Power is the ability to define phenomenon

Comments

Transcription

Power is the ability to define phenomenon

										                  

Similar documents