ı ı ı - Dikey iletişim elektronik

Comments

Transcription

ı ı ı - Dikey iletişim elektronik
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
ı ı ı
 Linux Tabanlı HD PVR (Kişisel Video Kaydedici)
 Sökülüp Takılabilen DVB-S2 veya DVB-C/T Tuner
 Grafik ve Gerçek renk Kullanıcı Arayüzü
 Kolay Kurulum & Kolay Menü
 Güçlü Multimedya Özelikleri ( MP3 Çalıcı, Fotograf Gösterici)
 YouTube Oynatıcı
 Bekleme Modunda Son Derece Düşük Güç Tüketimi
V U+ U N O
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
1
1
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
İçendekiler
(A) Önlem!!....................................................................................................................................................... 4
(B) Paket içeriği................................................................................................................................................ 6
(C) Ürün Açıklamaları....................................................................................................................................... 7
(D) Sartlı Erişim................................................................................................................................................ 9
(E) Uzaktan Kumanda..................................................................................................................................... 11
(F) Temel Özellikler..........................................................................................................................................13
(G) Teknik Veriler............................................................................................................................................ 14
I. Vu+ Uno Kurulumu
1. Uydu Kablo Bağlantısı.............................................................................................................................. 15
2. TV(ve VCR) Bağlantısı............................................................................................................................. 16
3. Güç Bağlantısı.......................................................................................................................................... 18
4. Güç AÇMA/KAPAMA(Power ON/OFF).................................................................................................. ..18
II. İlk Kez Kurulum ( Sihirbaz Kullanarak)
1.Adım Dil Seçimi..........................................................................................................................................19
2.Adım Uydu Bağlantısı Yapılandırılması.....................................................................................................19
3.Adım Varsayılan Uydu Listesi Yüklenmesi................................................................................................ 26
4.Adım Ebeveyn Kilidi Seçeneği................................................................................................................... 26
III. Temel İşletim
1. Kanal Değiştirme...................................................................................................................................... 27
2. Ses Kontrol............................................................................................................................................... 27
3. Ses Seçimi............................................................................................................................................... 28
4. Altyazı(Subtitle)........................................................................................................................................ 28
5. Teletekst.................................................................................................................................................. 29
6. Program Bilgisi (Infobar).......................................................................................................................... 30
7. Kanal Listesi............................................................................................................................................. 31
8. Electronik Program Kılavuzu (Olay Görüntüleyici)................................................................................... 33
9. Zaman Kaydırma (Timeshift).................................................................................................................... 36
10. Kayıt....................................................................................................................................................... 37
11. Kayıt Oynatma....................................................................................................................................... 41
12. Kayıtlı Dosyaları Yönetme..................................................................................................................... 42
13. Medya Oynatıcı...................................................................................................................................... 43
14. Eklentiler (Plug-ins)................................................................................................................................ 44
15. Uyku Zamanlayıcı (Sleep Timer)............................................................................................................ 45
2
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
IV. Sistem Yapılandırması
1.Ana Menü………………....................................................……………………………………………………… 46
2.Sistem Ayarları……………………………………………………………………………………………………… 47
2-1. Kanal Arama…………………………………………………………………………………………………… 47
A. Tuner Yapılandırma…………………………………………………………………………………………… 47
B. Standart Kanal Listesini Yükleme…………………………………………………………………………… 48
C. Ootomatik Kanal Arama………………………………………………………………………………………. 48
D. Elle Kanal Arama……………………………………………………………………………………………… 49
E. Tuner Seçimi (DVB-C/T Tuner için)………………………………………………………………………… 51
2-2. Sistem Yapılandırılması………………………………………………………………………………………. 53
A. Ses/Video Ayarları……………………………………………………………………………………………. 53
B. Dil Seçimi……………………………………………………………………………………………………….. 55
C. Özelleştirme…………………………………………………………………………………………………… 55
D. Zaman Seçimi………………………………………………………………………………………………… 57
E. Hard Disk Kurulumu………………………………………………………………………………………….. 58
F. Ön Panel Ekranı Kurulumu………………………………………………………………………………….. 58
G. Ağ Yapılandırması……………………………………………………………………………………………. 59
H. Arayüz Değiştirme……………………………………………………………………………………………. 61
2-3. Modül (Cam) kontrol………………………………………………………………………………………….. 61
2-4. Ebeveyn Kontrölü……………………………………………………………………………………………… 62
2-5. Fabrika Aayarları………………………………………………………………………………………………. 65
2-6. H/W(Doananım) ve S/W(Yazılım) Kontrolü………………………………………………………………… 66
A. Kanal Bilgisi……………………………………………………………………………………………………. 66
B. Sistem Bilgisi………………………………………………………………………………………………….. 67
2-7. Tuner Takılması……………………………………………………………………………………………….. 68
2-8. HDD Mount(Tanıtılması) işlemi…………………………………………………………………………………… 69
2-9. Uzaktan Kumanda (RCU) Kurulumu…………………………………………………………………………….. 70
A. Evrensel Uzaktan Kumanda…………………………………………............................................................. 70
Kurulumu…………………………………………………
B. Tuş Görevleri Tablosu……………………………………………………………………………………………... 72
C. TV Kod Listesi……………………………………………………………………………………………………… 73
V. Copyright - GNU GPL……………………………………………………………………………………………….. 85
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
3
3
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
(A) ÖNLEM !!!
Vu+ Avrupa Birliği Tüketici Güvenlik Koşullarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir Lütfen aşağıdaki güvenlik
önlemlerini dikkatlice okuyunuz.
1. Bağlantı Gücü
• Bu cihaz sadece AC 100V-240V ve 50Hz/60Hz aralığında çalışır. Cihaz bu aralığa uygunsa , gücün desteklediğini
görürsünüz. Lütfen kontrol ediniz.
• Herhangi bir bakım veya kurulum süreci başlamadan önce lütfen cihazın ana elektrik şebekesinden bağlantısının
kesildiğini kontrol ediniz.
• Güç kablosunun doğru takıldığından emin olunuz. Güç kablosunun acil durumda ana elektrik şebekesinden çıkarmak
kolaydır.
2. Aşırı Yükleme
• Prize, uzatma kablosuna veya adaptöre aşırı yükleme yapmayınız. Bu durum elektirik kontağı veya şoka neden olabilir.
3. Sıvı
• Cihaz su geçirmez değildir. Cihaza Sıvı damlatmayın veya sıçratmayın
• Sıvı dolu bir kabı cihazın üstüne koymayınız.
• Cihazı lütfen ıslak bir bezle silmeyiniz. Bu işlem kısa devreye neden olabilir.
• Islak nesneleri cihazın yanına koymayınız.
4. Havalandırma
• Cihaz ve diğer eşyalar arasında yeterli bir mesafe bulundurun. Cihazın hava aldığından emin olun.
• Cihazın üstünü veya arkasını kapatacak şekilde herhangi bir eşya ile engellemeyiniz. Çünkü eşya havalandırma
deliklerini kapatacağından sistemin aşırı ısınmasına yol açacaktır. Bu durum cihazın arızalanmasına neden olabilir.
• Cihazın üzerine başka elektronik aletler koymayınız.
• Vida ve çivi gibi sivri nesneleri cihazın havalandırma deliklerine sokmayınız. Bu durum cihaza zarar verebilir.
5. Uydu Kablo Bağlantısı
• Cihaza uydu kablosunu bağlamadan önce cihazın gücünü kesiniz. Aksi halde bu durum LNB’ye zarar verebilir.
6. Topraklama
• LNB uydu çanağı sisteme topraklı olmalıdır.
7. Yerleştirme
• Cihaz kapalı alanda kullanılmalıdır.
• Cihaz yağmur, güneş veya yıldırıma maruz kalmamalıdır.
• Cihaz radyatör gibi ısı kaynaklarını yanına yerleştirilmemelidir.
• Herhangi bir elektirikli alet ve duvardan 10 cm’den fazla mesafeye yerleşitirin.
4
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
8. Yıldırım ve Fırtınalı havalarda kullanmayınız.
• Özellikle, Uzun bir süre cihazı kullanmayacaksanız cihazı fişten çekin, yıldırım veya fırtına süresince anten kablosunun
bağlantısını kesin. Bu durum voltaj dalgalanmaları veya yıldırımdan kaynaklanan olası zararları önleyecektir.
9. Parça Değişimi
• Parça değişimleri özellikle eğitimli olmayan kişiler tarafından yapılırsa cihaza zarar verebilir.
• Parça değişmlerinin eğitimli kişileri tarafından ve üretici tarafından onaylanmış malzemeler ile yapılması gereklidir..
10. Hard Disk Sürücü
• Hard Disk Sürücüsü (HDD) çalşırken cihazı ani hareket ettirmeyiniz ve cihazı kapatmadan taşımayınız. Bu durum HDD
ve sistemin zarar görmesine neden olur.
• Firma dikkatsiz veya yanlış kullanımdan dolayı HDD üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir arızadan sorumlu değildir.
11. Pil
• Piller doğru yerleştirimezse patlama tehlikesi meydana gelir.
• Pilleri aynı veya muadili pille değiştirin.
Dolby ve çift-D sembolleri Dolby Laboratuvarlarınca tescilli markasıdır.
Ürünümüzde Dolby Laboratuvarlarının lisansı bulunmaktadır.
"WEEE" Sembol Bilgileri.
Cihazın kullanım ömrü sona erdiğinde, evdeki diğer çöplerle birlikte atılmamalıdır. Lütfen cihazın benzer
elektronik ürünler için özel olarak hazırlanmış dönüşüm alanlarına gönderildiğinden emin olunuz. Bu durum
çevre duyarlılığı açısından önemlidir.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
5
5
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
(B) Paket İçeriği
ı ı ı
P o w er f ul 4 0 5 M H z M I PS P r oc e s s o r
A dv a n c e d Li n u x O p e r a ti n g S y st e m
T w i n T u n e r s I n t e g r at e d
1 0 / 1 0 0 E t h er n e t I n t e g r at e d
V ar i o u s Pl u g -i n s S u p p o rt e d
VU+
UN O
Ürünü kullanmadan önce paketin içindekileri lütfen kontrol ediniz.
• Vu+ Uno Uydu alıcı
• Uzaktan kumanda
• Piller
• HDMI kablosu
• Kullanma kılavuzu (İngilizce ve Türkçe)
6
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
(C) Ürün Açıklamaları
Ön Panel
4
3
VU+ UN O
5
1
2
1 Ön Ekran
Mevcut Menü Bilgi Ekranı
12 karakter dot matrix VFD
2 Ön Panel Tuşları Kanal (Ch–/+), Ses (Vol-/+), Uyku Modu (Standby)
3 USB Girişi
USB hafıza kartı ve Harici HDD’e bağlanabilir.
4 Smart Kart Okuyucu Girişi
İki adet Akıllı Kart yuvası vardır. Conax ve Xcrypt desteği sağlar.
5 CI Modül Yuvası
İki adet CI Modül yuvası mevcuttur.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
7
7
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Arka Panel
13
1
12
3
11
4
5
6
7
8
2
9
10
1 LNB girişi
Bir uydu kablosu bağlanabilir..
2 S/PDIF
S/PDIF kablosu kullanılarak dijital bir ses sistemi bağlantısı yapılır.
3 Video çıkışı
RCA kablosu kullanılarak TV’ye bağlantı yapılır..
4 Ses çıkışı
RCA kablosu kullanılarak TV’ye bağlantı yapılır.
5 SKART
Bir SKART konnektörü vardır. Skart kabloları kullanılarak TV ve/veya VCR’ye bağlantısı yapılır.
6 HDMI
Hem ses hem de görüntü sinyalleri için HDMI kablosu kullanılarak TV’ye bağlantı yapılır.
7 e-SATA
e-SATA kablo girişinden harici HDD bağlamak için kullanılır.
8 Ethernet
PC veya başka bir Vu+ uydu alıcısına bağlantı yapılır.
9 USB
USB hafıza kartı veya Harici HDD bağlantısı yapılır.
10 RS232
RS232 veri bilgisinin girdiği yada çıktığı nokta.
11 FAN
Cihaz içindeki hava sirkülasyonunu sağlar.
12 Güç Kablosu Girişi
Cihaza güç kablosu bağlantısı sağlanır.
13 On/Off Anahtar
Cihaza güç vermek ve kapamak için kullanılır..
8
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
(F) Şartlı Erişim
Kanallar arasında uydu alıcısından geçilirek tarama yapılr. Bazı kanallar sadece Akıllı kart (abonelik kartı) ve/veya CAM
(Şartlı Erişim Modülü) ile izlenebilir..Vu+ Solo cihazında bir akıllı kart okuyucu yuvası ve bir şartlı arayüz(CI) yuvası
mevcuttur. Kullanıcıların bazlı hizmetleri izlemek için istenen bu akıllı kartları ve Şartlı Erişim Modüllerini satın almaya
ihtiyaçları vardır.
Akıllı Kart Takma
Vu+ Solo Conax ve/veya Xcrypt destekler. Kullanıcılar bu akıllı kartları Şifreli Conax ve Xcrypt kanallarını izlemek için
Şartlı Erişim Modüllerine ek bir ücret ödemeden satın alabilirler.
1- Sağ tarafdaki kapağı açın.
2- Conax ve/veya Xcrypt akıllı kartı (abonelik kartı) aşağıdaki şekildeki gibi takın.
3- İzleme esnasında Akıllı Kartın takılı olduğundan emin olunuz.
Kart Yerleştirme
Smartcard
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
9
9
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Şartlı Erişim Modülü Takma (CAM)
Bir çok Şartlı Erişim Sistemleri (CAS) mevcuttur. Diğer taraftan Vu+ Solo uydu alıcısında Conax ve Xcrypt destekler.
NDS, Irdeto, Viaccess gibi Şifreli kanalları izleyebilmek için kullanıcılar Şartlı Erişim Sistemine (CAS) uyumlu bir
Şartlı Erişim Modülüne ayrıca ek olarak şifreli kanalları çözen bir akıllı kartı da (Abonelik Kartı) satın almaları
gereklidir.
1 Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere, Şartlı Erişim Modülüne (CAM) Akıllı kartı yerleştirin.
2 Önce Akıllı Kart Şartlı Erişim Modülüne (CAM) yerleştirilir sonra CI yuvasına da CAM yarleştirilir..
3 İzleme sırasında Şartlı Erişim Modülünün (CAM) takılı olduğundan emin olunuz.
Modül Yerleştirme
CI-Module
Smartcard
10
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
(E) Remote Control
Vu + UNO uzaktan kumandanız evrenseldir. TV ve STB her ikisi için de
kullanılabilinir. Daha fazla açıklama için Sistem Yapılandırması 2.9 Uzaktan
Kumanda Kurulum bölümüne bakınız..
1
STB Güç
STB düğmesine normal bastığınız da VU+ normal uyku modune geçer.
STB düğmesine uzun süre basılı tutarsanız uyku modu ve yeniden başlat
seçenekleri çıkacaktır.
2
TV Power
2
3
6
4
5
7
Tv’ nizi bu tuşa tanımlarsanız Tv’ nizi açıp kapamak için kullanılır.
3
1
Teleteks
Kanal Teletekst verilerini sağlıyorsa mevcut kanalın teletekst
Bilgisi görüntülenir.
4
Altyazı (Subtitle)
Kanalın altyazı desteği varsa, mevcut kanalın altyazısı görüntülenir.
5
AV
This button is used when selecting video source of TV.
6
8
Mute
Geçici olarak ses kısma.
NOT : Teletekst aktif olduğunda Teletekst sayfası ve canlı
yayın Arasında geçiş yapıldığında
bu tuş kullanılır.
7
9
10
Sayısal Tuşlar
12
İstenilen bir kanal numarası veya numaralarının oluşması için menü
seçeneklerine göre giriş yapılır.
8
11
Renk Tuşları
Her bir tuşa özel bir fonksiyon yüklenmiştir. Bu fonkiyon her bir
menüde farklı olabilir.
• Kırmızı – Çoğunlukla KAYIT, İptal vs. İçin kullanılır.
• Yeşil – Çoğunlukla OK için kullanılır.
• Sarı
• Mavi
9
Gezinme tuşları
Menü seçenekleri üzerinde yukarı/aşağı ve sol/sağ tuşları ile hareket
edilir. Yukarı/Aşağı tuşları kanal listesi aramak için kullanılır.
10
OK
Seçilen Menüyü onaylar.
11
Ses + / - (Volume)
Sesi ayarlar.
12
Çıkış (EXIT)
Canlı yayındaki mevcut menü seçeneği veya bir önceki menüye dönmek
için kullanılır.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
11
11
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
13
EPG
Elektronik Program Klavuz ( EPG) bilgisi varsa görüntülenir. .
14
Kanal (Channel) + / Seçilen Kanal listeleri değiştirilir.
15
Menü
Ana Menü görüntülenir.
16
Kayıt Listesi
Dahili HDD üzerinde saklanmış kayıt listeleri var ise görüntülenir.
17
Ses (Audio)
Ses araç seçeneğinin seçilmesi görüntülenir.(örnek AC3, Stereo).
18
Yardım (Help)
Vu+ cihazının önemli işletim metodları görüntülenir. Bu durum
kullanıcılara Vu+ Uno cihazının kullanılmasın da hızlı bir kılavuzluk
sağlar.
19
Hızlı Geri sarma
Normal hızdan 128 kata kadar hızla geri sarabilir.
(x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128).
20
Başlatma
Seçilen dosya (örnek :kaydetme) normal hızda başlar.
21
Duraklama
Canlı yayını veya kayıt oynamayı durdurur.
22
Hızlı İleri sarma
Normal hızdan 128 kata kadar hızla ileri sarabilir
(x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128).
14
23
TV
TV kanal listesi görüntülenir.
13
Kaydetme
25
Durdurma
Kayıt menüsü görüntülenir.
15
18
16
17
19
22
20
21
23
26
24
25
12
24
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
Kayıt durdurulur ve TV yayınına dönülür.
26
Radyo
Radyo kanal listesi görüntülenir.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
(F) Teknik Özellikler
• 405 MHz MIPS İşlemci
• Linux İşletim Sistemi
• Medya Oynatıcı
• İndirilebilir Eklenti Desteği
• 2 Adet Akıllı Kart Okuyucu (Conax & Xcrypt)
• 2 Adet Ortak Arayüz (Modül Girişi)
• MPEG2 / H.264 Donanımsal Kod Çözme
• DVB-S2 Twin Tuners
• 12 Karakter Dot Matrix VFD Ekran
• 128MB NAND Flash / 384 MB RAM Bellek
• Harici SATA Girişi(e-Sata)
• 10/100MB Ethernet Bağlantısı
• 3 Adet USB 2.0 Yuvası
• RS232
• HDMI Bağlantısı
• Komposit Bağlantı (RGB)
• 1 Adet Skart Girişi
• SPDIF (Optik Ses Bağlantısı)
• EPG Desteği
• Otomatik ve Manuel Servis Tarama
• Çoklu LNB Kontrol Desteği (DiSEqC)
• Arayüz (Skin) Değiştirme Desteği
• Stabil Güç Kaynağı (SMPS: Switch Mode Power Supply)
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
13
13
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
(G) Teknik Veriler
Vu+Uno Teknik Özellikleri
Ekran
Ön panel
Akıllı Kart Yuvası(Conax gömülü)
2
Ortak Arayüz (CI)
2
USB 2.0
Tuş
Güç Anahtarı
Anten giriş/çıkışı
1 x Skart soket
Ses çıkış (analog)
e-SATA
1
Ethernet
1
RF aralığı
Modülasyon, FEC, de-multiplexer
Video çözünürlülüğü
Video çözümü
Giriş veri oranı
S/N
Ses çözümü
Örnekleme oranı
S/N
LNB gücü (yatay/dikey)
LNB
Kontrol sinyali
Boyutlar (W x H x D)
Genel
14
+
Standardt optik (SPDIF)
2
Güç tüketimi
(Maksimum.işletim/bekleme)
Ses
1 x HDMI
2 x Cinch socket
USB 2.0
Ana Voltaj
Video
2 x F-tipi soket
1 x Cinch-soket
RS 232
RF
1
Video çıkış (analog)
Ses çıkış (dijital)
Güç
1
Ch(Kanal)+/-, Vol(Ses)+/-, Standby(Uyku Modu)
Bağlantı TV
Video/audio output (digital)
Arka Panel
12-digit Dot Matrix VFD ekran kanal isimleri ve program bilgisi
Durum ikonu ile görüntülenir.
Ağırlık( HDD’siz)
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
1
AC100-240V / 50-60Hz
42/17/0.5W
950-2,150 MHz
DVB-S/DVB-S2 standard
CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
MPEG-2, MPEG-4 uyumlu
2-45 MSymb/s
> 53 dB
Dolby Digital, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
32/4.1/48 kHz
> 65 dB
14/18V / Max.400mA
22kHz ; ToneBurst ; DiSEqCTM1.0/1.1/1.2
340 x 272 x 60 mm
2.35kg (Without HDD)
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
NOT :
i logosu kumandadan işlem yapmanız gerektiğini belirtir..
I. Vu+ Kurulumu
Bu bölüm size bütün Vu+ kurulum sürecinde rehberlik edecektir. Lütfen her bir bölümü dikkatlice okuyunuz
ve sistemin doğru çalıştığından emin olunuz..
Vu+ Uno tek uydu tunerlerine sahiptir. İlk aşamalardan biri optimal sinyal kalitesini kazanmak için Vu+ Solo
cihazına uydu kablosunun bağlanmasıdır.
A. Uydu kablosunun bağlanması
LNB girişine uydu kablosunu bağlayınız..
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
15
15
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
2. TV (ve VCR) Bağlantısı
Vu+ Uno uydu alıcınız çeşitli ses/video bağlantı metodlarını destekler.
A. TV’ye HDMI Kablo Bağlantısı
En iyi görüntü kalitesi, özellikle dijital televizyonlar için HDMI bağlantısı tavsiye edilir.
HD TV lerin (LCD,Plazma) çoğu en yüksek görüntü kalitesini sağlamak için HDMI bağlantılarına sahiptir.
Vu+ Uno uydu alıcınızın arka panelinde 1 adet HDMI konnektörü vardır. Aşağıda görüldüğü gibi HDMI
kabloyu kullanarak uydu alıcınızı televizyonunuza bağlayın.
HDMI
B. RCA (Kompozit) Kablo ile TV Bağlantısı
Vu+ Uno uydu alıcısı kompozit video bağlantısını da destekler. Kompozit kablo normal olarak 3 konnektör
bağlantsına sahiptir. 1 video (sarı) ve 2 ses (Beyaz/kırmızı) kablosunu kullanarak aşağıdaki gibi Vu+ Solo
uydu alıcısını televizyonunuza bağlayınız.
VIDEO
Audio
C. SKART Kablo ile TV Bağlantısı.
Eğer Televziyonunuz analog (Tüplü TV) ise, SKART kablo bağlantısı en yaygın bağlantı metodudur.
Televizyonunuzu Vu+ Solo uydu alıcısına aşağıda görüldüğü gibi bağlayınız.
TV
SCART
16
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
3. Güç Bağlantısı
Elektrik kablosu Vu+ uydu alıcısının en temel aksesuarlarından bir tanesidir
1 Elektrik kablosunu Vu+ uydu alıcısının arkasındaki bağlantıya takınız.
2 Elektrik Kablosunu elektrik prizine takınız.
3 Arka paneldeki anahtardan gücü açınız.
NOT : AC Giriş Şartları
• Nominal Voltaj aralağı: 100 – 240 VAC
• Maksimum Voltaj Aralığı: 90 – 264 VAC
• Nominal Frekans: 50 / 60 Hz
• Maksimum Frekans Aralığı: 47 – 63 Hz
NOT :
i logosu kumandadan işlem yapmanız gerektiğini belirtir.
4. Güç AÇMA/KAPAMA (Power ON/OFF)
[ i :Power
tuşuna basın / MENU
Tuşuna basın > Standby/Reset Seçin]
Vu+ Solo uydu alıcınızı Açma/Kapamanız için değişik yöntemler vardır.
� Tamamen Gücü Kesme
Arka panelde bir tane güç anahtarı mevcuttur. Bir kez açtığınızda her defasında açıp kapamanıza gerek
yoktur. Eğer bu anahtar ile gücü kapatırsanız , sistemi yeniden yüklemeniz uzun zaman alır.
� Bekleme Modu
GÜÇ anahtarı normal olarak Vu+ uydu alıcınızın gücünü açma veya kapamada kullanılır.Eğer
POWER tuşuna basarsanız Vu+ uydu alıcınız açılır veya kapanır. Bu mod da, sistem tamamen
kapanmaz ve sistemin açılıp kapanması kısa bir sürede gerçekleşir.
� Derin Bekleme Modu [
i Menu > Standby/Restart > Deep Standby]
Derin Bekleme Modu bekleme güç tüketimini azaltmada kullanılır.Vu+ uydu alıcısı enerji tasarruflu
olarak tasarlanmıştır ve güç tüketimi derin bekleme modunda (Deep Standby Mode) 0,5Wattın
altındadır..
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
17
17
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
II. İlk Kez Kurulumu (Sihirbaz kullanarak)
Vu+ Uno uydu alıcınızı satın aldıktan sonra ilk defa çalıştırıyorsanız, yükleme sihirbazı adım adım çalışmaya
başlayacaktır.
NOT : OK tuşu; onaylamak ve bir sonraki adıma geçmek için kullanılır. ÇIKIŞ (EXIT) tuşuna
basarak bir önceki sayfaya dönülür.
1.Adım: Dil Seçimi
Vu+ Uno uydu alıcısı çeşitli dilleri destekler ve burada Vu+ Solo uydu alıcınız için kullanacağınız ana dili
seçebilirsiniz..
Adım: Uydu Bağlantısı Yapılandırılması
Uydu Bağlantısını ayarlamaya ihtiyacınız var. İki seçenek mevcuttur:
• Sihirbazı kullanarak temel özelliklerin ayarlanması
• Sihirbazdan Çıkış
Sihirbaz size yapılandırma sürecinde yardımcı olur ve sihirbaz kullanımı size şiddetle tavsiye edilir .
18
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
A. Tuner A - DVB-S2 Yapılandırılması
SOL/SAĞ tuşunu kullanarak aşağıdaki yapılandırma Modlarından bir tanesini seçebilirsiniz:
• Bağlantı yok
• Basit
• Loop through to: LNB 1, LNB 2 ile bu modda içeriden dahili olarak bağlantı kurar.
• Eşit (Equal to): Tuner B gibi aynı yapılandırma mod kullanımı.
• Gelişmiş: Gelişmiş kullanıcı yapılandırılması için
Basit yapılandırma modunu seçerseniz, aşağıdaki resim gözükecektir.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
19
19
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
LNB ve Vu+ uydu alıcınız arasındaki kablo bağlantısı için aşağıdaki gibi beş mod kullanılabilir:
� Tek
Bu seçenek bir uydudan tek LNB ile yayın almada
kullanılır.LNB den gelen kablo direkt olarak Vu+
Uno uydu alıcısına bağlanır.
� Toneburst A/B
Toneburst anahtarını kullanarak iki uydudan yayın
almak isterseniz bu seçenek kullanılır.
� DiSEqC A/B
Bu seçenek İkili DiSEqC anahtarı kullanarak iki
uyduyu A ve B girişlerine bağlamada kullanılır.
20
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
� DiSEqC A/B/C/D
Bu seçenek dörtlü DiSEqC anahtarı
kullanarak dört uyduyu A, B,C ve D
girişlerine bağlamada kullanılır..
� Pozisyoner
Bu seçenek motorlu çanak anten
bağlantısında kullanılır.
B. Tuner A - DVB-C/T Yapılandırması
� Tuner Tipi Seçimi
Vu+ uydu alıcınıza bağladığınız DVB-C/T tuneriniz
arasında kumandanızın OK tuşunun yanında ki
SOL/SAĞ tuşları ile geçiş yapabilirsiniz.
* Vu + ta DVB-C / T Tuner DVB-T veya
seçici DVB-C için kullanılabilecek bir hibrid
tuner olduğunu. Ancak, bir seferde sadece
bir moduna ayarlayabilirsiniz.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
21
21
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
� Tuner DVB-T / C Yapılandırması
Bu adım DVB-T için yapılandırılmış,
bulunduğunuz yere bağlı olarak dört "Karasal
sağlayıcı" birini seçmenize olanak verir.
Avusturalya: DVB-T Frekansları
Avrupa, Orta Doğu, Afrika: DVB-C Frekansları
Avrupa, Orta Doğu, Afrika: DVB-T Frekansları
İzlanda: DVB-T Frekansları
Bu DVB-C için yapılandırma adımı, listede çeşitli
tarama bandlarını aramak için karar verilmesine
olanak tanır.
� Varsayılan Uydu Listesi Yüklenmesi
Burada size varsayılan uydu listelerinin yüklenip
yüklenmeyeceği sorulur. OK tuşuna bastığınızda
aşağıdaki görüntü çıkacaktır.
22
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
� Tarama Modunu Seçme-Otomatik Tarama /
Elle Tarama
Bu menü tarama seçimini otomatik veya elle
yapılmasına olanak sağlamaktadır.
� Otomatik Servis Tarama
Otomatik tarama başlamadan önce, mevcut kanal
listesini silmek isterseniz EVET tuşuna basın. Mevcut
listeyi korumak isterseniz HAYIR’ı seçin
� Manuel(Elle) Servis Tarama
DVB-T veya C Manuel Tarama seçerseniz, aynı
zamanda tam ve tek Transponder arasında
tarama tipini seçebilirsiniz.
Kanal aramayı başlatmak için OK tuşuna basınız.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
23
23
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
� Kanal Arama
Yapmış olduğunuz yapılandırma doğru ise taranan kanallar görüntülenir..
24
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
3. Adım: Varsayılan Uydu Listesi Yüklenmesi
Burada size varsayılan uydu listelerinin yüklenip yüklenmeyeceği sorulur. OK tuşuna bastığınızda
aşağıdaki görüntü çıkacaktır:
4. Adım: Ebeveyn Kilidi Seçeneği
Burada Ebeveyn Kilidinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği sorulur. OK Tuşuna basarsanız PIN kodu
girmeniz istenecektir.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
25
25
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
III. Temel İşletim
1. Kanal değiştirme
[ i : Kanal
/
, Tuşuna
/
basın
/
sonraki kanallara geçiş yapın]
Vu+ Solo uydu alıcısı çeşitli kanal değiştirme metodları sunar. Mevcut kanalı bu tuşa basarak değiştirebilirsiniz
• YUKARI/AŞAĞI tuşu
YUKARI/AŞAĞI tuşuna basarsanız, Kanal seçim
menüsü gözükür. Ayarlamak istediğiniz kanalı seçerek
aşağı ve yukarı geçebilirsiniz.
• SOL/SAĞ Tuşu
SOL veya SAĞ tuşuna basarsanız, Mevcut kanalın
öncesi veya sonrası ayarlanır.
• KANAL +/- Tuşu
KANAL +/- tuşuna basarsanız,
Kanal Seçim Menüsü gelecektir.
• Kanal Numarası
Bir kanal numarası girin ve hemen o kanal geçiş
olacaktır.
NOT : Kanalda değişiklik olmaz ise, büyük bir ihtimalle seçilen kanal şifrelenmiştir ve uygun bir akıllı
karta sahip değilsinizdir.
2. Ses Kontrol
[ i : Ses Tuşuna
/
basın]
Ses tuşuna (VOLUME) +/- basarak sesi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, KAPAMA (MUTE) tuşuna basarak
sesi geçici olarak açıp kapayabilirsiniz.(
)
Mute icon is on when the
audio is muted.
26
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
3. Ses Seçimi
[ i : Ses ( AUDIO)Tuşuna
basın]
Kumandadan Audio tuşuna basarak farklı dildeki seslendirmeler seçilebilir.
(Yayın yapan kanal tarafından destekleniyorsa).
YUKARI/AŞAĞI tuşunu ve renk tuşunu kullanarak, Farklı dilde bir ses veya Stereo Ses seçebilirsiniz.
NOT : Menüdeki seçeneklerin kullanılabilirliği servise bağlı olarak farklılık gösterecektir..
4. Altyazı (Subtitle)
[ i : SUBTITLE Tuşuna
veya MENU’ye Basın
> Altyazı]
Programın altyazıyısı varsa, mevcut Programı altyazılı olarak izleyebilirsiniz.
seçim menüsü aşağıdaki gibi görünecektir.
SUBTITLE tuşuna basın,Altyazı
Kullanılabilir altyazılar var ise görüntülenecektir. UP/DOWN tuşunu kullanarak listeden seçeceğiniz bir
altyazıyı OK tuşunua basarak seçin
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
27
27
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
5. Teletext
[ i :TELETEKST tuşuna
basınız]
TELETEXT tuşuna basarak Teletekst bilgisine ulaşabilirsiniz (
). Bütün bilgilerin yüklenmesi zaman alacaktır..
UP/DOWN tuşu ile teletekst sayfaları arasında gezinebilirsiniz. Ayrıca sayfa numarasını tuşlayarak da istediğiniz
sayfayı okuyabilirsiniz.
• MUTE tuşu
MUTE Tuşuna basarak Teletext sayfaları ile TV Yayını arasında geçiş yapabilirsiniz. Yüklenen teletext sayfası
ekranda gözükecektir.
• SES (VOLUME) +
Sayfayı büyütmek istiyorsanız, VOLUME + tuşuna basınız.
28
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
• Ses VOLUME Sayfayı küçültmek istiyorsanız, VOLUME – tuşuna basın.
6. Program Bilgisi (Infobar)
[ i : OK Tuşuna
Basın]
Kanalı değiştirdiğinizde Infobar 5 saniyeliğine (varsayılan ayar) gözükecektir. Infobar izlediğiniz kanal hakkında
aydınlatıcı bilgi vermek için dizayn edilmiştir .
• OK tuşuna basarak ınfobar’ı çağırın.
7 1
6
2
3
8 9 10
11
4
5
12
13
14
15
1 A : Mevcut kanalın kullandığı tuner.
2 SNR (Sinyal gürültü oranı) : Sinyal Seviyesi.
3 AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü) : Sinyal Gücü
4 Mevcut Kanalın Adı
5 Mevcut Kanalın Kalan zamanı
6 Mevcut program
7 Sonraki program
8 REC: Kayıt esnasında kırmızı ışık yanar.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
29
29
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
9 CAS ( ) : Şifreli program
10 Teletext (
) : Kanalın teletekst desteği varsa gözükür.
11 16:9 : Ekran oranı
12 KIRMIZI : Kayıt başlatma
13 YEŞİL : Kullanılabilir alt hizmetler varsa çağrılır
14 SARI : ZAMAN Kaydırmayı aktive eder
15 Eklentiler: Menüden Uyku Modunu ve Grafiksel çoklu EPG’yi çağırır.
(sayfa 30-32 ve 42’ye bakınız)
7. Kanal Listesi (Kanal Seçme Menüsü)
[ i : CHANNEL
/
, Tuşuna
/
basın]
UP/DOWN (AŞAĞI/YUKARI) tuşuna basarsanız, Kanal Seçme Menüsü aşağıdaki gibi ekrana gelecektir .
Dört çeşit Kanal listesi, kanal seçimlerini
yönetmenizde Yardımcı olacaktır.
• KIRMIZI tuş ile tüm taranmış kanalların listesi gözükür.
• YEŞİL tuş ile tüm taranmış uyduların listesi gözükür.
Herbir uydu için kanallar servislere, yayıncılara ve yeni
kanallara göre düzenlenmiştir.
,
30
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
• SARI tuş ile yayıncıların listesi gözükür.
• MAVİ tuş ile favori kanallarınızın listesi gözükür.
Favori Listenize belirli kanalları ekleyebilirsiniz,
1
2
3
4
YUKARI veya AŞAĞI (UP veya DOWN) tuşuna basarak Kanal seçme listesi çağrılır.
Tüm kanal listesine gitmek için KIRMIZI tuşa basılır..
Favori listesine eklemek istediğiniz kanalı seçin.
Seçilen kanal üzerinde MENÜ tuşuna basın ve takip eden menü gözükecektir .
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
31
31
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
5 “Servisi Favorilere Ekle” seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
6 MAVİ’ye basarak Favori listesine gidin , seçilen kanalın listede doğru olduğunu teyit edin
8. Elektronik Program Klavuzu (Olay Görüntüleyici)
[ i : EPG
tuşuna basın]
Kanalın EPG desteği varsa program bilgisi tarih ve zaman ile birlikte ekranda gözükür. EPG tuşuna basarak
detaylı program bilgisine ve takip eden menüye ulaşılır. Olay görüntüleyici (Event View) gözükür.
EPG’de mevcut kanalın detaylı bilgisi görüntülenecektir. Bu menü üzerinde üç seçenek mevcuttur.
� KIRMIZI (Benzer)
Bu seçenek size benzer programlar bulmada yardımcı olur. Mevcut programa benzer bir veya daha çok
programlar var ise, EPG seçim penceresi aşağıdaki gibi gözükür .
32
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
� YEŞİL (Zamanlayıcı Ekleme)
YEŞİL tuşa basarsanız, Zamanlayıcı menüsüne giriş aşağıdaki gibi gözükür. Bu seçenek kayıt ve kanal
değiştirme için yeni bir zaman ölçer kurulmasında kullanılır.
- İsim

Seçilen programın ismi gözükür.
- Tanım

Seçilen programın kısa bir açıklaması gözükür.
- Zamanlayıcı Tipi

Kanal değişimi için rezervasyon.

Kayıt rezervasyonu için kayıt seçimi.
- Tekrar Tipi



Bir seferliğine kanal değiştirme veya kayıt rezervasyonu için seçim.
Tekrarlanan kanal değişimi veya kayıt rezervasyonu.
Tekrarlar – tekrar tipinde “tekrarlananı” seçtiğinizde size bu seçenek verilir.
Günlük/Haftalık/Pazartesi/Cuma/Kullanıcı tanımlı kayıt veya kanal değiştirmeyi sağlar.
- Tarih

Mevcut tarih gözükür. Tekrarlama Tipini birkez seçtiğinizde bu giriş gözükür.
- Başlama zamanı

Kaydetme veya kanal değişimi için başlama zamanını ayarlarsınız.
- Bitiş Zamanı

Kaydetme veya kanal değişimi için bitiş zamanını ayarlarsınız
- Kanal

Bu giriş kanal değişimi için size izin verir.SOL/SAĞ tuşuna basarak kanal değişim menüsü
çağrılır. Listedeki bu seçeneği kullanarak farklı bir kanal seçebilirsiniz. ÇIKIŞ (EXIT) tuşuna
basarak zamanlayıcı menüsüne dönülür.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
33
33
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
� SARI (Tek EPG)
SARI Tuşa basınca seçilen kanalın olay program çizelgesi Olay Görüntüleyici Menüsünde görüntülenir.
Bu durumda, SARI tuşa basarak A’dan Z’ye düzenlemeye veya zamana göre listeyi sınıflandırabilirsiniz .
NOT : YEŞİL tuşa basarak kanal değiştirme veya kayıt için zamanlayıcı eklenir.
� MAVİ (Çoklu EPG)
MAVİ tuşa basarak Çoklu EPG Penceresi aktive edilir
- SARI (Önceki)/MAVİ (Sonraki) tuşu kullanarak aynı kanal içinde önceki veya sonraki programa geçiş yapabilirsiniz.
NOT : Bütün kanallar EPG bilgisi taşımayabilir EPG verisinin olmadığı durumda, Kanal ismi
hariç hiç bir şey gözükmeyecektir.
- YUKARI/AŞAĞI tuşunu kullanarak diğer bir kanala geçebilirsiniz.
- Seçilen kanalın hızlı ayarı KIRMIZI tuş ile yapılır .
- Seçilen kanalın kayıt rezervasyonu ve değişimi için YEŞİL tuş kullanılır .
34
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
9. Zaman Kaydırma (Time Shift)
[ i : SARI Tuşa
basın]
Bilgi; Zaman Kaydırma izlediğiniz mevcut kanalın geçici kaydıdır. SARI tuşa veya PAUSE tuşuna basarak ses
ve video görüntüsünü geçici olarak durdurulacaktır. Geçen süre bilgisi, ekranın sol üst tarafında aşağıdaki gibi
küçük bir pencerede gözükecektir.
elapsing time information
Bu durumda, PLAY ya da PAUSE Tuşlarına tekrar basana kadar Zaman Kaydırma işlemi devam eder.
Program izlemeyi tekrar başlatabilirsiniz.
Zaman kaydırma işlemini durdurmak isterseniz, STOP tuşuna basarak canlı yayına dönersiniz.
Zaman kaydırma işlemini durdurmak için EVET veya HAYIR sorusu sorulacaktır.
NOT : Zaman Kaydırıcı işleminin normal kayıttan farkı, Hard Disk de yayının saklanması anlamına
gelmez, Zaman kaydırıcı durursa, tekrar kayıt oynatılamaz.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
35
35
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
10. Kayıt
Vu+ Uno uydu alıcısı 1 adet DVB-S2 tunerli kişisel video kaydedicisidir (PVR). Aynı anda çoklu
programları kaydedebilirsiniz. Kaydı çalıştırmak ve yönetmek için iki yol vardır.
1 Hızlı Kaydetme
[ i : KIRMIZI
veya
REC Tuşuna basın]
KIRMIZI veya REC tuşuna basarak mevcut programın kaydına başlayın .
Beş adet kayıt seçeneğiniz mevcuttur.
- Kayıt Ekleme (Mevcut olaydan sonra durur)
Bu seçenek mevcut program ve kaydı sonlandırmak istediğinizde kullanılır.
- Kayıt Ekleme (kayıt süresini girin)
Bu seçenek aşağıdaki gibi belirli bir dakikayı girerek kayıt uzunluğunu manuel olarak ayarlamak istediğinizde
kullanılır.
36
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
- Kayıt ekleme (kayıt bitiş süresini girin)
Bu seçenek kaydı durdurmak için belirli bir tarih ve saat tanımlaması yapmak istediğinizde kullanılır.
- Kayıt ekleme (Süresiz olarak)
Siz durdurana kadar kayıt devam edecektir. Bu seçenek özel bir bitiş zamanı olmadan kaydın devam etmesi
istendiğinde kullanılır.
- Kayıt Yok
Bu se çenek kayıt yapmadan menüden çıkmak için kullanılır .
2 Zamanlayıcı ile Kayıt
[ i : MENU ‘ye
basın >Timer Zaman]
Zamanlayıcı liste menüsünü kullanarak kayıt sürecini yönetebilirsiniz. MENÜ tuşuna basın ve menüden
zamanlayıcıyı seçin.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
37
37
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Bu menüde, renkli tuşlar herbir farklı fonksiyon için atanmıştır .
- KIRMIZI (Sil)
Bu seçenek zamanlayıcıyı silmek için kullanılır .
- YEŞİL (Ekle)
Bu seçenek zamanlayıcıyı eklemek için kullanılır.
- SARI (pasifleştirme)
Bu seçenek Zamanlayıcıyı pasif hale getirmek için kullanılır ve X işareti gözükecektir .
NOT : SARI tuşa pasifleştirilmiş zamanlayıcıyı aktifleştirmek için tekrar basın.
38
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
- MAVİ (Temizleme)
Bu seçenek bitmiş zamanlayıcıların zamanlayıcı listesinden kaldırılmasında kullanılır .
NOT : Hard Diskinizde kayıt için kullanılabilir yeterli boş alan olduğundan emin olun. Hard diskinizde
yeterli boş alan yok ise, Kayıt belirlenen bitiş zamanından önce durabilir.
- Kaydı Durdurma [ i :Kırmızı
veya
REC tuşuna basın > ‘’Kayıt Durdurmayı’’ seçin]
Kayıt esnasında, kaydı durdurmak için KIRMIZI tuşa veya REC tuşuna basınız.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
39
39
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
11. Kaydı Oynatma
[ i : Kayıt Listesi Tuşuna
basınız]
Kaydedilmiş dosyaları kaydedilmiş dosyalar menüsünden görebilirsiniz. (
edin.
). listesi tuşuna basarak menüyü aktive
Oynatmak istediğiniz klasörü seçin. Kayıt tekrar oynayacak ve infobar gözükecektir.
Bu infobar size aşağıdaki kayıt bilgilerini verir.
1 Kayıt başlığı
2 Toplam kayıt süresi
3 Kalan süre
4 İlerleme Çubuğu
5 Geçen süre
40
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
12. Kayıtlı Dosyaları Yönetme
[ i : Kayıt Listesi Tuşuna
basınız > MENU Tuşuna Basınız]
Kaydedilen bir dosyayı silmek isterseniz, Kaydedilmiş klasör menüsü ekrandayken MENU tuşuna basınız.
“Sil” Seçiniz ve OK tuşuna basarak siliniz.
Menüden “sil” yerine, Kaydedilen dosyaların listelenmesi ve sıralanması seçeneklerini kullanabilirsiniz.
- Tarih sıralaması
- Varsayılan liste tipi
- Açıklamalı küçük boyutlu liste tipi
- Küçük boyutlu liste tipi
- Tek satır liste tipi
- Ayrıntılı açıklamaları gizlenmiş
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
41
41
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
13. Medya Oynatıcı
[ i : MENU
> Medya Oynatıcı]
VU+ Uno medya içeriklerini oynatabilen tam bir multimedya alıcısıdır. Media player’ı kullanarak dahili
diskte ki yada takılan bir usb hafıza kartındaki müzik resim ve videoların tadını çıkartabilirsiniz. Eğer media
playerı çalarsanız, (birazdan belirtlecektir) çalıcı da ortaya çıkacaktır.
1 Herhangi bir Hard Disk veya taklı USB dizinine gidin.
2 Oynatmak için bir dosya seçin ve OK tuşuna basın
* Başlıca desteklenen formatlar JPG, MP3, AVI vs.
3 Aynı zamanda Hard Diskinizde saklanan kayıtlı dosyalarıda çalıştırabilirsiniz.
42
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
14. Eklentiler (Plug-ins)
[ i : MENU
> Eklentiler]
Vu+ Uno uydu alıcısı 10/100Mbps Ethernet RJ 45 bağlantı ile entegre edilmiştir. Sistemden keyif alabilmek
için Vu+ Uno' nun bu network kabiliyetini kullanmanızı tavsiye ederiz. Vu+ Uno uydu alıcınızın network
bağlantısı kurulduysa, eklentileri Vu+ Solo ’nun web sitesinden direkt olarak indirebilirsiniz .
1 MENÜ’ye basın ve eklentiler menüsünü eklenti gezgininde aktive edin.
.
2 YEŞİL tuşa basarak kullanılabilir eklentiler listesini yükleyin .
3 Birkez yükleme yapıldığında, eklentiler listesi gözükecektir.
4 Bir eklenti yüklemeyi seçin.
5 Yükleme, eklenti gezgininde doğru bir şekilde yapıldaysa, kontrol edebilirsiniz.
Bu siteden, aşağıdaki gibi kullanılabilir eklentileri indirebilirsiniz.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
43
43
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
15. Uyku Zamanlayıcı (Sleep Timer)
[ i : MENU
> bekleme / tekrar başlatma > Uyku Zamanlayıcı]
Vu+ SUno uydu alıcınızı bekleme moduna veya derin bekleme moduna almak için, bu menüyü kullanarak özel
bir zaman ayarlayabilirsiniz. Üç renk tuşları uyku zamanlayıcısını kurmada kullanılır.
1 KIRMIZI
Bu seçenek uyku zamanlayıcısını açma veya kapama da kullanılır .
2 YEŞİL
Bu seçenek bekleme modu veya derin bekleme modu arasında seçim yapmada kullanılır .
3 SARI
Bu seçenek sistem kapanmadan önce onay konusunda seçim yapılması için kullanılır.
44
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
IV. Sistem Yapılandırması
Vu+ Uno uydu alıcınız çok sofistike bir cihaz olarak dizayn edilmiş olup, kullanıcalara mümkün olduğu kadar
detaylı bir şekilde sistem ayarları yapmasına izin verir. KENDİ zevkinize göre sisteminizi oluşturabilirsiniz. Bu
bölüm size Sistem ayarları menü girirşini kullanmanıza rehberlik edecektir.
Sistem yapılandırılması öncesi, lütfen uydu alıcısının menü yapısı üzerinde bir uyarı alınır.
1. Ana Menu
[ i : MENU’ ye
basın ]
Uydu alıcısnın ana menüsü aşağıdaki alt menülerden oluşur.
1 Altyazılar
Mevcut programın altyazı seçim menüsü gözükür.
2 Medya Oynatıcı
Vu+ uydu alıcısının Medya oynatıcısını çalıştırır.
4 Bilgi
Hizmet ve hakkında olmak üzere iki alt menü vardır. Hizmet menüsü mevcut kanalın detaylı bilgisini
gösterir. Hakkında menüsü Vu+ uydu alıcınızın donanım ve yazılımı hakkında detaylı bilgi verir.
5 Eklentiler
Vu+ uydu alıcınızın eklenti gezgini aktive olur. Bu gezgini kullanarak, dizayn edilmiş websayfasına
girebilir ve çeşitli yeni eklentileri indirebilirsiniz.
6 Setup
Bütün sistem ayarları yapılır.
7 Bekleme / Yeniden Başlatma
Açma/kapama ve Uyku zamanlayıcı için seçenekler sunar .
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
45
45
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
2. Sistem Ayarları
[ i :MENU’ ye
> Basın >Ayarları Seçin]
Ayarlar menüsü aşağıdaki alt menüleri içerir .
1 Uydu yapılandırma
2 Sistem
3 Ortak Arayüz
4 Ebeveyn Kontrolü
5 Varsayılan ayarlar
6 Fabrika ayarlarına dön
2-1. Uydu yapılandırma
[ i : MENU’ ye basın
>Ayarlar > Uydu yapılandırma]
Vu+ uydu alıcınızın tuner ayarlarını yapın ve kanalları otomatik veya manuel olarak taratın.
A.
Tuner Ayarları
[ i : MENU
> Kurulum > Uydu Yapılandırma > Tuner ayarları]
İlk kez yükleme sürecini başlatacaksanız , Tuner A önceden yapılandırılmış olmalıdır.
Her bir Tuner bilgisini kontrol edebilirsiniz ve Her bir Tuner tarafından taranmış uyduları aşağıdaki gibi görebilirsiniz .
46
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
B. Varsayılan Servis Listelerinin yüklenmesi
[ i : MENU
> Kurulum > Uydu Yapılandırma > Varsayılan Kanal Listesi]
Belirli uydular için servis listeleri varsa, Örneğin Astra veya Hotbird, Vu+ uydu alıcınıza bu listeleri
yükleyebilirsiniz.
Varsayılan servis listeleri kullanılabilir değilse, servisi otomatik veya manuel olarak tarayıp TV ve radyo
kanalların Vu+ uydu alıcınızın listesine ekleyebilirsiniz.
C. Otomatik Servis Tarama
[ i : MENU
> Kurulum > Uydu Yapılandırma > Otomatik Arama]
Servis taramanın en kolay yolu otomatik taramanın kullanılmasıdır. Otomatik tarama menüsünden, aşağıdaki
iki seçenek seçilebilir.
• Tarama öncesi silme
Otomatik tarama başlamadan önce, mevcut kanal listesini silmek isterseniz EVET tuşuna basın.
Mevcut listeyi korumak isterseniz HAYIR’ı seçin.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
47
47
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
OK tuşuna basarak otomatik taramayı başaltın. Bu işlem biraz zaman alacaktır.Tarama devam ederken, ilerleme
çizgisinin altında yeni bulunan servisleri göreceksiniz.
D. Manuel Servis Tarama
[ i : MENU
> Kurulum > Tuner Yapılandırma > Elle Arama]
Servislerin manuel araması için istenilen kesin ayarın yapılması konusunda yeteri kadar iyi bilgiye
sahipseniz, manuel tarama dahi yapabili diğer şeylerin dışında, manuel scan yapamadan önce karar
vermenizde ihtiyaç duyacağınız parametreler aşağıda belirtilmiştir.
DVB-S2 HD(Yüksek Çözünürlük)
For DVB-S SD(Standart Çözünürlük)
Diğer şeylerin dışında, manuel tarama yapmadan önce karar vermenizde ihtiyaç duyacağınız parametreler
aşağıda belirtilmiştir.
1 Tuner
Elle arama yapmak için kullanmak istediğiniz tuneri seçiniz.
2 Sistem
Burada, DVB-S (SD) ve DVB-S2 (HD) arasında iki seçeneğiniz vardır.
48
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
3
Frekans
Taramak istediğiniz transponder’ın doğru frekansını giriniz.
4
Sembol Oranı
Taramak istediğiniz transponder’ın doğru sembol oranını giriniz.
5
Polarite
Burada, Dikey, Yatay, Dairesel Sol ve Dairesel Sağ seçeneklerine sahipsiniz. Taramak istediğiniz
transponder’ın polaritesini bilmelisiniz.
6
FEC (İleri Hata Doğrulama)
Taramak istediğiniz transponder’ın doğru FEC değerini girmelisiniz.
7
Modülasyon
Burada, QPSK (SD) ve 8PSK (HD) iki seçeneğe sahipsiniz.
8
Şebeke (Network) Tarama
Burada EVET ve HAYIR olarak iki seçeneğiniz vardır. HAYIR’ı seçerseniz Vu+ uydu alıcınızda mevcut
verilere göre transponderleri tarar. EVET’i seçerseniz mevcut TP verilerini taramakla kalmaz TP den
taşınan yeni Transponder bilgileride taranır. EVET seçeneği daha iyi tarama sonucu alabilmek için uzun
sürecektir.
9
Tarama Öncesi Silme
Otomatik taramaya başlamadan önce mevcut kanal listesini silmek isterseniz EVET kullanılır. Mevcut
listeyi korumak isterseniz , HAYIR seçilir.
10
Sadece Şifresiz Kanalları tarama
Burada EVET ve HAYIR olarak iki seçeneğiniz vardır. Herhangi bir şifreleme yapmayan sadece Şifresiz
kanalları (FTA) taramak isterseniz EVET’i seçiniz. Diğer taraftan bütün şifresiz (FTA) ve şifreli (CAS)
Kanalları taramak isterseniz HAYIR’ı seçiniz.
OK tuşuna basarak manuel taramayı başlatın. Bu işlem biraz zaman alacaktır.Tarama devam ederken,
ilerleme çizgisinin altında yeni bulunan servisleri göreceksiniz.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
49
49
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
E. Tuner Tipi Seçme (DVB-C/T Tuner için)
Eğer Vu + ve DVB-C / T Tuner yüklediyseniz, bunu aşağıdaki gibi yapılandırmanız gerekir :
1. Kurulum => Kanal Arama => Tuner Yapılandırma
2. Tuneri etkinleştirmek için OK tuşuna basın
3. Tekrar OK tuşuna basınız.
4. SOL / SAĞ düğmesini kullanarak DVB-C veya DVB-T tuner seçebilirsiniz. Şimdi tuner yapılandırma
yapılır.
50
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
5. Kurulum => Kanal Arama
Kanal aramak için, Otomatik Arama ve Elle Arama
arasında seçim yapabilirsiniz
.
6. Kanal aramak için OK tuşuna basınız.
Tuner DVB-T için yapılandırılmışsa, kanal tarama DVB-T modunda yapılacaktır.
Tuner DVB-C için yapılandırılmışsa, kanal tarama DVB-C modunda yapılacaktır.
7. Kanal Aramayı başlatmak için OK tuşuna basın.
Tarama işlemi tamamlandığında, tarama sonuçları ekranda görüntülenir.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
51
51
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
2-2. Sistem Ayarları
[ i : MENU’ye basın
> Ayarlar > Sistem]
Burada gerekli ayarların çoğunu bularak Vu+ uydu alıcınızı istediğiniz gibi optimize edebilirsiniz. Lütfen
aşağıdakileri dikkatlice okuyunuz.
A. A/V Ayarları
[ i : MENU
> Kurulum > Sistem >Ses/Görüntü Ayarları]
Vu+ uydu alıcınızın ses ve video ayarlarının yapılandırılması için gerekli seçenekleri burada bulacaksınız.
NOT: İptal için KIRMIZI ve OK için YEŞİL’dir. Kumanda’nın OK tuşu bu durumda çalışmaz.
52
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Ses ve video ayarları için aşağıda verilen menüdeki parametrelerden size uygun olanları seçiniz.
1
Video çıkışı
TV ve Vu+ uydu alıcınız arasındaki hangi video çıkışını kullanmak isterseniz burada onu seçebilirsiniz.
Seçilebilir opsiyonlar aşağıdadır.
• CVBS
• S-Video
• RGB
2
Mode
Televizyonunuz ve yukarıdaki video çıkış tercihinize göre, hangi çözünürlülüğü kullanmanız gerektiği
konusunda aşağıdaki opsiyonlar arasından seçim yaparsınız.
Skart
Çözünürlük
PAL
NTSC
Multi
3 Dolby Digital Varsayılan (AC3)
EVET seçeneği kullanılırsa Dolby Dijital ses varsayılan ses olur. Kanal izlerken AC3 ve Stereo ses varsa
AC3 kullanılır.
Diğer taraftan,Dolby dijital sesi varsayılan ses olarak kullanmak istemiyorsanız HAYIR’ı seçiniz.
İzlediğiniz kanalda AC3 ve stereo ses varsa Stereo ses kullanılır.
4
Dolby Digital (AC3) Downmix
Ses çıkışını çok kanallı AC3 den iki kanallı Stereo’ya indirmek isterseniz EVET kullanılır.
Ses çıkışını çok kanallı AC3 den iki kanallı Stereo’ya indirmek istemezseniz HAYIR kullanılır.
HAYIR’ı seçerseniz, sadece HDMI ve SKART bağlantısını kullanmanız gerekir.. Program sadece AC3 ses
kullanıyorsa bazen ses çıkmayabilir. Bu seçenek, S/PDIF bağlantısı kullandığınız da tavsiye edilir.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
53
53
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
B. Dil Seçimi
[ i :MENU
> Kurulum > Sistem > Dil Seçimi ]
Uydu alıcınızın menü gösterim ekranında çeşitli dilleri kullanabilirsiniz .
C. Özelleştir
[ i : MENU
> Kurulum > Sistem > Özelleştir]
Bu menüde çeşitli kişiselleştirme seçeneklerini bulacaksınız ve bu menü üç farklı formatta görüntülenebilir:
Basit, Orta ve Uzman.
54
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
NOT : İptal için KIRMIZI ve OK için YEŞİL. Kumanda’nın OK tuşu bu durumda çalışmaz
Bu menüde verilen seçenekler arasında, neye ihtiyacınız olacağı aşağıda belirtilmiştir.
1
Kaydetme her zaman önceliklidir.
EVET seçeneği mevcut herhangi bir zamanlayıcı üzerinde önceliğe sahip kaydın ayarlanmasında kullanılır.
Zamanlayıcı ile kayıt arasında bir çatışma olursa, kayıtın zamanlayıcı üzerinde önceliği vardır. HAYIR’ı
seçerseniz, size cihazın kayıt servisine geçip geçmeyeceği sorulacaktır.
2
Kayıt öncesi boşluk (dakika)
Buraya bir sayı girerseniz, Örneğin 5; Kayıt belirlenen zamandan 5 dakika önce başlayacaktır. Eğer 0
girerseniz bunun anlamı, kaydın belirlenen zamanda kesin olarak başlamasıdır. Bu seçenek programın
orjinal zamanından daha erken başlaması ihtimaline karşı kolaylık sağlar.
3
Kayıt Sonrası Boşluk
Buraya bir sayı girerseniz, Örneğin 5; Kayıt belirlenen bitiş zamanından 5 dakika sonra bitecektir. Eğer 0
girerseniz; Bunun anlamı kaydın belirlenen zamanda kesin olarak durmasıdır. Bu seçenek programın Orijinal
zamanından daha geç bitmesi ihtimaline karşı kolaylık sağlar.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
55
55
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
4
Kayıt başladığında mesaj göster
EVET seçeneğini ayarlarsanız, aşağıdaki mesaj kaydın başladığını gösterir.
5
Çoklu buket seçimi
EVET seçeneğini ayarlarsanız, Çoklu buket etkin olacaktır.
D. Zaman Dilimini Seçme
[ i : MENU
> KURULUM > Sİstem > Zaman Bölgesi]
Bu menüde zaman dilimini ayarlayabilirsiniz.
SOL/SAĞ tuşunu kullanarak Vu+ Solo uydu alıcınız için kullanmak istediğiniz bir zaman dilimini bulabilirsiniz.
Zaman dilimini seçtikten sonra YEŞİL’e basıp değişiklikleri kaydedin.
56
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
E. Hard Disk Ayarı
[ i : MENU
> Kurulum > Sistem > Harddisk > Harddisk Kurulumu]
HDD bekleme modu süresini ayarlayabilirsiniz.
Burada ki gibi seçebilirsiniz.
Bekleme olmadan
10 veya 30 saniye
1, 2, 5,10, 20, 30 dakika
1, 2, 4 saatleri seçebilirsiniz.
Birkez bu seçeneği ayarlayın, YEŞİL’e basarak
değişikliği kaydedin.
F. Ön Ekran Ayarı
[ i : MENU
> Kurulum > Sistem > Oled Ekran Ayarları]
Vu+ uydu alıcınızın ön panelinde 12 karakter Dot Matrix VDF ekranı vardır. Bu ekranda çeşitli bilgiler gözükür.
Mevcut menü, Kanal, HD ikonu gibi. Bu menüyü kullanarak ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz
Parlaklık
Ayar kullanımdayken VFD ön panelin parlaklığını
SOL/SAĞ tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.
Bekleme
Ayar bekleme konumundayken VFD ön panelin
parlaklığını SOL/SAĞ tuşlarını kullanarak
değiştirebilirsiniz.
Bu seçenekleri tamamladıktan sonra, YEŞİL’e basarak
değişikliği kaydedin.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
57
57
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
G. Ağ Ayarı
[ i : MENU
> Kurulum > Sistem > Ağ]
Vu+ uydu alıcınızda 10/100 Mbps RJ45 ethernet bağlantısı vardır. Sistemden keyif alabilmek için Vu+ uydu
alıcısının bu network kabiliyetini kullanmanızı tavsiye ederiz. Ağ ayarlarını Ağ Yapılandırma menüsü aracılığı
ile yapabilirsiniz.
Ağ Yapılandırma menüsünde beş alt menüyü aşağıdaki gibi göreceksiniz.
1
Ağ donanım ayarları
Bu menü aracılığı ile temel Ethernet yapılandırmasını ayarlayabilirsiniz..
Kullanıcı Arayüz
EVET seçeneği ehterneti aktive etmede kullanılır. Bu seçenekte HAYIR’ı ayarlarsanız Ethernet çalışmayacaktır.
DHCP Kullanımı
EVET DHCP kullanılmasında seçilir. (Dinamik işlemci Ayarlama Protokolu). Bu seçenekte EVET’i ayarlarsanız
Doğru IP adresi otomatik olarak bulunacaktır. Belirli bir sabit IP adresini kullanmak isterseniz HAYIR seçilir.
Bu durumda ihtiyacınız olan, her bir alana doğru IP adreslerinİ girmeniz gerekir.
58
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
2
İsim Sunucusu (DNS) Ayarları
DHCP’nin kullanılmadığı durumlarda bu seçenek gereklidir. Nameserver (isim sunucu) adresini girmeniz gerekir.
3
Ağ Yapılandırmasını Test Et
Ağ ayarlarının doğru çalışıp çalışmadığından emin değilseniz, bu testi yapabilirsiniz.
4
Ağı Yeniden Başlat
Uydu alıcınızın Ethernetini yeniden başlatmak isterseniz bu seçenek kullanılır.
5
Ağ Disk Yönetimi
6
Ağ Yapılandırma Sihirbazı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
59
59
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
H. Arayüz (Skin)
[ i : MENU
> Kurulum > Sistem > Arayüz (Skin)]
Vu+ Linux bazlı uydu alıcısıdır ve Linux uydu alıcısı için kullanılabilir birçok arayüzler vardır. Bu menüyü
kullanarak varsayılan arayüzden başka farklı bir arayüz kullanabilirsiniz.
NOT : Arayüz değişiminin sistemi tamamen kapatacağından biraz zaman alır. Seçilen yeni bir
arayüz sisteme yüklenene kadar lütfen bekleyiniz.
2-3. CAM (Ortak Arayüz) Kontrolü
[ i : MENU
> Kurulum > Ortak Arayüz (Common Interface)]
Şifreli Kanalların (CAS) izlenebilirliği için uygun bir Ortak Arayüz (CAM) ve Akıllı Karta ihtiyacınız vardır. Uydu alıcınız
iki ortak arayüz yuvası ile entegre olmuştur. İki Ortak Arayüz (CAM) varsa onları uydu alıcınıza takılı tutun, Bu sayede
Ortak Arayüz (CAM) değişim arızası azalacaktır.
Bir veya iki Ortak Arayüz (CAM) takarsanız, takılan Ortak Arayüzlerin (CAMs) bilgisini aşağıdaki menü aracılığı
ile kontrol edebilirsiniz:
60
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
2-4. Ebeveyn Kilidi
[ i : MENU
> Kurulum > Ebeveyn Kontrölü]
Belirli kanalların diğer kişiler tarafından izlenmesini önlemek isterseniz, bu işlemi bu menüyü kullanarak da
yapabilirsiniz.
1 MENÜ’ye Basarak Ebeveyn Kilidi menüsüne gidin > Setup > Parental Control.
2 Ebeveyn Kilidi seçeneğini ayarlamada SOL/SAĞ tuşunu kullanarak EVET’e gidin. Menü aşağıdaki gibi değişecektir.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
61
61
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
 Koruma ayarı
Ebeveyn Kilidi ayar menüsüne gittiğinizde bu seçenekte
EVET’i kullanırsanız Size PIN kodunu girmeniz
istenecektir.
 Pin Ayarını Değiştirme
Mevcut olan PIN Kodunu Ebeveyn Kilit ayarı için
değiştirmek isterseniz bu menüyü kullanarak da
yapabilirsiniz.
Yeni bir PIN Kodunu iki kez girmeniz gerekir.
 Koruma Servisi
Belirli kanalları PIN kodu ile kilitlemek isterseniz bu seçenekte EVET’i ayarlamanız gerekir .
 Ebeveyn Kilit Tipi
Bu seçenek Koruma servisi EVET seçilirse aktive olacaktır. Burada iki seçenek vardır:
 Beyaz Liste : Bu seçenek Ebeveyn Kilidi Listesindeki kanallar hariç diğer bütün kanalların bloke edilmesinde
kullanılır.
 Siyah Liste : Bu seçenek sadece Ebeveyn Kilidi Listesinin içinde bulunan kanalları bloke etmede kullanılır.
 Servis Değiştirme Pini
Ebeveyn Kilidi Listesinin içinde olan servislerin değişmesinde istenilen PIN Kodunu burada tanımlayabilirsiniz.
NOT: PIN Kodu burada servis değiştirme için kullanılır böylelikle size, koruma servisleri için
kullanılandan farklı bir PIN Kodunun kullanılması tavsiye edilir.
62
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu

Servis Listesini Düzenleme
PIN Kodu ile kilitlemek istediğiniz servisleri buraya ekleyebilirsiniz. Servisler alfabetik sıra içinde düzenlenmiş
olacaktır ve kilitlemek istediğiniz kanalı listeye bir harf girerek bulabilirsiniz.
Burada T harfi seçildi ve TV5 örnekteki gibi kilitlendi.
Gelecek sefer siz veya herhangi biri bu servisi ayarlamak isterse, Menüde aşağıdaki gibi PIN Kodu sorgusu
gözükecektir.
NOT : Bu PIN Kodunun kaybolmaması çok önemlidir.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
63
63
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
2-5. Fabrika Ayarlarına Dön
[ i : MENU
> Kurulum > Fabrika Ayarlarına Dön]
Yüklenen bütün servis listesini, bütün yapılandırmalara ek olarak silmek isterseniz fabrika ayarlarına dönüş
işlemini çalıştırınız.
Aşağıdaki menüde EVET’i seçerek fabrika ayarlarına dönüş yapınız.
Fabrika ayar sürecinin tamamlanmasıyla Vu+ uydu alıcınız otomatik olarak yeniden başlayacak ve ilk fabrika
ayarına dönecektir.
NOT : Fabrika ayarlarına dönüş yaparsanız buket, servis listeleri ve uydu parametrelerini içeren
bütün yapılandırma verileriniz silinmiş olacaktır.
64
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
2-6. H/W (Donanım) & S/W (Yazılım) Bilgi Kontrolü
[ i : MENU
> Bilgi]
Uydu alıcınızdaki H/W veya S/W sistemini kontrol ederseniz bu menüyü kullanmaya ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca
burada özel bir servisin detaylı bilgilerini de kontrol edebilirsiniz.
A. Servis (Kanal) Bilgisi
[ i : MENU
> Bilgi > Kanal(Servis)]
Bu menüde, mevcut kanalın bütün parametre verilerini görürsünüz. Servis bilgisi aşağıda dört bölüme
ayrılmıştır:
1 Kanal Bilgisi
2
www.dikeyelektronik.com
PID
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
65
65
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
3 Transponder (Multiplex)
4 Tuner Durumu
B. Hakkında (Sistem Bilgisi)
[ i : MENU
> Bilgi > Hakında]
Bu menü sizin için uydu alıcınızın mevcut sistemini kontrol eder. Aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:
1 S/W version
2 Tuner A ve B3 için NIMs saptanır
3 HDD saptanır.
66
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
2-7. Tuner Ekleme
Vu + UNO Takılabilir Tuner sistemi için uygundur. İsteğe bağlı olarak DVB-C / T Tuner satın alabilirsiniz.
A
B
C
Yeni bir tüner kurulumu yapıldığı zaman, A, B ve C ile belirtilen üç noktayı doğru monte edildiğinden
emin olun.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
67
67
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
2-8. HDD Montajı
Vu+ HDD bağlantısı 2.5” and 3” HDD monte edilebilmesi için tasarlanmıştır..
Bu braketi (HDD montaj parçasını) kullanarak
2.5 "HDD veya 3" HDD monte edebilirsiniz.
2.5” HDD monte edildiğinde.
3” HDD monte edildiğinde.
68
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
2-9. Uzaktan Kumanda Kurulumu
Vu + Uzaktan Kumandasıaynı anda TV ve STB için kullanılabilecek bir üniversal kumandadır.
A. Vu+ Universal Kumanda Kullanma Kılavuzu
Ön Not
<< >> Uzun basın anlamına gelir
<
> Normal basın anlamına gelir
4 haneli şifre kullanım kılavuzunun TV markası kod listesinde bulabilirsiniz.
Vu+’ ın yeni nesil Uzaktan Kumanda’ sı çok amaçlı kullanıma uygundu ve de Vu+ uydu alıcınızı ve TV’ nizi aynı anda
kontrol edebilirsiniz. Universal Uzaktan Kumandanız aynı anca zamanda standardın dışında bir tasarıma sahiptir.
Size, Tv’ nizin temel kontrol fonksiyonlarını sunarken (Tv Açma-Kapama, Ses seviyesi +/-, Mute-Ses kesme, AV), her
defasında Tv ve Vu+ arasında mod seçmek zorunda olmaksızın Vu+’ ı kontrol etmenizi sağlar. Mod seçimli olan
kumandalar ile kıyasladığımızda, Vu+’ ın mod seçimsiz Uzaktan Kumandası, gereksiz kontrol fonksiyonlarını elemesi
nedeniyle çok daha akıllıca bir seçimdir.
1. TV Ayarı
Kurulum Sıralaması: <<1 + 3>>, <4 Basamaklı Marka Kodu>, <<Mute(Ses kesme) ya da Power(Kapama-Açma)
tuşu>>
1. LED ışığı yanıncaya kadar 3sn boyunca 1 ve 3 tuşlarına basınız.
2. TV’ nizin marka kodunu, Tv Kod Listesinden bulun ve 4 basamaklı kodu girin .
- Eğer, ‘’0000’’ basarsanız, tam otomatik tarama başlatılır. Tam otomatik
tarama başlaması için bir süre beklemeniz gerekmektedir.
3.Tv’ nizin sesisini tam olrak kısıncaya kadar (ya da kapatana kadar) Mute (Ses Kesme) tuşuna (ya da Power –
kapama/açma tuşuna ) basmaya devam ediniz..
4. Tv’ nizin sesi kapanırsa (ya da Tv’ niz kapanırsa ), Mute (Ses kesme) tuşuna basmaya devam etmeyiniz.
5. Artık Uzaktan Kumandanız test moduna geçmiş durumdadır ve Tv’ nizin bu işleme cevap vermediğini denemek
için Volume(Ses Seviyesi) +/- tuşuna basınız..
6.Ses tuşları kullanıma hazır ise, Kurulum modundan çıkmak için. <OK +( )Stop>Tuşlarına basınız.
2. AV Ayarı
AV tuşu, TV görüntü kaynağının seçimini sağlamaktadır. TV modellerine bağlı olarak AV tuşu otomatik olarak
ayarlanabilmektedir. Otomatik olarak yapılandırılmadığı taktirde, lütfen aşağıdaki talimatları takip ediniz.
Kurulum Sıralaması <<1 + 9>>, <<AV>>
A.LED ışığı yanıncaya kadar 3sn boyunca 1 ve 9 tuşlarına basınız.
B.Tv’ niz kullanıma hazır duruma gelinceye görüntü giriş kaynağını(AV) gösterinceye kadar AV tuşuna basmaya
devam ediniz..
C. Eğer AV tuşu çalışıyorsa, doğru çalışıp çalışmadığını bir kaç kere kontrol ediniz.
D. Kurulum modundna çıkmak içişn <OK + STOP ( )> tuşlarına basınız.
3. TV için Uzaktan Kumanda Tuşları
* Sadece TV için olan tuşlar : TV Power(Kapama-Açma). AV
* TV ve Vu+ arasındaki atanabilir tuşlar : Ses Seviyesi (Volume) +/ - ve Mute (Ses Kapama)
- Bu tuşlar, yalnızca Uzaktan Kumanda kurulumu tamamlanmadan önce kullanılır.
- Yalnızca yapılandırma tamalandıktan sonra atanabilir.
* Diğer tüm tuşlar sadece Vu+ içindir.
4. Volume + / - ve Mute (Ses Kesme) tuşlarının atanması
Kolay ses seviyesi kontrolü için, lütfen Vu+ ses seviyesini max. Seviyenin %50 sine ayarlayınız ve bu seviyeyi, Vu+’ ın
varsayılan ses seviyesi olarak kurunuz. Böylece, aynı anda da Vu+ ses seviyesini ayarlamanıza gerek kalmaksızın,
sadece Tv’ nizin ses seviyesini kontrol etmeniz gerekecektir.
Kurulum Sıralaması: <<1 + 6>>, <9>, <9>, <3>, <TV Power(Açma-Kapama) veya Vu+ Power(Açma-Kapama>
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
69
69
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
1. LED ışığı yanıncaya kadar 3sn boyunca 1 ve 6 tuşlarına basınız.
2. <9>, <9>, <3> tuşlarına basınız.
3. Tv ses seviyesini kontrol etmek isterseniz, Tv Power(Açma-Kapama) tuşuna basınız. Eğer Vu+’ ın ses
seviyesini kontrol etmek isterseniz, Vu+ Power (Açma-Kapama) tuşuna basınız.
5. TV Ayarlarını Sıfırlama
Uzaktan Kumandanızın TV ayarlarını sıfırlamak istediğiniz taktirde,
Tuş Sıralması: <<1 + 6>>, <9>, <9>, <6>
1. LED ışığı yanıncaya kadar 3sn boyunca 1 ve 6 tuşlarına basınız.
2. <9>, <9>, <6> tuşlarına basınız.
3. Bu işlem, Uzaktan Kumandanızı fabrika ayarlarına getirecektir.
6. Sistem Kodunun Değiştirilmesi.
Vu+’ nızın Uzaktan Kumandasının sistem kodunu, kontrol etmek istediğiniz Vu+ Modeline göre değiştirebilirsiniz.
Varsıyılan sistem Kodu, Mod 2 dir.
Mod 1 : SOLO / DUO
Mod 2 : UNO
Mod 3 & 4 : Gelecek Modeller için ayrılmıştır.
<<2 + 7>>, <HELP>, <0001 veya 0002 veya 0003 veya 0004> tuşlarına basınız.
1. LED ışığı yanıncaya kadar, 3sn boyunca 2 ve 7 tuşlarına basınız.
2. HELP tuşuna basınız.
3. <0001 veya 0002 veya 0003 veya 0004> tuşlarına basınız.
Yasal Uyarı
Vu+ Universal Uzaktan Kumandası, Philips Electronics tarafından geliştirilmiştir. Vu+ Universal Uzaktan
Kumanda’ da kullanılan veritabanı, piyasadaki Tv markalarının %90’ nı desteklemektedir. Bu da Tv’ nizin
bazı ender durumlarda Vu+ Universal Uzaktan Kumanda ile uyumlu olmaya bileceği anlamına gelmektedir.
Bu durumda, Vu+ Universal Uzaktan Kumanda, sadece Vu+ cihazınızda kullanılabilmektedir.
70
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
B.İşlev Tuş Tablosu
Numara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Tuş Açıklaması
STB Power
TV Power
AV
MUTE
Digit 1
Digit 2
Digit 3
Digit 4
Digit 5
Digit 6
Digit 7
Digit 8
Digit 9
Digit 0
Red
Green
Yellow
Blue
Up
Left
OK
Right
Down
VOL+
EXIT
CH+
VOLEPG
CHMENU
AUDIO
HELP
Fast Rewind
Play
Pause
Fast Forward
TV
Record
Stop
www.dikeyelektronik.com
STB modu açıklaması
STB Power Toggle
STB TELETEXT
STB SUBTITLE
STB Mute
STB Digit 1
STB Digit 2
STB Digit 3
STB Digit 4
STB Digit 5
STB Digit 6
STB Digit 7
STB Digit 8
STB Digit 9
STB Delete previous character
STB Digit 0
STB Delete next character
STB Red
STB Green
STB Yellow
STB Blue
STB Cursor Up
STB Cursor Left
STB OK
STB Cursor Right
STB Cursor Down
STB Volume up
STB EXIT
STB Channel Up
STB Volume down
STB EPG
STB Channel Down
STB MENU
STB ARCHIV
STB AUDIO
STB HELP
STB Fast Rewind
STB Play
STB Pause
STB Fast Forward
STB Go to TV channel list
STB Record
STB Stop
TV modu açıklaması
TV Power toggle*
TV AV*
TV Mute*
TV Volume Up*
TV Volume Down*
-
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
71
71
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
45
Tanımlı
olmayan kod
Radyo
[IR-Düşük Pil]
STB Radyo
Pil azaldığında STB sinyal verir.
-
* Sadece kullanıcı ilgili özelliği yapılandırdığında mevcuttur.(TV-kurulum ve/veya Ses Gücü)
C.TV Kod Listesi
TV Marka Kod Listesi:
A.R. Systems
Abex
ABS
Accent
Acer
Acoustic Solutions
Action
Acura
ADA
ADC
Addison
Admiral
Advent
Adventura
Adyson
AEG
Agashi
AGB
Aiko
Aim
Aiwa
Akai
Akashi
Akiba
Akira
Akito
Akura
Alaron
Alba
Albatron
Alcyon
Alienware
Allorgan
Allstar
America Action
Amoi
72
+
0012
0014
0016
0019
0028
0032
0033
0036
0038
0040
0043
0046
0054
0055
0058
0059
0063
0064
0069
0070
0072
0074
0075
0078
0079
0082
0083
0085
0086
0087
0093
0099
0105
0108
0123
0132
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
Amplivision
Ampro
Amstrad
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Apex Digital
Apollo
Apple
Arc En Ciel
Arcam
Ardem
Aristona
ART
Arthur Martin
ASA
Asberg
Astar
Astra
Asuka
ATD
Atlantic
Atori
Auchan
Audiosonic
Audioton
Audiovox
Audioworld
Ausind
Autovox
Aventura
Awa
Axxon
0138
0139
0140
0146
0147
0148
0151
0154
0156
0165
0170
0171
0172
0178
0179
0184
0192
0199
0200
0202
0205
0218
0221
0227
0229
0233
0237
0240
0264
0266
0268
0269
0276
0280
0287
0296
0303
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Baird
Bang & Olufsen
Barco
Basic Line
Bastide
Baur
Baysonic
Bazin
Beaumark
Beijing
Beko
Belcor
Bell & Howell
Belson
Belstar
BenQ
Beon
Berthen
Best
Bestar
Bestar-Daewoo
Binatone
Black Diamond
Black Star
Blackway
Blaupunkt
Blue Sky
Blue Star
Boca
Bondstec
Boots
BPL
Bradford
Brandt
Brillian
Brinkmann
Brionvega
Britannia
Brockwood
Broksonic
Bruns
BskyB
BSR
BTC
Bush
Byd:sign
www.dikeyelektronik.com
0311
0314
0319
0325
0327
0331
0333
0335
0340
0345
0346
0348
0350
0355
0357
0359
0361
0363
0364
0368
0369
0378
0384
0386
0388
0390
0395
0396
0399
0403
0405
0413
0414
0416
0422
0423
0424
0425
0430
0432
0435
0436
0437
0439
0445
0448
C-Tech
Caihong
Caishi
Candle
Capsonic
Carad
Carena
Carnivale
Carrefour
Carver
Cascade
Casio
Cathay
CCE
Celebrity
Celera
Celestial
Centrex
Centrum
Centurion
Century
CGE
Changcheng
Changfei
Changfeng
Changhai
Changhong
Chun Yun
Chunfeng
Chung Hsin
Chunsun
Cimline
Cinex
Citizen
City
Clarion
Clarivox
Clatronic
Clayton
CMS
CMS Hightec
Coby
Commercial Solutions
Concerto
Concorde
Condor
Conia
+
0449
0462
0465
0480
0486
0488
0489
0491
0492
0494
0496
0499
0501
0504
0509
0510
0511
0516
0519
0520
0521
0523
0526
0527
0528
0529
0530
0545
0546
0547
0549
0552
0563
0567
0569
0575
0576
0581
0582
0590
0591
0597
0615
0625
0626
0627
0628
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
73
73
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Conrowa
Contec
Continental Edison
Cosmel
Craig
Crosley
Crown
CS Electronics
CTC
CTX
Curtis
Curtis Mathes
CXC
CyberPower
Cybertron
Cytron
D-Vision
Daewoo
Dainichi
Dansai
Dantax
Datsura
Dawa
Daytron
De Graaf
DEC
Decca
Deitron
Dell
Denon
Denver
Desmet
Diamant
Diamond
Diamond Vision
Dick Smith Electronics
Digatron
Digihome
Digiline
Digital Life
Digitex
Digitor
DirecTV
Dixi
DL
Domeos
Dongda
74
+
0634
0635
0637
0647
0650
0655
0658
0663
0664
0665
0666
0667
0670
0674
0675
0680
0684
0692
0694
0699
0702
0703
0707
0710
0716
0717
0718
0722
0725
0731
0733
0738
0746
0747
0748
0750
0751
0758
0759
0772
0780
0781
0794
0807
0810
0817
0820
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
Donghai
Drean
DSE
DTS
Dual
Dumont
Durabrand
Dux
DVX
Dwin
DX Antenna
Dynatron
Easy Living
Ecco
ECE
Elbe
Elcit
Electroband
Electrograph
Electrohome
Elektra
Elfunk
ELG
Elin
Elite
Elman
Elta
Emerson
Emperor
Emprex
Envision
Enzer
Epson
Erres
ESA
ESC
Etron
Eurofeel
EuroLine
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Evolution
Excello
Expert
Exquisit
0821
0832
0833
0837
0838
0840
0842
0843
0847
0848
0849
0855
0860
0864
0865
0880
0883
0888
0889
0890
0896
0899
0900
0902
0903
0907
0910
0917
0921
0922
0933
0934
0937
0942
0943
0945
0949
0954
0955
0956
0957
0959
0972
0973
0975
0976
0978
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Feilang
Feilu
Feiyue
Fenner
Ferguson
Fidelity
Filsai
Finlandia
Finlux
Firstline
Fisher
Flint
FNR
Formenti
Formenti-Phoenix
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Furichi
Futronic
Futuretech
Galaxi
Galaxis
Gateway
GBC
GE
Geant Casino
GEC
Geloso
General Technic
Genesis
Genexxa
Giant
Gibralter
Go Video
Goldfunk
GoldHand
Goldline
GoldStar
Goodmans
Gorenje
www.dikeyelektronik.com
0990
0991
0993
0994
0996
0998
1000
1003
1004
1008
1009
1014
1016
1023
1024
1027
1030
1040
1042
1052
1053
1054
1056
1058
1061
1064
1068
1069
1076
1078
1081
1082
1083
1087
1095
1096
1097
1113
1114
1126
1135
1136
1138
1140
1142
1144
GP
GPM
GPX
Gradiente
Graetz
Granada
Grandin
Gronic
Grundig
Grunkel
Grunpy
Haaz
Haier
Haihong
Halifax
Hallmark
Hampton
Hankook
Hannspree
Hanseatic
Hantarex
Hantor
Harley Davidson
Harman/Kardon
Harvard
Harwa
Harwood
Hauppauge
Havermy
HCM
Helios
Hello Kitty
Hema
Hemmermann
Hewlett Packard
Hifivox
Higashi
Highline
Hikona
Hinari
Hisawa
Hisense
Hitachi
Hitachi Fujian
Hitec
Hitsu
Hoeher
+
1147
1149
1150
1151
1152
1154
1156
1160
1162
1164
1165
1172
1175
1176
1179
1180
1183
1188
1189
1190
1192
1193
1197
1198
1202
1203
1204
1206
1208
1210
1219
1221
1222
1223
1229
1233
1234
1236
1237
1243
1247
1249
1251
1252
1253
1257
1262
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
75
75
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
76
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Hongmei
Hornyphon
Hoshai
Howard Computers
HP
Huafa
Huanghaimei
Huanghe
Huanglong
Huangshan
Huanyu
Huari
Humax
Hush
Hygashi
Hyper
Hypson
Hyundai
Iberia
iBUYPOWER
ICE
ICeS
iLo
Imperial
Indesit
Indiana
Infinity
InFocus
Ingelen
Ingersol
Initial
Inno Hit
Innova
Innovation
Inotech
Insignia
Inteq
Interbuy
Interfunk
Internal
International
Intervision
Irradio
IRT
Isukai
ITC
ITS
1272
1277
1278
1281
1283
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1294
1298
1304
1308
1309
1312
1315
1320
1322
1324
1325
1341
1346
1349
1350
1352
1353
1354
1355
1356
1358
1359
1360
1364
1368
1373
1376
1377
1379
1380
1386
1396
1397
1402
1404
1405
www.dikeyelektronik.com
1406
1407
1408
1414
1420
1421
1424
1426
1429
1435
1438
1439
1442
1445
1446
1448
1460
1464
1471
1475
1476
1477
1483
1484
1486
1487
1489
1494
1496
1499
1500
1504
1505
1507
1511
1512
1520
1522
1523
1525
1529
1531
1532
1535
1541
1543
1547
ITT
ITT Nokia
ITV
Janeil
JBL
JCB
Jean
JEC
Jensen
Jiahua
Jinfeng
Jinhai
Jinxing
JMB
JNC
Jocel
Jubilee
JVC
Kaisui
Kamp
Kangchong
Kanghua
Kapsch
Karcher
Kathrein
Kawa
Kawasho
KDS
KEC
Ken Brown
Kendo
Kennedy
Kennex
Kenwood
Khind
KIC
Kingsley
Kiota
Kioto
Kiton
KLH
KLL
Kloss
Kneissel
Kolin
Kolster
Konig
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
77
77
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Konka
Korpel
Korting
Kosmos
Koyoda
KTV
Kunlun
Kuro
Kyoshu
Kyoto
L&S Electronic
LaSAT
Lavis
Lecson
Lenco
Lenoir
Lesa
Lexsor
Leyco
LG
Liesenk & Tter
Liesenkotter
Lifetec
Linksys
Lloyd's
Local India TV
Local Malaysia TV
Lodos
Loewe
Logik
Logix
Luma
Lumatron
Lux May
Luxman
Luxor
LXI
M Electronic
Madison
MAG
Magnadyne
Magnafon
Magnasonic
Magnavox
Magnin
Magnum
Majestic
78
+
1548
1552
1554
1557
1561
1572
1578
1579
1583
1585
1588
1597
1602
1606
1615
1617
1622
1626
1627
1628
1630
1631
1633
1640
1648
1653
1656
1659
1660
1661
1663
1674
1676
1680
1682
1683
1686
1688
1698
1701
1702
1703
1704
1706
1708
1709
1713
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
Mandor
Manesth
Manhattan
Marantz
Marelli
Mark
Mascom
Mastro
Masuda
Matsui
Matsushita
Maxdorf
Maxent
Maxim
McMichael
Meck
Media Center PC
Mediator
Medion
Medison
Megapower
Megatron
MEI
Melvox
Memorex
Memphis
Mercury
Mermaid
Metronic
Metz
MGA
Micromaxx
Microsoft
Microstar
MicroTEK
Midland
Mikomi
Minato
Mind
Minerva
Minoka
Mintek
Minutz
Mitsubishi
Mivar
Monivision
Morgan’s
1717
1718
1719
1724
1729
1731
1738
1743
1744
1750
1751
1756
1757
1759
1768
1775
1777
1784
1787
1788
1791
1795
1796
1799
1800
1802
1804
1806
1809
1810
1811
1822
1826
1827
1829
1831
1833
1835
1837
1838
1840
1845
1847
1855
1857
1872
1875
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Motion
Motorola
MTC
MTEC
MTlogic
Mudan
Multistandard
Multitec
Multitech
Murphy
Musikland
Myryad
NAD
Naiko
Nakimura
Naonis
NAT
National
NEC
Neckermann
NEI
Nesco
Netsat
NetTV
Network
Neufunk
New Tech
New World
Newave
Nicamagic
Nikkai
Nikkei
Nikko
Nintaus
Niveus Media
Noblex
Nobliko
Nogamatic
Nokia
Norcent
Nordic
Nordmende
Normerel
Northgate
Norwood Micro
Novatronic
NTC
1877
1878
1889
1890
1892
1896
1904
1906
1907
1911
1915
1922
1926
1930
1933
1936
1941
1942
1950
1951
1952
1960
1966
1967
1968
1970
1979
1980
1981
1994
1998
1999
2000
2006
2012
2013
2014
2016
2017
2020
2021
2022
2024
2027
2029
2035
2045
www.dikeyelektronik.com
Nu-Tec
NuVision
Oceanic
Okano
Olevia
Omni
Onida
Onimax
Onwa
Opera
Oppo
Optimus
Optoma
Optonica
Orbit
Orion
Orline
Ormond
Orsowe
Osaki
Osio
Oso
Osume
Otic
Otto Versand
Pacific
Packard Bell
Pael
Palladium
Palsonic
Panama
Panasonic
Panavision
Panda
Pathe Cinema
Pathe Marconi
Pausa
Peng Sheng
Penney
Perdio
Perfekt
Petters
Philco
Philharmonic
Philips
Phocus
Phoenix
+
2048
2053
2061
2065
2067
2074
2081
2082
2087
2090
2092
2095
2097
2099
2103
2111
2113
2114
2116
2118
2121
2122
2123
2125
2126
2135
2138
2140
2145
2147
2149
2153
2154
2155
2168
2169
2171
2181
2182
2185
2186
2189
2192
2194
2195
2198
2199
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
79
79
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Phonola
Phonotrend
Pilot
Pioneer
Pionier
Plantron
Playsonic
Polaroid
Poppy
Portland
Powerpoint
Precision
Premier
President
Prima
Princeton
Prinston
Prinz
Prism
Profex
Profilo
Profitronic
Proline
Promax
Proscan
Prosco
Prosonic
Protech
Proton
Protron
Proview
ProVision
Pulsar
Pye
Pymi
Qingdao
Quasar
Quelle
Questa
R-Line
Radialva
Radiola
Radiomarelli
Radionette
RadioShack
Radiotone
Rank
80
+
2201
2202
2207
2212
2213
2219
2224
2230
2236
2238
2241
2244
2248
2250
2253
2258
2259
2260
2261
2269
2272
2273
2274
2275
2279
2280
2282
2284
2288
2289
2290
2291
2296
2302
2304
2308
2320
2322
2324
2327
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2345
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
Rank Arena
RBM
RCA
Realistic
Recco
Recor
Rectiligne
Rediffusion
Redstar
Reflex
Relisys
Remotec
Reoc
Revox
Rex
RFT
Rhapsody
Ricavision
Rinex
Roadstar
Robotron
Rolson
Rowa
Royal Lux
Runco
Saba
Sagem
Saisho
Saivod
Salora
Sambers
Sampo
Samsung
Samsux
Sandra
Sansui
Sanyo
Sanyuan
SBR
Sceptre
Schaub Lorenz
Schneider
Scimitsu
Scotch
Scott
Sears
Seaway
2346
2350
2351
2354
2358
2359
2362
2364
2366
2368
2374
2377
2379
2383
2385
2386
2387
2388
2392
2398
2401
2410
2416
2420
2423
2429
2434
2437
2439
2443
2445
2446
2448
2449
2454
2458
2462
2464
2492
2498
2500
2501
2505
2506
2508
2514
2515
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Seelver
SEG
SEI
Sei-Sinudyne
Seleco
Semivox
Semp
Sencora
Sentra
Serie Dorada
Serino
Shanghai
Shaofeng
Sharp
Shencai
Sheng Chia
Shenyang
Sherwood
Shintoshi
Shivaki
Shogun
Shorai
Siam
Siarem
Siemens
Siera
Siesta
Signature
Silva
Silva Schneider
Silver
SilverCrest
Simpson
Singer
Sinotec
Sinudyne
Skantic
SKY
Skysonic
Skyworth
SLX
Sogera
Solavox
Sole
Sonawa
Soniko
Sonitron
2520
2522
2524
2525
2528
2529
2530
2531
2534
2538
2539
2547
2549
2550
2553
2554
2555
2557
2564
2567
2568
2569
2572
2573
2574
2576
2577
2582
2591
2592
2594
2595
2598
2599
2600
2601
2605
2610
2627
2631
2638
2649
2654
2655
2663
2669
2671
www.dikeyelektronik.com
Sonneclair
Sonoko
Sonolor
Sontec
Sony
Sound & Vision
Soundesign
Soundwave
Sova
Sowa
Soyea
Soyo
Spectroniq
Squareview
SSS
Stack 9
Standard
Starlite
Stenway
Stern
Strato
Strong
Studio Experience
Stylandia
SunBrite
Sunkai
Sunny
Sunstar
Sunwood
Superla
Superscan
Supersonic
SuperTech
Supervision
Supra
Supre-Macy
Supreme
Susumu
Sutron
SVA
Svasa
Swisstec
Sydney
Sylvania
Symphonic
Synco
Syntax
+
2673
2675
2676
2677
2679
2680
2684
2689
2690
2691
2692
2693
2701
2703
2708
2710
2713
2728
2739
2741
2745
2748
2750
2752
2759
2762
2764
2768
2772
2782
2786
2787
2789
2791
2792
2794
2795
2797
2798
2800
2801
2806
2808
2809
2810
2811
2814
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
81
81
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Sysline
Systemax
Sytong
Tacico
Tactus
Tagar Systems
Taishan
Talent
Tandberg
Tandy
Tashiko
Tatung
TCL
TCM
Teac
Tec
Tech Line
Techica
Technema
Technica
Technics
Technika
TechniSat
Technisson
Technol Ace
Technosonic
Techview
Techwood
Tecnimagen
Teco
Tedelex
Tek
Teknika
Teleavia
Telecor
Telefunken
Telefusion
Telegazi
Telemeister
Telesonic
Telestar
Teletech
Teleton
Televideon
Teleview
Televiso
Temco
82
+
2815
2817
2820
2823
2825
2831
2835
2838
2842
2843
2850
2852
2856
2857
2860
2861
2863
2865
2866
2868
2869
2870
2873
2874
2875
2878
2883
2884
2885
2886
2889
2892
2895
2901
2910
2914
2915
2917
2924
2930
2931
2934
2935
2938
2939
2941
2946
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
Tennessee
Tensai
Tenson
Tevion
Texet
Thomas
Thomson
Thorn
TMK
TML
TNCi
Tobo
Tokai
Tokaido
Tokyo
Tomashi
Topline
Toshiba
Totevision
Touch
Towada
Toyoda
Trakton
Trans Continens
TRANS-continents
Transonic
Transtec
Triad
Trident
Tristar
Triumph
TVS
TVTEXT 95
Uher
Ultra
Ultravox
Unic Line
United
Universal
Universum
Univox
US Logic
Vector Research
Venturer
VEOS
Vestel
Vexa
2952
2954
2955
2962
2963
2971
2972
2974
2994
2995
2996
2999
3001
3002
3004
3006
3016
3021
3024
3025
3028
3030
3036
3037
3039
3041
3042
3049
3054
3057
3058
3081
3082
3089
3093
3095
3100
3106
3113
3115
3116
3124
3137
3143
3144
3148
3149
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Vibrant
Victor
Videocon
Videologic
Videologique
Videosat
VideoSystem
Videotechnic
Videoton
Vidikron
Vidtech
Viewsonic
Viking
Viore
Visiola
Vision
Vistar
Vizio
Voodoo
Vortec
Voxson
Vue
Waltham
Wards
Watson
Watt Radio
Waycon
Wega
Wegavox
Welltech
Weltblick
Weltstar
Westinghouse
Weston
Wharfedale
White Westinghouse
Wilson
Windsor
Windstar
Windy Sam
Wintel
Wyse
Xenius
Xiahua
Xiangyu
Xingfu
Xinghai
3154
3155
3163
3165
3166
3170
3172
3173
3174
3178
3179
3186
3188
3192
3197
3198
3207
3211
3215
3217
3220
3225
3230
3231
3233
3234
3237
3238
3239
3244
3245
3247
3249
3251
3255
3258
3260
3265
3266
3267
3271
3288
3297
3299
3302
3305
3306
www.dikeyelektronik.com
Xinrisong
XLogic
Xoro
Xrypton
Xuelian
Yamaha
Yamishi
Yokan
Yoko
Yorx
Yuhang
Zanussi
Zenith
ZhuHai
Zonda
ZT Group
Arena
G-Hanz
I-Inc
TruTech
Aftron
Dynex
Element
Hanns.G
RevolutionHD
BGH
GVA
Princess
Acme
Agazi
Alkos
Arcam Delta
Ayomi
Blacktron
Dual-Tec
Elbe-Sharp
Electa
ELECTRO TECH
HiLine
Interactive
Kamosonic
LG/Goldstar
Liesenk
Life
Loewe Opta
Nordvision
ONCEAS
+
3308
3310
3315
3317
3320
3326
3328
3335
3336
3340
3345
3349
3356
3364
3369
3370
3375
3397
3462
3467
3470
3476
3477
3478
3503
3507
3510
3514
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3528
3529
3530
3531
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3540
3543
3544
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
83
83
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Quandra Vision
Radio Shack
RTF
Tesmet
Aomni
Chimei
Digital Lifestyles
YU-MA-TU
Bork
iDEAL
JTV
Melectronic
Onn
Tesla
Kenstar
Vistron
Pensonic
Union
DigiMax
GFM
Mitsai
Nortek
Camper
Nexus Electronics
PARK
BARON
Morgans
Ziggo
Cameron
Gaba
Nimbro
Quadro
Shinelco
VU
Catha
Chuangjia
Duongjie
Fagor Life
Fenmenti
Great Wall
Huijiaban
IR
Kangwei
Layco
Multisystem
Okana
Oulin
84
+
3546
3547
3548
3550
3555
3563
3567
3603
3615
3641
3645
3654
3663
3680
3756
3773
3778
3781
3808
3820
3851
3862
3911
3948
3951
3959
3970
4007
4032
4059
4065
4071
4074
4078
4094
4096
4101
4102
4103
4105
4108
4110
4115
4117
4121
4122
4123
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
Prandoni Prince
Profekt
Radio
Shanshui
Songdian
Srypton
Teachimagen
Tiankeban
Transfec
Datron
ShengCai
Ministry Of Sound
Inspira
O.K.Line
Onei
Polyvision
Walker
Moree
Nikai
Novex
4125
4126
4128
4133
4136
4138
4140
4142
4143
4201
4217
4247
4296
4301
4302
4304
4311
4565
4566
4567
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
V. GNU GENEL KAMU LİSANSI (GPL)
Sürüm 2, Haziran 1991
Telif Hakkı © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Bu lisans dokümanının birebir kopyalarını yapma ve dağıtma izni herkese verilmiştir, fakat metinde değişiklik yapma izni
yoktur.
GİRİŞ
Yazılım lisanslarının çoğu sizin yazılımı paylaşma ve değiştirme hakkınızın elinizden alınması için hazırlanmıştır. Buna
karşılık, GNU Genel Kamu Lisansı sizin serbest yazılımları değiştirme ve paylaşma hakkınızın mahfuz tutulması ve
yazılımın bütün kullanıcıları için serbest olması amacı ile yazılmıştır. Bu Genel Kamu Lisansı, Free Software
Foundation'un çoğu yazılımı ve bu lisansı kullanmayı düstur edinen diğer yazılımcıların yazılımları için kullanılmaktadır.
(Free Software Foundation'un bazı yazılımları GNU Kitaplık Genel Kamu Lisansı -- GNU LGPL -- altında
dağıtılmaktadır.) Siz de bu lisansı yazılımlarınıza uygulayabilirsiniz.
Serbest yazılımdan bahsettiğimiz zaman fiyattan değil, özgürlükten bahsediyoruz. Bizim Genel Kamu Lisanslarımız,
sizin serbest yazılımların kopyalarını dağıtma özgürlüğünüzü (ve isterseniz bu hizmet için para almanızı), yazılım
kaynak kodlarının size dağıtım esnasında veya eğer isterseniz verilmesini, yazılımı değiştirebilmenizi, yazılımın
parçalarını yeni yazılımlar içerisinde kullanabilmenizi ve bunları yapabileceğinizi bilmenizi sağlamaktadır.
Haklarınızı koruyabilmemiz için sizin haklarınızı kısıtlama veya sizin bu haklarınızdan feragat etmenizi isteme yollarını
yasaklayıcı bazı kısıtlamalar getirmemiz gerekmektedir. Bu kısıtlamalar eğer serbest yazılım dağıtıyor veya
değiştiriyorsanız size bazı yükümlülükler getirmektedir.
Örneğin böyle bir programın kopyalarını, bedava veya ücret karşılığı dağıtıyorsanız alıcılara sizin sahip olduğunuz
bütün ha kları sağlamalısınız. Onların da kaynak kodlarına sahip olmalarını veya ulaşabilmelerini sağlamalısınız.
Onlara da haklarını bilebilmeleri için bu şartları göstermelisiniz.
Haklarınızı iki koruma iki aşamada gerçekleşmektedir:
1.
Yazılıma telif hakkı alınmaktadır.
2.
Yazılım lisansı olarak size, hukuki olarak, yazılımı kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme hakkı tanıyan bu lisans
sunulmaktadır.
Ayrıca, yazarların ve bizim korunmamız için bu serbest yazılımın herhangi bir garantisi olmadığını herkesin anlamasını
istiyoruz. Eğer yazılım başkası tarafından değiştirilmiş ve değiştirilmiş hali ile tarafınıza ulaştırılmış ise alıcıların,
ellerinde olan yazılımın orijinal olmadığını, dolayısıyla başkaları tarafından eklenen problemlerin ilk yazarların
şöhretlerine olumsuz etkide bulunmaması gerektiğini bilmelerini istiyoruz.
Son olarak, bütün serbest yazılımlar yazılım pate ntleri tarafından sürekli tehdit altında bulunmaktadır. Serbest bir
yazılımın dağıtıcılarının bireysel olarak patent lisansı almalarını ve bu yol ile yazılımı müseccel hale getirmelerine imkan
vermemek istiyoruz. Bunu engellemek için, yazılım için alınacak her patentin herkesin serbest kullanımına izin vermesi
veya patentlenmemesi gerektiğini açık olarak ortaya koyuyoruz.
Kopyalama, dağıtım ve değiştirme ile ilgili kesin şart ve kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR
Bu Lisans, telif hakkı sahibi tarafından içerisine bu Genel Kamu Lisansı altında dağıtıldığına dair ibare konmuş olan
herhangi bir yazılım veya başka eseri kapsamaktadır. Aşağıda "Yazılım", bu kapsamdaki herhangi bir yazılım veya
eser, "Yazılımı baz alan ürün", ise Yazılım veya telif kanunu altında Yazılım'dan iştikak etmiş, yani Yazılım'ın tamamını
veya bir parçasını, değiştirmeden veya değişiklikler ile, veya başka bir dile tercüme edilmiş hali ile içeren herhangi bir
ürün, manasında kullanılmaktadır. (Bundan sonra tercüme "değiştirme" kapsamında sınırsız olarak içerilecektir.) Her
ruhsat sahibine "siz" olarak hitap edilmektedir.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
85
85
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
Kopyalama, dağıtım ve değiştirme haricinde kalan faaliyetler bu Lisans'ın kapsamı dışındadırlar. Yazılım'ı çalıştırma
eylemi sınırlandırılmamıştır ve Yazılım'ın çıktısı yalnızca çıktının içeriği (Yazılım'ı çalıştırmak yolu ile elde edilmesinden
bağımsız olarak) Yazılım'ı baz alan ürün kapsamına girer ise bu Lisans kapsamındadır. Bu koşulun sağlanıp
sağlanmadığı Yazılım'ın ne yaptığı ile ilgilidir.
1. Yazılım'ın kaynak kodlarını birebir, aldığınız şekilde, herhangi bir ortamda ve vasıta ile, uygun ve görünür bir şekilde
telif hakkı bildirimi ve garantisiz olduğuna dair bildirim koymak, bu Lisans'dan bahseden herhangi bir bildirimi aynen
muhafaz a etmek ve bütün diğer alıcılara Yazılım ile birlikte bu Lisans'ın bir kopyasını vermek şartı ile kopyalayabilir ve
dağıtabilirsiniz.
Kopyalamak fiili işlemi için bir ücret talep edebilir ve sizin seçiminize bağlı olarak ücret karşılığı garanti verebilirsiniz .
2. Yazılım'ın kopyasını veya kopyalarını veya herhangi bir parçasını değiştirerek Yazılım'ı baz alan ürün elde edebilir, bu
değişiklikleri veya ürünün kendisini yukarıda 1. bölümdeki şartlar dahilinde ve aşağıda sıralanan şartların yerine
getirilmesi koşulu ile kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
a) Değiştirilen dosyaların görünür bir şekilde dosyaların sizin tarafınızdan değiştirildiğine dair, tarihli bir bildirim
içermesini sağlamalısınız.
b) Yazılım'dan veya Yazılım'ın bir parçasından tamamen veya kısmen iştikak etmiş ve sizin tarafınızdan dağıtılan veya
yayınlanan herh angi bir ürünün bütün üçüncü şahıslara bu Lisans şartları altında ücretsiz olarak ruhsatlanmasını
sağlamalısınız.
c) Eğer değiştirilen yazılım olağan kullanım altında komutları interaktif olarak alıyor ise, yazılım, en olağan kullanım için
interaktif olarak çalıştırıldığı zaman uygun bir telif hakkı bildirimi, garantisi olmadığına (veya sizin tarafınızdan garanti
verildiğine), kullanıcıların bu yazılımı bu şartlar altında tekrar dağıtabileceklerine, ve kullanıcının bu Lisansın bir
kopyasını nasıl görebileceğine dair bir bildirim yazdırmalı veya göstermelidir. (İstisna: Eğer Yazılım'ın kendisi interaktif
ise fakat böyle bir bildirimi olağan kullanım esnasında yazdırmıyor ise, sizin Yazılım'ı baz alan ürününüz böyle bir
bildirimde bulunmak zorunda değildir.)
Bu şartlar değiştirilmiş eserin tamamını kapsamaktadır. Eğer eserin tespit edilebilir kısımları Yazılım'dan iştikak etmemiş
ise ve makul surette kendi başlarına bağıms ız ve ayrı eserler olarak kabul edilebilir ise, o zaman bu Lisans ve şartları,
bu parçaları ayrı eser olarak dağıttığınız zaman bağlayıcı değildir. Fakat, aynı parçaları Yazılım'ı baz alan bir ürün
bütününün bir parçası olarak dağıttığınız zaman bütünün dağıtımı, diğer ruhsat sahiplerine verilen izinlerin bütüne ait
olduğu ve parçalarına, yazarının kim olduğuna bakılmaksızın bütün parçalarına tek tek ve müşterek olarak uygulandığı
bu Lisans şartlarına uygun olmalıdır.
Bu bölümün hedefi tamamen sizin tarafınızdan yazılan bir eser üzerinde hak iddia etmek veya sizin böyle bir eser
üzerindeki haklarınıza muhalefet etmek değil, Yazılım'ı baz alan, Yazılım'dan iştikak etmiş veya müşterek olarak ortaya
çıkarılmış eserlerin dağıtımını kontrol etme haklarını düzenlemektir.
Buna ek olarak, Yazılım'ı baz almayan herhangi bir ürünün Yazılım ile (veya Yazılım'ı baz alan bir ürün ile) bir bilgi
saklama ortamında veya bir dağıtım ortamında beraber tutulması diğer eseri bu Lisans kapsamına sokmaz.
3. Yazılım'ı ( veya 2. bölümde tanımlandığı hali ile onu baz alan bir ürünü) ara derlenmiş veya uygulama hali ile 1. ve 2.
Bölüm'deki şartlar dahilinde ve aşağıda sıralanan yöntemlerden birisine uygun olarak kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
a) Yaygın olarak yazılım dağıtımında kullanılan bir ortam üzerinde, yukarıda 1. ve 2. Bölüm'de bulunan şartlar dahilinde,
bilgisayar tarafından okunabilir kaynak kodlarının tamamı ile birlikte dağıtmak.
b) Herhangi bir üçüncü şahsa, fiziksel olarak dağıtımı gerçekleştirme masrafınızdan daha fazla ücret almayarak, yaygın
olarak yazılım dağıtımında kullanılan bir ortam üzerinde, yukarıda 1. ve 2. Bölüm'de bulunan şartlar dahilinde, bilgisayar
tarafından okunabilir kaynak kodlarının tamamını dağıtacağınıza dair en az üç yıl geçerli olacak yazılı bir taahhütname
ile birlikte dağıtmak.
86
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
c) Size verilmiş olan ilgili kaynak kodunu dağıtma taahhütnamesi ile birlikte dağıtmak. (Bu alternatif yalnızca ticari
olmayan dağıtımlar için ve yalnızca siz de yazılımı ara derlenmiş veya uygulama biçeminde ve yukarıda b) bölümünde
anlatılan şekli ile bir taahhütname ile birlikte almış iseniz geçerlidir.)
Bir eserin kaynak kodu, esere değiştirme yapmak için en uygun yöntem ve imkan anlamında kullanılmaktadır. Uygulama
biçeminde bir eser için, kaynak kodu, içerdiği bütün parçalar için ilgili kaynak kodları, ilgili arayüz tanım dosyaları ve
derleme ve yükleme işlemlerinde kullanılan bütün betikler anlamında kullanılmaktadır. Bir istisna olarak, dağıtılan kaynak
kodu, genelde uygulamanın üzerinde çalışacağı işletim sisteminin ana parçaları (derleyici, çekirdek v.b.) ile birlikte
dağıtılan herhangi bir bileşeni,eğer ilgili bileşen, uygulama ile birlikte dağıtılmıyorsa, içermek zorunda değildir.
Eğer uygula ma veya ara derlenmiş biçemde yazılımın dağıtımı belli bir yere erişim ve oradan kopyalama imkanı olarak
yapılıyorsa, aynı yerden, aynı koşullar altında kaynak koduna erişim imkanı sağlamak, üçüncü şahısların ara derlenmiş
ve uygulama biçemleri ile birlikte kaynak kodunu kopyalama zorunlulukları olmasa bile kaynak kodunu dağıtmak olarak
kabul edilmektedir.
4. Yazılım'ı bu Lisans'ta sarih olarak belirtilen şartlar haricinde kopyalayamaz, değiştiremez, ruhsat hakkını veremez ve
dağıtamazsınız. Buna aykırı herhangi bir kopyalama, değiştirme, ruhsat hakkı verme, veya dağıtımda bulunma
hükümsüzdür ve böyle bir teşebbüs halinde bu Lisans altındaki bütün haklarınız iptal edilir. Sizden, bu Lisans
kapsamında kopya veya hak almış olan üçüncü şahıslar, Lisans şartlarına uygunluklarını devam ettirdikleri sürece, ruhsat
haklarını muhafaza edeceklerdir.
5. Bu Lisans sizin tarafınızdan imzalanmad ığı için bu Lisans'ı kabul etmek zorunda değilsiniz. Fakat, size Yazılım'ı veya
onu baz alan ürünleri değiştirmek veya dağıtmak için izin veren başka bir belge yoktur. Eğer bu Lisans'ı kabul
etmiyorsanız bu eylemler kanun tarafından sizin için yasaklanmıştır. Dolayısıyla, Yazılım'ı (veya onu baz alan bir ürünü)
değiştirmeniz veya dağıtmanız bu Lisans'ı ve Lisans'ın Yazılım'ı veya ondan iştikak etmiş bütün eserleri kopyalamak,
değiştirmek ve dağıtmak için getirdiği şart ve kayıtları kabul ettiğiniz manasına gelmektedir.
6. Yazılım'ı (veya onu baz alan herhangi bir ürünü) yeniden dağıttığınız her defada alıcı, ilk ruhsat sahibinden otomatik
olarak Yazılım'ı bu şartlar ve kayıtlar dahilinde kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için ruhsat almaktadır. Alıcının
burada verilen hakları kullanmasına ek bir takım kısıtlamalar getiremezsiniz. Üçüncü şahısları bu Lisans mucibince
hareket etmeğe mecbur etmek sizin sorumluluk ve yükümlülüğünü z altında değildir.
7. Eğer bir mahkeme kararı veya patent ihlal iddiası veya herhangi başka bir (patent meseleleri ile sınırlı olmayan) sebep
sonucunda size, bu Lisans'ın şart ve kayıtlarına aykırı olan bir takım (mahkeme kararı, özel anlaşma veya başka bir
şekilde) kısıtlamalar getirilirse, bu sizi bu Lisans şart ve kayıtlarına uyma mecburiyetinden serbest bırakmaz. Eğer aynı
anda hem bu Lisans'ın şartlarını yerine getiren hem de diğer kısıtlamalara uygun olan bir şekilde Yazılım'ı
dağıtamıyorsanız, o zaman Yazılım'ı dağıtamazsınız. Örneğin, eğer bir patent lisansı dogrudan veya dolaylı olarak sizden
kopya alacak olan üçüncü şahısların bedel ödemeksizin Yazılım'ı dağıtmalarına hak tanımıyorsa o zaman sizin hem bu
koşulu hem Lisans koşullarını yerine getirmenizin tek yolu Yazılım'ı dağıtmamak olacaktır.
Eğer bu bölümün herhangi bir parçası herhangi bir şart altında uygulanamaz veya hatalı bulunur ise o şartlar dahilinde
bölümün geri kalan kısmı, bütün diğer şartlar altında da bölümün tamamı geçerlidir.
Bu bölümün amacı sizin patent haklarını, herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal etmenize yol açmak veya bu hakların
geçerliliğine muhalefet etmenizi sağlamak değildir; bu bölümün bütün amacı kamu lisans uygulamaları ile oluşturulan
serbest yazılım dağıtım sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini korumaktır. Bu sistemin tutarlı uygulanmasına dayanarak pek
çok kişi bu sistemle dağıtılan geniş yelpazedeki yazılımlara katkıda bulunmuştur; yazılımını bu veya başka bir sistemle
dağıtmak kararı yazara aittir, herhangi bir kullanıcı bu kararı veremez.
Bu bölüm Lisans'ın geri kalanının doğurduğu sonuçların ne olduğunu açıklığa kavuşturmak amacını gütmektedir.
8. Eğer Yazılım'ın kullanımı ve/veya dağıtımı bazı ülkelerde telif hakkı taşıyan arayüzler veya patentler yüzünden
kısıtlanırsa, Yazılım'ı bu Lisans kapsamına ilk koyan telif hakkı sahibi, Yazılım'ın yalnızca bu ülkeler haricinde
dağıtılabileceğine dair açık bir coğrafi dağıtım kısıtlaması koyabil ir. Böyle bir durumda bu Lisans bu kısıtlamayı
sanki Lisans'ın içerisine yazılmış gibi kapsar.
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
87
87
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
9. Free Software Foundation zaman zaman Genel Kamu Lisansı'nın yeni ve/veya değiştirilmiş biçimlerini
yayınlayabilir. Böyle yeni sürümler mana olarak şimdiki h aline benzer olacaktır, fakat doğacak yeni problemler
veya kaygılara cevap verecek şekilde detayda farklılık arzedebilir.
Her yeni biçime ayırdedici bir sürüm numarası verilmektedir. Eğer Yazılım bir sürüm numarası belirtiyor ve "bu ve
bundan sonraki sürümler" altında dağıtılıyorsa, belirtilen sürüm veya Free Software Foundation tarafından
yayınlanan herhangi sonraki bir sürümün şart ve kayıtlarına uymakta serbestsiniz. Eğer Yazılım Lisans için bir
sürüm numarası belirtmiyor ise, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış olan herhangi bir sürümün şart
ve kay ıtlarına uymakta serbestsiniz.
10. Eğer bu Yazılım'ın parçalarını dağıtım koşulları farklı olan başka serbest yazılımların içerisinde kullanmak
isterseniz, yazara sorarak izin isteyin. Telif hakkı Free Software Foundation'a ait olan yazılımlar için Free Software
Foundation'a yazın, bazen istisnalar kabul edilmektedir. Kararımız, serbest yazılımlarımızdan iştikak etmiş
yazılımların serbest statülerini korumak ve genel olarak yazılımların yeniden kullanılabilirliğini ve paylaşımını
sağlamak amaçları doğrultusunda şekillenecektir. GARANTİ YOKTUR
11. BU YAZILIM ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, YAZILIM İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ
ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE
TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR YAZILIMI "OLDUĞU GİB İ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN,
SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇ BİR GARANTİ
VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. YAZILIMIN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR
SİZE AİTTİR. YAZILIMDA HERHANGİ BİR BOZUKLUKTAN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS,
TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.
12. İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR
ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE YAZILIMI DEĞİŞTİREN VEYA
YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ
KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI
VEYA YAZILIMIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞAMAMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL,
DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI
SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR .
88
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA YETKİLİ SERVİSE BİLDİRİNİZ.
Servis Listesi
FİRMA
ADRES
TELEFON
Gerçek Elektronik
Fatih Mah. Fatih Cad. No:19/B
TRABZON
0 462 223 87 66
Asay Elektronik-Elektronik
325 Sok.No:14/A Bahçelievler
İZMİR
0 232 227 46 85
Geçer Elektronik
Cengiz Topel Cad.Şehit Musa Sok.No:23/B KOCAELİ
0 262 323 84 26
Ses Elektronik
İsmetpaşa Mah.Asafpaşa Cad.No:59/A
ÇANAKKALE
0 286 212 62 64
Cevahir Elektronik
Tophane Mah.Atatürk Cad.Eski İş Bankası Pasajı No:4/Z RİZE
0 464 213 16 17
Pal Elektronik
Camicedit Mah.Gazhane Cad.No:25
NEVŞEHİR
0 384 213 23 96
Akyüz Elektronik
Vural Cad.No:11/A Sürmene
TRABZON
0 462 746 22 47
Doğanay Elektronik
Güzelyurt Mah.Ürgüp Cad.Damla Sok. Bilgin Apt. No:2
NEVŞEHİR
0 384 212 34 11
Yurtseven Elektronik
Büyük Hüseyinbey Mah.Cezmi Karatay Cad. Altunlat Ap.Altı
No:58/C Merkez / MALATYA
0 422 324 64 87
Bulut Elektronik
Toros Mah.42 Sok.No:20/A Günay Apt Zemin Kat Seyhan /
ADANA
0 322 234 33 79
Bayram ÖZBEK
Sivas Cad.Ünal Erdemir Apt.No:29
MALATYA
0 422 321 27 09
Mesut Elektronik
Aydıntepe Mah.100 Yıl Cad. No:38/A
Tuzla/İSTANBUL
0 216 494 46 14
Ahmet BOĞA
Tepebaşı Mah.Adnan Menderes Cad. No:3/A Kızıltepe /
MARDİN
0 482 312 00 47
Çağlar Elektronik
Fatih Mah.Zübeyde Hanım Cad. No:2
TRABZON
0 462 223 07 92
3S Ofis Otomasyonu
Yeni Baraj Mah. 680076 Sok.No:8
Seyhan / ADANA V.NO:3910073043
0 322 235 03 71
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
89
89
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
İTHALATÇI FİRMA ÜNVANI
DİKEY İLETİŞİM ELEKTRONİK VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ
ADRES
İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi Burçak Sokak No:2
VIII. Özel Parsel 34957-TUZLA İSTANBUL
TELEFON
0216 394 18 00
Kullanım Ömrü: 7 YIL
Hizmet Kapsamı: TS 12713 Yetkili servisler – Uydu alıcı sistemleri için - Kurallar
Çağrı Merkezi
0216 394 18 00
90
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
91
91
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
92
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Kullanıcı Kılavuzu
www.dikeyelektronik.com
+
Vu Uno Linux İşletim Sistemli Uydu Alıcısı
93
93

Similar documents

peerless engraving company - Harding University Digital Archives

peerless engraving company - Harding University Digital Archives 30-Gcorgc Gurgan us an d Ed die Grind ley acqua int us with New York's Camp Hun t.

More information