Zveza učiteljev in trenerjev smučanja

Comments

Transcription

Zveza učiteljev in trenerjev smučanja
ZUTS
Združenje učiteljev
in trenerjev smučanja Slovenije
ZUTS SLOVENIJE
Sekretariat ZUTS
dr. Blaž Lešnik
PREDSEDNIK ZUTS
Blaž Lešnik je rojen leta 1968 v Ljubljani. S smučanjem se je začel ukvarjati v Mariboru kot tekmovalec
v otroških kategorijah, svoje smučarsko znanje pa
je izpopolnjeval kot učitelj in demonstrator alpskega smučanja. Naziv trenerja alpskega smučanja je
pridobil v okviru študija na Fakulteti za šport, kjer je
leta 1999 doktoriral na temo kinematičnih analiz v
alpskem smučanju. Njegova dejavnost je usmerjena
tako v znanstveno raziskovalno kot tudi pedagoško
delo. Kot avtor in soavtor se redno pojavlja v različnih
strokovnih delih, s svojimi prispevki pa je sodeloval
tudi na mnogih mednarodnih kongresih. Zaposlen je
na Fakulteti za šport, kjer dela kot docent pri predmetu Teorija in metodika alpskega smučanja.
Uroš Martinšek
DIREKTOR ZUTS
S športom se je vsestransko ukvarjal do vpisa v
srednjo šolo, kasneje pa je svoje znanje poglobljeno
usmerjal v alpsko smučanje. Na Fakulteti za šport je
diplomiral leta 1989. Kot član demonstratorskih vrst
ZUTS Slovenije je deloval od 1989 do 2001, v tem
času pa je bil aktivni udeleženec mnogih mednarodnih kongresov in seminarjev. Od leta 1995 vodi šolo
smučanja na Rogli in Krvavcu.
Jelko Gros
Miha Verdnik
Miha Gmajnar
Luka Sekula
Podpredsednik ZUTS
Vodja strokovnega sveta ZUTS
Vodja državne izpitne komisije
Vodja centralne regije
Zdravko Križaj
Aleksej Kuzmin
Rado Pišot
Sandi Murovec
Vodja zahodne regije
Vodja vzhodne regije
Vodja notranjsko-primorske regije
Vodja mednarodnega sodelovanja
Dejan Rodošek
Gregor Osojnik
Matija Stegnar
Ivan Gruden
Vodja združenja šol smučanja
Vodja pravne stroke
Sekretar ZUTS
Vodja referata ZUTS
1 0 0 | MODRI BILTEN 2007•2008
ZUTS SLOVENIJE
Strokovni svet ZUTS
Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za tek na smučeh*
Funkcija
Vodja strokovnega sveta ZUTS
Vodja državne izpitne komisije
Ime in priimek
Miha Verdnik
Miha Gmajnar
Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za alpsko smučanje*
Funkcija
Vodja komisije za alpsko smučanje
Vodja mednarodnega sodelovanja
Vodja centralne regije
Vodja zahodne regije
Vodja vzhodne regije
Vodja notranjsko-primorske regije
Predsednik ZUTS
Strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Ime in priimek
Milan Žvan
Sandi Murovec
Luka Sekula
Zdravko Križaj
Aleksej Kuzmin
Rado Pišot
Blaž Lešnik
Peter Sitar
Boštjan Božič
Ime in priimek
Janez Pustovrh
Robert Slabanja
Marko Gracer
Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za prosti slog*
Funkcija
Vodja komisije za prosti slog
Član strokovnega sveta za prosti slog
Ime in priimek
Primož Grabnar
Jani Pogačar
Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za telemark smučanje*
Funkcija
Vodja komisije za telemark smučanje
Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za deskanje na snegu*
Funkcija
Vodja komisije za deskanje na snegu
Članica strokovnega sveta za deskanje na snegu
Član strokovnega sveta za deskanje na snegu
Član strokovnega sveta za deskanje na snegu
Funkcija
Vodja komisije za tek na smučeh
Član strokovnega sveta za tek na smučeh
Član strokovnega sveta za tek na smučeh
Ime in priimek
Maks Vrečko
Doroteja Muhič
Jure Gmajnar
Matej Vörös
Ime in priimek
Boštjan Čač
Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za smučarske skoke
in nordijsko kombinacijo *
Funkcija
Vodja komisije za smučarske skoke in NK
Podpredsednik ZUTS
Ime in priimek
Bojan Jošt
Jelko Gros
Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za biatlon*
Funkcija
Vodja komisije za biatlon
Ime in priimek
Matej Kordež
* člana strokovnega sveta vseh komisij sta tudi vodja strokovnega sveta in vodja
državne izpitne komisije ZUTS
Demonstratorska vrsta komisije za alpsko smučanje
CENTRALNA REGIJA
dr. Milan Žvan
Luka Dermastja
Tomaž Hribar
Denis Petrovčič
Iztok Zajc
Vodja komisije
za alpsko smučanje
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
David De Costa
Matic Jeraša
Nejc Jeraša
Tomaž Šegula
David Šerdoner
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
VZHODNA REGIJA
MODRI BILTEN 2007•2008
| 101
ZUTS SLOVENIJE
Demonstratorska vrsta komisije za alpsko smučanje
NOTRANJSKO PRIMORSKA REGIJA
VZHODNA REGIJA
Vid Baruca
Aleš Valenti
Uroš Zupan
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
ZAHODNA REGIJA
Jaš Korsič
Meta Lavrič
Gregor Šparovec
Katarina Štravs
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Demonstratorska vrsta komisije za deskanje na snegu
Maks Vrečko
Miha Andoljšek
Grega Bizjak
Jure Gmajnar
Teo Ivančič
Vodja demonstratorske
vrste komisije za deskanje
na snegu
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Simon Kocjanc
Doroteja Muhič
Nena Rifelj
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
1 0 2 | MODRI BILTEN 2007•2008
ZUTS SLOVENIJE
Demonstratorska vrsta komisije za tek na smučeh
Dr. Janez Pustovrh
Florijan Ambrožič
Jure Čebašek
Gregor Grad
Aleš Gros
Vodja demonstratorske
vrste komisije za tek na
smučeh
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Nevenka Omerzu
Robert Slabanja
Mirko Verovšek
Nanika Vogrinc
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Demonstrator
Demonstratorska vrsta komisije za telemark smučanje
Boštjan Čač
Robert Aleš
Darja Ažman
Miran Stanovnik
Vodja demonstratorske
vrste komisije za telemark
smučanje
Demonstrator
Demonstrator
Strokovni sodelavec
Člani komisije za prosti slog
Primož Grabnar
Dejan Ladič
Jani Pogačar
Rok Dokl
Vodja komisije
za prosti slog
Član komisije
Član komisije
Strokovni sodelavec
MODRI BILTEN 2007•2008
| 103
ZUTS SLOVENIJE
Šole smučanja Slovenije (za sezono 2007/08)
1.
Smučarska šola Bohinj
Agencija Luka d.o.o.
Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 041 315 509
Vodja šole: Aljaž Lukman, prof.,
učitelj alpskega smučanja III
Smučišče: Vogel, Straža na Bledu
2.
Smučarska šola Kanin
Soča rafting d.o.o.
Trg golobarskih žrtev 48, 5230 Bovec
Tel.: +386 5 389 62 00
GSM: +386 41 724 472
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.socarafting.si
Vodja šole: Grega Kavs,
učitelj alpskega smučanja III
Smučišče: Kanin
3.
4.
5.
6.
Rogla:
Tel.: +386 3 757 74 68
Fax: +386 3 757 74 68
GSM: +386 41 402 722
www.solasmucanja.com
[email protected]
[email protected]
Krvavec:
Tel.: +386 4 271 18 03
Fax: +386 4 271 18 03
GSM: +386 41 402 722
www.solasmucanja.com
[email protected]
7.
Alpski smučarski klub Kranjska Gora
– Šola smučanja
Alpski smučarski klub Kranjska Gora
– Šola smučanja
Borovška cesta 99a, 4290 Kranjska Gora
Tel.: +386 4 588 53 00
GSM: +386 41 627 885
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.ask-kg.com
Vodja šole: Srečo Medven,
učitelj alpskega smučanja II
Smučišče: Kranjska Gora
Smučarska šola Intersport Bernik
Smučarska šola Intersport Bernik
Borovška 88a, 4280 Kranjska Gora
Tel.: +386 4 588 14 70, +386 4 588 44 92
Fax: +386 4 588 16 82
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.intersport-bernik.com
Vodja šole: Nina Bernik,
učitelj alpskega smučanja III
Smučišče: Kranjska gora
Smučarska šola Golte – Beli Zajec
Smučarska šola Golte – Beli Zajec
Radegunda 21A, 3330 Mozirje
Tel.: +386 41 865 598
E-pošta: [email protected],
[email protected]
Spletna stran: www.belizajec.si
Vodja šole: Bojan Napotnik,
trener alpskega smučanja
Smučišče: Golte
Šola smučanja Rogla - Krvavec
Smučarsko društvo Unior
Aškerčeva 13, 3000 Celje
Vodja celotne šole: Uroš Martinšek, prof.,
učitelj alpskega smučanja III
1 0 4 | MODRI BILTEN 2007•2008
Šola smučanja in deskanja na snegu
Pohorje – SK Branik
SK Branik - Smučarska šola Pohorje
Mladinska ulica 29, 2000 Maribor
Alpsko smučanje:
Tel.: +386 2 220 88 21
Fax: +386 2 220 88 29
GSM: +386 41 414 544
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.pohorje.org
Vodja šole za smučanje: Matjaž Vrecl,
učitelj alpskega smučanja III
Deskanje na snegu:
Tel.: +386 2 220 88 36
Fax: +386 2 220 88 29
GSM: +386 31 312 028
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.pohorje.org
Vodja šole za dekanje na snegu: Iztok Kvas,
trener deskanja na snegu
Smučišče: Mariborsko Pohorje
8.
9.
Rogova šola smučanja
– Roški medvedi
Smučarska šola Črmošnjice
- Rogova šola smučanja
Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto
Tel.: +386 31 375 908
Vodja šole: Nuša More,
učitelj alpskega smučanja III
Smučišče: SC Bela
Šola smučanja Capris
Šola smučanja Capris
Obrtniška 18, 6000 Koper
GSM: +386 41 674 550
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://www.skcapris-klub.si
Vodja šole: Bojan Šturm, prof.,
učitelj alpskega smučanja III
Smučišče: Forni di Sopra – Italija
10. Gads-Goriška akademija deskanja
in smučanja
Gads - Goriška akademija deskanja in
smučanja
p.p. 224, 5001 Nova Gorica
GSM: +386 41 687 419
Vodja šole: Mitja Kobal,
trener alpskega smučanja
Smučišče: Lokve
11. Smučarska šola Alpinsport
Alpinsport, Bohinjsko jezero d.o.o.
Ribčev Laz 53, 4265 Bohinjsko jezero
Tel./Fax: +386 4 572 34 86, +386 4 572 34 44
GSM: +386 41 596 079
E-pošta: [email protected]l.net
Spletna stran: http://www.alpinsport.si/
Vodja šole: Andrej Podlipnik,
učitelj alpskega smučanja III
Smučišče: Vogel
12. Smučarska šola Ru-Fi
Ru-Fi d.o.o.
Nova vas 2a, 4240 Radovljica
Tel./Fax: +386 4 533 30 14
GSM: +386a 41 623 142
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.ru-fi.si
Vodja šole: Blaž Finžgar,
učitelj alpskega smučanja III
Smučišče: Vogel
13. Smučarska šola DR7
Dejan Rodošek s.p.
Podgora 22c, 2394 Kotlje
GSM: +386 41 711 106
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.dr7.si
Vodja šole:
Dejan Rodošek, prof., trener alpskega
smučanja, član državne izpitne komisije
Smučišče: Rimski vrelec Kotlje – Koroška,
TRC Ivarčko
14. Smučarska šola Bled Kompas
- Safari Company
Jože Borse s.p.
Železniška 10, 4248 Lesce
Tel./Fax: +386 4 574 15 15
GSM: +386 41 622 563
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.safaricomp.com
Vodja šole: Jože Borse,
Učitelj deskanja na snegu III
Maja Godec
03 563 30 30, [email protected]
Peter Hribar
04 257 66 20, [email protected]
01 524 44 23
Doroteja Muhič, 01 500 86 70
[email protected]
Tilen Trdan
01 560 50 50, [email protected]
Matjaž Mazovec, 07 34 66 326
[email protected]
Peter Zorman, 051 662 360
[email protected]
V vseh trgovinah NES po Sloveniji
Elan d.o.o., Begunje; Maribor; Trgovina
Impulz, TC Rudnik, LJ
Proshop Lj, Kr; Nm, Mb; Suvel Ng; Maxi Rossi
Ce; Extreme Vital Škofja Loka
BL Šport, Mesti Trg 7, 3320 Žalec
Trgovina Impulz, TC Rudnik, Ljubljana;
Elan Begunje; Elan Maribor
Goltes d.o.o., Ljubljana, Trbovlje
H-style d.o.o., Ulica bratov Praprotnik 1,
4202 Naklo
Igor sport servis & trgovina, Gortanova 21,
Ljubljana
Trgovine Champion, Lj, Mb, Ce, Kr, Kp, Nm,
Žalec, Ptuj, Radovljica, Jesenice, Portorož,
Brežice, Velenje, Murska Sobota
Gremaja d.o.o., Trg francoske revolucije,
Ljubljana
Trgovine Intersport
Ponca d.o.o., Rateče 39, Rateče
Trgovina Tomas Šport Bled, Ljubljanska
cesta 4, Bled
Svs šport d.o.o., Blatnica 14,
1236 Trzin & Dunajska 22, Ljubljana
Vita, Hervis, Suvel Ng, Velo center Idrija,
Extreme Vital Škofja Loka, 3S šport Kamnik,
Martin krpan Cerknica, Oblak ski servis Žiri,
Aha Kranj, Erdani Domžale, Nitroks Velenje,
Outdoor freaks Bovec
Razstavni prostor TG Center,
Brnčičeva 13, Ljubljana
Askot - Nes
www.nes.eu
Elan, Dalbello
www.elanskis.com
Eurosport trade - Völkl,
Tecnica, Marker
www.eurosport-trade.si
Factory store - Karhu
www.factorystore.si
Gm3 - Obermeyer,
Alycium, Technine
www.impulz-sport.si
Goltes
www.goltes.com
H-style
Igor sport servis
Ilirija M Trade - Champion
www.champion.si
Head Tyrolia Avstrija - Head
www.head.com
Planet sport - Atomic
www.planetsport.si
Ponca - Rex, Sportfull
www.ponca.si
Rodeo team - Bollé,
Leedom, Level
www.rodeoteam.si
Svs šport - Rossignol
www.svssport.si
Vita, Trebnje - Fischer
www.vita.si
Zorman & co. - Blizzard
MODRI BILTEN 2007•2008
30%
smučarska in snowboard očala ter oprema
10%
sm. čelade in očala ter sončna očala
smuči, vezi
na izbrane izdelke po ponudbi
smučarski kompleti (jakne in hlače), ostala
ponudba na www.sloski.si
20%
20%
30%
20%
20%
oblačila, tekaške smuči in palice, maže
za smuči
sončna očala, smučarska očala, čelade,
rokavice, športni copati
20%
20%
5%
20%
20%
smuči + vezi po ponudbi
smuči, vezi, sm. čevlji, palice, čelade
kolekcija champion
servis smučarske opreme
obuvala za prosti čas in vložki za sm. čevlje
30%
20%
smučarska in snowboard oblačila
25%
20%
deske, desk. vezi in čevlji
20%
15%
25%
UČ. 3
20%
15%
25%
TR.
20%
15%
25%
IVSI
20%
25%
25%
ISIA
30%
30%
(samo
v Vita)
30%
20%
10%
20%
20%
25%
5%
30%
20%
30%
30%
20%
20%
25%
30%
30%
(samo
v Vita)
30%
20%
10%
20%
30%
5%
30%
20%
30%
30%
20%
20%
25%
30%
20%
30%
20%
10%
20%
20%
30%
5%
30%
20%
40%
30%
20%
25%
25%
30%
30%
(samo
v Vita)
30%
20%
10%
20%
20%
30%
5%
30%
20%
40%
30%
20%
25%
25%
Ponudba je objavljena na spletni strani www.sloski.si
20%
tekaške smuči, vezi, palice ter tekstil
smuči, vezi, čelade, sm. čevlji
na izbrane izdelke po ponudbi
na vse izdelke, ki niso v akciji, razprodaji ali
že drugače znižani
20%
15%
vsi dodatki
UČ. 1, 2
deske, desk. vezi
ARTIKEL
V tabeli so navedeni popusti opremljevalcev ZUTS, kateri so nam poslali podatke do zaključka redakcije. Vse podrobnosti o popustih opremljevalcev ZUTS si lahko ogledate na spletni strani www.sloski.si
Za koriščenje popustov mora posameznik predložiti veljavno modro kartico ZUTS (s sliko) za sezono 2007/2008!
Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo v času razprodaj!
04 201 54 00,
[email protected]
Matej Soklič, 051 382 046
[email protected]
Gašper Kontrec, 01 530 23 00
[email protected]
Grega Hemler, 051 608 805
[email protected]
Jure Gmajnar
01 428 75 43, [email protected]
B oštjan Verdnik, 03 710 27 93
[email protected]
Marko Bleiweis, 01 530 96 67
[email protected]
Boštjan Gašperšič, 04 535 1 4 29
[email protected]
02 780 99 10,
[email protected]
Rok Dokl, 01 542 51 31
[email protected]
Amodor d.o.o., Gortanova 21, Ljubljana
Amodor - Rome
www.amodor.si
KONTAKT
TRGOVINE- KRAJ
PROIZVAJALEC-PARTNER
Popusti pri nakupu opreme za strokovne kadre ZUTS
ZUTS SLOVENIJE
| 105
Uradni naslov
Staničeva 41
Borovška cesta 99a
Reška ulica 17
Ulica Istrskega odreda 17
Frankopanska 9
Brestova ulica 34
Zgoša 23
Poljane 100
Notranjska 4
Podlubnik 1c
Koroška cesta 6
Kurnikova 4
Tržaška cesta 67
p.p. 136
Radegunga 21a
Kopališka 4
Srebrničeva ulica 1
Župančičevo sprehajališče 1
Gortanova 22
Dobovec 55
Staničeva 41
Trubarjeva ulica 1a
Ulica 1. junija 4
Gorenje Ponikve 25
Aškerčeva ulica 13
Podutiška cesta 57
Dom in vrt 25
Trg Edvarda Kardelja 5
Kuzmičeva 7
Kersnikova 4
Mladinska ulica 29
Kidričeva ulica 44
Čremošnikova 6
Aškerčeva 1
Kraška 1
Kajuhova pot 12
Ljubljanska cesta 2
Naziv kluba
AGENCIJA ZA ŠPORT
LJUBLJANA
ASK KRANJSKA GORA
ASK SLAMMER
CARVING CLUB SLOVENIJA
CŠOD
DRUŠTVO PZUTS SNEŽNIK
1 0 6 | MODRI BILTEN 2007•2008
DUDS
DUTS POLJANSKE DOLINE
DUTS POSTOJNA
DUTS ŠKOFJA LOKA
DUTSS KAMNIK
KUTS TRŽIČ
PZUTS LOGATEC
SD AJDOVŠČINA
SD BELI ZAJEC
SD DOMŽALE
SD KRAS
SD KRKA ROG NOVO MESTO
SD KRPLJE
SD KUM DOBOVEC
SD NOVINAR
SD SNEŽAK CELJE
SD TRBOVLJE
SD TRIMO TREBNJE
SD UNIOR CELJE
SD VALENTIN VODNIK
SD ZASAVJE
SD ZUTS NOVA GORICA
SK ADRIA
SK AKADEMIK
SK BRANIK MARIBOR
SK CAPRIS
SK GORNJA RADGONA
SK GOZDNIK ŽALEC
SK IZOLA
SK KAMNIK
SK KOALA
1295
1240
6310
3310
9250
6000
2000
1000
1000
5000
1420
1000
3000
8210
1420
3000
1000
1423
1000
8000
6210
1230
3330
5270
1370
4290
1241
4220
6230
4223
4275
1380
1000
6320
1000
4280
1000
Poštna št.
Osnovne organizacije ZUTS
IVANČNA GORICA
KAMNIK
IZOLA
ŽALEC
GORNJA RADGONA
KOPER
MARIBOR
LJUBLJANA
LJUBLJANA
NOVA GORICA
TRBOVLJE
LJUBLJANA
CELJE
TREBNJE
TRBOVLJE
CELJE
LJUBLJANA
DOBOVEC
LJUBLJANA
NOVO MESTO
SEŽANA
DOMŽALE
MOZIRJE
AJDOVŠČINA
LOGATEC
TRŽIČ
KAMNIK
ŠKOFJA LOKA
POSTOJNA
POLJANE
BEGUNJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
LJUBLJANA
PORTOROŽ
LJUBLJANA
KRANJSKA GORA
LJUBLJANA
Kraj pošte
KOLEŠA Alojz
JARC Rok
KOZLOVIČ Lucijan
BAUDEK Matjaž
NEKREP Milan
ŠTURM Bojan
VRECL Matjaž
NUSSDORFER Bruno
JERŠAN Zmago
VELIKONJA Marko
RAZINGER Gorazd
HOČEVAR Monika
ZUPAN Uroš
MAJER Bojan
ZUPAN Uroš
JERAŠA Boštjan
SEKULA Luka
KNEZ Jože
PISTOTNIK Borut
HLAVATY Zdenko
SEVER Darja
ARNEŽ Marko
NAPOTNIK Bojan
GRUDEN Ivan
ČUDEN Lovro
KRIŽAJ Zdravko
SCHNABL Marjan
BOGATAJ Jurij
MIKLAVEC Urška
MRAK Aleš
VREČKO Maks
PALČIČ Ludvik
KREČ Martin
TRUGLAS Karel
ŠPAN Aleš
LAVRIČ Aleš
LEBAR Marko
Kontaktna oseba
041 791 888
041 615 095
041 256 306
041 631 170
041 668 752
041 674 550
041 414 544
041 692 468
(01) 565 62 50
041 713 360
041 624 026
041 679 564
051 621 997
031 704 351
051 621 997
041 794 581
041 704 902
(03) 563 91 29
(01) 520 77 55
051 318 066
031 607 577
041 713 027
041 865 598
031 308 176
041 648 884
041 711 851
031 507 998
041 588 718
041 975 314
041 791 618
040 525 132
031 305 151
041 275 302
041 624 067
041 703 423
041 382 570
041 558 744
GSM
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
E-pošta
www.koala.si
www.skcapris-klub.si
www.pohorje.org
www.sdzasavje-društvo.si
www.smucarskodrustvo-unior.si
www.snezak-celje.com
www.novinar-drustvo.si
www.sp.uni-lj.si/krplje/
www.novomesto.si/si/sport/klubi/sdkrka
www.sd-kras.si
www.belizajec.si
www.sda.si
www.kuts.org
www.duds.si
www.csod.si
www.carving-club-slovenija.si
www.askslammer.com
www.ask-kg.com
www.as-lj.si
Spletna stran
ZUTS SLOVENIJE
Uradni naslov
p.p. 330
Dunajska 156
Dijaška 12c
Šaleška cesta 3
Tabor 14
Obala 16
Graščinska 7
Arbajterjeva 9
Šlandrova 14a
Majcni 22
Gozdarska cesta 125
Gortanova 21
Bazoviška 8
Gornji trg 22
Naselje na Šahtu 39
Badovinčeva ulica 6
Lovrenc na Dravskem polju 37a
Tomšičeva 40
Kalanova ulica 5
Kraigherjeva ulica 58
Šolska ulica 10
Rocenska 56
Lapajnetova 48
Gorenjska cesta 26
Ručigajeva 48
Ulica zmage 30
Ulica Cicerone 8
Na gradu 6
Cesta 4. maja 51
Partizanska cesta 39
Trg borcev 6
Naziv kluba
SK KOPER
SK KRISTIANIJA
SK MATAJUR TOLMIN
SK NORDICA VELENJE
SK OLIMPIJA
SK PORTOROŽ
SK PREBOLD
SK PTUJ
SK ROGAŠKA
SK SEŽANA
SK SMUK MISLINJA
SK SNEŽINKA
SK SNEŽNIK
SK TIVOLI
SK ZAGORJE
SK ZLATOROG LAŠKO
ŠD NIKA
ŠD PIRAMIDA MARIBOR
ŠD ŠRC PRESKA
ŠD TEN-SPORT
ŠD VITAS
ŠRD TACEN
ŠZ IDRIJA
ŠZ RADOVLJICA
TELEMARK KLUB KRANJ
TSK IDRIJA
ZSŠDI
ZŠD RAVNE NA KOROŠKEM
ZUTS CERKNICA
ZUTS KRANJ
ZUTS KRŠKO
8273
4000
1380
2390
34133
5280
4000
4240
5280
1210
6000
2310
1215
2000
2324
3270
1412
1000
6250
1000
2382
6210
3250
2250
3312
6320
1000
3320
5220
1000
6000
Poštna št.
LESKOVEC
KRANJ
CERKNICA
RAVNE NA KOROŠKEM
TRST, ITALIJA
IDRIJA
KRANJ
RADOVLJICA
IDRIJA
LJUBLJANA ŠENTVID
KOPER
SLOVENSKA BISTRICA
MEDVODE
PEVEC Borut
OSOJNIK Gregor
KNAP Damijan
ZAGERNIK Milena
ROŽIČ Livio
GANTAR Jure
SIRC Petra
VREČEK Jure
TROHA Boris
PINCOLIČ Zlatko
BERTOK TOMAŽ
TOMAZIN Marjan
SVOLJŠAK Klemen
WUDLER Bogomir
ZUPANIČ Boštjan
LOVRENC NA
DRAVSKEM POLJU
MARIBOR
MEDVEŠEK Maja
KRANJC Ksenija
LEKIĆ Stevo
ŠIRCELJ Nija
ŽUGEL Tomaž
MENCINGER Danica
ROJKO Franc
FÜRLINGER Leopold
SKOK Bojan
PLAVČAK Marjan
CELESTINA Lado
KAŠPAR Petra
GORJANC Jani
MAVRI Vladimir
ROGELJ Aleš
CERGONJA Miran
Kontaktna oseba
LAŠKO
KISOVEC
LJUBLJANA
ILIRSKA BISTRICA
LJUBLJANA
MISLINJA
SEŽANA
ROGAŠKA SLATINA
PTUJ
PREBOLD
PORTOROŽ
LJUBLJANA
VELENJE
TOLMIN
LJUBLJANA
KOPER
Kraj pošte
041 633 503
041 790 180
041 747 933
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0039
347 5453272
(02) 821 54 14
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
E-pošta
041 656 812
041 920 004
(04) 530 57 30
031 327 877
041 662 789
041 685 460
041 784 369
040 301 419
041 609 793
041 983 897
041 371 411
041 550 883
031 649 312
041 666 343
(02) 885 50 81
051 364 670
041 620 449
051 425 522
041 766 494
031 877 255
041 629 208
041 592 134
031 654 015
041 394 972
041 410 520
GSM
www.zuts-kranj.net
www.telemark-klub-kranj.si
www.geocities.com/srdtacen
www.vitas.si
www.drustvo-srcpreska.si
www.smucarskiklub-zlatorog.si
www.snezinka.com
www.smucarskiklubsezana.si
www.smucarski-klub-portoroz.si
www.smucarski-klub-olimpija.si
www.sportnazvezavelenje.si
www.ski-klub-koper.si
Spletna stran
ZUTS SLOVENIJE
MODRI BILTEN 2007•2008
| 107
ZUTS SLOVENIJE
Sponzorji ZUTS Slovenije 2007/08
Pluton gradnje d.o.o.
Rimska cesta 98a
3311 Šempeter v Savinjski dolini
tel: +386 (0) 3 703 25 50
fax: +386 (0) 3 703 25 60
http://www.pluton-gradnje.si/
[email protected]
Nova kreditna banka Maribor d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
tel: +386 (0) 2 229 22 90
fax: +386 (0) 2 252 43 33
http://www.nkbm.si
[email protected]
Porsche Slovenija d.o.o., Ljubljana
Bravničarjeva 5
1000 Ljubljana
tel: +386 (0) 1 582 51 00
fax: +386 (0) 1 582 51 04
http://www.audi.si/
[email protected]
Agencija Luka d.o.o.
Savska cesta 10
1000 Ljubljana
tel: +386 (0) 1 280 80 80
fax: +386 (0) 1 280 80 90
http://www.skifun.si
[email protected]
Unior d.d. - Program turizem
Cesta na Roglo 15
3214 Zreče
tel: +386 (0) 3 75 760 00
fax: +386 (0) 3 576 24 46
http://www.rogla.si
http://www.rtc-krvavec.si
[email protected]
[email protected]
Žičnice Vogel Bohinj, d.d.
Ukanc 6
4265 Bohinjsko Jezero
tel: +386 (0) 4 572 97 12, +386 (0) 4 572 97 21
fax: +386 (0) 4 572 37 80
http://www.vogel.si
[email protected]
1 0 8 | MODRI BILTEN 2007•2008
ZUTS SLOVENIJE
Opremljevalci ZUTS Slovenije 2007/08
Askot d.o.o.
Špindlerjeva ulica 25
2250 Ptuj
tel: +386 (0) 2 780 99 10
fax: +386 (0) 2 780 99 14
Kontaktna oseba: g. Slavko Tepeš
http://www.nes.eu
[email protected]
Planet Sport d.o.o., Trzin
Brodišče 5
1236 Trzin
tel.: +386 (0)1 530 23 00
fax: +386 (0)1 530 23 04
Kontaktna oseba: g. Gašper Kontrec
http//www.planetsport.si
[email protected]
Elan d.o.o. Begunje na
Gorenjskem
Begunje 1
4275 Begunje na Gorenjskem
tel.: +386 (0) 4 535 14 29
fax: +386 (0) 4 535 14 44
Kontaktna oseba:
g. Boštjan Gašperšič
http://www.elanskis.com
[email protected]
Head Austria GMBH
Tyroliaplatz 1
2320 Schwechat, Austria
tel.: +386 (0) 51 608 805
Kontaktna oseba: g. Grega Hemler
http://www.head.com
[email protected]
Vita d.o.o., Trebnje
Studenec 24
8210 Trebnje
tel.: +386 (0) 7 346 63 25
fax: +386 (0) 7 304 57 50
Kontaktna oseba:
mag. Marko Grandovec
http://www.vita.si
[email protected]
Svs šport d.o.o., Trzin
Blatnica 14, I.O.C. Trzin
1236 Trzin
tel.: +386 (0) 1 560 50 50
fax: +386 (0) 1 560 50 57
Kontaktna oseba: g. Tilen Trdan
http://www.svssport.si
[email protected]
Eurosport Trade d.o.o., Ljubljana
Mašera Spasičeva 8
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0) 1 530 96 50
fax: +386 (0) 1 530 96 60
Kontaktna oseba: g. Marko Bleiweis
http://www.eurosport-trade.si
[email protected]
Zorman & Co., Posredništvo k.d.
Gerbičeva ulica 49
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0) 51 662 360
Kontaktna oseba: g. Peter Zorman
http://www.blizzard-ski.com
[email protected]
Factory Store d.o.o.
Griže 125
3302 Griže
tel.: +386 (0) 3 710 27 93
fax: +386 (0) 3 710 27 94
Kontaktna oseba: g. Boštjan Verdnik
http://www.factorystore.si
[email protected]
Goltes d.o.o.
Savinjska cesta 35
1420 Trbovlje
tel.: +386 (0) 3 563 30 30
Kontaktna oseba: g. Marko Ostanek
http://www.goltes.com
[email protected]
Amodor d.o.o.
Gortanova ulica 21
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0) 1 542 51 31
Kontaktna oseba: g. Rok Dokl
[email protected]
http://www.amodor.si/
Bora d.o.o.
Koprska 1
6310 Izola
tel.: +386 (0)5 640 42 08
tel.: +386 (0)5 640 42 09
gsm:+386 (0)41 634 138
Kontaktna oseba: Robert Šterpin
http://www.bora.si
[email protected]
MODRI BILTEN 2007•2008
| 109
ZUTS SLOVENIJE
Opremljevalci ZUTS Slovenije 2007/08
Rodeo Team d.o.o.
Koroška 53c
4000 Kranj
tel.: +386 (0)4 201 54 00
fax: +386 (0)4 201 54 01
Kontaktna oseba:
g. Damijan Ambrožič
http://www.rodeoteam.si
[email protected]
Matias 2 d.o.o., Maribor
Špelina ulica 1
2000 Maribor
tel.: +386 (0)2 426 01 26
fax: +386 (0)2 461 27 41
Kontaktna oseba: g. Matjaž Kranjc
[email protected]
Martinjak d.o.o., Kranj
Jelenčeva 10
4000 Kranj
tel.: +386 (0)4 201 04 00
fax: +386 (0)4 201 04 04
Kontaktna oseba: g. Igor Martinjak
http://www.martinjak.si/
[email protected]
Ponca d.o.o.
Ratece 39
4283 Rateče
tel : + 386 51 382 046
fax : + 386 4 587 6002
Kontaktna oseba: g. Aljoša Dolhar
[email protected]
H – Style d.o.o., Naklo
Ulica bratov Praprotnik 1
4202 Naklo
tel.: +386 (0) 4 257 66 20
Kontaktna oseba: g. Peter Hribar
[email protected]
Alpina, tovarna obutve, d.d., Žiri
Strojarska ulica 2
4226 Žiri
tel.: +386 (0) 4 51 58 000
fax : + 386 (0) 4 51 58 370
Kontaktna oseba: g. Peter Torkar
http://www.alpina.si
[email protected]
1 1 0 | MODRI BILTEN 2007•2008
Ilirija M Trade d.o.o.
Kolodvorska 9
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 500 86 70
fax: +386 (0)1 515 55 87
http://www.champion.si
[email protected]
Art Projekt, d.o.o., Trbovlje
Savinjska cesta 14
1420 Trbovlje
tel.: +386 (0) 40 474 033
Kontaktna oseba: g. Boris Bolarič
http://www.artprojekt.info
[email protected]
Gm3 d.o.o.
Gradnikova 103
4240 Radovljica
tel.: +386 (0) 1 428 75 43
Kontaktna oseba: Jure Gmajnar
[email protected]
www.impulz-sport.si
Igor Sport servis
Tomaž Močilnikar s.p.
Gortanova 21
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 524 44 23
Kontaktna oseba: g. Tomaž Močilnikar
Primeto d.o.o.
Tolstojeva 7
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)31 682 022
Kontaktna oseba: g. Andrej Plevčak
[email protected]
http://www.warmup

Similar documents