inspiratiegids 2013

Comments

Transcription

inspiratiegids 2013
INSPIRATIEGIDS
2013
1
Inspiratiegids
Aantrekkelijke suggesties voor Willemsfondsafdelingen
met de blik vooruit en het beleidsplan in het achterhoofd
Europa
Vrijzinnigheid
Cultuur
Podiumkunst
Tiendaagse van het Woord
Taal voor iedereen
Erfgoed
2
Deze brochure biedt tips en suggesties
die in 2013 en later kunnen gepland, geboekt,
uitgewerkt of overgenomen worden.
Het beleidsplan van het Willemsfonds was de leidraad voor de
inhoudelijke samenstelling.
Enkele prioriteiten worden uitgewerkt,
concrete voorstellen vindt u hier
kort, bondig en met aandacht voor de praktische kant
van de zaak voorgesteld.
Uiteraard is deze bundel onvolledig.
Maar het is een begin!
Het vervolg krijgen wij graag van u.
De stafleden van
het Willemsfonds
3
4
EUROPA
LEZINGEN DOOR RYCKEVELDE VZW
Ryckevelde vzw is een beweging voor Europees burgerschap. We maken Europa, en
meer specifiek de Europese Unie, begrijpbaar voor jong en oud.
Bovendien zetten we mensen aan om Europa zelf te ervaren en mee te ontwerpen.
Wist je dat bijna 80% van al onze wetgeving van Europa komt? Europa mengt zich sterk met
ons doen en laten. Hoog tijd dus om de Europese Unie te ontdekken en mee na te denken
over onze gezamenlijke toekomst.
Ryckevelde vzw biedt verschillende vormingssessies aan over dit thema. Je kiest uit
informatieve lezingen, een debat-module of een educatief spel. We vertrekken telkens vanuit
de kennis en ervaring van de deelnemers en plaatsen dit in een ruim kader. Deze vormingen
richten zich op volwassenen(organisaties).
Interactiviteit en een frisse aanpak staan centraal in al onze sessies.
Aanbod
De EU in ons dagelijks leven
Het speelgoed van de kinderen, de ruitenwissers van de auto en de etikettering op de fles
melk: Tijdens deze sessie ontdek je een verbazend aantal praktische verwezenlijkingen van
Europa en hoe dit jouw leven beïnvloedt.
De EU uitgelegd
‘Europese top in Brussel’, ‘Europa beslist over onze welvaart’, ‘Noodfonds voor de
eurolanden’. Geregeld duikt ‘Europa’ op in de media. Maar is het wel zo eenvoudig om alles
in de juiste context te plaatsen? Wat doet die Europese Unie zo allemaal? En wie heeft er de
touwtjes in handen? Deze sessie verscherpt je algemene kennis over de EU.
De EU uitgedaagd
In vijftig jaar tijd is de Europese Unie uitgegroeid tot de grootste economie en is het één van
de veiligste plekken ter wereld. Tijd om op onze lauweren te rusten? Helemaal niet.
Een greep uit het nieuws bewijst dit: ‘Netwerk van mensenhandelaars opgepakt’, ‘Europese
schoenfabrikanten protesteren tegen goedkope schoenen uit China’ en ‘Euro in gevaar’.
Ontrafel samen met de andere deelnemers de uitdagingen waar Europa voor staat en ga
na hoe de EU een antwoord biedt of kan bieden.
De EU geglobaliseerd
‘Financiële crisis teistert Europa’, ‘Goedkoop textiel uit China’, ‘Opel Antwerpen sluit de
deuren’. Al deze fenomenen zijn verbonden met de globalisering. Maar betekent dit nu
precies? Krijg inzicht in het hoe en waarom van globalisering, ontdek de positieve en
negatieve kanten ervan en welke rol de EU hierin speelt.
De EU en klimaat
‘Bosbranden in Griekenland en Spanje’, ‘Overstromingen in België en Frankrijk’, ‘Hittegolf in
Roemenië’. De opwarming van de aarde stelt de hele wereld, maar ook de Europese Unie
voor een enorme uitdaging. Welke rol speelt Europa in de wereldwijde klimaatconferenties?
Welke stappen nam Europa al? En hoe staat Europa nu eigenlijk echt tegenover deze
problematiek? In deze sessie krijg je een overzicht van de recente ontwikkelingen en ga je
dieper in op mogelijke toekomstscenario’s.
5
Euro-quest
Bij ‘Euro-quest’ staan een reeks prangende vragen over de toekomst van de Europese
samenwerking ter discussie: ‘Moeten we gaan voor een echt Europees leger?’ of ‘Welke
landen mogen tot de EU toetreden?’ Je debatteert zowel in kleine groepjes als plenair. Ook
een officiële stemming maakt deel uit van deze sessie.
Europad
‘Europad’ is een speelse kennismaking met de Europese Unie. Zes groepjes nemen het
tegen elkaar op door zo vlug mogelijk een pad aan te leggen op een groot spelbord. De
‘tegels’ van dat pad verdienen ze door meerkeuzevragen over de EU correct te
beantwoorden.
Noord-Zuid-simulatieoefening
In de Noord-Zuid-simulatieoefening ervaar je de wereldhandelsrelaties aan den lijve. Je komt
terecht in een groepje dat een land vertegenwoordigt: sommigen zijn arm, anderen rijk. Elk
land moet zoveel mogelijk welvaart opbouwen. Maar om dat te bereiken, spelen de
mechanismen uit de ‘echte’ wereldhandel. Het is verbazend hoe reëel de conclusies aan het
einde van deze simulatie zijn.
Je eigen vormingssessie
Je gading niet gevonden in ons aanbod? Een module gezien die je graag wat had verlengd
of ingekort? Een suggestie om ons aanbod uit te breiden? Wij hebben steeds oor naar
nieuwe voorstellen. Contacteer ons gerust met je vraag, dan overlopen we samen de
mogelijkheden.
PRIJS
Een sessie kost 100 euro + verplaatsingskosten vanuit Damme, tenzij anders aangegeven
HOE BOEKEN ?
Je boekt ons op de volgende manier:
1) Bepaal welke module(s) je wil boeken.
2) Contacteer ons op 050 35 27 20 voor het vastleggen van een datum en uur. Op
www.ryckevelde.be kan je ook een online aanvraagformulier invullen.
PRAKTISCH:
Voor elke vormingsmodule komt een begeleider van Ryckevelde vzw langs.
Een sessie kost € 100 + verplaatsingskosten vanuit Damme, tenzij anders aangegeven.
Een vormingsmodule duurt meestal anderhalf tot twee uur, pauze inbegrepen.
CONTACT
Je vindt alle informatie op
www.ryckevelde.be
Contacteer ons op
050 35 27 20 of
[email protected]
6
“DE RELATIE TUSSEN DE ARABISCHE EN DE EUROPESE CULTUUR”
Lezing door Lucas Cathérine
Wat is de relatie tussen de Arabische en de Europese cultuur?
De auteur geeft specifieke lezingen over
 de geschiedenis van de Arabische cultuur;
 Andalusië, integraal deel van Europa;
 Het fundamentalisme, een louter moslimverschijnsel?;
 Palestina, de laatste koloniale kwestie
 De oorlog van Leopold II tegen de Arabieren in Kongo."
Lucas Cathérine maakte talloze reizen naar het Midden-Oosten en woonde ook een aantal
jaren in de Arabische wereld: in het Soedanese Khartoem, het Marokkaanse Rabat en Dar
es Salaam in Tanzania.
Eerst via de film, met twee documentaires over het Palestijnse verzet, en later met de pen
heeft hij zich opgeworpen als kenner van de Midden-Oostenproblematiek en van de
islamitische wereld in het algemeen. Cathérine hanteert niet zelden een radicale,
confronterende en eigenzinnige toon, die alleszins getuigt van een grote gedrevenheid.
PRAKTISCH
Een voordracht duurt 2 uur: vertelling/vragenronde/interview
PRIJS
Na afspraak. Lucas Cathérine staat op de lijst van Stichting Lezen/VFL
CONTACT
Lucas Cathérine
02 241 11 17
Auteurslijst Vlaams Fonds voor de Letteren
De auteur staat op de auteurslijst van Stichting Lezen/VFL. Voor 2013 kunnen aanvragen
ingediend worden vanaf 1 oktober 2012. Organisatoren kunnen permanent, gedurende het
hele jaar een aanvraag voor een auteurslezing indienen. De aanvraag moet wel uiterlijk twee
maanden voor de lezing plaatsvindt ingediend worden. De aanvraag kan maximaal acht
maanden voor de lezing plaatsvindt ingediend worden.
7
OVER DE COMPLEXE GESCHIEDENIS VAN KROATIË
Lezing door Johan de Boose
Kroatië is binnenkort het 28ste lid van de EU. Wat weten wij over dit land? Bitter weinig! Dat
het tot enkele jaren geleden deel uitmaakte van Joegoslavië en dat het een prachtige kust
heeft. Dat is waar, maar er valt zoveel meer over te vertellen.
In zijn lezing gaat Johan de Boose in op de complexe geschiedenis
van Kroatië en op de relatie met alle buurstaten.
Dit land is vaak de voetveeg geweest van buurvolken, zoals de
Venetianen, de Habsburgers, de Ottomanen, etc.
De grenzen zijn voortdurend veranderd. Vaak gebeurde dat op een
bloedige manier, maar tegelijk maakt het dit land ook tot een
interessant kruispunt. Je vindt er ongeveer alle culturen die Europa
rijk is.
Uiteraard gaat het ook over de recente oorlog van de jaren ’90.
Waarom is die uitgebroken?
Wat was de inzet? Wat zijn de gevolgen? Is daar nu nog iets van te
merken? Verder gaat hij in op de natuur (prachtig: de kust,
gebergte, laagvlakte, parken, meren, watervallen), de cultuur (literatuur, muziek etc), de
godsdienst (het Kroatische katholicisme en de verhouding tot de minderheden), etc.
Bij de lezing is zijn boek ‘De poppenspeler en de duivelin, reis naar de schimmen van
Kroatië’ de leidraad. Daarin gaat Johan de Boose op zoek naar de idealen en de taboes van
Kroatië. Zijn tocht begint in het feeërieke Dubrovnik, in het zuiden, en voert hem langs talloze
eilanden en middeleeuwse steden naar Vukovar, in het noordoosten. Hij legt zijn vinger op
de nog vrij verse wonden van Europa en luistert naar al wie hij ontmoet. Onderweg graaft hij
diep in de geschiedenis van Zuidoost-Europa.
Het resultaat is een verhaal over de grenzen van Kroatië en over de relativiteit daarvan.
Aandacht voor politiek en oorlog is daarbij belangrijk, maar ondergeschikt aan empathie met
de onschuldige slachtoffers, hun sentimenten en ressentimenten.
PRIJS
Lezing: 250 - 300 euro + vervoersonkosten De auteur staat op de auteurslijst van Stichting
Lezen / VFL .
TECHNISCH
een beamer indien mogelijk.
CONTACT
Kasteeldreef 4, 9630 Zwalm - 0486 030556
[email protected]
http://www.wpg.be/auteurs/johandeboose/ - www.johandeboose.be
Johan de Boose geeft ook lezingen over
 Rusland, met als leidraad zijn non-fictieboek 'Het geluk van Rusland'
 Polen met als leidraad zijn non-fictieboek 'Alle dromen van de wereld'
 het IJzeren gordijn in Duitsland met als leidraad zijn non-fictieboek 'De grensganger'
 ‘Bloedgetuigen’: over Oostfront, collaboratie in Vlaanderen en de andere kant van de
medaille: het stalinisme.
Een voordracht over zijn gelijknamig fictieboek dat in 2010 verscheen.
8
EUROPE DIRECT
Europa binnen handbereik...
De Europe Directs zijn een deel van de voorlichtingsnetwerken van de Europese Commissie
en werden binnen de provincies gevestigd in samenwerking met het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. De Europe Directs hebben tot doel de burger te informeren over de
Europese Unie, haar beleid en programma’s.
Er is een Europe Direct in de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik,
Luxemburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Namen
en de Duitstalige Gemeenschap.
Er zijn drie basistaken in elk Europe Direct:
Informeren: in Europe Direct kan je terecht met allerlei vragen over de Europese Unie. Als je
het antwoord niet kan vinden in één van de gratis brochures uit ons ruime aanbod, dan kan
het personeel je wellicht helpen via het Internet en andere gespecialiseerde databanken.
Netwerken en doorverwijzen: niet elke vraag is bij Europe Direct op de juiste plaats, ook al
heeft het met Europa te maken. In dat geval verwijzen we je door naar een andere dienst.
Organiseren: de Europe Directs blijven niet bij de pakken zitten! Via de organisatie van
verschillende activiteiten trachten we diverse doelgroepen te bereiken om hen over
algemene of specifieke onderwerpen te informeren.
TIP: Neem met het Europe Direct secretariaat in uw provincie contact en stel een
samenwerking voor. Uw Willemsfonds afdeling biedt het publiek en de aankondiging via uw
ledenblad of mailing, Europa Direct biedt een spreker of bezoek aan met als thema Europa.
www.europe-direct.be
Antwerpen
Lombardenvest 23
B-2000 Antwerpen
T:(03)202 42 92
[email protected]
www.provant.be/ed
West-Vlaanderen
Provinciehuis Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2 8000 Brugge
T : (050)40 33 99
[email protected]
www.west-vlaanderen.be/europedirect
Limburg
Balie en brochures: Provinciale Bibliotheek
Limburg
Martelarenlaan 17, B-3500 Hasselt
Informatie: Provincie Limburg
4de Directie – Europe Direct,
Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt
T: (011)23 74 26
[email protected]
http://www.limburg.be/europedirect
Oost-Vlaanderen
Provinciaal Administratief Centrum
W. Wilsonplein 2
B-9000 Gent
T : (09)267 70 10
[email protected]
www.oost-vlaanderen.be/
Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
T: (016) 26 74 16
[email protected]
http://www.vlaamsbrabant.be/europedirect
9
EUROPALIA 2013
INDIA
europalia.india, een artistieke explosie
04/10/2013 – 26/01/2014
Europalia is een toonaangevend internationaal festival dat om de twee jaar zijn aandacht
vestigt op een land en zijn cultureel erfgoed. Van oktober tot februari plaatst dit festival alle
denkbare kunstvormen in de kijker : muziek, beeldende kunst, film, theater, dans, literatuur,
architectuur, design, mode, gastronomie......
Het 24ste festival brengt India naar het hart van Europa.
Vier maanden lang kan je dit mysterieuze en fascinerende land ontdekken, waar
verschillende culturen voortdurend in dialoog staan en een ongeziene creativiteit
voortbrengen.
europalia.india vertaalt de immense culturele rijkdom van India in een multidisciplinair
programma met tentoonstellingen, concerten, dans- en theatervoorstellingen,
filmevenementen, conferenties en literaire ontmoetingen.
europalia.india: 4 oktober 2013 > 26 januari 2014
www.europalia.eu
10
DOCUMENTAIRES EN KORTFILMS
Lichtpunt is een onderdeel van de vzw ‘het Vrije Woord’ en is de gemeenschappelijke titel
van de vrijzinnige tv-uitzendingen op twee netten van VRT (één en Canvas).
In elk nummer van Rechtuit vindt u publiciteit voor Lichtpunt. Misschien heeft u ondertussen
al eens gesurft naar de website? Misschien bekeek u al een programma of documentaire? Is
dit niet het geval? Dan heeft het provinciaal verbond O-VL een aanbod voor uw afdeling.
Eén van de doelstellingen in het beleidsplan van het Willemsfonds geeft aan dat ‘afdelingen
een uitzending van Lichtpunt in groep bekijken en bespreken, eventueel onder begeleiding
van een deskundige ter zake’.
Om tegemoet te komen aan die doelstelling en om het de afdeling iets gemakkelijker te
maken, besloot het provinciaal verbond Oost-Vlaanderen om onderstaande documentaires
ter beschikking te stellen van alle Willemfondsafdelingen.
TIJDGENOTEN
• Tijdgenoten ‘Etienne Vermeersch’ (2012)
“Een filosoof moet zich niet laten opsluiten”, zegt professor Etienne Vermeersch. Tot op
vandaag is hij voortdurend aanwezig in allerlei debatten. Bekend als humanist en atheïst, om
zijn uitgesproken meningen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hij is één van de
grondleggers van
de wetgeving inzake euthanasie en abortus. In 2011 won hij de Prijs van het Vrijzinnig
Humanisme.
• Tijdgenoten ‘Mong Rosseel’ (2011)
“Je moet blijven geloven dat het ooit verandert. Het grote verschil is dat we in de jaren ’70
dachten dat we ’t nog zouden meemaken en nu weet ik dat ik het zelf niet meer zal
meemaken…” Mong Rosseel is en blijft een idealist. Al 40 jaar maakt hij sociaal bewogen
theater. Hij ging hij in 2011 officieel met pensioen, maar stoppen met vertellen zal hij nooit
doen, want dat doet hij even vurig en geëngageerd als vroeger.
•Tijdgenoten ‘Hubert Dethier’ (2011)
"Ik vind dat aan deze wereld iets moet gedaan worden. Het engagement, de macht om te
engageren ontbreekt. Kunst en filosofie moet geëngageerd zijn. Het moet gedaan zijn met
die kapitalistische wereld." De filosoof Hubert Dethier (1933) gaf les aan de VUB en de
Universiteit van Amsterdam. Hij doceerde o.m. Kritiek van de religie, Geschiedenis der
godsdiensten, de Filosofie en de kritiek van de religie. Een beklijvend gesprek over zijn
passies, zijn leermeesters en zijn tekortkomingen.
DOCUMENTAIRE
• Belgische Toekomsten (regie: Maya Van Leemput, 2010, 52’)
Waar zullen we staan binnen twintig, vijftig, honderd jaar? Zal ons landje de crisis hebben
overleefd?
Zullen we informatie blijven vergaren en analyseren of zal de computer de mens volledig
overbodig maken? Een aantal deskundigen spreken over onze Belgische toekomst. Ze
bieden mogelijke antwoorden op vragen die iedereen zich stelt en geven hun mening over de
belangrijkste discussiethema’s van onze tijd.
11
• Les damnés de la mer (Bannelingen van de zee) (een film van Jawad Rhalib, 2008, 71’)
De documentaire toont hoe nefast de mondialisering van de visvangst is voor mens en
milieu. Een verhaal over hoe de grote vissers de kleintjes opeten. Het verhaal start in
Essaouira (Marokko), ooit de grootste ter wereld voor de sardienenvangst. De MarokkaansBelgische regisseur
toont de wereld van al deze uitgestotenen, geeft hen het woord, valt frontaal de industriële
visvangst aan. Hij laat de gevoelloosheid zien waarmee de rijken de armen in een wurggreep
houden.
• Bulgarije … een nieuwe buur (documentaire van Cri Bauwens en Joke Goovaerts, 2005,
45’)
In januari 2007 wordt Bulgarije lid van de Europese Unie. Voor ons in het Westen is Bulgarije
één van de meest vergeten landen van het voormalige Oostblok Maar wie zijn deze
Bulgaren, deze toekomstige Europeanen? Wat verwachten zij van het nieuwe Europa?
Deze Lichtpuntproductie werd bekroond op het International XI Media Events 2005 (1-5 juni)
in Bulgarije. De film kwam tot stand onder impuls van het Willemsfonds.
• Epilogue (regie: Manno Lanssens, 2011, 85’)
Neel is vijftig jaar, moeder van drie en ongeneeslijk ziek. Haar oncoloog geeft haar nog
hooguit een jaar. Ze is vastbesloten om de tijd die haar nog rest zo goed mogelijk door te
brengen en tevreden te sterven. Deze documentaire geeft een unieke inkijk in de laatste
levensmaanden van Neel en haar familie. Het is een universeel gegeven dat door regisseur
Manno Lanssens met veel empathie wordt benaderd, zonder ooit sentimenteel te worden.
'Epilogue' won op het Filmfestival in Oostende de Ensor voor de Beste Vlaamse
Documentaire 2012.
Regisseur Manno Lanssens is beschikbaar voor interviews:
[email protected] - [email protected] - +32 (0)475 215 303
• Land van onze grootouders (regie: Alexander Goekjian en Kay Mastenbroek, 2006, 60’)
De film is een ‘roadmovie’ die langs een aantal historische plaatsen tot diep in Turkije leidt,
op zoek naar sporen van de Armeense genocide (1915). De jonge Turks-Nederlandse
wetenschapper Ugor Ungör ontdekt tijdens zijn onderzoek naar de Armeense genocide het
boek van Vahram Goekjian, een overlevende van de genocide. Ungörs reisgenoot is
regisseur Alexander Goekjian, de kleinzoon van Vahram. Vanwege de halsstarrige
ontkenning van de Armeense genocide door de Turkse overheid moet het filmteam de hele
reis op zijn tellen passen.
Meer info over de documentaires:
LICHTPUNT
02 735 91 54
www.lichtpunt.be
Een van de 8 dvd’s ontlenen?
Geef een seintje aan de provinciale stafmedewerker:
[email protected] of 09 267 39 63.
12
FLANDERS DOC
Flanders Doc is het platform voor de documentaire sector in Vlaanderen. Het verenigt
producenten, filmmakers en andere professionals. Het doel is om de productie en de
verspreiding van de Vlaamse documentaire film te ondersteunen. Flanders Doc wordt
ondersteund door Lichtpunt, televisie voor mensen met visie.
In navolging van de Vlaamse fictiefilm, komt ook de Vlaamse documentaire film stilaan tot
volle bloei. De films worden steeds vaker vertoond op het grote scherm en trekken tal van
bezoekers. Ook internationaal breken onze Vlaamse documentairemakers door, via
festivalselecties en vertoningen op buitenlandse televisiezenders.
Daarom heeft Flanders Doc nu een filmcatalogus uitgegeven. De catalogus is bestemd
voor programmators en het socio-cultureel verenigingsleven en bevat een selectie uit het
ruime aanbod dat de leden van Flanders Doc te bieden hebben.
De aangeboden films hebben met elkaar gemeen dat ze verwondering, reactie en/of dialoog
opwekken. Dat maakt ze uitermate geschikt als aanzet tot verdieping en reflectie, als
vormingsinstrument of als trigger tot sociale actie en bewustwording.
De meeste films worden ook aangeboden met extra's: gaande van een Q&A met de
regisseur tot een debat, een kooksessie of tentoonstelling. Ervaringen uit het verleden
hebben immers geleerd dat het publiek zo'n totaalbeleving bijzonder weet te waarderen. De
extra's maken het ook mogelijk om rond de kortere films uit de catalogus toch een
avondvullend programma te bouwen.
De catalogus is in digitale vorm


op www.flandersdoc.be te downloaden
of via [email protected] op te vragen
Tarieven en boekingsvoorwaarden kunnen verschillen naargelang het om recente of
oudere films gaat, het aantal te verwachten toeschouwers, de lengte van de film, de
eventueel gevraagde toegangsprijs, de gekozen extra's, etc.
Voordeel voor Willemsfondsafdelingen
• Programmeer 3 documentaire films uit het Flanders Doc aanbod, en u ontvangt een korting
van 10% op het pakket.
• Programmeer 5 documentaire films uit het aanbod en u ontvangt een korting van 20% op
het pakket.
Contact
[email protected] www.flandersdoc.be
FILMVERTONING IN UW AFDELING
13
BEVRIJDINGSFILMS VZW
Dit is een niet-commerciële verdeler van film- en videoprogramma’s.
Bevrijdingsfilms wil door middel van films & video’s mensen bewuster maken van andere
culturen en gewoonten en een emanciperende werking uitbouwen rond allerlei sociale
thematieken en hete hangijzers.
Bevrijdingsfilms vzw biedt hun diensten aan voor alle culturele instellingen, scholen,
verenigingen, filmclubs, festivals, enz. maar ook aan privé-personen.
Verhuur van films, dvd’s & video’s
Bevrijdingsfilms verhuurt films, dvd’s & video’s voor openbare (= publieke) vertoningen, dit
wil zeggen dat hiervoor vertoningsrechten (auteursrechten) dienen betaald te worden.
Buiten de eigen films verzorgt Bevrijdingsfilms vzw bovendien de openbare dvd- & videovertoningen voor de meeste Belgische 35mm-film-verdelers, zoals Cinélibre/Cinéart, ABCDistribution, A-Film, BFD & Lumière, CNC, het Filmarchief/Cinematek, Belga Films, Les
Films de l’Elysée, Imagine Film Distribution, Paradiso, Brunbro, Beeck Turtle, Victory Films,
O’Brother….
TARIEVEN
niet-commercieel : vertoningen voor verenigingen en lokale groepen, eerder kleinschalig,
voor leden en sympathisanten, met beperkte reclame, hoeft niet noodzakelijk gratis te zijn.
Inkom 2 euro of minder.
van 1 tot 10 toeschouwers:
tot 25 toeschouwers:
tot 50 toeschouwers
tot 75 toeschouwers
tot 100 toeschouwers
Verder:
12,50 (enkel voor cursussen/interne vertoningen)
25 euro (= het minimumtarief)
50 euro
75 euro
100 euro
1 euro per toeschouwer
CONTACT
Bevrijdingsfilms kan u elke werkdag van 9 tot 12u 30 en van 14 tot 17.u30 ontvangen.
Quinten Metsijsplein, 4
3000 Leuven
016/23 29 35
[email protected]
www.bevrijdingsfilms.be
14
MOOOV
FILMS MET ZICHT OP DE WERELD
18-28/04/2013
De naamsverandering van ‘Open Doek’ naar MOOOV is een evolg van de fusie tussen Open
Doek en het Brugse Cinema Novo die vanaf 1 januari 2013 in voege treedt.
Beide festivals hebben een jarenlange staat van dienst en zorgden de voorbij decennia voor
een steeds groeiend aanbod kwalitatieve wereldfilms in Vlaanderen.
MOOOV



gaat over movies, films dus
beweegt, net als de films, verhalen en regisseurs die van over de hele wereld tot bij
ons reizen
wil ook dingen in beweging zetten en mensen beroeren
Met vereende krachten wil MOOOV in de toekomst nog meer aandacht genereren voor deze
films door:
o
o
o
o
o
Filmfestivals in Turnhout, Brugge, Genk, Sint-Niklaas, Lier, Roeselare
en Koersel-Beringen
een jaarwerking met onder meer een wekelijks filmaanbod in Turnhout en Genk
een educatief aanbod voor scholen in festivalformules en voorstellingen doorheen het
jaar
ondersteuning van bibliotheken, al zeker in de provincies Antwerpen en
Oost- en West-Vlaanderen
een eigen DVD-label
meer info vanaf januari 2013 op www.opendoek.be
15
100 JAAR GROOTE OORLOG (2014-18)
De Eerste Wereldoorlog of de Groote Oorlog was het eerste internationale conflict op
wereldschaal. Het vond plaats van 28 juli 1914 tot 11 november 1918. Miljoenen militairen en
burgers vonden hierbij de dood.
100 jaar na deze feiten zijn we er nog steeds van overtuigd dat de gebeurtenissen van '14'18 een fundamentele invloed hebben op onze maatschappij en de slachtoffers van deze
gruwelijke oorlog een waardige nagedachtenis verdienen.
Daarom zal de Vlaamse Overheid de herdenking van de Groote Oorlog kaderen in een
breder verhaal
rond ‘oorlog en vrede’,
rond ‘herinnering en bewustwording’,
rond ‘de Europese gedachte’,
zodat we ons verleden een plaats kunnen geven,
zodat we kunnen leren voor de toekomst.
Contact
Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18)
Vlaamse overheid
Boudewijnlaan 30 bus 80
B-1000 Brussel
T: +32 2 553 60 63 | F: +32 2 553 60 37
E: [email protected]
http://www.vlaanderen.be/int/artikel/centrale-projectgroep
16
MUZIKALE VERHALEN UIT WO 1
IN WOORD EN BEELD
DE GROOTE OORLOG VAN DE KLEINE BELG
In een Nederlandstalig totaalprogramma neemt Folgazán het publiek mee naar de tijd van
WO 1. Hoe hebben onze voorouders als soldaat of burger deze ‘Groote Oorlog’ beleefd?
Wat waren hun angsten, gevoelens en ervaringen als vluchteling, frontsoldaat of burger in
bezet gebied?
Via muzikale verhalen afgewisseld met woord en beeld krijgt de toeschouwer een
verrassende kijk op een fascinerende en boeiende maar ook ellendige periode.
“De Groote Oorlog van de Kleine Belg” is een emotionele, sterk gevarieerde voorstelling met
8 muzikanten en 3 techniekers waarbij WO 1 een gezicht krijgt.
Deze voorstelling is geschikt voor zalen in Culturele Centra of grotere zalen waar PA en
lichtinstallatie aanwezig is.
PRIJS
Uitkoopsom: 1600,00 EUR
Maximale bijdrage via aanbod Podium: 533,33 EUR
Geldig van 01/09/2013 tot 01/09/2015
Excl. bijkomende kosten:
 Reiskosten : exclusief,
 Klank en/of lichtmateriaal : exclusief,
 Auteursrechten : exclusief
CONTACT
Koen Vanderbauwhede
Zonnestraat 37
9790 Wortegem-Petegem
0475 77 36 00
056-68 13 91
http://www.folgazan.eu
17
MUZIKALE VERHALEN UIT WO 1
DE VERWOESTE GEWESTEN
In een Nederlandstalig programma neemt
Folgazán het publiek mee naar de tijd van
WO I.
Hoe hebben onze voorouders als soldaat
of burger deze ‘Groote Oorlog’ beleefd?
Wat waren hun angsten, gevoelens en
ervaringen als vluchteling, frontsoldaat of
burger in bezet gebied?
Via muzikale verhalen afgewisseld met
dagboekfragmenten krijgt de toeschouwer een verrassende kijk op een fascinerende en
boeiende maar ook ellendige periode.
“De Verwoeste Gewesten” is een emotionele, gevarieerde voorstelling met 8 muzikanten
waarbij WO 1 een gezicht krijgt.
Deze voorstelling kan in kleinere zalen of in open lucht gespeeld worden. Er is een kleine PA
ter beschikking. Deze dient voor kleine zalen of voor openlucht (max 150 p) waarbij
organisatoren vb een wandeling of fietstocht rond WO 1 organiseren.
FINANCIEEL
Uitkoopsom: € 1000
Maximale subsidie via aanbod Podium: € 333,33 (Geldig van 01/09/2013 tot 01/09/2015).
Excl. bijkomende kosten:




Reiskosten : exclusief
Klank en/of lichtmateriaal : exclusief
Auteursrechten : exclusief
Bijkomende voorwaarden : kleine PA is beschikbaar maar niet inbegrepen: € 500
CONTACT
Koen Vanderbauwhede
Zonnestraat 37
9790 Wortegem-Petegem
0475/ 77 36 00
0475-77 36 00
http://www.folgazan.eu
18
BORSALINO STELT VOOR:
« AANVALLEN ! »
Het verhaal van Ward van het 13e
1968. Eduard Ceulemans heeft Alzheimer. Hij leeft terug in de periode
die hem het meest heeft getekend: die bij zijn regiment tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Zijn kleinzoon van veertien worstelt met zijn emoties.
Tot waar kan een ontluikende puber in de geest van zijn grootvader
doordringen, en welk beeld vormt de oorlogsveteraan zich van zijn
kleinzoon? Deze voorstelling naar het nieuwe boek van Roland Bergeys
bij uitgeverij de Vries-Brouwers, beschrijft het leven van een Antwerps
frontsoldaat en zijn verloofde in het Engelse Elisabethville, waar Belgen
bommen maakten. Vijftig jaar later wordt een jongetje geconfronteerd met de ziekte die in Eduards
hoofd sluipt.
‘Aanvallen!’ is spannend, pakkend, verlucht met
projecties van originele foto’s en van de schitterende
illustraties van Dieter Dresselaers. De voorstelling
wordt opgevoerd als muzikale vertelling vol swingende
en ontroerende liedjes uit 14-18 en eigen nummers.
De prachtige stemmen, de beklijvende sax, de
passende percussie, de frivole toetsen en de zwierige
mondharmonica houden u op het puntje van uw stoel!
Voor meer info:
[email protected] 0496 64 84 76 - (0032) (0)3 440 69 80 –
Neerhoevelaan 51 –
2640 Mortsel –
-www.bloggen.be/berline
www.bloggen.be/borsa
www.bloggen.be/ug
19
LES VOIX PERDUES
Liederen van Den Grooten Oorlog
Vier mannen zingen over oorlog, maar vooral over vrede en verzoening.
Opdat de mensen niet vergeten. Waanzin leidt enkel tot waanzin.
In een oorlog zijn nooit winnaars, slechts verliezers. En daarvan hebben ze heel veel in de
Westhoek. Daar getuigen de graven, talrijk als klaprozen. Gewone mensen die, als soldaten
weliswaar, uit de loopgraven opstonden en samen kerstliederen zongen (the Christmas
Truce). En daarover willen Les Voix Perdues het hebben. Zij zingen over oorlog, maar
vooral over vrede en verzoening. Opdat mensen niet vergeten. Waanzin leidt enkel tot
waanzin, aan ons de opdracht waar te maken dat de geschiedenis zich niet herhaalt...
Een klein intiem akoestisch concert van Les Voix Perdues
Een sterk a capella programma met oorlogsliederen, duur +/- 1,15u
Ideaal voor kleine zalen, max 75 man
Geen technische ondersteuning of technieker, geen extra's
ideaal voor kleine evenementen of kleine locaties...
700 euro excl. btw
Een gemengd evenement met Les Voix Perdues / historicus / woordkunstenaars /
kortfilms
Een verzameling van invalshoeken rond WO1, met duiding op maat, eigen kortfilms met
verhaal en beeld, poëzie van eigen hand, duur ong. 1.45u
Geschikt voor CC's, theaterzalen, kerken, min. 75 man
Technische ondersteuning als aanvulling op het aanwezige licht- en geluidsplan,
meereizende technieker
Een compleet afgewerkte avond met verschillende disciplines. Ideaal voor grotere groepen
en locaties met licht en geluidsvoorziening...
1400 euro excl. btw
Theatermonoloog 'Bloedlijn' door Bart Pilate, met kortfilms met Antje De Boeck, Karel
Vingerhoets, Isabelle Ringoet en Alex Desiron
Een sterk verhaal van een man die door de bloedlijn het getraumatiseerde oorlogsverleden
van zijn overgrootvader verteert. Thematiek 'the absent father', duur ong. 1u
Geschikt voor CC's, theaterzalen, min 75 man
Oorlogsverhalen, geactualiseerd
Meereizende technieker, aanvullend technisch plan
Ideaal voor grotere groepen en locaties met licht en geluidsvoorziening...
950 euro excl.
Vervoerskosten
vanuit Antwerpen zijn 0.28€/km voor 2 auto's.
Technisch:
We werken met een eigen technieker, maar rekenen op de logistiek van de locatie: om de
prijs haalbaar te houden, rekent onze technieker op een basis licht en geluid op de locatie,
en de korte introductie van een lokale technieker (stroomkringen, lichtkringen, prikplan,...)
EXTRA VOOR WILLEMSFONDSAFDELINGEN
voor elke voorstelling die verkocht wordt 3 duo tickets ter beschikking te stellen in
wedstrijdvorm. De financiële waarde hiervan mag afgetrokken worden van de uitkoopsom.
Contact, boekingen en meer info:
Bart Pilate
[email protected]
0497/94.94.91
20
LITERATUUR – LEZING
VERHALEN OVER DE GROTE OORLOG
Vertelling voor jongeren
Zowat honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit.
Prompt trommelde Europa duizenden jongeren op. Te wapen tegen de vijand. Een spannend
avontuur! Het leek wel een reuzegrote sportmanifestatie.
De modderbrij, de kou en het ongedierte van de loopgraaf deden de jeugdige overmoed snel
bekoelen. En zodra het vijandelijke mitrailleurvuur begon te ratelen en granaten de stellingen
de grond inboorden, wat ging er dan door de soldaten heen?
Aan het thuisfront bij de liefjes, moeders en vaders groeiden de bange vermoedens met het
aantal bestelde rouwtelegrammen.
Romans en verhalen brengen ons tussen de jongens in de loopgraven, naast de
verpleegsters in de veldhospitalen, bij de thuisblijvers aan de keukentafels en laten ons die
vier straffe jaren mee beleven.
Romans en verhalen bieden troost en inzicht. Dankzij de onverwoestbare humor en het
onmiskenbare pleidooi voor meer democratische rechten.
Katrien Van Hecke is jeugdauteur en historicus van opleiding.
PRAKTISCH
Een vertelling met frappante fragmenten en projectiepresentatie.
Literatuurlijst.
Duur van de lezing: 2,5 uur
Technische vereisten: een scherm. Katrien Van Hecke brengt zelf laptop en beamer mee.
Als er een mooie effen muur is, is een scherm niet nodig.
PRIJS
150 euro + vervoerskosten aan 0,30 euro/km (uit Gent).
Katrien Van Hecke staat op de lijst van gesubsidieerde auteurs. Intussen is dit bij Vlaams
Fonds voor de Letteren: www.auteurslezingen.be (ten laatste twee maanden op voorhand
aanvragen.)
CONTACT
Geïnteresseerd in deze lezing?
[email protected]
09 / 223 07 97 of
0473 29 21 58
www.katrienvanhecke.be
21
LITERATUUR - LEZING
DE GROTE OORLOG IN ROMANS
Zowat honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit.
Stille getuigen vinden we tot in de kleinste dorpen: gedenkplaten met niet te tellen namen
van gesneuvelden. Stapels historische werken geven ons wapenfeiten en duiding.
Maar echt sprekend is alleen de literatuur.
Hoe kwamen Jan Met De Pet en Marietje Van De Bakker die vier lange jaren door? Wat
deden ze om de honger en de angst te stillen? Hoe ondraaglijk was de klop op de deur van
de postbode? Wat ging er door soldaten heen wanneer het vijandelijke mitrailleurvuur begon
te ratelen of granaten hun stellingen de grond inboorden?
Romans brengen ons tussen de jongens in de loopgraven, naast de verpleegsters in de
veldhospitalen, bij de achterblijvers aan de keukentafels en laten ons in ontroering achter.
Troost schuilt in de onverwoestbare humor, de schoonheid van de taal en het impliciete
pleidooi voor meer democratische rechten.
Een overzicht van Grote Oorlog–romans. Met antioorlogschrijvers Siegfried Sassoon en
Louis Barthas, Prix Goncourt winnaar Henri Barbusse, Booker Prize winnares Pat Barker,
Erich Maria Remarque, Ernst Jünger, en vele anderen.
Frappante fragmenten worden voorgelezen, er is ook een powerpointpresentatie.
Met literatuurlijst.
Katrien Van Hecke is jeugdauteur en historicus van opleiding.
PRAKTISCH
Een vertelling met frappante fragmenten en projectiepresentatie.
Literatuurlijst.
Duur van de lezing: 2,5 uur
Technische vereisten: een scherm. Katrien Van Hecke brengt zelf laptop en beamer mee.
Als er een mooie effen muur is, is een scherm niet nodig.
PRIJS
150 euro + vervoerskosten aan 0,30 euro/km (uit Gent).
Katrien Van Hecke staat op de lijst van gesubsidieerde auteurs. Intussen is dit bij Vlaams
Fonds voor de Letteren: www.auteurslezingen.be (ten laatste twee maanden op voorhand
aanvragen.)
CONTACT
[email protected]
09 / 223 07 97 of
0473 29 21 58
www.katrienvanhecke.be
22
ERGOEDLEZINGEN
Een sprekerslijst voor het volksculturele veld
www.sprekerslijst.be
Bent u op zoek naar een geschikte spreker voor een lezing voor uw vereniging?
Neem een kijkje op www.sprekerslijst.be en zie welke voordrachten aangeboden worden.
Deze website geeft een overzicht van mogelijke volksculturele spreekbeurten die in
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd kunnen worden. Dit
kunnen ook geanimeerde lezingen zijn met vb. demonstraties.
Op initiatief van Heemkunde Vlaanderen vzw hebben de koepelverenigingen van het
volksculturele veld de krachten gebundeld om een online-sprekerslijst op te stellen. De
bedoeling van www.sprekerslijst.be is om alle verenigingen uit het volksculturele veld een
overzicht te geven van mogelijke sprekers die zij kunnen uitnodigen om een boeiende lezing
te organiseren.
Ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard meer dan welkom om een spreker uit te nodigen
voor hun vereniging of evenement.
HOE?
 Klik op sprekerslijst voor een volledige lijst spreekbeurten
 Klik op de titels van de spreekbeurten
 Zo bekom je meer informatie over de inhoud.
Heb je interesse om een bepaalde spreekbeurt bij jou in de vereniging te organiseren?



Je kan vervolgens doorklikken op contact en de contactfiche invullen.
Je krijgt de contactgegevens van de spreker per e-mail doorgestuurd.
Je maakt zelf afspraken maken met de spreker over prijs en datum.
Deze sprekerslijst is een samenwerking van:
o Heemkunde Vlaanderen vzw,
o het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed vzw,
o Familiekunde Vlaanderen vzw,
o Volkskunde Vlaanderen vzw,
o Kant in Vlaanderen vzw,
o Sportimonium vzw,
o Het Firmament,
o tapis plein vzw
o Centrum Agrarische Geschiedenis.
Om een zo ruim mogelijk aanbod te kunnen aanbieden, zijn we op zoek naar sprekers die
bereid zijn spreekbeurten te geven over een volkscultureel onderwerp. Dat onderwerp
kan gerust heel specifiek of net heel ruim zijn, de lezing zelf mag zeker geanimeerd worden
met demonstraties, beeldmateriaal, proeverijen, ...
Wil je jezelf aanmelden als spreker?
Mail dan naar [email protected]
23
ERFGOEDBIBLIOTHEKEN
LETTERSCHATTEN VAN VROEGER VOOR VANDAAG EN MORGEN
http://www.flandrica.be
Flandrica.be is een website met letterschatten uit Vlaamse
erfgoedbibliotheken. Je kunt er op een inspirerende en intuïtieve
manier kennis maken met het vaak onbekende culturele erfgoed in
onze bibliotheken. Want ook vandaag hebben deze oude geschriften
en historische documenten nog zin en betekenis. Het zijn
fascinerende bronnen die je in staat stellen kennis te vergaren of om
plezier te beleven aan de verhalen en wetenswaardigheden uit
vervlogen tijden.
De zes partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek selecteerden uit hun enorme collecties
enkele honderden bijzondere stukken. Die werden elk in hun geheel gedigitaliseerd en van
commentaar voorzien.
Deze unieke online erfgoedbibliotheek biedt je een kijk op ons verleden én inspiratie voor de
toekomst.
BLOEMLEZING
In Flandrica.be vind je niet alleen topstukken zoals kostbare handschriften of werk van de
groten uit de literatuur. Documenten van alledag komen ook aan bod: kookboeken,
liedjesteksten, catechismussen, studentenaantekeningen enzovoort. Een greep uit onze
bibliotheek:
COENEN Walvisboek CONSCIENCE De leeuw van Vlaenderen DE MOOR Den boeren ofte
schaepers almanach DELEPIERRE Album pittoresque de Bruges DE VILLERS Kolenmijnen
van Winterslag EEKHOUD Escal-Vigor GEZELLE Dien avond en die rooze HADEWIJCH
Visioenen LANOYE Neon! Een elegies rockgedicht MAGIRUS Koock-boeck NIEUHOF Het
gezantschap aan den keizer van China ORTELIUS Theatrum orbis terrarum PLANTIJN
Biblia Hebraica SOLVYNS Coloured etchings descriptive of the Hindoos THEUX DE
MEYLANDT Tekeningen van Kempense hoeven, kastelen en kerken LAMBERTUS Liber
Floridus ST-IGNATIUS-ANTWERPEN Ons frontblad VANDEN GHEYN Preludes voor
beiaard VERDUSSEN Reynaert den Vos VAN LEEUWEN Leestekenen VESALIUS De
humani corporis &c. &c. &c.
24
GELEID LANGS GRENSSTREKEN
Willemsfondslid en gids Guido Dekeyrel organiseert stadswandelingen voor
Willemsfondsafdelingen met als thema’s:
 The Golden River - de Leie en het textiel
 Grensfenomenen
 Vestingen en beluiken
 Gulden Sporenslag: het verhaal in de juiste context
 Stijn Streuvels
Kortrijk: Guldensporenwandeling
met o.a. bezoek aan het Guldensporenmonument en O.L.V.-kerk
Kortrijk: Bezoek Vlas-, Kant- en Linnenmuseum
Nieuw museum opent in najaar 2013
Kortrijk : Museum 1302
het verhaal van 11 juli 1302 in de juiste context
Kortrijk: Wandeling in het teken van de firma De Coene
met o.m. bezoek hotel Damier, Kortrijks koffiehuis,…
Kortrijk: Beluikenwandeling:
Bezoek van enkele resterende beluiken
Kortrijk en de Leie
Wandeling langs de oude en de vernieuwde Leieboorden
Wevelgem: Vlaswandeling
Menen: Vestingswandeling
bezoek aan de Hollandse kazematten
Menen: Busrit "Over de Schreve":
busrit in het kader van grensfenomenen zoals smokkel, douanecontrole, … met eventueel
bezoek aan het Duits militair kerkhof te Menen
Busrit Streuvelsroute:
bezoek Lijsternest, Avelgem, Heule, …
Busrit Vlasverleden:
bezoek vlassersmolen en bezoek vlassite Verschaeve
PRIJS
€25/u + eventueel inkom museum
De meeste gidsbeurten duren 2u.
INFO OP AFSPRAAK - CONTACT
Guido Dekeyrel, Gediplomeerd gids Toerisme Vlaanderen
Minister Vanden Peereboomlaan 23, 8500 Kortrijk
[email protected]
056 32 03 74 - 0497/34.36.84
25
THEATERVERTELLING
Brugge en/of Lissewege
Theatervertellingen/rondleidingen door Lucas Vandenbussche doorheen de oude Brugse
wijken St Anna, ’t Bilkske en het polderdorp Lissewege.
De verhalen worden verteld in de gekende commedia del arte stijl die volstrekt past in het
vaak turbulente leven van de vroegere inwoners (één tot drie generaties geleden).
De verhalen zijn soms pikant. Ongelofelijk toeval, bijgeloof, linke en louche zaakjes,
erotische voorvallen, plantrekkerij en de invloed van drank zijn de ingrediënten van dit rijke
volkse leven.
Een cafébezoek kan er aan gekoppeld worden, bijvoorbeeld café Vlissinghe
http://www.cafevlissinghe.be/www.cafevlissinghe.be/home.html)
Een impressie van zo'n wandeling vind je op http://www.tinktank.be/p4.php onder oparleur.
PRAKTISCH



Kan in het West-Vlaams én in het algemeen Nederlands.
Duur: 1,5 tot 2,5 uur
Een wandeling kost 200 euro
Wie geïnteresseerd is kan rechtstreeks contact opnemen met
[email protected]
of via 0494 344519
26
Tournee Literair, een literaire stadswandeling
Tournee Literair is een stadswandeling die tegelijkertijd een literaire performance is. Twee
schrijvers, Maarten Inghels & Andy Fierens, nemen u mee
op sleeptouw door de binnenstad en houden halt bij een
aantal legendarische cafés die schrijvers vaak
frequenteerden.
Laat u in de bruisende Consciencebuurt verrassen door
gedichten en teksten die wortelen in de cafécultuur en het
Antwerpse culturele erfgoed. Met veel humor wordt het
literaire verleden dat aan deze specifieke plekken is
gelinkt, uit de doeken gedaan.
En passant raken de twee schrijvers ook een heet
hangijzer aan: het verval van de authentieke, volkse
horecacultuur in de Antwerpse binnenstad die een grote bijdrage leverde tot het cultuurleven.
Andy Fierens en Maarten Inghels zijn grote supporters van de karaktervolle volkscafés en
betreuren de teloorgang van dit erfgoed.
MAARTEN INGHELS is coördinator van De Eenzame Uitvaart in Antwerpen.
Zijn debuutbundel Tumult (2008) kwam uit in de Sandwich-reeks onder redactie van Gerrit
Komrij. Zijn tweede dichtbundel Waakzaam (De Bezige Bij Antwerpen, 2011) kaartte de
maatschappelijke impasse aan: in kritische verzen stelde hij vragen bij de revoluties,
sloganeske identiteitscrisissen en de frivoliteitscultuur. Voor beide bundels stapelden de
lovende recensies zich op en zijn gedichten werden vertaald naar het Engels, Duits,
Arabisch en Spaans.
ANDY FIERENS is een dichter en performer die talloze keren optrad.
Zijn hilarische en genadeloze teksten, zijn voordracht hamerend als het ritme van een
repeteergeweer, hebben cultstatus van België tot Japan. Zowel solo als met zijn groep Andy
& the Androids overrompelt de Tornado van het Kiel de toeschouwer met zijn verbale
oerkracht. Zijn bundel ‘Grote Smerige Vlinder’ (De Bezige Bij, 2009) werd bekroond met de
Herman de Coninckprijs voor het Beste Debuut.
Info en reservatie
VONK & Zonen
www.vonkenzonen.be
een vzw die zich concentreert op culturele projecten met een sterk literaire toets.
27
MONOLOOG
REINAERT DE VOS DOOR KAREL GEVAERT
Hofdag in het dierenrijk, bijna alle dieren klagen bij koning
Nobel over de streken die Reinaert de vos hun heeft geleverd.
Maar hoe krijg je een listige vos zover dat hij zich vrijwillig aan
een gerechtelijke procedure onderwerpt?
Bruin de beer en Tibeert de kater, die er achtereenvolgens op
uit worden gestuurd om de vos te dagvaarden, ondervinden
aan den lijve dat dat niet eenvoudig is…
Je zou het van een dierenverhaal misschien niet zo snel
verwachten, maar Van den vos Reynaerde kan gerust het
hoogtepunt van de Middelnederlandse literatuur genoemd
worden.
Het is een satire op de middeleeuwse samenleving, waarin de
auteur niet alleen de verschillende standen (geestelijkheid,
adel, boeren), maar ook de middeleeuwse literatuur zelf (zoals
de ridderromans) op de korrel neemt. De Reinaert van “Willem
die Madocke Maecte” is een dierenverhaal dat op sublieme wijze de middeleeuwse
maatschappij een spiegel voorhoudt.
Karel Gevaert (° 1968)
Karel Gevaert speelt Reinaert de vos in een regie van Jacky Tummers. Karel werkte al vaker
samen met de regisseur. Stukken als “De heldentenor, de gouden karos en een
privévoorstelling “ passeerden de revue.
Karel Gevaert volgde een acteeropleiding bij Eddy Vereycken en speelt sinds vier jaar
telkens in een productie van Tummers.
De regisseur zelf studeerde toneelregie aan het Max Reinhardt Seminar te Wenen en
debuteerde in 1969. Sindsdien volgden meer dan 120 professionele theaterregies - o.a.
stukken van Samuel Beckett, Hugo Claus, Raymond Queneau, Marguerite Duras, Jean
Cocteau etc.
PRIJS
€ 175
PRAKTISCH
Karel Gevaert speelt Reinaert voor een publiek van max. 100 personen.
Er hoeft geen podium voorzien. Een vrije ruimte van ca. 3m op 3m volstaat.
Wordt tot en met juni 2013 gespeeld.
Geen geluidsversterking verreist.
De scène dient voldoende verlicht.
CONTACT
U kan de monoloog rechtstreeks boeken bij Karel Gevaert
[email protected]
0473 93 18 58
28
LEZING
PARFUM EEN PASSIE
“Ik vertel met passie en liefde over mijn favoriete geurende onderwerp”
Lieven Debrauwer brengt een
voordracht over parfum.
Niet alleen over parfum maar ook over
parfumhuizen, flacons, couturehuizen,
legendarische gebruikers en geurige
anekdotes.
Bij de voordracht komt een
videoprojectie (met eigen materiaal) van
om en bij de 500 afbeeldingen en
illustraties.
Een paar van de parfumklassiekers
kunnen ook getest worden.
Velen kennen Lieven Debrauwer als regisseur en cineast, weinigen weten dat hij de laatste
jaren als entertainer en zanger op het podium staat, nog minder weten dat hij twee liedjesCd’s heeft opgenomen met pianist Marc Maes maar alléén intimi weten dat hij een echte
passie heeft voor parfum.
Hij heeft een privé collectie van om en bij de 500 parfumflacons, een keuze uit 130 parfums
elke ochtend en een arsenaal aan kennis!
PRAKTISCH
Lieven brengt een computer (Mac) mee, indien gewenst ook beamer en scherm als dit niet in
de locatie aanwezig is.
PRIJS
Uitzonderlijk tarief voor Willemsfondsafdelingen : 150 EUR all-in
Voor grotere groepen en/of met commerciële doeleinden: prijs op afspraak.
Een exclusief bezoek aan de privécollectie van Lieven Debrauwer is ook mogelijk voor een
maximum van 5 personen per bezoek.
CONTACT
meer info of een voordracht boeken:
Lieven Debrauwer - [email protected]
29
AUTEURSLEZING
MANU VAN DER AA over ALICE NAHON
“'t Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan”
Alice Nahon (Antwerpen, 16 augustus 1896 - aldaar, 21 mei
1933) was een Antwerpse dichteres. In Vlaanderen is Nahon
wellicht het meest bekend van de versregels van haar
Avondliedeke.
Manu van der Aa is de biograaf van “Ik heb de liefde liefgehad;
het leven van Alice Nahon” .
Deze biografie verscheen eind 2008 bij Lannoo.
De auteur geeft lezingen over Alice Nahon, en komt daar graag
mee naar uw afdeling.
Inhoud van de Voordracht
 overzicht van Nahons boeiende leven en vele liefdes
 fragmenten uit haar werk (poëzie en brieven)
 eventuele focus op haar band met de plaats van de lezing, bijvoorbeeld Antwerpen,
Tessenderlo, Maaseik, Putte (bij Mechelen), Brussel…;
 andere aspecten van haar leven en/of werk kunnen na voorafgaand overleg met de
spreker meer nadruk krijgen in de lezing
 gelegenheid tot vragen stellen.
De lezing gebeurt aan de hand van een PowerPoint.
Lezingen kunnen eventueel in interviewvorm maar ook dit pas na duidelijke organisatorische
afspraak.
Duur
Lezingen duren 45 à 60 minuten, eventueel met pauze
Technische voorwaarden
Beamer met aansluitkabel voor pc + projectiescherm en een micro
Prijs
€ 225,00 plus verplaatsingskosten
Contact:
Manu van der Aa
Prinsessenstraat 27
2300 Turnhout
[email protected]
Auteurslijst Vlaams Fonds voor de Letteren
De auteur staat op de auteurslijst van Stichting Lezen/VFL. Voor 2013 kunnen aanvragen
ingediend worden vanaf 1 oktober 2012. Organisatoren kunnen permanent, gedurende het
hele jaar een aanvraag voor een auteurslezing indienen. De aanvraag moet wel uiterlijk twee
maanden voor de lezing plaatsvindt ingediend worden. De aanvraag kan maximaal acht
maanden voor de lezing plaatsvindt ingediend worden.
30
LITERAIR PROGRAMMA DOOR KATRIEN RYSERHOVE
Voordracht: ‘De moorden van Beernem’.
Een non-fictie verhaal over zes moorden die heel Vlaanderen in de eerste helft van de 20ste
eeuw op stelten zetten. De voordracht is nu uitgebreid met een powerpoint-presentatie over
het Assisenproces ‘Zaak:De Zutter’ en wordt een vergelijking gemaakt met de mediatisering
van actuele gerechtszaken.
Prijs:
200 euro/voordracht.
Fietstocht ‘De moorden van Beernem’.
Een tocht doorheen Beernem volgens de rode draad in het waar gebeurde verhaal over ‘de
moorden van Beernem’, bestaande uit: een korte wandeling in het bos en ± 22 km fietsen
met een twaalftal stopplaatsen op plaatsen delict uit het verhaal, waar uitleg wordt gegeven.
Prijs:
12 euro /persoon+ één drankje inbegrepen
minimaal 12 deelnemers
namiddagprogramma - een dagprogramma kan eveneens
Voordracht: ‘Van heksen en spoken, truken en tover’.
Voordracht over spoken, hekserij, bijgeloof en de geschiedkundige oorsprong van dat
bijgeloof.
Wie nog niet bijgelovig is, wordt het die avond!
Prijs
200 euro/ voordracht
Voordracht: ‘De perikelen van een beginnend auteur’.
Een voordracht over het begin van mijn schrijversloopbaan en het ontstaan van een
politieroman + uitleg over de zakelijke activiteiten van een auteur-uitgever bij het veroveren
van een plaats op de boekenmarkt.
Prijs:
150 euro/ voordracht.
Meer info en reservaties:
Het Moment bvba
Merendreedorp 56
9850 Merendree
tel. & fax: +32(0)9372 0588
[email protected]
http://hetmoment.ryserhove.be
31
AUTEURSLEZING
De schelm heeft het laatste woord
'Er is geen enkele Vlaamse schrijver geweest die
zoveel op zijn dak heeft gekregen als Gerard
Walschap.'
Metten Marten wordt ongetwijfeld een van de
blikvangers van het Vlaamse literaire najaar. Een pas
ontdekte roman van Gerard Walschap (1898-1989) is
het, de schrijver van klassiekers als Houtekiet en Een
mens van goede wil. De schelmenroman Mette
Marten speelt zich af in de zestiende eeuw.
Als het over de Vlaamse literaire canon gaat, kan je moeilijk om de vaststelling heen dat die
nog amper in de boekhandel te vinden is. In elk Frans stationnetje kan je wel een
pocketversie kopen van Flaubert of Camus, maar schrijvers als Boon, Streuvels, Buysse,
Timmermans, Walschap en zelfs Claus vind je hier te lande nog amper. Willem Elsschot, die
altijd erg populair in Nederland is geweest en enkele enthousiaste pleitbezorgers telt, lijkt de
uitzondering die de regel bevestigt.
Wat Gerard Walschap betreft, is er nu goed nieuws. De schrijver viert in de late zomer van
dit jaar zijn terugkeer in de Vlaamse boekhandel. En hij komt langs de voordeur binnen, want
met Metten Marten verschijnt een nieuwe roman. De pas ontdekte roman wordt nu, bijna een
kwarteeuw na het overlijden van de schrijver, voor het eerst uitgegeven.
Uitgeverij Vrijdag presenteert het boek. Walter van den Broeck schrijft een inleiding en in een
nawoord plaatst criticus en Walschapbiograaf Jos Borré het boek binnen het oeuvre van de
schrijver.
VOORDRACHT
Jos Borré overloopt het leven en werk van Gerard Walschap en maakt duidelijk welk belang
hij gehad heeft voor de literaire en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen in de
twintigste eeuw. Waar het kan illustreert hij zijn verhaal met geluidsopnames en
videobeelden.
Jos Borré
studeerde Germaanse filologie en pers- en communicatiewetenschap aan de Gentse
universiteit. Hij is leraar en werkt als literair criticus en recensent mee aan het dagblad De
Morgen en Ons Erfdeel. Hij schrijft hoofdzakelijk over hedendaagse Vlaamse literatuur.
Samen met Guy van Hoof stelde hij een literaire gids samen voor de provincie en de stad
Antwerpen, en hij publiceerde monografieën over o.a.Walter van den Broeck en Gerard
Walschap.
CONTACT
Jos Borré
Vredelaan 8, 2500 Lier
T 03 480 66 14
Auteurslijst Vlaams Fonds voor de Letteren
De auteur staat op de auteurslijst van Stichting Lezen/VFL. Voor 2013 kunnen aanvragen
ingediend worden vanaf 1 oktober 2012. Organisatoren kunnen permanent, gedurende het
hele jaar een aanvraag voor een auteurslezing indienen. De aanvraag moet wel uiterlijk twee
aanden voor de lezing plaatsvindt ingediend worden. De aanvraag kan maximaal acht
maanden voor de lezing plaatsvindt ingediend worden.
32
AUTEURSLEZING
LITERATUUR EN MAATSCHAPPIJ
Pol Hoste
Pol Hoste leest tekstfragmenten en relateert zijn werk aan
hedendaagse thema's. Hij gaat ervan uit dat de traditionele
literaire vormen ontoereikend zijn voor wat hij zich heeft
voorgenomen.
'Wat mij bezighoudt is de vraag welke maatschappelijke positie
je kiest met je literaire werk. Is het mogelijk om binnen het
literaire werk structuren na te bouwen die men buiten de taal kan
terugvinden? Hoe verhoudt een netwerk van literaire
betekenissen zich tot de samenleving als communicatief
systeem? Welke vragen stelt de taal aan de schrijver en aan de
lezer? Wat is de plaats van een literair werk dat zich zoveel
mogelijk aan de niet-literaire formulering wenst te onttrekken?'
Pol Hoste is geboren te Lokeren. Lager onderwijs en oude humaniora aan het Koninklijk
Atheneum te Lokeren. Licentiaat Germaanse filologie (Ned. Eng.) Universiteit Gent (1970).
Werkzaam in het secundair en het hoger onderwijs. Sedert 1994 zelfstandig schrijver.
Werkte mee aan radio- en televisieprogramma’s over kunst en cultuur (o.m. IJsbreker,
Letterbak), recenseerde Nederlandse literatuur (de Volkskrant, De Nieuwe, Vooruit),
publiceerde romans, theaterteksten (o.m. Een proefopstelling, La vie commence à
Molenbeek) en literaire bijdragen in Vlaamse en Nederlandse tijdschriften.
Bekroond met: Cultuurprijs (Stad Gent), Dirk Martensprijs (Stad Aalst), Arkprijs van het Vrije
Woord, Louis Paul Boonprijs 2012
Contact:
Pol Hoste
Monterreystraat 22
9000 Gent
T 09 225 94 00
[email protected]
Auteurslijst Vlaams Fonds voor de Letteren
De auteur staat op de auteurslijst van Stichting Lezen/VFL. Voor 2013 kunnen aanvragen
ingediend worden vanaf 1 oktober 2012. Organisatoren kunnen permanent, gedurende het
hele jaar een aanvraag voor een auteurslezing indienen. De aanvraag moet wel uiterlijk twee
maanden voor de lezing plaatsvindt ingediend worden. De aanvraag kan maximaal acht
maanden voor de lezing plaatsvindt ingediend worden.
33
MICHEL DE GHELDERODE MUSEUM
BIBLIOTHEEK MICHEL DE GHELDERODE
In dit Museum, dat tegelijkertijd een bibliotheek is, worden vele tienduizenden werken
tentoongesteld (originele opgedragen boeken van de 19de en 20ste eeuw), literaire
tijdschriften, kranten, oude en hedendaagse boekbanden, schilderijen, etsen, tekeningen,
voorwerpen, geldstukken en de reconstructie van de persoonlijke bibliotheek van de
Schaarbeekse toneelschrijver Michel de Ghelderode die meer dan 2000 boeken en
tijdschriften verzamelde.
Hier worden ook de Bibliotheken van de historicus Henri Pirenne, van de poëet Max
Elskamp, van de chemicus Jean-Servais Stas, van de surrealistische poëet Marcel Marien
ondergebracht. Net zoals de bibliotheek Lionel Bertelson met een speciale afdeling gewijd
aan de pers en de geschiedenis van het journalisme.
Rondleidingen op afspraak, voor kleine groepen.
Centraal gebouw van de Universiteit (neorenaissance), door architect Alexis Dumont.
Gesloten tijdens de academische vakantieperiodes.
reservering op het nummer +32 (0)2 650 24 23
ULB F. Rooseveltlaan 50, Gebouw A, CP178, deur X
1050 Elsene
02 650 24 23
02 650 24 23
Bereikbaarheid
Tram: 93, 94 / Bus: 71, 72.
34
DE LANGSTE AFDALING
Reliëfwandeling rond de verrassende kantjes van een hellende stad
De meeste steden zijn ontstaan bij een kruispunt
van water- en landwegen. Pas veel later werden
ook de valleiflanken ontwikkeld. Deze
reliëfwandeling toont de verrassende kantjes van
een hellende stad.
Tijdens deze gidsbeurt bekijken we een stukje
Vorst. Je hebt er één van de oudste en rijkste
abdijen van de streek. Niet ver daar vandaan staat
het mooie Art Deco-gemeentehuis van Vorst.
Hoger op de flank is er het prachtige park, dat
Leopold II nog niet aanleggen.
En helemaal boven staan we aan de voet van de
modernistische Sint-Augustinuskerk, beter bekend
als de kerk op Hoogte 100.
Voor uw, en ons, gemak wandelen we echter in omgekeerde richting, van hoog naar laag.
PRAKTISCH
De wandeling vertrekt op het Hoogte Honderdplein, Vorst
Duur: ongeveer 2 à 2.5u.
Beperking van 17personen per gids.
PRIJS
De kostprijs voor een gidsbeurt van maximum 3 uur bedraagt € 110.
MEER INFO EN RESERVATIES
Klare Lijn vzw
Dorpsstraat 40, 1070 Brussel
0493/50 40 60
[email protected]
www.klarelijn.be
35
GEUZENWANDELING DOOR CENTRUM BRUSSEL
“Vrees niets, madame, het zijn slechts een troepje geuzen.”
Geuzen versus inquisiteurs, vreselijk waren die
tijden in de 16 de eeuw. Louis Paul Boon schreef er
een boek over, “Het Geuzenboek”, een
meesterwerk dat de Nobelprijs verdiende. Op 15
maart, Boons 100ste geboortedag, wou het
Willemsfonds Laken Boon de eer betonen die hem
toekomt, met een historische Geuzenwandeling
door Brussel.
Deze begeleide wandeling werd door Willemsfonds Laken en Lucas Catherine samengesteld
en kan ook door uw afdeling geboekt worden!
De wandeling vertrekt op de Kleine Zavel, aangelegd door Karel Buls, de liberale
burgemeester van Brussel, einde 19de eeuw. Hij liet dit plantsoen aanleggen met als
hoogtepunt het standbeeld van Egmont en Hoorne, omringd door andere figuren die hun
leven riskeerden voor de vrijheid van ideeën en wetenschap: de geuzenleiders Brederode,
Marnix van St Aldegonde, Willem De Zwijger, maar ook Mercator en Barend van Orley…
Van daaruit trekt de rondleiding naar het paleis waar het Eedverbond der Edelen werd
gesmeed, ze volgt de stoet die deze mannen aflegden met hun smeekschrift naar het paleis
van Keizer Karel op de Koudenberg, wijst op de paleizen van Egmont en Willem De Zwijger,
op restanten van de Beeldenstorm, op het centrum van de religieuze macht, St Goedele, op
het Broodhuis waar de Republiek werd uitgeroepen die 9 jaar zou standhouden en eindigt op
de Grote Markt waar heroïsche daden werden gesteld, maar waar finaal de bijl viel over wie
in kleine en grote daden en gedachten afstand nam van de inquisitie en haar handlangers.
Zoals Louis Paul Boon in De Kapellekensbaan of Zomer te Termuren 3 lagen van de
geschiedenis dooreen weeft, behandelt deze wandeling ook 3 perioden van ons verleden:
de 16de eeuw in haar historische aspecten via stenen getuigen, de 19de eeuw via enkele
realisaties van Karel Buls, die in de heroplevende strijd tussen katholieken en liberalen als
burgemeester van Brussel gestreden heeft voor eerbetoon aan de geuzen en tenslotte de
20ste eeuw via Louis Paul Boon, die ons in 1989 in zijn epos “Het Geuzenboek” een injectie
gegeven heeft om het verleden te herinneren en er lessen uit te trekken.
PRAKTISCH
Deze geuzenwandeling is een intiatief van Willemsfonds Laken en wordt begeleid door
Lucas Catherine . Enkel overdag. duur: ongeveer 2 uur en max 20 personen per groep
PRIJS
150 Euro op een weekdag of 200 Euro in het weekeinde (telkens over dag).
RESERVEREN
U wil de wandeling boeken?
Meld uw voorstel van datum aan [email protected]
36
COMBINEER DE GEUZENWANDELING
Met een bezoek aan Het Goudblommeke in papier, een café met een beroemd verleden.
Hier vonden de boegbeelden van het Brusselse surrealisme elkaar, zoals René Magritte,
Louis Scutenaire, Marcel Mariën... Ook later kwamen kunstenaars en schrijvers er
regelmatig over de vloer. Het café is nog steeds een artistiek en literair trefpunt.
http://www.hetgoudblommekeinpapier.be/
Of met een bezoek aan het Museum der Letteren en Manuscripten in de Sint Hubertusgallerij
Dit privémuseum stelt de getuigenissen van de grootste mannen en vrouwen uit de kunst, de
politiek, de letteren en de wetenschap tentoon.
http://www.mlmb.be
37
VRIJZINNIGE WANDELINGEN door ANWERPEN - GENT - BRUSSEL
Gids: Dirk Van Opdenbosch
“Ontmoetingen, wandelen doorheen vrijdenkend Antwerpen”
Doorheen de Antwerpse binnenstad
Geen stad in Vlaanderen kan zich historisch meer beroemen op zijn humanistisch en
vrijdenkend verleden dan Antwerpen.
De stad is steeds een bolwerk geweest en gebleven van tal van verlichte kringen,
dichtbevolkt met actieve vrijdenkende humanisten, progressieve denkers, vernieuwende
schrijvers, dichters en kunstenaars.
Naast een reeks historische monumenten en standbeelden, bezoeken wij ook een resem
‘bruine’ kroegen waar menig verlicht gedachtegoed, met of zonder godendrank, tot
ontwikkeling is gekomen!
PRAKTISCH
Locatie: Antwerpen stad
Duur van de wandelingen (naar keuze):
1) Wandeling Noord ± 1u20,
2) Wandeling Zuid ±2u
Wandelingen gaan steeds door in de voormiddag en vertrekken in het stadscentrum
Daarna kan een lunch voorzien worden.
Namiddag vrij of bezoek tentoonstelling of museum (alleen op aanvraag!)
Maximum aantal deelnemers: 25
KOSTPRIJS
100 euro
“Gent 60/80”
Wandelen doorheen vrijdenkend Gent
De jaren ’60 en ’70 waren kleurrijke tijden: het herleven van de Gentse Feesten, de
studentenprotesten, het doorbreken van vele taboes,… Een wandeling in de sfeer en
vrijdenkersgeest van weleer.
De jaren 1960-1980 betekenden voor Gent op vele gebieden
een uiterst boeiende periode: de flower-powerbeweging, het verzet tegen de gevestigde
waarden in de burgerlijke samenleving, tegen het oerconservatief beleid van de kerk, tegen
het beleid van de universiteit, en ga zo maar door.
PRAKTISCH
Locatie: Gent stad
Duur van de wandelingen (naar keuze):
1) Wandeling ‘De Kuip’± 1u30,
2) Wandeling ‘Het Zuid’ ± 1u30
Wandelingen gaan steeds door in de voormiddag en vertrekken in het stadscentrum
Daarna kan een lunch voorzien worden in een restaurant.
Namiddag vrij of bezoek tentoonstelling of museum (alleen op aanvraag!)
Maximum aantal deelnemers: 25
KOSTPRIJS
6 euro per deelnemer
38
Wandelen in Vrijzinnig en Humanistisch Brussel
Erasmus en Vezalius
Brussel heeft vrijzinnige en humanistische wortels die zeer ver in de geschiedenis teruggaan.
Denken we maar aan Erasmus en Vesalius. Vooral na de Belgische onafhankelijkheid
ontpopte Brussel zich als een vrijzinnig bastion met de eerste vrijdenkersbewegingen, de
vrijzinnig literaire genootschappen en de avant garde kunstbewegingen.
PRAKTISCH
Locatie: Brussel stad
Duur van de wandeling : 1u30/2u
Wandelingen gaan steeds door in de voormiddag en vertrekken in het stadscentrum
Maximum aantal deelnemers: 25
KOSTPRIJS
100 euro
CONTACT
Wandelingen kunnen gereserveerd worden via:
Dirk Van Opdenbosch
03/239 94 21
0476/991713
[email protected]
Er worden geen wandelingen georganiseerd tijdens de zomervakantie en tijdens de maand
december
39
TAAL VOOR IEDEREEN
Ondanks de Universele verklaring van de mensenrechten uit 1948 waar het recht op
onderwijs voor iedereen in wordt verkondigd, (artikel 26) zijn er in Vlaanderen nog steeds
personen die met hun onderwijsvraag nergens terechtkunnen.
Dagelijks krijgen het secretariaat en de regionale verantwoordelijken van Auxilia zulke
lesaanvragen.
Auxilia is een organisatie van vrijwillige lesgevers. Samen verdedigen wij al 76 jaar het recht
op onderwijs voor iedereen. We staan klaar voor kinderen, jongeren en volwassenen waarbij
de extra hulp vanuit het onderwijsaanbod niet voldoende is en die te maken hebben met
kansarmoede. Onze werking is verspreid over heel Vlaanderen met regionale
vrijwilligerskernen.
Vrijwillig les geven aan kansarmen is voor Auxilia de hoofdopdracht. De coördinatie gebeurt
regionaal door een regiocoördinator, eventueel bijgestaan door een team van assistenten.
De regiocoördinator is het eerste aanspreekpunt voor een nieuwe vrijwilliger.
DOELGROEP
Onder kansarmoede wordt niet alleen een gebrek aan financiële middelen verstaan. Ook op
sociaal en cultureel vlak kunnen mensen een langdurige achterstand opgelopen hebben om
in onze maatschappij te kunnen functioneren. Dit zijn vormen van kansarmoede die een
invloed hebben op de ontplooiing van het individu.
Langdurig zieke kinderen, mentaal en fysisch gehandicapten, anderstaligen, analfabeten,
gedetineerden en kandidaten voor de Centrale Examencommissie (C.E.C.) waarvoor ook
geen ander aanbod mogelijk is, zijn onze leerlingen.
Wij zoeken lesgevers!
Je voelt er iets voor om mensen uit de doelgroep wat bij te brengen. Je hebt de know-how of
ervaring van een bepaald vak.
We zijn constant op zoek naar vrijwilligers die bijles aan huis willen geven. Dit gebeurt één a
twee uur per week, meestal individueel. Door die persoonlijke benadering bereiken we soms
mensen die anders nooit hulp zouden krijgen.
Je kan zelf aangeven welke vakken je liefst wil geven: van Nederlands tot informatica, maar
ook meer creatieve vakken, zoals koken. Een pedagogisch diploma is zeker geen vereiste.
We verwachten dat je voldoende tijd hebt om één à twee uur per week vrij te maken, sociaal
vaardig en ruimdenkend bent en kan omgaan met cultuurverschillen.
Enkele concrete voorbeelden:
-
Jeroens droomberoep is architect. Daarom werkt hij in zijn laatste jaar middelbaar
extra hard voor wiskunde, maar sommige oefeningen willen maar niet lukken. Eén
40
-
van onze vrijwilligers coacht Jeroen en geeft hem de nodige bagage om te slagen op
de universiteit.
Hilde en Agnes zitten in ‘begeleid wonen’ en willen graag leren koken. Tweewekelijks
stelt een vrijwilliger haar keuken en expertise ter beschikking van de twee dames.
Najia wil graag Nederlands leren, maar kan geen cursus starten omdat ze blind is.
Auxilia helpt haar op weg.
Contactgegevens:
Wie meer wil weten over de Auxiliawerking: http://www.auxilia-vlaanderen.be.
Je kan ook contact opnemen met het een regionaal secretariaat, zie hieronder
ANTWERPEN
ANTWERPEN-CENTRUM




Annelies Verkruijsse, 0486 38 61 17,
Francine Van de Voorde 0479 87 51 11,
Leen Lagae, tel.: 0476 35 86 54,
Chris Van Broeck, tel.: 0472 59 71 90,
ANTWERPEN NOORD
 Hilde Lambeir, tel.: 0476 385 461,
LIER


Charles Smits, tel.: 0474 73 83 77,
Anny Van Peborgh, tel.: 0496 48 16 24,
MECHELEN


Magda Vorlat, tel.: 015 33 03 28,
Wouter De Cuyper, tel: 015 34 40 28,
TURNHOUT
 R. De Langh 0485 36 34 11 / 014 72 37 39
VLAAMS-BRABANT
LEUVEN:





Hubert Verbeke, tel.: 04 78 65 25 29
Hilda Deketelaere, tel.: 016 48 80 80
Janine Van Espen, tel.: 02 759 78 62
Lydia Dewispelaere, tel.: 016 40 19 68
Daniëlle Aertgeerts, tel.: 016 89 61 28
HAGELAND



José Adams, tel.: 016 58 04 58,
Mia Poelmans, tel.: 016 25 83 00
Maria Thijs, tel.: 014 54 48 92
41
LIMBURG
NOORD-LIMBURG


Monique Vandenberk, tel.: 0496 30 75 09,
Wim Peters, tel.: 011 54 48 92,
OOST-VLAANDEREN
GENT


C. Van Mossevelde, tel.: 0477 32 57 48,
Eef Maes, tel.: 0474 50 63 47
WAASLAND



D. Vranckx-Denys, tel.: 03 779 60 48,
Ludwig Wauters, tel.: 03 765 05 36,
Jan De Smet, tel.: 052 21 74 30,
WEST-VLAANDEREN
BRUGGE - OOSTENDE


Anita Demoen, tel.: 050 35 20 67,
Luc De Gruyter, tel.: 0475 57 67 26,
IEPER - ROESELARE


Roos Dedulle, tel.: 0499 24 54 71,
Marc Steenlant, tel.: 051 69 72 27
KORTRIJK


Claire De Schepper, tel.: 056 35 43 26
Annemie Verstaen, tel.: 09 388 95 93
DIKSMUIDE


Dries Saelens, tel.: 0485 25 86 64,
Ann Deruytter, tel.: 015 50 03 25
Enkele Willemsfonds vrijwilligers uit Antwerpen werken samen met Auxilia.
Interesse? Vragen?
Contacteer pa[email protected] en zij verbindt u door.
42
NIEUW
HET RED STAR LINE MUSEUM
Opening op 27/09/2013
In de loodsen van de legendarische rederij met de rode ster in de vlag opent op 27
september 2013 het Red Star Line Museum.
Met hun hele hebben en houden in enkele koffers, nemen miljoenen mensen vanaf
1800 de boot van Europa naar
Amerika. De nieuwe wereld is het
beloofde land voor wie zoekt naar
geluk en een beter bestaan.
Tussen 1873 en 1934 brengen
oceaanstomers 2,6 miljoen
avonturiers en gelukszoekers
vanuit Antwerpen naar de
overkant. De overtocht naar de
VS en Canada begint voor heel
veel mensen in de havenloods
van de Red Star Line in
Antwerpen.
Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal van miljoenen Europeanen die alles
durven achterlaten en vertrekken, op zoek naar geluk en een beter leven. Het is een
verhaal over hoge verwachtingen en diepe teleurstellingen, over hoop en slapeloze
nachten. De oude gebouwen van de scheepvaartmaatschappij maken al die emoties
en verhalen voelbaar, tastbaar en zichtbaar.
Het Red Star Line Museum begraaft zich niet in het verleden. Migratie is van overal
en van alle tijden. Dus ook van vandaag, zeker in een havenstad. In het museum
treed je in de voetsporen van mensen die je voorouders hadden kunnen zijn. Of die
dat misschien ook zijn. En je leert de stad door een nieuwe bril kennen. Antwerpen,
en bij uitbreiding elke plek ter wereld, is wat het vandaag is door de mensen die er
vroeger verbleven. Net zoals de stad van morgen gemaakt wordt door de mensen
die er vandaag wonen.
Red Star Line Museum
Montevideostraat 3
2000 Antwerpen
Opent op 27/09/2013
Meer info:
www.redstarline.be
43
43
PUBLIKATIE
‘Wie ben ik?’
18 meeslepende verhalen over migratie
De cursisten Nederlands voor anderstaligen van het Huis van het Nederlands
Antwerpen werkten in het voorjaar 2012 rond het vertellen van verhalen over
migratie. Aan de hand van authentiek materiaal van het Red Star Line Museum
werden de cursisten gestimuleerd om hun verhaal te vertellen en om dit in het
Nederlands neer te schrijven. Maar liefst 157 cursisten legden hun ziel bloot in soms
erg persoonlijke verhalen en stuurden hun migratieverhaal in voor een
schrijfwedstrijd.
Uit al die inzendingen werden de 18 beste verhalen geselecteerd en gepubliceerd.
In de verhalen leest u de spanning van de reis, de pijn om het vaderland te verlaten,
de hoop op een betere toekomst, de twijfel of het zal lukken, de kracht en de moed
van mensen om hun leven hier in handen te nemen of de vreugde om eindelijk
herenigd te worden met een geliefde.
Een jury die bestond uit John Vervoort, Fikry El Azzouzi, Naima Albdiouni, Katrien
Verreyken en Diane De Keyzer maakte per taalniveau een selectie van de beste
verhalen. Deze selectie van 18 verhalen werden gepubliceerd.
De publicatie ‘wie ben ik’ kan je downloaden op www.redstarline.be
44
44
SPORTIMONIUM : 150 JAAR SPORT IN BELGIE
In het mooie strandgebouw, in het Bloso-domein Hofstade, loodst de vaste
tentoonstelling je door 150 jaar sport in België. Hoe ontstonden moderne sporten
zoals tennis, golf, biljart … Waar en wanneer werden de eerste sportclubs en
sportpaleizen opgericht? Hoe evolueerden fietsen, spikes en ander sportmateriaal?
Unieke foto’s, waardevolle affiches en boeken, verrassende objecten, schitterende
trofeeën illustreren de evolutie van de sport in de afgelopen eeuw.
Vanaf april 2013 kan je de vaste tentoonstelling ook beleven ‘ In het wiel van Eddy
Merckx’. De nieuwe handcomputer gidst je dan door de vaste tentoonstelling met
focus op het wielererfgoed.
Gefascineerd door de Olympische Spelen? Dan kom je in de Olympische Passage
alles te weten, van de spelen ter ere van Zeus tot London 2012. Bewonder van
dichtbij de allereerste handgeschilderde olympische vlag, fakkels, medailles en nog
veel meer olympisch erfgoed. Met onze tablet in de hand herbeleef je legendarische
wedstrijdmomenten, ontdek je historische feiten en bekijk je deze unieke olympische
collectie met een ruime blik.
Niet alleen je hersenen worden geprikkeld in het Sportimonium ook je spieren zetten
we aan het werk. Trabol, krulbol, beugelen, kegelen, struifvogel, beoefen ze opnieuw
in de volkssporttuin of test je conditie met de interactieve opstelling ‘ Meten met
atleten’. Vergelijk je resultaten met die van topatleten. Sportieve pret verzekerd!
Het Sportimonium kreeg in 2012 voor hun programma ‘Ludodiversiteit’ de Prijs van
de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2011-2012.
De dienst publiekswerking is graag je ‘compagnon de route’ bij het samenstellen van
je uitstap. Het Sportimonium is open op weekdagen van 10 tot 17 uur en op zon- en
feestdagen van 11 tot 17 uur. Gesloten op zaterdag
Sportimonium vzw, Bloso-domein
Trianondreef 19
1981 Hofstade - Zemst
015 618 222
[email protected]
www.sportimonium.be
www.facebook.be/sportimonium
Willemsfonds LEDENVOORDEEL
Groepsvoordeel: U komt met uw Willemsfondsafdeling in groep op bezoek? Dan
zette wij bij aanvang van het bezoek een gratis kopje koffie klaar.
Individuele leden: Op vertoon van je Willemsfondslidkaart 2013 ontleen je als
individuele bezoeker de handcomputers gratis. ( waarde € 2 ). Kinderen ontvangen
het doeboekje Studio Olympic Kid gratis. (waarde €1).
45
45
TENTOONSTELLING
ONBEKENDE BEELDEN, STERKE VERHALEN.
BELGEN IN OORLOG
In zijn 180 jaar geschiedenis is België betrokken geweest bij vele oorlogen. Er
bestaan miljoenen clichés waarin militairen, vrijwilligers, dokters en verzorgend
personeel, journalisten en schrijvers hun wedervaren hebben vastgelegd. Heel wat
van die clichés vertellen een verhaal achter het beeld. Foto’s van oorlogssituaties zijn
een aanleiding om verhalen en omstandigheden onder de aandacht te brengen die
enkel door specialisten zijn gekend.
De geschiedenis van de fotografie begint ongeveer op hetzelfde moment als die van
België. Het is een gedroomd aanknopingspunt om van dat medium de rode draad te
maken in een tentoonstelling over Belgen in oorlog. Met behulp van de nieuwste ITtechnieken trekken deskundigen je er mee in de rauwe werkelijkheid. Je ontdekt dat
het verhaal achter het beeld er vaak heel anders kan uitzien dan op het eerste
gezicht lijkt. Het verschil tussen kijken en zien ondervind je aan den lijve.
De centrale vraag is of het ware gelaat van de oorlog terug te vinden is op foto’s.
Iedereen kent natuurlijk de twee Wereldoorlogen en bij sommigen doet ook de
Congocrisis uit de jaren 1960 een belletje rinkelen. Sinds haar ontstaan in 1830,
werd België echter geconfronteerd met vele andere oorlogen, burgeroorlogen en
gewapende conflicten. Belgische burgers en militairen hebben daar in hun foto’s
getuigenis van afgelegd.
Er bestaan miljoenen clichés waarin militairen, vrijwilligers, dokters en verzorgend
personeel, journalisten en schrijvers hun wedervaren hebben vastgelegd. Heel wat
van die clichés vertellen een verhaal achter het beeld en zijn een aanleiding om
omstandigheden onder de aandacht te brengen die tot nog toe enkel door
specialisten waren gekend. Samen vormen ze een al even kleurrijk als verbijsterend
portret van de wereldgeschiedenis in de bloedige 20ste eeuw.
Bruno De Wever (IPG) en Rudi Van Doorslaer (SOMA-CEGES) zetten met het team
van Historische Huizen Gent dit jaar opnieuw hun schouders onder een vernieuwend
tentoonstellingsproject. Ze zijn er samen in geslaagd om niet alleen collega-historici
maar ook journalisten en fotografen te enthousiasmeren voor dit boeiende project.
Meer dan twintig gereputeerde vaklui zoals Chris De Stoop, Jens Franssen, Teun
Voeten, Peter Schrijvers, enz. gaan voluit in deze toch wel zeer ongewone
fototentoonstelling.
WAAR?
In de Bibliotheekzalen van de Sint Pietersabdij, Sint Pietersplein, Gent.
WANNEER?
16/11/2012 - 21/04/2013
Alle dagen, behalve op maandag, van 10.00 tot 18.00 uur.
Gesloten op 24, 25, 31 december 2012 en 1 januari 2013
PRIJS
individuele bezoeker € 8
kortingstarief € 6,75 / € 1 (-26 jaar)
gratis (-18 jaar)
46
46
NET OVER DE GRENS
HET MUSÉE DE FLANDRE : KRITISCHE SPIEGEL VAN HET EIGEN VERLEDEN
Musée de Flandre is een klein maar wel bijzonder museum.
Het is het enige museum dat zich verdiept in de ‘culturele identiteit van Vlaanderen',
in een heel bijzondere regio dicht bij de grens.
In de opstelling wordt sterk de nadruk gelegd op de rebelse eigenheid van die streek,
waar de Beeldenstorm is begonnen, waar de slagvelden zijn van de Eerste
Wereldoorlog, waar linguïstische knopen zijn en grote belangstelling bestaat voor het
Nederlands, en waar vooral een rijke historiciteit sluimert die nog niet helemaal is
ontsloten.
Daardoor wordt de cultuurgeschiedenis van die Vlaamse regio verbreed, omdat geen
scheidslijnen worden getrokken tussen ‘high' en ‘low', en omdat er een soort
conversatie plaatsvindt tussen voorwerpen, schilderijen, prenten en kritische
statements.
Behalve voorwerpen en documenten uit de volkscultuur en de collectie Vlaamse
meesters, verzamelt en toont het ook hedendaagse kunst, naast een heel diverse
uitstalling van religieuze, historische, etnografische en geografische voorwerpen.
De huidige collectie, die ongeveer zesduizend stukken telt, wordt door een actief
acquisitiebeleid aangevuld met zowel oude als hedendaagse kunst.
Het museum wil de collectie, spiegel van de eigenheid van de regio, met kritische en
provocerende kunst problematiseren.
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING
‘Juweeltjes van het maniërisme in Vlaanderen’
Van 4 mei 2013 t/m 29 september 2013
Voor de eerste maal zijn op één plaats meer dan zeventig meesterwerken
bijeengebracht die de zeer brede periode bestrijken van het begin van de XVIe eeuw,
met Pieter Coecke van Aelst (1502–1550), tot de laatste dertig jaar van de XVIe
eeuw, met Pieter Aertsen (1508-1575).
Een gedurfde visie die ons inzicht verschaft in de talrijke facetten van het maniërisme
in de Vlaamse schilderkunst!
WAAR?
26 Grand Place , 59670 Cassel, Frankrijk
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 u tot 12.30 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
zondag van 10.00 u tot 18.00 u.
Het museum is van 1 mei t/m 30 september op zondag open tot 19.00 u.
Gesloten op maandag en op feestdagen (1 januari, Paasmaandag, 1 mei en 25
december).
Er zijn tal van mooie wandelingen en charmante eetgelegenheden in en rond Cassel!
PRIJS
Individuele bezoekers: € 5
Audiovisuele rondleiding in de prijs inbegrepen
Rondleidingen in het weekend in de prijs inbegrepen
Groepen volwassenen
Rondleidingen
€ 80 voor 1 uur en maximaal 25 personen,
€ 130 p2 uur of 2 groepen van 25 personen
47
47
ART)&( MARGES MUSEUM BRUSSEL
OUTSIDERS KUNST
Het art & marges museum
vertegenwoordigt artiesten die in het
officiële culturele circuit geen plaats
vinden. Deze autodidacte artiesten,
“Outsiders” genoemd, werken ofwel
alleen, ofwel in kunstateliers voor
mensen die psychisch kwetsbaar zijn of
voor personen met een mentale
handicap.
Het art & marges museum draagt bij tot
de destigmatisering zonder
onderscheid van werken uit de marge
van de kunst.
Met de programmering van onze
tijdelijke tentoonstellingen willen we dan ook dynamische dialoog op gang brengen
tussen enerzijds het werk van die kunstenaars die door ziekte, handicap, … in de
marges van de maatschappij zijn beland, en anderzijds dat van professionele
kunstenaars die actief zijn binnen het officiële culturele circuit.
Het art & marges museum is een ruimte waar individuele kunstenaars en hun werk
aan bod komen, een plaats van uitwisseling, van de ene ik naar de andere, van een
kunst zonder marges. Een museum waar we alles in het werk stellen opdat alle
bezoekers er zich thuis voelen.
Het art & marges museum stelt zijn permanente collectie op de eerste verdieping
tentoon en organiseert drie tijdelijke tentoonstellingen in het jaar (gelijkvloers).
Eerste tijdelijke tentoonstelling van het jaar 2013:
Een hostie in een fles
Poolse kunstenaars
22 februari - 26 mei 2013
Deze tentoonstelling, die in partnerschap met Galerij 'Tak' (Poznan, Polen) tot
stand kwam, heeft tot doel de belangrijkste kunstenaars van de Poolse ‘art brut’
voor te stellen. In de zalen van het museum worden vooral werken afkomstig van
de Poolse verzamelingen tentoongesteld, inclusief enkele werken uit onze
permanente verzameling die wij aanschaften ter gelegenheid van bezoeken aan
psychiatrische instellingen in Polen, in de loop van de jaren 90.
PRAKTISCH
art)&(marges museum
Hoogstraat 312-314
1000 Brussel 02 533 94 90
[email protected]
Alle activiteiten zijn te vinden op: www.artetmarges.be
Het museum is wekelijks open van dinsdag tot en met zondag, tussen 11u en 18u.
LEDENVOORDEEL
Willemsfondsleden krijgen op vertoon van de lidkaart een individuele korting en
betalen 2€ in plaats van 4€.
48
48
EUGEEN VAN MIEGHEM MUSEUM
Eugeen Van Mieghem werd geboren in het hartje van de oude haven van
Antwerpen. In zijn jeugdjaren werd hij
geconfronteerd met het harde leven
aan de waterkant.
Op de lagere school toonde hij reeds
zijn tekentalent. Rond 1892 kwam hij
aan de Antwerpse Academie in
contact met het werk van o.a.
Vincent van Gogh, Georges Seurat,
Meunier en Henri de ToulouseLautrec.
Door de jongerenvereniging "De
Kapel" maakte hij kennis met de
ideeën van het anarchisme. Er
groeide in hem een idealisme dat hij nooit zou verloochenen. Hij zou de kunstenaar
worden van het typische havenvolk: de buildragers, de zakkenmaaksters,
emigranten, schippers en zwervers.
Na zijn dood toonden binnen- en buitenlandse musea zijn werk op
groepstentoonstellingen over Belgische kunst. Na WOII verdwijnt zijn oeuvre echter
in de vergetelheid, vooral door het ontbreken van enige studie of boek.
In de Europese sociale kunst van rond de eeuwwisseling wordt zijn werk door
internationale kunstcritici gesitueerd naast figuren als Käthe Kollwitz, de ToulouseLautrec en Steinlen. Als geen ander heeft hij het leven van de gewone mens, levend
en werkend in een wereldhaven, getekend en geschilderd. In zijn weergave van het
sociale sluit hij nauw aan bij de kracht en de authenticiteit van Jean-François Millet.
Net als deze voorloper in de sociale kunst heeft Van Mieghem zijn eigen omgeving
nooit moeten verlaten om onderwerpen te zoeken voor zijn kunst. De wereld lag vóór
zijn deur.
Het Museum
Het unieke pand geniet ruime bekendheid omdat er vroeger op de eerste verdieping
het bekende restaurant La Rade was gevestigd.
Het schitterende interieur van
museaal niveau is van de hand
van de Antwerpse decorateur
Henri Verbuecken (1848-1926)
en de bouwheer was Gustave
Albrecht , een koopman die in
1908 tot schepen van de
Antwerpse haven werd benoemd.
Het pand werd in 1896 ingericht
in een unieke combinatie van Arts
& Crafts en Art Nouveau stijl. Het
gebouw zelf werd getekend door
de bekende Antwerpse architect Joseph Hertogs (1861-1930) die net als zijn
opdrachtgever een vrijmetselaar was.
49
49
GROEPSBEZOEKEN EN ARRANGEMENTEN
De Van Mieghem Beeldenwandeling op Het Eilandje
Over de groei van de oude haven (tussen 1803 en 1930), de rijke geschiedenis van
de Red Star Line en het leven en werk van Eugeen Van Mieghem (1875-1930).
Start aan het beeld “Het Havenmeisje” en via de Rijnkaai naar de Montevideostraat
(met de gebouwen van de Red Star Line en de resten van het café van moeder Van
Mieghem). Langs het Kattendijkdok over de Londenbrug naar het Willemdok met de
nieuwe jachthaven. Via de St.-Aldegondiskaai en het Bonapartedok eindigen we aan
het MAS.
Tijdens de wandeling komt men de 5 levensgrote bronzen beelden tegen in de oude
haven die naar het werk van de Antwerpse kunstenaar Eugeen Van Mieghem
gemaakt werden
“Het Havenmeisje”, “De landverhuizer”, “Het havenboefje”, “Augustine Pautre” en
“Wiske”.
PRIJS
groepswandeling met gids : 110 euro
Duur van de wandeling ca. 2 uur
Eugeen Van Mieghem Museum groepsbezoeken
PRIJS
Gids : € 30 euro
Inkom museum : € 4 pp met een minimum van 20p per gids (€80)
Totaal groepsbezoek met gids: minimum 110 euro
Per persoon boven de 20: € 4 extra.
Maximum 50 deelnemers per groep
Duur ca. 2 uur
Van Mieghem dag in Antwerpen:
 ’s morgens: geleid bezoek aan het Van Mieghem Museum (duur ca. 2 uur)
 gevolgd door een lunch (duur ca. 1 ½ uur)
 ’s middags: de Van Mieghem Eilandwandeling
Het voor- en namiddagprogramma kan, indien gewenst, gewisseld worden.
Opgelet: wandelen van het EVM-museum naar het begin van de Eilandwandeling
duurt 20 minuten!
PRIJS
Naargelang van gekozen formule: minimum 220 euro in functie van het aantal
aanwezigen (220 euro voor een groep van 20 personen, per persoon boven de 20
dient 4 euro extra betaald te worden)
In al deze groepsrondleidingen zijn drank, maaltijd of vervoerskosten niet inbegrepen
Voor
alle
inlichtingen
en
reservaties:
tel.
03/211.03.30
of
[email protected]
alle info vindt U ook op onze website: www.vanmieghemmuseum.com
CONTACT
conservator Erwin Joos
0497 10 14 73
03 211 03 30
[email protected]
www.vanmieghemmuseum.com
50
50
HEDENDAAGSE KUNST EN ARCHITECTUUR
Biënnale voor Bewegend Beeld
24/08 – 03/11/2013
MECHELEN
51
www.contourmechelen.be
Contour Mechelen is een kunstorganisatie die zich toelegt op de creatie en
presentatie van bewegend beeld. Contour is gevestigd in Mechelen, België. Hun
project, Contour genaamd, staat centraal binnen de werking van de organisatie.
De biënnale fungeert als een platform voor curatoren en kunstenaars die werken
rond verschillende vormen van bewegend beeld: film, video en installaties. De
biënnale creëert bovendien een dialoog tussen hedendaagse kunst en architectuur in
Mechelen.
Tijdens de pare jaren toont Contour Mechelen projecties en installaties in de publieke
ruimte.
Contour Mechelen vzw
Sint-Romboutskerkhof.2
B.2800 Mechelen
[email protected]
+32 (0)15.33.08.01
www.contourmechelen.be
51
FOTOKLAS
Reizende Fototentoonstelling
Fotoklas is een erkende studentenvereniging van de Universiteit Gent en maakt deel
uit van het Kultureel Konvent.
Fotoklas is een ontmoetingsplaats voor zowel beginnende als half gevorderde
fotografieliefhebbers die studeren aan de UGent, waar zij zowel van elkaar als van
professionelen over fotografie kunnen leren.
Elk jaar organiseren we – bij wijze van afsluiting – een eindtentoonstelling waarin een
vijftigtal ingekaderde werken op A3-formaat van de leden tentoongesteld worden.
Hiervoor kunnen onze leden foto's insturen waaruit het bestuur de uiteindelijke
werken kiest. We prefereren foto's tentoon te stellen die tijdens Fotoklas activiteiten
genomen zijn, maar dit is zeker niet voor alle foto's het geval. De tentoonstelling
kende de laatste jaren meer en meer succes, uiteraard hoofdzakelijk in
studentenmiddens.
In 2013 zullen we opnieuw deze tentoonstelling organiseren, met tien fotografen die
telkens vijf foto's rond een thema zullen exposeren. Dit thema is niet overkoepelend,
en zal voor elke exposant anders zijn, overeenstemmend zijn/haar specialiteit
(portret, natuur, urban…).
Eline Tommelein is Willemsfondslid en gewezen voorzitster van Fotoklas . Zij biedt
Willemsfondsafdelingen de kans deze tentoonstelling gratis te programmeren.
PRAKTISCH
Fotoklas
 levert de ingekaderde werken en maakt een afspraak met de lokale afdeling
voor vervoer van en naar de locatie(s).
 De tentoonstelling is gratis beschikbaar.
 Bovendien zullen we ons uiterste best doen steeds een bestuurslid op de
tentoonstelling aanwezig te laten zijn.
De Willemsfonds afdeling zorgt voor
 een gepaste locatie, praktische hulp en logistiek bij het ophangen van de
foto’s,
 bekendmaking van de activiteit, de uitnodiging, de opening en het terug
verwijderen van de foto’s voor de volgende afspraak of opberging.
 Verzekeren is niet nodig, foto’s kunnen opnieuw worden gemaakt al rekenen
wij wel op een gentlemen’s agreement bij beschadiging van de foto’s of de
inkadering. (herdruk en inkaderen tegen kostprijs).
De fototentoonstelling zal beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2013.
Geïnteresseerde afdelingen nemen contact op met Eline Tommelein
[email protected]
Zoek je semiprofessionele fotografen voor jouw activiteit? Stuur een mailtje naar
[email protected] met onderwerp 'fotograaf'.
52
52
RONDREIZENDE TENTOONSTELLING
19E EURO-KARTOENALE : DE FIETS
In 1978 legde het Willemsfonds van Kruishoutem
de grondslag voor de "Euro-Kartoenale".
Er werd gestart met een cartoontentoonstelling,
zonder competitie en zonder opgelegd thema. In
1979 werd de eerste echte cartoonwedstrijd
ingericht. Deze wedstrijd was enkel voorbehouden
voor Vlaamse tekenaars en had als thema "Kip en
Ei".
In 2007 werd een absolute top bereikt. Ondanks het moeilijke thema 'Sloten en
Sleutels' stuurden niet minder dan 992 cartoonisten uit 85 landen ons 4.000
tekeningen. De ingezonden werken werden gekenmerkt door een hoge grafische en
humoristische waarde.
En het succes gaat verder. Eenvoud, kwaliteit, eerlijkheid en respect voor de
artistieke creaties van de cartoonist zijn principes die de organisatoren hoog in het
vaandel dragen. De thema's worden zorgvuldig gekozen, zijn universeel en niet
steeds de meest voor de hand liggende, wat ons ook onderscheidt van andere
cartoonales.
Dit bevordert de creativiteit van de tekenaar, wat ten goede komt aan de kwaliteit van
de ingestuurde werken
Thema 2013: De Fiets.
Prijsuitreiking: zaterdag 23 maart 2013
Tentoonstelling in het ECC: 24 maart 2013 – 23 juni 2013
Willemsfondsafdelingen kunnen tussen eind juni 2013 en eind december 2013 deze
rondreizende tentoonstelling reserveren en tentoonstellen in de eigen gemeente.
Achteraan in deze brochure vindt u de afspraken ivm de rondreizende EuroKartoenale ‘De Fiets’.
ECC
Het Europees Cartoon Centrum is steeds een
ommetje waard. Men verwelkomt u graag op
een van de verrassende tentoonstellingen. U
kunt er rustig kijken, glimlachen, interpreteren
en misschien zelfs filosoferen over de
rozerode, gifgele, zwarte of helderblauwe
humor van het kruim van cartoonisten uit de
gehele wereld.
Welke tentoonstellingen er op het ogenblik van
uw komst op stapel staan kan je steeds opvolgen op onze website www.ecckruishoutem.be . Achteraf kan u genieten van een drankje en indien u dit wenst
kunnen we zelfs zorgen voor een klein hapje. Naast ons cartoon centrum is er in de
regio nog heel wat te beleven. We zullen u graag helpen om een dagprogramma uit
te stippelen.
Inkom 3 euro
Info. http://www.ecc-kruishoutem.be
53
53
MUZIEK
UIT HET AANBOD ‘NIEUW TALENT’ VAN PODIUM
'Als Louise'
Annelies Van Gramberen / Elise Simoens
Zeven vrouwen, zeven liederen, W.A. Mozart en een stapel brieven: laat dit het
startpunt zijn voor een recital met bekende liederen, aria’s en solo klavierwerken van
Mozart. 'Als Louise' is een amusante voorstelling met toch wel een bittere nasmaak.
Mozart schrijft brieven naar zeven vrouwen die voor hem belangrijk zijn: zijn moeder,
zijn zus, zijn nichtje, zijn eerste lief, zijn vrouw, zijn vriendin en zijn minnares. De
antwoorden uit de voorstelling zijn verzonnen door zeven actrices en/of zangeressen.
Soms historisch correct, soms ook niet. Met een grens tussen heden en verleden die
soms flinterdun is. 'Als Louise' is een productie van videast Jan Boon en
radioproducer Liesbet Vereertbrugghen. Sopraan Annelies Van Gramberen en
pianofortespeelster Elise Simoens gaan live in interactie met video-opnames waarin
actrices als Els Dottermans, Sara De Bosschere en Maaike Neuville te zien zijn.
De voorstelling is geschikt voor een publiek vanaf 13 jaar.
PRAKTISCH:
Uitkoopsom: 1500,00 EUR
Maximale bijdrage via www.aanbodpodium.be : 750,00 EUR (van 01/09/2012 01/09/2014)
Excl. bijkomende kosten: Transport en stemmen pianoforte (200 € + btw)
CONTACT
Elise Simoens
Adolphe Vandenschrieckstraat 60
1090 Jette
0477607006
referentie: http://www.aanbodpodium.be/aanbod?oper=details&program=24771
54
54
MUZIEK
BESTEVAAR 3
55
Jazz
Bestevaar 3 deelt hetzelfde muzikale uitgangspunt als het trio van Jimmy Giuffre
(1957)*.
Een uitgeklede bezetting, zonder drums, maakt plaats voor transparante en
doorgecomponeerde muziek met een sterk accent op variatie, klankkleur en
interactie.
Wisselende duo's, solo's en trio-spel zorgen voor verrassende arrangementen met
een poëtische, soms zelfs serene sfeer.
Joppe Bestevaar - baritonsaxofoon
Jos Machtel - contrabas
Hendrik Braeckman - gitaar
Technisch:
2 stopcontacten op het podium / plaats van het optreden
Praktisch:
Vergrendelbare kleedkamer, voor 3 personen, om materiaal achter te laten en om te
kleden.
Uitkoopsom:
€500, excl. BTW
* De Amerikaanse jazzmuzikant Jimmy Giuffre gaf zijn composities een innoverend
karakter door er een klassieke toets aan toe te voegen. Giuffre is vooral bekend
geworden voor "Four Brothers" (1947). Hij speelde meerdere instrumenten,
waaronder fluit, saxofoon en klarinet. Hij probeerde uiteenlopende stijlen uit, binnen
meerdere groepen waarin hij speelde.
Critici ontdekten pas vrij laat zijn avantgardistische stijl. Terwijl hij nog muziek
maakte, doceerde hij ook muziek, in het bijzonder in New York.
55
MUZIEK
CONSORELLA
CONSORELLA “zustermaatschappij”
drie zussen die samen zingen vanaf hun
kindertijd. Hun stemmen, samengesmolten
tot één stem, klinken nu eens vertederend
dan weer fris verrassend maar steeds
loepzuiver. De zussen, elkaar heel goed
aanvoelend, weten te boeien en te raken.
Tine Gilis beëindigde in 2011 haar master
piano aan het Lemminsinstituut Leuven,
waar ook haar jongste zus Marthe haar
studie piano nog volgt. Nele volgt momenteel haar master cello aan het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen. Hoewel ze instrumentalisten zijn is zingen altijd
belangrijk gebleven, want zingen is voor hen de meest natuurlijke vorm van
musiceren.
De verfijnde pianobegeleiding is in handen van pianist Nils Hellemans. Hij studeert
eveneens piano en orgel aan het Lemmensinstituut. Nils was in 2011 laureaat in de
gerenommeerde ‘Steinway Competition for Youth’ en haalde de eerste prijs voor
piano en orgel in de wedstrijd ‘Dexia Classics’.
Tine, Nele en Marthe Gilis brengen samen met Nils Hellemans een gevarieerd
programma gaande van klassiek tot hedendaags naar lichte muziek.
Een voorbeeld van enkele nummers (of in de stijl van) die we kunnen brengen tijdens
een luisterconcert of ook als achtergrond:
 Ave Maria - J.S. Bach (bew. C. Gounod)
 Drei Lieder - R. Schumann
 Le Berceuse du petit Zebu - J. Ibert
 Tintinnabalum - Karl Jenkins (uit Adiemus)
 Fly me to the moon - B. Howard
 Blackbird (voor drie stemmen en contrabas) - The Beatles (arr. Joppe
Bestevaar)
 Sunrise - Norah Jones
 Just the two of us - G. Washington
 Make you feel my love - Adele
 ...
Dit kan in combinatie met solowerken voor cello en piano, dit kan klassiek zijn of
meer hedendaags, lichte muziek, filmmuziek,.... Naargelang wat past in het concert
en wat de organisatie zelf wil. De keuzes van de nummers kunnen we in
samenspraak met de organisator aanpassen.
Technisch fiche
Technische benodigdheden zijn afhankelijk van de akoestiek en omvang van de
ruimte:
- grote, akoestische ruimte (bv. Kerk, hal, museum,…): geen versterking
vereist
- ruimte met weinig natuurlijke akoestiek (bv. Turnzaal, vergaderruimte,
openlucht,..):
o 3 staande microfoons (voor zang, dus geen spreekmicrofoons)
56
56
o
-
Indien er een akoestische piano aanwezig is ook versterking voor
piano
o Voldoende stopcontacten
o Verlengdraad
Graag een minimum aan belichting, bij voorkeur sfeerverlichting (kunnen we
op aanvraag deels zelf voor zorgen )
Praktische info
Contactgegevens:
[email protected]
Nils Hellemans 0476 623044
Nele Gilis 0495 604560
57
Benodigdheden tijdens optreden:
- 2 pupiters (nemen we zelf mee)
- Akoestische (vleugel)piano => indien niet aanwezig, gelieve dit op voorhand
te melden zodat wij een elektrische piano kunnen voorzien
- min. 9 m2 ‘podiumruimte’
- Kleedkamer
- 3 stoelen
- Podium is niet vereist
Financiële info
Gage afhankelijk van duur programma en verplaatsingskosten.
Richtprijs:
 Programma-concert voor 1 uur: 550 euro (exl. BTW)
 Programma voor enkele muzikale intermezzo’s: 350 euro (excl. BTW)
 Programma voor 1 uur achtergrondmuziek: 450 euro (excl. BTW)
Elektrische piano kan kosteloos voorzien worden indien geen piano aanwezig is.
Vervoer
1 auto heen- en terugrit vanuit Eindhout (Laakdal) aan 0,33 euro/km.
57
MONOLOOG ‘POEZEMUIS’ VAN DARIO FO
Rasverteller Lucas Vandenbussche brengt een
satirisch, erotisch liefdesverhaal over een
schaapherder die op zoek gaat naar… de
“poezemuus” van zijn kersverse bruid. Een
humoristisch en aandoenlijk liefdesverhaal, één van
de ‘Obscene Fabels’ die Dario Fo (Nobelprijs
Literatuur) in de jaren tachtig schreef. Jan Decleir
maakte toen het verhaal wereldberoemd in
Vlaanderen met zijn Antwerpse versie.
Een wereldvreemde jonge schaapherder leeft afgezonderd tussen zijn schapen en zijn geiten, boven in
de Alpenweiden. Door een list huwt hij halsoverkop met de wondermooie Alisia. Als de schaapherder
merkt dat hij de "Poezemuus" van zijn bruid moet gaan zoeken, laait de passionele liefde van de
schaapherder zodanig op dat hij na onvoorstelbare avonturen de liefde van zijn vrouw kan winnen.
Nobelprijsliteratuur in het West-Vlaams.
De voorstelling is niet alleen bedoeld voor theaterzalen maar evenzeer voor
buurtzaaltjes, verenigingen en zelfs bij u thuis. De productie is beschikbaar in het
West-Vlaams en in het Algemeen Nederlands. Vertaling van Filip Vanluchene. Een
link naar een promotiefilmpje: http://www.videoreportages.eu/cultuur/depoezemuus.html
PRAKTISCHE INFO
Een erotisch getint, satirisch liefdesverhaal van een vol uur.
Commedia del arte op zijn West-Vlaams of in het Algemeen Nederlands. Boekingen
mogelijk voor zaalvoorstellingen en voor huiskamervoorstellingen (klein publiek). +
16 jaar.
De monoloog kost
voor een publiek van minder dan 40 toeschouwers
240 €
Voor een publiek van meer dan 40 mensen
290 €
Auteursrechten inbegrepen
De duur
60 minuten
De vervoerkosten
zijn niet inbegrepen en worden binnen een straal van 15 km rond Brugge niet
gerekend. Verder wordt gerekend vanaf Brugge.
De technische vereisten:
Een prikkelarme ruimte (bv: geen café waar er tijdens de voorstelling nog drank
besteld wordt
graag een deurwacht die laatkomers in stilte begeleidt)
Een speelvlak van min. 5 x 5 meter
Graag een laag podium maar er kan ook parterre gespeeld worden.
Belichting twee spots van 500 w. voorlicht. (min.)
Coulissen zijn niet nodig wel een egale achtergrond.
Contactgegevens
Lucas Vandenbussche - [email protected] of [email protected] 0494/344519
Tink Tank Performances - http://www.tinktank.be/
Tink Tank Performances (TTP) groepeert acteurs, theatermakers, sociale nijveraars
en deskundigen (agogen, sociologen, historici,…) die theater gebruiken in een
maatschappelijke context. In de diverse projecten zet TTP heel wat freelance
medewerkers en deskundigen in: acteurs, theatermakers, presentatoren, historici,
cineasten, dramadocenten, vormingswerkers,...
58
58
GESPEELDE LEZINGEN EN STADSWANDELINGEN
Patrick Bernauw was radio-, tv- en stripscenarist, hoorspelregisseur, hoofdredacteur
van de Historische Verhalen, en leidt nu een eigen productiehuis voor interactief
theater, dat zich de jongste tijd vooral concentreert op moordspelen en stadsspelen
voor teambuilding, bedrijfsevents, feesten enz... Hij schrijft sinds 1981 romans,
verhalen, essays, toneelstukken en radio- en televisie-scenario's - zowel voor
volwassenen als voor de jeugd.
Patrick Bernauw / Orage cvba
Brusselbaan 296
9320 Erembodegem
053783010
www.bernauw.com
59
De Zaak Louis XVII
Gespeelde lezing
1795. Louis XVI en Marie Antoinette hebben hun hoofd al
verloren onder de guillotine. En dan sterft ook hun zoontje,
troonopvolger Louis Charles de Bourbon, in erbarmelijke
omstandigheden. Of toch niet? In die bloedige dagen van de
Revolutie ontstaat een groot historisch mysterie…
2004. Professor Cassiman van de Katholieke Universiteit
Leuven haalt het wereldnieuws met zijn genetisch
onderzoek op wat beschouwd wordt als het hart van de
kroonprins van Frankrijk. Volgens een Vlaamse familie
onderzocht hij evenwel het verkeerde hart, want werd het
echte samen met de rest van de dauphin begraven in
Wachtebeke… Was Frans Rombaut, die in 1875 overleed in
Wachtebeke, inderdaad niemand minder dan Louis XVII? Hebben zijn nakomelingen
recht op een fabelachtig fortuin, dat hen ontstolen werd door een samenzwering van
valse en echte Bourbons, het Vaticaan, de Rothschilds en Leopold II? Jules De
Raedt, een Gents zeeman, spendeerde zijn hele leven aan het onderzoek naar zijn mogelijk zeer illustere - voorouders.
Het is zijn verhaal dat auteur Patrick Bernauw hier uit de doeken doet in een
“gespeelde lezing” (zeg maar: een solo verteltheater), gebaseerd op zijn gelijknamige
historische thriller.
Kostprijs groepen kleiner dan 50: 175 euro – groter dan 50: 200 euro.
Exclusief BTW en vervoer vanuit Erembodegem: 0,35 euro/km.
Kan gesubsidieerd worden via Stichting Lezen
Cover boek: zie bijlage.
De Moord op Albert I
Spannende voordracht
In 1949 verklaarde Leonie Van den Dijck uit Onkerzele, een
dorpje bij Geraardsbergen, dat haar lichaam na haar dood niet
tot ontbinding zou overgaan. Eerder had de zieneres van
Onkerzele al verschijningen van de Maagd Maria gehad, waren
er om haar heen UFO-fenomenen opgetreden, en had ze
onder andere voorspeld dat koning Albert vermoord zou
worden. De officiële versie van de feiten met betrekking tot de
dood van de Ridder-Koning, in februari 1934, werd al van in het
begin betwist. Een ongeval kan het onmogelijk geweest zijn.
59
Werd Albert I dan het slachtoffer van een passioneel drama? Of van een politiek
complot? Het spoor dat schrijver Patrick Bernauw volgde, leidt naar de Rexbeweging van Leon Degrelle... Een “voordracht” die veel weg heeft van een
spannende (historische) thriller, gebaseerd op “Het Illuminati Complot”...
Kostprijs groepen kleiner dan 50: 175 euro – groter dan 50: 200 euro.
Exclusief BTW en vervoer vanuit Erembodegem: 0,35 euro/km.
Cover boek: zie bijlage.
Een stadswandeling of een stadsspel in Mysterieus België
60
Brugge: “De Spoken van
Brugge” / “Met de Paus van
Satan door Bruges-la-Morte”
Een stadsspel “De Spoken van
Brugge” (cover fotoboek, zie
bijlage) of een stadswandeling
“Met de Paus van Satan door
Bruges-la-Morte” (cover boek,
zie bijlage).
Gent: “Waar zijn de Rechtvaardige Rechters gebleven?”
Een stadswandeling of een stadsspel in het spoor van het sinds 1934 gestolen
paneel uit het Lam Gods, met auteur Patrick Bernauw als gids of spelleider.
Antwerpen: “Met Jan Zonder Vrees door Antwerpen” –stadsspel (zie bijlage, cover
fotoboek).
Marche-les-Dames: “De Moord op Albert I” – “geanimeerde wandeling”
Mons: “Het Mysterie van Mons” – alleen stadsspel (zie bijlage, cover fotoboek).
FINANCIEEL
stadswandeling: maximum 30 personen.
Kostprijs: 300 euro + 6% BTW.
stadsspel: maximum 50 personen.
Kostprijs: 500 euro, en 5 euro per persoon voor het fotoboek.
Exclusief 6% BTW.
60
“AANBOD PODIUM”
Podium, een initiatief van de Vlaamse overheid, is een databank met diverse
gezelschappen en artiesten en hun aanbod, prijs en contactgegevens.
Aanbod Podium geeft nieuwe/jonge artiesten een duwtje in de rug via Nieuw Talent.
Een Willemsfondsafdeling kan financiële tussenkomst krijgen bij het boeken van een
programma uit Aanbod Podium.
Deze tegemoetkoming varieert tussen 1/3 en 1/2 van de uitkoopsom. Wie Nieuw
Talent programeert krijgt de helft van de uitkoopsom terugbetaald!
Op www.aanbodpodium.be vind je alle voorstellingen.
Je komt enkel in aanmerking komt subsidie als de voorstelling een activiteit op zich is
en dus geen onderdeel van een andere activiteit, je korting verleent aan -26 en 55+
toeschouwers en je de medewerking van de Vlaamse Overheid op alle publicaties
plaatst.







Je maakt je keuze uit het aanbod www.aanbodpodium.be
Je contacteert het gezelschap
Je legt je voorstelling vast in een contract.
Je dient je subsidieaanvraag minstens twee maanden voor de voorstelling
plaatsvindt in via de website. Indien je nog niet beschikt over een door beide
partijen gehandtekend contract kan je al je subsidieaanvraag indienen en
later het contract bezorgen of opladen.
Wij bevestigen na ontvangst van een volledige en geldige subsidieaanvraag
de subsidie.
Na de voorstelling betaal je aan het gezelschap de overeengekomen
uitkoopsom bij voorkeur via overschrijving.
Aan ons bezorg je binnen de maand na de voorstelling publicatiebewijzen,
verslag en betaalbewijs (kopie van het rekeninguittreksel). Na controle van de
bewijsstukken betalen wij de subsidie.
Welke subsidies zijn er?
Je kan een financiële tussenkomst krijgen in de uitkoopsom. Het aantal
voorstellingen waarvoor je een subsidie kan aanvragen, hangt af van welke soort
voorstelling je boekt. Ook het maximum bedrag dat je kan ontvangen, hangt hiervan
af.
Podium
Aantal: één aanvraag per jaar voor elke erkende organisator.
Tussenkomst: één derde van de uitkoopsom, max. 600 euro.
Nieuw Talent
Aantal: onbeperkt aantal aanvragen voor elke erkende organisator.
Tussenkomst: de helft van de uitkoopsom, max. 750 euro.
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid
Heb je nog een vraag of wens je nog wat extra informatie.
Yves De Backer : 02 553 41 79 (voor organisatoren en gezelschappen)
Rita Swings : 02 553 41 72 (voor organisatoren)
Arenbergstraat 9 • 1000 Brussel
Fax 02 553 42 39
61
61
INTERACTIEVE VORMING
BLIKOPENERS
Interactieve vorming – workshops – kookateliers – teambuilding –
Leesgroepen – straatnamenwandeling – Taaltuin - …
Bij BlikOpeners vindt u heel wat ideeën voor vormingsactiviteiten in professionele,
opleidings- of privésfeer. Zoekt u een leerrijke maar nimmer saaie vormingsactiviteit
voor uw vereniging, organisatie, school, bedrijf of kennissenkring? Of misschien heeft
u een voorstel?
In beide gevallen neemt u contact op met BlikOpeners. www.blikopeners.be Samen
bespreken we uw vraag en zoeken we het best mogelijke antwoord.
Voor boekenliefhebbers is er het uitgebreide aanbod "Leesgroepen".
Wie houdt van koken of graag nieuwe gerechten probeert, vindt in "Kookateliers"
zeker enkele uitdagingen.
"Blik op Oostende" neemt je mee op een wandeling doorheen de geschiedenis van
de stad, aan de hand van de straatnamen.
En wat mooi is, leeftijd speelt geen rol. Zowel de kookateliers als de
straatnamenwandeling worden aangepast volgens leeftijd of zijn speciaal ervoor
ontworpen.
Of wat dacht u van een kookatelier met aansluitend een wandeling doorheen
Oostende? Een absolute aanrader voor een boeiende en leuke teambuilding!
Lekker Europa
De keuken van een land is één van de vele manieren om dat land te leren kennen.
Met BlikOpeners kunt u op reis gaan van Scandinavië tot Portugal, van Ierland tot
Griekenland. Voor elk van de landen werd een keuze gemaakt uit het ruime,
gastronomische aanbod. Bedoeling is om samen te koken, samen te eten en
natuurlijk samen af te wassen. Elk kookatelier wordt voorzien van een leuke
omkadering in de vorm van weetjes, anekdotes, legendes, muziek, een stukje
geschiedenis of een quiz.
PRAKTISCH
Voor u uw hoofd breekt over accommodatie, neemt u best eerst contact op met
BlikOpeners. Er is zeker geen luxueuze keuken nodig, een basisuitrusting is
voldoende.
Maximum aantal deelnemers per groep: 15 personen.
PRIJS
Een kookatelier kost € 200 (excl. 21% btw). Daarbij komt de winkelprijs van de
ingrediënten en € 30 (excl. 21% btw) indien BlikOpeners de boodschappen voor u
doet.
Vervoerskosten worden gerekend vanaf 10 km aan € 0,40 per km (incl. btw).
Boeiende romans
Voor wie van lezen houdt, biedt BlikOpeners een waaier aan diverse romans die in
groep besproken worden. De leeservaring van de deelnemers staat centraal. Er
wordt steevast begonnen met de vraag: ‘Wat vonden jullie van het boek?’ Daarnaast
wordt ingegaan op het verhaal, de personages, de auteur, de plaats waar de roman
zich afspeelt. De omkadering bestaat mogelijk uit filmfragment, foto’s, soms zelfs een
proevertje.
PRIJS
62
62
Een leesgroep kost € 100 (excl. 21% btw) indien u kiest voor een boek uit het
aanbod. U kunt ook een boek voorstellen, dat door BlikOpeners wordt uitgewerkt. In
dat geval betaalt u € 150 (excl. 21% btw).
Vervoerskosten worden gerekend vanaf 10 km aan € 0,40 per km (incl. btw).
Maximum aantal deelnemers per groep: 15 personen.
Een blik op Oostende
Ooit al stilgestaan bij de naam van de straat waar u woont? Verwijst deze naar een
persoon, een gebeurtenis, een vogel, bloem of boom, een abstract begrip? Als alle
straten volgens thema worden ingedeeld, ontstaat een boeiend verhaal waarin de
geschiedenis van de stad tot uiting komt. BlikOpeners deed dit en neemt u graag
mee op een wandeling doorheen verleden en heden van Oostende. Enkele thema’s
zijn: de Spaanse periode, de Oostenrijkse periode, markante personen, politici lokaal
en nationaal.
Meer over de straatnamenwandeling vindt u op www.blikopeners.be
PRIJS
De wandeling kost € 100 (excl. 21% btw).
Maximum aantal deelnemers per groep: 15 personen
De Taaltuin
Interactieve praatgroep ‘praktisch Nederlands voor anderstaligen’.
In "De taaltuin" kunnen anderstaligen hun kennis van het Nederlands verbeteren. De
nadruk ligt op gesproken taal. Net zoals een gesprek, is deze cursus interactief. Maar
ook als Nederlandstalige ben je welkom. Het doel van "De taaltuin" is om sociale
integratie te stimuleren. De groep komt 1 keer in de week samen. Dankzij de
samenwerking met het Sociaal Huis Oostende trekken we doorheen verschillende
wijken van Oostende. De ideale gelegenheid om alle kanten van de stad te
ontdekken.
Voor iedereen die zijn blik wil openen op sociale integratie: Niet-Nederlandstalige
volwassenen én Nederlandstalige volwassenen
Wie is Isabelle Paulus?
Geboren en grotendeels getogen in Oostende. Bachelor in de orthopedagogie.
Vijfentwintig jaar ervaring in het sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen.
Vijftien jaar ervaring met integratie van niet-Nederlandstalige volwassenen. Volgt
momenteel een opleiding tot voedingsconsulente. Een passie voor lezen, koken en
geschiedenis.
Hoe BlikOpeners contacteren?
www.blikopeners.be
[email protected]
0471.57.48.47
Frère-Orbanstraat 25
8400 Oostende
63
63
LEZINGEN UPV
UITSTRALING PERMANENTE VORMING
Moeilijke wetenschap makkelijk maken, is de uitdaging.
Dit is het vertalen van soms ingewikkeld jargon in een goed begrijpbare taal en het
toegankelijk maken van wetenschap met toepasselijke socio-culturele methodieken
voor iedereen, ook zonder enige voorkennis of wetenschappelijke opleiding.
UPV streeft ernaar dezelfde kritische houding van de wetenschapper over te brengen
bij een breed publiek, zodat zij niet zomaar alles zouden aannemen wat hen in het
dagelijkse leven wordt voorgeschoteld.
UPV




organiseert educatieve en culturele activiteiten voor volwassenen
is gespecialiseerd in wetenschapspopularisering
maakt moeilijke wetenschap makkelijk en relevant voor een breed publiek
is er voor wie duiding en een kritische blik écht belangrijk vindt
UPV vraagt wetenschappers en ervaringsdeskundigen die niet wereldvreemd zijn,
maar hun kennis met schwung overbrengen en ruimte laten voor vragen.
UPV spreekt professionele wetenschappers aan om hun expertise en recente
ontwikkelingen in hun vakgebied bekend te maken. Zij brengen wetenschappelijke
kennis, die gesteund is op vrij onderzoek, op een professionele manier over.
Doel is de relatie tussen wetenschap en het publiek te vergemakkelijken en te
verbeteren, met wederzijds begrip voor elkaars belangen, doelstellingen, denkwijzen
en wereldvisies, zodat uiteindelijk communicatie tussen beide ook vlot kan verlopen
en er een constante dialoog kan ontstaan.
Willemsfondsafdelingen kunnen uit het zeer uitgebreide aanbod van UPV een
spreker/onderwerp kiezen en programmeren. Op http://upv.vub.ac.be/ vindt u het
volledige aanbod en kan u de papieren brochure aanvragen.
Prijs
De prijs van een voordracht is afhankelijk van de spreker. UPV biedt sprekers aan
vanaf € 75 + vervoerskosten. Alle info krijgt u via [email protected]
Op UPV een beroep doen is heel eenvoudig.
Je contacteert Sylvia Dugardijn met de vraag naar een specifiek thema of een
spreker die u graag zou programmeren. Of een algemene vraag naar een spreker of
thema is mogelijk. Dan doen wij je een aantal voorstellen op maat.
Of kunnen wij meewerken aan een ruimer project? We bekijken graag samen de
mogelijkheden.
Sylvia Dugardijn
T 02 629 22 17
Educatieve medewerker
[email protected]
Uitstraling Permanente Vorming vzw
Waversesteenweg 1077
1160 Brussel
http://upv.vub.ac.be/
64
64
EEN GREEP UIT HET AANBOD VAN UPV 2013
De Arabische lente
Arabische Lente in het Midden-Oosten
Is de Jasmijnrevolutie geslaagd?
De Arabische lente. Ook voor vrouwen?
Wegens succes verlengd
Lees een boek op één uur uit: Slim lezen.
Vrijmetselarij: maçonnieke wandeling + maçonnieke museum
Achter de schermen van BOZAR
Kosmologie
Filosofie van kosmologie I: klassieke astronomie (Stonehenge, ‘El Caracol’ Mexico)
Opvattingen: Aristoteles, Ptolemaios, Copernicus en Kepler
Filosofie van kosmologie II: De verwezenlijkingen van Galileo Galileï
Filosofie van kosmologie III: Moderne theorievorming, van de klassieke mechanica
(Newton tot de relativistische modellen. Psychologische, sociale
en economische invloeden.
Europese crisis
‘Hoe durven ze?!’De euro, de crisis en de grote hold-up.
De Europese crisis: Het gevolg van 10 jaar euforie
Economische crisis bekeken vanuit de bankinstellingen
Achter de schermen van..
Et gehaaim van de Marollen
Heizelpaleizen van Koning Boudewijnstadion
Flagey-FM Brussel-TV Brussel
Het Justitiepaleis, het meest volmaakte paleis?
Op stap in de levenbeschouwing
Vrijmetselarij: maçonnieke wandeling + maçonnieke museum
De grootste Jaïn tempel buiten India
De Grote Moskee van Brussel
Een nieuwe kijk op WOII
WOII- student in het verzet
De ontspoorde geschiedenis van Auschwitz
Bezoek aan een nieuwe museum: ‘Kazerne dossier’, wachtkamer van de dood
Afrikaanse filosofie
Vrijmetselarij in Afrika
Afrikaans denken in een comparatief model
De Bantoe filosofie
Zingeving en filosofie
Hoe beïnvloeden filosofen onze maatschappij? (over mediatiseren)
Vrijmetselarij
Taalfilosofie
Vlaamse filosofen
Vrouwelijke filosofen
Scheiding tussen kerk en staat
Reeks LEVENSBESCHOUWINGEN
Reeks De Verlichting: Spinoza / Verlichting en de bijbel
Ton Lemaire: tussen structuralisme en Frankfurter Schule
65
65
Claude Lévy-Strauss:
vrijheid, autonomie, antropocentrisme, subject-zijn als oppervlakte illusie
Jean-Paul Sartre
De Noord-Ierse kwestie
Mensenrechten in Israël en Palestina
De toekomst van levensbeschouwelijke vakken
Atheïsme als dogma of kritisch denken?
Een militant atheïsme wenselijk vandaag?
“Wetenschap is klinkklare onzin”?!
Het Soefisme
Druïden in het heden en verleden
Geloof in de marge van de maatschappij: voodoo, wicca, sjamanisme
66
Wetenschap en techniek
Biotechnologie
Zoektocht naar de bouwstenen van de materie
De codes van Da Vinci, Bach, Pi & Co (multimediaal)
Technologie in 2040?
Van telraam tot laptop
Keukengeheimen ontrafeld
België: een topland in de wiskunde
Natuur en milieu
Evolutietheorie
Darwin
klimaatsveranderingen
De geschiedenis van ons klimaat, toekomst inbegrepen
Aardbevingen en tsunami’s
Vulkaanuitbarstingen
Meteorietinslagen
Hoe groen zijn onze voertuigen?
Controverse rond kernenergie: de nieuwe generatie kerncentrales?
Dierproeven ten gunste van de mens
Olie- en kernrampen…
Armoede, ongelijkheid en milieuproblemen
Maatschappij en Media
De malaise van de multiculturaliteit
Migranten
Allochtonen, criminaliteit en justitie
Stoute meisjes, gevaarlijke vrouwen
Jongeren en criminaliteit
Werken met seriemoordenaars
Moordenaars of seriemoordenaars: classificeren en verhoren?
De macht van de media
Oneerlijke handelspraktijken en reclame
Adolphe Quételet: ‘eenheid in de veelheid’
Mediaconcentratie, terechte bezorgdheid
Zijn journalisten te vertrouwen?
Academische taalvaardigheden
Taalstoornissen bij senioren
Oudermis(be)handeling
De actieve rol van senioren in de buurt
Meertalig onderwijs is beter onderwijs
GO! actief en pluralistisch
66
Geschiedenis
Kunststromingen
Reeks DICTATORS
De Bokkenrijders
‘grote Belgen’ Een nieuw wereldbeeld dankzij Mercator
Verzetsheldin Gabrielle Petit en heldenverering na WO I
Charles Rogier: van revolutionair tot Belgisch staatsman
De Arabieren verdreven uit Spanje
De Palestijnen verdreven uit Israël
Geen Arabieren in onze geschiedenis?
De Kelten
De Maltese tempelcultuur
Het antieke Sparta en haar opmerkelijke maatschappij
Gezondheid
Het recht op een menswaardig levenseinde/euthanasie
Orgaandonatie
Politiek
Impact van senioren op het beleid?
Financiële crisis
Vlaanderen-Wallonië
Obama
Staatshervorming
Parlementaire democratie, hoe werkt dat?
Congo
koloniale periode
- Onafhankelijkheid van Congo
- De hedendaagse Congolese cultuur
Ouderen op rust: zo hoort het?!
China: reus op lemen voeten?
Muziek
De Pre gregoriaanse Scholen (muziek vóór) de gregoriaanse eenmaking
Op zoek naar de Gregoriaanse ‘roots’
Het gregoriaans
De wegen naar Johann Sebastian Bach
De vijftiende eeuwse (Vlaamse) euphonie
De polyfonie: ‘De middeleeuwse groei naar…’, ‘De renaissancepolyfonie’
De zestiende-eeuwse internationale renaissance
De École de Notre-Dame en haar stadia (12de- 13de eeuw)
De wegen naar Compostela (11de – 13de eeuw)
De Troubadours, Trouvères en Troubairitz van de 10de tot de 1de eeuw
De Ars subtilior
De Ars Nova
De Ars Antiqua en zijn stadia
De overgang van de middeleeuwen naar de renaissance
Het Neoclassicisme
Twee maal moderniteit in de twintigste eeuw
De affecten van de muziek
Het Classicisme: toppunt van de Verlichte eeuw
De Twintigste eeuw : « een eeuw van uitersten »
De Barok als genial mislukking
Ludwig von Beethoven in drie tijden
Jazz
67
67
Kunst
Kunstenaars: Ensor, Gustave Van de Woestyne, enz.
De oorsprong van kunst
Over de schoonheid
Belgische kunst na ‘45
De 4 wereldbefaamde Belgische fotografen
Literatuur
Henri Sinemon en Maigret: of de studie van de menselijke natuur
De Duivelsverzen van Salman Rushdie
Ondraaglijke lichtheid van het bestaan – Milan Kundera
Film
Brussels By Day and Night (Brusselse film)
De actuele Belgische film: tussen auteurscinema en entertainment
Belgische filmpioniers
Waalse film: harde realiteit, humor en horror.
PRIJS
De prijs van een voordracht is afhankelijk van de spreker. UPV biedt sprekers aan vanaf € 75
+ vervoerskosten.
Alle info krijgt u via [email protected]
HOE EEN SPREKER VAN UPV BOEKEN?
Op UPV een beroep doen is heel eenvoudig. Je contacteert Sylvia Dugardijn met de vraag
naar een specifiek thema of een spreker die u graag zou programmeren. Of een algemene
vraag naar een spreker of thema is mogelijk. Dan doen wij je een aantal voorstellen op maat.
Of kunnen wij meewerken aan een ruimer project? We bekijken graag samen de
mogelijkheden. Sylvia Dugardijn
T 02 629 22 17
Educatieve medewerker
[email protected]
Uitstraling Permanente Vorming vzw
Waversesteenweg 1077
1160 Brussel
02-629.22.17
http://upv.vub.ac.be/
68
68
GEDICHTENDAG
Donderdag 31/01/2013
‘Muziek’
http://www.gedichtendag.com/
ERFGOEDDAG
Zondag 21/04/2013
‘Stop de tijd’
http://www.faronet.be/erfgoeddag
OPEN MONUMENTENDAG
zondag 8 september 2013
‘Het beste van Open Monumentendag’ : OMD viert haar 25ste verjaardag.
http://sector.openmonumenten.be/25ste-editie
POEZIEWEEK
31/01 – 06/02/2013
http://www.gedichtendag.com/2013/poezieweek.html
BIBLIOTHEEKWEEK
Bibliotheekweek in 2013: 12 tot 20 oktober 2013
Bibliotheekweek in 2014: 11 tot 19 oktober 2014
Bibliotheekweek in 2015: 10 tot 18 oktober 2015
http://www.locusnet.be/portaal/Locus/Publiekswerking/Bibliotheekweek/
WEEK VAN DE SMAAK 2013
14-24/11/2013
‘ Water en Vuur ‘
De datum staat vast en het thema ligt klaar. Het wordt spannend, avontuurlijk, romantisch,
sprankelend en fantasierijk.
Van 14 tot 24 november 2013 gaan we aan de slag met Water en Vuur.
Smaakroutes op en langs het water, sushi met zeewier en Vlaamse cocktails, lekker met bier
en op de koffie, koken in de kajuit en met de brandweer, het vuur van de bakstrijd en het
ultieme kookduel, winterbarbecues en ontbijten langs het water, garnaalvissers en
veermannen, warm en koud en zoet en bitter, brouwers en jeneverstokers, het beste
stadsbier en het zuiverste water.
Vzw Vol-au-vent
wil eetcultuur valoriseren en promoten, en eetcultuur als sociaal bindmiddel gebruiken, met
bijzondere aandacht voor Vlaanderen en Brussel. Alleen of in samenwerking met binnen- en
buitenlandse partners wil de vzw initiatieven rond eetcultuur ontwikkelen. Centraal hierin
staat de organisatie van de Week van de Smaak.
http://volauvent.net/
WETENSCHAPSWEEK
November 2013
Nieuwsgierig naar wat wetenschap en technologie in ons dagelijks leven betekent?
www.wetenschapsweek.be
69
69
EUROPESE WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
themaweek rond funerair erfgoed eind mei / begin juni 2013 (datum ligt nog niet vast)
Vzw Grafzerkje
organiseert bezoeken aan funerair interessante plaatsen in binnen- en buitenland op
aanvraag. Een rondleiding kan voor groepen (max.22 personen per gids) een programma op
maat opgesteld worden:
www.grafzerkje.be
Epitaaf vzw
Epitaaf vzw huist in het voormalig atelier van de grafbeeldhouwers Salu aan de ingang van
de begraafplaats van Laken waar ze haar museum en documentatiecentrum in
ondergebracht heeft. Epitaaf geeft informatie of steun aan hen die begraafplaatsen en onze
funeraire cultuur beter willen leren kennen.
www.epitaaf.org
Epitaaf Museum & collectie
Meer dan een eeuw lang bleven de beeldhouwers Ernest Salu I, II en III zich toeleggen op
funeraire beeldhouwkunst en de realisatie van grafmonumenten, aan de rand van het
Kerkhof van Laken: het Père Lachaise van Brussel. In deze nog authentiek bewaarde
ateliers stelt Epitaaf haar omvangrijke collectie gipsen tentoon.
In een open depot wordt de gipsotheek van Salu en Beernaert bewaard. Het opzet is om dit
Museum voor Grafkunst aan te vullen met tijdelijke tentoonstellingen n.a.v. Open
Monumentendag en/of Erfgoeddagen.
Medewerkers van Epitaaf geven rondleidingen
 “Laken en de klassiekers “ : bezoek aan een 20-tal topmonumenten op de
lakense begraafplaats en aan het museum voor grafkunst en de collectie ( kan
aangevuld met bezoek aan de Koninklijke crypte, afhankelijk van openingsdata)
 Thematische rondleidingen” : vrouwen en de funeraire cultuur,
kinderrondleiding,… op de Lakense begraafplaats en bezoek aan het museum
voor grafkunst en de collectie
 Bezoek aan de begraafplaats van Elsene (Brussel) ,De begraafplaats van Brussel
(Evere) en de art nouveau in de funeraire cultuur
 De begraafplaats van Ukkel Dieweg
Tarieven
Afhankelijk van de gekozen formule, richtprijs 175 € per groep
Info en aanvragen:
[email protected]
EPITAAF vzw
Vereniging voor funeraire archeologie
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 16
1020 Laken
[email protected]
www.epitaaf.org
Zaterdag 27 april 2013, 10u.
Rondleiding museum voor Grafkunst en kerkof van Laken
De rondleiding vertrekt in het Museum voor Grafkunst en gaat daarna naar het kerkhof
en het toegankelijke gedeelte van de ondergrondse grafgalerijen.
De rondleiding en het museumbezoek kost 9 € per persoon.
Kandidaat bezoekers kunnen zich aanmelden via mail op [email protected] met vermelding
‘rondleiding 27/04/2013’.
70
70
EEUWFEESTEN IN 2013
100 jaar Ronde van Vlaanderen
In Vlaanderen wordt gefietst, in Vlaanderen ziet, hoort, eet, drinkt, ruikt en voelt men koers.
De fiets- en wielersport maken deel uit van onze cultuur. Op 25 mei 2013 zal het exact
honderd jaar geleden zijn dat de eerste Ronde van Vlaanderen op gang werd geschoten.
Toerisme Vlaanderen grijpt deze verjaardag aan om een kwalitatief, duurzaam, attractief en
geïntegreerd toeristisch product uit te bouwen in Vlaanderen, dat de regio internationaal
positioneert als wieler- en fietsregio, met behulp van de toeristische valorisatie en ontsluiting
van het aanwezige wielererfgoed.
http://www.toerismevlaanderen.be/impulsprogramma-wielererfgoed-de-ronde-100#wiel16
71
100 jaar wereldtentoonstelling 1913
Gent, een middeleeuwse stad? Niets is minder waar. Het stadscentrum, de Kuip van Gent,
kreeg zijn huidige vorm grotendeels in de aanloop van de Wereldtentoonstelling van 1913.
Terwijl op Sint-Pieters-Buiten een nieuw station aangelegd werd en ruim 120 hectare
volgebouwd werd met paviljoenen en paleizen, onderging ook het stadscentrum een heuse
transformatie. Historische gebouwen werden gerenoveerd en vrijgemaakt, er kwamen brede
lanen en de stad kreeg haar meest bekende stadsgezicht: de drie torens.
100 jaar stadskernvernieuwing
“Over onze stad die nooit af zal zijn”
100 jaar bouwen en verbouwen in Gent, van 1910 tot vandaag. Deze wandeling neemt u
mee door een stad in wording. 100 jaar geleden werd de stad klaargemaakt om massa’s
bezoekers te ontvangen tijdens de wereldtentoonstelling, vandaag maken we met de stad de
transformatie naar de 21ste eeuw. Hoe deden we dat vroeger en hoe doen we dat vandaag?
Pasten en passen de nieuwe projecten bij de bestaande architectuur?
Gidsbeurt door
GENTSE GIDSEN - GG
Godshuizenlaan 2b
9000 GENT
09 233 07 72
[email protected] www.genstegidsen.be
Vooruit 100
Het Vooruitgebouw bestaat 100 jaar in 2013
In 1913, het jaar dat de wereldtentoonstelling Gent aandeed, trok de socialistische beweging
het Feestlokaal van Vooruit op. Het moest een “opera voor de werkmens” worden, die de
arbeiders een café, een restaurant, verstrooiing en ontplooiing bood: “Kunst veredelt!”.
www.vooruit.be
Wagnerjaar 2013
In 2013 is het 200 jaar geleden dat Wagner werd geboren. Meer info volgt.
71
WILLEMSFONDS
Dag van de vrijwilliger
Algemene Vergadering Willemsfonds vzw
Willemsfonds Ontmoetingsdag
Het Betere Boek
zondag 27 januari 2013
zaterdag 9 maart 2013
zaterdag 1 juni 2013
zaterdag 12 oktober 2013
ONTMOETINGSDAG
ZATERDAG 1 JUNI 2013
GENT
Lakenmetershuis
Lakenmetershuis
Gent
Gent
72
TIENDAAGSE VAN HET WOORD
12 tem 22 OKTOBER 2013
72
BIJLAGE 1
Euro-Kartoenale 2013 – DE FIETS
Van juni 2013 tot en met december 2013 stellen de vzw Euro-Kartoenale en het
Willemsfonds vzw een rondreizende cartoontentoonstelling ter beschikking van de
Willemsfondsafdelingen.
Afspraken
De tentoonstelling heeft als thema “DE FIETS”en bestaat uit 56 ingekaderde cartoons, 40x40
cm.
De tentoonstelling komt het best tot haar recht wanneer 30 lopende meter ruimte ter
beschikking is. De kaders zijn klein en kunnen dus ook in twee rijen boven elkaar
geëxposeerd worden. In dat geval heeft de afdeling 15 à 20 lopende meter
tentoonstellingsoppervlakte (muur of panelen) nodig.
De tentoonstelling vormt geen onlosmakelijk geheel. Als er minder ruimte ter beschikking is
kan men ook minder werken ophangen. De organiserende afdeling zorgt zelf voor het
transport en de opbouw van de tentoonstelling.
De huurprijs
Willemsfondsafdelingen betalen € 150.
Bevriende socioculturele organisaties en derden betalen € 300.
De tentoonstelling
De uitleentermijn bedraagt 3 weken, van maandag tot vrijdag met 2 volledige weekends incl.
Het huurgeld van 150 euro wordt minstens één maand op voorhand gestort op IBAN BE48
0682 2974 4527 - BIC GKCC BE BB van vzw Euro-Kartoenale 068-2297445-27 van vzw
Euro-Kartoenale.
Mededeling: naam afdeling + ‘Euro-Kartoenale Schoenen’
De Catalogus
De catalogus heeft een harde kaft en is uitgegeven in vierkleurendruk.
Indien de afdeling dat wenst, kan zij het cartoonboek te koop aanbieden: de inkoopprijs voor
de afdeling bedraagt 10 euro per boek. De verplichte verkoopprijs bedraagt 15 euro. De
winstmarge van 5 euro per boek komt toe aan de inrichtende Willemsfondsafdeling. Niet
verkochte en ongeschonden exemplaren van de catalogus worden teruggenomen.
Beschadigde exemplaren moeten betaald worden.
Afdelingen die de tentoonstelling huren krijgen 5 catalogi gratis.
Hoe de Euro-Kartoenale reserveren
Reserveren gebeurt schriftelijk per brief of e-mail rechtstreeks bij Euro-Kartoenale vzw
Waregemsesteenweg 113-9770 Kruishoutem
e-mail: [email protected]
Bij het toekennen van de tentoonstelling wordt de volgorde van aanvraag gerespecteerd: aan
de afdeling die eerst reserveert, wordt de reservatie toegekend. Het huurgeld wordt
minstens één maand op voorhand betaald. Indien niet vervalt de reservatie.
Een optie nemen
Men kan gedurende 8 dagen een optie nemen op een bepaalde periode. Na 8 dagen vervalt
deze optie indien niet schriftelijk wordt gereserveerd.
De verzekering
73
73
Een aparte verzekering afsluiten voor de duur van de expositie is niet nodig. Vzw EuroKartoenale neemt de volle verantwoordelijkheid op zich. Opgelopen schade wordt wel
onmiddellijk gesignaleerd.
Het ophalen en terugbrengen van de tentoonstelling
De 56 cartoons worden vervoerd in houten kisten. De tentoonstelling reist van afdeling naar
afdeling.
De organiserende afdeling zorgt zelf voor het transport van de tentoonstelling.
De 56 werken worden telkens in hun geheel en zonder uitzondering gehuurd en vervoerd.
Afspraken worden op voorhand gemaakt: waar, wanneer en op welk tijdstip de
tentoonstelling wordt opgehaald en teruggebracht wordt afgesproken tussen de
organiserende afdelingen.
De cartoons worden bijgehouden in het Europees Cartoon Centrum, Brugstraat Kruishoutem
in periodes waarin de Euro-Kartoenale niet wordt gehuurd of tentoongesteld.
Informatie en reservatie
Voor alle praktische informatie over de Euro-Kartoenale en de reservaties kan u
terecht bij
VZW Euro-Kartoenale
Rudy Gheysens
Waregemsesteenweg 113 - 9770 Kruishoutem
TEL 09 383 66 96 GSM 0495 76 38 74
[email protected]
Meer achtergrondinformatie over de Euro-Kartoenale, voorbeelden van Cartoons en
info over het Europees Cartoon Centrum:
www.ecc-kruishoutem.be
74
74
BIJLAGE 2
HUURCONTRACT
75
Ondergetekende, dhr./mevr. …………………………..………………………………………….
adres/tel/e-mail
………………………………………………………………………………………………………..…..
komt namens ………………………………………………………………. (naam afdeling)
de Euro-Kartoenale 2013 “De Fiets” uitlenen voor een periode van
… / … / … tot … / … / …
Hij/zij verklaart de tentoonstelling in goede staat ontvangen te hebben en zal ze goed
beheren. Eventuele schade bij ontvangst wordt onmiddellijk gemeld !!!
Het huurgeld van € 150 werd gestort op rekening
IBAN BE48 0682 2974 4527 - BIC GKCC BE BB
van vzw Euro-Kartoenale op … / … / … .
De afdeling verklaart 5 gratis exemplaren van de catalogus te hebben ontvangen.
De afdeling neemt ook …….. exemplaren van het cartoonboek in depot voor verkoop. De
niet verkochte, onbeschadigde exemplaren worden samen met de tentoonstelling
terugbezorgd op het einde van de uitleenperiode. Dan wordt ook afgerekend. De
inkoopprijs voor de afdeling bedraagt € 10 ; de verplichte verkoopprijs bedraagt € 15. De
winstmarge van € 5 is voor de afdeling.
Indien de activiteit in de krant is verschenen, wordt een kopie van het krantenknipsel
bezorgd.
Opgemaakt in 2 exemplaren te ……………………..… op …………………….. (datum)
Namens de vzw Euro-Kartoenale
De uitlener
(naam + handtekening)
75
BIJLAGE 3
REGLEMENT INTERCULTURELE PREMIES (geldig vanaf 1 januari 2012)
Het Willemsfonds verstaat onder interculturalisering het samenwerken van een afdeling
en/of provinciaal verbond van het Willemsfonds met groeperingen of individuen van diverse
afkomst of hun vertegenwoordigers. Hiermee worden in het Nederlandse taalgebied of in
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad verblijvende burgers bedoeld, met een sociaalculturele herkomst die verbonden is aan een niet-Beneluxland of hun vertegenwoordigers.
Wat hieronder voor een afdeling telt, telt ook voor de provinciale verbonden.
Stap 1
Een afdeling die kan aantonen dat ze bijeen is gekomen met een groepering of individu van diverse
herkomst (zie definitie hierboven) of de vertegenwoordigers ervan (verschillende integratiecentra,
onthaalbureaus, …) krijgt een bonus van € 50. Het bewijs is een verslag van die bijeenkomst met de
duidelijke contactgegevens van de groepering van diverse herkomst of vertegenwoordigers ervan.
Telefoons, e-mailverkeer en sms worden niet in aanmerking genomen, het moet wel degelijk gaan
over een bijeenkomst in levende lijve met deze groep of het individu met vertegenwoordigers van de
afdeling van het Willemsfonds op een bepaalde plaats, op een bepaalde datum. Op voorlegging van
dit bewijs wordt de bonus gestort. De stafmedewerker kan helpen om het contact te organiseren,
het moet echter de afdeling zelf zijn die met de groepering samenkomt.
Het bewijs van deze eerste samenkomst wordt geleverd door het invullen van fiche A (zie bijlage)
met daarbij gevoegd een verslag van de eerste samenkomst.
Stap 2
Indien de afdeling opnieuw contact heeft met dezelfde organisatie om een activiteit te bespreken (te
organiseren, uit te werken) krijgt ze een bonus van € 100. Dit geld is bedoeld om de activiteit op te
kunnen starten en/of uit te werken. Het bewijs is de voorstelling van de activiteit waarin de activiteit
wordt beschreven, duidelijk wordt aangegeven welke verantwoordelijkheid de afdeling op zich
neemt en welke verantwoordelijkheid de samenwerkende groepering.
Het bewijs van deze tweede samenkomst wordt geleverd door het invullen van fiche A (zie bijlage)
met daarbij gevoegd een verslag van de tweede samenkomst.
Stap 3
Indien de activiteit meer kost dan € 150 kan de afdeling meer geld vragen aan het Willemsfonds.
Enkel voor de evaluatie van deze activiteiten en het toekennen van deze extra bedragen wordt de
jury ‘Interculturele premies’ gecontacteerd.
Reglement geldig voor stap 1, 2 en 3
De aanvrager
- kan maximaal twee verschillende projecten of activiteiten per kalenderjaar indienen. Een
project of activiteit verspreid over meerdere dagen wordt beschouwd als 1 project of
activiteit.
- kan jaarlijks maximaal 500 euro, bovenop de bonussen van €50 en €100, verkrijgen. In
totaal komt dit dus neer op een jaarlijks bedrag van maximaal 800 euro.
Het project of de activiteit
- moet publiek toegankelijk zijn
- moet afgebakend zijn in tijd en ruimte
76
76
- moet de reguliere werking van de initiatiefnemer(s) overstijgen. Eenzelfde activiteit of
project mag maximum 3 jaar na elkaar ingediend worden.
- moet de uitstraling, gemeenschapsvorming, de cultuurcompetentie en cultuurparticipatie
van de Willemsfondsafdeling of verbond en de organisatie of het individu, waarmee wordt
samengewerkt, verhogen.
De aanvraag
- Stap 1 en 2: de aanvraag moet minstens drie weken vóór de datum waarop het project of
de activiteit plaatsvindt ingediend worden. De aanvrager maakt hiervoor gebruik van fiche
A (zie bijlage).
- Stap 3: de aanvraag moet minstens zes weken vóór de datum waarop het project of de
activiteit plaatsvindt ingediend worden. De aanvrager maakt hiervoor gebruik van fiche B
(zie bijlage).
Alle aanvragen moeten ingediend worden bij:
Ellen Buntinx
Directeur Willemsfonds vzw
Vrijdagmarkt 24-25, 9000 Gent
Tel. 09 224 10 75
Fax. 09 233 10 65
Gsm 0497 58 54 94
[email protected]
Bij de aanvraag moet worden gevoegd:
- naam, adres, e-mail en telefoonnummer van de persoon binnen de organisatie bevoegd
voor het project of de activiteit.
- het rekeningnummer van een op naam van de aanvragende afdeling of verbond gestelde
bankrekening.
- Naam, adres, e-mail en telefoonnummer van de groepering, het individu of de
vertegenwoordiging waar mee wordt samengewerkt.
Enkel toe te voegen bij stap 3:
- een nauwkeurige omschrijving en motivering van het project of de activiteit met
vermelding van de plaats, de datum en het tijdsverloop of de fasering van het project, de
doelstelling en de communicatie.
- een gedetailleerde begroting van inkomsten (andere gevraagde subsidies voor hetzelfde
project, sponsoring, deelnemersgelden en eigen financiering) en uitgaven (aankoop
goederen, aankoop van voeding/drank, HORECA-kosten, huur van lokalen,
kantoorbenodigdheden, communicatiekosten, drukwerk, inschakelen professionelen,
verzekeringen en andere uitgaven). Uitgaven of inkomsten, die niet duidelijk gerelateerd
zijn aan het voorgestelde project of die met catering of representatie te maken hebben,
worden niet in rekening gebracht bij de beoordeling en de bepaling van de toelage.
Beoordeling van de aanvraag:
- Stap 1 en 2: de directeur en de algemeen voorzitter van het Willemsfonds gaan de
ontvankelijkheid van de ingediende aanvragen na en nemen hierin een beslissing.
- Stap 3: de jury ‘interculturele premies’ gaat de ontvankelijkheid van de ingediende
aanvragen na en neemt hierin een beslissing.
- Bij de beoordeling wordt steeds rekening gehouden met de relevantie van de ingediende
aanvraag en het beschikbare budget voor onderhavig reglement binnen het begrotingsjaar.
77
77
Uitbetaling:
- Stap 1 en 2: de uitbetaling gebeurt onmiddellijk en volledig, na goedkeuring van het project
door de directeur en de algemeen voorzitter van het Willemsfonds.
- Stap 3: de uitbetaling gebeurt in twee schijven:
1. Na de goedkeuring van het project door de jury ‘interculturele premies’ ontvangt de
aanvrager een voorschot van 75% van het toegekende bedrag.
2. Het saldo van 25% wordt door de jury ‘interculturele premies’ vastgelegd na het
indienen van de volgende stukken binnen de twee maanden na afloop van het
project:
 de eindafrekening van uitgaven en inkomsten
 de nodige financiële bewijsstukken
 een inhoudelijk verslag over het project of de activiteit, gestaafd met
documenten en bewijsstukken met vermelding “met steun van het
Willemsfonds algemeen bestuur” en het logo van het Willemsfonds
algemeen bestuur.
- De subsidie kan nooit het totaal van de effectief gemaakte kosten overschrijden. Als het
project een batig saldo oplevert maar uit het dossier blijkt dat dit saldo nuttig aangewend
wordt voor de werking of geïnvesteerd wordt in toekomstige projecten, bestaat de
mogelijkheid dat het toegekende subsidiebedrag behouden blijft.
- Indien het project of de activiteit waaraan subsidie werd toegekend, niet kan doorgaan of
na indiening van de aanvraag grondig werd gewijzigd, deelt de aanvrager dit onmiddellijk
mee aan de directeur van het Willemsfonds. Indien nodig kan het Willemsfonds algemeen
bestuur de subsidie geheel of gedeeltelijk wijzigen, inhouden of terugvorderen.
- Als blijkt dat de aanvrager onjuiste gegevens verstrekt heeft, dat één of meer voorwaarden
van dit reglement niet werden nageleefd of dat de subsidie niet gebruikt wordt voor het
doel waarvoor zij is toegekend, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk ingetrokken of
teruggevorderd worden.
- De aanvrager verbindt zich er toe het Willemsfonds algemeen bestuur onmiddellijk op de
hoogte te brengen van enige wijziging van het rekeningnummer.
Communicatie:
De steun van het Willemsfonds algemeen bestuur moet op alle publicaties, affiches, folders
en andere vormen van publiciteit in het kader van het project of de activiteit vermeld worden
door het logo van het Willemsfonds algemeen bestuur en de melding “met de steun van het
Willemsfonds algemeen bestuur” op te nemen. Er dient eveneens een banner of vlag van het
Willemsfonds aanwezig te zijn op de activiteit of het evenement. Dit promotiemateriaal kan u
verkrijgen bij uw provinciaal stafmedewerker.
78
78
79
Willemsfonds vzw
Lakenmetershuis
Vrijdagmarkt 24-25
9000 Gent
09 224 10 75
www.willemsfonds.be
79
80
80

Similar documents

nieuwsbrief - Project 7-blad

nieuwsbrief - Project 7-blad ervoor uitgekomen. Een opzienbarend boek wat  werkelijk ogen openend is. Je moet er alleen voor  open willen staan om de reguliere verhalen voor  eens en voor altijd aan de kant te schuiven.  Kanke...

More information