hjärnan och nervsystemet - Epilepsiföreningen i Stor

Comments

Transcription

hjärnan och nervsystemet - Epilepsiföreningen i Stor
ANNONS
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
ANNONS
Mars 2012
Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus
Nr. 5
HJÄRNAN OCH
NERVSYSTEMET
Personlig assistans
”Jag fick ett mycket
bättre liv, ett helt
annat engagemang”
BRITT-MARIE CARLSSON
Multipel Skleros
”Lever man med MS
har man en pytteliten
påse med energi”
ANETTE HANSSON
6
TIPS
FOTO: CAROLINE ROOSMARK
FÖRBÄTTRA DITT LIV
– LEV HÄR OCH NU
Suzzie Tapper: Jag fick som träningsvärk i kroppen, jag
började släpa med min vänstra fot. En läkare konstaterade
att jag troligtvis drabbats av en neurologisk sjukdom.
60 000 svenskar har
EPILEPSI.
Vi ger information,
råd och stöd!
Svenska Epilepsiförbundet
Vi stödjer epilepsiforskningen.
Gör det du också!
Plusgiro: 5 96 05 - 6
Bankgiro: 5796 - 5444
www.epilepsi.se
2 · MARS 2012
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
UTMANINGAR
Vi ärver risk- och friskfaktorer för hjärnsjukdomar.
Denna kunskap är goda nyheter, eftersom den kommer
att leda till bättre diagnostik och behandling.
VI REKOMMENDERAR
Per
Odin
Professor
SIDA 11
Var inte rädd för dina gener
Forskning botar
Om vi inte vet hur den friska
hjärnan fungerar, kan vi inte
känna igen sjukdomstillstånd.
Därför är den nyfikenhetsdrivna
grundforskningen rörande den
friska hjärnan livsviktig. Och den
har tillgång till nya analysmetoder
som täcker allt från de enskilda
genernas innersta skrymslen, till
funktionella studier av hela vår
egen vakna hjärna.
Forskning som fokuserar direkt
på den sjuka hjärnan är den andra,
lika livsviktiga delen av hjärnforskningen. Med samma verktyg
som används för att studera det
friska tillståndet kan forskarna
bena ut sjukdomsorsaker och
förstå vad som händer då hjärnans
utveckling störs eller hjärnvävnad
skadas. Dessa kunskaper är i sin tur
nödvändiga för att finna nya och
bättre behandlingar.
svindlar. Genetikerna finkammar
människors arvsmassa och hittar
komplexa samband som kan
förknippas med sjukdomsrisk. I en
framtid skulle detta kunna leda
inte bara till bättre diagnostik
utan till och med till nya
förebyggande behandlingar som
gör att vi slipper sjukdomar som
i dag knappast kan behandlas.
Kartläggning av arvsmassa
Vi förstår att det finns genetiska sårbarhetsfaktorer för
hjärnrelaterad ohälsa. Från
Parkinson till migrän. Från Alzheimer till alkoholism. Det startade
med kartläggningen av människans arvsmassa. Nu förstår vi hur
bildning av DNA och RNA regleras
och hur gener kan slås av och på.
Enkelt uttryckt: så gott som alla
friska egenskaper och all sjukdom
är mer ärftligt än vi tidigare förstått.
Inte så att vi ärver egenskaper
eller sjukdomar direkt enligt
Mendelska lagar. Vi ärver i stället
en mängd risk- och friskfaktorer
i form av varianter av olika gener
som sammantaget gör oss mer eller
mindre sårbara.
Detta är på sikt goda nyheter.
När vi förstår en sjukdoms orsaker
ökar möjligheterna att utveckla ny
diagnostik och behandling.
Förebyggande behandlingar
Från en femtedels mikrogram DNA (en osynligt liten
mängd) kan vi nu få kunskap om
förekomst av cirka 700 000
sekvensvariationer i en människas
arvsmassa på fem minuter. Tanken
Lars Olson
Ordförande i Hjärnfonden,
professor i neurobiologi
MINA BÄSTA TIPS
Hjärnan ska ha 20 procent
av det blod som ett ungt,
friskt hjärta pumpar. Se därför
till att hålla ditt hjärta friskt och
starkt. Konditionsträning förbättrar kognition och ger visst
skydd mot ålderssjukdomar.
Lär dig snabbtestet för stroke. Om du misstänker att
någon drabbats, ring genast 112.
Livslängden förkortas cirka tre
veckor per minut som omhändertagandet dröjer.
Både kaffe och te innehåller
koffein, det är styrkan på
drycken som är viktigast för att
hålla sig vaken. Koffein anses
även kunna skydda nervceller.
Den berömda placeboeffekten finns på riktigt.Men om
du vill bli friskare än så, håll dig
till sådana behandlingar och
mediciner som baseras på forskning och förordas av läkare.
1
2
3
4
Epilepsi
14
”Jag har försökt vända sjukdomen till
något positivt. Bland annat genom att
hjälpa andra.”
Ät fisk!
16
Fett från fisk är viktigt både för fostret,
för barn som växer och för äldre.
Lång väg kvar
Blotta kunskapen om genetiska riskfaktorer kan vara
bra. Vet man att man har risk att
utveckla beroendesjukdom, kan
man minska sin exponering för sådant som kan orsaka beroende. Vägen från genetisk kunskap till nya
behandlingar är dock lång, och det
är inte säkert att det ens är möjligt
mer än i vissa fall.Vi lever i ständig
interaktion med den omgivande
miljön, och ofta tycks det vara vår
individuella genetiska komposition i kombination med miljöfaktorer som orsakar sjukdom.
Genom mitt engagemang i
Hjärnfonden vet jag att Sverige
har många duktiga hjärnforskare
som brinner för hjärnforskning
och möjligheterna att få bidra till
att förbättra människors hälsa.
Just nu pågår till exempel försök
med ett svenskt vaccin mot
Alzheimers sjukdom.
Stödet till hjärnforskning i proportion till lidandet och kostnaderna är flerfaldigt lägre än stödet
till exempelvis cancerforskning.
Stöd våra hjärnforskare.
SE1112021998
Det går att
leva med MS.
Vi får våra läsare att lyckas!
HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET
NR 5, MARS 2012
Produktionsledare: Martin Björinge
Affärsutvecklare: Björn Östman
Layout: Madeleine Svensson
Ansvarig för denna utgåva:
Projektledare: Christian Ahrgren
Tel: 08-510 053 00
E-post: [email protected]
Distribution: Svenska Dagbladet,
mars 2012
Tryckeri: V-Tab
Repro: Bert Lindevall
Korrektur: Christian Malmgren
Mediaplanet kontaktinformation:
Tel: 08-510 053 00
Fax: 08-510 053 99
E-post: [email protected]
Vid förfrågningar kontakta:
Björn Östman
Citera oss gärna, men ange källan.
Mediaplanets affärsidé är att leverera
nya kunder till våra annonsörer. Genom
intressanta artiklar med hög kvalitet
motiverar vi våra läsare att agera.
MER OM MS PÅ MSLIV.SE
F
Det mest omvälvande är den nya
genetiken. Vi kastar loss från
unkna fördomar och okunskap om
vad som gör oss till människor,vad
som ger oss olika egenskaper, vad
som gör oss till män och kvinnor,
och vad som gör oss olika mottagliga för sjukdomar.
FOTO: PRIVAT
unktionsnedsättningar,
sjukdomar och skador
som drabbar hjärnan
utgör tillsammans
det i särklass största
hälso- och sjukvårdskostnadsproblemet.
Den vanligaste anledningen till
förlorade friskår är depression,
den näst vanligaste är alkoholism,
båda hjärnsjukdomar. Här kan
ni läsa om Alzheimer, Parkinson,
stroke, MS och beroende. Detta
och annan hjärnrelaterad ohälsa
är en utmaning för forskarna och
sjukvården.
”Studier i dag kräver
ett stort underlag och
tillsammans kan vi
göra mycket mer.”
www.novartis.se | 08-732 32 00
Forskning för liv och
livskvalitet
Ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.
Ditt bidrag betyder mycket för drabbade och deras familjer.
#MJNÌOBETHJWBSFQÌIKBSOGPOEFOTF
%*/(¯7"(¯35*--'034,/*/(0."%)%t"'"4*t"-4t"-;)&*.&344+6,%0.t"41&3(&344:/%30.t"65*4.t#&30&/%&t
#*10-­34+6,%0.t$1ű4,"%"t%&13&44*0/t%:4-&9*t&1*-&14*t)+­3/4,"%"t)+­3/56.½3t.*(3­/t.4t1"3,*/40/4
4+6,%0.t3:((.­3(44,"%"t4$)*;0'3&/*t45".$&--&3t4530,&t¯/(&45t­545½3/*/("3y .&%'-&3"
4 · MARS 2012
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
INSPIRATION
Fråga: Vad innebär det för en Parkinsonspatient att få en sond
inopererad?
Svar: Det kan betyda att livet blir så mycket bättre, att
sjukdomen hålls i schack och att patienten slipper kraftiga
fluktuationer.
Suzzies liv förändrades
tack vare inopererad sond
STOCKHOLM
Suzzie Tapper, ambassadör för Hjärnfonden, drabbades av Parkinsons för 14 år
sedan, under sin första graviditet.
– Något hände i min kropp som fick
sjukdomen att bryta ut. Jag förstod att
något inte stod rätt till. Jag fick som
träningsvärk i kroppen, jag började släpa
med min vänstra fot. Senare fick jag också skakningar i vänster hand. En läkare
konstaterade att jag troligtvis drabbats
av en neurologisk sjukdom.Jag tänkte direkt på MS och tyckte att det var jobbigt,
eftersom jag trodde att det bara var äldre
som fick sådana sjukdomar
Ständig oro
Suzzie Tapper är artist, sångerska och låtskrivare. Hon berättar om många år med
besvär i form av skakningar, hur sjukdomen blivit värre och om stelhet, men
också överrörlighet till följd av medicin,
att kroppen rör sig av sig själv.Det var sällan normaltillstånd på grund av ojämnheten i medicineringen med tabletter.
– Det var ständig oro för nya kompli-
”...jag mår otroligt
mycket bättre
numera. Det har blivit
en enorm skillnad.
Jag upplever det
litet som att få livet
tillbaka.”
Sjukdomen blir normaltillstånd
För ett år sedan fick Suzzie Tapper en så
kallad Duodopapump, som ger medicin
via en sond eller plastslang till tunntarmen. Detta efter att en sond prövats
genom näsan under någon vecka innan
beslut togs om en inopererad sond.
– Man vänjer sig vid en sjukdom,den blir
en sorts normaltillstånd, och kanske kommer man inte längre ihåg hur det är att vara fullt frisk. Men, säger Suzzie Tapper,jag
mår otroligt mycket bättre numera. Det
har blivit en enorm skillnad. Jag upplever
FOTO: CAROLINE ROOSMARK
kationer, risken för att övermedicinera i
försöken att inte drabbas av problem.
PARKINSONS SJUKDOM
PROFIL
Suzzie
Tapper
det litet som att få livet tillbaka. Det värsta är att jag är väldigt trött på morgonen,
innan jag fått koppla in pumpen. Det är
ändå fantastiskt att kunna känna sig så
bra, trots en sjukdom som egentligen bara gör en sämre med tiden.
Medicin i jämnt flöde
Sonden är inopererad för att föra medicineringen direkt till tunntarmen i ett
jämnt flöde. Sonden förses med medicin
■ Ålder: 54
från en pump placerad i en liten väska
■ Yrke:
närmast kroppen under dagtid.
Ambassadör
– Det har blivit stabilt. Känns helt
för Hjärnfonden
fantastiskt. Jag slipper att uppleva hur
■ Övrigt:
det flukturerar, går upp och ned på ett
Artist,
oberäkneligt sätt, säger Suzzie Tapper,
sångerska,
som är fortsatt aktiv som artist.
sångtextSuzzie Tapper har talat mycket öpförfattare
pet
om sin sjukdom för att kunna hjälpa
■ Mest känd
andra
och för att avdramatisera sjukdofrån: Melodifesmen.
Hon
har medverkat i en dokumentivalen 2008
tärfilm som gått i Sveriges Television
■ Drabbades
av Parkinsons: och hon har nyligen spelat in en uppföljning.
För 14 år sedan
GÖSTA LÖFSTRÖM
FRÅGOR & SVAR
■ Vad innebär pumpbehandling av Parkinsons sjukdom?
Vid svår Parkinsons sjukdom, där
patienten har flera så kallade ”off”perioder under dagen kan det bli
aktuellt med pumpbehandling,
antingen en Duodopapump, där en
speciell beredning av konventionell parkinsonmedicin ges eller en
apomorfinpump.
[email protected]
Välkommen till Attendo Långbroberg
– ett nytt vårdboende med inriktning mot Parkinsons sjukdom
Inbäddat i Älvsjös grönskande villakvarter ligger det nyrenoverade vård- och omsorgsboendet Attendo Långbroberg. Vårdboendet ligger fint placerat med en vidsträckt utsikt och har dessutom en lummig trädgård som är lätt att ta sig ut till.
Har Du
MIGRÄN
-eller annan svår huvudvärk?
Svenska
Migränförbundet
*
*
*
*
Rådgivning
Diskussionsforum
Migränbladet
och mycket annat.
Tel: 08-660 55 35 E-post: [email protected]
www.migran.org
Attendo Långbroberg erbjuder vård och omsorg till personer som behöver hjälp och stöd på ålderns höst. Vi har särskild kompetens
och erfarenhet av att vårda personer med Parkinsons sjukdom.
Vad kan vi erbjuda dig?
Permanent boende med Parkinsonprofil
Egen kontaktperson som är särskilt utsedd för att hjälpa dig
i vardagen och skapa kontinuitet i omsorgen
Sjuksköterska på plats under hela dygnet
Läkarkontakt med geriatrisk specialistkompetens
Rehabpersonal som arbetar med aktivering och träning
God och näringsrik mat som serveras i en trevlig måltidmiljö
Egen äldrepedagog som anhörigstöd
Nyrenoverade och ljusa lägenheter med hög standard
Möjlighet till parboende för dem som så önskar
Delaktighet genom boendemöten, där man har stora möjligheter att vara med och påverka verksamhetens utformning
Guldkant på tillvaron med ett brett utbud av trevliga
aktiviteter såsom filmvisning i biosalongen
Vårt mål är att erbjuda bästa tänkbara omvårdnad, utförd av professionell personal med bemötandet i fokus.
Kontakta oss gärna: Attendo Långbroberg vård- och omsorgsboende,
Verksamhetschef Lena Holm, Spadvägen 9, 125 33 Älvsjö.
Telefon 08-556 212 00, www.attendo.se/alvsjo/langbroberg.
Attendo Långbroberg drivs i egen regi vilket gör det möjligt
för kommuner och stadsdelar att köpa enskilda platser efter behov.
MARS 2012 · 5
FOTO: THINKSTOCK
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
FORSKNING
Hur intresserar
vi framtidens
forskare?
– För många börjar forskningsintresset redan med
projektarbetet på gymnasiet.
DUODOPAPUMP
Sonden är inopererad för att
föra medicineringen direkt till
tunntarmen i ett jämnt flöde.
Sonden förses med medicin från
en pump placerad i en liten väska
närmast kroppen under dagtid.
FOTO: SHUTTERSTOCK
■ Hur avgörs om det ska
sättas in pump och sond?
Det sker först efter noggranna
överväganden och test med sond
via näsan under någon vecka
för att utreda att kontinuerligt
tillflöde av medicin fungerar för
patienten.
■ Vad är alternativet?
När patienten har enstaka ”off”-
episoder per dag kan det räcka
med injektioner med penna vid
dessa tillfällen.
■ Vad är det som gör medicinerna verksamma?
En medicin fungerar som signalsubstansen dopamin, vilken det
är brist på vid Parkinsons sjukdom. Medicinen ges under huden,
subkutant, för att snabbt häva
uttalad parkinsonstelhet, ”off”symtom.
■ Hur fungerar pumpen?
Duodopa ges som en lösning
via en sond (plastslang) genom
bukväggen till tolvfingertarmen
med hjälp av en pump i en väska
utanför kroppen.
■ Vad blir effekten av denna
kontinuerliga medicinering?
Läs mer på:
www.ungaforskare.org
GÖSTA LÖFSTRÖM
REDAKTIONEN
[email protected]
[email protected]
)ÊSGÌS"MMBWBSBEFMBLUJHBJTJOBMJW
Hattstugan är ett privat demensboende i När på Gotland, som
öppnade 1994. Redan från början har vi satsat mycket på
kvalitet, värdegrundsarbete och personalvård. Vår ambition är
att alltid ligga steget före när det gäller nya rön, metoder där
det gäller att verka för ett värdigt liv och ökat välbefinnande för
våra omsorgstagare.
Jonas Franksson
www.stil.se
Tel: 08-506 221 50
!
%FNFOTCPFOEFJGSBNLBOU
Assistansanordnaren STIL är en ideell
förening utan vinstintresse. Medlemmarna
är arbetsledare åt sina assistenter och
bestämmer själva hur assistansen ska
utformas.
– Något som särskiljer oss från assistansföretag
är att vi inte har något vinstintresse utan att
pengarna går tillbaka till verksamheten, säger
Jonas Franksson, styrelseledamot och ansvarig
för påverkansarbetet som STIL bedriver.
Syftet med STILs påverkansarbete är att värna mänskliga rättigheter och allas lika värde.
– Vi arbetar för att förbättra den personliga
assistansen och motverkar nedskärningar. Vi
jobbar aktivt genom olika typer av politisk
De flesta patienter får mycket
mindre fluktuationer, en bättre
rörlighet och mindre ”off”-tid.
■ Hur går operationen till?
Den görs med lokalbedövning och
patienten är vaken under operationen.
Det säger David Ebbevi ordförande för Förbundet Unga Forskare, en ideell ungdomsorganisation med 7 000 medlemmar.
På utställningen Unga Forskare på Tekniska muséet den 2627 mars i Stockholm ställer 100
gymnasieelever ut sina projektarbeten inom naturvetenskap
och teknik för andra gymnsieungdomar. Det är två heldagar
som även är öppna för allmänheten.
– Vi tror att unga är bäst på att
inspirera andra unga, fortsätter
David Ebbevi.
De bästa projekten utses av en
jury med kvalificerade universitetsforskare. I år vinner projekten forskningstipendier till
bland annat Massachusetts Institute of Technology, USA eller
får möjligheten att ställa ut och
tävla i en större utställning med
deltagare från hela världen i Yinchuan, Kina.
påverkan och aktionsinriktad verksamhet,
säger Jonas Franksson.
Något som Jonas Franksson betonar är
medlemmarnas möjligheter att själva styra över
sina liv.
– Hos STIL anställer du själv dina personliga assistenter och bestämmer löner. Du kan
få stöd, hjälp och resurser från oss, men styr i
slutändan själv. Grundtanken är att du själv vet
bäst hur du vill leva ditt liv.
7JEFMBSHÊSOBNFEPTTBWWÌSBFSGBSFOIFUFS
Vi har genom åren fått många förfrågningar att visa vår
verksamhet och prata om vårt sätt att jobba. Det som började
med korta föreläsningar och studiebesök har nu utvecklats
till flera olika utbildningserbjudanden som vi skräddarsyr
efter kundens behov. Föreläsningar och studiebesök erbjuder
vi fortfarande och sedan ett par år tillbaka kan vi även
hjälpa till med att få igång värdegundsarbetet genom våra
”värdegrundsdagar” – två dagar då förläsningar om Hattstugan
varvas med eget arbete.
XXXIBUUTUVHBOTFtJOGP!IBUUTUVHBOTF
FMMFS+BOF-JOEFMM-KVOHHSFO
2009 ÅRS VINNARE AV VÄRDEGRUNDSPRISET!
6 · MARS 2012
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
INSPIRATION
TIPS
1
LEV LYCKLIGT
TROTS DITT
HANDIKAPP
HORTONS SJUKDOM
Hortons – en
svårartad form
av huvudvärk
Det finns ännu ingen bot
mot Hortons sjukdom, en
svårartad form av huvudvärk, men det finns gott
om lindring. I besvärliga
fall ges syrgasbehandling.
1
TACKSAM FÖR SINA ASSISTENTER
1. Britt-Marie Carlsson kammas av
assistenten Gina Salamon.
2. Britt-Marie tycker att hon har ett
bra liv tack vare sina personliga
assistenter.
2
FOTO: PRIVAT
Personliga assistenter
gör skillnad för Britt-Marie
■ Fråga: Kan man som gravt
handikappad och näst intill
totalförlamad få ett bra liv?
■ Svar: Med hjälp av personliga assistenter kan man få en
fullt fungerande vardag och
möjlighet att leva ett engagerat liv.
LIVSKVALITET
PERSONLIG ASSISTANS
Därom vittnar Britt-Marie Carlsson i Malmö, som i många år varit
beroende av hjälp med allt och som
sedan ett år är mycket nöjd med ett
privat assistansföretag. Hon har
assistans mellan klockan 8 och 22
varje dag och därutöver trygghetslarm om något skulle hända.
– Det gäller att hålla sig igång,
hålla humöret uppe, säger hon.
Bröt nacken som 20-åring
Hennes diagnos kallas tetraplegi,
vilket innebär förlorad funktion i
armar, bål, bäckenorgan och ben.
Hon fick skadan för 34 år sedan, då
hon ramlade från en balkong och
bröt nacken. Hon var då 20 år, arbetade i vården och skulle utbilda sig
till sjuksköterska.
– Det fick jag lägga åt sidan.
I stället kom jag så småningom att
arbeta som kanslist och gick en fri-
tidspedagogutbildning. Jag har arbetat med arbetsterapi inom långvården för att aktivera gamla och
jag har arbetat som kanslist och
konsulent inom NHR i Malmö. Numera är jag förtidspensionerad.
Britt-Marie beskriver sina dagar
och sina aktiviteter:
– Hela förmidagen går åt att göra
mig i ordning.Eftermiddagarna ägnar jag bland annat åt träning två
gånger i veckan, jag släktforskar
och jag ser alla MFF:s hemmamatcher. Vintertid går jag till exempel
på bio, föredrag och museer.
Engagerade assistenter
Hon klarar att borsta tänder, tvätta händer och äta, om någon lagat
maten och hjälpt henne att dela
den. Sju assistenter turas om enligt schema.
– Jag har varit nöjd med de assistenter jag haft, men inte med
FAKTA
■ Rätt till personlig assistans
avgörs av personliga behov.
Syftet med personlig assistans
är att en person med funktionshinder ska kunna leva ett självständigt, oberoende och tryggt
liv.
■ Något av följande behov
är avgörande: *Hjälp med/vid
måltider. *Hjälp med att kommunicera. *Hjälp med personlig hygien. *Hjälp med av- och
påklädning. *Annan hjälp som
förutsätter ingående kunskaper
om personen.
■ Den sökande avgör vem som
ska ge hjälpen.
■ Enligt Lag om särskilt stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, är det kommu-
nen som ansvar för personlig
assistans.
■ För behov av färre än 20 timmar hjälp i veckan beslutar kommunen om assistansersättning.
■ För behov av mer än 20 timmar hjälp per vecka beslutar
Försäkringskassan om ersättning.
■ Skriftlig ansökan ska innehålla läkarintyg, en så kallad
ADL-bedömning av en arbetsterapeut och andra intyg som
styrker behoven.
■ En kommunal handläggare
gör hembesök för att bedöma
den sökandes vardag och behov.
■ Försäkringskassans policy
är att det ska ta högst 120 dagar
från ansökan till beslut.
kommundelen som ansvarig. Där
såg man inte mig och mina behov.
Sedan ett år har jag ett privat assistansföretag. Det är en väldig skillnad.
– Jag fick ett mycket bättre liv,
ett helt annat engagemang och
intresse och det är liten omsättning på personal.De bygger upp en
enorm livskvalitet för mig.Vi kommer förstås väldigt nära varandra.
Det är viktigt att kunna känna sig
trygg med dem,men man måste ju
också hålla litet distans.
Britt-Marie Carlsson tycker det
är konstigt att försäkringskassan
och politikerna inte har bättre koll
på kommunen som bedriver personlig assistans.
Viktigt att få egentid
– Jag umgås mycket nära med fyra
väninnor och min syster med familj med barn och barnbarn. Tack
vare mina assistenter kan jag sitta
i styrelsen för Släktforskarföreningen. Jag kan ta långa promenader när jag känner för det. Äta när
jag vill. Trots att assistenterna är
hos mig hela dagen och kvällen är
det viktigt med egentid där jag kan
läsa och sitta vid datorn.
– Det handlar om en mycket svår
huvudvärk, som vi ännu inte kan
bota,men som kan lindras,berättar Elisabet Waldenlind. Hon är
docent och överläkare vid neurologiska kliniken vid Karolinska,
på Huddinge sjukhus. Hon är kliniker, arbetar med patienter och
forskar på området.
Hortons huvudvärk kommer i
attacker, ofta nattetid, under perioder. Många drabbade präglas
av skräck för kommande attacker. Värken beskrivs som skärande, borrande och pulserande och
mycket intensiv, på gränsen till
outhärdlig. En attack kan vara
från en kvart till timmar.
Hortons huvudvärk drabbar
ungefär en på 500 personer,
övervägande delen män. Problemen är livslånga.
Oklar orsak
– Värken är lokaliserad till ena
sidan av huvudet, bakom ögat.
Vi vet inte vad som orsakar den,
men det finns kopplingar till hypotalamus.Det finns en tänkbarhet att det är en inflammation
som kan kopplas till debuten,
säger Elisabet Waldenlind.
Hypotalamus är den del av
hjärnan, under mellanhjärnan,
som sköter bland annat den
biologiska klockan, kroppstemperatur, ämnesomsättning
och sömn.
Det blev ett paradigmskifte
när läkemedelsgruppen kom
som ges som injektionsvätska
under huden. Nässpray eller andra medel som verkar snabbt
kan också sättas in liksom förebyggande medicin.
– Smärtan kan också lindras
med hjälp av ren syrgas, som
kan ges med en specialmask,
en ”on demand-mask”, som bara ger syrgas vid inandning – ett
bra komplement när attackerna
kommer ofta.
GÖSTA LÖFSTRÖM
GÖSTA LÖFSTRÖM
[email protected]
[email protected]
$% &!"' "'()#*+' ()')("(,*-.'%"(()('!("-/''("' #
("!%0'('##"!1('"("/"("(('!'0'!)"("-/''("' #1 +0'#("#"
$% &!"%)*('#"!"0(,*-#%#!#(' #0&! '0"0'!") '#*"-/''("' .'-%0"0("!!!#(' ,-*)"
!"#"
Bra hygien
hela livet!
Sveriges största företag inom
personlig assistans.
Och du bestämmer allt.
BIDÉRA är en toalettsits med bidéfunktion. Med
Bidéra kan du alltid känna dig säker på att att bli
riktigt ren. Med spaken styrs en rejäl dusch enkelt
dit där den bäst gör nytta.
Ända sedan starten har vi arbetat efter en ledstjärna. Att alla har rätten
till ett bra liv. Hur det ser ut vet bara du. Och hur vi bäst kan hjälpa till att
förverkliga det. Så självfallet är det du som är kund hos Humana som
bestämmer. Och det gäller det mesta som har med dig och din assistans att
göra. Uppenbarligen är det något som uppskattas. Annars hade vi nog inte
blivit störst i landet. Så vill du också bestämma över Sveriges största företag
inom personlig assistans, känn dig varmt välkommen.
Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.
www.tophygien.se
Syrgasbehandling ger snabb smärtlindring
1,2
vid akut Hortonattack
Inandning av 100% syrgas ger effektiv smärtlindring vid akut Hortonattack.1 Inom några minuter blir de fl esta besvär fria. 2Syrgasbehandling i samband med akut Hortonattack kan upprepas så
många gånger som det behövs vid återkommande
attacker och har inga kända biverkningar vid
behandling av huvudvärk.3,4Syrgas kan användas vid graviditet eller amning.5Vid lungsjukdom ska försiktighet iakttagas.
et!
Hortons demand och LIV® Midi 10L Nyh
– enklare och säkrare syrgasbehandling
Hortons demand gassparare ger 100% syrgas,
men bara när man andas in! Det ökar säkerheten
och minskar förbrukningen eftersom ingen syrgas
läcker ut när utrustningen inte används.
LÄS MER OM NYHETERNA
VID SYRGASBEHANDLING
PÅ WWW.HORTONS.SE
Linde: Living healthcare
Indikation: MEDICINSK OXYGEN AGA, VO3ANO1, medicinsk gas komprimerad 100%, är ett registrerat läkemedel med följande
indikationer: För behandling av eller för att förebygga akut och kronisk hypoxi oavsett genes. Som del av färskgasfl ödet vid anestesi
eller intensivvård. Som drivgas vid nebulisatorbehandling. För behandling av akut attack av Hortons huvudvärk (cluster headache).
Produktresumé uppdaterad 2008-11-20. För fullständig information och priser se www.fass.se, www.tlv.se. MEDICINSK OXYGEN AGA
är ett receptfritt läkemedel som kan skrivas på recept och ingår i läkemedelsförmånen.
Referenser: 1. Cohen AS, Burns B, Goadsby PJ. High-Flow Oxygen for Treatment of Cluster Headache: A Randomized Trial. JAMA.
2009;302(22):2451–2457 (doi:10.1001/jama.
2009.1855). 2. Kudrow L. Response of cluster headache attacks to oxygen inhalation. Headache. 1981 Jan;21(1):1–4. 3. Beck E.
et al. Am Fam Physician. 2005 15;71(4):717–724. 4. May A. et al. EFNS guidelines on the treatment of cluster headache and other
trigeminalautonomic cephalalgias. European Journal of Neurology 2006;13:1066-1077. 5. Produktresumé Medicinsk Oxygen AGA
100%, inhalationsgas, komprimerad 2009-09-30.
®
Ett liv som räddas
ska också levas.
Förbundet
Hjärnkraft jobbar på riksnivå med det som påverkar
dig och dina närstående i vardagen. Det kan till exempel vara LSS, socialtjänstlagen, rehabilitering och
andra intressepolitiska frågor och insikter. Det handlar också om att sprida kunskap om hjärnskador och
hur det är att leva med en sådan. Förbundet arbetar
även med förebyggande verksamhet.
HJÄRNSKADEFÖRBUNDET
HJÄRNKRAFT
Hjärnkraft på läns- och lokal nivå jobbar bland annat med att påverka hur de politiska beslut som tas
på riksnivå kommer att hanteras på lokal nivå. Här
har du också möjlighet att få kontakt med andra i
din situation, få rådgivning och delta i medlemsaktiviteter. Bland annat arrangerar de lokala föreningarna ibland utbildningar och seminarier.
Läns- och lokalföreningarna
LIV är ett registrerat varumärke som tillhör Linde AG.
Linde Healthcare
AGA Gas AB, 181 81 Lidingö
Telefon 08-731 10 00, www.linde-healthcare.se
Nybohovsgränd 12, 1 tr, 117 63 Stockholm, Tel: 08-447 45 30
www.hjarnkraft.nu, [email protected]
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
NYHETER
TIPS
MS-sjuka Anette Hansson:
Det gäller att leva här och nu
■ Fråga: Hur gör man för att
få ett bra liv trots att man lider
av MS?
■ Svar: Ett aktivt liv med engagemang i andras problem
kan vara ett sätt att fokusera
bort från de egna problemen.
Kan få många blickar
Det menar Anette Hansson i
Sollentuna, som drabbades av MS
redan 1993.
– Jag fick mitt första skov då, men
det fanns inga bromsmediciner
och jag fick ingen riktig diagnos,
berättar hon. Det var kanske tur.
Det dröjde ända till 2005 innan jag
fick diagnosen och jag fick kanske
på så sätt många år utan ångest.
MULTIPEL SKLEROS
Anette Hansson, drabbades
av MS redan 1993. I dag är
hon aktiv i NHR och hjälper
andra i samma situation.
FOTO: PRIVAT
Chockartat i början
Gör det bästa möjliga
Anette Hansson berättar om hur
hon fått bearbeta detta med att
lida av en kronisk sjukdom, hur det
är att drabbas av sämre perioder,
men också om hur man kan göra
det bästa möjliga av sin situation.
– Jag får bromsmedicin och jag
har länge mått ganska bra, sluppit
att ha allvarliga skov.
– Det är bra att ha kontakt med
likasinnade och få prata. Då behöver man inte prata så mycket om
sjukdomen hemma, säger Anette
TA KONTAKT
MED
LIKASINNADE
om att välja sjukdomen eller livet.
Det gäller att försöka må så bra
som möjligt i sin sjukdom.
MULTIPEL SKLEROS
Anette Hansson hade arbetat som
flygvärdinna på SAS i 27 år och
det var först 2004 – 2005 som hon
blev dålig på riktigt och började få
balansproblem.
– Det är inte så praktiskt att ha
sådana besvär i det jobbet och det
är ju också en säkerhetsfråga. Jag
fick sluta min anställning och kom
in i sjukhussvängen. Jag visste
inte så mycket om sjukdomen. Det
var litet chockartat i början.
2
Hansson, som är aktiv i Neurologiskt Handikappades Riksförbund,
NHR,bland annat som diagnosombud för att hjälpa andra personer
med diagnosen MS. Hon har själv
fått mycket hjälp från NHR. Hon
driver också eget företag, där hon
lär ut medicinsk yoga, ett sätt inte
minst för personer med MS att hålla sig igång.
– Jag kommer ut, föreläser och
träffar folk. För mig handlade det
FAKTA
■ Multipel Skleros, MS, är en
inflammatorisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet, alltså
hjärnan och ryggmärgen. Den kan
ge många olika symptom beroende på vilka delar av centrala nervsystemet som påverkas.
■ Multipel Skleros betyder
”många ärr” förlagda till nervsystemet.
■ Sjukdomen är vanligare
bland kvinnor än bland män.
Insjuknandet sker oftast i 20 –
40-årsåldern.
■ Sjukdomen är inte dödlig
men kronisk. För närvarande
går den inte att bota, men väl
att påverka sjukdomsförloppet
med bromsmediciner.
■ Symptomen varierar.
Den ”totala tröttheten” som
också kallas ”fatigue” är svår
för utomstående att förstå. De
kan likna att ”gå in i väggen”.
Andra symptom är domningar,
smärta, känselstörningar, stelhet,
balanssvårigheter, svaghet i armar
och ben. Kognitiva problem och
problem med koncentrationen är
också vanliga.
■ Med skov menas attacker. Ett
skov kan vara från ett par dagar
till flera månader. När skovet
(inflammationen) läkt ut eller
förbättrats kan man ha fått ett ärr
på nerven.
MS är sjukdomen med många
ansikten. För Anette Hansson
yttrar den sig bland annat i
balansproblem, muskeltrötthet,
synnervsinflammationer och
spasticitet, att musklerna jobbar
okontrollerat.
När jag tar promenader kan
jag få blickar, folk tror att jag är
påverkad. Stavgång är ett bra sätt
att underlätta promenaden.
– Men den extrema tröttheten,
den totala orkeslösheten kan sätta
in när som helst. Lever man med
MS har man en pytteliten påse
med energi som hela tiden måste
fyllas på. Jag tvingas hela tiden ta
pauser,jag känner alla kaféer i stan
vid det här laget. Man får ta till de
metoder man kan. Sjukdomen påverkar förstås också de anhöriga.
– Jag ser oron i deras ögon hela
tiden, deras undran om det är en
bra eller dålig dag. Det är svårt att
planera aktiviteter. Ibland måste
jag ställa in saker och måste
övertyga mina vänner att göra
saker utan mig. Det är svårt för
människor att förstå.
– MS måste inte vara lika med
rullstol, slår Anette Hansson fast.
Man kan ha ett bra och normalt
liv trots allt, men litet lugnare,
litet mer planerat än annars.
Trots sin positiva inställning
vittnar hon om hur man hela tiden
”har ett mörkt moln över huvudet”
som det gäller att hålla så långt
borta som möjligt.
– Jag försöker helt enkelt leva
här och nu.
[email protected]
MS drabbar unga vuxna
mitt i livet. Ditt bidrag
kan leda till bättre vård
och ny behandling.
MS
FORSKNINGS
FONDEN
WWW.MSFORSKNINGSFONDEN.SE
Varje dag insjuknar någon nära dig i ms,
(multipel skleros). Stöd livsviktig forskning
med 50 kr, sms:a MS till 72930
(ev. trafiktaxa tillkommer)
Motverka
demens med
hjärngympa
Holten Castenskiold
håller sin hjärna i form
för att motverka demens
och negativa effekter av
åldrandet.
– När jag gick i pension trodde
jag att det bara skulle gå utför.
Men jag hittade en kurs i
konsten att sköta sin hjärna, att
hjärngympa för att förbli vital.
En helt ny värld har öppnat sig.
Holten Castenskiold missar
inget tillfälle till aktivitet och
minnesträning.
– Grunden är att ha bra människor omkring sig, vänner som
stimulerar. Fysisk aktivitet är
viktigt, jag går mycket stavgång,
gör saker jag gillar, skaffar nya
intressen, fotograferar, skriver,
dokumenterar mitt liv. Då
kommer minnet in. Mental avslappning, bra kost och god
sömn är också viktigt.
Hjärngymnastik med iPad
Byta miljö, lyssna på musik är
andra aktiviteter för Holten,
som också använder roliga
appar.
– iPad är ett effektivt hjälpmedel för att träna hjärnan. Jag
lär mig till och med att spela
piano med hjälp av en app.
GÖSTA LÖFSTRÖM
GÖSTA LÖFSTRÖM
LÅT DITT
BIDRAG
STÖDJA
SVENSK MS
FORSKNING!
Plusgiro 900200-7
Bankggiro 900-2007
FOTO: SHUTTERSTOCK
8 · MARS 2012
[email protected]
Bli vår brukare
Vi rekryterar, utbildar och anställer personliga assistenter
efter dina behov. Vår verksamhet kännetecknas av närhet,
personligt bemötande och snabb service med hög kvalitet
samt tillgänglighet dygnet runt.
Juridisk Rådgivning och Skrivhjälp
Personlig assistans
Vi erbjuder våra brukare skräddarsydda lösningar anpassade efter
önskemål och behov. Vi har erfaren personal som talar flera olika
språk.
Vårt mål är att ge dig inflytande och valfrihet att bestämma över
din egen situation. Vi ger dig rätten att välja personlig assistent
och utforma assistenternas arbete. Ingen personal anställs utan ditt
godkännande.
Detta ger sig uttryck i:
Vi har gratis skrivhjälp och juridisk rådgivning för våra brukare.
Vi hjälper dig att skriva ansökningar och hålla kontakt med olika
har anlitat oss tidigare.
Vi kan hjälpa dig när du skall söka assistansersättning från
Försäkringskassan. Vi hjälper dig att tolka regler och vart du skall
vända dig om du vill överklaga ett beslut, från landsting och kommunen t ex hjälpmedel eller bostadsanpassning. Vi har en gedigen
kompetens och många års erfarenhet från detta område och kan
hjälpa dig på bästa sätt.
anhöriga som anställda
,33!SSISTANSs*OHANPÌ'ÌRDAS'ATA!s'ÚTEBORGs4ELs&AX
www.lssassistans.se
NICKLAS ROSENDAL
DANIEL HOLLAND
Novartis har patientens behov i fokus
Novartis har fokus på patientens
behov och strävar efter att skapa ett
mervärde för patienter och samarbetspartners inom sjukvården. Webb-sidor
och appar är det senaste.
– Dels har vi naturligtvis ett patientfokus när vi tar
fram nya innovativa läkemedel, dels har vi det när det
gäller att ta fram redskap och hjälpmedel för att anpassa dem till patienternas livssituation, säger Nicklas
Rosendal, kommunikationschef vid Novartis.
Företagets nya webb-platser och applikationer gör
det enklare för patienterna att få information om behandlingar och läkemedel som står till buds.
– Grundtanken är att kunniga och insatta patienter
är bättre patienter. Om man är aktiv och intresserad
och tar del i behandlingen, får man ofta bättre resultat.
Novartis går aktivt ut till läkare och vårdteam när
företaget introducerar nya mediciner och behandlingsmetoder. Men man går också steget längre och
ger patienterna möjlighet till ökad kunskap och insyn
i vården.
– Vi vill underlätta under hela ”patientresan” från
det att man får första symtom och diagnos till dess
att han eller hon står på en behandling som fungerar,
säger Nickas Rosendal.
Fokus nå sjukdomar i centrala nervsystemet
Ett av Novartis fokusområden är sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS). Företaget har en
stark bakgrund i utvecklingen av läkemedel för behandling av epilepsi, Parkinsons sjukdom, Schizofreni,
ADHD och Alzheimers sjukdom.
Det senaste decenniet har även multipel skleros
Novartis är ett av världens största läkemedelsföretag och det enda som har en ledande
position inom såväl innovativa läkemedel som generika och egenvård. Novartis bildades
när läkemedelsföretagen Ciba Geigy och Sandoz gick ihop 1996.
tillkommit som fokusområde för Novartis. MS är en
sjukdom i centrala nervsystemet, alltså hjärnan och
ryggmärgen, och drabbar främst personer mellan 20
och 40 år. Av dem som får diagnosen är 70 procent
kvinnor. Drygt 17.000 svenskar har diagnosen. Omkring 650 får den varje år.
Behandlingar bromsar och underlättar
– Det finns ingen bot mot MS men väl behandlingar
som kan bromsa sjukdomen och underlätta livet för
patienter, exempelvis läkemedel mot symtom som
depression, inkontinens och smärta samt läkemedel
som bromsar sjukdomen, säger Novartis produktchef
Daniel Holland.
– Tillgängliga läkemedel kan utvecklas och förbättras och vi hoppas på möjligheter till en bättre individanpassad, skräddarsydd behandling.
10 · MARS 2012
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
NYHETER
TIPS
FORSKNINGEN
LÄR OSS MER
OM HJÄRNAN
■ Fråga: Vad händer inom
barnhjärnforskningen?
■ Svar: Här kommer några
korta exempel.
– Har man fel på kommunikationen här kan det leda till autism,
adhd eller schizofreni.
Ny syn på barnhjärnan
STOCKHOLM
Till exempel har det visat sig att
extremt för tidigt födda barn
löper större risk att drabbas av
ASD– autism spectrum disorder.
Tidigare trodde man att uppkomsten av ASD handlade huvudsakligen om genetik, men det rör
sig alltså om någonting i omgivningen (utanför livmodern) som
påverkar hjärnan.
– Djurexperimentella studier har
visat att bättre omvårdnad ger påverkan på arvsmassan, berättar Hugo Lagercrantz,professor i pediatrik
vid Karolinska institutet och på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Miljön påverkar
Forskningen går nu från att handla om epigenitik till hur miljöfaktorer, som exempelvis näringstillförsel och stimulering av barnet,
påverkar hjärnan.
– Men det är en kombination. Det
är både 100 procent arv och 100 procent miljö.
Hugo Lagercrantz har jobbat med
extremt tidigt födda, barn som föds
mer än 15 veckor för tidigt. Han
har undersökt hur hjärnkärnorna
mellan syn, tanke och hörsel kommunicerar med varandra.
Annat nytt på forskningsfronten
är att den nyföddes hjärna har visat sig vara mer lik den vuxnes än
man tidigare trott. I den vuxna
hjärnan kan man se en hög aktivitet när personen inte tänker på något speciellt. Hjärnan har helt
enkelt mycket att göra då
vi tidigare trodde att den
vilade sig.
Detta kallas för hjärnans standardnätverk.
Samma fenomen har man
nu upptäckt i spädbarnets
hjärna av fysikern och hjärnforskaren Peter Fransson. Tidigare
har man trott att barnets hjärna
är ett oskrivet blad,men det har visat sig vara fel. Tester av standardnätverket under de första levnadsåren kan också användas för att
kartlägga jaget och upplevelsen av
oss själva.
Minskad risk för cp-skador
Ett stort problem globalt är skador
som uppkommer i samband med
FOTO: JENNY THÖRNBERG
MILJÖFAKTORER
Hugo
Lagercrantz
Professor i pediatrik
vid Karolinska
institutet och
överläkare på
Astrid Lindgrens
barnsjukhus.
3
VIKTIG
KUNSKAP
syrebrist vid förlossning. Med
en ny metod kyler man ner
hjärnan ner till 32 grader och på
sätt minskas risken för cp-skador.
Nerkylningen sker med hjälp av
en vattenmadrass eller med en ny
teknik med saltblandning. Fördelen med saltblandningen är att
man inte behöver tillgång till el
eller vatten, vilket skulle fungera
även i utvecklingsländer. Forskning som visar att metoden
fungerar presenterades i
en avhandling av Linus
Olson nyligen.
– Tekniken tar tid att
marknadsföra,men det
finns redan intresse från
Storbritannien Indien och Vietnam
berättar Hugo Lagercrantz.
Samhällsplanering blir bättre
Hjärnan utvecklas under hela
barndomen. Små barn är mycket
duktigare på att lära sig exempelvis flera språk, men har svårare
att fatta beslut och välja. Först
i 25-årsåldern är framhjärnan
helt mogen. Det är där hjärnans
exekutiva centrum är beläget, som
bland annat bromsar ungdomens
våghalsiga och dumdristiga
impulser.
– Denna kunskap om hjärnan är
viktig för att utveckla och planera
för till exempel förskola och skola,
avslutar Hugo Lagercrantz.
FAKTA
Hjärnan
■ Hjärnan väger 1 500 gram
■ Två procent av kroppsvikten,
använder 20 procent av blodförsörjningen, 1 liter/minut
Hjärnans behov per dygn
■ 144 gram socker
■ 72 liter syre
■ Utan blodcirkulation (hjärtstopp) slutar cellerna fungera
efter två minuter och dör efter
fem minuter
KÄLLA: KAROLINSKA INSTITUTET
LOTTA ERIKSSON
[email protected]
STROKE OCH HJÄRNSKADEREHABILITERING
Personlig assistans
BESTÄLL VÅRT
PROGRAM FÖR
2012
– med kunskap, känsla,
närhet och tillgänglighet
Vi finns nära dig med många
lokalkontor runt om i landet:
Borlänge, Enköping, Göteborg,
Hallstahammar, Linköping,
Norrköping, Oskarshamn,
Solna, Södermalm, Uppsala,
Växjö och Åkersberga.
Läs mer om oss på:
www.oliviapersonligassistans.se
MURCIA  SPANIEN
1\¿NHQSn$XWLVP"
$VSHUJHUVV\QGURP"
Titta in på www.autism.se
9LMREEDUI|UElWWUHYLOONRU
I|UEDUQXQJDRFKYX[QD
PHGDXWLVP$VSHUJHUV
V\QGURPRFKDQGUD
DXWLVPOLNQDQGH
WLOOVWnQG
En högkvalitativ rehabiliteringsresa på
det förstklassiska spahotellet Thalasia i
Murcia, Spanien. Vi erbjuder individuella
behandlingar med svenska sjukgymnaster,
logopeder och neuropsykologer, i kombination med medicinska spabehandlingar,
intressanta föreläsningar och utflykter.
Du kan eventuellt få ersättning från Försäkringskassan
– Ring oss och vi berättar mer
08 – 663 33 49 s www.enrichedlife.se
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
■ Fråga: Hur kan man mildra
effekterna av ett strokeanfall?
■ Svar: Genom att blodproppen plockas ut eller löses
upp.
HJÄRNSKADOR
STOCKHOLM
Under de tre senaste decennierna
har intresset för forskning kring
skador i hjärnan ökat.Nya behandlingsmetoder har tagits fram och
rönt framgång.
Blodpropp står för 85 procent
av skadorna vid stroke och hjärnblödning för 15 procent.Hjärnblödning innebär att ett blodkärl har
spruckit.
– Trombolys har varit en vanlig
metod sedan 90-talet,berättar Nils
Wahlgren, professor och överläkare vid Karolinska sjukhuset i
Stockholm. Det går ut på att dropp
används för att lösa upp blodproppen. Men denna metod är mest effektiv på de mindre blodpropparna. De största propparna är över 8
mm i längd och här räcker det oftast inte med att lösa upp dem. Det
måste gå fort att få bort dem innan
hjärnskador sker.
Korkskruvsmetoden
PÅVERKAS AV ARV OCH MILJÖ
Hugo Lagercrantz har jobbat
med extremt tidigt födda, barn
som föds mer än 15 veckor för
tidigt. Han har undersökt hur
hjärnkärnorna mellan syn, tanke
och hörsel kommunicerar med
varandra.
FOTO: THINKSTOCK
-Sedan några år finns metoder att
avlägsna blodpropparna.Trombektomi är en teknik som utvecklats
snabbt sedan 2005 och har möjliggjorts av en utvecklad röntgendiagnostik.
Det första genomslaget skapade
en fransman med en ”korkskruv”
som kallas ”MERCI”. Metoden
rönte internationell framgång
genom att den skruvar in instrumentet och drar ut blodproppen
som en vinkork.
– Metoden har under åren utvecklats. I dag förs en slang genom
ljumsken till kroppspulsådern och
vidare till halspulsådern för att
sedan fortsätta till hjärnans kärl
där blodproppen letas upp och
plockas ut.
Det krävs specialtutbildning
med neurologi, neurokirurgi
eller neuroradiologi i botten och
tre års påbyggnad för att lära sig
tekniken.
– Ett sjukhus i varje region ska
kunna klara detta och rädda de
allvarliga fallen som riskerar att
ge handikapp. Att snabbt komma
under vård är det absolut viktigaste, säger Nils Wahlgren.
Världens största databas
– Nu öppnar vi en databas för
behandlingar och erfarenheter
inom Trombektomi med möjlighet att följa patienternas framsteg. Vi ligger långt framme på
Karolinska, har service dygnet
runt och är i dag bland de ledande
i Europa. Flera andra svenska
centra är också långt framme och
under uppbyggnad. I dag sker
samarbetet främst i Europa.
-Den strokekampanj som pågår
är ett sätt att nå ut till allmänheten. Drabbade måste snabbt
under behandling för att undvika
livslånga handikapp. Att få med
alla i vården från ambulansen och
vidare i vårdkedjan är nödvändigt.
Behandling gör skillnad
-Det är inte bara äldre som
drabbas, säger Nils Wahlgren.
Unga mellan 35 och 40 år finns
bland patienterna. Skillnaden
att komma snabbt under vård
handlar om att tillfriskna helt
eller bli svårt handikappad.
Är du drabbad eller
anhörig/närstående.
Mer information
Tel: 08-549 019 00
www.strokesthlmlan.se
T
Strokefonden kontrolleras av
STROKE-Riksförbundet
På väg mot ett
globalt nätverk
Organisationen SWEPAR startades för två år sedan med stöd
av Vetenskapsrådet och strävar
mot att stimulera samarbete
inom forskning om Parkinsons
sjukdom i Sverige. Alla universitetskliniker för neurologi är
med, liksom många aktörer inom preklinisk forskning. Man
bedriver både akademiska och
kommersiella projekt, de förra
bekostas av de senare.
– Just nu har vi fem studier
som är på väg att rulla i gång,
berättar professor Per Odin.
Förebilder är amerikanska
Parkinson Study Group, liksom
den tyska motsvarigheten Kompetenznetz-Parkinson/German
Parkinson Study Group som
Per Odin har varit med att bygga upp. Tillsammans med dessa
två och en kinesisk organisation
är SWEPAR på väg in i ett globalt
nätverk för Parkinsonforskning.
– Studier i dag kräver ett stort
underlag och tillsammans kan
vi göra så mycket mer, avslutar
Per Odin.
[email protected]
ƌĂůŝǀŵĞĚ
WĂƌŬŝŶƐŽŶ
Vet du att...
Var 17:e minut får någon
i Sverige stroke.
Strokefonden Pg 90 05 30-7
Tel: 0200 88 31 31
www.strokefonden.se
PARKINSONFORSKNINGEN:
[email protected]
STROKE-Föreningen
i Stockholms Län
Stöd Strokeforskningen!
Per Odin
Professor
LOTTA ERIKSSON
MARIE LOUISE AARÖE
Var 17:e minut får någon
STROKE
PARKINSONS SJUKDOM
FOTO: PRIVAT
Nya behandlingsmetoder av stroke
MARS 2012 · 11
Stöd STROKE-Fonden
Plusgiro 90 05 30-7
WĂƌŬŝŶƐŽŶćƌĞŶŶĞƵƌŽůŽŐŝƐŬƐũƵŬͲ
ĚŽŵƐŽŵƉĊǀĞƌŬĂƌďůĂŵŽƚŽƌŝŬ
ŽĐŚŬŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͘^LJŵƉƚŽŵĞŶćƌ
ŽůŝŬĂĨƂƌǀĂƌŽĐŚĞŶ͕ŵĞŶŶĞĚƐĂƩ
ƌƂƌůŝŐŚĞƚ͕ƐƚĞůŚĞƚŽĐŚƐŬĂŬŶŝŶŐĂƌ
ćƌŚƵǀƵĚƐLJŵƚŽŵ͘
ŶďƌĂŶĞƵƌŽůŽŐ͕ĞŐĞŶŬƵŶƐŬĂƉ
ŽŵƐũƵŬĚŽŵĞŶ͕ƌĞŐĞůďƵŶĚĞŶ
ŵĞĚŝĐŝŶĞƌŝŶŐ͕ĂůůƐŝĚŝŐĚĂŐůŝŐŵŽƟŽŶ͕
ŵĞĚůĞŵƐŬĂƉŝĞŶƉĂƟĞŶƞƂƌĞŶͲ
ŝŶŐƂŬĂƌƐĂŵŵĂŶƚĂŐĞƚŵƂũůŝŐŚĞͲ
ƚĞŶƟůůĞƩďƌĂůŝǀŵĞĚWĂƌŬŝŶƐŽŶ͘
sćůŬŽŵŵĞŶƐŽŵŵĞĚůĞŵ
ŝWĂƌŬŝŶƐŽŶ&ƂƌďƵŶĚĞƚ͘
'E'sd/>>WZ</E^KEͲ
&KEE͊
^ƚƂĚůŽǀĂŶĚĞĨŽƌƐŬĂƌĞŝ^ǀĞƌŝŐĞ
ŽĐŚĨƂƌƐćŬƌĂĚŝŐŽŵĂƩŶLJĂŽĐŚ
ǀŝŬƟŐĂĨŽƌƐŬĂƌƌƂŶƐŶĂďďĂƌĞŬŽŵͲ
ŵĞƌƟůůŶLJƩĂĨƂƌĂůůĂƉĂƌŬŝŶƐŽŶͲ
ĚƌĂďďĂĚĞ͘
WůƵƐŐŝƌŽϵϬϬϳϵϰͲϵ
ĂŶŬŐŝƌŽϵϬϬͲϳϵϰϵ
12 · MARS 2012
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
INSPIRATION
TIPS
4
NY MEDICIN
GER NYA HOPP
FOTO: SHUTTERSTOCK
BLODTRYCK
Viktigt ha koll
på blodtrycket
ALZHEIMERS SJUKDOM
Alzheimers sjukdom är den
vanligaste formen av demenssjukdom och den debuterar
ibland tidigt, före 65 års
ålder, trots att majoriteten av
patienterna är äldre.
FOTO: THINKSTOCK
Nytt läkemedel tros
förhindra Alzheimers
■ Fråga: Finns det något
botemedel mot demenssjukdomar?
■ Svar: Dagens mediciner
lindrar symptomen men en ny
medicin, som vi tror kommer
att angripa grundorsaken till
Alzheimers sjukdom, kan vara
ute på marknaden om 3–4 år.
”Läkemedlet
riktas mot
förstadierna till
sjukdomen.”
Positiv effekt
Lars Lannfelt
Professor i geriatrik, överläkare Akademiska
sjukhuset i Uppsala
ALZHEIMERS SJUKDOM
– Efter upptäckten av två ärftliga
mutationer som leder till
Alzheimers sjukdom, har vi tagit
fram ett läkemedel som angriper
orsaken till sjukdomen och som
nu prövas på patienter i en fas
1-studie, berättar professor Lars
Lannfelt i Uppsala, som leder en
forskargrupp kring Alzheimers
sjukdom.
– Vi ser hoppfullt på resultaten.
Om allt löper som det ska, räknar
vi med att kunna ha ett läkemedel
ute på marknaden 2015 eller 2016.
Ett passivt vaccin
Lars Lannfelt är professor i
geriatrik vid Uppsala universitet
och överläkare vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Hans
forskning bygger på upptäckten
av två mutationer, den ”svenska”
1992 och den ”arktiska” 2001.
Mutationerna medför en felaktig
nedbrytning av proteinet APP,
vilket gör att det bildas plack i
hjärnan som förstör hjärnceller.
– Hypotesen är att Alzheimers
venöst, men som på sikt kan komma att ges liksom insulinsprutor i huden. Läkemedlet beskrivs
som ett passivt vaccin, man ger
antikroppar i stället för att, som
ett aktivt vaccin, medverkar till
bildandet av antikroppar.
sjukdom orsakas av protofibriller,
små trådliknande strukturer som
är förstadier till placken och som är
mycket giftiga och som försämrar
nervcellernas funktion och som
leder till att cellerna dör. Vi har
funnit samband mellan mängden
förstadier till plack och hur sjuk
patienten är. Det nya läkemedlet
är en antikropp riktad mot
protofibrillerna.Den blockerar den
process där protofibriller bildas.
Det handlar om ett biologiskt läkemedel som ges intra-
FAKTA
■ Drygt 150 000 personer i
Sverige har en demenssjukdom.
Den vanligaste är Alzheimers
sjukdom.
■ Dagens läkemedel mot
Alzheimers är inte riktade mot
sjukdomens orsak utan syftar till
att lindra symptomen.
■ I Uppsala har forskare tagit
fram ett nytt läkemedel, som i
form av antikroppar angriper
protofibriller, giftiga förstadier till
den plack i hjärnan som anses
vara grundorsaken till sjukdomen.
■ Vid Uppsala universitet
bedrivs vid Institutionen för
folkhälso- och vårdvetenskap
forskning inom bland annat
området demens i samarbete med
det svenska bolag som startats för
att utveckla den nya medicinen.
■ Det svenska läkemedlet
prövas just nu i en fas l-studie
om dess säkerhet och hur det
bryts ner i kroppen. En fas IIstudie, om läkemedlets effekt
och dosering, planeras kunna
starta i år. Efter en fas III-studie
beräknas det nya läkemedlet
kunna vara ute på marknaden
2015 eller 2016.
KÄLLA: HJÄRNFONDEN
–Studier
som
gjorts
på
Alzheimermöss har visat väldigt
positiv effekt, säger Lars Lannfelt.
Alzheimers sjukdom är den
vanligaste formen av demenssjukdom och den debuterar
ibland tidigt, före 65 års ålder, trots
att majoriteten av patienterna är
äldre.
– Läkemedlet riktas mot förstadierna till sjukdomen. Det är
där vi tror att man ska sätta in
stöten, säger Lars Lannfelt, om sin
banbrytande forskning.
Förbereds också för USA
Arbetet med den nya medicinen,
som är en helsvensk innovation,
sker i ett bolag i nära kontakt
med den akademiska miljön.
Fas 1-studien genomförs med 80
Alzheimerpatienter i USA och de
kommande två studierna med
betydligt fler patienter kommer
att ske i samverkan mellan Sverige
och USA. Allt för att det framtida
läkemedlet ska kunna godkännas
även i USA.
Bristen på följsamhet i
behandlingen av högt
blodtryck är ett stort
hälsoproblem.
– Vi har en viktig uppgift
att se till att blodtryckspatienter verkligen tar
sina mediciner.
Det säger Karin Kjellgren,
professor i omvårdnad vid Hälsouniversitetet Linköpings universitet och Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.
Många blodtryckspatienter
upplever kortsiktiga biverkningar av sina mediciner som
trötthet, yrsel och hosta och
inte den långsiktiga vinsten,
chansen att slippa drabbas av
stroke.
1,8 miljoner svenskar lider
av högt blodtryck. 1,4 miljoner
behöver läkemedel. Men bara
hälften tar läkemedel enligt
ordinationen. Årligen drabbas
30 000 av stroke. Högt blodtryck
är en av de viktigaste riskfaktorerna.
– Det gäller att vara motiverad
för att ta läkemedel regelbundet under lång tid, säger Karin
Kjellgren, som upptäckt att så
många som 60 procent av blodtryckspatienterna inte ens vet
sitt eget målblodtryck. Det ska
generellt sagt vara under 140/90
mm-hg eller för diabetespatienter under 130/80 mm-hg.
– Följsamheten gäller också en
bra livsstil, att undvika rökning,
röra sig mer, äta rätt och minska
mängden alkohol.
Ha koll med app
Karin Kjellgren talar om olika
metoder att göra patienterna
medvetna och ansvarstagande.
Bland annat om en nyligen
startad studie där patienten
själv, i sin egen mobil, registerar
symptom,fysisk aktivitet,stress
och läkemedelsintag i en mobilapp. samt mäter sitt blodtryck.
Detta ger möjlighet att se samband mellan blodtryck och livsstil och motiverar till bättre följsamhet.
– Får man en klar uppfattning
om vad man mår bra av kanske
man lättare kan åstadkomma en
livsstilsförändring.
GÖSTA LÖFSTRÖM
GÖSTA LÖFSTRÖM
[email protected]
[email protected]
Cereb har kunskap och
lång erfarenhet av ADHD
Neurologisk rehabilitering i ett härligt
klimat och i en underbar miljö
Företaget erbjuder utredning, diagnostik och behandling på vetenskaplig grund
och vänder sig till privatpersoner, landsting, organisationer och företag.
På den spanska sydkusten, strax utanför Marbella, där ligger en
svenskägd pärla. CFS Marbella är en högklassig rehabanläggning
medsvensk personal och som har bedrivit rehabilitering sedan
slutet av 60-talet.
Vårt neuroprogram har till syfte att främja funktioner som ledrörlighet,
smidighet, koordination, kondition, balans och styrka.
Programmet består av funktionsförbättrande träning, individuell
behandlingoch olika kunskapspass. Individuell rehabiliteringsplan med
målformulering görs upp av teamet i samråd med deltagaren.
En förutsättning för att det
skall gå bra i livet är att barnen
inte misslyckas i skolan. Risken
för utslagning i högstadiet är
hög för barn med ADHD.
Hannah R Jakobsson
– Kunskap och fakta kring
ADHD är en förutsättning för
att barn tidigt ska få rätt diagnos och behandling i tid. Det
säger Hannah R Jakobsson, utbildnings- och handledningsansvarig vid Cereb AB, som
driver en privat mottagning för
neuropsykiatriska och psykiatriska tillstånd.
Teamet består av sjukgymnast, arbetsterapeut, friskvårdsledare,
beteeendevetare, sjuksköterska och läkarkonsult, som samtliga
är svensktalande.
-Därför måste förskole- och
skolpersonal ha kunskap om
ADHD och den särskilda pedagogik som kan underlätta
undervisningen för dessa barn,
Målgruppen är vuxna personer med neurologiska sjukdomar,
med lätta till måttliga aktivitetsbegränsningar i vardagslivet och arbete,
t ex MS, Stroke eller Parkinson.
Möjlighet finns till egen träning med tillgång till inom- och utomhuspooler,
gym och gymnastiksal. Det finns också möjlighet till
polikliniska behandlingar.
Cereb erbjuder också utbildning och handledning kring
ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser.
Cereb finns idag i Stockholm,
Göteborg, Växjö och snart också
i Västerbotten.
Man kan delta i 4-veckorsgrupp på fasta datum, eller boka vårt
individuella program där man väljer den period man själv vill, från en
vecka och uppåt.
Vi har avtal med flera landsting, t ex Stockholm och Västra Götaland.
Gå in på vår hemsida www.cfsmarbella.com och läs mer.
För mer information ring eller maila
+34 952 770 583 eller 08-510 620 20
[email protected]
www.cfsmarbella.com
www.cereb.se
* Rapport Health Solutions 2011-12-19, data från Läkemedelsregistret.
Merck AB, Box 3033, 169 03 Solna, Tel 08-562 445 00
NORDSTRÖM ASSISTANS har sedan 1998 bedrivit
personlig assistans med fokus på kunden och deras
situation. Utifrån de möjligheter LSS ger erbjuder
vi en rättvis personlig assistans. Med transparenta
och ordnade rutiner samt tydlig och faktabaserad
kommunikation bygger vi långsiktiga relationer med
våra kunder. Självklart har vi av socialstyrelsen utfärdat
tillstånd att bedriva personlig assistans.
Du som kund ska kunna påverka hur din ersättning
används och spara ej nyttjade medel så länge du är
kund hos oss. Du ska även kunna bestämma vem som
ska arbeta hos dig, erbjudas möjlighet till personlig
träning, få tillgång till juridisk hjälp och tillgång till en
partner som tar ansvar. Oavsett var du bor i landet.
DET TYCKER VI ÄR RÄTTVIST.
ETT
RÄTTVIST
LIV.
Läs mer om oss, våra värderingar och vår
verksamhet på nordstromassistans.se
eller ring kostnadsfritt på 020-80 90 90.
Vi har kontor i Malmö, Stockholm och Gällivare.
FORMSMEDJAN.SE
Följsamheten till kroniska läkemedelsbehandlingar brister ofta, oavsett läkemedel eller sjukdomstyp. Merck Serono
som tillverkar ett läkemedel mot multipel skleros, MS, insåg att detta även gällde de patienter som behandlades med
företagets medicin.
Därför har vi lanserat flera åtgärder i
en strävan att underlätta behandlingen
för patienterna och höja följsamheten.
Dels tillhandahålls en elektronisk injektor och dels erbjuds ett omfattande patientstödsprogram för de som använder
företagets medicin.
Den elektroniska injektorn är speciell
eftersom patienten via en kalenderfunktion kan se exakt när injektionerna
tagits. Det ger ökad möjlighet till egen Den elektroniska injektorn hjälper
kontroll av den faktiska följsamheten på patienterna att kontrollera sin
följsamhet till MS-behandlingen.
ett tillförlitligt sätt.
– Det känns bra att kunna bidra med verktyg som höjer kvaliteten och
möjligheten till utvärdering så som den innovativa injektorn. Att vi dessutom kunnat visa att de som deltar i patientstödsprogrammet faktiskt är mer
följsamma än de som inte deltar i stödprogrammet är också mycket glädjande,
säger Fredrik Tedborn, affärsområdeschef på Merck Serono.
SE.MS.0143.1202
Förbättrad följsamhet
med stödprogram*
14 · MARS 2012
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
TIPS
NYHETER
5
Anna gör det bästa
möjliga av sin sjukdom
FOKUSERA PÅ
POSITIVA SAKER
■ Fråga: Kan man leva ett bra
liv trots att man har epilepsi
med många anfall varje dag?
■ Svar: Anna Eksell som har
epilepsi sedan många år, fokuserar på positiva saker och finner mening och glädje genom
att hjälpa andra.
Anna Eksell är 32 år och bor i nyköpt hus i Töreboda med sin man
och en dotter på åtta år. Sedan nio
år har hon inget arbete, men hon
arbetar ideellt för Svenska Epilepsiförbundet.
– Jag hade upprepade feberkramper redan innan tre års ålder.
Sjukdomen bröt ut ordentligt efter mina föräldrars skilsmässa när
jag var sex år och gick i första klass.
Det var en jobbig upplevelse.
Anna beskriver sig som en
mycket aktiv person, som alltid velat visa att hon kan göra vad som
helst. Hon åkte snowboard, läste
vid universitetet i Örebro och hade
avsikten att läsa in en tvåårig undersköterskeutbildning på en termin!
Kan falla handlöst
– Jag var aktiv och mycket ambitiös och jag levde nog ett överdrivet hårt liv efter tonåren. För åtta
nio år sedan blev jag mycket sämre, säger Anna, som har diagnosen
myoklon epilepsi, som bland annat medför plötslig förlust av förmågan att stå, man riskerar att
falla handlöst.
– Jag kan ha 10 till 15 frånvaroattacker varje dag. Alla anfall är
inte så allvarliga, men en till två
gånger i månaden har jag större
anfall.
– Jag ramlar ibland, försvinner
”Jag kan ha 10
till 15 frånvaroattacker varje
dag.”
Hamnar mellan stolarna
Anna Eksell
Har diagnosen myoklon epilepsi
litet grand, allt från några sekunder till en timma. Det är jobbigt
för det hackar upp dagen. Jag försöker ha koll på dagen, skriva upp
vad som ska göras och vad som blivit gjort.
Anna Eksell har haft alla möjliga
lösningar för att klara sig och stort
stöd från sin familj. Bland annat
hjälp av hemtjänst, som hon påpekar inte bara ges till äldre människor.
Vänder allt till något positivt
– Jag har försökt vända sjukdomen
till något positivt. Bland annat genom att hjälpa andra.Jag åker runt
och föreläser om epilepsi och om
FAKTA
■ Epilepsi orsakas av en
permanent eller tillfällig skada
i hjärnan.
■ Allt som kan skada hjärnan
kan ge risk för epileptiska anfall.
■ Minst 60 000 svenskar har
epilepsi.
■ Vid stora anfall (toniskt-kloniska anfall, grand mal), blir personen medvetslös, faller omkull
och får kramper. Det varar i tre
till fem minuter. Andningen försvåras, ansiktet kan bli blått.
■ Frånvaroattacker (absencer,
petit mal) är vanligast hos barn
och innebär några sekunders
frånvaro.
■ Astatiskt-myoklona anfall
Här finns mycket hjälp
för människor med afasi
Afasiförbundet i Sverige har cirka 70 föreningar runt om i
landet. Där träffar man personer med egna erfarenheter av
afasi, logopeder och andra kunniga personer.
I många afasiföreningar finns Mötesplats Afasi/Prova på-rum,
där man kan träna sin kommunikation i datormiljö och med
stöd av handledare.
Afasiförbundet arrangerar, tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan, studiecirklar, bl. a. med språklig stimulans,
tidnings- och litteraturcirklar med högläsning, musik- och bildcirklar samt läs- och res-cirklar.
Genom att bli medlem i en afasiförening stödjer du det viktiga
arbetet för att förbättra livet för dem som får afasi och deras
närstående. Medlemskapet ger också gemenskap med andra
i likande situation. Det ger glädje och trygghet.
www.afasi.se
mig själv. I familjen och med mina
vänner skojar vi friskt som ett sätt
att stå ut och för att överleva.
– Bland fördelarna är att jag utan min sjukdom inte hade träffat
så många underbara människor,
kanske inte haft så bra relation till
min familj. Jag har blivit tacksam
och ödmjuk. Jag får vara med om
så mycket,komma ut och resa med
min assistent och uppleva saker.
innebär plötslig förlust av förmågan att stå.
■ Vid komplexa partiella anfall (psykomotoriska) är medvetandet grumlat kombinerat med
psykiska upplevelser eller motoriska fenomen. Man svarar inte
på tilltal.
■ En person som får ett anfall
bör föras till sjukhus. Flertalet
anfall är självbegränsande. Som
vittne bör man avvakta och inte
stoppa något i munnen.
■ Ett epileptiskt anfall kan
utlösas av feber, sömnbrist,
psykisk eller fysisk stress eller
alkoholförtäring.
KÄLLA: SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET
Anna Eksell beskriver epilepsi som
en sjukdom som hamnar mellan stolarna, eftersom det inte är
någon ”synlig funktionsnedsättning”.
– Jag har precis lyckats få färdtjänst, men jag måste betala för
assistenten själv och en av mina
bekanta kör.
– Jag är en positiv person, men
visst har jag mina bittra stunder
och begränsningar. Jag kunde till
exempel inte låta min dotter gå
och spela fiol, eftersom jag då skulle behöva gå med henne tillbaka
till skolan en dag i veckan. Det har
vi löst genom att hon fått en synt,
berättar hon.
Anna Eksell tar läkemedel mot
epilepsi morgon och kväll, men
hon vet inte hur hon skulle vara
utan medicinen.
Hon är medveten om att sjukdomen sannolikt är livslång. Hon beskriver sig nu som utförsäkrad och
skulle gärna vilja ha någonting
mer att göra.
– Kanske få arbeta i omsorgen
fem timmar i veckan. Det vore underbart. Men man blir inte riktigt
insläppt på arbetsmarknaden.
REHABILITERING
NYSTART
Få hjälp att leva så
bra som möjligt
När man drabbas av en neurologisk sjukdom handlar det
ofta om en lång uppförsbacke
tillbaka. Här är rehabiliteringen
ett viktigt redskap för att
patienten ska orka, både fysiskt
och mentalt.
– Det gäller att få hjälp att leva
så bra som möjligt,säger Anders
Johansson, överläkare på neurologiska kliniken på Karolinska
universitetssjukhuset.
Att drabbas av en neurologisk
sjukdom leder ofta till inaktivitet och depression. Här kan
rehabiliteringen bli en nystart
för patienten.
– För man kan påverka sin
situation, fortsätter Anders
Johansson och tar idrottsmän
som exempel på några som är
vana att med träning kunna få
bättre resultat.
Det finns två varianter av
rehabilitering, dagrehabilitering och inneliggande rehabilitering då man bor på ett
rehabiliteringshem i några
veckor. Dagrehabilitering upplevs ofta som praktisk, eftersom
patienten sover hemma, men
fördelar med den inneliggande
rehabiliteringen är fler, enligt
Anders Johansson.
– Man träffar andra som är
i liknande situation, det finns
olika specialister på plats och
det blir längre period med
kontakt och lättare att bedöma
patienten.
Det gäller att träna på rätt
saker och hitta en balans mellan
att träna upp olika förmågor och
att lära sig hushålla med krafter.
LOTTA ERIKSSON
GÖSTA LÖFSTRÖM
[email protected]
[email protected]
Välkommen
till Humlegården
i Sigtuna!
Neurologisk
rehabilitering till
ett aktivt liv.
Humlegården har i snart
50 år bedrivit neurologisk rehabilitering och
drivs i nära samarbete
med NHR.
www.humlegarden.a.se
Stiftelsen Humlegården
Box 36, 193 21 Sigtuna
Tel: 08-505 553 00
[email protected]
Vi arbetar med att stimulera
och stödja utvecklingen av
Vi ser möjligheter
där andra ser svårigheter
Träningen på Move & Walk vänder sig till
dig som drabbats av bl.a. Stroke, MS eller
Parkinson. Genom konduktiv pedagogik
Move &
hjälper vi dig att komma tillbaka, eller hitta
Walk As
sista
Personlig
lösningar för att du ska kunna förbli så
assistans m ns
ed
konduktiv
självständig som möjligt. Hos oss tränar
pedagogik
i
va
du allt från finmotorik, grovmotorik och
rdagen –
det bästa
kommunikation till kognitiva och sociala
av två värl
dar!
färdigheter. Det är en intensiv och indiVälkomme
vidinriktad träning.
n
Tveka inte att höra av dig till oss
för information!
Ring 031-55 84 20, 08-624 99 91
eller mejla [email protected]
att kontakt
a oss.
[email protected]
movewalk
.se
www.movewalk.se
framtidens anhörigstöd
Anhörigvårdares hälsa
Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg
Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd
!!!""
)FMIFUTTZOQlSFIBC
IKjMQUF1FUFS
I början av sin vistelse på Alfta Rehab i
Hälsingland kunde Peter Högfeldt gå
75 meter under fem minuter, stödd på
sin rollator. Fem veckor senare kunde
han gå hela 150 meter på samma tid
med hjälp av kryckor. Nu har Peter
som målsättning att klara av att gå
utan stöd.
n*AGHARFÌTTENSÌDANOTROLIGSKJUTSIMINREHABILITERINGPÌ!LFTA
2EHAB$ÊRHARDEOCKSÌENHELHETSSYNOCHSERTILLHELAMÊNNISKANINTEBARAKROPPEN
)ÚVERTREÌRHAR0ETERVARITSJUK(ANHARENRYGGSKADA SPINAL STINOS SOM HAN HAR OPERERAT TVÌ
GÌNGEROCHVARITOFÚRMÚGENATTGÌ-ARKKU0AANALAHTIÊRLEGITIMERADSJUKGYMNASTNAPRAPATOCH
DOKTORANDSOMHÌLLERPÌMEDENDOKTORSAVHANDLINGINOMSTROKEOCHHEMREHABVID3AHLGRENSKA
AKADEMINOCHHANVITTNAROM0ETERSFRAMSTEG
n(AN HAR KOMMIT LÌNGT $ET ÊR OERHÚRT VIKTIGT
ATT VÌRA GÊSTER FÌR VERKTYG SÌ DE KAN FORTSÊTTA
TRÊNA HEMMA 6I JOBBAR HELST NÊRA DET NÊTVERK
GÊSTENHARHEMMASÌDETBLIRLÊTTAREATTFORTSÊTTA
TRÊNINGEN!TTMÊTAVADBESÚKARNAKLARARAVÊRENDELAVMETODIKEN$ÌSERBÌDEVIOCHDEATTDEKANVILKETSTÊRKERBÌDE
KROPPOCHSJÊL
4ELsINFO ALFTAREHABSE
WWWALFTAREHABSE
16 · MARS 2012
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
NYHETER
TIPS
6
AFASI
Afasi kräver
livslång
träning
HÅLL DIG FRISK
MED FISK
Varje år drabbas cirka
12 000 personer i Sverige
av afasi. 35 procent är i
yrkesverksam ålder.
Karin Zätterman från
Taberg i Jönköpings län
är en av dem.
Hon drabbades av afasi efter en
stroke 2004. Allt hon kunde säga
var fem ord: ja, nej, svårt, vet inte. Karin som alltid haft lätt att
tala och skriva har sedan dess arbetat med sitt språk. Genom tålamodsprövande arbete har hon
återvunnit en hel del av sin verbala förmåga.
– Att drabbas av afasi är så
frustrerande och kaotiskt. Det
är en enorm förlust att inte kunna tala. Det kändes som om jag
hade förlorat min identitet. Jag
fanns inte längre, säger Karin
Zätterman.
PÅLITLIG SUSHI ÄR BRA
Uppfattningen att gravida
kvinnor ska vara försiktiga
med sushi behöver nyanseras. Gravida kvinnor ska
undvika maginfektioner
och därför ska maten vara
fräsch och vällagad.
”Kopplar inte alltid”
– Det kan vara ett enkelt ord som
jag ska säga. Då måste jag först
bearbeta ordet. Det kopplar inte alltid. Telefonsamtal kan fortfarande vara svårt. Karin har
ibland mött oförståelse hos personer som har ringt upp henne
och hon har blivit dåligt bemött.
För att ytterligare förbättra
sin kommunikationsförmåga
kan man delta i studiecirklar
med bland annat tidnings- och
litteraturcirklar med högläsning, musik- och bildcirklar och
läs- och rescirklar.
FOTO: THINKSTOCK
SHOWCASE
Redan under en graviditet är det
viktigt att äta bra mat. Mamman
och barnet behöver till exempel
mer vitaminer och mineraler, men
inte så mycket mer kalorier. Fisk
och skaldjur två till tre gånger i
veckan är ett gott råd.
Välj fisk från rena vatten, helst
från havet eller fisk som fötts upp
i odling. Den feta fisken är särskilt
nyttig och väljer du odlad lax från
Norge kan du vara säker på högsta kvalitet. Men se till att variera
fiskmåltiderna. Sill, torsk, kolja eller lutfisk är andra bra val, liksom
nyttiga och lättlagade skaldjur
som musslor, räkor, hummer och
krabba. De är bra källor till Omega3-fetter,vitaminer och spårämnen.
Pålitlig sushi är bra
Uppfattningen att gravida kvinnor ska vara försiktiga med sushi
behöver nyanseras. Gravida kvinnor ska undvika maginfektioner
och därför ska maten vara fräsch
och vällagad.
Nygjord sushi från en pålitlig
sushileverantör är utmärkt mat,
inte minst eftersom en del av
Omega-3-fettsyrorna kan förstöras om fisken tillagas på för hög
värme. Livsmedelsverkets senaste råd till gravida kvinnor är också att det går bra att
äta såväl gravad och rökt fisk som
sushi, bara maten är nygjord eller
nyförpackad.
Gravida kvinnor och kvinnor
som planerar att skaffa barn ska
däremot var försiktiga med viss
insjöfisk och fet fisk från Östersjön, eftersom
den kan innehålla olika miljögifter.
Människans hjärna består till 60
procent av fett och mer än hälften
av det fettet är Omega-3-fettsyror.
Flera studier visar också på positiva effekter mellan högt intag av
fisk under graviditeten och barnets mentala utveckling.
Omega-3-fettsyrorna är viktiga
för utvecklingen av människans
hjärna och centrala nervsystem.
Under den sista tredjedelen av graviditeten utvecklas hjärnan särskilt snabbt. Då behövs extra Omega-3-fettsyror och fisken eller fiskoljan är ett måste i kosten.
Livslång träning
Karin citerar nobelpristagaren
Tomas Tranströmer, som också har afasi: ”Skäms inte för att
du är människa, var stolt! Inne i
dig öppnar sig valv bakom valv
oändligt. Du blir aldrig färdig
och det är som det skall.”
– Jag tror inte att jag blir ”färdig” med min språkträning någonsin, säger Karin Zätterman.
GÖSTA LÖFSTRÖM
[email protected]
FOTO: LENNART STRÖM
■ Fråga: Vad har fetter från
fisk och havets andra läckerheter för inverkan på människor?
■ Svar: Fett från fisk är viktigt
för både foster, för barn som
växer och för äldre. Det ger rikligt med det nyttiga fettet Omega-3 samt B- och D-vitaminer.
FOTO: KJELL OVE STORVIK
Fisk – bra kost från
fosterstadiet till äldre dar
Bra för barn och äldre
FAKTA
■ Välj fisk från rena
vatten, helst från havet eller fisk
som fötts upp i odling.
■ Sill, torsk, kolja eller lutfisk
är andra bra fiskar, liksom skaldjur som musslor, räkor, hummer
och krabba. Alla ger Omega-3fetter, vitaminer och spårämnen.
■ Var försiktig med viss insjöfisk och fet fisk från Östersjön,
eftersom den kan innehålla miljögifter.
■ Bebisar behöver D-vitaminer för att bygga upp ett snabbt
växande skelett.
■ I 60-årsåldern bör man öka
intaget av D-vitaminer som mot-
verkar benskörhet. Lax och
sill innehåller mycket D-vitamin.
■ Äldre människor behöver Bvitaminer för att motverka åderförfettning. Torsk och räkor är
utmärkta källor till B-12 vitamin.
■ Fet fisk, som lax, sill och
makrill, innehåller också det
särskilda Omega-3-fettet, DHA,
som kan minska risken för hjärtkärlsjukdom.
■ Regelbunden fiskkonsumtion minskar risken för Alzheimer. Äldre med demenssjukdomar anses få en bättre minnesfunktion genom att äta fettrik
fisk.
Barn behöver mycket näring för att
växa och utvecklas.Samtidigt behöver de mindre energi än vuxna.Därför ska man ge barn näringstät mat.
Att från början skapa goda matvanor är kanske den bästa hjälp som
föräldrar kan ge sina barn till ett
friskt liv. Fisk, med sitt höga proteininnehåll och nyttiga fetter minst
tre gånger i veckan, är en vana som
borde finnas i alla barnfamiljer.
Det finns all anledning att fortsätta äta en balanserad och varierad kost även som äldre.Man behöver mindre energi i maten, men lika mycket näring.
INGEBJÖRG MOE
Näringsfysiolog
Karin Zätterman
Drabbades av afasi efter en stroke 2004.
U-FOLD
FORUM FÖR FORSKNING
OM LÄKEMEDELS- OCH DROGBEROENDE
Uppsala universitet knyter
ihop drogforskningen
Vid Uppsala universitet
bedrivs omfattande forskning kring hjärnan med fokus
på bland annat aggression,
hyperaktivitet och kognition.
I nätverket U-FOLD kan forskarna mötas och kunskapen
spridas.
– U-FOLD är en viktig
plattform där nya vetenskapliga landvinningar
snabbt kan kommuniceras mellan forskningsområden och sedan med
FRED NYBERG
praktiker ute i samhället.
Det säger Fred Nyberg, professor i
beroendeforskning vid Uppsala universitet och koordinator för U-FOLD. Hans
forskning är inriktad på drogeffekter på
hjärnan, på kroppsegna substanser som
påverkar toleransen och abstinensbesvären från opiater och på mekanismer
som kan bidra till att återställa hjärnskador från drogmissbruk.
Inkörsport till tyngre droger
Docent Mathias Hallberg använder sig av
olika metoder för att
studera anabola steroiders effekter på hjärnan
MATHIAS HALLBERG och beteenden som ag-
gression, ångest, kognition och beroende.
– De flesta förknippar anabola steroider med kroppsbyggare, tyngdlyftare
och idrottare, men en del grupper utanför idrottsvärlden använder steroiderna
för att förutom muskeluppbyggnad också uppnå ökad aggressivitet eller ökat
självförtroende, säger Mathias Hallberg.
Steroidanvändande ger även upphov
till hjärt-kärl-komplikationer, endokrina och metabola störningar, leverskador, akne, håravfall, hudbristningar,
impotens, bröstförstoring.
Chans fånga upp riskbarn
Docent Karin Brocki
studerar betydelsen av
mentala funktioner som
möjliggör målinriktat
beteende (till exempel
minne och impulskonKARIN BROCKI
troll) vid uppmärksamhetssvårigheter
och hyperaktivitet/impulsivitet – kärnsymtomen vid ADHD.
– Dålig förmåga till självreglering och
impulskontroll under barndomen ökar
risken för till exempel drogmissbruk och
kriminalitet i tonåren och vuxenlivet.
“Anabola steroider kan
vara en inkörsport till
tyngre drogberoende.”
Bidrar till kunskap
– Våra studier har bidragit till kunskapen att bristande impulskontroll hos barn
i förskoleåldern har stor betydelse för
beteendeproblem av ADHD-typ längre
fram.
– Av särskilt intresse är att betydelsen
av olika aspekter av barns förmåga till
självreglering i förhållande till ADHDsymtom tycks variera med ålder. ADHD
bör tolkas som ett utvecklingssyndrom
och inte som ett statiskt syndrom som
förblir oförändrat.
– Kunskap om tidiga riskfaktorer för
ADHD kan bidra till att man kan ”fånga
upp” och hjälpa barn tidigt och därmed
hämma utveckling av framtida negativa
beteenden, till exempel drogmissbruk.
– Vår forskning är dock huvudsakligen fokuserad på de psykiska
biverkningarna såsom aggressivitet, impulsivitet och depressioner.
– Anabola steroider kan vara en
inkörsport till tyngre drogberoende.
Vi vill förstå vilka system och hjärnregioner det är som påverkas för att dessa
effekter ska uppkomma. Ett långvarigt
användande av många droger har visat
sig ha en negativ inverkan på just minne
och inlärning.
Möjligt att snabbt klassa nya droger
P
ANVÄNDER FISKAR. Svante Winberg
är professor inom neurovetenskap.
rofessor Svante Winberg använder fiskar för studier av
hjärnan med fokus på aggression, motivation, stress och
socialt beteende. Han är professor inom
neurovetenskap och disputerade 1993
på en avhandling kring röding och
dominanshierarkier, social interaktion
och stress.
Numera används framför allt zebrafisk och forskarna har ett helt batteri
av beteendetester när fiskarna utsätts
för olika typer av droger, narkotika och
alkohol.
Förändrar sitt beteende
– Testerna visar hur de efter påverkan av
olika medel förändrar sitt beteende. Ett
syfte är att få fram snabba metoder att
kunna bedöma och klassa nya okända
droger.
– Det går betydligt snabbare med
fiskar än med gnagare, säger Svante
Winberg.
U-FOLD arena
för samverkan
kring droger
U-FOLD är ett Uppsalabaserat forum
för forskning om drog- och läkemedelsberoende. Syftet är att utbildning,
forskning och praktik ska kunna
samverka för ett bättre samhälle. Det
är en enad kraftsamling av många
olika aktörer för att utveckla åtgärder
mot missbruk.
Universitetets tvärvetenskapliga,
narkotikarelaterade forskning är väl
etablerad. Beroendeforskarna är i
internationell framkant.
Här finns Berzelii-centrum för
neurodiagnostik, Metadonkliniken,
Centrum för polisforskning,
Nationellt centrum för kvinnofrid
och många andra aktörer.
Närheten till praktiska aktörer ute
i samhället gör att nya upptäckter
snart kan tas i bruk. Här finns Landstinget, Läkemedelsverket, Länsstyrelsen, Kommunen, Regionförbundet, Polisen, Idrottsrörelsen med
flera.
U-FOLD: Storseminarium 2012
Onsdag den 4 april, kl 9-12
Universitetshusets aula, Uppsala
Ledande specialister om dagsaktuell forskning och praktik kring
drog- och läkemedelsmissbruk och
förebyggande frågor.
Info & anmälan: www.ufold.uu.se
NÄTVERKET U-FOLD DRIVER NIO
CENTRALA SAMVERKANSOMRÅDEN:
sDrogernas effekter
s 2ÊTTSLIGAOCHPOLITISKAASPEKTER
s 3OCIALAOCHKULTURELLAASPEKTER
s (ÊLSOEKONOMI
s -ISSBRUKSMÚNSTEROCHPSYKO
sociala faktorer
s &ÚREBYGGANDEARBETEOCH
behandling
s 3KADOROCHDÚDSFALL
s -ILJÚOCHÊRFTLIGHET
s .YATEKNIKERFÚRDROGANALYS
18 · MARS 2012
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
PERSONLIG INSIKT
Daniel Erman
Ålder: 35år
Bor: Söderslätt/Trelleborg
Yrke: Grafiker
Bakgrund: Fick en ms-diagnos 2007 som gjorde
att jag fick upp ögonen för löpning och träning
Springer på: 10 km 36:59, Halvmaraton 1:22,
Maraton 3:12
MISSA INTE!
FOTO: PRIVAT
KRÖNIKA
FOTO: SHUTTERSTOCK
Fyra år har gått sedan jag fick det tuffa beskedet att jag drabbats
av ms, en obotlig sjukdom. Livet tog en annan riktning
fast inte åt det hållet jag räknat med.
HJÄRNAN
En märklig grå klump
”Jag sprang ifrån sjukdomen”
nder hösten 2007
fick jag konstiga
symptom och blev
inlagd akut för utredning. Jag hade
tappat smaken
helt och medan jag
låg inne blev jag sämre med fler
symptom. Man satte in kortison
och efter någon vecka fick jag
komma hem. Kort därefter fick jag
det tuffa beskedet att det var ms.
Det blev en jobbig tid med många
funderingar och livet såg väldigt
mörkt ut. Jag fick börja med
bromsmedicin men jag tyckte inte
det räckte, jag ville själv göra något
aktivt mot sjukdomen. Träning
fick bli mitt alternativ!
U
Det var tufft i början
Jag hade aldrig satt foten på ett
gym innan, men jag skaffade mitt
första gymkort och drog igång för
att se vad som hände. Det var tufft
i början, men samtidigt mådde jag
bättre och bättre, vilket var bra
för motivationen. Ett halvår gick
och jag mådde fortfarande bra, jag
kände mig stark och hade hittat
gnistan igen. Jag ville göra mer
och skaffade mina första löparskor
som skulle ta mig långt.
Visade var skåpet ska stå
Det här med löpning hade jag
aldrig testat, men det blev fort
kul och jag anmälde mig ganska
snart till ett lopp på 10 kilometer.
Mitt mål var att aldrig stanna
under hela loppet och det lyckdes
jag med. Det var något av det
jobbigaste jag gjort, men det gav
mig åndå mersmak och jag ville ha
mer. Jag anmälde mig därefter till
ett lite större och längre lopp, ett
maraton – New York Marathon!
”Mitt mål var att
aldrig stanna
under hela loppet
och det lyckdes
jag med.”
Jag hade 14 månader på mig att
komma i form och med min sjukdom som sparkade mig i baken blev
det rena dynamiten för träningen.
Jag fortsatte må bra och två år efter
Anna Axelsson – begravningsrådgivare hos
Kinds Begravningsbyrå i Gislaved – en av
Sveriges 400 auktoriserade begravningsbyråer
min diagnos stod jag på startlinjen
i ett av väldens största maraton.
Loppet gick fint och med mitt
namn skrivet stort på bröstet flög
jag fram av alla hejarop. Det blev
mitt livs häftigaste upplevelse och
jag visade min sjukdom var skåpet
skulle stå!
I mitt livs bästa form
Jag trodde jag skulle sluta löpträna
därefter, men jag fortsatte springa
skiten ur min sjukdom och fler
maraton har det blivit. I dag tävlar
jag i långdistans för min lokala
löparklubb och har lyckats med
många fina resultat. Min sjukdom
har hållit sig på avstånd och jag
är i mitt livs bästa form. Jag mår
bättre än före min diagnos och
ingenting känns omöjligt!
Nu har en ny resa påbörjats då
jag och min fru tagit beslut om
att adoptera ett barn. Det är en
häftig resa där man lär sig mycket,
inte minst om sig själv, då man
granskas i sömmarna. Under ett
av utredningssamtalen fick jag
frågan om vilken tid som varit den
bästa i mitt liv? Jag svarade att de
senaste fyra åren har varit de bästa.
Du bär på ett mysterium. Mellan
dina öron finns en märklig grå
klump på drygt ett kilo. Den
formar dina tankar. Den skapar
dina känslor. Den lagrar dina
minnen. Den styr allt som händer
i din kropp. Din hjärna är du.
Människans hjärna är kroppens
viktigaste organ. I den finns
löftet om större intelligens, mer
kreativitet och djupare mänsklighet,kort sagt,en bättre värld.
300
I hjärnan finns över 100
miljarder nervceller som
kan skicka signaler till
tusen andra celler med
en hastighet av cirka 300
kilometer i timmen
km/timme
Visste du att…
■ Hjärnan är människokroppens mest komplexa del
och väger 1,2-1,4 kilo
■ Hjärnan fungerar bäst om
du äter en välballanserad kost.
Annars kan du bli glömsk,
överkänslig, eller få yrsel
■ Sömnen styrs av hjärnan.
Om du sover dåligt en natt blir
du trött och hängig. Efter två
sömnlösa nätter får du svårt
att koncentrera dig. Flera
sömnlösa nätter gör att du får
hallucinationer
■ Den vänstra hjärnhalvan
står vanligtvis för analytiska
förmågor som logik, språk och
matematik
■ Den högra ansvarar för
konstärlig förmåga och synförmåga som färger, former
och mönster. Det är därför
som en skada i hjärnan kan
yttra sig på så många olika sätt
beroende på var skadan sitter.
KÄLLA: HJÄRNFONDEN
”Livsarkivet är kärleksbrevet som gör att dina
nära anhöriga slipper
sväva i ovisshet”
Att fylla i dokumentet är i första hand en omtanke
om din familj, att inte lämna dem i osäkerhet den
dag du inte längre kan ge uttryck för dina önskemål.
Livsarkivet finns hos alla auktoriserade begravningsbyråer. Hämta ditt exemplar här så får du hjälp att
fylla i det – utan kostnad eller förpliktelse.
www.begravningar.se
Hälften av alla svenskar har förhöjt kolesterolvärde. Så många
som var femte svensk över femtio år har förhöjda värden av
det onda kolesterolet LDL. Risken för åderförkalkning och
hjärt- och kärlsjukdomar ökar med den höga kolesterolhalten.
Men man kan påverka kolesterolhalten genom att äta rätt. För
detta finns det numera enkla sätt.
Sänk det onda kolesterolet
Det är känt sedan länge att växtsteroler bidrar till
– !"#$
# %& # #' ( ) *+
,./
Hitta alternativ
,
'
#
0
– 1"
2
#"#
+"3'"
– 4#
#5 # Sänkte sitt kolesterol
' 6 – 7 # #+"3#"
berättar Anette.
– ,##+"3#
Är du en livräddare?
Du kan vara ett sms från att rädda liv!
Du som bor eller arbetar i Stockholms innerstad och är utbildad i hjärtoch lungräddning kan använda dina färdigheter i ett projekt där din insats
kan vara livsavgörande. Som SMS-livräddare larmas du via din mobiltelefon
om du befinner dig nära någon som drabbats av hjärtstopp.
Varje minut är livsviktig - din insats kan vara skillnaden mellan liv och död.
”
Vilken otrolig
förmån att få möjlighet
att vara med och rädda en
annan människas liv. Om det går
att använda ny teknik för det här
ändamålet så är det
fantastiskt välkommet.
Filippa Reinfeldt,
Sjukvårdslandstingsråd (M)
Sms:a LIV till 717 47
så får du en länk direkt till din mobiltelefon som du kan använda för att registrera
dig som livräddare eller surfa in direkt på SMSlivraddare.se.
”
STENSTRÖM RED CELL
Tänk att D-vitamin, Omega 3
och selen kan vara så gott.
Finns det något godare än en väl tillagad fiskrätt till
middag? Med en god sås eller bara pepparrot och
skirat smör till, får smaklökarna en minnesvärd upplevelse. Och du kommer att minnas den. För fisk och
skaldjur innehåller bland annat marint omega 3 som
är bra för t ex hjärnans minne och som skydd mot
hjärt- kärlsjukdomar. Även en mager fisk som torsk,
ger dig ett bra tillskott av omega 3. En portion ger
dig cirka 0,5 g omega 3 vilket är det du behöver
varje dag för en god hjärt- kärlhälsa.
Väljer du fisk och skaldjur från Norge kan du
vara säker på att fisket bedrivs på ett ansvarsfullt
och hållbart sätt från stora fiskbestånd.
På norskfisk.se kan du läsa mer om vårt norska
fiske, nyttigheterna och få massor med inspiration
att laga riktigt god sjömat.
Norsk Fisk. Hållbart fiske som gör gott.
k.se
orskfis
n
å
p
tips
t och
Recep

Similar documents