Akıl oyunları 2011-2012 yönerge dosyası için tıklayınız.

Comments

Transcription

Akıl oyunları 2011-2012 yönerge dosyası için tıklayınız.
Türkiye Beyin Takımı, 1992 yılından bu yana Dünya Zekâ Oyunları
Şampiyonası’nın tamamına katılmıştır. TBT’ye yeni üyeler
kazandırmak, ülkemizde Akıl Oyunları Kültürü’nü daha da
yaygınlaştırmak için Akıl Oyunları tarafından senelerdir farklı
yarışmalar düzenlemektedir. Son 6 yıldır bu yarışmalar, ilköğretim
ve lise öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletilmiş ve ülkemizin
farklı illerinde düzenlenmiştir.
Elinizdeki kitapçık 2011 - 2012 yılında Türkiye genelinde
yapılacak olan okul yarışmalarında sorulacak olan soru türlerinin
açıklamalarını, çözümlü örneklerini ve çalışma sorularını
kapsamaktadır.
Bu kitapçığın amacı, ülke genelinde bu yarışmalara katılacak
olan öğrencilere, karşılacakları soru türlerini tanıtmak; bu türlerin
öğrenciler tarafından daha iyi bir şekilde kavranmasını sağlamak
ve öğrencilerin bu türlerle ilgili kendilerince çözüm yöntemleri
geliştirmelerine olanak sağlamaktır.
Yarışmalarda kullanılacak soru türleri 6 ana başlık altında tasnif
edilmiştir: Akıl Oyunları, Matematik, Sudoku, Mekanik, Optimizasyon
ve Mantık Oyunları. Her bölümün bölüm kapağında soru içeriği
belirtilmiş olup; 6 ana başlık, Akıl Oyunları yarışmalarında kullanılan
yarışma şablonu ile örtüşmekte, böylece katılacak öğrencilere
yarışmanın ne tarzda olacağı hakkında da fikir vermektedir. Ayrıca
katılımcı öğrencilere kaynak sunma adına, bahsedilen soru türleri
ile alakalı daha fazla soruyu nerede bulabilecekleri de belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların tamamının bu sene boyunca
yapılacak olan yarışmalarda kullanılma zorunluluğu yoktur. Katılacak
tüm öğrencilere ve okullara şimdiden başarılar.
TBT Kaptanı
Ferhat Çalapkulu
AKIL OYUNLARI TÜRLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Hazine Avı
Amiral Battı
Sihirli Piramit
ABC Bağlamaca
Patika
Patika Oluşturma
Farklı Komşular
Çadır
ABC Kadar Kolay
Kare Karala
Pentomino Uçları
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Domino
Apartmanlar
Akari
Şekil Bölmece
Bosna Yolu
Kelime Avı
Kelime Yerleştirme
Kelime Ağı
4 Harfli
Işın Ağı
4’lü Spiral
Üçlüler
Kaynaklar:
Yeni Başlayanlar İçin Akıl Oyunları Kitabı
ABC Bağlamaca Kitabı
Meraklısına Akıl Oyunları Kitabı
Yeni Başlayanlar İçin Kare Karala Kitabı
Kare Karala Kitabı
Akıl Oyunları Dergileri
http://www.janko.at/
http://puzzlepicnic.com/
http://www.logic-masters.de/Raetselportal/index.php
http://www.croco-puzzle.com/
Örnek
1.Hazine Avı
Rakamlar çevrelerindeki komşu
hücrelerde kaç elmas olduğunu
gösteriyor. Diyagramdaki tüm
elmasların yerini bulun.
Cevap Anahtarı: Her satır için o satırda yer
alan toplam elmas sayısını yukarıdan aşağıya
olacak şekilde yazın. Örnek için cevap şöyle
olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
2.Amiral Battı
Aşağıdaki her diyagrama altlarındaki
gemileri yatay ya da dikey öyle
yerleştirin ki hiçbiri birbirine çaprazdan
da olsa değmesin. Diyagramın dışındaki
sayılar, o satır ya da sütunda bulunan
gemi parçalarının sayısıdır.
Deniz bulunan hücrelere gemi
yerleşemez.
Cevap Anahtarı: Tekli gemilerin
koordinatlarını yazın. Örnek için cevap şöyle
olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
3.Sihirli Piramit
Örnek
(1-6)
Piramidin tepesinden birbirlerine
bağlı çemberler boyunca
ilerleyerek tabana ulaşın. Yol
boyunca her sayı (ya da harf) bir
kez kullanılmalıdır.
Cevap Anahtarı: Yukarıdan aşağıya doğru
yolunuz üzerindeki rakamları sırayla yazın.
Örnek için cevap şöyle olurdu:
(1-6)
(1-8)
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
4.ABC Bağlamaca
Tüm noktaları kullanarak aynı
harfleri birbirine bağlayın. Yalnızca
yatay ve dikey çizgiler kullanın ve
bağlantılarınızın kesişmemesine
dikkat edin.
Cevap Anahtarı: Ok doğrultusundaki
çizgilerin hangi harfe ait olduğunu dikkate
alarak işaretli sütunun içeriğini yukarıdan
aşağıya yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
5.Patika
Diyagramdaki beyaz hücrelerin
tamamından yatay veya dikey
ilerleyerek geçen ve kendisini
kesmeyen kapalı bir yol çizin. Yol,
siyah hücrelerden geçemez.
Cevap Anahtarı: Yolun kaç köşesi olduğunu yazın.
Örnek için cevap şöyle olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
6.Patika Oluşturma
Diyagramdaki hücrelerin
tamamından yatay veya dikey
ilerleyerek geçen ve kendisini
kesmeyen kapalı bir yol çizin. Yolun
bazı parçaları verilmiştir.
Cevap Anahtarı: Yolun kaç köşesi olduğunu yazın.
Örnek için cevap şöyle olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
7.Farklı Komşular
1’den 4’e kadar sayıları diyagrama
yerleştirin. Aynı sayıların içinde
bulunduğu hücreler birbirine
çaprazdan da olsa değmemelidir.
Cevap Anahtarı: Okla işaretli
satırların içeriğini ok doğrultusunda
yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
1:
2:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
8.Çadır
Örnek
2
1 3
2
3
3
2
2
2
2
1 3
Cevap Anahtarı: İki köşegenin
içeriğini yazınız, boş hücreler için
“-“, çadır için “Ç“ harfi kullanın.
Örnek için cevap şöyle olurdu:
Diyagramdaki her ağaca kenardan
bağlı birer çadır bulunmaktadır.
Çadırlar birbirlerine çaprazdan da
olsa değemezler, ancak başka
çadırların ağaçlarına değebilirler.
Diyagramın dışındaki sayılar, o satır
veya sütundaki toplam çadır
sayısını göstermektedir.
1:
2:
2 2 1 1 2 1 1 2
2 1 2 2 2 1 2 0
2
0
2
1
1
3
0
3
2
2
1
1
2
1
1
2
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
9.ABC Kadar Kolay
Diyagramın sol üstünde verilen
harflerin her birini satır ve
sütunlarda bir kez kullanarak
diyagramı doldurun. Diyagramın
dışındaki harfler, o yönden
bakıldığında görülen ilk harfleri
göstermektedir.
(ABC) C A B B
C
B
C
A
A
C
B
C
B B A C
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Boş
hücreler için - işareti kullanın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
(ABC)
A
C A
C C A
C
C
A A B
B B
B B
B B
B
B A
C
A C
A C
B
A
C
C
1:
2:
B
A
B
B
(ABC)
B A C
C
A
B
C
C
B
A B
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
10.Kare Karala
Diyagramın dışındaki sayılar, ilgili satır ya da sütunda karalanacak blokların
uzunluklarını sırasıyla göstermektedir. Bloklar arasında en az bir birim boşluk
bulunmalıdır.
Örnek
Cevap Anahtarı: Bazı hücreler harflendirilmiştir.
Karalanmamış hücrelere ait harfleri alfabetik sırayla
yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
11.Pentomino Uçları
Örnek
12 pentominonun tamamını diyagrama
yerleştirin. Pentominolar döndürülmüş
veya ayna görüntüleri alınmış olabilir.
Daire olan tüm hücrelere
pentominoların uçları denk gelmelidir.
Bazı kareler boş kalacaktır. Örnekte
tetrominolar kullanılmıştır.
Cevap Anahtarı: Boş kalan (pentominolar tarafından
işgal edilmemiş) bölgelerin alanlarını küçükten büyüğe
yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
12.Domino
Diyagrama domino taşları yerleştirilmiş, fakat çizgileri silinmiştir.
Dominoları birbirinden ayıran çizgileri yeniden çizin. Kullanılacak domino
taşları, diyagramın yanında verilmiştir.
Örnek
1 1
2 2
3 3
4 4
1 2
2 3
3 4
4 5
1 3
2 4
3 5
1 4
2 5
1
3
2
2
3
5 5
1 5
1
5
4
1
4
2
4
1
1
1
5
4
5
3
5
5
4
2
3
5
4
3
2
2
3
1
3
2
2
3
1
5
4
1
4
2
4
1
1
1
5
4
5
3
5
5
4
2
3
5
4
3
2
2
3
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırlardaki farklı domino
sayılarını yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
2
1
3
3
1
2
3
3
2
4
1
1
3
5
2
4
4
1
3
1
3
2
4
1
1
3
5
5
1
2
4
2
2
5
4
2
5
1
3
2
2
3
4
4
5
4
5
5
4
4
1
5
5
5
3
3
5
4
2
1
1 1
2 2
3 3
4 4
1 2
2 3
3 4
4 5
1 3
2 4
3 5
1 4
2 5
1 5
1 1
2 2
3 3
4 4
1 2
2 3
3 4
4 5
1 3
2 4
3 5
1 4
2 5
5 5
1 5
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
5 5
13.Apartmanlar
Her satır ve her sütunda, verilen aralıktaki rakamlar tam olarak bir kez
yer alacak şekilde diyagramı doldurun. Her rakam, yüksekliği o rakam kadar
olan bir apartmanı temsil etmektedir. Diyagramın dışındaki sayılar, o yönden
bakıldığında daha yüksek apartmanlarca gizlenmeyip görülebilen apartman
sayısını vermektedir.
Örnek (1-5) 3 4
3 4
3
3
2
5
2
2 4 1 5 3
3
4
5
5 1
2
3
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
1
3
4
2
5
4
5
2
3
1
3
5
2
1
4
3
2
1
3 3
5
4 2
1:
2:
(1-5)
5
1
4
3 4
2
(1-5) 3
3 4
2
4
2
3
4
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
14.Akari
Örnek
Bazı hücrelere lambalar yerleştirerek
diyagramdaki tüm beyaz hücrelerin
aydınlatılmasını sağlayın. Lambalar birbirlerini
görmemelidirler. Lambalar, yatay ve dikey
doğrultularda, siyah bir hücreyle karşılaşana
dek ışık vermektedir. Diyagramdaki sayılar,
bulundukları hücrenin kaç kenarında lamba
bulunduğunu göstermektedir.
Cevap Anahtarı: Her satır için o satırdaki
toplam lamba sayısını yukarıdan aşağıya
sırayla yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
1
1
2
2
1
4
0
2
1
0
3
1
1
1
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
15.Şekil Bölmece
Örnek
(3)
Şekilleri çizgiler üzerinden
keserek, parantez içinde
belirtilen sayıda, birbirinin
aynısı olan parçalara bölün.
Parçalar, birbirinin döndürülmüş
veya ters çevrilmiş hali olabilir.
Cevap Anahtarı: Parçaları birbirinden ayıran
çizginin koordinatını soldan başlayıp sağda
bittiği yere kadar yazın. Örnek için cevap
şöyle olurdu:
(3)
(3)
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
16.Bosna Yolu
Örnek
Yatay ve dikey ilerleyerek boş
hücrelerin bazılarından geçen, kendisini
kesmeyen kapalı bir yol çizin. Yol
kendine çaprazdan da olsa değemez,
sayılardan ve karalı hücrelerden
geçemez. Diyagramdaki sayılar, komşu
hücrelerinden kaç tanesinde yol parçası
bulunduğunu göstermektedir.
Cevap Anahtarı: Ok doğrultusundaki
yol parçalarının uzunluklarını yazın.
Örnek için cevap şöyle olurdu:
1:
2:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
17.Kelime Avı
Verilen kelimeleri soldan sağa, yukardan aşağıya, çapraz olarak veya tam
tersi istikametlerde okuyarak tüm kelimeleri bulun. Kelimeler bulunduğunda
kullanılmayan hücrelerdeki harfleri sol üsten başlayarak satır satır sağ alta
doğru yazdığınızda anlamlı bir kelime oluşacaktır. Cevap olarak bu kelimeyi
yazın.
Örnek YAT
K Ç R Z E V
K Ç R Z E V
EKO
TUR
AKIM
ARAZ
AYNA
DOĞA
KURA
MERT
OZAN
TAZI
N
İ
L
R
E
B
R
B
A
K
Ü
K
N
A
R
H
A
T
E
S
K
E
E
S
A
R
A
Y
B
O
S
N
A
Cevap
V
İ
Y
A
N
A
F
B
K
A
N
İ U A N Y A
T R R A N T
İ U A N Y A
T R R A N T
D O M I K A
D O M I K A
A A Ğ A R K
Y O Z E K O
A A Ğ A R K
Y O Z E K O
ÇEVİK
A
T
İ
N
A
Y
T
E
A
V
A
B
A
N
K
A
R
A
Y
B
O
T
Ü
L
N
A
M
M
A
R
İ
Ş
S
K
İ
S
T
A
N
B
U
L
R
A
R
N
B
A
Ğ
D
A
T
N
A
L
E
T
Ş
E
P
A
D
U
B
V
E
Ş
M
A
Ş
K
İ
N
A
L
E
S
AMMAN
ASTANA
ATİNA
BEYRUT
İSTANBUL
KABİL
ANKARA
BERLİN
SOFYA
SELANİK
BAKÜ
SARAYBOSNA
ŞAM
VARŞOVA
TALİN
BUDAPEŞTE
BÜKREŞ
VİYANA
BAĞDAT
TAHRAN
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
18.Kelime Yerleştirme
Verilen kelimeleri soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya okunacak şekilde
diyagrama yerleştirin. Karalı hücrelere herhangi bir harf gelemez. Her hücreye
yalnızca bir harf gelebilir.
AL
AS
AY
RA
TA
YA
AÇI
ANA
ANI
ATA
GÜÇ
RAY
SAÇ
TEK
AYAR
SILA
KANAT
NAÇAR
A Y A
N A Ç
T A
I
E
A
K A N A
S I L
Cevap Anahtarı: Kullanılmayan
kelimeleri yazın. Örnek için cevap
şöyle olurdu:
AF
AN
AR
ER
İN
İS
TA
UD
FAR
İKİ
AKİT
KÜRE
UMAR
URBA
ZARF
ENKAZ
EZBER
KEFEN
KÜMES
TURKUAZ
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
K
A R
A
A Y
T
A
19.Kelime Ağı
Listede verilen kelimeleri, soldan sağa veya yukarıdan aşağıya okunacak
şekilde diyagrama yerleştirin (Bir kelime yerleşmeyecektir). Bazı harfler
verilmiştir. Tüm kelimeler birbirlerine bağlı tek bir yapı oluşturmalı ve listede
verilmemiş herhangi bir kelime okunmamalıdır.
A
Z
D
AKIL
HÜZÜN
A
MANTIK
MARS
ESKORT
GURME
JAMBON
KAYGI
MATEMATİK
NUMARA
SELAMET
SURAT
YARIŞMA
M Ü Z İ K
A
R
A
S U D O K U
I
O Y U N L A R
MÜZİK
OYUNLARI
SUDOKU
Cevap Anahtarı:
Kullanılmayan kelimeyi
yazın. Örnek için cevap
şöyle olurdu:
M
A
N
T
I
K
T
I
E
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
T
T
Örnek
BİZ
OBA
BOA
ONA
BOR
RAF
İBN
RAN
İFA
ZAN
20.4 Harfli
Diyagramlarda görünen her
hücreye birer harf yerleştirin. Öyle
ki; iki diyagram için verilmiş olan
kelimelerin tamamı diyagramlarda
soldan sağa ve yukarıdan aşağıya
okunabilsin.
R
A
İ
Z
Cevap Anahtarı: Kullanılmayan
kelimeleri yazın. Örnek için cevap
şöyle olurdu:
AK
FİL
ZAT
KART
AZ
KUN
AFET
KULE
KA
SEK
ARAZ
NİNE
SU
SON
ARKA
OKUL
ZAR
ESKİ
AİHM
ATOM
İADE
İSKİ
AİNA
DAHO
İADİ
KAAN
AKKA
DAKA
İAPA
NİSH
ALET
ETAP
İKAA RAST
ARDA
ETİK
İRAİ
ARİA
ETNA
SAAT
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
21.Işın Ağı
Örnek
Her sayıdan başlayarak yatay ve dikey
çizgiler çizerek diyagramı doldurun.
Çizgiler kesişemez ve her hücrede
sadece bir çizgi bulunur. Sayılar,
kendilerinden çıkan çizgilerin uğradığı
hücrelerin toplam sayısıdır.
Cevap Anahtarı: Ok doğrultusunda ışınların
ait oldukları sayıları yazın. Örnek için cevap
şöyle olurdu:
1:
2:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
-
-
I
K
S
O
D
A
-
-
A
L A
- Y
A
I S
R
E
N
U
G
E
L
I
Y
AKIL
OYUNLARI
YÖNERGE
DOSYASI
Cevap Anahtarı: Ok doğrultusunun içeriğini
soldan sağa yazın. Boş hücreler için - işareti
kullanın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
-
-
22.4’lü Spiral
Verilen kelimeleri her spirale
bir kelime gelecek şekilde
dıştan içe doğru spiral
boyunca yazın. Satır ve
sütunlarda harf tekrarı
olamaz. "-" işaretli hücrelere
harf gelemez ve bazı harfler
verilmiştir.
1:
2:
-
L
Y
Ö
N
A
R
O
-
-
-
İSTANBUL
KOCAELİ
SAMSUN
SİVAS
M
ANKARA
ERZURUM
GAZİANTEP
İZMİR
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
23.Üçlüler
Soruda iki çeşit üçlü çeşidi vardır:
İlki 1x3’lük; diğeri ise V şeklinde
olandır. Herhangi sayıda üçlüler
kullanarak tüm diyagramı
doldurun. Diyagramdaki daireler
1x3’lük olanların sadece başı ve
sonuna; V şeklinde olanların ise
merkezine gelmelidir.
Örnek
Cevap Anahtarı: Ok doğrultusundaki farklı
üçlü sayısını yazın. Örnek için cevap şöyle
olurdu:
1:
2:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
MATEMATİK OYUNLARI TÜRLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
İşlem Karesi
Kakuro
Çarpmaca
Şifreli İşlemler
Sütun İşlem
Kapsül
Kendoku
Sayı Bulmaca
Futoşiki
10
11
12
13
14
15
16
17
18
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dart
Terazi
Dijital Toplama
123 Kapsülü
Şifreli Toplamlar
Kibrit İşlemleri
Banknotlar
Dörtgenle
Sihirli Toplamlar
Kaynaklar:
Yeni Başlayanlar İçin Akıl Oyunları Kitabı
Kakuro Kitabı
Kendoku Kitabı
Meraklısına Akıl Oyunları Kitabı
Akıl Oyunları Dergileri
http://www.janko.at/
http://puzzlepicnic.com/
http://www.logic-masters.de/Raetselportal/index.php
http://www.croco-puzzle.com/
Örnek
1.İşlem Karesi
1’den 9’a rakamları sadece birer
kez kullanarak diyagram dışında
verilmiş olan eşitlikleri sağlayın.
Matematiksel işlem öncelikleri
geçerlidir. Örneğin 3+1x5=8
olmalıdır.
+
x
+
x
11
+
x
+
+
6
/
x
+
24
+
x
24
6 + 7 - 2 11
/
+
/
3 x 8 x 1 24
+
+
+
4 + 9 x 5 49
49
7
6
24
2. Satır
7
3. Satır
+
+
34
x
x
6
/
11
18
+
x
-
1. Satır
Cevap Anahtarı: Her satır için
rakamları soldan sağa yazın.
Örnek için cevap şöyle olurdu:
+
+
24
33
-
-
+
x
-
/
5
0
0
+
+
0
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
7
47
2.Kakuro
Örnek
6
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
Boş hücrelere 1'den 9'a rakamlar
yerleştirerek diyagramı doldurun.
Çizgiyle bölünmüş karelerde
çizginin altındaki sayılar altındaki,
üstündeki sayılar sağındaki rakam
gruplarının toplamını vermektedir.
Bir toplamı oluşturan rakamlar
birbirinden farklı olmalıdır.
1:
2:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
3.Çarpmaca
Verilen sayıların tümünü her satır
ve sütunda tam olarak iki sayı yer
alacak şekilde diyagrama
yerleştirin. Diyagramın dışındaki
sayılar, o satır veya sütunda
görülen iki sayının çarpımını
vermektedir.
20
(1-10)
8
12 21
15
5
24
4
3
6
10
10
18
9
20
15
24
1
10
2
18
8
7
8
12 21
Cevap Anahtarı: İşaretli hücrelerin
içeriklerini yazın. Boş için - kullanın.
Örnek için cevap şöyle olurdu:
1-12
88
54
40
2
21
48
1-12
72
11
18
15
40
56
11 42 40 90
35 27 2 32 66
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
4.Şifreli İşlemler
(1-4)
YT / Z = X
Y+X=Z
T
2
12 / 4 = 3
1+3=4
X Y Z
3 1 4
Cevap Anahtarı: Rakamları yazın. Örnek
için cevap şöyle olurdu:
Örnekte 1-4 arası rakamlar T-X-YZ- harfleri ile şifrelenmişlerdir. Bu
harflerle yapılan işlemler ve
eşitlikleri verilmiştir. Bu
denklemlerden faydalanarak hangi
rakamın hangi harfle şifrelendiğini
bulun.
T
X Y Z
(1-7)
A+B+D=F
BF / E = E
CEVAP:
A B C D E F G
D x G = AB
(1-7)
AD / CF = E
DC = F x G
CEVAP:
A B C D E F G
B=FxD
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
5.Sütun İşlem
Örnek
Diyagramın sol üst köşesinde, belirtilen
aralıktaki sayıların tamamını yalnızca
birer kez kullanarak sütunlar boyunca
tüm işlemleri sağlayın. Matematiksel
işlem öncelikleri geçerli değildir.
Cevap Anahtarı: Her satır için
sayıları soldan sağa yazın. Örnek
için cevap şöyle olurdu:
1. Satır
(1-9)
/4 /3 x4
+5 +4 -3
2. Satır
4 9 2
/4 /3 x4
1 3 8
+5 +4 -3
6 7 5
3. Satır
(1-12)
x5 +3 +3 /3
-3 x3 +3 +3
(1-16)
+1 x2 x3 /3
+2 x3 x2 +5
-5 -4 +3 -3
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
(1-8)
6.Kapsül
Diyagrama 3 tane hücrenin üzerinde yer
alan yatay ya da dikey olarak kapsüller
yerleştirilmiştir. Bu kapsüllerin her birinin
içine 1’den n’e (örnek için 1-8) rakamları
tam olarak bir kez yerleştirin. Diyagramın
dışındaki sayılar o satır ya da sütunda yer
alan kapsüller içindeki rakamların toplamını
vermektedir. Örnekteki 8 toplamı 5,1 ve
2 rakamlarının toplamıdır.
Cevap Anahtarı: Kapsüllerin içine
yerleşen rakamları kapsüllerin
harflerini dikkate alarak yazın. Örnek
için cevap şöyle olurdu:
(1-8)
10
15
9
(1-9)
14
8
13
16
11 23
12
10
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
12 10
7.Kendoku
Her satırda ve her sütunda 1'den n'e tüm
rakamlar tam olarak bir kez yer alacak
şekilde diyagramı doldurun. Kalın çizgiyle
belirtilmiş her bölgenin köşesindeki sayı,
o bölgenin içindeki rakamların gösterilen
matemetiksel işaretle hesaplanmış
sonucunu vermektedir. Bir bölge
içerisinde rakam tekrarı olabilir.
Cevap Anahtarı: Okla işaretli
sütunların içeriğini ok doğrultusunda
yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
Örnek
1-4
1:
2:
(1-5)
(1-5)
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
8.Sayı Bulmaca
0’dan 9’a rakamların içinden herhangi birbirinden farklı 3 rakam seçilerek
3 basamaklı bir sayı oluşturulmuştur ve bu sayı 0 ile başlayamaz. Her “”, aranan sayıya ait doğru bir rakamı yanlış bir yerde bulduğunuzu, her
“+” ise aranan sayıya ait doğru bir rakamı doğru yerde bulduğunuzu
gösteriyor.
Örnek
Cevap Anahtarı: Sayıyı yazın.
Örnek için cevap şöyle olurdu:
1 2 8 +1-1
2 5 6 -1
5 1 2 +1
+3
3 7 0 -1
3 1 9 +1
9 6 2 +1-1
+3
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
(1-4)
9.Futoşiki
Her satır ve her sütunda 1’den
n’e rakamlar tam olarak bir kez
yer alacak şekilde diyagramı
doldurun. Hücrelerdeki rakamlar
arasındaki ilişki büyük > ve küçük
< işaretleri ile belirtilmiştir.
Cevap Anahtarı: Okla işaretli
satırların içeriğini ok doğrultusunda 1:
yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
2:
(1-5)
(1-5)
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
10.Dart
Bir dart tahtasına (hedef tahtası)
3 atış yapacaksınız ve bu 3 atış
sonucunda, bu üç sayının toplamı
100 sayısını verecek. Bir sayı birden
fazla vurulamaz.
17+35+48=100
Cevap Anahtarı: Üç sayıyı küçükten büyüğe
doğru yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
11.Terazi
Sistemin dengede olması için, diyagramların üzerinde verilen aralıktaki sayıları
birer kez kullanarak ağırlıkları numaralandırın. Çubukların ağırlıkları ihmal
edilmiştir.
Örnek
(1-9)
Cevap Anahtarı: Kefeler
harflendirilmiştir. Bu harfleri dikkate
alarak o kefelere yerleşen rakamları
yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
(1-9)
(1-12)
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
12.Dijital Toplama
Dijital rakamlarla bir toplama
işlemi verilmiştir (örnek için 0-6).
Rakamların bazı parçaları verilmiş
olup, tüm rakamları tam olarak
bir kez kullanarak doğru bir
toplama işlemi inşa edin. Her satır
için soldan ilk rakam sıfır olamaz.
Cevap Anahtarı: Toplama işlemini
soldan sağa yazın. Örnek için cevap
şöyle olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
13.123 Kapsülü
Diyagrama birbirlerine çaprazdan bile
değmeyecek şekilde 1x3 ebatlarında
kapsüller yerleştirin. Her kapsül 1,2,3
rakamlarını içermelidir. Diyagramda gri
hücrelerde verilen rakamlar
bulundukları hücreye kenardan değen
kapsüllerin, değen hücresindeki
rakamlarının toplamını vermektedir.
Örnek
Cevap Anahtarı: Ok doğrultusunun içeriğini
soldan sağa yazın. Boş hücreler için - işareti
kullanın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
1:
5
3 5 2 1 3
2
6
1
2 1 3
1
1
6
1
1
2:
4
2
3 1
6
3
6
2
4
2 5
6
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
4
3
2
Örnek
14.Şifreli Toplamlar
Denklemde, eşitliğin her iki
tarafı aynı sonucu verecek
şekilde, verilen 4 parçadan 3
tanesini matematiksel şerite
yerleştirin. İşlem önceliği
geçerlidir.
Cevap Anahtarı: Bulduğunuz işlemi sağdan
sola yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
15.Kibrit İşlemleri
Çeşit 1:Kibrit Kaldırma
1 ya da 2 kibrit kaldırarak denklemi doğru hâle getirin.
Cevap Anahtarı: Bulduğunuz işlemi sağdan sola yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
Çeşit 2: Kibrit Ekleme
1 ya da 2 kibrit ekleyerek denklemi doğru hâle getirin
Cevap Anahtarı: Bulduğunuz işlemi sağdan sola yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
Çeşit 3: Kibrit Yer değiştirme
1 ya da 2 kibritin yerini değiştirerek denklemi doğru hâle getirin
Cevap Anahtarı: Bulduğunuz işlemi sağdan sola yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
16.Banknotlar
Örnek
5 9
7
8
9
10
5 9
7
8
9
10
Cevap Anahtarı: Önce dik banknotları küçükten
büyüğe yazın, sonra yatay banknotları yazın.
Örnek için cevap şöyle olurdu:
1’den 5’e değerlere sahip
banknotları yatay veya dikey
şekilde diyagrama yerleştirin. Her
bir banknot 1x3 boyutundadır ve
banknotlar üst üste binemezler.
Diyagramın dışındaki sayılar, ilgili
yöndeki tüm banknotların değerleri
toplamını vermektedir.
Dik:
Yatay:
2
1 3
4 3
4
2
5 6 5 9
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
2
4
17.Dörtgenle
Tüm diyagramı öyle dörtgenlere ayırın
ki; her dörtgenin içinde bir sayı olsun
ve bu sayı dörtgenin alanını birim hücre
cinsinden belirtsin.
2
6
4
4
4
6
6
3
Cevap Anahtarı: Ok doğrultusunda kaç farklı
bölge olduğunu yazın. Örnek için cevap
şöyle olurdu:
5
6
3
1:
2:
8
4
8 3
3
9
7
6
4
2
8
3
3
2
8
6
4
6
2
2 2
2
2
10 3
6
16
4
3 3
3
2
3
4
2
3
14
3
6
4 2
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
2
18.Sihirli Toplamlar
Diyagrama her satır ve her sütunda tam olarak bir kez yer alacak şekilde
verilen aralıktaki rakamları yerleştirin. Bu rakamlar bazı sayılar oluşturacaktır
ve diyagramın dışındaki sayılar herhangi bir satır ya da sütunda oluşan sayıların
toplamını vermektedir. Herhangi bir satır ya da sütundaki sayılar arasında en
az bir boşluk olmalıdır.
Örnek
Cevap Anahtarı: Ok doğrultusunun
içeriğini soldan sağa yazın. Boş
hücreler için - işareti kullanın. Örnek
için cevap şöyle olurdu:
(1-4)
37
46
424
1:
19
46
3142
2:
37 37 28 37 37 145
(1-4)
235
316
343
19
2143
433
(1-4)
19
325 46 64 433 46 55
55
73
244
433
64
46 73 37 343 217 64
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
SUDOKU OYUNLARI TÜRLERİ
1
2
3
4
5
6
7
:
:
:
:
:
:
:
Sudoku
Ardışık Sudoku
Bölgesel Sudoku
Toplamlı Sudoku
Köşegen Sudoku
Küp Sudoku
Harfli Sudoku
8
9
10
11
12
13
14
:
:
:
:
:
:
:
Üç Dişli
Komşusuz Sudoku
Tek-Çift Sudoku
Ekstra Bölgeli Sudoku
1-8 Sudoku
Dıştan Sudoku
Çapraz Toplamlı Sudoku
Kaynaklar:
Yeni Başlayanlar İçin Akıl Oyunları Kitabı
Sudoku Kitabı
Sudoku ve Türevleri 1-2 Kitabı
Meraklısına Akıl Oyunları Kitabı
Akıl Oyunları Dergileri
http://www.janko.at/
http://puzzlepicnic.com/
http://www.logic-masters.de/Raetselportal/index.php
http://www.croco-puzzle.com/
1.Sudoku
Her satırda, her sütunda ve
kalın çizgilerle belirlenmiş her
2x3'lük bölgede 1'den 6'ya tüm
rakamlar tam olarak bir kez yer
alacak şekilde diyagramı
doldurun.
Cevap Anahtarı: Okla işaretli
satırların içeriğini ok doğrultusunda
yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
Örnek
1 6
5 2
5 2
2 6
4 1
5 2
6 4
1 5
3
4
1
2
5
6
1
5
3
6
2
4
1:
2:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
6
2
4
5
1
3
4
1
5
3
6
2
5
6
2
4
3
1
2
3
6
1
4
5
Örnek
2.Ardışık Sudoku
Her satırda, her sütunda ve kalın
çizgilerle çevrili her 2x3’lük
alanda 1’den 6’ya rakamlar bir
kez yer alacak şekilde diyagramı
doldurun. Tüm ardışık komşuların
arasında bir siyah nokta vardır.
Cevap Anahtarı: Okla işaretli
satırların içeriğini ok doğrultusunda
yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu:
4
3
1:
2:
2
1
1 5
6 3
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
3.Bölgesel Sudoku
Her satır, her sütun ve kalın
çizgilerle sınırları belirlenmiş her
bölgede 1’den 6’ya tüm rakamlar
tam birer kez yer alacak şekilde
diyagramı doldurun.
Örnek
6
2
5
5
1
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
2
6
3
4
5
1
2
1:
2:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
9
13
4.Toplamlı Sudoku
3
14
9
13
3
10
8
8
7
10
9
8
12
12
14
8
4
10
9
12
12
7
7
4
10
7
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
12
7
5
4
9
12
1:
2:
7
9
10
7
9
11
3
Her satırda, her sütunda ve kalın
çizgilerle çevrili her 2x3’ lük bölgede
1’den 6’ya rakamlar bir kez yer
alacak şekilde diyagramı doldurun.
Kesikli çizgilerle belirtilen bölgelerin
köşelerindeki sayılar, içlerinde yer
alan rakamların toplamını
vermektedir. Bu toplamı oluşturan
tüm rakamlar farklı olmalıdır.
9
3
9
6
7
18
5
7
8
8
13
9
12
3
3
8
8
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
11
Örnek
5.Köşegen Sudoku
Her satırda, her sütunda, her
iki ana köşegen boyunca ve kalın
çizgilerle çevrili her 2x3’ lük
bölgede 1’den 6’ya rakamlar
bir kez yer alacak şekilde
diyagramı doldurun.
5 2
4
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
6
3
6
3 1
1:
2:
5 1
3
6
3
5
5
6
1
4
2
5
2 1
2
1
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
5
8
4
7
7
1
3
2
3
2
7
5
5
3
4
6
7
6
8
2
2
8
8
2
1
3
3
1
4
7
3
2
4
7
8
1
5
6
5
6
6
3
1 6
7 1
8 4
5 2
2
7
5
3
8
4
4
3
5
7
6.Küp Sudoku
2
8
6
1
Yüzeyler boyunca ilerleyen
satırlarda ve kalın çizgilerle çevrili
her alanda 1’den 8’e rakamlar bir
kez yer alacak şekilde diyagramı
doldurun.
3
4
1
6
5
7
8
5
1
2
4
4
6
8
5
2
3
7
4
7
8
6
5
2 8
1
4
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
3
1
6
Örnek
7.Harfli Sudoku
H
Her satırda, her sütunda ve kalın
çizgilerle belirlenmiş her
bölgede verilen (örnek için
HARFLİ) tüm harfler tam olarak
bir kez yer alacak şekilde
diyagramı doldurun.
A
H
R
A
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
A F
F L
L
A
F
L
R
A
İ
H
F
L
L
F
R
A
İ
H
İ
H
L
F
A
R
A
R
H
İ
L
F
F
L
A
R
H
İ
2:
L
L
F
A
H
İ
F
L
R
A
1:
H
H A
R
F
R
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
A
R
H
Örnek
8.Üç Dişli
Her daireye bir rakam
gelecek ve çizgiler boyunca
(örnekte okla
gösterilmiştir)rakam tekrarı
olmayacak şekilde
diyagrama 1’den 6’ya (örnek
için 1-5) rakamları
yerleştirin. Üçgenlerin
içindeki sayılar üçgenin
köşelerindeki rakamların
toplamını vermektedir.
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
9.Komşusuz Sudoku
Örnek
Her satırda, her sütunda ve kalın
çizgilerle belirlenmiş her 2x3'lük
bölgede 1'den 6'ya tüm rakamlar
tam olarak bir kez yer alacak
şekilde diyagramı doldurun. Aynı
rakamlar çaprazdan bile olsa
birbirlerine değemezler.
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
1:
2:
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
10.Tek-Çift Sudoku
Her satır, her sütun ve kalın çizgilerle
belirlenmiş her 2x3’lük alanda 1’den
6’ya tüm rakamlar tam birer kez yer
alacak şekilde diyagramı doldurun.
Tüm gri hücrelere çift sayılar, tüm
beyaz hücrelere tek sayılar
yerleşmek zorundadır.
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
3
1:
2:
6
4
1
6
1
6
2
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
3
Örnek
1
11.Ekstra Bölgeli
Sudoku
Her satırda, her sütunda, her
3x2’l’k bölgede ve gri hücrelerde
1’den 6’ya tüm rakamlar bir kez
yer alacak şekilde diyagramı
doldurun.
4
1
3
2
3
6
2
5
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
4
2
6
2
4
5
3
6
1
4
1
5
2
6
4
3
4
2
1
5
3
6
5
3
6
2
1
4
6
1
3
4
5
2
1:
2:
2
1
5
2 4
2 1
3
2
4
5
5
5
3
6
4
1
2
5
3
4
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
2
3
1
2
2 6
5
6
3 8
5
1 4
7 3
5
6 8
7
4
5
7 1
4
3
6
1
7
6
8
4
3
5
2
2
4
5
3
7
6
8
1
4
1
2
6
3
8
7
5
3
8
7
5
6
2
1
4
8
2
4
7
5
1
6
3
5
6
3
1
2
7
4
8
7
3
8
4
1
5
2
6
6
5
1
2
8
4
3
7
12.1-8 Sudoku
Her satır, sütun ve kalın çizgilerle
çevrili 4x2’lik bölgede 1’den 8’e
rakamlar bir kez yer alacak şekilde
diyagramı doldurun.
1:
Cevap Anahtarı: Okla işaretli
satırların içeriğini ok doğrultusunda
yazın. Örnek için cevap şöyle olurdu: 2:
4
2 8 7
8
6
1 2
8 6
1 3
2
5
4 2
3
6
3 7 1
2
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Örnek
13.Dıştan Sudoku
Her satır, sütun ve kalın çizgilerle
çevrili 3x2’lik bölgede 1’den 6’ya
rakamlar bir kez yer alacak şekilde
diyagramı doldurun. Dışardaki
sayılar o satır ya da sütundaki ilk
iki rakamın toplamını vermektedir.
3
9 5
6
3
8 2
1
8 6
4
4 3
5
8
8
5
4
11
5
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
7
6
3
2
5
1
4
5
9
5
4
3
1
2
6
5
3
2
5
6
4
1
4
6
1
3
5
2
7
6
1
5
4 5
2
6 11
3
1:
2:
11
5
10
10
7
8
6
9
3
6
6
9
10
6 4
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
11
Örnek
11 16
5
3
11 16
2
5
5
11
14
4
2
5
14
2
4
3
5
1
6
1
5
2
6
4
3
6
3
4
1
5
2
5
5
2
6
4
3
1
14.Çapraz Toplamlı Sudoku
3
4
6
1
3
2
5
3
1
5
2
6
4
5
11
4
1:
Cevap Anahtarı: Okla işaretli satırların
içeriğini ok doğrultusunda yazın. Örnek için
cevap şöyle olurdu:
6
Her satırda, her sütunda ve kalın
çizgilerle belirtilmiş her 3x2'lük
bölgede 1'den 6'ya rakamlar tam
olarak bir kez yer alacak şekilde
diyagramı doldurun. Diyagramın
dışındaki oklar ilgili çapraz yönlerdeki
rakamların toplamını vermektedir.
Çapraz yönlerde, klasik sudoku
kurallarına aykırı olmamak kaydıyla,
rakam tekrarı olabilir.
2:
9
6
4
8
3
3
2011 - 2012 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
MEKANİK OYUNLARI TÜRLERİ
1
2
3
4
:
:
:
:
Kart Sıralama
Renkli Kareler
Eksik Kelimeler
Dijital Toplamlar
Yarışmalarda yer alan Mekanik Bölümü’ndeki sorular kâğıt
üzerinde değil kesik parçalar hâlinde verilir. Verilen yönergeye
göre bu parçalar, sorunun çözümüne ulaşmak için - genellikle
kalem kullanılmadan - birleştirme, taşıma vb hareketlerle
kullanılır.
Kaynaklar: Akıl Oyunları Dergileri
Kart Sıralama
Size verilecek olan kartları üzerlerinde yazan açıklamalara göre düzenleyin.
Kart 1
Kart 2
Kart 3
Bu kartın üstünde
kartlar var ama
hiçbiri beyaz değil.
Bu kartın hemen
üstündeki
kart siyah.
Bu kartın hemen
altındaki
kart siyah.
Kart 4
Bu kartın hemen
altındaki ve hemen
üstündeki kartlar
farklı renkteler.
Kart 5
Bu kartın hemen
altındaki
kart siyah.
Kart 6
Bu kartın hemen
altındaki ve hemen
üstündeki kartlar
aynı renkteler.
Çözüm:
Kart 2
Kart 6
Kart 3
Kart 1
Kart 4
Kart 5
Bu kartın hemen
altındaki
kart siyah
Renkli Kareler
Size 4 adet 4x4 (örnekte 3x3) boyutta parçalar verilecek ve bu parçalarda örnekte
de görüldüğü gibi farklı renkte noktalar olacaktır. Bu parçaları bir kare oluşacak
(8x8) şekilde bir araya getirdiğinizde her farklı renk bir karenin köşe noktaları
olacaktır. Örnekte de göreceğiniz gibi kırmızı noktalar bir karenin köşe noktaları;
mavi noktalar başka bir karenin köşe noktaları; yeşil noktalar bir başka karenin köşe
noktaları ve beyaz noktalar da başka bir karenin köşe noktalarıdır. Parçaları
döndürebilirsiniz.
Eksik Kelimeler
Size 10 tane, her biri 8 harften oluşan kelimeler verilecektir. Bu kelimelerin tümünün
harfleri ikişer ikişer gruplandırılmıştır ve bazıları kayıptır. Bu kayıp parçalar size
kart üzerinde verilecektir. Yapmanız gereken, kelimeleri bu kartları kullanarak
tamamlamaktır ve tüm kelimeler anlamlı olmak zorundadır.
Verilen Parçalar
ĞA
SO
MU
AJ
KA
FL
SO YA ĞA CI
CI
YA
KA MU FL AJ
Dijital İşlemler
Size üzerinde rakamların ve matematiksel işaretlerin bulunduğu şeritler verilecektir.
Amacınız bu şeritlerin tamamını kullanarak (şeritler döndürülürek de kullanılabilir),
şeritler üzerindeki her satırda soldan sağa okunduğunda doğru bir matematiksel
işlem bulmaktır.
Bu matematiksel işlemde matematiksel işlem öncelikleri kullanılmayacaktır; yani
çarpma ya da bölmeden sonra toplama ya da çıkarma yapılır zorunluluğu yoktur.
Bir matematiksel işlem herhangi bir matematiksel işaretle başlayamaz ve bitemez.
Aynı şekilde bir matematiksel işlem sıfırla başlayamaz.
Verilen Parçalar
1.Satır
2.Satır
3.Satır
4.Satır
Kart Sıralama
Hemen altımdaki kartın kart
numarası da, üzerindeki
adam sayısı da çift değil.
Hemen üzerimdeki kartta
aynı duyguya sahip herhangi
iki adam yan yana değil.
Hemen altımdaki kartta çift
sayıda adam var.
Hemen üzerimdeki kartta
en az iki gülen adam var.
Altımda en az 3 kart var.
Hemen üzerimdeki kartta
hem gülen hem de üzülen
adam var.
Hemen altımdaki kartta
tek sayıda adam var.
Üzerimde en az bir kart var
ve hiçbirinde üzülen adam
yok.
2010 - 2011 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Renkli Kareler
Cevap kağıdında, dairelerin konumlarını üstteki boş diyagramda işaretlemeniz
yeterlidir.
2010 - 2011 Okul Yarışmaları Yönerge Dosyası
Eksik Kelimeler
ÜN
ZE
NC
KÜ
İY
VE
ŞA
EĞ
ED
AR
RG
YE
MA
ER
NA
FE
NG
HA
OR
EF
CA
İĞ
SL
HÜ
EN
MD
MP
DA
MA
NC
İL
GE
ON
Tİ
İF
DA
Cİ
AN
CA
İR
Dijital İşlemler
OPTİMİZASYON OYUNLARI TÜRLERİ
1 : Ülke Yerleştirmece
2 : Tüm Küçükler
3 : Kâğıt Katlama Optimizasyonu
Yarışmalarda yer alan Optimizasyon Bölümü’ndeki sorular,
diğer bölümlerden farklı olarak “tek bir çözüme sahip olan”
sorulardan oluşmaz. Bunun yerine verilen soruların kurallarına
riayet ederek en iyi çözümü bulmaya ya da daha genel bir
tabirle en yüksek puanı almaya yöneliktir.
Kaynaklar:
http://www.otuzoyun.com/puzzledesign/
http://www.logic-masters.de/Monatsraetsel/monatsraetsel.php
http://puzzleserbia.com/vesti0.htm
Ülke Yerleştirmece
Verilen ülkelerden bazılarını şekildeki karelerin içine yazın. Ülkeleri yazarken
isimlerinde ortak harf bulunan ülkeleri komşu karelere yazmamaya çalışın.
Yazdığınız ülkelerdeki toplam harf sayısı kadar puan alacaksınız. Ayrıca
birbirine komşu olan ve ortak harfleri bulunan her ülke çifti için 4 puanınız
düşülecek.
Şehir Listesi
Ankara
Bursa
Çorum
Denizli
Erzurum
Gaziantep
Hatay
Iğdır
İstanbul
Karabük
Muş
Niğde
Ordu
Rize
Sivas
Şırnak
Trabzon
Uşak
Van
Yalova
Karabük
Muş
Gaziantep
Iğdır
Niğde
Sivas
Yalova
Çorum
Erzurum İstanbul
Hatay
Örnek Puanlama
Toplam Harf Sayısı:
7+3+9+5+5+5+6+5+7+8+5=65
Hatalar:
İstanbul - Yalova
İstanbul - Erzurum
Sivas - Gaziantep
Ceza Puanı: 3x4=12
Toplam Puan: 65-12=53
Ülke Listesi
Angola
Bulgaristan
Çad
Danimarka
Etiyopya
Filistin
Gine
Hollanda
Japonya
Kuveyt
Lüksemburg
Mısır
Norveç
Peru
Romanya
Somali
Türkiye
Ürdün
Vatikan
Yemen
Tüm Küçükler
Boş hücrelere 1’den 9’a rakamlar yerleştirin. Her rakamın komşuları arasında
kendisinden küçük rakamların hepsinden en az bir tane olsun.
Ceza: Eksik komşu başına 10 puan
Puan: Yerleştirdiğiniz sayıların toplamı - Ceza
2
1 5
2 7
1 2
1
3
2
6 1 2
4 3 2
3 1
Sayıların toplamı : 48
Ceza
: 0
Toplam Puan
: 48
4
2 3
1 2
1 3
2
1
6
8
1
1 3
2 4
5
7 2
1
Sayıların toplamı : 59
Ceza
: 50
Toplam Puan
:9
CEZA
8’in komşularında 4 yok
5’in komşularında 3 yok,
7’nin komşularında 3,4 ve 6 yok.
Kâğıt Katlama Optimizasyonu
Size bir tane her iki yönü de rakamlar ve matematiksel işlemlerden oluşak bir
işlem şeridi verilecektir. (Her takım üyesinin daha rahat çalışabilmesi için bu işlem
şeridi her takıma 3 tane olacak şekilde verilir.) Amacınız katlamalar yaparak doğru
bir matematiksel işlem oluşturmaktır.
Verilen şeridi istediğiniz şekilde katlayabilirsiniz; katlamalardan sonra elde
ettiğiniz doğru matematiksel işlemdeki her karakter (rakam ve işaretler) tam olarak
görülmelidir. Tam olarak görülmeden kasıt, işlemdeki her karakterin için bulunduğu
hücrenin tamamı işlemin okunduğu tarafta yer almasıdır.
Bulunan işlemler soldan sağa doğru okunur ve herhangi bir matematiksel öncelik
yoktur okuma esnasında. Yani çarpma veya bölmenin toplama ve çıkarmadan önce
yapılması gibi bir zorunluluk yoktur; tek zorunluluk, bulunan işlem soldan sağa doğru
okunur.
Bulunan matematiksel işlemin ilk ve son hücreleri herhangi bir matematiksel
işaretle başlayamaz ve bitemez. Örneğin şu şekilde bir işlem kabul edilmeyecektir:
x3+4 = 7 ya da 3 + 4 = 7Bulunan matematiksel işlem rakamla başlamalı ve rakamlar bitmelidir.
Şu şekilde bulunan 1=1; ya da 23 = 23; ya da 324 = 324 tarzındaki eşitlikler
matematiksel işlem
değildir ve cevap olarak kabul edilmeyecektir. Her matematiksel işlem, eşittir
işaretinden farklı olarak en az bir matematiksel işaret içermelidir.
Puanlama: En büyük sonucu bulandan en düşük sonucu bulana doğru takımlar puan
alacaktır.
Ön yüz
Arka Yüz
= 4 2 6 x 6 = 9 6
7 x 6 1
/
2 = 3 8
Bu şeritten elde edilen bazı matematiksel işlemler
7 x 6 = 4 2
7 6
6
/ 2 = 3 8
/ 2 = 3
Cevap Kâğıdı
İşlem:
7 x 6 = 4 2
Ön Yüz
Arka Yüz
MANTIK OYUNLARI
Mantık Oyunları uzun yıllardır Akıl Oyunları Dergisi’nde
yayınlanmakta olan bir türdür. Daha çok, verilen bilgilerden
yola çıkılarak istenenlerin bulunmasına dayalıdır. Eldeki
ipuçlarının en verimli şekilde analiz edilmesiyle çözüme ulaşma
üzerine kurulu bir oyundur. Bu oyunla ilgili anlatım, sonraki
sayfada bir örnek üzerinde belirtilmiş; tablo kullanımı ve
işaretlenmesi anlatılmıştır.
Kaynaklar:
Mantık Oyunları Kitabı 1
Mantık Oyunları Kitabı 2
Akıl Oyunları Dergisi
Soruda verilen ipuçlarını şemaya dikkatlice yerleştirin. Kesinlikle “hayır”olan bir
kutuya “X” koyun; kesinlikle “evet” olan bir kutuya “V” koyun. Bu şekilde olasılıkları
azaltın ve ipuçlarını tekrar değerlendirin. Keşfettiğiniz bir bilgiyi şemanın yalnız
bir yerine işlemekle kalmayın, öteki kısımlara da aktarın.
Örnek:
Aynı apartmanda oturan üç çocuk her sabah aynı okula gitmekte, fakat farklı
sınıflarda okumaktadır. Aşağıdaki iki ipucundan faydalanarak her bir çocuğun adını,
soyadını ve kaçıncı sınıfa gittiğini bulabilir misiniz?
1. Soyadı Güzel olan kız, Berna’dan iki üst sınıftadır.
2. Soyadı Kanat olan çocuk dördüncü sınıfa gitmektedir.
Soyadı Güzel olan kız, Berna olamaz(ipucu 1); bu yüzden
Berna/Güzel kutusuna X koyarız. Güzel soyadı, bir kıza
aitse bu Ali olamaz, Selin olur; bu yüzden Selin/Güzel
kutusuna V koyarız ve Selin için diğer soyad ve ad
olasılıkları kutularına X koyarız.
Güzel soyadlı kız Berna’dan iki üst sınıftaysa(ipucu 1),
Berna üçüncü sınıfa; Güzel soyadlı kız da beşinci sınıfa
gitmelidir. Demek ki Berna/3 kutusuna ve Güzel/5 kutusuna
V koyarız. Diğer olasılıkları içeren kutulara X koyarız.
Selin Güzel’in beşinci sınıfa gittiği bilgisini şemanın diğer kısmına aktarırız ve Selin/5
kutusuna da V koyarız. Bu işlem, unutulmaması gereken oldukça önemli bir işlemdir.
Bunun sonucunda şema bize Ali’nin dördüncü sınıfa gittiğini
gösterir.
Soyadı Kanat olan çocuk dördüncü sınıfa gitmektedir(ipucu
2), bu yüzden Kanat/4 kutusuna V koyarız ve diğer
olasılıkları içeren kutulara X koyarız.
Şemayı incelediğimizde Ali’nin dördüncü sınıfa gittiğini
görürüz, bu da bize Ali’nin soyadının Kanat olduğunu
gösterir. Ali/Kanat kutusuna V koyarız ve diğer olasılıkları
içeren kutulara X koyarız. Şema üzerinden giderek,
bilgileri şemanın farklı kısımlarına aktarırsak şu tabloyu
elde ederiz.
Alerjik Vaka
Alerji, vücudun aslında zararlı olmayan maddelerden etkilenmesi (fındık fıstık gibi), hava
şartlarından etkilenmesi (havadan nem kapmayı kasdetmiyoruz), veya psikolojik etkiler
sonucu (“bu adama kılım, gördüğümde tüylerim diken diken oluyor” sendromu dışında) bazı
maddelere aşırı reaksiyon göstermesidir. Özellikle bahar aylarında polenlerle birlikte daha
çok gündeme gelir. Çevremizde antihistaminlerle ve baskılayıcı ya da alerjik tepkinin üstünü
örtücü çözümlerle sadece belirtileri (semptomları) giderilebilen, fakat aslında çözümü
olmayan birçok vaka yaşanır. Alerjiye yol açan maddeler bireyden bireye değişebileceği gibi,
bir birey birden fazla maddeye de alerjik reaksiyon gösterebilir. Sorumuzda yer alan kişilerin
de maalesef birden fazla maddeye alerjileri var. Kimlerin, nelere alerjisi var acaba?
1. Arı sokmasına alerjisi olan Cihan değildir.
2. Yumurtaya alerjisi olan Melis'in soyadı, susama alerjisi olan Sönmez değildir.
3. Deniz ürünlerine alerjisi olan Faruk'un; soyadı D harfiyle başlamadığı gibi, diğer alerjisi
de
çavdar değildir.
4. Çikolataya alerjisi olan Dönmez'in adı Öykü değildir.
5. Mert Karabıyık da alerji problemi olanlardan biridir.
6. Mısıra alerjisi olan kişinin aynı zamanda polene de alerjisi vardır.
SOYAD
1.ALERJİ
2.ALERJİ
CİHAN
FARUK
MELİS
MERT
ÖYKÜ
ÇAVDAR
ÇİKOLATA
POLEN
SÜT
YUMURTA
ARI SOKMASI
ÇAYIR OTU
DENİZ ÜRÜNLERİ
MISIR
SUSAM
AD
SOYAD
1.ALERJİ
2.ALERJİ
AKIL OYUNLARI ÇÖZÜMLER
1.Hazine Avı
2.Amiral Battı
3.Sihirli Piramit
4.ABC Bağlamaca
6.Patika Oluşturma
5.Patika
7.Farklı Komşular
8.Çadır
2 2 1 1 2 1 1 2
2
2
1
1
2
1
1
2
9.ABC Kadar Kolay
A
B
C B A
A
B
B A C
A
C
B
C
B A
B B A
C
2 1 2 2 2 1 2 0
2
0
2
1
1
3
0
3
10.Kare Karala
B A C
B A C
C
A A C
B
B B A
C C
C
C A B B
C
B
A
A B
11. Pentomino Uçları
12.Domino
2
1
3
3
1
13.Apartmanlar
4
5 1
3
1 5
2
1
2
5
4
3
3
5
3
4
2
1
4
2
4
1
3
5
3
5
2
1 4
4
2
3
2
4
1
1
4
2
2
5
4
2
3
4
4
5
1
5
5
5
3
3
5
4
2
1
2
3
3
2
4
1
1
3
5
2
4
4
1
3
1
3
5
5
1
2
2
5
1
3
2
14.Akari
3
2
2 3
5
2 4
1
4
5
2
1
3
3
3
1
4
2
5
4
1
2
3
5
4
5
4
1 4
3
2 3
4
1
0
1
1
2
2
0
1
2
1
4
3
1
1
4
5
5
4
4
15.Şekil Bölmece
16.Bosna Yolu
17.Kelime Avı
19.Kelime Ağı
KERTENKELE
18.Kelime Yerleştirme
A K
Ü
U M
E
İ S
K
İ N
İ T
U
A R
N K
U
T A
Z
D
A
R
A
A F
A
E R
Z
B A
E
R F
20.4 Harf
A
K
İ
D E
A
S
T
A
K
N
A
K
A
İ
A P
S O N
E
K İ
N
U
K
L E
A
A R T
22.4’lü Spiral
E
U
R
Z
A
G
M
U
İ
P
E
R
Z
A
N
T
K A Y
A
G U R
I
Ş
J A M
A
21.Işın Ağı
Z
R
S E L A M E T
A
G I
T
E
M E
M
S U R A T
K
T
B O N
İ
R
K
T
R
A
K
Z
İ
A
N
R
-
N
A
R İ
A
R
S T
O
D
H
A
M
23.Üçlüler
- - - - - L
- A S - E İ
A V İ S A C
M T A N - S
İ S - B M - İ L U - A
K
O
U
N
S
MATEMATİK OYUNLARI ÇÖZÜMLER
1.İşlem Karesi
8 + 2 x 5
+
+
+
9 x 3 + 7
+
x
6 x 1 x 4
11
6
2.Kakuro
18
34
24
33
9 - 3 8 - 1 +
4 / 2 +
6
x
7
+
5
5
47
0
6 12 72
11
11
18
15
4
10 40
7
8
56
35 27 2 32 66
12
0
11
7
A B C D E F G
2 1 5 3 4 6 7
A B C D E F G
5 6 1 2 4 3 7
5
8
88
6
9 54
4
10 40
2 1
2
3
7
21
48
11 42 40 90
0
4.Şifreli İşlemler
1
9 2
5 3
3.Çarpmaca
5.Sütun İşlem
2 1 5 9
x5 +3 +3 /3
10 4 8 3
-3 x3 +3 +3
7 12 11 6
6.Kapsül
13 2 1 15
+1 x2 x3 /3
14 4 3 5
+2 x3 x2 +5
16 12 6 10
-5 -4 +3 -3
11 8 9 7
10
15
9
8
12 10
7.Kendoku
8.Sayı Bulmaca
1
2
5
6
14
13
16
11 23
12
10
9.Futoşiki
10.Dart
2
5
1
1
8 +1-1
6 -1
2 +1
8 +3
3
3
9
7
7
1
6
6
0 -1
9 +1
2 +1-1
9 +3
61 - 30 - 9 / 22 - 25 - 53
11.Terazi
12.Dijital Toplama
13.123 Kapsülü
1 4 3
2 2
3
6
2 3 1 3
16.Banknotlar
2 1
3 1
1
3
2
14.Şifreli Toplamlar
2 1 3 6 3 1 2
2
4
2
3 1 2
1
2 5
1 4 3
2 1 3 6 3 3
2 2
18.Sihirli Toplamlar
17.Dörtgenle
5
8
2
4
8 3
3
9
7
6
4
2
6
4
6
2
2 2
2
2
10 3
6
16
4
3 3
8
3
3
3
2
4
14
3
8
3
6
2
4 2
3
2
SUDOKU OYUNLARI ÇÖZÜMLER
1.Sudoku
2.Ardışık Sudoku
6
5
1
2
4
3
1
2
3
4
6
5
3
4
6
5
2
1
4
6
5
3
1
2
5
1
2
6
3
4
2
3
4
1
5
6
3.Bölgesel Sudoku
4
1
6
5
2
3
3
5
2
4
1
6
2
6
1
3
5
4
5
2
3
6
4
1
1
3
4
2
6
5
6
4
5
1
3
2
4.Toplamlı Sudoku
12
4
6
2
12
5
3
3
1
7
5
1
9
6
3
4
2
4
5
2
3
10
4
9
1
11
6
5
3
2
1
6
9
5
4
6.Küp Sudoku
6
2
3
4
5
7
6
4
5
2
3
1
9
3
9
5.Köşegen Sudoku
6
1
5
7
3
4
2
6
2
3
1
9
4
5
8
6
7
1
4
5
6
3
2
18
6
5
2
12
3
4
8
1
7
5
4
1
13
6
5
3
2
3
8
5
6
3
3
2
1
4
8
3
2
4
1
11
6
5
3
4
1
2
6
5
8
4
7
6
5
1
2
3
8
1
4
2
5
6
5
3
8
1
7
8
7
4
1
6 2
2 8
7 5
3 4
3
2
6
8
4
1
6
3
7
5
3
F
A
H
R
L
İ
7
4
5
1
2
6
8
R
H
L
İ
A
F
İ
L
A
F
H
R
H
İ
F
L
R
A
L
F
R
A
İ
H
A
R
İ
H
F
L
H
F
L
R
İ
A
A
R
H
İ
L
F
İ
L
R
F
A
H
L
İ
F
A
H
R
11.Ekstra Bölgeli Sudoku
6
2
1
3
5
4
1
4
2
5
6
3
3
5
4
6
2
1
1
3
6
5
4
2
4
2
1
3
6
5
12.1-8 Sudoku
5
6
4
2
1
3
2
1
3
4
5
6
6
5
2
1
3
4
3
4
5
6
2
1
4
7
6
3
2
8
1
5
6
2
6 1
4
5
3
3
1
5
2
4
6
10
6
5
3
6
1
2
4
6
2
6
4
5
3
1
4
1 3
4
2 6
3
6 9
5
4
8
4
6
1
3
2
5
2
1
5
4
3
6
3
5
6
2
4
1
2
1
6
4
3
5
2
1
4
3
5
6
3
4
1
5
6
2
6
5
3
2
1
4
5
6
4
1
2
3
4
3
2
6
5
1
1
2
5
3
4
6
R
H
A
L
F
İ
2
3
6
5
1
4
3
1
4
6
5
2
5
4
2
3
6
1
6
2
5
1
4
3
F
A
İ
H
R
L
3
8
7
1
5
4
2
6
6
1
5
7
4
2
8
3
2
5
3
8
1
6
4
7
8
2
4
6
3
7
5
1
9
1
2
3
6
5
4
6
5
3
4
1
6
2
6
4
2
5
1
3
3
3
6
1
2
5
4
3
2
5
3
4
1
6
5
2
4
3
6
1
4
3
6
1
2
5
1
6
5
2
3
4
4
6
1
2
3
5
1
5
3
4
2
6
13.Dıştan Sudoku
7
6
1
2
8
5
3
4
14.Çapraz Toplamlı Sudoku
9
4
5
3
6
1
2
6
3
2
5
4
1
10.Tek-Çift Sudoku
3
4
1
6
5
2
2
3
5
4
1
6
4
5
6
1
3
2
8.Üç Dişli
9.Komşusuz Sudoku
5
6
3
1
4
2
1
6
5
4
2
3
7.Harfli Sudoku
8
1
7
6
3
1
7
4
2
4
5
3
5
2
7
6
1
7
6
8
8 1
5
5
2
4
2
4 3
3
1
1
7
8
6
8
7 6
2
4
3 5
4
1
6
2
3
5
5
2
3
6
1
4
5
3
2
4
7
1
6
8
1
4
8
5
6
3
7
2
2
10 4
3
1
7 6
5
11
5
6
4
2
1
3
3
1
6
5
2
4
6
6
2
5
3
4
1
1
3
2
4
5
6
11
4 5
5
1
6 10
3
2 8
MEKANİK
OYUNLARI ÇÖZÜMLER
1.Kart Sıralama
3-8-1-5-7-6-4-2
en üst
2.Renkli Kareler
3.Eksik Kelimeler
en alt
CANCİĞER
ÜNİFORMA
FESLEĞEN
ZENCEFİL
HÜKÜMDAR
GERGEDAN
ŞAMPİYON
DAMACANA
DAVETİYE
CİHANGİR
4.Dijital Toplama
MANTIK OYUNLARI ÇÖZÜMLER
AD
SOYAD
1.ALERJİ
2.ALERJİ
CİHAN
FARUK
MELİS
MERT
ÖYKÜ
DÖNMEZ
ÇETİN
DUMAN
KARABIYIK
SÖNMEZ
ÇAYIR OTU
D. ÜRÜNLERİ
ARI SOKMASI
MISIR
SUSAM
ÇİKOLATA
SÜT
YUMURTA
POLEN
ÇAVDAR

Similar documents

ÖRNEK SAYFALAR

ÖRNEK SAYFALAR Daha sonra SAP2000’in Copy, Paste, Replicate, Divide Areas gibi olanaklarından yararlanarak sistem tamamlanır. Bazı özel durumlarda da, sistemin tamamı veya bir bölümüne ilişkin geometri AutoCAD ve...

More information