GOVERNMENTPRINTING AGEHOY j^^^gH ^£D/TON`|

Comments

Transcription

GOVERNMENTPRINTING AGEHOY j^^^gH ^£D/TON`|
GOVERNMENTPRINTING AGEHOY j^^^gH
EXTRA
^£D/TON'|
NO. 83
SUNDAY,
PUBLIC
PRIME
Public
#
•E
Q~+-^+-5+H $=<t*ttir
OCTOBER
7, 1951
NOTICES
MINISTER'S
OFFICE
Notice of Screening Result
(Sept.
1-Sept.
30, 1951)
No. 49
October
7, 1951
Secretariat
OKAZAKI Katsuo
1. This table shows the screening
result
made by the Prime Minister
in accordance
with the Imperial Ordinance
concerning
the Exclusion,Retirement,
Etc. from Public
Offices (Imperial
Ordinance
No. 1 of 1947),
Ordinance
concerning
the Enforcement
of Imperial
Ordinance
No. 1 of 1947 (Cabinet and Home Ministry
Ordinance
No. 1 of 1947) and provisions
of Cabinet
Order No. 62 of 1948.
2. This table is to be most widely made public.
The office of a city, ward, town or village
shall,
when receiving
this official reports,
placard
the very table.
This Table shall, at least,
be placarded
for month, and it shall,
upon the next official report being received,
be replaced
by a new one. The
old report
replaced,
shall
not be destroyed,
and be preserved
after binding
at the office of the city,
ward town or village,
to make it possible
for public perusal.
3. The Questionnaires
of the persons who were published
on this table
and of whom the screening
has been completed
may be offered for public
perusal
at the Supervisions
Section
of the Cabinet
Secretariat
or of the Offices of the Prefectures
concerned.
Any one may, freely
peruse Questionnaires
of the preceding
paragraph
by his request..
4. Result
(1)
Number of persons
subjected
to screening:
6,087 Persons
1) Persons
decided
not coming under the Memorandum:
6,063 Persons
(A)
Persons
Scheduled
to be Appointed
or Promoted
Public
Offices and Names of Persons to be Newly Appointed
Judge
SAKAMOTO Fujio
Juvenile-Investigators
HIRANO Hiroshi
ISHIZAKI
Natsuo
OKOCHI Hideo
TANAKA Miine
S ecretaries
of the Prime Minister's
Office
EBINA Shozo
FUJINO
Makie
HIRATA Genjiro
INAMORI
Minoru
ISHIHARA
Harue
IKUTA Yajiro
KISHIDA
Akio
JOBO Kazumori
KANEKO Kojiro
KONDO Yutaka
KIYOTA Tsutomu
KONDO Michiko
KOYAMA Takeyoshi
KURATOMI Kenji
KUROMATSU Teishin
MAKITA Chunosuke
MIURA Shin-ya
OGATAGoro
OGATA Shun-ichi
OKUMURA Mitsuko.
ONOAguri
ONOAiko
OSAGAMI Yasuyuki
OSAWA Hideo
OTANI Mitsue
SAKAI Teruko
SHIBATA
Yoshizo
SUGIURA
fusae
SHIOMI
Kazuteru
TAGUCHI
Tatsuo
TAKADA Mitsuyoshi
TAKESHIMA
Toyoshiko
TSUBONUMA Kenzo
W ATANABE
Yoshiaki
YAMAGUCHI Katsumi
YOSHITAKA
Hisashi
Technical
Officials of the Prime Minister's
Office
HASHIMOTO
Morindo
EGUCHI
Hiroshi
FUKUDA Kazuo
HAYASHIDA
Yunoshin
IIDA Kyoshun
IMAIHisao
IWASA Yoshio
KIMURA Tokio
KITAZAKI
Hideo
MATSUO Naoe
MIKAMI Hiroo
NAKAJIMA Kazuo
N ISHIKI
O ZAKIKoji
Minoru
SHINSO
Shigetaro
Director
i
__
of Cabinet
SHIRATORI
Shiro
SUGITA
Katsuro
TAMURA Takeshi
TANAKA Satoru
YAJIMA Haruo
YONEDA Hirotane
Members of the National
Police Reserve
FUJINO
Motoi
JUZOJI
Tsutomu
Suite-member
to Delegates
for Peace Treaty
MIMORI Ryojiro
Expert-Researchers
of the Unemployment
Counter-measures
Council
MIHARA Shin-ichi
NARITA Shuji
Member of the Nagoya Local Real Property
Procurement
Council
HOSAKA Minoru
Member of the Economic Stabilization
Board
NAKAMURA Akihiro
Secretary
of the Economic Stabilization
Board
YOSHIDA
Tokumatsu
Immigration
Guards
AZUMA Masatoshi
ABE Hiroshi
IDE Masaharu
HARADA Kazuo
INOSHITA
Kazuo
IKEDA Kozo
ITO Sukenori
ITAYA Susumu
KABU Akiko
*
IWAOKA Sadao
KIMURA Masanori
KANNO Ken-ichi
KITAMURA Ichiro
KISHIMOTO
Shinji
KOJIMA
Takashi
KODAMA Tomoko
KOTAKA
Mitsuru
KONO Yasuko
MARUOKA Chieko
KUZUHARA Shunsaku
MATSUO Shigeyoshi
MATSUO Mitsumasa
NAKASATO Masao
NAGATA Eiko
NISHIMURA
Chiyoko
NISHI
Haruo
NUMATA Shinkichi
NOBAYASHI
Kumeo
OHASHI Keisuke
OGA Toshio
SAKAMOTO Hiroshi
OTSUKA Hisayasu
SHIRAHASHI
Goro
SATO Yoshiharu
TAKAHASHI
Ayako
SUZUKI Ryokichi
TANAKA Mitsuru
TAKENAGA Tsunehiro
TESHIMA
Mitsukazu
TATEISHI
Teiji
USUKI Eumiko
URAKAWA Shigeru
YONEHARA Mitsuo
YAMASAKI Takayasu
Secretaries
of the Finance Ministry
AIZAWA Hiroshi
ABE Hideyo
FUKUZAWA Kanjiro
FUJINO
Hajima
HASHIMOTO
Yasuharu
HASEGAWA Yoshiaki
HONDA Shigeru
HIRAYAMA Masahiro
IIDA Suteo
ICHIKAWA
Akira
INOKUMA Hisanori
IKEGAMI
Takuzo
ISHIKAWA
Kurando
ISHIGURO
Kazuo
KAJI
Saburo
IWASA Toru
KANEKO Kichiro
KANDA Shoichiro
KATO Hideaki
KATAYAMA Shigeyoshi
KERA Eizaburo
KAWAAI Hiroshi
KOBAYASHI
Shoji
KOBAYASHI
Shohei
KONNO Kikuji
KONDO Toshihiko
MARUYAMA Matsuo
MAIDA Shizuka
MURAKAMI Masao
MIYANAGA Kikuji
MUROKAWA Tokio"
MURAYAMA Akio
NAGATA Shimpachiro
NAGASAWA Hikosaku
NAKAGAWA Toshio
NAKAGAWA Toshio
NAKAYAMA Kyuhei
NAKAMURA Kazuko
OISHI
Toshio
NOZAWA Shoji
ONO Shigeru
OMI Kensei
SATO Akira
SASAKI Kiyoshi
TAKIZAWA Kazuhide
WADA Yutaka
YOSHIDA
Ichiro
KITAMURA
Akira
FUKURA Shoichi
IJUIN
Takashi
INOUE Tsunao
IWAMOTO Toshitake
KAMIZAWA Hiroshi
KIMURA Sadao
KOBA Tomoharu
KONISHI
Noboru
KURIHARA Ichiro
MATSUMOTO Hideo
MISHIMA
Kazuko
NAKAYAMA Shinobu
NISHINO
Isao
OCHI Eiko
OSAWA Kumeo
SASAHIRA Takeyasu
SUZUKI Kunisuke
TAKAMI Toyoko
TANAKA Tokuro
TSUBUKU Tadashi
YAMAGUCHI Toshiyuki
YUMOTO Yoshiharu
i
AMANO Sadao
HANAI Hidekichi
HIBINO
Tsutomu
HOSOKAWA Masahiro
IIYAMA Teruo
INOUE Sadatoshi
IWAKAMI Keiji
KANDA Kikuo
KASAHARA Akira
KATO Katsuhiro
KIMURA Aiko
KONDO Tokinari
KUMADA Hideto
MISAKI
Wataru
MURAKAMI Shinji
NAGAE Yasuo
NAKAGAWA Tadayasu
NAKAMORI Hiroshi
NONAMI Shigeru
OKAGAMI Taro
OSAKA Mariko
SHIOJIRI
Masuo
>-
SUGATA Takeo
SUZUKI Akio
TAGAMI Toshio
TAJIMA Toshimichi
TAKEDA Masamitsu
TAKEDA Yasuko
TANAKA Hisao
TANIGAWA Tomoaki
TSUBOI Kazuki
WAKAO Kohei
YAMAMOTO Akeki
YAMAZAKI Kuhachi
YASUDA Takeichi
YASUI Naoichi
YOSHINAGA
Tadayoshi
Secretaries
of the Attorney-General's
Office
AKATSUKA Hiroshi
AKIYAMA Tatsukiyo
FUJIMOTO
Kanemitsu
FUKUDA Hirotaka
FUKUSHIMA
Shohei
FURUKUBO Yutaka
HABA Ryuichi
HANAMURA Kameo
HASHIMOTO
Takashi
HAYASHI Tsutomu
HIGASHINO
Yasuo
HIGUCHI
Kazuo
HISADA Kenzo
HONDAYAMA Hiroshi
ICHIYAMA
Tsutomu
IIDA Chitoshi
ISHIMURA
Yoshimatsu
KANEHARA Shigeaki
KARIYA Shigeo
KASAI Fumihiko
KATO Shoroku
KAWAMOTO Haruo
KINOSHITA
Toshiyuki
KITAHARA Torao
KOGA Yoshinobu
KOJIMA Matsuei
KONDO Shoji
KONO Tokizo
KOZUKI Kazuo
KURODA Mitsuru
MAENAGA Naoto
MANITA Natsuji
MIKAJIMA
Kaname
MITOMA Yoshimi
MIYOSHI
Yoshikiyo
MIZUNO Hachiro
MORINAGA Yasuke
MORIWAKI Noboru
MUHASE Kiyoshi
NAGAI Yoshiaki
NAITO Saburo
NAKAGAWA Akira
NAKAMURA Masumi
NAKAMURA Takashi
NARITA Mikio
NOBUNAGA Takue
OGATA Yoshiko
OGAWA Kenzo
OKAMURA Kazuhiko
OMURA Hanji
OSHIMA Haruo
OSHIMA Kunitake
SATO Minoru
SATO Ryuji
SHIGENO Masami
SEKIYA Hirondo
SOTOMA Tomimasu
SHIMIZU
Takao
SUGA Kojiro
SUGAI Shoji
SUGIURA
Kanemitsu
TAKAGI Sakae
TAKEUCHI
Tsugito
TAMAKI Chugo
TERAMOTO Natsuo
TODAYAMA Yoshinori
TONO Saburo
TOYA Teruyuki
TSUNOMACHI
Kazutoshi
TSUJIMOTO
Yasuo
URAGAWA Hiroyoshi
WATANABE Ken-ichi
YAMANAKA Hayashi
YAMASAKI Naoyuki
YOSHIRO
Mitsugi
YOSHIDA Kinnosuke
Technical
Officials of the Attorney-General's
Office
AOIKE Takashi
SHINOHARA
Kiyohiko
TERASAWA Hachiro
YAMAGUCHI Koji
Educational
Officials
of the Attorney-General's
Office
KAZAMA Fumio
IRIE Yawara
YOSHIDA
Saichi
UTSUMI Shoji
Public
Procurator
FUKUDA Gen-ichiro
Supervision
Officers
HIRAYAMA Seizaburo
SASAKI Yoshinori
Secretaries
of the Education
Ministry
ENDO Hisao
ABE Kazuo
HOMMA Yukio
HARADA Minoru
KESAMARU Katsuki
KATO Masaaki
SUZUKI
Yoko
TAKAHASHI
Tadashi
TAKEI Hirosuke
TARUYA Koichi
WAKIDA Takashi
YASHIRO
Yoshiaki
YATSUO Yoshinori
ARAKAWA Seiichi
FUKUDA Takeichi
GONOE Takashi
HASHIMOTO
Shuichi
HIEI
Hajime
HIRANO Natsuko
ICHIKAWA
Noboru
ISHII
Ko
KANESAKI
Yoshiko
KATAOKA Hiromi
KAWAZOE Shigeyoshi
KODA Takashi
KOMIYA Hiroshi
KOYAMA Kyoko
KURODA Toshihiro
MATSUZAWA Takeshi
MIURA Tadayoshi
MORIMOTO Minoru
MURAMATSU Takezo
NAGATO Hiroshi
NAKAJIMA Shizuma
NAKAMURA Tsuneko
ODA Kinota
OKA Nobuichi
ONISHI
Eiji
SAKAGAMI Seiichi
SEKINO
Seisaku
SHIMADA Kenji
SUEKI Masaru
SUGIKAWA Tadami
TAKASHIMA
Aiko
TAMIYA Ryuichi
TOKUYAMA Shigeru
TSUJI
Nobutaka
TSUYUKI
Mitsuji
YAMAMOTO Kaichi
YAMATO Yoshihiro
TANAKA Shigeji
KUSAKABE
Sakai
HAGIWARA Yaeko
HORIZOE\
Toshinari
KIKUCHI
Heihachiro
MASUI Toshio
MIYAZAKI
Shizumi
OKUMA Riichi
ONISHI
Yoshisada
SAITO Akira
SAITO Kikuo
SHOJI
Teiko
SUZUKI
Makoto
TAKADA Niro
TAKAKI Masao
URAYA Yoshio
YAMAGUCHI Masato
Technical
Officials of the Education
Ministry
IWASAKI
Torao
IWAYAMA Yoji
MATSUOKA Kimiko
MORI Teiji
OTAKI Masao
TAKAHASHI
Masahiro
Educational
Officials of the Education
Ministry
AKAI Rikiya
AKIYAMA Masao
ENDO Jun
FUJIMOTO
Yasuta
GOTO Sakichi
HANDA Motoo
HOMMA Shigeo
HASHIMOTO
Hidehisa
INOUE Akira
INAGAKI
Mamoru
ISHIKAWA
Hiroshi
IWAYA Teizo
KASHIWARA Toshishige
KABUTO Nobuo
KINOSHITA
Seisaku
KIBUNE Ryoji
KOBAYASHI
Manji
KITAMI Taizo
MAEDA Kenzo
KURITA Hiroshi
MATSUMOTO Satoshi
MATSUZAWA Taiju
MORI Kiyoshi
MIYATA Kiyomi
NABESHIMA
Tomoki
MURASE Haruya
NAKAMURA Haruya
NAKAJIMA Tomihiko
NARASAKI Jiro
NISHIMURA
Shohei
OGIWARA Yozo
OTSUKA Teruyoshi
SATO Kazuya
SATO Kiyoshi
SEIJI
Makoto
SEKINE
Chiyoji
SHIMIZU
Yasu
SHINOZAKI
Yuichi
SUEMITSU
Kiyozo
SUGIMOTO
Saburo
TAKEUCHI
Shoshichi
TANAKA Mizuho
TOYAMA Shohei
UENO Yukihisa
WATANABE Jin-ya
WATANABE Migaku
YAMAMOTO Naoyasu
YAMURA Eitaro
YOSHIMURA
Satoru
Secretaries
of the Welfare
Ministry
AIBARA Haruo
CHINEN Hisayasu
PUKUDA Kozo
FUKUDA Minoru
HASHIMOTO
Kazuo
HORI Yoshimasa
JINNO
Shigeru
KIMURA Fusao
KUWASHIRO Fusao
MASUDA Eizaburo
MORI *Yukio
NISHIO
Yasuhiko
,
OHASHI Kenji
OKADA Sakae
OZAKI Yoshiitsu
SAKURAGI Isao
SASAKI Sumio^
SATO Shigeru
TANAKA Saburo
TATSUMI Akeo
UCHIDA Nobuo
URABE Masaji
YAGI Toshiharu
YAMAUCHI Mitsuo
T chnical
Officials of the Welfare
Ministry
ABE Yuji
AEHARA Hiroshi
AMBE Nobuo
ARAI Hiroshi
ASHIZAWA Hisako
DATE Momiji
ENDO Junwa
ENDO iCazuo
FUJIOKA
Takako
FUJIWARA
Kazuko
FURUSE Hisakatsu
HAMA Fusaichi
HAMAKUBO Seizo
HASHIMOTO
Hisako
HATSUHARA Yoichi
HORIKAWA Kanjiro
IDA Harumi
IKEDA Zenkichi
INOSHITA
Hisae
INUJIMA
Taka
ISHIKAWA
Masako
ITANI
Tomoe
__
A.
MURAKAMI Kkoru
OSHIMA Kei
SAKURAI Hironobu
TAJIMA Koken
UCHIDA Yoshio
YOSHIDA
Sadao
KOJIMA Keizo
MURATA Saburo
AMANO Yoshiyuki
FUJIWARA
Ryuko
HARANO Kazutomi
ICHIMURA
Mikito
INOUE Yuzo
JUNA Kiyoshi
KATO Yutaka
KINOSHITA
Tamotsu
KONNO Tatsuya
MARUI Sumiko
MIYASHITA
Tsutomu
MURAKAMI Kunio
NAKAHARA Akitsugu
NAKAYAMA Teiichiro
OGINO Akira
SAKAI Genji
SATO Motoichi
SHIMIZU
Kazuo
SONOMURA Mitsuo
SUIZU Kenji
TORII
Keiichi
WATANABE Gen-ichi
YAMAGUCHI Kaoru
YOSHII
Toru
CHOSOKABE Hitoshi*
HARA Shunzo
ISHIGURO
Naonobu*
KIMURO Kiyoi
MATSUO Shin-ichi
OBA Jiro
OMORI Shigeo
SAKURAI Hachiro
TANAKA Akira
TONOUCHI
Saburo
WATANABE Ai
AMANO Mario
ASAO Masako
DOI Hiroshi
*
FUJIHARA
Yoshi
FUKUHARA Takashi
HAMADA Yoshiyuki
HATANAKA Takeo
ICHIKAWA Akira
IMAGAWA Seiji
ISHIGAMI
Toshiyuki
ITO Atsuko
Physician
Secretaries
\
Technical
^
ITO Ken-ichi
ITO Masayuki
KAJIWARA
Yasuko
IWAKURA Hiroyuki
KAMISAGO O'samu
KANAI Misao
KARIYA Toru
KASHIWAGI
Kan-ichi
KATSUYAMA Noboru
KAWAKAMI Shigemitsu
KIZU Zen-ichi
KITAMURA Yoshijiro
KOIDE Masami
KOGA Sadao
KOJIMA Osamu
KOIZUMI
Tadao
KUBO Kanji
KONNO Fumi
KURATA Susumu
KUMAI Hideo
MISOO Shoichi
MATSUSHIMA
Yoshio
MORI Hajime
MIYATA Kane
NAGATA Yasuhiko
MURASHIGE
Takeji
NAKAO Hiroyuki
NAKAGAWA Kiyomitsu
SAKAGAWA Ikuko
NISHIWAKI
Keinosuke
SAKURAI Koichi
SAKAI Noboru
SHIBUTANI
Chizuko
SHIBAO Senki
SHIMOMURA
Yasuo
SHIMODE
Kiyoko
SHIOTA
Kiyoshi
SHIRATSUCHI
Daihei
SOTA Jun
SUGIYAMA Ikuo
SUZUKI Juji
OBATA Keiichi
OHIRA Susumu
OHASHI Isaji
OSHIDA Gen-ichi
OTA Shoji
TADAKI Dairoku
TADA Yasuo
TAKATSUKA Shigeru
TAKAO Kiyoktmi
TANIGUCHI
Shoji
TAMURA Tsutazo
TOYOKI Masuo
TEDO Toru
URAMOTO Chiyoko
UETA Hideo
YABE Teruko
WATANABE Tetsuro
YAMADA Hiromi
YAMADA Fujie
YAMAGATA Hiroshi
YAMAGAMI Kiyoshi
YAMAMOTO Naoshi
YAMAGUCHI Torajiro
YAMASHITA
Hidefumi
YAMANE Minoru
YOKOYAMA Takashi
YOKOE Tokifumi
YOSHIDA
Masami
YOSHIDA
Kohei
of the Welfare
Ministry
TAJIMA Motoo
of the Agriculture
and Forestry
Ministry
ARAKAWA Rikizo
ENDO Ryoyo
FUKAYA Puku
FUJISHIMA
Kazuko
HAYAYAMA Kimiko
IIMORI
Yoshimasa
KIKUCHI
Yoshio
KATO Ikuko
KOBAYASHI
Masayoshi
MATSUSHIMA
Tetsuro
NAKAMURA Akira
NARUMI Hartie
SATO Juichf
SAKAMOTO Hirohisa
SHUKUWA Sumiya
SUGIMOTO
Ayako
TOMITA Kiyomatsu
TSUTSUI
Mitsimobu
Officials of the Agriculture
and Forestry
Ministry
ABE Kiyoshi
ABE Shunsaku
ARATA Giichi
ARAI Takuya
ENDO Tsukasa
EGUCHI
Kazuo
HASEBE Yoshitada
HARADA Hiroshi
HOMMA Akio
HONGO Naoki
INOMATA Hidemasa
IKEDA Shigeru
ISHIHARA
Naoshige
IZUMITANI
Akinoru
KOMATSU Hideo
KOBAYASHI
Otogoro
KOMATSU Toshio
KOMURE Hayato
MATSUURA Yuko
MINAKUCHI
Akihiko
MORI Kimishiro
NAGAI Takao
NARITA Shoichi
NISHIMOTO
Tetsuo
OTSUKA Takeyuki
SAITO Siiguru
SATQ Jsajny
SATO Tetsuo
ITO Osamu
KAKAZU Zentoki*
KANEMOTO Akihisa
KATO Yukiko
KIMURA Tomiko
KOBAYASHI
Takashi
KOIDE Tatsuko
KOMATSU Mikio
KUBOTA Kozo
KYOGOKU Yofuku
MITSUHASHI
Ryoichi
MOTOYASU Hideichi
NAGAYAMA Yuki
NEGAWA Yoshiichi
SAKAI Ken-ichi
SEKI Kazuo
SfHIMIZU
Yasuharu
SHIMOTSU
Hisako
SOFUE Kiyoshi
SUZUKI Akira
OGAWA Fumiko
OKAJIMA Kiyoko
TACHIKAWA Takahiro
TAGAWA Koichi
TAKEI Masafumi
TARUI Tomijiro
TSUKAGOSHI
Yoichi
WATANABE Kanetomo
YASHIRO
Takeshi
YAMADE Ryoji
YAMAGATA Nobuko
YAMAMOTO Shin
YANAGAWA Takeo
YOSHIDA
Hideko
ENKAI Kahei
FUSE Toshio
ISHII
Yoshiharu
KIMURA Takezo
MORI Sada
OGASAWARA Ken-ya
SHIOKAWA Kishiko
SUGIURA
Tomiko
YOKOYAMA Takao
AKAI Yuji
AZUMA Ryozo
HAGA Koji
HIRAO Kazuo
HORIE Ikuo
INOUE Giichi
KANEKO Shiro
KOMATSU Masashi
MAKITA Ikuo
MIYAZAWA Takami
NAKANISHI
Mikiyasu
ODA Teiji
SASAKI
Shigeto
SEKIMURA
Takeo
SHIRANE
Toru
SHIMIZU
Minoru
SHIRANE
Toru
TAKAHASHI
Kenji
TAGAWA Yoshiro
SUZUKI Sohachi
TAKEDA
Seiichi
TAKATORI
Waso
TAKAHASHI
Yoshio
TOMABECHI
Keiichi
TANAKA Shosuke
TAKIGUCHI
Yoshio
USUI
Kishiro
TOYOTA
Susumu
TOMINAGA Tsutae
YAZAWA Yoshiro
YANAGISAWA Yoshikazu
YAMADA Yoshiharu
Member of the Central
Forest
(Woods)
Council
KIKUCHI
Shoji
Expert-Member
of the Agricultural
Materials
Council
YOSHIDA
Yoshinosuke
Secretaries
of the International
Trade and Industry
Ministry
FUJIZUKA
Mitsuhiro
FUJIHARA
Noboru
AIDA Komei
HONDA
Shohachi
HAYAKAWA
Masaharu
FUMOTO Shizue
KATAYAMA Shigekazu
IZUMI Keiko
ISHIKAWA
Sumiko
MANABE Yasunori
MAEBARA
Jitsuo
KUBO Shoji
01 Toshio
MIYAMOTO Shigeki
NAKAMURA Yasukuni
SATO Ryuzo
SATO Kinuko
OTA Shizuka
SHINOZAKI
Akimi
USUI Itoko
SHIBAYA Tatsuo
YASUI
Shigeru
YOSHIDA Haruo
YAMAMOTO Kenzo
Technical
Officials of the International
Trade and Industry
Ministry
am?at TT7nn
HIBINO
Toshio
KAKUMURA Toshiro
KANAMARU Shoichi
KASAHARA Atsushi
KATO Yoshiichi
MIKI Masashi
KAZAMA Bunzaburo
KURASAWA Hiroyasu
OGAWARA Kazuo
MINEGISHI
Tomohiro
MORI Haruo
YAMAMURA Akira
OKAZAKI Tamotsu
YAMAMOTO Katsutoshi
YOKOI Ayumi
Technical
Adviser
of the Fuel Research Institute
of the Industrial
Science
and Technology
Agency
KAMOCHI Minoru
Members of the Industrial
Rationalization
Council
JOCHI
Awashi
USHIBA
Michio
Expert-Members
of the Industrial
Rationalization
Council
FUJISAWA
Kenzo
FURIHATA Minao
HASHIMOTO
Sakae
ISHIZAKI
Juro
Members of the Japan Industrial
Standards
Council
KAWAHARA Junji
KIKUCHI
Toru
SEKI Yoshikuni
SHIMOKAWA Seinosuke
TAJIMA
Fusataro
USHIO Koji
YOSHIDA Hatsujiro
Temporary-Members
of the Japan Industrial
Standards
Council
ASAI Ryogaku
DEGUCHI
Shinjiro
ABE Masao
FUJIKI
Shunzo
EMOTO Gohachi
EBATA Kurazo
GOTO Kazuo
FUKUMOTO Katsuomi
GOKO Bimpei
HIRABA Shintaro
HASHIMOTO
Arichika
HANAWA Motohito
UNO Kotaro
HONGO Haruyuki
ICHIKAWA
Toshio
ISHIKAWA
Shigeyoshi
KATAOKA Jiro
INOMATA Toru
KIKUCHi
Noriaki
KISHIKAWA
Zenji
KAWAJIRI
Seijiro
KOKOMA Yoshio
KUBOTA Eiji
KITAI
Shigenobu
KURACHI Ushijiro
MIZUSHIMA
Hiroyuki
KURACHI Keiichiro
NAKAMARU Tetsujiro
NAKAMURA Keisuke
NAGASHIMA
Shoji
NISHIYAMA
Kikuo
OKA Tokuta
NISHIMURA
Takichi
OUCHI Tsugio
OYAMA Takeo
OKAZAWA Tsutomu
TOMIYAMA Ryotaro
TAKEUCHI
Hidezo
SAKAMOTO Hajime
YAGI Hiroshi
USAMI Kan-ichi
TOYAMA Hiromatsu
YOSHITAKE
Toji
YOSHINO
Masaharu
YAMATO Isamu
YOSHIZAKI
Kozo
Secretaries
of the Transportation
Ministry
FUJITA
Nariyoehi
ARAKAWA Koichi
EGAWA Hisachiyo
INO Tokuji
FUKUMOTO Taeko
IGARASHI
Minoru
KTKUCHI
Kaoru
IWATA Yoko
KAWASAKI Kenji
MITSUNAGA
Mitsuko
KOYAMA Toyokichiro
MATSUI Yoshiko
NIIGAKI
Kiku
NAKAMURA Sannojo
NAKAMURA Sentoku
OTANI Keiko
NISHIKAWA
Hajime
ONO Masako
SAJI
Setsuko
TABATA Tama,
SAITO
Tatsup
6
A-
TAKASAWA Masayashi
TOI Sotoki
URUMA Yasuhiro
WATANABE Takeshi
Technical
Officials of the Transportation
Ministry
ARIKURA Junryo
ARAI Eiji
HAMA Koichi
GOTO Yoshio
HIGASHITANI
Yukio
ICHIKAWA
Masahisa
INADA Yutaka
KANDA Taro
KITAMURA Naoharu
MAKITA Mitsuo
MIYASHITA
Yoshinori
MORIGUCHI
Minoru
OYAMA Katsuyuki
OKUBO Isao
SANO Yasushi
SHINDO Minoru
UTSU Tokuji
WATANABE Eiji
Educational
Officials of the Transportation
Ministry
KIZUKA Nobutoshi
MATSUZAKI
Shoji
Maritime
Safety
Officials
HARADA Yukio
HOMMA Yasuyuki
Lecturers
of the Otaru Seamen's Training
School
FUKUI
Teiichi
SHIMPO
Hajime
Lecturer
of the Takahama
Seamen's Training
School
SHOMURA Hitoshi
Commissioned
Judges^pf
the'Marine
Court of Inquiry
OGAWA Yashiro
TANI Yataro
YANO Shizuo
Secretaries
of the Postal
Services
Ministry
ABE Kimiko
ABE Masao
ADACHI Yoshie
ADACHI Makiko
AIDA Toshi
AIDA Masakatsu
AKAISHI
Masao
AKABANE Shoji
AOIKE Toshio
AMANO Isamu
AOKI Yuji
AOKI Toshiko
ARAI Ichiro
ARAI Kesae
ARAI Yoshiko
ARAKAWA Yoshiko
ARISAWA Sumio
ARAKI Toshio
ASANO Kazu
ASAZUMA Sozo
AZAKA Kaneshige
AZUMA Hideo
AZUMI Saburo
BANDO Toyo
CHISHINO
Yonekazu
CHIBA Raku
DANNO Ryoichi
DAIKUBARA Naoto
DOMOTO Morio
DOBA Shunsuke
EGAWA Torao
EZAWA Tokuji
ENOMOTO Teruko
ENDO Zemmatsu
FUJIHARA
Keiichi
FUJII
Haruo
FUJIMOTO
Fukuichi
FUJIKAWA
Hideo
FUJISAKI
Shoso
FUJINO
Morihira
FUJISHITA
Sakae
FUJITA
Kyuji
FUJITA
Yoshio
FUJITA
Shozo
FUKATSU Ken-ichi
FUKUI Tokushiro
FUKUNAGA Masatoshi
FUKUOKA Shichiro
FUKUSHIMA
Rikichi
FUKUTOMI
Fukusaku
FUKUZAWA Kesao
FUNADA Yoshimasa
FURIHATA
Teru
FURIKA Tsutomi
FURUKI Shozo
FURUKAWA Rokiaro
FURUTA Seiichi
FUTATSUYA
Hisao
GOMI Akiko
GOMI Takatomo
GOTO Juichi
^
GOTO Kikue
GOTO Said
GOTO Shoichi
HACHITANI
Shigeyuki
HADA Sakashi
HAMA Masuo
HAMADA Sachiko
HAMATANI Harushige
HAMATANI Mitsuo
HANAOKA Rise
HANAOKA Muneo
HARA Rin-ichi
HARA Seiko
7
TOMITA
Takeo
FUJITO
Makoto
HATANO Yasuji
IGARASHI
Mitsuharu
KAWAMURA Makoto
MATSUYAMA Tokio
NAKAMURA Akira
SANARI Sotoji
UCHIDA Eiji
WATANABE Yoshio
UEKI
Minoru
TSUCHIYA
Sen
ADACHI Kiyo
AIDA Koji
AIZAWA Yoshinori
AKIYAMA Torataro
AOKI Mitsuo
ARAI Fukulchi
ARAI Mitsumasa
ARAKI Jiro
ASAKA Hironobu
ASHIDA Kasuko
AZUMA Sachiko
BANZAI Hiroko
CHUJO Kunio
DEZAKI Seiichi
DORO Shigenobu
ENDO Toshiko
FUJIHARA
Kazumi
FUJII
Yukio
FUJIMOTO
Toshinori
FUJISAWA
Taisaku
FUJITA
Nobuo
FUKAI Nobu
FUKUMOTO
Asao
FUKUSHIMA
Midori
FUKUZAKI
Masui
FUNAKI 6eiji
FURUKAWA Kenji
FURUTANI
Asaji
GENJI
Yoshino
GOSHIMA Yoshinori
GOTO Masai
GOTO Yoshio
HAMA Kuniko
HAMASHIMA Sakae
HAMAZAKI Terumi
HANAOKA Tamiko
HARADA Isamu
HASEBE Shige
HASEGAWA Teruko
HASHIMOTO
Soichi
HATAHIRA
Shigekichi
HATTORI
Yoshiko
HIKIDA
Hikoji
HIRAMOTO
Sakuji
HIRAOKA Naoyuki
HIROKAWA Jin
HIZAKI
Chotaro
HONDA Takeshi
HONO Masao
HORII
Tsutomu
HOSAKA Hisa
HOSHINO
Kiyoji
HOSOO Yo?hio
HAYAKAWA Shizuko
HAYASHI Keiko
HAYATA Kazuo
ICHIKAWA
Ryuichi
IDO Kiyono
IGARASHI
Terue
IHARA Iwataro
IIJIMA
Noboru
IKEDA Chiyomatsu
IKEDA Katsuichi
IKEDA Wazo
IKUTA Takeshi
IMAI Yoshio
INABA Ryoichi
INOUE Michiyo
ISHI
Kishi
ISHIDA
Takao
ISHII
Ikuo
ISHIMOTO
Yoshii
ISOBE
Teiichi
ITAGAKI
Kinoi
ITO Masayoshi
IWAASA Morikuni
IWAMOTO Minoru
IWA.SAKI
Takaichi
IWATA Tomishige
IZUMIDA
Sotoo
KAAI Shigeko
KAMAKURA Makoto
KANAI Sakuichi
KANEKO Eiichi
KANEKO Take
KANII Sachiko
KARASAWA Teru
KASAI Seiji
KATAGIRI
Terukichi
KATAOKA Tomi
KATO Masao
KATSUNO Ohachiro
KAWAGUCHI Kunio
KAWAI Seiji
KAWAMOTO Yukio
KAWATE Masato
KAZAMA Namio
KIKUCHI
Takashi
KINAMI Nobuji
HASEGAWA Katsutaro
HASHIDATE
Kiyoichi
HASHIZUME
Terumi
HATAKEYAMA Tokio
HIDANO Takishi
HIMURA Takeshi
HIRANO Gontaro
HIRASE
Akira
HIROTA Haru
HOKKOKU Miyoko
HONKAWA Seiichi
HONO Sen
HORIKE Takao
HOSAKA Yoshitaka
HOSHINO
Toku
HYOBU Yukiharu
HAYASHI Hiroko
HAYASHI Masao
IBE Kikui
IDA Chiyo
IGARASHI
Hide
IGUCHI
Eisaku
II Yoshio
IIZAWA Sadami
IKEDA Hiroyuki
IKEDA Masaichi
IKEMURA Sadatsugu
IMAFUKU Yoshiko
IMAMURA Saburo
INAGAKI
Sadao
INOUE Minoru
ISHIDA
Kohachi
ISHIDA
Tomi
ISHII
Shoichiro
ISHINO
Sachiko
ITABA Mine
ITO Chieko
ITO Yaichi
IWAHASHI
Shina
IWASE Fujie
IWASAKI
Tsurui
IWATSUKI
Kei
IZUMITA
Chiaki
KABUMOTO Kinzo
KAMANAKA Takashi
KAMBAYASHI
Fumiko
KANEKO Motome
KANEMOCHI
Tomio
KANOKE Shinji
KASAHARA Saburo
KASHIMA Shusaku
KATANUMA Tamotsu
KATATA Nobuyuki
KATO Michio
KAWABATA Miyoshi
KAWAGUCHI Takuzo
KAWAMI Tsune
KAWASAWA Jumatsu
KAWABATA Fumiko
KAZAMAKI Hajime
KIMOTO Hisakuni
KINEBUCHI
Hirotaka
HASEGAWA Kishi
HASHIMOTO
Hideyuki
HATA Bompei
HATORI Kesao
HIJIYA
Katsuji
HIRAMATSU
Tsuneji
HIRANO Tatsutaro
HIRATO
Michihisa
HIROTA Yoshizo
HONDA Shuzo
HONO Kiyoko
HORII
Kiyoshi
HORIUCHI
Tatsuka
HOSHI Fusa
HOSONO Reijiro
HAYAKAWA Koinakichi
HAYASHI Ichiji
HAYASHI Yoriko
ICHIJIMA
Haruo
IDA Noboru
IGARASHI
Shokichi
IGURO Yoichi
IIJIMA
Hiroko
IKAMI Ichiro
IKEDA Isokichi
IKEDA Mitsuko
IKOMA Sotoaki
IMAI Mitsuko
INABA Kaoru
INOUE Kunimatsu
INOUE Shigeyo
ISHIDA
Nako
ISHIDA
Yasuko
ISHII
Yoshinaga
ISHIZAKA
Ko
ITABANA Yasubei ^
ITO Masao
ITO Yoshii
IWAMOTO Chotaro
IWASAKI
Saichi
IWATA Takeo
IZAWA Seiji
JOYAMA Shin-ichi
KAI Sachiko
KAMIMURA Kunimatsu
RANEDA Katsuji
KANEKO Motosaku
KANEOKA Masaharu
KARASAWA Ichiko
KASAI Hatsusaburo
KASUGAYAMA Katsue
KATAOKA Naoji
KATO Hifumi
KATO Morisuke
KAWABE Takao
KAWAHARATA Tokuko
KAWAMOTO Hiroshi
KAWASHIMA Shu
KAZAMA Mitsuko
KIKUCHI
Hideo
KIMURA Midori
KINOSHITA
Tamotsu
>
KINOSHITA
Tomi
KIRA Sabuo
KITABAYASHI
Kana
KITAJIMA
Ichi
KITAZAWA Tomoko
KOBAYASHI
Fumi
KOBAYASHI
Hideo
KOBAYASHI
Kakiku
KOBAYASHI
Koichi
KOBAYASHI
Masajiro
KOBAYASHI
Nobuji
KOBAYASHI
Tadao
KOBAYASHI
Tatsushiro
KOBAYASHI
Zenzaburo
KOGI Masaichi
KOEDE Seiichi
KOJIMA Hiroo
KOMATSU Kesae
KOMIYAMA Kanji
KONDO Sotoji
KOSAI Akira
KOYABU Seiji
KOZU Wasaburo
KUBO Yoshiro
KUMADA Akira
KUMAKI Kimi
KUROSAWA Suteo
KURIBAYASHI
Kazuo
KUROSAKI
Kiyomune
KUWABARA Kinji
MACHIDA Masaichi
MAEDA Mitsuzo
MAGARA Tatsuo
MAKINO Chiyoko
MAKITANI
Shozo
MARUYAMA Keitaro.
MASUDA Masazo
MASUDA Yuzo
MATSUI Shigejiro
MATSUMOTO Masaru
MATSUOKA Tadako
MATSUZAWA Toshifumi
MIMAKI Hideko
MINAKAWA Nobuji
MINAMIYAMA Tsuyoshi
MISAWA Sawai
MIURA Nobutaka
MIYAKAWA Sanshiro
MIYAMOTO Choichi
MIYAO Toshio
MIYAZAWA Chigako
MIYAZAWA Morio
MIYAZAWA Tsuneo
MIZUSAWA Yoshimi
MOJI-MA Kamon
MORI Tsugio
MORIMOTO Ken-ichi
MORITA Haruo
MOTAI Yoshiharu
MURAHATA Kiyoharu
MURAKAMI Kazuko
MURAMATSU
Yoshio
KINUGASA
Kiichi
KIRIHATA
Yoshiko
KITABAYASHI
Otokichi
KITAJO
Chieko
KITORA Kanzaburo
KOBAYASHI
Fusataro
KOBAYASHI
Hiroshi
KOBAYASHI
Kazue
KOBAYASHI
Kumeshichi
KOBAYASHI
Miyako
KOBAYASHI
Ryohei
KOBAYASHI
Takao
KOBAYASHI
Tokichi
KODA Kiyoshi
KOGURE Tadashige
KOIKE Kayoko
KOKUBO Shigeyoshi
KOMATSU Kiyoshi
KONDO Jumpachi
KONISHI
Koichi
KOSUGI Tokichi
KOYAMA Matsujiro
KUCHIJI
Ryo
KUBOTA Tomi
KUMAGAI Kan-ichi
KUMAMOTO Zensaku
KURATANI
Tadashi
KURIBAYASHI
Taro
KUSEGAWA Tamae
KUWABARA Naoji
MAEDA Kenzo
MAEDA Ryozo
MAJIMA Moichi
MAKINO Iwato
MAKIUCHI
Takeshi
MARUYAMA Kiyo
MASUDA Shigeji
MASUMOTO Takahiko
MATSUKI
Hideo
MATSUMOTO Yoshikuni
MATSUYAMA Ichiro
MICHIGAMI
Yoshikichi
MIMAKI Setsu
MINAMI Kunikazu
MINEMURA Masanori
MITSUI
Kohei
MIYADO Hiroshi
MIYAKOSHI
Kimio
MIYAMOTO Tahachiro
MIYAUCHI
Chisaburo
MIYAZAWA Hisako
MIYAZAWA Sachie
MIZUUCHI
Kazuo
MIZUSHIMA
Hifuzo
MORI Ichiro
MORIKAWA Katsutaro
MORIOKA Kazumi
MORIYAMA Hinako
MURA Torakichi
MURAI Yasokichi
MURAKAWA Masayuki
MURATA Motoji
KINUGASA
Shoji
KISHIDA
Kanji
KITAGAWA Chuzo
KITAMURA Mieko
KOBAYASHI
Chieko
KOBAYASHI
Haru
KOBAYASHI
Hisa
KOBAYASHI
Kazuko
KOBAYASHI
Yoshio
KOBAYASHI
Masashi
KOBAYASHI
Shoyomon
KOBAYASHI
Takashi
KOBAYASHI
Tsunemori
KODERA Nobutaro
KOICHI
Katsuyoshi
KOISHI
Yosoji
KOMATSU Hitoshi
KOMATSU Masami
KONDO Kazuo
KONISHI
Tokio
KOYA Hisakatsu
KOYAMA Setsu
KUBO Seiji
KUBOTA Zensaku
KUMAGAI Suteo
KUROSAWA Kazue
KURAWAKA Yaeko
KURIYAMA Ikuko
KUWABARA Chie
KUYAMA Sadanori
MAEDA Mamoru
MAEDA Seiji
MAJIMA Saburo
MAKITA Kiyomi
MAROZUMI Sadahei
MARUYAMA Takeko
MASUDA Sotaro
MATSUDA Jujiro
MATSUMOTO Kazuteru
MATSUNO Ichiro
MATSUZAWA Otokichi
MIKI Kikue
MIMURA Narako
MINAMIMOTO
Hiroshi
MINEMURA Noboru
MITSUISHI
Sumiko
MIYAJIMA
Isamu
MIYAKURA Nobuko
MIYAO Toshiaki
MIYAZAKI
Kimiyo
MIYAZAWA Kitaro
MIYAZAWA Tsukasa
MIZUKAMI Zensaku
MIZUYOSHI
Kunio
MORI Tokuyoshi
MORIMOTO Giichi
MORISAWA Yasuaki
MORIZATO
Naomatsu
MURAGUCHI Hiroshi
MURAKAMI Jusaku
MURAMATSU Misaho
MURATA Yoichi
MURAYAMA Akira
MURAYAMA Hisao
NAGAI Nobuyuki
NAGAI Toshikazu
NAGATOMI Yukiko
NAKAGAWA Haruichi
NAKAGAWA Toramatsu
NAKAMURA Hiroshi
NAKAMURA Masahiro
NAKAMURA Tomiko
NAKAMURA Yasuo
NAKASHIMA
Chie
NAKAMOTO Kazuko
NAKATA Shoichi
NAKAYAMA Tokujiro
NAKAZAWA Mii
NAMBA Yoshiro
NATSUKA Tomie
NIITSU
Neriko
NISHIJIMA
SMgetaka
NISHIKAWA
Kazuko
NISHIMURA
Kazuko
NISHIMURA
Suematsu
NISHINO
Tosaku
NISHIZAWA
Toshizo
NOZAKI Sankichi
NUMATA Etsuji
ODAJIMA
Haruko
OGAWA Teruyo
OGURI Masayoshi
OHASHI
Shigezo
01 Yoshitsugu
OKADA Toshio
OKUBO Chizuru
OKUDA Sumiko
OKUMURA Michie
OKURA Kazuko
OMICHI Chiyoko
OMOTE Masayuki
ONISHI
Yoshihisa
OSHINO
Yoshizumi
OTA Minetaro
OTA Sadaji
OTA Umpei
OTSU Shigeru
OYABU Nobuo
OZAWA Yoshio
SAIKI
Toshiharu
SAITO Fumiko
SAITO Shigeo
SAITO Yoshi
SAKABE Tatsumi
SAKAI Juei
SAKAI Shoichi
SAKAMOTO Motoe
SAKANO Kazuo
SAKODA Yoshio
SAMIZU Masaharu
SASAI
Hikojiro
SASAKI Misao
SASAMURO Shigeharu
SATO Harumi
MURAYAMA Kihei
MURAYAMA Yukimasa
NAGAI Taizo
NAGATA Yoshitaro
NAITO Akira
NAKAGAWA Haruo
NAKAJIMA
Tatsuo
NAKAMURA Kenji
NAKAMURA Shichiro
NAKAMURA Toshio
NAKANO Kumaichi
NAKASHIMA Jinko
NAKASHIMA
Told
NAKATANI Yaeko
NAKAZAWA Harumi
NAKAZAWA Tokichi
NANGUMO Tatsuichi
NETSU Etsuji
NISHIDA
Hideo
NISHIJO
Masaru
NISHIMOTO
Aritaka
NISHIMURA
Kiyoko
NISHIMURA
Toshio
NISHIYAMA
Masamichi
NOGUCHI
Hiroshi
NOZAKI Shizu
OBAT-A Hiroshi
OFUCHI
Mori
OGIHARA Shozo
OGURO Suzui
OHIRA Saburo
OKASA Keiichi
OKAMOTO Takehiko
OKUBO Hiromi
OKUMA Heitaro
OKUMURA Shigeo
OKURA Setsuko
OMORI Keiji
ONAKA Fusami
OSHIMA Keiichiro
OTA Hiroko
OTA Naoyuki
OTA Tadashi
OTAKI Tomoko
OTSUKA Mitsuru
OZAKI Kaichi
RYOKAWA Mikie
SAITO
Akiko
SAITO Hatsuji
SAITO Masaei
SAITO Yukio
SAKAGUCHI
Kesaya
SAKAI Kanji
SAKAJI
Kusuzo
SAKAMOTO Toyokatsu
SAKEMI Yasuo
SAKURADA Yoshiaki
SANO Hisao
SASAKAWA Kazuo
SASAKI Seizaemon
SATO Bunzaburo
SATO Jngoro
-10-
MURAYAMA Shinsaku
MUROISHI
Masao
NAGAI Teru
NAGATO Ottfzo
NAKABATA Yukio
NAKAGAWA Masato
NAKAJIMA
Yashiro
NAKAMURA Sadako
NAKAMURA Teruko
NAKAMURA Yoshiie
NAKANO Yoshio
NAKASHIMA
Shosaku
NAKATA Shigenori
NAKAYAMA Tokuichiro
NAKAZAWA Kesakichi
NAMBO Tsukushi
NANGUMO Toshio
NIITO
Kikue
NISHIDA
Hisae
NISHIKATA
Yokichi
NISHIMURA
Kaichi
NISHIMURA
Shigero
NISHINA
Sumiko
NISHIZAWA
Nakae
NOSAKA Toshimi
NOZAWA Toshiko
ODA Shizuko
OGAWA Eiko
OGURA Hiroyuki
OHARA Kiichi
01 Yasuko
OKADA Kikuro
OKATANI Hirokichi
OKUDA Kazuko
OKUMURA Hideshige
OKUMURA Torazo
OKUZAWA Mitsu
OMORI Shusaku
ONISHI
Tetsuo
OSHIMA Toshi
OTA Keiichi
OTA Sada
OTA Toshiko
OTANI Mitsuko
OWAKI Miyoko
OZAWA Masatada
SAHARA Hisayo
SAITO Bunsho
SAITO Koei
SAITO Yasuji
SAKABE Masano
SAKAI Jinji
SAKAI Kazuo
SAKAMOTO Iwako
SAKAMOTO Yoneji
SAKAUE Yoneji
SAKURAI Torakichi
SASAGAWA Takeo
SASAKI Masako
SASAMOTO Toshio
SATO Chii
SATO Jun-ichi
SATO Kisaku
SATO Miyoko
SATO Shoichi
SATO Zen-ichi
SAWADA Kaoru
SAWAYAMA Goro
SEKIGAWA Shuji
SEKIYA Koichi
•E
SENOO Teruhide
SHIBANO
Shinazo
SHIBUYA
Minoru
SHIMADA Kijiro
SHIMIZU
Fukashi
SHIMIZU
Shigeru
SHIMOGAITO
Tokusaburo
SHINDO
Isamu
SHINYASHIKI
Ryoichi
SHIO'MI
Shun-ichi
SHIRAKAWA Teruji
SHOJI
Hidetsugu
SUDA Yukio
SUGAHARA Takao
SUGITA Masao
SUMIYA Kiyo
SUZUKI Isamu
SUZUKI Miyayoshi
SUZUKI Toshihiko
TABUSE Kazuo
TAGA Masaichi
TAKAHASHI
Kazue
TAKAHASHI
Riichi
TAKAMI Kyoko
TAKANO Shokichi
TAKASHIMA
Takeo
TAKAYANAGI
Tetsuji
TAKEGOSHI,
Tsuruko
TAKENAKA Naokichi
TAKEUCHI Tetsuo
TAKIMOTO Hisashi
TAKIZAWA Yoshiaki
TAMAKUBO Sokichi
TAMURA Shizuko
TANAKA £kie
TANAKA Haruno
TANAKA Iwao
TANAKA Minoru
TANAKA Shoji
TANAKA Toshio
TANIGUCHI
Rokubei
TARASAWA Yoshito
TERADA Tadashi
TERASAWA Masuo
TOBA Tamio
TODA Yoshiko
TOKIDA Torao
TOKUTAKE Tsugio
TONOMURA Mataji
TOYAMA Shohei
TOYOOKA Hideo
TSUCHIDA
Kin-ichi
TSUCHITAKA
Kiyono
TSUJIHARA
Kimiko
SATO Masaji
SATO Motoji
SATO Tomo
SAWA Heitaro
SAWAGUCHI Masaharu
SAYAMA Shojiro
SEKI Masato
SEKIYA Kurazo
SETO Toshiaki
SHIBATA
Teruo
SHIBUYA Noi
SHIMADA Yukio
SHIMIZU
Kameji
SHIMIZUSAWA
Izumi
SHIMONAKA
Shikanosuke
SHINDO
Motoo
SHIOIRI
Mitsue
SHIOSE
ftyohei
SHIROMITSU
Akira
SONOBE Hiroshi
SUDO Hajime
SUGIMURA Myoman
SUGIURA Mine
SUYA Toshio
SUZUKI Kei
SUZUKI Sumiko
TAASE Noboru
TACHIBANA
Chizuko
TAGUCHI Kanji
TAKAHASHI
Kuraji
TAKAHASHI
Toshiharu
TAKANO Ishizo
TAKANO Toyoji
TAKASHIMA
Tokuzo
TAKEBAYASHI
Ryosaku
TAKEHARA Akio
TAKESHIGE
Mine ,
TAKEUCHI
Yasue
TAKIZAWA Sumiko
TAMAI Kanekichi
TAMAZAWA Terumasa
TANABE Kiyu
TANAKA Chiyoko
TANAKA Hatsue
TANAKA Masanao
TANAKA Misue
TANAKA Tatsuro
TANAKA Tsugimaru
TANIKAWA Heibei
TATSUMI
Teruko
TERAMOTO Takeshi
TERASHIMA
Mie
TODA Seizo
TOJO Masako
TOKURIKI
Satoru
TOMIE Kotozo
TOYAMA Iwao
TOYODA Yukio
TOYOSHIMA
Tsuruzo
TSUCHIDA
Seiichiro
TSUJI
Kyuzd
TSUJIMOTO
Tokusaburo
SATO Mioko
SATO Shiro
SATO Tsuya
SAWADA Fuku
SAWAI Toyokazu
SEKI Ushimatsu
SEKIYA Kineo
SENGA Yoshikazu
^EKIZAKI
Shin-ichi
SHIBUKI
Hisae
SHIKI
Mitsukazu
SHIMAZU Mie
SHIMIZU
Kazuyoshi
SHIMIZU
Tadashi
SHINBO
Kiyomatsu
SHINDO Yoshio
SHfOKAWA Tsurujiro
SHIRAHASHI
Shlgeyoshi
SODE Makishige
SHOROJI
Mitsuo
SUGAHARA Mieko
SUGITA
Daijiro
SUGIYAMA Toshimasa
SUZUKI Hajime
SUZUKI Kenjiro
SUZUKI
Tokuemon
TABATA Aiko
TADA Kunihiko
TAHARA Aiko
TAKAHASHI
Masao
TAKAHASHI
Yusaku
TAKANO Miyoshi
TAKASHIMA
Heizaburo
TAKATA Sanae
TAKEBE Somatsu
TAKEMURA Kazue
TAKESHIMA
Tokio
TAKEUCHI
Yoshikazu.
TAKIZAWA Takeo
TAMAKI Naoichi
TAMIYA Shoichi
TANABE Yoshie
TANAKA Dengo
TANAKA Hiyoshi
TANAKA Masao
TANAKA Sanae
TANAKA Tomikichi
TANAKA Yoshiko
TANIMURA Hideo
•E
TERADA Akira
TERAMURA Yuki
TERASHIMA
Misao
TODA Toshifusa
TOKAI Teruyo
TOKUTAKE Kaname
TOMITA Tsuyoko
TOYAMA Kenji
TOYONO Michiko
TSUDA Michie
TSUCHIDA
Toyo
TSUJI
Takehiko
TSUKAMOTO
Keisuke
TSUKAMOTO
Minoru
TSUTSUI
Yuji
UEDA Keiichi
UENO Kiyosjiige
UEDA Seijiro
UMEMOTO Takejiro
UNEME Sadao
USHIKOSHI
Yoshifusa
WADA Aiko
WAGURI Goro
WASHIMOTO
Toshio
WATANABE Chizu
WATANABE Jiichiro
WATANABE Niyoji
WATANABE Tetsuro
WATANABE Yoshitaro
YAGI Ryoichi
YAMADA Hisanao
YAMADA Matsuji
YAMADA Sanae
YAMAGISHI
Akira
YAMAGUCHI Etsuzo
YAMAKOSHI
Taka
YAMAMOTO Kiwako
YAMAMOTO Shimpei
YAMAMOTO Yoshio
YAMAMURA Tsutomu
YAMASHITA
Shigeru
YAMAZAKI Matakichi
YAJIMA Masataka
YANAGIHAMA Seijiro
YANAGISAWA Miyo
YANAGISAWA Zenzaburo
YAOITA Sakuichi
YASUI Ko
YASURAI
Eitaro
YOKAI Soji
YOKONO Yoshio
YONEDA Togo
YOSHIDA Fumie
YOSHIDA
Masao
YOSHIDA
Toshiyuki
YOSHII
Misae
YOSHIOKA
Mitsuo
YOSHIZAWA Kitaro
YUMOTO Yohachi
YUZAWA Ken-ichi
Technical
Officials of the Postal
Services
KYUMA Akira
TAKASHIMA
Tomie.
Chiefs of the Specific
Post Offices
FUJITA
Shigeru
IWAMI Uichi
KAWATE Harumasa
KOJIMA Eijiro
MAEDA Chion
MOROHASHI
Tone
OGASHIWA Munekazu
SAITO Saibei
SUZUKI Mitsuo
TAKAHASHI
Shunsuke
TERUI
Wahei
TSUNODA
Satsuko
UCHIDA Akiko
UEKI Yoshie
UENO Sadao
UMEGAKI Mitsuji
UMEMOTO Tsugihiko
URA Takeo
USHIYAMA
Naomi
WADA Hiroji
WAKABAYASHI
Yoshikazu
WATANABE Akiko
WATABE Eiichi^
WATANABE Kameo
WATANABE Shigenori
WATANABE Toki
WATANABE Zensaku
YOKOKAWA Heiji
YAMAOA Isao
YAMADA Eikichi
YAMADA Yasutaro
YAMAGISHI
Chuji
YAMAGUCHI
Harumi
YAMAKOSHI
Toyozo
YAMAMOTO Kotaro
YAMAMOTO Wakichi
YAMAMOTO Yukichi
YAMANAKA Sadako
YAMAUCHI Taneji
YAMAZAKI Shina
YAJIMA Nobuji
YANAGISAWA Fusayoshi
YANAGISAWA Masamichi
YANASE Mitsuyoshi
YASHIRO
Michiko
YASUKAWA Shigeo
YAUCHI Masei
YOKOI Suekichi
YOKOYA Tsutomu
YONEKURA Takashi
YOSHIDA Hidesaku
YOSHIDA
Masaru
YOSHIDA
Yoshiei
YOSHIKAWA
Kazu
YOSHITAKE
Akiko
YOSHIZAWA
Tsutae
YUSHINA
Masaichi
TSURUHARU
Masano
UEDA Hisako
UENO Ichio
UENO Togo
UMEMOTO Hisayoshi
UMEZAWA Katsuko
URUI Kiyoshi
USHIYAMA Tomio
WADA Masako
WAKASUGI Ryohei
WATANABE Aiko
WATANABE Gitaro
WATANABE Kenko
WATANABE Shizuko
WATABE Kisa
YAGI Chiekazu
YAMADA Chiyozo
YAMADA Masaharu
YAMADA Ryotaro
YAMADA Yone
YAMAGISHI
Sachiko
YAMAGUCHI Masakiyo
YAMAMOTO Hachizo
YAMAMOTO Masaki
YAMAMOTO Yoko
YAMAMURA Nobutaro
YAMASHIRO
Sadami
YAMAZAKI Keiko
YAMAZAKI Yajiro
YAJIMA Sadako
YANAGISAWA
Hiroe
YANAGISAWA Toraji
YANOGUCHI
Kan
YASUDA Katsumi
YASUKAWA Takashi
YAZAWA Kazuko
YOKOKAWA Kiyoshi
YOKOYAMA Atsushi
YONEYAMA Taketo
YOSHIDA
Kyushichi
YOSHIDA
Sumie
YOSHIDA
Yuji
YOSHIMI
Kotoichi
YOSBdWARA
Chiei
YUMOTO Aiko
YUTA Isao
Ministry
SAKAI Kazuo
SUGIMORI
HIGAKI
Seigo
KAGAWA Masao
KIMURA Shin-ichi
KOMORI Masakuni
MIYAUE Kumao
MURAKAMI Ariyoshi
OGITA Jin-itsu
SAKITANI
Akira
TACHIBANA
Masako
TAKAOKA Kiichiro
ICHINOSE
Chugo
KANOU Seiji
KIUCHI
Keiichi
KONNO Kyukichi
MORITA Sumitaro
NAKASHIMA
Masayoshi
OTSUKA Hideichi
SHIBUYA Shimpachi
TAKAGI Tatsugoro
TANIHARA
Shin-ichi
12-
Yae
A,.
Secretaries
of the Telecommunications
Ministry
ABE Iwao
DAICHO Kosaku
FUJII
Yukie
FUJIMOTO
Miyako
FUNAHASHI
Haruo
GOTO Kaneko
HAYASHI Katsumi
JHAYASHI
Tsutako
IWANAGA Eiki
*
KATO Hana
KAWASE Ritsuko
KAWASHIMA Tamiko
KOMADA Fujio
KOMAKI Kiyoshi
KUROYANAGI
Masae
MASE Michiyo
MATSUO Kazunori
MATSUYAMA Takaji
NAKAMURA Saburo
NAKAMURA Takako
NAKAYAMA Shiro
NISHIIE
Asako
OGUCHI Emiko
OKUNO Tadao
OTA Susumu
SADAYOSHI
Shigeko
SAKAGUCHI
Kinuko
SASAKI Chizue
SATO Tokuo
SATO Tomotaro
SHIMIZU
Kimio
SUZUKI
Minoru
TERAMOTO
Emiko
TSUJIMOTO
Fumiko
UEHARA Yaeko
WAKAMATSU Taichi
WATANABE Kentaro
WATANABE Mineko
YAMASHITA
Saburo
YAMAZAKI Nobuhide
Technical
Officials of the Telecommunications
Ministry
ABE Masaki
AONUMA Hideo
DOKI Jun-ichiro
DOTE Toshihiko
PUKUYAMA Kin-ya
FURUSAWA Naka
HARADA Tatsuji
HASHIMOTO
Miyozo
HIGUCHI
Masaaki
HIRONAKA Akinori
IGUCHI
Kaoru
INOUE Koji
ISHII
Seiji
ITO Yoichi
KANEKO Isamu
KASAI Fumiko
KATO Bun-ichi
KATO Kiyoshi
KONDO Toshimitsu
KOSAKI Masami
MAEDA Masao
MATSUMOTO Michio
MATSUSHITA
Kazumi
MIKAWAUCHI Takemaru
MITSUI
Susumu
MITSUISHI
Shoji
MIZUNO Seikichi
MOCHIZUKI
Daizaburo
NAGANUMA Masatane
NAKAMURA Nakaji
OKADA Soichi
NINOMIYA Yasuaki
OKAMOTO Taneji
OKAMOTO Sotaro
OMIMOTO Umejiro
OOKA Takashi
OTA Minoru
OTSUKA Junzo
OZAWA Ken-ichi
SAKAI Kazuki
SARAI Toshiyuki
SASAKI Oaamu
SATO Kiyoe
SAWABE Hiroshi
SHIJI
Takeo
SHIMIZU
Sachinobu
, SHINODA
Yasuji
SHINOMIYA
Senzo
SUGIMOTO
Kisuke
SUZUKI Tomizo
TAKAHASHI
Masajiro
TAKEBE Tsuyoshi
TAKEUCHI
Naomichi
TAMAOKI Takuzo
TANAKA Tsuneo
TERAWAKI Ken-ichi
UMEMURA Shin-ichi
URAGAMI Masanari
WAKUDA Kunihiro
WATANABE Haruaki
WATANABE Ken-ichi
YAMADA Noboru
YAMAMOTO Tetsuya
YOKOSE Yoshiro
YOSHIGAI
Masuki
YOSHIKAWA Shokichiro
Secretaries
of the Labor Ministry
ABE Junkichi
AONUMA Hideo
ASAMI Yoshio
ASANO Takaahi
EGUCHI Rikio
FUJISAKI
Minoru
FURUKAWA Yukio
HIGASHIKAWA
Toshinori
IMAGAI Katsumi
ISHIHARA
Miyoko
ITO Toshio
KASHIWAGI
Yoshmobu
ENDO Hideo
FUKUDA Takeko
HASEGAWA Kozo
IGAI Chiaki
KAWAGUCHI Yuriko
%KOIKE Akira
KURAOKA Akira
MATSUNAGA Yasuichi
MUKAI Karoku
NAKAYAMA Hatsuyo
OGASAWARA Toshiko
OKURA Masatoshi
SAEKI Aizo
SASAKI Kunu
SAWAI Masao
TANI Yoshimi
UCHIDA Ken
WATANABE Kazuo
YAMADA Hiroshi
CHIBA Hiroshi
FUKATSU Kisaji
HAGIRI Seitaro
HIGASHI
Takato
IGARASHI
Masao
ISHIDA
Haruyuki
KAMIMURA Kikuo
KATAOKA Nozomu
KIMURA Juro
KUWAHARA Heihachi
MATSUMURA Hiroshi
MINAMI Toshi
MIYATA Kaoru
MORI Shigeru
NINOMIYA Yasuaki
OKAMOTO Akira
OKAMOTO Zensaku
ORIHASHI
Tami
OZAKI Shigenari
SAKAI Sueichi
SASANO Masatoshi
SEGAWA Kaoru
SHIMOMURA Keiichi
SUGI Soichi
SUZUTA Koichi
TAKESHIMA
Kazuo
TANAKA Kametaro
TOMINAGA Takeo
WAKAMORI Shoji
WATANABE Haruo
YAMAMOTO Masaichi
YOSHIDA
Zenzo
ASAI Masamitsu
CHIBA Akira
FUKUDA Takeo
IMAEDA Kazuo
ISO Fusashige
KATO Isaburo
KAWAMATA Hiroshi
KAWANO Takeo
•E
KISHIDA
Hiroshi
KOBAYASHI
Kenshiro
KOTAKE Tadashi
MACHIDA Masayuki
NAGATA Hiroshi
NAKANO Toshiharu
NATSUME Kokichi
NIHEI
Ryuji
NIIKURA
Takeo
OBA Yoshio
ONOZATO Tsune^a
OSHIMA Fumio
OYAMA Fumihiro
SHINOHIRA
Masao
SEGAWA Yoshio
SHIGEHATA
Takeo
TATEYAMA Hideo
TSURUTA Hiroshi
YONEOKA Toshihiko
YOSHIMURA
Seiji
Government Local Secretary
TAKIGUCHI
Kametaro
Physicians
of the Labor Ministry
KAWARADA Hiroshi
TATEGAMI
Takao
Secretaries
of the Construction
Ministry
AIKAWA Tsunetoshi
ARAMAKI Yasutaka
FUJIYOSHI
Taketo
FUKADA Yoshitomo
HAMAGUCHI Katsumi
GOTO Tokuta
HIRATA Yasuo
INAI Ken-ichi
IWASHITA
Ichiro
KABAYAMA Hatsuo
KATSUMOTO Toshimichi
KAWAJI Yutaka
KOREEDA Naomori
KURAMOTO Hiroshi
MAEKAWA Seiryo
MASUDA Seiichi
NODA Kaneo
OGATA Masao
OKAZAKI Yoshiyuki
SAKURAI
Masanori
SATO Kiichi
SATO Sayaki
SHODAI Nagakazu
SOEJIMA
Sueyuki
TOKUMARU Kiichi
UCHIYAMA Matsumi
YAMADA Yasuo
YAMASHITA
Toshio
YOKOTA Yoshito
YOSHIDA Kiyoshi
Technical
Officials of the Construction
Ministry
FUJITA
Ryusuke
FUKUNAGA Shigenobu
HONGO Tatsumi
HISANO
Nobuo
KASAMA Kiyomi
ISHII
Mutsuki
KjOGA Itaru
KATSUKI
Sakuji
NAITO Kichiro
MIYOSHI
Kazuhiko
NISHIDA
Takeshi
NISHI
Yoshitake
SHIRAISHI
Tanetoshi
SAKURAI Nobumasa
UCHIMURA Saburo
TAKITA Shiro
YAMAMOTO Sumio
YOKOO Katsuyoshi
Personnel
Member of the Japanese
National
Railways
TSUCHIYA
Haruo
(B)
Others
AKASHI Takayoshi
HORIKIRI
Zenjiro
IKEDA Kenji
IKEDA Tomoichi
IZU Tomito
KATO Yusaburo
KAYABA Junji
KIKUCHI
Toyosabuso
KOMURA Sentaro
KURIHARA Sho
MARUYAMA Tsurukichi
MATSUMURA Giichi
MIZUNO Denzaburo
MURA Iwao
ODAGIRI
Ybnesaku
OGASAWARA Sankuro
SHIMAUCHI
Shigo
SHINOHARA
Kamesaburo
YANO Koji
(A)
Actual
Office Holder
Public
Office Holder Relative
to the Central
Government Office
Prime Minister
SUZUKI
Goro
(B)
Persons
Scheduled
to be Appointed
or Promoted
Public
Offices and Names of Persons to be Newly Appointed
Juvenile-Investigator
TAHARA Kazue
-14-
KIKUCHIHARA
Chuichi
KONDO Kiyoharu
MATSUMORI
Osamu
NARA Yoshikazu
NIIKURA
Susumu
*OFUJI
Seishiro
OTA Masayoshi
SASEBE
Mitsuru
SUGAYA Hideo
WATANABE Minoru
ASADA Yoshiyuki
GODA Keijiro
HIDAKA Takebumi
IWAI Tetsutaro
KASAHARA Seiji
KONNO Yoshio
MAEDA Takumi
MATSUMOTO Tamon
OISHI
Tetsuzo
SATO Katsuki
SHIRAKURA
Rempei
TAKAHARA Minoru
YAGI Hajime
YOKOTA Katsumi
YOSHIOKA
Kazuo
HIGUCHI
Harumitsu
IBARAGI
Tadao
KATAYAMA Masahiko
KONAMI Teruo
NAKAZONO Taneshige
OSAJIMA
Kazuaki
TAKAMATSU Takeo
WATANABE Tsutomu
ICHIKAWA Minoru
IWAMATSU Goro
KAWARADA Kakichi
KIUCHI
Gosuke
KUROSAKI Teizo
MITSUI
Kyusaburo
NAGAOKA Ryuichiro
OKAMOTO Hideo
TAKAHASHI
Umetaro
Educational
Specialists
Secretaries
Official of the Judicial
ITO Kivoshi
of the Resource Council
CHASHIZU
Toshio
MIYAKEKAWA Ryuzo
TAKAGURA Masa'o
UEMURA Shoji
of the Finance
Ministry
ABE Kenzo
ABE Tasuku
ABE Tsuyoshi
ADACHI Yoshikazu
AKAHO Chiyokichi
AKIBA Keiji
AKUTSU Shimpei
ANDO Haruyuki
AOKI Hikosaburo
AONUMA Yoshio
ARIMURA Hideo
ASAKAWA Hakuichiro
ASANO Yoshikado
AWAMURA Itaru
AZUMA Yoshiharu
BEPPU Masao
CHIBA Tadashi
DOI Susumu
ECHIGO
Kiyoshi
EGUSA Akira
ENOMOTO Minoru
FUJII
Koji
FUJIMOTO
Masatoshi
FUJINO
Masa'ko
FUJISAWA
Iwao
FUJITA
Moriyuki
FUJIWARA
Masayoshi
FUKAZAWA Hiroo
FUKUI Kaoru
FUKUSHI
Hiroo
FUMOTO Yoshio
FUNAOKA Tsutomu
FURUE Iwao
FURUTA Jiro
FURUYA Shotaro
GENKAKU Motonari
GOTO Norio
HACHIYA Shogo
HAGIHARA Shinjiro
HAMADA Yoshiro
HANAMIZU Masamori
HANDA Yoshio
HARIE Yukio
HASEGAWA Teishichi
HASHIMOTO
Kaoru
HASHIMOTO
Munetoshi
HASHIMOTO
Yoshio
HATANAKA Sadanori
HAYAKAWA Nobuo
HAYASHI Hiroshi
HAYASHI
Shuichi
HAYASHI Tsutomu
HIEDA Shotaro
HIGUCH Kotaro
Research
and Training
Institute
FUKUZAWA Heihachiro
MURATA Iwao
TATENO Mankichi
YOSHIMURA
Hisato
KURATA Shozo
NAKAJIMA
Kaizo
UEDA Jun-ichi
ABE Masami
ABE Teruo
ADACHI Hideo
AISAKA Tadashi
AKANUMA Tomekichi
AKIHISA
Sadami
AMANO Takematsu
ANDO Tsutomu
AOKI Saburo
ARAI Yoshitomi
ARIMURA JunMchi
ASAKAWA Toshi
ASHIDA Yoshimasa
AYUKAWA Michihiro
BABA Chinori
CHIBA Kinko
DOI Masao
DOI Toshiro
EDA Kenjiro
ENDO Toshio
EZAKI Toshiaki
FUJII
Toyokusu
FUJIMURA
Kimio
FUJINO
Shoji
FUJISHIRO
Yoshikazu
FUJITA
Shozo
FUJIWARA
Mitsugu
FUKUDA Goro
FUKUNAGA Hiroshi
FUKUSHIMA
Tomoaki
FUNAKURA Kazuo
FUNAYAMA Kazuya
FURUKI Tametomo
FURUTA Reizo
GAMO Michihiko
GENNO Tokuji
GOTO Yoshihiko
HAE Toshiaki
HAGIWARA Yoriji
HAMANISHI
Teruaki
HANAOKA Taira
HARADA Kin-ichi
HARIMAYA Kunio
HASHIDA Takayoshi
HASHIMOTO
Masataka
HASHIMOTO
Noboru
HASHINO
Masao
HATAO Takumi
HAYASAKA Akira
HAYASHI Hisashi
HAYASHI Takeji
HAYASHI Yoichi
HIGASHIBE
Yasab
HIGUCHI
Takeshi
ABE Takeshi
ABE Tetsuya
ADACHI Yasuhisa
AKABANE Yoshito
AKASHI Katsuaki
AKIYAMA Shizue
AMANO Yoshiyuki
ANDOSHI
Tadayoshi
AOKI Yoshizo
ARASE Yoshio
ASAI Eizo
ASANO Shigeo
ATARASHI
Saburo
AZUMANE Koichi
BANDAI Katsumi
CHIBA Koichi
DOI Shinji
EBIHARA
Hiroshi
EDAGAWA Keizo
ENDO Yukio
FUJII
Hirosuke
FUJII
Yoshihisa
FUJIMAWA Satoru
FUJIO
Eiji
FUJITA
Hiroshi
FUJITA
Toshio
FUKAE Shun-ichi
FUKUDA Isamu
FUKURA Toshimaro
FUMOTO Toshi'ro
FUNAO Takeshi
FURUBAYASHI
Tsimao
FURUMIZU
Akio
FURUYA Atsumi
GAMOU Kazuo
GO Asao
HABA Masaru
HAGA Takashi
HAMADA Hitoshi
HANADA Haruki
HANASAWA Kikuo
HARADA Yoshinori
HARIU Hiroshi
HASHIGUCHI
Sadao
HASHIMOTO
Mitsuo
HASHIMOTO
Teisuke
HATA Eiichi
HATTORI
Takashi
HAYASAKA Toshio
HAYASHI Seibei
HAYASHI Tokuro
HIBI Fumiko
HIGASHIMURA
Hideo
HIGUCHI
Yosimasa
-15
HIKITA
Shiro
HIRABAYASHI
Kikuo
HIRANO Junzo
HIRATA Shoji
HIROTSHI
Yoshio
HIROOKA Shigehiko
HITOMI
Ikuzo
HOMMA Hideaki
HORIUCHI
Sadao
HOSOMA Toshihiko
ICHIKAWA
Teruo
ICHIYANAGI
Masao
IGARASHI
Otohiko
IKEDA Hiroaki
IKEDA Masashi
IKEJIRI
Keitaro
IKESHOJI
Minoru
IKUTA Kokichi
INOUE Hiroshi
INOUE Takamasa
INOUE Yoshio
TSHIBASHI
Kazuo
ISHIDA
Shotaro
ISHII
Keiji
ISHIKAWA Koichiro
ISHIKAWA
Tomio
ISHITANI
Komaji
ISHIZAKI
Isao
ISHIZAWA
Kazuo
ITOMI
Kazuo
ITO Hiroko
ITO Hiroshi
ITO Kenjiro
ITO Masakazu
ITO Nobusuke
ITO Yonezo
IWAMI Takao
IWASAWA Teruo
IZEKI
Hiromichi
~
KAI Shin-ichi
KAKISAWA Shigeo
KAKO Iwao
KAMEYAMA Akiko
KAMOI Hiroshi
KANAMORI Motohide
KANEIKE Yasuo
KANEMATSU Chuji
KASAISHI
Seihei
KATO Hyoichi
KATO Mitsuo
KATO Toshiaki
KAWABATA Takeo
KAWAGOE Shoko
KAWAKAMI Arata
KAWAKAMI Toshio
KAWAMURA Sadao
KAWANO Daizo
KAWASE Masahiko
KAWASHITA Tsuruo
KAWAURA Masao
KEIMATSU
Minoru
KIHARA Tokuro
HINO Kokichi
HIRAMATSU
Mikio
HIRATA Ken-ichi*
HIRATSUKA
Yoshio
HIROKAWA Masatomo
HIROSE
Yoshihiro
HONDA Eijiro
HOMMA Sakae
HOSAKA Tamio
ICHIHARA
Yoshio
ICHIKAWA
Zenzaburo
IGARASHI
Hidekichi
IIDA Kazuo
IKEDA Kazuo
IKEDA Shozo
IKEMOTO Tamotsu
IKUINE
Masao
INAMOTO Shigeo
INOUE Isao
INOUE Tomoaki
IRIKADO
Satoshi
ISHlBASHI
Tsutomu
ISHIGAKI
Shinkigi
ISHII
Kuniichi
ISHIKAWA
Takaji
ISHIKI
Hiroshi
ISHIUCHI
Shozo
ISHIZAKI
Masao
ISONO Tomonobu
ITO Ayako
ITO Hiroshi
IJO Hiroyoshi
ITO Koji
ITO Masami
ITO Sumio
IWAI Tetsuji
IWAMOTO Tomoaki
IWASHITA
Shizuo
IZUMI Kunio
KAISHIMO
Morishige
KAKIUCHI
Shunsaku
KAMATA Mitsukuni
KAMEYAMA Tadao
KAMON Yasushi
KANATANI Hidetaro
KANEXO Katsuo
KANOSHIMA
Masayuki
KASHIMA Hiroshi
KATO Kazuo
KATO Sadao
KATO Toshio
KAWACHI Taro
KAWAHARA Fumio
KAWAKAMI Tatsuo
KAWAMATA Yorimasa
KAWANAKA Tonao
KAWASAKI Hiroshi
KAWASE Mitsuo
KAWATA Chuichi
5AWAZ0E Tsuneshi
KIBATA Tomoyoshi
KIKUCHI
Hiroteru
-16-
HINO Yoshindo
HIRAMATSU
Takeo
HIRATA Sakae
HIRAYAMA Akira
HIROKI
Yasuto
HISADA Takao
HONDA Toshio
HORI Ken-ichi
HOSHI Kazuo
ICHIKAWA
Takeshi.
ICHIJO
Fukuji
IGARASHI
Katsutoshi
IIDA Tadashi
IKEDA Kazuo
IKEGAMI Kanau
IKEMOTO Tetsuhisa
IKUNO Jiro
INOMATA Yutaka
INOUE Kazuo
INOUE Yoji
ISAWA Ryoji
ISHIDA
Kazuo
ISHIHARA
Shuji
ISHIKAWA
Funachu
ISHIKAWA
Takeshi
ISHIMARU
Yoshiteru
ISHIWARI
Haruo
ISHIZAKI
Toyoshiko
ISOZAKI
Setsuko
ITO Haruki
ITO Hiroshi
ITO Jiro
ITO Koshio
ITO Naoyuki
ITO Toshio
IWAMA Toshihiko
IWAMOTO Wasaburo
IWAYAMAt lsamu
KAGAWA Noboru
KAKIBAYA Inoo
KAKO Iwao
KAMESHIMA Irihide
KAMIYA Eikichi
KANAEGAMI Tadao
KANAYAMA Maoji
KANEKO Keiichi
KAPPA Tateo
KASUGA Shizu
KATO Ken-ichi
KATO Soichi
KATO Yoshiyuki
KAWAGUCHI Yu
KAWAI Kin-ya
KAWAKAMI Tetsuo
KAWAMURA Makoto
KAWANISHI
Yoshio
KAWASAKI Isao
KAWASHIMA Masayoshi
KAWAUCHI Chihiro
KAZAMA Taro
KIBE Sadao
KIKUCHI
Jun
KIKUCHI
Kiyoshi
KIKUTA Goro
KIMURA Fusao
KIMURA Masaaki
KIMURA Shoichi
KINOSHITA
Muneji
KIRIU Yasushi
KITAJIMA
Saichiro
KITAKAWA Keiichi
KITAUCHI
Kazuo
KIYA Masao
KOBAYASHI Kazuo
KOBAYASHI
Kojiro.
KOBAYASHI Yoshio
KODAMA Kazuo
KOEDA Teizo
KOIKE Takeo
KOMATSU Takio
KON Chutaro
•E
KONDO Masayuki
KONISHI
Eiji
KONISHI
Yutaka
KONO Masahiko
KOYAMA Takehiko
KUDO Hisatomo
KUMAGAI Shigeru
KUNISAWA Shin-ichi
KURAMOCHI Yuji
KURIMOTO Masuo
KUROSAWA Kazuo
KUROTA Toshio
KUSADA Tamotsu
KUWABARA Isao
KUZUHARA Rinnosuke
MAEDA Kiyoshi
MAEDA Tadatoshi
MAESAKO Terutoshi
MIKI Keiji
MAKISE Kozo
MARUYAMA Toyokichi
MASAKI Chizuko
MASAOKA Genji
MASUDA Shoji
MATSUBARA Nobuo
MATSUDA Fumihiro
MATSUDA Masao
MATSUDA Toshiro
MATSUEDA Shizuko
MATSUKUBO Saneo
MATSUMOTO Hiroshi
MATSUMOTO Shigeteru
MATSUMURA Ichiko
MATSUOKA Shin-ichiro
MATSUSHITA
Sadao
MATUZAWA Hitoshi
MIKAMI Atsushi
MIKAMI Mitsuo
MIKI Mizuo
MIMAKI Hansaku
MINAMIRO Nobuhiro
MITSUHASHI
Masakatsu
MITSUOKA Kimio
KIKUCH1
Norio
KIKUYA Hideo
KIMURA Hiroshi
KIMURA Masaru
KIMURA Soichi
KINOUCHI
Kan
KISHIMA
Mikio
KITAJIMA
Shigeo
KITAMURA Jun
KIUCHI
Zennosuke
KOBAYASHI
Akikuni
KOBAYASHI
Kazuta
KOBAYASHI
Masao
KOBAYASHI
Yoshito
KODAMA Yuriko
KOGARA Michio
KOIZUMI Jun-ichi
KOMIYAMA Seicho
KONDO Isao
KONDO Nobuo
KONISHI
Kiichiro
KONNO Fukuji
KONO Toyoji
KOYANAGI Iwao
KUDO Takashi
KUMAGAI Yoshio
KUNITO Kazuo
KURIBAYASHI
Chieko
KURODA Zuisaku
KUROSAKI
Tasaburo
KURUMA Tadashi
KUSUMOTO Komataro
KUWABARA Saburo
MACHIDA Takeyuki
MAEDA Kozo
MAEHAMA Kazuyoshi
MAIBARA Kazuo
MAKI Kumaichi
MARUYAMA Koju
MARUYAMA Yoshihide
MASADA Katsumi
MASAOKA Mitsugi
MASUDA Toshio
MATSUBARA Yuji
MATSUDA Kenjiro
MATSUDA Takeshi
MATSUDA Yutaka
MATSUEDA Tsutomu
MATSUMASA Sadao
MATSUMOTO Kiyoshi
MATSUMOTO Yuji
MATSUO Susuihu
MATSUOKA Yoshiichi
MATSUURA Shinnosuke
MACHIDA Takeyoshi
MIKAMI Fumio
MIKAMI Seizo
MIKURA Ken-ya
MIMURA Hachiro
MISUMI Toyoaki
MITSUI
Junzo
MITSUTA
Hideo
KIKUCHI
Shozo
KIMORI Ryozo
KIMURA Kichitaro
KIMURA Mitsuo
KIMURA Takenobu
KIRA Tsuyoshi
KITAI Hideji
KITAKADO Tomio
KITAMURA Yukio
KITAZAWA Shigeru
KOBAYASHI
Inosuke
KOBAYASHI
Kiyoshi
KOBAYASHI
Shogo
KODAMA Akira
KODERA Reiji
KOHATA Tetsuo
KOMATSU Shotaro
KOMORI Motoyuki
KONDO Keisuke
KONDO Yoshiyasu
KONISHI
Masao
KONO Kosaku
KOTAKE Sueo
KOYASU Motoo
KUKIMOTO Hideaki
KUNIOKA Masakazir
KURA Kanao
KURIHARA Seiji
KUROKAWA Hisakichi
KUROTA Daisuke
KUSANAGI
Tetsuo
KUSUMOTO Shusaku
KOYAMA Yasuharu
MAEDA Hotaro
MAEDA Ryuji
MAEMONDA Masatoshi
MAJO Mitsuo
MAKINO Tsutomu
MARUYAMA Takeo
MARUYAMA Yoshitomo
MASAKI Maki
MASUDA Iwao
MASUMO Yutaka
MATSUDA Bunji
MATSUDA Jun-chi
MATSUDA Toshikazu
MATSUDAIRA
Yoshitoshi
MATSUI Norihiko
MATSUMOTO Bumpei
MATSUMOTO Mitsuo
MATSUMOTO Yuji
MATSUO Toshio
MATSUSHIRO
Kotaro
MATSUZAKI
Saburo
MICHISHITA
Tetsuo
MIKAMI Hiroshi
MIKAMI Tadashi
MIMA Tadashi
MIMURA Umio
MITSUHASHI
Hirotaka
MITSUMOTO
Toshiaki
MITSUTSUKA
Yoshishige
MIURA Akira
MIURA Sadaya
MIURA Takuro
MIYAKE Tatsuya
MIYOSHI
Yusaburo
MIZOKAMI
Tsuneo
MIZUKAWA Tadao
MIZUNOE
Tatsuhiko
MORI Hiroichi
MORI Shintaro
MORIKAMI
Seiji
MORINAGA Makoto
MORITA Hideo
MOTOOKA Toshikazu
MUNEKATA Shin-ichi
MURAI Masajiro
MURAKAMI Makoto
MURAKAMI Yuji
MUTO Yutaka
NAGAMUNE Kenzo
NAGASAKA Nobuhiro
NAGATANI Shigeo
NAKADA Keizo
NAKAGAWA Eiji
NAKAGAWA Kiyoshi
NAKAI Matsunosuke
NAKAJIMA Minoru
NA^AMOTO
Hachiro
NAKAMURA Kaname
NAKAMURA Yuichi
NAKANISHI
Kunitaro
NAKANO Akira
NAKANO Yukimasa
NAKATOMI Hiroichi
NAKAYAMA Chiyoshi
NAMIKI Taizo
NARITA Satoru
NEZU Noboru
NISHIBE
Natsuko
NISHIDA
Yoshitsugu
NISHIKAWA
Kiyoshi
NISH;,IMURA
Masanobu
NISHINO
Tomomi
NISHIWAKI
Isamu
NISHIZAWA
Yoshitaro
NOBATA Michitoshi
NODA Keizo
NOGUCHI
Katsumi
NOMURA Hiroshi
NOMURA Kozo
NORITSUNE
Tomiaki
NOZAWA Katsumi
NUMA Hideo
OBA Giichi
ODA Yoshiharu
OGASAWARA Ryoichi
OGAWA Kazuraa
OGIWARA Yukio
OGURA Sadarnu
OISHI
Nobuo
OJIMA Hisashi
OKADA Kensuke
MIURA Akira
MIURA Tadashi
MIYAKE Hajime
MIYAKUNI Norinao
MIYAWAKI Shigeki
MIZOO Masuro
MIZUKAWA Toshinobu
MIZUTANI
Shunji
MORI Sakae
MORI Tsuta
MORIMOTO Masayasu
MORISHIMA
Kiyoshi
MORISHITA
Mikio
MUDA Tsuyoshi
MURABE Harumi
MURAKAMI Hitoshi
MURAKAMI Masao
MURAMATSU Noriyasu
NAGAHAMA Shoichi
NAGANAWA Toshio
NAGASAWA Yoshitaka
NAGAYAMA Takahide
NAKADA Masato
NAKAGAWA Minoru
NAKAI Hiroyuki
NAKAJIMA
Genji
NAKAJIMA Tsukasa
NAKAMOTO Motofumi
NAKAMURA Seiichi
NAKAMURA Yuji
NAKANISHI
Masao
NAKANO Tadayuki
NAKATA Kurashige
NAKATSUKA Takeo
NAKAYAMA Takao
NAO Akira
NARUMI Kun-iehi
NISHI
Nobuto
NISHIDA
Chuichi
NISHIGAMI
Yuichi
NISHIKAWA
Tomotaka
NISHIMURA
Tetsuo
NISHITANI
Tadao
NISHIZAWA
Suekichi
NIWA Kokichi
NOBE Yoichi
NODA Nobuo
NOJIRI
Yutaka
NOMURA Kitsuro
NOMURA Kunio
NOSAKA Saburo
NOZAWA Takio
NUMAKURA Morio
OBA Shoji
ODAGAWA Takeshi
OGASAWARA Toshinori
OGAWA Tadashi
OGURA Hideo
OIKAWA Keishin
OISHI
Shichiro
OKADA Hisao
OKADA Minoru
18-
MIURA Masaaki
MIURA Takeshi
MIYAKE Tamotsu
MIYAO Masao
MIZAKI Yoshio
MIZUKAMI Sakuji
MIZUNO Shintaro
MOGAMI Motoaki
MORI Shigeru
MORIKAWA Jiro
MORIMOTO Tsutae
MORISHITA
Shigeo
MORITA Hironobu
MUKAI Ryo
MURAI Hidekimi
MURAKAMI Ken-ichi
MURAKAMI Nobuhiro
MUROYAMA Shunosuke
NAGAMATSU Kaichi
NAGAOKA Tsuneko
NAGATA Bun-ichi
NAITO Meguru
NAKAGAMI Yukitoshi
NAKAGAWA Kazuyuki
NAKAI Kiyokazu
NAKAJIMA Kiyoshi
NAKAMIMAMI Kaoru
NAKAMURA Hachiro
NAKAMURA Takayoshi
NAKANISHI
Kazuo
NAKANISHI
Tomiji
NAKANO Toshihiko
NAKATA Takeo
NAKATSUJI
Sakuzo
NAKAZAWA Kazuo
NARIHARA Akira
NASAKE Shotaro
NISHIAKI
Katsuhiro
NISHIDA
Toshizo
NISHIGUCHI
Shizuko
NISHIZAWA
Soichi
NISHIMURA
Yoshiomi
NISHITANI
Yukiyoshi
NISHIZAWA
Toshio
NOCHI Tadashi
NOBORI Takao
NOGATA Kazuo
NOMA Masayuki
NOMURA Kiyohira
NOMURA Shigeyuki
NOZAKI Akinori
NUKII Kazuo
OBA Atsushi
OCHIAI
Kotaro
ODAKURA Asakichi
OGATA Motonori
OGAWA Yoshimizu
OGURA Keiji
OIKAWA Takao
OIWA Shigeo
OKADA Jitsutaro
OKAMOTO Masahiro
OKAMOTO'Shigeru
OKAWA Teiji
OKI Mitsuhito
OKUMURA Kotaro
OMORI Masanori
ONE Shichiro
ONO Koichiro
ONODA Ryozo
ONZO Akira
OSADA Kisei
OSAWA Akikazu
OSAWA Tsuyoshi
OTA Masayuki
OTSUKI Masuo
OYAGI Seizo
OZAKI Kikuko
SADA Kimiko
SAIGO Takuo
SAITO Seiichi
SAITO Tsuneo
SAKAGUCHI
Ryusho
SAKAKURA Masao
SAKUMA Hiroko
SAMBONJI
Kenji
SASAKI Eikichi
SASAKI
Ikufumi
*
SASAKI
Ryoji
SASAKI
Shunzo
SASAMOTO Katsuteru
SATO Azuma
SATO Hikoichi
SATO Kiwaxnu
SATO Sadao
SATO Takeshi
SATO Toshihiro
SAWADA Yasuhiko
SEKI Kozo
SENO Shinobu
SHIBATA Isao m
SHIDA Kenji
SHIGETA
Toshio
SHIIZU
Giichiro
SHIMADA Jun
SHIMATSU
Hiromi
SHIMIZU
Atsushi
SHIMIZU
Toshio
SHIMONO Takejiro
SHINDO Tsutaka
SHINJO
Makoto
SHINO Shiro
SHINTAKU
Susumu
SHIOZAKI
Satoru
SHIRAKAWA Kazunori
SORAI Hiroyasu
SUENAGA Shin-ichiro
SUGAHARA Ryonosuke
SUGANUMA Kaiyu
SUGIHARA
Shigeru
SUGINO Hiroyasu
SUGIYAMA Takao
SUMITA Kaneo
SUYAMA Yoshitoshi
OKAMOTO Sozo
OKAZAKI Teruo
OKUDA Mitsuru
OMATA Ryoji
OMORI Shoichi
ONISHI
Akio
ONO Shoji
ONODERJI
Ririo
ORUI Tamio
OSADA Tsutomu
OSAWA Eizo
OSHIGE
Yukihiko
OTA Yoshihiko
OTSUKI Michiko
OYAMADA Hiroshi
OZAKI Takashi
SAGA Hidetoshi
SAITO Eiji
SAITO Shinji
SAITO Yoshiharu
SAKAGUCHI Takashi
SAKANE Tamotsu
SAKURAI Masahiko
SANUKI Fumio
SASAKI Fumio
SASAKI Keisuke
SASAKI Satoshi
SASAKI Tomohiko
SASAYAMA Takashi
SATO Chiyoji
SATO Hiromitsu
SATO Masaru
SATO Shoichi
SATO Tatsuo
SATOMI Hideo
SAWAI Eijiro
SEKI Takafuku
SENOO Kiyoshi
SHIBATA Katsuo
SHIGEMI
Masako
SHIIGI
Yutaka
SHIKI
Eisaku
SHIMATANI
Toshiko
SHIMIZU
Hiroshi
SHIMIZU
Harumi
SHIMIZU
Yoshio
SHIMOSAKA
Masao
SHINGU
Harutoshi
SHINKAWA Tsutomu
SHINO Toshio
SHINKE
Susumu
SHIRAI
Hisao ^
SHITANI
Tanio
SORIMACHI
Shin-ichi
SUENAGA Yukio
SUGAI Takeshi
SUGAOKA Tsutao
SUGIMOTO
Kimi
SUGIURA
Haruo
SUGIYAMA Utsumi
SUNADOME Nobuo
SUZUKI
Isamu
OKAMURA Toshiro
OKI Shigeyuki
OKUDA Toshio
OMORI Fumio
ONDA Shinkichi
ONO Eiichi
ONO Tadao
ONOUE Yoshifumi
OSA Yoshio
OSAKA Yukio
OSAWA Shigeo
OTA Hisayuki
OTANI Hiroshi
OWADA Yoshiyasu
OYATSU Tsutomu
RAITOKU
Hiroshi
SAGAWA Katsuma
SAITO Masahiko
SAITO Teruo
SAKAI Takehiko
SAKAKIBARA
Yukie
SAKAYORI
Shohei
SAKURAI Shohachi
SASAHARA Hideo
SASAKI Hidekatsu
SASAKI Kiyoshi
SASAKI Shiroji
SASAKI Tsutomu
SASE Koichi
SATO Fumio
, SATO Hitoshi
SATO Sadamori
SATO Tadao
SATO Tetsuo
SATOMURA Kazuo
SEGAWA Yasuo
SEKIGUCHI
Masao
SEO Kengo
SHIBUYA Kenji
SHIGERU
Nobuyoshi
SHIIYA Yasuji
SHIMADA Hiroyuki
SHIMAZAKI
Hirotaro
SHIMAZAKI
Isoo
SHIMIZU
Tadao
SHIMOMAE Shuntaro
SHINDO Hiroichi
SHINGU Seizo
SHINNO
Masao
SHINOZAKI
Kengo
SHINTANI
Masao
SHIRAIWA
Kazuko
SOMA Tadayuki
SUEHARA Mitsuteru
SUDA Yasuo
SUGIMOTO
Manjiro
SUGAYA Yukio
SUGIMOTO
Takashi
SUGIYAMA Hironobu
SUITA Yukio
SUNAMI Akira
SUZUKI Juro
SUZUKI
Kenji
SUZUKI
Masatsune
SUZUKI Miyoji
SUZUKI Shiro
TACHIKAWA Yoshio
TAGO Tamazo
TAJIRI
Shun-ichi
TAKAE Tetsuo
TAKAGI Yoshio
TAKAHASHI
Ryuzo
TAKAHASHI
Tadayuki
TAKAHASHI
Toshi
TAKAHARA Yasuhiko
TAKAMURA Midori
TAKAOKA Teruo
TAKEBE Sunao
TAKEDA Yoshio
TAKEI Masanobu
TAKEMIYA Kozo
TAKENAKA Sentaro
TAKEUCHI
Kisaburo
TAKEYA Kazuo
TAKIMOTO Kumao
TAMAMOTO Shinji
TAMURA Hiroji
TAMURA Sachiko
TANAKA Kazuo
TANAKA Minoru
TANAKA Nobuko
TANAKA Sukeyuki
TANAKA Toshihiro
TANIOKA Kenzo
TANUMA Ryo
TERAMOTO Tadayoshi
TESHIROGI
Takeshi
TOJIMA Fumio
TOKITA Ryoichiro
TOMIOKA Reiko
TOMITA Yasuaki
TOMOTA Yutaka
TSUBAKI
Koetsu
TSUDA Minoru
TSUKADA Toshio
TSUKIYAMA Shuji
TSURUMAKI
Hiroshi
UCHIDA Nori
tfCHIUMI
Hisatoshi
UEDA Kunio
UEMATSU Hiroshi
UENO Mamoru
UJI Yasuo
UMEMOTO Toshiji
UOKIRI
Masanobu
USUI Toyoji
WAKABAYASHI Otogoro
WASHIDA Takuji
WATANABE Hiroshi
WAKINO Maretsugu
WATANABE Masayoshi
WATANABE Osamu
WATANABE Sueo
WATANABE Terumi
SUZUKI
Kimio
SUZUKI Michiaki
SUZUKI Muneo
SUZUKI Toshio
TADA Hideyo
TAGUCHI
Sh-igeyuki
TAKADA Fumiko
TAKAFUJI
Kazuto
TAKAHASHI
Kanzo
TAKAHASHI
Ryuzo
TAKAHASHI
Tatsuo
TAKAHASHI
Yasushi
TAKAI Hiroshi
TAKANASHI
Suzuko
TAKAYAMA Teruko
TAKEDA Hiroji
TAKEDA Zenkichi
TAKEI Masao
TAKEMOTO Tomoaki
TAKENAKA Sukejiro
TAKEUCHI
Shikataro
TAKI Hirofumi
TAKITA Kazuhiro
TAMARU Kojiro
TAMURA Junsaburo
TANAKA Hiroshi
TANAKA Masahiro
TANAKA Mitsuo
TANAKA Shoichi
TANAKA Tamotsu
TANAKA Yoshio
TANIURA Kenzo
TERADA Kazuo
TERAO Yukimasa
_TODA Masashi
TOJO Tadao
TOKUNAGA Reizo
TOMITA Sadao
TOMITA Yonezo
TOOYAMA Narao
TSUBOI
Shoji
TSUJIMOTO
Haruhiko
TSUKAMOTO Kosaburo
TSUNETO
Takao
TSURUTA Tsutomu
UCHIDA Takao
UEDA Kenjiro
UEKI Akio
UEMIZO Seiichi
UENO Shoji
UJIKE
Toshihiko
UNE Kishiko
USAMI Koichi
WADA Hidehachi
WAKAKI Hirotoshi
WATANABE Akira
WATANABE Iwao
WAKABAYASHI Masamichi
WATANABE Mitsuo
WATANABE Shu&uke
WATANABE Tadayasu
WATANABE Yukio
SUZUKI Masatoshi
SUZUKI Minoru
SUZUKI Ryotaro
SUZUKI Yasuo
TADA Yoshiro
TAHATA ToshioTAKADA Takashi
TAKAGI Hiroshi
TAKAHASHI
Kunio
TAKAHASHI
Susumu
TAKAHASHI
Tozo
TAKAHASHI
Yoshiharu
TAKAKU Kijuro
TAKAO Shigemitsu
TAKAYOSE Manroku
TAKEDA Kazuko
TAKEGAWA Masayuki
TAKEI Shoso
TAKEMURA Kinio
TAKEUCHI Hirokichi
TAKEUCHI
Tomio
TAKIGUCHI
Hirofumi
TAMAGAWA Kiichiro
TAMATSUKURI
Kazuo
TAMURA Koichi
TANAKA Hiroshi
TANAKA Masayoshi
TANAKA Nobuhisa
TANAKA Shoji
TANAKA Tetsumasa
TANIGUCHI
Magotaro
TANNO Eigo
TERADA Tadashi
TESHIGAWARA
Michio
TODO Yorikazu
TOKAJI Setsuo
TOMIOKA Junzo
TOMITA Toshiei
TOMODA Katsuya
TOYOURA Masaji
TSUCHIYA Tsuneyasu
TSUJIMOTO
Shiro
TSUKITANI
Shiro
TSUNODA Kineo
TSURUTA Yasushi
UCHIKAWA Kojiro
UEDA Kuji
UEKI Takahiro
UEMURA Masuo
UESUGU Shozo
UMEDA Ryoji
UNO Takeo
USHIJIMA
Katsumasa
WADA Tsuruo
WAKITA Hiroshige
WATANABE Hiroji
WATANABE Kenjiro
WATANABE Masao
WATANABE Mutsuo
WATANABE Shojiro
WATANABE Tamio
YABUOKA Kiyoshi
Technical
Examiner
Secretary
Member
Secretaries
Technical
Educational
YASUTA Aizo
YABUUCHI
Shigezo
YAGISHITA
Yushiro
YAHAGI Kozo
YAMADA Jun-ichi
YAMADA Shigekazu
YAMADA Takeshi
YAMADA Tatsuo
YAMADA Yukito
YAMADA Yutaka
YAMAGAMI Seishiro
YAMAGAMI Tadao
YAMAGUCHI Eikichi
YAMAGUCHI Hideo
YAMAGUCHI Takeo
YAMAGUCHI Takezo
YAMAJI Taro
YAMAJI Tatsuro
YAMAKAWA Tadashi
YAMAMOTO Fumiko
YAMAMOTO Hiromu
YAMAMOTO Jiro
YAMAMOTO Kazuo
YAMAMOTO Saburo
YAMAMOTO Shuji
YAMAMOTO Tadashi
YAMAMOTO Tomi
YAMANE Hiroshi
YAMASHITA
Masao
YAMATO Ryoichi
YAMAYA Tadashi
YAMAZAKI Jun
YAMAZAKI Seiichi
YANAGIDA
Asajiro
YANAGIHARA
Ryoju
YANAGIMOTO
Kazumoto
YANAGIZAWA Naoji
YANO Zenjiro
YASHIMA Satoko
YASUDA Kazuo
YASUNAGA Kiyokatsu
YASUNAGA Tanetoshi
YAZAWA Tadao
YOKOTA Bungo
YOKOYAMA Hideo
YOKOYAMA Shigeru
YOKOYAMA TakSshi
YOKOYAMA Yoshiteru
YONETA Tsuyoshi
YONETANI
Kinzo
YONEYAMA Yasuo
YOSHI Yuzo
YOSHIDA Motomu
YOSHIDA
Motoshiro
YOSHIDA Raikichi
YOSHIDA
Sakujiro
YOSHIHARA
Hisashi
YOSHIMOTO
Hiroyuki
YOSHIMATSU
Kishio
YOSHINO
Kimiaki
YOSHIOKA
Eiji
YOSHIOKA
Shigeru
YOSHIOKA
Yasuji
YOSHITAKE
Kiyozo
YUGUCHI Michio
YUASA Chozo
YUMOTO Tsutomu
YUI Tominosuke
ZEMMA Tsuneyuki
YUSA Kenji
Officials of the Finance
Ministry
ABE Nagaki
GOTO Masao
IZUMI Michio
JINNO Masakatsu
MORITOMO Saburo
TAHARA Takeshi
TAKEKUMA Takenori
WATANABE Bumpo
YOSHIDA
Yoshiharu
of the Certified
Public
Accountant
Special
Examination
SHIMOCHI
Genshin
of the Attorney-General's
Office
TANAKA Yoshiaki
of the Special
Welfare Council
NADAO Kokichi
of the Education
Ministry
HAYASHI Tomiko
INAI Chiyoko
KANNO Makoto
KASHIWAGI
Satoru
MUKOSHIMA Isamu
NEDATE Mitsuru
SAITO Hitoshi
SHOJI
Kakuro
Officials of the Education
Ministry
AZUMA Tokiko
FURUUCHI
Kinue
HIRATSUKA
Teiji
HORI Hiroshi
MURAICHI
Shin
SAKAGUCHI
Tsimeko
YOSHIZAWA Shuitsu
Officials of the Education
Ministry
ABE Masatsugu
AIZAWA Shinkichi
AKUTSU Jun
AMANO Nobuo
ASADA Yoshio
ENDO Kyoko
21
YAGII
Shigeru
YAHIRO Jiro
YAMADA Shin-ichi
YAMADA Yukio
YAMAFUKU Masanori
YAMAGUCHI Chokichi
YAMAGUCHI Masakazu
YAMAGUCHI Yasuhiro
YAMAKADO Chosaku
YAMAMOTO Goji
YAMAMOTO Kazuo
YAMAMOTO Shigeichiro
YAMAMOTO Takao
YAMASHITA Ichiro
YAMATORI Iwao
YAMAZAKI Kazuyoshi
YANAGIDA Shoji
YANAGISAWA Keiji
YASAKI Shoji
YASUMURA Mitsuo
YATAGAI Heigoro
YOKOTA Hirofumi
YOKOYAMA Takazu
YONENO Satoru
YONEYA Yoshitsugu
YOSHIDA Masakazu
YOSHIDA Noboru
YOSHIDA Yasuharu
YOSHIMOTO
Kazuo
YOSHINO
Yosamatsu
YOSHIOKA
Toshiya
YOSHIZAWA
Tsuyoshi
YUGE Koichi
YURINO Shimpei
IDE Tadayoshi
MATSUO Yuichi
TAHIRA Masaki
YAMASHITA Johei
Committee
KANNO Koru
KAWASAKI Haruko
OTOMI Yaeko
TAKEKAWA Tokuju
HAMANO Shigeo
KAWANO Kazuo
TANAKA Yoshio
AKAGI Goro
ANDO Einosuke
FUJII
Masao
FUJIMOTO
Takashi
FUJIMOTO
Hirobumi
FUJII
Tsuguo
FURUTA
Mamoru
FURUKAWA
Kazuhiko
FURUHASHI
Masao
HIJIKATA
Gakuyo
HEMMI Kichinosuke
HARASAWA Iseo
HOJIRO
Hayama
HITOMI
Hiroshi
HIRAYAMA Takaji
ICHIHARA
Shozaburo
HOSOYA Chihiro
HORIBE
Noriko
IKEDA
Koyo
IKARI Hisashi
IIZUKA
Kimiko
INANAGA Kazutoyo
INADA Akira
IKEDA Shigeo
INOUE Toshio
INOUE Sakae
INO Yonetsugu
ITO Tadaya
ISOBE
Hyosuke
ISHIKAWA
Osamu
KATO toshitada
KARASAWA
Yosuke
IWAI Shuzo
KOMAKI Saneshige
KOIKE
Atsuyuki
KOENUMA Akira
KONNO Masashi
KONDO Shozo
KONDO Masaru
KUSAKARI Zenzo
KUDO
Shinzo
KOSHINO
Masao
MASHIMA Michio
MARUYAMA
Daiji
MAEDA Minoru
MATSUSHITA
Hiroko
MATSUO Seiichi
MATSUBARA Sukesada
MIZOHATA
Shigeru
MATSUURA
Kiyoharu
MATSUSHITA
Teruo
MORI Mieko
MORI Masuo
MIZUTA Eizaburo
NAGASAWA Jin-ichi
MURAKAMI
Tokushige
MORITA Masaru
NAKAMURA Kuniaki
NAKAMURA Eiko
NAKAGAKI Saburo
NAKAMURA Takeshi
NAKAMURA
Ryo
NAKAMURA Masao
NAMAI Takehisa
NAKATA Tasuku
NAKAO Koichi
OCHI Takeomi
NODA
Shinhachiro
NIMURA Hitoshi
OKUBO Yoshikazu
OKAMURA Toru
OKADA Shozo
*OTA
Mie
ONO
Teruyoshi
ONO Takeshi
SAITO Kunio
OZAKI Yasuo
OTA Takeo
SAKAMOTO Naoto
SAKAMOTO Kimitaka
SAKAKIBARA
Hiroshi
SAWAMURA Shogo
SASADA Hajime
SAMESHIMA
Natsuki
SHINKO Hiroshi
SHINGAI
Kaneyuki
SAWAYA Ichie
SHIOKAWA Kiku
SHINOZAKI
TCenji
SHINODA
Kozo
SUGAWARA Kazuo
SUDO Yoji
SHOJI
Makoto
SUZUKI Akio
SUWA Kanenori
SUGAWARA Tsuneo
TABATA Masaaki
SUZUMURA Akihiro
SUZUKI Toshikazu
TAKASHIMA Takashi
TAKASAKI Goro
TADENUMA Ken-ichi
TAKEMOTO Shigeru
TAKEDA
Shunji
TAKAYAMA Hideo
TERADA Seisuke
TANAKA Shigeyuki
TAKEYAMA Seiki
USUI Takeshi
UEMATSU
Teizo
TSURUMI
Fusayuki
YAJIMA Goichi
WATANABE Fumio
WADA Shigeru
YANO Masaru
YANAGIZAWA
Isoko
YAMAMOTO Yutaka
YOSHIDA Jinzo
YASUTAKE Shbhei
Examiner of the Sward Examination
Council
IDE Tokuichi
Education
Council
Member of the Juvenile
Associations
Section
of the Social
YOSHIDA
Sumi
Members of the Parents
and Teacher's
Association
Section
of the Social Education
Council
MASHIMO Kakuji
KAMADA Shin
KAMIMURA Tetsuya
TAMURA Tomijiro
Secretaries
of the Welfare
Ministry
MIKAWA Masaaki
KISHINAMI
Kosuke
AKIHO Mitsugoro
TODA Keijiro
TANIMURA Yoshihiko
NAKAGAWA Haruyoshi
Technical
Officials
of the Welfare
Ministry
ETO Fumio
EGAWA Sadayoshi
CHIDA Akira
HIRADE Ko
FUJITA
Nobuko
HEMMI Yuriko
INO lenori
IMAMURA Hiroshi
IKEDA Tsutomu
ITO Kazuo
ISHII
Ichiro
ITO Hisa
KIKUCHI
Haruyuki
ITO Tsuneko
KAWAHARA Shuzo
KOISHI
Kyuichi
KIKUCHI
Takehisa
KINOSHITA
Tadao
MASUDA Tomohiro
MAEZAWA Kozue
MAKINO Masao
MIZUTANI
Sumio
MIZOGUCHI
Masami
MIYATA Ichio
NOZAKI Yasuhiko
MOGAMI Sho
NAMBA Tatsuji
OGA Toshio
ODA Kakunori
NOZAKI Yasukatsu
OKADA Keizo
OGAWA Mizuho
OKADA Aya
OSAKI Ichiro
OKAMOTO Tamaki
ONO Toshiro
"V
SAKAI Akio
OTA Naoyuki
SAKIYAMA Hiroshi
SATO Akiyoshi
SAKO Katsuhiro
SEKIGUCHI
Jiro
SHIMOINABA
OtohikoN
SHIROTA
Norimitsu
SOEJIMA
Toshiyuki
SUGIMOTO
Hideo
TAKADA Junnosuke
TAKAHASHI
Hiroshi
TANI Masatsugu
TATAI Takeshi
TOMONAGA Setsuo
WATANABE Osamu
WATANABE Terukuni
WATANABE Takashi
YOSHIDA
Aya
YAMAZAKI Noboru
Government Local Secretaries
NAKAZAWA Yorio
ICHIHARA
Hidegoro
MIKI Jiro
Government Local Technical
Officials
FUJIOKA
Shun-ichi
WATANABE Makoto
YAMAKAWA Hayami
Physician
of the Welfare
Ministry
KINOSHITA
Keiji
Members of the Council
for Public
Health
Nurses, Midwives
and Nurses
OGATA Jun-ichi
OKAWA Kiku
Member of the Central
Council
on Practices
of Massage, Acupuncture,
Moxa-Cantery
and JudoOrthopaedics
HANADA Tsutou
Member of the Central
Social
Insurance
Medical
Treatment
Council
UCHIDA Kazuo
Member of the Social
Insurance
Council
OSEKOEiji
Secretary
of the Agriculture
and Forestry
Ministry
YOKOJIMA
Hiroshi
Secretaries
of the International
Trade and Industry
Ministry
ARIKE Ya*aburo
ASADA Yoshio
AKUTA Akio
CHIBA Yoshiharu
DEZAKI
Takaaki
ASAKA Yoshiaki
FUJITA
Mitsunori
FUKUNAGA Hajime
DOI Hiroshi
GONDO Goshichiro
HANAZAKI Keiji
FURUKAWA Shizu
HATTORI
Jiichiro
HARADA Masaru
HARADA Kazuo
HORIGUCHI
Teruo
HOJO Kinuko
HAYASHI Hisa
INOMikio
*
IBASfifl
Motoji
IMAIZUMI
Masaaki
ITO Haruyuki
\
ITO Iwao
ISA Eiji
JURAKUJN
Terumichi
IWAMA Matsuo
ITO Mitsugi
KASAI Eiji
KASAMA Shosaburo
KANIKAWA Hirozo
KUZUNO Katsujiro
KOHASHI
Tadao
KASUGA Setsuro
MINASE Tatsuro
MATSUMOTO Shigeru
MATSUOKA Ushimatsu
MIYAKAWA
Urazo
MIZUSHIMA
Shin-ichi
MINO Masayoshi
NAKAJIMA Yuji
NAKAMURA Masanori
MOCHIDA Yoko
NIO Masafumi
NISHIOKA
Toyoshige
NARUSE Hideo
OIKAWA Kazuo
SAITO
Noriyuki
NIWA Tadao
SAKUMA Nobuyoshi
SAKUMA Yasuji
SAKAMOTO Yasushi
SAWAMURA Kozo
SEGAWA Hiroshi
SATO Teiro
SUMIYOSHI
Toshiaki
SONEZAKI
Tonbmo
SHIBAZAKI
Masaji
TAHIRA Hiizu
SUZUKI
Keno
SUYAMA Yutaka
TERASHIMA
Hajime
NANIGUCHI
Masasuke
TAKEDA Haruo
YAMAGISHI
Tokichi
YAJIMA Kenji
WADA Kosuke
YOSHIDA
Kyoko
YAMAMOTO Chikara
Technical
Officials of the International
Trade and Industry
Ministry
BAN §Jiobei
ARAKI Yoshinobu
ATSUMI Masauteru
ENDO Takaharu
ENDO Ikunosuke
ENDO Noboru
GAMA Hiroo
FUKAO Takeshi
FURUOKA Seiichi
HATAYA Koichi
GOTO Masami
HAMABUCHI Akira
HIRAISHI
Mitsuo
HAYAMIZU Hirohide
HIIRO Kazuo
HIRUKAWA Tsunekichi
HONDA Kozo
HIRUKAWA Takashi
ICHINOKAWA
Hideo
HOSOKAWA Kenzo
ICHIKAWA
Tetsuro
UNO Masaki
IDA Yoshio
IIDA Taro
ISHIDA
Shin-ichi
INOMATA Katsuo
ISHIDA
Noritaka
ISHIKAWA
Yoji
ISHIKAWA
Shichiemon
ISHII
Zensho
IZUMI Yasuo
ISOMURA Masahiro
ITO Shozo
KAKIJIMA
Masuo
KAHO Takeo
KAIZUKA Kenji
KAMESHIMA Tadanori
KAKUPA Shinji
KAMEDA Isao
23-
KANEHIRO
Takao
KAMIYA Kazuki
KATO Akio
KATO Shuzo
KAWAKAMI Tatsuya
KATSUME Kazuyasu
KAWASAKI Shigetake
KAWASHIMA Tatsuro
KAZAMI Haruo
KIIRE Iwao
KIYOHARA Shin-ichi
KOBAYASHI
Etsuro
KOBAYASHI
Masaharu
KOBAYASHI
Rikio
KOJIMA Koichi
KOTANI Ken
KURITA Toshio
KURODA Eiji
KUWAGATA Hisao
MAEDA Junzo
MAEDA Minoru
MAEKAWA Takasumi
MAMIYA Naosaburo
MASUDA Etsuro
MATSUO Kiyoshi
MATSUURA Kiyotaka
MINASHI
Takashi
MITSUNAGA Makoto
MORIOKA Noritaka
MORITA Shiro
MORITA Takashi
MOROI Michio
MURAMOTO Shigekazu
NAKA Shigeharu
NAKAMURA Sen-ichi
NAKAJIMA Tadashi
NAKAMURA Yutaka
NAKAMURA Shoji
NEMOTO Takabumi
NAKAYASU Haruhiko
NISHIGAKI
Shigeo
NOIRI Tsutomu
OGAWA Shoshichi
OCHIAI
Yasuo
ONICHI
Shunji
ONODERA Koji
OSHINA Minoru
OTSU Hideo
SAKASHITA
Kenji
SANO Teruichi
SATO Tamaji
SEINO
Tatsuro
SHIBATA
Shoji
SHIBATA
Shojiro
SHIKANO
Ryoji
SHIMADA Kiyoshi
SHINADA
Koichiro
SHIROTA
Tadashi
SUDO Takashi
SUGIMOTO
Tsuyoshi
SUZUKI Yoichi
TAKADA Yasuhide
TAKAHASHI Shigeru
TAKAYABU Akira
TAKEI Minoru
TAKEMURA Naoshi
TAKIGUCHI
Toshimichi
TAMURA Kanji
TANAKA Koichi
TANAKA Masao
TARUMI Noboru
TATEBAYASHI
Yoshimasa
TOMINARI
Takeo
TSUCHIYA
Isao
TSUJI
Toshio
TSURUOKA Noboru
UEMURA Jujiro
UEMURA Yukio
WADA Isamu
YOKOTA Shigeru
YOKOYAMA Yutaka
YOSHIOKA
Hiroshi
Members of the Import Council
HASHIMOTO
Eiichi
HIRANO Mitsuo
ICHIKAWA
Shinobu
IMAI Seizo
KANDA Sueo
KANEDA Nobutake
NAKAGAWA Katsujuro
NAKAZONO Daiichiro
UCHIYAMA Nakaji
Temporary-Examiners
of the Patent-Attorney
Examination
Committee
INOUE Kazuo
TAKINO Bunzo
Secretaries
of the Transportation
Ministry
ANDO Hiroshi
AOYAMA Toshio
ASHIDA Iku
BISHO Kenji
DATE Taeko
DEGUCHI Akeharu
FUKABORI
Shoji.
FUKAHORI Mitsuyuki
GOTO Kikuko
HAMANAKA Mitsuyuki
HARUTA Kameichi
HARUYAMA Kiyoko
HIRAKI
Shizuo
HONDA Masakiyo
HOSOKAWA Masako
IKEDA Hiroshi
IMOTO Yasuji
INAGAKI
Terue
ISHII
Hachiro
ISHIKAWA
Taneko
ITO Hiroshi
ITO Kazukitsu
IURA Hideo
IWASHITA
Shoichiro
KANEKO Norimasa
KATO Tadao
KAWASAKI Masami
KAZAMA Sumio
KINOMURA Shigeru
KOBAYASHI
Hajime
KOIZUMI
Tsuneo
KUMAGAI Takashi
KUROKAWA Tokuro
MAEDA Kenjiro
MAMIYA Hidehiko
MATSUI Jungo
MINAMIDE
Ikuo
MORI Kazuo
MORITA Shogo
MURAKAMI Katsumi
NAKAGAWA Takashi
NAKAMURA Shin-ya
NAKAOKA Tatsumi
NINOMIYA
Tsugio
NOZAKI Tatsuo
OKUBO Osamu
OSAWA Naoshi
OTSUBO Seizo
SASAKI Masaji
SHIBATA
Eizo
SHIBUYA Shokichi
SHIMADA Sadamu
SOTOMURA Kenzo
SUZUKI Shizuo
TAKAHASHI
Hyoichi
TAKEDA Ko
TAKEUCHI Noriaki
TANAKA Akio
TANEMURA Mitsuro
TESHIGAWARA
Eiichi
TSUCHIYA
Toshikazu
UEMATSU Kitoshi
UMEMOTO Yoshiharu
YOKOYAMA Mikio
ICHIKAWA
Seiichi
KAGAMIYAMA Yasuo
KOBAYASHI
Hidekichi
SUNAYAMA Kaneyoshi
for Fiscal
Year 1951-52
ARAKI Yoshinao
BIWAKI Tadayoshi
DEGUCHI Yayoi
FUKUMOTO Teruko
HARADA Sodeko
HASHIMOTO
Yuji
HONDA Riken
IMAMURA Shigekatsu
INAMOTO Shoryu
ISOGAWA Kazue
ITO Kazuo
KADOTA Teizo
Technical
X.-
KAJIMOTO
Nobuyoshi
KATO Miyoko
KAWANO Yasutaka
KUGA Seiichiro
KURAMITSU
Satoshi
MASUDA Yoshikazu
MATSUNAGA Shigeru
MATSUO Tatsuhiro
MIYAI Masayuki
MORITOMO Yasue
MURATA Manabu
NAKAMURA Fumihiko
NAKAYA Toshiko
NISHIMURA
Yoshio
OGAWA Kiyoshi
OKAMURA Yukie
ONO Hiroko
SAKO Kiyomizu
SHIMAMOTO
Kyoko
SUDA Makoto
SUGIMOTO
Yoshinori
TADA Hirohide
TAKAHASHI Reiko
TAJCAYAMA Iwao
TANAKA Noboru
TERAOKA Kakutaro
UEDA Motoi
WADA TWonori
YAMAURA Toru
YOSHINO
Tamiko
Officials
of the Transportation
ABE Kichijiro
AOKI Hiroji
ASADA Taizo
EGUCHI Gen-ichi
FUJIMURA
Kimitomo
FUNAKI Tadashi
FURUMICHI
Ichitaro
HAMANAKA Tomoichi
HATAMURA Yoshito
HIKICHI
Den-ichi
HISATSUNE
Suejiro
HONDA Torakichi
IKEDA Ryushi
INOUE Hideo
ISHIKAWA
Hajime
ITO Yasuyuki
IWASAKI Masao
KADOTA Pumitaka
KANADA Tadaaki
KAWAHARA Takeichi
KIKUCHI
Shozo
KITO Kenji
KOBAYASHI Totaro
KUBO Sunao
KUNITO Sakae
KURODA Etsuzo
MARUYAMA Mamoru
MATSUMOTO Shosaku
MATSUO Yasuyuki
MAURA Masaru
MIKAWA Zen-ichi
KANEDA Ken-ichiro
KAWAKAMI Mitsuo
KIDO Ikue
KUMANO Kiyoshi
KUSUMOTO Yoshinori
MATSUDA Tomeki
MATSUNAGA Shoichi
MISEKI
Yasuhiro
MIZUTA Akira
MOTOIKE Yutaka
NAGAHAMA Shigeru
NAKAMURA Masami
NAKAYAMA Hiroko
NISHINAGA
Nobutake
OKADA Kaichiro
OKU Tetsuhiko
SADANAGA Shoji
SAKURA Jiro
SHIOYA Toshiko
SUGAI Tomokichi
SUGITANI
Tadashi
TAGUCHI Jimbei
TAKAOKA Osamu
TAKEUCHI
Reiko
TANEDA Mie
TERUI Kyoko
UZUKAWA Shoji
YAMAMOTO Masami
YASUHIRO
Shige
YUKUTAKE Hiroshi
Ministry
ABE Tatsumi
AOKI Nisuke
ASANO Suemi
EJIRI
Isao
FUJIMURA
Yoshio
FUNAKURA Kiehidayu
FURUSE Zenkichi
HARA Kentaro
HAYASHI Sakae
HIRASHIMA
Nanashichi
HOASHI Nobuo
HONDA Yoshiji
IMAI Iwao
ISHII
Hisaji
ISHIKAWA
Tsuneo
IWAMOTO Chiyokasu
JINKAWA Yoshima
KAGETSU Tetsuo
KANAZAWA Izuo
KAWAMURA Tadashi
KIKUCHI
Tetsujiro
KIYAMA Takashigeyoshinari
KOMAI Chikami
KUNIOKA Eizo
KURASHIGE
Nobuaki
MAEDA Akitaro
MATSUMOTO Morio
MATSUMURA Ryuichi
MATSUURA Katsuo
MICHINAGA
Kenji
MIYA Kamematsu
•E-fax) ---
KANODA Nobuo
KAWAMURA Seinoshin
KISHIMA
Kiyoshi
KUNIOKA Tatsuo
MAKIYAMA Koken
MATSUMURA Kimie
MATSUNAGA Yoshiyuki
MITO Tomiko
MORITA Setsuko
MURATA Jinzaburo
NAGAHAMA Tsuyako ,
NAKAMURA Tsuneko
NAKAYAMA Torao
OGASAWARA Kayoko
OKAMURA Fusako
ONO Fumiko
SAIJO
Fuji
SHIBATA
Sachiko
SHIRATSUCHI
Takaji
SUGIMOTO
Osamu
SUZUKI Akira
TAJIRI
Akira
TAKASE Kunie
TAKEZAWA Junko
TERAI Genji
TONE Sachiko
WADA Hiroshi
YAMANE Shigeko
YOSHII
Osamu
AIZAWA Masao
ARITA Eiji
DAIRIKI
Takeshi
ETO Jun-ichi
FUJINAGA
Suematsu
FURUKAWA Sen-ichi
GOTO Takio
HATAMURA Noboru
HIGASHI
Takeji
HIROISHI
Yoshisuke
HONDA Shigeo
IDA Minoru
INOGUCHI
Mokichi
ISHII
Yasutaro
ITO Masayoshi
IWAMOTO Michiharu
JIROMARU
Tatsuo
KAMEYAMA Isematsu
KANEKO Masaichi
KAWANO Sosaburo
KITA Terushi
KOBA Kokichi
KUBO Kinzo
KUNISHIGE
Ken-ichi
KURITA Shigeru
MAEKAWA Kenkichi
MATSUMOTO Shigenori
MATSUO Hiroshi
MATSUYUKI Kenji
MICHIWAKI
Tarukichi
MITSUFUJI
Shigera
MIYAMOTO Kunizo
MITSUMOTO
Tsukasa
MOCHIZUKI
Shoichi
MIYASHITA
Kiichiro
MORIMOTO Tsuneki
MORI Kenzo
MORITA Tokio
MORIYAMA Masato
MOTOHISA
Tadaki
MUKOYAMA Matsuso
NAKAGOME Yuji
MUTO Tadashi
NAKAMURA Koichi
NAKAMURA Kiyoshi
NAKANO Tsugimori
NAKAO Kusuo
NAKAZAWA Tsurutsuchi
NAKAYAMA Motomu
NARAKI Satoru
NISHIMOTO
Katsuji
OGAWA Masaichi
OGOMOKI Tomio
OKAMOTO Junsuke
OKAMURA Yoshimatsu
OKUBO Yasutada
OKUYAMA Motomu
OTANI Shigeharu
OTA Morio
SASAHARA Matsuji
RYU Susumu SAWAMIZU Ukichi
SATAKE Masaharu
SHIMIZU
Masao
SHIGETA
Sentaro
SHIMOUSUKI
Itsuo
SHIMOMURA Mamoru
SHIRAKURA
Tokuichi
SHIRAKI
Akitomi
SUETOMI
Toshio
SONODA Nobuo
TAKADA Satoru
TAGAITO Osahiko
TAMARU Taroku
TAKAKURA Risuke
TANAKA Nobuyoshi
TANAKA Shigeo
TANIMOTO
Isoichi
TANIGUCHI
Tomezo
TESHIMA
Yasumi
TENDO Juzo
TOKUNO Tokuichi
TOMODA Mitsuo
TSUCHIYA
Kiyoshi
TSUBAKI
Fukuichi
UETO Shigeyoshi
UEMUZA Usaburo
WAKABAYASHI
Sadao
WADA Shozaemon
YAMADA Kiyoyoshi
WATANABE Mon-ichi
YAMAGUCHI Yoshinobu
YAMAGUCHI Kiyoshi
YAMAMOTO Bunshichi
YAMAMOTO Koichi
YAMANO Matsumi
YANAI Kitoji
YOKOTA Ryoichi
YASUDA Hideo
YONEDA Toshiaki
YOKOYAMA Shugo
YUKI Shosuke
YOSHIZAKI
Tadayoshi
Educational
Official of the Transportation
Ministry
FUJINO
Gunji
Maritime
Safety
Officials
ARATA Chotaro
HAYASHI
Maeayoshi
MURAKAMI Yoshihiro
SUZUKI
Ko
Lecturer
of the Takahama Seamen's Training
School
YANAI Kaoru
Secretaries
of the Postal
Services
Ministry
ASADA Hirohisa
AKAI Sukeo
EGUCHI
Masakichi
ASANO Ken-ichi
FURUI Masayuki
FUKUDA Toranosuke
HAMAGUCHI Uichiro
HAGA Kaoru
HATA Tsuneo
HASEGAWA Jisaku
HAYAKAWA Morihisa
HAYASHI
Keiichiro
HORIUCHI
Seizo
HINOUE Shoji
HISATOMI
Kan-ichi
HOSOKAWA Jushin
IMANAKA Reiko
IKUMA Kazuo
ISHIMOTO
Suetaro
INUI Masuji
KANATANI Kinnosuke
KANAE Michio
KAWAKAMI Akio
KAWAGUCHI Zempei
KAYANO Fusazo
KIMURA Kaoru
KITAKUNI
Takeharu
KITAMURA Suejiro
KOBAYASHI
Kiyoshi
KOBAYASHI Mitsuo
KUMONDAI Sueo
MAJIMA Kazuo
MATSUBARA Isamu
MATSUBARA Shigenobu
MATSUDA Eishi
MINAMIDA Hisakichi
26
MIYAMOTO.Yoshimasa
MORI Kazuichi
MORISHIGE.
Rensuke
MOROKUMA Torasaku
MURAMATSU Takeshi
NAKAMURA Haruo
NAKAMURA Motojiro
NAKASHIMA Saimatsu
NAMINO Kp-ichi
OBATA Kusuo
OKADA Toshiaki
OKAYAMA Shuji
ONO Toshihiko
OTSUKA Hirose
SASAKI
Fusaichi
SHIGEMURA
Mineichi
SHIMOKAWA Setsuo
SHIRAISHI
Otoichi
SHIRATSUCHI
Shojiro
SUMIMORI
Shigeki
TAKAHASHI
Kazuyoshi
TANAKA Masaichi
TANAKA Yoshio
TASHIRO
Haruyoshi
TOKUNAGA Toshima
TONAI Torazo
TSUDA Chukichi
UEZUKA Yoshitaro
WATANABE Mitsutaka
YAMAGUCHI Katsunosuke
YAMAGUCHI Yoshito
YAMAMOTO Yoneichi
YASUDA Hajime
YOKOYAMA Sensukc
YOSHIDA
Hisao
ISHIZASHI
YABUUCHI
Yasunori
Atsushi
ASAMI Noboru
EMORI Ryozo
GEMMA Katashi
HAO Shintaro
HAYAKAWA Genshiro
HIGASHIMURA
Takeshi
HIRUTA Kiichi
HOSOMI Shinji
INOUE Kiyoshi
ITO Masaji
KATO Yoshiyuki
KAWATA Toshio
KIMURA Keishiro
KITAMURA Teruo
KURASHIRO
Kumeo
MARUKAWA Masaharu
MATSUMOTO Iwao
MINAMINO
Choyu
X.
MIYAKI Ryotaro
MURATA Minoru
NAKAMURA Buichiro
NISHI
Kazuko
NISHIJIMA
Tomizo
NISHINO
Shotaro
NIWA Shigeo
01 Heihachiro
OKI Tadafumi
OMORI Shoji
OTA Taichiro
SAWADA Shigeru
SHIMADA Yoshimasa
SUGITA
Masakazu
TANAKA Shichiro
TERAOKA Nakazo
TOMIKAWA Heihachiro
TSUKAWAKI
Shigeru
YAMAGUCHI Fujimatsu
YAMANISHI
Hideo
YAMAWAKI Jinzo
YOSHII
Katsujiro
YURI Hideo
Technical
Officials of the Postal
Services
AMANO Reiko
KITAWAKI Kimie
UEMURA Kokic^i
Chiefs
of the Specific
Post Offices
AIZAWA Kanae
FUJITA
Matsuno
IKEGAMI
Sumio
KOIKE Takashi
KOMURO Tamekichi
NAKAJIMA Hideo
SHIDA Kojiro
YAMAHARA Sadao
Secretaries
of the Telecommunications
ABE Hatsue
ADACHI Akira
AGATA Hiromitsu
AKABA Yasutaro
AKIBA Takeshi
AMANO Kisuke
ANZAI Yoshio
AOKI Keiji
ARAI Aiko
ASAI Kichinosuke
ASAMI Saburo
AZUMA Yoshiko
CHIYO Masae
ENDO Asaji
EZAKI Yoshiaki
FUJII
Shimpachi
FUJISAWA
Kamekichi
FUJITA
Masao
FUKASAWA Masuyo
FUKUDA Seiichi
FUKUTOME Takeo
FUTANI
Takashi
GOTO Taka
HAGIHARA Torao
HAMADA Ken-ichi
MOCHIDA Hikobei
NAKABO Tadao
NAKAMURA Shigetoshi
NISHI
Tamayo
NISHIJIMA
Yoshie
NISHINO
Zenkichi
NODA Masakazu
OKAWA Noboru
OKIGAHARA Emiko
ONISHI
Ikutaro
OYAMA Takeo
SEKI Masako
SHIOKAWA Katsuji
TAKENAKA Sumik©
TANAKA Yoshiharu
TERASAKI
Monjiro
TSUCHIDA
Katsuo
TSUTSUMI
Masuo
YAMAGUCHI
Manjiro
YAMASHITA
Ryoji
YAMAZAKI Seinosuke
YOSHII
Nobuko
MORIGUCHI
Tomoyuku
NAKAI Yasuo
NAKANO Ken-ichi
NISHIDA
Kiichi
NISHIMURA
Kyunosuke
NISHIOKA
Toshiko
OHASHI Masao
OKAZAWA Kakuro
OKUMURA Tatsuo
OSAMURA Tokuichi
OZAKI Shun-ichi
SHIBUTANI
Yoshiro
SOGABE Fumiko
TANI Enji
TASAI Takao
TOKUNAGA Shozo
TSUKAMOTO
Shozaburo
UECHI Kazuko
YAMAMOTO Shigeo
YAMASHITA
Wasaburo
YAMAZAKI Tamizo
YOSHIKAWA Yoshitaro
Ministry
ISOA Kazuyuki
KONDO Hideo
YOSHINARI
Shoro
KAN Yuki
NISHIKAWA
FUCHIGAMI
Akira
HAMA Motohiro
IWAMOTO Kumao
KOIZUMI
Kumakichi
KOYAMA Fujitake
OTANI Isami
SHIRATORI
Ken-ichi
FUJITA
Ichiro
HARA Yuji
KIHARA Kyoji
KOMATSU Somoyo
MATSUE Masaru
OTSU Naozo
TOKUSHIGE
Hisao
Ministry
ABE Sadako
ADACHI Kimie
AIZAWA Shigeru
AKAI Ayako
AKITA Kokuzo
AMANO Yasotsugu
AOKI Chieko
AOKI Shiro
ARAI Tokie
ASAI Takashi
ASANO Sadako
BUSHIDA
Koichi
EBISAWA Akikichi
ENDO Shin-ichi
EZURE Hiroshi
FUJIMOTO
Wasaburo
FUJITA
Fumi
FUJITA
Tomozo
FUKUDA Eiichiro
FUKUDA Taka
FUNAUCHI
Yukio
GOMMORI Shoichi
HAGINOYA Fusa
HAKARI Kaoru
HARADA Junko
ABE Tsuru
ADiVCHI
Takeshi
AJIRO Tsutomu
AKEDA Ko
AKIYAMA Tomizo
ANDO Masuko
AOKI Daikichi
AOKI Teru
ARIMA Yasuharu
ASAKURA Hiroshi
ATSUTA Yasuhiko
CHIBA Hayashi
EMA Masao
ENDO Yoshio
FUEKI Miyuki
FUJINUMA
Hiroshi
FUJITAKE
Makoto
FUKAMI Setsuko
FUKUDA Fumiko
FUKUI Kin-ichi
FURUYA Tomoko
GOTO Hisayoshi
HAGINOYA
Shokichi
HAKOMORI Kenji
HARADA Kimie
Minoru
HARADA Tomio
HASEGAWA Ko
HASHIMOTO
Mitsuo
HATAKEYAMA Isa
HAYASHI Shoji
HIGASHINO
Teruo
HIKITA
Shutaro
HIRAIDE
Tazuko
HIRASAWA
Kakushiro
HIROISHI
Mataichi
HIUGA Tadashi
HONDA Shizuo
HOSAKA Teiji
HOSOUCHI
Setsuko
IIDA Haruji
IIJIMA
Gunji
IIZUKA
Chiyoko
IKEDA Fumi
IKEDA Sadao
IKEHARA Susumu
INAZUKA Keisuke
INOUE Tadashi
ISHIDA
Fumiko
ISHIDA
Yoshiko
ISHII
Ken
ISHIKAWA
Yu
ISHIYAMA
Chumatsu
ISHII
Miyoko
ITABASHI
Kiyoshi
ITO Johei
ITO Kiyoko
ITO Shohei
IWAI Toshie
IWASAKI
Toshio
IWASAKI
Hisako
KAWAI Mitsuko
KAKUTA Kiyo
KANAI Taka
KANEKO Hisae
KANEKO Masao
KANKE Ichijiro
KATO Masaharu
KATO Yoshio
KAWAI Katsuhiko
KAWAMI Toshiko
KAWAMURO Eiji
KAWASE Kumejiro
KAJI Chiyo
KIKUNO Hiroshi
KIMURA Shoshichiro
KIRIKAI
Ishimatsu
KISHI Hideyuki
KITADA Kozo
KIURAGI
Tsuyuko
KOBAYASHI
Haruto
KOBAYASHI
Minoru
KOBAYASHI
Noboru
KOBAYASHI
Takeyoshi
KOBAYASHI
Tsune
KOGANE Minoru
KOIKE Miyoko
KOIZUMI
Kiyoe
HARUTA Toshio
HASEGAWA Shizue
HASHIMOTO
Noboru
HATSUGAI
Hiroko
HAYASHI Shiro
HIGURASHI
Sumie
HINOHARA Hidetomi
HIRANO Matanosuke
HIRASAWA Shoichi
HIRUTA
Kazue
HOMMA Kaisaku
HORIGANE
Masaaki
HOSHINO Eizo
ICHIKAWA
Masahisa
IIDA Moriichi
IIJIMA
Kikuji
IIZUKA
Yasuji
IKEDA Hideo
IKEDA Shichiro
IMAI Chikayoshi
INOSE Yukihiro
INOUE Zenji
ISHIDA
Mikio
ISHIGURO
Etsuko
ISHIKAWA
Akira
ISHIKAWA
Yutaka
ISHIZAKI
Emiko
ISOMURA Iwao
ITASAKA
Shin-ichiro
ITO Kameo
ITO Kozo
ITO Shosuke
IWAKURA Mitsu
IWASE Toshio
IYAMA Tomiyo
KAKINO Haruko
KAMIYAMA Sueko
KANAKUBO Shizue
KANEKO Hisako
KANEKO Tome
KASHIWASE
Tadashi
KATO Mitsue
KAWADA Misao
KAWAKITA Akie
KAWANABE Mitsuko
KAWASAKI Akira
KAWASHIMA Sumie
KIDO Midori
KIKUCHI
Yoshio
KINOSHIRO
Morizo
KIRIKI
Tomoko
KITA Shizue
KITANO Hachiro
KIZAWA Hitoshi
KOBAYASHI
Hisako
KOBAYASHI
Mioko
KOBAYASHI
Takanobu
KOBAYASHI Tokuichi
KOBAYASHI
Tsuyako
KOHAMA Yoshiaki
KOIKE Yoshi
KOIZUMI
Mitsuko
HASEBE
Tetsuo
HASEGAWA Yori
HATANO Shoichi
HAYAKAWA Densaburo
HIEDA Kazuo
HIKAWA Hidetsugu
HIRAI Toku
HIRAO Takeo
HIRATA Toyoko
HITACHI
Ikuko
HOMMA Reitaro
HORIKOSHI
Shizue
HOSHINO
Fumi
ICHIOKA
Takayuki
IIJIMA
Chizuko
HJIMA Teruo
IGUCHI
Hotaro
IKEDA Mitsugoro
IKEGAMI
Toshio
IMAMURA Mitsuo
INOUE Sadao
IOKAWA Seiko
ISHIDA
Susumu
ISHIHARA
Yasue
ISHIKAWA
Teruo
ISHIWATARI
Akira
ISHIZUKA
Matsugoro
ISOZAKI
Kamekichi
ITO Genjiro
ITO Katsumi
ITO Miyako
IWAI Saburo
IWAMOTO Akio
IWATA Fukumatsu
JITSUKAWA
Sachio
KAKINUMA Sada
KAMOI Sumi
KANAZAWA Kazue
KANEKO Ichiro
KANEDA Toshiaki
KATO Dennosuke
KATO Teru
KAWAHARA Saburo
KAWAMATA Kazuhisa
KAWANABE Toneo
KAWASAKI Hiroko
KAYAMA Toratomo
KIJIMA
Shizue
KIMURA Minoru
KINOSHITA
Hamako
KIRIYAMA Masayoshi
KITAHARA Aya
KITO Shotaro
KIJIMA Keinosuke
KOBAYASHI
Kazuko
KOBAYASHI
Mitsutake
KOBAYASHI
Takeo
KOBAYASHI
Teru
KOGA Torie
KOIKE Etsuko
KOISO Shin
KOIZUMI
Sakae
a.
KOIZUMI
Teruko
KOJIMA Takeo
KOMATA Chiyo
KONAMI Masako
KOOZU Yoshimi
KUBO Hanae
KUDO Kumasaburo
KUNO Tamako
KUNUKI Sue
KUSAKA Tadao
KUTSUMA Kazue
MAECHI Teruko
MAKI Pumie
MAKIUCHI
Motoho
MARUYAMA Shin-ichi
MASUDA Mitsugu
MATSUI Sada
MATSUMOTO Shiro
MATSUSAWA Kiyoko
MATSUZAWA Akiji
MIKAMI Kiyoshi
MISHIMA Takeshi
MITSUGI
Emiko
MIYAJIMA
Gengo
MIYAMAE Kiyofumi
MIYASHITA
Teruko
MIYOSHI
Keiko
MOGI Nobuo
MOORI Osao
MORIGUCHI
Ryoichi
MORISAKI
Tamaki
MORITA Shobun
MOROTA Kiyoshi
MURUI Tokuji
NAGANUMA Tatsuo
NAITO Kunio
NAKANO Setsuji
NAKAYAMA Yaichi
NAKAGOME Masashi
NAKAMURA Teruko
NAKAMURA Yozo
NAKAYAMA Hiro
NAKAZATO Emiko
NASHIMOTO
Masao
NEZU Koichi
NINOMIYA
Toshiko
NISHIMURA
Yoichi
NOBE Soichi
NOGUCHI Mitsuyo
NOZAKI Masaji
OGAWA Aki
OGIHARA Hiroshi
OGUCHI Shiro
OHAMA Katsumi
OKABAYASHI
Emiko
OKADO Kenshiro
OKAMI Yasuo
OKANO Masakichi
OKIHISA
Kiyotada
OMORI Isamu
ONISHI
Kaname
ONO Takeo
KOBUGATA Isao
KOMAKI Nobuo
KOMIYA Ine
KONDO Shigeru
KOTAKA Tatsuo
KUBOTA Shiyo
KUMAKURA Kazutoshi
KUNO Tsukasa
KURIBAYASHI
Tetsuo
KUSAMA Masaru
KUWASAWA Takuji
MAEYAMA Gin-ichi
MAKIGUCHI
Tomiko
MAMIYA Kinnosuke
MARUYAMA Tokuichi
MASUMITSU
Tsugio
MATSUMOTO Masuyo
MATSUMOTO Shoji
MATSUSHIGE
Toyoko
MIDORIKAWA
Jozo
MIMURA Atsuko
MISU Makoto
MITSUKI
Shigeki
MIYAHO Muneharu
MIYASAKA Hisanao
MIYAUCHI
Shinji
MIZUKOSHI
Ryushi
MOMOSE Koichi
MORI Tamotsu
MORIKAWA Hiroshi
MORITA Aiko
MORITA Teruko
MOROZUMI Takeko
MUTO Takao
NAGASE Takumi
NAKAMURA Pumi
NAKAYA Misao
NAKAZAWA Kazumi
NAKAMURA Taka
NAKAMURA Tomesaku
NAKATSUBO Hiroshi*
NAKAYAMA Mitsu
NARITA Kimi
NEGISHI
Koto
NEZU Seijiro
NISHIDA
Masahiko
NISHINO
Shizue
NODA Masao
NOGUCHI Uhei
NUKAZAWA Tetsuji
OGAWA Kiyoaki
OGUCHI Ichitaro
OGUCHI Sukeko
OHASHI Akira
OKADA Kiyoko
OKADOME Nobu
OKAMOTO Shizuko
OKI Yoneko
OKUMA Ken
ONDA Taro
ONO Katsumi
ONO Yasuke
-29-
KOJIMA Ryohei
KOMATSU Toshiko
KOMIYAMA Yasushi
KONO Atae
KOYAMA Hideko
KUBOTA Yaeke
KUNO Kitaro
KUNUGI Kenzo
KURIHARA Mieko
KUSHIDA Katsu
MACHIDA Aiko
MAGAO Masaru
MAKINO Toshiro
MARUYAMA Ichifu
MASUDA Jiro
MATSUI Akio
MATSUMOTO Satoshi
MATSUNAGA Kichizo
MATSUZAKI
Fumi
MIIDA Aki
MINEMOTO Sayoko
MITA Kimiko
MIURA Isao
MIYAKE Kosuke
MIYASAKA Ryoichi
MIYAZAWA Tazen
MIZUKUSA Ryoichi
MOMOTA Akiyoshi
MORI Toshiko
MORIMOTO Akiro
MORITA Shimane
MOROHOSHI
Yoshio
MURAMATSU Miyoko
NAGAI Kojiro
NAGAYA Isamu
NAKAMURA Kinji
NAKAYAMA Kimiko
NAKAGAWA Kiyoshi
NAKAMURA Yasuo
NAKAMURA Toshio
NAKAYAMA Akio
NAKAYAMA Noboru
NARITA Mieko
NEMOTO Tadao
NINOMIYA
Shichitaro
NISHIGAI
Minoru
NI3HIZAWA
Tsuneko
NOGUCHI Itsuko
NOJIMA Tatsukichi
OGANE Tsuneo
OGAWA Makoto
OGUCHI Kazuhiko
OGURA Yasuo
01 Mitsue
OKADA Masao
OKAJIMA Toshiko
OKAMURA Tomi
OKI Yusuke
OKUZUMI Shizue
ONE Toyoichiro
ONO Minoru
ONUMA Reiko
OSAWA Hiroo
OSHIMA Teiji
OTOMO Mitsuko
OTSUKA Hisako
OZAKI Toshiyuki
\OZAWA Yuki
NSAISU Kazuo
SAITO Fusa
SAITO Minoru
SAITO Takeji
SAKAKIBARA
Tsunejiro
SAKUMA Hoogaku
SASAKI Takako
SATO Fumiko
SATO Nobuko
SATO Yukio
SAWAI Takako
SEKI Michiko
SEKIGUCHI
Kimiko
SETO Shin-ichi
SHIBATA Rokunosuke
SHIBAHARA
Katsuko
SHIMAZAKI
Miyoko
SHIMAZAKI
Tsuneko
SHIMIZU
Kikuo
SHIMIZU
Shin-ichi
SHIMODA Take.
SHINDO
Noboru
SHINOZUKA
Hisako
SHIRAI
Tatsuo
SHIRATO
Yusaburo
SUDO Chie
SUDO Tomiko
SUGAO Yoshio
SUGISAKI
Masayoshi
SUMI Kei
SUZUKI Kazue
SUZUKI Kunie
SUZUKI Muneo
SUZUKI Sadao
SUZUKI Shizue
SUZUKI Toshizo
TABATA Satoe
TAGUCHI Sachiko
TAHARA Yukio
TAKAHASHI
Akie
TAKAHASHI
Kikushiro
TAKAHASHI
Miyoko
TAKADERA Koichi
TAKASAWA Hideo
TAKEMOTO Satoko
TAMURA Koichi
TANAKA Himeko
TAMAKI Toshiko
TANI Suzuko
TASEI
Sadami
TODA Yoshinaga
TOYOSHIMA
Yoshie
TSUKADA Makoto
TSUKAHARA Sakae
UCHIYAMA Etsu
UEMURA Kenji
OSHIMA Fumio
OTAKE Mitsuko
OTSUKA Harumatsu
OYAGI Shoichi
OZAWA Kyoko
SAIDA Shigehisa
SAITO* Akira
SAITO Kazuo
SAITO Shin-ichi
SAKAI Fumiko
SAKAMOTO Koji
SAKURAI Kimie
SASAKI Yoshio
SATO Minoru
SATO Shin-ichi
SAWADA Takao
SAWANO Shinnosuke
SEKIGUCHI
Akiko
SEKIJIMA
Michiko
SETO Yuri
SHIBATA
Shin-ichi
SHIBUYA Genji
SHIMAZU Utako
SHIMIZU
Harue
SHIMIZU
Mitsuko
SHIMIZU
Tatsuya
SHIMBO Kenji
SHIMOGAITO
Shoji
SHINOZUKA
Chie
SHIRASAKI
Chiyoko
SHISHIDO
Yuriko
SUDA Morinosuke
SUEMATSU Hiroshi
SUGIKI
Takeo
SUGITA
Shosaku
StTZUKI
Asano
SUZUKI HiroshiK
SUZUKI Masao
SUZUKI Nobuko
SUZUKI Sakujiro
SUZUKI Shoichi
SUZUKI Yukio
TACHIKAWA Ichiko
TAGUMA Fukutaro
TAJIMA Sumi
TAKAHASHI
Fukukichi
TAKAHASHI
Keishi
TAKANO Hitoshi
TAKATA Kiyoko
TAKEDA Nobukatsu
TAKEUCHI
Susumu
TAMURA Seiichi
TANAKA Hiroyoshi
TANEDA Ichiro
TANNO Mitsuo
TERASAWA Ryunosuke
TOMITA Fujiko
TSUDA Chieko
TSUKAGOSHI
Goro
TSUKII
Koju
UDA Shizuko
UGAWA Morio
-30-
^OSHIMA Masao
OTAKI Yoshi
OTSUKA Hisa
OZAKI Hiroshi
OZAWA Shinzo
SAIKI
Shigekazu
SAITO Eiichi
SAITO Kiyoshi
SAITO Takashi
SAKAI Aiko
SAKUMA Fumi
SASAKI
Morio
SATO Bunji
SATO Minosaku
SATO Yoshio
SAWADA Toyokazu
SEKI Fujio
SEKIGUCHI
Kichiharu
SEKINE
Senzo
SHIBANO
Koichi
SHIBAUCHI
Hiroshi
SHIGEYAMA
Kiyoko
SHIMAZAKI
Tamotsu
SHIMIZU
Imao
SHIMIZU
Shigeo
SHIMIZU
Yaeko
SHINDO
Mitsuko
SHIMBORI
Kiyo
SHINTAKU
Kiyo
SHIRATO
Akira
SHITSUCHI
Yoshio
SUDO Kiyoto
SUENAGA Setsuko
""
SUGIMOTO
Shigeko
SUKEMASA Chieko
SUZUKI Hideju
SUZUKI Kiichi
SUZUKI Michie
SUZUKI Reiji
SUZUKI Shigekatsu
SUZUKI Tokio
SHONO Yoshiko
TAGUCHI
Eiji
TAHARA Hiroshi
TAKADA Hiroshi
TAKAHASHI
Hiroko
TAKAHASHI
Koshi
TAKANO Yukiko
TAKAYAMA Yasuto
TAKEI Sadako
TAKEUCHI
Terue
TANABE Atsushi
TANAKA Takato
TANIGUCHI
Yukio
TERAO Ryozo
TERASAWA Toshio
TORIZUKA
Yuriko
TSUKADA Bun-ichi
TSUKAHARA Mampei
TSUKADA Jinshiro
UEDA Fumiko
UJIMA Yoshi
Technical
URA Sakuji
USHIODA
Katsuko
WAKABAYASHI
Isamu
WAKATSUKI
Akiko
WATANABE Koto
WATANABE Nobuyoshi
WATANABE Tatsu
WATANABE Tsunenori
YAGATA Hiromitsu
YAGI Katsura
YAKO Tatsuji
YAMADA Hitoshi
YAMADA Sadako
YAMADA Tsuneko
YAMAGIWA Hiroshi
YAMAGUCHI Ayako
YAMAGUCHI
Ise
YAMAGUCHI Itsuji
YAMAGUCHI Osamu
YAMAGUCHI Yoshiaki
YAMAKAWA Masako
YAMAMOTO Jumpei
YAMAMOTO Takaski
YAMAMOTO Yoshi
YAMANO Fuku
YAMASHITA
Toshiko
YANAGIDA Masako?
YANAGISAWA
Harue
YANA.GISAWA
Masao
YANO Kiyoko
YASUDA Yoshie
YASUMOTO Hisashi
YATABE Soji
YOKOKAWA Kiyoe
YOKOTA Etsuko
YOKOUCHI
Hideko
YOKOYAMA Chieko
YONEYAMA Akira
YOSHIDA
Ae
YOSHIDA
Chie
YOSHIDA
Giichi
YOSHIDA
Mitsugu
YOSHII
Kimiko
Officials of the Telecommunications
Ministry
ABE Kikuo
ABE Kozo
ABE Tozaburo
ADACHI Norihiko
AKIYAMA Kiyotsugu
AKIYAMA Yaichiro
AKAI Katsuaki
AKITA Zentaro
AMINO Choju
AMINO Masaji
ANDO Takao
ANDO Sadao
AOKI Yoshimi
AOKI Sakae
AOYAGI Yasusaburo
ARAI Takejiro
ARAKAWA Masa
ARAKI Tsuyoshi
ARAMAKI Kazuo
ASABA Shigezo
ASAKAWA Fumiyoshi
ASAKO Seijiro
ASANUMA Manabu
ASAWA Toshio
AZUSAWA Kashiro
BABA Haruo
BAN Hiroyuki
BARADA Yoneo
DAIGUJI
Kishiro
DAIDOJI
Tomitaro
DOBASHI Kiyotsugu
DOI Hiroshi
EBITANI
Mutsuyoshi
EGUCHI Yoshitsugu
1&ND0 Taisuke
ENOHARA Masayoshi
ENOMOTO Nobuo
ENOMOTO Tsuneo
FUJIKAWA
Takeji
FUJIKURA
Kin-ichiro
FUJIMORI
Kazumi
FUJIMORI
Yasunori
FUJINAMI
Hiroshi
FUJINO
Hidetoshi
FUJINUMA
Tamotsu
FUJISHIRO
Toshimitsu
FUJIWARA
Hirokazu
FUJIWARA
Hisashi
FUKUCHI
Heishiro
FUKUDA Tsutau
FUKUSfilMA
Hideo
FUKUSHIMA
Kiyoshi
FUMA Nobuyasu
FUNATAKE Toshihide
FUNAYAMA Shiroji
FURUYA Haruatsu
FUTAKAWA Yozo
GOMA Shigeru
HAMADA Tomiji
HANAOKA Natsuji
HANIU Chiharu
HOMMA Takashi
HARA Kazuo
HARA Norinaga
HARADA Kiyoshi
HARADA Matabei
HASEO Sho
HASHIMOTO
Hidesaburo
HASHIMOTO
Kaoru
HASHIMOTO
Takeshi
HATA Kiichiro
HAURI Satoji
HAYASHI Yoshimi
HAYASHI Kyugoro
HAYATSU Masao
HIDESHIMA
Shigeo
HIGUCHI
Masanao
HIMENO Seiichi
31-
UTAGAWA Kenzo
WATANABE Haruo
WATANABE Takeji
YABE Setsuko
YAGUCHI Kiyoko
YAMADA Kin-ya
YAMAGATA Teruta
YAMAGUCHI
Isamu
YAMAGUCHI
Kiichiro
YAMAGUMA Akio
YAMAMOTO Kiku
YAMANAKA Shigeru
YAMASHITA
Yoshihiro
YANAGISAWA Koto
YASUDA Mieko
YATABE Junkichi
YOKOO Kazuko
YOKOUCHI
Toshi
YONEYAMA Teruhisa
YOSHIDA
Chiyoko
YOSHIDA
Teruko
ABE Saburo
AIHARA Katsuji
AKIZUKI
Kaoru
AMADA Takaji
ANDO Mitsuji
AOKI Minoru
AOYAGI Iwakichi
ARAI Tomoyoshi
ARAKI Yasuharu
ASADA Koichi
ASANO Kishio
ASHIZAWA Shozo
BABA Takamasa
BEPPU Akinori
DENDA Yoshio
EBISAWA
Keijiro
EHARA Kosaburo
ENOMOTO Hideo
FUJIHARA
Kenji
FUJIMAKI
Ichiro
FUJIMOTO
Kazunori
FUJINUMA
Ikushiro
FUJITA
Masao
FUKAWA Yutaka
FUKUDA Wasaku
FUKUSHIMA
Masahiro
FUNATO Shoji
FUSEYA Akira
HAGIWARA Kazuhiko
HANAZAWA Tokuji
HOMMA Toshisada
HARADA Fukumatsu
HASEGAWA Tadao
HASHIMOTO
Isamu
HASHIMOTO
Yoshimitsu
HAYAKAWA Yuzo
HAYASHI Yoshimasa
HIGUCHI
Heikichi
HIRABAYASHI
Masamori
HIRABAYASHI
Mitsuyoshi
HIRAIDE
Tomoo
HIRAMOTO Masaichi
HIRATSUKA
Masazo
HIROSE
Tadashi
HONDA Shironaka
HOMMA Atsufumi
HORIGUCHI
Tsuya
HOSHINO
Shoichiro
ICHINO
Sadahiko
IEIRI
Saburo
*
IIJIMA
Chujiro
IIJIMA
Takeo
IIZUKA
Fumio
IKARI Takeo
IKEDA Sadao
IKURA Sakutaro
IMAI Koichiro
INABA Mitsugu
INAMASU Mitsuo
INOUE Hiroo
INOUE Toshio
,
ISHIDA
Toshio
ISHII
Kazushige
ISHII
Minoru
ISHIKAWA
Kinnosuke
ISHIWATARI
Soji
ITAKURA Kanzaburo
ITO Mitsuo
ITO Chutaro
IURA Kinji
IWASAKI Jiro
IWAYAMA Masatoshi
JUNI Teiji
KAIDO Akira
KAKUTANI Matsunosuke
KAMEI Toshio
KAMIYA Toshikazu
KANAI Takeshi
KANEKO Takeo
KARAKAMA Tomoji
KASHIMA Sadao
KASHIMA Nobuzo
KATO Kiyoshi
KATO Sakuzo
KATORI Hiroshi
KAWAMURA Soroku
KAWASHIMA Itaru
KERA Sotaro
KIMURA Sukaki
KITA Kazuo
KITAZAWA Noboru
KIYOMIYA Masaaki
KOBAYASHI
Shigeru
KOBAYASHI
Takahai-u
KOBAYASHI Yoshiyasu
KODERA Masahiro
KOJIMA Hisao
KOJIMA Shinjun
KOMATSU Hideo
KOMINE Bunnosuke
KONDO Shigeo
HIRAI Fu-kuzo
HIRAIWA
Masaji
HIRAMOTO Yoshimitsu
HIRAYAMA Suizo
HISATOMI
Hiroshi
HONDA Tadaaki
HOMMA Masatoshi
HORIKI
Ichiro
HOSONO Makoto
ICHIZAWA
Sadao
IGARASHI
Shun-ichi
IIJIMA
Jukichi
IIJIMA
Terukichi
IIZUKA
Masahiro
IKEDA Isamu
IKEDA Shiro
IMABORI
Toshio
IMAI Mitsuaki
INABA Tsugio
INNAMI Setsuo
INOUE Keisuke
ISHIBE
Tatsuo
ISHIHARA
Isamu
ISHII
Ken-ichi
ISHII
Shojiro
ISHIKAWA
Kiyonao"
ISHIZAKI
Kunitada
ITANI
Yoshihisa
ITO Noboru
ITO Yasutoshi
IWAKATA Naoichi
IWASAKI Susumu
IZAWA Kakichi
KABASAWA Minoru
KAJI Masamichi
KAMADA Goro
KAMIJO Eiju
KANAI Hitoshi
KANAMARU Masaru
KANO Junzo
KARASAWA Shozaburo
KASHIMURA Jin
KATAYAMA Hikoichi
KATO Motonobu
KATO Shigeo
KAWAI Yukio
KAWANO Takeshi
KAWASHIMA Takashi
KIKUCHI
Isao
KIMURA Tomoya
KITAMURA Kazuo
KITAZAWA Tomiyuki
KOBAYASHI
Bansaku
KOBAYASHI
Shuji
KOBAYASHI
Tsugio
KOBE Yoshito
KOIKE Tomio
KOJIMA Koichi
KOJIMA Ukichi
KOMATSU Hirota
KONDO Noboru
KONO Minekichi
32
HIRAI
Shin-ichiro
HIRAMA Kohei
HIRANO Matsuo
HIRAYAMA Toku
HIYAMA Ichiro
HONGO Matsuta
HORIGUCHI
Magotaro
HOSHINO
Otomatsu
ICHIDA
Tokutaro
IDESAWA Isaburo
IGARASHI
Toshio
IIJIMA
Nakajiro
IIYAMA Kunibumi
IIZUKA
Tsugushige
IKEDA Minoru
IKENO Ichiro
IMAI Kiyoshi
IMAIZUMI
Isao
INAGAKI
Yuji
INOUE Eiichi
INOUE Masaki
ISHIDA
Takemi
ISHII
Hisayo
ISHII
Masao
ISHII
Tomizo
ISHIWATARI
-Motpjiro
ISOGAI
Jiro
IT6 Minoru
ITO Takanao
ITO Yoneji
IWAMOTO Katsumi
IWASHITA
Ryoji
JIMBO Tadao
KADOI Kazuo
KAKEMOTO Akio
KAMEI Keruo
KAMIMURA Tadao
KANAI Sumio
KANEKO Hiroshi
KANSAKU Tadashi
KASAI Sadayoshi
KASHIWAGI Hiroshi
KATO Eiichi
KATO Sakae
KATO Yushi
KAWAMURA Kazumasa
KAWASHITA Yuichi
KAWATO Mitsuhiko
KIKUCHI
Teruo
KINOSHITA
Kanjuro
KITAMURA Mitsuru
KIWADA Shigehiro
KOBAYASHI
Seijiro
KOBAYASHI
Soji
KOBAYASHI
Yoshiteru
KODAIRA Kyuhei
KOISO Masao
KOJIMA Sadayuki
KOMATSU Akira
KOMATSU Tatsuji
KONDO Seiichiro
KOSEKI
Katsuji
KOSUGE Kuichi
KOYAMA Akihiko
KUBOTA Takeo
KURIBARA
Masazo
KURIHARA
Kiichiro
KUROKO Kin-ichi
KURUTA Hiroshi
MAEDA Shoji
MAEKITA Tokujiro
MASUDA Hyoshichi
MASUDA Takeshi
MATSUDA Katsuo
MATSUKATA Masakazn
MATSUMOTO Takeo
MATSUNO Koichi
MATSUURA Rieko
MATSUZAWA Chikano
MATSUZAWA Yasuji
MIHARA Atsutaka
MIKASA Kiyoshi
MISAWA Hiroshi
MITSUKO.SHI
Kazuo
MIWA Shigeki
MIYAIRI
Masao
MIYAMOTO Kazukiyo
MIYAZAWA Kenzo
MIYOSAWA Kunio
MOGI Takayuki
MORIKAWA Shoji
MORIMOTO Izumi
MORITA Tokuo
MOTEGI Shogo
MURAKAWA Ichiro
MURATA Takeshi
MUTO Sadayoshi
MIZUTANI
Kojiro
NAGAI Kyoji
NAGANO Shigeo
NAGASHIMA Eiji
NAGATA Minoru
NAITO Tetsuro
NAKAFUJI
Kiichi
NAKAGUCHI
Isami
NAKAJIMA
Kesazo
NAKAMURA Kazuo
NAKAMURA Masayoshi
NAKAMURA Tomoaki
KAKAMURA Yoshio
NAKANO Masayuki
NAKAYAMA Shigeo
NAKAYAMA Yozo
NAKAZAWA Masatake
NARA Kiyochika
NEMOTO Jiro
NIITSU
Hayato
NIRENGI
Nakakichi
NISHIMAKI
Kazuyuki
NISHIO
Tsutomu
NITTA Shin-ichi
NOGUCHI
Yoshinosuke
NOMURA Daisaburo
NONAKA Seiichi
KOSHIZUKA
Iwao
KUBO Chiyoshi
KUMAZAWA Saburo
KURIHAR^A Yoshikazu
KURITA Masao
KUROSAWA Ginzo
KUSABUKA Noboru
MAEDA Toshimichi
MARUYAMA Hisaji
MASUDA Masao
MASUJIMA
Ryohei
MATSUDA Shoichi
MATSUMOTO
Kinsaburo
MATSUNAGA Denzo
MATSUNO Tonokichi
MATSUYAMA 'Teiichi
MATSUZAWA Hisaichi
MAYAZUMI Taketo
MIHARA Koji
MINEMURA Yukio
MISHINA
Mitsuo
MIURA Ichiro
MIYADERA Riki
MIYAKAWA Kaname
MIYASHITA
Rikizo
MIYAZAWA Tokuji
MIYOSHI
Tetsuyuki
MOMIYAMA Shin-ichi
MORIKAWA Takanao
MORITA Mitsuru
MORIYA Takao
MOTOKI Keisuke
MURAOKA Kenei
MURAYAMA Etsuzo
MUTO Tami
MIZUTANI
Saichi
NAGAI Yasuo
NAGANO Tadasuke
NAGASHIMA
Hajime
NAGAURA Toshiro
NAITO Toshio
NAKAGAWA Zenji
NAKAHAMA Takeshi
NAKAMURA Akio
NAKAMURA Kiyoshi
NAKAMURA Noboru
NAKAMURA Yasuo
NAKANE Sadao
NAKATANI
Shigenobu
NAKAYAMA Tsunego
NAKAYAMA Yukio
NANAHARA Mitsuru
NEG1SHI
Asaji
NEMOTO Kazuji
NIIYAMA
Teruyoshi
NISHI
Saburo
NISHIMURA
Yasushi
NISHIRA
Terue
NODERA Yoshiharu
NOJIRI
Takaharu
NOMURA Hajime
NOZAWA Keisuke
33
KOTABE Takeshi
KUBOKAWA Kazuo
KUNO Teruaki
KURIHARA Ichiro
KUROKO Kakuichi
KUROSAWA Yuya
KUSUNOSE
Akihiko
MAEDA Tsugio
MASUDA Hiroshi
MASUDA Masayuki
MATSUDA Fusao
MATSU1 Ryohei
MATSUMOTO
Sojiro
MATSUNAGA Yasuo
MATSUOKA Shozo
MATSUYAMA Tokuo
MATSUZAWA Tomizo
MAZAKI Takao
MIJIRI
Minoru
MISAKI
Yoshio
MISHIMAKI
Mitsuo
MIWA Minemasa
MIYAGAWA Koichi
MIYAMOTO Iwao
MIYAZAWA Akira
MIYAZAWA Tomoyoshi
MOCHIZUKI
Kiyophi
MORI Haruo
MORIMOTO Hiroshi
MORITA Sanshiro
MOROZUMI
Tatsuo
MURAKAMI Zennozo
MURATA Asahi
MURAYAMA Gen-ichiro
MIZUSHIMA
Tsunesuke
MIZUUCHI
Tsuneyoshi
NAGANO Noboru
NAGASE Kichi
NAGASH1MA
Shichinosuko
NAITO Shozo
NAKADA Hisaji.
NAKAGOME Shiro
NAKAJIMA
Keiiehiro
NAKAMURA Ichiji
NAKAMURA Masao
NAKAMURA Teiichi
NAKAMURA Yoshinobu
NAKANO Hideshiro
NAKAYAMA Kaoru
NAKAYAMA Yoshiyuki
NAKAZAWA Hachiro
NANABU Tadashi
NEGISHI
Michiko
NEMOf0
Seikichi
NIMURA Juichi
NISHIGUCHI
Minoru
NISHINO
Akira
NISHIZAWA
Akira
NOGUCHI
Chokichi
NOMOTO Shigeru
NOMURA Masao
NOZAWA Shigeru
OBA Hiroshi
ODAKA Tooru
OGASAWARA Jun
OGAWA Kurakichi
OGUCHI Shozo
OHARA Toshio
OHASHI
Tokunao
OKA Kenji
OKAI Yoshio
OKAMOTO Shiro
OKI Sadamichi
OKITSU
Tatsunobu
OKUNO Minekatsu
OMATA Nobuo
ONO Akihiro
ONO Masao
ONO Tatsuo
ONUKI Nobushige
OSAKI Mamoru
OSHIMA Chiyomatsu
OSHIMA Tomiji
OTA Minoru
OTAKI Kingo
OZEKI Teruo
SAITO Fusajiro
SAITO
Susumu
SAITO
Toshio
SAKAI Ichiro
SAKAMOTO Mitsue
SAKATA Hideo
SAKAYANAGI Ryuji
SAKURAI Yukiharu
SANO Shiro
SASAKI
Tsuneichi
SASAMOTO
Tomohiro
SATO Kazuiehi
SATO Ryuji
SATO Shikaji
SATO Unosuke
SEKI Kazuo
.SEKINE
Eiki
SEKIYA
Shingo
SHIBATA
Hiyoshi
SHIBATA
Shozo
SHIBUYA
Kazuo
SHIMADA Hiroshi
SHIMIZU
Taro
SHIMODA Kintaro
SHINKAI
Shokichi
SHINOMIYA
Shinji
SHIOKAWA Akira
SH1RAI
Shizuaki
SHIRAISHI
Masaya
SHIROTA
Bunsaku
SOGA Takaji
SUDA Isamu
SUGA Jun
SUGAHARA Michio
SUGANUMA Torazo
SUGIMOTO
Hiroo
SUGIURA
Ichiro
SUGURI
Takashi
OBATA Hajime
ODAKA Yoshio
OGATA Minoru
OGAA^ Shigeharu
OGURA Nakazo
OHASHI
Kiyoshi
OKAZAKI Kin-ichi
OKABE Keiji
OKAMOTO Kaoru
OKAZAKI Toshio
OKI Shusaku
OKIYAMA Nobuji
OKUYAMA Masao
OMI Tatsuo
ONO Ichiro
ONO Takeo
ONO Tsunehiko
ONUMA Minoru
OSAKU Masao
OSHIMA Rihei
OSHIMOTO
Akira
OTA Shigetaka
OZAKI Santaro
SAEGUSA
Yaichi
SAITO Hiroshi
SAITO
Takaji
SAKAGAWA Keiji
SASAKIDA
Tetsuzo
SAKAMOTO Usaburo
SAKATA Yoshimasa
SAKUMA Hideo
SAMOTO Shosuke
SANO Takashi
SASAKI
Yorio
SATO Fukuju
SATO Kiyoo
SATO Seimatsu
SATO Taketsumi
SATO Yoshimichi
SEKINE
Soji
SEKINE
Kamesaku
SETO Hiroshi
SHJBATA
Shoichi
SHIBATA
Toichi
SHICHITA
Kenji
SHIMADA Kojiro
SHIMlZU
Ten
SHIMOKAWA RyosakuSHINOHARA
Yukichiyo
SHINOYAMA Takashi
SHIONO -Saburo
SHIRAI
Yoshitaka
SHIROKI
Katsumasa
SHITACHI
Kazuhiro
SOTOYAMA Fujio
SUDA Takashi
SUGAHARA Akinori
SUGUMATA Tooru
SUGASA Satohito
SUGIMOTO
Minoru
SUGIYAMA Tomokuni
SUKA Renshichi
ODA Takenori
OGASAWARA Hisashi
OGAWA Haruji
OGINO Toshio
OGURA Toshio
OHASHI Teppei
OHINATA Yoshinao
OKADA Yoshio
OKAMOTO Seiji
OKAZAWA Korekiyo
OKI Yawara
OKUHARA Kyoji
OKUYAMA Yoshiaki
OMORI Shogo
ONO Jun-ichi
ONO Torataro
ONODERA Kiyoshi
ORIMOTO Shigeru
OSEKI Hisamichi
OSHIMA Takuo
OSHIMOTO
Kazuo
OTAKE Kazutora
CfZAWA Tadashi
SAGIYA Kaname
SAITO Sakiji
SAITO Takashige
SAKAI Hiroshi
SAKAMOTO Chikaichi
SAKAMURO Toshio
SAKATA Zen
SAKURAI Shigeo
SANO Saizo
SASAKI Katsumi
SASAMOTO
Sotaro
SATO Isao
SATO Masaya
SATO Seishi
SATO Takeo
SAWA Kiyoji
SEKIKAWA Yoshiharu
SEKITA Masao
SHIBA Hideo
SHIBATA
Shozaburo
SHIBUE
Nobuo
SHIDA Otozo
SHIMADA Kosaku
SHIMIZU
Otoru
SHINGU Makoto
SHINOME
Kazuhide
SHINOZUKA
Minoru
SHIRAI
Ryotoku
SHIRAISHI
Kenji
SHIROKUMA
Yoshiro
SHODA Rikizo
SUDA Haruo
SUDO Fukusaburo
SUGAHARA Kiyoshi
SUGANUMA Kosaku
SUGIMOTO
Goro
SUGINO Takayoshi
SUGIYAMA Yoshiie
SUKIGARA
Masastii
SUTO Kiheiji
SUZUKI
Kingo
SUZUKI
Shujiro
SUZUKI Teruo
SUZUKI Yasuzo
TAJIMA Akira
TAKAGI Kan-ichi
TAKAGI Tetsu
TAKAHASHI
Hiroshi
TAKAHASHI
Joji
TAKAHASHI
Shoichi
TAKAHASHI
Yasushi
TAKAMORI Atsushi
TAKASAKI Naofnmi
TAKASUGI
Hiroshi
TAKAYAMA Tokuzo
TAKEHARA Kiroku
TAKESHITA
Takeshi
TAKI Kakutaro
TAMARU Hideo
TAMURA Toku
TANAI Sabuichi
TANAKA Ryotaro
TANAKA Toshi
TANAKA Yozo
TANIKAWA Takashi
TATENO Zenkichi
TAZAWA Kiyosada
TOCHIMOTO
Shosaburo
TOKUMOTO Munetsugu
TOMITA Yukio
TORIKAI
Kiyoshi
TOYODA Toyokichi
TSUKAKOSHI
Eiichi
TSUNODA Katsuhiko
UCHIDA Kinjiro
UEHARA Shigeru
UMEDA Yokichi
UOCHI Izumi
USHIJIMA
Kazuo
WADA Ken-ichi
WAKI Yoshiaki
WATANABE Atsushi
'WATANABE Kaname
WATANABE Masao
WATANABE Tatsuro
YAGI Seizo
YAGUCHI Yukiko
YAMADA Chuji
YAMADA Kazuo
YAMADA Teiichi
YAMAGUCHI Kikuo
YAMAKAWA Kin-ichi
YAMAMOTO Takeji
YAMAZAKI Hiroshi
YAMAZAKI Masao
YANAGIDA Fukuji
YASAKU Kinzo
YASUI Teruaki
YOKOCHI
Kenji
YOKOTSUKA
Bumpei
YONEZAWA Shigeru
SUZUKI
Goro
SUZUKI Riuemon
SUZUKI Takeji
SUZUKI Tohoru
SUZUKI
Yuzo
TAJIMA
Ikuo
TAKAJI Masaru
TAKAHASHI
Akira
TAKAHASHI
Ichiro
TAKAHASHI
Kazuyoshi
TAKAHASHI
Takeo
TAKASHIMA
Yoshiyuki
TAKAMURA Kunio
TAKASHIMA
Hisao
TAKATA Osamu
TAKAYANAGI
Toshiro
TAKEKAWA Katsumi
TAKEUCHI
Nobuo
TAKII
Kozo
TAMIYA Shun-ichiro
TANABE Morihei
TANAKA Junzo
TANAKA Ryuji
TANAKA Toshiro
TANEDA Shozo
TASAKI Kisei
TATSUNO Tadahiko
TERASHIMA
Kaneyoshi
TODA Nobuo
TOKUNAGA Norio
%TOMIZAWA Tadashi
TORIZAWA Hideo
TSUGIKI
Harukichi
TSUKUDA Gosaburo
TSUYUKI
Teruo
UEDA Masahiro
UENO Hiroshi
UMEHARA Takeki
URABE Gunji
WACHI Tokusaburo
WADA Tsutomu
WARASHINA Yukie
WATANABE Harukichi
WATANABE Kiichi
WATANABE Mikio
YACHIDA Fumio
YAGIHARA
Seisaku
YAJIMA Yasuji
YAMADA Eiichiro
YAMADA Kin-ya
YAMADA Terumitsu
YAMAGUCHI Masaaki
YAMAMOTO Masara
YAMATANI Tomoaki
YAMAZAKI Isamu
YAMAZAKI Saisuke
YANAGIMACHI
Mitsuo
YASUDA Mitsuo
YASUNO Toshiaki
¥OKOKURA Kazuyuki
YOKOYAMA Tomoe
YOSHIDA
Hachiro
SUZUKI
Harumitsu
SUZUKI
Seiichiro
SUZUKI
Teikichi
SUZUKI Yasugoro
TAHARA Toraji
TAJIMA Takuji
TAKAGI Tadao
TAKAHASHI
Denjiro
TAKAHASHI
Jiroku
TAKAHASHI
Masakichi
TAKAHASHI
Yasuo
TAKAMATSU Kagetomo
TAKANO Hideharu
TAKASHIMA
Shosuke
TAKAYA Mitsuo
TAKEHANA Eizo
TAKENAKA Shujun
TAKEYAMA Tamako
TAK1UCHI
Hideo
TAMURA Kametaro
TANABE Tsuruichi
TANAKA Kaziio
TANAKA Shoju
TANAKA Yoshihiro
TANIKAWA Shozaburo
TATENO Kin-ya
TATSUTA
Minoru
TOCHIKURA
Kyuichiro
TOKITA Hiroshi
TOKURA Masaaki
TOMONO Satosu
TOSHIMA
Toshio
TSUJI
Moritsugu
TSUNODA Hiroshi
UBUKATA Tsugio
UEHARA Shuichiro
UGAJIN
Akira
UNO Ryuzo
URUMA Kazuo
WADA Hideo
WAKAUMI Kazuyoshi
WATANABE Akira
WATANABE Hikobei
WATANABE Koji
WATANABE Minoru
YAGI Hisao
YAGUCHI Shin-ichiro
YAJIMA Yoshio
YAMADA Isao
YAMADA Koichi
YAMADA Masao
YAMAHIRA Kaoru
YAMAMOTO Nagaaki
YAMAZAKI Chuji
YAMAZAKI Kaoru
YANAGI Fumiharu
YANAGITA Soichi
YASUI Teiichi
YASUTAKE Takeo
YOKOTA Takeshi
YONEDA Yoshihito
YOSHIDA
Hideo
YOSHIDA
Yasukichi
YOSHIDA
Shinjuro
YOSHIDA
Toshiyuki
YOSHINO
Shojiro
YOSHIDA Yoshinari
YOSHII
Eikichi
YOTSUKURA
Kichio
YOSHIZAWA Kenji
YOSHIZAWA
Toshio
YUKI Hideo
Personnel
Members of the Japanese
National
Railways
YAMAKIWA Masaaki
ABE Ritsuko
KATSUNUMA Fumio
Personnel
Members of the Japan Monopoly Corporation
CHIBA Kuraji
AIZAWA Shosuke
ABE Sonoe
HATAKEYAMA Moriyoshi
ENDO Kazuo
FUTONO Yuki
ISOBE
Toichi
ISHIKAWA
Kaoru
INABA Zenzaburo
KANNO
Otomaru
KANNO
Motomu
ITABASHI
Yoshijiro
KOTSUKA Gunji
KATAYORI Hiroshi
KIKUCHI
Taketoshi
OKURA Tomoji
NIWA Teru
MATSUSHITA
Hiroshi
SHIMIZU
Yukio
SASAKI Ken-ichiro
SAITO Kazuo
TAKEDA Seiichi
TAKAHASHI
Eiichi
SUDA Kazumaru
YAMAMOTO Tsuneko
TODA Toshiko
TAYA Mitsuo
Auditor
of the Agriculture
and Forestry
Central
Bank
KODAIRA Gon-ichi
(C)
Others
IIDA Kusuo
AOKI Daigo
HARA Kunimichi
ISHIKAWA ~Yoshio
KODAIRA Namihei
KAGEYAMA Hitoshi
KUBO Suehiro
KOJIMA Arakazu
KOTACHI Ichisaku
MINOBE Yoji
MIYAWAKI Sanzo
NAKAI Reisaku
TAKAHASHI
Umejiro
OSHIMA Nagaaki
SASAMOTO Kazuo
WATANABE Gisuke
YOSHIDA
Tomosuke
YOSHIDA
Kenzaburo
YOSHIZAWA
Kenkichi
(A) - Persons Scheduled
to be Appointed
or Promoted
Public
Offices and Names of Persons to be Newly Appointed
Clerks
(Shuji)
of the National
Diet Library
ISHII
Goro
HARADA Sakae
IRIE Shoichi
MISAWA Shigeo
KIDOKORO Nobuo
MINAKUCHI Kimiko
NAKAGAWA Ichiro
MIYASHITA
Isamu
MORIKOSHI
Hakushi
SHIRAI
Shizuko
TAKASE Hideo
Secretaries
of the Prime Minister's
Office
SUZUKI
Shinjiro
AISAKI
Seihachi
MATSUMOTO
Takahisa
Police-Superintendent
of the National
Rural Police
NAKASHIMA Yuichiro
(B)
Others
FUJIWARA
Takao
HASHIMOTO
Keizaburo
ASAHINA Sakutaro
KAMEYAMA Koichi
IKEZUMI
Kyuma
HIROSE
Hisatada
MAKIYAMA Kozo
KANEDA Hideo
MAKINO Tozaburo
ONO Rokuichiro
NOMURA Giichi
MURAMATSU Susumu
SAWA Shigetami
ONO Seiichiro
SASAKI Teruo
TAKEUCHI
Tokuji
SUDO Kaneomi
SHIMADA Junji
YONENO Toyomi
2) Persons
decided
as falling
under the Memorandum:
24 persons
Names of Persons falling
under Memorandum and the Reason therefore
War-Criminals
NORO Jun-ichi
OTSUKI Masao
ASHIDA Kunimitsu
YAMANE Masatsugu
Military
Police
(former)
(1st Lt.)
MAEGAWA Heisuke
Persons relative
to the Central
Leading
Dept. of the Japan Communists
Party
HOSAKA Hiroaki
HORIE Muraichi
FUKUMOTO Kazuo
IWATA Eiichi
IWAMOTO Iwao
HOSOKAWA Karoku
KAWAKAMI Kan-ichi
KAWADA
Kenji
KAMIMURA Susumu
NISHIZAWA
Ryuji
NISHIDATE
Jin
KIMURA Saburo^
SUGIMOTO
Fumio
OKADA Bunkichi
SHIINO
Etsuro
S
WADA Ichizo
UZUKI Ichizo
SUNAMA Ichiryo
Y AMABE Kentaro
-36
ERRATA
In Public
Notice of Screening
Result
No. 46 appeared
in Page 25 of Official Gazette
Extra
No.
66, dated July 7, 1951, "Attorney-General's
Office Notification
No. 219" shall be corrected
to "AttorneyGeneral's
Office Notification
No. 119".
In accordance
with the provisions
of Article
ll of the Organizations
Control
Order
(Cabinet
Order No. 64 of 1949),
the following
Persons were designated
by Attorney-General's
Office Notification No. 358 of 1951, as those to be excluded
from Public
Office, being deemed to have been designated
as Persons falling
under the Memorandum Prescribed
in the Imperial
Ordinancerelating
totheExclusion,
Retirement,
Resignation,
etc. in respect
to Public
Office (Imperial
Ordinance
No. 1 of 1947).
It is hereby
posted
for caution's
sake:
YAMAZAKIYA
Atami
Inekawa-Gumi
Boss
(1 Person)
INEKAWA Kakuji
Alias
INEKAWA
Hoyu
KAGUYA Yashichi-Ikka
(1 Person)
Boss
(6th Gen.)
FUJIU
Tamotsu
EDOYA Toragoro-Ikka
(1 Person)
Boss
(6th Gen,)
KASHIWAGI
Wataru

Similar documents