5 - Biblioteka Narodowa

Comments

Transcription

5 - Biblioteka Narodowa
R. 67(79)
Warszawa, 30 stycznia - 5 lutego 2011 r.
Nr 5
Poz. 2097 - 2801
WYKAZ DZIAŁÓW UKD
0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia)
0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej
004 Informatyka
005 Zarządzanie. Biurowość
1 FILOZOFIA
159.9 Psychologia
2 RELIGIA. TEOLOGIA
272 Kościół rzymskokatolicki
3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia
311+314 Statystyka. Demografia
316 Socjologia
32 Nauki polityczne. Polityka
33 Nauki ekonomiczne
331 Praca
336 Finanse. Podatki
338/339 Gospodarka. Handel
338.48 Turystyka
34+351/354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna
355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm
37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska
51 Matematyka
52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia
53 Fizyka
54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia
55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia
6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
60 Biotechnologia
61 Medycyna
62 Technika
621.3 Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna
622 Górnictwo
629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna
63 Rolnictwo
630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin
636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo
64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo
654+656 Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta
655+659 Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu
657 Rachunkowość. Księgowość
658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu
658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw
66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
72 Architektura
73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne
77 Fotografia i procesy pokrewne
78 Muzyka
791/792 Film. Teatr
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
796/799 Sport
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki
82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze
82-1/-9 Literatura piękna
821.162.1-1/-9 Literatura polska
82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
902/904 Archeologia
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
912 Atlasy. Mapy
913(438) Geografia Polski
929 Biografie. Genealogia. Heraldyka
93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka
94(438) Historia Polski
0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia.
Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia)
FEDOROWICZ, Małgorzata (1968- ).
Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej / Małgorzata Fedorowicz. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2010. – 345 s. ; 23 cm. – (Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 313-334. Indeks.
ISBN 978-83-231-2472-6
1. Bibliotekarstwo dla chorych i niepełnosprawnych 2. Biblioteki publiczne – Polska – od 2001 r.
027.5
027.6
b2528647x
2097/2011
Warto zapytać o kulturę. 4, Obraz, media, dialog / [red. Zbigniew Fałtynowicz]. – Białystok : Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego ; Sejny : Ośrodek ”Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”, 2010. – 202, [4] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Materiały V Sympozjonu pod hasłem ”Dialog międzykulturowy. Odsłona druga”, 20-21 listopad 2009 r., Ciechanowiec.
ISBN 978-83-62528-29-5 (UMWP)
1. Kultura 2. Materiały konferencyjne
008
b25660858
2098/2011
AIREY, David: Logo design love = poz. 2101
CYKLIŚCI = poz. 2464
GERYL, Patrick.: Proroctwo Oriona na rok 2012 = poz. 2330
ICHNOWSKA, Katarzyna.: Maksymilian Ichnowski = poz. 2789
INNOVATIVITY of enterprises and product quality = poz. 2425
JASIŃSKI, Radosław.: Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru = poz. 2375
KACPRZAK, Agnieszka.: Regulae iuris = poz. 2257
KLÂBANAŬ, Dzmı̀tryj Felı̀ksavı̀č: Krok da kroku znaëmı̀msâ z Belarussû = poz. 2494
KUBIAK, Katarzyna: Adam Chodyński = poz. 2523
MIECZKOWSKI, Grzegorz: 60 lat Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich = poz. 2391
MISCELLANEA (między-) kulturowe = poz. 2524
NOWE słownictwo polskie = poz. 2511
ROLA nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego = poz. 2435
ŚWIĘCKA, Krystyna.: Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę = poz. 2288
TOMCZAK, Łukasz: Etnolingwistyka = poz. 2516
WAWRZYŃCZYK, Jan: Mały słownik bibliograficzny języka rosyjskiego. = poz. 2518
WÓJTOWICZ, Mirosława.: Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych = poz. 2366
ZIELIŃSKA, Halina.: O książce prawie wszystko = poz. 2529
0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej
Alfabetyczna encyklopedia dla dzieci / [tł. Patryk Gawron]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – 483
s. : il. kolor. ; 28 cm.
Tyt. oryg.: ”The Kingfisher children’s encyclopedia”. Na okł.: Wyd. zaktualizowane.
ISBN 978-83-7512-417-0
1. Encyklopedie dla dzieci polskie
0/9(03)
(03)
(02.053.2)
b25766272
2099/2011
Popularna encyklopedia. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – 831 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Collins world encyclopedia” 2007. Tyt. grzb.: Collins - popularna encyklopedia.
ISBN 978-83-7708-286-7
1. Encyklopedie polskie
0/9(03)
(03)
b25764615
2100/2011
004 Informatyka
AIREY, David (1979- ).
Logo design love : zaprojektuj genialny logotyp! / David Airey ; [tł. Bartosz Sałbut]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010.
– 216 s. : il. kolor. ; 24 cm.
2
Tyt. oryg.: ”Logo design love : a guide to creating iconic brand identities” 2010.
Bibliogr. s. 206-208. Indeks.
ISBN 978-83-246-2730-1 : zł 49
1. Grafika komputerowa 2. Znaki towarowe – projekty
004.92
003.6
b25800541
2101/2011
BARNEY, Lee.
Tworzenie aplikacji internetowych w Ajax i PHP : Oracle Database / Lee Barney, Michael McLaughlin ; [tł. Andrzej Stefański,
Rafał Jońca]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 404 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Oracle database AJAX & PHP web application development” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-246-1977-1 : zł 69
1. AJAX (informat.) 2. PHP 3. Podręczniki
004.42
004.438
(07)
McLaughlin, Michael.
b25800516
2102/2011
BERRY, Eric (1977- ).
Rails / Eric Berry ; [tł. Anna Trojan]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 222 s. ; 17 cm. – (Leksykon Kieszonkowy)
Tyt. oryg.: ”Rails pocket reference” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2131-6 : zł 24,90
1. Framework (informat.) 2. Ruby on Rails
3. Podręczniki
004.438
004.774
(07)
b25799459
2103/2011
BORONCZYK, Timothy (1979- ).
PHP i MySQL : projekty do wykorzystania / Timothy Boronczyk, Martin E. Psinas ; [tł. Daniel Kaczmarek]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. – 356 s. : il. ; 25 cm. – (Programmer to Programmer)
Tyt. oryg.: ”PHP and MySQL : create-modify-reuse” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2069-2 : zł 59
1. MySQL 2. PHP 3. Podręczniki
004.42
004.65
004.438
(07)
Psinas, Martin E.
b25794942
2104/2011
BUTCHER, Paul.
Debugowanie : jak wyszukiwać i naprawiać błędy w kodzie oraz im zapobiegać / Paul Butcher ; [tł. Andrzej Grażyński]. – Gliwice
: Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 230 s. : il. ; 24 cm. – (Baza Programisty)
Tyt. oryg.: ”Debug it! : find, repair, and prevent bugs in your code” 2009.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2760-8 : zł 39
1. Weryfikacja oprogramowania
004.4’233
b25806191
2105/2011
CLINTON, Jason.
Ruby / Jason D. Clinton ; [tł. Anna Trojan]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. – 230, [9] s. : il. ; 17 cm. – (Rozmówki)
Tyt. oryg.: ”Ruby phrasebook : essential code and commands” 2009.
Indeks.
ISBN 978-83-246-1053-2 : zł 29
1. Ruby (język programowania) 2. Podręczniki
004.438
(07)
b2579694x
2106/2011
DERR, Marni.
Joomla! : tworzenie stron WWW / Marni Derr, Tanya Symes ; [tł. Leszek Sagalara]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009.
– 295 s. : il. ; 23 cm. – (Szybki Start)
Tyt. oryg.: ”Joomla!” 2009.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2236-8 : zł 39
1. Joomla! 2. Strony WWW – projekty
3. Podręczniki
004.42
004.774
(07)
Symes, Tanya.
b25796896
2107/2011
3
ELSSAMADISY, Amr (1970- ).
Agile : wzorce wdrażania praktyk zwinnych / Amr Elssamadisy ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2010. – 402 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Agile adoption patterns : a roadmap to organizational success” 2009.
Bibliogr. s. 387-390. Indeks.
ISBN 978-83-246-2318-1 : zł 59
1. Programowanie zwinne 2. Podręczniki
004.413
(07)
b25809763
2108/2011
Excel : programowanie dla profesjonalistów / Rob Bovey [et. al. ; tł. Robert Górczyński]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2010. – 1088 s. : il. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Tyt. oryg.: ”Professional Excel development : the definitive guide to developing applications using Microsoft Excel and VBA” 2005. Wyd. 2.
dotyczy oryg.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2544-4 : zł 149
1. Arkusze kalkulacyjne 2. Excel 3. Podręczniki
004.42
004.67
(07)
b25799514
2109/2011
FORD, Andrew (1957- ).
Apache 2 / Andrew Ford ; [tł. Grzegorz Werner]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 218 s. ; 17 cm. – (Leksykon
Kieszonkowy)
Tyt. oryg.: ”Apache 2 : pocket reference” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2179-8 : zł 24,90
1. Apache (informat.) 2. Podręczniki
004.42
004.738.5
(07)
b25801144
2110/2011
GREY, Tim.
Mistrzowskie ujęcia : Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjęć / Tim Grey ; [tł. Irmina Lubowiecka]. – Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2010. – 247 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Take your best shot : Tim Grey tackles your digital darkroom questions” 2008. Na okł.: Książka w kolorze.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2105-7 : zł 39
1. Fotografia cyfrowa 2. Photoshop 3. Podręczniki
004.42
004.4’273
77
(07)
b25799575
2111/2011
GUNIA, Magdalena.
Word 2007 PL / Magdalena Gunia. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 107 s. : il. ; 21 cm. – (Pierwsza Pomoc)
ISBN 978-83-246-2216-0 : zł 14,90
1. Edytory tekstu 2. Word 3. Podręczniki
004.42
004.4’232
(07)
b25809647
2112/2011
HOEKMAN, Robert.
Magia interfejsu : praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych / Robert Hoekman jr ; [tł. Paweł Szajkowski]. –
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 263 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Designing the moment : web interface design concepts in action” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-246-1943-6 : zł 39,90
1. Aplikacje internetowe – programowanie 2. Podręczniki
004.774
004.4
(07)
b25798339
2113/2011
HOPE, Paco.
Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych : receptury / Paco Hope, Ben Walther ; [tł. Radosław Meryk]. – Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 310, [1] s. : il. ; 24 cm.
4
Tyt. oryg.: ”Web security testing cookbook : systematic techniques to find problems fast” 2009.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2208-5 : zł 49
1. Aplikacje internetowe – ochrona 2. Strony WWW – ochrona
004.774.056
Walther, Ben.
b25800310
2114/2011
JÓZEFIOK, Adam.
Sztuczki i triki w Windows XP/Vista / Adam Józefiok. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. – 164 s. : il. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2256-6 : zł 14,90
1. Systemy operacyjne 2. Windows Vista
3. Windows XP
4. Poradniki
004.451
b25806221
2115/2011
KRAWCZYŃSKI, Edward.
Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów : podręcznik / Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk. – Wyd. 6. –
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 276 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Na okł.: Szkoły ponadgimnazjalne. U dołu okł.: Wydanie zmienione. – Dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.
Indeks.
ISBN 978-83-7446-299-0
1. Informatyka – szkoły ponadgimnazjalne 2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
004
(075.3-021.66)
Talaga, Zbigniew.; Wilk, Maria.
b25816299
2116/2011
MACIEJEWSKI, Paweł.
Silverlight od podstaw : Silverlight - nowy sposób na tworzenie aplikacji internetowych / Paweł Maciejewski, Paweł Redmerski.
– Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. – 204 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-246-1984-9 : zł 39
1. Silverlight 2. Aplikacje internetowe – programowanie
3. Podręczniki
004.774
004.4
(07)
Redmerski, Paweł.
b25796240
2117/2011
MARTIN, Robert C.
Czysty kod : podręcznik dobrego programisty / Robert C. Martin ; [tł. Paweł Gonera]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2010. – 423 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Clean code : a handbook of agile software craftsmanship” 2009.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2188-0 : zł 67
1. Programowanie zwinne 2. Podręczniki
004.413
(07)
b25795909
2118/2011
MCFEDRIES, Paul.
Access 2007 PL : formuły, raporty, kwerendy / Paul McFedries ; [tł. Paweł Koronkiewicz]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2009. – 410 s. : il. ; 23 cm. – (Rozwiązania w Biznesie) (Onepress)
Tyt. oryg.: ”Microsoft Office Access 2007 : forms, reports, and queries” 2007.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2142-2 : zł 79
1. Access 2. Podręczniki
004.42
004.65
(07)
b25806853
2119/2011
MENDRALA, Danuta.
Access 2010 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 177 s. : il. ; 21 cm. – (Ćwiczenia
Praktyczne)
ISBN 978-83-246-2617-5 : zł 24,90
1. Access 2. Podręczniki
004.42
004.65
(07)
Szeliga, Marcin.
b25804121
2120/2011
Oracle Database 11g : przewodnik dla początkujących / Ian Abramson [et al. ; tł. Przemysław Szeremiota]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 396 s. : il. ; 24 cm.
5
Tyt. oryg.: ”Oracle database 11g : a beginner’s guide” 2009.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2548-2 : zł 59
1. Oracle 2. Podręczniki
004.42
004.65
(07)
b25799125
2121/2011
PRICE, Jason.
Oracle Database 11g i SQL : programowanie / Jason Price ; [tł. Marcin Rogóż]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. – 670
s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Oracle database 11g SQL” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-246-1879-8 : zł 89
1. Oracle 2. SQL 3. Podręczniki
004.42
004.655.3
(07)
b25806026
2122/2011
SOKÓŁ, Maria.
OpenOffice.ux.pl 3.1 / Maria Sokół. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 246 s. : il. ; 21 cm. – (Ćwiczenia Praktyczne)
ISBN 978-83-246-2460-7 : zł 24,90
1. OpenOffice 2. Podręczniki
004.42
(07)
b25797244
2123/2011
STANKIEWICZ-CHATYS, Anna.
Elementarz małego informatyka : klasa 1 / Anna Stankiewicz-Chatys, Ewelina Sęk ; [rys. Patrycja Gazda-Szewrańska, Jolanta
Mróz]. – Kielce : MAC Edukacja, 2010. – 48 s., [2] k. tabl. : il. kolor. ; 28 cm.
Na s. red.: Do nowej podstawy programowej.
ISBN 978-83-7491-410-9
1. Informatyka – nauczanie początkowe 2. Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
004
(075.2+076)
Sęk, Ewelina.
b25620174
2124/2011
SZELĄG, Andrzej.
Klastry pracy awaryjnej w środowisku Windows : instalacja, konfiguracja i zarządzanie / Andrzej Szeląg. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 224 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 215-217. Indeks.
ISBN 978-83-246-2609-0 : zł 47
1. Systemy operacyjne sieciowe
2. Windows 2008 Server
3. Podręczniki
004.451
004.27
(07)
b25794802
2125/2011
TONDO, Clovis L.
Język ANSI C : programowanie, ćwiczenia : rozwiązania ćwiczeń z książki Briana W. Kernighana i Dennisa M. Ritchiego Język
ANSI C : programowanie, wydanie II / Clovis L. Tondo, Scott E. Gimpel ; [tł. Paweł Koronkiewicz]. – Wyd. 2. – Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 166 s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”The C answer book : solutions to the exercises in The C programming language, second edition, by Brian W. Kernighan and Dennis
M. Ritchie” 1989.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2591-8 : zł 27
1. C (język programowania) 2. Ćwiczenia i zadania
004.438
(076)
Gimpel, Scott E.
b2579825x
2126/2011
ULLMAN, Larry E. (1972- ).
Adobe AIR i Ajax / Larry Ullman ; [tł. Krzysztof Rychlicki-Kicior]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 394 s. : il. ; 23
cm. – (Szybki Start)
Tyt. oryg.: ”Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) with AJAX” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2192-7 : zł 59
1. AIR (informat.) 2. AJAX (informat.) 3. Aplikacje internetowe – programowanie
004.424
004.438
004.774
004.439
(07)
b25803219
4. Podręczniki
2127/2011
6
WROTEK, Witold.
Rejestr Windows 7 : praktyczne przykłady / Witold Wrotek. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 182, [2] s. : il. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2539-0 : zł 29
1. Systemy operacyjne 2. Windows 7
3. Podręczniki
004.451
(07)
b25798595
2128/2011
WROTEK, Witold.
Windows 7 PL : podstawy obsługi systemu / Witold Wrotek. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 256 s. : il. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2644-1 : zł 32,90
1. Systemy operacyjne 2. Windows 7
3. Podręczniki
004.451
(07)
b25799800
2129/2011
YPENBURG, Derrick.
ActionScript 3.0 / Derrick Ypenburg ; [tł. Łukasz Schmidt]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. – 330 s. : il. ; 23 cm. –
(Szybki Start)
Tyt. oryg.: ”ActionScript 3.0” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2164-4 : zł 49
1. ActionScript 2. Flash (program komputerowy)
3. Podręczniki
004.42
004.438
004.92
(07)
b25806920
2130/2011
ANALIZA i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów rozmytych = poz. 2131
DUTKO, Maciej.: E-biznes = poz. 2236
MODELOWANIE podróży i prognozowanie ruchu = poz. 2416
TIMOFIEJEW, Aleksander.: Wbudowane systemy mikroprocesorowe = poz. 2393
TRANSCOMP : ”Computer systems aided science, industry and transport” = poz. 2402
005 Zarządzanie. Biurowość
Analiza i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów rozmytych : monografia / pod red.
nauk. Leszka Kiełtyki. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ”Dom Organizatora”, 2010. – 145, [1] s. : il. ;
24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7285-548-0
1. Decyzje – gospodarka 2. Informacja gospodarcza – zarządzanie 3. Inteligencja sztuczna – stosowanie – zarządzanie
informatyczne zarządzania 5. Zarządzanie wiedzą 6. Zbiory rozmyte – stosowanie – zarządzanie
005:004.03
005.94
659.23
510.22
b25620708
4. Systemy
2131/2011
Dylematy zarządzania : człowiek, organizacja, otoczenie / red. nauk. Halina Sobocka-Szczapa. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. – 238 s. : il. ; 24 cm. – (Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ISSN 1733-2486 ; t. 11 z. 9)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii. – Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
1. Zarządzanie
005
b25735846
2132/2011
FISHER, Roger (1922- ).
NIEtoksyczne negocjacje / Roger Fisher, Scott Brown ; [tł. Marcin Kowalczyk]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 214
s. ; 21 cm. – (Onepress Power)
Tyt. oryg.: ”Getting together : building a relationship that gets to yes” 1988.
ISBN 978-83-246-2073-9 : zł 37
1. Negocjacje
005.574
Brown, Scott.
b25794115
2133/2011
HOGAN, Kevin (1961- ).
12 sekretów sukcesu w biznesie / Kevin Hogan, Dave Lakhani, Mollie Marti ; [tł. Marta Czub]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2010. – 276 s. ; 21 cm. – (Onepress Exclusive)
7
Tyt. oryg.: ”The 12 factors of business success : discover, develop, and leverage your strengths” 2008.
Bibliogr. s. 271-272.
ISBN 978-83-246-2253-5 : zł 37
1. Bogactwo 2. Przedsiębiorczość (postawa) 3. Sukces 4. Poradniki
005.342
159.923
316.64
Lakhani, Dave (1965- ).; Marti, Mollie Weighner.
b25802033
2134/2011
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / pod red. Tadeusza Wawaka. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
cop. 2010. – 588, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-233-2935-0 (2 t.)
1. Zarządzanie – psychologia
2. Zarządzanie jakością
005.32
005.6
b25725956
2135/2011
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / pod red. Tadeusza Wawaka. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
cop. 2010. – 507, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-233-2935-0 (2 t.)
1. Zarządzanie – psychologia
2. Zarządzanie jakością
005.32
005.6
b2572597x
2136/2011
LAREAU, William.
Filozofia kaizen w biurze / William Lareau ; [tł. Magdalena Kubalewska]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. – 248 s. :
il. ; 21 cm. – (Onepress Power)
Tyt. oryg.: ”Office Kaizen : transforming office operations into a strategic competitive advantage” 2003. Na s. tyt. i okł.: Filozofia jakości i
sukcesu.
ISBN 978-83-246-1820-0 : zł 34,90
1. Kadry – polityka 2. Kultura organizacyjna 3. Produkcja – organizacja 4. Zarządzanie strategiczne
005.73
331.108
005.2
658.5
b2579355x
2137/2011
LEWANDOWSKA, Hanna.
Outsourcing : model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia / Hanna Lewandowska. – Warszawa : Difin, 2010. –
254, [2] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 229-245. Indeks.
ISBN 978-83-7641-339-6 : zł 50
1. Outsourcing 2. Outsourcing – Polska
3. Służba zdrowia – zarządzanie
4. Służba zdrowia – zarządzanie – Polska – od 2001 r.
005.591.43
005.7
614.2
b25817693
2138/2011
ŁUPICKA, Anna.
Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw / Anna Łupicka ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – Poznań :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. – 202 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 193-200.
ISBN 978-83-7417-444-2
1. Logistyka gospodarcza
2. Łańcuch dostaw – zarządzanie
3. Zarządzanie strategiczne
005.51
658.7
005.2
b25171318
2139/2011
Selected logistical problems in assurance of products quality = Wybrane zagadnienia logistyczne w zapewnieniu jakości
towarów / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. – Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo : Wydawnictwo Naukowe
Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010. – 164 s. : il. ; 24 cm.
Tekst częśc. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-7351-442-4 (PR. Wydaw.) : zł 25
ISBN 978-83-7204-931-5
1. Jakość produktu 2. Logistyka gospodarcza
3. Opakowania
4. Towaroznawstwo
5. Zarządzanie jakością
005.51
005.6
621.798
b25560852
2140/2011
GAJDZIK, Bożena.: Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = poz. 2424
GLOBALIZACJA, kryzys i co dalej? = poz. 2237
8
GŁÓWNE wartości uczelni wyższych w kontekście różnych kultur narodowych = poz. 2308
INNOVATIVITY of enterprises and product quality = poz. 2425
KARSZNIA, Maciej.: Milion w zasięgu ręki = poz. 2230
KRAWIEC, Franciszek.: Kultura biznesu firmy = poz. 2216
MORKIS, Grażyna.: Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego = poz. 2242
NIEMCZYK, Andrzej.: Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać = poz. 2426
PANASIUK, Andrzej.: Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom = poz. 2278
STYMULOWANIE innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej wiedzy = poz. 2429
TURZAŃSKI, Leszek.: Przewodnik po istotnych elementach systemu zarządzania jakością w sieci monitoringu jakości powietrza
= poz. 2324
ZARZĄDZANIE marketingiem = poz. 2243
ZARZĄDZANIE strategiczne w praktyce i teorii = poz. 2430
1 FILOZOFIA
Etyka solidarności : w 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera / [red. nauk. Wojciech Słomski]. – Warszawa : Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010. – 202 s. ; 21 cm. – (Rozprawy i Studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Warszawie)
Tekst częśc. słowac.
ISBN 978-83-61087-96-0
1. Tischner, Józef (1931-2000) 2. Antropologia filozoficzna – katolicyzm – historia – Polska – 20 w.
20 w. 4. Polska – polityka wewnętrzna – od 1944 r. 5. Księgi pamiątkowe
3. Etyka społeczna – historia – Polska –
1(438)
272-181/-184
141.319.8
172
323(438)
b25720168
2141/2011
SZYSZKOWSKA, Maria (1937- ).
Etyka / Maria Szyszkowska. – Białystok : Kresowa Agencja Wydawnicza, 2010. – 152 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-61062-24-0
1. Etyka
17
b25834897
2142/2011
TIKHANOV, Galin (1964- ).
Pan i niewolnik : Lukács, Bachtin i idee ich czasów / Galin Tihanov ; przeł. Marcin Adamiak ; red. nauk. Danuta Ulicka. –
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. – XXXI, [1], 380, [4] s. ; 23 cm. – (Visiae Mundi ; 4)
Tyt. oryg.: ”The master and the slave : Lukács, Bakhtin, and the ideas of their time” 2000.
Bibliogr. s. 325-365. Indeksy.
ISBN 978-83-7459-102-7 : zł 64
1. Bahtin, Mihail Mihajlovič (1895-1975) 2. Lukács, György (1885-1971) 3. Kultura – filozofia – historia – Rosja – 20 w.
– historia – Węgry – 20 w.
4. Kultura – filozofia
1(47+57)
1(439)
130.2
b25813754
2143/2011
WAWRZONKIEWICZ-SŁOMSKA, Anna (1973- ).
Alfreda Tarskiego teoria prawdy / Anna Wawrzonkiewicz-Słomska. – Warszawa : Spółka Wydawnicza Heliodor, 2010. – 182 s. ;
20 cm. – (Szkice i Studia Filozoficzne ; 8)
Na s. red. błędny tyt. serii: Studia i Szkice Filozoficzne. – Streszcz. ang., ros., słowac.
Bibliogr. s. 147-159. Indeks.
ISBN 978-83-60854-70-9
1. Tarski, Alfred (1901-1983) 2. Prawda – filozofia – historia – Polska – 20 w. 3. Semantyka logiczna – historia – Polska – 20 w.
1(438)
111.83
161/164
b25736577
2144/2011
Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej / pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak, Przemysława Paczkowskiego ; wprow. Witold M. Nowak. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 175 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7338-578-8
1. Społeczeństwo – filozofia
141.7
b25583128
2145/2011
GERYL, Patrick.: Proroctwo Oriona na rok 2012 = poz. 2330
GŁÓWNE wartości uczelni wyższych w kontekście różnych kultur narodowych = poz. 2308
SKRABALAK, Witold Maria: Polscy socjaliści w XX wieku = poz. 2214
9
ZOWCZAK, Jan: Etos nauczycieli w warunkach polskiej transformacji = poz. 2315
159.9 Psychologia
ANDERSEN, Peter A.
Mowa ciała / Peter A. Andersen ; przeł. Anna Zdziemborska. – Wyd. 1. (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – XXVII,
[1], 395, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Dla Żółtodziobów : czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o...)
Tyt. oryg.: ”The complete idiot’s guide to body language” 2004.
Bibliogr. s. 383-390.
ISBN 978-83-7301-681-1 : zł 39
1. Komunikacja niewerbalna
159.925:81’221:316.77
b25772065
2146/2011
BŁOCIAN, Ilona.
Psychoanalityczne wykładnie mitu : Freud, Jung, Fromm / Ilona Błocian. – Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i
Kultury, cop. 2010. – 550, [2] s. : err. ; 24 cm. – (Psychologia Kultury)
Bibliogr. s. 513-534. Indeksy.
ISBN 978-83-61538-21-9 : zł 59
1. Freud, Sigmund (1856-1939) 2. Fromm, Erich (1900-1980) 3. Jung, Carl Gustav (1875-1961)
– psychologia 6. Nieświadomość 7. Psychoanaliza – historia
4. Mitologia – filozofia – historia
159.964.2
b25728489
5. Mitologia
2147/2011
CELMER, Zuzanna.
Czy wiesz kogo kochasz? / Zuzanna Celmer. – Wyd. 2. (1. w tej ed.). – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2009.
– 173, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7020-410-5 : zł 19,90
1. Małżeństwo – psychologia 2. Miłość – psychologia
3. Stosunki interpersonalne
159.942
159.9-058.833
316.47
b25827571
4. Wydawnictwa popularne
2148/2011
CELMER, Zuzanna.
Zazdrosna miłość / Zuzanna Celmer. – Wyd. 2. (1. w tej ed.). – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2010. – 206,
[2] s. ; 20 cm.
Wyd. 1. pt.: Oblicza zazdrości.
ISBN 978-83-7020-418-1 : zł 21,90
1. Zawiść 2. Wydawnictwa popularne
159.942
b25830703
2149/2011
COURTNEY, Vicky.
Rozmowy z córką : kilka spraw, o których koniecznie powinnaś porozmawiać z córką / Vicky Courtney ; [przekł. Kamil
Maksymiuk]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Vocatio”, cop. 2010. – 289, [2] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: 5 conversations you must have with your daughter, 2008.
ISBN 978-83-7492-153-4 : zł 29
1. Duchowość chrześcijańska 2. Matki i córki – psychologia
159.9-055.52-055.2
159.9-055.62-055.2
27-58
b25766594
2150/2011
MESTON, Cindy M.
Dlaczego kobiety uprawiają seks / Cindy M. Meston, David M. Buss ; przekł. Agnieszka Nowak. – Sopot : Smak Słowa, 2010. –
296 s. ; 24 cm. – (Mistrzowie Psychologii)
Tyt. oryg.: ”Why women have sex : understanding sexual motivations from adventure to revenge (and everything in between)” 2009. Na okł.
podtyt.: motywacje seksualne - od przygody po zemstę.
Bibliogr. s. 281-290. Indeksy.
ISBN 978-83-928234-7-6 : zł 49
1. Kobieta – psychologia 2. Kobieta – seksualność 3. Życie seksualne
159.9-055.2
613.88
Buss, David M.
b2583051x
2151/2011
MILLER, Katarzyna.
Nie bój się życia / Katarzyna Miller. – Warszawa : Wydawnictwo ”Zwierciadło”, cop. 2010. – 197, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Psyche)
ISBN 978-83-917955-3-8 : zł 29,90
1. Samopoznanie 2. Świadomość
159.923
b25777816
2152/2011
PAPADOPOULOS, Linda (1971- ).
Co mówią mężczyźni, co słyszą kobiety / Linda Papadopoulos ; przeł. Jolanta Kubiak. – Wyd. 1. (dodr.). – Poznań : Dom
Wydawniczy Rebis, 2010. – 201, [1] s. ; 23 cm.
10
Tyt. oryg.: ”What men say, what women hear” 2009.
Bibliogr. s. 195-[202].
ISBN 978-83-7510-412-7 : zł 27,90
1. Kobieta – psychologia 2. Komunikacja interpersonalna
3. Mężczyzna – psychologia
159.9-055.1
159.9-055.2
316.77
b25772090
2153/2011
Polska wersja kwestionariusza SF-36v2 do badania jakości życia / Dorota Żołnierczyk-Zreda [et al.]. – Warszawa : Centralny
Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2009. – 99 s. : il. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Na s. red. błędnie przypisany ISBN.
Bibliogr. s. 81-84.
ISBN 978-83-7373-056-4
1. Kwestionariusz SF-36 2. Podręczniki
159.94
316.728
159.9-056.24
159.9.072
(07)
b2560126x
2154/2011
SZEWCOWA, Klaudia (1949- ).
Moje Himalaje : saga o jodze / Klaudia Szewcowa. – Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2009. – 136 s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-88330-47-6 : zł 45
1. Szewcowa, Klaudia (1949- )
2. Joga
3. Parapsychologia
4. Pamiętniki ukraińskie – od 1945 r.
159.961
615.82
929-051(477)”19”
929-051(477)”20”
b25613194
2155/2011
TERLINDEN, Myriam.
Wziąć ślub czy tylko razem zamieszkać? / Myriam Terlinden ; tł. Krzysztof Chodacki. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2010. –
156 s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Cohabiter ou se marier?” 1999.
ISBN 978-83-61989-09-7 : zł 26,90
1. Konkubinat – psychologia 2. Małżeństwo – psychologia
3. Miłość – psychologia
4. Wydawnictwa popularne
159.9-058.833
159.9-058.837
159.942
b25831343
2156/2011
WOYDYŁŁO, Ewa (1939- ).
Poprawka z matury / Ewa Woydyłło. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2009. – 245, [4] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-08-04300-4 : zł 24,90
1. Autopsychoterapia 2. Dorosłe dzieci alkoholików – psychologia
3. Wychowanie w rodzinie
159.94
615.851
37.018.1
b25690358
2157/2011
ZIVI, Pascal.
Nadużycia duchowe : ich identyfikacja i towarzyszenie osobom wykorzystanym / Pascal Zivi, Jacques Poujol ; tł. Jarosław Sołtys.
– Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2010. – 154, [6] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Les abus spirituels : identifier, accompagner” 2006.
ISBN 978-83-60040-87-4 : zł 24,90
1. Sekty i ruchy religijne – psychologia
159.9
2-79
Poujol, Jacques (1944- ).
b25830818
2158/2011
AMEN, Daniel G.: Zmień swój mózg, zmień swoje ciało = poz. 2341
BERING, Stacie: Mamy córkę! = poz. 2342
DRAKE, Simon.: Sztuka wojny biurowej = poz. 2221
GERYL, Patrick.: Proroctwo Oriona na rok 2012 = poz. 2330
GRÜN, Anselm: Uwierz w swoje siły = poz. 2170
HOGAN, Kevin: 12 sekretów sukcesu w biznesie = poz. 2134
KRZEPTOWSKA, Maria Magdalena.: Moja droga od rozpaczy do nadziei = poz. 2172
PIOTROWSKI, Andrzej.: Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej = poz. 2279
WNUKOWSKA, Katarzyna.: Czy moje dziecko mówi poprawnie = poz. 2314
11
2 RELIGIA. TEOLOGIA
BIBLIA (pol. ; wybór)
Biblia na każdą chwilę / wybór tekstów Derek Williams ; fot. Gerald Rogers ; [red. wyd. pol. Krzysztof Stopa, Daniel Łuka]. –
Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2010. – 413 s. : il. kolor. ; 27 cm.
Tyt. oryg.: The Bible on the Bible, 2009. Teksty biblijne za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu : najnowszy przekład z języków
oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, 2008.
ISBN 978-83-7424-753-5
1. Biblia 2. Cytaty
27-23/-24
b25469733
2159/2011
JAGODZIŃSKI, Henryk M.
By łamać chleb i składać dziękczynienie : kapłaństwo w pismach niektórych Ojców Apostolskich / Henryk Mieczysław Jagodziński. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2010. – 95 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 87-93.
ISBN 978-83-7660-238-7
1. Kapłaństwo – teologia – historia – 1-2 w.
2. Kościół wczesnochrześcijański – 1-2 w.
3. Patrologia – historia – 1-2 w.
27-558.5
27-9
b25784250
2160/2011
KOŁAKOWSKI, Leszek (1927-2009).
Herezja / Leszek Kołakowski ; [red. Agnieszka Kołakowska]. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 91, [5] s.
; 21 cm.
ISBN 978-83-240-1448-4 : zł 29,90
1. Chrześcijaństwo – wyznania 2. Katolicyzm – a sekty i ruchy religijne
3. Sekty i ruchy religijne – historia
27-87
2-79
272
b25795934
2161/2011
MARIAŃSKI, Janusz (1940- ).
Religia w społeczeństwie ponowoczesnym : studium socjologiczne / Janusz Mariański. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. –
294, [1] s. ; 22 cm.
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. s. 251-278. Indeks.
ISBN 978-83-7459-122-5 : zł 28,50
1. Laicyzacja – od 1989 r. 2. Religia – socjologia – od 1989 r.
3. Religijność – od 1989 r.
2:316.74
2-44
322
b2581381x
2162/2011
MORAWIECKI, Jędrzej (1977- ).
Łuskanie światła : reportaże rosyjskie / Jędrzej Morawiecki. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2010. – 223, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60457-98-6 : zł 37,90
1. Kościół Ostatniego Testamentu
2. Reportaż polski – od 1989 r.
2-79
b25738835
2163/2011
TOURNYOL DU CLOS, Guy (1939- ).
Uwolnienie z mocy złego ducha : praktyczny przewodnik / Tournyol du Clos ; [przekł. Andrzej Graboń]. – Kraków : Wydawnictwo AA, cop. 2010. – 165 s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Peut-on se libérer des esprits impurs ? : un guide pratique vers la délivrance” 2002.
ISBN 978-83-61881-75-9 : zł 29,90
1. Egzorcyzmy
27-548.5
b25616754
2164/2011
UGLORZ, Marek Jerzy (1964- ).
Ekologiczne wątki w biblijnej historii zbawienia / Marek Jerzy Uglorz. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Augustana, cop. 2010. –
259 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Teologiczna Augustany ; t. 1)
Projekt badawczy zrealizowany w ramach funduszu badań statutowych finansowanego przez MNiSzW
ISBN 978-83-62109-14-2
1. Biblistyka – ewangelicyzm augsburski 2. Ekologia – w Biblii
27-23/-24-27
b2581882x
2165/2011
WRAY, T. J.
Kobiety Starego Testamentu / T. J. Wray ; z ang. przeł. Krzysztof Pachocki. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha.
Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2011. – 233 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Good girls, bad girls : the enduring lessons of twelve women of the Old Testament” 2008.
Bibliogr. s. 229-233.
ISBN 978-83-7516-287-5 : zł 29,90
1. Biblia. ST – analiza i interpretacja 2. Kobieta – w Biblii 3. Postać biblijna
27-242/-244-27
b2577217x
2166/2011
12
COURTNEY, Vicky.: Rozmowy z córką = poz. 2150
LANGBEIN, Walter-Jörg: Chleb i wino = poz. 2411
ZIVI, Pascal.: Nadużycia duchowe = poz. 2158
272 Kościół rzymskokatolicki
BERGER, Klaus (1940- ).
Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa : medytacje do niedzielnych Ewangelii : rok A / Klaus Berger ; [tł. Ryszard Zajączkowski]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – 311 s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Evangelium unseres Herrn Jesus Christus : Meditationen zu den Sonntagsevangelien : Lesejahr A” 2007.
ISBN 978-83-7660-163-2
1. Biblia. NT. Ewangelie – analiza i interpretacja 2. Rozmyślania religijne
272-58
b25788590
2167/2011
CZYŻEWSKI, Michał (1978- ).
Nowy Jork - moja strefa wiary / Michał Czyżewski. – Nowy Jork ; Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2010. –
214, [7] s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.
Bibliogr. s. [218].
ISBN 978-83-7342-224-7
1. Czyżewski, Michał (1978- ) 2. Paulini – Polska – od 2001 r. 3. Duszpasterstwo polonijne – Stany Zjednoczone – od 2001 r.
(Stany Zjednoczone ; okręg) – religia – od 2001 r. 5. Pamiętniki polskie – od 2001 r. 6. Publicystyka polska – od 2001 r.
272-788/-789
272-48
929-051(438)”20”
b25621580
4. Nowy Jork
2168/2011
GIEJŁO, Jacek.
Bohater spod Ossowa : ks. mjr Ignacy Jan Skorupka (1893-1920) / Jacek Giejło, Małgorzata W. Wysocka, Wiesław Jan Wysocki. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2010. – 123, [2] s., [60] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Bibliogr. s. 115-118. Indeks.
ISBN 978-83-7399-418-8 : zł 84
1. Skorupka, Ignacy Jan (1893-1920)
2. Kapelani wojskowi – katolicyzm – Polska – 1918-1939 r.
3. Bitwa 1920 r. warszawska
4. Biografie
272-725
94(438).081”1920”
929-052(438)”19”
Wysocka, Małgorzata W.; Wysocki, Wiesław Jan (1950- ).
b25824302
2169/2011
GRÜN, Anselm (1945- ).
Uwierz w swoje siły : jak wyjść z kryzysu / Anselm Grün ; przeł. Edyta Panek. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego
Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010. – 165 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Trau deiner Kraft : Mutig durch Krisen gehen”.
ISBN 978-83-7516-292-9 : zł 25
1. Duchowość katolicka 2. Duch Święty – katolicyzm 3. Kryzys
4. Samowychowanie – katolicyzm
5. Stres
272-58
272-144.89
159.944.4
b2568422x
2170/2011
GSCHWIND, Ludwig (1940- ).
Zbawiciel jest z nami : historie na czas Adwentu i Bożego Narodzenia / Ludwig Gschwind ; [tł. Ryszard Zajączkowski]. – Kielce
: Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – 150 s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Christ der Retter ist da : Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit” 2009.
ISBN 978-83-7660-144-1
1. Adwent 2. Opowiadanie niemieckie – 21 w.
272-58
b25784080
2171/2011
KRZEPTOWSKA, Maria Magdalena.
Moja droga od rozpaczy do nadziei : pocieszenie po śmierci dziecka / Magdalena Krzeptowska ; sł. wstępne Jacek Salij ; posł.
Bogdan de Barbaro. – Warszawa : Towarzystwo ”Więź”, cop. 2010. – 117, [1] s., [4] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – (Biblioteka
”Więzi”, ISSN 0519-9336 ; t. 256)
ISBN 978-83-62610-05-1 : zł 25
1. Biblia – analiza i interpretacja
katolicyzm
2. Cierpienie – katolicyzm
3. Dziecko
272-42
159.942
b25782174
4. Smutek – psychologia
5. Śmierć – katolicyzm
6. Żałoba –
2172/2011
ŁUCZAK, Henryk (1943- ).
Dziczeją dusze Polaków / Henryk Łuczak. – Wrocław ; [Kraków] : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 2009. –
312 s., [20] k. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.
13
ISBN 978-83-88659-97-3
1. Etyka seksualna – katolicyzm 2. Etyka społeczna – katolicyzm
5. Liberalizm – krytyka 6. Wychowanie – katolicyzm
3. Kościół katolicki – Polska – od 1989 r.
4. Laicyzacja – Polska – 20 w.
272-425
37.017:272
b25268284
2173/2011
MARIE DE LA VISITATION.
Anioł, prostytutka i inne przebłyski nieba / Marie de la Visitation ; przeł. Dorota Samsel. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej
Prowincji Dominikanów W drodze, 2010. – 245, [3] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”L’ange, la prostituée et autres clins Dieu : quarante rencontres, lueurs d’Évangile à portée de main” 2009.
ISBN 978-83-7033-752-0
1. Marie de la Visitation 2. Duchowość katolicka 3. Wiara – katolicyzm 4. Pamiętniki belgijskie – od 1989 r.
272-788/-789
272-58
272-184
929-051(493)”19”
929-051(493)”20”
b25465454
2174/2011
Postawy religijno-społeczne mieszkańców Diecezji Płockiej : raport z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Adamczuka i Witolda Zdaniewicza ; Instytut Statystyki Kościoła
Katolickiego SAC. – Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2010. – 135 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-61193-63-0
1. Postawy – Polska – od 2001 r.
2. Religijność – katolicyzm – Polska – od 2001 r.
3. Płocka, diecezja (katol.) – socjologia – 2001 r.
272-44
316.64(438)
272-772
b25699994
2175/2011
ROSIK, Mariusz (1968- ).
Słowa padają na ziemię / Mariusz Rosik. – Częstochowa : Kuria Metropolitalna : Tygodnik Katolicki ”Niedziela”, 2010. – 216 s. ;
17 cm. – (Biblioteka ”Niedzieli” ; 263)
ISBN 978-83-60134-98-6 (”Niedziela”)
1. Jezus Chrystus 2. Metanoja – katolicyzm
3. Rozmyślania religijne
272-58
b25810236
2176/2011
SARDÁ Y SALVANY, Félix (1844-1916).
Liberalizm jest grzechem / Felix Sarda y Salvany ; tł. Zbigniew Bereszyński. – Poznań : Wydawnictwo ”Wers”, 2010. – 137 s. ; 21
cm. – (Nowy Porządek Świata ; t. 5)
Tyt. przekł.: Liberalism is a sin, tyt. oryg.: ”El liberalismo es pecado”. Na okł. przyjęta nazwa aut.: Félix Sardá y Salvany.
ISBN 978-83-901606-4-1
1. Kościół katolicki – a liberalizm 2. Liberalizm – krytyka – 19 w.
272
330.8
b25699945
2177/2011
SZOŁDRSKI, Władysław (1884-1971).
Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zawadzie / Władysław Szołdrski. – Dębica : Muzeum Regionalne, 2010. – 54, [1]
s. : il. ; 21 cm. – (Dębickie Źródła Historyczne ; z. 4)
Repr., oryg.: Kraków : nakł. Urzędu Parafialnego w Zawadzie, 1920.
ISBN 978-83-929550-0-9
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – kult – katolicyzm – Polska 2. Matka Boska Zawadzka (obraz)
– Polska 5. Zawada (woj. podkarpackie) – kościół Narodzenia NMP
272-774
272-145.55
272-526.6/.7
b25766648
3. Cuda – Polska
4. Parafia – katolicyzm
2178/2011
TERESA Z KALKUTY (bł. ; 1910-1997).
Różaniec z błogosławioną Matką Teresą / wybór i oprac. Małgorzata Kremer. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2010. – 86 s. ; 20
cm.
Na s. tyt. błędny rok wyd.: 2003. Na s. red. błędnie: wyd. 2. Wyd. 1. pt.: Różaniec z Matką Teresą.
Bibliogr. s. 86.
ISBN 978-83-7482-362-3
1. Różaniec (modlitwa)
272-282.5
b25789041
2179/2011
TWARDOWSKI, Jan (1915-2006).
Wszędy pełno Ciebie : rozważania na niedzielę i święta / Jan Twardowski ; wybrała i oprac. Aleksandra Iwanowska. – Wyd. 7.
uzup. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2011. – 334, [2] s. ; 18 cm.
ISBN 978-83-7516-338-4 : zł 34,90
1. Biblia. NT. Ewangelie – analiza i interpretacja
2. Rozmyślania religijne
272-58
b25830533
2180/2011
14
Umocnił wielu miłością katechezy : ks. infułat dr Edward Majcher 15.02.1931-20.04.2009 / [zebr. materiału Edward Materski,
Teresa Janek, Tadeusz Machnik ; tł. z jęz. niem. Robert Łada]. – Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ”Adam”, 2010. –
180 s., LXXII s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Tekst częśc. tł. z niem.
ISBN 978-83-7232-949-3
1. Majcher, Edward (1931-2009) 2. Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1944 r.
4. Antologie 5. Pamiętniki polskie – od 1944 r.
3. Katecheza – katolicyzm – historia – Polska – od 1944 r.
272-725
272-75
929-051(438)”19”
929-051(438)”20”
b25771292
2181/2011
WINKLER, Piotr (1964- ).
W komunii ze słowem : rozważania niedzielne i świąteczne, rok A / Piotr Winkler. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego
Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010. – 157, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Kaznodziejska)
ISBN 978-83-7516-339-1
1. Kazania – katolicyzm – 21 w.
272-475
(042)
b25684243
2182/2011
BAŁONIAK, Aleksandra.: Lekcja religii. = poz. 2305
ETYKA solidarności = poz. 2141
KOŁAKOWSKI, Leszek: Herezja = poz. 2161
3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
KÄSLER, Dirk.
Weber : życie i dzieło / Dirk Kaesler ; przeł. Sława Lisiecka ; przekł. przejrzała Wanda Lipnik. – Wyd. 2. popr. – Warszawa :
Oficyna Naukowa, 2010. – 315, [1] s. ; 23 cm. – (Portrety)
Tyt. oryg.: ”Max Weber : eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung” 2003.
Bibliogr. s. 279-310. Indeks.
ISBN 978-83-7459-117-1 : zł 48,50
1. Weber, Max (1864-1920) 2. Nauki społeczne – biografie – Niemcy – 19-20 w.
3. Biografie
3
929-052(430)”18”
929-052(430)”19”
b25813687
2183/2011
KUNICKA-GOLDFINGER, Agata.
Wiedza o społeczeństwie : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony : zadania / Agata Kunicka-Goldfinger, Maciej Podbielkowski. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010. – 262 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Tyt. grzb.: Zadania : liceum : wiedza o społeczeństwie.
ISBN 978-83-262-0532-3
1. Wychowanie obywatelskie – szkoły ponadgimnazjalne
2. Matura (2005- )
3. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
3
(075.3-021.66+076)
Podbielkowski, Maciej.
b25816846
2184/2011
KUSIAK, Łukasz.
Bliżej świata : wiedza o społeczeństwie : zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Cz. 2 / Łukasz Kusiak. – Warszawa : Wydawnictwo
Szkolne PWN, cop. 2010. – 64 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-262-0835-5
1. Wychowanie obywatelskie – gimnazja
2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
3
(075.3-021.64+076)
b25811678
2185/2011
WESOŁOWSKA-STARNAWSKA, Maria.
Bliżej świata : wiedza o społeczeństwie : podręcznik dla gimnazjum / Maria Wesołowska-Starnawska, Andrzej Pilipiuk, Witold
Starnawski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 279, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Na okł.: Do nowej podstawy programowej.
Bibliogr. s. 277-[280]. Indeks.
ISBN 978-83-262-0021-2
1. Wychowanie obywatelskie – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
3
(075.3-021.64)
Pilipiuk, Andrzej (1974- ).; Starnawski, Witold.
b25812956
2186/2011
BEREŹNICKI, Franciszek: Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych = poz. 2306
ZROZUMIEĆ przeszłość - zmienić przyszłość = poz. 2780
15
311+314 Statystyka. Demografia.
IGLICKA, Krystyna.
Powroty Polaków po 2004 roku : w pętli pułapki migracji / Krystyna Iglicka ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. – 158, [1] s. : il. ; 22 cm.
Spis treści także ang.
Bibliogr. s. 137-143.
ISBN 978-83-7383-393-7
1. Reemigracja – Polska – od 2001 r.
2. Polska – emigracja – od 2001 r.
314.151.7(=162.1)
b25725993
2187/2011
SZYMCZAK, Wiesław.
Podstawy statystyki dla psychologów : podręcznik akademicki / Wiesław Szymczak. – Wyd. 2. popr. – Warszawa : Difin, 2010. –
356 s. : il. ; 24 cm. – (Engram)
Na okł.: Z wykorzystaniem pakietu SPSS.
Bibliogr. s. 345-351. Indeks.
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego na najlepszy podręcznik akademicki w 2008 r.
ISBN 978-83-7641-306-8 : zł 50
1. Statystyka 2. Podręczniki akademickie
311
(075.8)
b25823735
2188/2011
316 Socjologia
BERGER, Peter L. (1929- ).
Pochwała wątpliwości : jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem / Peter L. Berger, Anton C. Zijderveld ; przekł. Stefan
Baranowski. – Kraków : Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda, 2010. – 161, [3] s. ; 20 cm. – (Meandry Kultury)
Tyt. oryg.: ”In praise of doubt : how to have convictions without becoming a fanatic” 2009.
Indeks.
ISBN 978-83-61516-50-7 : zł 24
1. Antropologia społeczna 2. Fanatyzm 3. Postawy 4. Relatywizm 5. Wiedza – socjologia
6. Zmiana społeczna
316.64
316.7
Zijderveld, Anton C. (1937- ).
b25695927
2189/2011
Edukacja antydyskryminacyjna : podręcznik trenerski / pod red. Mai Branki i Dominiki Cieślikowskiej. – Kraków : Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2010. – 316 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN 978-83-61600-24-4
1. Dyskryminacja – zapobieganie i zwalczanie – nauczanie
2. Podręczniki
316.64
(07)
b25626620
2190/2011
GROGAN, John (1957- ).
Złapać życie za ogon : opowieści o rodzinie, zwierzętach i życiu z ”The Philadelphia Inquirer” / John Grogan ; przeł. Agnieszka
Andrzejewska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2010. – 381, [2] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Bad dogs have more fun : selected writings on family, animals, and life from ”The Philadelphia Inquirer” 2007.
ISBN 978-83-08-04449-0 : zł 29,90
1. Grogan, John (1957- ) 2. Ludzie a zwierzęta – Stany Zjednoczone 3. Pies domowy – hodowla – Stany Zjednoczone – od 1945 r.
Rodzina – socjologia – Stany Zjednoczone 5. Życie codzienne – Stany Zjednoczone 6. Felieton amerykański – od 2001 r.
316.811/.815(73)
636.7.045
316.728(73)
b25185767
4.
2191/2011
HOGAN, Kevin (1961- ).
Ukryta perswazja : psychologiczne taktyki wywierania wpływu / Kevin Hogan [oraz] James Speakman ; [tł. Daria Kuczyńska-Szymala]. – Wyd. 2. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. – 269, [2] s. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (DVD). – (Onepress
Power)
Tyt. oryg.: ”Covert persuasion : psychological tactis and tricks to win the game” 2006.
Bibliogr. s. 257-261. Indeks.
ISBN 978-83-246-1863-7 : zł 29,90
1. Perswazja 2. Poradniki
316.64
b25822147
2192/2011
Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona? / red. nauk. Aleksandra Lompart. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. – 297 s. : il. ; 24 cm. – (Studia i Analizy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)
16
Zawiera art. uczestników seminarium org. w Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UW.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-235-0744-4 : zł 39
1. Pluralizm społeczny 2. Wykluczenie społeczne
316.7
316.64-044.257
b25488387
2193/2011
Kobieta we współczesnym społeczeństwie / red. Anna Witkowska-Paleń, Justyna Maciaszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Socjologii. – Stalowa Wola : Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010. – 785 s. : il. ; 24 cm.
Materiały z konf., 23 kwietnia 2009 r. – Streszcz. ang.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-61307-29-7
1. Kobieta – socjologia 2. Materiały konferencyjne
316.346.2-055.2
b2577590x
2194/2011
MILLS, Harry (1950- ).
Perswazja : biurowa perswazja, przełamywanie oporu, wpływanie na zachowania innych, forsowanie własnych racji, zdobywanie serc sceptyków / [Harry Mills ; tł. Magda Witkowska]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 114 s. ; 20 cm. –
(Osobisty Mentor) (Onepress Exclusive)
Tyt. oryg.: Persuading people : expert solutions to everyday challenges, 2008. Nazwa aut. na s. 9. i na skrzydełku okł.
Bibliogr. s. 104-111.
ISBN 978-83-246-1847-7 : zł 24,90
1. Perswazja 2. Poradniki
316.64
b25801995
2195/2011
Na pograniczu ”nowej Europy” : polsko-ukraińskie sąsiedztwo / pod red. Magdaleny Zowczak. – Warszawa : Wydawnictwo
DiG, 2010. – 744 s. : il. ; 25 cm. – (Studia Ethnologica / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego)
Tekst częśc. ukr. Streszcz. pol., ukr.
Bibliogr. s. 667-716.
ISBN 978-83-7181-650-5 : zł 60
1. Regiony przygraniczne – socjologia – Polska – od 1989 r. 2. Regiony przygraniczne – socjologia – Ukraina – od 1991 r. 3. Polska – a
Ukraina – od 1989 r. 4. Stary Sambor (Ukraina ; okręg) – socjologia – od 1991 r. 5. Ukraina – a Polska – od 1991 r. 6. Ustrzyki Dolne (woj.
podkarpackie ; okręg) – socjologia – od 1989 r.
316.334.5(438)
316.334.5(477)
b2573927x
2196/2011
NEUMANN, Reiner (1956- ).
Kodeks władzy : reguły manipulacji / Reiner Neumann, Alexander Ross ; [tł. Mariusz Kalata]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2010. – 265 s. ; 21 cm. – (Onepress) (Sensus. Charyzma)
Tyt. oryg.: ”Der Macht-Code : Spielregeln der Manipulation” 2007.
Bibliogr. s. 261-265.
ISBN 978-83-246-2269-6 : zł 37
1. Manipulacja (psychol.)
316.6
Ross, Alexander (1962- ).
b25599689
2197/2011
REYNOLDS, Garr.
Zen prezentacji : pomysły i projekty / Garr Reynolds ; [tł. Julia Szajkowska]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 261
s. : il. ; 24 cm. – (Onepress)
Tyt. oryg.: ”Presentation zen design : simple design principles and techniques to enhance your presentations” 2010. Na okł.: Książka w kolorze.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2714-1 : zł 49,90
1. Prezentacje i wystąpienia 2. Poradniki
316.77:808.5
b25796161
2198/2011
SKÓRZYŃSKA, Izabela.
Widowiska przeszłości : alternatywne polityki pamięci (1989-2009) / Izabela Skórzyńska. – Poznań : Instytut Historii UAM, 2010.
– 384 s. : il. ; 24 cm. – (Publikacje Instytutu Historii / [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza] ; 93)
Bibliogr. s. 351-384. Indeks.
ISBN 978-83-89407-75-7
1. Pamięć – antropologia społeczna
– Polska – od 1989 r.
2. Świadomość społeczna – Polska – od 1989 r.
316.64(438)
316.7(438)
b2566783x
3. Widowiska – antropologia społeczna
4. Widowiska
2199/2011
Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych : raport z badań
/ pod red. Ireny Wóycickiej. – Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010. – 140 s. : il. ; 24 cm.
17
ISBN 978-83-7615-058-1
1. Adaptacja społeczna – Polska – od 2001 r. 2. Integracja społeczna – Polska – od 2001 r.
Polska – od 2001 r. 4. Niepełnosprawni – opieka społeczna – Polska – od 2001 r.
3. Niepełnosprawni – adaptacja zawodowa –
316.4(438)
364.4-056.26/.36(438)
331-056.26/.36(438)
b25786155
2200/2011
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie / red. nauk. Andrzej
Chodubski, Lech Kacprzak ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile]. – Piła : Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2010. – 420 s. : il. ; 24 cm.
Tekst częśc. ros., słowac. Streszcz. ang. przy niektórych rozdz.
Bibliogr. s. 413-420.
ISBN 978-83-89795-91-5
1. Integracja europejska 2. Społeczeństwo obywatelskie – Polska
316.325(438)
327.39(4-67)
b2557260x
2201/2011
Społeczne tworzenie miejsc : globalizacja, etniczność, władza / pod red. Andrzeja Buczkowskiego, Marcina Lubasia i Jacka
Nowaka. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 232, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-233-2939-8 : zł 36
1. Mniejszości narodowe – Polska
2. Pluralizm społeczny – Polska
3. Świadomość społeczna – Polska
316.64(438)
316.7(438)
316.347(438)
b25725804
2202/2011
WERMUTH, Verena (1956- ).
Zakazana żona : moje lata z Chalidem, szejkiem Dubaju / Verena Wermuth ; [tł. Maria Skalska]. – Warszawa : Hachette Polska,
cop. 2010. – 364, [4] s. ; 21 cm. – (Pisane przez Życie)
Tyt. oryg.: ”Die verbotene Frau : meine Jahre mit Scheich Khalid von Dubai” 2009. Na s. red. błędnie przypisany ISBN.
ISBN 978-83-7575-781-1
1. Wermuth, Verena (1956- ) 2. Kultura islamu 3. Życie codzienne – Zjednoczone Emiraty Arabskie – od 1945 r. 4. Pamiętniki szwajcarskie
– od 1945 r.
316.728(536.2)
929-051(494)”19”
b25488636
2203/2011
ŻUK, Grzegorz.
Twierdza czy wspólnota? : Europa w polskim dyskursie publicznym / Grzegorz Żuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 148 s. ; 24 cm.
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. 139-148.
ISBN 978-83-227-2999-1
1. Integracja europejska
2. Język polski – słownictwo – od 1989 r.
3. Polska – a Unia Europejska
316.64(438)
327.39(4-67)
811.162.1’373
b25647015
2204/2011
ANDERSEN, Peter A.: Mowa ciała = poz. 2146
CELMER, Zuzanna.: Czy wiesz kogo kochasz? = poz. 2148
CHROBACZYŃSKI, Jacek: Compiègne 1940 = poz. 2761
CZARNIEWSKI, Sławomir.: Determinanty wzrostu skuteczności komunikacji rynkowej = poz. 2234
DOBROSTAN i wsparcie w zdrowiu i chorobie = poz. 2346
DRAKE, Simon.: Sztuka wojny biurowej = poz. 2221
GŁÓWNE wartości uczelni wyższych w kontekście różnych kultur narodowych = poz. 2308
HOGAN, Kevin: 12 sekretów sukcesu w biznesie = poz. 2134
JAŁOWIECKI, Bohdan: Społeczne wytwarzanie przestrzeni = poz. 2436
JĘZYK, tożsamość i komunikacja międzykulturowa = poz. 2493
KANIOS, Anna.: Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie = poz. 2304
KARSZNIA, Maciej.: Milion w zasięgu ręki = poz. 2230
KSZTAŁCENIE menedżerów na uczelni technicznej = poz. 2310
MARIAŃSKI, Janusz: Religia w społeczeństwie ponowoczesnym = poz. 2162
NOWAK, Jerzy Robert: Pełzająca germanizacja Wrocławia = poz. 2210
PAPADOPOULOS, Linda: Co mówią mężczyźni, co słyszą kobiety = poz. 2153
POLSKA wersja kwestionariusza SF-36v2 do badania jakości życia = poz. 2154
POSTAWY religijno-społeczne mieszkańców Diecezji Płockiej = poz. 2175
18
PRASEK, Cezary.: Złota młodzież PRL i jej obraz w literaturze i filmie = poz. 2794
SEMINARIA Lucieńskie 2008-2009 = poz. 2212
WELLNESS and support in good health and sickness = poz. 2364
ZOWCZAK, Jan: Etos nauczycieli w warunkach polskiej transformacji = poz. 2315
32 Nauki polityczne. Polityka.
BEZPIECZEŃSTWO 2010 (1 ; 2010 ; Warszawa).
Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego : Bezpieczeństwo 2010. T. 1 / red. nauk. Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek,
Halina Świeboda ; Akademia Obrony Narodowej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010. – 252 s. : il.
; 25 cm.
Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7523-114-4
1. Bezpieczeństwo narodowe – metodologia
2. System obronny państwa – metodologia
3. Materiały konferencyjne
327.56/.57:355.02
b25784110
2205/2011
BRZOZOWSKI, Adam.
Wprowadzenie do strategii bezpieczeństwa / Adam Brzozowski, Marian Kozub, Ryszard Niedźwiecki. – Warszawa ; Łódź :
Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. – 245 s. : il. ; 23 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 241-245.
1. Bezpieczeństwo międzynarodowe – od 1989 r.
2. Bezpieczeństwo narodowe – od 1989 r.
3. Podręczniki akademickie
327.56/.57
(075.8)
Kozub, Marian.; Niedźwiecki, Ryszard.
b25730897
2206/2011
BUKOWSKI, Stanisław Zbigniew.
Terroryzm europejski : geneza i współczesne zagrożenia / Stanisław Zbigniew Bukowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. –
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2010. – 211 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 194-209.
ISBN 978-83-7467-134-7
1. Terroryzm – Europa – od 1945 r.
323.28(4)
351.74(4)
b25757106
2207/2011
Europe and the world in the face of integration and disintegration processes / ed. by Tomasz Kuczur, Arkadiusz Modrzejewski.
– Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2010. – 343 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-61186-43-4
1. Integracja europejska
327.39(4-67)
b25777798
2208/2011
MARCINKOWSKI, Adam (1942- ).
Europejskie, narodowe i regionalne aspekty bezpieczeństwa / Adam Marcinkowski, Donat Mierzejewski, Kazimierz Pająk ;
[Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile]. – Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Stanisława Staszica, 2010. – 246, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 235-[247].
ISBN 978-83-89795-87-8
1. Unia Europejska 2. Bezpieczeństwo narodowe
3. Samorząd terytorialny
327.56/.57
327.39(4-67)
352/353
Mierzejewski, Donat Jerzy (1959- ).; Pająk, Kazimierz (1953- ).
b25708557
2209/2011
NOWAK, Jerzy Robert (1940- ).
Pełzająca germanizacja Wrocławia / Jerzy Robert Nowak. – Warszawa : Wydawnictwo Maron, 2010. – 335 s. ; 21 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-89033-71-0
1. Politycy – Polska – od 1989 r. 2. Świadomość społeczna – Polska – od 1989 r. 3. Niemcy – a Polska – od 1990 r. 4. Polska – a Niemcy – od
1989 r. 5. Polska – polityka – krytyka – od 1989 r. 6. Polska – polityka – socjologia – od 1989 r. 7. Wrocław (woj. dolnośląskie) – polityka – od
1989 r. 8. Publicystyka polska – historia – od 1989 r.
327(438)
327(430)
316.64(438)
b2572468x
2210/2011
Oblicza współczesnego terroryzmu / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. – Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, cop. 2010. – 207 s. : il. ; 24 cm. – (Terroryzm, Antyterroryzm, Konflikty ; 2)
19
Materiały z międzynarodowej konf. ”Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XXI wieku”, 1-2 czerwca 2005 r. – Tekst częśc. ang.
Streszcz. ang.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-7611-804-8
1. Bezpieczeństwo międzynarodowe – 20-21 w. 2. Terroryzm – 20-21 w. 3. Materiały konferencyjne
323.28
327.56/.57
b25788772
2211/2011
Seminaria Lucieńskie 2008-2009 : referaty wprowadzające do dyskusji / [zespół red. Lena Dąbkowska-Cichocka, Katarzyna
Janaszek, Jerzy Uklański ; aut. Andrzej Chojnowski et al.] ; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. – Warszawa :
Kancelaria Prezydenta RP, 2010. – 167, [5] s., [7] s. tabl., [8] k. tabl. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-83-931191-0-3
1. Historiozofia 2. Polityka – teoria
Materiały konferencyjne
3. Świadomość społeczna – Polska
4. Wolność
5. Polska – polityka wewnętrzna – od 1944 r.
323(438)
316.64(438)
32-027.21
930.1
b25797980
6.
2212/2011
SIDOR, Monika.
Samorząd terytorialny w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej / Monika Sidor. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,
cop. 2010. – 417 s. : il. ; 23 cm. – (Samorząd Terytorialny w XXI Wieku)
Bibliogr. s. 382-401.
ISBN 978-83-7611-630-3
1. Partie polityczne – a samorząd terytorialny – Polska – 1918-1939 r.
terytorialny – Polska – 1918-1939 r.
2. Partie polityczne – ideologia – Polska – 1918-1939 r.
3. Samorząd
329(438)
352/353(438)
b25788838
2213/2011
SKRABALAK, Witold Maria (1930- ).
Polscy socjaliści w XX wieku : ich rodowody oraz uwarunkowania ich działalności / Witold Maria Skrabalak. – Warszawa : Philip
Wilson, cop. 2010. – 374, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 369-374.
ISBN 978-83-7236-249-0
1. Socjalizm – historia – Polska – 20 w.
329.14(438)
141.8
b2556593x
2214/2011
WACHOWICZ, Barbara (1937- ).
Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! : gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego Oldze i Andrzeju Małkowskich / Barbara Wachowicz. – Wyd. 4. uzup. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2010. – 345, [2] s. : il. ; 22 cm. – (Wierna rzeka harcerstwa /
Barbara Wachowicz ; 1)
Bibliogr. s. 336-345.
ISBN 978-83-7399-417-1 : zł 38,90
1. Małkowski, Andrzej (1888-1919)
2. Małkowska, Olga (1888-1979)
3. Związek Harcerstwa Polskiego – biografie
329.78(438)
929-052(438)”19”
b25824144
4. Biografie
2215/2011
CHMIELARZ, Piotr.: Wojna a państwo = poz. 2301
ETYKA solidarności = poz. 2141
FRANKIEWICZ, Maciej: Maciej Frankiewicz - legenda poznańskiej opozycji 1980-1989 = poz. 2787
GAŁĘZOWSKI, Marek: Orlęta Warszawy = poz. 2788
GORDIN, Michael D.: Truman, Stalin i koniec monopolu atomowego = poz. 2765
JARUZELSKI, Wojciech: Listy... = poz. 2790
MARIAŃSKI, Janusz: Religia w społeczeństwie ponowoczesnym = poz. 2162
SPOŁECZEŃSTWO obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie = poz. 2201
ŻUK, Grzegorz.: Twierdza czy wspólnota? = poz. 2204
33 Nauki ekonomiczne
KRAWIEC, Franciszek.
Kultura biznesu firmy / Franciszek Krawiec. – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, cop. 2010. –
155, [5] s. : il. ; 24 cm.
20
Bibliogr. s. [157-160].
ISBN 978-83-87897-49-9
1. Etyka biznesu 2. Kultura organizacyjna
3. Zarządzanie
330.162
005.73
b25735718
2216/2011
MALAGA, Krzysztof.
Mikroekonomia : oswajanie z matematyką / Krzysztof Malaga. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. – 326, [1] s. : il. ; 24
cm. – (Ekonomia)
Dla wykładowców i studentów uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych.
Bibliogr. s. 309. Indeks.
ISBN 978-83-255-1721-2 : zł 57
1. Ekonomia matematyczna 2. Matematyka – stosowanie – ekonomika 3. Mikroekonomia
4. Podręczniki akademickie
330.4
330.101.542
(075.8)
b25636169
2217/2011
Teoria pomiaru kapitału i zysku / pod red. Mieczysława Dobii ; [aut. Mieczysław Dobija et al.]. – Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 200 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 192-200.
ISBN 978-83-7252-500-0
1. Kapitał 2. Zysk
330.4
b25766879
2218/2011
KARSZNIA, Maciej.: Milion w zasięgu ręki = poz. 2230
LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 = poz. 2241
POMYKALSKA, Bożyna.: Zarządzanie procesem wzrostu przedsiębiorstwa = poz. 2427
SARDÁ y Salvany, Félix: Liberalizm jest grzechem = poz. 2177
331 Praca
BARON-PUDA, Maria.
Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie bielskim / Maria Baron-Puda, Iwona Kłóska. – Bielsko-Biała :
Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. – 159 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 155.
Oprac. powstało przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
ISBN 978-83-62292-25-7
1. Bielsko-Biała (woj. śląskie ; okręg) – rynek pracy – od 2001 r.
331.5(438)
Kłóska, Iwona.
b25731270
2219/2011
Bezpieczeństwo pracy na wysokości. – Warszawa : Wydawnictwo Unimedia ; Łódź : Protekt, cop. 2010. – 136 s. : il. (w tym
kolor.) ; 21 cm.
Wykaz aktów prawnych przy niektórych rozdz.
ISBN 978-83-925415-4-7 (Unimedia)
1. Praca na wysokości – bhp 2. Poradniki
331.45
b25735615
2220/2011
DRAKE, Simon.
Sztuka wojny biurowej / Simon Drake ; [tł. Bartosz Sałbut]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 181 s. : il. ; 21 cm. –
(Onepress Power)
Tyt. oryg.: The art of office war, 2006.
ISBN 978-83-246-1930-6 : zł 29
1. Pracownicy biurowi – psychologia
2. Stosunki interpersonalne – psychologia
331.101:159.9
316.47
b25802021
3. Wydawnictwa popularne
2221/2011
GAJEWSKI, Łukasz.
Pracuj z pasją! : znajdź posadę, która da ci satysfakcję, radość i pieniądze / Łukasz Gajewski. – Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2010. – 126, [3] s. ; 21 cm. – (Onepress Power)
Bibliogr. s. [129].
ISBN 978-83-246-2553-6 : zł 27
1. Poszukiwanie pracy 2. Poradniki
331.53
b25795727
2222/2011
Kapitalne możliwości - jak znaleźć pracę z pomocą funduszy unijnych : prace nagrodzone w I edycji konkursu na najciekawszy
komiks pt. ”Człowiek-najlepsza inwestycja”. – Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy, 2010. – 100 s. : il. kolor. ; 22x31 cm.
21
ISBN 978-83-62188-01-7
1. Bezrobocie – zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 2001 r. 2. Szkolenie zawodowe – programy i fundusze wspólnotowe – Polska
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4. Antologie 5. Komiksy 6. Twórczość literacka dzieci i młodzieży polska – 21 w. 7. Twórczość
literacka dzieci i młodzieży polska – konkursy i festiwale – od 2001 r.
331.56/.57(438)
331.108.4(438)
339.7(4-67)
b25728271
2223/2011
LAREAU, William.: Filozofia kaizen w biurze = poz. 2137
PIOTROWSKI, Andrzej.: Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej = poz. 2279
PRAWELSKA-SKRZYPEK, Grażyna: La gestion de la transition de l’université vers la vie professionnelle dans le contexte des
compétences clés des doctorants = poz. 2312
RADUSZEWSKI, Michał: Grzegorz Palka (1950-1996) = poz. 2795
SKUTECZNOŚĆ lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych = poz. 2200
336 Finanse. Podatki.
Bank centralny w Polsce : wybrane aspekty / red. nauk. Joanna Świderska. – Warszawa : Difin, 2010. – 175 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 167-175.
ISBN 978-83-7641-350-1 : zł 40
1. Narodowy Bank Polski – od 1989 r.
2. Pieniądz – polityka – Polska – od 1989 r.
336.711(438)
336.02(438)
b25818041
2224/2011
BŁASZCZYK, Paweł.
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce w warunkach niskiej inflacji / Paweł Błaszczyk ; [Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile]. – Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2010. – 279,
[1] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 263-274.
ISBN 978-83-89795-88-5
1. Inflacja – Polska
336.748.12(438)
b25572556
2225/2011
DMOWSKI, Adam.
Rynki finansowe / Adam Dmowski, Dariusz Prokopowicz. – Warszawa : Difin, 2010. – 390 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 381-390.
ISBN 978-83-7641-330-3 : zł 65
1. Rynek finansowy 2. Podręczniki akademickie
336.76
(075.8)
Prokopowicz, Dariusz.
b25823656
2226/2011
Egzamin na doradcę podatkowego : pytania i odpowiedzi : pytania otwarte. T. 1 / Andrzej Czarniecki [et al.] ; Forum Doradców
Podatkowych. – Stan prawny czerwiec 2009 r. – Kraków : Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych, 2009. – 413 s. ; 30 cm.
ISBN 978-83-61395-09-6 (t. 1)
ISBN 978-83-61395-11-9 (t. 1-2)
1. Doradcy podatkowi – egzaminy zawodowe
2. Podatek – prawo – Polska – stan na 2009 r.
336.221.24(438)
(07)
b25812543
3. Podręczniki
2227/2011
Egzamin na doradcę podatkowego : pytania i odpowiedzi : pytania otwarte. T. 2 / Piotr Bejnarowicz [et al.] ; Forum Doradców
Podatkowych. – Stan prawny czerwiec 2009 r. – Kraków : Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych, 2009. – 401 s. ; 30 cm.
ISBN 978-83-61395-10-2 (t. 2)
ISBN 978-83-61395-11-9 (t. 1-2)
1. Cło – prawo – Polska – stan na 2009 r. 2. Dewizy – prawo – Polska – stan na 2009 r. 3. Doradcy podatkowi – egzaminy zawodowe 4.
Doradztwo podatkowe – prawo – Polska – stan na 2009 r. 5. Podatek – prawo – Polska – stan na 2009 r. 6. Postępowanie administracyjne –
Polska – stan na 2009 r. 7. Prawo karne finansowe – Polska – stan na 2009 r. 8. Podręczniki
336.221.24(438)
343:336(438)
351.077.3(438)
346.61(438)
346.58(438)
(07)
b25812476
2228/2011
Egzamin na doradcę podatkowego : pytania i opowiedzi : testy / Piotr Bejnarowicz [et al.] ; Forum Doradców Podatkowych. –
Stan prawny czerwiec 2009 r. – Kraków : Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych, 2009. – 268 s. ; 29 cm.
22
ISBN 978-83-61395-06-5 : zł 150
1. Cło – prawo – Polska – stan na 2009 r. 2. Dewizy – prawo – Polska – stan na 2009 r. 3. Doradcy podatkowi – egzaminy zawodowe 4.
Doradztwo podatkowe – prawo – Polska – stan na 2009 r. 5. Podatek – prawo – Polska – stan na 2009 r. 6. Postępowanie administracyjne –
Polska – stan na 2009 r. 7. Prawo karne finansowe – Polska – stan na 2009 r. 8. Podręczniki
336.221.24(438)
343:336(438)
351.077.3(438)
346.61(438)
346.58(438)
(07)
b25812622
2229/2011
KARSZNIA, Maciej.
Milion w zasięgu ręki : poradnik zarządzania finansami / Maciej Karsznia. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. – 164 s. :
il. ; 21 cm. – (Onepress Exclusive)
ISBN 978-83-246-2317-4 : zł 29
1. Bogactwo 2. Finanse – zarządzanie
3. Inwestycje – finanse
4. Poradniki
336.767
330.322.12
005.342
316.64
b25801193
2230/2011
KOLIBSKI, Marek.
Egzamin na doradcę podatkowego : pytania i opowiedzi : kazusy / Marek Kolibski, Renata Zielonka, Michał Tymburski ; Forum
Doradców Podatkowych. – Stan prawny lipiec 2009 r. – Kraków : Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych, 2009. – 465 s. ;
30 cm.
ISBN 978-83-61395-13-3 : zł 230
1. Naczelny Sąd Administracyjny – orzecznictwo 2. Doradcy podatkowi – egzaminy zawodowe 3. Doradztwo podatkowe – prawo –
kazusy – Polska – stan na 2009 r. 4. Podatek – prawo – kazusy – Polska – stan na 2009 r. 5. Postępowanie administracyjne – kazusy – Polska –
stan na 2009 r. 6. Podręczniki
336.221.24(438)
351.077.3(438)
(07)
Zielonka, Renata.; Tymburski, Michał.
b25812658
2231/2011
KOSACKA-ŁĘDZEWICZ, Dorota.
VAT w 2011 : zmiany od 1 stycznia 2011 r. / Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski ; D&K Edukacja Consulting. –
Białystok : D&K Edukacja Consulting, cop. 2011. – 249 s. ; 21 cm + dodatek : [4] s.
ISBN 978-83-928150-2-0
1. Podatek od towarów i usług – prawo – Polska – stan na 2011 r.
336.226.322(438)
Olszewski, Bogdan.
b25760312
2232/2011
SZCZĘSNY, Wiesław.
Finanse : zarys wykładu / Wiesław Szczęsny. – Wyd. 2. zaktualizowane. – Warszawa : Difin, 2010. – 276 s. : il. ; 23 cm.
Dla studentów rozpoczynających studia ekonomiczno-menedżerskie.
Bibliogr. s. 275-276.
ISBN 978-83-7641-333-4 : zł 49
1. Finanse 2. Podręczniki akademickie
336
(075.8)
b25822597
2233/2011
GLOBALNY kryzys finansowy a rynek pieniężny w Polsce = poz. 2238
KSIĘGA przychodów i rozchodów 2010/2011. = poz. 2269
ZIÓŁKOWSKI, Paweł: Wynagrodzenia 2010 = poz. 2297
338/339 Gospodarka. Handel
CZARNIEWSKI, Sławomir.
Determinanty wzrostu skuteczności komunikacji rynkowej / Sławomir Czarniewski. – Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010. – 256 s. : il. ; 23 cm. – (Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka. Biblioteka Ekonomii) (Rozprawy
Naukowe / Politechnika Białostocka. Biblioteka Nauk o Zarządzaniu)
ISSN i numeracja serii gł.: 0867-096X ; nr 195. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 234-250.
1. Komunikowanie marketingowe 2. Komunikacja społeczna
339.138
316.77
b25810418
2234/2011
23
DOROSIEWICZ, Sławomir.
Potoki ładunków w sieciach transportowych / Sławomir Dorosiewicz ; Instytut Transportu Samochodowego. – Warszawa :
Instytut Transportu Samochodowego, 2010. – 192 s. : il. ; 25 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 174-186. Indeks.
ISBN 978-83-60965-09-2
1. Transport samochodowy – ekonomika
338.47
656.13
b25599550
2235/2011
DUTKO, Maciej.
E-biznes : poradnik praktyka : biznes usieciowiony / Maciej Dutko. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 183 s. : il. ; 24
cm. – (Onepress)
Bibliogr. s. 175. Indeks.
ISBN 978-83-246-2485-0 : zł 37,90
1. Handel elektroniczny 2. Poradniki
339.3:004.738.5
b25794863
2236/2011
Globalizacja, kryzys i co dalej? / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. – 355 s. : il. ;
24 cm.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-7561-116-8 : zł 49
1. Unia Europejska – gospodarka – polityka
2. Globalizacja
3. Kryzys finansowy – od 2001 r.
4. Polska – gospodarka – polityka – od 2001 r.
338.124
338.22(438)
339.923(4-67)
005.44
b25678644
2237/2011
Globalny kryzys finansowy a rynek pieniężny w Polsce / kierownik zespołu Andrzej Dorosz ; członkowie zespołu Małgorzata
Czerwińska [et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. – Warszawa : LAM - Wydawnictwo Akademii Finansów, 2010. – 57, [1]
s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów 2008/2009)
ISBN 978-83-89833-21-1
1. Kryzys finansowy – od 2001 r.
2. Rynek finansowy – Polska – od 2001 r.
338.124
336.76(438)
b25811575
2238/2011
Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku / pod red. Leona Olszewskiego. – Wrocław
: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 210 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis.
Ekonomia ; 17)
ISSN i numeracja serii gł.: 0239-6661 ; no 3244. Na grzb. wyłącznie tyt. serii. – Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także
ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-229-3131-8
1. Unia Europejska – gospodarka – polityka
339.923(4-67)
b25587249
2239/2011
Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Przemysław Deszczyński. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Bankowej, 2010. – 134 s. ; 21 cm.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7205-289-6
1. Kraje rozwijające się – a kraje gospodarczo rozwinięte – gospodarka
zagraniczna – kraje rozwijające się
339.97
339.96
b25776381
2. Kraje rozwijające się – a kraje Unii Europejskiej
3. Pomoc
2240/2011
LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 / [oprac. zespół Jadwiga Nowakowska et al. ; red. Krzysztof Piotr Mościcki ; Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny]. – Ząbki : L&J Techtrading,
[2009]. – 84 s. ; 21 cm.
U góry okł. nazwa projektu: ”Tworzenie sieci porozumień organizacji pozarządowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie
3 województw: lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego”. Na okł. podtyt.: fundusze europejskie.
ISBN 978-83-61848-08-0
1. Inicjatywy lokalne – Polska – od 2001 r. 2. Pilotażowy Program Leader+ 3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4. Rozwój
regionalny – Polska – od 2001 r. 5. Wieś – programy i fundusze wspólnotowe – Polska – od 2004 r. 6. Poradniki
338.43(438)
332.14(438)
339.7(4-67)
b23612344
2241/2011
24
MORKIS, Grażyna.
Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego : synteza z realizacji tematu III / aut. Grażyna Morkis,
Bożena Nosecka, Jadwiga Seremak-Bulge ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut
Badawczy. – Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010. – 88,
[2] s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 179)
ISBN 978-83-7658-087-6 : bezpł.
1. Gospodarka żywnościowa – Polska – od 2001 r. 2. Przemysł rolno-spożywczy – ekonomika – Polska – od 2001 r.
-spożywczy – zarządzanie – Polska – od 2001 r. 4. Zarządzanie jakością – Polska – od 2001 r.
3. Przemysł rolno-
338.439(438)
338.45(438)
664
005.6
Nosecka, Bożena.; Seremak-Bulge, Jadwiga.
b25279452
2242/2011
Zarządzanie marketingiem / red. nauk. Lidia Białoń ; aut. Lidia Białoń [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Menedżerskiej, 2010. – 208 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7520-055-3
1. Marketing – zarządzanie
2. Podręczniki akademickie
339.138
005
(075.8)
b2573989x
2243/2011
BOCHENEK, Tomasz.: Ceny i refundacja leków = poz. 2343
KAPITALNE możliwości - jak znaleźć pracę z pomocą funduszy unijnych = poz. 2223
KOSZTY, jakość i wyniki w ochronie zdrowia = poz. 2353
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ po polsku = poz. 2428
STYMULOWANIE innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej wiedzy = poz. 2429
WRZEŚNIEWSKI, Paweł: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej = poz. 2294
338.48 Turystyka
WIELKI atlas narciarski = poz. 2746
WIELKI atlas narciarski = poz. 2747
WIELKI atlas narciarski = poz. 2748
34+351/354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna
BARCZ, Jan (1953- ).
Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna
Wyrozumska. – Wyd. 2. – Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. – 404, [4] s. : il. ; 24 cm. – (Podręczniki LexisNexis : prawo
międzynarodowe)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7620-481-9 : zł 63
1. Instytucje europejskie 2. Prawo wspólnotowe europejskie – stan na 2011 r.
3. Podręczniki akademickie
341.12(4-67)
(075.8)
Górka, Maciej.; Wyrozumska, Anna.
b25776782
2244/2011
BODIO, Joanna.
Ustrój organów ochrony prawnej : część szczegółowa / Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki. – Wyd. 3., stan
prawny na 1 października 2010 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. – 435, [1] s. ; 24 cm. – (Seria Akademicka)
Bibliogr. s. 433-[436].
ISBN 978-83-264-1046-8 : zł 49
1. Organy ochrony prawnej – prawo – Polska – stan na 2010 r.
2. Podręczniki akademickie
347.96(438)
347.97/.99(438)
342.56(438)
351.9(438)
351.74(438)
(075.8)
Borkowski, Grzegorz.; Demendecki, Tomasz.
b25827789
2245/2011
BOŃCZAK-KUCHARCZYK, Ewa.
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi : aspekty prawne i organizacyjne / Ewa Bończak-Kucharczyk. – 2. wyd., stan
prawny na 30 września 2010 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. – 619 s. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
25
ISBN 978-83-264-0579-2 : zł 99
1. Mieszkania – zarządzanie – prawo – Polska – stan na 2010 r.
349.444(438)
b25726705
2246/2011
CELLARY, Mieczysława.
Sprawozdania finansowe za 2010 r. w jednostkach finansów publicznych / Mieczysława Cellary. – Stan prawny grudzień 2010.
– Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. – VII, [1], 246 s. : il. ; 24 cm. – (Beck Info Biznes) (Finanse Publiczne dla Praktyków)
ISBN 978-83-255-2283-4 : zł 119
ISBN 978-83-255-2479-1 (e-book)
1. Finanse publiczne – sprawozdawczość – prawo – Polska – stan na 2010 r.
3. Poradniki
2. Rachunkowość budżetowa – prawo – Polska – stan na 2010 r.
346.52(438)
b25832153
2247/2011
CYMAN, Damian.
Prawo upadłościowe i naprawcze / Damian Cyman. – Wyd. 3. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010. –
283, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Prawo w Diagramach) (ParkPrawo)
ISBN 978-83-262-0855-3
1. Postępowanie naprawcze – Polska – stan na 2010 r.
2. Upadłość – prawo – Polska – stan na 2010 r.
347.736/.739(438)
b25810753
3. Tablice i wzory
2248/2011
CZARNY, Piotr.
Prawo konstytucyjne / Piotr Czarny, Monika Florczak-Wątor, Sebastian Kubas. – Wyd. 2. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 160 s. ; 29 cm. – (ParkPrawo) (Trener Akademicki)
ISBN 978-83-262-0643-6
1. Prawo państwowe – Polska – stan na 2010 r.
2. Podręczniki akademickie
342(438)
(075.8)
Florczak-Wątor, Monika (1977- ).; Kubas, Sebastian.
b25811101
2249/2011
DAJCZAK, Wojciech (1962- ).
Prawo rzymskie / Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo
Szkolne PWN, dr. 2010. – 198 s. : il. ; 29 cm. – (ParkPrawo) (Trener Akademicki)
ISBN 978-83-262-0521-7
1. Prawo rzymskie 2. Podręczniki akademickie
340.15(37)
(075.8)
Giaro, Tomasz (1951- ).; Longchamps de Bérier, Franciszek (1912-1969).
b25811022
2250/2011
DOBRZENIECKI, Karol.
Wstęp do prawoznawstwa : ćwiczenia i materiały / Karol Dobrzeniecki, Milena Korycka-Zirk. – Toruń : Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa ”Dom Organizatora”, 2010. – 239, [2] s. ; 24 cm.
Netogr. s. [241].
ISBN 978-83-7285-558-9
1. Prawo – Polska – stan na 2010 r.
2. Prawo – teoria
3. Podręczniki akademickie
34(438)
340.1
(075.8)
Korycka-Zirk, Milena.
b25615166
2251/2011
GĄSIOREK, Krystyna.
Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem / Krystyna Gąsiorek. – Warszawa : Infor, 2010. – 128 s. ; 24 cm. – (PRB
Poradnik Rachunkowości Budżetowej : najważniejsze tematy sfery budżetowej, ISSN 1897-0583 ; 4/2010)
Opis wg okł.
Wykaz aktów prawnych s. 124.
1. Finanse – sprawozdawczość – prawo – Polska – stan na 2010 r.
Poradniki
2. Rachunkowość budżetowa – prawo – Polska – stan na 2010 r.
346.52(438)
b24980560
3.
2252/2011
GRZEGORCZYK, Paweł.
Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym / Paweł Grzegorczyk. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 706, [1] s. ; 21
cm. – (Monografie, ISSN 1897-4392)
Bibliogr. s. 661-[707].
ISBN 978-83-264-0494-8 : zł 99
1. Immunitety – prawo międzynarodowe
2. Prawo cywilne procesowe
3. Postępowanie cywilne międzynarodowe – stan na 2010 r.
341.2
347.91/.95
b25587316
2253/2011
HOŁYST, Brunon (1930- ).
Policja na świecie / Brunon Hołyst. – Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. – 1108, [4] s. ; 25 cm.
26
Spis treści także ang.
Bibliogr. przy częściach.
ISBN 978-83-7620-486-4 : zł 210
1. Policja
351.74
b25776733
2254/2011
Inwentaryzacja : zasady i praktyka. – Warszawa : Rachunkowość, [2010]. – 204 s. ; 27 cm.
Na okł. tyt. mies. Rachunkowość.
ISBN 978-83-926323-5-1 : zł 93
1. Inwentaryzacja – prawo – Polska – stan na 2010 r.
346.52(438)
657.371
b25819963
2255/2011
JAROSZEWSKA-IGNATOWSKA, Iwona.
Ustawa antykryzysowa : poradnik dla pracodawców / Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Grażyna Spytek-Bandurska. – Warszawa
: Infor Ekspert, cop. 2010. – 96 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Kadrowca)
ISBN 978-83-61599-56-2 : zł 49
1. Kryzys gospodarczy – zwalczanie – prawo – Polska – stan na 2010 r.
2. Prawo pracy – Polska – stan na 2010 r.
3. Poradniki
346.5(438)
349.2(438)
Spytek-Bandurska, Grażyna.
b25392372
2256/2011
KACPRZAK, Agnieszka.
Regulae iuris : łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej / Agnieszka Kacprzak, Jerzy
Krzynówek, Witold Wołodkiewicz ; pod red. Witolda Wołodkiewicza. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. –
XIV, 161 s. : il. ; 17 cm.
Tekst częśc. równol. łac., pol.
Indeks.
ISBN 978-83-255-2025-0 : zł 35
1. Architektura polska – historia – od 1989 r. 2. Epigrafika – Polska – od 1989 r.
RP (budynek) 5. Epigramy łacińskie 6. Przysłowia łacińskie
3. Prawo rzymskie – recepcja
4. Warszawa – Sąd Najwyższy
340.15(37)
930.2:003.071(438)
725.1(438)
Krzynówek, Jerzy.; Wołodkiewicz, Witold (1929- ).
b25836705
2257/2011
KALISZ, Tomasz.
Sędziowski nadzór penitencjarny : polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o
charakterze izolacyjnym / Tomasz Kalisz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 514 s. ; 24 cm. – (Acta
Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3263)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 410-417, wykaz aktów prawnych s. 418-422.
ISBN 978-83-229-3143-1
1. Prawo penitencjarne – Polska – stan na 2010 r. 2. Sędziowie – prawo – Polska – stan na 2010 r.
343.8(438)
347.962(438)
b25587298
2258/2011
KASPRZYCKI, Rafał R.
Zamówienia publiczne w samorządzie : procedury, umowy, kontrola / Rafał R. Kasprzycki, Marcin Klamann. – Warszawa : Infor
Ekspert, 2010. – 96 s. : il. ; 24 cm. – (Poradnik Samorządowca : kompleksowo o zagadnieniach ważnych dla samorządowców,
ISSN 2080-6108 ; 3/2010)
Opis wg okł.
Wykaz aktów prawnych s. 95.
Zł 33
1. Samorząd terytorialny – prawo – Polska – stan na 2010 r.
2. Zamówienia publiczne – prawo – Polska – stan na 2010 r.
351.712(438)
342.25(438)
Klamann, Marcin.
b24984826
2259/2011
KIESZ, Stefan.
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika / Stefan Kiesz. – Wrocław : Presscom, 2010. – 47 s. ; 18 cm. –
(Biblioteczka Czytelnika)
U dołu s. tyt. i okł. tyt. czas.: Kadry i Płace w Administracji.
ISBN 978-83-61188-72-8 : zł 29
1. Przestępstwa i wykroczenia przeciw prawom pracownika – prawo – Polska – stan na 2010 r.
349.2(438)
343.232(438)
b25739335
2. Poradniki
2260/2011
Kodeks drogowy : ustawa - prawo o ruchu drogowym, znaki i sygnały drogowe, punkty karne, skorowidz / [oprac. merytoryczne
Marcin Nowak]. – Wyd. 6., stan prawny na dzień 1 września 2010 r. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN,
dr. 2010. – 331 s. : il. (w tym kolor.) ; 17 cm. – (ParkPrawo) (Broszury)
27
Indeks.
ISBN 978-83-262-0842-3 : zł 9,90
1. Komunikacja drogowa – prawo – Polska – stan na 2010 r.
351.811.122(438)
b25822755
2261/2011
Kodeks postępowania karnego : przepisy wprowadzające, skorowidz / [oprac. merytoryczne Ewa Broma-Bąk, Krzysztof Bąk].
– Wyd. 6., stan prawny na dzień 1 września 2010 r. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 311 s. ;
18 cm. – (ParkPrawo) (Broszury)
Na grzb. błędny zapis tyt.: Kodeks postępowaniak arnego.
Indeks.
ISBN 978-83-262-0846-1 : zł 11,90
1. Prawo karne procesowe – Polska – stan na 2010 r.
343.13(438)
b25822846
2262/2011
Kodeks spółek handlowych : prawo upadłościowe i naprawcze, licencja syndyka, swoboda działalności gospodarczej, prawo
działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, terminy zapłaty w transakcjach handlowych, akty wykonawcze, skorowidz / [oprac. merytoryczne Agnieszka Kaszok]. – Wyd. 6., stan prawny na dzień 1 września
2010 r. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 636 s. ; 18 cm. – (ParkPrawo) (Białe Kodeksy)
Indeks.
ISBN 978-83-262-0854-6 : zł 35
1. Spółki handlowe – prawo – Polska – stan na 2010 r.
347.72(438)
b25822809
2263/2011
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. – 108, [1] s. ; 20 cm.
Oprac. na podstawie: Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483; z 2001 r. nr 28, poz. 319; z 2006 r. nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. nr 114, poz. 946.
Indeks.
ISBN 978-83-7666-073-8
1. Polska – konstytucja 1997 r.
342.4(438)
b25812026
2264/2011
KOZŁOWSKI, Andrzej Józef.
Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem : wybrane zagadnienia / Andrzej Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza Elset, 2010. – 383 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 298-320.
ISBN 978-83-61602-92-7
1. Samorząd gminny 2. Warmińsko-mazurskie, województwo – samorząd
352(438)
Czaplicka-Kozłowska, Iwona.
b25727680
2265/2011
KRÓL, Tomasz.
Kontrakty menedżerskie i umowy o zarządzanie 2010 / Tomasz Król. – Warszawa : Infor, 2010. – 96 s. ; 24 cm. – (Biblioteka
Księgowego, ISSN 1898-2794 ; nr 1(25)/2010)
Opis wg okł.
1. Kontrakt menedżerski – Polska – stan na 2010 r.
2. Prawo pracy – Polska – stan na 2010 r.
349.2(438)
347.45/.46(438)
b24980547
2266/2011
Kryminalistyka dla prawa, prawo dla kryminalistyki / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz. – Toruń : Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa ”Dom Organizatora”, 2010. – 328 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Tekst częśc. tł. z ros.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-7285-552-7
1. Kryminalistyka
343.98
b2562037x
2267/2011
KSIĄŻEK, Marek.
Warmia, Mazury, Powiśle : działalność samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2006-2010 / [aut. oprac.
Marek Książek]. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2010. – 159, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.
ISBN 978-83-61602-94-1
1. Warmińsko-mazurskie, województwo – samorząd
352/353(438)
b25777993
2268/2011
Księga przychodów i rozchodów 2010/2011. – Warszawa : Infor Ekspert, [2010]. – 82 s. : il. ; 24 cm.
U góry okł.: Monitor Księgowego poleca.
ISBN 978-83-7716-021-3 : zł 45
1. Podatek – prawo – Polska – stan na 2010 r.
Poradniki 5. Tablice i wzory
2. Rachunkowość – dokumentacja
346.52(438)
336.221.24(438)
b25720880
3. Rachunkowość – prawo – Polska – stan na 2010 r.
4.
2269/2011
28
LISZCZ, Teresa (1945- ).
Prawo pracy / Teresa Liszcz. – Wyd. 7., stan prawny na 30 września 2010 r. – Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. – 587, [5] s. ; 24
cm. – (Podręczniki LexisNexis : prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)
Indeks.
ISBN 978-83-7620-543-4 : zł 75
1. Prawo pracy – Polska – stan na 2010 r.
2. Podręczniki akademickie
349.2(438)
(075.8)
b25788978
2270/2011
Łódzka metropolia : problemy integracji gospodarczej / red. nauk. Aleksandra Jewtuchowicz, Marcin Wójcik. – Łódź : Katedra
Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Uniwersytet Łódzki : Wydawnictwo Biblioteka, 2010. – 217 s. : il. ; 24 cm.
Spis treści także ang.
Bibliogr. s. 211-217.
ISBN 978-83-62378-12-8 (Biblioteka)
1. Gospodarka komunalna – Polska 2. Łódź (woj. łódzkie) – gospodarka – od 1989 r.
351(438-21)
b25621634
2271/2011
MAREK, Maria.
Wybrane zagadnienia z prawa / Maria Marek, Krystyna Raczyńska-Styczek ; [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział
Okręgowy w Warszawie]. – Wyd. 3. popr., stan prawny na dzień 31 października 2010 r. – Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce. Oddział Okręgowy, 2010. – 144 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60735-47-3
1. Prawo cywilne – Polska – stan na 2010 r.
2. Prawo pracy – Polska – stan na 2010 r.
3. Przedsiębiorstwo – prawo – Polska – stan na 2010 r.
349.2(438)
347(438)
346.26(438)
Raczyńska-Styczek, Krystyna.
b25802070
2272/2011
MINICH-BARANOWSKA, Maria.
Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej / Maria Minich-Baranowska. – Warszawa : Infor Ekspert, 2010. – 96 s. ; 24
cm. – (Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej, ISSN 2080-7996 ; nr 5/2010)
Opis wg okł.
Bibliogr. s. 94, wykaz aktów prawnych s. 94.
Zł 33
1. Opieka społeczna – prawo – Polska – stan na 2010 r.
2. Postępowanie administracyjne – Polska – stan na 2010 r.
351.077.3(438)
349.3:364(438)
b25092078
2273/2011
MOTOWILCZUK, Izabela.
Środki trwałe w pytaniach i odpowiedziach / Izabela Motowilczuk. – Warszawa : Infor, 2010. – 96 s. ; 24 cm. – (PRB Poradnik
Rachunkowości Budżetowej : najważniejsze tematy sfery budżetowej, ISSN 1897-0583 ; 5/2010)
Opis wg okł.
Wykaz aktów prawnych s. 93-94.
1. Amortyzacja – prawo – Polska – stan na 2010 r.
2. Majątek trwały – prawo – Polska – stan na 2010 r.
346.52(438)
b25089845
2274/2011
Nieruchomości : wzory pism i umów / Rafał Godlewski [et al.] ; pod red. Heleny Kisilowskiej. – Wyd. 3., stan prawny na 25
października 2010 roku. – Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. – 695, [1] s. : il. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). – (Wzory)
ISBN 978-83-7620-525-0 : zł 179
1. Nieruchomości – prawo – Polska – stan na 2010 r.
2. Umowa – nieruchomości – Polska – stan na 2010 r.
347.235(438)
347.45/.46(438)
(07)
b25776691
3. Podręczniki
4. Tablice i wzory
2275/2011
NOWICKA, Joanna.
Świadczenia dla pracowników / Joanna Nowicka. – Warszawa : Infor, 2010. – 83 s. ; 21 cm. – (Prawo Przedsiębiorcy : od przepisu
do praktyki, ISSN 1230-2856 ; R. 20, nr 10 (886))
1. Pozapłacowe świadczenia pracownicze – prawo – Polska – stan na 2010 r.
349.23/.24(438)
b24980493
2. Poradniki
2276/2011
NOWIŃSKA, Ewa (1948- ).
Prawo własności przemysłowej / Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall. – Wyd. 5. uaktualnione i rozsz. – Warszawa
: LexisNexis Polska, 2011. – 597, [3] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Prawnika)
Zawiera także teksty aktów prawnych.
Bibliogr. s. 483-494. Indeks.
ISBN 978-83-7620-544-1 : zł 139
1. Własność przemysłowa – prawo – Polska – stan na 2011 r.
347.77(438)
Promińska, Urszula.; Vall, Michał du (1952- ).
b25776757
2277/2011
29
PANASIUK, Andrzej.
Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom / [Andrzej Panasiuk, Zbigniew Kłoda]. – Warszawa : Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, 2010. – 49, [1] s. : il. ; 25 cm.
Publ. oprac. w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ”Nowe podejście do zamówień publicznych szkolenia i doradztwo” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działanie 2.1. ”Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. ” Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”
ISBN 978-83-7633-061-7
1. Innowacje – stosowanie – gospodarka – Polska 2. Zamówienia publiczne – prawo – Polska – stan na 2010 r. 3. Poradniki
351.712(438)
005.342
Kłoda, Zbigniew.
b2569411x
2278/2011
PIOTROWSKI, Andrzej.
Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej / Andrzej Piotrowski. – Warszawa : Difin, 2010. – 195 s. : il. ; 24
cm. – (Engram)
Bibliogr. s. 177-195.
ISBN 978-83-7641-341-9
1. Służba więzienna – psychologia
2. Stres – psychologia
3. Wypalenie zawodowe
343.81/.84
159.944.4
331.43/.44
b25823747
2279/2011
Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce = Rights and obligations of foreigners in Poland : informator / Monika
Gwiazda [et al.] ; tł. na ang. Blanka Gwiazda, Delaine R. Swenson ; Instytut na rzecz Państwa Prawa]. – Lublin : Fundacja Instytut
na rzecz Państwa Prawa, 2009. – 120 s. ; 24 cm.
Tekst równol. pol., ang. Wstęp pol.
ISBN 978-83-927822-5-4
1. Cudzoziemcy – prawo – Polska – stan na 2009 r.
2. Informatory
342.71(438)
b25304501
2280/2011
Prawna ochrona zabytków / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak ; Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
– Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, cop. 2010. – 404 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-83-7611-770-6 (Wydaw. A. Marszałek)
1. Ochrona zabytków – prawo
351.85
b25777646
2281/2011
Prawo pracy : zarys wykładu / Zdzisław Kubot [et al.]. – Wyd. 3. rozsz. i zaktualizowane. – Warszawa : Difin, 2010. – 407 s. ; 23
cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7641-295-5 : zł 65
1. Prawo pracy – Polska – stan na 2010 r.
2. Podręczniki akademickie
349.2(438)
(075.8)
b2581798x
2282/2011
Prawo wobec wyzwań współczesności. T. 6 / pod red. Bartosza Guzika, Natalii Buchowskiej, Pawła Wilińskiego. – Poznań ;
Luboń : Uni-Druk Wydawnictwo i Drukarnia, 2010. – 507 s. ; 24 cm.
Materiały z VIII Sesji Naukowej Młodych Pracowników Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
15 czerwca 2009 r., Poznań.
ISBN 978-83-61091-29-5
1. Prawo – Polska – stan na 2009 r. 2. Prawo – teoria 3. Materiały konferencyjne
34(438)
340.12
b25831252
2283/2011
SŁAWIK, Karol.
Prawno-kryminalistyczne środki przeciwdziałania zagrożeniom : (zwłaszcza osób starszych) / Karol Sławik. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010. – 237 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 227-229, wykaz aktów prawnych s. 229-230.
ISBN 978-83-7507-116-0
1. Kryminalistyka 2. Prawo karne – Polska – stan na 2010 r.
zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 2001 r.
3. Przemoc wobec ludzi starych – Polska – od 2001 r.
343.98
343.85(438)
b25823462
4. Przestępczość –
2284/2011
STARZYŃSKI, Stanisław (1853-1935).
Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich / Stanisław Starzyński. – Warszawa : Wydawnictwo
Sejmowe, cop. 2010. – XLIV, [1], VII, 288 s. : il., err. ; 25 cm. – (BPS Biblioteka Przeglądu Sejmowego)
30
Tekst gł. stanowi repr., oryg.: Lwów : K. S. Jakubowski, 1928.
Bibliogr. s. 279-284.
ISBN 978-83-7666-068-4
1. Prawo państwowe – Bułgaria – 1918-1939 r. 2. Prawo państwowe – Czechosłowacja – 1918-1938 r. 3. Prawo państwowe – Jugosławia –
1918-1939 r. 4. Prawo państwowe – Polska – 1918-1939 r. 5. Prawo państwowe – ZSRR – 1917-1941 r. 6. Podręczniki akademickie
342(438)
342(437)
342(497.1)
342(497.2)
342(47+57)
(075.8)
b25812348
2285/2011
SUCHECKA, Agnieszka.
Odwołania w pytaniach i odpowiedziach / Agnieszka Suchecka. – Wrocław : Presscom, 2010. – 47 s. ; 18 cm. – (Biblioteczka
Czytelnika)
U dołu okł. i s. przytyt. tyt. czas.: Przetargi Publiczne.
ISBN 978-83-61188-76-6 : zł 29
1. Apelacja – Polska – stan na 2010 r. 2. Zamówienia publiczne – prawo – Polska – stan na 2010 r.
3. Poradniki
347.91/.95(438)
351.712(438)
b25739426
2286/2011
SZEWC, Andrzej (1945- ).
Prawo własności przemysłowej / Andrzej Szewc, Gabriela Jyż. – 2. wyd. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. – LXII,
506 s. ; 23 cm. – (Zarys Prawa)
Bibliogr. s. XXI-LXII. Indeks.
ISBN 978-83-255-1725-0 : zł 149
1. Własność przemysłowa – prawo – Polska – stan na 2011 r.
347.77(438)
Jyż, Gabriela.
b25832128
2287/2011
ŚWIĘCKA, Krystyna.
Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę / Krystyna Święcka. – Warszawa : Difin, 2010. –
362 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 343-353, orzecznictwo i wykaz aktów prawnych s. 354-362.
ISBN 978-83-7641-335-8 : zł 75
1. Bezprawność czynu 2. Dobra osobiste – ochrona – prawo – Polska – stan na 2010 r.
4. Prawo prasowe – Polska – stan na 2010 r.
3. Odpowiedzialność karna – Polska – stan na 2010 r.
351.751:050+070(438)
343(438)
342.72/.73(438)
b25822627
2288/2011
Ustawa o ochronie danych osobowych / [red. Katarzyna Bielińska-Kuniszewska, Marcin Meszczyński, Jacek Orłowski ; wprow.
Paweł Fajgielski]. – Wrocław : Presscom, cop. 2010. – 64 s. ; 18 cm. – (Biblioteczka Czytelnika)
U dołu s. tyt. i okł. tyt. czas.: IT w Administracji.
ISBN 978-83-61188-74-2 : zł 29
1. Dane osobowe – ochrona – prawo – Polska – stan na 2010 r.
342.72/.73(438)
b25739116
2289/2011
Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów. – Stan
prawny na 1.01.2010 r. – Warszawa : Rachunkowość, [2010]. – [2], 350 s. ; 28 cm.
Na okł. tyt. mies.: Rachunkowość.
ISBN 978-83-926323-4-4 : zł 105
1. Rachunkowość – prawo – Polska – stan na 2010 r.
346.52(438)
b25820047
2290/2011
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. – Warszawa : Wydawnictwo Legis, 2010. – 86 s. ; 23 cm. – (Prawo
i Ekonomia)
Tyt. okł.: Kodeks spółek handlowych : aktualny tekst ustawy.
ISBN 978-83-62370-10-8
1. Spółki handlowe – prawo – Polska – stan na 2010 r.
347.72(438)
b25709641
2291/2011
WOJNICZ, Przemysław.
Zatrudnianie osób bezrobotnych w administracji publicznej / Przemysław Wojnicz. – Wrocław : Presscom, 2010. – 61, [1] s. ; 18
cm. – (Biblioteczka Czytelnika)
U dołu okł. i s. przytyt. tyt. czas.: Kadry i Płace w Administracji.
ISBN 978-83-61188-75-9 : zł 29
1. Bezrobocie – zapobieganie i zwalczanie – prawo – Polska – stan na 2010 r.
– prawo – stan na 2010 r. 4. Poradniki
349.22(438)
342.97/.98(438)
b25739074
2. Prawo pracy – Polska – stan na 2010 r.
3. Polska – administracja
2292/2011
31
WOŹNIAK, Eugeniusz.
Zarządzanie majątkiem jednostki / Eugeniusz Woźniak. – Wyd. 7. zm. i uaktualnione, (stan prawny na dzień 20.10.2010 r.). –
Gliwice : Nowator Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy, 2010. – 140 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Na okł.: Podstawy prawne gospodarki majątkowej, zasady i wskazówki, przejrzysta ewidencja i sprawna inwentaryzacja składników, przykładowe procedury wewnętrzne: instrukcje, protokoły, zarządzenia.
ISBN 978-83-61522-12-6
1. Majątek trwały – prawo – Polska – stan na 2010 r.
346.52(438)
b25605793
2293/2011
WRZEŚNIEWSKI, Paweł.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Paweł Wrześniewski. – Stan prawny na 1 lipca 2010 r. – Warszawa
: Oficyna Wydawnicza Komentarz do Ustawy : Paweł Wrześniewski, 2010. – 338 s. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-930375-0-6 (P. Wrześniewski) : zł 60
1. Prawo gospodarcze – Polska – stan na 2010 r. 2. Wolność ekonomiczna – prawo – Polska – stan na 2010 r.
346(438)
338.242(438)
b25803505
2294/2011
Współczesne sądownictwo międzynarodowe. T. 2, Wybrane zagadnienia prawne / pod red. Jana Kolasy. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 328 s. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3250)
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-229-3128-8
1. Sądownictwo międzynarodowe – od 1945 r.
341.6
b25636509
2295/2011
Zamknięcie roku 2010. – Warszawa : Rachunkowość, [2010]. – [2], 452 s. ; 27 cm.
Na okł. tyt. mies.: Rachunkowość.
ISBN 978-83-926323-7-5 : zł 120
1. Rachunkowość – prawo – Polska – stan na 2010 r.
346.52(438)
b25820096
2296/2011
ZIÓŁKOWSKI, Paweł.
Wynagrodzenia 2010 / Paweł Ziółkowski. – Warszawa : Infor, 2010. – 96 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Księgowego, ISSN 1898-2794 ; nr
4(28)/2010)
Opis wg okł.
1. Płaca – prawo – Polska – stan na 2010 r.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – prawo – Polska – stan na 2010 r.
349.23/.24(438)
336.226.112.1(438)
b25089857
2297/2011
ZYCH, Małgorzata.
Umowa na zakup energii elektrycznej / Małgorzata Zych. – Wrocław : Presscom, 2010. – 118 s. ; 18 cm. – (Biblioteczka Czytelnika)
U dołu okł. i s. przytyt. tyt. czas.: Przetargi Publiczne.
ISBN 978-83-61188-69-8 : zł 29
1. Energetyka – prawo – Polska – stan na 2010 r. 2. Umowa – Polska – stan na 2010 r.
2010 r. 4. Poradniki
3. Zamówienia publiczne – prawo – Polska – stan na
346.7:620.91(438)
347.45/.46(438)
351.712(438)
b25739372
2298/2011
BÁZLIK, Miroslav: The grammatical structure of legal English = poz. 2479
BUKOWSKI, Stanisław Zbigniew.: Terroryzm europejski = poz. 2207
DE DIJN, Rosine: Nikomu nie mów, że na imię ci Rachmil = poz. 2763
DROZDOWSKI, Marian Marek: Marceli Porowski = poz. 2785
EGZAMIN na doradcę podatkowego = poz. 2228
EGZAMIN na doradcę podatkowego = poz. 2229
GMINNE systemy energetyki odnawialnej = poz. 2320
JASIŃSKI, Radosław.: Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru = poz. 2375
KOLIBSKI, Marek.: Egzamin na doradcę podatkowego = poz. 2231
MARCINKOWSKI, Adam: Europejskie, narodowe i regionalne aspekty bezpieczeństwa = poz. 2209
RADUSZEWSKI, Michał: Grzegorz Palka (1950-1996) = poz. 2795
SIDOR, Monika.: Samorząd terytorialny w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej = poz. 2213
SOLŽENICYN, Aleksandr Isaevič: Archipelag GUŁag 1918-1956 = poz. 2773
SOLŽENICYN, Aleksandr Isaevič: Archipelag GUŁag 1918-1956 = poz. 2774
SOLŽENICYN, Aleksandr Isaevič: Archipelag GUŁag 1918-1956 = poz. 2775
32
355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
BOROWIAK, Mariusz (1964- ).
Admirał Unrug 1884-1973 / Mariusz Borowiak. – Wyd. 2. rozsz. (1. w tej ed.). – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”,
cop. 2009. – 429, [1] s., [96] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Nieznane Oblicza Historii)
Tyt. grzb.: Admirał Unrug.
Bibliogr. s. 418-[430].
ISBN 978-83-7020-409-9 : zł 49,90
1. Unrug, Józef Michał (1884-1973)
2. Marynarka wojenna – biografie – Polska – 20 w.
3. Biografie
355.08(438)
359(438)
929-052(438)”19”
b25830326
2299/2011
BOROWIECKI, Mieczysław.
Edukacja dla bezpieczeństwa : podręcznik dla gimnazjum / Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała. – Wyd.
3. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 187, [5] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Na okł.: Do nowej podstawy programowej.
ISBN 978-83-262-0478-4
1. Edukacja dla bezpieczeństwa – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
355.58
(075.3-021.64)
Pytasz, Zbigniew.; Rygała, Edward.
b25811587
2300/2011
CHMIELARZ, Piotr.
Wojna a państwo : wczoraj i dziś / Piotr Chmielarz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. – 308 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 302-308.
ISBN 978-83-7383-397-5
1. Wojna – a państwo 2. Wojna – historia
3. Wojna – teoria
355.01
321.01
b25725981
2301/2011
KRÓLIKOWSKI, Janusz (1950- ).
Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990. [2], I-M / Janusz Królikowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,
cop. 2010. – 548 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7611-800-0
1. Oficerowie – Polska – 20 w.
2. Słowniki biograficzne
355.08(438)
929-052(438)”19”
b25777567
2302/2011
LAUK, Jolanta.
Edukacja dla bezpieczeństwa : zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum / Jolanta Lauk, Anna Przybył. – Wyd. 2. – Warszawa ; Łódź :
Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 103, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-262-0253-7
1. Przysposobienie wojskowe – gimnazja
2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
355.58
(075.3-021.64+076)
Przybył, Anna.
b2581297x
2303/2011
BARCISZEWSKI, Grzegorz.: Okręty lotnicze Japonii = poz. 2369
BEZPIECZEŃSTWO 2010: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego = poz. 2205
BOROWIAK, Mariusz: Mała flota bez mitów = poz. 2783
BOROWIAK, Mariusz: ORP Gryf = poz. 2370
BOROWIAK, Mariusz: Żelazne rekiny Dönitza. = poz. 2371
BOROWIAK, Mariusz: Żelazne rekiny Dönitza. = poz. 2372
SUVOROV, Viktor: Cofam wypowiedziane słowa = poz. 2777
364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm
KANIOS, Anna.
Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie / Anna Kanios. – Wyd. 2. uzup. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 171 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 160-168.
ISBN 978-83-227-3214-4
1. Studenci – socjologia – Polska – od 1989 r.
2. Studenci – wolontariat – kraje Unii Europejskiej
364-32(438)
364-32(4-67)
316.344-057.875(438)
316.344-057.875(4-67)
b25652667
3. Studenci – wolontariat – Polska
2304/2011
33
DOBROSTAN i wsparcie w zdrowiu i chorobie = poz. 2346
DU BOULAY, Shirley.: Okno nadziei = poz. 2347
MINICH-BARANOWSKA, Maria.: Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej = poz. 2273
SKUTECZNOŚĆ lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych = poz. 2200
WELLNESS and support in good health and sickness = poz. 2364
37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
BAŁONIAK, Aleksandra.
Lekcja religii. 1, Sakramenty / scen. lekcji Aleksandra Bałoniak, Anna Zellma. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego
Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010. – 52, [4] s. : il. ; 20 cm + 1 dysk optyczny (DVD).
Na okł.: Inicjacja religijna, chrzest, komunia, bierzmowanie, spowiedź, namaszczenie chorych, sakramenty w różnych wyznaniach.
ISBN 978-83-7516-328-5 : zł 29,90
1. Katecheza – katolicyzm – metody aktywizujące 2. Sakramenty – katolicyzm 3. Scenariusze zajęć
37.016:272
37.091.33
Zellma, Anna (1970- ).
b25776253
2305/2011
BEREŹNICKI, Franciszek (1937- ).
Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych / Franciszek Bereźnicki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza
”Impuls”, 2010. – 92 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 91-92.
ISBN 978-83-7587-317-7
1. Nauki społeczne – prace dyplomowe
378.22
3
b24909877
2306/2011
CHONCHERA, Edward.
Spotkałem prawdziwych artystów / Edward Chonchera. – Bydgoszcz : Fundacja Estradowej Twórczości Dzieci i Młodzieży ”Eda
Art” : KRD, 2010. – 78 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-930033-9-6 (KRD)
1. Chondera, Edward 2. Animatorzy kultury – Polska – od 1944 r. 3. Młodzież – kultura – Polska – od 1989 r.
Polska – od 1944 r. 5. Śpiew – konkursy i festiwale – Polska – od 2001 r. 6. Biografie
4. Nauczyciele muzyki –
37.091.2-057.16(438)
37.016:78
374(438)
784.079(438)
929-052(438)”19”
929-052(438)”20”
b25616663
2307/2011
Główne wartości uczelni wyższych w kontekście różnych kultur narodowych : koncepcja badań i wyniki badań sondażowych
: praca zbiorowa / pod red. Agaty Stachowicz-Stanusch. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009. – 156, [4] s. : il. (w
tym kolor.) ; 24 cm. – (Monografia / [Politechnika Śląska] ; 248)
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7335-695-5
1. Kultura organizacyjna 2. Szkolnictwo wyższe – etyka
3. Szkolnictwo wyższe – socjologia
378.4/.6
174
316.75
005.73
b25363888
4. Wartość – socjologia
2308/2011
JANICKA, Iwona.
Historia II : sprawdziany do gimnazjum / Iwona Janicka. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. – 35 s. : il. ; 29
cm. – (Podróże w Czasie)
ISBN 978-83-7420-235-0
1. Historia – nauczanie – gimnazja
2. Sprawdziany i testy dla gimnazjów
37.016:94
b25816500
2309/2011
Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej / Adam Depta [et al. ; pod red. Iwony Staniec]. – Łódź : Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej, 2010. – 175 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Monografie Politechniki Łódzkiej)
34
Na grzb. nr kolejny wydawnictw PŁ: 1950. – Streszcz. ang.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7283-377-8
1. Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania 2. Absolwenci szkół wyższych – praca – socjologia – Polska – od 2001 r. 3. Kariera
– socjologia – Polska – od 2001 r. 4. Zarządzanie – szkolnictwo wyższe – Polska – od 2001 r. 5. Łódź (woj. łódzkie) – szkolnictwo wyższe –
socjologia – od 2001 r.
378.4/.6(438)
316.344-057.17(438)
316.334.22(438)
b25732031
2310/2011
PACHOLCZYK, Tadeusz.
Wybrane zagadnienia współczesnej glottodydaktyki : (zbiór artykułów) / Tadeusz Pacholczyk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Neofilologii. Instytut Filologii Rosyjskiej. – Poznań : UAM, 2010. – 260 s. ; 24 cm.
Tekst częśc. ros. Streszcz. ang., pol., ros. przy pracach. Spis treści także ang., ros.
Bibliogr. publ. aut. s. 253-259 i bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60272-11-4
1. Języki – nauczanie
37.016:81
b25821908
2311/2011
PRAWELSKA-SKRZYPEK, Grażyna (1950- ).
La gestion de la transition de l’université vers la vie professionnelle dans le contexte des compétences clés des doctorants /
Grażyna Prawelska-Skrzypek, Grzegorz Baran. – Kraków : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2010. – 228 s. : il.
(w tym kolor.) ; 24 cm.
Tyt. oryg.: [Zarządzanie przejściem z uniwersytetu do życia zawodowego w kontekście kluczowych kompetencji doktorantów] 2010.
Bibliogr. s. 213-221.
ISBN 978-83-88618-96-3
1. Absolwenci szkół wyższych – praca – Polska – od 2001 r. 2. Absolwenci szkół wyższych – przydatność zawodowa – socjologia – Polska
– od 2001 r. 3. Motywacja uczenia się – Polska – od 2001 r. 4. Rynek pracy – a szkolnictwo wyższe – Polska – od 2001 r. 5. Społeczeństwo
informacyjne – Polska 6. Studia doktoranckie – Polska – od 2001 r.
378.046-027.15(438)
378.22(438)
331-057.3/.4(438)
Baran, Grzegorz.
b25586452
2312/2011
WĄSIK, Iwona.
Kolorowy świat : przewodnik dla nauczyciela. Cz. 1 / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia,
2010. – 206, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [207].
ISBN 978-83-7134-440-4
1. Wychowanie przedszkolne – metody
2. Scenariusze zajęć dla przedszkoli
373.2
Klimkowska, Lucyna.
b25818089
2313/2011
WNUKOWSKA, Katarzyna.
Czy moje dziecko mówi poprawnie : poradnik logopedyczny / Katarzyna Wnukowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia,
2010. – 72, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 72.
ISBN 978-83-7134-471-8
1. Dziecko – rozwój psychofizyczny
2. Logopedia
3. Mowa – psychologia rozwojowa
4. Poradniki dla rodziców
376-056.264
612.78
159.922.7
b25819987
2314/2011
ZOWCZAK, Jan (1956- ).
Etos nauczycieli w warunkach polskiej transformacji : studium socjologiczne / Jan Zowczak. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Warszawa
: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. – 615 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 547-579.
ISBN 978-83-7072-558-7
1. Nauczyciele – etyka – Polska – od 2001 r.
2. Nauczyciele – socjologia – Polska – od 2001 r.
37.091.2-057.16(438)
316.334.22(438)
174
b24465227
2315/2011
BERING, Stacie: Mamy córkę! = poz. 2342
ICHNOWSKA, Katarzyna.: Maksymilian Ichnowski = poz. 2789
KSZTAŁCENIE archiwistów i zarządców dokumentacji = poz. 2769
ŁUCZAK, Henryk: Dziczeją dusze Polaków = poz. 2173
PAWŁOWSKI, Rafał: Przygotowanie młodzieży akademickiej do uczestnictwa w kulturze fizycznej = poz. 2473
WOYDYŁŁO, Ewa: Poprawka z matury = poz. 2157
WPŁYW wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę = poz. 2367
35
ZROZUMIEĆ przeszłość - zmienić przyszłość = poz. 2780
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
BUJAK, Adam: Chwała Grunwaldu = poz. 2442
BUJAK, Adam: The Glory of Grunwald = poz. 2443
BUJAK, Adam: Der Ruhn Tannenbergs = poz. 2444
DIABŁY polskie = poz. 2600
FIJAŁKOWSKI, Jerzy: Opowieści z Gór Świętokrzyskich. = poz. 2607
TOMCZAK, Łukasz: Etnolingwistyka = poz. 2516
5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
BERGER, Ulrike.
Dlaczego biedronka ma kropki? : 50 zdumiewających pytań i odpowiedzi ze świata przyrody / [tekst Ulrike Berger ; tł. Marcin
Satro]. – Kielce : Wydawnictwo ”Jedność”, cop. 2010. – 106, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Dlaczego To Tak?!) (”Jedność” dla Dzieci)
Tyt. oryg.: ”Warum haben Marienkäfer Punkte? : 50 verblüffende Fragen und Antworten aus Natur und Umwelt” 2005.
ISBN 978-83-7660-149-6
1. Przyroda 2. Wydawnictwa dla dzieci
5
(02.053.2)
b25787895
2316/2011
BERGER, Ulrike.
Dlaczego zebra ma paski? : 50 zdumiewających pytań i odpowiedzi ze świata przyrody / [tekst Ulrike Berger ; tł. Magdalena
Rykowska]. – Kielce : Wydawnictwo ”Jedność”, cop. 2010. – 106, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Dlaczego To Tak?!) (”Jedność” dla
Dzieci)
Tyt. oryg.: [Warum haben Zebras Streifen? : 50 verblüffende Fragen und Antworten aus Natur und Tierwelt] 2006.
ISBN 978-83-7660-148-9
1. Przyroda 2. Wydawnictwa dla dzieci
5
(02.053.2)
b25787858
2317/2011
Ilustrowana encyklopedia nauki / [red. nauk. Charles Taylor ; współpr. Clive Gifford et al. ; tł. Sławomir Koczorowski et al.]. –
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – VII, [1], 487, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.
Tyt. oryg.: ”The Kingfisher science encyclopedia” 2005. Na okł.: Ponad 350 użytecznych pojęć, ponad 2000 kolorowych ilustracji, ważne dane
biograficzne.
Indeks.
ISBN 978-83-7512-418-7
1. Nauki przyrodnicze 2. Technika 3. Wydawnictwa popularne
5
62
(03)
b2577573x
2318/2011
70 wielkich tajemnic świata przyrody : odkrywamy sekrety naszej planety / pod red. Michaela J. Bentona ; przekł. Urszula
Ruzik-Kulińska. – Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 304 s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.
Tyt. oryg.: ”The seventy great mysteries of the natural world : unlocking the secrets of our planet” 2008. Na s. tyt.: Zawiera 368 ilustracji, w
tym 338 kolorowych.
Bibliogr. s. 292-297. Indeks.
ISBN 978-83-11-11866-9
1. Przyroda 2. Wydawnictwa popularne
5
b25827042
2319/2011
502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska
Gminne systemy energetyki odnawialnej : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy
z Polską Izbą Gospodarczą ”Ekorozwój”, 14 października 2009 r. / [oprac. Magdalena Narożna, Monika Łączyńska] ; Senat
Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2010. – 271, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Tekst częśc. w postaci reprod. prezentacji w PowerPoint.
ISBN 978-83-60995-69-3
1. Odnawialne źródła energii – Polska – od 2001 r. 2. Samorząd gminny – a energetyka
502.17
352(438)
b25693177
2320/2011
KĘDZIORA, Zdzisław.
Przewodnik technicznej eksploatacji stacji monitoringu jakości powietrza / [aut. Zdzisław Kędziora, Krzysztof Klejnowski,
Leszek Turzański] ; Inspekcja Ochrony Środowiska. – Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010. – 87 s. : il. (gł. kolor.) ;
24 cm. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
36
Bibliogr. s. 78.
ISBN 978-83-61227-60-1
1. Gazy odlotowe – emisja – pomiary
2. Powietrze – degradacja – pomiary
504.5
614.7
Klejnowski, Krzysztof.; Turzański, Leszek.
b25639869
2321/2011
Selected problems of products ecology / red. nauk. Zenon Foltynowicz, Anna Lewandowska. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 119 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374
; 152)
Streszcz. pol. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7417-508-1
1. Ochrona środowiska – Polska – od 2001 r.
2. Produkty ekologiczne
3. Rolnictwo ekologiczne – Polska – od 2001 r.
502.13/.14
631.95
b2551183x
2322/2011
SEMINARIUM KOŁA NAUKOWEGO ”ŻYJESZ W ŚRODOWISKU” (2 ; 2010 ; Kalisz).
Materiały II Seminarium Koła Naukowego ”Żyjesz w środowisku” działającego przy kierunku Inżyniera Środowiska PWSZ im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu / kom. nauk. seminarium Kazimierz Wojciech Pyć [et al. ; przygot. materiałów
Elżbieta Steczek-Czerniawska ; oprac. materiałów Kazimierz Wojciech Pyć]. – Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2010. – 136 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. ze s. przedtyt.: II Seminarium Studenckiego Koła Naukowego ”Żyjesz w środowisku” : debiuty naukowe. Tyt. okł. i grzb.: II Seminarium
Koła Naukowego ”Żyjesz w środowisku” : debiuty naukowe.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-60137-45-1
1. Inżynieria środowiska 2. Ochrona środowiska 3. Materiały konferencyjne
502
504:62
b25832104
2323/2011
TURZAŃSKI, Leszek.
Przewodnik po istotnych elementach systemu zarządzania jakością w sieci monitoringu jakości powietrza / [aut. Leszek Turzański, Zdzisław Kędziora, Krzysztof Klejnowski] ; Inspekcja Ochrony Środowiska. – Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska,
2010. – 105 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Bibliogr. s. 28.
ISBN 978-83-61227-56-4
1. Powietrze – degradacja – pomiary
2. Powietrze – ochrona
3. Zarządzanie jakością
504.5
614.7
005.6
Kędziora, Zdzisław.; Klejnowski, Krzysztof.
b25639845
2324/2011
BIOGAZOWNIE rolnicze = poz. 2431
JAGUŚ, Andrzej.: Kształcenie terenowe w zakresie geografii i ochrony środowiska = poz. 2755
MYSŁOWSKI, Jaromir.: Analiza wpływu wybranych parametrów pracy silnika spalinowego na zanieczyszczenie powietrza =
poz. 2379
PODSTAWY biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. = poz. 2339
51 Matematyka
GÓROWSKI, Jan.
Matematyka / Jan Górowski, Adam Łomnicki. – Wyd. 3. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010. –
185 s. : il. ; 24 cm. – (Trener : liceum - poziom podstawowy)
ISBN 978-83-7446-695-0
1. Matematyka – szkoły ponadgimnazjalne
2. Matura (2005- )
3. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
51
(075.3-021.66)
Łomnicki, Adam (1935- ).
b25807432
2325/2011
Matematyka : podstawy z elementami matematyki wyższej / pod red. Barbary Wikieł ; [aut. Mirosław Bednarczyk et al.]. – Wyd.
7. – Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010. – 284 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 283-284.
ISBN 978-83-7348-335-4
1. Matematyka – szkoły ponadgimnazjalne
gimnazjalnych
2. Matematyka – szkoły wyższe
51
(075.3-021.66)
(075.8)
b25830016
3. Podręczniki akademickie
4. Podręczniki dla szkół ponad-
2326/2011
37
PIĘKOSZ, Artur.
Wstęp do matematyki : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Artur Piękosz ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. – 112, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [113]. Indeks.
ISBN 978-83-7242-550-8 : zł 14
1. Matematyka – szkoły wyższe
2. Podręczniki akademickie
51
(075.8)
b25834472
2327/2011
Zadania z matematyki stosowanej / Anna Gryglaszewska [et al.]. – Wyd. 8. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 58, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [59].
ISBN 978-83-7252-372-3
1. Matematyka – szkoły wyższe
2. Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
51
(075.8)
b25766867
2328/2011
ZIELIŃSKI, Wojciech.
Estymacja wskaźnika struktury / Wojciech Zieliński. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010. – 111 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 103-108. Indeks.
ISBN 978-83-7583-234-1
1. Teoria estymacji
519.2
b25783816
2329/2011
ANALIZA i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów rozmytych = poz. 2131
WALASZCZYK, Jan: Matematyczny model niszczenia struktury wewnętrznej górotworu uwarstwionego z uwzględnieniem
ciśnienia porowego metanu = poz. 2394
ZADROGA, Bohdan.: Stateczność fundamentów bezpośrednich = poz. 2388
52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia
GERYL, Patrick.
Proroctwo Oriona na rok 2012 / Patrick Geryl, Gino Ratinckx ; przekł. Ewa Morycińska-Dzius. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2009. – 271, [1] s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: The Orion prophecy : will the world be destroyed in 2012? : prophecies from the Maya and the old Egyptians, 2001, oryg. flam. Na
okł. podtyt.: zagłada Ziemi według proroctw Majów i starożytnych Egipcjan.
Bibliogr. s. 271-[272].
ISBN 978-83-241-3507-3
1. Astronomia 2. Klęski elementarne 3. Majowie – kultura 4. Przepowiednie – historia 5. Zodiak 6. Egipt – kultura
520/524
159.961.3
133.52
94(32)
008(32)
94(=821.173)
008(=821.173)
Ratinckx, Gino.
b24883827
2330/2011
SUBSTYK, Marek.
Poradnik miłośnika astronomii / Marek Substyk. – Chorzów : AstroCD Sylwia Substyk, 2010. – 359 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-932019-0-7
1. Astronomia 2. Poradniki
520/524
b25778043
2331/2011
53 Fizyka
MAIS, Helmut.: Some topics in beam dynamics of storage rings = poz. 2390
TOFIL, Arkadiusz.: Dzielenie bezodpadowe metalowych prętów okrągłych = poz. 2387
54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia
SOBIECKI, Jerzy Robert.: Zastosowanie związków organicznych w wytwarzaniu antyściernych i antykorozyjnych warstw
powierzchniowych metodą PAMOCVD = poz. 2384
38
55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
CZAJEWSKI, Jacek (1936- ).
Meteorologia dla żeglarzy / Jacek Czajewski. – Wyd. 4. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2010. – 106, [9] s. :
il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 113)
Bibliogr. s. [115].
ISBN 978-83-7020-244-6 : zł 19,90
1. Żeglarstwo – meteorologia 2. Podręczniki
551.5
797.14
(07)
b25827996
2332/2011
SYLWESTRZAK, Hubert: Kamienne tworzywo sztuki = poz. 2450
URBAŃCZYK, Andrzej: Dookoła świata bez sztormów = poz. 2475
56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia
DZWONKOWSKI, Robert.
Zwierzęta budują / [il. i tekst Robert Dzwonkowski]. – Raszyn : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop. 2010. – 45, [3] s., [8]
k. tabl. : il. kolor. ; 27 cm.
U góry okł.: 206 naklejek.
Indeks.
ISBN 978-83-7250-520-0
1. Zwierzęta 2. Wydawnictwa dla dzieci
592/599
(02.053.2)
b25826219
2333/2011
DZWONKOWSKI, Robert.
1001 faktów o zwierzętach / z il. Roberta Dzwonkowskiego. – Raszyn : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop. 2010. – 319,
[1] s. : il. kolor. ; 23 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7250-525-5
1. Zwierzęta 2. Wydawnictwa dla dzieci
592/599
(02.053.2)
b25826220
2334/2011
LIBIK-KONIECZNY, Marta.
Biologia : repetytorium : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Marta Libik-Konieczny, Grzegorz Góralski, Robert
Konieczny. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010. – 367, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Repetytorium : liceum : biologia.
ISBN 978-83-262-0539-2
1. Biologia – szkoły ponadgimnazjalne 2. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
57
(075.3-021.66)
Góralski, Grzegorz.; Konieczny, Robert (1967- ).
b25816871
2335/2011
Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego : materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne
/ Paweł Filipkowski [et al.] ; pod red. Józefa Synowieckiego. – Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010. –
97, [1] s. : il. ; 24 cm.
Na grzb. podtyt.: praca zbiorowa.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7348-334-7
1. Enzymy – biochemia 2. Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
577.15
(075.8+076)
b25830120
2336/2011
URBAŃSKI, Jarosław (1909-1981).
Mięczaki Pienin / Jarosław Urbański ; wstęp i dobór tekstów Rafał Bernard, Józef Musiał, Jerzy Błoszyk ; Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010. – 272, [3] s. :
il. ; 20 cm. – (Klasycy Nauki Poznańskiej, ISSN 1896-7671 ; t. 45)
Na grzb. akronim serii: KNP.
Bibliogr. prac J. Urbańskiego s. 28-51 i bibliogr. s. 260-269.
ISBN 978-83-7654-097-9
1. Urbański, Jarosław (1909-1981) 2. Biolodzy – Polska – 20 w.
3. Mięczaki – Polska
594
57
929-052(438)”19”
b25784651
4. Pieniny – fauna – Polska
5. Biografie
2337/2011
39
WYSOKIŃSKA, Halina.
Ćwiczenia z botaniki i podstawy biotechnologii roślin / Halina Wysokińska, Lucjan Świątek ; Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej. – Łódź : Uniwersytet Medyczny,
2009. – 206 s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 205-206.
ISBN 978-83-61058-81-6
1. Biotechnologia 2. Botanika
3. Podręczniki akademickie
581.1
60
(075.8)
Świątek, Lucjan.
b25824491
2338/2011
KOCHAN, Zdzisław.: Regulacja wydzielniczej i metabolicznej funkcji tkanki tłuszczowej podczas wielokrotnego głodzenia i
karmienia = poz. 2350
6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
60 Biotechnologia
Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. T. 3 / [pod red. Sebastiana Żabczyńskiego]. – Gliwice
: Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej, 2010. – 288 s. : il. ; 24 cm.
Materiały z XVII ogólnopolskiego seminarium studentów i doktorantów ”Biotechnologia środowiskowa”, 1-4 grudnia 2010 r., Wisła-Jarzębata.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-916768-3-7
1. Biotechnologia 2. Inżynieria środowiska 3. Materiały konferencyjne
60
504:62
b25833431
2339/2011
PERSPEKTYWY ochrony zdrowia = poz. 2358
WYSOKIŃSKA, Halina.: Ćwiczenia z botaniki i podstawy biotechnologii roślin = poz. 2338
61 Medycyna
ALADJIDI, Virginie (1971- ).
Dlaczego mnie boli? / na podstawie scen. Stéphane’a Carrié ; adapt. Virginie Aladjidi ; [tł. Edyta Wielgosz]. – Warszawa : Media
Service Zawada, cop. 2010. – 27, [5] s. : il. kolor. ; 18x20 cm. – (Adibu Tajemnice Ludzkiego Ciała ; 6) (Mini Mini Poleca)
Tyt. oryg.: Pourquoi j’ai mal?, 2009.
ISBN 978-83-7550-481-1 : zł 6,90
ISBN 978-83-7550-324-1 (całość)
1. Ból 2. Wydawnictwa dla dzieci
612.88
(02.053.2)
b2559798x
2340/2011
AMEN, Daniel G. (1954- ).
Zmień swój mózg, zmień swoje ciało : jak pobudzić mózg, aby uzyskać wymarzone ciało / Daniel G. Amen ; przekł. Agnieszka
Sobolewska. – Warszawa : MT Biznes, cop. 2010. – 424 s. : il. ; 24 cm. – (Laurum)
Tyt. oryg.: ”Change your brain, change your body : use your brain to get and keep the body you have always wanted : boost your brain to
improve your weight, skin, heart, energy, and focus” 2010.
Indeks.
ISBN 978-83-62195-04-6 : zł 44,90
1. Autopsychoterapia 2. Higiena psychiczna 3. Mózg – higiena 4. Umysł 5. Wydawnictwa popularne
615.851
613.86
159.913
b25678917
2341/2011
BERING, Stacie (1949- ).
Mamy córkę! : cudowny okres od ciąży do dwóch lat : poradnik / Stacie Bering, Adie Goldberg ; przedm. Michael Gurian ; [tł.
Marta Łuczak-Janas]. – Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2010. – 144 s. ; 19 cm.
Tyt. oryg.: ”It’s a baby girl! : the unique wonder and special nature of your daughter from pregnancy to two years” 2009.
ISBN 978-83-60215-76-0 : zł 24,90
1. Ciąża 2. Dziewczęta – rozwój psychofizyczny 3. Wychowanie w rodzinie 4. Poradniki dla rodziców
618.2/.7
37.018.1
159.922.7
Goldberg, Adie (1953- ).
b25011881
2342/2011
40
BOCHENEK, Tomasz.
Ceny i refundacja leków / Tomasz Bochenek, Adam Kozierkiewicz. – Poznań : Wspólny Rynek Medyczny : Termedia Wydawnictwa Medyczne, cop. 2009. – 123 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 115-123.
ISBN 978-83-89825-79-7 (Termedia)
1. Farmakoekonomika 2. Leki – ceny – kontrola
3. Leki – ceny – polityka
4. Leki refundowane
615.12
338.5
Kozierkiewicz, Adam.
b24167964
2343/2011
BOSACKA, Katarzyna.
Czy wiesz, co jesz? : poradnik konsumenta, czyli Na co zwracać uwagę, robiąc codzienne zakupy / Katarzyna Bosacka, Małgorzata
Kozłowska-Wojciechowska. – Poznań : Publicat Wydawnictwo, cop. 2010. – 144 s. : il. ; 17 cm.
Na okł.: Praktyczne porady: jak kupić to, co zdrowe i świeże, podpowiedzi: jak czytać etykiety, wskazówki: ile i czego powinniśmy zjadać.
ISBN 978-83-245-1702-2 : zł 24,90
1. Odżywianie – higiena 2. Żywność 3. Poradniki
613.2
641.1
Kozłowska-Wojciechowska, Małgorzata.
b25241643
2344/2011
BUDZIŃSKA, Anna.
Zespół Aspergera / Anna Budzińska, Marta Wójcik. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. – 166 s. : il. ; 21 cm. – (Księga
Pytań i Odpowiedzi)
Na grzb. odmienny tyt. serii: Księga Pytań.
Bibliogr. s. 155-158.
ISBN 978-83-7134-434-3
1. Zespół Aspergera 2. Wydawnictwa popularne
616.896
Wójcik, Marta.
b25817437
2345/2011
Dobrostan i wsparcie w zdrowiu i chorobie : monografia / pod red. Henryka Wiktora. – Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum,
2009. – 331 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-61495-13-0
1. Chorzy – jakość życia 2. Jakość życia – Polska – od 2001 r.
3. Leczenie – Polska – od 2001 r.
4. Promocja zdrowia
613-048.65
616
364-785/-787
316.728
b25565321
5. Wsparcie społeczne
2346/2011
DU BOULAY, Shirley.
Okno nadziei : Cicely Saunders - założycielka ruchu hospicyjnego / Shirley du Boulay, Marianne Rankin ; przekł. Iwona Sumera.
– Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009. – 339, [5] s. ; 21 cm. – (Świadkowie)
Tyt. oryg.: ”Cicely Saunders : the founder of the modern hospice movement” 2007.
Bibliogr. publ. C. Saunders s. 319-334.
ISBN 978-83-240-1247-3 : zł 39,90
1. Saunders, Cicely (1918-2005) 2. Hospicja – Wielka Brytania 3. Lekarze – Wielka Brytania – od 1945 r.
Brytania 5. Biografie
4. Opieka paliatywna – Wielka
614.25
364-58(410)
616-083
929-052(410)”19”
929-052(410)”20”
Rankin, Marianne.
b24317937
2347/2011
Fakty i fikcje w żywieniu człowieka : solić czy nie? : XVIII konferencja dyskusyjna : program i streszczenia referatów, Warszawa,
29 października 2010 / Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych.
Zarząd Główny : Kurs-Ar Firma Konsultingowa SGGW, 2010. – 16 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 14.
ISBN 978-83-928270-1-6 (Kurs-Ars)
1. Dieta niskosodowa 2. Odżywianie – higiena
3. Sól kamienna – wpływ na zdrowie
613.2
664.4
b25717030
4. Materiały konferencyjne
2348/2011
GUIBERT, Françoise de (1970- ).
Jak jesteś zbudowany? / teksty Françoise de Guibert, il. Didier Balicevic. – [Warszawa] : Media Service Zawada, [2010]. – 16 s. :
il. kolor. ; 27 cm. – (Adibu Encykopedia Ludzkiego Ciała ; 1)
41
Tyt. oryg.: ”Mon grand livre du corps humain” 2008.
ISBN 978-83-7550-488-0 (cz. 1)
ISBN 978-83-7550-487-3 (seria)
1. Ciało ludzkie 2. Wydawnictwa dla dzieci
611.9
(02.053.2)
Balicevic, Didier.
b25605689
2349/2011
KOCHAN, Zdzisław.
Regulacja wydzielniczej i metabolicznej funkcji tkanki tłuszczowej podczas wielokrotnego głodzenia i karmienia = Regulation
of endocrine and metabolic function of adipose tissue during multiple cycles of starvation and refeeding / Zdzisław Kochan ;
Gdański Uniwersytet Medyczny. – Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2009. – 108 s. : il. ; 25 cm. – (Annales Academiae
Medicae Gedanensis, ISSN 0303-4135 ; t. 39 supl. 6)
Rozprawa habilitacyjna. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2009. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 87-102.
1. Ekspresja genu 2. Hormony – biochemia 3. Szczur – doświadczalnictwo 4. Tkanka tłuszczowa – biochemia
fizjologia
5. Tkanka tłuszczowa –
616-008.9
612.015
612.018
612.08
577.11/.12
b25017469
2350/2011
KONTUREK, Stanisław (1931- ).
Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne / Stanisław J. Konturek, Aleksandra Szlachcic. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 250 s. : il. ; 24 cm. – (Podstawy Fizjologii Człowieka)
Dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych.
Indeks.
ISBN 978-83-233-2816-2
1. Gruczoły dokrewne – fizjologia 2. Układ trawienny – fizjologia
3. Podręczniki akademickie
612.3
612.4
(075.8)
Szlachcic, Aleksandra.
b25839214
2351/2011
KOOB, Andrew (1976- ).
U źródła naszych myśli / Andrew Koob ; z jęz. ang. przeł. Marek Fabin. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2010. – 213, [2]
s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”The root of thought : unlocking glia - the brain cell that will help us sharpen our wits, heal injury, and treat brain disease” 2009.
Na okł. podtyt.: klucz do zrozumienia takich pojęć jak ”inteligencja”, ”kreatywność” czy ”wyobraźnia”.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7508-235-7 : zł 32
1. Mózg
611.81
612.82
616.83
b2562622x
2352/2011
Koszty, jakość i wyniki w ochronie zdrowia : leksykon podstawowych pojęć ISPOR / red. Marc L. Berger [et al.] ; red. prowadzący Marilyn Dix Smith ; red. pol. wyd. Joanna Lis [et al. ; aut. Abbott Thomas et al.]. – Warszawa : Polskie Towarzystwo
Farmakoekonomiczne, cop. 2009. – XX, 259 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Health care costs, quality, and outcomes : ISPOR book of term” 2003. Nazwy aut. na s. XIII-XV. – Spis treści także ang.
Bibliogr. przy hasłach.
ISBN 978-83-929978-0-1
1. Farmakoekonomika 2. Encyklopedie
615.12
338.45
661.12
(03)
b25462738
2353/2011
MALINOWSKI, Andrzej (1934- ).
Repetytorium z anatomii człowieka. Cz. 1, Układ kostny i mięśniowy / Andrzej Malinowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i
Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im.
Mieszka I, 2010. – 130 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60038-11-6
1. Anatomia 2. Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
611
(075.8)
b25621269
2354/2011
42
MARKIEWICZ, Tomasz.
Wybrane metody i narzędzia wydobywania informacji z obrazów histologicznych w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki
patomorfologicznej / Tomasz Markiewicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010. – 136 s. : il. (w
tym kolor.) ; 23 cm. – (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Elektryka, ISSN 0137-2319 ; z. 140)
Opis wg okł. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 127-133.
1. Histopatologia – metody 2. Nowotwory – diagnostyka – metody
616-091
616-006
b24985090
2355/2011
Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof : podręcznik dla studentów / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego [et al. ; aut. Elżbieta
Balcerzyk-Barzdo et al.] ; Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakład Medycyny
Ratunkowej i Medycyny Katastrof. – Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009. – 582 s. : il. ; 29 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-61058-97-7
1. Ratownictwo medyczne
2. Podręczniki akademickie
614.88
(075.8)
b25824557
2356/2011
MINCZAKIEWICZ, Elżbieta Maria.
Zespół Downa / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. – 288 s. ; 21 cm. – (Księga Pytań i
Odpowiedzi)
Na grzb. odmienny tyt. serii: Księga Pytań.
Bibliogr. s. 274-282.
ISBN 978-83-7134-433-6
1. Zespół Downa 2. Wydawnictwa popularne
616.899
b25817383
2357/2011
Perspektywy ochrony zdrowia : geriatria, pielęgniarstwo, rynek usług medycznych w kontekście standardów opieki nad
pacjentem : praca zbiorowa / pod red. Ewy Baum, Rafała Staszewskiego. – Poznań : Agrainvest, 2010. – 249, [1] s. : il. ; 23 cm. –
(Nowe Oblicza Ochrony Zdrowia)
ISBN 978-83-927632-2-2
1. Bioetyka 2. Ludzie starzy – służba zdrowia – Polska – od 2001 r.
– Polska – od 2001 r.
3. Pielęgniarki i pielęgniarze – a promocja zdrowia
4. Zdrowie publiczne
616-053.9
613-048.65
614.253.5
608.1
b25778213
2358/2011
PISULA, Ewa.
Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. – 210 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 187-210.
ISBN 978-83-7134-420-6
1. Autyzm 2. Wydawnictwa popularne
616.896
b25817504
2359/2011
SCHLICHTHOLZ, Beata.
Zmiany genetyczne i epigenetyczne w raku pęcherza moczowego = Genetic and epigenetic alterations in cancer of the urinary
bladder / Beata Schlichtholz ; Gdański Uniwersytet Medyczny. – Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2009. – 149 s. : il. (w
tym kolor.) ; 24 cm. – (Annales Academiae Medicae Gedanensis, ISSN 0303-4135 ; t. 39 supl. 5)
Rozprawa habilitacyjna. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2009. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 113-149.
1. Pęcherz moczowy – nowotwory 2. Rak (med.) – diagnostyka
616.6-006
b25004529
2360/2011
STRĄCZYŃSKI, Jerzy.
Uzdrawianie : tradycja i współczesność : metody, rytuały i ćwiczenia oczyszczające, ochraniające, wyciszające, energetyzujące,
uzdrawiające i rozwijające zdolności paranormalne / Jerzy Strączyński. – Warszawa : ARK Media, 2010. – 219, [5] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. [222].
ISBN 978-83-931545-0-0
1. Leczenie – metody niekonwencjonalne
2. Wydawnictwa popularne
615.8
b25728192
2361/2011
TOMASIK, Przemysław.
Wydzielanie wybranych hormonów przewodu pokarmowego i tkanki tłuszczowej a żywienie niemowląt / Przemysław Tomasik
; [Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum]. – Kraków : Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – 134 s. :
il. ; 24 cm.
43
Rozprawa habilitacyjna. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 112-134.
ISBN 978-83-88879-40-1
1. Hormony 2. Niemowlę – żywienie 3. Osocze krwi – biochemia 4. Statystyka medyczna – pediatria
– pediatria 6. Układ trawienny – fizjologia – pediatria
5. Tkanka tłuszczowa – fizjologia
612.018
612.3
613.22
b25724241
2362/2011
TOWPIK, Edward.
Twarze Instytutu : dawni pracownicy Instytutu Radowego, Instytutu Onkologii i Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 1932-2009 / Edward Towpik. – Warszawa : Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2009.
– 91, [1] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-88681-69-1
1. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Warszawa) 2. Onkolodzy – Polska
4. Warszawa – służba zdrowia – 20-21 w. 5. Albumy 6. Fotografia polska – 20-21 w.
3. Onkologia – służba zdrowia – Polska
616-006
(084.1)
b25777786
2363/2011
Wellness and support in good health and sickness : monografia / pod red. Henryka Wiktora. – Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2009. – 507 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. pol. przy pracach. Spis treści równol. ang., pol.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-61495-17-8
1. Chorzy – jakość życia 2. Jakość życia – Polska – od 2001 r.
3. Leczenie – Polska – od 2001 r.
4. Promocja zdrowia
5. Wsparcie społeczne
613-048.65
616
364-785/-787
316.728
b25565266
2364/2011
WEŁNICKI, Marcin.
Lizynopryl / Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. – Warszawa : Medical Education Oficyna Wydawnicza, 2010. – 52 s. : il. ; 22 cm. –
(Kardioprofil Biblioteka)
U góry s. tyt. i okł.: Co należy wiedzieć o...?
Bibliogr. s. 47-49.
ISBN 978-83-930363-6-3
1. Lizynopryl
615.2
Mamcarz, Artur.
b25433751
2365/2011
WÓJTOWICZ, Mirosława.
Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i
gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. – 206, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 200-205, dyskogr. s. 206.
ISBN 978-83-7134-449-7
1. Biblioterapia 2. Scenariusze zajęć
615.851:028
b25818090
2366/2011
Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę / pod red. Teresy Matthews-Brzozowskiej i Beaty Kawali.
– Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010. – 199 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7055-539-9
1. Dziecko z zaburzeniami mowy – rozwój psychofizyczny – korekcja 2. Logopedia 3. Mowa – korekcja – metody 4. Mowa – zaburzenia
5. Ortodoncja – metody 6. Staw skroniowo-żuchwowy – choroby 7. Zgryz nieprawidłowy – a mowa 8. Zgryz nieprawidłowy – korekcja
612.78
616.31-007
376-056.264
b25777063
2367/2011
FRIEL, Joe: Trening z pulsometrem = poz. 2466
KĘDZIORA, Zdzisław.: Przewodnik technicznej eksploatacji stacji monitoringu jakości powietrza = poz. 2321
KWAPISZEWSKI, Józef.: A handbook of the Latin language in medicine = poz. 2502
LEWANDOWSKA, Hanna.: Outsourcing = poz. 2138
MESTON, Cindy M.: Dlaczego kobiety uprawiają seks = poz. 2151
SZEWCOWA, Klaudia: Moje Himalaje = poz. 2155
TURZAŃSKI, Leszek.: Przewodnik po istotnych elementach systemu zarządzania jakością w sieci monitoringu jakości powietrza
= poz. 2324
WNUKOWSKA, Katarzyna.: Czy moje dziecko mówi poprawnie = poz. 2314
WOYDYŁŁO, Ewa: Poprawka z matury = poz. 2157
44
62 Technika
BAILEY, Gerry.
Technika / [aut. Gerry Bailey, Steve Way ; tł. Magdalena Machay]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – 31, [1] s. : il. kolor.
; 23 cm. – (Świat Nauki)
Tyt. oryg.: ”Technology : discover science through facts and fun” 2009.
ISBN 978-83-7660-096-3
1. Technika 2. Wydawnictwa dla dzieci
62
(02.053.2)
Way, Steve.
b25784535
2368/2011
BARCISZEWSKI, Grzegorz.
Okręty lotnicze Japonii / Grzegorz Barciszewski. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop.
2010. – 300 s. : il. ; 25 cm. – (Panorama Techniki Wojskowej)
Na okł. podtyt.: dane taktyczno-techniczne, sylwetki, zdjęcia i opisy okrętów.
Bibliogr. s. 281-284. Indeks.
ISBN 978-83-7020-420-4 : zł 56,90
1. Lotniskowce – historia – Japonia 2. Marynarka wojenna – Japonia – 20 w. 3. Wojna morska – Japonia – 20 w.
623.82
359(520)
b25827200
2369/2011
BOROWIAK, Mariusz (1964- ).
ORP Gryf : największy okręt bojowy Polskiej Marynarki Wojennej / Mariusz Borowiak. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
”Alma-Press”, cop. 2010. – 293, [1] s., [80] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Nieznane Oblicza Historii)
Bibliogr. s. 286-[294].
ISBN 978-83-7020-411-2 : zł 44,90
1. Gryf (okręt) 2. Marynarka wojenna – Polska – 20 w.
3. Okręty wojenne – Polska – 20 w.
623.82
359(438)
b25823425
2370/2011
BOROWIAK, Mariusz (1964- ).
Żelazne rekiny Dönitza. T. 1 / Mariusz Borowiak. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2009. – 238 s., [80] s. tabl.
: il. ; 25 cm. – (Nieznane Oblicza Historii)
ISBN 978-83-7020-400-6 : zł 44,90
1. Marynarka wojenna – Niemcy – 19-20 w.
2. Okręty podwodne – budowa i konstrukcje
3. Okręty podwodne – Niemcy
623.82
359(430)
b25823401
2371/2011
BOROWIAK, Mariusz (1964- ).
Żelazne rekiny Dönitza. T. 2 / Mariusz Borowiak. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2009. – 684, [1] s. : il. ;
25 cm. – (Nieznane Oblicza Historii)
Bibliogr. s. 658-664.
ISBN 978-83-7020-406-8 : zł 59,90
1. Marynarka wojenna – Niemcy – 1933-1945 r.
2. Okręty podwodne – Niemcy – 1933-1945 r.
623.82
359(430)
b25823784
2372/2011
EWERTOWSKI, Janusz.
Małokalibrowe granatniki wielokomorowe : analiza, badania, konstrukcja / Janusz Ewertowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010. – 115, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Mechanika, ISSN
0137-2335 ; z. 233)
Opis wg okł. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 113-115.
1. Granatnik 2. Wojsko – uzbrojenie
623.44
b25089948
2373/2011
FILIN, Serhij.
Zasady projektowania i eksploatacji chłodziarek termoelektrycznych / Sergiy Filin, Adam Owsicki ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Techniki Morskiej. – Szczecin : P.P.H. Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2010. – 168 s.
: il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Dla projektantów i serwisantów urządzeń chłodniczych, studentów i doktorantów specjalności związanych z chłodnictwem, klimatyzacją,
przechowalnictwem i transportem żywności.
Bibliogr. s. 157-160.
ISBN 978-83-7518-221-7
1. Chłodziarki – budowa i konstrukcje 2. Chłodziarki – projekty 3. Termoelektryczność – urządzenia – budowa i konstrukcje 4. Termoelektryczność – urządzenia – projekty 5. Podręczniki
621.56/.59
621.362/.363
(07)
Owsicki, Adam.
b2522847x
2374/2011
45
JASIŃSKI, Radosław.
Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru / Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec, Adam Piekarczyk.
– Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 165 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 159-165.
ISBN 978-83-264-1077-2 : zł 59
1. Konstrukcje betonowe – badanie
Roboty betoniarskie – kontrola
2. Kontrola techniczna – budownictwo
3. Nadzór budowlany – prawo – Polska – stan na 2010 r.
4.
624.012.4
693.5
006.3/.8
349.442(438)
Drobiec, Łukasz.; Piekarczyk, Adam.
b25558109
2375/2011
Kierunki przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Heidricha. – Piaseczno :
Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2010. – 248 s. : il. ; 24 cm.
Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Nauka dla Praktyki pt. Kierunki przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-60956-22-9
1. Oczyszczalnia ścieków 2. Osady ściekowe – gospodarka – Polska – od 2001 r. 3. Osady ściekowe – unieszkodliwianie 4. Materiały
konferencyjne
628.3
b25372063
2376/2011
MARKOWSKI, Mariusz.
Oszczędzanie energii w wybranych typach przemysłowych układów cieplnych / Mariusz Markowski. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010. – 86, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Mechanika,
ISSN 0137-2335 ; z. 232)
Opis wg okł. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 79-83.
1. Energetyka – urządzenia 2. Przemysł – energetyka
620.91
b25089900
2377/2011
MARSZAŁEK, Jan.
Mosty kolejowe / Jan Marszałek, Ryszard Chmielewski, Andrzej Wolniewicz. – Warszawa : PKP Polskie Linie Kolejowe, 2010. –
240 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 238-240.
ISBN 978-83-930600-6-1
1. Mosty kolejowe 2. Podręczniki akademickie
624.2/.8
(075.8)
Chmielewski, Ryszard.; Wolniewicz, Andrzej.
b25777129
2378/2011
MYSŁOWSKI, Jaromir.
Analiza wpływu wybranych parametrów pracy silnika spalinowego na zanieczyszczenie powietrza / Jaromir Mysłowski ;
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego, 2010. – 123, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. 117-123.
ISBN 978-83-7663-054-0
1. Silniki spalinowe – eksploatacja – badanie 2. Silniki spalinowe – wpływ na środowisko
od 1989 r. 4. Spaliny – badanie 5. Spaliny – wpływ na środowisko
621.43
504.5
502.3
b25831483
3. Powietrze – degradacja – badanie – Polska –
2379/2011
PANFILOV, E. V.
Metalografia żeliwa w odlewach / E. W. Panfiłow. – Nabiereżne Czełny : Wydawnictwo Kamskiej Państwowej Akademii Inżynieryjno-Ekonomicznej ; Kraków : Metals Minerals, 2009. – [2], 222, [1] s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Metallografičeskie aspekty strukturoobrazovaniâ v čugunah dlâ avtomobil’nyh otlivok, 2009. – Dla inżynierów odlewników.
Bibliogr. s. 219-[223].
ISBN 83-914258-2-7 (Metals Minerals)
ISBN 978-5-9536-0185-6
1. Metalografia 2. Odlewnictwo 3. Żeliwo – obróbka cieplna
620.1
621.74
621.78
b2575998x
2380/2011
PIETRZAK, Wiesław B.
Współczesne śmigłowce bojowe / Wiesław B. Pietrzak. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2010. – 174, [2] s. :
il. (gł. kolor.) ; 25 cm. – (Panorama Techniki Wojskowej)
46
ISBN 978-83-7020-402-0 : zł 44,90
1. Lotnictwo wojskowe – od 1989 r.
2. Śmigłowce – budowa i konstrukcje
623.74
b25827765
2381/2011
Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje = Design of roundabouts - experiences and new trends. – Kraków
: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Oddział, 2010. – 332, [2] s., [20] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24
cm. – (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział
w Krakowie. Materiały Konferencyjne = Research and Technical Papers of Polish Association for Transportation Engineers in
Cracow. Proceedings ; nr 92)
Numeracja serii gł.: z. 151. Na książce zbędny ISSN wcześniejszego tyt. serii. – Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy niektórych ref.
1. Skrzyżowania dróg – projekty 2. Materiały konferencyjne
625.712
656.1.05
b25283042
2382/2011
SANCEWICZ, Stanisław.
Nawierzchnia kolejowa / Stanisław Sancewicz. – Warszawa : PKP Polskie Linie Kolejowe, 2010. – 169 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 167-169.
ISBN 978-83-930600-9-2
1. Drogi kolejowe 2. Podręczniki akademickie
625.1
(075.8)
b25777154
2383/2011
SOBIECKI, Jerzy Robert.
Zastosowanie związków organicznych w wytwarzaniu antyściernych i antykorozyjnych warstw powierzchniowych metodą
PAMOCVD / Jerzy R. Sobiecki. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010. – 131 s. : il. (w tym kolor.) ;
23 cm. – (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Inżynieria Materiałowa, ISSN 1234-5229 ; z. 23)
Opis wg okł. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 115-128.
1. Chemia organiczna – związki – stosowanie
2. Inżynieria powierzchni – metody
621.791/.795
547
b25091591
2384/2011
SULEWSKI, Jerzy.
Budownictwo ogólne : podstawy projektowania / Jerzy Sulewski. – Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej,
2010. – 320 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 316-317, wykaz przepisów prawnych s. 317, wykaz polskich norm prawnych s. 319-320.
ISBN 978-83-60200-88-9
1. Budownictwo – projekty 2. Podręczniki akademickie
624.04
(075.8)
b25812403
2385/2011
TELUK, Tomasz (1974- ).
Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce / Tomasz Teluk. – Warszawa ; Gliwice : Fundacja Instytut Globalizacji, 2010. – 54, [16]
s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 50-52.
ISBN 978-83-7673-024-0
1. Energetyka – gospodarka – Polska
2. Energetyka jądrowa – Polska
621.039
620.91
b25765760
2386/2011
TOFIL, Arkadiusz.
Dzielenie bezodpadowe metalowych prętów okrągłych / Arkadiusz Tofil, Zbigniew Pater ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie]. – Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. – 148 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Streszcz. ang., ros.
Bibliogr. s. 143-148.
ISBN 978-83-61149-56-9
1. Cięcie metali 2. Pręty – technologia
3. Walcowanie – metody
621.77
539.3/.6
Pater, Zbigniew (1965- ).
b25672046
2387/2011
ZADROGA, Bohdan.
Stateczność fundamentów bezpośrednich : badania modelowe i analizy numeryczne / Bohdan Zadroga, Krzysztof Malesiński.
– Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010. – 273, [1] s. : il. ; 25 cm.
47
Bibliogr. s. 264-269.
Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7348-324-8
1. Analiza numeryczna – stosowanie – mechanika
– badanie
2. Fundamenty – mechanika – badanie
3. Mechanika gruntów – badanie
4. Stateczność
624.15.046
624.131
519.61/.64
Malesiński, Krzysztof.
b25830181
2388/2011
ZASIECZNY, Andrzej (1958- ).
Samoloty bojowe II wojny światowej. T. 1 / Andrzej Zasieczny. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2010. –
156, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Panorama Techniki Wojskowej)
ISBN 978-83-7020-401-3 : zł 44,90
1. Lotnictwo wojskowe – 1939-1945 r.
2. Samoloty wojskowe – 1939-1945 r.
623.74
b25825288
2389/2011
BIOGAZOWNIE rolnicze = poz. 2431
GORDIN, Michael D.: Truman, Stalin i koniec monopolu atomowego = poz. 2765
ILUSTROWANA encyklopedia nauki = poz. 2318
PODSTAWY biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. = poz. 2339
SELECTED logistical problems in assurance of products quality = poz. 2140
SEMINARIUM Koła Naukowego ”Żyjesz w Środowisku”: Materiały II Seminarium Koła Naukowego ”Żyjesz w środowisku”
działającego przy kierunku Inżyniera Środowiska PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu = poz. 2323
TECHNIKA Świetlna ’2010: Technika Świetlna ’2010 = poz. 2392
TECHNOLOGIE energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego = poz. 2433
WALASZCZYK, Jan: Matematyczny model niszczenia struktury wewnętrznej górotworu uwarstwionego z uwzględnieniem
ciśnienia porowego metanu = poz. 2394
ZYCH, Małgorzata.: Umowa na zakup energii elektrycznej = poz. 2298
621.3 Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna
MAIS, Helmut.
Some topics in beam dynamics of storage rings / Helmut Mais. – Warsaw : Institute of Electronic Systems. Warsaw University of
Technology, 2009. – [2], 132 s. : il. ; 24 cm. – (Editorial Series on Accelerator Science ; vol. 5)
Bibliogr. s. 114-132.
ISBN 978-83-7207-841-4
1. Akcelerator cząstek – stosowanie
2. Cząstki elementarne – badanie
3. Dynamika – teoria
621.384
539.12
531.3
b24548005
2390/2011
MIECZKOWSKI, Grzegorz (1940- ).
60 lat Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich : działalność oddziału w latach 2000-2010 / [oprac. aut. i red.
Grzegorz Mieczkowski]. – Kielce : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział, 2010. – 300, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-914468-2-4
1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział (Kielce)
organizacje – od 1944 r. 4. Biografie
2. Elektrycy – organizacje – Polska – od 1944 r.
621.3
061.2
929-052(438)”19”
b25783592
3. Kielce (woj. świętokrzyskie) –
2391/2011
TECHNIKA ŚWIETLNA ’2010 (19 ; 2010 ; Warszawa).
Technika Świetlna ’2010 : XIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa, Warszawa, 21-22 października 2010 / Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Zakład Techniki Świetlnej PW, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego ”Pol-lighting”. – Warszawa : Polski
Komitet Oświetleniowy SEP, 2010. – 122 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. przy ref.
1. Oświetlenie elektryczne
2. Materiały konferencyjne
621.32
628.9
b25810133
2392/2011
TIMOFIEJEW, Aleksander.
Wbudowane systemy mikroprocesorowe / Aleksander Timofiejew ; Akademia Podlaska. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii
Podlaskiej, 2010. – 246, [1] s. : il. ; 24 cm.
48
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 244. Indeks.
ISBN 978-83-7051-579-9
1. Mikrokontrolery 2. Mikroprocesor
3. Układy cyfrowe
4. Podręczniki akademickie
621.3.049.77
004.31
621.3.037.37
(075.8)
b2519284x
2393/2011
FILIN, Serhij.: Zasady projektowania i eksploatacji chłodziarek termoelektrycznych = poz. 2374
622 Górnictwo
WALASZCZYK, Jan (1944- ).
Matematyczny model niszczenia struktury wewnętrznej górotworu uwarstwionego z uwzględnieniem ciśnienia porowego
metanu / Jan Walaszczyk, Lucyna Florkowska ; Polish Academy of Sciences. Committee of Mining. – Kraków : Wydawnictwo
Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. – 153, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. – (Archives of Mining Sciences = Archiwum
Górnictwa. Monografia ; (2010) nr 10)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii. Na książce ISSN czas.: Archives of Mining Sciences. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 145-148.
1. Mechanika gruntów – górnictwo – modele matematyczne 2. Metan – a górnictwo 3. Skały – górnictwo – technika
– górnictwo – modele matematyczne
4. Węgiel kamienny
622.333
622.324
624.131
519.87
Florkowska, Lucyna.
b25486366
2394/2011
629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna
CZAJEWSKI, Jacek (1936- ).
Astronawigacja dla żeglarzy / Jacek Czajewski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2010. – 123 s. : il. (w tym
kolor.) ; 24 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 112)
Bibliogr. s. 123.
ISBN 978-83-7020-412-9 : zł 34,90
1. Astronawigacja 2. Podręczniki
629.5.07
(07)
b25824703
2395/2011
CZAJEWSKI, Jacek (1936- ).
Locja dla żeglarzy / Jacek Czajewski. – Wyd. 2. (1. w tej ed.). – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2009. – 266 s.
: il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 101)
Bibliogr. s. 264-266.
ISBN 978-83-7020-393-1 : zł 59,90
1. Locja 2. Podręczniki
629.5.07
(07)
b25830594
2396/2011
MILSON, Fred.
Rowery : regulacja, naprawa, konserwacja / Fred Milson ; [tł. Wiktor T. Nowotka]. – Wyd. 2. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
Alma-Press, cop. 2010. – 185, [7] s. : il. kolor. ; 28 cm.
Tyt. oryg.: ”The bike book” 1997. Poprz. wyd. pt.: Rower : regulacja, naprawa, konserwacja.
Indeks.
ISBN 978-83-7020-371-9 : zł 59,90
1. Rower – obsługa i eksploatacja 2. Poradniki
629.32.083
b25827960
2397/2011
Pojazdy szynowe : XIX konferencja naukowa, Targanice, 15-17 września 2010 : materiały konferencyjne. T. 1 / Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych. – Kraków : Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki, 2010. – 399 s. : il. ; 24 cm.
Na okł. i grzb.: Pojazdy Szynowe 2010. – Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7242-548-5
1. Pojazdy szynowe 2. Tabor kolejowy 3. Transport kolejowy 4. Materiały konferencyjne
629.4
656.2
b2582868x
2398/2011
49
Pojazdy szynowe : XIX konferencja naukowa, Targanice, 15-17 września 2010 : materiały konferencyjne. T. 2 / Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych. – Kraków : Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki, 2010. – 309 s. : il. ; 24 cm.
Na okł. i grzb.: Pojazdy Szynowe 2010. – Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7242-549-2
1. Pojazdy szynowe 2. Tabor kolejowy 3. Transport kolejowy 4. Materiały konferencyjne
629.4
656.2
b25828708
2399/2011
RUCH, Peter.
Legendarne niemieckie samochody / [aut. Peter Ruch ; przekł. Grzegorz Grądkowski]. – Ożarów Mazowieck [!] : Wydawnictwo
Olesiejuk, cop. 2010. – 229, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Tyt. oryg.: Auto leggendarie tedesche, 2009.
Bibliogr. s. 294. Indeks.
ISBN 978-83-7708-194-5
1. Samochody osobowe – Niemcy 2. Wydawnictwa popularne
629.331
b25775819
2400/2011
TALAR, Witold.
Budowa i działanie taboru tramwajowego : materiały do szkolenia motorniczych / Witold Talar ; Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne - Łódź. – Wyd. 2. rozsz. – Łódź : MPK-Łódź, [2010]. – 163 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Bibliogr. s. 163.
ISBN 978-83-911744-6-3
1. Tramwaje – budowa i konstrukcje
2. Tramwaje – eksploatacja
3. Podręczniki
629.433/.434
(07)
b25816664
2401/2011
TRANSCOMP (13 ; 2009 ; Zakopane).
”Computer systems aided science, industry and transport” : 13th international conference TRANSCOMP 2009 : conference
proceedings / [ed. by Elżbieta Szychta] ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering,
Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. – Radom : Institute for Sustainable Technologies - National Research
Institute, 2009. – 276 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Tekst częśc. pol.
ISBN 978-83-7204-857-8
1. Systemy informatyczne – stosowanie – przemysł
2. Systemy informatyczne – stosowanie – transport
629
656
004.03
b2472919x
3. Materiały konferencyjne
2402/2011
URBAŃCZYK, Andrzej (1936- ).
Nawigacja prosta, łatwa, zabawna / Andrzej Urbańczyk. – Wyd. 3. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2009.
– 224 s. : il. ; 25 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 98)
Bibliogr. s. 224.
ISBN 978-83-7020-367-2 : zł 44,90
1. Nawigacja 2. Podręczniki
629.5.07
(07)
b25830387
2403/2011
ZUMBRUNN, Michel.
Legendarne włoskie samochody : klasyka stylu i designu / Michel Zumbrunn ; tekst Richard Heseltine ; [przekł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Jerzy Majszczyk]. – Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, cop. 2010. – 288 s. : il. (gł. kolor.) ;
24x32 cm.
Tyt. oryg.: Italian auto legends : classics of style and design, 2006.
Indeks.
ISBN 978-83-7626-645-9
1. Samochody osobowe – Włochy 2. Wydawnictwa popularne
629.331
Heseltine, Richard.
b25775431
2404/2011
KOLASZEWSKI, Andrzej.: Żeglarz i sternik jachtowy = poz. 2468
MARCHAJ, Czesław A.: Teoria żeglowania = poz. 2471
OLEJNIK, Krzysztof: Bezpieczeństwo w transporcie samochodowym = poz. 2417
OSTROWSKI, Andrzej: Sternik motorowodny = poz. 2472
URBAŃCZYK, Andrzej: Dookoła świata bez sztormów = poz. 2475
50
63 Rolnictwo
630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin
GUDOWSKA, Irena.
Eko-sztuczki w ogrodzie / [tekst Irena Gudowska]. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2010. – 49 s. : il. kolor. ; 17 cm.
Bibliogr. s. 2.
ISBN 978-83-60830-40-6 : bezpł.
1. Ogrodnictwo – ekologia 2. Ogródki działkowe i przydomowe
3. Poradniki
635
631.95
712.26+712.28
b25792702
2405/2011
SELECTED problems of products ecology = poz. 2322
636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo
LISOWSKI, Paweł.
Tajemnice pszczelego ula / Paweł Lisowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2010. – 224, [3] s. :
il. ; 20 cm.
Bibliogr. s. [226].
ISBN 978-83-7020-248-4
1. Pszczelnictwo
638.1
b25827698
2406/2011
GROGAN, John: Złapać życie za ogon = poz. 2191
64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo
CAPRARI, Małgorzata.
Nalewki domowe : zziębniętego rozgrzeje, zniechęconego ożywi, zasmuconemu doda nadziei / Małgorzata Caprari. – Warszawa
: Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2010. – 207 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-258-0258-5 : zł 29,90
1. Nalewki
641.55/.56
b25777877
2407/2011
Doskonała chińszczyzna / [przekł. Jacek Żuławnik]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, [2010]. – 240 s. : il. kolor.
; 15 cm. – (Ponad 100 Wspaniałych Przepisów)
Tyt. oryg.: Perfect Chinese, 2009.
Indeks.
ISBN 978-83-7708-330-7
1. Kuchnia chińska
641.55/.56
b25770573
2408/2011
JELEŃ, Alina.
Na zdrowie Kociewie / [tekst Alina Jeleń]. – Śliwice : Borowiackie Centrum Promocji i Reklamy. Wydawnictwo ”Julita”, 2009. –
66, [6] s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7529-092-9
1. Kuchnia polska 2. Kociewie – etnografia
641.55/.56
b25764895
2409/2011
Kuchnia włoska / [przekł. Ewa Kleszcz]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, [2010]. – 240 s. : il. kolor. ; 15 cm. –
(Ponad 100 Wspaniałych Przepisów)
Tyt. oryg.: Perfect Italian, 2009.
Indeks.
ISBN 978-83-7708-331-4
1. Kuchnia włoska
641.55/.56
b25766351
2410/2011
LANGBEIN, Walter-Jörg (1954- ).
Chleb i wino : jadać zdrowo z Biblią / Walther-Jörg Langbein ; przeł. Barbara Tarnas. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax,
2010. – 156, [4] s. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: ”Brot und Wein : gesund essen mit der Bibel” 2007.
ISBN 978-83-211-1867-3
1. Biblia – analiza i interpretacja 2. Przepisy kulinarne
641.55/.56
27-23/-24-27
b24728366
2411/2011
51
BOSACKA, Katarzyna.: Czy wiesz, co jesz? = poz. 2344
654+656 Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta
BAILEY, Gerry.
Transport lądowy / [aut. Gerry Bailey, Steve Way ; tł. Magdalena Machay]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – 31, [1]
s. : il. kolor. ; 23 cm. – (Świat Nauki)
Tyt. oryg.: Land transport, 2007.
ISBN 978-83-7660-095-6
1. Transport drogowy 2. Transport kolejowy
3. Wydawnictwa dla dzieci
656.1/.5
(02.053.2)
Way, Steve.
b2578450x
2412/2011
FILARY, Stefan.
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie : materiał dydaktyczny / Stefan Filary. – Poznań : Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010. – 314 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 310-312.
ISBN 978-83-61304-17-3
1. Komunikacja drogowa – bezpieczeństwo
2. Transport drogowy – bezpieczeństwo
3. Podręczniki akademickie
656.1-049.5
(075.8)
b24913285
2413/2011
Koleje świata : ilustrowane kompendium / [red.] Werner Schabert ; [aut. Cornelia Lawrenz et al.] ; tł. Adam Banaszkiewicz. –
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – 308 s. : il. kolor. ; 31 cm.
Tyt. oryg.: ”Bildatlas Eisenbahn” 2009. Na okł.: Ponad 470 ilustracji i map.
Indeks.
ISBN 978-83-7708-240-9
1. Kolejnictwo – historia 2. Wydawnictwa popularne
656.2
b25764603
2414/2011
Kompleksowe badania ruchu : teoria i praktyka : doświadczenia miast polskich = Comprehensive travel study : theory and
practice : experiences of Polish cities. – Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.
Oddział, 2010. – 204, [6] s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały Konferencyjne = Research and Technical Papers of Polish Association
for Transportation Engineers in Cracow. Proceedings ; nr 93)
Numeracja serii gł.: z. 152. Na książce zbędny ISSN wcześniejszego tyt. serii. – Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy niektórych ref.
1. Komunikacja drogowa – Polska – od 2001 r. 2. Komunikacja miejska – ekonomika – Polska – od 2001 r.
– Polska – od 2001 r. 4. Materiały konferencyjne
3. Transport pasażerski – ekonomika
656.1/.3
b25283133
2415/2011
Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu = Travel modelling and traffic forecasting. – Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział, 2009. – 310 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowo-Techniczne
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały Konferencyjne
= Research and Technical Papers of Polish Association for Transportation Engineers in Cracow. Proceedings ; nr 90)
Numeracja serii gł.: z. 148. Na książce zbędny ISSN wcześniejszego tyt. serii. – Streszcz. ang., niem. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
1. Komunikacja – prognozy 2. Symulacja – stosowanie – komunikacja 3. Transport – organizacja 4. Materiały konferencyjne
656.01
004.94
b2486254x
2416/2011
OLEJNIK, Krzysztof.
Bezpieczeństwo w transporcie samochodowym : wybrane problemy / Krzysztof Olejnik. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu
Transportu Samochodowego, 2009. – 189 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Streszcz. ang., ros.
Bibliogr. s. 183-187.
ISBN 978-83-60965-56-6
1. Samochody ciężarowe – bezpieczeństwo
2. Samochody ciężarowe – budowa i konstrukcje
656.1-049.5
629.35
(075.8)
b2560692x
3. Podręczniki akademickie
2417/2011
DOROSIEWICZ, Sławomir.: Potoki ładunków w sieciach transportowych = poz. 2235
POJAZDY szynowe = poz. 2398
POJAZDY szynowe = poz. 2399
PROJEKTOWANIE rond - doświadczenia i nowe tendencje = poz. 2382
TRANSCOMP : ”Computer systems aided science, industry and transport” = poz. 2402
52
655+659 Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD ANALITYKÓW MEDIÓW KOŁA NAUKOWEGO OBSERWACJI POLSKICH MEDIÓW IM.
STEFANA KISIELEWSKIEGO (2 ; 2010 ; Warszawa).
PR w RP, czyli Dwadzieścia lat polskiej branży public relations : seria wydawnicza Ogólnopolskich Zjazdów Analityków
Mediów Koła Naukowego Obserwacji Polskich Mediów im. Stefana Kisielewskiego, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa, 25-26 maja 2010 r. / pod red. Tomasza Gackowskiego, Aleksandry Gackowskiej i Joanny Dziedzic
; Koło Naukowe Obserwacji Polskich Mediów im. Stefana Kisielewskiego. – Warszawa : Koło Naukowe Obserwacji Polskich
Mediów im. Stefana Kisielewskiego, 2010. – 168 s. : il. ; 24 cm.
Na okł. podtyt.: II Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów pt. Public relations po polsku, 25-26 maja 2010 r., Warszawa.
ISBN 978-83-927317-2-6
1. Public relations – Polska 2. Materiały konferencyjne
659.4
b25710497
2418/2011
ANALIZA i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów rozmytych = poz. 2131
657 Rachunkowość. Księgowość
BIEŃ, Witold (1927- ).
Czytanie bilansu przedsiębiorstwa : (dla menedżerów) / Witold Bień. – Wyd. 9. – Warszawa : Difin, 2010. – 123, [1] s., [3] k. tabl.
złoż. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7641-263-4 : zł 35
1. Bilans księgowy 2. Finanse – sprawozdawczość
3. Poradniki
657.3
658.14/.17
b25817905
2419/2011
GACKOWSKA, Weronika.
Jak współpracować z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdania finansowego w firmie / Weronika Gackowska. –
Warszawa : Infor, 2010. – 96 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Księgowego, ISSN 1898-2794 ; nr 3(27)/2010)
Opis wg okł.
1. Biegli rewidenci
2. Finanse – sprawozdawczość
3. Kontrola finansowa
657.6
b24980559
2420/2011
Tematy egzaminacyjne (przykładowe) dla kandydatów na biegłych rewidentów / [Krajowa Izba Biegłych Rewidentów]. –
Warszawa : Rachunkowość, [2010]. – [2], 133 s. : il. ; 28 cm.
Na okł. skrócony spis treści i tyt. mies.: Rachunkowość.
Bibliogr. s. 132-133.
ISBN 978-83-926323-6-8 : zł 97
1. Biegli rewidenci – egzaminy zawodowe 2. Rachunkowość
3. Ćwiczenia i zadania
657.41/.45
(076)
b25820114
2421/2011
INWENTARYZACJA = poz. 2255
658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu
BEDNARSKI, Arkadiusz.
Arcymistrz sprzedaży : jak z dobrego stać się wybitnym sprzedawcą / Arkadiusz Bednarski. – Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2009. – 202 s. : il. ; 21 cm. – (Onepress Exclusive)
Bibliogr. s. 201-202.
ISBN 978-83-246-2511-6 : zł 39
1. Techniki sprzedaży 2. Poradniki
658.8
b2579565x
2422/2011
FLIS, Iwona.
Własna firma : przewodnik po świecie biznesu / Iwona Flis, Małgorzata Makiewicz. – Wyd. 4. – Warszawa ; Bielsko-Biała :
Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010. – 302 s. : il. ; 24 cm. – (ParkProfit)
U dołu okł.: Jak mądrze inwestować? Jak zapewnić sobie sukces? Gdzie i jak zdobyć środki finansowe? Jak napisać biznesplan?
Bibliogr. s. 302.
ISBN 978-83-262-0147-9
1. Przedsiębiorstwo prywatne – organizacja – Polska – od 2001 r. 2. Poradniki
658.11
Makiewicz, Małgorzata.
b25810376
2423/2011
GAJDZIK, Bożena.
Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Bożena Gajdzik, Barbara Jama. – Wyd. 2. popr. i rozsz. – Gliwice
: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010. – 172, [2] s. : il. ; 24 cm.
53
Bibliogr. s. 168-[173].
ISBN 978-83-7335-671-9
1. Analiza strategiczna 2. Zarządzanie strategiczne
3. Podręczniki akademickie
658.1/.5
005.2
(075.8)
Jama, Barbara.
b25049252
2424/2011
Innovativity of enterprises and product quality = Innowacyjność przedsiębiorstw a jakość produktów / eds. Romuald I.
Zalewski, Ryszard Zieliński. – Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii
Eksploatacji - PIB, cop. 2010. – 214 s. ; 24 cm.
Tekst częśc. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-7351-437-9 (PR. Wydaw.) : zł 32
ISBN 978-83-7204-930-8
1. Innowacje – a jakość produktu 2. Jakość produktu
3. Przedsiębiorstwo – organizacja
658.1/.5
005.336.3
001.895
b25559400
2425/2011
NIEMCZYK, Andrzej.
Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać : poradnik dla szefów sprzedaży i handlowców / Andrzej Niemczyk, Grzegorz
Olak. – Wyd. 2. uzup. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 390 s. ; 21 cm. – (Onepress Exclusive)
Aut. poprz. wyd.: Andrzej Niemczyk.
ISBN 978-83-246-2430-0 : zł 47
1. Kadry – polityka 2. Mentoring 3. Techniki sprzedaży
4. Poradniki
658.310.8
005.95/.96
658.8
Olak, Grzegorz.
b25796148
2426/2011
POMYKALSKA, Bożyna.
Zarządzanie procesem wzrostu przedsiębiorstwa : perspektywa finansowa / Bożyna Pomykalska. – Łódź : Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej, 2010. – 337 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Rozprawy Naukowe, ISSN 0137-4834
; z. 394)
Numeracja serii gł.: nr 1069. Na s. red. odmienny tyt. serii: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 314-333.
1. Przedsiębiorstwo – ekonomika 2. Przedsiębiorstwo – finanse – zarządzanie 3. Wzrost gospodarczy
658.15
330.35
b25245909
2427/2011
Przedsiębiorczość po polsku / [red. prowadzący Aleksandra Janiszewska ; wybór tekstów i red. rozdz. Łukasz Bertram, Maciej
Kowalczyk]. – Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości : Ośrodek Karta, 2010. – 143, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Bibliogr. s. 140-142.
ISBN 978-83-61283-45-4 (Ośrodek Karta)
1. Przedsiębiorstwo prywatne – Polska – od 1944 r.
2. Polska – gospodarka – polityka – od 1944 r.
658.1/.5
338.22(438)
b25726353
2428/2011
Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej wiedzy / red. nauk. Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – Toruń : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – 308 s. : il. ; 23 cm.
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-231-2547-1
1. Gospodarka oparta na wiedzy 2. Innowacje – stosowanie – gospodarka
konkurencyjność 5. Zarządzanie strategiczne
658.1/.5
005.2
339.137
339.727
005.336.4
b25801892
3. Inwestycje zagraniczne – polityka
4. Przedsiębiorstwo –
2429/2011
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz. – Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 578 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =
Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 116)
54
Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały konferencyjne. – Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7695-082-2
1. Kiełczewski, Stanisław (1930- ) 2. Zarządzanie strategiczne 3. Księgi pamiątkowe 4. Materiały konferencyjne
658.1/.5
005.2
b25726080
2430/2011
BIEŃ, Witold: Czytanie bilansu przedsiębiorstwa = poz. 2419
LAREAU, William.: Filozofia kaizen w biurze = poz. 2137
ŁUPICKA, Anna.: Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw = poz. 2139
66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
Biogazownie rolnicze / [pod red. Jacka Walczaka] ; Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. – Kraków : Instytut
Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, 2010. – 164 s. : il. ; 24 cm.
Na okł. podtyt.: opracowanie monograficzne.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7607-079-7
1. Biogaz – stosowanie – energetyka 2. Biogaz – stosowanie – rolnictwo
3. Biogaz – technologia
4. Energetyka odnawialna – Polska
662.76
620.92
502.17
b25792210
2431/2011
Current trends in commodity science : market research / red. nauk. Magdalena Ankiel-Homa, Joanna Witczak. – Poznań :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 95 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 151)
Streszcz. pol. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7417-507-4
1. Żywność – jakość 2. Żywność – higiena
664.017
b25668638
2432/2011
Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego = Landfill gas energy technologies / [aut. Jerzy Dudek et
al.] ; Instytut Nafty i Gazu. – Kraków : Instytut Nafty i Gazu, 2010. – 172 s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Prace Naukowe Instytutu Nafty i
Gazu, ISSN 0209-0724 ; nr 174)
Tekst równol. pol., ang.
Bibliogr. s. 89-90, 171-172.
1. Biogaz – stosowanie – energetyka
2. Biogaz – technologia
662.76
620.92
b25784389
2433/2011
FAKTY i fikcje w żywieniu człowieka = poz. 2348
KOSZTY, jakość i wyniki w ochronie zdrowia = poz. 2353
MORKIS, Grażyna.: Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego = poz. 2242
69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane
JASIŃSKI, Radosław.: Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru = poz. 2375
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
Reinterpreting the past : traditionalist artistic trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s / ed. by Irena
Kossowska. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2010. – 364 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Materiały z konf., 21-23 września 2006, Warszawa-Kraków.
ISBN 83-89101-96-3
ISBN 978-83-89101-96-9
1. Sztuka europejska – historia – 20 w. 2. Sztuka – teoria 3. Materiały konferencyjne
7.01
7.036/.038(4)
b25797748
2434/2011
Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego : współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami
konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego : konferencja zorganizowana w ramach obchodów 90. rocznicy powstania
Diecezji Łódzkiej / pod red. Bogusława Więcka i Jana Perkowskiego ; Politechnika Łódzka. Międzyresortowy Instytut Techniki
Radiacyjnej, Instytut Elektroniki. – Łódź : [Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej], 2010. – 189 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
55
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-7283-379-2
1. Konserwatorstwo – metody – Polska 2. Nauka – a ochrona zabytków 3. Zbiory archiwalne – ochrona i konserwacja – Polska 4. Zbiory
muzealne – ochrona i konserwacja – Polska 5. Łódź (woj. łódzkie ; okręg) – nauka 6. Łódź (woj. łódzkie ; okręg) – zabytki – ochrona i
konserwacja 7. Materiały konferencyjne
7.025(438)
069.4
b25736218
2435/2011
PRASEK, Cezary.: Złota młodzież PRL i jej obraz w literaturze i filmie = poz. 2794
71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
JAŁOWIECKI, Bohdan (1934- ).
Społeczne wytwarzanie przestrzeni / Bohdan Jałowiecki. – Wyd. nowe popr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar,
2010. – 325, [1] s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 316-[326].
ISBN 978-83-7383-396-8
1. Miasta – socjologia – historia – Europa
2. Planowanie przestrzenne – Europa
711.4/.8(4)
316.334.56(4)
b2572602x
3. Przestrzeń – socjologia
2436/2011
Język architektury krajobrazu / red. nauk. Barbara Szulczewska, Marek Szumański ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska,
Katedra Sztuki Krajobrazu, Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Centrum Komunikacji Społecznej. – Warszawa : Wydawnictwo
”Wieś Jutra”, 2010. – 151 s. : il. ; 24 cm. – (Horyzonty Architektury Krajobrazu)
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-89503-85-5 (seria)
1. Architektura krajobrazu – Polska – od 2001 r.
712(438)
b25378107
2437/2011
Metoda architektury krajobrazu / red. nauk. Barbara Szulczewska, Marek Szumański ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska,
Katedra Sztuki Krajobrazu, Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Centrum Komunikacji Społecznej. – Warszawa : Wydawnictwo
”Wieś Jutra”, 2010. – 124 s. : il. ; 24 cm. – (Horyzonty Architektury Krajobrazu)
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-89503-85-5 (seria)
1. Architektura krajobrazu – Polska – od 2001 r.
712(438)
b25378132
2438/2011
Przedmiot architektury krajobrazu / red. nauk. Barbara Szulczewska, Marek Szumański ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony
Środowiska, Katedra Sztuki Krajobrazu, Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Centrum Komunikacji Społecznej. – Warszawa : Wydawnictwo ”Wieś Jutra”, 2010. – 143 s. : il. ; 24 cm. – (Horyzonty Architektury Krajobrazu)
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-89503-85-5 (seria)
1. Architektura krajobrazu – Polska – od 2001 r.
712(438)
b25378168
2439/2011
Zieleń osiedlowa - stan obecny i wskazania do poprawy / red. nauk. Marek Kosmala. – Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i
Techników Sanitarnych. Oddział, 2010. – 242 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-931293-2-4
1. Osiedle mieszkaniowe – Polska
2. Tereny zielone – Polska
712(438)
711.4/.8(438)
b25735019
2440/2011
GUDOWSKA, Irena.: Eko-sztuczki w ogrodzie = poz. 2405
72 Architektura
BOTTON, Alain de (1969- ).
Architektura szczęścia / Alain de Botton ; przekł. Krzysztof Środa. – Warszawa : Czuły Barbarzyńca Press, cop. 2010. – 277, [2] s.
: il. ; 20 cm.
56
Tyt. oryg.: ”The architecture of happiness” 2006.
Indeks.
ISBN 978-83-60318-93-5 : zł 35
1. Architektura – historia
72
(091)
b25627454
2441/2011
BUJAK, Adam (1942- ).
Chwała Grunwaldu / fot. Adam Bujak ; tekst gł. Krzysztof Ożóg ; red., opisy, kompoz. Leszek Sosnowski. – Kraków : Biały Kruk,
2010. – 293, [3] s. : il. kolor. ; 32 cm.
Bibliogr. s. [296].
ISBN 978-83-7553-085-8
1. Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem – obchody 2. Rekonstrukcje historyczne – Polska
krzyżackie – 13-14 w. 5. Albumy 6. Fotografia polska – od 2001 r.
3. Zamki i pałace – Polska – 13-14 w.
4. Zamki
728.81(438)
394.4(438)
94(438).03”1410”
(084.1)
Ożóg, Krzysztof (1956- ).
b25788784
2442/2011
BUJAK, Adam (1942- ).
The Glory of Grunwald / phot. Adam Bujak ; main text Krzysztof Ożóg ; ed., descriptions, concept Leszek Sosnowski ; [Eng.
transl. Piotr Krasnowolski, Benjamin Koschalka]. – Kraków : Biały Kruk, 2010. – 293, [3] s. : il. kolor. ; 32 cm.
Tyt. oryg.: [Chwała Grunwaldu] 2010.
Bibliogr. s. [296].
ISBN 978-83-7553-086-5
1. Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem – obchody 2. Rekonstrukcje historyczne – Polska
krzyżackie – 13-14 w. 5. Albumy 6. Fotografia polska – od 2001 r.
3. Zamki i pałace – Polska – 13-14 w.
4. Zamki
728.81(438)
394.4(438)
94(438).03”1410”
(084.1)
Ożóg, Krzysztof (1956- ).
b2578884x
2443/2011
BUJAK, Adam (1942- ).
Der Ruhn Tannenbergs / Fot. Adam Bujak ; Text Krzysztof Ożóg ; hrsg. Leszek Sosnowski ; [dt. Übers. Adam Sosnowski]. –
Kraków : Biały Kruk, 2010. – 293, [3] s. : il. kolor. ; 32 cm.
Tyt. oryg.: [Chwała Grunwaldu] 2010.
Bibliogr. s. [296].
ISBN 978-83-7553-087-2
1. Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem – obchody 2. Rekonstrukcje historyczne – Polska
krzyżackie – 13-14 w. 5. Albumy 6. Fotografia polska – od 2001 r.
3. Zamki i pałace – Polska – 13-14 w.
4. Zamki
728.81(438)
394.4(438)
94(438).03”1410”
(084.1)
Ożóg, Krzysztof (1956- ).
b25788814
2444/2011
DOBROWOLSKA-ŁUSZCZYŃSKA, Wiesława (1947- ).
Pamiętnik nałęczowski / [teksty Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska]. – Nałęczów : Jaśminowa, 2010. – 36 s. : il. (gł. kolor.) ; 16
cm. – (Seria z Łabędziem)
Opis wg okł. – Wstęp także ang., niem.
ISBN 978-83-930450-0-6
1. Architektura polska – zabytki 2. Nałęczów (woj. lubelskie) – budownictwo
Fotografia polska
3. Albumy
4. Antologie
5. Cytaty polskie – 19-20 w.
72(438)
821.162.1-84
(084.1)
b25784547
6.
2445/2011
Kęty na dawnych pocztówkach = Kęty on old-time postcards / [red. Renata Bożek ; tł. na jęz. ang. Henry Terer]. – Kęty : Muzeum
im. Aleksandra Kłosińskiego, 2010. – 124 s. : il., err. ; 29 cm. – (Biblioteka Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach)
Tekst równol. pol., ang.
Bibliogr. s. 18.
ISBN 978-83-926777-1-0
1. Pocztówki – Austria 2. Pocztówki – Polska – 1918-1939 r.
3. Kęty (woj. małopolskie) – 19-20 w.
72(438)
(084.1)
b25426667
4. Albumy
2446/2011
Twoje miasto w moich oczach : Będzin - Tatabánya 10 lat razem = A városod a szememben : Będzin - Tatabánya 10 éve együtt
/ [zdj. strona węg. Bognár Ágnes et al., strona pol. Dariusz Wójcik et al. ; tł. Marcin Raiman]. – Będzin : Biuro Współpracy z
Zagranicą Urzędu Miejskiego : Magic, 2010. – 79, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.
57
Tyt. grzb.: Będzin - Tatabánya 10 lat razem. – Tekst równol. pol., węg.
ISBN 978-83-929523-9-8 ((Magic)
1. Będzin (woj. śląskie) 2. Tatabánya (Węgry) 3. Albumy 4. Fotografia polska – od 2001 r.
5. Fotografia węgierska – od 2001 r.
72(438)
72(439)
913(438)
913(439)
(084.1)
b25354164
2447/2011
KACPRZAK, Agnieszka.: Regulae iuris = poz. 2257
VOGT, Matthias.: Cuda świata = poz. 2745
73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne
KRÓL, Tadeusz (1960- ).
Nauka malowania : ucz się od polskich mistrzów / Tadeusz Król. – Wyd. 2. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne
PWN, dr. 2010. – 256 s. : il. kolor. ; 25 cm. – (ParkEdukacja)
ISBN 978-83-262-0213-1
1. Malarstwo (szt.plast.) – technika
2. Podręczniki
75.02
(07)
b25811769
2448/2011
LACHOWICZ, Feliks (1885-1941).
Drohobycz Feliksa Lachowicza / [teksty Beata Długajczyk, Romuald Kołudzki-Stobbe, Jerzy M. Pilecki] ; Zakład Narodowy im.
Ossolińskich. – Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2009. – 231, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 226-228.
ISBN 978-83-7576-042-2 : zł 54
1. Lachowicz, Feliks (1885-1941)
2. Akwarela polska – 20 w.
3. Rysunek polski – 20 w.
4. Drohobycz (Ukraina)
5. Albumy
75.071(438)
741/744.071(438)
(084.1)
Długajczyk, Beata (1956- ).; Kołudzki-Stobbe, Romuald.; Pilecki, Jerzy.
b25364431
2449/2011
SYLWESTRZAK, Hubert (1933-2009).
Kamienne tworzywo sztuki / Hubert Sylwestrzak, Jolanta Kachnic. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2010. – 349 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 263-271.
ISBN 978-83-231-2442-9
1. Minerały 2. Rzeźba – technika
3. Podręczniki akademickie
73.02
553.5
(075.8)
Kachnic, Jolanta (1970- ).
b25356938
2450/2011
FRĄCZEK, Agnieszka: Ciekawska kaczuszka Omi = poz. 2690
FRĄCZEK, Agnieszka: Kaczuszka Omi na wsi = poz. 2691
MIĘDZY nami poetami = poz. 2624
77 Fotografia i procesy pokrewne
BARR, George (1949- ).
Perfekcja w fotografii / George Barr ; [tł. Tomasz Misiorek]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 217 s. : il. (gł. kolor.) ;
23 cm. – (Od Inspiracji do Obrazu)
Tyt. oryg.: ”Take your photography to the next level : from inspiration to image” 2008. Na okł.: Książka w kolorze.
ISBN 978-83-246-2014-2 : zł 69
1. Fotografia – technika 2. Poradniki
77.02
b2580280x
2451/2011
CARR, Pete (1978- ).
Technika HDR / Pete Carr, Robert Correll ; [tł. Marcin Machnik]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 304 s. : il. kolor. ;
24 cm. – (Warsztaty Fotograficzne)
58
Tyt. oryg.: ”HDR photography photo workshop” 2009. Na okł.: Książka w kolorze.
Indeks.
ISBN 978-83-246-2585-7 : zł 59
1. Fotografia cyfrowa 2. Podręczniki
77
(07)
Correll, Robert.
b25800656
2452/2011
EODICE, Lynne.
Inspirujące fotografie / Lynne Eodice ; [tł. Jakub Góralczyk]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 270 s. : il (gł. kolor.) ;
24 cm. – (Warsztaty Fotograficzne)
Tyt. oryg.: ”Photos that inspire” 2008. Na okł.: Książka w kolorze.
ISBN 978-83-246-2342-6 : zł 59
1. Fotografia – technika 2. Poradniki
77.02
b25804029
2453/2011
SANDIDGE, Deborah.
Fotografia cyfrowa w podczerwieni / Deborah Sandidge ; [tł. Marcin Samodulski, Zbigniew Waśko]. – Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2010. – 252 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Warsztaty Fotograficzne)
Tyt. oryg.: ”Digital infrared photography photo workshop” 2009. Na okł.: Książka w kolorze.
ISBN 978-83-246-2577-2 : zł 59
1. Fotografia cyfrowa 2. Poradniki
77
b25799149
2454/2011
GREY, Tim.: Mistrzowskie ujęcia = poz. 2111
78 Muzyka
BLANEY, John.
John Lennon / [wstęp Yoko Ono Lennon ; tekst John Blaney ; przekł. Anna Zdziemborska]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo
Olesiejuk, cop. 2010. – 268, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: John Lennon - in his life, 2009. Na okł. podtyt.: ilustrowana biografia.
ISBN 978-83-7708-354-3
1. Lennon, John (1940-1980) 2. Beatles 3. Piosenkarze angielscy – 1945-1989 r.
1945 r.
4. Albumy
5. Biografie
6. Fotografia angielska – od
78.071(410)
78.011.26(410)
929-052(410)”19”
(084.1)
b25765048
2455/2011
Fifty years with the Beatles : the impact of the Beatles on contemporary culture / ed. by Jerzy Jarniewicz and Alina Kwiatkowska.
– Łódź : Łódź University Press, 2010. – 356 s. : il. ; 24 cm.
Materiały z konf., 2008 r., Łódź.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7525-465-5 : zł 34
1. Beatles 2. Muzyka rozrywkowa angielska – historia – 1945-1989 r.
konferencyjne
3. Zespoły muzyczne – Wielka Brytania – 1945-1989 r.
78.011.26(410)
b25787470
4. Materiały
2456/2011
HOGWOOD, Christopher (1941- ).
Händel / Christopher Hogwood ; przekł. Barbara Świderska. – Wyd. 2. popr. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2010. – 398 s.,
[40] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Tyt. oryg.: ”Handel” 2007.
Bibliogr. s. 369-377. Indeks.
ISBN 978-83-60569-47-4 : zł 56
1. Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
2. Kompozytorzy niemieccy – 18 w.
3. Biografie
78.071.1(430)
929-052(430)”17”
b25570298
2457/2011
SOLIŃSKA, Ewa.
Tajemnice Chopina / Ewa Solińska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2010. – 227, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Bibliogr. s. 214-218.
ISBN 978-83-7399-403-4 : zł 34
1. Chopin, Fryderyk (1810-1849)
2. Kompozytorzy polscy – 19 w.
3. Pianiści polscy – 19 w.
78.071.1(438)
780.8:780.616(438)
929-052(438)”18”
b25814151
4. Wydawnictwa popularne
2458/2011
CHONCHERA, Edward.: Spotkałem prawdziwych artystów = poz. 2307
59
791/792 Film. Teatr
LEBECKA, Magdalena.
Lech Majewski / Magdalena Lebecka. – Warszawa : Towarzystwo ”Więź”, cop. 2010. – 222 s., [20] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21
cm. – (Biblioteka ”Więzi”, ISSN 0519-9336 ; t. 255) (Ludzie Polskiego Kina)
Bibliogr. L. Majewskiego s. 210-211, filmogr. L. Majewskiego s. 196-206 i bibliogr. s. 193-195. Indeks.
ISBN 978-83-62610-04-4 : zł 35
1. Majewski, Lech (1953- ) 2. Film polski – historia – od 1944 r. 3. Reżyserzy polscy – od 1944 r.
791.071.1(438)
b25782095
2459/2011
PASZYLK, Bartłomiej (1975- ).
Słownik gatunków i zjawisk filmowych / Bartłomiej Paszylk. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop.
2010. – 256 s. : il. ; 25 cm. – (ParkEdukacja)
Bibliogr. przy hasłach.
ISBN 978-83-262-0551-4
1. Film – historia 2. Encyklopedie
791
(03)
b25812920
2460/2011
MOSKAL, Magdalena: Majka w Krakowie = poz. 2757
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
STILTON, Geronimo.
Gry i zabawy na wakacje / Geronimo Stilton ; [il. Valentina Grassini ; tł. Marzena Radomska]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – 116, [10] s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Śmieszne opowieści / Geronimo Stilton ; 7)
Tyt. oryg.: ”Il libro dei giochi delle vacanze” 2004. Na książce pseud. aut.
ISBN 978-83-7512-715-7
1. Gry i zabawy 2. Wydawnictwa popularne
793.7
794
796.1
b25762163
2461/2011
796/799 Sport
BARANOWSKI, Krzysztof (1938- ).
Zaczynam żeglować / Krzysztof Baranowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2010. – 205, [1] s. :
il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 109)
Bibliogr. s. 205-[206].
ISBN 978-83-7020-414-3 : zł 44,90
1. Żeglarstwo 2. Podręczniki
797.14
(07)
b25830429
2462/2011
COLES, K. Adlard (1901-1985).
Żeglowanie w trudnych warunkach / Adlard Coles, Peter Bruce ; [tł. Milka Jung]. – Wyd. 3. zm. i rozsz. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2009. – IX, [1], 294 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 104)
Tyt. oryg.: ”Heavy weather sailing” 1992.
Bibliogr. s. 291. Indeks.
ISBN 978-83-7020-398-6 : zł 74,90
1. Żeglarstwo 2. Poradniki
797.14
Bruce, Peter (1948- ).
b25824818
2463/2011
Cykliści : sympatycy, pasjonaci, mistrzowie : 1886-1939 / [koncepcja i oprac. Joanna Łuba-Wróblewska]. – Warszawa : Fundacja
Ośrodka Karta : Dom Spotkań z Historią, 2010. – 191, [1] s. : il. ; 18 cm. – (Historie Obrazkowe)
ISBN 978-83-61283-44-7 (FOK) : zł 39
ISBN 978-83-62020-21-8
1. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów
19-20 w. 5. Albumy 6. Fotografia – 19 w.
2. Kolarstwo – organizacje – Polska
7. Fotografia – 1901-1939 r.
796.6
061.2
(084.1)
b25781868
3. Rower – historia
4. Warszawa – sport – organizacje –
2464/2011
DANIELS, Jack (1933- ).
Bieganie metodą Danielsa / Jack Daniels ; przekł. Antonina Kasprzak. – Zielonka : Inne Spacery - Sembrador, 2010. – 322 s. : il. ;
26 cm.
60
Tyt. oryg.: ”Daniel’s running formula” 1998.
Indeks.
ISBN 978-83-930794-7-6 : zł 49
1. Biegi – nauczanie i trening
796.42/.43
b25802148
2465/2011
FRIEL, Joe (1943- ).
Trening z pulsometrem : jak sterować treningiem i maksymalizować jego efekty przy użyciu pulsometru : przewodnik dla biegaczy, kolarzy, narciarzy biegowych, pływaków, wioślarzy, rolkarzy i osób uprawiających fitness / Joe Friel ; tł. Anna Halbersztat.
– Zielonka : Inne Spacery - Sembrador, 2010. – 202, [3] s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Total heart rate training : customize and maximize your workout using a heart rate monitor” 2006.
Bibliogr. s. 193-202.
ISBN 978-83-930794-0-7 : zł 36,90
1. Tętno – badanie – metody 2. Trening sportowy – efektywność
796.015
612.1
b25802100
2466/2011
HANUSZ, Halina.
Polacy na letnich uniwersjadach 1959-2009 / Halina Hanusz, Bartłomiej Korpak. – Warszawa : Zarząd Główny Akademickiego
Związku Sportowego, 2010. – 156 s. : il. kolor. ; 27 cm.
Bibliogr. s. 150-153. Indeks.
ISBN 978-83-62275-15-1
1. Sportowcy – Polska – od 1944 r.
2. Uniwersjady
3. Wydawnictwa popularne
796.093
796-057.875
Korpak, Bartłomiej.
b25659832
2467/2011
KOLASZEWSKI, Andrzej.
Żeglarz i sternik jachtowy / Andrzej Kolaszewski, Piotr Świdwiński. – Wyd. 19. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”,
cop. 2010. – 492 s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (gł. kolor.) ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). – (Książki dla Żeglarzy ; 108)
Bibliogr. s. 489-492.
ISBN 978-83-7020-415-0 : zł 77,90
1. Jacht 2. Żeglarstwo 3. Podręczniki
797.14
629.525
(07)
Świdwiński, Piotr.
b25824351
2468/2011
LEE, Kyong Myong (1939- ).
Taekwondo : sport olimpijski i sztuka samoobrony / Kyong Myong Lee, Dariusz Nowicki. – Wyd. 6. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza ”Almapress”, cop. 2009. – 229, [2] s. : il. ; 25 cm.
Tyt. równol. w jęz. koreań.
Bibliogr. s. [231].
ISBN 978-83-7020-214-9 : zł 39,90
1. Taekwondo – nauczanie i trening
796.856
Nowicki, Dariusz (1961- ).
b2582773x
2469/2011
MACKE, Jerzy.
Nurkowanie / Jerzy Macke, Krzysztof Kuszewski, Grzegorz Zieleniec. – Wyd. 8. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”,
cop. 2009. – 300, [9] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Książki dla Nurków ; 19)
Bibliogr. s. 289-291.
ISBN 978-83-7020-374-0 : zł 72,90
1. Nurkowanie 2. Podręczniki
797.2
(07)
Kuszewski, Krzysztof.; Zieleniec, Grzegorz.
b25823449
2470/2011
MARCHAJ, Czesław A. (1918- ).
Teoria żeglowania : aerodynamika żagla / Czesław Marchaj. – Wyd. 6. (3. w tej ed.). – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2009. – 532, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 97)
Bibliogr. s. 516-520. Indeks.
ISBN 978-83-7020-269-9 : zł 69,90
1. Jacht 2. Żeglarstwo 3. Podręczniki
797.14
629.525
(07)
b25827972
2471/2011
OSTROWSKI, Andrzej.
Sternik motorowodny / Andrzej Ostrowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2009. – 398 s. : il.
kolor. ; 25 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 107)
61
Na s. red. ISBN wyd. 1. Zawiera także teksty aktów prawnych.
Bibliogr. s. 393-398.
ISBN 978-83-7020-383-2 : zł 69,90
1. Łodzie motorowe – budowa i konstrukcje 2. Żeglarstwo 3. Podręczniki
797.15
629.52
(07)
b25827959
2472/2011
PAWŁOWSKI, Rafał.
Przygotowanie młodzieży akademickiej do uczestnictwa w kulturze fizycznej / Rafał Pawłowski. – Kielce : Wydawnictwo
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. – 129, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 119-125.
ISBN 978-83-7133-436-8
1. Wychowanie fizyczne – szkolnictwo wyższe – Polska – od 2001 r.
od 2001 r.
2. Studenci – kultura fizyczna
796-057.875
378.091.2-057.875(438)
b25315821
3. Studenci – kultura fizyczna – Polska –
2473/2011
RAISIN, Lydie.
Stretching dla każdego / Lydie Raisin ; [tł. Agnieszka Gawecka]. – Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010. – 159, [1] s. : il. kolor. ;
21 cm.
Tyt. oryg.: Stretching mode d’emploi, 2003.
ISBN 978-83-7575-715-6
1. Stretching 2. Podręczniki
796.41
(07)
b25577852
2474/2011
URBAŃCZYK, Andrzej (1936- ).
Dookoła świata bez sztormów / Andrzej Urbańczyk. – Wyd. 3. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2010. – 297,
[1] s. : il. ; 25 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 115)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7020-351-1 : zł 49,90
1. Nawigacja 2. Oceanologia 3. Żeglarstwo morskie
797.14
629.5.07
551.46
b25830545
2475/2011
URBAŃCZYK, Andrzej (1936- ).
Szalone eskapady / Andrzej Urbańczyk. – Wyd. 3. (2. w tej ed.). – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2010. –
491, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 101 [!])
Na książce błędna numeracja serii, poprawna: 106.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7020-396-2 : zł 54,90
1. Żeglarstwo morskie – historia
797.14
b25830569
2476/2011
Wielka encyklopedia gór i alpinizmu. T. 5, Góry Afryki, Antarktydy, Australii i Oceanii / pod red. Małgorzaty i Jana Kiełkowskich
; [aut. t. 5. Małgorzata Kiełkowska et al.]. – Katowice : Wydawnictwo Stapis, cop. 2010. – XIII, [3], 420, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 25
cm.
U dołu s. przytyt., okł. i na grzb. akronim tyt.: WEGA.
ISBN 978-83-61050-39-1 (t. 5)
1. Alpinizm 2. Góry 3. Encyklopedie
796.52
913(23)
(03)
b2582501x
2477/2011
WIRGA, Zdzisław.
Windsurfing dla wszystkich / Zdzisław Wirga. – Wyd. 4. (3. w tej ed.). – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop.
2009. – 162, [6] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Książki dla Żeglarzy ; 96)
Bibliogr. s. 159-160. Indeks.
ISBN 978-83-7020-355-9 : zł 45,90
1. Żeglarstwo deskowe 2. Podręczniki
797.14
(07)
b25827753
2478/2011
CZAJEWSKI, Jacek: Meteorologia dla żeglarzy = poz. 2332
STILTON, Geronimo.: Gry i zabawy na wakacje = poz. 2461
WIELKI atlas narciarski = poz. 2746
WIELKI atlas narciarski = poz. 2747
WIELKI atlas narciarski = poz. 2748
62
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki
BÁZLIK, Miroslav (1946- ).
The grammatical structure of legal English / Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus, Mariusz Bęcławski. – Warsaw : Translegis Publishing,
2010. – 248 s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 243-248.
ISBN 978-83-85430-96-4
1. Język angielski – gramatyka
2. Prawo – terminologia
3. Podręczniki
811.111’36
34
(07)
Ambrus, Patrik.; Bęcławski, Mariusz.
b25830430
2479/2011
BECK, Gloria (1968- ).
Wyższa szkoła skutecznej retoryki : seminarium z retoryki / Gloria Beck ; [tł. Edyta Panek]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2010. – 208 s. ; 21 cm. – (Onepress Power)
Tyt. oryg.: ”Rhetorik für die Uni” 2006.
Bibliogr. s. 203. Indeks.
ISBN 978-83-246-2045-6 : zł 32,90
1. Retoryka
808.5
b25794036
2480/2011
BOGDAŃSKA, Teresa.
Maraton sylabowy : ćwiczenia rozwijające pamięć słuchową i wzrokową u dzieci / Teresa Bogdańska, Grażyna Olszewska ; [il.
Agata Półtorak, Krzysztof Spychał, Sandra Dudek]. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. – 76, [4] s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 76.
ISBN 978-83-7134-467-1
1. Język polski – nauczanie początkowe
2. Pamięć słuchowa
3. Pamięć wzrokowa
4. Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
811.162.1
(075.2+076)
Olszewska, Grażyna.
b25812828
2481/2011
BRONIAREK, Wojciech.
Gdy Ci słowa zabraknie : słownik synonimów / Wojciech Broniarek. – Wyd. 2. rozsz. – Brwinów : Haroldson Press, 2010. – 1192
s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-922502-1-0
1. Synonimy polskie 2. Słowniki polskie
811.162.1’373.421
811.162.1’374
b25783956
2482/2011
CHUCHMACZ, Dorota.
Vot grammatika! : repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami / Dorota Chuchmacz, Helena Ossowska. –
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 211, [1] s. : il. ; 29 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Bibliogr. s. [212].
ISBN 978-83-262-0677-1
1. Język rosyjski – szkoły ponadgimnazjalne
2. Matura (2005- )
3. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
811.161.1
(075.3-021.66)
Ossowska, Helena.
b25821726
2483/2011
CZELAKOWSKA, Anna.
Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817-1939 / Anna Czelakowska. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – 250, [1]
s., [12] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Biblioteka ”LingVariów” ; t. 6) (Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 230-242. Indeks.
ISBN 978-83-7188-360-6
1. Język polski – fleksja – badanie
2. Język polski – gramatyka historyczna – 19-20 w.
811.162.1’36-112
811.162.1’366
b25789004
2484/2011
DĘDZA, Elżbieta.
Rozumiem, co czytam : karty pracy do czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystania wiedzy w praktyce dla uczniów w
wieku od 7 do 11 lat / Elżbieta Dędza. – [Chełmno] : Wydawnictwo Olimp, [2010]. – 64 s. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-83-927230-9-7
1. Czytanie ze zrozumieniem – szkoły podstawowe
2. Język polski – szkoły podstawowe
811.162.1
(075.2+076)
b2582224x
3. Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
2485/2011
63
DITTRICH, Roland.
Profi 1 : język niemiecki : podręcznik : zasadnicza szkoła zawodowa / Roland Dittrich, Barbara Kujawa, Małgorzata Multańska.
– Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 74, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Seria
na Czasie)
ISBN 978-83-262-0067-0
1. Język niemiecki – szkoły zawodowe
2. Podręczniki dla szkół zawodowych
811.112.2
(075.3-021.66)
Kujawa, Barbara.; Multańska, Małgorzata.
b25822226
2486/2011
GRZEGORCZYK, Marzena.
Nowa matura - język angielski : poziom podstawowy i rozszerzony : struktura i forma egzaminu, zasady i schemat oceniania, 12
pełnych zestawów egzaminacyjnych, podzielonych tematycznie wraz z kluczem odpowiedzi, 2 płyty CD ze ścieżką dźwiękową,
zawierające teksty do zadań / Marzena Grzegorczyk. – Wyd. 3. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr.
2010. – 377, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm + 2 dyski optyczne (CD). – (Nowa Matura, Nowe Możliwości : nauka bez tajemnic)
(ParkEdukacja)
ISBN 978-83-7446-889-3
1. Język angielski – szkoły ponadgimnazjalne
2. Matura (2005- )
3. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
811.111
(075.3-021.66)
b25809192
2487/2011
HALEJ, Lucyna.
Eins, zwei, drei : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy II / Lucyna Halej, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk ; [il. Beata
Malinowska-Petelenz]. – Wyd. 13. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 28 s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm +
Wskazówki dla nauczycieli i rodziców : 11 s. + 1 dysk optyczny (CD).
Na okł.: Do nowej podstawy programowej.
ISBN 978-83-7446-159-7
1. Język niemiecki – nauczanie początkowe 2. Podręczniki do nauczania początkowego
811.112.2
(075.2)
Kozubska, Marta.; Krawczyk, Ewa.
b25816068
2488/2011
HALEJ, Lucyna.
Eins, zwei, drei : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy III / Lucyna Halej, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk ; [il. Beata
Malinowska-Petelenz]. – Wyd. 11. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 36 s., [24] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm +
Wskazówki dla nauczycieli i rodziców : 10 s. + 1 dysk optyczny (CD).
ISBN 978-83-7446-160-3
1. Język niemiecki – nauczanie początkowe
2. Podręczniki do nauczania początkowego
811.112.2
(075.2)
Kozubska, Marta.; Krawczyk, Ewa.
b25815957
2489/2011
HALEJ, Lucyna.
Eins, zwei, drei : zeszyt ćwiczeń dla klasy II / Lucyna Halej, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk ; [il. Beata Malinowska-Petelenz]. –
Wyd. 13. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 76 s., [2] k. tabl., [3] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-7195-140-4
1. Język niemiecki – nauczanie początkowe
2. Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
811.112.2
(075.2+076)
Kozubska, Marta.; Krawczyk, Ewa.
b25815830
2490/2011
HALEJ, Lucyna.
Eins, zwei, drei : zeszyt ćwiczeń dla klasy III / Lucyna Halej, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk ; [il. Beata Malinowska-Petelenz]. –
Wyd. 13. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 64 s., [2] k. tabl., [4] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-7195-272-2
1. Język niemiecki – nauczanie początkowe
2. Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
811.112.2
(075.2+076)
Kozubska, Marta.; Krawczyk, Ewa.
b25815891
2491/2011
Język polski dawnych Kresów Wschodnich. T. 4 / pod red. Janusza Riegera i Doroty A. Kowalskiej. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe Semper, 2010. – 371 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-7507-082-8
1. Język polski – dialekty i regionalizmy
2. Język polski – historia
3. Kresy wschodnie Rzeczypospolitej – język
811.162.1’282
b25823450
2492/2011
64
Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa : księga pamiątkowa ofiarowana doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek / pod
red. nauk. Ewy Komorowskiej i Danuty Stanulewicz. – Wyd. 2. uzup. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011. – 338
s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Tekst częśc. ang., niem., ros., ukr.
ISBN 978-83-62355-86-0
1. Zinkiewicz-Tomanek, Bożena (1943- )
kowe
2. Języki słowiańskie
3. Językoznawstwo
4. Komunikacja międzykulturowa
5. Księgi pamiąt-
811.16
316.77
b25831033
2493/2011
KLÂBANAŬ, Dzmı̀tryj Felı̀ksavı̀č (1977- ).
Krok da kroku znaëmı̀msâ z Belarussû : mova, kul’tura, kraâznaŭstva = Krok po kroku poznajemy Białoruś : język, kultura,
krajoznawstwo / Dzmitry Kliabanau. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 196, [2] s., [8] k. tabl.
: il. kolor. ; 24 cm.
Tekst równol. białorus., pol.
ISBN 978-83-233-2921-3
1. Język białoruski 2. Białoruś – kultura
3. Podręczniki
811.161.3
94(476)
008(476)
(07)
b25728581
2494/2011
KOZUBSKA, Marta.
Der, die, das - Grammatik : gramatyka niemiecka dla szkoły podstawowej / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło.
– Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 224 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-83-7195-794-9
1. Język niemiecki – gramatyka
2. Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych
811.112.2
(075.2)
Krawczyk, Ewa.; Zastąpiło, Lucyna.
b25810662
2495/2011
KRAJEWSKA, Milada.
Let’s learn grammar : gramatyka języka angielskiego dla gimnazjalistów / Milada Krajewska. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 261, [3] s. : il. ; 27 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7446-173-3
1. Język angielski – gramatyka
2. Materiały pomocnicze dla gimnazjów
811.111
(075.3-021.64)
b25808515
2496/2011
KRAJEWSKA, Paula.
Język niemiecki : repetytorium : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Paula Krajewska. – Warszawa ; Bielsko-Biała :
Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 415, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD).
Tyt. grzb.: Repetytorium : liceum : język niemiecki. Na s. 2. i 3. okł.: Materiał edukacyjny.
ISBN 978-83-262-0533-0
1. Język niemiecki – szkoły ponadgimnazjalne 2. Matura (2005- ) 3. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
811.112.2
(075.3-021.66)
b25822500
2497/2011
KRAWCZYK, Ewa.
Was ist los? : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2 / Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zastąpiło. – Wyd. 10. –
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 85, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm + 1 dysk optyczny (CD).
U góry okł.: Podręcznik dla gimnazjum : do nowej podstawy programowej.
ISBN 978-83-7446-165-8
1. Język niemiecki – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
811.112.2
(075.3-021.64)
Kozubska, Marta.; Zastąpiło, Lucyna.
b25822299
2498/2011
KRUCKA, Barbara.
Nasz świat w słowach polskich i rosyjskich zaklęty / Barbara Krucka. – Warszawa : Bel Studio, 2010. – 176 s. ; 24 cm. – (Semiosis
Lexicographica, ISSN 1507-1634 ; vol. 54)
Tekst częśc. ros.
Bibliogr. przy częściach.
ISBN 978-83-61208-45-7
1. Język polski – słownictwo
2. Język rosyjski – słownictwo
3. Metafora
811.162.1’373
811.161.1’373
b24980523
2499/2011
65
KRZYŻANOWSKI, Henryk (1946- ).
100 testów z gramatyki angielskiej : przewodnik dla maturzystów, olimpijczyków i kandydatów na studia filologiczne / Henryk
Krzyżanowski. – Wyd. 8. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 285, [3] s. ; 24 cm.
U góry okł.: Liceum.
ISBN 978-83-7195-110-7
1. Język angielski – szkoły ponadgimnazjalne
2. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
811.111
(075.3-021.66+076)
b25812932
2500/2011
KUBICA, Diana.
The blue book of Teddy Eddie and his sock : an English course for children aged 2-7 / Diana Kubica, Magdalena Duchnik,
Aleksandra Komada. – Tarnowskie Góry : Centrum Językowe Clan, 2010. – [2], 73, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Teaching programmes
by Clan centrum językowe)
ISBN 978-83-929722-1-1
1. Język angielski 2. Podręczniki dla dzieci
811.111
(07)
Duchnik, Magdalena.; Komada, Aleksandra.
b25798121
2501/2011
KWAPISZEWSKI, Józef.
A handbook of the Latin language in medicine / Józef Kwapiszewski ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2010. – 117 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7597-092-0
1. Język łaciński – szkoły wyższe
2. Medycyna – terminologia
3. Podręczniki akademickie
811.124
61
(075.8)
b25829075
2502/2011
ŁUCZAK, Agnieszka.
Język polski między nami : zeszyt ćwiczeń dla klasy drugiej gimnazjum. Cz. 2 / Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska. – Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. – 143, [1] s., [7] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Między Nami)
Tyt. okł.: Język polski 2 : między nami : zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. U dołu okł.: Nowa wersja.
Indeks.
ISBN 978-83-7420-262-6
1. Język polski – gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
811.162.1
(075.3-021.64+076)
Prylińska, Ewa.
b25816585
2503/2011
MIGDALSKA, Grażyna.
Déjà-vu 1 : język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych : podręcznik / Grażyna Migdalska, Cécile Billard-Woźniak, Monika
Szczucka-Smagowicz ; współpr. Aleksandra Ratuszniak. – Wyd. 6. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 127, [1]
s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm + 1 dysk optyczny (CD).
ISBN 978-83-7446-106-1
1. Język francuski – szkoły ponadgimnazjalne
2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
811.133.1
(075.3-021.66)
Billard-Woźniak, Cécile.; Szczucka-Smagowicz, Monika.
b25822366
2504/2011
MIGDALSKA, Grażyna.
Déjà-vu 1 : język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych : zeszyt ćwiczeń / Grażyna Migdalska, Aleksandra Ratuszniak, Monika
Szczucka-Smagowicz ; współpr. Cécile Billard-Woźniak. – Wyd. 6. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 79, [1]
s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-83-7446-111-5
1. Język francuski – szkoły ponadgimnazjalne
2. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
811.133.1
(075.3-021.66+076)
Ratuszniak, Aleksandra.; Szczucka-Smagowicz, Monika.
b25811733
2505/2011
MIGDALSKA, Grażyna.
Déjà-vu 2 : język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych : zeszyt ćwiczeń / Grażyna Migdalska, Aleksandra Ratuszniak ;
współpr. Cécile Billard-Woźniak, Monika Szczucka-Smagowicz. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. –
84 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-83-7446-183-2
1. Język francuski – szkoły ponadgimnazjalne
2. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
811.133.1
(075.3-021.66+076)
Ratuszniak, Aleksandra.
b2582255x
2506/2011
66
MIGDALSKA, Grażyna.
Déjà-vu 3 : język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych : zeszyt ćwiczeń / Grażyna Migdalska, Aleksandra Ratuszniak ;
współpr. Cécile Billard-Woźniak. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 96 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-83-7446-802-2
1. Język francuski – szkoły ponadgimnazjalne
2. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
811.133.1
(075.3-021.66+076)
Ratuszniak, Aleksandra.
b25816627
2507/2011
MIZGAŁA, Agnieszka.
Język angielski : repetytorium : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Agnieszka Mizgała, Marzena Grzegorczyk. –
Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010. – 315 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + 1 dysk optyczny
(CD-ROM).
Tyt. grzb.: Repetytorium : liceum : język angielski.
ISBN 978-83-262-0535-4
1. Język angielski – szkoły ponadgimnazjalne 2. Matura (2005- )
3. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
811.111
(075.3-021.66)
Grzegorczyk, Marzena.
b25815763
2508/2011
NIEDŹWIECKA, Barbara.
Język niemiecki : zadania : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Barbara Niedźwiecka. – Warszawa ; Bielsko-Biała :
Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 236 s. : il. kolor. ; 29 cm + 1 dysk optyczny (CD).
Tyt. grzb.: Zadania : liceum : język niemiecki.
ISBN 978-83-262-0534-7
1. Język niemiecki – szkoły ponadgimnazjalne
2. Matura (2005- )
3. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
811.112.2
(075.3-021.66+076)
b25821994
2509/2011
Nowa gramatyka angielska w ćwiczeniach / R. Gozdawa-Gołębiowski [et al.]. – Wyd. 14. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne
PWN, dr. 2010. – 372, [4] s. ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Nowa gramatyka angielska.
Indeks.
ISBN 978-83-7195-192-3
1. Język angielski – gramatyka 2. Podręczniki
811.111’36
(07)
b25817097
2510/2011
Nowe słownictwo polskie : materiały z prasy lat 2001-2005. Cz. 1, A-D / pod red. Teresy Smółkowej ; oprac. zespół Małgorzata
Grzegorzewicz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków : Wydawnictwo Lexis, 2010. – 138 s. ; 24 cm.
– (Prace Instytutu Języka Polskiego, ISSN 0208-4074 ; 135)
ISBN 978-83-89425-65-2
1. Język polski – słownictwo – od 2001 r.
2. Prasa (wydawnictwa) – język – Polska – od 2001 r.
3. Słowniki polskie
811.162.1’373
050+070
b25787160
2511/2011
PTAK, Magdalena.
Gramatyka niemiecka dla gimnazjum / Magdalena Ptak. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 175,
[1] s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-7446-527-4
1. Język niemiecki – gimnazja
2. Podręczniki dla gimnazjów
811.112.2
(075.3-021.64)
b25815994
2512/2011
Studia nad polszczyzną kresową. T. 12 / pod red. Janusza Riegera ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. – Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010. – 413 s. : il. ; 24 cm.
Tekst częśc. ros., ukr., częśc. tł. z ros. Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Bibliogr. prac nauk. Anny Kaupuż s. 14-16 i bibliogr. przy niektórych pracach.,
ISBN 978-83-7507-131-3 (t. 12)
ISBN 978-83-04-01020-8 (całość)
1. Język polski – 16-20 w. 2. Język polski – dialekty i regionalizmy – 16-20 w. 3. Kresy wschodnie Rzeczypospolitej – język
811.162.1’282
b25823486
2513/2011
STYPKA, Alicja.
Gramatyka w gimnazjum : ćwiczenia dla klasy 3. Cz. 1 / Alicja Stypka. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Adamantan, 2010. – 71
s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7350-170-6 : zł 8,90
1. Język polski – gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
811.162.1
(075.3-021.64+076)
b25672150
2514/2011
67
Świat Słowian w języku i kulturze. 10, Językoznawstwo : semantyka, pragmatyka, kognitywizm / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Żanety Kozickiej-Borysowskiej ; Uniwersytet Szczeciński, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. – Szczecin : Volumina.pl
Daniel Krzanowski, 2009. – 208 s. : il. ; 24 cm.
Częśc. materiały z konf.: 22-25 października 2008 r., Szczecin / Pobierowo; 11-12 marca 2009 r., Toruń; 4-6 września 2009 r. Pobierowo; 19-20
listopada 2009 r., Gdańsk. – Tekst częśc. ang., niem., ros.
ISBN 978-83-62355-48-8
1. Języki słowiańskie 2. Językoznawstwo kognitywne 3. Pragmatyka lingwistyczna 4. Semantyka lingwistyczna 5. Materiały konferencyjne
811.16
b25560542
2515/2011
TOMCZAK, Łukasz (1969- ).
Etnolingwistyka : bibliografia adnotowana 1988-2008 / oprac. Łukasz Tomczak ; red. Jerzy Bartmiński, Sebastian Wasiuta. – Lublin
: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 143 s. ; 24 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-227-3208-3
1. Etnolingwistyka (czasop.)
czasopism
2. Czasopisma filologiczne polskie – historia – od 1944 r.
3. Bibliografia adnotowana
81:39
014.3
019.941
b25652217
4. Bibliografia zawartości
2516/2011
URBAŃSKA, Renata.
Ładnie mówię i rysuję : wspomaganie rozwoju artykulacji i grafomotoryki małego dziecka / Renata Urbańska ; [il. Renata
Urbańska]. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2010. – 34 s., [2] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 19x21 cm. – (Warsztat
Logopedy i Terapeuty)
U góry okł.: Zeszyt z naklejkami. – Dla dzieci w wieku przedszkolnym.
ISBN 978-83-61009-81-8
1. Język polski – wymowa – nauczanie 2. Ćwiczenia i zadania
811.162.1’355
(076)
b25594564
2517/2011
WAWRZYŃCZYK, Jan (1944- ).
Mały słownik bibliograficzny języka rosyjskiego. T. 1, A-O / Jan Wawrzyńczyk, Eliza Małek. – Warszawa : Bel Studio, 2010. – 730
s. ; 25 cm. – (Semiosis Lexicographica, ISSN 1507-1634 ; vol. 55)
Bibliogr. s. 9-37.
ISBN 978-83-61208-49-5
1. Język rosyjski – słownictwo
2. Bibliografia
811.161.1’373
016
Małek, Eliza (1945- ).
b25093289
2518/2011
WIATR-KMIECIAK, Małgorzata.
Vot i my 1 : język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych : podręcznik / Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec. – Wyd.
3. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 96 s. : il. kolor. ; 29 cm + 2 dyski optyczne (CD).
ISBN 978-83-7446-191-7
1. Język rosyjski – szkoły ponadgimnazjalne
2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
811.161.1
(075.3-021.66)
Wujec, Sławomira.
b25822275
2519/2011
WIATR-KMIECIAK, Małgorzata.
Vot i my 3 : język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych : zeszyt ćwiczeń / Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec. –
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 96 s. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-83-2620-684-9
1. Język rosyjski – szkoły ponadgimnazjalne
2. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
811.161.1
(075.3-021.66+076)
Wujec, Sławomira.
b25816548
2520/2011
www.weiter deutsch 2 : podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum : kurs kontynuacyjny / [zespół aut. Marta Kozubska
et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 130 s., [2] s. : il. kolor. ; 29 cm + 1 dysk optyczny (CD).
U dołu okł.: Do nowej podstawy programowej, egzamin gimnazjalny.
ISBN 978-83-262-0686-3
1. Język niemiecki – gimnazja 2. Podręczniki dla gimnazjów
811.112.2
(075.3-021.64)
b25807729
2521/2011
ANDERSEN, Peter A.: Mowa ciała = poz. 2146
PACHOLCZYK, Tadeusz.: Wybrane zagadnienia współczesnej glottodydaktyki = poz. 2311
REYNOLDS, Garr.: Zen prezentacji = poz. 2198
68
ŻUK, Grzegorz.: Twierdza czy wspólnota? = poz. 2204
82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze
GÓRDZIAŁEK, Józef (1928- ).
Portrety spotkań : szkice krytyczne / Józef Górdziałek. – Katowice : ”Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2009. – 197 s. ; 21 cm.
Na okł.: Czesław Miłosz, Włodzimierz Paźniewski, Wilhelm Szewczyk, Leon Wantuła, Stanisław Bieniasz, Jerzy Pilch, Jan Paweł Krasnodębski.
ISBN 978-83-7164-589-1
1. Literatura polska – historia – 20-21 w.
821.162.1(091)”19”
821.162.1(091)”20”
b25386451
2522/2011
KUBIAK, Katarzyna.
Adam Chodyński : bibliografia / Katarzyna Kubiak. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : Książnica Pedagogiczna
im. Alfonsa Parczewskiego, 2010. – 92 s. : il. ; 22 cm. – (Katalogi i Bibliografie / Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego
w Kaliszu ; nr 15)
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Indeksy.
ISBN 978-83-85638-95-7 (KTPN)
1. Chodyński, Adam (1832-1902) 2. Historycy – Polska – 19-20 w.
Bibliografia osobowa 6. Bibliografia terytorialna
3. Pisarze polscy – 19-20 w.
4. Kalisz (woj. wielkopolskie) – historia
821.162.1(091)”18”
821.162.1(091)”19”
94(438)
012
016
b25356537
5.
2523/2011
Miscellanea (między-) kulturowe : refleksje, porównania, zbliżenia literackie / pod red. Eweliny Poniedziałek i Samanty Kowalskiej ; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. – Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2010. – 276 s. ; 24 cm.
Publ. z okazji 70. rocznicy urodzin i zakończenia pracy zawodowej prof. Jerzego Świdzińskiego.
Bibliogr. prac Jerzego Świdzińskiego s. 12-14, bibliogr. i wykaz aktów prawnych przy pracy s. 211-213.
ISBN 978-83-62135-87-5
1. Świdziński, Jerzy (1939- ) 2. Kultura 3. Księgi pamiątkowe 4. Literatura – historia
82(091)
008
b25646709
2524/2011
NOSOWSKA, Dorota.
Wiersze w pytaniach i odpowiedziach : liceum / Dorota Nosowska. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN,
2010. – 336 s. : il. ; 25 cm. – (ParkEdukacja)
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego.
ISBN 978-83-262-0547-7
1. Język polski – szkoły ponadgimnazjalne 2. Matura (2005- ) 3. Poezja polska – historia 4. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
821.162.1(091)
(075.3-021.66)
b25812981
2525/2011
RUDNICKA, Krystyna (1932- ).
Piotr i Krystyna / Krystyna Rudnicka. – Siedlce : Wydawnictwo Krystyna Rudnicka, 2010. – 204 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-912372-4-3
1. Rudnicka, Krystyna (1932- )
2. Pisarze polscy – od 1944 r.
3. Pamiętniki polskie – od 1944 r.
821.162.1(091)”19”
821.162.1(091)”20”
929-051(438)”19”
929-051(438)”20”
b25195050
2526/2011
Ślady obecności / red. Sławomir Buryła, Alina Molisak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Universitas, cop. 2010. – 390, [2] s. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-242-1392-4 : zł 28
1. Literatura polska – a literatura żydowska
żydowska – historia – 20 w.
2. Literatura polska – historia – 20 w.
821.162.1(091)”19”
821.112.28(091)”19”
b25450931
3. Literatura żydowska – a literatura polska
4. Literatura
2527/2011
WAWRZYŃCZYK, Jan (1944- ).
Z twórczości Mariana Pankowskiego : (ciekawostki leksykalne) / Jan Wawrzyńczyk. – Łódź : eConn, 2010. – 75 s. ; 15 cm.
69
ISBN 978-83-61244-72-1
1. Pankowski, Marian (1919- )
2. Literatura polska – historia – od 1944 r.
821.162.1(091)”19”
b25821556
2528/2011
ZIELIŃSKA, Halina.
O książce prawie wszystko / [tekst i oprac. red. Halina Zielińska]. – Zamość : Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, 2010. – 37 s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-931832-1-0 : bezpł.
1. Czytelnictwo – popularyzacja – Polska – od 2001 r.
2. Literatura polska – historia – od 2001 r.
821.162.1(091)”20”
028.6/.8
b25791308
2529/2011
ZIELIŃSKA, Monika.
Obrzeża i dale leśne : motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku / Monika Izabella Zielińska. – Warszawa : Instytut
Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego ”Studia Rossica”, 2010. – 295 s., [6] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
Streszcz. ang., ros.
Bibliogr. s. 267-280. Indeks.
ISBN 978-83-61116-08-0
1. Las – w literaturze rosyjskiej
2. Proza rosyjska – tematyka – 20 w.
821.161.1(091)-3”19”
b25769431
2530/2011
ZIELIŃSKI, Adam (1929-2010).
Mój świat, moja Polska / z Adamem Zielińskim rozmawia Leszek Żuliński. – Lublin ; Warszawa : Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, cop. 2010. – 179, [1] s. ; 24 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
1. Zieliński, Adam (1929-2010) 2. Pisarze austriaccy – od 1945 r.
3. Pisarze polscy – Austria – od 1945 r.
4. Publicystyka polska – od 2001 r.
821.162.1(091)”19”
821.162.1(091)”20”
821.112.2(436)(091)”19”
821.112.2(436)(091)”20”
Żuliński, Leszek (1949- ).
b2571952x
2531/2011
SIENKIEWICZ, Henryk: Krzyżacy = poz. 2643
SIENKIEWICZ, Henryk: Quo vadis = poz. 2646
82-1/-9 Literatura piękna
ABE, Kōbō (1924-1993).
Kobieta z wydm / Kōbō Abe ; przekł. Mikołaj Melanowicz. – Wyd. 2. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. –
210, [6] s. ; 21 cm. – (50 na 50)
Tyt. oryg.: ”Suna-no onna” 1962.
ISBN 978-83-240-1486-6 : zł 32,90
1. Powieść japońska – 20 w.
821.521-3
b25817309
2532/2011
ACIMAN, André (1951- ).
Wyjście z Egiptu / André Aciman ; przeł. Elżbieta Jasińska. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009. – 317, [3] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Out of Egypt : a memoir” 1995.
ISBN 978-83-7536-079-0 : zł 32,90
1. Aciman, André (1951- ) 2. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
929-052(73)”19”
b25823309
2533/2011
ALLEN, Woody (1935- ).
Czysta anarchia / Woody Allen ; przekł. Wojsław Brydak. – Wyd. 1. (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 182, [2]
s. ; 21 cm. – (Salamandra)
Tyt. oryg.: ”Mere anarchy” 2007.
ISBN 978-83-7510-089-1 : zł 27,90
1. Opowiadanie amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-3
b25826360
2534/2011
ALLEN, Woody (1935- ).
Obrona szaleństwa / Woody Allen ; przeł. Bogdan Baran, Piotr W. Cholewa i Jacek Łaszcz. – Wyd. 1. (dodr.). – Poznań : Dom
Wydawniczy Rebis, 2010. – 371, [5] s. ; 21 cm. – (Salamandra)
Tyt. oryg.: ”The insanity defense” 2007. Pierwodr. ukazały się w czas.: New Yorker etc.
ISBN 978-83-7510-322-9 : zł 35,90
1. Opowiadanie amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-3
b2582630x
2535/2011
70
ANDRUHOVIČ, Sofiâ (1982- ).
Siomga / Sofija Andruchowycz ; przekł. Michał Petryk. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009. – 407, [5] s. : il. ; 20 cm. –
(Europejki)
Tyt. oryg.: S’omga, 2007.
ISBN 978-83-7536-050-9 : zł 33
1. Opowiadanie ukraińskie – 21 w.
821.161.2-3
b25823498
2536/2011
BANVILLE, John (1945- ).
Niedotykalny / John Banville ; przekł. Hanna Pustuła. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 391, [5] s. ; 21
cm. – (Proza)
Tyt. oryg.: ”The untouchable” 1997.
ISBN 978-83-240-1479-8 : zł 42,90
1. Powieść irlandzka – 20 w.
821.111(417)-3
b25817358
2537/2011
BASTANTE, Jesús (1976-).
Schizma / Jesús Bastante Liébana ; przeł. Karolina Stangel. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2010. – 309, [2] s. : 23 cm.
Tyt. oryg.: ”Cisma” 2008.
ISBN 978-83-61989-19-6 : zł 34,90
1. Powieść hiszpańska – 21 w.
821.134.2-3
b25827819
2538/2011
BENZONI, Juliette (1920- ).
Błękitna Gwiazda / Juliette Benzoni ; przeł. Barbara Radczak. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 318, [1] s. ; 21 cm. –
(Kolekcjoner z Warszawy / Juliette Benzoni ; t. 1)
Tyt. oryg.: ”L’étoile bleue” 1994, tyt. oryg. cyklu: ”Le boiteux de Varsovie”.
ISBN 978-83-7551-157-4
ISBN 978-83-7551-161-1 (t. 1-4)
1. Powieść francuska – 20 w.
821.133.1-3
b25817760
2539/2011
BENZONI, Juliette (1920- ).
Fiora i papież / Juliette Benzoni ; przeł. Lidia Bazańska. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 350, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Fiora et le pape” 1989, tyt. oryg. cyklu: ”La Florentine”, t. 3.
ISBN 978-83-7551-155-0
ISBN 978-83-7551-147-5 (t. 1-4)
1. Powieść francuska – 20 w.
821.133.1-3
b25816767
2540/2011
BENZONI, Juliette (1920- ).
Fiora i Wspaniały / Juliette Benzoni ; przeł. Lidia Bazańska. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 341, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Fiora et le Magnifique” 1988, tyt. oryg. cyklu: ”La Florentine”, t. 1.
ISBN 978-83-7551-146-8
ISBN 978-83-7551-147-5 (t. 1-4)
1. Powieść francuska – 20 w.
821.133.3-1
b25816718
2541/2011
BENZONI, Juliette (1920- ).
Fiora i Zuchwały / Juliette Benzoni ; przeł. Lidia Bazańska. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 383, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Fiora et le Téméraire” 1991, tyt. oryg. cyklu: ”La Florentine”, t. 2.
ISBN 978-83-7551-156-7
ISBN 978-83-7551-147-5 (t. 1-4)
1. Powieść francuska – 20 w.
821.133.1-3
b2582434x
2542/2011
BENZONI, Juliette (1920- ).
Opal księżniczki Sissi / Juliette Benzoni ; przeł. Barbara Radczak. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 310, [1] s. ; 21 cm. –
(Kolekcjoner z Warszawy / Juliette Benzoni ; t. 3)
Tyt. oryg.: ”L’opale de Sissi” 1996, tyt. oryg. cyklu: ”Le boiteux de Varsovie”.
ISBN 978-83-7551-171-0
ISBN 978-83-7551-161-1 (t. 1-4)
1. Powieść francuska – 20 w.
821.133.1-3
b25816639
2543/2011
BENZONI, Juliette (1920- ).
Róża Yorku / Juliette Benzoni ; przeł. Halina Michalik. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 325, [1] s. ; 21 cm. – (Kolekcjoner
z Warszawy / Juliette Benzoni ; t. 2)
71
Tyt. oryg.: ”La rose d’York” 1995, tyt. oryg. cyklu: ”Le boiteux de Varsovie”.
ISBN 978-83-7551-160-4
ISBN 978-83-7551-161-1 (t. 1-4)
1. Powieść francuska – 20 w.
821.133.1-3
b25824363
2544/2011
BENZONI, Juliette (1920- ).
Rubin Joanny Szalonej / Juliette Benzoni ; przeł. Halina Michalik. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 330, [1] s. ; 21 cm. –
(Kolekcjoner z Warszawy / Juliette Benzoni ; t. 4)
Tyt. oryg.: ”Le rubis de Jeanne la Folle” 1996, tyt. oryg. cyklu: ”Le boiteux de Varsovie”.
ISBN 978-83-7551-173-4
ISBN 978-83-7551-161-1 (t. 1-4)
1. Powieść francuska – 20 w.
821.133.1-3
b25817747
2545/2011
BEVERLEY, Jo.
Sekret damy / Jo Beverley ; przeł. Dorota Gołuch. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2009. – 486, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”A lady’s secret” 2008.
ISBN 978-83-7551-136-9 (opr.)
ISBN 978-83-7551-135-2
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25820126
2546/2011
CADIGAN, Pat (1953- ).
Głupcy / Pat Cadigan ; przeł. Dariusz Kopociński. – Stawiguda : Agencja ”Solaris” Małgorzata Piasecka, 2010. – 288 s. ; 20 cm. –
(Seria Rubieże)
Tyt. oryg.: ”Fools” 1992.
ISBN 978-83-7590-045-3 : zł 32,90
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b2582563x
2547/2011
COULTER, Catherine.
W objęciach diabła / Catherine Coulter ; przeł. Dorota Gołuch. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 543, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Devil’s embrace” 1982.
ISBN 978-83-7551-158-1
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b25818144
2548/2011
CROWLEY, John (1942- ).
Demonomania / John Crowley ; przeł. Joanna Bogunia, Dawid Juraszek, Anna Klimasara. – Stawiguda : ”Solaris”, 2010. – 666 s. ;
20 cm. – (Ægipt / John Crowley ; ks. 3) (Seria Rubieże)
Tyt. oryg. i okł.: ”Daemonomania” 2000.
ISBN 978-83-89951-02-1 : zł 49,99
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b25827443
2549/2011
D’ÂČENKO, Marina (1968- ).
Awanturnik / Marina i Siergiej Diaczenko ; przeł. Witold Jabłoński. – Stawiguda : Agencja ”Solaris” Małgorzata Piasecka, 2010. –
392 s. ; 20 cm. – (Tułacze / Marina i Siergiej Diaczenko ; t. 4)
Tyt. oryg.: Avanturist, 2009, tyt. oryg. cyklu: [Skital’cy].
ISBN 978-83-7590-032-3 : zł 37,90
1. Powieść rosyjska – 21 w.
821.161.1-3
D’âčenko, Sergej (1948- ).
b25827315
2550/2011
DODD, Christina.
Rycerz swojej pani / Christina Dodd ; przeł. Piotr Maksymowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 452, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Once a knight” 1996.
ISBN 978-83-7551-167-3
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b25820953
2551/2011
DOYLE, Arthur Conan (1859-1930).
Pies Baskerville’ów / Arthur Conan Doyle. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm : Wydawnictwo Waza, [2010]. – 201, [2] s. ;
21 cm. – (Klasyka)
Tyt. oryg.: ”The hound of the Baskervilles”.
ISBN 978-83-7399-436-2 (Rytm) : zł 21,90
ISBN 978-83-86426-76-8
1. Powieść angielska – 20 w.
821.111-3
b2582420x
2552/2011
72
ENOCH, Suzanne.
Niebezpieczny pocałunek / Suzanne Enoch ; przeł. Anna Bezpiańska-Oglęcka. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2009. – 367, [1]
s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”After the kiss” 2008.
ISBN 978-83-7551-142-0
ISBN 978-83-7551-141-3 (opr.)
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25818119
2553/2011
EVANS, Richard Paul.
Stokrotki w śniegu / Richard Paul Evans ; przekł. Ewa Bolińska-Gostkowska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
2010. – 296, [6] s. ; 18 cm.
Tyt. oryg.: ”The Christmas list” 2009.
ISBN 978-83-240-1460-6 : zł 32,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25826517
2554/2011
GARCIA, Kami.
Piękne istoty / Kami Garcia & Margaret Stohl ; z jęz. ang. przeł. Irena Chodorowska. – Warszawa : Wydawnictwo Łyński Kamień,
2010. – 534, [2] s. ; 21 cm. – (Kroniki obdarzonych / Kami Garcia & Margaret Stohl ; 1)
Tyt. oryg.: ”Beautiful creatures” 2009.
ISBN 978-83-927607-2-6 : zł 39,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
Stohl, Margaret.
b25729135
2555/2011
HENLEY, Virginia.
Niespełniona / Virginia Henley ; przeł. Anna Hikiert. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 581, [2] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Undone” 2003.
ISBN 978-83-7551-153-6
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25818132
2556/2011
HURTAUT, Pierre Thomas Nicolas (1719-1791).
Sztuka pierdzenia : esej teoriofizyczny i metodyczny na użytek konstypantów, smutasów, ponuraków, dam melancholijnych
oraz wszelkich niewolników przesądu : z dodaniem Dziejów księcia Pierdziwiatra i królowej Amazonek, czyli O początkach
szambiarzy / Pierre Thomas Nicolas Hurtaut ; z fr. przeł. i posł. opatrzył Krzysztof Rutkowski. – Gdańsk : Wydawnictwo
Słowo/obraz Terytoria, 2010. – 135, [7] s. : il. ; 17 cm.
Tyt. oryg.: ”L’art de péter : essai théori-physique et méthodique, à l’usage des personnes constipées, des personnes graves et austères, des
dames mélancoliques et de tous ceux qui restent esclaves du préjugé : suivi de l’Histoire du prince Pet-en-l’air et de la reine des Amazones, où
l’on trouve l’origine des vuidangeurs” 1751.
ISBN 978-83-7453-935-7
1. Obyczaje towarzyskie – Francja – 18 w. 2. Satyra francuska – 18 w.
821.133.1-7
b25651481
2557/2011
INGULSTAD, Frid (1935- ).
Intrygi i władza / Frid Ingulstad ; przekł. Tadeusz Lange. – Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, cop.
2011. – 186, [1] s. ; 18 cm. – (Przepowiednia Księżyca / Frid Ingulstad ; t. 24) (Fakt Kolekcja)
Tyt. oryg.: ”Makt og intriger” 2006, tyt. oryg. cyklu: ”Ogs°a utgitt som bilag til Hjemmet”.
ISBN 978-83-7558-853-8 (Ringier Axel Springer Polska) : zł 9,99
ISBN 978-83-7558-764-7 (całość)
ISBN 978-83-7602-126-3
ISBN 978-83-7602-133-1 (całość)
1. Powieść norweska – 21 w.
821.113.5-3
b25804820
2558/2011
INGULSTAD, Frid (1935- ).
Poza prawem / [Frid Ingulstad] ; przeł. Magdalena Richert. – Warszawa : Elipsa : Ringier Axel Springer Polska, [2010]. – 190 s. ;
18 cm. – (Wiatr nadziei / Frid Ingulstad ; 38) (Fakt Saga)
Tyt. oryg.: ”De fredløse” 2010, tyt. oryg. cyklu: ”Sønnavind”.
ISBN 978-83-7558-871-2 (Ringier Axel Springer Polska) : zł 9,99
ISBN 978-83-7640-175-1
ISBN 978-83-7558-730-2 (seria)
1. Powieść norweska – 21 w.
821.113.5-3
b25797207
2559/2011
INGULSTAD, Frid (1935- ).
Próba żelaza / Frid Ingulstad ; przekł. Monika Mróz. – Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, cop. 2010.
– 188, [1] s. ; 18 cm. – (Przepowiednia Księżyca / Frid Ingulstad ; t. 23) (Fakt Kolekcja)
73
Tyt. oryg.: ”Jernbyrden” 2006, tyt. oryg. cyklu: ”Ogs°a utgitt som bilag til Hjemmet”.
ISBN 978-83-7558-852-1 (Ringier Axel Springer Polska) : zł 9,99
ISBN 978-83-7558-764-7 (całość)
ISBN 978-83-7602-126-3
ISBN 978-83-7602-133-1 (całość)
1. Powieść norweska – 21 w.
821.113.5-3
b25804790
2560/2011
INGULSTAD, Frid (1935- ).
Zakazany owoc / [Frid Ingulstad] ; przeł. Zuzanna Byczek. – Warszawa : Elipsa : Ringier Axel Springer Polska, [2010]. – 189, [1]
s. ; 18 cm. – (Wiatr nadziei / Frid Ingulstad ; 39) (Fakt Saga)
Tyt. oryg.: ”Forbuden frukt” 2010, tyt. oryg. cyklu: ”Sønnavind”.
ISBN 978-83-7558-872-9 (Ringier Axel Springer Polska) : zł 9,99
ISBN 978-83-7640-176-8
ISBN 978-83-7558-730-2 (seria)
1. Powieść norweska – 21 w.
821.113.5-3
b25797165
2561/2011
JEFFRIES, Sabrina.
Taniec zmysłów / Sabrina Jeffries ; przeł. Elżbieta Zawadowska-Kittel. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 386, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Dance of seduction” 2003. Na s. tyt. pseud. aut., nazwa: Deborah Martin Gonzales.
ISBN 978-83-7551-175-8
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25824314
2562/2011
KURLAND, Lynn.
Czas na marzenia / Lynn Kurland ; przeł. Maria Starz. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2009. – 495, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Another chance to dream” 1998.
ISBN 978-83-7551-145-1
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b25820886
2563/2011
KURLAND, Lynn.
Marzenia z gwiezdnego pyłu / Lynn Kurland ; przekł. Urszula Zinserling. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 527, [1] s. ; 20
cm.
Tyt. oryg.: ”Dreams of stardust” 2005.
ISBN 978-83-7551-159-8
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25816573
2564/2011
KURLAND, Lynn.
Zwaśnione serca / Lynn Kurland ; przeł. Magdalena Sikorska. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 535, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”If I had you” 2000.
ISBN 978-83-7551-168-0
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b25817772
2565/2011
LONDON, Julia.
Księga skandali / Julia London ; przeł. Magdalena Praczyńska-Janik. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 399, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”The book of scandal” 2008.
ISBN 978-83-7551-166-6
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25817796
2566/2011
MÁRAI, Sándor (1900-1989).
Pokrzepiciel / Sándor Márai ; przeł. Irena Makarewicz. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza ”Czytelnik”, 2010. – 246, [2] s. ;
16 cm. – (Nike)
" o" : regény” 1975.
Tyt. oryg.: ”Erosı́t
ISBN 978-83-07-03248-1
1. Powieść węgierska – 20 w.
821.511.141-3
b25766600
2567/2011
MARTIN, Kat (1947- ).
Tajemnice nocy / Kat Martin ; przeł. Anna Pajek. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 445, [2] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Night secrets” 1999.
ISBN 978-83-7551-174-1
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b2582093x
2568/2011
MÜLLER, Herta (1953- ).
Lis już wtedy był myśliwym / Herta Müller ; przeł. Alicja Rosenau. – Wyd. 2. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009. – 249, [6]
s. ; 20 cm.
74
Tyt. oryg.: ”Der Fuchs war damals schon der Jäger” 2003.
ISBN 978-83-7536-154-4 : zł 33,50
1. Powieść niemiecka – 21 w.
821.112.2-3
b25823516
2569/2011
MÜLLER, Herta (1953- ).
Sercątko / Herta Müller ; przeł. Alicja Buras. – Wyd. 2. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009. – 210, [3] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Herztier” 1994.
ISBN 978-83-7536-151-3 : zł 31
1. Powieść niemiecka – 20 w.
821.112.2-3
b25823528
2570/2011
NDIAYE, Marie (1967- ).
Trzy silne kobiety / Marie NDiaye ; z jęz. fr. przeł. Krystyna Sławińska. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2010. – 415, [1]
s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Trois femmes puissantes” 2009.
Nagroda Goncourtów
ISBN 978-83-7508-271-5
1. Powieść francuska – 21 w.
821.133.1-3
b25771024
2571/2011
OATES, Joyce Carol (1938- ).
Niebieski ptak / Joyce Carol Oates ; przekł. Katarzyna Karłowska. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 414, [1] s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Little bird of heaven” 2009.
ISBN 978-83-7510-449-3 : zł 39,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25826293
2572/2011
PAGNOL, Marcel (1895-1974).
Żona piekarza : na motywach opowiadania Jeana Giono Jean le Bleu / Marcel Pagnol ; przeł. Krzysztof Chodacki. – Kraków :
Wydawnictwo Esprit, 2010. – 236, [4] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”La femme du boulanger” 2005.
ISBN 978-83-61989-06-6 : zł 29,99
1. Powieść francuska – 20 w.
821.133.1-3
b25827431
2573/2011
Powiem ci, jak cię kocham : niezwykłe historie zwykłych ludzi / pod red. Johna Bowe oraz Marisy Bowe i Clancy Nolan ; [tł.
Agnieszka Czuchra et al.]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2010. – 256 s. ; 21 cm. – (Media Pascal)
Tyt. oryg.: ”Us : Americans talk about love” 2010.
ISBN 978-83-7513-687-6 : zł 32
1. Miłość 2. Antologie 3. Opowiadanie amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-3
b25705246
2574/2011
RUSHDIE, Salman (1947- ).
Harun i morze opowieści / Salman Rushdie ; przeł. Michał Kłobukowski. – Wyd. 2. popr. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis,
2010. – 189, [2] s. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: ”Haroun and the sea of stories” 1990.
ISBN 978-83-7510-237-6 : zł 35,90
1. Opowiadanie angielskie – 20 w.
821.111-3
b25771607
2575/2011
RUSHDIE, Salman (1947- ).
Luka i ogień życia / Salman Rushdie ; przeł. Michał Kłobukowski. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 223, [1] s. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: ”Luka and the fire of life” 2010.
ISBN 978-83-7510-509-4 : zł 35,90
1. Opowiadanie angielskie – 21 w.
821.111-3
b25746534
2576/2011
SCHMITT, Éric-Emmanuel (1960- ).
Historie miłosne / Eric-Emmanuel Schmitt ; przekł. Jan Brzezowski, Barbara Grzegorzewska, Anna Lisowska. – Kraków :
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 459, [5] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”La tectonique des sentiments” 2007 etc.
ISBN 978-83-240-1495-8 : zł 44,90
1. Opowiadanie francuskie – 21 w.
821.133.1-3
b25816779
2577/2011
SCHWOB, Marcel (1867-1905).
Księga Monelli / Marcel Schwob ; przeł. Bronisława Ostrowska. – Łódź : Hapax, 2010. – 133, [3] s. ; 19 cm.
75
Tyt. oryg.: ”Le livre de Monelle” 1969.
ISBN 978-83-930636-0-4
1. Opowiadanie francuskie – 20 w.
821.133.1-3
b25804765
2578/2011
SEGHERS, Jan (1958- ).
Zbyt piękna dziewczyna / Jan Seghers ; przeł. Elżbieta Kalinowska. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009. – 422, [2] s. ; 20
cm. – (Seria ze Strachem)
Tyt. oryg.: ”Ein allzu schönes Mädchen : Kriminalroman” 2004. Na s. tyt. pseud. aut., nazwa: Matthias Altenburg.
ISBN 978-83-7536-073-8 : zł 34
1. Powieść niemiecka – 21 w.
821.112.2-3
b25823255
2579/2011
SEM-SANDBERG, Steve (1958- ).
Teresa / Steve Sem-Sandberg ; przeł. Irena Kowadło-Przedmojska ; dwa wstępy napisał Sławomir Sierakowski. – Wołowiec :
Wydawnictwo Czarne, 2009. – 363, [4] s. ; 21 cm. – (Seria Lilith)
Tyt. oryg.: ”Theres” 1996.
ISBN 978-83-7536-064-6 : zł 36
1. Powieść szwedzka – 20 w.
821.113.6-3
b2582353x
2580/2011
SILVERBERG, Robert (1935- ).
Król snów / Robert Silverberg ; przeł. Agnieszka Modzelewska, Krzysztof Sokołowski. – Stawiguda : Agencja ”Solaris” Małgorzata
Piasecka, 2010. – 503, [1] s. ; 20 cm. – (Kroniki Majipooru / Robert Silverberg ; t. 6)
Tyt. oryg.: ”The king of dreams” 2001, tyt. oryg. cyklu: Majipoor cycle.
ISBN 978-83-7590-022-4
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b25825586
2581/2011
SMALL, Bertrice.
Miłość na pograniczu / Bertrice Small ; przeł. Dorota Jankowska Lamcha. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2010. – 541, [2] s. ; 20
cm.
Tyt. oryg.: ”The border lord’s bride” 2007.
ISBN 978-83-7551-144-4
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b2581817x
2582/2011
SOROKIN, Vladimir Georgievič (1955- ).
Cukrowy Kreml / Władimir Sorokin ; przeł. Agnieszka Lubomira Piotrowska. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011. – 260,
[4] s. ; 20 cm. – (Don Kichot i Sancho Pansa)
Tyt. oryg.: ”Saharnyj Kreml’” 2008. Kontynuacja powieści ”Dzień oprycznika”.
ISBN 978-83-7414-801-6 : zł 29
1. Opowiadanie rosyjskie – 21 w.
821.161.1-3
b25831306
2583/2011
TOLSTOJ, Lev Nikolaevič (1828-1910).
Sonata Kreutzerowska / Lew Tołstoj ; przeł. Maria Leśniewska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 137,
[1] s. ; 21 cm. – (50 na 50)
Tyt. oryg.: ”Krejcerova sonata”.
ISBN 978-83-240-1429-3 : zł 27,90
1. Opowiadanie rosyjskie – 19 w.
821.161.1-3
b25817036
2584/2011
821.162.1-1/-9 Literatura polska
ANWEILER, Paweł (1950- ).
Mój psałterz / Paweł Anweiler. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Augustana, cop. 2010. – 155 s. : il. kolor. ; 16 cm.
ISBN 978-83-62109-10-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25816810
2585/2011
Bez złudzeń : antologia poetów chicagowskich / [red. Maciej Andrzej Zarębski ; sł. wstępne Alina Szymczyk]. – Zagnańsk :
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne ; Chicago : Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II, 2010. – 271 s. : il. ; 24 cm. –
(Biblioteka Świętokrzyska ; 279)
ISBN 978-83-60921-55-5 (ŚTR)
1. Antologie 2. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25829889
2586/2011
76
Błękitna nostalgia : antologia poezji znad Jezioraka / wiersze wybrali Wiesław Niesiobędzki i Robert Kowalski. – Katowice :
Kowalski Pro-Media, 2010. – 152 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-932248-0-7
1. Antologie 2. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25811812
2587/2011
BODNAR-MILER, Krystyna.
”Okruchy życia” / Krystyna Bodnar-Miler. – Czeladź : Zakład Poligraficzny ”Rewera”, 2010. – 57, [1] s. : il. ; 16 cm.
ISBN 978-83-89089-55-7
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25775467
2588/2011
BUJNICKI, Teodor (1907-1944).
Liryki w wileńskim pejzażu : wybór / Teodor Bujnicki ; [wybór, wstęp, oprac. i kalendarium Anna Szawerna-Dyrszka]. – Katowice
: Wydawnictwo Agencja Artystyczna Para, 2010. – 108 s. : il. ; 18 cm.
ISBN 978-83-61061-84-7
1. Poezja polska – 20 w.
821.162.1-1
b25820230
2589/2011
BUKOWSKA, Paulina.
Córeczka / Paulina Bukowska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 160, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-240-1483-5 : zł 29,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25816883
2590/2011
CEL, Krystyna (1940- ).
Czuła retrospekcja : (wybór wierszy) / Krystyna Cel ; sł. wstępne Jan Z. Brudnicki ; [malarstwo Leszka Nicińskiego]. – Kielce :
Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”, 2010. – 147 s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7273-372-6
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25813675
2591/2011
CHARMUSZKO, Tadeusz (1954- ).
Opowieści znad Szczeberki / Tadeusz Charmuszko. – Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, cop. 2010. – 50, [2] s. ;
21 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Nagroda w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ”Tutaj jestem”
ISBN 978-83-60308-28-8
1. Opowiadanie polskie – 21 w.
821.162.1-3
b25826876
2592/2011
CHMIELEWSKA, Joanna (1932- ).
Babski motyw / Joanna Chmielewska. – Warszawa : Kobra Media, cop. 2010. – 291 s. ; 18 cm. – (Kolekcja kryminałów / Joanna
Chmielewska ; t. 25)
ISBN 978-83-61455-53-0 : zł 12,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25727552
2593/2011
CHMIELEWSKA, Joanna (1932- ).
(Nie)boszczyk mąż / Joanna Chmielewska. – Warszawa : Kobra Media, cop. 2010. – 447 s. ; 18 cm. – (Kolekcja kryminałów /
Joanna Chmielewska ; t. 23)
ISBN 978-83-61455-51-6 : zł 12,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25727515
2594/2011
CHMIELEWSKA, Joanna (1932- ).
Wielki diament. T. 2 / Joanna Chmielewska. – Warszawa : Kobra Media, cop. 2010. – 265 s. ; 18 cm. – (Kolekcja kryminałów /
Joanna Chmielewska ; t. 21)
ISBN 978-83-61455-49-3 : zł 12,90
1. Powieść polska – 20 w.
821.162.1-3
b25727485
2595/2011
CHMIELEWSKA, Joanna (1932- ).
Zapalniczka / Joanna Chmielewska. – Warszawa : Kobra Media, cop. 2010. – 384 s. ; 18 cm. – (Kolekcja kryminałów / Joanna
Chmielewska ; t. 22)
ISBN 978-83-61455-50-9 : zł 12,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b2572759x
2596/2011
77
CHMIELEWSKA, Joanna (1932- ).
Złota mucha / Joanna Chmielewska. – Warszawa : Kobra Media, cop. 2010. – 388 s. ; 18 cm. – (Kolekcja kryminałów / Joanna
Chmielewska ; t. 24)
ISBN 978-83-61455-52-3 : zł 12,90
1. Powieść polska – 20 w.
821.162.1-3
b25727497
2597/2011
CHRZANOWSKI, Marek (1962- ).
...i światłem stanie się mrok / Marek Chrzanowski. – Wyd. 2. popr. – Częstochowa : Kuria Metropolitalna : Tygodnik Katolicki
”Niedziela”, 2010. – 148 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka ”Niedzieli” ; 268)
ISBN 978-83-62515-02-8 (”Niedziela”)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25810273
2598/2011
DERWISZ, Andrzej Michał.
Pierdołolandia / Andrzej Michał Derwisz. – [Rybnik] : Wydawnictwo Monolit, [2010]. – 184 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61873-00-6 : zł 22
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25811319
2599/2011
Diabły polskie / il. Jolanta Ludwikowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2010. – 181 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm. –
(Świat Baśni)
ISBN 978-83-7399-405-8 : zł 29,90
1. Diabeł – etnografia – Polska 2. Legendy i podania polskie
821.162.1-3
398.2(438)
b25814035
2600/2011
DIDYK, Wiesława.
Zakamarki serca / Wiesława Zofia Didyk. – Radom : P.W. ”Placówka”, 2010. – 92 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-89258-41-0
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25797761
2601/2011
DOŁĘGA-MOSTOWICZ, Tadeusz (1898-1939).
Bracia Dalcz i S-ka / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicz Rytm, cop. 2010. – 568, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7399-432-4 : zł 43,90
1. Powieść polska – 20 w.
821.162.1-3
b25824533
2602/2011
DOŁĘGA-MOSTOWICZ, Tadeusz (1898-1939).
Kariera Nikodema Dyzmy / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2010. – 383 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7399-401-0 : zł 34,90
1. Powieść polska – 20 w.
821.162.1-3
b2581462x
2603/2011
DOŁĘGA-MOSTOWICZ, Tadeusz (1898-1939).
Prokurator Alicja Horn / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2010. – 536 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7399-409-6 : zł 38,90
1. Powieść polska – 20 w.
821.162.1-3
b25814576
2604/2011
DOŁĘGA-MOSTOWICZ, Tadeusz (1898-1939).
Świat pani Malinowskiej / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2010. – 284, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7399-427-0 : zł 34,50
1. Powieść polska – 20 w.
821.162.1-3
b25814679
2605/2011
Droga do światła : almanach patriotyczno-religijny poetów chicagowskich / [red. Maciej Andrzej Zarębski ; sł. wstępne Alina
Szymczyk]. – Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne ; Chicago : Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II,
2010. – 143 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Świętokrzyska ; 280)
ISBN 978-83-60921-56-2 (ŚTR)
1. Antologie 2. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25837801
2606/2011
FIJAŁKOWSKI, Jerzy (1932- ).
Opowieści z Gór Świętokrzyskich. Cz. 19 / Jerzy Fijałkowski. – Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2010. – 95
s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Świętokrzyska ; 276)
78
ISBN 978-83-60921-52-4
1. Świętokrzyskie, Góry – etnografia
2. Legendy i podania polskie
3. Opowiadanie polskie – 21 w.
821.162.1-3
398.2(438)
b2583745x
2607/2011
FRANCZAK, Stanisław (1946- ).
Tajemnica dzwonów / Stanisław Franczak ; [rys. Barbara Pietryka]. – Kraków : Towarzystwo Kultury Świeckiej, 2010. – 243, [1] s.
: il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-908416-3-2
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25816111
2608/2011
FRUZIŃSKA, Justyna (1984- ).
Erotyki na różne tematy / Justyna Fruzińska ; [il. Teodor Durski]. – Łódź : Wydawnictwo Kwadratura : Łódzki Dom Kultury,
2010. – 51, [5] s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Seria Poetycka ”Kwadratura”)
ISBN 978-83-61680-72-7 (Kwadratura)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25823334
2609/2011
GOGOLEWSKA-DOMAGAŁA, Ewa.
Blondie$ / Ewa Gogolewska-Domagała. – [Warszawa] : Wydawnictwo Papierowy Motyl, cop. 2010. – 247 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-62222-18-6 : zł 29,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25805198
2610/2011
GOLUBSKI, Wiktor (1957- ).
Srebrne spinki / Wiktor Golubski. – Ciechanów : Związek Literatów na Mazowszu, 2010. – 111 s. : il. ; 18 cm. – (Biblioteka Związku
Literatów na Mazowszu ; t. 3)
Indeks.
ISBN 978-83-62450-12-1
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b2577010x
2611/2011
HEIDE, Leo.
Zdrajca / Leo Heide. – Szczecin : Wydawnictwo My Book, 2010. – 431 s. ; 24 cm.
Na książce wyłącznie pseud. aut.
ISBN 978-83-7564-254-4
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25696324
2612/2011
Iść przed siebie : wiersze poetów mikołajskich / [wybór, oprac. i wstęp Dorota Wojciechowska ; aut. Jarosław Choromański et
al.]. – Dąbrówno : Oficyna Retman ; Mikołajki : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2010. – 44, [3] s. ; 21 cm. – (Seria PS ; nr 2)
Nazwy aut. na skrzydełku okł.
ISBN 978-83-62552-04-7 (Retman)
1. Antologie 2. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25773100
2613/2011
Język, ucho i oko : korespondencje poezji : szósty Festiwal Złoty Środek Poezji w Kutnie / [red. Artur Fryz]. – Kutno : Kutnowski
Dom Kultury, 2010. – 47, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-924389-5-3
1. Festiwal ”Złoty Środek Poezji” (6 ; 2010 ; Kutno)
Poezja polska – konkursy i festiwale – od 2001 r.
2. Kutno (woj. łódzkie) – imprezy – od 2001 r.
821.162.1-1
b25639778
3. Antologie
4. Poezja polska – 21 w.
5.
2614/2011
JURKIEWICZ, Anna (1971- ).
Sesja indywidualna / Anna Jurkiewicz ; [szkice Mateusz Danelczyk]. – Mława : Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, 2010. –
32 s. : il. ; 21 cm. – (Zeszyty Literackie Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej ; t. 15)
ISBN 978-83-62500-01-7
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25812245
2615/2011
KARASEK, Krzysztof (1937- ).
Lofoty i inne wiersze / Krzysztof Karasek. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza ”Czytelnik”, 2010. – 95, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-07-03243-6
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25766533
2616/2011
KNOPF, Andrzej (1970- ).
Dżungla / Andrzej Knopf. – Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, 2010. – 103, [1] s. ; 21 cm.
79
ISBN 978-83-60389-19-5
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25813304
2617/2011
KORZEKWA, Magdalena (1989- ).
Bóg, człowiek i miłość / Magdalena Korzekwa, Marek Dziewiecki. – Szczecinek : Fundacja ”Nasza Przyszłość”. Oddział, cop.
2010. – [138] s. : il. kolor. ; 18 cm.
ISBN 978-83-61146-25-4
1. Aforyzmy polskie – 21 w.
821.162.1-84
Dziewiecki, Marek (1954- ).
b2581400x
2618/2011
KRAJNIEWSKA, Marika.
Za zakrętem / Marika Krajniewska. – [Warszawa] : Wydawnictwo Papierowy Motyl, cop. 2010. – 148 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-62222-16-2 : zł 25
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25805083
2619/2011
LEONIAK, Zbigniew (1952- ).
Wszechświat osobisty / Zbigniew Leoniak. – Kielce : Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”, 2010. – 106, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7273-229-3
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25814941
2620/2011
ŁUCKA, Teresa (1959- ).
Wyczarowane chwile / Teresa Łucka ; [malarstwo Zbigniew Porębski]. – Kielce : Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”, 2010. – 57, [1] s.,
[8] s. tabl. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7273-364-1
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25813821
2621/2011
MAŁECKI, Jakub (1982- ).
Dżozef / Jakub Małecki. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011. – 378, [6] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7414-919-8 : zł 37,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25823395
2622/2011
MAŚLANKA, Jerzy (1942- ).
Pajacyki / Jerzy Maślanka. – Rzeszów : RS Druk Drukarnia Wydawnictwo, 2010. – 142, [2] s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-61441-22-9
1. Poezja polska – 21 w. 2. Satyra polska – 21 w.
821.162.1-17
b25832098
2623/2011
Między nami poetami : wybór wierszy i malarstwa członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach
/ [wybór wierszy i malarstwa Elżbieta Gacek, Maria Salus, Zyta Trych ; red. i posł. Stanisław Nyczaj ; aut. almanachu Regina
Bamburska et al.]. – Kielce : Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”, 2010. – 129, [1] s, [24] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-7273-245-3
1. Malarstwo polskie – 21 w.
2. Antologie
3. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
75(438)
b25813961
2624/2011
MILCZAREK, Krzysztof.
Ostatnia uczta / Krzysztof Milczarek. – Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 286, [1] s. ; 20 cm. – (Powieść Historyczna)
Stanowi cz. 3. trylogii, cz. 1. pt.: Tylko bogowie żyją wiecznie, cz. 2. pt.: Boski plan.
ISBN 978-83-11-11956-7
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b25831598
2625/2011
MIŁOSZ, Czesław (1911-2004).
Jak powinno być w niebie : wiersze wybrane / Czesław Miłosz ; wybrał i posł. opatrzył Jerzy Illg. – Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2010. – 298, [2] s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-240-1485-9 : zł 39,90
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25823796
2626/2011
MIŁOSZ, Czesław (1911-2004).
O podróżach w czasie / Czesław Miłosz ; wybór, oprac. i wstęp Joanna Gromek. – Wyd. 2. – Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2010. – 474, [2] s. ; 21 cm. – (Dzieła zebrane Czesława Miłosza)
80
Bibliogr. s. 467. Indeks.
ISBN 978-83-240-1456-9 : zł 39,90
1. Szkice literackie polskie – 20-21 w.
821.162.1-4
b25826451
2627/2011
MYŚLIWSKI, Wiesław (1932- ).
Pałac / Wiesław Myśliwski. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 216, [8] s. ; 21 cm. – (Proza)
ISBN 978-83-240-1491-0 : zł 36,90
1. Powieść polska – 20 w.
821.162.1-3
b25823826
2628/2011
NOWAK, Anna Mirosława (1936-2009).
A tam błękit nieba : wiersze wybrane / Anna Mirosława Nowak ; [wybór wierszy Anna Rakuś ; rys. Zuzanna Kud]. – Rzeszów :
Wydawnictwo Edytor, 2010. – 126 s. : il. ; 16 cm.
ISBN 978-83-61016-60-1
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25704126
2629/2011
NOWAK, Krzysztof Paweł.
Kocia uczta / Krzysztof P. Nowak ; [il. Krzysztof P. Nowak]. – Łódź : Krzysztof P. Nowak, cop. 2010. – 50 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-931361-1-7
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25815672
2630/2011
NUROWSKA, Maria (1944- ).
Mój przyjaciel zdrajca / Maria Nurowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011. – 256, [8] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7414-912-9 : zł 39,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b2582336x
2631/2011
OCHMAŃSKA, Aleksandra.
Nie opowiem mojej tęsknoty / Aleksandra Ochmańska. – Włocławek : Nauczycielski Klub Literacki, 2010. – 98, [4] s. ; 17 cm.
ISBN 978-83-87144-93-7
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25820187
2632/2011
OCHWANOWSKI, Adam (1952- ).
Dwunastu gniewnych błaznów / Adam Ochwanowski ; il. Michał Imosa. – Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda
Gombrowicza, 2010. – 32 s. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-60108-89-5
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25816615
2633/2011
PAWLAK, Romuald (1967- ).
Póki pies nas nie rozłączy / Romuald Pawlak. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2011. – 283, [5] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-10-11915-5 : zł 31,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b2583633x
2634/2011
PILISZEWSKA, Anna (1966- ).
Dziejba człowiecza / Anna Piliszewska. – Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, cop. 2010. – 87, [2] s. ; 21 cm.
Nagroda w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ”Tutaj jestem”
ISBN 978-83-60308-27-1
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25826955
2635/2011
POLKOWSKI, Jan (1953- ).
Cień / Jan Polkowski ; rys. Jacek Waltoś. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 89, [3] : il. ; 21 cm. – (Poezja)
ISBN 978-83-240-1445-3 : zł 25,90
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25816901
2636/2011
PONCZEK, Rajmund (1958- ).
Zanim dzban się rozbije u źródła... / Rajmund Ponczek. – Toruń : Wydawnictwo Via, 2009. – 64 s. : il. kolor. ; 18 cm.
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25798108
2637/2011
81
RATYŃSKI, Stanisław.
Bukiet wierszy / Stanisław Ratyński ; [wycinanki Moniki Zaboklickiej]. – Kielce : Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”, 2010. – 122 s. :
il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7273-221-7
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25813894
2638/2011
REJ, Mikołaj (1505-1569).
Kupiec / Mikołaj Rej ; wyd. Anna Kochan. – Warszawa : IBL Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Stowarzyszenie
”Pro Cultura Litteraria”, 2009. – 644 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Pisarzy Staropolskich ; 36)
ISBN 978-83-61757-02-3 (”Pro Cultura Litteraria”)
1. Poezja polska – 16 w.
821.162.1-1
b25770767
2639/2011
REPETOWSKA, Grażyna.
Dumanki 5 / Grażyna Repetowska. – Rzeszów ; [Nisko] : Wydawnictwo ”Rama”, 2010. – 28 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-926337-5-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25833595
2640/2011
Romanse naszych czytelników / [opieka red. Ilona Kaczmarek ; rys. Grażyna Rymaszewska]. – Zielona Góra : Gazeta Lubuska.
Media Regionalne. Oddział, 2009. – 48 s. : il. kolor. ; 21 cm.
1. Antologie
2. Opowiadanie polskie – 21 w.
3. Opowiadanie polskie – konkursy i festiwale – od 2001 r.
821.162.1-3
b24917035
2641/2011
SAWICKI, Zbigniew (1951- ).
Afrykańskie i inne zmyślenia / Zbigniew Sawicki. – Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 367, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-11-11955-0
1. Opowiadanie polskie – 21 w.
821.162.1-3
b25831628
2642/2011
SIENKIEWICZ, Henryk (1846-1916).
Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; il. Kazimierz Wasilewski ; specjalną część oprac. Piotr Olszówka ; [oprac. Agnieszka Sabak,
Piotr Olszówka]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2010. – 749, [3] s. : il. ; 20 cm. – (Lektura Dobrze
Opracowana : gimnazjum)
ISBN 978-83-7437-476-7
1. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Krzyżacy 2. Język polski – szkoły ponadgimnazjalne
Powieść polska – 19 w. 5. Powieść polska – historia – 19 w.
821.162.1-3
821.162.1(091)-3”18”
(075.3-021.64)
b25836572
3. Materiały pomocnicze dla gimnazjów
4.
2643/2011
SIENKIEWICZ, Henryk (1846-1916).
Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; z fot. Adama Bujaka. – Wyd. jubileuszowe. – Kraków : Biały Kruk, 2010. – 287, [1] s. : il.
kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7553-094-0
1. Powieść polska – 19 w.
821.162.1-3
b25788735
2644/2011
SIENKIEWICZ, Henryk (1846-1916).
Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; z fot. Adama Bujaka. – Wyd. jubileuszowe. – Kraków : Biały Kruk, 2010. – 319, [1] s. : il.
kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7553-095-7
1. Powieść polska – 19 w.
821.162.1-3
b25788759
2645/2011
SIENKIEWICZ, Henryk (1846-1916).
Quo vadis : powieść z czasów Nerona / Henryk Sienkiewicz ; kopie obrazów Wiesława Kowal ; [oprac. Agnieszka Sabak]. –
Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2010. – 561, [2] s. ; 20 cm. – (Lektura Dobrze Opracowana : liceum)
ISBN 978-83-7437-509-2
1. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Quo vadis 2. Język polski – szkoły ponadgimnazjalne
nazjalnych 4. Powieść polska – 19 w. 5. Powieść polska – historia – 19 w.
821.162.1-3
821.162.1(091)-3”18”
(075.3-021.66)
b25836535
3. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgim-
2646/2011
SNOPKIEWICZ, Jacek (1942- ).
Rozwiązanie honorowe : słuchowiska dokumentalne / Jacek Snopkiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.
– 179, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Słuchowiska Polskiego Radia)
82
ISBN 978-83-7611-817-8
1. Słuchowiska
821.162.1-2
b25788826
2647/2011
SOCZYŃSKI, Alfons (1940- ).
Suazi : siedemdziesiąt obrotów Alfa / Alf Soczyński. – Szczecin : Wydawnictwo My Book, 2010. – 217 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7534-243-8
1. Opowiadanie polskie – 20-21 w.
2. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-3
821.162.1-1
b25692677
2648/2011
SZAFRAN, Maria (1946- ).
Stop : to tylko wiersze / Maria Szafran. – [Warszawa] : Wydawnictwo Papierowy Motyl, cop. 2010. – 57 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-62222-17-9 : zł 19
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25805150
2649/2011
SZULBORSKI, Eugeniusz (1938- ).
Przekładaniec : fraszki / Eugeniusz Szulborski. – Białystok : Nauczycielski Klub Literacki, 2010. – 48 s. ; 18 cm.
ISBN 83-87824-87-9
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25777968
2650/2011
ŚMIGIELSKA, Krystyna.
Zbieracz grzechów i inne opowiadania / Krystyna Śmigielska. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski,
2010. – 108, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7437-519-1
1. Opowiadanie polskie – 21 w.
821.162.1-3
b25835282
2651/2011
Tak niezmienna jesteś... : antologia wierszy nagrodzonych w turnieju Jednego Wiersza ”Kobieta” w latach 2009-2010 / [oprac.
Anna Kot]. – Tomaszów Mazowiecki : Miejska Biblioteka Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofik, 2010. – 58 s. : err. ; 21
cm.
ISBN 978-83-928341-7-5
1. Antologie 2. Poezja polska – 21 w.
3. Poezja polska – konkursy i festiwale – od 2001 r.
821.162.1-1
b25782873
2652/2011
W zasłonach słów odsłony : VII almanach / [wybór wierszy H. Cychol, J. Hanc, E. Śnieżkowska-Bielak] ; Stowarzyszenie
Jeleniogórski Klub Literacki. – Jelenia Góra : Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, 2009. – 92 s., [8] k. tabl. : il. (w tym
kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-923611-6-9
1. Antologie 2. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25622304
2653/2011
WALAS, Zofia.
Znalezione w bursztynie / Zofia Walas ; [malarstwo Leszka Nicińskiego]. – Kielce : Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”, 2010. – 72 s.,
[8] s. tabl. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7273-356-6
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25813742
2654/2011
WOJTAS, Andrzej (1949- ).
Uwroć / Andrzej Wojtas. – Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2009. – 82 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60366-35-6
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b25822512
2655/2011
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Co w duszy gra : (Wolsztyn, czerwiec - lipiec 2010 r.) / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn : [Oborniki Śląskie : Andrzej
Świątkiewicz], 2010. – 45, [3] s. : il. ; 16 cm.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 115.
ISBN 978-83-60459-70-6
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25831173
2656/2011
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Krzyk : (kwiecień - czerwiec 2010 r., Kołobrzeg, Oborniki Śl., Wolsztyn) / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn : [Oborniki
Śląskie : Andrzej Świątkiewicz], 2010. – 43, [4] s. : il., err. ; 16 cm.
83
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 114.
ISBN 978-83-60459-69-0
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b2583146x
2657/2011
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Mimo wszystko : (marzec - kwiecień 2010 r.) / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn : [Oborniki Śląskie : Andrzej Świątkiewicz], 2010. – [2], 43, [6] s. : il. ; 16 cm.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 113.
ISBN 978-83-60459-68-3
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b2583177x
2658/2011
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Motywacja : (wrzesień - październik 2010 r.) / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn : [Oborniki Śląskie : Andrzej Świątkiewicz], 2010. – 43, [4] s. : il., err. ; 16 cm.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 117.
ISBN 978-83-60459-72-0
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25831513
2659/2011
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Po stronie prawdy : (Wolsztyn, sierpień - wrzesień 2010 r.) / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn : [Oborniki Śląskie :
Andrzej Świątkiewicz], 2010. – 46, [2] s. : il., err. ; 16 cm.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 116.
ISBN 978-83-60459-71-3
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25831227
2660/2011
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Podróże do siebie : (pierwsza połowa października 2010 r., Szczawno-Zdrój) / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn :
[Oborniki Śląskie : Andrzej Świątkiewicz], 2010. – 41, [3] s. : il., err. ; 16 cm.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 118.
ISBN 978-83-60459-73-7
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25831495
2661/2011
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Zasuszone kwiaty : (listopad 2010 r., Wolsztyn) / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn : [Oborniki Śląskie : Andrzej Świątkiewicz], 2010. – 43, [4] s. : il. ; 16 cm.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 120.
ISBN 978-83-60459-75-1
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b2583129x
2662/2011
ZBYRYT, Barbara (1959- ).
Pamięć wierności / Barbara Zbyryt ; [fot. Andrzej Dudek et al.]. – Zamość : Barbara Zbyrt, 2010. – 96 s. : il. ; 17 cm.
ISBN 978-83-931145-0-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25777932
2663/2011
ZIELIŃSKA-ZAMORA, Iwona (1954- ).
Stracić głowę / Iwona Zielińska-Zamora ; [malarstwo aut.]. – Kielce : Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”, 2010. – 66, [1] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7273-237-8
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b25814072
2664/2011
DOBROWOLSKA-ŁUSZCZYŃSKA, Wiesława: Pamiętnik nałęczowski = poz. 2445
82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
AMERY, Heather.
Głodny osiołek / napisała Heather Amery, il. Stephen Cartwright ; [tł. Anna Purska]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo
Olesiejuk, cop. 2010. – [16] s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Opowieści z Kolorowego Sadu)
Tyt. oryg.: The hungry donkey, 2010.
ISBN 978-83-7708-226-3
1. Książki dla małych dzieci
82-93
Cartwright, Stephen (1947-2004).
b25764901
2665/2011
84
AMERY, Heather.
Kociak w podróży / Hather Amery, il. Stephen Cartwright ; [tł. Anna Purska]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk,
cop. 2010. – 16 s. : il. kolor. ; 27 cm. – (Opowieści z Kolorowego Sadu. Historyjki z Naklejkami)
Tyt. oryg.: Sticker stories - Kitten’s day, 2010. Na okł. wyłącznie nazwa il.
ISBN 978-83-7708-224-9
1. Książki dla małych dzieci
82-93
Cartwright, Stephen (1947-2004).
b25766077
2666/2011
AMERY, Heather.
Niespodziewani goście / napisała Heather Amery, il. Stephen Cartwright ; [tł. Anna Purska]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – [16] s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Opowieści z Kolorowego Sadu)
Tyt. oryg.: Surprise visitors, 2010.
ISBN 978-83-7708-229-4
1. Książki dla małych dzieci
82-93
Cartwright, Stephen (1947-2004).
b25764834
2667/2011
ARROU-VIGNOD, Jean-Philippe (1958- ).
Jaśki / Jean-Philippe Arrou-Vignod ; il. Dominique Corbasson ; przeł. Joanna Schoen. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy
Znak, 2010. – 389, [1] s. : il. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Une famille aux petits oignons : histoires des Jean-Quelque-Chose” 2009.
ISBN 978-83-240-1450-7 : zł 34,90
1. Opowiadanie dziecięce francuskie – 21 w.
821.133.1-93
b25788097
2668/2011
BALL, Sarah.
Hamuj, Bruno! / napisała Sarah Ball ; [tł. Małgorzata Fabianowska]. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2010. – [28] s. :
il. kolor. ; 24x25 cm. – (Stacyjkowo)
Tyt. oryg.: Braking brewster, 2009. Na okł.: 40 naklejek.
ISBN 978-83-237-4228-9
1. Opowiadanie dziecięce angielskie – 21 w.
821.111-93
b25583281
2669/2011
BAMPTON, Bob.
Kto się ukrył? na wsi : moja pierwsza książeczka z okienkami / [il. Bob Bampton, tekst Ute Haderlein ; tł. Agnieszka Ostrowska].
– Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – [12] s. : il. kolor. ; 16 cm.
Tyt. oryg.: Wer versteckt sich auf dem Bauernhof?, 2009. – Książka zabawka dla dzieci powyżej 3. roku życia.
ISBN 978-83-7708-294-2
1. Książki dla małych dzieci
82-93
Haderlein, Ute.
b25762552
2670/2011
BAMPTON, Bob.
Kto się ukrył? w zoo : moja pierwsza książeczka z okienkami / [il. Bob Bampton, tekst Ute Haderlein ; tł. Agnieszka Ostrowska].
– Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – [12] s. : il. kolor. ; 16 cm.
Tyt. oryg.: Wer versteckt sich da im Zoo, 2009. – Książka zabawka dla dzieci powyżej 3. roku życia.
ISBN 978-83-7708-296-6
1. Książki dla małych dzieci
82-93
Haderlein, Ute.
b25777087
2671/2011
BAMPTON, Bob.
Rok na wsi : moja pierwsza książeczka z obrazkami i puzzlami / [pomysł Monika Eisele ; il. Bob Bampton, tekst Gisela Fischer ;
tł. Agnieszka Ostrowska]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – [12] s. : il. kolor. ; 17 cm.
Tyt. oryg.: Ein Jahr auf dem Bauernhof, 2009. – Książka zabawka dla dzieci powyżej 3. roku życia.
ISBN 978-83-7708-291-1
1. Książki dla małych dzieci
82-93
Fischer, Gisela.
b25781327
2672/2011
BARBO, Maria S.
Poszukiwacze skarbów / tekst Maria S. Barbo ; il. Duendes del Sur. – Warszawa : Media Service Zawada, cop. 2010. – 22, [6] s. : il.
kolor. ; 23 cm. – (Scooby Doo : czytamy razem ; 19)
Na okł.: Z nauką angielskich słówek. – 4-7 lat.
ISBN 978-83-7550-347-0 : zł 4,99
ISBN 978-83-7550-015-8 (seria)
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b25605768
2673/2011
85
BENGE, Janet (1958- ).
Amy Carmichael : ratująca bezcenne klejnoty / Janet & Geoff Benge ; [przekł. i red. Andrzej Gandecki]. – Lublin : Wydawnictwo
Pojednanie, 2010. – 148, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Chrześcijańscy Bohaterowie Dawniej i Dziś)
Tyt. oryg.: ”Amy Carmichael : rescuer of precious gems” 1998.
Bibliogr. s. [149].
ISBN 978-83-62430-02-4
1. Carmichael, Amy (1867-1951) 2. Powieść młodzieżowa amerykańska – 20 w.
821.111(73)-93
929-052(410)”18”
929-052(410)”19”
Benge, Geoff (1954- ).
b25637162
2674/2011
BENGE, Janet (1958- ).
Eric Liddell : wspanialsze niż złoto / Janet & Geoff Benge ; [przekł. i red. Andrzej Gandecki]. – Lublin : Wydawnictwo Pojednanie,
2010. – 152, [2] s : il. ; 21 cm. – (Chrześcijańscy Bohaterowie Dawniej i Dziś)
Tyt. oryg.: ”Eric Liddell : something greater than gold” 1998.
Bibliogr. s. [153].
ISBN 978-83-62430-06-2
1. Liddell, Eric (1902-1945) 2. Powieść młodzieżowa amerykańska – 20 w.
821.111(73)-93
929-052(410)”19”
Benge, Geoff (1954- ).
b25636972
2675/2011
BLOCH, Serge (1956- ).
Supertata / wg pomysłu Serge’a Blocha ; [tł. Edyta Wielgosz]. – Warszawa : Media Service Zawada, cop. 2010. – 31 s. : il. kolor. ;
22 cm. – (SamSam : najmniejszy z największych ; 11) (Mini Mini Poleca)
Tł. z fr.
ISBN 978-83-7550-394-4 : zł 6,99
ISBN 978-83-7550-148-3 (seria)
1. Opowiadanie dziecięce francuskie – 21 w.
821.133.1-93
b25595465
2676/2011
BOND, Michael (1926- ).
Paddington na wycieczce : klasyczna opowieść o niedźwiadku z mrocznych zakątków Peru / Michael Bond ; przeł. Michał
Rusinek ; il. Peggy Fortnum. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 142, [2] s. : il. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Paddington takes the air” 1970.
ISBN 978-83-240-1441-5 : zł 25,90
1. Powieść dziecięca angielska – 20 w.
821.111-93
b25817000
2677/2011
BOND, Michael (1926- ).
Paddington zwiedza miasto / Michael Bond ; il. R. W. Alley ; przeł. Michał Rusinek. – [Kraków] : Znak, [2010]. – [32] s. : il. kolor. ;
27 cm.
Tyt. oryg.: ”Paddington and the grand tour” 2003. – Książka dla dzieci w wieku 3-5 lat.
ISBN 978-83-240-1427-9 : zł 25,90
1. Powieść dziecięca angielska – 21 w.
821.111-93
b25816974
2678/2011
BUDZYŃSKA, Małgorzata.
Notatnik sfrustrowanej nastolatki. 1 / Małgorzata Budzyńska ; [rys. Krzysztof Budzyński]. – Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2010. – 200, [4] s. : il. ; 20 cm. – (Ala Makota / Małgorzata Budzyńska)
ISBN 978-83-240-1443-9 : zł 25,90
1. Powieść młodzieżowa polska – 21 w.
821.162.1-93
b25817486
2679/2011
CHMELOVÁ, Elena (1920-1995).
Czerwonobrody czarodziej : baśnie celtyckie / [tekst Elena Chmelová ; adapt.] Claude Clément ; il. Renáta Fučı́ková ; tł. z fr.
Krystyna Kowalczyk. – Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2010. – 475, [6] s. : il. kolor. ; 20 cm.
Tyt. przekł.: [Contes celtes] 2009, tyt. oryg.: ”Keltské pohádky” 2009.
ISBN 978-83-7278-423-0 : zł 49
1. Bajka i baśń celtycka 2. Opowiadanie dziecięce słowackie – 20 w.
821.162.4-93
b25403229
2680/2011
CRESSWELL, Ray.
Kaczuszka Tola marzy o lataniu / [il. Ray Cresswell, tekst Ute Haderlein, Monika Eisele ; tł. Agnieszka Ostrowska]. – Ożarów
Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – [12] s. : il. kolor. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: Ellis träumt vom fliegen, 2009. – Książka zabawka dla dzieci powyżej 3. roku życia.
ISBN 978-83-7708-287-4
1. Książki dla małych dzieci
82-93
Haderlein, Ute.; Eisele, Monika.
b25763751
2681/2011
86
CRESSWELL, Ray.
Owieczka Lena leci na księżyc / [il. Ray Cresswell, tekst Ute Haderlein, Monika Eisele ; tł. Agnieszka Ostrowska]. – Ożarów
Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – [12] s. : il. kolor. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: Lamm Luna reist zum Mond, 2009. – Książka zabawka dla dzieci powyżej 3. roku życia.
ISBN 978-83-7708-289-8
1. Książki dla małych dzieci
82-93
Haderlein, Ute.; Eisele, Monika.
b2576259x
2682/2011
CRESSWELL, Ray.
Piesek Hultaj szuka przyjaciela / [il. Ray Cresswell, tekst Ute Haderlein, Monika Eisele ; tł. Agnieszka Ostrowska]. – Ożarów
Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – [12] s. : il. kolor. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: Hund Lucky sucht einen Freund, 2009. – Książka zabawka dla dzieci powyżej 3. roku życia.
ISBN 978-83-7708-290-4
1. Książki dla małych dzieci
82-93
Haderlein, Ute.; Eisele, Monika.
b25764585
2683/2011
CROWTHER, Kitty (1970- ).
Mój przyjaciel Szymon / Kitty Crowther ; z jęz. fr. przeł. Klementyna Suchanow. – Gdańsk : Wydawnictwo EneDueRabe, 2010.
– [26] s. : il. kolor. ; 26 cm.
Tyt. oryg.: ”Mon ami Jim” 1996.
ISBN 978-83-62566-01-3 : zł 23,90
1. Opowiadanie dziecięce belgijskie – 20 w.
821.133.1(493)-93
b25783403
2684/2011
CZARKOWSKA, Iwona.
Kocia odkrywalnia tajemnic / Iwona Czarkowska ; il. Jacek Pasternak. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2009. – 57, [5] s. : il. kolor.
; 25 cm.
ISBN 978-83-7551-126-0
1. Powieść dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25816822
2685/2011
Czarodzieje / tł. Agata Hernik. – Warszawa : Media Service Zawada, cop. 2010. – 20, [4] s. : il. kolor. ; 22 cm. – (Sezamkowy
Zakątek 123 ; 25) (Przygody Berta i Erniego) (Mini Mini Poleca)
Tł. z ang.
ISBN 978-83-7550-470-5 : zł 6,99
ISBN 978-83-6016-574-4 (całość)
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b25598302
2686/2011
ENDE, Michael (1929-1995).
Kuba Guzik i Dzika Trzynastka / Michael Ende ; il. J. F. Tripp ; przeł. Ryszard Wojnakowski. – Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2010. – 276, [4] s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Jim Knopf und die Wilde 13” 1962.
ISBN 978-83-240-1488-0 : zł 34,90
1. Powieść dziecięca niemiecka – 20 w.
821.112.2-93
b25826566
2687/2011
ENDE, Michael (1929-1995).
Kuba Guzik i maszynista Łukasz / Michael Ende ; il. F. J. Tripp ; przeł. Ryszard Wojnakowski. – Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2010. – 254, [2] s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer” 1960.
ISBN 978-83-240-1489-7 : zł 34,90
1. Powieść dziecięca niemiecka – 20 w.
821.112.2-93
b25826591
2688/2011
ENDE, Michael (1929-1995).
Momo albo Osobliwa historia o złodziejach czasu i dziewczynce, która odzyskała dla ludzi skradziony im czas / Michael Ende ;
il. Michael Ende ; przeł. Ryszard Wojnakowski. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 257, [3] s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte
: ein Märchen-Roman” 1973.
ISBN 978-83-240-1490-3 : zł 34,90
1. Powieść dziecięca niemiecka – 20 w.
821.112.2-93
b25817073
2689/2011
FRĄCZEK, Agnieszka (1969- ).
Ciekawska kaczuszka Omi / Agnieszka Frączek, Dorota Dziamska ; il. Beata Kulesza-Damaziak. – Warszawa : Wydawnictwo Bis,
2009. – 47, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm. – (Origami z wierszykami / Agnieszka Frączek, Dorota Dziamska)
87
ISBN 978-83-7551-151-2
1. Origami 2. Poezja dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
745.54
Dziamska, Dorota.
b2581770x
2690/2011
FRĄCZEK, Agnieszka (1969- ).
Kaczuszka Omi na wsi / Agnieszka Frączek, Dorota Dziamska ; il. Beata Kulesza-Damaziak. – Warszawa : Wydawnictwo Bis,
2009. – 47, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm. – (Origami z wierszykami / Agnieszka Frączek, Dorota Dziamska)
ISBN 978-83-7551-152-9
1. Origami 2. Poezja dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
745.54
Dziamska, Dorota.
b2581767x
2691/2011
FRĄCZEK, Agnieszka (1969- ).
Żółw Wiercipięta i inne zwierzęta / Agnieszka Frączek ; il. Andrzej Chalecki. – Raszyn : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski,
cop. 2010. – 70, [2] s. : il. kolor. ; 26 cm.
ISBN 978-83-7250-565-1
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25823437
2692/2011
GRABOWSKI, Jan (1882-1950).
Puc, Bursztyn i goście / Jan Grabowski ; il. Konstanty Sopoćko. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2010. – 94, [2] s.
: il. kolor. ; 24 cm.
Wiek: 7+.
ISBN 978-83-10-11966-7 : zł 19,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 20 w.
821.162.1-93
b25773847
2693/2011
HAWTHORN, Philip.
Bajeczki na dobranoc / teksty Philip Hawthorn ; il. Stephen Cartwright ; [tł. Anna Maria Tarczyńska]. – Ożarów Mazowiecki :
Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – 190, [2] s. : il. kolor. ; 26 cm.
Tyt. oryg.: ”Usborne stories for bedtime” 2007. Na okł. wyłącznie nazwa il.
ISBN 978-83-7708-235-5 : zł 29,99
1. Opowiadanie dziecięce angielskie – 21 w.
821.111-93
b25770718
2694/2011
JANCZARSKI, Czesław (1911-1971).
Jak Wojtek został strażakiem / Czesław Janczarski ; il. Żejmo. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2010. – [24] s : il.
kolor. ; 22 cm.
ISBN 978-83-10-12002-1 : zł 9,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 20 w.
821.162.1-93
b25773768
2695/2011
JANUSZEWSKA, Hanna (1905-1980).
O polskim Chrobotku / Hanna Januszewska ; il. i układ graf. Szarlota Pawel. – Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego,
2009. – 28 s. : il. kolor. ; 24x34 cm.
ISBN 978-83-60142-27-1
1. Poezja dziecięca polska – 20 w.
821.162.1-93
b25813328
2696/2011
KASDEPKE, Grzegorz (1972- ).
Grzegorz Kasdepke dzieciom / il. Marcin Piwowarski, Piotr Rychel. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2010. – 274,
[6] s. : il. kolor. ; 22 cm. – (Z Biblioteki Wydawnictwa ”Nasza Księgarnia”)
ISBN 978-83-10-11895-0 : zł 49,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b25772119
2697/2011
KIEDROWICZ, Piotr.
O Boćku bocianie Natalkowe bajanie / Piotr Kiedrowicz ; il. Żaneta Radkiewicz, Tomasz Piotr Świtalski. – [Słubice] : Agencja
Informacyjna K-Webmedia : Piotr Kiedrowicz, cop. 2010. – 77 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-928391-2-5 (P. Kiedrowicz)
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25821982
2698/2011
KONOPNICKA, Maria (1842-1910).
Co słonko widziało ; Na jagody ; O krasnoludkach i sierotce Marysi / Maria Konopnicka ; il. Jolanta Ludwikowska. – Warszawa
: Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2010. – 313, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Świat Baśni)
88
ISBN 978-83-7399-419-5 : zł 34,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 19-20 w.
2. Poezja dziecięca polska – 19-20 w.
821.162.1-93
b25814096
2699/2011
KOZŁOWSKA, Urszula (1958- ).
Pingwinek / Urszula Kozłowska ; [il. Agata Nowak]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, [2010]. – [8]
s. : il. kolor. ; 17 cm. – (Bajki dla Malucha)
ISBN 978-83-7437-493-4
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25831987
2700/2011
LEE, Quinlan B.
Świąteczny aniołek / tekst Quinlan B. Lee ; il. John Kurtz ; tł. Katarzyna Precigs. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska,
cop. 2010. – [24] s. : il. kolor. ; 24x25 cm. – (Clifford’s Puppy Days)
Tyt. oryg.: Christmas angel, 2005.
ISBN 978-83-237-4242-5
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b25614071
2701/2011
LINDENBAUM, Pija (1955- ).
Filip i mama, która zapomniała / Pija Lindenbaum ; przeł. ze szw. Katarzyna Skalska. – Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2010.
– [28] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Tyt. oryg.: ”När °Akes mamma glömde bort” 2005.
ISBN 978-83-60963-83-8 : zł 24,90
1. Opowiadanie dziecięce szwedzkie – 21 w.
821.113.6-93
b25769005
2702/2011
LINDGREN, Astrid (1907-2002).
Mio, mój Mio / Astrid Lindgren ; przeł. Maria Olszańska ; il. Ilon Wikland. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2011.
– 185, [7] s. : il. ; 19 cm.
Tyt. oryg.: ”Mio, min Mio” 1960. – Wiek: 6+.
ISBN 978-83-10-11615-4 : zł 24,90
1. Powieść dziecięca szwedzka – 20 w.
821.113.6-93
b25831793
2703/2011
MAKUSZYŃSKI, Kornel (1884-1953).
Awantura o Basię / Kornel Makuszyński. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2010. – 189, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-10-11998-8 : zł 26,90
1. Powieść młodzieżowa polska – 20 w.
821.162.1-93
b25766399
2704/2011
MALESZKA, Andrzej (1955- ).
Tajemnica mostu / Andrzej Maleszka ; il. Andrzej Maleszka. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 261, [3] s.
: il. kolor. ; 18 cm. – (Magiczne Drzewo / Andrzej Maleszka)
ISBN 978-83-240-1454-5 : zł 29,90
1. Powieść młodzieżowa polska – 21 w.
821.162.1-93
b25826487
2705/2011
MALINOWSKA, Janka.
Panulka i wiejskie czary / Janka Malinowska ; il. Rafał Dominik. – Kętrzyn : Wydawnictwo Kengraf, 2010. – 67, [5] s. : il. kolor. ;
21 cm.
ISBN 978-83-89119-19-3
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b2537901x
2706/2011
MEDDAUGH, Susan.
Dobry pies / Susan Meddaugh ; [tł. Anna Karska]. – Warszawa : Media Service Zawada, [2010]. – 32 s. ; il. kolor. ; 26 cm. – (Marta
Mówi ; 4) (Mini Mini Poleca)
Tyt. oryg.: ”Martha walks the dog” 1998.
ISBN 978-83-7550-401-9 : zł 7,99
ISBN 978-83-7550-397-5 (seria)
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b25597255
2707/2011
MEDDAUGH, Susan.
Nowy przyjaciel / Susan Meddaugh ; [tł. Marcin Maciej Mazurkiewicz]. – Warszawa : Media Service Zawada, [2010]. – 32 s. ; il.
kolor. ; 26 cm. – (Marta Mówi ; 5) (Mini Mini Poleca)
89
Tyt. oryg.: ”Martha and Skits” 2000.
ISBN 978-83-7550-402-6 : zł 7,99
ISBN 978-83-7550-397-5 (seria)
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b2559719x
2708/2011
MIOSGA, Jerzy (1972- ).
Tajemnica ginącego lasu / Jerzy Miosga ; [il. Mariusz Mróz]. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze,
2010. – 253, [3] s., [15] k. tabl. : il. kolor. ; 22 cm.
Dla dzieci 9-13 lat.
ISBN 978-83-7033-763-6
1. Powieść dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25835737
2709/2011
NILSSON, Moni (1955- ).
Tsatsiki i Tata Poławiacz Ośmiornic / Moni Nilsson ; przeł. ze szw. Barbara Gawryluk ; [il. Pija Lindenbaum]. – Poznań :
Wydawnictwo Zakamarki, 2010. – 148, [1] s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Tsatsiki och Farsan” 1996. Stanowi cz. 2. cyklu, cz. 1. pt.: Tsatsiki i Mamuśka.
ISBN 978-83-60963-81-4 : zł 24,90
1. Powieść młodzieżowa szwedzka – 20 w.
821.113.6-93
b2576939x
2710/2011
NOWACKA, Ewa (1934- ).
Małgosia contra Małgosia / Ewa Nowacka. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2011. – 236, [4] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-10-11996-4 : zł 24,90
1. Powieść młodzieżowa polska – 20 w.
821.162.1-93
b25836134
2711/2011
OPALA, Renata.
Dzienniczek zakręconej nastolatki. Cz. 3 / Renata Opala ; il. Agnieszka Kłos. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat
Stanisław Porębski, 2010. – 206 s. : il. ; 19 cm.
ISBN 978-83-7437-520-7
1. Powieść młodzieżowa polska – 21 w.
821.162.1-93
b2583650x
2712/2011
OPALA, Renata.
Gąsieniczka / Renata Opala ; [il. Agata Nowak]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, [2010]. – [8] s. :
il. kolor. ; 17 cm. – (Bajki dla Malucha)
ISBN 978-83-7437-489-7
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25831963
2713/2011
OSIECKA, Agnieszka (1936-1997).
Osiecka dzieciom / il. Elżbieta Wasiuczyńska. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2010. – 272, [8] s. : il. kolor. ; 22
cm. – (Z Biblioteki Wydawnictwa ”Nasza Księgarnia”)
Tyt. okł. i grzb.: Agnieszka Osiecka dzieciom.
ISBN 978-83-10-11859-2 : zł 49,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 20 w.
821.162.1-93
b25773598
2714/2011
OSTROWSKA, Ewa (1907-1977).
Grześ, tatuś i dalekie wędrówki / Ewa Ostrowska ; [il. Agnieszka Kłos]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław
Porębski, cop. 2010. – 174, [2] s. : il. kolor. ; 19 cm.
ISBN 978-83-7437-502-3
1. Powieść dziecięca polska – 20 w.
821.162.1-93
b25836493
2715/2011
PARENT, Nancy.
Nie ma jak w domu / [tekst Nancy Parent] ; tł. Zuzanna Naczyńska ; Disney. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2010.
– [29] s., [2] k. tabl. : il. kolor. ; 19x20 cm. – (Naklejkowe Szaleństwo ; nr 120) (Kubuś Puchatek)
Tyt. oryg.: ”Home sweet home” 2000. U góry okł.: Książka z naklejkami. Na podstawie ”Winnie the Pooh” A. A. Milne i E. H. Shepard.
ISBN 978-83-237-3850-3 : zł 4,99
1. Książki dla małych dzieci 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 20 w.
821.111(73)-93
b25815969
2716/2011
PATTERSON, Ellie.
Ciuchcia Mikołaja : świąteczna muzyczna książka / [tekst Ellie Patterson, il. Cherie Zamazing ; tł. Anna Purska]. – Ożarów
Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – [18] s. : il. kolor. ; 14x19 cm.
90
Tyt. oryg.: Santa’s toy train. – Książka zabawka dla dzieci powyżej 3. roku życia.
ISBN 978-83-7626-874-3
1. Książki zabawki 2. Książki dla małych dzieci
82-93
Zamazing, Cherie.
b25764305
2717/2011
PATTERSON, Ellie.
Niezwykłe sanie Mikołaja : świąteczna muzyczna książka / [tekst Ellie Patterson, il. Cherie Zamazing ; tł. Anna Purska]. – Ożarów
Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – [18] s. : il. kolor. ; 14x19 cm.
Tyt. oryg.: Santa’s super sleigh. – Książka zabawka dla dzieci powyżej 3. roku życia.
ISBN 978-83-7626-876-7
1. Książki zabawki 2. Książki dla małych dzieci
82-93
Zamazing, Cherie.
b25763362
2718/2011
PIĄTKOWSKA, Renata (1958- ).
Dziadek na huśtawce / Renata Piątkowska ; il. Artur Nowicki. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2009. – 44, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7551-150-5
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b2581753x
2719/2011
PIĄTKOWSKA, Renata (1958- ).
Piegowate opowiadania / Renata Piątkowska ; il. Iwona Cała. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, cop. 2010. – 96, [4] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7551-164-2
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b25824260
2720/2011
Poznaję różne pojazdy : ciężarówki i cysterny, koparki i wywrotki, maszyny rolnicze, pojazdy ratunkowe : ciekawy zestaw
książeczek / [tł. Anna Purska]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – Teka (6 książek) : il. kolor. ; 23 cm.
Opis wg teki. Tyt. oryg.: Photo board boxed set vehicles.
ISBN 978-83-7708-205-8
1. Książki dla małych dzieci
82-93
b25777166
2721/2011
Przygody Mikołaja / [tł. Michał Sufin]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – 88, [4] s. : il. kolor. ; 18x20
cm.
Tyt. oryg.: Santa’s adventures.
ISBN 978-83-7708-506-6
1. Opowiadanie dziecięce angielskie – 21 w.
821.111-93
b25764482
2722/2011
SAKIEWICZ, Tomasz (1967- ).
Bajki dla Marysi i Alicji / Tomasz Sakiewicz. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, 2011. – 70, [2] s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7386-410-8 : zł 19,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b25815428
2723/2011
SCOTT, Kieran (1974- ).
Chłopak na Gwiazdkę / Kate Brian ; przeł. Maria Jaszczurowska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 212,
[4] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Ex-mas : a love/hate story, 2009. Na książce pseud. aut., nazwa: Kieran Scott.
ISBN 978-83-240-1482-8 : zł 29,90
1. Powieść młodzieżowa amerykańska – 21 w.
821.111(73)-93
b25823802
2724/2011
SKWARK, Dorota.
Królowa Śniegu / oprac. Dorota Skwark ; il. i oprac. graf. Edyta Borzych. – Kielce : Wydawnictwo ”Jedność”, cop. 2010. – [36] s. :
il. kolor. ; 23 cm. – (”Jedność” dla Dzieci)
ISBN 978-83-7660-259-2
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b25787822
2725/2011
SKWARK, Dorota.
Opowieści przy kominku / Dorota Skwark ; [il. Monika Giełżecka]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, [2010]. – 172, [2] s. : il. kolor.
; 30 cm. – (”Jedność” dla Dzieci)
Na s. red. 10-cyfrowy ISBN wyd. poprz.
ISBN 83-7442-229-7
ISBN 978-83-7660-252-3
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b2578853x
2726/2011
91
SPRADLIN, Michael P.
Templariusz : czas odrodzenia / Michael P. Spradlin ; tł. Marek Halczuk. – Raszyn : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop.
2010. – 202, [3] s. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: The youngest templar : orphan of desting, 2009.
ISBN 978-83-7250-528-6
1. Powieść młodzieżowa amerykańska – 21 w.
821.111(73)-93
b25826232
2727/2011
STRĘKOWSKA-ZAREMBA, Małgorzata (1960- ).
Detektyw Kefirek i pierwszy trup / Małgorzata Strękowska-Zaremba ; [il. Olga Reszelska]. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B.,
2011. – 235, [5] s. : il. ; 20 cm. – (Seria z Kotem)
Wiek: 9+.
ISBN 978-83-7414-906-8 : zł 24,90
1. Powieść dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25826761
2728/2011
SUSSO, Eva (1956- ).
Babo chce / Eva Susso, Benjamin Chaud ; przeł. ze szw. Katarzyna Skalska. – Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2010. – [28] s. :
il. kolor. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: Babo pekar, 2010.
ISBN 978-83-60963-82-1 : zł 14,90
1. Opowiadanie dziecięce szwedzkie – 21 w.
821.113.6-93
Chaud, Benjamin.
b25768918
2729/2011
SZEGEDI, Katalin (1963- ).
Lenka / Katalin Szegedi ; [tekst i il. Katalin Szegedi ; tł. Sebastian Stachowski]. – Poznań : Marta Bręgiel-Benedyk Wydawnictwo
Namas, cop. 2010. – 29, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Lenka, 2010.
ISBN 978-83-62537-01-3 : zł 22,90
1. Opowiadanie dziecięce węgierskie – 21 w.
821.511.141-93
b25814837
2730/2011
SZWED, Tomasz (1952- ).
Klinika małych zwierząt w Leśnej Górce / Tomasz Szwed ; il. Aneta Krella-Moch. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, cop. 2010. –
90, [4] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7551-165-9
1. Powieść dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25821003
2731/2011
Świąteczne opowieści / [tł. Magdalena Staroszczyk]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – 88, [4] s. : il.
kolor. ; 18x20 cm.
Tyt. oryg.: Christmas tales.
ISBN 978-83-7708-505-9
1. Boże Narodzenie 2. Antologie
3. Opowiadanie dziecięce – 21 w.
82-93
b25764202
2732/2011
TUWIM, Julian (1894-1953).
Okulary / Julian Tuwim ; [il. Agata Nowak]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, [2010]. – [8] s. : il.
kolor. ; 17 cm. – (Bajki dla Malucha)
ISBN 978-83-7437-491-0
1. Poezja dziecięca polska – 20 w.
821.162.1-93
b2583194x
2733/2011
WECHTEROWICZ, Przemysław.
Opowieść o chłopcu, który chciał zostać delfinem, czaplą, wyżłem i... stonogą / Przemysław Wechterowicz ; il. Robert Romanowicz. – Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2010. – [32] s. : il. kolor. ; 19x21 cm.
ISBN 978-83-62343-18-8 : zł 9,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b25759474
2734/2011
WIŚNIEWSKA, Anna (1953- ).
Bajkowe kolorowanki / [aut. Anna Wiśniewska, il. Katarzyna Kolc]. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010.
– [62] s. : il. kolor. ; 29 cm.
Książka zabawka.
ISBN 978-83-7708-443-4
1. Książki do kolorowania
82-93
Kolc, Katarzyna.
b25764949
2735/2011
92
WITKOWSKI, Wojciech (1939- ).
Jeszcze dalsze burzliwe dzieje pirata Rabarbara / Wojciech Witkowski ; il. Edward Lutczyn. – Warszawa : Wydawnictwo Bis,
2009. – 189, [3] s. : il. kolor. ; 20x21 cm.
Kontynuacja książki pt. ”Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”.
ISBN 978-83-7551-137-6
1. Powieść dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b25818107
2736/2011
ZAWADZKA, Danuta.
Bartek Koniczyna i Banda z Zaniemyśla / Danuta Zawadzka. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski,
2010. – 132, [3] s. : il. kolor. ; 19 cm.
ISBN 978-83-7437-461-3
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b25831975
2737/2011
Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży
ALADJIDI, Virginie: Dlaczego mnie boli? = poz. 2340
ALFABETYCZNA encyklopedia dla dzieci = poz. 2099
BAILEY, Gerry.: Technika = poz. 2368
BAILEY, Gerry.: Transport lądowy = poz. 2412
BERGER, Ulrike.: Dlaczego biedronka ma kropki? = poz. 2316
BERGER, Ulrike.: Dlaczego zebra ma paski? = poz. 2317
DZWONKOWSKI, Robert.: Zwierzęta budują = poz. 2333
DZWONKOWSKI, Robert.: 1001 faktów o zwierzętach = poz. 2334
GUIBERT, Françoise de: Jak jesteś zbudowany? = poz. 2349
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
902/904 Archeologia
SZYKULSKI, Józef.
Starożytne Peru / Józef Szykulski. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 507, [1] s. : il. (w tym kolor.)
; 25 cm. – (Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego ; 5) (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3248)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 447-470.
ISBN 978-83-229-3126-4
1. Peru – archeologia – do 16 w.
903/904(85)
b25728799
2738/2011
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
BALON, Jarosław (1957- ).
Geografia / Jarosław Balon, Joanna Więcław-Michniewska. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010.
– 220 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Trener : liceum - poziom podstawowy)
Bibliogr. s. 220.
ISBN 978-83-262-0516-3
1. Geografia – szkoły ponadgimnazjalne
2. Matura (2005- )
3. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
91
(075.3-021.66)
Więcław-Michniewska, Joanna.
b25807444
2739/2011
BIEŃKOWSKA, Ewa (1943- ).
Spacery po Rzymie / Ewa Bieńkowska. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2010. – 212, [4] s. ; 21 cm. – (Podróże)
ISBN 978-83-60046-23-4 : zł 30
1. Bieńkowska, Ewa (1943- ) 2. Rzym (Włochy) – od 2001 r.
3. Literatura podróżnicza polska – od 2001 r.
913(450)
929-051(438)”20”
b25705155
2740/2011
DOMACHOWSKI, Roman (1940- ).
Geografia : zadania maturalne / Roman Domachowski, Grażyna Młynarczyk, Ewa Pelle. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwo
Szkolne PWN : Demart, dr. 2010. – 266, [2] s. : il. ; 30 cm + Część ilustracyjna - kolorowa : XXVIII s. ; 29 cm + 1 dysk optyczny
(CD-ROM).
93
Część stron numerowana dwukrotnie.
ISBN 978-83-262-0299-5 (PWN)
1. Geografia – szkoły ponadgimnazjalne
2. Matura (2005- )
3. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
91
(075.3-021.66+076)
Młynarczyk, Grażyna.; Pelle, Ewa.
b25809623
2741/2011
JAWORSKA, Ewa.
Geografia : repetytorium : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Ewa Jaworska, Piotr Jaworski. – Warszawa ; Bielsko-Biała
: Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 524 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Tyt. grzb.: Repetytorium : liceum : geografia. Na s. 2. i 3. okł.: Materiał edukacyjny.
ISBN 978-83-262-0537-8
1. Geografia – szkoły ponadgimnazjalne 2. Matura (2005- ) 3. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
91
(075.3-021.66)
Jaworski, Piotr.
b2582031x
2742/2011
JAWORSKA, Ewa.
Geografia : zadania : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Ewa Jaworska, Piotr Jaworski, Mirosława Malinowska. –
Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010. – 340 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
ISBN 978-83-262-0538-5
1. Geografia – szkoły ponadgimnazjalne
2. Matura (2005- )
3. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
91
(075.3-021.66+076)
Jaworski, Piotr.; Malinowska, Mirosława (1968- ).
b25816305
2743/2011
LENARTOWICZ, Barbara.
Geografia : ćwiczenia z mapą : zeszyt ćwiczeń : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy, zakres rozszerzony / Barbara
Lenartowicz. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 132, [4] s., [2] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.)
; 29 cm.
U dołu okł.: Wydanie nowe.
ISBN 978-83-262-0293-3
1. Geografia – szkoły ponadgimnazjalne
2. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
91
(075.3-021.66+076)
b25816743
2744/2011
VOGT, Matthias.
Cuda świata : ilustrowane kompendium / Matthias Vogt ; [tł. Ryszard Turczyn, Krzysztof Żak, Adam Banaszkiewicz]. – Ożarów
Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010. – 304 s. : il. kolor. ; 31 cm.
Tyt. oryg.: ”Bildatlas Weltwunder” 2010. Na okł.: Ponad 450 zdjęć i map.
Indeks.
ISBN 978-83-7708-241-6
1. Architektura 2. Przyroda 3. Wydawnictwa popularne
913(100)
72
b25764330
2745/2011
Wielki atlas narciarski : Francja i najlepsze regiony narciarskie świata / [aut. opisów regionów narciarskich Alp Stefan Herbke
et al. ; aut. opisów regionów narciarskich świata Christoph Schrahe, Gregor Staltmaier, Frank Heinzl ; tł. Paulina Pol, Paulina
Wojciechowska, Tomasz Szwaja]. – Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2010. – 195 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: ”ADAC SkiGuide” 2009.
ISBN 978-83-7596-130-0 : zł 64,90
1. Ośrodki sportów zimowych – Francja
2. Trasy narciarskie – Francja
913(44:23)
338.48-52:796.92(44)
b25770378
3. Turystyka narciarska – Francja
4. Alpy – turystyka – Francja
2746/2011
Wielki atlas narciarski : Niemcy i Austria / [aut. opisów regionów narciarskich Alp Stefan Herbke et al. ; aut. opisów regionów
narciarskich świata Christoph Schrahe, Gregor Staltmaier, Frank Heinzl ; tł. Paulina Pol, Paulina Wojciechowska, Tomasz Szwaja].
– Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2010. – 317 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: ”ADAC SkiGuide” 2009.
ISBN 978-83-7596-062-4 : zł 79,90
1. Ośrodki sportów zimowych – Austria 2. Ośrodki sportów zimowych – Niemcy 3. Trasy narciarskie – Austria 4. Trasy narciarskie –
Niemcy 5. Turystyka narciarska – Austria 6. Turystyka narciarska – Niemcy 7. Alpy – turystyka – Austria 8. Alpy – turystyka – Niemcy
913(430:23)
913(436:23)
338.48-52:796.92(430)
338.48-52:796.92(436)
b25783099
2747/2011
Wielki atlas narciarski : Szwajcaria i Włochy / [aut. opisów regionów narciarskich Alp Stefan Herbke et al. ; aut. opisów regionów
narciarskich świata Christoph Schrahe, Gregor Staltmaier, Frank Heinzl ; tł. Paulina Pol, Paulina Wojciechowska, Tomasz Szwaja].
– Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2010. – 264 s. : il. kolor. ; 30 cm.
94
Tyt. oryg.: ”ADAC SkiGuide” 2009.
ISBN 978-83-7596-129-4 : zł 69,90
1. Ośrodki sportów zimowych – Szwajcaria 2. Ośrodki sportów zimowych – Włochy 3. Trasy narciarskie – Szwajcaria 4. Trasy narciarskie
– Włochy 5. Turystyka narciarska – Szwajcaria 6. Turystyka narciarska – Włochy 7. Alpy – turystyka – Szwajcaria 8. Alpy – turystyka –
Włochy
913(450:23)
913(494:23)
338.48-52:796.92(450)
338.48-52:796.92(494)
b25783051
2748/2011
JAGUŚ, Andrzej.: Kształcenie terenowe w zakresie geografii i ochrony środowiska = poz. 2755
TWOJE miasto w moich oczach = poz. 2447
WIELKA encyklopedia gór i alpinizmu. = poz. 2477
913(438) Geografia Polski
BIELAK, Paweł.
Bochnia i okolice : przewodnik turystyczny / [tekst i zdj. Paweł Bielak]. – Bochnia ; Łapczyca : Wydawnictwo Progress Paweł
Bielak, 2010. – 206, [2] s. : il. kolor. ; 16 cm.
ISBN 978-83-62529-00-1 : zł 20
1. Bochnia (woj. małopolskie) – turystyka
2. Bochnia (woj. małopolskie ; okręg) – turystyka
3. Przewodniki turystyczne
913(438)
(036)
b25781467
2749/2011
BYKOWSKI, Włodzimierz.
Odkrywanie Bydgoszczy i okolic : najciekawsze wycieczki z aparatem fotograficznym / Włodzimierz Bykowski. – Bydgoszcz :
Apeiron : na zamówienie Urzędu Miasta, 2010. – 48 s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62303-00-7 (Apeiron) : bezpł.
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) – turystyka
styczne
2. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – turystyka
913(438)
(036)
b25788589
3. Przewodniki tury-
2750/2011
DELEKTA, Danuta.
Powiat kozienicki : przewodnik subiektywny / [aut. Danuta Delekta, Krzysztof Zając ; tł. na jęz. ang. Marta Wąsowska]. –
Warszawa ; Kozienice : Agencja Wydawnicza ”Egros” [etc.], 2010. – 159, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Tradycja Mazowsza)
Tekst częśc. równol. pol., ang.
Bibliogr. s. 159. Indeks.
ISBN 978-83-60623-74-9 (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki)
ISBN 978-83-89986-64-1
1. Kozienice (woj. mazowieckie ; okręg) 2. Wydawnictwa popularne
913(438)
Zając, Krzysztof (1981- ).
b25725932
2751/2011
DOBROWOLSKA-ŁUSZCZYŃSKA, Wiesława (1947- ).
Sezon na Nałęczów / [tekst Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska, Izabella Nowotny]. – Nałęczów : Jaśminowa, cop. 2010. – 66 s.
: il. (w tym kolor.) ; 16 cm. – (Seria z Łabędziem)
Opis wg okł.
ISBN 978-83-930450-1-3
1. Nałęczów (woj. lubelskie) – turystyka
2. Przewodniki turystyczne
913(438)
(036)
Nowotny, Izabella.
b25784523
2752/2011
DYLEWSKI, Adam (1972- ).
Polish Jews and their culture : an illustrated guide / Adam Dylewski ; transl. by Wojciech Graniczewski and Ramon Shindler
[oraz Arkadiusz Belczyk]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2010. – 328 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Śladami Żydów polskich” 2010.
Bibliogr. s. 270-272. Indeks.
ISBN 978-83-7513-691-3 : zł 49,90
1. Żydzi – kultura – zabytki – Polska 2. Przewodniki turystyczne
913(438)
94(438)
94(=411.16)
(036)
b25700029
2753/2011
DYLEWSKI, Adam (1972- ).
Śladami Żydów polskich : przewodnik ilustrowany / Adam Dylewski. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2010. – 328 s. : il.
(gł. kolor.) ; 21 cm.
95
Bibliogr. s. 270-272. Indeks.
ISBN 978-83-7513-690-6 : zł 49,90
1. Żydzi – kultura – zabytki – Polska
2. Przewodniki turystyczne
913(438)
94(438)
94(=411.16)
(036)
b25699957
2754/2011
JAGUŚ, Andrzej.
Kształcenie terenowe w zakresie geografii i ochrony środowiska : (na przykładzie Pienin) / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała.
– Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna. Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku ; Sosnowiec : Uniwersytet
Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 2009. – 212 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
Bibliogr. s. 175-186.
ISBN 978-83-61644-07-1 (UŚ)
1. Dunajec (dorzecze) 2. Pieniny – geografia fizyczna – Polska
wyższych
3. Pieniny – środowisko – Polska
4. Materiały pomocnicze dla szkół
913(438):911.2
913(438:23)
502.2
(075.8)
Rzętała, Mariusz.
b25062402
2755/2011
KUCZKOWSKI, Wojciech (1930- ).
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich : przewodnik dla turystów wodnych / Wojciech Jastrzębiec Kuczkowski. – Wyd. 4. (2. popr. w
tej ed.). – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2009. – 349, [1] s., [32] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – (Książki
dla Żeglarzy ; 99)
Bibliogr. s. 347-349.
Książka nagrodzona Nagrodą im. Leonida Teligi za najlepszą książkę żeglarską w 1993 r.
ISBN 978-83-7020-394-8 : zł 44,90
1. Żeglarstwo – Polska 2. Mazury – turystyka 3. Przewodniki turystyczne
913(438)
(036)
b25830636
2756/2011
MOSKAL, Magdalena (1979- ).
Majka w Krakowie : przewodnik po serialu i mieście / Magdalena Moskal, Małgorzata Olszewska. – Warszawa : Wydawnictwo
W.A.B., 2010. – 269, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7414-862-7 : zł 39,90
1. Majka (serial film.) 2. Aktorzy polscy – od 2001 r.
Przewodniki turystyczne
3. Serial filmowy polski – od 2001 r.
4. Kraków (woj. małopolskie) – turystyka
5.
913(438)
(036)
791.241(438)
Olszewska, Małgorzata (1976- ).
b25337348
2757/2011
Sejneńszczyzna w obiektywie profesjonalistów i amatorów / [tekst Henryka Ropel ; zdj. Jan Borowski et al.]. – Sejny : Starostwo
Powiatowe, 2010. – 79, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm.
Tekst równol. pol., lit., ang.
ISBN 978-83-920404-8-4
1. Sejny (woj. podlaskie ; okręg)
2. Albumy
3. Fotografia polska – od 2001 r.
913(438)
(084.1)
b25756242
2758/2011
TWOJE miasto w moich oczach = poz. 2447
929 Biografie. Genealogia. Heraldyka
JESIONOWSKI, Dariusz.
W poszukiwaniu szczęścia / Dariusz Jesionowski. – Szczecin : Wydawnictwo My Book, 2009. – 84 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7564-199-8
1. Jesionowski, Dariusz 2. Pamiętniki polskie – od 1944 r.
929-051(438)”19”
929-051(438)”20”
b2569408x
2759/2011
RONKA-CHMIELOWIEC, Wanda.
Rodzinne opowieści : z dziejów wielkopolskiej rodziny / Wanda Ronka-Chmielowiec. – Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2010.
– 93 s. : il. ; 22 cm.
96
ISBN 978-83-61872-40-5
1. Majewski (rodzina) – genealogia 2. Łoza (rodzina) – genealogia 3. Rody – Polska – 19-21 w. 4. Boguniewo (woj. wielkopolskie) –
biografie – 19-21 w. 5. Parkowo (woj. wielkopolskie, pow. Oborniki) – biografie – 19-21 w. 6. Biografie
929.5(438)”18”
929.5(438)”19”
929.5(438)”20”
b25783130
2760/2011
ACIMAN, André: Wyjście z Egiptu = poz. 2533
ADAMCZYK, Wesley: Kiedy Bóg odwrócił wzrok = poz. 2781
BENGE, Janet: Amy Carmichael = poz. 2674
BENGE, Janet: Eric Liddell = poz. 2675
BIEŃKOWSKA, Ewa: Spacery po Rzymie = poz. 2740
BIMER, Witold: Wspomnienia z czasu wojny = poz. 2782
BLANEY, John.: John Lennon = poz. 2455
BOROWIAK, Mariusz: Admirał Unrug 1884-1973 = poz. 2299
CHONCHERA, Edward.: Spotkałem prawdziwych artystów = poz. 2307
CIECHANOWSKI, Janusz: Brodnica = poz. 2784
CZYŻEWSKI, Michał: Nowy Jork - moja strefa wiary = poz. 2168
DROZDOWSKI, Marian Marek: Marceli Porowski = poz. 2785
DU BOULAY, Shirley.: Okno nadziei = poz. 2347
FRANKIEWICZ, Maciej: Maciej Frankiewicz - legenda poznańskiej opozycji 1980-1989 = poz. 2787
GAŁĘZOWSKI, Marek: Orlęta Warszawy = poz. 2788
GAZIŃSKI, Radosław: Ziemiom Odzyskanym umysł i serce = poz. 2764
GIEJŁO, Jacek.: Bohater spod Ossowa = poz. 2169
HOGWOOD, Christopher: Händel = poz. 2457
ICHNOWSKA, Katarzyna.: Maksymilian Ichnowski = poz. 2789
KÄSLER, Dirk.: Weber = poz. 2183
KRÓLIKOWSKI, Janusz: Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990. = poz. 2302
KUNERT, Andrzej Krzysztof: Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 1939-1990 = poz. 2792
MARIE de la Visitation.: Anioł, prostytutka i inne przebłyski nieba = poz. 2174
MIECZKOWSKI, Grzegorz: 60 lat Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich = poz. 2391
PRARAT, Waldemar.: Rachmiel Kanarek (1834-1917) = poz. 2793
RADUSZEWSKI, Michał: Grzegorz Palka (1950-1996) = poz. 2795
RUDNICKA, Krystyna: Piotr i Krystyna = poz. 2526
SOLIŃSKA, Ewa.: Tajemnice Chopina = poz. 2458
STARKEY, David: Królowe = poz. 2776
SUVOROV, Viktor: Cofam wypowiedziane słowa = poz. 2777
SZEWCOWA, Klaudia: Moje Himalaje = poz. 2155
UMOCNIŁ wielu miłością katechezy = poz. 2181
URBAŃSKI, Jarosław: Mięczaki Pienin = poz. 2337
WACHOWICZ, Barbara: Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! = poz. 2215
WERMUTH, Verena: Zakazana żona = poz. 2203
93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka
CHROBACZYŃSKI, Jacek (1948- ).
Compiègne 1940 : klęska Francji w recepcji i postawach społeczeństwa polskiego / Jacek Chrobaczyński. – Kraków : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – 281, [2] s. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 567)
Bibliogr. s. 262-[282].
ISBN 978-83-7271-616-3
1. Kampania wrześniowa 2. Opinia publiczna – Polska – 1939-1945 r. 3. Postawy – Polska – 1939-1945 r. 4. Propaganda wojenna –
1939-1945 r. 5. Wojna 1939-1945 r. 6. Polska – a Francja – 1939-1945 r. 7. Polska – socjologia – 1939-1945 r. 8. Kalendarium
94(100)”1939/1945”
94(44)”19”
94(438).082.1
316.64(438)
b25655942
2761/2011
97
DAVIES, Norman (1939- ).
Zaginione królestwa / Norman Davies ; przekł. Bartłomiej Pietrzyk, Joanna Rumińska-Pietrzyk, Elżbieta Tabakowska. – Kraków
: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 883, [5] s., [32] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Tyt. oryg.: Vanished kingdoms.
Indeks.
ISBN 978-83-240-1462-0 : zł 89,90
1. Europa – historia
94(4)
b25817127
2762/2011
DE DIJN, Rosine (1941- ).
Nikomu nie mów, że na imię ci Rachmil : poruszająca historia żydowskiego chłopca w latach Holokaustu : historia prawdziwa /
Rosine de Dijn ; z niem. przeł. Mieczysław Dutkiewicz. – Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2010. – 271,
[1] s. : il. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Du darfst nie sagen, dass du Rachmil heisst” : die Geschichte von Laja Menen und ihrem Sohn Rudi” 2005. 1450. publ. Klubu dla
Ciebie.
ISBN 978-83-258-0247-9 : zł 32,90
1. Menen, Rudolf Rachmil (1936-2003) 2. Dziecko – Żydzi – Belgia – 1939-1945 r. 3. Holocaust 4. Żydzi – pomoc i ratunek – Belgia
94(100)”1939/1945”:341.322.5
94(=411.16)”19”
94(493)”19”
b25559588
2763/2011
GAZIŃSKI, Radosław (1960- ).
Ziemiom Odzyskanym umysł i serce : Henryk Lesiński, uczonego życie i dzieło / Radosław Gaziński, Włodzimierz Stępiński. –
Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2010. – 164 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Henryk Lesiński, uczonego życie i dzieło.
Bibliogr. prac H. Lesińskiego s. 137-140.
ISBN 978-83-7518-232-3
1. Lesiński, Henryk (1923-1994) 2. Historycy – Polska – od 1944 r.
niopomorskie ; okręg) – nauka – od 1944 r. 5. Biografie
3. Pomorze Zachodnie – historiografia polska
4. Szczecin (woj. zachod-
930.1(438)(091)”19”
929-052(438)”19”
94(438)
Stępiński, Włodzimierz (1949- ).
b25782526
2764/2011
GORDIN, Michael D.
Truman, Stalin i koniec monopolu atomowego / Michael D. Gordin ; przeł. Tadeusz Markowski. – Warszawa : Prószyński Media,
2010. – 445, [1] ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Red cloud at dawn : Truman, Stalin, and the end of the atomic monopoly” 2009.
Bibliogr. s. 433-436. Indeks.
ISBN 978-83-7648-431-0 : zł 45
1. Bezpieczeństwo międzynarodowe – 1945-1989 r. 2. Broń jądrowa – Stany Zjednoczone – 1945-1989 r.
Zjednoczone – polityka – ZSRR – 1945-1989 r. 5. ZSRR – polityka – Stany Zjednoczone – 1945-1991 r.
94(47+57)”19”
94(73)”19”
327(47+57)
327(73)
623.454.8
b25458541
3. Broń jądrowa – ZSRR
4. Stany
2765/2011
HANDELSMAN, Marceli (1882-1945).
Średniowiecze polskie i powszechne : wybór pism / Marceli Handelsman ; [oprac. i posł. opatrzył Aleksander Gieysztor]. – Wyd.
2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – IX, [1], 400, [1] s. ; 21 cm. – (Klasyka Polskiej Historiografii)
Indeksy.
ISBN 978-83-01-15518-6
1. Historia – 5-15 w. 2. Polska – 10-15 w.
94
94(438).02
94(438).03
b25186978
2766/2011
JUDT, Tony (1948- ).
Powojnie : historia Europy od roku 1945 / Tony Judt ; przeł. Robert Bartołd. – Wyd. 1. (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis,
2010. – 1020, [3] s., [32] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Postwar : a history of Europe since 1945” 2005.
Indeks.
ISBN 978-83-7301-842-6 : zł 99,90
1. Europa – od 1945 r.
94(4)”19”
94(4)”20”
b25829749
2767/2011
KOWAL, Adam.
Historia : czasy nowożytne : zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum / Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek. – Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010. – 99 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
98
ISBN 978-83-262-0781-5
1. Historia – gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
94
(075.3-021.64+076)
Małek, Urszula.; Ciosek, Ewa.
b25813031
2768/2011
Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji : model kompetencji zawodowych : materiały z Konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Instytutu Historii i Archiwistyki UMK i Towarzystwa Naukowego w
Toruniu, Toruń, 2 grudnia 2009 r. / pod red. Wiesławy Kwiatkowskiej ; [aut. tomu Waldemar Chorążyczewski et al.]. – Poznań :
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2010. – 142 s. : il. ; 21 cm. – (Studia, Materiały, Konferencje SAP ; 5)
Na okł. i grzb. odmienny tyt. serii: Studia, Materiały, Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Nazwy aut. na s. 3. okł.
ISBN 978-83-906252-7-0
1. Archiwistyka – Europa – od 2001 r. 2. Archiwistyka – metody 3. Archiwistyka – nauczanie – Europa 4. Archiwistyka – nauczanie –
Polska 5. Archiwistyka – Polska – od 2001 r. 6. Dokumenty – zarządzanie 7. Materiały konferencyjne
930.25
378.014
37.016:930.25
b25189992
2769/2011
POLLACK, Martin (1944- ).
Dlaczego rozstrzelali Stanisławów / Martin Pollack ; przeł. Andrzej Kopacki. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009. – 193, [4]
s. : il. ; 20 cm. – (Reportaż)
Tyt. oryg.: ”Warum wurden die Stanisławs erschossen? : Reportagen” 2008.
Bibliogr. s. 193-[194].
ISBN 978-83-7536-071-4 : zł 31
1. Europa Środkowo-Wschodnia – 20-21 w. 2. Reportaż austriacki – od 1945 r.
94(4-191.2-11)”19”
94(4-191.2-11)”20”
b25823322
2770/2011
RUSAK, Stanisław (1947- ).
Jeńcy norwescy w niemieckich obozach na ziemiach polskich w latach 1942-1945 / Stanisław Rusak. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010. – 172 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang., norw.
Bibliogr. s. 164-168. Indeksy.
ISBN 978-83-85638-77-3
1. Obóz jeniecki Grune bei Lissa
2. Obóz jeniecki Schildberg
3. Obóz jeniecki Schocken
4. Jeńcy wojenni – Norwegia – 1939-1945 r.
94(100)”1939/1945”-054.65
94(481)”19”
b25356495
2771/2011
SOLONIN, Mark Semenovič (1958- ).
23 czerwca dzień ”M” / Mark Sołonin ; przeł. Jerzy Redlich. – Wyd. 1. (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 527, [1]
s., [8] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”23 iûnâ ”den’ M” 2007.
Bibliogr. s. 521-525.
ISBN 978-83-7510-257-4 : zł 39,90
1. Wojna 1939-1945 r. – ZSRR 2. Niemcy – polityka – ZSRR – 1933-1945 r.
94(100)”1939/1945”
94(47+57)”19”
94(430)”19”
b25771516
3. ZSRR – polityka – Niemcy – 1939-1945 r.
2772/2011
SOLŽENICYN, Aleksandr Isaevič (1918-2008).
Archipelag GUŁag 1918-1956 : próba dochodzenia literackiego. [T. 1] cz. 1-2 / Aleksander Sołżenicyn ; autoryz. przekł. z jęz. ros.
Jerzy Pomianowski (Michał Kaniowski). – Wyd. popr. (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 565, [2] s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Arhipelag GULag 1918-1956 : opyt hudožestvennogo issledovaniâ”. Na książce także pseud. tł.: Michał Kaniowski. Całość w etui.
ISBN 978-83-7510-300-7 (t. 1)
ISBN 978-83-7510-343-4 (t. 1-3) : zł 129,90
1. Obozy pracy – ZSRR
94(47+57)”19”
343.81/.84(47+57)
b25817243
2773/2011
SOLŽENICYN, Aleksandr Isaevič (1918-2008).
Archipelag GUŁag 1918-1956 : próba dochodzenia literackiego. [T. 2] cz. 3-4 / Aleksander Sołżenicyn ; autoryz. przekł. z jęz. ros.
Jerzy Pomianowski (Michał Kaniowski). – Wyd. popr. (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 615, [1] s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Arhipelag GULag 1918-1956 : opyt hudožestvennogo issledovaniâ”. Na książce także pseud. tł.: Michał Kaniowski. Całość w etui.
ISBN 978-83-7510-301-4 (t. 2)
ISBN 978-83-7510-343-4 (t. 1-3) : zł 129,90
1. Obozy pracy – ZSRR
94(47+57)”19”
343.81/.84(47+57)
b25817371
2774/2011
99
SOLŽENICYN, Aleksandr Isaevič (1918-2008).
Archipelag GUŁag 1918-1956 : próba dochodzenia literackiego. [T. 3] cz. 5-7 / Aleksander Sołżenicyn ; autoryz. przekł. z jęz. ros.
Jerzy Pomianowski (Michał Kaniowski). – Wyd. popr. (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 541, [3] s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Arhipelag GULag 1918-1956 : opyt hudožestvennogo issledovaniâ”. Na książce także pseud. tł.: Michał Kaniowski. Całość w etui.
ISBN 978-83-7510-302-1 (t. 3)
ISBN 978-83-7510-343-4 (t. 1-3) : zł 129,90
1. Obozy pracy – ZSRR
94(47+57)”19”
343.81/.84(47+57)
b25817401
2775/2011
STARKEY, David (1945- ).
Królowe : sześć żon Henryka VIII / David Starkey ; przekł. Janusz Szczepański. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 775,
[1] s., [8] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Six wives : the queens of Henry VIII” 2003.
Bibliogr. s. 766-771. Indeks.
ISBN 978-83-7301-478-7 : zł 79
1. Henryk VIII (król Anglii ; 1491-1547) 2. Kobieta – Wielka Brytania – 16 w.
– 16 w. 5. Biografie
3. Małżeństwo – Wielka Brytania – 16 w.
4. Wielka Brytania
94(410)”15”
929-052(410)”15”
b25771905
2776/2011
SUVOROV, Viktor (1947- ).
Cofam wypowiedziane słowa / Wiktor Suworow ; przeł. Andrzej Łapkowski. – Wyd. 2. popr. (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy
Rebis, 2010. – 519, [1] s. ; 21 cm. – (Cień zwycięstwa / Wiktor Suworow ; cz. 2)
Tyt. oryg.: ”Beru svoi slova obratno” 2005. Na książce pseud. aut., nazwa: Vladimir Bogdanovič Rezun.
Bibliogr. s. 514-517.
ISBN 978-83-7301-800-6 : zł 39
1. Žukov, Georgij Konstantinovič (1896-1974) 2. Politycy – ZSRR 3. Wojna 1939-1945 r. – ZSRR 4. Wojsko – biografie – ZSRR
94(100)”1939/1945”
94(47+57)”19”
355.1(47+57)
929-052(47+57)”19”
b25542138
5. Biografie
2777/2011
TALIK, Jacek.
Historia : repetytorium : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Jacek Talik, Piotr Toma, Jacek Trzeciak. – Warszawa ;
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010. – 510, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Repetytorium : liceum : historia.
ISBN 978-83-262-0529-3
1. Historia – szkoły ponadgimnazjalne 2. Polska – historia
3. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
94
(075.3-021.66)
Toma, Piotr.; Trzeciak, Jacek.
b25816895
2778/2011
WĘCOWSKI, Marek (1969- ).
Historia : podręcznik : klasa I : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Marek Węcowski, Piotr Węcowski, Jarosław
Czubaty. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. – 339, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Dla kl. 1. liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum.
Indeks.
ISBN 978-83-7446-194-8
1. Historia – szkoły ponadgimnazjalne 2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
94
(075.3-021.66)
Węcowski, Piotr (1972- ).; Czubaty, Jarosław (1961- ).
b25816123
2779/2011
Zrozumieć przeszłość - zmienić przyszłość / pod red. Adama Piwka ; przy współudz. Beaty Pinkiewicz-Gary i Krzysztofa
Rajczakowskiego. – Wrocław : Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Maleczyńskiego przy Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 212 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. przy większości prac.
ISBN 978-83-928510-2-8
1. Historia 2. Historia – nauczanie
3. Wychowanie obywatelskie
94
37.016:94
37.016:3
b25138157
2780/2011
BOROWIAK, Mariusz: Mała flota bez mitów = poz. 2783
DYLEWSKI, Adam: Polish Jews and their culture = poz. 2753
DYLEWSKI, Adam: Śladami Żydów polskich = poz. 2754
GERYL, Patrick.: Proroctwo Oriona na rok 2012 = poz. 2330
JANICKA, Iwona: Historia II = poz. 2309
KACPRZAK, Agnieszka.: Regulae iuris = poz. 2257
100
KLÂBANAŬ, Dzmı̀tryj Felı̀ksavı̀č: Krok da kroku znaëmı̀msâ z Belarussû = poz. 2494
PRARAT, Waldemar.: Rachmiel Kanarek (1834-1917) = poz. 2793
SEMINARIA Lucieńskie 2008-2009 = poz. 2212
94(438) Historia Polski
ADAMCZYK, Wesley (1933- ).
Kiedy Bóg odwrócił wzrok / Wiesław Adamczyk ; przeł. Ewa Ledóchowicz ; [przedm. Norman Davies]. – Wyd. 1. (dodr.). –
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 352 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Historia)
Tyt. oryg.: ”When God looked the other way : an odyssey of war, exile, and redemption” 2004. Nazwa aut. przedm. na okł.
ISBN 978-83-7510-402-8 : zł 39,90
1. Adamczyk, Wesley (1933- ) 2. Dziecko – Polska – 1939-1945 r. 3. Jeńcy wojenni – Polska – 1939-1945 r. 4. Wojna 1939-1945 r. – Polska
Wojna 1939-1945 r. – ZSRR 6. Wysiedlanie – ZSRR – 1939-1945 r. 7. Syberia (Rosja) – 1939-1945 r. 8. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r.
94(438).082.5
929-051(438)”19”
b25751074
5.
2781/2011
BIMER, Witold (1930- ).
Wspomnienia z czasu wojny : Zagnańsk 1939-1945 / Witold Bimer. – Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2010.
– 127 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Świętokrzyska ; 272)
ISBN 978-83-60921-47-0
1. Bimer, Witold (1930- )
2. Zagnańsk (woj. świętokrzyskie) – 1939-1945 r.
3. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r.
94(438).082
929-051(438)”19”
b25829956
2782/2011
BOROWIAK, Mariusz (1964- ).
Mała flota bez mitów / Mariusz Borowiak. – Wyd. 2. (1. w tej ed.). – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ”Alma-Press”, cop. 2010. –
367, [1] s., [72] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Nieznane Oblicza Historii)
Bibliogr. s. 356-[368].
ISBN 978-83-7020-422-8
1. Marynarka wojenna – Polska – 1939-1945 r.
2. Wojna morska – 1939-1945 r.
94(438).082
359(438)
94(100)”1939/1945”:355.49
b2583034x
2783/2011
CIECHANOWSKI, Janusz (1940- ).
Brodnica : moje wspomnienia / Janusz Ciechanowski. – Zielona Góra : Wydawnictwo Majus Janusz i Maciej Ciechanowscy, 2009.
– 126, [2] s. ; 21 cm.
Na książce błędny 13-cyfrowy ISBN.
Indeks.
ISBN 83-60389-08-X
ISBN 978-83-60389-08-9 zł 19
1. Ciechanowski, Janusz (1940- ) 2. Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie) – 1944-1989 r.
3. Pamiętniki polskie – 1944-1989 r.
94(438).083
929-051(438)”19”
b24920265
2784/2011
DROZDOWSKI, Marian Marek (1932- ).
Marceli Porowski : prezydent powstańczej Warszawy : działacz samorządowy, delegat Rządu RP na m.s. Warszawa / Marian
Marek Drozdowski. – Warszawa : Wydawnictwo Vipart, 2010. – 366 s. : il. ; 24 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 338-350. Indeks.
ISBN 978-83-87124-80-9
1. Porowski, Marceli (1894-1963) 2. Politycy – Polska – 20 w. 3. Powstanie 1944 r. warszawskie
1918-1939 r. 5. Warszawa – administracja – 1939-1945 r. 6. Biografie
94(438).08
352/353(438)
929-052(438)”18”
929-052(438)”19”
b25748889
4. Samorząd terytorialny – Polska –
2785/2011
FLASZA, Jan (1952- ).
Powiat bocheński : miejsca, ludzie, zdarzenia / Jan Flasza. – Bochnia : Starostwo Powiatowe, 2010. – 204 s. : il. (w tym kolor.) ; 21
cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-912999-7-5
1. Bochnia (woj. małopolskie ; okręg)
94(438)
b25822895
2786/2011
FRANKIEWICZ, Maciej (1958-2009).
Maciej Frankiewicz - legenda poznańskiej opozycji 1980-1989 / [wybór fragm. i red. opowieści Macieja Frankiewicza z dosłownego
zapisu rozmowy Barbara Fabiańska, Aleksandra Kubisiak]. – Poznań : Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, 2010.
– 56 s. : il. ; 15x21 cm.
101
Opis wg okł. Publ. towarzyszy wystawie ”Maciej Frankiewicz - legenda poznańskiej opozycji 1980-1989”, Poznań 2010.
ISBN 978-83-928466-4-2
1. Frankiewicz, Maciej (1958-2009) 2. Opozycja polityczna nielegalna – Polska – 1980-1989 r. 3. Poznań (woj. wielkopolskie – 1980-1989 r.
4. Pamiętniki polskie – 1980-1989 r.
94(438).083
323.22/.26(438)
929-051(438)”19”
b2573216x
2787/2011
GAŁĘZOWSKI, Marek (1972- ).
Orlęta Warszawy : organizacja Orląt Związku Strzeleckiego w Warszawie : działalność przedwojenna, konspiracyjna i losy
powojenne / Marek Gałęzowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2009. – 459 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 419-430. Indeks.
ISBN 978-83-7399-330-3 : zł 59
1. Orlęta (org.) 2. Młodzież – wychowanie – Polska – 1918-1939 r. 3. Wychowanie obywatelskie – Polska – 1918-1939 r.
– organizacje – 1918-1939 r. 5. Warszawa (okręg) – organizacje – 1939-1945 r. 6. Słowniki biograficzne
4. Warszawa (okręg)
94(438).081
94(438).082
329.78(438)
929-052(438)”19”
b24285316
2788/2011
ICHNOWSKA, Katarzyna.
Maksymilian Ichnowski : życie, twórczość, działalność regionalna i genealogiczna / Katarzyna Ichnowska. – Chojnice ; [Bydgoszcz] : Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, 2009. – [2], 313, [1] s. : il. ; 21 cm.
W aneksie wybór tekstów M. Ichnowskiego. Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 169-173.
ISBN 978-83-922233-8-2
1. Ichnowski, Maksymilian (1909-1974) 2. Ichnowski (rodzina) 3. Nauczyciele – Polska – 20 w. 4. Rody – Polska – 19-20 w. 5. Tabor
kolejowy – administracja – Polska – 20 w. 6. Chojnice (woj. pomorskie ; okręg) – kultura – biografie – 20 w. 7. Kaszuby – kultura – popularyzacja
94(438).08
008(438)
37.091.2-057.16(438)
929.5(438)”18”
929.5(438)”19”
929-052(438)”19”
Ichnowski, Maksymilian (1909-1974).
b24629376
2789/2011
JARUZELSKI, Wojciech (1923- ).
Listy... / Wojciech Jaruzelski. – Warszawa : Agencja ATM, 2010. – 459 s. : il. ; 24 cm.
Na s. 4. okł. błędny ISBN.
Indeks.
ISBN 978-83-87049-31-7
1. Jaruzelski, Wojciech (1923- )
2. Polska – polityka wewnętrzna – od 1944 r.
94(438).083
94(438).084
323(438)
b25783658
3. Listy polskie – od 1980 r.
4. Źródła historyczne
2790/2011
Królewska wieś : monografia Skawicy / pod red. Jerzego Henryka Harasimczyka. – Skawica ; Kraków : Faktoria Wyrazu, 2009.
– 460 s., LXIV s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Bibliogr. przy niektórych pracach. Indeks.
ISBN 978-83-928921-0-6
1. Skawica (woj. małopolskie) – historia
94(438)
b25580929
2791/2011
KUNERT, Andrzej Krzysztof (1952- ).
Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 1939-1990 / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert ; [Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa]. – Wyd. 2. rozsz. – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2010. – 76 s. : il. (w tym kolor.) ;
24 cm. – (Biblioteka Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Materiały Historyczne ; nr 1)
ISBN 978-83-89474-22-3
1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – biografie
94(438).082.3
94(438).083
929-052(438)”19”
b25788024
2792/2011
PRARAT, Waldemar.
Rachmiel Kanarek (1834-1917) : przyczynek do biografii / Waldemar Prarat. – Wrzawy ; Tarnobrzeg : Neiko Plus Drukarnia
Cyfrowa Studio Reklamy, 2010. – 63 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
102
Bibliogr. s. 57-58.
ISBN 978-83-62592-01-2
1. Kanarek, Rachmiel (1834-1917) 2. Przedsiębiorcy – Polska – 19-20 w.
okręg) – biografie – 19-20 w. 5. Biografie
3. Żydzi – Polska – 19-20 w.
4. Tarnobrzeg (woj. podkarpackie ;
94(438).073
94(=411.16)”18”
94(=411.16)”19”
929-052(438)”18”
929-052(438)”19”
b25724447
2793/2011
PRASEK, Cezary.
Złota młodzież PRL i jej obraz w literaturze i filmie / Cezary Prasek. – Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 197, [3] s. : il. ; 20 cm.
Tyt. okł. i grzb.: Złota młodzież PRL.
ISBN 978-83-11-11786-0 : zł 19,90
1. Artyści polscy – 1944-1989 r. 2. Młodzież – kultura – Polska – 1944-1989 r.
1944-1989 r.
3. Subkultura – Polska – 1944-1989 r.
94(438).083
7.071(438)
316.7(438)
316.346.3-053.6(438)
b25042348
4. Polska – kultura –
2794/2011
RADUSZEWSKI, Michał (1981- ).
Grzegorz Palka (1950-1996) : działacz związkowy i samorządowy / Michał Raduszewski. – Łódź ; Kurowice : Wydawnictwo
Ibidem, 2010. – 278 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 221-227. Indeks.
ISBN 978-83-62331-01-7
1. Palka, Grzegorz (1950-1996)
1944 r. 5. Biografie
2. NSZZ ”Solidarność” – biografie
3. Urzędnicy – Polska – od 1989 r.
94(438).083
94(438).084
331.105.44(438)
352/353.08(438)
929-052(438)”19”
b25589489
4. Łódź (woj. łódzkie) – biografie – od
2795/2011
SIKORA, Mirosław.
Niszczyć, by tworzyć : germanizacja Żywiecczyzny przez narodowosocjalistyczne Niemcy 1939-1944/45 / Mirosław Sikora ;
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. – Katowice :
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2010. – 719 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 676-686. Indeksy.
ISBN 978-83-7629-229-8
1. Germanizacja – Polska – 1939-1945 r. 2. Polityka narodowościowa – Niemcy – 1933-1945 r.
4. Żywiec (woj. śląskie ; okręg) – 1939-1945 r.
94(438).082
b25772132
3. Niemcy – polityka – Polska – 1933-1945 r.
2796/2011
WELIK, Grzegorz (1962- ).
W mieście Siedlcach, pośród lasów trzy podpory dawnych czasów... / oprac. Ewa Talacha ; historię przywołał Grzegorz Welik ;
zrealizował graf. Mirosław Zdrodowski. – Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama, 2010. – 142, [2] s. :
il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Tyt. grzb.: W mieście Siedlcach...
ISBN 978-83-925762-9-7
1. Siedlce (woj. mazowieckie) – 19-20 w.
2. Wydawnictwa popularne
94(438).07
94(438).08
b25561546
2797/2011
WYROZUMSKI, Jerzy (1930- ).
Cracovia mediaevalis / Jerzy Wyrozumski. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2010. – XXVIII, [2], 519, [1] s. ; 21 cm. – (Mistrzowie
Historiografii)
ISBN 978-83-60448-95-3 : zł 69
1. Kraków (woj. małopolskie) – 10-15 w.
94(438).02
94(438).03
b24899410
2798/2011
WYSZCZELSKI, Lech (1942- ).
Wojna polsko-rosyjska 1919-1920. 1 / Lech Wyszczelski. – Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 691, [5] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-11-11934-5 (2 t.)
1. Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka
94(438).081”1919/1920”
b2582708x
2799/2011
103
WYSZCZELSKI, Lech (1942- ).
Wojna polsko-rosyjska 1919-1920. 2 / Lech Wyszczelski. – Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 782, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 732-759. Indeks.
ISBN 978-83-11-11934-5 (2 t.)
1. Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka
94(438).081”1919/1920”
b25827029
2800/2011
ŻARSKI, Józef (1939- ).
Dżurków : okolice i jego mieszkańcy / Józef Żarski. – Kostrzyn nad Odrą : Miejska Biblioteka Publiczna, 2010. – 120 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 115-116.
ISBN 978-83-932223-0-8
1. Dżurków (Ukraina) – historia
94(438).078
94(438).081
94(438).082
b25793159
2801/2011
BUJAK, Adam: Chwała Grunwaldu = poz. 2442
BUJAK, Adam: The Glory of Grunwald = poz. 2443
BUJAK, Adam: Der Ruhn Tannenbergs = poz. 2444
CHROBACZYŃSKI, Jacek: Compiègne 1940 = poz. 2761
DYLEWSKI, Adam: Polish Jews and their culture = poz. 2753
DYLEWSKI, Adam: Śladami Żydów polskich = poz. 2754
GAZIŃSKI, Radosław: Ziemiom Odzyskanym umysł i serce = poz. 2764
GIEJŁO, Jacek.: Bohater spod Ossowa = poz. 2169
HANDELSMAN, Marceli: Średniowiecze polskie i powszechne = poz. 2766
KUBIAK, Katarzyna: Adam Chodyński = poz. 2523
104
INDEKS
Abbott, Thomas 2353
Abe, Kōbō (1924-1993) 2532
Abramson, Ian 2121
Aciman, André (1951- ) 2533
Adamczuk, Lucjan Red. 2175
Adamczyk, Wesley (1933- ) 2781
Adamiak, Marcin Tł. 2143
Airey, David (1979- ) 2101
Aladjidi, Virginie (1971- ) 2340
Alfabetyczna encyklopedia dla dzieci 2099
Allen, Woody (1935- ) 2534–5
Alley, Robert W. (1955- ) Il. 2678
Ambrus, Patrik 2479
Amen, Daniel G. (1954- ) 2341
Amery, Heather 2665–7
Analiza i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów rozmytych 2131
Andersen, Peter A. 2146
Andruhovič, Sofiâ (1982- ) 2536
Andrzejewska, Agnieszka Tł. 2191
Ankiel-Homa, Magdalena Red. 2432
Anweiler, Paweł (1950- ) 2585
Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958- ) 2668
Bailey, Gerry 2368, 2412
Balcerzak, Adam P. Red. 2429
Balcerzyk-Barzdo, Elżbieta 2356
Balicevic, Didier 2349
Ball, Sarah 2669
Balon, Jarosław (1957- ) 2739
Bałoniak, Aleksandra 2305
Bamburska, Regina 2624
Bampton, Bob 2670–2
Banaszkiewicz, Adam Tł. 2414, 2745
Bandurska, Grażyna zob. Spytek-Bandurska, Grażyna
Bank centralny w Polsce 2224
Banville, John (1945- ) 2537
Baran, Bogdan (1952- ) Tł. 2535
Baran, Grzegorz 2312
Baranowska, Maria zob. Minich-Baranowska, Maria
Baranowski, Krzysztof (1938- ) 2462
Baranowski, Stefan Tł. 2189
Barbaro, Bogdan Posł. 2172
Barbo, Maria S. 2673
Barciszewski, Grzegorz 2369
Barcz, Jan (1953- ) 2244
Barney, Lee 2102
Baron-Puda, Maria 2219
Barr, George (1949- ) 2451
Bartmiński, Jerzy (1939- ) Red. 2516
Bartołd, Robert Tł. 2767
Barzdo, Elżbieta zob. Balcerzyk-Barzdo, Elżbieta
Bastante, Jesús (1976-) 2538
Baum, Ewa Red. 2358
Bazańska, Lidia Tł. 2540–2
Bázlik, Miroslav (1946- ) 2479
Bąk, Ewa zob. Broma-Bąk, Ewa
Bąk, Krzysztof Oprac. 2262
Beck, Gloria (1968- ) 2480
Bednarczyk, Mirosław 2326
Bednarski, Arkadiusz 2422
Bejnarowicz, Piotr 2228–9
Belczyk, Arkadiusz Tł. 2753
105
Benge, Geoff (1954- ) 2674–5
Benge, Janet (1958- ) 2674–5
Benton, Michael Red. 2319
Benzoni, Juliette (1920- ) 2539–45
Bereszyński, Zbigniew Tł. 2177
Bereźnicki, Franciszek (1937- ) 2306
Berger, Klaus (1940- ) 2167
Berger, Marc L. Red. 2353
Berger, Peter L. (1929- ) 2189
Berger, Ulrike 2316–7
Bering, Stacie (1949- ) 2342
Bernard, Rafał (1967- ) Wstęp 2337
Berry, Eric (1977- ) 2103
Bertram, Łukasz Oprac. 2428
Beverley, Jo 2546
Bez złudzeń 2586
Bezpiańska-Oglęcka, Anna Tł. 2553
Bezpieczeństwo pracy na wysokości 2220
Bęcławski, Mariusz 2479
Białoń, Lidia Red. 2243
Biblia na każdą chwilę 2159
Bielak, E zob. Śnieżkowska-Bielak, E.
Bielak, Paweł 2749
Bielińska-Kuniszewska, Katarzyna Red. 2289
Bień, Witold (1927- ) 2419
Bieńkowska, Ewa (1943- ) 2740
Billard-Woźniak, Cécile 2504–7
Bimer, Witold (1930- ) 2782
Biogazownie rolnicze 2431
Blaney, John 2455
Bloch, Serge (1956- ) 2676
Błaszczyk, Paweł 2225
Błękitna nostalgia 2587
Błocian, Ilona 2147
Błoszyk, Jerzy Wstęp 2337
Bochenek, Tomasz 2343
Bodio, Joanna 2245
Bodnar-Miler, Krystyna 2588
Bogdańska, Teresa 2481
Bognár, Ágnes Fot. 2447
Bogunia, Joanna Tł. 2549
Bolińska-Gostkowska, Ewa Tł. 2554
Bond, Michael (1926- ) 2677–8
Bończak-Kucharczyk, Ewa 2246
Borkowski, Grzegorz 2245
Boronczyk, Timothy (1979- ) 2104
Borowiak, Mariusz (1964- ) 2299, 2370–2, 2783
Borowiecki, Mieczysław 2300
Borowski, Jan Fot. 2758
Borysowska, Żaneta zob. Kozicka-Borysowska, Żaneta
Borzych, Edyta Il. 2725
Bosacka, Katarzyna 2344
Botton, Alain de (1969- ) 2441
Bovey, Rob 2109
Bowe, John Red. 2574
Bowe, Marisa Red. 2574
Bożek, Renata Red. 2446
Branka, Maja Red. 2190
Broma-Bąk, Ewa Oprac. 2262
Broniarek, Wojciech 2482
Brown, Scott 2133
Bruce, Peter (1948- ) 2463
106
Brudnicki, Jan Zdzisław (1936- ) Wstęp 2591
Brydak, Wojsław Tł. 2534
Brzezowski, Jan Tł. 2577
Brzozowska, Teresa zob. Matthews-Brzozowska, Teresa
Brzozowski, Adam 2206
Buchowska, Natalia Red. 2283
Budzińska, Anna 2345
Budzyńska, Małgorzata 2679
Budzyński, Krzysztof Il. 2679
Bujak, Adam (1942- ) 2442–4
Bujak, Adam (1942- ) Fot. 2644–5
Bujnicki, Teodor (1907-1944) 2589
Bukowska, Paulina 2590
Bukowski, Andrzej (1964- ) Red. 2202
Bukowski, Stanisław Zbigniew 2207
Bulge, Jadwiga zob. Seremak-Bulge, Jadwiga
Buras, Alicja Tł. 2570
Buryła, Sławomir (1969- ) Red. 2527
Buss, David M. 2151
Butcher, Paul 2105
Byczek, Zuzanna Tł. 2561
Bykowski, Włodzimierz 2750
Cadigan, Pat (1953- ) 2547
Cała, Iwona Il. 2720
Caprari, Małgorzata 2407
Carr, Pete (1978- ) 2452
Carrié, Stéphane Aut. oryg. 2340
Cartwright, Stephen (1947-2004) 2665–7
Cartwright, Stephen (1947-2004) Il. 2694
Cel, Krystyna (1940- ) 2591
Cellary, Mieczysława 2247
Celmer, Zuzanna 2148–9
Chalecki, Andrzej Il. 2692
Charmuszko, Tadeusz (1954- ) 2592
Chatys, Anna zob. Stankiewicz-Chatys, Anna
Chaud, Benjamin 2729
Chmelová, Elena (1920-1995) 2680
Chmielarz, Piotr 2301
Chmielewska, Joanna (1932- ) 2593–7
Chmielewski, Ryszard 2378
Chmielowiec, Wanda zob. Ronka-Chmielowiec, Wanda
Chodacki, Krzysztof Tł. 2156, 2573
Chodorowska, Irena Tł. 2555
Chodubski, Andrzej (1952- ) Red. 2201
Chojnowski, Andrzej (1945- ) 2212
Cholewa, Piotr W. (1955- ) Tł. 2535
Chonchera, Edward 2307
Chorążyczewski, Waldemar (1967- ) 2769
Choromański, Jarosław Zenon (1961- ) 2613
Chrobaczyński, Jacek (1948- ) 2761
Chrzanowski, Marek (1962- ) 2598
Chuchmacz, Dorota 2483
Cichocka, Lena zob. Dąbkowska-Cichocka, Lena (1973- )
Ciechanowski, Janusz (1940- ) 2784
Cieślikowska, Dominika Red. 2190
Ciosek, Ewa 2768
Clément, Claude (1946- ) Adapt. 2680
Clinton, Jason 2106
Coles, K. Adlard (1901-1985) 2463
”Computer systems aided science, industry and transport” 2402
Corbasson, Dominique (1958- ) Il. 2668
Correll, Robert 2452
107
Coulter, Catherine 2548
Courtney, Vicky 2150
Cresswell, Ray 2681–3
Crowley, John (1942- ) 2549
Crowther, Kitty (1970- ) 2684
Current trends in commodity science 2432
Cychol, Halina (1939- ) Wybór 2653
Cykliści 2464
Cyman, Damian 2248
Czajewski, Jacek (1936- ) 2332, 2395–6
Czaplicka-Kozłowska, Iwona 2265
Czarkowska, Iwona 2685
Czarniecki, Andrzej 2227
Czarniewski, Sławomir 2234
Czarny, Piotr 2249
Czarodzieje 2686
Czelakowska, Anna 2484
Czerniawska, Elżbieta zob. Steczek-Czerniawska, Elżbieta
Czerwińska, Małgorzata Oprac. 2238
Czub, Marta Tł. 2134
Czubaty, Jarosław (1961- ) 2779
Czuchra, Agnieszka Tł. 2574
Czyżewski, Michał (1978- ) 2168
D’âčenko, Marina (1968- ) 2550
D’âčenko, Sergej (1948- ) 2550
Dajczak, Wojciech (1962- ) 2250
Damaziak, Beata zob. Kulesza-Damaziak, Beata
Danelczyk, Mateusz Il. 2615
Daniels, Jack (1933- ) 2465
Davies, Norman (1939- ) 2762
Davies, Norman (1939- ) Przedm. 2781
Dąbkowska-Cichocka, Lena (1973- ) Red. 2212
De Dijn, Rosine (1941- ) 2763
Delekta, Danuta 2751
Demendecki, Tomasz 2245
Depta, Adam 2310
Derr, Marni 2107
Derwisz, Andrzej Michał 2599
Deszczyński, Przemysław (1956- ) Red. 2240
Dędza, Elżbieta 2485
Diabły polskie 2600
Didyk, Wiesława 2601
Dittrich, Roland 2486
Długajczyk, Beata (1956- ) 2449
Dmowski, Adam 2226
Dobija, Mieczysław (1943- ) Red. 2218
Dobrostan i wsparcie w zdrowiu i chorobie 2346
Dobrowolska-Łuszczyńska, Wiesława (1947- ) 2445, 2752
Dobrzeniecki, Karol 2251
Dodd, Christina 2551
Dołęga-Mostowicz, Tadeusz (1898-1939) 2602–5
Domachowski, Roman (1940- ) 2741
Domagała, Ewa zob. Gogolewska-Domagała, Ewa
Dominik, Rafał Il. 2706
Dorosiewicz, Sławomir 2235
Dorosz, Andrzej Oprac. 2238
Doskonała chińszczyzna 2408
Doyle, Arthur Conan (1859-1930) 2552
Drake, Simon 2221
Drobiec, Łukasz 2375
Droga do światła 2606
Drozdowski, Marian Marek (1932- ) 2785
108
Du Boulay, Shirley 2347
Duchnik, Magdalena 2501
Dudek, Andrzej (1958- ) Fot. 2663
Dudek, Jerzy 2433
Dudek, Sandra Il. 2481
Durski, Teodor (1976- ) Il. 2609
Dutkiewicz, Mieczysław Tł. 2763
Dutko, Maciej 2236
Dylematy zarządzania 2132
Dylewski, Adam (1972- ) 2753–4
Dyrszka, Anna zob. Szawerna-Dyrszka, Anna
Dziamska, Dorota 2690–1
Dziedzic, Joanna Red. 2418
Dziewiecki, Marek (1954- ) 2618
Dzius, Ewa zob. Morycińska-Dzius, Ewa
Dzwonkowski, Robert 2333–4
Edukacja antydyskryminacyjna 2190
Egzamin na doradcę podatkowego 2227–9
Eisele, Monika 2681–3
Eisele, Monika Oprac. 2672
Elssamadisy, Amr (1970- ) 2108
Ende, Michael (1929-1995) 2687–9
Enoch, Suzanne 2553
Eodice, Lynne 2453
Etyka solidarności 2141
Europe and the world in the face of integration and disintegration processes 2208
Evans, Richard Paul 2554
Ewertowski, Janusz 2373
Excel 2109
Fabianowska, Małgorzata Tł. 2669
Fabiańska, Barbara Wybór 2787
Fabin, Marek Tł. 2352
Fajgielski, Paweł Przedm. 2289
Fakty i fikcje w żywieniu człowieka 2348
Fałtynowicz, Zbigniew (1954- ) Red. 2098
Fedorowicz, Małgorzata (1968- ) 2097
Fifty years with the Beatles 2456
Fijałkowski, Jerzy (1932- ) 2607
Filary, Stefan 2413
Filin, Serhij 2374
Filipkowski, Paweł 2336
Fischer, Gisela 2672
Fisher, Roger (1922- ) 2133
Flasza, Jan (1952- ) 2786
Flis, Iwona 2423
Florczak-Wątor, Monika (1977- ) 2249
Florkowska, Lucyna 2394
Foltynowicz, Zenon Red. 2322
Ford, Andrew (1957- ) 2110
Fortnum, Peggy Il. 2677
Franczak, Stanisław (1946- ) 2608
Frankiewicz, Maciej (1958-2009) 2787
Frączek, Agnieszka (1969- ) 2690–2
Friel, Joe (1943- ) 2466
Fruzińska, Justyna (1984- ) 2609
Fryz, Artur (1963- ) Red. 2614
Fučı́ková, Renáta (1964- ) Il. 2680
Gacek, Elżbieta Wybór 2624
Gackowska, Weronika 2420
Gackowski, Tomasz Red. 2418
Gajdzik, Bożena 2424
109
Gajewski, Łukasz 2222
Gałęzowski, Marek (1972- ) 2788
Gandecki, Andrzej Tł. 2674–5
Gara, Beata zob. Pinkiewicz-Gara, Beata
Garcia, Kami 2555
Gardocka, Teresa Red. 2281
Gaszyński, Wojciech Red. 2356
Gawecka, Agnieszka Tł. 2474
Gawron, Patryk Tł. 2099
Gawryluk, Barbara Tł. 2710
Gazda-Szewrańska, Patrycja Il. 2124
Gaziński, Radosław (1960- ) 2764
Gąsiorek, Krystyna 2252
Geryl, Patrick 2330
Giaro, Tomasz (1951- ) 2250
Giejło, Jacek 2169
Giełżecka, Monika Il. 2726
Gieysztor, Aleksander (1916-1999) Posł. 2766
Gifford, Clive (1966- ) Red. 2318
Gimpel, Scott E. 2126
Giono, Jean (1895-1970) Aut. oryg. 2573
Globalizacja, kryzys i co dalej? 2237
Globalny kryzys finansowy a rynek pieniężny w Polsce 2238
Gluza, Alicja zob. Wancerz-Gluza, Alicja (1956- )
Główne wartości uczelni wyższych w kontekście różnych kultur narodowych 2308
Gminne systemy energetyki odnawialnej 2320
Godlewski, Rafał 2275
Gogolewska-Domagała, Ewa 2610
Goldberg, Adie (1953- ) 2342
Goldfinger, Agata zob. Kunicka-Goldfinger, Agata
Golubski, Wiktor (1957- ) 2611
Gołębiowski, Romuald zob. Gozdawa-Gołębiowski, Romuald
Gołuch, Dorota Tł. 2546, 2548
Gonera, Paweł Tł. 2118
Gordin, Michael D. 2765
Gostkowska, Ewa zob. Bolińska-Gostkowska, Ewa
Gozdawa-Gołębiowski, Romuald 2510
Góralczyk, Jakub Tł. 2453
Góralski, Grzegorz 2335
Górczyński, Robert Tł. 2109
Górdziałek, Józef (1928- ) 2522
Górka, Maciej 2244
Górowski, Jan 2325
Graboń, Andrzej Tł. 2164
Grabowski, Jan (1882-1950) 2693
Graniczewski, Wojciech (1955- ) Tł. 2753
Grassini, Valentina Il. 2461
Grażyński, Andrzej Tł. 2105
Grądkowski, Grzegorz Tł. 2400
Grey, Tim 2111
Grogan, John (1957- ) 2191
Gromek-Illg, Joanna (1955- ) Wybór 2627
Grün, Anselm (1945- ) 2170
Gryglaszewska, Anna 2328
Grzegorczyk, Marzena 2487, 2508
Grzegorczyk, Paweł 2253
Grzegorzewicz, Małgorzata 2511
Grzegorzewska, Barbara (1947- ) Tł. 2577
Gschwind, Ludwig (1940- ) 2171
Gudowska, Irena 2405
Guibert, Françoise de (1970- ) 2349
Gunia, Magdalena 2112
110
Gurian, Michael Przedm. 2342
Guzik, Bartosz Red. 2283
Gwiazda, Blanka Tł. 2280
Gwiazda, Monika 2280
Haderlein, Ute 2670–1, 2681–3
Halbersztat, Anna Tł. 2466
Halczuk, Marek Tł. 2727
Halej, Lucyna 2488–91
Hanc, J. Wybór 2653
Handelsman, Marceli (1882-1945) 2766
Hanusz, Halina 2467
Harasimczyk, Jerzy Henryk (1954- ) Red. 2791
Hawthorn, Philip 2694
Heide, Leo 2612
Heidrich, Zbigniew Red. 2376
Heinzl, Frank 2746–8
Henley, Virginia 2556
Herbke, Stefan 2746–8
Hernik, Agata Tł. 2686
Heseltine, Richard 2404
Hikiert, Anna Tł. 2556
Hoekman, Robert 2113
Hogan, Kevin (1961- ) 2134, 2192
Hogwood, Christopher (1941- ) 2457
Hołyst, Brunon (1930- ) 2254
Homa, Magdalena zob. Ankiel-Homa, Magdalena
Hope, Paco 2114
Hurtaut, Pierre Thomas Nicolas (1719-1791) 2557
Ichnowska, Katarzyna 2789
Ichnowski, Maksymilian (1909-1974) 2789
Iglicka, Krystyna 2187
Ignatowska, Iwona zob. Jaroszewska-Ignatowska, Iwona
Illg, Jerzy (1950- ) Wybór 2626
Illg, Joanna zob. Gromek-Illg, Joanna (1955- )
Ilustrowana encyklopedia nauki 2318
Imosa, Michał (1952- ) Il. 2633
Ingulstad, Frid (1935- ) 2558–61
Innovativity of enterprises and product quality 2425
Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku 2239
Inwentaryzacja 2255
Iść przed siebie 2613
Iwanowska, Aleksandra (1954- ) Wybór 2180
Jabłoński, Witold (1957- ) Tł. 2550
Jagodziński, Henryk M. 2160
Jaguś, Andrzej 2755
Jałowiecki, Bohdan (1934- ) 2436
Jama, Barbara 2424
Janas, Marta zob. Łuczak-Janas, Marta
Janaszek, Katarzyna Red. 2212
Janczarski, Czesław (1911-1971) 2695
Janek, Teresa Wybór 2181
Janicka, Iwona 2309
Janik, Magdalena zob. Praczyńska-Janik, Magdalena (1984-)
Janiszewska, Aleksandra Red. 2428
Jankowska-Lamcha, Dorota Tł. 2582
Januszewska, Hanna (1905-1980) 2696
Jarniewicz, Jerzy (1958- ) Red. 2456
Jaroszewska-Ignatowska, Iwona 2256
Jaruzelski, Wojciech (1923- ) 2790
Jasińska, Elżbieta (1952- ) Tł. 2533
Jasiński, Radosław 2375
111
Jaszczurowska, Maria Tł. 2724
Jaworska, Ewa 2742–3
Jaworski, Piotr 2742–3
Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona? 2193
Jeffries, Sabrina 2562
Jeleń, Alina 2409
Jesionowski, Dariusz 2759
Jewtuchowicz, Aleksandra Red. 2271
Język architektury krajobrazu 2437
Język polski dawnych Kresów Wschodnich 2492
Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa 2493
Język, ucho i oko 2614
Jońca, Rafał Tł. 2102
Józefiok, Adam 2115
Judt, Tony (1948- ) 2767
Jung, Milka Tł. 2463
Juraszek, Dawid Tł. 2549
Jurkiewicz, Anna (1971- ) 2615
Jyż, Gabriela 2287
Kachnic, Jolanta (1970- ) 2450
Kacprzak, Agnieszka 2257
Kacprzak, Lech Red. 2201
Kaczmarek, Daniel Tł. 2104
Kaczmarek, Ilona Red. 2641
Kaczorowski, Sławomir Tł. 2318
Kalata, Mariusz Tł. 2197
Kaleta, Andrzej Red. 2430
Kalinowska, Elżbieta Tł. 2579
Kalisz, Tomasz 2258
Kanios, Anna 2304
Kapitalne możliwości - jak znaleźć pracę z pomocą funduszy unijnych 2223
Karasek, Krzysztof (1937- ) 2616
Karłowska, Katarzyna Tł. 2572
Karsznia, Maciej 2230
Kasdepke, Grzegorz (1972- ) 2697
Käsler, Dirk 2183
Kasprzak, Antonina Tł. 2465
Kasprzycki, Rafał R. 2259
Kaszok, Agnieszka Oprac. 2263
Kawala, Beata (1965- ) Red. 2367
Kędziora, Zdzisław 2321, 2324
Kęty na dawnych pocztówkach 2446
Kicior, Krzysztof zob. Rychlicki-Kicior, Krzysztof
Kiedrowicz, Piotr 2698
Kiełkowska, Małgorzata Red. 2477
Kiełkowski, Jan Red. 2477
Kiełtyka, Leszek (1953- ) Red. 2131
Kierunki przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych 2376
Kiesz, Stefan 2260
Kisilowska, Helena (1944- ) Red. 2275
Kittel, Elżbieta zob. Zawadowska-Kittel, Elżbieta (1953- )
Klâbanaŭ, Dzmı̀tryj Felı̀ksavı̀č (1977- ) 2494
Klamann, Marcin 2259
Klejnowski, Krzysztof 2321, 2324
Kleszcz, Ewa Tł. 2410
Klimasara, Anna Tł. 2549
Klimkowska, Lucyna 2313
Kłobukowski, Michał (1951- ) Tł. 2575–6
Kłoda, Zbigniew 2278
Kłos, Agnieszka Il. 2712, 2715
Kłóska, Iwona 2219
Kmieciak, Małgorzata zob. Wiatr-Kmieciak, Małgorzata
112
Knopf, Andrzej (1970- ) 2617
Kobieta we współczesnym społeczeństwie 2194
Kochan, Anna Wyd. 2639
Kochan, Zdzisław 2350
Kodeks drogowy 2261
Kodeks postępowania karnego 2262
Kodeks spółek handlowych 2263
Kolasa, Jan (1926- ) Red. 2295
Kolaszewski, Andrzej 2468
Kolc, Katarzyna 2735
Koleje świata 2414
Kolibski, Marek 2231
Kołakowska, Agnieszka (1960- ) Red. 2161
Kołakowski, Leszek (1927-2009) 2161
Kołodko, Grzegorz W. (1949- ) Red. 2237
Kołudzki-Stobbe, Romuald 2449
Komada, Aleksandra 2501
Komorowska, Ewa Red. 2493, 2515
Kompleksowe badania ruchu 2415
Komunikacja i jakość w zarządzaniu 2135–6
Konieczny, Marta zob. Libik-Konieczny, Marta
Konieczny, Robert (1967- ) 2335
Konopnicka, Maria (1842-1910) 2699
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2264
Konturek, Stanisław (1931- ) 2351
Koob, Andrew (1976- ) 2352
Kopacki, Andrzej (1959- ) Tł. 2770
Kopociński, Dariusz Tł. 2547
Koronkiewicz, Paweł (1973- ) Tł. 2119, 2126
Korpak, Bartłomiej 2467
Korycka-Zirk, Milena 2251
Korzekwa, Magdalena (1989- ) 2618
Kosacka-Łędzewicz, Dorota 2232
Koschalka, Ben Tł. 2443
Kosmala, Marek Red. 2440
Kossowska, Irena Red. 2434
Koszty, jakość i wyniki w ochronie zdrowia 2353
Kot, Anna Oprac. 2652
Kowadło-Przedmojska, Irena Tł. 2580
Kowal, Adam 2768
Kowal, Wiesława Il. 2646
Kowalczyk, Krystyna Tł. 2680
Kowalczyk, Krzysztof (1971- ) Red. 2211
Kowalczyk, Maciej Oprac. 2428
Kowalczyk, Marcin Tł. 2133
Kowalska, Dorota Red. 2492
Kowalska, Samanta Red. 2524
Kowalski, Robert Wybór 2587
Kozicka-Borysowska, Żaneta Red. 2515
Kozierkiewicz, Adam 2343
Kozłowska, Iwona zob. Czaplicka-Kozłowska, Iwona
Kozłowska, Urszula (1958- ) 2700
Kozłowska-Wojciechowska, Małgorzata 2344
Kozłowski, Andrzej Józef 2265
Kozub, Marian 2206
Kozubska, Marta 2488–91, 2495, 2498, 2521
Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych 2240
Krajewska, Milada 2496
Krajewska, Paula 2497
Krajniewska, Marika 2619
Krasnowolski, Piotr Tł. 2443
Krawczyk, Ewa 2488–91, 2495, 2498
113
Krawczyński, Edward 2116
Krawiec, Franciszek 2216
Krella-Moch, Aneta Il. 2731
Kremer, Małgorzata Wybór 2179
Król, Tadeusz (1960- ) 2448
Król, Tomasz 2266
Królewska wieś 2791
Królikowski, Janusz (1950- ) 2302
Krucka, Barbara 2499
Kryminalistyka dla prawa, prawo dla kryminalistyki 2267
Krzeptowska, Maria Magdalena 2172
Krzynówek, Jerzy 2257
Krzyżanowski, Henryk (1946- ) 2500
Książek, Marek 2268
Księga przychodów i rozchodów 2010/2011 2269
Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji 2769
Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej 2310
Kubalewska, Magdalena Tł. 2137
Kubas, Sebastian 2249
Kubiak, Jolanta Tł. 2153
Kubiak, Katarzyna 2523
Kubica, Diana 2501
Kubisiak, Aleksandra Wybór 2787
Kubot, Zdzisław (1948- ) 2282
Kucharczyk, Ewa zob. Bończak-Kucharczyk, Ewa
Kuchnia włoska 2410
Kuczkowski, Wojciech (1930- ) 2756
Kuczur, Tomasz Red. 2208
Kuczyńska-Szymala, Daria Tł. 2192
Kud, Zuzanna (1969- ) Il. 2629
Kujawa, Barbara 2486
Kulesza-Damaziak, Beata Il. 2690–1
Kulińska, Urszula zob. Ruzik-Kulińska, Urszula
Kunert, Andrzej Krzysztof (1952- ) 2792
Kunicka-Goldfinger, Agata 2184
Kuniszewska, Katarzyna zob. Bielińska-Kuniszewska, Katarzyna
Kurland, Lynn 2563–5
Kurtz, John (1955- ) Il. 2701
Kusiak, Łukasz 2185
Kuszewski, Krzysztof 2470
Kwapiszewski, Józef 2502
Kwiatkowska, Alina Red. 2456
Kwiatkowska, Wiesława Red. 2769
Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Violetta Red. 2267
Lachowicz, Feliks (1885-1941) 2449
Lakhani, Dave (1965- ) 2134
Lamcha, Dorota zob. Jankowska-Lamcha, Dorota
Langbein, Walter-Jörg (1954- ) 2411
Lange, Tadeusz Wojciech (1952- ) Tł. 2558
Lareau, William 2137
Lauk, Jolanta 2303
Lawrenz, Cornelia 2414
LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2241
Lebecka, Magdalena 2459
Ledóchowicz, Ewa Tł. 2781
Lee, Kyong Myong (1939- ) 2469
Lee, Quinlan B. 2701
Lenartowicz, Barbara 2744
Leoniak, Zbigniew (1952- ) 2620
Leśniewska, Maria (1916-1990) Tł. 2584
Lewandowska, Anna Red. 2322
Lewandowska, Hanna 2138
114
Libik-Konieczny, Marta 2335
Lindenbaum, Pija (1955- ) 2702
Lindenbaum, Pija (1955- ) Il. 2710
Lindgren, Astrid (1907-2002) 2703
Lipnik, Wanda Oprac. 2183
Lis, Joanna Red. 2353
Lisiecka, Sława (1947- ) Tł. 2183
Lisowska, Anna Tł. 2577
Lisowski, Paweł 2406
Liszcz, Teresa (1945- ) 2270
Lompart, Aleksandra Red. 2193
London, Julia 2566
Longchamps de Bérier, Franciszek (1912-1969) 2250
Lubaś, Marcin Red. 2202
Lubowiecka, Irmina Tł. 2111
Ludwikowska, Jolanta Il. 2600, 2699
Lutczyn, Edward (1947- ) Il. 2736
Łada, Robert Tł. 2181
Łapkowski, Andrzej Tł. 2777
Łaszcz, Jacek Tł. 2535
Łączyńska, Monika Oprac. 2320
Łędzewicz, Dorota zob. Kosacka-Łędzewicz, Dorota
Łomnicki, Adam (1935- ) 2325
Łódzka metropolia 2271
Łuba-Wróblewska, Joanna Oprac. 2464
Łucka, Teresa (1959- ) 2621
Łuczak, Agnieszka 2503
Łuczak, Henryk (1943- ) 2173
Łuczak-Janas, Marta Tł. 2342
Łuka, Daniel Red. 2159
Łupicka, Anna 2139
Łuszczyńska, Wiesława zob. Dobrowolska-Łuszczyńska, Wiesława (1947- )
Machay, Magdalena Tł. 2368, 2412
Machnik, Marcin Tł. 2452
Machnik, Tadeusz Wybór 2181
Maciaszek, Justyna Red. 2194
Maciejewski, Paweł 2117
Macke, Jerzy 2470
Mais, Helmut 2390
Majszczyk, Jerzy Tł. 2404
Makarewicz, Irena Tł. 2567
Makiewicz, Małgorzata 2423
Maksymiuk, Kamil Tł. 2150
Maksymowicz, Piotr Tł. 2551
Makuszyński, Kornel (1884-1953) 2704
Malaga, Krzysztof 2217
Malesiński, Krzysztof 2388
Maleszka, Andrzej (1955- ) 2705
Malinowska, Janka 2706
Malinowska, Mirosława (1968- ) 2743
Malinowska-Petelenz, Beata Il. 2488–91
Malinowski, Andrzej (1934- ) 2354
Małecki, Jakub (1982- ) 2622
Małek, Eliza (1945- ) 2518
Małek, Urszula 2768
Mamcarz, Artur 2365
Márai, Sándor (1900-1989) 2567
Marchaj, Czesław A. (1918- ) 2471
Marcinkowski, Adam (1942- ) 2209
Marek, Maria 2272
Mariański, Janusz (1940- ) 2162
Marie de la Visitation 2174
115
Markiewicz, Tomasz 2355
Markowski, Mariusz 2377
Markowski, Tadeusz (1954- ) Tł. 2765
Marszałek, Jan 2378
Marszałek, Maciej Red. 2205
Marti, Mollie Weighner 2134
Martin, Kat (1947- ) 2568
Martin, Robert C. 2118
Maślanka, Jerzy (1942- ) 2623
Matematyka 2326
Materiały II Seminarium Koła Naukowego ”Żyjesz w środowisku” działającego przy kierunku Inżyniera Środowiska PWSZ im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2323
Materski, Edward (1923- ) Wybór 2181
Matthews-Brzozowska, Teresa Red. 2367
Mazurkiewicz, Marcin Maciej Tł. 2708
McFedries, Paul 2119
McLaughlin, Michael 2102
Meddaugh, Susan 2707–8
Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof 2356
Melanowicz, Mikołaj (1935- ) Tł. 2532
Mendrala, Danuta 2120
Meryk, Radosław Tł. 2114
Meston, Cindy M. 2151
Meszczyński, Marcin Red. 2289
Metoda architektury krajobrazu 2438
Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego 2205
Michalik, Halina Tł. 2544–5
Michniewska, Joanna zob. Więcław-Michniewska, Joanna
Mieczkowski, Grzegorz (1940- ) 2391
Mierzejewski, Donat Jerzy (1959- ) 2209
Między nami poetami 2624
Migdalska, Grażyna 2504–7
Milczarek, Krzysztof 2625
Miler, Krystyna zob. Bodnar-Miler, Krystyna
Miller, Katarzyna 2152
Mills, Harry (1950- ) 2195
Milson, Fred 2397
Miłosz, Czesław (1911-2004) 2626–7
Minczakiewicz, Elżbieta Maria 2357
Minich-Baranowska, Maria 2273
Miosga, Jerzy (1972- ) 2709
Miscellanea (między-) kulturowe 2524
Misiorek, Tomasz Tł. 2451
Mizgała, Agnieszka 2508
Młynarczyk, Grażyna 2741
Moch, Aneta zob. Krella-Moch, Aneta
Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu 2416
Modrzejewski, Arkadiusz (1976- ) Red. 2208
Modzelewska, Agnieszka Tł. 2581
Molisak, Alina (1963- ) Red. 2527
Morawiecki, Jędrzej (1977- ) 2163
Morkis, Grażyna 2242
Morycińska-Dzius, Ewa Tł. 2330
Moskal, Magdalena (1979- ) 2757
Mostowicz, Tadeusz zob. Dołęga-Mostowicz, Tadeusz (1898-1939)
Moszkowicz, Krystyna Red. 2430
Mościcki, Krzysztof Piotr Red. 2241
Motowilczuk, Izabela 2274
Mróz, Jolanta Il. 2124
Mróz, Mariusz Il. 2709
Mróz, Monika Tł. 2560
Müller, Herta (1953- ) 2569–70
116
Multańska, Małgorzata 2486
Musiał, Józef Wstęp 2337
Mysłowski, Jaromir 2379
Myśliwski, Wiesław (1932- ) 2628
Na pograniczu ”nowej Europy” 2196
Naczyńska, Zuzanna Tł. 2716
Narożna, Magdalena Oprac. 2320
NDiaye, Marie (1967- ) 2571
Neumann, Reiner (1956- ) 2197
Niciński, Leszek (1948- ) Il. 2591, 2654
Niedźwiecka, Barbara 2509
Niedźwiecki, Ryszard 2206
Niemczyk, Andrzej 2426
Nieruchomości 2275
Niesiobędzki, Wiesław Wybór 2587
Nilsson, Moni (1955- ) 2710
Nolan, Clancy Red. 2574
Nosecka, Bożena 2242
Nosowska, Dorota 2525
Nowa gramatyka angielska w ćwiczeniach 2510
Nowacka, Ewa (1934- ) 2711
Nowak, Agata Il. 2700, 2713, 2733
Nowak, Agnieszka Tł. 2151
Nowak, Anna Mirosława (1936-2009) 2629
Nowak, Jacek (1964- ) Red. 2202
Nowak, Jerzy Robert (1940- ) 2210
Nowak, Krzysztof Paweł 2630
Nowak, Magdalena zob. Żardecka-Nowak, Magdalena
Nowak, Marcin Oprac. 2261
Nowak, Witold M. Przedm. 2145
Nowakowska, Jadwiga 2241
Nowe słownictwo polskie 2511
Nowicka, Joanna 2276
Nowicki, Artur Il. 2719
Nowicki, Dariusz (1961- ) 2469
Nowińska, Ewa (1948- ) 2277
Nowotka, Wiktor T. Tł. 2397
Nowotny, Izabella 2752
Nurowska, Maria (1944- ) 2631
Nyczaj, Stanisław (1943- ) Red. 2624
Oates, Joyce Carol (1938- ) 2572
Oblicza współczesnego terroryzmu 2211
Ochmańska, Aleksandra 2632
Ochwanowski, Adam (1952- ) 2633
Oglęcka, Anna zob. Bezpiańska-Oglęcka, Anna
Olak, Grzegorz 2426
Olejnik, Krzysztof 2417
Olszańska, Maria (1915-2003) Tł. 2703
Olszewska, Grażyna 2481
Olszewska, Małgorzata (1976- ) 2757
Olszewski, Bogdan 2232
Olszewski, Leon (1940- ) Red. 2239
Olszówka, Piotr Oprac. 2643
Ono, Yo N Nko Wstęp 2455
Opala, Renata 2712–3
Oracle Database 11g 2121
Orłowski, Jacek Red. 2289
Osiecka, Agnieszka (1936-1997) 2714
Ossowska, Helena 2483
Ostrowska, Agnieszka Tł. 2670–2, 2681–3
Ostrowska, Bronisława (1881-1928) Tł. 2578
Ostrowska, Ewa (1907-1977) 2715
117
Ostrowski, Andrzej 2472
Owsicki, Adam 2374
Ożóg, Krzysztof (1956- ) 2442–4
Pachocki, Krzysztof Tł. 2166
Pacholczyk, Tadeusz 2311
Paczkowski, Przemysław Red. 2145
Pagnol, Marcel (1895-1974) 2573
Pająk, Kazimierz (1953- ) 2209
Pajek, Anna Tł. 2568
Paleń, Anna zob. Witkowska-Paleń, Anna
Panasiuk, Andrzej 2278
Panek, Edyta Tł. 2170, 2480
Panfilov, E. V. 2380
Papadopoulos, Linda (1971- ) 2153
Parent, Nancy 2716
Pasternak, Jacek Il. 2685
Paszylk, Bartłomiej (1975- ) 2460
Pater, Zbigniew (1965- ) 2387
Patterson, Ellie 2717–8
Pawel, Szarlota (1950- ) Il. 2696
Pawlak, Romuald (1967- ) 2634
Pawłowski, Rafał 2473
Pelle, Ewa 2741
Perkowski, Jan Red. 2435
Perspektywy ochrony zdrowia 2358
Petelenz, Beata zob. Malinowska-Petelenz, Beata
Petryk, Michał Tł. 2536
Piątkowska, Renata (1958- ) 2719–20
Piekarczyk, Adam 2375
Pietryka, Barbara Il. 2608
Pietrzak, Wiesław B. 2381
Pietrzyk, Bartłomiej Tł. 2762
Piękosz, Artur 2327
Pilecki, Jerzy 2449
Pilipiuk, Andrzej (1974- ) 2186
Piliszewska, Anna (1966- ) 2635
Pinkiewicz-Gara, Beata Oprac. 2780
Piotrowska, Agnieszka Lubomira Tł. 2583
Piotrowski, Andrzej 2279
Pisula, Ewa 2359
Piwek, Adam Red. 2780
Piwowarski, Marcin (1972- ) Il. 2697
Podbielkowski, Maciej 2184
Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje 2339
Pojazdy szynowe 2398–9
Pol, Paulina Tł. 2746–8
Polkowski, Jan (1953- ) 2636
Pollack, Martin (1944- ) 2770
Polska wersja kwestionariusza SF-36v2 do badania jakości życia 2154
Pomianowski, Jerzy (1921- ) Tł. 2773–5
Pomykalska, Bożyna 2427
Ponczek, Rajmund (1958- ) 2637
Poniedziałek, Ewelina Red. 2524
Popularna encyklopedia 2100
Porębski, Zbigniew Il. 2621
Postawy religijno-społeczne mieszkańców Diecezji Płockiej 2175
Poujol, Jacques (1944- ) 2158
Powiem ci, jak cię kocham 2574
Poznaję różne pojazdy 2721
Półtorak, Agata Il. 2481
PR w RP, czyli Dwadzieścia lat polskiej branży public relations 2418
Praczyńska-Janik, Magdalena (1984-) Tł. 2566
118
Prarat, Waldemar 2793
Prasek, Cezary 2794
Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce 2280
Prawelska-Skrzypek, Grażyna (1950- ) 2312
Prawna ochrona zabytków 2281
Prawo pracy 2282
Prawo wobec wyzwań współczesności 2283
Precigs, Katarzyna Tł. 2701
Price, Jason 2122
Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje 2382
Prokopowicz, Dariusz 2226
Promińska, Urszula 2277
Prylińska, Ewa 2503
Przedmiot architektury krajobrazu 2439
Przedmojska, Irena zob. Kowadło-Przedmojska, Irena
Przedsiębiorczość po polsku 2428
Przybył, Anna 2303
Przygody Mikołaja 2722
Psinas, Martin E. 2104
Ptak, Magdalena 2512
Puda, Maria zob. Baron-Puda, Maria
Purska, Anna Tł. 2665–7, 2717–8, 2721
Pustuła, Hanna Tł. 2537
Pyć, Kazimierz Wojciech Oprac. 2323
Pytasz, Zbigniew 2300
Raczyńska-Styczek, Krystyna 2272
Radczak, Barbara Tł. 2539, 2543
Radkiewicz, Żaneta Il. 2698
Radomska, Marzena Tł. 2461
Raduszewski, Michał (1981- ) 2795
Raiman, Marcin Tł. 2447
Raisin, Lydie 2474
Rajczakowski, Krzysztof Oprac. 2780
Rakuś, Anna Wybór 2629
Rankin, Marianne 2347
Ratinckx, Gino 2330
Ratuszniak, Aleksandra 2504–7
Ratyński, Stanisław 2638
Redlich, Jerzy Tł. 2772
Redmerski, Paweł 2117
Reinterpreting the past 2434
Rej, Mikołaj (1505-1569) 2639
Repetowska, Grażyna 2640
Reszelska, Olga Il. 2728
Reynolds, Garr 2198
Richert, Magdalena Tł. 2559
Rieger, Janusz (1934- ) Red. 2492, 2513
Rogalska, Elżbieta Red. 2429
Rogers, Gerald Il. 2159
Rogóż, Marcin Tł. 2122
Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego 2435
Romanowicz, Robert Il. 2734
Romanse naszych czytelników 2641
Ronka-Chmielowiec, Wanda 2760
Ropel, Henryka 2758
Rosenau, Alicja Tł. 2569
Rosik, Mariusz (1968- ) 2176
Ross, Alexander (1962- ) 2197
Ruch, Peter 2400
Rudnicka, Krystyna (1932- ) 2526
Rumińska, Joanna Tł. 2762
Rusak, Stanisław (1947- ) 2771
119
Rushdie, Salman (1947- ) 2575–6
Rusinek, Michał (1972- ) Tł. 2677–8
Rutkowski, Krzysztof (1953- ) Tł. 2557
Ruzik-Kulińska, Urszula Tł. 2319
Rychel, Piotr (1962- ) Il. 2697
Rychlicki-Kicior, Krzysztof Tł. 2127
Rygała, Edward 2300
Rykowska, Magdalena Tł. 2317
Rymaszewska, Grażyna Il. 2641
Rzętała, Mariusz 2755
Sabak, Agnieszka Oprac. 2643, 2646
Sagalara, Leszek Tł. 2107
Sakiewicz, Tomasz (1967- ) 2723
Salij, Jacek (1942- ) Wstęp 2172
Salus, Maria Wybór 2624
Sałbut, Bartosz Tł. 2101, 2221
Samodulski, Marcin Tł. 2454
Samsel, Dorota Tł. 2174
Sancewicz, Stanisław 2383
Sandberg, Steve zob. Sem-Sandberg, Steve (1958- )
Sandidge, Deborah 2454
Sardá y Salvany, Félix (1844-1916) 2177
Satro, Marcin Tł. 2316
Sawicki, Zbigniew (1951- ) 2642
Schabert, Werner Red. 2414
Schlichtholz, Beata 2360
Schmidt, Łukasz Tł. 2130
Schmitt, Éric-Emmanuel (1960- ) 2577
Schoen, Joanna Tł. 2668
Schrahe, Christoph 2746–8
Schwob, Marcel (1867-1905) 2578
Scott, Kieran (1974- ) 2724
Seghers, Jan (1958- ) 2579
Sejneńszczyzna w obiektywie profesjonalistów i amatorów 2758
Selected logistical problems in assurance of products quality 2140
Selected problems of products ecology 2322
Sem-Sandberg, Steve (1958- ) 2580
Seminaria Lucieńskie 2008-2009 2212
Seremak-Bulge, Jadwiga 2242
Sęk, Ewelina 2124
Shindler, Ramon Tł. 2753
Sidor, Monika 2213
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) 2643–6
Sienkiewicz, Piotr (1945- ) Red. 2205
Sierakowski, Sławomir Wstęp 2580
Sikora, Mirosław 2796
Sikorska, Magdalena Tł. 2565
Silverberg, Robert (1935- ) 2581
Skalska, Katarzyna Tł. 2702, 2729
Skalska, Maria Tł. 2203
Skórzyńska, Izabela 2199
Skrabalak, Witold Maria (1930- ) 2214
Skrzypek, Grażyna zob. Prawelska-Skrzypek, Grażyna (1950- )
Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 2200
Skwark, Dorota 2725–6
Sławik, Karol 2284
Sławińska, Krystyna Tł. 2571
Słomska, Anna zob. Wawrzonkiewicz-Słomska, Anna (1973- )
Słomski, Wojciech (1969- ) Red. 2141
Smagowicz, Monika zob. Szczucka-Smagowicz, Monika
Small, Bertrice 2582
Smith, Marilyn Dix Red. 2353
120
Smółkowa, Teresa Red. 2511
Snopkiewicz, Jacek (1942- ) 2647
Sobczak, Jacek Red. 2281
Sobiecki, Jerzy Robert 2384
Sobocka-Szczapa, Halina Red. 2132
Sobolewska, Agnieszka Tł. 2341
Soczyński, Alfons (1940- ) 2648
Sokołowski, Krzysztof Tł. 2581
Sokół, Maria 2123
Solińska, Ewa 2458
Solonin, Mark Semenovič (1958- ) 2772
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008) 2773–5
Sołtys, Jarosław Tł. 2158
Sopoćko, Konstanty (1903-1992) Il. 2693
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955- ) 2583
Sosnowski, Adam Tł. 2444
Sosnowski, Leszek (1948- ) Oprac. 2442–4
Speakman, James (1968- ) 2192
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie 2201
Społeczne tworzenie miejsc 2202
Spradlin, Michael P. 2727
Spychał, Krzysztof Il. 2481
Spytek-Bandurska, Grażyna 2256
Stachowicz-Stanusch, Agata Red. 2308
Stachowski, Sebastian Tł. 2730
Staltmaier, Gregor 2746–8
Stangel, Karolina Tł. 2538
Staniec, Iwona Red. 2310
Stankiewicz-Chatys, Anna 2124
Stanulewicz, Danuta Red. 2493
Stanusch, Agata zob. Stachowicz-Stanusch, Agata
Starkey, David (1945- ) 2776
Starnawska, Maria zob. Wesołowska-Starnawska, Maria
Starnawski, Witold 2186
Staroszczyk, Magdalena Tł. 2732
Starz, Maria Tł. 2563
Starzyński, Stanisław (1853-1935) 2285
Staszewski, Rafał Marek Red. 2358
Steczek-Czerniawska, Elżbieta Oprac. 2323
Stefański, Andrzej Tł. 2102
Stępiński, Włodzimierz (1949- ) 2764
Stilton, Geronimo 2461
Stobbe, Romuald zob. Kołudzki-Stobbe, Romuald
Stohl, Margaret 2555
Stopa, Krzysztof Red. 2159
Strączyński, Jerzy 2361
Strękowska-Zaremba, Małgorzata (1960- ) 2728
Studia nad polszczyzną kresową 2513
Styczek, Krystyna zob. Raczyńska-Styczek, Krystyna
Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej wiedzy 2429
Stypka, Alicja 2514
Substyk, Marek 2331
Suchanow, Klementyna (1974- ) Tł. 2684
Suchecka, Agnieszka 2286
Sufin, Michał Tł. 2722
Sulewski, Jerzy 2385
Sumera, Iwona Tł. 2347
Susso, Eva (1956- ) 2729
Suvorov, Viktor (1947- ) 2777
Swenson, Delaine R. Tł. 2280
Sylwestrzak, Hubert (1933-2009) 2450
Symes, Tanya 2107
121
Synowiecki, Józef Red. 2336
Szafran, Maria (1946- ) 2649
Szajkowska, Julia Tł. 2198
Szajkowski, Paweł Tł. 2113
Szawerna-Dyrszka, Anna Wybór 2589
Szczapa, Halina zob. Sobocka-Szczapa, Halina
Szczepaniak, Mikołaj Tł. 2108
Szczepański, Janusz Tł. 2776
Szczęsny, Wiesław 2233
Szczucka-Smagowicz, Monika 2504–6
Szegedi, Katalin (1963- ) 2730
Szeląg, Andrzej 2125
Szeliga, Marcin 2120
Szeremiota, Przemysław Tł. 2121
Szewc, Andrzej (1945- ) 2287
Szewcowa, Klaudia (1949- ) 2155
Szewrańska, Patrycja zob. Gazda-Szewrańska, Patrycja
Szlachcic, Aleksandra 2351
Szołdrski, Władysław (1884-1971) 2178
Szulborski, Eugeniusz (1938- ) 2650
Szulczewska, Barbara Red. 2437–9
Szumański, Marek Red. 2437–9
Szwaja, Tomasz Tł. 2746–8
Szwed, Tomasz (1952- ) 2731
Szychta, Elżbieta Red. 2402
Szykulski, Józef 2738
Szymala, Daria zob. Kuczyńska-Szymala, Daria
Szymczak, Wiesław 2188
Szymczyk, Alina (1951- ) Wstęp 2586, 2606
Szyszkowska, Maria (1937- ) 2142
Ślady obecności 2527
Śmigielska, Krystyna 2651
Śnieżkowska-Bielak, E. Wybór 2653
Środa, Krzysztof (1959- ) Tł. 2441
Świat Słowian w języku i kulturze 2515
Świąteczne opowieści 2732
Świątek, Lucjan 2338
Świderska, Barbara Tł. 2457
Świderska, Joanna Red. 2224
Świdwiński, Piotr 2468
Świeboda, Halina Red. 2205
Święcka, Krystyna 2288
Świtalski, Tomasz Piotr Il. 2698
Tabakowska, Elżbieta Tł. 2762
Tak niezmienna jesteś... 2652
Talacha, Ewa Oprac. 2797
Talaga, Zbigniew 2116
Talar, Witold 2401
Talik, Jacek 2778
Tarczyńska, Anna Maria Tł. 2694
Tarnas, Barbara Tł. 2411
Taylor, Charles (1931- ) Red. 2318
Technika Świetlna ’2010 2392
Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego 2336
Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego 2433
Teluk, Tomasz (1974- ) 2386
Tematy egzaminacyjne (przykładowe) dla kandydatów na biegłych rewidentów 2421
Teoria pomiaru kapitału i zysku 2218
Terer, Henry Tł. 2446
Teresa z Kalkuty (bł. ; 1910-1997) 2179
Terlinden, Myriam 2156
122
Tikhanov, Galin (1964- ) 2143
Timofiejew, Aleksander 2393
Tofil, Arkadiusz 2387
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 2584
Toma, Piotr 2778
Tomasik, Przemysław 2362
Tomczak, Łukasz (1969- ) 2516
Tondo, Clovis L. 2126
Tournyol du Clos, Guy (1939- ) 2164
Towpik, Edward 2363
Tripp, Franz J. (1915-1978) Il. 2687–8
Trojan, Anna Tł. 2103, 2106
Trych, Zyta (1931- ) Wybór 2624
Trzeciak, Jacek 2778
Turczyn, Ryszard Tł. 2745
Turzański, Leszek 2321, 2324
Tuwim, Julian (1894-1953) 2733
Twardowski, Jan (1915-2006) 2180
Twoje miasto w moich oczach 2447
Tymburski, Michał 2231
Uglorz, Marek Jerzy (1964- ) 2165
Uklański, Jerzy Red. 2212
Ulicka, Danuta (1956- ) Red. 2143
Ullman, Larry E. (1972- ) 2127
Umocnił wielu miłością katechezy 2181
Urbańczyk, Andrzej (1936- ) 2403, 2475–6
Urbańska, Renata 2517
Urbański, Jarosław (1909-1981) 2337
Ustawa o ochronie danych osobowych 2289
Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów 2290
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 2291
Vall, Michał du (1952- ) 2277
Vignod, Jean-Philippe zob. Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958- )
Vogt, Matthias 2745
W zasłonach słów odsłony 2653
Wachowicz, Barbara (1937- ) 2215
Walas, Zofia 2654
Walaszczyk, Jan (1944- ) 2394
Walczak, Jacek Red. 2431
Walther, Ben 2114
Waltoś, Jacek (1938- ) Il. 2636
Wancerz-Gluza, Alicja (1956- ) Tł. 2707
Warto zapytać o kulturę 2098
Wasilewski, Kazimierz Il. 2643
Wasiuczyńska, Elżbieta (1966- ) Il. 2714
Wasiuta, Sebastian Red. 2516
Waśko, Zbigniew Tł. 2454
Wawak, Tadeusz (1946- ) Red. 2135–6
Wawrzonkiewicz-Słomska, Anna (1973- ) 2144
Wawrzyńczyk, Jan (1944- ) 2518, 2528
Way, Steve 2368, 2412
Wąsik, Iwona 2313
Wąsowska, Marta Tł. 2751
Wątor, Monika zob. Florczak-Wątor, Monika (1977- )
Wechterowicz, Przemysław 2734
Welik, Grzegorz (1962- ) 2797
Wellness and support in good health and sickness 2364
Wełnicki, Marcin 2365
Wermuth, Verena (1956- ) 2203
Werner, Grzegorz Tł. 2110
Wesołowska-Starnawska, Maria 2186
123
Węcowski, Marek (1969- ) 2779
Węcowski, Piotr (1972- ) 2779
Wiatr-Kmieciak, Małgorzata 2519–20
Wielgosz, Edyta Tł. 2340, 2676
Wielka encyklopedia gór i alpinizmu 2477
Wielki atlas narciarski 2746–8
Więcek, Bogusław Red. 2435
Więcław-Michniewska, Joanna 2739
Wikieł, Barbara red. 2326
Wikland, Ilon (1930- ) Il. 2703
Wiktor, Henryk Red. 2346, 2364
Wiliński, Paweł Red. 2283
Wilk, Maria 2116
Williams, Derek (1945- ) Wybór 2159
Winkler, Piotr (1964- ) 2182
Wirga, Zdzisław 2478
Wiśniewska, Anna (1953- ) 2735
Wiśniewska, Monika zob. Wyrwas-Wiśniewska, Monika
Witczak, Joanna Red. 2432
Witkowska, Magda Tł. 2195
Witkowska-Paleń, Anna Red. 2194
Witkowski, Wojciech (1939- ) 2736
Wnukowska, Katarzyna 2314
Wojciechowska, Dorota Wybór 2613
Wojciechowska, Małgorzata zob. Kozłowska-Wojciechowska, Małgorzata
Wojciechowska, Paulina Tł. 2746–8
Wojnakowski, Ryszard Tł. 2687–9
Wojnicz, Przemysław 2292
Wojtas, Andrzej (1949- ) 2655
Wolniewicz, Andrzej 2378
Wołodkiewicz, Witold (1929- ) 2257
Woydyłło, Ewa (1939- ) 2157
Woźniak, Cécile zob. Billard-Woźniak, Cécile
Woźniak, Eugeniusz 2293
Wójcik, Dariusz (1968- ) Fot. 2447
Wójcik, Marcin Red. 2271
Wójcik, Marta 2345
Wójcikiewicz, Violetta zob. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Violetta
Wójtowicz, Mirosława 2366
Wóycicka, Irena Red. 2200
Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę 2367
Wray, T. J. 2166
Wrotek, Witold 2128–9
Wróblewska, Joanna zob. Łuba-Wróblewska, Joanna
Wróblewski, Wiesław Red. 2211
Wrześniewski, Paweł 2294
Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej 2145
Współczesne sądownictwo międzynarodowe 2295
Wujec, Sławomira 2519–20
www.weiter deutsch 2 2521
Wyrozumska, Anna 2244
Wyrozumski, Jerzy (1930- ) 2798
Wyrwas-Wiśniewska, Monika Tł. 2404
Wysocka, Małgorzata W. 2169
Wysocki, Wiesław Jan (1950- ) 2169
Wysokińska, Halina 2338
Wyszczelski, Lech (1942- ) 2799–800
Ypenburg, Derrick 2130
Zaboklicka, Monika Il. 2638
Zadania z matematyki stosowanej 2328
Zadroga, Bohdan 2388
Zając, Krzysztof (1981- ) 2751
124
Zajączkowski, Ryszard (1961- ) Tł. 2167, 2171
Zalewski, Romuald I. Red. 2425
Załęska, Bogumiła Konstancja 2656–62
Zamazing, Cherie 2717–8
Zamknięcie roku 2010 2296
Zamora, Iwona zob. Zielińska-Zamora, Iwona (1954- )
Zaremba, Małgorzata zob. Strękowska-Zaremba, Małgorzata (1960- )
Zarębski, Maciej Andrzej (1943- ) Red. 2586, 2606
Zarządzanie marketingiem 2243
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii 2430
Zasieczny, Andrzej (1958- ) 2389
Zastąpiło, Lucyna 2495, 2498
Zawadowska-Kittel, Elżbieta (1953- ) Tł. 2562
Zawadzka, Danuta 2737
Zbyryt, Barbara (1959- ) 2663
Zdaniewicz, Witold (1928- ) Red. 2175
Zdrodowski, Mirosław (1956- ) Il. 2797
Zdziemborska, Anna Tł. 2146, 2455
Zellma, Anna (1970- ) 2305
Zieleniec, Grzegorz 2470
Zieleń osiedlowa - stan obecny i wskazania do poprawy 2440
Zielińska, Halina 2529
Zielińska, Monika 2530
Zielińska-Zamora, Iwona (1954- ) 2664
Zieliński, Adam (1929-2010) 2531
Zieliński, Ryszard Red. 2140, 2425
Zieliński, Wojciech 2329
Zielonka, Renata 2231
Zijderveld, Anton C. (1937- ) 2189
Zinserling, Urszula Tł. 2564
Ziółkowski, Paweł 2297
Zirk, Milena zob. Korycka-Zirk, Milena
Zivi, Pascal 2158
Zowczak, Jan (1956- ) 2315
Zowczak, Magdalena (1956- ) Red. 2196
Zreda, Dorota zob. Żołnierczyk-Zreda, Dorota
Zrozumieć przeszłość - zmienić przyszłość 2780
Zumbrunn, Michel 2404
Zych, Małgorzata 2298
Żabczyński, Sebastian Red. 2339
Żak, Krzysztof Tł. 2745
Żardecka-Nowak, Magdalena Red. 2145
Żarski, Józef (1939- ) 2801
Żejmo, Dariusz (1966- ) Il. 2695
Żołnierczyk-Zreda, Dorota 2154
Żuchowski, Jerzy (1945- ) Red. 2140
Żuk, Grzegorz 2204
Żuliński, Leszek (1949- ) 2531
Żuławnik, Jacek Tł. 2408
70 wielkich tajemnic świata przyrody 2319
125
ISSN 1689-6521
Wydawca
Biblioteka Narodowa – Instytut Bibliograficzny, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
Redakcja
Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213,
tel. 0-22 608 24 22
Skład komputerowy w systemie TEX: Zakład Technologii Informatycznych BN
126

Similar documents

28 - Biblioteka Narodowa

28 - Biblioteka Narodowa 338/339 Gospodarka. Handel 338.48 Turystyka 34+351/354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Kon...

More information

Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w

Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Wysockiej; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. - Olsztyn, 2005. - 412, [1] s.

More information