Untitled - Slovenijales Trgovina d.o.o.

Comments

Transcription

Untitled - Slovenijales Trgovina d.o.o.
Dear partners,
Spoštovani partnerji,
Podjetje Rujz design je na trgu prisotno od leta 1991, s proizvodnjo in
prodajo pohištvenih ročajev in dekorativnega okovja pa se ukvarjamo skupaj
že skoraj petindvajset let.
Dnevno proizvedemo cca 20.000 ročajev oziroma sestavnih delov dekorativnega okovja. Smo eno redkih podjetij v Evropi, ki ima znotraj svojega podjetja pokrite vse bistvene procese: oblikovanje, razvoj, proizvodnjo (mehansko obdelavo, tlačno litje, lakiranje, galvanizacijo) in prodajo izdelkov.
Smo oziroma želimo biti prepoznavno razvojno podjetje, ki svojim partnerjem
nudi dobro oblikovane, uporabne, kvalitetne in inovativne izdelke. Razvoj
poteka tako znotraj podjetja kot tudi skupaj z zunanjimi oblikovalci ali oblikovalci iz pohištvene industrije.
Proizvodni program obsega izdelke iz najrazličnejših materialov in obdelav, to je iz lesa, kovin, plastike, usnja in v nekaterih primerih tudi iz
carbona. Kombinacije teh materialov pa izdelkom dajejo še posebno draž in
privlačnost.
The company Rujz design has been present on the market since 1991 and
we have been manufacturing and selling furniture handles and decorative
fittings for almost twenty-five years.
Every day, we make approximately 20,000 handles or components for decorative fittings. We are one of the few companies in Europe that covers all the
main processes within the company: design, development, manufacturing
(mechanical processing, pressure die casting, lacquering and galvanisation)
and sale of products.
We are, and wish to remain, a recognised manufacturing company that
offers its partners well designed, useful, and innovative products of a high
quality. The development process takes place both within the company and
together with outsourced designers, as well as with designers from the
furnishing industry.
Our production programme encompasses products made with diverse
materials and processing methods, i.e. from wood, metal, plastics, leather
and, in some cases, even carbon. A combination of these materials gives the
products a special charm and attraction.
Seveda pa samo razvoj ni dovolj. Potrebna je tudi dobra organiziranost ter
usklajenost proizvodnje in logistike, da lahko pripravimo izdelke, s katerim
boste zadovoljni, tako s kvaliteto kot tudi z dobavnimi roki.
However, development in itself is not enough. Good organisation and
harmonisation of production and logistics are required in order to be able
to prepare products that will please you both in terms of their quality and
delivery times.
Za programom, ki ga v tem katalogu predstavljamo, stoji team strokovnjakov, sodelavcev in kooperantov, ki imamo skupni cilj – zadovoljiti vas, naše
partnerje.
The programme, which is presented in this catalogue, is the result of teamwork from experts, employees and subcontractors with a common goal – to
please you, our partners.
V kolikor bomo to dosegli, bomo zelo zadovoljni tudi mi.
If we achieve that, we ourselves will also be very satisfied.
Rujz design team
Rujz design team
Najnovejši proizvodi | Latest Products | Neueste Artikel | Najnoviji proizvodi | Nejnovejšί Výrobky | Ηовинки
590.03 ■ A1
595.28B ■ C2
595.28 ■ C2
590.02 ■ A1
590.01 ■ A1
581.28 ■ C15
588.25 ■ A3
836.26 ■ A2
589.01 ■ B5
589.02 ■ B5
580.26 ■ A2
580.26SW ■ A2
591.15/160 ■ E32
591.15/16 ■ E32
587.25 ■ A6
592.15 ■ E33
604.27 ■ A5
šifra artikla stran
104.14
106.14
106.14D
109.20
109.20D
114.30
114.30+P3
116.20
117.30
118.30
119.20D
124.27
128.18
132.25
132.25D
135.20
135.25
135.30
144.32
145.28
147.23
149.35
150.20
154.40
155.40
157.16
160.12
161.19
162.24
163.26
166.10
169.30
170.18
171.32
172.32
173.39
179.24
195.25
199.15
204.16
208.10
213.14
217.19
219.08
219.10
220.10+P4
221.10
222.13
228.10
236.16
237.13
241.08
242.13
245.13
258.28
259.18
265.37
269.22
270.15
277.32
281.18
283.10
285.13
288.20
289.26
291.10
297.18
298.12
299.08
302.20
304.16
305.13
308.22
311.20
319.19
322.16
323.24
E17
E16
E16
D26, E19
D26, E19
D24
B17, D24, E18
E16
E15
B15, B17, D22, E14
D26, E19
D25, E15
B4
D29, E17
D29, E17
D22
D22
D22
D29
D23
D5
D28
D7
E2
E2
E31
A65
A66
A66, B13
A67
D13
E11, F21
B2
B15, D23, E18
E15
E15
A65
D25
A58
D20
C22
D20
D21
A44
A44
B16
D21
E23
E27
B4
C29
E26
C23
D19, E22
D9
B14, D18
D5
B13
B16
E25
A38
B12
B14, C24, D19, E20
D7
D13
A41
A59
B2
E26
E21
A35
D19, E22
D8
A11, A60, B9
A16
C28, E34
A39
šifra artikla stran
326.15
326.15B
327.24
328.20
331.16
332.10
332.20
333.08
335.20
336.14
337.43
341.10
341.13
345.18
347.20
349.40B
350.43
354.25
355.15
357.25
358.13
359.27
360.28
361.25
362.21
362.21A
362.21B
362.21C
362.21D
367.20
369.16
370.30
374.21
375.24
382.42
386.20
387.20
390.25
396.25
398.37
401.40
403.07
404.16
410.20
414.14
415.26r
416.14
422.25
424.29
426.25
427.27
433.21
434.43
435.30
437.20
438.27
439.27
440.19
441.19
442.19
444.25
445.25
446.24r
447.20r
448.51
449.95
452.21
454.20
455.18
457.14
462.25
462.25B
462.25C
464.35
466.43
469.50
470.50
C64
C65
C39
C35
E24
C47
C47
C45
A39
A16
A40
C46
C46
C56
C18, D17
C5
D4
A12
C48
C37
A37
C44
A30
A24
A24, A61
A25, A61
A28, A61
A26, A61
A27, A61
A30, A57
C26
A13
C42
C41
D6
A11, B9
A11
C43
A27, B10
C54, C68
C61
A53
C27
C40
D15
A43
B1
C55
C9
C8
C11
C62
C53
A49
A31, A48
F46
F46
F47
F47
C67
C69
C69
A22
A36
B3
B3
C63, C68
A56
C62
A40
A25
A28
A26
C66
C67
E6
E6
šifra artikla stran
šifra artikla stran
šifra artikla
stran
471.55
472.52
476.15
477.25
482.33
490.17
492.30
493.35
495.25
496.14
497.22
498.16
500.10
501.10
502.10
504.15
506.32
510.34
513.10B
516.30
516.30B
516.30C
516.30D
516.30E
516.30F
520.28
525.27
527.13
527.13B
528.01
528.02
528.03
529.27
530.24
531.24
534.25
536.16
539.01A
539.02A
539.02B
539.03A
539.03B
539.04A
541.15
543.35
546.12
546.12B
550.10
552.15
553.28
555.95
555.97
556.10
557.01
557.02
557.03
557.04
561.20
564.27
567.19
569.28
570.40
570.60
570.80
572.35
573.20
574.10
576.28
577.19
580.26
580.26SW
581.28
583.19
584.19
586.14
587.25
588.25
589.01
589.02
590.01
590.02
590.03
591.15
592.15
595.28
595.28B
596.22
597.22
598.32
599.30
600.00
600.01
600.02
600.03
600.04
600.05
600.07
600.08
600.69
601.26
603.29
604.27
801.16
803.25
804.15
805.13
807.24
809.24
810.18
811.34
815.14
816.70
819.32
825.32
826.30
826.30B
826.30C
826.30D
826.30E
826.30F
828.40
829,100
830.10
832.28
833.20
834.11
836.26
842.30
843.22
844.24
845.27
846.25
847.24
AD 2119
DE 2153
DE 2154
DE 2155
DE 2156
DE 2157
DR 2109A
DR 2116
DR 2144
L1.02.35
L1.03.32
L1.04.35
L1.05.36
LE 2118
MS 2116
MS 3.28
MS 4.28
MS 5.20
MS 5.25
MS 6.25
MS 6.32
MS 6.38
MS 7.25
NG 2017
NG 2057
NG 2059
NG 2062
NG 2064
NG 2066
NG 2067
NG 2070
NG 2072
NG 2073
NG 2115
NG 2116
NG 2150
NG 2151
NG 2152
NG 2158
NG 3001
NG 3002
NP 2011
NP 2079
NS 2016
NVP 2003
ON 2001
ON 2004
ON 2010
ON 2013
ON 2014
ON 2015
ON 2018
ON 2028
ON 2030
ON 2033
ON 2037
ON 2043
ON 2045
ON 2046
ON 2053
ON 2081
ON 2082
ON 2084
ON 2084-2
ON 2087
ON 2088
ON 2090
ON 2092
ON 2120
ON 2121
ON 2123
ON 2124
ON 2127
ON 2130
ON 2131
PS 2116
RE 2116
RO 2107
SI 150x115
SI 150x75
TA 2090-92
TE 2095
U1.150/55
U2.135/40
U2.140/45
U2.150/55
U3.150/75
U6.137/45
U6.56/45
U7.180/40
U9.175/55
U9.41/41
US 2139
US 2141
US 2142
US 2159A
US 2159B
VP 2146
VP 2147
A67
A64
F33
F26
F27
F35
F23
F25
F24
F32
F35
F31
F24
F36-F39
F30
F34
F29
F29
F33
F28
F40
F40
F42
F43
F11
F10
F21
F13
F12
F13
F8
F12
F13
F3
F20
F6
F5
F5
F7
F18
F19
F4
F4
F20
F9
F15
F15
F7
F9
F1
F1
F20
F2
F2
F38-F39
F37-F38
C69
F41
F41
F16, F17
C69, F47
D31
D30
D30
D30, E27
D31
A50
A50
A51
A52
A52
C59
C52
C60
C58
C58
F48
F49
E6
E7
C21, D14
A29, B11
C31
C34
C30, D10
D11
A14
A15
A17
A33
A47
A46
A47
C20
E7
A56
C49
A18, B7
A21
B6
A20
A19
E35
C3
C1
A42
A42
D1
C14
A23
A10
E25
C36
C10
A32, B8
D3
D3
D2
D3
D2
D2
D12
A55
C16
C16
C17
C68
C4
C51
C51
D16
A8
A9
A8
A9
C19
A60
C33
A7
C7
C6
C6
C25
C13
C12
C38
E31
A2
A2
C15
A34
A56
A54
A6
A3
B5
B5
A1
A1
A1
E32
E33
C2
C2
E8
E8
E9
E13
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E11
A45
A5
E24
A59
A58
A65
A65
A67
D6
D27
B1
E1
A58
A57
A18, A62, B7
A21, A62
A62, B6
A20, A63
A19, A63
A63, E35
E4
E5
D16
A7, A57
A58
A59
A2, A60
E2
E10
E10
E11
E10
E1
F45
E29
E28
E29
E28
E29
F44
F36-F39
F44
D28
D28
D28
D27
C66
F36-F39
A66
A66
A64
A64
A67
A67
Legenda | Legend | Zaichenerklärung | Legenda | Vysvětlivky | Описание
art.
Šifra artikla
Article code
Artikelnummer
Šifra artikla
Číslo zboží
Номер артикула
Osna razdalja med
vijaki (mm)
The distance between
screws (mm)
Entfernung zwischen
den Schrauben (mm)
Razmak između
vijaka (mm)
Rozteč (mm)
Расстояние между
винтами (мм)
Velikost (mm)
Width (mm)
Breite (mm)
Širina (mm)
Délka (mm)
Длина (мм)
Premer enovijačnega
ročaja
Single screwed handle
diameter
Durchmesser des
einspiraligen Griffs
Promjer jednovijčane
ručke
Průměr jednozávitového
úchytky
Диаметр одновинтового
рычага
Višina (mm)
Height (mm)
Höhe (mm)
Visina (mm)
Výška (mm)
Высота (мм)
Širina (mm)
Width (mm)
Breite (mm)
Sirina (mm)
Šířka (mm)
Ширина (мм)
Dimenzija poglobitve
Deepening dimension
Absenkungsausmaß
Dimenzija udubljenja
Rozměr pro zapuštění
Размер установочного
отверстия
Globina poglobitve
Depth of deepening
Absenkungstiefe
Dubina udubljenja
Hloubka prohloubení
Глубина врезки
Višina zunanjega dela
Height of external part
Höhe des Außenteils
Visina vanjskog djela
Výška vnější části
Высота наружной
части
Nastavljivo po višini
Height-adjustable
Höhenverstellbar
Namešteno po visini
Nastavitelné podle
výšky
Возможность
регуляции высоты
Masa (g)
Mass (g)
Gewicht (g)
Masa (g)
Hmotnost (g)
Вес (гр)
Material
Material
Material
Materijal
Materiál
Материал
Kovina
Metal
Metall
Metal
Kov
Metaпп
Aluminij
Aluminium
Aluminium
Aluminij
Aluminium
Алюминий
Les
Wood
Holz
Drvo
Dřevo
Дерево
Plastika
Plastic
Kunststoff
Plastika
Plast
Ппастик
Steklo
Glass
Glas
Staklo
Sklo
Стекло
Usnje
Leather
Leder
Koža
Kůže
Кожа
Prodajni sistemi | Sales systems | Verkaufssysteme | Prodajni sustavi |
Prodejní systémy | Система продаж
Prodajni modul je namenjen predstavitvi in posluževanju v samopostrežnih prodajnih
mestih. Sestavljamo ga lahko poljubno v eno, dva, tri in celo večdelne module, po želji
in glede na potrebe posameznega prodajnega mesta.
The sales module is intended for the presentation and usage in self-service stores.
It can be arranged into one- , two-, three-, or even multi-part modules, according
to the wishes and needs of a particular store
Der Verkaufsmodul ist für die Vorstellung und Bedienung in den Selbstbedienungsverkaufsstellen geeignet. Er kann beliebig in ein-, zwei-, drei- oder sogar mehrteilige
Module wunschgemäß und in Hinsicht auf Bedürfnisse individueller Verkaufsstelle
zusammenge-setzt werden.
Prodajni modul namijenjen je predstavljanju i posluživanju u samoposlužnim
prodajnim mjestima. Možete ga proizvoljno sas-taviti u module od jednog ili dva dijela
ili čak više dijelova, prema želji i s obzirom na potrebe pojedinačnog prodajnog mjesta.
Prodejní modul je určen pro představování a použití v samoobslužných prodejních
místech. Může se sestavovat libovolně do jedno-, dvou-, tří nebo i vícedílných modulů,
podle přání a potřeb jednotlivého prodejního místa.
Модуль для продаж предназначен для представления и обслуживания в магазинах
самообслуживания. Он может состоять из 1, 2, 3 составных модулей согласно
пожеланиям и потребностям специфики магазина.
Prodajni sistem 3D je ena od možnosti obsežnejše prezentacije programa kot celote.
Sestavljen je iz osnovnega prodajnega modula. Namenjen je večjim prodajnim
mestom s kombiniranim, klasičnim ali samopostrežnim načinom prodaje.
The 3D sales system is one of the possibilities of presenting the programme as
a whole on a larger scale. Consisting of a basic sales module, the programme is
intended for larger sales outlets that utilise the combined, classic or self-service sales
methods.
Das 3D Verkaufssystem ist eine von den Möglichkeiten der umfangreichen
Präsentation des Programms als Ganzheit. Es besteht aus dem Hauptverkaufsmodul.
Das System ist für größere Verkaufsstellen mit kombinierter, klassischer Verkaufsart
oder mit Selbstbedienung bestimmt.
Prodajni sistem 3D je jedna od mogućnosti obimnije prezentacije programa kao
celine. Sastavljen je od osnovnog prodajnog modula. Namenjen je većim prodajnim
mestima sa kombinovanim, klasičnim ili samoposlužnim načinom prodaje.
Prodejní systém 3D je jednou z možností rozsáhlejší prezentace programu jako celku.
Skládá se ze základního prodejního modulu. Je určen větším prodejním místům s
kombinovaným, klasickým nebo samoobslužným způsobem prodeje.
Система продаж 3D является одним из способов более обширной презентации
программы, как единого целого. Система состоит из основного модуля
продаж. Предназначена для более крупных мест продаж с комбинированным,
классическим или самообслуживающим видом продаж.
Razstavni pano je namenjen in primeren za predstavitev omejenega dela programa.
Običajno ga uporabljamo za sejemske in druge predstavitve, primeren pa je tudi za
predstavitev v manjših prodajnih mestih. Enostaven je za predstavitev, zamenjavo
artiklov in zavzame malo prostora.
The exhibition board is intended to and appropriate for the presenta-tion of a limited
part of the collection. We occasionally use it for presentations at fairs and elsewhere;
it is also appropriate for presentations in small stores. It is practical for presentation,
product rearrangement, and it does not occupy much space.
Die Ausstellungstafel ist für die Vorstellung erwähnten Teils des Programms bestimmt
und geeignet. Sie wird gewöhnlich für Messe- und andere Vorstellungen gebraucht, sie
ist aber auch für eine Vorstellung in kleineren Verkaufsstellen geeignet. Sie ist einfach
für die Vorstellung, den Artikelaustausch und sie nimmt nicht viel Platz ein.
Izložbeni pano namijenjen je i primjeran za predstavljanje ograničenog dijela
programa. Obično ga upotrebljavamo na sajmenim i drugim promocijama, a primjeran
je i za predstavljanje u manjim prodajnim mjestima. Jednostavan je za predstavljanje i
zamjenu artikala te zauzima malo mjesta.
Výstavní tabule je určená a vhodná pro prezentaci omezené části programu.
Obyčejně ji používáme na veletrzích a jiných prezentacích, dále je také vhodná pro
ukázku v menších prodejních prostorách. Je jednoduchá pro představování, obměnu
artiklů a zaujímá jen málo místa v prostoru.
Выставочная доска используется для представления описания программы и
употребляется обычно на выставках, а также на других представлениях , однако,
более она подходит для выставления в небольших магазинах. Она проста для
использования, замены статей и занимает мало места.
A2
A3
A4
A5
A6
A1
C
A
B
art.
A 590.01/1
B 590.03/32
C 590.02/16
32
16
29
122
49
23
23
23
28
29
37 169
40
73
A2
A3
A
B
C
A
art.
836.26
580.26/160
580.26/224
B
C 580.26SW/160
580.26SW/224
A
160
224
160
224
18
172
236
172
236
26
26
26
26
26
14
14
14
14
14
20
104
132
104
132
art.
A 588.25/160
588.25/224
160
224
172
236
25
25
21 105
21 128
A4
A5
A
art.
A 604.27/160
604.27/224
604.27/320
160
224
320
175
239
335
27
27
27
26 95
26 121
26 158
A6
A7
A
B
A
art.
A 587.25/160
587.25/224
160
224
170
234
25
25
15
15
75
92
art.
A 569.28/160
569.28 /224
832.28
B
160
224
168
232
19
28
28
28
19 120
19 155
19 55
A8
A9
A
art.
A 557.01/16
B 557.03/64
B
16
64
30
80
24
24
80
56
80 104
A
B
art.
A 557.02/32
B 557.04/128
16
128
50
175
20
20
50
58
50 184
A 10
A 11
A
art.
A 529.27/96
529.27/128
529.27/160
529.27/192
529.27/256
B
A
96
128
160
192
256
113
150
190
222
286
27
27
27
27
27
9 78
9 91
9 112
9 128
9 144
art.
A 386.20/160
387.20/160
B 311.20/25
160
160
25
180
275
45
25
26
20
20 140
20 241
20 35
A 12
A 13
A
art.
A 354.25/96
354.25/128
354.25/192
A
96
128
192
115
156
226
28
24
28
25 220
20 136
25 231
A
art.
370.30
160
240
25
30 144
A 14
A 15
A
A
art.
A 495.25
160
167
29
25 173
art.
A 496.14
160
169
29
14 140
A 16
A 17
A
art.
A 319.19
336.14
160
128
A
179
142
27
26
19 122
14 59
art.
A 497.22
160
191
28
22 130
A 18
A 19
B
A
art.
A 516.30/128
516.30/192
826.30
B
A
128
192
170
234
30
24
24
24
30 137
30 177
30 33
B
art.
A 516.30E/128
516.30E/192
B
826.30E
128
192
170
234
30
24
24
24
30 146
30 190
30 37
A 20
A 21
B
A
art.
A 516.30D/128
516.30D/192
826.30D
B
128
192
170
234
30
24
24
24
30 141
30 187
30 37
B
A
art.
A 516.30B/128
516.30B/192
826.30B
B
128
192
170
234
30
25
25
25
30 176
30 216
30 38
A 22
A 23
A
A
art.
A 446.24r/128
446.24r/160
446.24r/224
128
160
224
159
193
267
25
28
30
15
15
15
54
67
94
art.
A 528.03/224
528.03/320
224
320
233
329
28
28
40 213
40 267
A 24
A 25
B
A
A
art.
A 361.25/96
361.25/128
361.25/160
B 362.21/16
96
128
160
16
131
165
205
30
21
24
25
21
20 47
25 71
30 115
30 24
B
art.
A 362.21A/16
B 462.25/96
462.25/128
462.25/160
16
96
128
160
30
130
165
205
21
21
24
25
30 27
20 58
25 85
30 112
A 26
A 27
A
B
A
B
art.
A 362.21C/16
B 462.25C/96
462.25C/128
462.25C/160
16
96
128
160
30
130
165
205
21
21
24
25
30 27
20 58
25 85
30 126
art.
396.25/96
A
396.25/128
396.25/160
B 362.21D/16
96
128
160
16
131
165
205
30
21
24
25
21
20 58
25 80
30 136
30 27
A 28
A 29
A
B
A
art.
A 462.25B/96
462.25B/128
462.25B/160
B 362.21B/16
96
128
160
16
130
165
205
30
21
24
25
21
20 58
25 88
30 132
30 27
A
art.
477.25/96
477.25/128
477.25/160
96
128
160
130
165
205
21
24
25
20 56
25 87
30 117
A 30
A 31
A
B
art.
A 367.20/16
360.28
B
16
160
30
190
21
28
27 36
15 137
A
art.
A 437.20/160
437.20/224
160
224
200
250
19
19
20 175
20 233
A 32
A 33
A
art.
A 536.16/128
536.16/192
128
192
A
144
208
26
26
16 99
16 121
art.
A 498.16/128
498.16/192
128
192
144
208
26
26
16 108
16 132
A 34
A 35
A
A
A
art.
583.19/96/128 96/128
583.19/128/160 128/160
136
168
22
25
19
19
79
92
A
art.
304.16/96
304.16/128
96
128
113
148
28
30
17
22
49
73
A 36
A 37
A
art.
A 447.20r/96
447.20r/128
447.20r/160
96
128
160
135
179
211
A
24
25
26
20
22
24
46
76
96
A
art.
358.13/96
358.13/128
96
128
130
175
25
27
13 47
20 100
A 38
A 39
A
B
A
art.
A 281.18
128
160
30
25
86
art.
A 335.20
B 323.24
96
160
109
180
22
30
20 53
24 145
A 40
A 41
B
A
art.
A 457.14
B 337.43
64
64
137
90
29
19
36 131
45 51
A
art.
A 291.10/16
291.10/96
16
96
45
155
29
29
10 40
10 164
A 42
A 43
A
art.
527.13B/64
527.13B/128
B
527.13/64
527.13/128
A
B
64
128
64
128
80
176
80
176
15
15
15
15
13 62
13 139
13 62
13 141
A
art.
A 415.26r/96
415.26r/128
415.26r/192
96
128
192
102
134
198
27
27
27
12
12
12
53
65
88
A 44
A 45
A
A
B
art.
A
219.08
B 219.10/128
219.10/192
96
128
192
113
150
229
24
30
31
8 43
10 89
10 130
A
art.
603.29/96
603.29/128
603.29/160
96
128
160
103
136
168
29
29
29
11
11
11
51
65
80
A 46
A 47
A
A
A
A
B
art.
A 501.10
24
45
26
35
B
32
80
10
80 120
art.
A 502.10
B 500.10
16
96
50
175
10
10
50 60
50 159
A 48
A 49
A
A
art.
A 437.20/160
437.20/224
160
224
200x20
250x20
14
14
5 175
5 223
art.
A 435.30
128
162x29
14
6
75
A 50
A 51
A
A
B
art.
A U6.137/45
B U6.56/45
A
128
32
138x46 142x50
57x46 61x50
14
14
2 134
2 66
46
15
A
art.
U7.180/40
160
40x180
50x192
15
5
91
A 52
A 53
B
A
A
160
28
46x168 55x175 13,5
0 35 41x41 14
2 199
2 45
46
art.
A U9.175/55
B U9.41/41
A
51
12
14,5
A
art.
A 403.07/128
403.07/160
403.07/192
403.07/224
403.07/256
128 49x137
160 49x169
192 49x201
224 49x233
256 49x265
54x147
54x179
54x211
54x243
54x275
12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
150
167
183
208
220
A 54
A 55
A
art.
A 586.14
A
96
170x18
25
1,5
69
A
art.
543.35
128
150
35
8
8
A 56
A 57
A
art.
A 510.34
B 454.20
C 584.19
B
C
A
B
C
A
64
64
96
75
75
120
34
20
19
19 140
10 56
23 87
art.
B
832.28
C 367.20/16
art.
825.32
32
47
18
52
16
19
30
28
21
19
27
55
36
A 58
A 59
A
A
B
art.
833.20
art.
B 819.32
C 804.15
D 199.15
20
32
24
15
28
17
12
15
27
19
23
21
22
8
21
C
D
A
B
C
art.
A 297.18
32
43
18
14
17
art.
B 803.25
C 834.11
25
11
25
11
20
26
48
19
A 60
A 61
A
art.
A
836.26
564.27
B
C 311.20/25
B
32
25
18
40
45
26
27
20
14
8
20
20
20
35
C
A
B
D
C
A
B
C
D
E
art.
362.21B/16
362.21D/16
362.21/16
362.21C/16
362.21A/16
16
16
16
16
16
30
30
30
30
30
E
21
21
21
21
21
30
30
30
30
30
27
27
24
27
27
A 62
A 63
A
art.
A 826.30
B 826.30B
C 826.30C
B
30
30
30
24
25
24
30
30
30
33
41
36
C
A
B
C
art.
A 826.30D
B 826.30E
C 826.30F
30
30
47
24
24
27
30
30
47
37
37
39
A 64
A 65
A
B
A
B
D
C
art.
A 179.24
art.
A MS 5.20
MS 5.25
B MS 7.25
20
25
25
23
29
20
28
74
30
art.
B 805.13
C 160.12
D 807.24
23
19
13
12
24
17
18
30
21
21
30
10
16
A 66
A 67
A
art.
A
161.19
B MS 3.28
MS 4.28
C
162.24
B
19
28
28
24
15
22
19
20
11
37
30
20
C
A
B
C
art.
A MS 6.25
MS 6.32
MS 6.38
B 163.26
C 809.24
25
32
38
26
24
24 41
27 101
32 161
28 44
28 39
B2
B3
B4
B1
A
B
art.
A 416.14
64
95
14
48
45
art.
B 815.14
32
14
50
22
B2
B3
A
B
A
art.
A 170.18
art.
B 298.12
96
26
120
14
13
65
B
12
A
art.
449.95
57
37
15
95
50
79
art.
B 448.51
76
95
17
51
91
B4
B5
A
A
B
B
art.
A 128.18
art.
B 236.16
128
28
160
18
24
18
16
15
71
art.
A 589.01/1
art.
B 589.02/128
128
43
23
26
29
140
30
25
58
B6
B7
A
A
B
art.
A 826.30C
art.
B 516.30C/128
128
B
A
30
24
30
35
170
24
30 154
art.
516.30/128
B 516.30/192
art.
826.30
30
24
30
128
192
170
234
24
24
30 137
30 177
33
B8
B9
A
A
art.
A 536.16/128
536.16/192
128
192
144
208
26
26
B
16 100
16 121
art.
A 311.20/25
B 386.20
25
160
45
180
20
25
20 35
20 140
B 10
B 11
A
A
art.
A 396.25/96
396.25/128
396.25/160
96
128
160
130
165
205
21
24
25
20 58
25 80
30 136
art.
A 477.25/96
477.25/128
477.25/160
96
128
160
131
165
205
21
24
25
20 56
25 87
30 117
B 12
B 13
A
A
B
B
art.
A 162.24
art.
A 283.10
128
142
30
25
43
art.
B 269.22
128
24
162
30
20
20
23 100
B 14
B 15
A
B
art.
A 259.18/128
B 285.13/128
128
128
148
135
34
31
20
17
62
55
A
B
art.
A 118.30
B 171.32
30
32
28
26
11
16
B 16
B 17
B
A
A
art.
A 270.15/96
B 220.10+P4
B
art.
A 114.30+P3
96
64
137
105
28
25
15
15
42
35
70
art.
B 118.30
28
30
30
26
28
11
C2
C3
C4
C5
031
61
ALU PROFILI
ALU PROFILES
ALU PROFILE
ALU PROFILI
HLINÍKOVÝ PROFIL
Алю профиль
047
MCrE
naravno eloksiran aluminij
naturally eloxated aluminium
natürlich eloxiertes Aluminium
prirodno eloksirani aluminijum
přirozeně eloxovaný hliník
eстественно элоксированный алюминий
055
61
034
Silver
peskan aluminij svetleče eloksiran
sanded aluminium, eloxated gloss
sandgestrahltes, glänzend eloxiertes Alu.
peskirani aluminijum svetleće eloksiran
pískovaný hliník leskle eloxovaný
aлюминий пескоструйной обработки с
глянцевым элоксированием
LES
WOOD
HOLZ
DRVO
DŘEVO
ДЕРЕВО
053
NiSatE
satiniran aluminij svetleče eloksiran
satinated aluminium, eloxated gloss
satiniertes, glänzend eloxiertes Aluminium
glazovaný hliník leskle eloxovaný
cатинированный алюминий с
глянцевым элоксированием
215
61
250
hrast
oak
eiche
hrast
dub
дуб
049
CrnE
črno eloksiran aluminij
black-eloxated aluminium
schwarz eloxiertes Aluminium
crno eloksirani aluminijum
černě eloxovaný hliník
черный элоксированный алюминий
230
javor
maple
ahorn
javor
javor
клен
SilverP
poliran aluminij svetleče eloksiran
polished aluminium, eloxated gloss
poliertes, glänzend eloxiertes Aluminium
polirani aluminijum svetleće eloksiran
leštěný hliník leskle eloxovaný
полированный алюминий с глянцевым
элоксированием
235
bor
pine
kiefer
bor
borovice
сосна
SatCrnE
satiniran aluminij črno eloksiran
eloxated black satinated aluminium
satiniertes, schwarz eloxiertes Alu.
satinirani aluminijum crno eloksiran
glazovaný hliník černě eloxovaný
cатинированный алюминий с черным
элоксированием
240
bukev
beech
buche
bukva
buk
бук
103
oreh
nut
nussbaum
orah
ořech
орех
lužen hrast
leached oak
gebeizt eiche
luženi hrast
mořeno dub
окрашено под дуб
C6
C1
A
19
27
8
A
art. 525.27
128 192 224 256 288
175 275 325 375 475
7
51 101 126 151 201
C2
C3
A
A
B
art. 595.28B
352
96
120
300
400
155
69
153
199
86
A
n 12
n 12
19,5
26
256
29,9
96
23,4
B
28
29,9
art. 595.28
B
23,4
A
A
28
28
art. 520.28
160 224 320 416
166 230 326 422
87 116 160 205
C4
C5
A
A
A
art. 553.28
25
224 384
17
A
239 405
110 186
art. 349.40B
224
239
40
201
C6
C7
A
B
80
40
art. 570.80
32
60
80
60
107
6,2
6,2
21
26,3
16
A
21
26,5
art. 570.60 B
A
60
21
26,4
A
A
B
6,2
art. 570.40
16
32
96 128 160 224 288 320 352
40
70 142 192 242 292 342 392 492
30
52 116 161 206 251 295 340 430
C8
C9
A
A
A
art. 426.25
128 170 192 220 270 320 370 470
143 185 207 235 285 335 385 485
43
53
58
64
75
86
97 119
18,4
25,4
28,5
24,5
A
art. 424.29
128 170 192 220 270 320 370 470
143 185 207 235 285 335 385 485
10,8
17
44
54
59
66
78
91 103 127
C 10
C 11
A
A
art. 534.25
200 300 350 400
71
96 109 122
478
152
27
23
170 270 320 370 2x224
A
6,5
A
7
23
18,6
art. 427.27
96 128 160
150 200 250
66
86 106
C 12
C 13
A
A
A
A
art. 574.10
art. 573.20
128 160 224 320 416
128 160 224 320 416
138 170 234 330 426
135 167 231 327 423
45
53
69
94 118
58
69
89 121 152
C 14
C 15
A
A
28
art. 528.02
A
6,5
224 320
30
A
128 160 224 320 416 480
136 168 232 328 424 488
233 329
227 288
art. 581.28
30,3
102 111 129 157 184 202
C 16
C 17
A
B
B
art. 546.12
128 160 192 224 320 416 512 608 800
992
140 172 204 236 332 428 524 620 812 1004
89 101 113 125 161 197 233 269 340
B
412
art. 546.12B
128 160 192 224 320 416 512 608 800
A
A
B
A
A
75
87
99 135 171 207 243 314
386
art. 550.10
128 160 192 224 320 416 480
992
140 172 204 236 332 428 524 620 812 1004
63
A
21
A
30
138 170 202 234 330 426 490
65
73
82
90 116 141 158
C 18
C 19
A
A
art. 347.20
170 234 315 365 416 426 515
x
115 130 147 164 176 179 191
x
64 110 160 210 260 360 560 660 760
29
x
art. 561.20
21
160 224 305 355 406 416 505
30
A
20
A
960
100 164 210 260 310 360 460 660 760 860 1060
20
20
55
95 114 135 157 178 220 305 347 390
475
C 20
C 21
A
38
art. 504.15
23
37
170 270 320 370 470
22
A
A
185 285 335 385 485
66
75
84
93 110
15
15
A
art. 476.15
170 270 320 370 470
x
182 282 332 382 482
x
61
73
79
85
97
x
C 22
208.10
art.
208.10/64
208.10/96
208.10/128
208.10/160
208.10/192
208.10/224
208.10/320
208.10/416
208.10/608
208.10/800
208.10/992
64
96
128
160
192
224
320
416
608
800
992
100
134
168
210
242
274
370
466
658
850
1042
208.10 B
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
67
88
109
135
155
174
233
292
417
536
654
208.10 C
208.10 B
242.13 B
208.10 C
242.13 B
242.13 C
242.13 C
art.
242.13/128
242.13/160
242.13/192
242.13/256
242.13/352
242.13/512
242.13/704
242.13/928
242.13
128
160
192
256
352
512
704
928
178
210
242
306
402
562
754
978
31
31
31
31
31
31
31
31
13 209
13 243
13 276
13 343
13 448
13 618
13 818
13 1051
C 23
C 24
C 25
A
A
A art.
285.13/96
285.13/128
285.13/192
285.13/320
96
128
192
320
103
135
199
327
31
31
31
31
17 65
17 75
17 97
17 132
A art.
572.35/128
572.35/160
572.35/192
572.35/256
572.35/320
572.35/480
572.35/640
572.35/800
128
160
192
256
320
480
640
800
148
180
212
276
340
500
660
820
35
35
35
35
35
35
35
35
15
15
15
15
15
15
15
15
122
127
133
143
154
181
208
235
C 26
C 27
404.16
404.16 B
404.16 C
A
404.16 B
404.16 C
404.16
16
16
404.16 B
art. 369.16
404.16
12
23,3
25
38
23
178 210 306 402 498 594 818 1106
n 10
14,5
128 160 256 352 448 544 768 1056
22
153 195 295 345 395 495
24
42,
37
128 170 270 320 370 470
90 110 147 165 184 221
404.16 C
art. 404.16
26
A
16
Ø 10
n6
n 10
30
184 201 245 313 358 409 547
688
C 28
C 29
A
A art.
322.16
160
A
230
36
16 245
A art.
237.13/160
237.13/192
160
192
210
242
30
30
13 178
13 206
C 30
C 31
A
A
art. 492.30
A
19
116 308
69 177
33
34
96 288
14
A
7
14
14
20,5
art. 482.33
16
48
96
64 154 284
45 102 185
C 33
ambijent
A
A
art. 567.19
32
64 128 160 224 320 416 544
20
40
95 145 180 295 395 495 795
8
16
39
22,8
6,5
C 32
18,8
60
75 123 165 207 333
C 34
C 35
A
128 160 224 320 320 416 2x336
20 178 210 295 360 395 495
7
60
71
99 122 133 167
695
235
7 3
10
A
art. 328.20
96 128 160 192 224 320 416 512 672 736 800 2x480
18
22
3
4
art. 490.17
14
17
A
A
8,5
11,5
20
20 120 178 210 242 295 395 495 595 695 795 895
995
12
613
74 112 133 149 189 251 315 375 440 490 568
C 36
C 37
A
A
10
6,2
art. 531.24
32 64 160 192 2x112 2x144 2x160 2x208 2x272 2x400
52 85 200 255
16 26
63
80
300
94
350
110
400
125
500
157
800 1100
251
346
25
A
24
A
8,3
15
art. 357.25
224 320 2x288 2x352 2x384
250 383
600
788
833
165 254
433
524
553
C 38
C 39
A
A
art. 576.28
84 300
40 143
2x96 2x192 2x448
250
119
450
215
30
64 224
4,5
28
A
A
128 160 224 320 416 512 608 672 736 800
150 210 295 395 495 595 695 795 895 995
1020
487
art. 327.24
8
21,8
24
90 144 173 240 296 356 423 476 617 686
C 40
C 41
A
A
13,6
A
art. 410.20
96 128 160 192 288 352 2x400 2x448 2x480
52 82 114 168 210 242 328 432
854
954 1000
17 27
288
322
38
56
71
81 111 146
338
8
24
32 64
20
A
9,8
art. 375.24
32
64
96 128 160 192 320
52
82 114 148 178 210 338
28
44
62
80
97 114 184
C 42
C 43
A
art. 374.21
96 128 160 192 320 512 800
25
A
21,3
A
A
114 146 178 210 466 668 1052
45
57
70
83 185 265 418
7,3
8
10
art. 390.25
32 64 96 128 160 192 288 256 320 512 608 800
40 82 114 146 178 210 306 370 466 668 860 1052
21 43 60
77
96 111 162 196 246 353 455 557
C 44
C 45
A
A
A
128 224
27 178 280
13
88 139
8
7
art. 333.08
96 128 160 256 320 512 608
20
art. 359.27
27
A
800
30 105 168 242 370 466 668 860 1052
12
45
57
70 146 185 265 342
418
C 46
C 47
A
A
art. 341.10
96 128 160 256 384 512
42
62
88 115
A
42,5
art. 341.13
32
128 160 256 384 512
22
B
35
141 173 269 397 525
60
70 104 149 198
10
10
13
25
29
29
B
25
29
106 138 170 266 394 522
29,5
A
B
20
A art.
332.10
332.20
128
128
146
146
29
29
10
20
33
66
C 48
C 49
A
art. 355.15
A
230 476
570
89 205
219
22
35,4
512
25,4
192 390
24,7/36,7
40/52
A
A
10
art. 513.10B
224 416
233 430
63 114
C 50
C 51
A
A
art. 555.95 A
10
10
3
2
3,2
3
11
35
145 245 295 345 395 445 495 595 795 895 995 1195 2750
36 75 95 115 134 154 174 213 292 331 371 449 1084
art. 555.97
147 247 297 347 397 447 497 597 797 897 997 1197 2750
36 76 95 115 135 155 174 214 292 332 371 450 1084
C 52
C 53
A
A
147 197 247
44
58
73
297 347 397
93 103 127
447 497 547 597 697 797 897
150 174
197 221 268 315 361
2
12
3,2
art. US 2141
20,5
A
12
10
3
2
3,2
11
9
23,1
37
19
23,9
42,9
A
art. 434.43
295 345 395 445 495 595
79
88
97 106 115 133
C 54
C 55
A
A
3,2
art. 398.37
295 345 395 445 495 595
47
58
68
72
87 103
12
1,5
9
1,5
A
20,5
2
2
3,2
9
8,9
18,5
18,7
37
24,2
42,7
A
art. 422.25
295 395 495 595
57
75
99 113
C 56
C 57
40
25
A
A
art. 345.18
3,2
145 245 295 395 445 495 595 695 795 895 995 1195
45
93 110 148 166 185 222 260 297 334 372 446
9
18,5
19,6
12
2
C 58
C 59
10
14
16,7
A
A
B
~
9,9
11
15
19,8
A
19,8
B
15 ~
art. US 2159B
147 247 297 347 397 447 497 597 797 897 997 1197 2750
53 75 92 108 124 140 157 189 254 287 319 385 895
18,2
10
14
16,7
9,5
17
8,8
B
40
art. US 2159A
147 247 297 347 397 447 497 597 797 897 997 1197 2750
25 45 55 65 75 85 96 116 156 177 197 237 557
9,9
11
A
A
art. US 2139
50 146 196 246 296 346 377 396 446 496 596 796 896 1196
3,2
9
19 55
76
97 118 139 151 159 180 201 242 325 367 491
C 60
C 61
2
40
25
26,5
3
105 ~
2
10 30 43 55
67
79
92 104 116 128 141 165 190 214
288
A
1,5
3,2
12
art. US 2142
50 146 196 246 296 346 396 446 496 546 596 696 796 896 1196
10
A
A
19
20
A
3,2
8
10,3
9
17
18,5
art. 401.40
145 295 395 445 495 545 595 845 895 1195 2750
68 138 175 200 231 254 275 394 410
559 1268
C 62
C 63
A
B
B
21
A
A
21
A
art. 455.18
164 264 314 364 464
102 150 170 192 237
B
art. 433.21
3,2
164 264 314 364 464
99 146 168 188 236
9
9
12
A
2
20
3,2
9
20
12
3,2
12
23
40
23
40
23
40
21
A
art. 452.21
295 395 445 495 595
133 178 201 223 269
C 64
C 65
16,8
34,2
1,3
A
A
16,8
6,3
12,5
art. 326.15
108 140 172 204 236
75
84
95 106 116
2
A
12
96 128 160 192 224
A
1,3
3,2
34,2
12
2
3,2
6,3
12,5
art. 326.15B
295 395 445 495 595 695 2750
92 125 142 159 192 226
901
C 66
B
A
B
B
18,6
A
11
A
1,5
8,8
1,2
10
19,2
3,2
3,2
95
18,5
A
28
90
216
569
2
2750
331
35
4,4
1,4
3,2
15,6
20
152 452 1052 2750
art. LE 2118
8
B
art. 464.35
10
1,2
2
A
C 67
B
A
1,4
43
art. 466.43
32 128
/
40 200 2750
11
55
751
B
art. 442.19
2750
420
C 69
9
1,5
25
A
A
B
22,9
3,5
C
B
art. 398.37
20
21,6
4,5
18
22,2
18
23
40
12
21,6
21
D
11,5
F
11,5
19,6
E
3,2
2
20
37
9
3,2
2
18,7
8,9
24,3
art. 452.21
C
art. 552.15
G
D
art. RO 2107
E
art. 444.25
F
art. 445.25
x 2750
x 2750
x 2750
x 2750
x 2750
x 2750
x
x 1247
x 1659
x 1177
x 1034
x 1081
580
art. TE 2095
TESNILO
WASHER
UNTERLEGSCHEIBE
PODLOŽAK
MYČKA
ПОДЛОЖКА
4
G
4
C 68
art. TE 2095
x
D2
D3
D4
D1
A
art.
A 528.01/224
528.01 /320
224
320
233
329
28
28
40 123
40 142
D2
D3
A
art.
A 539.03B/96x216
539.02B/96x162
B 539.04A/2x96
B
96
96
2x96
216
162
x
24
24
24
40
40
40
57
52
x
A
B
art.
A 539.03A/96x216
539.02A/96x162
B 539.01A/16
96
96
16
216
162
40
24
24
24
40 140
40 177
40 16
D4
D5
A
art.
A 350.43/160
350.43/224
350.43/288
A
B
art.
A 147.23
160
224
288
168
232
296
31
31
31
43 90
43 95
43 102
art.
B 265.37
160
30
190
28
36
16
30
50
D6
D7
A
B
art.
A 810.18
art.
382.42/320
B
320
18
330
42
27
A
B
A
5
14 112
art.
288.20
B
art.
150.20
160
20
196
36
31
14
20
56
D8
D9
A
art.
A 308.22
160
194
26
22
26
A
art.
A 258.28
160
179
30
27
66
D 10
D 11
A
art.
A 492.30/96
492.30/288
96
288
116
308
34
34
14 64
14 177
A
art.
A 493.35/96
493.35/128
493.35/288
493.35/320
96
128
288
320
115
147
307
339
35
35
35
35
15 98
15 106
15 134
15 154
D 12
D 13
A
A
B
art.
166.10
A
art.
A 541.15/160
541.15/224
160
224
170
234
30
30
15
15
64
70
art.
289.26/160
B
289.26/224
289.26/320
160
224
320
26
30
10
35
170
234
330
30
30
30
26 93
26 102
26 125
D 14
D 15
A
A
art.
A 476.15/170
476.15/270
476.15/320
476.15/370
170
270
320
370
182
282
332
382
38
38
38
38
15
15
15
15
61
73
79
85
art.
A 414.14
96
350
34
14 164
D 16
D 17
A
B
A
art.
A 830.10
B 556.10/128
556.10/160
556.10/224
556.10/320
556.10/416
128
160
224
320
416
30
166
198
262
358
454
32
32
32
32
32
32
10
10
10
10
10
10
34
75
76
79
87
95
art.
A 347.20/160
347.20/224
160
224
170
234
30
30
20 102
20 109
D 18
D 19
A
art.
A 259.18/128
259.18/160
128
160
148
180
34
34
20
20
A
64
71
B
art.
A 245.13/96
245.13/128
B 305.13/96
305.13/128
C 285.13/96
285.13/128
285.13/192
C
96
128
96
128
96
128
192
150
178
150
178
103
135
199
31
31
31
31
31
31
31
13
13
13
13
17
17
17
40
50
21
32
43
46
51
D 20
D 21
A
A
B
art.
204.16
213.14
96
96
112
126
31
23
B
16
14
17
13
A
B
art.
A 221.10
B 217.19
96
32
133
62
24
24
10
17
7
9
D 22
D 23
A
art.
A 118.30
B 135.20
135.25
135.30
30
20
25
30
28
29
35
41
11
4
6
11
B
A
B
art.
A 171.32
B 145.28
32
28
26
35
16
16
D 24
D 25
A
art.
A 114.30
art.
114.30+P3
B
30
70
28
B
26
12
30
26
A
B
art.
A 195.25
B 124.27
30
30
28
34
9
19
D 26
D 27
A
art.
A 109.20
109.20/D
B 119.20/D
20
20
20
24
24
24
4
5
9
B
A
B
art.
A L1.05.36
B 811.34
35
34
34
32
9
17
D 28
D 29
A
art.
A L1.03.32
B L1.04.35
C
149.35
D L1.02.35
B
32
35
35
35
28
37
27
28
7
18
19
14
C
D
A
B
C
art.
A 144.32
B 132.25
C 132.25D
32
25
25
30
31
30
14
14
11
D 30
D 31
A
art.
A U2.135/40
U2.140/45
U2.150/55
35
40
50
40
45
55
11
11
11
5
5
5
5
8
9
A
B
art.
A U1.150/55
B U3.150/75
50
50
55
68
11
11
6
5
9
10
E2
E3
E4
E5
402
61
PLASTIKA
PLASTIC
KUNSTSTOFF
PLASTIKA
PLAST
Пластик
404
bela sijaj
white glossy
weiß, glänzend
bela sjaj
bílá lesklá
белый глянец
412
61
407
RAL 1023
rumena 1
yellow 1
gelb 1
žuta 1
žlutá 1
желтый 1
416
roza
pink
rosa
ružičasta
růžová
розовый
452
61
421
RAL 5005
modra 1
blue 1
blau 1
plava 1
modrá 1
синий 1
491
RAL 7040
siva 1
grey 1
grau 1
siva 1
šedá 1
серый 1
408
423
490
424
488
rumena barby
yellow barby
gelb barby
žuta barby
žlutá barby
желтый барби
410
RAL 1015
beige
beige
beige
bež
béžová
бежевый
zelena 4
green 4
grün 4
zelena 4
zelená 4
зеленый 4
RAL 6016
zelena 2
green 2
grün 2
zelena 2
zelená 2
зеленый 2
vijola barby
violet barby
violett barby
ljubičasta barby
fialová barby
фиолетовый барби
409
oranžna 2
orange 2
orange 2
narančasta 2
oranžová 2
оранжевый 2
RAL 2012
oranžna 1
orange 1
orange 1
narančasta 1
oranžová 1
оранжевый 1
427
RAL 8002
rjava 1
brown 1
braun 1
smeđa 1
hnědá 1
коричневый 1
489
zelena barby
green barby
grün barby
zelena barby
zelená barby
зеленый барби
RAL 3002
rdeča 1
red 1
rot 1
crvena 1
červená 1
красный 1
modra barby
blue barby
blau barby
plava barby
modrá barby
голубой (синий)
барби
črna sijaj
black glossy
schwarz, glänzend
crna sjaj
černá lesklá
черный глянец
E6
E1
A
B
A
B
art.
847.24
816.70
55
68
24
27
16
32
E2
E3
A
art.
A 842.30
B 155.40
C 154.40
48
40
40
B
30
28
25
14
21
17
C
E4
E5
A
A
art.
A 828.40
40
30
40
12
art.
A 829.100
24
100
36 100
48
E6
E7
A
B
C
A
art.
A 469.50
B 470.50
C 471.55
B
A
32
32
32
60
55
41
23
23
23
49
49
55
17
15
11
art.
472.52
B
32
art.
506.32
55
32
23
50
16
62
30
26
E8
E9
A
art.
A 596.22
B 597.22
64
64
110
130
22 110
22 34
B
84
35
A
A
art.
598.32
128
144
32
20
25
E 10
E 11
A
art.
846.25
A
B 844.24
C 843.22
53
70
45
25
24
22
56
52
41
12
8
8
B
C
A
B
art.
A 601.26
B 845.27
32
C
art.
169.30
C
97
70
26
27
30
85
52
42
15
32
15
E 12
A
D
A
B
C
D
E
F
G
H
I
art.
600.01
600.02
600.03
600.04
600.05
600.69
600.07
600.08
600.00
64
64
64
64
64
64
64
64
64
50
50
50
50
50
50
50
50
50
24
24
24
24
24
24
24
24
24
87
87
87
87
87
87
87
87
87
16
17
16
17
18
18
14
18
18
G
B
E
H
F
F
E 13
C
I
A
A
art.
599.30
160
205
30
60
58
E 14
E 15
A
C
B
A
A
art.
118.30
30
28
11
A
B
C
art.
117.30
124.27
172.32
173.39
28
30
32
39
30
32
28
29
13
24
12
21
E 16
E 17
A
A
B
B
A
B
art.
106.14
106.14D
116.20
15
20
21
25
25
30
2
3
10
art.
A 132.25
132.25/D
B 104.14
25
25
15
30
31
18
13
13
2
E 18
E 19
A
A
art.
A 171.32
art.
B 114.30+P3
32
70
28
25
17
30
30
B
B
art.
109.20
A
109.20/D
B 119.20/D
20
20
20
24
24
24
5
7
10
E 20
E 21
A
A
art.
A 285.13/128
128
135
31
17
55
art.
A 302.20/96
302.20/128
302.20/160
302.20/224
96
128
160
224
108
140
175
238
27
27
30
34
17
20
20
20
13
19
25
36
E 22
E 23
A
A
B
art.
A 245.13/128
245.13/160
B 305.13/96
305.13/128
128
160
96
128
186
218
150
178
30
30
31
31
13
12
13
13
42
51
21
33
art.
A 222.13/128
222.13/160
222.13/288
128
160
288
188
220
348
32
32
32
12
12
12
24
26
41
E 24
E 25
A
art.
A 331.16
B
B
A
160
198
33
16 118
art.
B 801.16
35
24
16
8
art.
A 530.24
B 277.32
160
32
171
50
26
15
12
27
17
5
E 26
E 27
A
art.
A 299.08
B 241.08
96
64
116
96
25
28
15
9
9
7
A
B
B
art.
A 228.10
128
171
27
11
18
art.
B U2 150/55
50
55
12
5
14
E 28
E 29
A
A
B
art.
DE2154
DE2156
70
73
B
70
50
4
4
6
8
A
C
B
A
B
C
art.
DE2155
DE2153
DE2157
64
73
137
69
70
73
3
3
3
9
11
21
E 30
E 31
A
B
art.
A 577.19/160
577.19/544
160
544
art.
B 157.16
215
630
40
40
20
19 79
19 161
42
10
E 32
E 33
A
B
art.
A 591.15/16
B 591.15/160
16
160
30
200
22
22
32
32
11
80
A
art.
A 592.15/160
160
169
25
30
35
E 34
E 35
A
art.
A 322.16/160
322.16/320
160
320
230
390
36
36
16 279
16 356
A
B
art.
A 826.30F
B 516.30F/128
516.30F/192
128
192
47
185
249
27
29
29
47 39
45 176
45 235
F2
F3
F4
F1
A
B
art.
A ON 2123
119
75
47 163
art.
ON 2124
115
70
47 178
B
F2
F3
A
A
art.
ON 2131
11
11
B
26
19
art.
B
ON 2130
100
50
A
50 132
A
art.
ON 2033 80x80
33 140
F4
F5
A
A
art.
ON 2084
art.
B ON 2084-2
114
165
58
62
7
81
99 183
B
A
B
art.
ON
2046
A
art.
B ON 2045
163
89
47
39
41 168
32 116
F6
F7
A
A
B
art.
ON 2053
64
55
31 146
art.
B ON 2120
60
41
43 165
A
A
art.
ON 2043
318
55
43 554
F8
F9
A
A
art.
ON 2018
45 186
60
92
A
B
art.
A ON 2088
49
35 130
37
art.
B ON 2121
30
35 130
51
F 10
F 11
A
A
art.
ON 2004
215 107
66 360
A
art.
A ON 2001
55 150
53 256
F 12
F 13
A
A
art.
ON 2028
B
16
87 116
51 187
art.
ON 2014
60 123
40
90
B
A
C
B
art.
A ON 2030
32
60 147
25
77
art.
B ON 2013
19
51 100
67
97
art.
C ON 2015
128
172
40
46 109
F 14
F 15
Obešalnik po moje / Coat hooks as
you want / Kleiderhaken wie ich will /
Vješalica po mojem ukusu / Věšák podle
mého vkusu / Вешалка на мой вкус
A
B
art.
A ON 2090
24 100x100
art.
B ON 2092
40x40
36
310
30
58
F 16
F 17
A TA 2090-92
Več na naši internetni strani
www.obesalnik-po-moje.com
For more information, please visit our website
Mehr dazu finden Sie auf unserer Internetseite
Više o tome potražite na našoj internet strani
Více se dozvíte na našich internetových stránkách
Подробнее на нашей веб-странице
F 18
F 19
A
art.
A ON 2081
294
110
38 161
A
A
art.
ON 2082
280
86
38 176
F 20
F 21
A
B
art.
A ON 2127
art.
B ON 2037
C
art.
ON 2087
26
45
28
20
29
13
31
Ø 90
18
63
C
A
B
21
art.
A ON 2010
art.
B 169.30
300 300
30
44 519
32
21
F 22
F 23
A
art.
NG
2064x65
A
NG 2064x75
NG 2064x125
65
75
125
+ 10
+ 10
+ 10
55x55
55x55
55x55
57
62
83
F 24
F 25
B
art.
A NG 2067
art.
B NG 2115 x 80
NG 2115 x 140
110
+ 10
0
0
50
50
50x50
48
184
184
317
397
A
A
A
art.
NG 2066
115
+ 10 80x80 116
F 26
F 27
A
A
A
art.
NG 2057x40
NG 2057x30
40
30
+15 100x100 165
+15 100x100 146
A
art.
NG 2059x60
NG 2059x40
NG 2059x20
60
40
20
0
0
0
75x75 129
75x75 100
75x75 67
F 28
F 29
A
A
B
art.
NG 2158 x 50 + 10/-5 40x40
NG 2158 x 80 + 10/-5 40x40
NG 2158 x 100 + 10/-5 40x40
10
0 60x60
B NG 2152
A
A
art.
NG 3002
22
0 52x52
22
71
86
95
15
F 30
F 31
A
A
art.
NG 2150 x 100
NG 2150 x 150
NG 2150 x 180
+5
+5
+5
60x60
60x60
60x60
83
105
120
A
art.
A NG 2073x110
110
0 70x70
40
F 32
F 33
A
art.
A NG 2070x80
NG 2070x100
80
100
0
0
Ø40
Ø40
34
39
A
B
art.
A NG 3001
B NG 2017
95
5
+ 10 60x60 200
0 70x70 90
F 34
F 35
A
A
art.
NG 2151
180
0
70 240
A
B
art.
A NG 2072x230
B NG 2062x130
NG 2062x70
230
130
70
0
+ 10
+ 10
Ø100 261
Ø50 130
Ø50 76
F 36
F 37
NOGA
TABLE LEG
TISCHBEIN
NOGA ZA STO
NOHA STOLU
НОЖКА СТОПА
D
A
B
C
D
D
art.
A MS 2116.1
80x80
10
321
art.
B NG 2116.2L-100 100x100
730
3865
art.
C NG 2116.2L-80
80x80
720
2461
art.
D NG 2116.2A
80x80
715
1447
5(+17)
29
+15
36
art.
E DR 2116.3 80x80
E
B
C
D
F
art.
F RE 2116.4
40
F 38
F 39
PS 2116.5 X 80
MS 2116.1
NG 2116.2A
DR 2116.3
RE 2116.4
PS 2116.5 X 80
MS 2116.1
PS 2116.5 X 100
MS 2116.1
NG 2116.2L / 80
NG 2116.2L / 100
A
PS 2116.5 /80
or
PS 2116.5 /100
MS 2116.1
DR 2116-100L
A
B
NG 2116.2/100L
B
DR 2116.3/100L
F 40
F 41
B
A
A
B
A
art.
NP 2011
109
182
88
B
art.
NP 2079
158
158
40
art.
A SI 150x115
B SI 150x75
150
150
115
75
102 1045
48
416
F 42
F 43
BETON
500
750
1000
(x)
A
A
30
25
art.
A NS 2016
20
740
800 126
75 742
20
art.
A NVP 2003/500
NVP 2003/750
NVP 2003/1000
502
692
936
F 44
F 45
A
art.
A DR 2109A/160
DR 2109A/256
DR 2109A/352
DR 2109A/x
B DR 2144/192
128
160
256
x
192
179
211
307
x
208
42 + 42
42 + 42
42 + 42
42 + 42
26+26
16
16
16
16
16
350
385
487
x
274
B
f
A
f
A
art.
AD 2119
32
45
26
24
19
LEVI ZAKLJUČEK 438.27
END PIECE – LEFT 438.27
F 46
NOTRANJI VOGALNIK 438.27
INNER CORNER PIECE 438.27
F 47
B
ZAKLJUČEK 439.27
END PIECE 439.27
SISTEM MONTAŽE
FITTING SYSTEM
T- KOTNIK
T-BRACKET
art. TE 2095
A
C
57
75
B
x
2750
x
2750
x
1352
x
1920
27
3.8
27
C
18
3.8
27
12
12
art. 439.27
18
B
D
12
A
art. 438.27
MATICA
NUT
KOTNIK 438.27, 439.27
L – BRACKET 438.27, 439.27
DESNI ZAKLJUČEK 438.27
END PIECE – RIGHT 438.27
ZUNANJI VOGALNIK 438.27
OUTER CORNER PIECE 438.27
A
TESNILO
WASHER
UNTERLEGSCHEIBE
PODLOŽAK
MYČKA
ПОДЛОЖКА
art. 440.19
D
art. 441.19
x
2750
295 345 395 495 595
x
1320
122 145 165 206 248
F 48
F 49
A
A
66,8
48,4
3852
30
14
11,1
35,9
3,5
x
18,4
18
4500
44,6
18
x
11,1
3,5
art. VP 2146
14
18,4
A
30
A
art. VP 2147
x
4500
x
3321

Similar documents

Browse catalog - FRA - Automotive Components

Browse catalog - FRA - Automotive Components HIGHT PERFORMANCE ONE COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVE COLD EXTRUSION FOR BUS,

More information

Ročaji - Starman doo

Ročaji - Starman doo Utopni pohištveni ročaji ............................................................................................................. 22 - 27

More information

DIZAJNOVÉ VYPÍNAČE A SVIETIDLÁ CJC SYSTEMS DIZAJNOVÉ

DIZAJNOVÉ VYPÍNAČE A SVIETIDLÁ CJC SYSTEMS DIZAJNOVÉ Výhradný distribútor: LEDeco solution, s.r.o. , Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica 97405

More information