nebeske tajne vi - The Lord`s New Church

Comments

Transcription

nebeske tajne vi - The Lord`s New Church

										                  

Similar documents

NEBESKE TAJNE tom III - The Lord`s New Church

NEBESKE TAJNE tom III - The Lord`s New Church pokazano šta on označava, naime, da ne označava razaranje sveta, već poslenje vreme crkve; da kad ovo vreme bude blizu, Gospod je rekao, da će doći na oblacima nebeskim u slavi (Mateja XXIV.30; Mar...

More information