art - Istra

Comments

Transcription

art - Istra
jesenautunno10
www.istra.hr
Savudrija
Salvore
SLO
Jelovice
I
SLO
enjoyistra [no. 15/2010]
jesenautunno
01.08. - 31.12.2010.
Plovanija
Kaštel
Umag
Umago
Požane
Ć
I
Ć
Buje
Buie
Brtonigla
Verteneglio
Grožnjan
Grisignana
J
A
Zagreb
Rijeka
Hum
Motovun
Kaštelir-Labinci
Montona
Castellier-Santa Domenica
Tunel Učka
U
Tar-Vabriga
Torre-Abrega
I
Lupoglav
Vižinada
Visinada
Novigrad
Cittanova
R
Roč
Buzet
Oprtalj
Portole
A
Karojba
Č
Višnjan
Visignano
Cerovlje
K
Pazin
A
Poreč
Parenzo
Gračišće
Tinjan
Funtana
Fontane
Sv. Lovreč
Vrsar
Orsera
Limski kanal
Pićan
Sv. Petar
u Šumi
Kršan
Zagreb
Rijeka
Žminj
Kanfanar
Labin
Rovinj
Rovigno
Svetvinčenat
Barban
Bale
Valle
Vodnjan
Dignano
Marčana
Fažana
Fasana
NP Brijuni
National park
TuristiËka zajednica Istarske županije
Istria Tourist Board
Tourismusverband Istrien
Ente per il Turismo dell’ Istria
Info & Booking Centre Istria
+385 (0)52 88 00 88
Pula
Pola
Ližnjan
Medulin
Rt Kamenjak
Raša
Rabac
sadržajsommario
enjoychivalry
enjoyhistory
enjoymusic
enjoyart
enjoytradition
enjoygourmet
enjoyadventure
enjoyevents
enjoyattractions
enjoymuseums
addressbook
04-07
08-13
14-19
20-23
24-27
28-33
34-39
40-55
56-57
58-59
60-61
impresumimpressum
Nakladnik: Turistička zajednica Istarske županije
Editore: Ente per il turismo dell’Istria
Pionirska 1, HR-52440 Poreč, +385 (0)52 452797
Za nakladnika | Per l’editoriale: Denis Ivošević
Urednica | Redattrice: Vesna Ivanović (Sedam i pol, Pula)
Oblikovanje | Design: Sedam i pol, Pula
Fotografije | Fotografie: Igor Zirojević, Renco Kosinožić,
Goran Šebelić, Vladimir Bugarin, Davor Šišović, Stojan Babić,
Teddy-Lee Akelić, Đani Celija & Arhiv TZIŽ | Archivio ETI
Tisak | Stampa: Kerschoffset Zagreb 2010
Podaci su prikupljeni zaključno s 15/07/2010. Izdavač nije odgovoran za naknadne promjene datuma ili neodržavanje manifestacije. Uza sav trud uložen
u objavljivanje potpunih i točnih informacija, uredništvo ne može preuzeti
odgovornost za eventualne pogreške.
I presenti dati sono stati aggiornati il 15/07/2010. L’editore non risponde di
eventuali cambiamenti di date o di appuntamenti rimandati. Nonostante l’attenzione rivolta alla raccolta e alla pubblicazione di dati esatti, la redazione
non risponde di eventuali errori riscontrabili nella presente pubblicazione.
Pogledi/Immagini
Naslovnica: Rakalj
Desno: Sv. Lovreč
Najzanimljiviji spomenik u gradiću je župna crkva sv. Martina iz
sredine 11. stoljeća, trobrodna s tri polukružne apside i dijelom
očuvanim freskama iz istog vremena. Uz južni zid crkve smjestila
se gradska loža u kojoj se danas nalazi lapidarij.
Copertina: Rakalj
A destra: S. Lorenzo
Il monumento di maggiore interesse è la chiesa parrocchiale di S.
Martino, della metà dell’XI sec., a tre navate e tre absidi semicircolari,
i cui affreschi della stessa epoca si sono parzialmente conservati.
Sulla parete meridionale della chiesa si appoggia la loggia civica,
che oggi accoglie un lapidario.
[email protected] | www.istra.hr
3
Giostra, natjecanje
porečkih vitezova
enjoychivalry
Poreč, 05. - 12.09.
Konjička utrka Giostra održava
se prema zapisima o viteškom
nadmetanju održanom u Poreču 14. veljače 1745. godine.
Bartolomeo Rigo, vitez natjecatelj i općinski kancelar, zapisao je kako je na obali bilo
podignuto raskošno trkalište
dužine oko sto koraka, široko
na početku oko deset stopa, a
koje se prema kraju sužavalo
na samo pet stopa. Na trkalištu je bila smještena raskošna bina s koje je plemstvo i
promatralo natjecanje, a na
desnoj strani trkališta garda
od sto vojnika i časnika koji su
jamčili red. Gradske su zidine i
prozori koji su gledali na trkalište bili raskošno okićeni najrjeđim uresima koji su se mogli
pronaći u Poreču, a u luci su se
nalazile podjednako raskošno
ukrašene galije. U njihovoj je
pratnji bilo šest manjih neukrašenih galijica. More je bilo
prekriveno lađicama s kojih su
znatiželjnici pratili svečanost.
U igri je sudjelovalo osam konjanika. Svaki od njih imao je
svog predvodnika (pješaka) i
sekundanta (kuma) na konju.
Nadzirao ih je Mastro di campo, glavni Meštar, sa svom silom svite, konjanicima i trubačima te rezervnim konjima. Svi
konjanici i kumovi prije turnira
na konjima bi se uputili prema
palači Meštra igara, na prijem
i raskošni domjenak, nakon kojeg su oko 20 sati predvođeni
Meštrom, zaputili prema trkalištu. Koplja su im nosili kumovi,
a u povorci su išli poredani po
starosti. Prodefilirali bi trkalištem u dva smjera, imena prijavili Tribunalu gospode sudaca.
Trubači bi zasvirali tri takta. Na
prvi takt kum bi predao koplje
natjecatelju, na drugi je znak
predvodnik prodefilirao trkalištem do krajnjeg dijela kako bi
zastupao prava vezano uz podvige svog konjanika. Na treći
znak konjanik bi započeo trku
rukujući kopljem u područjima
utvrđenim znakovima. Na isti su
se način natjecali i svi ostali i
to u tri trke. Nakon posljednje,
gospoda suci i njihovi poslanici
na meti su provjeravali rezultate
sudionika i proglasili najboljeg.
Tribunal bi pozvao najboljeg i
opasao ga dvama vrhunskim
pištoljima koji su se nosili na
bokovima, uobičajenim darom
za pobjednika Giostre.
La Giostra di Parenzo
Parenzo, 05. - 12.09.
Il torneo cavalleresco viene
eseguito in base agli scritti sul
torneo cavalleresco svoltosi a
Parenzo il 14 febbraio del 1745.
Bartolomeo Rigo, uno dei cavalieri partecipanti e cancelliere
comunale ha annotato che sulla
costa fu eretta una lizza sontuosa della lunghezza di cento
passi, all’inizio lunga circa dieci
piedi, la quale verso la fine era
larga soltanto cinque passi. Sulla lizza veniva posta anche una
tribuna sontuosa per la nobiltà
che seguiva la gara. Dalla parte
destra della lizza stavano cento
soldati e ufficiali che assicuravano l’ordine. Le mura cittadine e le finestre rivolte verso la
lizza furono abbellite nel modo
più esclusivo. Le galee in porto furono altrettanto sontuose
e accompagnate da altre sei
galee più piccole prive di abbellimenti. Dal mare si vedevano le numerose barchette con
gli spettatori che seguivano la
festa. Furono otto i cavalieri a
partecipare alla gara. Ognuno di
loro aveva la sua guida (fante)
ed il secondo (padrino) a cavallo. Il Mastro di campo supervisionava la gara assieme a tutto
il seguito numeroso, i cavalieri, i
trombettieri e i cavalli di riserva.
Prima del torneo i cavalieri ed
i loro padrini venivano verso il
palazzo del mastro principale
dei giochi per il ricevimento e
per un pasto sontuoso dopo il
quale, verso le 20, condotti dal
Mastro, andavano verso la lizza. I padrini portavano le lance
sistemati in colonna in base
all’età. Facevano una sfilata
sulla lizza in due sensi e annunciavano i nomi al Tribunale
dei Signori Giudici. I trombettieri
suonavano tre tempi, il padrino
consegnava la lancia al partecipante alla gara. Al secondo
segno, la guida sfilava fino al
punto finale della lizza per poter rappresentare i diritti relativi
alle prodezze del suo cavaliere. Al terzo segno, il cavaliere
iniziava la gara maneggiando la
lancia nelle zone indicate dai
segni. Allo stesso modo gareggiavano anche tutti gli altri in
tutte e tre le gare. Dopo l’ultima
gara, i signori giudici ed i loro
legati controllavano la meta i
risultati dei partecipanti proclamando il migliore. Il Tribunale
chiamava il migliore cingendolo con due pistole eccellenti da
portare sui fianchi. Fu questo
il solito regalo per il vincitore
della Giostra.
chivalry
La Femme Musketeer
Jaques D’Artagnan, najpopularniji mušketir u cijeloj Francuskoj,
upoznat je s kćerinim snom da
postane prva žena mušketir te je
šalje u Pariz. Da bi dokazala svoje
sposobnosti, Valentine se pridružuje sinovima trojice mušketira
koji su jahali s njezinim ocem.
Mušketiri dobivaju poseban zadatak - osloboditi otetu zaručnicu kralja Louisa XIV. No, otmica
je samo paravan koji skriva veći
problem. Naime, u rukama zle
Lady Bolton nalazi se pismo koje
bi moglo uništiti kraljev ugled.
Osim toga, Lady Bolton optužuje
Valentinu za ubojstvo te je zatoči.
Mušketiri se nakon toga ponovno okupljaju i pod krilaticom ‘Svi
za jednog - jedan za sve’ kreću
spasiti mladu mušketirku od sigurne smrti. Želite li bar mašta6
chivalry
jući doživjeti djelić D’Artagnanove
priče, krenite od Pazina do proplanaka Učke i Boljuna gdje su
snimane scene filma Le Femme
Musketeer s Nastassjom Kinski,
Michaelom Yorkom i Gerardom
Depardieuom u glavnim ulogama.
I, svakako ponesite fotoaparat jer
krajolik kojim ćete prolaziti zaista
nadahnjuje - dolina Boljunčice,
Vranje i Boljunsko Polje kojima,
kao da u dalekoj magli, odjekuju
udarci mača D’Artagnanovih pobjeda. Povijesna priča o Boljunu,
sačuvana u bastionima, okrugloj
kuli, crkvici Sv. Jurja, romantičnoj veduti sjeveroistočnog dijela
Istre, podsjeća na francuski pejzaž 17. stoljeća. Jednom pristigli
u ovaj tajnoviti gradić, upitajte
mještane za Pikuliće i rodnu
kuću filmske junakinje Valentine
D’Artagnan - dom obitelji Buretić.
Nastavite putovanje do Draguća,
važnog punkta iz D’Artagnanove
priče. Zaobiđite Istarski ipsilon i
moderna vremena i krenite prema Cerovlju starom cestom kojom ćete se vinuti u brda. Ali požurite da stignete prije mraka jer
u Draguću ne smijete propustiti
zalazak sunca, kao ni trg s fontanom i stolom sudaca te kapelice na romantičnom proplanku
koje samozatajno skrivaju blago
- srednjovjekovne freske.
La Femme Musketeer
Il più noto moschettiere della Francia, Jaques D’Artagnan
viene a sapere del sogno della
figlia di diventare la prima donna moschettiere e la manda a
Parigi. Per provare le sue abilità, Valentine si unisce ai figli di
tre moschettieri che una volta
cavalcavano assieme a suo pa-
dre. I moschettieri ricevono un compito
particolare, quello di liberare la fidanzata
di re Luigi XIV. Il rapimento però è solo un
paravento dietro al quale si nasconde un
problema maggiore: la cattiva Lady Bolton
è in possesso di una lettera che potrebbe
rovinare la reputazione del re. Oltre a ciò
Lady Bolton accusa Valentina di omicidio e
la prende prigioniera. Dopo questo evento i
moschettieri si riuniscono e col motto „Tutti per uno, uno per tutti“ si precipitano a
salvare la giovane ragazza da morte sicura.
Qualora desideriate almeno con la fantasia
rivivere parte della storia di D’Artagnan, avviatevi da Pisino verso le radure del Monte
Maggiore e di Bogliuno dove furono girate
le scene del film Le Femme Musketeer con
Nastassja Kinski, Michael York e Gerardom
Depardieu nei ruoli principali. Non dimenticate la macchina fotografica perché il
paesaggio che attraverserete sicuramente
v’ispirerà: nella valle del fiume Boljunčica, a
Vragna e ai Piani di Bogliuno, come in una
lontana nebbia, vi sembrerà di sentire l’eco
dei colpi della spada di D’Artagnan. Il racconto storico su Bogliuno, conservato nei
bastioni, nella torre rotonda, nella chiesetta
di S. Giorgio e nella vista romantica del lato
nord-orientale dell’Istria, evocano il paesaggio francese del XVII secolo. Una volta
arrivati in quest’arcana cittadina, chiedete
alla gente del luogo di indicarvi la località
di Pikulići e il luogo in cui nacque l’eroina
cinematografica Valentina D’Artagnan - la
casa della famiglia Buretić. Seguite il vostro
percorso fino a Draguccio, punto importante della storia di D’Artagnan, distogliete la
vostra attenzione dall’Ipsilon istriana e dai
tempi moderni, e incamminatevi verso Cerreto lungo la strada vecchia che vi porterà
in collina. Sbrigatevi però ad arrivare prima che si faccia scuro, perché a Draguccio
non dovete perdervi il tramonto del sole, la
piazza con la fontana, il tavolo dei giudici
ed infine le cappellette situate in una radura romantica che celano timidamente un
tesoro - degli affreschi medievali.
Trka na prstenac
Giostra dell’anello
Barban, 20. - 22.08.
7
history
history
enjoyhistory
Rimljani u Istri
8
Rimljani uvode na područje Istre novu organizaciju, provode
kao i u cijeloj Europi, prvu urbanizaciju, grade ceste i povezuju gradove čime znatno pomažu razvoju trgovine. Da je
Istra poznata po kvalitetnom kamenu, znali su to još i stari
Rimljani pa se danas, uz cijelu zapadnu obalu Istre, naziru
mjesta antičkih kamenoloma odakle su uzimali materijal za
svoje velebne građevine. A i pulski je amfiteatar građen od
domaćeg vapnenca. Upotrebu kamena doveli su Rimljani
do savršenstva kroz nov način gradnje, obradu i ukrašavanje kamena. Velike dijelove najboljih zemljišnih posjeda
pretvaraju u državne posjede, ager publicus, na koje naseljavaju rimske kolone i umirovljene vojnike-veterane. Mnogi
su posjedi pripadali carevima, članovima njihovih obitelji i
njihovim prijateljima. Grade ville rusticae koje služe za stalno
stanovanje ili povremeno ljetovanje gospodara te za proizvodnju različitih proizvoda. Niz nalazišta, od kojih je u Istri
zabilježeno gotovo 300 antičkih lokaliteta, govori o postojanju
različitih radionica: za pečenje gline i izradu lončarskih proizvoda, za izradu i bojanje tkanine, ciglane, radionice amfora
od kojih je ona u Červaru kod Poreča izrađivala amfore čak
i za potrebe careva.
I Romani in Istria
I Romani introdussero in Istria una nuova organizzazione
amministrativa, e vi effettuarono, come dappertutto in Europa, la prima urbanizzazione, costruirono strade collegando fra loro le città e diedero una spinta determinante allo
sviluppo dei commerci. L’Istria è nota per essere ricca di
ottima pietra da costruzione, come i Romani ben sapevano,
talché lungo tutta la costa occidentale si possono ancora
riconoscere i posti dove si trovavano le antiche cave da
cui ricavavano il materiale per i loro maestosi edifici. Anche l’anfiteatro polese è costruito in calcare istriano. L’uso
che i Romani seppero fare della pietra con nuovi metodi di
costruzione, di lavorazione, di decorazione, ha toccato la
perfezione. I Romani trasformarono i migliori appezzamenti
agricoli in grandi possedimenti statali, ager publicus, sui quali
si insediarono coloni romani e veterani dell’esercito. Molti
erano proprietà degli imperatori, delle loro famiglie e amici.
I Romani costruirono villae rusticae destinate all’abitazione o
alla villeggiatura e alla produzione di beni vari. Innumerevoli
siti, e in Istria quelli antichi sono quasi 300, confermano l’esistenza delle più diverse officine: per la cottura dell’argilla e la
produzione di ceramiche, per la produzione e la colorazione
dei tessuti, per la produzione di laterizi e di anfore, di cui
quella di Cervera, nei pressi di Parenzo, produceva anfore
anche per le necessità degli imperatori.
Doba rimskih imperatora Vrsar
U 1. st. pr.Kr. Rimljani su pokorili i Liburne pa je
tako čitav poluotok za nekoliko stoljeća ušao u
sustav velikog Rimskog Carstva. Na istarskim
obalama ubrzo su se razvile rimske kolonije
Pola i Parentium, Pula i Poreč između kojih je
granica tekla prirodnim limesom, Limskim zaljevom. Početkom rimske vlasti u Istri nije prestalo
živjeti naselje na mjestu predrimskog Vrsara, ali
je zatim uz more, ispod brežuljaka, nastalo novo
naselje s privatnim i javnim zgradama. To naselje se naročito razvilo u kasnoantičko doba. I
na području Vrsara imali su neki bogati rimski
aristokrati agrarna dobra sa stambeno-gospodarskim zgradama, villae rusticae. Vrsar je u
rimsko doba bio više od običnog vicusa, sela.
Predstavljao je prilično važno istarsko trgovište
za proizvode ratarstva i stočarstva od vina, ulja
i žita do sira, mesa... Blizina Ravenne, na suprotnoj strani Jadrana povoljno je utjecala na razvoj
trgovine u Vrsaru i u drugim rimskim istarskim
centrima. Proizvodi istarske poljoprivrede bili su
cijenjeni na rimskom tržištu. Vrsarskim zaleđem
prolazila je rimska cesta Via Flavia: Pola - Parentium - Tergeste - Aquilea.
Il tempo degli
imperatori romani Orsera
Nel primo secolo a.C. gli antichi Romani sottomisero
anche i Liburni, per cui l’intera panisola entrò a far
parte, in un paio di secoli, del grande Impero Romano. Ben presto sulle coste istriane sorsero diverse
colonie romane, come Pola e Parenzo. Il confine tra
le zone di queste due colonie passava il Canale di
Leme, dal latino limes. All’inizio del domino romano in
Istria, l’abitato preromano di Orsera continuò a vivere.
Con il passare del tempo, però, lungo il mare, ai piedi
dei colli, sorse un nuovo abitato con edifici pubblici e
privati, che si sviluppò soprattutto nell’ evo antico. Anche nella zona di Orsera dei ricchi aristocratici romani
avevano poderi con ville rustiche. Al tempo degli antichi Romani, comunque, Orsera era più di un semplice
vicus, villaggio. Essa rappresentava un centro istriano
abbastanza importante per il commercio dei prodotti
agricoli e dall’allevamento come il vino, l’olio, il grano,
il formaggio, la carne... La vicinanza di Ravenna, sulla
sponda opposta dell’Adriatico, influiva favorevolmente
sullo sviluppo del commercio ad Orsera ed altri centri
istriani romani. I prodotti agricoli istriani erano molto
apprezzati sul mercato dell’antica Roma. Nel retroterra
di Orsera passava la Via Flavia, che da Pola portava a
Parentium, Tergeste-Trieste ed Aquileia.
9
history
history
infomust
infomust
Pomorstvo
U rovinjskom muzeju
sačuvan je velik broj
predmeta snažne dokumentarno-povijesne
i umjetničke vrijednosti: makete brodova, ex
voto pomoraca, prikazi
važnih pomorskih bitaka, pejzaži obale, suveniri s putovanja u egzotične zemlje, portreti
brodova i druga građa.
Marineria
Nel museo rovignese
si custodiscono anche
innumerevoli oggetti di
grande valore storicodocumentaristico ed
artistico: modelli di navi,
Ex voto dei marittimi,
vedute di importanti
battaglie navali, paesaggi del litorale, oggetti
ricordo da viaggi in paesi
esotici, ritratti di navi ed
altro materiale.
10
Baron Gautsch Rovinj-Rovigno
Tar-Torre
Austrijski putnički brod, izgrađen 1908, potonuo je naletjevši na minu 1914.
godine. Prevozio je članove obitelji austrijskih oficira na ruti Boka Kotorska Mali Lošinj - Trst. U želji da skrati vrijeme putovanja brod je pokušao proći kroz
minsko polje 9 nm izvan Rovinja jer je tom rutom, navodno neposredno prije
njega, prošao i jedan trgovački brod. Lijevim bokom, oko sredine broda, brod
je dodirnuo jednu minu i u vrlo kratkom roku potonuo. Povodom obljetnice
potonuća, 13. kolovoza, organizira se memorijalno ronjenje i spuštanje vijenaca
u počast žrtvama najveće pomorske tragedije Prvoga svjetskog rata na Jadranu.
Ronjenje na olupinu moguće je samo preko ronilačkih centara koji posjeduju
posebno odobrenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a ulazak u brod
dozvoljen je samo kroz prve dvije palube iz sigurnosnih razloga.
La nave passeggeri austriaca, costruita nel 1908 affondò nel 1914 a causa di
una mina. Trasportava i membri delle famiglie degli ufficiali austriaci sulla rotta
che portava dalle Bocche di Cattaro a Lussinpiccolo e a Trieste. Nel desiderio di
accorciare i tempi di navigazione, la nave tentò di attraversare un campo minato
a 9 miglia nautiche da Rovigno, perché sembra che questo tragitto fosse stato
attraversato subito prima, da una nave commerciale. La nave urtò una mina con
la parte centrale del suo fianco sinistro e s’inabissò in pochi minuti. In ricorrenza
dell’anniversario d’affondamento, il 13 agosto viene organizzata un’immersione
e la posa delle corone di fiori in onore delle vittime della più grossa tragedia
marittima della Prima guerra mondiale nell’Adriatico. L’immersione è possibile
soltanto tramite i centri d’immersione che possiedono un’autorizzazione particolare del Ministero della cultura della Repubblica di Croazia. Per motivi di
sicurezza è permesso entrare nella nave soltanto attraverso i primi due ponti.
Poput drugih malih feudalnih gospoštija Istre, npr. Momjana, Završja
i Vižinade, a nakon rata između Austrije i Mletačke Republike, Tar je
1508. godine, pripao Veneciji, čime
je započelo razdoblje jurisdikcije
novigradskoga podestata. U mjestu
opustošenom kugom tada je živjelo
tek osamnaest obitelji pa je upravo
zbog toga mletački Senat, potičući
ponovno naseljavanje područja, u Tar
naselio nekoliko obitelji sa zadarskog
područja. Početkom 17. stoljeća, 77%
zemljoposjednika Tara imalo je 0,195
ha zemlje, a radilo se o vinogradima i
maslinicima. Čak 41% zemljišta otpadalo je na maslinike s vinogradom što
svjedoči o rasprostranjenom uzgoju
maslina na tom području. Iz knjige
pastoralne vizitacije porečkog biskupa Giovanbattiste del Giudica iz 1653.
godine doznajemo da je te godine u
Taru bilo 260 stanovnika.
Come avvenne per molte piccole signorie feudali dell’Istria, per esempio
Momiano, Piemonte e Visinada, dopo
la guerra tra l’Austria e la Repubblica
di Venezia il che dette inizio al periodo della giurisdizione del Podestà
di Cittanova. Nella località, allora devastata dalla peste, vivevano appena
diciotto famiglie, e proprio questa
fu la ragione che indusse il Senato
della Repubblica di Venezia a favorire l’immigrazione di alcune famiglie
provenienti dall’entroterra zarratino
nel territorio di Torre. Agli inizi del
XVII secolo, il 77 per cento dei possidenti di Torre disponeva almeno di
0,195 ettari di terra. Il 41 per cento
era coperto da oliveti con vigneti
che comprova la diffusione della
coltivazione degli ulivi. Dal libro delle
visite pastorali del vescovo parentino
Giovanbattista del Giudice del 1653,
veniamo a sapere che in quell’anno
Torre contava 260 abitanti.
Muzej Palača Bettica
Museo Palazzo Bettica
Ulica-Via Castello 7
Vodnjan-Dignano
Vodnjanski muzej Palača
Bettica svakodnevno je
otvoren za posjetitelje koji
u prizemlju muzeja mogu
vidjeti i upoznati se s arheološkim istraživanjima
na Vodnjanštini. Na prvom
se katu muzeja može razgledati vodnjanska zbirka
slika starih majstora, dok
je na drugom katu organizirana izložba na temu U
susret budućem Muzeju.
Svakako je zanimljivo i poučno posjetiti vodnjansku
Palaču Betticu koja svim
znatiželjnicima osigurava
besplatan ulaz.
Il museo dignanese Palazzo Bettica è aperto giornalmente. Al pianterreno
il pubblico può vedere
e conoscere le ricerche
archeologiche compiute
nel dignanese. Al primo
piano del museo si può
ammirare la collezione
dignanese di quadri dei
vecchi maestri, mentre al
secondo piano è organizzata una mostra dal tema:
Incontro al futuro Museo.
Il Palazzo Bettica è assolutamente interessante e
istruttivo da visitare. L’entrata è libera.
11
history
history
Zakon o kotlu Labin
Legge del paiolo Albona
Savudrijski svjetionik
Il faro di Salvore
Iz prošlosti Labina značajna je 1341. godina
kada akvilejski patrijarh Bertrand potvrđuje njegov statut, kojeg su donijeli sami građani. On se
bitno nije razlikovao od ostalih istarskih statuta,
osim u onom dijelu koji se odnosi na utvrđivanje krivice kod teških prijestupa. Radi se o takozvanom ‘Zakonu o kotlu’ koji se primjenjivao
na sljedeći način: kotao pun vode stavio bi se
na vatru koja bi se zapalila u sredini središnje
lađe župne crkve u Labinu. U njega se, kada
je voda zakuhala bacao kamenčić privezan za
špagu, a kotao bi se skinuo s vatre. Optuženik
je tada morao uroniti ruku u kipuću vodu i u tri
pokušaja nastojao izvući kamenčić. Ukoliko je u
tome imao uspjeha, tada bi njegovu ruku i podlakticu stavili u navoštenu rukavicu i odveli ga u
gradsku ložu. Tu bi pod nadzorom čuvara ostao
tri dana, a potom se zapečaćena rukavica skidala u nazočnosti dvojice sudaca. Ukoliko ruka i
lakat nisu imali opekline optuženik je oslobođen
svake krivnje, a u protivnom bio bi kažnjen!
Il 1341 è un anno significativo nella storia di Albona,
quando il patriarca d’Aquileia Bertrand ne confermò lo
Statuto, emanato dai cittadini stessi; questo non era
molto diverso dagli altri statuti istriani, ad eccezione
della parte riguardante l’accertamento della colpa nei
reati pesanti. Si tratta della cosiddetta ‘Legge del paiolo’ che veniva applicata nel modo seguente: un paiolo
pieno d’acqua veniva messo sul fuoco a scaldare in
mezzo alla navata centrale della chiesa parrocchiale
di Albona. Quando l’acqua iniziava a bollire, introducevano nel paiolo un sassolino legato ad uno spago,
dopo di che lo toglievano dal fuoco. L’imputato doveva
allora immergere la mano nell’acqua bollente, e in tre
tentativi cercare di estrarre il sassolino. Se ci riusciva,
allora mettevano la sua mano e l’avambraccio in un
guanto intriso di cera e lo portavano alla loggia cittadina, dove rimaneva sorvegliato dalle guardie per tre
giorni, dopo di che il guanto veniva tolto alla presenza
di due giudici. Se la mano e l’avambraccio risultavano
senza ustioni, l’imputato veniva prosciolto da tutte le
colpe; in caso contrario, seguiva la punizione.
Mistični i veličanstveni, osamljeni na grebenima poput kakvih zaboravljenih divova, svjetionici su oduvijek predmet fascinacije. Mnoge od njih obilježile su
brojne priče i mitovi koje ih čine još tajnovitijima…
Savudrijski svjetionik izgrađen je 1818. godine te kao
takav najstariji je aktivni svjetionik na Jadranu, ujedno
i najsjeverniji na području Hrvatske. Zdanje visoko 36
metara dosljedno je mističnoj atmosferi koja se stoljećima obavija oko svjetionika - i ono svoju legendu
ima… Lokalne priče često uz savudrijski svjetionik
vežu tužnu ljubav austrijskog grofa Metternicha koji
se navodno na bečkom balu zaljubio u prekrasnu
hrvatsku damu i samo za nju dao sagraditi svjetionik i pripadajuću mu kućicu. Nažalost, sudba kleta
učinila je da grofova odabranica premine od teške
bolesti nikada ne ugledavši svjetlost svjetionika, zaloga njihove ljubavi i neiskorištena ljubavna gnijezda.
Posve očajan, grof Metternich odlučio je nikada više
ne posjetiti svjetionik, a pojedinci se zaklinju kako se
kroz prazne prostore dan danas čuju koraci očajnog
zaljubljenika koji traži svoju dragu...
I fari, mistici e maestuosi, isolati su rocce come se
fossero dei giganti dimenticati, sono da sempre
oggetto di fascino. Molti di essi sono legati a storie e miti che li rendono ancora più misteriosi…
Il faro di Salvore fu costruito nel 1818 e come
tale è il più antico faro attivo dell’Adriatico ed il
più settentrionale in Croazia. La costruzione alta
36 metri corrisponde all’atmosfera mistica che
da secoli avvolge il faro - anch’esso è legato ad
una leggenda… Le storie locali legano spesso il
faro alla triste storia del conte austriaco Matternich che ad un ballo viennese si innamorò di una
bellissima dama croata ed fece costruire solo per
lei il faro con la casetta. Sfortunatamente, il triste
destino volle che l’amata morisse di una malattia
grave prima di aver visto il faro che era pegno del
loro amore ed un nido amoroso mai consumato.
Il conte Matternich, completamente disperato,
decise di non visitare mai più il faro e ci sono
alcuni che giurano di sentire ancor oggi i passi
dell’amante disperato che cerca la sua amata…
12
13
music
music
U pulskoj Areni
All’Arena di Pola
enjoymusic
Gregorian, 05.08.
14
Impresivnim scenskim nastupom s light
showom i posebnim efektima koji prate
gregorijansku kantonsku izvedbu rock
i pop klasika, njemački zbor Gregorian
oborit će vas s nogu! Njihov genijalni
spoj klasične izvedbe i modernih skladbi
prepoznat je i cijenjen u cijelom svijetu,
a uvršten je i u hollywoodske blockbustere (Gospodar prstenova, Ratovi zvijezda, Harry Potter…). Volite Snow Patrol ili
Guns ‘n’ Roses, U2 ili Depeche Mode?
Prožet će vas trnci oduševljenja kad osjetite nepoznato u poznatom kroz energičnu, a nevidljivu vezu stvorenu od zborske
pjesme uprizorene s osam vrhunskih pjevača odjevenih u odore monaha. Scena i
zvuk koji se ne zaboravlja!
L’esibizione scenica affascinante del coro
tedesco Gregorian la cui esecuzione dei
classici rock e pop è accompagnata dal
light show e altri effetti speciali, vi lascerà senza fiato! L’interpretazione geniale
consistente nel proporre composizioni
moderne in una chiave classica, è riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo
ed è entrata a far parte dei blockbuster
hollywoodiani (Il re degli anelli, Guerre
stellari, Harry Potter...). Vi piacciono gli
Snow Patrol, i Guns’n’Roses, gli U2 o i
Depeche Mode? Il legame al contempo
nuovo e familiare, creato dalla musica
corale di otto cantanti d’eccellenza vestiti
da monaci, vi entusiasmerà. Una scena e
un suono che non dimenticherete!
Urban Summer Beats, 07.08.
Na koncertnom partyju koji će vam u
skladu s ljetom osigurati poželjnu zabavu
do ranojutarnjih sati nastupit će Stereo
MC’s , Grammyjem ovjenčani britanski
house trio Dirty Vegas i nova popularna
britanska atrakcija Crazy Cousinz feat.
Kyla. Stereo MC’s glazbeno je raznolik,
zabavan, a ujedno i ozbiljan bend. Prvi je
hip hop bend koji je nastupao na rock fe-
stivalima, a to što su među vodećim izvođačima već
dva desteljeća dovoljno govori o njihovoj glazbenoj
kvaliteti i umijeću! Dirty Vegas potpisuje mnoge
remikseve poznatih hitova, a sami su najpoznatiji
po klupskom dance hitu Days Go By, dok su Crazy
Cousinz prepoznatljivi po jedinstvenom zvuku koji
im je osigurao emitiranja na underground, kao i na
najvećim mainstream radio postajama, a suradnja
s Kyleom na singlu Do You Mind plasirala na visoko
4. mjesto UK Dance top liste.
Al concerto party che nelle notti d’estate vi farà
divertire fino alle prime ore del mattino, si esibiranno gli Stereo MC’s,
il trio britannico di
musica house Dirty Vegas premiato
col Grammy e la
nuova attrazione
britannica Crazy
Cousinz feat. Kyla.
Gli Stereo MC’s
hanno una musica variegata, al
contempo seria
e divertente; essi
sono la prima hip
hop band ad essersi esibita ai rock festival, mentre il fatto di essere da oltre vent’anni sulla cresta dell’onda, ne testimonia la qualità e maestria
musicale! Il complesso Dirty Vegas firma numerosi
remix di vari brani conosciuti, mentre i Crazy Cousinz sono caratterizzati da un suono unico che ha
loro assicurato la presenza nell’underground e sulle
maggiori stazioni radio mainstream.
Paco de Lucia & Band, 23.08.
Live on Tour 2010
Sinonim za španjolski flamenco užarit će večer u
pulskoj Areni melodioznim zvucima voljene mu gitare. Dođite osjetiti nevjerojatnu energiju, srdačnost
i virtuoznost zanosnih skladbi koje Paco de Lucia
tijekom višesatnog spektakla pruža publici i time
neumorno slavi španjolsku glazbu kao i svih 40 godina dosad i 25 albuma kroz karijeru.
Grazie ai suoni melodiosi della sua chitarra, il famoso chitarrista Paco de Lucia, sinonimo del flamenco spagnolo, renderà incandescente l’atmosfera
nell’Arena polese. Venite a sentire la straordinaria
energia, la cordialità e il virtuosismo delle composizioni entusiasmanti di questo artista che, nel corso
di uno spettacolo di diverse ore, offre al pubblico
una celebrazione instancabile della musica spagnola, come d’altronde lo ha fatto nei suoi quarant’anni
di carriera con 25 album pubblicati.
La Bina Labin-Albona
Prvi glazbeni festival grada Labina svoj program
smješta u amfiteatar, u starom gradu, na mjestu
gdje se zelenilo Istre stapa s morskim plavetnilom…
Labin, zahvaljujući svojoj povijesti i tradiciji, zaslu-
žuje festival koji se inovativnim glazbenim izričajem
uklapa u mir i svježinu okolne prirode. Tako će se u
ovom već priznatom gradu umjetnika okupiti zanimljivo društvo glazbenika različitih muzičkih izričaja.
Il primo festival musicale della città di Albona colloca il suo programma in città vecchia, nell’anfiteatro,
in un luogo dove il verde dell’Istria si fonde con
l’azzurro del mare. Grazie alla sua storia e tradizione, Albona merita un festival la cui innovativa
espressione musicale si sposa con la pace e la
freschezza della natura circostante. Così questa
ormai rinomata città d’artisti raccoglierà un gruppo interessante di musicisti appartenenti a diverse
espressioni musicali.
04.08. Stephan Stoney Steiner & Hotel Palindrone
11.08. Monika Stadler & Aqua, Bronze Trio
18.08. Branimir Gazdik Friendly:
Branimir Gazdik, Maasej Kovačević,
Goran Rukavina, Elvis Penava, Branko Sterpin
15
music
Umag, Stella Maris
Kiril Djakovski, 05.08.
Lifestyle destinacija Umag ovog
će kolovoza zračiti romantičnim
i elegantnim zvucima koji će se
prožimati uz morsku obalu nadolazećih toplih večeri. Putanja
jedinstvenih tonova započinje
u predivnom sportskom centru
Stella Maris koji će ugostiti makedonskog glazbenika Kirila Djakovskog. Kroz bogati repertoar
i fascinantni stil ovaj umjetnik
ujedinjuje elektronsku glazbu
i makedonski etno u kojem se
osjećaju dodiri cijelog Balkana.
Durante le serate calde di agosto
ad Umago i suoni romantici ed
eleganti del musicista macedone
Kiril Djakovski echeggeranno lungo la costa. La melodia dai suoni
straordinari inizia nello stupendo
centro sportivo Stella Maris. Nel
suo ricco repertorio, contraddi16
music
stinto da uno stile avvincente,
questo artista unisce la musica
elettronica all’etnos macedone,
caratterizzato da influssi provenienti dall’intera zona balcanica.
Teresa Garcia & Cubismo
07.08.
Zvukove Kube i latinoameričkog
melosa osjetit ćete pod vedrim
nebom na koncertu Terese Garcia i Cubisma. Puna života i ljubavi prema glazbi, cijenjena gošća s Kube, članica popularnog
benda Buena Vista Social Club,
oduševljava publiku svojom vrhunskom glazbenom izvedbom i
nevjerojatnom vitalnošću.
Al concerto di Teresa Garcia e
del gruppo Cubismo, sotto un
cielo stellato, sentirete un misto di musica cubana e melodia
latinoamericana. Piena di vita e
d’amore per la musica, l’ospite
cubana, appartenente alla nota
band Buena Vista Social Club,
riscalda il pubblico con la sua
eccellente esecuzione musicale
e una vitalità incredibile.
Chico Castillo - The Gipsy
14.08.
Želite li biti svjedokom prave
umjetničke vrijednosti i izvođačke kvalitete dođite u Umag na
originalni nastup jedinstvenih
umjetnika koji će vas zvucima
flamenco gitara zavesti i navesti
na ples u ritmu gipsy melosa.
Koncert Chica Castilla je autentični primjer izražaja osjećaja slobode i ljubavi na način kroz koji
se oslobađa energija i ispunjava
publiku i svakog ponaosob.
Se desiderate assistere ad una
vera interpretazione artistica e
un’invidiabile qualità esecutiva,
venite a Umago all’esibizione originale di artisti straordinari che
con la melodia delle chitarre da
flamenco vi ispireranno a danzare al
ritmo della melodia gipsy. L’energia
emanata durante concerto di Chico
Castillo è un esempio autentico di
espressione dei sentimenti di libertà e amore, sufficiente ad appagare
l’animo di chiunque l’ascolti.
Monte Paradiso
Pula-Pola, 05. - 08.08.
Za trajanja trodnevnog festivala Pula
postaje europsko središte subkulturnih događanja. Prvi festival održan je
1992. godine u austrougarskoj tvrđavi Casoni Vecchi na Monteparadisu,
današnjem Vidikovcu gdje se, osim
1994. godine, održavao sve do 2001.
godine kada se premješta u dvorište
društvenog centra Karlo Rojc. Ove se
godine obilježava 18. izdanje festivala
na kojem iz godine u godinu sudjeluju brojni bendovi iz Hrvatske i drugih
europskih zemalja, a postao je jedan
od najznačajnijih događaja hardcore
punk glazbene scene. U tri dana osim
dobre svirke, raznolika je ponuda starih, ali vječnih, ploča i bedževa, cd-a
gostujućih bendova te hrane i pića.
Nei tre giorni di durata del festival,
Pola diventa il centro europeo degli
avvenimenti subculturali. Il primo
festival è stato organizzato nel 1992
a Monte Paradiso, nella fortezza austroungarica Casoni Vecchi, dove, ad
eccezione del 1994, si è tenuto fino
al 2001, anno in cui venne trasferito
nel cortile del centro sociale Rojc.
Quest’anno ricorre la 18a edizione
del festival al quale di anno in anno
partecipano numerosi complessi
musicali della Croazia e di altri paesi
europei. Questo è diventato uno degli
avvenimenti più importanti della scena musicale hard core punk. Durante questi tre giorni oltre ad ascoltare
buona musica, si possono acquistare
numerosi dischi vecchi, distintivi, cd
dei complessi ospiti, il tutto accompagnato da una ricca offerta di cibi
e bevande.
infomust
Future Nature:
Underwater
Experience 2010
Pula, Monumenti
12. - 15.08.
Viva La Pola!
Pula, Club Uljanik
13. - 14.08.
Outlook Festival
Croatia
Pula, Fort Punta Christo
02. - 07.09.
17
music
13. Organum Histriae:
Čarobni zvuci orgulja
Melodia magica dell’organo
Umag - Pula - Buje - Motovun
Umago - Pola - Buie - Montona
21. - 28.08.
Orgulje su radi svoje veličine, složenosti, prilagodljive snage tona i skladne zvučnosti prihvatljive svim
društvenim slojevima. Namjena im je bila liturgijska,
ali i koncertna. Nije ih imala svaka crkva, a svjedočile su o ekonomskoj moći i kulturnoj razini sredine u kojoj su postojale. Crkva koja je imala orgulje
upošljavala je jednog ili dva profesionalna glazbenika, kapelnika i orguljaša što je utjecalo na razvoj
glazbene umjetnosti. Istra se stoljećima razvijala u
okvirima dva etnička kruga, romansko-talijanskom i
slavensko-hrvatskom. U svakom su istarskom žitelju
sadržane vrijednosti obje kulture, stoga o istarskim
identitetima valja govoriti u množini, a tražiti ih na
istarskoj obali, brežuljkastoj unutrašnjosti, urbanim
oazama i skrivenim zaseocima. Tragovi istarskih
identiteta skrivaju se unutar crkava, a svaka je crkva
18
music
bila na razmeđi između elitne i narodne umjetnosti.
Jedan od istarskih identiteta pronalazimo upravo
unutar njegove sakralne arhitekture. Orguljaško
blago koje skriva istarski poluotok pridonijelo je
očuvanju spomeničke baštine diljem Istre.
Per la sua grandezza, la complessità, l’adattabilità nella scelta delle tonalità e il suono armonioso,
l’organo è amato da tutti gli strati sociali. Una volta
questo strumento era destinato alle liturgie, ma anche ai concerti e non era presente in ogni chiesa,
bensì dimostrava la potenza economica e il livello
culturale di un determinato luogo. La chiesa che
aveva l’organo dava impiego ad uno o due musicisti
professionisti, il maestro di musica e l’organista.
Questo fatto influì sullo sviluppo dell’arte musicale.
L’Istria si è per secoli sviluppata all’interno di due
cerchie etniche, quella romanico-italiana e quella
slavo-croata. In ogni abitante dell’Istria sono presenti i valori di entrambe le culture e perciò le identità
istriane vanno spiegate in un contesto più complesso e ricercate nella costa istriana, nell’entroterra
collinoso, nelle oasi urbane e nei casali nascosti.
Le tracce delle identità istriane si celano all’interno
delle chiese, ed ognuna di esse rappresentava una
linea di mezzo fra l’arte d’élite e quella popolare.
Una delle identità istriane va trovata proprio all’interno della sua architettura sacra. Questo tesoro custodito qui nella penisola istriana, ha contribuito alla
tutela del patrimonio monumentale di tutta l’Istria.
Eufrazijana
Antonio Janigro
Poreč-Parenzo, 21. - 27.10.
Jedinstveno međunarodno natjecanje violončelista Antonio Janigro koje se bijenalno odvija u
Poreču, okuplja nadarene mlade
violončeliste i njihove pedagoge. U svrhu razmjene iskustava
i pedagoškog rada organizira
se seminar za sve sudionike
natjecanja koji vodi međunarodni ocjenjivački sud. U sklopu
natjecanja održava se koncert
dobrodošlice učenika Osnovne
glazbene škole Slavka Zlatića i
koncerti renomiranih virtuoza na
violončelu. Ovo se međunarodno natjecanje iz godinu u godinu
sve više razvija i dobiva na međunarodnoj reputaciji, a priznato
je i od European Union of Music
Competitions for Youth, europske
mreže koja promovira, podržava
i predstavlja europska natjecanja
za mlade glazbenike. Na zadnjem
natjecanju, održanom u listopadu
2008. godine, sudjelovalo je 97
natjecatelja iz 26 zemalja svijeta.
Il singolare concorso Antonio
Janigro che ogni due anni si
tiene a Parenzo, raduna giovani
violoncellisti talentuosi e i loro
insegnanti. Nell’occasione viene
organizzato un seminario per
tutti i partecipanti al concorso,
tenuto da una commissione valutativa internazionale. Durante
questa manifestazione vengono
organizzati un concerto degli
alunni della Scuola elementare
di musica ‘Slavko Zlatić’ e numerose esibizioni di rinomati
virtuosi al violoncello. Questa
gara internazionale cresce di
anno in anno, acquistando una
reputazione internazionale ed è
riconosciuta anche dall’European
Union of Music Competitions for
Youth, una rete internazionale
che promuove e rappresenta le
gare europee per giovani musicisti. All’ultimo concorso, tenutosi nell’ottobre del 2008 hanno
partecipato 97 concorrenti provenienti da 26 paesi del mondo.
19
art
art
enjoyart
Istarska lopica
Kao posebnost pučke istarske
arhitekture javlja se u razdoblju baroka lopica - natkriti
trijem, otvoren s tri strane te
poduprt stupovima. Ponekad
troslivni krov trijema nose kameni likovi anđela kao crkvica
Sv. Marije od Muora kod Žminja. Ovakav novi prostor, dograđen na male starije crkvice
iz razdoblja srednjeg vijeka,
služio je za okupljanje vjernika
i vrlo je sličan arhitekturi istarskih gradskih loža. Dograđene
lopice naći ćemo na nizu crkvica unutar cijelog poluotoka
te možemo reći da je to jedan
od zaštitnih znakova lokalne
istarske crkvene arhitekture.
Portichetto istriano
Una singolarità dell’architettura popolare istriana, che risale proprio all’epoca barocca,
è il portichetto aperto da tre
lati e sostenuto da colonne
di alcune chiesette. Talvolta
il tetto a tre spioventi è retto
da statue in pietra raffiguranti angeli, come nel caso della
chiesetta di S. Maria del Mare
o degli Angeli presso Gimino
(Žminj). Questi nuovi spazi vennero aggiunti alle chiesette più
antiche, di epoca medievale,
come riparo e punto di raduno
dei fedeli. La loro architettura
è assai somigliante a quella
delle logge civiche. Di questi
portichetti aggiunti alle chiese
se ne incontrano lungo tutta la
penisola; si può anzi affermare
che sono una specie di marchio distintivo dell’architettura
ecclesiastica locale.
20
Crkva i samostan
Sv. Franje u Puli
La chiesa e il convento
di San Francesco a Pola
vezani su uz spomen i štovanje blaženog Otona,
najpoznatijeg i najslavnijeg sina pulskog franjevačkog samostana. Život i djelovanje blaženog
Otona, a isto tako i njegove subraće u samostanu bili su povodom da je cijeli grad zavolio malu
braću. Posebno su se prema franjevcima u Puli
iskazali ondašnji upravitelji iz ugledne i moćne
obitelji Castropola potkraj 13. stoljeća. Tako ovdje danas imamo romaničku crkvu s počecima
gotike u svoj svojoj franjevačkoj jednostavnosti
i skromnosti, kao vrhunsko umjetničko djelo od
klesanog kamena. Crkva je široka 12,5 metara, visoka 16, a dugačka 45 metara. Uz crkvu
na dva kata nalazi se samostan u romaničkom
stilu. Svaki od stupova u lijepom klasutru ima
poseban oblik na drugom katu, dok su u prizemlju jednaki. Pročelje crkve ističe se ulazom od
grčkog mramora i divnom rozetom. U crkvi se
posebno doima gotički prezbiterij s prepoznatljivim lukovima. Ipak, najpoznatije umjetničko djelo svakako je glasoviti drveni poliptih smješten
iza glavnog oltara. Izrađen je u drvetu početkom
15. stoljeća, a odiše čistom gotikom.
sono legati alla memoria e al culto del Beato Ottone, il
figlio più conosciuto e più famoso del convento francescano polese. La vita e l’opera del Beato Ottone come
pure quelle dei suoi confratelli, sono la ragione per
cui i frati minori sono sempre stati cari alla loro città.
E i francescani godettero in modo particolare della
simpatia degli amministratori cittadini, della stimata
famiglia dei Castropola (fine del XIII secolo). Così oggi
abbiamo, in tutta la sua semplicità e umiltà francescana, una chiesa in stile romanico, con elementi del
primo gotico, che è un autentico capolavoro artistico
in pietra scolpita. La chiesa è larga 12.5 metri, alta 16
e lunga 45. Accanto alla chiesa, su due piani si erge il
convento, costruito in forme romaniche. Nel grazioso
chiostro, ognuna delle colonne del piano superiore
ha una forma differente, mentre quelle al pianterreno
sono tutte uguali. La facciata della chiesa vanta un
portale in marmo greco e un bellissimo rosone. All’interno colpisce particolarmente lo splendido presbiterio
gotico con le sue belle arcate. Tuttavia, l’opera d’arte
più importante di quetsa chiesa rimane pur sempre il
famoso polittico ligneo, situato dietro l’altar maggiore.
Quest’opera d’arte gotica risale al XV secolo.
21
art
art
Pogledi
Istarska sabornica
izvorno predstavlja
gotičku franjevačku
crkvu iz 13. stoljeća,
a nalazi se između
parka Jurja Dobrile i
Laginjine obale. Unutrašnjost zgrade uređena je u baroknom
stilu polovicom 18.
stoljeća, dok se na
stropu nalazi barokna štukatura s iluzionističkim freskama
smještenim u medaljonima.
Immagini
La sala della dieta
Istriana, originariamente chiesa francescana gotica dell
XIII secolo. è situata
tra il parto Jurja Dobrile e la riva Laginjina. L’interno é stato
ristrutturato in stile
barocchi ed affreschi
in medaglioi.
50. Annale Poreč-Parenzo
29.07. - 12.09. (od 10-13, 19-22h)
U galerijskom prostoru s baroknim štukaturama i
freskama, u Istarskoj sabornici, smještenoj u starogradskoj jezgri Poreča, višestoljetno arhitektonsko
naslijeđe stapa se sa suvremenim likovnim izričajem. Tematski karakter Annala prikazuje modernu i
suvremenu umjetnost kvalitetnim izborom domaćih
i međunarodnih likovnih autora. Izložba će biti podijeljena na dvije makro cjeline: povijesnu i suvremenu
s ciljem da se posjetiteljima dočara prošlost Annala
te njegov razvoj i utjecaj na sadašnjost. Annale je
svojim postojanjem stvorilo okružje prepoznatljivog
likovnog života, nadovezujući priču prošlosti sadašnjošću, uvijek vezanu snažnom crtom umjetnosti.
Nel vano della galleria della Dieta Istriana ubicata
nel centro storico di Parenzo, caratterizzata da decorazioni barocche e affreschi, l’eredita architettonica plurisecolare si fonde con l’espressione artistica
moderna. Il carattere tematico dell’Annale esprime
un’arte moderna e contemporanea con una scelta
qualitativa di artisti figurativi croati e internazionali.
La mostra sarà divisa in due macro complessi, sto22
rico e contemporaneo, finalizzati ad evocare nei
visitatori il passato dell’Annale, il suo sviluppo e
l’influsso sull’arte moderna. La manifestazione ha
creato con la sua esistenza un contesto artistico
riconosciuto, unendo il passato al presente, sempre
legati da una marcata linea artistica.
Sedam dana stvaranja
Sette giorni di creatività
Pazin-Pisino, 15. - 21.08.
Pazinski kaštel je u 10. i 11. stoljeću bio mala utvrda,
ali su pojava vatrenog oružja i nov način ratovanja
zahtijevali neprekidne pregradnje i dogradnje sve do
18. stoljeća. Do kaštela se dolazilo preko pokretnog
mosta koji je premošćivao jarak, a zatrpan je tek u
19. stoljeću. U Kaštelu se od 15. do 21. kolovoza
održava festival s temom ‘SVEjednoISTRA’ koji će
svojim posjetiteljima ponuditi opširan i raznovrsan
kulturni sadržaj. Naime, u sklopu festivala odvijat
će se radionice, umjetnička kolonija, predavanja,
okrugli stol, tribine, Festival fantastične književnosti,
ali i izložbe djela već priznatih autora i umjetnika u
usponu kao i brojni koncerti i performansi.
Nel X e nell’XI sec. il maniero non era che una
modesta fortezza, ma l’invenzione delle armi da
fuoco e le nuove tecniche belliche resero necessari
ingrandimenti e rinforzi fino a tutto il Settecento.
Al castello si accedeva tramite un ponte levatoio
che attraversava un fossato, che fu interrato solamente nell’Ottocento. Dal 15 al 21 agosto, al maniero di Pisino si svolgerà il festival Sette giorni di
creatività dal tema TUTT’unoISTRIA, che offrirà ai
visitatori un programma culturale ampio e vario.
Infatti, nell’ambito del festival si terranno laboratori,
una colonia artistica, lezioni, tavole rotonde, tribune,
Festival della letteratura fantastica, mostre, concerti
e performance.
Crkva Blažene Djevice Marije
od Karmela
Chiesa della Beata Vergine
Maria del Carmelo
Novigrad-Cittanova
Crkva je sagrađena krajem 15. st., obnavljana u
drugoj polovici 18. st. i prvoj polovici 19. st. Primjer
je tipa jednobrodne dvoranske građevine svojstvene venecijanskoj Istri druge polovice settecenta s
klasicističkom raščlambom pročelja. Pored crkve
je nekad bio mali samostan u kojemu su djelovali
dominikanci (15-17. st.), augustinci (druga polovica
17. st.) i franjevci trećoreci-glagoljaši (sredina 18.
st.). La chiesa fu eretta alla fine del XV secolo, restaurata nella seconda metà del XVIII e nella prima
metà del XIX secolo. È un esempio di costruzione
a una sola navata, tipica dell’Istria veneziana della
seconda metà del Settecento, e caratterizzata da un
frontale in stile classico. Accanto alla chiesa c’era
un tempo un piccolo monastero in cui operarono
i domenicani (sec.
XV-XVII), gli agostiniani (seconda
metà del sec. XVII)
e i francescaniglagoliti del terzo
ordine (metà sec.
XVIII). Attualmente il cattivo stato
di conservazione
della chiesa ne
preclude le funzioni liturgiche.
23
enjoytradition
tradition
tradition
Ribarske fešte u Funtani
Feste dei pescatori a Fontane
06.08./03.09.
Turistička ponuda diljem Istre odiše kreativnošću i
raznovrsnošću. Svaki grad ili selo, bilo smješteni uz
obalu mora ili u unutrašnjosti Istre nude svojim posjetiteljima tradicionalan način zabave, autohtone gastronomske specijalitete i toplu dobrodošlicu. Upravo
ćete sve to doživjeti odazovete li se pozivu na pučke
zabave u Funtani, gradiću koji se ponosi svojom ribarskom tradicijom. U mjesnoj marini dočekat će vas
ponajbolja istarska vina, raznovrsni riblji specijaliteti
te zvuci glazbe koja poziva na ples. Pridružite se veselim domaćinima i u toplim ljetnim noćima osjetite
duh starih ribara koji su uz pjesmu pleli mrežu, odlazili na more i vraćali se brodicama punim morskih
plodova i ribe.
L’offerta turistica in Istria è creativa e variegata.
Ogni città o paese, situati lungo la costa marina o
nell’entroterra istriano, offrono ai loro visitatori un
intrattenimento tradizionale, varie specialità gastronomiche autoctone e un caldo benvenuto. Ed è proprio
questo che sentirete venendo alle sagre di Fontane,
località orgogliosa della sua tradizione peschereccia.
Nel marina locale avrete l’occasione di assaporare i
migliori vini istriani e varie specialità a base di pesce,
il tutto accompagnato da una musica che fa venir
voglia di ballare. Unitevi all’allegra gente del luogo
e, nelle calde serate estive, sentirete lo spirito dei
pescatori istriani che cantando tessevano le loro reti
e andavano in mare per ritornare con i pescherecci
colmi di pesce e frutti di mare.
Tradicijske večeri
Serate tradizionali
Fažana-Fasana, srijedom/ogni mercoledì
01. - 31.08: 20-24; 01. - 15.09: 20-23
Na fažanskoj rivi, uz ljepotu narodnih nošnji i plesnih
pokreta tradicionalnih plesova, sajam autohtonih proizvoda i istarskih suvenira inspirirat će vas da izaberete što ćete iz Istre ponijeti kući kao uspomenu na
putovanje i poklon dragoj osobi te upotpuniti dojmove
o istarskoj tradiciji. Kažuni, šterne, bukalete, sopele,
roženice... sitnice su to koje će vas uvijek podsjećati
na Fažanu, dok će dodatni obol jelima dati ponuđeno djevičansko maslinovo ulje i nezaobilazna vina
malvazije i terana. Coronata dalla bellezza degli abiti
24
popolari e delle danze tradizionali, la Fiera dei prodotti autoctoni
e dei souvenir istriani sulla riva
fasanese, Vi offrirà l’ispirazione
per scegliere l’articolo da portare a casa, in segno di ricordo del
vostro viaggio in Istria e come
dono ad una cara persona, completando così le impressioni sulla tradizione istriana. Le casite, i
pozzi, i boccali, i flauti … sono
delle piccole cose che Vi ricorderanno sempre Fasana, mentre
l’olio extravergine d’oliva e gli
inevitabili vini istriani malvasia
e terano, arricchiranno ulteriormente le vostre pietanze.
Fešta Sv. Roka
Festa di San Rocco
Brtonigla-Verteneglio
13. - 16.08.
Na tradicionalnoj fešti u Brtonigli možete uživati u glazbenim
programima koji će se odvijati
u večernjim satima, ali i ponudi enogastronomskih proizvoda
ovog područja. Ponudu će obogatiti i međunarodni gosti koji će
vas upoznati s okusima i mirisima proizvoda iz drugih krajeva. U
istim će se danima obilježiti tradicionalne vjerske manifestacije
poput Svete mise i tradicionalne
procesije posvećene Sv. Roku, ali
i sportske manifestacije koje su
posljednjih godina postale prepoznatljivi znak Brtonigle: pješački
pohod, boćarski turnir, biciklističko natjecanje, razni nogometni
turniri te ostali sportski događaji u kojima će ljubitelji sporta
i prirode zasigurno pronaći svoje
mjesto. Posjetite Brtoniglu u danima fešte Svetog Roka i kušajte
brojne gastronomske specijalitete, degustirajte renomirana vina,
i sudjelujte u raznim sportskim
zbivanjima! Gli ospiti della Festa
di San Rocco potranno godere
dei tanti programmi musicali
presenti in serata. Verranno offerti svariati prodotti enogastronomici del territorio, ma anche
sapori e profumi di terre lontane che porteranno con sé gli
ospiti internazionali. Negli stessi giorni accanto ai tradizionali
eventi religiosi dedicati a San
Rocco, si terranno anche diversi
eventi sportivi quali: camminate
all’aperto, torneo di bocce, maratona ciclistica ed i campionati di
calcio e calcetto. Visitate la città
di Verteneglio durante la Festa
di San Rocco e avrete modo di
assaporare le specialità gastronomiche, degustare vini prelibati
e partecipare a numerosi eventi
sportivi e culturali.
25
tradition
tradition
infomust
Slatka Istra
L’Istria dolce
Vižinada-Visinada, 14.08.
Jedan od najljepših pogleda na Zelenu i Plavu Istru s
brežuljku što se izdiže nad
dolinom Mirne pruža se iz
gradića Vižinade, čije će
Vas ulice zasigurno očarati mirisom kolača tijekom
manifestacije Slatka Istra.
Una delle più belle vedute
sull’Istria Verde e su quella Azzurra, da una collina
che sovrasta la vallata del
Quieto, vi viene offerta da
Visinada, cittadina nelle
cui vie vi conquisterà il
profumo di dolci, in occasione della manifestazione L’Istria dolce.
Klinasto ruho
U doba velike seobe naroda pojava klinaste odjeće
zahvaća gotovo cijeli europski kontinent (6-8. st.).
Posredstvom Normana, Angla i Sasa zahvaća zapadnu Europu i Britansko otočje, seobom Langobarda iz
istočne Europe dolazi u sjevernu Italiju, s Vizigotima
prodire sve do Španjolske, a kao stari element potvrđena je kod slavenskih naroda: Čeha, Moravaca,
Rusa pa tako i kod Hrvata. Klinasto ruho, vrlo slično
istarskom, potvrđeno je i u vikinškim naseljima na
Grenlandu (11-15. st.). U kasnom srednjem vijeku,
osobito nakon križarskih ratova, klinasto se ruho
prilagođava širokim istočnjačkim tkaninama koje se
moraju opremati prorezima da bi se u njih umetali klinovi. Tada ono postaje specifično ruho visokih društvenih slojeva, zabranjeno prostom puku.
Kao najotmjeniji oblik pojavljuje se tzv. ‘burgundska
moda’, kojom konačno u kasnom 15. st. prestaje
taj način odijevanja. U renesansi je klinasto ruho
zamijenila odjeća sastavljena od prslučića i nabrane
suknje. Klinasto ruho sačuvalo se do 19. i 20. st.
jedino u folklornom izdanju na periferiji njegova nekadašnjega širokog rasprostranjenja pa tako i u Istri,
na jugozapadu Slovenije te u Transilvaniji, Ukrajini,
26
Bjelorusiji i Skandinaviji. Ovo ruho u Hrvatskoj nepobitan je primjer prisutnosti Hrvata u kulturnoj slici na
sjeverozapadnom i srednjoeuropskom području u
dalekoj prošlosti, a istarski primjerci dokazuju rijetku
postojanost u čuvanju tradicijskoga kulturnog blaga
kroz stoljeća.
Tradicijska odjeća, Etnografski muzej Istre, Pazin
L’abbigliamento a cunei
Nel periodo delle grandi migrazioni dei popoli la
comparsa dell’abbigliamento a cunei comprende
quasi tutto il continente europeo (VI-VIII sec.). Per
mezzo dei Normanni, deli Angli e degli Sassoni si
estende all’Europa occidentale e le isole britanniche, con la migrazione dei Longobardi dall’Europa
orientale arriva all’Italia settentrionale, con i Visigoti
penetra fino alla Spagna, e come vecchio elemento e stata confermata presso i popoli slavi: Cechi,
Moravi, Russi, e cosi anche i Croati. La presenza
dell’abbigliamento a cunei, molto simile a quello
istriano, e stata confermata negli abitati vichinghi
in Groenlandia (XI-XV sec.). Nel tardo medio evo, in
particolare dopo le guerre crociate, l’abbigliamento a cunei si adegua agli ampi tessuti orientali sui
quali bisogna tagliare degli spacchi per introdurvi
i cunei. Eccolo allora diventare un abbigliamento
caratteristico delle classi alte, vietato al comune
volgo. La forma più elegante appare la cosiddetta
‘moda di Borgogna’, con la quale, finalmente, nel
tardo XV secolo, finisce questo modo di vestire. Nel
Rinascimento l’abito a cunei è stato sostituito da
indumenti costituiti da un corpetto e da una gonna
pieghettata. L’abbigliamento a cunei si è conservato
fino al XIX e XX secolo esclusivamente nell’abbigliamento folcloristico, ben lontano dal largo uso che
se ne faceva una volta; cosi è presente in Istria, nel
sud-ovest della Slovenia, in Transilvania, Ucraina,
Bielorussia e Scandinavia. L’abbigliamento a cunei
in Croazia è un’esempio inoppugnabile della presenza dei Croati nel quadro culturale del lontano
passato della zona nord-occidentale e mitteleuropea, mentre gli esemplari istriani dimostrano una
costanza rara nel conservare il patrimonio culturale
artistico attraverso i secoli.
Abiti tradizionali, Museo etnografico dell’Istria, Pisino
Maša po starinski
Sv. Petar u Šumi, 21. - 22.08.
Sa željom da se očuva tradicijska glazba ove se
godine održava 3. smotra starocrkvenog pučkog
pjevanja. Vrijeme je to kada, u sklopu supetarskog
kulturnog ljeta, nastupaju crkveni pjevački zborovi,
vokalne skupine te individualni izvođači pučkog crkvenog pjevanja iz raznih dijelova Istre, Hrvatske i
inozemstva. Smotra je popraćena raznolikim sadržajnim događanjima i etnomuzikološkim stručnim
skupom. Sveti Petar u Šumi mjesto je susreta izvođača i ljubitelja starocrkvenog pučkog pjevanja, a
njegovi su stanovnici vrijedni čuvari svoje baštine.
Messa all’antica maniera
San Pietro in Selve, 21. - 22.08.
Col desiderio di conservare la musica tradizionale
quest’anno si tiene la 3a rassegna del canto popolare religioso. È questo un periodo in cui, durante
l’estate culturale di San Pietro in Selve, si esibiscono
i cori canori ecclesiastici, i gruppi vocali e interpreti
individuali del canto popolare religioso provenienti
da varie parti dell’Istria, della Croazia e dall’estero.
La rassegna è accompagnata da vari contenuti, avvenimenti e da un incontro etnomusicologico. San
Pietro in Selve è la località che riunisce gli amanti
della musica popolare religiosa, mentre i suoi abitanti custodiscono appassionatamente il loro patrimonio.
27
enjoygourmet
gourmet
28
gourmet
Bijeli tartuf u kuhinji
Lov na tartufe
Tartuf je ušao u pijemontsku kuhinju zahvaljujući kraljevskoj obitelji Savoia (čiji su kuhari
već odavno koristili crni tartuf). Tijekom proteklog stoljeća, Tuber magnatum postao je
svjetski poznat, osvojivši najfinije restorane
svih kontinenata. Njegova višestruka primjena te sposobnost da svako jelo obogati na
poseban način, mnogo su pridonijele njegovoj slavi. Mnogi kulinarski recepti nastali su
baš zahvaljujući toj višestrukoj upotrebi i činjenici da tek nekoliko grama može obogatiti
jelo, koje često nije ni zamišljeno za tartuf.
Najbolje se degustira sirov, svježe nariban
(posebnim nožem za tartufe) uz jela neutralnog okusa, koja najbolje ističu njegov artikuliran, jak i zanosan miris. Sirovo sjeckano
meso, pečeno jaje, tjestenina in bianco kao
i fondue, možda su najbolji primjeri uz koje
će vas miris tartufa iznenaditi.
Za lov na tartufe, lovac/tartufar mora imati posebno dresiranog psa s vrlo istančanim osjetom njuha, posebnu licencu
i plaćati godišnju pristojbu. Osim toga, mora se pridržavati
kalendara berbe koji se mijenja ovisno o vrsti Tubera. Nakon
što pas nanjuši tartuf, lovac ga s iznimnom nježnošću vadi
iz zemlje pomoću posebne vrste motike nazvane vanga ili
otka. Da bi se razvili novi korijeni, koji će kasnije stvoriti
mikorizu, zemlja koja je bila pomaknuta mora se ponovno
vratiti na isto mjesto. Na taj će način na istom mjestu možda
ponovno narasti plodonosno tijelo.
Il tartufo bianco in cucina
Il tartufo è entrato quasi defilato nella cucina piemontese, grazie ai cuochi savoiardi
(già abituati ad usare quello nero). Nel corso
dell’ultimo secolo la fama del Tuber magnatum ha fatto il giro del mondo, conquistando
le tavole che fanno tendenza nei quattro angoli del pianeta. La voluttuosa versatilità e la
capacità unica di rendere grande ogni piatto
contribuiscono in modo determinante a rendere assolutamente speciale questo fungo
ipogeo. Bastano pochi grammi, una decina
appena, per impreziosire abbondantemente
una portata. Le ricette per impiegare il tartufo nascono dalla versatilità del prodotto,
dalla caratteristica di dare valore ad ogni
piatto senza che questo sia stato creato
apposta per il tartufo stesso. Qualche consiglio per gustare appieno il tartufo bianco:
lo si consumi crudo, lamellato con l’apposito
taglia-tartufi su piatti tendenzialmente neutri,
base essenziale per valorizzarne il profumo
articolato, intenso e travolgente. La carne
cruda battuta al coltello, l’uovo fritto, i tajarin
in bianco e la fonduta sono forse i migliori
esempi di come il profumo del tartufo possa
stupire.
La cerca
Per scovare un tartufo, il cercatore o trifolao deve avvalersi
della collaborazione di un cane dal fiuto finissimo ed addestrato al riconoscimento dell’aroma di questo fungo. Nel
bosco quando il cane fiuta il tartufo lo indica al cercatore il
quale con un particolare zappino lo estrae con la massima
delicatezza. Per dedicarsi all’attività di cercatore di tartufo
è necessario possedere un tesserino in regola con il pagamento di una tassa annuale. Esistono inoltre calendari di
raccolta riferiti alle differenti specie di Tuber e che sono variabili per ogni regione in cui si possono trovare tartufi. Per
permettere la formazione di nuove radichette (che saranno
a loro volta micorrizate) è di fondamentale importanza che
il cercatore rimetta a posto il terreno rimosso, così da poter
ben sperare nella formazione di un nuovo corpo fruttifero.
Lažna vjerovanja
i stvarne zanimljivosti
U prošlosti su neki smatrali da je tartuf hrana vještica, drugi da je to životinjska vrsta,
a neki i da se radi o mineralu.
False credenze e vere curiosità
In passato il tartufo era considerato da alcuni il
cibo delle streghe, da altri un organismo animale
e da altri ancora un minerale.
Tartuf nije gomolj, krumpir ili pak (zamislite!) bolest tla, već simbiotska gljiva.
Il tartufo non è un tubero, una patata e neppure
(questa poi!) una malattia del terreno, bensì un
fungo simbionte.
Nisu svinje (kažu da se teško dresiraju) te
koje se koriste za traženje tartufa, već psi
(tipični tabui).
Non sono affatto i maiali (dicono siano difficili
da addestrare) ad essere usati per la cerca dei
tartufi, ma i cani (i tipici tabui).
Bijeli tartuf ne može se pronaći tijekom
cijele godine, već isključivo u razdoblju od
rujna do siječnja.
Il tartufo bianco non si trova tutto l’anno, ma soltanto in un periodo ben preciso: da settembre a
gennaio.
Tartufe se može tražiti i po danu. Nije točno da je to moguće samo noću.
Si può andare in cerca di tartufi anche di giorno;
che si vada soltanto di notte è un mito.
29
gourmet
gourmet
infomust
Tinjan, 22. - 24.10.
ISAP
Međunarodni
sajam pršuta
Fiera internazionale
del prosciutto
Istarski pršut
Za pravilno sušenje i zrenje pršuta te stvaranje
prirodnih uvjeta, najzaslužniji su vjetrovi sjevernog i sjeveroistočnog
smjera te istočni vjetar
s Učke. Prirodni uvjeti Istre pružaju idealno
okruženje za tradicionalnu proizvodnju istarskog
pršuta, jer zbog utjecaja
mediteranske klime izostaju ekstremno niske
temperature, a područje
hlade česti vjetrovi.
Prosciutto istriano
I venti di tramontana,
quelli di nord-est (la
bora) e il vento levantino da Monte Maggiore
sono i più meritevoli per
l’asciugatura e la stagionatura giusta, nonché
per la creazione delle
condizioni ambientali
naturali. L’ambiente naturale dell’Istria è molto
adatto alla produzione
tradizionale del prosciutto istriano visto che, per
l’influsso benigno del clima mediterraneo, le temperature estremamente
basse capitano di raro e
la regione è spesso raffreddata da venti freddi.
30
Zarebnjak,
ombolo ili žlomprt
La lombata di maiale
(ombolo)
Jedno od najznačajnijih obilježja
istarske tradicijske gastronomije svakako je praščina, odnosno
klanje i obrada svinje u seoskim
domaćinstvima. Nakon ovog obreda ostajalo je desetak, petnaestak,
tradicijskih proizvoda, u kojima se
poslije uživalo tjednima i mjesecima. Danas tih plodova praščine
ima manje nego nekad, a najzastupljeniji su zarebnjak, kobasice
i panceta. Zarebnjak, ombolo ili
žlomprt, nazivi su kojima u pojedinim krajevima Istre nazivaju
mesni dio svinjskog kotleta. Meso
u komadu odvojeno od kostiju natrlja se solju, izmrvljenim paprom i
sitno izmrvljenim listovima lovora.
Tako pripremljeno meso ostavlja
se sušiti dva do tri tjedna. Poslužuje se izrezan na ploške kao hladni
narezak ili popržen na gradelama
ili u tavi na malo maslinova ulja.
Una tra le peculiarità più importanti
della gastronomia tradizionale istriana
è sicuramente il cibo di maiale, altresì la
macellazione e la lavorazione del maiale presso i tradizionali poderi dell’interno istriano. Da tale rito si otteneva una
quindicina di prodotti tradizionali che
si gustavano per diverse settimane o
mesi seguenti. Di tali prodotti oggidì se
né trova sempre meno, e i più presenti
tra quelli in circolazione sono la lombata (ombolo), le salsicce e la pancetta. Zarebnjak, ombolo o žlomprt sono
i nomi più comuni di questo prodotto
nelle rispettive zone dell’Istria. La carne, separata dall’osso e lasciata intera,
viene ricoperta con sale, pepe trittato e
foglie d’alloro finemente trittate. La carne preparata in tal modo viene poi fatta
stagionare per un periodo di due, fino a
tre settimane. Normalmente si serve affettato o arrostito sulla graticola, oppure
in padella con un po’ di olio d’oliva.
Istarske kobasice
Pripremaju se od biranih komada svinjskog mesa, začinjenog
smjesom od soli, papra i vina, u
kojem je prokuhano nekoliko glavica češnjaka, par listova lovora i
grančica ružmarina. Ta tekućina
se procijedi, prelije preko mesa,
dobro promiješa a potom se
njome nadijevaju svinjska crijeva. Kobasice se suše petnaestak
dana, a pripremaju se na gradele,
kuhane u kupusu, s jajima, a kad
se dovoljno prosuše i sirove.
Le salsicce
(luganighe)
Vengono fatte con i pezzi migliori della carne di maiale, aggiungendovi un impasto di sale,
pepe e vino, nel quale sono stati
fatti bollire alcuni bulbi d’aglio,
un paio di foglie d’alloro ed un
ramoscello di rosmarino. Tale
liquido viene filtrato, cosparso
sulla carne ed il tutto viene mescolato per bene per poi venir
insaccato nelle budella del maiale. Le salsicce vengono poi fatte
stagionare per una quindicina di
giorni e normalmente si preparano alla graticola, bollite con i
crauti, con le uova strapazzate e,
quando sono asciutte a dovere,
pure crude.
što deblje crijevo da sačuva okrugli oblik (zamotana potrbušina).
La pancetta di maiale
In passato veniva preparata nello
stesso giorno della macellazione
del maiale. In primo luogo, con
un’incisione sui fianchi, veniva
segnato il limite tra la pancetta
ed il lardo. Dopodiché la pancetta
Panceta
veniva ricoperta strofinandoci so-
Nekad se pripremala istog dana
kad se klala svinja. Najprije bi se,
zarezom na bokovima, označavala
granica između pancete-potrbušine i špeka, odnosno leđne slanine. Potom bi se panceta natrljala
solju, zgnječenim paprom i sitno
izmrvljenim lovorovim listom te
ostavljala petnaestak dana da se
prosuši. U nekim se dijelovima
Istre nastavljala sušiti kao ploča a
u nekim se savijala, rolala, pa vezivala debljim špagom ili stavljala u
pra del sale, del pepe schiacciato
e della foglie d’alloro finemente
tritate, e fatta stagionare per una
quindicina di giorni. In alcune
zone dell’Istria, la pancetta viene
stagionata lasciandola di forma
piatta, in altre zone veniva piegata, arrotolata e poi legata con
uno spago oppure insaccata in
una cotenna molto spessa per
mantenerne la forma rotonda
(pancetta arrotolata).
31
gourmet
gourmet
Istarska gastronomija:
Utjecaj Venecije
Na istarsku gastronomiju svakako
je najvećeg traga ostavila gastronomija Venecije čija je uprava, u
ovim krajevima, trajala gotovo pet
stoljeća - sve do 1797. godine. Venecijanska je kuhinja bila izuzetno
maštovita i raznolika stoga što je
koristila namirnice iz gotovo cijelog svijeta. Ništa čudno za bogatu
državu s jakom flotom i razvijenim
trgovačkim odnosima s gotovo cijelim svijetom: od sjevera Europe
do Dalekog istoka. Zahvaljujući takvim trgovačkim vezama na venecijanskim se stolovima mogao naći
bakalar iz baltičkih zemalja i rijetki
začini iz Azije. Bilo je tu i svježeg
povrća s okolnih ušća, divljači iz zaleđa, maslinovog ulja i vina iz Istre
te škampa iz Kvarnera. Naravno,
put je bio i obrnut. Tadašnji gradovi smješteni na zapadnoj obali
Istre (Kopar i Poreč), došli su, preko
Venecije, u doticaj s mnogim novim
jelima, pa tako i s bakalarom, ali su
naučili koristiti i nove začine: papar,
cimet, korijandar, kimel, muškatni
oraščić, klinčiće i sl. Budući da je,
bar u početku Serenissime, riba u
Veneciji bila žigosana kao pučka,
čak sirotinjska, hrana - o načinu pripreme ribe i ostalih plodova mora
moglo se više naučiti od ribara iz
Chioggie. Ovi su, pak, bili vezani za
istarske ribare koji su tada obitavali
u ribarskim naseljima: Piranu, Izoli,
Novigradu i Rovinju. Razmjenjivala
su se, tako, iskustva o pripremi:
zuppe (guste juhe), rižota i buzare,
s jedne strane Jadrana, ali i pečenih
rakova, brodeta od grmalja ili od
priljepaka, s druge. To međusobno
prožimanje ostavilo je traga u istarskoj primorskoj gastronomiji sve do
današnjih dana.
32
Gastronomia istriana:
L’impronta di Venezia
La gastronomia Veneta ha sicuramente esercitato
l’influenza maggiore su quella istriana, se non altro
per il fatto che in queste terre la Serenissima Repubblica di Venezia ha esercito il suo potere per
almeno cinque secoli, fino al 1797. La cucina Veneta era particolarmente fantasiosa e varia, anche
perché usava alimenti provenienti da ogni parte del
mondo. Questo non stupisce se consideriamo che
all’epoca Venezia era uno stato con una poderosa
flotta navale e con rapporti commerciali instaurati
con quasi tutto il mondo: dall’Europa settentrionale
fino all’estremo Oriente. Grazie a tali collegamenti
commerciali, sulle tavole Venete si potevano gustare sia il baccalà proveniente dai paesi Baltici, ma
anche rarissimi condimenti Asiatici. Si poteva trovare, inoltre, verdura fresca proveniente dalle foci
circostanti, selvaggina cacciata nelle zone interne,
oltre all’olio d’oliva e al vino Istriano, il tutto completato dagli scampi del Quarnaro. Naturalmente,
lo stesso discorso valeva anche nel senso opposto.
Le cittadine d’allora, situate sulla costa occidentale
Istriana (Capodistria e Parenzo) vennero, tramite
Venezia, in contatto con numerose pietanze nuove
tra cui ad esempio il baccalà, ed impararono anche
ad usare condimenti e spezie di cui, fino a quel momento, ignoravano l’esistenza: il pepe, la cannella,
il coriandolo, il cumino, la noce moscata, i chiodi di
garofano. Sembrerà strano, ma agli inizi della Serenissima il pesce era considerato un cibo plebeo,
o addirittura per poveri. I modi di preparazione del
pesce e degli altri frutti di mare erano perciò di gran
lunga più sviluppati dai pescatori di Chioggia. Questi
ultimi collaboravano inoltre con i pescatori Istriani
che all’epoca erano maggiormente presenti nei villaggi dei pescatori come: Pirano, Isola, Cittanova e
Rovigno. A vicenda si scambiavano esperienze sulla
preparazione della zuppa (brodetto), del risotto e
della buzara (l’intingolo) da una sponda dell’Adriatico, fino ai granchi arrosti, al brodetto fatto di favelli
o erifie pelose (tipo di granchio) oppure di patelle
dall’altra. Questa reciproca disponibilità ha lasciato
una rilevante impronta nella gastronomia litoranea,
che si è mantenuta fino ai giorni nostri.
33
adventure
adventure
enjoyadventure
Brijunski akvatorij
34
značajan je kao mrijestilište riba
te reprezentativna oaza (morski
park) za tipične morske organizme sjevernog Jadrana, odnosno
njihovih naselja i zajednica. Od
morskih organizama koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti prirode
u podmorju Brijuna utvrđena je
prisutnost periske (Pinna nobilis)
i prstaca (Lithophaga lithophaga).
Od zaštićnih morskih kralježnjaka
povremeno more oko Brijuna posjećuju kornjače i dupini. Postoji
nekoliko endemskih vrsta organizama npr. smeđa alga Jadranski bračić ili plaštenjak Jadranski
ciganin. Podmorje obiluje raznim
vrstama spužvi, školjkaša, ježinaca, rakova, riba i drugim. Među
ribama najzastupljeniji su lubini,
orade, cipli, listovi, škarpine, ugori, zubaci, kavale… U prošlosti
je u podmorju Brijuna utvrđeni
velik broj vrsta koj se po prvi
put spominju u Jadranu. Ovdje
su opisane i neke za znanost
nove vrste, kao rožnati koralj Alcyonium brionense (Kuekenthal
1906.), ili varijetet spužve Ircinia
variabilis fistulata (Szymanski,
1904.). Razvedenost obala, raznolikost podloga, batimetrijska
konfiguracija te specifični hidrodinamički uvjeti se odražavaju
i u velikoj raznolikosti litoralnih
biocenoza - životnih zajednica
- koje su karakteristične za sjevernojadransku regiju i još uvijek
nepromijenjene izvan utjecaja
izravnih izvora onečišćenja. U
podmorju Nacionalnog parka
Brijuni postoje velike mogućnosti za autonomno ronjenje, i to
kroz organizirano vođenje ronilačkih grupa koje će podmorje u
nacionalnom parku, razgledavati
ili snimati.
Lo specchio di mare
delle Brioni è un importante
fregolatoio e un’oasi rappresentativa (parco marino) di organismi
marini dell’Alto Adriatico, delle loro
comunità e dei loro habitat. Tra gli
organismi marini protetti dalla legge sulla tutela ambientale, nelle acque delle Brioni è presente la pinna
(Pinna nobilis) e i datteri (Lithophaga
lithophaga). Tra i vertebrati marini
protetti, trovano saltuaria dimora in
quest’area le tartarughe di mare e
i delfini. Esistono pure delle specie
endemiche, come ad esempio l’alga marrone adriatica faco (Phacus).
Il mondo subacqueo abbonda di
vari tipi di spugne, molluschi, ricci,
granchi, pesci, ecc. Tra questi ultimi i più comuni sono i branzini, le
orate, i cefali, le sogliole, gli scorfani,
i gronghi, i dentici, le corvine... Nel
passato in queste acque furono scoperte molte specie mai notate prima
nell’Adriatico. Qui vennero ritrovate
anche delle specie del tutto nuove
per la scienza, come ad esempio
il corallo ‘corneo’ Alcyonium brionense (Kuekenthal 1906), oppure la
varietà di spugna Ircinia variabilis
fistulata (Szymanski, 1904). La costa
frastagliata, la diversità dei fondali, la
configurazione batimetrica e le particolari caratteristiche idrodinamiche
si riflettono anche sull’eccezionale
diversità eccezionale delle biocenosi
litoranee - comunità animali tipiche
della regione adriatica settentrionale e tuttora invariate perché non
toccate da fonti inquinanti dirette.
Il mondo marino sommerso delle
Brioni offre innumerevoli possibilità
di immergersi, appoggiandosi alle
guide per immersioni di gruppo che
permettono di visitare e di riprendere i suoi fondali.
35
adventure
Istra Bike: Novigrad
Staza Sv. Pelagija
Dužina staze: 34.1 km
Težina staze: lagana
Tip staze: asfalt i makadam
Vrijeme vožnje: 2:30 - 3:00 h
Dobro došli na stazu Sv. Pelagija
koja će vas povesti antičkim Neapolisom, odnosno šarmantnim
urbanim spletom ulica srednjovjekovne Civitas Novae ili Aemonie, kako se sve od 9. do 13.
stoljeća u dokumentima nazivao
današnji Novigrad. Izniknuo na
otočiću koji je tek u 18. stoljeću
spojen s kopnom, a prvi se put
spominje davne 599. godine.
Novigrad i danas čuva svoju lijepu srednjovjekovnu strukturu.
Između odličnih restorana, konoba i simpatičnih terasa s kojih
se uživa u pravoj mediteranskoj
dokolici, ne propustite zaustaviti
se bar na kratko u čarobnoj gradskoj loži s koje se pogled pruža
na morsku pučinu. Razgledajte
i fasade nekoliko lijepih gotičkih
kuća i stambenih palača poput
36
adventure
patricijske palače Rigo iz 1760.
godine. Naravno, ne zaboravite
na zidine i župnu crkvu sv. Marije, sv. Maksimilijana i sv. Pelagija
koja, unatoč tome što je barokizirana sredinom 18. stoljeća,
u sebi čuva romaničke pa čak i
fragmente starokršćanske bazilike. Za arheoloških istraživanja
1895. godine, kada se tragalo za
temeljima starokršćanske bazilike u trobrodnoj ranoromaničkoj
kripti ove crkve, jedinoj u Istri i
jednoj od rijetkih takvih u Hrvatskoj, nađeni su mnogi ulomci ranosrednjovjekovnog liturgijskog
namještaja, danas pohranjenog
u zbirci gradskog Lapidarija. Zanimaju li vas ovi tragovi prošlosti,
ne propustite obići glasoviti novigradski lapidarij u kojem se nalazi i dobro sačuvani Mauricijev
ciborij s kraja 8. stoljeća, jedan od
rijetkih primjera rane karolinške
umjetnosti na ovom području.
Ispunjeni spoznajama bogate
novigradske povijesti i slojevima
vremena ovjekovječenim u arte-
faktima sakralne umjetnosti, krenite dalje prema Antenalu, obližnjem naselju te preko slikovitih
zaselaka Sv. Dionizija i Serbana
u zaleđu, odvezite se do turističkog naselja Karigador. Smješten
uz morsku obalu na sjevernom
dijelu luke Dajla, ime Karigador
potječe od talijanskog caricare
što znači ukrcavanje, budući da
se na tom mjestu nalazila luka
za ukrcaj hrastovih trupaca namijenjenih mletačkom arsenalu,
a poslije i za izvoz poljodjelskih
proizvoda s područja Brtonigle.
Nastavite li dalje stazom, eto vas
preko Marede ponovno do Novigrada.
Il percorso di S. Pelagio
Lunghezza del percorso: 34.1 km
Difficoltà del percorso: Lieve
Tipo di percorso: Asfalto e Sterrato
Tempo di guida: 2:30 - 3:00 h
Benvenuti sul percorso di S. Pelagio che vi condurrà attraverso
l’antica Neapolis, altresi’ per l’af-
fascinante intreccio urbano di vie della medievale
Civitas Nova ovvero Aemonia, come la contemporanea Cittanova veniva denominata nei documenti
originari a partire dal IX e fino al XIII secolo a.C.
Sorta su un isola che appena nel XVIII secolo a.C.
venne congiunta alla terra ferma, per la prima volta
menzionata nel lontanissimo 599, Cittanova tuttora preserva la bella struttura originaria medievale.
Tra gli eccellenti ristoranti, le simpatiche tavernette
(konobe) e le terrazze dalle quali si può assaporare
l’autentico ozio mediterraneo, non mancate di sostare almeno per poco nell’incantevole loggia cittadina dalla quale spicca la vista sull’orrizonte marino
e si possono ammirare le facciate di un paio di belle
case costruite in stile gotico e di palazzi residenziali
come ad esempio il palazzo patrizio Rigo risalente
al 1760. Non dimenticatevi comunque di fare una
sortita fino alle mura cittadine e presso la chiesa
parrocchiale dei SS. Maria, Massimiliano e Pelagio,
la quale, nonostante verso la metà del XVIII secolo
sia stata barocchizata, al proprio interno custodisce
i frammenti Romani, o addirittura di una basilica del
tardo cristianesimo. In occasione delle ricerche archeologiche eseguite nel 1895 quando, nella cripta
a tre navate del primo periodo Romano, l’unica in
Istria e una delle poche del genere dell’intera Croazia, si cercavano le fondamenta della basilica del
tardo cristianesimo, furono rinvenuti diversi fram-
menti di mobili liturgici del primo medioevo, oggi
custoditi nella raccolta presso il Lapidario civico.
Appagati dalle conoscenze apprese sulla ricca storia di Cittanova e degli strati temporali immortalati
negli artefatti dell’arte sacrale, proseguite alla volta
di Antenal - il vicino villaggio e oltre per l’entroterra
attraverso i pittoreschi villaggi di S. Dionisio e Serbani, fino al villaggio turistico Carigador. Situato in riva
al mare a nord del porto di Dajla, il nome Carigador
trae origine dal verbo della lingua italiana caricare,
considerando che qui un tempo c’era il porto d’imbarco dei tronchi di quercia destinati all’arsenale
Veneziano, destinato nel tempo ad ricoprire anche
all’esportazione dei prodotti agricoli provenienti dai
dintorni di Verteneglio. Se proseguite oltre lungo
il percorso, attraversate Mareda ed eccovi nuovamente giunti a Cittanova.
37
adventure
adventure
infomust
Windsurfing
Škole jedrenja na dasci,
najam opreme
Corsi e noleggio windsurf
Novigrad, Camp Mareda
+385 (0)99 22 65 822
V - IX: 10.00 - 19.30
Speleo avantura
Speleo avventura
Kajakom oko Rovinja
Jama Radota peć nalazi se u blizini Raspadalice
kraj Buzeta i klasičan je primjer jamskog speleološkog objekta, odnosno vertikalnog spuštanja
u unutrašnjost zemlje. Na ulazu, sudionici dobivaju potrebnu opremu za spuštanje u jamu.
Ulaz je dovoljno velik i lako prohodan, a nakon
prvih 20 m spuštanja i ugodnog osvježenja na
temperaturi daleko nižoj od vanjske, ulazi se u
veliku dvoranu visine 25 m i širine 65 m. Put
dalje vodi do druge još veće dvorane visine 40
m i širine 83 m. Nakon koje slijedi spuštanje niz
kosinu gdje će biti upotrijebljena speleološka
tehnika spuštanja konopcem. Ovakvo spuštanje
sudionike čeka na dva mjesta, a uz osiguranje
stručnih speleologa potpuno je bezopasno i
pruža osjećaj prave avanture duboko u carstvu
mraka. Dubina jame doseže 180 m, a sudionici
se spuštaju do 70 m u dubinu jer je nakon toga
potrebna brojna spelološka oprema i stručno
znanje da bi se doprlo do samog kraja koji nije
prilagođen turističkim obilascima. Speleo-objekt
Radotova jama najveći je na Ćićariji i izuzetno je
bogat spiljskim ukrasima. Pristup jami do ulaza
lako je dostupan, a nalazi se 200 m od ceste.
La grotta Radota si trova nelle vicinanze di Raspadalica (Pinguente) ed è un tipico esempio di abisso verticale nel sottosuolo. All’entrata i visitatori ricevono
l’equipaggiamento necessario per calarsi nella grotta.
L’accesso alla grotta è sufficientemente largo e facilmente percorribile. Dopo i primi 20 metri di discesa
e gradevole refrigerio ad una temperatura molto più
bassa di quella esterna, si arriva in una stanza di 25
m di altezza e 65 m di larghezza. Proseguendo il percorso ci porta in un’altra stanza di 40 m di altezza e
83 m di larghezza. Dopo questa stanza segue la discesa lungo una parete inclinata usando la tecnica
speleologica della discesa con la corda. Questo tipo
di discesa è necessario in due punti. La discesa, con
l’aiuto di speleologi esperti, non comporta alcun rischio, ed offre una sensazione di vera avventura nel
profondo del regno delle tenebre. La grotta è profonda
180 m, mentre i visitatori raggiungono la profondità di
70 m. La grotta Radota è la maggiore della Cicciaria
ed è ricca di ornamenti sia stalattitici che stalagmitici.
L’ingresso alla grotta è facilmente accessibile, si trova
a 200 m dalla strada.
Trajanje/Durata: 3 sata/ore; Min: 4 osobe/persone
+385 (0)91 5412099, +385 (0)98 9247300
Rovinjski arhipelag jedan je od prirodnih bisera Istre i njene zapadne obale.
Sačinjavaju ga 20 otočića i hridi rasutih po kristalno čistom moru azurne boje.
Pogled s mora pružit će vam nesvakidašnji i očaravajući doživljaj Rovinja. Zaveslajte mirnim morem prema otocima Sv. Katarina, Crveni otok, Maškin, Sturag,
Sv. Ivan te ostalim otočićima i hridima. Veslajući u kajaku, lagano i opušteno,
doživjet ćete romantične vizure grada te raznobojne zgrade izgrađene uz
samu obalu kao priljubljene za more u njihovoj punoj ljepoti i šarenilu.
38
Valbandon, Bi-village
+385 (0)98 440 977
V - IX: 10.00 - 18.00
In kayak attorno a Rovigno
L’arcipelago rovignese, costituito da 20 isolotti e scogli sparsi per il mare azzurro cristallino, è una delle perle naturali dell’Istria e della sua costa occidentale.
Guardando dal mare, vi si presenterà una vista di Rovigno unica e incantevole.
Iniziate tranquillamente a remare sul mare calmo verso le isole di S. Caterina,
l’Isola rossa, Maschin, Sturago, S. Giovanni e gli altri isolotti e scogli: vi si presenteranno i panorami romantici della città e gli edifici variopinti costruiti lungo
la costa che, con la loro bellezza di colori, si fondono col mare sottostante.
Medulin, Camp Medulin
+385 (0)91 512 36 46
IV - X: 10.00 - 18.00
Premantura
Camp Stupice
+385 (0)91 5123646
IV - X: 10.00 - 18.00
Ad Natura +385 (0)91 7634465
za grupe po najavi/per gruppi su preavviso
Istrian Kayak Adventures, Rovinj, Carera 69, +385 (0)95 838 3797
Rovinjski arhipelag: 9.30 - 15.30 (9 km/lagano)
Arcipelago rovignese: 9.30 - 15.30 (9 km/andatura lenta)
Vožnja uz zalazak sunca: 18.00 - 21.00 (5 km/lagano)
Giro al tramontar del sole: 18.00 - 21.00 (5 km/andatura lenta)
39
UMAG/NOVIGRAD
Istriens Geschmack, Geruch und
Klang
Sapori, profumi e suoni dell’ Istria
Degustacija i prodaja istarskih
domaćih proizvoda
Degustation and selling of local
artisans’ products
Darstellung und Verkauf von istrischen hausgemachten Produkten
Presentazione e vendita di prodotti
istriani artigianali
01.07. - 31.08. Umag Hotel Sol
Garden Istra
White Night Chill Out Party
01.07. - 31.08. Umag Hotel Sol Coral
Dan vjeverica
Squirrrel day
Tag der Eichhörnchen
La giornata degli scoiattoli
01.06. - 27.08. Umag TN Kanegra
Svaki dan/Every day/Jedes Täge/Ogni
giorno
Sportsko-rekreativna manifestacija
Sports and recreation event
Veranstaltung für Sport und Entspannung
Manifestazione sportivo-ricreativa
01.06. - 31.08. Umag Hotel Sipar
Cocktail party
Ponedjeljkom, srijedom i petkom
Mondays, Wednesdays, Fridays
Montags, Mittwochs und Freitags
Ogni lunedi, mercoledi e venerdi
01.06. - 15.09. Umag Hotel Sol
Aurora
Četvrtkom/Thursadys
Donnerstags/ Ogni giovedì
Tematske večeri
Thematic evenings
Thematische Abend
Serate a tema
02.06. - 25.08. Umag Hotel Sol Koral
Srijedom/Wednesdays
Mittwochs/Ogni mercoledi
Istarska večera
Istrian evenings
Istrischer Abend
Serata istriana
11.06. - 27.08. Umag Hotel Sipar
Četvrtkom/Thursadys
Donnerstags/Ogni giovedì
Istarska večera
Istrian evenings
Istrischer Abend
Serata istriana
17.06. - 09.09. Umag Sol Polynesia
Četvrtkom/ThursadysDonnerstags/
Ogni giovedì
Istarske večeri
Istrian evenings
Istrische Abende
Serate istriane
01.07. - 31.08. Umag TN Sol Stella
Maris, Istrian Villas
Petkom/Fridays/Freitags/Ogni venerdi
Chill Out DJ Party
01.07. - 31.08. Umag Camping Park
Umag
Okusi, mirisi i zvuci Istre
Flavors, scents and sounds of Istria
01.07. - 31.08. Umag TN Savudrija
Ribarske noći
Fishing evenings
Fischernächte
Le notti dei pescatori
01. - 31.08. Umag TN Sol Polynesia
Sportski dan/Sports Day
Sport Tage/Giornata dello sport
01. - 31.08. Umag Hotel Sol Aurora
Bella Italia
Karaoke Show & Spaghetti
01. - 31.08. Umag Hotel Sol Aurora
Istarska kuhinja
Istrian cuisine
Istrische Küche
La cucina istriana
Natjecanje gostiju u pripremi hrane
uz pomoć hotelskih kuhara
Contest between guests in making
dishes with the help of hotel cooks
Wettbewerb der Gäste in der Zubereitung von Speisen mit Hilfe von
Hotelköchen
Competizione degli ospiti nella
preparazione dei cibi con l’aiuto dei
cuochi dell’albergo
01. - 31.08. Umag Hotel Sipar
Bella Italia
Karaoke Show & spaghetti
… - 15.08. Novigrad Lapidarium,
Galerija Rigo
Aleksandar Srnec
Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra
… - 25.08. Umag Galerija Marin
Klaus Holsting (DK)
Izložba fotografija
Exhibition of photographs
Ausstellung von Fotos
Mostra fotografica
02. - 03.08. Umag Trg slobode
Sepomaia Viva
9. Međunarodni festival antike
International Antique Festival
Internationales Antike Festival
Festival internazionale dell’antichità
04.08. Umag Stella Maris
Parni valjak
Koncert/Concert/Konzert/Concerto
05.08. Umag Stella Maris
Concert: Kiril Džajkovski
07.08. Brtonigla
Sv. Lovro
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
07.08. Umag Stella Maris
Concert: Teresa Garcia (Buena Vista
Social Club) & Cubismo
07. - 10.08. Lovrečica
Sv. Lovro
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
11.08. Umag Stella Maris
Concert: Zdravko Čolić
13. - 16.08. Brtonigla
Sveti Rok
Fešta Svetog Roka
St Roch Festivity
Fest zu Ehren des Hl. Rochus
Festa di San Rocco
13.08. - 20.09. Novigrad Lapidarium
Pop Art & Beyond
Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra
14.08. Umag Stella Maris
Chico Castillo - The Gipsy
Koncert/Concert/Konzert/Concerto
16.08. Umag Župna crkva
Koncert ozbiljne glazbe
Classical music concert
Konzert der klassischen Musik
Concerto di Musica colta
17/24/31.08. Umag Hotel Sol Coral
Degustacija bijelih vina
Tasting of white wines
Degustation weißer Weine in der
Wein Bar
Degustazione di vini bianchi
18. - 20.08. Umag Trg slobode
Umaške noći/Umag Nights
Umag Nächte/Le notti umaghesi
Završna ljetna priredba
Ending summer show
Schluss Sommerveranstaltung
Spettacolo di chiusura della stagione
estiva
27.08. - 15.09. Umag Galerija Marin
Darko Bakliža
Izložba fotografija
Photography exhibition
Photoausstelung
Mostra fotografica
28.08. - 01.09. Novigrad
Festival vizualnih umjetnosti
Visual arts festival
Festival der darstellende Kunst
Festival di arti visive
29.08. Savudrija Golf Kempinski
Liga vinara i maslinara Bujštine
Wine and olive-growers association
from the Buje area
Wein- und Olivenölherstellervereinigung von dem Bujegebiet
Torneo dei viticoltori e degli olivicoltori del Buiese
Golf turnir/Golf tournament
Golfturnier/Torneo di golf
29.08. Umag Nova obala
Caravan Stage Company Tall Ship
Theatre
Putujući suvremeni scenski show
Travelling contemporary scene show
Performance on a boat
Gegenwärtige, reisende Show
Performance auf dem Boot
Show scenografico moderno itinerante/Performance sulla nave
04. - 06.09. Umag Stella Maris
Teniski turnir za djecu do 12 godina
Tennis tourament for children under
12 years old
Tennisturnier für Kinder bis zu 12 Jh.
Torneo di tennis per bambini fino ai
12 anni
05.09. Buje
Eko Bike Marathon
19.08. Novigrad
Susret mažoretkinja
Majorettes Meeting
Treffen der Majoretten
Incontro di majorettes
20.08. - 20.09. Novigrad Galerija
Rigo
Damir Fabijanić
Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra
20.08. Momjan
Vino i Gitare
Wine and Guitars
Wein und Gitarre
Vino e le chitarre
21. - 27.08. Umag, Buje
13. Organum histriae
Međunarodni festival orgulja
International organ festival
Internationales Orgelfestival
Festival internazionale dell’organo
22.08. Brtonigla
17. Auto Rally
23. - 29.08. Novigrad
Sv. Pelagije
Proslava dana zaštitnika grada
Celebration if the patron of the city
Feier des Stadtpatrons
Festa del patrono della città
26.08. Novigrad Porporela
Caravan stage company Tall Ship
Theatre
Putujući suvremeni scenski show Performance na brodu
Travelling contemporary scene show
- performance on a boat
Gegenwärtige, reisende Show
Performance auf dem Boot
Show scenografico moderno itinerante/Performance sulla nave
11. - 12.09. Umag
Međunarodne utakmice lovačkih
pasa/International dog races
Internationaler Bewerb der Jagdhunden/Concorso internazionale per cani
da caccia
11. - 12.09. Umag Murine
Gospa žalosna
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
17.09. Buje
Kroz Istru/Through Istra
Durch Istrien/Per l’Istria
I. etapa cestovne biciklističke utrke
1st and cycling race
I. Etappe - Fahrradlauf
1a tappa di corsa ciclistica su strada
18.09. Novigrad
6. Foto ex-tempore
Međunarodni foto-natječaj
International photography competition
Internationaler Foto-Wettkampf
Concorso fotografico internazionale
18. - 19.09. Umag
Međunarodne utakmice lovačkih
pasa/International dog races
Internationaler Bewerb der Jagdhunden/Concorso internazionale per cani
da caccia
19.09. Umag Župna crkva
Proslava 250. godišnjice crkve
Celebration of the 250th anniversary
of the Parish church
250. Jahrestag der Stadtkirche
Festeggiamenti del 250° anniversario
della Chiesa parrocchiale
19. - 21.09. Buje
Praznik grožđa/Grapes Festival
Traubenfest/Festa dell’uva
24.09. - 24.10. Novigrad Lapidarium
Alekxandra Paperno
Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra
25.09. Mandrač
Gnam-Gnam Fest: More na stolu
Sea on the table
Das meer auf dem Tisch
Il mare sul tavolo
Gastronomska manifestacija
Gastronomic event
Gastronomische Events
Manifestazione gastronomica
25. - 26.09. Umag
Međunarodni turnir u mini rukometu
International Handball tournament
Internationaler Handballturnier
Torneo internazionale di mini-pallamano
01. - 31.10. Novigrad Galerija Rigo
Fedor Vučemilović
Ambijentalna instalacija
Ambient art-installation
Kunstinstallation
Installazione ambientale
01. - 31.10. Umag Wellness centers
& hotels Sol Umag, Sol Garden Istra,
Melia Coral
Umag Welldays
02. - 03.10. Petrovija
Dan mjesnog odbora
Pučka fešta
Folk festival
Volksfest
Festa popolare
02. - 03.10. Novigrad Kino (Cinema)
Susret hrvatskih pjevačkih zborova
Encounter of Croatian Choirs
Treffen der kroatischen Singchöre
Incontro dei cori canori croati
02.10. Savudrija
Svjetsko prventsvo u pljočkanju
International championship in
‘pljočkanje’
Weltmeisterschaft in ‘Pljočkanje’
Mondiali di ‘Pljočkanje’
09.10. Savudrija Golf Kempinski
1. Istra Proam
Golf turnir
Golf tournament
Golfturnier
Torneo di golf
23.10. - 22.11. Umag/Novigrad
3. Dani švoja
Days of Sole Fish
Tage der Flunder
Le giornate delle Sogliola
23.10. Marušići Dom kulture
Susret pjevačkih klapa Istre i Kvarnera
Meeting of Klapa of Istria and
Kavarner
Treffen der Gesangsgruppen Klapa
aus Istrien und der Kvarner-Bucht
Incontro di gruppi canori (klape)
dell’Istria e del Quarnero
25. - 26.10. Umag POU Ante Babić
Dani otvorenih vrata
Open Days Ante Babić
Tag der offenen Türe
Giornate delle porte aperte
05.11. - 05.12. Novigrad Lapidarium
Predstavljanje zbirke Mujo Adrović
Izložba/Exhibition
Ausstelung/Mostra
06.11. Babići
3. Babićansko Martinje
Fešta mladega vina
New Wine Festivity
Fest des Federweißen
Festa del Vino Novello
06. - 07.11. Brtonigla
Gljivarijada
Mushroom Festival
Pilzfest
Sagra dei funghi
11.11. Umag Finida
Martinje
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
11. - 14.11. Momjan
Martinje
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
26.11. Umag
Proslava 20. obljetnice klape Lungomare
Celebration of the 20th anniversary
of the klapa Lungomare
20. Jahrestag der Klappe Lungomare
Celebrazione del 20⁰ anniversario del
gruppo vocale Klapa Lungomare
30.11. Savudrija
Proslava Sv. Andrije
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
04.12. Umag
Puhački orkestar Naša sloga
Wind Orchestra Naša sloga
Blasorchester Naša sloga
Orchestra cittadina a fiato Naša sloga
10. - 12.12. Brtonigla
Božićni sajam/Christmas Fair
Weichnachsmesse/Fiera di Natale
10. - 31.12. Novigrad Lapidarium
Luigi Parentin, Carlo D’Ambrsi
Izložba/Exhibition
Ausstelung/Mostra
11.12. Brtonigla
Klapa Volta & Friends
Božićni koncert
POREČ
Christmas concert
Weihnachtskonzert
Concerto natalizio
12.12. Buje-Grožnjan
Pješački pohod Parenzanom
Pedestrian Walj Through Parenzana
Wanderung entlang der Parenzana
Passeggiata celebrativa lungo la
Parenzana
19.12. Umag/Novigrad
Istra u vašem srcu
Istria in Your Heart
Istrien in euren Herzen
Istria nel vostro cuore
5. Ultra-promo marathon
20. - 23.12. Buje
Božićno-novogodišnje svečanosti
Christmas and New Year Festivities
Weihnachts-Neujahrsfestlichkeite
Celebrazioni di Natale e Capodanno
22. - 24.12. Umag
Umagični blagdani
Christmas holidays
Weihnachtsferien
Le festività magiche umaghesi
23. - 24.12. Babići
Božić u našem mjestu
Christmas in Our Town
Weihnachten in unserem Ort
Natale da noi
31.12. Umag
Doček Nove Godine
New Year’s Eve Party
Silvesterfeier
Veglione di Fine Anno
Jazz al Lapidario
Poreč, Lapidarij
04.08. Anders Bergkrantz
11.08. Byron Motley
25.08. Branimir Gazdik band
Koncerti u Eufrazijani
Concerts in the Euphrasian
Basilica
Konzerte in der Euphrasiana
Concerti nell’Euphrasiana
Poreč
06.08. Marco Graziani
Stjepan Hauser
13.08. Trio Amoreli
20.08. Tamara Jurkić, Endrew Balio
24.08. Saša Dejanović & Guests
27.08. Tartini
Gudački kvartet/String quartet
Streichquartett
Quartetto d’archi
Jazz u Lapidariju
Lapidarium Jazz
Jazz im Lapidarium
Koncerti u crkvi
Concerts in Church
Konzerten in der Kirche
Concerti in chiesa
Tar, Crkva sv. Martina
05.08. Lidija Ljubičić, Emma Stein
12.08. Hrvoje Hrešč, Martina Fotivec
19.08. Monika Cerovčec, Tomislav
Fačini
26.08. Tartini
Gudački kvartet/String quartet
Streichquartett/Quartetto d’archi
15.06. - 15.09. Poreč Trg slobode
Porečko ljeto
Poreč Summer
Porečer Sommer
L’estate a Parenzo
30.07. - 01.08. Kaštelir
Gramperijada
Fešta od krumpira
Potato festival
Kartoffelfest
Festa delle patate
05.08. Poreč Plaža Jedro (Beach)
Fešta Brulo/Brulo Festival
Fest Brulo/Festa Brulo
05. - 09.08. Poreč
Street Art Festival
Ulični teatar
Street theatre
Strassen theater
Teatro di strada
07.08. Tar-Vabriga Solaris Lanterna
Ljetni karneval
Summer carnival
Sommerkarneval
Carnevale estivo
11.08. Poreč Borik
Fešta Borik/Borik Festival
Fest Borik/Festa Borik
13.08. Poreč Zelena laguna
Plava laguna Summer Games
14. - 15.08. Vabriga Santa Marina
Fešta od pedoči
Mussels Festival
Miesmuschel-Fest
Festa delle cozze
19. - 21.08. Poreč Žatika
Poreč Handball Cup
Međunarodni rukometni turnir
International Volleyball Tournament
Internationales Handballturnier
Torneo internazionale di pallamano
21.08. Funtana Rotonda
Fešta Sv. Bernarda
Pučka fešta/Folk festival
Volkfest/Festa popolare
27. - 29.08. Poreč Riva
Poreč 24 sata
Poreč 24 Hours
Poreč 24 Stunden
Poreč 24 ore
Turistička fešta/Tourist festival
Touristenfest/Festa turistica
30.08. Vrbanovica
Kaštelir - Tar - Vižinada
Tradicionalni susret općina
Traditional Meeting of Municipalities
Traditionelles Treffen der Gemeinden
Incontro tradizionale dei comuni
01. - 30.09. Tar
Međunarodni nogometni turnir
veterana
International Veteran Football Tournament
Internationales Fußballturnier der
Veteranen
Torneo internazionale di calcio tra
veterani
03. - 05.09. Tar
Turistička fešta/Tourist festival
Touristenfest/Festa turistica
04. - 05.09. Poreč
11. Porečki delfin
Plivački maraton
Poreč Dolphin
Swimming marathon
Porečer Delphin
Schwimm-Maraton
Delfino parentino
Maratona di nuoto
04.09. Tar
5. Mini Marathon Lanterna Run Cup
05. - 12.09. Poreč
Giostra
Povijesni festival
Historical festival
Historische Festival
Festival storico
24. - 26.09. Funtana/Vrsar,
Tar/Kaštelir, Vižinada
Istra MTB Tartufi Tour - Parenzana
Cannondale
MTB utrka/MTB race/MTB Rennen
& Parenzana Vižinada
Rekreativni biciklistički maraton
Recreational cycling marathon
Radmarathon für Jedermann
Maratona ciclistica ricreativa
24. - 26.09. Lanterna Tamaris
Lanterna Bike Week
26.09. Poreč Trg slobode
Trči i budi sretna
4. atletska međunarodna utrka za
žene / 4th International Athlete Race
for Women / 4. International Athlete
Race for Women / 4° Corri e sii felice,
mezza maratona femminile
26.09. Kaštelir
Sv. Kuzma i Damijan
Pučka fešta/Folk festival
Volkfest/Festa popolare
01. - 31.10. Lanterna Tamaris
Tar-Lanterna Olive Harvest Week
Sportska manifestacija
Sport event
Sportveranstaltung
Manifestazione sportiva
08.10. Poreč Karting
15. Istarska rivijera
Auto utrka/Car race
Auto-Bergrennen
Corsa automobilistica
15.10. Kaštelir
Dani kruha
Prezentacija pečenja kruha u krušnoj
peći
Bread Festival
Demonstration of baking bread in a
wood-burning bread oven
Brot-Tage
Präsentation des Brotbackens im
Backofen
Giornate del pane
Presentazione della cottura del pane
nell’apposito forno
20. - 27.10. Poreč Hotel Valamar
Diamant, Tamaris
Zaplešite i otkrijte Istru
Dance and Discover Istria
Tanzen und entdecken Sie Istrien
VRSAR/FUNTANA
Ballate e scoprite l’Istria
21. - 27.10. Poreč
8. Antonio Janigro
Međunarodno natjecanje nadarenih
mladih violončelista
International Competition of Gifted
Youth Violincellists
Internationaler Wettbewerb von
begabten jungen Violoncellisten
Gara internazionale di violoncelisti
01. - 30.11. Tar Tarska vala
Fešta od cipli
Ribarska fešta
Fisherman Festival
Fischer-Fest
Festa dei pescatori
06. - 07.11. Kaštelir
Izložba gljiva
Mushroom exhibition
Pilze Ausstellung
Mostra dei funghi
08.12. Vabriga
Sv. Marija
Vjerska proslava
Religious festivity
Kirchenfest
Festività religiosa
12.12. Tar
Izložba maslinova ulja
Olive Oil Exhibition
Olivenöl-Ausstelung
Rassegna dell’ olio d’oliva
12.12. Tar
Dan Općine
Municipality Day
Tage der Gemeinde
Giornata del Comune
02.08. Vrsar Kamp Orsera
Dan kampa
Camp Istra Day
Tag des Campingplatzes Istra
Giornata del campeggio Istra
03.08. Funtana 21 Trg sv. Bernarda
Massimo Mercelli & Saša Dejanović
Koncert flaute i gitare
Flute and guitar concert
Flöte- und Gitarrenkonzert
Concerto per flauto e chitarra
03.08. Vrsar 21.00 Crkva sv. Martina
Koncerti u crkvi
Concerts in Church
Konzerten in der Kirche
Concerti in chiesa
Božidar Brajković, Zoran Jašek
05.08. Vrsar Belvedere
Vaterpolo kup Vrsar
Međunarodni vaterpolo turnir
International Waterpolo Tournament
Internationales Wasserball-Turnier
Torneo internazionale di pallanuoto
06.08. Funtana Marina 20.00
Ribarska fešta
Fisherman Festival
Fischer-Fest
Festa dei pescatori
07.08. Vrsar Naturist Koversada
Izbor miss Koversade
Miss Koversade
Wahl der Miss/Elezione di Miss
10.08. Funtana 21h Trg Sv. Bernarda
Klapska večer
‘Klape’ Evening
Abend des volkstümlichen Gesangs
Serata dedicata ai gruppi corali
13.08. Funtana 21.00 Zgor murve
Ana Božac
More i gitare
Sea and Guitars
Meer und Gitarre
Mare e le Chitarre
Vrsar 21.00 Bazilika sv. Marije od Mora
05.08. Flaute & Guitar Duo Night:
Massimo Mercelli, Saša Dejanović
12.08. Piano & Guitar Evening: Jose
Emanuel, Francisco Cuenca Morales
19.08. Jazz & Latino Night: Camila
Meza Trio: Camila Meza, Pablo Menares, Claudio Rubio
26.08. Valse Musette, Sinti-swing,
Czardas & Canzone Italiana: Quartet
Bluesette: Katharina Wibmer, Salvatore Panunzio, Frank Eisele, Christian
Brinkschmidt
02.09. Violoncelo & Guitar Evening:
Mineo Hayashi, Saša Dejanović
Izložba/Exibition
Ausstelung/Mostra
13.08. Vrsar Riva
Ribarska fešta
Fisherman Festival
Fischer-Fest
Festa dei pescatori
17.08. Funtana 21h Trg sv. Bernarda
Jazz & Latino Night
Franciska Fis Trio (HR)
17.08. Funtana Crkva sv. Bernarda
Jazz & Latino Night
17.08. Vrsar 21.00 Crkva sv. Martina
Koncerti u crkvi
Concerts in Church
Konzerten in der Kirche
Concerti in chiesa
Bruno Krajcar
21.08. Funtana Rotonda
Fešta sv. Bernarda
St. Bernard Festivity
Fest des Hl. Bernhards
Festa di S. Bernardo
24.08. Funtana 21h Trg sv. Bernarda
Valse Musette, Sinti-Swing, Czardas
& Canzone Italiana
Koncert/Concert
Konzert/Concerto
27.08. Vrsar Riva, 21.00
Franko Krajcar & Indivia band
Koncert/Concert
Konzert/Concerto
30.08. - 12.09. Vrsar Kamenolom
Montraker
20. međunarodna studentska
kiparska škola / 20th international
students’ sculpture school
20. internationale Studenten-Bildhauerschule / 20°Scuola internazionale
studentesca di scultura
ROVINJ
31.08. Funtana 21h Trg sv. Bernarda
Mineo Hayashi, Saša Dejanović
Koncert violončela i gitare
Cello and guitar concert
Cello- und Gitarrenkonzert
Concerto di violoncello e chitarra
03.09. Funtana Marina, 20.00
Ribarska fešta
Fisherman Festival
Fischer-Fest
Festa dei pescatori
07.09. Funtana Crk. sv. Bernarda, 21
Neda Božić
Koncert/Concert/Konzert/Concerto
10.09. Vrsar Riva 19.00
Ribarska fešta
Fisherman Festival
Fischer-Fest
Festa dei pescatori
22.09. Vrsar Riva, 19.00
Ribarska fešta
Fisherman Festival
Fischer-Fest
Festa dei pescatori
24.09. Funtana 16.00
Istra MTB Tartufi Tour Parenzana Cannondale
MTB utrka/MTB race/MTB Rennen/
Gara MTB
10.10. Vrsar Riva
Kup Koversada
Međunarodni ribolovni kup
International fishing cup
Internationaler Cup im Fischfang
Coppa internazionale di pesca
11.11. Vrsar Trg Degrassi
Fešta sv. Martina
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
Povorka batane s feralom
Display of ‘batana’ with Lanterns
Schiffsparade der ‘Batana’ mit
Schiffsleuchte
Sfilata di batane illuminate da
fanali
Rovinj 20.30 Riva - Spacio
03/05/10/12/17/19/24/26/31.08.
02.09.
Rovinjski ljetni festival
Rovinj Summer Festival
Rovinjer Sommerfestival
Festival estivo rovignese
02.08. Crkva sv. Franje
Charlene Ferrugia
06.08. Crkva sv. Franje
Gudački kvartet Paganini
String quartet/Streichquartett
11.08. Crkva sv. Franje
Carlos Lama, Sofia Cabruja
17.08. Crkva sv. Eufemije
Quintetto Roma Classica
22.08. Crkva sv. Eufemije
Alessandro Cesaro
26.08. Otok sv. Katarina
Wiener Vogl Streichtrio
02.09. Crkva sv. Eufemije
Zagrebački puhački ansambl
09.09. Crkva sv. Eufemije
Barocco sempre Chamber ensamble
20.07. - 03.08. Rovinj Lungomare
3. festival lavande u Istri
3rd Lavender Festival in Istria
3. Lavendelfestival in Istrien
3° Festival della lavanda d’Istria
... - 31.08. Rovinj Crkva sv. Tome
R.A.P. - Rovinj Art Program
Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra
... - 04.09. Rovinj Zavičajni muzej
R.A.P. - Rovinj Art Program
Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra
31.07. - 13.08. Bale
Castrum Vallis
Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra
01.08. Rovinj Trg Riviera, 20.30
Trio Kikiricky - Etno koncert/Ethno
music concert/Konzert der EthnoMusik/Concerto di musica etnica
01. - 05.08. Bale
Last Minute Open Jazz Festival
01. - 08.08. Rovinj ZT Rovinj, MMC,
Gandusio
10. dani talijanskog filma
10th Italian film days
10. Tage des italienischen Films
10° le giornate del film italiano
02.08. Rovinj Trg maršala Tita, 21.00
Mažoretkinje grada Rovinja
Town of Rovinj Majorettes
Majoretten der Stadt Rovinj
Majorettes di Rovigno
04.08. Rovinj Trg Riviera, 20.30
Folk grupa Batana - Etno koncert/
Ethno music concert/Konzert der
Ethno-Musik/Concerto di musica etnica
06.08. Rovinj Hotel Monte Mulini
Kemal Monteno, Matija Dedić
Koncerti na bazenu
Pool concerts
Konzert am Pool
Concerti in piscina
06.08. Bale Trg la Musa
Dan Turističke zajednice
Tourist Board Day
Susret modernih plesova
Modern dances meeting
07.08. Bale Trg la Musa
Baljanska noć/Bale Night
Balenacht/Notte Vallese
07.08. Bale AC Colone & San Polo
Jedriličarska regata/Sailing regatta
Segelregatta/Regata di vela
08.08. Rovinj Grisia
Jednodnevna izložba
One-day art exhibition
Eintägige Ausstellung
Mostra artistica di un’intera giornata
08.08. Rovinj Trg Riviera, 20.30
Sergio Preden Gato & Kvartet
Ethno music concert/Konzert der Ethno-Musik/Concerto di musica etnica
10.08. Rovinj Villas Rubin, AC Polari
Zabavne igre i plesna zabava
Fun & games & dance entertainment
Unterhaltungsspiele und Tanzvergnügen
Giochi e intrattenimento danzante
10. - 30.08. Rovinj MMC
Jednodnevna slikarska kolonija
16.08. Rovinj Trg maršala Tita
KUD Stjepan Žiža
Folklorni nastup/Folklore event
Folklore-Veranstaltung
Manifestazione folkloristica
18.08. Bale Trg Tomaso Bembo
Mon Perin
Koncert limene glazbe
Brass band concertm
Blaskonzert
Concerto della banda d’ottoni
18.08. Rovinj 20.30 Trg Riviera
Folk grupa Batana - Etno koncert
Ethno music concert/Konzert der Ethno-Musik/Concerto di musica etnica
19.08. Rovinj Hotel Park, 21.00
London Jazz/Soul Fiesta
feat. Mandy Bell, Michael Lesirge,
Paul Francis, Petar Ćurić
20.08. Rovinj
Večer ribarske tradicije
Evening dedicated to fishing tradition
Abend der Fischereitradition
Serata e tradizione marinara
21.08. Bale Trg Tomaso Bembo
Jazz concert: Franciska Fiss
22.08. Rovinj Trg Riviera, 20.30
Sergio Preden Gato & kvartet
Etno koncert/Ethno music Concert
Konzert der Ethno-Musik/Concerto di
musica etnica
23.08. Rovinj Trg maršala Tita
KUD Plesarin
Folklorni nastup/Folklore event
Folklore-Veranstaltung
Manifestazione folkloristica
25.08. Rovinj Trg Riviera, 20.30
Duo On line - Etno koncert/Ethno music concert/Konzert der Ethno-Musik
27. - 28.08. Rovinj
23.09. - 07.10. Rovinj MMC
Jedna od 10, projekt posvećen ženama oboljelih od karcinoma dojke
One in Ten, a project dedicated to
women with breast cancer
Eine von 10
Una su 10, progetto dedicato alle
donne malate di tumore al seno
23. - 26.09. Rovinj
Sajam cvijeća/Flower Fair
Blumenmesse/Fiera dei fiori
24. - 25. 09. Rovinj
Weekend Media Festival 2010
13.10. Rovinj 18.30 MMC
Goran Farkaš
Glazbeni poučak/Music summary
Musikalischer Unterricht
Teorema musicale
14. - 17.10. Rovinj
Festival argentinskog tanga
Argentinean Tango Festival
Festival des argentinischen Tangos
Festival del tango argentino
11.11. Rovinj
Okusi jeseni/Tastes of Autumn
Herbstgeschmack/Sapori autunnali
11. - 14.11. Rovinj
Međunarodni festival zborske glazbe
International Festival of Choral Music
Internationales Festival der Chormusik
Festival di musica corale
17.11. - 25.12. Rovinj MMC
Umjetnici koji slikaju ustima i nogama
Skupna prodajna izložba
Mouth and foot painting artists
Joint selling exhibition
Gruppen, Veraufsausstellung
Gli artisti che dipingono con la bocca
Mostra collettiva
Hand Made Fair
Sajam originalnih, istarskih suvenira
i rukotvorina / Fair of original Istrian
souvenirs and handicrafts
Ausstellung von originellen istrischen
Souvenirs und Kunsthandwerk
Fiera dei souvenir e manufatti istriani
originali
One-day art colony
Eintägige Malerkolonie
Colonia artistica di una giornata
11.08. Bale Trg Bembo
Talijanska večer/talian Evening
Italianisches Abend/Serata italiana
11.08. Rovinj Hotel Eden
Miroslav Tadić, Rade Šerbedžija
Koncert/Concert/Konzert/Concerto
11.08. Rovinj Trg Riviera, 20.30
Duo On Line - Etno koncert/Ethno
music concert/Konzert der EthnoMusik/Concerto di musica etnica
12.08. Rovinj
Noć sv. Lovre
St. Lawrence’s Night
Die Nacht des hl. Laurentius
Notte di S. Lorenzo
13.08. Rovinj ZT Rovinj
Sergio Preden Gato & Kvartet
Ethno music concert/Konzert der Ethno-Musik/Concerto di musica etnica
13. - 15.08. Bale Galerija Ulika
Izložba kaktusa/
Exhibition of Cactuses
Kakteenausstellung
Mostra dei cactus
14.08. Rovinjsko Selo
Studio Golo brdo, 20.00
Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra
14.08. Bale Trg Bembo
Matteo Fabris
Književna večer/Poetry evening
Literarischer Abend/Serata letteraria
15.08. Rovinj Otok sv. Andrije
Ronald Braus
Koncert/Concert/Konzert/Concerto
15.08. Rovinj Trg Riviera, 20.30
Trio Kikiricky - Ethno music concert
Rovinjska noć
Rovinj Night
Rovinjer Nacht
Notte rovignese
29.08. Rovinj Trg Riviera
Trio Kikiricky - Ethno music concert
04. - 05.09. Rovinj 21.00
Hotel Monte Mulini
Design Event with Lovegrove
07.09. - 02.10. Rovinj
Zavičajni muzej, Mala galerija
Dražen Trogrlić
Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra
08.09. Rovinj 20.30 Trg Riviera
Duo Online - Etno koncert/Ethno music concert/Konzert der Ethno-Musik
11.09. Rovinj
Rovinj Open 2010.
Međunarodni teakwondo turnir International teakwondo championship
Internationales Taekwondo-Turnier
Torneo internazionale di teakwondo
13.09. Rovinj ZT Rovinj
Serata in Famiglia
Tradicionalno okupljanje rovinjskih
iseljenika / Traditional gathering of
Rovinj’s emigrants
Traditionelle Versammlung der
Rovinjer Auswanderer / Incontro
tradizionale degli esuli rovignesi
13. - 16.09. Rovinj
Proslava sv. Eufemije
Dan grada Rovinja
Town of Rovinj Celebration
Tag der Stadt Rovinj
Giornata della Città di Rovigno
19.09. Rovinj Monkodonja - Mušego
8. biciklijada / 8th Bicycle race
8. Radfahrt / 8° Giro ciclistico
PULA/MEDULIN
11.08. Mila Soldatić, Martin Marić
18.08. Kristian Keil
Istra Gourmet
15.07. - 31.08. 20.00-24.00
01.09. -15.09. 20.00-23.00
Medulin Riva
Pon/Mon/Mon/Lun
Premantura Trg
Uto/Tue/Die/Mar
Fažana Riva
Sri/Wen/Mit/Mer
Barbariga
Čet/Thu/Don/Gio
Pula Forum
Pet/Fri/Fre/Ven
Istrafešt
06/13/20/27.09. 10.00-13.00
Pula Giardini
15.07. - 31.08. 20.00-24.00
01.09. - 15.09. 20.00-23.00
Pula Forum
Pon/Mon/Mon/Lun
Uto/Tue/Die/Mar (10.00-...)
Fažana Riva
Sri/Wen/Mit/Mer
Medulin Riva
Čet/Thu/Don/Gio
Premantura Trg
Pet/Fri/Fre/Ven
16.09. - 30.09.
Pula Forum
Pon/Mon/Mon/Lun 16.00-22.00
Uto/Tue/Die/Mar 10.00-22.00
IstrArt
15.06. - 15.09. 20.00 - 23.00
Pula Forum
Sri/Wen/Mit/Mer
Medulin Riva
Sub/Sat/Sam/Sab
Premantura Trg
Ned/Sun/Son/Dom
Medulinsko koncertno ljeto
Medulin Concert Summer
Meduliner Konzertsommer
Estate concertistica a Medulino
Medulin Crkva sv. Agneze, 21.00
04.08. Stjepan Hauser
Amadej Herzog
01. - 31.08. Vodnjan Rotonda, 20
Uto/Tue/Die/Mar
Čet/Thu/Don/Gio
Ljetno kino/Summer cinema
Sommerkino/Cinema estivo
28.07. - 06.08. Pula Circolo
IX. Arena International
Glazbena radionica
Music workshop
Musik Workshop
Laboratorio di musica
01.08. Galižana Veliki trg, 21.00
Klapa Nevera
A capella group concert
Konzert der a capella Chor
Concerto di gruppo corale
02.08. Pula 21.00 Portarata
Jazzbina Summer Jazz
02.08. Fažana TZ Fažana
Tea Paškov Vukojević
Exhibition/Ausstellung/Mostra
03.08. Medulln Vižula
Crispo
Kazališna predstava
Theatrical performance
Theatervorstellung
Rappresentazione teatrale
03.08. Pula Kaštel
Željko Pervan Stand Up Comedy
04.08. Banjole 20.00
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
04.08. Peroj Placa, 21.00
Patrola 1 - Kazališna predstava
Theatre play/Theatervorstellung
Rappresentazione teatrale
05.08. Pula 21.00 Portarata, Forum
Čarobnjakov šešir/Magician’s Hat
Magischer Hut/Il cappello del mago
05.08. Pula Arena, 21.30
Concert: Gregorian
05.08. Pula Forum, 21.00
Evergreen concert: Trio Val
05. - 07.08. Pula Rojc
18. Monteparadiso Festival
06.08. Pula Kaštel, 21.30
Rock concert: Goran Bare & Majke
06.08. Peroj Plaža, 21.00
MUF - Koncert mladih bendova
Youth concert bands
Jugend festival
Concerto di giovani gruppi musicali
06.08. Pješčana Uvala 20.00
Noć Pješčane Uvale
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
06.08. Rakalj Crkva sv. Agnije
Concert: Rakalj In My Heart
06. - 08.08. Mali Brijun Tvrđava
Minor, Theatre Ulysses
W. Shakespeare: Oluja/The Tempest
Kazališna predstava
Theater Performance
Theatervorstellung
Rappresentazione teatrale
07. 08. Pula Arena
Urban Summer Beats
Stereo MC’s & Dirty Vegas & Guests
Koncert/Concert/Konzert/Concerto
07.08. Štinjan 21.00
Brodet Cup
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
07.08.Fažana Riva
Fešta od sardela/Pilchard Festival
Sardellenfest/Festa della sardella
10.08. Vodnjan Narodni trg
Polenta Cup & Dan grada
Town of Vodnjan Celebration
Tag der Stadt Vodnjan
Giornata della Città Dignano
10.08. Premantura Placa, 20.00
Lovrečeva
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
11.08. Pula Forum, Portarata 19.30
- 20.30
Prezentacija istarske baštine
Istrian heritage
Traditioneller Hinterlassenschaften
Patrimonio tradizionale
11.08. Pula Forum, 21.00
KUD Panče Pešev (Kumanovo)
Folklorna večer/Folklore evening
Folklore-Abend/Serata del folklore
11.08. Peroj Placa, 21.00
Pucko i Packo
Dječja kazališna predstava
Kinderveranstaltung
Children’s theatre-performance
Spettacolo teatrale per bambini
11.08. Vodnjan Kreativna kuća, 20
2. Dani stvaralaštva/ Creativity Days
Tage der Schöpfung/
Giornate della creatività
12.08. Vodnjan Cr. G. Karmelske, 21
Zbor ZT Vodnjan
Koncert zbora/Choir concert
Chorkonzert/Concerto di cori
12.08. Pula Forum, 21.00
Evergreen Quartet
13.08. Pula Portarata, 20.30
6. susret mažoretkinja
Meeting of majorettes
Majorettes Treffen
Incontro delle majorettes
14. 08. Premantura Placa, 21.00
Premantura Open Air Concert: Angels
14.08. Vodnjan Narodni trg
Bumbarska fešta
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
14.08. Pomer 20.00
Pomerska noć
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
14.08. Štinjan
Štinjanska noć
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
14.08. Hrboki
9. Dan sela/Village Day
Tag des Dorfs/Giornata del villaggio
14.08. Pula Kaštel, 21.30
Concert: Massimo Savić
15.08. Fažana Crkva Sv. Kuzme i D.
Velika Gospa/Assumption Day/Mariä
Himmelfahrt/Assunzione della Vergine
15.08. Galižana
Fešta od puži/Snail Festival
Schneckenfest/Festa delle cioche
16.08. Vodnjan Iza zvonika, 21.00
Favelà
Literarni natječaj na vodnjanskom
dijalektu/Competition of literary
works in Vodnjan’s dialect/Literaturwettbewerb im Vodnjaner Dialekt/
Concorso letterario in dialetto
dignanese
16.08. Pula 21.00 Portarata, Forum
Čarobnjakov šešir/Magician’s Hat
Magischer Hut/Il cappello del mago
16.08. Fažana TZ Fažana 21.00
Goranka Supin
Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra
16.08. Pula Forum, 21.00
21.08. Medulin
Vespa Rally
21.08. Vodnjan Kreativna kuća
Julijana Kocanović-Grubić
Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra
21.08. Medulin Bijeca
Picigin Open Medulin
23.08. Pula Arena, 21.30
Concert: Paco de Lucia
23.08. Fažana Crkva Sv. Kuzme i D.
Fažanski sutoni
Fažana’s twilights
Dämmerung von Fažana
Tramonti fasanesi
Koncerti klasične glazbe
Classical music concerts
Konzert klassischer Musik
Concerti di musica classica
24.08. Pula Katedrala, 20.00
13. Organum Histriae
Međunarodni festival orgulja
International organ festival
Internationales Orgelfestival
Festival internazionale dell’organo
25. - 28.08. Vodnjan Forno Grande
XXIII. Ex tempore
Likovni natječaj na zadanu temu
Art competition on a given theme
Die Künstler schaffen auf das gegebene Thema
Concorso artistico su tema stabilito
26.08. Pula Forum, 21.00
Evergreens: Ad Libitum Trio
27.08. Vodnjan
Susret generacija
Generations meeting
Generationentreffen
Incontro tra generazioni
29. 08. Kamenjak
Fool Moon
07.08. Vodnjan Narodni trg, 21.00
Slatko ljeto/Sweet Summer
Süßes Sommer/Dolce estate
07.08. Premantura Placa, 21.00
Folk grupa Batana
Koncert etno glazbe
Ethno music festival
Konzert der Ethno-Musik
Concerto di musica etnica
07.08. Puntera
Oj, Punterci
Village Day
Tag des Dorfs Orihi
Giornata del villagio di Orihi
08.08. Galižana Veliki trg, 21.00
Plesna večer/Dance Evening
Tanzabend/Serata di ballo
08.08. Medulin Riva, 20.00
Medulinka
Folklorna večer/Folklore evening
Folklore-Abend/Serata del folklore
08.08. Medulin Riva, 19-24.00
Igre Šanpjero/Šanpjero Games
Šanpjero-Spiele/Giochi Sanpiero
08.08. Fažana Riva
Ča ribari znaju
Ribarska fešta/Fisherman festival
Fischer-Fest/Festa dei pescatori
09.08. Pula Portarata, 21.00
Jazzbina Summer Jazz
09.08. Fažana Crkva Sv. Kuzme i D.
Fažanski sutoni
Fažana’s twilights
Dämmerung von Fažana
Tramonti fasanesi
Koncerti klasične glazbe
Classical music concerts
Konzert klassischer Musik
Concerti di musica classica
13.08. Pula Arena, 21.30
Concert: Joss Stone & Solomon Burke
13.08. Pula Forum
Večer tanga/Evening of tango
Tango-Abend/Serata di tango
13.08. Galižana Trg Toro, 19.00
Degustacija tradicionalnih jela
Sampling of traditional food
Verkostung der traditionellen Speise
Degustazione dei cibi tradizionali
13.08. Vodnjan Casa Rosina 19.00
Arte in situ
Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra
13.08. Pula Katedrala, 20.00
13. Organum Histriae
Međunarodni festival orgulja
International organ festival
Internationales Orgelfestival
Festival internazionale dell’organo
13.08. Medulin
Susret vespista/Vespists Encounter
Zusammenkunft von Motorroller-Fahrern/ Incontro di ‘vespisti’
13. - 14.08. Pula Klub Uljanik
Viva La Pola! 2010
Međunarodni festival alternativne
glazbe/International alternative music festival/Internationales AlternativMusikfestival/Festival internazionale
della musica alternativa
13. - 15. 08. Mali Brijun Tvrđava
Minor, Kazalište Ulysses
M. Krleža: Pijana noć 1918
A Drunk Night 1918
Trunkene Nacht 1918
Una notte ubriaca 1918
Kazališna predstava/Theater Performance/Theatervorstellung/Rappresentazione Teatrale
Evergreen Quartet
17.08. Medulin Vižula
Crispo
Kazališna predstava
Theatrical performance
Theatervorstellung
Rappresentazione teatrale
17.08. Peroj Placa
Gastro fest
17.08. Pula Forum
KUD Uljanik
Folklorni nastup/Folklore evening
Folklore-Abend/Serata del folklore
19.08. Pula Forum, 21.00
Evergreens: Trio Val
19. - 22.08. Mali Brijun Tvrđava
Minor, Kazalište Ulysses
W. Shakespeare: Kralj Lear/King Lear
Kazališna predstava/Theater Performance/Theatervorstellung/Rappresentazione Teatrale
20.08. Galižana Trg Toro, 19.00
Open Air D.J.’s Party Night
20. - 21.08. Vodnjan Narodni trg
10. Leron
Mmeđunarodni festival folklora
International Folklore festival
Internationales Folkorefestival
Festival folcloristico internazionale
20. - 22.08. Barban
35. trka na prstenac
Tilting at the Ring
Ringstechen
Giostra dell’anello
21.08. Valbandon Plaža (Beach) 18h
Valbandon ispod čripnje
Valbandon under the baking lid
Valbandon unter der Tonglocke
Valbandon sotto la campana
Biciklijada u noći punog mjeseca
Recreational cycling on a full moon
night/Radfahrt für Jedermann in der
Vollmond-Nacht/Giro ricreativo in
bicicletta con la luna piena
29.08. Sutivanac
Sutivanjica
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
30.08. Pula Forum, 21.00h
Evergreens: Trio Val
30.08. Fažana TZ Fažana
Zoltan Nađ: Body Land
Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra
02. - 05.09. Pula Monumenti
16. Twin Horn Beach Party
Biker Days
03.09. Pula Kaštel, 21.30
Concert: Tereza Kesovija
05.09. Fažana Riva
Rapsodija u plavom
Rhapsody in Blue
Rhapsodie in Blau
Rapsodia in blu
Gastronomic event
Gastroperformance
Performance gastronomico
09. - 11.09. Vodnjan Kreativna kuća
Ex tempore: Phototurist
10. - 12.09. Barban
2. obrtnički sajam
Trades and Handicrafts Fair
Gewerbemesse
Fiera dell’ artigianato di Istria
11.09. Barban
Fešta smokve i smokvenjaka
Feast of fig and fig cakes
Fest der Feigen und der Feigenbäume
Festa del fico e del dolce di fichi secchi
13.09. Fažana TZ Fažana 20.00
Jasna Mihovilović
Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra
18. - 19.09. Pula
Dom hrvatskih branitelja
Istra Altera Magica
Sajam alternative/Alternative fair
Alternative Messe/Fiera esoterica
26.09. Fažana Crkva Sv. Kuzme i D.
Dan Fažanske župe
Day of Fažana’s Parish
Tag der Pfarre von Fažana
Giornata della Parrocchia fasanese
17.10. Fažana
Jela od gljiva i švoja
Soles and Mushrooms
Speisen mit Seezungen und Pilzen
Pietanze a base di sogliole e funghi
19. - 22.10. Pula
Pula Boat Fair
22. - 24.10. Pula Dom hrv. branitelja
8. Hand Made Fest
Festival ručnih izrada, maštovitosti
i dizajna/Festival of handicrafts,
imagination and design
Festival von Handarbeiten, phantasievollen Werken und Designs
Festival dei prodotti fatti a mano,
della fantasia e del design
22.10. Pula INK, 20.00
Jazzbina Pula Jazz 2010
John Scofield Trio
31.10. Pula Dom hrv. branitelja, 20
Flauta, sax & prijatelji
Flute, sax and Friends
Flöte, sax und Freunde
Flauto, sax e amici
04. - 06.11. Pula Hotel Histria
Economica
Sajam/Fair/Messe/Fiera
LABIN/RABAC
13.11. Bičići
Martinja
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
14.11. Fažana 16.00
Istarska maneštra i jela s plodovima
mora / Istrian maneštra and seafood
Istriusche Minestra und Speisen mit
Meerfrüchten
La minestra istriana e cibi ai frutti
di mare
26.11. Barban
3. kantajmo i svirimo za Romana
Susret svirača tradicijske glazbe
Meeting of traditional music players
Treffen von Musikern traditioneller
Musik/Incontro di suonatori di musica tradizionale
02. - 10.12. Pula
Dom hrvatskih branitelja
Sa(n)jam knjige
16. pulski festival knjige i autora
Pula festival of books and authors
Buch- und Autorenfestival Pula
Festival polese del libro e degli autori
04.12. Barban
2. smotra maslinovih ulja
Exposition of olive oils
Ausstellung von Olivenöl
Rassegna degli oli d’oliva
19. - 24.12. Pula Giardini
Božićni hand made sajam
Christmas Hand Made Fair
Weihnachtsmesse von
Handmade-Arbeiten
Fiera natalizia del manufatto
18.06. - 03.08. Labin Gradska galerija: Marino Cetina
Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra
19.07. - 10.08. Labin Gradska galerija: Zdravko Đerek
Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra
30.07. - 15.08. Labin Narodni muzej
Izložba umjetnika, Manzano (IT)
Exhibition of artists
Ausstellung der Autoren
Our grandmother’s cooking
Was unsere Omas gekocht haben
Che cosa cucinavano le nostre nonne
10.08. Rabac Šetnica 21.00-23.00
Trio Boom
Zabavne večeri uz plesnu glazbu
Evenings of entertainment with
dance music
Unterhaltungsabende bei Tanzmusik
Serate d’intrattenimento con musica
da ballo
10.08. Sv. Lovreč Labinski
Lovrečeva
Pučka fešta/Popular festivity
Volksfest/Sagra popolare
10.08. Labin
Stari grad 21.30
LAR: Labin Art Republika
Noćni razgled starog grada
Night tour of the Labin old town
Nächtliche Stadtbesichtigung in der
Altstadt von Labin
Una visita notturna al centro storico
di Labin
10. - 15.08. Labin Stari grad
Dani Grada Labina
Town of Labin Celebration
Tage der Stadt Labin
Giornate della Città Labin
Kulturno-zabavni program
Program of culture and entertainment
Kultur- Unterhaltungs-Programm
Programma culturale e
d’intrattenimento
11.08. - 14.09. Labin
Gradska galerija
Orlando Mohorović
Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra
12.08. Labin Stari grad 21.00
Entertainment evenings/Unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate
d’intrattenimento con musica da ballo
17.08. - 04.09. Labin Narodni muzej
Zsuzsa Farkas (H)
Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra
19.08. Rabac Šetnica 21.00-23.00
Trio Boom
Zabavne večeri uz plesnu glazbu
Entertainment evenings/Unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate
d’intrattenimento con musica da ballo
19.08. Labin Kod špine 21.00
LAR: Ziuzao
Južnoamerički ritmovi
The rhythms of South America
Südamerikanische Rhythmen
Ritmi latino-americani
21.08. Rabac Riva, 20.30
Gradski orkestar & gosti
Koncert/Concert/Konzert/Concerto
24.08. Raša
Bortulja - Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
24.08. Rabac Šetnica 21.00-23.00
Trio Boom
Zabavne večeri uz plesnu glazbu
Entertainment evenings/Unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate
d’intrattenimento con musica da ballo
26.08. Rabac Šetnica 21.00-23.00
Trio Boom
Zabavne večeri uz plesnu glazbu
Entertainment evenings/Unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate
d’intrattenimento con musica da ballo
27.08. Rabac Riva 20.00
Klapa Intrade
Nastup klape/A capella group
concert/Konzert der A capella Chor/
Mostra di artisti
01.08. - 15.09. Dubrova
Mediteranski kiparski simpozij
Mediterranean Sculptors’ Symposium
Mediterrans Symposium für Bildhauerei
Simposio mediterraneo di scultura
03.08. Labin Stari grad 21.30
LAR: Labin Art Republika
Noćni razgled starog grada
Night tour of the Labin old town
Nächtliche Stadtbesichtigung in der
Altstadt von Labin/Una visita notturna al centro storico di Labin
03.08. Rabac Šetnica, 21.00-23.00
Trio Boom
Zabavne večeri uz plesnu glazbu
Entertainment evenings/Unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate
d’intrattenimento con musica da ballo
05.08. Rabac Šetnica, 21.00-23.00
Trio Boom
Zabavne večeri uz plesnu glazbu
Entertainment evenings/Unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate
d’intrattenimento con musica da ballo
05.08. Labin Stari grad, 21.30
SIC Swing Orchestra
Koncert/Concert/Konzert/Concerto
06. - 08.08. Labin Stari grad
Festival vizualnog kazališta
Visual Theatre Festival
Visuelles Theaterfestival
Festival del teatro visivo
07.08. Ravni
Ravni by Night
Turistička fešta/Tourist festival
Touristenfest/Festa turistica
08.08. Rabac Riva, 20.30
Ca su kuhale naše noni
Elvis Presley Cover Band
12.08. Rabac Riva, 21.00
Sweet Home & Elvis Presley Show
Zabavne večeri uz plesnu glazbu
Entertainment evenings/Unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate
d’intrattenimento con musica da ballo
13. - 23.08. Labin Galerija Alvona
Zvonimir Kamenar
Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra
14.08. Labin Stari grad, 21.00
Concert: Grupa Nola
14.08. Labin Stari grad, 18.00
14. Atletska utrka Grada Labina
Labin athletic race
Labiner Athletenwettlauf
Corsa atletica di Labin
14.08. Labin Boćalište
Josip Ružić
Memorijalni boćarski turnir
Memorial Boules tournament
Memorial Turnier im Boccia
Torneo memoriale di bocce
14.08. Kršan Stari grad, 19.30
Istarska romantična večer
Istrian Romantic Night
Istrische romantische Nacht
Romantica notte istriana
17.08. Labin Stari grad 21.30
LAR: Labin Art Republika
Noćni razgled starog grada
Night tour of the Labin old town
Nächtliche Stadtbesichtigung in der
Altstadt von Labin
Una visita notturna al centro storico
di Labin
17.08. Rabac Šetnica 21.00-23.00
Trio Boom
Zabavne večeri uz plesnu glazbu
Concerto di gruppo corale
03. - 15.09. Labin Galerija Alvona
Ivan Balažević
Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra
28.08. Koromačno
Sekovanja
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
04.09. Most Raša
Fešta od ugara
Gastronomska manifestacija
Gastronomic event
Gastronomische Events
Manifestazione gastronomica
04.09. Čepić
Mola svetica
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
05.09. Rabac Riva, 20.30
Ca su kuhale naše noni
Our grandmother’s cooking
Was unsere Omas gekocht haben
Che cosa cucinavano le nostre nonne
11.09. Rabac Riva,20.30
Gradski orkestar & gosti
Koncert/Concert/Konzert/Concerto
11. - 12.09. Rabac
Fiat Bertone X 1/9 Croatia Tour
17.09. - 17.10. Labin Gradska galerija: Amela Frankl
Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra
18. - 19.09. Rabac
Kroz Istru/Tour d’Istrie
Durch Istrien/Attravero l’Istria
51. međunarodna juniorska biciklistička utrka/International junior
cycling race/Internationales JuniorenRadrennen/Gara ciclistica internazionale per juniores
Klasično ljeto
Classical Summer
Klassischer Sommer
Estate classica
Labin 21.00 Župna crkva
06.08. Puhački orkestar Grada Labina
12.08. Carlos Lama, Sofia Cabruja
18. - 30.09. Labin Narodni muzej
Simone Beck Mocenni
Izložba slika i skulptura/Exhibition of
paintings and sculptures/Ausstellung
der Bilder und Skulpturen/Mostra di
pittura e scultura
24. - 26.09. Dubrova
Bikers Meeting
25. - 26.09. Rabac
Jedriličarska regata
Sailing regatta
Segelregatta
Regata di vela
25.09. - 15.10. Labin Galerija Alvona
Jeni Noltcheva
Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra
29.09. - 06.10. Rabac Valamar
Bellevue Hotel & Residence
Alice Guschelbauer, Balazs Ekker
Plesna zabava/Dance party
Tanzvergnügen/Festa di ballo
03.10. Plomin
Bela nedelja
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
22.10. - 15.11. Labin Gradska
galerija
Gordana Bakić
Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra
23.10. Koromačno
Pjesnička večer/Evening of poetry
Liederabend/Serata letteraria
04.11. Raša
Dan Općine/Municipality Days
Tage der Gemeinde/
Giornata del Comune
04.12. Raša
Dan sv. Barbare/Celebration of St.
Barbara/Tag der hl. Barbara/Giornata
di S. Barbara
Jeunesses Musicales Junior Orchestra (JMJO), Strings International
Music (US)
06. - 13.08.
Tečaj violine/Violin Courses
Kurse für Violine/Corsi di violino
07. - 14.08.
3. East Meets West in Croatia
Ljetni seminar udaraljkaša
Summer percussion seminar
Sommerseminar für Schlagzeuger
Seminario estivo di percussioni
07. - 15.08.
7. međunarodni arhitektonski simpozij s radionicom
International Symposium for Theory
and Desing in Digital Age and Workshop in Architecture
Internationale Symposion der Architektur mit Workshop
Simposio internazionale
d’architettura con laboratorio
16. - 21.08.
Glazba za film, tv i kazalište
Music for Film/TV/Theatre workshop
Laboratorio di musica per il film, tv
e teatro
16. - 22.08.
Majstorski tečaj violončela
Cello Masterclass
Violoncello-Meisterunterricht
Corso per maestri di violoncello
24. - 30.08.
Majstorski tečaj flaute
Flaute Masterclass
Meisterunterricht für Flaute
Corso per maestri di flauto
24. - 31.08.
Majstorski tečaj klarineta
Clarinet Masterclass
04.08. Pazin Kaštel
Duo Em ma Lee
Koncert/Concert/Konzert/Concerto
04.08. Pazin
Smotra narodne glazbe i plesa središnje Istre/Festival of Central Istrian
folk music and dances/Darbietung
volkstümlicher Musik und Tänze aus
Zentral/Rassegna di musiche e balli
tradizionali dell’Istria centrale
05. - 08.08. Buzet
Paragliding Open Championship
05. - 08.08. Grožnjan Šterna
Sv. Marija Snježna
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
06. - 07.08. Pazin
Rim 2010
Najveća godišnja pučka fešta u
središnjoj Istri/The greatest annual
folk festival in central Istria/Größtes
jährliches Volksfest in Zentralistrien
La più grande festa popolare
dell’Istria centrale
06. - 08.08. Sveti Lovreč
Lovrečeva - Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
06. - 27.08. Grožnjan Fonticus
Simonida Filipovska Kitanovska,
Mario Šunjić
Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra
07.08. Buzet Stari grad
Buzet Classic Car 2010
08.08. Motovun
Dan Općine/Town Day/Tag der Gemeinde/Giornata del Comune
13.08. Pazin Kaštel
Goran Krivokapić, Danijel Cerović
Koncert gitara/Guitar Concert
Gitarrenkonzert/Festival chitarristico
tung traditioneller Gesangsgruppen
22.08. Pićan
Rokova - Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
22.08. Muntrilj
Rokova - Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
22.08. Rakotule
Rokova - Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
22.08. Motovunski Novaki
Rokova - Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
25.08. Žminj
Mežunarodna biciklistička utrka
International bicycle race
Internationales Radrennen
Gara internazionale
26.08. Žminj
Biciklijada za sve uzraste
Cycling race for all ages
Radfahrten für alle Altersklassen
Gara in bicicletta per tutte le età
25. - 28. 08. Žminj
Bartulja - Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
28.08. Grožnjan
Proslava sv. Antona - Bijele Zemlje
Vjerska proslava/Religious festivity
Kirchenfest/Festività religiosa
29.08. Motovun MO Sveti Bartul
Bartulja
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
10.09. Buzet
Petkotina
Kocert alternativnih bendova
Concert of alternative music bands
Konzert alternativer Bands
Concerto di band alternative
SREDIŠNJA ISTRA
ISTRIA CENTRAL
Meisterunterricht für Klarinette
Corso per maestri di clarinetto
24. - 31.08.
Tečaj kontrabasa/Double Bass Class
Bassgeigenunterricht/Corso di
contrabbasso
24. - 31.08.
Tečaj saksofona/Saxophone course
Saxophonkurs/Corso di sassofono
25. - 30.08.
Radionica/Workshop/Laboratorio
Suzana Nikolić, Uli Meyer Horsch,
Jesper Michelsen
29.08. - 04.09.
Zagrebački glumački studio
Zagreb Actor’s Studio
Zagreber Schauspielstudio
Studio zagabrese di recitazione
29.08. - 05.09.
Tečaj glasovira/Piano Class
Klavierunterricht/Corso di pianoforte
25.09. - 01.10.
Schüler-symphonie-orchestar Stuttgart, Frank Kleinheins (DE)
14.08. Vižinada 20.00
14. Slatka Istra/Sweet Istria
Süsses Istrien/L’Istria dolce
Izložba istarskih kolača
Exhibition of Istrian pastries
Ausstellung von istrischem Backwerk
Mostra di dolci istriani
& Concert: Gustafi
14.08. Pazin Trg slobode
Smotra narodne glazbe i plesa središnje Istre/Festival of Central Istrian
folk music and dances/Darbietung
volkstümlicher Musik und Tänze aus
Zentral Istrien/Rassegna di musiche e
balli tradizionali dell’Istria centrale
15. 08. Cerovlje
Single Adventure Race
15.08. Vižinada
Sv. Marija Vela
Feast of the Assumption
Mariä Himmelfahrt
Sv. Marija Vela - Assunta
15.08. Cerovlje
Sv. Marija Vela
15.08. Kringa
Sv. Marija Vela
15. - 21.08. Pazin Pazinski kaštel
Sedam dana stvaranja
Seven Days of Creativity
Sieben Tage schöpferische Tätigkeiten/Sette giorni di creatività
20.08. Pazin - 21.08. Višnjan
Festival fantastične književnosti
Festival of Science Fiction Literature
Festival der phantastischen Literatur
Il Festival della letteratura fantastica
21. - 22.08. Sv. Petar u Šumi
Maša po starinski/Messa all’antica
maniera/The Mass of Yore/Darbie-
11.09. Sveti Petar u Šumi
4. smotra klapa Istre i Kvarnera
Festival of harmony-singing groups of
Istria and Kvarner
Darbietung von Gesangsgruppen aus
Istrien und dem Kvarner
Rassegna di gruppi canori (klape)
dell’Istria e del Quarnero
12.09. Pazin
Pazin - Učka Team Race
Utrka tročlanih ekipa: trčanje, vožnja
biciklom i trekking/Race of threemember teams: running, bicycling
and trekking /Rennen von Gruppen
mit 3 Mitgliedern: Laufen, Radfahren
und Trekking/Gara a squadre di tre
atleti: corsa, bicicletta e trekking
12.09. Buzet Stari grad
Subotina po starinski
Starinska pučka fešta
Subotina in an Old Fashioned Way
Old-time folk festivity
Sonnabend der alten Bräuche
Altertümliches Volksfest
Subotina all’antica
Sagra popolare all’antica
17. - 19.09. Buzet
Međunarodna brdsko-brzinska auto
utrka/International speed hill-climb
car race/Internationales Auto-Bergrennen/Corsa automobilistica montana
a cronometro
23. - 26.09. Grožnjan
Ex-tempore
25.09. Pazin
Dan Istarske županije/Istrian County
Day/Tag der Gespanschaft Istrien
Giornata della Regione Istriana
26.09. Grožnjan
Grožnjansko glazbeno ljeto
Grožnjan Music Summer
Musiksommer in Grožnjan
Estate musicale di Grisignana
01. - 03.08.
Majstorski tečaj violine/Violin Masterclass/Geigenunterricht
Corso per maestri di violino
01. - 05.08.
Majstorski tečaj pjevanja/Vocal
Masterclass/Meisterunterricht für
Singen/Corso per maestri di canto
02. - 05.08.
Fritz Brass Blechblaser Ensemble des
Landes Jugendorchesters (NRW)
Tobias Füller (DE)
05. - 17.08.
... - 24.08. Višnjan Galerija Sincich
11-13
Rok Zelenko, Giampietro Casisa
Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra
... - 04.08. Pazin Pazinski kolegij
Kazališni kamp/Theatre Camp
Theater-Camp/Campo teatrale
04.08. Svetvinčenat Kaštel 21.00
Josipa Lisac
04.08. Trviž
Večer hrvatskih klapa/Evening of
Croatian Harmony Singing Groups/
Abend der kroatischen Sängergruppen/Serata dedicata alle ‘klape’
Vodnjan, 01.08. - 15.09.
Izložba crvenih vina, bijelog tartufa
i gljiva/Exhibit of red wine, white
truffles and mushrooms
Ausstellung von Rotweinen, weißer
Trüffel und Pilzen/Rassegna del vino
rosso, del tartufo bianco e di funghi
26.09. Vižinada Trg sv. Jeronima 10
15. Parenzana
Biciklistički rekreativni maraton
Recreational cycling marathon
Radmarathon für Jedermann
Maratona ciclistica ricreativa
26.09. Žminj
Makarunijada
Gastronomska manifestacija
Gastronomic event
Gastronomische Events
Manifestazione gastronomica
02. - 03.10. Gračišće
Downhill Gračišće
MTB race/MTB Rennen/Gara MTB
03.10. Trviž Rožarova
Vjerska proslava/Religious festivity
Kirchenfest/Festività religiosa
04.10. Borut Bijela nedilja
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
09. - 10.10. Kaldir
Fešta od fruti/Fruit Festival
Obstfest/Festa della frutta
16.10. Pazin Spomen dom
Izbor najuzornije hrvatske seoske
žene/Ideal Croatian Rural Woman
Competition/Wahl der vorbildlichsten kroatischen Dorffrau/Elezione
della donna di paese croata più
esemplare
16.10. Oprtalj
Kestenijada
Fešta od kestena/Chesnut festival
Gara internazionale di pesca
11.11. Beram Martinja
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
13.11. Sv. Martin Martinja
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
14.11. Belaj Martinja
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
21.11. Dragućska vala
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
26.12. Gračišće
Božićne žive jaslice
Live nativity scene
Weihnachtliche Lebende Krippe
Il presepe vivente
Kastanien Fest/Feste delle castagne
17. - 18.10. Paz Lučinja
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
Schau der weißen Trüffeln
Fiera del tartufo istriano
22. - 24. 10. Žminj
Dani gobic/Mushroom Exhibition
Pilze Ausstellung/Mostra dei funghi
22. - 24.10. Tinjan ISAP 2010
Internacionalni sajam pršuta
International prosciutto exhibition
Internationale Rohschinkenmesse
Fiera internazionale del prosciutto
24.10. Livade XVII. Tuberfest
Sajam bijelog tartufa
The White Truffle Fair
Schau der weißen Trüffeln
Fiera del tartufo istriano
28.10. Tinjan Šimunja
Pučka fešta/Folk festival
Volksfest/Festa popolare
31.10. Hum
10. smotra istarskih rakija
Review of Istrian grappa
Schau von Schnäpsen aus Istrien
Rassegna delle acquaviti istriane
31.10. - 01.11. Gradinje Svi Sveti
Vjerska proslava/Religious festivity
Kirchenfest/Festività religiosa
01.11. Grimalda Svi Sveti
Vjerska proslava/Religious festivity/
Kirchenfest/Festività religiosa
05. - 07.11. Cerovlje
Zimski kup Grada Pazina
Međunarodno takmičenje u lovu ribe
udicom/International angling competition/Internationaler Angelwettbewerb/
3.10. Sovinjak
Bela nedeja
Pučka fešta s ponudom tartufa i
domaćih proizvoda/Popular festivity
with the offer of truffles and homemade products/Volksfest mit einem
Angebot von Trüffeln und einheimischen Produkten/Festa popolare con
offerta di tartufi e prodotti caserecci
Vodnjan, Ulica 1. maja bb
Maslinovo ulje/Olive oil
Olivenöl/Olio d’oliva
Po-Pe/Mo-Fr/Lu-Ve: 8-11, 12-16
10.10. / 17.10. / 24.10. Livade
XVII. Tuberfest
Sajam Istarskog bijelog tartufa
The white truffle fair
Messe für Weiße Trüffel
Fiera del tartufo bianco istriano
Agroturizam Sia
Guran, Guran 21
Sir, tradicionalni proizvodi
Formaggio, prodotti tipici istriani
Cheese, traditional istrian products
Käse, traditionellen istrischen
erzeugnissen
Ut/Tu/Di/Ma: 18-21
Če/Th/Do/Gi: 18-21
Degustacije domaćih proizvoda
Tastings of traditional products
Verkostung der traditioneller
erzeugnisse
Degustazioni dei prodotti tipici
enjoytruffledays
Dani tartufa u Istri
Truffle Days
Trüffeltage
Giornate del tartufo
11.09. Buzet Trg Fontana
Subotina, pučka fešta uz divovsku
fritadu s tartufima (2010 jaja i 10 kg
tartufa)
Subotina with Giant Truffles Omelette
(2010 eggs and 10 kg truffles)
Subotina beim Riesenrührei mit Trüffeln (2010 Eier und 10 kg Trüffel)
Subotina, festa popolare in concomitanza della frittata gigantesca con
tartufi (2010 uova e 10 kg di tartufo)
Licitacija tartufa
Truffle auction sale
Versteigerung von Trüffel
Messa all’asta del tartufo
Pokazno traženje tartufa
Search demonstration
Vorführung über die Trüffelsuche
Ricerca dimostrativa del tartufo
06. - 07.11. Buzet
Vikend tartufa - izložba i sajam tartufa i domaćih autohtonih proizvoda
Truffle Weekend - exhibition and
fair of truffles and homemade autochthonous products
Trüffelwochenende - Ausstellung
und Messe von Trüffeln und einheimischen autochthonen Produkten
Weekend del tartufo - esposizione
e fiera del tartufo e dei prodotti
caserecci autoctoni
Za individualne dolaske bez najave
For individual arrivals without
announcement / Für individuelle
besucher ohne vorherige anmeldung
Per visite singole senza preaviso
Tonin
Vodnjan, Istarska 28
Maslinovo ulje/Olive oil
Olivenöl/Olio d’oliva
Svakodnevno/Every day 18-21
Jeden Tag/Ogni giorno 18-21
Fiore
Krnjaloža, Krnjaloža 50
Maslinovo ulje/Olive oil
Olivenöl/Olio d’oliva
Po-Su/Mo-Sa/Lu-Sa: 12-18
Giacometti-Moscarda
Vodnjan, Vladimira Nazora bb
Ulje, vino, rakije
Olio, vino, grappe
Oil, wine, grappa
Olivenöl, wein, schnaps
Po-Su/Mo-Sa/Lu-Sa: 18-20
Oil & Art
Vodnjan, Castello 14a
Maslinovo ulje/Olive oil
Olivenöl/Olio d’oliva
Po-Su/Mo-Sa/Lu-Sa: 18-21
Su/Sa: 9-11
Brist - S. Lorenzo Olive
Meloto
Vodnjan, San Rocco 22b
Maslinovo ulje/Olive oil
Olivenöl/Olio d’oliva
Ut/Tu/Di/Ma: 18-21
Cossara
Vodnjan, Antifašističkih boraca 27
Maslinovo ulje/Olive oil
Olivenöl/ Olio d’oliva
Sr/We/Mi/Me: 18-21
Istarski gušti
Vodnjan, Fažanska 25
Pršut i suhomesnati proizvodi
Prosciutto e insaccati istriani
Istrian cured meat products
Istrischen Räucherprodukten
Če/Th/Do/Gi: 10-19
Chiavalon
Vodnjan, Vladimira Nazora 16
Maslinovo ulje/Olive oil
Olivenöl/Olio d’oliva
Su/Sa: 18-21
Sajmovi u Istri
Fiere in Istria
Fairs in Istria
Jahrmärkte in Istrien
... u mjesecu
... of the month
... im Monat
... del mese
Bale (Valle) / Barban (Barbana)
druge subote
second Saturday
jeden zweiten Samstag
ogni secondo sabato
Buje (Buie)
prve srijede
first Wednesday
jeden ersten Mittwoch
primo mercoledi
Buzet (Pinguente)
prvog petka i trećeg četvrtka
first Friday and third Thursday
jeden ersten Freitag und jeden dritten
Donnerstag
primo venerdi e terzo giovedi
Kaštelir (Castellier)
petkom/venerdi
Fridays/freitags
Labin (Albona)
treće srijede
third Wednesday
jeden dritten Mittwoch
ogni terzo mercoledi
Motovun (Montona)
trećeg ponedjeljka
third Monday
jeden dritten Montag
ogni terzo lunedi
Pazin (Pisino)
prvog utorka
first Tuesday
jeden ersten Dienstag
ogni primo martedi
Svetvinčenat (Sanvincenti)
treće subote
third Saturday
jeden dritten Samstag
ogni terzo sabato
Višnjan (Visignano)
posljednjeg četvrtka
last Thursday
jeden letzten Donnerstag
ultimo giovedi
Vodnjan (Dignano)
prve subote
first Saturday
jeden ersten Samstag
ogni primo sabato
Žminj (Gimino)
svake druge srijede
every other Wednesday
jeden zweiten
ogni secondo mercoledi
enjoyistra
enjoyattractions
Špilje Grotte
Caves Höhlen
Brtonigla Mramornica
+385 (0)99 2502958
50/25 kn
VIII: 10.00 - 18.00
IX:10.00 - 17.00, X: 10.00 - 16.00
XI-XII:
Zvjezdarnice Observatories
Sternwarten
Osservatorio astronomico
Višnjan, Istarska 5
+385 (0)52 449212
Pula Park Monte Zaro
+385 (0)91 5330304
Boškarin Boscarin
Višnjan, Zagrebačka 21
Stancija Boškarin
+385 (0)52 449361, (0)91 5272683
15 kn
Fabci, Fabci 28
+385 (0)52 462129, (0)91 5561021
40 kn
Go-kart
Umag, Kart-kart Cross
+385 (0)91 533 3070
6 - 12 min = 50-100 kn
IX: 10.00 - 13.00, 17.00 - 22.00
Dinosaur Park
Funtana
+385 (0)52 445327
100/80 kn
VIII: 10.00 - 22.00
Poreč, Nova Vas
Baredine
+385 (0)98 224350
50/30 kn
VIII: 9.30 - 18.00
IX: 10.00 - 17.00, X: 10.00 - 16.00
XI-XII:
&
Tractor Story
VIII: 10.00 - 17.00, IX: 10.00 - 16.00
30/20 kn
Žminj, Feštini
Feštinsko kraljevstvo
Regno di Festini
Kingdom of Festini
Königreich von Festini
+385 (0)91 7212854
40/25 kn
IX-X: 10.00 - 18.00, XI-XII:
Akvariji Acquari
Aquariums Aquarien
Umag, 1. svibnja bb
+385 (0)91 3672777
40/20 kn
VIII-15.IX.: 9.30 - 22.00
15.IX.-X: 10.00 - 20.00
Poreč, F. Glavinića 4
+385 (0)91 3672777
40/20 kn
VIII-15.IX.: 9.30 - 22.00
16.IX.-X: 10.00 - 20.00
Rovinj, Obala G. Paliaga 5
+385 (0)52 804700
20/10 kn
VIII: 9.00 - 21.00
IX-X: 10.00 - 18.00
Pula, Fort Verudella
60/30 kn
VIII: 9.00 - 22.00
IX: 10.00 - 18.00
X-XII:10.00 - 16.00
VIII: 9.00 - 20.00, IX-XII: 10.00 - 18.00
Istarski vrt leptira
Butterfly Garden
Istrischer Schmetterlingsgarten
Giardino delle farfalle in Istria
Bale - Krmed
+385 (0)98 9160650
Gratis
Tar, Frata, Istra Karting
+385 (0)52 456100, 098 290721
VIII-IX: 9.00 - 00.00, X-IV: 10.00 - 20.00
10 min = 80 kn
Posjet plantaži lavande
Visit to the lavender plantation
Besuch einer Lavendel-Plantage
La visita alla piantagione di
lavanda
Vižinada, Vrbani 3
Lavanda Oklen
+385 (0)52 446101, (0)98 9913787
Gratis
VIII: 8.00 - 18.00, IX-XII: 9.00 - 18.00
Svetvinčenat, Pekici 1
Sandra Pekica
+385(0)52560346
+385(0)99 5156 666
Mini Croatia
Rovinj - Rovinjsko Selo
+385 (0)91 2068885
25/10 kn
Pula, Green Garden
+385 (0)52 535639, 098 723455
VIII-15.IX: 8.00 - 23.00
16.IX.-XII:
10 min = 70 kn
Adrenalinski parkovi
Adrenaline parks
Adrenalin Parks
Parco adrenalina
Umag, Camping Stella Maris
+385 (0)98 217265
VIII: 17.00 - 23.00
IX: 17.00 - 21.00
X-XII:
Poreč, Brulo, Akros
+385 (0)98 860543
VIII: 16.00 - 22.00
IX-XII:
enjoyistra
enjoymuseums
Umag/Novigrad
Vrsar/Funtana
Muzej grada Umaga
City of Umag Museum
Umag Stadtmuseum
Museo civico di Umago
Umag, Trg sv. Martina 1
+385 (0)52 720386
+385 (0)98 440691
VIII: 10.00 - 12.00, 18.00 - 21.00
Zatv. | Chiuso | Closed | Geschl.
10.00 - 13.00
IX:
10.00 -13.00, 18.00 - 21.00
Zatv. | Chiuso | Closed | Geschl.
X - XII:
Sakralna zbirka Funtane i Vrsara
Sacral Collection
Sakrale Sammlung
Collezione di oggetti sacri
Vrsar, Crkva Sv. Foške
+385 (0)52 441109
VIII: 10.00 - 12.00, 17.00 - 21.00
IX - XII: 9.00 - 12.00, 18.00 - 21.00
Muzej-Museo Lapidarium
Novigrad, Veliki trg 8a
+385 (0)52 726582
Zatvoreno | Chiuso
Closed | Geschlossen
VIII - IX: 10.00 - 13.00, 18.00 - 22.00
X: 10.00 - 13.00, 17.00 - 20.00
XI - XII: 10.00 - 13.00, 17.00 - 20.00
GIallerion
Pomorska zbirka austrougarske
mornarice/The Austro-Hungarian Navy
maritime collection /Seefahrtssam-
Rovinj
Kuća o batani
The Batana House
Haus der Batana
Casa della batana
Rovinj, Obala P. Budicin 2
+385 (0)52 812593
VIII - IX: 10.00 - 14.00, 19.00 - 23.00
Zatv | Chiuso | Closed | Geschlossen
X - XII: 10.00 - 13.00, 16.00 - 18.00
Zatv | Chiuso | Closed | Geschlossen
Zavičajni muzej Rovinja
Rovinj Town Museum
Heimatmuseum
Museo civico
Rovinj, Trg maršala Tita 11
+385 (0)52 816720
VIII - 19.IX: 10.00 - 14.00, 18.00 - 22.00
10.00 - 14.00, 19.00 - 22.00
Zatv | Chiuso | Closed | Geschlossen
20.IX - XII: 10.00 - 13.00
Zatvoreno | Chiuso
Closed | Geschlossen
Pula/Medulin
Zatv | Chiuso | Closed | Geschl.
Povijesni muzej Istre
Historical Museum of Istria
Historisches Museum
Museo storico dell’Istria
Pula, Gradinski uspon 6
+385 (0)52 211566, 211740
VIII - IX: 8.00 - 21.00
X - XII: 9.00 - 17.00
NP Brijuni
+385 (0)52 525882, 525883
VIII: 8.00 - 21.00 &
IX: 8.00 - 20.00
X: 8.00 - 19.00
XI - XII: 8.00 - 15.00,
8.00 - 12.00
Nezakcij-Vizače
Valtura
+385 (0)52 550117
+385 (0)98 535826
VIII: 9.00 - 12.00, 16.00 - 20.00
IX: 9.00 - 12.00, 15.00 - 19.00
X - XII: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Zbirka sakralne umjetnosti
Sacral Art Collection
Sammlung der sakralen Kunst
Collezione d’arte sacra
Vodnjan, Župna crkva sv. Blaža
+385 (0)52 511420
VIII: 9.00 - 19.00,
14.00 - 19.00
IX: 9.30 - 18.30
X - XII:
Palača Bettica
Vodnjan, Ulica Castello 7
+385 (0)52 535953
VIII: 10.00 - 12.00
Središnja Istra
Central Istria
Ples mrtvaca - Danse macabre
Crkva Majke Božje na Škrilinah
Fam. Šestan, Beram 38
+385 (0)52 622903
VIII - XII:
Zavičajni muzej Buzet
Regional Museum
Heimatsmuseum
Museo civico
Buzet, Trg rašporskih kapetana 5
+385 (0)52 662792
VIII: 9.00 - 15.00
IX - XII: 9.00 - 15.00
Zatvoreno | Chiuso
Closed | Geschlossen
Etnografski muzej Istre
Ethnographic Museum
Ethnographisches Museum
Museo etnografico dell’Istria
+385 (0)52 624351, 622220
VIII .- 15.X: 10.00 - 18.00
16.X - XII: 10.00 - 15.00
11.00 - 16.00
10.00 - 16.00
Zatv. | Chiuso | Closed | Geschl.
Muzej grada Pazina
Pazin Town Museum
Museum der Stadt
Museo della Città di Pisino
Pazin, Istarskog razvoda 1
+385 (0)52 625040, 616866
VIII .- 15.X: 10.00 - 18.00
16.X - XII: 10.00 - 15.00
12.00 - 17.00
mlung der österreichisch-ungarischen
Marine/La collezione marittima della
Marina austro-ungarica
Novigrad, Mlinska 1
+385 (0)98 254279
VIII: 9.00 - 12.00, 16.00 - 20.00,
IX: 9.00 - 12.00, 16.00 - 19.00,
X: 9.00 - 12.00, 16.00 - 18.00,
XI-XII:
Poreč
Eufrazijeva bazilika
Euphrasian Basilica
Euphrasius Basilika
Basilica Eufrasiana
Poreč, Eufrazijeva ulica 22
VIII: 7.30 - 20.00
IX - XII: 7.00 - 19.00
Muzejska zbirka
Museum Collection
Sammlung
Collezione Museale
VIII: 10.00 - 18.00
IX. 10.00 - 17.00
Etnografska zbirka
Ethnographic Collection
Ethnographisches Museum
Museo etnografico
Kaštelir-Labinci
+385 (0)52 463140, 463141
VIII: 8.00 - 15.00, 17.00 - 21.00
8.00 - 15.00
10.00 - 14.00
IX - XII: 7.00 - 15.00,
enjoymuseums
Amfiteatar | Amphitheatre
Amphitheater | Anfiteatro
Pula, Flavijevska bb
+385 (0)52 351300
VIII: 8.00 - 21.30
IX: 8.00 - 21.00
1-24.X: 9.00 - 19.00
25.X - XII: 9.00 - 17.00
Arheološki muzej Istre
Archaeological Museum
Archäologisches Museum Istriens
Museo archeologico dell’Istria
Pula, Carrarina 3
+385 (0)52 351300, 351301
VIII - IX: 8.00 - 20.00
9.00 - 15.00
X - XII: 9.00 - 14.00
Zatvoreno | Chiuso
Closed | Geschlossen
Augustov hram
Temple of Augustus
Augustustempel
Tempio d’Augusto
Pula, Forum
+385 (0)52 351300, 351301
VIII: 9.00 - 22.00
IX: 9.00 - 20.00
X: 9.00 - 19.00
15.X - XII:
Antonio Smareglia
Spomen soba | Memorial Room
Gedenkzimmer | Stanza memoriale
Pula, Augustov prolaz 3
+385 (0)52 213888
VIII: 11-12
19.00 - 21.00 ,
10-12
IX - XII: 11.00 - 12.00
10.00 - 12.00, 19.00 - 21.00
IX - XII: 10.00 - 12.00
Zatv | Chiuso | Closed | Geschl.
Labin/Rabac
Narodni muzej Labin
National Museum
Volksmuseum der Stadt
Museo popolare
Labin, Prvog maja 6
+385 (0)52 852477
VIII: 10.00 - 13.00, 18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
Zatv | Chiuso | Closed | Geschl.
IX - XII:
Matija Vlačić Illyricus
Memorijalna zbirka
Memorial Collection
Memorialsammlung
Memoriale
Labin, G. Martinuzzi 7
+385 (0)52 852477
VIII: 10.00 - 13.00
Zatv | Chiuso | Closed | Geschl.
IX - XII:
Zbirka sakralnih umjetnina
Sacral Art Collection
Sammlung der sakralen
Kunstwerke
Collezione d’arte sacra
Labin, Crkva sv. Marije Tješiteljice
+385 (0)52 852477
VIII: 10.00 - 13.00
Zatv | Chiuso | Closed | Geschl.
IX - XII:
11.00 - 17.00
Zatv. | Chiuso | Closed | Geschl.
Juraj Dobrila
Memorijalna zbirka
Memorial Collection
Memorialsammlung
Memoriale
Pazin, Veli Ježenj
+385 (0)52 616866, 625040
VIII: 10.00 - 18.00, XI - XII
Mini muzej Parenzana
Mini-Museum Parenzana
Livade
+385 (0)52 644077, 644150
VIII - XII:
Legenda/Leggenda
Key/Zeichenerklärung
Adresa | Indirizzo | Address | Adresse
Telefon | Telefono | Phone | Telefon
GSM
Radno vrijeme | Orario d’apertura
Opening hours | Öffnungszeiten
VIII - XII
Uz najavu | A richiesta
By arrangement | Nach Vereinbarung
Dani u tjednu | Giorni della settimana
Weekdays | Wochentage
1 = ponedjeljak|lunedi|Monday|Montag
7 = nedjelja|domenica|Sunday|Sonntag
HOL = blagdan|festivita|Holidays|Feiertage
enjoyistra
enjoyistra
addressbook
Turističke zajednice
Tourist Offices
Tourismusverbände
Enti turistici
BALE
Rovinjska 1, 52211 Bale
+385 (0)52 824270
+385 (0)52 824045
[email protected]
www.istria-bale.com
BARBAN
Barban 69, 52207 Barban
+385 (0)52 567420
+385 (0)52 567098
[email protected]
www.istria-barban.com
BRTONIGLA
Glavna 3/A, 52474 Brtonigla
+385 (0)52 774307
+385 (0)52 720860
[email protected]
www.istria-brtonigla.com
LABIN
Aldo Negri 20, 52220 Labin
+385 (0)52 852399, 855560
+385 (0)52 855560
[email protected]
www.istria-rabac.com
LIÆNJAN
Ližnjan 147, 52203 Medulin
+385 (0)52 578426
+385 (0)52 578002
[email protected]
www.istria-liznjan.com
MAR»ANA
Krnica 19, 52208 Krnica
+385 (0)52 556366
+385 (0)52 556366
[email protected]
www.istria-marcana.com
MEDULIN
Centar 223, 52203 Medulin
+385 (0)52 577145
+385 (0)52 577227
[email protected]
www.istria-medulin.com
BUJE
Istarska 2, 52460 Buje
+385 (0)52 773353
+385 (0)52 773353
[email protected]
www.istria-buje-buie.com
MOTOVUN
Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun
+385 (0)52 681726
+385 (0)52 681726
[email protected]
www.istria-motovun.com
BUZET
Trg Fontana 7/1, 52420 Buzet
+385 (0)52 662343
+385 (0)52 662343
[email protected]
www.istria-buzet.com
NOVIGRAD
Porporela 1, 52466 Novigrad
+385 (0)52 757075, 758011
+385 (0)52 757075
[email protected]
www.istria-novigrad.com
SVETVIN»ENAT
Svetvinčenat 20, 52342 Svetvinčenat
+385 (0)52 560349
+385 (0)52 560349
[email protected]
www.istria-svetvincenat.com
TAR-VABRIGA
Istarska 8/A, 52465 Tar
+385 (0)52 443250
+385 (0)52 443570
[email protected]
www.istria-tarvabriga.com
UMAG
Trgovačka 6, 52470 Umag
+385 (0)52 741363
+385 (0)52 741649
[email protected]
www.istria-umag.com
VI©NJAN
Trg slobode 1, 52463 Višnjan
+385 (0)52 449142
+385 (0)52 449504
[email protected]
www.istria-visnjan.com
VIÆINADA
Vižinada bb, 52447 Vižinada
+385 (0)52 446110
+385 (0)52 446424
[email protected]
www.istria-vizinada.com
VODNJAN
Narodni trg 3, 52447 Vodnjan
/ +385 (0)52 511700
[email protected]
www.istria-vodnjan.com
Važni telefonski brojevi
Important telephone numbers
Wichtige Telefonnummern
Numeri telefonici importanti
112
Jedinstveni broj za pomoć
For all emergency situations
Einheitsnummer für alle Notfälle
Numero unico di pronto intervento
92
Policija | Police | Polizei | Polizia
93
Vatrogasci | Fire brigade
Feuerwehr | Vigili del fuoco
94
Hitna pomoÊ | Ambulance
Erste Hilfe | Pronto soccorso
987
HAK - PomoÊ na cesti
Road assistance
Verkehrsnotruf
Soccorso stradale
9155
Traganje i spaπavanje na moru
Rescue at sea
Notruf zur Suche und Rettung auf
See Ricerca e salvataggio in mare
+385
Meunarodni pozivni broj za Hrvatsku
International dialling prefix for Croatia
Internationale Rufnummer für Kroatien
Preffiso internazionale per la Croazia
FAÆANA
43. istarske divizije 8, 52212 Fažana
+385 (0)52 383727
+385 (0)52 383728
[email protected]
www.istria-fazana.com
OPRTALJ
Matka Laginje 21, 52428 Oprtalj
+385 (0)52 644077
+385 (0)52 644150
[email protected]
www.istria-oprtalj.com
VRSAR
Rade Končar 46, 52450 Vrsar
+385 (0)52 441746, 441187
+385 (0)52 441187
[email protected]
www.istria-vrsar.com
FUNTANA
Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana
+385 (0)52 445119
+385 (0)52 445124
[email protected]
www.istria-funtana.com
PORE»
Zagrebačka 9, 52440 Poreč
+385 (0)52 451293, 451458
+385 (0)52 451665
[email protected]
www.istria-porec.com
ŽMINJ
Čakavska kuća bb, 52341 Žminj
+385 (0)52 846792
+385 (0)52 846844
[email protected]
www.istria-zminj.hr
GROÆNJAN
Umberto Gorjan 3, 52429 Grožnjan
+385 (0)52 776131
+385 (0)52 721131
[email protected]
www.istria-groznjan.com
PULA
Forum 3, 52100 Pula
+385 (0)52 219197
+385 (0)52 211855
[email protected]
www.istria-pula.com
SREDIŠNJA ISTRA
ISTRIA CENTRAL
Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
+385 (0)52 622460
+385 (0)52 616886
[email protected]
www.istria-central.com
KANFANAR
Trg Marka Zelka 3, 52352 Kanfanar
+385 (0)52 825244
+385 (0)52 825043
[email protected]
www.istria-kanfanar.com
RA©A
Nikole Tesle 1, 52223 Raša
/ +385 (0)52 852399
[email protected]
www.istria-rasa.com
KA©TELIR-LABINCI
Plac bb, 52464 Kaštelir
/ +385 (0)52 463140
[email protected]
www.istria-kastelirlabinci.com
ROVINJ
Obala Pino Budicin 12, 52210 Rovinj
+385 (0)52 811566
+385 (0)52 816007
[email protected]
www.istria-rovinj.com
KR©AN
Vozilići 66, 52234 Plomin
+385 (0)52 880155
+385 (0)52 880155
[email protected]
www.istria-krsan.com
SAVUDRIJA
Istarska bb, 52475 Savudrija
+385 (0)52 759659
+385 (0)52 759855
[email protected]
www.istria-savudrija.com
addressbook
ISTRA INFO
Zagreb
Vinoteka Bornstein
Kaptol 19, 10000 Zagreb
+385 (0)1 4812361
+385 (0)1 4812363
TuristiËka zajednica
Istarske županije
Istria Tourist Board
Tourismusverband Istrien
Ente per il Turismo dell’ Istria
Pionirska 1, HR-52440, PoreË
+385 (0)52 452797
+385 (0)52 452796
[email protected]
[email protected]
www.istra.hr
www.istra.com
Info i prodajni centar Istre
Centro informazioni e
prenotazioni dell’Istria
Info & Booking Center Istria
Informations- und
Buchungszentrum Istrien
enjoyistra
Turistička zajednica Istarske županije
Istria Tourist Board
Tourismusverband Istrien
Ente per il Turismo dell’ Istria
Info & Booking Centre Istria
+385 (0)52 88 00 88
[email protected] | www.istra.hr

Similar documents

enjoymagic

enjoymagic Sedam i pol, Pula Oblikovanje/Design Sedam i pol, Pula Fotografije/Fotografie Renco KosinoæiÊ, Igor Zirojević, Petr Blaha, Zoran Vodopija, Teddy-Lee Akelić, Arhiv TZIÆ/ITB Archive Tisak/Stampa Kers...

More information

gourmet guide - Colours of Istria

gourmet guide - Colours of Istria on the Adriatic Sea, located at the foot of the Alps. In a relatively small area you will find a plethora of green fields and hills, vineyards and olive groves, as well as seaside towns rich in his...

More information