Siemens v České republice

Comments

Transcription

Siemens v České republice
Siemens v České republice
Produkty, služby a řešení
VSTOUPIT
English version
ENG
Seznam produktů a řešení
Seznam produktů a řešení
Průmysl
• Průmyslové automatizační systémy
•Spínací a instalační technika
•Systémy pro řízení automobilového průmyslu
•Řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje a roboty,
řešení pro výrobní stroje a jeřáby
•Senzory a komunikace
•Elektrické a mechanické pohony
•Investiční celky a zařízení pro metalurgii, těžké strojírenství,
dobývání nerostů, papírenství, vodárenství, teplárenství,
výrobu stavebních hmot
•Infrastruktura letišť
•Realizace, servis a údržba průmyslových zařízení
•HV, MV a LV elektro inženýring a projektování
•Systémová řešení kabelových rozvodů energie
•Přechodné a pohotovostní napájení
•Měřicí a regulační systémy
•Vybavení velínů a dozoren
•Standardní, halogenové a automobilové žárovky
•Zářivky, výbojky, LED osvětlení a speciální světelné zdroje
•Elektronické předřadníky
•Svítidla
Siemens v České republice Sektory
Infrastructure
& Cities
• Vozidla a systémy pro bezpečnou a hospodárnou přepravu
osob a zboží
•Napájecí systémy, zabezpečovací a sdělovací technika
pro kolejovou dopravu
•Systémy veřejného osvětlení
•Řídicí systémy silniční dopravy, mýtné a parkovací systémy
•Logistické a kompletační systémy pro letiště, automatizace pošt
•Infrastruktura pro elektromobily
•Komplexní řešení pro energeticky efektivní a bezpečné budovy
•Řídicí, zabezpečovací a protipožární systémy budov
•Měření a regulace pro vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci
•Kompletní servis během celého životního cyklu budovy
•Realizace energeticky úsporných projektů (EPC)
Seznam společností
Energetika
Zdravotnictví
• Zařízení na výrobu energie z fosilních a obnovitelných zdrojů
•Turbíny, turbogenerátory
•Spalovny odpadů
•Přístroje, rozvodny, transformátory a další zařízení VN a VVN
•Řídicí systémy pro výrobu a rozvod energie
•Engineering a servis
•Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zdrojů
elektrické energie a tepláren
•Rozvodné systémy pro napájení a řízení technologických
částí výrobních bloků
•Rozvodny a zařízení vlastní spotřeby
•Systémy napájení a měření
• Počítačová tomografie
•Magnetická rezonance
•Angiografická zařízení
•Molekulární zobrazování
•Univerzální i specializovaná rentgenová zařízení
•Ultrazvukové systémy
•Zařízení pro správu a distribuci obrazů a dat
•Laboratorní diagnostika
•Audiologická technika – sluchadla a příslušenství
pro nedoslýchavé
•Rozvaděče VN a NN vzduchem izolované
•Rozvaděče VN plynem izolované
•Přístroje a zařízení VN a NN
•Řízení a realizace komplexních projektů elektro na klíč
pro průmysl a energetiku
•Engineering a služby pro distribuční sitě elektrické energie
•Automatizace v energetice
•Měření energie a komunikace
•Služby v oblasti přenosu a distribuce energie
•Elektrifikace železnic
stav k 03/2013
Seznam produktů a řešení / strana 1/1
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
divize Industry Automation & Drive Technologies
Siemens, s.r.o., sektor
Industry, divize Industry
Automation & Drive
Technologies (I IA&DT)
nabízí produkty, systémy
i komplexní řešení pro
průmyslovou automatizaci:
systémy pro řízení procesů,
automatizační systémy,
systémy pro řízení výroby,
měřicí a zkušební techniku,
automatizaci v obrábění,
neregulované (motory)
pohony a regulované
pohony – střídavé
i stejnosměrné,
elektropřevodovky,
převodovky a spojky,
nízkonapěťovou spínací
a instalační techniku.
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
divize Industry Automation & Drive Technologies
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 405
233 032 490
[email protected]
www.siemens.cz/iadt
Vedení
Dr. Ing. Bohumil Brodský, ředitel divize
Ing. Martin Lenc, MBA, finanční ředitel divize
Podíl Siemens:
100 %
Prodej – Praha
Prodej – Mělník
Siemens, s.r.o.; I IA&DT
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Telefon: 233 032 411
Fax: 233 032 493
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o.; I IA&DT
Fibichova 218, 276 01 Mělník
Telefon: 315 621 220
Fax: 315 621 222
E-mail: [email protected]
Prodej – Brno
Siemens, s.r.o.; I IA&DT
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Telefon: 544 508 440
Fax: 544 508 449
[email protected]
E-mail: Prodej – Ostrava
Siemens, s.r.o.; I IA&DT
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
Telefon: 597 400 655
Fax: 597 400 659
E-mail: [email protected]
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Industry / strana 1/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
divize Industry Automation & Drive Technologies
Produkty, služby a řešení
Průmyslové automatizační systémy
• Průmyslové automatizační systémy (programovatelné
automaty Simatic PLC, průmyslový software, programovací přístroje Field PG, průmyslové počítače)
• Řízení na bázi PC (WinAC), decentralizované periferie
• Systémy pro obsluhu a sledování procesů
• Vizualizační software WinCC (jednotné pracovní
prostředí pro všechna zařízení od ovládacích panelů
až po rozsáhlé SCADA aplikace)
• MES systém – Simatic IT
• Systémy řízení procesů Simatic PCS 7
• Mikrosystémy, spínané zdroje Sitop
• Plně integrovaná automatizace na bázi produktů
Simatic, vývojové prostředky pro průmyslové
aplikace TIA Portal
•Bezpečnostní systémy pro výrobní automatizaci
•Systémy pro úsporu energií
Nízkonapěťová spínací a instalační technika
• Přístroje určené pro komunikaci na sběrnicích
(Profibus, AS-i, IO-Link)
Siemens v České republice • Spínací přístroje pro spotřebičové vývody – stykače,
jističe motorů, jisticí relé, časová relé, softstartéry
a polovodičové spínače
• Spínací přístroje pro rozvod energie – jističe
(ACB, MCCB) a pojistkové odpínače
• Povelové a hlásicí přístroje – tlačítka, signálky, sloupky
• Bezpečnostní moduly, polohové spínače
• Transformátory a napájecí zdroje
• Projekční pomůcky a software pro nízkonapěťovou
spínací techniku Sirius
• Elektroinstalační materiál – jističe, proudové chrániče,
modulové přístroje, rozváděčové skříně, svodiče přepětí,
řadové svornice, pojistkové systémy, domovní spínače,
zásuvky
Systémy pro řízení
automobilového průmyslu
• Automatizační a informační technika pro výrobní
systémy a pro management a údržbu
• Systémy určené k analýze procesů a k analýze
kvality pro krátkodobou a střednědobou optimalizaci
výroby
• Zkušební technika
stav k 03/2013
• Plánování výrobních závodů, simulace jako součást
plánování a realizace, analýza kritických míst
• Údržba automatizačních výrobních systémů
Řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje a roboty,
řešení pro výrobní stroje a jeřáby
• Automatizační systémy pro obráběcí stroje, roboty
a speciální stroje, CNC systémy řady Sinumerik
• Synchronní a asynchronní servomotory, pohony
Sinamics
• Vybavení pro obráběcí stroje, roboty a speciální stroje
včetně vybavení rozváděčů
• Řídicí systém Simotion integrující funkce PLC,
Motion Control a technologické funkce
• Řešení pro balicí, tiskařské, textilní, plastikářské,
tvářecí, sklářské a nejrůznější jednoúčelové stroje
• Řešení pokročilých funkcí pro jeřáby, např. elektronika
proti houpání břemene a proti křížení portálu
Senzory a komunikace
• Procesní přístrojová technika (polní instrumentace)
pro měření tlaku a diferenčního tlaku a teploty,
magneticko-indukční, ultrazvukové, hmotnostní
a vírové průtokoměry pro kapaliny a plyny,
měřiče tepla ve vodě i páře, ultrazvukové, kapacitní,
radarové a mechanické hladinoměry pro kapaliny
a sypké materiály, analyzátory kapalin a plynů
• Snímače fyzikálních veličin s bezdrátovým
HART přenosem
• Provozní plynové chromatografy, provozní
spektrometry, multifunkční analyzátory plynů
• Systémy pro přesné provozní vážení a dávkování, vážicí
senzory, pásové váhy, průtokoměry pro sypké materiály
• Elektropneumatické regulátory polohy (pozicionéry)
pro zdvihové i otočné pohony
• Multifunkční provozní regulátory a zapisovače,
akustické snímače pro hlídání provozu
• Průmyslové komunikační sítě Simatic NET
(průmyslový Ethernet, Profinet, Profibus, průmyslové
bezdrátové komunikace)
• Kompletní portfolio aktivních a pasivních síťových
komponent Scalance a RuggedCom pro všechna
odvětví průmyslu
• Procesní senzory pro automatizaci (RFID průmyslové
systémy a čtečky kódů)
• Technické poradenství, záruční a pozáruční servis 4
Industry / strana 2/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
divize Industry Automation & Drive Technologies
Neregulované a regulované pohony
• Kompletní nabídka motorů Simotics
• Nízkonapěťové standardní asynchronní motory
• Nízkonapěťové a vysokonapěťové asynchronní motory
v nevýbušném provedení
• Vysokonapěťové motory
• Synchronní a asynchronní servomotory, momentové
motory a lineární motory
• Kabeláž k servomotorům Motion Connect
• Stejnosměrné motory
• Asynchronní generátory
• Synchronní generátory
• Moderní nízkonapěťové frekvenční měniče Sinamics
a měniče tradičních řad
• Vysokonapěťové frekvenční měniče Sinamics
a Robicon Perfect Harmony
• Stejnosměrné měniče
• Decentralizované pohony
• Software pro pohony
• Čelní převodovky s velkou osovou vzdáleností
pro pohon zdvihů jeřábů
• Převodovky pro pohony dopravních pásů,
vodních turbín, papírenských strojů
• Planetové převodovky
• Kuželová soukolí pro zabudování do strojů
dle dokumentace zákazníka
• Objímkové a přírubové spojky
• Elastické a vysoce elastické spojky
• Lamelové spojky Arpex
• Zubové spojky Zapex
• Hydrodynamické spojky Fludex
• Kompletní pohonné systémy pro jednotlivé
průmyslové aplikace
Mechanické pohony
• Čelní, kuželočelní a šnekové elektropřevodovky
• Čelní a kuželočelní převodovky
Siemens v České republice stav k 03/2013
Industry / strana 3/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Odštěpný závod Industry Automation Services
Siemens, s.r.o., odštěpný
závod Industry Automation
Services zajišťuje řízení
projektů, programování
a školení řídicích systémů
pro výrobní technologie,
distribuci a servis
automobilových
diagnostických přístrojů
VAG/VAS a jejich
příslušenství. Provádí
retrofit a údržbu
automatizačních výrobních
systémů.
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Odštěpný závod Industry Automation Services
Servisní a školicí středisko Siemens
– sektor Industry
Adresa: Telefon: Fax: Internet: Zelená 184, 293 06 Bradlec
326 713 811
326 713 953
www.siemens.cz/iadt
Linka technické podpory (7:00 – 16:30):
Telefon: 800 122 552, 326 713 888
E-mail: [email protected]
[email protected]
Vedení
Dr. Ing. Bohumil Brodský, ředitel odštěpného závodu
Servis u zákazníka (7:00 – 16:30):
Telefon: 800 122 552, 326 713 888
Fax: 326 713 889
E-mail: [email protected]
Podíl Siemens:
100 %
Internet: Prodej, reklamace a opravy náhradních dílů:
Telefon: 326 713 877 (7:00 – 16:30)
800 122 552 (16:30 – 7:00)
Fax: 326 713 951
E-mail: [email protected]
Školení:
Telefon: Fax: E-mail: Internet: Siemens v České republice stav k 03/2013
www.siemens.cz/iadtservis
Automotive
Projekty:
• nová zařízení
• rekonstrukce
• údržba
Telefon: Fax: E-mail: 326 713 881
326 713 954
[email protected]
Diagnostiské přístroje VAG/VAS:
Telefon: 326 713 869
Fax: 326 713 951
E-mail: [email protected]
326 713 811
326 713 951
[email protected]
www.siemens.cz/sitrain
Industry / strana 4/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
divize Customer Services
Siemens, s.r.o., sektor
Industry, divize Customer
Services (I CS) dříve (I IS)
nabízí komplexní i dílčí
projekty a dodávky
investičních zařízení a celků
pro různá průmyslová
odvětví i infrastrukturu –
plánování, projektování,
řízení výstavby, engineering,
různé možnosti financování,
montáž, uvedení do provozu,
servis a údržbu s využitím
zkušeností celosvětově
působící firmy a vlastního
know-how.
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
divize Customer Services
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: Úsek Praha
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 411
233 032 492
[email protected]
www.siemens.cz/is
Vedení
Ing. Tomáš Kutscherauer, ředitel divize
Ing. Jiří Wagner, finanční ředitel divize
Podíl Siemens:
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Telefon: 233 032 972
Fax: 233 032 990
Úsek Brno
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Telefon: 544 508 501
Fax: 544 508 500
Úsek Ostrava, Hlubočky
100 %
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
Telefon: 597 400 660
Fax: 597 400 669
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Industry / strana 5/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
divize Customer Services
Produkty, služby a řešení
Investiční celky a zařízení pro metalurgii,
těžké strojírenství, dobývání nerostů, papírenství,
vodárenství, výrobu stavebních hmot, petrochemii/
plynárenství a příbuzná průmyslová odvětví
•Kompletní dodávky v oblasti automatizační techniky
a pohonů pro výrobní objekty
•Dodávky investičních zařízení a celků v oblasti
metalurgie, těžkého strojírenství, těžebního
a papírenského průmyslu
•Energetická zařízení pro napájecí soustavy
metalurgických, hornických, vodárenských
a papírenských provozů
•Poradenská a projekční činnost, servis, školení
•Dodávky náhradních dílů
•Spolupráce s partnerskými firmami v oblasti vývoje
řídicích systémů pro jednotlivé technologie
Technicko-inženýrské služby
•Komplexní řešení ASŘTP a pohonů, engineering
a realizace investičních zařízení a celků zejména
pro metalurgii, teplárenství, pro úpravu, čištění
Siemens v České republice a rozvod pitné i splaškové vody, pro hospodaření
s odpady, pro cementárny, dřevozpracující průmysl,
hornictví a petrochemický průmysl
•Dodávky dílčích řešení, resp. komponent včetně
poradenství, projektování, projekce, montáže, uvedení
do provozu, servisu, údržby a školení i v dalších
odvětvích průmyslu či infrastruktury
•Návrh a dodávky pro výrobní, montážní a distribuční
linky, dopravníky
•Modernizace a stěhování průmyslových zařízení a linek
•Optimalizační systémy (MES), nadřazené systémy
řízení, datové sklady, monitoring komplexních procesů,
zpracování dat, IT systémy řízení údržby
Infrastruktura letišť
• Komponenty a řešení v oblasti infrastruktury
a zajištění bezpečnosti provozu letišť, zejména
nadzemní a zapuštěná světelná návěstidla, napájecí
soustavy, řídicí a monitorovací systémy světelných
soustav BRITE, překážková návěstidla a přenosná
světelná zabezpečovací zařízení, která vyhovují
předpisům ICAO, FAA a NATO, certifikovaná FAA
a českým Úřadem pro civilní letectví
stav k 03/2013
Realizace, servis a údržba průmyslových zařízení
•Elektromontáže slaboproudu i silnoproudu, uvádění
do provozu
•Mechanické montáže logistických dopravníků a linek
•Seřizování elektrotechnických a automatizačních
zařízení
•Aplikace metodiky SIMAIN pro zajištění integrované
údržby průmyslových zařízení, a to nejen pro zařízení
dodaná firmou Siemens
•Dodávky náhradních dílů pro všechny průmyslové
aplikace
•Záruční a pozáruční servis
•Kompletní zajištění údržby průmyslových podniků
(outsourcing)
•Kalibrační služby – tlaky, teploty, množství
•Aplikace měničů pro regulační účely pohonů
•Pneumatické pohony
Industry / strana 6/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Obchodní jednotka Metals Technologies
Siemens, s.r.o., sektor
Industry, obchodní jednotka
Metals Technologies (I MT)
nabízí komplexní i dílčí
projekty a dodávky
investičních zařízení
a celků pro různé oblasti
metalurgie a těžkého
strojírenství – plánování,
projektování, řízení
výstavby, engineering,
různé možnosti
financování, montáž,
uvedení do provozu,
servis a údržbu s využitím
zkušeností celosvětově
působící firmy a vlastního
know-how.
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Obchodní jednotka Metals Technologies
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: Electrics / Automation
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
597 400 660
597 400 669
[email protected]
www.siemens.com/metals
Vedení
Ing. Radovan Holub, CSc., ředitel divize
Ing. Jiří Wagner, finanční ředitel divize
Podíl Siemens:
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
Telefon: 597 400 660
Fax: 597 400 669
Mechanical Engineering
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Telefon: 233 032 901
Fax: 233 032 903
Lokality: Praha
Ostrava
Žďár nad Sázavou
Košice
100 %
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Industry / strana 7/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Obchodní jednotka Metals Technologies
Produkty, služby a řešení
Investiční celky a zařízení pro metalurgii
a těžké strojírenství
•Dodávky úplných investičních celků a zařízení v oblasti
metalurgie a těžkého strojírenství
• Kompletní dodávky v oblasti automatizační techniky
a pohonů pro výrobní objekty
• Poradenská a projekční činnost, školení
• Dodávky náhradních dílů
• Servis a údržba
Technicko-inženýrské služby
•Komplexní řešení ASŘTP a pohonů, engineering
a realizace investičních zařízení a celků
• Dodávky dílčích řešení, resp. komponent včetně
poradenství, projektování, projekce, montáže,
uvedení do provozu, servisu, údržby a školení
Siemens v České republice stav k 03/2013
Industry / strana 8/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry, divize Customer Services
Odštěpný závod Industry Maintenance Technology
Siemens, s.r.o.,
odštěpný závod Industry
Maintenance Technology
se specializuje
na provádění údržby
technologických zařízení
průmyslových podniků.
Siemens, s.r.o.
sektor Industry, divize Customer Services
Odštěpný závod Industry Maintenance Technology
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
597 400 660
597 400 669
[email protected]
www.siemens.cz/is
Vedení
Arnošt Kolaska, ředitel odštěpného závodu
Podíl Siemens:
Siemens v České republice stav k 03/2013
100 %
Industry / strana 9/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Siemens, s.r.o., odštěpný
závod Elektromotory
Mohelnice vyrábí nízkonapěťové asynchronní
elektromotory, které
dodává do celého světa.
Převážně se jedná o třífázové asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko
osových výšek 63-200 mm
s výkony od 0,25 do 37 kW.
Kromě základních a katalogových elektromotorů
vyrábí i širokou škálu jejich
speciálních zákaznických
provedení.
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Adresa: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice
Telefon: 583 471 111
Fax: 583 430 151
Vedení
Ing. Pavel Pěnička, ředitel odštěpného závodu
Dipl-Kfm. Christian Casper,
ekonomický ředitel odštěpného závodu
Podíl Siemens:
100 %
Na jeho výrobní program
navazuje svou výrobou
Siemens, s.r.o., odštěpný
závod Elektromotory
Frenštát s motory osových
výšek 225-315 mm
a výkony do 315 kW.
Siemens v České republice stav k 03/2013
Industry / strana 10/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Odštěpný závod Elektromotory Frenštát
Siemens, s.r.o., odštěpný
závod Elektromotory
Frenštát vyrábí nízkonapěťové asynchronní
elektromotory, které
dodává do celého světa.
Závod ve Frenštátě vyrábí
třífázové asynchronní
motory s „kotvou“
nakrátko, v osových
výškách 225-315 mm
s výkony od 18 do 315 kW.
Kromě základních motorů
vyrábí i celou řadu
speciálních provedení.
Siemens v České republice Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Odštěpný závod Elektromotory Frenštát
Adresa: Telefon: Fax: Markova 952
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
556 207 111
556 835 147
Vedení
Ing. Jaromír Zapletal, ředitel odštěpného závodu
Ing. Jiří Mohelník,
ekonomický ředitel odštěpného závodu
Podíl Siemens:
stav k 03/2013
100 %
Industry / strana 11/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika
Siemens, s.r.o., odštěpný
závod Nízkonapěťová
spínací technika vyrábí
vybraný sortiment nízkonapěťových spínacích
zařízení: časová, nadproudová a dohlížecí
relé, signalizační prvky,
AS-Interface. Tuzemský
prodej zajišťuje společnost
Siemens, s.r.o., sektor
Industry, divize Industry
Automation & Drive
Technologies, oddělení
Low-voltage Controls
& Distribution.
Siemens v České republice Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Volanovská 516, 541 01 Trutnov
499 903 100
499 903 509
[email protected]
Provoz Vrchlabí
Poštovní 67, 543 03 Vrchlabí
Telefon: 499 409 605
Fax: 499 409 601
E-mail: [email protected]
Vedení
Dipl.-Ing. Eduard Tanhäuser,
ředitel odštěpného závodu
Dipl.-Kfm. Lothar Wild,
finanční ředitel odštěpného závodu
Podíl Siemens:
stav k 03/2013
100 %
Industry / strana 12/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Siemens Electric Machines s.r.o.
Siemens Electric
Machines s.r.o. vyrábí
vysokonapěťové elektromotory a generátory pro
tuzemský i zahraniční trh.
Tuzemský prodej zajišťuje
společnost Siemens, s.r.o.,
sektor Industry, divize
Industry Automation
& Drive Technologies,
oddělení Large Drives.
Siemens Electric Machines s.r.o.
Adresa: Telefon: Fax: Drásov 126, 664 24 Drásov
549 426 103
541 231 028
Vedení
Ing. Ivo Pavelec, výkonný ředitel
Matthias Behre, finanční ředitel
Ing. Juraj Kytner, prokurista
Podíl Siemens:
Siemens v České republice stav k 03/2013
100 %
Industry / strana 13/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry, divize Customer Services
Odštěpný závod Paper Industry Maintenance
Siemens, s.r.o., odštěpný
závod Paper Industry
Maintenance se zabývá
údržbou vyhrazených
elektrických zařízení
zejména pohonů,
rozvoden nízkého napětí,
rozvoden 6 kV a 110 kV
a systemu měření
a regulace.
Siemens, s.r.o.
sektor Industry, divize Customer Services
Odštěpný závod Paper Industry Maintenance
Adresa: Litoměřická 272, 411 08 Štětí
Telefon: 416 803 565
Vedení
Ing. Vladimír Jaroš, vedoucí odštěpného závodu
Podíl Siemens:
Siemens v České republice stav k 03/2013
100 %
Industry / strana 14/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Siemens Industry Software, s.r.o.
Siemens Industry
Software, s.r.o.
je samostatná obchodní
jednotka společnosti
Siemens a přední světový
poskytovatel PLM softwaru
a služeb. Společnost má
více než 71 000 zákazníků
a celosvětově je
nainstalováno více než
7,1 milionů pracovišť.
Vize Siemens PLM
Software je vytvořit svět,
kde organizace a jejich
partneři spolupracují
prostřednictvím PLM
na vývoji výrobků a služeb
světové úrovně a kde jim
PLM umožňuje pohotově
se vypořádat s objevujícími
se riziky a příležitostmi.
PLM, neboli Product
Lifecycle Management
Siemens v České republice (správa životního cyklu
výrobku), lze definovat
jako informační strategii,
firemní strategii
a v neposlední řadě
transformační obchodní
strategii. PLM dává
společnostem sílu činit
jednotná, informacemi
podpořená rozhodnutí
ve všech stádiích životního
cyklu výrobku.
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Siemens Industry Software, s.r.o.
Adresa: Na Maninách 7, 170 00 Praha 7
Telefon: 266 790 411
E-mail: [email protected]
Internet: www.siemens.cz/plm
Hot-line: 266 790 444
Vedení
Tomáš Svoboda, generální ředitel a jednatel
Radek Kypsoň, finanční ředitel a jednatel
Podíl Siemens:
100 %
4
stav k 03/2013
Industry / strana 15/16
ENG
Industry
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Industry
Siemens Industry Software, s.r.o.
Produkty, služby a řešení
•NX – komplexní CAD/CAM/CAE systém zahrnující
podporu širokého spektra činností v konstrukci
a výrobě
•Velocity Series – komplexní balík modulárních, avšak
integrovaných řešení, která jsou odpovědí na PLM
potřeby firem střední velikosti. Balík obsahuje systémy
Solid Edge, Femap, Teamcenter Express a CAM Express
•Teamcenter – komplexní portfolio řešení digitální
správy životního cyklu, které je postaveno na otevřeném
PLM základu
•Tecnomatix – flexibilní řešení pro poznávání, plánování,
simulace a řízení výrobních procesů
•PLM Components – je řada produktů zajišťujících
základní technologie pro vytváření CAX a PLM systémů
(Parasolid, Gedus Search, JT Open, D-cubed atd.)
Siemens v České republice Služby
•Dodávka českých lokalizovaných produktů
•Analytické a diagnostické služby
•VDA (Value Discovery Assesment) – kvantifikace přínosu
ze zavedení PLM
•Implementační projekty
•Školení a stálá linka podpory zákazníkům
stav k 03/2013
Industry / strana 16/16
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Building Technologies
Siemens, s.r.o., sektor
Infrastructure & Cities,
divize Building Technologies
(IC BT) nabízí komplexní
řešení pro energeticky
efektivní a bezpečné
budovy. Realizuje
a dodává řídicí systémy
budov, zabezpečovací
a protipožární techniku.
Poskytuje kompletní servis
během celého životního
cyklu budovy včetně
přípravy projektu, jeho
dodávky, instalace a záruk
při snížení provozních
nákladů včetně nákladů
na energie.
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Building Technologies
Adresa: Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Telefon: 233 033 401
Fax: 233 033 499
Internet:
www.siemens.cz/buildingtechnologies
Vedení
Ing. Jiří Jirkovský, MBA, ředitel divize
Ing. Ivana Horáková, finanční ředitelka divize
Podíl Siemens:
100 %
Pobočka Brno
Pobočka Pardubice
Sklad
Siemens, s.r.o.; IC BT
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Telefon: 544 508 535
Fax: 544 508 538
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o.; IC BT
Pernerova 168, 531 54 Pardubice
Telefon: 466 818 276
Fax: 466 818 290
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o., IC BT
Lužná 591, 160 00 Praha 6
Telefon: 296 711 280-5
Fax: 296 711 286
E-mail: [email protected]
Pobočka Ostrava
Pobočka Plzeň
Siemens, s.r.o.; IC BT
28. října 150/2663, 702 02 Ostrava
Telefon: 597 400 695
Fax: 596 621 995
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o.; IC BT
Nádražní 20, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 539 795
Fax: 377 539 797
E-mail: [email protected]
Pobočka České Budějovice
Pobočka Zlín
Siemens, s.r.o.; IC BT
Čechova 52, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387 312 833
Fax: 387 312 850
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o.; IC BT
Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Telefon: 576 011 512
Fax: 576 011 507
E-mail: [email protected]
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 1/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Building Technologies
Produkty, služby a řešení
Měření a regulace
•Řídicí systémy budov (DDC)
•Regulace jednotlivých místností
•Systémy řízení kotelen, předávacích stanic centrálního
zásobování tepla (CZT) a energetických systémů
•Dálkové měření a rozúčtování tepla
•Monitoring a dálková správa budov
•Kompletní sortiment pro výrobce kotlů, hořáků, výměníkových stanic a vzduchotechnických jednotek (OEM)
•Dvoupolohové regulátory a snímače (teploty, tlaku,
vlhkosti atd.)
•Regulační armatury a pohony
•Měřiče tepla, průtoku a pro rozúčtování topných nákladů
•Produkty pro bytovou sféru (radiátorový sortiment,
pokojová a ekvitermní regulace)
•Frekvenční měniče
•Pohony pro vzduchotechnické klapky
Projekty snižující spotřebu energie
•Komplexní realizace energeticky úsporných projektů
metodou Energy Performance Contracting (EPC)
Siemens v České republice •Měření spotřeby energie
•Green Building Monitor
•Sledování a optimalizace provozu energetických
systémů budov
•Technická podpora
•Poradenství
•Školení
Zabezpečovací systémy
•Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
•Kamerové systémy (CCTV)
•Systémy kontroly vstupu (ACS)
•Systémy pro detekci plynu
•Řešení pro kritickou infrastrukturu
Protipožární systémy
•Systémy elektrické požární signalizace
•Stabilní hasicí zařízení
•Lineární detekce teploty FibroLaser
•Evakuační systémy
Služby
•Kompletní systémy na klíč
•Grafické nadstavby systémů
•Projekce a engineering
•Servisní služby
stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 2/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Low and Medium Voltage
Siemens, s.r.o., sektor
Infrastructure & Cities,
divize Low and Medium
Voltage plánuje, vyrábí
a dodává řešení pro
všechny oblasti využití
rozvoden nízkého
a vysokého napětí
až po systémy dodávek
energie na klíč.
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Low and Medium Voltage
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:
Pobočka Brno
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 105
233 038 094
[email protected]
www.siemens.cz/energy
Siemens, s.r.o.; sektor Infrastructure & Cities
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Telefon: 544 508 415
Fax: 544 508 419
E-mail: [email protected]
Vedení
Ph.D. Roland Müller, ředitel divize
Ing. Dáša Fialová, finanční ředitelka divize
Podíl Siemens:
100 %
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 3/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Low and Medium Voltage
Produkty, služby a řešení
Rozvod energie – vzduchem izolované rozvaděče
VN a NN
• NXAir, NXAir P – rozvaděče VN pro primární distribuci
• 8BT1 – rozvaděče VN pro sekundární distribuci
• VB1 – Rozvaděče VN pro spínání velkých výkonů
• Sivacon S4, S8 – rozvaděče NN
Rozvod energie – plynem izolované rozvaděče VN
• NXPlus, NXPlus C, 8DA/DB – rozvaděče VN pro primární
distribuci
• 8DJH, SimoSec – rozvaděče VN pro sekundární distribuci
• Obnova provozovaných rozvaděčů VN systémem Retrofit
• Přístroje pro rozvaděče NN
Rozvod energie – realizace a služby
• Řízení a realizace komplexních projektů elektro na klíč
(rozvodny, transformovny, komplexní řešení elektro
rozvodů průmyslových podniků a energetických zdrojů
– spaloven, tepláren, elektráren), včetně dodávek
zařízení Siemens
• Služby v oblasti distribuce elektrické energie na klíč
(odborné konzultace a poradenství, projektování
a výpočty, engineering, dodávky a montážní práce,
komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy)
• Záruční a pozáruční opravy, revizní činnost
Rozvod energie – přístroje a zařízení VN a NN
• Sivacon 8PS – přípojnicové systémy NN
• SieStorage – modulární akumulační systém pro uchování
elektrické energie
• Přístroje pro rozvodny VN – vakuové vypínače, stykače,
odpínače, odpojovače, zkratovače, pojistky, přístrojové
transformátory, omezovače přepětí
• Generátorové vypínače VN
• Venkovní vakuové vypínače VN
Siemens v České republice stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 4/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Smart Grid
Siemens, s.r.o., sektor
Infrastructure & Cities,
divize Smart Grid nabízí
inovativní technologie
a doprovodné služby
v oblasti IT, datové
komunikace, energetické
automatizace a elektrifikace
železnic pro výkonné sítě,
inteligentní rozvod energie,
inteligentní spotřebu
a bezproblémovou
integraci elektromobility
a inteligentních budov.
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Smart Grid
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:
Pobočka Plzeň
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 105
233 038 094
[email protected]
www.siemens.cz/energy
Vedení
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, acting ředitel divize
Ing. Jiří Krátký, finanční ředitel divize
Podíl Siemens:
Siemens, s.r.o.; sektor Infrastructure & Cities
Lobezská 15, 301 46 Plzeň
Telefon: 377 683 135
Fax: 377 683 131
E-mail: [email protected]
Pobočka Brno
Siemens, s.r.o.; sektor Infrastructure & Cities
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Telefon: 544 508 415
Fax: 544 508 419
E-mail: [email protected]
100 %
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 5/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Smart Grid
produkty a řešení
Automatizace v energetice
• Spectrum Power™ – dispečerský systém SCADA
pro řízení distribučních a přenosových sítí a řízení
výroby
• SICAM-230 – dispečerský systém
• SICAM-PAS – systém pro řízení rozvoden
• SICAM-1703 – systém pro dálkové ovládání a řízení
rozvoden
• SIPROTEC – systém chránění
• REYROLLE – systém chránění
• SIMEAS, SENTRON a SICAM-PQS – řešení v oblasti
kvality energie
• DEMS – systém řízení decentralizované energie
• ENEAS – systémová řešení
• Smart Grid Compass™ – poradenství v oblasti
energetiky a smart grids
Měření energie a komunikace
• Siemens nabízí softwarové řešení, díky němuž
mohou provozovatelé rozvodných sítí a poskytovatelé
služeb měření odečítat, zpracovávat a integrovat
Siemens v České republice informace o spotřebě energie v domácnostech
i u průmyslových zákazníků do stávajících podnikových
IT infrastruktur.
Náš servis:
• Poradenství
• Engineering a projektový management
• Realizace, uvedení do provozu
• Produktová školení
• Údržba a podpora provozu
Naše řešení na klíč:
• Integrované řešení pro systémy chytrého měření
• Řízení poptávky
• Zákaznický portál měření sítě
• Komunikační řešení pro dopravu a distribuční síť
Služby v oblasti přenosu a distribuce energie
• Poradenství v oblasti rozvoje, údržby a plánování sítí,
jakož i analýza slabých míst
• Analýzy a měření sítě
(monitorování kvality energie apod.)
• Konstrukce a návrh ke schválení úřadů
stav k 03/2013
• Síťové služby včetně konstrukce silových vedení
až do 36 kV
• Plánování tras vedení včetně tachymetrického
průzkumu
• Instalace / uvádění do provozu
• Retrofit a modernizace
• Demontáž, doprava a likvidace
• Servis rozvaděčů, zařízení a transformátorů
• Inspekce zařízení a termovize
• Řešení problémů a oprav
• Dodání náhradních dílů
• Servis a údržba
• Řízení elektrické instalace a sítě
• Kurzy a školení
Komplexní řešení pro elektrifikaci železnic
a městské dopravy
• kompletní portfolio výrobků pro trakční vedení včetně
vysokorychlostních tratí
• rozváděče VN a VVN pro napájení trakčního vedení
• usměrňovače, řízené měniče
• poradenství
• návrh řešení
Infrastructure & Cities / strana 6/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Rail Systems & Mobility and Logistics
Siemens, s.r.o., sektor
Infrastructure & Cities,
divize Rail Systems
& Mobility and Logistics
(IC RL&MOL) dodávají
integrovaná řešení pro
městskou, příměstskou
a dálkovou dopravu
a logistiku:
•Vozidla a systémy pro
bezpečnou a hospodárnou
přepravu osob a zboží
•Napájecí systémy,
zabezpečovací a sdělovací
technika pro kolejovou
dopravu
•Systémy pro silniční
dopravu, veřejné osvětlení
či automatizaci logistických
zařízení
•Komplexní řešení a servis
•Projekty na klíč
Siemens v České republice Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Rail Systems & Mobility and Logistics
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 251
233 032 269
[email protected]
www.siemens.cz/mobility
Vedení
Mgr. MgA. Roman Kokšal, ředitel divizí
Ing. Josef Capoušek, finanční ředitel divizí
Podíl Siemens:
100 %
4
stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 7/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Rail Systems & Mobility and Logistics
Produkty, služby a řešení
Kolejová vozidla
•Vysokorychlostní, meziměstské a regionální
jednotky
•Osobní železniční vozy
•Elektrické a dieselelektrické lokomotivy
•Metro, tramvaje a městské dráhy
•Plně automatické systémy metra bez strojvedoucích
(např. VAL)
•Modernizace
•Komponenty pohonu a řízení kolejových
vozidel
•Podvozky pro metro, tramvaje, vysokorychlostní
jednotky a lokomotivy
•Elektrická výzbroj a trakční systémy pro kolejová
vozidla
•Údržba vozidel a infrastruktury, náhradní díly
•Opravárenská střediska
•Zkušební testovací centrum
•Poradenství a systémové projekty
•Systémový engineering
•Projektový management
Siemens v České republice Automatizace dálkové, příměstské a městské dopravy
•Vlakové zabezpečovače, ETCS
•Komponenty pro traťové zabezpečovací zařízení
•Provozní řídicí systémy
•Elektronická stavědla
•Technologie pro seřaďovací nářadí
•Přejezdové systémy
•Komunikační systémy pro železnici
Komplexní řešení pro města a obce
•Veřejné osvětlení
•Integrovaná řešení pro řízení dopravy
•Mýtné systémy
•Parkovací systémy
•Infrastruktura pro elektromobily – nabíjecí stanice
(AC, DC, indukční), software, servis, provoz
Vývojové a konstrukční centrum kolejových vozidel
v Praze a Ostravě
Součástí činností je rovněž vývojová konstrukce
kolejových vozidel pro městskou i železniční dopravu.
S cílem dosáhnout vysokou vývojovou vyzrálost,
tj. funkční dokonalost, provozní produktivitu,
hospodárnost a spolehlivost při trhem přijatelných
cenách, jsou vozidla vyvíjena v produktových
platformách použitelných v nadnárodním měřítku.
Vývoj a konstrukci produktových platforem zajišťuje
úsek Engineering. V České republice sídlí třetí největší
centrum koncernu, které se podílí na světových
projektech kolejových vozidel Siemens.
Infrastruktura pro logistiku
•Kompletní řešení pro třídění listovních a balíkových
poštovních zásilek
•Systémy logistiky zavazadel letišť
•Servis, provoz a údržba
•Náhradní díly, modernizace
stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 8/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities, divize Rail Systems & Mobility and Logistics
Odštěpný závod Mobility Metro Services
Siemens, s.r.o., odštěpný
závod Mobility Metro
Services od 1. ledna 2009
kompletně zajišťuje údržbu
a servis vlaků pražského
metra na lince C
(Full Service):
• Preventivní údržba
vlaků M1
• Korektivní údržba
vlaků M1
• Řízení a optimalizace
údržbových procesů
• Zajišťování náhradních
dílů
Siemens v České republice Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
divize Rail Systems & Mobility and Logistics
Odštěpný závod Mobility Metro Services
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:
Sliačská 1, 141 41 Praha 4
233 032 251
233 032 269
[email protected]
www.siemens.cz/mobility
Vedení
Mgr. MgA. Roman Kokšal, ředitel odštěpného závodu
Podíl Siemens:
stav k 03/2013
100 %
Infrastructure & Cities / strana 9/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
Odštěpný závod Busbar Trunking Systems
Siemens, s.r.o.,
odštěpný závod Busbar
Trunking Systems vyrábí
bezpečné přípojnicové
systémy, přenášející
a rozvádějící elektrickou
energii od 25 A až
do 6300 A v účelových
a průmyslových stavbách.
Výhoda přípojnicových
systémů spočívá především
ve flexibilitě a rychlosti
montáže i demontáže,
stejně tak jako v následném
rychlém a flexibilním
připojení koncových strojů
a zařízení.
Siemens v České republice Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
Odštěpný závod Busbar Trunking Systems
Adresa: Nádražní 30, 789 85 Mohelnice
Telefon: 583 842 700
Fax: 583 842 777
Vedení
Dipl. Wirtsch. Ing. Sven Zschiedrich,
ředitel odštěpného závodu
Ing. Josef Hozák, finanční ředitel odštěpného závodu
Podíl Siemens:
stav k 03/2013
100 %
Infrastructure & Cities / strana 10/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
OEZ s.r.o.
OEZ s.r.o. je komplexním
dodavatelem produktů
a služeb v oblasti jištění
elektrických obvodů
a zařízení nízkého napětí.
Firma disponuje vlastními
výrobními a vývojovými
kapacitami a úzce spolupracuje s výzkumnými
institucemi a vysokoškolským sektorem. Produktové
portfolio zahrnuje šest
skupin výrobků: modulární
přístroje; kompaktní jističe;
vzduchové jističe; pojistkové
systémy; přístroje pro spínání a ovládání; rozvodnice
a rozváděčové skříně.
Sortiment nachází uplatnění
v bytové výstavbě, infrastruktuře, průmyslových
instalacích i energetice.
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
OEZ s.r.o.
Adresa: Šedivská 339, 561 51 Letohrad
Telefon: 465 672 111
Fax: 465 672 330
E-mail: [email protected]
Internet:
www.oez.cz
www.oez.com
Vedení
Ing. Roman Schiffer, generální ředitel a jednatel
Christoph Schwarz, finanční ředitel a jednatel
Podíl Siemens:
100 %
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 11/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
OEZ s.r.o.
Produkty, služby a řešení
Modulární přístroje
•Jističe do 125 A
•Proudové chrániče do 125 A
•Přepěťové ochrany
•Ostatní modulární přístroje
Kompaktní jističe
•Kompaktní jističe a odpínače do 1600 A
Vzduchové jističe
•Vzduchové jističe do 6300 A
Pojistkové systémy
•Válcové pojistky a odpínače válcových pojistkových vložek
•Nožové pojistky
•Řadové a lištové pojistkové odpínače, pojistkové lišty
•Pojistky a pojistkové odpínače pro jištění polovodičů
•Pojistky VN
Rozvodnice a rozváděčové skříně
•Rozvodnice
•Rozváděčové skříně
Technická podpora
•Telefonické poradenství
•Odborná pomoc při návrzích a řešení projektů
Softwarová podpora produktů
•Konfigurátor OEZ
•Výpočtové programy Sichr, Prozik
•Sada výkresů OEZ-CAD
•Prohlížeč 2D/3D dokumentů Prodok
•Podpora e-shopů
Servisní služby
•Operativní servis
•Prevence poruch
•Modernizace rozváděčů – retrofity
•Nepřetržitá pohotovostní služba
Přístroje pro spínání a ovládání
•Stykače a nadproudová relé
•Spouštěče motoru
Siemens v České republice stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 12/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
OSRAM Česká republika s.r.o.
OSRAM
Česká republika s.r.o.
je dodavatelem světelných
zdrojů, svítidel, a systémů
řízení osvětlení.
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
OSRAM Česká republika s.r.o.
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:
Obchodní zastoupení Praha
Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál
554 793 111
554 711 637
[email protected]
www.osram.cz
U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10
Telefon: 272 118 850
Fax: 272 118 851
Vedení
Ing. Roman Ostertág, generální manažer
Alexandre-Constant Reibel, finanční manažer
Vladimír Slezák, manažer výrobního závodu Bruntál
Dr. Juraj Nyíri, výrobní manažer pro Display / Optic
Ing. František Orság, manažer kvality
Ing. Martin Kocourek, obchodní a marketingový
manažer
Podíl Siemens:
100 %
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 13/14
ENG
Infrastructure & Cities
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Infrastructure & Cities
OSRAM Česká republika s.r.o.
Produkty, služby a řešení
Prodej
•Halogenové žárovky
•Lineární zářivky
•Kompaktní úsporné zářivky
•Výbojky
•Automobilové žárovky
•Předřadníky
•Display/Optic přístroje
•LED moduly a LED žárovky
•Speciální světelné zdroje
•Svítidla
Výroba
•Výroba jemného wolframového drátu a spirál
•Výroba lamp pro projekční, TV a jinou techniku
(VIP lampy)
Siemens v České republice stav k 03/2013
Infrastructure & Cities / strana 14/14
ENG
Energy
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Energy
Siemens, s.r.o.,
sektor Energy, projektuje,
dodává a zajišťuje výstavbu,
provozování a servis zdrojů
elektrické i tepelné energie,
nabízí technologii, servis
i komplexní řešení
pro přenos a distribuci
energie z elektrárny
až ke spotřebiteli.
Siemens, s.r.o.
sektor Energy
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: Pobočka Brno
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 105
233 038 094
[email protected]
www.siemens.cz/energy
Vedení
Ing. Aleš Tomec, ředitel sektoru
Ing. Jaroslav Hradílek, finanční ředitel sektoru
Podíl Siemens:
100 %
Siemens, s.r.o.; sektor Energy
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Telefon: 544 508 415
Fax: 544 508 419
E-mail: [email protected]
Pobočka Teplice
Siemens, s.r.o.; sektor Energy
Riegrova 1874, 415 01 Teplice
Telefon: 416 926 542
Fax: 416 926 542
E-mail: [email protected]
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Energy / strana 1/4
ENG
Energy
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Energy
Produkty, služby a řešení
Výroba energie
Zařízení na výrobu energie
•Uhelné elektrárny, plynové a paroplynové elektrárny,
spalovny, biomasa
•Parní turbíny, plynové turbíny, turbogenerátory
a kompletní turbosoustrojí, turboagregáty a poháněcí
turbíny pro průmysl včetně řídicích systémů
•Řídicí systémy pro celou oblast energetiky, řídicí
systémy turbín
•Modernizace a výměna technologických,
elektrotechnických a řídicích systémů
•Procesní optimalizace a diagnostika elektrárenských
provozů, energetický management,
•Optimalizace spalování, snižování NOx
•Přestavba a rekonstrukce elektráren v celém rozsahu
•Engineering v oblasti výroby energie, poradenství
Energie z obnovitelných zdrojů
Zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů
•Zařízení a komplexní řešení pro výrobu elektrické
energie:
Siemens v České republice • Větrné elektrárny (VTE) s obvyklým výkonem
2-6MW/věž
• Malé vodní elektrárny (VE) s obvyklým výkonem
100 kW-30 MW
• Spalování biomasy/bioplynu (KVET) s obvyklým
výkonem 100 kW-5 MW
• Geotermální
•Zařízení a komplexní řešení pro výrobu tepelné
(a elektrické) energie:
• Fototermické elektrárny
• Spalování biomasy/bioplynu
•Řídící a monitorovací systémy pro provoz, správu
a údržbu OZE
•Dodávky alternativních energetických zdrojů
(palivové články, zásobníky elektrické energie,
koncentrační fotovoltaické panely atp.)
•Engineering, poradenství a projekční činnost
v oblasti výroby energie, energetické audity
a strategie
•EPC dodávky, podpora při zajištění financování
•Virtuální elektrárny
•Zachytávání uhlíku a jeho skladování
•Skladování energie
stav k 03/2013
Přenos energie
Technika VVN a transformátory
•Vypínače, odpojovače, uzemňovače, přístrojové
transformátory, omezovače přepětí, zapouzdřené
rozvodny a venkovní rozvodny
•Výkonové transformátory do 1500 MVA
•Speciální transformátory pro energetiku, průmysl
a dopravu
•Projektování a komplexní dodávky rozvoden VVN
•HVDC
•Diagnostika stavu zařízení vn a vvn testerem ACTAS,
filtrace a regenerace oleje, filtrace a regenerace
plynu SF6
Realizace a služby
•Řízení a realizace komplexních projektů
elektro na klíč (rozvodny, transformovny,
komplexní řešení elektro rozvodů průmyslových
podniků a energetických zdrojů – spaloven,
tepláren, elektráren), včetně dodávek zařízení
Siemens
•Služby v oblasti VVN a VN na klíč (odborné
konzultace a poradenství, projektování
a výpočty, engineering, dodávky a montážní
práce, komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy)
•Záruční a pozáruční opravy, revizní činnost
Energy / strana 2/4
ENG
Energy
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Energy
Odštěpný závod Industrial Turbomachinery
Siemens, s.r.o.,
odštěpný závod Industrial
Turbomachinery dodává
a zajišťuje servis průmyslových parních turbín
o výkonu do 150 MW
pro výrobu elektrické
energie i pro mechanické
pohony.
Siemens, s.r.o.
sektor Energy
odštěpný závod Industrial Turbomachinery
Adresa: Telefon: Fax: Internet: Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
545 105 111
545 105 022
www.siemens.cz/turbines
Vedení
Ing. Vladimír Štěpán, MBA, vedoucí odštěpného závodu
Ing. Erik Feith, vedoucí BA odštěpného závodu
Podíl Siemens:
100 %
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Energy / strana 3/4
ENG
Energy
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Energy
Odštěpný závod Industrial Turbomachinery
Produkty, služby a řešení
Kompletní dodávky na klíč
•Poradenské služby zákazníkům při výběru
vhodného řešení, ekonomické studie
a studie proveditelnosti
•Engineering a re-engineering
•Výroba
•Montáž a uvedení do provozu
•Projektový management
•Školení obsluhy
•Záruční a pozáruční servis včetně modernizace
a retrofitu
•Dodávky náhradních dílů
•Chemický a petrochemický průmysl
(pohony generátorů a kompresorů)
•Papírenský průmysl
•Cukrovary
Typické aplikace
•Paroplynové cykly
•Kogenerace
•Elektrárny
•Průmyslové a městské teplárny
•Spalovny odpadu a biomasy
•Těžba ropy a plynu
(pohony generátorů a kompresorů)
Siemens v České republice stav k 03/2013
Energy / strana 4/4
ENG
Healthcare
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Healthcare
Společnost Siemens, s.r.o.,
sektor Healthcare je jedním
z největších světových dodavatelů pro odvětví zdravotnictví a je vůdčím subjektem
v oblastech lékařského
zobrazování, laboratorní
diagnostiky, technologie
postprocessingu a zpracování obrazu a naslouchacích
pomůcek. Společnost
Siemens svým zákazníkům
z jediného zdroje nabízí
produkty a řešení pro
kompletní péči o pacienta
– od prevence a včasné
detekce, přes diagnostiku
a až po léčbu. Optimalizací
klinických pracovních
postupů přispívá společnost
Siemens k tomu, že určení
diagnózy je rychlejší, lepší
a nákladově efektivnější.
Siemens v České republice Siemens, s.r.o.
sektor Healthcare
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 001
233 032 008
[email protected]
www.siemens.cz/healthcare
Vedení
Ing. Vratislav Švorčík, ředitel sektoru
Ing. Karel Kopejtko, finanční ředitel sektoru
Podíl Siemens:
100 %
Pobočka Brno
Pobočka České Budějovice
Siemens, s.r.o.; sektor Healthcare
Karásek 1, 621 33 Brno
Telefon: 233 032 091
Fax:
233 032 096
E-mail:
[email protected]
Siemens, s.r.o.; sektor Healthcare
Čechova 59, 370 65 České Budějovice
Telefon: 386 709 147
Fax: 386 709 147
E-mail:
[email protected]
Pobočka Ostrava
Siemens, s.r.o.; sektor Healthcare
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
Telefon: 597 400 688
Fax: 597 400 689
E-mail:
[email protected]
Pobočka Hradec Králové
Siemens, s.r.o.; sektor Healthcare
Šimkova 1224, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 513 393
Fax: 495 513 394
E-mail:
[email protected]
4
stav k 03/2013
Healthcare / strana 1/4
ENG
Healthcare
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Healthcare
Produkty, služby a řešení
Počítačová tomografie
•Jednozdrojové a dvouzdrojové CT technologie
•Komplexní spektrum produktů a služeb
•Výkonově odstupňované řady produktů
konfigurovatelné dle klinických požadavků
uživatele
•Inovativní softwarové vybavení pro nejmodernější
klinické aplikace
•On-line řešení pro zpracování dat pacientů
– pracovní stanice pro postprocessing
•Možnost upgrade mezi jednotlivými produkty
Magnetická rezonance
•Komplexní spektrum produktů a služeb
•Otevřené systémy s nízkým polem se specializací
na pediatrii a ortopedii
•Supravodivé systémy 1,5 Tesla pro všeobecné
použití
•Supravodivé systémy 1,5 Tesla specializované
pro kardio a neuro použití s možností celotělového
zobrazení a celotělové angiografie
Siemens v České republice •Systémy s vysokým polem 3 Tesla pro speciální
aplikace a použití ve spektroskopii a experimentální
MR s vyšším polem než 3 Tesla
•Inovativní softwarové vybavení pro nejmodernější
klinické aplikace
Rentgenová zařízení
•Angiografická zařízení – kardiologická
i univerzální
•Skiaskopická a skiagrafická RTG zařízení
(klasická i plně digitální)
•Urologická RTG zařízení a lithotryptory
•Pojízdné RTG přístroje
•Sálové RTG přístroje s C-ramenem
– stacionární i mobilní
•Mamografické přístroje
Molekulární zobrazování
•Jednohlavé a dvouhlavé SPECT kamery
•Zařízení pro pozitronovou emisní tomografii
(PET)
•Hybridní systémy PET/CT CT
•Hybridní systémy SPECT/CT
stav k 03/2013
•Hybridní systémy PET/MR pro simultální akvizici
PET a MR obrazu
•Cyklotrony
Zařízení pro správu a distribuci obrazů a dat
•Komplexní řešení systémů PACS
•Diagnostické pracovní stanice
•Prohlížecí stanice
•Intranetovou distribuci obrazových dat
v nemocnicích (WEB technologie)
•Homeworking
•Archivační systémy na diskových polích
•Přístroje pro 4D zobrazování
•Přístroje pro špičkovou echodiagnostiku včetně
reálného, transthorakálního, objemového zobrazení
srdce v časovém rámci jediného kardiocyklu
•Všechny naše kardiologické přístroje jsou určeny
též pro práci s jícnovou sondou a intrakardiálním
kathetrem
Laboratorní diagnostika
•Přístroje pro laboratorní diagnostiku
•IVD diagnostika
•Servisní služby
Ultrazvuková diagnostika
•Rozsáhlé portfolio ultrazvukových
diagnostických přístrojů pro abdominální
i kardiologická vyšetření
•Sofistikované systémy pro sonografii s pomocí
kontrastních látek a objemové zobrazování
srdce v reálném čase
•Přístroje pro gynekologické, radiologické
i mammologické ambulance i pro ambulance
kardiologické a interní
Healthcare / strana 2/4
ENG
Healthcare
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Healthcare
Siemens Audiologická Technika s.r.o.
Siemens Audiologická
Technika s.r.o. dodává
sluchadla a další
příslušenství pro
sluchově postižené.
Siemens, s.r.o.
sektor Healthcare
Siemens Audiologická Technika s.r.o.
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: Bieblova 19, 150 00 Praha 5
257 328 161
257 328 163
[email protected]
www.sluchadla.cz
Vedení
Ing. Petr Vaněk, výkonný ředitel
Ing. Zdeněk Mišta, finanční ředitel
Podíl Siemens:
100 %
4
Siemens v České republice stav k 03/2013
Healthcare / strana 3/4
ENG
Healthcare
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor Healthcare
Siemens Audiologická Technika s.r.o.
Produkty, služby a řešení
•Přístroje pro audiometrii
•Sluchadla
•Audiologická technika
•Baterie do sluchadel
Siemens v České republice stav k 03/2013
Healthcare / strana 4/4
ENG
IT solutions
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
sektor IT solutions
Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.,
Corporate Technology je
certifikované kompetenční
centrum a certifikovaná
laboratoř, které nabízí
zákazníkům z oblasti
průmyslové automatizace
následující služby –
certifikaci PROFINET,
PROFIdrive a PROFIsafe,
IO-LINK a DRIVE-CLiQ.
Siemens, s.r.o.
Corporate Technology
Development Center
an testlabs
Adresa:
Telefon:
E-mail:
DRIVE–CLiQ (support center)
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 033 100
[email protected]
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Telefon:
233 033 103
Vedení
Vladimír Kulla, ředitel divize
Ing. Jiří Kopecký, finanční ředitel divize
Podíl Siemens:
Siemens v České republice Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Telefon:
233 033 149
stav k 03/2013
100 %
IT solutions / strana 1/1
ENG
Seznam společností skupiny Siemens
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Seznam společností
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Seznam společností skupiny Siemens
NÁZEV
POPIS ČINNOSTI
ADRESA
TELEFON
FAX
VEDENÍ
PODÍL SIEMENS
Skupina Siemens v České republice
Siemens, s.r.o.Regionální společnost Siemens v České republice
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 031 111
233 031 112
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA; Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer
sektor Industry
divize Industry Automation & Drive Technologies
Automatizace a pohony
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 405
233 032 490
Dr. Ing. Bohumil Brodský; Ing. Martin Lenc, MBA
divize Customer Services
Komplexní i dílčí projekty a dodávky investičních zařízení a celků pro průmysl
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 411
233 032 492
Ing. Tomáš Kutscherauer; Ing. Jiří Wagner
obchodní jednotka Metals Technologies
Komplexní i dílčí projekty a dodávky investičních zařízení a celků pro metalurgii
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
597 400 660
597 400 669
Ing. Radovan Holub, CSc.; Ing. Jiří Wagner
sektor Infrastructure & Cities
divize Building Technologies
Technologie budov
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 033 401
233 033 499
Ing. Jiří Jirkovský, MBA; Ing. Ivana Horáková
divize Rail Systems & Mobility and Logistics
Doprava a logistika
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 251
233 032 269
Mgr. MgA. Roman Kokšal; Ing. Josef Capoušek
divize Low & Medium Voltage a Smart Grid
Rozvod energie
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 105
Ph.D. Roland Müller; Ing. Dáša Fialová
divize Smart Grid
Automatizace v energetice, elektrifikace železnic
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 105
Acting Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Ing. Jiří Krátký
sektor Energy
Výroba a přenos energie, energie z obnovitelných zdrojů
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 105
Ing. Aleš Tomec; Ing. Jaroslav Hradílek
sektor Healthcare
Zobrazovací medicínské systémy a laboratorní diagnostika
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 001
233 032 008
Ing. Vratislav Švorčík; Ing. Karel Kopejtko
divize Imaging & Therapy a divize Clinical products
Zobrazovací medicínské systémy
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 001
233 032 008
Ing. Vratislav Švorčík; Ing. Karel Kopejtko
divize Diagnostics
Laboratorní diagnostika
Karásek 1767/1, 621 33 Brno
233 032 083
233 031 112
RNDr. Blanka Chmelíková; Ing. Janka Medveďová odštěpný závod Mobility Metro Services
Údržba a opravy vlaků metra
Sliačská 1, 141 41 Praha 4
233 032 251
233 032 269
Mgr. MgA. Roman Kokšal; Ing. Josef Capoušek
odštěpný závod Industry Maintenance Technology
Údržba technologických zařízení průmyslových podniků
28.října 150/2663, 702 00 Ostrava
597 400 660
597 400 669
Arnošt Kolaska; Danuše Malíková
odštěpný závod Industry Automation Services
Projekty, servis a školení v oblasti automatizace a pohonů
Zelená 184, 293 06 Bradlec
326 713 811
326 713 953
Dr. Ing. Bohumil Brodský; Ing. Martin Lenc, MBA
odštěpný závod Busbar Trunking Systems
Výroba, instalace a opravy elektrických zařízení
Nádražní 30, 789 85 Mohelnice
583 842 700
583 842 777
Dipl. Wirtsch. Ing. Sven Zschiedrich; Ing. Josef Hozák
odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Výroba elektromotorů
Nádražní 25, 789 85 Mohelnice
583 471 111
583 430 151
Ing. Pavel Pěnička; Dipl-Kfm Christian Casper
odštěpný závod Elektromotory Frenštát
Výroba elektromotorů
Markova 952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
556 207 111
556 835 147
Ing. Jaromír Zapletal; Ing. Jiří Mohelník
odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika
Výroba nízkonapěťové spínací techniky
Volanovská 516, 541 01 Trutnov
499 903 100
499 903 509
Dipl.-Ing. Eduard Tanhäuser; Dipl.-Kfm. Lothar Wild
odštěpný závod Industrial Turbomachinery
Průmyslové parní turbíny
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
545 105 111
545 105 022
Ing. Vladimír Štěpán, MBA; Ing. Erik Feith, MBA
odštěpný závod Paper Industry Maintenance
Údržba vyhrazených elektrických zařízení a systémů měření a regulace
Litoměřická 272, 411 08 Štětí
416 803 565
Ing. Vladimír Jaroš; Ing. Jiří Wagner
Siemens v České republice stav k 03/2013
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Seznam společností skupiny Siemens / strana 1/2
4
ENG
Seznam společností skupiny Siemens
Seznam produktů a řešení
Industry
Sektory
Infrastructure & Cities
Energy
Seznam společností
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• OZ Industry Automation Services
• Customer Services
• Obchodní jednotka Metals Technologies
• OZ Industry Maintenance Technology
• OZ Elektromotory Mohelnice
• OZ Elektromotory Frenštát
• OZ Nízkonapěťová spínací technika
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• OZ Paper Industry Maintenance
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• OZ Mobility Metro Services
• OZ Busbar Trunking Systems
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Sektor Energy
• OZ Industrial Turbomachinery
• Sektor Healthcare
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Seznam společností skupiny Siemens
NÁZEV
Siemens Audiologická Technika s.r.o.
Siemens Electric Machines s.r.o.
Siemens Industry Software, s.r.o.
Siemens Convergence Creators, s.r.o.
OEZ s.r.o.
OSRAM Česká republika s.r.o.
Corporate Technology, Development Center
Siemens v České republice POPIS ČINNOSTI
Audiologická technika
Výroba elektromotorů a generátorů
PLM Software a služby
Informatika, komunikace a organizace
Jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí
Výroba komponentů a prodej osvětlovací techniky
Certifikace PROFINET, PROFIdrive a PROFIsafe, IO-LINK a DRIVE-CLiQ
stav k 03/2013
ADRESA
Bieblova 19, 150 00 Praha 5
Drásov 126, 664 24 Drásov
Na Maninách 7, 170 00 Praha 7
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
Šedivská 339, 561 51 Letohrad
Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
TELEFON
FAX
257 328 161
257 328 163
549 426 103
541 231 028
266 790 411
244 091 111
241 732 045
465 672 111
465 672 330
554 793 111
554 711 637
233 033 100
VEDENÍ
Ing. Petr Vaněk; Ing. Zdeněk Mišta
Ing. Ivo Pavelec; Yulia Monastyruk
Tomáš Svoboda; Radek Kypsoň
Ing. Štěpán Kotva; Mag. Anna Thüringer
Ing. Roman Schiffer; Christoph Schwarz
Ing. Roman Ostertág; Alexander-Constantin Riebel
Vladimír Kulla; Ing. Jiří Kopecký
PODÍL SIEMENS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Seznam společností skupiny Siemens / strana 2/2
Siemens in the Czech Republic
Products, Services and Solutions
ENTER
Česká verze
CZE
List of products and solutions
List of products and solutions
Industry
• Industrial Automation Systems
•Low-voltage switching and installation technology
•Automotive industry control systems
•Control systems and drives for machine tools and robot
systems, solutions for production machines and cranes
•Sensors and communication
•Drives technology
•Mechanical drives
•Investment units and solutions for metallurgy, heavy machinery, mineral mining, production of construction materials,
paper, water, petrochemical/gas and related industries
•Airport infrastructure
•Implementation, service and maintenance of industrial solutions
•HV, MV and LV engineering and design
•System solutions of cable energy distribution
•Temporary and standby power supplies
•Measurement and regulatory systems
•Control centers and control rooms equipment
•Standard, halogen and automotive lamps
•Fluorescent and discharge lamps, LED modules and special
light sources, luminaires
•Electronic control gears
Siemens in the Czech Republic Sectors
Infrastructure
& Cities
• Vehicles and transportation systems that move people
and goods safely and efficiently
•Operating systems for rail and road traffic
•Automation of rail transportation
•Logistics systems for airports and postal automation
•Public lighting
•e-Vehicles infrastructure
•Total solution for energy-efficient, safe and secure buildings
•Building automation, fire safety and security systems
•Heating, ventilation and air conditioning (HVAC)
•Service through the entire building life cycle
•Building energy efficiency projects
Siemens Group
Energy
Healthcare
•Equipment for power generation from fossil and renewable
resources
•Turbines, turbo-generators
•Waste incinerators
•Devices, switchgears, transformers and other equipment
•Control systems for power generation and distribution
•Engineering and service
•Reconstruction, modernization and construction of new
power plants and heating plants
•Power supply distribution systems for production units
•Switchgears and auxiliary equipment
•Systems of power supply and measurement
• Computer tomography
•Magnetic resonance
•Molecular imaging
•X-ray technology
•Ultrasound technology
•Data administration and distribution
•Laboratory diagnostics
•Audiology technology – hearing aids and accessories
for people with hearing impairments
•MV and LV Air insulated switchgear
•MV Gas insulated switchgear
•MV and LV equipment and devices
•Management and execution of turn-key projects
for electrical power distribution in power generation,
distribution, industry and infrastructure.
•Engineering a service for electrical power distribution
•Energy Automation
•Metering und Communcation Service
•Transmission & Distribution Service
•Rail Electrification
as at 03/2013
List of products and solutions / page 1/1
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Industry Automation & Drive Technologies Division
Siemens, s.r.o.,
Industry Sector, Industry
Automation & Drive
Technologies Division
(I IA&DT) offers products,
systems and end-to-end
solutions for industrial
automation: systems
for process control,
automation systems,
production control
systems, measuring
and testing technology,
automation in the machine
tool industry, drives
and drive technology,
gear units, geared motors
and couplings, low-voltage
switching and installation
technology.
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Industry Automation & Drive Technologies Division
Address: Phone: Fax: E-mail: Website: Siemensova 1, 155 00 Prague 13
233 032 405
233 032 490
iadt[email protected]
www.siemens.cz/iadt
Sales – Prague
Sales – Mělník
Siemens, s.r.o.; I IA&DT
Siemensova 1, 155 00 Prague 13
Phone: 233 032 411
Fax: 233 032 493
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o.; I IA&DT
Fibichova 218, 276 01 Mělník
Phone: 315 621 220
Fax: 315 621 222
E-mail: [email protected]
Sales – Brno
Management
Dr. Ing. Bohumil Brodský, Head of Division
Ing. Martin Lenc, MBA, Head of Division Controlling
Siemens, s.r.o.; I IA&DT
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Phone: 544 508 440
Fax: 544 508 449
E-mail: [email protected]
Siemens share:
Sales – Ostrava
100 %
Siemens, s.r.o.; I IA&DT
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
Phone: 597 400 655
Fax: 597 400 659
E-mail: [email protected]
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Industry / page 1/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Industry Automation & Drive Technologies Division
Products, services and solutions
Industrial automation systems
•Industrial automation systems (programmable
controllers Simatic, industrial software, programming
device Field PG, industrial PCs)
• PC-based control (WinAC), decentralized peripheries
• Systems for process control and monitoring
• Visualisation software WinCC (Consistent editors
for all devices from Panel to SCADA)
• MES system – Simatic IT
• Process control systems Simatic PCS 7
• Microsystems, Sitop switching sources
• Simatic-based totally integrated automation,
centralized TIA Portal engineering framework
Safety systems for factory automation
Energy Efficiency
Low-voltage switching and installation technology
• Bus communication devices (Profibus, AS-i, IO-Link)
• Switches for outlets of appliances – contactors,
motor-circuit switches, contractor, time relays,
softstarters and semiconductive switches
Siemens in the Czech Republic • Switches for energy distribution – circuit breakers
(ACB, MCCB) and fuse switches
• Command and signaling devices – buttons, indicator
lights, columns
• Security modules, positional switches
• Transformers and power supplies
• Projection aids and software for low-voltage switchgears
Sirius
• Wiring materials – circuit breakers, current protectors,
module devices, switchgear boxes, overvoltage
conductors, serial connecting boxes, fuse systems,
home switches, sockets
Automotive industry control systems
• Automation and information technology
for production systems and for management
and maintenance
• Systems for process analysis and analysis of the quality
for short-term and midterm production optimization
• Testing technology
• Production plant planning, simulation as an integral
part of planning, analysis of weak points
• Maintenance of automation production systems
as at 03/2013
Control systems and drives for machine tools
and robot systems, solutions for production machines
and cranes
• Automation systems for machine tools, robots and
special machines, CNC systems of the Sinumerik series
• Synchronous and asynchronous servomotors
Simotics Sinamics drives
• Equipment for machine tools, robots and special
machines, including switchgear
• Simotion control system integrating PLC,
Motion Control and technological functions
• Solutions for packaging, printing, textile, plastic,
forming, glass-making and various single purpose
machines
• Advanced cranes solutions as anti-sway or straight-run
systems
Sensors and communication
• Process devices (field instrumentation)
for measurements of pressure and differential
pressure and temperature, magnetic-inductive,
ultrasonic, mass, weigh and whirl flowmeters
for liquids and gases, meters of heat in water
and steam, ultrasonic, capacitance, radar and
mechanical level meters and indicators for liquid
and loose materials, fluid and gas analysers
• Process sensors with wireless HART communication
• Process gas chromatographs, process spectrometers,
multifunctional gas analyzers
• Systems for precise process weighing and dosing,
weighing sensors, conveyer weighers, flowmeters
for loose materials
• Electropneumatic positioners for lift and rotation
drives
• Multifunctional process regulators and recorders,
acoustic readers for the monitoring of operation
• Simatic NET industrial communication networks
(Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, wireless
industrial communication)
• Complete portfolio of active and passive network
components RuggedCom and Scalance for all industry
branches
• Process automation sensors (RFID industrial
identification systems, code reading systems)
• Technical consulting, warranty and post-warranty
service
4
Industry / page 2/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Industry Automation & Drive Technologies Division
Drives technology
• Complete motors range under one name Simotics
• Low-voltage standard asynchronous motors
• Low-voltage and high-voltage asynchronous
motors – non-explosive
• High-voltage motors
• Synchronous and asynchronous servomotors,
torque motors and linear motors
• Cabling system Motion Connect
• DC motors
• Asynchronous generators
• Synchronous generators
• Modern lLow-voltage and high-voltage frequency
converters Sinamics a Robicon Perfect Harmony
• DC converters
• Decentralized drives
• Software for drives
for crane lifting drive
• Gear units for belt conveyers, water turbines,
paper-production machinery
• Planetary gear units
• Wheel sets for integration into machines according
to customer’s drawings
• Sleeve and flange couplings
• Flexible and highly flexible couplings
• Arpex torsionally rigid all-steel couplings
• Zapex torsionally rigid gear couplings
• Fludex fluid couplings
• Comprehensive drive systems for individual
industrial applications
Mechanical drives
• Helical, bevel helical and worm geared motors
• Helical and bevel helical gear units
• Helical gear units with long axial distance
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Industry / page 3/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Industry Automation Services Works
Siemens, s.r.o. Industry
Automation Services
Works provides project
management, control
system programming
and training for production
technologies, distribution
and maintenance
of automotive diagnostics
devices VAG/VAS,
and their accessories.
It realizes retrofitting
and maintenance
of automation production
systems.
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Industry Automation Services Works
Siemens Service and Training Center
– Industry Sector
Address: Phone: Fax: Website: Hotline (7:00 – 16:30):
Phone: 800 122 552, 326 713 888
E-mail: [email protected]
[email protected]
Website: Zelená 184, 293 06 Bradlec
326 713 811
326 713 953
www.siemens.cz/iadt
Management
Dr. Ing. Bohumil Brodský, Head of Works
Siemens share:
100 %
On-site service (7:00 – 16:30):
Phone: 800 122 552, 326 713 888
Fax: 326 713 889
E-mail: [email protected]
Spare parts – sale, repairs, warranty claims:
Phone: 326 713 877 (7:00 – 16:30)
800 122 552 (16:30 – 7:00)
Fax: 326 713 951
E-mail: [email protected]
Training:
Phone: Fax: E-mail: Website: Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
www.siemens.cz/iadtservis
Automotive
Projects
• New production lines
• Retrofit
• Maintenance
Phone: Fax: E-mail: 326 713 881
326 713 954
[email protected]
Diagnostic devices VAG/VAS:
Phone: 326 713 869
Fax: 326 713 951
E-mail: [email protected]
326 713 811
326 713 951
[email protected]
www.siemens.cz/sitrain
Industry / page 4/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Customer Services Division
Siemens, s.r.o.,
Industry Sector, Customer
Services Division (I CS)
offers comprehensive
and particular projects
and supplies of investment
solutions and units for
various industrial branches
and infrastructure, including planning, design,
building management,
engineering, various financing methods, assembly,
launch into operation,
services and maintenance
using experience
of a global company
and own know-how.
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Customer Services Division
Address: Phone: Fax: E-mail: Website: Department Prague
Siemensova 1, 155 00 Prague 13
233 032 411
233 032 492
[email protected]
www.siemens.cz/is
Management
Ing. Tomáš Kutscherauer, Head of Division
Ing. Jiří Wagner, Head of Division Controlling
Siemens share:
Siemensova 1, 155 00 Prague 13
Phone: 233 032 972
Fax: 233 032 990
Department Brno
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Phone: 544 508 501
Fax: 544 508 500
Department Ostrava, Hlubočky
100 %
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
Phone: 597 400 660
Fax: 597 400 669
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Industry / page 5/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Customer Services Division
Products, services and solutions
Investment units and solutions for metallurgy,
heavy machinery, mineral mining, paper industry,
water industry, production of construction materials,
petrochemical/gas industry and related industries
•Complete supplies in the area of automation
technology and drives for production buildings
•Supplies of investment solutions and units in the area
of metallurgy, heavy machinery, mining and paper
industry using the globally recognized know-how
of Siemens for technology procedures, based on own
research and development
•Energy solutions for power supply sets of metallurgic,
mining, water supply and paper facilities
•Consulting and design activities, maintenance, training
•Spare parts supplies
•Cooperation with partner companies on development
of automation systems for various technologies
Technical and engineering services
•Comprehensive ASŘTP and drives solutions, engineering
and implementation of investment solutions and units,
Siemens in the Czech Republic primarily for metallurgy, the heat industry,
for the treatment, purification and distribution
of drinking water and sewage, waste management,
cement and lime works, woodworking industry, mining
and the petrochemical industry
•Supplies of particular solutions, or components,
including consulting services, design work, designs,
assemblies, launch into operation, services, maintenance, and training also in other industrial branches
or infrastructure
•Proposals and supplies for production, assembly
and distribution lines, conveyers
•Modernization and moving industrial equipment
and lines
•MES optimization systems, superior systems
of control, data stores, monitoring of comprehensive
processes, data processing, IT systems of maintenance
control
•Application of the SIMAIN methodology
to ensure integrated maintenance of industrial
equipment, not only for the equipment supplied
by Siemens
•Spare part supplies for all industrial applications
as at 03/2013
Airport infrastructure
•Infrastructure components and solutions; ensuring
the protection of airport operations, in particular
overhead and embedded light signaling devices,
constant current feed systems, control and monitoring
systems of BRITE light sets, obstacle signaling devices
and mobile luminous protection devices, complying
with ICAO, FAA and NATO regulations, whose quality
and reliability is certified by the FAA and the Czech
Civil Aviation Authority
•Complete maintenance of industrial companies
(outsourcing)
•Calibration services – pressures, temperatures,
quantities
•Applications of frequency convertors
•Pneumatic drives
Implementation, service and maintenance
of industrial solutions
•Electrical erections of low- and high-voltage
current, launch into operation
•Mechanical erections of logistic conveyers
and lines
•Electrical and automation equipment maintenance
•Application of the SIMAIN methodology to ensure
integrated maintenance of industrial equipment,
not only for the equipment supplied by Siemens
•Spare parts deliveries for all industrial applications
•Warranty and post-warranty services
Industry / page 6/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Business Unit Metals Technologies
Siemens, s.r.o., Sector
Industry, business unit
Metals Technologies (I MT)
offers comprehensive
and particular projects
and supplies of investment
solutions and units
for various metallurgic
and heavy machinery
branches, including
planning, design, building
management, engineering,
various financing methods,
assembly, launch into
operation, services
and maintenance using
experience of a global
company and own
know-how.
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Business Unit Metals Technologies
Address: Phone: Fax: E-mail: Website: Electrics / Automation
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
597 400 660
597 400 669
[email protected]
www.siemens.com/metals
Management
Ing. Radovan Holub, CSc., Head of Division
Ing. Jiří Wagner, Head of Division Controlling
Siemens share:
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
Phone: 597 400 660
Fax: 597 400 669
Mechanical Engineering
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Phone: 233 032 901
Fax: 233 032 903
Locations:
Prague
Ostrava
Žďár nad Sázavou
Košice
100 %
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Industry / page 7/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Business Unit Metals Technologies
Products, services and solutions
Investment units and solutions for metallurgy
and heavy machinery
• Supplies of investment solutions and units in the area
of metallurgy and heavy machinery
• Complete supplies in the area of automation technology
and drives for production buildings
• Consulting and design activities, training
• Spare parts supplies
• Service and maintenance
Technical and engineering services
• Comprehensive ASŘTP and drives solutions, engineering
and implementation of investment solutions and units
• Supplies of particular solutions, or components,
including consulting services, design work, designs,
assemblies, launch into operation, services, maintenance,
and training
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Industry / page 8/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector, Customer Services Division
Industry Maintenance Technology Branch
Siemens, s.r.o., Industry
Maintenance Technology
Branch specializes
on maintenance of
technological equipment
in industrial companies.
Siemens, s.r.o.
Industry Sector, Customer Services Division
Industry Maintenance Technology Branch
Address: Phone: Fax: E-mail: Website: 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
597 400 660
597 400 669
[email protected]
www.siemens.cz/is
Management
Arnošt Kolaska, Head of Works
Siemens share:
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
100 %
Industry / page 9/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Elektromotory Mohelnice Branch
Siemens, s.r.o., branch
office Elektromotory
Mohelnice produces low
voltage induction motors,
which are supplied to the
whole world. Mostly these
are three-phase asynchronous squirrel-cage motors
of frame sizes varying from
63 to 200 mm with the power of 0.25-37 kW. In addition to basic and catalogue
motors Siemens also produces a wide range of special
custom designed versions.
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Elektromotory Mohelnice Branch
Address: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice
Phone: 583 471 111
Fax: 583 430 151
Management
Ing. Pavel Pěnička, Head of Branch
Dipl-Kfm Christian Casper,
Head of Business Administration
Siemens share:
100 %
This production program is
continued by Siemens, s.r.o.,
branch office Elektomotory
Frenštát which produces
motors of higher frame
sizes varying form 225
to 315 mm, and power
up to 315 kW.
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Industry / page 10/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Elektromotory Frenštát Branch
Siemens, s.r.o., Elektromotory Frenštát Branch
produces low-voltage
asynchronous electric
motors and deliver them
worldwide. Branch in
Frenštát made three-phase
asynchronous cage motors,
in shaft height 225-315
with load 18-315 kW.
Except standard motors
produce also large range
of special models.
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Elektromotory Frenštát Branch
Address: Phone: Fax: Markova 952
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
556 207 111
556 835 147
Management
Ing. Jaromír Zapletal, Head of Branch
Ing. Jiří Mohelník, Head of Business Administration
Siemens share:
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
100 %
Industry / page 11/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Nízkonapěťová spínací technika Branch
Siemens, s.r.o.,
Nízkonapěťová spínací
technika Branch produces
selected assortment
of Low-Voltage Control
and Distribution products:
Monitoring, Timing and
Overload relays, Commanding and Signaling Devices,
AS-Interface. Siemens, s.r.o.,
Industry Sector, Industry
Automation & Drive
Technologies Division,
Low-voltage Controls
& Distribution section,
facilitates the sale on
the local market.
Siemens in the Czech Republic Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Nízkonapěťová spínací technika Branch
Address: Phone: Fax: E-mail: Production Unit Vrchlabí
Volanovská 516, 541 01 Trutnov
499 903 100
499 903 509
[email protected]
Poštovní 67, 543 03 Vrchlabí
Phone: 499 409 605
Fax: 499 409 601
E-mail: [email protected]
Management
Dipl.-Ing. Eduard Tanhäuser, Head of Branch
Dipl.-Kfm. Lothar Wild, Head of Business
Administration
Siemens share:
as at 03/2013
100 %
Industry / page 12/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Siemens Electric Machines s.r.o.
Siemens Electric
Machines s.r.o.
is a producer of highvoltage electromotors
and generators for
the local and foreign
markets. Siemens, s.r.o.,
Industry Sector, Industry
Automation & Drive
Technologies Division,
Large Drives section,
facilitates sales on
the local market.
Siemens in the Czech Republic Siemens Electric Machines s.r.o.
Address: Phone: Fax: Drásov 126, 664 24 Drásov
549 426 103
541 231 028
Management
Ing. Ivo Pavelec, CEO
Matthias Behre, CFO
Ing. Juraj Kytner, Proxy
Siemens share:
as at 03/2013
100 %
Industry / page 13/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector, Customer Services Division
Paper Industry Maintenance Works
Siemens, s.r.o., Paper
Industry Maintenance
Works, specializes on
maintenance of dedicated
electric devices, especially
drives, low voltage
switching stations,
6kV and 110 kV switching
stations and measurement
and regulation systems.
Siemens, s.r.o.
Industry Sector, Customer Services Division
Odštěpný závod Paper Industry Maintenance
Address: Litoměřická 272, 411 08 Štětí
Phone: 416 803 565
Management
Ing. Vladimír Jaroš, vedoucí odštěpného závodu
Siemens share:
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
100 %
Industry / page 14/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Siemens Industry Software, s.r.o.
Siemens Industry
Software, s.r.o. is
a business unit of Siemens
and a leading global provider of product lifecycle
management (PLM) software and services with
7,1 million licensed seats
and 71,000 customers
worldwide. Siemens PLM
Software‘s vision is to
enable a world where
organizations and their
partners collaborate
through Global Innovation
Networks to deliver
world-class products
and services, allowing them
to deal swiftly with emerging risks and opportunities.
PLM is an information
strategy, an enterprise
strategy and ultimately
Siemens in the Czech Republic a transformational
business strategy. Siemens
PLM Software sees it as
a comprehensive approach
to innovation built
on enterprise-wide access
to a common repository
of product information
and processes.
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Siemens Industry Software, s.r.o.
Address: Na Maninách 7, 170 00 Prague 7
Phone: 266 790 411
E-mail: [email protected]
Website: www.siemens.cz/plm
Hot-line: 266 790 444
Management
Tomáš Svoboda, Managing Director, Executive Officer
Radek Kypsoň, CFO, Executive Officer
Siemens share:
100 %
4
as at 03/2013
Industry / page 15/16
CZE
Industry
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Industry Sector
Siemens Industry Software, s.r.o.
Products, services and solutions
•NX – a next-generation CAD/CAM/CAE solution
that powers innovation through digital product
development
•Velocity Series – a comprehensive family of modular
yet integrated solutions addressing the product
lifecycle management (PLM) needs of the mid-market.
Consisting of Solid Edge, Femap, Teamcenter Express
and CAM Express
•Teamcenter – powers innovation and productivity
by connecting people and processes with knowledge.
Teamcenter‘s comprehensive portfolio of proven digital
lifecycle management solutions is built on an open
PLM foundation
•Tecnomatix – suite of best-in-class digital manufacturing applications and production expertise, covering manufacturing engineering through shop floor execution
•PLM Components – enable diverse manufacturing
enterprises to seamlessly shave information and data
with their partners and suppliers regardless of the PLM
applications used by the different organizations.
(Parasolid, Geolus Search, JT Open, D-cubed)
Siemens in the Czech Republic Services
•Delivery of Czech localized products and value added
applications
•Analytical and diagnostic services
•VDA - Value Discovery Assessment
•Implementing services
•Training and Hot-line
as at 03/2013
Industry / page 16/16
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Building Technologies Division
Siemens, s.r.o.,
Infrastructure
& Cities Sector,
Building Technologies
Division (IC BT)
is the world leader
in the market for energyefficient, safe and secure
buildings (green buildings)
and infrastructures.
As a service and solution
provider, system integrator and product vendor,
Building Technologies
offers building automation, heating, ventilation
and air conditioning
(HVAC), fire safety
and security.
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Building Technologies Division
Address: Siemensova 1, 155 00 Prague
13
Phone: 233 033 401
Fax: 233 033 499
Website:
www.siemens.cz/buildingtechnologies
Management
Ing. Jiří Jirkovský, MBA, Head of Division
Ing. Ivana Horáková,
Head of Division Controlling
Siemens share:
100 %
Brno branch
Pardubice branch
Stock
Siemens, s.r.o.; IC BT
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Phone: 544 508 535
Fax: 544 508 538
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o.; IC BT
Pernerova 168, 531 54 Pardubice
Phone: 466 818 276
Fax: 466 818 290
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o., IC BT
Lužná 591, 160 00 Prague 6
Phone: 296 711 280-5
Fax: 296 711 286
E-mail: [email protected]
Ostrava branch
Plzeň branch
Siemens, s.r.o.; IC BT
28. října 150/2663, 702 02 Ostrava
Phone: 597 400 695
Fax: 596 621 995
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o.; IC BT
Nádražní 20, 301 00 Plzeň
Phone: 377 539 795
Fax: 377 539 797
E-mail: [email protected]
České Budějovice branch
Zlín branch
Siemens, s.r.o.; IC BT
Čechova 52, 370 01 České Budějovice
Phone: 387 312 833
Fax: 387 312 850
E-mail: [email protected]
Siemens, s.r.o.; IC BT
Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Phone: 576 011 512
Fax: 576 011 507
E-mail: [email protected]
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Infrastructure & Cities / page 1/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Building Technologies Division
Products, services and solutions
Building comfort
•Systems of building automation control
(DDC)
•Control systems for boiler rooms,
CZT transmission stations, and energy systems
•Heat metering and regulation, ventilation
equipment and air-conditioning (HVAC)
•Remote heat metering and reading
•Comprehensive portfolio of products
for the producers of boilers, burners,
heatexchanger plants, and VZT units (OEM)
•Two-floor regulators and readers
(of temperature, pressure, humidity, etc.)
•Regulatory fixtures and drives
•Heat meters, flowmeters and meters
for heat cost allocation
•Housing products (central heating bodies,
room and equithermal regulation)
•Frequency converters
•End-to-end turnkey systems
Siemens in the Czech Republic Energy Efficiency
•Comprehensive implementation
of energy-saving projects
(Energy Performance Contracting)
•Energy consumption monitoring
•Green Building Monitor
•Monitoring and optimalization of buildings
energy systems
Services
•End-to-end turnkey systems
•Graphical system extensions
•Design work and engineering
•Maintenance services
•Technical support
•Consulting
•Training
Electronic Security
•Intrusion detection
•CCTV – camera surveillance systems
•Access control systems
•Gas and flash detection systems
•Solution for critical infrastructure
Fire Safety
•Fire detection systems
•Stable fire extinguishers
•Voice alarm system
•Linear heat detection
FibroLaser
as at 03/2013
Infrastructure & Cities / page 2/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Low and Medium Voltage Division
Siemens, s.r.o.,
Infrastructure & Cities
Sector, Low and Medium
Voltage Division plans,
manufactures and supplies
solutions for all areas
of application in the fields
of low and medium voltage
switchgears, right up to
turnkey power supply
systems.
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Low and Medium Voltage Division
Address: Phone: Fax: E-mail: Website:
Brno branch
Siemensova 1, 155 00 Prague 13
233 032 105
233 038 094
[email protected]
www.siemens.cz/energy
Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Phone: 544 508 415
Fax: 544 508 419
E-mail: [email protected]
Management
Ph.D Roland Müller, Head of Division
Ing. Dáša Fialová, Head of Division Controlling
Siemens share:
100 %
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Infrastructure & Cities / page 3/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Low and Medium Voltage Division
Products, services and solutions
Energy distribution – MV and LV air insulated
switchgear
• NXAir, NXAir P – MV switchgear for primary distribution
• 8BT1 – MV switchgear for secondary distribution
• VB1 – MV switchgear for high power switching
• Sivacon S4, S8 – LV switchboard
Energy distribution - MV gas insulated switchgear
• NXPlus, NXPlus C, 8DA/DB – MV switchgear for primary
distribution
• 8DJH, SimoSec – MV switchgear for secondary distribution
Energy distribution – MV and LV equipments
and devices
• Sivacon 8PS – LV busbar trunking systems
• SieStorage – modular electrical energy accumulating
system
• Equipments for MV switchgear – vacuum circuit
breakers, contactoras, load break switches,
disconnectors, earthing switches, fuses, instrument
transformers, surge arresters
Siemens in the Czech Republic • MV Generator circuit breakers
• MV outdoor vacuum circuit breakers
• MV switchgear retrofit
• Equipments for LV switchboards
Energy distribution – project execution and services
• Management and execution of complex turn-key
rojects for power distribution (substations, transformer
stations, complex solutions for electrical part of distribution systems for industry plant and municipalities
– waste plants, heating plants, power plants), including
delivery of Siemens systems
• Engineering and services for power distribution solutions
(feasibility study, basic and detail design documentation,
consultancy, short-circuit calculation, engineering,
deliveries, installation works, testing and commissioning,
operator training)
• Warranty and after warranty repairs and inspections
as at 03/2013
Infrastructure & Cities / page 4/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Smart Grid Division
Siemens, s.r.o.,
Infrastructure & Cities
Sector, Smart Grid Division
offers innovative technologies and encompassing
services in the fields of IT,
data communication,
energy automation and rail
electrification for efficient
network, intelligent
power distribution,
intelligent consumption
and the seamless
integration of electric
mobility and smart
buildings.
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Smart Grid Division
Address: Phone: Fax: E-mail: Website:
Plzeň branch
Siemensova 1, 155 00 Prague 13
233 032 105
233 038 094
[email protected]
www.siemens.cz/energy
Management
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA,
acting Head of Division
Ing. Jiří Krátký, Head of Division Controlling
Siemens share:
Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector
Lobezská 15, 301 46 Plzeň
Phone: 377 683 135
Fax: 377 683 131
E-mail: [email protected]
Brno branch
Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Phone: 544 508 415
Fax: 544 508 419
E-mail: [email protected]
100 %
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Infrastructure & Cities / page 5/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Smart Grid Division
Products, services and solutions
Energy Automation
• Spectrum-PowerTM network control technology
for SCADA, distribution and transportation network
and power generation management systems
• SICAM-230 Control center technology
• SICAM-PAS Station control technology
• SICAM-1703 Telecontrol and station control
technology
• SIPROTEC Protection technology
• REYROLLE Protection technology
• SIMEAS, SENTRON and SICAM-PQS Power quality solutions
• Decentralized Energy Management System (DEMS)
• ENEAS System solutions
• Grid applications, Smart Grid CompassTM
Metering und Communcation Service
• Siemens offers a software solution allowing operators
of distribution networks and metering point service
providers to read, process and integrate consumption
data from both private households and industry
customers into existing IT back-office infrastructures.
Siemens in the Czech Republic Our Services:
• Consulting
• Engineering and project management
• Implementation, commissioning of the IT solution
• Product training
• Maintenance and operation support
Our Turnkey Solutions:
• Integrated smart metering solutions
• Demand response
• Smart metering customer portal
• Communication solutions for the transport
and distribution network
Transmission & Distribution Service
• Network consulting incl. expansion, maintenance
planning as well as weak points analysis
• Network analyses and measurements
(PQ monitoring etc.)
• Construction and design for approval by authorities
• Network service incl. power line construction up to 36 kV
• Line route planning incl. tachymetric survey
• Installation / commissioning services
as at 03/2013
• Retrofitting and modernization
• Dismantling, transport and disposal
• Switchgear, plant and transformer servicing
• Plant inspection and thermal imaging
• Troubleshooting and repairs
• Procurement of replacement parts
• Service and maintenance contracts
• Operation of electrical installations and networks
• Courses and trainings
Complete solution for the railways electrification
and urban transport
• Complete portfolio of products for overhead lines
incl. High speed tracks
• MV and HV switchgear for power suply of overhead lines
• Rectifiers, inverters
• Consultation services
• Solution
Infrastructure & Cities / page 6/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Rail Systems & Mobility and Logistics Divisions
Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector,
Rail Systems & Mobility
and Logistics Divisions
(IC RL&MOL) are pursuing
the goal of networking
various transportation
systems with one another
in order to move people
and goods efficiently.
Integrated solutions
are the key to safe, clean,
and reliable mobility.
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Rail Systems & Mobility and Logistics Divisions
Address: Phone: Fax: E-mail: Website:
Siemensova 1, 155 00 Prague 13
233 032 251
233 032 269
[email protected]
www.siemens.cz/mobility
Management
Mgr. MgA. Roman Kokšal, Head of Divisions
Ing. Josef Capoušek,
Head of Divisions Business Administration
Siemens share:
100 %
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Infrastructure & Cities / page 7/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Rail Systems & Mobility and Logistics Divisions
Products, services and solutions
Rolling stock
•High speed, intercity, commuter and regional
trains
•Passenger coaches
•Electric and diesel-electric locomotives
•Metro rail cars, tramcars
and light rail cars
•AGT rail cars
•Refurbishment
•Components
•Bogies for rolling stock
•Electrical equipment and traction systems
for rolling stock
•Maintenance of rolling stock and infrastructure,
spare parts and logistics service
•Repair center
•Test and validation center
•Training and workshops
•Consulting and system design
•System engineering, project and interface
management
Siemens in the Czech Republic Rail Automation for Mainline and Mass Transit
•Train control systems, ETCS
•Signaling components
•Operations control systems
•Electronic interlockings
•Track vacancy detection
•Level crossing protection systems
•Rail communications
•Service and Training
Solutions for Cities & e-vehicle Infrastructure
•Integrated solutions for traffic control,
management, and information covering
the complete value chain
•Tolling
•Comprehensive parking management solutions
•Public lighting
•E-vehicle Infrastructure – residential charging,
semi-public and public charging
• Hardware portfolio: AC, DC, inductive charging
systems, battery swapping
• Software portfolio
• Service business, commissioning and maintenance
as at 03/2013
Infrastructure Logistics
•Complete solutions for postal automation
•Logistics & Airport Solutions
•Customer service, maintenance
•Spare parts, improvement & modernization projects
Rolling Stock Engineering Centre in Prague and Ostrava
•Rail Systems Division is engaged in the construction
of rail vehicles. In the Czech Republic there is the third
biggest engineering centre within Siemens company.
Czech engineers cooperate on the worldwide rolling
stock projects and participate on development and
design of modern rail vehicles for mass transit, regional
and long-distance services.
Infrastructure & Cities / page 8/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector, Rail Systems & Mobility and Logistics Divisions
Mobility Metro Services Branch
Siemens, s.r.o., Mobility
Metro Services Branch
ensures maintenance
of C-line underground
trains M1 in Prague
(Full Service) from
1 st January 2009:
• Preventive train
maintenance of M1
• Corrective train
maintenance of M1
• Organization
and optimization
of maintenance
processes
• Spare parts warehouse,
logistics and
management
Siemens in the Czech Republic Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Rail Systems Division
Mobility Metro Services Branch
Address: Phone: Fax: E-mail: Website:
Sliačská 1, 141 41 Prague 4
233 032 251
233 032 269
[email protected]
www.siemens.cz/mobility
Management
Mgr. MgA. Roman Kokšal, Head of Branch
Siemens share:
as at 03/2013
100 %
Infrastructure & Cities / page 9/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Busbar Trunking Systems Branch
Siemens, s.r.o.,
Busbar Trunking Systems
Branch, manufactures
safe busbar systems for
transfer and distribution
of power in the range
from 25 A up to 6,300 A
in purpose and industrial
buildings. The advantage
of busbar systems lies
in particular in flexible
and fast assembly and
disassembly, as well
as in subsequent fast
and flexible connection
of final machinery
and equipment.
Siemens in the Czech Republic Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
Busbar Trunking Systems Branch
Address: Nádražní 30, 789 85 Mohelnice
Phone: 583 842 700
Fax: 583 842 777
Management
Dipl. Wirtsch. Ing. Sven Zschiedrich, Head of Branch
Ing. Josef Hozák, Head of Business Admnistration
Siemens share:
as at 03/2013
100 %
Infrastructure & Cities / page 10/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
OEZ s.r.o.
OEZ s.r.o. is a complex
provider of products
and services in the area
of protection of electrical
circuits and low-voltage
devices. It has its
own production and
development capacities
and is involved in close
cooperation with research
institutions and
universities. The product
portfolio is divided into
six product groups:
modular devices; moulded
case circuit breakers;
air circuit breakers;
fuse systems; devices
for switching and control;
distribution boards and
switchboard cabinets.
Company products are
widely applied in building
Siemens in the Czech Republic installations, infrastructure,
industrial installations,
and in the energy sector.
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
OEZ s.r.o.
Address: Šedivská 339, 561 51 Letohrad
Phone: 465 672 111
Fax: 465 672 330
E-mail: [email protected]
Website:
www.oez.cz
www.oez.com
Management
Ing. Roman Schiffer, General Director
and Executive Officer
Christoph Schwarz, CFO, Executive Officer
Siemens share:
100 %
4
as at 03/2013
Infrastructure & Cities / page 11/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
OEZ s.r.o.
Products, services and solutions
Modular devices
•Miniature circuit breakers up to 125 A
•Residual current circuit breakers up to 125 A
•Overvoltage protections
•Other modular devices
Devices for switching and control
•Contactors and thermal overload relays
•Motor starters
Distribution boards and switchboard cabinets
•Distribution boards
•Switchboard cabinets
Moulded case circuit breakers
•Moulded case circuit breakers
and switch-disconnectors up to 1600 A
Technical support
•Technical support via the phone
•Expert assistance in project solution and designing
Air circuit breakers
•Air circuit breakers up to 6300 A
Software support for products
•Configurator OEZ
•Computational programs Sichr, Prozik
•OEZ-CAD drawing set
•2D/3D documents viewer Prodok
•Support for e-shops
Fuse systems
•Cylindrical fuses and switch-disconnectors for cylindrical
fuse-links
•Fuses with blade contacts
•Fuse switch-disconnectors, fuse switch-disconnectors
of vertical design and fuse-rails
•Fuses and fuse disconnectors for fuse-link for
semiconductor protection
•MV fuses
Siemens in the Czech Republic Services
•Operative services
•Malfunction prevention
•Switchboard modernisation - retrofits
•Non-stop emergency service
as at 03/2013
Infrastructure & Cities / page 12/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
OSRAM Česká republika s.r.o.
OSRAM
Česká republika s.r.o.
is a supplier of lighting
management systems,
light sources and other
light technologies.
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
OSRAM Česká republika s.r.o.
Address: Phone: Fax: E-mail: Website:
Sales Department Prague
Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál
554 793 111
554 711 637
[email protected]
www.osram.cz
U Slavie 1540/2a, 100 00 Prague 10
Phone: 272 118 850
Fax: 272 118 851
Management
Ing. Roman Ostertág, General Manager
Alexandre-Constant Reibel, Financial/controlling
Manager
Vladimír Slezák, Production Manager – Coils and Wire
Dr. Juraj Nyíri, Production Manager – Display / Optic
Ing. František Orság, Quality Manager
Ing. Martin Kocourek, Marketing Manager
Siemens share:
100 %
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Infrastructure & Cities / page 13/14
CZE
Infrastructure & Cities
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Infrastructure & Cities Sector
OSRAM Česká republika s.r.o.
Products, services and solutions
Sale of products
•Halogen lamps
•Linear fluorescent lamps
•Compact fluorescent lamps
•Discharge lamps
•Automotive lighting
•Electronic control gears
•Display/Optic devices
•LED modules
•Special light sources
•Luminaires
Production
•Production of tungsten fine wire and coils
•Production of lamps for Video/TV projection
(VIP lamps)
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Infrastructure & Cities / page 14/14
CZE
Energy
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Energy Sector
Siemens, s.r.o.,
Energy Sector, designs,
supplies and ensures
the construction, operation
and servicing of electric
power and heat energy
sources, and offers
technologies, maintenance
and end-to-end solutions
for power transmission
and distribution from
power stations to the end
consumer.
Siemens, s.r.o.
Energy Sector
Address: Phone: Fax: E-mail: Website: Brno branch
Siemensova 1, 155 00 Prague 13
233 032 105
233 038 094
[email protected]
www.siemens.cz/energy
Management
Ing. Aleš Tomec, Head of Divisions
Ing. Jaroslav Hradílek, Head of Division Controlling
Siemens share:
100 %
Siemens, s.r.o.; Energy Sector
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
Phone: 544 508 415
Fax: 544 508 419
E-mail: [email protected]
Teplice branch
Siemens, s.r.o.; Energy Sector
Riegrova 1874, 415 01 Teplice
Phone: 416 926 542
Fax: 416 926 542
E-mail: [email protected]
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Energy / page 1/4
CZE
Energy
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Energy Sector
Products, services and solutions
Power generation
Power generation facilities
• Coal-fueled power plants, gas and steam-gas power
plants, incinerators, biomass
• Steam turbines, gas turbines, turbine generators
and complex turbine-generator units, turbine sets and
driving turbines for industry, including control systems
• Control systems for the entire field of energy, turbine
control systems
• Modernization and substitution of technological,
electro-technical and control systems
• Process optimization and diagnostics of power plant
operations’ energy management
• Combustion optimization, reduction of NOx
• Complete reconstruction of power plants
• Engineering in the field of power generation, consulting
Renewable energy
Renewable energy power generation facilities
• Facilities and comprehensive solutions for electricity
generation:
Siemens in the Czech Republic • Photovoltaic power plants (PVPE)
with a typical output of 500 kWp − 200 MWp
• Wind power plants (WPP)
with a typical output of 2−6 MW
• Small hydroelectric power plants (HPP)
with a typical output of 100 kW − 30 MW
• Biomass/bio-gas combustion (KVET)
with a typical output of 100 kW − 5 MW
• Geothermal
• Facilities and comprehensive solutions for heat
(and electrical) energy generation:
• Photothermal power plants
• Biomass/biogas combustion
• Control and monitoring systems for the operation,
administration and maintenance of renewable
energy sources
• Supplies of alternative sources of energy
(fuel cells, electricity accumulators, photovoltaic
panels, etc.)
• Engineering, consulting and design in the field
of power generation, energy audits and strategies
• EPC supplies, assistance with funding provision
• Virtual power plants
as at 03/2013
• Carbon capture and storage
• Energy storage
Power transmission
HV technology and transformers
• Circuit breakers, disconnectors, earthing switches,
instrument transformers, surge arresters, gas insulated
and outdoor substations
• Power transformers up to 1,500 MVA
• Special transformers for energy, industry
and transportation
• Design and comprehensive supply of HV substations
• HVDC
engineering, supplies and assembly work,
complex texts and operator training)
• Warranty and post-warranty services, reviews
• Diagnostics of MV and HV equipment with ACTAS
tester, oil filtration and regeneration, SF6 gas
filtration and regeneration
Implementation and services
• Turnkey management and implementation
of comprehensive projects (switchgears, substations,
comprehensive solutions for electricity projects
of industrial companies and energy sources –
incinerators, heating plants, and power plants),
including Siemens equipment supplies
• Turnkey MV and HV services (professional
consulting services, design and calculations,
Energy / page 2/4
CZE
Energy
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Energy Sector
Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
Siemens Industrial
Turbomachinery s.r.o.
is a supplier and service
provider of industrial steam
turbines with output of
up to 150 MW for power
generation and mechanical
drives.
Siemens, s.r.o.
Energy Sector
Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
Address: Phone: Fax: Website: Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
545 105 111
545 105 022
www.siemens.cz/turbines
Management
Ing. Vladimír Štěpán, MBA, General Director,
Executive Officer
Ing. Erik Feith, Economic Director, Executive Officer
Siemens share:
100 %
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Energy / page 3/4
CZE
Energy
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Energy Sector
Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
Products, services and solutions
End-to-end Turnkey Supplies
•Customer consulting services in the selection
of a suitable solution, economic studies, feasibility
studies
•Engineering and re-engineering
•Production
•Assembly and commissioning
•Project management
•Operator training
•Warranty and post-warranty service, including
modernization and retrofit
•Spare part supplies
•Chemical and petrochemical industry
(generator and compressor drives)
•Paper industry
•Sugar refineries
Typical Applications
•Combined cycles
•Cogeneration
•Power stations
•Industrial and municipal heating plants
•Waste and biomass incinerators
•Oil and gas extraction
(generator and compressor drives)
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Energy / page 4/4
CZE
Healthcare
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Healthcare Sector
Siemens, s.r.o.
Healthcare Sector supplies
products and solutions
for diagnostics and therapy,
and postprocessing
and image processing
technology for medical
facilities and hospitals.
Siemens, s.r.o.
Healthcare Sector
Address: Phone: Fax: E-mail: Website: Siemensova 1, 155 00 Prague 13
233 032 001
233 032 008
[email protected]
www.siemens.cz/healthcare
Management
Ing. Vratislav Švorčík, Head of Sector
Ing. Karel Kopejtko, Head of Sector Controlling
Siemens share:
100 %
Brno branch
České Budějovice branch
Siemens, s.r.o.; Healthcare Sector
Karásek 1, 621 33 Brno
Phone: 233 032 091
Fax:
233 032 096
E-mail:
[email protected]
Siemens, s.r.o.; Healthcare Sector
Čechova 59, 370 65 České Budějovice
Phone: 386 709 147
Fax: 386 709 147
E-mail:
[email protected]
Ostrava branch
Siemens, s.r.o.; Healthcare Sector
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
Phone: 597 400 688
Fax: 597 400 689
E-mail:
[email protected]
Hradec Králové branch
Siemens, s.r.o.; Healthcare Sector
Šimkova 1224, 500 02 Hradec Králové
Phone: 495 513 393
Fax: 495 513 394
E-mail:
[email protected]
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Healthcare / page 1/4
CZE
Healthcare
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Healthcare Sector
Products, services and solutions
Computer tomography
•Single-source and dual-source CT technologies
•End-to-end spectrum of products and services
•Output-stepped product ranges configurable
in accordance with clinical demands
•Innovative software equipment for state-of-the-art
clinical applications
•On-line solutions for patient data processing
– post-processing workstations
•Possibility of upgrading between individual
products
Magnetic resonance
•End-to-end spectrum of products and services
•Open low-field systems for pediatrics
and orthopedics
•Supra-conductive 1.5-Tesla systems for general
applications
•Supra-conductive 1.5-Tesla systems for cardiology
and neurology applications allowing for whole-body
imaging and whole-body angiography
Siemens in the Czech Republic •High-field 3-Tesla systems for special spectroscopy
applications, and experimental MRI with a field higher
than 3 Tesla
•Innovative software equipment for state-of-the-art
clinical applications
X-ray Equipment
•Angiography equipment – cardiology and universal
equipment
•Radiography X-ray equipment
(classic and fully digital)
•Urology X-ray equipment and lithotripters
•Mobile X-ray machines
•Theatre X-ray machines with C-arm
– fixed and mobile
•Mammography systems
Molecular imaging
•Single- and two-head SPECT cameras
•Equipment for positron emission tomography
(PET)
•Hybrid PET/CT
•Hybrid SPECT/CT systems
as at 03/2013
•Hybrid PET/MR for simultaneous acquisition
of PET and MR images
•Cyclotrons
Data administration and distribution
•Comprehensive PACS system solutions
•Diagnostics workstations
•Viewing stations
•Intranet distribution of image data in hospitals
(WEB technologies)
•Homeworking
•Disk-array archiving systems
•Devices for top echo-diagnostics including real-time,
transthoracic and volume depiction of the heart
within the time frame of a single cardiac cycle
•All our cardiology devices are also designed to work
with an esophageal probe and intracardial catheter
Laboratory diagnostics
•Devices for laboratory diagnostics
•IVD diagnostics
•Servicing
Ultrasound diagnostics
•A wide portfolio of ultrasound diagnostics devices
for abdominal and thoracic examinations
•Sophisticated systems for sonography with the help
of a contrast agent and for volume depiction
of the heart in real time
•Devices for gynecological, radiological and mammography outpatient centers as well as for cardiology
and internal outpatient centers
•4D devices
Healthcare / page 2/4
CZE
Healthcare
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Healthcare Sector
Siemens Audiologická Technika s.r.o.
Siemens Audiologická
Technika s.r.o.
supplies hearing aids
and accessories for
people with hearing
impairments.
Siemens, s.r.o.
Healthcare Sector
Siemens Audiologická Technika s.r.o.
Address: Phone: Fax: E-mail: Website: Bieblova 19, 150 00 Prague 5
257 328 161
257 328 163
[email protected]
www.sluchadla.cz
Management
Ing. Petr Vaněk, Chief Executive Officer
Ing. Zdeněk Mišta, Chief Financial Officer
Siemens share:
100 %
4
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Healthcare / page 3/4
CZE
Healthcare
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Energy
Siemens Group
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Healthcare Sector
Siemens Audiologická Technika s.r.o.
Products, services and solutions
•Audiometry instruments
•Hearing aids
•Audiological devices
•Hearing aid batteries
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
Healthcare / page 4/4
CZE
IT solutions
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
IT solutions Sector
Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.,
Corporate Technology
is accredited competence
center and certification
laboratory and provides
customers in Industrial
automation with following
services, certification
PROFINET, PROFIdrive
and PROFIsafe, IO-LINK
and DRIVE-CLiQ.
Siemens, s.r.o.
Corporate Technology
Development Center
an testlabs
Address:
Phone:
E-mail:
DRIVE–CLiQ (support center)
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 033 100
[email protected]
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Phone:
233 033 103
Management
Vladimír Kulla, Head of Division
Ing. Jiří Kopecký, Head of Division Controlling
Siemens share:
Siemens in the Czech Republic Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Phone:
233 033 149
as at 03/2013
100 %
IT solutions / page 1/1
CZE
Siemens Group
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Siemens Group
NAME
Description of activitiesaddress
Phone
FAX
Management
Siemens share
Skupina Siemens v České republice
Siemens, s.r.o.Regional Siemens company in the Czech Republic
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 031 111
233 031 112
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA; Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer
sector Industry
division Industry Automation & Drive Technologies
Automation and Drives
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 405
233 032 490
Dr. Ing. Bohumil Brodský; Ing. Martin Lenc, MBA
division Customer Services
Industrial investment units
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 411
233 032 492
Ing. Tomáš Kutscherauer; Ing. Jiří Wagner
business unit Metals Technologies
Industrial investment units for metallurgy
28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
597 400 660
597 400 669
Ing. Radovan Holub, CSc.; Ing Jiří Wagner
sector Infrastructure & Cities
division Building Technologies
Building Technologies
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 033 401
233 033 499
Ing. Jiří Jirkovský, MBA; Ing. Ivana Horáková
divisions Rail Systems & Mobility and Logistics
Transportation and Logistics Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 251
233 032 269
Mgr. MgA. Roman Kokšal; Ing. Josef Capoušek
division Low and Medium Voltage Power distribution
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 105
Ph.D. Roland Müller; Ing. Dáša Fialová
division Smart Grid
Energy automation, rail electrification
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 105
Acting Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Ing. Jiří Krátký
sector Energy
Power generation and transmission, renewables
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
233 032 105
Ing. Aleš Tomec; Ing. Jaroslav Hradílek
sector Healthcare
Imaging medical systems and laboratory diagnostics
Siemensova 1, 155 00 Praha 14
233 032 001
233 032 008
Ing. Vratislav Švorčík; Ing. Karel Kopejtko
division Imaging&Therapy a divize Clinical products
Imaging medical systems
Siemensova 1, 155 00 Praha 15
233 032 001
233 032 008
Ing. Vratislav Švorčík; Ing. Karel Kopejtko
division Diagnostics
Laboratory diagnostics
Karásek 1767/1, 621 33 Brno
233 032 083
233 031 112
RNDr. Blanka Chmelíková; Ing. Janka Medveďová branch Mobility Metro Services
Maintenance of underground trains
Sliačská 1, 141 41 Praha 4
233 032 251
233 032 269
Mgr. MgA. Roman Kokšal; Ing. Josef Capoušek
branch Industry Maintenance Technology
Maintenance of technological equipment in industrial companies
28.října 150/2663, 702 00 Ostrava
597 400 660
597 400 669
Arnošt Kolaska; Danuše Malíková
branch Industry Automation Services
Automation and Drives
Zelená 184, 293 06 Bradlec
326 713 811
326 713 953
Dr. Ing. Bohumil Brodský; Ing. Martin Lenc, MBA
branch Busbar Trunking Systems
Production, installation and reparation electrical equipments
Nádražní 30, 789 85 Mohelnice
583 842 700
583 842 777
Dipl. Wirtsch. Ing. Sven Zschiedrich; Ing. Josef Hozák
branch Elektromotory Mohelnice
Production of electrical motors
Nádražní 25, 789 85 Mohelnice
583 471 111
583 430 151
Ing. Pavel Pěnička; Dipl-Kfm Christian Casper
branch Elektromotory Frenštát
Production of electrical motors
Markova 952, 744 01 Frenštát p. R.
556 207 111
556 835 147
Ing. Jaromír Zapletal; Ing. Jiří Mohelník
branch Nízkonapěťová spínací technika
Production of low-voltage switchgear
Volanovská 516, 541 01 Trutnov
499 903 100
499 903 509
Dipl.-Ing. Eduard Tanhäuser; Dipl.-Kfm. Lothar Wild
branch Industrial Turbomachinery
Industrial steam turbines
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
545 105 111
545 105 022
Ing. Vladimír Štěpán, MBA; Ing. Erik Feith, MBA
branch Paper Industry Maintenance
Maintenance of dedicated electrical equipments and measurement and regulation systems
Litoměřická 272, 411 08 Štětí
416 803 565
Ing. Vladimír Jaroš; Ing. Jiří Wagner
Siemens in the Czech Republic as at 03/2013
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Siemens Group / page 1/2
4
CZE
Siemens Group
List of products and solutions
Industry
Sectors
Infrastructure & Cities
Siemens Group
Energy
Healthcare
IT solutions
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
• Industry Automation & Drive Technologies
• Industry Automation Services Works
• Customer Services
• Business Unit Metals Technologies
• Industry Maintenance Technology Branch
• Elektromotory Mohelnice Branch
• Elektromotory Frenštát Branch
• Nízkonapěťová spínací technika Branch
• Siemens Electric Machines s.r.o.
• Paper Industry Maintenance Works
• Siemens Industry Software, s.r.o.
• Building Technologies
• Low and Medium Voltage
• Smart Grid
• Rail Systems & Mobility and Logistics
• Mobility Metro Services Branch
• Busbar Trunking Systems Branch
• OEZ s.r.o.
• OSRAM Česká republika s.r.o.
• Energy Sector
• Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
• Healthcare Sector
• Siemens Audiologická Technika s.r.o.
• Corporate Technology, Development Center
Siemens, s.r.o.
Siemens Group
NAME
Siemens Audiologická Technika s.r.o.
Siemens Electric Machines s.r.o.
Siemens Industry Software, s.r.o.
Siemens Convergence Creators, s.r.o.
OEZ s.r.o.
OSRAM Česká republika s.r.o.
Corporate Technology, Development Center
Siemens in the Czech Republic Description of activitiesaddress
Audiology solutions
Bieblova 19, 150 00 Praha 5
Production of electro-motors and generators
Drásov 126, 664 24 Drásov
PLM Software and services
Na Maninách 7, 170 00 Praha 7
IT and system integration
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
Protection of electrical circuits and low-voltage equipment
Šedivská 339, 561 51 Letohrad
Production of tungsten fine wire.coils and lamps for Video/TV projection (VIP lamps)
Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál
PROFINET, PROFIdrive a PROFIsafe, IO-LINK a DRIVE-CLiQ certification
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
as at 03/2013
Phone
FAX
257 328 161
257 328 163
549 426 103
541 231 028
266 790 411
244 091 111
241 732 045
465 672 111
465 672 330
554 793 111
554 711 637
233 033 100
Management
Ing. Petr Vaněk; Ing. Zdeněk Mišta
Ing. Ivo Pavelec; Yulia Monastyruk
Tomáš Svoboda; Radek Kypsoň
Ing. Štěpán Kotva; Mag. Anna Thüringer
Ing. Roman Schiffer; Christoph Schwarz
Ing. Roman Ostertág; Alexander-Constantin Riebel
Vladimír Kulla; Ing. Jiří Kopecký
Siemens share
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Siemens Group / page 2/2

Similar documents