Rapportnr 1/07 - Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Comments

Transcription

Rapportnr 1/07 - Hedmark og Oppland Fuglehundklubb
Rapport
Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb
Nr. 1 – 00 • 1. årgang
www.hedopp-fhk.org
Styret og utvalg
Leder:
Iver Melby, tlf. 61 18 53 14 – 414 85 314
Skumsrud, 2836 Biri
[email protected]
Leder
3
Styremedlem:
Bjørn Næss, tlf. 62 59 26 01 – 908 70 85
Lie, 2344 Ilseng
[email protected]
Redaksjons spalte
4
Kasserer:
Fra Generalforsamlingen
4
Er fuglehundnorge blitt
for byråkratisk
4
Vinnere Kallerudhallen
vinterutstillingen
6
Referat dommersamling
7
Svein-Harald Foss, 61 25 90 17 – 928 64 295
Ågårdv 19, 2611 Lillehammer
[email protected]
Nestleder: Ludvig Gråtrud, tlf. 480 94 767
Ystlund, 2665 Lesja
[email protected]
Styremedlem:Tor Suleng, tlf. 62 29 85 92 – 917 12 118
Harpefoss, 2647 Sør-Fron
[email protected]
Sommersamling Femund og Hamar 10
Fra treningssamling
Krogstad Herregård
11
Lokale hundeforskrifter
13
Resultater Sjodalsprøven
14
Sekretær:Gunn Ramsrud, tlf. 996 23 009
Ystlund, 2665 Lesja
[email protected]
Jotunheimtreffet 2007 18
Nordiske jakt og fiskedager
19
Revisorer:Rune Frankmoen
Greg Daniels
Resultater Rolf Sevendals Minneløp 20
Varamedlem:
Jens Rod Jensen, tlf. 92 60 50 81
Haugtun, 2217 Hokåsen
[email protected]
Varamedlem:Vigdis Baardseng, tlf. 61 25 64 97
Vingarvn. 32, 2608 Lillehammer
Varamedlem:
Ingvild Herberg
Valgkomité: Arne Dillerud
Iver Melby
Frits Fuglerud
Terminliste høstprøver
30
Treningsterrenget på Nordhue
39
Resultater Dovrefjellprøven
44
Materialforvalter: Stein Håkonsen, tlf. 62 53 36 30 – 907 25 553
Palerudgutua 85, 2323 Ingeberg
Forsidefoto:
Medlemsservice:Gunn Ramsrud, tlf. 996 23 009
Ystlund,2665 Lesja
ES – Hjallabakken´s Rips (Langvella´s Purre
/ Fosens C-Tosch) Ottesen, Sofie – 1 UK.
Redaksjonskomité: Hallgeir Henriksen, tlf. 62 59 63 88
Sagbakken 6,2324 Vang H
Helene Gundersen, tlf. 62 58 01 30
Lilleng,2338 Espa
Utst. utvalg:
Aktivitetsutv.:
Foto: Gunnar Klingwall.
Åse Skogsrud, tlf. 62 35 81 64
2320 Furnes
Jaktpr. utvalg:Ludvig Gråtrud,tlf. 480 94 767
Rune Frankmoen, tlf. 951 15 694
Iver Melby, tlf.958 80 014
Jens Rod Jensen, tlf. 926 05 081
Miljøutvalget:Tor Suleng, tlf. 61 29 85 92
Jens Rod Jensen, tlf. 926 05 081
Innhold:
Viltstell/Lavland:
Bjørn Ness /Tor Egil Stai
Dommerutv.:
Knut Grindstuen, tlf. 412 10 416
Heknegard, 2636 Øyer
Hedmark og Oppland
Fuglehundklubb
Opplag: 800 eks
Utgivelse: 2 ganger pr. år.
Ansvarlig redaktør:
Hallgeir Henriksen,
Sagbakken 6, 2324 Vang.
Tlf. 62 59 63 88 – 911 25 532
E-mail: [email protected]
Lay-out/trykk: www.idetrykk.no
Leder: Iver Melby
Mange oppgaver er blitt løst i året som har gått. NKK har
gjort sin inntreden i våre systemer. Disse smeltet sammen
så vi kan leve med de rutiner og oppgaver som skal løses.
Dette med medlemskort er noe av de ting dere har etterspurt, vi har ikke fått noe svar på dette enda, men håper
på en ordning. Vi har også en del kluss med adresser og
andre praktiske ting for å få dette til.
Resultat i Hed/Opp ble nesten 85.000,– i drifts resultat, samlet på bok har vi nå ca
300.000,–. Vi kan takke våre arrangører og sponsorer for at vi fikk et såpass høyt
resultat. Jeg har gitt uttrykk for at vi ønsker å ha handlingsfrihet til å kunne gi våre
medlemmer noe tilbake. Dette er vi nå i ferd med å kunne gjøre.
Lavlandsaktiviteten vår har kostet dyrt i foregående år. I manges øyne har vi hatt
denne som en «vernet» aktivitet som har kostet mye. 125.000,– i underskudd de siste
5-7 år. På årets årsmøte hadde vi dette oppe som en egen sak. Vi belyste de alternativer vi hadde for denne aktiviteten, det ble enighet om at vi skulle satse mer på
Helgøya i fremtiden. Leien i Vang er høy, i tilegg har vi sterk begrenset tilgang utenom
våre prøver. Problemer med all biltrafikk gjør det også usikkert for våre hunder.
Tanken er å få 4-5 terrenger for prøve på Helgøya. Vi har bestilt 350 fasaner som er
tenkt satt ut på Helgøya. Dette for å bygge opp den eksisterende stammen av fugl
som er der. Prøve å få ett terreng hvor vi selger treningskort. Opprettholde tilbudet
som Åse Skogsrud har med trening i organiserte former.
Dette pluss 2 prøver. Avholde også en klubbprøve på høsten, er det noen av dere
som ønsker å være med på dette så kontakt meg. Lavland vil bli en prøve form flere vil
bli med på i fremtiden.
Nordhue terrenget er en flott plass å trene hund på. Her er det satt av penger til å
reparere gjerdet, dette vil bli klart til åpningen i mai.
Båren er også ett av de tilbud som vi fortsatt har. Morten Sørensen er vår koordinator her sammen med Steinar Sørlie. Regner med at vi treffes der under sik festen, flott
med en dag i fjellet etter at siken er fortært.
Et tilbud vi skulle gjort noe med er valpe / dressurkurs, hvis noen skulle ha interesse av å holde ett slik kurs så si fra.
For min egen del ser jeg frem til dagene i Sjodalen med kurs for våre hunder i fjellet. Etter min mening er dette det beste både for folk og hunder. Her venter vi stor
pågang så vær tidlig ute med påmeldingen.
Ludvig skal ha en stor takk fra oss alle etter alt arbeid med Dovre prøven. Ikke
mange vet hvor mye arbeid han har lagt ned for å få dette til. De fleste hadde vel lagt
seg flate etter alle kjepper som har blitt prøvd stukket i hjula i denne marsjen.
Motgang gjør sterk er det noe som sier, håper at dette er rett. At FKF har gjort sitt for å
få oss vekk syns jeg er beklagelig, men det gikk rette veien tilslutt. Arne Hovde var en
god medkriger i denne øvelsen, en takk til Arne.
Er det noen som har innspill så kom med de, vi trenger mange til å være med i vår
klubb som medhjelpere og støttespillere.
Ha en god sommer!
Hilsen Iver
Redaksjonens spalte:
Helene Gundersen
Hallgeir Henriksen
Ny Layout på Rapport og
«jubileum» i redaksjonen . . .
Rapport har fått ny Layout med nytt trykkeri, et samarbeide med Idé Trykk på Hamar. Undertegnede går
nå inn i 20 års jubileum med medlemsbladet til klubben – og vi har gjennom disse årene hatt flere versjoner av bladet, hele tiden med det mål at dette skal
være til det beste for våre lesere.
Vi prøver også å forandre og utvikle oss med tiden
slik at det skal være inspirerende og jobbe med dette
viktige arbeidet som heter informasjon. Vi bytter
leverandør blant annet fordi at totalløsningen er tilfredsstillende å jobbe med, og at vi får bistand til
salg av annonser og en skreddersydd løsning for
klubb/forening fra innlevering av manus til bladet er
levert på posten.
Mange av oss informerer oss selv via Internett, og
vår hjemmeside er meget godt besøkt. Dog – så
mener jeg og klubben at det fortsatt er behov for
postal informasjon -og et medlemsblad som vi kan
holde i hånden å bruke som et «oppslagsverk».
Vi prøver å sette sammen Rapport med annonsering av egne aktiviteter, eksterne annonsører, resultater, leserbrev og det dere måtte sende inn til oss,
samt noe redaksjonelt.
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb er et «flaggskip» i mange sammenhenger i fuglehund Norge, og
det skal gjenspeile seg gjennom våre aktiviteter og
fremtoning i flest mulig sammenhenger.
Med ønske om en fantasisk sommer og grunntrening av våre hunder, samt en høst med gode resultater både på premiehylla og ikke minst opplevelser og
utbytte til høstjakta.
Hallgeir Henriksen.
GENERALFORSAMLINGEN
Er fuglehundnorge
blitt for byråkratisk?
På generalforsamlingen i Norsk Engelsksetterklubb foreslo styret at det skulle arbeide
aktivt for å forenkle strukturen i det organiserte «hundenorge». Med dette lå det
­initiativ til å avvikle unødvendig og byråkratiserende organisasjonsløsninger, samt
arbeide for å avskaffe dobbeltarbeid og effektivisere alle ledd, herunder NKK.
Jakthunddivisjonen ble nevnt som eksempel på
«byråkratiserende organisasjonsløsninger».
Forslaget ble nedstemt med overveldende flertall
under henvisning til at NESK skulle konsentrere seg
om arbeidet for engelsksetteren. Endring av NKK burde
skje gjennom de organer som har innflytelse i NKK.
Likevel gir styrets innspill signal om at mange av
oss kjenner lite til Jakthunddivisjonen. Jeg skal i det
følgende forsøke å si noe om hva
Jakthunddivisjonen er, hvorfor den er opprettet og
hva den skal drive med.
Hva er jakthunddivisjonen?
1.Jakthunddivisjonen ble opprettet ved avtale av
11.10.2005 mellom Norske Elghundklubbers
Forbund, Norske harehundklubbers Forbund,
Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk
Retrieverklubb, Norske Dachhundklubbers Forbund,
Norsk Spanielforbund, Norsk Bassett Klubb
2.Jakthunddivisjonen er en interesseorganisasjon
som er stiftet på bakgrunn av økende press fra det
omkringliggende samfunn. Det er vist til eksem-
pler som forbud mot blyhaggel utenfor våtmarksområder, forslag om å forby utsetting av fasaner
og rapphøns, den nye hundeloven.
Hvorfor opprette en jakthunddivisjon?
For å beskytte og påvirke utøvelsen av vår hobby er
det viktig å samle seg. Nevnte klubber og forbund
som inngår i Jakthunddivisjonen har samlet 40 000
medlemmer i NKK. Dette betyr at jakthundmiljøet har
fått en dominerende innflytelse i NKK.
Hvor er jakthunddivisjonen
plassert organisasjonsmessig ?
Organisasjonsmessig er jakthunddivisjonen en samarbeidsorganisasjon som utgjør en integrerende del
av NKK. Likevel møter klubber og forbund i NKK’s
representantskapsmøter med egne representanter i
henhold til deres medlemsavtaler med NKK.
De utgifter samarbeidet innen jakthunddivisjonen
medfører blir dekket av hver enkelt organisasjon. For
arbeidsutvalgets virksomhet vil det bli utarbeidet et
årsbudsjett som skal godkjennes av styringsgruppen.
De faktiske utgifter til arbeidsutvalget blir dekket av
de nevnte organisasjoner med like stor del fra hver.
representantskap for å endres. Endringer av medlemsavtalen bør derimot kunne skje med simpelt flertall.
Hvem administrerer jakthundivisjonen?
Medlemsservice
Jakthunddivisjonen har ikke lønnede ansatte.
Divisjonen har en leder som for tiden er Gunnar
Handberg, samt eta arbeidsutvalg bestående
Av Gunnar Handberg, Ragnar Dekke og Kåre Lotsberg.
I tillegg har divisjonen en styringsgruppe representert
ved lederne eller utnevnte for divisjonens medlemsorganisasjoner. Divisjonen har også et datautvalg
som jobber mot og med NKK dataavdeling for avlsrelaterte data, spesielt ferdighetsdata, bestående av
Anders Haugen og Odd Harald Sørbøen.
Jakthundavdelingen i NKK vil virke som sekretariat
for divisjonen.
For at klubber og forbund skal kunne gi sine medlemmer tilfredsstillende medlemsservice må en rekke
rutinemessige arbeidsoppgaver gjennomføres på
pålitelig vis. Mange av disse vil være felles for jakthundsektoren – stambokføring – opplegg for ferdighetsprøver og utstillinger med nødvendig rapportering for avlsplanlegging. Moderne teknologi må
anvendes slik at stordriftsfordeler kan realiseres
gjennom rasjonelle rutiner.
Hvilke saker arbeider divisjonen med?
I avtalen om jakthunddivisjonen sies at divisjonen
skal ivareta fellesinteressene for jakthundsektoren.
I tillegg til de spesielle sakene som er nevnt ovenfor
arbeider divisjonen med spørsmål som grunnkontingenten i NKK, aktivitetsavgift for utstillinger og prøver, påmeldingsavgift for NKK’s utstillinger, NKK’s forslag til nye lover og forslag til avtale om medlemskap. Divisjonen har f.eks arbeidet for at medlemsavtalen ikke skal ha samme trinnhøyde innen NKK og
dens medlemsklubber som lovene. Dette har sammenheng med at lovene må ha 2/3 flertall på NKK’s
Avsluttende bemerkninger
Jakthunddivisjonen er opprettet i forbindelse med
nyorganiseringen av NKK for å videreføre og styrke
nyvinningen, hvoretter alle medlemmer representerer
én stemme. Med 40 000 stemmer bak seg betyr det
at jakthundnorge har fått tilbake sin innflytelse i NKK
som de var stiftere av i 1898.
Det er å håpe at Jakthunddivisjonen har tilstrekkelig lim til å holde sammen for å ivareta jakthundsektorens felles interesser.
Lillehammer, 30.04.07
Svein-Harald Foss
Kallerudhallen
BIS
Guri Malla’s Iver-Sen 14340/05, 05/03/05, Rød Eggen, Guri,
Gørdammen, 2335 Stange Eggen Guri, 2335 Stange (N UCH
Åsmarka’s Ferchar - Guri Malla’s Belmonda Kira)
Vinner Rype
Eraaks Lola 17073/03, 13/06/03, Brun Lotsberg, Kåre, Nedre
Goslia 18, 1350 Lommedalen Lotsberg Kåre Og Norderhus Lars, 1350 Lommedalen (Blo-Del Rade Savic - N JCH
Bergvold’s Era)
BIS valp
Vismunda’s Cff Finita 16763/06, 22/05/06, Skimlet Aubert,
Jan Henrik, Vismundavn 6 C, 2836 Biri Aubert Jorunn, Aubert
Jan Henrik, 2836 Biri (INT DK S CH DKJ CH Katholts Fini - C’
Freska)
Breton
BIR
Follsjøen’s Coya 15636/00, 05/05/00, Rød Brøseth Trine/
Tyvold Rune, Henrik Angellsgt 5, 7045 Trondheim Brøseth
Trine Og Tyvold Rune, 7045 Trondheim (Reppeåsen’s Louis
- NV-99 Synnerdalens K-Z Kelly)
Kleiner Münsterländer
BIR
Vardegløtts Dizzy 02245/02, 03/01/02, Brun/Hvit Engeset
Kirsti Og Vidar, Røysvn 7, 1409 Skotbu Engeset Kirsti, Engeset
Vidar, 1436 Skotbu (Tell Av Eidaskogr - N JCH NJ(K)CH Tyva)
BIM
Irmün’s Alfred 11958/03, 13/05/03, Brun/Hvit Steen, Henning, Mårstien 16, 2014 Blystadlia Iversen Danette Hvalø,
2055 Nordkisa (Dargo Vom Schützenknapp - Irmun’s Virrta)
Pointer
BIR
Kalløkkes Frøya 07704/05, 09/04/05, Hvit/Sort Hansen,
Arne Ivar T, Sofiesgt 66 A, 0168 Oslo Mortensen Steen, 2317 Hamar (J NORD UCH SV-04 SV-05 KBHV-04 Pasties De La
Cour Des Perdrix - Møllevængets Assi)
N S UCH NV-05 Bjønroas Pavlov 12634/04, 23/04/04, Hvit/
Sort Ording, Birgit, Torvvn 3, 1482 Nittedal Bjørnarheim, Rolf,
6826 Byrkjelo (N S UCH Altegeinos Andantino 2 - Bjønroas
Mia)
Engelsk Setter
BIR
Affern’s Sasja 23497/02, 26/10/02, Hvit/Sort Mosether,
Terje, Kongsvn 31, 2380 Brumunddal Hansen Knut, 3300 Hokksund (Pellarskogen’s Tiko - Affern’s Gunda)
Bekkensetra’s Tiny 19733/04, 24/07/04, Hvit/Sort Albech
Hilde Og Knut, Ilaveien 4, 1481 Hagan Albech Knut Og Hilde
Johanne, 1481 Hagan (N UCH Tjuvreisn’s Pjokken - Bekkensetra’s Lotus)
BIM
Samkas Stegg 06632/03, 15/03/03, Hvit/Rød Gjengedal,
Anita Og Rune, Landverk, 2056 Algarheim Andresen Kari,
Andresen Alf E., 0982 Oslo (INT N S UCH Bjønnålia’s Trym
- Samkas Lissi)
Gordon Setter
BIR
Åshöjdens Cowboy S32155/2005, 02/04/05, Sort/Brun
Wadahl, Gudmund, Graffer Gård, 2647 Sør-Fron Storm, Ewa
Posner, Sverige (USCH USFTCH Carolinas All Hat No Cattle
- SUCH Åshöjdens Tracy)
BIM
Annabell Beauty Of Black Angel Spsz92/04, 03/05/04, Sort/
Tan Klische, Frank, Tretsvevn 28, 2372 Brøttum Kallenbach,
Ludwig, Tyskland (INT VDH UCH Sundowner’s Karroo - Ashley
Beauty Of Gordon)
Irsk Setter
BIR
Guri Malla’s Iver-Sen 14340/05, 05/03/05, Rød Eggen, Guri,
Gørdammen, 2335 Stange Eggen Guri, 2335 Stange (N UCH
Åsmarka’s Ferchar - Guri Malla’s Belmonda Kira)
BIM
BIM
Vorstehhund Korthåret
BIR
Eraaks Lola 17073/03, 13/06/03, Brun Lotsberg, Kåre, Nedre
Goslia 18, 1350 Lommedalen Lotsberg Kåre Og Norderhus Lars, 1350 Lommedalen (Blo-Del Rade Savic - N JCH
Bergvold’s Era)
BIM
Volelia’s Freke 17767/03, 04/04/03, Lys Skimlet Huse Gerd
Inger Og Knut, Mariskovn 27, 2836 Biri Huse, Gerd Inger Og
Knut, 2836 Biri (Itza’s Caro - NV-00 Norrbaggen’s A’ Tara)
Vorstehhund Strihåret
BIR
C’ Freska 14336/00, 17/04/00, Skimlet Aubert, Jan Henrik,
Vismundavn 6 C, 2836 Biri Gimmestad Arild Og Enger Nina,
2022 Gjerdrum (INT N S UCH N J(K)CH N JCH Rondeslottet Kf
Quick Silver - N UCH NV-97 Vismunda’s Atg Bærtha)
BIM
Hella’s Ovesin Elling 06738/04, 04/04/04, Brun Myhre Birte
Og Ove, Siggerudvn. 874, 1400 Ski Pedersen Eva K., 1914 Ytre Enebakk (INT N S UCH N VCH NV-00 Pjalt Av Kjølhaugan
- N S UCH NORDUV-02 NV-04 Anna)
REFERAT:
Dommersamling for:
Hed-Opp fk, romerike fk og østerdal fk
Honne kurs og konferansesenter 19.01.07 kl 18.30 – 23.00
Knut Grindstuen ønsket velkommen og ledet dommersamlingen som hadde til
hensikt å drøfte innkomne forslag og problemstillinger tilknyttet dommer­
gjerningen. Om lag 25 dommere deltok på samlingen.
Bekkasinstand
Skal stand på bekkasin regnes som tomstand. Hvis
nei, – og makker i mellomtiden har festet stand på
rype – er hunden med bekkasinstand da slått på fugl?
Bekkasinstand er ikke tomstand! Bekkasinstand
regnes i prinsippet som ingenting.
Etter litt diskusjon ble det enighet om at hunden
med bekkasinstand var slått på fugl av makker med
rypestand, men «graden» av å bli slått på fugl var
liten. Tas i betraktning i forb. med for eksempel rangeringen i VK.
Utslåtte hunder som makker - VK
Det er greit at hunder som «forbryter» seg får gå med
som makker hvis det ikke er for lenge igjen av slipptiden ( 5 min). Den utslåtte hundens prestasjoner har
da kun innvirkning på bedømmelsen av makker (som
ikke er utslått).
Utslåtte hunder bør ikke tas inn igjen som makker
utpå dagen av administrative hensyn. Bør heller ta en
runde til med hunder som fortsatt er med i konkurransen for å få «kabalen til å gå opp».
muligheten til å gi advarsler og evt. bortvise deltakere i større grad. Det er dommerne selv som må
demme opp for den uheldige utviklingen vedrørende
frekkhet og kynisme vi har sett hos en del førere
(både erfarne og rykende ferske som har vært på
kurs) i de senere år.
Ikke godta føring av hund som bevisst nærmest
drar ut av anvist terreng. Fuglearbeid utenfor anvist
terreng teller som kjent ikke, - dette må skjerpes inn!
Dommerne må i sterkere grad bruke sin myndighet!
Dømme og starte samme dag (skog)
Har blitt praktisert på noen skogsfuglprøver av økonomiske hensyn og dommermangel (dømme et parti
på formiddagen og starte på et annet parti på ettermiddagen).
Bør forsøkt unngås. I hovedsak prøvearrangørens
ansvar.
Dømming av samboere eller
hunder man selv har trent fram
Må unngås. I hovedsak prøvearrangørens ansvar.
Dommerhåndboka s.13 – merknader
Dømming av hunder fra eget oppdrett
I VK praktiseres det for tiden at hunder som ikke slås
ut rett etter sitt slipp automatisk skal gå videre til
neste runde – uten nærmere vurdering. Det var bred
enighet på samlingen at dette er en lite hensiktsmessig praksis. Det er som kjent svært varierende forhold
i fjellet og det kan ofte være vanskelig å sette standarden allerede etter ett eneste slipp (f.eks antall
støkk / misbrukte sjanser). Dommerne må ha mulighet til å bruke sitt skjønn, vurdere hundene opp mot
hverandre og hvem som skal videre også etter at alle
hundene har blitt prøvd.
Dommersamlingen ønsker at omtalte merknad
fjernes fra dommerhåndbok!
Dette er nok ikke til å unngå i noen tilfeller, men bør
vel også unngås hvis mulig.
Dommerens formelle myndighet – og
­utøvelsen av denne i forhold til førernes adferd
Dommerne skal raskt slå ned på dårlig oppførsel av
førerne. Det går klart fram i dommerhåndboka hvordan det skal reageres. Dommerne må praktisere
Innkalling / kobling – VK
Ikke koble hund selv om makkers fører melder stand,
vent med å gi koblingsordre til du som dommer selv
ser hunden i stand.
Kjell Duedahl la fram utdrag/ eksempler slik det
praktiseres i.h.h.t. FCI- reglementet -artikkel 26. Dette
regelverket kan også bli aktuelt i Norge. Skal behandles og evt. vedtas i løpet av 2008.
Noen saker/ eksempler følger her:
– Når slipptiden er ute (15 min) spør dommeren om
førerne ser hunden sin i stand. Hvis så ikke er tilfelle er slippet over – tvert!! M.a.o. ikke mulig å hale
ut slipptiden…
– Hund som går ut av terrenget til tross for innkallingsordre blir diskvalifisert.
Forslag til ny tekst:
Rapport er et pluss. En meldt rapport fra fører, spontan eller innkalt, skal alltid avsluttes med stand/markering som resulterer i en jaktbar situasjon for at den
skal godkjennes.
– «Friminutt» – diskvalifiserende feil teller ikke det
første minuttet av slippet.
– Etter støkk – begge hundene trekkes 100 meter tilbake og slippes på – likt.
– Ved stand – hunden skal bringe fugl raskt og effektivt på vingene. Hvis den ikke etter kort tid makter
dette blir den koblet, trekkes så 100 meter tilbake
og slippes på sammen med makker på nytt inn i
aktuelt område.
– Makker gis alltid anledning til å vise sekundering
Overtegning på prøver –
forslag til krav for å kunne delta
Stille strengere krav til deltakelse i UK og AK
– AK: Kreve apportbevis for å få starte
– UK: Anleggsparti der unghunden vurderes kan være
aktuelt. Dette er et spørsmål om kapasitet og
bør ikke være et krav. Kan benytte instruktører i
fase 1 og 2 til dette. Former for lydighetsbevis
evt. standbevis ble også drøftet uten at vi kom
særlig lenger for UK.
Forslag til regelendringer
– Vi går inn for at settedommere kan brukes ved
mangel på autoriserte dommere (selvsagt sammen
med aut. dommer.)
– Vi går inn for å godkjenne dommerelev som settedommer – med myndighet til å delta i bedømmelsen
Siste del av samlingen ble viet regelverk for skogsfuglprøver og for NM-skog.
Ivar Bakken presenterte forslag til regelendringer
vedrørende dette.
Forslaget er utarbeidet av Tommy Lindstrand, Rune
Brenna og Ivar Bakken og refereres i sin helhet:
REGLER FOR SKOGSFUGLPRØVER
Forslag til endring.
Kap.4.3. Prøvemåte og bedømmelse.
Fordringer, 4. linje.
Eksisternde tekst:
Rapport er et stort pluss. For at rapport skal godkjennes
må fugl sees eller høres. Innkalt rapport godkjennes.
Begrunnelse:
• Rapport kreves for å kunne gi en ÆP under forutsetning av at hunder for øvrig har vist særdeles fremragende egenskaper, men kan også være grunnlag for
gi en hund 1. AK istedenfor 2.AK.
• Nåværende fordring samsvarer lite med øvrige krav
for premiering.
• Når hunden forsøker å rapportere har den forlatt sin
fugl. Hvis da rapporten ikke avsluttes med en jaktbar situasjon (reell fellingsmulighet) har hunden
valgt feil løsning. M.a.o. – det hadde vært bedre at
den holdt sin stand og dermed gitt fører mulighet til
å finne sin hund.
• Prøvereglene setter som ubetinget krav at alle disipliner som kreves vedr. fuglearbeid for en gitt premiegrad skal utføres i en og samme situasjon og at
det skal avsluttes med en reell fellingsmulighet.
Slik fordringen til rapport er utformet i gjeldende
prøveregler blir ikke dette kravet oppfyllt og likevel
kan hunden tildeles høyeste premiegrad. Det bør
imidlertid fortsatt være slik at en rapport som
beskrevet idet nye forslaget kan godkjennes når
øvrige krav til 1. AK er oppfyllt i en annen situasjon.
• Slik rapporten er beskrevet i nåværende prøveregler
kan dommeren i enkelte situasjoner umulig vite om
hunden har rapportert den fuglen dommeren eventuellt hører lette et eller annet sted.
• Med forslaget til nye fordringer for godkjent rapport
vil dommeren aldri være i tvil om hundens jaktlige
egenskaper. Dette vil gi rapport en vesentlig høyere
status og dermed også gi en verdig ærespremie.
NM-skog – nytt prøvereglement
Begrunnelser for forslaget.
• Nåværende prøvereglement ble utarbeidet for snart
20 år siden med henblikk på å komme i gang med
NM-skog. En av de som har vært med og utarbeidet
dette forslaget, Tommy Lindstrand, var også med da
det opprinnelige prøvereglementet ble laget.
• Forslagsstillerene mener nå at tiden er høyst moden
for en omfattende revisjon for å gi NM-skog den status
prøven fortjener og dermed høyne interessen ytterligere samtidig som det gis rom for vesentlig høyere
deltakelse enn nåværende prøvereglement åpner for.
• Forslaget er et forslag med fremiden i seg og tilpasset
tilsvarende VK-reglement og begrunnes som riktig utfra
stadig økende deltakerantall fra hele landet og at så å
si alle raser er representert, også på premielistene.
NM-skog er nå blitt en godt etablert konkurranseform.
• Med dette forslagets VK-tilpassning blir vilkårene
for premiering og utvelgelse av de hunder som
skal sendes videre bli mer presise enn etter
dagens reglement, samtidig som kravene til dommerens subjektive skjønn blir ivaretatt.
• Antall hunder pr. parti er i forslaget tilpasset nåværende reglement for skogsfuglprøver. Dette gjelder
også finalepartiene hvor nåværende prøvereglement setter en begrensning på 4 hunder.
• Skjerpet krav til hva som kreves for en godkjent
rapport. Dette samsvarer med eget forslag til ny
beskrivelse av godkjent rapport i regler for skogsfuglprøver kap. 4.3. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE,
beskrevet under avsnittet FORDRINGER. (blir denne
endringen innført trenger ikke avsnittet beskrives
spesiellt i NM-skog reglementet)
2. dag.
Inntil 3 hunder fra hvert parti kan premieres slik:
1. pr. kval. NM-skog + CK (som over)
2. pr. kval. NM-skog + CK (som over)
3. pr. kval. NM-skog
Prøvereglement for NM-skog
Spesiellt for finalepartiene:
Finaleomgangene er begrenset til inntil 3 partier a 6
hunder. Det dømmes etter de vanlige regler for
skogsfuglprøve, men uten AK-premiering.
Avprøvingen skal siktes inn på å avgjøre rangeringen,
men både søk, fuglebehandling, apport og eventuell
rapport må være premieringsverdi av høy klasse. For
premiering må hunden være avprøvet i minst 45
minutter fordelt på 2 omganger. En av omgangene
skal være på min. 30 minutter.
Finalepartiene samles på avtalt sted senest 6
timer etter opprop. Dommerene sammenligner kritikkene som skal være skrevet på kritikkskjemaene,
inkludert tallkarakterer, og setter opp rangeringen.
Dommerene har anledning til fortsatt prøving av en
eller flere hunder hvis de finner det nødvendig for
rangeringen. Disse slipp dømmes av to dommere
etter loddtrekning. Slipprekkefølgen avgjøres ved
loddtrekning.
4.5. Gjennomføring av norgesmesterskap – NM-skog
Arrangement:
NM-skog kan arrangeres ved min. 24 påmeldte hunder og maksimum 72 startende hunder. Er deltakerantallet høyere enn 36 hunder, arrangeres prøven
over 3 dager. Ved overtegning går hunder med ÆP
oppnådd på skogsfuglprøve foran. Deretter foretas
loddtrekning. Se også «kommentarer» pkt. 13.
Deltakelse:
NM-skog er åpent for hunder som har oppnådd 1.
premie AK, VK-premiering eller premiering i NM-skog i
inneværende eller i et av de to foregående år. Se
også «kommentarer» pkt. 13.
Prøvemåte og bedømmelse:
Ved NM-finaler skal det være felling med samme
apporteringspraksis som for høyfjell og lavland. Det
skal dømmes etter NKK’s regler for skogsfuglprøver
inkl. krav til apport, men med unntak av AK- premiering. (Premiering – se nedefor)
Spesiellt for rapport:
Ved NM-skog skal en meldt rapport fra fører (spontan
eller innkalt) alltid avsluttes med stand/markering
som resulterer i en jaktbar situasjon for at den skal
godkjennes.
Spesiellt for kvalifiseringspartiene:
Premiering.
1.dag.
Inntil 3 hunder fra hvert parti kan premieres slik:
1. pr. kval. NM-skog + eventuellt CK ved vist rapport i h.h.t. NM-kravet.
2. pr. kval. NM-skog + eventuellt CK (som over)
3. pr. kval. NM-skog
Slipptid:
Under forutsetning av høyt klassenivå skal minimum
slipptid for premiering være 45 minutter. Det bør tilstrebes mest mulig lik slipptid for premierte hunder.
Fra hvert parti sender dommer inntil 3 hunder
videre til neste dags avprøving. Hunder som sendes
videre behøver ikke å være premiert. Det er en betingelse at disse hunder skal ha vist høyt klassenivå i
minimum 60 minutter total slipptid fordelt på to
omganger og vise at de kan apportere.
Premiering:
Inntil 6 hunder kan premieres fra 1. – 6. premie NMskog. Hunder som premieres med 1. og 2. pr. NMskog kan tildeles CACIT/RES-CACIT hvis de har vist
særdeles utmerkede egenskaper og vist rapport slik
som beskrevet i «Spesiellt for rapport» i kap. 4.5.
Premiering i NM-skog godskrives poeng etter samme
skala som i VK. Tittelen Norgesmester-skog og eventuell Kongepokal eller NKK-pokal tildeles den seirende hund.
Grue Finnskog 21. januar 2007
Referat ved
Stein Sorknes
Sommersamling Domkirkeodden 17. JUNI
Vår tradisjonsrike sommersamling på Domkirkeodden ved Hamar ønsker også i år velkommen til
hundetreff og utstilling ved Mjøsas bredde!
Sted: Sæteranlegget, inngang Jernbanemuseet.
Valpeshow, utstilling for barn/hund og apportprøve
Søndag 17. juni kl. 11.00 (Påmelding fra kl. 10.00)
Ta med grillmat og drikke, vi har varm grill klar!!!
Salg av kaffe,brus og kaker. Natursti for barn
Inviter venner og kjente å bli med og lag en fin familiedag.
Informasjon og spørsmål: Frank Iversen
Mausetveien 121, 2380 Brumunddal – 62 34 49 36 mobil 922 12 961
Anita Løvlien
Sommersamling Femunden 6. – 8. JULI
SIKFEST
Femuntunet!!!
Et kjempeflott sted ved
bredden av Femund.
Programmet blir tradisjon tro,
så her blir det noe for alle.
AKTIVITETER:
Fredag: Varme griller – sosialt samvær
Lørdag:
• Dressurkurs i Bårfjell
• Opprop ved Femundtunet kl. 08.30
• Unghundfremvisning og natursti
fra kl.16.30
• SIKFEST – fisken er klar kl. 19.30
Søndag: Apportprøve kl. 11.00
10
Overnatting, hytte, anneks, telt
eller campingvogn.
RING FEMUNDTUNET DIREKTE
PÅ TLF. 62 45 90 66
• Husk bur til hunden / hundene.
Spørsmål eller spesielle ønsker ta kontakt
med: Willy Nicolaisen, tlf: 63 80 02 56
LESERBREV:
Treningssamling
på Krokstad Herregård
Den 1. – 3. desember 2006 inviterte Hedmark-Oppland fuglehundklubb og
Buskerud fuglehundklubb til felles treningssamling med åpen klubbprøve
på Krokstad Herregård i Säffle i Sverige.
De tretten deltakerne kom i flere etapper i løpet av
fredag kveld og ble innlosjert i trivelige rom i
Jägargården. Stemningen var god allerede denne
kvelden, og praten gikk til langt på natt om hunder
og sesongens jakt- og prøvemeritter.
Været var ikke det aller beste, lett regnvær hele
dagen, gjorde at hundene fikk regntunge fasaner og
rapphøns å bryne seg på. Men humøret blant deltakerne holdt seg godt allikevel, og tonen hele dagen
gjennom var svært trivelig.
På lørdag ble det arrangert en åpen klubbprøve.
I alt 15 hunder stilte til start i UK og AK . Stemningen
var svært hyggelig allerede ved frokosten, men selv
om dette skulle være en uhøytidelig prøve, var de
fleste allikevel ivrige etter å komme i gang.
Klubbprøven ble dømt av Robert Gill og Rune
Frankmoen, som måtte tåle humoristisk meddømming fra deltakerne bak i partiet hele dagen igjennom.
På slutten av dagen ble de beste hundene plukket
ut til en siste runde med femminuttersslipp, og til
slutt kunne dommerne kåre de tre beste AK- og UKhundene.
Lørdag kveld var det felles middag i salen i hovedhusets andre etasje. Her fikk vi god mat i hyggelig
selskap. Etter middagen ble det premieutdeling, der
tonen var den samme som under selve prøven. Og
også denne kvelden satt praten løst til sent på natten.
Søndag fikk hver enkelt bruke terrengene rundt
Krokstad til den type trening de følte behov for. Her
ble det både kontrollert trening på utlagt fugl og selvstendige slipp i de terrengene vi gikk i dagen før.
Denne helgen ble en fin førjulsaktivitet i flotte
omgivelser for både to- og firbente deltakere.
Vinner UK Sverre Stenersen med P Zorro
Vinner AK Iver Melby med ES Tulla
Hege Leigland Nybakk
Vi hadde hele tiden god oppfølging av Robert
Knight, som sørget for at det var fugl i de flotte og
lette terrengene. Alle hundene fikk sine gode sjanser,
og denne dagen var det også greit om ikke all dressuren satt helt hundre prosent.
11
Annonse
1/1 - side
12
HUNDELOVEN
Lokale Hundeforskrifter
Hundeloven er innført og den enkelte kommune kan i tillegg utarbeide egne
­forskrifter for hund. I praksis ser vi at noen kommuner velger å utarbeide detaljerte
forskrifter med regler som vanskeliggjør hundehold.
Hundeloven
Finner du på NJFF`s hjemmeside, se Hund – lovverk
m.m. – Hundeloven; en veileder for lokalforeninger.
NJFF og Trine Melheim, forfatteren av «Hundelov­
boka» har utarbeidet veilederen.
Ved å gå inn på www.lovdata.no – søk på hundehold og kommunenavn vil du finne forskriftene for den
enkelte kommune, hvis de er utarbeidet.
Hva kan du gjøre lokalt?
Samle hundeeiere fra ulike miljøer, ta kontakt med
lokal Jeger og Fiskeforening, andre hundeklubber,
jegere osv. Bli enige om hva dere synes er optimalt og
balansert i forhold til andre interessenter.
For å sikre de best mulige forhold for forsvarlig hundehold, lovlig trening og dressur er det viktig med
lokale forskrifter som muliggjør dette. Dette kan oppnås ved å gå i dialog med kommunens representanter,
lokalpolitikere osv. Innfallsvinklene er mange og det er
viktig at vi gjør dette arbeidet nå – fordi det er nå forskriftene utarbeides.
Hva er årsak til eventuelle motforestillinger til hund
i din kommune? Hvilke muligheter har hundeeierne til
lovlig trening, dressur osv?
Når disse tingene er avklart, del dere i grupper,
noen går i direkte dialog med kommunens representanter – Hvordan utarbeide rettferdige hundeforskrifter
alle kan leve med?
Viltnemda, skogsjefen osv er ofte nyttige å ha på
lag, samtidig som de har en fagkunnskap som blir lyttet til av politikerne.
Sett dere godt inn i Hundeloven og veilederen, les
gjerne andre kommuners forskrifter og referer til
Fuglehunden nr 2-07, side 48 og 49, som eksempler
man gjerne kan unngå.
Vi har eksempler fra Ringerike kommune og Salten
kommune på at hundeeierne har fått god dialog og
forbedret forskriftene, i praksis sikkert mange flere
kommuner.
Samtidig blir det også hyppigere dialog, fordi hundefolket har presentert seg, kommunen vet hvem man
skal henvende seg til. Det er positivt i seg selv.
Lokalavisen
De som ikke jobber mot kommunens representanter
kan jobbe mot lokalavisen(e).
Lokalavisen har stor gjennomslagskraft, riktig
benyttet vil den fungere for å bringe vårt syn frem.
Politikerne leser og får signaler fra avisen, befolkningen for øvrig leser avisen og kjenner seg igjen.
Plukk ut en eller flere representanter for hundeeierne, ta kontakt med avisredaksjonen, gjerne den som
skriver familiestoff el.lign. Inviter helst journalisten på
tur, det gir bedre bilder og mer troverdig reportasje
enn et intervju i redaksjonen.
Ta med hunden(e) og fortell om de trivelige turene,
dressur, jaktprøver, mulighetene lokalt for å ha et optimalt hundehold, eventuelle mangler osv. Presenter
hund som en positiv familiehobby, naturopplevelser,
trim, glede, turkamerat osv er stikkord her.
Referer gjerne til Fuglehunden, nr 2-07, side 48 og
49. Fortell hva dere ønsker at hundeforskriftene i din
kommune bør inneholde.
Fortell om samholdet i de lokale klubber og foreninger som har hund på agendaen, fortell om vellykket
ungdomsarbeid og om unge dyktige hundeførere i
klubben.
I praksis dekker ofte lokalavisen mer enn en kommune, ja vel – lag flere artikler, inviter flere journallister osv.
Neste gang det arrangeres jaktprøve i din kommune, enten det er for hare-, elghund eller stående fuglehund, inviter journalisten, til å skrive om forberedelser, jaktprøven og vinnere osv og om avl og hva jaktprøvene har som funksjon. Jaktprøve er ofte bygdeturisme i praksis…
Mangler dere dressurområde for vanlige dressurkurs, nevn det også i artikkelen, kanskje en leser har
et egnet jorde?
En oppfordring til andre hundeeiere om å melde seg
inn i raseklubb eller lokal hundeklubb er og på sin
plass.
Lokal radio og lokal TV er selvsagt også mulige å
bruke, f.eks en liten TV reportasje fra ett vellykket
dressurkurs, apporttrening osv er takknemlige filmsnutter for lokal TV.
Dette er viktig
Fordi det er nå hundeforskriftene lages og iverksettes,
la oss prøve å vise initiativ og samle oss slik at vi også
i fremtiden kan ha et forsvarlig og lovlig hundehold.
Lykke til.
13
Vinterprøve
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb:
Vinterprøve i Gudbrandsdalen 2007
Helga den 3. – 4. mars gikk årets vinterprøve i Gudbrandsdalen av stabelen. Denne
­vinteren valgte vi å flytte prøva vår til Sjodalen. Hovedkvarteret var lagt til Besseggen
Fjellpark Maurvangen. Dette valget skulle vise seg å bli særdeles vellykket.
Vi hadde ute 4 partier hver dag. Lørdag var det tre
UK/AK partier og ett VK parti. Søndag var det fire UK/
AK partier.
Allerede etter første dag kunne vi konstatere at
prøva ville bli særdeles vellykket på grunn av at det
ble så mange premieringer. Det var mye rype i
Sjodalen. Mange av rypene var observert i flokker.
Dette gjør som kjent ikke oppgaven til hundene
enkel. Men flere hunder greide jobben på en utmer-
ket måte som endte med premiering. Det ene blanda
partiet som gikk ut i fra Maurvangen kom inn igjen
om kvelden med i alt 9 premieringer. I UK vil vi nevne
IS «US» Reodor til Kjetil Fosnes som greide å oppnå
1UK begge dager. Ellers var det i alt 8 hunder som
fikk 1UK. I denne klassen hadde vi også med en ekvipasje som var med på jaktprøve for første gang. Det
var Tore Åsbakken og hans KV Iris. Lørdag oppnådde
de å få 2UK og søndag fik de 3UK. Det skal ikke forundre meg om vi kommer til å treffe Tore og Iris på
flere av våre jaktprøver etter hvert.
Blant de voksne hundene var det 5 stykker som
fikk 1AK.
Kort oppsummert hadde vi 110 startende hunder
på prøva. 36 hunder ble premiert og det skulle gi en
premierings prosent på tett oppunder 33.
Lørdags kvelden avholdt vi jegermiddag. Under
middagen var det flere som bidrog med taler og gode
historier. Det ble delt ut premier og stemningen
nådde etter hvert uante høyder. Kanskje ikke så rart
når så mange trivelige mennesker møtes for å dyrke
felles hobby. Kanskje hadde den høye premieringsprosenten også sitt å si.
Jeg vil takke Vågå Fjellstyre for at vi fik leie prøveterreng av dem. Besseggen Fjellpark Maurvangen for
trivelig bekjentskap og god sørvis og til slutt alle
dommerne som hjalp oss igjennom prøva på en
utmerket måte.
Hilsen
Tor Suleng
Fra premieringslista vil vi nevne IS «US» Red Oks til
Randi Schulze som fikk 1VK.
14
Sjodalen 3-4 Mars 2007:
Is «US» Redoks
«US» Phantomet/«US» At-Yippee
19633/02
Randi Schulze
1VK
Gs Åshøydens Petra
Finnvolas Zico/Åshøydens Wienna
S31039/2002
Gudmund Wadahl
2VK
Is «US» Seksi
“US» Simbad/«US» Specific
09954/03
Elin Fasmer Wittusen
3VK
Es Lyngkampens Hi-Fi
Bjerkestølens Hi-Treff/Lyngkampens Bossi 05871/05
Svein Harald Foss
1UK
«US» Reodor
«US» Simbad/«US» Lotte
14457/05
Kjetil Fosnes
1UK+1UK
Is Era Baghera av
Kjerringholm
Vieksas Bastian/Ayra av Kjerringholm
08340/05
Elisabeth Haukaas
Bjerke
1UK
Is «US» La Petite
«US» Simbad/«US» Specific
26185/05
Joan B. Steen
1UK
Gs Solo
Gordvalls Hislo/Era
03807/06
Petter Rønningen
1UK
Es Rotuas Bissa
Harkmoens Snøstorm/Lundefjellets Juni
07111/06
Tore Chr Røed
1UK
Es Rotuas Beretta
Harkmoens Snøstorm/Lundefjellets Juni
07109/06
Arne Hovde
1UK
Es Rotuas B-Maddi
Harkmoens Snøstorm/Lundefjellets Juni
07110/06
Karl Otto Haraldsen
2UK
Es Villmarksportens Mini
Blåvegens Raid/Chika
06960/05
Grethe Steen Bråtebækk 2UK
Is «US» Xcera
«US» Simbad/«US» Specific
26184/05
Ludvig Gråterud
2UK
23844/05
Tore Aasbakken
2UK+3UK
Kv Iris
Klm Hedengens Farento
Varg/Rotuas G-Tindra
S62664/2005
Carl Fredrik Grunert
2UK
Gs Rødhettas Jari
Gordvalls Hislo/Lotte
09757/05
Reidar Aas
3UK
P Øykhagens Tea
Østbergets Lotus/Vesfjorddalens Capri
10415/06
Svein Stensrud
3UK
Is «US» Frida Frosk
«US» Simbad/«US» Specific
26183/05
Elin Fasmer Wittusen
3UK
Es Fjellættas Odin
Scott/Vinsterfjellet Karna
18168/05
Asbjørn Kongsli
2UK
Gs Klettkovens Goliat III
Gordvalls Charm/Klettkovens Tausa III
03565/04
Magnar Steen
1AK
Es Sletthallens Vind
Toppdalens Pluto/Shine On
16035/03
Tor Nilsen
1AK
Is «US» Misty
«US» Simbad/«US» Specific
09952/03
Elin Fasmer Wittusen
1AK
Is «US» Funny Girl
«US» Simbad/«US» Tamara
24865/04
Linda Brudeseth
1AK
Is «US» Maximara
«US» Simbad/«US» Tamara
24863/04
May Britt Kverkild
1AK
Gs Kikki
Kazan/Rørosviddas Tippi
04365/01
Oddgeir Andersen
2AK
Klm Vardegløtts Dina
Tell av Eidskogr/Tyva
02244/02
Pål Ingolv Berge
2AK
Sv Rotveltas DMK Nikko
Stubbstulens Krutt/Kragborg Mine
20916/04
Reidar Skjølsvold
2AK
Gs Viktor
Rico/Nikita
12484/02
Anne og Odd Bellmann
2AK+2AK
Gs Ardeks Betty
Faksfjellets Rocco Royal/Immingens Ulla
04629/01
Rune Olav Kjensberg
2AK
Es Villmarksportens
Tigergutt
Vasslåttas Into/Chika
24480/03
Odd Wraali/Grethe
Steen Bråtebækk
2AK
Es Villmarksportens Tinto Sølenklettens Q/Villmarksportens Maya
13204/04
Lene Lundblad
2AK
Es Streitkampens Tjorven Tysvikas Prikken/Streitkampens A-Ranta
03348/03
Thomas Høystad
2AK
Is Neadalens Fellow
04734/04
Cecilie Brukveen
3AK
Irskesjøens D. Zento/Hyllfjellets
15
bilder fra vinterprøve i Gudbrandsdalen 2007
alle foto: Frank Klische
Takseringskurs, Elverum 6. JUNI
Takseringskurs for RYPE- og SKOGSFUGL
For fortsatt å få delta på taksering av rype- og skogsfugl må en fra og med
i år ha autorisasjon.
Kurs for taksører holdes for Hed-Opp FHK sine medlemmer og
andre interesserte på Skogmuseet, Elverum onsdag den 6. juni klokken 18.00.
Kursavgift er kr. 350,- som betales ved kursstart.
Frist for påmelding er 1. juni.
Tidligere utstedte autorisjasjoner vil fortsatt være gyldige.
De som har takseringsbevis fra tidligere er det ikke nødvendig å gå på nytt kurs
Påmelding: Bjørn på 908 708 85, [email protected]
1
Annonse
1/1 - side
17
Jotunheimtreffet, 21.–22. AUGUST
Årets treff blir den 21.-22. august og er
et kombinert nybegynnerkurs/treningssamling
Arrangementet er et samarbeid mellom Hedmark og Oppland Fuglehundklubb og
Norsk Gordonsetter Klubb. De siste års samlinger har vært veldig vellykkede.
Mye fugl i forholdsvis lettgåtte og oversiktlige terreng. Det blir små partier med
­erfarne instruktører som vil gi deg gode tips og råd for føring av hund i fjellet.
Mandag 20. aug.Informasjonsmøte / teori
Tirsdag 21. aug.Opprop utenfor Bessheim Fjellstue. Vi reiser partivis ut i
terrengene med instruktør / kjentmenn og blir ute hele dagen.
Felles jegermiddag. Sosialt og oppsummering av dagens hendelser.
De beste / mest talentfulle GS`ene - UK (under 2 år) og AK (over 2
år) – vil bli plukket ut til Klubbmesterskap som går dagen etter
Onsdag 22. aug. Opprop utenfor Bessheim Fjellstue – samme opplegg som dagen
før. Klubbmesterskap for GS – de tre beste i hver klasse blir premiert
Hvem kan delta:
Samlingen er først og fremst beregnet for nybegynnere.
Det blir begrensning på max 60 hunder – her gjelder «først til mølla …»
Det er krav om godkjent saueavvenningsbevis for alle deltagende hunder.
Overnatting:
Deltakerne må selv bestille innkvartering på Bessheim Fjellstue, tlf 61 23 89 13 –
de har rom, hytter, camping / teltplass. Se nærmere info på www.bessheim.no
Husk å ta med hundebur!!!
Bindende påmelding / betaling:
Påmeldingsfrist er lik betalingsfrist og er satt til 1. august (ved event. fulltegning før
fristens utløp vil dette bli informert om via klubbenes hjemmesider på internett).
Pris pr. hund pr. dag kr. 300,- innbetales til;
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb, v/ Åse T. Uglehus,
Salbuvik 60, 5632 Omastrand – Kontonummer 1822 25 88622
Husk å merke giroen med eier/førers navn, tlf, e-post, hundens navn, reg.nr., rase og
alder. Send også en e-post til Åse med denne infoen når du har betalt.
Jotunheimen er et praktfullt område med mange fine turområder. Den mest kjente er Besseggen,
med sin fantastiske utsikt over Gjende og Bessvann. Så ønsker du å ta med familien, så er det
mye flotte turområder å velge i hvis de vil gå seg en fjelltur. Hvis de ønsker litt fart og spenning
så kan en ta seg en rafting tur i den berømte Sjoa elva.
Nærmere informasjon:
Hed-Opp-FK v/ Ketil Sagelv, Tlf. 416 60 420
e-post: [email protected]
NGK v/ Åse T. Uglehus, Tlf. 56554772, Mob. 414 51 858
e-post: [email protected]
18
Elverumsutstillingen, 11. AUGUST
De Nordiske jakt og fiskedager
Elverumsutstillingen lørdag 11. august 2007
Gruppe 5:
Jagende spisshunder, finsk og norrbottenspets
Kontaktperson: Øyvind Nyhus, tlf. 979 71 224
Dommere:
Norsk Elghund grå Tisper, Finsk, Norrb.spets.
Norsk Elghund sort, Jemthund:
Norsk Elghund grå Hann, Karelsk bjørnhund
Svensk hvit elghund, Laikarasene:
Gruppe 6/4:Bassets, viltsporhunder, dachs og harehunder
Kontaktperson: Borger Østli, tlf. 62 58 04 66/412 18 953
Dommere:
Bassets –Dachs og viltsporhunder: Bo Wallin
Beagle – Drever:
Norske raser Svenske og Finske støvere:
Sveitsiske støvere: Arnfin Frantzen
Gruppe 7:
Alle
Kontaktperson: Åse Skogsrud, tlf. 62 35 81 64/957 69 828
Dommere:
Engelsk Setter-Vorsterhund + Øvrige gr. 7: Tr. Heyerdal
Gordon- Irsksetter- Pointer: Morten Berg
Forbehold om dommerendringer
Utstilling av valper
Søndag 12 aug. påmelding fra kl. 09.00, på utstillingsplassen.
Bedømmingen begynner kl. 10.30. Avgift kr 155,Påmeldingsavgift kr. 310,- til konto nr. 0540 08 92743
som skal følge påmeldingen. HUSK RIKTIG KONTONR.
Betaling etter 1 aug. 2007, belastes med 50% tillegg.
PS. Merk innbetalingen med reg. nr og rase.
Utenlanske utstillere kan betale ved fremmøte.
Påmelding også på mail til: [email protected]
Påmeldingsskjema og avgift skal sendes innen 25.07-07 til:
Elverumsutstillingen, postboks 104, 2341 Løten
19
RS Minneløp
Rolf Sevendals Minneløp 2007
Da er årets prøve over, og vi sitter igjen med mange gode minner. Det ble sagt at
dette måtte være vårens vakreste eventyr, og i år stemmer nok det. Fantastisk vær, og
mye fugl. Det ble delt ut mange premier, og det var kun blide fjes å se. For meg som
prøveleder, så var dette ekstra spennende. Det er den første store prøven jeg leder,
men med mine gode hjelpere så ble dette veldig bra.
Veldig bra ble det for Frank Robert Brekke med sin
hund Storbakken’s Marco, som gikk helt til topps i
VK, og fikk 1 VK CACIT. Vi gratulerer.
Gratulerer også til alle andre premievinnere. Det er
ikke lett å nevne noen spesielt, men Sofie Ottesen
med Hjallabakken’s Rips er lett å huske. Sofie er 11 år
gammel, hun trener og fører hunden selv. Hun hadde
3 starter i helgen, og fikk 2x1 UK. Fantastisk!
Takk til Rune og Iver for all hjelp med dommere.
Det er alltid en stor jobb. Takk til folket på Rønningen,
og Johnsgård. Og til mine gode hjelpere: Aino, Jo
Håvard og Øystein.
En viktig del av en slik prøve er våre sponsorer:
Eukanuba, Norsk Dyremat, Moelven og Statskog.
Til slutt, takk til alle dommere som stiller, og ikke
minst alle deltagere.
Vi ses neste år til RSM 2008.
Roger
Rolf Sevendals minneløp
Finale 15/4 2007
Dommere: Ole M. Hagen og Stein Sorknes
Forhold: Strålende sol, svak vekslende vind, hard
skare fra morgenen – «gjennomslags­
føre» utover dagen.
Terreng: Gruva
Partiliste:
1 KV Kvitnyken`s ATP Nikita
2GS Grensefjellet`s Rico
3 P Red Taps Luis Figo
4 IS US Tornado
5 IS US Rubella Nova
6ES Gallok`s Kustus
7ES Storbakken`s Punky
8ES Klokkerholmen`s Sue-Sine
9ES Berkjestølen`s Hi-Treff
10 IS Hegglifjellet`s Duracell
11ES Black
20
Frank Robert Brekke med Storbakken´s Marco.
Foto: Gunnar Klingwall
12ES Storbakken`s Marco
13ES Max
14ES Pussjo`s C-La Chasse
15 P Setpoint`s A-Cop
16 IS Hyllfjellet`s Soria Moria
17 IS US Orkan
18ES Vinterveiens Flekk
1. runde 15 min:
1. slipp – Nikita mot Rico (10 min)
Nikita går meget godt med stort format. Rico blir hengende bak og kontrollere. Nikita over Rico som utgår.
Nikita har 5 min til gode.
2. slipp – Luis Figo mot Tornado
Tornado går meget godt i vekslende vind. Stand, rype
letter presist foran når fører kommer til og Tornado er
rios. Utreder og apporterer korrekt. Luis Figo går også
godt, men blir slått på søk og i fugl.
Tornado over Luis Figo.
3. slipp – Nova mot Kustus
Begge går meget stort og revierer godt i medvind.
Kustus i føringen.
Kustus over Nova.
4. slipp – Punky mot Sue-Sine (10 min)
Begge går et meget stort medvindssøk – får med mye
terreng. Punky støkker rype og blir for urolig i situasjonen. Sue-Sine over Punky som utgår.
Sue-Sine fortsetter mot Nikita (som har 5 min til
gode)
Sue-Sine har føringen i slippet og settes over Nikita.
5. slipp – Hi-Treff mot Duracell
Hi-Treff jakter seg langt frem i terrenget og blir borte.
Duracell kommer seg ikke ut i akseptabelt søk.
Begge utgår.
6. slipp – Black mot Marco
Begge starter
meget godt. Black etter hvert noe ensidig på venstre
flanke. Marco finnes i stand, rype letter presist foran
Marco når fører kommer til og M. er komplett rios.
Utreder og apporterer korrekt.
Marco over Black.
7. slipp – Max mot Chasse
Begge går fornuftig og godt i kupert terreng. Begge
tar stand samtidig, begge gis reisingsordre og begge
går villig på uten å presentere fugl.
Settes likt.
8. slipp – A-Cop mot Soria Moria
Begge jobber meget godt på «gjennomslagsføre» og
veksler om føringen. A-Cop kaster seg i stand, rype
letter noe til siden og A-Cop er rios, utreder og apporterer korrekt. A-Cop har ny stand uten resultat. A-Cop
over Soria Moria
9. slipp – Orkan mot Flekk
Begge går godt, men Orkan har bedre kontakt og noe
bedre fremdrift. Rype letter i området der Orkan
befinner seg. Senere stand på Orkan, går villig på
uten å presentere fugl.
Flekk over Orkan
Rangering etter 1. runde:
1.Tornado m/fugl
2. Marco m/fugl
3.A-Cop m/fugl
4. Kustus
5. Nova
6. Chasse
6. Max
8. Nikita
9. Sue-Sine
10. Flekk
11. Orkan
12. Soria Moria
13. Luis Figo
14. Black
Utslåtte hunder etter 1. runde: Rico, Duracell, Hi-Treff
og Punky.
2. runde 10 min:
10. slipp Nikita mot Luis Figo
Nikita fører slippet. Luis Figo blir borte på høyre flanke. Nikita finnes i stand, reiser villig og presist rype
og er rios, rype letter under utredning. Apporterer
korrekt. Nikita over Luis Figo som utgår.
11. slipp Tornado mot Nova
Hundene veksler om føringen i tungt terreng. Tornado
har en resultatløs stand. Stand på Nova, løser ut og
går på til ny stand, reiser villig og presist rype på
ordre og er rios, utreder og apporterer korrekt.
Nova over Tornado.
12. slipp Kustus mot Sue-Sine
Begge jakter prima i tungt og uoversiktlig terreng.
Kustus har noe bedre terrengdekning på begge sider.
Sue-Sine har en stand uten resultat. Kustus over SueSine.
13. slipp Black mot Max
Begge jobber intenst og godt i sidevind og på tungt
«gjennomslagsføre». God kontakt. Fugl tråkkes opp
av førerne. Hundene settes likt i slippet.
14. slipp Marco mot Chasse
Begge går meget godt. Marco tar stand, rype letter
presist foran når fører kommer til og Marco er rios,
utreder greit. Kort tid etterpå tar Marco ny stand langt
ute, rype letter når fører kommer til og M. er komplett
rios, utreder fint. Marco over Chasse som utgår.
15. slipp A-Cop mot Orkan
Orkan går meget godt og revierer noe bedre enn ACop som også går godt. Orkan over A-Cop
16. slipp Soria Moria mot Flekk
Flekk går meget stort med god reviering. Soria Moria
går også godt. Stand på Flekk, rype letter presist
foran når fører kommer til og Flekk er komplett rios.
Utreder og apporterer korrekt.
Flekk over Soria Moria som utgår.
21
Rangering etter 2. runde:
1. Marco 3 m/fugl
2. Nova m/fugl
3. Nikita m/fugl
4. Flekk m/fugl
5.A-Cop m/fugl
6.Tornado m/fugl
7. Kustus
8. Max
9. Sue-Sine
10.Orkan
11. Black
Utslåtte hunder etter 2. runde: Luis Figo, Chasse,
Soria Moria
3. runde 10 min:
17. slipp Black mot Orkan
Begge går godt. Rype letter i marsjretning for førere.
Orkan har større dybde i søket og fester stand langt
fremme. Reiser rype djervt og presist på ordre og er helt
rios. Utreder og apporterer korrekt. Orkan over Black.
18.slipp Sue-Sine mot Max
Sue-Sine går utmerket og utnytter vind og terreng
meget godt. Max går også godt men kommer noe på
etterskudd. Sue-Sine over Max.
19. slipp Kustus mot Tornado
Begge går godt, men Tornado har føringen og settes
over Kustus.
21. slipp Nikita mot Nova (5 min)
Begge går glimrende – veksler om føringen. Settes
likt.
22. slipp Nikita mot Marco (5 min)
Marco tar føringen og finnes i stand, reiser villig og
presist rype på ordre og er helt rios. Utreder meget
bra. Marco over Nikita
23. slipp Marco mot Nova (5 min)
Marco tar straks føringen i slippet og settes over
Nova.
Premieliste:
1. VK m/cacit ES Storbakken`s Marco
2. VK m/res.cacit ISUS Rubella Nova
3 . VKESVinterveiens Flekk
4. VK
P Setpoint`s A-Cop
5. VK
IS US Orkan
6. VK
KV Kvitnyken`s ATP Nikita
Vi som fikk æren og gleden av å dømme årets finale
takker for en meget fin og hyggelig dag i fjellet. Blant
flere glimrende hunder fikk vi en klar vinner i ES
Storbakken`s Marco, – som med sine fire fuglearbeid
i dag var i en klasse for seg.
Ole M. Hagen og Stein Sorknes
Foto: Gunnar Klingwall
20. slipp A-Cop mot Flekk
Hundene holder koken. Flekk har størst intensitet og
settes over A-Cop.
22
Hedmark og Oppland fuglehundklubb – FEMUNDEN Rs Minneløp
Premieliste for dag 1
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
UK1
S13347/2006
P - Silverforsens Party Animal
(Surjämtens Katla / Västan-Åns Limon)
Monica Garbeklint
Grbeklint, monica
Premie
1
UK1
20581/05
GS - Kråklifjellet’s Jerva (Kråklifjellet’s
Diba / V’joop Du Marais De La Gordonniere)
Larsen, John
Larsen, John
1
UK1
02862/06
IS - Imingens Lz Toy
(Imingens Sa Lollipop / Irskesjøen’s D. Zento)
Døsvik, Frode
Døsvik, Frode
2
UK1
14457/05
IS - «u S» Reodor
(«u S» Lotte / «u S» Zimbad)
Fosnes, Kjetil
Fosnes, Kjetil
3
UK1
19084/05
KV - Revhibakken’s Nelje
(Gryingen’s Wilma / A-Sure)
Flathagen, Harry
Flathagen, Harry
3
UK1
LOF92526
KV - Alex (Ophrys Poulette Of Wittekind /
Or De Lemania)
Torp John Og Grethe
Torp, John O
3
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
AK1
20678/02
P - Ottorino’s Kaos
(Lytingfjellet’s Arrga / Ylajalis Isak)
Westgaard, Per Anders
Westgaard, Per Anders
1
AK1
21865/04
IS - Kvernsjøberget’s Donna Quattro
(Kvernsjøberget’s Audi Quattro /
Brophy’s Rock Solid)
Jensen, Morten
Jensen, Morten
1
AK1
03681/04
ES - Finntorpet’s Frøken Fia
(Finntorpet’s Kajsa / Skaididalen’s Chagall I I)
Sorknes Stein Og Nora K
Sorknes, Stein A
1
AK1
10757/04
KV - Kongstorp’s Bitten
(Kongstorp’s Yra / Falkuddens Edison)
Torp Grethe Og John Torp,
John O
2
AK1
08175/03
ES - Rypekullet’s Tessy
(Essy / Fosens C-Tosch)
Askautrud, Egil
Askautrud, Egil
2
AK1
25035/04
IS - Rastaskogens Alfred
(Tydalens Ry / Lyngstua’s Jack I I)
Aasland, Odd Cato
Aasland, Odd Cato
2
AK1
10413/99
ES - Steinrøysa’s Fu
(Steinrøysa’s Marja-Lisa / Bjønnålia’s Trym)
Haugen, Svein Erik
Haugen, Svein Erik
3
AK1
22051/02
KV - Jomfrutoppen*s Frida (Brg Lotte / Master)
Gry HofstadHofstad, gry
3
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
UK2
14457/05
IS - «u S» Reodor («u S» Lotte / «u S» Zimbad)
Fosnes, Kjetil
Fosnes, Kjetil
1
UK2
13200/05
ES - Hjallabakken’s Rips (Langvella’s Purre /
Fosens C-Tosch)
Ottesen Marte Og Sofie
Ottesen, Sofie
1
UK2
23979/05
ES - Tarpan’s Indy (Tarpan’s Hera / Black)
Hansen, Kjell
Hansen, Kjell
2
UK2
14417/06
P - Rypevingen Matador (Berguglas Lady / Likko)
Sørlie, Steinar
Sørlie, Steinar
2
UK2
21813/05
GS - Fjeldåsen’s Bono
(Åshöjdens Tia / Flintheia’s Falk)
Fjeld Lene Og Trond-Erik
Fjeld, Lene O
2
UK2
19084/05
KV - Revhibakken’s Nelje (Gryingen’s Wilma /
A-Sure)
Flathagen, Harry
Flathagen, Harry
3
UK2
16125/06
KV - Tierbua’s Enya (Tierbua’s Pippi / A-Sure)
Andersen, Tommy
Andersen, Tommy
3
Premie
Premie
23
24
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
AK2
24861/04
IS - «u S» Roxy («u S» Tamara / «u S» Zimbad)
Gravdal, Knut
Ustvedt, heidi
Premie
1
AK2
09542/04
ES - Spjeldberget’s Raider
(Bjørktun Lady In Red / Blå Vegen’s Raid)
Skramstad, Åge
Skramstad, Åge
1
AK2
12889/04
ES - Vinsterfjellet Quist
(Vinsterfjellet Vita / Jøldalens Tell)
Skurdal, Øivind
Skurdal, Øivind
1
AK2
S16185/2003
P - Riddarsporrens Eld
(Lyngborg’s I Vi-To / Bordalen’s Cos)
Johannessen Marius L Og
Jannicke. Johannessen, Unn
1
AK2
14741/04
B - Brekkesagas Nellie
(Missette / D’ispagnac Roc Wiper)
Haugen, Madel
Haugen, Madel
1
AK2
16038/03
ES - Sletthallens Dolly Parton
(Shine On / Topdalen’s Pluto)
Fløymo, Ulf
Fløymo, Ulf
1
AK2
07106/05
ES - Royaluras D-Levis
(Ronja / Pussjo’s A-Pascal)
Heiberg, Stein
Heiberg, Stein
1
AK2
06960/05
ES - Villmarksporten’s Mini
(Chika / Blå Vegen’s Raid)
Bråtebæk, Grete Steen
Bråtebæk, Grete Steen
2
AK2
03688/04
P - Rypehusbekken’s Pascual
(Harrbekkfjellet’s Toja / Jægeren’s Svidre)
Elven, John Harald
Kristiansen, jan
2
AK2
09288/02
P - Bittermarkas Ic Sisu
(Bittermarkas Cindi / Ylajalis Isak)
Sjøli Bjørn Og Astrid
Eggen,laila
2
AK2
03740/04
IS - «u S» Perfect Dino
(«u S» Popcorn / «u S» Zimbad)
Olsen, Vidar
Olsen, Vidar
3
AK2
08605/01
GS - Lyngrabben’s Tinka Too
(Polhøgda’s Cleopatra / King)
Wollan, Tore
Wollan, Tore
3
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
UK3
13200/05
ES - Hjallabakken’s Rips
(Langvella’s Purre / Fosens C-Tosch)
Ottesen Marte Og Sofie
Ottesen, Sofie
1
UK3
08144/06
ES - Villmarksporten’s Scott
(Villmarksporten’s Trolle / Rotuas Athos Fra Juni)
Holmseth, Ørjan
Holmseth, Ørjan
1
UK3
19671/06
GS - Cinta (Bualia’s Sensi / Max)
Østmo Knut/ Riise Berit
Østmo, Knut
1
UK3
21812/05
GS - Fjeldåsen’s Theo
(Åshöjdens Tia / Flintheia’s Falk)
Hagen, Jarle
Hagen, Jarle
1
UK3
12689/05
ES - Fjellrypas Dennis (Bodil / Borums P. Bonzo)
Larsen, Finn
Larsen, Finn
1
UK3
19344/05
ES - Rypekullet’s Lady
(Essy / Berkjestølen’s Hi-Treff)
Norseth, Jon-Helge
Norseth, Jon-Helge
2
UK3
23324/05
ES - Pigghætta’s Lucca (Steinrøysa’s Tea / Pussjo’s A-Pascal)
Wermåker, Lars
Wermåker, Lars
2
UK3
14457/05
IS - «u S» Reodor («u S» Lotte / «u S» Zimbad)
Fosnes, Kjetil - Fosnes, Kjetil
2
UK3
19084/05
KV - Revhibakken’s Nelje
(Gryingen’s Wilma / A-Sure)
Flathagen, Harry
Flathagen, Harry
3
UK3
05166/06
IS - Lauvåsen’s Fd Red Molly Malou
(Lusca Firework / D Figo Av Miessevàrri)
Stene, Birger
Stene, Birger
3
UK3
10459/06
KV - Sasha
(Fältmyran’s Ronja / Lierdalen’s Billy Boy)
Marthinussen, Gunhild
Marthinussen, Gunhild
3
Premie
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
AK3
09542/04
ES - Spjeldberget’s Raider
(Bjørktun Lady In Red / Blå Vegen’s Raid)
Skramstad, Åge
Skramstad, Åge
Premie
2
AK3
22306/01
ES - Seljebekken’s Tsarek
(Runa / Lynglia’s Buddy)
Folkedal, Annette
Folkedal, Annette
2
AK3
00830/03
GS - Aasrabben’s Mica
(Aasrabben’s Ena / Åshöjdens Tell)
Knudtzon, Mone Arner
Østmo, knut
2
AK3
03740/04
IS - «u S» Perfect Dino
(«u S» Popcorn / «u S» Zimbad)
Olsen, Vidar
Olsen, Vidar
2
AK3
12670/03
ES - Stella
(Lyngåsen’s Akita / Aron)
Bakken, Jon
Bakken, Jon
2
AK3
24861/04
IS - «us» Roxy
(«us» Tamara / «us» Zimbad)
Grvdal, Knut
Ustvedt,heidi
2
AK3
08821/04
ES - Bekkensetra’s Mira
(Bekkensetra’s Tyri / Samkas Cæsar)
Bakkejord, Henry
Bakkejord, Henry
2
AK3
06960/05
ES - Villmarksporten’s Mini
(Chika / Blå Vegen’s Raid)
Bråtebæk, Grete Steen
Bråtebæk, Grete Steen
2
AK3
11495/02
KV - Gryingen’s Wilma
(Effi / Bergvold’s Prikk)
Flathagen, Harry
Flathagen, Harry
3
AK3
00548/05
ES - Streitkampen’s Basse (Streitkampen’s
A-Ranta / Berkjestølen’s Hi-Treff)
Stav, Ole Birger
Stav, Ole Birger
3
AK3
13112/03
IS - Renåbekken’s E-Ry
(Renåbekken’s D-Raja / Irskesjøen’s D. Zento)
Sand, Olav
Sand, Olav
3
Premie
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
VK
13998/03
ES - Hågakollen’s Carmen
(Caysa Av Frygne / Sisu)
Watle Bjørn Og Kristin
Watle, Bjørn
1
VK
16181/00
P - Red Taps Luis Figo
(Red Taps Omi-Sofie / Surjämtens Fighter)
Smistad, Bjørn
Smistad, Bjørn
1
VK
03218/99
ES - Langvella’s Pelle
(Sara / Morkhaugen’s Reno)
Berg, Morten
Berg, Morten
1
VK
S31039/2002
GS - Åshöjdens Petra
(Åshøjdens Wienna / Finnvola’s Zico)
Wadahl, Gudmund
Wadahl, Gudmund
1 CK
VK
07124/05
ES - Gallok’s Kustus
(Pei Fang Lotta / Gårdarnas K Dandy)
Jonassen, Cato M
Jonassen, Cato M
1 CK
VK
KCREGAC02211806
IS - Lusca Firework (Lusca Handsome Beau /
Lusca Speedy Boy Of Ardoon)
Stene, Birger
Stene, Birger
VK
09947/03
IS - «u S» Orkan («u S» Specific / «u S» Zimbad)
Halvorsen Randi/Magnussen
Rune Magnussen, rune Andre
VK
19624/98
ES - Sølenkletten’s Q (Hommelfjellet’s Eir-Abelohne / Veidemarken’s Fax)
Plassgård, Tor Espen
Plassgård, Tor Espen
2
VK
11662/00
ES - Berkjestølen’s Hi-Treff
(Berkjestølen’s Vicky / Vårhaugens Hi-Tech)
Rødsjø, Ingvar
Rødsjø, Ingvar
2
VK
S45252/2002
ES - Borgeflons Jaga
(Jenny Speed Queen / Offerdalens Cliff)
Ohlsson, Roland
Ohlsson, Roland
2
VK
LOI02/114825
ES - Black (Sara / Asso Del Centro Marche)
Watle Bjørn Og Kristin
Watle, Bjørn
3
VK
18740/02
ES - Villmarksporten’s Rasken
(Tussi / Bjønnålia’s Trym)
Larsen, Anders
Larsen, Anders
3
2
2 CK
25
14681/01
ES - Storbakken’s Marco
(Vinterveiens Enya / Svahøa’s Tricco)
Brekke, Frank Robert
Brekke, Frank Robert
3
VK
08877/04
ES - Storbakken’s Punky
(Vinterveiens Enya / Trønderviddas Giro)
Hansen Arnstein/ Hansen StigHåvard - Hansen, Stig
3
VK
09954/03
IS - « U S « Seksi
(«u S» Specific / «u S» Zimbad)
Wittusen, Elin Fasmer
Hilde Kvithyll
3
VK
10852/00
ES - Vinterveiens Flekk
(Bjørklunds A Sophi / Modalens Pan)
Berge, John
Berge, John
4
VK
15775/03
ES - Royaluras Bella
(Ronja / Mokleiva’s Pioter)
Johansen, Tor H
Johansen, Tor H
4
VK
13633/04
ES - Mokleiva’s Celt
(Mokleiva’s Therja / Brennvola’s Ross)
Hagen, Stein-Erik
Stokkebekk, Terje
4
VK
20674/02
P - Ottorino’s Khan
(Lytingfjellet’s Arrga / Ylajalis Isak)
Hilsen, Øyvind
Hilsen, Øyvind
4
VK
12675/01
IS - Tydalens Ronja
(Tydalens Megg / Reppeåsen’s Louis)
Silkoset, Arve
Silkoset, Arve
4
VK
24387/03
ES - Sletthallens Yatzy
(Simba / Cree)
Lödding, Svein
Stokkebekk, Terje
5
VK
04885/00
ES - Blå Vegen’s Raid
(Blue Way / Sandtjønna’s Mezzo)
Vikalvoll Odd-Arne Og Kety
Vikavoll, Kety
5
VK
14907/04
IS - «u S» Kuling
(«u S» Specific / «u S» T-Manus)
Magnussen Rune/ Halvorsen
Randi - Magnussen, Rune
5
VK
05733/04
ES - Sørhauglien’s Zenta
(Sørhauglien’s Ronni / Skillevatnet’s Mac)
Gundersen, Paal
Dahlby,morten
5
VK
11636/03
ES - Molias Rasken
(Toya / Huntingfield Harvard)
Pedersen, Kjell
Pedersen, Kjell
5
VK
10689/01
GS - Fjellhvil’s Silva
(Trollheimens Dixi / King)
Kragenes Eva/Bystad Stein H
Kragnes, Eva
6
VK
21501/03
IS - Heggelifjellets Duracell (Neadalens Lp-A Jada
/ Brophy’s Absolute Power)
Silkoset, Arve
Silkoset, Arve
6
VK
06097/00
ES - Mokleiva’s Therja
(Viroa’s Blue Lady / Bjønnålia’s Libo)
Stokkebekk Gunhild Og Terje
Stokkebekk, Terje
6
VK
IS08188/04
KV - Töfra Heida
(Veidinn’s Frv Valdis Vikingafru / Odinn)
Antonsson, Bergthor
Antonsson, Bergthor
6
Foto: Gunnar Klingwall
Foto: Gunnar Klingwall
26
VK
Premieliste for dag 2
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
VK
07794/02
IS - «u S» Rubella Nova
(«u S» Specific / «u S» Zimbad)
Presterudstuen Jørn Og Lina
Presterudstuen, Jørn
Premie
1 CK
VK
11662/00
ES - Berkjestølen’s Hi-Treff
(Berkjestølen’s Vicky / Vårhaugens Hi-Tech)
Rødsjø, Ingvar
Rødsjø, Ingvar
1 CK
VK
21032/00
KV - Kvitnyken’s A T P Nikita
(Trixi / Aasatrua’s G B B Pontiac)
Brenden, Robert
Brenden, Robert
1 CK
VK
09947/03
IS - «u S» Orkan
(«u S» Specific / «u S» Zimbad)
Halvorsen Randi/Magnussen
Rune Magnussen - rune Andre
2
VK
LOI02/114825
ES - Black
(Sara / Asso Del Centro Marche)
Watle Bjørn Og Kristin
Watle, Bjørn
2
VK
S16141/2003
ES - Klokkerholmens Sue-Sine
(Ohlsmyrens Tyri-Vår / Heggebakkens Smirre)
Ohlsson,roland
Ohlsson.Roland
VK
02963/02
ES - Max
(Simo’s Toya / Simo’s Gutten)
Simonsen, John Simonsen,
John
3
VK
01503/01
IS - «u S» Tornado
(«u S» Specific / Wingbeat Bailey)
Magnussen Rune/Halvorsen
Randi Halvorsen, randi
3
VK
03258/01
P - Setpoint’s A-Cop
(Vestfjorddalens Famous / Offerdalens Cliff)
Hermanstad, Roger
Hermanstad, Roger
3
VK
08877/04
ES - Storbakken’s Punky
(Vinterveiens Enya / Trønderviddas Giro)
Hansen Arnstein/ Hansen StigHåvard Hansen - Stig
4
VK
03424/02
ES - Pussjo’s C-La Chasse
(Pussjo’s A-Gullet / Bjørklunds P.Chott)
Berg, Morten Berg,
Morten
4
VK
14681/01
ES - Storbakken’s Marco
(Vinterveiens Enya / Svahøa’s Tricco)
Brekke, Frank Robert
Brekke, Frank Robert
4
VK
07124/05
ES - Gallok’s Kustus
(Pei Fang Lotta / Gårdarnas K Dandy)
Jonassen, Cato M
Jonassen, Cato M
5
VK
21501/03
IS - Heggelifjellets Duracell (Neadalens Lp-A
Jada / Brophy’s Absolute Power)
Silkoset, Arve
Silkoset, Arve
6
2 CK
Premieliste for dag 3
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
Premie
VK
14681/01
ES - Storbakken’s Marco
(Vinterveiens Enya / Svahøa’s Tricco)
Brekke, Frank Robert
Brekke, Frank Robert
1 CACIT
VK
07794/02
IS - «u S» Rubella Nova
(«u S» Specific / «u S» Zimbad)
Presterudstuen Jørn Og Lina
Presterudstuen, Jørn
VK
10852/00
ES - Vinterveiens Flekk
(Bjørklunds A Sophi / Modalens Pan)
Berge, John
Berge, John
3
VK
03258/01
P - Setpoint’s A-Cop
(Vestfjorddalens Famous / Offerdalens Cliff)
Hermanstad, Roger
Hermanstad, Roger
4
VK
09947/03
IS - «u S» Orkan
(«u S» Specific / «u S» Zimbad)
Halvorsen Randi/Magnussen
Rune Magnussen, Rune Andre
5
VK
21032/00
KV - Kvitnyken’s A T P Nikita
(Trixi / Aasatrua’s G B B Pontiac)
Brenden, Robert
Brenden, Robert
6
2 RCACIT
27
Annonse
1/1 - side
28
Pål Wahlquist, Arne Hvamb og skribenten godtok en invitasjon fra Vest
Finnmark FK om dømming på Børselvprøven 10-11/3-07.
Børselv ligger ca 45 km nord for Lakselv i Porsanger
fjorden. Klimaet er som andre steder i Finnmark fra
pluss til langt nede i minus og vekslende storm.
Flyturen nordover gikk til Alta, her ankom vi dagen før
Finnmarksløpet startet. Byen bar et sterkt preg av
­festival og ett nært forestående stort arrangement.
100 startende ekvipasjer, 50 av disse kjører bare 50
mil mens resten gjør unna 100 mil på en uke. Vår
sponsor Provit var på plass med sitt Team, Jon Flaa
fra Biri fikk en sterk 14 plass i dette løpet.
Vi valgte å kjøre en
ekstra tur om Karasjok
og Porsangermoen for å
se litt av vidda. Vi var
vel noe overrasket over
den store andel av
bjørke­skog. Ikke akkurat noe drømme terreng
for våre ES. Kanskje 4
dagen i jakta.
På Bungalowen i
Børselv hersket en indre
ro som jeg ikke har sett
på noen jaktprøve,
ingen fra prøveledelsen
var tilstede. Vi fikk tildelt en hytte så slik var
det greit. Rundt 21 tiden
Pål dømte ett ak parti,
her ble det 7 premier, Pål
var de fleste kommet på
plass. Orden i alle reksa at det var lenge siden
han hadde sett så mye
ker med partier og
bra hunder.
kjentmenn.
Foto: Iver Melby
Salt kjøtt og kålrot til
middag og Artic øl til
drikke. Dommer møte med Knut Søderholm som
prøve­leder og nestor.
Lørdag dømte Ole Klingan og jeg ett VK parti i sjøkanten, dette er litt annet enn det vi er vant med fra
våre fjell. Ryper som sitter bak naust og under båter
er ikke vanlig. Melkebilen tok opp rype rett foran oss
og forfulgte langt .Dette til stor glede for oss alle.
Hundene er som her, mangler sekundering, går etter,
tjuvreiser og nekter å reise eller apportere.
Lørdag kveld var det jegermiddag av Grande format. 50 stk inne i ett lokale med plass til 25. Forrett
var margbein og buljong. Dette i seg selv er en øvelse
for oss søringer, vi gnagde bein (dette skal ikke
­gjøres) og Finnmarkingene gliste. Hovedrett mye
reins­kjøtt kokt i stor gryte lenge, poteter og kålrot.
Tilslutt så var det en enorm porsjon med multekrem
som vi for vår del tok til kaffen søndag kveld.
Premieutdeling og stor stemning utover kvelden,
denne prøven bør de fleste få med seg.
Søndag var det stiv kuling, men vi dro til fjells og
gjennomførte dagen med noen få premier.
Terrengene er meget bra, prøven i år var noe tidligere
enn vanlig.
ES Silvo med fører Geir Mortensen fikk 1vk m/ck vi
gratulerer. Geir er medlem i Hed/Opp.
Geir Landmark fra Gjøvik er også en av de som har
havnet oppe i Alta med sin Breton.
Turen hjem gikk over Sennalandet og en tur
oppom Stilla. Det er i dette området Artic Cup går.
Dette er en prøve som bør oppleves av flere søringer.
Iver Melby
dømming i børselv
Søringer – Margbein –
Buljong og Jaktprøve!
1 vk ck. Kvalik Børselv prøven ES Silvo Geir Mortensen.
Foto: Iver Melby
29
FUGLEHUNDPRØVER
Fuglehundprøve - –Høyfjell
Høst
- 2007
Fuglehundprøve
Høyfjell
høst
2007
Dato
18.08.2007
19.08.2007
18.08.2007
19.08.2007
18.08.2007
19.08.2007
18.08.2007
19.08.2007
24.08.2007
26.08.2007
24.08.2007
26.08.2007
24.08.2007
26.08.2007
24.08.2007
26.08.2007
24.08.2007
26.08.2007
24.08.2007
26.08.2007
24.08.2007
26.08.2007
25.08.2007
26.08.2007
Arrangør/Pmld.adr
Telemark Fuglehundklubb
Nybergåsen Sør 2c
3737 Skien
[email protected]
Møre Og Romsdal Fuglehundklubb
Øvre Skytterholmen 12,
6020 Ålesund
[email protected]
Lillehammer Og Omegns Jff
Vingarvn 32
2608 Lillehammer
[email protected]
Agder Fuglehundklubb
Postboks 35
4951 Risør
[email protected]
Agder Fuglehundklubb
4818
Færvik
[email protected]
Norsk Engelsksetterklubb
2661
Hjerkinn
Hallingdal Fuglehundklubb
Strandalivn
3570 Ål
[email protected]
Nordenfjeldske Fuglehundklub
Amalienlyst 1c
7044 Trondheim
[email protected]
Vestlandets Fuglehundklubb
Jutulfaret 29
5142 Fyllingsdalen
[email protected]
Norsk Irsksetterklubb Hedmark Og
Oppland
Søndre Morstadgutua 31
2750 Gran
[email protected]
Namdal Fuglehundklubb
Postboks 286
7801 Namsos
[email protected]
Øystre Slidre Jff
Holdalsfoss
2900 Fagernes
Refnr/Klasse/Sted
51-07001
CACIT
Rjukan
Diverse info
51-07002
VK 425.Innkvart.Tredal hotell og turist. Tlf:
71698700
Ttlf prøveleder :70194970 DWA
74351053066 375
29.07.2007
51-07003
VK lørdag
Fåvang
VK 425.Skotten seter 906 85234
DWA
2000.23.64302 375
10.07.2007
51-07004
VK lørdag
Fyresdal
VK 425.Jon Kristen Bosvik, tlf 90177123
Fyresdal turisthotell 34041255 DWA
73250501452 375
28.07.2007
51-07005
CACIT
Hovden
VK 425.Solveig Gonsholt tlf 92880177
Innkvatering v/prøveleder DWA
73250537228 375
28.07.2007
51-07006
CACIT
Kiærterrengene
VK 425.- Rustad Fjellstue,
Edle Backe 9340200,
Nesk's 100 års jubileumsprøve. DWA
90010910659 375
01.07.2007
51-07007
VK 425.23333244950 375
Hovedkvarter LIa Motell og Fjellstue tlf
32094700
Kontakt tlf: 99212682 DWA
25.07.2007
Torbudalen
Geilo
30
DWA
VK 425.Kongsvold Fjellstue tlf.72404340
Morten Risstad: 90791927 DWA
86016268943 375
01.08.2007
51-07009
CACIT
Raggsteindalen
VK 425.Tlf 55165116
DWA
9522.05.19199 375
10.07.2007
51-07010
CACIT
Nøsen
VK 425.UK / AK åpen kun for irsk setter rød
og rød/hvit
NISK Jubileumsprøve DWA
15942418407 375
09.08.2007
51-07011
CACIT
Lurudal Snåsa
VK [email protected]
DWA
4400.06.14634 375
09.08.2007
51-07012
VK 425.-. VK lørdag.
Overnatting: Beitostølen Booking tlf
80033700.
Info/spørsmål: Bente tlf 91645160
DWA
21356024106 375
05.08.2007
VK 425.Innkv. Storjorda
Prøveleder tlf: 95851311 DWA
47300525950 375
13.08.2007
375
20.07.2007
VK 425.-. VK finale søndag
Prøveleder tlf : 41930030
Brenna Camping, tlf 74810234. DWA
05391646033 375
12.08.2007
Info om hovedkvart.: www.varangerbredband.no/vjff
Mob: 99 59 29 97/ 95 13 65 56
DWA
50820753647 375
06.08.2007
VK 425.- Nord-Norsk Mesterskap
Hovedkvarter: Krokstrand Camping
Prøve informasjon: www.bjff.no DWA
4500.82.79822 375
13.08.2007
Diverse info
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
0530 18 05936 375
06.08.2007
Bygdin/Beitostølen
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb
51-07013
Postboks 631
9486 Harstad
Melåheia
[email protected]
no
25.08.2007 Støren Jff
51-07014
26.08.2007 Skåveien 8
Holtsjøen
7290 Støren
[email protected]
25.08.2007 Norsk Breton Klubb
51-07015
26.08.2007 Kaivn 5
CACIT
7624 Ekne
Meråker
[email protected]
25.08.2007 Vadsø Jff
51-07016
26.08.2007 Myrkroken 39
VK 425.9800 Vadsø
Varangerprøven
[email protected]
25.08.2007 Bodø Jff
51-07017
Fuglehundprøve
- Høyfjell
Høst - 2007CACIT
26.08.2007
Haakon Vii Gt
6 Tlf. 95209229
8003 Bodø
Saltfjellet, N-Norsk
[email protected]
Mesterska
Dato
Arrangør/Pmld.adr
Refnr/Klasse/Sted
Midt-Troms Fuglehundklubb
Pb 1110
9326 Bardufoss
Skrevet ut: 07.04.2007 09:02:59
[email protected]
25.08.2007 Røros Jff
26.08.2007 Pb 65
7461
Røros
[email protected]
29.08.2007 Salten Fuglehundklubb
02.09.2007 Skogholtvn. 16 B
8200 Fauske
[email protected]
31.08.2007 Norsk Pointerklub
02.09.2007 Haukebø
6409 Molde
[email protected]
31.08.2007 Rogaland Fuglehundklubb
02.09.2007 Vipeveien 26
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
2650.02.95154 375 03.08.2007
51-07008
CACIT
Kongsvold
25.08.2007
26.08.2007
25.08.2007
26.08.2007
VK 425.-
VK 425.Tlf prøveleder: 72431394
DWA
51-07018
CACIT
Midt-Troms
VK 425.-
51-07019
VK 425.-
Røros
DWA
51-07020
VK 425.- VK arr. onsdag 29.8 på
Sundsfjordfjellet
DWA
Side 1 av 4
42800521186 375
06.08.2007
45091706893 375
20.08.2007
Sundsfjordfjellet/Sulitjelma UK/AK arr. 1.-2.9 i Sulitjelma
DWA
51-07021
CACIT
Kongsvold
VK 425.Innkvart.Hjerkinn fjellstue 61242927
Tlf.prøvesekr.:71245545-97140738
DWA
1604.03.14540 375
01.08.2007
51-07022
CACIT
VK 425.Se nærmere info http://www.
3201.25.06014 375
01.08.2007
25.08.2007
26.08.2007
9326 Bardufoss
[email protected]
Røros Jff
Pb 65
7461
Røros
[email protected]
Salten Fuglehundklubb
Skogholtvn. 16 B
8200 Fauske
Arrangør/Pmld.adr
[email protected]
Telemark
Fuglehundklubb
Norsk
Pointerklub
Haukebø
Nybergåsen Sør 2c
6409
Molde
3737 Skien
[email protected]
[email protected]
Rogaland
Fuglehundklubb
Møre Og Romsdal
Fuglehundklubb
Vipeveien 26
Øvre Skytterholmen 12,
4323 Sandnes
6020 Ålesund
[email protected]
[email protected]
Inn-Trøndelag Fuglehundklubb
Lillehammer
Sivsvei
4a Og Omegns Jff
Vingarvn
32
7600
Levanger
2608 Lillehammer
[email protected]
[email protected]
Norsk
Irsksetterklubb Trøndelag
Midt-Troms
DWA
51-07019
VK 425.-
Røros
DWA
Fuglehundprøve - Høyfjell Høst - 200751-07020
29.08.2007
02.09.2007
Dato
18.08.2007
31.08.2007
02.09.2007
19.08.2007
31.08.2007
18.08.2007
02.09.2007
19.08.2007
31.08.2007
18.08.2007
02.09.2007
19.08.2007
31.08.2007
02.09.2007
18.08.2007
19.08.2007
01.09.2007
02.09.2007
24.08.2007
26.08.2007
01.09.2007
02.09.2007
24.08.2007
26.08.2007
01.09.2007
02.09.2007
24.08.2007
26.08.2007
01.09.2007
02.09.2007
24.08.2007
26.08.2007
01.09.2007
02.09.2007
24.08.2007
26.08.2007
01.09.2007
02.09.2007
24.08.2007
01.09.2007
26.08.2007
02.09.2007
01.09.2007
24.08.2007
02.09.2007
26.08.2007
08.09.2007
09.09.2007
25.08.2007
26.08.2007
08.09.2007
09.09.2007
Agder Fuglehundklubb
7520
Hegra
Postboks
35
torfi[email protected]
4951 Risør
Norsk
Vorstehhundklubb
Sør-Trøndelag
[email protected]
Jebeveien 8
Agder Fuglehundklubb
7043 Trondheim
[email protected]
4818
Færvik
Tromsø Hundeklubb Fuglehundgruppa
[email protected]
Postboks 3417
Norsk Engelsksetterklubb
9276
Tromsø
2661 HjerkinnFuglehundklubb
Vest-Finnmark
Opstadveien 37
9700
Lakselv
Hallingdal
Fuglehundklubb
[email protected]
Strandalivn
Nordenfjeldske
Fuglehundklub
3570 Ål
Arne
Garborgs Vei 45
[email protected]o
7024 Trondheim
Nordenfjeldske Fuglehundklub
[email protected]
Amalienlyst 1c
Vefsn Jff
7044
Pb
281 Trondheim
[email protected]
8651
Mosjøen
[email protected]
Vestlandets Fuglehundklubb
Jutulfaret
29
Ofoten
Fuglehundklubb
5142 Fyllingsdalen
Postboks
736
8509
Narvik
[email protected]
[email protected]
Norsk Irsksetterklubb Hedmark Og
Østerdal
Oppland Fuglehundklubb
Bakkhaugen
Søndre Morstadgutua 31
2500 Tynset
2750 Gran
[email protected]
[email protected]
Norsk Gordonsetterklub
Namdal Fuglehundklubb
Mingevn.
316 Tlf. 93044922
Postboks
286
1708
Sarpsborg
7801 Namsos
[email protected]
[email protected]
Norsk
Gordonsetterklub
Stensrudvn
Øystre Slidre30Jff
2760
Brandbu
Holdalsfoss
2900
Fagernes
VK 425.- VK arr. onsdag 29.8 på
Sundsfjordfjellet
Sundsfjordfjellet/Sulitjelma UK/AK arr. 1.-2.9 i Sulitjelma
42800521186 375
06.08.2007
45091706893 375
20.08.2007
Refnr/Klasse/Sted
DWA
Diverse
51-07001
51-07021
CACIT
Kongsvold
Rjukan
VK 425.Innkvart.Hjerkinn fjellstue 61242927
Tlf.prøvesekr.:71245545-97140738
DWA
DWA
2650.02.95154 375
1604.03.14540
51-07022
51-07002
CACIT
Sirdal Høstprøve
VK
VK 425.425.Se nærmere info http://www.
Innkvart.Tredal hotell og turist. Tlf:
rogalandfk.org/
71698700
DWA
3201.25.06014
74351053066 375
375
01.08.2007
29.07.2007
51-07023
51-07003
CACIT
VK lørdag
Verdal
VK 425.VK 425.Overnatting
v/ prøveleder tlf 41 93 13
Skotten seter 906 85234
49
DWA
Hovedkvarter:
Rinnleiret DWA
44403108747 375
20.08.2007
51-07024
CACIT
51-07004
Ålen
VK lørdag
VK 425.-. VK fre/lør
86740516932
Tlf
932 15 885
VK prøveleder
425.73250501452
Killingdal
Fjellhotell
Jon Kristen
Bosvik, tlf
tlf 92494261
90177123 DWA
51-07025
Meråker
Torbudalen
Fåvang
info
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
03.08.2007
01.08.2007
Ttlf prøveleder :70194970 DWA
2000.23.64302 375
10.07.2007
325
31.07.2007
VK 425.- VK søndag
Tlf. Arne Aalberg 97642898
VK 425.Innkvartering
Brenna Camping DWA
05304702437 375
09.08.2007
73250537228 375
28.07.2007
51-07026
VK 425.-
4700 2417509 375
13.08.2007
51-07006/ Ringvassøya
Kvaløya
Info:
www.fuglehundgruppa.no
DWA
VK 425.Rustad Fjellstue,
90010910659 375
01.07.2007
Kiærterrengene
51-07027
CACIT
Børselv
51-07007
VK 425.tlf 95105333 / 91792555
Bungalåven tlf 78464395. Info www.
VK 425.vffk.no DWA
49111019923 375
17.08.2007
23333244950 375
25.07.2007
51-07028
Geilo
Kun UK
Meråker
32094700
Odd
Joar Oksås tlf. 90791927
Mårråkstuggu
tlf 74813737
Kontakt tlf: 99212682
DWA
DWA
86018566682 375
05.08.2007
86016268943 375
01.08.2007
51-07029
Kongsvold
CACIT
Hattfjelldal
VK
425.Morten
Risstad: 90791927 DWA
Overnatting Børgefjell vertshusTlf.75
18 50 50
DWA
CACIT
51-07030
Tlf 55165116
VK
425.DWA
Kontaktperson
Stein Kyrre Olsen
97151387
DWA
9522.05.19199 375
10.07.2007
45200715202 375
17.08.2007
51-07031
CACIT
UK/AK
Nøsen
Dalsbygda
Innkvartering:
og
UK / AK åpen Dalsbygda
kun for irsk næring
setter rød
utvikling
og rød/hvit
v/
ElinJubileumsprøve
Krog
NISK
DWA
tlf. 6249 8152/98 08 9892 DWA
1895.44.20570 375
11.08.2007
51-07032
VK 425.-. VK søndag
VK 425.Overnatting
v/ prøveleder tlf.
[email protected]
93044922
DWA
16381252039 375
10.08.2007
VK 425.- VK lørdag
Overnatting
prøveleder
VK 425.-. VKv/lørdag.
Tlf
prøveleder:
61336106/Booking
95778511
Overnatting:
Beitostølen
tlf
DWA
80033700.
20203228784 375
17.08.2007
2120.20.36985 325
17.08.2007
Fyresdal
51-07005
CACIT
Hovden
CACIT
51-07008
CACIT
51-07009
Raggsteindalen
Narvik/Skjomen
51-07010
51-07011
CACIT
Ljørdalen,
Trysil
Lurudal Snåsa
51-07033
51-07012
Ljørdalen, Trysil
Bygdin/Beitostølen
Gudbrandsdal Fuglehundklubb
51-07034
496 Kleivsletten
UK/AK/VK
25.08.2007 2670
HarstadOtta
& Vesterålen Fuglehundklubb
51-07013
Sjodalen
26.08.2007 [email protected]
Postboks 631
9486 JffHarstad
Melåheia
08.09.2007 Orkla
51-07035
Fuglehundprøve
- Høyfjell Høst - 2007
[email protected]
09.09.2007
Røåsv.9
7300
Orkanger
Våvatn
no
[email protected]
Dato
Refnr/Klasse/Sted
25.08.2007 Arrangør/Pmld.adr
Støren Jff
51-07014
08.09.2007
Vest-Finnmark
Fuglehundklubb
51-07036
26.08.2007
Skåveien
8
Skrevet ut: 07.04.2007
09:02:59
08.09.2007 Pb
2057
Kun
UK/AK 1 dag
Holtsjøen
7290 Støren
9507
Alta
Kautokeino
[email protected]
[email protected]
375
28.07.2007
Fyresdal turisthotell 34041255 DWA
Solveig Gonsholt tlf 92880177
Innkvatering v/prøveleder DWA
Edle Backe 9340200,
Nesk's 100 års jubileumsprøve. DWA
Hovedkvarter LIa Motell og Fjellstue tlf
VK 425.Kongsvold Fjellstue tlf.72404340
VK 425.-
VK 425.-
Info/spørsmål:
Bente tlf
91645160
Besseggen
Fjellpark,
Maurvangen
DWA Vågå
2680
Tlf.
61238922
VK 425.Innkv. Storjorda
Prøveleder tlf: 95851311 DWA
VK 425.-. VK lørdag
Tlf prøveleder: 72480551
DWA
375
15942418407 375
4400.06.14634 375
21356024106 375
47300525950 375
375
09.08.2007
09.08.2007
05.08.2007
13.08.2007
3 uker
Diverse
VK 425.- info
Tlf prøveleder:
72431394
Paul-Ronny
tlf 91597632
Innkvart:
Kautokeino Villmarks.
DWA
Kontonr.
P.avg
375 Påmeld.frist
20.07.2007
49632002857 375
24.08.2007
Side 2 av 4
Prøveleder
VK
425.- tlf : 41930030
Overnatting
Krokstrand
Cafe tlf. DWA
751
Brenna Camping,
tlf 74810234.
66002
Prøveleder tlf. 47039275
4530.05.22193 375
51-07038
VK 425.CACIT
Varangerprøven
Kongsvold
VK
425.bredband.no/vjff
Prøveleder Eva Kragnes tlf. 97655858
Mob: 99 59 29 97/ 95 13 65 56
Trippelprøven DWA
18222631153 375
20.08.2007
51-07017
51-07039
CACITDerby
Norsk
Saltfjellet, N-Norsk
Kongsvold
VK
425.Nord-Norsk
Mesterskap
1
UK
innen
10.09
4500.82.79822 0
375
13.08.2007
10.09.2007
Trondheim Jff
St. Ing. Dahls Gt. 42
7043 Trondheim
Skrevet ut: 07.04.2007 09:02:59
[email protected]
27.09.2007 Norsk Engelsksetterklubb
30.09.2007
2661 Hjerkinn
51-07040
VK 425.Prøvesekretær: 95907993
Overnatting: Killingdal Fjellhotell
72417701 DWA
42000719425 375
07.09.2007
51-07041
CACIT
Hjerkinn
NM/NM-lag. NM 475.UK/AK kun lørdag og søndag. Edle
Backe, 93402000
Hjerkinn Fjellstue 61215100. DWA.
18220850699 375
15.08.2007
29.09.2007
30.09.2007
Norsk Engelsksetterklubb
51-07042
18220850699 375
15.08.2007
2661
Hjerkinn
Edle Backe 93402000
Hjerkinn Fjellstue tlf: 61215100
Moskus- Cup DWA
05.10.2007
07.10.2007
Telemark Fuglehundklubb
Kirkebakken 46
3830 Ulefoss
[email protected]
Telemark Fuglehundklubb
Kirkebakken 46
Unghund Grand Prix. Krav 1 UK
Kopi av kritikk 1UK
Prøveleder tlf. 415 58547. DWA
2650.02.40147 375
01.10.2007
VK 425.-1 dags VK-søndag
2650.11.59432 375
07.09.2007
25.08.2007
08.09.2007
26.08.2007
09.09.2007
25.08.2007
21.09.2007
26.08.2007
23.09.2007
25.08.2007
21.09.2007
26.08.2007
23.09.2007
Norsk Breton Klubb
Rana
Kaivn Jff
5
Myraveien
23
7624 Ekne
8622
Mo I Rana
[email protected]
[email protected]
Vadsø Jff
Norsk Gordonsetterklub
Myrkroken 39
Fartvegen 270 62596744/ 41325189
9800 Vang
VadsøPå Hedmark
2324
[email protected]
[email protected]
Bodø Jff
Norsk
Gordonsetterklub
Haakon Vii270
Gt 662596744/
Tlf. 95209229
Fartvegen
41325189
8003 Vang
Bodø På Hedmark
2324
[email protected]
[email protected]
22.09.2007
23.09.2007
06.10.2007
07.10.2007
Hjerkinn
51-07015
51-07037
CACIT
CACIT
Meråker
Saltfjellet
51-07016
Mesterska
Aunegrenda, Haltdalen
51-07043
Rjukan
51-07044
UK-AK lør- søndag
Tlf:78487602
Begrenset antall deltakere Info www.
vffk.no
DWA
VK 425.-.
VK finale søndag
Info om hovedkvart.: www.varanger-
05391646033 375
50820753647 375
12.08.2007
24.08.2007
06.08.2007
DWA
Hovedkvarter: Krokstrand Camping
Prøve informasjon:
www.bjff.no
DWA
Overnatting
Hjerkinn
Fjellstue tlf.
61242927 DWA
Side 1 av 4
31
27.09.2007
30.09.2007
Norsk Engelsksetterklubb
2661
Hjerkinn
51-07041
CACIT
Hjerkinn
Norsk Engelsksetterklubb
Fuglehundprøve
- Høyfjell Høst - 200751-07042
29.09.2007
30.09.2007
Dato
05.10.2007
18.08.2007
07.10.2007
19.08.2007
06.10.2007
18.08.2007
07.10.2007
19.08.2007
06.10.2007
18.08.2007
07.10.2007
19.08.2007
06.10.2007
18.08.2007
07.10.2007
19.08.2007
06.10.2007
24.08.2007
07.10.2007
26.08.2007
06.10.2007
24.08.2007
07.10.2007
26.08.2007
06.10.2007
24.08.2007
07.10.2007
26.08.2007
13.10.2007
14.10.2007
24.08.2007
26.08.2007
2661
Hjerkinn
Arrangør/Pmld.adr
Telemark Fuglehundklubb
Kirkebakken Sør
46 2c
Nybergåsen
3830 Skien
Ulefoss
3737
[email protected]
[email protected]
Telemark Fuglehundklubb
Møre Og Romsdal Fuglehundklubb
Kirkebakken 46
Øvre
Skytterholmen 12,
3830 Ulefoss
6020
Ålesund
[email protected]
[email protected]
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb
Lillehammer
Postboks 631Og Omegns Jff
Vingarvn
32
9486 Harstad
[email protected]
2608
Lillehammer
no
[email protected]
Nord-Troms
Fuglehundklubb
Agder
Fuglehundklubb
Tangen 35
Postboks
9151 Storslett
4951
Risør
[email protected]
[email protected]
Namdal
Fuglehundklubb
Agder
Fuglehundklubb
Postboks 286
7801 Namsos
4818
Færvik
[email protected]
[email protected]
Stjørdal Jff
Norsk
Engelsksetterklubb
Jakthundutvalget
Postboks 61
7501 Stjørdal
2661
Hjerkinn
[email protected]
Agder Fuglehundklubb
Hallingdal
Fuglehundklubb
Sigurd Slemsvei
7
4633 Kristiansand S
Strandalivn
fi[email protected]
3570
Ål
Kristiansund Og Nordmøre Jff
[email protected]
Tlf. 90855177 Fuglehundklub
Nordenfjeldske
6520 Frei
Hjerkinn
Refnr/Klasse/Sted
51-07043
51-07001
CACIT
Rjukan
Rjukan
51-07044
UK-AK lør- søndag
Rjukan
51-07002
Edle Backe 93402000
Hjerkinn Fjellstue tlf: 61215100
Moskus- Cup DWA
18220850699 375
15.08.2007
Diverse info
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
2650.02.40147 375
01.10.2007
2650.02.95154
03.08.2007
Unghund
VK
425.- Grand Prix. Krav 1 UK
Kopi av kritikk 1UK
Prøveleder tlf. 415 58547. DWA
DWA
VK 425.-1 dags VK-søndag
2650.11.59432 375
07.09.2007
74351053066 375
51-07003
CACIT
VK
lørdag
Vesterålen
Fåvang
VK
425.p.leder
Kjell A Myhra. 99000955
Innkv. Sortland
Camping
Skotten
seter 906
85234 76110300
DWA
DWA
2000.23.64302 375
10.07.2007
51-07046
51-07004
UK/AK
VK
lørdag
Reisadalen
Fyresdal
Overnatt.
4740.43.04719 375
375
VK
425.- v prøvelede Ola Dyrstad, tlf: 73250501452
97668318
Jon
Kristen Bosvik, tlf 90177123
Prøvens hovedkvarter: Reisadalen
Fyresdal turisthotell 34041255 DWA
2 uker
28.07.2007
51-07047
51-07005
CACIT
Steinfjellet
Hovden
VK 425.425.VK
[email protected]
Solveig
Gonsholt tlf 92880177
DWA
Innkvatering v/prøveleder DWA
4400.08.01027 375
375
73250537228
24.09.2007
28.07.2007
Torbudalen
51-07045
51-07048
VK 425.-
47300525950 375
Roar Hansen tlf : 74 80 61 08
375
VK 425.- Rustad Fjellstue,
Edle
DWABacke 9340200,
Nesk's 100 års jubileumsprøve. DWA
51-07049
VK 425.73250511326 375
Finn425.Egil Sødal tlf 91860353
VK
23333244950 375
Bortelidseter DWA
Hovedkvarter
LIa Motell og Fjellstue tlf
32094700
Kontakt
tlf: 99212682 DWA
VK 425.39302374299 375
51-07007
VK lørdag
Åseral
Geilo
51-07050
51-07008
Smøla
CACIT
Kongsvold
Postboks 631
Arrangør/Pmld.adr
Refnr/Klasse/Sted
9486 Harstad
Melåheia
Vestfold
Fuglehundklubb
53-07001
[email protected]
Åbolveien
4
Tlf:
952
16
331/33
52
08
71
CACIT
no
3225 Sandefjord
Vestfold 1
25.08.2007 Støren Jff
51-07014
[email protected]
26.08.2007 Skåveien 8
12.10.2007 7290
Østfold Støren
Fuglehundklubb
53-07002
Holtsjøen
14.10.2007 Postboks
361 Tlf: 90921957
CACIT
[email protected]
1702 Sarpsborg
Østfold
25.08.2007 Norsk Breton Klubb
51-07015
[email protected]
26.08.2007 Kaivn 5
CACIT
13.10.2007 7624
Hedmark
Og Oppland Fuglehundklubb
53-07003
Ekne
Meråker
14.10.2007 Mabel
Sandbergs V. 10 B
UK/AK/ VK lørdag
[email protected]
2315 Hamar
Mjøsprøven I
25.08.2007 Vadsø Jff
51-07016
[email protected]
26.08.2007 Myrkroken 39
VK 425.19.10.2007 9800
Tjølling Vadsø
Jeger Og Fiske Forening
53-07004
Varangerprøven
21.10.2007 [email protected]
Ulaveien 155
3280 Tjodalyng
Tjølling
25.08.2007 Bodø Jff
51-07017
[email protected]
26.08.2007 Haakon Vii Gt 6 Tlf. 95209229
CACIT
20.10.2007 8003
Østfold Bodø
Fuglehundklubb
53-07005 N-Norsk
Saltfjellet,
21.10.2007 [email protected]
Vestbrynet 33
VK Lørdag
Mesterska
1519 Moss
Østfold
fi[email protected]
27.10.2007 Vestfold Fuglehundklubb
53-07006
Skrevet ut: 07.04.2007 09:02:59
28.10.2007 Sjøstrand 9 Tlf: 33 46 25 23/975 43 181
3209 Sandefjord
Vestfold 2
[email protected]
27.10.2007 Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb
53-07007
28.10.2007
2847 Kolbu
Mjøsprøven II
[email protected]
02.11.2007 Rogaland Fuglehundklubb
53-07008
04.11.2007 Myklabergv. 8,
CACIT
4314 Sandnes
Forus Prøven
[email protected]
03.11.2007 Rogaland Fuglehundklubb
53-07009
04.11.2007 Myklabergv. 8,
Høystatusløp
4314 Sandnes
Forus Open
[email protected]
03.11.2007 Romerike Fuglehundklubb
53-07010
29.07.2007
24.09.2007
hytteutleie
DWA
51-07006
UK, AK
CACIT
Meråker
Kiærterrengene
Fuglehundprøve - –Lavland
Høst
- 2007
Fuglehundprøve
Lavland
høst
00
25.08.2007 Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb
51-07013
26.08.2007
Dato
06.10.2007
07.10.2007
15.08.2007
VK 425.Innkvart.Tredal
hotell
og turist.
Prøveleder tlf. 415
58547
DWATlf:
71698700
Ttlf prøveleder :70194970 DWA
Amalienlyst 1c
7044 Trondheim
Rana Jff
51-07051
[email protected]
24.08.2007 Vestlandets
Fuglehundklubb
51-07009
8647 Bleikvasslia
Saltfjellet
26.08.2007 Jutulfaret
29
CACIT
[email protected]
5142 Fyllingsdalen
Raggsteindalen
13.10.2007 Vest-Finnmark Fuglehundklubb
[email protected]
Fuglehundprøve
- Høyfjell Høst - 200751-07052
14.10.2007 Bjørklia 13
VK lørdag
24.08.2007 Norsk
51-07010
9600 Irsksetterklubb
Hammerfest Hedmark Og
Sennalandet
26.08.2007
Oppland
CACIT
[email protected]
Dato
Arrangør/Pmld.adr
Refnr/Klasse/Sted
Søndre Morstadgutua 31
Nøsen
13.10.2007 Tromsø Fuglehundklubb
51-07053
2750 Gran
14.10.2007 Postboks 1033
CACIT
[email protected]
Skrevet ut: 07.04.2007
9260 09:02:59
Tromsø
Tromsø&Omegn
24.08.2007 Namdal
Fuglehundklubb
51-07011
[email protected]
26.08.2007 Postboks 286
CACIT
7801 Namsos
Lurudal Snåsa
[email protected]
25.08.2007 Øystre Slidre Jff
51-07012
26.08.2007 Holdalsfoss
2900 Fagernes
Bygdin/Beitostølen
13.10.2007
14.10.2007
18220850699 375
UK/AK kun lørdag og søndag. Edle
Backe, 93402000
Hjerkinn Fjellstue 61215100. DWA.
Sekreteriat ved Smøla Havfiskesenter
90010910659 375
21.09.2007
01.07.2007
08.09.2007
25.07.2007
21.09.2007
VK
425.Tlf. 91833530
Kongsvold
Fjellstue tlf.72404340
DWA
Morten Risstad: 90791927 DWA
86016268943 375
4530.05.22193 375
01.10.2007
VK
425.48024750
Overnatting
Tlf
55165116på Krokstrand Kafe tlf.
751 66002 DWA
DWA
9522.05.19199 375
10.07.2007
75920511317 375
28.09.2007
VK
425.Skaidicenteret
78416201
Info/ www.vffk.no
UK
AK åpen kunDWA
for irsk setter rød
Diverse
info
og rød/hvit
VK
425.NISK
Jubileumsprøve DWA
info: www.tfk.no
DWA
VK [email protected]
DWA
15942418407 375
09.08.2007
4400.06.14634 375
09.08.2007
VK 425.-. VK lørdag.
Overnatting: Beitostølen Booking tlf
80033700.
Info/spørsmål: Bente tlf 91645160
DWA
21356024106 375
05.08.2007
VK 425.Innkv. Storjorda
47300525950 375
13.08.2007
VK 425.Prøveleder Arne Kongsdal tlf.
VK 425.Alf Jonny tlf 4047Innkvart
Diverse
info tlf: 95851311 DWA
Prøveleder
VK 525.Innkvart: Sandefjord Motorhotell,
tlf:33470380
DWAVK 425.Tlf prøveleder: 72431394
NM DWA
Start NM kr. 575,- UK/AK kun søndag
Qaulity hotell Sarpsborg :69101500 DWA
VK 425.-. VK finale søndag
Prøveleder tlf : 41930030
VK 525.Brenna Camping, tlf 74810234. DWA
Tlf. 48105588
DWA
Info om hovedkvart.: www.varangerbredband.no/vjff
VK 525.-.
fredag
og95
lørdag
Mob: VK
99 59
29 97/
13 65 56
UK /DWA
AK Lørdag og søndag
T:99441080. Info: www.tjff.net. DWA
VK 425.- Nord-Norsk Mesterskap
Hovedkvarter: Krokstrand Camping
VK 525.Prøve informasjon: www.bjff.no DWA
Finn Trana tlf.90858624
Norgesporten Svinesund motell tlf.
69175740 DWA
01.08.2007
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
64200516484 375 20.09.2007
Side 3 av 4
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
1594.49.65618 475 24.09.2007
375
20.07.2007
1638.08.08580 475
01.10.2007
05391646033 375
12.08.2007
18221335100 475
21.09.2007
50820753647 375
06.08.2007
25401044933 475
05.10.2007
4500.82.79822 375
13.08.2007
16380809005 475
05.10.2007
VK 525.Innkvart. Sandefjord Motorhotell, tlf: 33 47
03 80
DWA
1638.01.72139 475
15.10.2007
VK 525.UK/AK/VK lørdag
Tlf. 61167907/90156465 DWA
18001697389 475
05.10.2007
VK 525.-
3201.25.05859 475
02.10.2007
Krav om 1 UK
se for mer info http://www.rogalandfk.org/
DWA
3201.25.05859 475
03.10.2007
VK 525.- . 2 dagers VK
81011178332 475
13.10.2007
Side 1 av 4
DWA
28.10.2007
2847 Kolbu
Mjøsprøven II
[email protected]
02.11.2007 Rogaland Fuglehundklubb
Fuglehundprøve - Høyfjell Høst - 200753-07008
04.11.2007 Myklabergv. 8,
CACIT
4314 Sandnes
Forus Prøven
Dato
Arrangør/Pmld.adr
Refnr/Klasse/Sted
[email protected]
18.08.2007 Rogaland
Telemark Fuglehundklubb
51-07001
03.11.2007
Fuglehundklubb
53-07009
19.08.2007 Myklabergv.
Nybergåsen 8,
Sør 2c
CACIT
04.11.2007
Høystatusløp
3737 Sandnes
Skien
Rjukan
4314
Forus Open
[email protected]
[email protected]
18.08.2007 Romerike
Møre Og Romsdal
Fuglehundklubb
51-07002
03.11.2007
Fuglehundklubb
53-07010
19.08.2007 Nedre
Øvre Skytterholmen
04.11.2007
Ryensvei 33 C12,
6020 Strømmen
Ålesund
Torbudalen
2010
Trøgstad
[email protected]
[email protected]
18.08.2007 Tjølling
Lillehammer
Jff
51-07003
23.11.2007
JegerOg
OgOmegns
Fiske Forening
53-07011
19.08.2007
32
VK lørdag
25.11.2007 Vingarvn
Ulaveien 155
2608 Tjodalyng
Lillehammer
Fåvang
3280
Tjølling
[email protected]
[email protected]
18.08.2007 Agder Fuglehundklubb
51-07004
19.08.2007 Postboks 35
VK lørdag
4951 Risør
Fyresdal
[email protected]
24.08.2007 Agder Fuglehundklubb
51-07005
26.08.2007
CACIT
4818
Færvik
Hovden
Fuglehundprøve
- Skogsfugl Høst - 2007
[email protected]
24.08.2007 Norsk Engelsksetterklubb
51-07006
26.08.2007 Arrangør/Pmld.adr
CACIT
Dato
Refnr/Klasse/Sted
2661
Hjerkinn
Kiærterrengene
18.08.2007 Sør-Varanger Jff
54-07001
19.08.2007 Nordenstensvei 3d
24.08.2007 9910
Hallingdal
Fuglehundklubb
51-07007
Bjørnevatn
Pasvik
26.08.2007 [email protected]
Strandalivn
3570
Ål
Geilo
21.08.2007 Norsk Gordonsetterklub
54-07002
[email protected]
21.08.2007 Nils
Hansensv. 20
24.08.2007 0667
Nordenfjeldske
Fuglehundklub
51-07008
Oslo
Budor Løten
26.08.2007 [email protected]
Amalienlyst 1c
CACIT
7044 Vorstehhundklubb
Trondheim
21.08.2007 Norsk
Møre Og RomsdalKongsvold
54-07003
[email protected]
22.08.2007 Stølsveien
5
24.08.2007 6440
Vestlandets
Fuglehundklubb
51-07009
Elnesvågen
Fosterlågen Molde
26.08.2007 [email protected]
Jutulfaret 29
CACIT
5142 Weimaraner
Fyllingsdalen
Raggsteindalen
21.08.2007 Norsk
Klubb
54-07004
[email protected]
22.08.2007 Tangenveien
62
24.08.2007 1914
Norsk Irsksetterklubb
51-07010
Ytre Enebakk Hedmark Og
Østmarka
26.08.2007 [email protected]
Oppland
CACIT
Søndre Morstadgutua
31
Nøsen
21.08.2007 Namdal
Fuglehundklubb
54-07005
2750 Gran
22.08.2007 Postboks
286
[email protected]
7801
Namsos
Namdalseid
Skrevet ut: 07.04.2007 09:03:44
24.08.2007 [email protected]
Namdal Fuglehundklubb
51-07011
26.08.2007 Norsk
Postboks
286
CACIT
22.08.2007
Irsksetterklubb
Buskerud, Telemark Og
54-07006
7801 Namsos
Lurudal Snåsa
22.08.2007 Vestfold
[email protected]
Bamse Brakarsvei 38
Kongsberg
25.08.2007 3042
Øystre Slidre
Jff
51-07012
Drammen
26.08.2007 [email protected]
Holdalsfoss
2900 Irsksetterklubb
Fagernes
Bygdin/Beitostølen
22.08.2007 Norsk
Trøndelag
54-07007
23.08.2007
7580
Selbu
Malvik
25.08.2007 Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb
51-07013
Fuglehundprøve – Skogsfugl høst 00
26.08.2007
24.08.2007
24.08.2007
25.08.2007
25.08.2007
26.08.2007
26.08.2007
25.08.2007
25.08.2007
26.08.2007
26.08.2007
25.08.2007
28.08.2007
26.08.2007
29.08.2007
25.08.2007
28.08.2007
26.08.2007
30.08.2007
Postboks 631
Norsk
Troms
54-07008
9486 Irsksetterklubb
Harstad
Melåheia
Vierringen
42
[email protected]
9100
Kvaløysletta
Bardu/salangen
no
[email protected]
Støren Jff
51-07014
Norsk
Vorstehhundklubb
Hedmark
54-07009
Skåveien
8
Oppstad
7290 Støren
Holtsjøen
2100
Skarnes
Ingelsrud
[email protected]
[email protected]
Norsk Breton Klubb
51-07015
Randsfjord
Fuglehundklubb
54-07010
Kaivn 5
CACIT
Prestlia
9
7624 Ekne
Meråker
3520
Jevnaker
Jevnaker Vestås
[email protected]
[email protected]
Vadsø Jff
51-07016
Trondheim
Jff
Myrkroken 39
VK54-07011
425.St.
Ing. Vadsø
Dahls Gt. 42
9800
Varangerprøven
7043
Trondheim
Trondheim
[email protected]
[email protected]
Bodø Jff
51-07017
Hedmark
Fuglehundklubb
54-07012
Haakon ViiOg
GtOppland
6 Tlf. 95209229
CACIT
Pallerudgutua
8003 Bodø 85
Saltfjellet, N-Norsk
2323
Ingeberg
Løten. Budor
[email protected]
Mesterska
[email protected] turisthytte
01.09.2007 Norges Jeger- Og Fiskerforbund
Skrevet ut: 07.04.2007 09:02:59
02.09.2007 Roar Lundby Nordholen
2340
Løten
[email protected]
05.09.2007 Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag
06.09.2007 Jebeveien 8
7043 Trondheim
[email protected]
21.09.2007 Norsk Pointerklub
23.09.2007 Rustadholet
2030 Nannestad
54-07013
22.09.2007
23.09.2007
54-07015
AK m/felling
Romeriksåsen
28.09.2007
Nannestad Jff
Rustadholet
2030 Nannestad
[email protected]
Sør-Varanger Jff
Budor
54-07014
Trondheimsområdet
54-07029
NM skog
Romerikesåsen
54-07016
UK/AK/VK lørdag
Tlf. 61167907/90156465 DWA
VK 525.-
3201.25.05859 475
02.10.2007
DWA
Diverse info
KravVK
om425.1 UK
se for mer info http://www.rogalandfk.org/
DWADWA
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
2650.02.95154 475
375 03.10.2007
03.08.2007
3201.25.05859
VK 425.VK 525.. 2 dagers VK
Innkvart.Tredal hotell og turist. Tlf:
DWA71698700
Ttlf prøveleder :70194970 DWA
74351053066 475
375
81011178332
29.07.2007
13.10.2007
VK 425.VK 525.VK fre og lør
seter
UK/ Skotten
AK lør og
søn906 85234
DWADWA
99441080 og tjff.net
2000.23.64302 475
375
25401044933
10.07.2007
09.11.2007
VK 425.Jon Kristen Bosvik, tlf 90177123
Fyresdal turisthotell 34041255 DWA
73250501452 375
28.07.2007
VK 425.Solveig Gonsholt tlf 92880177
Innkvatering v/prøveleder DWA
73250537228 375
28.07.2007
VK 425.- Rustad Fjellstue,
90010910659 375 01.07.2007
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
02.08.2007
Edle Backe
9340200,
Diverse
info
Nesk's 100 års jubileumsprøve. DWA
Info:www.svjff.com
49301290658 375
Hovedkvarter: Vagetem
DWA
VK 425.23333244950 375
Hovedkvarter LIa Motell og Fjellstue tlf
32094700
375
Kontakt tlf: 99212682 DWA
Kveldsprøve
VK 425.- DWA
Kongsvold Fjellstue tlf.72404340
Morten Risstad: 90791927 DWA
Overnatting i lagstelt
Prøveleder 71262120 / 90175225
DWA
VK 425.-
25.07.2007
01.08.2007
86016268943 375
01.08.2007
8643.10.19800 375
21.07.2007
9522.05.19199 375
10.07.2007
05381389881 375
30.07.2007
15942418407 375
09.08.2007
4400.06.14626 375
08.08.2007
VK [email protected]
Siri
Kulberg, mob. 93030156
DWAKveldsprøve.
OBS!
DWA
4400.06.14634 375
2291.09.23009 375
09.08.2007
01.08.2007
VK 425.-. VK lørdag.
Overnatting: Beitostølen Booking tlf
80033700.
Info/spørsmål: Bente tlf 91645160
Tlf prøveleder 90121880
DWA
Trøndercupen- Kveldsprøve DWA
VK 425.Innkv. Storjorda
PrøvelederKristian
tlf: 95851311
Prøveleder
Prytz DWA
Tlf prøveleder: 99585387
DWA
21356024106 375
05.08.2007
86740516932 375
31.07.2007
Tlf 55165116
DWA
Tlf prøveleder: 90572818
Avholdes av NWK, NVK, NMLK
"Østmarka"
VK 425.- prøven - kveld DWA
UK / AK åpen kun for irsk setter rød
og rød/hvit
[email protected]
NISK Jubileumsprøve DWA
Prøveleder Åge Nilsen tlf.970 86 174
DWA
Side 1 av 1
47300525950 375
13.08.2007
47002374605 375
10.08.2007
VK 425.Før
på e-post
ved påmelding
Tlf gjerne
prøveleder:
72431394
DWA
DWA
375
18131215580 375
20.07.2007
05.08.2007
VK 425.-. VK finale søndag
Prøveleder
Prøveledertlf:
tlf41040452
: 41930030
Skogshusvær.
Kontakt
prøvelederDWA
Brenna Camping,
tlf 74810234.
DWA
05391646033 375
20.30.1409568 375
12.08.2007
08.08.2007
Info om hovedkvart.: www.varangerKontakt
Rune Tyvold: 41647417
bredband.no/vjff
Mob: 99 59 29 97/ 95 13 65 56
DWA
DWA
50820753647 375
42000719425 375
06.08.2007
10.08.2007
VK 425.- Nord-Norsk Mesterskap
Hovedkvarter: Krokstrand Camping
Tlf.
62533630
/ 90725553
Prøve
informasjon:
www.bjff.no DWA
Kveldsprøve DWA
4500.82.79822 375
18222281853 375
13.08.2007
10.08.2007
Tlf : 93 63 65 30
Budor Gjestegård T: 625 94503
DWA
1800.16.72787 375
12.08.2007
AK
Tlf Arne Aalberg 97642898
DWA
05304702437 375
15.08.2007
16443309229 475
01.09.2007
16443309229 375
01.09.2007
49301290658 375
07.09.2007
Samarbeid NPK, Holter, Nannestad—
og Bjerke JFF
DWA
Samarbeid NPK, Holter-, Nannestadog Bjerke JFF
DWA
NNM Skog Vaggetem
Side 1 av 4
06.09.2007
Jebeveien 8
7043 Trondheim
Trondheimsområdet
[email protected]
Fuglehundprøve
- Skogsfugl Høst - 200754-07029
21.09.2007
Norsk Pointerklub
23.09.2007 Rustadholet
NM skog
2030 Nannestad
Romerikesåsen
Dato
Arrangør/Pmld.adr
Refnr/Klasse/Sted
18.08.2007 Sør-Varanger Jff
54-07001
22.09.2007 Nannestad Jff
54-07015
19.08.2007 Nordenstensvei 3d
23.09.2007 Rustadholet
AK m/felling
9910 Bjørnevatn
Pasvik
2030 Nannestad
Romeriksåsen
[email protected]
[email protected]
21.08.2007 Norsk Gordonsetterklub
54-07002
28.09.2007 Sør-Varanger Jff
54-07016
21.08.2007
Nils Hansensv.
20
Fuglehundprøve
Skogsfugl
Høst - 2007
30.09.2007
Fjellveien 47- Kirkenes
0667 Oslo
Budor Løten
9900 Kirkenes
Pasvik
[email protected]
[email protected]
Dato
Arrangør/Pmld.adr
Refnr/Klasse/Sted
21.08.2007 Norsk Vorstehhundklubb Møre Og Romsdal 54-07003
29.09.2007 Stølsveien
Midt-Troms5Fuglehundklubb
54-07017
22.08.2007
30.09.2007 6440
Pb 1110Elnesvågen
Fosterlågen Molde
9326
Bardufoss
Dividalen
[email protected]
Skrevet ut: 07.04.2007
09:04:07
[email protected]
21.08.2007 Norsk
Weimaraner Klubb
54-07004
29.09.2007 Tangenveien
Norsk Münsterländer
Klubb
54-07018
22.08.2007
62
30.09.2007 1914
Konvallveien
17
Ytre Enebakk
Østmarka
1911
Flateby
Gammelsaga, Stange
[email protected]
[email protected]
21.08.2007 Namdal
Fuglehundklubb
54-07005
03.10.2007 Postboks
Norsk Gordonsetterklub
54-07019
22.08.2007
286
04.10.2007 7801
Langjelan
8
Namsos
Namdalseid
7290 Støren
Midtre Gauldal
[email protected]
[email protected]
22.08.2007 Norsk
Irsksetterklubb Buskerud, Telemark Og 54-07006
27.10.2007
Vest-Agder
Jff
54-07020
22.08.2007 Vestfold
28.10.2007 Bamse
Solbakken
1
Brakarsvei
38
Kongsberg
4480 Drammen
Kvinesdal
Kvinesdal
3042
[email protected]
[email protected]
03.11.2007
Norsk
Irsksetterklubb
Sørlandet
54-07021
22.08.2007 Norsk Irsksetterklubb Trøndelag
54-07007
04.11.2007 Steinfossvegen 25
23.08.2007
4700 Vennesla
Oggevatn
7580
Selbu
Malvik
[email protected]
03.11.2007
Norsk
Gordonsetterklub
54-07022
24.08.2007 Norsk Irsksetterklubb Troms
54-07008
04.11.2007 Vierringen
Lernesstranda
24.08.2007
42 22
7200 Kvaløysletta
Kyrksæterøra
Hemne
9100
Bardu/salangen
[email protected]
[email protected]
07.11.2007 Norsk
NorgesVorstehhundklubb
Jeger- Og Fiskerforbund
54-07023
25.08.2007
Hedmark
54-07009
09.11.2007 Oppstad
Paul E Bersaas Vabkken 203
26.08.2007
5533 Skarnes
Haugesund
Steinsfjellet
2100
Ingelsrud
[email protected]
[email protected]
10.11.2007 Randsfjord
Stavanger Og
Rogaland Jff
54-07024
25.08.2007
Fuglehundklubb
54-07010
11.11.2007 Prestlia
Kiellandsstien
26
26.08.2007
9
4049 Jevnaker
Hafrsfjord
RogalandVestås
3520
Jevnaker
[email protected]
[email protected]
10.11.2007 Trondheim
Bodø Jff Jff
54-07025
28.08.2007
54-07011
10.11.2007 St.
Storvikhamran
5342
Tlf 91731889
29.08.2007
Ing. Dahls Gt.
8014 Trondheim
Bodø
Hamarøy
7043
Trondheim
[email protected]
[email protected]
10.11.2007 Hedmark
Vestlandets
54-07026
28.08.2007
OgFuglehundklubb
Oppland Fuglehundklubb
54-07012
11.11.2007 Pallerudgutua
Skeisleira 5 85
30.08.2007
5217 Ingeberg
Hagavik
Os 1 Budor
2323
Løten.
[email protected]
[email protected]
turisthytte
10.11.2007 Norsk Vorstehhundklubb Buskerud
54-07027
11.11.2007 Norges
Kirsebærhagan
38b
01.09.2007
Jeger- Og
Fiskerforbund
54-07013
3070 Lundby
SandeNordholen
I Vestfold
Holleia
02.09.2007 Roar
[email protected]
2340
Løten
Budor
23.11.2007 [email protected]
Vestlandets Fuglehundklubb
54-07028
25.11.2007 Norsk
Skeisleira
5
05.09.2007
Vorstehhundklubb
Sør-Trøndelag
54-07014
5217
Hagavik
Os 2
06.09.2007 Jebeveien 8
[email protected]
Trondheimsområdet
7043
Trondheim
[email protected]
21.09.2007 Norsk Pointerklub
54-07029
23.09.2007 Rustadholet
NM skog
2030 Nannestad
Romerikesåsen
Fuglehundprøve
Apport
2007
Fuglehundprøve - –
Apport
- 2007
22.09.2007
23.09.2007
Dato
28.05.2007
28.05.2007
28.09.2007
30.09.2007
34
Nannestad Jff
Rustadholet
Arrangør/Pmld.adr
2030 Nannestad
Norsk Münsterländer Klubb
[email protected]
Akerlia 14 C
Sør-Varanger
0951
Oslo Jff
Fjellveien 47 Kirkenes
[email protected]
9900 Kirkenes
09.06.2007 Norsk Weimaraner Klubb
[email protected]
09.06.2007 Louisesgate 4c
0168 Oslo
[email protected]
15.06.2007
Rogaland
Fuglehundklubb
Skrevet ut: 07.04.2007
09:04:07
16.06.2007
4328 Sandnes
se http://www.rogalandfk.org/
16.06.2007 Norsk Vorstehhundklubb Hordaland
17.06.2007 Strusshamn
5302 Strusshamn
[email protected]
16.06.2007 Norsk Vorstehhundklubb Østfold
16.06.2007
Solbergfossveien
83
Skrevet ut: 07.04.2007
09:04:07
1814 Askim
[email protected]
19.06.2007 Norsk Vorstehhundklubb Oslo/Akershus
21.06.2007 Stensrudbakken 8
2009 Nordby
[email protected]
30.06.2007 Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag
54-07015
AK m/felling
Refnr/Klasse/Sted
Romeriksåsen
55-07001
UK/AK
54-07016
Perskula
Tlf Arne Aalberg 97642898
DWA
Samarbeid NPK, Holter, Nannestad—
og Bjerke JFF
Diverse info
DWA
Info:www.svjff.com
Hovedkvarter: Vagetem
Samarbeid
NPK, Holter-, NannestadDWA
og Bjerke JFF
DWA
01.08.2007
07.09.2007
Diverse info
Overnatting
i lagstelt
Prøveleder 71262120 / 90175225
DWA
DWA
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
8643.10.19800 375 21.07.2007
0530 18 05936 375 15.09.2007
Tlf prøveleder: 90572818
Avholdes av NWK, NVK, NMLK
"Østmarka" prøven - kveld DWA
DWA
05381389881 375
78770882094 375
30.07.2007
07.09.2007
[email protected]
KveldsprøveÅge
m/ Nilsen
felling tlf.970 86 174
Prøveleder
Tlf. 91733469
DWA
DWA
4400.06.14626 375
43335020333 375
08.08.2007
24.09.2007
Siri Kulberg, mob. 93030156
Kai Fossdal:
38 35 13 43 / 99861065
OBS!
Kveldsprøve.
Innkvart: Fosseland Jakt &
DWA
Hundesenter
tlf.: 38 35 24 77 DWA
2291.09.23009 375
3111.20.07620 375
01.08.2007
12.10.2007
Kari Røinås, tlf. 38155049 / 90764895
Skogshusvær.
Tlf
prøveleder 90121880
DWA
TrøndercupenKveldsprøve DWA
3100.60.44800 375
375
86740516932
11.10.2007
31.07.2007
Tlf: 72451327
/ 91152229
Prøveleder
Kristian
Prytz
Tlf prøveleder: 99585387
DWA
DWA
43121207150 375
375
47002374605
19.10.2007
10.08.2007
Sasgjerne
Radison
Før
på Haugesund
e-post ved påmelding
0540.08.66637 375
375
18131215580
24.10.2007
05.08.2007
Prøveleder tlf: 41040452
Skogshusvær. Kontakt prøveleder
DWA
DWA
97106000410 375
375
20.30.1409568
19.10.2007
08.08.2007
Prøveinfo:
www.bjff.no
Kontakt
Rune
Tyvold: 41647417
Hovedkv: Hamarøy Fiskecamp
DWA
DWA
45008279822 375
375
42000719425
01.11.2007
10.08.2007
Tlf 93464915
Felling
Tlf.
62533630 / 90725553
DWA
Kveldsprøve
DWA
5270.68.88772 375
375
18222281853
10.10.2007
10.08.2007
Overnatting v/prøveleder, Christina tlf.
47610508
Tlf
: 93 63 65 30
e-mail Gjestegård
: [email protected]
Budor
T: 625 94503
DWA
DWA
22700324374 375
1800.16.72787 375
15.10.2007
12.08.2007
Tlf 93464915
Felling
AK
DWA
Tlf
Arne Aalberg 97642898
DWA
5270.68.88772 375
05304702437 375
10.10.2007
15.08.2007
16443309229 475
01.09.2007
16443309229 375
01.09.2007
49301290658 375
uker
07.09.2007
Side 1 av 2
DWA
DWA
Samarbeid NPK, Holter, Nannestad—
og Bjerke JFF
DWA
Samarbeid NPK, Holter-, NannestadKontonr.
P.avg Påmeld.frist
og Bjerke JFF
Viltavgift
7877 08 82094 300 14.05.2007 2
DWA 150,-
Diverse info
Brevig - Enebakk
55-07003
UK/AK
Bråstein, Sandnes
DWA
55-07004
01.09.2007
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
49301290658 375 02.08.2007
16443309229 375 01.09.2007
375
49301290658 375
NNM Skog Vaggetem
Info:www.svjff.com
Kveldsprøve
DWA
DWA
NNM Skog Vaggetem
DWA
Info:www.svjff.com
DWA
Tlf prøveleder: 91395985
Viltavgift 150.DWA
Pasvik
55-07002
16443309229 475
05302713873
300
21.05.2007
300
15.05.2007
Side 1 av 2
Innkv.telt, lavvo, camp.vogn
+ 150 i viltavg. Kjersti tlf
56140541/98033375
Merk bet.Askøyprøve. DWA
97135003143
300
16.05.2007
55-07005
+ evt.viltavgift kr 150,-.
61150507188
300
03.06.2007
Fløvig Gård, Ørje
DWA
55-07006
UK/AK
Børja
Drive inn 13.00 til 22.00 hver dag
Viltavg. kr.175.Prøveleder :90593924 DWA
55-07007
+ viltavg. 150,-
Askøy
Side 2 av 2
Betaling på 300
stedet
05304702437
300
06.06.2007
07.06.2007
16.06.2007
Solbergfossveien 83
1814 Askim
Fløvig Gård, Ørje
[email protected]
19.06.2007
Norsk Vorstehhundklubb
55-07006
Fuglehundprøve
- Apport -Oslo/Akershus
2007
21.06.2007 Stensrudbakken 8
UK/AK
2009 Nordby
Børja
Dato
Arrangør/Pmld.adr
Refnr/Klasse/Sted
[email protected]
28.05.2007
Norsk
Münsterländer
Klubb
30.06.2007 Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag 55-07001
55-07007
28.05.2007
14 C
UK/AK
30.06.2007 Akerlia
Jebeveien
8
Åpen
0951 Trondheim
Oslo
Perskula
7043
Trondheimsområdet
[email protected]
[email protected]
09.06.2007
Norsk
Weimaraner
Klubb
55-07002
07.07.2007 Agder Fuglehundklubb
55-07008
09.06.2007
08.07.2007 Louisesgate
Holteveien 104c
0168 Vennesla
Oslo
Brevig - Enebakk
4700
Iveland
[email protected]
lisa.fl[email protected]
15.06.2007 Norsk
Rogaland
Fuglehundklubb
55-07003
07.07.2007
Vorstehhundklubb
Troms
55-07009
16.06.2007
UK/AK
08.07.2007 Lerkevn 1
UK/AK
4328 Harstad
Sandnes
Bråstein, Sandnes
9403
Bardu
se http://www.rogalandfk.org/
[email protected]
16.06.2007 Rana
Norsk Jff
Vorstehhundklubb Hordaland
55-07004
07.07.2007
55-07010
17.06.2007
08.07.2007 Strusshamn
Brannklokkeveien 14 A
UK og AK
5302
Strusshamn
Askøy
8622 Mo I Rana
Kaldvatnet
[email protected]
[email protected]
16.06.2007 Norsk
Norsk Vorstehhundklubb
Vorstehhundklubb Buskerud
Østfold
55-07005
21.07.2007
55-07011
16.06.2007
22.07.2007 Solbergfossveien
Bergliveien 22a 83
1814
Askim
Fløvig
3472
Bødalen
HolleiaGård, Ørje
[email protected]
[email protected]
19.06.2007 Norsk
Norsk Vorstehhundklubb
Vorstehhundklubb Hedmark
Oslo/Akershus 55-07012
55-07006
28.07.2007
21.06.2007
8
UK/AK
29.07.2007 Stensrudbakken
Oppstad
UK/AK
2009
Nordby
Børja
2100 Skarnes
Rasenprøva
[email protected]
[email protected]
(Malungen)
30.06.2007 Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag 55-07007
30.06.2007 Sør-Varanger
Jebeveien 8 Jff
Åpen
28.07.2007
55-07013
Trondheim
Trondheimsområdet
29.07.2007 7043
Parnassvn.1
UK/AK
[email protected]
9900 Kirkenes
Rundvassli
07.07.2007 [email protected]
Agder Fuglehundklubb
55-07008
08.07.2007 Norsk
Holteveien
10
01.08.2007
Vorstehhundklubb
Hordaland
55-07014
4700
Vennesla
Iveland
02.08.2007 Strusshamn
lisa.fl[email protected]
5302 Strusshamn
Askøy
07.07.2007 [email protected]
Norsk Vorstehhundklubb Troms
55-07009
08.07.2007 Norsk
Lerkevn
1
UK/AK
21.08.2007
Weimaraner
Klubb
55-07015
9403
Harstad
Bardu
22.08.2007 Siggerudveien 874
[email protected]
1400 Ski
Østmarka
07.07.2007 [email protected]
Rana Jff
55-07010
08.07.2007 Tjølling
Brannklokkeveien
14 A Forening
UK og AK
20.10.2007
Jeger Og Fiske
55-07016
8622
Mo
I
Rana
Kaldvatnet
21.10.2007 Ulaveien 155
UK / AK
[email protected]
3280 Tjodalyng
Tjølling
21.07.2007 [email protected]
Norsk Vorstehhundklubb Buskerud
55-07011
22.07.2007 Bergliveien 22a
3472
Bødalen
Holleia
[email protected]
28.07.2007 Norsk Vorstehhundklubb Hedmark
55-07012
29.07.2007 Oppstad
UK/AK
2100 Skarnes
Rasenprøva
Fuglehundprøve
- Fullkombinert - 2007
[email protected]
(Malungen)
Fuglehundprøve – Fullkombinert 2007
Skrevet ut: 07.04.2007
09:04:48Jff
28.07.2007
Sør-Varanger
Dato
Arrangør/Pmld.adr
29.07.2007 Parnassvn.1
21.08.2007 Norsk Weimaraner Klubb
9900 Kirkenes
22.08.2007 Tangenveien 62
[email protected]
1914 Ytre Enebakk
01.08.2007 Norsk
Vorstehhundklubb Hordaland
[email protected]
02.08.2007 Strusshamn
24.08.2007 Agder Fuglehundklubb
5302 Strusshamn
26.08.2007
[email protected]
4818
Færvik
21.08.2007 Norsk
Weimaraner Klubb
[email protected]
22.08.2007 Siggerudveien 874
25.08.2007 Midt-Troms Fuglehundklubb
1400 Ski
25.08.2007 Pb 1110
[email protected]
9326 Bardufoss
20.10.2007 Tjølling
Jeger Og Fiske Forening
[email protected]
21.10.2007 Ulaveien 155
25.08.2007 Vestlandets Fuglehundklubb
3280 Tjodalyng
26.08.2007 Absalon Beiersgt. 28
[email protected]
5034 Bergen
[email protected]
25.08.2007 Norsk Vorstehhundklubb Hedmark
26.08.2007 Oppstad
2100 Skarnes
[email protected]
55-07013
Refnr/Klasse/Sted
UK/AK
56-07001
Rundvassli
56-07005
AK
Kongsvinger GP
(Ingelsrud)
31.08.2007 Norsk Vorstehhundklubb Sør-Trøndelag
01.09.2007
Jebeveien
8
Skrevet ut: 07.04.2007
09:04:48
7043 Trondheim
[email protected]
20.10.2007 Tjølling Jeger Og Fiske Forening
21.10.2007 Ulaveien 155
3280 Tjodalyng
[email protected]
Østmarka
55-07014
56-07002
Askøy
Hovden
55-07015
56-07003
Østmarka
AK-fullkombinert
Midt-Troms
55-07016
UK / AK
56-07004
Tjølling
DWA
Drive inn 13.00 til 22.00 hver dag
Viltavg. kr.175.Prøveleder :90593924 DWA
Diverse info
Viltavgift
+ viltavg. 150,150,Tlf Arne Aalberg 97642898
DWA
DWA
Betaling på 300
stedet
06.06.2007
Kontonr.
P.avg Påmeld.frist
7877
08 82094 300
05304702437
300 14.05.2007
07.06.2007 2
uker
Tlf
prøveleder:
91395985
05302713873
Lisbeth
Reinertsen,
tlf 90870221
50820741819
Viltavgift 150.Kilefjorden
Camping www.evje-kilefjord.
DWA
no
300
300
21.05.2007
22.06.2007
300
0530.44.97582 325
15.05.2007
30.06.2007
Innkv.telt,
lavvo,959
camp.vogn
Tlf. Prøveleder
33805
+
150 i viltavg.
Kjersti
Overnatting
i felt,
telt, tlf
campingvogn og
56140541/98033375
hytte
Merk bet.Askøyprøve.
DWA
Viltavgift
kommer i tillegg.
DWA
97135003143 300
300
4530.05.22193
16.05.2007
01.07.2007
+ viltavg.150
evt.viltavgift kr 150,-.
+
Innkvartering tlf: 95162530 evt. Anders
DWA
40841501
DWA
61150507188
22700324374
300
300
03.06.2007
01.07.2007
Drivepåmelding;
inn 13.00 til
22.00
hver
dag
Betaling på 300
300
Ved
reg.
nr og
navn
på fører 18131215580
Viltavg.
stedet
hvis det kr.175.er annen enn eier.
Prøveleder
:90593924
DWA
Bet.
viltavgift
kr. 150 ved
påmedling.
DWA
06.06.2007
10.07.2007
kr 150 i viltavgift
DWA
DWA
300
07.06.2007
4930.12.90658 300
15.07.2007
50820741819
300
22.06.2007
300
01.07.2007
0530.44.97582 325
30.06.2007
05381389881
300
30.07.2007
4530.05.22193 300
01.07.2007
25401044933
300
05.10.2007
22700324374
300
01.07.2007
Ved påmelding; reg. nr og navn på fører 18131215580
hvis det er annen enn eier.
Bet. viltavgift kr. 150 ved påmedling.
DWA
300
10.07.2007
+ viltavg. 150,Tlf Arne Aalberg 97642898
+ viltavg. kr. 150.DWA
Overnatting v/prøveleder t:
78992687/98831414
DWA
Lisbeth Reinertsen, tlf 90870221
05304702437
Kilefjorden Camping www.evje-kilefjord.
Innkv. telt/lavvo,camp.vogn
97135003143
no
Kjersti tlf. 56140541, mob 98033375
kr 150 i viltavgift
Merk betaling Askøyprøven. DWA
Tlf prøveleder: 90691879
DWA
Avholdes av NWK, NVK, NMLK
Viltavgift 150,- "Østmarka" prøvenkveld
- DWA 959 33805
Tlf. Prøveleder
Overnatting i felt, telt, campingvogn og
Viltavgift 150.hytte
Telefon 99441080
Viltavgift kommer i tillegg. DWA
DWA
+ viltavg.150
Innkvartering tlf: 95162530 evt. Anders
40841501
DWA
+ viltavg.
kr. 150.Diverse
info
Overnatting v/prøveleder t:
Tlf prøveleder: 90572818
78992687/98831414
Avholdes av NWK, NVK,NMLK
DWA
"Østmarka"prøven - kveld.
Innkv. telt/lavvo,camp.vogn
Kjersti tlf. 56140541, mob 98033375
Lisebeth
Reinertsen
tlf 90870221
Merk
betaling
Askøyprøven.
DWA
Innkvartering v/Solveig Gonsholt tlf
92880177
Tlf prøveleder: 90691879
Avholdes av NWK, NVK, NMLK
Viltavgift 150,- "Østmarka" prøvenkveld - DWA
Side 1 av 1
4930.12.90658
300
Kontonr.
P.avg15.07.2007
Påmeld.frist
05381389881 450 30.07.2007
Viltavgift 150.Telefon 99441080
Innkv.Raggsteindalen høyf.stue tlf
DWA
32088540
Telt/lavvo/ campingvogn.
Betaling merkes fullkombinert
25401044933
97135003143
300
73250537228 500
05381389881
300
0530 18 05936 375
300
01.07.2007
28.07.2007
30.07.2007
06.08.2007
05.10.2007
95220519199 450
10.07.2007
Før gjerne på e-post ved påmelding
Bet viltavgift kr. 150 ved påmelding
18131215580 375
05.08.2007
56-07006
AK
Meråker
Innkvartering Brenna Camping
Tlf. Arne Aalberg 97642898
+ viltavg.150,-
05304702437 375
09.08.2007
56-07007
AK
Tjølling
Viltavgift 150 kr.
99441080 og sjekk tjff.net
25401044933 475
Raggsteindalen
Side 1 av 1
05.10.2007
35
Regnskap
36
Regnskap
37
Annonse
1/1 - side
38
Båndtvangen har trådt i kraft for hundeeierne og det er lenge igjen til 21. august.
Ulovlig trening er forbudt og problemet er å ha hundene våre i form til jaktprøvene
starter opp; som regel samme dag som båndtvangen generelt blir opphevet. Sykling,
løping og svømming er alternativer, men skikkelig trening blir det ikke før hundene
får løpe fritt i terrenget. Da først får de kondisjon og ikke minst labbetrening.
Treningsterreng
Nordhue treningsterreng
Bilde fra gapahuk?
Finner ikke bilde på CD eller er det
samme bilde vi har brukt 3 ganger
allerede?
NVK og HED-OPP fuglehundklubb disponerer et 700
mål stort inngjerdet treningsfelt i Nordhuelia mellom
Hamar og Elverum. Her har de en avtale med Løiten
Almenning om trening fra siste delen av mai (varierer
med snømengden) og ut året. Anlegget er tilgjengelig
for alle fuglehundeiere og man kan trene når man vil,
men SAUERENHETSBEVIS må framvises ved kontroll!
Dette er landets største inngjerede treningsfelt
med variert myr og furumoer. Det finnes en gapahuk
ved begynnelsen av terrenget, så her er muligheten
for en «kaffepause».
Det er skiltet fra RV 25 med Nordhue og
Fuglehundsenter. Vegen til Nordhue følges til infotavle om treningsfeltet. Det er satt opp bomkasse
hvor man kan betale for den enkelte treningsøkt. Det
er mulighet til å betale årskort, noe som for mange vil
vær en gunstig løsning.
Det er i utgangspunktet ikke fugl i terrenget,
men sporadisk kan det være enkelte fugler innenfor
gjerdet.
Etter at vi i 2005 utvidet terrenget med 200 mål,
har antall besøkende fordoblet seg og vi har foruten
besøkende fra Hedmark og Oppland, mange hundeeiere fra Oslo/Romerike. Det er også folk fra Alta og
Voss som har lagt ferieturen innom Nordhue med
hunden for å få en etterlengtet løpetur i ferien. Det
fins også mulighet for klubber til å avtale felles­
trening i week-ender, og det finnes overnattingsmuligheter på Budor hyttesenter i nærheten av trenings­
feltet. Her er det mulighet til å leie hytter med
­varierende pris og standard. Middag/kaffe kan også
kjøpes på Budor Turisthytte.
Mange legger turen innom treningsfeltet på veg til
eller fra hytta og får med seg et par treningstimer
med sine firbente.
Kontaktpersoner vedr.trening er for NVK:
Sigurd Berg: mob.tlf. 992 28020 og
HED-OPP, Tore Wollan: mob.tlf. 950 48682
Du vil også finne opplysninger om treningsfeltet
på Hed-Opp’s hjemmesider:
www.hedopp-fhk.org
39
Angående moderne hundehold:
Etter en flott vinter med mange dager og seine kvelder i fjellet sitter jeg og ser ut på regntunge våronn
klare jorder på Biri.
Vår sein prøve på Dovre er den siste tur i denne
del av sesongen før Båren åpner.
Leser med vantro Dagbladet som har et innlegg
om trimsenter for hunder og dets behov i Norge.
Forrige uke leste jeg om en i Bergen som fikk fjernet
en hjernesvulst på en hund, dette til en nette sum
av 40 000,–. En av våre medlemmer fikk mage­
dreining på sin hund, dette kostet 24.900,–.
I Norge er det registrert 400.000 – 500.000 hunder, at disse ikke får den aktivitet som kreves av sine
eiere er det vel en stor mulighet for. Dette er jo synd
for disse hundene, det sosiale aspektet er vel også
en del av hundelivets viderverdigheter.
Når vi ser på behovet av treningssenter for hunder
må jeg vel oppfattes dit hen at dette er noe av det
verste jeg har hørt på lenge. Tror vel at banken på
Gjøvik hadde forlangt en dyptgående analyse av
sågar låner som fortetnings ideen.
At det tilbys trening i forbindelse med sykdom er
flott. I Bergen kan du også få personlig trener på
­studioet til din hund. I vår verden er det jo en del
som trener hunder for andre, men dette er vel en mer
faglig utførelse av vårt hundehold.
Verden vil bedras, tenk dere å kjøre hunden på
trim for deretter å dra på shopping.’
Det neste blir vel sydentur og spa for de firbeinte.
Ett hjertesukk fra Iver
Foto: Lena Engstøm
Bårfjell, Engerdal fra 1. JULI
Kjempefint område i Bårfjell i Engerdal
Kjempefint område i Bårfjell i Engerdal. Her er det dispansasjon fra
båndtvangsbestemmelsene til å slippe hund til fysisk trening fra 1. Juli.
Dressurkort og regler i Brakka ved inngang til terrenget.
Skiltet fra hovedveien mellom Isterfossen og Sømådalen.
Innerst i terrenget er det en kjempefin oase med gapahuk!!!
Ansvarlig: Morten Sørensen62
59 00 99 (a) 62 59 06 53 (p)
62 59 09 05 (f) 909 33 869 (m)
40
Annonse
1/1 - side
41
Hunder i klubben
Dansk mester ES Pilehave
Tinn DK 18133/99 trives i Norge
Tinn er født 24.09.99 og kom til Norge sommeren
2004.
Fra tiden i Danmark hadde han oppnådd følgende
resultater:
1 UK 02.09.01
1 AK 01.04.02
1 VK 2002
1 VK /DANSK MESTER 13.10.2002
2 AK 16.03.2003
Vinner av nordisk match i Sverige i 2003- Tinn var
beste hund på det danske laget 09.04.2003
2 VK m. res. Cacit Skåne
10.04.2003
Pointer NSUCH NV-05 Bjønroas Pavlov 12634/04,
HD-fri A, Sølvfasanvinner 2006, kvalifiserer nå for
internasjonalt championat. Int.ch.- melding er innsendt.
Pavlov fikk Cacib, BIR og Res.BIG (nr. 5 av 14) på
My Dog Internasjonale Dog Show i Gøteborg 7.
januar 2007. Pavlov blir 3 år den 23. april 2007.
Birgit Ording
Etter han kom til Norge har han oppnådd følgende
resultater:
1 VK kvalifisering NM lavland Østfold 2004
1 VK semifinale NM lavland Østfold 2004
2 VK Sælen 10.04.2005
1 VK m.CK Mjøsprøven I-15.10.2005
5 VK kvalifisering Kiærprøven 19.08.06
2 VK m. CK semifinale Kiærprøven 20.08.06
2 VK m. CK NM lavland kvalifisering 20.10.06
Tinn er HD-fri/ har A-hofter begge sider.
På utstilling har han 1 AK/ 2 VK
Foreldre er:
Far: Tværgaard Black Turbo Kon DK 11467/94
Mor: Pilehave Linda DK 12465/91
Bekkensetra’s Tiny og Bekkensetra’s Lotus
har gjort det meget godt på utstillinger i 2006.
Tiny har 1BIS fra Vestfold og vant Nordiske jakt
og fiskedager på Elverum, med over 300 jakthunder.
Lotus har 1BIS fra Dokka-utstillingen og avsluttet
med 1BIS på Lillehammer 25. november.
Eiere: Rune Frankmoen/ Terje Hagen
Hilde og Knut Albech
42
Raseparaden på Villmarksmessa 5. mars 2007
I samarbeid med NKK, og jakthundrasene i Hedmark og Oppland, var vi igjen
på plass i Vikingskipet, med kankje noe færre publikum, enn tidligere år?
Nkk hadde egen «stand», hvor alle jaktundrasene,
var representert. Her kunne de besøkende få mer
ut­fyllende informasjon om de enkelte rasene, samt
klappe & kose med de hundene som var Inne på
«standen».
Videre kunne en delta på uhøytidlig spørrekonkurranse, en rebus, hvor svarene var å finne på posters
inne på «standen».
Raseparaden ble meget vellykket.
Den er en ypperlig mulighet til å vise frem mangfoldet av jakthunder og de ulike jaktformer.
Stein Håkonsen, hoved ansvarlig for NKK, var fornøyd med at vi kunne bruke scena denne gangen.
Dette ga publikum en mye bedre oversikt, og det
var enklere både å se og høre.
Hver enkelt raseklubb hadde fått i oppgave å få
flest mulige av sine forskjellige arter med i paraden.
Visste du at det er 9 forskjellige Elghunder?
Og for første gang var alle Elghundene samlet.
Rasene ble presentert av en konfransier. Hver
hundegruppene hadde sin egen presentatør, som ga
en kort beskrivelse av hver enkelt hund.
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å TAKKE
ALLE, både 2 og 4 bente som bidro til en fin,fin dag.
Inger Johanne Martinsen
Når minnene teller, er resultatet best hos oss
tlf 62 52 00 62
43
Intressen var enorm og 700 ønsket å være med men
det var plass til 392 som startet i et fantastiskt vær
på Norges tak med sol fra nesten skyfri himmel.
Fugelbestanden var også bra og nesten alle hunder
fant fugel. Med en premieringsstatestikk på (ca 27 %)
var det mange som reiste hjem fornøyde.
Den her tiden på året et par uker før parringen så
er steggen med frue oppe å springer på snøn så noen
hunder fikk litt ekstra å slite med.
Prøven foregikk på mange ulike terreng helt fra
Hjerkin/Dalholen i nord til Dovre og Lesja i sør.
På Hjerkinterrenget kunde man se Moskuser som
små ulldotter i horisonten og det var en fin opp­
levelse i sommerværet. På Dovreterrenget sørvest
besørget røde kors transporten rett opp på fjellet og
der låg terrenget i bølger innover.
Men følelsen av at i dag er det min dag er en
­berusende tilfredstillelse som sammen med vær og
vind lager minner for livet da rammene er så perfekte
som Dovre presenterte seg.
Det er ikke bare nasen til Fido som har en dårlig
dag. Startpistolen klikket fløyta pep uten at kulen
leet på seg,vegetasjonen var ikke på vår side og
hvorfor så ikke dommeren at det var bremsespor
etter knallreisen. Fido satt ju som en påle seks meter
unna. Men det er helt klart at når man ønsker å
Foto: Gunnar Klingwall
Årets siste UK AK jaktprøve arrangeres i samarbeide med Dovre fugelhundklubb
og HEDOPP. Det var forste gang og erfaringene er så gode at det forhåpentligtvis
blir en tradisjon.
menge seg med eliten i jaktprøvehundernes rike så
er veien ofte raskt ned fra fjellet og da uten transport
Fureuhaugli vårt overnattingssted der orren spilte
fra kl 5 på morgenen og steggen spilte utover kvelden
til den blå timen gikk over i natt. Med en god jegermiddag på Lørdagskvelden og et godt samarbeide
med smilende vertsfamilie.Da er det bare å håpe på
at vi kan komme tilbake til neste år
Andrereisgutt Gunnar Klingwall takk for laget!
Foto: Gunnar Klingwall
Dovrefjellprøven
Dovreprøven
44
Hedmark og Oppland fuglehundklubb – DOVREFJELLPRØVEN
Premieliste for dag 1
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
UK1
07029/06
ES - Berguglas Hi-Trøkk
(Kvernmolia’s Miss Bo / Berkjestølen’s Hi-Treff)
Rødsjø, Ingvar
Rødsjø, Ingvar
Premie
1 UK1
S19020/2006
GS - Idrefjällens Zamba
(Strandaböskogens Prinsessa / Finnvolas Zico)
Nordin, Stefan
Nordin, Stefan
1 UK1
S15821/2006
B - Suhlegan Ari Boss
(Suhlegan Grace / Velvet Dei Fiorindo)
Løken, Morten
Løken, Morten
1 UK1
03685/06
ES - Altegeinos Mira
(Altegeinos Sævri 2 / Berkjestølen’s Hi-Treff)
Åsmul, Leif J
Åsmul, Leif J
1 UK1
08144/06
ES - Villmarksporten’s Scott
(Villmarksporten’s Trolle / Rotuas Athos Fra Juni)
Holmseth, Ørjan
Holmseth, Ørjan
2 UK1
21167/05
KV - Sognexpressen’s Only One
(Kvitnyken’s A T P Nikita / Tierbua’s Frei)
Brenden, Robert
Brenden, Robert
2 UK1
06248/06
ES - Endely’s Prima-Rosa
(Skaididalen’s Lara / Pilehave Tinn)
Larsen, Bent
Larsen, Bent
2 UK1
26185/05
IS - “u S” La Petite
(“u S” Specific / “u S” Zimbad)
Steen, Johan B
Gråtrud, Ludvig
2 UK1
03677/06
ES - Tjuvreisn’s Sunami
(Tjuvreisn’s Orri / Blå Vegen’s Raid)
Myrbostad, Levi
Myrbostad, Levi
2 UK1
03810/06
GS - Chiba
(Era / Gordvalls Hislo)
Øverli, Oddmar
Øverli, Oddmar
2 UK1
17556/06
ES - Kleivskogen’s Nero
(Zoe / Black)
Røe, Pål Inge
Røe, Pål Inge
2 UK1
DK01934/2006
P - Mjølners Edda
(Flemløse’s Amanda / Fugledes Dirch)
Nordheim, Terje
Nordheim, Terje
2 UK1
02255/06
SV - Bikkjulf’s Kompis
(Bikkjulf’s Ica / Bulle)
Østlie, Lars
Østlie, Lars
2 UK1
01060/06
SV - Bio
(A Julie E G / Vingerlia’s Winther)
Brenna, Rune O
Brenna, Rune O.
2 UK1
14436/06
P - Chriwall’s Diva
(Bjørkollen’s Diana / Sito De La Mazorra)
Wallerby, Christer
Wallerby, Christer
2 UK1
S34139/2006
GS - Zettertjärns Yakni
(Zettertjärns Magica De Hexz / Mountaineer’s
Dollar)
Eliasson, John
Edh, Kristina
2 UK1
08860/06
P - Vannviddas Fri
(Brennmoen’s Sirkka Liisa / Westpoint’s Emil)
Monsen, Katrine
Rygh/Holm, Andre
Monsen, Katrine Rygh
2 UK1
25936/05
IS - Neadalens Kaya
(Hyllfjellet’s Soria Moria / “u S” Orkan)
Berger, Ole Peter
Berger, Ole Peter
2 UK1
11470/06
IS - “u S” Martin Mystikk
(“u S” Shiba / Hadseløya’s Slark)
Aas, Petter
Aas, Petter
3 UK1
09055/05
IS - Rosenlia’s Gin Tonic
(Riiseskogen’s Tia Maria / Eklias Adam)
Rosenlund Hege/ Lie Tore
Lie, Tore
3 UK1
05144/06
B - Høghalsens Wb Rauma
(Tråsletten’s Wærky / Bajas)
Meldal, Hege
Meldal, Hege
3 UK1
07030/06
ES - Berguglas Scott
(Kvernmolia’s Miss Bo / Berkjestølen’s Hi-Treff)
Haltvik, Inger Marie
Haltvik, Hugo
3 45
46
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
AK1
23184/03
P - Skoglykka’s Vikki
(Skoglykka’s Rubi / Pålamalmens Go-On)
Sissener, Einar A
Plassgård, Bjørn
Premie
1 AK1
04104/05
ES - Lynglia’s Vikky
(Ryheimen’s N Marte / Seljebekken’s Vesle Frikk)
Johansen, Alf
Johansen, Alf
1 AK1
25473/05
IS - Aasrabben’s Odin
(Aasrabben’s Diva / Aasrabben’s Hink)
Moastuen, Lars Erik
Moastuen, Lars Erik
1 AK1
03824/03
IS - Hadseløya’s Rane
(Hadseløya’s Billie H / Irskesjøen’s Hanniball)
Pettersen, Sigurd T
Pettersen, Sigurd T
1 AK1
16437/04
ES - Engfjell’s Apia
(Kjølvollens Juni / Hallråa’s Boss)
Hansen, Bjørn
Hansen, Bjørn
2 AK1
08056/05
ES - Hårteigens Ferrari
(Smijjeteigen’s Steffi / Vinsterfjellet Corvette)
Brenden, Robert
Brenden, Robert
2 AK1
19227/04
GS - Junkerens Dina
(Svartvatnets Troya / Finnvola’s Zico)
Oldren May-Liss/ Sæther Jann
Ivar
Sæther, Jann Ivar
2 AK1
15249/01
IS - Noaidons Bera
(Tydalens I Lita / Nysetras Harley)
Moltzau, Bodil
Håkonsen, Stein
2 AK1
06960/05
ES - Villmarksporten’s Mini
(Chika / Blå Vegen’s Raid)
Bråtebæk, Grete Steen
Wraali, Odd
2 AK1
09049/04
P - Sølnkletten’s Chanti
(Reintoft A2 Daisy / Bittermarkas P C Boss)
Mordal, Tore
Plassgård, Bjørn
2 AK1
S31898/2001
P - Black Luckys Becky
(Black Luckys Ina Scot / Whitefield Vico)
Skjelbreid, Kåre
Skjelbreid, Kåre
2 AK1
04102/05
ES - Lynglia’s Kira
(Ryheimen’s N Marte / Seljebekken’s Vesle Frikk)
Brokhaug, Lars Henry
Brokhaug, Lars Henry
2 AK1
04427/04
P - Vakkerdalen’s Kasper
(Vakkerdalen’s Platina Scott / Red Taps Luis Figo)
Helseth, Trond
Helseth, Trond
2 AK1
S37414/2004
GS - Gordvalls Merta
(Gordvalls Erta / Nestor De Saint Vigor)
Stenrud, John Asbjørn
Stenrud, John Asbjørn
2 AK1
S50176/2004
KM - Quorum’s Asenta
(Erka Vom Brockhauser Esch / Qurum’s Strix)
Kulstadvik, Eva
Kulstadvik, Eva
2 AK1
08646/99
SV - Bruno
(E I Frigg / Klaudius)
Lund, Jan Helge
Lund, Jan
2 AK1
S55960/2004
GS - Zettertjärns Trolla
(Zettertjärns Iona / Gordvalls Echo)
Hansen Arve Og Espen
Edh, Kristina
2 AK1
06321/04
ES - Simo’s Tilli
(Simo’s 1 Mai / Simo’s Gutten)
Simonsen, John
Simonsen, John
2 AK1
03314/05
ES - Skuruberget’s Hedda
(Bergknausen’s Era / Steinrøysa’s Iver)
Engh, Berit
Engh, Øivind
2 AK1
IS08188/04
KV - Töfra Heida
(Veidinn’s Frv Valdis Vikingafru / Odinn)
Antonsson, Bergthor
Antonsson, Bergthor
3 AK1
15011/03
ES - Lyngåsen’s Lyng
(Lyngåsen’s Ruski / Fuglesetras Bass)
Kjeksrud, Knut
Kjeksrud, Arne
3 AK1
18980/04
IS - My Hunter Zana
(My Hunter Tipi / Guri Malla’s B-Herman Hopp)
Kadim, Carmen Germaine
Kadim, Carmen Germaine
3 AK1
12670/03
ES - Stella
(Lyngåsen’s Akita / Aron)
Bakken, Jon
Bakken, Jon
3 Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
Premie
UK2
04182/06
ES - Rypelyngens Stine
(Hedda / Østheia’s Stein)
Axelsen, Hans-Christian Og
Anette C
Axelsen, Hans-Christian
1 UK2
25105/06
ES - Mjøsvangen’s Gina
(Mjøsvangen’s Turner / Rotuas Athos Fra Juni)
Richter, William
Richter, William
1 UK2
03685/06
ES - Altegeinos Mira
(Altegeinos Sævri 2 / Berkjestølen’s Hi-Treff)
Åsmul, Leif J
Åsmul, Leif J
1 UK2
22632/06
GS - Resdalen’s Rypi
(Soknahåggån’s E Shira / V’joop Du Marais De La
Gordonniere)
Engen, Bjarne
Engen, Bjarne
1 UK2
23325/05
ES - Pigghætta’s Shakira
(Steinrøysa’s Tea / Pussjo’s A-Pascal)
Giæver, Turid K
Giæver, Tor
1 UK2
16484/06
GS - Aasrabben`s Rader
(Gordvalla`s Hislo / Aasrabben`s Ena)
Aaseth Henry Og Wenche
Moastuen Jan Erik
1 UK2
25937/05
IS - Neadalens Super-Belle
(Hyllfjellet’s Soria Moria / “u S” Orkan)
Møst, Kristine Og Torgeir
Møst, Torgeir
1 UK2
16536/06
P - Fjellrypas Franko
(Eraaks O-Pia / Borgeflon’s Jäger Cs)
Brekke, Frank Robert
Brekke, Frank Robert
1 UK2
09055/05
IS - Rosenlia’s Gin Tonic
(Riiseskogen’s Tia Maria / Eklias Adam)
Rosenlund Hege/ Lie Tore
Lie, Tore
2 UK2
19587/05
ES - Fosens Ari-Reza
(Daverekstrets Lea / Berkjestølen’s Hi-Treff)
Meisingset, Arnstein
Meisingset, Arnstein
2 UK2
21167/05
KV - Sognexpressen’s Only One
(Kvitnyken’s A T P Nikita / Tierbua’s Frei)
Brenden, Robert
Brenden, Robert
2 UK2
24716/05
P - P S-Scott
(Sømslia’s Lucky Girl / Black Luckys Ess)
Midthjell Svein Og Pat
Midthjell, Svein
2 UK2
00575/07
GS - Langsuas Cæsar
(Åshöjdens Petra / Åshöjdens Cowboy)
Øvstetun, Jon Terje
Øvstetun, Jon Terje
2 UK2
10699/06
GS - Finnvola’s Lilly
(Finnvola’s Tiri I I / Åens Outlaw)
Boneng, Bjørnar
Boneng, Bjørnar
2 UK2
11470/06
IS - “u S” Martin Mystikk
(“u S” Shiba / Hadseløya’s Slark)
Aas, Petter
Aas, Petter
2 UK2
14436/06
P - Chriwall’s Diva
(Bjørkollen’s Diana / Sito De La Mazorra)
Wallerby, Christer
Wallerby, Christer
2 UK2
S15821/2006
B - Suhlegan Ari Boss
(Suhlegan Grace / Velvet Dei Fiorindo)
Løken, Morten
Løken, Morten
2 UK2
09910/06
IS - Eklias Varg
(Eklias Huldra / Heggelifjellets Bexo)
Aftret, Jørgen
Aftret, Jørgen
3 UK2
09234/06
ES - Åsmyra’s Skarv
(Åsmyra’s Leina / Rotuas Athos Fra Juni)
Simensen, Svein A
Simensen, Svein A
3 UK2
04539/06
P - Pointnic’s Dru
(Buffy / Eraaks N Ola)
Skjelbreid, Turid
Skjelbreid, Turid
3 Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
Premie
AK2
25035/04
IS - Rastaskogens Alfred
(Tydalens Ry / Lyngstua’s Jack I I)
Aasland, Odd Cato
Aasland, Odd Cato
1 AK2
22401/04
ES - Ildfoten’s G Akita
(Lia / Huntingfield Harvard)
Enger, Arve
Enger, Arve
1 AK2
14436/03
IS - Furunakken’s Faun
(Zorba / Vieksa’s Bastian)
Evju, Tonje
Haugen, Geir
1 47
48
Kl
Regnr
Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn)
Eier/Fører
AK2
04365/01
GS - Kikki
(Rørosviddas Tippi / Kazan)
Andersen, Oddgeir
Andersen, Oddgeir
Premie
1 AK2
01368/03
IS - Kvikneskogen`s Tine
(Kvikneskogen`s Bless / Setterly Aldo)
Ekre Åge
Ekre Åge
1 AK2
S37414/2004
GS - Gordvalls Merta
(Gordvalls Erta / Nestor De Saint Vigor)
Stenrud, John Asbjørn
Stenrud, John Asbjørn
1 AK2
18980/04
IS - My Hunter Zana
(My Hunter Tipi / Guri Malla’s B-Herman Hopp)
Kadim, Carmen Germaine
Kadim, Carmen Germaine
2 AK2
12011/01
IS - R S-Storm
(Tydalens Huldra / “u S” Phantomet)
Bordewich, Einar
Bordewich, Einar
2 AK2
22035/03
ES - Sognexpressen`s Btt Troika
(Lillevannet`s Twist / Fosens C-Tosch)
Brenden Marita L
Brenden Robert
2 AK2
04427/04
P - Vakkerdalen’s Kasper
(Vakkerdalen’s Platina Scott / Red Taps Luis Figo)
Helseth, Trond
Helseth, Trond
2 AK2
00610/05
IS - Furunakken’s Freya
(Zorba / Lyngstua’s Jack I I)
Haugen, Geir
Haugen, Geir
2 AK2
14753/04
SV - Austbakken’s Ø’ Mocca
(Austbakken’s Vilja / Arthos V. D. Empter Mark)
Holm Arnfinn/ Hansen Bente
Holm, Arnfinn
2 AK2
S31898/2001
P - Black Luckys Becky
(Black Luckys Ina Scot / Whitefield Vico)
Skjelbreid, Kåre
Skjelbreid, Kåre
2 AK2
03517/05
IS - Neverdalen’s A’yatzy
(Fagermoa’s Chili / Vieksa’s Bastian)
Eide, Thor
Veberg, Martin
2 AK2
23674/04
ES - Piksteinans Ziir
(Piksteinans Juni / Morkhaugen’s Tsarek)
Berg Steinar/ Aali Brit
Berg, Steinar
2 AK2
14741/04
B - Brekkesagas Nellie
(Missette / D’ispagnac Roc Wiper)
Haugen, Madel
Haugen, Madel
2 AK2
14245/01
IS - Kamphøgdas Scarlet
(Beauty Iii Av Hesjedal / Lyngstua Mr Paddington)
Laursen Jesper L C/ Morstad
Karin M
Morstad, Karin
2 AK2
04629/01
GS - Ardeck’s Betty
(Imingens Ulla / Faksfjellet’s Rocco Royal)
Kjensberg, Rune Olav
Kjensberg, Rune Olav
2 AK2
00548/05
ES - Streitkampen`s Basse
(Streitkampen`s A-Ranta / Berkjestølen`s Hi-Treff)
Stav Ole Birger
Stav Ole Birger
2 AK2
13634/04
ES - Mokleiva`s Nadja
(Mokleiva `s Therja / Brennvola`s Ross)
Tronslien Torgeir W
Tronslien, Torgeir W.
2 AK2
03314/05
ES - Skuruberget’s Hedda
(Bergknausen’s Era / Steinrøysa’s Iver)
Engh, Berit
Engh, Øivind
2 AK2
19630/04
IS - Vikersætras Whitney
(Vikersætras Ginny / “u S” Zimbad)
Fægri, Lasse
Fægri, Lasse
2 AK2
15191/04
IS - Vikersætras Kaisa
(Vikersætras Cita / “u S” Zimbad)
Fægri, Lasse
Fægri, Lasse
2 AK2
S67583/2004
GS - Mountaineer’s Dakota
(Mountaineer’s Artemis / Carolinas All Hat No
Cattle)
Bye, Rolf
Bye, Rolf
3 AK2
15132/02
ES - Vestenfor’s Tulla
(Minnillas Thea / Vinsterfjellet Saris)
Melby Iver Og Guro Emilie
Melby, Iver
3 Forklaring: ES = egen stand MST = makkers stand OPP= oppflukter
Ant
påm
UK
Rase
Breton
Ant
påm
AK
Ant
påm
VK
Ant
start
UK
Ant
start
AK
Ant
start
VK
Ant
prem
UK
Ant
prem
AK
9
11
5
6
3
1
Engelsk Setter
90
106
49
54
13
16
Gordon Setter
70
64
30
35
7
7
76
108
43
69
8
14
1
6
Ant
prem
VK
2
Irsk Rød Og Hvit Setter
Irsk Setter
Kleiner Münsterländer
4
1
Pointer
53
34
29
17
7
6
Vorstehhund Korthåret
13
22
7
10
2
1
12
12
8
8
2
2
326
364
171
204
42
48
S01
Nysetra
UK2
10
4
14
S02
Hjerkinnhø Nord
UK2
8
14
22
1
Vorstehhund Langhåret
Vorstehhund Strihåret
TOTALT
1
Refnr: 50-07062
Parti Sted
Klasse
Ant
ES
Ant
MST
Ant
OPP
L01
Dovreguppen
UK1
3
5
8
L02
Nysetre
UK1
2
21
23
L03
Tverrfjellet
UK1, AK1
2
5
7
L04
Dombås Vest-Sør
UK1, AK1
16
22
38
L05
Gardsenden
UK1, AK1
5
21
26
L06
Hjerkinnhø Sør
UK1, AK1
5
13
18
L07
Hondyrju
UK1, AK1
9
11
20
L08
Gautåsæter
AK1
4
17
21
L09
Kolla
AK1
7
1
8
L10
Dombås Vest-Midt
AK1
11
8
19
L11
Slådalen Sør
AK1
13
12
25
L12
Dombås Vest-Nord
UK1, AK1
10
9
19
L13
Hjerkinnhø Nord
UK1, AK1
8
12
20
L14
Furuhaugli
UK1, AK1
9
9
18
S03
Hondyrju
UK2, AK2
9
14
23
S04
Gardsenden
UK2, AK2
1
15
16
S05
Gautåsæter
UK2, AK2
9
2
11
S06
Dombås Vest - Sør
UK2, AK2
24
18
42
S07
Hjerkinnhø Sør
UK2, AK2
16
6
22
S08
Dovregubben
AK2
2
12
14
S09
Dombås Vest - Midt
AK2
12
12
24
S10
Dombås Vest - Nord AK2
8
3
11
S11
Slådalen Sør
AK2
2
1
3
S12
Kolla
UK2, AK2
5
7
12
S13
Slådalsveien Nord
UK2, AK2
2
11
13
S14
Furuhaugli
UK2, AK2
TOTALT
11
6
17
223
291
514
Ellen
Rapport fra NKKs representant for
Dovrefjellsprøven 28 og 29/4-07
Kåring av Beste UK/AK hund
under prøven
Et helt utrolig arrangement. Flotte, fuglerike ter­
renger med kjentmenn som sørget for særdeles
mange sjanser og suveren utnyttelse av terrengene. Høy premieringsprosent, og særdeles god tilbakemelding fra så vel deltagere som dommere.
Velsmurt sekretariat med full kontroll både før og
under ­prøven.
Beste AK hund ble: GS Gordvalls Merta, Eier John
Stenerud, 2. AK lørdag, 1. AK søndag
Beste UK hund ble: ES Altegeinos Mira, Eier Leif J
Åsmul, 1.UK begge dager.
Ludvig Graatrud
Ole Hagen
49
Dovrefjellprøven
Kåring av Beste UK/AK hund
under prøven
Beste AK hund ble: GS Gordvalls Merta, Eier John
Stenerud, 2. AK lørdag, 1. AK søndag
Beste UK hund ble: ES Altegeinos Mira, Eier Leif J
Åsmul, 1.UK begge dager.
Foto: Klingwall
Ludvig Graaterud
50
51
Returadresse:
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb
Postboks 59, 2301 Hamar
Bildetekst inn her?
52
Foto: Pål Wahlquist