videregående skole

Comments

Transcription

videregående skole
prisliste 2010
videregående skole
Motta nyhetsbrev!
Nyhetsbrevene inneholder:
•
•
•
•
•
Fagstoff
Undervisningstips
Informasjon om våre læremidler
Kurstilbud
Spesialtilbud
Slik gjør du:
Gå inn på: www.gyldendal.no/vgs
Klikk på nyhetsbrev
Velg fag eller utdanningsprogram
Oppdatert informasjon på nett
www.gyldendal.no/vgs
• Læreverk og produkter
• Netthandel
• Aktuelle nyheter
• Fagnettsteder
Følg med på ­kurskalenderen!
Du finner oversikt over våre kurs og
seminarer på: www.gyldendal.no/kurs
Alle priser i denne katalogen er å oppfatte som veiledende utsalgspriser. Vi tar forbehold om at eldre titler kan bli utsolgt.
Kontakt oss!
Sentralbord: 22 03 41 80
E-post: [email protected]
www.gyldendal.no/vgs
Birgit Bakken
markedskonsulent – etter- og
videreutdanning
Tlf: 22 99 04 61
[email protected]
Alexander Henriksen
redaktør– digitale medier
Tlf: 22 03 42 89
alexander.henriksen
@gyldendal.no
Anders H. Nes
redaktør – norsk og
samfunnsfag
Tlf: 22 99 05 42
[email protected]
Kaja Olavsdatter Bottolfsletten
markedskonsulent
Tlf: 22 99 05 11
[email protected]
Terje Horve
redaktør – teknikk og
industriell produksjon
Tlf: 22 99 04 72
[email protected]
Kari Raustøl
redaktør – helse- og sosialfag
Tlf: 22 99 04 96
[email protected]
Bjørn Brandser
manusredaktør
Tlf: 22 99 05 73
[email protected]
Randi Ulven Hushovd
redaktør – helse- og sosialfag, restaurant- og matfag
Tlf: 22 99 05 09
[email protected]
Vegard Rian
seniorredaktør – naturbruk,
maritime fag, teknisk fagskole
Tlf: 22 99 04 78
[email protected]
May Lisbeth Dahl
redaksjonssjef
Tlf: 22 03 43 27
may.lisbeth.dahl
@gyldendal.no
Klaus Karlson
redaktør – realfag
Tlf: 22 99 04 71
[email protected]
Aase Sundklakk
redaktør – byggfag, elektrofag
Tlf: 22 99 04 75
[email protected]
Anne Margrethe Eilertsen
redaksjonssekretær
Tlf: 22 03 41 86
anne.margrethe.eilertsen
@gyldendal.no
Knut Lie
redaktør – kroppsøving,
idrettsfag
Tlf: 22 99 05 08
[email protected]
Inger-Alice Wågen
redaksjonskonsulent
Tlf: 22 99 04 88
inger.alice.wagen
@gyldendal.no
Torild Eldevik
markedskonsulent
Tlf: 22 99 04 89
[email protected]
Signe von der Lippe
redaktør – fremmedspråk
Tlf: 22 03 42 34
signe.von.der.lippe
@gyldendal.no
Avdeling for IT-fag
Storgaten 5, 1767 Halden
Tlf: 69 21 35 55
Faks: 69 21 35 56
www.it-fag.no
Øystein Falch
redaktør – IT-fag
Tlf: 69 21 35 50
[email protected]
Rune Kjelvik
redaktør – IT-fag
Tlf: 69 21 35 53
[email protected]
2
Innhold
Studieforberedende og fellesfag 5
Biologi ...................................................... 6
Engelsk ................................................ 6–7
Formgiving ................................................ 8
Fransk .................................................. 8–9
Fysikk ....................................................... 9
Geografi .................................................... 9
Informasjonsteknologi, programvarebøker... 9–10
Kjemi ..................................................... 11
Kroppsøving ............................................ 11
Matematikk ...................................... 11–12
Naturfag .......................................... 12–13
Norsk ............................................... 13–14
Religion ................................................. 14
Rettslære ............................................... 14
Samfunnsfag .......................................... 14
Samfunnskunnskap .................................. 15
Samfunnsøkonomi ................................... 15
Sosialkunnskap . ...................................... 15
Spansk ................................................... 15
Tysk....................................................... 16
Valgfag ................................................... 16
Idrettsfag Musikk, dans og drama 17
18
Yrkesfag
19
Bygg- og anleggsteknikk
20
Vg1
Bygg- og anleggsteknikk .......................
Vg2
Byggteknikk ........................................
Klima-, energi og miljøteknikk.................
Annen aktuell litteratur..........................
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Anlegg og bergverk ..............................
Betongfag ..........................................
Isolatør ..............................................
Kart og oppmåling ................................
Kobber- og blikkenslager .......................
Maler og byggtapetserer .......................
Murer ................................................
Rørfag ...............................................
Steinfag .............................................
Stillasbygger .......................................
Tømrerfag . .........................................
Diverse bøker – byggfag........................
Diverse bøker – trearbeidsfag .................
Design og håndverk
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
Vg1
Design og håndverk ..............................
Vg2
Blomsterdekoratør ...............................
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Blomsterdekoratør................................
Glassfag..............................................
Kunst-og kulturhistorie..........................
Tegning, form, farge..............................
Elektrofag 20
23
23
23
23
23
23
23
Vg1
Elektrofag..................................... 23–24
Vg2
Elenergi ............................................. 24
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Grunnkurs elektrofag............................. 24
Automatiker ......................................... 24
Automatisering ..................................... 24
Avionikk/flytekniske fag ......................... 25
Elektrikerfaget . .................................... 25
3
Elektronikk .......................................... 25
Flyfag ................................................. 25
Serviceelektronikerfaget ........................ 26
Sikkerhetsopplæring .............................. 26
Sjøfartsfag . ......................................... 26
Helse- og sosialfag
26
Vg1
Helse- og sosialfag......................... 26–27
Vg2 og Vg3
Ambulansefag...................................... 27
Barne- og ungdomsarbeiderfag............... 27
Helsearbeiderfag.................................. 27
Helseservicefag.................................... 28
Helsesekretærfag................................. 28
Annen aktuell litteratur.......................... 28
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Grunnkurs Helse- og sosialfag................. 28
Barne- og ungdomsarbeiderfag......... 28–29
Helseservicefag.................................... 29
Helsesekretær...................................... 29
Hjelpepleierfag.............................. 29–30
Fotterapi............................................. 30
Hudpleier............................................ 30
Naturbruk
30
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Grunnkurs naturbruk.............................. 30
Fiske og fangst..................................... 30
Restaurant- og matfag
30
Vg1
Restaurant- og matfag..................... 30–31
Annen aktuell litteratur.......................... 31
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Hotell- og næringsmiddelfag.................. 31
Service og samferdsel
31
Vg1
Service og samferdsel........................... 31
Teknikk og industriell produksjon 31
Vg1
Teknikk og industriell produksjon....... 31–32
Vg2
Kjøretøy.............................................. 32
Industriteknologi................................... 32
Kjemiprosess....................................... 32
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Automatikkmekaniker........................... 32
Elektromekaniske fag............................. 32
Kjemi- og prosessfag.............................. 33
Kjøretøy............................................... 33
Kuldemontør......................................... 33
Maskinfag........................................... 33
Mekaniske prosessfag............................ 33
Plastfag............................................... 33
Plate- og sveisefag.......................... 33–34
Skipsbygging........................................ 34
Skipsteknisk drift................................... 34
Smedfaget........................................... 34
Diverse bøker - mekaniske fag................. 34
Mesterprøven 34
Annet
35
Easy Readers............................................ 36
Gyldendals sanger..................................... 36
Skoleutgaver – norsk skjønnlitteratur............ 37
Lærerplanlegger 38
Forfatterregister
39–41
Tittelregister
42–44
4
Fagnettsteder
Oversikt og mer informasjon om tilgang og betingelser
finner du på www.gyldendal.no/vgs/digital
BIOLOGI
www.gyldendal.no/bi
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
www.gyldendal.no/bygg
DESIGN OG HÅNDVERK
www.gyldendal.no/format
KJEMI
www.gyldendal.no/aqua
KROPPSØVING OG IDRETTSFAG
www.gyldendal.no/
treninghelsetrivsel
www.gyldendal.no/360
www.gyldendal.no/tasats
SAMFUNNSFAG
www.gyldendal.no/notaker
SAMFUNNSØKONOMI
www.gyldendal.no/
samfunnsokonomi
SERVICE OG SAMFERDSEL
www.gyldendal.no/elektro
www.gyldendal.no/sigma
MATEMATIKK
www.gyldendal.no/
serviceogsamferdsel
ENGELSK
MUSIKK, DANS OG DRAMA
www.gyldendal.no/sosialkunnskap
NATURFAG
www.gyldendal.no/caminando
NORSK
TEKNIKK OG INDUSTRIELL
PRODUKSJON
ELEKTROFAG
SOSIALKUNNSKAP
www.gyldendal.no/experience
www.gyldendal.no/workshop
www.gyldendal.no/
internationalfocus
www.gyldendal.no/societiesinfocus
www.gyldendal.no/teater
FRANSK
www.gyldendal.no/panorama
www.gyldendal.no/dialog
www.gyldendal.no/tip
RELIGION OG ETIKK
www.gyldendal.no/einfachdeutsch
www.gyldendal.no/lieberdeutsch
www.gyldendal.no/contact
www.gyldendal.no/contours
www.gyldendal.no/senit
GEOGRAFI
www.gyldendal.no/religion
HELSE- OG SOSIALFAG
www.gyldendal.no/rm
IT-FAG
www.rettslaere.net
www.gyldendal.no/geografi
www.gyldendal.no/hs
www.it-fag.no
RESTAURANT- OG MATFAG
RETTSLÆRE
SPANSK
TYSK
studieforberedende
og fellesfag
6
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Studieforberedende og fellesfag
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
Bi 1, grunnbok, 1. utg. 2007, 368 s.
978-82-05-37072-2
978-82-05-37082-1
520,–
Bi 1, studiehefte, 1. utg. 2007, 160 s.
978-82-05-37083-8
978-82-05-37085-2
260,–
Bi 1 fagnettsted
www.gyldendal.no/bi
Fag trinn
Biologi
Biologi.Vg2
Grønlien, Syvertsen, Tandberg
Biologi. Vg3
Grønlien, Osland, Ryvarden, Tandberg
Bi 2, grunnbok, 1. utg, 2008, 398 s.
978-82-05-38129-2
978-82-05-38130-8
520,–
Bi 2, studiehefte, 1. utg, 2008, 160 s.
978-82-05-38131-5
978-82-05-38132-2
260,–
Bi 2 fagnettsted
www.gyldendal.no/bi
Biologi. Alle trinn
Skarning
Aktivitetsflora, elektronisk (skolelisens)
762,– *
978-82-05-37315-0
Engelsk
Engelsk SF. Vg1
Heian, Lokøy, Ankerheim, Drew
New eXperience, 1.utg. 2009, 352 s.
978-82-05-39218-2
New eXperience, CD 1–5. 2009
978-82-05-39467-4
fellesutgave
605,–
1085,– *
New eXperience, lærerveiledning på nett
Experience, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg. 2006, 352 s.
978-82-05-34544-7
fellesutgave
538,–
Experience, lærerveiledning, 1.utg. 2006, 129 s.
978-82-05-35428-9
fellesutgave
388,–
Experience, CD 1–5, 1.utg. 2006
978-82-05-35430-2
fellesutgave
Experience fagnettsted
www.gyldendal.no/experience
1085,– *
Internasjonal engelsk. Vg2
Heian, Haidri Sjøvoll
International Focus, lære-og arbeidsbok i ett, 1.utg. 2007, 384 s.
978-82-05-36578-0
International Focus, lærerveiledning, 1.utg. 2007, 144 s.
978-82-05-36579-7
International Focus, CD 1–7, 1.utg. 2007
978-82-05-36580-3
International Focus fagnettsted
www.gyldendal.no/internationalfocus
fellesutgave
620,–
381,–
1075,– *
Samfunnsfaglig engelsk. Vg3
Skifjeld, Rodgers, Markussen, Dwyer Løken, Sandor, Huseby
Societies in Focus, 1. utg. 2008, 352 s.
978-82-05-38470-5
Societies in Focus, CD 1-10, 1.utg. 2008
978-82-05-38530-6
Societies in Focus, fagnettsted
www.gyldendal.no/societiesinfocus
625,–
2170,– *
Engelsk YF. Vg1
Langseth, Lundgren, Skanke
Workshop, CD til fellesdel, 1.utg. 2005
978-82-05-35433-3
fellesutgave
645,– *
Workshop, felles lærerperm, 1. utg. 2006, 359 s.
978-82-05-35432-6
fellesutgave
649,–
Workshop. Bygg- og anleggsteknikk, lære- og arbeidsbok i ett,
1. utg. 2006, 218 s.
978-82-05-34730-4
fellesutgave
473,–
Workshop. Bygg- og anleggsteknikk, CD, 1. utg. 2006
978-82-05-35434-0
fellesutgave
Workshop. Design og håndverk, lære- og arbeidsbok i ett,
1. utg. 2006, 232 s.
978-82-05-34732-8
fellesutgave
473,–
Workshop. Design og håndverk, CD, 1. utg, 2006.
978-82-05-35438-8
fellesutgave
430,– *
Workshop. Elektrofag, lære- og arbeidsbok i ett, 1. utg. 2006, 260 s. 978-82-05-34733-5
fellesutgave
473,–
Workshop. Elektrofag, CD, 1. utg. 2006
fellesutgave
430,– *
978-82-05-35439-5
215,– *
* Veil. pris er inkl. mva
Studieforberedende og fellesfag
7
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
Workshop. Helse- og sosialfag, lære- og arbeidsbok i ett,
1. utg. 2006, 231 s.
978-82-05-34734-2
fellesutgave
473,–
Workshop. Helse- og sosialfag, CD, 1. utg. 2006
978-82-05-35440-1
fellesutgave
430,– *
Workshop. Medier og kommunikasjon, lære- og arbeidsbok i ett,
1. utg. 2006, 219 s.
978-82-05-34735-9
fellesutgave
473,–
Workshop. Medier og kommunikasjon, CD, 1. utg. 2006
978-82-05-35441-8
fellesutgave
430,– *
Workshop. Naturbruk, lære- og arbeidsbok i ett, 1. utg. 2006, 252 s.
978-82-05-34736-6
fellesutgave
473,–
Workshop. Naturbruk, CD, 1. utg. 2006
978-82-05-35444-9
fellesutgave
430,– *
Workshop. Restaurant- og matfag, lære- og arbeidsbok i ett,
1. utg. 2006, 247 s.
978-82-05-34737-3
fellesutgave
473,–
Workshop. Restaurant- og matfag, CD, 1. utg. 2006
978-82-05-35446-3
fellesutgave
430,– *
Workshop. Service og samferdsel, lære- og arbeidsbok i ett,
1. utg. 2006, 224 s.
978-82-05-34738-0
fellesutgave
473,–
Workshop. Service og samferdsel, CD, 1. utg. 2006
978-82-05-35453-1
fellesutgave
Workshop. Teknikk og industriell produksjon, lære- og arbeidsbok
i ett, 1. utg. 2006, 230 s.
978-82-05-34739-7
fellesutgave
473,–
Workshop. Teknikk og industriell produksjon, CD, 1. utg. 2006
978-82-05-35456-2
fellesutgave
430,– *
Workshop fagnettsted
www.gyldendal.no/workshop
Fag trinn
Engelsk
215,– *
Engelsk YF. Vg2
Langseth, Lundgren, Skanke
Workshop. CD til fellesdel, 1.utg. 2007
978-82-05-37327-3
fellesutgave
645,– *
Workshop. felles lærerperm, 1.utg. 2007
978-82-05-37332-7
fellesutgave
538,–
Workshop. Bygg- og anleggsteknikk, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg.
2007, 253 s.
978-82-05-34741-0
fellesutgave
473,–
Workshop. Bygg- og anleggsteknikk, CD, 1.utg. 2007
978-82-05-37333-4
fellesutgave
430,– *
Workshop. Design og håndverk, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg.
2007, 252 s.
978-82-05-34742-7
fellesutgave
473,–
Workshop. Design og håndverk, CD, 1.utg. 2007
978-82-05-37335-8
fellesutgave
430,– *
Workshop. Elektrofag, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg. 2007, 254 s.
978-82-05-34743-4
fellesutgave
473,–
Workshop. Elektrofag, CD, 1.utg. 2007
978-82-05-37334-1
fellesutgave
430,– *
Workshop. Helse- og sosialfag, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg.
2007, 256 s.
978-82-05-34744-1
fellesutgave
473,–
Workshop. Helse- og sosialfag, CD, 1.utg. 2007
978-82-05-37336-5
fellesutgave
430,– *
Workshop. Medier og kommunikasjon, lære- og arbeidsbok i ett,
1.utg. 2007, 254 s.
978-82-05-34746-5
fellesutgave
473,–
Workshop. Medier og kommunikasjon, CD, 1.utg. 2007
978-82-05-37338-9
fellesutgave
430,– *
Workshop. Naturbruk, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg. 2007, 256 s.
978-82-05-34747-2
fellesutgave
473,–
Workshop. Naturbruk, CD, 1.utg. 2007
978-82-05-37339-6
fellesutgave
430,– *
Workshop. Restaurant- og matfag, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg.
2007, 256 s.
978-82-05-34749-6
fellesutgave
473,–
Workshop. Restaurant- og matfag, CD, 1.utg. 2007
978-82-05-37341-9
fellesutgave
430,– *
Workshop. Service og samferdsel, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg.
2007, 256 s.
978-82-05-34750-2
fellesutgave
473,–
Workshop. Service og samferdsel, CD, 1.utg. 2007
978-82-05-37342-6
fellesutgave
430,– *
Workshop. Teknikk og industriell produksjon, lære- og arbeidsbok
i ett, 1.utg. 2007, 254 s.
978-82-05-34751-9
fellesutgave
473,–
Workshop. Teknikk og industriell produksjon, CD, 1.utg. 2007
978-82-05-37343-3
fellesutgave
430,– *
Workshop fagnettsted
www.gyldendal.no/workshop
* Veil. pris er inkl. mva
8
www.gyldendal.no/vgs
Studieforberedende og fellesfag
Forfatter/tittel
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
Fag trinn – Studiespesialiserende
Formgiving
Formgiving. Vg1
Løvstad, Strømme
Design og arkitektur 1, 1. utg. 2006, 118 s.
978-82-05-36735-7
283,–
978-82-05-36736-4
337,–
978-82-05-34802-8
321,–
Vold
Kunst og formkultur 1, 1. utg. 2006, 176 s.
Elvestad, Løvstad, Strømme
Visuelle kunstfag 1, 1. utg. 2006, 171 s.
Formgiving. Vg2
Løvstad, Strømme
Design og arkitektur 2, 1. utg. 2007, 128 s.
978-82-05-37089-0
978-82-05-38388-3
283,–
978-82-05-37088-3
978-82-05-38391-3
337,–
978-82-05-37086-9
978-82-05-38390-6
321,–
Håberg
Kunst og formkultur 2, 1. utg. 2007, 208 s.
Elvestad, Løvstad, Strømme
Visuelle kunstfag 2, 1. utg. 2007, 174 s.
Formgiving. Vg3
Løvstad, Strømme
Design og arkitektur 3, 1. utg. 2008
978-82-05-38135-3
321,–
978-82-05-38121-6
337,–
978-82-05-38117-9
321,–
978-82-05-38133-9
430,–
Håberg
Kunst og formkultur 3, 1. utg. 2008
Elvestad, Løvstad, Strømme
Visuelle kunstfag 3, 1. utg. 2008
Valgfritt programfag
Vold
Visuell kultur og samfunn, 1. utg. 2008
Fransk
Fransk I. Vg1 + Vg2
Lokøy, Ankerheim
Contact, Nouvelle Édition, 2 utg. 2009, 314 s.
978-82-05-39096-6
Contact, Nouvelle Édition, CD 1–3. 2009.
978-82-05-39530-5
978-82-05-39100-0
605,–
655,– *
Contact, Nouvelle Édition, lærerveiledning på nett
Contact, lære- og arbeidsbok i ett -for begge årene,
1. utg. 2006, 314 s.
978-82-05-34766-3
Contact, lærerveiledning, 1. utg. 2006, 120 s.
978-82-05-34786-1
Contact fagnettsted
www.gyldendal.no/contact
978-82-05-34785-4
538,–
443,–
Fransk II. Vg1 + Vg2/Vg3
Lokøy, Ankerheim
Contours, Nouvelle Édition, 2. utg. 2009, 344 s.
978-82-05-39090-4
Contours, Nouvelle Édition, CD 1–6. 2009
978-82-05-39564-0
978-82-05-39093-5
605,–
1340,– *
Contours, Nouvelle Édition, lærerveiledning på nett
Contours, lære- og arbeidsbok i ett. For begge årene,
1. utg. 2006, 344 s.
978-82-05-34767-0
Contours, lærerveiledning, 1. utg. 2006, 137 s.
978-82-05-34790-8
Contours fagnettsted
www.gyldendal.no/contours
978-82-05-34789-2
538,–
443,–
* Veil. pris er inkl. mva
Studieforberedende og fellesfag
Forfatter/tittel
9
www.gyldendal.no/vgs
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
Fag trinn
Fransk
Fransk B-språk, 3. år
Gjesdal, Moen
Images 3, tekst- og øvingsbok, 1. utg. 1999, 424 s.
978-82-05-26141-9
627,–
Fransk grammatikk, 2. utg. 1995, 213 s.
978-82-05-22406-3
286,–
Fransk grammatikk, arbeidsbok
978-82-05-22408-7
188,–
Fransk grammatikk, fasit
978-82-05-22410-0
109,–
Fransk. Andre titler
Ronsjø, Moen
Fysikk
Tabell og formler i fysikk
Haugan, Aamot
Gyldendals tabeller og formler i fysikk, 1. utg. 2009, 48 s.
978-82-05-39024-9
978-82-05-39029-4
65,–
978-82-05-25905-8
978-82-05-25906-5
41,–
GEO, 1. utg. 2009
978-82-05-39202-1
978-82-05-39203-8
466,–
Geografi, 1. utg. 2006
978-82-05-35042-7
978-82-05-35043-4
433,–
Geografi fagnettsted
www.gyldendal.no/geografi
Gyldendals skoleatlas, 6. utg. 2008, 144 s.
978-82-05-32864-8
324,–
978-82-05-22890-0
520,–
Eksamenssekretariatet
Tabeller og formler i fysikk, 1. utg. 1998, 32 s.
Geografi
Geografi. Vg1/Vg2
Sørbel, Nystad, Granli
Samfunnsgeografi. VK II
Nystad, Solerød
Samfunnsgeografi, 1. utg. 1997, 320 s.
Informasjonsteknologi og programvarebøker
IT fagnettsted
www.it-fag.no
Informasjonsteknologi 1
Bøe, Hornnes, Kolderup, Mykland
IT 1. 1. utg. 2007, 198 s.
978-82-05-37090-6
418,–
978-82-05-37820-9
215,–
978-82-05-37136-1
194,–
Snarveien til Photoshop CS3 extended. 1. utg. 2007, 79 s.
978-82-05-37114-9
172,–
Snarveien til Photoshop CS2. 1. utg. 2007, 79 s
978-82-05-37785-1
172,–
978-82-05-37110-1
172,–
Nätt
Snarveien til Dreamweaver CS3
Kjelvik
Snarveien til FrontPage. 1. utg. 2007, 100 s.
Hornnes, Mykland
Nordengen
Snarveien til Flash CS3 Professional. 1. utg. 2007, 79 s.
* Veil. pris er inkl. mva
10
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Studieforberedende og fellesfag
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
Fag trinn
Informasjonsteknologi
og programvarebøker
Snarveien til Flash 8. 1. utg. 2007, 79 s.
978-82-05-37786-8
172,–
978-82-05-37109-5
215,–
Iversen, Nilsen
Snarveien til Access 2003. 1. utg. 2007. 159 s.
Informasjonsteknologi 2
Nordengen, Nätt
IT 2 Multimedieutvikling i Flash, 1.utg, 2008
978-82-05-38175-9
433,–
IT 2 Programmering i Actionscript 3.0, 1.utg, 2008
978-82-05-38177-3
476,–
IT 2 Programmering av dynamiske websider i C#, 1.utg. 2008
978-82-05-38178-0
476,–
Tekstbehandling, regneark, presentasjonverktøy, Internett
Karlsen m/ fl.
Snarveien til Microsoft Office 2003. 1. utg. 2006, 214 s.
978-82-05-35476-0
269,–
Office 2002
978-82-05-30420-8
330,–
Ta i bruk Office 2000
978-82-05-26319-2
330,–
978-82-05-34465-5
280,–
Snarveien til Photoshop CS3 extended. 1. utg. 2007, 79 s.
978-82-05-37114-9
172,–
Snarveien til Photoshop CS2. 1. utg. 2007, 79 s.
978-82-05-37785-1
172,–
Snarveien til Flash CS3 Professional. 1. utg. 2007, 79 s.
978-82-05-37110-1
172,–
Snarveien til Flash 8. 1. utg. 2007, 79 s.
978-82-05-37786-8
172,–
Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS3
978-82-05-39531-2
215,–
Snarveien til Dreamweaver CS3
978-82-05-37820-9
215,–
Regneark
Falch m/ fl
Excel 2003 ekspert
Bildebehandling og animasjon
Hornnes, Mykland
Nordengen
Publisering
Nätt
Kjelvik
Snarveien til FrontPage. 1. utg. 2007, 100 s.
978-82-05-37136-1
194,–
FrontPage 2003
978-82-05-32846-4
258,–
978-82-05-37109-5
215,–
978-82-05-26907-1
258,–
Windows 2003 server, 1. utg. 2004, 224 s.
978-82-05-33909-5
443,–
Windows 2000 server
978-82-05-26884-5
454,–
Windows XP
978-82-05-31474-0
258,–
AutoCad 2010. 1. utg. 2009, 384 s.
978-82-05-39359-2
466,–
AutoCad 2008. 1. utg. 2007, 413 s.
978-82-05-37108-8
465,–
AutoCad 2006
978-82-05-33908-8
465,–
Database
Iversen, Nilsen
Snarveien til Access 2003. 1. utg. 2007, 159 s.
Prosjektstyringsverktøy
Kjelvik m/ fl.
Project 2000
Operativsystemer
Bøe, Christensen
Konstruksjon
Kolstad
* Veil. pris er inkl. mva
Studieforberedende og fellesfag
11
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
Aqua 1, grunnbok 1. utg. 2010 NYHET
978-82-05-39376-9
978-82-05-39377-6
498,–
Aqua 1, studiebok 1. utg. 2010 NYHET
978-82-05-39379-0
978-82-05-39378-3
248,–
Aqua 1, fagnettsted NYHET
www.gyldendal.no/aqua
978-82-05-39274-8
978-82-05-39275-5
55,–
978-82-05-25900-3
978-82-05-25901-0
35,–
Trening, helse, trivsel, 8. utg. 2009
978-82-05-39188-8
978-82-05-39108-6
367,–
Trening, helse, trivsel, arbeidsbok, 5. utg. 2009
978-82-05-39118-5
978-82-05-39189-5
181,–
Trening, helse, trivsel fagnettsted. Se nettsted for betingelser.
www.gyldendal.no/treninghelsetrivsel
3-60, kroppsøving for videregående skole, 1. utg. 2009
978-82-05-39190-1
978-82-05-39191-8
357,–
3-60, arbeidsbok, kroppsøving for videregående skole,
1. utg. 2009
978-82-05-39200-7
978-82-05-39201-4
135,–
3-60 fagnettsted
www.gyldendal.no/360
Fag trinn
Kjemi
Kjemi 1, Vg2
Steen, Fimland, Juel
Tabeller og formler
Steen
Gyldendals tabeller og formler i kjemi 1. utg. 2009, 32 s.
Eksamenssekretariatet
Tabeller og formler i kjemi, 1. utg. 1998, 21 s.
Kroppsøving
Kroppsøving Vg1, Vg2, Vg3
Dieserud, Elvestad, Brunes, Hallén
Dieserud, Elvestad, Jahrmann, Strømme
Ta Sats!, 4. utg. 2006, 317 s.
978-82-05-35668-9
978-82-05-35669-6
367,–
Ta Sats! Arbeidsbok, 4. utg. 2006, 112 s.
978-82-05-35671-9
978-82-05-35672-6
181,–
Ta Sats! Fagnettsted. Se nettsted for betingelser.
www.gyldendal.no/tasats
Kroppsøving. Andre titler
Sirkeltreningsark til bruk i sal, Plastlaminat, 1. utg. 2000
524,– *
978-82-05-28497-5
Dieserud
Dans med glede 3, DVD, 1. utg. 2005
978-82-05-31363-7
826,– *
Dans med glede 3, CD, 1. utg. 2005, 53 min.
978-82-05-31362-0
306,– *
Matematikk
Matematikk SF. Vg1
Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Thorstensen, Thorstensen
Sigma 1T, 2. utg. 2009, 368 s.
978-82-05-39106-2
978-82-05-39107-9
628,–
Sigma 1P, 2. utg. 2009, 336 s.
978-82-05-391-03-1 978-82-05-39105-5
628,–
Sigma fagnettsted
www.gyldendal.no/sigma
Matematikk SF. Vg2
Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Dypbukt, Mustaparta, Thorstensen, Thorstensen
Sigma 2T, 1. utg. 2007, 166 s.
978-82-05-36612-1
978-82-05-36613-8
499,–
Sigma 2P, 1. utg. 2007, 214 s.
978-82-05-36614-5
978-82-05-36615-2
499,–
Sigma fagnettsted
www.gyldendal.no/sigma
* Veil. pris er inkl. mva
N
YH
ET
12
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Studieforberedende og fellesfag
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
Fag trinn
Matematikk
Matematikk, valgfrie programfag. Vg2
Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Dypbukt, Mustaparta, Thorstensen, Thorstensen
Sigma R1, 1. utg. 2007, 328 s.
978-82-05-37183-5
978-82-05-37185-9
650,–
Sigma S1, 1. utg. 2007, 276 s.
978-82-05-37184-2
978-82-05-37186-6
592,–
Sigma X, 1. utg. 2007, 151 s.
978-82-05-37187-3
Sigma fagnettsted
www.gyldendal.no/sigma
516,–
Matematikk, valgfrie programfag. Vg3
Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Thorstensen, Thorstensen
Sigma R2, 1.utg 2008
978-82-05-38002-8
978-82-05-38003-5
650,–
Sigma S2, 1.utg 2008
978-82-05-38005-9
978-82-05-38006-6
650,–
Sigma fagnettsted
www.gyldendal.no/sigma
Matematikk YF. Vg1
Dypbukt, Evjen, Fosdahl, Kaldahl, Mustaparta, Skøyum, Øiseth
Sigma. Bygg- og anleggsteknikk, 1. utg. 2006, 243 s.
978-82-05-34942-1
978-82-05-34905-6
516,–
Sigma. Design og håndverk, 1. utg. 2006, 239 s.
978-82-05-34906-3
978-82-05-34922-3
516,–
Sigma. Elektrofag, 1. utg. 2006, 274 s.
978-82-05-34925-4
978-82-05-34926-1
516,–
Sigma. Helse- og sosialfag, 1. utg. 2006, 239 s.
978-82-05-34927-8
978-82-05-34929-2
516,–
Sigma. Medier og kommunikasjon, 1. utg. 2006, 271 s.
978-82-05-34930-8
978-82-05-34931-5
516,–
Sigma. Restaurant- og matfag, 1. utg. 2006, 240 s.
978-82-05-34932-2
978-82-05-34933-9
516,–
Sigma. Service og samferdsel, 1. utg. 2006, 244 s.
978-82-05-34935-3
978-82-05-34934-6
516,–
Sigma. Teknikk og industriell produksjon , 1. utg. 2006, 265 s.
978-82-05-34936-0
978-82-05-34940-7
516,–
Sigma fagnettsted
www.gyldendal.no/sigma
Matematikk. Påbygging
Sandvold, Øgrim, Bakken, Flakstad, Pettersen, Skrindo, Dypbukt, Mustaparta, Thorstensen, Thorstensen
Sigma. Påbygging P, 1.utg. 2007
978-82-05-37773-8
Sigma fagnettsted
www.gyldendal.no/sigma
978-82-05-37775-2
628,–
Matematikk. Andre titler
Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Thorstensen, Thorstensen
Gyldendals formelsamling i matematikk, 1. utg. 2008, 64 s.
978-82-05-38499-6
978-82-05-38500-9
70,–
978-82-05-29845-3
978-82-05-29995-5
35,–
Senit, 2.utg. 2009, 384 s.
978-82-05-38690-7
978-82-05-38691-4
628,–
Senit, 1.utg. 2006, 376 s.
978-82-05-34827-1
978-82-05-34828-8
628.–
Senit fagnettsted.Se nettsted for betingelser.
www.gyldendal.no/senit
Eksamenssekretariatet
Formelsamling i matematikk, 3. utg. 2003, 23 s.
Naturfag
Naturfag SF. Vg1
van Marion, Hov, Thyrhaug, Trongmo
Naturfag YF. Vg1
van Marion, Hov, Thyrhaug, Trongmo
Senit. Yrkesfag, 1. utg. 2009, 256 s.
978-82-05-39119-2
978-82-05-39120-8
350,–
Senit. Bioteknologi. 1.utg. 2006, 119 s.
978-82-05-35478-4
978-82-05-35479-1
185,–
Senit. Bærekraftig utvikling, 1.utg. 2006, 147 s.
978-82-05-35060-1
978-82-05-35061-8
185,–
Senit. Energi for fremtiden, 1.utg. 2006, 153 s.
978-82-05-34829-5
978-82-05-34830-1
185,–
Senit. Ernæring og helse, 1.utg. 2006, 134 s.
978-82-05-35062-5
978-82-05-35063-2
185,–
* Veil. pris er inkl. mva
Studieforberedende og fellesfag
Forfatter/tittel
13
www.gyldendal.no/vgs
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
Senit. Stråling og radioaktivitet, 1.utg. 2006, 150 s.
978-82-05-35064-9
978-82-05-35065-6
Senit fagnettsted. Se nettsted for betingelser.
www.gyldendal.no/senit
Fag trinn
Naturfag
185,–
Naturfag alle trinn
Skarning
Aktivitetsflora, elektronisk (skolelisens)
762,– *
978-82-05-37315-0
Norsk
Norsk SF. Vg1
Røskeland, Ohrem Bakke, Aksnes, Akselberg
Panorama, Vg1, 2.utg. 2009, 424 s.
978-82-05-39198-7
fellesutgave
518,–
Panorama, Vg1, 1.utg. 2006, 525 s.
978-82-05-34555-3
978-82-05-34937-7
538,–
Panorama lærerveiledning på nett
Panorama fagnettsted
www.gyldendal.no/panorama
Norsk SF. Vg2
Røskeland, Ohrem Bakke, Aksnes, Akselberg, Time
Panorama, Vg2, 1.utg. 2007, 479 s.
978-82-05-35968-0
fellesutgave
538,–
Panorama lærerveiledning på nett
Panorama fagnettsted
www.gyldendal.no/panorama
Norsk SF. Vg3
Røskeland, Ohrem Bakke, Aksnes, Akselberg, Time
Panorama, Vg3, 1.utg. 2008
978-82-05-38186-5
fellesutgave
538,–
Panorama lærerveiledning på nett
Panorama fagnettsted
www.gyldendal.no/panorama
Norsk YF. Vg1
Engelien, Eriksen
Dialog, Vg1, 1.utg. 2006, 320 s.
978-82-05-34542-3
978-82-05-34939-1
430,–
Dialog, lærerveiledning på nett
Dialog fagnettsted
www.gyldendal.no/dialog
Norsk YF. Vg2
Engelien, Eriksen
Dialog, Vg2, 1.utg. 2007, 333 s.
978-82-05-37197-2
978-82-05-37232-0
430,–
Dialog, lærerveiledning på nett
Dialog fagnettsted
www.gyldendal.no/dialog
Norsk. Andre titler
Gundersen
Gyldendals bokmålsordliste for den videregående skolen
3. utg. 2008, 432 s.
978-82-05-37874-2
160,–
Norsk for utlendinger
Strandskogen, Strandskogen
Norsk for utlendinger 1, 2. utg. 1991, 232 s.
978-82-05-18557-9
353,–
Norsk for utlendinger. CD 1–2
978-82-05-31259-3
464,– *
Norsk for utlendinger, lærerveiledning, 2. utg.
978-82-05-18914-0
258,–
Norsk for utlendinger, glossary
978-82-05-20824-7
Norsk for utlendinger 2 m/CD, 2. utg. 2002, 176 s.
978-82-05-30566-3
64,–
394,– *
* Veil. pris er inkl. mva
14
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Studieforberedende og fellesfag
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
Fag trinn
Norsk
Norsk grammatikk for utlendinger
978-82-05-10324-5
263,–
Norsk fonetikk for utlendinger
978-82-05-10107-4
234,–
Norsk fonetikk for utlendinger, Uttaleøvinger, CD 1–3
978-82-05-31260-9
464,– *
Norsk for utlendinger 1, arbeidsbok
978-82-05-15172-7
205,–
Norsk for utlendinger 2, arbeidsbok
978-82-05-15173-4
205,–
Skoleutgaver av norsk skjønnlitteratur
Se oversikt på s. 39
Religion
Religion og etikk. Vg3
Aronsen, Bomann-Larsen, Notaker
Eksistens. 1. utg. 2008, 384 s.
978-82-05-37599-4
Eksistens fagnettsted
www.gyldendal.no/eksistens
978-82-05-38233-6
490,–
Religion og etikk VK II
Gaarder, Hellern, Notaker
Religion og etikk, 1. utg. 2000, 240 s.
978-82-05-26629-2
978-82-05-26630-8
406,–
Religionsboka, 2. utg. 1997, 368 s.
978-82-05-22048-5
978-82-05-22049-2
541,–
Juss 1, 1.utg. 2007, 320 s.
978-82-05-35771-6
978-82-05-35772-3
473,–
Rettslære fagnettsted. Se nettsted for betingelser.
www.rettslaere.net
978-82-05-35774-7
527,–
Rettslære
Rettslære 1. Vg2/Vg3
Bjerknes, Lyngdal, Lyngdal
Rettslære 2. Vg2/Vg3
Bjerknes, Lyngdal, Lyngdal
Juss 2, 1.utg. 2008, 336 s.
978-82-05-35773-0
Rettslære fagnettsted. Se nettsted for betingelser.
www.rettslaere.net
Rettslære. Alle trinn
Bjerknes, Lyngdal og Lyngdal
Norges lover, Lovsamling for videregående skole 2010–2011
230,– *
978-82-05-40141-9
Samfunnsfag
Samfunnsfag. Vg1/Vg2
Notaker, Totland
Samfunnsfag, 2.utg. 2009. 280 s.
978-82-05-39211-3
978-82-05-39213-7
430,–
Samfunnsfag, arbeidsbok, 1.utg. 2006. 72 s.
978-82-05-35044-1
978-82-05-35045-8
107,–
Notakers aktualitetssider
www.gyldendal.no/notaker
Samfunnsfag YF. Vg2
Notaker, Totland
Henry
Notaker
Johs
Totland
BOKMÅL
Samfunnsfag
Arbeidsbok
VIDEREGÅENDE SKOLE
Samfunnsfag. Yrkesfag, 1. utg. oppdatert 2010, 224 s.
978-82-05-37091-3
978-82-05-37320-4
418,–
Samfunnsfag. Yrkesfag, arbeidsbok, 1. utg. 2007, 72 s.
978-82-05-37435-5
978-82-05-37566-6
105,–
Notakers aktualitetssider
www.gyldendal.no/notaker
ISBN-13: 978-82-05-35044-1
ISBN-10: 82-05-35044-2
9 788205 350441
* Veil. pris er inkl. mva
Studieforberedende og fellesfag
Forfatter/tittel
15
www.gyldendal.no/vgs
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
978-82-05-24235-7
978-82-05-24236-4
417,–
Samfunnsøkonomi 1, 1.utg. 2007, 304 s.
978-82-05-35769-3
978-82-05-35770-9
473,–
Samfunnsøkonomi 1, arbeidsbok, 1.utg. 2007, 64 s.
978-82-05-37487-4
Samfunnsøkonomi fagnettsted
www.gyldendal.no/samfunnsokonomi
Fag trinn
Samfunnskunnskap
Jor
Problemer i politisk idéhistorie, 1. utg. 1997, 279 s.
Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi 1. Vg2
Bøhmer, Hagen
140,–
Samfunnsøkonomi 2. Vg3
Bøhmer, Hagen
Samfunnsøkonomi 2, 1.utg. 2008, 320 s.
978-82-05-38127-8
Samfunnsøkonomi 2, arbeidsbok, 1.utg. 2008, 79 s.
978-82-05-38187-2
Samfunnsøkonomi fagnettsted
www.gyldendal.no/samfunnsokonomi
978-82-05-38627-3
495,–
140,–
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap Vg2/Vg3
Bjørnstad, Bjaaland, Paaske Gulbrandsen
Sosialkunnskap. 1.utg. 2008, 336 s.
978-82-05-37556-7
Sosialkunnskap fagnettsted
www.gyldendal.no/sosialkunnskap
978-82-05-38531-3
635,–
Spansk
Spansk I. Vg1
Davidsen Bjerga, Marthinsen, Fernández, Waldenström, Westerman, Wik-Bretz
Caminando 1, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg. 2006, 232 s.
978-82-05-34763-2
Caminando 1, lærerveiledning, 1.utg. 2006, 168 s.
978-82-05-34782-3
446,–
Caminando, CD 1–2, 1.utg. 2006
978-82-05-34783-0
440,– *
Caminando fagnettsted
www.gyldendal.no/caminando
978-82-05-34781-6
451,–
Spansk I. Vg2
Waldenström, Westerman, Wik-Bretz, Fernández
Caminando 2, lære- og arbeidsbok i ett, 1. utg. 2007, 234 s.
978-82-05-37078-4
Caminando 2, lærerveiledning, 1. utg. 2007, 137 s.
978-82-05-37080-7
466,–
Caminando 2, CD 1–2, 1. utg. 2007
978-82-05-37081-4
440,– *
Caminando fagnettsted
www.gyldendal.no/caminando
978-82-05-37079-1
473,–
Spansk. Andre titler
Salkjelsvik, Pitloun
Gyldendals spanske lommegrammatikk, 2. utg. 2007, 219 s.
978-82-05-37093-7
321,–
Gyldendals øvelser i spansk grammatikk, 1. utg. 2007, 64 s.
978-82-05-37095-1
93,–
* Veil. pris er inkl. mva
16
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Studieforberedende og fellesfag
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
Lieber Deutsch 1, lære- og arbeidsbok i ett, 1. utg. 2006, 249 s.
978-82-05-34764-9
978-82-05-34771-7
Lieber Deutsch 1, lærerveiledning, 1. utg. 2006, 230 s.
978-82-05-34772-4
490,–
Lieber Deutsch 1, CD 1–4
978-82-05-34773-1
870,– *
Lieber Deutsch fagnettsted
www.gyldendal.no/lieberdeutsch
Fag trinn
Tysk
Tysk I. Vg1
Bjørke, Handeland, Lysaker, Hofbauer, Karnland, Vasiliadis
451,–
Tysk I. Vg2
Bjørke, Handeland, Lysaker, Hofbauer, Karnland, Vasiliadis
Lieber Deutsch 2, lære- og arbeidsbok i ett, 2. utg. 2007, 227 s.
978-82-05-37074-6
Lieber Deutsch 2, lærerveiledning, 2. utg. 2007, 192 s.
978-82-05-37076-0
490,–
Lieber Deutsch 2, CD 1–3
978-82-05-37077-7
645,– *
Lieber Deutsch fagnettsted
www.gyldendal.no/lieberdeutsch
978-82-05-37075-3
473,–
Tysk II. Vg1
Bjørke, Handeland, Lysaker, Karnland, Odeldahl, Eckhardt
Einfach Deutsch 1, lære- og arbeidsbok i ett, 1. utg. 2006, 252 s.
978-82-05-34765-6
Einfach Deutsch 1, lærerveiledning, 1. utg. 2006, 216 s.
978-82-05-34778-6
499,–
Einfach Deutsch 1, CD 1–3
978-82-05-34779-3
648,– *
Einfach Deutsch fagnettsted
www.gyldendal.no/einfachdeutsch
978-82-05-34775-5
495,–
Tysk II. Vg2
Bjørke, Handeland, Lysaker, Vitt, Karnland, Odeldahl
Einfach Deutsch 2, lære- og arbeidsbok i ett, 2. utg. 2007, 252 s.
978-82-05-37069-2
Einfach Deutsch 2, lærerveiledning, 2. utg. 2007, 202 s.
978-82-05-37073-9
490,–
Einfach Deutsch 2, CD 1–4
978-82-05-37071-5
860,– *
Einfach Deutsch fagnettsted
www.gyldendal.no/einfachdeutsch
978-82-05-37070-8
473,–
Valgfag
Birkeland, Bomann-Larsen, Jor
Filosofi: Et første møte, 1. utg. 2000, 304 s.
978-82-05-26252-2
978-82-05-26253-9
514,–
Thiis-Evensen
Europas arkitekturhistorie, 1. utg. 1995, 173 s.
978-82-05-22422-3
485,–
Rømer Sandberg
Arkitektur og omgivelser, 1. utg. 1997, 165 s.
978-82-05-23630-1
978-82-05-23631-8
302,–
* Veil. pris er inkl. mva
Studieforberedende og fellesfag
Forfatter/tittel
17
www.gyldendal.no/vgs
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
978-82-05-38222-0
978-82-05-39187-1
272,–
978-82-05-38221-3
978-82-05-38800-0
272,–
978-82-05-38218-3
978-82-05-38822-2
381,–
978-82-05-37440-9
978-82-05-37441-6
440,–
978-82-05-37442-3
978-82-05-37443-0
456,–
Treningslære, 3. utg. 2006, 576 s.
978-82-05-35681-8
978-82-05-35682-5
570,–
Treningslære 1, arbeidsbok, 3. utg. 2006, 120 s.
978-82-05-35683-2
978-82-05-35685-6
200,–
Treningslære 2, arbeidsbok, 1. utg. 2008, 70 s.
978-82-05-38220-6
978-82-05-38623-5
142,–
978-82-05-35679-5
978-82-05-35680-1
565,–
Fag trinn
Idrettsfag
Enoksen, Brunes, Tønnessen, Garthe
Breddeidrett, 1. utg. 2009, 248 s.
Fiskerstrand, Rimeslåtten m.fl.
Veien til toppidrett, 1. utg. 2008, 163 s.
Mytting, Bischoff
Friluftsliv, 2. utg. 2008, 267 s.
Loland
Idrett og samfunn, 5. utg. 2007, 274 s.
Giske, Næsheim-Bjørkvik, Brunes
Treningsledelse. Lederutvikling, 1. utg. 2007, 200 s.
Gjerset, Holmstad, Haugen
Enoksen, Sletten, Brunes (red.)
Aktivitetslære, 2. utg. 2006, 469 s.
Raastad, Rønnestad, Paulsen, Wisnes, Refsnes
Styrketrening, 1. utg. 2010 NYHET
978-82-05-38219-0
580,–
Enoksen, Tønnessen
Friidrett, 1. utg. 2000, 220 s.
978-82-05-24855-7
fellesutgave
297,–
Fosnæs
Volleyball, 1. utg. 2001, 128 s.
978-82-05-24853-3
234,–
978-82-05-30439-0
244,–
978-82-00-42561-8
291,–
978-82-05-34246-0
365,–
Brunes, Hellesnes
Fotballøvelser, 1. utg. 2003, 142 s.
Wisløff, Sigmundstad, Salveson
Prestasjonsutvikling i fotball, 1. utg. 1998, 124 s.
Pensgaard, Hollingen
Idrettens mentale treningslære, 2. utg. 2006, 160 s.
N
* Veil. pris er inkl. mva
YH
ET
18
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Studieforberedende og fellesfag
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
978-82-05-35719-8
978-82-05-35721-1
Musikk, dans og drama
Musikk. Vg1
Kruse
Hører du? Grunnbok, 2. utg. 2006. 206 s.
343,–
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Musikk, dans, drama grunnkurs
Dahl, Rønneberg Rygg, Nedberg, Bakka, Høgset, Waagen, Gravesen
Musikk, dans, drama, 1. utg. 1994, 264 s.
978-82-05-22101-7
464,–
Nedberg, Rønneberg Rygg
Spill! 1. utg. 1997, 86 s.
978-82-05-24650-8
978-82-05-24651-5
212,–
Musikk
Kruse
Hva hører du? Arbeidsbok m/ CD, 1. utg. 2000, 211 s.
978-82-05-26945-3
370,–
978-82-05-25044-4
411,–
Fra øverom til scene, 1. utg. 1997, 124 s.
978-82-05-23645-5
265,–
Teaterkunnskap fagnettsted
www.gyldendal.no/teater
Jeffs
Aktiv musikklære, 1. utg. 1998, 203 s.
Drama
Nesheim, Hjelle, Sæter
* Veil. pris er inkl. mva
yrkesfag
20
www.gyldendal.no/vgs
Yrkesfag
Forfatter/tittel
Byggfag
Fag trinn
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/bygg
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Anders Frøstrup, Knut Grønvold, Atle Vesterlid
Betong, mur og tre, 1. utg. 2006, 149 s.
978-82-05-35692-4
978-82-05-35693-1
308,–
978-82-05-35690-0
978-82-05-35691-7
167,–
978-82-05-35699-3
978-82-05-35700-6
308,–
978-82-05-35694-8
978-82-05-35695-5
263,–
978-82-05-35701-3
978-82-05-35702-0
177,–
Kristian Frisvold (red.)
Anlegg og terreng, 1. utg. 2006, 78 s.
Dag Kjernsmo, Odd Uhlen
Tekniske anlegg, 1. utg. 2006, 136 s.
Christian Nordahl Rolfsen (red.)
Bransjelære og tegning, 1. utg. 2006, 123 s.
Knut Grønvold
Arbeidsbok, 1. utg. 2006, 90 s.
Vg2 Byggteknikk
Knut Grønvold
Trekonstruksjoner, 1. utg. 2007, 152 s.
978-82-05-37392-1
302,–
978-82-05-37413-3
302,–
978-82-05-38712-6
302,–
978-82-05-37416-4
169,–
Eldar Juliebø
Betong, 1. utg. 2008, 168 s.
Eldar Juliebø
N
E
YH
T
Mur, 1. utg. 2008, 148 s.
Rolf Borgersen
Bransjelære, 1. utg. 2007, 109 s.
Vg2 Klima-, energi og miljøteknikk
Ole Larmerud og Anne Madsen
Klima-, energi og miljøteknikk, del 1 fellesdel, 1. utg. 2009, 146 s.
NYHET!
978-82-05-39648-7
978-82-05-40072-6
298,–
978-82-05-39649-4
978-82-05-40073-3
398,–
Overflateteknikk
978-82-05-39757-6
fellesutgave
298,–
Overflateteknikk, bransjelære
978-82-05-39755-2
fellesutgave
En enkel fargelære, 4. utg. 1998, 120 s.
978-82-00-42455-0
308,–
Tømrerteori, Konstruksjoner i tre, 3. utg. 1999, 410 s.
978-82-00-45031-3
594,–
Tømrerteori, Konstruksjoner i tre, 4. utg. 2010, ca. 410 s. NY UTGAVE*
978-82-05-38573-3
652,–
Amund Amundstad, Walter Karppinen m.fl.
Klima-, energi og miljøteknikk, del 2 fagdel, 1. utg. 2010. NYHET!
Vg2 Overflateteknikk
Gundersen, Kjernsmo m.fl.
310,–
Annen aktuell litteratur
Anders Frøstrup
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Anlegg og bergverk
Lars Steensgaard
Fjell- og gruvearbeid. Geologi, sprengningsteknikk, maskiner,
1. utg. 1998, 312 s.
978-82-00-42159-7
fellesutgave
507,–
978-82-00-42158-0
fellesutgave
211,–
978-82-00-42245-7
fellesutgave
177,–
978-82-00-42246-4
fellesutgave
274,–
Christian Nordahl Rolfsen
Grunnarbeid og fundamentering. Geoteknikk, masseflytting,
­maskiner, 1. utg. 1998, 125 s.
Lars Juterud og Geir Juterud
Oppmålingslære, 1. utg. 1998, 92 s.
Live Johannessen
Vann- og avløpsteknikk, 1. utg. 1998, 159 s.
* Kommer i desember 2010
Yrkesfag
21
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Byggfag
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/bygg
BA-forlaget
Vegdekker. Anlegg og bergverksfag, 1. utg. 1999, 176 s.
978-82-00-42248-8
fellesutgave
286,–
Betongfag
Norcem
Betongboka, 2. utg. 2004, 318 s.
978-82-05-31372-9
440,–
978-82-00-41694-4
337,–
978-82-00-41697-5
225,–
Eldar Juliebø
Armeringsboka, 1. utg. 1997, 200 s.
Landsforeningen for bygg og anlegg
Forskalingsboka, 1. utg. 1995, 118 s.
Christian Nordahl Rolfsen
Grunnarbeid for betongfaget, 1. utg. 1998, 76 s.
978-82-00-42141-2
Bransjelære for betongfaget, 1. utg. 1999, 91 s.
978-82-00-42160-3
205,–
978-82-00-42143-6
218,–
978-82-00-42142-9
177,–
Trond Eeg Vatne og Ludvig M. Pedersen
Tegning for betongfag, 1. utg. 1997, 120 s.
Isolatør
Hans Bjørn Paulsrud
Materiallære og montasjeteknikk, 1. utg. 1998, 104 s.
978-82-585-1188-2
fellesutgave
194,–
Kart og oppmåling
Terje Skogseth (red.)
Grunnleggende landmåling. Grunnbok, 2. utg. 1998, 350 s.
978-82-00-42453-6
531,–
978-82-00-41344-8
214,–
Per Ivar Gjengedal og Terje Skogseth
Oppgaver i grunnleggende landmåling, 1. utg. 1994, 147 s.
Kobber- og blikkenslager
Fritz Harald Halvorsen
Fagteori for kobber- og blikkenslager VK1, 1. utg. 1997, 464 s.
978-82-585-1235-3
fellesutgave
609,–
Utfoldingstegning for kobber- og blikkenslager VK1, 1. utg. 1997, 92 s.
978-82-585-1236-0
fellesutgave
177,–
978-82-00-42145-0
fellesutgave
502,–
Maler og byggtapetserer
Asbjørn Gundersen og Dag Kjernsmo
Innvendig malerarbeid, 3. utg. 1997, 304 s.
Asbjørn Gundersen, Dag Kjernsmo og Bjørn Reinhardtsen
En enkel fargelære, 4. utg. 1998, 120 s.
978-82-00-42455-0
308,–
Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie
Overflatebehandling mot korrosjon, 1. utg. 1997, 416 s.
978-82-00-42132-0
fellesutgave
531,–
978-82-00-42167-2
fellesutgave
263,–
978-82-00-41758-3
fellesutgave
520,–
Murer
Rolf Borgersen
Bransjelære og tegning for murere, 1. utg. 1996, 101 s.
Atle Vesterlid
Murerlære, 2. utg. 1995, 264 s.
Atle Vesterlid
Flislegging, 1. utg. 1986, 200 s.
978-82-00-36442-9
353,–
Rørleggerboka, 1. utg. 1996, 286 s.
978-82-00-42133-7
485,–
Rørtegning, 1. utg. 1996, 74 s.
978-82-00-42168-9
177,–
Rørfag
Odd Uhlen
22
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Yrkesfag
ISBN Bokmål
Byggfag
Fag trinn
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/bygg
Steinfag. Stillasbygger
Torgeir Garmo
Norsk Steinbok. Norske mineral og bergartar, 3. utg. 1995, 300 s.
978-82-00-41693-7
514,–
fellesutgave
525,–
Stillasentreprenørenes Forening
Stillasboka, 2. utg. 1997, 288 s.
978-82-00-42154-2
Kurs i stillasmontering, 2. utg. 1993, 112 s.
978-82-00-41008-9
264,–
Rehabilitering. Konstruksjoner i tre, 1. utg. 1993, 296 s.
978-82-00-40934-2
555,–
Oppgaver til Tømrerteori og Rehabilitering, 1. utg. 1997, 88 s.
978-82-00-42856-5
188,–
Tømrertegning. Grunnbok, 2. utg. 1995, 168 s.
978-82-00-41690-6
314,–
Øvinger til Tømrertegning, 3. utg. 2000, 117 s.
978-82-00-41689-0
263,–
978-82-00-42857-2
225,–
978-82-585-0887-5
239,–
978-82-00-41001-0
225,–
Tømrerfag
Anders Frøstrup
Helge Gulbrandsen og Ulf Larsen
Bransje- og bedriftslære for tømrerfaget, 1. utg. 1998, 107 s.
Bjørn Hogsnes, Svein Leine og Ole Sageng
Praktisk lafting, 1. utg. 1992, 107 s.
Thor Gram-Johannessen og Arne Vien
Overflatebehandling av tre, 3. utg. 1993, 95 s.
Stillasentreprenørenes Forening
Stillasboka, 2. utg. 1997, 288 s.
978-82-00-42154-2
Kurs i stillasmontering, 2. utg. 1993, 112 s.
978-82-00-41008-9
264,–
978-82-05-27460-0
274,–
978-82-05-29504-9
225,–
978-82-585-1264-3
434,–
978-82-05-40143-3
790,–
fellesutgave
525,–
Diverse bøker - byggfag
Anders Kirkhus
Byggesaken – byggeregler, 2. utg. 2009, 194 s.
Christian Nordahl Rolfsen
Byggesaken – kontrakt og anbudsregler, 1. utg. 2001, 109 s.
Runar Bekkhus og Fritz Harald Halvorsen
Byggfaghåndboka 2. Materialer og spesifikasjoner, 1. utg. 1996, 212 s.
Tore Drange, Hans Olaf Aanensen og Jon Brænne
Gamle trehus, 3. utg. 2010, 460 s. NY UTGAVE
Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen
Teknisk formelsamling, 7. utg. 1998, 288 s.
978-82-00-42450-5
978-82-00-45046-7
381,–
Diverse bøker - trearbeidsfag
Rolf Kittilsen og Håkon Rødningsby
Snekkerboka, 1. utg. 1996, 272 s.
978-82-00-41685-2
474,–
978-82-00-41699-9
406,–
978-82-00-41001-0
225,–
978-82-00-42859-6
239,–
978-82-00-42170-2
383,–
978-82-00-36171-8
398,–
Jan-Herman Larsen
Tegning for snekkerfaget, 1. utg. 1996, 221 s.
Thor Gram-Johannessen og Arne Vien
Overflatebehandling av tre, 3. utg. 1993, 95 s.
Johannes Rieber
Tredreiing, 1. utg. 1999, 86 s.
Bigton, Else J.,Philip Odden
Lærebok i treskjæring, 1. utg. 2000, 151 s.
Amrud, Johan
Treskjæring, 2. utg. 1985, 125 s.
Yrkesfag
Forfatter/tittel
Design
Fag trinn
og håndverk
23
www.gyldendal.no/vgs
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/format
Vg1 Design og håndverk
Ådne Løvstad og Linda Strømme
Design og håndverk. Grunnbok, 1. utg. 2006, 287 s.
978-82-05-35736-5
978-82-05-35737-2
499,–
Kirsten Røvig Håberg
Impulser. Design- og håndverkshistorie, 1. utg. 2006, 153 s.
978-82-05-35714-3
Format, fagnettsted for design og håndverk
www.gyldendal.no/format
366,–
gratis
Vg2 Blomsterdekoratør
Runi Kristoffersen
Blomsterdekorering og formgiving, 2. utg. 2007, 220 s.
978-82-05-37498-0
456,–
978-82-585-1197-4
348,–
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Blomsterdekoratør
Eli Kristine Frydenborg
Plantekjennskap, 1. utg. 1997, 189 s.
Glassfag
Helle Helseth og Sigmund Bjørklund (red.)
Glass, 2. utg. 2001, 167 s.
978-82-05-27480-8
fellesutgave
353,–
Kunst og kulturhistorie
Kirsten Røvig Håberg
Kunst- og kulturhistorie, 1. utg. 1994, 230 s.
978-82-585-0982-7
473,–
Ingvild Pharo og Egil Sagstad
Kunst- og kulturhistorie 3, 1. utg. 2004, 216 s.
978-82-05-30157-3
978-82-05-30158-0
454,–
Holger Koefoed
Modernismen i kunsthistorien 1. utg. 1998 251 s.
978-82-585-1266-7
521,–
978-82-585-0940-7
357,–
Kirsten Holtermann Christophersen
Drakthistorie, 1. utg. 1997, 206 s.
Tegning, form, farge
Calina Pandele Yttredal
Farge, 1. utg. 1998, 214 s.
978-82-585-1204-9
978-82-585-1205-6
507,–
Calina Pandele Yttredal
Prosjektbok, 1. utg. 2003, 183 s.
978-82-05-31556-3
319,–
978-82-585-1268-1
525,–
978-82-00-35138-2
520,–
Ingunn Bratteli Moen
Komposisjon og egenutvikling, 1. utg. 1999, 189 s.
Rannem, Øyvin
Bokstav, bilde og budskap, 1. utg. 248 s.
Elektrofag
www.gyldendal.no/elektro
Vg1 Elektrofag
Hans Wold
Data- og elektronikksystemer. Faktabok,
2. utg. 2009, 245 s.
978-82-05-39121-5
978-82-05-39216-8
461,–
Data- og elektronikksystemer. Faktabok, 1. utg. 2006, 245 s.
978-82-05-35316-9
978-82-05-35315-2
440,–
Data- og elektronikksystemer. Oppgaver og øvinger,
2. utg. 2009, 112 s.
978-82-05-39217-5
978-82-05-39219-9
176,–
Data- og elektronikksystemer. Oppgaver, 1. utg. 2006, 112 s.
978-82-05-35313-8
978-82-05-35312-1
172,–
Grunnleggende elektronikk Vg1 elektrofag. 1. utg. 2009,
978-82-05-39214-4
978-82-05-39215-1
186,–
24
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Elektrofag
Fag trinn
Yrkesfag
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/elektro
Svein Olaf Michelsen
Elenergisystemer. Faktabok, 1. utg. 2006, 240 s.
978-82-05-35320-6
978-82-05-35319-0
410,–
Elenergisystemer. Oppgaver, 1. utg. 2006, 127 s.
978-82-05-35318-3
978-82-05-35317-6
177,–
978-82-05-39196-3
978-82-05-39197-0
373,–
978-82-05-35321-3
316,–
Helge Strømme
Automatiseringssystemer. Faktabok med oppgaver, 2. utg. 2009,
192 s.
Automatiseringssystemer. Faktabok med oppgaver, 1. utg. 2006,
192 s.
Svein Olaf Michelsen
Tabell- og formelsamling for elektrofag, 4. utg. 2006, 104 s.
978-82-05-35311-4
182,–
Vg2 Elenergi
Helge Strømme og Ken Heidenberg
Automatiseringssystemer, 1. utg. 2007, 294 s.
978-82-05-37397-6
978-82-05-37398-3
418,–
978-82-05-37385-3
978-82-05-37394-5
294,–
978-82-05-37395-2
978-82-05-37396-9
272,–
Helge Strømme og Svein Olaf Michelsen
Elenergisystemer, 1 utg. 2007, 205 s.
Arne Solheim Kaldahl og Jens A. Rasmussen
Data- og elektronikksystemer, 1. utg. 2007, 191 s.
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Grunnkurs elektrofag
Gunnbjørn Flyum
Elektromekanisk arbeid og apparatmontasje, 1. utg. 1994, 174 s.
978-82-00-41359-2
296,–
978-82-00-42063-7
343,–
978-82-585-0996-4
375,–
978-82-00-41646-3
350,–
Birger Grønning
Elektroinstallasjoner, 1. utg. 1996, 219 s.
Ove Auli og Karl O. Persson
Elektroteknikk, 3. utg. 1994, 333 s.
Roger Eide og Birger Grønning
Elektroinstallasjoner. Kommunikasjon-, signal- og alarmanlegg,
1. utg. 1995, 170 s.
Automatiker
Einar Jan Strømsnes
Elektriske installasjoner i Ex-områder, 1. utg. 2002, 113 s.
978-82-05-29446-2
Fellesutgave
216,–
Tor-Eric Mastø
Styringsteknikk, 1. utg. 1999, 475 s.
978-82-00-45029-0
593,–
Audkjell Aksdal
Elektriske anlegg. Industrielle installasjoner, 1. utg. 1998, 356 s.
978-82-585-1286-5
Fellesutgave
478,–
Automatisering
Tor-Eric Mastø
Styringsteknikk, 1. utg. 1999, 475 s.
978-82-00-45029-0
593,–
978-82-585-1358-9
167,–
Ellef Wahlstrøm
Automatiserte anlegg. Oppgaver, 1. utg. 1998, 96 s.
Yrkesfag
25
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Elektrofag
ISBN Bokmål
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/elektro
Avionikk/flytekniske fag
Jan Christensen og Ronald Vanderloock
Vedlikeholdsteknikk 2, 1. utg. 2004, 198 s.
978-82-05-30299-0
Fellesutgave
301,–
Svein Tore Jensen
Gassturbinmotor, 1. utg. 1998, 392 s.
978-82-585-1292-6
551,–
978-82-585-1330-5
223,–
978-82-00-42523-6
233,–
978-82-05-29448-6
296,–
978-82-05-27484-6
382,–
Jan Aksel Svendsen
Propeller, 1. utg. 2000, 128 s.
Grete Myhre
Psykologiske og fysiologiske faktorer for avionikk og flytekniske fag,
1. utg. 1998, 123 s.
Jan Aksel Svendsen
Stempelmotor, 1. utg. 2001, 198 s.
Elektrikerfaget
Helge Strømme
Elektroinstallasjon 4, 1. utg. 2000, 215 s.
Einar Jan Strømsnes
Elektriske installasjoner i Ex-områder, 1. utg. 2002, 113 s.
978-82-05-29446-2
Fellesutgave
216,–
978-82-585-1275-9
Fellesutgave
540,–
978-82-05-29506-3
Fellesutgave
604,–
Alf Kristiansen
Maritime elektriske anlegg, 1. utg. 2002, 388 s.
Nils A. Rolfsnes
Måle- og reguleringsteknikk. Alarm- og sikringssystemer, 1. utg.
2002. 424 s.
John O. Bird og Ove Auli
Elektro- og elektronikkhåndboka, 1. utg. 1997, 208 s.
978-82-585-1218-6
265,–
Alf Kristiansen
Elektriske maritime installasjoner og anlegg, 1. utg. 1999, 303 s.
978-82-585-1304-6
Fellesutgave
453,–
Ole Martinius Ugland
Høyspenning – livsfare, 3. utg. 1993, 32 s.
978-82-00-41362-2
111,–
978-82-00-03803-0
352,–
978-82-05-33381-9
446,–
978-82-00-45111-2
418,–
978-82-00-45107-5
145,–
978-82-00-45109-9
254,–
978-82-585-1124-0
355,–
978-82-585-1045-8
492,–
Magne Kvistad
Likestrømsteknikk, 1. utg. 1992, 152 s.
Elektronikk
Hans Wold
Digitalteknikk, 1. utg. 2004, 324 s.
Hans Wold og Bo Johnsson
Analogelektronikk 2000. Faktabok, 1. utg. 1999, 208 s.
Hans Wold, Bo Johnsson og Bjørn Picard
Analogelektronikk. Oppgaver, 1. utg. 1999, 72 s.
Hans Wold, Bo Johnsson, Bjørn Picard og Bent Ståhl
Analogelektronikk. Måleøvinger, 1. utg. 1999, 178 s.
Arvid Merkesvik
Datasystemer og anvendelse, 1. utg. 1996, 216 s.
Valentino Berti og Frank Fosse
Kommunikasjon Data-, tele- og radiokommunikasjon 1. utg. 1996, 373 s.
Flyfag
Kristen Fosli, Edel Storelvmo og Viggo Storelvmo
Fysikk for flyfag, 1. utg. 2000, 363 s.
978-82-00-42332-4
Fellesutgave
504,–
Materiallære 1 – Flyfag, 1. utg. 1998, 275 s.
978-82-00-42803-9
Fellesutgave
401,–
Materiallære 2 – Flyfag, 1. utg. 1998, 357 s.
978-82-00-42420-8
Fellesutgave
492,–
Reidar Iversen
26
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Yrkesfag
ISBN Bokmål
Elektrofag
Fag trinn
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/elektro
Serviceelektronikerfaget
Helge Louis Paulsen
Elektronikk i kjøretøy, 1. utg. 1999, 429 s.
978-82-00-42522-9
650,–
978-82-05-40196-9
550,–
Sikkerhetsopplæring
Sikkerhetsopplæring for fiskere
Sikkerhetsopplæring for fiskere, 5. utg. 2010, 327 s.
Olav Bø
Beredskap og sikkerhet. Førstehjelp om bord, 1. utg. 1996, 104 s.
978-82-00-42139-9
187,–
Beredskap og sikkerhet. Brannberedskap og slokking om bord,
1. utg. 1996, 104 s.
978-82-00-42137-5
194,–
Beredskap og redning til sjøs, 1. utg. 1996, 96 s.
978-82-00-42134-4
182,–
Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring,
1. utg. 1995, 176 s.
978-82-00-41687-6
268,–
978-82-05-27465-5
243,–
Sjøfartsfag
Jon Richardsen
Maritim førstehjelp, 1. utg 2000, 157 s.
Øivind Husø
Sjømannskap 1. Innføring i skipsteknikk, 2. utg. 2005, 241 s.
978-82-05-34367-2
Fellesutgave
347,–
Olav Bø
Beredskap og sikkerhet. Brannberedskap og slokking om bord,
1. utg. 1996, 104 s.
978-82-00-42137-5
194,–
Beredskap og redning til sjøs, 1. utg. 1996, 96 s.
978-82-00-42134-4
182,–
978-82-00-42139-9
187,–
978-82-00-42401-7
263,–
Olav Bø
Beredskap og sikkerhet. Førstehjelp om bord, 1. utg. 1996, 104 s.
Sjøfartsdirektoratet
Maritime standarduttrykk, 2. utg. 1999, 253 s.
Gunnar Ulseth og Hans L. Dragsnes
Navigasjon og navigasjonsmidler, 1. utg. 2000, 292 s.
978-82-00-45040-5
Fellesutgave
553,–
978-82-585-1181-3
Fellesutgave
433,–
978-82-00-42450-5
978-82-00-45046-7
Olav Bø
Sjømannskap 2, 1. utg. 1996, 292 s.
Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen
Teknisk formelsamling, 7. utg. 1998, 288 s.
381,–
Inge Tellnes
Lasteberegninger og behandling av last, 3. utg 2002, 522 s.
978-82-05-30902-9
Helse- og sosialfag
615,–
www.gyldendal.no/hs
Vg1 Helse- og sosialfag
Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem og Marit Volden
Vi samarbeider = HS, 2. utg. 2009, 272 s.
978-82-05-38752-2
978-82-05-39320-2
Om helse = HS, 2. utg. 2009, 448 s.
978-82-05-38756-0
978-82-05-39316-5
515,–
På jobben = HS, 2. utg. 2009, 252 s.
978-82-05-38757-7
978-82-05-39317-2
412,–
412,–
Tidligere utgaver av serien = HS er fortsatt i salg
Arbeidsbok til = HS, 1. utg. 2007, 152 s.
978-82-05-35688-7
=HS fagnettsted. Se nettsted for betingelser.
www.gyldendal.no/hs/hs
215,–
Yrkesfag
27
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
ISBN Bokmål
HelseFag trinn
og sosialfag
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/hs
Lillevi Berg Kristoffersen
Yrke, 1. utg. 2006, 264 s.
978-82-05-35485-2
978-82-05-35486-9
424,–
Helse, 1. utg. 2006, 356 s.
978-82-05-35487-6
978-82-05-35489-0
541,–
Samspill, 1. utg. 2006, 279 s.
978-82-05-35490-6
978-82-05-35492-0
424,–
Yrke, Helse, Samspill, fagnettsted
www.gyldendal.no/hs/yhs
Liv Elisabeth Johansen og Siri Gjellebæk Nilsen
Læringsstiler i praksis. Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2006
978-82-05-36641-1
1057,–
Læringsstiler i praksis. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2006 978-82-05-36638-1
587,–
Læringsstiler i praksis. Yrkesutøving, 1. utg. 2006
978-82-05-36640-4
587,–
978-82-05-38622-8
152,–
Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen og Ingvild Skjetne
PTF-boka for helse- og sosialfag. Prosjekt til fordypning for helseog sosialfag, 1. utg. 2008, 96 s.
Vg2 og Vg3 Ambulansefag
Jon Richardsen
Ambulansemedisin 1, 1. utg. 2008, 335 s.
978-82-05-38226-8
978-82-05-40207-2
Ambulansemedisin 2, 1. utg. 2009, 413 s.
978-82-05-38227-5
978-82-05-40203-4
518,–
Ambulansemedisin 3, 1. utg. 2009, 439 s.
978-82-05-38693-8
978-82-05-40204-1
450,–
Ambulanseoperative emner, 1 utg. 2009, 376 s.
978-82-05-38229-9
978-82-05-40205-8
435,–
Grunnleggende helsefag, 1. utg. 2008, 432 s.
978-82-05-38230-5
978-82-05-40206-5
538,–
978-82-05-37408-9
978-82-05-37409-6
456,–
978-82-05-37407-2
978-82-05-37401-0
456,–
978-82-05-37412-6
978-82-05-37399-0
456,–
438,–
Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag
Gry Ilje Tveit, Gunn Malmstrøm, Ingunn Fjørtoft og Per Egil Mjaavatn
Oppvekst. Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 334 s.
Bente Vetland Thorkildsen
Oppvekst. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 320 s.
Bente Vetland Thorkildsen (red.)
Oppvekst. Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 352 s.
Vibecke Nordbø og Sissel Riis
Oppvekst. Idébok, 1. utg. 2007, 160 s.
978-82-05-37410-2
337,–
Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren,
Vg3 / opplæring i bedrift, 1. utg. 2008, 104 s.
978-82-05-38621-1
152,–
Barne- og ungdomsarbeiderfag fagnettsted
www.gyldendal.no/hs/bua
Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen og Ingvild Skjetne
Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag
Agnes Brønstad og Ingvild Skjetne
God helse 1, 1. utg. 2007, 368 s.
978-82-05-37371-6
978-82-05-37423-2
527,–
978-82-05-37376-1
978-82-05-37424-9
527,–
978-82-05-37377-8
978-82-05-37419-5
411,–
978-82-05-37378-5
978-82-05-37422-5
411,–
Agnes Brønstad, Ragnhild D. Ulvestad og Hanna Hånes
God helse 2, 1. utg. 2007, 384 s.
Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide
God kommunikasjon, 1. utg. 2007, 172 s.
Ingvild Skjetne og Agnes Brønstad
God yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 173 s.
Agnes Brønstad, Trude Jægtvik og Ingvild Skjetne
God læring, arbeidsbok for helsearbeiderfag, 1. utg. 2008, 160 s.
978-82-05-38225-1
239,–
Opplæringsbok for helsefagarbeideren, Vg3 / opplæring i bedrift,
1. utg. 2008, 96 s.
978-82-05-38597-9
152,–
Helsearbeiderfag fagnettsted
www.gyldendal.no/hs/haf
Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen og Ingvild Skjetne
* Veil. pris er inkl. mva
28
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Yrkesfag
ISBN Bokmål
HelseFag trinn
og sosialfag
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/hs
Vg2 Helseservicefag
Ingvild Skjetne, Karen Marie D. Ulvestad og Ragnhild D. Ulvestad
Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 392 s.
978-82-05-37446-1
978-82-05-37379-2
446,–
978-82-05-37383-9
978-82-05-37384-6
326,–
978-82-05-37380-8
978-82-05-37381-5
396,–
978-82-05-40036-8
fellesutgave
978-82-05-40037-5
fellesutgave
978-82-05-40038-2
fellesutgave
Rosaline Schaug og Else Solheim
Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 229 s.
Anne Line Heen Skibrek
Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 279 s.
Vg3 Helsesekretærfag
Agnes Brønstad, Ingvild Skjetne
Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2010 NYHET
Magdalena Hernes m.fl.
Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2010 NYHET
Heidi Hansen, Elin Øvrum Rivrud
Yrkesutøvelse, 1. utg. 2010 NYHET
Annen aktuell litteratur
Mattilsynet m.fl.
Matvaretabellen, 3. utg. 2008, 89 s.
978-82-05-38086-8
152,–
Førstehjelp, 1. utg. 2007, 176 s.
978-82-05-37375-4
283,–
Førstehjelp – Veiledning for instruktører og lærere,
1. utg. 2009, 80 s.
978-82-05-38224-4
205,–
Norsk Førstehjelpsråd
Høgskolen i Lillehammer, Norsk Førstehjelpsråd og Universitetsforlaget
Livreddende førstehjelp – CD-ROM, 1. utg. 1998
978-82-00-42361-4
285,–
978-82-05-32809-9
337,–
978-82-00-42004-0
205,–
*
Kjell Andreas Nøkleby
Medisinske ord og uttrykk, 2. utg. 2004, 229 s.
Åse Brinchmann-Hansen
Prosjekt- og problembasert læring, 2. utg 1999, 117 s.
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Grunnkurs Helse- og sosialfag
Espen Dietrichs, Petter Hurlen og Kari C. Toverud
Den forunderlige kroppen, grunnbok, 4. utg. 2002, 111 s.
978-82-05-28518-7
978-82-05-28519-4
393,–
978-82-00-41990-7
978-82-00-41991-4
207,–
Den forunderlige kroppen, aktivitetsbok, 1. utg. 2002, 172 s.
978-82-05-28520-0
978-82-05-28521-7
207,–
Den forunderlige kroppen, CD-rom 1-pakning, 1. utg. 1999
978-82-00-41447-6
1141,–
*
Den forunderlige kroppen, CD-rom 4-pakning, 1. utg. 1999
978-82-00-45163-1
2283,–
*
Den forunderlige kroppen, CD-rom 16-pakning 1. utg. 2003
978-82-05-31343-9
5709,–
*
Helsefag, 3. utg 2003, 384 s.
978-82-05-30820-6
549,–
Sosialfag, 3. utg. 2003, 400 s.
978-82-05-30821-3
565,–
Tove Irene Fjeldstad og Odd Toralf Hushovd
Den forunderlige kroppen, arbeidsbok, 3. utg. 1997, 208 s.
Odd Toralf Hushovd
Lillevi Berg Kristoffersen
VK1 og VK2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
Kjell Arne Standal
Arbeid med barn – i barnehage og skole 0–9 år, 3. utg. 2000, 441 s. (978-82-00-42585-4)* 978-82-00-42587-8
587,–
Willy Aagre
Arbeid med ungdom 10–18 år, 1. utg. 2000, 176 s.
978-82-00-42573-1
258,–
Forebyggende helsearbeid – i barnehage og skole, 2. utg. 1999, 294 s. 978-82-00-42471-0
466,–
Bente Vetland Thorkildsen og Gry Ilje Tveit
* Bestilles på www.pensum.no
Yrkesfag
29
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
ISBN Bokmål
HelseFag trinn
og sosialfag
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/hs
Kjell Arne Standal, Kjell Magne Håkonsen og Alv Walgermo
Psykologi – i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 2. utg. 2000, 368 s.
978-82-00-42482-6
978-82-00-42483-3
550,–
Ann-Beate Myhra
Sosialfag – i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1. utg. 2000, 176 s.
978-82-00-42469-7
258,–
978-82-05-23326-3
245,–
VK1 Helseservicefag
Ingvild Skjetne og Grethe Lund Mortensen
Hygiene og arbeidsmiljø (modul 4), 1. utg. 1997, 150 s.
Mari-Ann Picard og Reidun Solberg
Kontorarbeid, arbeidsbok (modulene 1 og 2), 1. utg. 1997, 192 s.
978-82-05-25048-2
fellesutgave
316,–
Anne Lystad
Service og etikk (modul 6), 1. utg. 1997, 236 s.
978-82-05-23330-0
388,–
978-82-05-31429-0
239,–
(978-82-05-23336-2)*
490,–
978-82-05-28487-6
446,–
Bjørg Spillum
Sosialfag – kompendium, 1. utg. 2004, 111 s.
Astrid Dean og Ragnhild Ulvestad
Sykdoms- og legemiddellære (modul 3), 1. utg. 1997, 375 s.
Lillevi Berg Kristoffersen
Psykologi og etikk for helse- og sosialfag, 4. utg. 2001, 272 s.
VK2 Helsesekretær
Veslemøy Eidsgaard Akre-Aas, Gro Melander Jacobsen og Helmer Westlund
Helsesekretærarbeid 1, 1. utg. 1997, 316 s.
978-82-00-41556-5
fellesutgave
527,–
987-82-00-41596-1
fellesutgave
483,–
fellesutgave
359,–
Jorunn Mathisen (red.)
Helsesekretærarbeid 2, 1. utg. 1998, 271 s.
Marit Haugset, Karin Herudsløkken, Gunn-Helene Svanquist og Brit Urfjell
Helsesekretærarbeid i praksis, 1. utg. 1998, 208 s.
978-82-00-42696-7
Anne-Gunn Thyrum Nilsen, Ann-Jorid Storjord og Ragnhild Boye
Laboratoriearbeid for helsesekretærer, 1. utg. 2003, 171 s.
(978-82-05-31427-6)*
381,–
Lillevi Berg Kristoffersen
Psykologi og etikk for helse- og sosialfag, 4. utg. 2001, 272 s.
978-82-05-28487-6
446,–
VK1 og VK2 Hjelpepleierfag
Heidi Solvang
Det naturlige mangfoldet – om funksjonshemning, 2. utg. 2003, 192 s.
978-82-05-30868-8
978-82-05-30870-1
353,–
978-82-05-30823-7
978-82-05-30862-6
316,–
978-82-05-30817-6
978-82-05-30874-9
598,–
978-82-05-30818-3
978-82-05-30875-6
609,–
978-82-05-30822-0
978-82-05-30854-1
381,–
978-82-05-30824-4
978-82-05-30864-0
337,–
978-82-05-30878-7
978-82-05-30879-4
309,–
978-82-05-30876-3
978-82-05-30877-0
456,–
Stein Kåre Ulvestad
Etikk og kommunikasjon, 2. utg. 2003, 160 s.
Agnes Brønstad
Grunnleggende sykepleie 1, 2. utg. 2003, 416 s.
Agnes Brønstad
Grunnleggende sykepleie 2, 2. utg. 2003, 424 s.
Ingvild Skjetne
Hygiene og arbeidsmiljø, 2. utg. 2003, 189 s.
Hans Jakob Stang og Per Øyvind Stene
Psykiatri og psykisk helsevern, 2. utg. 2003, 176 s.
Berit Skorstad og Tina Luther Handegård
Sosialkunnskap, 2. utg. 2003, 149 s.
Ragnhild D. Ulvestad
Sykdomslære, 2. utg. 2003, 285 s.
Knut Knutsen og Agnes Brønstad
Arbeidsbok for hjelpepleierfag, 1. utg. 2003, 138 s.
978-82-05-30871-8
256,–
* Bestilles på www.pensum.no
30
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Yrkesfag
ISBN Bokmål
HelseFag trinn
og sosialfag
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/hs
Agnes Brønstad, Anne Skeie og Ingvild Skjetne
Samhandling og omsorg. Hjelpepleier/omsorgsarbeider 1,
1. utg. 2002, 256 s.
978-82-05-30452-9
570,–
978-82-05-30454-3
555,–
978-82-05-30392-8
244,–
978-82-05-28487-6
446,–
Agnes Brønstad, Anne Skeie og Ingvild Skjetne
Samarbeid og sykepleie, Hjelpepleier/omsorgsarbeider 2,
1. utg. 2003, 255 s.
Agnes Brønstad, Anne Skeie og Ingvild Skjetne
Erfare og lære, 1. utg. 2002, 100 s.
Lillevi Berg Kristoffersen
Psykologi og etikk for helse- og sosialfag, 4. utg. 2001, 272 s.
VK1 og VK2 Fotterapi
Bitten Graasvoll, Terje Haugaa og Ove Thorsø
Fotterapeuten 1, 1. utg. 1997, 212 s.
978-82-00-41923-5
fellesutgave
555,–
978-82-00-41922-8
fellesutgave
570,–
978-82-00-41987-7
fellesutgave
282,–
978-82-00-41834-4
fellesutgave
456,–
978-82-00-41921-1
fellesutgave
690,–
978-82-00-41985-3
fellesutgave
626,–
978-82-05-30766-7
fellesutgave
434,–
Bitten Graasvoll, Terje Haugaa, Ove Thorsø og Kjell H.S. Jensen
Fotterapeuten 2, 1. utg. 1998, 263 s.
Bitten Graasvoll og Terje Haugaa
Fotterapeuten 3, 1. utg. 1999, 102 s.
VK1 og VK2 Hudpleier
Liv Karin Larsen (red.)
Hudpleieren 1, 1. utg. 1997, 208 s.
Torhild Hagfonn Devold og Liv Karin Larsen
Hudpleieren 2, 1. utg. 1998, 312 s.
Torhild Hagfonn Devold, Wenche Fjeld og Liv Karin Kaltvedt (red.)
Hudpleieren 3, 1. utg. 1999, 256 s.
Kjell H.S. Jensen
Bedriftslære for hudpleiere, 2. utg. 2002, 176 s.
Naturbruk
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Jan Arve Gjøvik
Naturbruk og friluftsliv, 1 utg. 1995, 196 s.
978-82-585-1078-6
353,–
978-82-05-38166-7
565,–
Fiske og fangst
Gunnar Ulseth
Fritidsbåtskipperen, 2. utg. 2008, 442 s.
Gunnar Ulseth og Hans L. Dragsnes
Navigasjon og navigasjonsmidler, 1. utg. 1998, 292 s.
978-82-00-42059-0
Fellesutgave
474,–
978-82-00-42060-6
Fellesutgave
453,–
Gunnar Ulseth og Hans L. Dragsnes
Skipslære, 1. utg. 1997, 260 s.
Pål Børresen og Terje Bodin Larsen
Sikkerhetsopplæring for fiskere, 5. utg. 2010, 337 s. NY UTGAVE
978-82-05-40196-9
Restaurant- og matfag
550,–
www.gyldendal.no/rm
Vg1 Restaurant- og matfag
Bjørn Ålskog
Bransje, fag og miljø, 1. utg. 2006, 136 s.
978-82-05-35663-4
978-82-05-35664-1
309,–
978-82-05-35726-6
978-82-05-35727-3
243,–
978-82-05-35657-3
978-82-05-35658-0
331,–
Ranveig Elisabeth Prøven
Hygiene og mikrobiologi, 1. utg. 2006, 128 s.
Hanna Hånes og Ellen Mohaugen
Kost og livsstil, 1. utg. 2006, 199 s.
Yrkesfag
31
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
ISBN Bokmål
RestaurantFag trinn
og matfag
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/rm
Hans-Einar Rustøy Hansen, Rune Johnsen og Odd Roger Rognhaugen
Råstoffer og produksjon, 1. utg. 2006, 359 s.
978-82-05-35659-7
978-82-05-35660-3
568,–
Annen aktuell litteratur
Lover og forskrifter for hotell- og næringsmiddelfagene 2004–2005, 978-82-05-31428-3
7. utg. 2004, 672 s.
350,–
*
Mattilsynet m.fl.
Matvaretabellen, 3. utg. 2008, 89 s.
978-82-05-38086-8
152,–
978-82-00-42004-0
205,–
978-82-00-40670-9
205,–
978-82-00-41513-8
421,–
Åse Brinchmann-Hansen
Prosjekt- og problembasert læring, 2. utg 1999, 117 s.
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Hotell- og næringsmiddelfag
Johan Martin Hansen-Just og Bjørn Jahren
Drikkevarer, 2. utg. 1992, 109 s.
Thor Richard Teien
Hva skal vi ha i glasset?, 2. utg. 1995, 216 s.
Service og samferdsel
Vg1 Service og samferdsel
Service og samferdsel fagnettsted www.gyldendal.no/serviceogsamferdsel
Eli Fiske Antonsen
Kommunikasjon og service, 1. utgave 2006, 128 s.
978-82-05-35162-2
261,–
Eli Fiske Antonsen, Per Erik Brunsberg, Per Øyvind Brynhildsvoll og Trine Skarvang
Planlegging, 1. utg. 2006, 279 s.
978-82-05-35164-6
344,–
Drift og oppfølging, 1. utg. 2006, 247 s.
978-82-05-35168-4
288,–
978-82-05-35476-0
269,–
Marit Holm Karlsen, Rune Kjelvik og Odd Helge Sandvik
Snarveien til Microsoft Office 2003, 1. utg. 2006, 214 s.
Teknikk og industriell produksjon
www.gyldendal.no/tip
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Håvard Bergland, Johnny Hansen, Eyolf Herø
Tegning og dokumentasjon. Faktabok, 1. utg. 2006, 148 s.
978-82-05-35705-1
978-82-05-35706-8
388,–
Tegning og dokumentasjon. Oppgaver og øvinger,
2. utg. 2009, 150 s.
978-82-05-39181-9
978-82-05-39182-6
308,–
978-82-05-39642-5
978-82-05-40208-9
298,–
Håvard Bergland, Johnny Hansen og Eyolf Herø
Inventor – Tegning og dokumentasjon – Vg1 Teknikk og industriell
produksjon, 1. utg. ca. 140 s. NYHET!
Jørn Kenneth Andersen, Håvard Bergland, Rune Frestad, Eyolf Herø og Rolf Rønning
Produksjon. Faktabok, 1. utg. 2006, 280 s.
978-82-05-35712-9
978-82-05-35713-6
487,–
Produksjon. Oppgaver og øvinger, 1. utg. 2006, 75 s.
978-82-05-35710-5
978-82-05-35711-2
200,–
Jørn Kenneth Andersen, Håvard Bergland, Eyolf Herø, Svein Olaf Michelsen, Ole Petter Øverby
Tekniske tjenester. Faktabok, 1. utg. 2006, 282 s.
978-82-05-35724-2
978-82-05-35725-9
487,–
Tekniske tjenester. Oppgaver og øvinger, 1. utg. 2006, 101 s.
978-82-05-35722-8
978-82-05-35723-5
200,–
Hartvig Hartvigsen, Rolf Lorentsen, Knut Michelsen og Sverre Seljevoll
Verkstedhåndboka, 6. utg. 2006, 254 s.
978-82-05-35707-5
309,–
978-82-05-39184-0
259,–
Geir Petter Ramstad
Produksjon med EdgeCAM. 1. utg. 2009, 150 s.
* Veil. pris er inkl. mva
32
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Yrkesfag
ISBN Bokmål
Teknikk
Fag trinnog industriell produksjon
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/tip
Prosjekt til fordypning vg1
Sven Larsson og Anders Ohlsson
Bilteknikk. Basisboka. 1. utg. 2009, 230 s.
978-82-05-39185-7
466,–
Vg2 Kjøretøy
Sven Larsson
Bilteknikk. Bilelektro, 1. utg. 2007, 184 s.
978-82-05-37425-6
978-82-05-39874-0
403,–
978-82-05-37429-4
978-82-05-36097-6
356,–
978-82-05-37431-7
978-82-05-37432-4
490,–
978-82-05-37436-2
978-82-05-40209-6
130,–
Anders Ohlsson
Bilteknikk. Motor, 1. utg. 2007, 164 s.
Anders Ohlsson og Sven Larsson
Bilteknikk. Karosseri, understell og bremser, 1. utg. 2007, 304 s.
Otto Nyland
Bilteknikk. Bransjelære, 1. utg. 2007, 59 s.
Vg2 Industriteknologi
Geir Petter Ramstad
Produksjon med EdgeCAM. 1. utg. 2009, 150 s.
978-82-05-39184-0
259,–
Eyolf Herø
Dokumentasjon og kvalitet, 1. utg. 2009
978-82-05-39244-1
978-82-05-39677-7
205,–
Johan Andersen, Eyolf Herø, Kjell Reiersen, Odd Solheim, Roar Kristensen og Bjørn Tennung
Produksjonsteknikk, 1. utg. 2008, 352 s.
978-82-05-38103-2
978-82-05-38152-0
541,–
978-82-05-38098-1
978-82-05-39662-3
541,–
978-82-05-38102-5
978-82-05-39799-6
324,–
978-82-05-38282-4
978-82-05-38286-2
316,–
978-82-05-38300-5
978-82-05-38304-3
272,–
978-82-05-38424-8
978-82-05-38415-6
348,–
978-82-585-1281-0
Fellesutgave
265,–
Eyolf Herø, Helge Strømme, Eilif Johansen, Roar Kristensen og Bjørn Tennung
Reparasjons- og vedlikeholdsteknikk, 1. utg. 2009
Geir Petter Ramstad
Tegning med Solid Edge, 1. utg. 2008, 136 s.
Vg2 Kjemiprosess
Roald S. Arnvid
Kjemisk teknologi, 1. utg. 2008, 136 s.
Svein Tore G. Narvestad og Hans Ole Dyrseth
Dokumentasjon og kvalitet, 1. utg. 2008, 91 s.
Erik Jansson m.fl
Reguleringsteknikk, 1. utg. 2008, 197 s.
Bøker utgitt før Kunnskapsløftet
Automatikkmekaniker
Olav Wegge
Monterings-, vedlikeholds- og reparasjonsteknikk, 1. utg. 1998, 144 s.
Elektromekaniske fag
Roar Kristensen og Bjørn Tennung
Hydraulikk og pneumatikk, 1. utg. 1996, 252 s.
978-82-585-1116-5
383,–
978-82-00-41878-8
366,–
978-82-00-41779-8
265,–
Svein Olaf Michelsen
Analogelektronikk. Industrielektronikk, 1. utg. 1995, 215 s.
Ole Petter Øverby
Hydraulikk. Montering og reparasjonsteknikk, 1. utg. 1995, 152 s.
Tommy Hvidsten og Eilif Johansen
Styring med digitalelektronikk og PLS, 2. utg. 2006, 171 s.
978-82-05-34350-4
978-82-05-34351-1
286,–
Yrkesfag
33
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
ISBN Bokmål
Teknikk
Fag trinnog industriell produksjon
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/tip
Kjemi- og prosessfag
Eckhard Ignatowitz
Prosesskjemi. Anlegg og utstyr, 2. utg. 1994, 454 s.
978-82-585-0954-4
978-82-585-0994-0
566.-
Kjøretøy
Gunnar Syrjämäki
Bilteknikk. Motor, 6. utg. 1995, 285 s.
978-82-00-41903-7
468,–
978-82-00-41848-1
306,–
Kjell Jørgensen og Otto Nyland
Bilteknikk. Karosseri, 1. utg. 1996, 128 s.
Leif Lundby, John Erling Moen og Ingvar Myklebostad
Bilteknikk. Motorteknikk, 1. utg. 2002, 257 s.
978-82-05-29499-8
Fellesutgave
406,–
Helge Louis Paulsen
Elektronikk i kjøretøy, 1. utg. 1999, 429 s.
978-82-00-42522-9
650,–
Kuldemontør
Rolv Rasmussen
Kuldeteknikk, 2. utg. 2005, 435 s.
978-82-05-34361-0
Fellesugave
621,–
978-82-585-1186-8
Fellesugave
343,–
978-82-05-34363-4
Fellesutgave
499,–
Materiallære, 2. utg. 2005, 182 s.
978-82-05-34349-8
Fellesutgave
343,–
Tilvirkningsteknikk, 1. utg. 1997, 158 s.
978-82-00-42045-3
978-82-00-42046-0
350,–
Willy Sørensen
Elektroteknikk for kuldemontører, 1. utg. 1998, 253 s.
Maskinfag
Eyolf Herø
Sponfraskillende bearbeiding, 2. utg. 2006, 300 s.
Odd Solheim
Ingvar Holtz
Kvalitetsteknikk, 1. utg. 1996, 149 s.
978-82-585-1157-8
270,–
978-82-585-1054-0
308,–
Maskinelementer. Hovedbok, 4. utg. 2003, 182 s.
978-82-05-31414-6
295,–
Maskinelementer. Arbeidsbok, 4. utg. 2003, 99 s.
978-82-05-31421-4
182,–
Ragnar J. Olsen
Dreiing, fresing, honing og sliping, 1. utg. 1997, 195 s.
Eyolf Herø, Svein-Erik Sjöström, Allan Petersson og Stig Eklöf
Mekaniske prosessfag
Edel Storelvmo, Viggo Storelvmo og Svein Erik Pedersen
Fysikk og kjemi for mekaniske prosessfag, 1. utg. 1998, 188 s.
978-82-00-42844-2
Fellesutgave
331,–
Plast. Bearbeiding, 1. utg. 1996, 192 s.
978-82-585-1206-3
Fellesutgave
335,–
Plast. Materiallære, 2. utg. 1997, 260 s.
978-82-585-1165-3
Fellesutgave
406,–
978-82-05-31423-8
978-82-05-31424-5
324,–
978-82-05-34359-7
978-82-05-34360-3
487,–
Plastfag
Johann Vannes
Plate og sveisefag
Kjell Arnesen og Terje Minge
Innføring i tegningslesing, 2. utg. 2004, 176 s.
Kjell Reiersen
Sveiseboka, 2. utg. 2006, 281 s.
34
www.gyldendal.no/vgs
Forfatter/tittel
Yrkesfag
ISBN Bokmål
Teknikk
Fag trinnog industriell produksjon
ISBN Nynorsk Veil. pris
www.gyldendal.no/tip
Jan-Are Gudbrandsen
Sveiseteori, 1. utg. 1995, 340 s.
978-82-585-1090-8
497,–
978-82-00-41947-1
393,–
Kjell Reiersen
Platearbeid, 1. utg. 1996, 224 s.
Skipsbygging
Kjell Hammer
Tilvirkning og sammenstilling, 1. utg. 1999, 270 s.
978-82-585-1379-4
Fellesutgave
482,–
978-82-00-42537-3
Fellesutgave
482,–
978-82-05-34368-9
978-82-05-34369-6
342,–
Kjell Reiersen
Sveise- og skjærearbeid, 1. utg. 2000, 352 s.
Skipsteknisk drift
Øivind Husø
Skip og plattformer, 2. utg. 2005, 248 s.
Smedfaget
Håvard Bergland
Kunsten å smi. Teknikk og tradisjon, 1. utg. 2000, 392 s.
978-82-05-27442-6
690,–
Knivsmeden, 1. utg. 1990, 229 s.
978-82-00-40440-8
468,–
978-82-585-1381-7
541,–
Oljehydraulikk, 1. utg. 1986, 150 s.
978-82-585-0436-5
253,–
Oljehydraulikk. Arbeidsbok, 2. utg. 1989, 62 s.
978-82-585-0738-0
104,–
Pneumatikk. Generell innføring, 1. utg. 1988, 171 s.
978-82-585-0605-5
282,–
Pneumatikk. Arbeidsbok, 1. utg. 1988, 50 s.
978-82-585-0642-0
123,–
Diverse bøker - mekaniske fag
Robert Bosch AS
Hydraulikk i teori og praksis, 1. utg. 1999, 291 s.
Steinar Haugnes
Kjell Evensen og Jul Ruud
Håvard Bergland
Tegneøvinger for mekaniske fag, 2. utg. 1989, 144 s.
978-82-00-03638-8
978-82-00-03635-7
229,–
Konrad M. Viestad og Arne Amundsen
Innføring i konstruksjons- og projeksjonstegning. Grunnbok, 2. utg.
1989, 93 s.
978-82-00-43071-1
188,–
Innføring i konstruksjons- og projeksjonstegning. Oppgaveløsninger,
2. utg. 1989, 70 s.
978-82-00-03667-8
149,–
978-82-00-41039-3
505,–
Bo Lundkvist og Ivar Øien
Maskintegning, 4. utg. 1993, 376 s.
Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen
Teknisk formelsamling med tabeller, 7. utg. 1998, 288 s.
978-82-00-42450-5
978-82-00-45046-7
381,–
Mesterprøven
Tore Walter Ruud og Johs Totland
Mester i ledelse og markedsføring, 1. utg. 2002, 256 s.
978-82-05-30588-5
337,–
978-82-05-39168-0
342,–
978-82-05-27490-7
453,–
Johs Totland
Mester i økonomistyring, 2. utg. 2009
Eivind Halle og Arne H. Johansen
Lovsamling for mesterfagene, 1. utg. 2001, 538 s.
annet
36
www.gyldendal.no/vgs
Fag og nivå
Annet
ISBN Bokmål
Veil. pris
Easy readers
Engelsk
Dahl, R: The way up to heaven and other stories (B)
978-82-05-21430-9
77,–
Doyle, A.C.: The hound of Baskerville
978-82-05-21710-2
77,–
Fitzgerald, F.S.: The great Gatsby (D)
978-82-05-21715-7
77,–
Greene, G.: The third man
978-82-05-21716-4
77,–
London, J.: The call of the wild
978-82-05-21483-5
77,–
Moore, B.: Lies of silence (B)
978-82-05-23076-7
77,–
Steinbeck, J.: Of mice and men (B)
978-82-05-21718-8
77,–
Stevenson, R.L.: Dr. Jekyll and Mr. Hyde
978-82-05-21474-3
77,–
Twain, M.: Tom Sawyer
978-82-05-21472-9
77,–
Wright, R.: Black boy (B)
978-82-05-21467-5
77,–
Daudet, A.: Lettres de mon moulin (A)
978-82-05-07787-4
77,–
Simenon, G.: Maigret et le clochard (B)
978-82-05-24072-8
77,–
Boccaccio, G.: Andreuccio da Perugia (A)
978-82-05-05395-3
77,–
Fo, D.: Gli imbianchini non hanno
978-82-05-26594-3
77,–
978-82-05-07033-2
77,–
Buñuel, M.: Las tres de la madrugada (A)
978-82-05-26607-0
77,–
Cervantes, S.: Don quijote de la Mancha (D)
978-82-05-26589-9
77,–
Pavon, F.G.: Los carros vacios (A)
978-82-05-26608-7
77,–
Pavon, F.G.: El carnaval (B)
978-82-05-15913-6
77,–
Pérez Galdos, B.: Tristana (B)
978-82-05-07895-6
77,–
Sánchez-Silva, J.L.: Marcelino pan y vino (A)
978-82-05-21479-8
77,–
978-82-05-26440-3
77,–
978-82-05-24076-6
77,–
Fransk
Italiensk
Russisk
Laskin, B.: Spazibo za vnimainie (B)
Spansk
Tysk
Lenz, S.
Das Feuerschiff (B)
Scholl, I.
Die Weisse Rose (B)
Gyldendals sanger
Engelske sanger, teksthefte
978-82-05-28691-7
267,–
Engelske sanger, CD
978-82-05-28692-4
564,–
Franske sanger, teksthefte
978-82-05-28689-4
267,–
Franske sanger , CD
978-82-05-28690-0
481,–
Franske sanger 2, teksthefte
978-82-05-30459-8
267,–
Franske sanger 2, CD
978-82-05-30460-4
388,–
Tyske sanger, teksthefte
978-82-05-28684-9
258,–
Tyske sanger 2, CD
978-82-05-30462-8
470,–
*
*
*
*
Lillebjørn Nilsen
Tekst og Musikk
978-82-05-32849-5
457,–
Lillebjørns gitarbok
978-82-05-17800-7
480,–
Lillebjørns gitartime, CD. 60 min. spilletid.
978-82-05-31528-0
245,–
*
Lillebjørns gitartime. DVD. 60 min. gitarinstruksjon
978-82-05-33670-4
363,–
*
* Veil. pris er inkl. mva
Annet
Fag og nivå
37
www.gyldendal.no/vgs
ISBN Bokmål
Veil. pris
Skoleutgaver – norsk skjønnlitteratur
Bjørnson
En fallit
978-82-05-00289-0
86,–
En glad gutt
978-82-05-00040-7
107,–
Synnøve Solbakken
978-82-05-00527-3
107,–
978-82-05-01054-3
107,–
978-82-05-01069-7
107,–
978-82-05-00099-5
107,–
Markens grøde
978-82-05-00469-6
120,–
Victoria
978-82-05-01143-4
120,–
Pan
978-82-05-00635-5
120,–
Sult (LNU-serien)
978-82-05-18555-5
140,–
978-82-05-00472-6
120,–
978-82-05-19277-5
140,–
En folkefiende
978-82-05-01207-3
107,–
Et dukkehjem (LNU-serien)
978-82-05-18556-2
140,–
Gengangere
978-82-05-06973-2
107,–
Hedda Gabler
978-82-05-07065-3
107,–
Peer Gynt
978-82-05-05417-2
107,–
Vildanden
978-82-05-00471-9
107,–
Garman & Worse
978-82-05-00670-6
120,–
Gift
978-82-05-00004-9
107,–
Skipper Worse
978-82-05-00288-3
120,–
978-82-05-00324-8
107,–
978-82-05-26214-0
140,–
Familien på Gilje
978-82-05-07871-0
120,–
Livsslaven
978-82-05-00696-6
120,–
978-82-05-00468-9
120,–
978-82-05-20044-9
140,–
978-82-05-20875-9
140,–
Bojer
Den siste viking
Christiansen
To levende og en død
Grieg
Vår ære og vår makt
Hamsun
Hoel
Veien til verdens ende
Holberg
Jeppe på Bjerget/Den Stundesløse (LNU-serien)
Ibsen
Kielland
Kjær
Det lykkelige valg
Krohg
Albertine (LNU-serien)
Lie
Scott
De vergeløse
Skram
Lucie (LNU-serien)
Wassmo
Huset med den blinde glassveranda (LNU-serien)
* Veil. pris er inkl. mva
38
Fra væ r
Brett
periode:
Dato
Fag:
Fra væ r
e:
Klasse/grupp
1
Dato
Varselsendt
Navn
2
DatoDato
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
8
6
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
lærerpl
anlegge
r • 195
29
30
rerpl
194 • læ
anlegge
r
uke 35
Tirsdag 26.8
– tim eak tivi tete
uke ove rsik t
Mandag 25.8
Time
Psst!
Fredag 29.8
uke ove rsik t
augu sT
Torsdag 28.8
Onsdag 27.8
1
r
– tim eak tivi tete
2
3
r
4
5
6
7
8
erpl
16 • lær
anlegge
lærerpl
anlegge
r • 17
r
10 –2 01 1
sk ol eå re t 20
201 0
Kjell Holst og Kari Lise Barstad
201 1
ember
sept
l s
t o t f
au g u s t
uke m
l s
4
t o t f
1
uke m
6 7 5 f l s
8 9 10 11
4 5
m t o t
6 5 6 7
3 1 1
15 16 17 18
11 1 1 14
1 7 1 1 14
8 9 10
6 4 25
7 8 9 10
18 19 0 21
8 19 0 1
15 16 17
7 4 5 6
28
17
7
16
0
6
15
9
5
14
9 6 7 8
4 4
8 11 1 1
1 24
5 9 0 1
9 18 19 0
8 9 0 31
0 5 6 7
juli
septembe
r
l s
t o t f
au g u s t
uke m
l s
4 5
t o t f
1 juli
uke m
l s
1 5 10 11 12
t o t f
6 7 8 9
uke m
4 0 6 7 8 6
16 17 18 19
1 4 5
7 1 14 15
6 4 5 26
9 10 11 1
1 14 15
8
1
7
11
1
6
10
9
0
8
7 5
0
19 0 1 22
15 16 17 18
9 7 8 9
16 17 18
8 1 1 14
6 7 8 29
4 25
4 4 5
9 19 0 1
9 0 1
5 0 1
0 6 7 8
Desember
f l s
m t o t
l s
4 5
t o t f
1 oktober
uke m
l s
6 7 48 9 10 11 12
t o t f
4 5
uke m
49 6 7 8
3 44 1
16 17 18 19
11 1 1 14
1 50 1 14 15
45 8 9 10
9 4 25 26
7 8 9 10
18 19 0 21
51 0 1 46 15 16 17
40 4 5 6
28
17
7
16
1
6
0
5
14 15
5 7 8 9
47 4
41 11 1 1
24
1
0
0
19
9
18
48
4 8 9 0 31
4 5 6 7
november
11 –2 01 2
sk ol eå re t 20
uke
Lærerplanlegger for
videregående skole
2010–2011
uke
mber
Dese
l s
t o t f
november
uke m
l s
4
t o t f
1
uke m
l s
5 6 48 9 10 11
t o t f
1 4
5 6 7 8
uke m
2 44 17 18
1 13 49
1
8 9 10 11
1 14 15 16
9 25
9 45 7
20 50 1
4
8
19
7
18
6
17
51 19 0 1
46 14 15 16
40 4 5
9 0 1
4 5 6 27
1 14 15 16
5 26 7 8
47 1 41 10 11 1
0 1 23
48 8 9 0
4 17 18 19
7 8 9 30
4 4 5 6
oktober
44 1
201 2
201 1
f e b rua r
j a n ua r
s
1
5
5 6 7 8
1 4
1 1 14 15
9 10 11
22
1
0
19
16 17 18
6 7 8 29
4 4 5
5 0 1
uke
mars
l s
t o t f
f e b rua r
uke m
l s
4 5 6
t o t f
j a n ua r
uke m
9 1 l s
4 5 6
10 11 1 13
t o t f
uke m
5 1 10 7 8 9
19 20
1 2
10 11 1 13
15 16 17 18
6 7 8 9
5
27
9
20 11 14
6
8
19
5
7
18
4
6
17
7 14 15 16
1 1 1 4 5
1
4 5 6 27
1 14 15 16
8 1 1 8 9 0
10 11 1
0 1 23
9 8
17 18 19
7 8 9 30
4 4 5 6
5 1
juni
l s
t o t f
mai
uke m
l s
4 5
t o t f
april
1 2
uke m
l s
1 9 10 11 12
t o t f
uke m
6 7 8
3 17
17 18 19
5 6 7 8
1 13 14 15 16
18 4
1 5 26
14 15 4
7 8 9 10
1 4
10 11 1 1
9
0
5
19
14 4 5 6
0
19 0 1 22
14 15 16 17
6 7 8 9
0 16 17 18
15 11 1 1
6 7 8 29
21 22 24
1 4 5
16 18 19 0
8 9 0
0 1
17 25 6 7
m
t o
t
f
l
f l s
m t o t
4 5
5 1
9 10 11 12
6 6 7 8
16 17 18 19
7 1 14 15
4 5 26
8 0 1 9
9 7 8
uke
mars
f l s
m t o t
1 4
9 8 9 10 11
10 5 6 7
15 16 17 18
11 1 1 14
4 25
1 19 0 1
9 0 1
1 6 7 8
uke
juni
l s
t o t f
mai
uke m
l s
1 3
t o t f
uke m
l s
4 5 6 7 8 9 10
t o t f
1 uke m
4 5 6
1 18
11 1 13
14 15 16 17
7 8 9 10
4 11 1 1
19
1 8
20
24
18 19
5 6 7
18 19 0 1
14 15 16 17
14 4
0
6 27 5
14 15 0
9
5
1
8
4
1
7
11
6 5 6
1 1 15 9 10
1
19 0 1 22
28 9 0
16 16 17 18
6 7 8 29
17 4 5
april
18 0
lærerpl
anlegge
r • 27-01-10 07:22:53
erpl
• lær
Lærerpl 10-11
VGS del 1.indd
anlegge
r
2-3
BESTILL PÅ NETT!
2–9 eks.
kr 190,– pr. bok
10–20 eks.
kr 180,– pr. bok
21 eller flere
kr 170,– pr. bok
1 eks.
kr 198,–
Bøkene sendes fraktfritt.
Bestill enkelt på:
www.gyldendal.no/vgs
Boka foreligger medio mars
kjøpes i bokhandel
Nyttig verktøy og dagbok for lærere
Lærerplanlegger for videregående skole er
skreddersydd for lærerens jobbsituasjon.
Den egner seg ypperlig som planleggingsverktøy
i undervisningen, og sikrer god dokumentasjon
av det pedagogiske arbeidet. Boka letter arbeidet
med karakterer, observasjoner, fravær, halvårs­
plan m.m. Her får du oversikt, dokumentasjon,
planleggings­grunnlag og elev­oversikt – alt på ett
sted! I et praktisk A4-format.
Et praktisk verktøy for dokumentasjon av
• timeaktiviteter
• avtaler om prøver, planer og lekser
• elevobservasjoner, fravær, ukeplaner og
halvårsplaner
• prosjekt- og temaarbeid
• loggskjema, klassekart, osv
• kalenderoversikt over skoleåret 2010–2011
ISBN 978-82-05-40071-9
Veil. pris: 198,–
39
Forfatterregister
A
C
G
Akre-Aas, Veslemøy Eidsgaard.............. 29
Cervantes, Saaveda Miguel de.............. 36
Garmo, Torgeir....................................22
Aksdal, Audkjell................................. 24
Christensen, Jan................................. 25
Garthe, Ina......................................... 17
Akselberg, Gunnstein........................... 13
Christensen, Thor Johan........................ 10
Giske, Rune........................................ 17
Aksnes, Liv Marit................................. 13
Christiansen, Sigurd.............................37
Gjengedal, Per Ivar............................... 21
Alfstad, Erik........................................ 31
Christophersen, Kirsten Holtermann........23
Gjerset, Asbjørn................................... 17
Amundsen, Arne................................. 34
Gjesdal, Marit...................................... 9
Amundstad, Amund............................ 20
D
Amrud, Johan......................................22
Dahl, Roald....................................... 36
Gram-Johannessen, Thor.......................22
Andersen, Johan................................. 32
Dahl, Thor Edwin................................. 18
Granli, Sverre....................................... 9
Andersen, Jørn Kenneth........................ 31
Daudet, Alphonse............................... 36
Gravesen, Finn.................................... 18
Ankerheim, Brynjulf.......................... 6, 8
Dean, Astrid...................................... 29
Greene, Graham................................. 36
Antonsen, Eli Fiske.............................. 31
Devold, Torhild Hagfonn...................... 30
Grieg, Nordahl....................................37
Arnesen, Kjell.....................................33
Dieserud, Elbjørg J................................ 11
Grønlien, Heidi Kristine.......................... 6
Arnrud, Johan......................................22
Dietrichs, Espen................................. 28
Grønning, Birger................................. 24
Arnvid, Roald S.................................. 32
Doyle, Arthur Conan............................ 36
Grønvold, Knut................................... 20
Aronsen, Camilla Fines......................... 14
Dragsnes, Hans L......................... 26, 30
Graasvoll, Bitten................................. 30
Auli, Ove......................................24, 25
Drange, Tore.......................................22
Gudbrandsen, Jan-Are.......................... 34
Drew, Ion............................................. 6
Gulbrandsen, Helge.............................22
Dypbukt, Wenche............................ 11, 12
Gulbrandsen, Per Paaske...................... 15
Dyrseth, Hans Ole.............................. 32
Gundersen, Alf................................... 20
B
BA-forlaget........................................ 20
Bakka, Egil......................................... 17
Gjøvik, Jan Arve.................................. 30
Gundersen, Asbjørn.............................. 21
Bakke, Jannike Ohrem.......................... 13
E
Bakken, Tone.................................. 11, 12
Eckhardt, Hans-Jörg............................. 16
Bekkhus, Runar...................................22
Eide, Hilde.........................................27
Bergland, Håvard............................31, 34
Eide, Roger........................................ 24
Berti, Valentino.................................. 25
Eklöf, Stig..........................................33
Bigton, Else J......................................22
Eksamenssekretariatet...................... 9, 11
Bird, John O....................................... 25
Elvestad, John.................................. 8, 11
Birkeland, Olav.................................... 16
Engelien, Ola...................................... 13
Hallén, Jostein...................................... 11
Bischoff, Anette.................................. 17
Enoksen, Eystein................................. 17
Halvorsen, Fritz Harald....................21, 22
Bjarkøy, Unni......................................27
Eriksen, Harald.................................... 13
Hammer, Kjell.................................... 34
Bjerga, Trude Davidsen......................... 15
Evensen, Kjell.................................... 34
Hamsun, Knut.....................................37
Bjerknes, Thor Rasmus......................... 14
Evjen, Snorre...................................... 12
Handegård, Tina Luther....................... 29
Bjørke, Camilla.................................... 16
Bjørklund, Sigmund.............................23
Bjørnson, Bjørnstjerne..........................37
Bjørnstad, Anders................................ 15
Bjaaland, Torstein................................ 15
Boccaccio, Giovanni............................ 36
Bojer, Johan........................................37
Bomann-Larsen, Lene..................... 14, 16
Borgersen, Rolf.............................. 20,21
Boye, Ragnhild................................... 29
Breder, Knut....................................... 13
Brincmann-Hansen, Åse................. 28, 31
Brunes, Anders O............................ 11, 17
Brunsberg, Per Erik.............................. 31
Brynhildsvoll, Per Øyvind...................... 31
Brænne, Jon........................................22
Brønstad, Agnes........... 26, 27, 28, 29, 30
Bråten, Morten..................................... 11
Buñuel, Miguel................................... 36
Bø, Olav............................................ 26
Bøe, Hans Olav............................... 9, 10
F
Falch, Øystein..................................... 10
Fernández, Luis................................... 15
Fimland, Nina...................................... 11
Fiskerstrand, Åke................................. 17
Fitzgerald, F.S.................................... 36
Fjeld, Wenche.................................... 30
Fjeldstad, Tove Irene........................... 28
Fjørtoft, Ingunn...................................27
Flakstad, Helge................................... 12
Flyum, Gunnbjørn............................... 24
Fo, Dario........................................... 36
Fosdahl, Bjørn..................................... 12
Fosli, Kristen...................................... 25
Fosnæs, Ola....................................... 17
Fosse, Frank...................................... 25
Frestad, Rune..................................... 31
Frisvold, Kristian................................. 20
Frydenborg, Eli Kristine.........................23
Frøstrup, Anders............................20, 22
Gundersen, Dag.................................. 13
Gustavsen, Jan........................ 22, 26, 34
Gaarder, Jostein................................... 14
H
Hagen, Svein...................................... 15
Halle, Eivind...................................... 34
Handeland, Kari................................... 16
Hansen, Hans-Einar Rustøy................... 31
Hansen, Heidi.................................... 28
Hansen, Johnny................................... 31
Hansen-Just, Johan Martin..................... 31
Hartvigsen, Hartvig.............................. 31
Haugan, John....................................... 9
Haugen, Kjell...................................... 17
Haugnes, Steinar................................ 34
Haugset, Marit................................... 29
Haugaa, Terje..................................... 30
Heian, Bente....................................... 6
Heidenberg, Ken................................. 24
Hellern, Victor..................................... 14
Hellesnes, Jarle................................... 17
Helseth, Helle.....................................23
Hernes, Magdalena............................. 28
Herudsløkken, Karin............................ 29
Herø, Eyolf.............................. 31, 32, 33
Hjelle, Eline........................................ 18
Hoel, Sigurd.......................................37
Bøhmer, Gunnar.................................. 15
Hoem, Nora Frydendal........................ 26
Børresen, Pål..................................... 30
Hofbauer, Christine.............................. 16
40
Hogsnes, Bjørn...................................22
Kolstad, Odd Sverre............................. 10
Holberg, Ludvig...................................37
Kristensen, Roar................................. 32
Hollingen, Even................................... 17
Kristiansen, Alf................................... 25
Holmstad, Per..................................... 17
Kristoffersen, Lillevi Berg.....27, 28, 29, 30
Holtz, Ingvar.......................................33
Kristoffersen, Runi...............................23
Hornnes, Eva M............................... 9, 10
Krogh, Christian...................................37
Hov, Hilde.......................................... 12
Kruse, Gro Shetelig.............................. 18
Hurlen, Petter.................................... 28
Kvistad, Magne.................................. 25
Huseby, Eli.......................................... 6
Kaasa, Svein........................... 22, 26, 34
Hushovd, Odd Toralf............................ 28
Husø, Øivind...................................... 34
L
Hvidsten, Tommy............................... 32
Landsforeningen for bygg og anlegg....... 20
Høgset, Carl....................................... 18
Langseth, Janniche.............................6, 7
Høgskolen i Lillehammer..................... 28
Larmerud, Ole.................................... 20
Håberg, Kirsten Røvig......................8, 23
Larsen, Jan-Herman.............................22
Håkonsen, Kjell Magne........................ 29
Larsen, Liv Karin................................. 30
Hånes, Hanna............................... 27, 30
Larsen, Terje Bodin............................. 30
I
Larsen, Ulf.........................................22
Larsson, Sven.................................... 32
Ibsen, Henrik......................................37
Laskin, Boris...................................... 36
Ignatowitz, Eckhard..............................33
Leine, Svein........................................22
Iversen, Kjell A.................................... 10
Lenz, Siegfried................................... 36
Iversen, Reidar................................... 25
Lie, Jonas...........................................37
J
Lokøy, Gro....................................... 6, 8
Loland, Sigmund................................. 17
N
Narvestad, Svein Tore G...................... 32
Nedberg, Nina.................................... 18
Nesheim, Elef..................................... 18
Nilsen, Anne-Gunn Thyrum.................. 29
Nilsen, Lillebjørn................................ 36
Nilsen, Siri Gjellebæk...........................27
Nilsen, Thore...................................... 10
Norcem............................................. 20
Nordbø, Vibecke..................................27
Nordengen, Jostein.......................... 9, 10
Norsk Førstehjelpsråd.......................... 28
Notaker, Henry.................................... 14
Nyland, Otto................................. 32, 33
Nystad, Jens Fredrik.............................. 9
Næsheim-Bjørkvik, Gro........................ 17
Nätt, Tom Heine.............................. 9, 10
Nøkleby, Kjell Andreas......................... 28
O
Odden, Philip......................................22
Odeldahl, Anders................................. 16
Ohlsson, Anders................................. 32
Olsen, Oddmund..................... 22, 26, 34
Olsen, Ragnar J...................................33
Jacobsen, Gro Melander....................... 29
London, Jack...................................... 36
Jahren, Bjørn....................................... 31
Lorentsen, Rolf................................... 31
Jahrmann, Jill....................................... 11
Lundby, Leif........................................33
Jansson, Erik...................................... 32
P
Lundgren, Hege Camilla U..................6, 7
Jeffs, Roger......................................... 18
Paulsen, Gøran.................................... 17
Lundkvist, Bo..................................... 34
Jensen, Kjell H.S................................. 30
Paulsen, Helge Louis...................... 26, 33
Lyngdal, Anne Bang............................. 14
Jensen, Svein Tore............................... 25
Paulsrud, Hans Bjørn............................ 21
Lyngdal, Svein Børre............................ 14
Jenssen, Hanne Enger...........................27
Pavon, Francisco García....................... 36
Lysaker, Marianne................................ 16
Johannessen, Live............................... 20
Pedersen, Svein Erik...........22, 26, 33, 34
Lystad, Anne...................................... 29
Johansen, Arne H................................ 34
Pensgaard, Anne Marte........................ 17
Løken, Karin Dwyer............................... 6
Johansen, Eilif.................................... 32
Pérez Galdos, B.................................. 36
Løvstad, Ådne.................................8, 23
Persson, Karl O.................................. 24
Johansen, Liv Elisabeth.........................27
Johnsen, Rune..................................... 31
M
Johnsson, Bo...................................... 25
Madsen, Anne.................................... 20
Jor, Finn Eivind............................... 15, 16
Malmstrøm, Gunn...............................27
Juel, Lars Arne...................................... 11
Markussen, Korhan............................... 6
Juliebø, Eldar...................................... 21
Marthinsen, Sandra............................. 15
Juterud, Geir...................................... 20
Mastø, Tor-Eric................................... 24
Juterud, Lars...................................... 20
Mathisen, Jorunn................................ 29
Osland, Einar....................................... 6
Petersson, Allan..................................33
Pettersen, Bjørnar............................ 11, 12
Pharo, Ingvild......................................23
Picard, Bjørn...................................... 25
Picard, Mari Ann................................. 29
Pitloun, Petr....................................... 15
Prøven, Ranveig Elisabeth.................... 30
Jægtvik, Trude.....................................27
Mattilsynet................................... 28, 31
R
Jørgensen, Kjell...................................33
Merkesvik, Arvid................................. 25
Ramstad, Geir Petter............................ 31
Michelsen, Knut.................................. 31
Rannem, Øyvin...................................23
Michelsen, Svein Olaf............... 24, 31, 32
Kaldahl, Arne Solheim.....................12, 24
Rasmussen, Jens A............................. 24
Minge, Terje.......................................33
Kaltvedt, Liv Karin.............................. 30
Rasmussen, Rolv.................................33
Mjaavatn, Per Egil...............................27
Karppinen, Walter............................... 20
Refsnes, Per Egil................................. 17
Moen, Gunnar...................................... 9
Karlsen, Marit Holm........................ 10, 31
Reiersen, Kjell......................... 32, 33, 34
Moen, Ingunn Bratteli...........................23
Karnland, Annika............................ 15, 16
Reinhardtsen, Bjørn............................. 21
Moen, John Erling................................33
Kielland, Alexander..............................37
Richardsen, Jon...................................27
Mohaugen, Ellen................................ 30
Kirkhus, Anders...................................22
Rieber, Johannes..................................22
Moore, Bryan..................................... 36
Kittilsen, Rolf......................................22
Riis, Sissel..........................................27
Mortensen, Grethe Lund...................... 29
Kjelvik, Rune............................. 9, 10, 31
Rimeslåtten, Erling.............................. 17
Mustaparta, Silja............................. 11, 12
Kjernsmo, Dag.............................. 20, 21
Rivrud, Elin Øvrum.............................. 28
Myhra, Ann-Beate.............................. 29
Kjær, Nils...........................................37
Robert Bosch AS................................ 34
Myhre, Grete..................................... 25
Kleven, Kjell....................................... 21
Rodgers, Drew..................................... 6
Mykland, Hilde Olsen....................... 9, 10
Knutsen, Knut.................................... 29
Rolfsen, Christian Nordahl......... 20, 21, 22
Myklebostad, Ingvar.............................33
Koefoed, Holger..................................23
Rolfsnes, Nils A................................. 25
Mytting, Ivar....................................... 17
Ronsjø, Einar....................................... 9
K
Kolderup, Erik...................................... 9
Ruud, Jul........................................... 34
41
Ruud, Tore Walter............................... 34
Strømme, Sigmund B............................ 11
Wisløff, Ulrik....................................... 17
Rygg, Maja Lise Rønneberg................... 18
Strømsnes, Einar Jan......................24, 25
Wisnes, Alex....................................... 17
Ryvarden, Leif...................................... 6
Ståhl, Bent........................................ 25
Wold, Hans................................... 23, 25
Rødningsby, Håkon..............................22
Svanquist, Gunn Helene...................... 29
Wright, Richard.................................. 36
Rønnestad, Bent Ronny........................ 17
Svendsen, Jan Aksel............................ 25
Waagen, Wenche................................. 18
Rønning, Rolf..................................... 31
Syrjämäki, Gunnar...............................33
Røskeland, Marianne........................... 13
Syvertsen, Kåre.................................... 6
Y
Raastad, Truls..................................... 17
Sæter, Bjørn....................................... 18
Yttredal, Calina Pandele........................23
Sørbel, Leif.......................................... 9
Sørensen, Willy...................................33
Ø
Sagstad, Egil..................................... 23
T
Øien, Ivar.......................................... 34
Salkjelsvik, Kari Soriano........................ 15
Tandberg, Cato..................................... 6
Øiseth, Karin....................................... 12
Salveson, Rolf..................................... 17
Teien, Thor Richard.............................. 31
Øverby, Ole Petter..........................31, 32
Sánchez-Silva, Jose Maria.................... 36
Tellnes, Inge...................................... 26
Sandberg, Ole Rømer .......................... 16
Tennung, Bjørn................................... 32
Sandor, Celia....................................... 6
Thiis-Evensen, Thomas......................... 16
Sandvik, Odd Helge............................. 31
Thorkildsen, Bente Vetland............. 27, 28
Sandvold, Karl Erik........................... 11, 12
Thorstensen, Anne........................... 11, 12
Schaug, Rosaline................................ 28
Thorstensen, Runar.......................... 11, 12
Scheie, Jan......................................... 21
Thorsø, Ove....................................... 30
Scholl, Inge....................................... 36
Thyrhaug, Tone................................... 12
Scott, Gabriel......................................37
Time, Sveinung................................... 13
Seljevoll, Sverre.................................. 31
Totland, Johs..................................14, 34
Sigmundstad, Einar.............................. 17
Toverud, Kari C................................... 28
Simenon, Georges.............................. 36
Trongmo, Øyvind................................. 12
Sjøfartsdirektoratet............................. 26
Tveit, Gry Ilje................................. 27, 28
Sjöström, Svein-Erik.............................33
Twain, Mark....................................... 36
Sjøvoll, Rasma Haidri............................ 6
Tønnessen, Espen................................ 17
S
Sageng, Ole........................................22
Skanke, Jeanne Lindsay......................6, 7
Skarning, Knut Erik...........................6, 13
U
Skarvang, Trine................................... 31
Ugland, Ole Martinius......................... 25
Skeie, Anne....................................... 30
Uhlen, Odd................................... 20, 21
Skibrek, Anne Line Heen...................... 28
Ulseth, Gunnar............................. 26, 30
Skifjeld, Knut....................................... 6
Ulvestad, Karen Marie D...................... 28
Skjetne, Ingvild..................27, 28, 29, 30
Ulvestad, Ragnhild D................27, 28, 29
Skogseth, Terje................................... 21
Ulvestad, Stein Kåre....................... 27, 29
Skorstad, Berit................................... 29
Universitetsforlaget............................. 28
Skram, Amalie....................................37
Urfjell, Brit........................................ 29
Skrindo, Knut.................................. 11, 12
Skøyum, Rubi..................................... 12
Sletten, Svein-Håvard.......................... 17
Solberg, Reidun.................................. 29
Solerød, Hans...................................... 9
Solheim, Else..................................... 28
Solheim, Odd................................ 32, 33
Solvang, Heidi.................................... 29
Spillum, Bjørg.................................... 29
Standal, Kjell Arne.........................28, 29
Stang, Hans Jakob.............................. 29
Steensgaard, Lars............................... 20
Steen, Bjørn Gunnar.............................. 11
Stene, Per Øyvind............................... 29
Stevenson, Robert Louis...................... 36
Steinbeck, John.................................. 36
Stillasentreprenørenes Forening.............22
Storelvmo, Edel....................... 25, 33, 34
Storelvmo, Viggo..................... 25, 33, 34
Storjord, Ann-Jorid.............................. 29
Strandskogen, Rolf.............................. 13
Strandskogen, Åse-Berit....................... 13
Strømme, Helge...................... 24, 25, 32
Strømme, Linda..............................8, 23
V
van Marion, Peter................................ 12
Vanderloock, Ronald........................... 25
Vannes, Johann............................. 33, 34
Vasiliadis, Joakim................................. 16
Vatne, Trond Eeg................................. 21
Velde, Wenche.................................... 10
Vesterlid, Atle............................... 20, 21
Vien, Arne..........................................22
Viestad, Konrad M.............................. 34
Vitt, Angela........................................ 16
Vold, Thurid......................................... 8
Volden, Marit..................................... 26
W
Waldenström, Elisabet......................... 15
Walgermo, Alv................................... 29
Walström, Ellef.................................. 24
Wassmo, Herbjørg...............................37
Wegge, Olav...................................... 32
Westerman, Ninni................................ 15
Westlund, Helmer............................... 29
Wik-Bretz, Märet................................. 15
Øgrim, Stein................................... 11, 12
Å
Aagre, Willy....................................... 28
Aanensen, Hans Olaf...........................22
Aamot, Eimund.................................... 9
Ålskog, Bjørn..................................... 30
42
Tittelregister
3-60.................................................. 11
A
Aktiv musikklære................................. 18
Aktivitetsflora..................................6, 13
Aktivitetslære..................................... 17
Breddeidrett....................................... 17
Elenergisystemer Vg2 elenergi.............. 24
Byggesaken – byggeregler.....................22
Elenergisystemer, Vg1 elektrofag........... 24
Byggesaken – kontrakt og anbudsregler...22
En enkel fargelære.............................. 20
Byggfaghåndboka 2. Materialer og
En fallitt.............................................37
spesifikasjoner.................................22
En folkefiende.....................................37
En glad gutt........................................37
Albertine............................................37
C
Ambulansemedisin 1.............................27
Caminando......................................... 15
Erfare og lære.................................... 30
Ambulansemedisin 2............................27
Contact............................................... 8
Et dukkehjem......................................37
Ambulansemedisin 3............................27
Contours............................................. 8
Etikk og kommunikasjon...................... 29
Ambulanseoperative emner...................27
Analogelektronikk 2000...................... 25
D
Analogelektronikk Industrielektronikk..... 32
Das Feuerschiff.................................. 36
Andreuccio da Perugia......................... 36
Dans med glede................................... 11
Anlegg og terreng............................... 20
Data- og elektronikksystemer
Aqua.................................................. 11
Arbeid med barn i barnehage og skole.... 28
Vg1 elektrofag..................................23
Data- og elektronikksystemer
Engelske sanger................................. 36
Europas arkitekturhistorie...................... 16
Exel 2003 ekspert............................... 10
Experience........................................... 6
F
Fagteori for kobber- og blikkenslager....... 21
Familien på Gilje..................................37
Arbeid med ungdom 10–18 år............... 28
Vg2 elenergi................................... 24
Farge.................................................23
Arbeidsbok for hjelpepleierfag............... 29
Datasystemer og anvendelse................ 25
Filosofi: Et første møte......................... 16
Arkitektur og omgivelser....................... 16
De vergeløse.......................................37
Fjell- og gruvearbeid............................ 20
Armeringsboka.................................... 21
Den forunderlige kroppen..................... 28
Flislegging.......................................... 21
AutoCad............................................. 10
Den siste viking...................................37
Forebyggende helsearbeid
Automatiseringssystemer
Design og arkitektur.............................. 8
– i barnehage og skole...................... 28
Design og håndverk..............................23
Formelsamling i matematikk................. 12
Det lykkelige valg................................37
Forskalingsboka................................... 21
Det naturlige mangfoldet – om
Fotballøvelser..................................... 17
Vg1 elektrofag................................. 24
Automatiseringssystemer
Vg2 elenergi................................... 24
B
funksjonshemming.......................... 29
Fotterapeuten 1.................................. 30
Dialog................................................ 13
Fotterapeuten 2.................................. 30
Bedriftslære for hudpleiere................... 30
Die Weisse Rose................................. 36
Fotterapeuten 3.................................. 30
Beredskap og redning til sjøs................ 26
Digitalteknikk..................................... 25
Fra øverom til scene............................. 18
Beredskap og sikkerhet. Førstehjelp
Dokumentasjon og kvalitet................... 32
Fransk grammatikk............................... 9
Don quijote de la Mancha..................... 36
Franske sanger................................... 36
Dr Jekyll and Mr Hyde.......................... 36
Friidrett.............................................. 17
og slokking ombord.......................... 26
Drakthistorie.......................................23
Friluftsliv............................................ 17
Betong.............................................. 20
Dreiing, fresing, honing og sliping...........33
Fritidsbåtskipperen.............................. 30
Betong, mur og tre.............................. 20
Drift og oppfølging............................... 31
Fysikk for flyfag.................................. 25
Betongboka........................................ 21
Drikkevarer......................................... 31
Fysikk og kjemi for mekaniske
Bi 2.................................................... 6
E
Bilteknikk. Basisboka.......................... 32
Einfach Deutsch.................................. 16
Førstehjelp........................................ 28
Bilteknikk. Bilelektro........................... 32
Eksistens............................................ 14
Bilteknikk. Bransjelære........................ 32
El carnaval......................................... 36
Bilteknikk. Karosseri.............................33
Elektriske anlegg. Industrielle
om bord......................................... 26
Beredskap og sikkerhet. Brannberedskap
Bi 1..................................................... 6
Bilteknikk. Karosseri. Understell
og bremser..................................... 32
Bilteknikk. Motor................................ 32
Bilteknikk. Motor.................................33
installasjoner.................................. 24
Elektriske installasjoner i
Ex-områder...............................24, 25
Elektriske maritime installasjoner
prosessfag.......................................33
Førstehjelp - veiledning for
instruktører og lærere....................... 28
G
Gamle trehus......................................22
Garman & Vorse..................................37
Gassturbinmotor................................. 25
Gengangere........................................37
Bilteknikk. Motorteknikk.......................33
og anlegg....................................... 25
Geo.................................................... 9
Black boy.......................................... 36
Elektro- og elektronikkhåndboka............ 25
Geografi.............................................. 9
Blomsterdekorering & formgiving...........23
Elektroinstallasjon 4............................ 25
Gift...................................................37
Bokstav, bilde og budskap.....................23
Elektroinstallasjoner............................ 24
Glass.................................................23
Bransje- og bedriftslære for
Elektroinstallasjoner. Kommunikasjon-,
Gli imbianchini con hanno..................... 36
tømrerfaget.....................................22
Bransje, fag og miljø........................... 30
signal- og alarmanlegg..................... 24
Elektromekanisk arbeid og
God helse 1.........................................27
God helse 2........................................27
Bransjelære....................................... 20
apparatmontasje............................. 24
God kommunikasjon.............................27
Bransjelære for betongfaget.................. 21
Elektronikk i kjøretøy...................... 26, 33
God læring, arbeidsbok Vg2 og Vg3........27
Bransjelære og tegning........................ 20
Elektroteknikk.................................... 24
God yrkesutøvelse...............................27
Bransjelære og tegning for murere.......... 21
Elektroteknikk for kuldemontører............33
Grunnarbeid for betongfaget.................. 21
43
Grunnarbeid og fundamentering............ 20
Grunnleggende elektronikk....................23
Grunnleggende helsefag.......................27
Grunnleggende landmåling.................... 21
Grunnleggende sikkerhets- og
J
Monterings-, vedlikeholds- og
Jeppe på bjerget/Den stundesløse...........37
Juss................................................... 14
K
Musikk, dans, drama............................ 18
beredskapsopplæring....................... 26
Kjemisk teknologi............................... 32
Grunnleggende sykepleie 1................... 29
Klima, energi og miljøteknikk................ 20
Grunnleggende sykepleie 2................... 29
Knivsmeden....................................... 34
Gyldendals bokmålsordliste for den
Kommunikasjon og samhandling........... 28
videregående skolen......................... 13
Gyldendals formelsamling i matematikk.. 12
Kommunikasjon og service.................... 31
Kommunikasjon. Data-, tele og
Gyldendals skoleatlas............................ 9
radiokommunikasjon........................ 25
Gyldendals spanske lommegrammatikk... 15
Komposisjon og egenutvikling................23
Gyldendals tabeller og formler i fysikk...... 9
Kost og livsstil.................................... 30
Gyldendals tabeller og formler i kjemi....... 11
Kuldeteknikk.......................................33
Gyldendals øvelser i spansk
Kunst og formkultur.............................. 8
grammatikk..................................... 15
H
=HS. Vi samarbeider........................... 26
reparasjonsteknikk........................... 32
Mur.................................................. 20
Kunst- og kulturhistorie.........................23
Kunst- og kulturhistorie 3......................23
Kunsten å smi.................................... 34
Kurs i stillasmontering..........................22
Murerlære.......................................... 21
Måle- og reguleringsteknikk. Alarmog sikringssystemer......................... 25
N
Naturbruk og friluftsliv......................... 30
Navigasjon og navigasjonsmidler..... 26, 30
New experience.................................... 6
Norges lover, Lovsamling for
videregående skole 2010–2011........... 14
Norsk fonetikk for utlendinger................ 14
Norsk for utlendinger............................ 13
Norsk gramatikk for utlendinger............. 14
Norsk steinbok. Norske mineraler
og bergarter.....................................22
Kvalitetsteknikk...................................33
O
Hedda Gabler......................................37
L
Office 2002........................................ 10
Helse.................................................27
Laboratoriearbeid for helsesekretærer.... 29
Helsefag........................................... 28
Las tres de la madrugada..................... 36
Helsefremmende arbeid....................... 28
Lasteberegninger og behandling av last.. 26
Helsesekretærarbeid 1......................... 29
Lettres de mon moulin......................... 36
Helsesekretærarbeid 2........................ 29
Lieber Deutsch.................................... 16
Helsesekretærarbeid i praksis............... 29
Lies of silence.................................... 36
Hudpleieren 1..................................... 30
Likestrømsteknikk............................... 25
=HS. Om helse................................... 26
=HS. På jobben.................................. 26
Hudpleieren 2.................................... 30
Lillebjørns gitarbok............................. 36
Hudpleieren 3.................................... 30
Lillebjørns gitartime............................ 36
Huset med den blinde glassveranda........37
Livreddende førstehjelp – CD-ROM....... 28
Hva hører du?..................................... 18
Livsslaven..........................................37
Hva skal vi ha i glasset?........................ 31
Los carros vacios................................. 36
Hydraulikk i teori og praksis.................. 34
Lover og forskrifter for hotell og
Hydraulikk og pneumatikk.................... 32
Hydraulikk. Montering og
næringsmiddelfagene........................ 31
Lovsamling for mesterfagene................ 34
reparasjonsteknikk........................... 32
Lucie.................................................37
Hygiene og arbeidsmiljø....................... 29
Lærebok i treskjæring...........................22
Hygiene og mikrobiologi....................... 30
Lærerplanlegger for videregående
Of mice and men................................ 36
Oljehydraulikk.................................... 34
Oljehydraulikk Arbeidsbok.................... 34
Om helse.......................................... 36
Oppgaver til Tømrerteori og
Rehabilitering..................................22
Opplæringsbok for barne- og
ungdomsarbeideren..........................27
Opplæringsbok for helsefagsarbeideren...27
Oppmålingslære................................. 20
Oppvekst. Helsefremmende arbeid.........27
Oppvekst. Idébok.................................27
Oppvekst. Kommunikasjon og
samhandling....................................27
Oppvekst. Yrkesutøvelse.......................27
Overflatebehandling av tre....................22
Overflatebehandling mot korrosjon......... 21
Overflateteknikk................................. 20
P
Hører du?........................................... 18
skole 2010-2011............................. 38
Høyspenning – livsfare........................ 25
Læringsstiler i praksis...........................27
Pan...................................................37
I
M
Peer Gynt...........................................37
Idrett og samfunn................................ 17
Maigret et le clochard.......................... 36
Idrettens mentale treningslære.............. 17
Marcelino pan y vino........................... 36
Images 3............................................. 9
Maritim førstehjelp............................. 26
Impulser. Design- og håndverkshistorie...23
Maritime elektriske anlegg................... 25
Innføring i konstruksjons- og
Maritime standarduttrykk..................... 26
projeksjonstegning. Grunnbok............ 34
Innføring i konstruksjons- og projeksjons­
Markens grøde....................................37
Maskinelementer Arbeidsbok.................33
tegning. Oppgaveløsninger................ 34
Maskinelementer Hovedbok..................33
Innføring i tegningslesing......................33
Maskintegning................................... 34
Innvendig malerarbeid.......................... 21
Materiallære.......................................33
International Focus................................ 6
Materiallære 1 – Flyfag........................ 25
Inventor. Tegning og dokumentasjon....... 31
Materiallære 2 – Flyfag....................... 25
IT 1..................................................... 9
Materiallære og montasjeteknikk........... 21
IT 2, Multimedieutvikling i Flash............ 10
Matvaretabellen............................ 28, 31
IT 2, Programmering av dynamiske
Medisinske ord og uttrykk.................... 28
websider......................................... 10
Mester i ledelse og markedsføring......... 34
IT 2, Programmering i Actionscript.......... 10
Mester i økonomistyring...................... 34
Modernismen i kunsthistorien................23
Panorama........................................... 13
Planlegging........................................ 31
Plantekjennskap..................................23
Plast. Bearbeiding...............................33
Plast. Materiallære..............................33
Platearbeid........................................ 34
Pneumatikk. Arbeidsbok...................... 34
Pneumatikk. Generell innføring............. 34
Praktisk lafting....................................22
Prestasjonsutvikling i fotball.................. 17
Problemer i politisk idéhistorie............... 15
Produksjon med EdgeCAM...............31, 32
Produksjon. Faktabok........................... 31
Produksjon. Oppgaver og øvinger........... 31
Produksjonsteknikk............................. 32
Project............................................... 10
Propeller........................................... 25
Prosesskjemi – anlegg og utstyr.............33
44
Prosjekt- og problembasert
Styring med digitalelektronikk
Vildanden...........................................37
læring....................................... 28, 31
og PLS........................................... 32
Visuell kultur og samfunn....................... 8
Prosjektbok.........................................23
Styrketrening...................................... 17
Visuelle kunstfag.................................. 8
Psykiatri og psykisk helsevern............... 29
Sult...................................................37
Volleyball........................................... 17
Psykologi i barne- og
Sveise- og skjærearbeid....................... 34
Vår ære og vår makt.............................37
ungdomsarbeiderfaget..................... 29
Psykologi og etikk for helse
og sosialfag.............................. 29, 30
Psykologiske og fysiologiske faktorer
for avionikk og flytekniske fag............ 25
PTF-boka for helse- og sosialfag............27
På jobben.......................................... 26
R
Sveiseboka.........................................33
Sveiseteori........................................ 34
W
Sykdoms- og legemiddellære................ 29
Windows............................................ 10
Sykdomslære..................................... 29
Workshop.........................................6, 7
Synnøve Solbakken..............................37
T
Ta i bruk Office 2000........................... 10
Ta Sats............................................... 11
Reguleringsteknikk............................. 32
Tabell- og formelsamling for elektrofag... 24
Rehabilitering. Konstruksjoner i tre.........22
Tabeller og formler i fysikk...................... 9
Religion og etikk.................................. 14
Tabeller og formler i kjemi...................... 11
Religionsboka..................................... 14
Tegneøvinger for mekaniske fag............ 34
Reparasjons- og vedlikeholdsteknikk...... 32
Tegning for betongfag........................... 21
Rørleggerboka..................................... 21
Tegning for snekkerfaget.......................22
Rørtegning......................................... 21
Tegning med Solid Edge....................... 32
Råstoffer og produksjon........................ 31
Tegning og dokumentasjon. Faktabok...... 31
S
Tegning og dokumentasjon. Oppgaver
og øvinger....................................... 31
Samarbeid og sykepleie....................... 30
Teknisk formelsamling.............. 22, 26, 34
Samfunnsfag...................................... 14
Tekniske anlegg.................................. 20
Samfunnsfag YF.................................. 14
Tekniske tjenester. Faktabok.................. 31
Samfunnsgeografi................................. 9
Tekniske tjenester. Oppgaver
Samfunnsøkonomi............................... 15
og øvinger....................................... 31
Samhandling og omsorg...................... 30
Tekst og Musikk................................. 36
Samspill.............................................27
The call of the wild.............................. 36
Senit.............................................12, 13
The great Gatsby................................ 36
Service – salg og gjestebehandling............
The hound of Baskerville...................... 36
Service og etikk.................................. 29
The third man.................................... 36
Sigma............................................ 11, 12
The way up to heaven and other stories.. 36
Sikkerhetsopplæring for fiskere....... 26, 30
Tilvirkning og sammenstilling............... 34
Sirkeltreningsark til bruk i sal.................. 11
Tilvirkningsteknikk...............................33
Sjømannskap 1 Innføring i skipsteknikk... 26
To levende og en død............................37
Sjømannskap 2 Praktisk skipslære......... 26
Tom Sawyer....................................... 36
Skip og plattformer............................. 34
Tredreiing...........................................22
Skipper Vorse......................................37
Trekonstruksjoner............................... 20
Skipslære.......................................... 30
Trening, helse, trivsel............................ 11
Snarveien til Access............................. 10
Treningsledelse. Lederutvikling.............. 17
Snarveien til MySQL og Dreamweaver.9, 10
Treningslære....................................... 17
Snarveien til Flash........................... 9, 10
Treskjæring.........................................22
Snarveien til FrontPage..................... 9, 10
Tristana............................................. 36
Snarveien til Microsoft Office 2003... 10, 31
Tyske sanger...................................... 36
Snarveien til Photoshop.................... 9, 10
Tømrertegning.....................................22
Snekkerboka.......................................22
Tømrerteori. Konstruksjoner i tre........... 20
Societies in Focus................................. 6
Sosialfag........................................... 28
U
Sosialfag i barne og
Utfoldingstegning for kobber- og
ungdomsarbeiderfaget..................... 29
Sosialfag. Kompendium for VK1
helseservicefag............................... 29
blikkenslager................................... 21
V
Sosialkunnskap................................... 15
Vann- og avløpsteknikk........................ 20
Sosialkunnskap.................................. 29
Vedlikeholdsteknikk 2.......................... 25
Spazibo za vnimainie........................... 36
Vegdekker.......................................... 21
Spill!.................................................. 18
Veien til toppidrett............................... 17
Sponfraskillende bearbeiding.................33
Veien til verdens ende..........................37
Sprengningsteknikk............................. 24
Verkstedhåndboka............................... 31
Stempelmotor.................................... 25
Vi samarbeider................................... 26
Stillasboka.........................................22
Victoria..............................................37
Y
Yrke...................................................27
Yrkesutøvelse..................................... 28
Ø
Øvinger til Tømrertegning......................22
annet
Sats: Laboremus Oslo AS. Forsidefoto: Alamy. 10-999-003.
Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Sehesteds gate 4
Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82
www.gyldendal.no/vgs, e-post:[email protected]

Similar documents