oteller - yönsis

Comments

Transcription

oteller - yönsis
MİM A Rİ YÖNLENDİRME SİS T EMLERİ | A RCHI T EC T UR A L WAY FINDING S Y S T EMS
O T ELLER | HO T EL S
OTEL,
TATİL KÖYÜ
PROJELERİ
Keyifli bir tatil ya da çok sıkıcı bir iş gezisi için evinizden uzaktasınız.
Yüzlerce odası, yemek salonları, oyun alanları, saunalar, havuzlar.
Bir dakikanın bile zamanın akışını yumuşattığı güzel oteller, tatil köyleri.
Kocaman tatil köyünde hiç kimseye sormadan basketbol sahasına ulaşmak
ve ardından portakal suyunuzu alacağınız barı bulmak çok güzel.
Deneyimli ekibi, yaratıcı çözümleri ve ileri teknolojiye sahip donanımı
ile YÖNSİS hayatımızı kolaylaştırıyor, hatta hayat kurtarıyor!
You are away from home on a pleasant vacation or a deadly dull business
trip. You can find your way through, without having to ask anyone,
for example the basketball court and afterwards the vitamin bar where
you will sip your orange juice at beautiful and giant hotels and resorts
with hundreds of rooms, restaurants, playgrounds, saunas and pools.
YÖNSİS makes life easier for us thanks to its experienced staff, creative
YÖNSİS — HOTELS
solutions and advanced technological equipments, it even saves lives!
1
HOTEL,
HOLIDAY RESORT
PROJECTS
2
YÖNSİS — OTELLER
S W ISS O T EL B Ü Y ÜK EF E S , İZMİR
S W I S S HO T E L , B Ü Y ÜK E F E S , IZ MIR
3
YÖNSİS — HOTELS
4
YÖNSİS — OTELLER
5
YÖNSİS — HOTELS
6
YÖNSİS — OTELLER
R A DISS ON BL U O T EL , İZMİR
R A DI S S ON B LU HO T E L , IZMIR
7
YÖNSİS — HOTELS
8
YÖNSİS — OTELLER
HİLT ON B ODRUM O T EL , MUĞL A
HILT ON B ODRUM HO T E L , MUGL A
9
YÖNSİS — HOTELS
10
YÖNSİS — OTELLER
HİLT ON D A L A M A N O T EL , MUĞL A
HILT ON DA L A M A N HO T E L , MUGL A
11
YÖNSİS — HOTELS
12
YÖNSİS — OTELLER
HOLID AY INN O T EL , İS TA NB UL
HOL IDAY INN HO T E L , I S TA NB UL
13
YÖNSİS — HOTELS
14
YÖNSİS — OTELLER
LY K I A W OR LD LINK S GOL F O T EL , A N TA LYA
LY K I A W OR L D L INK S GOL F HO T E L , A N TA LYA
15
YÖNSİS — HOTELS
16
YÖNSİS — OTELLER
M A R R IO T T O T EL , İS TA NB UL
M A R R IO T T HO T E L , I S TA NB UL
17
YÖNSİS — HOTELS
18
YÖNSİS — OTELLER
C V K O T EL TA K S İM, İS TA NB UL
C V K HO T E L TA K S IM, I S TA NB UL
19
YÖNSİS — HOTELS
20
YÖNSİS — OTELLER
A NEMON O T EL , A F YON
A NE MON HO T E L , A F Y ON
21
YÖNSİS — HOTELS
LIDYA S A R DE S O T EL , M A NİS A
L IDYA S A R DE S HO T E L , M A NI S A
22
YÖNSİS — OTELLER
İ S TA N B U L A D A L E T S A R AY I | İ S TA N B U L A D A L E T S A R AY I
23
YÖNSİS — HOTELS
w w w.y ons is.com
YÖNSİS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ | YÖNSİS ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS
K e m a l p a ş a C a d . N o : 2 9 / 1 Ç a m d i b i 3 5 0 9 0 İ Z M İ R –T U R K E Y
T (+90 232) 469 7727 (pbx) | F (+90 232) 469 7728

Similar documents