Aarbog 11 - Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Comments

Transcription

Aarbog 11 - Dansk Skoleforening for Sydslesvig

										                  

Similar documents

Aarbog 09 - Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Aarbog 09 - Dansk Skoleforening for Sydslesvig Lærere på orlov ...................................................................................................124 Børnehaver Flensborg by .........................................................

More information

Fokus - Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Fokus - Dansk Skoleforening for Sydslesvig takket ja til at deltage, når Skoleforeningen den 5. maj holder fødselsdagsreception på A. P. Møller Skolen i Slesvig. Den nu forhenværende danske undervisningsminister Bertel Haarder havde også sa...

More information

Mød The KutiMangoes - Sydslesvigsk Forening

Mød The KutiMangoes - Sydslesvigsk Forening siddere. Ketel Lorenzen, Maren Sörensen, Arngard Janiesch og Silke Ingwersen blev alle genvalgt som bisiddere. På formands- og næstformandsposten var der derimod udskiftninger. Den hidtidige forman...

More information

12-07 Side 01 Tillaeg______ - Dansk Skoleforening for Sydslesvig

12-07 Side 01 Tillaeg______ - Dansk Skoleforening for Sydslesvig foregå via nettet på adressen www.aiu.dk fra 26. maj til 8. september 2008 eller til projektmedarbejder Georg Buhl på tlf. 0461-5045117.

More information

Årbog 2005 - Sydslesvigsk Forening

Årbog 2005 - Sydslesvigsk Forening flertal og mindretal hører til rækken af udfordringer, mindretallet står overfor. Ikke fordi ligestillingen løser alle vore behov. Et mindretal er anvist på positiv særbehandling, hvis det skal kla...

More information