Toimintakertomus 2009

Comments

Transcription

Toimintakertomus 2009
Toimintakertomus 2009
Toimintakertomus 2009
Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liitto
MTK-Varsinais-Suomi ry
Toimintakertomus 2009
MTK-VARSINAIS-SUOMI Osoite: Peltopohjankatu 2 D, 21280 RAISIO
Puhelin: 020 413 3580, faksi 020 413 3589
Kotisivut: www.mtk.fi/liitot/varsinais-suomi
Sähköposti: [email protected], [email protected]
Maaseudun Tulevaisuus -lehden ilmoituskonttori
Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Simo Kolkkala
puh. koti 02-7671803, 050-5275952
Aluepäällikkö
Järjestöagrologi
Toimistosihteeri
Hankepäällikkö
(Tarmokas-hanke)
Hanketyöntekijä
(Tarmokas-hanke)
Hanketyöntekijä
(Tarmokas-hanke)
Aino Launto-Tiuttu
puh. 020 413 3584 ja 040-5570736
Paavo Myllymäki
puh. 020 413 3581 ja 040-5828261
Ville Kalluinen
puh. 020 413 3583 ja 040-5828262
Marja-Terttu Ruohonen
puh. 020 413 3580, 020 413 3582, 040-5646414
Terhi Sorvola-Löfstedt
puh. 020 413 3586 ja 0400-294123
Antti Numminen
puh. 020 413 3587 ja 040-1821053
Sari Raimoranta
puh. 020 413 3585 ja 040-5010700
VARSINAIS-SUOMEN MAATALOUSTUOTTAJAIN SääTIö
Asiamies
Ville Reunanen
puh. koti 02-4863605 ja 040-5502908
[email protected]
MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO
Osoite: Simonkatu 6, 00100 HELSINKI
Puhelin: 020 4131
Kotisivut: www.mtk.fi
Sähköposti: [email protected]
Toimintakertomus 2009
Toimintakertomus 2009
Toimintakertomus 2009
SISÄLLYSLUETTELO 2009
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS.......................................................................................................
MAATALOUS VARSINAIS-SUOMESSA................................................................................................
MAATILAT TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN...................................................................................
KOTIELÄINTILAT...........................................................................................................................
VILJELYALAT.................................................................................................................................
PUUMARKKINAT...........................................................................................................................
MAATALOUSTUOTTAJAIN VARSINAIS-SUOMEN LIITTO...................................................................
JÄSENET.......................................................................................................................................
JOHTOKUNTA................................................................................................................................
VALIOKUNNAT JA TOIMIKUNNAT..................................................................................................
EDUSTAJAT MTK:SSA.....................................................................................................................
TARKKAILIJAT...............................................................................................................................
TILINTARKASTAJAT.......................................................................................................................
TOIMIHENKILÖT............................................................................................................................
JOHTOKUNNAN TOIMINTA...............................................................................................................
JOHTOKUNNAN KÄSITTELEMÄT TÄRKEIMMÄT AIHEET................................................................
TYÖVALIOKUNTA..........................................................................................................................
LIITON KOKOUKSET..........................................................................................................................
KEVÄTKOKOUS..............................................................................................................................
SYYSKOKOUS.................................................................................................................................
KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA....................................................................................................
TOIMINTA JA TAPAHTUMAT.............................................................................................................
VILJANTUOTANTO.........................................................................................................................
SOKERIJUURIKAS..........................................................................................................................
VARHAISPERUNA...........................................................................................................................
LYPSYKARJATALOUS......................................................................................................................
LIHATALOUS..................................................................................................................................
LUOMUTUOTANTO........................................................................................................................
SOSIAALIPOLITIIKKA.....................................................................................................................
MAA-JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA...................................................................................................
MAASEUTUNUORET......................................................................................................................
KULUTTAJATYÖ.............................................................................................................................
TILAVIERAILUT.............................................................................................................................
LÄHIRUOKAVIESTI.........................................................................................................................
KYLVÖNSIUNAUSTILAISUUDET JA SADONKORJUUJUHLAT............................................................
AKTIIVISTA VAIKUTTAMISTA ERI RYHMISSÄ..................................................................................
PUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEEREIDEN NEUVOTTELUKOKOUS.......................................................
HANKETOIMINTA.............................................................................................................................
TARMOKAS-KRAFTFULL-TIEDONVÄLITYSHANKE..........................................................................
TEHO-HANKE................................................................................................................................
MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN MAHDOLLISUUDET -HANKE...........................................................
SÄÄTIÖ.............................................................................................................................................
MAANOMISTAJIEN ARVIOINTIKESKUS............................................................................................
TILIT JA TASE...................................................................................................................................
TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS.....................................................................................................
YHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT V. 2010.............................................................................................
LIITON TILASTO................................................................................................................................
5
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
10
10
10
12
12
13
15
15
16
20
21
21
22
22
22
22
24
24
26
26
26
27
28
30
30
31
32
32
33
34
35
36
38
41
43
58
Toimintakertomus 2009
Puheenjohtajan tervehdys
Vuosi 2009 ei tuonut paljoakaan lohtua elinkeinomme kannattavuuteen. Vuoden alussa väännettiin
kättä vielä vahvasti sika- ja siipikarjatalouden tuista,
jotka irrotettiin kokonaan tuotannosta. Ehdot kuitenkin hyväksyttiin vaikeiden neuvottelujen jälkeen,
vaikka lopputulos oli vähemmän tyydyttävä kaikille
osapuolille. Kaiken taustalla on kuitenkin Suomea
jakavat tukialueet, joita me viljelijät emme oikein
aina hyväksy.
Kulunutta vuotta leimasi edelleen maailman
taloustaantuma, mikä vaikuttaa myös vahvasti
maamme talouteen. Maatalouden kannattavuus on
edelleen huono kaikilla osa-alueilla. Julkisuudessa
oleva keskustelu maatalouden säästöistä on lähes
mahdoton toteuttaa, maatalouden osuus budjetista
on jo muutenkin pieni.
Alhainen viljan hinta on tuottanut ja tuottaa edelleen tulevana satokautena miettimistä, koska katetta
ei tuotannolle löydy. Täyttyneet viljalaarit odottavat
vielä tyhjentymistä ja laittavat monen miettimään
tarkkaan pellonkäyttöä tulevalle kasvukaudelle. Intervention poistuminen ohralta tuo vielä ennusteita
todella alhaiseen hintaan.
Euroopassa maidon ylituotanto ja halpa hinta näkyi meillä mm. tuontijuustoina sekä muina maidon
jalostustuotteina. Kotimaisuuden osuus tällöin laski.
Samat merkit heijastuvat tällä hetkellä maidontuotantoon ja tuottajan saamaan hintaan myös meillä
Suomessa.
Kuluttajatyö ja kotimainen ruoka on yksi meidän
tärkeimmistä haasteistamme tänäkin vuonna. Suomalainen arvostaa kotimaista ja turvallisuustekijät
ovat tulleet entistä tärkeämmäksi myös ruokapöydässä. Tähän työhön on saatava mukaan koko ketju.
Ruuantuotanto pitää nousta maailmalla vuoteen
2030 mennessä lähes 70 %. Se antaa meille viljelijöille haasteita suhtautumisessa gmo-ruokaan. Onko
meillä tähän Suomessa jo valmistauduttu ja mitä
vastaamme kuluttajalle.
Eläinten hyvinvointi tuli toimintavuotena uutisiin negatiivisena asiana. On erilaisia tapoja toimia,
mutta meillä kuuluu olla myös omaisuudensuoja.
Oikean tiedon antaminen on tärkeää, tulkinnoille ei
saa antaa sijaa. Kaikki tämä vaikuttaa samalla viljelijöiden työssäjaksamiseen.
Ympäristön hoito ja ravinnepäästöt ovat asioita,
joista puhutaan lähes päivittäin, eikä aina niin mairittelevasti. Yhteinen TEHO-hanke, MTK-Satakunnan
ja Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen kanssa on
tehnyt hyvää työtä. Se on antanut jo monelle viljelijälle tarkempia ohjeita viljelyyn ja viljelykasveista.
Hanke on saanut jatkoa ja tulee toteutumaan koko
maakuntien alueelle vuosina 2011–2013.
Metsäpuolella
puunhinnan roima
lasku piti myyntimäärät vähäisinä,
vaikka veroetu oli
täysimääräisenä
vielä voimassa.
Metsästä saatavan
puun eri vaihtoehdot tulee olla
moninaisemmat
tulevaisuudessa,
mm. energiapuulle
tulee saada oikea
hinta. Onhan meille tulossa velvoitteet uusiutuvalle energialle.
Tänäkin vuonna meillä on paljon tehtävää.
Vaikuttaminen EU:n tulevaan maatalouspolitiikan
muutoksiin ja rahoituskehys 2014–2020. Valmistelussa oleva strategia vuoteen 2020 ja määrittää toimintamahdollisuudet.
Tärkein, mitä emme saa unohtaa on kuitenkin
jäsentemme edunvalvonta, tarpeet sekä taloudellisten etujen turvaaminen.
Hyvät jäsenet ja yhteistyökumppanit, kiitän yhteistyöstä ja toivotan tuottoisaa vuotta 2010.
Simo Kolkkala
Toimintakertomus 2009
Maatalous Varsinais-Suomessa
Maatalouden rakennemuutos jatkui voimakkaana
kertomusvuoden aikana. Varsinais-Suomessa oli
6 776 maataloustukia hakenutta maatilaa VarsinaisSuomen TE -keskuksen alueella vuonna 2009. Maatilojen määrä laski 162 kpl kertomusvuoden aikana.
Sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta
haki vuonna 2009 179 tilaa Varsinais-Suomesta.
Tuottajayhdistysten jäsentiloja oli kertomusvuoden lopussa 6 329 ja jäseniä oli yhteensä 15 077.
Jäsentilojen määrä laski vuoden aikana 140 kpl ja
jäsenmäärä laski 266 henkilöllä.
Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnan mukaan Varsinais-Suomessa 2009
Tuotantosuunta
tilat
tilat
+/
2009 2008 ed. vuodesta
Lypsykarjatalous322338
-16
Muu nautakarjatalous1641631
Sikatalous474501
-27
Siipikarjatalous
275
284
-9
Lammas- ja vuohitalous5556
-1
Hevostalous12911811
Viljanviljely39614069
-108
Erikoiskasvituotanto
844
858
-14
Puutarhakasvien viljely
281
283
-2
Muu kasvintuotanto
235
22213
Muu tuotanto3646
-10
Tilat yhteensä67766938
-162
Lähde: MMM/Tike
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilastojen
mukaan vuoden 2009 lopussa oli 7 991 MYEL -vakuutettua henkilöä, joista naisia 2 749 ja miehiä 5
242. MYEL -vakuutettuja maatiloja maakunnassa oli
5 667 kappaletta. Tilojen keskipinta-ala oli 47 ha ja
metsäala keskimäärin 35 ha. MYEL -vakuutettujen
keskimääräinen työtulo oli 17 790 e vuonna 2009.
Kotieläinten lukumäärät
Varsinais-Suomessa 2009
2009
2008
ed.vuosi
+/-
Lypsylehmät
8718
8 793
-75
Emolehmät39313 766165
Sonnit 2 v. ja yli565619
-54
Emakot ja karjut (698kpl) 3892244 300 -5 378
Lihasiat 50 kg ja yli128147131 375 -3 228
Muut siat 20- alle 50 kg
87302
96 994 -9 692
Porsaat alle 20 kg106535125 464 -18 929
Munivat kanat väh. 20 vko17552651 881 860 -126 595
Kanapoikaset alle 20 vko526778530 558 -3 780
Broilerit10112521 071 358 -60 106
Kalkkunat
90374
92 605 -2 231
Lampaat10 533
Hevoset
2231
2 147
84
Lähde: MMM/Tike
Toimintakertomus 2009
Viljelyalat ja keskisadot Varsinais-Suomessa 2009
Pinta-ala 1000 ha
sato kg/ha
2009
2008
ed. vuosi +/- koko maa 1000 ha
2009
2008
Syysvehnä
9,113,5
-4,416,441503890
Kevätvehnä60,656,64199,843303610
Ruis3,66
-2,416,43180
2790
Rehuohra41,842,5
-0,7409,741803860
Mallasohra50,755,4
-4,715242403880
Kaura3132,9
-1,932242404060
Peruna1,81,7
0,1
26,41787017220
Sokerijuurikas6,96,5
0,414,84014035800
Rypsi ja rapsi19,415,83,6
80,917801420
Puutarhakasvit
2,9
2,7
0,211,8
Kumina
0,81,1
-0,3
9,8
1) nurmet alle 5 v.
28,830,6
-1,8640,4
2) nurmet 5 v. ja yli5,25,1
0,133,5
Kesanto
23,613,110,5
229,8
Käytössä oleva
maatalousmaa yhteensä
295,9
1) Heinä, siemenheinä, tuore-ja säilörehun viljely sekä laitumet
Lähde: MMM/Tike
2) Käytössä olevat luonnonniityt- ja laitumet, sekä hakamaa
Maatilojen lukumäärän kehitys Varsinais-Suomessa
Kantohinnat:
Kantohinnat: koko
Koko vuosi
vuosi 2009
2009
Länsi-Suomi/Varsinais-Suomi (liitto): Pystykauppa (Sisältää erikoispuutavaralajit)
Kaikki
hakkuutavat
(sisältää
sekaleimikot)
Uudistushakkuu
Harvennushakkuu
Ensiharvennus
Aineisto, m3
Osuus, %
Keskihinta, €/m3
Hajonta +/-, €/m3
Kaupat, kpl
Aineisto, m3
Osuus, %
Keskihinta, €/m3
Hajonta +/-, €/m3
Kaupat, kpl
Aineisto, m3
Osuus, %
Keskihinta, €/m3
Hajonta +/-, €/m3
Kaupat, kpl
Aineisto, m3
Osuus, %
Keskihinta, €/m3
Hajonta +/-, €/m3
Kaupat, kpl
Mänty- Kuusi- Koivu- Mänty- Kuusi- Koivutukki
tukki
tukki
kuitu
kuitu
kuitu
67 768 86 818 4 398 49 781 45 961 17 928
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
47,57
47,82 34,20
15,32
20,87
13,23
5,94
5,72
6,55
5,08
5,83
4,08
404
403
232
410
406
361
56 669 74 940 3 746 26 183 30 150 10 730
84 %
86 %
85 %
53 %
66 %
60 %
48,70
48,39 34,78
17,85
22,96
15,07
3,68
3,35
6,04
4,74
4,66
2,77
328
312
181
324
307
262
7 609
6 912
355 15 181 10 323
3 834
11 %
8%
8%
30 %
22 %
21 %
40,43
42,49 28,29
13,26
16,69
11,03
5,76
5,87
7,93
3,61
4,68
4,45
164
161
52
177
174
151
491
574
51
6 266
2 202
2 440
1%
1%
1%
13 %
5%
14 %
43,42
44,98 37,22
8,84
13,56
8,63
8,92
12,01
4,03
4,24
5,59
3,94
19
14
3
71
60
62
Muu
tukki
197
100 %
18,63
10,78
9
152
77 %
13,73
8,67
4
40
20 %
37,44
13,11
4
5
3%
1
Muu EnergiaYhteensä
kuitu
puu
9 191
22 383
317 927
100 %
100 %
100 %
10,79
2,06
2,73
44,97
301
86
454
7 095
16 753
236 485
77 %
75 %
74 %
11,45
1,47
2,32
60,64
241
53
362
1 230
339
46 520
13 %
2%
15 %
8,80
3,87
2,71
7,11
81
14
194
301
3 501
15 909
3%
16 %
5%
5,74
5,49
3,06
3,30
12
28
99
MTK / Repun hintainfo / 29.3.2010
Toimintakertomus 2009
Maataloustuottajain
Varsinais-Suomen Liitto
MTK-VARSINAIS-SUOMI RY. V. 2009
JÄSENET
Liiton yhteisöjäseninä olivat kertomusvuonna:
Maataloustuottajain yhdistyksiä 51
Manttaalikuntia 43
Osuuskunta Länsi-Maito
LSO Osuuskunta
Itikka Osuuskunta
Raisio Oyj
Tapiola
Vihannesviljelijät/ProAgria Farma
Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat
JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja
Jaakko Halkilahti, Salon Seutu, jäsen v:sta 1995
Varapuheenjohtaja
Simo Kolkkala, Mellilä, jäsen v:sta 1999
Muut jäsenet
Heikkilä Tapani, Mynämäki, jäsen v:sta 1999
Kaunisto Timo, Laitila, jäsen v:sta 2006
Kirjonen Ari-Pekka, Pertteli, jäsen v:sta 2008
Pohjanpalo Nina, Yläne, jäsen v:sta 2007
Silén Urban, Perniö, jäsen v:sta 2006
Suominen Jaakko, Paattinen, jäsen v:sta 2003
Suominen Jouni, Sauvo-Karuna, jäsen v:sta 2008
Taneli Eeva, Loimaan Seutu, jäsen v:sta 2007
Vesola Henna-Maija, Lokalahti, jäsen v:sta 2003
Vähä-Piikkiö Kalle, Rusko, jäsen v:sta 2004
VARSINAIS-SUOMEN LIITON
VALIOKUNNAT V. 2009
ETELÄISTEN LIITTOJEN
LIHAVALIOKUNTA
Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko / MTK:n sikajaosto
Tiina Varho-Lankinen, Oripää
Tapio Rintala, Yläne
Ville Kalluinen, yhteyshenkilö
KANATALOUSASIAT
Pekka Saarinen, Loimaan Seutu
Samuli Simula, Laitila
Jukka Huittinen, Kisko
Timo Kaunisto, Laitila
Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö
VILJAVALIOKUNTA
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Totti Nuoritalo, Somero/MTK:n viljavaliokunta
Simo Kolkkala, Mellilä/MTK:n mallasohrajaosto
Pekka Eskola, Loimaan Seutu
Erkki Haavisto, Raisio
Jouni Suominen, Sauvo-Karuna
Aino Launto-Tiuttu, sihteeri
JÄRJESTÖ- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Timo Kaunisto, Laitila
Juhani Koitto, Suomusjärvi
Henrik Korpi, Aura
Johanna Lassila-Pärkö, Kodisjoki
Nina Pohjanpalo, Yläne
Aino Launto-Tiuttu, sihteeri
JOHTOKUNNAN TYÖVALIOKUNTA
VEROASIAT
MAITOVALIOKUNTA
MAA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
Jaakko Halkilahti, Salon Seutu
Tapani Heikkilä, Mynämäki
Simo Kolkkala, Mellilä
Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko
Paavo Myllymäki, sihteeri
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Jaakko Suominen, Paattinen
Janne Tiiri, Oripää
Sauli Lähteenmäki, Rusko
Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Tero Tanner, Vehmaa
Jaakko Nieminen, Kuusjoki
Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Timo Kaunisto, Laitila
Urban Silén, Perniö
Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö
Toimintakertomus 2009
SOSIAALIPOLIITTINEN VALIOKUNTA
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Henna-Maija Vesola, Lokalahti Hannu Junnila, Salon Seutu
Aino Launto-Tiuttu, yhteyshenkilö
SOKERIVALIOKUNTA
Mika Örri, Perniö
Pekka Myllymäki, Mietoinen
Jaakko Halkilahti, Salon Seutu
Urban Silén, Perniö
Juha Kontu, Kalanti-Uusikaupunki
Pekka Leskinen, Masku
Tero Sainio, Salon Seutu
Mari Suominen, Sauvo-Karuna
Hannu Tahkokallio, Pertteli
Heikki Vesanen, Koski Tl
Paavo Myllymäki, sihteeri
VARHAISPERUNATOIMIKUNTA
(Yhteisvaliokunta ÅSP:n ja
MTK-Satakunnan kanssa)
Jaakko Lehmuskoski, Rymättylä
Eero Saarinen, Rymättylä
Jaakko Hiltunen, Meri-Naantali
Jussi Launto, Sauvo-Karuna
Samuli Simula, Laitila
Jaakko Heikkilä, Askainen
Tommi Vippola, Laitila
Ville Kalluinen, sihteeri
MAASEUTUNUORTEN VALIOKUNTA
Juuso Hulmi, Alastaro
Anna Mäki-Punto, Loimaan Seutu
Aarne Lehtonen, Mynämäki
Antti Mattila, Rusko
Teija Lehto, Somero
Jussi Lindholm, Perniö
Aki-Ville Valo, Paimio
Kimmo Yli-Antola, Laitila
Eeva Taneli, (liiton johtokunta)
Ville Kalluinen, sihteeri
LUOMUVALIOKUNTA
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Matti Tilkanen, Karinainen
Kaisa Riiko, Angelniemi
Ville Kalluinen, sihteeri
KULUTTAJATYÖRYHMÄ
Elina Heino, Vehmaa
Satu Näykki, Somero
Riikka Antola, Mynämäki
Hanna Takatalo, Karinainen
Tapani Heikkilä, Mynämäki
Aino Launto-Tiuttu, sihteeri
KYLVÖSIEMENVALIOKUNTA
Eeva Taneli, Loimaan Seutu
Jouni Suominen, Sauvo-Karuna
Markku Salo, Mellilä
Heikki Vesanen, Koski Tl
Mika Örri, Perniö
Aino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi
Raimo Nordman, ProAgria Farma, sihteeri
MAASEUTUYRITTÄJÄTYÖRYHMÄ
Olavi Lindstedt, Perniö
Tapani Heikkilä, Mynämäki
Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli
Tuija Rainio, Meri-Naantali
Paavo Myllymäki, sihteeri
Valtatie 8-työryhmä
Pj. Tapani Heikkilä, Mynämäki
Di Ralf Rehnberg,
Maanomistajien Arviointikeskus Oy, asiantuntija
Ville Kalluinen, yhteyshenkilö
EDUSTAJAT MTK:SSA
MTK:n valtuuskunnassa
Antti Airikki, Nousiainen
Jaakko Halkilahti, Salon Seutu
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen, Laitila
Rauli Selinheimo, Loimaan Seutu
MTK:n valtuuskunnassa varaedustajina
Elina Heino, Vehmaa
Markku Hyssälä, Lieto
Simo Kolkkala, Mellilä
Matti Tilkanen, Karinainen
MTK:n kylvösiemenvaliokunnassa
Jouni Suominen, Sauvo-Karuna
MTK:n lihavaliokunnan sikajaostossa
Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko
MTK:n kananmunavaliokunnassa
Pekka Saarinen, Loimaan Seutu
MTK:n luonnonmukaisen tuotannon
valiokunnassa
Matti Tilkanen, Karinainen
MTK:n perunavaliokunnassa (varhaisperuna)
Eero Saarinen, Rymättylä
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnassa
Pekka Myllymäki, Mietoinen
Urban Silén, Perniö
MTK:n viljavaliokunnassa
Totti Nuoritalo, Somero
MTK:n viljavaliokunnan
mallasohrajaostossa
Simo Kolkkala, Mellilä
10
Toimintakertomus 2009
MTK:n viljavaliokunnan
öljykasvijaostossa
Tapio Ylitalo, Paattinen
MTK:n maaseutuyrittäjävaliokunnassa
Satu Anttila, Nousiainen
MTK:n Kuluttajavaliokunnassa
Elina Heino, Vehmaa
EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ
Raisio Oyj:n yhtiökokouksissa
(myös valtakirjat) Simo Kolkkala, Mellilä,
varalla Jaakko Halkilahti, Salon Seutu
Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokouksissa
Jaakko Halkilahti, Salon Seutu,
varalla Tapani Heikkilä, Mynämäki
HK-Ruokatalo Oyj:n yhtiökokouksissa
Kalle Vähä-Piikkiö Rusko
varalla Jaakko Suominen, Paattinen
Muut edustukset
Toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki
tai hänen määräämänsä henkilö.
TARKKAILIJAT
Sokeritehtaiden tarkkailijat,
Sucros/Salon tehdas
Jaakko Halkilahti, Salon Seutu
Mika Örri, Perniö
Juha Kontu, Kalanti-Uusikaupunki
Pekka Leskinen, Masku
Tero Sainio, Salon Seutu
Mari Suominen, Sauvo-Karuna
Hannu Tahkokallio, Pertteli
Heikki Vesanen, Koski Tl
Viljakaupan tarkkailijat
Pekka Eskola, Loimaan Seutu
Tapio Halla, Pertteli
Harri Mäkitalo, Vehmaa
Juha Reponen, Perniö
Heikki Sariola, Somero
Risto Vähätalo, Vahto
TILINTARKASTAJAT
Liiton tilintarkastajina ovat toimineet
KHT Matti Huhtala Ruskolta,
pankinjohtaja Eero Koskinen Pöytyältä ja
maaseutuyrittäjä Anneli Salminen Taivassalosta.
Varajäseninä toimivat HTM Simo Laaksonen
Loimaalta, Elisa Koho Tarvasjoelta sekä
Jouko Siivo Perttelistä.
TOIMIHENKILÖT
Myllymäki Paavo,
toiminnanjohtaja 1.1.1987 Kalluinen Ville,
agrol. AMK, järjestöagrologi 1.10.2006 Launto-Tiuttu Aino,
MMM, aluepäällikkö 1.9.1988 - Sorvola-Löfstedt Terhi,
agrol. YAMK, aluepäällikkö 1.7.1997 –
(vanhempainvapaalla 31.7.2008-31.12.2009)
Ruohonen Marja-Terttu,
yo-merkonomi, toimistosihteeri 23.3.1987 Numminen Antti,
agrol. AMK, hanketyöntekijä 15.12.2008 –
Raimoranta Sari,
agrol. AMK, hanketyöntekijä 1.12.2008 –
Kaasinen Susanna,
LuK, suunnittelija 15.9.2009 -
Luotettava kaupantekijä
TavaTaan verkossa!
Toimintakertomus 2009
11
www.itikkaosuuskunta.fi ja
www.lihakunta.fi -sivut on avattu
www.itikkaosuuskunta.fi ja www.lihakunta.fi
- sivustoilta löydät keskeiset tiedot Itikasta ja
Lihakunnasta, mm. yhteystiedot hallituksesta
edustajistoon.
Osuuskunnan jäsenille sivustoilla on tarjolla
monipuolinen ja hyödyllinen palvelupaketti
sekä keskustelukanava.
Itikka osuuskunta
ja Lihakunta
tarjoavat tuottajilleen monia rahanarvoisia etuja
ja lisänä Atria-ketjun vahvuudet:
Atria on varma markkinakanava,
joka on sitoutunut kotimaiseen lihaan.
A-Rehu tarjoaa edulliset ja tuottavat
rehuratkaisut.
A-Kauppa toimii netissä kellon ympäri.
AtriaNauta, AtriaSika ja AtriaSiipi ovat
tuottajan vahva kumppani arjen työssä.
Lisätietoa myös puhelimitse 020 472 7111
tai www.atrianauta.fi, www.atriasika.fi,
www.a-rehu.fi
12
Toimintakertomus 2009
Johtokunnan toiminta
Johtokunnan kokouksissaan
käsittelemät tärkeimmät asiat
Liiton johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana
kahdeksan kertaa. Lisäksi pidettiin puhelinneuvotteluita ja sähköpostikokouksia. Alla on johtokunnan
kokouksissaan käsittelemät tärkeimmät asiat. Johtokunnan kokouksiin ovat tarvittaessa osallistuneet
MTK:n valtuuskunnan varsinaissuomalaiset jäsenet.
12.1.
– Johtokunnan järjestäytyminen
– Valiokuntien ja toimikuntien nimeäminen
– Vastuuyhdistysten nimeäminen
– Liiton edustajien nimeäminen eri
yhteisöjen yhtiökokouksiin
– Maatalouspoliittiset kysymykset
– Eduskuntakatsaus
– Tarmokas -hanke
– kevätkauden toiminta
2.3. – Tilinpäätöksen 2008 käsittely ja valmistelu
– Maatalouspoliittiset asiat
– Kiinteistöjen tilanne ja kehitysnäkymät
– Katsaus Tarmokas -hankkeen toimintaan
keväällä 2009
– MTK-Muurlan ja MTK-Halikko-Salon
yhdistyminen MTK-Salon seuduksi
20.3.
– Liittotilin korko tuottajayhdistyksille
– Susiasia
– MTK:n strategia
– Ajankohtaiset maatalousasiat: Salmonella,
terveystarkastus, sokerijuurikas
25.5.
– Yhdistysten jäsenmaksun 1. erän kanto
– Jäsenmaksuasiat
– Tapiola -ryhmän jäsenhakemus
– Kesäkauden toiminta
– MTK-Satakunnan kirje
– Kummimaatilahanke
– Maatalouspoliittiset kysymykset:
tukivalvonta, Salmonella, Ympäristötuen
lisätoimenpiteet, terveystarkastus
– Muut asiat: sika, Tarmokas, sokerijuurikas
18.6. – Puhelinkokous: Karjatalouskoulu
Liiton johtokunta vuonna 2010. Takarivissä vasemmalta: Jouni Suominen, Timo Kaunisto, Jaakko Suominen,
Ari Kirjonen, Urban Silén, Jussi Lindholm. Eturivi vasemmalta: Paavo Myllymäki (toim.joht.), Nina Pohjanpalo,
Henna-Maija Vesola, Eeva Taneli, Tapani Heikkilä, Kalle Vähä-Piikkiö, Simo Kolkkala, Jaakko Halkilahti (MTK:n
johtokunta).
Toimintakertomus 2009
13
6.7.
– Tietojen luovutus jäsenrekisteristä
– Kiinteistöasiat
– Eduskuntakatsaus
– Ympäristöohjelma ja maakuntakaava
– Kirjelmä: Yaran lannoitemarkkinoiden
määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
14.9.
– Maalaistentalo
– Maatalouspoliittinen tilanne: maito, liha,
kananmuna, vilja
– Luomutuotannon hankkeen valmistelu
lounaisten liittojen yhteishankkeena.
– Tarmokas -hankkeen tilannekatsaus
– Toiminnan painopisteet 2010
– Muut asiat: salaojakarttojen digitalisointi,
etanolin tuotanto
10.10.– Tehdyt toimenpiteet ja MTK:n puheen
johtajakokous
– Eduskuntakatsaus
– Jäsentyytyväisyystutkimus 04/2009
Varsinais-Suomi ja muu maa
– Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2009
– Toiminnan painopisteet vuonna 2010
– Talousarvion perusteet vuodelle 2010
– Yhdistysten jäsenmaksusuositus 2010
– MTK:n valiokuntien jäsenten esittäminen
– Erovuoroisuudet liiton johtokunnassa
11.11.– Toimintasuunnitelma 2010
– Talousarvio 2010
– Johtokunnan kannanotto: vilja
– Blogi -kirjoitukset, näkyvyys lehdistössä
– Maatalouspoliittiset kysymykset: vuoden
2010 tukiratkaisu, siementuotanto,
investointituet, sika
– Liiton syyskokous asiat
4.12. – Sähköpostikokous: HKScan Oyj:n osak
keiden merkitsemisestä
Johtokunnan työvaliokunta
Johtokunnan työvaliokunta valmisteli johtokunnalle
tulevia asioita. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kolme kertaa.
Rahanarvoisia etuja
KESTOTILAAJALLE
1.
Internetin sääpalvelu veloituksetta





Maaseudun Tulevaisuuden kestotilaajana pääset
sääpalveluumme, jossa näet mm. 6 vuorokauden
alue- ja kuntakohtaiset ennusteet, animoidun säätutkan sekä ennusteen sadealueiden liikkeistä.
www.maaseuduntulevaisuus.fi/saa
2.
Mobiilisääpalvelu veloituksetta
Kännykkään räätälöity palvelu, joka kertoo sään
kyläkohtaisesti. Saat kännykkääsi tekstiennusteet,
6 vrk:n meteogrammiennusteen, sekä animoidun
ennusteen sadealueiden liikkeistä. Katso ohjeet:
www.maaseuduntulevaisuus.fi/edut
4.
Näköislehti ja arkisto edullisesti
alkaen vain 1,66 `/kk
Tilaa itsellesi edullisesti Maaseudun Tulevaisuuden näköislehden ja arkiston lukuoikeus.
Kestotilaajana saat lukuoikeuden alkaen vain
1,66 €/kk (tilatessasi 12 kk jatkuvan lukuoikeuden hintaan 19,90 €/12 kk).
www.maaseuduntulevaisuus.fi/nakoislehti
5.
Jakelun keskeytys
Voit keskeyttää lehden tulon väliaikaisesti esim.
lomamatkan ajaksi. Lyhin mahdollinen keskeytysaika on viikko (3 numeroa).
3.
6.
Saat kaksi erikoisliitettä: Kantri-kuukausiliitteen,
joka kertoo maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä. Suomalainen Maaseutu ilmestyy 12 kertaa
vuodessa. Joka numerossa on noin 2 000 ilmoituksen Maatalouspörssi.
Voit voittaa vuoden 2010 suurarvonnassa
Subaru Legacy STW 2.0i -henkilöauton,
jonka arvo on 35 000 euroa!
Lisälukemista kahdesti kuussa veloituksetta
Osallistut automaattisesti suurarvontaan
NYT KESTOTILAUS KANNATTAA, TILAA HETI!
www.maaseuduntulevaisuus.fi/kestotilaus
tai soita 020 413 2277
Lukijamäärä 309 000 (KMT/09) N Levikki 83 044 (LT/09)
14
Toimintakertomus 2009
Enemmän kuin pelkkä kananmuna
Meillä munivat hyvinvoivat kanat
Olemme ottaneet jo nyt käyttöön vuonna 2012 hyväksyttävät tuotantotavat.
Markkinajohtajana tunnemme vastuumme eläinten hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa.
Luomu
Virike
Kultamuna LUOMU kananmunat munitaan luomukanalassa. Luomukanalassa kanoilla on runsaasti tilaa
sisätiloissa sekä mahdollisuus ulkoiluun. Kanat saavat
luomuravintoa: viljan ja valkuaistiivisteen lisäksi heinää,
juureksia ja tuoretta ruohoa.
Kultamuna VIRIKE kananmunat munitaan
pienryhmäkanalassa. Virikehäkki sisältää munintapesän, pehkua nokkimista ja kuopsuttelua varten
sekä orsia.
Vapaa
Vapaa Omega
Kultamuna VAPAA kananmunat munitaan lattiakanalassa. Lattiakanalassa kanoilla on vapaus liikkua
paikasta toiseen, munia pesiin, istua orrella sekä kylpeä
ja kuopsuttaa pehkualueella.
Kultamuna VAPAA OMEGA kananmunat munitaan
lattiakanalassa. Kanat saavat erikoisrehua, jonka
tärkeimmät ainesosat ovat täysjyvävilja ja kylmäpuristettu pellavaöljy.
Lue lisää www.kultamuna.fi
Toimintakertomus 2009
15
Liiton kokoukset
Tuottajayhdistystysten välisen toimintakilpailun
kiertopalkinnon sai suurimmalla pistemäärällä vuodeksi haltuunsa MTK-Loimaan Seutu.
Nuortenkerhojen toimintakilpailun tulokset:
1. Peimarin nuoret tuottajat 455 p
2. Vehmaa
440 p
3. Koski TL
425 p
Maataloustuottajain marssi raikaa liiton
kevätkokouksessa 4.4.2009 Merimaskussa.
KEVÄTKOKOUS
Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton kokous
pidettiin lauantaina 4.4.2009 Merimaskun koululla.
Paikalla oli 120 henkilöä, joista virallisia kokousedustajia 85. Naantalin kaupungin tervehdyksen
kokoukseen toi kaupungin valtuuston ja -hallituksen
jäsen Samuli Santalahti. Liiton puheenjohtaja Jaakko Halkilahti avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Lindroos MTK-Meri-Naantalin
yhdistyksestä ja sihteerinä Ville Kalluinen liiton
toimistosta.
Kokous hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja
tilit vuodelta 2008 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2008 tileistä ja hallinnosta tilivelvollisille. Tilikauden tulos oli 22 250,41 euroa ylijäämäinen.
Taseen loppusumma oli 2 414 422,60 euroa.
Kokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi palkittiin tuottajayhdistysten välisessä toimintakilpailussa menestyneet yhdistykset. Kilpailun tulokset:
Maataloustuottajayhdistykset yli 100 viljelmää
1. Loimaan Seutu
2. Laitila
3. Vehmaa
906 p
639 p
584 p
Maataloustuottajayhdistykset korkeintaan
100 viljelmää
1. Kodisjoki 392 p
2. Vahto
317 p
3. Pyhäranta 294 p
Maaseutunuorten kiertopalkinnon sai vuodeksi haltuunsa Peimarin nuoret tuottajat.
Kertomusvuoden alusta maataloustuottajain yhdistyksissä uusina puheenjohtajina aloittaneet saivat
puheenjohtajan nuijan. Puheenjohtajan nuijan saivat Jari Nevavuori Kalanti-Uudestakaupungista, Lauri Syväsalo Maskusta, Markku Salo Mellilästä, Jarmo
Mäntyharju Oripäästä, Markku Peltonen Perniöstä ja
Juhani Urpolahti Pyhärannasta.
Kokouksen alustuksen piti MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Aarne Puttonen. Hän käsitteli
puheessaan maataloustuotteiden tämänhetkisiä
markkinatilanteita ja sitä, että markkinoilta täytyisi
saada enemmän tuloja maatiloille. Kokouksessa
otettiin kantaa useisiin maatalouspoliittisiin asioihin
ja kokous antoi julkilausuman.
Kevätkokouksen antama julkilausuma
MTK-Varsinais-Suomen kevätkokous vaatii, että
kasvintuotannon tuotantopalkkio syysviljoilla ja
öljykasveilla on säilytettävä ehdottomasti maatalouspolitiikan terveystarkastuksen yhteydessä.
Kasvinviljelyn kannattavuus on heikentynyt voimakkaasti hintojen laskun ja korkeina pysyneiden
kustannusten takia. Suomen alhaisen valkuais- ja
ruisomavaraisuuden korjaaminen sekä syysvehnän
viljelyn lisääminen ovat täysin mahdottomia ilman
tuotantopalkkion jatkamista.
Valkuaisomavaraisuuden nostamisella on juuri
nyt suuri tarve. Kokous esittää, että viljaan perustuvan valkuais- ja etanolitehtaan toimintaedellytykset
selvitetään pikaisesti. Myös luomutuotannossa on
tuettava valkuaiskasvien viljelyä.
Kevätkokous pitää käsittämättömänä julkisuudessa esille nousseita esityksiä kiinteistöveron korottamisesta maatalouden rakennuksille sekä veropohjan
laajentamista koskemaan metsämaata. Maan hallituksen on pidettävä kiinni hallitusohjelmastaan,
johon on selkeästi kirjattu tavoitteena maatalouden
kannattavuuden parantaminen ja kustannusten
alentaminen. Kiinteistöveron korottaminen maatalouden rakennuksien osalta johtaisi täysin päinvastaiseen tilanteeseen.
16
Muistutamme myös tasapuolisten tuotantoedellytysten huomioon ottamisesta kaikessa tulevassa
maatalouspoliittisessa päätöksenteossa.
Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen on
Varsinais-Suomessa panostettava lisää. EU:n yhteisten päätösten mukaan 2020-luvulla Suomen on
tuotettava energiastaan 38 % uusiutuvista energialähteistä. Tässä Varsinais-Suomi voisi olla monella
tavalla edelläkävijä Suomessa. Esimerkiksi maakunnan jokilaaksoissa voitaisiin biomassatuotannolla
voimakkaasti edistää uudella tavalla vesiensuojelua
ja bioenergian tuotantoa ja tälläkin tavalla tukea
Teho-hankkeen kaltaisia ympäristöhankkeita. Maakunnan uusiutuvien luonnonvarojen käyttö yhdessä
maakunnan teknologiaosaamisen kanssa luo hyvän
perustan vihreiden elinkeinojen kehittämiselle. Maakunnassa on lopetettava haikailu fossiilisten energialähteiden perään ja suunnattava toiminta uusiin,
innovatiivisiin ja kestäviin energiaratkaisuihin.
MTK:n kevätvaltuuskunta on suurten henkilövalintojen edessä. Tehtävät valinnat ovat kentällä
tehtävää järjestötyötä ajatellen erityisen tärkeitä.
MTK-Varsinais-Suomen kevätkokous kiinnittää huomiota siihen, että valtuuskunnassa tehtävien valintojen kokonaisuus tulee ottaa huomioon. Tehtävien
valintojen tulee palvella koko maata.
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
MTK-Varsinais-Suomen ylimääräinen kokous pidettiin 26.6.2009 Raision kaupungintalolla. Paikalla oli 24 virallista kokousedustajaa ja yhteensä 33 osallistujaa. Kokouksen aiheena oli Naantalissa sijaitsevan
Karjatalouskoulun myynti.
Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja Jaakko
Halkilahti ja hänet valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Ville Kalluinen liiton
toimistosta.
Kaupan kohteena oli Naantalin kaupungin
Luolalan kylässä sijaitsevat Karjatalouskoulu I (RN:
O 1:83) ja Karjatalouskoulu II (RN:O 1:85) nimiset
tilat ja tiloilla sijaitsevat rakennukset. Tilojen pintaalat ovat yhteensä n. 2,53 ha. Alueella on voimassa
asemakaava, jonka mukaan tilat kuuluvat pääosin
kaavamerkinnällä KT-1 korttelialueeseen ja niiden
rakennusoikeus on 4.500 m2. Kaupan kohteen osoite
on Emännänkatu 5, 21110 Naantali. Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liiton
johtokunta esitti, että 30 % omistusosuus Karjatalouskoulusta myydään. ProAgria Farma on omalta
osaltaan hyväksynyt kiinteistön myynnin. Proagria
Farman omistusosuus oli 70 % ja MTK-VarsinaisSuomen omistusosuus oli 30 %. Ostajana on Porin
Piste Oy. Kauppasumma 729 000 euroa. Kokous
päätti yksimielisesti, että edellä mainitut kiinteistöt
myydään Porin Piste Oy:lle kauppakirjan mukaisesti.
Toimintakertomus 2009
SYYSKOKOUS
Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton syyskokous pidettiin 28.11.2009 Mynämäen lukiossa
Mynämäellä. Paikalla oli yli 150 henkilöä, joista
virallisia kokousedustajia oli 125. Mynämäen kunnan tervehdyksen kokoukseen toi kunnanvaltuuston
varapuheenjohtaja Vesa Ali-Sippola. Kokouksen
puheenjohtajana toimi MTK-Mynämäen puheenjohtaja Tapani Heikkilä ja sihteerinä Aino Launto-Tiuttu
liiton toimistosta.
Kokouksessa onniteltiin Vapolan tilaa Kalannista
ja sen isäntää Jyrki Ankeloa valinnasta Itämeren
alueen ympäristöystävällisimmäksi tilaksi. Lisäksi
muistettiin liiton puheenjohtaja Jaakko Halkilahtea,
kun hän jättää puheenjohtajan tehtävät tultuaan
valituksi MTK:n johtokuntaan. Halkilahdelle toivotettiin onnea ja menestystä uudessa tehtävässä.
HK Scan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonoja
alusti aiheesta Suomalaisen elintarviketeollisuuden
menestyksen edellytykset. Toimitusjohtaja Perkonoja tähdensi, että suomalainen omistajuus on yksi
suomalaisen lihanjalostusteollisuuden menestystekijä. Ruotsissa tuottajat ovat luopuneet jalostavien
yrityksien omistajuudesta ja se ei ole ollut hyväksi
maan elintarvikesektorille.
Suomessa talonpojat ymmärtävät omistajuuden
arvon ja ovat kiinnostuneita kehittämään koko
ketjua. Suomalainen omistus on varmistamassa
alan jatkuvuutta ja antaa perustan investointeihin
kotimaassa myös jatkossa. Suomalainen omistaja
ymmärtää myös yhteiskunnallisen vastuun tärkeyden kansallisessa elintarvikeketjussa.
Perkonoja totesi, että yhtiön menestyminen on
kuluttajista kiinni. Vastuullisuus on keskeistä, koska
useimmat kuluttajat ovat nykyään etäällä ruoan
tuottamisesta ja jalostamisesta. Osaaminen ja kurinalainen toiminta alkutuotannossa, jalostuksessa ja
kuljetuksissa ovat olennaisia tekijöitä.
Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2010 hyväksyttiin yksimielisesti. Samoin kokous vahvisti
luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet sekä liiton talousarvion vuodelle 2010. Liitto perii jäsenmaksuna yhdistyksiltä
529 127 euroa ja yhteisöiltä 24 000 euroa. Jokaisen
yhdistyksen jäsenmaksuja korotetaan 3 % vuoden
2009 jäsenmaksuihin verrattuna. Koska kuntajako
on muuttunut, on kaikille yhdistyksille jatkossa
mahdotonta saada tarkkaa osuutta kuntakohtaisesta maataloustulosta ja siksi käytetään historiallista
tulo-osuustietoa jäsenmaksun pohjana.
Toimintakertomus 2009
17
Toimintasuunnitelma 2010
Toimintamme tavoite
Tavoitteemme on maakunnan maatilojen ja maaseutuyritysten jatkuvuuden turvaaminen ja maataloustuottajien elämänlaadun parantaminen. Tähän
pääsemme tilojen kannattavuutta, viljelijöiden ja
maaseutuyrittäjien toimeentuloa sekä työkykyä edistämällä. Olemme maakuntamme vaikutusvaltainen
maaseutuelinkeinonharjoittajien etujärjestö. Toimintamme perustuu yhteistyöhön, vuorovaikutukseen, asiantuntemukseen ja avoimeen tiedotukseen.
Toimimme aktiivisessa yhteistyössä muiden maaseudun hyväksi toimivien ihmisten ja tahojen kanssa.
Tulokehitykseen vaikuttaminen
Tavoitteiden saavuttamiseksi vaikutamme maataloustuotteiden markkinoihin ja päämääränämme
on kannattavan tuotannon turvaavat markkinahinnat. Erityistä huomiota kiinnitetään kustannusten
nousun hillitsemiseen ja niiden alentamiseen.
Markkinoihin vaikuttaminen tapahtuu koko tuottajajärjestön toimintana ja vastuullisena vaikuttamisena
tuotteitamme jalostavissa yrityksissä. Vaikutamme
tukijärjestelmien valmisteluun tasapuolisten tukijärjestelmien saavuttamiseksi.
Viljelijöiden osaaminen
Toiminnallamme edistämme viljelijöiden osaamista,
johtamistaitoja, työssä jaksamista, yhteistyötä sekä
yhteisöllisyyttä. Osaamisen avulla viljelijät pystyvät
kehittämään ja jatkamaan tilansa toimintaa. Maatilojen kehittämiseksi kannustamme viljelijöitä kannattaviin investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Tiedotamme tukijärjestelmistä ja niiden perusteista.
Vastuullinen energiaja ympäristöpolitiikka
Edistämme maa- ja metsätalouden tuottamien
uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä bioenergian
tuotantoon ja kannustamme paikalliseen bioenergiatuotantoon. Nämä tuovat maaseudulle lisää työpaikkoja, ja niillä täytetään Suomen uusiutuvan energian
käyttöön liittyviä velvoitteita.
Edistämme maataloustuotannon ympäristöystävällisyyttä. Ympäristönsuojelussa painopiste on
vesiensuojelussa. Osallistumme aktiivisesti ympäristöasioiden valmisteluun maakunnassa. Toimimme
yksityisen maanomistuksen puolesta. Järjestötyö
Yhdistysten toiminnan kehittämisessä ovat painopisteinä jäsenrekisteriuudistus, jäsenistön aktivointi,
Liiton syyskokous järjestettiin 28.11.2009 Mynämäellä.
Eturivissä kokouksen arvovaltaisia puhujia.
nuorten toiminta. Kannustamme yhdistyksiä yhteistyöhön ja ottamaan huomioon kuntarakenteen
muutokset.
Seuranta
Liiton johtokunta valvoo toimintasuunnitelman
toteuttamista. Johtokunta seuraa toimintaympäristöä
ja muuttaa tarvittaessa toimintaa vastaamaan muuttuvia tilanteita. Johtokunta raportoi toimintasuunnitelman toteutumisesta yhdistysten puheenjohtajien
ja sihteereiden neuvottelupäivillä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi toiminnan
painopisteet ovat:
1. Aktiivinen jäsensuhde
– Osallistuva jäsenyys ja sähköpostin käyttö
tiedonvälityksessä
– Jäsenet mukaan järjestön toimintaan
2. Yhdistystoiminnan kehittäminen
– Jäsenrekisteriuudistus
– Yhdistysten toiminnan tukeminen ja yhteistyön lisääminen – Yhteistyön lisääminen naapuriliittojen,
ja ProAgrian kanssa
– Nuoret viljelijät mukaan järjestön toimintaan
– Kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen
ja luottamushenkilöiden koulutus
3. Viestintä
– Liiton ja yhdistysten internetpohjaista viestintää kehitetään – Mediasuhteiden ylläpito ja kehittäminen – Vuorovaikutteisuus sisäisessä viestinnässä
– Viestinnän tehostaminen ja viestintäsuunnitelman laadinta
18
Toimintakertomus 2009
4. Markkinaedunvalvonta
– Kuluttajatyö ja ruoan alkuperän tunnistaminen – Viljelijöiden markkinatietoisuuden ja riskienhallinnan osaamisen parantaminen
– Toimenpiteet tuotantokustannusten alentamiseksi – Maataloustuotteiden hintoihin vaikuttaminen
– Pellontuotteiden uusien käyttökohteiden,
esimerkiksi etanolitehtaan, saaminen maakuntaan
– Tuottajien tulonmuodostuksen korostus viljelijöiden omistamissa yrityksissä
5. Tukijärjestelmät
– Maataloustukikoulutus ja avoin tiedottaminen
tukijärjestelmistä
– Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelman ja investointitukien tehokas hyödyntäminen
– Viljelijöiden oikeusturvasta huolehtiminen
– Sähköisen tukihaun käytön lisääminen
6.
Metsätalous
– Markkinainformaation välittäminen
– Metsänhoidon ja puunkäytön edistäminen
– Maa- ja metsätalouden kannalta kestävä riistaeläinkanta
7. Maaseutuyrittäjyys
– Lämpö- ja muun bioenergiayrittäjyyden edistämien
– Yrittäjien verkostoitumiseen kannustaminen
– Tilojen toiminnan monipuolistaminen: hyvinvointipalvelut, lähiruoka ja ympäristöyrittäjyys
sekä alihankintapalvelut
8. Ympäristöasiat
– Liitto toimii asiantuntevana toimijana ympäristöasioissa
– TEHO-hankkeen toteutus ja muihin ympäristöhankkeisiin osallistuminen
– Erityisympäristötukien hyödyntäminen
– Maanomistajien oikeuksien ajaminen maanrakennushankkeissa mm. Maanomistajien
Arviointikeskuksen kanssa
9. Hanketoiminta
– Tarmokas -hankkeen toteutus: Osaaminen,
investoinnit, spv:t ja yrittäjyys
– Maaseutu/kaupunki-vuorovaikutuksen edistäminen, kummimaatilatoiminta
– osallistutaan tarvittaessa muihin hankkeisiin,
jotka tukevat jäsenistömme toimintaa
Kokous valitsi MTK-Varsinais-Suomen johtokuntaan
vuosiksi 2010-2012 äänestyksen jälkeen: Kalle VähäPiikkiö Ruskolta uudelleen, Eeva Taneli Loimaalta
uudelleen, Timo Kaunisto Laitilasta uudelleen ja
Jussi Lindholm Perniöstä uutena. Jussi Lindholm
on toimikautensa alussa alle 35-vuotias. Sääntöjen
mukaan vähintään yhden johtokunnan jäsenen on
oltava toimikautensa alkaessa alle 35-vuotias. Liiton
johtokunnassa vuodesta 1995 ja viimeiset neljä
vuotta puheenjohtajana toiminut Jaakko Halkilahti
valittiin MTK:n johtokunnan jäseneksi MTK:n valtuuskunnan kokouksessa. Halkilahti ei näin asettunut ehdolle MTK-Varsinais-Suomen johtokuntaan.
Tilintarkastajiksi vuodeksi 2010 valittiin yksimielisesti Matti Karppinen Karjalasta, Matti Huhtala
(KHT) Ruskolta ja Eero Koskinen Pöytyältä. Varatilintarkastajiksi valittiin Simo Laaksonen (HTM)
Loimaalta, Jouko Siivo Perttelistä sekä Elisa Koho
Tarvasjoelta.
MTK:n valtuuskuntaan vuosiksi 2010-2011 valittiin
yksimielisesti Jouni Tuomola Loimaalta valtuuskuntaan pitkään kuuluneen ja nyt erovuorossa olleen
Rauli Selinheimon tilalle.
Varajäseneksi valittiin liiton johtokunnan varapuheenjohtaja, joka valitaan johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa alkuvuonna johtokunnan
keskuudesta.
Varsinais-Suomen Maataloustuottajain Säätiön
hallitukseen vuosiksi 2010–2011 valittiin Jaakko Nieminen Kuusjoelta uudelleen ja varajäseneksi Timo
Yli-Karro Kodisjoelta uutena.
Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan
tuottajaliittojen alueen tuottajayhdistysten kokouksiin osallistuneiden kesken arvottiin yksi Romanian
matka. Liittojen välisessä arvonnassa onni suosi Varsinais-Suomea. Tuottajien Romanian matkan voitti
Arsi Jokinen-Käiväräinen MTK-Karjalasta.
Toisen kokousesitelmän piti johtaja Seppo Kallio
MTK:sta. Kokouksessa nousi toistuvasti esille kuluttajiin päin tehtävän työn tärkeys: yhä harvempi suomalainen tuntee enää maataloutta ja miten ruokaa
meillä tuotetaan. Kuluttajatyö on tuottajille tärkeää
markkinaedunvalvontaa. Suomalaiset käyttävät
80 % Suomessa tuotetuista elintarvikkeista, loput
viedään. Myös tuontia on paljon. Tämä on globalisaatiota ja sitä tapahtuu joka sektorilla.
Syyskokouksen antama julkilausuma:
suomalainen ruoka tuo hyvinvointia ja
työllisyyttä
Mynämäelle kokoontunut MTK-Varsinais-Suomen
tuottajaväki vetoaa suomalaisiin, jotta kuluttajat
valitsevat kotimaisen vaihtoehdon jouluhankintoja
tehdessään. Kotimainen ruoka työllistää 300 000
henkilöä. Nyt on aika varmistaa, että nämä työpaikat pysyvät Suomessa luomassa hyvinvointia meille
kaikille. Tehdään herkullisia työllisyystekoja. Vali-
Toimintakertomus 2009
19
taan ruokapöytään turvallisia ja taidolla tuotettuja
kotimaisia elintarvikkeita! Helpoin ja varmin tapa tunnistaa aidosti kotimainen elintarvike on tarkkailla pakkausmerkintöjä.
Joutsenlippu- ja Sirkkalehti- merkit ovat luotettavin
tae siitä, että elintarvikkeen alkuperämaa on Suomi.
Suomen pohjoinen sijainti ja erityiset kasvuolot
eivät mahdollista kilpailua tuotantomäärillä. Suomen maatalouden tuotantoyksiköt ovat edelleen
ISO-VILJA® -SOPIMUS ON
AMMATTILAISEN
RATKAISU
Nyt on aika tehdä Agrimarketin
ISO-VILJA® Laatu- ja Viljelysopimus
Sopimustuottajan edut:
•
•
•
•
•
•
•
•
Viljallesi paras käyttötarkoitus ja paras mahdollinen hinta
Ilmainen analysointi itävyysnäytteitä lukuun ottamatta
Agribonusta 0,3 – 0,8 % myydystä viljasta
Etuoikeus uutuuslajikkeisiin
S-Agrinet palvelut käytössäsi
Ammattitaitoista markkinointiapua
Etuoikeus viljatoimituksiin Agrimarketiin.
Kasvuohjelma-työkalut
Tehokkaat työkalut riskien hallintaan ailahtelevilla viljamarkkinoilla
• ISO-VILJA®
• ISO-VILJA®
• ISO-VILJA®
• ISO-VILJA®
käteinen
termiini
varasto-osto
futuuri
Oman rehuteollisuutemme viljankäyttö ja hyvät myyntikanavat kotimaiseen ja ulkomaiseen teollisuuteen turvaa sopimustemme menekin.
Öljykasveille on runsaasti kysyntää. Parhaat lajikkeet saat meiltä.
Tutustu ensi vuoden sopimuslajikkeisiin sekä ISO-VILJA® -sopimustoimintaan ja hinnoittelusopimuksiin tarkemmin osoitteessa:
www.agrimarket.fi/vilja
Agrimarket Turku
Jonkankatu 3
Puh. 010 76 83500
Iso_Vilja_A5_mv.indd 1
22.3.2010 12:19:09
kansainvälisessä vertailussa pieniä, ihmisen ja perheviljelmän kokoisia. Ihmisten, eläinten ja luonnon
hyvinvointi ovat kotimaisen tuotannon arvoja
FAO:n ennusteiden mukaan maapallon ruoantuotannon tulee kasvaa jo vuoteen 2030 mennessä
yli 40 prosentilla verrattuna vuosien 2005-07 tuotantoon. Pidetään kiinni laadukkaasta suomalaisesta
ruoantuotannosta. Näin saamme kotimaista ruokaa
nyt ja tulevaisuudessakin.
20
Toimintakertomus 2009
Liiton koulutustoiminta 2009
MTK-START (PEKU 1)
5.-6.2. Ellivuori, PirSatVar
Tukiainen Maaret
Urpolahti Juhani
Länsitalo Merja
Heikola Samuel
Rehmonen Mariella
Lokalahti
Pyhäranta
Masku
Kodisjoki
Kodisjoki
Navigo (kotisivujen teko nettiin)
koulutus 8.10.
Tukiainen Maaret
Nieminen Jukka
Ahala Päivi
Kulta Ensi
Takatalo Hanna
Raimoranta Sari
Ruohonen Marja-Terttu
Lokalahti
Kiikala
Vehmaa
Tarvasjoki
Karinainen
Tarmokas
MTK-V-S
Vaikuttajanaiseksi voimaantuminen
15.-16.10. Jyväskylä
Taneli Eeva
Ahala Päivi
Lassila-Pärkö Johanna
Vuola Hanna
Vahtivaara Tatja
Loimaan Seutu
Vehmaa
Kodisjoki
Laitila
Paimio
Neuvottelutaidon kurssi
(Viestinnän jatkokurssi)
7.-8.12. Tampere
Kulta Ensi Yli-Jaakkola Kalle
Toivonen Erkki
Numminen Antti
Tarvasjoki
Pöytyä
Pöytyä
Tarmokas
Tuottajayhdistysten ja maaseutunuorten johtokuntien kehittämisseminaari
9.1.
15.1.
24.1.
29.1.
4.2.
4.3.
9.3.
20.3.
21.4.
26.10.
13.11.
16.12.
MTK-Aura
MTK-Meri-Naantali, -Rymättylä ja
-Velkua
MTK-Paimio, -Sauvo-Karuna ja Peimarin
Seudun maakuntanuorten johtokunta
MTK-Kakskerta, -Paattinen, -Parainen
-Nauvo, -Piikkiö, -Raisio ja Turun Seutu
MTK-Kustavi, -Taivassalo ja -Vehmaa
MTK-Alastaro, -Loimaan Seutu, -Mellilä,
-Metsämaa ja -Oripää
MTK-Kodisjoki, -Laitila ja -Pyhäranta
MTK-Karjala, -Mietoinen, -Mynämäki ja
-Nousiainen
MTK-Kiikala, -Kisko, -Kuusjoki, -Pertteli
ja -Suomusjärvi ja maaseutunuoret
MTK-Somerniemi ja -Somero
MTK-Kalanti-Uusikaupunki ja -Lokalahti
MTK-Angelniemi, -Perniö ja -Särkisalo
Toimintakertomus 2009
21
Toiminta ja tapahtumat
VILJANTUOTANTO
Kertomusvuoden alussa viljan varastot olivat poikkeuksellisen suuret. Varsinkin rehuviljan kysyntä
oli kevätpuolella selvästi tarjontaa heikompi. Ohran
rehukäyttö laski satovuonna 08/09 6 % ja mallasohran ostot vähenivät peräti 25 %. Vehnän ja rukiin
kokonaiskäyttö laski noin 6 % edelliskaudesta.
Leipävehnän hinta vaihteli Tiken tilastojen
mukaan kertomusvuoden aikana 169 eurosta 112
euroon tonnilta, mallasohran hinta 154 eurosta
105 euroon tonnilta, rukiin 169 eurosta 113 euroon
tonnilta, rehuohran 105 eurosta 77 euroon tonnilta,
kauran 104 eurosta 75 euroon tonnilta, rehuvehnän
132 eurosta 81 euroon tonnilta ja rypsin 312 eurosta
254 euroon. Viljojen hinnat laskivat alkuvuodesta
loppuvuoteen tultaessa, rehuviljoilla alin hinta oli
heti korjuukauden jälkeen ja öljykasveilla korkein
hinta oli kesäkuussa.
MTK-Varsinais-Suomen, -Satakunnan ja -Pirkanmaan yhteinen viljavaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kolme kertaa. Valiokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Mattila Porista. Huhtikuun
kokouksessa Loimaalla valiokunta keskusteli alkavan satokauden markkinanäkymistä. Leipävehnän
hinta oli Suomessa talven aikana 20-30 euroa yleisen
EU-hinnan yläpuolella ja tarjonta ja kysyntä olivat
alkuvuodesta vielä tasapainossa. Ohran osalta oli jo
keväällä ylitarjontaa ja sitä oli ostettu interventioonkin. Valiokunta antoi kannanoton, missä viljelijöitä
kehotettiin käyttämään mahdollisuus jättää 15 %
tukikelpoisesta peltoalasta luonnonhoitopelloksi tai
viherlannoitusnurmeksi. Valiokunta korosti myös
kasvinviljelyn kannattavuuden heikentyneen ja siksi
tukineuvottelijoille muistutettiin valkuaiskasvien
tarvitsevan kannustavaa tukea.
Elokuun kokouksessa valiokunta kokoontui
Raisiossa. Varastoissa olevan viljan määrä todettiin
olevan aiempaa suuremman ja myös korjattavasta
sadosta ennustettiin hyvää. Jopa ylivuotista viljaa oli
varastoissa. Markkinatilanne Suomessa oli yleismaailmallinen. Rehuviljan hinta alitti interventiohinnan
ja viljan kysyntä oli heikkoa. Valiokunta suositteli
viljelijöille malttia syksyn viljasadon myynnissä.
Kun viljan hinnat olivat maailmanlaajuisesti erittäin
alhaisia, marraskuussa aukeneva interventio oli
kilpailukykyinen myyntikanava rehuohralle. Myös
tuotantokustannusten alentamisen tärkeyttä korostettiin. Viljaviljelyn vaihtoehtoina valkuaiskasvien
ja öljykasvien viljelyä sekä luonnonhoitopeltojen
täysimääräistä hyödyntämistä suositeltiin. Luonnon-
hoitopellon enimmäisprosentin nostoa ja houkuttelevuuden lisäystä esitettiin.
Tuottajaliittojen viljavaliokunnat kokoontuivat
yhteiseen kokoukseen MTK:n viljavaliokunnan
kanssa marraskuussa Helsingissä. Tilaisuudessa
keskusteltiin vilja-alan yhteistyöryhmän toiminnasta, riskienhallinnasta sekä maitotalouden ja
viljasektorin yhteydestä toisiinsa. Viljan tuotannon
ja kysynnän tasapainoon saaminen todettiin olevan
ensiarvoisen tärkeää jatkossa.
MTK-Varsinais-Suomi järjesti yhdessä Tarmokashankkeen ja MTK:n järjestökoulutuksen kanssa kaksi viljamarkkinaseminaaria marraskuussa Loimaalla
ja Paimiossa. Päivän aikana perehdyttiin viljamarkkinoiden toimintaan sekä miten markkinoita voi
seurata. Maatalouden kannattavuusseminaari järjestettiin
Loimaalla marraskuun alussa yhdessä Maaseutuverkoston ja MMM:n kanssa. Työryhmätyöskentelyn
tuloksena viljamarkkinoista todettiin: Rakenteellinen ylijäämä on purettava, markkinainformaation
määrä ja laatu ovat nyt riittämättömiä, sopimuksista
on pidettävä kiinni molemmin puolin sekä viljan
tuotantokustannus omalla tilalla on tunnettava.
Viljakaupan tarkkailutoimintaa jatkettiin. Varsinais-Suomessa on nimettynä kuusi viljakaupan
tarkkailijaa eri puolilta maakuntaa. Tarkkailijat toimivat viljelijöiden tukena, jos viljakaupassa esiintyy
epäselvyyksiä.
Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistys ry:n hallitus on toiminut myös liiton kylvösiemenvaliokuntana. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Hallitus kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa.
Valiokunta keskusteli siemenviljelyn sopimustuotannon ehdoista, siemenraakaerien hinnoittelusta
sekä markkinatilanteesta. Siemenviljelijäin yhdistys
järjesti vuosikokouksen yhteydessä maaliskuussa
esitelmätilaisuuden ajankohtaisista siemenviljelyn
näkymistä. Kesäretki suuntautui Keski-Suomeen ja
Pohjois-Savoon.
22
Sokerijuurikas
Sokerijuurikkaalla vuosi oli neljäs EU:n uudessa
sokerijärjestelmässä. Sokerijuurikkaan hinta saavutti siten ennalta suunnitellun ohjelman mukaisesti
alimman tasonsa. Vastaavasti juurikkaan lisäosa
vastaavasti kompensoi osan hinnan laskusta. Lisäosa perustuu vuoden 2005 toimitusoikeuteen.
Sokerijuurikkaan viljelyala oli Suomessa n.
15 000 hehtaaria. Lisäystä viljelyalaan oli yli 1000 ha
vuodesta 2008. Viljelyalan lisäys oli osaltaan turvaamassa juurikkaanviljelyn jatkumista. Vuoden 2009
kasvukausi oli suhteellisen normaali. Alkukesän
viileys hidasti juurikkaan kehitystä, mutta kokonaisuutena sadot olivat vuotta 2008 paremmat. Keskisato oli 37 400 kiloa/ ha (34 500 kg/ha vuonna 2008).
Juurikkaan multapitoisuus oli 10,95 % ja sokeripitoisuus 17,08 % (16,48 % v.2008). Säkylän tehtaan
käyntikausi alkoi 24.9. ja päättyi 9.12.
Sokerijuurikkaan neuvottelukunta toimi kahdeksatta toimintavuottaan. Neuvottelukunta toimii viljelijöiden ja Sucroksen välisenä yhdyselimenä sekä
vastaa alueellisesta edunvalvonnasta tuottajaliittojen alaisuudessa. Lisäksi neuvottelukunta vastaa
sokerijuurikkaan vastaanoton tarkkailutoiminnan
järjestämisestä. Neuvottelukunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Neuvottelukunnan
jäsenet edustavat koko juurikkaan viljelyaluetta.
Neuvottelukunnan sihteerinä ja yhdyshenkilönä
toimii agr. Elina Liinaharja Satakunnasta.
VARHAISPERUNA
Vuosi aloitettiin perinteisellä varhaisperunanviljelijöiden seminaariristeilyllä, joka järjestettiin
11.3.2009. Varhaisperunatoimikunta kokoontui
vuoden aikana 2 kertaa. Satokaudella pidettiin 7
puhelinkokousta.
Viljelijöille teetettiin istutuskartoitus, jonka avulla arvioidaan tulevan satokauden kehitystä. Istutuskartoituksen tulosten perusteella laadittiin tiedote,
jonka tehtävänä oli kertoa kotimaisen varhaisperunan markkinoille tulosta.
Varhaisperunan istutukset alkoivat voimakkaammin huhtikuun puolivälissä. Vuonna 2009 oli
otolliset kasvu-olosuhteet varhaisperunalle. Pidempiaikaisia hallajaksoja ei esiintynyt. Varhaisperunan
tuottajahinta oli kuitenkin odotettua alhaisempi,
joka söi viljelijöiden katetta. Juhannuksen jälkeen
oli vaikeuksia menekissä. Varhaisperunan viljelypinta-ala on lisääntynyt Varsinais-Suomessa.
Kesäkuun alusta lähtien MTK-Varsinais-Suomi
päivitti viljelijöille tarkoitettua tiedotepalvelua, jossa
ilmoitettiin toteutunut hinta ja muita markkinoihin
vaikuttavia asioita.
Toimintakertomus 2009
Menekin edistämisessä siirryttiin uuteen aikakauteen. TV-mainonnasta siirryttiin radiomainontaan,
joka saavuttaa suuremman kuluttajamäärän. Mainontaan jouduttiin kuitenkin keräämään lisävaroja
tuottajayhdistyksiltä ja pakkaamoilta.
Lypsykarjatalous
Koko Euroopan maitomarkkinoita koettelivat
voimakkaasti laskevat hinnat vuoden 2009 aikana.
Hintojen laskun taustalla oli ensisijaisesti kysynnän
voimakas aleneminen maailmanmarkkinoilla. Tämä
johti maidon ylitarjontaan EU:n alueella, vaikka
koko EU:n alueen maidontuotanto laski 0,5 %.
Hintojen voimakas lasku EU-markkinoilla kääntyi
syksyllä hintojen vahvistumiseen. Suomessa markkinoiden muutos näkyi tuottajahintojen laskuna. Maidon keskihinta oli vuonna 2009 35,6 senttiä litralta,
kun se vuotta aiemmin oli ollut 40,0 snt/l.
Varsinais-Suomessa maidontuotanto lisääntyi 0,5
%, kun koko maan tuotannon lisäys oli 1,2 %. Tuotannon kasvu Suomessa keskittyi C-alueelle. Maidontuottajien määrä väheni voimakkaasti VarsinaisSuomessa. Tuotannon lopetti 8,7 % maitotiloista,
ja maitotilojen kokonaismäärä maakunnassa alitti
300 tilaa, ollen 294 tilaa. Tilojen keskikoko kasvoi
merkittävästi. Keskimääräinen maitomäärä oli yli
213 000 litraa, missä kasvua oli 10,4 %. Varsinaissuomalaiset maitotilat ovat keskikooltaan Suomen
neljänneksi suurimpia. Rakennekehitys on siten
edennyt nopeasti, ja sen voi ennakoida jatkuvan
edelleen.
Maidontuotannon edunvalvontaa on hoidettu
Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sekä
Etelä-Suomen seitsemän liiton yhteisvaliokunnassa, joka on kokoontunut kertomusvuoden aikana
kolmesti.
LIHATALOUS
Eteläisten liittojen lihavaliokunta kokoontui kaksi
kertaa kertomusvuoden aikana. Varsinais-Suomesta valiokuntaan kuuluivat Tiina Varho-Lankinen
Oripäästä ja Kalle Vähä-Piikkiö Ruskolta. Uutena
varsinaissuomalaisena edustajan valiokuntaan valittiin lampaanlihantuottaja Tapio Rintala Yläneeltä.
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Antero Kaappa
Kankaanpäästä. Valiokunta käsitteli kokouksissaan
Suomen alhaista hintatasoa ja lihasektorin ajankohtaisia asioita.
3.3.2009 annettiin kannanotto maa- ja metsätalousministeriölle ja MTK:n johtokunnalle. Eteläisten
tuottajaliittojen lihavaliokunta vaatii AB-alueen
Toimintakertomus 2009
@Zhi~k^~gVi`V^hj_V
23
a^]VcijdiVciddc
AHDdca^]VcijdiVccdcn``ŽhdhVV_V!_daaZi~g`Z^i~Vh^d^iVdkVihde^bjh"
ijdiiV_Vc]nk^ckd^ci^hZ`~i^aVcZa^ckd^bV!`Z]^iinb^cZc_V`Vhkj#
@nhna^h~~eVakZaj^hiVbbZej]#%&%*,%&,%#
lll#ahd#Ò
24
naudan- ja lampaanlihantuotannon tukitasojen
korjaamista kansallisen järjestelyvaran kautta. Koko
AB-alueen lihantuotantosektori on huomioitava
tulevassa maaseutuohjelmassa.
EU-jäsenyyden aikana naudan- ja lampaanlihantuotanto on romahtanut Etelä-Suomessa. Kustannustason noususta huolimatta naudan- ja lampaanlihan
tuottajahinnat ovat kuitenkin jääneet lähes sille tasolle, mihin ne EU:n liittymisen yhteydessä laskivat.
Tuotantotuet ovat jatkuvasti heikentyneet ja tukiero
AB- ja C-alueen välillä on kasvanut kohtuuttomaksi
ja epäoikeudenmukaiseksi. Tämä on johtanut mm.
eläinten perusteettomaan siirtelyyn tukialueiden
välillä. Valiokunta vaati terveystarkastuksen kansallisen järjestelyvaran painoarvon kohdistamista
AB-alueen naudanlihantuotannolle. Tuotantoon
sidottuja tukitasoja on korotettava mahdollisimman
nopeasti. C-alueen naudanlihantuotantoon sidottuja tukia on mahdollista kompensoida kansallisella
pohjoisella tuella. Lihavaliokunnan mielestä tuotantoon sidottujen tukitasojen nosto AB- alueella on
perusteltavissa.
Etelä-Suomen lihavaliokunta vaatii eläinten
hyvinvointituen painottamista AB-alueen sika- ja
siipikarjasektoreille, tukiehtojen uudistamista sekä
tuen maksimitasojen nostoa. Eläinten hyvinvointituki on yksimahaisilla yksi varteenotettavista keinoista
tukea tuotantoa.
Valiokunta teki MTK:n johtokunnalle kannanoton
kansallisen järjestelyvaran käytöstä. 4.6.2009.
EU:n CAP tukien terveystarkastuksessa sovittu
kansallinen järjestelyvara luo ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa A ja B alueiden naudanlihan ja
lampaanlihan tuotannon tukia. Eteläisten tuottajaliittojen lihavaliokunta vaatii em. tuotantosuuntien
erityistä huomioimista järjestelyvaraa jaettaessa.
Varsinais-Suomessa järjestettiin korkeatasoinen
lihafoorumi Loimaalla 30.3.2009. Foorumissa käsiteltiin ajankohtaista maatalouspolitiikkaa ja lihatalouden kehitysnäkymiä.
Varsinaissuomalaisille kotieläintiloilla havaittiin
edelleen kertomusvuoden aikana luvattomia tunkeutumisia kotieläinsuojiin. Tuottajille järjestettiin
tietoiskuja laittomien tunkeutumisten varalle ja
annettiin neuvontaa kohteeksi joutuneille tiloille.
LUOMUTUOTANTO
Luomutuottajille järjestettiin Tarmokas-tiedonvälityshankkeen puitteissa luomuilta 19.3.2009 Mynämäellä. Tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaisia
markkinanäkymiä ja markkinoiden kehittymistä.
Tilaisuudessa oli 32 osanottajaa.
4.9.2010 järjestetty lähiruokaviesti oli suuri
tapahtuma, jossa tuotiin esille lähi- ja luomuruuan
Toimintakertomus 2009
merkitystä ja niiden saamista suurkeittiöiden viikoittaiseen ruokalistaan. Viestin päätapahtumassa Turun
kauppatorilla oli esillä luomutuotteita ja luomuun
erikoistuneita viljelijöitä esittelemässä toimintaansa.
Liitto järjesti Mietoisten Tavastilan koululaisille
tilaisuuden vierailla luomukotieläintilalla.
Kiinnostus luomuviljelyyn kasvoi edelleen maakunnassa ja näyttää jatkuvan myös ensi vuonna.
Alkutuotannon luomutoimijat
Varsinais-Suomen alueella
2008
2009
Yhteensä309318
Maatiloja
292304
Uusia618
Poistuvia
86
Luomuviljely (ha) peltoala 2008
2009
Luomu+siirtymävaihe1312814114
Luomu pinta-ala1157612551
siirtymävaiheessa15521563
Uusi ala625
964
Poistuvia153135
Tilakoko keskim.4546,4
Luomuhyväksytty tuotantoala 2009, ha
Varsinais-Suomi *M-% koko maa
Ruis692
-153870
Vehnä1423166307
Kaura1666
-12
22110
Ohra
28844932
Seosvilja482
206614
Herne181
-24
988
Härkäpapu49867
752
Rypsi411
81
2820
Nurmi4262467042
Muut kasvit3146
-4
25905
* muutos prosentteina (%) 2008–2009 Varsinais-Suomessa
Lähde: Evira
SOSIAALIPOLITIIKKA
MTK-Varsinais-Suomen, -Satakunnan ja –Pirkanmaan yhteisen sosiaalipoliittisen valiokunnan
puheenjohtajana jatkoi Henna-Maija Vesola Lokalahdelta ja varapuheenjohtajana Mika Nieminen
Pirkanmaalta. Valiokunta käsitteli kesäkuun kokouksessaan lomitusjärjestelmän kehittämistä ja
työhyvinvoinnin useita ulottuvuuksia. Myös tilojen
kriisinhallinnan välineitä kaivattiin lisää. Vuoden
2010 alusta vuosilomaan oikeutetut yrittäjät saavat
yhden lomapäivän lisää eli silloin on yhteensä 26
vuosilomapäivää.
Toimintakertomus 2009
Kertomusvuonna painotettiin edelleen maaseutuyrittäjien työterveyshuoltoon liittymisen tärkeyttä.
Tavoitteena oli, että maatiloilla tapahtuvien tapaturmien määrä vähenee ja maaseutuyrittäjät jaksavat
työssään paremmin. Kertomusvuoden lopussa Varsinais-Suomen Myel-vakuutetuista oli 33,1 % (32,6 %
vuonna 2008) liittynyt työterveyshuoltoon.
Liitto järjesti yhdessä Melan kanssa 8.6. Paimiossa tilaisuuden ”Kun tilalla ei voida hyvin, miten
otan puheeksi vaikeat asiat”. Tilaisuus oli suunnattu
maatalousyrittäjien kanssa työskenteleville tahoille,
kuten lomittajille, eläinlääkäreille, työterveyshuollon
henkilöstölle ja neuvojille. Alustajana toimi psykologi Pirkko Lahti. Lisäksi liiton Tarmokas-hanke
järjesti kolme spv-koulutuspäivää yrittäjille kertomusvuoden aikana.
Liitto on ollut mukana järjestämässä maatalousyrittäjille suunnattuja kuntokursseja eri kuntoutuslaitoksissa Etelä-Suomessa työhyvinvoinnin
edistämiseen liittyen. Kertomusvuoden aikana varsinaissuomalaisia viljelijöitä osallistui myös kuntokurssille. Maatalousyrittäjien palautteen perusteella
kuntokurssit ovat olleet hyödyllisiä.
Melan asiamiehet Varsinais-Suomessa:
Markku Andelmaa Salon alueella, Arto Köpilä Turun
alueella, Tuula Mattila Vakka-Suomessa ja Jaakko
Mikkola Loimaan alueella.
Maaseudun tukihenkilöverkko
Oli kysymys arjen murheesta tai vaikeasta elämäntilanteesta, voit ottaa yhteyttä Maaseudun tukihenkilöverkkoon. Tukihenkilöverkolla on omat nettisivut
ja www.tukihenkilo.fi.
25
Maaseudun tukihenkilöverkon
aluevastaavat Varsinais-Suomessa ovat:
Sirpa Lehtimäki, Kaarina
puh 02 243 4773, 040 582 8258
[email protected]
Arja Kullanmäki, Koski Tl
puh 050 5520 221 [email protected]
Helena Tuominen, Paimio
puh 02 473 3236, 050 408 7856
[email protected]
Taina Wirberg, Kaarina
puh 0500 868 701, [email protected] Kun haluat keskusteluapua Internetin kautta, voit
saada sitä nimettömänä Tukinetista www.tukinet.
net . Vastaajina on henkilöitä, jotka tuntevat maaseudun elinolosuhteet
26
MAA- JA
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
Maa- ja ympäristöpolitiikan hoito tapahtuu MTKPirkanmaan, -Satakunnan ja Varsinais-Suomen sekä
Länsi-Suomen Metsänomistajien liiton ja ÅSP:n
yhteisvaliokunnassa. Työskentely kertomusvuoden
aikana keskittyi maanomistuksen ajankohtaisten
asioiden hoitoon. Keskeisinä kysymyksinä olivat
esillä mm. vesiasiat, maatalouden ympäristöluvat,
maakuntakaavat, luonnonarvokaupan kehittäminen
suojelutoimenpiteissä sekä tilusjärjestelyt. Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kerran.
Valiokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Visa
Merikoski Pirkanmaalta. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä MTK:n kanssa ympäristöasiamiesten koulutuspäivä.
Varsinais-Suomessa annettiin lausunto maakuntakaavasta, annettiin lausuntoja kunnallisista jätehuoltomääräyksistä, osallistuttiin Kakskerranjärven
suojelutyöhön. Edistettiin ympäristöhankkeita, joilla
kyetään turvaamaan ja edistämään maatilatalouden
harjoittamista maakunnassa. Kertomusvuoden aikana aloitettiin maaseudun kiinteistöjen uusiokäyttöön
tähtäävä hanke Varsinais-Suomen, Satakunnan ja
Pirkanmaan alueella.
MAASEUTUNUORET
Maaseutunuorten valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin
nuorten toimintaa ja keskusteltiin ajankohtaisista
maatalousasioista. Yhdistysten maaseutunuorten
kerhojen edustajat ottivat huonosti osaa heille suunnattuihin kokouksiin.
Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
maaseutunuoret kokoontuivat yhteiskokoukseen
1.7.2009 Pöytyän Yläneelle. Kokouksen jälkeen
tutustuttiin Yläneen Luontokapinettiin sekä tehtiin
kierros luontopolulla.
Maaseutunuorten valtakunnallinen syysparlamentti pidettiin Porissa. Parlamentissa valittiin
nuorten edustaja MTK:n johtokuntaan. VarsinaisSuomesta ehdokkaana oli nuorten valiokunnan puheenjohtaja Aarne Lehtonen Mynämäeltä. Nuorten
edustajaksi MTK:n johtokuntaan päätyi äänestysten
jälkeen Timo Kankaanpään Etelä-Pohjanmaalta.
Pirkamaan-, Satakunnan- ja Varsinais-Suomen
maaseutunuorten yhteinen seminaariristeily järjestettiin 6.-7.3.2009. Ennen risteilyä pidettiin osa seminaariosuudesta Raisio Oyj:n tiloissa. Tapahtumaan
otti osaa 67 henkilöä. Varsinaissuomalaisia nuoria
oli 4 kpl mukana valtakunnallisella maaseutunuorten risteilyllä 27.- 29.11.2009. Risteilyn teemana oli
riskien hallinta.
Toimintakertomus 2009
Maaseutunuoret polttivat perinteisesti joulutulia
teiden varsilla ja toivottivat samalla hyvää joulua
joulun viettoon matkaaville 22.12.2009. Liiton järjestämään toimintakilpailuun otti osaa 4 yhdistysten
maaseutunuorten kerhoa.
MTK:n järjestämään maaseutunuorten vaikuttajavalmennukseen osallistui Eeva Taneli Loimaalta,
Kimmo Yli-Antola Laitilasta ja Aarne Lehtonen
Mynämäeltä.
Lähiruokaviestissä Anna Mäki-Punto oli Turun
kauppatorilla paikalla nuorten edustajana ja Ville
Kalluinen liitosta polki maaseutunuorten edustajana
viestin Varsinais-Suomen osuuden Pyhärannasta
Turkuun. MTK-Varsinais-Suomen johtokunnassa maaseutunuoria edusti Eeva Taneli Loimaalta.
KULUTTAJATYÖ
Liiton kuluttajatyöryhmän puheenjohtajana toimi
Elina Heino Vehmaalta. Kuluttajatyöryhmä kokoontui huhtikuussa ja käsitteli mm. kummimaatilatoiminnan laajentamista maakunnassamme. Liitto
kannusti yhdistyksiä vierailemaan alueensa kouluissa tai kutsumaan koululuokkia maatilalle, jotta ruuan tie pellolta pöytään ja viljelijöiden työ tulisivat
tutuiksi koululaisille. MTK:n tuottamaa materiaalia
tarjottiin yhdistysten käyttöön koulutapahtumien
yhteydessä. Kuluttajatyöryhmä esitti johtokunnalle,
että koululaisten kuljetuskustannuksiin ja vierailutiloille maksetaan korvaus.
Yhdistyksiä kannustetaan edelleen menemään
kouluihin puhumaan maataloudesta tilavierailun
lisäksi tai sijaan. Myös valinnaisena aineena maa- ja
metsätalouden valitsevia löytyy. Yhdistys voi ottaa
yhteyttä maa- ja metsätalousaineen opettajaan ja
tarjoutua yhden tunnin pitämiseen.
Maatila voi olla myös TET -harjoittelupaikka.
Näin tehdään maatalouselinkeinoa tunnetuksi koululaisten keskuudessa.
Kummimaatilatoiminta
Maataloustuottajat sekä kummimaatila-hanke tarjosivat viidelle Turun 5.-6. -luokalle mahdollisuuden
tutustua varsinaissuomalaisen maatilan toimintaan.
Kuluttajien yhteys maatalouteen ja maaseutuun on
heikentynyt ja samalla käsitys ruoan alkuperästä ja
reitistä pellolta pöytään on hämärtynyt. Peruskoulun
opetuksen tueksi tarjottiin oppilaille mahdollisuus
päästä vierailemaan maatiloilla.
Oppilaille pidettiin ennakkoon oppitunti ruoan
tuottamisesta ja Suomen maataloudesta. Lisätietoa
he hankkivat tilavierailun aikana. Pansion ja Martin
koulun 6-luokkalaisia vieraili Pirkko ja Jaakko Suo-
Toimintakertomus 2009
27
misen tilalla Paattisilla. Kerttulin koulun 5-6-luokkalaisia vieraili Tähtisten tilalla Karjalassa.
Varsinais-Suomen pääteiden varsille kiinnitettiin
syksyllä mainoslakanoita, missä luki: Kotimainen
ruoka tuo leivän monen pöytään. Kampanja jatkuu
vielä vuoden 2010 puolelle. Kampanjaan kuuluivat
myös joulukortit, missä luki: Jouluruoka tulee kotimaisilta maatiloilta.
TILAVIERAILUT
Tavastilan alakoululaiset Mynämäen Mietoisista
vierailivat Runoisten maito- ja Tervoisten nautatiloilla 23.10. Koululaisille kerrottiin maatilan arjesta,
kotieläinten hoidosta ja maatilan vuodenkierrosta.
Lapset tekivät tuttavuutta lehmiin ja näkivät mistä maito tulee. Myös koneet, erityisesti traktorit ja
pienkuormain, herättivät kiinnostusta.
Vierailua oli pohjustettu etukäteen koulussa
pidetyillä ennakkotunneilla, mikä varmasti edesauttoi välitöntä tunnelmaa. Kysymyksiä tuli laidasta
laitaan niin oppilailta kuin opettajiltakin, ja kaikki
olivat ilahtuneita vierailusta. Lapset kertoivat mielellään muistakin vierailuistaan maalla, ja heidän
käsityksensä maalla elämisestä oli kohdillaan. Tämän mukavan päivän perusteella uskaltaa suositella
tarjoamaan tilavierailua lähikoululle!
MTK-Varsinais-Suomi oli Lounafoodin kanssa
yhteisosastolla syksyn ruokamessuilla Turun
messukeskuksessa.
Teemu Salonen ja hereford-hieho Piste tekevät
tuttavuutta koululaisten tilavierailulla Tervoisissa.
28
Toimintakertomus 2009
Lähiruokatapahtuma 4.9.
Turun Kauppatorilla
Lähiruokaviestin vaihto Pyhärannassa.
Lähiruokaviestin vetoomuksen luovutus Laitilan
torilla.
Lähiruokaviestin vaihto Mynämäellä.
Turun kauppatorin lähiruokatapahtuman järjestivät
MTK-Varsinais-Suomi, Tarmokas- ja LounaFoodhankkeet sekä Turun Yrittäjät ja YES-keskus.
Torilla oli vilkas päivä epävakaisesta aamusta
huolimatta. Liikkeellä oli paljon väkeä, joista monet
olivat jo ennestäänkin lähiruuan käyttäjiä ja puolestapuhujia. Lähiruokatapahtuman esittelijäteltasta
löytyi paikallisia yrittäjiä ja tarjolla oli herkullisia
lähituote-maistatuksia. Mukana olivat Sorrin puutarha, Lindrothin puutarha, Oksasen puutarha, Paula
Achrenin omenatarha, NisuPaakarit, Vakka-Suomen
Panimo ja Varsinais-Suomen Mehiläishoitajista Eeva
ja Reijo Virtanen. Lisäksi Ketolan puutarha ja Vihannes-Laitila olivat lahjoittaneet kurkkua ja porkkanaa
maistateltavaksi ja jaettavaksi lähiruuan ystäville.
Maaseutunuorten Anna Mäki-Punto oli saapunut
Loimaalta asti jakamaan iloisesti tuulessa kieppuvia
ilmapalloja toriyleisölle.
Torin lava oli somistettu kauniisti sesongin mukaan. Väriloistoa tuoneet kukat oli poimittu maanviljelijä Pekka Sallmenin maisemanhoitopellolta
Mynämäen Mietoisista. Lavalla esiintyi komeaääninen Jari Rainio orkestereineen, mm. ”Seitsemän
kertaa seitsemän” ja tuuliseen päivään hyvin sopiva
”Myrskyn jälkeen” soivat kuulijan mielessä pitkään.
Maataloustuottajista olivat Sari Tammisen haastatteluun saapuneet munantuottaja Sanna Muurama
Naantalin Rymättylästä, luomuviljelijä Heikki Ajosenpää Maskusta, pihvilihan tuottaja Henrik Jensen
Salon Perttelistä sekä kasvihuonekurkun kasvattajat
Annu ja Pasi Ketola Nousiaisista. Kaikki olivat yhtä
mieltä siitä, että lähellä tuotettu tuore ruoka maistuu
paljon paremmalta kuin kaukaa kuljetettu. Lisäksi
lähiruuan turvallisuutta lisää erinomainen jäljitettävyys, kun ketju tuottajalta kuluttajalle on mahdollisimman lyhyt. Samalla linjalla oli myös Turun
kaupungin terveyden edistämisen yksikön ravitsemusterapeutti Marjut Hakala-Pihlaja. Hän muistutti,
miten tärkeää on pakkausmerkintöjen lukeminen
ja sen tiedostaminen mitä ruokansa mukana sisuksiinsa ahtaa. Pakkausmerkintöjä tutkiessa kannattaa
huomioida myös tuotteen kotimaisuudesta kertovia
merkkejä, joita ovat kotimaisesta raaka-aineesta
kertova Joutsen-lippu, kotimaisesta valmistuksesta
kertova Avain-lippu, kotimaisten kasvisten Sirkkalehtimerkki, sekä tietysti vielä luomu-merkki.
LounaFoodin Johanna Reinikainen (nyk. Mattila)
oli kertomassa allekirjoitusadressista ja jakamassa
kysely-/arvontalipukkeita. Kyselyyn vastanneista
noin sadasta henkilöstä ainoastaan neljä ei kaivannut julkisiin ruokailuihin lisää lähileipää, -vihanneksia tai -lihaa. Monien huulilla oli MTV3:n uutisoima
juttu, missä keittäjä moitti valmiiksi kuorittuina
Toimintakertomus 2009
tuotujen ulkolaisten perunojen maittavuutta. Julkisen ruokailun säästöt kohdistuvat häpeämättömästi
lapsiin ja vanhuksiin, jotka vähiten pystyvät pitämään puoliaan. Maskun yläkoulun rehtori Katriina
Sulonen myönsi, ettei käytä enää päivittäin oman
kouluruokalan palveluita. Ruuan valmistuksesta on
säästösyistä luovuttu ja tarjottavat valmisruuat maistuvat ja tuoksuvat huonolle. Sulosen mielestä olisi
järkevää säästää kalliiden jalosteiden ostamisessa
ja käyttää vastaava summa edullisten lähiraaka-aineiden hankintaan ja lisätyövoiman palkkaamiseen.
Entä miten aikuisten puuttuminen ruokalasta vaikuttaa lasten syömiseen ja yleiseen ilmapiiriin?
Marko Alava ja Matti Tapani Turun Valtran myymälästä toivat näytille uudenkarhean Valtra N141:n.
Varmemmaksi vakuudeksi kotimaisesta laatutyöstä
traktorin etulasissa komeili edellä mainittu Avainlippu. Traktorin ympärillä kierteli kiinnostuneita
ja kas kummaa: enemmän miehisen sukupuolen
edustajia!
Tapahtumateltan nurkassa kävi koko tapahtuman
ajan hurja hulina, kun ihmiset rynnivät allekirjoittamaan adressia lähiruuan käytön lisäämiseksi
kaupungin suurtalouskeittiöissä. Päivän tapahtuma
sai jatkoa vielä illalla, kun Ekocentrian järjestämä
Lähiruokaviesti saapui kaupunkiin. Samassa yhteydessä Varsinais-Suomen Maataloustuottajain liiton
puheenjohtaja Jaakko Halkilahti luovutti Turun
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randellille sekä maataloustuottajien vetoomuksen että
kaupunkilaisten lähiruoka-adressin. Randellin suhtautuminen asiaan oli myönteinen ja hän lupasi, että
asiaa tullaan käsittelemään kaupunginhallituksen
kokouksessa. Lähiruokaviestin viimeiset taipaleet
poljettiin seuraavana päivänä pääkaupunkiseudulla,
ja Helsingin Narinkkatorilla pidettiin maalaismarkkinoita ja vietettiin valtakunnallista Yrittäjän Päivää.
Koska kuluttaja ei aina kiinnitä kovin suurta huomiota ostostensa alkuperään, on tärkeää aika ajoin
muistuttaa, miten jokaisella on valintojensa kautta
mahdollisuus vaikuttaa paitsi omaan hyvinvointiinsa myös lähialueen talouteen. Lähiruokaviestin
vastaanotto Varsinais-Suomessa oli kaiken kaikkiaan
positiivinen. Maataloustuottajat luovuttivat viestin
yhteydessä lähiruokavetoomukset myös Pyhärannan, Laitilan, Mynämäen ja Raision päättäjille.
Vetoomusten ohessa annettiin hiljattain julkaistu
Päättäjän opas; Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut, samaan sarjaan kuuluvat myös myöhemmin julkaistavat kuluttajan ja yrittäjän oppaat.
Lähiruokatapahtumat keräsivät ansaittua huomiota mediassa ja paikkakunnilla tuntui vallitsevan
asian suhteen innostunut ilmapiiri. Tästä on hyvä
jatkaa!
Kirjoittaja: Sari Raimoranta, hanketyöntekijä, MTKVarsinais-Suomi/Tarmokas–Kraftfull -hanke.
29
Viestin polkijoita Varsinais-Suomen päätepisteessä
Turun Kauppatorilla.
Lähiruokaviestin tapahtuma Turun Kauppatorilla.
Lihantuottaja Henrik Jensen Perttelistä Sari Tammisen
haastattelussa.
Lähiruokaviestin lava Turun Kauppatorilla.
Somistuksesta vastasi liiton toimihenkilöt.
30
Toimintakertomus 2009
KYLVÖNSIUNAUSTILAISUUDET JA
SADONKORJUUJUHLAT
Mellilän kylvönsiunausväkeä.
Maataloustuottajayhdistykset järjestivät keväällä
kylvönsiunaustilaisuuksia yhteistyössä paikallisen
seurakunnan kanssa. Moniin tilaisuuksiin oli saapunut myös koululaisia ja lapsia päiväkodista. Heille
kerrottiin pellon laidalla, miten viljan jyvästä kasvaa
uusi sato ja mihin viljaa käytetään. Useassa tilaisuudessa liiton toimihenkilö hoiti tämän osuuden.
Syksyllä järjestettiin yhdistyksissä sadonkorjuun
kiitosjuhlia yhteistyössä seurakunnan ja muiden
yhdistysten kanssa. Sadonkorjuujuhlat alkoivat
jumalanpalveluksella sadonkorjuutuotteilla koristetussa kirkossa. Sen jälkeen väki siirtyi seurakuntatalolle nauttimaan uutispuurosta tai muista pöydän
antimista ja järjestetystä ohjelmasta. Sekä kylvönsiunaukset että sadonkorjuun kiitosjuhlat keräsivät
järjestöaktiivien lisäksi paikalle henkilöitä, jotka
eivät muuten osallistu järjestön toimintaan.
AKTIIVISTA VAIKUTTAMISTA
ERI RYHMISSÄ
Nousiaisten kylvönsiunauksen esiintyjiä.
Kalanti–Uudenkaupungin
kylvönsiunaus pidettiin sateisesta
säästä huolimatta. Pappikin sai
kokea konkreettisesti kuraiset
olosuhteet.
MTK-Varsinais-Suomi on toiminut aktiivisesti erilaisissa ohjaus- ja työryhmissä. Liitolla oli edustaja
Lounais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmässä,
missä valmisteltiin vesipuitedirektiivin mukaisia
toimia alueen vesistöille. Kokemäenjoen, Saaristomeren ja Selkämeren alueen vesienhoitosuunnitelmaa täydennettiin vielä kertomusvuoden aikana ja
valtioneuvosto hyväksyi alueelliset vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015.
Liitto on ollut aktiivinen myös muussa ympäristöasioihin liittyvässä toiminnassa. Liitto on osallistunut muun muassa Pro Saaristomeri -toimintaan
(Ympäristökasvatus ja -tietoisuus, Menetelmät ja
teknologia sekä Tutkimus -teemaryhmissä). Lisäksi
tuottajilla on edustus maakunnan eri vesistöaluetyöryhmissä.
Liiton edustaja on ollut jäsenenä Maakunnan
yhteistyöryhmässä, TE-keskuksen neuvottelukunnassa ja maaseutujaostossa. Liitolla on edustaja
seuraavien organisaatioiden hallituksessa: Maatalousmuseo Sarka, Kasvistieto Oy ja Varsinais-Suomen
riistanhoitopiiri.
Liitolla on ollut edustaja Suurpetoneuvottelukunnassa, Aurajokisäätiön hallituksessa ja säätiön
hallinnoiman Aurajoen vesitaloudellinen kunnostus
-hankkeen ohjausryhmässä sekä Pyhäjärven suojelurahaston johtoryhmässä. Liiton edustaja on ollut
myös mukana Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
hallinnoimien Perniön ja Kiskon luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluhankkeen, LounaFoodin,
Turun seutukunnan maaseudun kehittämishank-
Toimintakertomus 2009
31
keen, Elintarviketalouden osaamiskeskuksen ja
LoiMaaseutu-hankkeen ohjausryhmissä.
MTK-Varsinais-Suomi on mukana yhdessä Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen ja MTK-Satakunnan kanssa Teho-hankkeen toteuttamisessa. Liitolla
on edustaja Tehon alueellisessa ohjausryhmässä
sekä liitto on mukana työryhmässä suunnittelemassa Tehon toimintaa.
TUOTTAJAYHDISTYSTEN
PUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEEREIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄT
Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen tuottajayhdistysten
puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuivat neuvottelupäiville Helsinkiin ja jatkoivat sieltä risteilylle Tallinnaan 27.-28.10.2009. Päivillä käsiteltiin edunvalvonnan haasteita, joista alusti MTK:n puheenjohtaja
Juha Marttila ja elintarviketalouden tulevaisuuden
näkymistä alusti Perttu Pyykkönen Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta. Maatilojen energiaohjelmasta kertoi Ilpo Mattila MTK:sta. Risteilyn
aikana keskusteltiin talvikauden järjestötoiminnasta
yhdistyksissä ja liitossa.
Puhdas herkku saaristosta.
Osuuskunta
Merimaskun Peruna
p. 4369 255
Uranuurtajatyötä
varhaisperunan
viljelijöiden hyväksi
Osuuskunta
Rymättylän Varhane
Tuottajien Oktoberfest järjestettiin muutaman
vuoden tauon jälkeen Tarvasjoen Tarvashovissa
6.11.2009. Ohjelmassa oli vitsejä, tanssikurssi,
tanssiesityksiä ym. mukavaa yhdessäoloa.
Aiotko
investoida?
Nyt on
oikea aika!
Suunnitteletko maatilallasi tuotantorakentamista, muuta investointia tai sukupolvenvaihdosta? Hankkeesi käynnistämistä
auttaa uusi rahoitustuki. Vaativien ja määräajassa tehtävien
hakemusten laatimiseen saat asiantuntija-apua Osuuspankista.
Tervetuloa Osuuspankkiin keskustelemaan hankkeesi rahoituskokonaisuudesta! Etua elämään. OP-Pohjolasta.
32
Toimintakertomus 2009
Hanketoiminta
TARMOKAS TOIMINTAVUOSI
2009
Salossa 26.10. järjestetyssä spv-infossa oli
paikalla lähes 150 osallistujaa. Kuvassa MTK:n
verotusasiantuntija Timo Sipilä ja ProAgria Farman
talousneuvoja Heikki Knuutila keskustelemassa yleisön
kanssa.
Maaseutuyrittäjien välisiä verkostoitumis- ja
kontaktimahdollisuuksia pyrittiin lisäämään
osallistumalla Maaseudulta Markkinoille -messuille,
tavoitteena oli myös parantaa maaseutuyrittäjien
tietoisuutta omista markkinamahdollisuuksistaan.
Osastolla olivat mukana myös MTK-Varsinais-Suomi ja
Maaseudun Tulevaisuus.
TARMOKAS-KRAFTFULL -HANKE on vuosina
2008-2011 toteutettava, MTK-Varsinais-Suomen
hallinnoima, tiedonvälityshanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ruotsinkielisten
maatalousjärjestöjen (ÅSP ja FHS) kanssa. Muita
yhteistyötahoja ovat mm. alueen tuottajayhdistykset
ja kunnat, Varsinais-Suomen ELY -keskus, MTK sekä
alueen maaseutuelinkeinoihin liittyvät yritykset, yhdistykset ja oppilaitokset ja muut hankkeet. Tarmokkaan rahoitus koostuu mm. yhdistysten ja kuntien
maksamista omarahoitusosuuksista, Suomen valtion
ja Euroopan unionin maaseudun kehittämisrahaston
rahoituksesta.
Toimintakertomusvuonna 2009 Tarmokas-hanke
järjesti yhteensä yli 60 tiedotustilaisuutta liittyen
maatalouden tukihakuun, verotukseen, rakennetukiin, sukupolvenvaihdoksiin, markkinaosaamiseen,
luomutuotantoon sekä bioenergiaan. Hankkeen
tilaisuuksiin osallistui kertomusvuonna yhteensä
lähes 3500 henkeä.
Tilaisuuksien sarja alkoi alkuvuodesta verotuksen ajankohtaistilaisuuksilla, joita järjestettiin kaikilla neljällä seutukunnalla. Rakennetukiin ja niiden
ehtoihin liittyviä tiedotustilaisuuksia oli vain yksi
johtuen rakennetukien vähäisestä hyödyntämismahdollisuudesta vuonna 2009. Sukupolvenvaihdoksiin
liittyviä tiedotustilaisuuksia sitä vastoin järjestettiin
kolme. Nämä tilaisuudet osoittautuivat suosituiksi,
sillä niihin osallistui toimintakertomusvuonna lähes
300 osallistujaa.
Päätukihakuun liittyen hanke järjesti keväällä
yli 40 tilaisuutta, osallistujia näissä tilaisuuksissa
oli yli 1000. Tukikoulutusten sarja alkoi kotieläintukien koulutuksella ja jatkui tuottajayhdistysten
EU-avustajille ja maaseutuhallinnon virkamiehille suunnatulla EU-avustajien koulutuspäivällä.
Seutukunnalliset koulutustilaisuudet järjestettiin
maalis-huhtikuussa, niiden lisäksi oli tarjolla myös
paikkakunnittaista tukilomakkeiden täyttökoulutusta. Lomaketäyttökoulutuksiin hanke osallistui mm.
kustantamalla lomaketäyttömateriaalin käytettäväksi koulutuksissa sekä ilmoittamalla tilaisuuksista
Maaseudun Tulevaisuudessa.
Maatalouden eri tuotannonalojen markkinakatsauksia ja -seminaareja järjestettiin kolme. Lisäksi
järjestettiin kolme erillistä viljantuotantoon liittyviä
markkinapaneeleja. Yhteensä näissä markkinapainotteisissa tilaisuuksissa oli yli 400 osallistujaa. Hanke oli mukana myös valtakunnallisen Lähi-
Toimintakertomus 2009
ruokaviesti-tapahtuman Varsinais-Suomen osiossa
ja pyrki näin osaltaan lisäämään viljelijöiden tietoisuutta lähiruuan merkityksestä ja erityisesti sen
maaseudulle antamista mahdollisuuksista. Samalla
tavoitteella hanke toteutti yksittäisinä kokeiluina
osallistumisen Turussa pidetyille Ruokamessuille
sekä koululaisten tilavierailun.
Vuonna 2009 hanketta vetivät Antti Numminen
ja Sari Raimoranta hankepäällikkö Terhi SorvolaLöfstedtin viettäessä äitiyslomaa. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kertomusvuonna kerran. Tiedotus
ohjausryhmälle tapahtui muuten sähköpostitse.
Ohjausryhmässä olivat edustettuna hankkeen toteuttajien, rahoittajan, tuottajayhdistysten ja kuntien
maaseutuviranomaisten edustajat.
33
lannan levittämistä kasvukaudella. Yhdellä tilalla
testattiin jaettua typpilannoitusta.
Tiloja avustettiin suojavyöhyke- ja kosteikkoasioissa sekä myös lumoon ja perinnebiotooppeihin
liittyen. Hankkeen omana työnä tehtiin 14 suojavyöhykesuunnitelmaa, 4 kosteikkosuunnitelmaa,
2 kosteikon hoitosuunnitelmaa sekä avustettiin 31
tilan kosteikkosuunnittelussa. Lisäksi tehtiin 5 lumosuunnitelmaa.
Veden laadun seuranta
TEHO-hankkeen alueella saatiin käyttöön 5 uutta
S::canin automaattista vedenlaatumittaria, jotka
mittaavat veden nitraattipitoisuutta ja sameutta.
Nämä sekä virtaamamittarit asennettiin Aurajokeen,
TEHO-HANKEEN
TOIMINTA 2009
Henkilöstö, ohjaus- ja
kohdealueryhmät
TEHO-hankkeen koordinaattorina toimi Airi Kulmala
sekä suunnittelijoina Anu Lillunen, Kimmo Rasa,
Sami Talola (14.10 asti) ja Kaisa Riiko (19.10. alk.).
Erityisalojen suunnittelijoina toimivat Eriika Lundström, Pasi Salmi (1.5. alk.) ja Päivi Rinta (1.9 alk.).
Kasvukaudella harjoittelijoina olivat Björn Abrahamsson ja Janne Heikkinen Helsingin yliopistosta.
MTK-Satakunnalta ostettiin Anne Sopan 12 ja
Maarit Hollménin 3 kuukauden työpanos. MTK-Varsinais-Suomelta ostettiin Susanna Kaasisen työpanosta 3,5 kuukautta. Lisäksi ostettiin palveluita
ulkopuolisilta toimittajilta.
Valtakunnallinen ohjausryhmä kokoontui kaksi
kertaa ja ryhmä vieraili kesäkuussa ympäristötuen
muutostyöryhmän kanssa TEHO:n kohdealueilla.
Alueellinen ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa ja
kohdealueryhmät kerran.
Hankkeen tilat ja kokeilutoiminta
Hankkeessa oli vuoden lopussa mukana 124 tilaa,
joista 41 % on Satakunnasta ja 59 % VarsinaisSuomesta. Ensimmäinen kartoittava tilakäynti oli
vuoden loppuun mennessä tehty 120 tilalle. Useilla
tiloilla käytiin myös mm. kokeilutoimintaan, vedenlaadun seurantaan tai erityisympäristötukiin liittyen. Tilakäyntien perusteella laadittiin ensimmäiset
palauteraportit tiloille.
Vuonna 2009 jatkettiin 2008 käynnistettyjä täsmäviljely- ja kipsikokeiluja sekä toistettiin lannanlevityskokeilu. Kerääjäkasvikokeilua tehtiin viidellä
tilalla. Sokerijuurikaslohkolla testattiin sian liete-
Jatkuvatoimista ja hetkellistä veden laadun seurantaa
tehdään läpi vuoden. Kuvaaja: Eriika Lundström.
Savijokeen, Eurajokeen ja Loimijokeen. Lisäksi
hankittiin kolme automaattista sääasemaa. TEHO:
n internetsivuille avattiin linkki, jota kautta pääsee
seuraamaan mittarien antamaa tulosta. Myös yhdellä kosteikolla aloitettiin veden laadun ja virtaaman
seuranta jatkuvatoimisilla mittareilla.
Tiedotus, raportit ja julkaisut
Lehdissä julkaistiin sekä hankkeen työntekijöiden (9
kpl) että toimittajien (26 kpl) laatimia artikkeleita.
Toukokuussa hanke avusti MMM:n toimittajaretkeä, jolla käytiin kolmella TEHO-tilalla. Televisiossa
hanke näkyi ranskalaisella France24-kanavalla.
TEHO-hankkeen ajankohtaisesta tilanteesta tai
erityisaiheista laadittiin säännöllisesti tiedotteita.
Viljelijäkirjeitä lähetettiin TEHO-tiloille neljä.
Heinäkuussa TEHO:lla oli Pyhäjärvi-instituutin
kanssa yhteinen osasto Yläneellä Paimenenmäen
34
maalaismarkkinoilla. Yhdessä MTK:n kanssa järjestettiin Puhtaamman Itämeren puolesta! -näyttely
Rauman Kylmäpihlajassa. Hanke testasi v. 2008
- 2009 neljää erilasta liukoisen typen pikamääritysmenetelmää, ja kokemuksista kirjoitettiin raportti.
Viljelijöiden toivomuksesta koottiin kuvasarja erilaisista pientareista, suojakaistoista ja -vyöhykkeistä.
Toukokuussa ilmestyi hankkeen ensimmäinen julkaisu ”Käytännön kosteikkosuunnittelu”. Julkaisut
ja raportit julkaistiin mm. hankkeen internetsivuilla.
Tapahtumat
Keväällä 2009 yritettiin järjestää neljä erityisympäristötukikoulutustilaisuutta, mutta näistä vain Eurajoen tilaisuus toteutui ja muut peruttiin vähäisen
kiinnostuksen takia. Varsinais-Suomen ja Satakunnan erityisympäristötukisuunnittelijoille järjestettiin
koulutuspäivä Loimaalla.
Helmikuussa oli luomuryhmän tapaaminen sekä
järjestettiin MTT:n kanssa tilaisuus, jossa käytiin
läpi viljelyn monipuolistamista sekä etsittiin tiloja
kerääjäkasvikokeiluun. Maaliskuussa oli Vampulassa Hyötylanta-tutkimusohjelman kanssa järjestetty
lannan käytön tehostamista käsitellyt tilaisuus sekä
suorakylvöön keskittynyt tilaisuus Aurassa yhdessä
AiSu-hankkeen kanssa. Lisäksi Pyhäjärvi-instituutin
KULKU-hankkeen kanssa järjestettiin Köyliön alueen
viljelijöille vesiensuojelun ideariihi.
Heinäkuussa järjestettiin TEHO-tiloille pellonpiennarretki Loimaan seudulla. Lokakuussa järjestettiin viljelijöille maatalouden vesiensuojeluretki
Yläneenjoen valuma-alueella yhdessä SATAVESI-ohjelman ja Pyhäjärvi-instituutin kanssa.
Marraskuussa järjestettiin Turussa ja Porissa
hevostallien ympäristökysymyksiä käsittelevät
tilaisuudet. Lisäksi Huittisissa Lannan jalostaminen
peltolannoitteeksi -tilaisuuteen osallistuneille TEHOtiloille maksettiin tilaisuuden osallistumismaksu.
Edellisten lisäksi hankkeen työntekijät pitivät esitelmiä useissa paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa sekä osallistuivat kansainvälisiin tapahtumiin. TEHO:a esiteltiin YM:n ja MMM:
n edustajille sekä kansanedustajille eri yhteyksissä.
Lisäksi TEHO:n kokemuksia välitettiin useille uusia
vesiensuojeluhankkeita suunnitteleville ryhmille.
Yhteistyö eri hankkeiden ja
organisaatioiden kanssa
TEHO-hankkeella oli eriasteista yhteistyötä useiden
tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat mm.
MTK, MTT, SYKE, SjT, Turun ja Helsingin yliopistot,
Pyhäjärvi-instituutti, Hyötylanta-, Pro Saaristomeri- ja SATAVESI-ohjelmat, Tarmokas-, Jalojäte- ja
TARVEKE- ja JÄRKI-hankkeet sekä maatalous- ja
ympäristöhallinto, maakuntaliitot, neuvontaorganisaatiot ja useat yritykset.
Toimintakertomus 2009
MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN
MAHDOLLISUUDET -HANKE
MTK- Varsinais-Suomi on pääyhteistyökumppani
AF-Innovan toteuttamassa ja hallinnoimassa Maaseudun kiinteistöjen mahdollisuudet -esiselvityshankkeessa. Hankkeen toteutusalue on VarsinaisSuomi, Satakunta ja Pirkanmaa. Muita hankkeen
yhteistyökumppaneita ovat MTK- Satakunta ja MTKPirkanmaa sekä kiinteistöjen suunnittelua, jalostusta
ja hyötykäyttöä harjoittavat yritykset ja yhdistykset.
Hankkeen päärahoittaja on Satakunnan ELY-keskus.
Hanke on kolmivuotinen ja päättyy 2012.
Projektissa etsitään ratkaisumalleja ja keinoja,
joiden avulla voidaan lisätä maatilojen maa-, metsä-,
vesi- ja ranta-alueiden, joutomaiden ja tuotantorakennusten tuottavuutta, uusia käyttömuotoja sekä
arvon säilyttämistä ja kehittämistä vaihtoehtoisessa
käytössä maatilatalouden ulkopuolisiin käyttötarpeisiin sekä lisätä maaseudun tulonhankinta- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.
Vaihtoehtoisia käyttömuotoja ovat mm. maaainesten ottotoiminta ja ottoalueiden jälkikäyttö,
erilaiset vapaa-ajan asunto- ja rantarakentamisratkaisut, tuotantorakennusten uusiokäyttöratkaisut,
erilaiset energiantuotantoon ja vapaa-ajan käyttöön
liittyvät alue- ja tilaratkaisut jne.
Hankkeessa selvitetään eri asiakaskohderyhmien
kiinteistöjen käyttöön liittyviä kehittämistarpeita,
järjestetään teemaan liittyvää koulutusta ja opintoretkiä sekä etsitään kiinteistöjensä kehittämisestä
kiinnostuneita viljelijöitä erillisten jatkohankkeiden
käynnistämiseksi. Jatkohankkeet mahdollistavat
tilakohtaisten kehitystoimenpiteiden ja investointien
toteutuksen.
Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana rakennettiin yhteistyöverkosto ja sitoutettiin yhteistyökumppanit, luotiin käytännön toimintamallit, tehtiin
hanketta tunnetuksi maakunnissa sekä aloitettiin
teemaan liittyvä käytännön kehitystyö.
Toimintakertomus 2009
35
Säätiö
Varsinais-Suomen Maataloustuottajain säätiön toiminta
vuonna 2009
Säätiön hallitus tutustui kesäkuussa Vahdolla ja
Maskussa sijaitseviin säätiön omistuksessa oleviin metsiin päättäen samalla tulevista raivaus- ja
taimikonhoitotöistä. Puun heikosta kysynnästä ja
alhaisista hinnoista johtuen harvennus- ja muita
hakkuutöitä ei vuoden aikana tehty.
Säätiön arvopaperiomistuksessa ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia.
Säätiön hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä mv. Simo Kolkkala Mellilästä (puh.joht.), mv.
Jaakko Nieminen Kuusjoelta (varapuh.joht.), mv.
Jaakko Halkilahti Salosta ja emäntä Mervi Puon-
ti Pyhärannasta. Henkilökohtaisina varajäseninä
olivat samassa järjestyksessä mv. Tapani Heikkilä
Mynämäeltä, mv Jorma Lassila Kodisjoelta, emäntä
Henna-Maija Vesola Lokalahdelta ja emäntä Päivi
Ahala Vehmaalta.
Säätiön tilintarkastajina toimivat KHT Matti Huhtala Ruskolta, pankinjohtaja Eero Koskinen Pöytyältä ja emäntä Anneli Salminen Taivassalosta sekä
varalla samassa järjestyksessä HTM Simo Laaksonen
Loimaalta, pankinjohtaja Jouko Siivo Perttelistä ja
KTM Elisa Koho Tarvasjoelta.
Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä
toimi agronomi Ville Reunanen Pöytyältä.
Lakiasiat luotettavasti kokemuksella
Toimintaanne palvelevat ja neuvovat asianajajat
Jaakko Uotila
Hannele Kojo
Petri Arnamo
Asianajotoimisto Bützow Oy
World Trade Center
Veistämönaukio 1-3,
PL 313, 20101 Turku
[email protected]
www.butzow.com
Puh: (02) 274 2000
Fax: (02) 274 2001
36
Toimintakertomus 2009
Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n
toiminta
Arviointikeskuksen toiminta
vuonna 2009
Arviointikeskus on tuottajajärjestöjen omistama palveluyhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota mm. maaja metsätalousyrittäjille laadukkaita ja korkeatasoisia
asiantuntijapalveluita maanomistamiseen ja maa- ja
metsätalouden harjoittamiseen liittyvissä oikeudellisissa asioissa sekä kiinteistöjen arvonmäärityksissä.
Yhtiö on perustettu vuonna 1962 ja sillä on toimistot
Helsingin lisäksi Turussa, Seinäjoella, Oulussa ja
Kouvolassa. Vuoden 2010 alusta perustettiin toimisto
Kuopioon.
Koko maan alueella Arviointikeskus toimi vuonna 2009 asiamiehenä 44 maantie- ja lunastustoimituksessa yhteensä 318 päämiehen puolesta.
Arviointikeskuksen kiinteistöarvioijat laativat
kiinteistöarvioita kauppa- ja sopimusneuvotteluja,
velkajärjestelyjä, vakuustarkoituksia, perinnönjakoja, osituksia, oikeudenkäyntejä ym. varten eri
puolilla maata olevista kohteista 114 kappaletta 129
tilaajalle.
Yhtiön lakimiehet laativat valituksia eri oikeusasteisiin ja toimivat maanomistajien asiamiehinä
mm. oikeudenkäynneissä yhteensä 211 jutussa, jotka
koskivat 361 päämiestä. Lisäksi annettiin runsaasti kiinteistö- ja ympäristöoikeuden alaan liittyvää
lainopillista neuvontaa.
Varsinais-Suomen alueella Arviointikeskusta
työllisti eniten Turku-Helsinki välisen moottoritien
II-vaihe, jossa selvitetään kaikki hankkeesta maanomistajille aiheutuvat haitat ja vahingot, mm. meluhaitat olivat tarkastelun alla. Tämän lisäksi tehtiin
useita maatila-arvioita sekä avustettiin maanomistajia monissa eri laatuisissa toimituksissa.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 0,82 miljoonaa euroa.
Arviointikeskus antaa palveluistaan alennusta
MTK:n ja SLC:n jäsenille. Alennus on suuruudeltaan
10 % ja se koskee yhtiön laskutusperusteisia palveluita. Vuonna 2009 alennusta annettiin noin 14.000
euroa.
Arviointikeskus Oy:n toimitusjohtajana toimii
OTK Aulikki Kiviranta. Hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Puheenjohtajana
toimii maanviljelijä Jorma Laurila Kangasalta.
Arviointikeskuksen Helsingin toimiston osoite on
Hietalahdenkatu 8 A 00180 Helsinki ja
puhelin 020 7411 050, faksi 020 7411 051.
Internet-kotisivut löytyvät osoitteesta
www.arviointikeskus.fi.
www.arviointikeskus.fi
Toimintakertomus 2009
37
Sopimusviljelyn
edelläkävijä
Ebeik^j[[jlW_^j[b[lWj"ckjjWoai_foioo0HW_i_eedlWhcW`Wbkej[jjWlWlW_^je[^jeW_dW"akd
[ji_jWi_Wdjkdj[lWWakcffWd_Wl_b`WaWkffWWd$Ief_ckil_b`[b_`diWWja_bfW_bkaoao_i[d^_ddWd"
bkej[jjWlWjWdWbooi_j`Wkki_ccWjbW`_aa[[j$IWjei_fWh^WWai_aoblijcoodj__dÃcoi^kec[ddW$
lll$gV^h^d$Xdb%k^a_Vi
38
Toimintakertomus 2009
Tilit ja tilinpäätös
Rahayksikkö euro
MYYNTITUOTOT
Koulutus- ja kurssitoiminta
Henkilövakuutustuotot
Tilaus- ja ilmoitustuotot
Saadut korvaukset
Muut yleistuotot
Myyntituotot yhteensä
Liikevaihto
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot
Työntekijöiden palkat ja palkkiot
Johdon palkat
Palkat ja palkkiot yhteensä
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Pakolliset henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut yhteensä
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Toimitilakulut
Koulutus- ja kurssitoiminta
Matkakulut
Kokoukset
Painatuskulut
Johtokunta, valiokunnat
Toimistokulut
Huoneistokulut
Suhdetoiminta
Jäsenmaksut
Vakuutukset
Muut liikekulut
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
1.1.-31.12.2009
7060,00
12961,00
3896,40
44548,81
143211,25
211677,46
211677,46
-227721,25
-37981,10
-265702,35
-38114,34
-19474,65
-57588,99
-323291,34
-594,75
-594,75
-21376,15
-12101,80
-82360,39
-21259,30
-3812,50
-3010,69
-94179,04
-496,49
-13373,62
-227381,00
-6731,43
-16639,63
-502722,04
-614930,67
1.1. - 31.12.2008
10340,32
15374,00
4496,20
13302,32
74466,33
117979,17
117979,17
-199025,79
-27450,00
-226475,79
-55416,84
-8958,03
-10422,84
-74797,71
-301273,50
-793,00
-793,00
-19075,72
-17459,39
-66545,10
-12297,47
-3672,20
-18570,06
-60127,74
-2085,02
-16438,43
-221033,00
-5692,58
-13017,60
-456014,31
-640101,64
Toimintakertomus 2009
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsen- ja kannatusmaksut
Muut varainhankinnan tuotot
Kulut
Varainhankinnan kulut
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Rahoitustuotot yhteensä
Rahoituskulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoituskulut yhteensä
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ
YLEISAVUSTUKSET
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ
TILIKAUDENTULOS ENNEN TILIN -
PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ
TULOVEROT
Tilikauden verot
TULOVEROT YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
39
535815,23
-18602,17
-515,58
97330,20
97330,20
-346,57
-346,57
96983,63
-1249,56
250349,32
-10672,56
239676,76
11000,00
11000,00
249427,20
0,00
0,00
-1,90
-1,90
249425,30
519661,61
-18941,74
-457,08
106646,80
106646,80
-67,48
-67,48
106579,32
-33259,53
42372,10
-17000,00
25372,10
11700,00
11700,00
3812,57
19467,34
19467,34
-1029,50
-1029,50
22250,41
40
Toimintakertomus 2009
Tase
Rahayksikkö euro
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
31.12.2009
31.12.2008
1784,25
1784,25
2379,00
2379,00
1060342,76
1266233,68
2326576,44
2328360,69
55985,84
188153,15
244138,99
108952,41
353091,40
2681452,09
1046884,58
1169373,02
2216257,60
2218636,60
5812,39
73363,11
79175,50
116610,50
195786,00
2414422,60
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
1291662,48
1291662,48
Muut rahastot
128342,62
128342,62
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
808614,06
786363,65
Tilikauden yli-/alijäämä
Kirjanpidon tulos
249425,30
22250,41
2478044,46
2228619,16
OMA PÄÄOMA yhteensä
TILINPääTöSSIIRTOJEN KERTYMä
Muut vapaaehtoiset varaukset
31585,08
31585,08
31585,08
31585,08
TILINPääTöSSIIRTOJEN KERTYMä Yhteensä
VIERAS Pääoma
Pitkäaikeinen
Muut velat
100413,60
89000,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä
100413,60
89000,00
Lyhytaikainen
Ostovelat
14912,77
8517,48
Muut velat
10806,70
Siirtovelat
48635,34
45894,18
Lyhytaikaiset velat yhteensä
71408,95
65218,36
171822,55
154218,36
VIERAS Pääoma yhteensä
2681452,09
2414422,60
Vastattavaa yhteensä
Toimintakertomus 2009
Tilintarkastuskertomus
41
42
Toimintakertomus 2009
Juuremme ovat syvällä mullassa
Lähivakuutus on johtava maa- ja metsätalouden vakuuttaja Suomessa.
Syykin on selvä. Kun on juuret maaseudulla, ymmärtää jo puolesta
sanasta, mistä maa- ja metsätalousyrittämisessä on kyse. Ota yhteyttä,
juodaan kuppi kahvia ja rupatellaan.
www.lahivakuutus.fi
Toimintakertomus 2009
43
Maataloustuottajayhdistysten
puheenjohtajat ja sihteerit 2010
ALASTARO
Juuso Hulmi
Koskenraitti 200
32440 ALASTARO
puh.040-8382046
[email protected]
Iina Saarikallio
Haaroistentie 658
32440 ALASTARO
puh. 0500-531928
[email protected] ANGELNIEMI
Jouko Willberg
Smedabölentie 85
25650 STRÖMMA
puh. 02-422838, 040-5468418
[email protected]
Jaakko Virtanen
Pedersåntie 106
25700 KEMIÖ
puh. 02-421850, 040-5439902
[email protected]
AURA
Mikko Sirkiä
Järykseläntie 173
21370 AURA KK
puh. 02-4869005
[email protected]
Seppo Mäkilä Vanha-Tampereentie 382 21370 AURA KK puh. 050-5610559
[email protected]
KAKSKERTA
Seppo Muurinen
Monnoistentie 5
20960 TURKU
puh. 02-2587805, 0400-763822
[email protected]
Rami Koivunen
Raustvuorentie 104
20960 Turku
puh. 02-2588195
KALANTI-UUSIKAUPUNKI
Jari Nevavuori
Pruukintie 18
23600 KALANTI
puh. 02-8443315, 040-5458281
[email protected]
Inkeri Penttilä
Kaivolankuja 52
23660 KALANTI
puh. 02-874042, 040-7584123
[email protected]
KARINAINEN
Outi Haapanen
Hirvisuontie 316
21800 KYRÖ
puh. 040-5546558
[email protected]
Hanna Takatalo
Hormistontie 70
32300 MELLILÄ
puh. 02-4846833, 040-8252025
[email protected]
KARJALA
Matti Karppinen
Karjalankyläntie 8
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4309022, 0500-889544
[email protected]
Satu Haanperä
Karjalantie 1701
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4309733
KIIKALA
Kalle Lehtinen Mansikkaojantie 187 25380 REKIJOKI puh. 045-1119630 [email protected]
Jouni Eskola
Rekijoentie 711
25380 REKIJOKI
puh. 02-7287116, 050-5221925
[email protected]
KISKO
Jukka Huittinen
Purolantie 200
25460 KISKO
puh. 02-7394738, 0500-780714
[email protected]
Kristiina Kymäläinen
Vilikkalantie 981
25110 KRUUSILA
puh. 02-7286130, 050-3504485
[email protected]
KODISJOKI
Timo Yli-Karro
Kodisjoentie 1632
27310 KODISJOKI
puh. 02-8251935, 050-3023835
[email protected]
Johanna Lassila-Pärkö
Kotirannantie 36
27310 KODISJOKI
puh. 02-8232252, 044-5522143
[email protected]
KOSKI TL
Martti Mäkitalo
Kranintie 154
31500 KOSKI TL
puh. 02-484 1829, 044-5224182 [email protected]
Hannele Mäkitalo
Kranintie 154
31500 KOSKI TL
puh. 02 4841829, 044-3060215
[email protected]
44
Toimintakertomus 2009
KUSTAVI
Petteri Kulmala
Notholmantie 1
23360 KUSTAVI
puh. 02-8415322, 0400-525229
Launo Valtonen
Riihimaantie 520
23360 KUSTAVI
puh. 02-877930, 0400-539896 [email protected]
KUUSJOKI
Esa Lindroos
Nummilantie 65
25340 KANUNKI
puh. 040-5232872
[email protected]
Sanna Mäki
Eskolantie 26
25320 RAATALA
puh. 02-7345626, 0500-820898
[email protected]
LAITILA
Raija Vähätalo
Kiveistentie 285
23800 LAITILA
puh. 02-852427, 040-5425427
[email protected]
Elli Kaila
Sorolantie 223
23800 LAITILA
puh. 02-855261, 040-7371194
[email protected]
LIETO
Markku Hyssälä
Nauristie 306
21430 YLISKULMA
puh. 02-4875831, 0500-538388
[email protected]
Minna Kauppi
Kurkelantie 181
21420 LIETO
puh. 02-4872522, 040-5894095
[email protected]
LOIMAAN SEUTU
Pekka Ahokas Kalliomäentie 38
32200 LOIMAA puh. 02-7683166 0500-741282 [email protected] Eeva Taneli
Annistentie 117
32210 LOIMAA
puh. 02-7686110, 050-5692312
[email protected] LOKALAHTI
Taneli Jussila
Mähkärläntie 171
23450 LOKALAHTI
puh. 02-4333716, 0500-745787
[email protected]
Maaret Tukiainen
Perkiöntie 446
23200 VINKKILÄ
puh. 040-5234826
[email protected]
MARTTILA
Tuomo Aalto
Salontie 347
21480 PRUNKILA
puh. 02-4845494
Antti Ollula
Postitie 1 as. 6
21490 MARTTILA
puh. 050-3204623
MASKU
Lauri Syväsalo
Niemenkulmantie 196
21250 MASKU
puh. 040-7568721
[email protected]
Mika Heimo
Nyynäistentie 38
21230 LEMU
puh. 0440-529529 [email protected]
MELLILÄ
Markku Salo
Hurstinkulmantie 195
32300 MELLILÄ
puh. 040-7671883, 0400 122828
[email protected]
Eeva Taneli
Annistentie 117
32210 LOIMAA
puh. 02-7686110, 050-5692312
[email protected]
MERI-NAANTALI
Riitta Virtanen
Koverintie 127
21160 MERIMASKU puh. 044-5636095
[email protected]
Juho Angervo
Käköläntie 470
21100 NAANTALI
puh. 02-4359106, 040-5954040 [email protected]
METSÄMAA
Jorma Ristimäki
Ristimäenkulmantie 365
32270 METSÄMAA
puh. 03-4378041, 040-5354663
Mervi Jokinen
Kurkisuontie 141
32270 METSÄMAA
puh. 02-7680076, 0400-742704
[email protected]
MIETOINEN
Jukka Ristimäki
Kaivattulantie 50
23120 MIETOINEN
puh. 02-4311415, 040-5468159
[email protected]
Toimintakertomus 2009
45
MYNÄMÄKI
Juha Aalto
Peräniityntie 114
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4303002, 044-5220755
[email protected]
Petri Puustinen
Villentie 11
23100 MYNÄMÄKI
puh. 044-2706468, 02-4393770/työ
[email protected]
NOUSIAINEN
Matti Anttila
Rantalantie 51
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4315567, 040-7698082
[email protected]
Juha Saarinen
Härjänsilmäntie 11
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4315223, 040-5516045
[email protected]
ORIPÄÄ
Jarmo Mäntyharju Peräsuontie 293
32500 ORIPÄÄ puh. 02-7668155, 0500-325470 [email protected]
Petri Matintalo
Kullansuontie 178
32500 ORIPÄÄ
puh. 050-5856763 [email protected]
PAATTINEN
Tapio Ylitalo
Mäenpääntie 66
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2578211, 0400-822921 [email protected]
Pekka Nieminen
Hosiokoskentie 41
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2577110, 0400-777110
[email protected]
PAIMIO
Jaakko Kuusvuori
Marjavuorentie 168
21530 PAIMIO
puh. 0500-525493
[email protected]
Henriikka Pensas
Kalevantie 480
21540 PREITILÄ
puh. 0400-977630
[email protected]
PARAINEN-NAUVO
Arto Köpilä
Bodnäsintie 260
21600 PARAINEN
puh. 02-4587970, 0400-893629
[email protected]
Elina Heliander
Rövarnäsintie 584
21630 LIELAX
puh. 02-4588252, 040-5445142
[email protected]
PERNIÖ
Markku Peltonen
Laukantie 160
25610 YLÖNKYLÄ
puh. 02-735 0123, 040-5463307
[email protected]
Anette Lindholm Naarjärventie 77
25160 TUOHITTU puh. 050-3262633 [email protected]
PERTTELI
Ari-Pekka Kirjonen
Rekijoentie 194
25370 PERTTELI
puh. 02-7349627, 0400-783895
[email protected]
Jouko Siivo
Patalantie 168
25370 PERTTELI
puh. 02-7701295, 0440-328392
[email protected]
PIIKKIÖ
Janne Yrjövuori
Ylikyläntie 18
21500 PIIKKIÖ
puh. 040-5788130
Jarkko Korsimo
Liedontie 58
21500 PIIKKIÖ
puh. 02-4798917, 050-5269017
[email protected]
PYHÄRANTA
Juhani Urpolahti
Myllyperkontie 2
27320 IHODE
puh. 02-8239651, 0400-591551
[email protected]
Juha Maikola
Knuutilankuja 31
23950 PYHÄRANTA
puh. 02-8259614, 0400-514623
[email protected]
PÖYTYÄ
Matti Ali-Rontti
Pihlavajärventie 55
21820 KUMILA
puh. 02-4866550, 050-5408730
[email protected]
Kalle Yli-Jaakkola
Kolkkistenkoskentie 21
21880 PÖYTYÄ
puh. 040-4166966
[email protected]
RAISIO
Erkki Haavisto
Hintsantie 2
21200 RAISIO
puh. 02-4383131, 0500-540032
[email protected]
Matti Mustajärvi
Sinikaislankatu 1 A 2
21200 RAISIO
puh. 0400-225856
[email protected]
46
Toimintakertomus 2009
RUSKO
Niklas Forsberg
Jokelantie 11
21290 RUSKO
puh. 02 4322654, 0444-322654 [email protected]
Raimo Ali-Keskikylä Kiilinpellontie 67
21290 RUSKO puh. 040-5718934
RYMÄTTYLÄ
Jaakko Lehmuskoski
Ylttistentie 271
21130 POIKKO
puh. 02-2524812, 0400-225123
[email protected]
Kari Hämölä
Hämöläntie 39
21130 POIKKO
puh. 02-2522651, 040-7062854
[email protected]
SALON SEUTU
Saija Teinilä
Häntälänkoskentie 86
24910 HALIKKO AS.
puh. 0400-246686
[email protected]
Sari Rannikko
Valtatie 542
24800 HALIKKO
puh. 02-7368765, 040-5454936
[email protected] SAUVO-KARUNA
Erik Söderholm
Kärkniementie 59
21570 SAUVO
puh. 02-4701569, 040-5777840 [email protected]
Anne Raunio
Silkkiläntie 191
21570 SAUVO
puh. 02-4731032, 040-7607017
[email protected]
SOMERNIEMI
Jorma Lemberg
Kultakalliontie 1
31470 SOMERNIEMI
puh. 02-7482874
Ilkka Säde
Vehkalantie 20
31470 SOMERNIEMI
puh. 02-7482151, 044-0825643
[email protected]
SOMERO
Totti Nuoritalo
Turuntie 1391b
31520 PITKÄJÄRVI
puh. 02-7481190, 0400-321314 [email protected]
Riikka Gustafsson Lutuntie 110
31520 Pitkäjärvi puh. 050-3520454
[email protected]
SUOMUSJÄRVI
Jarmo Villman
Kurkelantie 1699
25410 SUOMUSJÄRVI
puh. 0400 765304
[email protected]
Jari Suurpää
Kalatie 190
25410 SUOMUSJÄRVI
puh. 040-5302816 SÄRKISALO
Jukka Aarnio
Norrbyntie 70
25630 SÄRKISALO
puh. 02-7324530, 0400-745382
[email protected]
Anders Björkqvist
Kuivastontie 581
25500 PERNIÖ
puh. 02-7350780, 0400-533414 [email protected]
TAIVASSALO
Hannu Heinonen Vainilantie 24 23310 TAIVASSALO puh. 02-878237, 0400-783841 [email protected] Juhani Palo
Palontie 41
23310 TAIVASSALO
puh. 02-879851, 050-3489251
TARVASJOKI
Ensi Kulta
Riitsuontie 128
21450 TARVASJOKI
puh. 02-4848147, 044-4848147
[email protected]
Tomi Saarnivaara
Hämeen Härkätie 848
21450 TARVASJOKI
p. 040-7485532
[email protected]
TURUN SEUTU
Seppo Hörkkö
Ylijoentie 142
20460 TURKU
puh. 02-2472210, 044-3530015
[email protected]
Jouko Tuokila
Juhalantie 1
21620 KUUSISTO
puh. 02-2557585, 0400-934754
[email protected]
VAHTO
Tero Mahkonen
Suntionpolku 6 D 13
21310 VAHTO
puh. 044-5838399
[email protected]
Matti Aaltonen
Vahdontie 417
21310 VAHTO
puh. 02-2576101, 040-5953990
[email protected]
Toimintakertomus 2009
47
VEHMAA
Elina Heino
Vihtjärventie 385
23200 VINKKILÄ
puh. 02-4332053, 0400-802600
[email protected]
Päivi Ahala
Järveläntie 30
23210 VEHMAA
puh. 02-4331053, 0500-594195
[email protected]
YLÄNE
Rauno Kajander
Niittykulmantie 47
21900 YLÄNE
puh. 02-2567221, 050-5669123
[email protected]
Nina Pohjanpalo
Kärriläntie 11
21900 YLÄNE
puh. 02-2563600, 050-3518626
[email protected]
Vaimon lisäksi löysin
internetistä myös Melan
sähköiset asiointipalvelut!
Mela-turva netissä
s
s
s
s
s
s
s
Päivitä MYEL-työtulosi
Hae Mela-sairauspäivärahaa
Tulosta todistuksia
Tarkista turvasi taso
Katso vakuutustietojasi
Tutustu työeläkeotteeseesi
Muista lomitusnetti
to!
se
t
Vali
inen
kö
säh
toeh
h
i
a
V
48
Toimintakertomus 2009
Maaseutunuorten kerhojen
puheenjohtajat ja sihteerit 2010
KOSKI TL
Elina Kanasuo
Raatalantie 319
31500 KOSKI TL
puh. 044-3002006
[email protected]
Peri Haapasalo Katteluksentie 130
31500 KOSKI TL
puh. 050-4003041
[email protected]
KUUSJOKI
Miikka Martti
Pajuntie 3
25330 KUUSJOKI
puh. 040-5348125 [email protected]
Ari-Heikki Riihikankare Venemestarinkatu 40 b
25240 SALO
puh. 0400-213083
[email protected]
LAITILA,
MAASEUTUNUORET
Miikka Rintanen
Karjaretkentie 54
23800 LAITILA
puh. 040-5018194
[email protected]
Lea Vainiotalo
Padontie 93
23800 LAITILA puh. 050-3210148
[email protected]
LIETO
Petri Riikonen
Uudenkartanontie 175
21430 YLISKULMA
puh. 02-4875874
Oili Riikonen
Uudenkartanoentie 175
21430 YLISKULMA
puh. 02-4875874
LOIMAAN SEUTU,
NUORTEN
VALIOKUNTA
Ville Raikunen
Annistentie 43/16
32210 LOIMAA
puh. 040-5961572 [email protected]
MASKU-
LEMU
Antti Eura
Iso-Heikkiläntie 5
21250 MASKU
puh. 040-5469541
Heikki Ajosenpää
Seurantalontie 8 A 5
21250 MASKU
puh. 0400-953660
[email protected]
MIETOINEN
Harri Akkanen
Tavastintie 10
23120 MIETOINEN
puh. 02-4311373, 0400-827697
Veli-Matti Saarinen
Kustavintie 2218
23140 HIETAMÄKI
puh. 02-4311265, 040-5588776
PAATTINEN
Jaakko Suominen
Perttelmäentie 1
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2578222, 041-4433565
[email protected]
Marja Alitalo
Paattistentie 936
21330 PAATTINEN
puh. 02-2570015, 050-5650015
PEIMARIN NUORET
TUOTTAJAT
Mikko Himanen
Korpelantie 701
215370 SAUVO
puh. 040-7450850 [email protected]
Tatja Vahtivaara
Juntolantie 174
21530 PAIMIO
puh. 050-3032322
[email protected]
SALON SEUTU
Saija Lahtinen Tuiskulantie 112
25230 ANGELNIEMI puh. 040-7749756
[email protected]
Tiina Axelsson
Kemiöntie 50
25230 ANGELNIEMI
puh. 0400-520171
[email protected]
SOMERO-
SOMERNIEMI
Heikki Tuominen
Kaurankedonmäki 17
31520 PITKÄJÄRVI
puh. 02-7481065, 050-5118543
[email protected]
Janne Tuomisto
Oksasenkatu 3 B C 45
00100 HELSINKI
puh. 050-3032448
[email protected]
Toimintakertomus 2009
49
TARVASJOKI
Mika Tapani
Rasuntie 32
21450 TARVASJOKI
puh. 02-4847242, 0500-827242
[email protected]
Päivi Marjomaa
Lakiasuontie 145
21450 TARVASJOKI
puh. 02-4848651
VEHMAA
Ville Alastalo Koskentie 45
23210 VEHMAA
puh. 040-5817112
[email protected]
Heidi Laakola Kirkonkyläntie 284
23210 VINKKILÄ puh. 040-5333841
[email protected] Vielä niitä honkia humisee
Ja humisee vielä pikkuisännänkin hakkuisiin, kun suunnitelmallisesti
uudistetaan. Metsä kasvaa niin kuin aina ja metsärahat tuottavat
turvallisesti asiantuntevissa paikallisissa käsissä Säästöpankissa.
Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Oripää | Paimio | Raisio | Turku
www.liedonsp.fi
50
Toimintakertomus 2009
Tilaa oma
St1-yrityskorttisi numerosta
0800 - 13 770 (24h)
tai verkosta www.st1.fi.
www.st1.fi
Ei paha energiayhtiö
Toimintakertomus 2009
51
Maataloustuottajayhdistysten
sosiaalivastaavat 2010
ALASTARO
Lauri Mikkola
Puusepäntie 11
32440 Alastaro puh. 050-5620023 ANGELNIEMI
AURA
KALANTI-
UUSIKAUPUNKI
KARINAINEN-
PöYTYä KARJALA
KIIKALA
KISKO
KODISJOKI
KOSKI TL
Jaakko Virtanen
Pedersåntie 106
25700 KEMIÖ
puh. 02-421850,
040-5439902
[email protected] Taru Antikainen
Turuntie 170
21380 AURA
puh. 050-5294366
[email protected] Tuovi Pietilä
Vahteruksenraitti 144
23660 KALANTI as.
puh. 02-875646,
040-7422999
[email protected] Outi Haapanen
Hirvisuontie 316
21800 KYRÖ
puh. 02-4863402
[email protected]
Marianne Arvela
Katinhännäntie 7
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4309659
Riitta Manni Porvarinpolku 11
25390 KIIKALA
puh. 02-7387197
Jaana Suutari
Kärkeläntie 258-3
25470 KISKO
puh. 02-73194836,
044-5909486
[email protected] Hanna Vehanen
Kodisjoentie 1655
27310 KODISJOKI
puh. 02-8232244
[email protected]
Johanna Uusitupa
Kujanpääntie 9
31500 KOSKI TL
puh. 040-7294257
[email protected] KUSTAVI
KUUSJOKI
Launo Valtonen
Riihimaantie 520
23360 KUSTAVI
puh. 02-877930, 0400-539896
[email protected]
Hannele Nummiluikki
Pappilantie 452
25330 KUUSJOKI
puh. 02-7344914
LAITILA
LIETO
LOIMAAN SEUTU
LOKALAHTI
MARTTILA
MASKU
MELLILÄ
METSÄMAA
MIETOINEN
Raija Vähätalo
Kiveistentie 285
23800 LAITILA
puh. 02-852427, 040-5425427
[email protected]
Laila Kallonen
Kallostentie 80
21430 YLISKULMA
puh. 050-4913160
[email protected]
Anne Rantanen
Vääräkorventie 112
32200 LOIMAA
puh. 02-7685159
Henna-Maija Vesola
Rauttistentie 32
23450 LOKALAHTI
puh. 02-871450, 040-5133455
[email protected]
Jari Auramo
Salontie 432 B
21480 PRUNKILA
puh. 02-4846213
Seija Kairinen
Kairistentie 78
21250 MASKU
puh. 02-4356547
Marja-Riitta Nummela
Kissanmikontie 111
32300 MELLILÄ
puh. 02-7671061
Paula Ristimäki
Ristimäenkulmantie 365
32270 METSÄMAA
puh. 03-4378041
Marja Kuusisto
Tiirolantie 23
23120 MIETOINEN
puh. 02-4311897
52
Toimintakertomus 2009
MYNÄMÄKI
NOUSIAINEN
ORIPÄÄ
PAATTINEN
PAIMIO
Juha Aalto
Peräniityntie 114
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4303002, 050-5220755
[email protected]
Pirjo Kaartinen-Kirvelä
Fatiojantie 27
21270 NOUSIAINEN
puh. 02 4317025, 040 7371245
[email protected]
Arja Mäkilä
Polvarintie 84
32500 ORIPÄÄ
puh. 02-7667144
Pirkko Suominen
Perttelmäentie 1
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2578222, 041-5047866
[email protected]
Terhi Leino
Tomerontie 135
21530 PAIMO
puh. 02-4706030
PARAINEN-
NAUVO
PERNIÖ
PIIKKIÖ
PYHÄRANTA
Arto Köpilä
Bodnäsintie 260
21600 PARAINEN
puh. 02-4587970, 0400-893629
[email protected]
Jaana Järvelä
Lemuntie 276
5500 PERNIÖ
puh. 02-7350223, 040-7679456
[email protected]
Aila Lenkkeri
Liedontie 53
21500 PIIKKIÖ
puh. 02-4798957
Riitta Impilä
Ylikyläntie 123
23950 PYHÄRANTA
puh. 02-8259672
RAISIO
RUSKO
RYMÄTTYLÄ
Matti Mustajärvi
Sinikaislankatu 1 A 2
21200 RAISIO
puh. 0400-225856
[email protected]
Kirsi Mattila
Liukolantie 124
21290 RUSKO
puh. 02-4322617
Mika Törne
Kivikodantie 11
21130 POIKKO
puh. 02-2522628, 0400-774351
SALON SEUTU
SAUVO-KARUNA
SOMERNIEMI
Hannu Junnila
Onnenperäntie 332
25260 VASKIO
puh. 02-7285488
Erik Söderholm
Kärkniementie 59
21570 SAUVO
puh. 02-4701569, 040-5777840 [email protected]
Anitta Friberg
Lintulantie 188
31470 SOMERNIEMI
puh. 02-7482635
SOMERO
SUOMUSJÄRVI
SÄRKISALO
TAIVASSALO
TARVASJOKI
TURUN SEUTU
VAHTO
VEHMAA
YLÄNE
Mirja Rouhiainen
Kurintie 83
31530 PYÖLI
puh. 02-7484691, 040-7214234
[email protected]
somero.salonseutu.fi
Terttu Mielikäinen
Viitamäentie 34
25410 SUOMUSJÄRVI
puh. 02-7381366, 0400-826881
Lotta Lausti
Kaukassalontie 21
25610 YLÖNKYLÄ
puh.050-5416976
[email protected]”
Liisa Salminen
Kaustiontie 123
23310 TAIVASSALO
puh. 02-879174
Matti Mäkitalo
Kodantie 26
21450 TARVASJOKI
puh. 02-4848925, 044-3333340
Pirkko Riihihuhta
Lyhdyntie as. 2
21620 KUUSISTO
Erja Laine-Villa
Koivulantie 64
21310 VAHTO
puh. 040-5243716
[email protected]
Hanna Simola
Simolantie 145
23210 VEHMAA
puh. 02-4331078, 0400-959434
[email protected]
Nina Pohjanpalo
Kärriläntie 11
21900 YLÄNE
puh. 02-2563600, 050-3150320
[email protected]
Toimintakertomus 2009
53
Maataloustuottajayhdistysten
ympäristövastaavat 2010
ALASTARO
LIETO
Juhani Hakamäki Vännilän Välitie 34 32440 ALASTARO
puh. 02-7641733, 0400-467225
ANGELNIEMI
Jouko Willberg Dahlbyntie 35
LOIMAAN 25650 STRÖMMA SEUTU
puh. 02-422838, 040-5468418 [email protected]
AURA
Toive Tammi
Tammentie 259
21370 AURA KK
puh. 02-4869056, 040-7286018
[email protected]
KALANTI-
UUSIKAUPUNKI
Pekka Heikkilä
Pistilänkuja 66
23600 KALANTI
puh. 02-875446, 050-63778
KARINAINEN
Jouni Vähätalo
Ylimarttilantie 22
21360 LIETO AS. puh. 02-4876069
[email protected]
Jukka Äijälä
Äijäläntie 111
32200 LOIMAA
puh. 02-7622073, 0400-743445
Esa Hännikäinen Aura-Pirkkatie 882
32200 LOIMAA puh. 02-7622973 LOKALAHTI
Esko Ketola
Taivassalontie 565
23450 LOKALAHTI
puh. 02-872533, 050-5546802
[email protected]
Veikko Pitkänen
Maarianmaantie 13
32300 MELLILÄ
puh. 02-4846890, 040-5530235
MARTTILA
Viljo Talola
Härkätie 1593
21560 OLLILA
puh. 02-4846619
KARJALA
Voitto Kulmala
Suutilankorventie 10
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4309643
MASKU
Rauno Aulio
Seurantalontie 6 A 17
21250 MASKU
puh. 02-4329515
KIIKALA
Pekka Yliharmi
Korkkakalliontie 100 A
25380 REKIJOKI
puh. 02-7287510
KODISJOKI
Kari Suotunen
Rölläntie 1
27310 KODISJOKI
puh. 02-8234954, 040-5120041
KOSKI TL
Marja Mattila
Sorvastontie 652
31500 KOSKI TL
puh. 02-4842926, 0440-578785
[email protected]
KUSTAVI
Maritta Jalonen
Viliskerintie 27
23360 KUSTAVI
KUUSJOKI
LAITILA
Jouni Kalleinen
karvatintie 74
21240 Askainen
puh. 0400- 862537
Touko Nikkarla
Seijaistentie 165
21230 Lemu
puh. 02- 4314737
MELLILÄ
Veli-Matti Raitala
Tuohimaantie 20
32300 MELLILLÄ
puh. 02-7671159
MIETOINEN
Matti Murto
Heinäsuontie 1203
25320 RAATALA
puh. 02-7345678, 0500-883118
[email protected]
Sanna Arvela
Rauvolantie 41
21270 NOUSIAINEN
puh.02-4371179, 040-5663221 [email protected]
MYNÄMÄKI
Hanna Vuola
Kauppilantie 16
23800 LAITILA
puh. 02-855684, 050-9177000
[email protected]
Tapani Heikkilä Lankkistentanhua 43 23100 MYNÄMÄKI
puh. 02 4312202, 0500-783709
[email protected]
NOUSIAINEN
Antti Airikki
Paistanojantie 501
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4318920, 0400-577998 [email protected]
54
Toimintakertomus 2009
ORIPÄÄ
Jarmo Mäntyharju
Peräsuontie 293
32500 ORIPÄÄ
puh. 02-7661430, 0500-325470
[email protected]
PAATTINEN
Pekka Nieminen
Hosiokoskentie 41
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2577110, 0400-777110
[email protected]
SAUVO-KARUNA
Jouni Suominen
Ruonantie 468
21570 SAUVO
puh. 050-3489888
[email protected]
SOMERNIEMI
Hannu Timperi
Vesanojantie 62
31470 SOMERNIEMI
puh. 02-7482882
SOMERO
Totti Nuoritalo
Turuntie 1391b
31520 PITKÄJÄRVI
puh. 02-7481190, 0400-321314
[email protected]
SUOMUSJÄRVI
Kari Linden
Rasilantie 33
25410 SUOMUSJÄRVI
puh. 02-7381157, 0400-885237
SÄRKISALO
Teijo Lehtola
Petuntie 401
25640 FORBY
puh. 0400-805243
[email protected]
PAIMIO
Eero Ekman
Kevolantie 340
21530 PAIMIO
puh. 02-4703338, 050-60621
PARAINEN-
NAUVO
Ann-Helen Saarinen
Simonby
21650 LILLANDET
puh. 02-54100
PERNIÖ
Kari Mynttinen
Tammisaarentie 840
25520 PERNIÖ
puh. 02-7357379, 0400-535152
PERTTELI
Kari Sarkki
Toukolantie 67
25370 PERTTELI
puh. 02-7284134, 040-5894134
TAIVASSALO
Mika Ranta
Uudenkaupungintie 731
23310 TAIVASSALO
puh. 02-879164, 040-5819164
PIIKKIÖ
Antti Mattila
Tupatie 7
21500 PIIKKIÖ
puh. 02-895079
TARVASJOKI
Timo Laaksonen
Paappalantie 83
21420 YLISKULMA
puh. 02-4875858, 050-5540858
PYHÄRANTA
Juha Maikola
Knuutilankuja 31
23950 PYHÄRANTA
puh. 02-8259614, 0400-514623 [email protected]
TURUN SEUTU Kalle Sipilä
Kalloistenkatu 7
20540 TURKU
puh. 02-2371883
PÖYTYÄ
Erkki Toivonen
Hirsiojantie 76
21960 HAVERI
puh. 050-3577300
[email protected]
TURUN SEUTU Timo Hollmén
Sipintie 30
21620 KUUSISTO
puh. 02-2557307
VAHTO
Päivö Kasula
Vahdontie 103
21310 VAHTO
puh. 02-2576356, 040-5210856
[email protected]
VEHMAA
Jussi-Pekka Luotonen Mynämäentie 217
23200 VINKKILÄ
puh. 02-4333339, 050-3373437
[email protected]
YLÄNE
Elina Mäki-Laurila
Kolmihaarantie 41
21930 UUSIKARTANO
puh. 050-3040808
[email protected]
RAISIO
RUSKO
Erkki Haavisto
Hintsantie 2
21200 RAISIO
puh. 02-4383131, 0500-5420032
[email protected]
Antti Mattila
Liukolantie 124
21290 RUSKO
puh. 040-5899617
[email protected]
RYMÄTTYLÄ
Heikki Vainio Rööläntie 102 21140 Rymättylä puh. 02-2521405, 0500-821352
SALON SEUTU
Reima Suojanen
Kankareenjärventie 64
25240 SALO
puh. 02-7283496
Toimintakertomus 2009
55
Maataloustuottajayhdistysten
yritysvastaavat 2010
LOKALAHTI
Elina Österman Mähkärläntie 175
23450 LOKALAHTI puh. 02-4333795, 0400-619541
[email protected]
MASKU
Tarja Nummi
Pyrriläntie 72
23600 KALANTI
puh. 02-8417538, 040-0221005
[email protected]
Mika Raukunen
Ylistalontie 32
21230 LEMU
puh. 02-4314791, 040-7263901 [email protected]
MELLILÄ
KIIKALA
Riitta Koivisto
Koivistontie 213
25380 REKIJOKI
puh. 02-7287102
[email protected]
Kalevi Kuusela
Uudentalontie 31 A
32300 MELLILÄ puh. 02-767 1878, 0400-114470
MYNÄMÄKI-
MIETOINEN-
KARJALA
KISKO
Tero Mikkola
Toijantie 15
25460 KISKO
puh. 02-7391314, 040-5502882
[email protected]
Aarne Lehtonen
Neuvoistentie 113
23100 MYNÄMÄKI puh. 040-5171185 [email protected]
NOUSIAINEN
KUUSJOKI
Anna-Leena Yli-Jama
PAIMIO
Raatalantie 258
25320 RAATALA
puh. 02-7345501, 044-7345500
[email protected]
Matti Anttila
Rantalantie 51
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4315567, 040-7698082
[email protected]
KUSTAVI
Petteri Kulmala Notholmantie 1
23360 KUSTAVI puh. 02-8415322, 0400-525229
LAITILA
ALASTARO
Juha Nepponen
Lauroistentie 225
32440 ALASTARO
puh. 02-7648015, 0500-741336
AURA
Hannu Sirkiä
Mennojentie 66
21380 Aura
puh. 0400-874679
KALANTI-UKI
Eero Ekman
Kevolantie 340
21530 PAIMIO
puh. 02-4703338, 050-60621
PERNIÖ
Jaana Järvelä
Lemuntie 276
25500 Perniö
puh. 02-7350223, 040-7679456 [email protected]
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Palttilantie 191
23800 LAITILA
p. 02-856966, 050-5477756
[email protected]
PERTTELI
Olli Viima
Tattulantie 82
25360 PERTTELI
puh. 02-7346221, 0500-534902
[email protected]
LIETO
Petri Riikonen
Uudenkartanontie 175
21420 YLISKULMA
puh. 02-4875874
PIIKKIÖ
Markku Kavalto
Kavaltontie 11
21500 PIIKKIÖ
puh. 02-4795678, 050-3049700
LOIMAAN
SEUTU
Kalle Vanha-Perttula
Karsattilantie 66
32210 LOIMAA KK
puh. 02-7628161, 0500-741386
[email protected]
PYHÄRANTA
Pasi Vuola
Kodisjoentie 425
27320 IHODE
puh. 02-8236358, 0400-834094
PÖYTYÄ
Marja Lahti
Tuohiarontie 165
21880 PÖYTYÄ
puh. 02-4867113, 040-5332817
[email protected]
56
Toimintakertomus 2009
RAISIO
Matti Mustajärvi
Sinikaislankatu 1 A 2
21200 RAISIO
puh. 0400-225856
[email protected]
TAIVASSALO
Anneli Salminen
Helsingintie 733
23310 TAIVASSALO
puh. 02-879458, 040-5092509
[email protected]
RUSKO
Pekka Heininen
Inkistentie 88 21290 RUSKO
puh. 02-4321385
[email protected]
TARVASJOKI
Ari Aaltonen
Kodantie 56
21450 TARVASJOKI
puh. 02-4847110, 0400-647110
[email protected]
RYMÄTTYLÄ
Kari Hämölä
Hämöläntie 39
21130 POIKKO puh. 02-2522651, 040-7062854
[email protected]
VAHTO
Mauri Laine
Vähäsilvolantie 45
21310 VAHTO
puh. 02-2576304, 0400-823150
[email protected]
SALON SEUTU
Janne Lehmussaari
Villiläntie 276
24130 SALO
puh. 02-7369368, 0400-531243
[email protected]
VEHMAA
Tarja Heilä
Kalannintie 171
23200 VINKKILÄ
puh. 0400-699499
[email protected]
SOMERO
Totti Nuoritalo
Turuntie 1391
31520 PITKÄJÄRVI
puh. 0400-321314
[email protected]
YLÄNE
Riikka Peippo
Haapaniementie 16
21900 YLÄNE
puh. 050-3871125
[email protected]
SÄRKISALO
Marja Saari Seppämäentie 31 25610 YLÖNKYLÄ puh. 02-7322159, 050-5177759
[email protected]
Toimintakertomus 2009
57
58
Toimintakertomus 2009
74
13
8
25
3
38
17
8
34
16
3
59
6
36
57
6
34
129
12
51
16
30
8
14
14
35
39
19
15
48
4
71
39
5
13
67
4
20
6
68
41
9
83
7
8
18
24
6
16
34
19
1429
0
0
-9
0
-4
-7
-2
-1
-8
-13
0
-17
0
3
-9
-6
-17
23
4
-11
-3
-3
5
-7
-2
-29
-16
-5
-1
-7
-1
0
-1
0
-3
-19
-3
6
-3
-20
-7
-9
-26
-1
-3
-9
-6
3
-2
6
-26
-266
Jäseniä kaikkiaan
2009
432
74
164
193
52
539
255
221
364
267
110
513
85
246
780
129
344
898
198
376
198
235
137
178
233
480
442
263
167
450
84
432
302
104
158
603
106
143
353
722
387
253
855
141
107
205
290
140
180
396
359
15343
Lisäys tai vähennys
jäsentä v:sta 2008
205
41
69
81
17
257
107
79
182
118
37
242
47
112
289
50
163
393
72
175
80
99
59
76
87
177
157
113
66
197
37
190
146
59
62
246
25
59
117
225
170
90
330
70
30
87
106
65
70
156
142
6329
45
14
14
14
2
46
30
21
49
24
10
67
10
33
74
15
44
91
20
56
18
21
16
18
32
54
40
24
9
50
6
45
34
13
7
62
3
4
22
67
46
19
113
19
7
28
25
14
18
45
25
1583
yli 50 ha
5-10 ha
30
4
11
16
41
21
24
27
26
4
40
11
19
45
6
30
55
6
20
11
15
14
17
19
30
22
27
14
29
11
18
27
14
9
40
1
8
26
40
18
18
51
15
2
11
17
10
9
25
36
1040
Jäseniä kaikkiaan
2008
5
4
2
2
4
4
200
15
8
9
1
28
14
5
14
15
4
24
2
7
21
7
12
37
7
15
5
9
4
8
4
11
17
13
9
18
4
12
14
9
5
20
2
5
16
31
6
12
33
9
1
6
4
7
5
5
27
576
Viljelmänhaltijoita
yhteensä
6
1
3
6
1
7
1
3
7
5
6
4
9
4
6
27
9
4
10
19
2
13
6
4
24
4
8
12
10
11
3
4
5
7
3
12
5
11
6
18
2
13
13
10
5
22
1
1
10
8
11
11
17
12
2
6
8
13
4
13
18
466
25-50 ha
2
2
4
1
22
1
1
9
4
2
6
3
2
19
1
6
12
4
2
6
2
3
3
3
8
2
1
1
7
15-25 ha
33
6
17
9
4
55
15
16
39
14
12
33
9
11
49
11
29
57
13
20
21
18
9
9
12
27
32
18
12
27
10
25
19
7
20
29
13
21
30
10
45
14
28
8
10
13
24
13
16
30
13
1035
10-15 ha
Alastaro
Angelniemi
Askainen-Velkua
Aura
Kakskerta
Kalanti-U:ki
Karinainen
Karjala
Kiikala
Kisko
Kodisjoki
Koski Tl
Kustavi
Kuusjoki
Laitila
Lemu
Lieto
Loimaan Seutu
Lokalahti
Marttila
Masku
Mellilä
Meri-Naantali
Metsämaa
Mietoinen
Mynämäki
Nousiainen
Oripää
Paattinen
Paimio
Parainen-Nauvo
Perniö
Pertteli
Piikkiö
Pyhäranta
Pöytyä
Raisio
Rusko
Rymättylä
Salon Seutu
Sauvo-Karuna
Somerniemi
Somero
Suomusjärvi
Särkisalo
Taivassalo
Tarvasjoki
Turun Seutu
Vahto
Vehmaa
Yläne
Liitto yhteensä
3-5 ha
alle 3 ha
Maataloustuottajain Varsinais-Suomen
Liiton alueen yhdistykset 31.12.2009
432
74
155
193
48
532
253
220
356
254
110
496
85
249
771
123
327
921
202
365
195
232
142
171
231
451
426
258
166
443
83
432
301
104
155
584
103
149
350
702
380
244
829
140
104
196
284
143
178
402
333
15077
Toimintakertomus 2009
59
MTK-Varsinais-Suomen johtokunta 2010
Nimi / Sähköposti
Pj. Kolkkala, Simo
[email protected]
Paikka-
kunta
Ero-
vuorossa
Kotiosoite
Puhelin/GSM
Mellilä
2010
Kirkkotie 500
32300 MELLILÄ puh. 02-7671803, 050-5275952
Vpj. Heikkilä, Tapani
[email protected]
Mynämäki
2010
Lankkistentanhua 43
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4312202, 0500-783709
Kaunisto Timo
[email protected]
Laitila
2012
Haukantie 228
23800 LAITILA
puh. 02-855918, 050-5121886
Kirjonen Ari-Pekka
[email protected]
Pertteli
2010
Rekijoentie 194
25370 PERTTELI
puh. 02-7349627, 0400-783895
Lindholm Jussi
[email protected]
Perniö
2012
Kirakantie 178
25610 YLÖNKYLÄ
puh. 0440-785060
Pohjanpalo Nina
[email protected]
Yläne
2011
Kärriläntie 11
21900 YLÄNE
puh. 02-2563600, 050-3518626
Silén, Urban
[email protected] Perniö
2011
Latokartanontie 317
25500 PERNIÖ
puh. 02-7354215, 044-0473734
Suominen, Jaakko
[email protected]
Paattinen
2011
Perttelmäentie 1
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2578222, 041-4433565
Suominen Jouni
[email protected]
Sauvo
2010
Ruonantie 468
21570 SAUVO
puh. 050-3489888
Taneli Eeva
[email protected]
Loimaa
2012
Annistentie 117
32210 LOIMAA
puh. 02-7686110, 050-5692312
Vesola, Henna-Maija
[email protected]
Lokalahti
2011
Rauttistentie 32
23450 LOKALAHTI
puh. 040-5133455
Vähä-Piikkiö, Kalle
[email protected]
Rusko
2012
Haanpellontie 29
21290 RUSKO
puh. 02-4322438, 0400-928744
EDUSTAJAT MTK:N VALTUUSKUNNASSA
MTK-Varsinais-Suomen puheenjohtaja
Kolkkala, Simo
Mellilä
[email protected]
Kirkkotie 500
32300 MELLILÄ puh. 02-7671803, 050-5275952
Airikki Antti
[email protected]
2010
Paistanojantie 501
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4318920, 0400-577998
Mäki-Ettala-Mustonen
Hannele
Laitila
[email protected] 2010
Palttilantie 191
23800 LAITILA
puh. 02-856966, 050-5477756
Tuomola Jouni
[email protected]
2011
Vähätalontie 51
32410 NIINIJOKI
puh. 02-7689136, 050-3090686
Nousiainen
Loimaa
MTK:N JOHTOKUNNASSA
Halkilahti, Jaakko
[email protected]
Salo
Inkereentie 452
24280 SALO
puh. 02-7365612, 0400-745267
MTK:n 3. puheenjohtaja
Esko Suomala,
[email protected]
Kiukainen
Lukkarintie 12
27400 KIUKAINEN
puh. 020 413 2348, 040-770 0508
60
Toimintakertomus 2009
Missä on
tilasi talouden
kipuraja?
Kun toipuminen sairaudesta tai tapaturmasta pitkittyy, oma talouskin taantuu. Lakisääteinen
turva auttaa, mutta ei säilytä elintasoa ennallaan. Huolehdi omasta ja perheesi toimeentulosta ja hanki Maatilayrittäjän Omaturva. Se antaa juuri niin kattavan turvan kuin itse tarvitset.
MTK:n jäsenenä saat tuntuvat edut. Lue lisää osoitteesta tapiola.fi/myomaturva tai kysäise
omalta edustajaltasi.
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola

Similar documents