Bd__^acaPa \ÛccT ]hP AÛV[TP]bXZcT]

Comments

Transcription

Bd__^acaPa \ÛccT ]hP AÛV[TP]bXZcT]
BÅSTAD.
Rofyllda roddturer
vid Torekov har
blivit till film. A7
HAJPEN ÖVER
FÖR ”ALLSÅNG
PÅ SKANSEN” C4
SPORT. MÅLGLÄDJE I HIF B1–3
NORDVÄSTRA SKÅNES
TISDAG 3 AUGUSTI 2010 vecka 31
Oro kring bränder
i bostadsområden
A
+19°
TIDNINGAR
PRIS 15 KRONOR
HADE ÄNGLAVAKT.
Valpen Ludde upplevde en mardrömsfärd. Han blev ensam
kvar i hissen när den
trycktes ned till en
annan våning, blev
hängande i kopplet,
drogs upp på hisskorgens tak och ramlade ned på botten
av schaktet. Helena
Helgemo och lillhusse Albin har svårt
att förstå vilken tur
Ludde hade. A16
ÄNGELHOLM. AÉSS]X]VbcYÉ]bcT] QTUPaPa
8\PYQaP]]STcXhccTaSÛaaPa]PcX[[ceÊ QaP]S3ÊQaP]]STcXSÛaaT]cX[[TccaPSWdb
Pcc]ÊV^]P][ÉVVTaQaÉ]STaeXSQ^bcPSbWdb aPSWdbbP\\PZeÉ[[^RWXVÊaahRZcTaÉSS _Ê=hP:d]VbVÊaST]7É]ST[bT]QTcTRZ
]X]VbcYÉ]bc ^RW _^[Xb dc cX[[ T] XST]cXbZ ]Pbb^\bh]]Ta[XVT]P[[ePa[XV A4
XÛbcaP©]VT[W^[\
HELSINGBORG A16
:PUÎQTbÛZ\TS
QPa]b[dcPSTX
_^[XbP]\É[P]
=Éa ST] caTÊaXVT _^YZT] QdbPST
bZd[[T _[PcbRWTUT] _Ê 7T[bX]V
Q^aVbUXZTc[ÉgPd__W^]^\4][XVc
UP\X[YT]b[dcPSTSTc\TSPcc_^Y
ZT]UXRZT]ÛaUX[bÊPccWP]UÛ[[^\
Zd[[ ?[PcbRWTUT] WÉeSPa Pcc WP]
T]SPbcZ]dUUPST^\Zd[[_^YZT]
Sen ansökan
dyr för friskola
N Krika friskola får klartecken för
Foto: JOHAN PERSSON
en utökning med årskurs sex från
och med höstterminen i år trots att
ansökan kom in för sent. Skolinspektionen har dock gett besked
att Klippans kommun inte behöver
betala ut elevpeng för de tio eleverna förrän nästa år. A18
OPINION A2
”Skolk i betygen
inte rätt väg.”
INGRID RUNSTEN om Jan
Björklunds (FP) förslag.
REDIGERING: LARS LJUNGGREN
N SE ÄVEN SVERIGE A8
HANDLARE MISSNÖJDA
MED LAGÄNDRINGEN
Ekonomi A13
Bd__^acaPa\ÛccT
]hPAÛV[TP]bXZcT]
SPORT. Kontrasten till sommarvärmen utomhus var slående. Ändå
fyllde supportrarna den kylslagna Gripenhallen när det i går var
dags för Rögle att göra säsongens första isträning. ”Jag har aldrig
varit med om så mycket folk på läktaren under första träningen”,
sa Patrik Bergström, ett av många nyförvärv i truppen. B4
TIPSA! RING: 020-100 180 MEJLA: [email protected] Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor
Prenumerera på en miljöbil. 1.875 kr/mån inkl det mesta.*
Prrenum
Prenumerera
P
umer
erer
era
ap
på T
Toy
Toyota
oyot
oy
yot
otta
a Ay
A
Aygo.
yg
go
o. Nu
Nu ssän
sänkt
ä kt
än
k p
pris
ris
ri
ffrån
å 1.875
1 875
7 kr/mån
k / å iinkl
k service,
kl
i fö
ö äk i
försäkring,
pluspaket och vinterdäck.*
Nu är det extra förmånligt och bekymmersfritt att prenumerera på Toyota Aygo. Rolig
och smidig att köra, bränsleeffektiv och
miljöbilsklassad. Smidig och alert i staden
såväl som på landsvägen.
www.toyota.se
Helsingborg
4,5 106
liter/100 km
CO2 g/km
*AYGO 1.0 BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 4,5-4,6 L/100 KM. UTSLÄPP
CO VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 106-107 G/KM. MILJÖKLASS 2005. VI RESERVERAR OSS FÖR
EVENTUELLA PRISSKILLNADER DÅ PRISET BEROR PÅ DEN UTRUSTNINGSNIVÅ SOM VÄLJS. BILEN
PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. KAMPANJEN GÄLLER TILL OCH MED 31/8 2010.
Today
Tomorrow
Toyota
Sommaröppettider:
Bergavägen 23
Förs: Vard 9-18 Lör 11-14 Sön stängt.
Tel: 042-16 33 40 Verkstad: Må-fre 7.30-16.30.
Landskrona
Sommaröppettider:
Gränsgatan 2
Förs: Vard 9-18 Lör stängt.
Tel: 0418-143 00 Verkstad: Må-fre 7.30-16.30.
www.toyotacenterhbg.nu
A2
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
OPINION
LEDARREDAKTION: Sven-Åke Olofsson (politisk chefredaktör), Lotta Hördin, Ingrid Runsten, Staffan Sommelius (illustration)
DEBATTREDAKTION: E-post: [email protected]
REDIGERING: HEDVIG JUHASZ TOTH
Carl Milles bronsskulptur
”Sjöfartsmonumentet” blickar ut
över Sundet från Hamntorget
i Helsingborg sedan år 1923.
EN TIDNING, TRE EDITIONER.
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
OAVHÄNGIG.
HÄR FINNS VI:
042-489 90 00 (växel)
Postadress: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsvägen 1, Helsingborg
HD PÅ NÄTET: hd.se
Chefredaktör och ansvarig utgivare
LARS JOHANSSON
Redaktionschef
och stf ansvarig utgivare
ANNA BERGENSTRÖM
Verkställande direktör
LARS SVENSSON
Politisk chefredaktör
SVEN-ÅKE OLOFSSON
Kulturchef
GUNNAR BERGDAHL
Utbildningsminister Jan Björklund vill ta krafttag mot skolket och föreslår nu att olovlig frånvaro ska skrivas in i betygen.
Foto: MAJA SUSLIN / Scanpix
REDAKTIONEN
042-489 90 00
[email protected]
e-post till medarbetarna:
[email protected]
FÖRETAGS- OCH PLATSANNONSER
042-489 90 00
[email protected]
e-post till medarbetarna:
[email protected]
hd.se/marknad
KUNDCENTER
prenumeration, privatannonser,
adressändring och uppehåll
[email protected]
[email protected]
hd.se/kundcenter
eller ring Kundcenter 020-23 24 00
må–fr 8–16.30
EXZcXVP\QXcX^]
Men att föra in skolk i betygen är inte rätt väg.
|
»ZPSTaTbdabTaWPabcÛaaTQTchST[bTÉ]Pcc
bZaXePX]bZ^[ZTcXQTchVTcchRZTa0]]2WPa
[^ccT4aXZbb^]<T]\T]PabP\cXSXVcPccdc
QX[S]X]Vb\X]XbcTa]cPad__T]eXZcXVUaÊVP
>RWSTcÉaQPaPPccWÊ[[P\TS
=dbZPdcQX[S]X]Vb\X]XbcTa]bUÛab[PVdc
_ÊaT\Xbbd]STaWÛbcT]^RW^\STcX]cTQ[Xa
aTVTaX]VbbZXUcTZP]STcQ[XQTb[dceXSÊabbZXU
cTc4][XVc9P]1YÛaZ[d]SbZd[[TSÊST]hP
aTV[Ta]PQÛaYPVÉ[[PUaÊ]^RW\TS]ÉbcP[ÉbÊa
N För ej beställt material ansvaras ej.
Allt material i tidningen lagras digitalt,
publiceras och tillhandahålls i digitala
medier liksom i arkivdatabaser. Den som
sänder in material anses medge sådan
digital lagring och publicering samt sådant
tillhandahållande.
3TcÉaX]cT^ZTYPccedg]P_ÊT]PaQTcb
_[PcbZ^\\Ta^RWVÊaWT[cb^\STbYÉ[
ePeX[[^RWSÊbZPSTcX]cTePaP^ZTYX
bZ^[P]WT[[Ta|BÊbPdcQX[S]X]Vb\X]Xb
cTa9P]1YÛaZ[d]S5?]ÉaWP]XVÊa_aTbT]
cTaPSTaTVTaX]VT]bUÛab[PV^\PccbZ^[ZTcbZP
bcÊXQTchVTc_ÊWÛVbcPSXTc^RWXVh\]PbXTc
7dabc^acbZ^[ZTcÉaeTc\P]X]cTaXZcXVc^RW
X]cTWT[[Ta^\STcWPaÛZPc\T]T][XVc9P]
1YÛaZ[d]SZP]\P]d__bZPccPPccUÛaePaYT
[TZcX^]UX]]bSTc\X]bcT]T[Teb^\Éa^[^e
[XVcUaÊ]ePaP]ST
=TYSTcÉabYÉ[eZ[PacX]cT^ZTY^RW9P]
1YÛaZ[d]SWPaaÉccXPccST]^[^e[XVPUaÊ]eP
a^]ÉaTccbc^ac_a^Q[T\4cc_a^Q[T\SÉa
bZ^[ZPa]PbYÉ[ePÉaSTbcÛabcPUÛa[^aPa]P9P]
1YÛaZ[d]SWÉ]eXbPSTd]STa_aTbbZ^]UTaT]
bT]XVÊacX[[U^abZ]X]Vb^\eXbPaPccSTb^\
bZ^[ZPa\Tbcb^\aTVT[^RZbÊWPaP]SaP_a^
Q[T\3TUÊa^UcP[ÉVaTT[[Ta^Ud[[bcÉ]SXVP
QTchV^RWSTcUÛaTZ^\\Ta^UcPaT\XbbQadZ
Tryckt av Helsingborgs Dagblad AB
2010. ©
CITATET
TIPSA OSS!
”Att uppmärksamma Dawit Isaaks öde är att påminna om det förtryck som drabbar alla
eritreaner.”
OM TIDNINGEN INTE KOMMER
Gå in på: utebliventidning.se eller ring
Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18.
Om du bor i 0430-området: Kontaka
VTD 035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11.
Ringer du före 9.00 så kan vi se till att
du i de flesta fall får tidningen under
dagen.
MISSNÖJD MED EN ARTIKEL?
Den som anser sig orättvist behandlad
i en tidningsartikel uppmanas i första
hand ta kontakt med redaktionen.
Har det hänt något som du tycker att
vi ska skriva om? Ring 020-100 180
eller mejla oss på [email protected]
Månadens bästa tips belönas med
5 000 kronor.
DEL B
Sport
Tv & radio
DEL C
Kultur
Nöje
Guiden
Serier
Familj
Min mening
Sommarkryss
Klassificerat
Väder
Därför är det braPccaTVTaX]VT]eX[[cP
ZaPUccPV\^cbZ^[ZTc9P]1YÛaZ[d]SbUÛab[PV
PccbZ^[ZTcbZPaP__^acTaPbcX[[UÛaÉ[SaPa]P
SXaTZcePaYTVÊ]VSTcbZTaÉadc\ÉaZc3TcÉa
^RZbÊQaPPccXST]]hPbZ^[[PVT]bcÉ[[PWÛVaT
ZaPe_ÊT[TeWÉ[bP]0ccSTcUX]]bedg]PXbZ^
[P]b^\ZP]bcÛccPT[TeTa^RWÉeT]UÛaÉ[SaPa
]PÉaWT[cPeVÛaP]ST;XZb^\PccSTceXSbeÊ
aPaT_a^Q[T\UX]]bcX[[VÊ]VcX[[bZ^[ZdaPc^aTa
^RW_bhZ^[^VTa
3TcÉa]ÊV^cb^\bÊeÉ[STb^\PaQTcPaX]
^\bZ^[P]b^\T[TeTa]Pb^RWUÛaÉ[SaPa]Pb
aT_aTbT]cP]cTaWPaUaP\WÊ[[Xc\Ê]VPVÊ]VTa
~BZ^[P]QTWÛeTa\ÛY[XVWTcTaPccWYÉ[_P
STT[TeTab^\WPa_a^Q[T\b^\[TSTacX[[
bZ^[ZbP0]]2WPa[^ccT4aXZbb^]eXRT^aS
UÛaP]STX;ÉaPaUÛaQd]STcXT]Z^\\T]cPa
cX[[CCXVÊa
Men Jan Björklund WPSTXVÊaX]VPÛeTach
VP]STPaVd\T]cUÛaePaUÛabZ^[ZTcbZd[[T
\X]bZP^\\P]bZaXeTaX]STcXQTchVTc
<ÛY[XVT]Z^\\TaSTcPccPebZaÉRZPT]ST[
\T]STcZP]^RZbÊ[TSPcX[[T]^[hRZ[XV
bcÉ\_[X]VPeT[TeTab^\aTSP]WPacX[[cÉRZ
[XVcPcccPRZ[P1TchVT]bZPWP]S[P^\Zd]
bZP_^RWX]VTcP]]PcDceTRZ[X]VbbP\cP[
UÛaÉ[SaPZ^]cPZc^RWT[TeeÊaSÉaQÉccaTeÉVPa
UÛaPcc\X]bZP
Ingrid Runsten
bZ^[ZTc
[email protected]
042-489 90 25
Niclas Ericsson på Dagens Nyheters ledarsida.
INNEHÅLL
DEL A
Opinion
Ängelholm
Båstad
Skåne Sverige
Världen
Ekonomi
Börs & fonder
Helsingborg
Klippan
Perstorp
Örkelljunga
Bjuv
Åstorp
Höganäs
Pe^[XZPb[PV3TQTWÛeTaP[[cbÊWYÉ[_bcÛS
^RWbYÉ[eZPacÉeT]PccSTcbcÉ[[bZaPe
INGEN KROCK
SIMMA LUGNT
Så blev det då klart.
Volvo PV har fått en
ny ägare i kinesiska
Geely. Han-Olov Olsson, vice ordförande
i Volvos styrelse och
tidigare vd i bolaget,
säger till TT att han
inte tror att det blir
någon krock mellan
svensk och kinesisk
företagskultur. Och
det är ju bra, annars
har förhoppningsvis
Volvo väl utvecklade
krockkuddar.
Ligg lågt första tiden
på jobbet efter semestern. Det är
stressforskarens
bästa tips. Man ska
närma sig jobbet
långsamt och försöka att bevara sommarkänslan. Kanske
gäller det också för
politiker som ska nystarta och det syns
tydligt på partiledarnas platsval för sommartalen. Öland,
Västerbotten,
Marstrand..,långt
från skrivborden i
Stockholm.
Bostad för alla?
Ledarbloggen
|0ccT]_Tab^]bZd[[TZd]]P
bÉVPT]bPZ^RWVÛaPT]
P]]P]chRZbX]cTWPVÊcc
X]P[[Pc^a_TSTaX]VPaPe
bP\WÉ[[TcbSdQQT[\^aP[cX[[
ca^cb|
Daniel Braw efter domen
mot polischef Göran Lindberg.
VAD TYCKER DU?
Välkommen med synpunkter
hd.se/ledarbloggen
N Diskriminering förekommer också på bo-
stadsmarknaden. Det är knappast överraskande, men ändå en viktig studie som diskrimineringsombudsmannen, DO, nu gör på regeringen uppdrag. DO har testat genom att
låta personer med till exempel olika etnisk tillhörighet intressera sig för samma bostad.
Och kommit fram till att diskriminering är
vanligare på hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden och drabbar i störst utsträckning personer med utländsk bakgrund.
Men också många med funktionsnedsättning
blir i praktiken utestängda från vissa områden. En av de orter som DO studerat är Helsingborg. Nu ska man gå vidare och utvärdera om nuvarande lagstiftning är tillräcklig. DO
drar också den viktiga slutsatsen att i längden förlorar alla på diskriminering.
A3
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
OPINION
DEBATT. Sverige behöver en tvingande lagstiftning för att människor
med funktionsnedsättningar ska slippa daglig diskriminering, skriver
Gert Igheden och Lars Gustavsson från HSO i Skåne
Lagen måste skärpas
Tänk tanken att UÉaVPST \É]]XbZ^a X]cT
bZd[[Tb[É__PbX]VT]^\WdedST]caÎ]dcP]
WÉ]eXbPbcX[[T]QPZSÛaaPcca^\TabZd[[TUÊcP
b^_T[[TaePadWXbbT]^RWbTgdT[[P\X]^aXcT
cTaX]cTb[É__PbX]P[[bEXbZd[[TP[[PaTPVTaP
bcPaZc_ÊT]bÊSP]SXbZaX\X]TaX]V?^[XcXZTa
^RW\Pbb\TSXPbZd[[TcÉe[P^\eT\b^\_Ê
STc\TbcZaPUcUd[[PbÉccTcUÛaSÛ\STSTP]beP
aXVP4]bÊSP]SXbZaX\X]TaX]V\ÛcTa_Tab^
]Ta \TS Ud]ZcX^]b]TSbÉcc]X]VPa SPV[XVT]
dcP]Pcc]ÊVaPd__aÛaSPaÛbcTaWÛab
4UcTaÊaPe_^[XcXbZP[ÛUcT]UaÊ]QÊSTaTVT
aX]V^RW^__^bXcX^]WPa^cX[[VÉ]V[XVWTcÉ]]d
X]cT Z[PbbPcb b^\ SXbZaX\X]TaX]V BeTaXVTb
[PVbcXUc]X]V_ÊWP]SXZP__^\aÊSTcWP[ZPaTU
cTa^RWX]cTa]PcX^]T[[c[XVVTaeX[Ê]VcUaÊ][É]
STa]P X UaP\ZP]cT] 5^acUPaP]ST UÛa]TZPb
_Tab^]Ta \TS Ud]ZcX^]b]TSbÉcc]X]VPa Ud[[
ST[PZcXVWTcXSTcbeT]bZPbP\WÉ[[Tc3TcVÊa
PccaÊSPQ^c_Ê^RWT][PVb^\YÉ\bcÉ[[Ta^cX[[
VÉ]V[XVWTc\TSSXbZaX\X]TaX]VÉaTcceXZcXVc Debattörerna kräver lagstiftning mot otillgänglighet. Det gör också deltagarna i marschen för tillgänglighet. Bilden är från förra årets manifestation i Stockholm då flera
UÛabcPbcTV
Foto: LEIF R JANSSON/Scanpix
politiker deltog.
För tio år sedanbPccTaXZbSPVT]d__P\QX
ATVTaX]VT]ATX]UT[Sc_[^RZPSTS^RZQ^ac
4] ceX]VP]ST [PVbcXUc]X]V QTWÛeb UÛa Pcc
cXÛbP ]PcX^]T[[P \Ê[ UÛa cX[[VÉ]V[XVWTcT]
1[P]S P]]Pc bZd[[T BeTaXVT cX[[ Êa ! WP UÛab[PVTcPccZ[PbbP^cX[[VÉ]V[XVWTcb^\SXb \É]]XbZ^a\TSUd]ZcX^]b]TSbÉcc]X]VPabZP
XST]cXUXTaPc^RWd]SP]aÛYcWX]STaUÛaUd[[ST[ ZaX\X]TaX]V \TS \^cXeTaX]VT] Pcc UaÊVP] b[X__PPccSPV[XVT]Q[XSXbZaX\X]TaPSTD__T
PZcXVWTcXbP\WÉ[[TcUÛa\É]]XbZ^a\TSUd]Z QTWÛeSTdcaTSPbeXSPaT1[P]SP]]PcSÊZ^bc \^c T] \X[Y^] \É]]XbZ^a QTaÛab Pe STbbP
cX^]bWX]STa bP\c UÛaTQhVVc ^RW QTZÉ\_Pc ]PSTa]PUÛaTccbÊSP]c[PVUÛab[PV
QaXbcTaXSPVT]bBeTaXVT<TST]Ê[SaP]STQT
SXbZaX\X]TaX]V\^c_Tab^]Ta\TSUd]ZcX^]b
<^cb[dcTcPe!(Q[TeST]]PdcaTS]X]VT] U^[Z]X]VZ^\\TaP]cP[TcPccÛZPX]cT\X]bZP
WX]STa<Ê[T]Z^\\TaX]cTPccd__]Êb^RW Z[Pa
4] SXbZaX\X]TaX]Vb[PVbcXUc]X]V WYÉ[_Ta ^bb
cX[[VÉ]V[XVWTcbÊaTc ! WÉ]eXbPb _Tab^]Ta
QÊSTPccbÉZaPcX[[eÉgcT]^RWPccWP]cTaPdc
\TSUd]ZcX^]bWX]STaU^acUPaP]STcX[[QPZSÛa I början på juni [PSTaTVTaX]VT]UaP\TccUÛa \P]X]VPa]P b^\ [XVVTa X T] UaP\cXS \TS
aPaceX]VPbcPb^_T[[TaePadWXbbPaT[[Ta]T b[PVcX[[T]SXbZaX\X]TaX]Vb[PV|1^ac^\UP \Ê]VPÉ[SaT
ZPbPccÊZP\TSZ^[[TZcXecaPUXZT]
VTac cP[ ~ ^\ QaXbcP]ST cX[[VÉ]V[XVWTc b^\
3TcÉaTccaX\[XVcZaPePccST]aTVTaX]Vb^\
8]UÛa eP[Tc !% \^cX^]TaPST U[TaP aXZb SXbZaX\X]TaX]V|
UÊa\PZcT]TUcTaeP[TcXÊaX]cTcX[[bÉccTahccTa
SPVb_^[XcXZTa^\T]SXbZaX\X]TaX]Vb[PVbcXUc
5Ûab[PVTc ^UUT]c[XVVY^aSTb ^RW X]cTVaP [XVPaTT]dcaTS]X]VdcP]UPccPaTccQTb[dc^\
]X]V[XZ]P]STST]SÊaTSP]cX^ÊaVP\[PP\T cX^]b\X]XbcTa=hP\Z^BPQd]XbPSTPccZ^bc PccYÉ\bcÉ[[P^cX[[VÉ]V[XVWTc\TSSXbZaX\X]T
aXZP]bZP[PVT]0\TaXRP]bfXcW3XbPQX[XcXTb ]PSTa]PÊcTabZP[[dcaTSPb3TccPca^cbPccdc aX]V
0Rc030;PVT]UÛaQYdSTaSXbZaX\X]TaX]V aTSPaT] 7P]b HccTaQTaV [PVc UPbc Pcc WP]b
EXeX[[VÉa]PbTQÊSTP[[XP]bT]^RWSTcaÛS
Pe_Tab^]Ta\TSUd]ZcX^]b]TSbÉcc]X]VPa^RW UÛab[PVX_aX]RX_X]cTX]]TQÉa]ÊVaP\TaZ^bc VaÛ]PbP\PaQTcTcaTS^eXbPbX]PbcÊ]S_d]ZcTa
b[ÊaQ[P]SP]]PcUPbcPccP[[P[^ZP[Ta^UUT]c[XVP ]PSTa X UÛaWÊ[[P]ST cX[[ ]dePaP]ST [PVbcXUc XUaÊVP]UÛaTeP[Tc
^RWZ^\\TabXT[[PeTaZbP\WTcTabP\cdcQX[S ]X]V Ca^cb STccP eX[[ X]cTVaPcX^]b\X]XbcTa]
]X]VbX]aÉcc]X]VPabZPePaPWP]SXZP__P]_Pb ÊcTaT]VÊ]VdcaTSPZ^bc]PSTa]P^RWSTbbdc
Gert Igheden
bPST
^\WPT]\hRZTc[Ê]VaT\XbbcXSd__T]QPac
ordförande
EÊaT]!'STQPccTaPSTaXZbSPVT]T]]h UÛaPccUÛaeXbbPbXV^\PccUaÊVP]UÛabeX]]Ta
Lars Gustavsson
länsombudsman HSO, handikapporganisationernas
SXbZaX\X]TaX]Vb[PVbcXUc]X]V
cX[[Q^ac^\eP[Tc
samarbetsorgan, i Skåne
DEBATT. Tillåt försäljning av vin och sprit från lokala
vinodlare och bryggerier, skriver fyra moderater.
Gårdsförsäljning bra för Skåne
Runt om i Europa Éa VÊaSbUÛabÉ[Y]X]V T]
eXZcXVST[PeSTc[^ZP[P]ÉaX]Vb[XeTc^RWQXSaPa
X WÛV VaPS cX[[ T] [TeP]ST ^RW [XebZaPUcXV
[P]SbQhVS6dXSPSTcdaTa\TS_a^eb\PZ]X]V
^RWX]ZÛ_PecaPZcT]b_a^SdZcTaÉaTcc]Pcda
[XVcX]b[PVB\ÊbZP[XVP[Z^W^[_a^SdZcX^]QT
chSTa\hRZTcUÛacdaXb\T]^RWQTbÛZb]ÉaX]V
T]
BeTaXVT^RWX]cT\X]bcBZÊ]TWPaT]bc^a_^
cT]cXP[ <T] bP\cXSXVc Éa ^RZbÊ BeTaXVT Tcc
bc^ac d]SP]cPV <TS SPVT]b aTV[Ta ZP] T]
beT]bZeX]_a^SdRT]cT]SPbcbÉ[YPbX]P_a^
SdZcTaeXPBhbcT\Q^[PVTc3TbbeÉaaTVÛaBhb
cT\Q^[PVTcb bc^abZP[XVWTc STc beÊac Pcc ]Ê
[Û]bP\WTcUÛa\X]SaT_a^SdRT]cTa^RWQÊST
]ÉaX]Vb[Xe^RW[^ZP[cdaXb\VÊa\XbcT^\dc
eTRZ[X]Vb_^cT]cXP[
Riksdagen har sedan T]cXS_ÊbXccQ^aSTcc
UÛab[PV cX[[ ]h P[Z^W^[[PV 3Éa UÛaTb[Êb U[TaP
^RWeXZcXVPaTVT[UÛaT]Z[X]VPa0[[cÉaUÛaQT
aTccUÛabeT]bZVÊaSbUÛabÉ[Y]X]V8_a^_^bXcX^
]T]bcÊaPcc[ÉbP)<ÛY[XVWTcT]PcccX[[ÊcPVÊaSb
UÛabÉ[Y]X]VPeP[Z^W^[SahRZTaQÛaP]P[hbTaPb
hccTa[XVPaT4]dcaTS]X]VZ^\\TaSÉaUÛaPcc
cX[[bÉccbUÛaPcccPUaP\UÛab[PVcX[[WdaVÊaSb
UÛabÉ[Y]X]VPeP[Z^W^[SahRZTaZP]bZT_ÊTcc
bÉccb^\ÉaUÛaT][XVc\TS4DaÉccT][XZb^\
STcP[YWP]ST[b\^]^_^[Tc^RWdcP]PccSTc[T
STa cX[[ ]TVPcXeP Z^]bTZeT]bTa UÛa U^[ZWÉ[
bP]
8UaÊVP^\_a^eb\PZ]X]V_ÊVÊaSPaVÊaaT
VTaX]VT]XUÛab[PVTcT\^cT]cXSXVPaTdcaTS
]X]VVT]^\Pcc]dÛ__]PUÛaST]]P\ÛY[XV
WTc3TcÉaQaP3TcÉa^RZbÊeXZcXVcPcc\TS
ST]aTVT[UÛaQÉccaX]Vb^\UÛaTb[ÊbX]cTX]UÛaP
]ÊVaPQTVaÉ]b]X]VPaXUaÊVP^\_a^SdZcT]b
e^[h\_a^RT]cUÛaPccSÉa\TS\ÛY[XVVÛaPUÛa
P[[c UaÊ] [^ZP[P Û[ cX[[ eX] bcPaZPaT UadZc
eX]b ^RW b_aXc_a^SdRT]cTa 3ÉacX[[ bZd[[T
\^STa]PaTaTV[TaUÛa\PaZ]PSbUÛaX]VPe[^
ZP[_a^SdRTaPSP[Z^W^[ePaP_^bXcXec
De senaste åren WPaZ^\\XcPccX]]TQÉaPT]
UaP\eÉgc Pe ^[XZP eX] ^RW b_aXccX[[eTaZPaT
3TcWP]S[Pa^\PccUÛaeP[cPVP\[PcaPSXcX^]Ta
\T]^RZbÊ^\]hPUÛadcbÉcc]X]VPa_ÊVad]S
PeUÛaÉ]SaPc^S[X]VbZ[X\Pc<X]SaTQahVVT
aXTad__bcÊaXbZdVVP]PeSTbc^aPEX]bc^RZPa
_[P]cTaPbUÛaUd[[c_Ê^[XZPWÊ[[XBZÊ]TSÉaST
UÛabcPUÛabÛZbbZÛaSPa]P^\]ÊVaPÊaZP]aT
bd[cTaP X P[[c bcÛaaT ^RW QÉccaT ZeP]cXcTcTa
5adZcTa^RWQÉab^\É__[T]_Éa^]^RWZÛab
QÉaZP]dcVÛaPVad]SUÛaeX]Ta^RWhccTa[XVPaT
UÛaÉS[PbcX[[b_aXcSahRZTa0Qb^[dcXªWdbÉa
TccePad\ÉaZTQhVVc_ÊPccePaPWT[c_a^SdRT
aPSXBeTaXVTUaÊ]U[PbZPcX[[X]]TWÊ[[^RW
ZP]XSPVP]cPbT]bP\cbePaPUÛaRXaZPcX^_a^
RT]c Pe [P]STcb bP\[PST [Xeb\TST[bTg_^ac
5aÊ]UÛaTcPVTcbbXSPWPacP[Pcb^\QTW^ePe
ÛZPScX[[eTaZ]X]V
3Tc WP]S[Pa ST[b ^\ b\Ê T]caT_aT]ÛaTa
b^\ Tg_TaX\T]cTaPa \TS eX]bc^RZPa ^RW
_aÛePabXVUaP\_Ê]hPY^aSPa\T]^RZbÊ^\
TcPQ[TaPSTUÛaTcPV^RWePad\ÉaZT]eX[ZPbZP
_Pa PaQTcbcX[[UÉ[[T] eXS bX]P P][ÉVV]X]VPa
[^RZPaQTbÛZPaTcX[[QhVST]^RWX]]TQÉaPe
bÉcc]X]VUÛaY^aSQadZPaT^RW^S[PaT
5ÛaBZÊ]TÉaT]]hP[Z^W^[[PVTccbcTVXaÉcc
aXZc]X]VEXZ^\\TaPccU^acbÉccPeÊacPaQTcT
UÛaPcccX[[ÊcPVÊaSbUÛabÉ[Y]X]V^RWP]SaPaT
VT[UÛaT]Z[X]VPa5Ûa]ÊVaPeTRZ^abTSP]QT
bÛZcTeXcX[[bP\\P]bTccP]cP[_a^SdRT]cTa
3TeXbPaVT]^\bXccT]VPVT\P]V^RWX]caTbbT
eX[ZT]_^cT]cXP[b^\UX]]b;Êc^bb]dWYÉ[_P
cX[[PccUaXVÛaPST]É]]d\Ta
Hans Wallmark
DEBATT. Centerpartiet har
i sin iver att privatisera inte
förstått att Vattenfall är
en viktig statlig tillgång för
bland annat utvecklingen
av alternativa energikällor,
skriver Yvonne Augustin.
Vattenfall
behövs
i statens
ägande
Nu vill Centerpartiet bÉ[YPEPccT]UP[[^RW
QTaÛePbeT]bZPU^[ZTcT]PeeÊaPP[[aPeÉa
STUd[[PbcTcX[[VÊ]VPaEPccT]UP[[ÉaTcceÉ[
bZÛccQ^[PVb^\VTabeT]bZPbcPcT]dcST[
]X]VPab^\ZP]P]eÉ]SPbcX[[ST]beT]bZP
eÉ[UÉaST]^RWcX[[dceTRZ[X]VPeP[cTa]PcXeP
T]TaVXZÉ[[^aEXbbTa[XVT]UX]]bSTc\hRZTc
PccÛ]bZP]Éa\P]bTa_ÊSTZ^[ZaPUceTaZb
bPcb]X]VPa b^\ EPccT]UP[[ VY^ac UaÉ\bc X
ChbZ[P]S<T]STccPeXbPa_ÊPccÉVPa]P
~beT]bZPU^[ZTcUÛaTcaÉSSPPeT]Q^aVTa[XV
aTVTaX]V[É\]PaP[[cUÛabePVPÉVPaSXaTZcXe
cX[[ EPccT]UP[[b bchaT[bT EX bZP bYÉ[eZ[Pac
X]cTWPZ^[ZaPUcXP]SaP[É]STa[XZP[XcTb^\
eXbZPWPSTcXBeTaXVTEÊa\X[YÛÉaV[^QP[
^RWeX\ÊbcT[TePb^\eX[Éa
<PdS>[^Ubb^]Éab^\eP][XVceÉ[SXVc
ZPcTV^aXbZ^RW\T]Pa_ÊPccP[[cQ[XaQaP
QPaPeXbÉ[YTadceÊaPcX[[VÊ]VPa2T]cTa_Pa
cXTcQ^aSTePaPX]bPccXPccSTU[TbcPbc^aP
T]TaVXQ^[PVX4da^_PÉVbPebcPcTa^RWWPa
Tcc ^UUT]c[XVc ÉVP]ST EX ZP] TgT\_T[eXb
cXccP_ÊUYÉaaeÉa\T]XBc^RZW^[\3T]]P
ÉVbPe5^acd\b^\XbX]cdaÉVbPeUX]bZP
bcPcT]Bc^RZW^[\Pa]PUXRZTUcTadcUÛabÉ[Y
]X]V Pe UYÉaaeÉa\T] d__[TeP beXSP]ST
_aXbWÛY]X]VPaUÛaPcceÉa\Pd__bX]PQ^
bcÉSTa^RWbYÉ[eZ[PacbZd[[TT]TeT]cdT[[c
]hÉVPaTXEPccT]UP[[bTcX[[Pcc_[^RZPdcbÊ
bc^aPeX]bcTab^\\ÛY[XVc3TcUX]]b\Ê]VP
[XZ]P]STTgT\_T[ad]c^\XBeTaXVT
Att staten äger Vattenfall ÉaeTccXVc4U
cTab^\bcPcT]UÛaTcaÉSTa^bb\TSQ^aVPaT
bZPbcPcT]cPP]SaPWÉ]bh]É]QPaPeX]bc
\PgX\TaX]V\T]STcÉaSTccPb^\2T]
cTa_PacXTcXbX]_aXePcXbTaX]VbXeTaX]cTWPa
UÛabcÊccEPS<PdS>[^Ubb^]bÉVTaÉaPcceX
bZPbÉ[YPdcEPccT]UP[[\T]ePSW^]V[Û\
\TaPccbÉVPÉaPccSTc\TSbc^abP]]^[XZ
WTcÉaTccP]]Pc[P]Sb^\bZd[[TQ[XÉVPaT
4[[TaÉa<PdS>[^Ubb^]QTaTSSPccbÉ]ZP
_aXbTabÊPccSTcX]cTQ[XahccTa[XVPaTT]^U
UT]c[XVÉVPaT.7daZP]2T]cTa_PacXTc\TS
<PdS>[^Ubb^]Xb_TcbT]_ÊUd[[cP[[ePa_Ê
bcÊbXVePaPTccVaÛ]c_PacX]Éa\P]XbcÉ[[Tc
UÛaPccbchaPEPccT]UP[[^RWUÛaWX]SaP\X[
YÛ_ÊeTaZP]ST eTaZbP\WTcTa [ÉVVTa bX]
ZaPUc_ÊPccUÛabÛZPbÉ[YPSTcb^\cX[[WÛa
U^[ZTc^RW_ÊUd[[cP[[ePaca^aPccSTcbZd[[T
Q[XQÉccaT\TS]hPÉVPaT
Vattenfalls styrelse är ST] Q^aVTa[XVP
aTVTaX]VT]bbchaT[bT^RWST]]PVÛaX]cTbÊ
QaPXUaÊ]bXVchRZTa2T]cTa_PacXTc<PdS
>[^Ubb^]WPaUÛa\^S[XVT]VP]bZP\hRZTc
\PZc ]Éa STc VÉ[[Ta dc]É\]X]VPa cX[[ ST
bcPc[XVPQ^[PVT]bbchaT[bTa^RWchRZTaW^]
STcÉaX]Z^\_TcT]cPbchaT[bTaUP[[TaSTccP
QPaPcX[[QPZP_ÊWT]]TbYÉ[e
riksdagsledamot (M), Ängelholm
Jan R Andersson
riksdagsledamot (M), Kalmar
Anna Tenje
riksdagsledamot (M), Växjö
Anders Johnsson
fullmäktigeordförande (M), Simrishamn
Yvonne Augustin (S)
A4
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
ÄNGELHOLM
NYHETSCHEF: 0431-842 50 E-post: [email protected]
KUNDTJÄNST: 0431-840 00
1TVaÉ]bPSTbZPS^a
TUcTaUPQaXZbQaP]S
ÄNGELHOLM. 8UaTSPVbQaP]]STc
X =^aSbcaÛ\b UPQaXZbQhVV]PS X
=^aaPEPaP[Ûe?Ê\Ê]SPVT]_Ê
VXRZU^acUPaP]STPaQTcTc\TSPcc
X]eT]cTaP bZPS^a]P \T] eTaZ
bP\WTcT]bTadcPccWPZ[PaPcbXV
aT[PcXecQaP
~9PSTcZd]STWPb[dcPcQTchS
[XVceÉaaTbÉVTaUÛaTcPVTcbeS9^T[
A^bT]`eXbc
4[ST] b^\ dcQaÛc X UaTSPVb
ZeÉ[[Zd]STb]PQQcb[ÉRZPb8bcÉ[
[Tc Éa STc QaP]SaÛZ b^\ ^abPZPc
STbZPS^ab^\UX]]b
~1aP]SZÊaT]ePa_Ê_[PcbeÉ[
SXVcb]PQQc^RWZd]STb[ÉRZPU^ac
8]VT] \É]]XbZP Z^\ cX[[ bZPSP
^RW STc Q[Te X]cT WT[[Ta ]ÊVaP
bcÛaaT QaP]SbZPS^a 3Tc ePa
TVT]c[XVT]X]VTcSaP\PcXbZcbÉVTa
WP]
3ÉaT\^cWPaQaP]SaÛZT]caÉ]Vc
X] X UaP\UÛa P[[c Z^]c^a ^RW ^\
Z[ÉS]X]Vbad\ ^RW STccP WÊ[[Ta
\P]_ÊPccbP]TaP
Företagets produktion inom
^\aÊST]PUXbZUÊVT[^RWZÛcc^RW
b^\eÉ]STabXVcX[[Va^bbXbcTa^RW
aTbcPdaP]VTa[XVVTaUÛa]ÉaePaP]
ST]TaT\T]ePad[PVaTcWPaX]cT
bZPSPcbPeQaP]ST]^RW[TeTaP]
bTa]PWPaZd]]PcU^acVÊb^\eP]
[XVc
~=Éa _a^SdZcX^]T] Z^\\Ta
XVÊ]VXVT]eTceXX]cTaXZcXVc\T]
eX Éa XVÊ]V d]VTUÉa b^\ eP][XVc
\TS[TeTaP]bTacX[[aTbcPdaP]VTa
bÉVTa9^T[A^bT]`eXbc
1aP]S^abPZT] Éa É]]d X]cT
Z[Pa[PVS
Lars Wallin
[email protected]
0431-842 36
Turistboom uppmärksammad i tv
ÄNGELHOLM. CdaXb\T] X Z^\
\d]T]VÊa\^cT]aTZ^aSbÉb^]VX
b^\\Pa >\ STc QTaÉccPST eX X
UaTSPVT]b cXS]X]V ^RW ]d WPa
caT]ST]ÉeT]d__\ÉaZbP\\PcbX
aXZb\TSXP
8\Ê]SPVT]b|6^\^aa^]BeT
aXVT|XBECÉV]PSTbcX^\X]dcTaÊc
|CdaXbc\Tca^_^[T] ©]VT[W^[\|
4]cdbXPbcXbZP aT_^acTa] 7Î[Í]T
1T]]^ Z^]bcPcTaPST _aTRXb b^\
=BCPccQa^bRWhaTa]P_ÊcdaXbc
QhaÊ]Éa_ÊeÉVPcccPb[dc^RWPcc
©]VT[W^[\Z[ÉccaPcUaÊ]_[Pcb "$
cX[[ _[Pcb !% X ATbTVdXST]b \Éc
]X]VPeSTWTcPbcTb^\\PabcÉSTa
]P CXccPa]P cX_bPSTb ^\ TeT]T
\P]V^RWbTeÉaSWTcTaQ[P]SP]
]Pc ;YdbUTbcT] ^RW D5>\^]d
\T]cTc CX[[ bcPST]b bc^[cWTcTa
dcbÊVbAÛV[T^RW[TaVÛZb^aZTb
cTa]
Strömavbrott i centrala Ängelholm
ÄNGELHOLM. 2XaZP !T[Zd]STa
X RT]caP[P ©]VT[W^[\ SaPQQPSTb
Pe Tcc bcaÛ\PeQa^cc eXS &!$ _Ê
\^aV^]T] 0eQa^ccTc ePaPST cX[[
Z[^RZP] !"!
~4[UT[Tc^abPZPSTbPeTccUT[XT]
caP]bU^a\Pc^abcPcX^]_ʻbcaP_a^
\T]PST] X Z^\QX]PcX^] \TS Tcc
ZPQT[UT[=dÊcTabcÊaaT_PaPcX^]b
PaQTcTcbÉVTaAXRZPaS=^aX]SaXUc
[TSPaTUÛa»aTbd]SbZaPUcT[]Éc
BcaÛ\PeQa^ccTcb[^V\^cbÛSaP
bXSP]PeBc^aVPcP]\Xcc_ÊPUUÉab
bcaÊZTcd]STa\Ê]SPVbUÛa\XSSP
VT]1[P]SSTSaPQQPSTUX]]bQd
cXZTa QP]ZTa ^RW aTbcPdaP]VTa
3Tc ePa ^RZbÊ bcaÛ\[Ûbc [É]Vb
AÛ]]TVPcP] ^RW T] [XcT] QXc _Ê
bÛSaP bXSP] Pe »bcTaVPcP] 3T
SaPQQPSTQdcXZTa]PUXRZ_a^Q[T\
\TSP[[cUaÊ][hbTcX[[[Êb^RWZPb
bPbhbcT\ BcaÛ\PeQa^ccTc ^abP
ZPST^RZbÊdcahRZ]X]VUÛaAÉSS
]X]VbcYÉ]bcT]4UcTaT]bcd]SVXRZ
[Pa\UaÊ]T]PeSTbc^aPRT]cad\
UPbcXVWTcTa]P\TS?PbbPVT]<T]
[Pa\Tc ^abPZPSTb Pe T[QaXbc ^RW
X]cTPe]ÊV^]QaP]S
Hundar måste hållas inomhus
<X[YÛZ^]c^aTc
ceX]VPaT]eX[[PÉVPaTX©]VT[W^[\
PccWÊ[[PbX]PWd]SPaX]]T\T[[P]
Z[^RZP] !! ^RW ' 6aP]]Pa]P
bcÛabPeWd]SPa]Pb^\b[É__bdcX
caÉSVÊaST] aTSP] bcaPg UÛaT %
3T]ÉaQ^T]STWPaZ[PVPcW^b\X[
YÛZ^]c^aTc^RW_Tab^]P[SÉaXUaÊ]
WPabYÉ[ePePaXc_Ê_[Pcb^RW[hbb
ÄNGELHOLM.
]PcT]cXSXV\^aV^]4][XVc\X[YÛ
Z^]c^aTc bZP X]cT VaP]]Pa]P QT
WÛePUÊbX]]PccbÛ\]bcÛaS
<X[YÛUÛaeP[c]X]VT] bcÛSYTa bXV
_Ê\X[YÛQP[ZT]]ÉaSTUÛaQYdSTa
Wd]SÉVPaT] Pcc b[É__P dc bX]P
SYda X caÉSVÊaST] d]STa ]PccT]
P]]PcÉ]UÛaZ^acePaXVÛeTaePZPS
aPbc]X]V
Vernissage i sommarträdgården
ÄNGELHOLM. ?Ê[ÛaSPVST]&Pd
VdbcX\T[[P]Z[^RZP] ^RW &WPa
6ÛaP]=X[bb^]eTa]XbbPVT^RWdc
bcÉ[[]X]VXcaÉSVÊaST]_ÊEÉbcaP
CP[[bcXVT]!X7PebQPST]
7Éa eXbPb Q[P]S P]]Pc ST UT\
cPe[^ab^\Q[TedceP[SP_ÊST]Yd
ahQTSÛ\SP dcbcÉ[[]X]VT] |B^\
\PabP[^]V! |XA^\T[TZ^]bc
WP[[ UÛa Z^]bc]ÉaTa eTaZbP\\P
XST]^aSXbZP[É]STa]P
Dragspel och
loppis på torget
Vin och musik
på Margretetorp
ÄNGELHOLM. AÛ]]TÊQÉ[VPa]P
ÄNGELHOLM. ?Ê [ÛaSPV ZeÉ[[
T]SaPVb_T[b^aZTbcTa_Ê "_Tab^
]Tab_T[Pa_ÊCX]Vbc^aVTcXbP\
QP]S \TS [ÛaSPVT]b [^__\PaZ
]PS BcPaccXS UÛa ^aZTbcTa] Éa
Z[^RZP] "
Z[^RZP] (Q[XaSTceX]UTbcXeP[_Ê
<PaVaTcTc^a_bVÉbcVXeTaX5Ûad]
STaWÊ[[]X]VT]bcÊa7PbbT0]STab
b^]^RW:eX]]PQÛbZTQP]SbP\c
[d]SPQP]STc5haPZePSaPc
Misstänkt
mordbrand
i radhus
9P] :[PdbTa QTaÉccPa STbbdc^\
^\ Tcc _Pa P][PVSP QaÉ]STa b^\
aÉSS]X]VbcYÉ]bcT] ahRZcT dc _Ê X
\PY X Êa ?Ê eP[Q^aV d__cÉRZcT T]
_Tab^]PccSTcQaP]]dcP]UÛahccTa
SÛaaT] cX[[ VaP]]T]b aPSWdb _Ê
BZÛa_PQÉRZT]X©]VT[W^[\3ÊWP
ST]ÊV^][PVc[ÉccP]cÉ]S[XVcQaÊST
eXS hccTaSÛaaT] cÉ]c _Ê ^RW VÊcc
SÉaXUaÊ]4]bcd]SbT]PaTQÛaYPST
STcQaX]]PeXST]P]]P]hccTaSÛaa
QPaPWd]SaP\TcTaQ^ac
Räddningstjänsten manar
till extra uppmärksamhet
i två bostadsområden
sedan en misstänkt mordbrand upptäcktes i går.
Händelsen är identisk
med två tidigare anlagda
bränder i närheten.
ÄNGELHOLM. =Éa aPSWdbÉVPaT]
Û__]PSThccTaSÛaaT]\ÛccTbW^]Pe
QaP]SaÛZ AÛZT] Z^\ UaÊ] caÉS
VÊaSbbXSP] SÉa ]ÊV^] d]STa \Ê]
SPVb\^aV^]T]\TSbcÛabcPbP]]^
[XZWTccÉ]cT[S_ÊT]\X]SaTcaÉcaP[[
eXS caÉSVÊaSbSÛaaT] 6[ÛSQaP]ST]
b_aTSbXVd__XP[cP]SÛaaT]\T]]Ê
V^]Û__T]QaP]SWP]]X]cTQahcPdc
~<XccUÛabcPX]cahRZÉaPccQaP]
ST]ÉaP][PVSbÉVTaaÉSS]X]Vb[T
SPaT];T]]Pac5aXbcaÛ\
3Tc cTVT[Z[ÉSSP ceÊeÊ]X]VbaPS
WdbTc _Ê Bc^a\VPcP] X bcPSbST[T]
=hP:d]VbVÊaST]bc^Sc^\cXeÉ]
cP]_ÊPccST]hPÉVPa]PbZd[[TcP
ÛeTad]STa\Ê]SPVT]
Både räddningstjänst och polis
kallades till radhuset på Nya
Kungsgården. Lägenheten har
med största sannolikhet utsatts
för en anlagd brand. I maj utsattes två radhus i närbelägna
Skörpabäcken för liknande hänFoto: MATS ROSLUND
delser.
Larmet kom till B>B 0[Pa\ eXS
( $3ÊWPSTV[ÛST]ca^[XVT][TVPc
^RW_hacTccQaPcPV=ÊVaP\^aV^]
cXSXVPWd]SÉVPaTX^\aÊSTcaTPVT
aPST ÛeTa QaP]S[dZc aTSP] bcaPg
TUcTaZ[^RZP]bTg_Ê\^aV^]T]
?^[XbT] adQaXRTaPa WÉ]ST[bT]
b^\\^aSQaP]S^RWd]STaVÊaSP
VT] WXccPSTb UÛaT\Ê[ X aPSWdbTcb
caÉSVÊaS b^\ hccTa[XVPaT bcÉaZTa
cT^aX]^\T]P][PVSQaP]SEX[ZT]
ch_PeUÛaT\Ê[STcWP]S[Pa^\eX[[
aÉSS]X]VbcYÉ]bcT]b QaP]S ^RW
^[hRZbdcaTSPaT9P]:[PdbTaX]cTVÊ
X]_Ê
~<T]STcÉabPZTab^\Z]P__Pbc
WPa ]ÊV^] ]Pcda[XV Z^__[X]V cX[[
UPbcXVWTcTa]PbÉVTaWP]
Den första branden c^VbXVaTYÉ[c
X]]P]ST]Zd]STb[ÉRZPbPeVaP]]T]
ST]P]SaPbYÉ[eS^VTUcTaZ^accXS
=d Éa UaÊVP] ^\ STc Éa bP\\P
_Tab^]T[[Ta_Tab^]Tab^\b[PVXccX[[
X]ÉaQT[ÉV]P=hP:d]VbVÊaST]
~CX[[eÉVPVÊ]VbbÉccTc Éa XST]
cXbZcbÉVTa9P]:[PdbTab^\P]bTa
PccVÊaSPVT]bQaP]S|\P]PacX[[TU
cTacP]ZT|
~3Tc Éa eXZcXVc Pcc ST Q^T]ST X
^\aÊST]P WÊ[[Ta ÛV^] ^RW Ûa^]
Û__]P;XcTeP][XVVaP]]bP\eTaZP]
Ydbc]de^aTX]cTUT[
<Ê]SPVT]bQaP]SQTcTRZ]PaWP]
b^\bh]]Ta[XVT]P[[ePa[XV
~0ccSTcePabc^ab_aXS]X]VbaXbZ
^RWUPaPUÛa\É]]XbZ^ab[XeÉad_
_T]QPacbÉVTa9P]:[PdbTa
Lars Wallin
[email protected]
0431-842 36
6^[U_a^cTbcTaX]VTcUÛaQdcXZ
ÄNGELHOLM. 8eTRZP]P][É]SThc
cTa[XVPaT ]ÊVaP _a^cTbc[Xbc^a cX[[
Z^\\d]T]^\ST]_[P]TaPSTbc^
aPV^[UQP]P]eXSBXQXaXT] '%_Ta
b^]TaWPSTd]STaceÊSPVPabZaXeXc
_Ê_a^cTbc[Xbc^a]P0ccSTX]cTUXRZ
[XVVPdcT[É]VaTQTa^a_ÊPccÉ\]Tc
ÉabÊZ^]ca^eTabXT[[c
4UcTaWTcPSXbZdbbX^]Ta_Ê:d[
[PWP[[T]8RPQdcXZT]_ÊBÛSaPDc
\PaZT]eP[STÉVPaT]=XZ[Pb<Pa
cX]bb^]PcccPQ^ac[Xbc^a]P
~3TcQ[TeUT[EXbZd[[TP[SaXVWP
VÊcc\TS_ÊPccWP[Xbc^a]PXQdcX
WdbTc T[[Ta X]bP\[X]V TUcTa cbd]P
\X]Éa^ZTY\T]X]cTSTccPZ^]bcP
cTaPa8RPWP]S[PaT]
8 UÛ[YTQaTeTc cX[[ ]P\][Xbc^a]P
Z^]bcPcTaPa X]XcXPcXecPVPaT] 4eP
2Pa[bb^]C^UcPccÉ]VT[W^[\PaT^RW
– En kvinna kom X]^RWUaÊVPST cdaXbcTachRZTaPccSTcaTSP]UX]]b
EXWPaWPUc]P\][Xbc^acXSXVPaT^RW cX[[aÉRZ[XVc\TSV^[UQP]^aX]ÉaWT
YPV PRRT_cTaPST dcP] Pcc Ud]STaP cT]bÉabZX[cSÊV^[UcaT]ST]eXZTa
<T]bTSP]Z^\YdV^[Ub_T[PaTb^\
Anders Davidsson
eX[[WPQP]P]^RWd]SaPST=Éa\P]
[email protected]
bÉccTabXV\TaX]XUaÊVP]ÉaSTcX]cT
0431-842 69
[XZP[ÉccPccbÉVP]TY^RWYPVWPaX]cT
cPVXcbcÉ[[]X]V0ccWP[Xbc^aUÛabYdZ
ZT]3TcÉaT][^ZP[_^[XcXbZUaÊVP
SÉaeXb^\QdcXZX]cTQÛacPbcÉ[[
]X]VUÛaZ[PaPaZÛ_\P]]T]=XZ[Pb
<PacX]bb^]b^\TUcTaÊcÊ]VaPaPcc
WP]UaÊ]QÛaYP]bPSTYP
Kommunen uppmanas leta ny dagistomt
BZT[STaeXZT]b
1hP[PV d__\P]Pa Z^\\d][TS
]X]VT] Pcc cÉ]ZP ^\ ^RW V[Û\\P
SPVXbQhVVTXZP]cT]PeEP[WP[[bbZ^
VT] \T[[P] 1YÉ[[TaÛSbeÉVT] ^RW
4YSTaeÉVT]ªc\X]bc^]T^\Z^\
\d]T]eX[[b[X__PÊab[Ê]VP_a^RTb
bTa\TSÛeTaZ[PVP]ST]8T]ceÊbX
SXV bZaXeT[bT aPSPa QhP[PVTc d__
PaVd\T]c\^cZ^\\d]T]bSTcP[Y
_[P]UÛaSPVXbQhVVTc
?a^Q[T\Tc Éa _[PcbT] 1hP[PVTc
Z^]bcPcTaPa Pcc X U[TaP ^UUXRXT[[P
SKÄLDERVIKEN.
VaP\ SÉa STc [TcPSTb P[cTa]PcXeP
_[PcbTa UÛa T] ]h UÛabZ^[P 4][XVc
ZaXcXZTa]PQ^aSTSTcSTbbdc^\UX]
]Pb T] \X[YÛZ^]bTZeT]bQTbZaXe
]X]V b^\ ST[b VÉ[[Ta EP[WP[[bbZ^
VT]b ]PcdaeÉaST] ST[b X]]TUPccPa
bZhSSUÛaST]Z^\\d]P[PaTbTae
ePccT]cÉZcT]X^\aÊSTc
1hP[PVTc aTZ^\\T]STaPa Pcc
Byalaget hävdar att STcP[Y_[P]T]
b^\]dÉa_ÊbP\aÊSX]cTWPaWP] Z^\\d]T]b]PaPbcbÛZTaT]\X]SaT
cTaPcb_ÊaÉccbÉccCa^cbPccST]Qah Z^]ca^eTabXT[[_P[cbUÛaSPVXbQhVVT
cTa\^cZ^\\d]T]bÛeTabXZcb_[P] VÉa]PX]cX[[4aaPa_bbZ^[P
Q[TeSTcX]VTcUÛabcPbcTV\TS_a^
Anders Davidsson
WP]S[X]VPaÉabZ^VT]Z[PbbPSb^\
]Pcda^\aÊST3TcePa^RZbÊcP]ZT]
]ÉaZ^\\d]T]UXRZ\PaZ^\aÊSTc
_Ê 'cP[Tc X bP\QP]S \TS eX[[P
QhVVT]P[É]Vb4YSTaeÉVT]BZ^VT]
bZd[[TQTWÊ[[Pbb^\T]QPaaXÉa\T[
[P]ZePacTaT]
A5
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
ÄNGELHOLM
REDIGERING: ELLINOR AVÉN
Lägger ribban högt. Glädjen är lika intensiv som electropopen när 30 danstjejer öser på i Parkskolans gymnastiksal. På fredag får allmänheten se resultatet.
3P]bPa]Pb^\QTcP[Pa\TSbeTcc
ÄNGELHOLM. ~0[[P eÉ]STa _Ê
T]ceÊcaTUhaPBZXcQaPY^QQPc
A^_T]bcTVT]^RWW^__T]TZPa
\^cVh\]PbcXZbP[T]beÉVVPacÉRZcP
Pe aXQQbc^[Pa ^RW b_TV[Pa ?Ê STc
]ÛccP caÉV^[eTc Z^aT^VaPUTaPb "
cYTYTaXÊ[STa] !~!!ÊaZ[ÉSSPX[X]
]T]^RWbW^acbXeX[ZPbcTVb^\bZP
SP]bPb]Éa^RWePa^RWPeeX[ZPePa
STbZPbcÊ^RWePaSTbZPVÊ
Sedan dränks allt X T[TRca^_^_
|FTBWPaT>da<^cWTa™b7TP[cW|
\TSCWT:]XUTCd]VcWÊac^RWX]
cT]bXec1P\QP\QP\QP\B_^]
cP]P P__[ÊSTa ^RW YdQT[ dcQahcTa
]ÉaaÛaT[bTa]PbXccTaSÉa
;TVT]SPaXbZP cebTaXT] |5P\T|
ÉaT]UÛaTQX[SQÊSTbTcccX[[X]aP\
]X]V^RWPccXchS
”Det ska svettas
så att det svider i
ögonen. Målet är
att få ut så mycket
dansglädje som
möjligt.”
En fokuserad Hannie Brithén tar nya steg mot artistkarriären.
~3TcbZPbeTccPbbÊPccSTcbeXSTa
XÛV^]T]>RWSTcÉaT]bÊSP]Zd[
cdaXSTcWÉaWdbTc\P]ZÉ]]Ta]Éa
\P]Z^\\TaX]PccWÉaZÛaeX<Ê
[TcÉaPccUÊdcbÊ\hRZTcSP]bV[ÉSYT
b^\ \ÛY[XVc bÉVTa B^UXT 7^UeT]
SPW[b^\WÊ[[TaXSP]b[ÉVaTcX?PaZ
bZ^[P] cX[[bP\\P]b \TS =XR^[T
<Ê]bb^]
Lägret pågår i UT\SPVPaUT\cX\
\Pa_TaSPV>RWSTcUX]]bTccZ^]
ZaTc\Ê[PccY^QQP\^c)T]!\X]d
cTa[Ê]Vd__eXb]X]VXYPiiSP]bT]b
caTU^a\TabcaTTc[haXbZ^RWbW^f
b^\ Û__]Pa ;YdbUTbcT] X ©]VT[
W^[\_ÊUaTSPV3P]bPaT\TS[Ê]V
TaUPaT]WTcST[PabRT]\TS]hQÛa
YPaT ^RW cX[[bP\\P]b [^ePa ST Pcc
QYdSP_Ê]ÊV^caXZcXVcWÉUcXVc
~CYdV^\X]dcTaSÊUÊa\P]QÊST
~3TcÉaWÉa[XVcPcccaÉUUPeÉ]]Ta
VÛaPbX]TVT]VaTY^RWcX[[WÛaPVad_ SP]bP^RWWPZd[
_T] 3Tc Q[Xa VP]bZP \ÉZcXVc ca^a
3P]bT[TeTa]PZP]]XbT_ÊQPS
YPVbÉVTa7P]]XT1aXcWÎ]^\UaT WdbTcb_PaZTaX]V_ÊUaTSPVZ[^RZP]
SPVT]
'"
– Ängelholm, passa er! U^acbÉccTa
3^]]P2T[PhXT]_T__PSWÉ[b]X]V
3TQÊSP &ÊaX]VPa]PWPaUÛ[YcbÊc
_Ê SP]bV^[eT] bTSP] ST ePa bYd
7P]]XTVÊa]d_Ê\dbXZVh\]PbX
d\ X 7T[bX]VQ^aV \TS X]aXZc]X]V
_ÊbÊ]V^RWeX[[\TSSP]bT]QaTSSP
bXVb^\PacXbc
3^]]PWPaQ[P]SP]]Pc_[dVVPc
Tcc^RWTccWP[ecÊa_Ê;d]SbSP]b
^RW\dbXZP[Vh\]PbXd\<T]d]
STa ST WÉa SPVPa]P X ?PaZbZ^[P]
[ÉVVTaSTbZ^[P]bZaPeÊcbXSP]^RW
QPaP[TeTadc
”You’ve got big dreams? You want fame? Well, fame
costs. And right here is where you start paying – in sweat!” På Sofie Hofvendahl (bilden) och Nicole Månssons
dansläger är Fame en inspiration.
Joakim Björck
[email protected]
0431-842 67
Foto: Mats Roslund
[email protected]
0431-842 27
Donna Celay är på dansgolvet för att ha kul.
A6
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
ÄNGELHOLM BÅSTAD
N MATSEDELN
REDAKTION: 0431- 843 03 E-post: [email protected]
KUNDTJÄNST: 0431- 843 01
N MIN MENING Båstad
N MIN MENING Ängelholm
Ängelholm
SERVICEHUSEN
Kokt torsk, ägg- och persiljesås, potatis, råriv morötter.
Rabarberkräm.
N NÄRRADIO
Ängelholm 97,8 MHz
12.00 Go’midda’, Ängelholm!
Ebbe Nilsson. 13.00 Musik non
stop/Radio A. 15.00 Vägen genom
bibeln/ELM. 15.30 Musik non
stop. 16.30 Ebbes Veckokrönika.
17.30 Lennarts jukebox/Radio A.
18.30 - 19.00 Evangelisk röst Arne
Engström/ELM. 20.30 - 21.00 Vägen genom bibeln R /ELM.
Irländsk afton
Pang i Parken
med Whiskey and Beer
Ängelholms Hembygdspark
5 augusti kl. 19.00
0703-304021 pangiparken.se
Föreningskontakten
Ängelholm
Tostarps Sockens Hembygdsför
Torsdag 5 augusti kl. 18.30 Visning
av robotmjölkning hos Anders Larsson.
Samling vid stallet. Ring Lars Erik
Larsson 0431/283 73 om du är osäker
på var stallet finns. Alla välkomna !
M har brist på naturintresse
Att kommunalrådet TUcTa
caTÊa\TSÉaT]STcXbXccZ]É
U^acbÉccTaPccbXccP^RWeÉ]cP
_ÊT]Z^]bTZeT]bdcaTS]X]V
VÉ[[P]ST _ÊVPcÊVT] Éa WÉ_
]PSbeÉRZP]ST
7PST<5?^RW1?_aX^aX
cTaPc _ÊVPcÊVbUaÊVP] [XZP
WÛVcb^\V^[UQP]^a^RWcaÉS
VÊaSPaWPST_T]VPaePaXcPe
bPccP^RWT][Ê]VbXZcXVZ^[
[TZcXecaPUXZ_[P] UÉaSXV UÛa
[É]VTbTSP]
BXUUaP]$%\X[Y^]Ta]É\]b
UÛacÊVcX[[6aTeXT3Tc[ÊcTa
[XcTXYÉ\UÛaT[bT\TSP]]Pc
4?2 _a^YTZcTc b^\ bZd[[T
Z^bcPc[XZP\hRZTcBd\\P]
T[eP\X[Y^]TaWPa]É\]cbUÛa
PccQaTSSPVÊ]VeÉVT]d]STa
cÊVb_ÊaTcX7T\\Tb[ÛeEPS
ÉaSÊ$%\X[Y^]TaUÛaT]_Ê
VPcÊVbcPcX^].
I det högerstyrda ©]VT[
W^[\ [XVVTa :a^]^bZ^VT]
_hac cX[[ 7ÛVTa]b {]Pcda
d__[TeT[bTa| X]WÉ\cPb _Ê
V^[UQP]^a]Pb\^]^Zd[cdaTa
:a^]^bZ^VT]b \Ê]VUP[S Pe
eÉgcTa ^RW SYda X]caTbbTaPa
ST\UÛVP:a^]^bZ^VT]bZP
bÊVPb ]Ta cX[[ ST[Pa UÛa Pcc
<^STaPcTa]Pb _a^bT[hcTa
bZPZd]]PbcÉ[[Pd__bX]PeX[
[PePV]PaXP]b[dc]X]VcX[[AÊ
Q^RZP 2P\_X]V 8 BXQXaXT]
bZP d]STaQPaP ]PcdaÉ]VPa
bZÛe[Pb cX[[ UÛa\Ê] UÛa T]
1<GRhZT[QP]PBZ^VT]bZP
^RZbÊ PeeTaZPb eXS ETVT
N JOURTELEFONER
Al-Anon Helsingborg, Kadettg 30.
Anhöriga till alkoholister. Tel 042311 09 88.
Anhörigcentrum Perstorp. Anhörigkonsulent 0435–392 39.
Brottsofferjouren Ängelholm.
Järnvägsg 7. Tel 0431-143 00.
Brottsofferjouren Landskrona.
Tel 0418-43 61 71 dygnet runt.
Brottsofferjouren Helsingborg.
Örnsköldsviksg 15. Tel 04213 37 00, 9–13.
Djurskyddet Ängelholm/Bjäre
Tel 076-140 49 00.
Dynamis Helsingborg. Öppen anonym föräldrarådgivn. Tel 04210 64 18 el 10 64 49.
Elöverkänsligas förbund Skåne Helsingborg. Tel 042-18 18 98.
Febe-Landskrona Föräldrar som
förlorat ett barn. Tel 073833 33 93.
AA Anonyma Alkoholister Klippangruppen, Kapellg 1. Tel 070510 52 16.
AA Anonyma Alkoholister Öresundsgruppen, Helsingborg. Kadettg 30. Tel 042-15 35 35.
AA Anonyma Alkoholister Båstad, Stationsterrassen 13. Tel 073764 75 98.
AA Anonyma Alkoholister
Landskrona, Midhemsv 3 A. Tel
0418-206 00.
AA Beroendegruppen Klippan,
Ängsvillan, Tingsg 22, ing via altanen. Tel 073-821 95 32.
Al-Anon Landskrona, Midhemsv
3 A, ing källaren. Anhöriga till alkoholister träffas 19–20. Tel 0418206 00.
Skånetrafiken och CaP
UXZeTaZTc UÛaTb_aÊZPa _ÊVP
cÊV cX[[ 6aTeXT <TS 6aTeXT
b^\ cÊVbcPcX^] Z^\\Ta Pe
ST] ]dePaP]ST [TS]X]VT]
Q^acV[Û\SP EÉbcaP :Pad_
\Ta RT]caP[c 1ÛaYP _[P]TaP
Q^bcÉSTaX6aTeXT7T[P1YÉaT
bZP[TePÊaTcad]c
Janet Gunnarsson (C)
Föräldrastödet 6 till 12 Samtalsstöd till föräldrar med barn i åldern
6–12 år. Tel 042-406 29 49.
Helsingborgs kvinnojour Tel
042-18 15 10.
ISIS Kvinnojour Landskrona,
Gamla kyrkog 19 A, 7–16, lunchstängt 12–13. Tel 0418-134 13,
134 14.
Jourhavande kompis Röda Korset. Tel 020-222 444.
Kamratföreningen spelberoende Helsingborg. Tel 04221 56 77.
Kris Landskrona Engelbrektsg 5.
Tel 0418-598 20, 10–19.
Kvinnofrid i Ängelholm Utsatt
för hot eller våld i en nära relation?
Tel 0431-40 27 57, 8–17.
Kvinnojouren i Höganäs Tel
042-34 02 07.
Kvinnojouren i Ängelholm Tel
W^[\UÛaPccTccUÊcP[V^[UT]
cdbXPbcTabZPUÊbX]P[hbc\É
cT]cX[[UaTSbbcÉ[[SP
Pyttebron är ett ZP_XcT[UÛa
bXVb^\<^STaPcTa]PeP[cPcc
cP[Pchbc^\cX[[bTUcTaeP[Tc
STcbZd[[TVTUÛa\hRZTc]T
VPcXe_dQ[XRXcTc]Éa_[P]Ta]P
_Ê PbUP[cTaX]VT] Pe ?hccT
Qa^]b ^\VXeP]ST ePRZaP
\X[YÛ bÉccb X eTaZTc EX[[PÉ
VPa]P X 7PebQPST] bZP VTb
\ÛY[XVWTc Pcc VT]P ÛeTa T]
]h Qa^ UÛa Pcc Z^\\P cX[[
V^[UQdcXZTa^RWZÛ_[PS^aX]
cX[[4%eXS1aÉ]]Q^a]b
0431-102 96, 9–12 o 13–16. Övr tid
avlyssning och uppringning om så
önskas.
Landskrona väntjänst Tel 0418583 33, 8.30–11.
NA Anonyma Narkomaner
Landskrona. Församlingshemmets
källare, Artillerig, 19–20.15.
NA Anonyma Narkomaner Helsingborg. Tel 077-113 80 00, dygnet
runt.
Pluto Landskrona. Öppenvårdsmottagning för ungdomar och föräldrar gällande alkohol och narkotikafrågor. Telefon dagtid 041847 01 59 el 0418-47 37 36.
Röda Korset Tel 077-190 08 00.
Röda Korset – besökverksamhet Helsingborg. Tel 042-12 29 36
el 12 48 31, 8–16.
Samtalsakuten Helsingborg, Billeplatsen 1. Akut psykologisk kris-
ATSP] Éa :a^]^bZ^VT]
WÊac QT[PbcPS Pe ceÊ bZhccT
QP]^abP\cAÊQ^RZPRP\
_X]V:a^]^bZ^VT]QÛaX]cT
]PVVPb\TaXZP]cTa]PSTcÉa
©]VT[W^[\bUX]P]ÉaP[XVVP]
STbZ^Vb^\aÊSTUÛaX]eÊ]Pa
]Pb aTZaTPcX^] ^RW ]Pcda
d__[TeT[bTa
=h[XVT] UXRZ :a^]^bZ^
VT]BcaP]SbZ^VT] =PcdaP
!bcPcdbSÊaX\\PaSTc
X[[P\TSPcc]PcdaaTbTaePcTc
bÊVPb]TaXZP]cTa]P
Rolf Leo
Socialdemokrat
Ängelholm
mottagning. Tel 042-14 85 00, 9–11.
Samverkansteamet Helsingborg-Höganäs-Bjuv. Mobilt team
för rådgivning vid psykisk ohälsa.
Tel 042-10 65 49, 16–24.
Sbf/Skåne För hjälp åt narkotikaberoende och människor som har el
vill ha underhållsbehandling. Tel
076-341 06 41.
SPES Helsingborg. Suicid prevention och efterlevandes stöd. Tel
073-364 27 16.
SPES Ängelholm, Norra Kyrkog 5.
Suicid Prevention – efterlevandes
stöd. Tel 0431-839 50.
Sällskapet Länkarna Helsingborg. Öppet dagligen. Tel 04212 58 44.
Tandvårdsskadeförbundet
NVS Helsingborg. Information i
tandvårdsfrågor. Tel 042-13 27 58,
telefonsvarare.
WOW - EN REKLAMBYRÅ!
SPRF avd. 11: Buss till
Fredriksdalsteatern 10/8 avgår från
Kyrkan och Tandvårdshuset kl. 18.00.
Frågor? Ring Ingegerd B. tel 211 75.
Ofattbart att pengar
för pågatåg saknas
– När vi inte tutar i våra lergökar,
så är vi rätt bra i idrott också!
De flesta förknippar Ängelholm med våra kära lergökar. Men, fler och fler börjar greppa att vi är rätt bra i
idrott också, och vi låter tala om oss även på högsta nationella nivå. Vissa får lära sig ”the hard way” - det är
inte lätt att komma på besök till Lindab Arena, Rönnehallen eller Änglavallen. Annars är vi rätt hyggliga.
– Kom och möt Ängelholm, dom vinner alltid!
A7
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
BÅSTAD
REDIGERING: ELLINOR AVÉN
Roddkraft
blir film
Det blir världspremiär för en Torekovbaserad film på Lilla
filmfestivalen.
Bakom finns en flitig
filmare, och en flitig
rodderska.
TOREKOV. =Éa 1ÊbcPSQX^
VaPUT] BRP[P bcPacPa ;X[[P
UX[\UTbcXeP[T]_Ê^]bSPVQ[Xa
STc^RZbÊ[^ZP[eÉa[Sb_aT\X
Éa5ÛaPcccPaTSP_ÊePaUÛa
\ÊbcT eX QTVT ^bb cX[[ C^aT
Z^e 3Éa WPa 1^SX[ BcTUP]b
b^]VTccbXVdc_ÊcdaTa\TS
bX]a^SSQÊcX "Êa
4] \Ê]SPVbUÛa\XSSPV X
PdVdbcXb QÛaYP] Éa WX\[T]
bePVc \Pa\^aTaPS Pe eXcP
\^[] 7PeTc QYdSTa _Ê b\Ê
Zadb]X]VPab^\Z[dRZPaÛ\
bX]c\^cbcT]Pa]P[É]Vb\P
[Pa]P3TcÉa\TSb^[cX[[7P[
[P]Sb eÉSTaÛ SÉa UÉaVTa]P
b_aPZPa
5Ûa 1^SX[ BcTUP]bb^]
WP]S[PaSTcX]cTQPaP^\Pcc
a^dcP]^RZbÊ^\PccZ^\\P
cX[[ a^ B^\\Pa b^\ eX]cTa
bÉccTa W^] bXV X a^SSQÊcT]
^RW cPa T] cda >[XZP SPVPa
^[XZPcdaTaB^\P]SP]UP[[Ta
_Ê
~5ÛabcP VÊ]VT] WPST YPV
T]U[PbZPePccT]Z]ÉRZTQaÛS
^RWTccÉ__[T\TS\XV3Tc
ePaX]cT\T]X]VT]\T]YPV
a^SST ad]c EÉSTaÛ] bÉVTa
W^]
Roendet har hjälp WT]]T
VT]^\T]bZX[b\ÉbbP^RWVT
]^\bX]\P\\PbQ^acVÊ]V
3TcWPa^RZbÊaTbd[cTaPcXT]
Q^Z~A^SSZaPUc~b^\Z^\
dc!#^RWb^\bÊ[cX!
TgT\_[Pa
8bP\QP]S\TST]bXV]T
aX]V X <P[\Û bcÛccT 1^SX[
BcTUP]bb^]XW^_\TS8]VT[P
A^\PaT UÛa UÛabcP VÊ]VT]
8]VT[P Éa QÊST UX[\PaT ^RW
_bhZ^P]P[hcXZTa^RWWPaY^Q
QPc \hRZTc \TS \É]]XbZ^a
b^\SaPQQPcbPedcQaÉ]SWTc
~9PVWÛaST^\1^SX[XaP
SX^][ÉbcTT]PacXZT[^RW[Éb
cT Q^ZT] 9PV Q[Te X]caTbbT
aPSPeePS1^SX[VÛaUÛaPcc
X]cTWP\]PXST]bXcdPcX^]T]
PccQ[XdcQaÉ]SbÉVTa8]VT[P
A^\PaTb^\^RZbÊQ^aXC^
aTZ^e
Hon har skapat Tcc &cP[
UX[\Ta bTSP] (%' ePaPe T]
^\STbÊZP[[PST1ÊbcPSZaP
eP[[Ta]P <T] UÛa Pcc VÛaP
UX[\^\ST]a^T]ST1^SX[c^V
STccaTÊaPeÛeTacP[]X]VBT
Det tog tre år för Ingela Romare att övertala Bodil Stefansson om att få följa med på roddturerna och göra film. På
fredag har den premiär.
SP]c^VSTchccTa[XVPaTcaTÊa
PebÉ[[bZP_XQÊcT]UX[\P]STb
1^SX[BcTUP]bb^]bdcUÉaSTa
3T Éa X bc^ac bTcc ÛeTaT]b
^\ePSb^\WÉ]STaXQÊcT]
SÉadcT_ÊePcc]Tc3TcÉa]Ê
V^c\TS\É]]XbZ^ab^\VÛa
]ÊV^c UhbXbZc SÉa Za^__T]
^RW bX]]Tc ]Éa\Pa bXV ePa
P]SaP 4] UÉaS ÛeTa ePcc]Tc
ÉaX]cTQPaPT]UÉaSXad\\Tc
~ePRZTa]Pcda^RW[YdSTcPe
chbc]PSÉa^RZbÊT]aTbPXbYÉ
[T]
~<ÛcTc\TS\XVbYÉ[eP[
bcaPa ZaPUc 9PV WPa Z^\\Xc
UaP\cX[[Pcc\X]bchaZP^RZbÊ
Éa\X]bePVWTc=Éa\P]Éa
bcPaZ eX[[ \P] WYÉ[_P P[[P
P]SaP\T]X]cTQT^\WYÉ[_
bYÉ[e=Éa\P]a^a\ÊbcT\P]
X]bTbX]PQTVaÉ]b]X]VPa_aT
RXb b^\ X [XeTc bÉVTa 1^SX[
BcTUP]bb^]
?ÊUaTSPVWPaUX[\T]P[[cbÊ
_aT\XÉa_Ê;X[[PUX[\UTbcXeP
[T]1X[YTccTa]PWPabÊ[cQaP
©eT]UÛa1^SX[Z^\\TaSTc
PccePaPda_aT\XÉa7^]WPa
X]cTbTcc8]VT[PbUX[\É]
– Jag är glad ^\ YPV ZP]
UÛa\TS[P ePS YPV d__[TeTa
VT]^\ UX[\T] 9PV ca^a Pcc
ST]Q[Xa\hRZTcePRZTabÉVTa
1^SX[BcTUP]bb^]
Patrik Pettersson
[email protected]
0431-843 03
Foto: Mats Roslund
[email protected]
0431-842 27
Man fick räddas sjövägen från Hovs Hallar
BÅSTAD. BcaPg TUcTa ')
[Pa\PSTbaÉSS]X]VbcYÉ]bcT]
cX[[ 7^eb WP[[Pa SÉa T] \P]
UPbc]Pc_ÊZ[X__^a]P\T[[P]
BePacTWP[[ ^RW AÛTWP[[
AÉSS]X]VbcYÉ]bcT] bZXRZP
STbQÊST[P]S^RWbYÛeÉVT]
~EXWPa[^ZP[XbTaPc_Tab^
]T] ^RW Z^\\Ta Pcc caP]b
_^acTaPW^]^\bYÛeÉVT]cX[[
C^aTZ^e bÉVTa ?TaªZT 4a
XZbb^] X]bPcb[TSPaT eXS
aÉSS]X]VbcYÉ]bcT]X1ÊbcPS
3TcÉa^Z[Pac^\\P]]P]
bZPSPcb^RWePaUÛaWP]X]cT
Zd]ST cP bXV d__ UÛa TVT]
\PbZX]
N MIN MENING Båstad
Ekologisk mat bör vara en rättighet
Angående att en UP\X[Y X
1ÊbcPS eX[[ bZXRZP \TS T]
\Pc[ÊSP\TSTZ^[^VXbZ\Pc
cX[[bXccQPa]eX[ZTcX]cTSPV
WT\\TccX[[ÊcTa
3TbbP UÛaÉ[SaPa bZP X]cT
QTWÛePbZXRZP\TS\Pc[ÊSP
ÛeTaWdedScPVTc3TaPbQPa]
bZPWPbP\\PaÉcccX[[b_TRX
P[Z^bc b^\ QPa] X UP\X[YTa
b^\ ZaÉeTa STc Pe aT[XVXÛbP
bZÉ[cX[[TgT\_T[Z^bWTaT[
[TaZÛccUaÊ]WP[P[b[PZc
BP\\P WÉ]bh] QÛa eXbPb
UP\X[YTab^\PeX]aTÛeTach
VT[bTeX[[eÉ[YPTZ^[^VXbZcUÛa
PcceÉa]PSYda]Pcda^RW\X[
YÛ 4Z^[^VXbZ SYdaWÊ[[]X]V
bÉccTaSYdaT]beÉ[QTUX]]P]ST
XUÛabcPWP]S\TSdcTeXbcT[bT
N MATSEDELN
Båstad
SERVICEHUSEN
Bjärehemmet och Båtsmansgården Pan torsk, krä-
mig ärtsås. Björnbärssoppa.
Skogsliden, Vårliden, Åsliden, Ängahällan, Ängagården och Almgården Stekt
flundra, remouladsås, potatis, råkost. Nyponsoppa.
^RWaÉccPccUÛ[YPbXcc]Pcda[XVP
QTcTT]ST 4Z^[^VXbZc Y^aS
QadZ UÛaVXUcPa X]cT WT[[Ta
Vad]SePcc]Tc^RWcPaSÛS_Ê
Wd\[^a^RWQX]T[[Tadca^cPa
eÉaSTUd[[PÛacTa3TcP]eÉ]Sb
X]cT WT[[Ta b[P\ ^RW Z^]bc
VÛS]X]Vb^\X]]TWÊ[[TaUPa
[XVPcd]V\TcP[[Ta
4Z^[^VXbZP
_a^SdZcTa
X]]TWÊ[[Ta UhaP~UT\ VÊ]VTa
\Ta eXcP\X]Ta \X]TaP[Ta
^RW P]cX^gXSP]cTa É] |eP]
[XVc|^S[PST0cceÉ[YPTZ^[^
VXbZceÉa]PaSÉaUÛaX]cTQPaP
]Pcda ^RW \X[YÛ dcP] [TSTa
^RZbÊ cX[[ UaXbZPaT QPa]
<Ê]VP UÛaÉ[SaPa eX[[ ^RZbÊ
PccSTaPbQPa]XUÛabZ^[P^RW
bZ^[P bTaeTaPb \Pc dcP]
Mot Alzheimers
sjukdom finns bara
ett botemedel:
Forskning.
Stöd hjärnforskningen!
Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.
Bankgiro 901-1255.
b^RZTacX[[bPcbTaZT\XZP[XTa
^RWSÊ[XVPUTccTaB^RZTa[XV
VTaQPZ^\T]Tg_[^bX^]bPa
cPSÛZ]X]VPeQPa]SXPQTcTbX
eÊac[P]S
3Ê[XVP UTccTa P[[P dc^\
b\Ûa ^RW ZP[[_aTbbPS ^[YP
WPaZ[PaPZ^__[X]VPacX[[RP]
RTaXcPa\PaQaÛbc^RW_a^
bcPcPCX[[bPcbTaX\PcT]^abP
ZPa T] [Ê]V aPS UhbXbZP ^RW
_bhZXbZPbZPS^a
<T]PccbcTZPXb\Ûa^RWP]
eÉ]SPTZ^[^VXbZP^RW]Pcda[XVP
aÊePa^aP]bTbUÛaShac4ccZ^ac
bXZcXVc TZ^]^\XbZc cÉ]ZP]ST
b^\ [TSTa cX[[ bc^aP dcVXUcTa
[É]VaTUaP\XU^a\Pe^WÉ[bP
Gunilla Andersson
näringskonsult
Klipparen som ger dig tid över
Vid köp ingår ett styck hus [Värde 1900:-]
Gäller t.o.m V. 34
HEMMA
N
R
E
W
O
M
TO
VI HAR AU
Föreningskontakten
Båstad
Bjäre Arkeologivänner
Skymningsvandring kring Kumlet
5 augusti. Samling vid golfklubbens
parkering i Torekov kl 19.00.
Guide: Gunilla Roos Nilson. Avgift: 20:för medlem, 40:- för icke medlem.
Tag gärna med kaffekorg!
Industrigatan 14 A i Laholm. Tel 0430-126 66
www.liljekvists.com
A8
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SKÅNE SVERIGE
REDIGERING: MARIE SAHLÉN
3XbZaX\X]TaX]V
eP][XVPaT_Ê
WhaTb\PaZ]PST]
Diskriminering på
bostadsmarknaden är ett
problem i hela Sverige.
Främst drabbas personer
med utländsk bakgrund
och problemet är större
på hyresmarknaden än
på bostadsrättsmarknaden.
HELSINGBORG. 4]]hbcdSXTb^\
3XbZaX\X]TaX]Vb^\QdSb\P]]T]
ÛeTa[É\]PccX[[aTVTaX]VT]bchaZTa
QX[ST] Pe SXbZaX\X]TaX]V _Ê Q^
bcPSb\PaZ]PST] 8 bcdSXT] WPa
$WhaTbeÉaSPa_Ê(^[XZP^acTa
ST[cPVXc7T[bX]VQ^aVePaT]PecaT
bcÉSTa SÉa ÉeT] Q^bcPSbaÉccb
\PaZ]PST]d]STabÛZcTb>RWaT
bd[cPcTceXbPaPccSTcÉaeP][XVPaT
\TS SXbZaX\X]TaX]V \^c ST\
b^\bÛZTaWhaTbaÉccTaÉ]UÛaQ^
bcPSbaÉccbZÛ_PaT
8aT]T<^[X]PbeXSD__bP[Pd]X
eTabXcTcb^\VY^acbcdSXT]UÛa3>
bTabP\\P\Û]bcTaX7T[bX]VQ^aV
b^\XBc^RZW^[\5aP\UÛaP[[cUÛ
aTZ^\ STc \XbbcÉ]ZbP\WTc \^c
a^\Ta ^RW _Tab^]Ta \TS \db
[X\bZQPZVad]SX\ÉZ[PabcdSXT]
EXSTcccX[[UÉ[[TX7T[bX]VQ^aVbZP
T][ÉVT]WTcbbÉ[YPaTWPbcÉ]VcSÛa
aT]]ÉaTcca^\bZc_PaZ^\UÛaT]
eXb]X]V
Stefan Bohlin, RWTUbYdaXbc_Ê7h
aTbVÉbcUÛaT]X]VT]X7T[bX]VQ^aV
QTZaÉUcPaQX[ST]
~ <X] d__UPcc]X]V Éa Pcc Q^
bcPSb\PaZ]PST] X]cT Ud]VTaPa
P]]^a[d]SPÉ]PaQTcb\PaZ]PST]
^RW X]eP]SaPaT SXbZaX\X]TaPb
WT[P cXST] 5PbcXVWTcbÉVPaT ZP]
bÉVP]TYdcP]Pccd__VTTccbZÉ[
5Ûa7haTbVÉbcUÛaT]X]VT]ÉaSTc
beÊac Pcc SaXeP UaÊVP] TUcTab^\
\Ê]VPb^\SaPQQPbX]cTÉa\TS
[T\\Pa4][XVcBcTUP]1^W[X]Éa
STc STbbdc^\ Z^\_[XRTaPc Pcc
Z^\\P cX[[ aÉccP \TS UaÊVP] eXP
[PVbcXUc]X]V>UcPÉaSTcbeÊacPcc
QTeXbP Pcc SXbZaX\X]TaX]V UÛaT
Z^\\XcBcTUP]1^W[X]ca^aPccT]
Q^bcPSbUÛa\TS[X]V bZd[[T X]]T
QÉaPT]\ÛY[XVeÉVUaP\Êc3ÊÉa
STcUÛabcXZÛ]b^\VÉ[[Ta
aTbcdSXTa3XbZaX\X]TaX]VÉaTcc
_a^Q[T\^RWSTcWPa[É]VTWPUcT]
d]STabZPccPS TUUTZc _Ê bTVaTVP
cX^]T]
4][XVc ;P__P[PX]T] eXbPa bcd
SXT]X]cT_Ê]ÊVaPbcÛaaTbZX[[]P
STa \T[[P] bc^aP ^RW b\Ê Z^\
\d]Ta T[[Ta \T[[P] _aXePcP ^RW
^UUT]c[XVPPZcÛaTa?Pd[;P__P[PX
]T]P]bTaPccSTZ^\\d]P[PQ^
bcPSbQ^[PVT]WPaTccbcÛaaTP]bePa
É]ST_aXePcPTUcTab^\STÉVbPe
STc^UUT]c[XVP
=dW^__PbWP]PccP[[PPZcÛaTa
_ÊQ^bcPSb\PaZ]PST]bZPcPbXcc
P]bePa
EPaUÛa Éa _a^Q[T\Tc \Ta dc
QaTcc_ÊWhaTb\PaZ]PST].
~ 9PV bZd[[T VXbbP Pcc ]Éa STc
VÉ[[TaQ^bcPSbaÉccb\PaZ]PST]bÊ
Éa STc T] UaÊVP ^\ _T]VPa >\
\P]UÛa[^aPa_T]VPa_ÊPccSXbZaX
\X]TaPbÊVÛa\P]STcX]cT>\
\P] bTa cX[[ Pcc SXbZaX\X]TaX]V
Z^bcPabÊZ^\\Ta\É]]XbZ^aPcc
PebcÊ
Raja Bahari
[email protected]
042-489 90 00
Diskrimineringen bidrar till
segregeringen i samhället.
Foto: FREDRIK SANDBERG/Scanpix
STOCKHOLM. BcPcXbcXZT] ÛeTa
bZ^[ZP]STXbZ^[P]ÉaX]cTWT[ccX[[
UÛa[Xc[XV \T] X VT]^\b]Xcc bPZ]Pb
STcT]T[Te_Ta[TZcX^]_ÊVad]SPe
^VX[cXVUaÊ]ePa^
~0cccXSXVcVÊX]^RWeXbPPccSTc
WÉaX]cTÉaPRRT_cPQT[cQÊSTVT]^\
PccaX]VPUÛaÉ[SaPa]PbZaXePX]STcX
QTchVTc ^RW P]SaP ÊcVÉaSTa b^\
ZP] QTWÛePb Z^\\Ta Pcc \X]bZP
P]cP[Tc bc^abZ^[ZPaT bÉVTa 1YÛaZ
[d]S
N Studien bygger på praktikpröv-
^RWbcÛ[SQa^ccUÛaSTbcX[[BZÊ]Tb
d]XeTabXcTcbbYdZWdb X ;d]S 3Éa
d__VPe \P] _Ê \^aV^]T] Pcc
WT]]TbcX[[bcÊ]SePaP[[ePa[XVc\T]
bcPQX[c7^]ePaS^RZUÛabePVUÛa
PccVT]^\VÊ]ÊV^c[É]VaTUÛaWÛa
eX[ZTc VY^aST Pcc _^[XbT] X bcÉ[[Tc
Z^]RT]caTaPSTbXV_ÊPccZPac[ÉVVP
]ÉabcÊT]ST eÉ]]Ta ^RW P]SaP
b^\ZP]cÉ]ZPbeTcP^\STcUX]]b
]ÊV^]W^cQX[S\^cWT]]T
~EXUÛabÛZTaaTSPdc^\]ÊV^]
WPa WPUc ]ÊV^c ^cP[c \TS WT]]T
BÊU^acSTcÉa\ÛY[XVcZ^\\TaeX
Pcc WÊ[[P \Ta X]VÊT]ST UÛaWÛa
\TS ZeX]]P] bÉVTa 2P[[T ?Tab
b^]TT
ÅTGÄRDER MOT SKOLK
GILTIG FRÅNVARO
N Skolk skrivs in i terminsbetygen
Giltig frånvaro enligt regeringen
N Sjukdom som ska anmälas av
vårdnadshavaren.
N Befrielse från vissa inslag i undervisningen.
N I förväg anmält och godkänt förhinder.
N Beviljad ledighet.
All annan frånvaro är ogiltig och
räknas som skolk. TT
för högstadieelever och i det samlade betygsdokumentet för gymnasieelever.
N Skolk ska rapporteras till samma
dag.
N Strängare syn på när studiemedel
ska dras in utreds.
N Högre krav på skolans elevhälsa
och förebyggande arbete. TT
5Ûab[PVTcUÊacd\\T]d__PeH[
eP9^WP]bb^]P]bePaXVUÛabZ^[UaÊ
V^aW^bB^RXP[ST\^ZaPcTa]P7^]
ca^aSÉaT\^cX]cTPccSTcZ^\\Ta
WPb_TRXT[[cbc^aTUUTZcb^\T]bZX[S
ÊcVÉaS
~3TceXZcXVPÉaPccePaYTT[TeQ[Xa
bTSSXbZ^[P]0ccePaYTT[TeZÉ]]Ta
Pcc\P]ZP]UÊbcÛS^RWWYÉ[_XbZ^
[P]bÊPccSTcÉa\T]X]VbUd[[PccVÊ
cX[[ bZ^[P] 3ÉaUÛa QTWÛeTa eX P]
bcÉ[[PU[TaSdZcXVP[ÉaPaT
<T] B^RXP[ST\^ZaPcTa]Pb aÛS
VaÛ]PbP\PaQTcb_Pac]Ta<X[YÛ_Pa
cXTcÉaX]cT[XZP_^bXcXec
~1TchVWP]S[Pa^\Zd]bZP_SÊ
bZP STc WP]S[P ^\ Zd]bZP_ X]cT
]ÉaePa^ bÉVTa <Pcb ?Tac^Uc bZ^[
_^[XcXbZcP[Tb\P]X<X[YÛ_PacXTc
~5ÛaÉ[SaPabZPbYÉ[eZ[PacQ[XX]
U^a\TaPST^\]ÉaSTaPbQPa]bZ^[
ZPa\T]STcÉaQÉccaT\TSTccbP\
cP[WT\T[[TaT][P__b^\UÛaÉ[STa]
\ÊbcTbZaXeP_Ê
Från LärarförbundetbTa\P]_^
bXcXec_ÊPccaTVTaX]VT]cPad__UaÊ
VP] ^\ bZ^[Z 0]]2WPa[^ccT 4a
XZbb^]eXRT^aSUÛaP]STX;ÉaPaUÛa
Qd]STc chRZTa S^RZ Pcc STc UX]]b
P]SaPÊcVÉaSTab^\ÉaeXZcXVPaT
~BZ^[P]QTWÛeTa\ÛY[XVWTcTaPcc
WYÉ[_PSTT[TeTab^\WPa_a^Q[T\
b^\[TSTacX[[bZ^[Z
5Ûab[PVTcbZPdc_ÊaT\Xbbd]STa
WÛbcT] ^RW UÛabc X YP]dPaX ZP] Tcc
aTVTaX]VbQTb[dcZ^\\P
8 bÊ UP[[ ZP] STc X]UÛaPb eÊaT]
! ^RW SÊ Q[Xa STc _aT\XÉa UÛa
bZ^[ZXQTchVT]WÛbccTa\X]T]bP\
\PÊaTT
Jon Wahlquist
EZaXcXZ\^c_aXePcXbTaX]V
EÉ]bcTa_PacX[TSPaT]
;Pab>W[hPccPRZTaPa_aXePcXbTaX]V
T]PebcPc[XVPQ^[PV7P]ePa]PaUÛa
PccT]UÛabÉ[Y]X]VPeST[PaPeEPc
cT]UP[[Q[XaT]SÊ[XVPUUÉaUÛabZPccT
QTcP[Pa]P
>W[hcP[PSTX]UÛaTccSahVcWd]S
aPcP[ÊWÛaPaTXEÉbcTaÊbXVÊa7d
edScT\PcePaeXZcT]PePccb[ÊePZc
^\ST]^UUT]c[XVPeÉ[UÉaST]^RW^\
bcPc[XVP Q^[PV >W[h bZÛc X] bXV _Ê
RT]cTa[TSPaT]<PdS>[^Ubb^]bdc
b_T[ ^\ Pcc bÉ[YP ST[Pa Pe eX]bcVX
eP]STT]TaVXYÉccT]EPccT]UP[[
~EXbÉ[YTaX]cTdcVT\T]bP\\P
VÄSTERÅS.
SÅ ÄR STUDIEN GJORD
8]VT]VaX_T]UÛabZ^cc
bZÛcbT]!(ÊaXVZeX]]PXQaÛbcTcX
T] [ÉVT]WTc X CaT[[TQ^aV CeÊ
\XbbcÉ]ZcP VÉa]X]Vb\É] bÊVb
b_aX]VPUaÊ]_[PcbT]\T]bT]c_Ê
TUcTa\XSSPVT]WPST_^[XbT]É]]d
X]cTVaX_Xc]ÊV^]\XbbcÉ]Zc
~EXWPaVP]bZP\hRZTcd__VXU
cTaPccVÊ_Ê^RWZ^]RT]caTaPa^bb
_ÊT]QTVaÉ]bPSZaTcbb^\UX]]b
ad]cZeX]]P]3TcUPZcd\PccSTc
X]cTUP]]b]ÊVaPcTRZT]_ÊX]Qa^cc
chSTa_ÊPccW^]ZÉ]STVÉa]X]Vb
\P]]T]bÉVTa2P[[T?Tabb^]X]
U^a\PcÛa_ÊBZÊ]T_^[XbT]
:eX]]P]cXSXVPaTZÉ]SPe_^[X
bT] UÛa Q[P]S P]]Pc ]PaZ^cXZP
Höstterminen 2011 kommer svenska elever att få
sitt skolkande inskrivet i
betyget. ”Det är inte okej
att vuxna kommer och går
som de vill på en arbetsplats, då ska det inte vara
det för elever i skolan heller”, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).
Tanken är PccSTcXWÛVbcPSXTT[T
eTa]PbcTa\X]bQTchV^RWXSTcbP\
[PSTQTchVbS^Zd\T]cb^\Z^\\Ta
ePaYT cTa\X] UÛa Vh\]PbXTT[TeTa
bZP aTS^eXbPb Wda \hRZTc ^VX[cXV
UaÊ]ePa^T[TeT]WPaWPUc3TcZ^\
\TaSÉaT\^cX]cTPccUX]]Pb]ÊVaP
d__VXUcTa^\bZ^[ZXSTcb[dcQTchV
b^\Vh\]PbXTT[TeTaUÊa]ÉaSTcPa
bcdST]cT]
ning och omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning
Paul Lappalainen,RWTUUÛa3>)b och funktionsnedsättning. Genom
UaÉ\YP]STT]WTcbTaSXbZaX\X]T att flera personer med till exempel
aX]Vb^\T]QXSaPVP]ST^abPZcX[[ olika etnisk bakgrund söker samma lägenhet ser man om de blir
bTVaTVTaX]VXbP\WÉ[[Tc
~CheÉaaQTZaÉUcPaSTccPcXSXVP bemötta på olika sätt.
TRELLEBORG. CXSXVcXVÊa\^abT
Skolkande
ska skrivas in
i skolbetyget
cX[[VÊ]VPaEXbZPP]eÉ]SPEPccT]
UP[[UÛaPccbcÉ[[P^\BeTaXVTbPST
WP]
>W[hePa]PSTUÛaPccbZPccTQTcP
[Pa]P bZd[[T UÛa[^aP bc^aP _T]VPa
^RW_TZPST_ÊBc^RZW^[\bUÛabÉ[Y
]X]V Pe Z^\\d]P[P Bc^RZW^[\
T]TaVXcX[[5^acd\_Ê(cP[Tcb^\
TccPebZaÉRZP]STTgT\_T[
~3TcePaT]PeSTbÉ\bcPPUUÉaTa
_^[XcXZTa]ÊV^]bX]VY^ac=dcÉ]ZTa
\P] VÛaP bP\\P bPZ XVT] bPST
WP]
>W[h ZaXcXbTaPST ^RZbÊ PeaTV[T
aX]VT] Pe P_^cTZb\PaZ]PST] ^RW
QX[_a^e]X]VT]7P]d__VPePcc_aX
ePcP P_^cTZ ]d UÛabÛZTa bÉ[YP bÊ
\hRZTc[ÉZT\TST[b^\\ÛY[XVccX[[
beT]bZPa]P^RWPccSTcX]cTZÉ]]b
QaPPcceTcPPcc_aXePcPQX[eTaZbcÉ
STa cYÉ]Pa _T]VPa _Ê Pcc WXccP bÊ
\Ê]VPUT[b^\\ÛY[XVc_ÊWP]bQX[
>W[hWÉeSPSTPccSTPeaTV[TaX]V
Pa]PX]cTePa]ÊV^cb^\STQ^aVTa
[XVPcP[PSTWÛVc^\XUÛaaPeP[aÛaT[
bT]
~3TZ^\\TaPccU^acbÉccPPcc_aX
ePcXbTaP]ÉaSTcbcÉ\\TaÛeTaT]b
\TSSTaPbXST^[^VXbPSTWP]TT
Peter Wallberg
?XaPc_PacXTcQTc^]PaaÉccbbÉZTaWTc
STOCKHOLM. 8]cTVaXcTc Zd[cda
^RWZd]bZP_ÉaSTZÉa]UaÊV^ab^\
?XaPc_PacXTcVÊacX[[eP[_Ê
~EX \ÊbcT eÉ]SP caT]ST] \TS
Tcc ÛeTaePZ]X]VbbP\WÉ[[T bÉVTa
?XaPc_PacXTcb^aSUÛaP]STAXRZ5P[Z
eX]VT
?PacXTc P]bTa Pcc aXZbSPVT] bcTV
UÛabcTVWPa\^]cTaPc]TSbZhSSTc
UÛa \TSQ^aVPa]Pb X]cTVaXcTc ^RW
aÉccbbZhSS5ÛaPcceÉa]PSTUaÊV^a
]PeX[[?XaPc_PacXTcQ[P]SP]]PcPcc
5A0[PVT] ^RW 8_aTS[PVT] aXeb
d__PccP]eÉ]S]X]VT]Pe_Tab^]
]d\\TaQTVaÉ]bPb^RWPccb[T]caX
P]\ÉbbXVPXST]cXcTcbZ^]ca^[[TaUÛa
QYdSb 3Pc^aTa ^RW T[TZca^]XbZP
[PVaX]Vb\TSXTabZPQPaPUÊd]STa
bÛZPbeXSZ^]ZaTcQa^ccb\XbbcP]ZT
^RW]ÉabcaPUUeÉaSTcÉaWÛVaTÉ]ceÊ
ÊabUÉ]VT[bT
5Ûa Pcc UaÉ\YP Zd[cdab_aXS]X]V
eX[[_PacXTcUÛaÉ]SaPd__W^ebaÉccT]
bÊ Pcc ST] QPaP VÉ[[Ta UÛa ]ÉaX]Vb
eTaZbP\WTc^RWX]cTUÛa_aXePc_Ta
b^]Tab^\ST[Pa\TSbXVPeZd[cda
<P]eX[[^RZbÊQTVaÉ]bPST]Z^\
\TabXT[[Pd__W^ebaÉccT]cX[[UT\Êa
?PacXTceX[[^RZbÊPebZPUUP_PcT]c
^RWVÛaPaTbd[cPcUaÊ]bcPc[XVcUX]P]
bXTaPS U^abZ]X]V [ÉccX[[VÉ]V[XVc _Ê
fTQQT]^RWUaXccPccP]eÉ]SPBZ^
[P]bZPP]eÉ]SPSPc^aTa^RWX]cTa
]Tc_ÊP[[P]XeÊTa<h]SXVWTcTa^RW
^UUT]c[XVPSPcPbhbcT\bZPP]eÉ]SP
Û__T]ZÉ[[Z^S
8eP[\P]XUTbcTcbcÊaSÉaT\^cX]V
T]cX]V^\bhbbT[bÉcc]X]VbYdZeÊaS
^RWdcaXZTb_^[XcXZ
~EXZ^\\TaPccaÛbcP\TSST]
b^\VTa^bbSTcQÉbcPQdSTcXeÊaP
UaÊV^abÉVTaAXRZ5P[ZeX]VTTT
A9
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SKÅNE SVERIGE
0_^cTZbcÉcc
TUcTa
PeaTV[TaX]V
LÖDDEKÖPINGE. 3TcWPaQ[XeXc
cÉcc\TSP_^cTZbTSP]\PaZ]P
ST]PeaTV[TaPSTbUÛaaPÊaTc>\
ZaX]V'WT[c]hPP_^cTZWPaUÊcc
cX[[bcÊ]SPccÛ__]PXBeTaXVTT]
[XVc ;ÉZT\TST[beTaZTcb QTaÉZ
]X]V
C^cP[c eÉ]cPb BeTaXVT UÊ &
]hP P_^cTZ X]^\ ]ÊVaP Êa ^RW
Q[P]S \TS[T\bUÛaTcPVT] UX]]b
X]VT]^a^UÛaPccQaP]bRWT]bZP
SaPQQPbPeZ^]ZdabTaSÉaP_^cT
ZT][XVVTaUÛacÉccT[[TaQ[XaUÛa
\Ê]VP
~8]cT ST ]Éa\PbcT caT ÊaT]
3Tc WPa ePaXc T] bc^a P_^cTZb
QaXbcXBeTaXVTbÊSTcUX]]bbc^ac
dcah\\TUÛaU[TaP_^cTZBTSP]
Z^\\Ta STc bÊ Z[Pac Pcc ePaP
bcT]WÊaSZ^]ZdaaT]bXST^\aÊ
ST]b^\ÉaPccaPZcXePUÛaP_^cT
ZT]bÉVTa9^WP]FP[[ÎaeSUÛa
QaP]bRW^aVP]XbPcX^]T]BeTaXVTb
0_^cTZbUÛaT]X]VcX[[4Z^cTT
Att buss ersatte tåget var inte huvudproblemet för Emma Bengtsson som skulle iväg till körskolan i Ängelholm. Problemet var snarare att
de andra bussarna inte var i tid och fick henne att missa ett par ersättningsbussar och därmed kanske även körlektionen.
?[P]TaPcbcad[XcÊVcaPUXZT]
BZÊ]TcaPUXZT] aTZ^\\T]STaPa
P[[PQTaÛaSPaTbT]ÉaTab^\WPaT]
cXS Pcc _PbbP Pcc ePaP dcT X V^S ST
]Éa\bcPSPVPa]P
~8 eXbbP UP[[ bÊ UÊa \P] aÉZ]P
\TSPccaTbP]c^cP[cZP]cPd__T\^c
"\X]dcTa[É]VaTÉ]eP][XVcbÉVTa
:aXbcTa =^aS[P]S _Ê BZÊ]TcaPUX
ZT]b_aTbbcYÉ]bc
Ett banarbete sätter stopp
för tågtrafiken mellan
Helsingborg och Ängelholm. Fram till och med
onsdag är det buss som
gäller. Så när allting går
lite slöare än vanligt så
gäller det att vara ute i
god tid om man har brått.
HELSINGBORG. 3TVd[eÉbcPSTX]
U^a\PcÛaTa]P _Ê :]dc_d]ZcT]
BZÊ]TcaPUXZT]b WT\bXSP ^RW cÊV
eÉaSPa]PVTaP[[PbP\\PX]U^a\P
cX^]cX[[STd]SaP]STaTbT]ÉaTa]P
8]VP cÊV ZP] _PbbTaP :PccPa_ ^RW
»SÊZaP ST ]Éa\bcP SPVPa]P _Ê
Vad]S Pe Tcc _ÊVÊT]ST QP]PaQTcT Det är buss som gäller det närmsta dagarna mellan Helsingborg och
<T[[P]ST]!^RW#PdVdbcXÉaSTc Ängelholm. Ett banarbete i Kattarp och Ödåkra sätter stopp för tåSÉaUÛacÊVQdbbb^\VÉ[[Ta
gen fram till torsdag.
Lone Nilsson eÉ]cPa _Ê QdbbT]
b^\bZPcPWT]]TUaÊ]:]dc_d]Z
cT]WT\cX[[:PccPa_=ÉaW^]bZd[
[TcPbXVcX[[PaQTcTcX7T[bX]VQ^aV
_Ê \Ê]SPVb\^aV^]T] WPST W^]
X]VT] P]X]V ^\ Pcc STc ePa Qdbb
b^\VÉ[[STUÛaSPVT]
~9PV WPST X]cT [Ébc ^\ STc P[[b
X]]P] YPV Z^\ SXc X \^abT bÊ YPV
Q[Te[XcTbcÉ[[SbÉVTaW^]
©eT]^\_T]S[X]VT]Q[Xa[XcT^\
bcÉ]SXVPaT É] eP][XVc bÊ Éa ;^]T
=X[bb^]É]SÊeÉ[SXVc]ÛYS\TSWda
BZÊ]TcaPUXZT] WP]cTaPc bPZT] WXc
cX[[b
~9PVÉaX\_^]TaPSUPZcXbZc^RW
YPVchRZTaPccSTcUÛaQTaTccbeÉ[SXVc
eÉ[ 3T WPa X]U^a\PcÛaTa _Ê _[Pcb
^RW STc UX]]b X]U^a\PcX^] Pcc UÊ
ÛeTaP[[c bÉVTa ;^]T =X[bb^] b^\
UÊcc _[dbbP _Ê cX^ \X]dcTa _Ê bX]
eP][XVPaTbcXS
5Ûa ]ÊVaP WPa S^RZ QdbbP]STc
X]cT VÊcc [XZP b\XSXVc 4\\P
1T]Vcbb^]bZd[[TcPbXVcX[[©]VT[
W^[\_ÊTUcTa\XSSPVT]?ÊVad]S
PeUÛabT]X]VPa_ÊP]SaPQdbbPaWPa
W^]aTSP]\XbbPcTcc_PacÊVQdbbPa
UaÊ]:]dc_d]ZcT]
~=d[ÉaYPVbÉZTac\XbbPZÛabZ^
[P]9PVWPaYdaTSP]\XbbPcTcc_Pa
ZÛa[TZcX^]Ta cXSXVPaT _Ê Vad]S Pe
BZÊ]TcaPUXZT]3TWÊ[[TaP[SaXVcX
STa]PbÉVTa4\\P1T]Vcbb^]
Framför allt gäller STcPccWPV^S
\PaVX]P[^\\P]aTbTaXbÛSTaVÊ
T]STaXZc]X]VCÊVT]_Ê:]dc_d]Z
cT]eÉ]cPa]É\[XVT]X]cT_ÊTabÉcc
]X]VbQdbbT] ^\ ST] bZd[[T ePaP
UÛabT]PSCPa\P]SÉaT\^cQdbbT]
X]^aaVÊT]STaXZc]X]VbÊeÉ]cPacÊ
VTc_ÊTUcTab[É]caPa]P
?Ê bX] WT\bXSP WPa BZÊ]TcaPUX
ZT]_dQ[XRTaPcT]cXScPQT[[b^\VÉ[
[Tad]STaQP]PaQTcTcATbTVPaP]cX]
VÉ[[Ta\T]STcÉaP[[cbÊST]cX[[UÉ[
[XVP cXScPQT[[T] \P] bZP YÉ\UÛaP
\TS^\\P]bZd[[TQ[XUÛabT]PS
Akut blodbrist
i Skåne
MALMÖ. 0Zdc Q[^SQaXbc aÊSTa
Foto: Sven-Erik
Svensson
Victoria och Daniel
hemma igen
[email protected]
042-489 90 00
[email protected]
042-489 91 79
MALMÖ. HccTa[XVPaT ceÊ \É] WPa
STOCKHOLM. 4]bZ^VbQaP]S_ÊÛ]
BP\^bWPa[TcccX[[PcccdaXbcTa_ÊW^
cT[[XQh]E^cbP[PZXPWPaUÊccTePZd
TaPb 0_^[[^ WPa bP\\P][PVc $
VÉbcTaUaÊ]BZP]SX]PeXT]_Ê^acT]
<PY^aXcTcT]ÉabeT]bZPabÉVTa:PY
bP <^bcaÛ\ X]U^a\PcX^]bRWTU _Ê
0_^[[^
~3TcÉaT]bZ^VbQaP]SX]ÉaWT
cT] Pe Qh] ^RW VÉbcTa]P U[hccPb
[É]Vb [P]STcb eÉVPa UÊ]VPa
\Ê]VPU^acÊZPaT=dUX]]b '
\Éc_[PcbTa [É]Vb T] bcaÉRZP _Ê
SahVc"\X[beÉVX[P]STc
8BZÊ]TWPaUPacZP\Ta^a]P_Ê
eÉV4!!^RWaXZbeÉV "ePaXcbÉa
bZX[c U[XcXVP bZaXeTa :eÉ[[b_^b
cT] 5[Tbc U^acZÛaPaT UÊ]VPb _Ê
4!!eXS;X]STaÛSBÉcPaÛS^RW
C^[[Pa_5PacZP\Ta^a]PX]^aS
ÛbcaPBZÊ]TWPaWXccX[[baTVXbcaT
aPc ! "" WPbcXVWTcbÛeTacaÉST[
bTabZaXeTa:aXbcXP]bcPSbQ[PSTc
<PY^aXcTcT] Pe ST QÛcUÉ[[SP
ZÛaST bTg cX[[ cX^ ZX[^\TcTa UÛa
U^acXcX\\T]TT
Peter Zupanovic
Svenskar evakueras efter skogsbrand
_PS U[XRZP \XbbcÉ]Zb WP bÊ[cb ^RW
ÉeT] eÊ[ScPVXcb Pe U[TaP \É] eXS
\T[[P]!^RW"cX[[UÉ[[T]
BTSP]cXSXVPaTÉaÊccP\É]\Xbb
cÉ]ZcPUÛaVa^ecZ^__[TaX^RWeÊ[S
cÉZc
ªZ[PVPaTD[aXZPA^V[P]Sca^aX]
cTPccÊcP[Tc\^c\É]]T]Q[XaZ[Pac
UÛaaÉ] X bT_cT\QTa 0[[P ST \Xbb
cÉ]ZcP]TZPacX[[P]Z[PVT[bTa]PTT
KRISTIANSTAD. 5PacZP\Ta^a]P
XVT]_ÊBZÊ]TbbYdZWdb3TcWPa
VÊccÊc\hRZTcQ[^SST]bT]PbcT
cXST]cX[[PZdcP^_TaPcX^]Ta^RW
^[hRZ^a 5aP\UÛa P[[c Éa STc ST
eP][XVPbcTQ[^SVad__Ta]P^RW
0 b^\ QTWÛeTa Uh[[Pb _Ê ^RW
1[^SRT]caP[T] X BZÊ]T eÉSYPa
SÉaUÛa cX[[ P[[P Q[^SVXePaT b^\
X]cTQ[XeXcZP[[PSTT[[TaWPa[É\
]PcQ[^SSTbT]PbcTcaTUhaP\Ê
]PSTa]PPccZ^\\P^RW[É\]P
Q[^SbÊb]Pacb^\\ÛY[XVcT][XVc
Tcc_aTbb\TSST[P]STTT
Fler häktade i kopplerihärva i Malmö
WÉZcPcb X bX] UaÊ]ePa^ \XbbcÉ]ZcP
UÛa Va^e eÊ[ScÉZc \^c QPa] ^RW
Va^ecZ^__[TaXXST]WÉaePb^\]hb
cPbd__X<P[\Û
4][XVcd__VXUcUaÊ]STX]Q[P]SPST
XWÉaeP]QTUX]]TabXVSTceÊ\É]
]T]XB[^ePZXT]aP__^acTaPaCE#
=hWTcTa]P<P[\Û
4] #ÊaXV UÛabcÊ]SbWP]SXZP_
Många fångade
av fartkameror
cX[[T]]Éa[XVVP]STQhbÉVTaW^]
4][XVc <^bcaÛ\ QaX]]Ta É]]d
X]cT ]ÊV^c Pe W^cT[[T] 4][XVc ]h
WTcbQhaÊ]AXciPdWPabP\\P][PVc
!%&bZP]SX]PeXbZPcdaXbcTaTePZdT
aPcbUaÊ]Qh]?^[Xb^RW\X[XcÉabZP
WP bPccb X] UÛa Pcc WYÉ[_P cX[[ \TS
TePZdTaX]VT]
3TcUX]]bX]VPd__VXUcTa^\Pcc
]ÊV^]bZPWPbZPSPcbTT
STOCKHOLM. :a^]_aX]bTbbP]
EXRc^aXP ^RW _aX]b 3P]XT[ WPa
ÊcTaeÉ]c WT\ cX[[ BeTaXVT TUcTa
bX]bTgeTRZ^abb\TZ\Ê]PS?P
aTc[P]SPST_Ê1a^\\PU[hV_[Pcb
_Ê bÛ]SPVbZeÉ[[T] bZaXeTa
ZeÉ[[bcXS]X]VPa]P
B\TZ\Ê]PST] QÛaYPST X
5aP]bZP ?^[h]TbXT] SÉa _PaTc
ZahbbPST Q[P]S Pc^[[Ta]P ^RW
aTbcT] Pe cXST] bZP ST WP cX[[
QaX]VPcXQ[P]SP]]PcX=TfH^aZ
XDB0
EXRc^aXP ^RW 3P]XT[ U[hccPa
b]PacX]X7PVPb[^ccb^\VT]^\
VÊccT]^\UPccP]STaT]^eTaX]V
TT
A10
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SKÅNE SVERIGE DANMARK
REDIGERING: MARIE SAHLÉN
:PcP\PaP]
bTV[PST
UÛaU^ac
:PcP\PaP]T]
EX[[d\ 2[PdbT] bTV[PST UÛa
b]PQQc X UÛaWÊ[[P]ST cX[[ eÊV^a
]PbWÛYST]SPVXYP]dPaX_ÊeÉV
UaÊ] HbcPS cX[[ AÛ]]T _Ê 1^a]
W^[\
3Tc Éa SP]bZP BÛUPacbbchaT[
bT]bZ^]Z[dbX^]TUcTaPccWPd]
STabÛZcePSb^\WÉ]STBTg_Pb
bPVTaPaT^RWT]QTbÉcc]X]Vb\P]
bZPSPSTb ]Éa EX[[d\ 2[PdbT]
ZÛaSTX]XWÛVPbYÛPa_ÊaTbP]cX[[
1^a]W^[\ CeÊ Pe ST bZPSPST
UXRZ UÛaPb cX[[ AÛ]]T BhVTWdb
3T]T]TPeST\QaÛcWÛUcT]
3T!&"_PbbPVTaPa]PUXRZeXS
PeUÉaST]UaÊ]HbcPSQTbZTS^\
PccSTZd]STeÉ]cP!|\X]SaT
QTWPV[XVP|\X]dcTad]STaÛeTa
UPacT] 3Tc eXbPST bXV ePaP T]
d]STaSaXUc
BÛUPacbbchaT[bT]b d]STabÛZ
]X]VeXbPaPccZP_cT]T]bTV[PST
P[[c UÛa U^ac CX[[ T] QÛaYP] ePa
WPbcXVWTcT] # Z]^_ 5PacT]
bÉ]ZcTb SÉaTUcTa cX[[ "# Z]^_
<T]^RZbÊSTcePaUÛaU^ac=Éa
UPachVTc ZÛaST X] X WÛVP bYÛPa
b[d]VPSTb U[TaP _PbbPVTaPaT da
bX]Pbc^[Pa:^]cPZcT]\TSbYÛ
Pa]PePabÊeÊ[SbP\PccEX[[d\
2[PdbT]UXRZX]cahRZ]X]VPaXbcÉ
eT]
:PcP\PaP]T] UÊa X]cT bTV[P
^\ eÊV^a]P Éa ÛeTa "$ \TcTa
3T]PZcdT[[PSPVT]ePaSTcdc
bXZccX[[eÊV^a_ÊSahVcceÊ\TcTa
\T] UÉaST] UÛaTc^Vb X \ÛaZTa
^RWSTcePa^\ÛY[XVcUÛaQTbÉcc
]X]VT]PccXUÛaeÉVbTSTbÉabZX[c
WÛVPbYÛPa]PTT
SPEKTAKULÄR KUPP
N Helikopterrånet iscensattes 5.18
på morgonen den 23 september
2009.
N En helikopter som stulits från
Roslagens helikopterflyg i Norrtälje
landade på taket till säkerhetsföretaget G4S värdedepå i Västberga
i södra Stockholm.
N Tre beväpnade män tog sig in
genom att krossa ett atriumfönster
på taket. De sprängde sedan sönder flera dörrar och trängde in i utrymmen där stora värden förvarades.
N Efter 20–25 minuter tog sig
männen tillbaka till helikoptern som
lyfte och försvann. Rånare och rånbyte dumpades först i Draget
i Norsborg och sedan vid Kaananbadet i Bromma. Helikoptern återfanns i Skavlöten norr om Stockholm.
N Rånarna kom över 39 miljoner
kronor av vilka bara en bråkdel
återfunnits. Fem män står åtalade
för grovt rån och fem andra för
medhjälp. Rättegången pågår
i 18 dagar. TT
KÖPENHAMN.
Rättegången om det spektakulära helikopterrånet i Västberga inleddes i går. Tio män mellan 23 och 38
år åtalas för rånet mot G 4 S:s värdedepå i Västberga i höstas. Männen förnekar all inblandning i rånet.
Teckning: LOTTA JARLSDOTTER/Scanpix
Rånarna vadade i 500-lappar
b]PQQc^RWTUUTZcXec4]PeST\ePa
QTeÉ_]PS \TS Pdc^\PceP_T] T]
WPST _Xbc^[ ^RW ST] caTSYT bZÛccT
\^c^aZP_T] b^\ \P] Û__]PST
_T]]X]VQdaPa]P\TS<P]Zd]ST
bTaÊ]Pa]PePSPX$[P__Pab^\
cÛ\STb da aÛSP _[Pbc[ÊS^a ]Ta X
_^bcbÉRZPa]P
4]da_Tab^]P[T]QTaÉccPSTX_^
[XbUÛaWÛa)|3TePabÊZ^[dV]PbÊSTc
]ÉbcP]ePabZaÉ\\P]ST^RWbÊVdc
b^\PccSTVÛaSTcWÉaePaYTSPV|
^aSX]PcTa b^\ cÉRZcT X] WT[P aÊ]
adccT]
EXS STc UÛabcP bc^__Tc Bc^aP
bZdVVP] _[^RZPSTb ceÊ _Tab^]Ta
^RWdcadbc]X]Vd__=ÉbcPePa6#B
BTSP] U[ÛV \P] cX[[ VadbVa^_T]
3aPVTcX1^cZhaZPSÉa\P]TeT]cd
T[[c[PbcPSTPeaÊ]PaT^RWaÊ]QhcT
4cc[XZ]P]STbc^__VY^aSTbeXS:PP
]P]QPSTcePaTUcTaWT[XZ^_cTa]U[ÛVb
cX[[BZPe[ÛcT]XCÉQhSÉaST]ÛeTa
VPeb
Åklagarnas starkaste QTeXb]X]V
ePa3=0Uh]SUaÊ]T]PeSTcaT\É]
b^\ePaX]]TXST_Ê]1[P]SP]]Pc
WXccPSTb WP]b 3=0 _Ê T] ZPaQX]
WPZT T] bcTVT T] b[ÉVVP T] SÛaa
^RWT]_^bcbÉRZ
VPa]P^RW^\UP\]PST^RWcaÛbcPST
0Se^ZPc?TcTa;X]S`eXbcUÛaTcaÉ
ePaP]SaP
STa \P]]T] ^RW P]bTa X]cT Pcc
3=0Uh]ST] ]ÛSeÉ]SXVceXb Z^\
– Personalen varaXZcXVc^a^[XVUÛa \TaPccUÉ[[PWP]bZ[XT]c
ePSb^\bZd[[TWÉ]SP^\STWP\
~3Tc Éa eÉ[SXVc b\Ê \É]VSTa
]PSTXbP\\Pad\b^\VÉa]X]Vb 3=0b^\P]P[hbTaPcb_ÊTcc\hRZTc
\É]]T] bPST ZP\\PaÊZ[PVPaT b_TRXT[[cbÉccEXbbTa[XVT]WPa3=0)
På en ÛeTaePZ]X]VbUX[\UaÊ]eÉa 1YÛa]5aXcWX^U
cÊcTaUd]]Xcb_ÊUT\bcÉ[[T]\T]STc
3ÊST]bXbcPbcÊ[SÛaaT]b_aÉ]V ZP]WPb\XccPcUaÊ]STcT]PbcÉ[[Tc
STST_Ê]XEÉbcQTaVPbÛSaPBc^RZ
W^[\ Zd]ST \P] bT WT[XZ^_cTa] STbd__WPST_Tab^]P[T]Ydbc[É\ cX[[STcP]SaPbÉVTa;X]S`eXbc
[P]SP _Ê cPZTc $ ' ^RW caT \É] ]Pcad\\Tc
W^__Pda4]PeST\VPebXV_ÊV[Pb
AÊ]Pa]P WPST T] bcaXZc PaQTcb En fatal liten WP]SV_bWXccPSTbX
_haP\XST]^RWSTceÊP]SaP[PbcPST UÛaST[]X]V ^RW Y^QQPST \hRZTc WT[XZ^_cTa]3T]X]]TWÛ[[UhaPZ^
En annan viktig ST[PeQTeXb]X]VT]
Éa ST] X]cT]bXeP cT[TU^]caPUXZT]
\TSST #|aÊ][daPa|b^\6ÛacbX]
VÊT]STaTS^VY^aSTUÛa4UcTaaÊ]Tc
c^VbbP\c[XVPdaQadZ^RWWPaX]cT
ÊcTaUd]]Xcb
<Ê[bÉVPaQXcaÉSTc PSe^ZPc <Pg
5aTSaXZbb^] haZPST _Ê SahVc T]
\X[Y^] Za^]^a X bZPSTbcÊ]S UÛa
ZaÉ]Z]X]VcX[[ST!%6#BP]bcÉ[[SP
b^\Q[TeaÊ]Tcb^UUTa=X^PeST\
ePa_Ê_[PcbUÛaPccUÛ[YPaÉccTVÊ]V
T]
~3TÉaWÉaUÛaPccUÊTccPeb[dc
bÉVTa5aTSaXZbb^]TT
En halv minut efter att 14
skräckslagna G4Sanställda lämnat uppräkningscentralen sprängde
sig rånarna in. I går ställdes tio män inför rätta för
det välplanerade helikopterrånet förra hösten.
STOCKHOLM. 7dedSUÛaWP]S[X]V
Cyklar ger trängsel
på danska tåg
KÖPENHAMN. BTSP]QÛaYP]Pe
ÊaTcÉaSTcUaXccUaP\PccVaPcXbcP
\TS bXV RhZT[] _Ê ST SP]bZP
_T]ST[cÊVT] BcÊVT] 3Tc WPa
[TcccX[[bÊSP]caÉ]VbT[PccSTc]d
\TaPZP]ePaPbeÊacUÛaad[[bc^[b
Qda]P Pcc Z^\\P \TS T][XVc
3P]bZ7P]SXRP_5^aQd]Sb^\
]d ZaXcXbTaPa cÊV^_TaPcÛaT]
3B1
~EXWPaX]VTcT\^cVaPcXbRhZ
[Pa\T]3B1WPaTccP]bePaUÛa
PccP[[PbZPZd]]PP]eÉ]SPSTaPb
cÊV bÉVTa UÛaQd]STcb cP[Tb\P]
2[Pdb 1YPa]T 2WaXbcT]bT] cX[[
5aTSTaXZbQ^aV0\cb0eXb
3TcUX]]bWÊ[[PaTUÛaÊccPRhZ
[PaXePaYTePV]5ÛaQd]STcd__
VTaPcc[Ê]VcU[TaRhZ[PaÉ]bÊ^UcP
UX]]b^\Q^aSTT
Danska flottan
jubilerar
KÖPENHAMN. =ÉbcPeTRZPST]
~ $PdVdbcXUXaPaSP]bZPU[^c
cP]$ÊabYdQX[Td\\TS_^\
_P ^RW bcÊc CXe^[X Z^\\Ta Pcc
dcVÛaP\Xcc_d]ZcUÛaUTbc[XVWT
cTa]P \TS Q[P]S P]]Pc "
X]QYdS]P\PaX]b^[SPcTaUaÊ] $
[É]STa_ÊQTbÛZ3TcQ[Xa^RZbÊ
d]STaWÊ[[]X]V X U^a\ Pe ^[XZP
\dbXZZÊaTa
9dQX[TTcX][TSb\TSU[^cc_PaPS
cX[[ WT]]Tb \PYTbcÉc Sa^cc]X]V
<PaVaTcWTbÉaPeX[ZT]\PYTbcÉ
cTc bYÉ[e Z^\\Ta Pcc UÛ[YP ^\
Q^aS _Ê Zd]VPbZT__Tc 3P]]T
Qa^VTT
T]X][TSSTbXT]XaaXcTaPSbcÉ\]X]V
]Éa ZP\\PaÊZ[PVPaT ;TXU 6Ûacb
b]ÉbcT Êc PSe^ZPc ;TXU BX[QTabZhb
UaÊV^a
1[P]S ST ÊcP[PST chRZcTb bcÉ\
]X]VT] ceÉac^\ QTZh\\Tab[Ûb
]ÉbcP]d__b[d__T]SÉaSTeX]ZPST
^RW[^VÊcbX]PZP\aPcTaQ[P]SÊWÛ
aPa]P
3T]UÛabcPSPVT]VXRZÊccX[[ÊZ[P
VPa]PbaTS^VÛaT[bTUÛaST]QTeXb
]X]V ST WPa bZaP_Pc XW^_ \^c ST
UT\aÊ]Pa]P^RWSTaPb\TSWYÉ[_P
aTBP\c[XVPUÛa]TZPaQa^cc
da dcadbc]X]VT]* bcTVPa eP_T]
b_aÉ]V\TST[b[ÉVVP\^c^aZP_^RW
_^bcbÉRZPa
5X[\bTZeT]bTaeXbPSTb^RZbÊX]
XUaÊ]ST_Ê]SÉa_Tab^]P[T]eXbcP
STb 3Ê ST WÛaST b_aÉ]V]X]VPa]P
ZaÛ_U[TaPPeST\XW^_[É]VbeÉV
”Då de hörde
sprängningarna
kröp flera av dem
ihop längs väggarna
och omfamnade och
tröstade varandra.”
Ewa Tures
Elina Lundberg
0[[XP]bT]ZP]dceXSVP0UVWP]XbcP]bchaZP]
Medan alliansen vill förlänga den svenska Afghanistanstyrkans mandat
och eventuellt utöka truppen har de rödgröna ännu
inte enats om en linje.
Vänsterpartiet fortsätter
att kräva ett datum för när
truppen ska vara hemma.
STOCKHOLM. 8 T] STQPccPacXZT[ X
3PVT]b =hWTcTa bZaXeTa [TSP\Û
cTa]PXSTQ^aVTa[XVP_PacXTa]Pbdc
aXZTb^RWUÛabePabPaQTcbVad__Pcc
ST eX[[ UÛa[É]VP ST] beT]bZP bcha
ZP]b \P]SPc X 0UVWP]XbcP] ]Éa
aXZbSPVT]bZPcPbcÉ[[]X]VcX[[UaÊVP]
XWÛbc3Td__VTa^RZbÊPccSTZP] _^[XbTa ^RW QXbcÊ]STc QÛa X WÛVaT
cÉ]ZPbXVPccdcÛZPcad__T]^\bÉ VaPSZP]P[XbTaPbcX[[[P]STcb]^aaP
ZTaWTcb[ÉVTcbZd[[TZaÉePSTc
ST[PaSÉaST]beT]bZPX]bPcbT]Éa
QPbTaPS»ZPSbh][XVWTcUÛabeT]b
”Alliansen ser ST[cPVP]STXX]cTa ZPdceTRZ[X]VbX]bPcbTabcÉaZTaaT[P
]PcX^]T[[P ZaXbWP]cTaX]VbX]bPcbTa cX^]T]cX[[RXeX[QTU^[Z]X]VT]P]bTa
d]STa chS[XVc U^[ZaÉccb[XVc \P]SPc P[[XP]bT]
b^\TccdccahRZUÛaBeTaXVTbb^[XSP
aXcTc^RWP]bePabcPVP]STXeÉa[ST]| Samtidigt kräverSTQ^aVTa[XVPTcc
bZaXeTaUÛabePab\X]XbcTaBcT]C^[V VT\T]bP\cQTbZTS^\0UVWP]Xbc
U^ab < 4D\X]XbcTa 1XaVXccP P]bchaZP]b UaP\cXS Pe ^__^bXcX^
>W[bb^]5?RT]cTa_PacXbcT]:Ta ]T] 3T aÛSVaÛ]P WPa É]]d X]cT
bcX] ;d]SVaT] ^RW ZaXbcST\^ZaP T]Pcb^\T]VT\T]bP\[X]YT8Tcc
cT]7^[VTa6dbcPUbb^]
cP[XEÉbcTaÊbZaÉeSTEÉ]bcTa_PacX
0[[XP]bT]eX[[^RZbÊÛZPSTRXeX[P [TSPaT];Pab>W[hPccbchaZP]SaPb
X]bPcbTa]P QÊST dceTRZ[X]VbQXb cX[[QPZPbÊU^acb^\\ÛY[XVc
~EXÉaT]ST[PeTccZaXVb^\QPaP
cÊ]S ^RW bcÛS cX[[ aÉccbbcPcbd__
QhVV]PSBeTaXVTQÛaQXSaP\TSU[Ta [TSTacX[[UÛaÛST[bTbPSTWP]
>W[heX[[PccTccQTb[dc^\PccSaP
cX[[QPZPST]beT]bZPcad__T]cPbX
WÛbcbÊPccbchaZP]ZP]ePaPWT\\P
bXbcP STRT\QTa ! EÉ]bcTa_Pa
cXTc ZaÉeTa Tcc b[dcSPcd\ \T] Éa
eX[[XVPccZ^\_a^\XbbP\TSB^RW
<?^\cXS_d]ZcT]>W[heX[[^RZbÊ
bT T] bcaPcTVX UÛa dcÛZPc RXeX[c QX
bcÊ]S7P]ZP]S^RZX]cTVPaP]cTaP
PccSTaÛSVaÛ]PZP]VTTccVT\T]
bP\cQTbZTSUÛaTeP[Tc
~9PVZP]X]cTdc[^ePSTcPeSTc
T]Z[P bZÉ[Tc Pcc STc U^acUPaP]ST
UX]]b bZX[[]PSTa b^\ eX X]cT WPa
ÛeTaQahVVPcbÉVTaWP]TT
Peter Wallberg
A11
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
VÄRLDEN
REDIGERING: VERA HOVNE
Räd mot
Gazaflotta
undersöks
av FN
NEW YORK. 5=RWTUT]1P]:X
<^^]cX[[bPccT_Ê\Ê]SPVT]T]
Z^\\XbbX^]b^\bZPdcaTSPST]
Q[^SXVP XbaPT[XbZP aÉST] \^c
WYÉ[_U[^ccP]cX[[6PiPX\PY8b
aPT[WPaceÉaeÉ]c^RW[^ePaQXbcÊ
d]STabÛZ]X]VT] :^\\XbbX^
]T]b^\[TSbPeST]UÛaaT]h
iTT[É]SbZT _aT\XÉa\X]XbcTa]
6T^UUaTh ?P[\Ta eÉ]cPb QÛaYP
bXcc PaQTcT ST] PdVdbcX ^RW
ÛeTa[É\]P T] UÛabcP aP__^ac
X\XccT]PebT_cT\QTa3TÛeaXVP
\TS[T\\Pa]PXZ^\\XbbX^]T]
Éa 2^[^\QXPb PeVÊT]ST _aTbX
ST]c0[ePa^DaXQTT]XbaPT[^RW
T]cdaZ
En pakistansk soldat evakuerar en pojke i den Pakistanska provinsen Mansehra. Över två miljoer människor beräknas vara drabbade av de
Foto: SCANPIX
värsta översvämmningarna på 80 år.
?a^cTbcTa\^c[Ê]VbP\WYÉ[_
Över två miljoner människor rapporteras vara
drabbade av Pakistans
värsta översvämningar på
80 år. Överlevande rasar
mot regeringens tröga
katastrofinsats, samtidigt
som islamistgrupper kliver in i bilden.
PESHAWAR. CaÛccP_ÊPcceÉ]cPWPa
\Ê]VP_PZXbcP]XTabYÉ[ePQÛaYPcaÛYP
d]SP] ST T]^a\P ePccT]\Pbb^a
b^\ bZÛ[Yc ÛeTa [P]STc ^RW b_^[Pc
Q^accdbT]cP[bWT\?aXePcPcaPZc^
aTa _d\_Pa ^RW WX]ZPa P]eÉ]Sb
XeÉ]cP]_Ê\TaTUUTZcXeWYÉ[_
BP\cXSXVcWÛYTaQTU^[Z]X]VT]bX]
VT\T]bP\\P aÛbc X _a^cTbc |6T
^bb ST] WYÉ[_ b^\ P]SaP [É]STa
bZXRZPc|^RW|SÛSÊcST]Z^aad_cP
aTVTaX]VT]| WÛaSTb ST\^]bcaP]
cTa bZaXZP X \X[Y^]bcPST] ?TbWP
fPa
~<X]UP\X[YWPabÛZcbZhSSXT]
bZ^[P\T]X]VTcSaXRZbePccT]\Pc
T[[Ta \TSXRX] WPa eX UÊcc bPST !&
ÊaXVT5PWX\dS3X]
Militären har fåttcPP]bePaUÛaZP
cPbca^UPaQTcTc^RW"b^[SPcTa
WPabZXRZPcbcX[[d]SbÉcc]X]VUÛaST
d__T\^c!$\X[Y^]Ta\É]]XbZ^a
b^\T][XVcAÛSP:^abTcSaPQQPcbPe
ÛeTabeÉ\]X]VT] <X[Y^]bd\\^a
WPadc[^ePcbXQXbcÊ]S\T]WYÉ[_T]
WPabeÊacPcc]ÊUaP\EXZcXVPeÉVPa
^RWQa^PaWPaUÛabcÛacb^RWWYÉ[_^a
VP]XbPcX^]Ta \T]Pa Pcc QaXbcT] _Ê
cX[[VÉ]V[XVWTc Éa X]bPcbT]b WdedS
_a^Q[T\7T[XZ^_cTa^RWQÊcÉa^UcP
STT]SP\ÛY[XVPcaP]b_^ac\TS[T]
~EPccT]\Pbb^a]PÉaU^acUPaP]ST
SÉa\Ê]VP^\aÊST][XVVTaU^acUP
aP]ST d]STa ePccT] bPST =XRZX
1T]]Tcc_Ê5=)bZ^]c^aUÛabP\^aS
]X]VPeWd\P]XcÉaPÉaT]ST]
8b[P\XbcXbZWYÉ[_
<Ta_aTbbZ^\Pccch]VPST]aTSP]
cX[[cdUbPSTaTVTaX]VT]]ÉaXb[P\Xb
cXbZP Vad__Ta \TS \XbbcÉ]ZcP
Z^__[X]VPa cX[[ \X[XcP]cP aÛaT[bTa
c^V_[PcbXWYÉ[_PaQTcTc
~EXÉaST]T]SPVad__T]b^\Ta
QYdSTa [PVPS \Pc cX[[ bcaP]SbPccP
\É]]XbZ^a bPST T] cP[Tb\P] UÛa
Vad__T]5P[PWX8]bP]XPc5^d]SP
cX^]BcXUcT[bT]UÛa\É]bZ[XVWTcT]b
eÉ[bcÊ]S
Det är ett dragb^\ZÉ]]bXVT]~
TUcTa Y^aSQÉe]X]VT] X :PbW\Xa
!$ eP]] TgcaT\XbcXbZP Vad__Ta
bc^ac UÛaca^T]ST UÛa bX]P X]bPcbTa
X aÉSS]X]VbPaQTcTc 7Xbc^aXT] ZP]
Z^\\P Pcc ÊcTad__aT_P bXV ca^a
Tg_TacTa
~3Tc Éa eÉ[SXVc ca^[XVc Pcc ST
Z^\\Ta Pcc dc]hccYP STc ePZdd\
b^\d__bcÊccXST]WÉaZPcPbca^UT]b
ZÛ[ePccT]UÛaPccT[SP_ÊbX]TVT]
aTZahcTaX]VbPSTZ^[d\]XbcT]7d
\PHdbdU
7XccX[[bWPaÛeTa "\É]]XbZ^a
^\Z^\\Xc X ÛeTabeÉ\]X]VPa]P
^RWQaXbcT]_ÊaT]cePccT]^RW\TS
XRX]TaVÛaPccZ^[TaP^RWP]SaPePc
cT]Qda]P bYdZS^\Pa b_aXSb U^ac
=hP aTV]^eÉSTa ZP] STbbdc^\
Z^\\P Pcc bZÛaSP U[Ta ^UUTa ^RW
bcÉ[[PcX[[STchccTa[XVPaTUÛaWYÉ[_X]
bPcbTa]P4][XVc?PZXbcP]b\TcT^a^
[^VXbZPPeST[]X]VeÉ]cPbd__T\^c
ceÊSTRX\TcTaaTV]UP[[PXSTaTSP]
aTV]ch]VSP ]^aSeÉbcaP ^\aÊST]P
d]STa ST ceÊ ]Éa\PbcT eTRZ^a]P
TT-AFP-Reuters
Barn omkom i ryska
skogsbränder
UaÊ]_PaP\X[XcÉaPbchaZ^a^RWZaP
eP[[_^[XbTa UÛa Pcc ZeÉbP ST eÉabcP
P]cXX]SXbZP_a^cTbcTa]P_ÊceÊÊa
STOCKHOLM. ?aTbXST]c 3\XcaXY
~EXWPa[ÊbcX]^bbXT]eÊ[Sbb_X
<TSeTSTeWPa]ddc[hbcZPcPbca^U aP[SÉa_a^cTbcTa]P[TSTacX[[SÛSb
cX[[bcÊ]SXbYdPeAhbb[P]Sb'"aTVX^ ^UUTa b^\ [TSTa cX[[ U[Ta _a^cTbcTa
]TacX[[UÛ[YSPeSTQaÉ]STab^\P] ^RWÉ]]dU[Ta^UUTabPSTWP] TTcÉ]cbTUcTaST]eÉabcPeÉa\TQÛ[YP] Reuters-AFP
_ÊÛeTaWd]SaPÊa8VÊaWPST\X]bc
"#\É]]XbZ^a^\Z^\\Xc^RWSTc
aP__^acTaPSTb ÉeT] Pcc ceÊ QPa]
SÛccXT]QaP]SX<^bZePaTVX^]T]
~D]STa b[ÉRZ]X]VbPaQTcTc X Tcc
WdbXQh];T]Z^e^WXccPSTbZa^_ RIYAD. 4ccbPdSXbZcUÛabÉZaX]VbQ^
_Pa]PTUcTaTcc]X^ÊaXVc^RWTccbYd [PVWPaVÊcc\TS_ÊPccQTcP[P\^c
ÊaXVc QPa] bPST T] cP[Tb\P] UÛa bePaP]ST # \X[Y^]Ta Za^]^a cX[[
ZaXbQTaTSbZP_b\h]SXVWTcT]TT
b^\P[XbZP_XaPcTaX[ÛbTbd\\PUÛa
TccbZT__^RWSTbbQTbÉcc]X]V_Ê #
_Tab^]Ta3Tcd__VTabZT__baTSP
aT]7P]bPSTPcc_XaPcTa]PWPac^a
cTaPc^RWW^cPcSÛSPQTbÉcc]X]VT]
NEW DELHI/SRINAGAR. ATVTa ^\bd\\P]X]cTQTcP[PbBZT__Tc
X]VbRWTUT]XX]SXbZP:PbW\Xa>\Pa ZP_PSTb X \Pab =d X]eÉ]cPb ST]
0QSd[[PWU[ÛVXVÊacX[[=Tf3T[WX bPdSXbZPaTVTaX]VT]bV^SZÉ]]P]ST
UÛaPccQT^\cad__UÛabcÉaZ]X]VPa UÛaPccQTcP[]X]VT]bZPbZTTT-AFP
”Wikiläckan bra
för alla parter”
KUALA LUMPUR. 0UVWP]XbcP]b
UÛabePab\X]XbcTa 0QSd[ APWX\
FPaSPZc^]Pa]TaUÛ[YSTa]PPe
_dQ[XRTaX]VT]PeFXZX[TPZbS^
Zd\T]cT]|8]VT]bcÛaaTÛeTa
aPbZ]X]V|bÉVTaWP]^\X]U^a
\PcX^]T]X\PcTaXP[Tc
~EXPUVWP]TabÉabZX[ceXb^\
bhbb[Pa\TSd]STaaÉccT[bTPaQT
cTWPaeTcPc^\STcWÉaWT[PcX
ST]EXZÉ]STcX[[^\UPcc]X]VT]
PecP[XQP]Ta]PbPZcXeXcTcTa^RW
bcÛS3TcÉaQaPPccSTcQ[XaZÉ]c
UÛaP[[PbPSTWP]d]STaTccQT
bÛZX<P[PhbXPTT-AFP
En miljon jobb
försvinner i Kuba
HAVANNA. 3T ]Éa\PbcT UT\
Miljonlösen till
somaliska pirater
Ber om stöd
av paramilitär
Israel, som tidigare\^cbPccbXV
T]^QTa^T]STX]cTa]PcX^]T[[d]
STabÛZ]X]V [^ePST _Ê \Ê]SP
VT]VTZ^\\XbbX^]T]|cX[[VÊ]V
cX[[X]bP\[Pc\PcTaXP[|UaÊ]ceÊ
XbaPT[XbZPdcaTS]X]VPab^\ePa
UÛabXVd]STabÛZcQ^aS]X]VT]Pe
UPachVTc <PeX <Pa\PaP b^\
[TSSTcX[[]X^cdaZXbZP\TSQ^a
VPaTbSÛSST]" \PY
CeÉaeÉ]S]X]VT] Z^\ TUcTa
SX_[^\PcXbZP Z^]cPZcTa ^RW
Z^]bd[cPcX^]Ta
=TcP]hPWd bP Pcc STc [XVVTa
XST]XbaPT[XbZPbcPcT]bX]caTbbT
PccSTUPZcXbZP^\bcÉ]SXVWTcTa
]P ^\ ePS b^\ WÉ]ST \TS
WYÉ[_U[^ccP]Q[XaZÉ]SPÛeTaWT[P
eÉa[ST]
1P] ]É\]ST X]cT eX[ZP b^\
bZPaT_aTbT]cTaP8baPT[^RWCda
ZXTcXZ^\\XbbX^]T]\T]bPST
Pcc ST] Z^\\Ta Pcc VT W^]^\
aTZ^\\T]SPcX^]Ta^\Wda[XZ
]P]STWÉ]ST[bTabZPZd]]PUÛa
WX]SaPbXUaP\cXST]TT
SKRÄP PROPPAR IGEN KINESISK DAMM. Tusentals ton skräp
sköljs ut varje dag i den jättelika vattenkraftsdammen Tre Raviner
i Yangtze-floden, som en följd av det kraftiga regnandet. Soporna
har slaggat igen ett område stort som sju fotbollsplaner. Översvämningarna har också förstört vattenförsörjningen för 300 000 personer där smutsvatten strömmat in i dricksvattenreservoarerna. TT
Foto: SCANPIX
ÊaT]Z^\\TaT]\X[Y^]bcPc[XVP
Y^QQ \^cbePaP]ST ! _a^RT]c
Pe PaQTcbbchaZP] Pcc UÛabeX]]P
X:dQP<T]TZ^]^\X]b^\UÛa
]ÉaePaP]STcX[[($_a^RT]cZ^]
ca^[[TaPbPebcPcT]ZP]X]cTPQ
b^aQTaPTccbÊbc^acP]cP[PaQTcb
[ÛbP
<X]XbcTaaÊSTcWPaSÉaUÛaVÊcc
\TS_ÊPcccX[[ÊcP^[XZPU^a\Ta
PeTVT]UÛaTcPVP]ST^RWP]bcÉ[[
]X]V Pe PaQTcPaT b^\ UÛa[^aPc
bX]PY^QQUÛaPcc\X]bZPSTb^RX
^TZ^]^\XbZP TUUTZcTa]P bPST
_aTbXST]cAPd[2Pbca^XbÛ]SPVb
TT
A12
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
EKONOMI
REDAKTÖRER: Albert Capuder 042-489 91 63 Erik Melkersson 042-489 91 09
E-POST: [email protected]
BÖRSEN I GÅR. Med bankerna
i spetsen, steg börsen kraftigt.
+2,3
+12
BÖRSEN I ÅR %
2,12
RESEVALUTA
ENLIGT
FOREX:
LÄGSTA BOLÅN
3 MÅN %
¤
$
KR/EURO
KR/DOLLAR
9,72 6,72
1,3
KR/DKR
|:d]V[XVb\TZ\Ê]PS
VTaTgcaPbZYdcb|
N NÅGRA FRÅGOR
...till helsingborgaren Lars Jönsson, ägare och vd för resebyrån
Tour Pacific, som tackar Victoria
och Daniel för sin bästa försäljningsmånad på 17 år.
På vilket sätt har ni haft hjälp
av kronprinsessbröllopet?
~EX Q[Te Yd eÉ[SXVc _^bXcXec
ÛeTaaPbZPSTPePccSTeP[STPccÊZP
cX[[1^aP1^aPX5aP]bZP?^[h]TbX
T]4UcTab^\eXÉab_TRXP[XbTaPST
_Ê BÛSTaWPeTc WPa ST] Zd]V[XVP
b\TZ\Ê]PST]VTccTgcaPbZYdcbÊc
UÛabÉ[Y]X]VT]
Men ni sålde inte deras resa?
~=TY ST] bc^S Yd 1TacX[ 7d[c
UÛa\TSQ[P]SP]]PcbXcc_aXePcP
YTc<T]eXÉaUPZcXbZccPRZbP\\P
UÛaPcceXX]cTbÊ[STaTbP]3ÊWPST
eX ePaXc Qd]S]P Pe chbc]PSb_[XZ
cT]=dZP]eXP]eÉ]SPSTcXeÊa
\PaZ]PSbUÛaX]V EX WPa PaQTcPc
\TSb_TRXT[[P_PZTcUÛaPcccX[[Tg
T\_T[Zd]]PTaQYdSPT]Z^_XPPe
Za^]_aX]bTbbP]baTbP
Är det någon som har bokat en
sådan tvåveckorsresa?
~=TYST]VÊa_Ê'Za^]^a
_Ta _Tab^] 3Tc Éa Yd X]VT]cX]V
\P]W^bcPad__dcP]eXSPaT
Hur mycket har ni sålt för?
~9d[X \Ê]PS QadZPa ePaP eÊa
bÉ\bcP\Ê]PS\T]XÊaWPaeXbÊ[c
UÛa"&\X[Y^]TaZa^]^aCXSXVPaT
Helt klart att
kinesiska Geely
tar över Volvo
Nu är Volvo Personvagnar
kinesiskt. Alla beslut är
fattade, alla oklarheter
utredda, alla parter överens. ”En ny spännande
period för bolaget”, säger
Hans-Olov Olsson, vice
styrelseordförande i nya
kinesiska Volvo.
GÖTEBORG. 0UUÉaT] VY^aSTb d__
Lars Jönsson.
[ÊVeÊaQÉbcP\Ê]PS_Ê" \X[Y^
]Ta
Din förklaring till ökningen?
~EX WPa UÊcc TgcaP d__\ÉaZ
bP\WTc^RWSTcbTaQÉccaTdcUÛa
BeTaXVTbTZ^]^\X<P]ZP]bZTÉa
[XcT\TaeX[[XVPcc[ÉccP_Ê_[Ê]Q^
ZT]XSPVEXWPaYdVP]bZPShaP
aTb^a4]aTbPUÛaceÊZP][ÉccZ^bcP
&Za^]^aSTcUÊa\P]YdTcc
ZÛZUÛa_Ê8ZTP
Men tidigare har lågkonjunkturen satt sina spår?
~EX WPa cP__Pc X ^\bÉcc]X]V
^RW UÊcc P]_PbbP eTaZbP\WTcT]
^RWP]cP[TcP]bcÉ[[SP8SPVÉaeX
cX^P]bcÉ[[SP=dW^__PbeXPccST]
_^bXcXePcaT]ST]WÊ[[TaXbXVbÊPcc
eXZP]cPXVT]STccP__b^\eXWPST
d]STaeÊaT]
Erik Melkersson
CITATET
– Det beror på att det regnat mycket
under juli på rätt ställen.
FARNAZ AZIMA, vd för elprissajten elskling.se, som förklaring till
varför elpriset förmodligen inte blir så högt som befarat i vinter. TT
X;^]S^]_Ê\Ê]SPVT]8]cTX:X]P
X]cT X DB0 _Ê 5^aSb WT\\P_[P]
^RWX]cTWT[[TaX6ÛcTQ^aV
;X BWdUd b^\ Vad]SPST 6TT[h
^RWXSPVÉabchaT[bT]b^aSUÛaP]ST
bZXRZPST\TY[cX[[STE^[e^P]bcÉ[[SP
^RWdccahRZcTbX]V[ÉSYTÛeTaPccPU
UÉaT]ePaZ[Pa3Tc]hPbP\PaQTcTc
UÊa\P]UXaPTUcTab^\\PaT]Z^]
bcPcTaPST;XBWdUd7P]bQ^[PVWP
ST SÊ QTcP[Pc " \X[YPaSTa S^[[Pa
XZ^]cP]cTacX[[5^aSUÛaE^[e^Hc
cTa[XVPaT ! \X[Y^]Ta S^[[Pa cX[[
Z^\\Ta\T]STcQ[TeTcc[ÉVaT_aXb
É]ePS\P]ca^cccXSXVPaT
~:Û_Tbd\\P] WPa YdbcTaPcb
]TSÊcUaÊ]STcZ^]cP]c^RWbZd[S
UaXP UÛaTcPVbeÉaSTc eX[ZTc ePa '
\X[YPaSTaS^[[PabÉVTa9^W]6PaSX
]TacP[Tb\P]UÛa5^aS4da^_P
Dagens Volvopris motsvarar
X beT]bZP _T]VPa ' \X[YPaSTa
Za^]^a=Éa5^aSZÛ_cTE^[e^ (((
ePa_aXb[P__T]$\X[YPaSTaZa^]^a
=Éa 6TT[h QÛaYPST UÛaWP]S[P ^\
E^[e^?EePaST]beT]bZPQX[QhVVP
aT]XaTYÉ[ZaXb8SPVÉa[ÉVTcP]]^a
[d]SPE^[e^ÉaQaPadbcPcUÛaUaP\
cXST]3TbT]PbcTZePacP[T]WPaVTcc
eX]bc
0UUÉaT]ÉaX]cTa]PcX^]T[[c\hRZTc
X]caTbbP]cE^[e^ÉaSTcUÛabcPbc^
aP _aTbcXVTch]VSP eÉbcTa[É]SbZP
QX[UÛaTcPVb^\UÊaZX]TbXbZPÉVPaT
=ÉaQX[ZaXbT]ePab^\eÉabcb_T
Zd[TaPSTb^\ZX]TbXbZPZÛ_PaT_Ê
Xbc^acbTccP[[cb^\ad[[PST<Ê]VP
^a^PSTb Pe ePS ZX]TbXbZP ÉVPaT
30
procent har registreringen av
husbilar ökat hittills i år. Försäljningen har tagit fart efter en
svagare utveckling 2009.
I juli registrerades 296 husbilar, jämfört med 255 husbilar
samma period förra året. TT
SENASTE
EKONOMINYTT
Aktuella börskurser
och ekonominyheter
på hd.se/ekonomi
N VOLVO OCH GEELY
Geely och Volvo
1993. Fusionen mellan
Volvo och Renualt
1927. Börjar tillverka bilar.
1971. PG Gyllen- 1978. Norge- stoppas. Gyllenhammar
Första modellen döps till Jakob. hammar blir vd. avtalet spricker. och styrelsen avgår.
1930 1960
1970
1961. Torslanda- 1977. Samfabriken invigs. gående mellan
Volvo och Saab
stoppas.
1980
1979. Samarbetsavtal
mellan Volvo
och Renualt.
Fakta Geely
Några av Volvos modeller
ÖV4 (Jakob)
$"=$
"
PV 444
$!= #
$!
Volvo Duett
$ =!$
#$ $
Produktionsår
Amazon
$ !="
#
KÄLLA: Volvo
1990
1986.
Företaget
grundas.
Huvudkontor:
Hangzhou i Kina. Nio
Fakta
Volvo på fabriker runtom i Kina.
Volvo
kinesiska Anställda: 13 000
Fabriker: Göteborg, Skövde,
Sålda bilar:
Floby, Olofström och belgiska Gent.
325 413, varav över
Anställda: 19 650, varav 13 900 i Sverige. hälften i Kina (2009)
Sålda bilar: 334 808 (2009)
Vinst: SEK 2,4
Förlust: SEK 4,7 miljarder (2009)
miljarder (2009)
1998.
Börjar
tillverka
bilar.
1999.
Ford köper
hela Volvo
personvagnar.
K
2008.
I december förklarar
Ford att man tänker
sälja Volvo.
2000
2010
Mars 2010
';58
6>
7
Julili 2010
JJu
201
0100
&358*
7>
@>
2 augusti 2010
%@>
2007. Tillverkar
den klassiska
Londontaxin
i ett samarbete
med Manganese Bronze
Holding.
I
N A
Hangzhou
Producerade bilar
140-serien
$!!="
240-serien
$"=$
!# "
700-serien
$#=$
"
SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT
~3TeX[[X]cTcP__PP]bXZcTc
6TT[hb QTb[dc Pcc cP WYÉ[_ Pe
7P]b>[^e >[bb^] \TS Tcc [Ê]Vc
UÛaU[dcTcXE^[e^[TS]X]VT]ePaQaP
chRZTa>[^Ubb^]
>[bb^] QTc^]Pa Pcc E^[e^ ?E
Z^\\TaPccePaPTcc^QTa^T]STQ^
[PV\TSZX]TbXbZPÉVPaT5ÛaTcPVb
[TS]X]VT]^RWST]]hTeS)]BcTUP]
9PR^Qh UaÊ] ChbZ[P]S bZP aP__^a
cTaPSXaTZccX[[bchaT[bT]
9PR^QhQÛaYPa]hPY^QQTc_Ê7X
bX]VT]ST] %PdVdbcX=dePaP]ST
eS)]QaXccT]BcT_WT]>ST[[[É\]Pa
E^[e^]d]Éa6TT[hPUUÉaT]ÉaZ[Pa
4][XVc7P]b>[^e>[bb^]bZPE^[
e^ UÛabc bT cX[[ Pcc ZP_PRXcTcT]
~=Éa YPV QTbÛZcT :X]P UaÊVPST XC^ab[P]SP^RW6T]cdc]hccYPbBT
P[[P|7dad__UPccPabeT]bZPa]PPcc SP]UX]]b\ÛY[XVWTcTaX:X]P
6TT[hZÛ_TaE^[e^.|3TeX[[TÉa[XVc
~3ÉaWPaeXP\QXcXÛbP_[P]Ta_Ê
PccZ^\\Pd__XT]UÛabÉ[Y]X]V_Ê
eTcP
>[^Ubb^]QTaÉccPSTUÛaST\^\ ST]ZX]TbXbZP\PaZ]PST]_Êad]c
$~!QX[PabÉVTa>[b
UPaWÊV^a UÛa [TSPabZP_ ^RW UÛaT
cPVbST\^ZaPcX \T] P]bÊV Pcc X] b^]TT
bcÉ[[]X]VT]XBeTaXVTePa_^bXcXe
0UUÉaT]UÊadaZX]TbXbZbh]eX]ZT[
Christer Jönsson
X]cT\Xbb[hRZPb
Magnus Pettersson
bZd[[T X]]TQÉaP UÛa eÉbcTa[É]SbZP
cX[[eTaZPaT=dZ^\\TaUPRXc
~5ÛaWÊ[[P]STc \T[[P] ST QÊSP
UÛaTcPVT]Q[Xab^\TccQaÛSaPbZP_
X]cTb^\UPa^RWb^]bPST;XBWdUd
_Ê\Ê]SPVT]
=ÉaX]Vb\X]XbcTa<PdS>[^Ubb^]
\X]]bWda\Ê]PZX]TbTa]PeTaZPc
^\Pcc[hRZPb\TSE^[e^
”Förhållandet mellan
de båda företagen blir
som ett brödraskap,
inte som far och son.”
ªccPPecX^\Ê]PSbb_PaPa
STOCKHOLM. 5haPPeUT\beT]bZPa
Arkivfoto: NIKLAS GUSTAVSSON
REDIGERING: VERA HOVNE
b_PaPaePaYT\Ê]PS^RWSahVcWÉ[U
cT]bÉVTaPccSTeX[[b_PaP\Ta
BZX[[]PSTa]PXbeT]bZPa]Pbb_Pa
QdUUTac Éa bc^a T][XVc T] aP__^ac
UaÊ];É]bUÛabÉZaX]VPaCX^_a^RT]c
WPa X]VT] QdUUTac P[[b " _a^RT]c
WPa\PgX\P[c(Za^]^ab_PaP
ST 1[P]S ST h]VaT !~!# Êa WPa
]ÉbcP]ePaUT\cTX]VPb_Pa_T]VPa
P[[b^RWSahVcePacaTSYTWPa\X]SaT
É] Za^]^a
4[XbPQTcW 7TS\PaZ _aXePcTZ^
]^\ _Ê ;É]bUÛabÉZaX]VPa chRZTa
Pcc P[[P QÛa WP b^\ \Ê[ Pcc WP Êc
\X]bc^]TT]T[[TaceÊ\Ê]PSb[Û]Ta
b^\QdUUTac_ÊTcceP][XVcb_PaZ^]
c^SÉa_T]VPa]PÉacX[[VÉ]V[XVP^RW
X]cT QTa^T]ST Pe QÛabT]b dceTRZ
[X]V
3TXÊ[STa]#~%(ÊaWPabcÛabc
b_PaZP_XcP[#_a^RT]cWPa !
T[[Ta\TaXb_PaZP_XcP[YÉ\UÛac\TS
!_a^RT]cXVad__T]!$~"(Êa^RW
"_a^RT]cXVad__T]!~!#Êa
'!_a^RT]cWPaTccZ^]cX]dTa[XVc
\Ê]PSbb_PaP]ST^RWSTU[TbcPb_P
aPa \T[[P] $ ^RW Za^]^a
X\Ê]PST]D]STabÛZ]X]VT]eXbPa
^RZbÊPcc"$_a^RT]cUÛaÉ]SaPSTbXcc
b_PaP]STTUcTaUX]P]bZaXbT](_a^
RT]cbÉVTaPccSTb_PaPa\Ta'_a^
RT]cb_PaPa\X]SaT^RW '_a^RT]c
bÉVTa Pcc ST \X]bZPa aXbZT] X bXcc
b_PaP]ST
D]STabÛZ]X]VT]QhVVTa_Ê fTQQX]cTaeYdTa\TSTccb[d\_\Éb
bXVcdaeP[PebeT]bZPaXÊ[STa]!~
Börskrisen ledde till nya sätt att
%(ÊaTT
Maria Victorin spara.
A13
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
EKONOMI
Avgiftsbelagd.
Ryanair
fortsätter
med avgifter
STOCKHOLM. ?Ê bÛ]SPVT]
=h[PVZP]UÛabeÊaPZ^acZÛ_
Kortavgiften äter upp
förtjänsten för småköp. Det tycker handlare som vi pratat
med om den nya lag
som förbjuder extra
avgifter.
HELSINGBORG. 5aÊ]UÛabcP
PdVdbcXb[X__TaSdQTcP[P
TgcaPUÛaPccWP]S[P\TS
Z^ac<T]Z^]bTZeT]bT]
ZP]Q[XPccSd\ÊbcTWP]S[P
UÛa\X]bcT]UT\cX[P__UÛa
PccUÊSaPZ^acTcXZ^ac[ÉbP
aT]
EXWPa_aPcPc\TSWP]S[P
aTX7T[bX]VQ^aVb^\cXSXVPaT
cPVXcQTcP[cUÛaZ^acZÛ_;P
SÅ SÄGER LAGEN
N I Betaltjänstlagens 5:e ka-
pitel, 1 §, sista stycket, står
det att: ”En betalningsmottagare får inte ta ut någon avgift av betalaren vid användning av ett betalningsinstrument”.
N BÖRSEN
VT]^\QTcP[cYÉ]bcTaceX]VPa
ST\Pccb[^_PPeVXUcT]<T]
STcUX]]bX]VT][PVb^\ZP]
ceX]VP ST\ Pcc PRRT_cTaP
Z^acQTcP[]X]V >RW SÉa\TS
ZP]cX[[TgT\_T[QPVTaXTcT[
[TaST][X[[P]ÉaQdcXZT]]TZP
Z^acZÛ_ d]STa Tcc eXbbc QT
[^__
~9PVca^aPccYPVX]cTZ^\
\TaPcccPZ^acUÛaZÛ_d]STa
$ Za^]^a bÉVTa 7P\XS
CPaTZ b^\ X \Ê]VP Êa WPUc
bX][X[[PQdcXZ_Ê=^aaPBc^a
VPcP]
STcÉaYPVb^\cPa_T]VPa]P
\T]STcÉaQPaPUÛaPcccÉRZP
\X]PZ^bc]PSTa
0[TgP]STaIPaVÉVTaT][X
cT]]Éa[XebQdcXZ_Ê?aÉbcVP
cP]7P]chRZTaX]cT^\Z^ac
PeVXUcTa b^\ ePaYT \Ê]PS
Z^bcPaW^]^\ !
Za^]^a
CXSXVPaT c^V QdcXZT] caT
Za^]^aUÛaZÛ_d]STaUT\cX
[P__T]
~4]ST[Q[XaYÉccTbdaPÛeTa
Z^acPeVXUcT]\TSP]P[[Pb^\
bYÉ[ePWPaUÛaTcPVeTcePSSTc
Z^bcPa bÉVTa 8aT]T 0]STab
Tidigare plussade han _Ê b^]b^\Y^QQPaXQdcXZT]
>RW Z^]bcPcTaPa Pcc QP]
caT Za^]^a UÛa ST\ b^\
WP]S[PST \TS Z^ac d]STa ZTa]Pb PeVXUcTa Éa Tcc _a^
Wd]SaP[P__T]
Q[T\UÛab\ÊUÛaTcPVPaT]
~9PVUÊaYdQTcP[PcaTZa^
~3TcÉcTad__UÛacYÉ]bcT]
]^acX[[QP]ZT]UÛaePaYTZ^ac ^\\P]WP]S[PaUÛa $Za^
ZÛ_^RW!$_a^RT]cPebd\ ]^a^RWQTcP[Pa\TSZ^ac
\P] UÛa ST\ b^\ QTcP[Pa
\TS ZaTSXcZ^ac UÛaZ[PaPa Även här infördesT][ÉVbcP
WP]
VaÉ]b _Ê $ Za^]^a UÛa Pcc
>RW _TZPa _Ê Pcc \Ê]VP cX[[ÊcPZ^acZÛ_\T]ST]c^Vb
X]cTWPaT]P]X]V^\PccQdcX Q^acTUcTab^\STcUXRZT]ST[
ZT]UÊaQTcP[P]ÉaZd]STa]P Zd]STaPcceÉ]SPXSÛaaT]
QTcP[Pa\TSZ^ac
1aP]bRW^aVP]XbPcX^]T]
~5^[Zb^\WP]S[Paca^aPcc BeT]bZWP]ST[ÉaZaXcXbZ\^c
Irene Andersson välkomnar en debatt om kortavgifterna
och berättar att butiken har unga kunder som även använder bankkortet för småköp under tian.
ST]]hP[PVT]^RWQTUPaPaPcc Z^acbZÛ_ Z^bcPa hccTa[XVPaT
ST]VÛacX[[ePa^]cdUUPaTUÛaX $" _a^RT]c Pe ZÛ_Tbd\
UÛabcPWP]S\X]SaT]ÉaX]Vb \P]
XSZPaT 5ÉaaT Z^acZÛ_ VÊa
Erik Melkersson
^RZbÊ bcXRZ X bcÉe \TS WP]
[email protected]
ST[]b ^RW bP\WÉ[[Tcb P\QX
042-489 91 09
cX^]Pcc\X]bZPZ^]cP]cWP]
cTaX]VT]
Foto: Emil Langvad
4][XVcBeT]bZWP]ST[Z^b
[email protected]
cPaePaYTZ^accaP]bPZcX^] "
042-489 90 00
Za^]^aUÛaZ^acb^\ÉaZ]dc
]PcX[[Z^]c^]\TSP]ZaTSXc
vastkustfastigheter.se
Przemyslaw Smolinski betalar med sitt bankkort i Hamid Tareks butik. I och med lagändringen som förbjuder avgift på kortköp kan det bli svårare
att betala små summor med kort framöver.
caÉSSTST]]hP[PVT]^\UÛa
QdS \^c cX[[ÉVVbPeVXUcTa UÛa
Z^]c^Z^acXZaPUc<T]AhP]
PXa bZaXeTa BÛSTa\P][P]Sb
=hWTcTacÉ]ZTaU^acbÉccPPcc
cPdcPeVXUcTa]PBcT_WT]<R
=P\PaP Z^\\d]XZPcX^]b
RWTUeXSU[hVQ^[PVTcchRZbWP
\XbbPcST]]hP[PVT]1TcP[Pa
\P] \TS <PbcTaRPaS _aT
_PXSb[X__Ta\P]cX[[ÉVVbPe
VXUcT]bÉVTaWP]cX[[B=\T]
\TS P]SaP Z^ac ZePabcÊa
ST]
~3T] WÉa [PVT] VÉ[[Ta
ÉeT] UÛa AhP]PXa Z^\\T]
cTaPaBWPa^];PeXTX]U^a\P
cÛaeXS:^]bd\T]ceTaZTc
4][XVc WT]]T VÉ[[Ta [PVT]
UÛa P[[P UÛaTcPV b^\ eÉ]STa
bXV cX[[ beT]bZP UÛaTcPV ^RW
Z^]bd\T]cTa4UcTab^\\P]
ZP]Q^ZPAhP]PXaQX[YTccTa_Ê
Q^[PVTcbWT\bXSP_ÊbeT]bZP
VÉ[[TabeT]bZP[PVPa
~5ÊaeXP]\É[]X]VPab^\
eXbPabePac_ÊeXccPccAhP]PXa
cPa cX[[ÉVVbPeVXUcTa bÊ Z^\
\TaeXPccZ^]cPZcPST\bÉ
VTa;PeXTTT
Förmedling av hyreshus,
kommersiella fastigheter,
fastighetsbolag. Gårdar, skog
och mark. Skatte och juridik
expertis i samarbete.
Ring Arne Gustafsson
0431-157 22 042-12 87 00
Banker och verkstadsbolag ledde stark uppgång
När börsen stängde hade
OMXS-index ökat med 2,3
procent till 334,7. Utvecklingen var liknande på de ledande börserna i Europa. Aktier för 11,8 miljarder kronor
bytte ägare. I Stockholm gick
bankerna i täten för den breda uppgången, efter starka
delårsrapporter från de europeiska storbankerna BNP
Paribas och HSBC. SEB steg
3,7 procent till 51:55 kronor,
Nordea ökade 4,6 procent till
75:55 kronor, Swedbank
klättrade 4,4 procent till
86:15 kronor. Handelsbanken
avancerade 3,9 procent till
215:30 kronor.
Även verkstadsbolagen
hörde till de aktier som gav
mest stöd till index. Volvo var
2,6 procent upp till 92:25
kronor och Sandvik ökade 1,9
procent till 95:05 kronor.
Ericsson, som har fått en
order av den japanska operatören Softbank Mobile, avancerade 1,3 procent till 80:75
kronor.
Atlas Copco steg 1,7 procent till 120:10. Verkstadsföretaget planerar att slå samman sin tillverkning av väganläggningsutrustning. Tillverkningsenheter i Wardenburg i Tyskland och Karlskrona i Sverige kommer att byggas ut medan fabriken i Lingen i Tyskland läggs ned.
N EUROPABÖRSERNA
Också de ledande Europabörserna steg rejält under
måndagen. Londons FTSE
100 index klättrade 2,6 procent och slutade på 5,397,1.
Paris CAC 40 steg 3,0 procent till 3,752,0, och Frankfurts DAX 2,3 procent till
6,292,1.
N NEW YORK-BÖRSERNA
Börserna steg kraftigt på
Wall Street under måndagen.
Dow Jones industriindex
steg med 2,0 procent till
10 674,4 och Nasdaqs kompositindex gick upp 1,8 procent till 2 295,4.
Ränteändring
Med anledning av förändrade marknadsräntor höjer
Swedbank från och med den 4 augusti 2010 räntan
på reverskrediter och kontokrediter med 0,15 procentenheter för privatpersoner och med 0,25 procentenheter
för företag. Konsumentkrediter i Swedbank Finans höjs
med 0,15 procentenheter. Räntehöjningen gäller inte
basränterelaterad utlåning eller lån med bunden ränta.
A14
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
BÖRSEN
SX Material
SX Industri
SX Dagligvaror
SX Finans
SX Hälsovård
SX IT
SX Telekom
OMX Stockholm
OMXS30
02 Augusti 2010
+2,3
STÖRST KURSRÖRELSER I PROCENT – OMX STOCKHOLM
% i år
SX INDEX
+2,5
+2,1
+0,6
+3,3
+1
+1,2
+2,3
+2,3
+2,6
262,3
391,6
571,1
402,4
283,7
165,2
839,3
334,7
1074,6
UNDER GÅRDAGENS HANDEL
+3
+18
+4
+8
+12
+18
+8
+12
+13
+11,6
+10
+6,7
Eniro
Lundin Mining
Readsoft
Ortivus A
-6,5
Mobyson
-5,3
Precise Biometrics -4,3
Holmen A
Mid. Sonesson A
Geveko B
Eniro
Digital Vision
Novotek
Läs börsens analystabeller så här:
% Utveckling av betalkursen sedan årsskiftet. Utdel: Senaste
utdelningen i SEK per aktie. p/e: (price/earning) Kursen
genom vinsten enligt senaste prognos – ett mått på hur aktien
värderas. Högre p/e-tal = hög värdering av aktien.
Neg= redovisad förlust.
S T O C K HOL M S T ORA B OLAG
Aktie
ABB
Alfa Laval
Alliance Oil
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco
Atlas Copco
Autoliv SDB
Axfood
Boliden
Castellum
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hakon Invest
Hexagon B
Holmen A
Holmen B
Hufvudst A
Hufvudst C
Husqvarna A
Husqvarna B
Industriv A
Industriv C
Investor A
Investor B
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lindab
Lundbergs B
Lundin Minin
Lundin Petro
Meda A
Melker Schör
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nordea Bank
Oriflame SDB
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
Scania A
Scania B
SEB A
SEB C
Seco Tools B
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedbank pre
Swedish Matc
Tele2 A
Tele2 B
TeliaSonera
Tieto
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B
+/–
+2,5
+4,1
+2,35
+0,2
-0,3
+2
+2,5
+5,7
+0,4
+2,75
+1,65
+3,5
+6,1
+4,7
+0,95
+1,05
+0,4
+2,8
+5,4
+2
+4,8
-3,9
+2,3
+0,75
+0,65
+0,85
+0,7
+1,35
+3,6
+4
+3,5
+3,6
+1,9
-0,05
+1,9
+0,95
+1,65
+2,05
+1,4
+13
+4,7
+10,9
+2,8
+5
+3,35
+4,1
+4
+3,6
+0,05
+1,8
+1,2
+3,4
+3,2
+3,9
+1,86
+1,2
+0,55
+1,65
+8,1
+7
+3,8
+3
+3,4
+2,8
+1,7
+0,85
+1,7
+3,6
+3,1
+0,3
+1,8
+2
+1,35
-0,9
+1,1
+2,05
+2,3
Köp- Säljkurs kurs
147,8
115,9
95,7
159,8
367,9
120,1
110,2
420,3
206,4
88,55
76,25
167,8
167
213,8
78,8
80,75
50,8
162,3
232,8
114,1
125,8
150
191,5
62,4
119,5
51,5
51,8
95,25
91,65
133,8
140,1
138
139,1
96,5
86,95
375,2
28,97
41,87
59,9
126,6
679
466,3
463,4
128,5
132,4
75,5
434,7
215
209,4
93,85
95,05
108,2
107,5
135,2
136,9
51,55
50,5
95,35
74,85
215,2
212
125,8
141,2
141,3
107,2
94,55
63,3
60,3
86,15
87,5
170,6
131
129,9
53,6
127,2
53,65
87
92,25
148
116
95,75
159,9
368
120,4
110,3
420,8
207
88,6
76,45
172
167,1
214
79,15
80,8
50,9
162,6
232,9
114,4
126
189,1
191,8
62,6
51,65
51,85
95,5
91,75
134,2
140,2
139
139,2
96,9
87,45
377,3
28,98
41,89
60
126,9
681
495
463,7
132,9
132,9
75,55
435,8
219
209,8
95
95,25
108,3
107,6
135,7
137
51,6
50,6
95,5
75
215,3
213
125,9
141,8
141,4
107,3
94,6
63,45
60,35
86,2
88
170,8
131,3
130
53,65
127,7
53,75
87,5
92,35
Betalt
sist
148
116
95,75
159,9
368
120,1
110,3
420,3
206,4
88,6
76,45
167,8
167,1
214
79,15
80,75
50,9
162,6
232,8
114,1
126
189,1
191,8
62,6
51,65
51,85
95,5
91,75
133,8
140,1
138,1
139,2
96,9
86,95
377,3
28,98
41,89
59,95
126,9
681
466,3
463,5
131,3
132,9
75,55
435,8
215
209,8
93,85
95,05
108,2
107,6
135,2
137
51,55
50,5
95,5
75
215,3
212
125,9
141,2
141,3
107,3
94,55
63,45
60,3
86,15
88
170,8
131
130
53,6
127,2
53,75
87
92,25
2010
161,9
117,9
126,8
174,7
383,4
125,4
113,9
425
240
113,9
76,5
214,9
200,4
230,5
88,4
90,5
52,8
178
251,5
144
125,5
210
200
62,7
119,2
56
58
106
100,8
139,4
144,4
151
139
119
89,5
386
41,3
53,5
83
135
689
477,7
471,9
139,5
135,3
76,3
496,5
278
256,5
128,8
109,2
108,3
108,8
136,5
139
51
51
109,8
79,8
218,7
218
136,1
152,4
152,5
136,1
122,5
67,7
66,5
83,5
84,9
180,5
145
130,1
54,4
175
57,8
93,3
97,4
%
128
95
84,1
125,4
309
95,3
86,2
297
192
81,7
58,5
148,8
146,4
159
65,2
65,9
39,8
136,6
195
102,2
92
177,5
163
51
90
41
43,5
81
75,5
115,8
120,1
113,3
104,8
85
61,3
315
20,9
33,4
53,5
100,8
510
342
330,1
97,8
95,5
59,3
356,5
198
185,5
84,1
75,4
84
84
87,8
88,4
38,3
40,6
75
67,2
180,5
180
106,1
107,1
108,2
101
90,2
48
41,4
61,5
61,6
148
105
100,8
44
118,3
43,2
58,6
59,2
Uti år .del. p/e
+7
+17
-7
+16
+10
+14
+18
+32
-1
-4
+5
++25
+22
+23
+13
+19
+17
+2
+19
+2
+5
+15
+6
+4
-2
+8
+12
+2
+5
+15
+30
-4
+18
+4
-2
-2
-7
+13
+28
+34
+30
+11
+12
+4
+2
+6
+13
-20
+10
+13
+13
+47
+48
+16
+10
+10
+7
+5
+5
+4
+14
+14
-12
-15
+4
+21
+21
+25
+9
+16
+18
+3
-15
+43
+50
3,61
2,5
0
3,6
9,98
3
3
9,16
10
3
3,5
4
4
3
2
2
2
2,75
8
6
1,2
7
7
2,1
2,1
1
1
3
3
4
4
3
3
2,75
0
6,5
0
0
1
1
48,2
5,5
5,5
6
6
2,41
12,09
9,5
9,5
2,25
1
3,7
3,7
1
1
1
1
0
3
8
8
6,25
3,5
3,5
1
1
1,95
1,95
0
0
4,75
5,85
5,85
2,25
5,07
0,5
0
0
16
18
6
22
10
24
22
99
14
10
78
18
18
24
22
23
20
20
24
99
27
13
16
neg
neg
31
32
2
2
3
3
2
2
23
99
15
30
neg
12
2
12
neg
neg
11
11
13
24
40
39
15
neg
16
16
96
97
89
87
86
13
13
13
14
39
39
neg
neg
neg
neg
neg
neg
13
13
13
13
16
32
neg
neg
STOCKHOLM MEDELSTORA BOLAG
AarhusKarlsh
Active Biote
Addtech B
Arise Windpo
Atrium Ljung
Avanza
Axis
B&B Tools B
BE Group
Beijer Alma
Betsson B
Billerud
BioInvent In
Biovitrum
Björn Borg
Black E.F.
Brinova B
Bure Equity
Byggmax
Cardo
Clas Ohlson
Duni
East Cap. Ex
Eniro
EnQuest
Fagerhult
Fast Partner
G&L Beijer B
Gunnebo
Haldex
Heba B
Hemtex
Hexpol
HiQ Internat
HQ
Höganäs B
IFS A
IFS B
Indutrade
Intrum Justi
ITAB Shop B
JM
KappAhl
Klövern
Kungsleden
Loomis B
Mekonomen
Munters
Net Entertai
Net Insight
New Wave Gr.
Nibe Ind
Niscayah Gro
Nobia
Nordnet B
Orc Software
PA Resources
Peab B
Q-med
Rezidor Hote
SAS
Sectra B
Skistar B
Sweco A
Sweco B
Systemair
Säk I
TradeDoubler
Transcom A
Transcom B
Unibet SDB
Wallenstam B
VBG Group B
Wihlborgs Fa
Vostok Nafta
ÅF B
Öresund
+0,5
+0,75
+0,5
-1
+0,5
-5
+1,5
+0,6
+0,5
+0,5
+0,3
+1,1
+2
+0,3
+2,5
+0,3
+1
+6
+2,5
-1,25
+1
+1,1
-0,05
+2
-0,4
+3
+0,1
+1,25
+0,3
+1,75
+0,6
-1,75
+2,5
+0,5
+1
+0,75
+2
+0,6
-0,25
+0,75
+7
+0,25
-0,5
+0,07
+1,1
-0,25
-0,3
+2,75
+0,3
+0,5
+0,25
+1,1
+0,6
+0,3
+2,25
+1,5
+1,5
-0,9
+0,5
+0,1
+2,5
-0,5
+2
+1,1
+0,75
153 154,5
105,25
107
143
145
46,5 47,5
63,75 65,25
239,5
242
88,5
89
104,25
105
43,2 43,4
107,75 109,5
93 93,25
46,9
47
30,9
31
37,6 38,1
67,5 68,25
23,2 23,3
83,5
84
26,7 26,8
50 50,5
213,5
217
114,25
115
56,75 57,5
77,75 78,25
10,55 10,6
13,1 13,15
116
117
36 36,5
207,5
209
30,6 30,7
81 81,25
55 55,75
27,7 28,4
93,5
94
32 32,4
61,75
62
201,5
202
72,25 82,75
83
84
167,5
168
83,75
84
70
72
118,5 118,75
51,25 51,5
27 27,3
50,75
51
78,5 78,75
174,5 175,5
53,75 54,25
63,75
64
4,42 4,47
34,9
35
68 68,5
10,65 10,75
42,2 42,6
28,5 28,6
134 134,25
5,55
5,6
44,5 44,6
65,25 65,5
37,3
38
26,7 26,8
33 33,9
122 123,75
57
64
49,7 50,25
75 75,5
61,5
62
27,5 27,6
20,6 21,4
23,8 24,1
138
139
138,5 139,25
90 91,75
163,5
164
27,8 27,9
100,25 100,5
116,5
117
153
107
145
46,5
65
240
89
105
43,2
109,5
93,25
47
31
38,1
68
23,3
84
26,8
50,5
217
114,25
56,75
77,75
10,55
13,1
116
36
209
30,6
81,25
27,8
94
32,4
61,75
202
83
168
84
69,5
118,5
51,5
27,3
51
78,75
175,5
54,25
64
4,47
34,9
68
10,75
42,5
28,6
134
5,6
44,6
65,25
38
26,8
33,6
123,75
50
75
61,5
27,5
21,4
24,1
138
139,25
90
164
27,9
100,25
117
205
134,8
148
56,5
71
257,5
123,3
122
57,8
121
122,8
64,5
39,6
47
80,5
28,4
91
37,4
50
263,5
154
66,3
89
37,5
14
141
43,8
233
37,8
86,3
65
29,8
104,5
37,6
143
230
90
94,3
182,5
98
90,5
141
77
27
58
95
180
59,3
86,3
4,9
39,1
85
16,7
47
30,8
182,5
14,2
48,1
79
38,3
53,1
44
144,8
72,5
60,6
78,3
74,3
56
39,9
43,8
232
143,8
104,3
166
37,9
123,3
150,5
138
90,5
110
41,5
54,5
169
83,3
92
39,2
91,5
86,9
43,8
25,8
27,8
55
20,1
67,3
24,1
43
195
103
49,2
65,3
7
10
109,8
31,4
156
25,1
41,3
52
19,4
68
27,4
40,7
151
57,3
67
134,5
74,3
65
98,3
46,8
21,5
40
72,3
130,3
42
59
3,8
27
63,3
9,9
30,4
22,5
126
4,7
36,2
48,2
22,7
21,8
29,2
115
53,9
47,8
59
51
26
19
21,4
124,8
116,5
69
129,5
23,2
92
106
-3
+6
+30
-3
+42
+6
+9
-1
+20
-7
-12
+22
+37
+1
+2
+5
-23
+1
-21
-3
+16
-71
-9
+13
+22
+12
+83
+1
+5
+9
+14
-48
+23
+22
+22
+24
-6
-18
-4
-28
+19
+4
+1
+13
+16
+8
-6
+27
-1
-28
+1
+21
+-53
-3
+35
+56
-47
-24
-4
-4
-3
+25
+6
-41
-37
-38
-21
+8
+27
+24
-11
+3
-7
4,25
0
5
0
2,25
8
4
2,5
0
5
9
0,5
0
0
5
0
3,5
0,3
0
9
3,75
2,5
0
0
0
3
2
6,5
0
0
1
0
1
1,1
6
3
2
2
4,3
3,75
1,25
2,5
1,25
1,25
3,75
2,65
7
1
2
0
0,25
1,3
0,3
0
0,5
10
0
2,5
1,5
0
0
0
5
3,92
3,92
1,25
2,5
0
0
0
8,1
3,25
0,5
6,75
0
4
6
8
neg
22
0
44
29
24
22
neg
18
13
23
neg
59
21
neg
6
31
17
17
17
8
3
3
0
20
53
21
neg
37
neg
neg
24
16
7
34
16
18
20
15
14
27
12
neg
28
11
24
30
24
49
26
16
12
neg
23
14
99
12
9
neg
neg
70
18
18
16
20
2
8
7
8
13
17
neg
13
3
13
2
1,3
210
14,9
61,5
44,1
29,4
15,9
22,3
6,1
2,6
2,4
26,8
160
37
110
110
13,5
1,7
8,3
35
4,3
47,7
118
0,7
117,5
11,1
39
32,1
21,5
7,5
12,1
3,7
1,6
1,5
18,6
129,8
24,8
69,8
75
8,7
0,8
6,4
19,5
1,5
35,5
86
-11
0
+56
0
-16 0,5
+6
0
-5
0
-8 1,5
-17
0
+33
0
-3
0
-3
0
-19
0
+39
0
+3
4
-15
0
+60
3
+6 1,5
+12
0
-45
0
+4 0,2
+22
1
-58
0
+14 1,2
+26 5,75
neg
17
14
neg
neg
12
neg
28
neg
neg
neg
8
22
neg
neg
39
6
17
49
15
neg
18
neg
STOCKHOLM MINDRE BOLAG
A-Com
Academ
Acando
ACAP Invest
ACAP Invest
AddNode B
Aerocrine
AllTele
Anoto Group
Artimplant
Aspiro
Balder B
Beijer Elect
Bergs Timber
Bilia A
Biogaia B
Biolin
Biophausia
Biotage
Bong
Borås Wäfv B
BTS Group B
Catena
+0,04 0,92 0,95
0,95
200
205
200
-0,25 11,5 11,6
11,6
- 43,5
- 37,4 38,6
38
+0,2 21,9
22
22
-0,15
7,7
8
7,75
+0,1 16,3 16,4
16,5
+0,03 3,75
3,8
3,8
+0,04 1,77 1,83
1,83
- 1,52 1,54
1,54
+0,5 25,9
26
26
-0,5
138
139 137,5
- 26,5
27
26,8
+2,25 110,5 111,25 111,25
+1,5 82,5 84,5
84,5
-0,1 9,55
9,6
9,6
+0,03 0,87 0,89
0,89
+0,15
7,4
7,5
7,4
- 25,2 26,4
1,7 1,73
1,7
-0,3 43,2
44
44
+2,5 110,5 110,75 110,75
2010
Betalt
Aktie
CellaVision
Cision
Cloetta B
Coastal Cont
Concordia B
Connecta
Consilium B
Corem Prop.
CTT Systems
Cybercom
Dagon
DGC One
Diamyd Medic
Digital Visi
Diös Fastig.
Doro
Duroc
Elanders B
Electra Gr.
Elektr BK B
Elos
Enea
EpiCept
eWork
Feelgood
Fenix Outdoo
Fingerprint
Formpipe Sof
Geveko B
Global Healt
Havsfrun B
HL Display B
HMS Networks
Intellecta
Intoi
Jeeves
Kabe B
Karo Bio
Know IT
Lagercrantz
Lammhults De
LinkMed
Luxonen SDB
M. Sonesson
M. Sonesson
Malmbergs
Medivir
Metro SDB A
Metro SDB B
Micronic Myd
Midway A
Midway B
Mobyson
Modul 1
Morphic Tech
MQ
MSC
Multi Q
NAXS Nordic
Nederman Hol
Netonnet
Nolato B
Nordic Mines
NOTE
NovaCast B
Novestra
Novotek
NSP Holding
Oasmia Pharm
Odd Molly
OEM Int B
Opcon
Orexo
Ortivus A
Ortivus B
Partnertech
Phonera
Poolia
Precise Biom
Prevas B
Pricer B
Proact
Probi
Proffice B
Profilgruppe
PSI Group
RaySearchLab
Readsoft
Rejlers B
Retail&Brand
Rottneros
Rörvik Timbe
Sagax
Sagax Pref.
Semcon
Sensys
Sigma B
Sintercast
DE SENASTE 20 DAGARNA
+/ –
Köp- Säljkurs kurs
-0,25
-0,05
+0,9
+0,15
+0,3
-1
+0,3
+0,3
+1,25
-1
+0,75
+0,01
-0,6
+0,6
+0,1
+0,8
-0,8
-1
-0,1
+0,3
-0,01
-2,25
+0,3
-0,1
-0,1
+2,25
+0,25
+0,2
+0,15
+0,75
+0,7
-0,9
+0,3
-1
-0,5
+1,6
+1
+0,01
+0,15
-0,01
+0,01
+0,9
+0,01
+0,25
+1,25
-1
+0,2
-0,05
-0,05
+0,75
+0,4
-0,6
+2,5
+0,9
+0,8
-1,1
+0,05
+0,1
+0,6
+0,2
-0,08
+0,1
+0,01
-1
-2
+0,4
+0,2
+0,4
+0,6
+0,05
-1
+0,3
+0,01
+0,3
+0,04
-0,06
-0,75
12,6 12,8
5,5 5,55
36,8 37,9
9
9,1
19 19,1
69,75 70,5
22
23
38 38,5
34,1
35
21,2 21,5
52 52,5
59 60,25
117,25 117,5
0,1 0,11
28,1 28,5
21,2 21,4
15,9 16,3
21,9
22
42,7
43
23,1
24
43 43,9
41,6 41,8
7,45 7,55
28,5 29,2
1,56 1,58
132
136
6,7
6,8
15,5 15,7
16,8 16,9
10,25 10,5
17,2 17,4
48,9
49
80,25 81,25
61
63
28 28,5
48,8 50,75
85,25
87
6,75
6,8
56,25 56,5
36 36,3
40,9 41,5
24 25,5
72,5
73
25 29,3
15,8
16
44,5
46
118,75 119,75
1,07 1,08
1,12 1,13
11 11,1
33
39
29,4 29,7
0,17 0,18
0,66 0,67
0,32 0,33
29,5 29,7
4,86
5,1
1,89
1,9
33 33,6
78,5
80
68,5 69,5
78,5 79,5
29,9
30
7,1 7,25
7,25 7,45
8,5
8,8
11,9
12
11 11,8
23,2 23,5
111 111,75
45
46
28,5
29
42,2 42,4
15,8 16,9
4,6
4,7
25,6 25,8
34,1 34,7
32,5 32,9
1,75 1,77
18,6 18,7
0,69
0,7
90
92
62
63
23 23,4
45,8 46,3
10,4 10,5
36,9 37,2
11 11,2
50
51
6,9
7
6,1
6,2
0,69
0,7
130,5 133,5
24,8 24,9
27,2 27,6
1,51 1,53
4,76 4,79
56,25
57
sist
EUR MOT SEK
RÄNTOR
Kurs
1 mån
Kurs
1 mån
Stibor
3 mån
Statsväxel 5 år
Uti år .del. p/e
12,75 18,1
10 +28
0 11
5,5
7 3,9 +17
0 neg
37,9 43,8
28 +26
0 99
9 12,4
8 -14
0 0
19,1
24 16,6 +12
1 neg
69,75 85,3
60
+4 5,5 16
22,5
29 21,2 -22 0,35 9
38,5 54,8
34
-7
1 6
35
36 23,3 +42
0 99
21,5 35,3 20,3 -17
0 neg
52,25
65 48,5
-9
3 16
59
70
56
+2
3 19
117,5 164,5
95 +21
0 neg
0,11
0,2 0,1 -38
0 neg
28
33 25,5
- 1,75 9
21,4 24,5 10,9 +95
0 16
- 20,8
15
-8
0 neg
22,2 39,5 21,9 -36
0 neg
42,8 66,5
39
+4
8 9
24 24,5
17 +33
0 neg
43
48
31 +30
0 99
41,6 46,1 33,2
+1 1,5 99
7,5 19,5
7 -43
0 neg
28,8 32,6
23 +26 0,75 40
1,56
1,7 1,4
+4
0 neg
131
182 124
-4
2 15
6,8 10,4 3,3 +106
0 neg
15,7 23,9 14,6 -11 0,5 10
16,8 31,8 15,5 -36
0 neg
10,5 11,9
9
+2
0 neg
17,4 22,8 16,1
-8 1,5 14
- 49,1 30,6 +15 1,38 26
81
85
58 +36
1 15
63 70,3 52,5 +17 1,25 13
28,5 32,2 23,3 +17 1,25 99
50 65,5 49,5 -11 1,5 14
86,5 94,8 69,8 +24
3 15
6,8 10,4 5,3
-4
0 neg
56,5 72,5 54,8
-2 2,25 9
36,3 36,6 27,1 +35 1,5 19
40,9
56
38 -17 1,5 13
25 30,5 21,7 -13
0 35
72,5 82,5 69,5
0 6
50 18,4
+4
0 7
15,9 24,2
15 -32
0 4
46,8 54,5 32,5 +38 0,5 18
119
131 73,5 +63
0 neg
1,07
1,5 0,9 +15
0 6
1,12
1,6
1 +11
0 7
11,1
16 9,6
-4
0 neg
45
34
-7
1 neg
29,9
41 28,1 -16
1 neg
0,18
0,4 0,2 -36
0 neg
0,67
0,7 0,6
-1
0 33
0,32
0,7 0,3 -52
0 neg
29,7 33,4 27,6
0 16
5
6,7 4,6
-6 0,25 11
1,9
2,2 1,6
-1
0 21
35 24,8 +31
0 neg
78,5
92 63,5 +18
0 63
69,75
105
58 -23
1 10
78,5
82 57,3 +33
3 17
29,9 39,5 24,8
+4
0 neg
7,25 11,4 6,6 -29
0 neg
7,25 17,9
6 -47
0 neg
8,8
10 7,7
+5
0 7
11,9 15,2 10,7
+9 0,5 99
11,8 16,1 10,8 -17
0 neg
23,1 31,5
21
+0 neg
110,5 162,5 90,3 -23 3,5 15
- 49,7 38,1
+9
2 24
29 53,8
20 -40
0 92
42,5 48,5 33,5 +16
0 neg
15,8 48,9
8 +151
0 neg
4,7
7,7
4 +27
0 neg
25
-1
0 neg
25,8 34,8
34,5 35,8
24 +40 1,15 10
32,9 44,6 29,9 -11 1,5 31
1,76
2,6 1,5 -22
0 neg
18,7 22,5
16
-2
0 neg
0,7
0,8 0,5 +35
0 35
92 113,5
60 +25 1,35 17
63
66
49
+2 0,5 54
23,4
30 19,9 -10 0,5 16
46,4 55,5 42,4
+8
0 neg
10,5 14,9 6,3 -27
0 neg
36,9 46,9 28,6 +25 0,5 42
11,25 14,9 8,5 -21 0,15 50
50 57,5 46,1
-8 1,5 19
7 11,8
6 -30
0 neg
6,2
9,3
1 -10
0 neg
0,7
2,8 0,5 +25
0 neg
134
137 80,6 +55
0 48
24,9 27,8 24,3
-8
2 9
27,6
36
25
-3
0 neg
1,53
2,4 1,4 -32
0 neg
4,79
6,3 4,5
-7 0,25 12
57 82,8 45,2 +13
0 neg
7,0887
-52
-21
-17
-16
-13
2010
öre
%
Aktie
6
63,8
42
34,5
66
54,5
1,4
64
19,5
5
86,3
0,1
33
56
+18 0,45 13
0 neg
+20
7 20
+19 0,65 20
+19
3 neg
+20
3 neg
-16
0 neg
+6 1,85 4
+6
0 neg
+39 0,7 8
+57
3 42
+69
0 neg
+1 0,5 20
+61 1,5 13
+1,5 68,15 68,2
68,2 114,3 62,5
+0,3
14 14,1 14,05 14,4 10,4
-0,5 108,25 109,5 109,25 145,5 106,5
-26 3,88 28
+12 0,17 neg
-17 5,48 12
Insplanet
Inv.Headsets
JLT Mobile C
Keynote
Labs2 Group
Lappland Gol
Lawson Soft.
Lightlab Swe
MedCap
MediaProvide
Netrevel.
New Nordic
Opus Prodox
OraSolv
Pallas Group
Paradox Ente
Petrogrand
Pilum
Precio Syst
Precomp Solu
PV Enterpr.
Rasta Group
Redbet Holdi
Resurs CNC
Ruric
RusForest
Scandbook
Scribona A
Scribona B
Seamless Dis
SeaNet Marit
SJR
Skåne-Möllan
Smarteq B
SRAB Ship. B
Stille
Sv.Internetr
TagMaster B
Tethys Oil
TravelPartne
Tretti
Trigon EUR
Trygga Hem
Unlimited T
WeSC
West Interna
Victoria Par
Vinovo
Wise Group
VKG
World Class
Önskefoto
Softronic B
Studsvik
Svedbergs
Swedol
Svolder A
Svolder B
Tilgin
Traction
Transatl. B
Tricorona
Uniflex B
Venue Retail
Vitrolife
XANO B
- 7,05
7,1
-1 64,5 65,25
-0,25 52,75
53
+0,4 43,1 43,5
75
- 64,5 64,75
1,6
1,7
- 71,25 72,5
+0,1 23,9
24
8 8,05
+3
137
138
- 0,22 0,23
+0,8
35 35,2
-0,5
88
90
Köp- Säljkurs kurs
sist
7,05
65
52,75
43,3
64,75
1,7
24
8
137
0,22
35
90
8
96
75
51
85
69
2,2
77
28,5
8,2
145
0,4
41
99
XTERNA LISTAN
NGMS EQUITY
+0,01
+0,01
+0,15
+0,02
-0,06
-0,07
+0,2
+0,1
-0,05
+1
+0,01
-0,9
-0,02
-0,05
-0,3
-
4,37
1,06
9,65
0,02
16,9
3,2
3,17
0,2
0,02
0,03
0,33
4
8,9
1,91
0,2
13,9
0,29
7,55
0,57
2,7
0,23
11,2
6,5
0,58
4,5
1,09
10
0,03
17,5
3,26
3,3
0,21
0,03
0,04
0,4
4,1
9,1
1,98
0,23
14
0,31
11
0,6
3,29
0,28
11,9
8,5
0,61
4,53
1,09
10
0,03
3,22
3,2
0,21
0,04
0,33
4,1
9,1
1,91
13,9
0,31
7,55
0,6
3,1
11,2
7,5
0,61
+0,3 14,8
-0,13 0,69
- 62,75
+0,12 2,72
-0,12 1,25
1
-0,4 15,6
+0,1 15,4
-0,1 18,4
+0,05
1
- 0,01
+0,5 22,2
-0,02 0,67
-0,01 0,07
+0,08 1,67
-0,1 11,8
-1
15
-0,5 17,5
- 0,05
- 2,71
-0,01 1,64
- 0,71
+0,01 0,09
+0,06 1,02
-1,5 58,25
3,7
-0,25 69,5
-0,15 10,7
-0,01
2,6
+0,01 0,13
-0,05
2,3
- 0,08
-0,05 6,45
+1,2 31,6
+0,2 41,1
+1,5 43,7
-0,6
18
+0,1
4,1
+0,1 18,4
4,2
+0,03
0,9
-0,02 1,36
+0,15
6,9
-0,06
4,1
+1,5
55
-0,1
3,4
+0,2 20,6
14,9
0,77
63,5
2,83
1,34
1,05
16,3
16
18,8
1,05
0,02
22,3
0,7
0,08
1,73
12,2
15,4
17,8
0,06
2,9
1,65
0,75
0,1
1,15
59
4,69
70
11
2,66
0,15
2,35
0,1
6,5
32,7
41,7
44,5
18,5
4,15
19
4,25
0,99
1,4
7,25
4,2
58
3,59
21,3
14,8
0,67
63,75
2,82
1,25
16,1
15,5
18,8
1
0,02
22,2
0,7
0,07
1,73
11,8
15
17,3
0,06
1,64
0,75
0,1
1,15
58,25
69
10,8
2,61
0,15
2,3
6,5
32
41,7
44,5
18,1
3,95
18,8
0,99
1,36
7,25
4,1
55
3,59
21,5
7,2
4
1,8
1
16,5 9,8
0,1
25,6 15,5
7,2
3
5 2,6
0,7 0,2
0,2
1,4 0,2
8 3,5
11,7 8,3
3 1,4
0,5 0,2
20,9
11
0,8 0,3
37,6 7,5
0,8 0,5
4,3 2,5
0,5 0,3
15,5 10,5
11 6,8
1 0,5
-23
+4
-6
-66
-31
+4
+14
-45
-79
-32
-4
+26
-40
+7
-44
-77
-23
-18
-36
-22
-16
+11
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0,5
0
neg
neg
neg
neg
15
neg
neg
neg
neg
neg
neg
40
64
neg
neg
17
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
20,7
1,5
79,8
6,9
1,9
1,8
19,9
21,4
24
1,1
24,5
1,5
0,1
2,4
24,2
23,1
21,6
0,2
4,5
7,8
1,1
0,1
1,9
80
5,8
75,8
16,6
3,2
0,3
3,1
0,1
7,8
63,6
46,1
59
24,4
13,3
24,5
6,2
1,3
2,2
10,7
5
70,8
7,8
47,5
-16
-33
+49
-56
+10
-19
+28
+25
+21
+8
-50
+26
-36
-13
-21
-36
+20
-2
-54
-20
-53
-35
-33
-10
+42
+25
+5
+16
+17
-25
+8
-20
+51
-43
-6
+14
-22
-69
-21
+82
-16
-9
+54
+6
-19
-46
-49
0,55
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
1,2
2,4
0,03
0
0
0
0
0,38
0
0
0,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
10
11
neg
neg
neg
neg
99
12
neg
neg
neg
neg
neg
19
neg
neg
neg
neg
neg
1
neg
neg
neg
neg
9
24
13
20
neg
neg
neg
neg
6
15
1
14
neg
neg
neg
neg
neg
neg
27
neg
neg
neg
FIRST NORTH
2E Group
360H
3L System
Addvise
Agellis Grou
Allokton
Alpcot
Aqeri Holdin
Avega
Avensia Inno
Axlon Group
BlackPearl R
Bore Tech
Bredband2
Bringwell
C-Rad B
Caperio Hold
Capilon
Capital Oil
Catech
Cent.Asia Go
ChronTech
Cryptzone B
CybAero
Dannemora M.
Diadrom
DIBS PS
Done M&S
Drillcon
Effnet Hold.
Ellen
Emitor Holdi
Endomines
Entraction
Eolus Vind B
EOS Russia
Firefly
Forestlight
Forshem Grou
Generic
Genovis
Getupdated I
Hansa Medica
Hifab Group
Human Care
IBS B
Impact Coat.
14
0,5
41,9
2,5
0,9
0,6
12,6
11,4
15,5
0,9
14
0,4
0,1
1,5
10,3
9
16,4
2,5
1,6
0,6
0,1
0,8
35
3,1
62,5
9,3
2,1
0,1
1,9
0,1
4,2
27,4
38,2
38,7
17
3,4
17
2,4
0,6
1,3
4,8
3,7
47
2,5
17,5
Produktion: SIX & TT Spektra. Vid frågor om innehållet, ring 08-586 16 410
O BLIG ATIO N S LÅN
AK T I E - AK ADE M I N ™
Lån
köpkurs
Lån
köpkurs
BALD-1RTL
BIGO-1RTL
BIOP-2RTL
MTRO-1RTL
NORO-1141
NORO-1143
RGKO-3001
RGKO-3102
RGKO-3104
RGKO-3105
RGKO-3106
RURI-4RTL
SAND-120R
SBAB-123R
SCBC-123R
SCBC-124R
SCBC-125R
SCBC-126R
SCBC-127R
SCBC-128R
SEBB-564R
SEBB-565R
SEBB-566R
SEBB-567R
SEBB-568R
SEBB-578R
SEBB-594R
101,5
SEBO-177R
SEBO-854R
SHBO-251R
SHBO-252R
SSV-1008R
SSV-1009R
SSV-1010R
STAT-1041
STAT-1045
STAT-1046
STAT-1047
STAT-1049
STAT-1050
STAT-1051
STAT-1052
STAT-1053
99,19
90,45
99,76
98,33
99,98
99,95
99,89
117,01
102,74
108,49
119,32
110,49
103,25
107,66
111,66
100,26
93,5
66,21
96,92
103,51
120,4
156,37
156,39
133,97
109,44
87,4
101,92
103,45
104,15
104,18
103,64
100,16
102,13
103,76
104,52
105,44
103,07
99,68
Vad är soliditet?
DEPOSITMARKNADEN – STIBOR
Lånetid
1 vecka
1 mån
2 mån
procent
0,620
0,700
0,763
3 mån
6 mån
9 mån
12 mån
BOSTADSLÅN
Långivare
Danske Bolån
DnB NOR
ICA Bolån
Ikano Bank
Länsförsäkringar
Nordea Hypotek
Resurs Bank
Salus Ansvar
SBAB
SEB Bolån
SHB Stadshypotek
Skandiabanken
Swedbank Bolån
0,930
1,123
1,340
1,450
2005
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
-
2,12
2,18
2,18
2,15
2,15
2,18
2,18
2,06
2,18
2,17
2,17
betalt
Lån 2, 20101011
Lån 1, 20100830
Lån 1, 20100913
Lån 2, 20100816
Lån 1, 20101025
Lån 2, 20101108
Lån 1, 20100802
Lån 2, 20101004
Lån 1, 20100816
!""#
#"
"" #
"
"
#
"
#
#
#
" #
#
#!
!!#
"
#
!$!"$ !#
!#
!
!
"
"
VALU T O R
VI LLA / BO S TADS RÄT T
rörlig 3 mån
PREMIELÅN BL SERIER
Lån
Grundkurs i värdepappershandel
999
1009
1040
1008
4995
4978
4985
1 år
2 år
3 år
2,28
2,21
2,52
2,52
2,22
2,25
2,28
2,52
2,52
2,22
2,29
2,49
2,29
2,89
2,90
2,90
2,80
2,85
2,89
2,90
2,90
2,91
2,84
2,85
2,90
3,26
3,59
3,27
3,27
3,25
3,25
3,26
3,27
3,27
3,29
3,25
3,24
3,24
RÄN T O R
Riksbanken
Fed
ECB
Referensräntan
Statslåneräntan
5 år 10/12år
3,98
4,38
4,02
4,02
3,95
3,99
3,98
4,02
4,02
3,97
3,99
3,99
3,99
4,69
5,17
4,84
4,84
4,72
4,69
4,84
4,84
4,53
4,69
4,75
0,50
0,25
1,00
0,50
2,49
O M S ÄT T N I N G I M K R
11213,35
495,65
89,71
31,56
4,19
Large Cap Stockholm
Mid Cap Stockholm
Small Cap Stockholm
First North
Aktietorget
Land
Valuta
Australien
Brasilien
Bulgarien
Danmark
Egypten
Eurozonen
Estland
Island
Israel
Japan
Kanada
Kroatien
Lettland
Litauen
Norge
Polen
Ryssland
Schweiz
Storbrit.
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
USA
dollar
real
lev
kronor
pund
euro
kroon
kronor
sheqel
yen
dollar
kuna
lat
litas
kronor
zloty
rubel
franc
pund
baht
koruna
lira
forint
dollar
Forex
100 SEK
betalar
säljer
ger:
6,23
3,74
4,47
1,2
1,18
8,98
0,56
0,05
1,73
7,88
6,69
1,21
11,87
2,51
1,13
2,22
0,2
6,58
10,85
0,21
0,36
4,39
0,03
6,81
6,89
4,42
5,06
1,3
1,39
9,72
0,63
0,06
2,05
8,58
7,25
1,37
13,89
2,85
1,23
2,49
0,26
7,12
11,76
0,24
0,4
5,05
0,04
7,44
14,52
22,6
19,78
76,88
71,88
10,29
159,9
1592,36
48,79
1165,31
13,8
72,85
7,2
35,07
81,41
40,08
384,62
14,05
8,5
418,76
247,28
19,81
2840,91
13,44
öre
EUR
USD
6 mån
6 mån
Betalt
Uti år .del. p/e
+/–
AIK Fotboll
Arcam
Avalon
Benchm.Oil&G
Betting Prom
Brio B
BRIO Pr C
C2SAT B
Confidence B
Countermine
Gexco
Ginger Oil
Glycorex B
Guideline Oi
LifeAssays B
Micro Sys. B
NGS Group
Obducat B
Panaxia Secu
Paynova
Polyplank
SBC
Servage
Shelton Petr
-7
Aktie
Nokia
Old Mutual
Pfizer
9,3496
-24
+/–
0,92
2,22
0,02
1,11
0,67
-0,01
EUROPARÄNTOR
Betalt
%
+38
+30
+25
USD MOT SEK
+/ –
Köp- Säljkurs kurs
- 15,6
16
-0,5 15,5
16
-0,06 1,91 1,99
9,6 11,95
- 0,01 0,02
+0,54
3,9 3,98
50
63
-0,1
8,6 8,65
-0,01
1,2 1,24
-0,15 1,45 1,55
- 0,16 0,17
- 10,6
11
-0,02 0,93 0,94
+0,03 1,45
1,5
+0,55
7,1
8,3
+0,06
2,6 2,82
- 0,12 0,13
-0,01 1,15 1,18
+0,1
5,9
6,1
+0,02 0,28 0,29
+0,05 6,15 6,45
+0,01 0,27 0,28
-0,09
2,5 2,61
2,9 3,09
+0,04 2,33 2,34
+0,6 17,7 18,2
-1 21,6 21,8
- 13,5 14,05
+0,05 11,55 11,65
+0,15 4,55 4,75
- 0,08 0,09
+0,5 29,6
30
+3
430 499,5
+0,05
0,5 0,52
+0,01 0,13 0,15
-0,5
9,7 10,1
-0,14 2,03 2,14
+0,14
0,8 0,87
39 39,5
+0,6
24 24,4
+1,5
61
62
+0,1 5,75
5,8
+0,1 18,1 18,4
-0,6 12,45 13,5
+5
105
108
- 3,16 3,47
-0,15
5,9 6,45
+0,6
3,8 4,35
-0,02 0,39
0,4
+0,01
0,4 0,48
-0,02
1,5 1,52
- 1,05
1,2
2010
%
Uti år .del. p/e
sist
16
1,94
0,02
3,98
8,6
1,2
1,45
0,17
0,94
1,43
7,7
2,9
0,13
1,17
6
0,27
6,45
0,28
2,61
2,34
18,2
21
11,7
4,75
0,08
30
468,5
0,52
0,15
9,65
2,01
0,85
39,5
24,4
62
5,8
18,1
13,45
108
5,85
4,35
0,39
0,5
1,5
-
25
18,8
2,7
35
11,4
64
12,8
1,4
3,4
0,2
19,3
1,4
2,2
9,9
3,9
0,2
1,6
6,3
0,4
7,5
0,4
10,2
3,3
9,8
28,3
58
15
12,4
6,3
0,1
31
531
0,7
0,2
17,2
3
1,1
42,5
26,5
85
8,5
19,2
15,9
122
4,6
14,9
9,2
0,5
1,1
1,7
1,4
14,1
13,2
1,7
7,5
2,5
34,3
6
0,8
1
0,1
10,6
0,8
1,3
5
2,3
0,1
0,8
4,9
0,2
3,3
0,3
2,3
2,5
2,1
16,7
19,9
7,7
7,3
4,1
0,1
18,5
381
0,4
0,1
9,7
1,6
0,6
29,4
16,8
48,5
5,5
13
11,1
89
2,3
5,5
2
0,3
0,2
1
0,9
-22
-11
-21
-56
-17
-62
+18
-9
+58
-29
-4
-27
-10
-16
+8
-7
+17
+19
-31
+5
-10
-63
+16
-66
-4
+58
+34
+16
-11
+58
+24
+21
-12
-35
-7
+55
-5
+48
+27
-20
+42
+14
+17
-23
-36
-41
+8
-49
+3
1,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,02
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,75
12
0
0
0
0,1
0
0
1,15
3,45
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
12
neg
neg
neg
neg
neg
79
neg
0
neg
neg
71
neg
99
0
26
neg
neg
7
4
neg
9
neg
neg
neg
3
0
4
3
23
neg
36
20
neg
neg
9
neg
neg
neg
12
18
neg
99
neg
16
35
12
neg
0
neg
neg
0
0,14
5,1
0,25
1,1
0,69
1,5
0,02
0,23
45,1
0,08
25
0,43
0,1
0,22
0,17
4,5
0,85
0,54
24,5
0,14
3,6
1,56
17,9
4,8
5
6,05
1,35
0,59
34,8
1,92
1,2
0,1
4,5
0,2
6
6,4
3,72
0,77
1,05
6,15
2,9
0,47
0,55
13,9
4,79
6
22,9
0,33
4,8
2,4
3,8
4,2
1,25
3,1
4,8
3,6
31,4
1,9
6,05
4,92
3,01
13
0,05
0,55
0,62
0,07
34,4
6,35
1,75
2,52
0,19
1,24
0,03
0,03
0,02
3,2
7,35
6,1
1
44,5
4,4
0,6
0,2
2,1
7,3
25
2
0,4
2,2
1,9
3,4
21
0,3
0,3
49
0,1
1,5
28
0,6
0,2
0,5
0,2
9,5
1,2
1,2
2,4
37
0,8
6,5
0,2
4
2,3
3,5
6,4
3,2
2
24,2
5,4
0,3
9
47,8
8,9
2,1
2
57,5
2,1
0,8
0,2
2
15,1
0,1
11
0,1
5,4
0,3
0,4
5,8
0,1
9,9
9
7
4
23,8
0,8
1,5
13,1
6,9
0,7
0,8
0,8
21,6
16
7
29,9
0,7
4,5
2,5
6
0,1
3,9
7,1
5,5
7,8
1,5
6
1,6
5,9
24
5,9
59,9
5,7
3,4
10,5
6,1
4,9
1,8
15,5
1,2
0,1
0,9
1,2
0,1
58
8
2,3
4,5
0,3
0,2
1,2
3,3
3
0,1
3,5
1,3
0,3
0,3
1
4
13,8
13,9
0,9
0,8
2,3
8,8
1,7
50
5,3
0,3 -38
0,1 -42
0,9 +29
2 +150
12,3
0,6 +40
0,1
0,6 -38
0,6 -58
1,6 -42
16,6 +12
- -69
0,1 +102
40
-3
0,1 -33
0,7 -11
14,3 +74
0,3 -12
0,1 -17
0,2 -24
0,1 +13
4
0,6 -14
0,4
+8
0,4 -61
10,5 +124
0,1 -78
2,8
-2
- -40
0,9 +10
0,8 -33
1,4 -21
2,2 -51
2 +21
1,2 +23
5,9 +196
4,4
0,2 +32
4,4
38,2
-3
4,8 +23
0,8
-4
0,7 -55
17,7 +97
1,5 +14
-+3011
- -63
0,9 -21
2,6
- -20
8,1
- -26
2,4 +84
0,1 +38
0,2 -43
3,4 -39
- -41
4,1 -14
6,5
3,3 +93
1,9 +91
9,7 -48
0,5 +35
0,8 -19
4,9
3
0,3 -37
0,4
+8
0,4
8,1 +72
3,2 -47
4,7
19,5
0,2
-3
2,3
1,7
4,7
- -38
0,4 +485
3 -16
3,1 -15
5 -21
0,8
2,3 +38
0,9
-4
3
4,6 -77
3,1 +20
9,2 +213
4 +28
1,7 -16
6,1
3,6
2,3
0,8 -39
11,9
+7
0,3 -73
0,5 -21
0,6 -31
- -30
9 +237
4,6
+9
1,6
2 +29
0,2 -30
0,1 -17
0,1 -85
1,7
-2
1 -23
- +100
0,6 -51
0,3 +85
0,2
-5
0,2
+5
0,3
-4
1,3 +113
5,4 +40
5,4 +34
0,4 -48
0,1 -79
1,4
4,4
+2
0,8 -31
29 +51
3,4
+3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1
0
0
0,35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,6
0
0
0
1,5
0
0
0
0
0
0
0,25
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,46
neg
neg
neg
neg
0
neg
neg
neg
neg
neg
1
neg
neg
neg
10
7
neg
34
neg
neg
neg
neg
0
neg
neg
neg
64
neg
0
neg
19
14
neg
neg
neg
neg
neg
80
0
neg
20
neg
neg
neg
neg
14
0
0
neg
neg
neg
neg
5
neg
neg
4
neg
neg
17
0
neg
8
neg
20
neg
neg
neg
0
neg
neg
12
0
neg
0
10
0
0
0
0
neg
neg
26
23
neg
0
neg
neg
0
neg
0
neg
15
22
25
0
0
56
12
neg
neg
11
neg
neg
neg
neg
0
81
6
neg
0
1
neg
neg
neg
neg
neg
0
neg
neg
neg
neg
2
1
neg
neg
0
neg
neg
12
16
0,7
0,5
8,5
-
0,2 -50
0,2 -55
2 +271
- -50
AKTIETORGET
1,618 Strict
- 0,33
24h Movies
+0,01 0,13
A+ Science H
1,3
Accelerator
+0,05
5,1
Adoperator
- 11,35
AdTail
- 0,97
Albin Metals
+0,1
0,2
Alcaston Exp -0,08 1,01
AlphaHelix
+0,02 0,67
Altero B
-0,22
1,6
Amhult 2 B
- 19,3
Aqua Terr. I
- 0,01
Aqualiv
- 0,02
Archelon Min
-0,01 0,22
Aros Quality
-2,4 45,6
AU Holding
- 0,07
Avonova
0,7
Bahnhof B
- 23,7
Beowulf Mini
-0,02 0,43
Biosensor Ap
0,1
BM Impex
+0,02
0,2
Botnia Explo +0,01 0,16
Brandworld
+0,39
4,5
CaucasuOil
+0,03
0,8
Cellpoint
-0,16 0,52
Chemel B
- 0,62
Cherryföreta
+0,3 24,5
Clean Tech.
- 0,13
Clinical Las
+0,1
3,4
Community En
- 0,05
ConPharm A
1,3
ConPharm B
1
Creative Ant
-0,01 1,56
CWS Comf. Wi
- 2,02
Deflamo B
- 3,11
Devicom
- 1,56
Dignitana
-0,1 17,3
EcoRub
+0,14
4,8
EDI Company
Ekomarine
-0,2 4,95
Elv.Vallent.
- 41,6
Empire B
+0,05 5,85
Enjoy Group
+0,05 1,01
Euris B
-0,21 0,58
Eurocine Vac
-0,7 34,3
Eurocon
+0,02 1,92
Eurovip Grou
- 0,02
Eurovip Grou
- 0,04
EXINI Diagno
-0,36 1,16
FindAds
- 1,89
- 0,04
Followit
Forsstrom B
- 8,35
Fundior B
- 0,09
G5 Entertain
-0,25
4,4
GlobalFun
- 0,15
Guld Invest
- 0,19
H1 Communica
3,3
Hammar Inv.
- 0,02
Hammarby Ban -0,15
6
Hartelex
-0,1
6,4
Hedson Tech.
6
HomeMaid B
-0,01 3,53
ICM Kungshol
11
ICT Sweden
- 0,79
IDL Biotech
+0,25 0,85
Ironroad
+0,25
5,9
Jays
-0,1
2,9
Junebud
- 0,46
Kindwalls B
-0,09 0,53
Kindwalls Bi
- 0,51
Klick Data B
-0,1 13,1
Klimax A/S
Kopparb. Min +0,29 4,05
Layerlab
+0,1 5,75
Lovisagruvan
+1,4 21,4
Lucent Oil
+0,02 0,29
LunchExpress
- 2,16
Lyyn
- 1,61
Mabi Rent
+0,1
4,7
Maxpeak B
- 0,03
MedicPen
+0,05
2,3
Medirox A
-0,7
3,9
Medirox B
3,5
Micropos Med
5
Micus
- 1,06
Mineral Inv.
-0,03 4,06
Miris Holdin
+0,05
1,2
Mobile B C
+0,01
2
Mobispine
-0,05
4,8
Mähler Inter
- 3,11
NeuroVive
+0,3 31,1
Nordic Campi
4,8
Novus Group
- 1,75
ONE Media
-0,05
5,9
Parans S L
+0,04 4,92
Ph.Lundensis +0,09 3,01
Procast Medi
- 1,11
Railcare Gro
-0,5 13,15
Relation & B
- 0,37
RFIG Sweden -0,02 0,05
RW Capital
-0,08 0,54
Safe at Sea
-0,02 0,61
Scirocco B
- 0,07
SensoDetect
+2,9 32,4
Senzime
+0,35 6,15
Sportjohan B +0,05 1,65
Star Vault B
+0,21 2,44
Starbreeze
- 0,18
Stingbet Hol
- 0,08
Stormfågeln
Stävrullen B
- 1,81
Swe.Resource +0,04 1,09
SwitchCore A
- 0,03
SwitchCore B
- 0,02
Systematisk
- 0,01
Taurus Energ
- 0,76
Thenberg & K
- 0,66
Tigran Tech.
0,2
TigranTech.
- 0,18
Towork Sveri
- 0,31
TracTechnolo -0,11 3,15
Transferator
- 7,35
Transferator
- 6,75
Traveas
- 0,38
Trimera
- 0,19
True Heading
- 1,63
ValueTree
+0,2
5,7
Wiking Miner
- 0,91
Vitec Softwa
-1,2 44,6
Värmlands Fi +0,35 4,01
0,37
0,15
1,5
5,2
17,5
1,5
0,25
1,1
0,69
2,04
20,3
0,02
0,03
0,24
47
0,08
0,9
25,5
0,49
0,11
0,21
0,17
4,8
0,9
0,55
0,89
25
0,14
3,6
0,09
1,49
1,44
1,57
3,14
3,3
2,29
17,9
4,98
5
43,9
6,05
1,34
0,94
35,2
2
0,1
1,5
3
0,05
10
0,1
4,75
0,26
0,2
3,5
0,03
7,3
7
6,7
3,72
12,8
0,8
0,99
7
3,49
0,48
0,55
0,61
13,9
4,5
6
22,9
0,33
3,13
1,64
4,8
0,05
2,4
4,49
4,25
6
1,25
4,2
1,26
3,6
5
3,6
31,4
5,45
1,9
6,1
3,05
1,25
13,5
0,44
0,06
0,59
0,64
0,08
34
6,35
1,75
2,49
0,19
0,12
1,24
0,04
0,03
0,02
0,8
1,09
0,23
0,24
0,44
3,2
7,5
8,45
0,4
0,22
2,1
6,1
0,99
45,7
4,35
OBS-LISTAN FÖR AKTIETORGET
Catering Ple
Finmetron
Genline
Intius
-0,3
-0,01
0,28
0,2
7,05
0,01
0,3
0,22
7,5
0,02
0,28
7,05
0,01
0 neg
0 5
0 20
0 neg
A15
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
FONDER
BÄSTA
% 1 dag
SÄMSTA FONDER
SEDANIGÅR
SEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EuropaOff . . . . . . . . . . . . . 2,91
Ålandsbanken. . . . . . . . . . . . . . .Swedish Gr.. . . . . . . . . . . . 2,69
Aktiespararna. . . . . . . . . . . . . . .Topp Sv. . . . . . . . . . . . . . . 2,64
Avanza Fonder . . . . . . . . . . . . . .ZERO . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60
Handelsbanken. . . . . . . . . . . . . .Norge . . . . . . . . . . . . . . . . 2,37
Enter Fonder. . . . . . . . . . . . . . . .Sv. Fokus . . . . . . . . . . . . . 2,34
SPP Fonder . . . . . . . . . . . . . . . .AinxSver . . . . . . . . . . . . . . 2,32
Enter Fonder. . . . . . . . . . . . . . . .Sverige . . . . . . . . . . . . . . . 2,27
Västernorrlandsfonden . . . . . . . .Vänofonden . . . . . . . . . . . . 2,26
Öhman . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IndexSve. . . . . . . . . . . . . . 2,25
BlackRock . . . . . . . . . . . . . . . . .New Energy . . . . . . . . . . .
BlackRock . . . . . . . . . . . . . . . . .USFlexEq . . . . . . . . . . . .
BlackRock . . . . . . . . . . . . . . . . .WorldTechA . . . . . . . . . . .
BlackRock . . . . . . . . . . . . . . . . .World Minin . . . . . . . . . .
Baring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Europa . . . . . . . . . . . . . .
BlackRock . . . . . . . . . . . . . . . . .EuroMarket . . . . . . . . . . .
BlackRock . . . . . . . . . . . . . . . . .US Bas Val . . . . . . . . . . .
Baring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .East Europe . . . . . . . . . . .
BlackRock . . . . . . . . . . . . . . . . .US Growth. . . . . . . . . . . .
BlackRock . . . . . . . . . . . . . . . . .W. Financl. . . . . . . . . . . .
Fond
NAV
i
går
i
år
AKTIEFONDER
Aktie-Ansvar
•Europa
79,1 1,8 -1,5
FondSelect*
150,89
2,5
Graal
131,86
0,9
•Sverige
264 1,9 12,5
Aktiespararna
•ToppSv.
9,34 2,6 15,9
Alfred Berg
•Akt.GlobalQ*
194,79 -0,4 -5,5
•Akt.Norge*
355,83 -0,3 -6,7
•Aktiv*
564,84 -0,2 -7,1
AktivII*
2084,87 -0,2 -7,8
*
Australien
1150,98 -0,9 -5,4
•BestSelect*
219,3 -0,4 3,6
•Gambak*
9861,6 -0,1 -5,2
•Obligationsf
1003,72 -0,1 4,4
•Ryssland
393,18 1,5 9,4
•Småbolagsfon 131,74 1,8 5,9
Sverige
37,38 1,5 4,3
AMF Pension
•AsienSH
109,88 -0,5 -2
•Euroland
110,98 1,5 -8,7
•Global
70,85 0,6 -4,4
•Nordamerika
76,26 0,5 -6,2
•Småbolag
209,2 1,7 8,3
•Sverige
293,06 2,2 14,5
•Världen
182,92 1,7 6,3
Ancoria Insurance
EmergingMar
32,32 -0,3 -0,3
Indien
165,71 0,5 10,5
Kina
147,22 0,2 -5,2
Ryssland
42,95 -1,3 3,9
Sparfonden
120,81 -0,1 -1,1
Strategy
89,28 -0,7 2,1
Sverige
111,06 0,3 6,7
USA
90,29 0,2 -1,1
UtdEuropa
120,02 -0,1 -13,2
UtdSverige
149,24 -0,1 10,2
Utland
21,78 -0,6 -3,7
Östeuropa
113,17
-0,3
Avanza Fonder
•ZERO
119,5 2,6 16
Baring
•AsiaGrowth*
54,93 -1,2 -4,8
Australia*
100,04 -1,7 -9,7
•EastEuropea*
106,33 -2,3 -1
•Europa*
38,2 -2,5 -6,2
EuroSelect
1442 0,8 -1,3
•GlobalEm*
33,58 -1,6 0,6
•GlobalRes*
24,32 -1,3 -8,4
•HongK.Chin*
852,59 -0,7 -4
•HYB-EHdgd*
10,61 -0,4 -9
•LatinAmeric*
48,34 -1,1 -1,7
•Leadingsec*
11,23 -1,4 -4,2
•N.America*
54,77 -1,5 -10,2
Pacific*
141,11 -0,8 12
BlackRock
AsiaDragon*
25 -0,9 -1,1
•EmergMkts*
27,38 -1,6 -0,5
•EmergEurop*
92,05 -1,8 4,3
Eur.Gro.Fd*
17,78 -1,4 -1,6
•EuroMarket*
15,14 -2,4 -9,3
•European*
67,96 -1,9 -6,6
•EuropeanOp.*
68,7 -1,6 -3,8
•GlblSmCp*
52,47 -1,9 -3,2
•GlobAlloc*
38,06 -1,3 -1,3
GlobalOpp*
29,87 -2,2 -5,8
•GlobalEq*
5,55 -2,1 -4,5
•India*
24,95 -1 8,7
•Japan*
14,28 -1,3
2
•Japanopps*
34,3 -1,8 4,5
•LatinAm*
85,94 -1,5 -0,4
•NewEnergy*
7,5 -3 -15,9
PacifiEqu*
23,84 -1,5 -3,5
*
•USBasVal
41,47 -2,3 -4,1
USGrowth*
8,08 -2,3 -4
•USOpp*
104,52 -2,1 0,8
•USDGl.Bal*
•USFlexEq*
13,92 -2,7 -4,8
•W.Energy*
20,91 -2,1 -8
•W.Financl*
15,42 -2,2 -2,8
•W.Gold*
51,18 -1,1 3,5
•W.Healthsc*
13,72 -1,6 -9,1
*
•WorldMining
63,41 -2,5 -5,3
•WorldTechA*
11,11 -2,6 -1,4
Capinordic AM
•BRICA
135,76 0,1 8,8
•EuTop100*
6,45 -0,6 -13,8
•FoFAvkast
115,14 -0,5 -2
•FoFGlobal
81,28 -0,1 3,9
•GlobOppor
100,76 1,1
2
•MMGFocus
73,78 0,4 -7,7
•SvTopp30*
165,85 -0,2 11,5
Caprifol
Nordiska*
118,61
Carlson Fonder
•AmerSmCap
17,65 -1,2 4,1
•AsianSmCap
46,5 0,4 -1,6
BRIC
884,85 -0,2 -0,1
China
821,95 0,8
1
ChinaMicro
840,17 0,5 -7,7
•Europe
8,66 1,4 -4,6
•FarEast
29,68 0,6 1,4
•GlobEmerg
18,45 0,4 0,5
Global
18,6
-1,9
India
1002,07 0,2 7,8
•Navigator
931,06 1,9 -7,8
•NorthAm
17,01 -1,2 -6,7
QuantGlobal
85,39 0,3 -1,7
RenewEnerg
804,39 -0,8 -10,9
•Scandinav
22,61 2,1 6,1
•Småbolag
1244,15 1,6 7,1
SveKoncis
129,54 1,7 9,8
•SweMicro
273,18
1 8,6
•Sverige
99,69
2 11,3
•Utland
146,79 0,5 -1,9
Carnegie Fond
•EastEurope
319,44 1,4 7,4
•European
146,74
1 -1
•Medical
360,76 0,8 -7,9
•NordicMarket
678,69 1,7 5,3
SweLargeCa
112,51 1,9 11,5
•Worldwide
472,04 0,2 -2,8
•WWEmGrowth* 35,57 -0,5 -2,1
Catella
•Europa
78,97 1,7 -9,8
EuropaHedge
96,68 0,4 -2
Hedge
136,76 0,1 1,1
Offensiv
111,63 1,1 3,4
•Reavinst
247,95 2,1 16,3
•SvePassiv
203,84
2 14,2
Tennis
126,53 1,9 10,9
•Trygghet
222,2 1,6 9,3
CB Asset Management
•EuQuasicav
65,9 -0,8 2,2
Cicero Fonder
Global
82,91 -0,1 0,7
Sverige
82,65 2,1 11,8
TIME
49,51 1,2 8,6
Danske Invest
•EastEurConve
436,25
0,2
Fond
EurSmallC
Europe
•GlEmerg.Mr
•GlIndex*
GrChina
HighDividen
India
Japan
Nordic
•Offensiv*
•SRIGlobal*
•SRISverige*
•Stockpicking
•SveFokus*
•Sve/Eur*
•Sverige*
•Teknologi*
•Trans-Balkan
•Utland*
NAV
i
går
266,29
99,43 -0,2
461,02 1,1
667,94 -0,8
361,78 1,2
159,57 0,1
316,12 -0,6
134,86 0,7
451,61 0,8
134,05 -1,2
69,49 -0,8
135,35 -1,5
109,93 -0,1
134,41 -1,1
119,95 -1,8
2199,3 -1,8
254,95 0,1
53,78 -0,6
90,94 -1,9
Didner & Gerge
•AktieSv.
1128,19 1,9
•Småbolag
221,15 1,5
East Capital
•Balkan
13,94 1,1
•Baltikum
43,29 0,5
•Ryssland
1307,4 0,8
•Turkiet
10,34 1,3
•Östeuropa
39,83 1,1
Eldsjäl Fond
Gåvofond
220,57 1,6
Sverige
241,98 1,6
Enter Fonder
•Maximal
1220,82 1,6
MaximalPro*
1166,72
Select
1032,86 2,1
SelectPro
2089,71 2,2
Sv.Fokus
1581,96 2,3
•Sverige
1338,62 2,3
Evli Fondbolag
•GrtRussia*
199,78 -0,4
Hedge
126,91 -0,2
•IndexSv.
239,47
2
•Select*
21,78 -1,2
Fidelity International
America*
4,3 -0,3
AmericanGr*
20,26 -0,1
AmericDivF*
10,8 -0,2
Asean*
24,6 -0,3
AsiaSpeSit*
27,61 -0,4
Australia*
39,63 -0,9
ChinaFocus*
42,86 -0,1
ConsInd*
21,28 0,2
EmergMark*
18,52 -0,5
EurDynGrth*
24,58 -0,6
EuroBlue*
13,68 -0,5
EuroGrowth*
9,24 -0,5
EuroLarger*
26,52 -0,6
EuropAggr*
11,3 -0,8
European*
8,8 -0,6
EuroSmComp*
21,89 -0,6
*
EuStoxx50
8,26 -0,7
FFGlob.Gr*
15,14 -0,5
FinancServ*
17,32 -0,3
France*
33,38 -0,7
Germany*
24,23 -0,3
GestDynam*
10,34 -0,3
GlobPrpty*
9,37 -0,4
GlobFocus*
33 -0,5
GreatChina*
123 -0,3
HealthCare*
15,02 -0,2
Iberia*
44,35 -1,6
IndiaFocus*
30,56 -0,2
Indonesia*
23,45 -1
Industrial*
31,91 -0,2
Internat’l*
28,79 -0,4
Italy*
24,88 -0,5
JapSmComp*
894,1 -0,9
Japan*
113,5 -0,7
JapanAdvan*
16466 -0,5
Korea*
17,31 -0,1
LatinAmer*
42,57 0,3
Malaysia*
37,62 0,1
Nordic*
568,9 -0,9
Pacific*
17,89 -0,6
SEAsia*
5,88 -0,1
SélEurope*
19,58 -0,6
SélIntl*
30,67 -0,3
Singapore*
44,15 -0,3
Switzerl*
37,32 0,4
Taiwan*
7,88 -1
Technology*
5,9 -0,4
*
Telecom
6,92 -0,1
Thailand*
26,56 -0,1
United*
1,75 -1,7
World*
9,31 -0,3
FIM Fonder
•Brazil*
29,31 1,1
•BRIC+*
12,6 -0,1
•China*
12,26 0,1
•EmergingE*
14,71 -0,8
•Forte*
171,24 -0,3
•India*
44,19
Mondo(T)*
793,39 -0,2
•Nordic*
14,48 -0,3
RusSC*
7,08 0,1
•Russia*
86,56 -1,3
Sahara*
10,33 -0,1
•Tekno*
12,19 -0,3
Ukraine*
2,87 -0,3
•Union*
8,45 -0,9
Folksam Fond
•Asien
136,59 0,1
•Europa
177,01 1,6
•Framtid
24,21 0,5
•GlobAktier
63,48 0,6
Globfast
73,45 0,6
Idrott
200,17 1,3
•Japan
61,45 -1,6
•LOSverige
173,36
2
•LOVärlden
72,13 0,6
•LOVästfonde
181,54
2
•Sverige
424,55
2
•TjmSverige
109,38
2
•TjmVärlden
58,71 0,6
•USA
190,26 0,3
Fondkompassen
Fondkompass.
6,66 1,2
Fortis
*
FLFAsia
629,55 1,5
FLFBrasil*
622,38 0,8
FLFChina*
2240,4 2,1
FLFEEmerg* 11467,96 -1,3
FLFEWorld*
4111,73
1
FLFHealth*
3265,75 0,1
FLFIndia*
745,26 0,8
FLFJapan*
413,4 0,6
FLFLatinA*
3069,49 0,6
FLFSmallC*
4125,95 -0,9
FLFTechno*
2739,17 -0,2
GodFond
GodFondS&V* 131,28 -0,5
GustaviaDavegårdh
•Balkan
215,76 1,6
i
år
5,7
-3,5
10,4
-2,5
0,4
-8,8
13,5
-0,4
4,2
3,7
-2,9
9,8
-4,5
3,7
3
10,8
-6,6
-7
-3,7
11,2
7,1
-2,8
17,8
10,1
17,1
8,6
11,8
12
-0,4
-1,9
13,9
13,8
13,6
12,4
15,3
-1
14,2
-0,4
-3,6
-3,4
-3,9
13,4
0,5
-4,4
-1,1
1
1,5
1,7
-9,3
-5
-10
-3,4
-5,7
-1,5
-13,4
-3,3
-1,1
-10,6
-3,6
-6,2
3,8
0,6
-0,8
-6,7
-17,9
10,5
28,7
-2,2
-3,5
-12,2
-1,1
-1,3
1,9
3
2
17
7
5,5
1,1
-5
-3,9
8,1
-2,6
-9,2
-4,6
0,4
25,3
1,1
-5,4
-2
-4,5
-2,3
-7,1
-6,4
3,6
-12,2
-3,4
6,8
4,9
-0,4
-3,1
19,6
-11,5
3,6
-5,7
-1,5
-1,2
3,5
5,4
-0,7
13,5
-1
13,7
13,8
13,8
-0,7
-0,4
-9,7
-1,9
-0,7
1,1
1,3
-10,3
7,1
-1,8
0,8
-3,9
-2,6
3,9
-3,8
Fond
% 1 dag
SEDAN IGÅR
BÄSTA PPM-FONDER
% 1 dag
SEDAN IGÅR
NAV
i
går
i
år
•GrRussiaSM
77,55 0,8 7,2
•METurkey
61,79 -1,3 -3,2
*
P.NEnergy
46,27
-19,7
•Sverige
240,53 1,3 6,1
•SverigeMaxi
112,53 1,8 10,2
Handelsbanken
AbsolRetur
99,02
0,5
Amerika
287,25 0,3 1,3
Asien
294,17 1,3 4,9
Balans50
121,8 -0,5 0,9
Europa
236,6 1,5 -6,3
•EuropaAggr
74,16 1,5 -6,6
•EuropaIndx
65,39 1,5 -4,5
EurSel
135,97 1,8 10
•Finland
35,9 1,3 3,9
•Global
217,11 0,3 -0,2
GlobInexEtis
102,6 0,5 -2,6
•Indienfonden
132,6 0,4 4,4
•IT-fond
28,92
-4,3
•Japan
43,06 -0,4 -1
•Kina
85,71 0,9 0,6
•Latinameri
282,06 0,5 5,7
•LuxFarEast
9,77 0,1 0,1
•LuxAmerika
34,44 1,4 0,5
•Läkemedel
61,76 0,7 -6,1
MegaSve
129,3 2,1 13,4
•Norden
539,1
2 7,4
NordenAggr
85,13 2,1 6,8
Norge
509,4 2,4 -5,9
NorSel
138,3 1,7 3,4
•NorSmå
357,62 1,4 0,7
NyEnergi
88,22 1,1 -4,5
Offensiv100
131,04 -1 0,8
•Rysslandsfon
69,94 1,7
9
SBCBo
536,75 2,1 12,9
Sv/Världen
171,65 1,8 10,2
SveEtisk
130,67 2,1 13,7
•SveIndex
5507,15 2,1 13,5
•Sverige
967,69 2,1 12,8
SveSel
159,58 1,8 10,8
•SveSmå
471,85 1,4 7,4
•Tillväxt
191,51 0,4 4,6
•Östeuropa
408,78
1 7,5
HQ Fonder
•Afrika
10,02 -0,1 7,1
•Emerg.Market
21,77 0,7 1,8
•GorillaA*
31,51 -0,7 -5,7
•HQIndien
281,88 -0,2 11,8
•HQKina
152,31 0,3 -3,9
HQSvea
116,8 1,7 10,1
•HQTrend*
87,26 0,2 -11,4
•MiddleEast
97,89 -0,4 3,9
Nasdaq100*
7,45 -0,5 -0,5
Protego
99,64 -0,2 0,1
•Ryssland
53,66 1,2 6,8
•Strategi
721,42 1,4 6,3
StrategyA*
2640,76 -0,7
3
•SwEquit.A*
135,63 -0,6 5,2
SwEquit.B*
135,63 -0,6 5,2
•Sverige
1189,52 1,8 10,6
SvSelect*
74,93
14,1
Tellus
83,37 -1,1 -3,1
•Utland
156,38 0,7 -1,4
HSBC Global Asset Man.
BrazilEq*
35,96 -0,1 -0,2
BRICEqM2*
23,34 -1 -0,2
ChineseEq*
73,39 -0,8 -7
HongKongEq*
108,45 -1 -4,7
IndianEq*
180,96 -0,5 3,3
ThaiEq*
11,77 0,5 17,8
IKANO Banken
Allväderf*
105,44 -0,3 -3,2
EuropaEQ*
87,05 -0,7 -5,4
GlobalEQ*
68,95 -1 -1,6
Indecap Guidefonder
*
GuideAktSv
148,37 -0,1 6,3
GuideHedge*
109,56
-0,1
J.P.Morgan Asset Man.
•FleEastEur*
KPA Fonder
•Aktiefond
165,07 1,2 4,6
Lannebo Fonder
Alpha
9,69 0,5 -1,7
•Småbolag
32,41 1,4 12,5
•Sverige
17,01 1,7 15
•Vision
2,07
1,5
Länsförsäkringar
•Asien
86,27
3,4
•Europa
270,26 1,4 -7,1
F-i-fförs
103,56 0,1 0,4
F-i-fnorm
88,83 0,3 -2,4
F-i-foffe
86,48 0,4 -2,1
•Fastighet
1087,64 0,9 15,9
•Global
197,44 0,5 -4,3
Japan
57,24 -1,8 -0,1
•Nordamerika
122,84 0,1 -4,7
Småbolag
287,6 1,6 6,1
•Sverige
735,57
2 15,9
•Teknologi
30,09 -0,3 -3,7
•Tillväxtma
247,51 0,7 1,4
•Total
22,43 0,9 -2,4
Lärarfonder
•Lärarf.21-4
11,81 1,3 5,1
Markedskraft Fonder
*
Elexir
106,47
-7
Mobilis Kapitalförv.
Fokus
92,53 1,2 -2,7
KapitalAkti
96,03 0,7 0,4
Nordea
Afrikafond
130,16 0,3 4,2
Alfa*
580,34 -0,9 6,2
AllHedge*
96,39
Asian
2076,92 0,9 0,6
Avanti*
0,85 -1,3 1,6
•Beta*
316,65 -0,8 5,8
EtiskUGlob*
73,16 -0,9 -4,2
•EtiskUSver*
1271,93 -0,9 5,9
EuSm&Mid*
2914,98 -1,1 0,5
EuroHedge*
126,59
-3,4
•Europa*
357,27 -1,5 -8,1
EuropAktie*
21,11 -1,5 -8,1
•FjärrÖst*
114,53 0,5 0,1
Foresta*
2,79 -1,2 1,2
•GlobTillv
160,46 0,6 2,9
GlobalVal
97,41 0,3 -4,7
GlobalTech*
47,45 -1,1 -2,7
IndexSverige*
123,96 -1 11,7
•Indien
145,95 0,1 5,5
Jap.Value
56,42 -1,7 5,4
•Japan*
80,98 0,1
3
•Kina
121,43 1,3 -3,5
•Latinamer*
317 -0,8
1
Medica*
55,02 -0,7 -5,5
NordHedge*
102,54 -0,1 1,6
•Nordam*
344,33 -0,8 -1,5
NordamAktie*
62,14 -0,8 -1,5
•Norden*
565,51 -1,3 2,1
NorthAmV
187,24 0,5 -4
•NyaTillv*
115,14 -0,8 8,4
Olympiafond*
86,44 -0,9 6,1
PriBnkInt*
80,15 -0,7 -1,3
•Ryssland*
126,84 -1,1 1,1
•SelektaEu*
354,93 -1,5 -3,5
Fond
Ålandsbanken. . . . . . . . . . . . . . .Swedish Gr.. . . . . . . . . . . . 2,69
Aktiespararna. . . . . . . . . . . . . . .Topp Sv. . . . . . . . . . . . . . . 2,64
Avanza Fonder . . . . . . . . . . . . . .ZERO . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60
SPP Fonder . . . . . . . . . . . . . . . .AinxSver . . . . . . . . . . . . . . 2,32
Enter Fonder. . . . . . . . . . . . . . . .Sverige . . . . . . . . . . . . . . . 2,27
First State Investments . . . . . . . .ResourcesA . . . . . . . . . . . . 2,26
Västernorrlandsfonden . . . . . . . .Vänofonden . . . . . . . . . . . . 2,26
Öhman . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IndexSve. . . . . . . . . . . . . . 2,25
Nordnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aktieidx Sv . . . . . . . . . . . . 2,24
Öhman . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sverige . . . . . . . . . . . . . . . 2,21
-3,05
-2,68
-2,65
-2,52
-2,50
-2,44
-2,34
-2,33
-2,29
-2,24
i
NAV går
SelektaSv*
90,56
•SmåbolagNord* 42,52
*
Spektra
428,94
Strateg100*
127,28
Stratega10*
121,07
Stratega30*
122,83
Stratega50*
132,43
Stratega70*
134,78
SwedenF
856,32
•Sverigef*
747,96
•Tillväxt*
136,22
USFund
2320,35
WorldFund*
1,68
*
Östeuropa
249,42
Nordnet
•AktieidxSve
175,55
ODIN Fonder
•Europa
93,2
•EuropaSMB
147,68
Fastighet
364,91
•Finland
4932,83
Global
114,42
GlobalSMB
136,9
Maritim
954,19
•Norden
1408,84
•Norge
2292,8
Offshore
220,6
•Sverige
1596,25
Pictet
AsianEq-P*
161,49
BiotechP
257,34
DigiCom-P*
121
*
•DigiCom-R
113,46
EastEur.P
360,56
EmergMktP*
521,57
EmMktIdxP
228,83
EurEqSel-P
416,37
EuropIdxP
103,8
EuSustEq-P
137,06
Generic-Pc*
137,12
GrChina-Pc
340,99
•Great.China327,04
•IndianEq-R
368,09
IndianEqP
383
JapanEqP
4205,2
JapEqSelP*
6990,53
JapIndexP
8334,99
Mid-SCa-Pc
7399,77
PacIndexP
269,71
SmCapEu-Pc
489,36
USAIdxP
90,03
WaterP*
136,06
SEB
ABGrTrA
283,55
•Aktiespar
7,7
AssSelLA
137,44
BioteknLA
259,4
BioteknLU
259,3
Cancer
8,85
•ChAsienxJ
11,89
•ChEmergMa
18,61
•ChJapan
4,15
ChJapCRLA
3,77
ChLatinam
27,24
•ChNordam
4,86
ChAsSmxJLA
31,02
ChGlobVaLA
73,55
ChNAmerMed
863,76
ChNAmerSmå
92,23
ChNoAmCRLA
27,7
EtiskEurLA
18,78
EtiskGlo
7,58
EtiskSveLU
46,15
EurCRLA
10197,91
•Europa
6,97
Europa1LA
27,49
EuropaOff
631,65
•EurSmå
26,21
Fastighet
31,75
GlFocFdA1*
6,07
GlobalLA
14,47
GlobCRLA
6
GSBRICs*
134,41
•Internet
5,04
JPMGlNatRe*
178,77
•Läkemedel
5,61
Multihedge*
89,98
•Norden
14,8
NordenLA
60,05
NordSmåLA
1338,04
RHedgeAlph
110,9
RysslandLA
96,03
Schweiz
12,57
SKFAlle
162,03
StifteSver
15,24
StifteUtl
5,08
StratBalGlob
9,63
StratBalLA
119,89
StratGlobal
9,99
Sverige
10,43
SverigeCR
10,28
SveriSmå
18,19
SveriSmåCR
81,34
•SveStoBol
10,17
•Tekno
15,16
TRoPrUSL*
83,14
ÖstersjWWF
17,52
•Östeuropa
27,35
ÖsteuSmåLA
28,61
ÖsteuxRyLA
26,4
Simplicity
•Afrika
105
LITEN
TECKENFÖRKLARING
-1
-0,3
-0,9
-1
-0,1
-0,3
-0,6
-0,8
2
-0,9
-0,8
0,8
-0,9
-1,2
i
år
6
-1,4
2
-1,8
1
0,2
-0,9
-1,5
9,1
7
-6,4
-1,3
-4,9
1,2
2,2 14,9
1,2
1
0,7
0,7
0,9
0,4
0,7
1,4
1,6
1,9
1,5
-6,4
-5,3
4,8
4,3
1,5
2,3
0,9
-1,8
-0,8
-11
8,8
-1,1
0,8
-1,3
-1,3
-1,8
-0,8
-0,9
-1,3
-1,1
-1
-1,6
1,2
1,2
1,1
1,2
-0,9
-0,7
-0,8
-1,6
1,5
-0,9
-0,7
0,5
-3
-10,2
3,8
3,4
3,9
-1,9
0,8
-7,5
-6,9
-6,7
12,7
-3,3
-3,7
5,3
5,7
0,6
-0,7
-0,9
-2,4
-1,7
-2,1
-2,1
0,1
-0,2 -6,2
1,2 5,1
-1,2
1,5 -0,8
1,6 -0,8
1,8 -6
1,9
0,4 0,3
-1,8 -0,3
-1,7 -4,5
0,9 1,7
-0,1 -2,2
-0,6 -3,6
0,8 -4,6
0,4 2,5
-0,1 -0,1
0,1 -1,6
1,8 -6,5
0,5 -1,8
1,7 11,8
1,6 -4,1
1,8 -5,1
1,8 -5,2
2,9 -10
1,5 -2,8
0,4 5,5
0,1 -4,6
-0,1 -5,4
0,7 -2,1
0,2 -1,3
-0,3 -1,3
-1,1 -0,9
0,3 -7
1,5
1,9
5
1,9 4,6
-0,7 -3,9
-0,1 1,1
1,5 5,9
-2,6
2,2 14,3
1,8 4,8
0,5 -1,6
-0,4 -2,3
-0,5 -0,4
-0,8 -5,3
1,9 10,7
1,9 10,9
1,2 5,5
1,2 5,3
1,7 8,9
-0,2 -3,7
-1,7 -4,7
1,5 6,4
1,6 2,5
1,4 8,8
1,9 3,7
12,3
Fond
NAV
i
går
i
år
•Asien
82,74 0,6 1,7
•Indien
191,62 0,7 5,6
•Norden
268,51 1,1 1,8
•NyaEuropa
88,35 1,1 2,4
Sjunde AP-fonden
•AP7Aktiefon
95,35 1,2 -4,7
SKAGEN Fonder
•Global*
854,73 0,2 -0,7
•Kon-Tiki*
599,59 0,2 3,2
•Vekst
1520,15 1,4 -3
Skandia Fonder
BRIC
81,74 0,4 -1,2
Cancerfonden
102,4
2 11,3
•Europa
321,7 1,3 -4,2
•FarEast
228,59 -0,1 2,6
IdeFLiv
414 1,7 5,4
•Japan
107,82 -1,5 1,8
•Offensiv
247,89 1,3
5
•SmåSverige
263,37 1,6 6,9
•Sverige
720,03
2 12
•TimeGlobal
63,57 0,2 0,8
•USA
334,38 0,1 -2,4
•Världen
225,55 0,4 -1,5
Världsnatur
104,41
2 11,8
Skandia Life
SkAlBeRy
84,1 -1,6
6
SkandiaLink/1dag fördröjn
BlRoIndia*
180,83
10,4
CarnWorld*
471,23 -0,8 -3
CatelReav*
242,91 -0,2 13,9
FidEurAggr*
106,66 -0,6 -2,6
HendEurPro*
167,64 -0,4 -4,3
SGFWellingt*
61,96 -1,1 -4,4
*
SGFHealthcar
61,66
-7,8
Spiltan Fonder
•AfDalarna
97,77 1,2 3,5
•AfSmåland
132,4 1,1 9,8
•AfStabil
252,32
1 11,3
•AfSverige
237,96 1,8 13,7
SPP Fonder
•AinxJAP
47,21 -1,6 -1
•AinxUSA
71,97 0,4 -0,5
•AinxEuropa
83,71 1,7 -6,1
•AinxSver
154,41 2,3 14,4
•AktfondSv
397,16 2,2 7,8
•EMUBland
107,09 0,7 -8,5
GlobSust
57,82 0,9 -3,9
•SPP80
58,9 1,1 2,9
Stella Asset Man.
StellaPolar*
98
-2
StellaNova*
148,14
-0,6
Swedbank
CrossMarket*
93,89 0,3 -5,7
Swedbank Robur
AccesEmMar*
137,77 -0,3 2,7
AccesHedge*
94,3
-0,8
AccesModig*
134,13 -0,5
1
AccesOffensi*
138,55 -0,6 0,8
AfrikaSEK
79,57 0,4 4,2
AktieHedge
147,09 -0,1 -0,7
•AktiefPens
13,05 1,2 6,1
AllemaI
120,04 1,5 8,1
AllemaII
119,86 1,5 8,1
AllemaIII
62,87 1,5
8
AllemaIV
40,43 1,5 8,1
AllemaV
241,66 1,5 8,2
•Amerikaf
19,61 0,2 -1,1
•Balkanf
92,86 1,6 0,1
BRICT
111,37 0,7 1,3
•Contura
83,18 0,4 -5,9
EfVärlSEK
53,89 -0,2 -14,1
•EthGloMEGA
103,73 0,4 -1,8
•EthMiljSve
21,62 1,8 13
EthStift
127,08 0,9 8,3
•EthSveGlob
138,73 1,1 4,8
•EthSvMEGA
245,54 1,9 13,4
Europa-Lux
255,39 1,6 -6,8
Europafond
17,15 1,5 -6,4
•EuropaMEGA
6,6 1,5 -6
•Exportfond
62,27 1,8 12,6
•Finansfond
7,76 0,7 -1,1
Global-Lux
221,45 0,7 -1,4
Globalfond
38,52 0,7 -1,1
•GlobalMEGA
8,53 0,5 -1
IndexAsi
123,76 0,1 1,7
IndexEur
73,35 1,5 -8,1
IndexSve
90,27 1,9 13,8
IndexUSA
84,39 0,2 -1,5
IPAktief
29,03 1,3 5,7
•Japanfond
5,54 -1,6 -0,5
•Kapitalinv
59,3 1,3 5,1
•Kinafond
136,92 0,3 -0,6
•Kommfond
16,42 0,5 -1
•Medica
7,31 0,3 -10,6
Momentum
84,94 0,6 -6,8
•Nordenfond
65,46 1,8 3,3
•NyTeknik
139,49 1,3 11,4
•Pacific
26,09 0,1 2,9
•Privatiser
33,3 1,1 -3,7
•Realinvest
18,04 0,3 7,4
•Ryssland
22,94 1,5 7,8
Råvarufond
21,77 1,4 -7,4
•Skogsfond
18,77 0,8 2,5
•SmåbolagEu
16,61 1,4 2,6
•SmåbolagNo
68,86 1,8 0,8
•SmåbolagsSv
38,86 1,1 5,3
StellaEur
59,43 2,1 -5,9
•StellaSmå
331,67 1,1
5
StellaSve
94,59 2,1 5,5
SvAktiepo
182,1 2,1 9,7
Sverigef
240,31
2 12,3
•SverigMEG
42,14
2 13
Fond
BÖRSDAG
02 AUGUSTI
2010
i
NAV går
i
år
4,4
6,9
5,1
-4,8
2,2
-2,5
7,4
-2,8
3,1
2,3
2,4
0,6
7,7
4
3,5
9,9
-4,5
-6,4
-0,7
-5,8
-4,2
-5,1
4,1
2,1
-2
-3,3
0,9
1
-0,1
0,8
0,8
TELEFONNUMMER TILL FONDFÖRVALTARE
Saab 9-3 BioPower. Pris från ca
246.900 kr
Länsförsäkingar
Akelius
East Capital
Förmånsvärde från 1.400
kr
0200-110 130
08-505 88 505
020-66 11 00
Aktie-Ansvar AB
08-588 811 00
Enter Fonder AB
08-790 57 00
Nordea
08-579 420 00
AMF Pension
08-696 31 00
Erik Penser
08-463 80 60
Swedb.Robur
08-585 900 00
Banco Fonder
0200-23 53 00
Fidelity
08-505 257 00
SEB Fonder
0771-62 10 00
BP Fonder
08-20 74 70
Folksam LO
020-99 10 30
Skandia
020-55 55 00
Carlson Fonder
020-32 56 56
HQ
08-5220 2680
Öhman Fonder
08-402 50 00
Carnegie Fond
08-676 88 00
Handelsbanken
08-701 10 00
Ålandsbanken
08-791 48 00
Catella Fondförv.
JP Morgan
Fondbolagens
08-614 25 20
08-545 181
70 förening
Helsingborgsvägen
27 Ängelholm
Telefon
0431 - 44 25 00
08-506 98 800
Danske Fonder
Lannebo Fonder
Besök gärna vår hemsida
www.fribrocksbil.se
085622 5222
0752-483 000
Net Asset Value, nettovärdet av varje fondandel.
Aktuella uppgifter saknas. Senast kända värden anges.
Värdeutveckling i procent jämfört med föregående börsdag.
Värdeutveckling i procent mätt från det senaste årsskiftet.
Fonden ingår i PPM:s utbud.
Income (Inc) – denna andelstyp ger utdelning.
Accumulated (Acc) – denna andelstyp ger inte utdelning.
Produktion: TT Spektra & SIX. Vid frågor: 08-586 16 410
TalAktMEGA
30,61 1,1 5,2
•Östeuropa
28,22 1,6 7,3
Swedbank Robur/Banco
Amerika
537,3 0,2 -0,8
EtiskaGlob
70,28 0,4 -2,3
•EtiskEurop
197,38 1,5 -5,6
•EtiskSve
4940,28 1,9 12,8
EtiskSvSp
104,13 1,9 13,2
•EuroTop50
71,02 1,5 -6
FjÖstern
936,31 -0,2 -2,2
Hjälpfond
238,87 1,9 11,5
Humanfond
647,33 1,9 10,5
IdMiljöf
120,09 1,8 13,7
Kulturfond
193,64 1,9 11,7
•Offensiv
730,05 1,2
5
RussiaSEK
413,69 1,7 8,7
Samaritfond
276,48 1,9 10,7
Småbolag
76,25 1,5 11,7
•SvMiljöf
329,87 1,8 14,8
Sverige
270,6 1,9 12
Tanglin
Tangent
1479,63
1 15,7
Traction Fonder
*
CovCall
100,21 0,1 6,4
EcoTech*
73,15 -0,5 -16,8
FondiFond*
73,82 -0,1 3,8
Hedge*
71,54 -0,3 5,7
Macro*
99,52 -0,4
Nordic*
56,9 -0,5 -1,3
SmallCap*
128,97 0,2 8,8
Västernorrlandsfonden
•Vänofonden
184,54 2,3 12,9
Västra Hamnen
*
AwakeEquity
695,16 -0,6 11,4
XACT Fonder
Bull*
154,26 -0,4 17,8
Nordic30*
6,27 -0,3 6,3
OMX*
102,15 -0,2 12,9
OMXSB*
281,27 -0,1 12,3
XACTBull2*
247,08 -0,5 22,7
XACTEuBull*
18,32 -0,7 -21,6
Ålandsbanken
•China
205,63 0,3 -0,9
GlobalSEK
591,13
-7,9
NordicGr.
700,59
2 -1,9
•OMXS30
159,92
2 14,3
•SmallCap
45,91 1,5 12,8
•SwedishGr.
269,76 2,7 10,2
•TIME
82,62 0,1 -4,3
Öhman
•Hjärt-Lung
589,76 1,2 1,5
•IndexEurop
83,01 1,5 -5
•IndexJapan
57,87 -1,6 -0,1
•IndexPacif*
139,39 -0,3 -1,8
•IndexSve
129,79 2,3 14,8
•IndexUSA
68,27
-0,9
•IT-Fond
148,66 0,6 -6,2
•Nord.Miljö
193,44
2 10,1
•Sverige
338,88 2,2 15
•Varumärke
84,63 -0,1 0,3
•VärldsInfF
69,8 1,7 4,5
BLANDFONDER
Alfred Berg
•Obligationsf
1003,72 -0,1
AMF Pension
•Balansfond
165,28
1
Ancoria Insurance
Fastighet
24,09 -0,3
BlackRock
StratAlloE*
10,44 -0,8
Carlson Fonder
•Realränte
103,34 -0,1
RänKoncis
100,8
StiftfondSv
112,01
1
Carnegie Fond
•Safe90BRIC
121,45 0,2
•Safety90Sv
136,12 0,4
Catella
Balanserad
107,85 0,7
Coeli Fonder
Ekv.Balanse*
9,49 -0,1
Ekv.Inh.Ef*
6,81
Ekv.Total*
17,81
Danske Invest
•AktivFörm*
1989,29 -1
•Balanserad*
131,27 -0,7
•Försiktig*
124,03 -0,3
Eldsjäl Fond
Bistånd
147,51 1,6
Evli Fondbolag
•FinlandMix*
5,49 -0,7
Fidelity International
*
EuroBa
12,12 -0,3
Growth&Inc*
14,89 -0,3
Tgt2010EUR*
21,57 -0,3
Tgt2015EUR*
25,78 -0,2
Tgt2020EUR*
27,43 -0,3
Folksam Fond
•Förvaltning
217,56 0,8
Fortis
Garanti*
534,74
MMFWorld*
107,56 -0,9
Opport.USA*
691,32 0,6
Handelsbanken
Balans50
121,8 -0,5
•Flerm.fond
172,7 0,5
Garanti+
95,75
GenFiF50
103,71 -0,8
GenFiF60
100,75 -1
NAV
*
i går
i år
•
I
A
Fond
i
NAV går
i
år
GenFiF70
100,83 -1 0,8
GenFiF80
101,9 -1 0,8
•Genfond40
114,01 0,3 1,9
•Genfond50
125,9 0,9 2,4
•Genfond60
131,09 1,1 2,8
•Genfond70
131,45 1,1 2,8
•Genfond80
130,46 1,1 2,8
Hedge
98,1
1
KlickSve90
104,51 1,2 2,8
Managed
1,44
0,1
Potenti75
106,02 -0,8 0,9
SBCFlerm
192,58 0,5 0,8
Stabil25
108,95 -0,2 1,3
HQ Fonder
OMXS302xlo*
134,02 -0,5 22,1
OMXS302xsh*
63,03 0,5 -28,2
•TotalA*
107,48 -0,2 2,8
TotalB*
107,48 -0,2 2,8
HSBC Global Asset Man.
TurkeyEquit*
23,42 -1,9 19,5
KPA Fonder
•Blandfond1
158,81 0,7 5,8
•Blandfond2
162,56 0,7 3,9
Lannebo Fonder
•Mixfond
13,54 1,4 8,5
Länsförsäkringar
•Pensio2010
126,57 0,3 -0,5
•Pensio2015
125,55 0,6 -1,8
•Pensio2020
122,9 0,8 -1,6
•Pensio2025
124,17 0,8 -1,7
•Pensio2030
122,52 0,8 -1,6
•Pensio2035
64,69 0,8 -1,6
•Pensio2040
64,42 0,8 -1,7
•Pensio2045
76,24 0,8 -1,8
•Trygghet
245,85 0,3 -1,5
Lärarfonder
•Lärarf.45-5
12,34 0,9 4,7
•Lärarf.59+
12,42 0,4 4,5
Nordea
ChoicePan-E*
6,99 -0,3 -4,5
Donation*
119,47 -0,5 4,6
Futura
341,23 0,6 3,3
•Gen38-44*
66,67 -0,2 2,1
•Gen45-49*
64,94 -0,6
1
•Gen50-54*
65,07 -0,9 0,9
•Gen55-59*
64,82 -0,9 0,8
•Gen60-64*
64,27 -0,9 0,8
•Gen65-69*
64,57 -0,9 0,8
•Gen70-74*
64,93 -0,9 0,9
•Gen75-79*
62,28 -0,9 0,8
•Gen80-84*
64,11 -0,9 0,5
•Gen85-89*
77,77 -0,9 0,3
Klimatfonden*
72,26 -1,8 -12,1
Midi*
114,16 -0,6 0,5
Optima
437,84 0,9 3,7
SPARAtrean
182 0,6
3
Stabil*
101,83 -0,4 -1
Strateg100*
127,28 -1 -1,8
Stratega10*
121,07 -0,1
1
Stratega30*
122,83 -0,3 0,2
Stratega50*
132,43 -0,6 -0,9
Stratega70*
134,78 -0,8 -1,5
Nordnet
*
Aggressiv
133,41 -0,4 -1,1
Balanserad*
118,14 -0,1 0,4
Försiktig*
111,99
1,1
Offensiv*
125,97 -0,3
Trygg*
93,91
0,4
Parex AM
Parex
14,87
0,9
SEB
AsSeDeSELA
98,17
-1,6
AsSeOpCSEK
98,64 0,1 -2,2
CurrAlpLA
100,49
-0,5
Ekorren
132,61 0,9 6,6
*
Garanti80
102,06 0,3 -5,8
TryggPlac
126,46 0,5 2,2
•Världen
8,85 0,8 4,1
Skandia Fonder
•Balanserad
261,47 0,6 3,9
•Försiktig
166,38 0,2 3,2
SelGlobFör*
101,89 -0,2 1,2
*
SelOffens
99,34 -0,3 2,1
SelStrateg*
104,26 -0,1 3,3
SelUtlOff*
82,63 -0,3 -0,8
SPP Fonder
•SPP40
193,29 0,3 2,4
•SPP50
229,84 0,7 2,8
•SPP60
252,06
1
3
•SPP70
112,93 1,2
3
Swedbank Robur
AccesBalan*
127,72 -0,3 1,3
AccesFörsikt*
105,54 -0,1 1,9
AccesTrygg*
110,53
2
*
Action
92,1 -0,4 -1,1
Mixfond
21,26 0,3 1,4
MixIndexSv
179,71 0,9 8,3
MixMEGA
14,14 0,3
2
•MixPension
13,52 0,2
2
Norrmix
12,16 1,5 4,7
Protect90*
101,75 -0,2 0,1
Solid*
100,09 -0,2 -1
•Transf50
122,07 0,3 2,6
•Transf60
129,63 0,6 3,2
•Transf70
134,12
1 3,7
•Transf80
134,89 1,1 3,3
Swedbank Robur/Banco
•Balanserad
1077,78 0,5 3,7
•Försiktig
65,54 0,2
3
Söderberg&Partner
*
Söd&PartTil
168,6 -0,3 1,9
XACT Fonder
Bear*
27,25 0,4 -20,4
Bull*
154,26 -0,4 17,8
RÄNTEFONDER
Aktie-Ansvar
•Avkastning
104,63
Alfred Berg
•OblPlus
864,93
•Obligasjon
120,61
•Obligationsf
1003,72
Pengemarkd
104,81
•Penningmarkn
985,5
AMF Pension
•Rtfkort
105,38
•Rtflång
123,59
Baring
*
•HighYieldB
11,01
•HYB-EHdgd*
10,61
•IntlBond*
26,54
BlackRock
AsiaTiBd*
28,51
GlbSTBd*
14,05
GovermMor*
16,13
StratAllo$*
22,88
USCoreBd*
25,41
USHighYi*
20,38
Capinordic AM
•HighYield
103,76
0,2
-0,1
0,1
-0,1
0,1
4,1
-0,2
4,4
-2,7
-0,3
0,4
-0,1 5,3
-0,8 3,7
-0,4 -9
-0,7 2,9
-0,5
-0,2
-0,7
-0,4
-0,6
-1,5
11,1
-7,5
5,9
5
7,9
8,5
-1,6
Fond
i
NAV går
i
år
Carlson Fonder
•LongBondA
45,29
2,6
•ShortBondA
25,93
0,3
Carnegie Fond
•SvKRänta
128,26
0,5
Catella
•Avkast
117,08
1,4
Försiktig
104,09 0,4 1,5
•Likviditet
101,58
0,2
Danske Invest
Avkastning
122,88
5,2
EMUBondA
143,04 -0,5 -2,9
EMUBondD
98,94 -0,5 -7,5
GlHiIncome
254,93 -0,5 -4,5
•GlHiIncome
107,99 0,1
5
•SveLikv*
1099,36
0,5
•SveObl*
1062,41 0,2 3,7
SveRealr*
104,44
2,3
SveRäntef
121,52
1,7
USDBond
264,45 -0,3 3,2
Enter Fonder
•Penningm
972,82
0,3
Return
1040,36
1,5
•Trend
1215,95 -0,1 4,4
Evli Fondbolag
•LikvSv.
982,84
0,1
•Obl.Sverige
937,05
0,1
Fidelity International
AUDCcy*
33,47 -0,7 2,9
EMMktDeb*
14,15 -2,2 8,6
EuroBond*
11,69
-2,6
EUROCcy*
17,83 -0,3 -8,7
EuroHiYld*
9,41 -0,2 -1,3
Int’lBond*
1,25 -0,3 4,4
SterlBond*
0,29 0,1 3,1
SterlinCcy*
21,56 -0,6 -1,6
SwissFrCcy*
31,59 0,7 0,1
USHighYd*
11,74 -0,7 7,3
*
USDBond
6,32 -0,4 6,2
USDCash*
11,72 -0,7 0,3
USDCcy*
33,36 -0,7 0,3
Folksam Fond
•LOObligatio
126,57 -0,1 3,7
•Obligation
160,51 -0,1 3,7
•Penningmarkn 121,97
0,2
Realränta
122,73
2,6
•TjmOblig
125,08 -0,1 3,6
Handelsbanken
EuroOblig
26,84 -0,7 -6,6
Kortränta
99,56
0,2
•LuxKortrta
134,24
0,1
•LuxLångrta
3221,19 -0,1 3,2
Långränta
103,82 -0,1 3,3
MegaAvkast
1579,04
2,5
HQ Fonder
•CorpBond*
299,81 0,1 4,8
•Likviditet
1124,4
0,6
•Obligation
1058,93 -0,1 4,8
KPA Fonder
•Räntefond
1072,13
0,2
Lannebo Fonder
•Likviditet
105,56
0,7
Länsförsäkringar
EuroOblig
73,79 -0,8 -6,2
•Obligation
144,89 -0,1 2,6
•Penningmarkn 102,15
Statsobligat
11,11 -0,1 2,4
Nordea
AktRänta*
104,99 0,1
4
Garanti
99,9
0,1
LikvInvest
146,21
0,3
Obl.invest
437,92 -0,1 4,7
•Obligation*
115,09 0,2
5
•Realränte*
127,64 0,2 2,4
RäntefFtg
143,43
0,3
•Räntefond*
96,3
0,3
Sekura
269,5
0,3
StraRänta*
100,83 0,1 0,8
Pictet
EURBds-Pc*
401,03 -0,3 -4,8
EURBds-Pd*
294,08 -0,3 -4,8
EURCrp-Pd
104,47 -0,5 -5,5
EURHiYield-*
154,24 -0,9 -0,5
EURLiq-Pd
96,77 -0,7 -9,3
EURSMT-Pd
93,14 -0,7 -8,9
EURSMTBds-R
120,4 -0,7 -9
GlEmg-Pc*
260,94 -0,6 7,6
GlEmg-Pd*
169,47 -0,6 7,6
USDLiq-Pd
84,89 -0,7 -0,4
SEB
FtgoblfSEK
113,22
3,2
LikviditA
11,69
-0,1
•OblSEK
10,08
2,4
OblFlexLA
21,33
-0,1
OblSEKLA
43,86
2,3
•PenSEK
9,92
0,1
PenSEKLA
21,97
0,1
•RealrteLU
13,11 -0,1
2
Sjunde AP-fonden
•AP7Räntefon
99,88
-0,1
SKAGEN Fonder
•Krona
101,52
0,4
•Tellus
133,98 -0,5
5
Skandia Fonder
•Kapital
170,31 -0,1 4,7
Likviditetsf
113,55
•Penning
132,61
0,1
•Realränte
131,45 -0,1 2,2
Spiltan Fonder
•RäntefSve
106,03
0,6
SPP Fonder
•Obligation
128,09 -0,1 3,4
Penning
113,61
0,5
Swedbank Robur
AbsoluPLUS
116,33
0,2
AbsolutRänta
244,53
0,5
EthRänta
104,86 -0,1 2,4
EuroRänte
14,83 -0,9 -6,5
GlobRänte
204,28 -1,3 0,5
IPRäntef
132,36 -0,1 2,4
Obligation
120,77 -0,1 2,5
•ObligMEGA
114,53 -0,1 2,6
•Pennmarkf
98,91
0,2
PennmarkME
94,72
0,4
•Realräntef
122,78
2,4
RänteEurop
101,03 -0,8 -3
•RäntePens
11,72 -0,1 2,5
RänteSve
102,57 -0,1 2,4
StatsskMEG
98,92
-0,1
SvLikvid
132,3
0,2
SvLikvPlus
135,36
0,3
SvOblMEGA
146,37
0,5
TalRäSvME
115,45 -0,1 2,6
Swedbank Robur/Banco
Likviditet
1000,19
Ålandsbanken
•PenningMkd
1000,53
0,1
Öhman
•Ftgsobl
93,36 0,1 6,7
•Obligation
116,79 -0,1 2,9
•Penningmarkn
95,64
0,1
Fond
•Realobl
i
NAV går
121,7
i
år
2,4
FÖRSÄKRINGSFONDER
Ancoria Insurance
Balans
102,36 -0,1 -2,7
Finans
96,9 -0,8 -8,3
GlobalTillv
62,82 -0,7 -8,8
IndexSve
315,6 -0,1 8,2
Japan
55,32 -1 -2,3
Lågrisk
101,26
-1,4
NyEnergi
59,56 -1,9 -18,2
Offensiv
98,42 -0,2 -4
Thailand
115,83 -0,5 15,7
SEB
*
BRLatinAm
621,32 -0,8 0,6
•ECBalkan*
13,79 -1,7 -4,3
•ECTurkiet*
10,21 -1,8 15,4
•ECRyssland* 1296,71 -0,8 9,2
FidAsiSpSi*
199,61 0,3 1,4
FidEuroSm*
206,18 -0,8 -0,8
HSBCBrazil*
259,99 0,6 0,8
*
HSBCIndien
1308,28 0,3 3,8
JFChina*
328,09 -0,3 -3,8
Skandia Life
AbOblig
191 0,3 3,6
BarEastern
352,8 -0,1 -1,9
BarEuSel
716,2 -0,2 -0,8
BarGlGrow
283,1
-1,2
BarKorea
261,6 0,2 4,2
FidAmerica
894,5 -0,2 -1,3
FidEurope
1526,6 -0,9 -2,7
FidManaged
542,1 -0,6 1,5
FramEmMkts
256,1
6,1
FramHealth
385,8 -0,8 -2,1
FramIntlGr
265,3 -0,6 -2,8
•GartAmSmCo*
GartChinGr
1929,5 0,3 3,5
GartEuSelO
791,8 -1,1 -7,4
HendGlTech
218,2 -1 -1,6
HenEurHYBd
577,8
2,8
HenPacCapG
875,7 0,3 2,9
HqStrategi
379,8
1 3,6
InPerGlSmC
750,4 -0,2 6,8
InPerJpSmC
255,4 -0,7 -4,1
InPeUSCore
273,1
-0,9
InvPerHKCh
1118,5 0,3 -0,7
InvPerIntlCr
123 -0,4 -0,5
IPerpAsian
447 0,1 4,1
IPerpLatinam
343,7 0,4 2,8
MatthMax3
134,2 -0,3 0,2
NewtonMgd
258,3 -0,3 0,2
NordOblInv
201,2 0,3 3,9
NordOptima
199,2 -0,6 2,4
NordSweden
259,8 -0,7 5,8
OdiFinland
538,5 -0,7
4
OdiNorden
394,4 -0,2 -2,1
OdiNorway
394,2 0,2 0,1
PerpMGD
581,4 -0,5 -0,1
SchGlEmMkt
202,6 0,7 0,5
SkBalPort
808,6 -0,5 1,6
SkIntlBond
216,3 0,5 3,3
SkSweAggMg
115,7 -0,3 0,5
SkSweBalMG
143,4 -0,6 -0,4
SkSweCauMg
213,4 -0,3 0,3
SkSwedBond
228,6 0,2 4,2
SkSwedEq
425,6 -0,8 9,4
SwedDmBal
170,9 -0,5 -0,8
SwedDmCaut
135,8 -0,2
SwedDmGlEq
161,4 -0,3 0,2
SwedDmOff
134,9 -0,2 2,1
UnitTopAgg
121,2 -0,3 0,2
UnitTopBal
140,4 -0,6 -0,8
UnitTopCau
139,5 -0,3
SkandiaLink/1dag fördröjn
BarGloRes*
176,27 -0,3 -6,7
BlRoEmEuro*
868,88 -1,6 6,5
BlRoLatiAm*
622,87 -0,5 1,2
BlRoUSBasV*
300,56 -1,3 -3,1
CatelHedge*
136,56
1
EastBalkan*
13,79 -1,7 -3,9
•EastBaltik*
EastCRyssl*
1296,71 -0,8 9,2
EastÖeurop*
39,39 -1,3 7,4
HqStrategi*
711,56 -0,1 4,8
*
HqSverige
1169,02 0,3 8,7
InvLeisure*
114,66 -0,2 -1,3
JPMEurStVa*
101,38 -1,8 -8,7
JPMFGloFin*
683,39 -1 -0,6
MorgEmMark* 251,11 -0,1 3,5
OdinNorden*
1389,78 -0,8 -3
OdinSve*
1573,51 -0,5 7,4
SGFCarnegieS*
20,18 -1,5 13
SGFEmergMD* 126,45 -0,5 10,8
*
SGFEntSweEq
12,85 -1,2 9,8
SGFEpoch*
62,19 0,5 -2,7
SGFEurEq*
5,31 -1,3 -3,3
SGFEurOpp*
86,02 -1,5 -3,3
SGFFStateCh*
235,75 0,2 7,7
•SGFGloBnd*
SGFGloEq*
5,75 -0,5 -2,1
SGFJapan*
4,11 -0,3 1,4
SGFPacific*
18,08 -0,3 2,1
SGFUsAll*
100,19 0,1 1,4
SGFUsCapGr*
82,56
-0,5
SGFUSDRese*
8,06 0,3
1
SGFUsLarge*
4,01 -0,2 -5,2
SGFUSValHW*
71 0,3 3,4
SkaBRIC*
81,39 -0,6 -1,6
SkaCancer*
100,36 -1,1 6,9
SkaEuropa*
317,52 -1,6 -5,4
SkaFarEast*
228,77
2,6
SkaGlobFör*
101,89 -0,2 1,2
SkaGloHedg*
113 0,3 -2,1
SkaIdéFLiv*
407,07 -1,3 1,5
SkaJapan*
109,43 -0,3 3,3
SkaKapital*
170,48 0,2 4,8
SkaLikvid*
113,55
SkaOffens*
99,34 -0,3 2,1
SkaParaBal*
259,9 -0,5 3,3
SkaParaFör*
166,03 -0,1
3
SkaParaOff*
244,79 -1,1 3,6
SkaPenmark*
132,59
0,1
SkaRealrän*
131,58 0,1 2,3
SkaSmåbSve*
259,31 -0,4 5,2
*
SkaStrateg
104,26 -0,1 3,3
SkaSverige*
705,84 -1,1 9,8
SkaSweStar*
109,77 -1,3 3,1
SkaUSA*
334,09 -1,4 -2,5
SkaUtlOff*
82,63 -0,3 -0,8
SkaVärlden*
224,69 -1,2 -1,9
SkaVärlds*
102,35 -1,1 7,4
A16
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
HELSINGBORG
NYHETSCHEF: 042-489 93 31 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 92 30
Treåring
blev örfilad
vid kafébesök
Platschefen misstänkt för barnmisshandel
Besöket på Helsingborgsfiket slutade med polisanmälan. Kaféets platschef är misstänkt för att
ha örfilat en treåring.
HELSINGBORG. 8WT[VT]ePaT]UP
\X[Y \TS U[TaP b\ÊQPa] _Ê 7T[
bX]VQ^aVbUTbcXeP[T]^RWQTbcÉ\ST
bXVUÛaPcccPT]UXZP_ÊTccZPUÎ
~EXWPSTePaXcSÉaÉeT]SPVT]
X]]P] ^RW chRZcT STc ePa caTe[XVc
TUcTab^\STcePabÊQPa]eÉ][XVc8
TccWÛa]UP]]b[TZbPZTabÉVTaT]
UP\X[YT\TS[T\
En treårig flicka ^RW T] caTÊaXV
_^YZTa^PSTbXVVT]^\Pccb_aX]VP
^\ZaX]V[XcTEXSTcccX[[UÉ[[Tc^VST
bXV]TacX[[T]WP]SXZP__WXbb^RW
[hRZPSTbcPbXVX]XST]
~3TeX[[TÊZPXWXbbT]^RW_[Ûcb
[XVcePaSTX]]T3TcbZPSTYdVX
eTceXbX]cT^RW\X]_P__PadbPST
TUcTaST\
8]]P]_P__P]WP]]UaP\WPST
ST [hRZPcb ÊZP XeÉV <T] ZPUÎTcb
_[PcbRWTUX]VaT_^RWbc^SQTaTSS
]ÉaWXbbT]Z^\d__
~7P]bPcX[[^bbPccQPa]T]bZd[
[T[dV]P]TabXV3TcchRZcTeXePa
WT[c^ZTY
4][XVcUP\X[YT]bPccTWP]bXV_Ê
WdZ ^RW eTaZPST ePaP _Ê eÉV Pcc
bÉVPcX[[QPa]T]=ÊV^cb^\X]VT]
Pe ST\ W^] T[[Ta WT]]Tb _P__P
WPST]ÊV^cT\^c
~?^YZT]W^__PST^RWbcdSbPST
7P]ePaP[[ST[TbXTgcPbÛeTaPccWP
ÊZcWXbb^RWSÊaÊZPSTWP]b[Ê]Ta
ST]É[SaT\P]]T]bV[PbÛV^]
<P]]T]bePaPSTT][XVcUP\X[YT]
\TST]ÛaUX[
~7P]b\É[[STcX[[W^]^\ÛeTa
ZX]ST]bÊPcc_^YZT]aP\[PSTaÉcc
X]Xb^UUP]^RWb[^VQPZWdedSTc
Familjen chockades över WÉ]
ST[bT] >RW \P] aX]VST _^[XbT]
eX[ZTc Êc\X]bc^]T hccTa[XVPaT T]
_Tab^]VY^aST=ÉaSTeÉ]cPST_Ê
Pcc_^[XbT]bZd[[TZ^\\PSXcQPS
\P]]T] ^\ dabÉZc UÛa bXcc QTcT
T]ST
<T]STcWYÉ[_TaX]cTchRZTaUP
\X[YT]
~3Tcb^\WÉ]cÉaUadZcP]beÉac
BT]PaT_ÊSPVT]WPST_^YZT]Tcc
aÛcc\ÉaZT_ÊZX]ST]^RWT]Qd[PX
QPZWdedSTc
?^[XbT] adQaXRTaPa WÉ]ST[bT]
b^\aX]VP\XbbWP]ST[?[PcbRWTUT]
UÛaWÛaSTb _Ê _[PcbT] <T] É]]d
WPaX]VT]dcaTSPaTbPccb_ÊUP[[Tc
Platschefen har en P]]P] eTa
bX^] 4][XVc W^]^\ Q[Te WP] bÊ
RW^RZPS]ÉaST][X[[T_^YZT]b[^V
cX[[W^]^\PccWP]aT]caTU[Tg\Éb
bXVc_dccPSTcX[[_^YZT]7P]]TZPa
cX[[PccWPVTccW^]^\T]ÛaUX[
~7P] b[^V \XV aÉcc X P]bXZcTc
^RWSÊQ[TeSTcT]]Pcda[XVaTPZ
cX^]PccYPV_dccPSTcX[[W^]^\9PV
Q[Te aÉcc RW^RZPS 3Tc bXbcP \P]
eÉ]cPa bXV Éa Pcc T] ceÊcaTÊaX]V
b[ÊacX[[T]
7da bTa Sd _Ê Pcc Sd WPa Q[XeXc
_^[XbP]\É[S.
~3TWPabX]aÉccXVWTcPccP]\É[P
^RW YPV WPa QTaÉccPc \X] eTabX^]
UÛa_^[XbT]bÉVTaWP]
Maria Berkmo
[email protected]
042-489 93 34
ET\c^V\X]\^QX[\TSP[[PQX[STa.
HELSINGBORG. <XZPT[P6Û[c[WP
STUX[\Pc^RWU^c^VaPUTaPc\TSbX]
\^QX[ _Ê =XRZT[^ST^]UÛaTbcÉ[[
]X]VT]XUaTSPVb?ÊZeÉ[[T]]^a
_PST ]ÊV^] Êc bXV cT[TU^]T] da
WT]]TbeÉbZPXZÛ]cX[[ST]bXbcP
ZPadbT[[cdaT]
7T[bX]VQ^aVbUTbcXeP[T] WP]]
Z]P__cQÛaYPUÛaaÉ]ST]b[dcPSTX
b^aV UÛa T[ePÊaXVP <XZPT[P 6Û[c[
UaÊ]1X[[TbW^[\?ÊUaTSPVT]WPST
W^]ePaXc_Ê=XRZT[^ST^]bW^fT]
^RWUX[\Pc^RW_[ÊcPcÛeTa$QX[
STaWPSTW^]X\^QX[T]T]bePac
B^]h4aXRbb^]0X]^b^\W^]UXRZX
UÛST[bTSPVb_aTbT]cXeÊaPb
~0acXbcTa]PcX[[^RW\TSeX]ZP
STcX[[\XV]ÉaYPVc^VZ^ac_ÊST\
bÉVTaW^]b^aVbTc
På kvällen skulle W^] cX[[bP\
\P]b \TS bX] ZdbX] ?Ta]X[[P 4a
XZbb^]cPT]bXbcPZPadbT[[cdaX]]P]
UP\X[YTa]PÊZcTWT\TUcTaTcca^[XVc
UTbcXeP[QTbÛZ ?aTRXb X]]P] W^]
bcÉ[[STbXVXZPadbT[[ZÛ]WPSTW^]
_aPcPc \TS bX] \P\\P X cT[TU^
]T]bcÉ]VcPeST]^RW[PVcST]Tcc
X]]TaUPRZXbX]eÉbZP
8ZÛ]d__[TeSTW^]_[Ûcb[XVcPcc
T]\P]Z^\eÉ[SXVc]ÉaPX]_ÊQPZ
^\WT]]TW^]cX[[^RW\TSaÊZPST
caP\_P\P]]T]_ÊcÊa]P4UcTaX]
RXST]cT]\TSST]]ÉaVÊ]V]TePa
cT[TU^]T]Q^acP
~EXeÉ]STdc^RWX]_ÊeÉbZP]
ch_ UT\ VÊ]VTa <XZPT[Pb \^QX[
ePaQ^acP\T]\X][ÊVZePaXeÉb
ZP] QTaÉccPa ?Ta]X[[P 4aXZbb^]
Mikaela Göltl (till höger) blev bestulen på sin nya Sony Ericssonmobil på festivalen. ”Det konstiga är att min mobil som jag lagt i
Mikaelas väska låg kvar”, säger hennes kusin Pernilla Eriksson.
Foto: SVEN-ERIK SVENSSON
b^\ ^RZbÊ ]^cTaPST ST] ^ZÉ]ST
\P]]T] ^RW chRZcT Pcc WP] d__
caÉSST[XcTZ^]bcXVc
<XZPT[Pb\P\\P0a]P6Û[c[Éa
aTYÉ[cPaV
~3Tc Éa WT\bZc Pcc \P] QPaP
ZP]Z^\\P_ÊXSÎ]PccbcYÉ[PUaÊ]
TccQPa]bÉVTaW^]
~<^QX[T]XbXVÉaX]cTSTceXZcX
VPbcTW^]UÊaT]]h_ÊUÛabÉZaX]V
T]3TcÉa\X]]TbZ^acTc\TSP[[P
QX[STa]P UaÊ] Z^]bTacT] Êc\X]b
c^]TSTcZP]eÉ[ST]b^\c^V\^
QX[T][É\]PcX[[QPZP
<XZPT[P 6Û[c[ ePa X]cT T]bP\
^\PccaÊZP_Ê[Ê]VUX]VaPSTUTbcXe
P[QTbÛZPaT HccTa[XVPaT $# _Tab^
]Ta_^[XbP]\É[STbÊZP[[PSTUXRZ
bcÛ[STaUÛa[dbcPe_[Ê]QÛRZTa\^
QX[cT[TU^]Ta^RWPeWP]SeÉbZ^a
C^cP[c aTVXbcaTaPST _^[XbT] "
P]\É[]X]VPa^\Qa^cc#%UÉaaTÉ]
UÛaaP ÊaTc " P]\É[]X]VPa VÉ[[ST
\XbbWP]ST[!"bcÛ[STada_PaZTaPST
QX[PaÊccPRhZT[bcÛ[STa^RWcX^UP[[
PebZPSTVÛaT[bTXU^a\PebÛ]STa
b_PaZPST _P__TabZ^aVPa ^RW [XZ
]P]ST CX[[ STc Z^\\Ta c^[e aP_
_^acTa^\Qa^cc\^cP[Z^W^[[PVT]
BZaÉRZUh[[S
År 2012 ska alla gamla
hissar vara utbytta. Varför vänta så länge, undrar
Helena Helgemo vars
hundvalp var med om en
dramatisk olycka i går när
den drogs ur en hiss ner i
hisschaktet.
HELSINGBORG. 7T[T]P 7T[VT\^
Q[Te X VÊa UÛa\XSSPVb d__aX]VS _Ê
Y^QQTcPebX] ÊaXVTb^]7P]bPPcc
STaPbWd]S;dSST[ÊVSÛSXWXbbT]
7T[T]PZPbcPSTbXVX]XT]cPgXQTaTSS
_Ê STc eÉabcP =Éa W^] Z^\ WT\
Zd]STW^]\TSWYÉ[_PeT]UXRZ[P\
_PbTWd]ST]_ÊV^[eTcPeWXbbRWPZ
cTc4]b[ÉZcX]VWYÉ[_cTWT]]T]TacX[[
;dSST^RWZd]STZ^]bcPcTaPPccST]
Z^]bcXVc ]^V ePaZT] ePa SÛS T[[Ta
bÉabZX[cbZPSPS
~3TcÉaTccaT]c\XaPZT[PccWP]
Z[PaPSTbXV7P]Zd]STWPcaPbb[Pc
X] bXV X ZTSY^a]P b^\ WXbbT] UÛab
d__\TST[[TaZ[É\cbXVXV[X_P]
Hennes son Albin^RWWP]bZ^\
_XbWPSTePaXcdcT\TSWd]ST]4]
PeST\c^VcaP__P]d__cX[[[ÉVT]
WTcT] ST] P]SaP c^V WXbbT] \TS
;dSST =Éa WXbbT] bcP]]PST VXRZ
_^YZT]dc\T]Wd]ST]WP]]X]cT
X]]P] SÛaaPa]P bcÉ]VSTb ^RW WXb
bT]cahRZcTb]TaXVT];dSSTQ[Te
WÉ]VP]STXZ^__[Tcb^\ePaZ[É\c
XSÛaaT]X]]TXWXbbT]EPSb^\bT
SP] WÉ]ST Éa beÊac Pcc eTcP TUcTa
b^\Wd]ST]ePaT]bP\XWXbbZ^a
VT]<T]WP]WPaÊZcdaWXbbZ^aVT]
VT]^\V[X_P]\T[[P]cPZTc^RWeÉV
VT]PeWXbbRWPZcTcBTSP]WPaWP]
ca^[XVceXb\T[[P][P]SPc_ÊcPZTcPe
WXbbZ^aVT]ePaTUcTaWP]WPacaX[[Pc
]Ta_ÊQ^ccT]PeWXbbRWPZcTc
~<P] chRZTa Pcc WXbbT] Q^aST
bcP]]P]Éa]ÊV^ccPaT\^cCÉ]Z^\
STcePaXcTccQPa]b^\UPbc]Pc\TS
ahRZbÉRZbÉVTa7T[T]P7T[VT\^
Fastigheten på PlanteringenUÛa
eP[cPb Pe A; :^]bd[c 3T[ÉVPaT]
A^]]h;Pabb^]bÉVTabXVbT\hRZTc
P[[ePa[XVc_ÊWÉ]ST[bT]\T]X]eÉ]
cPaWXbbUÛaTcPVTcbdcaTS]X]VX]]P]
WP]cPabcÉ[[]X]VcX[[ePSb^\TeT]
cdT[[c\ÊbcTVÛaPb
~9PVWPaX]VT]P]X]V^\WdaSTc
Zd]STWÉ]SP<T]eXZ^\\TaPcc
bÉccPX]STÊcVÉaSTab^\QTWÛeb
?Ê WXbbQ^[PVTc :^]T bÉVTa Pa
QTcb[TSPaT?TaªZTbb^]PccWÉ]ST[
bTa b^\ ST] WÉa X]caÉUUPa ]ÊVaP
VÊ]VTa ^\ ÊaTc 3Tc ZP] Q[X bÊ X
VP\[PWXbbPaSTb^\bPZ]PaX]]Ta
SÛaa :^]T Z^\\Ta Pcc dcaTSP
^[hRZP]\T]?TaªZTbb^]ca^aX]cT
STcÉa]ÊV^cUT[_ÊWXbbT]
~7XbbT] Éa Z^]bcadTaPS bÊ Pcc
^\\P]cahRZTa_ÊST]]ÉaSÛaaT]
ÉabcÉ]VSÊZTaST]XeÉV?ÊT]]hPaT
bcÉ]VbUÛabcT]hccTaSÛaa^RWbT]T]
X]]TaSÛaa^RWSÊZP]STcWÉaX]cT
WÉ]SP
5aÊ]^RW\TS! !VÉ[[TaT]]h
aTVT[^\PccWXbbPa\ÊbcTWPSÛaa
_Ê bYÉ[eP WXbbZ^aVT] ATVT[] Z^\
cX[[YdbcUÛaPccUÛaWX]SaPST]WÉach
_T]Pe^[hRZ^a
;dSSTZÛaSTbXVÊacX[[SYdabYdZ
WdbTc SÉa WP] Q[Te Vad]S[XVc d]
STabÛZc\T]X]VTceÉaaTÉ]T]bcd
ZPScPbb^RWRW^RZZ^]bcPcTaPSTb
7P]eX[Pa]dd__bXVWT\\P
Suzanne Holmberg
Charlotte Ågren
[email protected]
042-489 92 19
[email protected]
042-489 93 39
A17
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
REDIGERING: MARIE JOHANSSON
WXbbUÉaSUÛa;dSST
HELSINGBORG
Man rånad och
knivskuren
En man rånades och
knivskars på Björka på
måndagskvällen. En
timme senare greps en
misstänkt gärningsman i
Landskrona.
HELSINGBORG. :[^RZP] !$%
[Pa\PSTb_^[XbT]^\PccT]\P]
Z]XebZdaXcb^RWaÊ]Pcb_Ê1YÛaZP
<P]]T]WXccPSTb_Ê<TaZdaXdb
VPcP]RXaZP"\TcTaUaÊ]Qa^ccb
_[PcbT]
<P]]T] WPa ZÛacb XeÉV \TS
P\Qd[P]bcX[[bYdZWdbBZPST[ÉVTc
ePaXVÊaZeÉ[[^Z[Pac
~3Tcb]PRZPb^\PccWP]bZPWP
Q[XeXc Z]XebZdaT] X WP[bT] <T]
WP]WPaZd]]Pc_aPcP[XcT\TS_P
cad[[T]b^\ePa_Ê_[PcbbÉVTa_^
[XbT]bX]U^a\PcÛa2P[[T?Tabb^]
<P]]T]Zd]STXP[[PUP[[_aPcP
cX[[aÉRZ[XVc\hRZTcUÛaPccVT]P\
]Tc_ÊT]\XbbcÉ]ZcVÉa]X]Vb\P]
BcaPgTUcTa!!Zd]ST_^[XbT]VaX_P
T]\XbbcÉ]Zc$ ÊaXV\P]^SaP\P
cXbZcXWP]b[ÉVT]WTcX;P]SbZa^
]P
$ ÊaX]VT] Éa eÉ[ZÉ]S Pe _^[X
bT]bTSP]cXSXVPaT
?^[XbT] WPa d]STa ZeÉ[[T] d]
STabÛZcQa^ccb_[PcbT]^RWWÉeST
Peb_Éaa]X]VPa]PZ[^RZP]!!"
Peter Zupanovic
[email protected]
042-489 90 00
?^[XbQX[ZÛaSTPeeÉVT]
Två polismän fick föras
till Helsingborgs lasarett
efter att ha kört av vägen
med en polisbil. Patrullen
ryckte strax efter midnatt ut på ett larm – men
missade en sväng och
körde rakt ut i terrängen.
ZePa_ÊbYdZWdbd]STa]PccT]^RW
]d bZP caPUXZ_^[XbT] dcaTSP Wda
^[hRZP]Zd]STVÊcX[[
Efter olyckan lyckades_^[XbT]
VaX_PceÊ\XbbcÉ]ZcPeXS:]dc?Ê[b
eÉVT]"%ÊaX]V^RWT]" ÊaX]V
UaÊ];P]SbZa^]P
3TVaT_bcPRZePaT_^[XbWd]ST]
4]i^\TSbXV
HELSINGBORG. 4][PbcQX[bRWPdU
~4]i^UXRZd__Tccb_ÊaeXSST
UÛaQ[TeeXcc]TcX[[T]SXTbT[bcÛ[S ZePa[É\]PSTSXTbT[Sd]ZPa]P4U
eXS ;Ê]VTQTaVP X]SdbcaX^\aÊST cTaU[TaPWd]SaP\TcTa[É]Vb\TS
^RWaX]VST_^[XbT]bcaPgUÛaT\XS SXZT^RWÛeTaT]\^c^aeÉVZ^\
]Pcc]PccT]\^c\Ê]SPVT]
Wd]ST]cX[[b[dcXUPccceÊ_Tab^]Ta
CaT_^[Xb_Pcad[[TabZXRZPSTbdc bÉVTa=X[b4aXZBeT]bb^]
~\T]eXSZ^ab]X]VT];Ê]VTQTa
VPeÉVT]~7Y^acbWÛVbeÉVT]\Xb Polisen misstänker att \É]]T]
bPSTT]PeQX[Pa]PT]ZdaeP^RW UÛabÛZcbcYÉ[Pd__Êc![XcTaSXT
ZÛaSTPeeÉVT]^RWX]XT]Y^aS bT[UaÊ]caT^[XZP[PbcQX[PaªccP!$
eP[[
[XcTabSd]ZPac^VbXQTb[PV_Ê_[Pc
bT]D]STa]PccT]UÛaWÛaSTbST
Polismännen var vid \TSeTcP] QÊSP\É]]T]X]]T_Ê_^[XbbcPcX^
]T]
ST]ÉaSTUÛaSTbcX[[[PbPaTccTc
~4]PeST\Z[PVPST_ÊahVVb
?Ê\^aV^]T]P]WÛ[[b\É]]T]
\Éac^a^RWSTUÛaSTbcX[[bYdZWdb ^RWSTZ^\\TaPccUÛaWÛaPbhccTa
UÛa Z^]ca^[[ <T] STc bZP X]cT [XVPaTd]STaSPVT]
WP]S[P^\]ÊVaPP[[ePa[XVPaTbZP
S^a bÉVTa C^abcT] ?Tabb^] X]aT
Maria Berkmo
[email protected]
QTUÉ[eXS7T[bX]VQ^aVb_^[XbT]
042-489 93 34
3TceÊ_^[Xb\É]]T]UXRZbcP]]P
Trappan till Kärnan började brinna
HELSINGBORG. EXS $cXST] _Ê
bÛ]SPVb\^aV^]T] UXRZ aÉSS
]X]VbcYÉ]bcT]ahRZPdc^RWb[ÉRZP
T]QaP]SXcaÉcaP__P]d__cX[[:Éa
]P] =Éa QaP]S\É]]T] Z^\ SXc
ePa ST] ]Ébc ÛeTabcP QP[ZT] _Ê
caP__P] ]ÉbcP] d__ÉcT] Pe T]
V[ÛSQaP]S 4[ST] b[ÉRZcTb ^RW
caP__P]b_ÉaaPSTbbTSP]Pe?^[X
bT]adQaXRTaPaQaP]ST]b^\bZP
STVÛaT[bT
90-årig man försvunnen i Helsingborg
HELSINGBORG. EXS %cXST]XVÊa
[É\]PSTT](ÊaXV\P]bXccWT\
_Ê5aTSaXZbSP[SÉaWP]Q^acX[[bP\
\P]b\TSbX]UadBTSP]STbbWPa
WP]X]cTbh]cbcX[[3TcePa\P]]T]b
b^]b^\[Pa\PST_^[XbT]
~4][XVcb^]T]ZP](ÊaX]VT]
_Ê Vad]S Pe bX] bYdZS^\bQX[S
^\ÛY[XVT]WPWXccPccX[[bYdZWdbTc
bÉVTa=X[b4aXZBeT]bb^]
<P]]T]ÉaRXaZP &$RT]cX\T
cTa[Ê]V7P]WPaVaÊccWÊa^RWePa
eXSUÛabeX]]P]STcXZ[ÉSSbP]SUÉa
VPSTQhg^a^RWYPRZP
?^[XbT]\XbbcÉ]ZTaX]VTcQa^ccX
bP\QP]S\TSUÛabeX]]P]STc
31-åring bestulen av två okända män
HELSINGBORG. 4] " ÊaXV \P]
Den ettåriga hunden Ludde drogs ut ur hissen vid glipan som syns längst upp till vänster i bilden, mellan
hisschaktets vägg och hisskorgens tak. Han skakar som ett asplöv när han bärs in i hissen där han var
med om olyckan.
Foto: BARBRO HALLIN
WPa_^[XbP]\É[cPccWP]eXS cX
ST] ]PccT] \^c \Ê]SPVT] Q[Te
QTbcd[T]XbX][ÉVT]WTc_Ê3^]P
cX^]bVPcP]4][XVc\P]]T]aX]VST
STc_ÊSÛaaT]^RWWP]Û__]PSTX
ca^]PccSTcePaT]VaP]]TT[[TaT]
Z^\_Xb 8bcÉ[[Tc Z]dUUPST ceÊ
^ZÉ]SP \É] X] W^]^\ X WP[[T]
^RW QT^aSaPST W^]^\ Pcc bÉccP
bXV X b^UUP] 4] SXbZdbbX^] ^\
_T]VPa d__bc^S ^RW " ÊaX]VT]
bÉVTa Pcc Sd^] ceX]VPST W^]^\
Pcc[É\]PXUaÊ]bXV&Za^]^a
T]SPc^a^RW_[PhbcPcX^]Z^]b^[[
4][XVcP]\É[P]ca^a" ÊaX]VT]
PccSTceÊVÉa]X]Vb\É]]T]WPacP
VXcUT[_Ê_Tab^]
A18
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
KLIPPAN PERSTORP ÖRKELLJUNGA
Inbrott i villa på
Röstångavägen
REDAKTION KLIPPAN: 0435-75 95 11 E-post: [email protected] Kundtjänst 0435-75 95 10
REPORTER PERSTORP: 0435-75 95 20 E-post: [email protected]
REDAKTION ÖRKELLJUNGA: 0435-75 95 32 E-post: [email protected] Kundtjänst: 0435-75 95 30
Årskurs sex står
Krika skola dyrt
PERSTORP. ©VPa]P cX[[ T]
eX[[P _Ê AÛbcÊ]VPeÉVT] X
?Tabc^a_P]\É[STXVÊaPccST
WPUcX]Qa^cc8UaTSPVb]ÉaST
Z^\WT\d__cÉRZcTSTPccT]
P[cP]SÛaabc^SÛ__T]?PaTc
cÉ]ZcTX]cT\Ta_ÊSTcUÛaaÉ]
ZeX]]P] _Ê bÛ]SPVT] d__
cÉRZcT Pcc ]ÊVaP b\hRZT]
bPZ]PSTbEXST]Z^]ca^[[eX
bPSTbXVÉeT]UP\X[YT]bQÉa En för sent inlämnad
QPaPSPc^aePaPUÛabed]]T]
ansökan om att få
utvidga med årskurs
sex kan stå Krika friEn greps för
skola dyrt. Skolinspektionen ger skomisshandel
KLIPPAN. 4]\P]VaT_bTU lan rätt till elevpeng
cTaT]\XbbWP]ST[_ʪQhVP för de tio eleverna
cP]cXSXVc_ÊbÛ]SPVbZeÉ[[T] först från vårtermi<P]]T]Éa\XbbcÉ]ZcUÛaPcc
nen nästa år.
WPb[PVXcT]P]]P]\P]XP]
bXZcTc4UcTaUÛaWÛab[É__cTb
WP]_ÊUaXU^c
KLIPPAN. BZ^[X]b_TZcX^]T]
bÉVTab^\eÉ]cPcYPcX[[:aXZP
UaXbZ^[Pb QTVÉaP] ^\ Pcc UÊ
dcÛZPeTaZbP\WTcT]BZ^[P]
b^\ cXSXVPaT QPaP WPa WPUc
T[TeTa cX[[ ^RW \TS ÊabZdab
KLIPPAN. BcaPgTUcTaUT\_Ê UT\UÊab^\_[P]TaPcQhVVP
[ÛaSPVb\^aV^]T] ePZ]PST
T] UP\X[Y Pe Pcc X]Qa^ccb[Pa
\TccYÛcXWdbTc_ÊETSQheÉ
VT]=ÊV^]WPSTQadcXcd__
SÛaaT]cX[[TccUaXbcÊT]STdcT
ad\>eÉbT]STcUaÊ][Pa\Tc
bZaÉ\ST UÛaÛePaT] _Ê U[hZ
cT]\TS^UÛaÉccPcÉaT]ST
Uterum bröts upp
på Vedbyvägen
_Ê\TSÊabZdabbTg1Tb[dcTc
VÉ[[TaUaÊ]^RW\TSWÛbccTa
\X]T]XÊa
3TcÉaTccVP]bZPWÛVcb_T[
UÛaSTcWP]S[Pa^\T]WT[ST[
_T]VPa4[Te_T]VT][XVVTa_Ê
%" $$! Za^]^a _Ta T[Te ^RW
Skolinspektionen gerS^RZ Êa5ÛaSTcX^T[TeTaSTcWP]S
QTbZTS^\PccbZ^[P]ÉaQT [Pa ^\ bZd[[T QXSaPVTc UÛa
aÉccXVPScX[[QXSaPVUaÊ]:[X_ WÛbccTa\X]T]P[[cbÊ[XVVP_Ê
_P]bZ^\\d]UÛabcUaÊ]ST] SahVP " Za^]^a >RW
YP]dPaX ]ÉbcP Êa 5ÛaZ[P STc\TbcPcP[PaUÛaPcc:aXZP
aX]VT]ÉaPccUÛaT]X]VT]b^\ bZ^[P\XbbPaWdedSST[T]Pe
SaXeTa :aXZP bZ^[P [É\]PST ST]bd\\P]
X]P]bÛZP]UÛabT]c
~EX WPa ePaXc \TSeTc]P – Vi har väntat på QTbZTSTc
^\PccSTcZd]STQ[XbÊ\T] UaÊ] bZ^[X]b_TZcX^]T] ^RW
eXSaPaXVÊ]Vb^\_[P]TaPcX YPVWPa]É\]ST]bST[TVPcX^]
WÛbc É]SÊ EX eÉ]cPa _Ê QT Pcc cP QTb[dc ^\ QXSaPVT]
bZTSUaÊ]:[X__P]bZ^\\d] 3Tc UÊa Q[X T] UÛaWP]S[X]V
\T]eXeÉ[YTaPcccPaXbZT]bÉ \TS:aXZPbZ^[P^RWTccQT
VTa<PacX]P0a]eX]VaTZc^a b[dc QÛa Zd]]P cPb d]STa
UÛa:aXZPbZ^[P
]ÉbcPeTRZPbÉVTaQPa]^RW
dcQX[S]X]Vb]É\]ST]b^aSUÛ
aP]ST C^\\h 2TSTaeP[[
5?
EPSÉaSX]ÊbXZcX]UÛaST]
UÛaWP]S[X]VT].
~9PVchRZTaPccSTcÉaaX\
[XVcPccSTUÊaQXSaPVUÛa[Éa^
\TST[^RWZ^bc\T]X]cTPcc
STUÊaWT[PT[Te_T]VT]bÉVTa
C^\\h2TSTaeP[[
EX[ZTcX]]TQÉa.
~;Éa^\TST[^RWZ^bcZP]
eÉ[[XVVP_Ê&~'Za^
]^a_TaT[Te^RWÊa
Tvingas skolan PRRT_cTaP
STc UÛaWP]S[X]VbQdSTc bÊ
X]]TQÉa STc Tcc QXSaPV UÛa
WÛbccTa\X]T]_Ê\Pg#
Za^]^a \^c ]^a\P[P SahVP
" Za^]^a :^\\d
]T]b\^cXeUÛaPcc]TZPQT
cP[PdcUd[[cQXSaPVÉaPcc\P]
X^RW\TSSTcbT]PQTbZTSTc
X]cTWPaZd]]PcP]_PbbPZ^b
ch\T] _Ê ST Z^\\d]P[P
bZ^[^a]P UÛa ST] ]hP bXcdP
cX^]T]
BZ^[X]b_TZcX^]T]b QTb[dc
ZP] ÛeTaZ[PVPb X UÛaeP[c
]X]VbS^\bc^[
Michael Hansson
[email protected]
042-489 93 55
Bonnarpsryttare
i ponny-EM
KLIPPAN. ;P]Sb[PVb\TaXcT
aPST 0\T[XT 4VW^[\ 7TQb
VPPaS UaÊ] 1^]]Pa_ ST[cPa
Ydbc ]d X ?^]]h4< X
SaTbbha b^\ WÊ[[b X 1XbW^_
1dac^] X 4]V[P]S 7^] ^RW
_^]]h]4gcaT\WPaVÊcceX
SPaT cX[[ ZáaUX]P[T] _Ê bÛ]
SPV
8 [ÛaSPVT]b cÉe[X]V UXRZ
TZX_PVTc%'#_a^RT]cPeS^
\Pa]P^RWWP\]PST_Ê ")T
_[Pcb 3Tc VÛa 0\T[XT 4V
W^[\7TTQbVPPaS cX[[ T] Pe
ST ceÊ caT QÉbcP ahccPa]P X
_^]]hSaTbbhaX=^aST]
N MATSEDELN
Klippan
SERVICEHUSEN
Hemlagad fiskgratäng med
spenat, potatis, grönsaker,
alt Korv- och grönsaksgryta.
Chokladpudding, gräddmjölk.
Örkelljunga
Jerry Persson och Håkan Silversand är gamla kompisar och medlemmar i Perstorps tennisklubb. ”Det är mycket ungdomar här också” säger de.
SERVICEHUSEN
Solgården Matjesill, potatis,
ägg, gräddfilsås. Jordgubbskräm.
Södergården Fiskpudding,
potatis, sås, ärtor. Bl. bärkräm.
Foto: ANDERS MALMBERG
EÉa\T]Uh[[TacT]]XbQP]^a]P
PERSTORP. 3Tc Éa \Ê]SPV
Perstorp
SERVICEHUSEN
Fiskgratäng, potatis, grönsaker. Nyponsoppa.
N NÄRRADIO
Örkelljunga 94,1 MHz
5.45 Morgonandakt. Lennart
Arvidsson. 6.45, 7.45 och 8.45
Morgonandakt (R).
UÛa\XSSPV^RW9Taah?Tabb^]
^RW 7ÊZP] BX[eTabP]S Éa X
Ud[[VÊ]V\TSbXcccT]]Xb_Pbb
EÉa\T] Éa cahRZP]ST ca^cb
ST]\^[]XVPWX\[T]BeTccT]
[PRZPa]Éa9Taah?Tabb^]YP
VPaQ^[[T]
~7P]eX]]TaUÛaSTc\Tb
cP<T]YPVUÊaaÛaP_ÊQT]T]
XP[[PUP[[
3T] [X[[P cT]]XbZ[dQQT] X
?Tabc^a_WPa[TecT]ch]P]ST
cX[[ePa^bTSP]ST!(ceX]V
PSTb[É\]PbX]X]^\WdbWP[[
PeTZ^]^\XbZPbZÉ[=ÉaQPaP
T]PeSTceÊdc^\WdbQP]^a
]P ePa Z[PaP UÛa b_T[ d]STa
UÛaaPbÉb^]VT]\X]bZPSTX]
caTbbTcÉ]]d\Ta4cccPVbÊV
STc \ÛaZc dc UÛa Z[dQQT]
b^\ WPa ^\ZaX]V &$ \TS
[T\\Pa
<T]bZP\ST]b^\VTabXV
8eÊaPbVY^aSTbST]P]SaPQP
]P]X^aS]X]V^RWbPcb]X]VT]
VXRZWT\D]STabT\TbcTacX
ST]WPaQ^Z]X]Vb[Xbc^a]P_Ê
P]b[PVbcPe[P] WPa ePaXc ]Éb
cP]Ud[[cTRZ]PST
~=ÉaSTcQPaPePaT]QP]P
ZÉ]STbSTcX]cT[Û]cPccÊZP
]Ta=dÉaSTcQÉccaT^RW\Ta
U^[Z XVT] bÉVTa 7ÊZP] BX[
eTabP]S
1P]RWTU 8]VePa 1YdebcT]
ÉaV[PSÛeTaeÉ]S]X]VT]4cc
!cP[ bT]X^aTa ^RW Z]P__c
cX^Yd]X^aTab_T[PaaTVT[Qd]
STc CX[[ STc Z^\\Ta UPbcP
Q^Z]X]VPaUaÊ]T]PeST[]X]V
_Ê ?Tabc^a_ 01 ]ÊVaP cX\
\PaXeTRZP]d]STa\PYcX[[
^Zc^QTa
0ccSTcSTbbdc^\ePaXcT]
^eP][XVcePa\^RWc^aab^\
\PaWPaVY^acbXcccX[[
~ 9PV Éa ^_cX\XbcXbZ ]d
^RWW^__PbPccSTcZP][TSP
cX[[PcceXUÊaU[Ta\TS[T\\Pa
7dedSbPZT]ÉaPccX]caTbbTc
UÛacT]]XbT]WÊ[[beXS[XebÉ
VTa8]VePa1YdebcT]
Annsofie Wieland
annsofi[email protected]
0435-75 95 17
A19
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
KLIPPAN PERSTORP ÖRKELLJUNGA
REDIGERING: BO PETTERSSON
$cP[eX]SZaPUceTaZ
_ÊVÊ]VX»aZT[[Yd]VP
21-åring häktad för
våldtäkt av flickvän
ÖRKELLJUNGA. »aZT[[Yd]VP
ÖRKELLJUNGA. 3T] \Xbb
cÉ]ZcPeÊ[ScÉZcT]X]caÉUUPST
d]STaUaTSPVbShV]TcATSP]
bP\\PSPVbPccST]! ÊaXVT
ÛaZT[[Yd]VPQ^] X UÛaWÛa _Ê
_^[XbWdbTc ^RW Q[Te bTSP]
P]WÊ[[T]4][XVcd__VXUcTacX[[
cXS]X]VT] Éa WP] \XbbcÉ]Zc
UÛa eÊ[ScÉZc \^c bX] U[XRZ
eÉ]
?Ê\Ê]SPVT]bcÉ[[STbWP]
X]UÛa WÉZc]X]VbS^\PaT]
ªZ[PVPaT ;Pab 3P]XT[bb^]
eX[[ WP W^]^\ WÉZcPS ^RW
\T]Pa Pcc STc UX]]b aXbZ Pcc
WP] d]SP]aÛYTa QTeXb ^\
WP] QTUX]]Ta bXV _Ê UaX U^c
4UcTab^\WP]aXbZTaPa\X]bc
ceÊÊabUÉ]VT[bTQTVÉaSTbWP]
bcXRZTadcXeX]SZaPUcQ^[PVTc
>!)b aP]ZX]V <TS % '
Za^]^aXbcPcbQXSaPVUÛaeX]S
ZaPUc_[P]TaX]VWP\]PaZ^\
\d]T]_Ê_[Pcb!&X[P]STc
©eT]^\X]caTbbTcÉabc^acbÊ
Q[Xa STc T] ST[PS bXbcP_[Pcb
]ÉaSTcVÉ[[TadcQhVV]PST]
0][TS]X]VT] Éa Pcc Z^\
\d]T]PaQTcPa\TST]_[P]
UÛa ePa P][ÉVV]X]VPa]P bZP
QhVVPb?a^RTbbT]WPa_ÊVÊcc
d]STa]ÊV^cÊa^RWeÉ]cPa_Ê
PccV^SZÉ]]Pb
3TcÉaT][Ê]V_a^RTbb0[[P
X]caTbbT] bZP _aÛePb \^c
ePaP]SaPEX]SZaPUcT]bcÉ[[b
\^c eÉaSTUd[[P ]Pcda ^RW
Zd[cda\X[YÛTa
– Besöksnäring^RWaTZaTP
cX^]ÉaeXZcXVcXeÊaZ^\\d]
8RZT Qd[[TabcÛaSP ^RW ^_Ê
eTaZPST ^\aÊST] Éa ^RZbÊ
eXZcXVP Pcc cP ePaP _Ê 3TccP
bZP _aÛePb \^c X]caTbbTc
eX]SZaPUc bÉVTa bcPSbPaZX
cTZc6TacadSAXRWcTa
~EX WPa aTSP] WPUc U[TaP
Û__]P \ÛcT] SÉa eX caÉUUPc
Kartan som visar ePa eTa P[[\É]WTcT]^RWeXWPaÉeT]
ZT]bZPQhVVPbbZPT][XVc_[P bZXRZPcdcT]ZÉcTaEXbZPcXccP
]Ta]PQ[XZ[Pa^RWZd]]PP] _Ê^\STcZaÉebT]STcP[Y_[P]
cPb Pe Ud[[\ÉZcXVT d]STa UÛaQhVVT]PT[[Ta^\PccSTc
! T[[TabT]Pbc! aÉRZTa \TS Z[PacTRZT] UaÊ]
[É]bbchaT[bT] 0[[P QTaÛaSP
bZPQ[XWÛaSPbÉVTabcPSbPa
ZXcTZcT]
EX]SZaPUc_[P]T] Z^\\Ta
Pcc X]VÊ b^\ T] QX[PVP cX[[
ÛeTabXZcb_[P]T]^RWbZP_aT
bT]cTaPbd]STaWÛbcT]! ~3ÊWPaP[[\É]WTcT]\ÛY
[XVWTc Pcc ÊcTa Z^\\P \TS
bh]_d]ZcTa3TcÉaeXZcXVcPcc
STc Q[Xa bÊ QaP b^\ \ÛY[XVc
UÛa P[[P X]caTbbT]cTa bÉVTa
6TacadSAXRWcTa
\^cbePaPa"cTaPfPccX\\Pa
^RWSTcÉa]ÉbcP]SdQQT[cbÊ
\hRZTc b^\ 1^eTaZTc bPcc
d__b^\\Ê[
I Örkelljunga har UÛaUaÊV
]X]VPa^\UPccP]STQhVVP]ST
PeTcc$cP[eTaZ[É\]PcbX]
8]eÊ]PaTWPad]STaSTc_Ê
VÊT]ST _[P]PaQTcTc WdedS
bPZ[XVT] chRZc Pcc STbbP bZP
bP\[Pb [É]Vb \^c^aeÉVT]
<T] aTV[Ta UX]]b ÉeT] UÛa
Wda]ÉaPSTbbPbZPUÊaQhVVPb
Kommunerna har bTSP] UÛaPccX]cTbcÛaPcaPUXZT]
!&WPUc\ÛY[XVWTcPccbÛZP
QXSaPVUÛa_[P]TaX]VT]5aP\
Sven Sandström
cX[[ÊabbZXUcTcUX]]b"\X[Y^
[email protected]
]TaZePaUÛaeX]SZaPUc_[P]T
0435-75 95 32
aX]V
?[P]TaX]VbQTaTSbZP_T]
Okänd pepprade bil med hagel
KLIPPAN. ?TcaP=X[bb^]UXRZ
T]RW^RZ]ÉaW^]^RWT]eÉ
]X]]P bZd[[T VT bXV Pe _Ê
Wd]ScÉe[X]VPa cXSXVc X [Ûa
SPVb \^abT 4] bXS^adcP _Ê
QX[T] ePa X]b[PVT] ^RW WT[P
cPZTc ePa _aXRZXVc Pe bZ^cc
\ÉaZT] =ÊV^] WPa d]STa
]PccT]bZYdcXc\TSWPVT[VT
eÉa\^cWT]]TbQX[
~5Ûabc\ÉaZcTYPVQPaPPcc
UÛ]bcaTcePabÛ]STa9PVWPST
[Ê]PcQX[T]Pe\X]\P\\PbÊ
eX ZÛaST ^RW [É\]PST ST]
W^b WT]]T ^RW U^acbPccT cX[[
cÉe[X]VPa]P X T] P]]P] QX[
bÉVTa?TcaP=X[bb^]
Skottet krossade bakre sidorutan och lämnade mängder
Foto: PETRA NILSSON
av spår i bilens sida och tak.
När de kom hem _Ê TUcTa
0]\É[P] WP\]PST _Ê VÉa]X]Vb\P]b^\WPabZYdcXc
\XSSPVT] bÊV ST bZ^ccbZP
S^a]P^RWaX]VST_^[XbT]
\Ê]SPVT]W^b:[X__P]_^[X ^RWPcc\ÉaZT]PchSTa_ÊPcc
~3T c^V T\^c P]\É[P] bT]
STcWPaWP]S[Pc^\WPVT[eP
~3Tc T]SP YPV ZP] bÉVP _T]3TcÉaT]QPacT]QX[b^\
\T] Zd]ST X]cT Z^\\P dc
^RWcXccP
Ydbc]dÉaPccSTcÉaT]^ZÉ]S WPa bZPSPcb bÉVTa _^[XbX]
[email protected]
042-489 93 55
^RWUaÊ]bZ^[P]>RWbÊZ[Pac
PccZ^acT]VTaUaXPaTb^aXWT[P
BZÊ]T \TS Qdbb ^RW cÊV _Ê
WT[VUaXPePaSPVPa
8Ydbcb^]T]bUP[[aÉZ]PST
6ÛaP]:Pa[bb^]dcPcceÉ]cT
cXST]Q[XaUhaPcX\\Pa[É]VaT
É] ^\ BZÊ]TcaPUXZT] WPST
Zd]]Pcdc]hccYPb
KLIPPAN. 3Tc ePa 6ÛaP]
I överklagandetcX[[UÛaeP[c
]X]VbaÉccT]WÉeSPST_P__P]
Pcc :[X__P]b Z^\\d]b QT
bcÉ\\T[bTabcaXSTa\^cST]
Z^\\d]P[P [XZbcÉ[[XVWTcb
_aX]RX_T] 3T T[TeTa b^\
cX[[ST[PbQdbbZ^acUÊaT]UÛa
\Ê]^RWT]bcÛaaTeP[UaXWTc
É] ST b^\ \ÊbcT P]eÉ]SP
WWWC
WWWCANCERSTIFTELSENSE
Tyst tjuv på Templaregatan
<TSP] WdbTcb
ÉVPaT[ÊV^RWb^e_ÊÛeTaeÊ
]X]VT]c^VbXVT]X]Qa^ccbcYde
X] VT]^\ ZÛZbUÛ]bcaTc _Ê
]TSTaeÊ]X]VT] _Ê CT\_[P
aTVPcP] X :[X__P] =Éa ÉVP
aT]Z^\]TaUÛaPccVÛaPUad
Z^bcbÊVWP]PccSTQ[^\Zad
Z^a b^\ WPST bcÊcc X ZÛZb
UÛ]bcaTc WPST U[hccPcb dc _Ê
VPcP]dcP]UÛa
4]]Éa\PaTd]STabÛZ]X]V
eXbPST Pcc \Ta É] bÊ WPST
WÉ]c
~5Û]bcaTc WPST chS[XVT]
bcÊcc [XcT _Ê V[É]c ^RW VÉa
]X]Vb\P]]T]WPaeÉ[[hUcd]
SP]Q[^\\^a]PUÛaPcc[ÉccP
aTZd]]PZ[ÉccaPX]4]eÉbZP
\TS"$Za^]^aXZ^]cP]cTa
WPa UÛabed]]Xc [XZb^\ Tcc
WP[bQP]S^RWT]\_"b_T[P
aT bÉVTa _^[XbX]b_TZcÛa
KLIPPAN.
Förvaltningsrätten
ger Klippans kommun
rätt – man behöver
inte erbjuda alla skolskjutsberättigade
elever kort som gäller
på Skånetrafiken.
-EF.ILBERTPROFESSORIONKOLOGI
5NIVERSITETSSJUKHUSETI,UND
N VAL 2010
Vilka är de viktigaste frågorna inför valet i Örkelljunga?
Michael Hansson
ÖRKELLJUNGA. ?XP]^ bcÊa
3TšDCANCERFORSKNINGEN
ISšDRA3VERIGE
PGn
Maria Berkmo
[email protected]
042-489 93 34
Enkät: Sven Sandström, text och foto
>:]TZPT[TeQdbbZ^ac
:Pa[bb^]X;Yd]VQhWTSb^\
eP[STPcccPbcaXSUÛaPccb^]T]
^RWP]SaPX]caTbbTaPSTVh\
]PbXTT[TeTa bZd[[T TaQYdSPb
QdbbZ^acXbcÉ[[TaUÛacaPSXcX^
]T[[bZ^[bZYdcb?^É]VT]\TS
Z^acT]ÉaPccT[TeT]SÊbYÉ[e
ZP]bchaP]Éa\P]bZPÊZPcX[[
ÉeT] WÉZcPS _Ê ST] _d]Z
cT]
EXP bX] UÛabePabPSe^ZPc
<PaXT0[fÊ]TZPSTWP]cX[[
Qa^cc^RWZaÉeSTPccQ[XUÛa
bPcc_ÊUaXU^c
BYÉ[eP WÉZc]X]VbUÛaWP]S
[X]VT] WÛ[[b QPZ^\ bcÉ]VSP
SÛaaPaPedcaTS]X]VbcTZ]XbZP
bZÉ[ EX[ZP QTeXb b^\ [PSTb
UaP\T\^c! ÊaX]VT]ÉaSÉa
\TS ^Z[Pac 4][XVc d__VXUc
\TSVTa\P]]T]PccWP]WPUc
bTg \TS bX] U[XRZeÉ] \T]
WÉeSPaPccSTcbZTcc_ÊUaXeX[
[XVQPbXb
CX]VbaÉccT] QTb[Ûc S^RZ
Pcc WÉZcP W^]^\ ªZ[PVPaT
WPa]dceÊeTRZ^a_ÊbXVPcc
eÉRZPÊcP[
b_TZcÛa ;Pab6ÛaP] <Ê]b
b^]
5ÛaZ[PaX]VT]cX[[STcÉaPcc
STcePaST]T]SPQX[T]XYdbc
ST]aPST]_Ê_PaZTaX]VT]_Ê
c^aVTc 0e QX[T]b _[PRTaX]V
ZP] \P] [Écc aÉZ]P dc Pcc
bZ^ccTc \ÊbcT WP PeUhaPcb
UaÊ]VPcP]T[[Ta]ÊV^]Pe[É
VT]WTcTa]P X WdbT] _Ê ST]
bXSP]c^aVTcSÉaQ[P]SP]]Pc
?^bcT]^RW7P]ceTaZbQ^ST]
[XVVTa
~BYÉ[e WPa YPV X]cT WÛac Inga-Britt Hjalmarsson, 76 år, Örkelljunga:
– Äldreomsorg, barn och skola är viktiga frågor. Jag tycker
]ÊV^cbZ^cc<T]\X][ÉVT]
WTc eTccTa X]cT \^c c^aVTc inte att man ska slå ihop matserveringarna och ta bort tillagningsköken.
bÉVTa?TcaP=X[bb^]
Från USA
till Örkelljunga
_ÊaT_Tac^PaT]]ÉaÊaTcbXbcP
Z^]bTac X BeT]bZP ZhaZP]b
bTaXT|<dbXZXb^\\PaZeÉ[[|
VT]^\UÛab 8 \^aV^] ^]b
SPVZ[^RZP] (QYdSTa<PV
]db<ÊacT]bb^]UaÊ]eTaZPe
beT]bZPc^]bÉccPaT^RWZ[Pb
bXbZP bÊb^\ 1aPW\b ;Xbic
2W^_X]^RW6aXTV
?XP]XbcT]ÉaQ^bPccX=Tf
H^aZ \T] WPa bX]P aÉccTa X
<P[\Û BTSP] !! Éa WP]
RWTUbSXaXVT]cUÛaCWTBRP]
SX]PeXP]RWP\QTa^aRWTbcaP
B^\_XP]XbcUaP\caÉSTa<PV
]db<ÊacT]bb^]aTVT[QdSTcX
DB0^RW:P]PSP
En 21-åring från
Örkelljunga häktades
på måndagen misstänkt för våldtäkt.
Z^\\d]T]bbZ^[bZYdcbPa
5ÛaeP[c]X]VbaÉccT] Z^]
bcPcTaPaPccZ^\\d]T]d__
Uh[[Ta bX] bZh[SXVWTc Pcc QT
Z^bcP aTb^a]P cX[[ ^RW UaÊ]
bZ^[P] UÛa 6ÛaP] :Pa[bb^]b
b^]AÉccT]P]bTaPccP[[PT[T
eTaQTWP]S[Pb[XZPT][XVc[P
VT]b ZaPe TUcTab^\ bZ^[
bZYdcbaTV[T\T]cTcVÉ[[TaUÛa
P[[P 3Tc b_T[Pa P[[cbÊ X]VT]
a^[[PccZ^\\d]T]XeXbbPUP[[
[ÛbTaSTc\TSTVT]Qdbb^RWX
P]SaPUP[[VT]^\PccST[Pdc
Z^accX[[BZÊ]TcaPUXZT]
5ÛaeP[c]X]VbaÉccT]bQTb[dc
ZP]ÛeTaZ[PVPbcX[[:P\\Pa
aÉccT]X6ÛcTQ^aV
Michael Hansson
;Pab6ÛaP] <Ê]bb^] W^b
:[X__P]_^[XbT]
Föreningskontakten
Örkelljunga
HRF:s grillkväll torsdagen 5 augusti i
Ljungaskog kl. 18:00 Samåkning från
Hallandsvägen 11 kl. 17:30. Medtag
kaffekorg och något att grilla.
Tipsrunda, lotterier. Välkomna
Föreningskontakten
Klippan
SPF Färingtofta
Planeringsmöte måndagen
den 9 augusti kl 14:00
på gröningen Fanjunkarens backe.
Alla som har uppdrag i föreningen
ombedes infinna sig.
Medtag kaffe och porslin. Styrelsen
Västra Sönnarslöv Bygdeförening har månadsmöte idag
tisdag 3/8 kl 19.00 i Klöva Hallar.
Välkomna!
Färingtofta SPF inbj till dans
torsd 5/8 kl 14.00 i Tornsborgs Tivoli,
Färingtofta. Tubogs ork. Vi bjud
på kaffe. Alla föreningsansl.
pens välkomna.
A20
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
BJUV ÅSTORP
8]Qa^cc
XcaTeX[[^a
XWT[VT]
ÅSTORP. =Éa U^[Z [É\]PST
bX]P Wdb X WT[VT] b[^V X]
Qa^ccbcYdePa]P cX[[ ?^[XbT]
WPa TUcTa X]Qa^cc VY^ac cTZ
]XbZPd]STabÛZ]X]VPa_ÊcaT
PSaTbbTaXªbc^a_bZ^\\d]
8bÛ]SPVb\^abTc^VbXVX]
Qa^ccbcYdePa]PX]VT]^\Pcc
QahcP d__ T] ZÉ[[PaSÛaa cX[[
T]eX[[P_ÊC^abVPcP]Xªbc^a_
UÛa Pcc bTSP] cP bXV d__ cX[[
\PaZeÊ]X]VT]
3ÉaXUaÊ]
_[^RZPSTST\TSbXVceÊSP
c^aTaceÊ\^QX[cT[TU^]TaT]
TgcTa]WÊaSSXbZT]_[Ê]Q^Z
^RW T] WP]SeÉbZP BT]PaT
_ÊcaÉUUPSTb _[Ê]Q^ZT] ^RW
WP]SeÉbZP]XT]cd]]P_ÊT]
VaP]]c^\cX]Qa^ccbcYdePa]P
WPSTÉeT]UÛabÛZcQahcPd__
ZÉ[[PaSÛaaT] cX[[ WdbTc _Ê
VaP]]c^\cT]dcP]Pcc[hRZPb
5aÊ]T]eX[[P_ÊCT\_[PaT
VPcP]X:eXSX]VTQaÛcbXVcYd
ePa]PX]XT]eX[[P^RWbcP[T]
SXVXcP[ZP\TaP Z^]cP]cTa
b\hRZT] ^RW T] aTbeÉbZP
6aP]]Pa d__cÉRZcT Pcc STc
ePaXc X]Qa^cc X WdbTc X bÛ]
SPVb\^abT
?Ê]PccT]\T[[P][ÛaSPVT]
^RWbÛ]SPVT]c^VbXV^ZÉ]SP
VÉa]X]Vb\É]X]XT]eX[[PeXP
Tccc^P[TccUÛ]bcTa^RWbcP[bT
SP]'Za^]^aXZ^]cP]cTa
?^[XbT]WPaX]cTVaX_Xc]Ê
V^]UÛaQa^ccT]^RWXSPVb[É
VTc UX]]b STc X]VP QTeXb UÛa
PccSTcaÛabXV^\bP\\PVÉa
]X]Vb\É]<T]_^[XbT]bX]
U^a\PcÛa 6ÛaP] 7PbbT[ bÉ
VTa)
~7Pa\P]TccP]cP[X]Qa^cc
_ÊbÊWÉaQTVaÉ]bPScXSÉaSTc
Z[PacPccSTcZP]aÛaPbXV^\
bP\\P VÉa]X]Vb\É] \T]
STc\ÊbcTX]cTePaPbÊ
REDAKTION BJUV/ÅSTORP: 042-489 94 32 och 042-489 94 31
E-post: [email protected] och [email protected]
M: Prestige kan
stoppa bra förslag
Motioner och opinionsbildande är vad
oppositionen kan
göra under en mandatperiod. Det tycker
oppositionsrådet Ulf
G Persson (M) att de
borgerliga partierna
har lyckats med även
om prestige ibland
hindrat deras förslag
från att gå igenom.
N VAL 2010
ÅSTORP. <TS !& _a^RT]c
PeaÛbcTa]P^RWbYd\P]SPcX
Ud[[\ÉZcXVTÉa<^STaPcTa]P
ªbc^a_b ]Ébc bcÛabcP _PacX
^RWWPaTcc^__^bXcX^]baÊSX
U^a\PeD[U6?Tabb^]©eT]
^\_PacXTcX]cTWPUcbP\\P
\ÛY[XVWTc b^\ \PY^aXcTcT]
PccVT]^\UÛaPbX]PUÛab[PVbÊ
Bjuv
SERVICEHUSEN
BJUV. ©eT] ^\ ZPac^a ^RW
Kycklinggryta, ris, ärtor.
Jordgubbskräm.
\ÉcX]bcad\T]cT]ePaXcXªZT
9T__bb^]bVaT__X\TaÉ]caT
STRT]]XTaÉaSTcX]cTcX]VT]
b^\TcbPcbXVUPbcX%!ÊaX]V
T]bWYÉacP
~ 9PV Z^\\Ta bPZ]P VT
\T]bZP_T]\TS\X]PZ^[[T
V^a <T] ÉeT] Z^]cPZcT]
\TSZ^\\d]X]eÊ]Pa]PSTc
WPa ePaXc bÊ VXeP]ST Pcc UÊ
N MATSEDELN
Åstorp
SERVICEHUSEN
Ugnstekt fisk, kall citronsås,
potatis, brytbönor. Nyponsoppa, grädde.
FÖRTVIVLAD
11-ÅRING
EFTERLYSER
SIN MOBIL
Se Helsingborgssidorna
Föreningskontakten
Bjuv
Ekebygården
(Pastorsg. 10)
Sillunch 5 aug kl 12.00
Alla välkomna
UX]]b STc P]SaP bÉcc Pcc _Ê
eTaZP_Ê
~3Tc eX ZP] VÛaP Éa Pcc
QX[SP^_X]X^]^RW[ÉVVPUÛa
b[PVcX[[UÛaQÉccaX]VPaCheÉaa
Éa STc ^UcP b^\ ST X]cT VÊa
XVT]^\ 3Tc ZP] ePaP _Ê
Vad]SPePcceXWPa^[XZPÊbXZ
cTa\T]^UcPZÉ]]bSTcb^\
STcÉaUÛaSTcX]cTÉa\PY^aX
cTcT]b^\Z^\\Xc\TSUÛa
b[PVTcbÉVTaD[U6?Tabb^]
<^STaPcTa]P Éa cX[[bP\
\P]b\TSªbc^a_b_PacXTcST
b^\ [ÉVVTa U[Tbc \^cX^]Ta X
Z^\\d]T]<WPaQ[P]SP]
]Pc\^cX^]TaPceXSceÊcX[[UÉ[
[T]^\PccZ^\\d]T]bZd[[T
QÛaYP cP T\^c T]bP\Z^\
\P]ST U[hZcX]VQPa] !&
Peb[^Vb \^cX^]T] ^RW ! P]bÊVb ST] QTbePaPS 1ÊSP
QTb[dcT] X]]TQPa É]SÊ Pcc
ªbc^a_ X]cT bZd[[T cP T\^c
T]bP\Z^\\P]ST U[hZcX]V
För oppositionspartierna QPa]
ÉaT]QXUP[[T]\^cX^]T][XcT]
bTVTab^\Éa]^VbÊeXZcXVX Med hjälp av motionerWPa
STc _^[XcXbZP b_T[Tc 3ÉaUÛa ^RZbÊ <^STaPcTa]P [XZb^\
eÊ[[Pa \^cX^]Ta]P ^UcP ST 5^[Z_PacXTc ^RW :aXbcST\^
QPccXUd[[\ÉZcXVT
ZaPcTa]P UÛabÛZc SaXeP XVT
~3TcWÉ]STaPcceX[PVcT] ]^\ ]ÊVaP Pe ST [ÛUcT] ST
\^cX^]b^\SaPadc_ÊcXST] VPeeXSUÛaaPeP[Tc?PacXTa]P
X]]P]ST]QTWP]S[Pb^RWd] WPa eT[Pc bT U[Ta P[cTa]PcXe
STacXST]VT]^\UÛa\PY^aX X]^\É[SaT^\b^aVT]Q[P]S
cTcT] eÊac UÛab[PV 3Ê Q[Xa P]]PcePSVÉ[[TaQ^T]STU^a
\^cX^]T]^UcPQTbePaPSUPbc \Ta3ÉaUÛaWPaST^RZbÊ[PVc
ST] [XZP VÉa]P Zd]ST QXUP[ U[TaP VT\T]bP\\P \^cX^
[Pb
]Ta4]PeSTbbPT]\^cX^]
^\ cP UaP\ Tcc Q^bcPSb_^[X
cXbZc_a^VaP\UXRZ^RZbÊQX
UP[[XUd[[\ÉZcXVTXÊa
~EXWPaTcc\hRZTcdceTRZ
[PcbP\PaQTcT^RWX\XccT]Pe
PdVdbcX Z^\\Ta eX Pcc _aT
bT]cTaP T] VT\T]bP\ eP[
_[PccU^a\b^\ÉaVP]bZP^\
UPccP]ST3TcZÉ]]bQaPPcceX
ZP]WPbÊ_Pbb\hRZTcch]VS
X U[TaP eXZcXVP UaÊV^a bÉVTa
D[U6?Tabb^]
©eT]2T]cTa_PacXTcÉaeÉ[
Z^\\TcPccX]VÊXT]Q^aVTa
[XVZ^P[XcX^]\T]SÉaPeePZ
cPa\P]cX[[beP[aTbd[cPcTcÉa
Z[Pac0cc2bXccTaX\PY^aXcT
cT]\TSB^RXP[ST\^ZaPcTa]P
Ydbc]dWPa\X]SaTQTchST[bT
»eTaWdedScPVTcP]bTaD[U
6?Tabb^]PccSTcÉaQaP_^[X
cXbZcZ[X\PcXªbc^a_
~EX_aPcPa\TSePaP]SaP
_Ê Tcc [TSXVc bÉcc \T] WPa
bh]_d]ZcTa_ÊPcceX^UcPX]cT
UÊa aTSP _Ê bPZTa ^RW cX]V
UaÊ]\PY^aXcTcT]b^\eXchRZ
Ta Pcc eX Q^aST UÊ aTSP _Ê
<T] STc Éa X]cT bÊ Pcc eX Éa
^eÉ]]TadcP]STcÉa_^[XcXbZP
^[XZWTcTaeX[ZTcÉaWT[c]^a
\P[c
Trots allt har<^STaPcTa]P
^RW^__^bXcX^]T]É]SÊ[hRZ
PcbUÊXVT]^\Tcc_PaUÛab[PV
b^\ D[U 6 ?Tabb^] Éa bc^[c
ÛeTa
~EXWPaePaXc\TS^RWbTcc
cX[[ Pcc STc X]cT Q[Te ]ÊV^]
bZPccTWÛY]X]V>RWXQdSVTc
UÛaPaQTcTcUXRZeXXVT]^\Tcc
UÛab[PVPccPebÉccP_T]VPacX[[
T] dceXSV]X]V Pe :eXSX]VT
bcPcX^] EX eX[[T WP \TS STc
^RWSÊÉ]SaPST\PY^aXcTcT]X
bXcc UÛab[PV 4] ST[ ZP] eX
ÊbcPSZ^\\PVT]^\PccbÉccP
cahRZbÉVTaD[U6?Tabb^]
Fredrik Lassen
[email protected]
042-489 94 31
=d[É\]PaªZTQhVVbP\^aS]X]VT]
Åke Jeppsson har
upplevt hur de amerikanska satelliterna
förändrade byggnadsplaneringen, hur
datorerna blev en
naturlig del av
arbetsvardagen.
Efter 33 år som samordnare för miljö- och
byggnadsförvaltningen lämnar han nu
över måttbandet.
Tomas Malmberg
REDIGERING: BO PETTERSSON
”Man började
använda
de gamla
amerikanska
satelliterna från
Gulfkriget till
planeringsarbetet.”
WP]P[[cXS_T]]P^RW_P__Ta
_ÊbXVBPZTab^\bT]PaTQhc
cTbdc\^cb\ÊWP]SSPc^aTa
^RW PeP]RTaPST \ÉcX]bcad
\T]c<T]ªZT9T__bb^]WPa
P[SaXVbTccSTcb^\]ÊV^cY^Q
QXVcPccWÉ]VP\TSXST]cTZ
]XbZP dceTRZ[X]VT] X bcÉ[[Tc
WPaWP]bTcccTZ]XZT]bX]cÊ
VP]ST b^\ ]ÊV^c bcX\d[T
aP]ST
~9PV\X]]bWda\P]QÛa
YPSTP]eÉ]SPSTVP\[PP\T
aXZP]bZP bPcT[[XcTa]P UaÊ]
6d[UZaXVTccX[[_[P]TaX]VbPa
QTcTccX[[T]QÛaYP]VXRZSTc
bÊSÉa BTSP] VXRZ cTZ]XZT]
b]PQQcUaP\ÊcbÉVTaWP]
Innan familjelivet^RWY^Q
QTc X 1Ydeb Z^\\d] Uh[[ST
WP]bSPVPaePa\^c^aTa^RW
YPZc X]caTbbT] WP] [PST
\Ê]VPUaXcXSbcX\\Pa_Ê
~9PVWPaQ[P]SP]]PcYPVPc
É[V \T] P[SaXV bZYdcXc T]
3TcÊcTabcÊaPccbT^\STcQ[Xa
]ÊV^]]dbÉVTaªZT9T__b
b^]
Vem som ska ta över som samordnare för miljö- och byggnadsförvaltningen efter Åke
Jeppsson är inte bestämt, i augusti förväntas anställningsintervjuer hållas.
cX^]_Ê\X[YÛ^RWQhVV]PSb
UÛaeP[c]X]VT] X 1Ydeb Z^\
\d]
Åke Jeppsson väntade
\TSPccVÊ_ÊbT\TbcTa^RW
[ÉcXbcÉ[[Tc\Ê]SPVT]Q[XUÛa
bcP[TSXVPSPVT]_Êb^\\P
aT] ^RW [XeTcb UÛabcP _T]
bX^]bSPV
WYÉ[_PU^[ZPccUÛaeTaZ[XVPbX
~9PVWPaT]bZÛ]ZÉ]b[PX
]P_[P]Ta_ÊQÉbcPbÉccbÉVTa Za^__T] É] bÊ [É]VT ZÉ]]b
ªZT9T__bb^]
STcb^\bT\TbcTa9PVbZPcP
B^\ X]VT]YÛa X]^\ VT^ STc[dV]cX]]P]YPVQÛaYPa_[P
VaPUXbZPX]U^a\PcX^]bbhbcT\ ]TaPPZcXeXcTcTabÉVTaWP]
P]P[hbTaPST^RW_aTbT]cTaP Det innebär inte Pcc WP]
ST WP] VT^VaPUXbZ X]U^a\P b[É__TaSTcb^\cX[[ePaSPVb
UX]]b _Ê \X[YÛ ^RW QhVV
]PSbUÛaeP[c]X]VT] X 1Yde
=Éa WP] bePaPa X cT[TU^] Éa
WP]_ÊeÉVWT\cX[[T]UÛaT
STccP Z^[[TVP UÛa Pcc cP T]
Z^__ZPUUT
ªZT 9T__bb^] WPa edgXc
d__X7É[YPa_\T]b_T]ST
aPc]ÉbcP]P[[PbX]P#haZTb
eTaZbP\\PÊaX1YdebZ^\
\d]BX]PUÛabcPPaQTcbSPVPa
X]^\QhVVVY^aSTWP]S^RZ
b^\ _aPZcXbTaP]ST |_X]]P
_ÊV|X;P]SbZa^]P
~?ÊST]cXST]WPSTX]VT]
YÛaTa]PWÛVaTaP]VÉ]XSPV
STQPaX]VPeTaZchV3TcUXRZ
YPVVÛaPbÉVTaªZT9T__bb^]
Men efter att ha läst\Éc
]X]VbcTZ]XbZ b_TRXP[dcQX[S
]X]VX:aXbcXP]bcPSÊcTaeÉ]ST
WP] eÉbcTadc ^RW Q[Te \Éc
]X]VbWP]c[P]VPaTX;d]S
3TcePa]ÉaªZT9T__bb^]
caÉUUPSTbX]Uad<PaVPaTcWP
b^\WP]U[hccPSTcX[[WT]]Tb
WT\^ac1YdeÊa (&
~EXWPaceÊbÛ]TaXZ^\
\d]T]1ÊSPWPaWdbbÊSTc
Z^\\TabÉZTacUX]]PbbPZTa
UÛa \XV Pcc VÛaP bÉVTa ªZT
9T__bb^]
8QÛaYP]PeZPaaXÉaT]WPST
Text och foto:
Tomas Malmberg
[email protected]
042-489 90 46
ÅKE JEPPSSON
Är: 62 år
Familj: Frun Margaretha
Jeppsson, två vuxna söner
och ett barnbarn
Favoritplats i Bjuv: Hedvallska området i Bjuv där
han bor.
Kommer från: Häljarp
A21
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
BJUV ÅSTORP
Mikael Ohlsson och Kim Simmons har skapat tavlorna som fyller väggarna i bibliotekets utställning. Det stora fia-spelet har däremot kvällselever hos Catarina Hultman skaFoto: FREDRIK LASSEN
pat.
9ÉccPa]PZP]b_T[PUXP_ÊQXQ[X^cTZTc
b^]^RW:X\BX\\^]bbX]P
cPe[^a_ÊeÉVVPa]P
~3TcZÉ]]bYÉccTb_É]]P]
ST 3Tc WÉa Q[Xa \X] P]SaP
aXZcXVP dcbcÉ[[]X]V 3T] UÛa
bcP WPST YPV W^b 2PcPaX]P
ÅSTORP. 5ÛaST]b^\chRZTa 3TcbZPQ[XeÉ[SXVcb_É]]P]
Pcc eP][XVP QaÉSb_T[ Éa [XcT ST Pcc WÛaP ePS U^[Z chRZTa
UÛab\ÊccVÊaSTc]dQaPPcc bÉVTa:X\BX\\^]b
b_T[PUXP\TSZ]dUUXdcbcÉ[[
]X]Vbad\\Tc_ÊQXQ[X^cTZTc Han och Mikael Ohlsson
Xªbc^a_B_T[Tcb^\cÉRZTa ZÉ]]TaePaP]SaPeÉ[TUcTaPcc
TccWT[cQ^aSÉacX[[eTaZPcPe WPbZP_PcbX]Z^]bcbXSPeXS
ZTaP\XZTaT[TeTacX[[2PcPaX]P bXSPX7d[c\P]bPcT[YÎd]STa
7d[c\P]
]ÊVaPÊa<XZPT[>W[bb^]Éa
~3Tc Éa \X]P ZeÉ[[bZda [XcT \Ta TaUPaT] \TS !~ "
bPaTb^\WPabZP_PcSTc3Tc dcbcÉ[[]X]VPaXahVVT]
QTbcÊa Pe QdaZPa X ZTaP\XZ
b^\ WPa \Ê[Pcb \TS \^cXe – Jag har hållit på \hRZTc
UaÊ]BeTaXVT3TcVÊaPccb_T[P \TS ^[YP ^RW WPa cTRZ]Pc
_Ê STc ^\ \P] ad[[Pa cÉa \hRZTc WT\\P <T] STbbP
]X]VPa]P_ÊV^[eTcbÉVTa2P cPe[^a Éa PZah[ 3Tc Éa [XcT
cPaX]P7d[c\P]
\TaTg_[^bXecPcc\Ê[P\TS
5Ûadc^\ b_T[Tc WPa WT] bÉVTaWP]
DcbcÉ[[]X]VT] X]eXVSTb X
]TbceÊT[TeTa<XZPT[>W[b
Ett gigantiskt fia-spel
gjort av keramik
ställs den här månaden ut på biblioteket.
Varje burk är målad med motiv från Sverige. Alla landskapsvapen finns med. Och det är tillåtet att spela med
det.
UaTSPVb^RWUX]]bZePaXWd
edSQXQ[X^cTZTccX[[ST] bT_
cT\QTa
Fredrik Lassen
[email protected]
042-489 94 31
Kim Simmons ställer ut tavlor i keramik.
Okänd skåpbil väckte misstankar
Bilar saboterade på Skånegatan
Andakt i sommarkvällen
bÉVP]ST Pcc T] ^ZÉ]S VÉa
X :eXSX]VT Q[Te \XbbcÉ]Z ]X]Vb\P]Z[X__cd__WÉ]V[Ê
bP\\PTUcTaPccSTXb[dcTcPe bTccX[[UÛaaÊSTc^RWbcd[XcT]
UÛaaP eTRZP] bÊV T] ^ZÉ]S ÊZVaÉbZ[X__PaT CYdePa]P
bX[eTaUÉaVPSbZÊ_QX[RXaZd[TaP chRZbT][XVc_^[XbP]\É[P]WP
XeX[[P^\aÊSTc=ÉaT]Q^T] ePaXcdcTTUcTaVaÉbZ[X__PaT]
STX^\aÊSTcZ^\WT\cX[[bXcc TUcTab^\ ST [É\]Pc ST T[
WdbXUaTSPVbd__cÉRZcT\Ê[ eTaZchVb^\UP]]bXUÛaaÊSTc
BJUV. >ZÉ]SPVÉa]X]Vb\É]
VÄSTRA BROBY. ?Ê ^]bSPV
ÅSTORP. 1^T]ST_Ê1hVPcP]
]X]Vb\É]]T] bZPa ^RZbÊ
^abPZPSTX[ÛaSPVbbc^aP\P bÛ]STaTcZP_T[[cX[[Tccb[É_
cTaXT[[P bZPS^a ]Éa ST \TS b^\bPcc_ÊT]PeST_d]ZcT
WYÉ[_PecX[[WhVVTVXRZ[^bb_Ê aPSTQX[Pa]P
_PaZTaPST _Tab^]QX[Pa CaT
QX[Pa UXRZ SÉRZT] bÛ]STa
bZda]P 4] Pe QX[Pa]P UXRZ
SYd_P aT_^a X [PRZT] VÉa
ST]#PdVdbcXZ[^RZP] (Éa
STc SPVb UÛa T] Pe b^\\P
aT]b WÛYS_d]ZcTa X EÉbcaP
1a^Qh ZhaZP T] b^\\Pa
ZeÉ[[bP]SPZc\TS\dbXZ
?a^VaP\\Tcb^\UaP\UÛab
WPa cXcT[] |B^\\PaT] UÛa
\XV| ^RW STc Éa UhaP d]VP
bÊ]VTabZ^ab^\UaP\caÉSTa
T] T]bT\Q[T b^\ ZP[[Pa bXV
|;PShQXaS|8STaPb_a^VaP\
bP\bPb eXbP ^RW Z[PbbXbZc
\TSZÉ]SP^RW^ZÉ]SPeTaZ
X]^\YPii^RW_^_
A22
HÖGANÄS
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
NYHETSREDAKTION: 042-489 94 22 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 94 20
REDIGERING: BO PETTERSSON
Cirkuslamor
på rymmen
HÖGANÄS. D]STa 2XaZdb
<PgX\d\bQTbÛZ_ÊbÛ]SP
VT]b\TcUhaP[P\^aUaÊ]bX]
WPVT3TWP]]d__cX[[Bd]S
bc^aVTcX]]P]STaPbad]c#
\X]dcTa [Ê]VP ÉeT]cha _Ê
TVT]WP]Sc^Vb[dc2XaZdbT]
QTSÛ\Ta STc b^\ ^eP][XVc
PccSYdab^\Z^\\Ta[ÛbPcPa
bXVbÊ[Ê]VcXeÉVUaÊ]^\aÊ
STc \T] P]bTa Pcc STc WT[P
Pe[Û_cT dcP] bcÛaaT SaP\P
cXZ
~3TchRZcTeÉ[PccVaÉbTc
eTaZPSTVaÛ]PaT_ÊP]SaPbX
SP] EX ÊZcT TUcTa SYdaT]
UÊ]VPSTX]^RW[TSSTcX[[QPZP
ST\ XVT] bÉVTa 7T[T]P
BRWXRWccda]Î[TSPaT_Ê2Xa
Zdb<PgX\d\
Bidrag söks
för räcken
MÖLLE. EÉVUÛaT]X]VT] P]
bÛZTaW^bZ^\\d]bchaT[bT]
UÛa QXSaPV cX[[ ceÊ aÉRZd__
bÉcc]X]VPa 3Tc T]P aÉRZTc
eX[[UÛaT]X]VT]bÉccPd___Ê
?TccTa BeT]b bcXV b^\ Éa T]
VÊ]V ^RW RhZT[eÉV b^\
\h]]Padc_Ê )P]bcaPgbÛ
STa ^\ X]UPacT] cX[[ <Û[[T
ZP_T[[ AÉRZTc bZP SÉ\_P
UPacT] ^RW d__\ÉaZbP\\P
RhZ[XbcTa]P^\aXbZTa]P\TS
PccZÛaPdc_Ê )P]3TcP]S
aP aÉRZTc eX[[ \P] QhVVP X
WÛYS\TSCeÉaeÉVT]SÉaRh
ZT[eÉVT]WP\]PaXbcPaZ[dc Helén Thorn Jönsson är guide och pedagog på Kullabergs naturum. I år finns även Kullabergsguiderna på plats och ordnar bland annat dagliga
Foto: SARA MOLANDER
]X]VXEÉbcaP1P]VPcP]CaP grottvandringar: Isabelle Kongstad tar med besökare till några av de 20 grottor som finns.
UXZÊcVÉaSTa]P QTaÉZ]Pb cX[[
# ^RW UÛaT]X]VT] eX[[
VÉa]P WP Tcc QXSaPV _Ê !$
_a^RT]c Pe ST] QTaÉZ]PST
X]eTbcTaX]VT]
=Pcdad\ZP]QhVVPbdc
Vindkraftverk
får klartecken
HÖGANÄS. 5ÛabePab\PZcT]
Det nya naturumet
har funnits i drygt ett
år och ännu är inte
den riktiga utställningen på plats. Men
en utbyggnad i form
av ett uteklassrum i
trädgården är redan
på gång.
WPa X]VTc Pcc TaX]aP \^c Pcc
TcceX]SZaPUceTaZd__UÛab_Ê
UPbcXVWTcT]BeP\_T]X7ÛVP
]Éb 8 UÛadcbÉcc]X]VPa]P X]
VÊa Pcc c^cP[WÛYST] X]cT UÊa
ÛeTabcXVP $\TcTabP\cPcc
CaP]b_^acbchaT[bT]b UÛaT
bZaXUcTa UÛa QT[hb]X]VbZaPe
QTPZcPbHccaP]STcVÉ[[TaXceÊ KULLABERG. :d[[T]b Uha
Êa
\TS bX] WXb]P]ST dcbXZc
[^RZPa\Ê]VPQTbÛZPaT]Éa
STÉab^\U[Tbc_PbbTaPa^\
ZaX]V QX[Pa X eTRZP]
_Ê eÉV d__ \^c ^\aÊSTc
N MATSEDELN
7XccX[[bd]STab^\\PaT]WPa
#$PeSTbbPcXccPcX]_Ê
Höganäs
SERVICEHUSEN
Nyhamnsgården och Väsbyhemmet Mandelbakad
sejfile, sås, potatis, ärtor.
Aprikoskräm.
Sälgen Persiljejärpar, potatis, sås, grönsak. Nyponsoppa.
Vikhaga och Ljunghaga
Fransk kycklinggryta med
rödvin, bacon och smålök,
potatis. Kanelstekta äppelklyftor, vaniljvisp.
N NÄRRADIO
Höganäs 104,9 MHz
5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50,
8.20, 8.50. Morgonandakt 11 En
stilla stund. 18 Kanal Liberal. 19
Moderaterna. 20 Israel nytt. 20.30
Vägen genom Bibeln. 22 Bok-kvarten. 23 Sånger i natten.
b^\X]cTÉaUÛabcPVÊ]VbQTbÛ
ZPaTZP][ÉaPbXV\Ta
8 eÉ]cP]b cXSTa _[P]TaPa
7T[Î]CW^a]9Û]bb^]Pccdc
eTRZ[P]Pcdad\TccX[[TccdcT
Z[Pbbad\_ÊQPZbXSP]4gPZc
WdaSTcbZPbTdcÉaX]cTUÉa
SXVc \T] cX[[bP\\P]b \TS
=PcdabZhSSbUÛaT]X]VT] WPa
W^]X]eT]cTaPcPacTaX^\aÊ
STc^RWSTbbPbZPÊcTaUX]]PbX
caÉSVÊaST]7daT]Z^\_^bc
Ud]VTaPa^RWWdaeX[SPSYda
Den försenade dcbcÉ[[]X]V QÉbc cPb ^\ WP]S bZP eXbPb
T]bZPePaP\TaWT[cÉRZP]ST d__
^RWWPU[TaX]cTaPZcXePX]b[PV
É] ST] cX[[UÉ[[XVP b^\ UX]]b – Barn ska kunna Z[ÉccaP
SÉa]d3TcbZP^RZbÊUX]]Pb ad]c ^RW bP\cXSXVc [ÉaP bXV
U[TacX[[UÉ[[T]PccUÛaSYd_PbXVX bPZTa3TcÉaUÛabc^RWUaÉ\bc
eXbbP É\]T] bÊ Pcc ÉeT] ST cÉ]Zc UÛa bZ^[Z[PbbTa \T]
STc ]hQhVVSP ]Pcdad\Tc
b^\ Û__]PSTb X Yd]X UÛaaP
ÊaTcATbcT]ÉaV^[UPaTUhaQT
bÛZPaT Va^cceP]SaPaT T[[Ta
STb^\QPaPeX[[]YdcPPedc
bXZcT]
~>\eP]S[X]VT]WPaePaXc
UP]cPbcXbZ\T]STcÉacaÊZXVc
PcceXX]cTUÊccWXcQPbdcbcÉ[[
]X]VT] UaÊ] =PcdaeÊaSbeTa
ZTc bÉVTa ]Pcdad\VdXST]
7T[Î]CW^a]9Û]bb^]
STcbZPePaPÛ__TcUÛaP]SaP
bÉVTa7T[Î]CW^a]9Û]bb^]
4] ]PcdabZ^[P b^\ QPa]
UaÊ]UÛabZ^[^a^RWbZ^[^aZP]
QTbÛZP UX]]b aTSP] X Tcc Pe
dcWdbT] ^RW ÉeT] UÛa ST]
_[P]TaPbT]dcQhVV]PS5Ûa
W^__]X]VbeXbbZPSTcWT[PbcÊ
Z[PaccX[[]ÉbcPeÊa
Pe:d[[PQTaVSÉa_[PcbT][XV
VTa ^RW bP\cXSXVc eXbPb T]
QX[SSÉaXUaÊ]_ÊT]bZÉa\
~3TcÉaQaPPccSTcUX]]b
[TZWÛa]^aUÛaQPa]T]SÉaST
ZP] VÛaP bPZTa bÊ UX]]b STc
[XcT\TacXSUÛa^bbedg]PPcc
[ÉbP _Ê 0cc ST WXccPcb b_Êa
UaÊ]bcT]Ê[STa]WÉaePa]hcc
UÛa\XVbÉVTa9^bTUb\P\\P
En som tidigare deltagit X 7T[T]P1^]ST
]PcdabZ^[P] \TS bX] Z[Pbb
UaÊ]9^]bc^a_bbZ^[P]Éa9^
bTU1^]ST3T]WÉaSPVT]Éa
WP] WÉa \TS bX] UP\X[Y ^RW
STaPb eÉ]]Ta UaÊ] »aTQa^
Text och foto:
7P] VX[[Pa \Tbc ST] ST[ Pe
Sara Molander
dcbcÉ[[]X]VT]SÉaSTcVÊaPcc
[email protected]
cahRZP_ÊZ]P__PabÊPccT]
0431-842 12
[P\_PcÉ]Sb_ÊT]\X]XPcha
N MIN MENING Klimatet
God miljöplan utifrån förutsättningarna
Svar på Vänsterpartiets
insändare den 17 juli 2010
”Höganäs knappast en
klimatkommun”
Med all respektUÛa=Pcda
bZhSSbUÛaT]X]VT]b T]ZÉcTa
^RWcXS]X]VT]<X[YÛPZcdT[[cb
aP]Z]X]V P]bTa YPV Pcc STc
eXZcXVPbcT Éa ePS aTb_TZcXeT
Z^\\d]eXScPVTaUÛaÊcVÉa
STa dcXUaÊ] bX]P UÛadcbÉcc
]X]VPa3T]\TbcQTchST[bT
Ud[[P ÊcVÉaST] UÛa Pcc aTSd
RTaP eÉgcWdbTUUTZcT] X eÊa
Z^\\d]ÉadcQhVV]PST]Pe
UYÉaaeÉa\T^RWdc]hccYP]STc
Peb_X[[eÉa\TUaÊ]7ÛVP]Éb
01eX[ZTcX]]TQÉaT]\X]bZ
]X]V Pe Z^[SX^gXSdcb[É__
\TS !c^]Êa[XVT]
4ccP]cP[\X[YÛQX[PaWPaP]
bZPUUPcb UÛa Z^\\d]T]b
eTaZbP\WTc X Êa ^RW UaP\
ÛeTa BTSP] cXSXVPaT UX]]b
cP]ZbcÉ[[TUÛaU^aS^]bVPb0cc
TcPQ[TaP [PSS]X]VbbcÉ[[T UÛa
T[QX[PaÉa]ÉbcPÊcVÉaS_ÊU^a
S^]bbXSP]
Höganäs kommunePaUÛabc
X[P]STc\TSPccP]bÛZP^\
QXSaPVW^b=PcdaeÊaSbeTaZTc
UÛa Pcc X]bcP[[TaP bhbcT\ UÛa
bhUcTPccZPac[ÉVVP^RWeXScP
ÊcVÉaSTa UÛa Pcc VÛaP Z^\
\d]T]bQhVV]PSTa\TaT]
TaVXTUUTZcXeP c^Vb X P_aX[
! 4] eX]SZaPUcb_^[XRh WPa
cPVXcbUaP\^RWQTb[dcc^VbX
\PYXÊa4]E0ÛeTabXZcUÛa
En energipolicy UÛa Z^\ Pcc ÊcVÉaSP aTbcTaP]ST T]
\d]T]bUPbcXVWTcTaUX]]bbT bZX[SPPe[^__WPadcPaQTcPcbX
SP]!%UÛaPcc\X]bZPT] Êa ^RW aT]X]VbeTaZTc QhVV
TaVXÊcVÊ]VT] _a^RT]cdT[[c STbdc!(:É[[b^acTaX]VPe
UaP\ÛeTa \X]bZ]X]VT] Êa WdbWÊ[[bPeUP[[QTSaXebXZ^\
!( ePa !$ _a^RT]cT]WT \d]T] bTSP] ]ÊVaP Êa cX[[
cTa
QPZP
4] SdQQT[ [TS]X]V UÛa
4ccT]TaVXTUUTZcXeXbTaX]Vb
QTb[dc\TSbcPc[XVcbcÛS\TS UÉabZePccT]WÊ[[Ta_ÊPccQhV
cÛ\]X]VPec^P[TccP]ZPaPe
bTT]ST UaXcXSbQÊcPa BTSP]
Yd]X UX]]b P][ÉVV]X]VT] X
SaXUc X 7ÛVP]Éb b\ÊQÊcb
WP\]4]\^QX[bcPcX^]UX]]b
X EXZT]b WP\] bTSP] Êa
! VPb UÛa Pcc cahVVP UÉabZePc
cT]UÛabÛaY]X]VT]
Ett dokument har cPVXcb
UaP\UÛaPccQTSÛ\PaXbZUÛa
ÛeTabeÉ\]X]VPa eXS ^[XZP
WPeb]XeÊTa [É]Vb Zdbc ^RW
ePccT]SaPV
8 _ÊVÊT]ST PaQTcT \TS
UaP\cPVP]STPe]hÛeTabXZcb
_[P] UÛa 7ÛVP]Éb Z^\\d]
Z^\\TaZ[X\PcUÛaÉ]SaX]VPa
^RW 4D)b ePccT]SXaTZcXe Pcc
ePaPeXZcXVPST[PaXSTccPS^
Zd\T]cUaP\ÛeTa
Ulf Molin (C)
Biträdande kommunalråd
A23
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
HÖGANÄS
Kovacs öppen för
höghusalternativ
Kommunalrådet
Péter Kovács (M)
svänger och öppnar
upp för alternativ lösning till höghus i
hamnen.
HÖGANÄS. 5aÊVP] ^\ Tcc
WÛVWdbXWP\]T]WPabTV[Pc
d__ STc bT]PbcT WP[eÊaTc
b^\ T] UaÊVP X eP[aÛaT[bT]
:^\\d]P[aÊSTc
?ÎcTa
:^eÆRb<WPacXSXVPaTPeX
bTaPcbXcc^RW<^STaPcTa]Pb
UÛab[PV_Ê_[P]_a^VaP\\Tc
UÛa TcP__ caT X 7ÛVP]Éb
WP\]SÉaTccRXaZP%\TcTa
WÛVcQ^bcPSb^RWW^cT[[c^a]
Éa STc \Tbc dc\ÉaZP]ST
BeTaXVTST\^ZaPcTa]P WPa
ZaÉecT]U^[Z^\aÛbc]X]V^RW
X]^\ST]Q^aVTa[XVPP[[XP]
bT] Éa STc b_[XccaX]V SÉa
5^[Z_PacXTc chS[XVPbc cPVXc
PebcÊ]ScX[[TccWÛVWdbD]
STabT\TbcTa[TSXVWTcT]WPa
STc\^STaPcTZ^\\d]P[aÊ
STc d__T]QPa[XVT] cÉ]Zc
^\
~9PSTcÉaZ[PacPccYPVcP
VXc X]cahRZ \T] dcVÊ]Vb
_d]ZcT]ÉaUÛa\XVPccPVTaP
UÛa7ÛVP]ÉbQÉbcP7ÛVWdbTc
ÉaT]eXbX^]^RWTccP[cTa]PcXe
cX[[WÛVWdbZP]UPZcXbZcePaP
TccW^cT[[_Ê[ÊcbÉVPUT\eÊ
]X]VPabÉVTa?ÎcTa:^eÆRb
Damkvartett tisdag kväll i Väsby
VÄSBY. CXbSPVST]"PdVdbcX
QYdSTaEÉbQhUÛabP\[X]VcX[[
b^\\Pa\dbXZX_aÉbcVÊaSb
_PaZT]\TS<X\P2Pa[QTaVb
bÊ]VZePacTcc;PShQXaS
:eÉ[[T]X][TSb\TSP]SPZc
Z[^RZP] (XZhaZP]SÉaZePa
cTccT]^RZbÊ\TSeTaZPa3Éa
TUcTabTaeTaPbZPUUTX_PaZT]
5^[Z_PacXTcb PVTaP]ST X UaÊ dceTRZ[Pb\T]dcP]PccP]VT
VP]
ePSSTcZ^]ZaTcX]]TQÉabÉ
~<^STaPcTa]P WPa WT[P VTa?ÎcTa:^eÆRb
VIKEN. EXZT]Q^] 0]]T[XT
cXST]ePaXcV[PbZ[PaP\TSePS
A^bPiiP bcÉ[[Ta dc QX[STa X
eXeX[[UÛaWP\]^\aÊSTc=d
;TaQTaVTcbWP\]_Ê6P[[TaX
Richard Bjällstrand
ÉaSTcd__cX[[QTeXbePS5^[Z
7^SSP] \TS QÛaYP] UaTSP
[email protected]
_PacXTcTVT]c[XVT]chRZTa^RW
VT]ST]%PdVdbcXSÊSTcÉa
042-489 94 27
X]cTQPaPZ^\\P\TSUaPbTa
|\X]XeTa]XbbPVT| #cX[[! Éa
Han understryker att ]Ê b^\ Pcc WP\]^\aÊSTc bZP
cXST]UÛaST]]PDcbcÉ[[]X]V
T]_ÊVÊabTSP]UaP\cX[[^RW
V^] W^cT[[^_TaPcÛa X]cT Éa
eXScP[PSZaX]VST]hPcP]ZT
VÊ]VPa]P^\T][ÉVaTW^cT[[
HÖGANÄS. >aSUÛaP]ST Bd bcÊ]SXWT[PZ^\\d]T]bÉ
QhVV]PS
~3Tbbdc^\ÉaSTcX]cTbÉ bP]]TAPeP]XX7ÛVP]Éb=T VTaBdbP]]TAPeP]X
MÖLLE. 4] ]h dcbcÉ[[]X]V
ZTac Pcc T] \X]SaT W^cT[[ SaT 1hPUÛaT]X]V cPa T\^c
7^]\T]Pa^RZbÊPcc\^c \TSQÛaYP]ST]&PdVdbcXQ[Xa
QhVV]PS bZP ePaP _[PRTaPS QTbZTSTc ^\ Z^\\d]P[aÊ bcÊ]STc X aT\Xbbad]SP] X STc_Ê<Û[[TVÊaST]X<Û[[T
SÉaeXeX[[TWPTccWÛVWdb3Tc STc?ÎcTa:^eÆRb^RW<^ST _[P]_a^RTbbT]ePaXcZ^\_PZc ETa]XbbPVT Éa STc [ÛaSPVT]
ZP]ePaP_ÊT]P]]P]ST[Pe aPcTa]Pb]hPX]bcÉ[[]X]V\TS SÉaQ[P]SP]]Pc7ÛVP]Éb01 ST]&PdVdbcX\T[[P] "^RW
WP\]T]<T]STcbZPU^acUP V[ÉSYT 1hPUÛaT]X]VT] WPa ePaXc]TVPcXePcX[[UÛaTb[PV]P '^RWSÉaTUcTaÉaSTcÛ__Tc
aP]STWP]S[P^\PccT]SPbc$ T]VPVTaPcbXVWÊacX\^cbcÊ] UÛaÉ]SaX]VPa
" cX[[ ( ePaYT SPV UÛadc^\
_a^RT]c Pe ST] cX[[cÉ]ZcP STc \^c Tcc WÛVWdb X WP\
~3TcÉaZ[PacPccZ^\\P] UaTSPVSÊSTcWÊ[[bÛ__Tc "
hcP]bZPePaPW^cT[[eX[ZTcePa ]T]
STeP[Tc^\T]^RWT]WP[e '
bP\\P _a^RT]ccP[ b^\ STc
5aP\cX[[^RW\TSST] "
\Ê]PS b_T[Pa X] 9PV ca^a
_[P]TaPST WÛVWdbTc bÉVTa – Det var ju positiva c^] <^STaPcTa]P WPST UÛa[^aPc PdVdbcX _ÊVÊa |;dbcUh[[c X
?ÎcTa:^eÆRb
VÊ]VPa^RWSTcÉaYdV[ÉSYP] \Ê]VP aÛbcTa [^ZP[c ^\ ST
ST Pcc ?ÎcTa :^eÆRb cPa X] U^acbPcc SaXeP bX] [X]YT QT]
De kommandeSPVPa]PbZP cahRZPe^_X]X^]T]5ÛaSTc WÊac=dUÊaeXPeePZcP^RWbT
aTVTaX]VbZ^[[TV^a]PXP[[XP] bcÉ\\Ta Yd X]cT Pcc STc Éa ePSZ^\\d][TS]X]VT]Z^\
bT] Z^]cPZcPb :^\\d]P[ QPaP ST X WP\]T] b^\ UÊa \Ta _aTbT]cTaP UÛa P[cTa]P
aÊSTcbcXRZTaX]cTd]STabc^[ bZh\SdcbXZcb^\T]VPVTaPc cXebÉVTaBdbP]]TAPeP]X
\TSPccWP]ÉaXaaXcTaPSÛeTa bXV3TcWP]S[Pa^\Tcc\^c
Richard Bjällstrand
Hoddan hänger nytt på fredag
|:[PaceP[Tcb_T[PaX]|
Mölle Fiskrökeri
Höganäs Fiskaffär
N MIN MENING Golfturism
Plocka fram underlagen
^RWWda\Ê]VPb^\cdaXbcPa
WÉa Pe P]]P] P][TS]X]V
:P]bZT Sd bZd[[T Q[X UÛaeÊ
Bäste Calle Möller. 3deTc ]PS
Pcc V^[UP]ST cdaXbcTa [ÉVVTa
]Ta \Ta _T]VPa _Ê Q^T]ST Vad beträffar min _Ta\^
^RWWP]ST[É]ePSP[[PP]SaP QX[ÊZP]ST eÉ]X]]P bÊ WPa
cdaXbcTa cX[[bP\\P]b cX[[UÛa W^] Q[XeXc eP] eXS Pcc PebcÊ
Z^\\d]T] d]STa WT[P \hRZTcW^]ZP]ÉeT]|bcÊdc
ÊaTc>RW Sd _ÊbcÊa Pcc YPV \TS Pcc ad]SP V^[UQP]P] X
bZd[[T Q[X \hRZTc UÛaeÊ]PS EXZT]|<T]ePaUÛabZPW^]
^\ YPV eXbbcT Wda \hRZTc QTWÛeP VÛaP STc. >RW P[[P
_T]VPa b^\ V^[UcdaXbcTa]P P]SaP b^\ ^RZbÊ eX[[ VÊ _Ê
b_T]STaPa 5ÛaeÊ]P \XV bÉZTac d]STa[PV[É]Vb \TS
?[^RZPUaP\d]STa[PVUÛaSX WPeTcB^\STc]dÉaÉaSTc
Éa[ÉccVY^acPcccaP\_P]TaX
]P_ÊbcÊT]ST]
Tcc Pe ST \Ê]VP ZP]X]WÊ[
Varför inte göra en d]STa b^\ UX]]b SÉa 5Ûa Pcc X]cT
bÛZ]X]VST]Zd]STePaPQaP cP[P^\Wda^\ÛY[XVcSTcÉa
Pcc WP UÛa UaP\cXSP Pcc VÊ SÉa \TS a^[[Pc^a ^RW
_[P]TaX]VUÛaPcccPaTSP_Ê QPa]ePV]
9PVchRZTaU^acUPaP]STSTc
Wda \Ê]VP b^\ QTbÛZTa
Z^\\d]T]UÛaPccb_T[PV^[U ÉaTV^XbcXbZcPcc_aX^aXcTaPT]
replik till Calle Möller 28
juli
X]]P] Z^]bTacT] cPa eXS !
;PShQXaS bYd]VTa YPii _^_
^RWeXbPXTcc_a^VaP\STZP[
[PaB^\\PaT]UÛa\XV5Ûa
dc^\ <X\P 2Pa[QTaV X]VÊa
7P]]P=^a\P]9T]]h?Tab
b^]^RWBPaPCTa\Î]XZePa
cTccT]
Keramikgatan • Höganäs • tel 331 332
Z[XRZV^[UPaT3Tcca^aYPVX]cT
WT[[TaPccZ^\\d][TS]X]VT]
Z^\\TaPccVÛaP3TÉaZ[^
ZPaT É] bÊ <P] \ÊbcT eÉ[
É]SÊbÉccPZ^\\d]X]eÊ]Pa
]PbX]caTbbT]XUÛabcPWP]S.
För att tillfredsställa QÊST
V^[UPa]P^RWSTb^\eX[[P]
eÉ]SP VÊ]VeÉVT] ZP] \P]
ZP]bZT ^\ STcÉa \ÛY[XVc
\TSWÉ]bh]cX[[]PcdaT][ÉV
VPST]_[P]TaPSTVÊ]VeÉVT]
]Éa\PaT ePcc]Tc ^RW _Ê bÊ
bÉccÛZPPebcÊ]STccX[[V^[UQP
]P]XEXZT]b^\eÉ[TVT]c[X
VT]WTcTa7T[bX]VQ^aVbV^[U
QP]P^\YPVX]cTÉaUT[d]ST
aÉccPS
Sigge L
Vi kan
Spätta .................... kg 59:Spättafilé........... kg 119:Havskattfilé .... kg 149:Grillspett ........... kg 59:Jumbokräftor omkokta kg 169:Reservation för slutförsäljning
ÖPPET: Månd-fred 9-18, Lörd 9-14
Rotfrukter, rotfrukter
Gula, röda eller randiga
betor. Nu skördar vi för
fullt av alla goda grönsaker.
\TSST] !PdVdbcX\TSÛ_
_TccXSTa]P # '
0]]T[XT A^bPiiP Éa UÛSS
(#!^RWWPaQ^ccT[ePÊadc
^\[P]SbX8cP[XT]ChbZ[P]S
^RW 7^[[P]S 7^] QÛaYPST
\Ê[Pb^\cTaP_XTUcTaPccW^]
SaPQQPcbPeaTd\PcXb\
Målningar och glas på Möllegården
<Û[[TQhcWTbTP|b^\Z^]bc
]ÉaTa]P ^RW eÉ]X]]^a]P
2WaXb APWUT[Sc 7ÛVP]Éb
^RW<TcPFXYZP]STaEXZT]
ZP[[PadcbcÉ[[]X]VT\b^\T]
[XVc d__VXUc aÛa bXV |\T[[P]
b\ÊZah_ ^RW WX\[Pb_T[|
<hRZTcUÉaV^RWU^a\dc[^
ePb 2WaXb APWUT[Sc PaQTcPa
\TSV[Pb^RW<TcPFXYZP]
STa\TS\Ê[]X]VPa
MEDELTIDSDAGAR I INGELSTRÄDE
MED RIDDARSPEL 28-29 AUG KL 11-17
MER INFO PÅ: www.ingelstrade.se
Nyinkommet!
Höstnyheter
Öppet: tisd-onsd 13-18,
torsd-fre 10-18, lörd 9-15.
Välkomna!
Väg 111 till Viken. Vid viadukten, ta
av in mot Viken. Efter ca 1 km skylt vid
Lars Bengtsväg. Efter 500 m ta vänster.
www.larsviken.se
mob 070-609 84 90
N MIN MENING Spontanidrott
takfönster
Frihet betyder också ansvar
Svar till Jonas Johansson,
100728, ”Bra att unga har
något kul att göra”
När jag läste min bh]_d]Zc
X]bZXRZPS cX[[ Z^\\d]T]
&!" _dQ[XRTaPS X 73
&!& P]PST YPV Pcc STc
bZd[[TZ^\\PT]aT_[XZ^RW
YPVWÊ[[Ta\TS9^]Pb9^WP]b
b^]b Z^\\T]cPaTa X bc^ac
3Tc Éa \hRZTc QaP Pcc STc
UX]]bhc^aUÛab_^]cP]XSa^cc
^RWSTcÉaÉ]]dQÉccaTPccST
P]eÉ]Sb
3Tc Éa WÉa[XVc Pcc \É]]X
bZ^aeÉ[YTa\^cX^]^RWaÛaT[
bT ^RW ST] UX]P b^\\PaT]
QYdSTa X] cX[[ dcTPZcXeXcTcTa
EXbbcUÊaSTc[ÊcP^RWSTcbZP
STc ^RZbÊ VÛaP ]Éa STc [TZb
^RW b_T[Pb \T] \TS UaXWTc
Z^\\Ta ^RZbÊ P]bePa <X]
Û]bZP] Éa X]cT UÛaQdS ^RW
[ÊbcP\Ê[dcP]PccSTb^\dc
]hccYPa _[P]T] dcÛeTa STc
TVT]c[XVP bhUcTc Pcc cX[[\Û
cTbVÊQTW^eTcPeU^cQ^[[b_[P
]TaUÛaEXZT]b8:)bd]VS^\b
[PVeÉ[YTa[YdS]XeÊTUcTacXS
_d]Zc_ÊShV]Tc
Per Johnsson
042-23 61 10
Föreningskontakten
Höganäs
Friskis&Svettis Vad vill du träna
idag? Gymmet har öppet 8.00-13.00,
16.00-21.00. Spin/medel och Jympa/
medel kl 18.30 – välkommen! Mer
info på www.friskissvettis.se/hoganas
eller ring 33 09 09.
Funderar ni på att sälja er
bostad?
Hör gärna av er till oss så hjälper vi
till med en kostnadsfri värdering och
ger tips och råd kring ert bostadsbyte.
Välkomna att ringa, maila eller
besöka vår bobutik.
Storgatan 43A i Höganäs
042-33 17 50 [email protected]
A24
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
Danmarks roligaste
och äldsta recept !
Bakken
B
kkk
k har
h under
d 4
426
26 å
år roatt stor
t som liten.
litt
li
Det
D t gör
ö B
Bakken
kk
inte bara till Danmarks utan världens äldsta nöjesfält. Här hittar
ni alla tänkbara ingredienser en lyckad anrättning behöver:
fler åk- och upplevelseattraktioner än på något annat ställe i
Norden, restauranger och serveringar, spel- och skyttebanor
samt gratis, daglig underhållning för barn.
Bakken är beläget i Danmarks vackraste skog, Dyrehaven,
endast 10 km norr om Köpenhamn. Läs mer på www.bakken.dk.
FOTBOLL: NU TAR JÖRGEN NÄSTA KLIV B5
HD SPORT
TISDAG 3 AUGUSTI 2010 vecka 31
RADIO
OCH TV
B8–12
B
”Jag har aldrig varit
med om så mycket folk
på läktaren på första
träningen. Det känns
jättebra att vara här.”
PATRIK BERGSTRÖM, ny från AIK, var förvånad
över den stora publiken som följde Rögles första
ispass. B4
Vändningen
som kan bli
vändningen
för Rasmus
ST]]T_PaTaPSTAPb\dbbZ^cc\TS
T]PU^cT]
~5Ûa SÊ[XVc Pe \XV 3Éa bZd[[T
STcWT[cT]ZT[cePaP\Ê[bÉVTaWP]
CaT\X]dcTabT]PaTePaWP]ÊcTa
hccTabc]ÉaPPccÛeTa[XbcP=^aSUT[Sc
4aXZbBd]SX]b[^VTcceÉ]bcTaX][ÉVV
b^\APb\dbZ[X__cTcX[[SXaTZc_Ê
<T]d__TXbXccWÛVTaZahbb[hRZP
FOTBOLL. 3Tcc^V]Éa\PaTcaT\Ê STb=^aSUT[SccX__PQ^[[T]cX[[WÛa
]P
]PSTa\T]XVÊabPccST]SÉaXVT]
~3TcePaT]aXZcXVcQaPaÉSS]X]V
~9PV WPa X]cT VaX_Xcb Pe ]ÊV^]
_P]XZ TUcTab^\ YPV chRZTa b_T[Tc bÉVTaAPb\db
bcÉ\c QaP UÛa \XV bÉVTa 785U^a
fPaST]APb\db9Û]bb^]
Hans mål i går på Grimsta ePa
BT]PbcTUd[[caÉUUT]Z^\ST]%)T Q[^ccWP]bcaTSYTUÛabÉb^]VT]<T]
\PY SÊ APb\db VY^aST !~ \^c STcÉaX]cT]ÊV^cb^\UÊaW^]^\Pcc
»aTQa^_Ê>[h\_XPXT]\PcRWb^\ \XbbcaÛbcP
~BTSP] 7T]aXZ ;Pabb^] UÛa
785eP]]\TS!~ beP]]WPaYPVUÊccT]]ÊV^cP]]^a
[d]SPa^[[<P]ZP]eÉ[bÉVPPccYPV
cX[[ T] ST[ cPVXc ÛeTa 7T]ZTb a^[[
3ÉaUÛaWPaSTcX]cTQ[XeXcbÊ\Ê]VP
\Ê[bÉVTaAPb\db
8UY^[ePaSTc7T]ZTb^\bTaeT
aPSTAPb\dbSYd_[TSbQ^[[Pa8ÊaÉa
STcAP\bdbb^\UÛabTa4aXZBd]SX]
\TSbÊSP]P
~9PSTcWPaQ[XeXcT]^RWT]P]
]P]PbbXbcZ^]bcPcTaPaAPb\db
8VÊa]Éa785eÉ]ST~ cX[["~ Q^acP \^c 1a^\\P_^YZPa]P ePa I själva verketÉaSTcbÊPccAPb\db
STcP[[cbÊSPVbXVT]5haP\X]dcTa UPZcXbZcÉaXc^__XST]P[[beT]bZP]
X]XST]P]SaPWP[e[TZT]b[TcWP]bXV PbbXbc[XVP]\TSbX]PbTg\Ê[VXeP]
[^bb_aTRXbdcP]UÛa1a^\\P_^YZPa ST_Pbb]X]VPa
]Pb bcaPUU^\aÊST 7P] UXRZ cX[[ T]
~0ccb_T[PUaP\cX[[\Ê[Éa]ÉbcP]
VP\\P[SPVbcÊUXb^RWUXRZbTQ^[[T] [XZPa^[XVcb^\PccVÛaPST\bÉVTa
\TSZaPUcVÊX]eXPaXQQP]
APb\db
~3TcUP]]bX]cT\hRZTcP]]PcPcc
3Tc WÉa ePa UT\cT VÊ]VT] X Êa
VÛaPÉ]PccbZYdcP\TScÊ]9PVZ^\ b^\ 785 eÉ]ST Tcc d]STa[ÉVT cX[[
WT[cT]ZT[cX]cTÊc\TSeaXbcT]UÛa bTVTa]ÊV^cb^\ePabÉ[[bh]cXUY^[
Z[PaPaAP\bdb
~3TcchRZTaYPVchSTa_ÊPccSTc
UX]]b\^aP[XbZbchaZPXSTcWÉa[PVTc
Det kunde blivit hccTa[XVPaT \Ê[ 3ÉaUÛa ePa YPV X]cT WT[[Ta bÉabZX[c
UÛaWP]bST[XVÊa4UcTa '\X]dcTab ^a^[XV ]Éa 1a^\\P_^YZPa]P c^V
b_T[Z^\WP]WT[cT]bP\\TS1?)b [TS]X]VT]bÉVTaAPb\db
\Ê[ePZc:aXbc^UUTa=^aSUT[Sc\T]
Walle Holmberg Rasmus Jönsson och Christoffer Andersson jublar över segern mot BP.
Han hade drabbats av
måltorka. I går fick Rasmus Jönsson dock sätta
dit den igen, men han
gläds nästan lika mycket
åt alla målgivande passningar.
”Man kan väl säga
att jag till en del tagit
över Henkes roll.
Därför har det inte
blivit så många mål.”
REDIGERING: MATTIAS FRIBERG
Volkswagen Transportbilar i Helsingborg
3
VW C
V
Crafter Skåp 2,5 TDI 136 hk 2011. 11 m
Nu med Adblue • 3års Garanti utan milbegränsning
Fast drag • Farthållare • Truckerpaket • Fjärrstyrd dieselvärmare
Inklätt skåp • Fotsteg • Fjädrande förarstol med armstöd
3.477:-/mån 269.900:Pris exkl moms
Foto: NIKLAS LARSSON/Scanpix
www.volkswagentransportbilar.se
Dessutom utförsäljning
av Caddy och Transporter
lagerbilar.
Volkswagen
V
olkswag
gen Hel
Helsingborg
Muskötgatan 1, Helsingborg.
Helsi
singbo Öppet: Måndag-fredag 8-17.
Pär Fransson, 042-170 105 • Charlie Jaensson, 042-170 110
Transportbilar
B2
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SPORT
3
AUGUSTI
SPORTCHEF: Lasse Mauritzson
042-489 93 50
REDAKTION: 042-489 90 30
E-post: [email protected]
Vilken makalös
vändning! Tre färska
poäng i jakten på SM-guldet till HIF.
REDIGERING: ERIK SJÖBERG
Oh my Gashi vilken
I HIF är det mittfältarna
som står för målskyttet.
I går blev det ytterligare
två mål. Och än en gång
vände HIF underläge till
seger.
ALLSVENSKAN
BP–HIF 1–3
FOTBOLL. 8UY^[VY^aSTWP]bTg\Ê[
Kul för Jörgen Lennartsson att få chansen i Norge. Men han han
lämnar ett stort tomrum
efter sig i U21-landslaget.
4
Så många miljarder människor
såg fotbolls-VM
i tv-sofforna världen över, visar en
undersökning som Columbia
Media International har gjort
och som tidningen Resumé
tagit del av. Det är en ökning
med fyra procent jämfört med
Tysklands-VM 2006. Flest
tittare lockade finalen mellan
Spanien och Holland. Den
sågs av 186,9 miljoner människor. TT
HD.SE I DAG:
WEBB-TV: Många nya ansikten när Rögle gick på is i
går. Se webb-tv och mycket
mer på hd.se/sport.
N DAGENS FRÅGA
Vad tyckte du om HIF:s insats
mot Brommapojkarna?
Lägg din röst på hd.se/sport
N WEBBFRÅGAN
Hur skulle du summera den
svenska insatsen i friidrottsEM? Ställningen då 308 personer svarat, fördelning i procent:
Toppen. Emma Greens silver
vägde upp allt.
8
Godkänt med en medalj.
15
Inte godkänt. För många underpresterade.
24
Fiasko - av alla utom Emma
Green.
44
Ett riktigt bottennapp.
9
_Ê WT[P bÉb^]VT] X ]^abZP
5aTSaXZbcPS8ÊaÉaWP]aTSP]d__T
XUT\]ÉaQPaPSahVcWP[ePbÉb^]VT]
b_T[Pcb
~9PST]\Ê[bZÛaST]VÊaSTcX]cT
PccZ[PVP_ÊbÉVTa785)b\XccUÉ[cPaT
0aSXP]6PbWX
8VÊab[^VWP]cX[[ÊccP\X]dcTaX]
_Ê ST] P]SaP WP[e[TZT] 4UcTa T]
eÉ]bcTaWÛa]P Pe <PaRdb ;P]ci
WP\]PSTQ^[[T]W^b6PbWXb^\[Éc
ST]bcdSbPX]]P]WP]Z[X__cTcX[[_Ê
WP[ee^[[Th
1a^\\P_^YZPa]Pb\Ê[ePZc:aX
bc^UUTa =^aSUT[Sc ePa RWP]b[Ûb _Ê
bZ^ccTcb^\UPbcbcÉ[[STb[dcaTbd[cP
cTcX\PcRWT]
~3T]caÉUUT]ZP]YPVX]cTZ[PVP
_Ê3T]ePaXSTc]Éa\PbcT_TaUTZc
bÉVTa6PbWX
”Jag tycker domarna
i Sverige är för tuffa.
De viftar med det
gula kortet lite väl
fort.”
7P]chRZTa\Ê[TcbPccTgcaPbZÛ]c
TUcTab^\WP]X]cTUÊab_T[P_Êc^ab
SPV ]Éa 3YdaVÊaST] Z^\\Ta cX[[
>[h\_XP
Dryga halvtimmen in X VÊaSPVb
\PcRWT]Q[Te]^aa\P]]T]ePa]PS
bTSP] S^\PaT] 9^]Pb 4aXZbb^]
UaÊ]BXVcd]PchRZcPccWP]cPRZ[PcT]
\^cbcÊ]SPaTP[[cUÛaWÊac
~3Tc WÊ[[Ta YPV eTaZ[XVT] X]cT
\TS^\YPVb_T[PSTZ[^RZaT]c_Ê
Q^[[T]bÉVTa6PbWX
3Tc WÉa ePa WP]b bYÉccT ePa]X]V
^RWSTcÉaSÉaUÛaWP]ÉaPebcÉ]VS
_Êc^abSPV
8=^aVTWPSTWP]XUY^[bP\\P]
[PVc UhaP ePa]X]VPa ~ _Ê WT[P bÉ
b^]VT]
~9PVchRZTaS^\Pa]PXBeTaXVTÉa
UÛa cdUUP 3T eXUcPa \TS STc Vd[P
Z^acTc [XcT eÉ[ U^ac 3Tc VÉ[[Ta Pcc
eÉ]YPbXVeXSSTc3TcWPaYPVÉ]]d
X]cTVY^ac\T]YPVchRZTaPccYPVÉa
T]V^SQXc_ÊeÉV
Ardian Gashi klippte till på halvvolley och var därmed högst delaktig i vändningen mot Brommapojkarna.
chRZTaYPVeXY^QQPST^bbX]X\PcRW
T]ÉeT]^\STcX]cTQ[TeaXZcXVcQaP
]ÊV^]VÊ]VXST]UÛabcPWP[e[TZT]
bÉVTa785caÉ]PaT]2^]]h:Pa[b
b^]
1?caÉ]PaT]:X\1TaVbcaP]SePa
]Pcda[XVceXb]ÛYS\TSbXcc[PVbX]
[TS]X]V_Ê\PcRWT]
~Bh]SQPaPPcceXX]cTZd]STVÛaP
U[TaTUcTaeÊacb]PQQP\Ê[EXWPST
YdRWP]bTacX[[STc^RWSTcWPSTQT
WÛecbUÛaPccadQQP785bÉVTaWP]
8bcÉ[[TcQ[XgcaPST785cX[[XQÛaYP]
Det blev en något d]STa[XV\PcRW
_Ê6aX\bcPATSP]TUcTaT]\X]dc PeST]P]SaPWP[e[TZT]
?Ê SahVP UhaP \X]dcTa VY^aST
^RW "bTZd]STabb_T[WPST1a^\
\P_^YZPa]PcPVXc[TS]X]VT]
785caT\Ê[
~EÊa bcPac ePa dbT[ \T] bTSP]
~3Tcc^VbÊZ[PacZ]ÉRZT]_Ê^bb
4UcTa T] bÊSP] da[PSS]X]V aTbTa
\P]bXVX]cT\^cBeTaXVTbQÉbcP[PV
bÉVTa:X\
7P]ca^abXVeTcPePaUÛa785[Tcc
P[[beT]bZP] UaÊ] QÛaYP] ^RW UaP\
cX[[]d
~785 WPa Zd]]Pc b_T[P \TS X
bc^acbTccbP\\P[PVX\PcRWTUcTa
\PcRW9dbcST]Z^]cX]dXcTcT]QT
chSTa^TaWÛac\hRZTcbÉVTaWP]
Matchen spelades på Z^]bcVaÉb
^RWTUcTab^\STcWPSTaTV]Pcd]
STa X bc^ac bTcc WT[P SPVT] UÛaT
\PcRWT] Q[Te b_T[Tc eÉ[SXVc
b]PQQc
~3TcePa[XcT^eP]cUÛa^bb3Tc
Baxter blir mentor i Celtic
FOTBOLL. 8eÊaPbahZcPSTbSTcPcc5X][P]SbUÛa
Qd]SbZP_cT]BcdPac1PgcTab^\XBeTaXVT
Éa\TbcZÉ]Sb^\UÛaTSTccP08:caÉ
]PaTbZd[[TcPÛeTa2T[cXR
BÊQ[TeSTcX]cT<T]1PgcTaZ^\
\TaÉ]SÊUX]]PbcX[[2T[cXRbUÛaU^VP]
ST d]STa ST] Z^\\P]ST bÉb^]VT]
b^\\T]c^aÊc2T[cXRbcaÉ]PaT=TX[
;T]]^]
~<X] PaQTcbVXePaT STc UX]bZP
ePaZP]bZTSÉaUÛaSTcc^VcXSX]]P]
eX Z^\ XVÊ]V \TS eÊac b_T[ 3Tc
VY^aSTeXUÛabcTUcTa_PdbT]bÉVTa
2^]]h:Pa[bb^]
8^RW\TSbTVTa]QTWÊ[[Ta785
bX] UT\_^É]Vb[TS]X]V X ST] P[[
beT]bZPc^__T]
Walle Holmberg
[email protected]
042-489 90 31
Avstängd målvakt togs ut
UÛaQd]STcWPa]^VP_^É]VcTaPcPccSTX]cTeX[[
X]VÊ]ÊV^c^UUXRXT[[cPecP[\TS2T[cXR>RWYPVWPa
bYÉ[eZ[Pac[hbb]Pc_ÊST\3TceXT]Pcb^\]dÉa
\TaTccZ^[[TVXP[cbP\PaQTcT9PVZP]_aPcP\TS
=TX[XcT[TU^]^RWWYÉ[_PW^]^\_Ê\X]UaXcXSX
ST]cPZcYPVchRZTaÉa[É\_[XVcdcP]PccSTc
bcÛaX\XcceP][XVPPaQTcTbÉVTa1Pg
cTacX[[CE#)b5^cQ^[[bZP]P[T]TT
Stuart Baxter.
FOTBOLL. 0[[P] <R6aTV^a bcÉ]VSTb Pe UaÊ]
[P]Sb[PVbb_T[UÛaaTbcT]PeZPaaXÉaT]TUcTaT]Uh[
[TbZP]SP[XP_aX[!(<T]]ÉaUÛaQd]SbZP_cT
]T] 2aPXV ;TeTX] _Ê \Ê]SPVT] _aTbT]cTaPST
cad__T] cX[[ ]ÉbcP eTRZPb caÉ]X]Vb[P]SbZP\_
\^cBeTaXVTUX]]bST]!'ÊaXVT6[PbV^fAP]V
Tab\Ê[ePZcT]\TS
BZ^cc[P]Sb ^aSX]PaXT \Ê[ePZc Bd]STa[P]Sb
2aPXV6^aS^]ÉaX]cT\TS_ÊVad]SPeTccPa\
Qa^ccTT-AFP
B3
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SPORT
vändning
Förre ÄFF-aren Mattias Adelstam har gjort bra ifrån sig i omstarten
av allsvenskan. Här drar han på sig ett gult kort efter målet.
Foto: SCANPIX
Adelstam avgjorde mot
bortasvagt Halmstad
XbcÉ[[Tcb_T[PcX[[WÛVTa_Ê\XccUÉ[
cTc
~7P] WPa Z^\\Xc X] QaP X STc
FOTBOLL. CaT[[TQ^aVb UX]P U^a\ QÊST^UUT]bXec^RWSTUT]bXecbÉVTa
TUcTa E<d__TWÊ[[Tc QTbcÊa ~ C^\?aPW[
\^c7P[\bcPSePaCaT[[TQ^aVbUYÉa
ST aPZP bTVTa ~ P[[beT]bZc aTZ^aS I nästa match Éa X]cT 0ST[bcP\
UÛa[PVTc
cX[[VÉ]V[XV7P]UXaPST\Ê[TcVT]^\
~EXWPST\PaVX]P[Ta]P\TS^bb Pcc SaP caÛYP] ÛeTa WdedSTc ^RW
©eT] ^\ eX X]cT eX]]Ta ^UÛacYÉ]c Sa^V_ÊbXVbX]caTSYTePa]X]V
3TcWÉaZd]STVÊccÊcQÊSPWÊ[[bÉ
~3TcÉaT]b_^]cP]VTbc3TcÉa
VTaCaT[[TQ^aVbcaÉ]PaTC^\?aPW[ beÊacPccZaXcXbTaP7P]WPaeÉ[bTcc
<PcRWeX]]PaTQ[Te<PccXPb0ST[ UÛa\hRZTc_ÊcebÉVTa?aPW[
bcP\~T]b_T[PaTb^\[XZb^\WT[P
8UÛabcPWP[e[TZS^\X]TaPSTCaT[
CaT[[TQ^aVÉaXbcaÊ[P]STU^a\<^c [TQ^aV^RWQ^aSTWPUcT][TS]X]VX
6TU[T WT\\P bTVTa !~ _PbbPST _Pdb1[P]SP]]PcWPST0ST[bcP\
WP] cX[[ ~ ZeXccTaX]VT] X Q^acP ceÊ [ÉVT] ^RW P]UP[[PaT] 0]SaTPb
\PcRWT] \^c 6TU[T bTVTa "~ 3adVVT
~EXQÛaYPSTQaP\T]cP__PSTTU
VY^aSTWP] ~^RW_PbbPSTcX[["~
cTaWP]SEXePaX]cTcX[[aÉRZ[XVcPV
<Ê[TcePab]hVVc7P]Sa^VbXVX] VaTbbXePbÉVTa7P[\bcPSbcaÉ]PaT
UaÊ] bX] WÛVTaZP]c ^RW bZÛc \TS ;PbbT9PR^Qbb^]
eÉ]bcTa]dcP]RWP]bUÛa\Ê[ePZcT]
3TcQ[TeQTchS[XVcQÉccaTXP]SaP
3Ê WPST 7P[\bcPS caT aXZcXVc QaP
A^QX]<P[\ZeXbc
~9PVÉaQÉbc\TSWÛVTa]9PVÉa \Ê[RWP]bTa~Q[P]SP]]PcceÊUaX[É
U^acUPaP]ST[XcT^eP]\TS_^bXcX^ VT]~\T]P[[P\XbbPSTb
]T]_ÊWÛVTaZP]cT]9PVÉaT]Q^g
~3Tc WPa ePaXc [XZPSP]c X U[TaP
b_T[PaT9PVÉaX]cTeP]eXSPccY^QQP \PcRWTaEXWPabZP_Pc\hRZTc\T]
QPZÊcbÉVTa0ST[bcP\
WPaeÉ[SXVcbeÊacPccVÛaP\Ê[bÉVTa
7P]eÉaePSTbUaÊ]bd_TaTccP][P QPRZT]2WaXbcXP]9ÉaS[Ta
VTc ©]VT[W^[\ X]UÛa ST] WÉa bÉ
7P[\bcPS WPa Tcc aXZcXVc dbT[c
b^]VT]8CaT[[TQ^aVUP]]bSTcX]V Q^acPUPRXc) "~ ' X \Ê[bZX[[]PS ^RW
T]_[PcbUÛaW^]^\_Êc^__^RWUXRZ QPaPUhaP_^É]VTT
ALLSVENSKAN
Trelleborg–Halmstad 1–0
Foto: BILDBYRÅN
Gerzic briljerade i Åtvidaberg
VÅRA HIF-BETYG
Pär Hansson
Markus Holgersson
Marcus Nilsson
Joel Ekstrand
Erik Edman
Mattias Lindström
Ardian Gashi
Marcus Lantz
Christoffer Andersson
Rasmus Jönsson (ut 85)
Erik Sundin (ut 74)
3
3
3
3
3
2
3
3
2
4
2
_ÊbX]P\TSb_T[PaT\TSa^_SXaTZ
cXe^RWP__[ÊSTa
8 ST] ]X^]ST \X]dcT] UXRZ WP]
FOTBOLL. <XccUÉ[cbSh]P\^ \Ê[ Q^[[T]Pe0[TYP]Sa^1TS^hP<^c
bZhcc^RW\TSVd[PbZ^aET\.
cPV]X]VT]]ÊV^ccX[[eÉ]bcTaPeªc
=^aSX]6TaiXR~»aTQa^b\PcRW eXSPQTaVb bcaPUU^\aÊST ePa bÊSÉa
eX]]PaTX!~\PcRWT]\^cªceXSP BZ^ccTc ePa S^RZ STbc^ QÉccaT ?Ê
QTaV
WP[ee^[[Th UXRZ 6TaiXR T] ZP]^]
3TcePaX]cTQPaPUÉaVT]_ÊbZ^a caÉUU b^\ caÉUUPST aXQQP] Q^[[T]
]Pb^\VY^aSTPcc»aTQa^b=^aSX] bcdSbPST]Ta_Ê\Ê[[X]YT]^RWbT
6TaiXRbh]cTb_Ê:^__PaeP[[T]Xªc SP]d__X]ÉccPZTcQPZ^\7T]aXZ
eXSPQTaV
Ca^cbU[TaPQaPRWP]bTaSaÛYSTSTc
!%ÊaX]VT] bc^S UÛa U[TaP Qahc P]SaP\Ê[TccX[[ST]%%)T\X]dcT]
?ÊT]WÛa]PUaÊ]6TaiXR]XRZPST
]X]VPa Pe PQb^[dc WÛVbcP Z[Pbb
_Pbb]X]VPa]P ePa aÉccPSaTbbTaPST ?Pd[X]W^6dPaÆX]!~TT
^RWePaST]b^\bcÉ]SXVc\P]PST
ALLSVENSKAN
Örebro–Åtvidaberg 2–0
Vår betygskala:
5 = Landslagsklass
4 = Mycket bra
3 = Bra
2 = Godkänd
1 = Underkänd
0 = Usel
Betygsättare:
Walle Holmberg
Inhoppare:
Alexander Gerndt (in 74) och Abdul Khalili (in 85)
spelade för kort tid för att kunna betygsättas.
Brommapojkarna var bra under första halvlek på Grimsta IP. Men
Foto: SCANPIX
sedan kom HIF:s målskytte igång.
Svensson snart tillbaka
Ivan Lendl tillbaka på tennisbanan
Campbell inte för tjock
FOTBOLL. 4[UbQ^aVb0]STabBeT]bb^]dcVXRZ
TENNIS. 4]cT]]Xb[TVT]SPaVÛa^eÉ]cPcR^
FOTBOLL. =TfRPbc[Tb_T[PaT]B^[2P\_QT[[
\TST][ÊabZPSPX\PcRWT]\^c6TU[T^RWSTc
QTUPaPSTb Pcc [P]Sb[PVb\XccUÉ[cPaT] bZd[[T
\XbbP caÉ]X]Vb[P]SbZP\_T] \^c BZ^cc[P]S
ST] PdVdbcXBÊX[[PbZPSTcS^RZX]cTePaP
~BeT]bb^]ÊZcT_ÊT][ÊaZPZP^RWZd]ST
X]cT bcÛSYP _Ê QT]Tc SÉaUÛa ceX]VPSTb WP]
QhcPSXaTZc<T]b^\cdaePaaÛaSTcbXVQPaP
^\T][ÊaZPZPbÉVTa4[UbQ^aVbbYdZVh\]Pbc
9P]0]SQ[PScX[[Z[dQQT]bWT\bXSPTT
\TQPRZS^RZQPaP_ÊeTcTaP]c^daT]
CYTRZT]8eP];T]S[\TSÊccPVaP]Sb[P\
cXc[Pa_Ê\TaXc[XbcP]P]b[dcTacX[[eTcTaP]c^da
T]]ÉaSTcÉaSPVbUÛacÉe[X]VX?PaXb "^Zc^
QTa
1[P]SSTZ^\\P]ST\^cbcÊ]SPa]PUX]]b
Q[P]S P]]Pc 9^W] <R4]a^T b^\ ;T]S[ QT
bTVaPST]ÉaWP]c^VbX]UÛabcPVaP]Sb[P\cX
cT[YdbcX?PaXbTT
Ivan Lendl i
sina glansdagar. Här
förlorar han
dock mot
Mats Wilander.
Foto: SCANPIX
b[ÊacX[[QPZP\^cSTbd__^acaPab^\P]Z[PVPa
W^]^\UÛaPccePaPT]cY^RZXb:[dQQT]bUP]b
c^VQX[STa_ÊST]cXSXVPaT[P]Sb[PVbQPRZT]X
bP\QP]S\TST]caÉ]X]V
~3TcÉa[ÛY[XVc9PVWPSTcaÉ]PcXcaTSPVPa
~caTSPVPa~^RW[XVVTacaTeTRZ^aTUcTaP[[P
P]SaPXUÛabÉb^]VbcaÉ]X]VT]5PccPaSTX]cT
PccYPVYdbcWPaVXUc\XV^RWePaXc_Êb\TZ\Ê
]PSbÉVTa"$ÊaX]VT]cX[[B^RRTa]TcTT-AFP
B4
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SPORT
Jerebko
får ny roll
i landslaget
BASKET. 8 =10 WPa 9^]Pb 9T
aTQZ^\TbcPST[bWPUcSTUT]bXeP
d__VXUcTa=ÉaSTc]dÉaSPVbUÛa
[P]Sb[PVbR^\TQPRZQ[XaSTcP]
]^a[d]SP
~83Tca^XcÉaWP]bXbcPb_T[P
aT]_ÊQ^[[T]8BeTaXVTbZPWP]
QÛaYP \TS Q^[[T] bÉVTa UÛa
Qd]SbZP_cT]T]1aPS3TP]
?Ê cXbSPV VÛa 9^]Pb 9TaTQZ^
bX] UÛabcP [P]SbZP\_ TUcTa Pcc
WP]XUY^[U[hccPSTcX[[DB0Q[Te
BeTaXVTb UÛabcT =10b_T[PaT
^RWVY^aSTbdRRÎX3Tca^Xc?Xb
c^]b
<Ê]VP
ZP]bZT UÛa
eÉ]cPabXVPcc
beT]bZT]bZP
S^\X]TaP
cXbSPVT]b
caÉ]X]Vb
[P]SbZP\_
\^c 4bc[P]S
X1^aÊbV[É]
I NBA har Jonas bP \TS T]
\PbbP[ÉRZaP
Jerebko ägnat
SaXQQ[X]VPa
sig åt defen^RW
VÛaP
siven. Men i
U[Tbc _^É]V
landslaget blir
det annorlunda. PeP[[P
Foto: SCANPIX
3Tc
Éa
S^RZX]cTSTc
\Tbc ca^[XVP 9TaTQZ^b bchaZ^a
[XVVTa UaÉ\bc X aTcdacPV]X]VT]
^RWST]ÛeaXVPSTUT]bXeT]83T
ca^XcUÊaWP]^UcPa^[[T]Pccb_T[P
\^c ^RW _[^RZP Q^ac \^cbcÊ]
SPa]Pbbc^aPbcYÉa]^a
Men när han _ÊcXbSPVbZeÉ[[T]
VÛa R^\TQPRZ X [P]Sb[PVTc ZP]
WP] aÉZ]P \TS T] [XcT P]]^a
[d]SP a^[[ QTaÉccPa UÛaQd]Sb
ZP_cT]T]1aPS3TP]
~EX ZP] P]eÉ]SP W^]^\ _Ê
\Ê]VPbÉcc7P]ZP]b_T[PdcP]
UÛaZ^aVT]WP]ZP]b_T[Pd]STa
Z^aVT] WP] ZP] b_T[P UÛabePa
\^c]Ê]b^\ÉaT]bc^a|eX]VT|
b^\eXbÉVTaT]b^\ÉaeÉ[SXVc
b]PQQ dcT _Ê QP]P] <T] WP]
ZP] ÉeT] b_T[P UÛabePa \^c T]
b^\Éabc^a3TcÉaeÉ[SXVceXZcXVc
PccWP]ÉaT]bÊSP]b_T[PaT;P
VTcQ[Xa\hRZTc\TaU[TgXQT[c
3TcQ[XaT]\Ta^UUT]bXea^[[WÉa
É]X=10.
~9P ]Pcda[XVceXb 7P] ZP]
VÛaP_^É]VUÛa^bb7P]ZP]cP
\hRZTcaTcdaTa7P]ZP]WYÉ[_P
[PVTc\hRZTc_ÊP]UP[[bbXSP]
~83Tca^XcÉaWP]ST]b^\UÊa
bXbcPbTZd]ST]3TWXccPaW^]^\
\TSTcc_Pbbd]STaZ^aVT]T[[Ta
bÊ cPa WP] aTcdaTa 7P] \ÊbcT
Y^QQPUÛaP[[cWP]UÊaX=10<T]
XBeTaXVTbZPWP]QÛaYP\TSQ^[
[T]^RWcPUÛabcPT[[TaP]SaP_Pb
bTc
<PcRWT] \^c 4bc[P]S Éa T]
caÉ]X]Vb\PcRW BeTaXVT X][TSTa
4<ZeP[Tc \^c EXcahbb[P]S _Ê
bÛ]SPVTT
REDIGERING: ERIK SJÖBERG
Som kor
på grönbete
Storpublik när
Rögle gick på is
Vurpor, nya ansikten,
skratt, oslipade passningar och välfyllda läktare. Rögles ispremiär
innehöll både värme och
kyla.
ISHOCKEY. 4] TUcTa T] bZaX]]Pa
AÛV[Tb_T[Pa]PX]_Ê6aX_T]WP[[T]b
Xb^RW\^ccPbPeYdQT[UaÊ]ST]bc^aP
_dQ[XZT] b^\ ca^cbPc cT\_TaPcda
bZX[[]PST]YÉ\UÛac\TS[dUcT]dc
P]UÛaeÉVVPa]P;XaPa]P_aTbT]cT
aPb X WÛVcP[Pa]P ^RW STc ZP] ]^V
QTWÛePb0]cP[Tc]hPP]bXZcT]d]
STa WYÉ[\Pa]P S^\X]TaPa X cad_
_T]
~9PVWPaP[SaXVePaXc\TS^\bÊ
\hRZTc U^[Z _Ê [ÉZcPaT] _Ê UÛabcP
caÉ]X]VT] 3Tc ZÉ]]b YÉccTQaP Pcc
ePaP WÉa ÉeT] ^\ YPV Éa eÉ[SXVc
caÛcc]dbÉVTa?PcaXZ1TaVbcaÛ\Tcc
Pe]hUÛaeÉaeT]
AX]Va^bcXVWTcT] \ÉaZcTb X]cT
”Det var riktigt
jobbigt och jag är
mycket tröttare än
jag brukar vara efter
en träning. Man är
så ivrig när det är
premiär så man lätt
stressar.”
QPaP W^b ST] ]hT U^afPaST] UaÊ]
08:5[TaPb_T[PaTeda_PST_Pbb
]X]VPa]PWXccPSTX]cTaÉcc^RWUPa
cT]d]STabZaXSbZ^a]PZ^\X]cTSX
aTZcd__XaPZTcUPac
~3TcePaaXZcXVcY^QQXVc^RWYPV
Éa \hRZTc caÛccPaT É] YPV QadZPa
ePaPTUcTaT]caÉ]X]V<P]ÉabÊXe
aXV]ÉaSTcÉa_aT\XÉabÊ\P][Écc
bcaTbbPa>RWbÊÉaSTcYd]hPaÛaT[
bTa\P]Z^\\TabÉZTacWP[XcT^]c
XZa^__T]X\^aV^]bÉVTa?PcaXZ
Besvikelsen över att WPQ[XeXcaP
cPSPe08:b^\WP]ePa\TS^RW
b_T[PSTd__cX[[T[XcbTaXT]XUY^[WPa
WP][PVcQPZ^\bXV=dÉa!&ÊaX]V
T]Uh[[TaÊaXSPVXbcÉ[[TcUh[[SPe
aTeP]bRW[dbcP
~:[Pac STc ePa cd]Vc X QÛaYP]
Intresset kring Rögle är stort trots att det är allsvenskan som gäller nu. Gripenhallen var välfylld på första ispasset.
\T]]dVÉ[[TaSTcPccZ]hcP]ÉeT]X
UXRZP]^RWeXbPPcc08:WPSTUT[
4]b^\^RZbÊWPa[XcTPccQTeXbP
ÉaWT\eÉ]SPaT]2WaXbc^_WTa;X[YT
fP[[7P]QÛaYPSTUÛaaPbÉb^]VT]X
AÛV[T\T]Q[TeUÛabcbZPSPSX]^
eT\QTa^RWbT]dc[Ê]PScX[[EÉgYÛ
=dÉaWP]cX[[QPZPX©]VT[W^[\
~3Tc Éa bZ^Y b^\ QPaP ST] Pcc
ePaPWÉaUÛaSTcÉaYdXAÛV[TYPVWPa
WYÉacPc0ccUÊbTP[[P_Ê[ÉZcPaT]Éa
WT[cd]STaQPac^RWUadZcP]beÉacX]
b_XaTaP]ST eX WPa BeTaXVTb QÉbcP
UP]bbÉVTa;X[YTfP[[
7P] bTa S^RZ WP[eÊaTc X EÉgYÛ
b^\_^bXcXec^RW[Éa^aXZc
~9PV WPa edgXc b^\ \É]]XbZP
TUcTab^\ YPV X]cT WPST bP\\P
cahVVWTc ad]c ^\ZaX]V SÉa d__T
9PVWPa[Éac\XVPccWP]SbZPb\TS
U^[ZdcP]UÛaXbT]
0cc STc Éa cX[[ bc^aP ST[Pa T] ]h
AÛV[Tcad__ WP] Z^\\Ta cX[[QPZP
cX[[bTaWP]^RZbÊb^\_^bXcXec
~=dQÛaYPaP[[PUaÊ]bRaPcRW^RW
STcZaÉebPccePaT]SPT]eXbPaUaP\
UÛccTa]PEXd]VPÉaX]aXZcPST_ÊPcc
dceTRZ[Pb^RWbT]WPaeX]ÊVaPadcX
]TaPSTb^\ZP]WYÉ[_P^bb
BX]X]bPcb_ÊUÛabcPXb_PbbTcWP\
]PaS^RZ_Ê\X]dbZ^]c^cT][XVcW^
]^\bYÉ[e
~?ÊT]bZP[P\T[[P] ^RW bÊ
ePaSTceÉ[T]ceÊP3TcePaQTSaÛe
[XVc\T]STcX]]TQÉaYdPccSTcQPaP
ZP] Q[X QÉccaT P]P[hbTaPa 2WaXb
c^_WTa
Tränaren Björn Hellkvist [TSST
_aT\XÉaT]^RWePaÛeTaT]b\TSbX]
b_T[PaT^\ZeP[XcÎ]
~3Tc bÊV dc b^\ ZPccbZXc X SPV
<T]STceXZcXVPbcT]dÉaX]cTPccP[[P
Z^\QX]PcX^]TabXccTadcP]Pccb_T
[Pa]PeXbPaeX[YPbÉVTa7T[[ZeXbc
7P]d__\P]PST[PVTcPcccahRZP
cX[[ÉeT]_ÊcaÉ]X]VPa]P^RWeTaZ[X
VT]eXbPPcc\P]ÉaUÛacYÉ]cPeT]
_[PcbX[PVTc
~CÉe[PbZPQ[XePaSPVSÉaUÛaVÉ[
[TaSTcPccdc\P]PbX]QÉ]ZVaP]]T
^RWPccVaP]]T]QYdSTacX[[QPZP
ATSP]_ÊbÛ]SPVÉaSTcSPVbUÛa
bÉb^]VT]bUÛabcP\PcRWAÛV[TcPa
T\^c7P\QdaV5aTTiTabX;X]SPQ
PaT]P ^RW SÊ UÊa bd__^acaPa]P T]
]hRWP]bPccQTZP]cPbXV\TSP]bXZ
cT]Pd]STaWYÉ[\Pa]P
Sara Johansson
[email protected]
042-489 90 30
”Foppa”: Jag är spelsugen
ISHOCKEY. 3TcWPaQ[XeXcT]TeXVUÛ[YTc^]V
<T]_ÊcXbSPVT]ÉaSTcSPVbUÛaÉ]]dTccUÛa
bÛZ
~9^SÊSTcWPaZÉ]cbaXZcXVcQaP^RWYPVÉa
b_T[bdVT]bÉVTa?TcTa5^abQTaVX]UÛaÉ]]d
T]R^\TQPRZ
?[PcbT]Éa[X[[PAP\bT[TXeÉbcaPª]VTa\P]
[P]S \ÛcTc T] eÉ[VÛaT]WTcb\PcRW \T[[P]
bcYÉa][PVTc|8RTQaTPZTab|\TST]aPSbeT]bZP
=7;bcYÉa]^ab^\\ÛcTaTcc[PV\TS[^ZP[P
cP[P]VTa8WdedSa^[[T]UX]]bÉ]]dT]VÊ]V
?TcTa5^abQTaVb^\]dbZPUÛabÛZPVÛaPhc
cTa[XVPaTTccUÛabÛZcX[[PccZ^\\PcX[[QPZPcX[[
W^RZTh]ST]WÉaVÊ]VT]TUcTaWP]bbT]PbcT
^_TaPcX^]\PYPeWÛVTaU^cT]
Hittills har det Q[XeXcTcc_PaXb_PbbUÛa5^ab Peter Forsberg känner hockeysuget igen.
QTaVSTcbT]PbcTX\Ê]SPVb\TS<^S^
Foto: SCANPIX
EÉ[VÛaT]WTcb[PVTc8RTQaTPZTabVad]SPSTb
!!^RWWPabTSP]bcPacT]ST[Pcdc]Éa\PaT
caT\X[Y^]TaZa^]^acX[[eÉ[QTWÛeP]STQPa]
^RW UÛaT]X]VPa 8 ÊaTcb [PV UX]]b UÛadc^\
5^abQTaVÉeT]=7;bcYÉa]^ab^\QaÛSTa]P
BTSX]7T]aXZITccTaQTaV^RW=XRZ[Pb1ÉRZ
bcaÛ\5Ûadc^\\PcRWT]XAP\bT[TbZP\P]
ÉeT]b_T[P\PcRWTaX:Pa[bZa^]PST] !Pd
VdbcX^RWEÉbcTaÊbSPVT]SÉa_ÊTT
B5
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SPORT
Jörgen Lennartsson har hittat en ny utmaning. Han ska träna
Arkivfoto: ROLAND BENGTSSON
Stabaek efter nyår.
Från U21 till
”norska” BoIS
Efter sex år som förbundskapten blev suget
efter daglig kontakt med
fotbollen för stort. Därför tar Jörgen Lennartsson över Stabaek. ”Det
finns inte många klubbar
som jag skulle sluta U21jobbet för, men Stabaek
är en sådan”, säger han.
FOTBOLL. =Éa9ÛaVT];T]]Pacb
Foto: JOHAN PERSSON
WEBB-TV
FESTSTÄMNING.
Ja det var
god stämning
och mycket
folk när Rögle
gick på is. Se
det och mycket mer på hd.
se/sport
Vittröjade Patrik Bergström var ett av många nya
ansikten på Rögles första
isträning. ”Jag lever mycket
på mitt spelsinne”, säger forwarden.
Foto: JOHAN PERSSON
b^]bPccTXVÊ]VbX]cT[TU^]TUcTaT]
WTZcXbZ SPV X >b[^ WPST WP] %#
b\b^RWd]VTUÉa[XZP\Ê]VP^QT
bePaPST bP\cP[ 0][TS]X]V ePa
bÊZ[PacPccWP]cPaÛeTab^\caÉ
]PaT X BcPQPTZ TUcTa UÛaaT 1^8B
caÉ]PaT]9P]]T9Û]bb^]
~9PXSPVePa\P]T]YPVPS_Ta
b^]bZaPccPa9ÛaVT];T]]Pacbb^]
]ÉaWP]aX]VTad__73b_^acT]
4UcTaPccWPcaÉ]PcD! [P]Sb[P
VTcXbTgÊaQÛaYPSTbdVTcZ^\\P
cX[[QPZPcX[[U^cQ^[[T]_Ê\TaSPV
[XVQPbXb
~3Tc UX]]b X]cT \Ê]VP UÛa
T]X]VPaYPVbZd[[Tb[dcPcXD! UÛa
\T]BcPQPTZÉaT]UÛaT]X]V\TS
T]UX[^b^UX^RWSTaPbbÉccPcccÉ]ZP
U^cQ^[[ ÛeTaT]bbcÉ\\Ta eÉ[SXVc
QaP\TS\XccbÉccPccbT_ÊSTcbÉ
VTa;T]]Pacbb^]
Stabaek är något Pe T] =E
bZÊ]bZZ^[^]X3P]XT[=P]]bZ^V
9^WP]0]STabb^]^RW?^]cdb5Pa
]TadSP[[P\TSUÛaU[dcTcX;P]Sb
Za^]P1^8BcX[[WÛaZ[dQQT]
~3TcÉaT]Z[dQQb^\WPaeÉ[
SXVc V^cc ahZcT X BeTaXVT ?^]cdb
5Pa]TadSb^\[PVZP_cT]^RWZ^]
bcadZcXe RT]caP[ \XccUÉ[cPaT ZP]
\P]QhVVP[PVTcZaX]V^RWbÊWPa
eX3P]XT[=P]]bZ^Vb^\ÉaeÉ[SXVc
]hccXVSÉaUaP\\TXP]UP[[Tc
0ccWXccP^RWdceTRZ[Pd]VPb_T
[PaT WPa ePaXc ]ÊV^c Pe 9ÛaVT]
;T]]Pacbb^]bbXV]d\^RWSTcWPa
WP]UÊccVÛaPd]STabX]PÊab^\
D! QPb3TcQ[XabP\\PbPZ]dX
=^aVT
~3TcÉab]PaPaTbÊPcc\P]UÊa
VÛaPSTcePaYTSPVXbcÉ[[TcUÛaePa
P]]P]\Ê]PS=dUÊaYPVdceTRZ[P
\É]]XbZ^a ^RW Vad__Ta 3Tc
ZÉ]]beÉ[SXVcQaP
Familjen är rotad X 6ÛcTQ^aV
bTSP] U[TaP Êa cX[[QPZP ^RW \TS
T]SPbccaTcX\\PabQX[UÉaScX[[ST]
]^abZPWdedSbcPST]Q[TeST]b^
RXP[P Pb_TZcT] ST] bXbcP QXcT] X
_dbb[Tc <T[[P] 6ÛcTQ^aV ^RW
7T[bX]VQ^aVÉaSTcT]SPbcceÊcX\
\Pa ^RW 9ÛaVT] ;T]]Pacbb^]
Z^__[PSTbXW^_\TS785XeX]caPb
]ÉaZ[dQQT][TcPSTTcc]hcccaÉ]Pa
]P\]=ÉaZ[dQQT]b^\WP]ePa
T]ST[PeX\Ê]VPÊaZ^\\Ta_Ê
cP[ Q[Xa STc \TS Tcc Zah_cXbZc
bZaPcc
~EPSb^\WPaWÉ]ccXSXVPaTSTc
_aPcPa\P]X]cT^\B^\caÉ]PaT
WPa\P]SXbZdbbX^]Ta\TSZ[dQ
QPa ^RW STc b^\ X]cT Q[Xa ]ÊV^c
bcP]]Pa SÉa bÉVTa ;T]]Pacbb^]
\TSTccbZaPcc
~9PV Z^\\Ta Pcc Y^QQP bcT]
WÊacd]STaWT[PWÛbcT]UÛaPcceX
bZPVÊcX[[Tcc]hccb[dcb_T[bTSP]
Q[XaSTcU^ZdbX=^aVT YP]dPaX
8SPVcPa9ÛaVT];T]]Pacbb^]dc
cad__T]cX[[ZeP[Tc\^cBZ^cc[P]S
8ST][Éa785Pa]P9^T[4ZbcaP]S
<PaRdb =X[bb^] ^RW APb\db
9Û]bb^]ÊcTaUX]]Pb
~9^T[^RW<PRZP]b_T[PSTST
ceÊ bT]PbcT \PcRWTa]P ^RW APb
\dbVY^aST\Ê[\^c<^]cT]TVa^
bP\cXSXVcb^\STePaXceÉ[SXVcQaP
X P[[beT]bZP] 3Tc Éa eÉ[ X]VT]
bZaÉ[[ ^\ eX cPa dc ST] caX^] cX[[
\PcRWT]\^cBZ^cc[P]S
5Ûabc P[[cbÊ T] WÛbc \TS T]
785caX^ ^RW SÉaTUcTa eÉ]cPa
Z[dQQU^cQ^[[ \TS [XZP \Ê]VP
VP\[P1^8B)PaT
Tomas Nilsson
[email protected]
042-489 94 36
Sverige vidare i U 20-EM
Vuvuzelan bannlyst i basket-VM
Linköping värvar Leinonen
HANDBOLL. BeTaXVTWPacPVXcbXVeXSPaTcX[[
BASKET. 3Tc Q[Xa X]VP edediT[PZ^]bTacTa X
b[dcad]SP]eXSD!4<X1aPcXb[PeP8bXbcP
Vad__b_T[b\PcRWT]Q[TeSTcZ[PabTVTa\TS
"(~!&\^cAd\É]XT]7T[bX]VQ^aVPaT]<Pc
cXPbCWh]T[[b^\]d\TaPb_T[PaUÛa7:<P[
\ÛVY^aSTceÊPe\Ê[T]
8SPVÉaSTcSPVbUÛaUÛabcP\PcRWT]Xb[dc
ad]SP]8ST]bcÉ[[bBeTaXVT\^cB_P]XT]8
\^aV^]\ÛcTaBeTaXVTChbZ[P]S3TceÊQÉbcP
[PVT]Xb[dcad]SP]VÊacX[[bT\XUX]P[
QPbZTcE<^\T]Z]P__\Ê]PS
?Ê \Ê]SPVT] \TSST[PST STc X]cTa]PcX^
]T[[PQPbZTcUÛaQd]STc5XQPPccQ[ÊbX]bcad
\T]cTc ~ b^\ VY^aST U^cQ^[[bE< cX[[ T]
_aÛe]X]VUÛaÛa^]QÊST_Ê[ÉZcPa]P^RWXePa
SPVbad\\T] ~ Éa QP]][hbc X \ÉbcTabZP_Tc
b^\b_T[PbXCdaZXTc\T[[P]!'PdVdbcX^RW !
bT_cT\QTa
1PbZTcUP]b b^\ UÛabÛZTa b\dVV[P X] bX]
ISHOCKEY. 3T]UX][É]SbZT\Ê[ePZcT]CTa^
;TX]^]T]VY^aSTcaTbÉb^]VTaXT[XcbTaXT]
\T[[P]!#^RW!&=dÊcTaeÉ]STaWP]
cX[[ST]beT]bZPXbW^RZTh]?Ê\Ê]SPVT]
bZaTe;X]ZÛ_X]VTccbYdeTRZ^a[Ê]VcZ^]
caPZc\TS"$ÊaX]VT]UÛaPccePaPQPRZd_Êc
5aTSaXZ=^aaT]Pd]STabÉb^]VbbcPacT]
0][TS]X]VT]ÉaPccZ[dQQT]b^aSX]PaXT
P]SaT\Ê[ePZc2WaXbcXP]4]VbcaP]SZ^\
\TaPccVT]^\VÊT]^_TaPcX^]TT
edediT[PaXbZTaPaPccQ[XdcTbcÉ]VSPUaÊ]\Éb
cTabZP_Tc
5ÛaQdSTcVÉ[[TaÉeT]cdc^ab^\ZP]UaP\
ZP[[P[YdSb^\ÉacX[[aÉRZ[XVcWÛVPUÛaPccZd]
]PUÛabÉ\aPÊbZÊSPaTbWÛabT[
~EXeX[[PccUP]bbZPWPa^[XVc^RWUÛaP[Xe
\T] X]cT bÊ _Pbb \hRZTc Pcc ST UÛabcÛa UÛa
P]SaPbÉVTa?PcaXRZ1Pd\P]]8>:[TSP\^c
^RWVT]TaP[bTZaTcTaPaTX5XQPTT
B6
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SPORT
REDIGERING: MATTIAS FRIBERG
Silvermedaljören hemma igen
FRIIDROTT. 3Tc ePa T] caÛcc ^RW
WÉ]VXV4<\TSP[YÛab^\Z^\WT\
cX[[6ÛcTQ^aVUÛaPccUXaPb\TScÊacP
4\\P6aTT]UXRZQPaPceÊcX\\Pab
bÛ\]TUcTabXccWÛYSW^__bbX[eTa
~9PVUXRZX]VT]a^9PVcÉ]ZcTP[[P
cP]ZPa\P]ZP]cÉ]ZP
4cc caTccX^cP[ b[ÉZcX]VPa eÉ]]Ta
Z[dQQZP\aPcTa ^RW \TSXTaT_aT
bT]cP]cTa \ÛccT d__ _Ê ;P]SeTc
cTabU[hV_[Pcb
3Tc ST[PSTb dc QÊST Q[^\\^a
^RWZaP\Pa\TSP]P]SaPUaÊVPST
^\Pdc^VaPUTa
4\\P6aTT]bÊVdc\PccPSdc
~9PVcÉ]ZTaX]cTbÊ\hRZTcYdbc
]d3TcZÉ]]b\TbcQPaPd]STaQPac
P[[cXW^_3TcÉaa^[XVcPccbÊ\Ê]VP
WPaZ^\\XcWXcUÛaPccUXaP\XV>RW
STcÉaZd[PccWPcPVXcT]4<\TS
P[YbPSTW^]]ÉaW^]_aTRXbZ^\\Xc
dcdaP]Z^\bcWP[[T]
I Örgryte IS Z[dQQWdbQYÛSbSTc_Ê
cÊacP
~3Tc WPa ePaXc Tcc eÉ[SXVc WTZ
cXbZcShV]5ÛabcePaSTc_aXbdcST[
]X]V\TSXPS^_]X]VbZ^]ca^[[^RW
\PbbP P]]Pc BT] bZd[[T eX WXccP
cPgX ?Ê W^cT[[Tc Q[Te STc [XcT \Pc
^RW Tcc V[Pb RWP\_PV]T cX[[bP\
\P]b\TS\X]PUÛaÉ[SaPa
3TcQ[TeQPaPceÊcX\\PabbÛ\]
~3Tcc^V[Ê]VcXSPccb^\]P9PV
UXRZX]VT]a^XZa^__T]9PVZÉ\
_PST\TSPccX]cTcÉ]ZPUÛa\hRZTc
_ÊZ^]bTZeT]bTa]PPe\X]X]bPcb
4\\P 6aTT]b bX[eTa Q[Te ST]
SPORT I SIFFROR
FOTBOLL
"MMTWFOTLBO
#SPNNBQPKLBSOBq)*'
qq
q #BCJT 4UFGBOJEJT q 3BTNVT +ÏOTTPO
q$ISJTUPGGFS"OEFSTTPO
q"SEJBO
(BTIJ
6UW#SPNNBQPKLBSOB4JOBOJ"ZSBODJ
7BSOJOHBS#SPNNBQPKLBSOB1POUVT4FHFSTUSÏN
4JOBOJ"ZSBODJ
)*'"SEJBO(BTIJ
"WTMVUqq
1¾N¾Mqq
"WTMVUJN¾MTU½MMOJOHqq
)ÏSOPSqq
'SJTQBSLBSqq
#PMMJOOFIBWJQSPDFOUqq
0GGTJEFqq
7BSOJOHBS # 1POUVT 4FHFSTUSÏN 4JOBO
"ZSBODJ
%PNBSF+POBT&SJLTTPO4JHUVOB
1VCMJLQ¾(SJNTUB*1
#SPNNBQPKLBSOBqq
,SJTUPGGFS/PSEGFMEU
q "OESF .ÏMMFTUBN 'FSIBU ,PSLNB[ 1POUVT
4FHFSTUSÏN ,JN 0EFMJVT .JLLFM +FOTFO q0MPG(VUFSTUBN+PBLJN3VOOFNP
(BCSJFM
1FUSPWJD"OESFBT&SJLTTPO*NBE$IIBEFI#BCJT
4UFGBOJEJT4JOBOJ"ZSBODJ
q1BCMP1JOPOFT
"SDF
žUWJEBCFSHq¯SFCSP
qq
q/PSEJO(FS[JD
q1BVMJOIP(VBSº
7BSOJOHBS žUWJEBCFSH (MFOO 3PCFSUT 1SJODF
&CPBHXV¯SFCSP.BHOVT,JIMCFSH
%PNBSF.BSUJO4USÏNCFSHTTPO(½WMF
1VCMJL
žUWJEBCFSHqq
)FOSJL(VTUBWTTPOq%BOJFM
)BMMJOHTUSÏN &SJL .PCFSH "MCFSJT EB 4JMWB
+PIBO/JLMBTTPO
+FTQFS"SWJETTPOq)BSJT
3BEFUJOBD 4UFJOBS 4USÏNTOFT "NJS 4VMKJD 1SJODF &CPBHXV ,SJTUJBO #FSHTUSÏN q 7JLUPS
1SPEFMM(MFOO3PCFSUT1BVMVT3PJIB
¯SFCSP qq
+PIO "MWC¾HF 4JNPO /VSNF
q1BUSJL"OUUPOFO#FSUJO4BNVFM;F/EJMMF
.BHOVT8JLTUSÏN4BNVFM8PXPBIq"MFKBOESP
#FEPZB%FOJT"CEVMBIJ
.BHOVT,JIMCFSH
/PSEJO(FS[JDq.BSDVT"TUWBME"TUSJU"KEBSFWJD
1BVMJOIP(VBSº3POJ1PSPLBSB
5SFMMFCPSHT''q)BMNTUBE
qq
q.BUUJBT"EFMTUBN
7BSOJOHBS 5SFMMFCPSH .BUUJBT "EFMTUBN
)BMNTUBE.BSDVT0MTTPO
%PNBSF"OESFBT&LCFSH.BMNÏ
1VCMJL
5SFMMFCPSHT''qq
7JLUPS/PSJOHq%FOOJT
.FMBOEFS 1FUFS "CFMTTPO 5VPNP 5VSVOFO
+POBUIBO"TQq.BUUJBT"EFMTUBN5IPNNJF
1FSTTPO .BSDVT 1PEF *CSBIJN ,PSPNB
.BHOVT "OEFSTTPO "OESFBT 8JIMCPSH
:PVTFG'BILSP
q"OESFBT%SVHHF'SFESJL
+FOTFO
)BMNTUBE qq
3PCJO .BMNLWJTU q &NJM
4BMPNPOTTPO +PIOOZ -VOECFSH 5PNNZ
+ÏOTTPO $ISJTUJBO +½SEMFS q .JDIBFM (ÏSMJU[
+POBT (VEOJ 4BFWBSTTPO "OFM 3BTLBK
"MFYBOEFS1SFOU
"OTFMNP&NJS,VKPWJD
.JLBFM3PTÂO.BSDVT0MTTPOq+PF4JTF
)*'
q .BMNÏ''
q Olsson
comebackar
på DN-galan
2WaXbcXP] >[bb^]
Z^\\TacX[[bcPacX3=VP[P]
~3Tc ZÉ]]b [XcT ^eTaZ[XVc UÛa
\XVPcccÉe[P3Tc]^a\P[PUÛa\XV
ÉaYdPccVÊbZPSPSbÉVTaST]bZP
STSaPQQPSTcaTbcTVbW^__PaT]
>[bb^][É\]PSTZ[PacTRZT]cX[[
cÉe[X]VbPaaP]VÛaTa]PaTSP]d]STa
4<
~9PV Éa (( _a^RT]c UaXbZ
^RWSTcUX]]bX]VT]b^\chRZTaPcc
STcÉacaÊZXVPaTPccePaPbZPSPSÉ]
YPVVÛabÉVTa>[bb^]
FRIIDROTT.
Foto: SCANPIX
Emma Green mottogs med blommor när hon kom hem till Göteborg.
T]SPbeT]bZP\TSP[YT]d]STaUaX
XSa^ccb4<
~BYÉ[eZ[Pac ZÉ]]b STc YÉccTQaP
UÛa beT]bZ UaXXSa^cc Pcc eX UÊa T]
UaP\VÊ]Vb^\ST]WÉa3TcWPaeP
aXc\hRZTcb]PRZ^\bZPS^a^RWT]
WT[ST[bc^[_Tdc3TcWPSTePaXca^
[XVc^\UaXXSa^ccT]UÊaTccd__beX]VX
^RW \TS STc WÉa <T] YPV cÉ]ZTa
X]cTbÊ\hRZTc_ÊbÊ]c9PVW^__Pa
¯SFCSP
q &MGTCPSH
q .K½MMCZ
q ,BMNBS''
q )½DLFO
q #SPNNBQPKLBSOB q *',(ÏUFCPSH
q (BJT
q 5SFMMFCPSHT''
q )BMNTUBE
q %KVSH¾SEFO
q (FGMF
q "*,
q žUWJEBCFSH
q ,PNNBOEFNBUDIFS
5PSTEBH)*'q%KVSH¾SEFO
-ÏSEBH(BJTq.K½MMCZ¯SFCSPq.BMNÏ''
4ÏOEBH ,BMNBS ''q5SFMMFCPSHT '' "*,q
#SPNNBQPKLBSOB(FGMFqžUWJEBCFSH)BMNTUBEq
&MGTCPSH)½DLFOq*',(ÏUFCPSH
%JW7½TUSB(ÏUBMBOE
,JOOBq0EEFWPME
q ,BSMTUBE#,
q (VOOJMTF
q 0EEFWPME
q ,BSMTLPHB
q +POTFSFE
q "OOFMVOE
q 6UTJLUFO
q (ÏUFOF
q ,JOOB
q (BVUIJPE
q 4L½SIBNO
q )PMNBMVOE"MJOHT¾T q %JW4ÏESB4WFBMBOE
,BSMTMVOEq¯SFCSP6OHEPN
q "LSPQPMJT
q /ZLÏQJOH
q 'BSTUB
q ¯SFCSP6OHEPN q &OTLFEF
q 7½SNCPM
q 4NFECZ
q &TLJMTUVOB$JUZ
q 7½SNEÏ
q ,BSMTMVOE
q (VUF
q 7BMMFOUVOB
q UÛa\XVbYÉ[e^RWUÛaPccYPVbZP[hRZ Z[PacPccYPVZ^\\TaPccbÉccPd__
Pb\TS\X]P\Ê[9PVÉaV[PSÛeTa ]hP \Ê[ \T] Ydbc ]d Éa YPV ]ÛYS
PccU^[ZÉaV[PSPUÛa\X]bZd[[
9PVeTcPccYPVWPaZP_PRXcTcPccW^_
_PÉ]]dWÛVaT\T]]deX[[YPV]YdcP
På fredag hoppar W^]X3=VP[P] PeSTcWÉaT]bcd]SUÛabcTT
XBc^RZW^[\4UcTaPccWPb[PVXc_Ta
Marcus Olsson
b^]QÉbcPceÊVÊ]VTa^\bZPW^]]d
UÛabÛZP [PSSP ^\ ~ QÊST \T]cP[c
^RWUhbXbZc
~=TY]dÉaSTcb[dcWPWP3TcÉa
5S½OJOHTNBUDIFS
&LFUq1FSTUPSQq
&LFU,FOOZ-JOEFSPDI"SNFOE#BIUBSJ
1FSTUPSQ5PSCKÏSO-JOEBIM
.BSJFIPMNq,¾HFSÏEq
,¾HFSÏE"OESFBT-VOECMBE.BUUJBT)BOTTPO
(ÏTUB"OEFSTTPOPDI"MFYBOEFS#FOHUTTPO
4ÏEFSFUUBOEBNFS
7JUUTKÏq4UBUUFOB
qq
7JUUTKÏ &NNB 4KÏEBIM &MJO 3VCJOTTPO
4UBUUFOB+FTTJDB+VMJO&NNB.BUUTTPO
1VCMJL
%BMTKÏGPST
q 7JUUTKÏ
q ¯TUFS
q *',,BMNBS
q 2CJL
q 5ÏMÏ
q 4JM
q 'BMLÏQJOH
q 'BMLFOCFSH
q .BMMCBDLFO
q 4UBUUFOB
q -JOLÏQJOH,FOUZ q ,PNNBOEFNBUDIFS'SFEBH5ÏMÏq'BMLFOCFSH
-ÏSEBH 4JMq'BMLÏQJOH 7JUUTKÏq*', ,BMNBS
2CJLq.BMMCBDLFO
4ÏOEBH -JOLÏQJOH,FOUZq%BMTKÏGPST ¯TUFSq
4UBUUFOB
%JW/PSSB/PSSMBOEEBNFS
"TTJq"MWJLT*,
q 6NFEBMFOqžLVMMTKÏO
q .BSJFIFN
q žLVMMTKÏO
q "TTJ
q /PUWJLFO
q "MWJLT*,
q *Oǚ½SEFO
q )½HHMVOET
q #M¾TNBSL
q -JSB-VMF¾
q 6NFEBMFO
q %BOTLBMJHBO
)PSTFOTq0EFOTF
qq
q.PSUFO3BTNVTTFO
1VCMJL
'$,ÏQFOIBNO
q /PSETK½MMBOE
q Sjödahl sänkte Stattena
SÖDERETTAN
Vittsjö–Stattena 3–2
FOTBOLL. <TS ceÊ \Ê[ bÊV
ªb[Yd]VPcYTYT] 4\\P BYÛ
SPW[cX[[PccBcPccT]PUXRZ[É\
]P EXccbYÛ dcP] _^É]V TUcTa
VÊaSPVT]b STaQh X bÛSTaTcc
P]7T[bX]VQ^aVb[PVTcÉa]Éb
cYd\Q^^RWXbc^acQTW^ePe
_^É]V
~EXccbYÛePa[XcTQÉccaTÉ]
^bb X UÛabcP WP[e[TZ \T] X
P]SaP_aTbbPaeXST\aTYÉ[c
DcP]4\\PBYÛSPW[WPSTST
X]cTed]]XcXSPVbPBcPccT]P
caÉ]PaT]?PcaXZ?Tabb^]
Ca^cbT]\hRZTcQaPX]bPcb
c^cP[c bTcc bTa STc U^acbPcc
\ÛaZcdcUÛaBcPccT]P?Tab
b^] QTaÛ\ST WT[P [PVTc UÛa
X]bPcbT]
~:P]eXU^acbÉccPPccZÉ\
_PbÊWÉaQaPbTaSTc[Ydbcdc
bPWP]
Mattias Arvidsson
.JEUKZMMBOE
4ÏOEFSKZMMBOE
#SÏOECZ
0EFOTF
žMCPSH
-ZOHCZ
3BOEFST
)PSTFOT
4JMLFCPSH
&TCKFSH
q q q q q q q q q q /PSTLBFMJUTFSJFO
7¾MFSFOHFOq4UBSU
qq
q 4PMPNPO +BNFT 0XFMMP q #FOHU
4½UFSOFT
q#PKBO;BKJD
q"OESÂ
.VSJ q .PIBNNFE "CEFMMBPVF q .PIBNNFE "CEFMMBPVF q #FOHU
4½UFSOFT
q.PIBNNFE"CEFMMBPVF
q)BSNFFU4JOHITUS
1VCMJL
3PTFOCPSH
q 7¾MFSFOHFO
q 5SPNTÏ
q 7JLJOH4UBWBOHFS q žMFTVOE
q 4USÏNTHPETFU
q 4UBSU
q -JMMFTUSÏN
q 0EE(SFOMBOE
q ',)BVHFTVOE
q 4UBCBFL
q #SBOO
q .PMEF
q )ÏOFGPTT
q ,POHTWJOHFS
q 4BOEFǚPSE
q 'JOTLBMJHBO
+BSPq)BLB
q )+,)FMTJOHGPST q )POLB
q ,VPQJP
q 5BNNFSGPST
q +BSP
q *OUFSžCP
q 514žCP
q 7147BTB
q .Z1B
q +ZW½TLZM½
q .BSJFIBNO
q )BLB
q 6MF¾CPSH
q -BIUJT
q .-4
-PT"OHFMFTq$IJDBHP
q &BTUFSODPOGFSFODF
$PMVNCVT
q /FX:PSL
q 5PSPOUP
q $IJDBHP
q ,BOTBT$JUZ
q /FX&OHMBOE
q 1IJMBEFMQIJB
q %$6OJUFE
q 8FTUFSODPOGFSFODF
-PT"OHFMFT
q 4BMU-BLF$JUZ
q %BMMBT
q 4FBUUMF
q $PMPSBEP
q 4BO+PTF
q )PVTUPO
q $IJWBT
q 814
"UMBOUBq(PME1SJEF
4LZ#MVFq$IJDBHP
(PME1SJEF
1IJMBEFMQIJB
$IJDBHP
#PTUPO
4LZ#MVF
"UMBOUB
8BTIJOHUPO
För DN-galans tävlingsdirektör
APY]TBÛSTaQTaVÉaQTbZTSTc^\
>[bb^]bST[cPVP]STÉ]]dT]_^bX
cXe]hWTc
~=dWPaeXYdQÊSTW^]^\^RW
4\\P6aTT]b^\beT]bZPX]caTb
bT]>RWTUcTab^\?WX[[X_b8S^fd
Z^\\TaWXcUÊa2WaXbcXP]>[bb^]
RWP]bPcceXbPeT\b^\ÉaQÉbcbÉ
VTaBÛSTaQTaVcX[[CC
©eT]ST]]hQ[Xe]P4<bX[eTa
\TSP[YÛaT]6aTT]UÊaRWP]bT]Pcc
\ÉcPbX]b_É]bcXcdUUPbcTZ^]Zda
aT]b
BTSP] cXSXVPaT Éa STc Z[Pac Pcc
eÉa[SbWXbc^aXT]b caT b]PQQPbcT
Wd]SaP\TcTab[Û_PaT b_aX]VTa X
Bc^RZW^[\)DbPX]1^[cChb^]6Ph
^RW0bPUP?^fT[[TT
q q q q q q q q q 6UWJTOJOHBS4WFSJHFYNJOVUFS3VN½OJFO
YNJOVUFS
4MPWFOJFOq,SPBUJFO
q
4MPWFOJFO
q 4WFSJHF
q ,SPBUJFO
q 3VN½OJFO
q ,PNNBOEFNBUDIFS*EBH4WFSJHFq4QBOJFO
JNPSHPO4WFSJHFq5ZTLMBOE
SKYTTE
GOLF
8)*5&46-163413*/(48FTU7JSHJOJB64"
UPVSFOIFSSBSTMVUTU½MMOJOHQBS
4UVBSU
"QQMFCZ"VTUSBMJFOqqq
+FGG
0WFSUPO64"qqq
#SFOEPO
EF+POHF;JNCBCXFqqq
4WQMBD
3JDIBSE4+PIOTPOqqq
$BSM1FUUFSTTPOqqq
HANDBOLL
#3"5*4-"7"6&.HSVQQTQFM
4WFSJHFq3VN½OJFO
qq
4WFSJHF .BUUJBT ;BDISJTTPO TUS
-JOVT
"SOFTTPO .BHOVT 1FSTTPO /JMT
1FUUFSTTPO 5IPNBT7BSTBNJT .BY %BSK .BUUJBT 5IZOFMM 0TLBS :TBOEFS "OESFBT
$FEFSIPMN3JDIBSE)BOJTDI.BSLVT0MTTPO
#½TUJ3VN½OJFO3BEV$SJTUJBO(IJUB
VANN JAG?
.µ/$)&/ 7. HFW½S N TLPUU
MJHHBOEFGJOBM
4FSHFK.BSUJKOPW7JUSZTTMBOE
Q
7BMFSJBO4BVWFQMBOF'SBOLSJLF
.BUUIFX &NNPOT 64" 4BN
"OEFSTTPO
#KÏSO1BOU[BS
TENNIS
-04"/(&-&4"51TJOHFMGJOBM4BN2VFSSFZ
64"q"OEZ .VSSBZ 4UPSCSJUBOOJFO q q
q
q
45"/'03% 85" EVCCFM GJOBM -JOETBZ
%BWFOQPSU-JF[FM )VCFS 64"q$IBO:VOH+BO
5BJXBO+JF;IFOH,JOBqqq
q
SPORT I DAG
)&-4*/(#03(
.FEFWJLM1¾BSQ&TLJMTNJOOFEJWGPUCPMM
6UEFMOJOHS½UU
LS
BUUBDLFSBEFGS¾OLÏONFENFUFSLWBS-¾OH
W½HJUSFEKFTQ¾S7BOOI¾SEVQQMPQQTTUSJENFE
FOM½OHE'BWPSJUFO-BEZ$PSPOGMÏHUJMMMFEOJOH
PDIIÏMMEFOJOQ¾VQQMPQQFU'JDLHFTJHJI¾SE
TQVSUTUSJE %BOHFSPVT +5 USFB Q¾ JOOFSTQ¾S
"WTMVUBEF CSB NFO WBS BMESJH JOCMBOEBE J
TFHFSEJTLVTTJPOFO
ODDSET
V65
TOPPTIPSET
."5$)&/'"$*5
#SPNNBQPKLBSOBq)*'
5SFMMFCPSHT''q)BMNTUBE
žUWJEBCFSHq¯SFCSP
q0EET
q0EET
q0EET
#0.#&/'"$*5
#PNCFO
"#SPNNBQPKLBSOBq)*'
#5SFMMFCPSHT''q)BMNTUBE
$žUWJEBCFSHq¯SFCSP
q
q
q
0EET
DAGENS DUBBEL
ž.ž%%+BHIPVOE
%%"1MBDFGPS6T
4USVLOB
0EET0NT½UUOJOHLS
7¾SUUJQT355¾UUBSBEFS
"WE+BHIPVOE5PN)PSQFTUBE
ÏWFSUPH
MFEOJOHFOFGUFSNFUFSPDIIÏMMEFOJOJN¾M
*OWFSOPLÏSEFTGSBN¾UNFELWBS'JDLH¾
JUSFEKFTQ¾S4OBCCBWTMVUOJOH'BWPSJUFO#BE
.JHSFO HBMPQQ GS¾O TUBSU 4U½MMEF TJH TOBCCU
"WBODFNBOH GS¾O LÏO NFE LWBS 4OFUU
VUW½OEJHUMFEBSFO
"WE " 1MBDF GPS 64 -JOVT 4WFOTTPO
ž.ž7qSBEFOqqqqqMPQQq
S½UU
LS
S½UU
LS
0NT½UUOJOHLS
LUNCH-DD
7"((&3:%
-%q$BUDIFF5PXO
-%q:FTUFSEBZ8FBUIFS
4USVLFOOS
PDI
0EET0NTLS
TRIO
7"((&3:%
8JTT 1FO 4UBSP #PCDBU #MJYUSB
5¾OHB
,PNCqq
0EET0NTLS
KENO
,VOH,FOP
B7
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SPORT
:PaaXÉaT]b ]X^]ST
?60cXcT[ Q[Te VPaP]cTaPc
ST] \Tbc \X]]TbeÉaSP UÛa
BcdPac 0__[TQh BP\cXSXVc
b^\ WP] eP]] cÉe[X]VT]
X FTbc EXaVX]XP bZaTe WP]
^RZbÊ X] bXV bYÉ[e X V^[UT]b
aTZ^aSQÛRZTa VT]^\ Pcc VÊ
bXbcPad]SP]_Ê$(b[PV0db
caP[XTa] Q[Te SÉa\TS ST]
UT\cTb_T[PaT]]ÊV^]bX]_Ê
?60c^daT]PccVÊd]STa%
b[PV
1TSaXUcT]Z^\cX[[TUcTaPcc
WP] VY^ac QXaSXT _Ê ST caT
bXbcPWÊ[T]^RWSÉa\TS^RZbÊ
c^VWT\bTVTa]Tccb[PVUÛaT
9TUU >eTac^] DB0 ?Pd[
6^hS^b [hRZPSTb \TS bP\
\PbPZUÛacaTeTRZ^abTSP]
GOLF.
SPEL I DAG
ODDSET
-ž/(&/*%"(
1BMFSNPq#PDIVN
PEETGS¾OJEBH
%BDLBSOBq3PTQJHHBSOB
PEETGS¾OJEBH
%BDLBSOBq3PTQJHHBSOBIDQ PEETGS¾OJEBH
1JSBUFSOBq-FKPOFO
PEETGS¾OJEBH
1JSBUFSOBq-FKPOFOIDQ
PEETGS¾OJEBH
7BMTBSOBq7FUMBOE
PEETGS¾OJEBH
7BMTBSOBq7FUMBOEBIDQ
PEETGS¾OJEBH
7½TUFSWJLq7BSHBSOB
PEETGS¾OJEBH
7½TUFSWJLq7BSHBSOBIDQ
PEETGS¾OJEBH
&STCPEBq1JUF¾
5FHq.BSJFIFN
)BQ5FM"WJWq"LUPCF-FOUP )FBSUTq8PMWFSIBNQUPO
PEETGS¾OJEBH
5SBONFSFq-JWFSQPPM
PEETGS¾OJEBH
"OEFSMFDIUq-MBOTBOUGGSBJE #FOGJDBq5PUUFOIBN
PEETGS¾OJEBH
-B$PSVOBq/FXDBTUMF
PEETGS¾OJEBH
/BQPMJq8PMGTCVSH
PEETGS¾OJEBH
*OUFSq1BOBUIJOBJLPT
PEETGS¾OJEBH
6OJW$IJMFq$IJWBT(VBEBMBK ."5$)&/*%"(
&STCPEBq1JUF¾
5FHq.BSJFIFN4,
"OEFSMFDIUq-MBTBOUGGSBJE
#0.#&/*%"(
#PNCFO
"&STCPEBq1JUF¾
#5FHq.BSJFIFN4,
$"OEFSMFDIUq-MBTBOUGGSBJE
DAGENS DUBBEL
5JQTUJMM+½HFSTSP
%%MPQQ
/VGGJFME"OEFSTFO/
$SZTUBM5PPNB)BVHTUBE,
&DVQPT.JMMB/PSETUSÏN1
4KÏHFS¾T1PSUNPOF-ÏOO$
%FMJ%BODJOH&LMVOEI"
4KÏIVMUFUT$MPF4KÏCFSH1
/JDF%SFBN%&5BLUFS+
(JMM4JMWJP6ISCFSH5
4JNPOF4VSHZ&EMVOE1
2VFFO4UBSMJOF%ZISCFSH4
E
B
E
TVGUIDEN
SVT1
17.55–18.00 Sportnytt.
4.40–5.10 Fotbollskväll. (R)
SVT2
17.10–17.40 Fotbollskväll. (R)
22.00–22.15 Sportnytt.
TV4
59 står det på Stuart Applebys boll från sista runFoto: SCANPIX
dan.
8]]P]STbbePa3PeXS3deP[
(((ST]bT]PbcTb_T[PaT]
b^\VXRZ_Ê$(b[PV
AXRWPaS B 9^W]b^] b^\
Z^\ cX[[ cÉe[X]VT] TUcTa bT
VTa]XBRP]SX]PeXP]<PbcTab
Peb[dcPST\TST]%%ad]SP
^RW Z[ÉccaPST cX[[ T] ST[PS
! )P_[PcbTT-AFP
*[BCFMM-BHÏ8JEFHSFO%
E
'SJEIFNT5JBSB4ÏEFSLWJTU4
E
,PNNFOUBS /VGGJFME WBS CSB TPN UW¾B
CBLPN:PHHJ)PSOMJOFO½TUTFOBTU)½SIBSTUPFU
FUUHZOOTBNUM½HF/JDF%SFBN%&IBSWBSJU
QPTJUJWJFUUQBSTQSJOUFSMPQQ*TFOBTUFTUBSUFO
TQVSUBEF IPO QJHHU UJMM BOESBQMBUTFO CBLPN
-VDZ)JMM
3BOLJOH
%%MPQQBVUP
1PMDB5BLUFS+
EEB
.POUFT-#*OHWFT1
B
&EVmT#BOEJUP)FJTLBOFO7
B
#BE-PTFS/PSSCZ6
LB
-JQUPO4KÏCFSH1
EB
-BST0WF4ÏEFSLWJTU4
LB
0SGFVT#SPEEF6ISCFSH5
B
3PDLFU'SB[FS6OUFSTUFJOFS1 B
/PGPS4BMF4BVFS.
B
$BTBOPWB.VTDMFT8BMENÕMM.LB
4BNNBSDP)BVHTUBE,
EELELB
/FX4UZMF/JMTTPO4
B
,PNNFOUBS 1PMDB SVOEBEF G½MUFU UJMM
MFEOJOHFOJLWBMFUUJMM4UPDIBNQJPOBUFUPDIIÏMM
EVLUJHU½WFOPNIPONBUUBEFTUJMMTMVU-½HFU
½S CSB PDI MZDLBT IPO I¾MMB TQFUT ½S NZDLFU
WVOOFU0SGFVT#SPEEFTUBMMLBNSBUUJMMUJQT
FUUBOIBSJOMFUULBSSJ½SFOMPWBOEFPDIJOUFWBSJU
T½NSF½OUW¾BQ¾TJOBGFNTUBSUFS4FOBTUQ¾žCZ
BWHKPSEFIBOFGUFSFOSFK½MBWTMVUOJOHGS¾Oǚ½SEF
VUW½OEJHU¾SJOHFOLBOWJOOBJHFO
3BOLJOH
7¾SUUJQT%%/VGGJFME/JDF%SFBN%&
$SZTUBM5PPNB
%%1PMDB0SGFVT#SPEEF3PDLFU'SB[FS
4ZTUFNYSBEFS
13.00–13.25 Trav. 3PVT]baÉcc
DIREKT.
22.25–22.35 Sporten.
TV4 PLUS
21.30–22.00 Trav: Vinnare plus.
SVT24
0.10–0.25 Sportnytt.
CANAL+ SPORT 1
15.00 Fotboll: Trelleborg–Halmstad.
(R) 0[[beT]bZP]
17.00 Indycar: höjdpunkter. 7ÛYS
_d]ZcTaUaÊ]4S\^]c^]!$Yd[X
18.00 ATP tennis weekly.
18.30 Kings of Football.
19.00–21.30 Speedway: Piraterna–
Lejonen. 4[XcbTaXT] DIREKT.
23.30–0.00 ATP tennis weekly.
EUROSPORT
8.30 Friidrott. (R) ?W^c^5X]XbW
9.45 Fotboll: Tysklnad–Nigeria. (R)
D!E<UÛaSP\Ta5X]P[
11.15 Cykel. (R) ?^[T]ad]c4cP__!
12.15 Friidrott. (R) 4<3PV%
13.45 Friidrott. (R) ?W^c^5X]XbW
15.00 Fotboll: Tyskland–Nigeria. (R)
D!E<UÛaSP\Ta5X]P[
16.30 Cykel. (R) ?^[T]ad]c4cP__!
17.30 Cykel. ?^[T]ad]c4cP__")
B^b]^fXTR~:Pc^fXRT !! Z\
DIREKT.
19.00 Eurogoals flash.
19.10 Fotboll: Celtic–Lyon. (R)
4\XaPcTb2d_
19.45 Fotboll: Arsenal–Milan. (R)
4\XaPcTb2d_
20.15 Fotboll: Milan–Lyon. (R)
4\XaPcTb2d_
20.45 Fotboll: Arsenal–Celtic. (R)
4\XaPcTb2d_
21.15 Boxning: S. Aydin–I. Dan
Ion. 8]cTa]PcX^]T[[cXcT[\PcRW
FT[cTaeXZc
LUNCH-DD
Tisd 3/8 kl 19.00
5JQTUJMM'½SKFTUBE
-%&MJOESB4¾OOB1BOJOBSP
-% 'FMJY7JOHCPPOT )B[BSE #SPEEF 0SMBOEP-BTFS
4ZTUFNYSBEFS
på Medevi IP
TRIO
Matchvärd:
5JQTUJMM'½SKFTUBE
&UUB
5W¾B
5SFB
4ZTUFNYYSBEFS
Veckans matcher
TISDAG 3/8
DIV 3
Påarps GIF-Eskilsminne IF
Medevi, kl 19
ONSDAG 4/8
DIV 2
Högaborgs BK-Varbergs BoIS FC
Harlyckans IP, kl 19
PÅARPS GIF A-LAG
- ESKILSMINNE IF
NIVEAU MÄKLARFIRMA
Matchbollar:
ARNES BLOMMOR, KVIDINGE
PLÅTSLAGERI, FINVERKO AB
DIV 4
Borstahusens BK-Kågeröd BOIF
Ulkavallen, kl 14
FC Örkelljunga-Häljarps IF
Örkelljunga IP, kl 14
DIV 6
Kvidinge IF-Kropp
Kvidinge IP, kl 15
Bjuvstorps FF-Allerums GIF
Hedvalla, kl 14
TORSDAG 5/8
DIV 7
ALLSVENSKAN
Hyllinge GIF-Mörarps IF
Hyllinge, kl 15
FREDAG 6/8
SÖNDAG 8/8
HIF-Djurgården IF
Olympia, kl 19
DIV 4
DIV 3
Perstorps Sk-Gantofta IF
Ybbarps IP, kl 19
V. Karup IF-Klippans FF
V. Karup IP, kl 19
Höganäs BK-Markaryds IF
Julivallen, kl 16
LÖRDAG 7/8
Helsingborgs DFF-IF Böljan
Harlyckan, kl 19 (dam)
SUPERETTAN
Ängelholms FF-Degerfors
Ängelholms IP, kl 16
Kullabygdens DFF-V. Karup IF
Julivallen, kl 15 (dam)
MÅNDAG 9/8
DIV 2
MATCHPROGRAMMEN
I TIDNINGEN VARJE TISDAG!
23.00 Motorsport. 580FC22)
8]bXSTFC22
23.30 Motorsport. 1X[aPRX]V
?^abRWTBd_Ta2d_
0.00 Motorsport. (R) <^c^aRhZT[
Bd_Tab_^acE<
0.45–1.30 Motorsport. (R)
<^c^aRhZT[Bd_TaQXZTE<
[^__!
VIASAT SPORT
12.45 Golf. (R) 4da^_Pc^daT]
15.45 Golf. (R) ?60c^daT]
18.50 Basket: Sverige–Estland.
;P]SbZP\_ DIREKT.
21.00 ATP Champions Tour.
CT]]Xb\PVPbX]UaÊ]! 22.00–0.00 Basket: Sverige–
Estland. (R) ;P]SbZP\_
DANSK TV2
20.00–22.00 WTA-tennis med
Wozniacki.
DIREKT.
FOTBOLL. 3TcQ[TeeX]bcUÛa
22.35–23.05 WTA-tennis: Quiet
please.
5aTSaXZ;Yd]VQTaVXSTQdcT]
UÛaST]]hPZ[dQQT]2WXRPV^
5XaT ;Yd]VQTaV QhccTb X] X
$')T\X]dcT]X\PcRWT]\^c
;^b 0]VT[Tb 6P[Pgh \T]
[hRZPSTb X]cT bZP_P \hRZTc
T][XVcZ[dQQT]bWT\bXSP
~:P]^]PccUÊZ^\\PWXc
cX[[ ;^b 0]VT[Tb ^RW eX]]P
\^c bTaXT[TSPa]P bÉVTa
5aTSaXZ;Yd]VQTaVcX[[B_^ac
Tg_aTbbT]bT
2WXRPV^ eP]] \TS "~!
ca^cbPcc;^b0]VT[TbZeXccT
aPSTceÊVÊ]VTa^\3TcePa
T]eÉ[QTWÛe[XVeX]bcXYPZcT]
_ÊT]b[dcb_T[b_[PcbUÛa5XaT
TT
P4
6.07–6.10 Radiosporten.
7.07–7.10 Radiosporten.
8.05–8.08 Radiosporten.
9.03–9.05 Radiosporten.
13.03–13.05 Radiosporten.
16.03–16.08 Radiosporten.
19.03–21.40 Sportextra. <TSQ[P
T[XcbTaXT]Xb_TTSfPh
22.10–22.12 Radiosporten.
TV4 SPORT
14.00 Eurocard Gotland
runt. (R) BP\\P]SaPVUaÊ]
bTV[X]VbcÉe[X]VT]4da^RPaS
6^c[P]Sad]cb^\PeVY^aSTb
\T[[P]& Yd[X
14.30 Svenska motorklassiker.
19.00 Football’s greatest.
3^Zd\T]cÉabTaXTUaÊ]!'
19.45-21.00 Fotbollsrivaler.
3^Zd\T]cÉabTaXTUaÊ]!(
2.00 WEC Wrek Cage.
:P\_b_^acb_a^VaP\UaÊ]!(
<XgTS\PacXP[Pacb<<0b^\
dcÛePbXbcÊ[Qda
2.55 WEC Wrek Cage. (R)
:P\_b_^acb_a^VaP\UaÊ]!(
<XgTS\PacXP[Pacb<<0b^\
dcÛePbXbcÊ[Qda
ESPN AMERICA
7.00-9.00 Sportscenter.
19.00 Baseboll: Detroit–Chicago
WS. <;1 DIREKT.
23.30-0.00 Sportscenter.
DR1
10.00–10.30 Tai chi – mindst mulig
vold. BT[e^\\P]VT]Ë__TTaZ[Pa
^eTaSTcTaCPX2WX^_aX]ST[XVc
T]ZP\_b_^acWe^a\P][ËacTPc
dbZPST[XVVÝaTbX]\^SbcP]STa
21.25–21.30 Sportnyt.
Ljungberg börjar
hitta elden
N Detta är endast ett urval
bland dagens sportprogram. För
kompletta tablåer se kanalernas
hemsidor.
HIF match-sammandrag
Foto: Britt-Mari Olsson
Applebys 59:a – en
perfekt vinnarrond
hd.se/sport
I samarbete med
B8
TV
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
INFORMATION SVT: 08-784 20 00 TV3: 08-562 02 300 TV4: 08-459 40 00 Kanal 5: 08-520 55 555 Kabelvision: 0200-22 55 00 Comhem: 0771-55 00 00
Canal+: 020-24 00 24 Viasat: 0586-680 30 ShowView: Siffrorna inom parentes anger videokod. © GemStar
AD3<A9/9/</:[email protected]
/F3AABD
$! Ršd Sion. Den judiska sovjeten. %! Djurens perspektiv.
Visenten. &! Resa i Sverige.
Vildapelns rike. ' Min
hŒriga familj. '! Fest i byn.
# Anne-Sophie Mutter.
PortrŠtt av en vŠrldsartist.
! MŒlaren frŒn Bishop Hill.
! HjŠrtats ojŠmnhet. "#
Historien om jorden. BBC-serie
om jordens unika historia.
#" Urskogens puls. Skogen
Šr en kvarleva av de urskogar
som tŠckte stora delar av
mellersta Europa. $
Nyhetskriget. Korrespondenten
Lowell Bergman undersšker de
politiska, kulturella, juridiska
och ekonomiska krafterna som
utmanar dagens nyhetsmedier.
$# Nyhetskriget. Om hur
journalister blir mŒltavlor pŒ
grund av sina reportage.
% Historien om Theodore
Roosevelt. Om Amerikas yngste
president Theodor Roosevelt.
& Belcanto Ð de stora
tenorerna. Enrico Caruso var en
italiensk operasŒngare som
fšddes i Neapel 1873 och dog i
samma stad 1921. &! Peter
Ustinovs Mendelssohn. Om den
tyske kompositšren Felix
Mendelssohns (1809-1847) liv
och musik med den brittiske
skŒdespelaren och fšrfattaren
sir Peter Ustinov (1921-2004).
'! Europas arkitektoniska
arv. Bonifacio pΠKorsikas
sydspets, slottet Chenonceau
vid Loire, och klostret Mont St
Michel. Barberaren i
Sevilla. Komisk opera i tvΠakter
frŒn Glyndebourne Festival
Opera 1981.
" Maktens
mŠn. PremiŠrministern Francis
funderar pΠatt dra sig tillbaka i
kvŠllens avsnitt.
!! Curtis och indianerna.
Om fotografen Edward Curtis.
Curtis dedikerade sitt liv till att
dokumentera indianernas
kultur. !·! Mark Twain.
#!·$# Fest i byn.
# The green green grass.
"# The mighty boosh. !#
The fixer. "# ÔAllo Ôallo! ""
Whose line is it anyway? ##·
$ Monarch of the glen.
# Krig pŒ skrothšgen. !"#
Det hade jag ingen aning om!
" VŠrldens knasigaste experiment. "" Bortom allt. #·
$ MŠktiga fartyg.
BD"4/9B/
$ OkŠnd diagnos. $## Jesu
šden och Šventyr. & Besatt.
' FŒfŠnga till fšrbannelse.
Animal. · VŠrldens adoptioner. #
Animal. $ Akutmottagningen. $## Kriminellt. %##
Brottsplats USA. Kriminalprogram frŒn 2008. ' Ockulta
kvinnor. DokumentŠr frŒn
2008. # Black box Ð prŠglad fšr livet. Dansk dokumentŠrserie frŒn 2008. Brott
tvŠttas bort. DokumentŠrserie
frŒn 2009. VŠrldens
brott. Kanadensisk dokumentŠrserie frŒn 2007.
! 48 avgšrande timmar.
Kriminalserie frŒn 2008. #
Cocaine cowboys. !# Amish.
! Scoop pΠtv-stationen.
" Mordutredning pŒgŒr.
#·$ Megakatastrofer.
BD"5C:2
% Hill Street blues. &!#·
&## Grannar. # Flottare
med fŠrg. ! # Alias Smith &
Jones. " Hem till gŒrden.
## The practice. %#
Grannar. %" Hill Street blues.
' Scali. Amerikansk kriminalserie frŒn 1993. Lagens Šnglar. "# Alias Smith &
Jones. !# Arkiv X. Amerikansk drama frŒn 2000. ! #
Six feet under. Doctor
Who. Scali. " Arkiv X.
! Lagens Šnglar. "·#
Six feet under. ## Doctor
Who. #!#·% Flottare med
fŠrg.
BD"9=;327
$# Shameless. %#·%##
Roseanne. Black books.
# LifeÕs funniest moments.
" Futurama. !# SkŒl.
!## Roseanne. ""# Davi"
Futurama. Klovn. ##
Shameless. !"# Black books.
## Plus one. #!·$# David
Letterman.
BD"
% Plastikdoktor 90210. &#
Beverly Hills 90210. ' Jerry
Springer. '##·# Cheaters.
!# Ballar av stŒl. "" The
ex-list. #!# The secret life of
the American teenager. $ #
Glee. % Ghost whisperer.
& Jerry Springer. Buffy the vampire slayer. #
Dollhouse. # Babylon 5.
!# The ex-list. !# Dangerous. !#·$ Jerry Springer.
BD%
$ WhatÕs good for you.
&·' Tori & Dean: Inn
love. ·! En blek kopia.
# Snš faller pŒ cedertrŠden.
%# The battle of Mary Kay.
' WhatÕs good for you.
Four single fathers.
Pedros ande. !
Plastic makes perfect. Yes. Paradise Falls. !
WhatÕs good for you. !!
Pedros ande. "! Plastic
makes perfect. #!·$ Paradise Falls.
HBD
%!% Dance 360. &·&"#
The Parkers. '·'"# One
on one. · "# Rachael
Ray. · "# The Parkers.
· "# One on one.
!· !"# Rachael Ray.
· ! Dance 360.
7<[email protected]</B7=<3::B
/<7;/:>:/<3B
$ Galna djur. $ # Familjen
MorrhŒr: Hemma hos surikaterna. $# VŠrldens skojigaste
djur. %# VŠrldens skojigaste
djur. %"# Allt om hundar. &"
PΠdjupt vatten. '# Tjurhajen:
vŠrldens farligaste haj med
Nigel Marven. '## Gorillaskolan. Delfinernas vardag. # Djurpolisen. "#
AkutveterinŠrerna Ð de nya
rekryterna. DjurrŠddningen. " Djurpolisen i
Miami. !!# Nšdrop frŒn naturen. " Djurens beskyddare:
I frontlinjen. "! Vithajens
aptit. # # VŠrldens skojigaste
djur. ## VŠrldens skojigaste
djur. $ Allt om katter. %#
Djurpolisen i Houston. &
Afrikas fantastiska sju. '
Djurpolisen i Houston. #
Dšdliga vatten. Djurpolisen i Houston. ## Djurpolisen i Miami. # OtŠmjt &
oklippt. !"# Djurpolisen i
Houston. " Dšdliga vatten.
!# Djurpolisen i Houston. !
OtŠmjt & oklippt. ! # Allt om
katter. " PΠdjupt vatten.
""# Gorillaskolan. # Djurens
beskyddare: I frontlinjen. #!#·
$ Delfinernas vardag.
0013<[email protected]/7<;3<B
$ ÔAllo Ôallo! % My family.
& My hero. &! Last of the
summer wine. ' Primeval.
'# Monarch of the glen. "
Doctor Who. "# The weakest
link. ! Dalziel and Pascoe.
"# ÔAllo Ôallo! ## My family.
$# Last of the summer wine.
$!# Dalziel and Pascoe. % The weakest link. &# Eastenders. &!# Monarch of the glen.
' # ÔAllo Ôallo! Whose
line is it anyway? ! The
green green grass. The
mighty boosh. ! The fixer.
The green green grass.
# Whose line is it anyway?
!# Doctor Who. Primeval. ÔAllo Ôallo! "#
Whose line is it anyway?
[email protected]
$ How Stuff«s Made. $ #
Extrem ingenjšrskonst. % Amerikanska choppers. &#
Mythbusters. '# VŠrldens
bŠsta prylar. '!# SŒ funkar
det! Scrapheap challenge.
Cash Cab. ! Wheeler
dealers. Destroyed in
seconds. ! Femmans vŠxel
Europa. ! Extrem šverlevnad. " Skitiga jobb. #
Coola maskiner. #! Coola
maskiner. $ Extrem ingenjšrskonst. % VŠrldens bŠsta
prylar. %! SΠfunkar det!
& Street customs. '
Mythbusters. How
Stuff«s Made. ! VŠrldens
bŠsta prylar. Cash Cab.
! Dšdlig fŒngst Ð resumŽ.
! Dšdlig fŒngst Ð resumŽ.
!! SΠfunkar maskinerna.
SΠfunkar maskinerna.
! Ross Kemp i Afghanistan
2. ! Cash Cab. Ultimate
Car Build-Off. ! Coola maskiner. !! Coola maskiner.
!## Destroyed in seconds.
" Femmans vŠxel Europa.
""# Street customs. #!#·
$ SΠfunkar det!
[email protected]<13
$ Krig pŒ skrothšgen. %
Kosmiska kollisioner. &
Byggnadsprojektens mŠstare.
" # Byggnadsprojektens
mŠstare. # Det hade jag
ingen aning om! ## Scrapheap challenge. $"# Brainiac.
%" Gršna megabyggen. &!
Discovery Project Earth. ' SŒ funkar det! Imponerande byggen. Gršna
megabyggen. # Discovery
Project Earth. " Imponerande byggen. !! MŠktiga
fartyg. Gršna megabyggen. Storm Rider. Morgondagens teknologi.
;BD
$ MTV breakfastclub. %
Top 7 @ 7. %"# MTV breakfastclub. ' 3 from 1. MTV
breakfastclub top 10. M is
for music. Disaster date.
# Room raiders. !#
X-effect. ""# The Hills. #
The City. #" Brooke knows
best. $# My super sweet 16.
%# Made. & Teen mom.
' Room raiders. AmericaÕs best dance crew.
Cribs. ! Pimp my
ride. Disaster date.
! X-effect. ## Pranked.
! # Jackass. "# Bully beatdown. # Pimp my ride. "
The Osbournes. Fantastic
music videos. !·$ After
hours.
[email protected]/D3:
$ Globe trekker. % $100
taxi ride. %! Distant shores.
& Budapest to Bamako
2010. &! Great Scenic
Railways. ' Planet food.
Think Green. Globe
trekker. Chef abroad.
! The thirsty traveler. !
Feast India. !! Distant shores. " Budapest to Bamako
2010. "! Great Scenic
Railways. # Globe trekker.
$ $100 taxi ride. $! Chef
abroad. % Planet food.
& Globe trekker. ' Cutting edge California. '!
Journey Into Wine. Flavours of South Africa. !
Top Travel. Working holiday. Globe trekker. !
Julian and Camilla Cutting
edge California. ! Journey
Into Wine. Flavours of
South Africa. ! Top Travel.
Working holiday. !
Globe trekker. " Julian and
CamillaÕs world odyssey. #·
$ Planet food.
</B7=</:[email protected]/>671
$ Galna vetenskapsmŠn.
$! VŠrldens tuffaste yrken.
% Haverikommissionen.
& DjurrŠddningsstyrkan.
&! Hayden Turners vildmarksŠventyr. ' Det vilda Ryssland. NŠra inpŒ dšden.
Jorden i fokus. MatŠlskarens guide till planeten. ! Det hade jag ingen
aning om. ! Det vilda Ryssland. " Haverikommissionen. # Teknik i fokus med
Richard Hammond. $
Sekunder frŒn katastrofen.
$! €r det sant? % Hajarnas paradis. & Dagbok frŒn
ett kryssningsfartyg. '
Haverikommissionen. Sekunder frŒn katastrofen.
! €r det sant? Hajen
Nicole. Kod ršd Ð bŠrgning pŒgŒr. ! Interpol utreder. Sekunder frŒn katastrofen. ! €r det sant? Hajen Nicole. Kod ršd Ð
bŠrgning pŒgŒr. ! Teknik i
fokus med Richard Hammond.
" MatŠlskarens guide till
planeten. "! Det hade jag
ingen aning om. #·$
Interpol utreder.
@B:
$ Punkt 6. %! Alles was
zŠhlt. & Unter uns. &!
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
' Punkt 9. '! Mitten im
Leben! ! Unsere erste
gemeinsame Wohnung. Punkt 12 Ð Das RTL-Mittagsjournal. " Mitten im Leben! # VerdachtsfŠlle.
$ Familien im Brennpunkt.
% Die Schulermittler. %!
Unter uns. & Explosiv Ð Das
Magazin. &! Exclusiv Ð Das
Star-Magazin. &"# RTL
Aktuell. '! RTL Aktuell Ð Das
Wetter. '# Alles was zŠhlt.
'" Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. # CSI: Miami. #
Monk. RTL Nachtjournal.
! RTL Nachtjournal Ð Das
Wetter. !# Law & Order.
Familien im Brennpunkt.
! RTL Nachtjournal. !!%
RTL Nachtjournal Ð Das Wetter.
!" Das Strafgericht. " Die
Schulermittler. ""# VerdachtsfŠlle. #!#·$ Explosiv.
A/B
Zwei bei Kallwass. Richterin Barbara Salesch.
Richter Alexander Hold.
! Britt. " Zwei bei
Kallwass. # Richterin
Barbara Salesch. $ Richter
Alexander Hold. % Niedrig
und Kuhnt Ð Kommissare ermitteln. %! Niedrig und Kuhnt Ð
Kommissare ermitteln. &
Eine wie keine. &! Anna und
die Liebe. ' Das Sat.1Magazin. '! K 11 Ð Kommissare im Einsatz. Nachrichten. # Am Ende die
Wahrheit. Akte 20.10.
! 24 Stunden. 24
Stunden. Quiz Night. "#
Zwei bei Kallwass. !! Richterin Barbara Salesch. "# Richter Alexander Hold. ## Niedrig und Kuhnt Ð Kommissare
ermitteln. #!· FrŸhstŸcksfernsehen.
BD#
$ Le journal. $! Telematin. & Le journal de RadioCanada. &! TiVi5Monde Ð
Les podcats. &!# TiVi5Monde
Ð Rantanplan. &" TiVi5
Monde Ð Code Lyoko. '
TiVi5Monde Ð Le professeur
Gamberge. '# Les pieds dans
la marge. '! Passion maisons. Flash. # Teletourisme. ! Plus belle la vie.
Le coeur a ses raisons.
! Nec plus ultra la collection. Flash. # Les
escapades de Petitrenaud.
! Antoine cherubin, une
histoire de lÕathletisme antillais.
!! Le journal de la RTBF.
"# Securite interieure. "##
Securite interieure. #"#
Hotels particuliers. $ Le
journal. $! Questions pour
un champion.
% Ce jour-lˆ. & Le journal. & LÕinvite. &!# Zim
and co. Les amies qui
tÕaiment. ! Le journal de
France 2. Comme un
mauvais souvenir. ! Les
gardiens de la fort. ! Le
journal. ! Le journal de la
TSR. !!# Monde le journal
Afrique. !## Generation reporters. # ! Vie privee vie
publique, lÕhebdo.
D7/A/B</[email protected]@7;3
$ VŠlkommen till Longleat.
% Ekvator. & Arkens arvingar. ' Nigel Marvens arktiska Šventyr. VŠlkommen
till Longleat. Ekvator.
Arkens arvingar. !
Nigel Marvens arktiska Šventyr.
" Naturens otroliga odjur.
# VŠlkommen till Longleat.
$ Ekvator. % Arkens
arvingar. & Octopus volcano. ' Om hajar och mŠnniskor. Low winter sun.
DNA. !· Dexter.
H24
#! Morgenmagazin. ' Tagesschau. '# Volle Kanne.
! Hanna. # Reich und
Schšn. !# Reich und Schšn.
Tagesschau. # Drehscheibe Deutschland. !
ARD-Mittagsmagazin. "
Heute. "# Die KŸchenschlacht. # Heute. ## Tierische Kumpel. $ Heute.
$# Hanna. % Heute. %#
Hallo Deutschland. %"# Leute
heute. &# SOKO Kšln. '
Heute. ' Wetter. ' # Die
Rosenheim-Cops. # Kšnigliche Hochzeit Norwegen und der
Sieg der Liebe. Frontal 21.
"# Heute-journal. Wetter. # Immer am Ball. "#
NatŸrlich Steffens! Heute
nacht. # Neu im Kino. In
Deep Heute. # Immer
am Ball. !# NatŸrlich Steffens! !# Heute. !## Frontal
21. "" Global Vision. #·
#! Hallo Deutschland.
0/@<
0/@<9/</:3<
#! Richard Scarrys ŠventyrsvŠrld. ### Jasper Pingvin.
$ I dršmmarnas trŠdgŒrd.
$! Tweenies. $# Fifi och
blomsterfršna. % Timmy
lamm. % Pomos musikvideor.
%# Dra mig baklŠnges. %!
FŒret Shaun. %" SmŒkryp.
%"# Tess och Ubbe. %## Mitt
sprŒk. & Aisopos teater. &
En stund med Oscar och Felix.
&# Rorri Racerbil. & # Tjuv
och tjuv. &! BarndokumentŠren: PŒ kulan. &" Piplšs. &"#
Olivia. &## Dansa med Doreen.
' Sommarlov. ' SmŒkryp.
'# Vampyrskolan. '! Pinsamheter. Tvillingarna pŒ
Home Farm. # Lata Lucy.
! Bolibompas skattkista.
!# Jasper Pingvin. "
Rorri Racerbil. # Rorri
Racerbil. Olivia. Olivia. SamSam. ! Ulla.
!# GŒtfulla grodan. " ZoŽ
KŽzako. ## Olle, Olivia och
Dracula. Konstapel Abel.
Hurra fšr Kalle. # Ebb
och Flo. ! I dršmmarnas
trŠdgŒrd. ! Tess och Ubbe.
! Tess och Ubbe. ! Grodan och hans vŠnner. !!
Bolibompas skattkista. !"
Meg och Mog. !## Pingu.
" Lenny och Knirp. "#
Aisopos teater. "# Philofix.
"! FŒret Shaun. "!# FŒret
Shaun. ""# Dra mig
baklŠnges. # Arkiv Zack.
# # Planet Sketch. #!#
Pyjamasklubben. $ Scooter, hemlig agent. $! Skunk
Fu. $" Pinky & Perky show.
% Sune. % # ZoŽ KŽzako.
%!# Nicke Nyfiken. & Ebb
och Flo. Engelsk tecknad serie.
Om en flicka och hennes buttra
hund. &# RŠkna med skŠgg.
Kan du rŠkna till tio? DŒ kan du
rŠkna med skŠgg. Ett sifferprogram fšr de minsta med sketcher och matlagning. & Pipi,
Pupu och Rosmari. Tecknad
serie frŒn Italien. Fantasifull
tecknad serie om tre vŠnner.
&! Sommarlov. Sommar,
tŠvlingar, musik och kompisar
pŒ SommarlovsbŒten. GŠst:
Isabelle Halling. &! SmŒkryp.
Hur ser vardagslivet ut fšr en
insekt? En Ódocu-cartoonÓ som
ger oss en skŠmtsam inblick i
smŒkrypens vŠrld. &"#
Vampyrskolan. Tecknad tyskitaliensk komedi om en elitskola
fšr vampyrer. Till eleverna hšr
Oskar som inte tŒl att se blod,
och hans kamrater, alla med
olika egenheter. ' Pinsamheter. Australisk komediserie.
Taylor Fry Šr 12 Œr och gŒr i
Public School i Australien.
'!· Trollkarlens
lŠrling. Brittisk realityserie. En
magiker har valt ut sju flickor
och sju pojkar fšr att en ska
vinna platsen som trollkarlslŠrling.
1/@B==<<[email protected]
$ Powerpuffpinglorna. $ #
Ed, Edd och Eddy. $## Ben 10.
% Sabrina, tonŒrshŠxan. %"#
VŒran Scooby Doo.
& Mr Bean. &!# Ozzy & Drix.
' Total Drama island. ' #
Chowder. '# Ben 10. #
Batman: Den tappre och modige. " Johnny Test. #
Pinky & the Brain. ! Kurage,
den hariga hunden. ## Ben
10. Ozzy & Drix. "#
Chowder. ! Flapjack. !!#
Ed, Edd och Eddy. " Johnny
Bravo. " # Powerpuffpinglorna. "# Gustav. ## XMen evolution. #" Johnny
Test. $# Bakugan GŠnget Ð
nya Vestroia. $! Ben 10.
$## Mr Bean. % Total
drama action. %"# Chowder.
& Gustav. &!# Ozzy & Drix.
' Sabrina, tonŒrshŠxan.
' # VŒran Scooby Doo. '#
Pinky & the Brain. # Gustav.
!# Ed, Edd och Eddy. Ben 10: Alien force. # Tvillingarna Kramp. # Chowder.
# Framtidens Batman.
!# Flapjack. !! Ed, Edd
och Eddy. !## Dexters
laboratorium.
27A<3G16/<<3:
$# HŠndige Manny. %# Hannah Montana. %" Fairly Odd
Parents. &# Sonnys chans.
&! Phineas och Ferb. &#
Stitch. '# Magi pΠWaverly
Place. '" Jake and Blake.
# Totally Spies. ! H2O.
## Phineas och Ferb. #
Det ljuva havslivet. ! H2O.
NŠr klockan ringer. #
Cars Toons. ! Kim Possible.
## Den lilla sjšjungfrun. !#
Aladdin. !" Lazytown. "#
Chuggington. "# Timmy
Lamm. " # Rasten. "#
Magi pΠWaverly Place. ##
Phineas och Ferb. #" Det
ljuva havslivet. $# Stitch.
$ # Totally Spies. $# NŠr
klockan ringer. % Magi pŒ
Waverly Place. % # NŠr
klockan ringer. %! Sonnys
chans. %## Phineas och Ferb.
&# Fairly Odd Parents. & Hannah Montana. &"# Stitch.
' H2O. '!# Det ljuva havslivet. Hannah Montana.
# Jake and Blake. #
Magi pΠWaverly Place. #
Zack och Codys ljuva hotelliv.
"· Jonas.
<7193:=23=<
#"# Dora. $ Ni hao Kai Lan.
$! Rorri Racerbil. $"# Dora
Ð utforskaren. % Svampbob
Fyrkant. %!# Skruvat. & Fanboy & Chum Chum. &"#
League of super evil. &##
Avatar. ' Pingvinerna frŒn
Madagaskar. Fairly odd
parents. Svampbob
Fyrkant. # NedÕs declassified. !# BondgŒrden. ! Djungel George. " League
of super evil. "# Geronimo
Stilton. "" Big time rush.
## Fairly odd parents. # #
NedÕs declassified. ## True
Jackson. $# BondgŒrden.
$!# Invisible network of kids.
% Fairly odd parents. % #
Svampbob Fyrkant. %# Huset
Anubis. &# Nickelodeons
iCarly. &!#·' Avatar.
B9
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SPORT PÅ TV – SE SPORTENS TV-GUIDE
TV
47:;
1/</:[email protected]
% Flashbacks of a fool. '
Mamma Šr hos hŒrfrisšrskan.
# Vi hade i alla fall tur med
vŠdret igen. # The wackness. Dramakomedi frŒn 2008.
"# Den du fruktar. Dansk
thriller frŒn 2008. #" The
nail. Drama frŒn 2009 med
Tony Luke jr, Paul Orrantia. %
FoolÕs gold. €ventyr frŒn 2008
med Matthew McConaughey,
Kate Hudson. ' Bonjour
Sagan. Franskt drama frŒn
2008 med Sylvie Testud, Pierre
Palmade. Green Lantern:
First flight. €ventyr frŒn 2009
med Christopher Meloni, Victor
Garber. Livet frŒn den
andra sidan. Komedi frŒn 2008.
Poison ivy Ð the secret
society. !# Sous les bombes.
! Mongol. ##·% The
great debaters.
1/</:67BA
$ # Role models. & Wallander: Tjuven. '! Wallander:
Cellisten. Wallander:
PrŠsten. ! FlickvŠnner frŒn
fšrr. " Extreme movie. Komedi frŒn 2008. # # Red.
Thriller frŒn 2008 med Brian
Cox, Noel Fisher. $## SmŒ
skandaler. Brittisk komedi frŒn
2008 med Jessica Biel, Kristin
Scott Thomas. &! Clinton/
Blair Ð the special relationship.
Brittiskt drama frŒn 2010 med
Michael Sheen, Dennis Quaid.
Revolutionary road.
Drama frŒn 2008 med Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Duplicity. Thriller frŒn
2009 med Julia Roberts, Clive
Owen. # Mad love. Double decker sandwich 9.
!! Sunshine cleaning. #
Hollywood buzz. #!·%
HŠmnarna.
1/</:/1B7=<
% JCVD Ð i huvudet pŒ Van
Damme. &"# Matrix reloaded.
# BlŠckhjŠrta. # Righteous kill. Thriller frŒn 2008 med
Robert De Niro, Al Pacino. "!
Hollywood buzz. # Outlander. Action frŒn 2008 med James Caviezel, Sophia Myles.
$## Watchmen. Thriller frŒn
2009 med Patrick Wilson,
Malin kerman. '!# Uninvited. SkrŠckfilm frŒn 2009 med
Emily Browning, Arielle Kebbel.
Star Trek. Science fiction
frŒn 2009 med Chris Pine,
Zachary Quinto. ! Road kill
2. " Family affair. !# Eden
Lake. "#·$ MisstŠnkt fšr
mord.
1/</:[email protected]/;/
$# Hšst i Paris. & Bonneville. '! I skuggan av vŠrmen.
Landshark. # Maradona. " Slumdog millionaire. Brittiskt drama frŒn 2008
med Dev Patel. $ Shouting
fire. DokumentŠr frŒn 2009.
%# Molire. Fransk komedi
frŒn 2007 med Romain Duris.
'# Barnhemmet. Mexikanskspansk skrŠckfilm frŒn 2007
med BelŽn Rueda. Alla
presidentens mŠn. Thriller frŒn
1976 med Robert Redford. !#
Einstein och Eddington. "#
Nowhere man. Broken.
!"# Broken English. # #·%!
Paris.
Busenkelt
/\\]\a
att hitta hd.se
1/</:[email protected]
$ Numb. %"# Spring breakdown. ' Hey hey itÕs Esther
Blueburger. # Fanboys.
# Senior skip day. !"#
Another Cinderella story. ##
Cardboard memories. Dramakomedi frŒn 2008 med Matthew
Broderick. $"# I en annan del
av Frankrike. Fransk komedi
frŒn 2008 med Kad Merad.
&! Big love. Dramaserie frŒn
2009. '! The life and times
of Tim. Animerad komediserie
frŒn 2010. Funny or die.
Komediserie frŒn 2010. !
30 Rock. Komediserie frŒn
2009. V. Science fictionserie frŒn 2009. House.
Dramaserie frŒn 2009. "#
The life and times of Tim. Animerad komediserie frŒn 2010.
!# Mrs RatcliffeÕs revolution.
Role models. !# Bam
Margera presents: Where the
#$&% is Santa? " Original.
###·%! Miraklet med Henry
Poole.
A49/</:3<
%# Pippi i Sšderhavet. &!
Alla vi barn i Bullerbyn. '!
Dršmprinsen Ð filmen om Em.
# Svensson Svensson Ð filmen. " Skšna juveler. "
Gšta kanal 2 Ð kanalkampen.
#"# Familjehemligheter. %!
Mimmi. & Jšnssonligan fŒr
guldfeber. Sopor. "
Fyra veckor i juni. !" Om
Gud vill. Paradiset. !
Kocken. #·%# Det nya
landet.
A7:[email protected]
% The best thief in the world.
' Transylvania. The
event. ! Kod okŠnd. #
Water. % Black and white.
' JŠrnvŠgare. Mart’n
(Hache). !# The girl from
Monday. Hidden. !#
SkŒpvagnen. #·% The
inner life of Martin Frost.
B1;
$ VŠnd dem inte ryggen.
%" Adams revben. ' Viva
Las Vegas. "# Spion i trosor.
!# Han som Šlskade livet.
"!# Berusad av framgŒng.
$# Flipper. %!# Ben Hur.
Tap dancing. #
Screening room. ! Blodshunger. # Flottans gullgossar.
! Screening room. ! Tap
dancing. "#·$ Screening
room.
BD
$ Straight. & Runaway
bride. First love. #
Hannah Montana: The movie.
!! Livet frŒn den ljusa sidan.
$ Not easily broken. Drama
frŒn 2009 med Morris Chestnut. %# In the name of the
king: A dungeon siege tale.
Tysk-amerikanskt Šventyrsdrama frŒn 2007 med Jason
Statham. Maria Larssons
eviga šgonblick. Svensk-dansknorskt drama frŒn 2008 med
Maria Heiskanen. Prom
night. SkrŠckthriller frŒn 2008
med Brittany Snow. Alexandra. Tortured.
!#·$# Maria Larssons
eviga šgonblick.
BD/1B7=<
$ Picking up the pieces.
& Impact point. Desperado. Unbreakable.
Thriller frŒn 2000 med Eamonn
Walker, Spencer Treat Clark.
" The anaconda 3: The
offspring. SkrŠckfilm frŒn 2008
med David Hasselhoff, Crystal
Allen. $ Den stillsamme
amerikanen. Thriller frŒn 2002
med Michael Caine, Brendan
Fraser. %" Black Hawk down.
Krigsdrama frŒn 2001 med Josh
Hartnett, Ewan McGregor.
Deep rising. Actionthriller frŒn 1998 med Treat
Williams, Famke Janssen.
Universal soldier:
terkomsten. Action frŒn 1992
med Jean-Claude Van Damme,
Michael Jai White. Celebrity porno poker. The
end game. "·#!# The
devilÕs chair.
BD1:/AA71
& Kardinalen. # SlŒ
nollan till polisen. ! Journey to the far side of the sun.
" Trifidernas dag. $
Bram stokers Dracula. &
Dšdligt utspel. The house
of seven corpses. Desperado. Private time.
·!# Rise.
[email protected]/;/
' The accidental husband.
Savage grace. !
Barnen frŒn Huang Shi. Pojken i randig pyjamas. !·
"!# Touch of pink.
BD4/;7:G
% Slow Moe. ' Barbie
som Rapunzel. The stone
angel. ! Tutenstein: Clash
of the Pharaohs. Animation frŒn
2003. # How to deal.
Komedi frŒn 2003 med Mandy
Moore, Allison Janney. %
Business of falling in love.
Komedi frŒn 2010 med Hilary
Duff, Jaime Pressly. ' The
hot chick. Komedi frŒn 2002
med Rob Schneider, Anna Faris.
Rain. Drama frŒn 2006
med Brooklyn Sudano, Faye
Dunaway. ! Tjejen som
ville bli racerbilfšrare. ·
!# See this movie.
BD<[email protected]
% Kamilla og tyven. '
Tjorven och SkrŒllan. Lykkevej. ! Kamilla og tyven. # Ronja Ršvardotter.
Svensk familjefilm frŒn 1984.
% Norska byggklossar. Norsk
komedi frŒn 1972. ' Beck:
HŠmndens pris. Dansk-norsksvensk thriller frŒn 2001 med
Peter Haber, Mikael Persbrandt.
Georg. Finsk-estniskryskt drama frŒn 2007. !
Beck: Mannen utan ansikte.
# Raid. ! Georg. #·
% De gršna slaktarna.
BD"47:;
$"#·&! Kalla mig …rnie.
# In the bedroom. "!#
Shampoo. Komedi frŒn 1975
med Warren Beatty. $ #
Rocksystrar. Komedi frŒn
2002. &# Slums of Beverly
Hills. Komedi frŒn 1998. '!#
Samvetsšmma Adolf. Svenskt
drama frŒn 1936 med Karin
Albihn. PΠandra sidan
bron. Brittisk-italiensk-tysk
dramathriller frŒn 1977 med
Sophia Loren. ! The dead
zone. ## The Blair witch
project. # Happy endings.
"!·$ # Bilskojarna.
<[email protected]/9/</:[email protected]
<@9
& Migrapolis: Ta sjansen.
&! I s¿rhellinga. ' Camilla
Plum. '! SommerŒpent.
Par i hjerter. NŒr
storken svikter. " Folk: De
tre s¿strene Askepott. Billedbrev fra Europa: Flamenco
Ð ÓSpanias bluesÓ. Dynastiet. !# Dynastiet. !#
Tilbake til 80-tallet: 1989. " Fredag i hagen. "# Landgang. # Ut i naturen: Forsvinninga som gav DNT nytt liv.
## SommerŒpent. $"
Duften av nybakt. %# 30
Rock. %! 330 skvadronen.
& Oddasat Ð nyheter pŒ
samisk. &# Nyheter pŒ tegnsprŒk. & Tinas mat. &"
Norge i dag. ' Dagsrevyen.
'! Gr¿nn glede.
film i dag
Bw`\W\US\w`YOabOR
THRILLER
!
;O\caT‡`TObbO`SnYS4OZQYPZW`VcdcR[Waabw\Yb\w`
S\^S`a]\VWbbOa[‡`RORWbdVcaSbROUS\STbS`ObbVO\
PSaY`WdWbSbbSfOYbZWYORO\b[]`RWS\abcRW]A[O`b
[O\caOd9S`abW\3Y[O\]QVDWQAc\Saa]\P`OaYyRW
aO`AdS`WUS'$
ADB" #
O
BVSeSRRW\UaW\US`
KOMEDI !
/RO[AO\RZS`aPwabOT‡`Sº>c\QVR`c\YZ]dSº6O\
a^SZO`S\]ZgQYZWUP`‡ZZ]^aay\UO`Sa][PZW`Yw`WaS`dWb`Wa
2`Se0O``g[]`S^ydwUObbUWTbOaWU[SRS\b‡Z^
Ag[^ObWaYbTOYbWaYb5O[ZS^c\YVXwZbS\0WZZg7R]ZaYg[bO`
T‡`PWCA/''&
BD$ O
2c^ZWQWbg
THRILLER !
BdySfOUS\bS`]QV`WdOZS`[email protected]]PS`ba]QV1ZWdS
=eS\[‡baWUS\·\cX]PPO`RST‡`Y]\Yc``S`O\RS[cZbW
\ObW]\SZZOT‡`SbOU:wUST‡`W\b`WUS`]QVYc^^S`-CVc[
GbZWUb·[S\T‡`PyZba\gUUb]QV`WYbWUbc\RS`VyZZO\RS
CA/ '
1O\OZ6Wba O
2]cPZSXS]^O`Rg
THRILLER !
6]\/aVZSg8cRRR‡[aT‡`[]`R^yaW\[O\B][[g
:SS8]\Saa][aS\O`SdWaO`aWUZSdO3TbS`ab`OTTSbbw\
YS`V]\R‡ROV]\][^y`WYbWUbSTbS`a][V]\w\RyW\bS
YO\TwZZOaT‡`[]`RSbS\Uy\UbWZZA\y`WUb]QVa^w\\O\RS
CA/'''
O
BD"
6W[[SZ]QVVSZdSbS
"
THRILLER !
3R;Q0OW\RSQYO`STWZ[OROd/YW`O9c`]aOeO-2S\
\yU]b]aO\\]ZWYOY][PW\ObW]\S\VO`PZWdWbS\ac^S`PTWZ[
][Sbb`‡`O\RSYWR\O^^\W\UaTOZZ[SRB]aVW`†;WTc\Sa][
cb^`SaaORT‡`SbOUaZSRO`S;Q0OW\RSQYO`S\a][TWZ[S\
PgUUS`^y(º6]bSbºBS\U]Ycb]XWU]Yc8O^O\'$!
O
Abora Ð sivbŒt i havsn¿d.
# Extra-trekning. Dagsrevyen 21. ! SommerŒpent. Pinlige sykdommer.
!# Kveldsnytt. ! Hva
skjedde med Jonathan Carlisle?
# Verdens villeste krysstokt.
!# Damenes detektivbyrΠnr.
1. ! Svisj gull. !·$!
Norsk pΠnorsk jukeboks.
BD <[email protected]
$ # Sonen. % TV 2 Junior.
% Boblins. % Bamse Bj¿rn
og vennene hans. %% Nouky og
venner. % Noddy. %!!
Thomas Toget og vennene hans.
%"! Lunar Jim. %# Den
magiske karusellen. &! Fem
minutter mer. &' Cotoons.
&% Milo. & Sivert og
gjengen. &!! Woffy. &!' Hello
Kitty. &# Unger og katter.
'" Pokemon. '!$ Moby Dick.
Bonanza. Quizshow.
"# Hotel C¾sar. # Judging
Amy. !# Norway cup 2010.
!!# Den syvende himmel.
"! Home and away. #
Malcolm i midten. #! 3rd
rock from the sun. $ Home
and away. $! Venner for livet. % Dharma & Greg. %!
That Ô70s show. & Better off
Ted. &! Nyhetene og sporten. &# V¾ret. ' Vil du
bli million¾r? Ð hot seat. '!
Norway cup 2010. Broom
Ð live: H¿ydepunkter. Nyhetene. V¾ret. #
Sportsnyhetene. " GreyÕs
Anatomy. !# Privat praksis.
!! Three rivers. # Mang
slags kj¾rlighet. # Medium.
"# What about Brian. !#
! # Frustrerte fruer.
BD47<:/<2
Tv-nyheter. # YLE
News. Ettans morgon-tv.
Eva gšr skandal. !! Astudion. " Tv-nyheter.
"# Sommarkrysset. ## Tuomioja och Aalto-SetŠlŠ, bakom
boken. $ Richard Scarry.
$ Rupert Bjšrn. $!! Veckans gršnsak. $!# SŒs & Kopp.
$"# Sommarlekar. $# Neppajymy-klubben. % Nyheter.
% Dagens ansikte. %! En
dršm fšr en. & SemesterskrŠddarna. & # YleX Games.
&! TV-nytt. ' Kapten
Hššks Šventyr. '! Tv-nyheter. Aktuella tvŒan.
# Mitt andra jag. Nyheter. VŒrat gŠng. #
Striden i Ladogakarelen.
!· ! ' Titta inte.
ADB!#
BVSeV]ZSbS\gO`Ra
KOMEDI
O C^^T‡ZXO`S\bWZZº=aab]`^SRS`S[SZZO\ººBVSeV]ZS
\W\SgO`Raº Rw`bO\RZwYO`S;ObbVSe>S``gPZSd
U`O\\S[SRT‡`SRSbbOg`YSa[‡`RO`S0`cQSEWZZWa=YSX
c^^bOYbVw`[S\\Wdy\w`]Xw[\]QVaZcbSbbdSYaO[b
CA/ "
BD">Zca 0X‡`\0`y\TSZb
PX]`\P`O\TSZb.bba^SYb`OaS
BD7;[email protected]=<
ADB
$ Rapport. $% Regionalt.
$ & Gomorron Sverige. '!·
! Hemma hos Kalle Moraeus. Rapport. # In
treatment. ! Dieternas
kamp. !#·!"# Flyttlasset
gŒr. ""# Cimarron Strip:
Legenden om Jud Starr. $
Rapport. $# Gomorron
Sverige. $## SŒna Šr mammor.
% # Cleo. %## Sportnytt.
& Rapport. & Regionala
nyheter. &# Hundra procent
bonde. &"# Anne mat. '#
Din plats i historien.
' Regionala nyheter. '!
Rapport. Uppdrag
granskning Ð sommarspecial.
Livvakterna. Nip/Tuck. "# Morden i
Midsomer. # Hotellet. Undercover boss. "# Antikens
fšrsvunna stŠder. "·"
Minnenas television. "! Danmark pΠdistans. # Solens
mat. #!·$ Reflex.
ADB
#"# Morfars farfars far Ð och
jag. $" Situation senior. %
Fashion. %" Nyhetstecken.
%# Uutiset.
& Kan inte lŠsa. &# En
man och hans bil. &## Oddasat. ' Vem vet mest? '!
Annas eviga. Antikmagasinet. ! KŠra medborgare.
Aktuellt. ! Korrespondenterna. Sportnytt.
# Regionala nyheter. #
Rapport. !# In treatment.
! Sopranos. !## Londoners. "·! Musikaliska
underbarn.
BD"
## Nyhetsmorgon. Doctors. ## Anne pŒ Gršnkulla. ## Hem till gŒrden.
!·! # Trav. " # Alarm
112. "## Fšrsta, andra, tredje.
$ Beverly Hills 90210. %##
Bygglov. &# Lotto, Joker och
Dršmvinsten. ' Nyheterna.
'# Lokala nyheter. ' Lokalt vŠder. ' # VŠdret.
' & c/o Segemyhr. Miss Marple. Nyheterna.
# Sporten. !# Lokalt
vŠder. !% VŠdret. "
Trav. ! Alarm 112. !"
Dharma & Greg. Will &
Grace. " The practice. !#
The District. ! Bygglov.
!! Survivor. # ·## Hitta
hem.
Ta ett steg
/<<=<A&f$#
för klimatet
Omvandla utsläppen till klimatvänlig energi på
www.manniskohjalp.se/klimatsteget
IM-422_NOV
B10
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
TV
INFORMATION SVT: 08-784 20 00 TV3: 08-562 02 300 TV4: 08-459 40 00 Kanal 5: 08-520 55 555 Kabelvision: 0200-22 55 00 Comhem: 0771-55 00 00
Canal+: 020-24 00 24 Viasat: 0586-680 30 ShowView: Siffrorna inom parentes anger videokod. © GemStar
ADB
tv i dag
B7A2/5
$ @O^^]`bI$$!#%K $% @S
UW]\OZbI $!#'"%K $ & 5]
[]``]\AdS`WUSI!'"%#&&!K
'! A][[O`YdwZZ[SR/\\S
:c\RPS`[email protected]'!#%"K
!·# 2WSbS`\OaYO[^
I%%&"$K @O^^]`b
I%&$K # 7\b`SOb[S\[email protected]
I% %%#K !·!! BSaa
@I##!'K " # Bw`\W\US\w`
YOabORAdS\aYY`W[W\OZTWZ[
T`y\'$[SRnYS4OZQY/\WbO
0X‡`YAdS\:W\RPS`[email protected](@]ZT
6caPS`UI#"'%#K
[email protected]^^]`bI%'# K
$#5][]``]\AdS`WUS
I#$"$K
$##>caaSZPWbO`@
2S\TW\aYOY‡`S\6ccbOXObaY`WYS`WabwZZSbT‡`aXc\US`
4W\aYOd`yZ^y
AYO\aS\aOZZay\U
@wY\O[SR vrål på
Skansen i kväll när kören
Huutajat gästar allsången.
Huutajat bildades i finska Uleåborg för över 20 år
sedan. Ett gäng unga män,
som enligt dem själva
”inte hade något bättre
för sig”, tog på sig gummislipsar och svarta
kostymer för att sedan
börja skrika och bröla allt
från finsk folkmusik till
nationalsången. Efter
deras första framträdande, på Finlands national-
dag 1987, lär publiken suttit med gapande munnar
en bra stund efter att
kören tystnat. Men Petri
Sirviö, som är körens
grundare, har en klar
tanke med varför man valt
den uttrycksformen.
– Människor skriker
oftare än de sjunger. Det
vore lustigt med ett folk
där nyfödda sjunger eller
som sjunger när de blir
skrämda, förklarar Petri
Sirviö. /ZZay\U^yAYO\aS\
ADB 2]Yc[S\bw`][aZwYbS\
Författaren Elsie Johansson har valt önskedokumentär
den här veckan. Det blir en stark historia om hennes
avlägsna släktingar i den uppländska missionärsfamiljen Strüble.
Dokumentärfilmen ”Den rätta vägen” handlar om
Gustav Strüble, en passionerad pingstkyrkomissionär.
I över än ett halvt sekel reste han runt i Afrika för att
sprida sitt budskap om Gud. Under hans överinseende
blev kyrkor byggda i Kongo och skolor startades
2S\`wbbOdwUS\ADB !
i Tanzania.
O /::[email protected]<63B3<
>ZOabWY]^S`ObW]\S`P]b]f
W\XSYbW]\S`T‡`S\aZwbO`S
VcRSZZS`aWZWY]\W\ZwUU^y
dwZdOZROabwZZS\7RSbcbaS
S\RSTWfS`ORS6]ZZge]]Rw`
aY‡\VSbaW\U`S^^dO`ROUa
[Ob
8OdWSZaYS`6]ZZge]]R
9O\OZ# O A7AB/;[email protected]‡`aWabO
8OQ]P<]`RS\a]\W`]ZZS\
a][:S\\O`b
0`]bbOa[SR
S\VS[ZWUVSb
50-årige Lennart verkar
vara som vilken normal
person som helst där han
bor med fru och barn i ett
villaområde. Men när en
barndomsvän kommer till
staden börjar han få kalla
kårar och hans beteende
blir allt mer underligt.
:w\USZSdS:S\\O`b
ADB !
Uy\US\Wa][[O`YOdZO`
B][0O`\OPg8]V\
<SbbZSac^^w`[O`\O]QV
dwaaO`aW\^]ZWaYc\aYO^
]QVW\bcWbW]\T‡`ObbZ‡aOSbb
TOZZ9dwZZS\aVWab]`WOW\ZSRa
[SRObbS\[gabWaYdO\R`O
`SRgYS`c^^T`O[T‡`8]gQS
0O`\OPgaPWZaS\bS\YdwZZ
;]`RS\W;WRa][S`
ADB O 7<@32/@3>n0nB3<
7\`SRO`S\]QVTWfO`S\
7aOPSZZS;Q/ZZWabS`a][
ag\baWPZO\RO\\Obºm\bZW
US\VS[[Oº]QV\cWa][
[O`Wº6S[[OV]aºw`Uwab
V]a;OZW\=Zaa]\^yPybS\
RS\\O[]`U]\ A][[O`Z]d
0O`\YO\OZS\'
AdS\aYY][SRWaS`WST`y\
#4‡`TO[WZXS\abc\RO`
PyRSaYWZa[waaO]QVP`‡ZZ]^
8]SZVO`VWbbObYdW\\O\WaWbbZWd
·RSbw`PO`ORSbObbV]\W\bS
dSb][RSbmdS\%&
I&$'!#K
%##A^]`b\gbbI#"&"#K
&@O^^]`bI #"K
&@SUW]\OZO\gVSbS`
I!#&'''K
&#3\USZaYO/\bWY`c\RO\
/\bWYdWbSbaaS`WS0O\_cSbW\U
6]caS:]\R]\mdS\#&
%&I'$!&&"#K
'#9[w`YbT]`[
9a^O\O`\OAbOTTO\
0S\Ubaa]\]QV5‡`O\EWZZWa
YyaS`O`Y`W\US\T‡`SbSSZaSW
RS\adS\aYOT]`[VWab]`WS\
I!%"&K
' @SUW]\OZO\gVSbS`
I "#"&K
'[email protected]^^]`bI"K
/ZZay\U^yAYO\aS\
;caWYc\RS`VyZZ\W\U/ZZay\U
‡dS``OaY\W\UO`]QVc^^b`w
RO\RS\T`y\A]ZZWRS\aQS\S\
^yAYO\aS\WAb]QYV]Z[
5wabS`(BVS0OaSPOZZa6ccbO
XOb8OY]P6SZZ[O\9XS`abW\
2SZZS`b5‡abO:W\RS`V]Z[
>`]U`O[ZSRO`S(/\RS`a
:c\RW\mdS\#&%&I&%#K
;]`RS\W;WRa][S`
0`WbbWaYY`W[W\OZaS`WST`y\
'BVSaWZS\bZO\R3\
[gabWaYdO\R`O`SVO[\O`
T`O[T‡`ab`yZYOabO`\O^y
8]gQS0O`\OPgaPWZ\w`V]\
Y‡`VS[S\aS\YdwZZ6]\
bdW\UOaadw\UO\S`WSbbRWYS
]awYS`^y][V]\Y‡`b^y\y
U]\<w`SbbZWY^yb`wTTOaT‡Z
XO\RS[]`U]\^yS\UO[[OZ
aXcYVcaYg`Y]Uy`Rbwb\O`
[gabS`WSbmdS\"&I""$K
!2S\`wbbOdwUS\
AdS\aYR]Yc[S\bw`4‡`TObbO
`S\3ZaWS8]VO\aa]\dwZXS`aW\
TOd]`WbR]Yc[S\bw`6]\VO`
PZO\RO\\ObaY`WdWbb`WZ]UW\][
<O\Qg]QVVO`dOZbS\TWZ[][
aW\OdZwUa\OaZwYbW\U[WaaW]
\w`S\5cabOdAb`cPZS2S
dwfbSc^^WaO[[OTObbWUO
PgURW\]``OC^^ZO\R]QV3ZaWS
T‡ZXRSTO`P`]`5cabOdaYO``Ww`
a][[WaaW]\w`WdWbY]abg[W
/T`WYO0O`\S\TWQYabO\\O
VS[[O]QVc^^T]ab`Oa^y
PO`\VS[mdS\#&]QV&&
I$'&$!#K
#1ZS]@
:SR\W\US\W6]\UY]\UdWZZVO
S\dWRS]Y]\TS`S\a[SR
AdS`WUSY]\b]`SbmdS\"&]QV
%&I!&$%K
!#>caaSZPWbO`@
4‡`TO[WZXS\abc\RO`PyRS
aYWZa[waaO]QVP`‡ZZ]^8]SZ
VO`VWbbObYdW\\O\WaWbbZWd·
RSbw`PO`ORSbObbV]\W\bSdSb
][RSbmdS\%&I'%#&!'K
!#·"G 6W[[SZ]QV
VSZdSbS8O^O\aYbR`O[OT`y\
'$!5]\R]w`S\T`O[Uy\Ua
`WYOTTw`a[O\6O\a[OYbw`
ab]`]QVVO\aT‡`[‡US\VSb
w\\cab‡``S7`]ZZS`\O(B]aVW`]
;WTc\S9g]Y]9OUOeO
I'#&'&'K
""4]bP][email protected]
4]bP]ZZa[OUOaW\I'%&%#K
#·$2SbU][email protected]
mdS\%&I! %$!$#K
ADB
$"4]ZYWTO`bS\@
<]`aY`S^]`bOUSaS`WST`y\
'4OabWUVSba^O[^S\
/`\S6dWRabS\ayZRSW\\O\
TW\O\aY`WaS\aZ]UbWZZ]QV
UX]`RSaWUS\T‡`[‡US\VSb^y
Yc^^S\/ZSfa‡YS`c^^
V]\][W0O\UY]YRw`VO\P]`W
ROUT]`bTO`O\RSS\UOUS`ORW
ObbR`WdOab]`aZOU\OTOabWU
VSba^`]XSYbI"#$$ &K
%4]bP][email protected]
4]bP]ZZa[OUOaW\/\OZgaS`
]QV`S^]`bOUST`y\][Uy\U
S\a[ObQVS`WOZZadS\aYO\
2OUS\a[ObQVS`w`740`][
[O^]XYO`\O·6SZaW\UP]`Ua74
B`SZZSP]`Ua44·6OZ[abORa09
]QVnbdWROPS`Ua44·r`SP`]
I$!'%K
%"<gVSbabSQYS\I"""'#'!K
%#CcbWaSbI"""#%%%K
&4‡`abOdw`ZRaY`WUSba
aWabOROUO`@0`WbbWaY
R]Yc[S\bw`;WQVOSZ>OZW\
`SaS`bWZZPOYObWZZ]ZWYOaZOUTwZbW
T‡`abOdw`ZRaY`WUSbaaZcbaYSRS
6w`ab`SRRSO[S`WYO\aYO
P`WbbWaYOT`O\aYO]QV
YO\ORS\aWaYOO`[{S`\O
bWZZaO[[O\a;SRVXwZ^Od
\gc^^bwQYbOO`YWdVO\RZW\UO`
]QVT]b]U`OTWS`YO\dWT‡ZXO
Y`WUSbac^^Z‡a\W\UbW[[ST‡`
bW[[SI!&!%#K
&#3\[O\]QVVO\aPWZ
4W\aYb`S^]`bOUST`y\ &
1VSd`]ZSbmdS\][S\PWZaS
RO\RSQS\\WS`VO`T‡`dO\RZOba
bWZZSbb`]abWUbUO[[OZbd`OY
PSbgRS`RSbW\bSObbYw\aZ]`\O
]QV[W\\S\Ow`P]`bO
I%$'$$&K
&##=RROaObI%$'#'#K
'DS[dSb[Sab-
4`yUSa^]`bI $&K
'!1W`YcaZWd
<]`aY`SOZWbgaS`WST`y\ &
n`Sbaawa]\UUy`[]baWbbaZcb
3TbS`\w`[O`S T‡`SabwZZ
\W\UO`c\RS`S\bc`\{a][
ab`wQYbaWU‡dS`&!ROUO`w`
RSba\O`bROUaT‡`QW`YcaS\a
^S`a]\OZObbaYWZXOaybmdS\
%&]QV&&I'#K
:]\R]\S`a
>]ZaYR`O[OaS`WST`y\ '
mdS\"&]QV&&I#'#K
"#2W[[O
<ghSSZw\RaYY]`bTWZ[T`y\
$3\^]XYSTZg`W\WbX]QY
RW[[O]QVY][[S`T`O[a][
S\[O\I### !#%K
/YbcSZZbI!' K
#@SUW]\OZO\gVSbS`
I %#%%%K
!:w\USZSdS:S\\O`[email protected]
AdS\aY\]dSZZTWZ[T`y\ $
DO`T‡`bdwbbO`:S\\O`bVw\
RS`\Oay\]UU`O\bSTbS`Obb
VO\wZaYOb[SRaW\T`c-DO`T‡`
aS`VO\ay]ZgQYZWUcb^yaW\
SUS\#y`aTSab-=QVdO`T‡`
adW[[O`VO\\w`VO\aPO`\
R][adw\3`WYU‡`Sbb]dw\bOb
PSa‡Y-º:w\USZSdS:S\\O`bº
w`S\TWZ[][S\[O\a][
ZSdS`aWbbZWdWZ‡U\[S\a][S\
ROUbdW\UOaT`yUOaWUaXwZd][
RSbw`dw`bRSbmdS\&&
I%#K
A^]`b\gbbI" &"#K
#@SUW]\OZO\gVSbS`
I'&&%$&K
#@O^^]`bI'&%&'! K
!#7\b`SOb[S\b
/^`WZ(AXwbbSdSQYO\>OcZTy`
T‡`adO`O`aWU[]b/^`WZa
PSaYgZZ\W\UO`]QVUy`^y
RXc^Sb[SRVS\\Sa]awYS`VSb
mdS\"&I'$$ &K
!A]^`O\][email protected]
@OZ^VVO`Y‡^bS\bwdZW\Ua
Vwab]QV[]PPS\Uy`^y
UOZ]^^B]\gVO`Yw\aZOT‡`
dW\\O`S]QVw`W\bSaS\Obb
cb\gbbXORSbmdS\"&I!&$K
!##·##4]b]U`OTS\T`y\
@[email protected]^SQWOZ7\[email protected]
w`S\Od3c`]^OadWYbWUOabS
R]Yc[S\bw`T]b]U`OTS`7b`Sb
bW]y`VO`V]\bOUWb[OUWaYb
dOQY`O^]`b`wbbOd[w\\WaY]`W
:SbbZO\RI "&# K
BD!
$# [email protected]$#!"$$K
$" <O\\[email protected]$##& "K %#
<O\\[email protected]#%#'!'K %! 8W[a
dw`[email protected]"% #'!K %## 8W[a
dw`[email protected]&%!"'''K & # /ZZO
wZaYO`@Og[]\[email protected]&%% K
&## /ZZOwZaYO`@Og[]\[email protected]
I&# '&"#K ' # @[email protected]
@I##%&"#K Dy`OPwabO
y`I''&&"$K # B]^[]RSZ!
@I!$$$$ &K 1WbgOYcbS\
@I$ !!!&K !# =^`OV
EW\T`SgaV]eI'"'#'!K "
;OabS`QVST/cab`OZWOI&$&&$"K
# BVSBg`O0O\YaaV]e
I"# # K ### B]^[]RSZ"@
I&'"!%"'K
$##6SZZ¼aYWbQVS\@
/[S`WYO\aY`SOZWbgaS`WST`y\
$A^w\\W\US\w`V‡U\w`
RSbPO`OybS`aby`#Y]QYO`
I'&$%%'$K
%##<[email protected]
/[S`WYO\aYY`W[W\OZaS`WST`y\
$3\[O`W\a]ZRObaR]bbS`
VO`YWR\O^^Oba^y6OZZ]eSS\
]QV\cw`RSbc^^bWZZ17A
bSO[SbObbVWbbOVS\\S]QV
Z‡aOTOZZSbI'% #$ &K
&##9S\]I&%&"$K
'6]e7[Sbg]c`[]bVS`
@/[S`WYO\aYY][SRWaS`WS
T`y\ 'BSRUy`^yPZW\R
RObS]QVW\aS`ObbVO\`SRO\
dO`WbcbS[SRaO[[ObXSX
W\\O\]QVObbRSaXcy`aS\O`S
T]`bTO`O\RSW\bSVO`\yU]b
US[S\aO[bI&$ "K
'! [w\@
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
!;SRZS[[O`\OW8cRWbVa
ab‡RU`c^^T‡`aYWZROYdW\\]`
bgQYS`Obb1VO`ZWSaVS[w`
]Zw[^ZWUbT‡`8OYSObbdWabOaW
I&## K
Ac^S`aWhSdaac^S`
aYW\\g0`WbbWaY`SOZWbgaS`WS
T`y\ rdS`dWYbWUO/Zga]\
PgbS`aW\OUWUO\bWaYO^]`bW]
\S`]QVa]QY`WU]QV]\gbbWUO
[SZZO\[yZ[SRac^S`a[OZO
<WQYE]]Ra][ZSdS`^y
Y]TTSW\R`gQYS`/\\[email protected]`R
a]\^`]dO`^yObbac`TOWabwZZSb
T‡`ObbUy^yUg[[Sb
I$
'''K
G 6O\UW\Uc^
/[S`WYO\aYR`O[OY][SRW
T`y\ <w`3dS]QV
VS\\Saagab`O`Ty``SRO^yObb
RS`OaOZY]V]ZWaS`ORSbSZST]\
bS``]`WabbWZZTO`VO`Y]`bbWR
YdO`ObbZSdOT‡`w\R`OaRS`Oa
`SZObW]\S`7`]ZZS`\O(;SU
@gO\2WO\S9SOb]\:WaO
9cR`]eI$%%'$K
!ASfO\[email protected]
1O``WS]QVAbO\T]`RUy`^yS\
TSabRw`aY]`w`T‡`PXcR\O
9`WaS\w`SbbTOYbc[\w`1O``WS
STbS`TSabS\c^^bwQYS`Obb
VS\\SaRg`ORSaWU\S`aY]`
PZWdWbabcZ\OAO[bWRWUbVO`
;W`O\ROS\aXcYPOPg]QVSbb
SdWUbPSV]dOd[O\ZWUY]\bOYb
I!%% !K
!!#ASfO\[email protected]
1O``WSTy`S\]dw\bOR
‡dS``OaY\W\U\w`VS\\Sa
c\UR][aYw`ZSY^Z‡baZWUbbO`
Y]\bOYb[SRVS\\S9S[W\
[SZZO\RS[abw[[S`
T]`bTO`O\RS]QVRSbdS`YO`T‡`
P`OT‡`ObbdO`OaO\b
I!!'&# K
[w\@I" %'K
"6]e7[Sbg]c`[]bVS`
@I$!"$K
#8W[adw`[email protected]
I!%!&!K
!#/ZZOwZaYO`@Og[]\[email protected]
I!% $ %&K
#/ZZOwZaYO`@Og[]\[email protected]
I!#! '%K
!#G ;OZWPc¼a[]ab
eO\bSR/[S`WYO\aYY][SRW
T`y\ !7`]ZZS`\O(8O[WS
9S\\SRgBOgS2WUUa
I&&"# K
"#BcSaROg\WUVbP]]YQZcP
@I&%%%#K
##/ZZ][email protected]!%$!%"K
#!·$#@[email protected]@
I$"' 'K
BD"
## <gVSba[]`U]\I%%'!#K
2]Qb]`aI ' "$'K ##
/\\S^y5`‡\[email protected]
I%$#'$'K ## 6S[bWZZUy`RS\
I!!%$#%"K # 6S[bWZZUy`RS\
I$ &&$K !·! # B`Od
2OUS\a`wbbI!!#$%K " #
/ZO`[ @I$ $ &K "##
4‡`abOO\R`Ob`[email protected]
I!!&##"K
$0SdS`Zg6WZZa' 2Sbw`ROUaT‡`bVO\YaUWdW\U
]QVPyRS0`S\RO]QV9SZZg
]`]O`aWUT‡`2gZO\a][T‡`
adc\\WbI#$% "K
$##0SdS`Zg6WZZa' I'&$#!!&K
%##0gUUZ][email protected]
AdS\aYbW\`SR\W\Ua^`]U`O[
T`y\ &0gUUZ]daUw\USb
bO`aWUO\;O`WOa]QV>S`adO`
ROUa`c[2SRSZO`c^^`c[
[SbWb`SRSZO`]QVaYO^O`S\
awZZaYO^aRSZS\[ObV‡`\O]QV
SbbW\][VcadwfbVca4‡`ObbTy
bWZZRS\`wbbOabw[\W\US\O\
dw\RS`[O\aWUPZO\RO\\ObOd
YZO`OTw`US`I$" '#K
'<gVSbS`\O I&%$ !K
'#:]YOZO\gVSbS` I '!!#K
' :]YOZbdwRS`I '!"$K
' #DwR`SbI '##%#K
' &Q]ASUS[gV`@
AdS\aYY][SRWaS`WST`y\
'''4`SR`WYVO`PZWdWbO\bO
US\bWZZ8S]^O`RgI!$!&$K
mZaYO`W\\]`
0`WbbWaYR`O[OaS`WST`y\
'9ObWSTy``SRO^yObb
2O\PZWdWbS`PXcRS\SbbX]PPW
/cab`OZWS\]QVVO\dWZZObbV]\
aYOT‡ZXO[SRV]\][8OQYdWZZ
VXwZ^O9ObWSObbTObbO`wbb
[email protected]`RPS`B`cRW][
S\O\R`OQVO\a]QVV]\
YOabO`aWUW\WaWbbX]PPT‡`Obb
aZW^^Obw\YOAW]PVO\Ty`Sbb
‡RSaRWUS`bPSaYSROd6O`W
8SaaWQOdSbW\bS][V]\YO\
dO`OUWTb[SR;O`Ya][dwU`O`
RSYZO`S`OaW\Yw`ZSYbWZZVS\\S
I'$$&#"K
#5V]abeVWa^S`S`@
/[S`WYO\aYR`O[OaS`WST`y\
%;SZW\RObO`aWUO\S\
O\RSa][O\YZOUO`8W[T‡`aW\
R‡RWS\dyZRaO[Sf^Z]aW]\
I!$"'%%%K
<gVSbS`\OI$#%%%K
#A^]`bS\I!&'"!'K
!#:]YOZbdwRS`I'%&$K
!%DwR`SbI '%&$K
"G 2]cPZSXS]^O`Rg
/[S`WYO\aYbV`WZZS`T`y\'''
:WPPg>O`a]\ZSdS`WSbbbWZZ
ag\SaZgQYZWUbwYbS\aYO^[S\
c\RS`S\aSUZW\Uabc`T‡`dO\R
ZOaVS\\SaZWdbWZZS\[O`R`‡[
<w`:WPPgdOY\O`[WbbW\ObbS\
w`PybS\bwQYbOdPZ]R]QV
VS\\Sa[OYSw`a^y`Z‡ab
P]`bO3TbS`a][:WPPgaTW\US
`Odb`gQYTW\\a^y[]`RdO^\Sb
]QVV]\RSaacb][w`\SR
abw\Yb[SRaW\[OYSaPZ]RPZW`
V]\TwZZRT‡`[]`R;S\:WPPg
c^^bwQYS`ObbVS\\Sa[OYS
ZSdS`]QVVO`WaQS\aObb[]`RSb
^yaWUaXwZd6]\PSabw[[S`
aWUT‡`Obbaya\O`bV]\VO`
PZWdWbT`WUWdS\Vw[\Oa^yaW\
[OYSSTbS`a][V]\W\bSYO\
PZWR‡[RT‡`aO[[OP`]bbbdy
Uy\US`7`]ZZS`\O(B][[g:SS
8]\Sa/aVZSg8cRR8Og
0`[email protected](0`cQS
0S`SaT]`RI!#$$K
"#BVS^`[email protected]
DWRT‡`adO`SbOdPO`\
R][adw\\S\>OcZAbSeO`b
a][O\YZOUObaT‡`ObbVO[‡`
RObaW\wZaYO`W\\OT‡``yRS`
AV]`SS\dw\]QVS`Yw\\S`S\
UO[[OZOTTw`I!"%%#$&K
"BVS2Wab`[email protected]
;O\\W]\bO`VXwZ^OdS\T‡`S
RSbbOUWaaZO\T‡`VO\RZO`S\w`
S\c\UOcbWabWaYTZWQYOdwU`O`
Obb^`ObOSTbS`ObbV]\aSbb
aW\OT‡`wZR`O`[‡`ROa
I$#! ' K
!#0gUUZ][email protected]"# '%K
!!·#!Ac`dWd]`
I'"&'' $K
B11
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SPORT PÅ TV – SE SPORTENS TV-GUIDE
[email protected]
9/</:#
$# /[S`WQO¼aTc\\WSabV][S
dWRS]aI ' !'K $! 8W[[g
Be]AV]SaI$"$ &K $##
C\UO[‡R`O`@I !!&K
% C\UO[‡R`O`@I$ # K
%"" A]g]cbVW\Yg]cQO\
RO\QSI"'&%$$K &!# Dw\
\S`I%"'''K '·
?cWhh]I%%&$"K ! [email protected]
/3I!#!!#%K #$ 5]`R]\¼a
YWbQVS\\WUVb[O`[email protected]
I'#$%%#K # 2Sa^S`ObS
V]caSeWdSaI!$!$K "# 3Z
ZS\2S5S\S`SaaV]eI%"!%" #K
!" C\UO[‡R`O`I%&&!"K
" C\UO[‡R`O`I" &&!K
"" Dw\\S`@I&$$'! K
# 1V`WabW\[email protected]&&"%#K
#" =\SB`SS6WZZI'# '#K
$!#:OaDSUOa
/[S`WYO\aYR`O[OaS`WST`y\
$%I"# &$&K
%[email protected]]TS\UOUS[S\b
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
'/cR`Sg[yabSVyZZOSbb
Z‡TbS]QVUy`[SR^yObbZwaO
V‡Ub^ySbbyZRS`R][aVS[
[S\RSbTy`V]\a\O`by\U`O
I%%'''K
&1V`WabW\S
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
&'1V`WabW\SUZ‡[[S`
ObbO\[wZOa]\S\bWZZS\
`S^bWZYZcPPa][VO\OPa]Zcb
dWZZdO`O[SRWI%&$ &K
&!Dw\\S`
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
! "@OQVSZTy`
a^O`YS\[S\Ty`aS\SbbTO\
bOabWaYbS`PXcRO\RS;]\WQO
]QV1VO\RZS`PSa‡YS`aWbb\gO
VcaI#!!'K
% H]S9ShOY]% AY`yZ·
[SR1ZO`O%!# 2S\b`OdZSPg
& A][[S`Ac[[O`c[&#
BOY]U8cXcY`OTbS\& # A][
[S`Ac[[O`c['!# BVOb¼aa]
@OdS\ BOWQVW·[W\Rab
[cZWUd]ZR! ;WaaW]\
[email protected] 2WOU\]aS
a§[email protected]! A]ZS\a[[email protected]
[email protected]^RObS·\gVSRS`]U
dSX` /TbS\aV]eSb[SR
dSX`Sb " 5`§\UZ¦RS!
4]`O\R`W\U^ydSX!! 0OU
YcZWaaS`\SWh]]@"
A§`S\]UA§`S\@"! ;SR
ZWdSbWV¦\RS`\[email protected]# [email protected]
C^RObS·\gVSRS`]UdSX`
## A][[S`[W\RS`@
#!# œ\aYSVOdS\@
$# <W\XOBc`bZSa$! <W\XO
Bc`bZSa% 5]¼a][[S`
2O\[O`Y @SUW]\OZ
^`]U`O[[S` <gVSRS`\S
@SUW]\OZS\gVSRS` !
AY¦`Uy`RaR]Yb]`S\!!
/W`^]`b" <gVSRS`\S]U
dSX`Sb"# /[ga`Sb## BVS
$#@ORWaS`\SI"!& "K
$!1Oa^S`aaY`¦[[SaY]ZS
%!DS\\S`
I #%%%K
$##6g`RSVc\RS\;]ZZg
I%" $&"#K
%#>SbS`>SROZI& $"$K
%!:WZZS<§`RI%&&!K
&2S\ZWZZST]`[email protected]
I&# K
&!BD/dWaS\[SRa^]`b
I! !K
'/TbS\aV]eSb[SRdSX`Sb
I&K
2O\aYR]Yc[S\bO`=[S\
SYa^SRWbW]\bWZ/T`WYOaPXS`U
9WZW[O\XO`]I#K
2Sba§RSZWd
0`gZZc^aYOUS\S`RS\\]YRS\
dWUbWUabSYOUSWS\YdW\RSaZWd
]U;SbbS0Z][abS`PS`UZOdS`
S\]dS`RyRWUS\OTaZOUaS\
I$"K
!4]`adc\R\SRO\aYS`S·
<WSZa6S\`WYaOUS\@
aS`WST`y\ &I'%%%%K
<WSZa6S\`WY<WSZaS\
T]`adO\RbWBVOWZO\RWTSP`cO`
''$I!#K
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
'8cZSaw`S\aW\USZ
[O[[OW"y`ayZRS`\a][
Tc\RS`O`^yObbP‡`XORSXbO
WUS\WS\YcZbc`a][w`PSaObb
Odc\UR][]QVaY‡\VSb
I'%#K
!1]cUO`b]e\
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
'8cZSaT‡`a‡YS`bO
WUS\OZZbV]\[WaaORSWaW\
c\UR][US\][ObbRSXbORS\
c\US8]aVI''&$K
`SOZV]caSeWdSa]T<SeG]`Y
1Wbg
$<gVSRS`\SI "#%"K
$#@SUW]\OZS\gVSRS`
I&!#'!K
$#8]SgI!"!$'K
$"8]SgI&'!"#"K
%#DS\\S`
/[S`WYO\aYY][SRWSaS`WS
8]SgS`WSYabOaS]dS`aW\aSf
SRS\gSaO[P]I&' #"$K
/[S`WYO\aYY][SRWSaS`WS
@]aaRS`VO`S\RObS[SRS\
a§R^WUST`O;]\WQOaO`PSXRS
`S\RS`W\RWOZd]`ZWUS^`]PZS
[S`I$!#K
&<gVSRS`\STW\O\a]U
a^]`bS\I$%$K
&@SUW]\OZS\gVSRS`
I!!'K
& DSX`SbI%$!!#%K
& #5]¼OTbS\2O\[O`Y
I$#%%%K
'[email protected]
'5]`R]\¼aYWbQVS\
\WUVb[O`Sa0`WbbWaY`SOZWbg
1]cUO`b]e\
2/<A9BD
BD/dWaS\I$$&$"K
#A^]`b\gbI ! '%$%K
!DWZRS`]aS`I !"$K
#G ;y\S\]dS`
1O`]ZW\O/[S`WYO\aY`][O\
bWaYbV`WZZS`R`O[OT`O $
7 `]ZZS`\O(1ZOW`S4]`ZO\W=ZWdS`
6cRa]\I#' "!'K
!"#@SR\W\UabXS\SabS\^y
dSXI$"$K
#·#<O`cb]c\Qcb
I $ $%#K
'<gVSRS`\SI& $ K
'[email protected]]\OZ^`]U`O[I'#'!K
EB/bS\\Wa[SR
E]h\WOQYWI!%#'!K
<gVSRS`\S]UTW\O\a
I' %#K
@SUW]\OZS\gVSRS`
I'&&"#'!K
!DSX`SbI#&"$K
!#EB/bS\\Wa(?cWSb
^ZSOaSI!&'&&!K
!#:¦US`WZcTbS\
2Sa\]SRSZO\RSdSXSWRSb
\]`RZWUS3\UZO\RY`¦dS`U]RS
Y§`SSd\S`V]aPWZWabS`\S]U
RSbUy`X¦d\ZWUbVSZbUOZbT]`RW
TO`bS\S`T]`V§X2S\\SUO\U
Y§`S`b]PWZS`T`]\bOZbW\RW
VW\O\RS\]URORS\TZgdS\RS
O[PcZO\QS\y`T`S[Uy`
Z¦US`]U^O`O[SRWQW\S`S
ab`OYaWUO\U[SR`SR\W\Ua
O`PSXRSb;S\RSVO`Sb
^`]PZS[I$#&!!&K
!"9`]^c[cZWUI#&'#%"K
!#=`UO\S`T]`ZWdSb
I%&%"!K
BD">:CA
$ 2WQYW\a]\aOcYbW]\aYZW^^
@I"%#$"&K % 5ZO[]c`
@I%!'%!#K %##·&! 8cRga
R][ab][email protected]%$ ! K !#
2]Qb]`[email protected]&$! &$K !
2WQYW\a]\aOcYbW]\aYZW^^@
I!'! K !! 0SdS`Zg6WZZa
' I!%&$%K " # DO`\W\U
T‡`‡d\W\UaT‡`wZR`O`@
I'$"!"&K #! 2Sb]Yw\RO
@I!&#'%K
$!;O\\S\a][bOZO`[SR
Vc\RO`@ I!"$ "K
%!#5ZO[]c` I# !'"$%K
&!8cRgaR][ab]Z I$%%!'K
'EWTSaeO^ I $$$$ &K
Ac^S`\O\\g 0`WbbWaY
`SOZWbgaS`WST`y\ '8]4`]ab
PSTW\\S`aWUW<SeG]`YRw`V]\
b`wTTO`RS\YO]aO`bORSTO[WZXS\
[email protected] $### K
:SWZOPOYO`@
I&$ "K
I&$'# K
G BVSeV]ZSbS\
gO`Ra /[S`WYO\aYOQbW]\
Y][SRWT`y\ "G`YSa[‡`RO
`S\8W[[gºBVSBcZW^ºBcRSaYW
VO`R`OUWbaWUbWZZPOYO[SR
TO[WZXS\;S\^Z‡baZWUbRgYS`RSb
T‡`TZcb\Oc^^7`]ZZS`\O(0`cQS
EWZZWa;ObbVSe>S``g
I"!#"!#%K
;/[email protected] I!"" #$&K
"BVS2Wab`[email protected]
I$# 'K
!"8]`RO\`wbbaZwYO`[email protected]
I"#&"#!K
"!#2Sb]Yw\RO I !$&K
#!·$5`O\\O`@
/\\]\a
s I N FA B
∙ FOTO: IAMJESPER
<]`aYZWdaabWZaaS`WST`y\ 76]ZZge]]Rw`RSbZWYOdO\ZWUb
ObbO\dw\ROP]b]faWZWY]\]QV
^ZOabWY]^S`ObW]\S`a][RSbw`
ObbUybWZZbO\RZwYO`S\SZZS`
Ug[[SbI#!%!#%K
#1`W[W\OZW\bS\b
A]g]cbVW\Yg]cQO\
RO\QS I"!%&#K
!"#1A7<GI$&$%K
"1`W[W\OZ[W\RaI% $' &K
!#;OQ5gdS`I %! %&K
">`SROb]``OeI#"#&&K
!!#>O`O\]`[[email protected]
I%&#'&&K
"#>O`O\]`[[email protected]
I!#%'"K
"!:[email protected]$&$#$&K
##·###3ZZS\2S5S\S`Sa
aV][email protected]!#&$##K
[email protected]
# :¦`S`^ycRSPO\[email protected]#"
<WYZOa¼[OR$ BVSBcR]`a
% 2SORZW\S%(%
1]Zc[P]&"# BVSROWZgaV]e·
cUS\RS`UWY' =^S`ObW]\
DOZYg`WS(/bbS\bObSb[]R6WbZS`
/[S`WYO\aYR]Yc[S\bO`^`]U`O[
T`O & DWRS\][(5cZR
TSPS`W5`§\ZO\[email protected] !
2]Yc[O\WO(;]`RS\a§\ROU[]`
US\4`O\aYR]Yc[S\bO`TWZ[T`O
2S\[O`Yg]c¼ZZXcab
Z][email protected] ! 2SORZW\S #
@]QYUS\\S[agdy`bWS` !"
BVSROWZgaV]e 9¦\Uc`cY§
PW\U #· <OaV0`WRUSa
2O^]ZWbW[O\RS\0chh2OdWa
TW\RSaP`cbOZb[g`RSbY][[S`
RSba\O`bT`S[ObVO\^ySUS\
Vy\RdO`WTcZRUO\U[SRaW\
SUS\STbS`T]`aY\W\U
I%&%#%" K
#;SRWc[I$%&&'%K
!F4WZSa;cZRS`]UAQcZZg
BD$
&# 9\WUVb`WRS`@
I "'&'! K ' 8W[adw`[email protected]
I!!&'%%%K A[[email protected]
I$$"&'''K ## FS\O·Y`W
I&'&$&K
%#2S\\OY\OY]QYS\@
& #;OabS`QVSTU]SaZO`US
@ I$%"$K
'3\^ZOba^yZO\[email protected]
I#!%#K
0]\[email protected] I#!%'''K
/\bW_cSa`]ORb`W^
I'
&"&K
!#/\bW_cSa`]ORb`W^
I!$$"!
K
%4O[[email protected]
I%& $%&"#K
%!AQ`[email protected] I!#%! !#K
&! [w\@
I%& %'$&K
'1]^[email protected] I'&$$"&K
'! AW[^a]\[email protected]
I#"&#&"&K
!4O[[email protected]
/[S`WYO\aYO\W[S`ORaS`WST`y\
%I'&#" !K
''&@]PPWS6O`bT‡`a‡`XS`aWU
US\][ObbaXc\UO^yP`‡ZZ]^
7`]ZZS`\O(/RO[AO\RZS`2`Se
0O``g[]`S1V`WabW\SBOgZ]`
I'$ "!#K
! [w\I%& &" #K
!!AQ`[email protected] I#!&#$%#K
!A^W\[email protected] I"#!%'"!!K
ASW\[email protected] I"#!%$ K
[email protected] I"#!&#"'K
9\WUVb`WRS`@
I"''$#$ !K
!EVOQYSR]cba^]`[email protected]
I&"!!K
! #Dy`Odw`abOy`@
I&!!#$&K
I#$#"' '%K
"#BVS[O\aV][email protected]
I%%$$!$#K
"";WO[[email protected]
I"! !&!K
#!·###1]^[email protected]
I!$%#'%#K
ADB "
6S[ZWUO^`W\aO`@
0`WbbWaY`SOZWbgaS`WST`y\ '
B`SwYbO^`W\aO`T`y\/T`WYOA`W
:O\YO]QV7\RWS\Y][[S`bWZZ
3\UZO\RWa‡YO\RSbSTbS`RS\
ab]`O]QVaO\\OYw`ZSYS\
I'$ '%%#K
DS[dSb[[email protected]
4`yUSa^]`bI$"###"&K
!A]^`O\][email protected] /[S`WYO\aY
R`O[OaS`WST`y\ <yU]\
T‡`]Zw[^O`8]V\\gAOQYaT`c
]QVTy`W\US\[‡XZWUVSbObb
y\U`OaWUI"$&$" #K
!9]``Sa^]\RS\bS`\[email protected]
I$"#"! !K
!DW\\O`\[email protected] 2O\aY
R]Yc[S\bw`aS`WST`y\ '
I & &$'K
!!7\b`SOb[S\[email protected]
I$#""!!'K
!## "dWaW]\ I! !$$#"K
@O^^]`b I!&&#&#$&K
A^]`b\gbb I ''%#$&K
# "dWaW]\ I! "%%#K
[email protected]^^]`b I%&"#"#$&K
"DwabS`P]bbS\a\gbb
I & "&%K
#/01 I & %"%K
[email protected]^^]`bdO`XSVSZ
]QVVOZdbW[[S
I"#%!$&K
#<WUVb[O`SW\acPc`PWO
9C<A9/>A
9/</:3<
I'%# $%K
! 7ZOUS\a\O[\(0`]bbaZWU
ag\dW\[email protected] I'##"" #K
#:[email protected] I !##%"&%K
/ZZOwZaYO`@Og[]\[email protected]
I&%!!K
!#>yVSRS`]QVaO[[email protected]
I# '%"#"'K
"!7ZOUS\a\O[\(0`]bbaZWU
ag\dW\[email protected] I%$'''"&K
# ·$2ScbaQVSESZZS
X]c`\OZ I"'%'%$!$K
UO`^`W\aSaaO\@I%'&%!&$K
# Dy`Odw`abOy`@
I' %" #K # AbO`UObSA5
@I%'"!%'$K !"# 8W[a
dw`[email protected]"&"# "K "" A^W\
[email protected]"%%&%%#K # A[OZZ
T]`a§US`Ob`SRRSAYW\\S`T`O
ObR§OTS\[gabWaYagUR][
!#DS\\S`I'' "# K
"#DS\\S` I'#%#' $K
#;WTTgI"%K
##;SbS]`]URS[¦UbWUS
[]\abS`[OaYW\S`I" $$# K
##2STO\bOabWaYSTS
V]dSRS`I &!$"!!K
#"·$#4O\U3RI$%!$!$K
$#3\^ZObaWa]ZS\@
#A^[email protected] I&!$&"&K
!!#<gdw`ZR(][PgbbO`]ZZS`
G BVSeSRRW\U
aW\US` /[S`WYO\aYbR`O[OT`y\
8OdWSZaYS`6]ZZge]]R
;OabS`QVSTU]SaZO`[email protected]
I$"'!$#'!K &! [email protected]
I' %$$%K ' [email protected]
I' %%%'$K '! ;WZX]\Z]bbS`WSb
ZgQY][email protected]!&%'! K
# /ZZOwZaYO`@Og[]\R
I!% !#%K ## ;OabS`QVST
U]SaZO`[email protected]'!&%"#"K !
2S\\OY\OY]QYS\@
I' $&K # 3\^ZObaW
a]ZS\@I$"$&&!K
!# [email protected] &&&!K
!!# [email protected]&!$ "K
"# 3\^ZOba^yZO\[email protected]
I' !$%K # 0]\[email protected]
I$'$!'K ### >yVSRS`]QV
aO[[email protected]$%%#'! K
I % %#$ K
I&##!!&"K
$#AW[^a]\[email protected]
Vill du också rädda liv?
Det är enkelt. De flesta mellan 18 och
60 år som är friska och väger minst 50 kilo
kan bli blodgivare.
Gå in på Geblod.nu så får du veta hur
det går till att lämna blod.
Tack för din hjälp!
$ 2ScbaQVSESZZSX]c`\OZ
I$%%!'! K % ;WZX]\Z]bbS`WSb
ZgQY][email protected]%"%"$$K %##
I$%#!$&K
!B`Od(DW\\O`S^Zca
[email protected] "&%'$K
Varje droppe räknas
BD&
TV
9/</:'
$ 4`SaV>`W\QSW0SZ/W`$"#
4`OaWS`@%·& BVSb]
\WUVbaV]e[SR8Og:S\]@
' 0WUUSabZ]aS`@'#
BWRa`SaS\w`S`\O# @]aS
[O`gAV`OUS`¼aY]QYaY][email protected]
"# ;Q:S]RaR‡bb`O` "
;O`bVOAbSeO`baV]e!!# 3bb
\gbbZWd^yZO\[email protected]"!#
5`w\aPSdOYO`\O/cab`OZWS\@
#!# A=AAY]bbZO\R
$#0WUUSabZ]aS`
%@]aS[O`gAV`OUS`¼a
Y]QYaY]ZO
&5`w\aPSdOYO`\O
/cab`OZWS\
'3bb\gbbZWd^yZO\RSb
:Oe]`RS`(A^SQWOZ
dWQbW[ac\Wb
G /UObVO1V`WabWS(
;O\\S\WP`c\b /[S`WYO\aY
Y`W[W\OZO`ST`y\'&'3\c\U
O[S`WYO\aYOPSdWbb\O`Sbb[]`R
^y9OW`]aTZgU^ZOba]QVPZW`
W\PZO\RORWS\RWO[O\ba[cUUSZ
Vw`dOWAgROT`WYO3\]Yw\R[O\
`wRRO`VS\\SaZWd7`]ZZS`\O(@cS
;Q1ZO\OVO\B]\[email protected]\ROZZ
3ReO`RE]]ReO`R
!1`W[W\OZ[W\Ra
!##BVSb]\WUVbaV]e[SR
8Og:S\]
##4`OaWS`
#:Oe]`RS`(A^SQWOZ
dWQbW[ac\[email protected]
3bbTOZZT‡`2OZhWSZ
>OaQ]S
! @][S
" BWRa`SaS\w`S`\[email protected]
#[email protected]/[email protected]
#!#·$AY‡\OU`‡\OVS[
$4Z]`O]QVTOc\Ody`R(
AdS`WUSaT`O[[email protected]
%@wbbdWaO]QVY]``c^bW]\W
YZW[Ob^]ZWbWYS\@ 4`y\
DSbS\aYO^aTSabWdOZS\
& 8OYbS\^yYZW[ObSba
QgYZS`@ ;WZX‡R]Yc[S\bw`
8OYbS\^yQgYZS`w`dWYbWUT‡`
YZW[ObT]`aYO`\O;S\X]`RS\a
YZW[ObagabS[w`Y][^ZSfb
'3\P]Y·S\T‡`TObbO`S(
/ZTE8]VO\aa]\@
9cZbc`^`]U`O[7ºAdS\aYO
VWab]`WYS`ºUS`ZSRO\RS
VWab]`WYS`T`y\[SRSZbWRS\bWZZ
dy`OROUO`b]ZY\W\UO`OdRS\
adS\aYOVWab]`WS\7\bS`dXcO`S(
5c\\O`ESbbS`PS`U
'!9dwZZaaO[bOZ(2Sb
T`O[bWROO`[email protected] AO[bOZ
;]O3ZT9O`Z{\aO[bOZO`[SR
8S\\g/\RS`aa]\T]`aYO`S]QV
R]QS\bWSY]\][WaYVWab]`WO
2`WQYS`XOUT‡`[[email protected] 0`WbbWaYdSbS\aYO^aTWZ[T`y\
'6c`[gQYSbOZY]V]ZbyZ
dW-0]`RSdWZybOPZWVSZb]QV
VyZZSbSZZS`w`RSb]YObbbOSbb
UZOaRy]QVRy-
##4S[[W\cbS`YZW[[email protected]
9]`bTWZ[=[RSb\gOdwR`Sb]QV
RSaaSTTSYbS`
2`O[ObWbda]TTO\(
5‡bSP]`Ua`SOZWa[S\@
9cZbc`R]Yc[S\bw`;SRO\bd
bSObS`\WAb]QYV]Z[aObaORS^y
YZOaaWaYbSObS`UX]`RS
5‡bSP]`Uabd`S^]`bOUSbSObS`
a][ZWY\ORSdS`YZWUVSbS\
"#;]RS`\[email protected]
9]\ab^`]U`O[1S\b`OZY]\ab
9cZbc`^S`a]\ZWUVSbS`dwZXS`aW\O
TOd]`WbS`c`;]RS`\O[caSSba
VS[ZWUOY]\abZOUS`
##@caaW\@ 9cZbc`
^`]U`O[
BSY\WYS\aTO\bOabS`(
4ZgUSba^W]\Xw`S`@ BSY\WY
VWab]`WO3TbS`bgaYO`\OaPSZwU
`W\UOd>O`Wa&%RyTZgUPOZ
Z]\US`O\dw\RSaY][cbdSQY
ZO\RSbOdTZgUTO`Y]abS`WUy\U
#AdS\aYRSaWU\(9]\abS\
ObbO\dw\ROS\[email protected]
2SaWU\
!9]\abWA^O\WS\@
9]\ab]QVO`YWbSYbc`aS`WS
!#9dW\\ZWUOY]\ab\w`S`
@
3\P]Y·S\T‡`TObbO`S(
/ZTE8]VO\aa]\@
!·;]RWUOYdW\\]`(
;[email protected] >`ObaV]e
B12
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
RADIO & TV
>nBDB7A2/5
>[email protected]/27= B7A2/5
>c[O\
P‡`XO`RSXbO
g\U`S[w\
3\[SRSZyZRS`akvinna på
jakt efter en yngre man.
Det är kort och gott en
”cougar”, och också en
bra beskrivning på Jules
(Courteney Cox) i dramaserien ”Cougar town” som
nu går i repris. I första avsnittet bestämmer sig den
40-åriga singelmamman
för att ta steget ut på den
utseendefixerade mansmarknaden och börja dejta
igen.
Coutney Cox är mest
känd för sin roll som den
smått pedantiska Monica
i komediserien ”Vänner”,
men har även varit med
i skräckfilmerna ”Scream”.
1]cUO`b]e\
9O\OZ# 1ZOcRWO5OZZW
8]V\]QV=aYO`
8]\Oa9\cbaa]\
;OUWYS\W
ZWdSb
8]V\]aaWa^SZO`
aW\TOd]`Wb[caWY
9O]aY]\b`]ZZ
]QV[caWY
OClaudia
Galli kommer
att i sitt “Sommar i P1”
prata om det magiska i
att leva. Dessutom ska
hon snacka om sin skådespelarkarriär som
hon både ifrågasätter
och förvånas över. Hon
meddelar att hon talar
fort och därför hinner
antagligen hinner med
att berätta mer.
O”Musikguiden i P3”
har nya redaktörer
denna vecka - bandet
Johnossi. Sångaren och
gitarristen John
Engelbert och trummisen Oskar "Ossi" Bonde
guidar lyssnarna genom
sina musikaliska världar
och spelar sin favoritmusik i en hel vecka.
O”Det
A][[O`W>
>!
;caWYUcWRS\
>!'!
1]c`bS\Sg1]fa^SZO`RS\[SRSZyZRS`aYdW\\O\8cZSa
a][P‡`XO`RSXbOg\U`SYWZZO`
finns inget ont i
Jonas Knutsson”. Så
beskriver gitarristen
Johan Norberg sin parhäst. ”Han spelar som
man målar i tusch – en
enda perfekt rörelse”
svarar saxofonisten
Knutsson om Norberg. I
“Elises salong” berättar
de båda musikerna om
influenser och kaos och
kontroll. 3ZWaSaaOZ]\U
> !
RADIO
>
# '>[]`U]\ Med Jšrgen
Huitfeldt.
' @W\U>
3Y]\gVSbS`
!9`]^^aXwZ Med Ulrika
Hjalmarson Neideman.
3Y]\gVSbS`
!2`‡[[S\][AdS`WUS
€ven 20.03.
!#@ORW]T‡ZXSb]\US\(
A][[O`S\a‡\aYS`S^`Wa
B]ZdaZOUSb
2OUS\aRWYb
#3Y]\gVSbS`
%;SRRSZO\RSbWR
DSbO\RSbadw`ZR
!:c\QVSY]
#3Y]\][WSY]
##:O\R]QVaX‡dwRS`
!A][[O`[SR1ZOcRWO
5OZZW SkŒdespelare. Ð TŠnk att
jag fŒr leva det hŠr livet. Det Šr
nŒgot magiskt šver det... Jag
tŠnker prata om min spretiga
karriŠr som jag ibland ifrŒgasŠtter och fšrvŒnas šver. Det
kommer att pendla mellan hšgt
och lŒgt, enkelt och svŒrt.
Eftersom jag pratar ganska fort
blir det nog en hel del annat
ocksŒ. €ven kl. 22.12.
"!>O`OR]f
€ven pŒ lšrdag 09.03.
#!>S`aa]\:‡TU`S\W>
Med SR:s …steuropakorrespondent Maria Persson-Lšfgren.
#"#2OUS\aSY]YdO`bWTg`O
###AX‡dwRS`
$·%"#AbcRW]Sbb
$"#·%2OUS\aSY]YdO`bW
TS[
%"#2OUS\aSY]YdO`bWaSf
&9cZbc`\gbb
&#·'9cZbc``ORW]\(
A][[O`c\WdS`aWbSbSb·\w`PWZR
>SbS`;ObbSW Fšr 17 Œr sedan
gjorde radioproducenten
Kerstin Berggren sin fšrsta
intervju med operasŒngaren
Peter Mattei.
'!DSbS\aYO^a`ORW]\(
4]`c[ Om sŠngar och sovande.
Fšr nŒgra hundra Œr sedan sov
vi nordbor inte alls pΠsamma
sŠtt som i dag.
'[email protected];W\\S\ Radiofynd.
Sunar och mods.
'!#@ORW]T‡ZXSb]\US\(
A][[O`S\a‡\aYS`S^`Wa Del 18.
Kristin Lavransdotter Ð Brudkronan av Sigrid Undset.
!2`‡[[S\][AdS`WUS
!#@W\U>
#· [email protected];W\\S\ Vi var
dŠr. Tsunami-katastrofen 26/12
2004.
[email protected](AY]Z[W\WabS`WSb
NyanlŠnd i skolan. Landets
enda radioprogram om skolan.
Vi belyser, granskar och diskuterar de viktigaste skolfrŒgorna.
!#;WbbW[caWYS\
"#BO\YO`T‡`ROUS\
#:O\R]QVaX‡dwRS`
A][[O`[SR1ZOcRWO
5OZZW
!"DSbO\RSbadw`ZR
!=T‡`\cTb]QVYw\aZO
!·!DSbS\aYO^a`ORW]\(
6Wab]`WO
>
[email protected]`ORW]
$!#<gVSbS` Samiska nyheter
pΠsvenska.
$";]`U]\abc\R[SR[caWY
]QV`S^]`bOUS
$#·'/c`]`O
%!·%! 3Y]\gVSbS`
&!·&!!3Y]\gVSbS`
'r\aYOW> 3Y]\gVSbS`
"9ZOaaWaYT‡`[WRROU
1. Johann Strauss: Champagnepolka. HallŽorkestern. Dirigent:
James Loughran. 2. Robert
Schumann 200 Œr: Pianosonat
nr 2 g-moll, op 22, spelas av
Joel Fan. 3. Johan Agrell: Flšjtkonsert h-moll. Bšrje MŒrelius,
flšjt och Raymond Leppard
cembalo och dirigent. Sveriges
Radios Symfoniorkester.
Konsert 1973, Musikaliska
Akademien. 4. Simon Keenlyside sjunger Pfitzner och
Schšnberg. 5. Anonym: Franska
renŠssansdanser. Philip Jones
Brassensemble. Dirigent:
Howard Snell. 6. Judith Weir:
I broke off a golden branch
(1991). Londons Schubertensemble. 7. Frans Schubert:
MŠssa Ass-dur, ÓMissa solemnisÓ. Solister: Jennifer Smith,
sopran, Anne Collins, alt, John
Elwes, tenor och Stephen
Roberts baryton. BBC Singers.
BBC symfoniorkester. Dirigent:
Rudolf Kempe. Med Boel Adler.
!=[[caWY(>ZO\SbO0`OaWZ
Del 2. Folkmusiken i Brasilien
ÓMandacaruÓ. Av sa da Silva
Veghed.
!!>]^]QV^]ZWbWY(@SZWUW]\
Del 7. Carola, Grandmaster
Flash, U2 och norska satanistrockare har lite ovŠntat en
gemensam nŠmnare - tron.
I USA har gospel drivit medborgarrŠttsršrelsen och de svartas
rŠttigheter framŒt. Svenska
Gladys del Pilar berŠttar varfšr
gospel har den kraften.
Historikern Joel Halldorf beskriver framgŒngsteologiernas
framfart under 1900-talet.
"[email protected]^y`][O\W
#[email protected]^y^S`aWaYO
#!<gVSbS` Samiska nyheter
pΠsvenska.
#!#@tRW]aWWRO
[email protected]`ORW]
%[email protected]^yYc`RWaYO
%[email protected]^yO`OPWaYO
&3Y]\gVSbS`
&!;WbbW[caWYS\
&"[email protected]
'!> :WdSXOhh(AcaO\\O
BVS;OUWQOZ=`QVSab`O]QV
;WROW`Q]\R] Susanna & the
Magical Orchestra: Susanna
Wallumr¿d: sŒng, keyboards
och Morten Qvenild, keyboards.
Midaircondo: Lisen Rylander
Lšve, sŒng, sax, kalimba,
elektronik och piano, Lisa Nordstršm, sŒng, flšjt, cittra och
elektronik Konsert 25/9 2009
Nefertiti, Gšteborg.
!3ZWaSaaOZ]\U Jazz, poesi
och samtal i sommarkvŠllen.
Elise Einarsdotter med gŠsterna
Jonas Knutsson och Johan
Norberg.
!9OZSXR]aY]^
·$<]bbc`\]
/<<=<A
>"
Ekonyheter varje timme. Lokala
nyheter pΠhalvslag 6.30-17.30.
Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03
och 16.03
$:]YOZO^`]U`O[
!A][[O`Z]dW>"
!:]YOZO^`]U`O[
!#>"Sfb`O Med Erik Blix.
#!:]YOZO^`]U`O[
$"#2OUS\aSY]YdO`bWTS[
%:]YOZO^`]U`O[
%"#0O`\`ORW]\(8]\Oa]QV
Yw`ZSYS\ Del 12. SŒ Šntligen Šr
det dags fšr middagsbjudningen! Calle Jacobson lŠser ur
Kerstin Thorvalls bok.
&9ZO`bSfb(<gVSbS`^yZwbb
adS\aYO
&[email protected]`ORW](@SUW]\OZO
^`]U`O[^yTW\aYO
'!A^]`bSfb`O Med bl a
elitserien i speedway. Med
Robert Tennisberg, Bosse
Johander.
"9O`ZOdOU\S\
!$DOYS\
>";/:;r
>!
Ekonyheter varje timme 0.0005.00 och 19.00-0.00 samt
5.30. P3 nyheter varje timme
6.00-18.00 samt 6.30, 7.30 och
8.30. VŠder i anslutning till ekosŠndningen/P3 nyheter 5.30,
12.00, 17.00, 18.00, 22.00 och
23.00
$!9]`b]QVU]bbT`y\
1V`WabS`
$!;]`U]\^OaaSba][[O`W
>! Med Ola SelmŽn, Julia
Blomberg.
>!9cZbc`
#0`c\QV`O^^]`bS\
! >![caWY Med Micke
Cederberg.
" 1V`WabS`(2W\dw\WSbS`\
$&6c[]`VW[ZS\W>!
Programmet fšr alla som Šlskar
humor frŒn P3 och dŠr du som
lyssnar kan šnska din favoritsketch.
$!1W`Yca9WSd
&$6OZZy>!
'!0OY][YcZWaaS`\O
Fšlj med Musikguidens redaktšrer i ett program om tankar,
dršmmar och inspiration.
'!;caWYUcWRS\W>! Denna
vecka med Johnossi som gŠstredaktšr.
#[email protected](>S`a]\ZWUbdOZ(C^^
bWZZYO[^T‡`T`WbWRaUy`RS\ Fšr
mig Šr gŒrden mitt andra hem!
!>!ZWdS[SR:cQg:]dS
Konsert 14/1 Eurosonic Festival.
!>!VW^V]^
!%;Sb`]^]Z
!$DOYS\
Lokala nyheter varje halv timme
6.30Ð17.30. Dagens eko varje
heltimme. Trafik efter nyheterna
varje halvtimme 6.00Ð18.00.
Sport: 7.07, 8.05, 13.03, 16.03,
19.03, 20.03 och 21.03
$ Morgon i P4. '!! SkŒnemŠstaren. Lokala
program. !# P4 extra. #!
SkŒne direkt. %"# Barnradion.
& Klartext. & EtelŠ-Ruotsin Sisuradio. '! Sportextra. " Karlavagnen. !
$ Vaken.
>"[email protected]/<AB/2
Lokala nyheter varje halvtimme
mellan 6.00Ð7.30. Trafik & service: 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 12.10,
15.03, 16.08, 16.41 och 17.35. Dagens Meteorolog: 7.22, 11.40 och
16.38. Sport: 7.07, 8.05, 9.03,
13.03, 16.03
$ Sommarmorgon i P4 Radio
Kristianstad. ! Sommarlov i
P4. ! Nyheter frŒn SR Kristianstad. !# Fšrmiddag.
!# P4 extra. #! Arena.
%"# Barnradion. & Klartext. & SR Sisuradio. '!
Sportextra. " Karlavagnen.
!$ Vaken.
>"6/::/<2
Ekonyheter varje heltimme
utom 17.00 och 18.00. Dagens
eko kvart i fem. Hallandseko
varje halvtimme 6.30-17.30.
Trafik & service 6.45, 7.45,
8.45, 12.25, 15.25, 16.25 och
17.25. VŠder 7.15, 9.05 och
16.08. Radiosporten 7.07, 8.05,
9.03, 13.03 och 16.03
$ Sommarmorgon.
! Sommarlov i P4. !
Hallandsekot. !! Lata dagar.
! Hallandsekot. !!
Halland i dag Ð lunch. !# P4
extra. #! SolfŒngarna. $"#
Dagens eko kvart i fem. %
Halland i dag Ð eftermiddag.
%"# Barnradion: Jonas och
kŠrleken. & Klartext:
Nyheter pŒ lŠtt svenska. &
SR Sisuradio: Regionala
program pΠfinska. '! Sportextra. " Karlavagnen. !
$ Vaken.
@7F4;
$ Rix Morronzoo vikarierna.
Sommar med Miklo.
" Rix FM semester 2010.
& KvŠllar med Sebastian.
·$ Nattpasset.
;7F;35/>=:
% €ntligen morgon sommar.
…nskelunchen. ! Mix
Megapol sommar. % Ted Johanzon. !·% Musikmix.
<@8
% Knappen & Hakim. Mathias Zamboni. # Anton
DÕNiice. ' Gabbe. NRJ at the club. ·% NRJ
non stop.
2/<[email protected]/27=
>
Radioavis 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 23.00, 0.00
$% P1 morgen. '% P1
Formiddag Sommer. !
Sommerg¾sten med RenŽe Toft
Simonsen. ! Den sociale
udfordring. ! Vita. Med
Helle Solvang, Mette Starch.
## Danmark kort. # P1
debat. !& Sprogminuttet.
" Reportagen: Tingbjerg
2:5. ## Refleksion. !!
Radioklassikeren. "! Sommer Agenda. Med Mikkel
Clausen. #! 24 timer vi aldrig
glemmer: Mordet pΠMakrellen.
#! Danskernes Akademi.
Med Anne Kj¾r. $ Klubv¾relset. $## Videnskaben
kort. % Orientering. &
Orientering, fortsat. &#
Refleksion. &## Nyheder
Gr¿nland. '! Sommerh¿jskole. Med Bjarke Stender.
'! Danskernes Akademi.
Med Anne Kj¾r. !
Sommerg¾sten med Frank
Erichsen. ! Koplevs
K¿kken. Natursyn. ##
Danmark kort. ! Et ¿jeblik.
! Orientering. !"# Reportagen: Tingbjerg 2:5. # P1
debat.
% Danskernes Akademi. Med
Anne Kj¾r. ! Sommerg¾sten
med Lisbeth Zornig Andersen.
! Verden kort. &
S¿ndagsfrokosten. ##
Danmark kort. !! Et ¿jeblik.
!! Orientering. ""! Reportagen: Tingbjerg 2:5. "#& Sprogminuttet. #! Den sociale
udfordring. #! Vita. Med Helle
Solvang, Mette Starch. ###·
$ Danmark kort.
>
Radioavis 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 17.00, 18.00, 23.00, 0.00
$%> []`US\[caWY
&%;]`US\O\ROUbS\
& #> []`US\[caWYT]`baOb
'%A][[S`W> Med Karin
Fich.
#6S`VO`XSU`]R
!6SZbYZOaaWaY
$/[ORSca Direkte, aktuel
musikradio. Med Helge Baun
S¿rensen.
'> Y]\QS`bS\
19.30 OremandsgŒrd Musikfest.
Lars Bj¿rnkj¾r og Katrine
Gislinge spiller v¾rker for violin
og klaver af Leclair, Schubert og
Fritz Kreisler.
8Ohh^y> #6SZbYZOaaWaY
! /ZZSU`]
!·$6SZbYZOaaWaY
>!
$# SommerMorgen pΠP3.
'# De nye helte pΠP3. P3 nyheder. " P3 sporten.
$ Smag pΠP3. Med Le
Gammeltoft. "! P3 med Tim
Terry. #! P3 sporten. ##
P3 med Tim Terry, fortsat. $!
P3 sporten. $# P3 med Camilla Jane Lea. %! P3 sporten. %# P3 med Camilla Jane
Lea, fortsat. &! Saunaklubben pΠP3. ! P3 med Nicholas Kawamura. # Natradio pΠP3. # Radioavis.
#!·$# Natradio pŒ P3.
>"[email protected]>3<6/;<
$% P4 morgen. ! P4
Sommersofa. #' Adgangssp¿rgsmŒl til Danmarksmester.
Radioavis. # Smutvejen. ! Regionale nyheder.
!! Smutvejen, fortsat. !!
Danmarksmester. "!
Madsen. #! P4 sommerkalender. $# Radiosporten.
$#! P4 sommerkalender, fortsat. &! Eldorado. '! Aften
pΠP4. ! Madsen. !
Dansktimen. !# Aften pΠP4,
fortsat. ! P4 natradio. !!
Eldorados. "! P4 natradio.
# Radioavis. #!·$%
Morgenstund.
;3:[email protected] pŒ lšrdagar Œterfinns pŒ seriesidan i del C. @/[email protected]<[email protected] >( 87,7, 88,8, 89,8. > ( 91,2, 92,4, 95,7. >!( 95,4, 97,0, 98,0, 98,4. @/[email protected]/<AB/2( 101,4, 102,6, 103,6. @/27=;/:;r6CA( 89,5, 102,0, 103,2.
@/27=6/::/<2( 97,3. @7F4;( 104,2, 106,7, 107,6. ;7F;35/>=:(101,7, 104,5, 106,0. <@8(105,2, 107,2. <[email protected]@/27=63:A7<[email protected](99,2. 6‡UO\wa(104,9. m<53:6=:;(97,8. @/27=<[email protected]( 100,3. [email protected]::8C<5/( 94,1. AD/:rD1;@(
105,5. 2/<[email protected]/27= >(90,8. > ( 96,5, 102,3. >!(93,9 [email protected]>3<6/;<(96,5.
C
KULTUR 2 NÖJE 4 GUIDEN 6 SERIER 7 FOLK & FAMILJ 8 MIN MENING 11 VÄDRET 16
HD KULTUR
DAGENS
JUBILAR:
Ingvar
Green
75 år
C8
& NÖJE
TISDAG 3 AUGUSTI 2010 vecka 31
Staden
går i
terapi
REDIGERING: ELLINOR AVÉN
C4
Urbana psykoanalytiker. Fransmännen Laurent Petit och Vincent Lorinär i danska Kokkedal för att i samtal med invånarna ta reda på hur det egentligen står till med deras
Foto: EMIL LANGVAD
stad. När gatuteaterfestivalen Passage10 inleds i dag åker de vidare mot Helsingör. I morgon och i övermorgon befinner de sig i Helsingborg.
KULTUR. STJÄRNFAMILJEN LYSER KLART C2
SILKESKUDDAR
HOS LIVING FINNER DU KVALITET TILL RÄTT PRIS!
STOL EMERY
Vit, lime, pink, svart.
Specialpris 995:-
COLORADO
Kvalitetssoffa i stilren design. Dun/kallskum
i plymåer. Finns i flera färg / tygval.
Fr
8.995:-
995:-
8.995:-
Silkeskuddar inkl dun-innerkudde.
Kom in och välj bland flera färger!
325:-
HAVANNA
Dansk designad fåtölj & fotpall i läder
Finns i flera olika färger.
Helsingborg Garnisonsg 17 (Berga) Tel 042-152660
WWW.LIVING.SE ÖPPET: M–F 10 –18. L 10–15. S 12–16
C2
KULTUR *
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
KULTURCHEF: Gunnar Bergdahl 042-489 90 06
RED SEKR: Johan Malmberg (vik) 042-489 92 31
E-POST: [email protected]
REDIGERING: CILLA NILSSON
I dag publicerar vi sista delen i vår serie om barnuppfostran.
Sara Elgeholm ger sitt förslag på den ideala familjen.
BcYÉa]UP\X[Y
N HANDEN SOM
GUNGAR VAGGAN DEL 6
En serie om barnuppfostran.
Tidigare artiklar: 14, 19, 22,
27 och 30 juli
Sara Elgeholm
[email protected]
com
Sara Elgeholm är
serietecknare,
bosatt i Malmö.
För ett år sen började hon i serieform dokumentera
sin önskan att vara del i en barnfamilj. Serien kan du
läsa på bloggen
saraelgeholm.
blogspot.com
C3
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
I MORGON: Vad gör vi i Afghanistan?
Famlandet
efter en moder
BOKEN
SÛSP\^a5ÛaPccX]cTcP[P^\)|]Éa
\P]ÊcTaQÛaSPaSXccbZT[TcccX[[\XV
XT]ZPac^]V[ÊSP^\cYdV^ÊaT]
[XVcaTVT[eTaZTcbÉVTaSTZ^\\Ta
Alberto Bevilacqua
YPVPccZd]]PcÊ[\^SXVcbÉccPbP\
Översättning Julian Birbrajer
\P] SX] PeQX[S _Ê ]hcc| eX[ZTc Yd
Tranan
[ÊcTab^\7XcRWR^RZb|?bhRW^|
--3Tcb^\X\_^]TaPa\TSQ^ZT]
ÉaWdadcP]É]Vb[P]ST]ÉaX]UÛabX]
Alberto Bevilacqua UÛSS ("#
[ÉbPaT4][Ê]VPeST[]X]VÉaUÛaUPc
UXRZbXccVT]^\Qa^ccX8cP[XT]aTSP]
cPS \TSP] \^STa] eXbcPb _Ê bX]
(%# \TS a^\P]T] |;P 2P[XUUP|
]TbbYdZWdbbZaXeT]XUÛabcP_Tab^]
eX[ZTcÉeT]STcbZP_PaT]b^acbUÛa
^RW WPa X [XZWTc \TS bX] [XccTaÉaT
UaÉ]ST?XTa?P^[^?Pb^[X]XÉeT]dc
UaÉ\[XVP]STTUUTZc<T]eX[YP]Pcc
\ÉaZc bXV b^\ UX[\PaT !$ VPe
UÛabÉccPbXVXbX]bYdZP\^STabTaUP
aT]WTcZd]STX]cTdccahRZPbchS[X
ST] \Ê]VbXSXVT XcP[XT]PaT] dc T]
SXZcQ^ZPeSTc\TadSSPb[PVTc|Cd
VPaT 3T] aT[XVXÛbc SXbcP]bTaP]ST
RWT\XPbR^[cX?^TbXTST[[P\PSaT|
V[^aXP] ^RW ST] P]chSSP Ta^cXbZP
6T]^\ STc ^UÛadcbÉVQPaP Bc^RZ
X]UP\X] 3T QX^VaPUXbZP Z^]ZaTcP
W^[\bUÛa[PVTcCaP]P]bUÛab^aVZP]
\X]]T]PQÊSTUaÊ]d__eÉgcT]^RW
eX]d[ÉbPST]_ÊbeT]bZP
Pe\^STa]bÊ[STaS^\BP\ccX[[bXbc
X][TeT[bT]\TS\^STa]bTVT]aÛbc
3db^\[hbb]Pa_Ê\XV3XZcTacX[[
T]\^aQTbcÊaPeUÛaUPccPaT]bbP\
~P[[PSTbbP^[XZPbcaPcTVXTaUÛaTUP[
[TaWPTcc^RWbP\\PbhUcT^RWSTc
[PST SXZcTa cX[[ bX] TVT] \^a* ST]
bcPePbZ^]cPZc
UÛabcPUÛaUPccPS]ÉaWP]ePaT]SPbc
3T]bYdZT\^STa]VTaYdT]QX[S
caTcc^] Êa VP\\P[ ST bT]PbcT WT[XVWTcT]W^b<^STa]VT]^\Pcc
bZaXe]P bcaPg TUcTa \^STa]b SÛS ^RZbÊePaP\TaT[[Ta\X]SaTÛ__Tc Pe ]ÊV^] b^\ X]cT UÛa\Êa [hbb]P
]ÊVaPÊaX]]P]Q^ZT]VPebdc
X]RTbcdÛbXbXcccP[cX[[WT]]T
^RWaT[PcX^]T]\T[[P]b^]^RWUÛa
<T]XSXZcTa]PVÉ[[Ta^UcPaTSTc
É[STaUaP\bcÊab^\P[[cP]]PcÉ]T]
^\eÉ]SP\^cePScXcT[]bÉVTa)3Tc På sätt och vis eÉRZTaXcP[XT]PaT] bYÉ[eZ[Pa]ÉaWTc
Éa_^TcT]b^\UÛabÛZTaWÛabP\\P É]]d\TaP]bcÛcÉ]1PcPX[[TTUcTa
T]\^a
b^\WP][PQ^aTaPa\TSSTcX]RTb För BevilacquachRZbST[XccTaÉaP
cdÛbPWT[cdcP]Wd\^a|ZePaQ[Xa \TS[T] ePaP T] bPZ eTaZ[XVWTcT]
En avlägsen mor ~ T] <^a \TS \Xcc [Xe Pe X]RTbc \TS SX] SÛS| \ÊWÉ]SPT]P]]P]5ÛaPcc[TeP]
bc^ac <* [Écc Pcc ÊZP[[P beÊa Pcc UÊ 0[[ePaTcWX]SaPaS^RZX]cTPcc1TeX STVÛaP Z^]cPZcT] \TS \^STa]
eTaZ[XVZ^]cPZc\TS|3d|ÉaZ]P_ [PR`dPQ[XaQXbPaaAPSTab^\|\T] bZhaWP]X]VP_^TcXbZP\TST[~|YPV
_Pbc]ÊV^]eP][XV\^a^\)|SdÉa YPVeTcPcc\XccÛSTÉ]]deÉ]cPaX ^\UP\]PaSXVSÉaUÛaPccYPVUP\[Pa
V[Û\bZP]b^\eÉa[ST]aXZcPa\^c SXccbZÛcT|Z[X]VPa\ÉaZ[XVc]ÉaeX TUcTa SXV| 0cc \^STa] UaP\bcÊa
bXVbYÉ[e|BP\cXSXVcUÊa[TZT]\TS eTcPccWP]UPZcXbZcbZaXeTacX[[bX] b^\TccWYÉacTÉ\]TPe_Pc^[^VXbZP
\Êcc QTZh\aPa X]cT _^TcT] >RW
VÉa]PUÛa\XV~ePaUÛabZd[[TX]cT
cT\Pc\^STa]ePaPeXZcXVPbc_ÊY^a
ST].
7Éa^RWSÉaZP]ÛeTabÉcc]X]VT]
SXbZdcTaPb9d[XP]1XaQaPYTaZd]ST
PeT]V^SaTSPZcÛaQPaPWP_Ê\X]cb
^\PccST]]hPSXZcT]b^\bZP_Pb
ÉaeXZcXVPaTÉ]ST]TgPZcPQTchST[
bTÛeTaUÛaX]VT] <T] _Ê STc WT[P
cPVTcÉaSTcTccV^SZÉ]cPaQTcT\TS
T]^eP][XVQ^ZB^\eÉ[TgT\_[XUXT
aPb Pe UÛ[YP]ST SXZc ^\ \^STa]
\TST]RhZT[^Z[PacUaÊ]]ÉaX[X
eTc)
Du som lyssnar på mig.
Dikter till en mor
ST]XSTP[XbTaPST\^STa]^RZbÊaÛ
aP]STT]Z[PQTbZaXe]X]VPa)|STcÉa
UX]c]ÉaeXcX[[bP\\P]bUÛabÛZTaUÊ
SX]TeXVWTcPcccP_[PcbX\X]PcP]
ZPa|
1TeX[PR`dP UÛaeÉg[Pa P[[cbÊ WÉ
SXbZcbX]TVT]\^a\TSST]7T[XVP
<^STa].9PUÛa\Ê]VPXSTcZPc^[
bZPWT\[P]STcZP]STcbÉZTacd__
UPccPb bÊ 7Éa UX]]b STbbdc^\ T]
Q[XSPaTU^a\PeST]ZÉccTabZPTa^
cXb\eXeP][XVT]Pbb^RXTaPa\TST]
UaP]bZcaPSXcX^]TgT\_T[eXb6T^a
VTb 1PcPX[[T b^\ bZaTe |<P <Í
aT| 1TeX[PR`dP QahcTa ]É\[XVT]
”Det som imponerar
med boken är hur
utan ängslan den är
inför sin läsare.”
eÊacZÉa[TZbÉeT]chaca^bZh[SXVc
^RW[dUcXVcPeWYd[TZaPab^\
bcaÊ[PST
\T[[P]SX]PQT]b^\UaP\ZP[[PST
UP]cPbXUadZcTa^RW_aX\XcXeP
ca^b[Éa^a
SÉaUP]]b^RZbÊSX]
[Écc^eÊaSPSTUaXbhab\ÛaVÊbPa]P
X][X]SPSTXUX]P_P__TabbTaeTccTa
SX]UÛa]XRZ[PSTRhZT[
STcZaÉebT]UPbcQ[XRZ
UÛaPccZd]]PRhZ[P\TS
Z[P__P]STWYÉacP
T]d__aXZcXVV[ÉSYT
ÛeTaSXVePRZTab^\
d__T]QPaPSTSXVT]bP\
UÛaPcc[ÊcPbXV
ePVcV[Û\\Pb
ZAC O’YEAH
om litteratur
som kräver överblick
I EN KRÖNIKA XeÊaPbbZaTeYPV^\Wda8]SXT]eTaZPaWP
SaPQQPcbPeSTRZPaUTQTa\TSP[[cU[TaSTQdcTaP]STSTRZPa
UÛaUPccPaT^RWSTcÉaX]cT^cÉ]ZQPacPccUaP\cXST]bQÉbcP
STRZPaTbZd[[TZd]]PZ^\\PWÉaXUaÊ]4]PeSTcX]]TePaP]
STÊaWd]SaPSTcbbcÛabcPSTRZPaTÉadcP]ceTZP]BPRaTS6P
\Tb!%PeEXZaP\2WP]SaPQÊSTXQX[S[XV^RWQ^ZbcPe[XV
QT\ÉaZT[bT~ST]Éa(bXS^acY^RZ^RWQTbcÊaPeceÊ_PaP[
[T[[PWdedScaÊSPaPeeX[ZPST]T]PbZX[SaPaT][ÉccZ^aad\
_TaPST\T]bYhbc_^[XbX]b_TZcÛaBX]VW^RWST]P]SaP
WP]S[Pa^\\PUUXPQ^bbT]6P]TbW
P]S[XVPbÛZP]ST^RWSTaPb[XeeÉeb
bP\\P]~XT]\hRZTcT[TVP]c
d__QhVVSX]caXV~XTcc]ÉcPeQad
cP[XcTc\T]^RZbÊZÉa[TZ
BYÉ[ePXSÎ]cX[[a^\P]T]UÛSSTb
SÊ2WP]SaPbb[ÉZcX]VPaX1^[[h
f^^SWPSTT]bP\\P]SaPQQ]X]V
\TS1^\QPh\PUUXP]b^\UÛabÛZcTdc_aTbbPST\^RWTUcTa
b^\2WP]SaPbYÉ[eVX[[PaSTRZPaVT]aT]ePaSTcVP]bZPbYÉ[e
Z[PacUÛaW^]^\PccbZaXePT]cWaX[[Ta^\ST]d]SaTeÉa[ST]
<T]bTSP]eÉgcTa^\P]T]cX[[Tccbc^aeTaZXZ[Pbb\TSahbZP
Z[PbbXZTa^RWb^\[ÉbPaT\ÊbcT\P]WT[PcXST]aTUTaTaPcX[[
_Tab^]VP[[TaXTc^RWWT[bc^RZbÊ[PSSP]TaT]_SU^aS[XbcPcX[[
VP]VbcTab[P]VUaÊ]fffeXZaP\RWP]SaPR^\
Ett planlagt
storverk
I ROMANEN FINNSSTbbdc^\U[TaPZ^aca^\P]TaX]b_aÉ]VSP
eX[ZPcX[[TgT\_T[PeWP]S[PaSTcX]SXbZPb_X^]eÉbT]STcbWXb
c^aXPT[[TaWda\P]bZaXeTa\P]dbcX[[T]1^[[hf^^SPRcX^]
UX[\bÊSTcÉa\hRZTceP[dcPT][ÉbPaTUÊaUÛa_T]VPa]P
0ccbZaXePT]bÊWÉaX]eTRZ[PSQ^Zc^VWT[PÊccPÊaPe
2WP]SaPb[Xe^RWUÛaPccWÊ[[PaTSP_ÊP[[PcaÊSPa^RW_Tab^
]TaP]eÉ]STWP]bXVPeT]bÉabZX[S_a^YTZcdceTRZ[X]Vb\YdZ
ePaPQTaÉccPSTWP]UÛa\XVXT]X]cTaeYd]h[XVT]|4]PeST
bPZTa\P]eX[[WPb^\
UÛaUPccPaT]Éa\P]
Z^]bcadTaPaT]WXbc^
aXPÉaT]aT]cPaZXcTZ
c^]XbZÛeTaQ[XRZPe
STcWT[P~_Tab^]Ta
cXSTa_[PcbTa^RWWda
STcU^a\PbcX[[ZP_XcT[
Peb]Xcc^RWbÊeXSPaT
5ÛaaP]eÉ]STU^[Z
Z^acaTVXbcTaT[[Ta
Z[^ccaPST_Ê[P__Pa
Allt ljus på indiske författaren Vikram
_ÊeÉVVT]\T]TUcTa
Chandra.
b^\YPVÉaT]SPcP
]ÛaSeX[[TYPVSPc^aXbTaP_a^RTbbT]^RWYPVePabÉZTa_ÊPcc
]ÊV^]\ÊbcTWPbZP_PcT]bÊSP]\YdZePaP|
MEN ICKE SA NICKE. 3TcSaÛYSTcX[[bWP]caÉUUPSTT]XbaPT
[XbZcWaX[[TaUÛaUPccPaTb^\cX_bPST^\Pcc\P]ZP]P]_PbbP
Tcc_a^VaP\b^\WTcTa<XRa^b^Uc?a^YTRc|3TcÉaTcc_[P]T
aX]VbeTaZchVUÛaPccWP]cTaP_a^YTZcX]Z[dbXeTPaQTcbbRWT
\P]\PcTaXP[U^[Z_[PcbTa*STcP]eÉ]SbQ[P]SP]]PcX]^\
QhVVQaP]bRWT]^RW_ÊaTZ[P\QhaÊTa3TcÉaX]VTcP]eÉ]SPa
eÉ][XVc_a^VaP\^RWX]cTPebTccUÛa[XccTaÉaPP]P[hbTa\T]
STcUd]ZPST^RWWYÉ[_cT\XVPccWÊ[[PaTSP_ÊZa^]^[^VX]|
1[P]SX]SXbZPUÛaUPccPaTÉa2WP]SaPdcP]ceTZP]T]PeST
\TbcPeP]RTaPST^RWcX[[SPVbSPc^WPaWP]b|BPRaTS6P
\Tb|ÛeTabPccbcX[[UT\c^]b_aÊZ~\T]X]cTbeT]bZPcheÉaa
4ccbc^ac7^[[hf^^SQ^[PVWÊ[[Ta_ÊPccdceTRZ[PT]UX[\eTabX
^]\TS\P]dbPeST]QTaÛ\STZ^]ca^eTabXT[[TQaXccXbZT
SaP\PcXZTa]7^fPaS1aT]c^]BYÉ[ecX__PaYPVPccEXZaP\
2WP]SaP]ÊV^]SPVXUaP\cXST]UÊaTcc=^QT[_aXbUÛa[XccTaP
cda]ÉaWP]bZaXeXc]ÊVaPU[Tabc^aeTaZ^RWZP]bZTeXSÊÉ]c
[XVT]Z^\\TaPccZd]]P[ÉbPW^]^\_ÊbeT]bZP.
Zac O’Yeah
Henrik Petersen
[email protected]
[email protected]
Alberto Bevilacqua, italiensk
poet med modern i fokus.
Tidigare artiklar, recensioner, krönikor hittar du på hd.se/kultur
C4
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
NÖJE
NÖJESCHEF: Herbert Tinz 042-489 93 46
E-POST: [email protected]
REDIGERING: ELLINOR AVÉN
I DAG VÄLJER JAG
Zumba på Aktiverum
klockan 18.35–19.35
N Denna gym-fluga kan vara det bästa jag
någonsin testat. Reggaeton, merengue, salsa,
magdans. Allt och lite till ryms i det rätt fåniga
begreppet zumba. Och stämningen i salen är
partylik, med tjejer, brudar och damer som skakar rumpa och tjuter av skratt.
Jenny Petersson
Festivalen
tar det piano
Mindre än vanligt, men
inte sämre. En koncentrerad upplaga av Helsingborgs pianofestival inleds
på onsdag. ”Det blir ett
jättespännande program”,
säger Per Nyrén, musikproducent.
VAD HÄNDER?
Allt om nöje i Nordvästskåne se hd.se/noje
TA CHANSEN ATT BLI EN SJÖJUNGFRU
Från och med denna vecka och
tre veckor framåt kan man vikariera för Danmarks största turistattraktion – ”Den lilla sjöjungfrun”. Köpenhamns kända
staty har nämligen lånats ut till
Shanghai, och nu söker man
dess ersättare fram till det att
hon kommer tillbaka.
Hur länge man vill sitta i sjöjungfruposition är valfritt, och
platsen är för säkerhets skull
flyttad från stenen i vattnet vid
Langeline in till Nyhavn. Intresserade inhoppare anmäler sig
på sajten www.500mermaids.dk.
TT Spektra
9 000
Lilla Emmabodafestivalen står stark i snålblåsten. Årets
festival, som avslutades på söndagen, slog publikrekord
med drygt 9 000 sålda biljetter. Trots att festivalen förlorat pengar på de kombobiljetter som såldes i samarbete
med Hultsfredsfestivalen kommer det att bli ett plusbesked i kassan. Den första festivalen i Emmaboda arrangerades 1988. TT Spektra
CITATET
”Man tilldelas ett visst antal
drinkbiljetter i livet och jag smällde
alla innan jag var 25.”
Maja Ivarsson i SVTs
serie ”Sommaren med
Maja”, där hon i 18
treminutersavsnitt
intervjuas av Per SindingLarsen. Sista avsnittet
läggs upp på fredag på
blogg.svt.se/psl.
Festivalerna avlöser ePaP]SaP
;Pa\Tc Pe ST] VÊ]V]P WT[VT]b
bcPSbZP[PbWPa_aTRXbc^]PcQ^ac]Éa
3d]ZTab _Ê ^]bSPV b[Êa d__ _^a
cPa]PUÛa7T[bX]VQ^aVb_XP]^UTbcX
eP[ b^\ PaaP]VTaPb UÛa Êcc^]ST
VÊ]VT]
~ªaTcbd__[PVPbZX[YTabXVVP]bZP
\hRZTcUaÊ]STcXSXVPaT5TbcXeP[T]
WPaP[[cXSQTbcÊccPeceÊST[Pa)ST[b
Z^]bTacTaST[bd]STaeXb]X]V8UY^[
WÛ[[eX_Êd]STaÊccPX]cT]bXePSP
VPaeX[ZTcePaVP]bZPb[XcXVcUÛaUTb
cXeP[Vad__T] 3Tbbdc^\ Q[Te ?Ta
CT]VbcaP]S b^\ WPa ePaXc Z^]bc
]Éa[XV [TSPaT d__cPVT] \TS bX]
bc^aPbPcb]X]V_Ê1TTcW^eT]bb^]P
cTa3ÉaUÛacÉ]ZcTeXbcÊÛeTaTccÊa
bÉVTa \dbXZ_a^SdRT]cT] ?Ta =h
aÎ]
Men så blev STcP[[cbÊX]cT?Ta=h
aÎ] ^RW WP]b Z^[[TV^a X]bÊV Wda
TcPQ[TaPS _XP]^UTbcXeP[T] Éa ^RW
eP[STPcccÉ]ZP^\7P]QTaÉccPaPcc
T]ST[\É]]XbZ^acX[[^RW\TSb_X
ZPabX]bT\TbcTaTUcTa]ÉaST]ÉVTa
ad\
~EXQTbcÉ\ST^bbUÛaPccVT]^\ PROGRAMMET
UÛaPT]Z^]RT]caTaPSUTbcXeP[\TS
QPaPZ^]bTacTa3TcÉaT]Z[PaT
Onsdag 4 augusti
N Lunchkonsert kl 12.30: Martin
Arrangemanget må ha Zah\_c Chan och John Zhang.
\T]Z^\_a^\XbbT]_ÊeTaZPaX]cT N Kl 19.30: Duo Per Tengstrand och
Shan-shan Sun.
ST]\dbXZP[XbZPZeP[XcÎ]
~ ;d]RWZ^]bTacTa]P WÊ[[Ta T] Torsdag 5 augusti
\X]bc[XZPWÛVZ[Pbbb^\cXSXVPaT N Lunchkonsert kl 12.30: Carl Pe_aTRXb b^\ ZeÉ[[bZ^]bTacTa]P terson.
1[P]S P]]Pc Z^\\Ta ?Ta CT]Vb N Kl 19.30: Peter Jablonski recital.
caP]S^RWBWP]bWP]Bd]PccUaP\ Fredag 6 augusti
UÛaP T] Z^\_^bXcX^] Pe 2WPa[Tb N Lunchkonsert kl 12.30: Simon Da6^aS^]ATg=ÉbcP]X]VT]WPaWÛac nell och Emma Johansson.
cP[Pb^\W^]^\\T]WP]bWXbc^aXP N Kl 19.30: Julia Mustonen recital.
ÉaeÉ[SXVcUPbRX]TaP]ST
5ÛaT ST caT ZeÉ[[bZ^]bTacTa]P Alla konserter ges i konsertsalen på
WÊ[[bT]X]ca^SdZcX^]Pe?Ta=haÎ] Dunkers. Mer info om pianofestivaZ[^RZP] '#$XcTPcTabP[T]_Ê3d] len finns på www.dunkerskulturZTab3TcÉaX]cT^bP]]^[XZcPccWP] hus.se.
_Ê ^]bSPV Z^\\Ta Pcc VÊ X] _Ê
2WPa[Tb6^aS^]ATgÛST
Per Nyrén är UÛabcÊb[XZP[TSTbT]
cdbXPbcXbZ X]UÛa ?TcTa 9PQ[^]bZXb
^RW9d[XP<dbc^]T]bb_T[]X]VPa
~?TcTa9PQ[^]bZXWPaTccZP]^]
_a^VaP\\TSQ[P]SP]]PcceÊeXa
cd^bP ;XbicbchRZT] ^RW 0Pa^]
2^_[P]Sb |4[ BP[^] <TgXR^| b^\
Peb[dc]X]V3TcZ^\\TaPcc_PbbP
W^]^\_TaUTZc>RW9d[XP<dbc^
]T]b^\É]]dX]cTÉabÊZÉ]SWÉa
bZP b_T[P <^STbc <dbb^aVbZhb
|CPe[^a_ÊT]dcbcÉ[[]X]V|
;d]RWZ^]bTacTa]PUÊa]Pcda[XVc
eXbWT[[TaX]cTV[Û\\PbQ^ac
~ 3Tc Éa UaX T]caÎ cX[[ STbbP ^RW
^UcPZ^\\TaQTbÛZPaTb^\ZP]bZT
X]cTÉabÊeP]PeXSPccWÛaPZ[PbbXbZ
_XP]^\dbXZ 3Tc Éa VP\[P T[TeTa
b^\d__caÉSTa^RWT]ST[PeRWPa
\T]\TSUTbcXeP[T]ÉaPcc\P]ZP]
UÛ[YPST\^RWbTWdaSTdceTRZ[Pb
bÉVTa?Ta=haÎ]
Magnus Ransheim
[email protected]
042-489 90 91
”Allsången alldeles för snobbig”
”Allsång på Skansen” U^acbÉccTa
PcccP__PcecXccPaT5ÛaaPeTRZP]b
cXccPabXUUa^aÉaSTbÉ\bcP_ÊcX^Êa
5ÛaceÊÊabTSP]]ÊSST|0[[bÊ]V
_ÊBZP]bT]|bX]c^__]^cTaX]V?aT
\XÉa_a^VaP\\Tc ST] b^\\PaT]
bÊVbPeWT[P!!(cXccPaT5ÛaaP
eTRZP]bbPccT]SPbc !" _Ta
b^]TaQÉ]ZPSTUaP\UÛaceP__PaP
cTa]P BZXeQ^[PVbSXaTZcÛaT] 1Tac
:Pa[bb^] \T]Pa Pcc _dQ[XZcP__Tc
QTa^a _Ê Pcc _a^VaP\\Tc UÛa[^aPc
bX]V[P]b^RWPccP[[bÊ]VT]QTWÛeTa
Q[X\TaU^[Z[XVXVT]
~3T]ÉaP[[ST[TbUÛab]^QQXV3T
cPaSXcT]\PbbPWX__P_^_ZX[[Pab^\
X]VT]eX[[bT3TcUX]]bX]VT]eÉa\T
ZePaX_a^VaP\\Tc[É]VaTSTcUX]]b
QPaPT]\PbbPPccXchSbÉVTaWP]
RÄTTELSE. Det är inte Jan Troell som gjort den
uppmärksammade filmen ”Armadillo” som visas under
Lilla Filmfestivalen i Båstad. Den omtalade regissören
heter så klart Janus Metz. Filmen, som handlar om de
danska soldaterna i Afghanistan, visas redan under
invigningskvällen som äger rum i morgon.
TITTARTOPPEN
26/7 – 1/8
”Morden i Midsomer” (SVT 1, tisdag
”Allsång på Skansen” (SVT 1, tisdag
”Hemma hos Kalle Moraeus” (SVT 1, fredag
”Friidrotts–EM” (TV 4, söndag
”Lotta på Liseberg” (TV 4, måndag
”Sommarkväll med Anne Lundberg” (SVT 1, lördag
Friidrotts–EM (TV 4, torsdag
Friidrotts–EM (TV 4, lördag
Friidrotts–EM (TV 4, onsdag
”Film: Oss torpeder emellan” (SVT 1, fredag
Aftonbladets tv-krönikör :Pa^[X
]P5YT[[Q^aVWÊ[[Ta\TS^\PccP[[
bÊ]VT]Q^aSTSaP]Ta_Ê_^_^RW
a^RZ\^\T]cT] ^RW X bcÉ[[Tc bPcbP
\Ta_ÊeXb^a^RWU^[Z\dbXZ
~8QÛaYP]Pe!cP[TcQ[TeSTc
R^^[c \TS |0[[bÊ]V _Ê BZP]bT]|
\T]ST]WPY_T]Éa_ÊeÉVPccUÛa
beX]]P3TQ^aST]^VÊcTaVÊcX[[Pcc
VÛaP [XcT \Ta caPSXcX^]T[[ P[[bÊ]V
^RW c^]P ]Ta X]SXT_^_T] [XcT 3Tc
ZP]QTWÛePbTcc_a^VaP\b^\QPaP
eÉ]STabXVcX[[T]É[SaT^RW\^V]PaT
_dQ[XZbÉVTaW^]
<T] 6d]X[[P =X[Pab _a^SdRT]c
UÛa|0[[bÊ]V_ÊBZP]bT]|WÊ[[TaX]
cT\TSbX]PZaXcXZTa7^]ca^aX]cT
”Alla program har en period där det peakar och det verkar som att
den tiden har varit för allsången. Man kan jämföra det med schlagern som gick från bortglömt till hyllat till att vara lite utskällt igen
nu”, säger tv-krönikören Karolina Fjellborg.
Pcc_a^VaP\\TcbcXccPaaPbQTa^a_Ê
Pcc\P]WPaUÛa\Ê]VPd]VP_^_
\dbXZTa\TSX_a^VaP\\Tc
~0[[P_a^VaP\WPacP__PccXccPaT
Xb^\\PaSTcÉaX]cTQPaPeX3Tbb
dc^\VÛaeXYdbYÉ[ePaTZ[P\UÛaPcc
\P]ZP]cXccP_ÊP[[bÊ]VT]_ÊBEC
?[Ph^RWSTbXUUa^a]PWPaeXX]cTUÊcc
É]]dBT]WPaeXYdWPUcT]^ca^[XVc
UX]b^\\Pa^RZbÊbÉVTaW^]
3dca^aX]cTPcc]XQTWÛeTabTÛeTa
X]]TWÊ[[TcX_a^VaP\\Tc.
~3TcVÛaeXYdbÊZ[PacTUcTaePaYT
bÉb^]V\T]YPVchRZTaX]cTPcceXbZP
VÊcX[[QPZPXdceTRZ[X]VT]0ccVÛaP
_a^VaP\\Tcb^\STcePaUÛaaZÉ]]b
X]cT aT[TeP]c UÛa ^bb X SPV eX eX[[
Q[XRZP UaP\Êc ^RW bcaÉePa TUcTa T]
QaTSSSÉaSTcUX]]bTccdcQdSQÊST
UÛah]VaT^RWÉ[SaTSTcZ^\\TaeX
X]cTPccUÛaÉ]SaPTT Spektra
Carina Jönsson
[email protected]
C5
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
NÖJE
”Om din hemstad var en maträtt, vilken rätt skulle den vara då?” Marzena Anna Goraj svarar på Jens Frimann Hansens frågor om Kokkedal. Vincent Lorin och Laurent Petit är
i Danmark för att ta reda på hur det står till med städerna på båda sidor Sundet.
En stad på terapisoffan
Med samtal, intervjuer
och analyser ska Laurent
Petit och Vincent Lorin ta
reda på hur staden mår.
De kallar sig urbana psykoanalytiker och under
gatuteaterfestivalen Passage10, som startar i dag,
är de i Helsingborg och
Helsingör för att ställa
diagnos på städernas tillstånd.
]PcX^]P[PVT]Rh6T]^\X]cTaeYdTa
\TSbcPSbQ^aTg_TacTa^RWWXbc^aX
ZTa UÛabÛZTa ^aVP]XbPcX^]T] b^\
QTbcÊaPePaZXcTZcTaX]VT]YÛaTa^RW
VaPUXZTa bcÉ[[P T] SXPV]^b _Ê bcP
ST]
– Jag ser städer \TSbc^aPb^RXP[P
^RWTc]XbZPbZX[[]PSTa8T]ST[Pe
bcPST] Q^a ST b^\ WPa STc V^cc
bcÉ[[c X T] P]]P] [TeTa ST b^\ X]
X]cTWPaSTc[XZP[Écc3TceÊST[Pa]P
Éab^\bhbZ^]STQaÊZPa^RWWPa
beÊac Pcc Z^\\P ÛeTaT]b BP\\P
bPZ VÉ[[Ta bÉZTac UÛa BeTaXVT ^RW
<É]^RWZeX]]^aXeXcP[PQQa^RZPa 3P]\PaZ 7T[bX]VQ^aV ^RW 7T[
WPa cPVXc ÛeTa ST] Û__]P _[PcbT] bX]VÛaaÉccP\XV^\YPVWPaUT[
dcP]UÛaZÛ_RT]caTcX:^ZZTSP[T]
SP]bZb\ÊbcPScYdV^\X]dcTa\TS
QX[UaÊ]UÉaYTcTa\X]P[T]X7T[bX]VÛa
8Q[^\\XVPeX[bc^[PabXccTa:^ZZT
SP[bQ^aQTZeÉ\ccX[[QPZP[dcPST^RW
bePaPa_ÊSTeXcPa^RZPa]PbUaÊV^a)
>\:^ZZTSP[ePaT]UadZceX[ZT]
bZd[[TSTcePaPSÊ.
~4ccÉ__[T
>RW^\ST]ePaT]\PcaÉcc.
~4] aXZcXVc V^S Wdb\P]bZ^bc
WT\[PVPSUÛabcÊbbÉVTaB^]YP?Pa
Z^e
”Det handlar om att
få folk att ändra sina
levnadsmönster för
att kunna upptäcka
staden på nytt.”
I dag startar VPcdcTPcTaUTbcXeP[T]
?PbbPVT X7T[bX]VQ^aV^RW7T[
bX]VQ^aV ?Ê _[Pcb UX]]b ;PdaT]c
?TcXc ^RW EX]RT]c ;^aX] daQP]P
_bhZ^P]P[hcXZTa b^\ PaQTcPa _Ê
d__SaPV Pe ST] UaP]bZP Vad__T]
D?80DaQP]_bhRW^P]P[hbXbX]cTa
;Ûb]X]VT] _Ê _a^Q[T\Tc Éa Pcc
[ÊcPbcPST]VÊXdaQP]_bhZ^P]P[hb
5ÛabcP bcTVTc X QTWP]S[X]VT] Éa
|>_TaPcX^] 3XeP]| b^\ VÊa dc _Ê
PccbP\[PXW^_bÊ\hRZTcX]U^a\P
cX^] b^\ \ÛY[XVc ^\ bcPST] ^RW
STbb X]eÊ]PaT CX[[b bX] WYÉ[_ WPa
PASSAGE10
N Den urbana psykoanalysen är en
av ett 40-tal programpunkter på
gatuteaterfestivalen Passage10
som startar i dag.
N Festivalen arrangeras för sjätte
året i ett samarbete mellan Dunkers
kulturhus i Helsingborg och Helsingör teater.
N 30 konstnärer och skådespelare
från bland annat Danmark, Belgien,
Irland och Frankrike medverkar under festivalen som pågår till och
med 7 augusti.
Kokkedal har födelsedag i juli, bestämmer Rikke Grenman och Amalie Mikkelsen. Jens Frimann Hansen från Helsingör teater antecknar.
D?80d]VS^\PaUaÊ]:Û_T]WP\] \Û]bcTaUÛaPccd__cÉRZPbcPST]_Ê
:^ZZTSP[7d\[TQËZ^RW7T[bX]V ]hcc
Q^aVb^\X]cTaeYdPaSTQ^T]ST
I slutet av PdVdbcXÉaD?80cX[[QPZP
Målet är att WXccP[Ûb]X]VPaUÛaPcc UÛaPccX]cTaeYdPTg_TacTa^RWWXbc^
UÛaÉ]SaP bcPST] UÛaW^__]X]VbeXb aXZTaX]]P]STÊcTaeÉ]STacX[[[PQ^
cX[[STcQÉccaT
aPc^aXTcUÛaPccP]P[hbTaPaTbd[cPcTc
~3TcZP]ePaPP[[cUaÊ]PccbZP_P 3T] UÉaSXVP P]P[hbT] Pe bcPST]b
caÉUU_d]ZcTacX[[PccPaaP]VTaPUTbcTa ]Tda^bTa _aTbT]cTaPb X ]^eT\QTa
UÛaPccÊcTad__eÉRZPbcPST]bWXbc^ 3ÊbZPD?80WPT]cTaP_TdcXbZ[Ûb
aXP T[[Ta \X]bZP QX[caPUXZT] EX Éa ]X]V _Ê TeT]cdT[[P _a^Q[T\ b^\
P[[cXS T\^c QX[Pa 3Tc WP]S[Pa ^\ ZP]UX]]PbXSTd]STabÛZcPbcÉSTa
Pcc UÊ U^[Z Pcc É]SaP bX]P [Te]PSb ]P
Katarina Höije
[email protected]
042-489 92 74
Foto: Emil Langvad
[email protected]
042-489 90 00
C6
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
GUIDEN TISDAG ]
Bjuv
BIBLIOTEKEN
Bjuv 13–19.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bjuvs tennisklubb 6–22. Tel
042-707 64.
Friluftsbadet Bjuv, motionssim
06.30–08.30, allm 10–18.30.
FÖR BARN OCH UNGA
Familjecentralen Biblioteksg 1 B,
Billesholm 9–12.
KYRKLIGT
Ekebygården Bordsmässa med
förmiddagskaffe 9.
MUSEER
Bjuvs gruvmuseum 11–15.
Radio- och teletekniska museet Storg 31, Ekeby. Öppettider enl
överenskom tel 042-895 00 el
070-786 61 00.
ÖVRIGT
NSR Återvinningsgård Verkstadsg 3, 13–17.
Båstad
BIBLIOTEKEN
Båstad 11–18.
Grevie 9–13.
FILM
Scala Bio Bröderna Karlsson
19.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Boule Vid Lottastugan 13.30. Båstad PRO.
Malens minigolf 12–22. Tel 070942 27 24.
MUSEER
Birgit Nilsson museum 11–17.
Guidning, kafé.
Hembygdsparken i Boarp Laholmsslöjdarna ställer ut. 13–17.30.
UTSTÄLLNINGAR
Norrvikens trädgårdar Villa
Abelin. Bjäremålarna 11–17.
Utställningen om Hallandsåstunneln Vistorpsv 96, Förslöv, 10–
16. Guidning 13. Tel 0431-44 20 91.
ÖVRIGT
NSR Återvinningsgård Englandsdalsv 76, 7–16.
Vårliden Träffen 10. Gympa 11.
Bingo 14.
Vävaren i Båstad Boarpsv 116.
Guidad visning 16.
Helsingborg
BIBLIOTEKEN
Elineberg 13–17.
Ringstorp 10–12, 13–17.
Rosengården 10–12, 13–17.
Rydebäck 10–12, 13–17.
Stadsbiblioteket 9–19.
Ödåkra 10–13, 14–17.
FILM
Filmstaden A-Team 21. Beck – Levande begravd 21.15. Bröderna
Karlsson 15.30, 18.30, 21.15. Eclipse
15.30, 18.15, 21. För kärleken 18.45.
Inception 15, 18.15, 21, 21.15. Knight
and Day 18, 21. Kommissarie Späck
16. Nanny McPhee och den magiska skrällen, sv tal, 15.15. Shrek – nu
och för alltid, sv tal, 15.45, 18.30.
Shrek – nu och för alltid 3D, sv tal,
16, 18.15. Trollkarlens lärling 16,
18.30, 21.15.
FRITID & FRILUFTSLIV
Actic Motionssim 6.30–21.30. Allmänt bad, under 18 år, 10–18. Gym
6.30–21.30.
Bangolfklubben Kärnan 12–21.
Helsingborgs bangolf Vikingstrand 13–22, sista insläpp 20.30.
Jutan V Sandg. Skatehallen 17–21.
Norra kallbadhuset 9–19.30.
Bastu 11.30–19.30. Kassan stänger
18.30.
Pålsjöbaden 9–20, insl stänger
19.
Viskans bangolf 13–22. Tel 04214 72 06.
FÖR BARN OCH UNGA
Maja på Sofiero Majas trädgård
och växthus 11–17.
Mötesplats Kalifornia Kalifornieg 4. För 16–20 år, 16–22.
Skåpet – öppen verksamhet
Rita, spela spel, lägg pussel. Stadsbiblioteket 14–17.
Sommarboken Biblioteken i Hbg.
Läs fem böcker och få en, t o m 1
sept.
Tropikariet med hajrevet Hävertg 21, 11–17.
Ättekulla kyrka Öppen verksamhet 7–12 år. Kreativ tisdag 13–17.
KYRKLIGT
Adolfsbergskyrkan Morgonbön
9. Öppet kafé 9–11.30.
Guiden är öppen för arrangemang och aktiviteter som vänder sig till allmänheten och inte
kräver förhandsanmälan eller medlemskap. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
TIPSET
Historien får liv på Fredriksdal
N HELSINGBORG
Fredriksdal, klockan 11, 13
och 15 från huvudentrén.
Det har gått omkring gammalt
folk på Fredriksdal hela sommaren. Bland stadskvarterens kullerstenar springer busungar
omkring, och man har kunnat
stöta på bland andra skävergumman och apotekaren. På
Lillarydsgården förbereds det
för bröllop och husförhör. Nu är
det sista veckan för den här
sommaren som det vankas dramatiserade visningar på
Fredriksdal, gå dit och lär känna
historien.
FOTO: KATARINA FAGERSTRÖM
Den gode herdens kyrka Sommarkafé i kyrkans trädgård 13.30.
MARKNAD & LOPPIS
Frihamnen – Komigen V Sandg
15: 10–17.30. Troedsg 2: 14–18. Tel
076-139 06 66. Hemlösas hus.
Loppis Rosenbergsg 11, 10–18. Helsingborgsandan.
MERA MUSIK
Romantisk lieder-afton Johan
Sandberg, tenor. Raus kyrka 19.
MUSEER
Beredskapsmuseet Djuramossa,
10–19.
Grafiska museet Fredriksdal, 11–
16. Nordens största.
Idrottsmuseet Carl Krooks gata
10, 10–15. Utställning: Legendariska
HIF-ledare 1907–2010, med fokus
på ordförande, främst Bill Pettersson och Ingvar Wenehed.
Medicinhistoriska museet Bergaliden 20, 12–15. Sjukvård i Helsingborg under förra århundradet.
Nordvästra Skånes scoutmuseum Raus församlingshus, Kielerg 25, västra sidan, 10–12 el enl
överenskom 042-29 71 48.
Raus stenkärlsfabrik Lokmansg
8, Råå, 10–18.
Råå museum för fiske och sjöfart Råå hamnplan, 13–17. Utställning: Erik Engqvist, keramik.
Skolmuseet Bergaliden 24, 10–15.
Äldre skolsal, naturrum, skolmaterial, klassfoton. Utställning: ”Minns
du folkskolans vackra planscher?”.
Wallåkra stenkärlsfabrik Drejarstigen. Dagl 12–16.
TEATER
Gröna hissen Eva Rydberg, Johan Ulveson m fl. Fredriksdalsteatern 19.30.
UT & DANSA
Sundspärlan Stenssons 18–22.
UTSTÄLLNINGAR
Dunkers kulturhus Kungsg 11.
10-gruppen, design; Lars Bygdemark, John S Webb, foto; Marianne
Lindberg De Geer, måleri, collage,
install m m: Julie Kyhl, install, 10–
19.
Fredriksdal Södra herrgårdsflygeln. ”Förunderliga föremål”, föremål från förr till i dag 10–18.
Grafiska museet Fredriksdal.
”Affischer som konst” 11–16.
Sofiero slott Sofierov. ”Acts of love” 11–18. Orangeriet: ”Hjärtansfröjd”, installation om kärlekens
och blommornas storhet 11–18.
ÖVRIGT
Bårslövs träffpunkt Snödroppeg
1. Canasta 13.30–16.30. Alla kortspelare välkomna.
Djurparken i Helsingborg
Rausv 671, f d Fågelparken, 11–18.
Historien får liv på Fredriksdal
Stadsbor och bondfolk från gångna
sekler rör sig i stadskvarteren och
Lillarydsgården och bjuder på berättelser och aktiviteter 11–16. Dramatiserad visning 11, 13 o 15, saml
huvudentrén.
Kamratföreningen Lyktan
Bryggareg 7, 10–15.
NSR Återvinningsgård Hjortshögsv 1, 9–18.
Stadsarkivet Bredg 17, 9–12, 13–
16. Släktforskarhjälp.
Stadsrundvandring De gamla
stadskvarteren, Mariakyrkan, Jacob Hansens hus, Dunkers kulturhus. Saml vid Magnus Stenbocksstatyn 10.30. Bilj endast Hbg turistbyrå.
Stadsrundvandring i Bernadottes fotspår Start 15 vid minnesmärket intill sjöfartsgudinnan.
Bilj endast Hbg turistbyrå.
Södergruppen Bryggareg 7, 10–
15.
Träffpunkt 56 Adolfsberg S
Hunnetorpsv 54–56. Canasta 10–
15.
Träffpunkt Rosenknoppen
Planteringsv 36, 9–16. Kaffehörnan
13–15. Bingo 14–16.
Turistbyrån Dunkers kulturhus
10–19.
Tågaborgs träffpunkt Tågag 32,
8–16. Canasta 13.30.
Höganäs
BIBLIOTEKEN
Höganäs 10–19.
Jonstorp 10–12, 14–19.
Lerberget 14–18.
Viken 10–12, 14–17.
FRITID & FRILUFTSLIV
Arilds simbassäng Klötet 9–18.
Badkort i hamnkiosken.
Höganäs Sportcenter Motionssim 6.30–8. Familjebad 12–19. Gym
6.30–19.
Kullens fyr 10–16.30.
Kvickbadet Bastu, damer 17–19.
Sambastu 19–20.
Naturum, Kullaberg 10–17. Grottvandring 13 och 15.
Vandring ”Från fiske till fisksoppa”, 19. Start vid Sundstorget, avslutning vid Restaurang Bryggan.
Upplysningar: 0708-33 69 29.
KYRKLIGT
Arilds kapell Sommarandakt 20.
Eftersamling i Arilds missionshus
”Vad kyrkobyggnaden berättar”
med Lars Åstrand. Servering.
Höganäs kyrka Kafé Ruuth 14–
16.
Vägkyrka Brynnby kyrka 10–17.
Väsby kyrka Andakt, kaffeservering 19. Konsert i prästgårdsparken
– ”Sommaren för mig”, sångkvar-
från Scoutboet vid Citadellkolonierna, 17–19.
FÖR BARN OCH UNGA
Rådstugans öppna förskola 9–
12.
MUSEER
Nämndemansgården Hvens
hembygdsgård 9.30–15.30. Kringbygd gård från 1790-talet. Gamla
föremål, utställningar, antikvariat.
Tycho Brahe-museet Ven, 10–
18.
UTSTÄLLNINGAR
Hvens kulturhus Tuna byv 10.
Petter Pettersson, Jonas Pettersson, Cilla Midhall, Malin Jarbo, Linus Jarbo, måleri, grafik, skulptur
11–16.
Landskrona konsthall Slottsg.
”Svenska formrebeller” 13–17.
Landskrona museum Slottsg/
Eriksg. ”För hundra år sedan”, kläder, föremål, foton; ”Att kunna flyga!”, Enoch Thulin och flygpionjärerna i Landskrona; Åke Arenhill, illustr, 12–17. Minnesbanken: ”Bröllop”, föremål ur museets samling
13–16.
Pumphuset Borstahusen. Lotti
Ringström, måleri 12–17.
ÖVRIGT
AA Anonyma Alkoholister Midhemsv 3 A, ingång källaren. Lunchmöte 12. Tel 0418-206 00.
Landskrona slott – Citadellet
Guidning 11.30, 13 och 14.30.
Malvan Lunch 13–15.
Stadsvandring På svenska. Start
från Turistbyrån Landskrona–Ven
16. Bilj turistbyrån.
Turistbyrån Landskrona–Ven
Regeringsg 13, 9–18.
Turistinformationen på Ventrafikens terminal 9–14.
tetten Ladybird: Mima Carlberg,
Sara Termén, Hanna Norman &
Jenny Persson framför jazz och visa 20.
MARKNAD & LOPPIS
Gula Boden Brännerig 4, 12–
16.30.
Röda Korset Storg 21, 10–18.
MUSEER
Hembygdsgården Himmelstorp Kullaberg, 13–17.
Vikens sjöfartsmuseum 14–17.
Utställning: Fartygsmodeller.
UTSTÄLLNINGAR
Höganäs museum Polhemsg 1.
”Kronbrudar”, monterutställning;
”Hav, fiske och sjöfart i Kullabygden”, 13–17.
ÖVRIGT
NSR Återvinningsgård 7–16.
BIBLIOTEKEN
Perstorp 11–17. Tidningsrum fr
8.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolfklubben 17–20.
Ottvalla skogspark Mellan Perstorp o Västra Torup, 11–17. Tel 070529 34 50. Kaffe och picknickkorg
till förbeställning.
Ugglebadet Bad: 10–18.30. Hälsotek: 6–18.30. Sol: 9–18.
MUSEER
Plastens hus Hässleholmsv 6,
10–16.
ÖVRIGT
Röda Korset Mötesplats Kupan
10–13.
Klippan
Svalöv
BIBLIOTEKEN
Klippan 12–19. Tidningsrum fr 9.
Ljungbyhed 10–14.
Östra Ljungby 11–15.
FRITID & FRILUFTSLIV
Dressincykling Start Nybygget 9,
13 och 17. Föreningen Veteranjärnvägen 0435-44 17 73.
Hillesgården Fastarp. Parken,
loppis, bangolf 10–18. Utställning:
”Eva Rydberg”.
Klippans badhus Friskvården:
07–20. Body combat: 18–19.
Ljungbyheds friluftsbad 11-19.
Östra Ljungby friluftsbad 11-21.
KYRKLIGT
S:t Petri kyrka Bön 8. Guidad visning 14.
BIBLIOTEKEN
Östra Ljungby församlingshem Grillfest. Underhållning av
Bälgadraget 18.30.
UTSTÄLLNINGAR
Klippans konsthall Storg 9. ”S:t
Petri kyrka”, Sigurd Lewerentz, arkitektur 10–19.
Skäralids naturum Tema: ”Träd
och myllrande ved”, jätteträd, fotoutställning, tipsrunda m m 10–18.
ÖVRIGT
Röda Korset Kupan 14–18.
Landskrona
BIBLIOTEKEN
Stadsbiblioteket 12–19.
FILM
Bio Maxim Bröderna Karlsson 18.
Inception 20.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolf Badhusparken, 10–21.
Citadellbadet 10–18.30. Morgonbad 6–7.
Citadellfisket 8–21.
Härslövsbadet 10–17.30.
Korpens tipspromenad Start
Perstorp
Röstånga bibliotek 15–19.
Svalöv 10–17.
MARKNAD & LOPPIS
Emmaus Fredriksdal biståndsloppis 14–17. Vid väg 108. Tel
0413–54 30 82.
Åstorp
BIBLIOTEKEN
Kvidinge 15–19.
Åstorp 10–17.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolfen vid Ishallen 17.30–21.
Boule Boulehallen 14–21. Åstorps
björnboulare.
Kvidinge friluftsbad 10–18.30.
Sportfiske Tegelbruksdammen,
Hyllinge.
Åstorps bowlinghall 14–21.
FÖR BARN OCH UNGA
Hagapunktens öppna förskola
9–13.
KYRKLIGT
Betelkyrkan Bön 18. Bibelläsning,
bön, vittnesbörd och sång 19.
Björnekulla kyrka Bön 11.45.
UTSTÄLLNINGAR
Tomarps Kungsgård Kvidinge.
”Gränslöst”, design 12-17.
Åstorps bibliotek Storg 28. Elever fr Galleri Hultman, keramik, måleri 10–17.
ÖVRIGT
NSR Återvinningsgård Gasverksg 1, 7–16.
Ängelholm
BIBLIOTEKEN
Hjärnarp 14–18.
Stadsbiblioteket 10–19.
Vejbystrand 10–12, 15–19.
FILM
Röda Kvarn Bröderna Karlsson
18. 20.15. Inception 21. Trollkarlens
Lärling 18.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Badbuss Gratis. N Kyrkog–Ängelholms havsbad varje heltimme 10–
16. Klitterhus–Råbocka varje halvslag 10.30–16.30.
Bangolf Rönnevik 13–21.
Furutorps golf Pay & Play
Munka Ljungby, 9–20.
Tisdagsvandring Samling Nya
Torg 14. Engelholms Vandrarförening.
Vejbybadet 12–18, kassan stänger
17.
FÖR BARN OCH UNGA
Pyttetåget Stortorget–Hembygdsparken 12, 13, 14.15, 15.15,
16.15. Hembygdsparken–Stortorget
12.30, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45.
KYRKLIGT
Kungshaga servicehus Gudstjänst 15.30.
Skäldervikens FH Kafé Tisdag
14.
MARKNAD & LOPPIS
Mötesplats Kupan Storg 4, 10–
13, 14–16. Röda Korset Ängelholmskrets.
MUSEER
KVS-museet Vejbystrand, 14–18.
Sveriges Järnvägsmuseum 10–
17. Turer med minitåget 11–16. Utställning: ”Kvinnors uppfinningar”,
vandringsutställning från Tekniska
museet i Stockholm.
Ängelholms flygmuseum Valhall park 10–17.
Ängelholms hembygdspark
Skolmuseet, Tekniska museet, Läder- och lokalhistoriska museet,
Grönvallska gården, Luntertunstugan 13–17.
TEATER
Gruffet i hamnen Med Sommarteater på Krapperup. Magnarps
hamn 19.15.
ÖVRIGT
NSR Återvinningsgård Nordalag 1, 7–16.
Turistbåten Laxen Guidad tur på
Rönne å. Fr Stadshusets brygga i
centrum 11, 13, 15, 17. Fr hamnen i
Skälderviken 12.10, 14.10, 16.10,
18.10.
Ängelholms turistbyrå 10–18.
Örkelljunga
BIBLIOTEKEN
Åsljunga 16–18.
Örkelljunga 10–17.
FRITID & FRILUFTSLIV
Boule Vid Vemmentorpssjön 14.
SPF.
Hjelmsjö bangolf 14–20.30.
Korthållsskytte Skyttecentrum,
Bjärabygget, 17–19. Vemmentorp/
Örkelljunga skytteförening.
Sommarrodel Från Hallandsåsens topp. Kungsbygget, Laholm, 13–21.
ÖVRIGT
Kafé Sackeus/loppis Storg 15,
13–17.
Turistbyrån Kulturhuset, Storg 2,
10–17.
SÅ NÅR DU OSS
N Uppgifter till Guiden lämnas
vardagar, senast kl 11 dagen före
införandet. Kontakta oss helst
via mejl: [email protected]
Tel 042-489 91 33
Fax 042-489 93 70
N Matsedlar för servicehus och
skolor återfinns på respektive
lokalsida i del A.
N Dessutom: Varje fredag, i del
C, nöjes- och konstkalender för
hela regionen.
Birgitta
Persson
Anne-Boel
Olofsson
VAD HÄNDER
MER?
På hd.se/kalender
finns mer information
C7
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
A
F
F
E
&
E
G
O
N
Av Glen McCoy
B
A
B
Y
Av Jerry Scott & Rick Kirkman
REDAKTÖR: Jonas Brorson 042-489 93 71
E-POST: [email protected]
B
L
U
E
S
] SERIER & KRYSS
DAGENS SUDOKU
N Alla siffrorna 1–9 ska finnas med en gång i varje lodrät
E
R
N
I
E
Av Bud Grace
och vågrät rad samt i varje markerad box (3x3 rutor).
LÖS FLER
SUDOKU!
hd.se/spel
Här är den rätta lösningen
till dagens sudoku.
LILLA KRYSSET
Av Lars Mortimer
H
Ä
L
G
E
1
2
3
4
1
A
V
S
5
P
6
E
P
7
Av Lise Myhre
R
R
I
9
R
D
4
D
E
7
Ä
Ö
N
L
R
V
L
L
O
N
E
N
Y
B
7
Y
E
U
M
E
T
I
N
S
A
Rätt lösning på
förra Lillkrysset.
10
11
Av Frode Øverli
VÅGRÄTT
Lämnade boställen
Är en vemodig tonart
Stort kärl
Ritade roligt
Gick ombord
Väsnas
P
O
N
D
U
S
N
8
A
11
9
3
A
O M
10
8
A
A
P
6
L
Ö
S
5
N
E
M
I
2
LODRÄTT
Hypernervös
Lustgården
Kan gesten vara
Brukar man felaktiga
varor
Sägs man bli av
förvåning
Kan ha renar att sköta
HJÄRNKOLL
3T]aˆSPcazST].
=i\[i`b
Cale^Y\i^
0$)4^)"3+"(
130#-&..&%"55
407"*&/(*("/5*4,
4]/(.&%4"5*/-","/
%6/5]$,&/0$)
5&.163,6%%&
©2008 Zits Partnership Distr. KFS/Bulls
:Xic9`c[k
A\Xe\kk\:XgfZZ` 8c]?XdY\
<i`bmfe?f]jk\e K_fdXj
G\k\ijjfe
—! 91 &"
BePa)0[[PxaUˆSSPWP[[x]]X]VPa
Z
I
T
S
Av Jerry Scott & Jim Borgman
UaP\bXSP]b^\QPZVad]S
C8
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
FOLK & FAMILJ ]
REDAKTION tel: 042-489 91 24 e-post: [email protected]
ANNONSER tel: 020-23 24 00 e-post: [email protected]
REDIGERING: MARIE JOHANSSON
|CaÉSVÊaSb\ÉbcPaTVÊaP[SaXVX_T]bX^]|
Han har gjortbXVP[[aP\Tbc
ZÉ]Sb^\UÛabÛZb^S[PaT^RW
Z^]]ÉbbÛaPeÉ__[T]^RWUÛa
bX]bc^aPbP\[X]VPeZ[T\PcXb
<T] WP] Éa ^RZbÊ CaÉS
VÊaSb\ÉbcPaT]\TSbc^acC
b^\_ÊQPaP %ÊaUÛaeP]S[Pc
T]ZPaVeX[[Pc^\ccX[[aT]PbP
V^caÉSVÊaST]
8]VePa6aTT]XBZÉ[STaeX
ZT]ÉabÊ[TSTbTccWTcc]P\]
QÊST Q[P]S _^\^[^VTa ^RW
caÉSVÊaSbT]cdbXPbcTaEXWÉ[
bPa _Ê T] ePa\ Yd[XSPV T]
eTRZPX]]P]\ÉbcTab&$Êab
SPV EX eTc Pcc WP] X ST]]P
bÉ[[P] bZÊSPST PacaXZTS^\
WhbTaÛeTaWd]SaP^[XZPb^a
cTaPeZ[T\PcXb>RWQPaPPcc
bÉVP Z[T\PcXb Éa b^\ Pcc
cahRZP _Ê T] Z]P__ ~ WP]
QÛaYPa^\TST[QPacZ[XePad]c
^RW_TZPdcT]TUcTaT]X]
b[X]VaPSTXQdbZPVTZ[ÉccaP]
ST_ÊcaÉSbcP\\Pa
5ÛacaTÊabTSP]WPSTWP]
V[ÉSYT]PccUÊeXbPbP\[X]VT]
UÛa\TS[T\\PaX8]cTa]PcX^
]T[[P:[T\PcXbUÛaQd]STc
~3Ê ePa WÉa VÉbcTa UaÊ]
Q[P]SP]]Pc9P_P]^RWDB0
QTaÉccPaWP]
Att han blevcaÉSVÊaSb\Éb
cPaTbTaWP]bYÉ[eb^\T][db
cXVb[d\_7P]UÛSSTbX©_
_T[aXZTcX1ÉbcTZX[[T]ÉaP:X
eXZ=ÉaWP]ePaUhaPÊaU[hc
cPSTUP\X[YT]cX[[=heÊ]VSÉa
_P__P]UÊccPaQTcTXVadeP]
~BÊ YPV Q[Te T] aXZcXV
=heÊ]VbVaded]VT ^RW STc
WPaYPVP[[cXSePaXcbc^[cÛeTa
bÉVTaWP]^RW[Ta
3T U[TbcP VadePaQTcPa]P
eX[[TS^RZX]cTPccSTaPbbÛ
]Ta bZd[[T UÛ[YP X STaPb U^c
b_ÊaSÉacX[[ePab[XcTcXVad
eP] UÛa WÊac BÊ ]Éa 8]VePa
6aTT] b[dcPST U^[ZbZ^[P]
($ VÉ[[ST STc Pcc WXccP _Ê
]ÊV^]cX]V
~8bZ^[P]WPSTeXUÊccbZaX
eP^\ePSeXeX[[TQ[X^RWYPV
WPST bZaXeXc [P]cQadZPaT
<T] bÊ WPST YPV T] [ÉaPaT
b^\ePaX]caTbbTaPSPeÉ__
[T]^RWcaÉSVÊaS^RWd]SaP
ST ^\ YPV X]cT bZd[[T VÛaP
b^\\X]\^aUPa^RWb[Ê\XV
_ÊÉ__T[^S[X]V
~=Éa YPV bTSP] Z^\ cX[[
PaQTcbUÛa\TS[X]VT] bP YPV
caÉSVÊaSb\ÉbcPaTb^\UÛabcP
eP[ 3Tc UP]]b T] [TSXV [Éa
[X]Vb_[Pcb X 0dbÊb SÉa \P]
WPST_[P]cTaPcUadZccaÉS^RW
SaTe _[P]cbZ^[TeTaZbP\WTc
\T[[P] caÉST] 3T] _[PcbT]
UXRZYPV
Lärlingsåren innebar^RZbÊ
PccWP]bZXRZPSTbdc_Ê_aPZ
cXZ cX[[ 3P]\PaZ ^RW cX[[
ChbZ[P]S BTSP] WP] VY^ac
eÉa]_[XZcT]eX[[TPaQTcbVXeP
aT] bZXRZP W^]^\ cX[[ 7^[
[P]S
~<T] SÊ bP YPV ]TY STc
UXRZePaPb[dcU[PRZPc>RWWP]
b^\bZXRZPc\XVdcXeÉa[ST]
VPe\XVY^QQbÊYPVbcP]]PST
SÉa
~=dePaYd_[P]cbZ^[TY^QQ
VP]bZPSÊ[XVcQTcP[cP[[PWP
STY^QQeXSbXSP]Pe\TSQT
bZÉa]X]VT[[Ta\TSPccSaXeP
d__eÉgcTa
8]VePa 6aTT] b_TRXP[XbT
aPSTbXV_ÊPccQTbZÉaPUadZc
caÉS3Tbbdc^\bPcbPSTWP]
N GRATTIS
Ingvar Green
Aktuell: Fyller 75 år den 3
augusti.
Bor: I villa i Skälderviken.
Gör: Trädgårdsmästare (som
gärna kallar sig plantskolist).
Familj: Sambo Laila Björk
och bådas barn från tidigare
äktenskap, och deras familjer.
Intressen: Allt som har med
natur att göra, flora och fauna, filateli och Nyvångs
lokalhistoria.
Firar högtidsdagen: Med
surpriseparty för familj, släkt
och vänner.
DAGENS NAMN
Tage
Tage är fornnordiskt och
kommer från danskan.
Från början var det ett tillnamn som betydde ”den
som övertar”, vilket kan
vara ”arvinge”, ”mottagare” eller ”borgensman”.
Tage fanns i Skåne på
1400-talet och började
användas i övriga Sverige
300 år senare. Mest populärt var det under 1920och 30-talen. Omkring
13 900 heter så, cirka
4 900 har det som tilltalsnamn.
Namnsdag 4 augusti:
Arne och Arnold
Förre talmannen Thage
G. Peterson fyller inte
år förrän i september
men idag har han
namnsdag. Här ses han
med hustrun Maj-Lis på
kronprinsessbröllopet.
Foto: SCANPIX
”Brödgranen är en så kallat fossil växt som förmodades vara utdöd sedan många miljoner år. Men den har hittats i både Chile och i Australien. Arten har annars varit med
och bildat stenkolet far bröt i Nyvångsgruvan”, berättar Ingvar Green om den märkliga
växten som står i ensam majestät på gräsmattan.
_ÊPccUÛabÛZb^S[P^[XZPÉ_
_T[b^acTa
~8cPZc\TSPcccaÉSVÊaSPa
]PZah\_cTZd]STU^[ZX]cTWP
bÊbc^aPUadZccaÉS3TcVÉ[[ST
Pcc UÊ UaP\ b\ÊeÉgP]ST ^RW
VÉa]PcXSXVcQÉaP]STb^acTa
Vid sidan av odlandetQÛa
YPST WP] WÊ[[P ZdabTa X Wda
\P]bZÛcTabX]PUadZccaÉSWda
\P]QTbZÉa^RWWda\P]h\
_Pa =ÊV^c WP] Q[P]S P]]Pc
^RZbÊeXbPcX6d]]T[2Pa[b^]b
|6aÛ]Pad\|XceSÉaWP]bZP
_PST STc bZÊ]bZP UP\X[YTÉ_
_T[caÉSTc\TS #^[XZPb^acTa
h\_PST_ÊT]bcP\
8UÛabÛZb^S[X]VT]X0dbÊb
b^\ WP] SaXeTa \TS ^UÛa
caÛcc[XV T]TaVX WPa WP] !!
^[XZPb^acTabÉ__[T]
~4]caÉSVÊaSb\ÉbcPaTVÊa
P[SaXVX_T]bX^]STcÉa\Ta
É]TcchaZTSTcÉaTccbÉccPcc
[TePbÉVTaWP]
Det dröjde dockcX[[QÛaYP]
Pe ((cP[Tc X]]P] ST]]T
caÉV]T^S[PaTbZPUUPSTbXVT]
TVT]caÉSVÊaS
~9PV chRZcT Pcc YPV WPST
]^V\TSSTÛeTaceÊWd]SaP
caÉSVÊaSPa]P YPV WPST Y^QQ
\TSPccQTbZÉaPX
<T]bÊ\ÛccTWP]bX];PX[P
^RWWT]]TbcaÉSVÊaSbX]caTb
bT b\XccPST bÊ TUUTZcXec Pcc
STcQ[TeeX[[P\TST]XQTVh]
]T[bT] cÉ\[XVT] ÛST c^\c
=d TUcTa % Êab bP\[P]ST
_hbbT[^RW_[P]cTaP]STZP]
_PaTc1YÛaZ^RW6aTT]]YdcP
bXcc ^cXd\ \TS ST] ÉaP]
CX[[bP\\P]b WPa ST bZP_Pc
Tcc[XcTc_PaPSXbb^\ePac\P]
É]eÉ]STaQ[XRZT]QYdSTa_Ê
ÛeTaaPbZ]X]VPaX]cT\X]bcX
U^a\ Pe eÉgcTa b^\ UÛa\^
SPSTbePaPdcSÛSPbTSP]Êa
\X[Y^]Ta
~9PV WPa T[eP U^bbX[Ta T]
ÉaST]SÉaQaÛSVaP]T]0aPd
RPaXP 0aPdRP]P bÉVTa WP]
^RW_TZPa_ÊTcc[dbcXVc[XcTc
caÉSb^\QaTSTadcbX]PcPV
VXVPVaT]Pa\Xcc_ÊVaÉb\Pc
cP]
~3T]UÛaTZ^\\TaX2WX[T
^RWX0dbcaP[XT]\T]PacT]
WPa^RZbÊePaXc\TS^RWQX[
SPcbcT]Z^[Tcb^\\P]QaÛcX
”Men talgoxarna
gillar inte att
jag tar bort
automaterna
på våren, de
förföljer mig, så
jag får alltid se
till att ha nötter i
fickan. ”
=heÊ]V 3T] eÉRZTa UX]P ^bb]ÊVaPeXbS^\b^aS_ÊeÉ
\X]]T]
VT])
~:^]bcT]ÉaX]cTPccZÛ_P
En plötslig rörelse_ÊP]SaP T]eÉgcZ^]bcT]QTbcÊaXPcc
bXSP]V[PbeÉVVT]UÊ]VPaWP]b bZÛcP ST] 0cc [hRZPb \TS
d__\ÉaZbP\WTc
eÉgcTa]P QTa^a cX[[ bYdccX^
~3ÉaÉaWP]XVT]^RWcXV _a^RT]c_ÊY^aST]PccSTcÉa
VTabÉVTaWP]aTbTabXV^RW aÉccb^acbY^aS\Ê]cX[[cYdV^
cPacaTaPbZPZ[Xedc^\SÛa _a^RT]c _Ê SX]P Zd]bZP_Ta
aT]
^RWcX[[cX^_a^RT]c_ÊeÉgcT]
4]cP[V^gTShZTad__^RW bYÉ[ePccST]ÉaUaXbZ^RWQaP
~>RWYd\X]SaTcXSSdWPa
]P__Pa ZeXRZc Êa bXV ]ÛcT]
8]VePa6aTT]aÉRZTaUaP\
STbc^eXZcXVPaTÉaSTcPcceÉ[
~<X] caÉSVÊaS Éa ^RZbÊ YP eÉgcTa b^\ Éa [ÉccbZÛccP
T]caÉSVÊaSUÛaUÊV[Pa^RWX] ^RWZ[PaPabXV\hRZTcbYÉ[eP
bTZcTa9PVbÉccTad__UÊVT[
W^[ZPa\PcQ^aSU^STaPdc^
\PcTa^RWUÊVT[QPS
~<T] cP[V^gPa]P VX[[Pa
X]cTPccYPVcPaQ^acPdc^\P
cTa]P _Ê eÊaT] ST UÛaUÛ[YTa
\XVbÊYPVUÊaP[[cXSbTcX[[Pcc
WP ]ÛccTa X UXRZP] CaT T[[Ta
Suzanne Holmberg
UhaPÉabÊcP\PPccSTÉcTada
[email protected]
WP]ST] UÛaZ[PaPa WP] STc
042-489 92 19
_[Ûcb[XVPPeQa^ccTcXbP\cP[Tc
Vi tar upp ST]VaÛ]PcaÊST]
XVT]^RWaTb^]TaPaZaX]VUÛa
dcbÉcc]X]VPa]PUÛaPcc[hRZPb
\TS^S[X]V>RW\ÉbcTaVTa
Foto: Barbro Hallin
[email protected]
042-489 92 68
CITATET
”Idéerna
är för
litteraturen
vad ljuset är
för måleriet.”
Paul Bourget
N FÖDELSEDAGAR
20 år Uh[[Ta # PdVdbcX
Patrik Ripa 7T[bX]V
Q^aV
20 år Uh[[Ta # PdVdbcX
Jenny Rasmussen7Û
VP]Éb
7^] WPa VÊcc WP]ST[b
_a^VaP\\Tc \TS X]aXZc
]X]VcdaXb\_Ê:d[[PVh\
]PbXTcX7ÛVP]Éb7^]Pa
QTcPab^\cdaXbcX]U^a\P
cÛa^RWXeÉgT[]_Ê7ÛVP
]ÉbZ^\\d]
3 AUGUSTI
N I dag är det final för den
årliga festivalen Gårdagens stad i den lilla franska staden Flagnac. Staden har förvandlats till en
gammaldags stad där det
mesta ska se ut som vid
förra sekelskiftet.
C9
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
FOLK & FAMILJ
N I DAG
...för 50 år sedan, 1960,
beordrade den kongolesiska utbrytarprovinsen
Katangas regering allmän mobilisering mot
FN. Det var reaktionen
på att FN-chefen Dag
Hammarskjöld gett besked om att FN-trupper
skulle sättas in i inbördeskriget i det nybildade
landet Kongo mellan regeringsstyrkorna och
utbrytarprovinsen Katanga. Kongo är oerhört
rikt på naturtillgångar
och vid självständigheten från Belgien bröt sig
den mineralrika provinsen Katanga ut, understödd av utländska
gruvbolag och utländska militärer.
...för 80 år sedan, 1930,
brann Burträsks kyrkstad från 1600-talet
ned. Den gamla kyrkstaden med sina stallar
räknades som ett av
Sveriges intressantaste
kulturhistoriska minnesmärken. Branden
misstänktes vara anlagd
och en psykiskt sjuk
man greps senare misstänkt för dådet.
...för 85 år sedan, 1925,
invigdes den kombinerade järnvägs- och
landsvägsbron vid
Kvicksund över Mälaren
i västra delen av sjön,
mellan Västmanlands
och Södermanlands län.
Bron var Sverige dittills
största svängbro. Numera är den ersatt av en
stor klaffbro.
N NAMN VI
MINNS
För 107 år sedan, 1903,
föddes den tunisiske
presidenten Habib
Bourguiba. 1956 utsågs
han till tunisisk reger-
N DAGENS
SIFFRA
50 miljoner kronor skulle investeras i Åre, bland
annat i liftar, stugbyar
och båthamn. Det offentliggjordes för 35 år
sedan, 1975. Två tredjedelar skulle bekostas av
kommun, landsting och
stat. Det har bidragit till
att Åre har Sveriges
största alpina skidområde.
På Folk & familj
kan du läsa Roland
Classons artiklar
i ämnet.
Ev. uppvaktning
ingschef. Två veckor tidigare hade fransmännen lämnat Tunisien och
landet blivit självständigt från Frankrike. Landet var då monarki under bejen Sidi Mohammed el Amin. Men ett år
senare avskaffade nationalförsamlingen monarkin och Habib Bourguiba blev Tunisiens
president. Han kom att
leda landet fram till 1987
då han avsattes. Habib
Bourguiba avled 2000.
N HÖRT OCH
HÄNT
Även i Sverige dömdes
nazister efter andra
världskriget. För 65 år
sedan, 1945, föll domarna i muträttegången
mot den tyskvänliga
svenska tidningen
Dagsposten. Dagsposten var nazismens tidning i Sverige och fick
tusentals kronor i stöd
av nazi-Tyskland. Den
person som förmedlat
de tyska pengarna, direktören för Henkel kemisk-tekniskt AB, dömdes till straffarbete och
stora böter, medan tidningens svenska redaktion gick fri.
Grattis
Asaf Eren
på 1-årsdagen
önskar
Mormor, Morfar, Moster,
Morbror och Kusinerna
önskar
Mamma och Pappa
Jesper 10 år
Grattis på
födelsedagen!
Joel 7 år
Grattiskramar
från Mormor
Välkommen
Lillsessan
Ellas lillasyster
Marlens, Jimmys dotter
Kram Mormor o Morfar
Hbg 100729
Vår dotter
Mayas lillasyster
Åre har Sveriges största alpina skidområde. För 35 år sen bestämdes att
Foto: PONTUS LUNDAHL / SCANPIX
50 miljoner skulle investeras i orten.
Vår Amerikatös
fyller 1 år.
Grattis Ally
Vi älskar dig!
Mamma och Pappa
Intresserad
av släktforskning?
Malin Åkesson
Anders Bengtsson
Helsingborgs KK 7/7 2010
på min födelsedag
undanbedes vänligen
Jerker uti Kattvik
Dagens ros till
Olympiakliniken!
Där finns rätt folk
på rätt plats!
Tack från nöjd patient
varje gång.
Patrik Isaksson arbetade på Sveriges
Radio innan han slog
igenom som artist. I
dag fyller han 38 år.
Den brittiska deckarförfattaren P D James fyller 90 år i dag.
Dagens ros till min bror
Lasse, de 3 hjälpsamma
damerna, akuten
L-krona, ambulanspersonal, akuten Hbg för
proffsig hjälp i samband
med cykelolyckan på
Hven 29/7. Kram från
Monica i Klippan
Ev uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes
Firar med familjen
Björn Bergh
Vejbystrand
All uppvaktning
undanbedes.
Vi firar våra 50-årsdagar
samtidigt den 7/8 med
öppet hus kl 14-19
Viveca och Thomas
Kubja, Vallåkra
Maria och Stefan
Brunosson
Viksjö
fick en liten flicka
som skall heta Mea
Hon föddes den 23/5 2010
på Karolinska sjukhuset
och vägde 3105g
och var 53cm lång
Foto: FREDRIK PERSSON
Foto: JESSICA GOW/ Scanpix
N KÄNDISJUBEL
För 38 år sedan, 1972,
föddes sångaren Patrik
Isaksson. Han arbetade på Sveriges Radios
arkiv när han slog igenom med låtar som Du
får göra som du vill, och
Hos dig är jag underbar.
Debutplattan När verkligheten tränger sig på,
sålde 130 000 plattor
och gav honom tre
Grammisar. Uppföljaren
Tillbaka till ruta ett, fick
han en Rockbjörn för.
Ett stort grattis
Clara Ardenvik
på din 3-årsdag
världens bästa storasyster
önskar
Alice, Mamma och Pappa
Zion 2 år
Grattis
önskar
Farmor, Farfar,
faster Rebecka
och Christian
Häromåret deltog han i
den svenska melodifestivalen med låten Under
mitt tunna skinn.
För 90 år sedan, 1920,
föddes deckarförfattarinnan Phyllis Dorothy
James, mer känd som
P D. Hon är världsberömd för sina böcker om
polisen Adam Dalgliesh,
som blivit tv-serie med
Roy Marsden i huvudrollen. P D James har
varit verksam ändå upp
i ålderdomen.
Grattis Josefin
på din 13-årsdag
önskar
Mormor och Morfar
Victor 20 år!
Detta var förra
sommaren, nu
har du jobbat duktigt,
lycka till i Varberg.
Många kramar
Mamma, Carolin
Vigsel har ägt rum på stranden i Mellbystrand
den 20 juli 2010 mellan
Jessica Svensson, Skånes Fagerhult
och
Ulf Helgesson, Knäred
Brudnäbbar var parets döttrar Sanna och Alicia.
Familjen Helgesson är boende på Allèvägen i Laholm
Grattis på din tredje
födelsedag Linnéa
3 år den 3/8 2010
Vi älskar dig
Mormor o Morfar
Morbror o Chec
Jonna Knöös
Nu är du 18 år
Grattis
önskar
Mamma, Pappa,
Louise och Farmor
Grattis Adam
på 1-årsdagen!
önskar
Mamma och Pappa
Clara 8 år
Grattis från
Mamma, Pappa
och Lillebror
Vi har gift oss!
Felicia Partanen
och
Johannes Lindqvist
Ronneby den 8 maj 2010
Tack
familj, släkt och vänner!
Benjamin 4 år
Grattis vår
lille prins
önskar
Mormor, Morfar
och Fam Blixt
Wiwica 1 år
på bilden
20 år idag
stort grattis
från oss alla här
Kram Mormor
C10
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
FOLK & FAMILJ
REDIGERING: MARIE JOHANSSON
|2hZT[cYdeT]b|\P]dbUÛaUPccPaTSÛS
Vittorio de Sicas ”Cykeltjuven”.
3T] XcP[XT]bZP \P]db
UÛaUPccPaT]Bdb^2TRRWX
Sz0\XR^ÉaSÛS7^]Pe
[TSXA^\_Ê[ÛaSPVT]X
T]Ê[STaPe(%Êad__VTa
]hWTcbQhaÊ]05?
Bdb^2TRRWXSz0\XR^b
VT]^\Qa^cc Z^\ (#(
\TS\P]dbTccX[[EXcc^
aX^ ST BXRPb UX[\Z[PbbX
ZTa|2hZT[cYdeT]|7^]
ePa ÉeT] UX[\PaT]
;dRWX]^EXbR^]cXbUPe^
aXcUÛaUPccPaT ^RW bZaTe
Q[P]S P]]Pc \P]db cX[[
(%" Êab |;T^_PaST]|
7^]PaQTcPSTÉeT]\TS
bc^aPXcP[XT]bZPaTVXbbÛ
aTab^\5aP]RTbR^A^bX
^RW <XRWT[P]VT[^ 0]
c^]X^
Bdb^2TRRWXSz0\XR^b
bXbcP UX[\\P]db Q[Te
|CWT 8]`dXah| T] XcP
[XT]bZUX[\^\a^\PaaX
ZTc SÉa beT]bZP <Pg
e^] BhS^f ^RW 3^[_W
;d]SVaT] b_T[PST \^c
ePaP]SaPCCB_TZcaP
8 1Ydeb ZhaZP WPa QT
VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc
ad\UÛaÅke Palmgren
1Yde
>UUXRXP]cePa;T^]PaS
7PVQTaV >aVP]XbcT]
;Pab =X[bb^] b_T[PST
6P\\P[ UÉQ^S_bP[\
^RW 0aX^b^ ?bP[\Ta]P
"# !#( ^RW !(&
bYÛ]Vb
8:eXSX]VTZhaZPWPaQT
VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc
ad\UÛaAstrid Andersson:[X__P]
>UUXRXP]c ePa 9^T[
7P]bb^] ^RW ^aVP]Xbc
0bcaXS0d[X]?bP[\Ta]P
!#( '"^RW!(&bYÛ]Vb
87T[XVPZ^abTcbZP_T[[X
©]VT[W^[\WPaQTVaPe
]X]V ÉVc ad\ UÛa Staffan Westring ETYQh
bcaP]S
?ÊRSb_T[PSTb\dbXZ
\TS1adRTB_aX]VbcTT]
4\X[ BXVUaXSbb^] bYÛ]V
b^[^cX[[TVTcPRZ^\_P]
YT\P]V 7X\[T] Éa
^bZh[SXVcQ[Ê=ÉaZÉa[T
ZT] UÛSb CX[[ T] É]VT[
Baby-fotografens
sommarlov är slut
Tisdag den 3/8 återupptar vi fotograferingen
som vanligt hos Fotografen på Muskötgatan 4
i Helsingborg. Välkommen!
8EXZT]bZP_T[[WPaQT
VaPe]X]VbPZc ÉVc ad\
UÛa Christina Alm EX
ZT]
>UUXRXP]c
6[T]]
1T]Vcbb^] bYÛ]V BÊ
bZX\aP]ST ePa P[SaXV
WPeTcbP\c[ÉbcTSXZcT]
3ÛST]cÉ]ZcTYPV\XVbÊ
Pe 1^ BTccTa[X]S BeÉa
S^ccTa]D[XRT0[\bYÛ]V
0\iX]V VaPRT >[^U
CW^[P]STa b_T[PST _Ê
^aVT[0Xa^RW7Éa[XVÉa
Y^aST] bP\c _Ê _XP]^
CaÉd\TaTX da :X]STa
iT]T] ?bP[\T] ! bYÛ]Vb
8 EÉbcaP 1a^Qh ZhaZP
WPa QTVaPe]X]VbVdSb
cYÉ]bcÉVcad\UÛaKarlErik Holmgren ªb
c^a_
>UUXRXP]c ePa ;Pab
5P[ZU^ab >aVP]XbcT]
<^]P;XbBcaP]SWb_T
[PST 6P\\P[ UÉQ^S
_bP[\ ^RW 0\PiX]V
VaPRT 0]]P1aXcP >[b
b^]UaP\UÛaST_ÊeX^[X]
:^__Ê]VT]?bP[\Ta]P
! '(^RW!(&bYÛ]Vb
Begravningen äger rum i
Portugal.
Vår älskade, älskade
8 ?Ê[bYÛ ZP_T[[ WPa QT
VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc
ad\UÛaSten Erik Tallsund, 7T[bX]VQ^aV.
>UUXRXP]c ePa ?Ta]X[[P
3PVTaWT\ b^\ ÉeT]
bYÛ]V 1[^cc T] SPV ^RW
3Éaa^b^aP[SaXVSÛabP\c
b_T[PST 1[Xe ZePa W^b
\XV _Ê _XP]^ 0Xa ^RW
0eT <PaXP _Ê b_T[PSTb
_Ê RS 3XZcTa]P =ÊVaP
^aS _Ê eÉVT] ^RW 3Tc
Z^\\TaT]SPV[ÉbcTb
8 EÉbQh ZhaZP WPa QT
VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc
ad\UÛaKerstin Linde
EÉbQh
>UUXRXP]c ePa ?Ta
7YT[\VaT] >aVP]XbcT]
2TRX[XP 0[[X]V b_T[PST
CaÛbcTeXbP ^RW 3Éa a^
b^a P[SaXV SÛa bP\c
bYÛ]V^RWb_T[PST0\P
iX]V VaPRT ?bP[\Ta]P
!#( (^RW!(&bYÛ]Vb
Maria
Nachtigal
* 5 juni 1925
har idag stilla insomnat
och lämnat oss samt
övrig släkt och vänner
i sorg och saknad.
Markaryd
den 19 juli 2010
Maria
Josefine och Jan
Monika och Stig
Barnbarnen
Barnbarnbarnen
Sov till vindarnas
smekande sång
Sov under grönskans
mjuka fång
Sov ifrån sorgen,
oro och strid
Sov i underbar frid
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i kretsen av de
närmaste.
Christian
Mark
* 17 augusti 1959
† 22 juli 2010
har hastigt lämnat oss
i stor sorg
8 1YÛa]TZd[[P ZhaZP X
ªbc^a_WPaQTVaPe]X]Vb
VdSbcYÉ]bc ÉVc ad\ UÛa
Patrik Nilsson 6ÛcT
Q^aV
>UUXRXP]c ePa ;Pab
5P[ZU^ab >aVP]XbcT]
<^]P;Xb
BcaP]SW
b_T[PST 9PV WPa WÛac
^\T]bcPS^RW3Éaa^
b^a P[SaXV SÛa bP\c _Ê
_XP]^CX\Tc^bPhV^^S
QhT?bP[\Ta]P!#(^RW
!bYÛ]Vb
8 =^aaP EaP\b ZhaZP
WPa QTVaPe]X]VbVdSb
cYÉ]bc ÉVc ad\ UÛa Åke
Blom1X[[TbW^[\
>UUXRXP]c ePa 0]SaTP
>[\X]V
>aVP]XbcT]
;Pab =X[bb^] b_T[PST
3PVT] Éa ]ÉaP ^RW 0Xa
?Ê RS b_T[PSTb FX[[^f
fTT_ U^a \T 9PV Éa
UaÉ\[X]V^RW:Xbb?bP[
\Ta]P !#( ^RW !(&
bYÛ]Vb
* 15 november 1940
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Helsingborg
den 27 juli 2010
Hur tomt det efter Dig har
blivit
Det känns som solens ljus för
oss gått ner
Ty ingen såsom Du har
kärlek givit
Din plats kan aldrig fyllas
mer
N BEGRAVNINGAR
^RW >\ Sd aÛa \XV bÊ
>UUXRXP]c ePa 2PaX]P
SÛaYPV
7T]aXRbb^]>aVP]XbcT]
>dcX1T]0\\Pab_T[P
8 :[X__P]b ZP_T[[ WPa ST<^^][XVWcBTaT]PST
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc 3ÉaQYÛaZPa]PbdbP^RW
ÉVcad\UÛaAnne-Mari A^d]SPQ^dc\XS]XVWc
Strand:[X__P]
?bP[\Ta]P!#( (^RW
>UUXRXP]c ePa 0]] !(&bYÛ]Vb
2WaXbcX]?Tabb^]>aVP
]XbcT]1^T[EXSTZTb_T 8 1PaZÊZaP ZhaZP WPa
[PST 8SPb b^\\PaeXbP QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
bP\c EXbP eXS eX]ST]b ÉVc ad\ UÛa Callie
É]VPa ?bP[\Ta]P !#' WeidrupETYQhbcaP]S
! ^RW bYÛ]Vb
>UUXRXP]c ePa BPaP
6dbcPebb^]>aVP]XbcT]
8:eXSX]VTZhaZPWPaQT CXccX 1T]SXg^] b_T[PST
VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc CaÛbcTeXbP?ÊRSb_T[P
ad\UÛaTeddy Jensen STb9PVWPaWÛac^\T]
bcPS CTPab X] WTPeT]
ªbc^a_
>UUXRXP]c ePa 9^T[ ^RW CX\T c^ bPh V^^S
7P]bb^] >aVP]XbcT] QhT?bP[\Ta]P!#( (
0bcaXS 0d[X] b_T[PST ^RW!(&bYÛ]Vb
CaÛbcTeXbP ^RW 1Û] Pe
;TXY^] <Pa^]P 1^W 8:PccPa_ZhaZPWPaQT
\P]bYÛ]V>É]S[XV]ÊS VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc
bP\c 3Éa a^b^a P[SaXV ad\UÛaMarta AndreSÛa?ÊRSb_T[PSTbCT asson:PccPa_
PabX]7TPeT]3dÉaUÛa
>UUXRXP]c ePa 1TacX[
P[[cXS T] ST[ dcPe \XV AdQX]>aVP]XbcT]=X[b
bP\c B^\TfWTaT ^eTa 4aXZ A^bSPW[ b_T[PST
cWTaPX]Q^f?bP[\Ta]P 6P\\P[ UÉQ^S_bP[\
!#(^RW!bYÛ]Vb
^RW 0Xa ?Ê cad\_Tc
UaP\UÛaST2WaXbcTa0]
8=hPRTaT\^]XWP[[T]X SaÎPbb^] 9PV WPa WÛac
7T[bX]VQ^aV WPa QT ^\T]bcPS^RW>bc^aT
VaPe]X]VbPZc ÉVc ad\ 6dS ?bP[\Ta]P !#(
UÛaUlf PerssonAhST ^RW!(&bYÛ]Vb
QÉRZ
>UUXRXP]c ePa 6ÛaP] 8 7ÛVP]Éb ZP_T[[ WPa
<P[\bcaÛ\?ÊRSb_T[P QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
STb 8\PVX]T \TS 9^W] ÉVc ad\ UÛa Ronny
;T]]^]CTPabX]WTPeT] Samuelsson7ÛVP]Éb
>UUXRXP]cePa6d]]Pa
\TS4aXR2[P_c^]7X\
[T]Éa^bZh[SXVcQ[Ê\TS 0[[X]V >aVP]XbcT] =X[b
CTS6ÉaSTbcPS^RW7P[ ChZTbb^] b_T[PST EX[P
[T[d[YP\TS?TcTa9ÛQPRZ ^RW7^a][Êc?ÊRSb_T
[PSTb9PVbZP[[VÊVT]^\
8B)cP0]]PZhaZPX7T[ chbcP bZhPa \TS 2WaXb
bX]VQ^aV WPa QTVaPe cTa BYÛVaT] ?bP[\Ta]P
]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVcad\ !#(!% ^RW bYÛ]Vb
UÛa Bertil Karlsson
7T[bX]VQ^aV
87T[XVPZ^abTcbZP_T[[
©]VT[W^[\WPaQTVaPe
]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVcad\
UÛa Per Lindecrantz
©]VT[W^[\
>UUXRXP]c ePa ;XbT
;^cc7Y^acW>aVP]XbcT]
A^QTac7P[[QTaVb_T[PST
0aXPPe9P]PRTZ^RW0Xa
Pe 2^aT[[X ?bP[\Ta
]P ( ! ^RW !(&
bYÛ]Vb
Luis Carvalho
Isabell och Mats
Foto: PRESSENS BILD
8»aZT[[Yd]VPZhaZPWPa
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVc ad\ UÛa Margaretha Svensson»aZT[
[Yd]VP
>UUXRXP]cePa6d]]Pa
7h[cÎ]2PeP[[Xdb >a
VP]XbcT]
<PaXP]]T
7P]bb^] b_T[PST 0Xa
^RW B^\ T] Qa^ ÛeTa
\ÛaZP ePccT] 4[XbP
QTcW :Pa[bb^] bYÛ]V
9PVWPaWÛac^\T]bcPS
^RW 7Ê[[ \Xcc WYÉacP
3XZcT]3ÛST]QTchSTa
X]VT]cX]V [ÉbcTb ?bP[
\Ta]P!#("!!^RW (
bYÛ]Vb
Min älskade Pappa
Vår älskade Mamma
Mormor och Svärmor
Charlotta, Sarah, Lovisa
Axel
Katarina
Anja med familj
Margot, Nils
Övrig släkt och vänner
Vi saknar dig så
Vår kära Mor
Svärmor
Farmor och Mormor
Begravningen äger rum i
Vikens kapell fredagen
den 20 augusti kl. 13.00.
Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
till Er alla som på olika
sätt visat deltagande vid
vår kära
Lisbeth
Anderssons
bortgång, för kort,
telefonsamtal och
blommor till hemmet,
för gåvor till
Cancerfonden samt
blommor vid båren.
Rolf
Gunnar och Kerstin
Kerstin
Lilly
Carlquist
* 27 maj 1927
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Min innerligt älskade
Maka
vår kära
Laröd 27 juli 2010
Sikap
Sebayang
Larsson
Jan-Åke och Inger
Roland och Ritha
Irene och Christer
Barnbarn
Syster, släkt och vänner
Minns mig
som jag var en gång
då allting sjöng
en livets sång
minns de tankar
jag då tänkte
minns den kärlek
jag Er skänkte
Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen den 11
augusti kl 14.00 i
Allerums kyrka. Efter
akten inbjudes till en
minnesstund i församlingshemmet. Vänligen
anmäl Ert deltagande till
begravningsbyrån tel 042138499 senast 9/8.
Ett tack till personalen på
Hbg las. avd. 44 HIA för
god vård och omsorg.
* 10 november 1949
i Indonesien
har idag lämnat oss i
djupaste sorg och
förtvivlan.
Klippan
den 22 juli 2010
Lennart
Moder
Sonen Simon med familj
Släkt och många vänner.
Det är för svårt att skiljas
från den man har så kär
Hon som vi alla älskat
Hon finns ej mera här
Du var så god och tålig
Du var så öm, så blid
O älskade, vila i frid.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste.
Vår käre
Joakim
Flodin
*27/12 1967
† 3/8 2000
Ljudet av ditt skratt
kan endast minnet ta fatt
Vi saknar dig så
Familjen
Till minne av
min älskade son
Mikael
Herrmann
† 2007-08-03
Så smärtsamt
är denna dag att minnas
så själsligt tungt att bära
Du fattas mig
varje timme
varje minut
Mamma
C11
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
ADRESS: Min mening, HD, 251 83 Helsingborg
FAX: 042-489 91 17 E-POST: [email protected]
REDIGERING: ROLAND CLASSON
REDAKTÖREN
HAR ORDET
N Vi låter i dag Magnus
Ehrencrona (MP) och Ralf
Nymberg (MP) ge ett svar
angående Fairtrade City i
Helsingborg. Läs gärna.
N Signaturen ”Asylianaren,
Helsingborg” önskar att
Migrationsverket får mer
resurser.
N Och signaturen ”KND, Helsingborg, menar att ” folk måste få
välja hur de vill leva sina liv”.
N Med önskan om en god dag.
Roland Classon
[email protected]
042-489 93 07
MIN MENING
Vi är positiva till Fairtrade City
Kommentar till signaturen
”Opinionslaget i Föreningen för
Global Rättvisa”, med rubriken
”Gör Helsingborg till en Fairtrade city”, 1/8.
Miljöpartiets ideologi WPabX]dc
VÊ]Vb_d]ZcQ[P]SP]]PcXb^[XSPaX
cTc \TS eÉa[ST]b P[[P \É]]XbZ^a
^RW\TSZ^\\P]STVT]TaPcX^]Ta
?PacXTcbaT_aTbT]cP]cTaSaXebPeT]
X]aT ÛeTachVT[bT bÊ STc Éa X]VTc
c^\c_aPcUaÊ]eÊabXSP
EX b_aXSTa ^UcP X]U^a\PcX^] ^\
5PXacaPST^RWÉaVXeTceXbZd]STaX
EÉa[SbQdcXZT]_Ê1adZbVPcP]AT
SP]UÛaTVÊT]ST\P]SPc_TaX^S[PeX
b^\UÛabcP_PacXUÛab[PVXZ^\\d
]T]^\aÉcceXbWP]ST[Xd__WP]S
[X]VT]b^\cheÉaaPeb[^Vb
=É\]PbZP]S^RZPcceX!%%
#UPZcXbZcUXRZQXUP[[XZ^\\d]Ud[[
\ÉZcXVTUÛaPccT]Z^\\d]P[b^RX
P[TcXbZX]ZÛ_bbcaPcTVXbZd[[TdcPa
QTcPb\T]Pe]ÊV^]\hbcXbZP][TS
]X]VWPaSTccPd__SaPVXV]^aTaPcb
PeP]bePaXVPCXSXVPaTQTbZTSWPa
VY^acVÉ[[P]STPcc?TcTa3P]XT[bb^]b
\PY^aXcTc[PVcP[[T]TaVXUÛacYÉ]bcT
\É]]T]_Ê_aXePcXbTaX]VPa
Vid samma tillfälle QTb[dcPST
Z^\\d]Ud[[\ÉZcXVT ^RZbÊ Pcc X]
aÉccPTccZ^bcaÊSb^\bZd[[TVTbSTc
_^[XcXbZPP]bePaTcPcc[TePd__cX[[
bcPST]b \Ê[ ^\ TZ^[^VXbZ \Pc
bP\ceTaZPUÛaPccbcPST]WP]S[Pa
aÉcceXbT\ÉaZc T[[Ta \^cbePaP]ST X
bÊ bc^a dcbcaÉRZ]X]V b^\ \ÛY[XVc
3Tce^aTX]caTbbP]c\TST]aTS^
eXb]X]VUaÊ]P]bePaXVWÛVTa\PY^aX
cTc ^\ WdadeXSP ^RZbÊ STc bXbc
]É\]SP QTb[dcTc Ud[[bcÉ]SXVc WPa
XV]^aTaPcb.
Under innevarande\P]SPc_TaX^S
WPaeXd__aT_PSTVÊ]VTaUÛabÛZcUÊ
XVT]^\UaÊVP]^\5PXacaPST2XchX
QdSVTcPaQTcTcEÊa\^cX^]Peb[^Vb
Pe STP]SaP _PacXTa]P X Z^\\d]
Ud[[\ÉZcXVT !(#!( UÛadc^\
EÉ]bcTa_PacXTc
EÊacaÛSVaÛ]PbP\PaQTcTX7T[
bX]VQ^aVWPaT\T[[TacXSXZ^\QX]P
cX^] \TS T[SbYÉ[Pa X]cTa]c X]^\
B^RXP[ST\^ZaPcTa]P [Tcc cX[[ Pcc B
]d\TaPbÉVTabXVePaP_^bXcXeccX[[
5PXacaPST2XchXbXcc_a^VaP\
EXZP]XSPVQPaPQTZ[PVPPcc5^[Z
_PacXTc[XZb^\:aXbcST\^ZaPcTa]P
]d\TaP Éa \^cbcÊ]SPaT cX[[ 5PXa
caPST2Xchca^cbPccSTUÛaTVÊT]ST
\P]SPc_TaX^S bcÉ[[ST bXV _^bXcXeP
]Éa<X[YÛ_PacXTcWPSTUÛab[PV
Magnus Ehrencrona (MP)
gruppledare i kommunfullmäktige och
riksdagskandidat
Helsingborg
Ralf Nymberg (MP)
kandidat till kommunfullmäktige
Ramlösa
Att få leva
sitt eget liv
Svar till signaturen ”Ofrivillig rökare, Helsingborg” med
rubriken ”Inför ett förbud
mot rökning”, 2/8.
TYCKT PÅ NÄTET
”Det hade varit
vackrare med
en byggnad som
smälter in med de
omkringliggande, men
det kanske blir så
när man inte valde en
landskronaarkitekt
med rötter i stan.”
Signaturen ”Bo Andersen” om
den nya Ven-terminalen.
VAR MED
I DEBATTEN
Säg din mening
på hd.se/kommentera
N WEBBFRÅGAN
Har du besökt Sofiero i sommar?
Ställningen då 438 personer
svarat, fördelning i procent:
Ja, vid flera olika tillfällen
6
Ja, någon gång
18
Nej, men jag tänkte hinna med
en runda innan sommaren tar
slut
31
Nej, parker intresserar mig inte
45
N MEST LÄST
PÅ HD.SE I GÅR
1. Polisbil körde av vägen vid
utryckning
2. Grov misshandel på The Tivoli
3. 22-åring gav sig på sin syster
4. Trappan till Kärnan började
brinna
5. Fyra personer i singelolycka
GÖR SÅ HÄR. Skicka per brev,
fax eller e-post. Skriv kort, högst
2 500 tecken. Endast i undantagsfall
publiceras längre texter. Insändaren måste åtföljas av namn, adress
och telefonnummer. Redaktionen
förbehåller sig rätten att korta och
redigera texterna. Insända bidrag
returneras inte.
Migrationsverket i Solna.
Arkivfoto: BERTIL ERICSON/Scanpix
Ge Migrationsverket ökade resurser
Det övergripande\Ê[TcUÛa\XV
aPcX^]b_^[XcXZT]Éa)|PccbÉZTabcÉ[[P
T] [Ê]VbXZcXVc WÊ[[QPa \XVaPcX^]b
_^[XcXZ b^\ eÉa]Pa Pbh[aÉccT] ^RW
b^\X]^\aP\T]UÛaST]aTV[TaPST
X]eP]SaX]VT]d]STa[ÉccPaaÛa[XVWTc
ÛeTa VaÉ]bTa UaÉ\YPa T] QTW^eb
bchaS PaQTcbZaPUcbX]eP]SaX]V ^RW
cX[[ePaPcPa ^RW QTPZcPa \XVaPcX^
]T]bdceTRZ[X]VbTUUTZcTabP\cUÛa
SYd_PaSTcTda^_TXbZP^RWX]cTa]P
cX^]T[[PbP\PaQTcTc|
BÊWPaeÊaaXZbSPVU^a\d[TaPcSX
aTZcXeT]UÛa<XVaPcX^]beTaZTc
=Éa\P]]ÉbcP]SPV[XVT]UÊa[ÉbP
^\P[[PSTbbPPbh[bÛZP]STb^\Q[Xa
^aÉcceXbcQTWP]S[PSTZP]\P]d]S
aP^\eÊaPcX[[bPccPcYÉ]bcT\É]VÛa
bXccY^QQ^aST]c[XVc5ÛaeXbbc\ÊbcT
STceÉ[ePaPbÊPcceÊaP\Pbb\TSXTa
P[[cXSVTa^bbT]aÉccQX[SPeSTbbP
Pbh[bÛZP]ST bÊ Pcc eX ZP] chRZP
bh]S^\^RWbTWda^aÉcceXbc\P]
QTWP]S[PaPbh[ÉaT]ST]
ChS[XVT]ÉaeÊaPcX[[bPccPcYÉ]bcT
\É]bÊdb[P_ÊPccVÛaPdcaTS]X]VPa
^\ Pbh[bÛZP]ST Pcc eÊaP \TSXTa
eX[[ P]chSP Pcc \P] X _aX]RX_ ZP]
[ÉVVP ]Ta STccP eTaZ TUcTab^\ ST
^UcPbcP[SaXVWPa]ÊV^caÉcc
Men om ni tänker Ta X] X STbbP
cYÉ]bcT\É]b PaQTcbbXcdPcX^] <P]
Z^]Ua^]cTaPb\TS\É]]XbZ^ab^\
XQ[P]SX]cTeTcbXcc]P\]WPacP_
_Pc bXcc _Pbb d]SaPa ePS STaPb
\P\\PbÉVTa^\STccPX]cTT]b
eTceX[ZTc[P]S\P]Z^\\TaXUaÊ]
\T]cX[[BeTaXVTWPa\P]WXccPcdcP]
ZPacP^RWZ^\_Pbb
3Tc \ÊbcT eÉ[ É]SÊ ePaP bÊ Pcc
ST]Pbh[bÛZP]STbZPbcÉ[[Pd___Ê
TccbP\PaQTcTbÊPccWP]bUP[[bZPQ[X
QTWP]S[Pc bÊ aÉcceXbc b^\ \ÛY[XVc
^RWX]cTPccT]cYÉ]bcT\P]UÛabcbZP
ceX]VPbcX[[TccSTcTZcXePaQTcTUÛaPcc
Zd]]PUPbcbcÉ[[PST]bÛZP]STbXST]
cXcTc^RWeX[ZTc[P]Sb^\WP]Z^\
bXbc XUaÊ] UÛa Pcc SÉaTUcTa cP bcÉ[[
]X]VWda\P]bZPQTWP]S[PST]bÛ
ZP]ST
3ÉaUÛachRZTaYPVPcc\P]bZPVT
<XVaPcX^]beTaZTc ÛZPST aTbdabTa
\T] UaP\UÛaP[[c bcÉ[[P bcÛaaT ZaPe
_ÊSTPbh[bÛZP]ST
Asylianaren
Helsingborg
Jag läser X]bÉ]SPaT]Pe|>UaX
eX[[XV aÛZPaT| ^RW chRZTa QPaP
bh]S ^\ W^]^\ T[[Ta WT]]T
CÉ]ZePScaXbcPcc[TePbXccb\Ê
QXccaP[Xe^RWQPaPePaPXaaXcTaPS
_Ê bX]P \TS\É]]XbZ^a UaÊ]
\^aV^]cX[[ZeÉ[[
EÉ[YXbcÉ[[TcPccX]bTPccY^aST]
Éa QTU^[ZPS Pe ^[XZP _Tab^]Ta
\TS^[XZPbÉccPcc[TeP3TcUX]]b
\Ê]VP bPZTa Pcc XaaXcTaP bXV _Ê
UÛaST]b^\eX[[^RWb^\bÉZTac
ZP]ZP[[PbUPa[XVc~\^c^aRhZ[Pa
^RWSTaPb[YdSU^[Zb^\ZÛa\TS
UÛabc^aPQX[PaU^[Zb^\ÊZTabZP
cTQ^PaS VaP]]T] b^\ VaX[[Pa
\TSWYÉ[_PecÉ]SeÉcbZP>RWbÊ
eXSPaT
<T]STcÉaca^cbP[[cQPaPT]
bPZ b^\ VÉ[[Ta ~ U^[Z \ÊbcT UÊ
eÉ[YPWdaSTeX[[[TePbX]P[Xe0]
]PabUÊaeXTccbP\WÉ[[Tb^\YPV
eTaZ[XVT]ca^aÉaeÉ[SXVc^WÉ[b^
bP\c
KND
icke-rökare, Helsingborg
N KORT SAGT
LSS-bostäder
Svar till signaturen ”Ramlösabo”
och svar direkt om LSS på Ramlösagården, 27/7. Det finns inget
svar till denna person, endast
beklagande att han/hon är så
torftig i sina tankar. Däremot blir
jag glad över Bittan Ahlbäcks
kommentar om de härliga personerna på Bruksgatan 42 (Min
mening, 31/7). Tack till Richard
Lundberg för din positiva förklaring till behovet av LSS-bostäder.
Lena Hugosson
Lägg målet bakom dig
aTVT[] Pcc QX[UÛaPaT bZP\TSUÛaP
^RW Zd]]P d__eXbP ZÛaZ^ac eXS
TeT]cdT[[ caPUXZZ^]ca^[[ ~ Pcc_Ê
T]Z[PbcTbÉccZd]]PeXbPbX]QTWÛ
aXVWTc
[PbT[[Tab[PaePbQ^acSTcbZPÉ]SÊ
\TSUÛaPb4]QX[ZP]bcYÉ[Pb_Ê_Pa
ZTaX]Vb_[PcbT]\P]eX[[eÉ[É]SÊcP
aXbZT]^RWZP]bZTUÉaSPbQTZeÉ\c
3TcÉaX]cT|\h]SXVWTcTa]P|b^\
Ett välment råd cX[[bXV]PcdaT]|0
bPccXVÊ]VST]^\bcÉ]S[XVPZPadbT[
bX]V[T^]T^Ub\P[[_T^_[T|b^\TU Så löper aTVT[\PbZX]TaXTc b\X [T]WÉadcP]ST]_PaZTaP]ST3Tbb
cTa[hbTa [ÉbTZaTcbT]b Z^\\T]cPa) SXVc^RW\P]b[X__TabÉccPXVÊ]VT] dc^\)[ÉbTa\P]]^VPXUÛabcPbchRZ
[ÉVVSTcWT[PQPZ^\SXVT[[TaST] aPS^\bcÉ]S[XVP^RW^]ÛSXVPd__ TcPeSXccX][ÉVVeTaZPaSTcWT[PX]cT
SdcP[PaUÛa^RWVÊeXSPaT
UÛ[Y]X]VPab^\Z^bcPaQÊSTT]bYÉ[e b^\ Tcc UÛabXZcXVc ÛeTaeÉVP]ST Pe
3T]T]Z[PaTVT[]ÉaYdPccTcc_Pa ^RWbP\WÉ[[Tc_T]VPa^RWPaQTcbX] bcÛ[SaXbZT]dcP]T]aT]cP]Z[ÛbWTcX
ZTaX]VbcX[[bcÊ]SX^aXVX]P[bZP_[P bPcbTa
QaÊSbZP] BÊSP]c WÉ]STa XQ[P]S
RTaPbbh][XVcPe[ÉbQPacXQX[T]?aX]
0ccTcc_cX[[bcÊ]SZP]bcYÉ[Pbda ^RWSTcUÊa\P]cP
RX_T] STccP bcPRZPab \XbbPZcPST T][ÊbcQX[WÊ[[TaX]cTb^\PaVd\T]c
Ellte
^aS Éa ST]bP\\P b^\ VÉ[[Ta eXS ~ÉeT]Tcc\TSUÛacZÛaZ^acZP]bcYÉ
Helsingborg
Svar till signaturen A single one
of small people, Helsingborg”
med rubriken ”En dom i ett
struntmål – eller?”, 30/7.
Helsingborg
Högt elpris
Alla klagar vi över de höga elpriserna. Varför? Läser i HD den
30/7 på Ekonomisidan: ”Vattenfall redovisar en vinst före skatt
på 6 831 miljoner för det andra
kvartalet i år. Motsvarande period ett år tidigare var vinsten
3 473 miljoner kronor.” 6 831
miljoner. På ett kvartal! Var och
en får dra sin egen slutsats.
J Th
Höganäs
C12
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
SOMMARKRYSS
REDIGERING: XXXX YYYYYY
Varsågod extrakryss, bara för nöjes skull. Inget att skicka in.
PUSSELKRYSS
Kan du hitta de åtta
svaren på fyra bokstäver
var och sedan pussla in
dem i rutmönstret?
FEMFEMMAN
Svaren går vågrätt och
lodrätt, vilket gör att ju
mer du kan, desto
lättare blir det.
ORDBTET
Facit för senaste kryssen
Här gäller det att gå
från ett ord till ett annat.
Du ska byta ut en
bokstav i taget. Alla ska
bytas ut. Flera lösningar
är möjliga.
MINIKRYSSET
ORDBYTET
FEMFEMMAN
PUSSELKRYSS
Facit för senaste kryssen
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
C13
HÄLSA & SÄLLSKAP
KÖP & SÄLJ
DJUR
PERSONLIGT
LEDIGA PLATSER
SÄLJES
BORTSPRUNGEN
Efterlysning på dig kvinna
som var på Envy i Helsingör
midsommarafton 25/6. Du hade
blomtserkrans i håret och vi
dansade ganska mycket.
Hör gärna av dig till mig eller
smsa: 0045 / 30 22 53 53
Fiskekompis till båt från Råå,
helst pensionär. Svar till:
"Fiskeintreserad 1140" HD Hbg
Fiskekompis till båt, från råå,
helst pensionär. Svar till
"Fiskeintreserad 1140. HD Hbg
Jag är en kvinna i 70-årsåldern
som söker en man som är social
och poisitiv. Mina intr är resor,
teater, ett glas vin och god mat,
andra intr delar vi på. Svar till:
"Höstträff -1187 HD Hbg"
Köksbord + 4 stolar
Antikbetsad björk 180x90 cm +
4 stolar, pris 800:- för allt
Tel 0708-379636
KÖP & SÄLJ
Körsbärssnickerier inkl.
baldakin med 3 hallogen,
bänkskiva med underlimmad
diskbänk, blandare, fläkt.
042-342934, 070-6963692.
SÄLJES
Allt som skall
Skogsvagn 1: axl.
Pris 1.500:- Tel 0708/63 18 20
Svets Billig och bra.
Frejagatan 8. 0731/51 54 70
Tält med innertält 4 pers.
2 sovsäckar, madrass uppblåsbar
för 2 pers. Pris 500:Tel 0703 / 06 39 91
Mattehjälp Inför skolstarten till
15-årig kille. Tel 0768/03 11 10
Bortsprungen grå
perserkatt Liten grå perserkatt
försvann 23/7 fr Margräsvägen
i Hemmeslöv i Båstad.
Tavla Hj. Lindblom. Nedre gatan, Har du sett henne ring oss på
Tel 070 / 607 52 71 eller
Borstahusen. Pris 400:070 / 335 93 52
Tel 0736/16 40 00
TV Sony Trinton 32 tum + bänk.
500:- Tel 0705 / 22 03 40
bort före flytt billigt.
Tel 042/15 68 17
Dubbelsäng180x200 med
nattduksb. resårm. + bäddm. av
märket Hilding. Anv ca 40 nätter,
som ny. Kan säljas var för sig.
Nypris 9000:- NU 7500:- eller
högstbj. Tel 0435-801 14,
0709-18 16 00
El Portöppnare Pris 500:Tel 0431/204 41
Antikt "Drängskåp" i fint skick.
Pris 1.900:- Tel 0430 / 203 55
Fågelbur vit, stor.
Avfuktare 200 W 2 hastigheter Pris 300:- Tel 042 / 13 13 92
1 år Pris 600:- Tel 0703 / 06 39 91 Färg-TV 32" Philips + tv-bord.
Pris: 500:- Tel. 042/33 02 98,
Barncykel 20’ 5 växlar,
0707/94 79 89
fot+handbroms, gul/orange
Fattigmanslampa
Monark, pris 200:4 ljuspunkter. Orginalkupa.
Tel 0708-379636
Pris 500:- Tel 0736/16 40 00
Betongblandare c:a 150 l.
3 fas. Pris 1.000:Germanyfigurer 2st.
Tel 0431/280 60
Pris: 400:-. Tel. 073/627 78 97
Greenfeebiljetter på
Örkelljunga golfklubb.
Pris 100:-/st 042 / 13 62 94
Höganäs saltglaserat 3 liters
vattenkrus + 6 små muggar,
1.500:-. Tel 0702/58 46 74
Minicykel säljes. 3-växlad.
Hopfällbar. Fint skick.
Transportväskor medföljer.
Pris 900:-. Tel 0705/59 15 13
Cykel dam SUX. Fotbroms,
belysn, Bl. lås. Mkt fin. 800:0706 / 36 74 81
Vitrinskåp 2 st Pris 300:-/st
Tel 0706/17 01 12 Ängelholm
Vitrinskåp i boklaminat
43x175 cm, med glasdörr, hylla
o 2 skåp m dörrar, bra skick, pris
200:Tel 0708-379636
Guld köpes armlänk/halskedja
mm köpes kontant för
165 kr/gram. Äv guldmynt
o tandguld etc
Tel 0765-766 078
Picknickkorg engelsk pil.
4 kuvert + termosar o diverse
lådor o burkar. Knappt använd.
Värde ca 1.000:- nu 300:Tel 042 / 29 61 81
Cykel Rosa herracer, lite att fixa.
Pris 150.-. Tel 0709/26 05 46
Dator Dell Dimension 4600
Windows XP, skärm 17"
Tangentbord, mus. Program:
Word, Exel, Works + skrivare
Lexmark laser. Pris 2.000:Tel 042 / 15 78 83
Hylla Pris 250:Tel 0706/17 01 12 Ängelholm
Jultallrikar Rörstrand 19701994, 24 st. 850:- 0431/156 28
Fru Johansson PRODUKTER
Flatcoated valpar svarta.
Sunda, bra föräldrar. Mkt fina
välväxta valpar. DF-garanti,
ID-märkta, vet bes, vacc, 8 v.
Pris 7.500:-. Tel 073/076 80 86
Silver Bestick, pokaler,
ljusstakar, brickor, skålar etc.
Tel 0765-764 322
Uterum skjutd. 070/486 23 83
SKÄNKES
Rottingmöblemang
4 st snurrfåtöljer i rotting
med 2 st fotpallar, dynor ingår.
Ett runt rottingbord med
glasskiva. Som nytt. Inköpt 2009
för 7.000:- säljes för 4.500:Tel 0708/22 66 36
BILAR SÄLJES
03 MB 240 CLK el-cab.
Avantgarde, ecc, dator, larm,
farthållare, ställb ratt, stereo,
regncensor, mm, en äg, svensk
såld. 199.000.- 042/20 47 51
Ford Escort 1,8 GT -97 15.800
mil Bes -jan. 2011.
Pris 10.900:- 070 / 201 36 95
Säng, ställbar, IKEA, el.,
fjärrkontroll. Pris: 1.500:Tel 070-3603617
Volvo R + s60 -01 Fint skick,
besiktigad Januari -10, s+v-däck,
avtagbart drag, 22000mil.
Pris 49.000:Tel 0705/148562
Peugeot Silversport, EU2007 Svart/silver, 2007, 240 mil,
Nyservad, mkt fint skick,
välvårdad. Pris 10500:- alt. bud.
Tel 0704-183544
PGO G-Max -07 + hjälm, 5.530
km. Pris: 8.000:-. Ring för mer
info. Tel. 070/225 27 78
HUSVAGN/HUSBIL SÄLJES
Ford Sierra 2,0 GIA, automat,
taklucka, 8.000 mil, en ägare
P. 18.000.-. T. 0705/12 68 06
Honda Civic-96 3 dörrars.
Mörkgrön. 22 000 mil. AC. Nya
vinterdäck. Rostfritt avgassystem.
CD-spelare.
Pris: 12.000:-. Billigare vid snabb
affär.
Tel 070-3614379
Nissan Micra - 98 15.000 mil,
2 ägare, ny koppling nybes,
nyskattad, nikotinfri, v-däck.
Tel 042/780 27
Volvo S60 Business-05, 170
hk 8200 mil, Luna met, mkt
utrustn. Fullservad, mkt fint
skick, Pris 127.500:- alt. bud.
Tel 0704-183544
BILAR KÖPES
Skrotbil köpes
Tel 076/591 86 68
Husbil Knaus TR 504 -01
7900 mil, diesel 4 - bädds,
markis, cykelställ, 4 extra hjul,
2 gasoltuber, CD-växl. ny kamrem
nybes. o skatt. mkt vävårdad och
i bra skick. Säljes pga sjukdom
Pris 280.000:- Tel 0703/54 74 64
BÅTAR SÄLJES
Bil köpes! Fr. 2.000:- - 50.000:-. Crecent 42 motor Yamaha 5 hk
isättningskärra med drag
även obes. och def. Allt av
Pris 10.000:- Tel 0431/45 28 48
intresse! Tel 0700/60 37 23
Bil köpes obesiktigad
Opel Astra 2004 -05 6.500 mil besiktigad även defekt från -97
och nyare. Pris från 1.000:en ägare o välskött Pris 65.000:- 36.000:-. Tel 0738/71 67 66
Tel 0706 / 51 75 85
BÅTAR KÖPES
Plastbåt Tel 070/486 23 83
JOBB
LEDIGA PLATSER
PLATSSÖKANDE
Saab 9,5 2,3t, 170 hk -98.
20.000 mil. Sv-såld, nybes,
farthållare, alufälgar 16"
ej rost. Ev byte. Pris 19.900:0431 / 44 02 00, 0708 / 44 16 53
Bjuvs BK/BFF Fotboll Stöd vår
ungdom, skänk till vår loppis.
Ring 042/700 19, 0730/46 86 48
Ring så hämtar vi.
Billesholms IK Skänk allt
som är säljbart till vår loppis.
042/741 16 alt. 0768/51 22 67
Ring så hämtar vi.
MC & MOPED SÄLJES
Volvo 245 -90 Skatt och bes.
CD, s o v-däck med fälgar.
Pris 9.500:- Tel 042 / 29 84 36,
070 / 776 49 26
Alla saker hämtas inom
NV-Skåne området, till Höganäs
Bordtennisklubbs loppis.
Ring 070/469 65 19
Cyklar o. motorgräsklipp.
Även rep objekt. Ring så hämtar
vi. Bjuvs BK/BFF Fotboll.
Tel. 042/700 19, 0730/46 86 48.
Häststaket 50st. ekstolpar inkl.
flera rullar breda band o
Schäfervalpar Lev. klara v 30. isolatorer. Pris: 2.000:-.
Säljs vet.bes. id-märkta. avm. vacc. 0730/569 381, 0431/36 19 56
dolda fel förs. i 3 år. Reg i SKK.
Motionsryttare önskas till
Pris 10.000:-. Incidents kennel.
valack 19 år. Tel 070/272 83 76
Tel 042/32 10 32
MOTOR
Slungkoppling till
cylinderklippare 18mm
Tel 0768931465
Keyboard Yamaha PSR 48,
Nypris: 7.000:-. Lite def.
Pris: 500:-. Tel. 073/627 78 97
Klippan post 7.45, Kvidinge stn 8.15, Åstorp tg 8.30, Råå tg 9.00,
Rydebäck ka P 9.15, Glumslöv ka 9.30, Borstahusen ulkavallen
9.45, Landskrona tg 10.00, Häljarp ICA 11.15, Asmundtorp ka
11.30, Tågarp tg 11.45, Billeberga ka 12.00, Svalöv P-byrå 12.15,
Kågeröd El 12.45, Ekeby matöppet 13.00, Billesholm tg 13.15,
Bjuv stn 13.30, Mörarp ICA 14.00, Påarp stn 14.15, Bårslöv ka
14.30, Gantofta post 14.45, Råå tg 15.00, HBG götahallen P 15.15,
HBG elineberg ka 15.30, HBG bankogården kiosk 15.45, HBG
husensjö grillen 16.00, HBG Ringstorp F Gård 16.15, HBG drottningg grus P 16.30, Laröd Bibl 17.00, Allerum ka 17.15, Ödåkra
affär 17.30, Domsten hamn 18.00, Viken hamn 18.15, Lerberget
Parma 18.30, Höganäs F-park 18.45.
0431-43 33 69, 070-386 77 20
www.frujohansson.se
Rottinggrupp Fint skick. Soffa
+ 3 st. fåtöljer, bord med glasskiva. Pris: 1.500:-.
Tel. 070/743 52 21
Kabel vit och gummikab. 3-6 led.
5: - 8:- met. Tel 0431/204 41
BLÅBÄR, Hallon, Kantareller, Hemkokt
Hjortron- & Lingonsylt, Div sylter, gelé säljes
imorgon onsdag 4/8: Östra ljungby bydegård 7.30,
Militaria sablar, huggare,
stickert bajonett,
äldre uniformstillbehör, kaskar,
sabeltaskor, kartuschlådor,
äldre gevär och pistoler,
epåletter stålhjälmar köpes.
Tel 0739/91 83 19
Myntsamling köpes. Mindre
eller större samling, även sedlar
och "skrotmynt" av silver.
Tel 0737-782 617
Hallon vinbär
till självplockning på
Fleningeallmäning
dagligen 8-18, lö-sö 8-16.
Erik Wiid
Boxinredning 3 st. boxdörrar i
lärkträ m. galv. ovandel + vägg +
6 st. fönstergaller. 0730/569 381,
0431/36 19 56
Lekstuga köpes! Bråttom före
17/8!
Tel 070-7832658
Reliefserie 1974-1978 utgiv
Lions Club Kullabygden.
Design av Fem av Kullabygdens
kreamiker, pris 2.500:-.
Tel 042/34 36 82
Taxvalpar strävhåriga. Vacc,
avmask. Uppfödda i familjemiljö.
Leverans klara. Pris 5.000:-.
Tel 070/389 04 55
DJUR ÖVRIGT
KÖPES
Permobil i nyskick, endast
provkörd, säljes för 9.900:-.
Tel. 0431/724 43, 717 54
Shih tzu/ Lhasa apso Valpar! Dessa små killar söker
nya hem. 25cm mankhöjd o ca
5kg som vuxna. Fäller inte. Kan
flytta 18/8. Vet bes, vacc o chip.
1000:- handp. Pris totalt 6500:Tel 0762692124
Underbar sköldpaddsfärgad
kattflicka söker nytt hem snarast
p g a flytt. Innekatt 6 år,
steriliserad. Kattlåda, transportbur
och leksaker medföljer.
Hemmet är viktigast. Pris 100:-.
Tel 0704/41 37 77
Matbord vitt med kromade ben
140 x 90 cm + skiva 60 x 90 cm
Pris 700:- Tel 0703/49 80 30
Polyetenrör 22 m 32 mm
+ koppl. 500:- Tel 0431/204 41
Crescent dam/flickcykel
21" (ram), 7 vxl, fotbroms, lite
använd. Bra skick. Prisidé 1.500:Tel 0733/16 14 51, efter 10.
Landskronaomr.
Crokodilskor med klack 2 par
+ 1 par svarta Bruno Magli,
som nya. Pris diskuteras.
Tel 042/29 27 36
Pepe tam vit nymfparakit
bortflugen på Högsten. Hittelön.
Tel. 042/29 06 64, 0738/53 97 42
Labradorvalp söker
fodervärd Jag söker dig med
ett stort intresse och tid för en
hundvalp. Valpen är tänkt att bli
ledarhund för en synskadad så
du har den ca 1,5 år. Prova att
ha hund med kurs o support
bakom dig! Anette
Tel 070-6596505
DJUR SÄLJES
Lp skivor med klassisk, rock, jazz
mm, även stereo. 0738/553649
Bokhylla Björkås massiv björk
Nypris 15.000:- Nu 5.000:Tel 0706/17 01 12 Ängelholm
Casadesfigurer 3st.
mycket fint skick. Pris: 250:-/st.
Tel. 073/627 78 97
DJUR SÄLJES
Toyota Camry 3,0 -97 Autm.
16.800 mil. Full utr, drag, cd,
s o v-hjul. Nybes ua. Servicebok.
Pris 34.000:-. Tel 0703/71 37 42
Duktig målare söker arbete. Duktig snickare söker arbete.
Allt av intresse. Tel 070/469 05 42 Allt av intresse. Tel 070/469 05 42
Duktig murare söker arbete
inom renovering, bygg.
Tel 0702/63 25 58
Duktig polsk tjej söker
jobbet Jag , 20 år, söker
städnings jobb inom hushåll eller
liknande. Jag tala polska,
engelska och svenska. maila
gärna.
[email protected]
e
Tel 0702/232451
Målare söker jobb inom
tapet, målning, väv, spackling,
gipsskivor, fasad mm. Ref. finns
Tel 0736411822
Målarmästare söker arbete
Allt inom branschen.
Ring gärna mellan 9.00 - 18.00
Tel 073/894 49 46
Snickare söker jobb inom
tak, papp, montering av kök,
klickgolv, isolering av vind mm
Tel 0736411822
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
C14
BOSTAD
LAGFARTER
Kommun: Åstorp
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Plåtslagaregatan 52
Datum: 2009-11-04
Pris: 1330000
Säljare: Ulla Anita Costa
Köpare: Sarah Helena Wennberg, Staffan Martin
Wennberg
Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
Adress: Stenåldersvägen 28
Datum: 2009-10-08
Pris: 205000
Säljare: Birgit Ingeborg Nilsson
Köpare: Kristina Charlotte Andreasson, Hans Stefan
Daniel Nilsson
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Hallandsgatan 1
Datum: 2009-10-28
Pris: 1400000
Säljare: Bo Gustavsson
Köpare: Ken Magnus Kärrlid, Elin Sofie Flink
Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
Adress: Blåklintvägen 21
Datum: 2009-04-06
Pris: 485000
Säljare: Hyllinge Parkby Ab
Köpare: Anders Patrik Steen, Anna Elisabeth Steen
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Norra Lokegatan 11
Datum: 2009-10-12
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Säljare: Alli Terese Johansson
Köpare: Lars Anders Håkansson
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Köpmansgatan 5
Datum: 2009-10-09
Pris: 2900000
Säljare: Björn Ljungberg, Jenny Ljungberg
Köpare: Leif Peter Folke Nordman, Maria Therése
Susanne Källman
VILLOR KÖPES
Utgångspris 695 000:Boarea: 66 kvm
Adress: Bärnstensgatan 36 a
VILLOR HYRES
BOSTADSRÄTTER SÄLJES
VÅNINGSBYTEN
F: Stockholm 2 rok i söderförort
Mällarhöjden, Hr. 4.700:-/mån
Ö: Helsingborg: Br-lgh centralt
i Hbg. 08 / 646 50 09 kväll.
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Vallgatan 16
Datum: 2009-10-09
Pris: 4150000
Säljare: Tony Ohlsson, Gisela Göthberg Ohlsson
Köpare: Lena Margareta Nyqvist Grunditz, Håkan
Jonny Grunditz
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Ljungbyholmsvägen 265
Datum: 2009-07-08
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Säljare: Lennart Svensson
Köpare: Lennart Gottfrid Svenssons Dödsbo
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Heimdallgatan 17
Datum: 2009-11-04
Pris: Gåva
Säljare: Elsy Gully Knutsson
Köpare: Kerstin Lisbeth Knutsson Berger
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Ausåsvägen 610
Datum: 2009-10-30
Pris: 1395000
Säljare: Octavian Grindean, Adnan Mehic
Köpare: Moises De Jesus Cartagena De Paz
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Mellanvägen 42
Datum: 2009-10-28
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Säljare: Carina Sjölin, Stefan Hall
Köpare: Karl Stefan Daniel Hall
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Västra Långgatan 19
Datum: 2009-11-02
Pris: 1000000
Säljare: Leif Gösta Johansson, Susanne Johansson
Köpare: Kadri Gerxhaliu, Drita Gerxhaliu
Kommun: Båstad
Typ: Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Adress: Rammsjövägen 180
Datum: 2009-10-05
Pris: Gåva
Säljare: Carlgustaf Elofsson
Köpare: Lars Rasmus Elofsson Bernstedt
Typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler
Adress: Östra Storgatan 12
Datum: 2009-09-01
Pris: 1900000
Säljare: K/B Stenfalken
Köpare: Stenfalken Förvaltning Ab
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Solvägen 11
Datum: 2009-10-29
Pris: 2400000
Säljare: Martina Sigrid Nehms Dödsbo
Köpare: Anna Maria Dyveke Hansson, Mikael PerÅke Martinsson
Typ: Småhusenhet, tomtmark till fritidshus
Adress: Persiljevägen 13
Datum: 2009-10-30
Pris: 170000
Säljare: Ingrid Marianne Lennholt
Köpare: Kjell Jimmy Roger Persson, Linda Marie
Charlotte Svensson
Typ: Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Adress: Stiftsbyvägen 3
Datum: 2009-10-30
Pris: 3000000
Säljare: Gunnel Svensson, Pekko Svensson, Karin
Svensson, Gustaf Svensson
Köpare: Ingrid Maria Björkman
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Utskiftesvägen 28
Datum: 2009-10-30
Pris: 3400000
Säljare: Ann-Charlotte Dahlborg
Köpare: Anne Sophie Erling, Dan Bo Erling
LÄGENHETER HYRES
Markområde/odlingsmark
köpes, större eller mindre för
odling av ny typ av växter/trä.
Även icke byggbara tomter kan
vara ett alternativ. Allt av intresse.
Ring Danmark 0045-4333 29 79
NÖJEN
ANSLAGSTAVLAN
DANS- & NATTKLUBBAR
Stenssons
Dans ikväll 18-22
sundsparlan.se 183270
DRAGNINGSLISTOR
ÖVRIGT
www.
.nu
CALISTO
Tel. 0413-301 31
RESTAURANGER
FRITIDSHUS/KOLONI SÄLJES
Koloni Ättekulla
Sommarstad Pris: 210.000:el. högst.bj. Tel. 0760/81 67 89
Bostadsrätt 3 rum och kök
72 m2. 1:a vån. Balkong, nyrenov.
Smultronstället till salu
Precis vid järnvägsstationen
mysig stuga 40 kvm Lundsbäck.
Klippan. Tel 0435/104 39
Stort trädäck m. sol fr.
LÄGENHETER UTHYRES fm-solnedgång. 165.000:b v s affär 0734 / 33 31 03
I friliggande villa Nära Råå
uthyres stor, 120 kvm, 3 rok.
ÖVRIGT
Carport tillg. till trädgård. 1:a
handskontrakt. Tel 0707/67 01 24 Stuga uthyres Fin stuga i södra
Småland. Naturskönt belägen
Möblerad lägenhet uthyres nära sjö med båt.
Lussebäcken, Brunnbäcksg, Hbg. Tel 0476/250 26, 070/775 20 70
Från 1/10-31/5, ev längre. Uthyres
billigt. Tel 042/499 33 41. Bäst
SERVICE & HANTVERK
mellan 9-11 fm eller 20-22 kväll.
FLYTT OCH STÄD
Nyinrädd apartment nära
Rosengården, helst företag. Svar
till "Apatrment 1185" HD Hbg
Örkelljunga centralt
Lägenhet ledig 3 rok, 88 kvm,
balkong. 4950:- inkl värme/
månad.
Tel 0708/821236
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Köpmansgatan 124A
Datum: 2009-10-30
Pris: 2100000
Säljare: Jan Erik Jansson
Köpare: Torhild Elisabet Ymsjö, Bengt Gösta Ymsjö
Typ: Bebyggd lantbruksenhet.
Adress: Fårabökevägen 206
Datum: 2009-09-01
Pris: 200000
Säljare: Alve Uno Sigvard Nilsson
Köpare: Bengt Ingemar Nilsson
Rum alt lägenhet hyres
Skötsam student önskar hyra
rum eller lägenhet i Helsinborg.
Radhus eller hus i Viken
sökes. Gärna ett Vikenhus 60-100 Är stillsam, rökfri och social.
Gärna inflytt i slutet av augusti.
kvm. Ulf Öberg 070/728 55 38,
/Dennis
042/22 40 68
Tel 0733/101772
VILLOR UTHYRES
TOMT & MARK KÖPES
Hus önskas hyra ev lägenhet.
Lugnt läge. 070/272 83 76
Ring och boka tid för visning!
Avgift: 4 293:-/mån
inkl värme, VA, kabel-TV
Välkomna till denna tvåa med fri utsikt över trädknopparna ut mot
Sundet och Ven. Lägenheten har en härlig balkong, fina parkettgolv
och ett fräscht kök! Mäklare Astrid Wihlborg, 042-400 88 83
Domsten Villa alt fritidshus
köpes. Tel 0736/56 35 79
Villa uthyres ca 1 år lugnt
område i Höganäs. Kallhyra
6000:- Referenser önskas.
Tel 0703461445
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Agardhsgatan 70
Datum: 2009-11-05
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Säljare: Anna Lisa Nilsson
Köpare: Kerstin Ingeborg Elisabeth Eke, Eva Kristina
Lenneman
Kommun: Ängelholm
2:a Ättekulla
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Norra Järnvägsgatan 7
Datum: 2009-11-02
Pris: 850000
Säljare: Olle Bertil Johansson, Brita Elisabeth Johansson
Köpare: Gunilla Margareta Jönsson
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Lejdgatan 14
Datum: 2009-10-28
Pris: 1020000
Säljare: Frans August Handels Ab
Köpare: Johanna Fredriksson
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Adress: Timmervägen 56
Datum: 2009-10-29
Pris: 2300000
Säljare: Henrik Kromann Jensen, Marie Widén
Jensen
Köpare: Johan Donald Niklasson, Vicki Marina Weronica A Strömblad
Allt i Flytt AB
Slott eller Koja?
In- och Utrikes
• Bäst?
• Snabbast?
• Billigast?
Vi bjuder på gott och
skoj för alla barn!
Barnen
äter gra
tis!*
Hela sommaren har vi specialerbjudande för
alla barn! Och vi delar ut godis och leksaker i våra
terminaler.
Familjebiljett 120:- för 2 vuxna + 3 barn t om
31/8 2010.
Sommarerbjudande: *Beställ 2 st kvällsbuffé
för vuxna, så bjuder vi barnen på mat från
barnmenyn i restaurangerna på Hamlet och Aurora.
Gäller max 2 barn 4–11 år t o m 4/9 2010. Boka bord
042-18 61 30, vard 09.00-16.00. scandlines.se
Tel 042-13 44 80
PIANOSPECIALISTEN
Alltid en avgång som passar
PREMIEOBLIGATIONSDRAGNING 2009 LÅN 1
Sammanlagt 23 400 000 kronor
fördelade över 75 957 vinster lottades ut vid måndagens dragning i
2009 års första premieobligationslån.
Vinstplanen omfattar en vinst på
en miljon kronor och 111 vinster
på 5 000 kronor.
Vidare utlottades 3 845 vinster på
1 000 kronor samt 72 000 vinster
på 250 kronor.
Den fullständiga dragningslistan
finns på www.riksgalden.se
TT:s dragningslista omfattar vinster till och med 5 000 kronor.
2009, LÅN 01, DRAGNING 03
250 kr
har i samtliga serier utfallit på nummer
7 12 24 33 45
57 68 79 82 92 104
119 128 138 147 160 162
178 188 196 210 211 230
235 250 260 269 275 288
294 307 314 325 332 343
352 366 373 381 394 403
412 424 433 448 460 463
479 489 500 503 515 523
532 547 559 561 575 581
597 604 616 622 639 644
654 663 675 682 693 703
720 729 731 744 753 761
777 789 796 804 812 829
835 848 851 867 873 887
893 902 917 923 931 943
953 961 976 981 993
1 000 000 kr
ser ordn ser ordn
376 297
ser ordn
KUNGÖRELSER
5 000 kr
ser ordn
4 880
20 930
30 669
48 159
71 225
94 280
117 313
153 946
188 49
197 522
255 460
280 900
295 104
304 683
313 532
333 25
342 499
352 953
391 381
403 55
417 696
442 771
455 533
468 598
509 454
517 847
541 579
567 88
575 228
581 751
604 522
622 235
635 816
657 992
675 371
701 932
714 413
ser ordn
13 853
21 365
33 97
53 915
78 985
109 192
128 303
157 412
188 608
232 679
273 562
291 903
295 514
311 629
323 41
334 488
347 669
362 797
399 380
404 973
434 469
444 168
458 838
494 549
509 807
534 449
557 453
568 866
577 23
582 390
608 338
628 219
637 66
661 666
685 476
711 182
714 719
ser ordn
17 703
27 371
40 90
59 584
81 392
109 828
149 692
163 14
194 297
233 833
274 298
293 701
304 83
312 868
329 449
342 260
349 215
381 940
400 516
412 448
436 231
445 614
460 375
502 179
513 938
538 451
564 663
569 999
578 239
598 934
614 475
632 442
640 617
667 690
700 226
711 977
718 573
Reservation för eventuella fel.
Bevakningsförfarande
I AB Lundblads
Däckservices, 556509-3464,
konkurs skall
bevakningsförfarande äga
rum. De som vill bevaka
fordringar i konkursen skall
göra det skriftligen i 2 ex hos
Helsingborgs tingsrätt,
konkurs-exp, Box 712,
251 07 Helsingborg,
senast 2010-09-15.
LOPPIS
Loppis Storgatan 2 Åstorp
Måndag-torsdag
mellan 12-16.
FÖRENINGAR
HELSINGBORG
AA Öresundsgruppen:
Kadettgatan 30, gaveln. Idag
har vi stegmöte kl 19.30-21
Telefon 15 35 35
ACOA: Vuxna barn till
alkoholister eller andra
känslomässigt störda familjer
tisd 17.00 Kadettg 30 (gaveln)
tel 0709/46 53 52
www.acoa-sverige.org
ÖVRIGT
Du som gick in i vår båt
i Norra hamnen i Hbg och stal vår
bilnyckel i lördags kväll du var
iakttagen och blev fotograferad.
Du får en chans att lägga tillbaka
den eller lämna in den till
hamnfogden senast fredag
6 augusti, om inte så blir du
polisanmäld!
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
C15
Går även bra att boka på:
PRIVATANNONS
hd.se/privatannons
Lämnas senast kl 15.00 två vardagar innan publicering.
Välj rubrik:
Hur mycket kostar det?
1 V A R A / K U P O N G*
20:-/rad/dag med bild: 50:-/extra*
fem dagar i följd, dubbla priset
❑ Annons med bild
❑ Annons utan bild
❑ Säljes
❑ Bytes
❑ Köpes
❑ Skänkes
❑ Leksakslådan (GRATIS, maxvärde 200 kr)
❑ Växter (100 kr/rad) + moms
❑ Djur säljes
❑ Djur köpes
* Bild i annons blir max 30 mm hög.
Bostad kan ej bokas med bild.
❑ Bortsprungen
❑ Övrigt
BOSTAD
Så här gör du!
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
1
2
3
4
5
Välj en annonsrubrik.
Skriv ditt manus i rutorna. Texta tydligt.
Fyll i annonsdatum.
Kryssa för om du vill ha med en bild.
Välj om du vill betala med kort och fyll
i alla uppgifter för kortbetalning.
6 Fyll i namn, adress o s v och skicka till:
Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
Eller maila din annons: [email protected]
Sålt varan: Ring 020-23 24 00 före kl.
12.00, må-fr, så markerar vi i tidningen
att varan är såld.
* Olika varor inom samma varugrupp ska delas upp i flera annonser.
❑ kontant ❑ faktura ❑ kort
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Utlandet säljes
Utlandet uthyres
Utlandet hyres
Tomt & mark säljes
Tomt & mark köpes
Fritidshus/koloni säljes
Fritidshus/koloni köpes
Övrigt
❑ Bilar säljes
❑
❑ Bilar köpes
❑
❑ MC & Mopeder säljes ❑
❑ MC & Mopeder köpes ❑
❑ Husvagn/husbil säljes ❑
❑ Husvagn/husbil köpes
Husvagn/husbil uthyres
Husvagn/husbil hyres
Båtar säljes
Båtar köpes
Övrigt
Villor säljes
Villor köpes
Villor uthyres
Villor hyres
Bostadsrätter säljes
Bostadsrätter köpes
Lägenheter uthyres
Lägenheter hyres
Våningsbyten
MOTOR
❑ Jag önskar svaren hemsända (kostnad 40:-)
Jag betalar:
KÖP & SÄLJ
Giltighetsdatum: ...................
❑ Jag hämtar svaren på närmaste lokalkontor
❑
❑
❑
❑ annat kort
Kortnr: ...................................
JOBB
Införandedatum*: ....................... Personnummer*: .............................................................................
❑ Lediga platser
❑ Övrigt
Namn*: ........................................ Gatuadress*: ....................................................................................
Postnr*: ....................................... Ort*: ..................................................................................................
Annonser under 100:- faktureras ej.
Tel/mobil: .................................... Mejl: .................................................................................................
Priserna avser privatannonser. För övrig
annonsering är du välkommen att kontakta
vår företagsförsäljning, 042-489 90 40.
Är du prenumerant? ❑ Ja ❑ Nej ❑ HDpass nr: .........................................................................
❑ Platssökande
HÄLSA & SÄLLSKAP
❑ Personligt
❑ Övrigt
ANSLAGSTAVLAN
❑ Loppis
❑ Övrigt
*OBLIGATORISKA UPPGIFTER
Endast för privatpersoner! Annonser för tillfällig affärsverksamhet t ex uppköp av dödsbon och delar av hem, självplockning, försäljning av bär, frukt, ved, julgranar m m hänvisas till företagsannonser. Tidningen förbehåller sig rätten att bestämma om annonsen är av privat- eller affärsmässig karaktär. Vi förbehåller oss också rätten att formulera om annonser som vi tycker kan
bli bättre. Tidningen ansvarar ej för fel p g a otydliga manus. Vi kan tyvärr inte ändra i redan bokad annons eller avboka. Betalning sker genom bifogande av sedlar eller med kortnummer. Vill
du bli fakturerad kostar det 25:- extra/faktura att betala inom 10 dagar. Vi förmedlar inte privatannonser till andra tidningar.
MJ081215
FAMILJEANNONS PRIVAT
Går även bra att boka på:
hd.se/privatannons
Lämna eller ring in din annons före kl 15.00
senast två vardagar innan publicering.
Adresser och öppettider finns på
hd.se/privatannons.
Kundcenter: 020-23 24 00.
VÄLJ RUBRIK
Se efter vilken färgmarkering just din
annons har ❑, ❑ eller ❑.
100 tecken
Exempel: En annons enligt alterntiv blå markering får
högst innehålla 100 tecken, röd markering 125 tecken
osv. Om du vill ha mer än 6 rader i din text-annons
kostar det 100:- extra per påbörjad rad.
125 tecken
175:❑ Partnerskap
❑ Förlovning
❑ Namnändring
❑ Vigsel (bara text)
❑ Födda
❑ Adoption
❑ Lysning
❑ Dagens Ros
❑ Det ska vi fira
(inkl bild)
Så här gör du!
❑ Uppvaktning
250:❑ Uppvaktning
med bild 500:-
1 Välj en annonsrubrik här till höger och kryssa
i rutan framför rubriken.
2 Skriv ditt manus i rutorna. Texta tydligt.
Lämna en tom ruta för ord mellanrum.
3 Skriv vilken dag (ar) du vill ha in din annons.
4 Vill du betala med kort kryssar du för det och fyller
i namnteckning, kortnummer och giltighetsdatum.
5 Skriv din adress på raderna under.
6 Vill du ha tillbaka bilden? Skicka med ett frankerat och adresserat kuvert.
7 Fyll i namn, adress o s v och skicka till: Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
Eller maila din annons: [email protected]
250 tecken
Giltighetsdatum: ...............................
Jag betalar:
❑ kontant
❑ faktura ❑ kort
❑
❑
❑
❑ annat kort
Kortnr: ...............................................
Införandedatum*: ............................. Personnummer*: ...........................................................................................
Namn*: .............................................. Gatuadress*: ..................................................................................................
Postnr*: ............................................. Ort*: ................................................................................................................
Tel/mobil: .......................................... Mejl:................................................................................................................
Är du prenumerant? ❑ Ja
❑ Nej ❑ HDpass nr: ..............................................................................................
*OBLIGATORISKA UPPGIFTER
Endast för privatpersoner! Tidningen förbehåller sig rätten att bestämma om annonsen är av privat- eller affärsmässig karaktär. Vi förbehåller oss också rätten att formulera om annonser som
vi tycker kan bli bättre. Tidningen ansvarar ej för fel p g a otydliga manus. Betalning sker genom bifogande av sedlar eller med kortnummer. Vill du bli fakturerad kostar det 25:- extra/faktura att
betala inom 10 dagar. Vi förmedlar inte privatannonser till andra tidningar.
MJ081215
Med bild
❑ Nygifta/Jubileum
liten med bild 250:❑ Nygifta/Jubileum
stor med bild 500:❑ Födda/Adoption
liten med bild 250:❑ Födda/Adoption
stor med bild 500:❑ Förlovade
med bild 250:❑ Dagens ros
med bild 250:-
HD
HELSINGBORGS DAGBLAD
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR
LANDSKRONA POSTEN
TISDAG 3 AUGUSTI 2010
Upp 05.15 Ons 05.17 Dagen har minskat med 1 timmar och 41
minuter sedan sommarsolståndet.
Ner 21.12
21.10
VÄDRET
Upp 22.59 Ons 23.31
Ner 15.20
16.37
Skånes västkust på dagen
Skånes västkust på kvällen
Sverige i dag
Europa i dag
Mulet men i stort sett
uppehåll. Omkring 20 grader.
Soligt väder. 15 till 19 grader.
Ett kraftigt
regnväder rör sig
upp över
Östersjön,
annars bara
någon skur.
Högsommarvärmen
finns på många håll
runt Medelhavet och
över östra Europa samt
Ryssland.
Inlandet på dagen
Inlandet på kvällen
Mulet men mest uppehåll. 18
till 20 grader.
Mulet men i stort sett
uppehåll. 14 till 18 grader.
SJÖVÄDRET I KVÄLL
Nordväst 3-6 m/s. God sikt.
Nordväst 4-8 m/s. God sikt.
+19
+17
+11
+20
måttlig
+17
+21
+20
svag
+14
+18
Onsdag
Kväll
Natt
Torsdag
+20
+19
+18
+15
Fredag
+21
Molnigt och
ostadigt med
tidvis regn.
Soligt och
mest klart
väder.
+17
+10
+18 +18
+19
Lördag
+24
Omkring
halvklart och
uppehåll.
+20
Kväll
Natt
+20
Halvklart till
mulet väder men
i stort sett
uppehåll.
NEDERBÖRD
senaste 30 dagarna i Helsingborg
senaste 30 dagarna i Helsingborg
+19
SKÅNEVÄDRET I GÅR
30
30
25
Helsingborg
kl 08 +17
25
20
kl 14 +23
20
15
15
10
10
5
4/7
Max
11/7
19/7
Min
26/7
Medel
5
0
2/8 4/7
+18
+18
+21
TEMPERATUR
35
Algarve
Alicante
Antalya
Aten
Bangkok
Barcelona
Beijing
Berlin
Biarritz
Bryssel
Budapest
Cancun
Catania
Chicago
Cypern
Dubrovnik
Gambia
Helsingfors
Hongkong
Hurghada
Kairo
Kanarieöarna
Kapstaden
Kreta
Köpenhamn
Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
+21
+18
+11
11/7
19/7
26/7
2,1 denna månad 2,3 normalt mm
2/8
Ängelholm*
Landskrona*
Båstad*
+22
+22
+21
+16
+26
+27
+35
+30
+28
+26
+32
+24
+23
+19
+25
+30
+32
+32
+38
+28
+30
+23
+31
+38
+37
+23
+23
+31
+20
+26
+18
+18
+22
Klippan*
+22
Malmö
+21
Kustväder kl 14
NV 2
Hall. Väderö
V 3
Helsingborg
SV
1
Drogden
Vattenstånd vid Viken +7
m/s
m/s
m/s
cm
*beräknat värde
+27
+17
+26
+20
+28
+20
+18
+19
+22 +21 +24 +29
+25
+24
+26
+28
+31
+34
+31
+34
+25
+28
+38
+26
Stockholm
Göteborg
Växjö
Kalmar
Gävle
Sundsvall
Östersund
Kiruna
+34
+35
+23
Madrid
Malaga
Mallorca
Malta
Miami
Moskva
Nairobi
Neapel
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
+38
+36
+33
+25
+31
Phuket
Prag
Reykjavik
Rio
Rom
San Francisco
Singapore
Sri Lanka
Sydney
Tokyo
Tunis
Warszawa
Wien
+31
+26
+27
+26
+28
+35
+24
+26
+30
+27
+26
+20
+24
+30
+28
+23
+13
+20
+25
+13
+29
+28
+16
+33
+31
+23
+25
POLLENPROGNOS
SVERIGE I GÅR
1012.9 hPa
kl 14
+13
Europa och världen
i morgon
+21
+12
SJÖVÄDRET I DAG
+19
+16
I dag
Ons
Tor
Gräs
L
L
L
Gråbo
L
L-M
L
L=låga M=måttliga H=höga
i.h=inga halter i.u=ingen uppgift
+16
+22
+21
+20
+18
+21
+16
+13
Källa: Botaniska Analysgruppen i Göteborg
VÄDEROMSLAG?
Aktuell prognos
0900-2000999
9:90 / minut
ALLTID AKTUELLT VÄDER hd.se/vader
:[daXVPUaÊV^aUaÊ]cdaXbcTa
U[Tadc[É]SbZPcdaXbcTaQTbÛ
ZTa BeTaXVT 5aÊV^a]P ZP]
ePaP\Ê]VP~^RWZ[daXVP~
X]UÛaQTbÛZTcCdaXbc^aVP]X
bPcX^]Ta]PeX[[VÛaPQX[ST]Pe
BeTaXVTchS[XVPaT
~EÊac[P]SÉaX]cTbÊZÉ]c
V[^QP[cb^\eXVÉa]PeX[[ca^
EXÉaTcc[XcTc[P]S^RW\Ê]VP
bT\TbcTaUXaPaT eTc X]cT bÊ
\hRZTc^\BeTaXVTbÉVTa1^
STOCKHOLM. CdaXbcbÉb^]V BÛSTabcaÛ\ X]U^a\PcX^]b
T] VÊa _Ê WÛVePae ^RW P[[c RWTU_ÊEXbXcBfTST]
Kan man ta bussen
till björnen i skogen?
Det är en av de kluriga frågor landets
turistorganisationer
har fått från långväga
besökare. Fast vi har
alla fördomar om varandras länder.
8Q[P]SZP]cdaXbcTa]PbUaÊ
V^achRZPb[dbcXVP
~6T]TaT[[cca^aYPVSTcQT
a^a_Ê^Zd]bZP_3TcÉaSTc
eX^RWP]SaPcdaXbc^aVP]XbP
cX^]Ta UÛabÛZTa aÊSP Q^c _Ê
VT]^\PccX]U^a\TaP0]SaP
[É]STabcdaXbc^aVP]XbPcX^]Ta
UÊabÉZTac[XZ]P]STUaÊV^a
8STU[TbcPUP[[ca^aWP]X]cT
PcccdaXbcTa]PbQX[SPeBeTaXVT
ÉaUT[PZcXV\T]ST]ZP]ePaP
^cX[[aÉRZ[XV
björnar, älgar och vargar
i skogen och finns det buss
dit? (semesterfirare från
Storbritannien)
N Vet ni var det kan komma
att finnas flest mygg? (tysk
turist)
N Jag har sett en Sverige-af-
Charlotte Wikholm
REDIGERING: MARIE SAHLÉN
BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. Nykokt hjortron-lingon-blå-bärs-drottningoch tranbärssylt (60% bärhalt) Endast svenska bär. Allt i mån av tillgång. Säljes från lastbil.
VARJE ONSDAG fr 4/8 till 8/9: Båstad grusP vid kyrkogdn 9.15, Hov miljöstn 9.40, Torekov nya hamnen 10, Grevie DinX 10.30, Förslöv k:a 10.50, Vejbystrand IP 11.15, Ängelholm
ishall 12.30, Jonstorp IP 13.15, Mölle hamn 13.45, Höganäs sportc 14.15, Ödåkra jvstn 15, Bjuvs
P bibliotek 15.40, Billesholm Folkpark 16, Kågeröd Lunnahallen 16.30, Ekeby k:a 17, Bårslöv
skola 17.30, Helsingborg Folkparken (Sundspärlan) 18, Rydeböck stn 19, Landskrona IP 19.30,
Billeberga stn 20, Svalöv Folkets Hus 20.30.
VARJE TORSDAG fr 5/8 till 9/9: Ljungbyhed Ljungavallen 7.30, Röstånga k:a 8, Billinge
k:a 8.20, Hasslebro rastpl 8.40, Klippan badhuset 12.30, Åstorp ishallen 13.15, Ö Ljungby bakom Shell 13.45, Munka-Ljungby sporthallen 14.15, Örkelljunga bakom rest Peking 15, Åsljunga
Nilssons El 15.30, Skånes Fagerhult Honda 16. 0730-75 48 84 (ingen förbeställning)
Prenumerationspriser
för privatpersoner
Gällande fr o m 1/7 2010
Autogiro
12 månader
6 månader
4 månader
1 månad
199:-/mån
2.420:1.295:905:245:-
fisch med röda hus med vita
knutar. Var är bilden tagen?
(tysk turist)
N Vi ska till Nordkap för att
titta på midnattssolen. Hur
många timmar av dagsljus
har man den tiden på året?
(fransk besökare) TT
90
Makrill
90
Torskfilé ... Helt kg 79
Uppehåll i prenumerationen
förlänger inte prenumerationsperioden.
Makrill........ Helt kg 69
Fjordlax
Skrubbakg............ kg 5990
..........................
Prenumerationsinbetalningar
PlusGiro
20 22 00 - 2
Bankgiro
672 - 2334
I de flesta fall delas fakturan ut av tidningsbudet.
4949
............................kg
90
Sillfilé .................... kg
Vi filear laxen utan kostnad
90
79
90
Priserna gäller endast idag
ICA-MAXI Hyllinge Tel 042-25 28 15
ICA-MAXI
ICA-MAXI Ängelholm
Ängelholm Tel
Tel 0431-262
0431-262 60
60
COOP EXTRA Väla Tel 042-20 38 10
www.fiskexpressen.se
Kundcenter – prenumeration och privatannonser
Internet: hd.se/privat | E-post: [email protected]
Kundcenter: 020-23 24 00 vardagar kl 8–16.30
För reklamation av utebliven tidning:
Internet: utebliventidning.se
Tidningsbärarna: 0771-39 04 00 månd-sönd 6–18
KomplementärMedicinska Högskolan i Malmö
informerar om höstens aktuella utbildningar.
Vi bjuder på lättare förtäring.
Var: Hälsovisionen, Nikolaiskolan, Bergaliden 11.
När: Onsdagen den 4:e augusti klockan 18.00-19.30.
hd.se/privat
Studentpris på prenumeration:
99 kr/mån autogiro
UDDA FRÅGOR FRÅN TURISTER
Några av de mest udda frågorna från turister (enligt hotels.com):
N Hur stor är risken att bli
skjuten när man plockar bär
på hösten? (tysk besökare)
N Hur långt ifrån Stockholm
måste man resa för att se
~:^]ZdaaT]bT]^\d__
\ÉaZbP\WTcT] Éa WÊaS eX
caÉ]VTa X]cT P[[cXS XVT]^\
QadbTc <T] X aT[PcX^] cX[[
bc^a[TZT] Éa BeTaXVT É]SÊ
VP]bZPeÉ[ZÉ]c\hRZTccPRZ
ePaT ST bc^aP Tg_^acUÛaTcP
VT]^RWSTaPb_a^SdZcTa9PV
ca^a eX d__UPccPb b^\ [P]S
b^\ bcÊa UÛa V^SP eÉaST]
\T]\P]eTcUÛa[XcT^\^bb
TT
PRENUMERATION &
PRIVATANNONSER
Skulle du vilja synas här?
Kontakta din säljare på 042-489 90 00
eller gå in på hd.se/annonswebb
Riktnummerområde 0430
Kontakta VTD, telefon 035-16 07 50 månd-lörd 7–11, sönd 8–11
Mottagen reklamation av utebliven tidning före klockan
09.00 gör det möjligt att i de flesta fall få tidningen under dagen.
(På vardagar med brevbäraren).
Upplaga 76 400 ex per utgivningsdag.
Postadress: Helsingborgs Dagblad AB | 251 83 Helsingborg
Besöksadress: Vasatorpsvägen 1

Similar documents

kursstart vecka 3

kursstart vecka 3 TORSDAG 13 JANUARI 2011 vecka 2

More information

Helsingborg - Netpublicator

Helsingborg - Netpublicator eller ring Kundcenter 020-23 24 00 må–fr 8–16.30 OM TIDNINGEN INTE KOMMER Gå in på: utebliventidning.se eller ring Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18. Om du bor i 0430-området: Kontakta VTD 035-16...

More information

2 - Netpublicator

2 - Netpublicator Den som anser sig orättvist behandlad i en tidningsartikel uppmanas i första hand ta kontakt med redaktionen.

More information

Helsingborg - Netpublicator

Helsingborg - Netpublicator HD PÅ NÄTET: hd.se Chefredaktör och ansvarig utgivare LARS JOHANSSON Redaktionschef och stf. ansvarig utgivare ANNA BERGENSTRÖM Verkställande direktör PONTUS BODELSSON Politisk chefredaktör SVEN-ÅK...

More information