bilten

Comments

Transcription

bilten
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
Broj: 207/14 od 31. ožujka 2014. godine
Natjecanje je održano na atletskom stadionu Sportskog parka “Mladost”, Jarunska 5.
PRIJAVLJENE EKIPE
R.BR.
Naziv
1
DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA
2
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA
3
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
4
GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
5
GIMNAZIJA SESVETE
6
GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG
7
GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
8
GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA
9
GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
10
I. GIMNAZIJA
11
I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA
12
II. GIMNAZIJA
13
III. GIMNAZIJA
14
ISLAMSKA GIMNAZIJA "DR. AHMED SMAJLOVIĆ"
15
IV. GIMNAZIJA
16
IX. GIMNAZIJA
17
KLASIČNA GIMNAZIJA
18
POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA
19
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA
20
PRIVATNA GIMNAZIJA "DR. ČASL"
21
PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA "KATARINA ZRINSKI"
22
PRIVATNA KLASIČNA GIMNAZIJA
23
PRVA EKONOMSKA ŠKOLA
24
SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC
25
SRPSKA PRAVOSLAVNA OPĆA GIMNAZIJA "KANTAKUZINA KATARINA
BRANKOVIĆ" TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA
26
STROJARSKA
27
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA
28
ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET
29
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA
30
ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA
31
ŠPORTSKA GIMNAZIJA
32
TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA
33
V. GIMNAZIJA
34
VII. GIMNAZIJA
35
X. GIMNAZIJA "IVAN SUPEK"
36
XI. GIMNAZIJA
37
XIII. GIMNAZIJA
38
XV. GIMNAZIJA
39
XVI. GIMNAZIJA
40
ZDRAVSTVENO UČILIŠTE
Grand Summaries
Count = 40
SkraceniNaziv
2. EKONOMSKA
EL.STROJ. OBRTNIČKA
ELEKTROTEHNIČKA
L.VRANJANINA
SESVETE
T.BREZOVAČKOG
GORNJOGRADSKA
GRADITELJSKA
GRAFIČKA
1. GIMNAZIJA
1. TŠ TESLA
2. GIMNAZIJA
3. GIMNAZIJA
IG Dr.A.SMAJLOVIĆ"
4. GIMNAZIJA
9. GIMNAZIJA
KLASIČNA
POŠTANSKA
PŠ V. PRELOGA
DR.ČASL
PGIEŠ K.ZRINSKI
PRIVATNA KLASIČNA
1. EKONOMSKA
SŠ JELKOVEC
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
STŠ F.VRANČIĆA
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
CESTOVNI PROMET
ŠZMS- MLINARSKA
ŠMIMK SV.DUH
ŠPORTSKA
3. EKONOMSKA
5. GIMNAZIJA
7. GIMNAZIJA
10. GIMNAZIJA
11. GIMNAZIJA
13. GIMNAZIJA
15. GIMNAZIJA
16. GIMNAZIJA
ZDRAVSTVENO UČIL.
1
ŠKOLSKA GODINA 2013./2014.
Suradnik
ŠĆUKANEC EMIL
JULARIĆ HRVOJE
KAURIN JOSIP
ANIĆ NIKOLINA
PELIVAN MARICA
VDOVIĆ FILAKOVIĆ VESNA
ZEMAN MIRJANA
CVITANOVIĆ MARINKO
JOVANOVIĆ STOJAN
FRANJIĆ DARIO
LALIĆ MARKO
KRANJČEVIĆ IVA
BANOVAC MATO
KILIBARDA SVETLANA
KOVAČ BULIĆ SNJEŽANA
ČAKLEC TOMISLAV
DITS KREŠIMIR
TURKALJ MAJA
METZ-KOKIĆ SMILJKA
DERVOZ SANDRO
NIKOLAŠEVIĆ MLADEN
PAVIČIĆ BRANKA
KAJMAK ANTE
PAVIĆ ROBERT
KILIBARDA SVETLANA
PRVAN BORKO
VARGEK ANTUN
SESAR MARTINA
BILANKOV DALIBOR
MAJDIĆ MARIJAN
PERIŠIĆ STIPE
ŠNAJDER GORDAN
BRATONJA ŽARKO
PARADŽIK PETAR
JURIČEVIĆ MARKO
BERIĆ GORAN
KRAMARIĆ TOMISLAV
MIHELIĆ-SRDELIĆ
UTRINKAMARKO
GLAVIĆ
STIBILJ BATINIĆ TATJANA
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
UKUPNI EKIPNI POREDAK
R.BR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36
38
39
ŠKOLA
3.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
ŠPORTSKA
1.TŠ TESLA
13.GIMNAZIJA
L.VRANJANINA
5.GIMNAZIJA
4.GIMNAZIJA
SŠ JELKOVEC
2. EKONOMSKA
1.EKONOMSKA
9.GIMNAZIJA
SESVETE
T.BREZOVAČKOG
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
KLASIČNA
2.GIMNAZIJA
ELEKTROTEHNIČKA
3.EKONOMSKA
POŠTANSKA
ŠZMS- MLINARSKA
PŠ V. PRELOGA
10.GIMNAZIJA
GRADITELJSKA
11.GIMNAZIJA
1.GIMNAZIJA
GORNJOGRADSKA
EL.STROJ.OBRTNIČKA
IG DR.A.SMAJLOVIĆ
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
ZDRAVSTVENO UČIL.
PRIVATNA KLASIČNA
ŠMIMK SV.DUH
STŠ F.VRANČIĆA
16.GIMNAZIJA
CESTOVNI PROMET
K.ZRINSKI
DR.ČASL
7.GIMNAZIJA
I.KOLO
710
636
608
608
581
579
525
504
474
406
514
376
477
430
289
369
357
463
324
200
276
174
315
0
0
0
0
173
149
135
0
0
78
0
258
0
205
0
66
II.KOLO
848
773
722
702
721
681
723
579
555
565
446
550
408
441
571
470
476
347
439
510
301
344
203
452
423
411
398
170
193
182
313
302
201
262
0
205
0
90
0
2
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
UKUPNO EKIPNO
1558
1409
1330
1310
1302
1260
1248
1083
1029
971
960
926
885
871
860
839
833
810
763
710
577
518
518
452
423
411
398
343
342
317
313
302
279
262
258
205
205
90
66
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
I. KOLO
Četvrtak 10. listopada 2013. godine
EKIPNI POREDAK
ŠKOLA
3.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
1.TŠ TESLA
ŠPORTSKA
13.GIMNAZIJA
L.VRANJANINA
5.GIMNAZIJA
1.EKONOMSKA
4.GIMNAZIJA
GIMNAZIJA SESVETE
SŠ JELKOVEC
ELEKTROTEHNIČKA
T.BREZOVAČKOG
2. EKONOMSKA
9.GIMNAZIJA
KLASIČNA
2.GIMNAZIJA
3.EKONOMSKA
10.GIMNAZIJA
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
ŠZMS- MLINARSKA
16.GIMNAZIJA
K.ZRINSKI
POŠTANSKA
PŠ V. PRELOGA
EL. STROJ. OBRTNIČKA
IG Dr.A.SMAJLOVIĆ
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
ŠMIMK SV.DUH
7.GIMNAZIJA
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
100 m
113
94
119
72
106
65
78
56
98
73
53
52
56
85
68
83
34
31
27
38
81
38
34
19
99
17
25
33
12
37
400 m
114
112
73
84
93
96
116
69
71
89
85
78
62
69
46
50
16
76
57
30
18
43
32
0
0
74
0
24
48
0
1000 m
97
111
98
100
76
76
42
68
66
81
114
90
80
63
50
64
49
0
37
117
0
58
19
71
18
21
31
28
0
0
Vis
110
101
103
93
63
99
98
101
92
74
47
71
88
58
87
62
62
62
50
32
0
0
52
20
57
0
0
24
0
0
3
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
Dalj
113
74
75
98
89
95
107
83
66
78
48
65
52
38
47
0
88
24
63
72
74
54
0
67
0
61
35
26
18
29
Kugla
104
87
80
105
96
93
84
93
57
33
77
60
46
93
35
65
57
83
29
0
50
65
26
23
0
0
58
0
0
0
4x100
59
57
60
56
58
55
0
44
54
49
50
47
46
0
43
45
51
48
52
0
53
0
42
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno
710
636
608
608
581
579
525
514
504
477
474
463
430
406
376
369
357
324
315
289
276
258
205
200
174
173
149
135
78
66
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
100 METARA
R
1.
B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
21.
20.
23.
24.
25.
26.
27.
29.
28.
30.
31.
33.
32.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
PREZIME
TOPIĆ
FINEK
SABLJIC
KATALENIĆ
LEKO
HANŽEK
BLAŽEVIĆ
GRGIĆ
GAGULA
BAGIĆ
TRBULJAK
ĆUBRILOVIĆ
BANJAD
BULJAN
ČEŠI
BUDIMIR
LAZIĆ
MATIĆ
KOS
ŠEVA
RAMIĆ
ABDALLA
TOMIČEK
PREBEG
DUSPARA
UREMOVIĆ
HRGAREK
DUJAK
BEKIĆ
KRAJAČIĆ
CIKOVIĆ
VUKIČEVIĆ
ŠPILJAR
ILJKIĆ
ČIČKO
BIĆANIĆ
KOVAČEVIĆ
IVEZIĆ
ZAREV
ČUVALO
FILIPOVIĆ
KOPJAR
ROGO
KELLER
BANOŽIĆ
ČOLOVIĆ
PORČIĆ
BLAŽEVIĆ
ŠPRAJC
ZENDELI
PERIĆ
CVITIĆ
BIRIN
SALATOVIĆ
MAHIN
IME
ZVONIMIR
PATRIK
ZVONIMIR
TOMISLAV
MARIO
LEON
VJERAN
MARKO
FILIP
MATEO
NOEL
TOMISLAV
FILIP
BORNA
LUKA
MARTIN
MARIN
LUKA
LUKA
IVOR
MATEO
LUKA
AHMAD
MATTEO
SVEN
DAVID
MATIJA
MATIJA
ANTONIO
MARKO
MATIJA
DOMAGOJ
MATKO
FRAN
DAVOR
JURAJ
IAN
MARKO
ROKO
TONY
MATE
ALEN
TOMISLAV
PETAR
VALENTINO
DOMINIK
NIKOLA
VAHUDIN
KRISTIJAN
LUKA
MUALEDIN
MARO
MARTIN
MARSEL
TIN
JOSIP
ŠKOLA
1.TŠ TESLA
1.TŠ TESLA
13.GIMNAZIJA
3.GIMNAZIJA
3.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
4.GIMNAZIJA
PŠ V. PRELOGA
ELEKTROTEHNIČKA
2. EKONOMSKA
ŠPORTSKA
ŠZMS- MLINARSKA
13.GIMNAZIJA
5.GIMNAZIJA
PŠ V. PRELOGA
9.GIMNAZIJA
4.GIMNAZIJA
GIMNAZIJA SESVETE
KLASIČNA
KLASIČNA
1.EKONOMSKA
15.GIMNAZIJA
STŠ
7.GIMNAZIJA
F.BOŠNJAKOVIĆA
L.VRANJANINA
T.BREZOVAČKOG
2. EKONOMSKA
SŠ JELKOVEC
ŠZMS- MLINARSKA
5.GIMNAZIJA
GIMNAZIJA SESVETE
L.VRANJANINA
16.GIMNAZIJA
10.GIMNAZIJA
K.ZRINSKI
2.GIMNAZIJA
3.EKONOMSKA
9.GIMNAZIJA
ŠPORTSKA
T.BREZOVAČKOG
SŠ JELKOVEC
POŠTANSKA
SPOG
EL.
STROJ.
K.K.BRANKOVIĆ
1.EKONOMSKA
OBRTNIČKA
SPOG
IG
Dr.A.SMAJLOVIĆ
K.K.BRANKOVIĆ
EL. STROJ. OBRT.
ŠMIMK SV.DUH
IG Dr.A.SMAJLOVIĆ
16.GIMNAZIJA
2.GIMNAZIJA
K.ZRINSKI
3.EKONOMSKA
ELEKTROTEHNIČKA
4
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
REZULTAT
11,32
11,58
12,18
12,19
12,23
12,24
12,25
12,28
12,30
12,39
12,47
12,48
12,58
12,63
12,70
12,74
12,77
12,83
12,84
12,846
12,8495
12,8499
12,88
12,89
12,93
12,96
12,97
12,9873
12,9899
13,05
13,06
13,0637
13,0658
13,09
13,12
13,15
13,16
13,17
13,19
13,27
13,35
13,47
13,51
13,61
13,62
13,64
13,81
13,92
14,02
14,18
14,28
14,48
14,55
15,35
DNS
BODOVI
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
400 METARA
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
PREZIME
TOPOL
ĐUKIĆ
ČUKMAN
JEDNAČAK
DOŠENOVIĆ
MLAKIĆ
BROZ
DUGAC
BUDAK
FRANIČEVIĆ
GRGIĆ
VUČKOVIĆ
KULAŠ
JOZANOVIĆ
MATIĆ
VURNEK
ORLOVIĆ
KNEŽEVIĆ
MAKAR
MAMIĆ
MASIĆ
POLIĆ
KUFRIN
MATIJEVIĆ
KOŠTAL
ŽIVKOVIĆ
MARETIĆ
ZADRO
VALEC
MILANOVIĆ
MANDIĆ
KRMIĆ
DRAGIĆ
SUBAŠIĆ
TOMIĆ
ŠČUKANEC
ŠIMPRAGA
VEBLE
ILIJIĆ
TOT
METELKO
ANTOLOVIĆ
JELICA
BALLEY KRIVEC
KOVAČEVIĆ
VEJIN
BERIC
KOVAČIĆ
PONGRAC
IME
FRAN
IVAN
HRVOJE
KARLO
DAVID
MATEJ
DAVOR
DANIEL
KARLO
DRAGUTIN
JOSIP
JAN
IVAN
MARKO
TIN
MATIJA
FILIP
TOMISLAV
RENE
MARKO
ŽELJKO
ANTE
FILIP
KREŠIMIR
ANDRIJA
JOSIP
IVAN
LUKA
IVAN
ANTE JAKOV
DRAGO
MATEJ
LUKA
EDIN
TIN
ALEN
NEMANJA
TOMISLAV
IVO
HRVOJE
MATEJ
IVAN
JOSIP
EUGEN
DOMINIK
MATTEO
DJORDJE
FRAN
LUKA
ŠKOLA
5.GIMNAZIJA
3.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
10.GIMNAZIJA
5.GIMNAZIJA
3.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
SŠ JELKOVEC
EL. STROJ.
OBRTNIČKA
L.VRANJANINA
GIMNAZIJA SESVETE
ŠPORTSKA
ŠMIMK SV.DUH
13.GIMNAZIJA
13.GIMNAZIJA
L.VRANJANINA
1.TŠ TESLA
3.EKONOMSKA
1.EKONOMSKA
2. EKONOMSKA
ELEKTROTEHNIČKA
GIMNAZIJA SESVETE
ELEKTROTEHNIČKA
4.GIMNAZIJA
T.BREZOVAČKOG
ŠPORTSKA
4.GIMNAZIJA
3.EKONOMSKA
SŠ JELKOVEC
KLASIČNA
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
1.TŠ TESLA
2. EKONOMSKA
1.EKONOMSKA
T.BREZOVAČKOG
9.GIMNAZIJA
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
16.GIMNAZIJA
EL. STROJ.
OBRTNIČKA
9.GIMNAZIJA
16.GIMNAZIJA
KLASIČNA
ŠZMS- MLINARSKA
K.ZRINSKI
2.GIMNAZIJA
K.ZRINSKI
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
POŠTANSKA
ŠZMS- MLINARSKA
5
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
REZULTAT
51,79
52,97
53,31
53,56
53,99
55,61
56,39
56,53
57,17
57,28
57,77
57,98
58,34
58,55
58,70
59,00
59,05
59,31
59,38
59,47
59,71
1,00,19
1,00,59
1,00,88
1,01,41
1,01,45
1,02,56
1,02,60
1,03,16
1,04,88
1,04,90
1,05,87
1,05,98
1,06,51
1,06,65
1,08,37
1,09,50
1,10,70
1,12,86
1,12,91
1,15,21
1,15,60
1,17,55
1,17,81
1,19,89
1,23,81
DNS
DNS
DNS
BODOVI
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
0
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
1000 METARA
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
PREZIME
SUŠILOVIĆ
BILONIĆ
DRAGUN
KARADŽA
RODE
PAVLEK
VLAHOVIĆ
MUHAR
ROGULJIĆ
ĆIBARIĆ
VUJČUF
ĆOSIĆ
ĆUBELA
PAZMAN
ČEČURA
MIŠKULIN
NEMČIĆ
BRALA
JOLIĆ
OMRČEN
ŠITUM
BEVANDA
BREKALO
GRABIC
PIŽIR
BOGATI
LIPOVAC
CARIN
TOMAŠIĆ
JASKIĆ
MALOŠEVAC
KOVAČIĆ
TEPSIC
AZINOVIĆ
VOJVODIĆ
PANDŽA
KASUN
MARIĆ
JURČIĆ
REMENAR
KLARIĆ
FRANCETIĆ
TURČIĆ
IVANČIĆ
VOJVODIĆ
MIFKA
RADIĆ
KOLAK
LADIHA
IME
KARLO
IVAN
JOSIP
ROKO
FRAN
JURAJ
DOMAGOJ
VEDRAN
JAKOV
NIKOLA
DOMAGOJ
MATEJ
MARIN
FILIP
IVAN
DORIAN
TIN
TONY
ADAM
JAKOV
ROKO
JURAJ
LUKA
LUKA
IVAN
BRUNO
LEO
ALEN
ANTONIO
HAMZA
KARLO
EMANUEL
VUK
FILIP
SUNČAN
TOMISLAV
DOMINIK
MATEJ
KRUNOSLAV
MATEO
KARLO
FILIP
FILIP
MISLAV
JAN
TOMISLAV
DOMAGOJ
DINO
LUKA
ŠKOLA
SŠ JELKOVEC
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
1.TŠ TESLA
15.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
SŠ JELKOVEC
ŠPORTSKA
L.VRANJANINA
3.GIMNAZIJA
ELEKTROTEHNIČKA
13.GIMNAZIJA
POŠTANSKA
ŠPORTSKA
3.GIMNAZIJA
GIMNAZIJA SESVETE
4.GIMNAZIJA
2. EKONOMSKA
T.BREZOVAČKOG
1.TŠ TESLA
ELEKTROTEHNIČKA
1.EKONOMSKA
T.BREZOVAČKOG
10.GIMNAZIJA
GIMNAZIJA SESVETE
9.GIMNAZIJA
KLASIČNA
16.GIMNAZIJA
2.GIMNAZIJA
IG Dr.A.SMAJLOVIĆ
KLASIČNA
1.EKONOMSKA
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
13.GIMNAZIJA
5.GIMNAZIJA
16.GIMNAZIJA
L.VRANJANINA
POŠTANSKA
4.GIMNAZIJA
EL. STROJ. OBRTNIČKA
2. EKONOMSKA
K.ZRINSKI
PŠ V. PRELOGA
2.GIMNAZIJA
5.GIMNAZIJA
9.GIMNAZIJA
ŠZMS- MLINARSKA
K.ZRINSKI
EL. STROJ. OBRTNIČKA
6
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
REZULTAT
2,40,25
2,40,92
2,42,04
2,44,80
2,44,88
2,44,97
2,47,25
2,48,45
2,49,46
2,49,59
2,50,90
2,53,38
2,57,37
2,57,42
3,00,23
3,00,99
3,02,03
3,02,30
3,03,83
3,05,96
3,08,62
3,08,92
3,10,48
3,11,36
3,12,41
3,14,84
3,16,22
3,16,66
3,23,54
3,26,65
3,27,19
3,28,24
3,29,54
3,29,94
3,31,09
3,32,32
3,34,00
3,36,73
3,38,42
3,38,92
3,43,86
3,45,32
3,50,89
3,53,16
4,08,25
4,35,53
DNF
DNS
DNS
BODOVI
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
0
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
SKOK U DALJ
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
35.
33.
33.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
PREZIME
KUZMANOVIĆ
DILIĆ
ŠIROKI
KUŠINA
LAVRENČAK
MATLEKOVIĆ
MARGARIN
ROŽEK
GRGAS
ANĐELIĆ
PAVIČIĆ
MATIĆ
LISAK
NOVOSEL
RADOVIĆ
PRAJO
BIĆANIĆ
KENDA
ŽARKOVIĆ
ANDRIJANIĆ
RADIĆ
PRANJIĆ
JURŠIĆ
JOSIĆ
RUSAN
IVANUŠIĆ
LAZAREVIĆ
KELEMEN
DOLIĆ
BRZOVIĆ
VEČERIN
HERCEG
ČORAK
DORER
TADIĆ
GRČIĆ
PERKOVIĆ
POPOVIĆ
MAGDIĆ
KOMERIČKI
MUFTIĆ
BRLEKOVIĆ
GLASNOVIĆ
HLEB
RAMLJAK
BRITVAREVIĆ
FILIPAJ
SPEVEC
BOŠNJAK
HABUŠ
MATIŠIĆ
PINTAR
ŠOLJIĆ
IME
BRUNO
KARLO
TRPIMIR
LUKA
DAVID
JURAJ
DOMAGOJ
LUKA
BRANIMIR
ŠIMUN
MATEJ
TOMISLAV
HRVOJE
IVAN
FILIP
FILIP
IGOR
TOMISLAV
TVRTKO
IVAN
JURICA
LUKA
IVAN
MARTIN
ANTONIJO
FRAN
MIHAEL
IAN IVOR
MARTIN
SREĆKO
IVAN
FRANJO
NIKOLA
FABIJAN
ADRIANO
MARKO
LUKA
MISLAV
IVAN
DARIO
VJEKOSLAV
LUKMAN
MARKO
ANTUN
SEBASTIJAN
BRANIMIR
SEJDO
DAVID
KARLO
LEONARDO
KRISTIJAN
MATEJ
DAVID
MARKO
ŠKOLA
ŠZMS- MLINARSKA
3.GIMNAZIJA
1.TŠ TESLA
5.GIMNAZIJA
ŠPORTSKA
13.GIMNAZIJA
3.GIMNAZIJA
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
T.BREZOVAČKOG
L.VRANJANINA
5.GIMNAZIJA
2.GIMNAZIJA
SŠ JELKOVEC
9.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
1.EKONOMSKA
L.VRANJANINA
4.GIMNAZIJA
ŠPORTSKA
GIMNAZIJA SESVETE
ELEKTROTEHNIČKA
2.GIMNAZIJA
1.EKONOMSKA
GIMNAZIJA SESVETE
10.GIMNAZIJA
POŠTANSKA
13.GIMNAZIJA
16.GIMNAZIJA
POŠTANSKA
EL. STROJ. OBRTNIČKA
EL. STROJ. OBRTNIČKA
7.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
10.GIMNAZIJA
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
ELEKTROTEHNIČKA
3.EKONOMSKA
4.GIMNAZIJA
2. EKONOMSKA
16.GIMNAZIJA
IG Dr.A.SMAJLOVIĆ
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
ŠMIMK SV.DUH
1.TŠ TESLA
2. EKONOMSKA
IG Dr.A.SMAJLOVIĆ
ŠZMS- MLINARSKA
SŠ JELKOVEC
PŠ V. PRELOGA
KLASIČNA
K.ZRINSKI
3.EKONOMSKA
9.GIMNAZIJA
7
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
REZULTAT
6,32
6,20
5,93
5,81
5,61
5,58
5,51
5,35
5,33
5,25
5,10
5,02
4,99
4,92
4,92
4,90
4,89
4,88
4,87
4,86
4,85
4,83
4,81
4,79
4,70
4,69
4,68
4,65
4,64
4,63
4,62
4,61
4,56
4,51
4,51
4,50
4,49
4,49
4,39
4,38
4,36
4,32
4,27
4,19
3,87
3,85
3,65
DNF
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
BODOVI
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
0
0
0
0
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
SKOK U VIS
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
6.
9.
10.
11.
12.
12.
12.
15.
16.
17.
17.
19.
20.
20.
20.
23.
23.
23.
23.
23.
28.
29.
29.
31.
31.
33.
33.
35.
36.
37.
37.
37.
37.
41.
42.
43.
PREZIME
BRČIĆ
GRDANJSKI
ANDROČEC
BRČIĆ
MARIĆ
GAVRAN
PASARIĆ DELIĆ
TOMIĆ
ZUANOVIĆ
HALUŽAN
ČULO
ČULJAK
TOMAŠ
VUJEVA
GRAHOVAC
HALUŽAN
BARTOLIĆ
KOREN
ROLAND
BAN
MIŠIĆ
SALAR
MARKOTA
DEMIROVIĆ
MEĐUGORAC
PAVIĆ
STEVIĆ
RENIĆ
SEKULIĆ
ZEREC
KRZNARIĆ
ŠERMAN
FLUKA
ZAJEC
PENAVA
TURKALJ
DOMIJAN
MUJAKIĆ
NEMANIĆ
TADIĆ
BAČIĆ
ŠKEC
VALENTIĆ
KNEŽEVIĆ
TEJ
TROJKO
IME
FILIP
DOMINIK
DAVOR
DOMINIK
MIRKO
IVAN
VINKO
LEON
ANTE
DOMINIK
MISLAV
MARKO
PETAR
ANDREJ
MISLAV
JOSIP
AUGUSTIN
NINO
JAN
DAVOR
IVAN
DOMAGOJ
MARIN
TARIK
JOSIP
MIHAEL
IVAN
MARIN
BOŽO
MARIO
IVAN
TARIK
NIKOLA
IVAN
MARTIN
MARIO
TONI
DOMAGOJ
ANEL
LOVRO
NIKOLA
MATE
MARKO
DRAGO
BORNA
FRAN
ROBERTO
ŠKOLA
5.GIMNAZIJA
1.TŠ TESLA
2. EKONOMSKA
PŠ V. PRELOGA
1.EKONOMSKA
3.GIMNAZIJA
ŠPORTSKA
3.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
4.GIMNAZIJA
L.VRANJANINA
15.GIMNAZIJA
L.VRANJANINA
9.GIMNAZIJA
T.BREZOVAČKOG
1.EKONOMSKA
3.EKONOMSKA
1.TŠ TESLA
T.BREZOVAČKOG
ELEKTROTEHNIČKA
4.GIMNAZIJA
GIMNAZIJA SESVETE
ŠPORTSKA
5.GIMNAZIJA
13.GIMNAZIJA
KLASIČNA
9.GIMNAZIJA
GIMNAZIJA SESVETE
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
2.GIMNAZIJA
ELEKTROTEHNIČKA
2.GIMNAZIJA
SŠ JELKOVEC
K.ZRINSKI
10.GIMNAZIJA
13.GIMNAZIJA
10.GIMNAZIJA
K.ZRINSKI
KLASIČNA
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
POŠTANSKA
SŠ JELKOVEC
3.EKONOMSKA
ŠZMS- MLINARSKA
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
ŠZMS- MLINARSKA
8
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
REZULTAT
190
190
180
172
169
166
166
166
166
163
160
155
155
155
155
155
150
150
150
150
150
150
145
145
145
145
145
145
145
145
140
140
140
140
140
135
130
130
130
130
130
130
125
DNF
DNS
DNS
BODOVI
60
59
58
57
56
55
55
55
52
51
50
49
49
49
46
45
44
44
42
41
41
41
38
38
38
38
38
33
32
32
30
30
28
28
26
25
24
24
24
24
20
19
18
0
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
BACANJE KUGLE 5 kg
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
PREZIME
ISLAMI
HOJSAK
KIŠANIĆ
JUKIĆ
BEGANOVIĆ
VRDOLJAK
MATIJAŠEVIĆ
REDŽEPAGIĆ
ČERGAR
HRGOVIĆ
BILOGLAV
ĐONLIĆ
PALIĆ
JURJEVIĆ
MUSTAPIĆ
KOSOVAC
TOMAŠEK
MAMIĆ
KRALJIĆ
HABEKOVIĆ
MESARIĆ
ORŠANIĆ
SMOLKOVIĆ
LABAŠ
KVAKIĆ
DOKAZA
BLAŽEVIĆ
KAJTAZI
BAGARIĆ
VUKUŠIĆ
REŠKOVIĆ
ZOVKO
PREMOR
VUKIĆ
BUHINIČEK
BRKIĆ
GRBAVAC
ERCEG
ČAJLAKOVIĆ
BADROV
BEKIĆ
MARIĆ
LJUBOJEVIĆ
RADULOVIC
MOŠTAK
MEDVIDOVIĆ
JANKOVIĆ
KUNŠTEK
KLARIĆ
BUKOVIĆ
CVANCIGER
BENJAK
IME
ARIJAN
FRAN
MATEJ
DOMAGOJ
DORIAN
JAKOV
MARIO
KARLO
IVAN-MIHAEL
MATIJA
TOMISLAV
SANDRO
JOSIP
MARIO
NIKO
JAKOV
TVRDKO
PERO
DARIO
FILIP
MARKO
NIKOLA
IVAN
MARTIN
AMIR
ROLANDO
IVAN
MARTIN
DOMAGOJ
MATIJA
MARTIN
FILIP
FRAN
MISLAV
TOMISLAV
MATEJ
MATE
DARIO
TEUFIK
ANTE
MARIO
LUKA
NIKOLA
SRĐAN
MIHAEL
LUKA
MARIN
FILIP
PETAR
TOMISLAV
RUDOLF
BORNA
ŠKOLA
ELEKTROTEHNIČKA
2. EKONOMSKA
ŠPORTSKA
4.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
3.GIMNAZIJA
L.VRANJANINA
13.GIMNAZIJA
SŠ JELKOVEC
3.EKONOMSKA
ŠZMS- MLINARSKA
3.GIMNAZIJA
1.EKONOMSKA
ŠPORTSKA
T.BREZOVAČKOG
1.EKONOMSKA
5.GIMNAZIJA
13.GIMNAZIJA
1.TŠ TESLA
KLASIČNA
5.GIMNAZIJA
L.VRANJANINA
1.TŠ TESLA
16.GIMNAZIJA
IG Dr.A.SMAJLOVIĆ
9.GIMNAZIJA
2. EKONOMSKA
GIMNAZIJA SESVETE
3.EKONOMSKA
15.GIMNAZIJA
2.GIMNAZIJA
10.GIMNAZIJA
16.GIMNAZIJA
2.GIMNAZIJA
K.ZRINSKI
SŠ JELKOVEC
KLASIČNA
POŠTANSKA
IG Dr.A.SMAJLOVIĆ
9.GIMNAZIJA
PŠ V. PRELOGA
4.GIMNAZIJA
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
10.GIMNAZIJA
ELEKTROTEHNIČKA
ŠZMS- MLINARSKA
T.BREZOVAČKOG
GIMNAZIJA SESVETE
K.ZRINSKI
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
9
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
REZULTAT
14,74
13,65
13,42
13,11
12,85
12,30
12,14
11,93
11,77
11,76
11,74
11,71
11,52
11,40
11,26
11,13
10,94
10,90
10,64
10,45
10,40
10,31
10,29
10,14
10,13
10,10
10,06
9,90
9,84
9,81
9,50
9,20
9,01
8,96
8,90
7,87
7,85
7,78
7,14
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNS
BODOVI
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
ŠTAFETA 4 X 100 METARA
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
EKIPA U SASTAVU
TOPIĆ, ORLOVIĆ, GRDANJSKI, FINEK
LEKO, KATALENIĆ, ĐUKIĆ, DILIĆ
JOZANOVIĆ, MATIĆ, MATLEKOVIĆ, SABLJIC
BROZ, ČUKMAN, HANŽEK, ABDALLA
PASARIĆ DELIĆ, LAVRENČAK, TRBULJAK, ZAREV
VUKIČEVIĆ, ORŠANIĆ, DUSPARA, FRANIČEVIĆ
KENDA, BLAŽEVIĆ, MARETIĆ, LAZIĆ
JELICA, KNEŽEVIĆ, BEKIĆ, KUZMANOVIĆ
RUSAN, ZOVKO, ILJKIĆ, JEDNAČAK
MATIĆ, BERA, CVITIĆ, BIĆANIĆ
FLUKA, KRIŽANOVIĆ, FILIPOVIĆ, DUGAC
CIKOVIĆ, GRGIĆ, POLIĆ, MATIĆ
KOVAČEVIĆ, BARTOLIĆ, PERKOVIĆ, SALATOVIĆ
GAGULA, MASIĆ, RADIĆ, KUFRIN
ČUVALO, UREMOVIĆ, GRGAS, ROLAND,
LOVRIĆ, NEMANIĆ, ŠEVA, KOS
RAMIĆ, BANOŽIĆ, MAKAR, SUBAŠIĆ
BUDIMIR, TOT, NOVOSEL, IVEZIĆ
HABUŠ, BALLEY KRIVEC, MUJAKIĆ, ZAJEC
TOMAŠEK, TOPOL, BULJN, DOŠENOVIĆ
MAMIĆ, BAGIĆ, , HRGAREK, HOJSAK
PORČIĆ, ZENDELI, MUFTIĆ, BRITVAREVIĆ
KELEMEN, ŠPILJAR, PERIĆ, METELKO
VEČERIN, BRZOVIĆ, KELLER, BLAŽEVIĆ
MOŠTAK, SEKULIĆ, ROŽEK, TEJ
ŠKOLA
1.TŠ TESLA
3.GIMNAZIJA
13.GIMNAZIJA
15.GIMNAZIJA
ŠPORTSKA
L.VRANJANINA
4.GIMNAZIJA
ŠZMS- MLINARSKA
10.GIMNAZIJA
2.GIMNAZIJA
SŠ JELKOVEC
GIMNAZIJA SESVETE
3.EKONOMSKA
ELEKTROTEHNIČKA
T.BREZOVAČKOG
KLASIČNA
1.EKONOMSKA
9.GIMNAZIJA
K.ZRINSKI
5.GIMNAZIJA
2. EKONOMSKA
IG Dr.A.SMAJLOVIĆ
16.GIMNAZIJA
EL. STROJ. OBRTNIČKA
REZULTAT
45,04
46,53
48,81
48,84
48,92
50,21
50,40
50,42
50,50
51,24
51,30
51,38
51,39
51,83
52,19
52,29
52,45
53,61
58,60
DSQ
DNS
DNS
DNS
DNS
BODOVI
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
0
0
0
0
0
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
DNS
0
10
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
Slika 1. 100 M
Slika 2. 400 M
Slika 3. 1000 METARA
Slika 4. SKOK U DALJ
Slika 5. SKOK U VIS
Slika 6. BACANJE KUGLE
11
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
II. KOLO
Četvrtak 27. ožujka 2014. godine
EKIPNI POREDAK
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ŠKOLA
100 m
400 m
1000 m
Vis
Dalj
Kugla
4x100
Ukupno
3.GIMNAZIJA
130
132
71
77
131
143
115
77
87
111
63
84
91
56
88
68
57
81
0
47
58
73
95
102
23
54
29
80
62
87
38
19
21
39
48
58
137
135
137
116
120
103
78
79
77
106
30
104
57
70
80
42
60
82
106
86
67
36
71
58
23
65
0
25
137
40
48
0
0
38
62
0
126
135
97
119
105
109
85
61
106
55
136
80
99
78
78
102
0
68
77
65
117
111
0
59
55
81
71
21
0
40
0
43
0
0
39
0
125
119
121
106
99
123
109
102
126
137
89
116
46
92
0
83
123
27
52
93
27
43
40
0
65
24
71
29
0
0
32
56
72
35
0
0
133
60
132
115
104
45
123
91
107
69
53
31
88
47
95
51
102
104
71
60
63
58
85
0
124
89
82
72
0
38
49
22
34
0
21
0
127
121
96
125
95
107
108
103
68
19
122
74
72
79
69
106
104
79
68
17
21
31
48
128
54
0
49
74
63
0
36
61
66
70
0
32
70
71
69
64
67
72
63
66
0
68
62
61
57
54
60
0
0
0
65
55
58
56
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
848
773
723
722
721
702
681
579
571
565
555
550
510
476
470
452
446
441
439
423
411
408
398
347
344
313
302
301
262
205
203
201
193
182
170
90
15.GIMNAZIJA
5.GIMNAZIJA
ŠPORTSKA
13.GIMNAZIJA
1.TŠ TESLA
L. VRANJANINA
4.GIMNAZIJA
STŠ F. BOŠNJAKOVIĆA
2. EKONOMSKA
SŠ JELKOVEC
9.GIMNAZIJA
POŠTANSKA
2.GIMNAZIJA
KLASIČNA
GRADITELJSKA
1.EKONOMSKA
T. BREZOVAČKOG
3.EKONOMSKA
11.GIMNAZIJA
1.GIMNAZIJA
SESVETE
GORNJOGRADSKA
ELEKTROTEHNIČKA
PŠ V. PRELOGA
ZDRAVSTVENO UČIL.
PRIVATNA KLASIČNA
ŠZMS- MLINARSKA
STŠ F. VRANČIĆA
CESTOVNI PROMET
10.GIMNAZIJA
ŠMIMK SV. DUH
IG DR.A.SMAJLOVIĆ
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
EL.STROJ.OBRTNIČKA
DR. ČASL
12
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
100 METARA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
48
50
PREZIME
IME
ŠKOLA
FINEK
PATRIK
1.TŠ TESLA
TOPIĆ
ZVONIMIR
1.TŠ TESLA
POPOV
FRAN
GORNJOGRADSKA
LEKO
LEON
3.GIMNAZIJA
HANŽEK
VJERAN
15.GIMNAZIJA
BAGIĆ
NOEL
2. EKONOMSKA
SABLJIC
ZVONIMIR MARIO
13.GIMNAZIJA
GRUBIŠIĆ
MARIJAN
13.GIMNAZIJA
ČULJAK
MARKO
15.GIMNAZIJA
ŠKELJO
MARKO
9.GIMNAZIJA
MEŠIĆ
EDIN
STŠ F.VRANČIĆA
KATALENIĆ
TOMISLAV
3.GIMNAZIJA
FRANIČEVIĆ
DRAGUTIN
L.VRANJANINA
VESELI
RRON
4.GIMNAZIJA
TOŠIĆ
BULJAN
FILIP
LUKA
DR.ČASL
5.GIMNAZIJA
ŠEVA
MATEO
KLASIČNA
ROGULJIĆ
JAKOV
L.VRANJANINA
VLAŠIĆ
CHRISTIAN
CESTOVNI PROMET
GAGULA
MATEO
ELEKTROTEHNIČKA
LOVRE
LUKA
ŠPORTSKA
FRANIĆ
LUKA
ŠZMS- MLINARSKA
BRKIĆ
JURE
POŠTANSKA
KRČMAR
MATIJA
ELEKTROTEHNIČKA
BLAŽEVIĆ
KRISTIJAN
EL.STROJ.OBRTNIČKA
FLUKA
IVAN
SŠ JELKOVEC
TOMIĆ
TIN
T.BREZOVAČKOG
TOMIČEK
MATTEO
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
HRGAREK
MATIJA
2. EKONOMSKA
MATIĆ
LUKA
SESVETE
FRLJAK
FRANJO
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
PEŠTALIĆ
HARIS
POŠTANSKA
ČAIĆ
IVAN
GRADITELJSKA
IVANKOVIĆ
VEDRAN
ZDRAVSTVENO UČIL.
TALAN
MARTIN
10.GIMNAZIJA
BERA
LUKA
2.GIMNAZIJA
HALUGA
MARKO
1.GIMNAZIJA
ŠPLAJT
ROBERT
T.BREZOVAČKOG
TONEJEC
EDI
11.GIMNAZIJA
RAKEK
ANDREO
CESTOVNI PROMET
KOS
IVOR
KLASIČNA
VLAŠIĆ
JOSIP
1.EKONOMSKA
CIKOVIĆ
DOMAGOJ
SESVETE
BANOŽIĆ
TOMA
ŠZMS- MLINARSKA
CELINIĆ
VALENTIN
GRADITELJSKA
ROGO
PETAR
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
KLEFLIN
DEMIAN
1.EKONOMSKA
JONJIĆ
TOMISLAV
GORNJOGRADSKA
MARTINKO
ANTONIO
ŠPORTSKA
KARLOVIĆ
MLADEN
PŠ V. PRELOGA
13
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
REZULTAT
BODOVI
11,42
11,47
11,92
11,98
11,99
12,06
12,06
12,12
12,16
12,16
12,18
12,20
12,24
12,24
12,44
12,45
12,48
12,50
12,52
12,52
12,56
12,58
12,71
12,74
12,78
12,82
12,82
12,82
12,84
12,87
12,90
12,95
12,96
13,02
13,06
13,07
13,09
13,09
13,15
13,18
13,19
13,22
13,25
13,26
13,26
13,26
13,29
13,33
13,33
13,39
72
71
70
69
68
67
66
65
64
64
62
61
60
60
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
25
23
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
VRDOLJAK
FRAN
1.GIMNAZIJA
PORČIĆ
VAHUDIN
IG DR.A.SMAJLOVIĆ
JUKIĆ
ANDRIJA
9.GIMNAZIJA
ŠVANDERLIK
MARKO
2.GIMNAZIJA
KARANOVIĆ
IVAN
PRIVATNA KLASIČNA
ČERNOK
IVAN STJEPAN
4.GIMNAZIJA
SEVER
KRUNOSLAV
SŠ JELKOVEC
LJUBIĆ
DAMJAN
ZDRAVSTVENO UČIL.
KRAJAČIĆ
MATIJA
5.GIMNAZIJA
KUHAR
LUKA
11.GIMNAZIJA
ČOLOVIĆ
NIKOLA
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
FARKAŠ
ANDRIJA
PRIVATNA KLASIČNA
ĆIBARIĆ
PETAR
ŠMIMK SV.DUH
JURIN
MIHAEL
ŠMIMK SV.DUH
JAJČANIN
DAVID
PŠ V. PRELOGA
ZENDELI
MUALEDIN
IG DR.A.SMAJLOVIĆ
14
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
13,40
13,47
13,48
13,55
13,61
13,61
13,62
13,63
13,64
13,81
13,82
13,85
13,90
18,38
DNS
DNS
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
400 METARA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PREZIME
IME
ŠKOLA
ČUKMAN
HRVOJE
15.GIMNAZIJA
ĐUKIĆ
IVAN
3.GIMNAZIJA
KULIĆ
JAKOB-FRANJO
STŠ F.VRANČIĆA
TOPOL
FRAN
5.GIMNAZIJA
DOŠENOVIĆ
DAVID
5.GIMNAZIJA
KOVAČIĆ
ANTONIO
STŠ F.VRANČIĆA
MLAKIĆ
MATEJ
3.GIMNAZIJA
STRMEĆKI-STAKOR
ANTON
9.GIMNAZIJA
GRČIĆ
FILIP
11.GIMNAZIJA
BROZ
DAVOR
15.GIMNAZIJA
BUDAK
KARLO
EL.STROJ.OBRTNIČKA
ĆOSIĆ
MATEJ
13.GIMNAZIJA
MUHAR
VEDRAN
ŠPORTSKA
JOZANOVIĆ
MARKO
13.GIMNAZIJA
KUFRIN
FILIP
ELEKTROTEHNIČKA
ORLOVIĆ
FILIP
1.TŠ TESLA
ĆAVAR
DAVOR
ŠPORTSKA
KNEŽEVIĆ
TOMISLAV
3.EKONOMSKA
MAMIĆ
MARKO
2. EKONOMSKA
FUČKALA
IVAN
4.GIMNAZIJA
DILBER
MARKO
2. EKONOMSKA
ZADRO
LUKA
3.EKONOMSKA
JOLIĆ
ADAM
T.BREZOVAČKOG
MOŠTAK
MIHAEL
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
KIRŠA
HRVOJE
10.GIMNAZIJA
VURNEK
MATIJA
L.VRANJANINA
OMRČEN
JAKOV
1.TŠ TESLA
LOVRIĆ
DOMAGOJ
KLASIČNA
MIOČ
LUKA
ZDRAVSTVENO UČIL.
MARKO
BERIĆ
2.GIMNAZIJA
OPAČAK
MATKO
GRADITELJSKA
LUKINA
ANTONIO
1.EKONOMSKA
NOVAK
VANJA
CESTOVNI PROMET
ŠKEVIN
BRUNO
9.GIMNAZIJA
ŠTRKONJIĆ
DINO
1.GIMNAZIJA
VALENTA
MISLAV
GORNJOGRADSKA
ARTUKOVIĆ
NIKOLA
SESVETE
BILUŠIĆ
MARKO
KLASIČNA
ŠARIĆ
TOMISLAV
GORNJOGRADSKA
BAČIĆ
MATE
POŠTANSKA
MEŠTROVIĆ
LUKA
T.BREZOVAČKOG
JOVIĆ
JURAJ
L.VRANJANINA
VALEC
IVAN
SŠ JELKOVEC
LOJE
FILIP
1.GIMNAZIJA
VUKOJE
FILIP
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
ŠANDRK
MARKO
2.GIMNAZIJA
HRGOVČIĆ
IVAN PAVAO
4.GIMNAZIJA
FILIPOVIĆ
MIRKO
ŠZMS- MLINARSKA
MARIĆ
MATEJ
POŠTANSKA
ČIPIN
MARIN
PŠ V. PRELOGA
15
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
REZULTAT
BODOVI
51,25
52,64
53,67
53,78
53,84
54,73
55,16
55,66
56,11
56,17
56,92
57,74
58,09
58,09
58,80
59,20
59,27
59,30
59,53
59,63
1.00,01
1.00,04
1.00,08
1.00,18
1.00,50
1.00,85
1.00,92
1.01,05
1.01,05
1.01,43
1.01,46
1.01,63
1.01,76
1.02,40
1.02,84
1.03,40
1.03,57
1.03,98
1.04,47
1.04,71
1.04,77
1.04,79
1.05,17
1.05,58
1.06,91
1.08,33
1.08,50
1.09,30
1.11,15
1.11,35
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
51
52
53
54
55
SUNTEŠIĆ
MATEJ
11.GIMNAZIJA
VIDAK
STJEPAN
ZDRAVSTVENO UČIL.
ŠIMPRAGA
NEMANJA
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
MAMIĆ
IVAN
1.EKONOMSKA
BERIC
DJORDJE
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
DUGAC
DANIEL
SŠ JELKOVEC
VUKOVSKI
LOVRO
ŠZMS- MLINARSKA
16
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
1.12,32
1.14,17
1.15,12
1.15,91
1.29,70
DNS
DNS
22
21
20
19
18
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
1000 METARA
RB
PREZIME
IME
ŠKOLA
REZULTAT
BODOVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
SUŠILOVIĆ
KARLO
SŠ JELKOVEC
KARADŽA
ROKO
1.TŠ TESLA
KOS
JURIJ
5.GIMNAZIJA
DRAGUN
JOSIP
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
PAVLEK
JURAJ
15.GIMNAZIJA
RODE
FRAN
15.GIMNAZIJA
KRALJ
JULIJAN
1.GIMNAZIJA
2.41,32
2.42,20
2.43,29
2.43,59
2.43,80
2.47,12
2.47,96
2.47,97
2.48,35
2.50,83
2.54,98
2.56,78
2.58,68
2.59,83
3.00,37
3.03,72
3.06,78
3.07,77
3.08,04
3.08,83
3.09,95
3.10,80
3.11,11
3.11,23
3.12,13
3.12,67
3.14,36
3.14,40
3.14,73
3.17,71
3.18,27
3.18,59
3.20,22
3.20,45
3.21,13
3.21,97
3.23,22
3.23,24
3.26,23
3.26,49
3.27,41
3.27,47
3.29,32
3.31,06
3.31,40
3.32,79
3.34,15
3.34,59
3.35,09
3.57,75
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
ĆIBARIĆ
NIKOLA
3.GIMNAZIJA
VLAHOVIĆ
DOMAGOJ
SŠ JELKOVEC
MIŠKULIN
DORIAN
SESVETE
VUČKOVIĆ
JAN
ŠPORTSKA
IVAN
ČEČURA
3.GIMNAZIJA
JELIĆ
MARIO
GRADITELJSKA
VUJČUF
DOMAGOJ
ELEKTROTEHNIČKA
POŠTANSKA
ĆUBELA
MARIN
ŽIVKOVIĆ
JOSIP
ŠPORTSKA
VINKOVIĆ
VLADIMIR
ZDRAVSTVENO UČIL.
PRTAJIN
IVAN
2. EKONOMSKA
JURILJ
ALEN
3.EKONOMSKA
MATIĆ
JURE
13.GIMNAZIJA
KAVČIĆ
BORNA
13.GIMNAZIJA
SKENDER
TOMISLAV
1.GIMNAZIJA
SAMARDŽIĆ
LUKA
KLASIČNA
LEROTIĆ
ANTE
L.VRANJANINA
PIŽIR
IVAN
SESVETE
RIHTAR
BRUNO
9.GIMNAZIJA
KOŠTAL
ANDRIJA
T.BREZOVAČKOG
PRIVATNA KLASIČNA
STIPIĆ
DOMINIK
TOMAŠIĆ
ANTONIO
2.GIMNAZIJA
FILIPOVIĆ
LUKA
ŠMIMK SV.DUH
GRADITELJSKA
PIŽIR
KRISTIAN
KOPJAR
TOMISLAV
POŠTANSKA
KRIZNIK
LUKA
CESTOVNI PROMET
EL.STROJ.OBRTNIČKA
VEČERIN
FRANJO
KOTARAC
BRUNO
1.TŠ TESLA
BRLEKOVIĆ
KARLO
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
TVRTKOVIĆ
LOVRO
L.VRANJANINA
PRUGOVEČKI
LUKA
11.GIMNAZIJA
ZDELAREC
KRISTIJAN
2.GIMNAZIJA
BOGATI
BRUNO
9.GIMNAZIJA
JURČIĆ
KRUNOSLAV
4.GIMNAZIJA
BARTAKOVIĆ
DINKO
PŠ V. PRELOGA
BAGO
MARIN
11.GIMNAZIJA
KAVALI ZUROVAC
KARLO
4.GIMNAZIJA
BARBARIĆ
FRAN
KLASIČNA
VOJVODIĆ
SUNČAN
5.GIMNAZIJA
BURIĆ
LUKA
PRIVATNA KLASIČNA
PEDIĆ
DUJE
ZDRAVSTVENO UČIL.
ĆUSKIĆ
ERWIN
PŠ V. PRELOGA
CVITKOVIĆ
TOMISLAV
3.EKONOMSKA
17
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
55
56
KLARIĆ
PETAR
T.BREZOVAČKOG
CRNOJA
ROBERT
ŠZMS- MLINARSKA
JAKOVIĆ
MARIO
ŠZMS- MLINARSKA
PAPIĆ
MARKO
2. EKONOMSKA
ŠPOLJARIĆ
MATEJ
1.EKONOMSKA
KOVAČIĆ
EMANUEL
1.EKONOMSKA
JASKIĆ
HAMZA
IG DR.A.SMAJLOVIĆ
MANDIĆ
IVAN
DR.ČASL
MASIĆ
ŽELJKO
ELEKTROTEHNIČKA
PAVIĆ
MARKO
CESTOVNI PROMET
PROTIĆ
ROKO
GORNJOGRADSKA
ŠIŠKO
DOMAGOJ
GORNJOGRADSKA
18
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
4.07,40
4.16,00
DNF
DNF
DNF
DNF
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
22
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
SKOK U DALJ
RB
PREZIME
IME
ŠKOLA
REZULTAT
BODOVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
KUZMANOVIĆ
BRUNO
ŠZMS- MLINARSKA
KUŠINA
LUKA
5.GIMNAZIJA
DILIĆ
KARLO
3.GIMNAZIJA
6,42
6,13
6,07
5,84
5,68
5,58
5,48
5,45
5,34
5,24
5,16
5,07
4,97
4,87
4,85
4,74
4,69
4,65
4,64
4,64
4,63
4,63
4,62
4,62
4,61
4,61
4,60
4,60
4,56
4,54
4,54
4,51
4,45
4,43
4,39
4,38
4,35
4,30
4,28
4,11
4,09
4,09
4,08
4,08
4,06
3,91
3,89
3,86
3,78
3,68
3,62
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
VUKELIĆ
BORNA
2. EKONOMSKA
BOŠNJAK
LEONARDO
PŠ V. PRELOGA
LAVRENČAK
DAVID
ŠPORTSKA
SOMEK
IVO
KLASIČNA
ANĐELIĆ
MATEJ
L.VRANJANINA
MATLEKOVIĆ
JURAJ
13.GIMNAZIJA
MARGARIN
DOMAGOJ
3.GIMNAZIJA
GRGAS
BRANIMIR ŠIMUN
T.BREZOVAČKOG
PAVIČIĆ
TOMISLAV
5.GIMNAZIJA
RADOVIĆ
FILIP
15.GIMNAZIJA
1.EKONOMSKA
JURŠIĆ
MARTIN
BRAJKOVIĆ
LUKA
L.VRANJANINA
ROŽEK
LUKA
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
PŠ V. PRELOGA
CVRTILA
BORJAN
IVANUŠIĆ
MIHAEL
POŠTANSKA
LAZIĆ
LUKA
4.GIMNAZIJA
MRŠO
MATIJA
ZDRAVSTVENO UČIL.
RUNJIĆ
FILIP
PRIVATNA KLASIČNA
SHABANAJ
BAJRAM
GRADITELJSKA
MARGETIĆ
TIN
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
DORER
ADRIANO
10.GIMNAZIJA
ŽARKOVIĆ
IVAN
ŠPORTSKA
BRKIĆ
BORNA
2.GIMNAZIJA
PERKOVIĆ
MISLAV
3.EKONOMSKA
VLAHOVIĆ
LOVRO
1.TŠ TESLA
TUNJIĆ
LEON
GORNJOGRADSKA
PRAJO
IGOR
1.EKONOMSKA
KUDRNA
NIKOLA
T.BREZOVAČKOG
ŠINATOR
MISLAV
GORNJOGRADSKA
BANJAD
BORNA
13.GIMNAZIJA
RIBIĆ
BORNA
1.GIMNAZIJA
ILIJAS
JOSIP FERDINAND
CESTOVNI PROMET
KENDA
TVRTKO
4.GIMNAZIJA
HUSNJAK
MATIJA
ZDRAVSTVENO UČIL.
JOSIĆ
ANTONIJO
SESVETE
MUFTIĆ
LUKMAN
IG DR.A.SMAJLOVIĆ
DOLIĆ
SREĆKO
POŠTANSKA
JURČIĆ
IVAN
11.GIMNAZIJA
TOT
HRVOJE
9.GIMNAZIJA
VONČINA
JANKO
PRIVATNA KLASIČNA
PAVIČIĆ
SVEN
KLASIČNA
AHMED
PAJIĆ
11.GIMNAZIJA
SŠ JELKOVEC
ŠKEC
MARKO
LISAK
IVAN
SŠ JELKOVEC
PINTAR
DAVID
3.EKONOMSKA
1.GIMNAZIJA
BARAČ
KARLO
ANDRIJANIĆ
JURICA
SESVETE
SEKULA
VLADIMIR
ŠMIMK SV.DUH
19
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
52
LUŠKI
LEONARDO
EL.STROJ.OBRTNIČKA
KNEŽEVIĆ
BORNA
ŠZMS- MLINARSKA
VUČIN
MARIO
GRADITELJSKA
3,27
DNS
DNS
HUDOLETNJAK
STJEPAN
DR.ČASL
DNS
JEDNAČAK
BRUNO
15.GIMNAZIJA
DNF
20
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
21
0
0
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
SKOK U VIS
RB
PREZIME
IME
ŠKOLA
REZULTAT
BODOVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
15
15
17
17
17
17
21
21
21
24
24
26
27
27
27
30
30
30
33
33
33
36
37
38
39
40
41
41
41
44
44
46
46
46
49
BRČIĆ
FILIP
5.GIMNAZIJA
GRDANJSKI
DOMINIK
1.TŠ TESLA
190
185
185
185
185
180
180
175
165
165
165
160
160
160
160
160
160
160
160
160
155
155
155
155
155
155
150
150
150
150
150
150
145
145
145
145
140
140
135
135
130
130
130
130
130
125
125
125
125
DNS
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
61
61
58
58
56
56
56
56
52
52
52
49
49
47
46
46
46
43
43
43
40
40
40
37
36
35
34
33
32
32
32
29
29
27
27
27
24
0
TEJ
FRAN
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
ŠOŠA
TONI
2. EKONOMSKA
ANDROČEC
DAVOR
2. EKONOMSKA
ZUANOVIĆ
ANTE
15.GIMNAZIJA
ŽNIDAREC
BRUNO
ŠPORTSKA
BRČIĆ
DOMINIK
PŠ V. PRELOGA
KRATOFIL
FILIP
3.GIMNAZIJA
ČULO
MISLAV
L.VRANJANINA
HALUŽAN
JOSIP
1.EKONOMSKA
CATINELLI
BRUNO
11.GIMNAZIJA
MARIĆ
MIRKO
1.EKONOMSKA
TOMIĆ
LEON
3.GIMNAZIJA
9.GIMNAZIJA
STEVIĆ
MARIN
VUJEVA
ANDREJ
9.GIMNAZIJA
BRLEKOVIĆ
MARKO
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
MEĐUGORAC
JOSIP MIHAEL
13.GIMNAZIJA
JURINIĆ
JAKOV
4.GIMNAZIJA
SPEVEC
KARLO
SŠ JELKOVEC
BARTOLIĆ
AUGUSTIN
3.EKONOMSKA
KOREN
NINO
1.TŠ TESLA
MATIĆ
FRAN
15.GIMNAZIJA
MILIČEVIĆ
IVAN
2.GIMNAZIJA
OŠTRIĆ
TONI
5.GIMNAZIJA
FILKOVIĆ
ANDRIJA
GRADITELJSKA
KOVAČIĆ
FRAN
POŠTANSKA
MIŠIĆ
IVAN
4.GIMNAZIJA
TOMAŠ
PETAR
L.VRANJANINA
BLAJDA
FILIP
13.GIMNAZIJA
IVANČIĆ
MISLAV
2.GIMNAZIJA
RENIĆ
BOŽO
SESVETE
KONTEK
IVAN
GORNJOGRADSKA
MARCELIĆ
MARKO
ŠPORTSKA
RAMIĆ
DŽENAN
IG DR.A.SMAJLOVIĆ
NOVAKOVIĆ
JAKOV
PRIVATNA KLASIČNA
EŠEGOVIĆ
BRUNO
GRADITELJSKA
TADIĆ
NIKOLA
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
IVANKOVIĆ
LUKŠA
PRIVATNA KLASIČNA
MIŠKOVIĆ
ANTON
SŠ JELKOVEC
KAŠNER
KARLO
10.GIMNAZIJA
MARTINI
TOMISLAV
11.GIMNAZIJA
OPARDIJA
AMMAR
IG DR.A.SMAJLOVIĆ
BABIĆ
LUKA
ŠZMS- MLINARSKA
HABUŠ
MATIJA
ŠMIMK SV.DUH
BILUŠIĆ
IVAN
1.GIMNAZIJA
T.BREZOVAČKOG
GRAHOVAC
MISLAV
MARTINOVIĆ
ANTONIO
ŠMIMK SV.DUH
ŠTAJDUHAR
JOSIP
ZDRAVSTVENO UČIL.
BJELANOVIĆ NIMAC
IVAN
PŠ V. PRELOGA
21
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
CIBENEČKI
ROMAN
1.GIMNAZIJA
HODAK
LUKA
GORNJOGRADSKA
LIPOVAC
LEO
KLASIČNA
LJUBOJEVIĆ
NIKOLA
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
ORŠOŠ
KRISTIJAN
ŠZMS- MLINARSKA
PERAICA
BRANKO
EL.STROJ.OBRTNIČKA
POLHE
DAVID
KLASIČNA
ROLAND
JAN
T.BREZOVAČKOG
SANKOVIĆ
LEO
ZDRAVSTVENO UČIL.
LUČIĆ
KREŠIMIR
DR.ČASL
22
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
DNS
DNF
DNS
DNF
DNS
DNF
DNS
DNS
DNF
DNS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
BACANJE KUGLE 5 kg
RB
PREZIME
IME
ŠKOLA
REZULTAT
BODOVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
MARKOVIĆ
MARTIN
POŠTANSKA
ISLAMI
ARIJAN
ELEKTROTEHNIČKA
21,16
14,23
13,88
12,94
12,92
12,79
12,74
12,45
12,21
12,06
11,95
11,73
11,51
11,49
11,47
11,33
11,23
11,18
10,90
10,86
10,73
10,58
10,57
10,51
10,46
10,46
10,45
10,36
10,34
10,18
10,05
9,95
9,81
9,57
9,47
9,46
8,91
8,81
8,80
8,66
8,55
8,48
8,48
8,25
8,22
7,93
7,82
7,47
7,31
7,29
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
47
48
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
KIŠANIĆ
MATEJ
ŠPORTSKA
FILIPOVIĆ
ALEN
SŠ JELKOVEC
VALENTIĆ
DRAGO
3.EKONOMSKA
VRDOLJAK
JAKOV
3.GIMNAZIJA
JUKIĆ
DOMAGOJ
4.GIMNAZIJA
BEGANOVIĆ
DORIAN
15.GIMNAZIJA
PALIĆ
JOSIP
1.EKONOMSKA
PETKOVIĆ
KARLO
STŠ F.VRANČIĆA
HLEB
SEBASTIJAN
1.TŠ TESLA
MUSTAPIĆ
NIKO
T.BREZOVAČKOG
ĐONLIĆ
SANDRO
3.GIMNAZIJA
ZELJKO
ANTONIJO
GRADITELJSKA
MATIJAŠEVIĆ
MARIO
L.VRANJANINA
JANKOVIĆ
MARIN
ELEKTROTEHNIČKA
VUKUŠIĆ
MATIJA
15.GIMNAZIJA
JURJEVIĆ
MARIO
ŠPORTSKA
MESARIĆ
MARKO
5.GIMNAZIJA
ČERGAR
IVAN-MIHAEL
SŠ JELKOVEC
BILOGLAV
TOMISLAV
ŠZMS- MLINARSKA
REŠKOVIĆ
MARTIN
2.GIMNAZIJA
ORŠANIĆ
NIKOLA
L.VRANJANINA
REDŽEPAGIĆ
KARLO
13.GIMNAZIJA
TOMIĆ
ANTO
GRADITELJSKA
LOVASIĆ
MATIJA
GORNJOGRADSKA
MAMIĆ
PERO
13.GIMNAZIJA
KRALJIĆ
DARIO
1.TŠ TESLA
9.GIMNAZIJA
BADROV
ANTE
HABEKOVIĆ
FILIP
KLASIČNA
TOMAŠEK
TVRDKO
5.GIMNAZIJA
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
TADIĆ
MARKO
KOSOVAC
JAKOV
1.EKONOMSKA
KVAKIĆ
AMIR
IG DR.A.SMAJLOVIĆ
HRASTOV
MARKO
ŠMIMK SV.DUH
MARIĆ
LUKA
4.GIMNAZIJA
ZOVKO
FILIP
10.GIMNAZIJA
RADOVIĆ
MARIO
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
BANOŽIĆ
ANTONIO
PŠ V. PRELOGA
BREGEŠ
BORNA
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
ŠIBIĆ
DOMINIK
DR.ČASL
TUDEK
TOMISLAV
SESVETE
PAVIĆ
LUKA
9.GIMNAZIJA
RADULOVIC
SRĐAN
SPOG K.K.BRANKOVIĆ
MAHMUTOVIĆ
IVAN
2.GIMNAZIJA
ČAJLAKOVIĆ
TEUFIK
IG DR.A.SMAJLOVIĆ
GRBAVAC
MATE
KLASIČNA
GLIGIĆ
TONI
PRIVATNA KLASIČNA
TOMAŠKOVIĆ
ALAN
PRIVATNA KLASIČNA
MIHELIĆ
ROKO
ŠMIMK SV.DUH
23
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
51
52
53
54
55
56
ČUBRILOVIĆ
FILIP
ŠZMS- MLINARSKA
KARASELIMOVIĆ
TINO
1.GIMNAZIJA
BEKIĆ
MARIO
PŠ V. PRELOGA
SKENDEROVIĆ
EMANUEL
2. EKONOMSKA
T.BREZOVAČKOG
KORAĆ
BRUNO
MANDAC
LOVRO
11.GIMNAZIJA
HRGOVIĆ
MATIJA
3.EKONOMSKA
JELINČIĆ
TOMISLAV
ZDRAVSTVENO UČIL.
KAJTAZI
MARTIN
SESVETE
OBROVAC
ROBERT
ZDRAVSTVENO UČIL.
10.GIMNAZIJA
ILJKIĆ
DAVOR
NEMANIĆ
ROBERT
1.GIMNAZIJA
ŠTEKOVIĆ
MARTIN
11.GIMNAZIJA
24
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
7,24
7,20
7,12
7,08
6,26
5,95
DNS
DNS
DNS
DNS
DNF
DNF
DNF
22
21
20
19
18
17
0
0
0
0
0
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
ŠTAFETA 4 X 100 METARA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
EKIPA U SASTAVU
TOPIĆ, ORLOVIĆ, GRDANJSKI, FINEK
ČULJAK, HANŽEK, ČUKMAN, JEDNAČAK
LEKO, MARGARIN, DILIĆ, ĐUKIĆ
TOPOL, BRČIĆ, KUŠINA, TOMAŠEK
MAMIĆ, BAGIĆ, HRGAREK, VUKELIĆ
JOZANOVIĆ, MATLEKOVIĆ, SABLJIC, GRUBIŠIĆ
FUČKALA, ČERNOK, LAZIĆ, KENDA
BARTOLIĆ, ZADRO, KNEŽEVIĆ, PERKOVIĆ
LOVRE, MUHAR, LAVRENČAK, ĆAVAR
VURNEK, ANĐELIĆ, ROGULJIĆ, JOVIĆ
FLUKA, VALEC, DUGAC, SEVER
STRMEĆKI-STAKOR, JUKIĆ, ŠKEVIN, ŠKELJO
ŠEVA, KOS, BILUŠIĆ, SOMEK
STARČEVIĆ, POPOV, JONJIĆ, LOVASIĆ
BILUŠIĆ, HALUGA, VRDOLJAK, ŠTRKONJIĆ
PEŠTALIĆ, DOLIĆ, MARIĆ, BRKIĆ
CIKOVIĆ, TUDEK, MATIĆ, ANDRIJANIĆ
GRČIĆ, TONEJEC, SUNTEŠIĆ, PAJIĆ
BERA, BRKIĆ, ŠANDRK, ŠVANDERLIK
JOLIĆ, GRGAS, TOMIĆ, MEŠTROVIĆ
VLAŠIĆ, MAMIĆ, LUKINA, KLEFLIN
FRLJAK, ROŽEK, BRLEKOVIĆ, TEJ
OPAČAK, ZELJKO, SHABANAJ, ČAIĆ
ILJKIĆ, ZOVKO, KIRŠA, TALAN
HUSNJAK, IVANKOVIĆ, MIOČ, LJUBIĆ
FARKAŠ, NOVAKOVIĆ, KARANOVIĆ, GLIGIĆ
KARLOVIĆ, BOŠNJAK, JAJČANIN, CVRTILA
VUKOVSKI, BABIĆ, BILOGLAV, FRANIĆ
ŠKOLA
1.TŠ TESLA
15.GIMNAZIJA
3.GIMNAZIJA
5.GIMNAZIJA
2. EKONOMSKA
13.GIMNAZIJA
4.GIMNAZIJA
3.EKONOMSKA
ŠPORTSKA
L.VRANJANINA
SŠ JELKOVEC
9.GIMNAZIJA
KLASIČNA
GORNJOGRADSKA
1.GIMNAZIJA
POŠTANSKA
SESVETE
11.GIMNAZIJA
2.GIMNAZIJA
T.BREZOVAČKOG
1.EKONOMSKA
STŠ F.BOŠNJAKOVIĆA
GRADITELJSKA
10.GIMNAZIJA
ZDRAVSTVENO UČIL.
PRIVATNA KLASIČNA
PŠ V. PRELOGA
ŠZMS- MLINARSKA
25
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
REZULTAT
45,06
46,17
46,51
47,88
47,94
48,36
48,52
49,19
49,31
49,96
50,67
50,70
51,48
51,71
51,86
52,03
52,39
52,70
53,25
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
BODOVI
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
Slika 1. 100 M
Slika 2. 400 M
Slika 3. 1000 METARA
Slika 4. SKOK U DALJ
Slika 5. SKOK U VIS
Slika 6. BACANJE KUGLE
26
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.
ATLETIKA
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA
ZA MLADIĆE SREDNJIH ŠKOLA
BILTEN
III. GIMNAZIJA
PRVACI GRADA ZAGREBA
27
ŠKOLSKA GODINA 2013./14.