CIN Company Name 19-SEP-2012 First Name Middle Name

Comments

Transcription

CIN Company Name 19-SEP-2012 First Name Middle Name
CIN
Date Of AGM(DD‐MON‐YYYY)
Company Name BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
L74899DL1964GOI004281
19‐SEP‐2012
Sum of unpaid and unclaimed dividend
2974521
Sum of interest on unpaid and unclaimed dividend
0
Sum of matured deposit
0
Sum of interest on matured deposit
0
Sum of matured debentures
0
Sum of interest on matured debentures
0
Sum of application money due for refund
0
Sum of interest on application money due for refund
0
First Name
Middle Name Last Name
MAHENDRA PAL
KARISHAN
KANTA
K
YADAGIRI
M
NARAYANA
DHARA
SINGH
SABITA
RAI
GANESHI
BAI
FLORA
EKKA
VIRENDER
SINGH
J
P
VIJAY
KUMAR
OM
PARKASH
MANJU
BHARGAVA
MANJU
BHARGAVA
MANJU
BHARGAVA
SANDEEP
JAIN
MANJIT
SINGH
VINEET
KUMAR
ANUPAMA
GOEL
ANUPAMA
GOEL
ANUPAMA
GOEL
ANUPAMA
GOEL
V
K
V
K
ANUPAMA
GOEL
VINEET
KUMAR
JATINDER
SINGH
PARAMJIT
KAUR
JAGDISH
KAUR
BHAGAT
RAM
SANTOSH
KUMAR
SHONU
JAIN
RITU
JAIN
VINAY
KUMAR
L
ABDUL
MANOJ
KUMAR
HARISH
CHANDRA
GOPALAKRISH PILLAI
BOMAN
MANECKJI
MAHAKHURSHKHUSHROOH
NIHAL
KOTHARI
STOCK
HOLDING
STOCK
HOLDING
BIPIN
KUMAR
SHONU
JAIN
USHA
JAIN
SANTOSH
KUMAR
SANTOSH
KUMAR
SANTOSH
KUMAR
SANTOSH
KUMAR
SANTOSH
KUMAR
SANTOSH
KUMAR
SANTOSH
KUMAR
SINGH
GOAL
Father/Husb Father/Husb Father/Husband Address
and First and Middle Last Name
Name
Name
SHRI
G
K
SWAMY NAIDU M
CHHOTEY
LATE
OJHA
NA
NA
BHOGAL
H
KAKKAR
C
MEHTANI
NA
BAGGA
JAI
NEERAJ
NEERAJ
NEERAJ
NA
PRITAM
GOEL
PREM
VINEET
VINEET
VINEET
VINEET
GOEL
PREM
GOEL
PREM
VINEET
GOEL
PREM
NA
NA
NA
LT
JAIN
MOTI
SANTOSH
SANTOSH
LT
HAMID
LATE
PANDA
LATE
GUPTA
SH
NARAYANA
MIRZA
NA
BYRAMJEE
NA
NA
CORPORATION NA
CORPORATION NA
LATE
SANTOSH
SANTOSH
JAIN
MOTI
JAIN
MOTI
JAIN
MOTI
JAIN
MOTI
JAIN
MOTI
JAIN
MOTI
JAIN
MOTI
ROOMAL
D
PENTAIAH
VENKATA
LAL
SUKHDEO
S
L
DAYAL
BHARGAVA
BHARGAVA
BHARGAVA
SINGH
PRAKASH
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KUMAR
PRAKASH
PRAKASH
KUMAR
PRAKASH
SHRI
RAM
KUMAR
KUMAR
NARINJAN
SHEIKH
K
RAM
KURUP
SHRI
KUMAR
KUMAR
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
SINGH
GOAL
LATE
SWAMY NAIDU
Country
N‐94 SHIVALIK NAGAINDIA
H NO 91 SHIVALIK VIINDIA
H NO 4‐8‐301, GOW INDIA
H NO‐7‐1‐414/37 SR INDIA
A‐406 VIJAYA APARTINDIA
RAI
W/O LATE SUKHDEOINDIA
W/O LATE SH RAM NINDIA
C‐02 ANMOL VIHAR INDIA
BHOGAL
9‐C POCKET B VIKAS INDIA
KAKKAR
1467/1 WAZIR NAGAINDIA
14B/29 DEV NAGAR INDIA
1907 SIRKIWALAN D INDIA
2226 MASJID KHAZOINDIA
2226 MASJID KHAZOINDIA
2226 MASJID KHAZOINDIA
1961 KATRA KHUSH INDIA
H.NO. 348 DR. MUKEINDIA
GOEL
C/O MR P P GOEL 92INDIA
GOEL
92 STATE BANK COLOINDIA
GOEL
92 STATE BANK COLOINDIA
GOEL
92 STATE BANK COLOINDIA
GOEL
92 STATE BANK COLOINDIA
GOEL
92 STATE BANK COLOINDIA
GOEL
92 STATE BANK COLOINDIA
GOEL
92 STATE BANK COLOINDIA
GOEL
92 STATE BANK COLOINDIA
DG ‐ 1/5 A LIG FLATSINDIA
DG ‐ 1/5 A LIG FLATSINDIA
DG‐1/5A LIG FLAT VI INDIA
LABHOO RAM
666/7, GOBIND PUR INDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDAR JUNINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDAR JUNINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
DASS
FLAT NO G2 PLOT NOINDIA
NASIAT
H NO‐15, GALI NO‐1 INDIA
C PANDA
C/O D SAHU R‐112 S INDIA
SWAROOP AGARWMIG A‐60 MACHNA CINDIA
ARATHY BHAVAN THINDIA
181 ASHIS ROAD NOINDIA
QUEENS CHAMBERS INDIA
801‐B PHOENIX TOWINDIA
224 MITTAL COURT INDIA
224 MITTAL COURT INDIA
KANHAIYA SINGH B‐7 108/1 SAFDARGAINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDAR JUNINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDAR JUNINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
JAIN
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
State
District
Uttarakhand
Punjab
Andhra Pradesh
Andhra Pradesh
Uttar Pradesh
Jharkhand
MADHYA PRADESH
JAMMU AND KASHMIR
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
UTTAR PRADESH
MADHYA PRADESH
Uttar Pradesh
MADHYA PRADESH
KERALA
ANDHRA PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
Haridwar
Patiala
Hyderabad
Hyderabad
Ghaziabad
Deoghar
BHOPAL
SRINAGAR
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
GHAZIABAD
BHOPAL
Ghaziabad
BHOPAL
QUILON
HYDERABAD
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
PINCode
Folio Number of Investment Type
Securities
110001
110003
110005
110006
110006
110006
110006
110006
110009
110009
110009
110009
110009
110009
110009
110009
110009
110009
110018
110018
110018
110019
110029
110029
110029
462001
691009
500034
400020
400013
400021
400021
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
014836
Amount for unclaimed an
015684
Amount for unclaimed an
017659
Amount for unclaimed an
018589
Amount for unclaimed an
019986
Amount for unclaimed an
023423
Amount for unclaimed an
029145
Amount for unclaimed an
031020
Amount for unclaimed an
008467
Amount for unclaimed an
008301
Amount for unclaimed an
950102
Amount for unclaimed an
026272
Amount for unclaimed an
030929
Amount for unclaimed an
030930
Amount for unclaimed an
030931
Amount for unclaimed an
950147
Amount for unclaimed an
008282
Amount for unclaimed an
029682
Amount for unclaimed an
029690
Amount for unclaimed an
029691
Amount for unclaimed an
029692
Amount for unclaimed an
029935
Amount for unclaimed an
030028
Amount for unclaimed an
030031
Amount for unclaimed an
030116
Amount for unclaimed an
030117
Amount for unclaimed an
950229
Amount for unclaimed an
950230
Amount for unclaimed an
950241
Amount for unclaimed an
013685
Amount for unclaimed an
030192
Amount for unclaimed an
030207
Amount for unclaimed an
030216
Amount for unclaimed an
013706
Amount for unclaimed an
011690
Amount for unclaimed an
008953
Amount for unclaimed an
030199
Amount for unclaimed an
IN303028508513 Amount for unclaimed an
IN301022103027 Amount for unclaimed an
IN300100124544 Amount for unclaimed an
IN300100100666 Amount for unclaimed an
024153
Amount for unclaimed an
000039
Amount for unclaimed an
030239
Amount for unclaimed an
030407
Amount for unclaimed an
030416
Amount for unclaimed an
030455
Amount for unclaimed an
030456
Amount for unclaimed an
030632
Amount for unclaimed an
030687
Amount for unclaimed an
030688
Amount for unclaimed an
030689
Amount for unclaimed an
030690
Amount for unclaimed an
Amount Due(in Rs.)
4400.00
1100.00
1320.00
4400.00
1100.00
440.00
660.00
2200.00
4400.00
2200.00
11.00
2200.00
11.00
11.00
11.00
22.00
2200.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
4400.00
11.00
11.00
11.00
2200.00
440.00
4400.00
6600.00
22000.00
10230.00
165000.00
12100.00
17600.00
15400.00
2200.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
Proposed Date of transfer to IEPF (DD‐MON‐YYYY)
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SANTOSH
USHA
SANTOSH
USHA
USHA
USHA
USHA
SANTOSH
USHA
SHONU
SHONU
SHONU
MITU
MITU
MITU
USHA
USHA
SANTOSH
SANTOSH
SANTOSH
ANIRUDH
NIDHI
ANIRUDH
HARSH
MEENAKSHI
MEENAKSHI
MEENAKSHI
MEENAKSHI
MEENAKSHI
MEENAKSHI
MOHIKA
BRIJ
VINAY
VINAY
ANIL
NARESH
NARESH
A
VIKESH
SHIKHA
V
V
P
ARUN
SONAL
VIJAY
DURGA
NAJEEB
S
VICTOR
GOPAL
S
SOURABH
PRAKASH
RAM
SHANKAR
D
SURENDRA
V
N
SHASHI
ABJEET
N
NARENDRA
MANGAL
UDAI
GHANSHYAM
M
ANIL
A
KUMAR
JAIN
KUMAR
JAIN
JAIN
JAIN
JAIN
KUMAR
JAIN
GOEL
GOEL
GOEL
GUPTA
GUPTA
GUPTA
JAIN
JAIN
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KAUL
KAUL
KAUL
KAUL
GANDHI
LATA
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KUMAR
K
KUMAR
SINGH
M
K
N
KUMAR
CHAWLA
KUMAR
SHANKAR
ULLAH
N
A
SINGH
A
VOHRA
VIR
BILAS
SINGH
P
SINGH
P
K
PAL
KAUR
K
PRASAD
PRASAD
VIR
DASS
M
KUMAR
K
JAIN
MOTI
SANTOSH
JAIN
MOTI
SANTOSH
SANTOSH
SANTOSH
SANTOSH
JAIN
MOTI
SANTOSH
VIRESH
VIRESH
VIRESH
CHARAN
CHARAN
CHARAN
SANTOSH
SANTOSH
JAIN
MOTI
JAIN
MOTI
JAIN
MOTI
NA
NA
NA
NA
VIJENDER
VIJENDER
VIJENDER
VIJENDER
VIJENDER
VIJENDER
SUSHIL
NA
RASTOGI
NA
RASTOGI
NA
NA
NA
NA
MITRA
J
SINGH
NA
NA
RAO
V
SAXENA
S
VERMA
LT
PEAREY
RAJESH
MALHOTRA
SHRI
LT
LT
SINHA
LATE
E KANDIR
MICHAEL
RAWAT
BHAGWAN
GOURISHANKARA
NA
NA
MATA
VIKEY
SUNDER
JHA
R
LATE
SHARMA
PT
SAWHNEY
DR
BHANOT
TEK
TARLOK
SAHA
H
RAJA
LATE
SINGH
CHARAN
VERMA
ATMA
SHARMA
H
UPADHYAYA LT
SRIVASTAVA
LATE
RAM
KUMAR
RAM
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KUMAR
RAM
KUMAR
PRAKASH
PRAKASH
PRAKASH
JEET
JEET
JEET
KUMAR
KUMAR
RAM
RAM
RAM
SINGH
SINGH
SINGH
SINGH
SINGH
SINGH
GANDHI
N
V
S
S
LAL
CHAWLA
DWARKA
K
AZMAT
DIPTI
KANDIR
SINGH
R
PRASAD
SINGH
P
SANGAM
MADAN
R
CHAND
SINGH
L
RAM
SHRI
SINGH
RAM
C
S
SH
JAIN
JAIN
JAIN
JAIN
JAIN
JAIN
JAIN
JAIN
JAIN
GOEL
GOEL
GOEL
GUPTA
GUPTA
GUPTA
JAIN
JAIN
JAIN
JAIN
JAIN
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
A‐1/108 SAFDARJUNINDIA
85,DTC SOCIETY PITAINDIA
85 D T C SOCIETY P INDIA
85 D T C SOCIETY P INDIA
85 D T C SOCIETY PITINDIA
HOUSE NO‐16 J‐BLO INDIA
HOUSE NO‐16 J‐BLO INDIA
HOUSE NO‐16 J‐BLO INDIA
HOUSE NO‐16 J‐BLO INDIA
HOUSE NO‐16 J‐BLO INDIA
HOUSE NO‐16 J‐BLO INDIA
E‐10 GREATER KAILAINDIA
C‐2/82 YAMUNA VIHINDIA
C‐2/82 YAMUNA VIHINDIA
C‐2/82 YAMUNA VIHINDIA
A 118 GALI NO 4 NO INDIA
85 A NEW T BLOCK SINDIA
85 A NEW T BLOCK SINDIA
MITRA
C8/8613 VASANT KUINDIA
263‐A, STREET NO‐5 INDIA
263‐A, GALI NO. 5, T INDIA
KRISHNA
B‐109 PKT B MAYUR INDIA
LAL SAXENA
146B POCKET 1 PHA INDIA
M VERMA
D.6 TAKSHILA APTS. INDIA
GUPTA
H NO 43, SECTOR 10 INDIA
169‐A NEW COLONY INDIA
NATH MALHOTRA 241‐C VIKRAM NAGAINDIA
INDIA
L BHATT
E‐155, SECTOR 9 NEW
ULLAH KHAN
D‐362, SHASTRI NAGINDIA
SINGH
ROYAL 20C SHIPRA SINDIA
793 SECTOR‐5 VAISHINDIA
RAWAT
D‐249, RAMESHWARINDIA
SHARMA
BHEL/TS (HQ) 3RD FINDIA
C‐170 A SECTOR 20 NINDIA
C‐69 SECTOR 49 NOI INDIA
PUREKASHI MAJRE S INDIA
BHEL/NTPC SITE OFFINDIA
JHA
A‐52.SHIVALIK NAGAINDIA
SINGH
L‐85 SHIWALIK NAGAINDIA
LAL SHASTRI
BHEL, HRDC, HARDWINDIA
M SAWHNEY
648/AVAS VIKAS CO INDIA
BHANOT
B‐74 SHIVALIK NAGAINDIA
A‐47 SHIVALIK NAGAINDIA
SAHA
C‐71 UPSIDC RESIDE INDIA
Q NO.132, TYPE II SEINDIA
TENGAR SHARMA SOM KUTEER HOUSEINDIA
C/O ROWI MEDICAL INDIA
VERMA
A‐64, SHIVALIK NAGAINDIA
SHARMA
K‐90 SHIVALIK NAGAINDIA
N UPADHYAYA
SR. MANAGER/HRDCINDIA
S D SRIVASTAVA C‐64, SHIVALIK NAGAINDIA
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
HARYANA
HARYANA
JAMMU AND KASHMIR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
GURGAON
GURGAON
JAMMU
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
RAE BARELI
MIRZAPUR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110029
110034
110034
110034
110034
110043
110043
110043
110043
110043
110043
110048
110053
110053
110053
110053
110059
110059
110070
110084
110084
110091
110091
110092
122001
122001
180005
201001
201001
201010
201010
201301
201301
201301
201304
229303
231223
249401
249401
249401
249401
249401
249402
249402
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
030691
030707
030737
030738
030739
030740
030741
030742
030778
030880
030881
030882
030916
030917
030918
030919
030920
030925
030992
031001
950239
950276
950277
950278
030731
030732
030733
030734
030735
030736
030923
950304
950305
950306
950312
950119
950145
008287
030402
030403
008426
013557
008628
016526
024662
002135
008502
016669
003296
013909
013912
016568
950330
950009
008716
009015
014663
015205
015245
015541
015701
015238
015496
014736
014779
014856
015314
015548
015560
015828
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
22.00
22.00
22.00
2200.00
11.00
11.00
220.00
4400.00
4400.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
220.00
2200.00
220.00
1100.00
2200.00
11.00
22.00
3300.00
440.00
440.00
220.00
2200.00
220.00
4400.00
4400.00
220.00
2200.00
1100.00
4400.00
1100.00
2200.00
220.00
2200.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SHAILENDRA
RAMESH
DEEPAK
BRIJ
TARA
S
MAHANDER
SUBHASH
JAG
GOPAL
UMESH
N
ARUN
BACHCHI
R
S
SUMAN
SOM
S
SUPRIYA
RAJ
RANJAN
VIBHA
HIREN
CHARUSHILA
S
SAROJ
S
K
ARVIND
SANJAY
HARDAYAL
G
NARAYAN
JAGAT
R
B
J
ARJUN
O
GANPAT
CHANDRIKA
R
KUSUM
A
KANHAIYA
MOHAN
MADHUKAR
NIRANJAN
ASHOK
SANJAY
SHASHI
NARESH
RAM
DINESH
RAJENDRA
KRIPA
M
RITESH
K
N
R
J
A
PODUGU
ERRAMILLI
M
C
T
VADLAMANI
KUMAR
CHANDRA
TANDON
PAL
CHAND
P
KUMAR
CHANDER
MOHAN
KRISHNA
CHANDRA
P
B
LAL
C
D
KUMAR
PRAKASH
SYAMALA
MAYANK
KUMAR
B
AGARWALLA
R
C
R
YESHWANT
S
M
KUMAR
SHARMA
SHARMA
R
RAO
NARAIN
N
R
S
KUMAR
P
RAO
SINGH
K
JAIN
LAKRA
LAL
SINGH
RAO
DAS
KUMAR
CHANDRA
JAIN
KUMAR
KRIPAL
PRASAD
SHIR
R
LT
SHRI
S
N
SINGH
LT
DHEYAN
KHILINDA
RAM
POKHARIYAL P
D
SHARMA
D
R
SH
SAVAJBHAN
TILAK
RAM
LATE
SHRI
VERMA
SANMAN
PRASAD
UPADHAYAY S
B
GUPTA
B
S
SHANKAR
LAL
M
VISHWAKARMA LATE
GOYAL
LT
N
NAYYAR
NAROTTAM NAYYAR
GOYAL
MANGAT
RAM
NAIR
P
D
SHAH
MAYANK
SHAH
RATHI
RAMESHWAR LAL
SANGHAVI
BHASKAR
SANGHAVI
DIPAK
AGARWALLA
DOSHI
RASIKLAL
DOSHI
MALVANKAR CHANDRAKANT
SRINIVASAN
S
S
PANDIT
YASHWANT G
SHITOLE
S
B
NANDANAN
LATE
K
JOSHI
JANAKI
LAL
NA
BARMESHWA SHARMA
JAIN
LT
GAJADHAR
SUKHRAMM
LATE
DLLRGADAS
TIWARI
LATE
UMA
WANKHADE
LATE
GOMAJI
MESHRAM
LATE
SHRAVANJI
SARDANA
SHANTI
PARKASH
KATARA
LATE
RAM
LAXMAN
RAO
LATE
LOTAN
YADAV
GUJAR
YADAV
S
C
LATE
P
BHATI
LATE
RAMLAL
PANNA
LAL
GANPAT
RAO
R
M
DAVE
R
S
H
C
NA
JAIN
NA
BALAI
JAGDIP
SINGH
LT
SHRIPAT
SHANKAR
DIKSHIT
LATE
GIRDHAR
A
RASHID
M
H
TAMBOLI
LATE
SH
K
MEHROTRA
LATE
G
K
DAS
LATE
H
N
CHATURVEDI B
D
P
GANGRADE
M
L
ALI
LATE
MURSHID
MOHAN
KUMAR
SRI
P
SATYAMURTHY
E
V
S
S V PRASAD
M
VENKATA
B
HARANATH
SH
HARANATH
GOPALA
B
S PRAKASA RAO T
LAKSHMI
NARAYANA
V
SUBRA
BAJPAI
K SRIVASTAVA
C D BAJPAI
TANDON
SINGH
14/IV/II, BHEL, HARDINDIA
K‐191, SHIVALIK NAGINDIA
D‐50 SHIVALIK NAGAINDIA
VIU‐PANJANHARI, P. INDIA
TARACHAND HOUSE INDIA
POKHARIYAL
MOHALLA. CHAKLANINDIA
SHARMA
GALI NO 3 KHANNA INDIA
MOH. SUBHASH NAGINDIA
C/O KISHORI LAL, SOINDIA
NAND KISHORE VI BHEL RANIPUR HARDINDIA
C/O SANMAN PRASAINDIA
UPADHAYAY
HOUSE NO 84/21 TY INDIA
GUPTA
III/84, SECTOR 2 BH INDIA
BHEL SHAKTI NAGARINDIA
L VISHWAKARMA II‐329 B.H.E.L‐TOWNINDIA
N GOYAL
353, AWAS VIKAS M INDIA
B‐70 SHIVALIK NAGAINDIA
GOYAL
J‐162, SHIVALIK NAGINDIA
NAIR
46/293 ELLORA PAR INDIA
PRIYANKA FARM SHRINDIA
RATHI
RAHUL ORGANIC LIMINDIA
102 JOGANI APARTMINDIA
44A MITTAL TOWER INDIA
15/201 BANSARI BH INDIA
MALVANKAR
SAIKRIPA HOUSING SINDIA
RAMASWAMI
C/O N KRISHNAN 83INDIA
PANDIT
445 MANGALWAR P INDIA
SHITOLE
C/O V M CHARHATE INDIA
MADHAVAN
BHARAT HEAVY ELECINDIA
JOSHI
FLAT NO.102 HOUSEINDIA
35 GHATPARKAR MAINDIA
H NO. 501, KALPANAINDIA
JAIN
NEW ASHOKA GARD INDIA
254, PANCHSHEEL N INDIA
JAGAT
PLOT NO.143 P.W.D INDIA
SHANKAR TIWARI Q.NO. 311 N‐2 C‐SECINDIA
WANKHADE
HIG‐61/A‐SECTOR, F INDIA
MESHRAM
QR 292 A SEC SONAGINDIA
172/C/INDRAPURI, BINDIA
DAYAL KATARA LIG 240B SONAGIRI BINDIA
244 LIG B SONAGIRI INDIA
SINGH
HOUSE NO. 94‐MIG AINDIA
QR.NO. 83 N‐2, E‐SE INDIA
JAIN
QR.NO. LIG 72, SECT INDIA
LAKRA
BIJALI COLONY ANANINDIA
BHATI
Q NO 609 D2 D SECTINDIA
27, TYPE‐IV SECTOR INDIA
IMM DIVN., BHEL BHINDIA
DAS
LIG 355/9A SAKET NAINDIA
DAVE
34‐C A‐SECTOR BERKINDIA
MATHUR
50/1 SHAKTI NAGAR INDIA
11 TYPE 4 B SECTOR INDIA
B‐6 ALKA PURI NEARINDIA
DGM CORPORATE Q INDIA
NO. 67, SECTOR‐2, S INDIA
693/N2/B GOVINDPUINDIA
GOPAL DIKSHIT 132(A) OLD ASHOKA INDIA
RASHID
400,RACHNA NAGARINDIA
GHANA RAM TAMB/179, SECTOR 2B SAINDIA
K MEHROTRA
MIG 10 SECTOR 3/A INDIA
K DAS
QR NO 163‐N2 HABI INDIA
CHATURVEDI
HOUSE NO 41 SECTOINDIA
GANGRADE
HOUSE NO 30 SHIVAINDIA
ALI
H NO 202/C RAJIV COINDIA
KRISHNA MURTHYFLAT NO 303 ADITYAINDIA
CHELAM
2‐2‐3/B/4 DURGABA INDIA
RAO
570, CASHIER‐II, BHEINDIA
DY.GL. MANAGER HI INDIA
KRISHNA
DPT CODE 270, M PUINDIA
RAMAIAH
H NO 6‐51 PLOT NO INDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
Uttar Pradesh
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
GUJARAT
GUJARAT
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
MEERUT
Jhansi
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
VADODARA
VADODARA
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
THANE
PUNE
PUNE
NAGPUR
INDORE
UJJAIN
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
249403
249403
249403
249404
249407
249407
249407
249407
249407
249407
250502
280305
284129
284129
284129
284205
284205
284205
390007
391130
400003
400006
400021
400022
400092
400601
411011
411030
440001
452009
456010
462001
462001
462001
462003
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462024
462022
462023
462023
462023
462023
462023
462024
462024
462024
462038
462038
500084
500007
500032
500032
500032
500072
015929
015952
016813
014875
014840
015289
015338
015778
016822
030214
016667
019982
008015
008098
008253
015323
015510
015529
024597
023623
021378
023876
021603
021676
027517
000677
027983
010297
008911
015187
950261
010082
011433
012940
010797
010391
010750
010780
011039
011112
011142
011461
011484
011787
012306
012345
012472
012938
012944
013356
013448
950208
950210
008993
010165
011168
011921
013066
023682
010795
011332
011792
010892
012605
031024
014180
017029
017079
017414
018078
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
220.00
2200.00
2200.00
1100.00
440.00
2200.00
440.00
440.00
660.00
2200.00
2200.00
2200.00
440.00
440.00
1100.00
440.00
2200.00
4400.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
1100.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
440.00
1540.00
4400.00
1320.00
4400.00
2200.00
1100.00
220.00
2200.00
660.00
1100.00
4400.00
4400.00
2200.00
1100.00
220.00
4400.00
220.00
440.00
2200.00
2200.00
220.00
220.00
1100.00
4400.00
220.00
4400.00
1100.00
2200.00
2200.00
2200.00
1100.00
4400.00
220.00
4400.00
4400.00
440.00
1100.00
220.00
2200.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
VIJAYA
KUMAR
B
B
C
KRISHNAMURTHODEPT 201‐K R C PURINDIA
CHANDRAIH R
R
NARASIMHA
DEPT 201‐O, ST. NO. INDIA
B
BALAIAH
B
CHENNAIAH
DPT CODE 352 B.H.E INDIA
DABBIRU
HARA
GOPAL
D
TRIUIKRAMA RAO
ACCOUNTS DEPT BH INDIA
V
RAMANUJAM
V
SATYA
NARAYAM
DPT CODE 202‐O B.HINDIA
S
RANGA
RAO
SABBINENI KOTESWARA RAO
DEPT.CODE 374 B.H. INDIA
JEMMA
RAJU
P
P
NARASIMHA RAJU
DEPTT.CODE 201‐M INDIA
CH
KESAVA
RAO
LATE
CH
I INGAIAH
DEPTT.CODE 206‐N AINDIA
K
MANAMMA
LATE
DIWAN
SINGH
H.NO. 17‐108,BOMBINDIA
ANANDA NILAYAM, INDIA
M
SRINIVASA
SATYANARAYAMURTY
N
KESHAVA
CHARYA
LATE
N
KRISHNAMA CHARH NO‐5/93, CHANDAINDIA
G
NALINI
NA
H.NO.37‐18/29 PLOTINDIA
NARAYANA AP
POCHIAH
A
H NO 12‐10‐789, SIT INDIA
S
VINAYAKUMAR
E
S
SUBRAMANYAM C‐44, BHEL R & D TO INDIA
HIG NO‐309, HIG CO INDIA
V
LAKSHMI
NARAYANA
SURYANARAY LATE
AMIT
BHATT
NA
ASEA BROWN BOVERINDIA
K
BALARAMAN
LT
K
K IYER
C/O P SWAMINATHAINDIA
N
A
R
NARASIMAIAH
NO 55 SRINIKETAN 1INDIA
RAVISHANKAR A
GOPI
ANNAYAPPA
NO. 639, 63RD CROSINDIA
RAMAIAH
H
V
LATE
HOSALAPPA
2242 IX TH E BLOCK INDIA
LAKSHMANA S
L
CHIKKA
LAKSHMINARAIN
NO 110 1ST A MAIN INDIA
MALLU
P
PUTTAMALLE GOWDA
D.NO. 6/51‐1, 3RD MINDIA
SHIVALINGAIAH
LATE
ANKE
GOWDA
16/1 FIRST CROSS PUINDIA
PRAMILA
S
B
T
MAHENDRAN
NO. 32, CORPORATIOINDIA
GUPTA
V
P
KUNWAR
PAL
DY. GENERAL MANA INDIA
VAJRAVELU M
MURUGASHMODILIYAR
46/A, BAPUJINAGAR INDIA
MARISIDDAIAHIA
1/11, 5TH CROSS, BAINDIA
PUTTASWAMYG
JAVARAIAH J
CHIKKA
JAVARAIAH
D NO. 32, CITB ARYAINDIA
NANJAIAH
SIDDAIAH
STAFF NO. 3764394, INDIA
GOPALARAO V
LATE
K
V VISWANATHA RANO. 82/B, 6TH CROS INDIA
RAVINDRAN K
G
K
GANAPATHY
ENGINEER BHARAT HINDIA
ARVIND
TIWARI
D
P
TIWARI
PCB‐TESTING BHEL‐EINDIA
CHANDRAN G
GANESAN
24/8A NARASAPPA CINDIA
MARY
PETERS
VARGHESE CHACKO
NO. 381, NEW BYPA INDIA
S
K
SARAN
B
B
SARAN
F‐1 B NO‐3 14 A CROINDIA
YADA
LAXMI
NARSAIAH
Y
NARAYANA
RUTIHUF, 137, 11TH INDIA
GOPALAN
R
K
RAMACHANDRAN
NO.57 "BAGS VILLA" INDIA
S
LATE
C
SUBBA RAO
NO. .146, 6TH B‐MA INDIA
GNANESWARARAO
PRABHAKAR B
S
LATE
K
V SRINIVASA RAO 2, IIND MAIN, VIJAYAINDIA
GOVINDAIAH H
M
LATE
MALLAPPA
2896 B, RPC LAYOUTINDIA
NARAYANA D
PATTAR
LATE
DEVENDAPPA
NO. 83/11, A‐BLOCK INDIA
VIJAYENDRA N
LATE
NARAYANA RAO
C/O M NANJUNDAPPINDIA
SHIVAPUTRA G
GOKAVI
GULAPPA
6TH MAIN ROAD H.NINDIA
SHIVAKUMAR A
HIREMAT
ANNAYYA
DOOR NO 2790 14THINDIA
AVADHANI
VASUDEVAN
LATE
A
DORASWAMY IYEN163 I CROSS, 4TH MAINDIA
AFROZ
NISAR
SYED
NISAR
AHMED
54, SULTANJI GUNTAINDIA
VASUNDARA LAKSHMI
G
S
VENKATA
RAMUDU
NO. 62, 1ST MAIN, ` INDIA
VENKATA
SASTRY
HOUSE NO 001 C BLOINDIA
C
K
MOHAN SASTRYC
C
K
GOPAL
232, CANARA BANK INDIA
NARASIMHAMC
C
CHIKALINGAIAH
NO 895 7TH MAIN 3 INDIA
MAHADEVAPPM
RAVI
KUMAR
K
V
KARUPPIAH
117, BHEL LAYOUT K INDIA
H NO 5, INCHARA, 1SINDIA
P
N
KRISHNA
M
PADMANABHARAO
G
NAGARAJ
B
GOVINDASAMY
PLOT NO 18 AVANI SINDIA
RENUKA
V
NA
77 SANJEEVI NAGAR INDIA
D
ELANGOVAN
NA
51 EAST STREET WESINDIA
V
RENGASAMI
A
VEERAPPAN
68, KANDY STREET S INDIA
M
NATESAN
V
MURUGAPPA UDIYAR
ST NO 2087537 MP/ INDIA
S
KARUNANIDHI
K
SRINIVASAN
R2/634 BHEL TOWN INDIA
A
RAJENDRAN
L
ADINARAYANAN
ELECTRICIAN GR.II, HINDIA
P
V
SUBRAMANIAN NA
A2/365 BHEL TOWN INDIA
S
PARAMASIVAM
C
SANKARALINGAM
HOTMILL PRODN BH INDIA
M
VIJAYA
KUMAR
S
MUTHU
E 3/469 F BHEL TOWINDIA
M
NAINA
MOAHMMED A
MEERA
MOHAIDEEN
2/125 KAMALA NEH INDIA
A
PARAMASIVAM
ARUMUGAM
8TH STREET, GANDHINDIA
V
S
GOPALAKRISHN LT
V
S SIVARAMAKRISH10 AYYAR THOTTAM INDIA
M
KALIAMOORTHY
MOTHAIYEN
7/109D, NETHAJI STRINDIA
G
ARIVARASU
G
GOPAL
NO. 19 NEW STREET INDIA
M
NATARAJAN
LT
S
A MUNIAPPA MUDB.534, BHEL TOWNS INDIA
A
MANOKARAN
ADAIKALAPUSHPAM
P&A DEPARTMENT BINDIA
K
THIRUMALAI NAYAGAM
P
KUPPUSAMY
6/78 ESWARANKOIL INDIA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
SANGAREDDY
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
MYSORE
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
RANIPET
RANIPET
RANIPET
SALEM
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500038
500050
500094
500361
500593
502032
560001
560003
560050
560010
560010
560056
560018
560020
560025
560026
560026
560026
560026
560026
560026
560026
560026
560026
560038
560038
560039
560039
560040
560040
560040
560040
560040
560040
560040
560044
560051
560054
560071
560072
560098
560098
570008
620001
620002
620005
620006
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620019
620019
620021
620022
632401
632406
632406
636109
018101
018102
018334
018338
018369
018840
019243
019285
019592
014138
017997
024275
018082
014080
019555
030356
003538
009731
009632
019751
009643
009682
030026
009847
009382
009434
009515
009516
009570
009574
009933
009979
019746
009742
024582
009407
009617
009542
009586
009594
009765
009922
009938
019742
009084
009644
009597
010964
009942
009943
009964
014464
006850
950146
006738
019855
005086
005978
006403
006532
007608
007686
004165
004166
009043
003756
008763
008765
014033
003503
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
1100.00
4400.00
550.00
1100.00
2200.00
4400.00
440.00
1100.00
2200.00
2200.00
2200.00
220.00
440.00
2200.00
2200.00
22.00
4400.00
1100.00
1100.00
220.00
220.00
220.00
2200.00
1100.00
4400.00
220.00
220.00
220.00
220.00
110.00
220.00
4400.00
220.00
1100.00
2200.00
1100.00
1100.00
440.00
2200.00
220.00
220.00
220.00
220.00
660.00
2200.00
220.00
220.00
4400.00
220.00
220.00
440.00
4400.00
2200.00
22.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
1320.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
4400.00
2200.00
1320.00
1540.00
4400.00
2200.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
M
KRISHNA
SWAMY
N
MOTTAYA
GOUNDER
127 E PARAMATTHI INDIA
PAREKH
C/O PAREKH BROTH INDIA
BHAVESH
M
PAREKH
MANSUKHLALD
GOUTAM
SAHA
ANIL
KUMAR
SAHA
64, GARIA STN. ROA INDIA
SUKHADA
SANKAR
CHAKRABARTY NA
ECTP PHASE 3 FLAT NINDIA
NATABAR
PATRA
NA
KSHUDIRAM NAGAR INDIA
ASHOK
KUMAR
PATNAIK
LATE
J
K PATNAIK
# 3A GEETANJALI PAINDIA
SURAJ
BHAN
JAIN
NA
M/S AUSADHALAYA INDIA
JAWED
AKHTAR
LATE
ABUL
FAZAL
M/S BHARAT HEAVY INDIA
POONAM
DEVI
NA
17 MONTSSORI SCHOINDIA
BIRENDRA
PRASAD
HARISH
CHANDRA
PRASAD
C/O SRI NARESH PRAINDIA
RAJESH
MANDAL
LATE
K
MANDAL
C/O LATE K MANDALINDIA
R
KRISHNAN
R
RAMASAMY
NO 3/1176 KATABO INDIA
A
SHEIK
RASHEED
AZEEZ
S/O V ABDUL AZZEZ, INDIA
P
S
KHURANA
LT
H
C KHURANA
687 SECTOR 21‐B FAINDIA
RAMPYARI
NAGLE
NA
W/O LATE SRI S R NAINDIA
PNB
CAPITAL
SERVICES LTD NA
D C M BUILDING 8THINDIA
DHAN
PRAKASH
GOEL
NA
170/10 CIVIL LINES RINDIA
RAJENDRA
PRASAD
BISESHWAR PRASAD
BALUNI
C/O SUDARSHAN PA INDIA
HEMANGINI KIRAN
MALKAN
KIRAN
BHOGILAL
MALKAN
9/A ARUN SOC. PITR INDIA
UNIT
TRUST
OF INDIA
NA
STOCK HOLDING CO INDIA
FORESIGHT HOLDINGS
PVT LTD
NA
2/B NAAZ BUILDING INDIA
CHAMPAK
N
MISTRY
NARANDAS
3/C/9 SONAWALA B INDIA
FLEDGELING NOMINEES
INTL LTD
NA
CITIBANK N A,(CUST INDIA
GENERAL
INSURANCE
CORPORATION NA
SURAKSHA, JAMSHE INDIA
LIFE
INSURANCE
CORPORATION NA
CENTRAL OFFICE INVINDIA
STOCK HOLDING CO INDIA
MORGAN
STANLEY
ASSET MANAGE NA
STOCK HOLDING CO INDIA
MORGAN
STANLEY
ASSET MANAGE NA
THE H.S.BANKING COINDIA
MORGAN
STANLEY
ASSET MANAGE NA
THE H.S.BANKING COINDIA
MORGAN
STANLEY
ASSET MANAGE NA
THE H.S.BANKING COINDIA
MORGAN
STANLY
ASSET MANAGE NA
DEUTSCHE BANK AG INDIA
GENESIS
ASSET
MANAGERS LIMNA
RAMESH
SANGHAVI
ANANTRAI
501 PHALGUNI 5TH INDIA
VAISHALI
K
SNAGHAVI
KISHORE
ANANTRAI
SANGHAVI
501 PHALGUNI 5TH INDIA
KALURAM
RAMCHARAN
VILL BAG MUGALIA HINDIA
S
SHANMUGAM
SINGARAVELU
LIG‐43/A, SONAGIRI,INDIA
MOHD
ANIS
ABDUL
WAHAB
HOUSE NO 24, ASHOINDIA
SURESH
KUMAR
JAIN
LATE
GATTULAL
JAIN
MIG A 60 MACHNA INDIA
A
K
KANUNGO
LT
M
R KANUNGO
M‐12/2A SAKET NAGINDIA
KARVY
CONSULTANTS PVT LTD
NA
6‐1‐68/2, SAIFABAD,INDIA
CHANDRAIAH B
LATE
B
SAYANNA
DPT CODE 334 B.H.E INDIA
G
B
VENKATARAMAN 1‐8‐702/2213 NALLAINDIA
GANGAPATNA BALAKRISHNAN
RAMULU
B
LATE
B
BALIAH
HOUSE NO‐8‐33 RAMINDIA
NARAYANAN N
LATE
NATARAJAN
68 KH RANGANATH INDIA
A
SUBRAMANYAM
A
ANGAMUTHU
209D, OFT, TRICHY INDIA
ALLAHABAD BANK
NA
14TH INDIA EXCHAN INDIA
SAMAR
KUMAR
DAS
LATE
SHIVCHARAN DAS
BHEL SITE OFFICE TT INDIA
BANK
OF
BARODA
NA
INVESTMENT SECTIOINDIA
SHIV
PRASAD
SINGH
LATE
V
N SINGH
HOUSE NO 183 NEARINDIA
R
S
SOHANI
D
L
SOHANI
5 LAVKUSH NAGAR INDIA
KAMALAKAR
NA
221 C/2 A SECTOR P INDIA
G
S
THAKUR
L
S
THAKUR
M I G 17 SECTOR B RINDIA
ABRAHAM
TIGGA
S
N
TIGGA
H NO‐30 SOUMYA V INDIA
O
P
JHARIYA
TIKA
RAM
JHARIYA
H.NO.39 NAGARJUN INDIA
ABHIMANYU ROUL
LT
SANYASI
ROUL
VILL CHIKITI POST CHINDIA
TAPAN
KUMAR
BANERJEE
LATE
R
C BANNERJEE
12 TYPE‐V SECTOR‐VINDIA
URMILA
BHATT
LATE
K
K BHATT
R/O QTR NO ‐ 296, T INDIA
APARNA
S
GANDHE
LATE
SHREENIWAS V GANDHE
C‐1111, BRINDABAN INDIA
BHANMATI
LATE
SHRI
SHIV GULAM
R/O 686‐N/2, C‐SECTINDIA
KALAWATI
LATE
SHRI
S D VISHWAKARM R/O 1796, A TYPE, E INDIA
MADHU
BALA
D
K
SHARMA
4‐C DDA LIG FLATS P INDIA
S
R
SABHAPATHI V
SELVANAYAGAM
6A/45 W E A KAROL INDIA
BHASKAR
SINHA
LATE
A
P SINHA
34 ARAVALLI APART INDIA
ARUN
SAINI
RATTAN
SINGH
SAINI
B 220 SARASWATI V INDIA
SANJAY
MITRA
LT
NG
MITRA
137 RPS SHEIKH SAR INDIA
RAJEEV
HAJELA
DR
PD
HAJELA
FLAT NO B‐102 NAN INDIA
DAULAT
RAI
DHAWAN
NA
11/12 OLD RAJINDERINDIA
ATUL
SHRIVASTAVA
J
P
SHRIVASTAVA
EA ‐ 274 MAYA ENCLINDIA
PAWAN
SALUJA
VED
PRAKASH
SALUJA
R/O E 2098 PALAM VINDIA
VIVEK
SRIVASATAVA
PRABHA
SHANKAR
D III/3607 DDA FLAT INDIA
TILAK
RAJ
AGGARWAL
NA
141‐B POCKET‐I MAYINDIA
TAMIL NADU
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
ORISSA
ORISSA
ASSAM
BIHAR
BIHAR
BIHAR
Tamil Nadu
Tamil Nadu
Haryana
MADHYA PRADESH
DELHI
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
GUJARAT
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
TAMIL NADU
WEST BENGAL
BIHAR
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
Madhya Pradesh
MADHYA PRADESH
Madhya Pradesh
Orissa
Uttar Pradesh
Uttarakhand
Maharashtra
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
HARYANA
DELHI
DELHI
NAMAKKAL
CALCUTTA
CALCUTTA
PARGANAS KOLKATA
HALDIA
BHUBANESHWAR
BHAWANIPATNA
DIBRUGARH TINSUKIA
PATNA
SONEPUR
MADHUBANI
Tiruchirapalli
Chennai
Gurgaon
BHOPAL
NEW DELHI
SAHARANPUR
HARDWAR
VADODARA
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
SANGAREDDY
BANGALORE
TIRUCHIRAPPALLI
CALCUTTA
RAMGARH CANTT
MUMBAI
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
Bhopal
BHOPAL
Bhopal
Ganjam
Saharanpur
Haridwar
Mumbai City
BHOPAL
BHOPAL
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
GURGAON
NEW DELHI
NEW DELHI
637001
700001
700084
700107
721657
751010
766001
786125
800001
841301
847422
110001
247667
249401
390019
400001
400004
400007
400018
400020
400021
400021
400021
400025
400025
400025
400028
400054
400054
462001
462021
462023
462023
462024
500004
500032
500044
502032
560018
620016
700001
829149
400023
462021
462021
462021
110001
110005
110019
110034
110044
110045
110060
110064
122017
110070
110091
006196
001235
003099
950381
003178
003120
950384
003289
950320
003286
023394
004527
014313
016556
028865
000034
020083
016315
002514
000045
023476
025475
023768
000040
000035
022058
023806
001139
022343
022345
023654
002431
002434
010561
010201
010408
013444
010504
000140
018410
018440
017508
019744
005207
000037
003262
000036
012013
012135
029831
013027
013157
013167
014440
015192
023421
023683
023686
023691
019977
013432
013451
019733
013793
013708
950025
013580
008356
005425
024281
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
1100.00
2200.00
220.00
275.00
220.00
2200.00
110.00
2200.00
550.00
220.00
1100.00
1100.00
2200.00
4400.00
1100.00
2200.00
2200.00
220.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
4400.00
2200.00
2200.00
4400.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
220.00
660.00
2200.00
2200.00
2200.00
440.00
3300.00
660.00
440.00
1100.00
2200.00
2200.00
6600.00
1100.00
440.00
440.00
2200.00
1100.00
3740.00
1100.00
2200.00
1100.00
1100.00
2200.00
2200.00
2200.00
4400.00
4400.00
4400.00
4400.00
220.00
110.00
2200.00
2200.00
1320.00
4400.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
JAGDISH
V
PARMAR
KALJIBHAI
L
PARMAR
A 60 TAKSHSHILA APINDIA
A
K
SUBRAMANIAN A
S
KRISHNAMURTHY H NO 748 SECTOR ‐ 2INDIA
JOGIRAM
LATE
BHOLAR
SINGH
308/7, HANUMAN C INDIA
JAGDISH
SINGH
LOTAY
DAULAT
SINGH
433 INDUSTRIAL COMINDIA
S
K
GOSSAIN
LATE
J
N GOSSAIN
FLAT NO‐F‐1 GANES INDIA
J
S
SRIKANTHA
LT
J
L SUBRAMHANYA SF‐130 F‐BLOCK SHA INDIA
SAJJAD
SHAHID
RIZVI
SHAHID
HUSAIN
RIZVI
BHEL NCPP VIDYUTNINDIA
ASEEM
KUMAR
GHOSH
ARUN
GHOSH
D‐6/A, BHEL COLONYINDIA
S
K
GROVER
N
N
GROVER
272 BHEL SOCIETY V INDIA
RAJENDRA
PRASAD
AGRAWAL
S
P
AGRAWAL
A‐325 SECTOR‐19 N INDIA
LALA
SAHTU
VILL MASNI P O ATRAINDIA
FIDELIS
LAKRA
C
A
LAKRA
B‐19 BHEL TOWNSH INDIA
HARISH
CHANDER
GURWARA
ANANT
RAM
GURWARA
127 RAJINDER NAGAINDIA
MAHENDRA SINGH
LATE
SHRI
MOTI SINGH
SHRINATH NAGAR G INDIA
S
K
SINGH
JAPAT
SINGH
QR. NO. 611 TYPE II/ INDIA
ANIRUDH
SINGH
PRADYUMNA SINGHJI
HOTEL DIGGI PALAC INDIA
KRISHNA
GOPAL
GUPTA
K
L
GUPTA
876/II/III BHEL HARDINDIA
RAM
KRISHAN
BINDADIN
175/II/IV BHEL/ RAN INDIA
NATHLOO
RAM
BHARTEEY
SH
MUKHA
RAM
42/III/II, BHEL HARD INDIA
GURCHARAN SINGH
BALA
LATE
S
BADAM SINGH BA K‐118, SHIVALIK NAGINDIA
KARAMJIT
SINGH
SIDHU
SHRI
H
S SIDHU
105, TYPE 3, SECTORINDIA
M
K
SHARMA
LATE
SHRIDHARNAND
5A/III/I, BHEL RANIP INDIA
RANJAN
KUMAR
RAM
C
ROY
E‐114/ETH SECTOR I INDIA
O
P
VAID
BHAG
RAM
VAID
QTR NO.441/II/I BHEINDIA
INDIA
MAHENDRA KUMAR
DHIMAN
LAT
BUDH
SIINGH
OM KUTI, KOHAT NIW
H
S
NEGI
FATEH
SINGH
NEGI
S 23 SHIVLOK COLONINDIA
VIRENDRA
BHARDWAJ
PEAREY
LAL
SHARMA
QR. NO. 9/WH/SECT INDIA
B
L
SAINI
HANUMAN PRASAD
SAINI
E‐25/E.T.H. SEC‐2 BHINDIA
MITHLESH
KUMAR
SINGH
RUDAL
PRASAD
SINGH
QT NO:1024, TYPE‐II INDIA
ARUN
KAPOOR
PREM
CHAND
KAPOOR
255/TYPE‐3/SEC 5B BINDIA
TARA
CHAND
RATI
RAM
MOHALLA AMBEDKAINDIA
DAVENDER LAL
SHRI
FAQUIR
CHAND
352, NAND PURI, NE INDIA
BHUPAL
SINGH
SHRI
BISHAMBUR SINGH
H.NO. B‐95 NEW DH INDIA
DESH
RAJ
SINGH
SARTOO
SINGH
A‐160/II/I BHEL HAR INDIA
SOM
PAL
SINGH
HARDAYAL
MOH‐KARACH JWAL INDIA
SHRI
RAM
KATWARU PRASAD
VILL & P.O.‐ ASNA D INDIA
KARMENDRA
LT
GOPAL
SINGH
II 455 BHEL JHNASI INDIA
SANJAY
JINDAL
SRI
H
C JINDAL
TYPE ‐ III 86 SECTOR INDIA
RAM
PADA
SARKAR
S
K
SARKAR
IV ‐ 26 SECTOR ‐ II RLINDIA
PANCHAM
SINGH
NEK
RAM
SINGH
III 353 TOWNSHIP BHINDIA
R
K
SARKAR
S
M
SARKAR
QTR NO 3 TYPE IV S INDIA
M
L
TIWARI
M
L
TIWARI
BHEL JHANSI
INDIA
SUBHASH
CHANDRA
KANS
RAJ
II‐527 BHE TOWNSH INDIA
SMT
BIMLA
DEVI
PRABHU
DAYAL
36‐A, B.H.E.L‐TOWN INDIA
SMT
VIDHYA
JATAV
HARBANS
LAL
JATAV
W/O HARVAMSH LA INDIA
K
L
WADNERKAR L
S
WADNERKAR
QR. NO.196, TYPE II INDIA
K
VENKATARAMAN
TYPE V/11 SECTOR‐I INDIA
VISHWANATHAIYER
ARUN
KUMAR
SHUKLA
R
K
SHUKLA
TYPE ‐ V/6 SECTOR 1INDIA
TYPE IV ‐ 46 SECTOR INDIA
S
R
PANDEY
RAMESHWAR PANDEY
GOUTAM
PATHAK
RAM
DHAYAN
PATHAK
Q NO 502/II/V‐B BHEINDIA
DINESH
KUMAR
CHAWLA
H
N
CHAWLA
E‐167/ETH/II, BHEL RINDIA
MANOJ
KUMAR
ROHIT
VIKRAM
SINGH
298 ETH SECTOR ‐2, INDIA
KIRAN
B
KHABDHAR
BACHUBHAI
58/690 CHITRAKUT AINDIA
MAHIPAL
SINGH
SUDDHU
LAL
B1/6 SAMRAJYA‐11 AINDIA
K
B
THARAKAN
MATHU
KOSHY
C/19, BHEL TOWNSHINDIA
DSJ
FINANCE
CORPORATION NA
ASIA CORP SECURITI INDIA
ATUL
A
SANGHVI
AMRITLAL
SANGHVI
A/13 ISHWAR NIWASINDIA
BHALCHANDRNAIK
C/O G B NAIK 62 AMINDIA
ANIRUDDHA BHALCHANDRA NAIK
32 VASUNDHARA BHINDIA
NIHAL
KOTHARI
GULABCHANDKOTHARI
CHETAN
KOLI
PANDURANG
16/10 S G DAVELE CHINDIA
P
N
MEMON
V
P
NAIR
201 SEA GULL OFF SHINDIA
SOUGATA
SEN
GUPTA
S
N
SEN GUPTA
FLAT 701 GREEN GATINDIA
MARIA
NAZARETH
DR
CEDRIC
NAZARETH
301 PANCH KIRAN O INDIA
A
RAJARAMMOHAN
B
ARUMUGAM
A‐5, AMEYA CO‐OPE INDIA
IVY
J
D SOUZA
J
T
D SOUZA
22 KISMAT BLDG IIN INDIA
ISHWAR
S
AGRAWAL
SANTOSH
S
AGRAWAL
1001/1002 AVISHKA INDIA
AJAY
J
DOCTOR
JASWANTLAL DOCTOR
701 TANDON APART INDIA
V
JULIUS
GANESH
N
JULIUS
GANESH
BHEL SITE OFFICE DAINDIA
MADHAVRAO BAPURAO
MANE
B
D
MANE
408, GANGA B WINGINDIA
BHUDEV
SHARMA
LAXMI
NARAYAN
SHARMA
BHEL, DAHANU TPP INDIA
DELHI
HARYANA
HARYANA
PUNJAB
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
RAJASTHAN
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
GUJARAT
GUJARAT
MADHYA PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
NEW DELHI
FARIDABAD
ROHTAK
TARN TARN
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
NOIDA
NOIDA
NOIDA
ALLAHABAD
BANTHRA
DEHRADUN
HARDWAR
HARDWAR
JAIPUR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
DEORIA
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
AHMEDABAD
VADODARA
BHOPAL
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
THANE
THANE
PALGHAR
110092
121001
124001
143423
201001
201001
201001
201301
201301
201301
211001
227817
248001
249401
249401
302004
249401
249401
249401
249401
249401
249401
249401
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249407
249407
249407
249407
249407
274001
284001
284001
284001
284001
284129
284129
284129
284129
284129
284129
284129
284129
284129
284205
284205
284205
380013
390020
391001
400001
400004
400025
400026
400033
400050
400050
400061
400075
400083
400092
400093
400601
400608
401602
009258
006255
010792
019610
003126
008425
020068
013466
016363
029283
011192
008718
016707
014669
014810
014933
015009
015075
015143
015522
015935
016397
016684
014821
014939
015576
016120
016197
016753
016803
015804
016043
016046
016125
016797
016623
008182
019773
019787
019803
007167
007940
008186
008229
008230
008241
012226
012764
019790
015464
016286
016326
026686
008956
008908
023512
002865
025050
030189
028987
001900
028837
022722
019593
009257
021606
023003
009041
009286
008863
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
2200.00
2200.00
220.00
4400.00
4400.00
1100.00
220.00
2200.00
220.00
4400.00
1100.00
2200.00
1100.00
4400.00
4400.00
220.00
220.00
1100.00
440.00
2200.00
4400.00
2200.00
220.00
1100.00
2200.00
220.00
220.00
220.00
660.00
2200.00
1100.00
1100.00
440.00
2200.00
220.00
2200.00
4400.00
2200.00
1100.00
220.00
2200.00
4400.00
1100.00
2200.00
880.00
4400.00
1100.00
4400.00
1100.00
220.00
2200.00
2200.00
1100.00
4400.00
4400.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
660.00
4400.00
2200.00
2200.00
4400.00
4400.00
4400.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
M
BRIJ
MOHANLAL
PADMAKAR
UMESH
VASU
P
B
MAHIPAL
B
B
DANIEL
ANWAR
BENI
REMA
SHASHI
RAJESH
VEENA
BHIMCHAND
UPENDRA
TIRATHDAS
MATHURA
S
KRIPA
P
R
P
C
LAXMAN
RAMBILAS
JITENDRA
TRIBHUWAN
RADHA
PASCAL
M
R
NAROTTAM
R
ALEXIUS
KAILASH
R
NANNU
MAN
RAFIQ
BHARAT
HIRA
PREM
KULDIP
HARIDAS
S
RIYAZUDDIN
KISHOR
M
KASHIRAM
R
AMOL
K
SHREE
MOOLO
A
M
A
N
Y
TULSI
P
NARAYAN
R
RADHEY
K
V
KISHORE
TULSIDAS
HARI
VASANT
KAMALASAN
A
PRABHAKAR
SINGH
S
K
JOHN
HUSSAIN
PRASAD
SARNGAN
KANT
KUMAR
PRADHAN
SAHU
MOHAN
PRASAD
P
RAM
K
K
R
J
BAHADUR
MEHTA
KRISHNA
EKKA
P
P
SINGH
B
BAXLA
CHANDER
B
LAL
SINGH
KHAN
SINGH
LAL
MOHAN
MATHUR
MATHAN
K
KHAN
KUMAR
YASEEN
VERMA
S
SINGH
RAMESH
KUMAR
THURANI
K
RAZA
SAYEED
K
P
RAM
M
SINGH
K
SHYAM
M
PILLAI
SINGH
BHATIA
PATWARDHAN
KULKARNI
N
LATE
NA
NA
V
V
KHOBRAGADE LATE
RAO
B
CH
VERMA
S
JHA
P
PANICKER
KOSHY
SABRI
LATE
GANGA
NA
BADPALLI
B
ARORA
HARDAYAL
R
LT
SHRIVASTAVA LT
BANSIRAM
LT
NIGAM
LT
SONI
LATE
KARUNAKARAN SANKARAN
P SINGH
R
NARWARE
LT
ABRAHAM
ITTY
GANGA
BANGALI
SINGH
V
KULDEEP
CHOUDHARY G
LATE
DUBEY
P
JAIN
PRAKASH
KULIHA
LATE
SHAH
LATE
MARCUS
RAWAL
S
S PATEL
LATE
GANESHRAM
LILADHAR
SABBIR
K
MAHOR
M
SINGH BISHT BALAM
RAJESH
GULLI
PAGARIYA
L
ABDUL
KAWDE
HIRA
SHEIKH
CHOTELAL
SISODIA
B
BAGRI
PRATAP
S
LATE
LATE
ZAMINDAR
R
S
LT
RAJANI
P
SINGH
LATE
MANDAWRA ATMARAM
KAMBLE
M
CHAMAN
VASHISHTH
LATE
R
DIXIT
LATE
M
SHEETAL
PILLAI
PD SINGH
171, TRT, GOVINDPUINDIA
H NO 39 NAVEEN VIVINDIA
PLOT NO 8 GYANDEEINDIA
PRIYALI S NO 84 2 BAINDIA
H
KULKARANI
902 WING‐B NIRMIT INDIA
VASW
BHEL PSWR SAS 110 INDIA
A
R KHOBRAGADE PLOT NO 16 PENSIOINDIA
SUNDAR
RAO
BHEL CHANDRAPUR INDIA
ABHEYA
SINGH
TRACTION MOTOR DINDIA
D
VERMA
H.NO. 40, MANDIR MINDIA
N
JHA
28A N3 AR `C' SECTOINDIA
DANIEL
TOOL & GAUGE DEPTINDIA
T
N SABRI
ST NO‐1, SHAJHANA INDIA
RAM
H NO 121 GURU NANINDIA
P‐94 RISHIPURAM BEINDIA
MANIK
LIG‐133 HARASHWA INDIA
ARORA
QR NO 11/A‐TYPE B/INDIA
S
PRADHAN
MIG 3RSS MARKET BINDIA
A
C SAHU
QR NO‐1980 B TYPE INDIA
M
S VERMA
A‐92 EMERALD PARKINDIA
Q NO. 759, N2, B SECINDIA
RAM
PRASAD
93,N2, D SECTOR, BAINDIA
J
P NIGAM
B‐61, MIG, SONAGIRINDIA
MANMOD
PRASAD SONI
1157 N‐2 E‐SECTOR INDIA
KUTTY
446/D KALPANA NAGINDIA
D
P SINGH
QR NO 291 N 3 C PIPINDIA
L
L NARWARE
1186 N‐2 E SECTOR BINDIA
CHAEKO
H‐59 ADARSHILLA ESINDIA
LAXMAN
1293 A TYP D SECTO INDIA
PRASAD
QTR. NO.209/N2/D SINDIA
B
SINGH
385 N2/C/PIPLANI B INDIA
MEHTA
H NO‐17 LUV KUSH NINDIA
P
CHOUDHARY
QR.NO. 769/D2/D SEINDIA
IGNAS
EKKA
HOUSE NO H‐14 NIR INDIA
R
DUBEY
338/N2/C BERKHERAINDIA
CHANDRA
JAIN
QR.NO. 406/D3/A‐SEINDIA
SHUKH
LAL KULIHA
1154/N2/E‐SECTOR INDIA
ARCHU
SHAH
VIL AT POST BERKHE INDIA
BAXLA
A‐28/10 NIRMAL NA INDIA
L
RAWAL
H NO 19 C SECTOR S INDIA
S
B PATEL
730 D‐2 D SECTOR P INDIA
VILLAGE KHAJURI KL INDIA
265 N2 E SECTOR BE INDIA
KHAN
QR NO 1331 A T D SEINDIA
N
SINGH
393, KALPANA NAGAINDIA
L
MAHOR
584‐D2‐D‐SECTOR PIINDIA
SINGH
BISHT
76 N4, A‐SECTOR BE INDIA
NARAIN
MATHUR
19 N5 SECTOR A BARINDIA
RAM
32 JAWAHAR NAGARINDIA
L
PAGARIYA
QR.NO. 554 N‐3 C‐SEINDIA
SALAM
H NO 117 A SECTOR INDIA
LAL
KAWDE
QR.NO. 1914 A TYPE INDIA
AZIZ
1004 N‐2 D‐SECTOR INDIA
VERMA
262/C PHADHAM NAINDIA
S
SISODIA
210 N‐2 E‐SECTOR BAINDIA
SINGH
1988 TYPE‐B SECTORINDIA
L
KUPPUSWAMY QTR NO 250 N3 AR CINDIA
BODAR
RAM
Q.NO.355 N‐2 D‐SEC INDIA
GIRDHARILAL
TXM ASSY NEW TRA INDIA
K
ZAMINDAR
QR NO C‐40/A SECTOINDIA
RAZA
Q NO 705 N/2 AR PIPINDIA
S
K WAHID A
QR. NO. 511, N/3, A INDIA
C
RAJANI
432/N‐3/A‐SECTOR, INDIA
PREM
SINGH
Q NO 682 N‐3 A‐SEC INDIA
MANDAWRA
799 N‐2 C‐SECTOR G INDIA
B
KAMBLE
QR NO 236‐N3‐C SECINDIA
SINGH
193/N‐3/C SECTOR GINDIA
SHRI
HAZARI LAL
QR NO 1057 N2 B SEINDIA
P
TIWARI
QR NO.654 N T A SECINDIA
J
N DIXIT
480‐N3‐A SECTOR GOINDIA
Madhya Pradesh
Madhya Pradesh
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
Bhopal
Bhopal
PANVEL
PUNE
PUNE
NAGPUR
NAGPUR
CHANDRAPUR
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
402023
402621
410201
411007
411045
440010
440013
442404
462001
462001
462001
462001
462001
462001
462001
462003
462004
462016
462021
462043
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462022
462022
462022
462022
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
010187
012319
950008
030352
012229
009042
011776
008856
009985
010108
010299
011416
011434
012262
030151
012802
012899
012400
008093
008129
010010
010049
010106
010351
010533
010570
010674
011163
011270
011314
011453
011748
011791
011812
011846
011852
011883
011960
012087
012444
012520
012543
012554
012678
012882
012905
012926
012927
013042
013067
013164
013202
013242
013256
013262
013286
019737
010303
011658
012265
020052
010052
010221
010343
010357
010455
010866
010998
011166
011469
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
220.00
440.00
22.00
220.00
2200.00
1100.00
2200.00
4400.00
1100.00
2200.00
220.00
1100.00
220.00
4400.00
4400.00
2200.00
4400.00
2200.00
4400.00
4400.00
660.00
2200.00
2200.00
220.00
1100.00
2200.00
4400.00
1100.00
440.00
1100.00
4400.00
2200.00
1100.00
2200.00
220.00
1100.00
440.00
2200.00
1100.00
440.00
440.00
220.00
2200.00
660.00
2640.00
220.00
220.00
440.00
1100.00
440.00
2200.00
4400.00
2200.00
1100.00
220.00
440.00
220.00
2200.00
4400.00
1100.00
220.00
220.00
4400.00
110.00
1100.00
2200.00
220.00
1100.00
220.00
440.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
P
C
MAHAJAN
M
T
MAHAJAN
32 SHANTINIKETAN CINDIA
SUDHIR
KUMAR
LATE
BINDA
PRASAD
508/N2/SECTOR C G INDIA
S
K
SHRIVASTAVA LATE
K
N SHRIVASTAVA 128/TRT/GOVIND PUINDIA
CHAND
KHAN
LATE
HAKEEM
KHAN
QR NO‐1131,N2,SEC INDIA
U
S
SONI
S
N
LAL SONI
Q NO 100/N2 B GOVINDIA
K
S
CHAWHAN
LATE
J
S CHAWHAN
HOUSE NO A 277 MI INDIA
OM
PRAKASH
SHARMA
G
C
SHARMA
A‐24 MINAL RESIDE INDIA
JAMNA
BAI
YADAV
LATE
DALCHAND
QR NO 286 N1 D SECINDIA
BANSI
LAL
SOBHA
RAM
QR NO‐95/N1/A‐SECINDIA
S
B
SINGH
LATE
R
S SINGH
QR 44/N1/A SECTORINDIA
VINOD
KUMAR
KAUSHAL
SUNHARI
LAL
B 35 MINAL RESIDENINDIA
MANDHAR
LAL
ATHAWAL
JAGANNATH ATHAWAL
557 N‐2 B SECTOR G INDIA
MOHD
IMTIYAZ
K
REHMAN
Q NO.604 N‐1 B‐SECINDIA
MOHD
SHAFIQ
CHOOTAE
KHAN
QTR NO 655 N/3 B S INDIA
SANJAY
KUMAR
UPADHYAYA KRISHNA
RAO
UPADHYAYA
C‐102 MINAS RESID INDIA
BRIJ
BASI
LAL SHARMA SHRI
J
P SHARMA
40/TRT B‐SECTOR GOINDIA
M
THULASI
BAI
V
R
RAJAN
C 13/5 SIMI APPART INDIA
SYED
NIAZ
HUSAIN
LT
S
FIYAZ HUSAIN
120‐B ALKAPURI BHOINDIA
GURUNATH K
ANAOKAR
LATE
K
S ANAOKAR
B‐474/9 A SAKET NA INDIA
B
L
NAGAR
LT
G
L NAGAR
R B III 301‐B HABIBG INDIA
TEJ
BAHADUR
REEL
LT
BHAGAT
RAM
QR NO 617 N‐2 B GOINDIA
K
VASUDAVAN
LATE
KESAVAN
QR NO 833/D2/D SE INDIA
R
C
CHOUDHARI
HARISH
CHANDRA
CHOUDHARI
A‐152 ALKAPURI BHOINDIA
IMRAT
LAL
AMAR
CHANDRA
621 BOGSEWANIYA INDIA
BARKAT
MASIH
LATE
FAZAL
MASIH
Q NO 943 N2 HABIB INDIA
KRISHNA
VISHWAKARMA
M
P
VISHWAKARMA LIG 38/2C SECTOR SAINDIA
ARVIND
G
GUPTE
LATE
G
A GUPTE
F‐301 SAVOY COMPLINDIA
MEERA
PATEL
RAVI
KUMAR
PATEL
109 VARDHMAN GR INDIA
C
SRINIVAS
RAO
C
VENKAIAH
H NO 6‐3‐596/59 VE INDIA
M
SUDHAKAR
M
NARAYANA CHETTY
PLOT NO 33 ROAD NINDIA
BADIKALA
MALLESHAM
B
POSHAM
SNO. 1625519/251D INDIA
THANTIPUDIBHASKARARA
T
SANJEEVA
RAO
S.NO. 1751476 326 BINDIA
MALOLLA
SATTIAH
LATE
M
BABAIAH
ST NO. 1756834/CDCINDIA
SYED
RAHAMATULLAH
LT
SYED
AHMEDULLAH
G‐FM, TECHY (309) BINDIA
MADASU
MALLESHAM
M
VITHOBA
CDC 840, B.H.E.L‐ R.CINDIA
U
M
V NAIR
P
CHINNAPPAN NAIR
DEPT CODE 9050, B. INDIA
SIVAIAH
B
LT
RAMAIAH
B.H.E.L.‐R.C.PURAM INDIA
S
AZISUM
REMHAN
SADET
ALI
B.H.E.L.‐R.C.PURAM,INDIA
K
RAMULU
BOVAIAH
DPT CODE 710/1783 INDIA
K
RADHAKRISHNA
K
P
SEETHARAMAIAH DPT CODE 505 ST NOINDIA
SIVA
RAM
D R
LATE
D
RAMANNA
MIG 1547 PHASE I B INDIA
K
YELLAMMA
K
NAGAIAH
715, ATTDT. I ST 179 INDIA
G
J
MALLIKHARJUN LATE
G
T DAS
DEPT. 392, ST. NO.18INDIA
M
SURYAPRAKASH R DEPT CODE 335 R.C. INDIA
M
SUBHASH
CHANDRA BOSELATE
RAJENDRA
PRASAD
SRI
BANSI
PRASAD
DEPT 394/1817779 BINDIA
DATTATRAYA PATIL
LATE
SRI
GANAPATA RAO P DEPT 803, ST NO. 18 INDIA
S
MALLIKAMBA
S
MAHENDER KUMAR
DEPT 387 BHEL‐R.C.PINDIA
T
RAJKONDAWAR DEPT 212Q BHEL‐R.CINDIA
UDAY
RAJESHWAR RAJKONDAWAR R
DHARAMA
PURI
LAXMAN
D
CHAKRAPANI
DEPT 328, ST. NO.18INDIA
GUNASAGAR S
S
CHANDRA
SEKHAR
DPT CODE 332‐O B.HINDIA
T
RAJAMANI
THIRUKKOTEESWARAN
DPT CODE 570 B.H.E INDIA
PYARAM
RAJENDRA
PARASAD
LT
P
VEERAIAH
DPT CODE 352.4/182INDIA
D
NAGAMANI
NARASIMHA RAO
QR NO‐62A, TYPE‐III,INDIA
V
SUDHAKAR
V
RAMALINGAM
DPT CODE 801/1831 INDIA
NAYAKUVADI PRAKASH
LT
NARSIAH
DPT 840 B.H.E.L‐R.C. INDIA
BHASKAR
RAO
E
J
ABRAHAM
DPT CODE 504 B.H.E INDIA
C
MALLAIAH
C
RAMAIAH
DPT 334 B.H.E.L‐R.C. INDIA
M
YADAGIRI
M
VEERAIAH
DPT CODE 510 B.H.E INDIA
M
RANGA
RAO
DPT CODE 372 B.H.E INDIA
M
SATYANARAYANRAO
SIRAJULHAQ
ZAHOORULHAQ
Q NO 265 MIG PHAS INDIA
KOMIRA
SATYANARAYANA
K
NARASIMNULU
DPT 446 B.H.E.L‐R.C. INDIA
MOHD
HASHAM
ALI
SHAIK
CHAND
DPT 840 B.H.E.L‐R.C. INDIA
V
SREE
VENKATESWARLV
V
SITARAMAIAH
PLANT DIRECTOR TOINDIA
K
CHANDRAKALA
K
GOVIND
LATE
DEPT.CODE 705 B.H. INDIA
R
VENKATA
RAO
R
VEERANNA
DEPT.CODE 715 PHAINDIA
ERROLA
SIROMANI
LATE
E
MOSES
QR NO‐298‐E, B.H.E. INDIA
D
VIDYA
SAGAR
D
VASUDEVA
RAO
DEPT.CODE 373 BHE INDIA
JHANSI
PAUL
N
V
L PAUL
DEPT.CODE 715 BHE INDIA
B
PARAMANAND
B
SATYANARAYANA
HN:1‐36/2/4/1 JAWAINDIA
S
K
SETTY
K
N
SETTY
H NO 6‐1‐132/65 PA INDIA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
TAMIL NADU
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
SANGAREDDY
HYDERABAD
HYDERABAD
CHENNAI
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462023
462024
462024
462024
462024
462024
462024
462024
462024
462024
462039
462041
500004
500026
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
500032
502032
500032
500032
600103
500032
500032
500032
500032
500032
500050
500025
011554
011641
011692
011931
012043
012224
012475
012504
012567
012775
012888
013098
013137
013224
013292
029211
030055
009991
010474
010509
010543
011263
011548
012302
013069
013176
013410
012148
018170
019459
016858
016887
016988
017053
017092
017124
017374
017384
017451
017480
017554
017619
017712
017809
018037
018050
018062
018089
018130
018172
018227
018270
018300
018322
018412
018433
018447
018457
018474
018482
018508
018577
018578
018643
018674
018741
018950
019019
019043
019097
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
2200.00
220.00
220.00
440.00
220.00
4400.00
1100.00
1100.00
220.00
1100.00
2200.00
1760.00
220.00
220.00
2200.00
220.00
1100.00
2200.00
2200.00
4400.00
1100.00
1100.00
2200.00
1100.00
2200.00
440.00
1100.00
1100.00
4400.00
2200.00
4400.00
220.00
2200.00
550.00
2200.00
4400.00
220.00
1100.00
2200.00
2200.00
1100.00
440.00
220.00
1100.00
2200.00
3300.00
4400.00
2200.00
2200.00
3300.00
220.00
2200.00
2200.00
2860.00
1100.00
220.00
220.00
1100.00
440.00
880.00
220.00
440.00
4400.00
1100.00
2200.00
440.00
2200.00
220.00
1100.00
220.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SATYANARAYAGANGAPURI
LATE
KISTAIAH
GANGAPURI
QR NO.8/C, BHEL TOINDIA
VENKAT
REDDY
DEPTT.CODE 211‐A, INDIA
LAXMA
REDDY
GARI NARASIMHL
REDDY
V
NARAYANA REDDY
DEPTT.CODE 211‐A OINDIA
VENNAVARAMJAYAPAL
R
KANNIAPPAN
DEPT.CODE 902, EXTINDIA
K
BHARANEEDHA RAJA
J
ASHOK
MOURYA
J
LAKSHMI
PATHI
DEPT.CODE 394‐O STINDIA
S
C
MANTRAWADI C
S
MANTRAWADI A‐002 NAGARJUNA GINDIA
SARVA
SRINIVAS
S
P
SASTRY
DEPT.CODE 570 BHE INDIA
MOHD
ABDUL
SHUKOOR
AHMED
GHOUSE
MOHIUDDIN
DEPT.CODE 510, ASSINDIA
MOHD
MQINUDDIN
LATE
M
A GAFOOR
DEPT.CODE 314 BHE INDIA
Y
VENKOTARAMAIAH
DEPT.CODE 393 BHE INDIA
Y
VENKOTESWARRAO
VATSALA
BHAT
NA
HIG ‐13 BHEL EX COLINDIA
APPANNA
SASTRY
GARIMELLA
ANNAJI
RAO
PLOT : 57, HIG PH ‐ I INDIA
GANAPATHI RAJU
VENKATA RAO G
VENKATESWARLU
NO19 HIRISE PRIDE CINDIA
G
RAJAMOWLY
LATE
G
RAJAIAH
MACHINE MAINTENAINDIA
INDIA
K
JHANSI
LAKSHMI
K
V
SHARMA
A‐18 BHEL R & D TOW
K
M
DUTTA
D
D
DUTTA
674 EWS AVAS VIKASINDIA
J
S
SASTRY
J
SITARAMA
SASTRY
107 ANNAMAYYA ENINDIA
T
FLOWRENCE JHANSI
T
SURESH
KUMAR
EM‐COMMERCIAL D INDIA
G
RAJAMALLAIAH
G
MALLAIAH
LATE
JELLAPURAM VILLAGINDIA
R
V
KRISHNA RAO R
VENKATANARAANA
C/O PRIYANKA MED INDIA
MADIRAJU
CHANDRA
SEKHARA RAO LT
M
KOTESWARA RAO BHEL SITE OFFICE, RAINDIA
JOSYULA
VISWANATHAN
J
VENKATRAMAPPA
C/O SMT J VASANTH INDIA
ALAPARTHY APTS HOINDIA
L
LAKSHMI
LALITHA KUMARNA
RAGHUNATH PATRO
LT
LADDU
PATRO
216D, SECTOR V, UK INDIA
V
VITTAL
BABU
LATE
V
LAXMINARASIMHABHEL SITE OFFICE, VSINDIA
BATTINA
CHANDRA
SEKHAR
B
V
BAPAMAIAH
H O BAPPARAO NO 4INDIA
VITTHAL
K
GOKHALE
KRISHNAPPA V
GOKHALE
BHEL ‐ ISG 25/1 M G INDIA
SRINIVASA
K
K
DORAI
NAIDU
NO:3/1 4TH MAIN R INDIA
S
K
KHERA
H
C
KHERA
223/B 4 GODAVARI INDIA
VASANTHA SHALINI
EX
J
W O V
BHEL ISG IISC POST INDIA
SANNAIAH
NANJAIAH
DOOR NO. 17, BAPU INDIA
GAFFAR
S
A
S
AMEER
II MAIN ROAD, DEEP INDIA
GALAPPA
APPAPPAIAHIA
KENGARI HOBALI, VAINDIA
MUDDALAKSHMMA
S
SADASHIVIAH
NO. 58, 8TH CROSS, INDIA
SUNDRAMMA G
M
SUNDER
NO. 94, NEW 1ST CR INDIA
CHANDRAPPA C
T
LATE
THIMME
GOWDA
NO. 32/4, 5TH MAININDIA
CHANDRAIAH
LATE
KAMANAYAKA
NO. 11/6, II MAIN, IVINDIA
RANGAREDDY G
GOVINDA
REDDY
D NO 15 OPP COIMBINDIA
SADHANA
C
M
V
BALASUNDER
104/2, 6TH CROSS, I INDIA
DHAN
SUKH
UPADHYAY
GANPAT
LAL
UPADHYAY
FNO 003 TAMARIND INDIA
D
MANUEL
A
DAVID
59/2 KADHAARANAPINDIA
JAIN
R
M
LATE
MULTANMALJ JAIN
C‐1, BHEL TOWNSHI INDIA
HARINATHA GUPTA
RAMACHANDRAIAH
NO.46 3RD CROSS IS INDIA
GOWRAMMA M
K
N
PADMANABA
A‐102, BHEL TOWNSINDIA
SAKKU
BAI
PRAKASH
BHANVANI
A‐14, BHEL TOWNSHINDIA
GOWRAMMA R
B
K
RAMACHANDRA RDOOR NO. A2‐9, BHEINDIA
RANGAPPA
NO. 21, 1ST MAIN, 5 INDIA
LAKSHMINARAR
PADMA
C
S
B
K
NARAKESARI
NO. 222, 7TH A‐MAI INDIA
SASIKUMAR G
GOPALA
KRISHNA
PILLAI P K
016 BINDU ANNMOLINDIA
ATTHI
D
K
A
DHANARAJAN
628E1, II MAIN RPC LINDIA
PVT LIMITED NA
NO 43 DICKENSONROINDIA
LAKSHMANANISOLA
N
CHANDRASHEKAR
LT
NAYNASWAMY
NO.16, 11TH MAIN I INDIA
RAMAMURTHY
3A/31 S‐1 NAVARAT INDIA
KYPA
RAMA
SUBRAMANYAMK
KRISHNA
A
LT
ANNAIAHPPA
NO. 10, IIND CROSS INDIA
T
VEERARAGHAVAC 69‐RAGHAVA G.L. OUINDIA
P
T
VAIKUNTANATHP
B
S
RAI
M
M
RAI
1393 10TH MAIN 12TINDIA
T
PADMA
T
S
BUCHI BABU
1158 11TH MAIN IITINDIA
SATHYA
MURTHY
H B
LATE
BINDU
MADHAVA SASTRY# 72 EKADANTHA INDIA
A
N
KISHORE
M
A
NARAYAN
236 NAWNEET KUTIRINDIA
P
VENKATA
RAMANA
P
SESHADRI
SASTRI
BHEL SITE OFFICE RAINDIA
A
S
VENKATA KRISHA
M
SRIRAMULU
16, ARUNUGAM STR INDIA
S
RAGHUPATHI
11, P.P. CHETTY ST. WINDIA
T
R
GIRINARASIMHAT
M
MARUDHAI
M
MASI
ST NO 2160633 Q NOINDIA
V
S
SIVANESAN
V
A
SUNDEL
DEPUTY MANAGER/ INDIA
K
GAJA
S
DHANAPAL
BHEL PIPING CENTR INDIA
MOHAMED AJWAD
ABDULLAH
6 RAMS APTS 16 GA INDIA
G
R
VENKATAGIRI NA
WADIA HOUSE 29 ELINDIA
M
CHOCKALINGAM
A
L
R MELNAKSHISUN FLAT NO III B P 43 (OINDIA
NOOR
JAHAN
BEGUM
M
N
CHIDA
CA‐1 SEA BROOKE A INDIA
S
MADHAVAN
K
SADAGOPAN
19/6 BHARATH GARDINDIA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
BANGALORE
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
SANGAREDDY
SANGAREDDY
ZAHIRABAD
BHADRACHALAM
PRODDATUR
NANDYAL
GUNTUR
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
KAKINADA
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
THUMBASOGE
RAICHUR HO
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
TIRUCHIRAPPALLI
500032
500032
500032
500032
500032
560103
500032
500032
500032
500032
500034
500050
500072
500593
500593
500593
502032
502032
502319
507115
516309
518501
522124
530026
530031
533002
560001
560004
560047
560012
560026
560026
560026
560026
560026
560026
560026
560026
560028
560037
560038
560040
560040
560040
560040
560040
560040
560040
560040
560040
560042
560054
560079
560079
560086
560086
560086
560098
571501
584170
600001
600001
600014
600017
600017
600020
600034
600040
600041
620006
019217
019302
019347
019422
019425
019509
019514
019546
019563
019572
029556
020011
014147
013986
014011
019997
008150
017046
017624
014398
014519
020079
030141
009154
014579
001080
009174
009820
009097
009134
009504
009509
009538
009624
009640
009669
009694
019753
009869
014928
019697
009379
009527
009529
009556
009664
009787
009853
009965
009972
023508
019657
018946
019640
019615
019677
027118
009391
008852
014467
002239
008759
006704
003059
003078
030043
950149
014391
014480
020009
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
220.00
1100.00
440.00
2200.00
220.00
2200.00
2200.00
1100.00
4400.00
2200.00
2200.00
4400.00
660.00
4400.00
2200.00
660.00
2200.00
1100.00
220.00
1100.00
2200.00
2200.00
2200.00
440.00
2200.00
2200.00
2200.00
4400.00
4400.00
1100.00
220.00
220.00
440.00
220.00
220.00
1100.00
660.00
220.00
220.00
4400.00
110.00
1540.00
220.00
220.00
220.00
440.00
220.00
220.00
1100.00
1100.00
2200.00
440.00
2200.00
2200.00
2200.00
4400.00
2200.00
4400.00
2200.00
1100.00
2200.00
1100.00
2200.00
4400.00
4400.00
2200.00
220.00
4400.00
2200.00
4400.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
BALAKANAKALAKSHMI
P
SUBRAHMANYAM
2, KANNIAH CHETTY INDIA
P
E RAJIR CHETTIAR NO.D‐140/A RAJAMAINDIA
P
E
JANARDHANAMLT
M
NATARAJ
N
MUTHUKRISHNAN
5‐D BHEL FLATS (VIJAINDIA
K
SUBRAHMANYAM
K
SRIRAMAMURTHY
N0.1, 7TH STREET DAINDIA
S
MD
ALI JINNAH
K
E
SHAMSHUDEEN 34, B.REDDY STREET INDIA
A
XAVIER
NA
1 A EDA ST VERASOMINDIA
PLOT NO.29 JAMBUTINDIA
R
NARASIMHAN
RAJAGOPALANS
NO 14 SIVARAM NA INDIA
V
PERUMAL
VENKATACHA G
J
DHANDAPANI
JAMBUNATHAN
NO.7 MANGAMAL N INDIA
C
PANAIYADIYAN
K
CHINNA
SAMY
C/O K CHINNA SAMYINDIA
G
KARUNAKARAN
G
GOVINDARAJU
THOGUR, NORTH ST INDIA
M
SIVAGANESAN
S
MANIAN
42 PAVUKKARA KRIS INDIA
A
RAJAGOPAL
LATE
A
Y SWAMY
124, BHELPUR, 3RD CINDIA
D
KRISHNAN
C
K
DURAISAMY
PLOT NO 126 7TH C INDIA
A
RADHA
KRISHNAN
A
ALAGARSAMI
A134‐A, JAINAGAR T INDIA
M
NAMASIVAYAM
L
MUTHUSAMY
5/25, 6TH CROSS BH INDIA
M
MURUGESAN
M
S
MATHEVAN PILLA NO.119 THIRUVENSAINDIA
A
RAMALINGAM
R
ARUMUGAM
4/652‐SIXTH CROSS INDIA
R
BANUMATHI
A
RAJENDRAN
W/O A RAJENDRAN INDIA
M
DHARMALINGAM
R
MARTHAI
PILLAI
CCDP BHEL TRICHY INDIA
M
SENDHIL
P
MUTHINAL
B3/232F BHEL TOWNINDIA
V
NARAYANAN
E3/437 F, BHEL TOWINDIA
T
N
KRISHNAMURTHLT
N
SACHIDHANANTHAM
LATE
N
NATARAJAN
A2/158, TOWNSHIP INDIA
B
RAJENDRAN
R
BALAKRISHNAN
D4‐148, BHEL TOWNINDIA
S
SRINIVASAN
LT
V
K S IYER
FIRST STREET, PLOT INDIA
M
MAYAN
V
MUTHILINGAM
A‐2/459, KAILASAPU INDIA
J
ALBERT
LT
P
JESUDOSS
E2/142, BHEL TOWNINDIA
M
VISWANATHAM
NA
B/3/295, BHEL TOW INDIA
P
G
CHANDRAMOU P
V
GOPAAKRISHNAN A6/10, BHEL TOWNSINDIA
SARAMMA
ITTY
LT
M
G ITTY
A2/111,KAILASAPURINDIA
B
PERUMAL
K
BOORAM
E2/330‐F, BHEL, T SHINDIA
P
BALASUBRAMANIAN
S
PALANISAMY
C3/274 F BHEL TOW INDIA
M
SUNDARESAN
P
MUTHAIAH PILLAI
B4‐119, KAILASAPURINDIA
BASKARAN
D
BASKARAN
A2/314, TRICHY
INDIA
A
SESHA
SAYEE
LATE
R
APPUSWAMY AYE C3 162F TOWN SHIP INDIA
R
LENIN
MARX
A
RATUSAMY
E‐3/400, BHEL TOWNINDIA
M
BALASUBRAMANIAN
S
MAHALINGAM
R3‐554 KAILASAPUR INDIA
M
P
DURAISAMY
D
PERUMAL
C2/102 TOWNSHIP BINDIA
P
VARADARAJAN
A
PONNUSAMY
PLOT NO‐19 FATHIMINDIA
G
THIAGARAJAN
S
GURUSAMYACHARI
E2/118 F, TOWNSHIPINDIA
M
SHANMUGAM
V
MUMISAMY
D4/70, TOWNSHIP B INDIA
R
SUBRA
MANIAN
S
RAMA
KRISHNAN
C2/687 F KAILASA PUINDIA
A
POOMANI
E
ARUHUGAM
C2/311F BHEL TOWNINDIA
N
BALAKRISHNAN
G
NARAYANAN
D4/140, BHEL TOWNINDIA
C
R
RADHA
K
CHIDAMBARATHANU
B2/486 TOWNSHIP BINDIA
T
V
KRISHNAN
K
S
VISWANATHAN A4/48 BHEL‐TOWNS INDIA
K
R
SANKARAN
R
S
MONEY
BUILDING NO 2 & 4, INDIA
R
SANTHANA
KRISHNAN
R
V
RAMAIAHNAIDU E2/35, KAILASAPURAINDIA
A
SHANMUGAM
S
ARRUMUGAM
R3/561 BHEL TOWN INDIA
G
TAJUDEEN
G
GHOUSE
MOHIDEEN
212/1 EZHIL NAGAR INDIA
G
KUPPUSAMY
M
GURUSAMY NAIDU
MPMC/ W.R.I COMPINDIA
K
KUPPAN
P
KATHIRVELU
A2/419 BHEL TOWN INDIA
K
CHANDRASEKARAN
M
KUPPUGAMY
B3/262‐F, TOWNSHI INDIA
NETHAJI
AS
A
R
SRINAVASULU NA ER 3/1‐RESERVOIR QINDIA
G
RENGANATHAN
S
GOVIND
DARAJU
S/2, 136 GAMARAJU INDIA
C
EVGINE
ROY
S
CHELLAPPAN
JOY HOME, 37/1 EZHINDIA
P
VIJAYA
KUMAR
K
PALANISAMY
K‐2/50‐F KAMARAJA INDIA
M
RAJA
GOPAL
K
MUTHUSAMY
STAFF NO 2148218 DINDIA
M
VEERAMANI
V
MUNU
SAMY
C‐2/101 TOWN SHIP INDIA
K
P
SIVAKUMAR
K
PANDIAN
C‐3/166 KAILASAPURINDIA
P
AYYAMPERUMAL
N
A
PONNAMBALAM R 3/528F KAILASAPUINDIA
P
CHELLAP
PANDIAN
S
K
PANDIAN
B2/548 B.H.E.L‐TOWINDIA
T
PRABAHARAN
P
THIYAGARAJAN
A3/516 F, KAILASAPUINDIA
V
GOPALAKRISHNAN
LT
S
VENKATTARAMAN82/50 BHEL TOWNSHINDIA
P
GOVINDAN
V
PERIYAKARUPPAM
E3‐433‐F KAILASAPUINDIA
N
CHANDRASEKARAN
S
NATESA
PILLAI
E3/475, KAILASAPURINDIA
P
K
AZHAGUMATHI LATE
S
P KRISHNAMOORTB3/19, BHEL TOWNSINDIA
M
MUHAMEDILYAS
M
MOHAMED KASIM
PH 493/494 BHEL TIRINDIA
A
BABU
R
AYYALU
NO 14 INDRA GANDHINDIA
T
PRABAKARAN
P
THAMBUSAMY
BPP/ ENGINEERING 7INDIA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
600053
600078
600085
600093
620001
620001
620005
620005
620006
620006
620007
620009
620013
620013
620013
620013
620013
620013
620013
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620004
620014
003076
014349
003074
009079
003744
005235
003674
003993
003603
005801
007244
005542
003445
003669
004847
004973
005584
006353
026947
003370
003375
003468
003549
003592
003607
003609
003942
003990
004011
004297
004452
004465
004524
004605
004728
004753
004835
004896
004898
004945
004951
005104
005133
005208
005296
005422
005426
005476
005556
005820
005963
005987
006118
006135
006329
006333
006368
006412
006439
006485
006533
007037
007122
007182
007236
007238
007312
007318
007380
007396
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
Amount for unclaimed an
4400.00
4400.00
4400.00
1100.00
220.00
220.00
1760.00
2200.00
1100.00
1100.00
550.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
440.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
440.00
2200.00
220.00
2200.00
4400.00
4400.00
4400.00
1100.00
4400.00
4400.00
220.00
2200.00
1100.00
1100.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
220.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
1100.00
2200.00
4400.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
4400.00
2200.00
1100.00
2200.00
2200.00
2200.00
1100.00
2200.00
1100.00
2200.00
2200.00
1100.00
1100.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
D
N
RAVISHANKAR D
R
NARAYANA SHARMPH 501/502, KAMARINDIA
T
BASKARAN
P
THANGAVELU
B‐2/526, BHEL‐TOW INDIA
P
SENTHAMILSELVAN
NA
SR MATERIALS PLAN INDIA
D
JOHN
BATCHA
DAVUTHU
SHAHILI
NO 2 8TH CROSS BHAINDIA
G
I
JOHNSON
LATE
M
G ITTY
A2/111, KAILASAPURINDIA
V
SUDARSANAM
LT
R
T VARADARAJAN B3/31, BHEL TOWNSINDIA
RAMA
CHAINDU
E‐3/474 KAILASAPURINDIA
V
S
SATHIYANARAYASITA
CHAKRABARTI P
K
S
N
CHAKRABARTI
D4/218 BHELTOWNSINDIA
M
SIGAMANI
MUTHUSAMY
N3/13,NEHRU NAGAINDIA
S
MANI
P
SENGULATHAL
N‐3/142, NEHRU NA INDIA
P
SUBRAMANIAN
S
PALANIPPAN
C/O PL PALANIAPPA INDIA
SYED
MUSTHAFA
3/976, BURMA COLOINDIA
K
S
MOHD GHOUSEK
M
JOSEPHRAJA
S
A
MARIA PRAGASAM3/368 INDIRAGANDHINDIA
M
SELVARAJ
S
MANICKEM
25 KARUNCHI NAGA INDIA
K
R
RAJA
SP
KARUPPIAH CHETTIAR
C2/8, CAUVERY NAGINDIA
S
SAMPATHKUMAR
NA
PLOT NO 39 ASHTA LINDIA
S
RAJU
SHANMUGAM
NO 9 ANNAI NAGAR INDIA
P
SHANMUGAM
S
PERUMAL
COUNDER
3RD CROSS PLOT NOINDIA
T
S
JANARTHANAN NA
1/10, 25A, PERIYAR SINDIA
P
DHANARAJ
NA
432/32‐B, EIGHT CROINDIA
R
MANOHAR
A
RAMDOSS
2/761 PAVAZHA MAINDIA
T
S
SIVA SUBRAMA T
S
SANKARALINGAM (RTD SR MGR/BHEL/ INDIA
E
GOVINDASAMY
M
EAGAN
19, MAIN ROAD, BHAINDIA
PARASURAM NARASIMHAN
N
P
RAM
FLAT NO A‐1 BHEL RINDIA
S
BALAKRISHNAN
LT
N
SRINIVASA IYER C/O SHRI D S VENKA INDIA
K
KRISHNAVENI
NA
153 KAVERI NAGAR VINDIA
V
MEENA
S
VISWANATHAN
43 LIC COLONY SUBRINDIA
D
SORNAMBL
P
PANDIAN
3/6 THIRUVALLUVARINDIA
P
PONMATHY
P
PANDIAN
3/6 THIRUVALLUVARINDIA
HARIHAR
SWAROOP
KHANDELWAL NA
1/D DARP NARAYAN INDIA
SARMILA
PAL
N
R
PAL
527 JODHPUR PARK INDIA
M
RAJIV
KUMAR
RAMANAND PRASAD
GENERAL MANAGERINDIA
TARA
SHANKAR
BANERJEE
JAGADISH
CHANDRA
BANERJEE
C/O SQN LDR J C BANINDIA
NARAN
BANRA
BANDHU
BANRA
BHEL‐ISG, SITE OFFICINDIA
H
N HANEEF
VILLAGE & POST BUZINDIA
S
M
MAQSOOD HAS LT
BIJAY
KUMAR
PATHAK
LATE
DEO
NARAIN PATHAK BHEL SITE OFFICE CHINDIA
VIJAY
KUMAR
LATE
HARIHAR
CHAUDHARY
BHEL, TTPS, LALPAN INDIA
AJAY
KUMAR
TIWARY
PRAKASH
NARAIN
TIWARY
BHARAT HEAVY ELECINDIA
SHYAM
KISHORE
KUMAR
CHUBBAI
BHAGAT
BHEL ‐ TENUGHAT SIINDIA
SAROJINI
P
NAMBIYAR
PADRAMNAB NAMBIYAR
SHAMBUNATH COM INDIA
GANGADHAR P
SALASKAR
P
SALASKAR
101, BAJAJ BHAVAN INDIA
BHARATI
GORAGANDHI
DHANESH
16 GORAGANDHI A INDIA
N
RADHAKRIHNAN C44 BHEL TOWNSHI INDIA
C
R
JAYACHANDRANC
MILLAT
EDUCATION
SOCIETY
NA
MILLAT EDUCATION INDIA
SITA
MISHRA
NA
220/6A SHANTI PUR INDIA
DHANANJAY KUMAR
SHIVEDNRA KUMAR
M/S HOTEL SRAVASTINDIA
BIJOY
BISWAS
NA
M/S ALBERT DAVID LINDIA
YOGITA
SRIVASTVA
NA
H NO 4783/23 DARY INDIA
RAVI
SHEKHAR
TIWARI
NA
1242 ‐ A ARJUN NA INDIA
Subatra
Kalyan
A
KALYANA
SUNDARAM
No 363, 8th Main RoINDIA
SURENDER
KUMAR
RAJA
RAM
396 SHIV GALI PUNJAINDIA
ZAHIR
NASIR
AHMED
NA
CDR 8 TAC AF MATH INDIA
DEEPESH
MALAVIYA
NA
N/16 PRASAD NAGA INDIA
HARJIT
SINGH
KALRA
S
SATNAM
SINGH
584 GANDHI CLOTH INDIA
RADHA
SRIVASTVA
SARVESH
1089 PAIWALAN JAMINDIA
PAWAN
KUMAR
SAWHNEY
LT
SH
BANSI LAL SAWHN713 SHIVAJI ROAD A INDIA
R
L
SHARMA
SH
MULAKH
RAJ
1246 ‐ 26 GURU TAGINDIA
RAJENDAR
NATH
KHANNA
NA
931,KUCHA QABIL ATINDIA
RAJESH
SHARMA
RAM
KUMAR
SHARMA
1849 KUCHA KHYALI INDIA
ANIS
BANO
ABDUL
SHAKOOR
850 SHEESH MAHAL INDIA
ANURADHA RUSTAGI
NA
1423 KUCHA USTAD INDIA
RATI
JAIN
JUGMANDER DASS
JAIN
FLAT NO‐807, GAUR INDIA
PREM
KUMAR
SIDANA
LATE
SH
K L SIDANA
295 KRISHNA STR INDIA
SUMAN
JAIN
NA
1496 KUCHA SETH D INDIA
SITA
GOENKA
NA
1971 72 KUCHA CHE INDIA
NIDHI
JAIN
CHAKRESH KUMAR
4/2690 91 MAIN ROAINDIA
PANKAJ
DEWAN
NA
3/10 WEST PATEL NAINDIA
RICKY
SARAF
PAWAN
SARAF
2435 HUDSON LINESINDIA
PUNEET
PAL
SINGH
S
TAJINDER
PAL SINGH
D 22 MODEL TOWN INDIA
NEERAJ
BHATIA
L
N
BHATIA
144 KALYAN VIHAR NINDIA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
KERALA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
ORISSA
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
GUJARAT
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
TAMIL NADU
BIHAR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
DELHI
DELHI
DELHI
KARNATAKA
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
UTTAR PRADESH
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TRICHY
MADURAI
TIRUNELVELI
VELLORE TAMIL NADU
CHENNAI
DHARMAPURI
ERODE
COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
BARRACKPORE
ROURKELA
BANKA
HAZARIBAGH
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
VALSAD
MUMBAI
MUMBAI
RANIPET
PATNA
ALLAHABAD
BAHRAICH
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
BANGALORE
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
GHAZIABAD
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620014
620016
620016
620017
620019
620019
620019
620019
620019
620019
620019
620021
620601
625014
627401
632006
600083
636701
638182
641002
641046
641046
700006
700068
700091
743102
769011
813105
825303
829149
829149
829149
396001
400021
400092
632406
800002
110002
110002
110003
560034
110003
937658
110005
110006
110006
110006
110006
110006
110006
110006
110006
201010
110006
110006
110006
110006
110008
110009
110009
110009
007402
Amount for unclaimed an
007415
Amount for unclaimed an
007418
Amount for unclaimed an
007512
Amount for unclaimed an
007585
Amount for unclaimed an
007762
Amount for unclaimed an
019943
Amount for unclaimed an
020064
Amount for unclaimed an
005146
Amount for unclaimed an
005828
Amount for unclaimed an
019961
Amount for unclaimed an
005183
Amount for unclaimed an
005715
Amount for unclaimed an
006026
Amount for unclaimed an
006543
Amount for unclaimed an
006678
Amount for unclaimed an
007357
Amount for unclaimed an
007641
Amount for unclaimed an
006640
Amount for unclaimed an
006671
Amount for unclaimed an
007170
Amount for unclaimed an
004393
Amount for unclaimed an
008792
Amount for unclaimed an
019549
Amount for unclaimed an
004301
Amount for unclaimed an
029927
Amount for unclaimed an
021433
Amount for unclaimed an
005023
Amount for unclaimed an
007577
Amount for unclaimed an
950184
Amount for unclaimed an
026890
Amount for unclaimed an
003359
Amount for unclaimed an
003144
Amount for unclaimed an
009181
Amount for unclaimed an
010138
Amount for unclaimed an
003261
Amount for unclaimed an
003245
Amount for unclaimed an
003267
Amount for unclaimed an
003288
Amount for unclaimed an
IN302902424261 Amount for unclaimed an
IN300159101340 Amount for unclaimed an
IN300142101363 Amount for unclaimed an
IN301080221217 Amount for unclaimed an
IN300888133074 Amount for unclaimed an
IN301127156347 Amount for unclaimed an
IN301330190654 Amount for unclaimed an
IN300476413977 Amount for unclaimed an
IN302902422266 Amount for unclaimed an
IN300079102855 Amount for unclaimed an
IN300095103516 Amount for unclaimed an
IN301055104808 Amount for unclaimed an
IN302902432633 Amount for unclaimed an
IN301151124934 Amount for unclaimed an
IN300118100143 Amount for unclaimed an
IN302092100508 Amount for unclaimed an
IN300118101551 Amount for unclaimed an
IN300206101691 Amount for unclaimed an
IN300142102020 Amount for unclaimed an
IN300118105848 Amount for unclaimed an
IN301774114761 Amount for unclaimed an
IN300100116155 Amount for unclaimed an
IN300214131896 Amount for unclaimed an
IN300888146958 Amount for unclaimed an
IN301127153571 Amount for unclaimed an
IN300513180558 Amount for unclaimed an
IN302902421050 Amount for unclaimed an
IN300011101837 Amount for unclaimed an
IN300513161539 Amount for unclaimed an
IN301330185300 Amount for unclaimed an
IN300476401839 Amount for unclaimed an
1100.00
2200.00
2200.00
2200.00
4400.00
2200.00
2200.00
2200.00
220.00
2200.00
660.00
2200.00
220.00
2200.00
2200.00
2200.00
220.00
2640.00
440.00
1100.00
2200.00
4400.00
4400.00
2200.00
220.00
2200.00
2200.00
2200.00
2200.00
330.00
2200.00
4400.00
2200.00
1100.00
4400.00
2200.00
220.00
220.00
1100.00
5500.00
6600.00
5500.00
7645.00
6600.00
110.00
275.00
110.00
110.00
110.00
110.00
550.00
11.00
110.00
1100.00
110.00
220.00
440.00
1100.00
55.00
99.00
110.00
55.00
11.00
550.00
165.00
44.00
22.00
110.00
275.00
220.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
PRADEEP
KUMAR
TARUN
CHANDNA
PRINCE
ARORA
AJAY
AJMANI
TRILOK
SABHNANI
PRABJEET
KAUR
ANAND
G
VARNA
TARANIKANTI
RAJESH
GUPTA
MANOJ
VERMA
ALOK
SHARMA
RAJKUMAR
NIKHIL
MALHOTRA
SURESH
T
K
N
AFRIN
RIZVI
MONICA
CHOPRA
REKHA
MANTRI
NEERAJ
DAWRA
SACHIN
BUDHIRAJA
ANAND
PARKASH
MONICA
DAVAR
MONICA
PAUL
Rakesh
Wadhwa
SUBHASH
CHAND
HEMA
VAID
CHANDER
PRAKASH
SURJEET
KAUR
ANIL
SAHGAL
JAYMALA
BAPAT
MEENA
KHURANA
SUSHIL
KHURANA
NIKHIL
DHINGRA
PRAMILA
AGARWAL
PRVEEN
SATYA
NARAYAN
JAYSHREE
SHUKLA
BHAGVAN
SINGH
SATISH
KUMAR
RADHIKA
SANGHI
TANYA
BERRY
RAJAT
KUMAR
AJAY
SINHJI
PRAVEEN
MALHOTRA
GURVINDER KAUR
ATUL
ARORA
AMIT
KHARBANDA
KAMAL
KISHORE
MANISHA
JAIN
MANISH
THUKRAL
ROOCHI
SHARMA
ASHISH
DEBKUMAR
KOLLI
NAGESWARA
HARISH
KHANNA
PARMESHWRI SHARMA
HARJEET
KAUR
PARMANAND KAUSHIK
Lt
Col
RAMAN
SIBAL
NEETU
MAGGO
ARUN
KUMAR
ASHWANI
TYAGI
DWARIKA
PRASAD
OMKAR
NATH
RITU
DAYAL
ANANT
MATHUR
RAJEEV
SALUJA
AMIT
ARORA
NIRMAL
DHUPAR
SRIVIDYA
SUNDAR
ARORA
TREHAN
K
PUJARI
KUMAR
ANAND
MALHOTRA
JAIN
GOYAL
JADEJA
BAWA
BAWEJA
GUHA
RAO
S K Mehra
SAINI
DOBHAL
KAUL
SHIV
NA
KRISHAN
INDER
HEMAN
NA
K
V
VINOD
DEVENDRA
NA
BANBARI
DEEPK
NA
MANIKYALA
SHRI
AJUDHYA
ASHOK
NA
SHORI
HARI
MR
SHRI
N
PRAHLAD
PREM
HUKAM
LATE
S
MANOHAR
LATE
SH
SH
RADHA
RANVIR
NA
VINAY
MOHAN
HARI
SH
VIJAY
NA
DAULAT
ASHOK
VICHITAR
NA
NA
B
DINESH
K
SANJAY
DEBKUMAR
KOLLI
SONU
LATE
JOGINDER
KISHAN
P
SATISH
NA
JANAK
O
NARAYAN
SH
D
G
NA
NA
SH
K
NATH
KUMAR
SAIN
DAS
R
SEENU
CHAND
KUMAR
LAL
MALHOTRA
RAO
RIZVI
NATH
KUMAR
LAL
PARKASH
JAYANT
RAHUL
K
CHAND
NATH
CHAND
S
C
BAPAT
SH
INDER
HARISH
RAMAN
SINGH
SHUKLA
LAL
RAM
M
NARAIN
SINHJI
KUMAR
SINGH
K
JAIN
K
SHARMA
GUHA
NARASAIAH
RAM
SH
SINGH
SINGH
L
SIBAL
RAJ
S
DUTT
MADHU
D
N
AVINASH
S
ARORA
WING COMMANDERINDIA
M‐11‐ A JANGPURA INDIA
5/11 JANGPURA EXT INDIA
AJMANI
WZ‐108‐A/1 BASAI DINDIA
SABHNANI
D‐55 BALI NAGAR N INDIA
16/4 MOTI NAGAR NINDIA
GOPICHETTY
2 21 FIRST FLOOR SAINDIA
C/6/18/1 SAFDARJU INDIA
GUPTA
A 21 HAUZ KHAS DE INDIA
VERMA
FLAT NO.27, POCKETINDIA
H / 22 VIKAS PURI NINDIA
94 MAN ROAD TUGHINDIA
E 60 KALKAJI NEW DINDIA
C/O GOODLOOKS Y‐3INDIA
1 8 702/33/D PADM INDIA
A‐232, DEFENCE COLINDIA
CHOPRA
D 159 DEFENCE COL INDIA
1/7 (HOUSE NO ‐ 1, RINDIA
12/10 SUBHASH NAGINDIA
H NO 9/47 SUBHASHINDIA
WZ ‐ 91 NARAINA VI INDIA
DAVAR
B ‐ 5/82 Safdarjung EINDIA
DAMAN PAUL
B‐5/175 SAFDARJUNINDIA
WADHWA
Tower 7/1001 Vipul INDIA
ANAND
901 TOWER 7 CLOSEINDIA
VAID
H NO‐251 WARD NOINDIA
MALHOTRA
X/1606 A, RAJGARH INDIA
AVTAR SINGH
X 3 HANS APARTME INDIA
SAHGAL
N 401 ANUPAM APAINDIA
209 DDA FLATS RPS INDIA
CHANDER PRAKASAP ‐ 56 A PITAMPUR INDIA
SAIN KHURANA AP‐ 56 A PITAMPURAINDIA
KUMAR DHINGRA H 7 IDPL APTS ROAD INDIA
AGARWAL
HOUSE NO 82 3RD F INDIA
HIRANKUNDHA VILLAINDIA
89 BLOCK‐B AMAN PINDIA
B 206 PRIYADARSHNINDIA
RZD 15 D BLOCK MA INDIA
WZ 786 PALAM VILLAINDIA
L SANGHI
A / 45 GULMOHAR PINDIA
SHANKAR
H.NO.59, GAUTAM AINDIA
FIRST FLOOR 109 ANINDIA
JADEJA
83 UDAY PARK NEWINDIA
MALHOTRA
HOUSE NO 83 OLD AINDIA
BAWA
H NO 8 MAUSAM VI INDIA
H/4 STREET NO 7 OL INDIA
H 14 GALI NO 7 CHAINDIA
BAWEJA
9 ‐ C POCKET ‐ C, MIGINDIA
B‐1772/1 SHASTRI N INDIA
THUKRAL
213 SFS FLATS PHAS INDIA
IA/67A ASHOK VIHA INDIA
E‐23, 1st Floor Poor INDIA
C 6 B ‐ 51 IST FLOOR INDIA
KHANNA
55 A B‐1 A BLOCK JA INDIA
SOM NATH SHARMA ‐ 5 ‐ B/108 A JANA INDIA
A 5B 116A JANAKPUINDIA
KAUSHIK
G 26 RAJAPURI GALI INDIA
MEHRA
R‐690, New Rajinder INDIA
R‐790 GF NEW RAJININDIA
12/44 OLD RAJINDERINDIA
SAINI
SAINI MOHALLA SAHINDIA
TYAGI
A‐5 B/241 GATE NO INDIA
DOBHAL
29/1 C CIRCULAR ROINDIA
SUDHAN KAUL
FLAT NO. D‐604 SAT INDIA
MATHUR
A 7 MOHAN CO OPE INDIA
MATHUR
D‐9, VIDYUT APARTMINDIA
6125/2 GROUND FLOINDIA
FLAT NO 9744 SECTOINDIA
CHANDER
FLAT NO ‐ B ‐ 101, PLINDIA
RAMAKRISHNAN C 101 KAVERI APPT SINDIA
TAMIL NADU
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
ANDHRA PRADESH
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
HARYANA
HARYANA
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
UTTAR PRADESH
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
COIMBATORE
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
HYDERABAD
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
GURGAON
GURGAON
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
DEHRADUN
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
641018
110014
110014
110015
110015
110015
110016
110016
110016
110017
110018
110019
110019
110020
500044
110024
110024
110026
110027
110027
110028
110029
110029
122005
122018
110030
110031
110032
110032
110032
110034
110034
110034
110085
110041
110041
110042
110045
110045
110049
110049
110049
110049
110051
110051
110051
110051
110052
110052
110052
110052
110057
110058
110058
110058
110058
110059
110060
110060
110060
110061
110063
248001
110075
110065
110066
110070
110070
110075
110075
IN300513164552 Amount for unclaimed an
IN300214107935 Amount for unclaimed an
IN302902444564 Amount for unclaimed an
IN300940100748 Amount for unclaimed an
IN300940102082 Amount for unclaimed an
IN301774108585 Amount for unclaimed an
IN300214129762 Amount for unclaimed an
IN301549150617 Amount for unclaimed an
IN303028500421 Amount for unclaimed an
IN302902408971 Amount for unclaimed an
IN302164102214 Amount for unclaimed an
IN300476419725 Amount for unclaimed an
IN302902450681 Amount for unclaimed an
IN301549152138 Amount for unclaimed an
IN303028510766 Amount for unclaimed an
IN301670100961 Amount for unclaimed an
IN300513139672 Amount for unclaimed an
IN300214117107 Amount for unclaimed an
IN300513126131 Amount for unclaimed an
IN300513160859 Amount for unclaimed an
IN300206103157 Amount for unclaimed an
IN300861100096 Amount for unclaimed an
IN301670100559 Amount for unclaimed an
IN302814101228 Amount for unclaimed an
IN303028504063 Amount for unclaimed an
IN302679363537 Amount for unclaimed an
IN302269109163 Amount for unclaimed an
IN301143103032 Amount for unclaimed an
IN301549186071 Amount for unclaimed an
IN300476407791 Amount for unclaimed an
IN300206101608 Amount for unclaimed an
IN300206101608 Amount for unclaimed an
IN300513117580 Amount for unclaimed an
IN301557209338 Amount for unclaimed an
IN300708104308 Amount for unclaimed an
IN300118108722 Amount for unclaimed an
IN301549183292 Amount for unclaimed an
IN303028510847 Amount for unclaimed an
IN303028519698 Amount for unclaimed an
IN300206101603 Amount for unclaimed an
IN302365106071 Amount for unclaimed an
IN300214116361 Amount for unclaimed an
IN302679332219 Amount for unclaimed an
IN301774110559 Amount for unclaimed an
IN300214118780 Amount for unclaimed an
IN301549155194 Amount for unclaimed an
IN303028516895 Amount for unclaimed an
IN300206103982 Amount for unclaimed an
IN301774107454 Amount for unclaimed an
IN300214122116 Amount for unclaimed an
IN303028503793 Amount for unclaimed an
IN302236116543 Amount for unclaimed an
IN301918100173 Amount for unclaimed an
IN301590100616 Amount for unclaimed an
IN300206109312 Amount for unclaimed an
IN302679308365 Amount for unclaimed an
IN301774138105 Amount for unclaimed an
IN300095100329 Amount for unclaimed an
IN300476414900 Amount for unclaimed an
IN303028501923 Amount for unclaimed an
IN300513181346 Amount for unclaimed an
IN302822100960 Amount for unclaimed an
IN302902410013 Amount for unclaimed an
IN300206101105 Amount for unclaimed an
IN300476400540 Amount for unclaimed an
IN302679300081 Amount for unclaimed an
IN302236106493 Amount for unclaimed an
IN300513145558 Amount for unclaimed an
IN300206101278 Amount for unclaimed an
IN300214141091 Amount for unclaimed an
33.00
440.00
33.00
11.00
1100.00
11.00
132.00
110.00
22.00
55.00
110.00
440.00
22.00
550.00
55.00
275.00
187.00
275.00
88.00
11.00
11.00
3300.00
11.00
209.00
550.00
110.00
1650.00
330.00
110.00
187.00
11.00
11.00
1100.00
110.00
22.00
165.00
2200.00
154.00
55.00
1100.00
220.00
880.00
44.00
33.00
11.00
275.00
594.00
44.00
11.00
110.00
110.00
1650.00
110.00
165.00
880.00
88.00
55.00
440.00
264.00
297.00
22.00
22.00
55.00
2200.00
176.00
88.00
110.00
33.00
11.00
88.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RENU
BHATNAGAR
PRABHAT
AKSHAY
PRAKASH
PODDAR
RANJEET
SINGH
SACHIDANANDSHARAN
SATYAVEER CHAKRAPANI
SANDEEP
CHOUDHARY
ANURAG
JAIN
SHIVANI
SHARMA
SONIA
GUJRAL
ARUN
TANEJA
KOMAL
SINGH
GEETIKA
CHUGH
PUSHPENDRA KUMAR
JAIN
SATYA
NATH
MEHROTRA
PRADEEP
KUMAR
ANITA
CHANDRA
ATUL
KUMAR
SRIVASTAVA
SURESH
KUMAR
SHARMA
RAMESH
CHANDRA
GUPTA
MONIKA
JAIN
MANISH
VANDANA
UPNEJA
NILESH
JAJODIA
MEENA
JAIN
DARWAN
SINGH
VIDHYA
ANANDRAO
THAMKE
M
L
KHANNA
MANOJ
SHARMA
MANJU
LATA
BHATIA
NAVEEN
KUMAR
UMESH
RAJ
KHOSLA
ANIL
KUMAR
PRABHU
DAYAL
KHURANA
SUBHASH
CHANDER
KHANNA
MUKKANNA PARAPPA
ASANGI
SAURABH
AGGARWAL
K
L
CHAWLA
SUMITA
KOHLI
SHALINI
RAHUL
SUNITA
SHARMA
RAVINDRA
DAYAL
ASHOK
KUMAR
GEETHA
BALASUBRAMANIAN
RICHA
SOFAT
GUNJAN
AGARWAL
GAGAN
SAHNI
SOAMI
DAS
MALIK
UMA
BUTERAL
RAVINDRA
MEHRA
NISHA
N
PATEL
BHARAT
BHUSHAN
SHARMA
NITIN
MADAAN
SACHIN
GUPTA
VINAY
MITTRA
GOVIL
SUNIL
KUMAR
YADAV
SHIRAZ
RITWIK
YOGESH
SACHDEVA
ARINDAM
ROY
SUNIL
YADAV
A
K
CHAUHAN
SANJAY
SARAF
BIRENDRA
KUMAR
MISHRA
SANJIV
KUMAR
TRIPATHY
VIVEK
RAO
USHA
GUPTA
REETU
ANAND
AMRISH
ROY
ANAND
RAVI
KANT
SHARMA
RAJ
KUMARI
LUTHRA
NAGESHWAR SAHAI
SRIVASTAVA
FLAT NO C 42 AYUDHINDIA
CHANDRA
PRAKASH
SINGH
FLAT NO.772 PLOT NINDIA
PODDAR
142 2ND FLOOR DW INDIA
BINDESHWARPRASAD
LAKHA
RAM
E 803 HAPPY HOME INDIA
ANAND
SHARAN
H NO 8006 B 11 VAS INDIA
RAMASREY
A 704 GAYATRI APARINDIA
RAM
CHANDRA
CHOUDHARY
E‐48, BASERA, SUSHAINDIA
S
B
JAIN
45 BLOCK‐I POCKET‐ INDIA
VISHAL
SHARMA
H‐2/23 1ST FLOOR S INDIA
NA
B/347 BLOCK B PARSINDIA
SH
H
R TANEJA
B8/26 SECTOR 15 ROINDIA
CHANDRA
PAL
SINGH
D 142 GREEN VALLEYINDIA
RAGHUBIR CHAND
TREHAN
FLAT NO‐9 AKASH KUINDIA
NA
Bf 130 Shalimar BaghINDIA
SHIV
NATH
MEHROTRA
F‐220 PANDAV NAG INDIA
RADHEY
SHYAM
108 UNITED INDIA A INDIA
R
CHANDRA
91 A POCKET 4 PHASINDIA
K
K
SRIVASTAVA
A 2/96 MANU APPARINDIA
NA
A 32, TAKSHSHILA APINDIA
NA
163 BLOCK E PANDA INDIA
KANHAIYA LAL
JAIN
124 JAGRITI ENCLAV INDIA
KEWAL
KRISHAN
KUMAR
98 DURGA PURI EXT INDIA
M
L
TANEJA
242 D DILSHAD GAR INDIA
NA
C 5/102 KUNAL ICONINDIA
JAYAWTI
LAL
JAIN
F 40 SECTOR 14 HIRAINDIA
NA
RANIPOKHARI RISHIKINDIA
NA
C/O P A NAIK B / 13 INDIA
LATE
SH
BARKAT RAM KHA191 GROUND FLOORINDIA
DINESH
KUMAR
SHARMA
1/17 FIRST FLOOR VIINDIA
SUBHASH
CHANDRA
BHATIA
2 E/91 NIT FARIDABINDIA
VIDYA
RATAN
GARG
H NO 156 WARD NO INDIA
K
K
KHOSLA
F 402 ADITYA MEGA INDIA
NA
QUARTER NO.7, TYP INDIA
NA
285/ 12 GALI NO 7, KINDIA
DEVI
DITTA
MAL KHANNA
39‐A, VIJAY PARK GUINDIA
MUKKANNA PAKAPPA
H NO 3 F 62, RIDGEWINDIA
S
AGGARWAL
H NO 1212 SECTOR 4INDIA
CHAMAN
LAL
CHAWLA
A 284 SOUTH CITY I INDIA
CAPT
PAWANEXH KOHLI
HOUSE NO 253 SECTINDIA
VIJAYESH
KUMAR
TIWARI
B BLOCK FLAT NO‐20INDIA
NA
46 A APNA ENCLAVE INDIA
ISHWAR
DAYAL
B 52 PILOT COURT ESINDIA
HARI
KRISHAN
DASS
I 12 SOUTH CITY I GINDIA
HARI
BALASUBRAMANIAN
B1 701 UNIWORLD CINDIA
VIPAN
KUMAR
SOFAT
H NO 1546 SECTOR 4INDIA
NA
I 88/A GROUND FLO INDIA
CHANDER
SAHNI
Q2/21 DLF‐2 GURG INDIA
ANAND
PRAKASH
MALIK
FLAT 1002 TOWER 9 INDIA
NA
PLOT NO. 74 MOHYAINDIA
NA
605 SEC 14 GURGOAINDIA
SATISH
GANDHI
B 264 FIRST FLOOR SINDIA
NA
H NO 1418 SECTOR 4INDIA
SUBHASH
MADAAN
29 A VIJAY PARK GUINDIA
SH
SUBHASH
CHAND GUPTA HOUSE NO 191 SECTINDIA
VED
MITTRA
GOVIL
885 SECTOR 4 URBA INDIA
RAJENDER
S
YADAV
C/O COL RAO J N SININDIA
AMIT
MUKERJEE
1881 ATS GREEN VIL INDIA
RAM
LAL
SACHDEVA
B VILLA CENTRAL PA INDIA
TAPAN
ROY
HOUSE NO 31 GROUINDIA
MADAN
LAL
YADAV
P ‐ 77, SILVERCREST INDIA
AMAR
SINGH
CHAUHAN
C‐228, KENDRIYA VIHINDIA
NA
C/O HENKEL TEROSOINDIA
PRANDHAN MISHRA
C 62 KENDRIYA VIHAINDIA
RAM
NATH
TRIPATHY
UNIT NO 1201 TOWEINDIA
NA
C 164 JALVAYU VIHAINDIA
ARUN
GUPTA
FLAT NO 106 NEW A INDIA
NA
TG‐1/11 GARDEN E INDIA
NA
TG‐1/11 GARDEN E INDIA
NA
9/105, HERITAGE CITINDIA
NA
J3/42 DLF PHASE II GINDIA
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
UTTAR PRADESH
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
MAHARASHTRA
RAJASTHAN
UTTAR PRADESH
MAHARASHTRA
HARYANA
UTTAR PRADESH
HARYANA
HARYANA
UTTAR PRADESH
DELHI
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
UTTAR PRADESH
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
UTTAR PRADESH
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
MEERUT
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
PUNE
UDAIPUR
DEHRADUN
Nashik
FARIDABAD
LUCKNOW
FARIDABAD
FARIDABAD
GHAZIABAD
NEW DELHI
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GHAZIABAD
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
NOIDA
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
110075
110075
110075
110075
110070
110077
250005
110085
110085
110085
110085
110085
110085
110088
110091
110091
110091
110091
110092
110092
110092
110093
110095
411027
313001
248001
121001
226010
121001
121004
201014
110044
122001
122001
122001
122001
122001
122001
201010
122001
122001
122001
122001
122001
122001
122001
122018
122001
122001
122001
122001
122001
122001
122001
122001
201301
122001
122001
122002
122001
122001
122001
122001
122001
122001
122002
122002
122002
122002
IN300513152595 Amount for unclaimed an
IN302902415794 Amount for unclaimed an
IN302902435274 Amount for unclaimed an
IN303028512956 Amount for unclaimed an
IN303028540976 Amount for unclaimed an
IN302902426644 Amount for unclaimed an
IN300214113278 Amount for unclaimed an
IN300118112804 Amount for unclaimed an
IN300394141499 Amount for unclaimed an
IN300513164770 Amount for unclaimed an
IN301330192880 Amount for unclaimed an
IN302679304877 Amount for unclaimed an
IN302679346924 Amount for unclaimed an
IN302236111878 Amount for unclaimed an
IN300118102982 Amount for unclaimed an
IN302236104316 Amount for unclaimed an
IN300214117528 Amount for unclaimed an
IN300476432003 Amount for unclaimed an
IN300888138083 Amount for unclaimed an
IN301774153099 Amount for unclaimed an
IN302902436385 Amount for unclaimed an
IN302902435310 Amount for unclaimed an
IN300214114128 Amount for unclaimed an
IN300183101616 Amount for unclaimed an
IN300183113791 Amount for unclaimed an
IN302679300507 Amount for unclaimed an
IN303028514348 Amount for unclaimed an
IN302316100056 Amount for unclaimed an
IN302902416821 Amount for unclaimed an
IN300476419725 Amount for unclaimed an
IN300513180057 Amount for unclaimed an
IN302679300151 Amount for unclaimed an
IN302902408641 Amount for unclaimed an
IN302269101561 Amount for unclaimed an
IN300708101709 Amount for unclaimed an
IN302269103647 Amount for unclaimed an
IN302236106610 Amount for unclaimed an
IN300118107978 Amount for unclaimed an
IN300126111654 Amount for unclaimed an
IN302236113141 Amount for unclaimed an
IN300214119204 Amount for unclaimed an
IN300214119635 Amount for unclaimed an
IN300214122649 Amount for unclaimed an
IN300214124154 Amount for unclaimed an
IN300513126880 Amount for unclaimed an
IN300513130412 Amount for unclaimed an
IN300214130712 Amount for unclaimed an
IN300183130964 Amount for unclaimed an
IN300888131930 Amount for unclaimed an
IN300394132942 Amount for unclaimed an
IN300513133732 Amount for unclaimed an
IN300513138073 Amount for unclaimed an
IN300214142934 Amount for unclaimed an
IN300513143177 Amount for unclaimed an
IN300513147930 Amount for unclaimed an
IN301549163592 Amount for unclaimed an
IN300513170832 Amount for unclaimed an
IN300513176094 Amount for unclaimed an
IN301151229664 Amount for unclaimed an
IN300476400708 Amount for unclaimed an
IN302902411744 Amount for unclaimed an
IN300476429378 Amount for unclaimed an
IN302902434140 Amount for unclaimed an
IN302902437438 Amount for unclaimed an
IN303028509622 Amount for unclaimed an
IN303028519117 Amount for unclaimed an
IN300142100345 Amount for unclaimed an
IN300142100347 Amount for unclaimed an
IN302365100365 Amount for unclaimed an
IN300118100844 Amount for unclaimed an
11.00
165.00
55.00
33.00
110.00
110.00
165.00
550.00
22.00
22.00
55.00
110.00
55.00
88.00
110.00
440.00
55.00
110.00
220.00
275.00
110.00
297.00
22.00
110.00
110.00
55.00
110.00
11.00
110.00
110.00
11.00
220.00
44.00
308.00
220.00
231.00
165.00
220.00
1485.00
55.00
22.00
550.00
539.00
165.00
44.00
110.00
220.00
220.00
55.00
110.00
22.00
44.00
33.00
44.00
220.00
55.00
110.00
110.00
132.00
550.00
110.00
330.00
132.00
110.00
110.00
176.00
4400.00
1375.00
66.00
77.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SAROJ
V
KARNA
GOPA
MITRA
PANKAJ
KARNA
MANISH
MANOHAR
MEHRA
TILAK
RAJ
MEHRA
SANJIVI
SUNDAR
KAILASH
CHAND
SUD
ASHA
BHARGAVA
ANIL
DHINGRA
PAWAN
KUMAR
BANSAL
BOOMA
SREENIVASAN
PARIKSHIT
ARORA
ANIL
KUMAR
SHARMA
ARCHANA
RAJESH
BIHARI
DWIVEDI
SAIBAL
THAKUR
MANISH
MADAN
VIVEK
KAPOOR
ASHWINI
KUMAR
SAROJ
SINGH
KAILASH
CHAUDHARY
AMIT
AGRAWAL
MAHESH
KUMAR
KAIKINI
DILIP
GOEL
KAMAL
SHARMA
ABHINAV
KATHURIA
PREM
SAGAR
CHAWLA
SUSHIL
JOHAR
SATISH
BALA
HARPREET
SINGH
RAJINDER
VANDANA
SUNIL
KUMAR
ALKA
PAREEK
SANJAY
ACHARYA
RAMPAT
AMARCHAND SINGH
PANKAJ
GUPTA
MANOJ
BATRA
RITESH
KUMAR
KAUSHIK
AMIT
SINGLA
ANJU
VIRMANI
JYOTI
MISHRA
SUNMARG
SECURITIES
PVT LTD
VINITA
VERMA
NEHA
BHATIA
VIDYA
SAGAR
BANSAL
ASHOK
KUMAR
KAMALAKANT CHATTOPADHYAY
JANASWAMY VENKATA
VIJAYBASKAR
SOUMYENDU NANDA
MANISH
JAIN
PUSHPA
GUPTA
SUNITA
BEHAL
MAHESH
KUMAR
AGRAWAL
ALKA
CHAUDHARY
S
K
SENAPATI
RANJIT
KUMAR
GIRI
RAM
PRASAD
MAURYA
ARUN
TYOR
VIDYOTMA RAI
LAKHVINDER SINGH
RAKESH
GUPTA
KUSUM
AGGARWAL
DIVYA
JAIN
ASHWANI
CHIRANJIV
SINGH
GILL
ISMAT
KAUR
GILL
SHILPA
A
HAJARNIS
RAJIV
KUMAR
NARINDER
KUMAR
BEDI
NA
ASHISH
KUMAR
V
A
NA
HEM
RAJ
K
S
BHANA
RAM
DEVESH
BHARGAVA
NA
NA
RAMAMURTHGANAPATHI
JAGMOHANLAARORA
LAL
HARCHANDI
VARINDER MOHAN
JAGDISH
PRASAD
P
K
M
L
R
P
RAJ
KUMAR
DR
GIRISH
KESHAB
CHAUDHARY
R
L
MARUTI
KAIKINI
O
P
JAWAHAR
LAL
KASHMIRI
LAL
NA
NA
NA
DARSHAN
SINGH
S
R
NA
NA
NA
GOPI
NATH
AMARCHAND THAKUR
RAMESH
GUPTA
UDAY
BHAN
NA
S
P
NA
NAGAD
NARAYAN
NA
RAJ
KUMAR
HARI
OM
KRISHAN
LAL
SHANKER
LAL
K
N
JANASWAMY THANDAVA
SANKARSAN NANDA
NA
NA
PRAN
NATH
NA
WAZIR
SINGH
SRIDHAR
SENAPATI
NA
MAHAJAN
JIT
RAM
SURYA
NATH
NA
BHAGAT
RAM
RAKESH
GUPTA
NA
BHUPINDER PANDEY
JAI
SINGH
JAI
SINGH
B
S
SH
MADAN
NA
K3/57, DLF CITY PHAINDIA
Y‐027 REGENCY PARINDIA
K3/57, DLF CITY ‐ PINDIA
ORCHID PETALS TOWINDIA
MEHRA
D 6 11 DLF CITY, QUTINDIA
SANJIVI
10 AMALTAS MARG, INDIA
SUD
H. NO. B ‐ 375, SUSHINDIA
T 12/7 PHASE III DLF INDIA
V 31/21 DLF PHASE I INDIA
TEKELEC SYSTEMS D INDIA
H NO C 6 705 PWO SINDIA
FLAT NO 130 SEC 9 INDIA
NESTLE INDIA LTD N INDIA
ROY
D/59 FIRST FLR SOUTINDIA
DWIVEDI
FLAT NO 405 SHREE INDIA
THAKUR
P 2 B‐102, PRINCETOINDIA
MADAN
UNIT NO A241 /FF B INDIA
KAPOOR
U 23/6 FIRST FLOORINDIA
PARSAD
17 P & S (U) AF AIR FINDIA
NARAIN SINGH 705, PRATEEK, THE RINDIA
F 33 A PHASE 1 NEWINDIA
AGRAWAL
A/169 SECOND FLOOINDIA
C 165 FIRST FLOOR SINDIA
GOEL
1003 TOWER NO 3 MINDIA
SHARMA
H.NO. 7/30, NEW ROINDIA
KATHURIA
KATHURIA NURSING INDIA
H NO 493/18 VIJAY NINDIA
ROOM NO 3 MAIN T INDIA
HOUSE NO‐3 SECTORINDIA
RAWAL
NO 213 MODEL TOWINDIA
MODI
WARD NO 9 NEAR OINDIA
H P INVENT SURYA PINDIA
114/4 NEAR MAHAVINDIA
RAJSHREE COLONY INDIA
ACHARYA
SANJAY ACHARYA S/ INDIA
SINGH
V P O BADAL VIA BIRINDIA
H N 316 SECTOR 15 SINDIA
BATRA
269 MOHALLA MASHINDIA
1651 SECTOR 13 NEAINDIA
SINGH
1035/13 UE KARNAINDIA
1757 A SECTOR 6 U INDIA
PANDEY
H NO 1683 SECTOR 7INDIA
2nd FLOOR, INDIAN INDIA
VERMA
C/O RAJ KUMAR VERINDIA
BHATIA
BHATIA HOSPITAL ARINDIA
V P O SAMANA BAHUINDIA
D 1023 REFINERY TOINDIA
CHATTOPADHYAY D 1104 PANIPAT REFINDIA
KRISHNAMURTHY B‐4122, REFINERY TOINDIA
INDIAN OIL CORP LT INDIA
C/O CHARANJEET 57INDIA
736 SECTOR 9 HUD INDIA
TULI
16 KARANPURI BACKINDIA
JTF 07 WING C/O 56 INDIA
NR CHOTYANI ICE M INDIA
1 COY 2 CORPS SIG RINDIA
27 SQN AIR FORCE 5 INDIA
INDIA
36 D RANI BAGAH AM
TYOR
60 VASHISHT NAGARINDIA
SINGH
129 A D REGIMENT CINDIA
355 NEW JANAK PU INDIA
153A VASHISHT NAGINDIA
153 A VASHISHT NAGINDIA
19 NEW GRAIN MARINDIA
2081 SECTOR 9 AMBINDIA
GILL
199, SECTOR‐6, PAN INDIA
GILL
HOUSE NO 199 SECTINDIA
KHOPKAR
S 404 INDRAPRASTH INDIA
LAL
358 MODEL COLONYINDIA
187 A MODEL TOWNINDIA
MITRA
KARNA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
DELHI
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
GUJARAT
UTTAR PRADESH
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
KARNATAKA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
MADHYA PRADESH
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
UTTAR PRADESH
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
GUJARAT
HARYANA
HARYANA
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
NEW DELHI
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
JAMNAGAR
GHAZIABAD
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
ROHTAK
BAHADURGRH
HISSAR
HISSAR
BHIWANI
BHIWANI
SIRSA
BANGALORE
SIRSA
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
SONEPAT
SONEPAT
KARNAL
KARNAL
KARNAL
KARNAL
PANIPAT
SIMGA
PANIPAT
PANIPAT
PANIPAT
PANIPAT
PANIPAT
PANIPAT
PANIPAT
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
GORAKHPUR
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
AMBALA CITY
AMBALA CITY
AMBALA CITY
AHMEDABAD
YAMUNANAGAR
YAMUNANAGAR
122002
122002
122002
122018
122002
122002
122002
122002
122002
122002
122002
110075
122002
122002
122002
122002
122002
122002
361006
201010
122017
122018
122018
122018
124001
124507
125001
125001
125050
125050
125121
560100
126102
127021
127021
127026
131001
131001
132001
132001
132001
132001
132103
493196
132114
132117
132140
132140
132140
132140
132140
133001
133001
133001
133001
133001
273001
133001
133001
133001
133001
133005
133005
133204
134003
134109
134109
380015
135001
135001
IN300142101200 Amount for unclaimed an
IN300126101220 Amount for unclaimed an
IN300142101237 Amount for unclaimed an
IN300142102874 Amount for unclaimed an
IN302269103107 Amount for unclaimed an
IN302269103178 Amount for unclaimed an
IN302269107402 Amount for unclaimed an
IN300214113120 Amount for unclaimed an
IN301774115424 Amount for unclaimed an
IN300214122165 Amount for unclaimed an
IN300214124428 Amount for unclaimed an
IN300513125271 Amount for unclaimed an
IN300214127023 Amount for unclaimed an
IN300513127402 Amount for unclaimed an
IN302902406815 Amount for unclaimed an
IN300476432036 Amount for unclaimed an
IN300476433730 Amount for unclaimed an
IN303028519443 Amount for unclaimed an
IN300118109178 Amount for unclaimed an
IN300708101586 Amount for unclaimed an
IN303028510030 Amount for unclaimed an
IN300513109941 Amount for unclaimed an
IN303028506259 Amount for unclaimed an
IN301143102453 Amount for unclaimed an
IN302365107640 Amount for unclaimed an
IN302902413389 Amount for unclaimed an
IN301774151168 Amount for unclaimed an
IN302902418078 Amount for unclaimed an
IN301055106792 Amount for unclaimed an
IN302679362400 Amount for unclaimed an
IN302902416998 Amount for unclaimed an
IN302902434165 Amount for unclaimed an
IN302902434676 Amount for unclaimed an
IN302943100067 Amount for unclaimed an
IN300476433740 Amount for unclaimed an
IN303028530374 Amount for unclaimed an
IN300513108556 Amount for unclaimed an
IN302902424152 Amount for unclaimed an
IN300183134943 Amount for unclaimed an
IN302902414288 Amount for unclaimed an
IN302902433040 Amount for unclaimed an
IN302902458525 Amount for unclaimed an
IN301428100016 Amount for unclaimed an
IN302902429602 Amount for unclaimed an
IN303028501885 Amount for unclaimed an
IN302679322825 Amount for unclaimed an
IN300183134760 Amount for unclaimed an
IN302679301907 Amount for unclaimed an
IN303028504854 Amount for unclaimed an
IN303028523133 Amount for unclaimed an
IN303028529991 Amount for unclaimed an
IN301143100539 Amount for unclaimed an
IN300513163500 Amount for unclaimed an
IN302679339487 Amount for unclaimed an
IN302679344271 Amount for unclaimed an
IN302679363551 Amount for unclaimed an
IN302902421415 Amount for unclaimed an
IN302902431036 Amount for unclaimed an
IN303028522657 Amount for unclaimed an
IN303028529012 Amount for unclaimed an
IN303028532995 Amount for unclaimed an
IN302902427033 Amount for unclaimed an
IN303028541333 Amount for unclaimed an
IN301127155625 Amount for unclaimed an
IN302679344339 Amount for unclaimed an
IN302269118261 Amount for unclaimed an
IN300214121670 Amount for unclaimed an
IN303028537236 Amount for unclaimed an
IN302316101215 Amount for unclaimed an
IN301774104268 Amount for unclaimed an
110.00
110.00
550.00
4686.00
275.00
1210.00
495.00
121.00
286.00
231.00
220.00
121.00
110.00
319.00
44.00
165.00
220.00
88.00
110.00
55.00
22.00
110.00
33.00
550.00
110.00
33.00
110.00
22.00
110.00
154.00
22.00
99.00
55.00
242.00
110.00
110.00
77.00
110.00
33.00
275.00
55.00
110.00
22.00
66.00
55.00
440.00
2200.00
165.00
220.00
110.00
44.00
550.00
11.00
22.00
55.00
44.00
22.00
11.00
110.00
22.00
11.00
33.00
275.00
110.00
22.00
55.00
110.00
55.00
330.00
1650.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
VIKAS
MEHTA
SHARDA
DEVI
VIKAS
GARG
AENNA
JAGGA
RAJESH
CHAWLA
HANSA
SINHA
RAMESH
KUMAR
KANWAL
NAIN
SOHAN
LAL
SANDEEP
KUMAR
PARSHOTAM DASS
ANITA
AGGARWAL
RAGHU
NATH
SEEMA
MURGAI
SURAJ
CHATRATH
NIKHIL
AGGARWAL
CHANDAN
GUPTA
KAMAL
JAIN
SARBJIT
SINGH
RENU
MITTAL
VINOD
MITTAL
SWARANDEEP SINGH
GURPREET
SINGH
SANJAY
NEWAR
ARUNA
RANI
MANISH
KUMAR
JAGDISH
RAJ
VINAY
NAVELKAR
ANKUSH
PAHUJA
AWINDAR
KUMAR
ARTI
KALIA
NARESH
KUMAR
ANOOP
KUMAR
RISHI
SOOD
TAJINDER
SINGH
SURJIT
KAUR
JYOTI
BALA
SATWINDER SINGH
MOHIT
KAPOOR
SATISH
PATIL
RAJINDER
SINGH
RAKESH
BEHAL
SANDEEP
WALIA
AMARJOT
SINGH
BUDDHI
PRAKASH
TEJBIR
SINGH
KARAM
CHAND
PARAMJIT
SINGH
RAJEEV
SACHDEVA
NIRANJAN
KUMAR
ACHINTYA
KUMAR
RAJINDER
KUMAR
RADHE
SHAM
VIJAI
PRAKASH
GIRDHARI
LAL
PADAM
JINDAL
GURLAL
SINGH
AKSHIV
SINGHLA
HARVINDER SINGH
SATNAM
SINGH
MANI
KANT
ASHOK
KUMAR
VISHAL
VERMA
RAJESH
KUMAR
KOMAL
MITTAL
SUBHASH
CHANDER
MOHINDER NATH
SUNIL
KUMAR
ANJU
RAJPUT
PARVEEN
KHARIWAL
SACHDEVA
SINGH
CHOPRA
KAMBOJ
SOOD
BRAR
DHAMI
GAIND
AGGARWAL
SHARMA
MAHENDRU
TEWARI
JOHAL
KANG
CHAUHAN
SANDHU
PAMMI
SAHA
BANSAL
GUPTA
SINGLA
BAKSHI
GARG
SHUKLA
YADAV
GUPTA
SHARMA
SUBHASH
MEHTA
NA
SH
SATISH
KUMAR
ASHOK
KUMAR
JAGGA
SHAM
LAL
CHAWLA
ADARSH
KRISHNA
NA
BIKRAM
JIT
SINGH
RAGHBIR
CHAND
CHOPRA
RAM
SINGH
KAMBOJ
NA
VISHNU
DUTT
GUPTA
NA
KULDIP
MURGAI
SURINDER
KUMAR
NA
HARISH
GUPTA
SATINDER
JAIN
SH
KAKU
SINGH
VINOD
MITTAL
MADAN
LAL
CHAMKAUR SINGH
BRAR
RATTAN
SINGH
DHAMI
D
B
NEWAR
NAVEEN
KUMAR
GAIND
SHASHI
BHUSHAN
AGGARWAL
NA
RANGANATH RAMCHANDRANAVELKAR
GOBIND
LAL
PAHUJA
KESHWA
NAND
SHARMA
NA
DHARAM
PAL
MAHENDRU
KRISHAN
KANT
TEWARI
VED
PRAKASH
SOOD
PRABHDAYAL
GAMBHIR
SINGH
BALDEV
SINGH
SHANGARA SINGH
JOHAL
VIJAY
KAPOOR
JAGDISH
PATIL
SURJIT
SINGH
SH
K
K BEHAL
JATINDER
PAL
SINGH
BOOTA
SINGH
KANG
JAGDISH
PRASAD
CHAUHAN
NA
GIRDHARI
LAL
JOGINDER
SINGH
B
S
SACHDEVA
NA
SH
NITYANANDA SAHA
BRIJ
MOHAN
PUNJABI
DINA
NATH
NARAIN
LAL
NA
NA
NAROTAM SINGH
SUBHASH
CHAND
SINGHLA
TRILOK
SINGH
BAKSHI
GURDEEP
SINGH
RAM
PARSHAD
GARG
GIRIJA
SHANKAR
SHUKLA
RAVI
KANT
VERMA
SHEO
CHARAN
RAM
RATTAN
LAL
GOYAL
HARDYAL
GUPTA
NA
RAVT
SINGH
SARAN
OM
PARKASH
RAJPUT
VIJAY
KHARIWAL
H NO 203 MODEL C INDIA
H NO‐128 /7C, WAR INDIA
H.NO ‐ 137 R ‐ 2 HUDINDIA
HOUSE NO 1379 SECINDIA
HOUSE NO 1615 SECINDIA
1253 12 GALI NO 1 SINDIA
H.NO‐216, WARD NOINDIA
R/O THASKALI, PO‐ TINDIA
C/O DISTRICT MANA INDIA
H NO. 246 GULAB NAINDIA
812 WARD NO 3 SIR INDIA
A 11 NEW GENERAT INDIA
B VI 625 MEHMOO INDIA
H 49 SARABHA NAGAINDIA
818 DURGAPURI HA INDIA
FLAT NO 25/1 SWAR INDIA
B 17 H NO 609/7 D SINDIA
HNO.‐24‐3548, ST NOINDIA
VILL AND PO‐ HARIO INDIA
MITTAL LAB AND SCAINDIA
MITTAL LAB & C.T.SCINDIA
H NO 1091 BABA ISHINDIA
H NO 40 GURU NAN INDIA
STATION CELL BENG INDIA
SONIA MOHALLA BA INDIA
SHIVALIK VILLA H NOINDIA
546 /1 RULIA RAM C INDIA
A 13/9, SALUNKE VIHINDIA
NO 745 SEC 49/A RC INDIA
FLAT NO 72 S F GUR INDIA
HOUSE NO 240, STR INDIA
AGF HIG FLATS SARAINDIA
ANOP KUMAR TEWAINDIA
18 A NEW MODEL TOINDIA
VPO MAHAL GORAYAINDIA
KAPURTHALA HOSPI INDIA
B 19 MCH 234 CENT INDIA
B 23 MCH 258 2 AROINDIA
H NO 326/A STREET INDIA
C/O. J.S.MADAN 19, INDIA
H NO 163 E CIVIL LININDIA
171G GOBIND NAGAINDIA
H.NO 17 CHARAN BAINDIA
1927 PHASE II URBA INDIA
O P JINDAL GLOBAL INDIA
12 NEW OFFICERS COINDIA
H NO 350 GALI NO 1 INDIA
VIL. MITHU MAJRA PINDIA
C/O BHARAT PETROLINDIA
RADAR HEAD 501 SUINDIA
M/S ARIHANT SPINNINDIA
Mr Rajinder Kumar SINDIA
RADHE SHAM BANSAINDIA
C 55 SHIVALIK NAGAINDIA
KAMLA NEHRU COLOINDIA
H.NO.612‐G, STREET INDIA
22396/4/1 SHANT N INDIA
D 7 NFL COLONY BA INDIA
BAKSHI HOSPITAL BI INDIA
417 1ST FLOOR MODINDIA
S/O RAM PARSHAD GINDIA
3/58 MATHURA REF INDIA
H NO 204 C URBAN EINDIA
MANAGER FINANCE INDIA
NEHRU MARKET KOINDIA
H NO 246 BAZAR NOINDIA
INDIA
HNO. 69 MODEL TOW
FLAT NO 125 C/O P SINDIA
H NO 332 KIRTI NAG INDIA
ST NO 3 2ND CROSS INDIA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
MAHARASHTRA
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
WEST BENGAL
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
MAHARASHTRA
CHANDIGARH
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
HARYANA
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
RAJASTHAN
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
Uttar Pradesh
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
UTTAR PRADESH
PUNJAB
DELHI
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
YAMUNANAGAR
YAMUNANAGAR
KAITHAL
KURUKSHETRA
KURUKSHETRA
KURUKSHETRA
KURUKSHETRA
KURUKSHETRA
ROPAR
RAJPURA
RAJPURA
RAJPURA
LUDHIANA
LUDHIANA
LUDHIANA
PUNE
LUDHIANA
LUDHIANA
LUDHIANA
MOGA
MOGA
MOGA
AMRITSAR
SILIGURI DARJEELING
BATALA
BATALA
GURDASPUR
PUNE
CHANDIGARH
JALANDHAR
JALANDHAR
JALANDHAR
JALANDHAR
PHAGWARA
PHAGWARA
KAPURTHALA
HOSHIARPUR
HOSHIARPUR
PATIALA
PATIALA
PATIALA
PATIALA
PATIALA
PATIALA
SONEPAT
PATIALA
PATIALA
PATIALA
JODHPUR
SANGRUR
SANGRUR
SANGRUR
SANGRUR
Saharanpur
BHATINDA
BHATINDA
BHATINDA
BHATINDA
BHATINDA
BHATINDA
BHATINDA
MATHURA
BHATINDA
NEW DELHI
FARIDKOT
FEROZPUR
FEROZPUR
FEROZPUR
FEROZPUR
FEROZPUR
135001
135003
136034
136118
136118
136119
136135
136135
140001
140401
140406
140603
141001
141001
141001
411005
141003
141008
141401
142001
142001
142001
143001
734424
143505
143505
143521
411048
160047
144001
144001
144008
144040
144401
144409
144601
146001
146021
147001
147001
147001
147001
147001
147001
131001
147001
147001
147021
342804
148001
148023
148023
148028
149403
151001
151001
151001
151001
151001
151001
151001
281006
151005
110039
151204
152001
152001
152001
152002
152116
IN301774108184 Amount for unclaimed an
IN301557220224 Amount for unclaimed an
IN300940102996 Amount for unclaimed an
IN302201106039 Amount for unclaimed an
IN300476418750 Amount for unclaimed an
IN301846102953 Amount for unclaimed an
IN302365106044 Amount for unclaimed an
IN302269109855 Amount for unclaimed an
IN301330174342 Amount for unclaimed an
IN302902425558 Amount for unclaimed an
IN302902422199 Amount for unclaimed an
IN302679339764 Amount for unclaimed an
IN301330190526 Amount for unclaimed an
IN300476409992 Amount for unclaimed an
IN302902418700 Amount for unclaimed an
IN303028542735 Amount for unclaimed an
IN300214129303 Amount for unclaimed an
IN301846103351 Amount for unclaimed an
IN302316101554 Amount for unclaimed an
IN300888140658 Amount for unclaimed an
IN300888140857 Amount for unclaimed an
IN303028536487 Amount for unclaimed an
IN300513148814 Amount for unclaimed an
IN302902412964 Amount for unclaimed an
IN301143102614 Amount for unclaimed an
IN301143104839 Amount for unclaimed an
IN302404101656 Amount for unclaimed an
IN302269118278 Amount for unclaimed an
IN300513135343 Amount for unclaimed an
IN300394147418 Amount for unclaimed an
IN301330205607 Amount for unclaimed an
IN300394154865 Amount for unclaimed an
IN301330173892 Amount for unclaimed an
IN300450119247 Amount for unclaimed an
IN301895105777 Amount for unclaimed an
IN302269120872 Amount for unclaimed an
IN300214140969 Amount for unclaimed an
IN303028512840 Amount for unclaimed an
IN302236103599 Amount for unclaimed an
IN300183127003 Amount for unclaimed an
IN300214141347 Amount for unclaimed an
IN301330194739 Amount for unclaimed an
IN301330205755 Amount for unclaimed an
IN302679357992 Amount for unclaimed an
IN302902420695 Amount for unclaimed an
IN300476421622 Amount for unclaimed an
IN303028517630 Amount for unclaimed an
IN301127151924 Amount for unclaimed an
IN302679304372 Amount for unclaimed an
IN303028534413 Amount for unclaimed an
IN301143102430 Amount for unclaimed an
IN302236112628 Amount for unclaimed an
IN301143100099 Amount for unclaimed an
IN301774114610 Amount for unclaimed an
IN302316101686 Amount for unclaimed an
IN302365101915 Amount for unclaimed an
IN301696112572 Amount for unclaimed an
IN302679349875 Amount for unclaimed an
IN302902408250 Amount for unclaimed an
IN302902423444 Amount for unclaimed an
IN303028505713 Amount for unclaimed an
IN303028507296 Amount for unclaimed an
IN303028521052 Amount for unclaimed an
IN302902406624 Amount for unclaimed an
IN303028522213 Amount for unclaimed an
IN302269105000 Amount for unclaimed an
IN301330174969 Amount for unclaimed an
IN302679366675 Amount for unclaimed an
IN302269104797 Amount for unclaimed an
IN302902415635 Amount for unclaimed an
44.00
22.00
55.00
33.00
220.00
44.00
55.00
11.00
165.00
22.00
220.00
110.00
110.00
110.00
209.00
55.00
88.00
44.00
275.00
2200.00
1100.00
11.00
55.00
253.00
110.00
110.00
110.00
55.00
11.00
66.00
550.00
11.00
110.00
110.00
11.00
165.00
22.00
220.00
11.00
22.00
935.00
165.00
110.00
55.00
220.00
44.00
55.00
110.00
220.00
33.00
110.00
110.00
33.00
770.00
220.00
55.00
110.00
55.00
110.00
550.00
1100.00
99.00
22.00
143.00
55.00
275.00
242.00
22.00
110.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
PRADEEP
KUMAR
KUKKAR
TARANDEEP SINGH
BAINS
MRIDULA
SONI
RAMCHANDRANAIR
JAGDISH
KUMAR
MITTAL
PREM
KUMAR
PUNIT
PAL
SINGH VIRDI
SUDIP
KHATRY
MAHIPAL
SINGH
YADAV
SOMA
RANA
AJAY
KUMAR
THAKUR
KRISHNA
NAGPAL
YOGESH
KUMAR
SOOD
DIVYA
PRABHA
MANJEET
SINGH
RAMESH
CHAND
RAHUL
GUPTA
SARJIT
SINGH
SODHI
JAGDISHWARI PURI
SANJAY
QAZI
RAJEEV
RANJAN
KERKETTA
SANJEEV
KUMAR
LAKSHMI
DUTT
MAGOTRA
ROSH
KUMARI
PRITHIPAL
SINGH
RAINA
PUSHPA
KOUL
ASHA
RAINA
ABHINAV
ABROL
SURAJ
PRAKASH
GUPTA
JASWANT
SINGH
KHAIRA
YASH
PAUL
JAGDISH
CHANDER
ANIL
GUPTA
MISHRA
DHARMENDRAKUMAR
AJAZ
AHMAD
KHAWAJA
BASHIR
AHMAD
LANKER
ADIL
BASHIR
LANKER
SHAKEELA
TUIBA
BANOO
SONALI
MUKHOPADHYAY
SURENDRA PAL
PRABHAT
SHARMA
ANKUR
GUPTA
RAVI
GARG
Anju
Rustagi
CHANDRA
PAL
ASHOK
KUMAR
SHARMA
PRAMILA
SHARMA
GEETA
TEWARI
KRISHNA
KUMAR
TIWARI
SUNIL
KUMAR
AQEEL
BAKHSH
SONIA
MANESH
GHAI
K
Padmanabha
JAYANT
JAIN
ATUL
NEGI
GAURAV
SETHI
NUPUR
GHOSHAL
PANKAJ
PRABHAKAR EKBOTE
ANURAG
DALELA
PRABHA
GUPTA
PIYUSH
R
ARYA
SHAKIB
UR
RAHMAN
ANURADHA SINGH
SURAJ
PRAKASH
GUPTA
ASHOK
KUMAR
SWATI
SAM
Vibhor
Mehra
INDER
PAL
SINGH
ABNASH
NA
S
NA
LT
OM
SUKHBIR
GANESH
HARI
PREM
NA
GURAN
NA
NA
SH
KUBER
NA
CHANDAN
KRISHAN
INDER
DAVID
DALIP
NA
KRISHNA
BACHAN
SH
MOHAN
NA
DAYA
SH
SH
CHAJU
BANSI
NA
NA
UMAR
BASHIR
MUBARAK
MOHD
PRABIR
LAKSHMAN
ADITYA
PRADEEP
DHRUW
DINESH
ROSHAN
TEJ
G
KRISHAN
NA
SH
NASIR
NA
MAHESH
K
DEVENDRA
AVTAR
TEJPAL
AMARENDRA
PRABHAKAR
O
NA
R
HASNAIN
RAJENDRA
NA
KAPILMUNI
MADAN
V
KISHAN
RAI
KUKKAR
CHAWLA STREET H NINDIA
HOUSE NO 87 SECTOINDIA
K
SONI
H NO 5750 GF SECTOINDIA
NO 1218 SECTOR 21 INDIA
SH
RAM PAL
HNO. 35 SECTOR 27 INDIA
PARKASH
H NO 998 RAJDHANI INDIA
SINGH
VIRDI
FLAT NO 487 L B ENCINDIA
KUMAR
KHATRY
204 NAC SHIVALIK E INDIA
SINGH
YADAV
A 226 HASAN KHA MINDIA
SINGH
RANA
SHUBHAM KUNJ BELINDIA
ASSISTANT DIRECTO INDIA
DIWAYA
NAGPAL
SHIVA LODGE NEAR INDIA
SARSWATI NIWAS O INDIA
246, S‐ 3 BBMB COLOINDIA
AVNINDER
SINGH
H NO ‐ 3/12 RAM NAINDIA
NATH
26/170 TRILOK PURI INDIA
M/S JAI LAL AND SO INDIA
SINGH
SODHI
VPO SIDHPUR TEH D INDIA
KISHORE
PURI
KRISHAN KUTIR KOT INDIA
KRISHEN
QALI
D/ 2 DD QUARTERS RINDIA
KERKETTA
DHAULIGANGA POWINDIA
NARAIN
PRASAD
BHEL SITE OFFICE SE INDIA
117, PANJTIRHI JAMINDIA
PRASAD
W/O RAJ KISHORE PINDIA
SINGH
RAINA
VPO CAMP GOLE GUINDIA
R
K WALI
BEHIND RAMA KRISHINDIA
LAL
RAINA
LANE NO 4 H NO 44 INDIA
H NO 549 BAHU FORINDIA
RAM
SURAJ PRAKASH GUPINDIA
TILAK
RAJ KHAIRA
R/O JOURIAN AKHNOINDIA
TILAK
RAJ
VPO JOURIAN TEH A INDIA
RAM
R/O GARI BISHNAH PINDIA
LAL
GUPTA
R/P SHIV NAGAR W INDIA
C/O ED P KONKAN R INDIA
Mandibal Nowshera INDIA
SHAH
LANKER
Lal Bazar Srinagar KaINDIA
AHMAD
LANKER
LAL BAZAR MOLVI STINDIA
AHMAD
WANI
DANGAM SHOPIAN KINDIA
MAQBOOL
DAND
OPP INDUSTRIAL ESTINDIA
KUMAR
MUKHOPADHYAY FLAT NO‐612, BLOCKINDIA
SINGH
5/161 SHAIBANPURAINDIA
DEO
SHARMA
R9/59, RAJNAGAR GINDIA
KUMAR
GUPTA
111 MODEL TOWN EINDIA
NARAYAN
GARG
I‐374 GOVINDPURA INDIA
KUMAR
RUSTAGI
10/50 Sector III RajinINDIA
LAL
MB 10 GARIMA GARINDIA
SINGH
SHARMA
B/605 NTPC VIDYUT INDIA
D
SHARMA
B 513 NTPC TOWNSHINDIA
KUMAR
TIWARI
B 49 SECTOR 9 VIJAYINDIA
B 49 SECTOR 9 NEW INDIA
K
M VARSHNEY
SECTOR‐1/535 VAISHINDIA
BAKHSH
106, KANCHAN JUNGINDIA
D ‐313 SHAKTI KHANINDIA
GHAI
FLAT NO‐ 306 DHAU INDIA
BABU
Flat 4B, Grace Apart INDIA
KUMAR
JAIN
31 NITI KHAND 3 INDINDIA
SINGH
NEGI
G 2 6/140 SECTOR 6 INDIA
SETHI
B‐3 PLOT NO 29 GYAINDIA
NATH
CHATTERJEE
16 1 1 KHANPUR RO INDIA
J ‐ 053 WINDSOR PA INDIA
SHREEKRISHNAEKBOTE
P
DALELA
J‐82 WINDSOR PARK INDIA
D‐149 GAUR GREEN INDIA
D
ARYA
102 SUNDARAM KHAINDIA
UR
RAHMAN
506 VINDHYACHAL TINDIA
PRASAD
SINGH
609 HIMALAYA TOWINDIA
706 VINDHYACHAL KINDIA
LAL
B 304 JKG HEIGHTS SINDIA
MOHAN
ROY
C‐47 CHANDER NAG INDIA
MEHRA
C‐95 1st Floor Surya INDIA
SINGH
SHIV PURI NIWARI R INDIA
PUNJAB
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
RAJASTHAN
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
DELHI
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
UTTAR PRADESH
HIMACHAL PRADESH
JAMMU AND KASHMIR
BIHAR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
KARNATAKA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
WEST BENGAL
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
FEROZPUR
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
ALWAR
SHIMLA SOLAN
SHIMLA SOLAN
SHIMLA SOLAN
SUNDERNAGAR MAN
SUNDERNAGAR MAN
MANDI
NEW DELHI
KANGRA
KANGRA
DHARAMSALA
DHARAMSALA
USN PITHORAGARH
CHAMBA
JAMMU
PATNA
JAMMU
JAMMU
JAMMU
JAMMU
JAMMU
JAMMU
JAMMU
JAMMU
JAMMU
JAMMU
SRINAGAR
SRINAGAR
SRINAGAR
ANANTNAG
BARAMULLA
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
BANGALORE
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
CALCUTTA
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
152123
160001
160014
160017
160019
160047
160047
160101
301001
171001
171004
171011
174401
174402
175001
110091
176001
176057
176215
176215
262545
176325
180001
800006
180002
180002
180002
180004
180012
181202
181202
181202
182101
182311
190011
190011
190011
192231
193201
201001
201001
201001
201001
201001
201005
201005
201008
201008
201009
201009
201010
201010
201010
201010
560036
201010
201010
201010
700047
201010
201010
201010
201010
201010
201010
201010
201010
201011
201011
201204
IN300513172151 Amount for unclaimed an
IN300214144869 Amount for unclaimed an
IN301549185714 Amount for unclaimed an
IN301774115963 Amount for unclaimed an
IN301330205099 Amount for unclaimed an
IN301143100564 Amount for unclaimed an
IN301549163295 Amount for unclaimed an
IN303028544015 Amount for unclaimed an
IN301330205418 Amount for unclaimed an
IN302902436871 Amount for unclaimed an
IN302679339470 Amount for unclaimed an
IN303028507062 Amount for unclaimed an
IN301774111776 Amount for unclaimed an
IN302316100341 Amount for unclaimed an
IN302316100388 Amount for unclaimed an
IN303028548863 Amount for unclaimed an
IN302316101024 Amount for unclaimed an
IN301143106004 Amount for unclaimed an
IN302902439100 Amount for unclaimed an
IN302902464005 Amount for unclaimed an
IN303028544492 Amount for unclaimed an
IN302679334763 Amount for unclaimed an
IN302349101264 Amount for unclaimed an
IN300214129303 Amount for unclaimed an
IN302349103128 Amount for unclaimed an
IN301127159234 Amount for unclaimed an
IN303028514389 Amount for unclaimed an
IN300513123597 Amount for unclaimed an
IN301330177715 Amount for unclaimed an
IN301330183814 Amount for unclaimed an
IN301330190637 Amount for unclaimed an
IN302679337852 Amount for unclaimed an
IN300513151625 Amount for unclaimed an
IN303028540061 Amount for unclaimed an
IN302349101126 Amount for unclaimed an
IN302349103168 Amount for unclaimed an
IN300513157218 Amount for unclaimed an
IN301696105246 Amount for unclaimed an
IN301151278749 Amount for unclaimed an
IN302269104222 Amount for unclaimed an
IN301557216840 Amount for unclaimed an
IN302902420169 Amount for unclaimed an
IN303028510640 Amount for unclaimed an
IN303028539770 Amount for unclaimed an
IN301774101959 Amount for unclaimed an
IN302902470540 Amount for unclaimed an
IN302236102372 Amount for unclaimed an
IN300183115821 Amount for unclaimed an
IN300214130819 Amount for unclaimed an
IN300476428954 Amount for unclaimed an
IN302822100628 Amount for unclaimed an
IN302620100801 Amount for unclaimed an
IN301670101196 Amount for unclaimed an
IN302236102185 Amount for unclaimed an
IN300095102538 Amount for unclaimed an
IN300214115258 Amount for unclaimed an
IN301774119129 Amount for unclaimed an
IN300214122379 Amount for unclaimed an
IN300214126920 Amount for unclaimed an
IN300214129681 Amount for unclaimed an
IN301549158912 Amount for unclaimed an
IN301688201101 Amount for unclaimed an
IN302679339051 Amount for unclaimed an
IN302902420724 Amount for unclaimed an
IN302902434077 Amount for unclaimed an
IN302902437931 Amount for unclaimed an
IN303028503729 Amount for unclaimed an
IN300214129492 Amount for unclaimed an
IN302871200136 Amount for unclaimed an
IN300966101711 Amount for unclaimed an
66.00
33.00
11.00
110.00
440.00
440.00
110.00
11.00
110.00
297.00
22.00
44.00
110.00
55.00
22.00
22.00
330.00
110.00
330.00
33.00
55.00
110.00
22.00
110.00
110.00
44.00
253.00
11.00
275.00
11.00
220.00
165.00
22.00
55.00
275.00
1100.00
1100.00
11.00
220.00
55.00
110.00
11.00
55.00
22.00
935.00
11.00
110.00
55.00
110.00
330.00
11.00
220.00
66.00
275.00
2200.00
220.00
99.00
22.00
110.00
451.00
825.00
385.00
11.00
165.00
110.00
220.00
44.00
44.00
110.00
550.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SAMADARSHI
KARAMVIR
PRAVIN
HARISH
ANCHAL
NIDHI
MANEESH
SWATI
PANKAJ
BIPLAB
SURESH
RACHNA
RAM
RAJESH
RITESH
ABHISHEK
SATISHBABU
ARVIND
NAVNEET
AAMIR
LAXMI
MANMOHAN
MITHLESH
HARISH
SANJEEV
AJAY
SYED
AMIT
HABIBA
ABDUL
NAZAR
SAMEERA
ABUTALHA
SHIV
RENU
NARESH
NEERAJ
SUDHANSHU
RAVI
GAJANAND
KIRAN
AMIT
SADHANA
RAMA
ARCHANA
ANKIT
SATYA
SINGH
KANEEZ
BASANT
NIRUPAMA
ANUJ
MAINA
RITA
RAHUL
RAJESH
SHEO
KAMLA
REKHA
KAILASH
ROHIL
VEENA
AJAY
MEENU
MAYANK
PRAMOD
ALKA
MANGAL
AJAY
DILEEP
SIMAN
SINGH
KOHLI
CHANDER
JAIN
CHAUDHARY
JHINGER
KHURANA
AGARWAL
SAHA
C
SHEKHAR
DAYAL
DAGA
BANSAL
GOEL
BHOGINENI
KUMAR
KUMAR
HASAN
GUPTA
GUPTA
KUMARI
CHAND
KUMAR
KUMAR
HASAN
KUMAR
HASAN
HANIF
H
FATMA
RAJ
VARSHNEY
PAL
SINGHAL
KUMAR
AGARWAL
PRASAD
DEVI
VIRMANI
SINGH
KANT
SHUKLA
SRIVASTAVA
PRAKASH
DEVENDRA
FATMA
K
SHUKLA
KUMAR
JAIN
JAIN
DWIVEDI
PANDEY
SAGAR
GUPTA
SAXENA
CHANDRA
KUMAR
GUPTA
AGARWAL
SADH
KUMAR
KUMAR
GUPTA
DUTT
PRAKASH
KUMAR
GURWARA
T
PRASAD
BALI
AGARWAL
KHAN
SHARMA
AGARWAL
HARRIS
SINGH
ZAIDI
SHARMA
YADAV
JAIN
VERMA
UPRETI
TRIPATHI
PRATAP
JAISWAL
MISHRA
PAHARIA
VERMA
SHUKLA
SADH
SHUKLA
GUPTA
TRIPATHI
YADAV
GUPTA
DAYANIDHII
NA
AMRIK
SINGH
LATE
SH
SUBASH
CHANDRA
BIJENDRA
SINGH
SUDERSHAN KUMAR
VIJAY
KUMAR
NA
NA
C
V
RAVI
SHEKHAR
LATE
SH
NA
SUBHASH
CHANDER
ASHOK
KUMAR
APPARAO
BHOGINENI
RAIZADA
SUSHIL
NA
TARIQ
HASAN
SUBASH
CHANDRA
PYARE
LAL
ROSHAN
LAL
G
P
BHOJ
RAJ
RAM
GOPAL
SYED
HARRIS
RANBIR
SINGH
TARIQ
HASAN
ABDUL
MAZID
NA
NA
NA
RADHEY
SHYAM
KAMAL
KUMAR
SH
GEETAM
SURESH
CHAND
SUDRASHAN LAL
SHRI
HAR
SH
SHYAMJI
ANIL
KUMAR
SATYA
DEO
BRIJ
KISHOR
NA
NA
NA
NA
SHRI
RATAN
NA
RADNEY
SHYAM
MANI
SHANKER
RAJENDRA PRASAD
NA
VIMAL
KUMAR
SURESH
CHANDRA
LATE
VED
JAGMOHAN LAL
NA
ASHOK
KUMAR
SHIVA
PRASAD
UTTAM
KUMAR
RAJESH
KUMAR
LATE
SHRI
SURESH
CHAND
LATE
J
RAMESHWAR PRASAD
ASHOK
KUMAR
GAJODHAR PRASAD
SRI
RAM
NA
F 569 DELTA I GAUTAINDIA
H NO 49/550 ORDIN INDIA
KOHLI
B‐30, SECTOR ‐31 P.OINDIA
G‐12 BLOCK ‐ 2,EXP INDIA
ANANT RAM GURW
JAIN
B/604 THE CRESCEN INDIA
M/S B L INTERNATIOINDIA
JHINGER
FLAT NO 285 IIND FL INDIA
KHURANA
D 7 B 9 11 SHIVKALA INDIA
A 167 SECTOR 26 NOINDIA
BIRLASOFI LIMITED DINDIA
THIMMAPPRA
FLAT NO B 403 SAKE INDIA
B 709 INDRAPRASTHINDIA
BENGALI RAM
B 3/314 ARRAWALI AINDIA
112 C KANCHANJUN INDIA
BANSAL
STMICRO ELECTRON INDIA
GOEL
ST MICRO ELECTRONINDIA
H 125 4TH STREET G INDIA
KUMAR BALI
G 30 PARSUNATH EDINDIA
G 30 SECTOR ALPHA INDIA
SAMI MANZIL JAIL R INDIA
GUPTA
EKTA LANE 3/124 RAINDIA
19/184 GANDHI NAGINDIA
KUNWAR NAGAR NRINDIA
SHARMA
8/204, MITRA NAGA INDIA
BHARTIYA
PRASHANT HOSPITA INDIA
ASHOK NAGAR COLOINDIA
SHERE
HAFEEZ MANZIL MA INDIA
R B SINGH HUKUM SINDIA
SAMI MANZIL JAIL R INDIA
H 4/1476 E JAMIA U INDIA
4/755 FRIEND'S COL INDIA
4/271 C NEW FRIENDINDIA
HN 4/1183 G 1 NEW INDIA
SHARMA
B ‐ 23 DEV NAGAR J INDIA
VARSHNEY
SAMBHAL ROAD DAKINDIA
SINGH YADAV
6, SHYAM NAGAR, S INDIA
SINGHAL
HARISH HOSPITAL PRINDIA
JAIN
JAYANA SAREE EMPOINDIA
KISHORE AGARWANO 472/A BRAJ BHA INDIA
GUPTA
CIVIL ENGINEER PD PINDIA
VERMA
124/150 C‐BLOCK GOINDIA
HOUSE NO 124/C/21INDIA
SINGH
8/70 KRISHNA NAGAINDIA
243/6 J K COLONY JAINDIA
PLOT NO. ‐ 4021 AVAINDIA
22 INDUSTRIAL ESTAINDIA
111A/314 SRI RAM KINDIA
SINGH CHAUHAN 111/444 ASHOK NAGINDIA
113‐D , SHYAM NAG INDIA
JAISWAL
E 2/470 K D A COLONINDIA
SHUKLA
138, NAVSHEEL DHA INDIA
MISHRA
117/805 E 1 M BLOCINDIA
128/1288 SHYAM VI INDIA
JAIN
332 ANAND PURI KAINDIA
DWIVEDI
117/301 N BLOCK TUINDIA
PRAKASH PANDEY 117/Q/503, SHARDAINDIA
VERMA
I 3 BARRA VISHAV BAINDIA
MOH SANGAT FATEINDIA
SAXENA
C/O A.K. SAXENA, BUINDIA
SHUKLA
5/28 RAIDEEP CHAN INDIA
SADH
2/265 SADHWARA FINDIA
GUPTA
5/29 SETH GALI FARINDIA
HARISH CHANDRAC/O NARESH CHANDINDIA
SADH
2/265 SADHWARA FINDIA
N SHUKLA
176 JAWAHAR NAGAINDIA
GUPTA
22, PURANI BAZAR INDIA
GUPTA
95 PURANI BAZAR UINDIA
TRIPATHI
20 RATI DHAM GANDINDIA
KISHORE YADAV VILLAGE ‐ MATHURAINDIA
PURSOTTAM DAS SRINDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
GHAZIABAD
GHAZIABAD
NOIDA
GHAZIABAD
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
BULANDSHAHAR
MAINPURI
ETAWAH
ETAH
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
FATEHGARH
FATEHGARH
FATEHGARH
FATEHGARH
FATEHGARH
FATEHGARH
FATEHGARH
UNNAO
UNNAO
UNNAO
UNNAO
UNNAO
BANDA
201206
201206
201301
201010
201301
201301
201301
201301
201301
201301
201301
201301
201302
201307
201308
201308
201308
201308
201308
202001
202001
202001
202001
202001
202001
202001
202001
202001
202002
202002
202002
202002
202002
202015
202410
202412
203001
205001
206001
207001
208006
208006
208007
208010
208012
208012
208012
208012
208013
208013
208017
208019
208023
208023
208025
208025
208027
209601
209601
209625
209625
209625
209625
209625
209801
209801
209801
209801
209825
210427
IN300513134217 Amount for unclaimed an
IN301774153852 Amount for unclaimed an
IN302164103019 Amount for unclaimed an
IN300206109106 Amount for unclaimed an
IN300513118582 Amount for unclaimed an
IN300214139481 Amount for unclaimed an
IN300513144764 Amount for unclaimed an
IN300214145662 Amount for unclaimed an
IN300513151997 Amount for unclaimed an
IN300513180921 Amount for unclaimed an
IN302902410802 Amount for unclaimed an
IN302902435343 Amount for unclaimed an
IN300888146679 Amount for unclaimed an
IN300214118997 Amount for unclaimed an
IN301774126721 Amount for unclaimed an
IN300513145794 Amount for unclaimed an
IN300513175767 Amount for unclaimed an
IN302679329781 Amount for unclaimed an
IN302902416013 Amount for unclaimed an
IN301209101802 Amount for unclaimed an
IN301774108491 Amount for unclaimed an
IN300513163484 Amount for unclaimed an
IN300513186271 Amount for unclaimed an
IN301557204488 Amount for unclaimed an
IN302679343517 Amount for unclaimed an
IN302902408915 Amount for unclaimed an
IN302902436505 Amount for unclaimed an
IN303028522677 Amount for unclaimed an
IN301209101449 Amount for unclaimed an
IN301774114802 Amount for unclaimed an
IN301127153662 Amount for unclaimed an
IN300513165934 Amount for unclaimed an
IN302902436000 Amount for unclaimed an
IN301774103414 Amount for unclaimed an
IN302404102204 Amount for unclaimed an
IN302050100942 Amount for unclaimed an
IN301696113742 Amount for unclaimed an
IN300556100565 Amount for unclaimed an
IN301696105401 Amount for unclaimed an
IN300206109316 Amount for unclaimed an
IN300556103053 Amount for unclaimed an
IN301330181164 Amount for unclaimed an
IN301557205128 Amount for unclaimed an
IN302025340276 Amount for unclaimed an
IN300556100100 Amount for unclaimed an
IN300556102221 Amount for unclaimed an
IN301127152980 Amount for unclaimed an
IN301330198800 Amount for unclaimed an
IN300556103138 Amount for unclaimed an
IN300513148086 Amount for unclaimed an
IN301557203208 Amount for unclaimed an
IN302902411483 Amount for unclaimed an
IN301330173343 Amount for unclaimed an
IN302025340303 Amount for unclaimed an
IN301055104917 Amount for unclaimed an
IN301557217589 Amount for unclaimed an
IN301055104950 Amount for unclaimed an
IN301055103079 Amount for unclaimed an
IN301557205238 Amount for unclaimed an
IN300556103045 Amount for unclaimed an
IN300556103273 Amount for unclaimed an
IN300556103296 Amount for unclaimed an
IN300556103364 Amount for unclaimed an
IN300556103465 Amount for unclaimed an
IN301055103579 Amount for unclaimed an
IN301557104024 Amount for unclaimed an
IN301557104024 Amount for unclaimed an
IN301696114017 Amount for unclaimed an
IN300556100770 Amount for unclaimed an
IN300888134546 Amount for unclaimed an
55.00
110.00
33.00
1100.00
33.00
110.00
55.00
110.00
22.00
11.00
330.00
143.00
550.00
22.00
55.00
22.00
22.00
11.00
22.00
33.00
110.00
110.00
11.00
121.00
55.00
550.00
33.00
550.00
66.00
220.00
110.00
22.00
110.00
110.00
165.00
22.00
88.00
275.00
11.00
55.00
110.00
55.00
165.00
110.00
330.00
330.00
11.00
220.00
55.00
132.00
110.00
132.00
220.00
220.00
220.00
253.00
220.00
11.00
110.00
660.00
165.00
110.00
55.00
110.00
88.00
55.00
110.00
11.00
660.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
MANOJ
PRITAM
RITA
REKHA
SNEH
PROTIK
POONAM
PARTHA
SANJAY
SHETTIKERE
RAKESH
JAI
MANISH
SANDEEPAN
GUNJAN
SYED
ASHUTOSH
BAL
NIKHILESH
AJAY
BHANU
BHARAT
ASHISH
R
PUSHPALATA
ANUP
URMILA
ARUN
RAM
AROOP
DURGA
MANOJ
NASEEM
VANDANA
SHAHID
INDRAJIT
NETA
RAM
NAND
RAJ
KRISHNA
MAHESH
CHANDRA
DR
VINOD
NASEEM
GOVIND
UMA
SANJAY
HIMANSHU
ANUPAM
RAJYASHREE
MANOJ
HANUMAN
RAKESH
BIRENDRA
MANOJ
ANJALI
MAHESH
JAYA
RAVINDRA
SANTOSH
RADHIKA
CHANDAN
ASHOK
VIJAY
RAJENDRA
RAM
HANSHMUKH
DEVI
KUMAR
SHARMA
NA
COMMODITIES PRIVATE LIMITE NA
RASTOGI
AJIT
KUMAR
SETH
MAHESH
KUMAR
MADHUR
T
N
KUMAR
GHOSH
SUBODH
CHANDRA
SINGH
NA
PRATIM
PATTADAR
DIPENDRA NATH
KUMAR
MISHRA
NA
ANANTHARAMAMANJUNATHA SSHETTIKERE THAMAIAH
RAJ
NA
SHANKER
DWIVEDI
SHRI
T
CHADDHA
NA
GUPTA
SATYA
PRAKASH
GUPTA
SANDEEPAN GUPTA
NUSRAT
Z AHMED
SYED
NAJMUDDIN
KUMAR
SATYENDRA BAHADUR
KUMARI
SRI
BACHCHA
KUMAR
NA
KUMAR
SHUKLA
NA
PRATAP
SINGH
NA
JI
NA
MISHRA
ATHMA
DEV
K
DUBEY
RAM
CHANDRA
RAJPOOT
RAM
CHANDRA
KUMAR
KUSHWAHA
J
L
CHOWDHARY
BRAHMESHW CHOWDHARY
KUMAR
KESARWANI
RAMESH
CHANDRA
PRAKASH
RASTOGI
NA
MUKHERJEE
ANOOP
KUMAR
SRIVASTAVA
MUKUL
KUMAR
TIWARI
RAMA
SHANKAR
TAHIR
ANSARI
NA
SINGH
ANAND
KUMAR
NOMANI
MINHAJ
A
SINHA
BIKASH
CHANDRA
PRASAD
RAM
RAJ
CHANDRA
GUPTA
VISHWANATHPRASAD
KISHOR
SINGH
SHYAM
NARAYAN
KUMAR
SETH
LT
SHYAM
KUMAR
AGRAWAL
SHUVHKARANAGRAWAL
CHAND
LATE
P
KANT
JAIN
LAL
CHAND
T
LAXMI
SUDHIR
NAGLE
KUMAR
DWIVEDI
K
P
TAHIR
ANSARI
TAHIR
ALI
RAM
VISHWANATHPRASAD
KANT
BHARTI
NANHAKU PRASAD
SHUKLA
LATE
YADU
R
PATEL
SHRI
RATILAL
DEVA
LATE
ANANDA
SINGH
LATE
SHRI
KUMAR
SINGH
NA
RAI
LT
JUGDUMBA
KUMAR
SRIVASTAV
NA
PRASAD
SINGH
BRAHM
DEO
KUMAR
TRIPATHI
PREM
NARAYAN
DHANRAJANI
DEWAN
DAS
SAWAIKA
NA
PANDEY
SRI
BIPIN
GOKLANI
TIRATH
RAM
KUMAR
SINHA
LATE
KASHI
SINGH
NA
KUMAR
MISHRA
HRIDAY
NARAYAN
KUMAR
MARATHA
NA
BHIMRAO
JADHAV
NA
KUMAR
ANAND
MOHAN
NARAIN
NA
KUMAR
LATE
PURSOTTAM
PRASAD
GUPTA
JAGANNATH PRASAD
C/O AP PARASHR SHINDIA
ROOM NO 12 BEHARINDIA
RASTOGI
G 01 ANSAL PRAYAGINDIA
SETH
C/O MR R L SETH 25/INDIA
SRIVASTAVA
A‐11, PATRAKAR CO INDIA
GHOSH
164/A LUKERGUNJ INDIA
63 STANLEY ROAD AINDIA
PATTADAR
16 C HASTINGS ROA INDIA
218A/56A SHYAM PI INDIA
ANANTHARAMAIA11/1 SARASWATHI GINDIA
5A SARDAR PATEL MINDIA
P DWIVEDI
954, OLD KATRA UN INDIA
56/50 AKHARA MANINDIA
GUPTA
714/466 MUTTHIGAINDIA
714/466 MUTTHIGA INDIA
AHMAD
57 SABZI MANDI QU INDIA
200 SHANRARA BAGINDIA
LAL
247 A/6 A/8 OM GAYINDIA
912 C / 162 D / 1 S INDIA
3 /3 KARELA BAGH CINDIA
15/84/6K/1, TILAK NINDIA
NEW MANAS NAGARINDIA
MISHRA
1091/2 RAJROOPPU INDIA
DUBEY
BFTS 29 WING AIR FOINDIA
MANDORA
16 A/5C PRAYAG STRINDIA
KUSHWAHA
93/44 NAYA PURA K INDIA
QR NO 507 A SUBED INDIA
KESARWANI
JASRA ALLAHABAD INDIA
NEAR POST OFFICE SINDIA
MUKHERJEE
GC 36 IFFCO TOWNSINDIA
NATHPURI COLONY INDIA
TIWARI
C/33/58, D/1, B/K BAINDIA
HOUSE NO C 19 44 VINDIA
RAI
II 16/2 IRRIGATION CINDIA
NOMANI
C 1/80 PHATAK SHEKINDIA
SINHA
B 7/66 HARARBAGH INDIA
QTR NO 179/B TYPE INDIA
K 56/100 AUSANGANINDIA
SINGH
DIVISIONAL ACCOUNINDIA
DEV SETH
S 24/6 AK PLOT N INDIA
A16 TEACHERS FLAT INDIA
C LAL
S‐21/131‐A, SUBHASINDIA
JAIN
A 7/11 ANNAPURNA INDIA
253 A RAILWAY OFFIINDIA
DWIVEDI
S 1/12 B GILLAT BAZINDIA
H NO C 19/44 VIDYA INDIA
D 65/138 D LAHARTAINDIA
M I G 6 V D A COLONINDIA
BHUSHAN SHUKLAN 8/180 B 31K KAILAINDIA
M PATEL
D 57/56 SIGRA VARAINDIA
VARDHAN DEVA B 27/66 A DURGAKUINDIA
BRIJ BEHARI SINGHB 32/32 50 SAKET N INDIA
CENTRAL BANK OF ININDIA
RAI
SADHANA SADAN 92INDIA
ML‐40, ASHOK VIHA INDIA
PRASAD SINGH M 29 ASHOK VIHAR INDIA
TRIPATHI
34/2 ASHOK NAGAR INDIA
RAISINGHANEY 34 AMBLIKAPURI COINDIA
B 37/197 1H BIRDOPINDIA
KUMAR PANDEY N 16/13A 2K2 VINAYINDIA
GOKLANI
14 KALIYA NAGAR INDIA
NATH SINHA
D‐64/26‐A‐7 BANK C INDIA
HOUSE NO 48 VILL B INDIA
MISHRA
VILL AND POST SHAHINDIA
TARTALLA JAUNPUR INDIA
VIJAY MARATHA RIZ INDIA
SUBJI BAJAR JAUNP INDIA
DISTRICT HOSPITAL INDIA
BALLOCH TOLA JAUINDIA
GUPTA
SUBJI BAZAR STATIO INDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
BANDA
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
BHARATGANJ
BHARATGANJ
BHARATGANJ
FATEHPUR UP
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
JAUNPUR
JAUNPUR
JAUNPUR
JAUNPUR
JAUNPUR
JAUNPUR
210427
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211002
211002
211003
211003
211003
211003
211003
211004
211006
211006
211006
211008
211011
211012
211014
211016
211033
212107
212216
212404
212601
221001
221001
221001
221001
221001
221001
221001
221002
221002
221002
221002
221002
221002
221002
221002
221002
221003
221005
221005
221005
221005
221005
221005
221007
221007
221007
221010
221010
221010
221010
221010
221206
221305
222001
222001
222001
222001
222001
222001
IN303028527338 Amount for unclaimed an
IN302855100227 Amount for unclaimed an
IN300513109991 Amount for unclaimed an
IN301127159157 Amount for unclaimed an
IN301557204679 Amount for unclaimed an
IN302679306218 Amount for unclaimed an
IN302679348632 Amount for unclaimed an
IN302902413819 Amount for unclaimed an
IN302902427669 Amount for unclaimed an
IN303028534937 Amount for unclaimed an
IN300888134925 Amount for unclaimed an
IN301557210886 Amount for unclaimed an
IN301330200130 Amount for unclaimed an
IN302679313823 Amount for unclaimed an
IN302902426532 Amount for unclaimed an
IN302902427802 Amount for unclaimed an
IN303028507945 Amount for unclaimed an
IN301330197788 Amount for unclaimed an
IN300888139263 Amount for unclaimed an
IN301330198430 Amount for unclaimed an
IN301557212785 Amount for unclaimed an
IN301557205113 Amount for unclaimed an
IN302902436732 Amount for unclaimed an
IN302679366414 Amount for unclaimed an
IN300214126866 Amount for unclaimed an
IN301330195892 Amount for unclaimed an
IN302902402884 Amount for unclaimed an
IN301557217963 Amount for unclaimed an
IN301127152113 Amount for unclaimed an
IN302902437818 Amount for unclaimed an
IN300888141048 Amount for unclaimed an
IN301696108891 Amount for unclaimed an
IN300214119493 Amount for unclaimed an
IN302902402023 Amount for unclaimed an
IN302902415358 Amount for unclaimed an
IN302902421116 Amount for unclaimed an
IN302902425762 Amount for unclaimed an
IN302902435519 Amount for unclaimed an
IN300450114433 Amount for unclaimed an
IN301330186586 Amount for unclaimed an
IN301330197253 Amount for unclaimed an
IN301557207842 Amount for unclaimed an
IN302679306494 Amount for unclaimed an
IN302679330211 Amount for unclaimed an
IN302025340803 Amount for unclaimed an
IN302902400705 Amount for unclaimed an
IN302902423633 Amount for unclaimed an
IN303028537887 Amount for unclaimed an
IN300556102548 Amount for unclaimed an
IN301127164349 Amount for unclaimed an
IN301330173588 Amount for unclaimed an
IN301330183282 Amount for unclaimed an
IN301330188314 Amount for unclaimed an
IN301330197188 Amount for unclaimed an
IN301557209397 Amount for unclaimed an
IN302679327861 Amount for unclaimed an
IN303028503342 Amount for unclaimed an
IN301774122522 Amount for unclaimed an
IN301127155407 Amount for unclaimed an
IN301330198553 Amount for unclaimed an
IN301330206275 Amount for unclaimed an
IN301557209524 Amount for unclaimed an
IN302902416518 Amount for unclaimed an
IN302269121477 Amount for unclaimed an
IN300206109219 Amount for unclaimed an
IN300206109692 Amount for unclaimed an
IN300206109797 Amount for unclaimed an
IN301127150699 Amount for unclaimed an
IN301557208740 Amount for unclaimed an
IN302679329693 Amount for unclaimed an
22.00
220.00
110.00
275.00
110.00
110.00
33.00
242.00
264.00
22.00
165.00
220.00
55.00
11.00
11.00
550.00
55.00
330.00
165.00
440.00
110.00
132.00
110.00
55.00
374.00
22.00
22.00
110.00
110.00
33.00
110.00
55.00
44.00
11.00
275.00
66.00
330.00
550.00
22.00
55.00
275.00
110.00
110.00
330.00
55.00
264.00
55.00
77.00
110.00
1100.00
220.00
110.00
220.00
110.00
110.00
110.00
55.00
110.00
220.00
550.00
550.00
220.00
220.00
44.00
77.00
33.00
110.00
220.00
55.00
220.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
GAYATRI
SUNITA
NITA
SHANKER
CHANDRA
SHRUTI
RAJESH
BEENA
DEEPTI
SHAILI
SANTOSH
POONAM
SUDHA
VIBHOR
PRITAM
CHANCHAL
MRIDULA
M
KAPIL
VISHNIU
PREM
JYOTI
ANSHU
BHAJAN
JITENDRA
SONAL
MANISH
HARI
VINAY
ASIFUDDIN
SUNITA
NARENDRA
ANANT
PRAMOD
KESHO
PRAGYA
BHINEET
PRATIMA
SIYA
NARESH
RAKHI
MEERA
PRIMANSHI
RAVINDER
SURENDER
SHASHI
PARMEET
GOPAL
SATYENDRA
RAJIV
KIRAN
VIMLA
CHANDAN
AJIT
ARUN
SUKRITI
REKHA
URMILA
SANTOSH
TAPOSH
AWADHESH
MANOJ
RAMESH
SHWETA
ASHOK
VIVEK
MEENAKSHI
ANOOP
SHIV
KESHAV
MISRA
YADAV
GUPTA
PRASAD
PRAKASH
KIRTI
KUMAR
SRIVASTAVA
PRAJAPATI
KATIYAR
KUMAR
VERMA
SHARMA
JAISWAL
SINGH
MISHRA
JHA
P
SRIVASTAVA
KUMAR
LATA
ARORA
RASTOGI
LAL
PRAKASH
GOEL
SONKER
PAL
SHANKAR
AHMAD
RAWAT
K
KUMAR
KUMAR
SINGH
SRIVASTAVA
KUMAR
TRIVEDI
DEVI
KUMAR
JAIN
MEHROTRA
SRIVASTAVA
SINGH
BEDI
MITTAL
BEDI
DAS
PRASAD
SHANKER
SINGH
MISHRA
DEVI
KUMAR
KUMAR
SHARAN
SINGH
YADAV
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KUMAR
KUMAR
AGNIHOTRI
CHAUDHARY
JAIN
GUPTA
KUMAR
SHANKER
CH
SRIVASTAVA
GUPTA
GUPTA
RASTOGI
GULATI
GUPTA
PANDEY
SACHAN
VERMA
SINGH
PAL
BARNAWAL
BEDI
AGARWAL
GUPTA
SAXENA
TRIPATHI
MISHRA
VISHWAS
SHUKLA
MISHRA
KESHARI
AGRAWAL
KAMLESH
KUMAR
BANSH
RAJ
D
P
ANAND
SWAROOP
NA
SH
ASHOK
NA
KESHAV
PRASAD
RAM
DAYAL
KIRPA
RAM
RAJ
KUNWAR
NA
PAWAN
KUMAR
MANOJ
KUMAR
NA
NA
FIRANGI
PATHAK
NA
ANJANI
KUMAR
NA
NA
AKASH
DEEP
SUDHANK
RASTOGI
HARGUN
DAS
BALAK
RAM
VIPUL
GOEL
SAHDEO
PRASAD
NA
SRI
SHASHIDHAR
Z
U
LATE
PYARE
NA
BHOLA
NATH
GOPAL
JEE
NA
RAKESH
SRIVASTAVA
VIKRAM
SINGH
ANOOP
KUMAR
BALAK
RAM
SAHADEO
LAL
RAJESH
JAIN
NA
JITENDRA
NARAYAN
KIRPAL
SINGH
NA
RAKESH
MITTAL
RAVINDER SINGH
SITA
RAM
SHYAMA
PRASAD
RAMA
SHANKER
RAJEEV
SINGH
NA
NA
JUGAL
KISHORE
LATE
GANESH
NA
SHIV
RAJ
KAPIL
DEV
ASHOK
KUMAR
MANORANJANVISHWAS
SHRI
SHANKER
SRI
SANT
TAULA
RAM
SUSHIL
KUMAR
NA
M
K
ANP
LATE
ATMA
SAMBHU
NATH
NA
MISRA
YADAV
GUPTA
SRIVASTAVA
GOEL
SRIVASTAVA
VERMA
VERMA
VERMA
JAISWAL
SRIVASTAVA
SAWNANI
VERMA
SONKER
PANDEY
AHMAD
LAL RAWAT
SAHAI
LALL
VASHIST
TRIVEDI
PAL
BARNAWAL
BEDI
BEDI
AGARWAL
GUPTA
SAXENA
TRIPATHI
SINGH
YADAV
MISHRA
LAL SHUKLA
SINGH
MISHRA
AGNIHOTRI
JAIN
RAM GUPTA
KESHARWANI
678 B KHARKA HUSS INDIA
SUNDAR NAGAR POLINDIA
SUBJI BAZAR STATIOINDIA
146 CHANDRA NIVASINDIA
1/13/196 CHANDRA INDIA
C/O ASHOK GOEL 1/ INDIA
962 AWAS VIKAS CO INDIA
239 NEAR LALBAGH INDIA
QTR NO‐ D‐7 URJA V INDIA
55 LAKHPERABAGH INDIA
RED BUILDING LANE INDIA
LAKHPEDABAGH BAINDIA
202 , FATIMA APPARINDIA
1/26 SHALIMAR SQUINDIA
7 WAY LANE P.O. GOINDIA
PLOT NO 58 GOMAT INDIA
B 3 122 MANU APARINDIA
162, NEHRU ROAD S INDIA
A/421 AZAD NAGAR INDIA
200 ASHERFABAD LUINDIA
NAPIER ROAD COLO INDIA
2/5‐4, LAJPAT NAGA INDIA
320/18, SHANKRI TOINDIA
J 42 ASHIANA LDA COINDIA
C/O DR B R VERMA DINDIA
C 1 57/2 RDSO COLOINDIA
569 CH/595 PREM N INDIA
G1/4 PAPER MILL COINDIA
TYPE ‐III 7/2, MAHANINDIA
C 9 VIGYANPURI MA INDIA
5/52 VIKRAM KHANDINDIA
1/37, VIPUL KHAND, INDIA
B‐147, SECTOR ‐ 14, INDIA
3/301 VISHWAS KHAINDIA
5/700, VIRAM KHAN INDIA
5/314 VIRAM KHANDINDIA
2ND FLOOR MAGNU INDIA
2/82 VIJAY KHAND GINDIA
5/185 VIKRAM KHANINDIA
QTR NO C 157/4 NEAINDIA
DS 243 SECTOR D LDINDIA
MADHO NIWAS B ‐ 1INDIA
9 1052 INDIRA NAGAINDIA
9/565 INDIRA NAGA INDIA
9/565 INDIRA NAGA INDIA
18/559 SECTOR 18 ININDIA
9/565, INDIRA NAGAINDIA
69, VAISHALI ENCLAVINDIA
H.NO.348, SECTOR 1INDIA
18/542 INDIRA NAGAINDIA
6 A GDA OFFICERS C INDIA
32, FIROZ GANDHI N INDIA
INDIA
C‐1/135 JANKIPURAM
H NO B 20 KALYANP INDIA
D/29, SECTOR‐K ALIGINDIA
G 63 SOUTH CITY RINDIA
VILL PURE SOHARAT INDIA
TYPE III 35 TAHSIL C INDIA
BADAHIYABIR SULT INDIA
VISHWAS MEDICAL SINDIA
D‐32 NTPC COLONY INDIA
H NO 35 JAIN COLONINDIA
I B 5 NTPC COLONY UINDIA
III 148 NTPC COLONYINDIA
AE 185A NTPC COLO INDIA
AE 114 NTPC COLONINDIA
AMBER NIWAS NEARINDIA
AMBER NIWAS NEARINDIA
GANGA BAI KI GALI WINDIA
PARIYA TOLA OPP GINDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
DELHI
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
HARYANA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
JAUNPUR
JAUNPUR
JAUNPUR
JAUNPUR
FAIZABAD
FAIZABAD
FAIZABAD
FAIZABAD
RAE BARELI
BARABANKI
BARABANKI
BARABANKI
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
NEW DELHI
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
NOIDA
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
GHAZIABAD
RAE BARELI
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
BANTHRA
SULTANPUR
SULTANPUR
SULTANPUR
RAE BARELI
FARIDABAD
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
222002
222002
222002
222002
224001
224001
224001
224001
229406
225001
225001
225001
226001
226001
226001
226001
110091
226002
226003
226003
226003
226003
226003
226005
226005
226005
226005
226006
226006
226006
226010
226010
201301
226010
226010
226010
226010
226010
226010
226011
226012
226016
226016
226016
226016
226016
226016
226016
226016
226016
201001
229001
226021
226022
226024
226025
227809
228001
228001
228001
229406
121004
229406
229406
229406
229406
231001
231001
231001
231001
IN301330171768 Amount for unclaimed an
IN301557220003 Amount for unclaimed an
IN302679326220 Amount for unclaimed an
IN302679337103 Amount for unclaimed an
IN300556102098 Amount for unclaimed an
IN300556103254 Amount for unclaimed an
IN302679346905 Amount for unclaimed an
IN303028528231 Amount for unclaimed an
IN302269115000 Amount for unclaimed an
IN301055105813 Amount for unclaimed an
IN302679341930 Amount for unclaimed an
IN302679350522 Amount for unclaimed an
IN300556100476 Amount for unclaimed an
IN302236104058 Amount for unclaimed an
IN301055105254 Amount for unclaimed an
IN300888136934 Amount for unclaimed an
IN302902437565 Amount for unclaimed an
IN301127159334 Amount for unclaimed an
IN301055104115 Amount for unclaimed an
IN301127153122 Amount for unclaimed an
IN301330178068 Amount for unclaimed an
IN301557204593 Amount for unclaimed an
IN301557210252 Amount for unclaimed an
IN303028509332 Amount for unclaimed an
IN303028510853 Amount for unclaimed an
IN303028511786 Amount for unclaimed an
IN303028512018 Amount for unclaimed an
IN301330196294 Amount for unclaimed an
IN301557210636 Amount for unclaimed an
IN300476427825 Amount for unclaimed an
IN301055105791 Amount for unclaimed an
IN302269105900 Amount for unclaimed an
IN300214134448 Amount for unclaimed an
IN301557200730 Amount for unclaimed an
IN301557210527 Amount for unclaimed an
IN301557220919 Amount for unclaimed an
IN302902410346 Amount for unclaimed an
IN302902417719 Amount for unclaimed an
IN303028512489 Amount for unclaimed an
IN302902415212 Amount for unclaimed an
IN302902433980 Amount for unclaimed an
IN301557100265 Amount for unclaimed an
IN303116102183 Amount for unclaimed an
IN301557102343 Amount for unclaimed an
IN301557102343 Amount for unclaimed an
IN301557105450 Amount for unclaimed an
IN301557111804 Amount for unclaimed an
IN301557203091 Amount for unclaimed an
IN301557209427 Amount for unclaimed an
IN303028506213 Amount for unclaimed an
IN300360100827 Amount for unclaimed an
IN301557202727 Amount for unclaimed an
IN301557218160 Amount for unclaimed an
IN302679357130 Amount for unclaimed an
IN301557210437 Amount for unclaimed an
IN303116100559 Amount for unclaimed an
IN301557103570 Amount for unclaimed an
IN303116101100 Amount for unclaimed an
IN302679347581 Amount for unclaimed an
IN302679348216 Amount for unclaimed an
IN301557208332 Amount for unclaimed an
IN301557211405 Amount for unclaimed an
IN302902404345 Amount for unclaimed an
IN302902424299 Amount for unclaimed an
IN302902430352 Amount for unclaimed an
IN303028519443 Amount for unclaimed an
IN300556102527 Amount for unclaimed an
IN300556102528 Amount for unclaimed an
IN301696112326 Amount for unclaimed an
IN301330191502 Amount for unclaimed an
1100.00
121.00
110.00
198.00
550.00
242.00
33.00
154.00
66.00
220.00
55.00
198.00
220.00
88.00
110.00
110.00
110.00
1320.00
22.00
55.00
165.00
55.00
22.00
99.00
22.00
495.00
66.00
1430.00
55.00
165.00
550.00
11.00
165.00
110.00
55.00
11.00
242.00
11.00
110.00
55.00
242.00
2200.00
110.00
396.00
715.00
33.00
330.00
33.00
110.00
220.00
550.00
1430.00
55.00
66.00
55.00
330.00
2200.00
33.00
110.00
33.00
55.00
55.00
110.00
99.00
440.00
55.00
1320.00
330.00
44.00
1100.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
BALBHADRA
SHARDA
SATYENDRA
GURCHARAN
AKHLESH
SATYENDRA
AMIT
KANAK
SHUBHENDU
KESHAV
SANJAYA
SHYAM
RAKESH
SANJAY
BAIJ
SATYA
ARUNA
HUMAYUN
SAMSUDDIN
MAHESH
RAKESH
ANAND
PRABHAKAR
BIRENDRA
SUDIP
S
MANOJ
PRAMOD
HEM
RAKESH
RANBEER
RENU
SANJAY
RAM
PAPPU
AHMAD
USHA
MAMTA
RAKESH
HARPREET
ASMA
KAHKASHAN
SANJIV
SUNIL
ATIF
YAZDANA
RAKESH
ABHINAV
MEENAKSHI
DEVI
RACHNA
SUDHIR
SACHIN
SANJAY
URMILA
AVADHESH
SHAILESH
BHUPENDRA
SANJAY
DINESH
RITU
NEELAM
N
DINESH
UMAR
ANKIT
ANAND
DINESH
RAJENDRA
VIKRAM
GAUR
NATH
MANI
SINGH
GUPTA
MANI
KUMAR
LATA
GHOSE
KUMAR
GUPTA
SUNDER
PANDEY
KUMAR
NATH
NARAYAN
JAISHANKAR
ARSHAD
ANSARI
PRASAD
KUMAR
KUMAR
KHARE
KUMAR
KUMAR
C
KUMAR
BIHARI
KUMAR
KUMAR
SINGH
MISHRA
TEWARY
AWADH
GUPTA
JAMAL
SINGH
KUMARI
SINGH
SINGH
ZIA
NAEEM
KUMAR
KUMAR
ANWAR
TABASSUM
KUMAR
KHANDELWAL
CHAUHAN
SHANKER
KUCHHAL
GOEL
TANDON
SINGH
SAXENA
JOHARI
GUPTA
KUMAR
MALIK
SABBERWAL
AGARWAL
KUMAR
M
SABBERWAL
FAROOK
AGARWAL
KISHORE
KUMAR
PRATAP
PANWAR
DWARIKA
PRASAD
GAUR
LATE
KAILASH
NATH AGARWAL
T
N
M TRIPATHI
NA
RAM
PRAKASH
GUPTA
TRIPATHI
T
N
M TRIPATHI
GOYAL
SURESH
CHAND
GOYAL
SHARMA
KAMAD
NATH
BHATT
NEMAI
GHOSE
TEWARI
MARKANDEY RAM
TIWARI
RAM
SEWAK
GUPTA
MISHRA
M
D
MISHRA
LAL
MANI
PANDEY
CHAUBEY
KAMALA
KANT
CHAUBEY
GUPTA
JANAK
PRASAD
GUPTA
VISHWAKARMA
VISHWAKARMA NATHUNI
NAPESAN
RAMACHANDRAN
NA
ABDULLAH ANSARI
NA
PAL
BABU
LAL
SINGH
NA
GYANESHWARKHARE
SINGH
BALGOVIN SINGH
DAS
RABINDRA NATH
DAS
MAHATO
ANANTA
LAL
MAHATO
PANDEY
ANIRUDDHA PANDEY
PRASAD
NAND
KISHORE
MAHATO
JAIN
RAM
UDEY
JAIN
ANAND
LEKHRAJ
MAHENDRA PAL
SINGH
ARVIND
KUMAR
MISHRA
KULDIP
NARAIN
TIWARI
CHAUBEY
NA
NA
LATE
NAIMUR
RAHMAN
VIR
BAHADUR
SINGH
NA
YADAV
NA
BAGGA
RANJEET
SINGH
BAGGA
ZIAUDDIN
SIDDQUI
NAEEM
UDDIN
SIDDIQUI
PRIYADARSHI SHARDA
NAND
PRASAD
CHAUHAN
SINGH CHAUHA SHIVANATH SINGH
SHAMSI
ANNARUL
HASAN
SHAMSI
SHAMSI
MAHTABUL HASAN
SHAMSI
TYAGI
NA
SUNIL
KHANDELWAL
NA
BISARIYA
LATE
JAGMOHAN LAL
NA
NA
ASHOK
KUMAR
TANDON
CHAUHAN
BHAGWATI BUX
SINGH
R
K
ARYA
SHAMA
CHARAN
JOHARI
ANUP
KUMAR
GUPTA
SHARMA
HARI
RAM
SHARMA
GANESH
MALIK
LAXMI
NARAYAN
SAGAR
MAL
AGARWAL
SINGHAL
NA
AGARWAL
RAJEEV
AGARWAL
LAXMI
NARAYAN
SHRI
BADRUL
HASAN
SANJEEV
KUMAR
AGARWAL
KEDIA
CHHEDI
LAL
KEDIA
NA
SINGH BISHT JEET
SINGH
BISHT
RAJENDRASINRATANSINGH PANWAR
AGARWAL
TRIPATHI
KHURANA
POLICE LINES ROAD INDIA
C/O MIRZAPUR ICE INDIA
FAB MECH MAINT H INDIA
D‐13 ADM COLONY HINDIA
QTR NO‐E‐88, HINDAINDIA
FABRICATION MECH INDIA
JR‐106, HINDALCO C INDIA
SR 17, HINDALCO COINDIA
515 OLD SITARAM D INDIA
JR ‐ 207 HINDALCO CINDIA
E‐83 HINDALCO COL INDIA
QR NO H 1041 HIND INDIA
JR 315 HINDALCO COINDIA
QR NO I/124 HINDALINDIA
C‐23 CWS COLONY JAINDIA
GARBANDHA RENUSINDIA
QR NO IR 6/4 RENUPINDIA
NO B/244 KAKARI PRINDIA
B 31 NCL COLONY KAINDIA
Q R NO AE TYPE 7, V INDIA
B 21 PT J ECOLONY, INDIA
D3/01 LANCO COLONINDIA
QR NO SECTOR V D 3INDIA
V D‐12 V.V.COLONY INDIA
IV D 03 VIDYUT VIHAINDIA
QUATER NO.TYPE‐II‐ INDIA
QUARTER NO C 77 NINDIA
TTS‐III/9 NTPC COLO INDIA
QUARTER NO.D‐215 INDIA
QTR NO C 109 NH2 NINDIA
C 21 NH 5 NTPC COL INDIA
IV ‐ 203, ATP COLOINDIA
TYPE V 10 PTPP COLOINDIA
Q. N. 13 ‐KL CENTRA INDIA
C/O LATE MOTI CHA INDIA
SATTI MASJID GHAZINDIA
VILL & POST‐ KHALIS INDIA
VILL AND POST JANGINDIA
08 RAWAL SAIDPUR INDIA
LAL IMLI CHAURAHAINDIA
MOH ALIZAI NEAR N INDIA
H NO 153 ALI ZAI SHINDIA
C/O SRI H N GUPTA 8INDIA
C‐14, PHASE‐1, TCL, INDIA
C/O MUKHTAR KHANINDIA
C/O MUKHTAR KHANINDIA
125‐ TRIVENI KARAMINDIA
122 , FARRASHI TOLINDIA
A‐303 GUJRAL APAR INDIA
S‐3/52 GREATER GREINDIA
A‐9 PRIYADARSHINI INDIA
130 NR NEELDEV HOINDIA
A‐395/2 RAJENDRA NINDIA
114/19‐D GULMOHAINDIA
406‐B, INDIRA NAGAINDIA
5 RAMAYAN VIHAR INDIA
C/127 IFCO KALONI AINDIA
BALMIKI MANDIR NEINDIA
H NO 3/114 MOH SAINDIA
LOCO SHED MORADINDIA
SARAS KUNJ RAMAS INDIA
A 26 V MDA COLONYINDIA
B‐ 125, DIN DAYAL NINDIA
LOCO SHED MORADINDIA
MOHALLA MULLANAINDIA
MOH MAHAL JP NAGINDIA
141 , 1st FLOOR AVAINDIA
H NO 844 MO KHAD INDIA
D D VIHAR UNION BAINDIA
VILL MARWADI JOSHINDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
BIHAR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
JAMSHEDPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
JHANSI
MOGHALSARAI
BALLIA
GHAZIPUR
GHAZIPUR
GHAZIPUR
GHAZIPUR
SHAHJAHANPUR
SHAHJAHANPUR
SHAHJAHANPUR
SHAHJAHANPUR
SHAHJAHANPUR
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BUDAUN
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
NAINITAL
GOPESHWAR
231001
231001
231217
231217
231217
231217
231217
231217
831009
231217
231217
231217
231217
231217
231217
231218
231218
231220
231220
231221
231221
231225
231222
231222
231222
231223
231223
231223
231223
231223
231223
231225
284305
232101
277001
233001
233001
233001
233304
242001
242001
242001
242001
242021
243001
243001
243001
243005
243005
243006
243122
243122
243122
243122
243122
243122
243301
243408
243601
244001
244001
244001
244001
244001
244221
244241
244713
244713
263126
246443
IN301557221593 Amount for unclaimed an
IN302025340501 Amount for unclaimed an
IN300079101344 Amount for unclaimed an
IN300450105803 Amount for unclaimed an
IN302269107700 Amount for unclaimed an
IN300450107757 Amount for unclaimed an
IN302269107874 Amount for unclaimed an
IN302269107919 Amount for unclaimed an
IN300450112737 Amount for unclaimed an
IN300450115178 Amount for unclaimed an
IN302269121204 Amount for unclaimed an
IN300450129082 Amount for unclaimed an
IN300450129464 Amount for unclaimed an
IN300450132636 Amount for unclaimed an
IN300450133570 Amount for unclaimed an
IN301696115950 Amount for unclaimed an
IN301774139444 Amount for unclaimed an
IN301696109295 Amount for unclaimed an
IN301774116905 Amount for unclaimed an
IN302269104187 Amount for unclaimed an
IN302269104682 Amount for unclaimed an
IN301557104933 Amount for unclaimed an
IN302902408379 Amount for unclaimed an
IN302902414157 Amount for unclaimed an
IN303028501407 Amount for unclaimed an
IN302679335760 Amount for unclaimed an
IN302679346018 Amount for unclaimed an
IN302902404518 Amount for unclaimed an
IN302902408672 Amount for unclaimed an
IN302902420727 Amount for unclaimed an
IN303028503666 Amount for unclaimed an
IN300079103596 Amount for unclaimed an
IN303028503409 Amount for unclaimed an
IN300556103583 Amount for unclaimed an
IN301557219576 Amount for unclaimed an
IN300556103461 Amount for unclaimed an
IN301557218828 Amount for unclaimed an
IN302902414071 Amount for unclaimed an
IN302902437935 Amount for unclaimed an
IN300966103328 Amount for unclaimed an
IN301186200807 Amount for unclaimed an
IN301186201181 Amount for unclaimed an
IN302902406483 Amount for unclaimed an
IN302269108395 Amount for unclaimed an
IN301186200743 Amount for unclaimed an
IN301186200828 Amount for unclaimed an
IN301186201194 Amount for unclaimed an
IN300079101510 Amount for unclaimed an
IN301186200617 Amount for unclaimed an
IN300360100763 Amount for unclaimed an
IN301774110176 Amount for unclaimed an
IN301774135232 Amount for unclaimed an
IN301186200724 Amount for unclaimed an
IN301186200989 Amount for unclaimed an
IN301557203268 Amount for unclaimed an
IN302679337570 Amount for unclaimed an
IN300513131231 Amount for unclaimed an
IN300966103223 Amount for unclaimed an
IN303028519739 Amount for unclaimed an
IN301055107471 Amount for unclaimed an
IN300214118374 Amount for unclaimed an
IN302269121730 Amount for unclaimed an
IN300183135022 Amount for unclaimed an
IN301557221861 Amount for unclaimed an
IN301653101374 Amount for unclaimed an
IN301774129625 Amount for unclaimed an
IN301209101471 Amount for unclaimed an
IN301774147644 Amount for unclaimed an
IN301557201471 Amount for unclaimed an
IN300513170345 Amount for unclaimed an
110.00
1430.00
308.00
4290.00
110.00
110.00
33.00
22.00
22.00
11.00
55.00
11.00
165.00
44.00
660.00
110.00
55.00
110.00
275.00
110.00
55.00
275.00
132.00
55.00
154.00
33.00
110.00
88.00
110.00
143.00
110.00
22.00
22.00
165.00
330.00
55.00
22.00
330.00
33.00
44.00
275.00
275.00
165.00
55.00
66.00
143.00
11.00
55.00
110.00
55.00
440.00
220.00
220.00
165.00
660.00
165.00
165.00
110.00
33.00
77.00
275.00
330.00
55.00
99.00
220.00
110.00
110.00
308.00
22.00
33.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RAMESH
KUMAR
RAI
AMIT
KUMAR
BHARTI
SINGH
VISHWAS
PRASAD
KUNAL
KAPOOR
IFTAKHAR
MAHMOOD
REHANA
PARVEEN
HUSNA
HASHMI
BALJEET
SINGH
TIVINDER
JEET
SINGH
RAJIV
LOCHAN
GARG
SHADAB
AHMAD
KHAN
RAJEEV
TANDON
RADHAKRISHNVIJAYANATHAN
SUMMET
GUPTA
YOGESH
KUMAR
SANJAY
AHUJA
RAJNEESH
YADAV
URMILA
DEVI
KATIYAR
SANJAY
GARG
USHA
RANA
VINOD
KUMAR
OJHA
SONIA
AHUJA
DINESH
CHANDRA
MISHRA
GEETA
RAWAT
SHARAD
SAKHARAM
PINGLE
KALPNA
CHAUHAN
GAURAV
SRIVASTAVA
MANOJ
KUMAR
SACHDEVA
MOLHAD
SINGH
VIJAY
MOHAN
VERMA
KRISHNA
GOPAL
TIWARI
B
P
SINGH
BRINDA
BAN
BEHARI
VANDANA
JAGNESHWAR SINGH
TYAGI
SUNIL
KUMAR
GUPTA
NARENDRA BEHARI
MATHUR
HARISH
KUMAR
PURAN
CHANDRA
PRABHAT
KUMAR
SRIVASTAVA
JAGJIT
SINGH
SIDANA
C
P
KHOSLA
JAYSINGH
MAN
MOHAN
LAMBA
KULDEEP
SINGH
GOPAL
SINGH
RAWAT
S
K
GROVER
YOGESH
RAJE
MEMO
VERMA
GEETA
ARORA
ASHISH
JAIN
NAMITA
AGRAWAL
D
N
PUROHIT
GAGANDEEP SINGH
KALRA
AVDHESH
KUMAR
SINGH
SHANTI
DEVI
VINOD
KUMAR
ARCHANA
SHARMA
RAMESH
CHANDRA
GUPTA
ANJALI
JAIN
SHIVALI
SHUKLA
NEERAJ
SHARMA
VIPIN
KHARE
KRISHAN
KUMAR
MADAN
GANGA
DATT
PANT
SAMAY
SINGH
CHAUHAN
BHUPAL
SINGH
CHHABRA
KAMAL
DHYANI
GIRDHARI
LAL
SRI
RAJENDRA
RAI
135 KHATRIYAN NEAINDIA
DEVENDRA KUMAR
MOHALLA CHIMMANINDIA
DAVENDRA SINGH
NARESH
C/O BHARTI AUTOM INDIA
SH
RAJENDRA
PRASAD GAUR
VILLAGE P.O. LALDHINDIA
NA
01/03 HARI KIRPA N INDIA
MAHMOOD HASAN
13/0929 NAKHASA SINDIA
MOHD
HAROON
3/611/22 A SHAHJAHINDIA
MOHD
YUSUF
H NO 3/992 3/2 189 INDIA
HARVINDER SINGH
305 RAM NAGAR ROINDIA
SH
NIRMAL
JEET SINGH
12 YADAV PURI RAMINDIA
NAND
KISHOR
GARG
H NO 524/1 NR VAIS INDIA
IFTAKHAR
AHMAD
KHAN
H NO 33/5/1 CIVIL LIINDIA
RAM
NATH
TANDON
C/O SHRI ARVIND KUINDIA
VIJAYNATHANRAMAKRISHNAN
COMMANDING OFFIINDIA
NA
HOUSE NO.270 ANA INDIA
RAJ
KUMAR
SHARMA
267/II/III BHEL HARI INDIA
NA
32 MOTI BAZAR, DEINDIA
R
S
YADAV
MOTHOROWALA ROINDIA
L
D
KATIYAR
5/19 MOTI BAZAR D INDIA
NA
50 D L ROAD OPP HAINDIA
R
S
RANA
37‐D, SECTOR‐3, DEFINDIA
P
R
OJHA
B ‐ 3 / 47 SHANTI VIHINDIA
SUSHANT
AHUJA
4 OLD SURVEY ROADINDIA
S
R
MISHRA
ASSTT DIRECTOR HOINDIA
D
S
RAWAT
HOUSE NO 3/9 THDCINDIA
SAKHARAM D
PINGLE
S NO.81/82 GANESH INDIA
TEG
BAHADUR
SINGH
III /21 THDC COLONYINDIA
NA
ICICI BANK LTD RAPGINDIA
SH
J
K SACHDEVA
S ‐ 1 MEENA ENCLAVINDIA
MALKHAN
SINGH
25 RAMDHAM COLOINDIA
NA
T‐29 SHIVALIK NAGAINDIA
NA
235/III/ V B BHEL RA INDIA
LATE
K
K SINGH
634/11/ 9 BHEL HAR INDIA
BASU
DEV
DUTT
B 45 SHIVALIK NAGAINDIA
VIJAY
SRIVASTAVA
K‐178, PHASE ‐2, SHIINDIA
S
S
TYAGI
K‐108, SHIVALIK NAGINDIA
NA
K 66 SHIVALIK NAGA INDIA
LATE
C
B MATHUR
A 85 SHIVALIK NAGAINDIA
NA
B 10 SHIVALIK NAGAINDIA
NA
B 102 SHIVALIK NAG INDIA
NA
Q NO‐ 45/ IV/ V‐ A B INDIA
AVTAR
SINGH
K 180 SHIVALIK NAG INDIA
SH
HIRA
SINGH KHOSLA 8 TYPE‐ 3, SECTOR‐ 5INDIA
NA
H NO 43 KHEDALI BEINDIA
NA
9 D TYPE V SECTOR I INDIA
RAM
BAHORI
SINGH
Q NO 680 II / IV BHE INDIA
NA
D 74 SHIVALIK NAGAINDIA
LATE
MANAN
MOHAN LAL GROVC ‐ 90 SHIVALIK NAG INDIA
NA
T 96 SHIVALIK NAGA INDIA
NA
B 55 SHIVALIK NAGAINDIA
NA
B‐32, SHIVALIK NAGAINDIA
NA
G 115, SHIVALIK NAGINDIA
RAM
AVTAR
AGRAWAL
J 336 SHIVALIK NAGAINDIA
GOPAL
DUTT
PUROHIT
H NO Q158 SHIVALIKINDIA
KULDEEP
SINGH
KALRA
A‐ 19, SHIVALIK NAGINDIA
RUDRA
PRATAP
SINGH
H.NO.‐ A‐40 SHIVALI INDIA
BADRI
SINGH
T‐80, SHIVALIK NAGAINDIA
SHYAMLAL SHARMA
ITC LTD FABS PVT LT INDIA
SHUDH
CHETAN
SHARMA
T 42 SHIVALIK NAGA INDIA
BUDH
PRAKASH
GUPTA
J‐144 SHIVALIK NAGAINDIA
KULDEEP
JAIN
D 81 SHIVALIK NAGAINDIA
CHOTE
LAL
TRIPATHI
C 6 SHIVALIK NAGARINDIA
SURAJ
BHAN
SHARMA
L 113 SHIVALIK NAGAINDIA
RAM
KRISHAN
KHARE
Q NO‐38 TYPE‐2 SEC INDIA
NA
C 93 SHIVALIK NAGAINDIA
NA
K‐142, SHIVALIK NAGINDIA
SHRI
DHOOM
SINGH
N‐320, PHASE‐III, SH INDIA
NA
K‐25, SHIVALIK NAGAINDIA
NA
B‐84, SHIVALIK NAGAINDIA
NA
48 , NANDPURI ARYAINDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
ANDHRA PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
MAHARASHTRA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
BIJNOR
BIJNOR
BIJNOR
BIJNOR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
HYDERABAD
SAHARANPUR
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
HALDWANI
TEHRI
PUNE
TEHRI
TEHRI
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
246701
246725
246725
246763
247001
247001
247001
247001
247667
247667
247667
247667
247667
500015
247776
248001
248001
248001
248001
248001
248001
248001
248001
263139
249201
411036
249201
249207
249401
249402
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
IN302113100683 Amount for unclaimed an
IN302822102330 Amount for unclaimed an
IN302679339300 Amount for unclaimed an
IN301330198303 Amount for unclaimed an
IN302902424886 Amount for unclaimed an
IN302902436090 Amount for unclaimed an
IN303028511334 Amount for unclaimed an
IN303028542970 Amount for unclaimed an
IN303116100193 Amount for unclaimed an
IN301330188712 Amount for unclaimed an
IN302679336605 Amount for unclaimed an
IN302902459297 Amount for unclaimed an
IN303028502322 Amount for unclaimed an
IN303028521621 Amount for unclaimed an
IN301696108880 Amount for unclaimed an
IN300966101365 Amount for unclaimed an
IN302269102238 Amount for unclaimed an
IN302269108243 Amount for unclaimed an
IN300450111052 Amount for unclaimed an
IN301127164540 Amount for unclaimed an
IN302679318329 Amount for unclaimed an
IN300476423473 Amount for unclaimed an
IN302902426845 Amount for unclaimed an
IN302902427324 Amount for unclaimed an
IN300214112851 Amount for unclaimed an
IN301696116274 Amount for unclaimed an
IN300214121451 Amount for unclaimed an
IN302902414149 Amount for unclaimed an
IN300206105976 Amount for unclaimed an
IN301774117390 Amount for unclaimed an
IN302404100259 Amount for unclaimed an
IN302404100604 Amount for unclaimed an
IN301653100720 Amount for unclaimed an
IN302404100729 Amount for unclaimed an
IN302269100808 Amount for unclaimed an
IN302269100808 Amount for unclaimed an
IN302404100814 Amount for unclaimed an
IN302404100850 Amount for unclaimed an
IN302404100861 Amount for unclaimed an
IN302404101037 Amount for unclaimed an
IN302316101062 Amount for unclaimed an
IN302269101133 Amount for unclaimed an
IN302316101157 Amount for unclaimed an
IN302404101187 Amount for unclaimed an
IN302404101364 Amount for unclaimed an
IN302404101397 Amount for unclaimed an
IN302404101418 Amount for unclaimed an
IN300206101614 Amount for unclaimed an
IN302404101716 Amount for unclaimed an
IN302269102067 Amount for unclaimed an
IN302269102375 Amount for unclaimed an
IN302269102378 Amount for unclaimed an
IN300360102662 Amount for unclaimed an
IN300206103273 Amount for unclaimed an
IN302269105851 Amount for unclaimed an
IN302365106521 Amount for unclaimed an
IN302269110600 Amount for unclaimed an
IN301774110846 Amount for unclaimed an
IN301774112192 Amount for unclaimed an
IN301774113024 Amount for unclaimed an
IN301774118972 Amount for unclaimed an
IN302269127252 Amount for unclaimed an
IN301774135945 Amount for unclaimed an
IN300214139317 Amount for unclaimed an
IN301127151188 Amount for unclaimed an
IN301688200241 Amount for unclaimed an
IN301688200260 Amount for unclaimed an
IN301688200596 Amount for unclaimed an
IN301688200596 Amount for unclaimed an
IN301688200781 Amount for unclaimed an
55.00
220.00
88.00
55.00
198.00
11.00
385.00
165.00
154.00
55.00
11.00
253.00
165.00
11.00
44.00
33.00
220.00
22.00
275.00
220.00
11.00
110.00
1100.00
55.00
88.00
1375.00
275.00
110.00
110.00
220.00
4400.00
550.00
3300.00
1100.00
275.00
2200.00
110.00
2200.00
3300.00
1100.00
44.00
198.00
22.00
1100.00
4400.00
110.00
2200.00
4400.00
165.00
462.00
770.00
44.00
55.00
2200.00
66.00
220.00
2937.00
209.00
286.00
110.00
660.00
1100.00
1100.00
22.00
220.00
110.00
275.00
2200.00
385.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
VARINDER
MAHESH
MAHENDRA
ANJANA
SUSHIL
SHAILESH
ANURADHA
ARUNA
NAVEDITA
M
RAVI
NIRMAL
ASHOK
PRABHU
DEEPAK
PRAFULLA
ANURADHA
ALOK
SANDEEP
SANDIP
SURENDRA
ASHOK
AMIT
NANAK
DEEPA
RAKESH
RAKESH
VED
ALOK
RAJESHWARI
C
JEETENDER
RITURAJ
NIRMALA
SHIVE
PUSHPA
VIKAS
ANURAG
SANJAY
NISHKARSH
ADARSH
SUMIL
D
PADAM
SEEMA
KANCHAN
NILESH
PREM
GAURAV
SUDHIR
SANYOG
AMIT
RICHA
MAHESH
SUBHASH
AMULLYA
UPENDRA
SACHIN
KULDEEP
SEEMA
SHASHI
MADHU
CHANDRA
JAI
JAGAN
AJAY
PIYUSH
GAURAV
ANKIT
PANKAJ
KUMAR
CHAND
KUMAR
BATRA
KUMAR
SHASHI
AGRAWAL
KUMAR
JAIN
K
PRAKASH
KHANDELWAL
GUPTA
SHANKER
KANT
CHANDRA
SINGH
C
KUMAR
KUMAR
KUMAR
BHATNAGAR
MITTAL
SINGH
GOEL
CHANDRA
CHANDRA
PRAKASH
SHARMA
VERMA
P
PAL
TAYAL
DEVI
PRAKASH
JETHLI
MALHOTRA
GUPTA
KUMAR
SHARMA
KUMAR
RASTOGI
P
KANTA
GUPTA
GAURAV
GUPTA
LATA
JAIN
KUMAR
GUPTA
JAIN
GUPTA
CHANDRA
CHANDRA
PANDEY
SINGH
KAUSHIK
KUMAR
GARG
SHARMA
YADAV
PRAKASH
BHAGWAN
NATH
KUMAR
KUMAR
MEHROTRA
SAH
BANSAL
AGARWAL
JOSHI
BAVEJA
GUPTA
SINGH
GAUTAM
SINHA
KERKETTA
SONKAR
SRIVASTAV
KANKANE
AGRAWAL
AGGRAWAL
GUPTA
JAIN
JAIN
GUPTA
GUPTA
AGRAWAL
RASTOGI
MALIK
MITTAL
SHARMA
LATE
GIRDHARI
NA
NA
KULBHUSHANBATRA
NANAK
CHAND
K
K
SUBHASH
CHANDRA
VINOD
KUMAR
PRADEEP
KUMAR
OM
PRAKASH
VIRENDRA PRATAP
RAM
KISHORE
JAI
PRAKASH
SITA
RAM
KRISHNA
KANT
LAL
BABU
SARVJEET
SINGH
BEATORE
KERKETTA
RAJJAN
LAL
S
S
BAIJ
NATH
DHARAM
SWARUP
JAI
PRAKASH
GURCHARAN SINGH
JIA
LAL
LATE
SRI
SHRI
GOPAL
LATE
KASI
SH
SURESH
SH
HARI
NA
SH
OM
LALIT
KISHORE
NA
SH
R
AJIT
JAITLY
RAM
CHANDRA
LAJPAT
RAI
CHANDRA
PAL
V
P
LATE
SHRI
DUSHYANT KUMAR
NA
NA
SANJAY
MITTAL
SURESH
CHANDRA
NA
SH
SURESH
VINOD
KUMAR
SHREE
NARENDRA
HIRDESH
KUMAR
CHAKRESH KUMAR
NA
KRISHNA
AVTAR
LATE
VISHNU
RAVI
SHANKER
NA
KAILASH
CHANDRA
NA
SH
NAVNEET
MANUJ
RAM
B
S
NA
GOVIND
PRASAD
JAI
RAM
SHANTI
SWAROOP
LACHHI
RAM
CHANDER
MOHAN
VINOD
MEHTROTRA
NA
LAL
H.N.‐326 SHIVALIK NINDIA
D‐90 SHIVALIK NAGAINDIA
K‐167, SHIVALIK NAGINDIA
N 89 SHIVALIK NAGAINDIA
BAVEJA
J 193 SHIVALIK NAGAINDIA
SASIDHARAN
H 604 CONCORDE MINDIA
AGRAWAL
N 223 SHIVALIK NAGINDIA
N 236 PHASE III SHIVINDIA
JAIN
Q 177 PHASE III SHIVINDIA
GUPTA
R 208 SHIVALIK NAG INDIA
SINGH
E‐70 ETH SECTOR‐2 BINDIA
KHANDELWAL
3 V 3 BHEL HARIDW INDIA
GUPTA
M 37 PHASE III SHIVAINDIA
GAUTAM
A 41 SHIVALIK NAGAINDIA
N 353 SHIVALIC NAGINDIA
SINGH
E 23 ETH SECTOR 2 BINDIA
N 84 SHIVALIK NAGAINDIA
17 D/IV/VB BHEL RA INDIA
42 / ETH SECTOR 2 BINDIA
SRIVASTAV
40/IV/VA BHEL RAN INDIA
BARANWAL
16/ IV/ II BHEL RANI INDIA
BHATNAGAR
R 86 SHIVALIK NAGAINDIA
MITTAL
G 59 SHIVALIK NAGAINDIA
GURCHARAN SINGH INDIA
GOEL
FLAT 401 ARAVALI H INDIA
GOPAL CHAND 39 A VISHNU GARDE INDIA
CHAND
39 A VISHNU GARDE INDIA
RAM
MOHLLA CHAKLAN GINDIA
SHARMA
B‐ 53 ARIHANT VIHA INDIA
OM VERMA
SRINATH NAGAR JW INDIA
C 99 RAJ NAGAR COLINDIA
PRAKASH AGRAW E‐ 13 SHRI RAM NAGINDIA
TAYAL
PEETH BAZAR JWALAINDIA
HOUSE NO 415/358 INDIA
R L AGGRAWAL 42 , NAYA HARDWINDIA
H.NO 127A GALI NOINDIA
MALHOTRA
H NO 26 SRINATH NAINDIA
GUPTA
S/O LAJPAT RAI F 20 INDIA
GUPTA
HOUSE NO‐ 4 BRAHMINDIA
SHARMA
FLAT NO 9 NEW BUI INDIA
PREM DUTT SHAR 131, MO‐ CHAKLAN INDIA
RASTOGI
89/1, SHASTRI NAGAINDIA
VAIJAYANT 101/2, P INDIA
VAIJAYANT 101/2, P INDIA
C/O SHRI MOHAN A INDIA
SHARMA
213 SOTI GANJ PUL BINDIA
691 PRAHLAD BATIKINDIA
CHAND GUPTA 173, PATHARWALAMINDIA
JAIN
H.NO‐ 147, CHHIPIVAINDIA
MOHAN GUPTA 27, CHIPI WARA ABOINDIA
GUPTA
H.NO.‐282, PRAHLADINDIA
JAIN
42 C, JAIN NAGAR MINDIA
136/137 BEERU KUAINDIA
AGRAWAL
H.NO.‐10, TARU KUNINDIA
SHARAN RASTOGI H.NO.‐ 2‐A TARUKUNINDIA
PANDEY
L 1647 SHASTRI NAGINDIA
MALIK AUTO PARTS, INDIA
KAUSHIK
1172 MOH KALYAN SINDIA
VILLAGE DEDUPUR PINDIA
KUMAR GARG
632, SANJAY MARG INDIA
SHARMA
771, CIVIL LINES SOUINDIA
YADAV
878 ‐ G STAFF QUAR INDIA
66 DWARKAPURI STRINDIA
SHARMA
WARD 10, SHARAKP INDIA
24 , KUNDANPURA HINDIA
SAXENA
NEAR POLICE STATIOINDIA
SHARMA
17‐B SHAYAM VIHARINDIA
SAXENA
167 MAHARAJ NAGAINDIA
BAZAR GANJ MOHAMINDIA
ANCHORASE 43 2 AYINDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
KARNATAKA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
HARYANA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
BANGALORE
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
GURGAON
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MUZAFFARNAGAR
MUZAFFARNAGAR
MUZAFFARNAGAR
MUZAFFARNAGAR
MUZAFFARNAGAR
MUZAFFARNAGAR
SULTANPUR PILIBHIT
SULTANPUR PILIBHIT
KHERI
KHERI
NAINITAL
249403
249403
249403
249403
249403
560100
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
122011
249408
249404
249407
249407
249407
249407
249407
249407
249407
249407
249407
249407
249407
249408
249408
249408
250001
250001
250001
250001
250001
250002
250002
250002
250002
250002
250002
250002
250004
250004
250004
250008
250401
250401
251001
251001
251001
251001
251001
251002
262001
262001
262701
262804
263001
IN301688200781 Amount for unclaimed an
IN301688200799 Amount for unclaimed an
IN301688200840 Amount for unclaimed an
IN302679311571 Amount for unclaimed an
IN302679332537 Amount for unclaimed an
IN302679366382 Amount for unclaimed an
IN302902412065 Amount for unclaimed an
IN302902412514 Amount for unclaimed an
IN302902420404 Amount for unclaimed an
IN302902425609 Amount for unclaimed an
IN302902427371 Amount for unclaimed an
IN302902430221 Amount for unclaimed an
IN302902434984 Amount for unclaimed an
IN302902437112 Amount for unclaimed an
IN302902440536 Amount for unclaimed an
IN303028500463 Amount for unclaimed an
IN303028501092 Amount for unclaimed an
IN303028509508 Amount for unclaimed an
IN303028510717 Amount for unclaimed an
IN303028520520 Amount for unclaimed an
IN303028521388 Amount for unclaimed an
IN303028525244 Amount for unclaimed an
IN303028531241 Amount for unclaimed an
IN303028531793 Amount for unclaimed an
IN303028532457 Amount for unclaimed an
IN300360101012 Amount for unclaimed an
IN302902414548 Amount for unclaimed an
IN302404100651 Amount for unclaimed an
IN302316101031 Amount for unclaimed an
IN302316101097 Amount for unclaimed an
IN302269101541 Amount for unclaimed an
IN302316102010 Amount for unclaimed an
IN300966103073 Amount for unclaimed an
IN301774136418 Amount for unclaimed an
IN300888146258 Amount for unclaimed an
IN301330201630 Amount for unclaimed an
IN302679342959 Amount for unclaimed an
IN302679346115 Amount for unclaimed an
IN300966103224 Amount for unclaimed an
IN301774113561 Amount for unclaimed an
IN301557208507 Amount for unclaimed an
IN302201104809 Amount for unclaimed an
IN300888139160 Amount for unclaimed an
IN300888139160 Amount for unclaimed an
IN302679312111 Amount for unclaimed an
IN302902427881 Amount for unclaimed an
IN303663100031 Amount for unclaimed an
IN302050100770 Amount for unclaimed an
IN302365103771 Amount for unclaimed an
IN302201104286 Amount for unclaimed an
IN302365107111 Amount for unclaimed an
IN300239126040 Amount for unclaimed an
IN303028537617 Amount for unclaimed an
IN302365101336 Amount for unclaimed an
IN302365103621 Amount for unclaimed an
IN300214140209 Amount for unclaimed an
IN302269111307 Amount for unclaimed an
IN301653101512 Amount for unclaimed an
IN303028549263 Amount for unclaimed an
IN301590100216 Amount for unclaimed an
IN301209100760 Amount for unclaimed an
IN301209101090 Amount for unclaimed an
IN301774104328 Amount for unclaimed an
IN302269106056 Amount for unclaimed an
IN301209101131 Amount for unclaimed an
IN302269116769 Amount for unclaimed an
IN302679361895 Amount for unclaimed an
IN301055105193 Amount for unclaimed an
IN301557202859 Amount for unclaimed an
IN300214123493 Amount for unclaimed an
330.00
440.00
1100.00
55.00
110.00
110.00
110.00
88.00
22.00
220.00
110.00
110.00
132.00
2200.00
220.00
110.00
55.00
55.00
121.00
55.00
132.00
99.00
220.00
55.00
99.00
99.00
132.00
440.00
220.00
66.00
55.00
44.00
1100.00
935.00
44.00
110.00
165.00
22.00
110.00
275.00
2200.00
176.00
550.00
440.00
22.00
55.00
33.00
110.00
55.00
22.00
110.00
55.00
440.00
110.00
55.00
44.00
110.00
66.00
11.00
110.00
22.00
220.00
275.00
22.00
110.00
374.00
110.00
33.00
77.00
121.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RAVINDER
KUMAR
MANISH
DAYAL
HEM
CHANDRA
VIJAI
KUMAR
NIRMESH
DUTT
RICHA
AGARWAL
SHIV
BUX
RAM
BIHARI
MUNNAUR KHAN
NEELAM
MISHRA
DUDH
NATH
BHUNESHWARRAM
BACCHHAT INVESTMENT
ASHIWANI
KUMAR
AMAR
NATH
NEELAM
SINHA
VINAY
KUMAR
PIYUSH
DAYAL
UMESH
CHANDRA
SUJEET
KUMAR
VIPIN
JOHN
AJAY
KUMAR
VIBHA
JAISWAL
BRIJENDRA MOHAN
MANISH
KUMAR
SNEHLATA
SINGH
MRIDUL
KISHORE
ASHUTOSH KUMAR
DIVYA
PRAKASH
ASHITA
SRIVASTAVA
RAM
NAYAN
RADHIKA
DEVI
GEETA
ARORA
SMITA
KANODIA
ANIL
KUMAR
URMILA
MANI
HARISHANKARTIWARI
MANISH
KUMAR
VISHNU
KUAMR
SANJAI
BANKA
ANJULA
DWIVEDI
GIRISH
KUMAR
SHASHI
PRABHA
JITENDRA
SINGH
CHINTA
SHARMA
BHAWANI
SHANKER
DIMPLE
AGRAWAL
MOOL
CHAND
SANJAY
KUMAR
NIRVIKALP
SHIVIRA
JAIN
AKSHAY
PRADHAN
YATINDRA
KUMAR
RAM
CHARAN
RAGHUNATH PRASAD
MOHD
SABIR
PRAMOD
KUMAR
VIMLA
KHANDELWAL
RANA
PRATAP
MEENA
GUPTA
AAYUSH
MANGAL
CHANDRA
MOHAN
RAVISH
NARAIN
SHISHIR
GAUR
A
V
SANJAY
KUMAR
SHUSHILA
DEVI
AMIT
KUMAR
VENUS
SAXENA
SUNITA
SOOD
MADHO
RAM
NA
JOSHI
JAGAN
NATH
PANJWANI
SHANKER
LAL
PANDEY
AMRISH
DUTT
AWDHESH KUMAR
SINGH
JAG
NARAIN
NA
SHAMEEULLA KHAN
VIDHAN
CHANDRA
MISHRA
JAGDISH MISHR JAGDISH
TRIPATHI
PARAS
NATH
FINANCE LTD NA
TRIPATHI
KAMALA
KANT
MISRA
NA
M
B
TRIPATHI
NA
LATE
SRI
AGRAWAL
SATYA
NARAIN
JAGDEO
RAY
NA
KASHI
SINGH GAUTAMLATE
MAHENDRA CHAND
MANI
MADAN
MOHAN
VIJAY
KUMAR
ANIL
KUMAR
SRIVASTAVA
NA
SRI
ARJUN
SINGH
LATE
UMAPATI
NA
SINGH
LATE
BABOO
RAM
RATAN
RAM
ADYA
NA
TULASYAN
NA
GIRIJA
MISHRA
RAMAWADH TIWARI
MALL
NA
TIBREWAL
HARDWAR PRASAD
KAPIL
MUNI
NA
SINGH
MAHENDRA SINGH
SHUKLA
SANTOSH
KUMAR
NA
NA
SAINI
GULAB
CHAND
SH
SANDEEP
SHRI
BHOORI
NA
PRAYAG
CHANDRA
RITESH
JAIN
JAGAT
PAL
TIWARI
CHANDRA
SHEKHAR
AHIRWAR
PHATUN
SHARMA
BRIJ
GOPAL
ABDUL
SATTAR
KATIYAR
L
R
KESHAV
DEV
SINGH
SHRI
BHAGWAN
OM
PRAKASH
SURESH
SARAN
SHARMA
U
S
SAXENA
LATE
SHRI
NA
KALE
VIDYADHAR SHRIPAD
GUPTA
RAMESH
CHANDRA
BANSAL
SHRI
SURENDRA
GUPTA
SHRI
BHAGWAN
DEEPAK
SAXENA
PRAVEEN
SOOD
ENGINEER NHPC C/OINDIA
MIG 169 BHEL COLO INDIA
JOSHI
C/O P L KAPOOR NTDINDIA
PANJWANI
H NO 83 MALVIYA N INDIA
PANDEY
H NO 177 MEWATIYAINDIA
AGARWAL
OPP NOORAMAL MAINDIA
SINGH
VILL BINOHANI BALRINDIA
MOHALLA SUBHASH INDIA
VILL LAMUIYA HARR INDIA
MISHRA
JAI PURWA GADGODINDIA
OPP ATHDAMA KOT INDIA
TRIPATHI
95,BETIA HATA NEARINDIA
BACCHAT INVESTMEINDIA
TRIPATHI
ANJANA NIVAS SECT INDIA
BILANDPUR SHIVMA INDIA
K SINHA
C/123/40B PURDILPINDIA
S/O P.D. TRIPATHI WINDIA
GYANENDRA NATHPAVITRA NIWAS 18 INDIA
AGRAWAL
6 M P BUILDING GOLINDIA
VPO ALLIPUR HATTAINDIA
NO 27 SQN AF C/O 5INDIA
PRASAD SINGH GA43 JAIL ROAD LAL KOINDIA
JAISWAL
MAHARAJA BAJAR P INDIA
MANI
303 KRISHNA APPARINDIA
PANDEY
121 HELICOPTER FLIGINDIA
SINGH
W/O DR A K SINGH FINDIA
A164 SURAJKUND COINDIA
LAL SRIVASTAVA C 699 HYDEL COLON INDIA
SINGH
LIG 96 JANPRIYA VIHINDIA
D/O ARJUN LAL SRIV INDIA
NANDAN SINGH 15 D SAKET NAGAR NINDIA
447, SHIVAJI NAGAR INDIA
KASIA ROAD DEORI INDIA
BHIKHAM PUR ROADINDIA
NAVALGARHIA DHARINDIA
C/O B M MANI FLAT INDIA
VILL & PO‐ KOTWA KINDIA
TULSI AVAS VIKAS COINDIA
TIBREWAL
SAHABGANJ UTTARI INDIA
SRI RAM MEDICAL STINDIA
W/O DR KAUSHLENDINDIA
POWER GRID CORPOINDIA
SHUKLA
A‐11, PANNA LAL COINDIA
VILL. ‐ MANIKA PIPA INDIA
UNION BANK OF INDINDIA
SAINI
ASHOK VIHAR SADARINDIA
AGRAWAL
W/O SANDEEP AGRAINDIA
SINGH
S/O BHOORI SINGH 0INDIA
DEEG HOUSE LAL DAINDIA
AGARWAL
BRIJ CHIKITSA SANSTINDIA
B/B 30 C CHANDANVINDIA
SAXENA
B 55 MOTI KUNJ EXTINDIA
TIWARI
H NO 40 BALDEV PU INDIA
ANAND VAN PHASE‐ INDIA
SHARMA
OLD KALI DAH ROADINDIA
6C‐ 40A GALI NO 2, AINDIA
KATIYAR
37 RAM MOHAN VIHINDIA
METHI
C/O KHANDELWAL AINDIA
SINGH
46/1005,KISHORE PUINDIA
GUPTA
H ‐ 11 HIG FLATS BY INDIA
AGARWAL
33/1 RADHA NAGAR INDIA
SHARMA
44, DEV NAGAR NEA INDIA
R N SAXENA
62, TULSI VIHAR, DA INDIA
32 SARLA BAGH DAYINDIA
KALE
OMQ 466/1 MAP AJ INDIA
GUPTA
192 BARI CHHAPATI INDIA
KUMAR BANSAL C/O HAR CHARAN LAINDIA
DASS GUPTA
H NO 1001/3C VIVEKINDIA
NO 372/34 CIVIL LIN INDIA
NO 803/2 CIVIL LINE INDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
MAHARASHTRA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
HALDWANI
HALDWANI
ALMORA
GONDA
GONDA
GONDA
GONDA
GONDA
GONDA
BASTI
BASTI
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
MUMBAI
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
DEORIA
DEORIA
DEORIA
GORAKHPUR
DEORIA
DEORIA
DEORIA
DEORIA
BHEANJAN
BHEANJAN
AZAMGARH
AZAMGARH
AZAMGARH
MATHURA
MATHURA
MATHURA
MATHURA
MATHURA
MATHURA
MATHURA
MATHURA
MATHURA
MATHURA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
JHANSI
JHANSI
JHANSI
263139
263153
263601
271001
271001
271002
271201
271302
271302
272001
272001
273001
273001
273001
273001
273001
273001
273001
273001
844608
273002
273006
273007
273008
400055
273003
273015
273015
273015
273015
273016
273016
274001
274001
274001
273008
274304
274304
274304
274304
275101
275101
276001
276128
276202
281001
281001
281001
281001
281001
281001
281001
281004
281006
281121
282002
282002
282002
282002
282004
282004
282005
282005
282005
282008
283203
283203
284001
284001
284001
IN303028517828 Amount for unclaimed an
IN302679337921 Amount for unclaimed an
IN302902417837 Amount for unclaimed an
IN303116100143 Amount for unclaimed an
IN301696105279 Amount for unclaimed an
IN300394172495 Amount for unclaimed an
IN301330189551 Amount for unclaimed an
IN300513111807 Amount for unclaimed an
IN300513114468 Amount for unclaimed an
IN301774104797 Amount for unclaimed an
IN301774105013 Amount for unclaimed an
IN300271101169 Amount for unclaimed an
IN300011101351 Amount for unclaimed an
IN300214125552 Amount for unclaimed an
IN300513132749 Amount for unclaimed an
IN300888143198 Amount for unclaimed an
IN301330172507 Amount for unclaimed an
IN302025340702 Amount for unclaimed an
IN303028518600 Amount for unclaimed an
IN301774109404 Amount for unclaimed an
IN303028511419 Amount for unclaimed an
IN301330196923 Amount for unclaimed an
IN302902431869 Amount for unclaimed an
IN301330196715 Amount for unclaimed an
IN303028518620 Amount for unclaimed an
IN301557220578 Amount for unclaimed an
IN301127151481 Amount for unclaimed an
IN301127169069 Amount for unclaimed an
IN301330200877 Amount for unclaimed an
IN301330200882 Amount for unclaimed an
IN301557107056 Amount for unclaimed an
IN301557206845 Amount for unclaimed an
IN301557220023 Amount for unclaimed an
IN302902430120 Amount for unclaimed an
IN302902432298 Amount for unclaimed an
IN302902432484 Amount for unclaimed an
IN301766100948 Amount for unclaimed an
IN301766100951 Amount for unclaimed an
IN301766100963 Amount for unclaimed an
IN301766100980 Amount for unclaimed an
IN301127153170 Amount for unclaimed an
IN303028546050 Amount for unclaimed an
IN301557212978 Amount for unclaimed an
IN300206109602 Amount for unclaimed an
IN302025340916 Amount for unclaimed an
IN301653101016 Amount for unclaimed an
IN300206107108 Amount for unclaimed an
IN301557209671 Amount for unclaimed an
IN302902435823 Amount for unclaimed an
IN303028513084 Amount for unclaimed an
IN303028524920 Amount for unclaimed an
IN303028532046 Amount for unclaimed an
IN303028522856 Amount for unclaimed an
IN302902430712 Amount for unclaimed an
IN301557218022 Amount for unclaimed an
IN302269111106 Amount for unclaimed an
IN300450123640 Amount for unclaimed an
IN300450124853 Amount for unclaimed an
IN301557213567 Amount for unclaimed an
IN300724100723 Amount for unclaimed an
IN301557115835 Amount for unclaimed an
IN300724100529 Amount for unclaimed an
IN301006100621 Amount for unclaimed an
IN301127157641 Amount for unclaimed an
IN301637410539 Amount for unclaimed an
IN302822101518 Amount for unclaimed an
IN300556103235 Amount for unclaimed an
IN300513102323 Amount for unclaimed an
IN301696104787 Amount for unclaimed an
IN301696105915 Amount for unclaimed an
110.00
55.00
110.00
550.00
110.00
33.00
44.00
11.00
55.00
44.00
220.00
1100.00
550.00
330.00
55.00
605.00
66.00
110.00
11.00
110.00
55.00
55.00
165.00
55.00
88.00
165.00
275.00
495.00
330.00
110.00
330.00
220.00
22.00
550.00
110.00
440.00
110.00
209.00
22.00
220.00
110.00
605.00
55.00
77.00
550.00
55.00
110.00
275.00
22.00
495.00
11.00
55.00
220.00
330.00
110.00
55.00
220.00
220.00
55.00
110.00
220.00
330.00
440.00
55.00
110.00
220.00
55.00
110.00
165.00
66.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RAKESH
CHANDRA
DEVENDRA KUMAR
RAKESH
SRIVASTAVA
DHARMENDRAMISRA
PRADEEP
HUNDET
MUKESH
KUMAR
BASHISTH
UPADHYAY
SWAPAN
KUMAR
ANJU
KUMARI
NARENDRA PAL
JASVINDER
SINGH
KOMAL
CHAND
PRADEEP
KUMAR
MOHAMAD ASLAM
TEJ
KUMAR
KHUSHAL
CHAND
ATUL
JAIN
RAMESH
CHANDRA
SUBHASH
CHAND
SHIMLA
RANI
AVIKA
GUPTA
NAVNEET
AGRAWAL
PREETI
KOTHARI
NEETA
JAIN
AMAR
SINGH
KAVITA
GHIYA
DHIRENDRA PRAKASH
DEEPIKA
SHARMA
NITIKA
SINGH
RAM
SWAROOP
BABU
LAL
SANDEEP
SAXENA
AMIT
GUPTA
ALOK
MATHUR
ASHA
VERMANI
RAJ
SEWHAG
KULBHUSHAN THUKRAL
PUSHPA
SHARMA
GHAN
SHYAM
DEEPAK
SUSHIL
CHANDGI
RAM
MOHIT
SHARMA
RATNESH
KUMAR
MAMTA
GAUR
HARISH
CHANDRA
SANGEETA
SEMALANI
MANOJ
BHANSALI
NARAYANDAS TIKIYANI
MANOJ
KUMAR
PRAVEEN
KUMAR
KRISHAN
KANT
GANESH
LAL
GANESHLAL BABEL
TAFAZZUL
HUSSAIN
RAJESH
K
LAXMI
DEVI
GURVINDER KAUR
MIRA
NAGAR
SADHNA
BABEL
OPUS
ENTERPRISE
HEMENDRA MOD
MAZHAR
ALI
MOULIK
SHARMA
DILIP
SINGH
SAROJ
SHARMA
SUNITA
MISHRA
SURESH
CHANDRA
NIDHI
RASTOGI
V
D
DEVENDRA SINGH
PRASAD
BHATT
NA
MOHAN
CHANDRA
BHAT
RAM
SWAROOP
SRIVASTAVA
BRAHMA
DUTTA
MISRA
PRABHU
SHARAN
HUNDET
NAJA
DEEP
CHAND
NAJA
NA
BHATTACHARYAMUKUNDADE BHATTACHARYA
SANJAY
KUMAR
SINGH
MANOHER SINGH
WALIA
SURENDA
SINGH
WALIA
JAIN
NA
SINDHI
NA
MAHAMAD NAZEER
KHAN
GUPTA
CHELA
RAM
GUPTA
KHANDELWAL NA
SULTAN
SINGH
JAIN
KHANDELWAL JAMNA
PRASAD
KHANDELWAL NA
GUPTA
RAGHUVAR DAYAL
GUPTA
GIRRAJ
PRASAD
GUPTA
RAGHUNATH DAS
AGRAWAL
VIPESH
KOTHARI
NA
BHAJAN
SINGH
NA
GOVIL
NA
NA
NARENDRA PRATAP
SINGH
PUNIA
AMICHAN
PUNIA
DANGAYACH JAGDISH
CHANDRA
DANGAYACH
RAMESH
PRASAD
SAXENA
GOVIND
NARAIN
KHANDELWAL
LAXMIMOHANMATHUR
S
C
VERMANI
ISHWAR
SINGH
SEWHAG
TIRATH
DAS
THUKARAL
JITENDRA
KUMAR
SHARMA
KUMAWAT
NA
GEORGE
GLADWIN
GEORGE
ALHA
PRAHLAD
RAI
ALKA
RAM
DEV
SHARMA
DAYAL
PARMESHWA DAYAL
PABU
RAM
GAUR
KABRA
NA
NILESH
JI
NA
NA
BHANDARI
BHANWAR LAL
BHANDARI
JHAMER
KARAN
MAL
JHAMER
CHATURVEDI
CHATURVEDI RAMESHWAR DAYAL
BABEL
NA
NA
KATHAWALA GULAM
ALI
KATHAWALA
SANGANERIA B
L
SANGANERIA
JAIN
GANPAT
LAL
JAIN
ARORA
MAHENDRA SINGH
ARORA
DR
C
K NAGAR
PRADEEP
BABEL
PVT LTD
NA
BHERU
LAL
MOD
PALANA
NA
RAJENDRA PRASADJI
HADA
VIJAYRAJ
SINGH
HADA
NA
PRAMODA KUMAR
MISHRA
AGASTI
SHIBA
PRASAD
AGASTI
RAI
RAJ
RASTOGI
TIWARI
RAM
VISHAL
TIWARI
NA
BHARAT PETOLEUM INDIA
49 NEW ROAD NEARINDIA
371/1 A BEHIND POOINDIA
BHARTIYA JEEVAN B INDIA
11 ROYGANJ SIPRI BAINDIA
345/A SHIVAJI NAGAINDIA
A‐17 TILAK NAGAR BINDIA
48 TYPE IV SEC 1 P OINDIA
QTR NO B‐13 BHEL TINDIA
20 302 GURINDER V INDIA
HOUSE NO 84 PUNJAINDIA
593 ,CIBIL LINE LAL INDIA
7 , NADI PURA LAL INDIA
226 , NADI PURA LAINDIA
569, SANJEEVANI HOINDIA
STATION ROAD, ALWINDIA
HOUSE NO.2 SCHEMINDIA
58 GOVIND NAGAR DINDIA
164 SCH NO 4 RAJENINDIA
19 10A VIVEK VIHAR INDIA
PRATAP BAS NEAR OINDIA
C 138, ASHIANA BAGINDIA
P 41 ASHIANA VILLA INDIA
SG 4 KONARK OASIS INDIA
C 36 SINGH BHOOM INDIA
HOUSE NO 4111 GH INDIA
4 SA 16 JAWAHAR N INDIA
5 DA 17 JAWAHAR NINDIA
HOUSE NO 1245 SECINDIA
125 OFFICERS CAMP INDIA
VILLAGE PO NINDAR INDIA
C 75 AMBABADI JHOINDIA
46 SHANTI PATH SA INDIA
G‐2, JAN PATH SHYA INDIA
494 E SFS AGARWAL INDIA
133 RAJENDRA NAGAINDIA
E 301 ALAKHNANAD INDIA
9 BRAHMPURI OPP PINDIA
272 AMARA VALI D INDIA
494/48 MISSION CO INDIA
47 18 MANSAROVARINDIA
B 61 CHATRI YOJANAINDIA
B 81/3 TRIUMPH ACAINDIA
W/O ASHOK KUMARINDIA
42,SHYAM COLONY, INDIA
43, NEHRU NAGAR, INDIA
C‐45 V D NAGAR PALINDIA
C/O MANOHAR INVEINDIA
2 A MAHESH NAGARINDIA
MUKUND MARKET PINDIA
C 108 KAILASH NAGAINDIA
C/O SIDHI VILA 79 KAINDIA
C/O SIDHI VILA 79 , KINDIA
76 LOHA BAZAR UDAINDIA
224 ASHOK NAGAR INDIA
35 DHIMBAR BHOIWINDIA
61, SUBHASH NAGARINDIA
447 BHUPAL PURA UINDIA
109 ASHOK NAGAR INDIA
46 I‐BLOCK MANORAINDIA
328 C BLOCK HIRANINDIA
177 KISHAN POLE KHINDIA
13 ADARSH NAGAR CINDIA
DURGA JYOTI BAHADINDIA
TYPE ‐ III/1M , ANUKINDIA
TYPE 5/75 ANUTARAINDIA
A 28 ANU CHHAYA C INDIA
FLAT NO L 4 SHATAKINDIA
T II / 20 K ANU KIRANINDIA
T 4/53B ANUTARA C INDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
HARYANA
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
HARYANA
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
NOIDA
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
ALWAR
ALWAR
ALWAR
ALWAR
ALWAR
ALWAR
ALWAR
ALWAR
ALWAR
ALWAR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
GURGAON
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
GURGAON
DAUSA
JAIPUR
AJMER
AJMER
AJMER
AJMER
AJMER
AJMER
PALI
PALI
BHILWARA
CHITTORGARH
CHITTORGARH
CHITTORGARH
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
DUNGARPUR
BUNDI
BUNDI
BUNDI
BUNDI
KOTA
BUNDI
BUNDI
284001
284001
284001
284001
284003
284003
284129
284129
284129
201310
284401
284403
284403
284403
301001
301001
301001
301001
301001
301001
301001
301019
301019
301019
302001
302003
302004
302004
122001
302012
302013
302016
302016
302019
302020
302021
122011
303303
303603
305001
305001
305001
305006
305204
305001
306401
306401
311001
312001
312605
312617
313001
313001
313001
313001
313001
313001
313001
313001
313001
313001
313001
314001
323001
323307
323307
323307
324007
323307
323307
IN301557209473 Amount for unclaimed an
IN302679345054 Amount for unclaimed an
IN302902433628 Amount for unclaimed an
IN303028520230 Amount for unclaimed an
IN300513135754 Amount for unclaimed an
IN302902438371 Amount for unclaimed an
IN300966101713 Amount for unclaimed an
IN302902418828 Amount for unclaimed an
IN302902429560 Amount for unclaimed an
IN302679340896 Amount for unclaimed an
IN302679349921 Amount for unclaimed an
IN302390100918 Amount for unclaimed an
IN301006101055 Amount for unclaimed an
IN301006101063 Amount for unclaimed an
IN301983104747 Amount for unclaimed an
IN302269105970 Amount for unclaimed an
IN301330182029 Amount for unclaimed an
IN302679321214 Amount for unclaimed an
IN302679357745 Amount for unclaimed an
IN302902427154 Amount for unclaimed an
IN303028516307 Amount for unclaimed an
IN302902420879 Amount for unclaimed an
IN300476423004 Amount for unclaimed an
IN302902467280 Amount for unclaimed an
IN302679348215 Amount for unclaimed an
IN300513138690 Amount for unclaimed an
IN300011100903 Amount for unclaimed an
IN300214117882 Amount for unclaimed an
IN300394169509 Amount for unclaimed an
IN300476427316 Amount for unclaimed an
IN301127157790 Amount for unclaimed an
IN300513163090 Amount for unclaimed an
IN302902426795 Amount for unclaimed an
IN302269102622 Amount for unclaimed an
IN302679354845 Amount for unclaimed an
IN302679330393 Amount for unclaimed an
IN302902456663 Amount for unclaimed an
IN300394104160 Amount for unclaimed an
IN301696114453 Amount for unclaimed an
IN301774116253 Amount for unclaimed an
IN301774125051 Amount for unclaimed an
IN303028527956 Amount for unclaimed an
IN303028530726 Amount for unclaimed an
IN300513145837 Amount for unclaimed an
IN301983102887 Amount for unclaimed an
IN302269118301 Amount for unclaimed an
IN302269121237 Amount for unclaimed an
IN300100102413 Amount for unclaimed an
IN301774115942 Amount for unclaimed an
IN301330170285 Amount for unclaimed an
IN300214119518 Amount for unclaimed an
IN300183101498 Amount for unclaimed an
IN301276105358 Amount for unclaimed an
IN301055107332 Amount for unclaimed an
IN300183108164 Amount for unclaimed an
IN300450114129 Amount for unclaimed an
IN300214142340 Amount for unclaimed an
IN301276302563 Amount for unclaimed an
IN301276304730 Amount for unclaimed an
IN302902420034 Amount for unclaimed an
IN302902436696 Amount for unclaimed an
IN303028502336 Amount for unclaimed an
IN302902449049 Amount for unclaimed an
IN303028505348 Amount for unclaimed an
IN301055100290 Amount for unclaimed an
IN302679322519 Amount for unclaimed an
IN302902409699 Amount for unclaimed an
IN302902417447 Amount for unclaimed an
IN302902435478 Amount for unclaimed an
IN302902435741 Amount for unclaimed an
22.00
22.00
33.00
110.00
55.00
11.00
2200.00
110.00
132.00
110.00
99.00
110.00
22.00
330.00
110.00
11.00
165.00
88.00
110.00
660.00
88.00
11.00
44.00
110.00
22.00
110.00
440.00
132.00
55.00
660.00
1430.00
22.00
220.00
110.00
165.00
55.00
22.00
330.00
22.00
22.00
33.00
55.00
132.00
11.00
110.00
11.00
55.00
396.00
110.00
22.00
275.00
154.00
176.00
550.00
220.00
110.00
55.00
55.00
110.00
22.00
132.00
110.00
88.00
220.00
275.00
22.00
33.00
110.00
220.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RAJSHREE
SRIVASTAVA
KRISHNA
KUMAR
SUMAN
MALVIYA
RAJU
MALVIYA
KALPANA
BHARGAVA
NA
AMRITA
GUPTA
BHARAT
BHUSAN
REETA
KARRA
VARIYAL
KARRA
VIJAY
PRAKASH
GUPTA
SHRI
OM
SAROJ
SHARMA
SURAJ
MAL
VISHAL
SHEKHAR
SHARMA
CHANDRA
SHEKHAR
NEELAM
GANGWAL
LALIT
KUMAR
LEENA
BHATT
DINESH
PRASAD
SANDHYA
GOYAL
KANAK
MAL
SHIV
NARAYAN
JANGIR
CHATRU
RAM
DILIP
KUMAR
SHUKLA
RAMRAKSH PAL
SURENDRA GARG
JANKI
LAL
MADAN
MOHAN
GUPTA
NA
ASHA
JAIN
KABOOL
CHAND
ABDUL
HUSAIN
MOHAMMEDAKIKALI
ASHOK
KUMAR
KHODNIYA
JEETMAL
KHODNIYA
AMAR
CHAND
PANNA
RAM
JAGDISH
PRASAD
SAINI
BHINWA
RAM
KULDEEP
SINGH
GANPAT
SINGH
SAKAR
PALECHA
NA
VIJAY
CHAVAN
NA
AMREESH
KUMAR
JANARDAN SHARMA
BIJAY
KUMAR
ROY
WAKIL
ROY
CHANDRA
RAMNANI
NA
ASHOK
KUMAR
MUNDHARA G
L
TULSI
SETHIA
GOVERDHAN DAS
MO
SADIK
GAURI
MO
SHARIF
RAJU
HASSANI
PURSHOTAM HASSANI
ASIM
KUMAR
CHATTERJEE
NIRANJAN
CHATTERJEE
MANGI
LAL
JAIN
RIKHAB
DASS
JITENDRA
KUMAR
JAIN
MANGI
LAL
KABINDRA
KUMAR
VADERA
MANGI
LAL
CHANDRA
KALA
JAIN
PRAKASH
CHAND
YOGESH
NANJIBHAI
PATEL
NANJIBHAI
PANKAJ
BALESHVAR
PRASAD
NA
T
V
SRIRAM
T
V
PAREKH
NA
MILANKUMAR J
MUNAFBHAI HAJISULEMAN DHORAJIWALA HAJI
SULEMAN
MAHESH
HIRALAL
THANKI
HIRALAL
GOKALDAS
HASMUKH
HIRALAL
THANKI
HIRALAL
NA
HARESHKUMABHARATBHAI MAKWANA
MANOJ
SUNIL
CHAUDHARI
NA
GOGARA
BHURABHAI
MAHENDRABHB
DEBASHISH MOITRA
SRINATH
MOITRA
KAMLESH
M
SOLANKI
MAVDAN
SOLANKI
VISHAL
BHARATBHAI GAJJAR
NA
AJAYKUMAR CHANDULAL RAVAL
CHANDULAL RAVAL
RAMESHBHAI D
BHENSADDIA D
N
PARMAR
PARSOTAM
DHARAMSHI DHARAMSHI PARMAR
SOWMYA
PAVAN
B
N
SHEIKH
YASMIN
ABDULMAJID SHEIKH
ABDULMAJID
SANTOSH
KUMAR
DUBEY
NA
JAI
KISHAN
S MAHESHWAR S
S
PARMAR
SNEHAL
VINAY
VINAY
HARIVADAN
RAMKARAN SHAH
MUKESHKUMASHAH
SUKUMAR
MANDAL
JANAKINATH MANDAL
D
P
SHUKLA
GOKARAN
NATH
KULDEEP
KAUR
LOHANIWAL
INDERSINGH RAMSINGH
SHAILESH
KANUBHAI
SHAH
NA
GOTHI
NIRUL
V
VALJIBHAI
MANUBHAI RAMJIBHAI
AKBARI
NA
ALPA
YOGESHBHAI BUCH
NA
AVINASH
MAHENDRARAI KIKANI
MAHENDRARAKIKANI
BHETARIYA BAVLIBEN
ARJANBHAI
KANA
HAJA
RAJESH
DAYALBHAI
BIJLANI
DAYALBHAI THAKURMAL
SURESHKUMA DHABHAI
RAM
NARAYAN
MAYUR
DINKARRAI
RAVAL
DINKARRAI RAVAL
RAJIV
JANARDAN
BHATT
JANARDAN ANANTRAY
SRIVASTAVA
TYPE IV /30 D ANU KINDIA
A‐3, GAYATRI VIHAR INDIA
20 PANCHWATI GO INDIA
GUPTA
A 15 GAYTRI VIHAR PINDIA
28 POONAM COLON INDIA
PRAKASH GUPTA 21 SHIV SADAN VAISINDIA
SHARMA
730 , MAHAVEER NAINDIA
SHARMA
1 CH 12 VIGYAN NAGINDIA
GANGWAL
2M8 RANGBARI YOJNINDIA
BHATT
754 A R K PURAM K INDIA
GOYAL
NAYA KATLA RAMPUINDIA
JANGIR
C 124 THERMAL COLINDIA
SHUKLA
PLOT NO 188 LAXMAINDIA
GARG
C.O GARIMA MEDICAINDIA
DADU PANTHI KI BAGINDIA
JAIN
QTR NO C 52 BASAN INDIA
OPP RAJASTHAN BANINDIA
NEAR JAIN MANDIR INDIA
V/POST BHADWASI SINDIA
SAINI
VILLAGE AND POST‐ INDIA
VILL AND POST CHANINDIA
4 E 417 JNV COLONYINDIA
98 FIELD REGIMENT INDIA
PSM POWER PLANT INDIA
ROOM NO 219 COM INDIA
7 B 1 JAI NARAYAN VINDIA
MUNDHARA
MUNDHARA KA MO INDIA
SETHIA
C/O GOVERDHAN DAINDIA
12, BICHALA BAS, NAINDIA
H NO 18/31 CHOUPAINDIA
FLT GUN 107 HU AF INDIA
JI JAIN
THE M J ASSOCIATESINDIA
JAIN
SHIVKAR ROAD BARMINDIA
VADERA
S/O MANGI LAL VADINDIA
JAIN
C/O P C JAIN SE S S INDIA
BORINA HOUSE SOR INDIA
2, RAM NAGAR SOCI INDIA
VISWANATHAN A /5 PHONEIX ENCLAINDIA
7, BHOJRAJ PARA, GINDIA
H DHORAJIWALA ZAKARIYA MASJID STINDIA
THANKI
NEW KUMBHARWADINDIA
NEW KUMBHAR WA INDIA
BHARAT KUTIR 8 KA INDIA
B 401 B VRINDAVAN INDIA
33 B ANAND SOCIET INDIA
FLYING INSTRUCTIONINDIA
RANJITNAGAR BLOC INDIA
OSWAL COLONY STRINDIA
17, SHILPGRAM ROWINDIA
BHENSADDIA
AT MOTI BANUGAR INDIA
AT JIVAPAR, TAL. AN INDIA
BANAGERE
A 1 ODHAVRAM APPINDIA
SULEMAN
8 PATEL COLONY NE INDIA
D 1/15 SAMRAJYA EXINDIA
MAHESHWARI
602 PROVISO TOWE INDIA
PARMAR
D 118 SUBODH NAG INDIA
169‐C RELIANCE GREINDIA
25 A2 RELIANCE GREINDIA
SHUKLA
ESSAR OIL LTD REFININDIA
KAROODIWAL
SUBHASH ENGG WOINDIA
SNEHAL, 26, DANAP INDIA
706 ‐ NANDANVAN AINDIA
KHODIYAR PLOT, MAINDIA
ASHISH OPP CONVENINDIA
HETHAN FALIA NAGAINDIA
NAGHERA
ALAP COLONY, MAN INDIA
BIJLANI
SAGAR FLOOR MILL, INDIA
DHABHAI
B 8 ANURAG NAGARINDIA
KRUSHNA SHRAYA, SINDIA
BHATT
C/O. THE ORIENTAL INDIA
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
MAHARASHTRA
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
TAMIL NADU
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MAHARASHTRA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
BUNDI
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KAITHUN
KAITHUN
JHALAWAR
BANSWARA
BANSWARA
SIKAR
SIKAR
JHUNJHUNU
BIKANER
BIKANER
BIKANER
NAGPUR
BIKANER
BIKANER
BIKANER
NAGAUR
JODHPUR
JODHPUR
BARMER
BARMER
BARMER
JAISALMER
RAJKOT
RAJKOT
RAJKOT
GONDAL
GONDAL
PORBANDAR
PORBANDAR
PORBANDAR
JAMNAGAR
JAMNAGAR
CHENNAI
JAMNAGAR
JAMNAGAR
GANDHI NAGAR
JAMNAGAR
JAMNAGAR
JAMNAGAR
JAMNAGAR
VADODARA
NAVI MUMBAI
VADODARA
JAMNAGAR
JAMNAGAR
KHAMBHALIA
KHAMBHALIA
JUNAGADH
JUNAGADH
JUNAGADH
JUNAGADH
JUNAGADH
VERAVAL
VERAVAL
VERAVAL
RAJKOT
VERAVAL
323307
324001
324001
324001
324002
324002
324005
324005
324005
324005
324006
324008
324008
325205
325205
326520
327024
327604
332001
332021
333053
334001
334001
334001
440007
334003
334201
334401
341001
342001
342011
344001
344001
344001
345001
360002
360003
360017
360311
360490
360575
360575
360575
361001
361001
600046
361005
361005
382330
361006
361006
361008
361008
390020
400709
390011
361140
361142
361305
361335
362001
362001
362001
362001
362001
362220
362266
362275
360001
362520
IN302902458676 Amount for unclaimed an
IN301055103675 Amount for unclaimed an
IN301330198947 Amount for unclaimed an
IN303028500172 Amount for unclaimed an
IN303028500883 Amount for unclaimed an
IN300513104076 Amount for unclaimed an
IN301055101116 Amount for unclaimed an
IN301330202426 Amount for unclaimed an
IN302679310876 Amount for unclaimed an
IN302902423646 Amount for unclaimed an
IN301055106460 Amount for unclaimed an
IN302679323320 Amount for unclaimed an
IN302902424513 Amount for unclaimed an
IN301055102889 Amount for unclaimed an
IN302679348796 Amount for unclaimed an
IN302269123153 Amount for unclaimed an
IN300183116881 Amount for unclaimed an
IN300214128894 Amount for unclaimed an
IN302269120744 Amount for unclaimed an
IN301160302723 Amount for unclaimed an
IN300450135563 Amount for unclaimed an
IN302531100511 Amount for unclaimed an
IN300513126762 Amount for unclaimed an
IN302902430275 Amount for unclaimed an
IN303028530116 Amount for unclaimed an
IN300513150425 Amount for unclaimed an
IN301330206080 Amount for unclaimed an
IN301330205162 Amount for unclaimed an
IN302269108339 Amount for unclaimed an
IN300513118001 Amount for unclaimed an
IN302679349778 Amount for unclaimed an
IN303116100039 Amount for unclaimed an
IN303116100397 Amount for unclaimed an
IN303116103650 Amount for unclaimed an
IN302679304777 Amount for unclaimed an
IN300214110806 Amount for unclaimed an
IN300974108648 Amount for unclaimed an
IN301549148530 Amount for unclaimed an
IN300974109719 Amount for unclaimed an
IN300974108117 Amount for unclaimed an
IN301039242055 Amount for unclaimed an
IN301039244094 Amount for unclaimed an
IN303028517490 Amount for unclaimed an
IN303028512861 Amount for unclaimed an
IN301039245259 Amount for unclaimed an
IN303028519919 Amount for unclaimed an
IN300513131238 Amount for unclaimed an
IN301276305309 Amount for unclaimed an
IN300974109069 Amount for unclaimed an
IN300974112494 Amount for unclaimed an
IN300974113476 Amount for unclaimed an
IN300513143581 Amount for unclaimed an
IN301039245713 Amount for unclaimed an
IN302679339711 Amount for unclaimed an
IN300214119811 Amount for unclaimed an
IN302679355490 Amount for unclaimed an
IN302902409827 Amount for unclaimed an
IN303028549302 Amount for unclaimed an
IN302902463710 Amount for unclaimed an
IN303028541432 Amount for unclaimed an
IN300974102817 Amount for unclaimed an
IN300974111135 Amount for unclaimed an
IN302269114656 Amount for unclaimed an
IN300513143447 Amount for unclaimed an
IN301276305492 Amount for unclaimed an
IN300974108112 Amount for unclaimed an
IN300974107128 Amount for unclaimed an
IN301039241113 Amount for unclaimed an
IN300974107741 Amount for unclaimed an
IN300974112615 Amount for unclaimed an
55.00
264.00
264.00
253.00
99.00
231.00
55.00
165.00
275.00
22.00
22.00
66.00
22.00
220.00
55.00
22.00
110.00
22.00
11.00
11.00
110.00
110.00
11.00
33.00
66.00
33.00
110.00
22.00
11.00
121.00
22.00
275.00
825.00
825.00
33.00
550.00
55.00
66.00
11.00
11.00
275.00
110.00
66.00
44.00
55.00
55.00
22.00
55.00
55.00
605.00
55.00
88.00
55.00
220.00
220.00
110.00
110.00
22.00
220.00
55.00
550.00
55.00
11.00
11.00
55.00
55.00
22.00
110.00
11.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
DONGA
BATUK
VITHALBHAI
VITHALBHAI SAVAJIBHAI DONGA
RAJENDRA
KUMAR
PARASHAR
MANGAT
RAM
PARASHAR
NA
SURESHKUMA KARAMSHIBHA PATEL
RANA
HARPALSINH B
BALDEVSINH RANA
KRUTI
BHATT
KIRTAR
BHATT
BIPINBHAI
NAVNITBHAI TRIVEDI
NAVNITBHAI TRIVEDI
IMDADALI
FAKHRUDDIN RANGWALA
NA
MITUL
ARVINDBHAI PATEL
NA
PANCHOLI
KUSHAL
JANAKKUMAR PANCHOLI JANAKKUMAR
B
VEENA
RAVISHANKAR
RAVISHANKAR S
MOHAMADSA ABDULSATTAR BORDIWALA NA
PUSHPABEN JAYENDRABHAI SHAH
NA
NITABA
YASHPALSINH GOHIL
CHHATRASINHNATHUBHA RANA
PAREKH
BALKRISHNA
PAREKH
KANTILAL
DAVE
PRAFUL
SHAMBHUBHAI SHAMBHUBH DAVE
BHAGWANBHRAGHABHAI KAMALIYA
MEHULKUMARBHAGWANBHA KAMLIYA
ASMA
S
AVADIYA
SALIMBHAI AVADIYA
MAHESH
KUMAR
RAMDAHIN RAI
KAMALDEO KUMAR
SINGH
RAM
PRASAD
SINGH
RATANSHI
DEVJI
PATEL
RATANSHI
PATEL
MUKULESH BISWAS
MATHURESH BISWAS
VINAY
THAKER
NA
ANSHU
KUSHWAHA
NA
PARMAR
MADHUSUDAN
JIVANLAL
RAJENDRA
S
MARTOLIA
NA
JAGDISH
DEVJI
HALAI
NA
MUKESH
HIRJI
PANCHANI
HIRJI
VALJI
PANCHANI
KIRAN
D
VASRANI
DHIRAJLAL VASRANI
SONI
NITIN
R
RATILAL
HANSRAJ
SONI
NA
DINMOHAMMPYARMOHAMMSHAIKH
MAMTA
HEMAT
BHATT
NA
RUPAK
MADHUSUDAN RAWAL
MADHUSUDA RAWAL
NANAKSINGH G
DUA
GURBAX
SINGH
DUA
JAYSHREE
DINESH
JANI
DINESH
PRAHALADRAYJANI
FALGUNI
DHIRENBHAI DOSANI
DHIRENBHAI ANILBHAI
DOSANI
SHAH
NA
CHANDRAKAN BAKULBHAI
NIRMIT
JAYESHBHAI DAVE
JAYESHBHAI DAVE
RITU
H
BHAVSAR
NA
VAHISHTA
R
PATEL
RUSTOM
H
PATEL
LATA
MURLIDHAR YADAV
MURLIDHAR YADAV
KALPESHBHAI J
SHAH
NA
AMEE
RAKESH
MISTRY
RAKESH
R
MISTRY
NA
DHARMESHBHRAMESHBHAI GATHANI
SHEPHALI
DHIREN
DAVE
SHIVCHANDRANAGAR
NA
NIYANT
GHANSHYAMBHJOSHI
ARVINDBHAI D
PATEL
DAHYABHAI PATEL
BANKIM
DAVE
HARSHADRAY DAVE
CHUDGAR
SHRUTI
KIRAN
NA
ANKIT
JAYVADAN
DESAI
JAYVADAN SOMABHAI DESAI
KARTHIK
R
RAVI
KUMAR
NAYANABEN R
PATEL
NA
BAMANIA
BAMANIA
DHANRAJ
RAMJINGBHAI RAMJINGBHA KANABHAI
MADHUBEN MANUBHAI
PATEL
NA
JAYA
R
AINANI
NA
RAJKUMAR R
GOEL
RAWATMAL GOEL
PRADUMANB VYAS
KALPESHBHAI PRADUMANBHAVYAS
CHIMANLAL DYABHIDAS
PATEL
DYABHIDAS DURGADAS PATEL
PATEL
NA
BHAVESHKUM J
SHANTILAL
NATHABHAI
PATEL
NATHABHAI MAGANBHAI PATEL
PATEL
PANKAJBHAI S
PATEL
SANKARBHAI R
MUTHU
GOPALAKRISHNAN
NA
ARVINDBHAI VIRCHAND BHAI
DARJI
BHAVESH
KUMAR ARVINDDARJI
ARVINDLAL VIRCHANDLALL DARJI
VIRCHANDLALPRABHUDAS DARJI
KHATRI
MANOJKUMAR CHHAGANLAL KHATRI
CHHAGANLAL PITAMBERDAS
KIRIT
KUMAR
BABULAL CHAU BABULAL
MAGANLAL CHAUHAN
USMANGANI MAHAMEDYUS BAKROLIYA
MAHAMEDYUBAKROLIYA
BHIKHABHAI JETHABHAI
PATEL
JETHABHAI KODABHAI
PATEL
TRIVEDI
SHRIRAM
BABULAL
DAHYALAL
TRIVEDI
Nikunjkumar Ravishankar
Dave
RAVISHANKAR
RAJNIKANT VADILAL
KHAMAR
KHAMAR
MAYANKKUMA RAJNIKANT
HIMMAT OPP BAPA INDIA
QTR NO F/154 NEW INDIA
RESI. 41/4, GITA SOCINDIA
VILLAGE MOTA TIMBINDIA
BLOCK‐A‐330, UPNISINDIA
P. F PENSION. GARU INDIA
GAMNI VOHRAWAD INDIA
GOREE FALIYA, BALMINDIA
10, SHIVBAUG SOCIEINDIA
PERSONAL ADMINIS INDIA
525‐A/2 BHILWADA INDIA
MAA AMBIKA APPT 2INDIA
D 140 KALVIBID NR LINDIA
NR. SAITRUNNJ GAT INDIA
'SHIVAM'', MOKHADINDIA
PLOT NO 11 MAHAK INDIA
NISHRA MINI KASBA INDIA
2254 ,SQN AF OPS SEINDIA
CPL SINGH KK CV SECINDIA
4 SHRIJI APPARTMENINDIA
T2 , GANAPATI JAYA INDIA
BBZ/S/58 GANDHIDINDIA
216 A WARD 6 B HEMINDIA
BHARAT NAGAR ROOINDIA
5/14 OFFICER COLONINDIA
AT KERA TAL. BHUJ INDIA
POST KERA, TAL. BHUINDIA
909, NEAR OLD SWAINDIA
ASHAPURA CHOWK INDIA
3170, BABURAO'S MINDIA
MAMTA MATERNITYINDIA
1638 RAMJI MANDIRINDIA
C ‐ 602, MAURYA AP INDIA
B‐4, SHAILI APPARTMINDIA
E/82 AYOJANNAGARINDIA
2 NIRAV FLAT DEEP KINDIA
5/A SHANTI KUNJ SOINDIA
5 RADHA KRISHNA AINDIA
9 SHREEDHAR APPA INDIA
D NO 10 103A CHITRINDIA
E 10 EVRBELA APT A INDIA
B/404, NIRMAL SHANINDIA
2,SWINAGAR BUNGLINDIA
2BII G2 TOLANI MARINDIA
43 MAHAVIR NAGARINDIA
C 124 PRESTIGE BUNINDIA
9 SILVER PLAZA INSIDINDIA
64 SUN RISE PARK D INDIA
17 SAMKEET BUNGL INDIA
NO 202, MANBEEJ A INDIA
PLOT NO 213/1 SECTINDIA
10/55, PARIMAL APPINDIA
NANI MATI DELY BAINDIA
A‐17, BHUVNESHWAINDIA
56 SWAGAT IV NEW INDIA
16/B BHARDWAJ SO INDIA
6 / 96/ 29 BHKTI NAGINDIA
5‐28, KABIRPURA RIDINDIA
UMIYANAGAR, NR. CINDIA
C 11 SK BANK SOCIETINDIA
AT AGIOLE VILLAGE INDIA
NR GOVIND NAGAR INDIA
AT/PO/TA BHILODA INDIA
HINLAJBHAI SHREEN INDIA
AT PO DHANSURA INDIA
19, REHNUMA SOCIEINDIA
AT PO SHIKHA TA MOINDIA
35 MANGALAM SOC INDIA
18 Sabarkantha BankINDIA
1 NATRAJ TENAMEN INDIA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
TAMIL NADU
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
DELHI
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
RAJASTHAN
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MAHARASHTRA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
VERAVAL
VERAVAL
SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
AMRELI
BHUJ
BHUJ
BHUJ
PONDICHERRY
BHUJ
BHUJ
BHUJ
BHUJ
MANDVI
MANDVI
MANDVI
MANDVI
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
NEW DELHI
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
JAIPUR
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
PANVEL
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
MEHSANA
362560
362715
363002
363421
364001
364001
364001
364001
364001
364001
364001
364001
364002
364250
364270
364290
365601
370001
370001
370001
605005
370201
370201
370201
370201
370430
370430
370465
370615
380001
380001
380001
110092
380007
380007
380007
380008
380008
380008
302021
380013
380015
380015
410507
380015
380050
380051
380054
380054
380061
382006
382022
382220
382424
382424
382480
382740
382835
382870
383001
383001
383245
383245
383245
383310
383315
383315
383315
383430
384001
IN300513147492 Amount for unclaimed an
IN301039244368 Amount for unclaimed an
IN301991104681 Amount for unclaimed an
IN301991102029 Amount for unclaimed an
IN301991101680 Amount for unclaimed an
IN301991104155 Amount for unclaimed an
IN301991104779 Amount for unclaimed an
IN302269106185 Amount for unclaimed an
IN300343111013 Amount for unclaimed an
IN300239111188 Amount for unclaimed an
IN300450129036 Amount for unclaimed an
IN300476410903 Amount for unclaimed an
IN300513136085 Amount for unclaimed an
IN300974105505 Amount for unclaimed an
IN301991103215 Amount for unclaimed an
IN302269114912 Amount for unclaimed an
IN301151236338 Amount for unclaimed an
IN302269115884 Amount for unclaimed an
IN302902411032 Amount for unclaimed an
IN302902416669 Amount for unclaimed an
IN300214116621 Amount for unclaimed an
IN300214139576 Amount for unclaimed an
IN300513169737 Amount for unclaimed an
IN301039245910 Amount for unclaimed an
IN302679362937 Amount for unclaimed an
IN300974107214 Amount for unclaimed an
IN300974108833 Amount for unclaimed an
IN300974103675 Amount for unclaimed an
IN300513165999 Amount for unclaimed an
IN300343107860 Amount for unclaimed an
IN300476407773 Amount for unclaimed an
IN300476415106 Amount for unclaimed an
IN301549192865 Amount for unclaimed an
IN301469101055 Amount for unclaimed an
IN301645102175 Amount for unclaimed an
IN300757110637 Amount for unclaimed an
IN300476411672 Amount for unclaimed an
IN303028507727 Amount for unclaimed an
IN303028514296 Amount for unclaimed an
IN300214112162 Amount for unclaimed an
IN302902428680 Amount for unclaimed an
IN301469101015 Amount for unclaimed an
IN301485103222 Amount for unclaimed an
IN300513152710 Amount for unclaimed an
IN300513167426 Amount for unclaimed an
IN303028514903 Amount for unclaimed an
IN300394107426 Amount for unclaimed an
IN301151129543 Amount for unclaimed an
IN300476426634 Amount for unclaimed an
IN301895105328 Amount for unclaimed an
IN300476416215 Amount for unclaimed an
IN300343109008 Amount for unclaimed an
IN300982102483 Amount for unclaimed an
IN300343106282 Amount for unclaimed an
IN302902444284 Amount for unclaimed an
IN301549165991 Amount for unclaimed an
IN301276305308 Amount for unclaimed an
IN301983105289 Amount for unclaimed an
IN300343103478 Amount for unclaimed an
IN300214111149 Amount for unclaimed an
IN303028529755 Amount for unclaimed an
IN300214102534 Amount for unclaimed an
IN300214106297 Amount for unclaimed an
IN300214123924 Amount for unclaimed an
IN301276305545 Amount for unclaimed an
IN301645103080 Amount for unclaimed an
IN301276306067 Amount for unclaimed an
IN303028542928 Amount for unclaimed an
IN302814101987 Amount for unclaimed an
IN301645104467 Amount for unclaimed an
33.00
55.00
11.00
22.00
110.00
55.00
33.00
55.00
33.00
110.00
22.00
110.00
22.00
44.00
55.00
275.00
55.00
110.00
55.00
275.00
44.00
11.00
11.00
330.00
1760.00
110.00
110.00
22.00
44.00
55.00
110.00
66.00
110.00
55.00
55.00
220.00
330.00
308.00
220.00
495.00
176.00
55.00
1595.00
209.00
44.00
55.00
110.00
220.00
220.00
110.00
275.00
55.00
55.00
220.00
220.00
110.00
88.00
110.00
11.00
22.00
77.00
55.00
110.00
22.00
55.00
11.00
88.00
55.00
330.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
KURBAN
A
SHEKH
A
A
RANCHHODBHKOTWAL
MAHESHKUMARANCHHODBHAKOTWAL
BHAVSAR
HASMUKHBHABHAVSAR
TILOTTMABENH
SHUKLA
PRAGNABEN JATINKUMAR SHUKLA
JATINKUMAR
NIMISHA
NIMESH
BHAVSAR
NIMESH
B
PAMMI
EDWARD
SILVISTOR
NA
RAJESH
SURESHCHAND KHATI
SURESHCHAN SHADSHIV
GAURAV
MOHANLAL
PATEL
NA
MITESHKUMA HARSHADBHAI SUKHADIYA
NA
PATEL
AVTAR
RANCHODBHAI NA
PATEL
SHARADABEN KANTILAL
KANTILAL
PATEL
Patel
Nikulkumar
Prahladbhai
NA
MURARI
KHETAN
RAMCHANDR KHETAN
CHAMPABEN DHIRUBHAI
BHAVSAR
DHIRUBHAI JAGJIVANDAS
RAJPUT
BHARATSINH DASHARATHJI RAJPUT
DASHARATHJI
MAHARAJA
NA
MEGHANABENH
MOHMED
FAROOQ
ISMAILBHAI ME ISMAILBHAI MEMON
CHAUDHARI SHARDA
SANTLAL
GOYAL
PURUSHOTTAAMBALAL
RAMESHBHAI PURSHOTTAMDPATEL
ISHWARLAL AMBALAL
PATEL
AMBALAL
PATEL
RANJANBEN SHAH
HARSUKHABHSHAH
KAMLABEN DALPATLAL
MODH
NA
GANDHI
DEVIDAS
KANTILAL
SANJAYKUMARDEVIDAS
ANKITA
B
SHAH
B
H
MAULIK
THAKAR
NA
YOGENDRA JASHWANTLAL TAILOR
NA
RASIKLAL
SHANTILAL
PATEL
SHANTILAL KUBERDAS
SEJAL
NILESHKUMAR PATEL
NA
KIRITKUMAR RAMJIBHAI
SONI
NA
NARENDRABH PATEL
SURESHBHAI PATEL
BHUPENDRABKANTIBHAI
ARCHANA
BHUPENDRABHPATEL
GADHECHA
KANTILAL
H
SURESHKUMA KANTILAL
ASHOKBHAI RAMNATH
DUREJA
RAMNATH DUREJA
NANALAL
JIVARAM
MAYUR
NANALALSIVRA VYAS
NA
NOORANI
SWAMINATHANSIVARAMAN
SALIMMIYA S
THAKOR
SAFIMIYA
ABBASMIYA
KARSHANBHAMADHABHAI
VASANTKUMAKARSHANBHAI GONDALIA
BHAILALBHAI
PATEL
HARENDRABHABHAILALBHAI PATEL
HIMANSHU N
PATEL
NARENDRA A
REKHA
MAHESH
MALIWAL
MAHESH
R
VIMAL
M
THAKKAR
MANSUKHBH S
M
NA
TALATI
MAHENDRAKUM
CHIRAGKUMA C
PATEL
CHANDRAKANR
PATEL
NA
GAURANGBHASHANTILAL
BALDEVBHAI KALIDAS
JITENDRAKUMBALDEVBHAI PATEL
PATEL
SHANABHAI C
TRUPTESHKUMSHANABHAI
NAVINBHAI PURSHOTTAM PATEL
PURSHOTTAMPATEL
VINAYKUMAR GABRIEL
PARMAR
GABRIEL
KANISH
PANCHAL
NA
KAMLESHKUMMANUBHAI
NIMESH
B
PATEL
BHUPENDRABPATEL
VRIJLAL
SOMABHAI
PATEL
SOMABHAI P
BHAVESH
GIRISHBHAI
SONI
GIRISHBHAI SONI
PRAGNESH
J
KHATRI
JAYANTILAL HIRALAL
SHAH
KANTILAL
MANEKLAL
HARSADKUMAKANTILAL
DARSHAN
KANAIYALAL SONI
NA
LEELAKUWAR H
RATHOD
NA
SONI
NA
BHARATKUMAGOVINDLAL
SWADESH
RISHISH
SAXENA
RISHISH
NARAIN
BHARPODA
T
M
JITENDRAKUMT
RAMESHBHAI SOMABHAI
PATEL
SOMABHAI MOTIBHAI
PATEL
RAYJIBHAI
LALABHAI
PATEL
LALABHAI
RATILAL
KHEMABHAI PATEL
KHEMABHAI NATHABHAI
HANUMANT CHANDRASINH CHAUHAN
CHANDRASIN SOMSINH
GAJVIJAYSINH I
CHAUHAN
INDRAVIJAYSI CHAUHAN
SURESH
ADVANI
RAMCHAND ADVANI
SALIL
MADHAV
KELKAR
MADHAV
SHANKAR
RAJESH
N
YADAV
NA
NARENDRAKU BABULAL
SHAH
BABULAL
TIKAMDAS
NIKUNJ
M
PATEL
MAHENDRA KUMAR
JYOSTNA
B
MEHTA
BHARATKUMAMEHTA
SHEKH
10 SHAHIN SOCIETY INDIA
30 SANKET NAGAR TINDIA
20, JONA PARK NR. INDIA
MAHENDRABHAI 4 SHREEKUNJ SOCIETINDIA
BHAVSAR
G ‐ 3, PRAMUKH VIH INDIA
PRASANTHI APART 1INDIA
KHATI
C 97 ONGC NAGAR PINDIA
5 GURUNAGAR SOCI INDIA
MOTA MAHADEV VAINDIA
GAJANAND CHAMBEINDIA
VITTHAL PARU UNJ INDIA
Bahar Madh KashinaINDIA
C\O. MANOJKUMAR INDIA
BHAVSAR
NR MADHUKUNJ SO INDIA
K
RAJPUT VAS AT‐ TARINDIA
17 SANSKAR SOCIETYINDIA
7/1135 MALIVAS KA INDIA
MODI VAS AT PO AMINDIA
PATEL
UMANAGAR PO NANINDIA
680, GODHOOLEE P INDIA
504 PUSHPANJALI SOINDIA
23‐DHARNIDHAR BA INDIA
GANDHI
AARTI HOSPITAL HIGINDIA
SHAH
B/203 VRAJ VIHAR 3 INDIA
CHANDRA MAULI OPINDIA
A‐1,JAY MAHARAJ TOINDIA
PATEL
VERAI MATANO KHAINDIA
BHAGAT NI KHADKI INDIA
86 SHETRUNJAY SOCINDIA
'PRERNA'', NR. NEEL INDIA
PATEL
32‐A, SWAMINARAY INDIA
GADHECHA
SHANGAAR SELECTIOINDIA
YOGISWAMY SOCIETINDIA
VYAS
7 GOKUL SOCIETY BOINDIA
9 DIWAKER APPARTMINDIA
THAKOR
202 HAFEZ COMPLEXINDIA
GONDALIA
156 MANGAL NAGA INDIA
T
PATEL PHOTO STUDIINDIA
PATEL
AKSHAR A/21 22 LAXINDIA
MALIWAL
C 1 TELECOM STAFF INDIA
THAKKAR
19 AMBICA NAGAR SINDIA
TALATI NI KHADKI AINDIA
PATEL
43 SAITHANI KHADK INDIA
576, NANI BHAGOL INDIA
PATEL
GORKHADKI OPP MAINDIA
PATEL
AT/POST MENPURA INDIA
E‐38/4, GEB COLONYINDIA
PARMAR
GSECL COLONY, TYP INDIA
NR BAZAR NARAYANINDIA
357, K NAVAGHARO INDIA
PATEL
17, SWAMINARAYANINDIA
CHOKSI BAZAR AT‐PEINDIA
KHATRI
JOSHINI CHALI ASHA INDIA
SHAH
AT‐ NANISHERDI TALINDIA
NR RANCHHODJI TEMINDIA
C/O MEENA ASHOKBINDIA
2ND FLOOR MARUTIINDIA
SAXENA
SWADESH KUMAR SAINDIA
BHARPODA
AT PO JESAWADA TAINDIA
PATEL
AT PO AMDHWAS TAINDIA
RATNDIP SOCIETY, MINDIA
PATEL
JANVAD SANTRAMP INDIA
CHAUHAN
69, NISHAZH FAZHIY INDIA
NAHAR BHAVAN DEVINDIA
2, NAVKAR,13, GOYAINDIA
KELKAR
ANANDI GOVIND OP INDIA
23 DEEP MANGAL SOINDIA
SHAH
206 ANAND HOUSE INDIA
DHANJIBHAI PATE E‐201 AAKASHGANGINDIA
22 AMBICA VIJAY SOINDIA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
ANDHRA PRADESH
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
VALSAD
KAKINADA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
PALANPUR
PALANPUR
PALANPUR
PALANPUR
PALANPUR
PALANPUR
PALANPUR
AHMEDABAD
NADIAD
NADIAD
NADIAD
NADIAD
DHOLKA
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
GODHRA
GODHRA
GODHRA
VADODARA
GODHRA
GODHRA
GODHRA
GODHRA
GODHRA
GODHRA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
384001
384001
384002
384002
396230
533003
384003
384110
384160
384170
384170
384170
384170
384170
384310
384315
385001
385110
385442
385535
385535
385535
385535
380015
387001
387002
387240
387370
387810
388001
388001
388001
388001
388001
388001
388001
388001
388120
388120
388121
388120
388210
388210
388225
388225
388235
388239
388239
388325
388355
388450
388450
388450
388520
389001
389001
389151
390017
389151
389230
389260
389260
389320
389380
390001
390001
390002
390002
390002
390002
IN300394160208 Amount for unclaimed an
IN301549171562 Amount for unclaimed an
IN301233101084 Amount for unclaimed an
IN300513129153 Amount for unclaimed an
IN301549193765 Amount for unclaimed an
IN302902420231 Amount for unclaimed an
IN303028520857 Amount for unclaimed an
IN303028547260 Amount for unclaimed an
IN300476434048 Amount for unclaimed an
IN301233102246 Amount for unclaimed an
IN301233102260 Amount for unclaimed an
IN302814102533 Amount for unclaimed an
IN300239118265 Amount for unclaimed an
IN302269122368 Amount for unclaimed an
IN301233102216 Amount for unclaimed an
IN301151242803 Amount for unclaimed an
IN300394112235 Amount for unclaimed an
IN300484125412 Amount for unclaimed an
IN300214132876 Amount for unclaimed an
IN303052102273 Amount for unclaimed an
IN300214104810 Amount for unclaimed an
IN300343200811 Amount for unclaimed an
IN301276303026 Amount for unclaimed an
IN300513144182 Amount for unclaimed an
IN303028549107 Amount for unclaimed an
IN302381101240 Amount for unclaimed an
IN302679349326 Amount for unclaimed an
IN302201108766 Amount for unclaimed an
IN301645103279 Amount for unclaimed an
IN300636101755 Amount for unclaimed an
IN300636101899 Amount for unclaimed an
IN300636102387 Amount for unclaimed an
IN300513115902 Amount for unclaimed an
IN300214130881 Amount for unclaimed an
IN300513172973 Amount for unclaimed an
IN302679345745 Amount for unclaimed an
IN303028549619 Amount for unclaimed an
IN301991100240 Amount for unclaimed an
IN300214124734 Amount for unclaimed an
IN300513163415 Amount for unclaimed an
IN300513137824 Amount for unclaimed an
IN300214132997 Amount for unclaimed an
IN300513147191 Amount for unclaimed an
IN300636102767 Amount for unclaimed an
IN300214136801 Amount for unclaimed an
IN300636102881 Amount for unclaimed an
IN300636101056 Amount for unclaimed an
IN300636102609 Amount for unclaimed an
IN302902435536 Amount for unclaimed an
IN300636102593 Amount for unclaimed an
IN303085100030 Amount for unclaimed an
IN300636102050 Amount for unclaimed an
IN301485105543 Amount for unclaimed an
IN300636102104 Amount for unclaimed an
IN300214119467 Amount for unclaimed an
IN300513168037 Amount for unclaimed an
IN301774119347 Amount for unclaimed an
IN300513147900 Amount for unclaimed an
IN300513157560 Amount for unclaimed an
IN300513144863 Amount for unclaimed an
IN302582100474 Amount for unclaimed an
IN300513154172 Amount for unclaimed an
IN303052104528 Amount for unclaimed an
IN301991103498 Amount for unclaimed an
IN301991102436 Amount for unclaimed an
IN302902403131 Amount for unclaimed an
IN301127151123 Amount for unclaimed an
IN301127155613 Amount for unclaimed an
IN302902433079 Amount for unclaimed an
IN302902437973 Amount for unclaimed an
55.00
55.00
55.00
2310.00
55.00
55.00
22.00
11.00
44.00
165.00
1100.00
22.00
550.00
110.00
110.00
11.00
55.00
11.00
110.00
22.00
275.00
110.00
110.00
121.00
99.00
33.00
330.00
55.00
33.00
770.00
110.00
55.00
11.00
495.00
44.00
66.00
110.00
165.00
220.00
33.00
11.00
55.00
55.00
33.00
11.00
55.00
220.00
11.00
55.00
22.00
275.00
11.00
110.00
110.00
55.00
110.00
55.00
11.00
22.00
22.00
110.00
110.00
11.00
110.00
22.00
66.00
55.00
66.00
22.00
77.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
PATEL
HARSHABEN KESHAVBHAI
PINAL
ROHITBHAI
SHAH
JIGNESH
MEHTA
CHAMPAKBHAPATEL
SANDHYA
SURESH
BHATT
SHISHIR
KUMAR
OJHA
RAVI
KUMAR
SACHAN
GARIMA
AGARWAL
NAVITA
SRIVASTAVA
PAREKH
NISHANT
SATISHBHAI
SHITAL
CHIRAGBHAI PATEL
ALOK
B
NAMDEO
SIKANDAR
USMANJI
KHATRI
BHATT
MUKUNDBHAIP
ANUPAMA
SAKSENA
TIRATH
CHANDRAHAS DESAI
DOSHI
SATISHKUMARKANTILAL
MACHHI
MAHENDRA S
DAXA
SATISHKUMAR SHRIMALI
MEENA
H
RANA
MAGARWALA
MOHAMMADSH
S
PREMALATHA
HARSHA
SURENDRAKUMTUMDI
JASHODABEN B
SUTARIA
MRINALINI
H
VYAS
KAJAL
P
FALDU
VIRANG
MADHUSUDAN PATEL
KISHOR
R
ROKADIYA
MANOJKUMARGUPTA
NAMITA
BHANAWAT
MODI
KAUSHIKKUMAKANTILAL
JOSHI
CHIRAGKUMAR M
PREMJIBHAI SHIVABHAI
PATEL
MADHURI
S
SINGH
VINAYKUMAR SINGH
BHARATKUMANATHUBHAI PATEL
SURESHKUMA GOVINDBHAI PATEL
PUJABEN
DIPAKBHAI
SHAH
ASHOK
RAMPRATAP KADMAWALA
NILESH
JAGDISHCHANDJARIWALA
AMITKUMAR A
PAREKH
BIHARIBHAI A
PATEL
HARSHA
ATUL
ABHYANKAR
LATA
RAMESHCHANDGANDHI
SHIV
PRAKASH
SINGH
RAJNI
H
NEGI
SHAH
SUDHIRCHANDMAGANLAL
BHARATBHAI HARIBHAI
PATEL
SUSHMABEN DIPAKKUMAR PARIKH
MUKUND
APTE
SNEHA
MITESH
KOTHARI
SHANKARBHA BHANABHAI PATEL
HAMIDA
NIZAMUDDIN SHAIKH
KIRITBHAI
KANTIBHAI
PATEL
UPESH
KAMLESHBHAI MISTRY
BRIJESH
TRAMBAKLAL SHAH
PARAS
RANJITBHAI
KOTHARI
DINA
PRAKASH
SHAH
ANKITKUMAR PRAKASHBHAI SHAH
MAHERANGIZ HEMIL
JHAVERI
PARTH
KIRAN
SONPAL
UMESH
A
SHARMA
SACHIN
MAHENDRA CHAUHAN
DHRUTI
PRAGNESH
MEHTA
DHARMESH ARVINDBHAI DESAI
MEHTA
PRAGNESH
KANTILAL
N
VIJAYABHASKAR
ANOOP
KUMAR
SINGH
V
SUBRAMANIANP
HITESH
JASHVANTSINH PARMAR
KESHAVBHAI PATEL
ROHITBHAI SHAH
RAJNIKANT MEHTA
PURSHOTTAMPATEL
SURESH
M
BHATT
NA
JAI
PRAKASH
SACHAN
VIKESH
AGARWAL
NARENDRA MOHAN
SAKESENA
S
J
PAREKH
NA
BRINDWANLANAMDEO
NA
PURSOTTAMBJ
BHATT
NA
CHADRAHAS KANIYALAL
DESAI
KANTILAL
HEMCHAND DOSHI
S
D
MACHHI
SATISHKUMA SHRIMALI
MADHUBHAI L
RANA
NA
R
PUGAZHENTHI
SURENDRAKUSAKERLAL
TUNDI
BAKORBHAI SUTARIA
VYAS
HETALKUMARP
R
J
MAKADIA
PATEL
MADHUSUDA J
ROKADIYA
RAMANIKALA D
PARMANAND GUPTA
KAMAL
BHANAWAT
NA
M
M
JOSHI
NA
NA
VISHWANATHSINGH
NATHUBHAI NARANBHAI PATEL
NA
DIPAKBHAI HIRALAL
SHAH
NA
JAGDISHCHANJARIWALA
A
H
PAREKH
NA
DATTAPRASA S
SATHE
NA
PRAKASH
SINGH
HIMANSHU V
NEGI
MAGANLAL K
SHAH
HARIBHAI
SHAMALABHA PATEL
DIPAKKUMAR PARIKH
HARI
NARAYAN
APTE
MITESH
KOTHARI
BHANABHAI NEMABHAI PATEL
NA
NA
K
V
MISTRY
TRAMBAKLAL SHAH
RANJITBHAI KOTHARI
PRAKASH
SHAH
P
C
SHAH
HEMIL
DARASHA
ZAVERI
NA
ASHOKBHAI NANALAL
SHARMA
MAHENDRA
NA
ARVINDBHAI MAGANLAL DESAI
NA
N
G
K SASTRY
NA
VISWANATHAS
P
JASHVANTSIN PARMAR
E‐37\38, KRISHNALE INDIA
SAVITA SADAN NAN INDIA
202 RADHEYSHYAM INDIA
A‐29 PRAMUKH SWAINDIA
104 RAJDEEP APRT 2INDIA
A/9 SAGUN TENAMEINDIA
H NO.12 RANDHAL DINDIA
A 1 MANI NAGAR SOINDIA
H NO 285 SALARIA OINDIA
101 FIRST FLOOR SH INDIA
1 8 SHIVSHAKTI NAGINDIA
31 SUNDARAM NAG INDIA
4 /75, ALIPURA KHERINDIA
GANPATPURA GANDINDIA
2 22 GUJARAT REFININDIA
14 AMINNAGAR SOCINDIA
FLAT NO A 301 3RD INDIA
B/20, NARAYAN NAGINDIA
217, NARAYANKUNJ INDIA
21/4 NAVI VASAHAT INDIA
115 NEW AMAN BUNINDIA
C 29 SHASHWAT TENINDIA
TUMDI KHADKI NR GINDIA
PARMAR STREET ZADINDIA
B NO 1 SARJAN BUN INDIA
203 AATTRAY PLAZA INDIA
B‐43 SHANTI PARK S INDIA
E1/1 BIRLA COPPER TINDIA
BIRLA COPPER TOWNINDIA
A 1/50 SURYA VIHARINDIA
16, RAMVATIKA ANKINDIA
H 6 KAILASH NAGAR INDIA
1 / 23, SWAPNA VIHAINDIA
A 303 AKASHGANGAINDIA
660 KRIBHCO T/S KR INDIA
AT SINGOD, TAL BARINDIA
SHOP NO 11 SHRWR INDIA
NAVAGAM VANIYA FINDIA
SHOP NO 78 451 TEXINDIA
5/1559 LIMDA SHER INDIA
HOUSE NO 65 A SECTINDIA
19 NEW PUSHPAKUNINDIA
205‐C, ABHISHEK PA INDIA
1004 PANCHVATI APINDIA
B‐301 ROYAL ARCADINDIA
TYPE ‐ III ‐ 28 CENTR INDIA
2/54‐B, PAREKH STR INDIA
B/2204 SHANTIBHA INDIA
P2/201 SHANTI SADAINDIA
301 VAISHALI FLATS INDIA
OPP GANPATI TEMP INDIA
AT POST PARNERA HINDIA
GREEN PARK 2 ,BHAGINDIA
E‐4, STAFF QUARTERINDIA
NATIONAL BLIND AS INDIA
OPP NAVKAR APPT GINDIA
A/502 AMARDHAM AINDIA
HARI KRISHNA SOC INDIA
HARI KRISHNA SOC RINDIA
MEHER CLINIC AT ANINDIA
OPP VITHALNATH TEINDIA
22/222 L.I.G, VAPI ‐ 8INDIA
4 RAGHUVIR COMP OINDIA
29 FAVOURITE SOCIEINDIA
B 301 AVENURESIDE INDIA
B/404 HITARTH CO OINDIA
FLAT NO 302, WING INDIA
B 3 104 ALOK STAFF INDIA
B ‐ 501, MAPLES ‐ B INDIA
2 SAMARPAN APTS OINDIA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
DELHI
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MAHARASHTRA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MADHYA PRADESH
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
NEW DELHI
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
MUMBAI
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
GANDHI NAGAR
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
BHILAI
ANKLESHWAR
ANKLESHWAR
ANKLESHWAR
ANKLESHWAR
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
JAMNAGAR
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
AHMEDABAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
390006
390006
390006
390020
390007
390008
390008
390011
110075
390019
390020
390015
391160
391240
391320
391740
400067
392001
392001
392001
392001
392001
392007
392011
382721
392001
392015
392130
392130
490020
393001
393001
393001
393002
394515
394535
394602
394670
395002
395003
361142
395004
395007
395007
395007
395007
395009
395009
395009
395017
396001
396001
396001
396001
396001
396001
396001
396125
396125
396145
396170
396191
396195
380013
396195
396195
396230
396230
396230
396230
IN301991100936 Amount for unclaimed an
IN301991101336 Amount for unclaimed an
IN300513114703 Amount for unclaimed an
IN300636101905 Amount for unclaimed an
IN301549190108 Amount for unclaimed an
IN300513136525 Amount for unclaimed an
IN303028519412 Amount for unclaimed an
IN301330190646 Amount for unclaimed an
IN302902461392 Amount for unclaimed an
IN303028519446 Amount for unclaimed an
IN300513125078 Amount for unclaimed an
IN300513147301 Amount for unclaimed an
IN301991104670 Amount for unclaimed an
IN300513165458 Amount for unclaimed an
IN300214115889 Amount for unclaimed an
IN300513132339 Amount for unclaimed an
IN300214128505 Amount for unclaimed an
IN301991106228 Amount for unclaimed an
IN301991106484 Amount for unclaimed an
IN300513147416 Amount for unclaimed an
IN300513162710 Amount for unclaimed an
IN302902407529 Amount for unclaimed an
IN300513137733 Amount for unclaimed an
IN301330199444 Amount for unclaimed an
IN302902427501 Amount for unclaimed an
IN300513130019 Amount for unclaimed an
IN302269114328 Amount for unclaimed an
IN301127169382 Amount for unclaimed an
IN302679344541 Amount for unclaimed an
IN302679314047 Amount for unclaimed an
IN301991105958 Amount for unclaimed an
IN300513142471 Amount for unclaimed an
IN300476415607 Amount for unclaimed an
IN300513136332 Amount for unclaimed an
IN300214130636 Amount for unclaimed an
IN302269112771 Amount for unclaimed an
IN300513149307 Amount for unclaimed an
IN302269112151 Amount for unclaimed an
IN302236109304 Amount for unclaimed an
IN300513109034 Amount for unclaimed an
IN303028549605 Amount for unclaimed an
IN302902446208 Amount for unclaimed an
IN300974107332 Amount for unclaimed an
IN301330197330 Amount for unclaimed an
IN302679313219 Amount for unclaimed an
IN302902400185 Amount for unclaimed an
IN300425100208 Amount for unclaimed an
IN300888145933 Amount for unclaimed an
IN302902419582 Amount for unclaimed an
IN303077101059 Amount for unclaimed an
IN300484107001 Amount for unclaimed an
IN300214137805 Amount for unclaimed an
IN300214142555 Amount for unclaimed an
IN301549172879 Amount for unclaimed an
IN301151230212 Amount for unclaimed an
IN302679307504 Amount for unclaimed an
IN302679332529 Amount for unclaimed an
IN302679324828 Amount for unclaimed an
IN302679342467 Amount for unclaimed an
IN302679320590 Amount for unclaimed an
IN300394159696 Amount for unclaimed an
IN302269113386 Amount for unclaimed an
IN300476411963 Amount for unclaimed an
IN302902434554 Amount for unclaimed an
IN303028504457 Amount for unclaimed an
IN303028533219 Amount for unclaimed an
IN300476105358 Amount for unclaimed an
IN300513154462 Amount for unclaimed an
IN300476405745 Amount for unclaimed an
IN300476418617 Amount for unclaimed an
110.00
220.00
11.00
55.00
1100.00
110.00
66.00
55.00
22.00
22.00
22.00
253.00
55.00
22.00
55.00
22.00
176.00
55.00
44.00
55.00
440.00
176.00
110.00
110.00
110.00
22.00
11.00
165.00
77.00
33.00
22.00
33.00
55.00
110.00
22.00
66.00
55.00
55.00
22.00
143.00
44.00
275.00
550.00
11.00
22.00
110.00
55.00
33.00
1265.00
275.00
44.00
66.00
11.00
55.00
143.00
22.00
165.00
22.00
22.00
297.00
220.00
11.00
242.00
319.00
22.00
605.00
11.00
11.00
44.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
ANIMESH
SRIVASTAVA
JAYSHREEBEN BIPINCHANDRAJOSHI
VITHLANI
RAJENDRAKUMK
PINKY
R
VITHLANI
ARUNKUMAR NATHUBHAI RAVAL
RABJULALAM MDSALEK
SAYED
RENUKABEN KISHORBHAI PATEL
VIRALKUMAR BANSILAL
KANSARA
SAHEDA
AHMED
MADHI
HEMANTBHAI BHUPENDRABHDESAI
HARSHAD
LALLUBHAI
DESAI
MUKESHBHAI NARAYANBHAI AHIR
VAHIDA
IQBAL
VORA
JIGNESH
RAMANLAL
GANDHI
PANNA
DEVANG
NAIK
PRAVINBHAI MAGANBHAI PATEL
BHAVNA
VIJAY
DESAI
DHIRUBHAI BHANABHAI PATEL
AHMED
EBRAHIM
MANGERA
MAFATLAL
SECURITIES
LTD
PERCY
HARVER
VEENA
RAJENDRA
MALANI
SATTAR
IBRAHIM
SAYED
ANAND
UMANG
DOCTOR
MANJULA
PRABASH
DAS
BINIT
DINESH
SHROFF
DIPTI
N
SOLANKI
VIKRAM
MANGILAL
MEHTA
MAHESH
SHANTARAM NAIK
AJAY
KANWAR
J
HARSHA
VARDHAN
NIMISH
H
BHATT
SOUMYAJIT MOHANTY
SHREYA
JOHN
KAMAL
RAVIDUTT
SHARMA
VIKRAM
SOLANKI
MANDAR
RAJARAM
TAKKE
RAJENDRA
PRASAD
SHARMA
MANISH
C
NAGARSEKAR
ASHISH
SHANDILYA
NIRMALA
B
REDDY
KHANOLKAR KAUSTUBH
ANAND
RITA
CHOUDHRIE
DHRUV
CHOUDHRIE
YADAV
DIPESH
KUMAR
NVS
BROKERAGE PVT LTD
SHASHIKANT Y
TANDALE
B
S
Srinivas
HEMAL
SAVLA
DR
LALIT
S KANODIA PRITI
NATARAJAN
SACHIN
RAJARAM
ADULKAR
PAVNESH
KUMAR
YADAV
SIDDHARTH GOENKA
JAYANTHI
GUNDLAPALLI
MAYURESH ARUN
CHAUBAL
SWATI
SATISH
DESHPANDE
KUNAL
SHARMA
SHEETAL
RAJESH
WAREKAR
VIJAY
SHANKAR
SULKE
KRITI
SETHI
KUMUD
KISHOR
SHROFF
ARUN
RADHA
KRISHNAN
CHITRA
R
IYER
JASBIR
KAUR
MATTA
SHOBHA
BENNET
MATHEW
PRATEEK
KUMAR
JAIN
DEVENDRA S
PEDNEKAR
SMRITI
SINHA
AVINASH
NAIK
NA
STERLITE INDUSTRIE INDIA
NA
BEHIND ANAND CIN INDIA
KANTILAL
T
VITHLANI
AARAM DALICHAND INDIA
NA
AARAM DALICHAND INDIA
NA
11, GHB COLONEY, CINDIA
NA
239 III PHASE GIDC AINDIA
KISHORBHAI THAKORBHAI PATEL
1467‐3‐1, SHIVAMPAINDIA
BANSILAL
KANSARA
LIBRARY ROAD GAN INDIA
AHMED
MADHI
MIYA MOHOLLO AT INDIA
BHUPENDRABDESAI
14 GAYATRI SOCIETYINDIA
LALLUBHAI KUNVERJI
DESAI
26 27 NEELAM PARKINDIA
NA
C/O RAJASTHAN DEPINDIA
AMBICA NAGAR C‐4 INDIA
IQBAL
ABDULREHMA VORA
RAMANLAL CHHIBUBHAI GANDHI
7/49 BARIAWAD NE INDIA
NA
30 SHANKHESHWAR INDIA
MAGANBHAI RAVJIBHAI
PATEL
HANSAPORE JALALP INDIA
VIJAY
K
DESAI
5 KRISHNA KUNJ SOCINDIA
NA
SANJIVANI HOSPITALINDIA
INDIA
EBRAHIM
MANGERA
AT/PO.KANGVAI GAM
NA
RUSTOM BLDG. 4THINDIA
NA
NEW SITARAM BUILDINDIA
RAJENDRA MALANI
45 GRD FLR NARAYA INDIA
IBRAHIM
SAYED
B I T CHAWL NO 1 R INDIA
UMANG
SHANTILAL
DOCTOR
37 VASANT VILAS, D INDIA
PRABASH
JAGANATH
DAS
MAHENDALE BLDG AINDIA
NA
KALYAN BLDG NO. 4 INDIA
NARENDRA J
SOLANKI
33 OLD AMRIT WAD INDIA
MANGILAL ASHMAL
MEHTA
7/9 2ND FLOOR SAB INDIA
NA
12/A 01 FLOOR KHA INDIA
NA
04J JBLOCK, NOFRA INDIA
NA
N‐13, NOFRA, NEAR INDIA
HASMUKHLAL
UTI BANK LTD 6TH F INDIA
NITISH
KUMAR
MAHANTY
D 21 4TH FLOOR NEAINDIA
VINOD
JOHN
SEERVAI BUILDING BINDIA
RAVIDUTT
RAMSWAROO SHARMA
B 83 RESERVE BANK INDIA
RAMANLAL KASHIRAM
SOLANKI
FLAT NO 303 BLDG 2INDIA
RAJARAM
YESU
TAKKE
56/9, HIRASETH AGRINDIA
PRASIDH
SHARMA
C/O SHAREKHAN LTDINDIA
NAGARSEKAR
2/202 MEHTA PARK INDIA
CHANDRASHEL
NA
SIEMENS LTD 130 PAINDIA
R
BALAJI
REDDY
122/1 A SOWGANDHINDIA
KHANOLKAR ANAND
GOPAL
8/386 ASHA C H S 3RINDIA
NA
KOTAK SECURITIES L INDIA
NA
KOTAK SECURITIES L INDIA
KARAN
SINGH
YADAV
VIDEOCOM INDUSTRINDIA
NA
OFFICE NO I I A BIR INDIA
NA
MOHD JAMAL CHL NINDIA
B
SHANMUKHA RAO
10 A, Krishnamai Sir INDIA
DHIREN
SAVLA
9, SANJAY A 1128, V INDIA
NA
1201 RED ROSE APA INDIA
NA
2B/11 LLOYDS GARDINDIA
RAJARAM
DAMODAR
ADULKAR
1/27 SHRI KRISHNA NINDIA
RAM
DAYAL
YADAV
8 YADAV NAGAR A GINDIA
FLAT NO 104 JEVELL INDIA
VISHWANATHGOENKA
SHANKAR
GUNDLAPALLI
198 TAPASYA BLDG 4INDIA
ARUN
VASANT
CHAUBAL
242 SANTOSH L J RO INDIA
NA
122 12TH FLOOR PERINDIA
NA
401 B WING SHUDD INDIA
SUBHASH
KASHINATH UBALE
32/2280 ABHUDAYA INDIA
SHANKAR
1 / 36 , BABU GENU INDIA
RAKESH
SETHI
FLAT NO.A‐2 DIAMO INDIA
NA
31 OCEAN CREST 85 INDIA
PERAMPATTA KIZHAKETHIL RADHAKRISHNAN ROOM NO 607 6TH FINDIA
NA
202 SHARTHAK VIJAYINDIA
AMRIK
SINGH
MATTA
BLDG NO 7 ROOM N INDIA
BENNET
MATHEW
ZACHARIAH
56 577 SECTOR II KA INDIA
ANALYTICCENTRE CGINDIA
SHIKARCHANDJAIN
NA
MORESHWAR KRUPAINDIA
801 C OBEROI WOODINDIA
SHRIRUDRANAVARMA
NA
STANDARD CHARTERINDIA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
VALSAD
BILMORA
BILMORA
BILMORA
BILMORA
BILMORA
BILMORA
BILMORA
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
396230
396321
396321
396321
396321
396325
396360
396360
396415
396436
396445
396445
396445
396445
396445
396445
396521
396521
396560
400023
400002
400002
400003
400004
400004
400004
400004
400004
400004
400005
400005
400005
400005
400007
400008
400011
400012
400013
400016
400018
400018
400019
400021
400021
400021
400023
400024
400025
400025
400025
400025
400025
400025
400026
400028
400028
400005
400030
400033
400033
400036
400036
400037
400016
400037
400037
400042
400042
400063
400050
IN302902437005 Amount for unclaimed an
IN300425100135 Amount for unclaimed an
IN301991104332 Amount for unclaimed an
IN301991104335 Amount for unclaimed an
IN302269116658 Amount for unclaimed an
IN302679332088 Amount for unclaimed an
IN301991106262 Amount for unclaimed an
IN303028507882 Amount for unclaimed an
IN301330199616 Amount for unclaimed an
IN300476411426 Amount for unclaimed an
IN300513132906 Amount for unclaimed an
IN300214137397 Amount for unclaimed an
IN300394144418 Amount for unclaimed an
IN302679322523 Amount for unclaimed an
IN302902426311 Amount for unclaimed an
IN303028535750 Amount for unclaimed an
IN301330189180 Amount for unclaimed an
IN302902410613 Amount for unclaimed an
IN301330183262 Amount for unclaimed an
IN300409100000 Amount for unclaimed an
IN300100123646 Amount for unclaimed an
IN302902436867 Amount for unclaimed an
IN300476427188 Amount for unclaimed an
IN302269103618 Amount for unclaimed an
IN302236106121 Amount for unclaimed an
IN302269110363 Amount for unclaimed an
IN300513141170 Amount for unclaimed an
IN301549179566 Amount for unclaimed an
IN302902433721 Amount for unclaimed an
IN302269102168 Amount for unclaimed an
IN302269109534 Amount for unclaimed an
IN300484121073 Amount for unclaimed an
IN300513150012 Amount for unclaimed an
IN301330173030 Amount for unclaimed an
IN300214130234 Amount for unclaimed an
IN300513122046 Amount for unclaimed an
IN302269118627 Amount for unclaimed an
IN300513127467 Amount for unclaimed an
IN303028509593 Amount for unclaimed an
IN301549171734 Amount for unclaimed an
IN300476411455 Amount for unclaimed an
IN300476100649 Amount for unclaimed an
IN300214104419 Amount for unclaimed an
IN300214104422 Amount for unclaimed an
IN300513153253 Amount for unclaimed an
IN300888131776 Amount for unclaimed an
IN303028544087 Amount for unclaimed an
IN300095100880 Amount for unclaimed an
IN300142102381 Amount for unclaimed an
IN300214102385 Amount for unclaimed an
IN302164102506 Amount for unclaimed an
IN301549146979 Amount for unclaimed an
IN302679358050 Amount for unclaimed an
IN300214133688 Amount for unclaimed an
IN300513134516 Amount for unclaimed an
IN301549165381 Amount for unclaimed an
IN302902436588 Amount for unclaimed an
IN302679367031 Amount for unclaimed an
IN300214148448 Amount for unclaimed an
IN300476420971 Amount for unclaimed an
IN301696110491 Amount for unclaimed an
IN300100120754 Amount for unclaimed an
IN300214121708 Amount for unclaimed an
IN300513136603 Amount for unclaimed an
IN301549140256 Amount for unclaimed an
IN300476415246 Amount for unclaimed an
IN300513158893 Amount for unclaimed an
IN300513159102 Amount for unclaimed an
IN300513114320 Amount for unclaimed an
IN300100100709 Amount for unclaimed an
176.00
55.00
550.00
550.00
11.00
110.00
110.00
220.00
110.00
110.00
55.00
110.00
11.00
55.00
330.00
55.00
55.00
550.00
11.00
55.00
165.00
44.00
55.00
110.00
22.00
55.00
220.00
77.00
22.00
88.00
330.00
11.00
22.00
880.00
88.00
11.00
22.00
77.00
33.00
22.00
3300.00
605.00
935.00
2673.00
44.00
44.00
715.00
550.00
110.00
704.00
165.00
11.00
55.00
440.00
66.00
264.00
385.00
66.00
110.00
33.00
132.00
220.00
22.00
110.00
1100.00
11.00
44.00
33.00
55.00
2200.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
JEAN
BEULAH
DELESSEPS
NA
FREDDY
PHIROZ
NA
SAGAR
VILAS
DESHMUKH
VILAS
BHAURAO
I
C
G CONSULTANT NA
SHANTI
CHARLOTTE
MENEZES
ANTHONY
PHILLIP
PRIYA
ACHAYA
DEBRAJ
MUKHERJEE
SHARANJIT
KAUR
JASPAL SINGH ANA
ARORA
JASPAL
SINGH
KANWARDEEP SINGH
VANITA
MEHROTRA
MUDIT
MEHROTRA
CHANDRAKANTARE
SAJIRI
CHANDRAKANTTARE
ABHIJEET
A
DAKSHIKAR
ASHOK
VISHNU
ARINDAM
HARAPRASAD GHOSH
HARAPRASAD KALIPRASAD
JYOTI
JYOTINDRA
KAPADIA
NA
PANKAJ
RAMESH
TANEJA
RAMESH
TANEJA
MANOHAR
SAMUEL
THEODORE SAMUEL
SHALABH
GUPTA
RAMESHWAR PRASAD
AJIT
GANESH
CHITNIS
GANESH
BALKRISHNA
Rajesh
Bhikaji
Bhatkhande
BHIKAJI
BHUSHAN
KRISHNAJI
KULKARNI
NA
GOPAL
NAWANDHAR
HANUMAN PRASAD
URVI
NAVIN
SHAH
NAVIN
SHAH
ABHIJIT
GANGARAM SAWANT
GANGARAM SADASHIV
VIRENDER
SINGH
GREWAL
HAKBHAJAN SINGH
KAVITHA
CHOWDHARY
ABHIJIT
CHOWDHARY
SAPNA
SHETH
KUSHAGRA RAJENDRA
SHRIKANT
YASHAWANT GHADI
YASHWANT DEVAPPA
GANDHI
MUKTA
SATYENDRA
GANDHI
SATYENDRA
SHAILENDRA SINGH
PARMAR
LAXMAN
SINGH
BAKHTAWAR SADRUDIN
DHARANI
NA
BHAVESH
AZAD
DELIWALA
AZAD
H
MAYURESH JOSHI
NA
SHUBHADA YASHWANT
KOPARKAR
NA
ADITYA
SHRINIVAS
TARE
NA
MANISH
ACHARATLAL PARIKH
NA
SHOBHA
SHRIDHAR
SHETTY
SHRIDHAR
JETHAWANI
NA
RAJESHKUMARLALCHAND
RAVIDUTT
D
SHARMA
DOULATRAM SHARMA
SHOBHA
MASTER
MR
KEYUR
SULABHA
KAMALAKAR KARNIK
NA
KALPYAMANI SHARMA
SURESH
CHAND
VIJAY
N
MEHTA
N
MEHTA
ANUPA
SHAILESH
CHAPHEKAR
SHAILESH
CHAPHEKAR
SUNIL
NARASINHA
VAIDYA
NARASINHA D
VANDANA
RAMESH
SINGH
NA
RAJESH
VENKATESH
SHANBHAG
NA
PUNYAKUMARSHREENANDAN CHANDELIYA SHREENANDAPERMANAND
DHARADHAR RAJ
GAJANAN
NA
MAHESHWAR VISHWANATH BHAVE
VISHWANATH
AMIT
J
MISHRA
JAGDISH
RAMADHAR
MILIND
MADHUKAR SAWANT
MADHUKAR VISHNU
KAUSHIK
DATTATRYA
KHANAPURKAR NA
SUREKHA
B
GUJAR
ANANDA
BALASAHEB
VEENA
K
KARIKKAN
KUNHIKANNAKUTTIYAPPA
THE
CHEMBUR
NAGARIK SAHAKNA
SHAIK
YEDULLA
PEER
SHAIK
BABJI
NISHANT
SHELAR
MR
SHANKAR
SMRITI
REKHA
VIJAY
S
JAYASEELAN
NA
BALAMURUGAKRISHNAN
SARABJEET
SINGH
NAGGI
SHER
SINGH
GAJANAN
RAO
NARHARI
RITU
MEHTA
NA
RAJAKUMAR SANKARAMOORTHY
NA
RAJEEV
SAXENA
NA
SRIDHARAN GOVINDARAJAN
GOVINDARAJAN
DHIREN
BHIKAN
RAJPUT
BHIKAN
BHILA
RAJKUMARI MANOHARLAL WADHWA
BALUMAL
BAJAJ
PAWAR
DILIP
GANPATRAO NA
VOONA
KAMALA
DEVI
NA
ANKUSH
J
VERMA
JAWAHARLAL VERMA
KRISHNAN
SANKUNNI
KUTTY
NA
DESHMUKH
MENEZES
ARORA
DAKSHIKAR
GHOSH
GUPTA
CHITNIS
NAWANDHAR
SAWANT
GREWAL
SHETH
GHADI
MADHUKAR
PARMAR
DELIWALA
MASTER
SHARMA
VAIDYA
CHANDELIYA
MISHRA
SAWANT
MANE
KARIKKAN
RAO SHELAR
VIJAY
RAJPUT
FLAT NO. 5. LITTLE, FINDIA
7 APTS 19 PALI HILL INDIA
C 7 / 5, SUMAN CO‐OINDIA
C 107 ASHOK TOWERINDIA
504 SHISHIRA YAMUINDIA
1404 SHISHIRA OSHI INDIA
303 GAYATRI APTS S INDIA
303 GAYATRI SOCIETINDIA
C 43 TARAPORE GARINDIA
B/101 SKYLARK CHS INDIA
E 46 LAXMI NGR MA INDIA
FLAT NO 1103 BLDG INDIA
1/12 GANGAGRAHA INDIA
12 BAMBOO HOUSE INDIA
203A WING DHEERA INDIA
RELIANCE ENERGY LIINDIA
A 201 LA PARADISO INDIA
B 18 Prakash Ichhap INDIA
6/401 PURUSHOTTA INDIA
502, CASA BLANCA BINDIA
B 203 KRISHNA KUNJINDIA
6 KAMAL KUNJ TEJPAINDIA
702 A 7 TH FLOOR BAINDIA
B/3/301 SAFAL COMINDIA
B 34 PANCHSHEEL B INDIA
501 B1 LOK BHARAT INDIA
101 MAYUR CLASSICINDIA
FLAT NO 9 PLOT 195 INDIA
704 B SIDDHI KALYA INDIA
55/2 LAXMI NIWAS OINDIA
LAXSHMI COMMERCINDIA
SUMATI NIWAS, 93 AINDIA
SMRUTI PLOT NO. 22INDIA
B11 2ND FLR NEW V INDIA
302/B SIDDHARTH NINDIA
FLAT NO 13 PALMSI INDIA
FLAT 101 C WING PL INDIA
A/604 CHANAKYA COINDIA
202, VRAJ CASTLE DAINDIA
FLAT NO 101 JIVAN SINDIA
13 TANAY OPP DEV NINDIA
201 LANDMARK BLD INDIA
A 104 ACCORD APTS INDIA
7 KISAN CHAWL NEAINDIA
FLAT NO E 201 SECO INDIA
B 603 PARIKSHIT BU INDIA
206 GULMOHA B WI INDIA
301 OM GAGANGIRI INDIA
C 2 DHANWANTEY B INDIA
FLAT NO C 203 SAMAINDIA
A 704 DEV DEVESHWINDIA
206 ADARSH NIWAS INDIA
5 NAINDWAR 79 BAI INDIA
KAMAL KUNJ PLOT NINDIA
4A/702 SIDDI VINAYAINDIA
A/1204 SUN SRISHTI INDIA
FLAT NO B/605 PARAINDIA
MAHINDRA BRITISH INDIA
103 B HARSHVARDH INDIA
26/A NARAYAN PRO INDIA
502 WING A PARADI INDIA
TECH MAHINDRA LT INDIA
FLAT NO. 36 BPCL STINDIA
TYPE III D/1 TATA EL INDIA
FLAT NO E/43 4TH F INDIA
FLAT NO 4 BLDG B N INDIA
TYPE III A 14 165 RCFINDIA
29/601 H P NAGAR EINDIA
PLOT NO 1, ABHIROOINDIA
A 1 602 LOK GAURA INDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
NAVI MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
THANE
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
JALGAON
MUMBAI
400050
400050
400071
400012
400053
400053
400053
400053
400053
400053
400053
400053
400054
400054
400054
400055
400055
400057
400057
400057
400057
400057
400058
400706
400058
400059
400059
400093
400061
400062
400063
400063
400063
400064
400064
400065
400065
400067
400067
400067
400067
400067
400067
400068
400068
400068
400068
400068
400068
400069
400069
400606
400070
400071
400072
400072
400072
400072
400072
400072
400072
400072
400074
400074
400074
400074
400074
400074
425002
400079
IN302269110666 Amount for unclaimed an
IN300476415488 Amount for unclaimed an
IN300214114826 Amount for unclaimed an
IN300513126686 Amount for unclaimed an
IN301604101510 Amount for unclaimed an
IN300214112473 Amount for unclaimed an
IN300214116855 Amount for unclaimed an
IN300214117637 Amount for unclaimed an
IN302902415618 Amount for unclaimed an
IN300476427269 Amount for unclaimed an
IN302902468786 Amount for unclaimed an
IN303028511354 Amount for unclaimed an
IN300100101096 Amount for unclaimed an
IN300476414308 Amount for unclaimed an
IN303028518644 Amount for unclaimed an
IN302902410251 Amount for unclaimed an
IN303028518753 Amount for unclaimed an
IN302927100036 Amount for unclaimed an
IN300513104953 Amount for unclaimed an
IN302269109489 Amount for unclaimed an
IN300476426019 Amount for unclaimed an
IN302902434196 Amount for unclaimed an
IN300214124290 Amount for unclaimed an
IN300513158085 Amount for unclaimed an
IN303028513743 Amount for unclaimed an
IN302679365292 Amount for unclaimed an
IN302470401144 Amount for unclaimed an
IN302679352253 Amount for unclaimed an
IN301151121046 Amount for unclaimed an
IN300513149447 Amount for unclaimed an
IN302470101826 Amount for unclaimed an
IN300126103100 Amount for unclaimed an
IN303028527774 Amount for unclaimed an
IN300214138457 Amount for unclaimed an
IN301549187075 Amount for unclaimed an
IN300214136257 Amount for unclaimed an
IN303028515264 Amount for unclaimed an
IN300513108248 Amount for unclaimed an
IN301549150762 Amount for unclaimed an
IN302679340785 Amount for unclaimed an
IN300476431107 Amount for unclaimed an
IN302902440150 Amount for unclaimed an
IN302902450285 Amount for unclaimed an
IN301127154566 Amount for unclaimed an
IN302679345844 Amount for unclaimed an
IN302679366909 Amount for unclaimed an
IN300476407783 Amount for unclaimed an
IN300476419077 Amount for unclaimed an
IN302902434061 Amount for unclaimed an
IN300214126525 Amount for unclaimed an
IN301549173437 Amount for unclaimed an
IN300513152949 Amount for unclaimed an
IN302679342836 Amount for unclaimed an
IN300888140652 Amount for unclaimed an
IN300360101955 Amount for unclaimed an
IN300513121553 Amount for unclaimed an
IN301549164775 Amount for unclaimed an
IN300513171301 Amount for unclaimed an
IN302470401040 Amount for unclaimed an
IN300476412953 Amount for unclaimed an
IN300476432229 Amount for unclaimed an
IN303028521640 Amount for unclaimed an
IN301127158851 Amount for unclaimed an
IN301549161086 Amount for unclaimed an
IN302679338379 Amount for unclaimed an
IN302679355190 Amount for unclaimed an
IN300476434175 Amount for unclaimed an
IN303028540525 Amount for unclaimed an
IN301549173559 Amount for unclaimed an
IN300183109569 Amount for unclaimed an
22.00
88.00
55.00
2178.00
220.00
385.00
22.00
77.00
220.00
33.00
11.00
110.00
110.00
220.00
22.00
33.00
77.00
55.00
110.00
33.00
11.00
44.00
11.00
44.00
55.00
110.00
22.00
154.00
385.00
330.00
220.00
1100.00
22.00
55.00
220.00
440.00
88.00
66.00
220.00
11.00
55.00
11.00
220.00
66.00
11.00
55.00
11.00
11.00
77.00
22.00
110.00
11.00
110.00
176.00
275.00
22.00
4400.00
99.00
220.00
11.00
165.00
110.00
55.00
55.00
110.00
143.00
550.00
374.00
220.00
671.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
KAUSTUBH
ANIL
MEHTA
ANIL
MEHTA
ATOS ORIGIN INDIA INDIA
MASUTAGE SWAPNIL
SUBHASH
SUBHASH
JAMBU
MASUTAGE
GEOMETRIC LIMITEDINDIA
CAP GEMINI CONSU INDIA
TVM
MURALI
BABU SIVAPRAKNA
RAHUL
NAGESH
KARANJIKAR NA
B/703 RUNWAL HIG INDIA
MADHAVI
SADANAND
MANEKAR
NA
3 B 24 SACHIN CHS MINDIA
ZOPE
EKNATH
ZOPE
FLAT NO 502 NEW JAINDIA
PURUSHOTTAMEKNATH
HEMA
DILIP
PATADIA
DILIP
PATADIA
AAKRUTI APTS 7TH FINDIA
RAJESH
MANIKRAO
GAIKWAD
MANIKRAO MAGANRAO GAIKWAD
FLAT NO 17 TYPE IV INDIA
RAMVATI
CHATURVEDI
BRIJAWAN CHATURVEDI
G ‐ 61 TRILOK BANGAINDIA
VIJAY
VIKRAM
BIPIN
CHANDRA
A 802 BHOOMI HILLSINDIA
PRIYANKA
CHATURVEDI
VICKRAM
CHATURVEDI
101, 1ST FLOOR, AN INDIA
DAKSHA
F
WAGHELA
FULCHAND J
WAGHELA
2/7 SUMANTA BLDG INDIA
HEMANT
ASHOK
SHAH
NA
FLAT NO 3 2ND FLR GINDIA
ASHISH
MITHAL
K
N
MITHAL
FLAT NO 301 19 VBF INDIA
SUDHA
RAMNIWAS
VERMA
RAMNIWAS TORMAL
SONI
403 L 1 POONAM PRINDIA
34 31 B TAKSHILA M INDIA
CHETNA
RAJIV
MENON
CHHAGANBHAGABRUBHAI GOHIL
PURUSHOTHA RAO
2 B/11 TAKSHILA HOINDIA
SAI
KAMALAKAR RAO PALAVALASP
RENZY
JOSEPH
THOMAS
NA
FLAT NO 7 PLOT NO INDIA
ZOHRA
BATUL
SHAIKH
KOUSER
IMAM
SHAIKH
C/O S K IMAM VEDA INDIA
REKHA
SAMPATH
RAI
SAMPATH
2 C /163 /164, KALPAINDIA
SONAL
GIRISH
SURADKAR
GIRISH
SURADKAR
C/117 HILTON TOWEINDIA
MASTEK LTD SFD VII INDIA
HRISHIKESH PRAKASH
NERURKAR
PRAKASH
RAMCHANDRANERURKAR
BISWAJIT
MAJI
HIRALAL
MAJI
TCS PLOT 54 1ST FLRINDIA
JOSHI
AMIT
NARAYAN
NARAYAN
DATTATRAY JOSHI
D 5/12 GREEN FIELD INDIA
VIKAS
KAPOOR
NA
FLAT 305 WING B SUINDIA
SEEMA
MATHUR
RANGBEHARI MATHUR
A1 3 703 INDIAN OILINDIA
MANOJ
BAHADUR
NA
A 1/3 703 INDIAN OI INDIA
Kiran
Shingwekar
GAJANAN
Kotak Mahindra Ban INDIA
PURABI
MANDAL
ARUN
KUMAR
SEAL
3 B 1004 WHISPERININDIA
ROOPA
WINFRED
LOBO
VIVEK
DEVRAO
YENNEMADI
EVERSHINE MILLENI INDIA
PURUSHOTTAD
SAWANT
E ‐ 03, SUNSHINE VILINDIA
MAHESH
PURUSHOTTAMSAWANT
VIMAL
KUMAR
SINGH
MAHENDRA D
SINGH
G 201 KRISHNA VASAINDIA
NARAYANA LYAGA
RAMAIAH
A/401 NIKHIL APTS AINDIA
SHUBH
PEEYUSH
KHURANA
NA
A 202 SENATE BARO INDIA
ANANDITA
ASHOK
KUMAR
ASHOK
KUMAR
RAVIKIRTI
C 3 611 C WING SITAINDIA
ATUL
RAVINDRA
DEO
NA
A/38 DHRUVATARA INDIA
CHAURASIA RAMSAMUJH KATWAROO
KATWAROO CHAURASIA
303 GAUTAM DARSHINDIA
SHRADDHA AMBARISH
KALEY
AMBARISH KALEY
132 SHRAVAN B TARINDIA
SHAILESH
ARUNKUMAR SONALKER
NA
B 9/45 VIJAY NAGAR INDIA
LEO
C
SPARROW
DOUGLAS
SPARROW
203 SIDDHARTHA TOINDIA
ASHOK
KUMAR
CHHABRA
OMPRAKASH CHHABRA
C 803 RAMESHWAR INDIA
DEENAR
VIJAYKUMAR CHITRE
VIJAYKUMAR CHITRE
1301 B 13 FLR RAVI EINDIA
USHA
SANJAY
KHANDARE
SANJAY
KISHANRAO KHANDARE
FLAT NO 703 7TH FLINDIA
RAHUL
DUBEY
RAMESH
CHANDRA
DUBEY
BLDG NO 1 FLAT NO INDIA
RAJENDRA
RAJARAM
NAIK
NA
303 3RD FLOOR B/5 INDIA
P
SASIANAND
NA
B 505 QUEENS BUILDINDIA
ANUP
ACHUTHAN
C
ACHUTHAN
1104 GREENWOOD HINDIA
SRINIVASAN VENKATACHALAM
C
R
VENKATACHALAMGARDEN ENCLAVE B INDIA
NIRAJ
KUMAR
TRIPATHI
RAM
SHARAN
TRIPATHI
1203, B ‐ 6, GARDEN INDIA
SALEEM
DASTAGIR
ATTAR
DASTAGIR
AASHIYANA TOWER INDIA
CHITRA
DIXIT
VIJAY
DIXIT
702 B WING ROUNA INDIA
MONIKA
SINGLA
DARSHAN
KUMAR
SINGLA
RFFCWS 82 BLOCK 2INDIA
VIJAY
LAXMAN
PHADTARE
LAXMAN
GANPAT
PHADTARE
FLAT NO 101 PLOT NINDIA
NITIN
KAMLAKAR
TIKE
NA
JN 2 48 A 5 SECTOR 9INDIA
RAVI
KANT
MODI
PRAHLAD
KUMAR
MODI
A 7 CHAITALI SECTO INDIA
ASHOK
DATTARAM
KOTHAVLE
NA
JN 4/6/8 SECTOR 9 VINDIA
RAJENDRA
SHARAD
TEKADE
SHARAD
NARAYAN
TEKADE
DCPL 7TH FLR APEEJ INDIA
SMITA
DSILVA
ALEXANDRE DSILVA
B 24 1 2 SECTOR 3 SAINDIA
SUBIR
K
SWAR
NA
SHREE SAI KRUPA HSINDIA
PLOT NO 424SECTORINDIA
ROSHAN
BHOIR
BHALCHANDRBHOIR
HARJINDER SINGH
MANKU
NA
B 11/01/02 SHIVA PAINDIA
RIZWAN
NIZAMUDDIN WANGDE
NA
102 GARDEN VIEW AINDIA
JYOTSNA
TIKU
AUTAR
KRISHEN
TIKU
6604 ATS GREENS ‐ I INDIA
JAHARLAL
DAS
SARAT
CHANDRA
DAS
FLAT NO‐ 15, NEEL K INDIA
HEMANT
WAMAN
AMBRE
NA
104 C/18 SECTOR 8 SINDIA
ELVIS
CARLO
LOUIS
CARLO
302 JANGID TOWER INDIA
S
S
RAMESH
RSANKARNARAYAN
A 44 MIRA SHRISHTI INDIA
JAMES
CAJITN
GONSALVES
GONSALVES
UMRALLA MARADI PINDIA
HEERA
SINGH
CHAUHAN
PURAN
SINGH
CHAUHAN
EC 17 C 103 BOSTONINDIA
SUNIL
BANSILAL
KANSARA
NA
101A HARIOM APT PINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
KARNATAKA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
UTTAR PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
BANGALORE
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
PUNE
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
THANE
PUNE
THANE
THANE
THANE
THANE
THANE
THANE
THANE
MUMBAI
THANE
THANE
THANE
THANE
THANE
THANE
THANE
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NOIDA
THANE
THANE
THANE
THANE
THANE
THANE
THANE
400079
400079
400079
400080
400081
400081
400086
400087
400088
400101
400062
400091
400092
560008
400093
400093
400093
400093
400093
400093
400093
400096
400096
400096
400097
400097
400097
400098
400101
400101
411017
400101
400101
400101
400601
411038
400601
400601
400601
400603
400604
400606
400606
400054
400607
400607
400607
400610
400610
400612
400614
400701
400701
400703
400703
400703
400703
400705
400705
400705
400706
400706
201301
401101
401107
401107
401107
401203
401208
401303
IN302679352409 Amount for unclaimed an
IN302902451048 Amount for unclaimed an
IN303028515421 Amount for unclaimed an
IN300513116899 Amount for unclaimed an
IN300214110625 Amount for unclaimed an
IN301549175670 Amount for unclaimed an
IN301774121843 Amount for unclaimed an
IN302902404582 Amount for unclaimed an
IN300476410850 Amount for unclaimed an
IN303028519617 Amount for unclaimed an
IN300476420295 Amount for unclaimed an
IN300476433773 Amount for unclaimed an
IN302679352409 Amount for unclaimed an
IN300351101742 Amount for unclaimed an
IN300214126783 Amount for unclaimed an
IN302679362016 Amount for unclaimed an
IN300476409106 Amount for unclaimed an
IN300476422940 Amount for unclaimed an
IN302902430545 Amount for unclaimed an
IN300476433293 Amount for unclaimed an
IN302902446658 Amount for unclaimed an
IN302679341149 Amount for unclaimed an
IN300476432061 Amount for unclaimed an
IN300476432210 Amount for unclaimed an
IN300476434295 Amount for unclaimed an
IN303028517660 Amount for unclaimed an
IN303028518001 Amount for unclaimed an
IN302814101256 Amount for unclaimed an
IN300214120498 Amount for unclaimed an
IN300214131922 Amount for unclaimed an
IN301549158240 Amount for unclaimed an
IN300476410443 Amount for unclaimed an
IN300476432330 Amount for unclaimed an
IN303028519842 Amount for unclaimed an
IN300513142436 Amount for unclaimed an
IN300513166762 Amount for unclaimed an
IN301549177652 Amount for unclaimed an
IN302679347900 Amount for unclaimed an
IN300476402387 Amount for unclaimed an
IN300476404154 Amount for unclaimed an
IN300476417144 Amount for unclaimed an
IN300214114073 Amount for unclaimed an
IN302902425429 Amount for unclaimed an
IN300513111603 Amount for unclaimed an
IN301549180325 Amount for unclaimed an
IN302679338187 Amount for unclaimed an
IN300476421349 Amount for unclaimed an
IN301549146717 Amount for unclaimed an
IN300476431537 Amount for unclaimed an
IN300476403201 Amount for unclaimed an
IN302679363753 Amount for unclaimed an
IN302679341737 Amount for unclaimed an
IN302679352576 Amount for unclaimed an
IN300409100455 Amount for unclaimed an
IN300214114557 Amount for unclaimed an
IN301127150024 Amount for unclaimed an
IN300513158110 Amount for unclaimed an
IN300513161384 Amount for unclaimed an
IN300513170230 Amount for unclaimed an
IN303028515629 Amount for unclaimed an
IN300513143966 Amount for unclaimed an
IN302679339599 Amount for unclaimed an
IN301549175554 Amount for unclaimed an
IN300958101321 Amount for unclaimed an
IN301127151982 Amount for unclaimed an
IN301549186236 Amount for unclaimed an
IN303028519539 Amount for unclaimed an
IN300476405263 Amount for unclaimed an
IN300513155314 Amount for unclaimed an
IN300484100536 Amount for unclaimed an
11.00
88.00
110.00
132.00
22.00
33.00
55.00
110.00
385.00
33.00
165.00
22.00
55.00
440.00
44.00
11.00
110.00
55.00
33.00
198.00
44.00
165.00
220.00
121.00
55.00
110.00
110.00
2200.00
440.00
22.00
110.00
220.00
440.00
22.00
55.00
11.00
660.00
11.00
275.00
110.00
110.00
55.00
550.00
22.00
330.00
33.00
275.00
220.00
110.00
165.00
440.00
55.00
11.00
440.00
55.00
110.00
11.00
110.00
11.00
77.00
22.00
55.00
110.00
55.00
220.00
55.00
110.00
110.00
220.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
HEENA
SANTOSH
MAHESH
PRABHAKAR
P
SUNIL
VIBHA
VRAJLAL
SANJAY
RAJESH
PREMLATA
VIDYADHAR
SNEHAL
JITENDRA
MANOJ
BHAVESH
AMARNATH
NIRMALA
SHAILENDRA
GAJANAN
ADITYA
SUVARNA
RAJESH
ANAND
RAGHURAI
SUMANGALA
Mario
RAGHUNATH
Pooja
DEV
SIONA
TUMMURI
HARVEENA
GEETANJALI
EDWIN
RUPAL
VIVEK
SUNIL
SHRIKANT
ACHINTYA
JASBIR
AJAY
KUNAL
MAHESH
SEETAL
GANESH
AJAY
DHIREN
VAISHALI
HALIKAR
ASHOK
MANOJ
KARRA
AWADHESH
SMITA
PRADEEP
SUJATHA
RAHUL
NIKHIL
SRINIVASA
VIJAY
NISHA
BALAGOVIND
DHANANJAY
REKHA
AARASH
VIKASH
SHARATH
PRALHAD
MAKARAND
B
SHAH
BHADRESH SHAH
NARAYAN
SANKHE
NARAYAN
NAMDEV
SANKHE
MADHAV
DESHMUKH
MADHAV
DESHMUKH
KASHINATH
SANKHE
KASHINATH RAMGI
SANKHE
SENIVASAN
PERIASAMY
KASAR
RAMESH
EKNATH
KASAR
MISHRA
DINESH
NARAYAN
MISHRA
LALUBHAI
MAROLIA
LALUBHAI
J
MAROLIA
KUMAR
SHARMA
SEVA
RAM
SINGH
KUMAR
S MISHRA
SENA
NATH
MISHRA
ARORA
RAM
MOHAN
RAI
SHRIRAM
MULAY
SHRIRAM
MULAY
SUDHAKAR
JOSHI
SUDHAKAR SHANKAR
JOSHI
SUDHAKAR
AROLKAR
SUDHAKAR NARHARI
AROLKAR
PURUSHOTTANARAYAN
SANER
PURUSHOTTAMSANER
JAYANTILAL
SHAH
NA
TULSHIRAM
PATIL
TULSHIRAM GANPAT
PATIL
NARAYAN
PATIL
TUKARAM
NARAYAN
PATIL
PUNDALIK
PATIL
PUNDALIK
ATMARAM
PATIL
LAXMAN
NAIK
NA
PRAFULLA
MHATRE
NA
SANJAY
RANAVADE
MUKUND
BHASKAR
GUPTE
NARAYAN
PATIL
NA
SWARUP
BAGGA
NA
TAMBA
NA
DHAVALIKAR
NARAYAN
DHAVALIKAR
Beraldo
Fernandes
CONSTANCIO FERNANDES
M
GANPULE
NA
P
Prabhu
K
PADMAKAR PRABHU
PRASAD
SHRI
RAM
BACHAN
CHICO
BREITKOPF
KARL
BREITKOPF
PARIMALA
NA
AGARWAL
NA
SHRINIWAS
RAO
SHRINIWAS APPARAO
RAO
DCUNHA
ALBERT
PASCAL
DCUNHA
MANISH
SHAH
SHAH
MANISH
SHANTILAL
RAMDAS
SHIRALI
RAMDAS
MANGESH
SHIRALI
KULKARNI
VASUDEO
KULKARNI
DESHPANDE
SHRIDHARRAO DESHPANDE
SHRIDHARRAOABASAHEB
KUMAR
MUNSHI
AMULYA
RATAN
MUNSHI
KAUR
RIHAL
MANJEET
SINGH
RIHAL
KRISHNARAO DESHPANDE
KRISHNARAO DESHPANDE
VISHWAS
MALVE
VISHWAS
DATTATRYA MALVE
MANOHAR
DESHPANDE
MANOHAR WAMAN
DESHPANDE
PRADEEP
JOSHI
PRADEEP
PRALHAD
JOSHI
JAYWANT
GADEKAR
JAYWANT
DADABHAU GADEKAR
POPATRAO
LABADE
POPATRAO LABADE
P
DAVE
PRAHSHANKADAVE
PRAFULLA
DATRANGE
PRAFULLA
S
DATRANGE
VAISHALI
PURUSHOTTAMNA
SHANTILAL
JAIN
SHANTILAL
RAMDAYAL
ASAWA
RAMDAYAL ASAWA
RAJA
SEKHAR
LATE
K
TATA RAO
BEHARI
DWIVEDI
ISHWAR
DAYAL
DWIVEDI
MOHAPATRA
SRIKANTA
KUMAR
MOHAPATRA
B
JADHAV
BHAGAWANTRAO
IYER
S
R
IYER
SUBHASH
PALDIWAL
SUBHASH
PALDIWAL
KUMAR
YADAV
ANIL
KUMAR
YADAV
BANZARAIAHGARI
NA
BALKRISHNA PUSALKAR
BA
LKRISHNA
KUMARI
RAMAN
GOPAL
KRISHNAN
KONTHATH MURALIKRISHNAN
JACHAK
NA
HIRALAL
SURANA
JASRAJ
MEGHRAJ
CHOPDA
JAVANMARDI
NA
KUMAR
SONI
GANESH
PRASAD
REDDY
CHITTIETI
C
B
REDDY
BAVASKAR
NA
SOMNATH
KSHIRSAGAR NA
305 DATTATRAY APAINDIA
FLAT NO 5 2ND FLOOINDIA
6 MAHAIKAVATI SOCINDIA
CHANDRIKA NAGAR INDIA
003 M 4 NEMINATH INDIA
T 2 87 CIDCO TARAP INDIA
46/06 TYPE D B A R CINDIA
B 62 6TH FLOOR AKSINDIA
FLAT NO 12/C KAME INDIA
III/28 H ANU PRATAPINDIA
E‐27 TAPP‐3 & 4 COLINDIA
C 11/2 BSES NAGAR INDIA
C5/10 BSES NAGAR DINDIA
D 13/11 BSES NAGARINDIA
C 14/8 BSES NAGAR INDIA
AT AND POST GHOLUINDIA
AT POST VELSHET TAINDIA
SHIV SAI SHANKAR NINDIA
01 OPP PEN URBAN INDIA
AT NAVI MUNDHAN INDIA
AT POST DHOKAWA INDIA
PUSHRAJ CHENDRE INDIA
AT MANI PO THAL TAINDIA
NEW MADHUBAN A INDIA
GROUND FLOOR PARINDIA
1/G‐1, MODEL ESTAEINDIA
Office No 6 CommunINDIA
HOUSE NO 215/B VI INDIA
NO 43 1ST FLOOR 8TINDIA
A‐2 5TH FLOOR ANA INDIA
269 A CHICALIM VA INDIA
FLT NO A‐3‐3 BLK A AINDIA
C/O ABS PACIFIC FO INDIA
SHINDE BUILDING ATINDIA
HOUSE NO 02 SHASHINDIA
NEEL RESIDENCY 1 F INDIA
FLAT NO 3 GRD FLOOINDIA
E 517, NATIONAL RE INDIA
FLAT NO RH 10 F WI INDIA
FLAT 101 MURARI SHINDIA
FLAT 4 BLDG C 2 5 PHINDIA
FLAT NO D ‐ 006, CA INDIA
65 , SARAI PETH TAL INDIA
POOJAN OM COMPLINDIA
A/P NARAYANGAON INDIA
AP KHODAD TAL JUNINDIA
VRUNDAWAN SAH GINDIA
C/O TOLANI MARITIMINDIA
13 MATRUCHHAYA INDIA
PW QUARTERS ARSEINDIA
519/20 NIRMAL APT INDIA
7 MULA RD PUNE INDIA
S/O K TATA RAO D NINDIA
A 403 GOPALA GREE INDIA
BUNGLOW NO. 10 OINDIA
SWAPNALI APTS NO INDIA
F1, 15 NEPTUNE CO INDIA
H/6/9 PHASE II HERMINDIA
HSBC GLT 25 B WESTINDIA
D 1 COKSANGAM COINDIA
18 MARBLE ARCH G INDIA
FLAT 504 WING C ROINDIA
FLAT NO A 606 MANINDIA
SHREEGANESH, 314, INDIA
RAHIL CLOTH CENTE INDIA
FLAT NO 203 KADAMINDIA
HOUSE NO 864 CMHINDIA
FLAT NO 702 SAFFROINDIA
FLAT NO.9 NAVDURGINDIA
MAKARAND SOMNAINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
RAJASTHAN
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
GOA
GOA
GOA
GOA
GOA
KARNATAKA
GOA
GOA
GOA
GOA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
KARNATAKA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
UTTAR PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
KARNATAKA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
THANE
PALGHAR
PALGHAR
PALGHAR
PALGHAR
PALGHAR
PALGHAR
MUMBAI
MUMBAI
BUNDI
PALGHAR
PALGHAR
PALGHAR
PALGHAR
PALGHAR
PALGHAR
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
ALIBAG
ALIBAG
ALIBAG
PANAJI
PANAJI
PANAJI
PANAJI
PANAJI
MYSORE
MARGAON
MARGAON
MARGAON
MARGAON
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
BANGALORE
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
RAJAHMUNDRY
KANPUR
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
DEHU ROAD CANTT
PUNE
PUNE
PUNE
BANGALORE
PUNE
PUNE
PUNE
401303
401404
401404
401501
401501
401501
401504
400057
400094
323307
401504
401608
401608
401608
401608
401702
402106
402107
402107
402125
402201
402201
402207
403001
403001
403002
403507
403507
570009
403711
403711
403802
403802
410201
410203
410206
410206
410206
410206
410206
410221
560076
410502
410503
410504
410504
410505
410507
411001
411001
411002
411003
533104
208022
411003
411004
411006
411006
411006
411007
411007
411017
412101
411009
411011
411013
560038
411014
411014
411014
IN301549144422 Amount for unclaimed an
IN300513125690 Amount for unclaimed an
IN302679310588 Amount for unclaimed an
IN300183115751 Amount for unclaimed an
IN302679359405 Amount for unclaimed an
IN300476424046 Amount for unclaimed an
IN300183127585 Amount for unclaimed an
IN302679321326 Amount for unclaimed an
IN302902409557 Amount for unclaimed an
IN303028511674 Amount for unclaimed an
IN303028528947 Amount for unclaimed an
IN302679330551 Amount for unclaimed an
IN302902414588 Amount for unclaimed an
IN302902441330 Amount for unclaimed an
IN303028513426 Amount for unclaimed an
IN302269113665 Amount for unclaimed an
IN302470401310 Amount for unclaimed an
IN301151241193 Amount for unclaimed an
IN302902435891 Amount for unclaimed an
IN302470401239 Amount for unclaimed an
IN300513144657 Amount for unclaimed an
IN303028503692 Amount for unclaimed an
IN301151231965 Amount for unclaimed an
IN301926301140 Amount for unclaimed an
IN300476400289 Amount for unclaimed an
IN300360101576 Amount for unclaimed an
IN301774102510 Amount for unclaimed an
IN300513118530 Amount for unclaimed an
IN301774102351 Amount for unclaimed an
IN301549182637 Amount for unclaimed an
IN302902425770 Amount for unclaimed an
IN300360104952 Amount for unclaimed an
IN303028511431 Amount for unclaimed an
IN300513169667 Amount for unclaimed an
IN300476424331 Amount for unclaimed an
IN300214114831 Amount for unclaimed an
IN300513136517 Amount for unclaimed an
IN300476417410 Amount for unclaimed an
IN303028511870 Amount for unclaimed an
IN303028516984 Amount for unclaimed an
IN303028507431 Amount for unclaimed an
IN301151225676 Amount for unclaimed an
IN300280105826 Amount for unclaimed an
IN301774140453 Amount for unclaimed an
IN301774110807 Amount for unclaimed an
IN301774116957 Amount for unclaimed an
IN300239117656 Amount for unclaimed an
IN300513112546 Amount for unclaimed an
IN300513128451 Amount for unclaimed an
IN302679362101 Amount for unclaimed an
IN300476414008 Amount for unclaimed an
IN300280101449 Amount for unclaimed an
IN300394158431 Amount for unclaimed an
IN302679340457 Amount for unclaimed an
IN302902406965 Amount for unclaimed an
IN301151132097 Amount for unclaimed an
IN302164102355 Amount for unclaimed an
IN300513124224 Amount for unclaimed an
IN302679367103 Amount for unclaimed an
IN300513155626 Amount for unclaimed an
IN302679332941 Amount for unclaimed an
IN302902436464 Amount for unclaimed an
IN303028508374 Amount for unclaimed an
IN300239113148 Amount for unclaimed an
IN300214118118 Amount for unclaimed an
IN300513157541 Amount for unclaimed an
IN300214111562 Amount for unclaimed an
IN300513164525 Amount for unclaimed an
IN300476433335 Amount for unclaimed an
IN303028517350 Amount for unclaimed an
110.00
110.00
55.00
110.00
110.00
22.00
110.00
1100.00
550.00
55.00
44.00
11.00
11.00
55.00
418.00
33.00
110.00
55.00
55.00
55.00
110.00
66.00
330.00
55.00
1100.00
55.00
385.00
330.00
110.00
110.00
66.00
55.00
1100.00
22.00
275.00
33.00
66.00
2200.00
33.00
110.00
55.00
110.00
275.00
22.00
11.00
110.00
22.00
44.00
55.00
165.00
275.00
110.00
242.00
110.00
550.00
330.00
44.00
11.00
66.00
55.00
1100.00
550.00
55.00
44.00
440.00
22.00
55.00
22.00
22.00
33.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
UDAY
PRAJAPATI
NA
KALANDI
CHARANA
NAYAK
NA
OMPRAKASH JAMANALAL TRIVEDI
JAMANALAL
LEENA
JITENDRA
KOLHE
NA
BHAIYA
SUMIT
KUMAR
NA
ARVIND
ARUN
PHALTANKAR ARUN
MADHAVRAO PHALTANKAR
ATUL
KANTILAL
BAFNA
NA
MAHAVIR
DAGDULAL
KARNAVAT
NA
JAGDISH
KUMAR
MEHTA
NA
VIKRAM
ZADGAONKAR
NA
ANIL
MANOHAR
VAIDYA
NA
CHIDAMBARA VISHWANATHAN
VISHWANATHC
PRATIMA
GURUNG
SUSHIL
GURUNG
PATHARKAR JAYASHRI
RAJESH
NA
DEEPA
TIWARI
ASHOK
BODKHE
SURESH
NALLAMUTHU
NALLAMUTHUPATCHAIYAN
FRANKIE
DSOUZA
NA
JYOTIRMAYEE MISHRA
SADASHIBA MISHRA
VIGHNESHWA K
S
NA
SUHANI
SHAH
NA
JOLHE
SACHIN
PUROSHOTTAMNA
MRINALINI
K
KULKARNI
K
V
KULKARNI
SUNIL
BALASAHEB
HAWALDAR
BALASAHEB GOVIND
HAWALDAR
AVDHOOT
D
HARSHE
D
M
HARSHE
RAHUL
SUDHIR
PRABHAVALE NA
SANJAY
VISHWANATH PHANSHIKAR NA
SUNETRA
BALVANT
GADKARI
BALVANT
SHASHIKANT GADKARI
SHILPA
KIRAN
VEER
NA
VARSHA
MANINDER
SINGH
RIVINDRA
NARAHAR
KAREKAR
BRIJ
KISHORE
YADAVA
GANIKA
PRASAD
YADAVA
VINAYAK
GOVIND
WANKAR
GOVIND
SHAMRAJ
WANKAR
PAWECHA
SHASHIKANT DEEPCHAND NA
LIMAYE
ADITI
ATUL
NA
PARVEZ
SHAMALIK
NA
SATISH
MADHUSUDAN DAMLE
NA
AMIT
ASHOK
BAGAITKAR
NA
AJAY
MADHUKAR VAIDYA
NA
SACHIN
ASHOK
NIMONKAR
ASHOK
MAHADEO
NIMONKAR
SHIVRAY
ARVIND
HARSHE
ARVIND
SAKHARAM HARSHE
ANJALI
JAYANTRAO
KULKARNI
JAYANTRAO DHONDOPANTKULKARNI
NILANJAN
PAUL
V
N
PAUL
LEENA
WANGANOO
NA
VIVEK
SADASHIV
KORE
SADASHIV
ANNA
KORE
DHARMAVAT CHARUDATTA T
NA
CHANDRAKANSANTURAM PHUTANE
PRAVEEN
CHANDRAKANTPHUTANE
NIRAJ
KUMAR
ARUN
SINGH
KUMAR
KAVITA
C
REDKAR
CHARUHAS
MAHESH
NA
NANIVADEKARARATI
VINDHYA
KUMAR
SINGH
UMESH
CHANDRA
SINGH
SAGAR
KELKAR
NA
SACHIN
VIJAYRAO
KULKARNI
V
K
KULKARNI
SANDEEP
TRIMBAK
MHALGI
NA
GAURAV
S
BAKLIWAL
SATISH
T
BAKLIWAL
CHINCHKAR SANDEEP
MADHUKAR
CHINCHKAR MADHUKAR VITTHAL
SAYALI
SURESH
MOKATE
NA
SVS
SASHANKA
PRAYAGA
NA
MAYUR
AGARWAL
O
P
AGARWAL
SASTE
SANJAY
KUNDLIK
SASTE
KUNDLIK
GOVIND
KALE
SHAILESH
ULHAS
ULHAS
DHARMAJI
KALE
HANDE
BHARAT
DAMODAR
DAMODAR RAKHMAJI
HANDE
HINGMIRE
ANILKUMAR BABURAO
HINGMIRE BABURAO
ANANTA
MANE
VIJAYSINH
DATTATRAY
MANE
DATTATRAY NARAYAN
RAVINDRA
BABURAO
DABDE
BABURAO
GYANBA
DABDE
ATUL
APPASAHEB
BARHANPURE APPASAHEB
PALLAVI
SHEKHAR
CHIDGUPKAR GOVIND
DATTATRYA WAKADE
GULABCHANDGANDHI
MANGALKUMAGANDHI
SURATKAL
RAGHVENDRA GANGARAM
GANGARAM B
SURATKAL
LAXMIKANT H
JADHAV
HARI
D
JADHAV
SURESH
HARI
KAMBLE
NA
KAMAKSHIBAI R
SHAH
RIKHABCHAN P
SHAH
A4 703 LUNKAD AMAINDIA
C/O NAGENDRA NAYINDIA
J/B/3 FLAT NO 203 AINDIA
BLDG D FLAT NO 01 INDIA
O/O TRANSPORT CO INDIA
AKSHATA CO OP HSGINDIA
INDICON PHARMACUINDIA
C 2 206 MONTVERT INDIA
BLDG NO 24 FLAT NOINDIA
403, VENKATESH APINDIA
D‐12 DARSHNA RAA INDIA
9 SHRINIVAS SOCIET INDIA
E 3/7 SALUNKHE VIHINDIA
S NO 71 GALLI NO 1 INDIA
C/O MY TANAJI GAD INDIA
B‐8 / 102 KUNAL ICOINDIA
FLAT NO.‐ 503, COSMINDIA
L 501 IRIS MAGARPAINDIA
AMDOCS DUCT TOWINDIA
AMDOCS DUCI TOW INDIA
C/O B J MARDHEKARINDIA
39 HAPPY COLONY 4INDIA
VRUNDAVAN COLONINDIA
AIR TIGT NETWORKSINDIA
NIRMAL RESIDENCY INDIA
FLAT NO B 17 SHIVA INDIA
VINAYAK BUNGLOW INDIA
2139 VIJAY NAGAR CINDIA
28/396 LOK MANYA INDIA
SURVEY NO 234 PLO INDIA
FL NO 08, PUSHPANGINDIA
MARKETYARD LANE INDIA
FLAT NO 2 NITIN NIKINDIA
6 PLOT NO 31 MIMAINDIA
A‐1 403 DAHANUKINDIA
302 LAKSHMI KAWA INDIA
B / 02, MONT VERT BINDIA
FLAT NO 104 BLDG CINDIA
C 7 ATHARVA VED SOINDIA
FLAT 17 MURLIDHA INDIA
704 A OAK WOOD H INDIA
FLAT NO 4031 CLOV INDIA
B1 603 SHIVSAGAR CINDIA
425 DHYANADEEP SRINDIA
539/27 SAMBHAGI CINDIA
FLAT NO E4/14 SALUINDIA
4 PRANAV PLOT 1 S INDIA
C 4 204 SUN EMPIREINDIA
MBT LTD., SHARDA CINDIA
GIRIJA SHANKAR VIHINDIA
TAPOVAN SOCIETY BINDIA
B 19 KULKARNI COMINDIA
INDIA
4 B VIGNESH APARTM
FLAT NO 104 VRINDAINDIA
WIPRO TECHNOLOG INDIA
INFOSYS TECH LTD P INDIA
24 PHASE II INFOSYS INDIA
A/P SOMESHWARNAINDIA
AT POST DHOLWAD INDIA
AT POST UMBRAJ TAINDIA
A/P AHIRE TAL KHANINDIA
GANESH HOUSING S INDIA
SAI CLINIC 152 MARIINDIA
4 A GOUTAM NAGARINDIA
190 BUDHWAR PETHINDIA
142, RAILWAY LINES INDIA
A ‐ 3 1ST FLOOR 113INDIA
398 HANDE PLOT PUINDIA
F 2 HOUSE NO 53 ABINDIA
28/1A/3, CHANDAK INDIA
MAHARASHTRA
ORISSA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
PUNE
BALASORE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
DEHU ROAD CANTT
DEHU ROAD CANTT
DEHU ROAD CANTT
DEHU ROAD CANTT
DEHU ROAD CANTT
DEHU ROAD CANTT
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
411014
756046
411018
411019
411019
411019
411019
411020
411021
411021
411021
411021
411022
411027
411027
411027
411028
411028
411028
411028
411028
411029
411029
411029
411029
411029
411029
411030
411031
411032
411033
411037
411037
411037
411038
411038
411021
411038
411038
411038
411045
411040
411041
411043
411044
411048
411051
411051
411052
411052
411052
411052
411054
411057
411057
411057
411057
412306
412409
412412
412802
412803
412806
413000
413001
413001
413001
413001
413001
413002
IN303028518801 Amount for unclaimed an
IN302679344116 Amount for unclaimed an
IN300476426436 Amount for unclaimed an
IN300513155015 Amount for unclaimed an
IN302902423345 Amount for unclaimed an
IN302902431086 Amount for unclaimed an
IN300476433864 Amount for unclaimed an
IN300214124209 Amount for unclaimed an
IN300513161998 Amount for unclaimed an
IN301549177260 Amount for unclaimed an
IN300476429228 Amount for unclaimed an
IN302902430624 Amount for unclaimed an
IN301774129831 Amount for unclaimed an
IN300214129456 Amount for unclaimed an
IN300214147415 Amount for unclaimed an
IN302679343446 Amount for unclaimed an
IN302164102982 Amount for unclaimed an
IN302679347208 Amount for unclaimed an
IN302679353451 Amount for unclaimed an
IN302679357109 Amount for unclaimed an
IN302679366005 Amount for unclaimed an
IN300513130748 Amount for unclaimed an
IN300513147482 Amount for unclaimed an
IN300513152579 Amount for unclaimed an
IN301549181074 Amount for unclaimed an
IN303028516298 Amount for unclaimed an
IN303028518532 Amount for unclaimed an
IN303028513448 Amount for unclaimed an
IN300214121870 Amount for unclaimed an
IN300513128991 Amount for unclaimed an
IN301549155571 Amount for unclaimed an
IN300280101070 Amount for unclaimed an
IN300476423638 Amount for unclaimed an
IN302902425937 Amount for unclaimed an
IN300280100353 Amount for unclaimed an
IN301549190176 Amount for unclaimed an
IN300476435404 Amount for unclaimed an
IN302902436327 Amount for unclaimed an
IN302902437556 Amount for unclaimed an
IN303028512875 Amount for unclaimed an
IN302679334300 Amount for unclaimed an
IN302679347892 Amount for unclaimed an
IN300513142837 Amount for unclaimed an
IN302679342163 Amount for unclaimed an
IN302902446736 Amount for unclaimed an
IN300513145501 Amount for unclaimed an
IN300513125786 Amount for unclaimed an
IN300513135640 Amount for unclaimed an
IN300079100667 Amount for unclaimed an
IN300214114434 Amount for unclaimed an
IN302902448958 Amount for unclaimed an
IN303028540786 Amount for unclaimed an
IN301549145179 Amount for unclaimed an
IN300513104993 Amount for unclaimed an
IN302679343402 Amount for unclaimed an
IN302679347393 Amount for unclaimed an
IN303028519674 Amount for unclaimed an
IN300450804626 Amount for unclaimed an
IN301774134075 Amount for unclaimed an
IN301774133040 Amount for unclaimed an
IN300450805226 Amount for unclaimed an
IN300513120332 Amount for unclaimed an
IN300513160918 Amount for unclaimed an
IN300513131416 Amount for unclaimed an
IN302269104110 Amount for unclaimed an
IN301098104411 Amount for unclaimed an
IN302679362033 Amount for unclaimed an
IN303028507412 Amount for unclaimed an
IN303028510410 Amount for unclaimed an
IN301098100481 Amount for unclaimed an
11.00
44.00
495.00
55.00
165.00
55.00
22.00
33.00
55.00
11.00
165.00
44.00
110.00
220.00
110.00
11.00
165.00
55.00
55.00
33.00
22.00
220.00
22.00
22.00
110.00
88.00
110.00
55.00
638.00
121.00
55.00
550.00
55.00
22.00
55.00
55.00
55.00
22.00
66.00
154.00
374.00
55.00
88.00
11.00
770.00
396.00
11.00
22.00
88.00
110.00
11.00
22.00
11.00
22.00
22.00
66.00
220.00
220.00
33.00
55.00
22.00
11.00
55.00
11.00
220.00
110.00
55.00
55.00
44.00
220.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SUNITA
RAJENDRA
BHADANGE
NA
RAJSHEKHAR SHIVKUMAR GHALE
SHIVKUMAR CHANNAPPA GHALE
S
SHIVANAND CHANDRASHE HIREMATH
KANDALGAON B
GADEKAR
SANTOSH
SHRIRANG
SHRIRANG BHAGWAN
GADEKAR
TRIBHUWAN KATARA
RAMCHAND KATARA
ASHOK
JAGANNATH JEURKAR
JAGANNATH MAHADEO
JEURKAR
SARVESHAM SAMMALU
RAUL
SAMMALU RAUL
BIRAJDAR
NA
CHANDRAKAN SHIVAPPA
SHREE
PAWAR
AJIT NILKANTH NILKANTH
RAMCHANDRAPAWAR
VEERSINH
SHANKARRAO KHARADEPATIL NA
AMOL
KIRAN
KUMAR DOSHI NA
PANDURANG
KHANDAGALE SOHAN
RAM
KHANDAGALERAM
RATNAKAR
DHANRAJ
SONWANE
DHANRAJ
DAYARAM
SONWANE
SHUBHANGI RAJENDRA
SHINDE
CHAMPAKRAOTANPURE
RAJENDRA
RAMCHANDRA SHINDE
RAMCHANDR BALA
SHINDE
GOPHANE
ANANDRAO
SAYAPPA
NA
BHARAT
KESHAV
KAMBALE
KESHAV
VITTHAL
KAMBALE
HATTARAGE RAHUL
S
SIDRAMAPPA SHIVAPPA
HATTARAGE
RAJIV
VISHWANATH KOLE
VISWANATH JAGANNATH KOLE
PHADE
SWAPNIL
S
PHADE
SHARADKUMARAICHAND
JAYASHRI
PRAKASH
SAPTASHWA NA
VINAY
SHANKARLAL MARDA
SHANKARLAL MARDA
UGHADE
SANTOSH
NAMDEO
NAMDEO
DIGAMBAR
VINOD
KUNKE
VILAS
RAJAN
VIJAY
THAKKAR
VIJAY
LAXMIDAS
THAKKAR
ABHIJEET
DATTATRAY
BORKAR
DATTATRAY
ASHOK
UTTAMRAO
PURANIK
NA
SHIVAJI
YESHWANT
NAIKWADI
YESHWANT GANGARAM NAIKWADI
INNUS
ABBAS
MULANI
ABBAS
G
MULANI
KHANDARE AJIT
JAGANNATH NA
PANDURANG BHANUDAS
JAWALE
NA
BOPTE
RAMESHWAR
SAKHARAM
RAHUL
JAJU
RAMESHCHANDRA
SURESHRAO DADARAO
SURYAWANSHI DADARAO
MARTANDRAOSURYAWANSHI
MARUTIRAO AMBAJIRAO RAIBHOGE
CHANDRAKAN MARUTIRAO RAIBHOGE
VITHALRAO KISANRAO
SHELKE
KISANRAO SONBA
SHELKE
SALUNKE
BALAJI
LAXMANRAO LAXMANRAO JYOTIRAM
SALUNKE
NA
ARVIND
MADHUKARRAOGADIKAR
VIKRAM
VENKATRAO BIRADAR
NA
KULKARNI
SUBHASH
SHANKARRAO NA
SHUBHANGI SUBHASH
KULKARNI
NA
THAKKAR
YOGESH
NARAYANDAS N
P
THAKKAR
MEENAKSHI KARTIK
YADAV
NA
DARADE
SUHAS
SHATRUGHNA NA
PATIL
DHANANJAY UTTAMRAO
UTTAMRAO VITTALRAO PATIL
SARATE
AVINASH
SHRIRANG
NA
MUKKANWAR SHIVANAND SHANKARRAO MUKKANWARSHANKARRAO RAMCHANDRA
MHASE
AJAY
GOPINATH
MHASE
GOPINATH
TRIMBAKRAO
PRATAP
BHAN
SINGH
NA
VISHVANATH E
PONDE
EKNATH
B
PONDE
KHODAVE
SUNITA
BABASAHEB
BABASAHEB PANDURANG KHODAVE
VISHNU
RANGNATH
BARASKAR
NA
ANIL
VASANTRAO DHAKANE
VASANT
RAO
DHAKANE
PRAKASH
BHASKAR
RAMDASI
NA
Sumanmala Dattaray
Thube
DATTARAY BALAJI
THUBE
SHRIRANG
MALHARI
KHADE
MALHARI
BAJIRAO
KHADE
SHIVAJI
GOVIND
LOKHANDE
GOVIND
GANPAT
LOKHANDE
USHA
CHARANDAS BORKAR
NA
ASHISH
DILIP
DOSHI
DILIP
RAMDAS
DOSHI
PRASHANT
DNYANOBA
DAGADE
NA
YOGITA
SIJO
JAGANATH VITTHAL
KUMBHAR
GODBOLE
VINAYAK
NARAYAN STAF NARAYAN
SHAHA
UDAY
NARAYANDAS SHAHA
NARAYANDAS
PARSHURAM
KHASBARDAR NARENDRA
KRISHNAJI
KHASBARDAR KRISHNAJI
BHIDE
SUJATA
DATTATRAYA DATTATRAYA BHIDE
HANAMANT SHANKAR
RASAL
SHANKAR
BHIKU
RASAL
JITENDRA
SAYARMAL
GANDHI
SAYARMAL PUKRAJ
GANDHI
SUBHASH
LAXMAN
KUMBHAR
LAXMAN
LAXMAN
RANAPPA
GADHAVE
RANAPPA
BABU
GADHAVE
UNDEGAONKAR
MARTAND
SHAMRAO
UNDEGAONKARSHAMRAO S
629, WEST MANGAL INDIA
75/13 SIDDESHWAR INDIA
278/1 KADADI NAGAINDIA
ASHIRWAD 22/2 VARINDIA
KATARA NIVAS 3,8 S INDIA
C 01, NATH PRIDE, C INDIA
248 NORTH SADAR BINDIA
73 VEERSHAIV NAGAINDIA
SHARADA HSG SOCIEINDIA
AT‐ SHANKARNAGARINDIA
C/O MAHAVIR CLINICINDIA
MANGESH LABORAT INDIA
A/P REDE TAL MALSHINDIA
DR. SHINDE HOSPITAINDIA
DR SHINDE HOSPITA INDIA
MALEGAON BK TAL, INDIA
RASHIN PETH KARMAINDIA
H NO 249 BANGAR GINDIA
2049 HARIDAS VES PINDIA
C/O B B PHADE AND INDIA
4739/23 DATT NAGAINDIA
MARWADI GALLI DISINDIA
A/P TANDULWADI TAINDIA
1550 SUBHASH NAG INDIA
730/5 HAGARE PLOTINDIA
TAMBRI VIBHAG VIDINDIA
N 11 NANDANWAN INDIA
NAIKWADI GALLI A/PINDIA
BSNL STAFF QUARTEINDIA
TERNA COLLEGE MIDINDIA
NO 6/13 DESHMANEINDIA
VIKAS BHAVAN ENG INDIA
JAJU HOSPITAL AUSAINDIA
ANAND NAGAR ABD INDIA
MANTRI NAGAR SUTINDIA
RAGHWENDRA COLOINDIA
SHIVNERI BANK COL INDIA
C/O SHRI MEDICAL SINDIA
BEHIND M VIDYALAYINDIA
DRIVERS COLONY , DINDIA
C/O. KULKARNI SUBHINDIA
AMBICA GALLI TULJINDIA
BEHIND S T DEPO TUINDIA
AP TULJAPUR TQ TU INDIA
BORAGAONKAR NIV INDIA
GURUKRUPA BUILDI INDIA
NEW BALAJI NAGAR INDIA
NR SWASTIK INDUSTINDIA
ELECTRONICS WING INDIA
PLOT NO 10 SR NO 3INDIA
MARUTI PLOT NO1 SINDIA
SAHAKAR NAGAR OPINDIA
PANCHAYAT SAMITI INDIA
RAM MANDIR 351‐AINDIA
BL ‐ B ‐ 1, FL ‐ 4 SN ‐ INDIA
DRISHTI EYE HOSPITAINDIA
CTS NO 467/7A, SADINDIA
4B6 GAJANAN NAGAINDIA
502/3 SADAR BAZARINDIA
SAI PRASAD RAHIMAINDIA
NAVJEEVAN APPARTINDIA
INDIA
BELAGADE BUNGLOW
114 MANGALWAR P INDIA
117 A NANDANVAN INDIA
FLAT NO 7‐8‐9‐11 SUINDIA
756 SHANIWAR PETHINDIA
A\P MEDHA TAL JAWINDIA
AT/P PATAN TAL PATINDIA
A P AMBEWADI KAU INDIA
AKSHAY PLOT NO 42INDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
OSMANABAD
OSMANABAD
OSMANABAD
SANGLI
OSMANABAD
OSMANABAD
LATUR
THANE
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
PUNE
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
MUMBAI
413002
413002
413002
413002
413003
413003
413003
413004
413005
413101
413102
413102
413107
413114
413114
413116
413203
413302
413304
413304
413304
413305
413310
413401
413401
413501
413501
413501
416416
413501
413501
413512
401202
413512
413512
413512
413515
413521
413521
413531
413531
413601
413601
413601
413601
413601
413606
414001
414002
414003
414003
414003
414102
414106
411004
415001
415001
415001
415001
415002
415002
415002
415002
415002
415002
415002
415012
415206
415301
400006
IN301098106026 Amount for unclaimed an
IN300513109132 Amount for unclaimed an
IN302679345616 Amount for unclaimed an
IN303028547713 Amount for unclaimed an
IN301098104704 Amount for unclaimed an
IN300239119008 Amount for unclaimed an
IN300450804771 Amount for unclaimed an
IN302679335738 Amount for unclaimed an
IN300513122322 Amount for unclaimed an
IN302164102174 Amount for unclaimed an
IN300394159564 Amount for unclaimed an
IN300450803970 Amount for unclaimed an
IN302679364040 Amount for unclaimed an
IN302164102326 Amount for unclaimed an
IN302164102334 Amount for unclaimed an
IN302269116965 Amount for unclaimed an
IN302679341751 Amount for unclaimed an
IN300513137487 Amount for unclaimed an
IN300513180113 Amount for unclaimed an
IN302902436133 Amount for unclaimed an
IN300450803113 Amount for unclaimed an
IN300513178123 Amount for unclaimed an
IN302679353861 Amount for unclaimed an
IN302236101392 Amount for unclaimed an
IN302679344645 Amount for unclaimed an
IN300513115828 Amount for unclaimed an
IN302902419532 Amount for unclaimed an
IN303028513018 Amount for unclaimed an
IN303028523139 Amount for unclaimed an
IN303028528317 Amount for unclaimed an
IN303028539099 Amount for unclaimed an
IN300280106017 Amount for unclaimed an
IN300757112775 Amount for unclaimed an
IN300513133629 Amount for unclaimed an
IN300513171875 Amount for unclaimed an
IN303028526093 Amount for unclaimed an
IN300513154100 Amount for unclaimed an
IN303028520756 Amount for unclaimed an
IN303028521298 Amount for unclaimed an
IN300280100985 Amount for unclaimed an
IN300280101349 Amount for unclaimed an
IN302679341297 Amount for unclaimed an
IN302902439271 Amount for unclaimed an
IN302902440159 Amount for unclaimed an
IN303028534955 Amount for unclaimed an
IN303028543861 Amount for unclaimed an
IN300280105944 Amount for unclaimed an
IN301098103364 Amount for unclaimed an
IN300239121417 Amount for unclaimed an
IN301098103679 Amount for unclaimed an
IN300513133833 Amount for unclaimed an
IN300450802031 Amount for unclaimed an
IN302269121145 Amount for unclaimed an
IN301151133711 Amount for unclaimed an
IN302871204107 Amount for unclaimed an
IN301098106995 Amount for unclaimed an
IN302269114197 Amount for unclaimed an
IN300394150913 Amount for unclaimed an
IN300450805338 Amount for unclaimed an
IN300360103542 Amount for unclaimed an
IN301774120232 Amount for unclaimed an
IN300450802851 Amount for unclaimed an
IN300450804541 Amount for unclaimed an
IN300450804818 Amount for unclaimed an
IN300450805053 Amount for unclaimed an
IN300450805157 Amount for unclaimed an
IN301098105762 Amount for unclaimed an
IN301549186797 Amount for unclaimed an
IN303028524089 Amount for unclaimed an
IN301774121415 Amount for unclaimed an
55.00
11.00
44.00
22.00
220.00
110.00
198.00
110.00
55.00
44.00
55.00
55.00
22.00
33.00
44.00
143.00
110.00
22.00
55.00
220.00
22.00
55.00
55.00
22.00
22.00
55.00
11.00
55.00
55.00
121.00
22.00
55.00
110.00
22.00
242.00
330.00
55.00
55.00
110.00
330.00
110.00
110.00
44.00
33.00
66.00
11.00
110.00
275.00
55.00
44.00
11.00
11.00
66.00
440.00
275.00
110.00
66.00
110.00
33.00
11.00
55.00
110.00
11.00
66.00
44.00
66.00
11.00
11.00
11.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
PARSHURAM JANARDHAN TILE
RAJARAM
KHADE
DESHMANE MAHAVIR
R
SAMBHAJI
JANARDAN
BHOITE
PRASHANT
VORA
BHAGWAN
MARUTI
KADAM
LEENA
AJAY
SHAH
SANJAY
GAJANAN
DHUMAL
SUNIL
BHAGWAN
SODMISHE
SUREKHA
LAKSHMAN
JADHAV
AJAY
CHANDRAKANTMEHTA
DEEPAK
DATTARAM
NAGVEKAR
ASHOK
JINGONDA
PATIL
SHIRAJUDDIN ABBAS
MOMIN
DILIP
BHAURAO
PATIL
G
NARSINGHANI VICKY
MAKARAND BHAGAWAN KULKARNI
MILIND
DATTOPANT KALE
NAMDEO
DAGADU
KHADE
KISHOR
DINKAR
PRABHU
VASANT
GANESH
KULKARNI
SUDHIR
DNYANESHWARMANDKE
KAILAS
PARASHRAM MEDHE
BABASAHEB SHRIDHARRAO BURATE
RAJGONDA PATIL
SANGEETA
ANIL
DIWATE
JITENDRA
DHARMU
KININGE
DEEPAK
N
DESAI
CHANDRASHE N
DANGARA
BAHUBALI
PATANE
SUMAN
LAXMAN
AMBI
PRADIP
NARAYAN
KASTURE
KIRAN
MURLIDHAR POTDAR
AMIT
CHIPPALKATTI
SHAMA
SALAHUDDIN SHIKALGAR
KULKARNI
AMEY
C
ARUNA
CHARUDATTA SHAH
RAJENDRA
VISHNU
SHENDAGE
VAIBHAV
PACHORE
KIRAN
SHANKARRAO TODKAR
RAVINDRA
KRISHNAJI
SURYAVANSHI
SADANAND GAJANAN
SAMANT
RAJENDRA
VASANT
MHAPSEKAR
SURYAJI
KRISHNA
JADHAV
KAMBALE
SANTOSH
KANU
VOLETY
SUBBARAO
SHEELA
MURLIDHAR BATHIJA
SADHANA
RATILAL
VISPUTE
STANISLAUS WILFRED
DSA
USHA
SAVLE
RAMESH
KALIDAS
PANCHBHAI
PASTE
SANJAY
KRISHNA
VIDYADHAR VASANT
RANE
DEVAL
GIRISH
MATHURE
ABHAY
RISHIKESH
SHARMA
BOBY
PHILIP
SUNITA
PRAKASH
PHAL
JIGNESH
BIPINCHANDRASHAH
POONAM
DILIP
CHAUDHARI
JIBANMAYEE SAHOO
AJAY
LAXMAN
KHARE
VISHAL
DOKE
BHAVANA
RAJESH
SHAH
ABHAY
HIRAY
MUKUND
ANANTRAO
PAWAR
DEEPTI
KISAN
CHOUDHARI
GAURAV
RAGHUNATHRAJOSHI
DATTATRAY MAROTRAO
PIMPALE
PUSHPALATA SADASHIV
MALVE
KARDAK
HEMCHANDRA NIVRUTTI
JANARDHAN MAHADEV
TILE
SOPAN
NA
JANARDAN
RAMANLAL
NA
NA
NA
BHAGWAN NAGU
SODMISHE
LAKSHMAN JADHAV
CHANDRAKANMEHTA
DATTARAM
NA
ABBAS
BABALAL
MOMIN
BHAURAO
VITTHAL
PATIL
G
B
NARSINGHANI
BHAGAWAN
DATTOPANT CHAMPATRAOKALE
DAGADU
NARASU
KHADE
NA
NA
DNYANESHWAVISHWANATH MANDKE
MEDHE
PARASHARAMGOVIND
SHRIDHARRAOGANPATRAO BURATE
NEMGONDA
JAGANNATH GOVIND
CHOTHE
DHARMU
BHAU
KININGE
NIVRUTTI
DESAI
NA
NA
ARVIND
SATYAAPPA AMBI
NA
MURLIDHAR GANGARAM POTDAR
SHRIDHAR
SALAHUDDIN IMAMUDDIN SHIKALGAR
NA
CHARUDATTA
NA
SURESH
TODKAR
SHANKARRAOKOTRAPPA
KRISHNAJI
GAJANAN
PURUSHOTTAMSAMANT
VASANT
GANGARAM MHAPSEKAR
KRISHNA
BAPU
JADHAV
KANU
RAGHO
KAMBALE
NA
MURLIDHAR S
BATHIJA
NA
NA
SHESHRAO GANGARAM SAVLE
KALIDAS
PANDURANG PANCHBHAI
PASTE
KRISHNA
GOVIND
VASANT
GIRISH
JANARDAN MATHURE
RISHIKESH
H
SHARMA
NA
PRAKASH
GANPAT
PHAL
NA
DILIP
SOMAJI
CHAUDHARI
PRAMOD
KUMAR
SAHOO
LAXMAN
KHARE
NA
NA
NA
ANANTRAO MARUTIRAO PAWAR
KISAN
BARSU
CHOUDHARI
R
D
JOSHI
MAROTRAO PIMPALE
SAVLI
RAM
GANPAT NAGARE
NIVRUTTI
GURUWAR PETH NR INDIA
A T DHAKAMI TAL MINDIA
HOUSE NO D22 MHAINDIA
AT POST LONAND SINDIA
2536 PUNE SATARA INDIA
A/P LONAND TAL KHINDIA
16/ A, RAVIWAR PETINDIA
NIRMALA RAJE NAGAINDIA
KUNAL AUTOLINES RINDIA
A/P PIMPODE BK TA INDIA
SAIKRIPA APARTMENINDIA
H NO 159 SAISHREE INDIA
517E SHIVAJI PARK KINDIA
ATMARAM COMPLE INDIA
1443 B MANGALWA INDIA
C 2 E WARD PANCHRINDIA
5, BUILDING NO 3, C INDIA
RECTOR HOUSE BOY INDIA
TELECOM QUR NO 1 INDIA
1685 F WARD ANNA INDIA
PL NO 2 ASHWNI NAINDIA
PLOT NO 28 FLAT NOINDIA
712/32 GOVIND A WINDIA
466 R K NAGAR HOUINDIA
A/P KOTHALI TAL SH INDIA
WARD NO‐24,HOUS INDIA
OPP KANYA VIDYAM INDIA
WAGHWADI ROAD NINDIA
DANGARA SADAN, B INDIA
A/P GARGOTI TAL BHINDIA
491 KHAVILE NAVAL INDIA
NEAR RAM MANDIR INDIA
A/P PALUS TAL PALUINDIA
NEAR CHAITANYA APINDIA
TAMBOLI HOSPITAL INDIA
SHANKAR PLOT NO 1INDIA
481 482 NAGARJI GAINDIA
DHANGAR GALLI AT INDIA
NANDRE TAL MIRAJ INDIA
C/O THE GADHINGLAINDIA
AT POST HADLAGI TAINDIA
C 2 ASHWAMEGH BLINDIA
A/P TAL KANKAVLI HINDIA
RECTORS RESI ASHRAINDIA
B 203 SAMARTHA APINDIA
D 3/3 RAMAYAN NA INDIA
20 4TH FLR BODARA INDIA
3/301,SADGURU NIWINDIA
A/4/101 CHABAIYA PINDIA
KRANTI NAGAR TAN INDIA
B / 22 NAV NEELKANINDIA
A/001 KRISHNAI SA INDIA
B‐704, HIMALAYA ASINDIA
3 /14 DEEP STAMBH INDIA
B 15 TOPAZ I GODREINDIA
KIZZAKKEMALIYIL HOINDIA
BLOCK NO 201, SHIWINDIA
FLAT NO 201 POOJA INDIA
503 RZ SHREE RAM RINDIA
QR NO 73 TYPE V 1 BINDIA
C/203 OM GURUPRAINDIA
E1 GURUDATTA HSGINDIA
7 SADANAND APT N INDIA
P NO 30 NR WATER TINDIA
B NO 10 ANANT CHAINDIA
'YOGAYOG'', SSA‐21 INDIA
F NO 7 ICCHAMANI AINDIA
DILASA MF 89 SUNDINDIA
18 DASAK JAIL ROADINDIA
FLAT NO 03, GURUP INDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
KERALA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
WEST BENGAL
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
RATNAGIRI
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
ICHALKARANJI
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
MIRAJ
MIRAJ
MIRAJ
SANGLI
SANGLI
SANGLI
SAWANTWADI
SAWANTWADI
SAWANTWADI
MALVAN
MALVAN
MALVAN
ULHASNAGAR
ULHASNAGAR
DOMBIVALI
DOMBIVALI
DOMBIVALI
DOMBIVALI
DOMBIVALI
DOMBIVALI
DOMBIVALI
KALYAN
TIRUVALLA
KALYAN
KALYAN
KALYAN
CALCUTTA
KALYAN
KALYAN
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
415408
415509
415509
415521
415521
415521
415523
415523
415523
415525
415605
415802
416001
416001
416002
416003
416101
416004
416005
416008
416008
416012
416012
416013
416101
416115
416118
416122
416203
416209
416301
416309
416310
416410
416410
416414
416416
416421
416423
416502
416504
416510
416602
416701
416701
421003
421003
421201
421201
421201
421202
421202
421202
421202
421301
689621
421501
421501
421502
700027
421503
421503
422002
422003
422006
422009
422009
422009
422101
422005
IN303028537401 Amount for unclaimed an
IN300513162839 Amount for unclaimed an
IN300513182992 Amount for unclaimed an
IN301098104794 Amount for unclaimed an
IN300450804729 Amount for unclaimed an
IN300450805298 Amount for unclaimed an
IN302164100611 Amount for unclaimed an
IN300450802744 Amount for unclaimed an
IN300450804485 Amount for unclaimed an
IN300450804516 Amount for unclaimed an
IN300280106493 Amount for unclaimed an
IN302902440260 Amount for unclaimed an
IN300280100839 Amount for unclaimed an
IN300513131409 Amount for unclaimed an
IN300214118591 Amount for unclaimed an
IN300239117984 Amount for unclaimed an
IN300476422115 Amount for unclaimed an
IN302902449763 Amount for unclaimed an
IN302679360698 Amount for unclaimed an
IN300513131075 Amount for unclaimed an
IN303028529438 Amount for unclaimed an
IN300513109131 Amount for unclaimed an
IN302679339276 Amount for unclaimed an
IN303028514927 Amount for unclaimed an
IN300513160774 Amount for unclaimed an
IN302269107844 Amount for unclaimed an
IN300513136853 Amount for unclaimed an
IN300513146129 Amount for unclaimed an
IN300239115329 Amount for unclaimed an
IN300513133116 Amount for unclaimed an
IN300214143229 Amount for unclaimed an
IN302201104555 Amount for unclaimed an
IN300513145535 Amount for unclaimed an
IN303647100085 Amount for unclaimed an
IN303028525236 Amount for unclaimed an
IN300513136843 Amount for unclaimed an
IN301151240152 Amount for unclaimed an
IN300513133432 Amount for unclaimed an
IN300513155806 Amount for unclaimed an
IN302902402193 Amount for unclaimed an
IN301135261877 Amount for unclaimed an
IN303028534374 Amount for unclaimed an
IN302236110252 Amount for unclaimed an
IN302679339547 Amount for unclaimed an
IN303028544606 Amount for unclaimed an
IN301127151103 Amount for unclaimed an
IN302679329167 Amount for unclaimed an
IN300011102842 Amount for unclaimed an
IN300214118603 Amount for unclaimed an
IN300513169664 Amount for unclaimed an
IN300214112177 Amount for unclaimed an
IN301549149563 Amount for unclaimed an
IN301549181408 Amount for unclaimed an
IN302902445782 Amount for unclaimed an
IN301549183799 Amount for unclaimed an
IN303028508310 Amount for unclaimed an
IN300126104608 Amount for unclaimed an
IN300214131995 Amount for unclaimed an
IN300513111866 Amount for unclaimed an
IN302902407688 Amount for unclaimed an
IN300513110260 Amount for unclaimed an
IN300513117399 Amount for unclaimed an
IN301098102397 Amount for unclaimed an
IN300214111372 Amount for unclaimed an
IN301098102284 Amount for unclaimed an
IN300183109280 Amount for unclaimed an
IN300513135523 Amount for unclaimed an
IN301549161851 Amount for unclaimed an
IN302679315568 Amount for unclaimed an
IN300476433380 Amount for unclaimed an
11.00
22.00
11.00
66.00
66.00
55.00
550.00
33.00
55.00
110.00
110.00
110.00
44.00
275.00
66.00
275.00
550.00
11.00
55.00
55.00
55.00
110.00
55.00
11.00
55.00
22.00
77.00
55.00
110.00
88.00
110.00
110.00
55.00
462.00
55.00
55.00
110.00
22.00
22.00
121.00
22.00
22.00
110.00
44.00
55.00
110.00
55.00
11.00
110.00
11.00
22.00
165.00
55.00
154.00
44.00
55.00
55.00
55.00
44.00
44.00
22.00
11.00
55.00
165.00
55.00
55.00
11.00
165.00
55.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SHANTARAM RAOSAHEB
SHINDE
RAOSAHEB HARI
SHINDE
RAMANAND GUPTA
ANIL
KUMAR
GUPTA
AHER
ARUN
MADHAVRAO AHER
MADHAVRAO GANGARAM
DILIP
DAMODHAR JORVEKAR
DAMODHAR JORVEKAR
ANITA
GIRISH
KATE
EKNATHRAO KESHAVRAO RAYATE
KATORE
SITARAM
BHAVKA
KATORE
BHAVKA
BUVAJI
SURJITSINGH GARIBSINGH CHOTMURADI GARIBSINGH BHAGATSINGHCHOTMURADI
VINIT
SHIVAJIRAO
DEORE
SHIVAJIRAO SUKHDEO
DEORE
DILIP
SAMPATRAO AHIRE
SAMPATRAO AHIRE
M
PATIL
PATIL
NARENDRA
PANDHARINATHP
NA
SANDEEP
GOVINDPRASADKHETAN
DIPAK
SHESHMAL
MUNOT
SHESHMAL A
MUNOT
BHAGVAT
SHANKAR
PATIL
NA
KOLTE
RAJENDRA
AMRUT
AMRUT
RAMU
KOLTE
MAHESH
RAMDAS
SANT
NA
RISHI
DANVEER
BHANDARI
DANVEER
C
BHANDARI
DEEPAK
NANDEDKAR
PANDURANG HARI
NANDEDKAR
RAJENDRA
MOTIRAM
PATIL
MOTIRAM LAHANU
PATIL
PRAKASH
RAGHUNATH BASER
RAGHUNATH HIRALAL
BASER
PATIL
PUSHPA
SUBHASH
NA
MIRA
VIJAY
KUNDAP
VIJAY
BAGUL
VANDANA
GOKUL
BAGUL
GOKUL
GOVINDA
DEEPAK
SUWALAL
GUGALE
NA
DINESH
BHAIDAS
PATIL
BHAIDAS
SHANKAR
PATIL
PANDHARINATH
WAGH
JAYA
PANDHARINATHWAGH
BHUPENDRA SURESH
TRIVEDI
SURESH
NARAYAN
TRIVEDI
MOHAMMAD HUSEN
SAYYAD
IQRAR
MOHAMMADSHSAYYAD
SUKHANANDAPANDEY
ABHAYKUMARSUKHANANDANPANDEY
MOIZ
AZIZBHAI
BADRI
AZIZBHAI
ABDULHUSEN BADRI
SAEED
SULEMAN
GHARAIYA
SULEMAN
KASAM
GHARAIYA
SULEMAN
KASAM
GHARAIYA
KASAM
MOHAMAD GHARAIYA
NARENDRA BHIKA
PATIL
BHIKA
ZENDU
PATIL
ATTARDE
ASHOK
SHRIDHAR
ATTARDE
SHRIDHAR
KESHAV
SUHAS
SUDHIR
THOMBRE
SUDHIR
MURHAR
THOMBRE
RAMAKANT C
CHOUDHARI
NA
ANIL
SUDHAKAR
KIRANGE
SUDHAKAR KISAN
KIRANGE
JAWALE
DIPALI
NITIN
SUDHAKAR GANPAT
KHARCHE
DEODAS
PANDURANG PATIL
PANDURANG PATIL
YOG
ASHOK
KUMAR
YOG
PURSHOTTAMSINGH
SANJAY
HIRAMANJI
SHEWATKAR HIRAMANJI CHAMPATRAOSHEWATKAR
GIRISH
LAXMAN
MORE
LAXMAN
GENU
MORE
DIGAMBER KULKARNI
ATMARAM KULKARNI
RAO
PSHESHAYYA
POONNAMAN VENKATESWAR RAO
PRAVIN
SAHEBRAO
BHOKARE
SAHEBRAO
PARDESHI
PRASHANT
MANIKLAL
PARDESHI
MANIKLAL
HIRALAL
SWATI
AJAY
DANDE
AJAY
BHAGWANT DANDE
ANIL
KHADSE
NA
PARESH
DINESH
SANGHANI
NA
VEENA
SUNIL
DESHMUKH
NA
UMESH
SUKHIJA
NA
SUDHAKAR SHANKARRAO MAKSARE
NA
SURENDRA KUMAR
PREM
SINGH
VISHWAMBHAGANPATRAO DABE
VAISHALI
VISHWAMBHARDABE
PADMA
CHOTUBHAI PATEL
CHOTUBHAI PATEL
MRS
NALINIDEVI
MADANLAL KAL NA
CHHAYA
BHARASWADKAR
PRADEEP
BHARASWADKAR
TANAJI
GUNAJI
KADU
GUNAJI
GENU
KADU
SUNIL
SAMPAT
AHIRE
SAMPAT
R
AHIRE
VISHNU
HAMBIRE
AMBADAS
CHANCHALA PRAVIN
BAFNA
PRAVIN
SHANTILAL
BAFNA
VIJAY
BANSIDHARRAOGAIKWAD
BANSIDHARRAMALHARRAO GAIKWAD
MANOJ
J
LAHOTI
JAGANNATH LAHOTI
PRABODH
APEGAONKAR
MUKUNDARA APEGAONKAR
MAKARAND VASANTRAO DEOLE
VASANT
PANDHARINATDEOLE
TOSHNIWAL BALU
M
M
R
TOSHNIWAL
ASHISH
SATISH
LODAYA
SATISH
TEJPAL
LODAYA
VIJAYKUMAR MOTILAL
MANDOT
MOTILAL
RAMLAL
MANDOT
RUPA
LAXMIKANT
VYAWHARE
HANMANLU GOVINDRAO REKHAWAR
SONALI
S
KHANDALIKAR GAJANAN
PANDHARINATPATHAK
DATTATRAY VASANTRAO BHAKE
VASANTRAO BHAKE
001 DHANALAXMI A INDIA
FLAT NO ASTHA 51 SINDIA
SNEHANKIT POPHAL INDIA
C/O S K GIRI SAGAR INDIA
SUDARSHAN MALI WINDIA
A/P.‐ LINGDEO TAL ‐ INDIA
OPP GURUDWARA DINDIA
AMRUT COLONY NEAINDIA
AT POST NAMPUR TAINDIA
PLOT NO 8 A SHREE INDIA
KHETAN ENTERPRISEINDIA
256 MHASADI NER MINDIA
PLOT NO 07 PRATAP INDIA
51, MOHADI ROAD, INDIA
MAHESH RAMDAS SAINDIA
C/O VILAS JAMBRE PINDIA
HO NO 201 BALIRAMINDIA
457 A OPP M J COLL INDIA
SHOP NO 5 MANSIN INDIA
PLOT NO 30 GAT NOINDIA
PLOT NO 13 WANJO INDIA
PLOT NO 21 TELEPHOINDIA
SAVEWADI LATUR INDIA
PLOT NO 47 SHASTR INDIA
AT NIRGUDI TAL SHI INDIA
H NO F 202 SHREEJI INDIA
PLOT NO 95 GAZI NAINDIA
QR NO 18‐A, PWD COINDIA
HAKIMI HARDWARE INDIA
LIGHT BAZAR NAVAPINDIA
SUTTAR GALLI NAV INDIA
A P CHINAWAL TAL RINDIA
H NO 3B 4 GANESH NINDIA
C O D N COLLEGE FA INDIA
AT AND POST SANGVINDIA
A P CHINAWAL TA RINDIA
AT PO BAMNOD TAL INDIA
PLOT NO 46 DUTT COINDIA
DHYAN GANGA 538 INDIA
FL NO 8, CTS NO 295INDIA
8 ROYAL RESIDENCY INDIA
H SECTOR PLOT NO 8INDIA
R H NO J4 N4 TILAK KINDIA
FLAT NO 87 TRIDAL AINDIA
B‐4 SURYA APPARTMINDIA
49 MAYA NAGAR AB INDIA
C/O SHRI S.N.SUPE RINDIA
31 FLAT NO 4 SHRIRAINDIA
2 SAMADHAN COLO INDIA
224 MEDIUM REGIMINDIA
22 TOWN CENTRE A INDIA
FLAT‐ 501, PLOT ‐ 21INDIA
PLOT NO N 4 A 39 SHINDIA
2 A NISHI GANDHA J INDIA
C 38 SUPRAM NIVAS INDIA
F/9 KASLIWAL VIHARINDIA
FLAT NO 4 PLOT NO INDIA
AKSHARDHAM, ROWINDIA
SHRIKUNJ 17 SAMADINDIA
FLAT NO A 1 GOBS FINDIA
B 103 RAJARAM MA INDIA
NUTAHN COLONY GAINDIA
B/H SANGALI BANK AINDIA
C/O KAMAL DEOLE SINDIA
TOSHNIWAL NIWAS INDIA
9 NAMRATA APPARTINDIA
DEULGAON RAJA CLOINDIA
KALYAN NAGAR VAS INDIA
SUYOG COLONY LOKINDIA
MAHARASHTRA STA INDIA
MAHARASHTRA
UTTAR PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
Maharashtra
UTTAR PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
NASIK
BAREILLY
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
DHULE
CHALISGAON
CHALISGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
Dhule
LUCKNOW
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
NASIK
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
BHIR
BHIR
BHIR
JALNA
JALNA
PARLI VAIJNATH
PARLI VAIJNATH
PARLI VAIJNATH
422103
243122
422605
422605
422605
422610
423104
423203
423204
424005
424201
424302
425001
425001
425001
425001
425001
425001
425001
425002
425201
425401
425405
425405
425406
425412
425412
425412
425413
425418
425418
425502
425503
425503
425503
425505
425510
425912
226020
431001
431001
431001
431001
431001
431001
431001
431001
431001
431001
431002
431003
431003
431003
431003
431005
431005
431005
422011
431005
431005
431005
431109
431122
431122
431124
431203
431203
431401
431401
431401
IN300214142954 Amount for unclaimed an
IN302902407618 Amount for unclaimed an
IN301477100178 Amount for unclaimed an
IN301477100275 Amount for unclaimed an
IN302679343348 Amount for unclaimed an
IN302164101767 Amount for unclaimed an
IN300214134849 Amount for unclaimed an
IN301330200395 Amount for unclaimed an
IN301330199762 Amount for unclaimed an
IN301696114788 Amount for unclaimed an
IN301549184735 Amount for unclaimed an
IN300214132241 Amount for unclaimed an
IN301696110227 Amount for unclaimed an
IN302269110810 Amount for unclaimed an
IN302269117077 Amount for unclaimed an
IN301549188190 Amount for unclaimed an
IN302679339494 Amount for unclaimed an
IN302679358171 Amount for unclaimed an
IN300476426727 Amount for unclaimed an
IN301330200054 Amount for unclaimed an
IN301549180713 Amount for unclaimed an
IN301330185841 Amount for unclaimed an
IN301774103184 Amount for unclaimed an
IN300214115631 Amount for unclaimed an
IN300513131774 Amount for unclaimed an
IN300214106893 Amount for unclaimed an
IN301774129251 Amount for unclaimed an
IN300476425102 Amount for unclaimed an
IN300214108061 Amount for unclaimed an
IN300214123216 Amount for unclaimed an
IN300214129840 Amount for unclaimed an
IN303116101629 Amount for unclaimed an
IN303116101330 Amount for unclaimed an
IN303116101333 Amount for unclaimed an
IN303116102495 Amount for unclaimed an
IN303116101543 Amount for unclaimed an
IN303028544609 Amount for unclaimed an
IN301774136877 Amount for unclaimed an
IN302902426885 Amount for unclaimed an
IN301696105712 Amount for unclaimed an
IN300513108291 Amount for unclaimed an
IN300513108901 Amount for unclaimed an
IN300183112411 Amount for unclaimed an
IN300513124672 Amount for unclaimed an
IN300394135776 Amount for unclaimed an
IN300394140376 Amount for unclaimed an
IN302679320798 Amount for unclaimed an
IN303028512844 Amount for unclaimed an
IN303028513538 Amount for unclaimed an
IN303028517389 Amount for unclaimed an
IN300513100143 Amount for unclaimed an
IN300079100238 Amount for unclaimed an
IN300888144992 Amount for unclaimed an
IN302679329920 Amount for unclaimed an
IN300513100132 Amount for unclaimed an
IN300214117967 Amount for unclaimed an
IN300394137962 Amount for unclaimed an
IN300888146107 Amount for unclaimed an
IN301127164913 Amount for unclaimed an
IN301330202443 Amount for unclaimed an
IN302679318249 Amount for unclaimed an
IN300513160428 Amount for unclaimed an
IN302902407596 Amount for unclaimed an
IN302902411678 Amount for unclaimed an
IN300513150443 Amount for unclaimed an
IN300239123436 Amount for unclaimed an
IN301330203966 Amount for unclaimed an
IN300214132191 Amount for unclaimed an
IN300214132899 Amount for unclaimed an
IN302902437911 Amount for unclaimed an
11.00
22.00
22.00
165.00
33.00
220.00
55.00
110.00
110.00
11.00
22.00
55.00
220.00
99.00
110.00
55.00
22.00
44.00
110.00
110.00
22.00
44.00
110.00
33.00
55.00
55.00
110.00
22.00
55.00
110.00
220.00
33.00
44.00
77.00
66.00
11.00
66.00
55.00
66.00
110.00
110.00
220.00
110.00
33.00
55.00
110.00
88.00
22.00
253.00
77.00
22.00
55.00
110.00
110.00
110.00
55.00
22.00
110.00
220.00
110.00
66.00
55.00
220.00
231.00
110.00
22.00
110.00
55.00
55.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
DATTA
DAGDU
SHELKE
DAGADU
HONAJI
SHELKE
CHOUDHARI
RAMESH
RAJESHWARRA CHOUDHARI
RAJESHWARR C
LODHA
ASHOK
AMARCHAND AMARCHAND FULCHAND LODHA
NEVE
M
D
DEVIDAS
MADHAVRAO NEVE
SHAKUNTALA BAJIRAO
MANOORKAR GANPATRAO SAMBHAJI
CHANDOLKAR
MAROTI
RAMCHANDRA KALYANKAR
RAMCHANDR MADHAVRAO KALYANKAR
PAHUJA
HIRUKUMAR
HARGUNADAS
YOGIRAJ
DATTARAM
MORE
NA
GANJGALE
SHIVPRASAD MADHAVRAO GANJGALE
MADHAVRAO BABARAO
SAINATH
GOVINDRAO SUNKEWAR
NA
KATTI
ATINDRA
KATTI
BINDUMADHAV
LALITA
GUNDERAO
LADE
GUNDERAO LADE
BHOSALE
ANUJA
VISHVAJEET
VISHVAJEET P
BHOSALE
SAMINA
AFROZE
ARIF
GULAM
A
MOHIUDDIN
ANIL
BALKRISHNA SHEWALKAR NA
GUNWATRAOZETNGRAO LADE
GUNDERAO GUNWANTRAO LADE
PRAMOD
TANBAJI
RAMTEKE
NA
RAMESH
KUMAR
AGARWAL
RAM
KUMAR
AGARWAL
SUDHIR
BAKRE
MR
P
R BAKRE
RENU
SANJAY
BHAGWE
NA
MUKUND
M
PATHAK
NA
NARENDRA VIJAY
NEWASKAR
VIJAY
BALWANT
NEWASKAR
HEMANT
VILAS
AMRUTE
VILAS
KRISHNARAO AMRUTE
KISHOR
SUDHAKAR
DIXIT
SUDHAKAR GOVIND
DIXIT
AMIT
S
PATIL
SURATRAM PATIL
APARNA
MISHRA
ANJANI
VIDYA
PRASHANT
DHEPE
PRASHANT RAMANAD
DHEPE
FAROOQUE AHEMAD
QURESHI
H
QURESHI
JAVED
SATTAR
KHAN
SATTAR
SAHEB
KHAN
ANANT
YADAO
BHOYAR
NA
RAVINDRA
PINGE
NA
VIJAYKUMAR SHANKAR
BIDKAR
NA
NANDYALA JAYA
RANGA REDDY RANGA
REDDY
N
SAMEER
ACHYUTRAO INGLE
ACHYUTRAO BALKIRAN
INGLE
NILESH
TEJRAO
INGLE
NA
PURUSHOTTAYADAO
PATIL
SURESH
PURUSHOTTAMPATIL
RAMESH
FAKIRCHAND BAGRECHA
FAKIRCHAND BAGRECHA
PRABHU
YADAO
JADHAO
NA
MAHESH
ARJUNDAS
KRIPALANI
ARJUNDAS DHARAMDAS KRIPALANI
POONAM
O
CHANDAK
NA
PRATAPSING MANIKRAO
PATIL
MANIKRAO BHAVADU
PATIL
SANJAYSINGH R
SENGAR
R
U
SENGAR
RATHI
PRATIK
PURSHOTTAM RATHI
PURSHOTTAMBHOJRAJI
ASHOK
MULCHAND
JAIN
MULCHAND MANEKCHANDJAIN
SHUBHANGI G
KAKPURE
NA
GAJENDRA
S
KAKPURE
NA
SHASHIKANT R
NANGLIA
R
H
NANGLIA
SANDEEP
RAMRAKSHA TRIPATHI
RAMRAKSHA RAMKISHOR TRIPATHI
AAKASH
ANIL
VARHADE
ANIL
GOPALRAO VARHADE
PRADIP
MANIKRAO
DESHMUKH
MANIKRAO DESHMUKH
SHANKARRAO ZADE
DOMAJI
ZADE
KAILAS
GULABRAO
ULHE
GULABRAO B
ULHE
SHIVKUMAR J
KEDIA
JWALAPRASA KEDIA
PREMA
RAJENDRA
TIWARI
RAJENDRA TIWARI
SHAMAL
MAROTRAO
BAGDE
MAROTRAO SONBAJI
BAGDE
RUPALI
AMIT
KASAT
AMIT
OMPRAKASH KASAT
SATISH
VINAYAKRAO HADOLE
NA
SORTE
DIPAK
GAJANANRAO SORTE
GAJANANRAOKISNAJI
WARHEKAR
NA
MAHADEORAOV
NA
NAVINKUMAR ARUNKUMARJI PETHE
LAXMIKANT RADHAKISAN BAJAJ
RADHKISAN BAJAJ
MADHUKAR KALURAM
PAPALKAR
KALURAM
PAPALKAR
SUDHAKAR MARKAD
NA
SHRIKUMAR KALURAMJI
PAPALKAR
KALURAMJI PAPALKAR
MANISHA
ANIL
RAUT
ANIL
RAUT
SHESHRAO BHATJODE
SHAKUNTALABBHATJODE
ARUNA
AUTADE
JYOTIBA
AUTADE
SURESH
UTTARWAR
GANGADHAR UTTARWAR
ARCHANA
JAYANT
CHIDDARWAR EKNATH
RAJARAM
CHINNAWAR
GYANCHANDANI
SUNITA
ANIL
GYANCHANDANANIL
DEVELOPMENT OFFI INDIA
NATH NAGAR PARBINDIA
PADMAVATI GALLI P INDIA
ADARSH COLONY PAINDIA
VASANT NAGAR NANINDIA
2 11 28 1 BORBAN FAINDIA
AARTIYA COMPLEX GINDIA
C/O ASHOK RAO MOINDIA
C/O NAGESH TEXTIL INDIA
9‐4‐723 VINKAR COL INDIA
C ‐ 11, MAYUR APARINDIA
H NO 1/6/931 VADH INDIA
C/O MANDVEKAR BHINDIA
C/O MOHAMMED A INDIA
AT POST ‐TAMSA TQ INDIA
1/6/996 JANGAMVA INDIA
B/001 SRUSHTEE SA INDIA
4 DARPAN APT 226 CINDIA
FLAT NO 302 FOLOR INDIA
SHANKAR BHAWAN INDIA
SAKET U/12 UJWAL INDIA
PLOT NO 3 RPTS ROAINDIA
59 MAYURESHWAR AINDIA
PLOT NO 86 OLD SU INDIA
155 PANDE LAYOUT INDIA
517 C SECTOR M ASHINDIA
C O RAVINDRA RAMTINDIA
NEAR KHAMTALAO MINDIA
TAKIYA WARD J K HOINDIA
GUJRATHI COLONY PINDIA
SARKAR NAGARI LANINDIA
B 53 KUCHANA HOU INDIA
QUARTERS NO.B‐96 INDIA
C/O A B INGLE WARDINDIA
KESHAO NAGAR NEAINDIA
C O YOGESH FERTILIZINDIA
408, DHAMANGAONINDIA
BHIMJYOTI NAGAR CINDIA
WARD NO 30 NEAR CINDIA
AMRUT BUILDING SBINDIA
SAMTA NAGAR MURINDIA
BEHIND MANTRI OIL INDIA
L I C COLONY AMRAINDIA
MANGILAL PLOT, CA INDIA
304 AAKAR APARTMINDIA
304 AAKAR APARTMINDIA
5/2 LOKMANYA COL INDIA
NEAR ISKCON TEMP INDIA
RATHINAGAR ANURAINDIA
SAMATA COLONY KAINDIA
29 VIJAY COLONY KAINDIA
PLOT NO.141 RISHI BINDIA
BALAJI BUILDING SWINDIA
82 OM GANESH COLINDIA
KALYAN NAGAR AMRINDIA
5 SWASTIK NAGAR NINDIA
AT POST DHANEGAOINDIA
A/ KENZARA P/ DHA INDIA
DEODI SARAFA LINE INDIA
SHITAL BHAVAN MA INDIA
BAJAJ ELECTRONICS,INDIA
M K PAPALKAR TALAINDIA
SHRI S K MARKAD VAINDIA
S K PAPALKAR TALAVINDIA
RAUT DENTAL CLINICINDIA
C O PAPALKAR HOSPINDIA
C O PAPALKAR HOSPINDIA
TALAO LAYOUT PUSINDIA
AT UDASI WARD PUSINDIA
52 PUSAD CITY WARINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
UTTAR PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
PUNE
PARLI VAIJNATH
PARLI VAIJNATH
PARLI VAIJNATH
NANDED
NANDED
NANDED
HYDERABAD
NANDED
NANDED
NANDED
NANDED
NANDED
NANDED
NANDED
NANDED
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
LUCKNOW
BHANDARA
BHANDARA
BHANDARA
BHANDARA
CHANDRAPUR
CHANDRAPUR
CHANDRAPUR
BULDANA
BULDANA
BULDANA
BULDANA
BULDANA
BULDANA
AKOLA
AKOLA
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
NAGPUR
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
PARATWADA
ASEGAON
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
411020
431401
431515
431517
431601
431601
431602
500055
431603
431604
431605
431605
431605
431606
431712
432602
440001
440008
440010
440010
440015
440015
440015
440024
440025
226002
441904
441904
441904
441904
442401
442503
442505
443001
443001
443101
443104
443201
443404
444005
444107
444601
444601
444602
444602
444602
444602
444603
444603
444604
444604
440010
444605
444605
444606
444607
444705
444708
444806
444905
445204
445204
445204
445204
445204
445204
445204
445204
445204
445204
IN303028516122 Amount for unclaimed an
IN303028517327 Amount for unclaimed an
IN300513168306 Amount for unclaimed an
IN300513166687 Amount for unclaimed an
IN300513142615 Amount for unclaimed an
IN300513154851 Amount for unclaimed an
IN300513123131 Amount for unclaimed an
IN302679338736 Amount for unclaimed an
IN302201106748 Amount for unclaimed an
IN300394164826 Amount for unclaimed an
IN302390100090 Amount for unclaimed an
IN300513149376 Amount for unclaimed an
IN302679342636 Amount for unclaimed an
IN300513123914 Amount for unclaimed an
IN302164102413 Amount for unclaimed an
IN300513125448 Amount for unclaimed an
IN301330201321 Amount for unclaimed an
IN300513139504 Amount for unclaimed an
IN300513104317 Amount for unclaimed an
IN300214125485 Amount for unclaimed an
IN300394147757 Amount for unclaimed an
IN302902442344 Amount for unclaimed an
IN300450804869 Amount for unclaimed an
IN303116101854 Amount for unclaimed an
IN300214124167 Amount for unclaimed an
IN302902435741 Amount for unclaimed an
IN303116100992 Amount for unclaimed an
IN303116101552 Amount for unclaimed an
IN300513145181 Amount for unclaimed an
IN303028540366 Amount for unclaimed an
IN300513164307 Amount for unclaimed an
IN303116104234 Amount for unclaimed an
IN301696103135 Amount for unclaimed an
IN303028542072 Amount for unclaimed an
IN303028547289 Amount for unclaimed an
IN303116102788 Amount for unclaimed an
IN302269120996 Amount for unclaimed an
IN303116103218 Amount for unclaimed an
IN303116102755 Amount for unclaimed an
IN302679347390 Amount for unclaimed an
IN303116101576 Amount for unclaimed an
IN303116101411 Amount for unclaimed an
IN300513171451 Amount for unclaimed an
IN300239119068 Amount for unclaimed an
IN300888146581 Amount for unclaimed an
IN301330183303 Amount for unclaimed an
IN303028531350 Amount for unclaimed an
IN303116101230 Amount for unclaimed an
IN300484126203 Amount for unclaimed an
IN301696107460 Amount for unclaimed an
IN301330194596 Amount for unclaimed an
IN301696108021 Amount for unclaimed an
IN301330192429 Amount for unclaimed an
IN301330206083 Amount for unclaimed an
IN300239120134 Amount for unclaimed an
IN301330195688 Amount for unclaimed an
IN301330179207 Amount for unclaimed an
IN300513141624 Amount for unclaimed an
IN302679353056 Amount for unclaimed an
IN300239119191 Amount for unclaimed an
IN302390100118 Amount for unclaimed an
IN303116100227 Amount for unclaimed an
IN303116100284 Amount for unclaimed an
IN303116100311 Amount for unclaimed an
IN303116101088 Amount for unclaimed an
IN303116102853 Amount for unclaimed an
IN303116102853 Amount for unclaimed an
IN300214118177 Amount for unclaimed an
IN300214130350 Amount for unclaimed an
IN300214135535 Amount for unclaimed an
110.00
66.00
55.00
33.00
22.00
22.00
110.00
440.00
44.00
33.00
110.00
110.00
55.00
55.00
11.00
121.00
55.00
550.00
198.00
110.00
44.00
110.00
88.00
55.00
88.00
55.00
44.00
11.00
22.00
22.00
22.00
220.00
55.00
66.00
11.00
44.00
33.00
44.00
22.00
44.00
44.00
110.00
110.00
33.00
649.00
550.00
22.00
110.00
550.00
44.00
110.00
11.00
440.00
275.00
55.00
33.00
275.00
220.00
22.00
11.00
55.00
220.00
22.00
550.00
77.00
55.00
55.00
110.00
55.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
NIRMALADEVI LALBAHADUR GYANCHANDANLALBAHADUR
AJAY
GADAM
NA
NILIMA
SURESH
UTTARWAR
NA
GOWARDHANKISANLAL
SONI
DHANANJAY GOWARDHANDSONI
RAJESH
MALANI
NA
MADHUKAR RAMRAO
NAIK
RAMRAO
GAJANAN
SAHEBRAO
PATIL
SAHEBRAO PUNJABRAO PATIL
PRASAD
PRAMOD
PANDE
NA
ALOK
KUMAR
ROY
NA
DINESH
KUMAR
PAREEK
SHRINIWAS PAREEK
SHAH
SADHANA
NANDKISHORE SHAH
NANDKISHOR T
ANSHOO
AGRAWAL
NA
BHAVESH
SWARNKAR
K
B
SWARNKAR
MATHEWS
THOMAS
THEVUPARA MATHAI
THOMAS
ALOK
HOLKAR
HEM
CHANDRA
HOLKAR
PRADEEP
KUMAR
TIWARI
KAILASH
CHANDRA
TIWARI
KISHOR
JOSHI
KRISHNAKANTJOSHI
DILIP
KUMAR
SHARMA
BASANT
KUMAR
SHARMA
RITESH
KHANDELWAL
DAMODAR KHANDELWAL
VIJAY
PATIDAR
MAHADEV PATIDAR
BALKRISHNA BHONSLE
KESHAV
RAO
BHONSLE
GANGA
PRASAD
DHAMANI
JAMNADAS DHAMANI
PRADEEP
JAIN
SHOBHAGYAMJAIN
MAMTA
BAHETI
GHANSHAYAMBAHETI
SANTOSH
HARBHAJANKA
KANHIYALAL AGRAWAL
SUMAN
JAIN
MADAN
CHAND
JAIN
RAMESH
KUMAR
JAIN
NA
RAJEEV
PRAKASH
BHARGAVA
INDRA
PRAKASH
RAKESH
UPADHYAY
RAJENDRA PRASAD
UPADHYAY
SWATI
TALLERA
PARAS
CHAND
TALLERA
MILIND
GODBOLE
NA
VINOD
KUMAR
GHOCHA
RAJMAL
GHOCHA
JAYASHREE IYER
MANI
IYER
SHYAM
SUNDER
SHARMA
JAGDISH
PRASAD
SHARMA
BABULAL
JAIN
HIRACHAND JAIN
CHANDRA
PRAKASH
NAGAR
MANMOHAN NAGAR
DILIP
KUMAR
GUPTA
JALLABHA
DAS
GUPTA
MANISH
YADAV
BHAGWAN LAL
YADAV
KIRTI
SHIVANKAR
ASHOK
SHIVANKAR
DEONARAYAN DUBEY
DURGA
PRASAD
DUBEY
SUBHASH
CHANDRA
RAY
SHAILENDRA KISHORE
RAY
SURESH
GHIDODE
DASHRUJI
GHIDODE
HITENDRA
SHESHKAR
NA
SHAIL
SHARMA
BAIJNATH
PRASAD
SHARMA
HARVINDAR KAUR
RAJPAL
MAHINDAR SINGH
SODI
ANAND
PARE
RAJENDRA KUMAR
PARE
VIDYA
CHARAN
BAJPAI
SHIV
BALAK
BAJPAI
RAJESH
PANDEY
NA
RANJEET
SONI
NA
MOHAMMAD OVAIS
NA
PARIMALA
SANJEEVKUMA TYAGI
VENKAJI
RAMACHANDRKULAKARNI
KAVITA
S
BALCHANDANI S
D
BALCHANDANI
SATISH
KUMAR
GUPTA
NA
TEJPAL
SINGH
GANDHI
PRITAM
SINGH
GANDHI
MANISH
AGRAWAL
RAMESH
CHANDRA
AGARWAL
PRITESH
SHARMA
MANOHAR PRASAD
SHARMA
JAIKISHAN
KHANCHANDANI
SHRI
TANWARDAS KHANCHANDANI
CHARLES
BECK
MATHIAS
BECK
SUJEET
HEDAOO
BANSIDAS
HEDAOO
BHAGWANT CHOUKIKER
TANTYA
CHOUKIKER
RAJESH
KUMAR
SHARMA
RAMANAND SHARMA
SHAMIM
AHMAD
NASIM
MOHD
SHAIL
VIJAY
BADALKAR
MATTHEW PETER
BADALKAR
VIBHA
SHUKLA
VIKAS
SHUKLA
VIKAS
SHUKLA
V
B
SHUKLA
RAVI
PATHAK
DR
R
D PATHAK
MAHESH
RAM
DAL
CHAND
G
C
GUPTA
J
R
GUPTA
K
B
BHATKAR
LATE
B
M BHATKAR
RANI
JOSHI
SHRI
S
K JOSHI
52 PUSAD CITY WARINDIA
SAMRUDHI NEAR RE INDIA
PRATIKSHYA BLDG C INDIA
CO G K SONI ADVOC INDIA
MAALANI HOSPITAL INDIA
NEAR TV CENTRE PUINDIA
AT POST WADAD TA INDIA
AT POST AT MAHAG INDIA
H.NO.328/9A SAKET INDIA
H NO C6 SBI COLONYINDIA
ADARSH VIDHYA PEEINDIA
1 5 PARSI MOHALLA INDIA
16/3 OLD PALASIA F INDIA
120 MAHADEO TOTAINDIA
24 GODHA COLONY INDIA
57, SUDARSHAN NAGINDIA
439 SUDAMA NAGA INDIA
102 HAPPY HOME A INDIA
SINGHANA RD MANAINDIA
H NO 25 WARD NO 1INDIA
116 /98 RADHA GANINDIA
13/1 INDORE GATE TINDIA
SHOBHAGYAMAL BHINDIA
C/O BAHETI BOOK STINDIA
34/ NIJATPURA, UJJAINDIA
49, KALA KUNJ, SUBHINDIA
KUMAR CLOTH HOU INDIA
41 42 AZAD NAGAR INDIA
EWS H‐15/8 RISHI NAINDIA
MUKESH SMRITI 36 INDIA
29 NIRMAN NAGAR INDIA
58 VIKRAM MARG KINDIA
139 GOVERNMENT CINDIA
27/8 NEW C D COLO INDIA
82/2 ABC LINE BIRLAINDIA
13 SHIVAJI PATH BA INDIA
45 SANT TULSI PATHINDIA
H NO 15 14 2 VIKAS INDIA
CHIRAYU CHILDERNSINDIA
E 139 MPEB COLONYINDIA
C/O PUSHPANJALI H INDIA
SHUBHAM OPTICALSINDIA
RAM SHYAM BHAWAINDIA
ANAND NAGAR, SHAINDIA
PAYAL BEAUTI PARLOINDIA
MIG‐7 SF PRIYADARSINDIA
H NO 322 NEAR SAI INDIA
V V GIRI WARD HARDINDIA
92 B SHAHANSHA GAINDIA
14 SHAHEED NAGAR INDIA
H.NO 11 PEOPLES DINDIA
STATE BANK OF IN INDIA
65 WARD NO 4, OBE INDIA
E‐7/48 ASHOKA SOC INDIA
B 32 MACHNA COLOINDIA
KOTAK MAHINDRA BINDIA
E ‐‐ 3 , SAHAKARI P INDIA
H NO 88 NAGARJUN INDIA
1139 N4 D SECTOR PINDIA
LIG 97 SECTOR 3 A SAINDIA
20/CH A SECTOR BERINDIA
PLOT NO 38 RAJAT NINDIA
301/3 D K TOWER J KINDIA
A 114 KASTURBA NAINDIA
A 114 KASTURBA NAINDIA
A‐78 ALKAPURI BHO INDIA
4 N4 HABIBGANJ BH INDIA
937 N2 HABIBGANJ INDIA
118/9/B SAKET NAG INDIA
B 109 ALKAPURI HABINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
KHANDWA
KHANDWA
KHANDWA
INDORE
INDORE
INDORE
INDORE
INDORE
INDORE
INDORE
MANDU (DHAR)
MANDU (DHAR)
DEWAS
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
UJJAIN
NEEMUCH
BETUL
BETUL
BETUL
BETUL
BETUL
HOSHANGABAD
HOSHANGABAD
HOSHANGABAD
HOSHANGABAD
HOSHANGABAD
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
MUMBAI
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
445204
445204
445204
445204
445204
445204
445205
445205
450001
450221
450331
452001
452001
452001
452004
452009
452009
452018
454446
454552
455001
456001
456001
456001
456006
456010
456010
456010
456010
456010
456010
456224
456331
456331
456331
456771
456771
458441
460001
460447
460449
460449
460551
461001
461111
461111
461111
461331
462001
462001
462010
462011
462011
462012
462016
400020
462021
462021
462021
462023
462021
462021
462021
462023
462023
462024
462024
462024
462024
462024
IN300214135535 Amount for unclaimed an
IN300888139086 Amount for unclaimed an
IN300888145323 Amount for unclaimed an
IN300888146757 Amount for unclaimed an
IN301330192766 Amount for unclaimed an
IN301330200148 Amount for unclaimed an
IN302390100907 Amount for unclaimed an
IN301330204749 Amount for unclaimed an
IN301696109866 Amount for unclaimed an
IN300513151372 Amount for unclaimed an
IN300214127227 Amount for unclaimed an
IN300214128140 Amount for unclaimed an
IN300214133675 Amount for unclaimed an
IN302902448877 Amount for unclaimed an
IN301549187805 Amount for unclaimed an
IN300765100835 Amount for unclaimed an
IN300394116534 Amount for unclaimed an
IN300513127003 Amount for unclaimed an
IN300513141812 Amount for unclaimed an
IN300513143122 Amount for unclaimed an
IN300214138009 Amount for unclaimed an
IN300450126402 Amount for unclaimed an
IN300888145052 Amount for unclaimed an
IN301330191130 Amount for unclaimed an
IN302269107812 Amount for unclaimed an
IN302269106525 Amount for unclaimed an
IN300450114862 Amount for unclaimed an
IN300450118489 Amount for unclaimed an
IN300450126702 Amount for unclaimed an
IN300513144922 Amount for unclaimed an
IN301330191780 Amount for unclaimed an
IN303028541884 Amount for unclaimed an
IN300513153301 Amount for unclaimed an
IN300513184265 Amount for unclaimed an
IN303028522336 Amount for unclaimed an
IN303028529263 Amount for unclaimed an
IN303028529843 Amount for unclaimed an
IN301151247671 Amount for unclaimed an
IN300394162882 Amount for unclaimed an
IN300513123394 Amount for unclaimed an
IN300394149650 Amount for unclaimed an
IN301330198480 Amount for unclaimed an
IN301983102876 Amount for unclaimed an
IN301983103758 Amount for unclaimed an
IN301983102101 Amount for unclaimed an
IN300394166505 Amount for unclaimed an
IN300513169374 Amount for unclaimed an
IN301774140981 Amount for unclaimed an
IN301774127636 Amount for unclaimed an
IN301774128059 Amount for unclaimed an
IN302236111822 Amount for unclaimed an
IN300765101038 Amount for unclaimed an
IN302269104907 Amount for unclaimed an
IN300394163265 Amount for unclaimed an
IN301330201817 Amount for unclaimed an
IN303028502476 Amount for unclaimed an
IN300765100543 Amount for unclaimed an
IN300394155788 Amount for unclaimed an
IN301330196820 Amount for unclaimed an
IN301330201361 Amount for unclaimed an
IN302902420285 Amount for unclaimed an
IN302902426956 Amount for unclaimed an
IN302902430128 Amount for unclaimed an
IN301330197725 Amount for unclaimed an
IN301330200979 Amount for unclaimed an
IN300484105089 Amount for unclaimed an
IN300484105923 Amount for unclaimed an
IN300394129187 Amount for unclaimed an
IN300394153690 Amount for unclaimed an
IN301330189339 Amount for unclaimed an
110.00
110.00
55.00
1100.00
165.00
55.00
55.00
77.00
209.00
110.00
22.00
220.00
110.00
33.00
55.00
110.00
22.00
275.00
22.00
11.00
55.00
55.00
154.00
110.00
44.00
429.00
1650.00
110.00
33.00
11.00
22.00
22.00
110.00
55.00
220.00
33.00
143.00
33.00
275.00
44.00
110.00
110.00
33.00
22.00
11.00
44.00
44.00
165.00
33.00
110.00
143.00
220.00
66.00
55.00
55.00
11.00
55.00
1650.00
44.00
1100.00
22.00
110.00
1100.00
165.00
198.00
1870.00
165.00
2090.00
88.00
220.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
AJEET
KUMAR
LALWANI
KANTA
UDASI
SUCHITRA
PAWGI
J
P
MISHRA
KISHAN
PATIL
ATUL
MUNSHI
ASHOK
KUMAR
RATHORE
SANDEEP
PATIDAR
SAURABH
JHANWAR
RAKESH
JAIN
ROHAN
JHARKHARIYA
SAROJ
GUPTA
SANGITA
JAIN
KIRTI
SRIVASTAVA
KUSUM
GUPTA
PRABHA
RAGHUWANSHI
SEEMA
SHARMA
MAHENDRA KUMAR
MAHESH
CHANDRA
JAIN
SUBODH
CHATURVEDI
CHANDRAWATDEVI
RAGHUVEER SINGH
PRABHA
DUBEY
KARTAR
SINGH
AKHILESH
N
GATHORIA
HEMANT
KUMAR
SHARMA
ADARSH
KUMAR
JAIN
ANIL
RAHANGDALE
SONA
GANGWANI
SUDHEER
KUMAR
UPADHYAY
SANAT
DESAI
DRAUPADI
LAL
CHANDRA
SHEKHAR
NAGPURE
SHRIKANT
PALIWAL
SHULBHA
PANDE
ASHISH
KUMAR
PANDE
ARVIND
SAXENA
SANTOSH
KUMAR
JADHAV
ARUN
KUMAR
CHOUDHA
ASHISH
DADARAYA
SHASHWAT VYAS
LALLOO
RAM
PANDEY
JYOTI
SARJEKAR
HRISHIKESH SHARMA
FAROOKH
AHMED
KHAN
ARCHANA
JAISWAL
SUNIL
GUPTA
ANAND
KUMAR
PRASAD
SADHANA
AGRAWAL
SANTOSH
KUMAR
PAL
ASHOK
DULANI
RITA
THAKUR
RAJ
KISHOR
SINGH
MEERA
SINGH
JYOTI
GOSWAMI
RAVI
SHANKAR
PANDEY
MAHENDRA KUMAR
MISHRA
BASANT
KUMAR
MOHITE
RAKESH
KUMAR
SHUKLA
NARESH
CHAND
CHAURASIA
HEMRAJ
TRIPATHI
NAMITA
KAPOOR
ANIL
KUMAR
SINGH
AWISHKAR
MESHRAM
V
A
SHARMA
SAMBANDAM KANNAN
L
B
TODE
MAHIPAL
SINGH
MOURYA
KRISHN
KUMAR
BHATIA
SATYA
DEO
SINGH
SHRI
TECKCHAND LALWANI
NA
GAJANAN
KRISHNA
PAWGI
NA
MAROTI
RAO
PATIL
AMAR
CHAND
MUNSHI
LAXMI
NARAYAN
RATHORE
NA
KAMAL
KISHORE
JHANWAR
LAKHMI
CHAND
JAIN
ANIL
KUMAR
JHARKHARIYA
RAJENDRA PRASAD
GUPTA
NA
KALI
PRASAD
SRIVASTAVA
ASHOK
KUMAR
GUPTA
KAILASH
SINGH
RAGHUWANSHI
RAJENDRA SHARMA
NA
D
P
JAIN
VINAY
KANT
CHATURVEDI
GYANPRABHASINGH
JWALA
SINGH
LODHI
SRI
RAJEEV
KUMAR DUBEY
KHALAK
SINGH
GATHORIA C
S
BALKRISHAN SHARMA
PHOOL
CHAND
JAIN
TARACHAND RAHANGDALE
PAHLAJ
GANGWANI
SURENDRA KUMAR
UPADHYAY
DAYA
BHAI
DESAI
V
S
LAL
AMRIT
LAL
NAGPURE
NA
ASHISH
KUMAR
PANDE
SHARAO
KUMAR
PANDE
SHIV
NARAYAN
SAXENA
DHONDI
RAM
JADHAV
PANNA
LAL
CHOUDHA
R
G
DADARAYA
HARI
SHANKAR
VYAS
LATE
R
H PANDEY
MUKESH
SARJEKAR
L
N
SHARMA
ABDUL
GHAFOOR
KHAN
PRASHANT JAISWAL
MANGILAL GUPTA
NA
SANJAY
AGRAWAL
UNAMADHABPAL
C
M
DULANI
NA
BETA
SINGH
RAGHURAJ SINGH
GAUR
KAMESHWAR GOSWAMI
C
K
PANDEY
RAM
SUMANT
MISHRA
SITA
RAM
MOHITE
GYANENDRA NATH
SHUKLA
NA
NA
SURENDRA KUMAR
BHALLA
BALRAM
SINGH
YOGRAJ
MESHRAM
V
L
N RAO
N
SAMBANDAM KANNAN
BHAGWAN JANAJI
TODE
KAMAL
SINGH
MOURYA
SOHANLAL BHATIA
NA
B‐NEW, 5/36 SARAFAINDIA
B NEW 57 AARA MA INDIA
C‐3, FORTUNE PARK,INDIA
S 2 SUSMITA APART INDIA
85 MANDAKINI HOUINDIA
GANDHI BAZAR BEG INDIA
114 M A GA MARG NINDIA
BEHIND ITI KAMLA NINDIA
KAMAL PRINTING PRINDIA
BESIDE OF KAMLESHINDIA
MADHUKAR SHAH WINDIA
NCD 12 NEAR HOSTEINDIA
HOUSE NO 149 SHANINDIA
C 33 PHASE 1 GAIL C INDIA
17 NEW OLD BUS ST INDIA
5/252 RAVISHANKAINDIA
25, SAKET NAGAR TAINDIA
H NO 98K HARASI BHINDIA
46 SAKET NAGAR TA INDIA
B 5 DR RAJENDRA PRINDIA
17 DURGAPURI TANSINDIA
N 26 PATEL NAGAR CINDIA
CH‐61, DEEN DAYAL INDIA
ASHIYAN PUBLIC SCHINDIA
NO B/121 PRIYA DARINDIA
NEWTON CHIKHLI NOINDIA
CONSUMER FORUM INDIA
BEHIND VIVEK JYOTI INDIA
MARDIKAR GALI WA INDIA
AZAD WARD BESIDE INDIA
46 MAHAVIR NAGARINDIA
49/B NEHRU ROAD NINDIA
D 24 DURGA NAGAR INDIA
WEST CENTRAL RAIL INDIA
HOUSE NO 3 KRISHNINDIA
313 PREM NAGAR G INDIA
I‐22 SAINIK SOCIETY INDIA
506/2 IN FRONT OF SINDIA
409 / 16 KOTWALI WINDIA
3664 BESIDE GAYATRINDIA
C/O H S VYAS ADMININDIA
1 DURGA COLONY G INDIA
975 SAKET NAGAR E INDIA
30 RAKSHA KARMCHINDIA
M O 4 MPEB COLON INDIA
JAGDISH TALKIES DAINDIA
DIRECTOR BUNGLOWINDIA
2 C/1 OFFICERS COLOINDIA
C 98 MPSEB COLONYINDIA
Q NO D/22 NEHRU NINDIA
345, SINDHI COLONYINDIA
C/O SHRI N S THAKU INDIA
SARDA COLONY BEH INDIA
M GANJ BHARHUT NINDIA
GOSWAMI X RAY AMINDIA
F 2 GIRLS DIGREE COINDIA
C/O AMBIKA SHUVA INDIA
WARD NO‐04 KUNDAINDIA
320 GRAM NAUBASTINDIA
G‐4, ENGG COLLEGE INDIA
JEL 12934 CPP 3 JAY INDIA
B 625 SECTOR 11 NCINDIA
C 93 NCL COLOONY INDIA
F 11 NARMADA BHA INDIA
D 23 NH3 VINDHYA INDIA
B 179 PHASE I DEEPAINDIA
NH 2 C 65 VINDHYA INDIA
B 449 NH II VINDHYAINDIA
AGM BHEL VSTPP NINDIA
SHRI RAM BHAWAN INDIA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
BIHAR
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
ANDHRA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
RAISEN
SHAJAPUR
SHAJAPUR
SEHORE
SAGAR CANTT
SAGAR CANTT
JABALPUR
CHHATARPUR
GUNA
GUNA
GWALIOR
GWALIOR
GWALIOR
GWALIOR
GWALIOR
GWALIOR
GWALIOR
GWALIOR
MORENA
DHAR
DHAR
SEONI
BALAGHAT
BALAGHAT
MANDLA
INDORE
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
BARELA
CHAIBASA
SHADOL
SHADOL
BILASPUR (M.P)
SATNA
SATNA
SATNA
SATNA
REWA
REWA
REWA
REWA
REWA
REWA
REWA
SIDDI
SIDDI
SIDDI
SINGRAULI
ANAKAPALLE
SIDDI
SIDDI
SIDDI
SIDDI
462030
462030
462039
462042
462042
464881
465001
465001
466001
470002
470002
482008
471001
473112
473331
474001
474002
474002
474002
474002
474002
474011
474020
476001
480001
480447
480661
481001
481001
481661
452018
482001
482001
482001
482001
482001
482001
482002
482002
482002
482002
482003
482005
482005
482008
483336
833215
484444
484552
495454
485001
485001
485001
485001
486001
486001
486001
486001
486001
486002
486450
486884
486884
486885
531020
486885
486885
486885
486886
IN303420100051 Amount for unclaimed an
IN301330203517 Amount for unclaimed an
IN300765101626 Amount for unclaimed an
IN301127164579 Amount for unclaimed an
IN301330200347 Amount for unclaimed an
IN303028549170 Amount for unclaimed an
IN301330201222 Amount for unclaimed an
IN301330202184 Amount for unclaimed an
IN301330203972 Amount for unclaimed an
IN300394151843 Amount for unclaimed an
IN301330202105 Amount for unclaimed an
IN302902462433 Amount for unclaimed an
IN303028506206 Amount for unclaimed an
IN302902450225 Amount for unclaimed an
IN300394141528 Amount for unclaimed an
IN300394127383 Amount for unclaimed an
IN301055102255 Amount for unclaimed an
IN300513173083 Amount for unclaimed an
IN301330199856 Amount for unclaimed an
IN302679334968 Amount for unclaimed an
IN302902416050 Amount for unclaimed an
IN303028542018 Amount for unclaimed an
IN301557217704 Amount for unclaimed an
IN302269114359 Amount for unclaimed an
IN301696105420 Amount for unclaimed an
IN302679338478 Amount for unclaimed an
IN300394164318 Amount for unclaimed an
IN300394161028 Amount for unclaimed an
IN301330200169 Amount for unclaimed an
IN302679315903 Amount for unclaimed an
IN300450109024 Amount for unclaimed an
IN300513115620 Amount for unclaimed an
IN300214124827 Amount for unclaimed an
IN301330204984 Amount for unclaimed an
IN302902409764 Amount for unclaimed an
IN300476428726 Amount for unclaimed an
IN302902433601 Amount for unclaimed an
IN301774123320 Amount for unclaimed an
IN301330201608 Amount for unclaimed an
IN302902421967 Amount for unclaimed an
IN302902431947 Amount for unclaimed an
IN301330199676 Amount for unclaimed an
IN301330201645 Amount for unclaimed an
IN302902437822 Amount for unclaimed an
IN302902437683 Amount for unclaimed an
IN302902435722 Amount for unclaimed an
IN300513131432 Amount for unclaimed an
IN303028502338 Amount for unclaimed an
IN302902425031 Amount for unclaimed an
IN302902424441 Amount for unclaimed an
IN301983102656 Amount for unclaimed an
IN300214134644 Amount for unclaimed an
IN301330181855 Amount for unclaimed an
IN303028550474 Amount for unclaimed an
IN300214110389 Amount for unclaimed an
IN300214111021 Amount for unclaimed an
IN301696113198 Amount for unclaimed an
IN301696114765 Amount for unclaimed an
IN300214119240 Amount for unclaimed an
IN303420100007 Amount for unclaimed an
IN301696115051 Amount for unclaimed an
IN302902430990 Amount for unclaimed an
IN303028507730 Amount for unclaimed an
IN302902412604 Amount for unclaimed an
IN302902424438 Amount for unclaimed an
IN302902428685 Amount for unclaimed an
IN303028513441 Amount for unclaimed an
IN303028517099 Amount for unclaimed an
IN303028517488 Amount for unclaimed an
IN300450120427 Amount for unclaimed an
110.00
88.00
11.00
165.00
495.00
77.00
22.00
77.00
22.00
11.00
165.00
220.00
55.00
110.00
77.00
1100.00
440.00
55.00
110.00
1166.00
22.00
110.00
99.00
55.00
110.00
66.00
55.00
55.00
22.00
11.00
55.00
495.00
11.00
55.00
165.00
22.00
33.00
99.00
220.00
88.00
330.00
110.00
165.00
55.00
88.00
110.00
330.00
55.00
11.00
220.00
33.00
33.00
1100.00
33.00
110.00
165.00
55.00
121.00
275.00
55.00
88.00
110.00
275.00
55.00
55.00
253.00
55.00
110.00
1100.00
1650.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
VEERA
RAGHAVAN
TB
BALKRISHNANT
V
SHEKH
NAJEER
SHEKH
AMEER
NARENDRA KUMAR
DWIVEDI
RAJENDRA PRASAD
DWIVEDI
PRADEEP
GUPTA
RATAN
CHAND
GUPTA
LALJI
SINGH
TOMAR
NA
ABDUL
HANIF
ABDUL
HABIB
ARVIND
KUMAR
SRIVASTAVA
V
K
SRIVASTAVA
SHRUTI
SRIVASTAVA
ARVIND
KUMAR
SRIVASTAVA
BHEL
BAI
SAHU
HEM
DAS
SAHU
ABHAYA
SEE
CHANDRA
SEKHAR
SEE
ASHOK
KUMAR
BIRJA
NAND
D
SUBBAIAH
LATE
D
VENKAIAH
SHIKHA
CHAKRABORTY
NA
MADHUMITA BHOWMIK
LATE
PRABAL
KANTI BHOWMIK
D
ASOKAN
DHARMAN M
MANJULA
K
K
DINESH
KUMAR
MADHU
LATA
AGRAWAL
NA
RAJNISH
SRIVASTAVA
VISHNU
CHANDRA
SRIVASTAVA
SENORA
GARG
TRILOK
CHANDRA
GARG
ANIL
KUMAR
JHA
PARAMESHW JHA
KANCHAN
DWIVEDI
NA
DILIP
LALWANI
HANMAT
RAI
LALWANI
ABDUL
AJAZ
ABDUL
HAFIZ
NEELAM
SINHA
SANJIVA
KUMAR
ANUP
MAITY
PARESH
CHANDRA
MAITY
SRINIVASA
BHASKAR
KOMMU
SREERAMULUKOMMU
LALJI
BHARTI
GOSWAMI
MAHAVEER BHARTI
GOSWAMI
ONKARLAL KHANDELWAL
SHEORAMDAS KHANDELWAL
ASHISH
KHANDEKAR
KAMAL
KHANDEKAR
JAYESH
KUMAR
THAKUR
VIJAY
KUMAR
THAKUR
PREETI
CHUDASAMA
NA
VIVEK
RAJ
VERMA
LATE
MR
I P VERMA
RIYA
AGRAWAL
NA
DHIRAJ
KUMAR
SOLANKI
DINESH
CHANDRA
SOLANKI
SALIL
RAYCHOUDHARY
ATUL
CHANDRA
RAYCHOUDHARY
GEETA
DEVI
SINGH
NA
ANITA
PRUSETH
BIJAYANANDAPRUSETH
SARLA
KASHYAP
RAMADHAR KASHYAP
VIMAL
TRIPATHI
SWATANTRA NARAYAN
TRIPATHI
NAVEEN
SINGH
BAGHEL
VIORESH
KUMAR
BAGHEL
Ashok
Kumar
Bodakhe
BHIKAJI
BODAKHE
UMA
GUPTA
NA
ARCHANA
AGRAWAL
ARUN
AGRAWAL
GHAZALA
ALI
SYED
AIJAZ
ALI
MANOJ
KUMAR
PANDEY
RAM
MANOHAR
PANDEY
SAMRESH
BOSE
SATYAJIT
BOSE
JYOTISH
KUMAR
JHA
SRINARAYAN JHA
SHANKAR
LAL
SHUKLA
JAI
NARAYAN
SHUKLA
I
S
SREEJIT
I
S
SREEDHARAN
ANURADHA JHA
ASHWANI
KUMAR
JHA
SURYA
BHUSHAN
CHHOTA
PRASAD
SINGH
SANJAY
KUMAR
MISHRA
NA
SHEIKH
KALEEM
NA
MUKESH
SINGHANIA
NA
A
K
THAKUR
DASHRATH THAKUR
MOHD
KHALIL
KHAN
LATE
A
R KHAN
JAYPAUL
VEMU
NANCHARAYYVEMU
BAIDYA
NATH
KUNDU
CHANDRANAT KUNDU
RAJIV
SUBHEDAR
ATMARAM SUBHEDAR
KAMAL
KUMAR
AHUJA
SHYAM
LAL
AHUJA
SABYASACHI PADHI
RAJIB
LOCHAN
PADHI
NAGASATYA SURYANARAYA AYYALASOMAYAVENKATARAOAYYALASOMAYAJULA
S
LAKSHMI
R
KARUNA
MURTHY
KUMAR
DIWAKAR
BRIJNANDAN SINGH
GAURAV
KUMAR
NA
PRATEEK
U
TANDAIYA
U
P
TANDAIYA
GIRISH
MALPANI
BHAGWAN DAS
MALPANI
MAYANK
KUMAR
KUMAR
ASHOK
MANOJ
KUMAR
GOPO
BAHERA
K
BADRI
LAL
VISHWAKARMA
VISHWAKARM PANKAJ
QRT NO T II 27 N C L INDIA
INDIA
S/O SHEKH AMEER M
C / O DR PRADEEP G INDIA
STATION GANJ NARSINDIA
MPEB COLONY GADINDIA
SHUBHAS WARD GAINDIA
QUARTER NO. 11 ST INDIA
QUARTER NO. 11 ST INDIA
BK. 2C/ST. 25 SECTO INDIA
QR. NO 11/C RUSSIA INDIA
QTR NO B 09 NTPC/AINDIA
BLOCK 6A TS STREETINDIA
80 / 1 MAITRI NAGA INDIA
HOUSE NO 12 STREEINDIA
14/B RUSSIAN COMPINDIA
HOUSE NO 15 GANDINDIA
132 NEW KHURSI PAINDIA
A1 38 SURYA VIHAR INDIA
PLOT NO 1 BLOCK NOINDIA
QTRS NO 108 SEC R INDIA
FALT 118C H P L FIRSINDIA
B/47 VIDHYUT NAGAINDIA
C/O NATIONAL ELEC INDIA
MIG 625 PADMANABINDIA
LIG 578 PADMANAB INDIA
MIG I 151 PADAMNAINDIA
INDIA
WARD NO 41 NEAR M
201, WARD NO 14, PINDIA
24 1 GANESH WARD INDIA
VILLAGE AND POST CINDIA
HOUSE NO.29/918 OINDIA
Q NO 38/810 NEW CINDIA
BHAIJI GARAGE SHA INDIA
H I G C 35 SHAILEND INDIA
CHC SIMGA RAIPUR INDIA
E 11, GREEN PARK V INDIA
4D ASHOKA CROWN INDIA
C/O R.D.KASHYAP SI INDIA
SADARWARD BHAT INDIA
QTR NO D 80 L AND INDIA
Ring Road No 2 AyodINDIA
BEHIND GEETA LODGINDIA
C/O ARUN AGRAWA INDIA
D1/13, COAL ESTATEINDIA
C/I SUNAYAN CHASMINDIA
BEHIND DR LUTHRASINDIA
HOUSE NO 60 KHUS INDIA
SHUBHASH COMPLE INDIA
B H E L SITE OFF N T INDIA
HOUSE NO 60 KHUS INDIA
B‐4/202 RAMKRISHNINDIA
C 4 DHELWADIA SEC INDIA
HIG‐263 S.A.V. NAGAINDIA
SADA COLONY JAMNINDIA
A‐2088 NARMADA VINDIA
C 852 KRISHNANAGAINDIA
C 680 KAVERI VIHAR INDIA
QTR NO C 659 KAVE INDIA
D 48 KAVERI VIHAR PINDIA
FH 2 235 GANGA VIHINDIA
ROOM NO 134 FH 2 INDIA
FH 2 ROOM NO 239 INDIA
184 1ST FLOOR THIR INDIA
ROOM NO 102 FH 02INDIA
R NO 133 FH 2 GANGINDIA
B 986 KAVERI VIHAR INDIA
C 857 KRISHNA VIHAINDIA
C ‐38 PRAGATI NAGAINDIA
QTR NO 59/1 BANIMINDIA
QR.NO.B/41 BALGI DINDIA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
HARYANA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
TAMIL NADU
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
SIDDI
NARSINGHPUR
NARSINGHPUR
NARSINGHPUR
NARSINGHPUR
NARSINGHPUR
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
JHAJAR
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
DURG
DURG
DURG
DURG
DURG
DURG
RAJNANDGAON
RAJNANDGAON
RAJNANDGAON
RAIPUR
RAIPUR
RAIPUR
RAIPUR
RAIPUR
RAIPUR
RAIPUR
RAIPUR
SIMGA
SIMGA
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
NAGPUR
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
RAIPUR
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
CHENNAI
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
486889
487001
487001
487001
487551
487551
490001
490001
490006
490006
124125
490006
490006
490006
490006
490006
490020
490020
490020
490021
490023
491001
491001
491001
491001
491001
491001
491441
491441
491558
492001
492001
492001
492001
492001
492006
492007
492013
493118
493195
495001
495001
495001
440001
495001
495001
492006
495001
495006
495006
495006
495445
495450
495450
495450
495450
495450
495450
495450
495450
495450
495450
600040
495450
495450
495450
495450
495452
495454
495455
IN302902422917 Amount for unclaimed an
IN300214131918 Amount for unclaimed an
IN301330199531 Amount for unclaimed an
IN303028511390 Amount for unclaimed an
IN300214125651 Amount for unclaimed an
IN300214131098 Amount for unclaimed an
IN302902424472 Amount for unclaimed an
IN302902436155 Amount for unclaimed an
IN300450110278 Amount for unclaimed an
IN301127163945 Amount for unclaimed an
IN301330189154 Amount for unclaimed an
IN301330192195 Amount for unclaimed an
IN301330201803 Amount for unclaimed an
IN301330207410 Amount for unclaimed an
IN302902411092 Amount for unclaimed an
IN302902415221 Amount for unclaimed an
IN300450115223 Amount for unclaimed an
IN302902416254 Amount for unclaimed an
IN303028546034 Amount for unclaimed an
IN302679354860 Amount for unclaimed an
IN302679367225 Amount for unclaimed an
IN300214126757 Amount for unclaimed an
IN301330191981 Amount for unclaimed an
IN301330201535 Amount for unclaimed an
IN303028515892 Amount for unclaimed an
IN303028531939 Amount for unclaimed an
IN303028534840 Amount for unclaimed an
IN302269108658 Amount for unclaimed an
IN302902414707 Amount for unclaimed an
IN302902414074 Amount for unclaimed an
IN300940101226 Amount for unclaimed an
IN300513150147 Amount for unclaimed an
IN301330197300 Amount for unclaimed an
IN303028508884 Amount for unclaimed an
IN303028518572 Amount for unclaimed an
IN300159103259 Amount for unclaimed an
IN301330199667 Amount for unclaimed an
IN300940100485 Amount for unclaimed an
IN303028530052 Amount for unclaimed an
IN302902437727 Amount for unclaimed an
IN302814106632 Amount for unclaimed an
IN301696108108 Amount for unclaimed an
IN300484115677 Amount for unclaimed an
IN300214126720 Amount for unclaimed an
IN300214142045 Amount for unclaimed an
IN302679344514 Amount for unclaimed an
IN302902433090 Amount for unclaimed an
IN303028532101 Amount for unclaimed an
IN302679365506 Amount for unclaimed an
IN303028525363 Amount for unclaimed an
IN303028528414 Amount for unclaimed an
IN302269120531 Amount for unclaimed an
IN300940100621 Amount for unclaimed an
IN303116101743 Amount for unclaimed an
IN300214129217 Amount for unclaimed an
IN301330184500 Amount for unclaimed an
IN302679337097 Amount for unclaimed an
IN302679354197 Amount for unclaimed an
IN302902403467 Amount for unclaimed an
IN302902404228 Amount for unclaimed an
IN302902404259 Amount for unclaimed an
IN302902406541 Amount for unclaimed an
IN303028503245 Amount for unclaimed an
IN303028510362 Amount for unclaimed an
IN303028510617 Amount for unclaimed an
IN303028520188 Amount for unclaimed an
IN303028531850 Amount for unclaimed an
IN302679363110 Amount for unclaimed an
IN300214142386 Amount for unclaimed an
IN301696109688 Amount for unclaimed an
55.00
374.00
88.00
275.00
297.00
55.00
110.00
55.00
55.00
165.00
165.00
660.00
110.00
110.00
22.00
11.00
110.00
22.00
110.00
44.00
44.00
209.00
55.00
220.00
55.00
275.00
22.00
11.00
66.00
440.00
110.00
22.00
110.00
121.00
22.00
1100.00
550.00
55.00
11.00
77.00
330.00
55.00
220.00
55.00
121.00
11.00
110.00
22.00
11.00
88.00
22.00
220.00
55.00
55.00
22.00
110.00
110.00
22.00
330.00
220.00
220.00
22.00
11.00
44.00
99.00
121.00
132.00
220.00
33.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SUNITA
AGRAWAL
NA
PRADIP
KUMAR
BANGAL
PANCHU
GOPAL
BANGAL
RAVITEJA
GIDDI
NARASIMHA MURTY
GIDDI
DHARAMVIR SINGH
CHAWLA
B
S
H S CHAWLA
VIVEK
GUPTA
MAHESH
GUPTA
PRADEEP
KUMAR
RATH
BIJAYA
KUMAR
RATH
RAMA
KRISHNA
YADLAPALLI
VENKATAPPA YADLAPALLI
SUSHANT
NAYAK
NA
PARTHA
PRATIM
SAMANTA
NANDA
LAL
SAMANTA
PANKAJ
KUMAR
SONI
JAWAHAR
LAL
SONI
RAJENDRA
DAGA
P
R
DAGA
LAKHAN
LAL
PATEL
PATEL
A
R
ANU
SARNA
S
S
WADHWA
GANGA
RAM
YADAV
RAGHUNANDAYADAV
VINITA
MAHTO
AMRENDRA KUMAR
AMIT
RANJAN
UMESH
PRASAD
MITHILESH
KUMAR
SRIVASTAVA
BUDDHI
NATHSARAN SRIVASTAVA
INDRAJEET
SINGH
HARISH
CHANDRA
SINGH
GOPAL
KHATTRI
KEDAR
NATH
DHAWAN
CHANDRA
SEKHAR
DAS
MAHESH
DAS
VIVEK
SAXENA
MAHESH
CHANDRA
SAXENA
RAVI
SHANKAR
KUMAR
KULANAND DAS
KUMAR
R
VISALAKSHI
NA
ABHRANIL
GHOSH
ASIT
KUMAR
GHOSH
SEEMA
SARKAR
GURU
PRASAD
SARKAR
RAM
PRAKASH
GUPTA
RAJA
RAM
GUPTA
VANDANA
AGRAWAL
NA
JAYANT
KUMAR
GABEL
AGARDHAN PRASAD
GABEL
SOBHA
RANI
SHADANGI
PANCHANAN DASH
JAGDISH
PRASAD
SINGHAL
NA
NAVEEN
GUPTA
PREM
CHAND
SINGLA
SWETA
TIWARI
NA
RANJEETA
BOURY
SGULSHAN SINGH
KHETRAPAL
BRAJRAJ
SHARMA
CHANDRAMA SHARMA
ASHWANI
CHANDRA
D
P
CHANDRA
ASHOK
KESHARWANI
HAZARI
LAL
KESHARWANI
KAVITA
MISHRA
DEEP
NARAYAN
DUBEY
D
SHANKARAN
A
DORAISWAMY
RAJESHWAR DHONE
GANGARAM DHONE
MOHD
ESA
NA
B
CHENNIAH
B
HANUMANTHA RAO
YOGESH
KUMAR
AGARWAL
NA
CHAMPA
LAL
INANI
TIHAM
CHANDJI
INANI
DUTTA
APRATIM
AJIT
DUTTA
DEVENDAR REDDY
NARSA
REDDY
RAVIKUMAR POLISHETTY
VENKATESHWP
N
NARASIMHA SARMA
N
GOPAL
BHAVA
NARAYANA
V
NA
ARVIND
PRATAP
SINGH
NARENDRA PRATAP
SINGH
BADARI
NARAYANA
VOORA
BALA
NAGA VENKATAVOORA
PONDICHERRYSATHYANARAYANA
SUNIL
SATHYANARAYAKUMAR
RUPINDER
KAUR
MANMEET SINGH
RAJEEV
V
S VEMURI
V
SIVAJI
RAO
MALLIKARJUN G
P
NA
NIMIT
MANGLICK
NARESH
PRAKASH
AGARWAL
AMBIKA
PRASAD
MOHANTY
BHAKTA
HARI
MOHANTY
J
PRASUNA
K
SEKHAR
MEDURI
LAKSHMAN
KUMAR CHAND MEDURI
PARABRAHMAM
SHYAM
BHASKARAN
M
N
BHASKARAN
V
V
SARASWATHI V
VBN
RAO
SMITA
MANI
SHYAM
BEHARI
SHAW
P
RAMA
DEVI
P
RANGA
RAO
VARA
PRASAD
S
S
PENTAIAH
PRASAD
RAO
M
S
CHAITANYA BABM
KURAKULA
KRISHNA
NA
ROHIT
SARIDENA
VIJAY
RANGA
RAO SARIDENA
RAMASUDHA VAIZERS
NA
VANKADARU RAVIKUMAR
VANKADARU MALLIKHARJU RAO
GIRISH
BAHIRAT
VITHALRAO
VITHALRAO
MANJIREE
A
ADUR
BALWANT
RAO
KASHIKAR
AGRAWAL MEDICAL INDIA
QTR. NO. C ‐ 77 NTPINDIA
B 343 PO DEEPANJA INDIA
AT HOUSE NO 89 BE INDIA
ENGINEER C&I ERECTINDIA
PLOT NO N6/422 JAYINDIA
C‐90/UJWAL NAGAR INDIA
C/O SH S MURUGESAINDIA
BHEL SITE OFF NTPCINDIA
HARI NIWAS N/O PUINDIA
INDUSERIAL LINK SA INDIA
HOUSE NO 322 POD INDIA
NC 167 A B TYPE CO INDIA
VILL PO CHHURIKAL INDIA
B 1/501 KRISHNA APINDIA
F 203 GREEN VALLEYINDIA
C/O MR ASHOK SANTINDIA
Q NO 2B/2 SECL OFF INDIA
MIG 1/45 PT R S S NAINDIA
C/O BRIJ BHUSHAN MINDIA
HIG 131 M P NAGAR INDIA
HIG 95 M P NAGER NINDIA
TYPE II / 15 0/1 B TYINDIA
37 KHASMAHAL NEAINDIA
POWER GRID CORPOINDIA
HOUSE OF MAHESH INDIA
MAL GODOWN ROA INDIA
QR NO NF 3 POLY COINDIA
C/O JAYA SHADANG INDIA
THANA ROAD RAIG INDIA
ROOM NO 401 VARI INDIA
QR NO NE15 HILL VI INDIA
W/O R BOURY BOURINDIA
QR.NO B 103, JARHI INDIA
QR NO C 22 P O CHUINDIA
MAIN CHOWK MANEINDIA
QTR NO 10/C G M COINDIA
H NO 222 BHEL HIG INDIA
H NO‐2025/D, BHEL INDIA
20‐4‐209/A/2 HIMM INDIA
3 2 331 SOMASUNDINDIA
5 4 33/3 4 STERLING INDIA
13 2 127 PURUNAPUINDIA
49 2 5 AIR FORCE STAINDIA
H NO. 8‐2‐78/A PLOTINDIA
H NO 3/9 /22 SHARAINDIA
3 14 12 SRINIVASA P INDIA
3‐3‐62 A NEW GOKHINDIA
3 54 17 C8 MALLAREINDIA
PLOT NO‐21 PRIYA C INDIA
HNO 101 VASAVI COINDIA
HQ 15 CORPS EME C INDIA
B 10, RD 1 FILM NGRINDIA
FL NO 302 RAMAVEDINDIA
FLAT NO 718B GAURINDIA
502 H NO 12 5 149/7INDIA
W/O K SEKHAR, PLO INDIA
PLOT NO 66 H NO 1 INDIA
I 323 N R R PURAM INDIA
5/68 ADARSHNAGARINDIA
502 4A NG SUNCITY INDIA
H NO 1‐8‐27/14/A/6 INDIA
1‐8‐165, CHIKKADPAINDIA
FLAT NO 404 SUPRA INDIA
PLOT NO 54/A, H NOINDIA
FLAT NO. 801, MOU INDIA
24 A ASCI ADMINIST INDIA
F 404 RVS RESIDENC INDIA
3/4/526/10 LANE OPINDIA
302, SARADA APART INDIA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
ANDHRA PRADESH
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
ORISSA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
UTTAR PRADESH
DELHI
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
BIHAR
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
UTTAR PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
ANAKAPALLE
CHANDRAPUR
BILASPUR (M.P)
BHUBANESHWAR
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
KORBA
KORBA
KORBA
KORBA
KORBA
GHAZIABAD
NEW DELHI
KORBA
KORBA
KORBA
KORBA
KORBA
KORBA
KORBA
JAMSHEDPUR
RAIGARH
RAIGARH
RAIGARH
RAIGARH
RAIGARH
RAIGARH
RAIGARH
RAIGARH
AMBIKAPUR
AMBIKAPUR
AMBIKAPUR
AMBIKAPUR
AMBIKAPUR
HYDERABAD
SANGAREDDY
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
GHAZIABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
MUMBAI
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
495477
495555
531020
442401
495555
751015
495558
495558
495558
495671
495677
495677
495677
495677
201010
110075
495677
495677
495677
495684
495677
495677
495677
831002
496001
496001
496001
496001
496001
496001
496001
496001
497001
497235
497339
497442
497449
500000
502032
500002
500003
500003
500006
500010
500011
500013
500013
500013
500015
500015
500015
908515
500033
500016
201010
500007
500018
500018
500018
500019
400101
500020
500020
500076
500026
500034
500034
500026
500027
500027
IN300394172627 Amount for unclaimed an
IN300079100579 Amount for unclaimed an
IN302679361801 Amount for unclaimed an
IN302679362268 Amount for unclaimed an
IN303028524386 Amount for unclaimed an
IN303028536281 Amount for unclaimed an
IN302679345048 Amount for unclaimed an
IN302902428640 Amount for unclaimed an
IN303028548625 Amount for unclaimed an
IN302902451557 Amount for unclaimed an
IN300940101622 Amount for unclaimed an
IN301696108570 Amount for unclaimed an
IN300214130785 Amount for unclaimed an
IN300214136685 Amount for unclaimed an
IN301557218993 Amount for unclaimed an
IN302679342103 Amount for unclaimed an
IN302902456692 Amount for unclaimed an
IN303028515131 Amount for unclaimed an
IN303028518199 Amount for unclaimed an
IN303028520523 Amount for unclaimed an
IN303028521087 Amount for unclaimed an
IN303028521567 Amount for unclaimed an
IN303028528827 Amount for unclaimed an
IN303028545868 Amount for unclaimed an
IN303116101024 Amount for unclaimed an
IN303116102544 Amount for unclaimed an
IN300214126672 Amount for unclaimed an
IN300214128149 Amount for unclaimed an
IN300214141175 Amount for unclaimed an
IN301330204175 Amount for unclaimed an
IN302902441468 Amount for unclaimed an
IN302902476151 Amount for unclaimed an
IN302679342129 Amount for unclaimed an
IN300888143386 Amount for unclaimed an
IN303028504130 Amount for unclaimed an
IN301330182035 Amount for unclaimed an
IN302679351515 Amount for unclaimed an
IN301151125430 Amount for unclaimed an
IN302269114894 Amount for unclaimed an
IN303116100694 Amount for unclaimed an
IN301022200767 Amount for unclaimed an
IN301022201031 Amount for unclaimed an
IN301022200610 Amount for unclaimed an
IN300513145218 Amount for unclaimed an
IN302902422501 Amount for unclaimed an
IN300513125395 Amount for unclaimed an
IN301022202446 Amount for unclaimed an
IN301637404441 Amount for unclaimed an
IN300214121079 Amount for unclaimed an
IN300394156941 Amount for unclaimed an
IN302679346566 Amount for unclaimed an
IN302902427979 Amount for unclaimed an
IN300476102646 Amount for unclaimed an
IN300214109157 Amount for unclaimed an
IN300513159515 Amount for unclaimed an
IN300513111211 Amount for unclaimed an
IN300669100925 Amount for unclaimed an
IN301022200087 Amount for unclaimed an
IN301022212956 Amount for unclaimed an
IN300476422927 Amount for unclaimed an
IN303028541895 Amount for unclaimed an
IN301820100056 Amount for unclaimed an
IN302269115331 Amount for unclaimed an
IN300476432254 Amount for unclaimed an
IN300669101183 Amount for unclaimed an
IN300079103419 Amount for unclaimed an
IN300214124554 Amount for unclaimed an
IN300476417150 Amount for unclaimed an
IN300214105863 Amount for unclaimed an
IN301637407178 Amount for unclaimed an
44.00
110.00
253.00
44.00
44.00
11.00
22.00
187.00
55.00
33.00
110.00
11.00
77.00
55.00
44.00
495.00
110.00
110.00
33.00
77.00
11.00
143.00
55.00
44.00
11.00
110.00
55.00
22.00
22.00
220.00
22.00
22.00
220.00
1100.00
22.00
99.00
55.00
22.00
110.00
55.00
33.00
550.00
55.00
297.00
88.00
154.00
22.00
22.00
55.00
22.00
11.00
484.00
22.00
22.00
55.00
550.00
110.00
220.00
440.00
550.00
110.00
550.00
33.00
110.00
803.00
220.00
110.00
110.00
11.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
CHENNA
SATYANARAYANA
SIVA
RAMAIAH
ASST VICE PRESIDEN INDIA
CHINNA
NARAYANA MURTHY GUNDAL 202 B SURYAKIRAN AINDIA
JAGANNADHA GUNDALA
C
L
N MURTHY
NA
3‐6‐69/B/13, 1ST FLOINDIA
AVUTAPALLI KRISHNA
MOHAN
NA
PLOT 61 GB, ASTHA INDIA
SHREYASHI SUGANDHI
SHRI
KRISHNA
SUGANDHI
FLAT NO 42 4TH FLOINDIA
FLAT NO D 502 MONINDIA
JITENDRA
SAMANTARAY
DAMBARUDH SAMANTARAY
KEDAR
A
BICHU
ARVIND
MOHAN
BICHU
MICROSOFT INDIA R INDIA
RAMANAIAH THOKALA
VENKATA
RAYUDU
THOKALA
Q NO 101 TYPE 5 NHINDIA
G
ASHOK
RAO
NA
PLOT NO 948/A ROAINDIA
SRINATH
K
SETTY
KRISHNAIAH SETTY
PLOT NO 02 C/O MAINDIA
GRANDHI
NAGA
BRAHMANANDGRANDHI
D E SHAW SANALI ININDIA
NAGACHANDRSEKHAR
OSI TECHNOLOGIES INDIA
PHANI
KUMAR
MEDURI
SIVA
SATYANARAYAMEDURI
A
SUDHAKAR
NA
H NO 16 2 751/C/7 PINDIA
SUNIL
KUMAR
KOTAGIRI
NA
H NO 8/4/378/8/2 OINDIA
SUNKARA
VENKATA
SRINIVASA RAO SUNKARA
VEERAVENKAIAH
PLOT NO 101 DWAR INDIA
NO 2 1 446 SECOND INDIA
MURALIDHAR VARMA
CHENNAMRAJU NA
KODALI
1‐9‐1113/27/C DAYAINDIA
KIRAN
KUMAR
KODALI
SESHASAYANARAO
MOTHAY
1/9/1122/D/4 DAYA INDIA
SRINIVASA
PRASAD
M
SAINARAYANARAO
MICROSOFT R AND DINDIA
GANGA
AJEET
GOURISHANKARGAURISHANKAR
JAYDEEP
BALIRAM
SAWANT
BALIRAM
SAWANT
MICROSOFT INDIA P INDIA
89/B GRACE HILL NR INDIA
SIDHARTH
VIJAYACHANDRAN
VIJAYACHANDPUTHELETH KUTERI
RICHA
DUBEY
VINOD
KUMAR
DUBEY
MICROSOFT INDIA R INDIA
SHARAD
AGRAWAL
KAMLESH
KUMAR
AGRAWAL
MICROSOFT R AND DINDIA
MANTHA
ANNAJI
H NO 2‐8‐6 WOMEN INDIA
MANTHA
SATYANARAYANMURTHY
GYANA
RANJAN
MISHRA
SWETA
KUMAR
MISHRA
PLOT NO 53 HOUSE INDIA
SRINIVAS
KAVALLA
SAYANNA
KAVALLA
3‐1‐48 3RD FLOOR HINDIA
B
HANUMANTHA RAH NO 1 7 135/1 BEH INDIA
U
H
HEMACHANDRAU
ASHOK
KUMAR
PATEL
RATANSI
PATEL
DADGA
H NO 4‐64 HUDA MAINDIA
GONA
504, BLOCK ‐ 01, R V INDIA
V
S
V G MANOJKUMRAMAKRISHN RAO
GOLLAMUDI KRUPABAI
B
PRABHUDAS
5/28/1 CHANDANAGINDIA
L
MANORAMA
GOPALA
REDDY
KAMIREDDY
PNO 88 MYTHRI NAGINDIA
KAMAL
KUMAR
TAUNK
A
V
TAUNK
C‐13 ASHA OFFICER' INDIA
TANUKU
RAM
MOHAN RAO TANUKU
SATYANANDA RAO
H NO 27‐16/29/3/1 INDIA
R
V
S N MURTHY R
K
V RAO
FLAT NO 202 II FLOOINDIA
MURALI
GAJAM
RAMULU
GAJAM
1ST FLOOR H NO 17 INDIA
HARISH
KUMAR
P KOTIAN
POOVAPPA DOOMA
KOTIAN
E 59 3/4 RBI OFFICERINDIA
MOPIDEVI
MADHURIMA
AREKREVELU BALAJEE
KUMAR
PLOT NO 104 G R RE INDIA
DARAPUREDD PAVAN
KUMAR
D
PRABHAKAR
FLAT NO 202, SONY INDIA
1‐16‐67/11 VENKATRINDIA
BALAJI
SANKARAN
BALA
SUBRAMANIANSANKARAN
V
INDIRA
KUMARI
V
SESHU
BABU
A‐BLOCK,FLAT NO‐31INDIA
K
S
P SHAILAJA
K
N
V K G
FLAT NO 213 GARUDINDIA
SRINIVASA
RAO
BARATAM
NA
A 303 BHAVYAS ANAINDIA
NAGAMANGA RAGHUNATH
NA
LIG 79 DHARMARED INDIA
13‐1‐155/A 1ST FLOOINDIA
Y
YUGANDAR
REDDY
YAMASANI PANDURANGAREDDY
TUMMALA
MADHAVI
SESHAGIRI RAO
AMMISETTY
C/O T SRINIVASA RA INDIA
AGNIVESH
GUPTA
NA
312 AAKRUTI ENCLA INDIA
AGNIVESH
GUPTA
NA
312 AAKRUTI ENCLA INDIA
SRILAXMI
TADI
T
N
S SRINIVASA RAO FLAT NO 303 VINDHYINDIA
SRIDHAR
MOTHUKURI
NA
FT 302 RAGHAVEND INDIA
SRI
LAKSHMI
KORITALA
VS
RAO
KANBAY SOFTWARE INDIA
TARUN
KUMAR
SARKAR
SATYA
KUMAR
SARKAR
CONVERGYS INFO MINDIA
KUNWAR
AMIT
SINGH
KAMALESH PRATAP
SINGH
FLAT NO 205 PLOT NINDIA
PRIYANK
CHANDRA
SUDHIR
CHANDRA
IBM INDIA PVT LTD TINDIA
GEORGE
MATHAI
MATHEW
MATHAI
LATE
FLAT G, BLOCK II 94 AINDIA
ANIL
KUMAR
MISHRA
SOMANATH MISHRA
BROADRIDGE FINAN INDIA
OSI TECHNOLOGIES INDIA
MALLIKARJUN KASAM
GANGASHANKKASAM
RAKUMA
BAI
T
VITTAL
RAO
T
FLAT NO 103 SRI KRI INDIA
DEEPAK
TRIPATHI
NA
ENGINEER TPS LAB BINDIA
K
PANDARI
NA
LIG 816 B H E L R C INDIA
SASTRY
R
L N
FLAT NO 506, UNITE INDIA
LAKSHMINARAROYYURU
MUDIREDDY VANITHA
VENKATA
REDDY
MUDIREDDY
H NO 4630 MIG PHA INDIA
LINGA
REDDY
N
NARSIMHA REDDY
NAMGARI
H.NO. 5‐11‐640, RTCINDIA
B
NANDA
KISHORE
MARUTI
BHUNEKAR
H NO 4 41 DESAIPET INDIA
SREENIVAS
KOMMARAJU
GANGARAJU KOMMARAJU
3RD FLOOR MURAD INDIA
PEDDI
CHANDRAKALA
RAJESHWAR KTTURI
2/5/101 PRAKASHAMINDIA
C/ 3/ 2 PTS NTPC JYOINDIA
NARENDRA GUNTUPALLI
NAGESHWARARAO
SUDHAKAR REDDY
BOBBALA
LAXMA
REDDY
BUBBALA
1‐7‐1135 BALASAMUINDIA
PANDURANGAMOHAN
M V V
M
V
RAGHAVA RAO 17/4 MIGOB 17/F 4 AINDIA
REPAKA
CHAKRAPANI
KOMARAIAH
C/O NATARAJA KIRA INDIA
GUNDA
SANDHYA
RANI
KEDARI
VALLALA
H NO 11‐27‐103 KOTINDIA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
TAMIL NADU
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
MAHARASHTRA
TAMIL NADU
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
PUNE
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
COONOOR
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
THANE
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
PUNE
CHENNAI
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
SANGAREDDY
HYDERABAD
SANGAREDDY
NIZAMABAD
KAMAREDDY
ADILABAD
KARIMNAGAR
KARIMNAGAR
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
500029
500029
500029
500032
500032
411057
500032
500032
500033
500033
500034
500034
500036
500038
500040
500044
500044
500044
500046
500046
643101
500046
500046
500047
500047
500048
500048
500050
500050
500050
500050
500056
500056
500059
500060
400614
500062
500062
500070
500055
500072
500072
500072
500072
500072
500072
500072
500072
500080
500081
500081
500081
411006
600028
500082
500082
500090
500093
502032
500049
502032
503003
503187
504001
505001
505815
506001
506001
506002
506002
IN300610100664 Amount for unclaimed an
IN301637404287 Amount for unclaimed an
IN300351700115 Amount for unclaimed an
IN300214102326 Amount for unclaimed an
IN300513145667 Amount for unclaimed an
IN300513146703 Amount for unclaimed an
IN302679343965 Amount for unclaimed an
IN302679362895 Amount for unclaimed an
IN300476408891 Amount for unclaimed an
IN302902422068 Amount for unclaimed an
IN300214135591 Amount for unclaimed an
IN300513139113 Amount for unclaimed an
IN301022103863 Amount for unclaimed an
IN300476411588 Amount for unclaimed an
IN302863100294 Amount for unclaimed an
IN302269124522 Amount for unclaimed an
IN300214127140 Amount for unclaimed an
IN303028503208 Amount for unclaimed an
IN300513112585 Amount for unclaimed an
IN302679349682 Amount for unclaimed an
IN302902445189 Amount for unclaimed an
IN302902445189 Amount for unclaimed an
IN302902445939 Amount for unclaimed an
IN302863102094 Amount for unclaimed an
IN300513122731 Amount for unclaimed an
IN300378102174 Amount for unclaimed an
IN300476416623 Amount for unclaimed an
IN302679363574 Amount for unclaimed an
IN300476421774 Amount for unclaimed an
IN300476424032 Amount for unclaimed an
IN302902444284 Amount for unclaimed an
IN302863101726 Amount for unclaimed an
IN300394137713 Amount for unclaimed an
IN300513119267 Amount for unclaimed an
IN300513125088 Amount for unclaimed an
IN302902420239 Amount for unclaimed an
IN302863100286 Amount for unclaimed an
IN302324107098 Amount for unclaimed an
IN301774120947 Amount for unclaimed an
IN301055101695 Amount for unclaimed an
IN302863102002 Amount for unclaimed an
IN301774113916 Amount for unclaimed an
IN300214122877 Amount for unclaimed an
IN300214129230 Amount for unclaimed an
IN300513157765 Amount for unclaimed an
IN301549176638 Amount for unclaimed an
IN301549184383 Amount for unclaimed an
IN303028501793 Amount for unclaimed an
IN300513152663 Amount for unclaimed an
IN300214123032 Amount for unclaimed an
IN300239123469 Amount for unclaimed an
IN300214124128 Amount for unclaimed an
IN300513134988 Amount for unclaimed an
IN300476100843 Amount for unclaimed an
IN303028511882 Amount for unclaimed an
IN303028516430 Amount for unclaimed an
IN301313202008 Amount for unclaimed an
IN301774119139 Amount for unclaimed an
IN301022135603 Amount for unclaimed an
IN300476433227 Amount for unclaimed an
IN302902451003 Amount for unclaimed an
IN302269116782 Amount for unclaimed an
IN300214120319 Amount for unclaimed an
IN300214136639 Amount for unclaimed an
IN302679345322 Amount for unclaimed an
IN302902465439 Amount for unclaimed an
IN302679345272 Amount for unclaimed an
IN302902427741 Amount for unclaimed an
IN300214111303 Amount for unclaimed an
IN302679349803 Amount for unclaimed an
44.00
550.00
110.00
44.00
110.00
55.00
22.00
594.00
88.00
55.00
132.00
110.00
2200.00
264.00
220.00
44.00
110.00
11.00
22.00
55.00
385.00
220.00
55.00
330.00
44.00
55.00
1100.00
55.00
77.00
2200.00
33.00
110.00
594.00
22.00
11.00
33.00
55.00
110.00
550.00
209.00
11.00
220.00
176.00
22.00
110.00
880.00
4400.00
143.00
55.00
330.00
22.00
77.00
33.00
110.00
550.00
55.00
220.00
11.00
4400.00
110.00
330.00
110.00
77.00
66.00
55.00
22.00
11.00
22.00
11.00
33.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
MANCHANA BHASKAR
RAO
SOMADEV
MANCHANA
ARUNKUMAR REDDY
KARRI
SATYANARAYAREDDY
VENKATA
RAMANA
VITTANALA
SURYA
RAO
VITTANALA
NA
P
MADHUSUDHA RAO
K
CHANDRASEKH RAO
KOLISETTI
KANAKAIAH
TUMULURI
RANGA
RAO
PITCHAIAH T
PRADEEP
GELLA
RAMESH
GELLA
REPAKA
RAVI
KUMAR
REPAKA
LAXMAN
RAO
RAJASEKHAR VASIREDDY
HARIPRASAD VASIREDDY
VEGINATI
APARNA
LAXMINARASAIAH
VENKAIAH KASAM
PADMANABHAKASAM
PRAVEEN
GUNDLAPALLY
RANGA
RAO
GUNDLAPALLY
KALAPURAM SATYAVATHI
KALAPURAM RAJASEKHARA REDDY
RAVI
MEDA
SUBRAMANYAMEDA
R
VASANTHA
D
V
KRISHNA
K
V
RAMA MOHAN K
L
N V RAO
M
MALLIKARJUNA
VIKRAM
MARIDEKARE
G
SUDHAKAR
GUPTA
GANGAVARAMNAGABHUSHANAM
B
BADARINATH
B
NAGARAJU
KALEKUDITHI EKAMBARA
OBULAPPA KALEKUDITHI
NOORJAHAN DAFEDAR
NA
CHINTALA
SUBBARAYUDU
CHINTALA
MANGAMMA
G
PRUDHVIRAJ
LAKSHMANNAGORLAMUDIVETI
POLURI
JANAKI
S
KAMESWARA RAO
M
RAMESWARA REDDY
M
BALARAMI
REDDY
N
VENKATA
RAMANAIAH NA
B
ESWAR
KUMAR REDDY B
MALLA
REDDY
PESALA
KISHORE
KUMAR
MURALI
MOHAN
PESALA
RAJESH
REDDY
KOPPARTHI
NA
NUGGU
ASHALATHA
SUBBARAYUDU
K
NAGA
SRINIVASA SARMNA
T
H
PAYANI
T
M
HARIKRISHNAN
GALIGUTTA NARAYANA
REDDY
G
SIDDALINGA REDDY
G
JYOTHI
RAMASUBBA REDDY
GADIGOTI
VENKATA
SAI
KRISHNA R
V
RAMACHANDRUNI
PRATAP
SURAPANENI
NA
R
SARALA
RAMAIAH
CHETTY
PARACHURU
MURALIDHAR REDDY
BOOCHIPALLI NAGI
REDDY
BOOCHIPALLI
NAGARAJU
M
M
N RAGHAVENDRM
C
SREENIVAS
NA
G
LAXMI
DEVI
GANDLA
BASAVARAJ
K
SASIKIRAN
NA
PUCHAKALAYARAMI
REDDY
PUCHAKAYALARAGHUNATHA REDDY
Vadduri
Ramesh
NA
SUGGALA
VASANTHA
RAMA
RAO
NA
RANGAVAJHALVENKATESWAR RAO
BODEPUDI
SIVA
KOTESWARA RAVENKATRAMAIAH
NA
SURYANARAYAKORVI
M
S
R PRASAD
ANANTHARAMMADDU
ANGARA
SRINIVASA
RAO
ATCHYUTA RAMA
RAO ANGARA
PULIBANDLA SOBHA
RANI
NA
PAGOLU
VENKATESWARARAO
P
VEERANJANEYU
DHARMA
RAO
MANGENA
MANGENA RAJANNA
NIDUMOLU
NA
UMAMAHESWRAO
V
V
KANAKALAKSHMNA
KATAKAM
POORNIMA
KATAKAM
NANCHARAIAH
R
SRINIVAS
NA
VUDATHA
SIVATHAYARU
NA
SIVARAJU
PRAMOD
KUMAR
SIVARAJU
DHANUMJAYARAO
BOYAPATI
BHRUGU
KUMAR
BALARAMA KRISHNA
BOYAPATI
KANCHARLA RAMBABU
K
RANGA
RAO
RAMA
KRISHNA
V
GOPI
CHANDRA
RAO V
KUMPATI
VARA
PRASAD
K
NAGA
BHUSHNAM
YANNAKULA MAHESWARA SRIDHAR KUMA VENKATESWARAO
NAKIRIKANTI PADMA
PRIYA
SRINIVASA RAO
K
V
SARVESWARA R NA
SRINIVASA
REDDY
EEDA
VEERA
REDDY
EEDA
PATAKAMUDI SATYANARAYANA
PAKEERAIAH PATAKAMUDI
VEMULA
SUDHAKAR
NA
MANEPALLI SHYAM
SEKHAR
M
BHANUMURTHI
PLOT NO 106 KAKAT INDIA
H NO 2 291/A NEHR INDIA
4 112 LAXMI PUR NEINDIA
H NO 7/1/21 CHURC INDIA
NO 11‐7‐52/3 N S TEINDIA
HOUSE NO 2/4/24 D INDIA
H.NO 3‐5‐299/6/1, PINDIA
H NO 4.5.111 .1 PRA INDIA
6 7 24/5 NETAJI MARINDIA
W/O LAXMINARASA INDIA
H NO‐7‐40 MAIN RO INDIA
S.O G.RANGARAO (P INDIA
D NO 11‐1‐91 ARAVI INDIA
6‐482‐B‐10‐A KOVU INDIA
6/560 B 2 RAM NAG INDIA
26 ‐4‐ 1977 SADA SIVINDIA
C8 QUARTERS POWEINDIA
8‐ 36 MAIN BAZAR Y INDIA
11‐944‐1 MAIN BAZAINDIA
MUDDALAPURAM K INDIA
D NO 8 / 343 M G L UINDIA
D NO 17‐472 S C STRINDIA
D NO 3/1121‐3 C I Q INDIA
FLAT 112 GERBERA BINDIA
D NO 6/463 SANKARINDIA
12 68 18 SIVUNI MA INDIA
1 127 KHAJIPET DIST INDIA
5 501 5TH WARD PR INDIA
H NO 124/731 VASA INDIA
D NO 8‐23 KOVELAK INDIA
H NO ‐12‐78 BAZAR INDIA
4‐115A M BANDAPA INDIA
RADHA NARAYAN HOINDIA
H NO 6‐1‐163 VARADINDIA
18/3/58/ 1 A KHADI INDIA
H NO 3 RACHAPALEMINDIA
15/177 SBI COLONY INDIA
MURALIDHAR SEEDSINDIA
H NO 7/14 NEHRU NINDIA
HOUSE NO 18/586 MINDIA
HNO 16 2/1 MADHA INDIA
29/152 B 11 SRINILA INDIA
C/O K RAVINDRA RA INDIA
Prop V R Electronics,INDIA
DOOR NO.26‐22‐24 INDIA
H NO 18/5/11A 3RD INDIA
PROFIT SHOE COMPAINDIA
42‐2/1‐106 5TH LAN INDIA
24 14 08 DURGA PU INDIA
DOOR NO 55 9 12/A INDIA
D NO 40‐4‐1/13 FLAINDIA
FLOAT NO 5 5TH 4THINDIA
DOOR NO 40‐15‐1‐7 INDIA
PLAT NO 215 POLICEINDIA
75 3 5/1 SHAIKMEERINDIA
INDIA
S‐ 1 SREENIVASA TOW
CCBPT, 41‐20 /1‐28 PINDIA
DOOR NO 11/666/2 INDIA
S/O S DANUMJAYA RINDIA
S/O BOYAPATI BALA INDIA
DOOR NO 3‐42‐1 PA INDIA
GANDI GUNTA POST INDIA
SUNKARA ANJENEYUINDIA
C/O GIRIJA METAL STINDIA
D. NO 6.26 NEW VENINDIA
CASHIER ANDHRA BAINDIA
PALLAGIRI NANDIGAINDIA
16‐106 H/O NUTHALINDIA
F4, DNO 16/248 GANINDIA
DNO 8/20 SRI RAMP INDIA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
WARANGAL
MAHABUBABAD
PARKAL
KHAMMAM
KHAMMAM
KHAMMAM
KHAMMAM
KHAMMAM
KOTHAGUDEM
BHADRACHALAM
MIRALAGUDA
SURYAPET
ANANTHAPUR
ANANTHAPUR
ANANTHAPUR
HINDUPUR
TADAPATRI
TADAPATRI
DHARMAVARAM
DHARMAVARAM
DHARMAVARAM
CUDDAPAH
CUDDAPAH
HYDERABAD
CUDDAPAH
RAJAMPET
RAJAMPET
PRODDATUR
PRODDATUR
PRODDATUR
CHITTOOR
CHANDRAGIRI
TIRUPATI
TIRUPATI
TIRUPATI
PUTTUR (CTR)
PUTTUR (CTR)
KURNOOL
KURNOOL
ADONI
ADONI
NANDYAL
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
MACHILIPATNAM
MACHILIPATNAM
AVANIGADDA
AVANIGADDA
AVANIGADDA
AVANIGADDA
JAGGAYAPETH
JAGGAYAPETH
JAGGAYAPETH
NANDIGAMA
NANDIGAMA
GUDIVADA
GUDIVADA
506011
506142
506166
507001
507002
507003
507003
507003
507101
507170
508211
508234
515001
515001
515004
515201
515402
515411
515671
515711
515761
516001
516001
500049
516002
516172
516203
516360
516360
516360
517001
517127
517501
517501
517501
517583
517583
518004
518222
518301
518301
518501
520002
520002
520003
520003
520003
520003
520003
520007
520010
520010
520010
520012
520012
520013
520013
521001
521001
521133
521157
521165
521165
521175
521175
521175
521185
521190
521301
521301
IN303028510258 Amount for unclaimed an
IN303028516229 Amount for unclaimed an
IN303028516869 Amount for unclaimed an
IN300513128170 Amount for unclaimed an
IN301895105216 Amount for unclaimed an
IN301696106441 Amount for unclaimed an
IN302269116774 Amount for unclaimed an
IN301637408396 Amount for unclaimed an
IN302902448329 Amount for unclaimed an
IN301022205342 Amount for unclaimed an
IN302269112799 Amount for unclaimed an
IN302679331900 Amount for unclaimed an
IN300669101756 Amount for unclaimed an
IN302470402383 Amount for unclaimed an
IN300394132137 Amount for unclaimed an
IN300394161243 Amount for unclaimed an
IN303028545413 Amount for unclaimed an
IN300394160137 Amount for unclaimed an
IN302863101878 Amount for unclaimed an
IN302679359479 Amount for unclaimed an
IN300394163771 Amount for unclaimed an
IN300669100877 Amount for unclaimed an
IN300669102145 Amount for unclaimed an
IN301022208083 Amount for unclaimed an
IN300669100863 Amount for unclaimed an
IN301022213775 Amount for unclaimed an
IN300183121193 Amount for unclaimed an
IN300214127598 Amount for unclaimed an
IN300513132715 Amount for unclaimed an
IN300394172403 Amount for unclaimed an
IN300394103092 Amount for unclaimed an
IN302679339967 Amount for unclaimed an
IN302236106520 Amount for unclaimed an
IN302679341605 Amount for unclaimed an
IN302902454246 Amount for unclaimed an
IN302269125683 Amount for unclaimed an
IN303028539773 Amount for unclaimed an
IN302679332700 Amount for unclaimed an
IN301022207512 Amount for unclaimed an
IN300214148428 Amount for unclaimed an
IN301022213596 Amount for unclaimed an
IN300476407264 Amount for unclaimed an
IN300394107122 Amount for unclaimed an
IN302871200487 Amount for unclaimed an
IN302863100562 Amount for unclaimed an
IN300513127635 Amount for unclaimed an
IN301022210292 Amount for unclaimed an
IN302679357436 Amount for unclaimed an
IN303028514803 Amount for unclaimed an
IN303028518379 Amount for unclaimed an
IN301637409365 Amount for unclaimed an
IN302902426888 Amount for unclaimed an
IN303028533104 Amount for unclaimed an
IN302324103558 Amount for unclaimed an
IN300513127226 Amount for unclaimed an
IN302324103571 Amount for unclaimed an
IN300214123395 Amount for unclaimed an
IN301696107969 Amount for unclaimed an
IN303028519538 Amount for unclaimed an
IN303028522002 Amount for unclaimed an
IN302324108121 Amount for unclaimed an
IN302324101290 Amount for unclaimed an
IN302324106069 Amount for unclaimed an
IN302324100427 Amount for unclaimed an
IN302324101331 Amount for unclaimed an
IN302324103497 Amount for unclaimed an
IN302679353085 Amount for unclaimed an
IN302679342243 Amount for unclaimed an
IN302324104781 Amount for unclaimed an
IN302324104782 Amount for unclaimed an
11.00
165.00
44.00
110.00
11.00
55.00
55.00
330.00
11.00
110.00
110.00
165.00
110.00
880.00
66.00
55.00
154.00
55.00
55.00
55.00
22.00
330.00
1100.00
132.00
1100.00
22.00
4400.00
11.00
11.00
55.00
220.00
275.00
220.00
55.00
55.00
11.00
220.00
44.00
33.00
11.00
11.00
220.00
22.00
110.00
66.00
11.00
1100.00
165.00
110.00
44.00
605.00
275.00
44.00
110.00
33.00
110.00
33.00
33.00
517.00
132.00
220.00
22.00
55.00
88.00
11.00
55.00
220.00
11.00
55.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
KOLA
SIVA
VENKATA SUBRANA
H NO 18/170 RAMALINDIA
SUBBARAYUDKANCHANA
4 ‐170 DANAGUDEMINDIA
VENKATA
SATYANARAYANMURTHY K
AE/43 C COLONY VT INDIA
LAKSHMI
PADMAJA
K
VENKATESWATHOTA
K
S
SOWJANYA
SATYAVEDA RAO
KUCHIPUDI
4 73 TUMMALAPALEINDIA
BATCHU
SATYANARAYANA
B
RAMA
RAO
FLAT NO 8, SWAGRUINDIA
K
VEERABHADRA RAO
K
SUBBA
RAO
C 1 MCL COLONY K SINDIA
C 19 MCL COLONY K INDIA
RAMASAMY THANGARAJU
SUBAYYADEVARAMASAMY
D NO 5‐ 54 ‐80, 6/ 18INDIA
VENKATA
SUNDARA
RAMARAO BUYYKRISHNAMURTHY
DR NO 5 1 90 1/18 INDIA
VANI
PILLUTLA
CHANDRAMOPILLUTLA
RAMAANJANI A
PITCHI
REDDY
ALLA
D NO 27‐7‐21 KANNAINDIA
JAYA
NANDINI
PARUCHURI
RAVI
KUMAR
SURYADEVARA PARAMESWARI TOWINDIA
2/113, COLLEGE ROAINDIA
SOMA
SEKHARA
GUPTA BALANA HARISANKARARAO
NANDIGAMA PITCHAIAH
NA
3‐102 AMARAVATHI INDIA
VENKATA
KRISHNAIAH PULIPAKA
SITA
RAMA
SARMA PULIPAKA NO 3/366A VIJAYALAINDIA
N
VENKATARATNAM
H NO 93 4TH LANE VINDIA
NALLAMOTHUNAGAMALLESWRAO
THATAVARTHI PARDHA
SARADHI
LATE
VENKATESWARLU
D NO 11‐2‐9 RAILWAINDIA
THATAVARTHI SUJATHA
LATE
VENKATESWARLU
D NO 11 2 9 SIVALAYINDIA
D NO 1‐45‐31 MAMI INDIA
PRADYUMNA SRINIVASA
Y
VENKATESWAYARRAMSETTI
BOWTHI
PRAJAPATHI
NA
D NO 5 34 B SATANIVINDIA
RAMAKOTI
REDDY
KALAKOTA
KRISHNA
REDDY
KALAKOTA
NUTAKKI P O GUNTUINDIA
C
16 560 NEAR GANGAINDIA
CHINA
SUBBA
RAO CHIGURUP VEERAIAH
H NO 3‐147 CHARLA INDIA
BODDU
KAMESWARI
VENKATESWACHITIPROLU
KOMMINENI SRINIVASA
RAO
KRISHNAIAH KOMMINENI
D.NO‐4‐73, MANDAPINDIA
TILAK
BANDARU
BHUSWANY BANDARU
S/O SRI B BHUSWAMINDIA
PARUCHURI LAXMI
NARAYANA
PARUCHURI VENKATESWARLU
SRI LAKSHMI NILAYAINDIA
JAYAVARAPU NAGESWARA RAO
NA
DR NO 3/9/31 PATH INDIA
SUBBARAO KOLLA
DR NO 16/1/238 CKTINDIA
VEERABADRARKOLLA
LAKSHMIKANTHARAO
C/O SHRIRAM CHITS INDIA
BALA
SUBRAHMANYACHINNAM
PACHIPULUSU ANAND
P
SUDARSANA RAO
DNO 361, NEW DNO INDIA
S
VIJAYA
LAKSHMI
RAMA
RAO
MITTA PALLI
D.NO.4‐82, 1ST LANDINDIA
ATMAKURI
KOTESWARA RAO
ATMAKURI PITCHAIAH
S/O PITCHAIAH D NOINDIA
VENKATARAMRAO
6/181 VASAVINAGARINDIA
LAKSHMIRAJYAMUNNALURI
KRISHNA
RAO
M P V
NA
18/129 GONTIANJANINDIA
ANJI
REDDY
MAREDDY
NA
LECTURER NEAR‐S S INDIA
RAJESWARA REDDY
CH
CH
VENKATA
RAMI REDDY
C/O VASAVI MEDICAINDIA
CHENCHAIAH CHAMARTHI
H NO 29‐38 MAIN ROINDIA
VARAPRASADACHAMARTHI
RAMAIAH
NAIDU
SRI DEVI NURSING H INDIA
ADILAKSHMAMTRIPURASETTY
CHINNAM
SURESH
BABU
SAMBAIAH
HOUSE NO 3 53 YAD INDIA
VENKATA
SUBBARAO
DEVISETTI
VENKATARATNAM
NO 7/28/E/A/2 7 TH INDIA
GAYAM
KOTAMMA
NA
1/202 CHENNAKESA INDIA
SUBBAIAH
KANAMARLAPUDI
6/14/74 KOPPUVARIINDIA
KANAMARLAP SATYANARAYANA
PAVANI
VARANASI
PRASAD
VARANASI
27/11/1125 SARASWINDIA
LEELA
DEEPA
THALLURU
NA
5/673 UPSTAIRS VA INDIA
RANGANAYAKULU
D NO 27/2‐870/1 POINDIA
ANNAPURNAMDURBHAKULA
N
HARAN
KUMAR
RADHAIAH
NO 5/4/2 S R R PURAINDIA
K
RANA
SUBBA REDDY
26 1 247 1 SAI BABA INDIA
KALIKI
MADHUSUDHA REDDY
NA
13/4 KUMMARI STREINDIA
SOLLETI
MALLIKARJUNARAO
SRINIVASRAO TATI
BIXAM
TATI
H NO 1 5 103 KUMMINDIA
NEERAJA
DEVI
A
VENUGOPAL RAO
MALLA
QCH R/4 SDSC SRIHAINDIA
SASIDHARRED THIRUMURU
SUBBA
REDDY
THIRUMURU
B‐11 LALITH APARTMINDIA
SADU
ANKAIAH
SADU
LINGAIAH
ZP HIGH SCHOOL VA INDIA
RAMESH
GUDE
PENCHALIAH GUDE
NAVOORPALLI PODAINDIA
PRABHAKAR REDDY
GUNAPATI
SUBBA
REDDY
GUNAPATI
1 12 18 SOCIETY STR INDIA
NAGENDRA KUMAR
D
GURULINGA DEVARA
D
FLAT NO 505 SECTORINDIA
RAMA
RAJESWARI
SALADI
GOVINDA
RAO
S
W/O S GOVINDA RA INDIA
BABU
GUNDAPUNEDNARAYYA
14 25 17/12 DOCTORINDIA
GUNDAPUNEDRAVINDRA
SRINIVAS
PENDYALA
KRISHNAIAH VENKATA
PENDYALA
DOOR NO 10 1 38/A INDIA
TALLURI
MANGA
DEVI
RAMARAJU VADREVU
FLAT B 5 VILLE ROYA INDIA
KIRAN
PRASAD
KORIVI
RANGA
PRASAD
KORIVI
7 5 77 A OCEAN VIEWINDIA
SAMITA
MURALI
KRISHNA
S
RAM
PRASAD RAO
401 HOROZONS ENCINDIA
DANTULURI SUDHEER
VARMA
DANTULURI SUBBA
RAJU
MIG 2 BLOCK 26 G4 INDIA
PLOT NO‐ 30/B, D NOINDIA
SRINIVASA
RAO
KATTA
KRISHNA
BRAHMANANDKATTA
SATYAKRISHNARAJU
PENMATSA
RAMA
KRISHNAMRAJPENMATSA
D NO 50 121 56/1 15INDIA
D
USHA
RANI
A
M
MURALI KRISHNA C/O CANARA BANK AINDIA
BAPANNA
ILURI
SURYANARAY ILURI
DOOR NO 49‐34‐15 AINDIA
S
SURYA
KUMARI
S
RAMA
RAO
FLAT NO 405 ASHRITINDIA
BINDIYA
AGRAWAL
NA
AVIVA LIFE INSUR COINDIA
VENKATANAGASARAT
BABU KATTAMUVENKATEWARRAO
NAVAYUGA ENGINEEINDIA
A
S
JYOTI SWARUP NA
FLAT NO 16 PALLAVI INDIA
VANKA
V
R
RAMAIAH
4/65/6/2 LAWSONS INDIA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
TAMIL NADU
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
GUDIVADA
KAIKALUR
KAIKALUR
KAIKALUR
HYDERABAD
KRISHNA
KRISHNA
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
GUNTUR
TENALI
TENALI
REPALLE
SATTENAPALLE
SATTENAPALLE
SATTENAPALLE
SATTENAPALLE
MANGALAGIRI
NARASARAOPET
NARASARAOPET
NARASARAOPET
CHILAKALURIPETA
CHILAKALURIPETA
CHILAKALURIPETA
CHILAKALURIPETA
CHILAKALURIPETA
ONGOLE
CHIRALA
ADDANKI
KANGIRI
MARKAPUR
MARKAPUR
MARKAPUR
MARKAPUR
NELLORE
NELLORE
NELLORE
NELLORE
NELLORE
GUDUR
SURYAPET
GUDUR
CHENNAI
KAVALI
KAVALI
KAVALI
VISAKHAPATNAM
KAKINADA
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
521301
521333
521456
521456
500072
521457
521457
522002
522002
522004
522007
522020
522020
522101
522101
522101
522101
522201
522212
522303
522413
522415
522415
522415
522503
522601
522601
522601
522616
522616
522616
522616
522647
523002
523155
523201
523230
523301
523316
523316
523357
524002
524002
524002
524002
524004
524101
508213
524124
600017
524308
524345
524405
530001
533003
530002
530003
530003
530003
530003
530012
530013
530013
530016
530016
530016
530016
530016
530017
530017
IN301022209505 Amount for unclaimed an
IN303028547447 Amount for unclaimed an
IN300513127620 Amount for unclaimed an
IN300513129629 Amount for unclaimed an
IN300394141960 Amount for unclaimed an
IN301022209313 Amount for unclaimed an
IN302902419264 Amount for unclaimed an
IN302269107438 Amount for unclaimed an
IN302902453447 Amount for unclaimed an
IN303028534264 Amount for unclaimed an
IN302902445772 Amount for unclaimed an
IN301696101594 Amount for unclaimed an
IN302324107582 Amount for unclaimed an
IN301696108422 Amount for unclaimed an
IN300394141961 Amount for unclaimed an
IN300394151129 Amount for unclaimed an
IN301022213615 Amount for unclaimed an
IN302679345091 Amount for unclaimed an
IN301696117453 Amount for unclaimed an
IN301022205367 Amount for unclaimed an
IN303028531471 Amount for unclaimed an
IN302324109748 Amount for unclaimed an
IN302269110402 Amount for unclaimed an
IN301022201865 Amount for unclaimed an
IN301022208604 Amount for unclaimed an
IN300513129799 Amount for unclaimed an
IN300513152554 Amount for unclaimed an
IN301313208076 Amount for unclaimed an
IN302324103514 Amount for unclaimed an
IN302269108530 Amount for unclaimed an
IN300394144661 Amount for unclaimed an
IN302902434929 Amount for unclaimed an
IN301696112865 Amount for unclaimed an
IN300394114268 Amount for unclaimed an
IN302269115821 Amount for unclaimed an
IN300394173476 Amount for unclaimed an
IN302324101420 Amount for unclaimed an
IN302324105463 Amount for unclaimed an
IN301696108504 Amount for unclaimed an
IN303028520900 Amount for unclaimed an
IN301696113568 Amount for unclaimed an
IN300214130420 Amount for unclaimed an
IN301313211894 Amount for unclaimed an
IN301313212472 Amount for unclaimed an
IN302679328945 Amount for unclaimed an
IN300239114830 Amount for unclaimed an
IN302902411866 Amount for unclaimed an
IN302679359878 Amount for unclaimed an
IN301696112616 Amount for unclaimed an
IN301774117025 Amount for unclaimed an
IN301313206707 Amount for unclaimed an
IN302679337907 Amount for unclaimed an
IN303028540461 Amount for unclaimed an
IN300214121514 Amount for unclaimed an
IN302324107184 Amount for unclaimed an
IN302902419792 Amount for unclaimed an
IN302679305348 Amount for unclaimed an
IN302679358904 Amount for unclaimed an
IN302902413398 Amount for unclaimed an
IN302902420185 Amount for unclaimed an
IN300513158945 Amount for unclaimed an
IN300450111127 Amount for unclaimed an
IN302902437913 Amount for unclaimed an
IN302324102143 Amount for unclaimed an
IN301895107004 Amount for unclaimed an
IN302324108947 Amount for unclaimed an
IN300214122536 Amount for unclaimed an
IN301637404768 Amount for unclaimed an
IN300513109301 Amount for unclaimed an
IN301549176067 Amount for unclaimed an
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
110.00
110.00
55.00
176.00
55.00
22.00
110.00
11.00
110.00
110.00
220.00
330.00
22.00
55.00
110.00
110.00
22.00
275.00
44.00
55.00
11.00
66.00
110.00
110.00
220.00
110.00
22.00
11.00
1100.00
231.00
110.00
55.00
11.00
220.00
374.00
88.00
110.00
11.00
110.00
22.00
990.00
176.00
11.00
220.00
396.00
110.00
55.00
44.00
110.00
110.00
77.00
3300.00
88.00
110.00
11.00
22.00
11.00
132.00
55.00
110.00
165.00
110.00
11.00
11.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
K
A
L V S
NA
NO 302 DEFENCE APINDIA
PHANEENDRA VAYU
KUMAR
YERRA
RAO
NAGESWARA
15 64 SRINAGAR GAJINDIA
K
GOPALA
KRISHNA
BHASKARA RAO
7‐163 SIVANANDA NINDIA
Q NO 417 B SECTOR INDIA
SUDHIR
KUMAR
SHRIVASTAVA JAGMOHANLASHRIVASTAVA
CHOPPALA
ANIL
KUMAR
CHOPPALA SUDHAKAR
QTR NO 122 A SECTOINDIA
ROUT
BANSIDHAR
ROUT
SRIBAGABAN
QTR 416/A SECTOR XINDIA
MYNAMPATI SUMITRA
DEVI
A
LAKSHMI
NARASIMHA RAO C/O MSN ANAND PL INDIA
YAGNANARAYANA
D NO 45 NTPC SIMH INDIA
RAMAKRISHNASASTRY
BHEEMISETTY PADMAVATHI
NA
DOOR NO 11‐29 ANDINDIA
BONTHA
MANGAMMA
VENKATA
RAO
H NO 4‐10‐117 OPPOINDIA
K
V
V N KIRAN
GOWRI
SANKARA
RAO KINTHALA PLOT NO 51 SBI STAFINDIA
KARUVODA CHINTHADA
NA
PLOT NO 16 SBI STAFINDIA
REDDY
RAMANAMMA
RAMI
NAIDU
PYLA
DOOR NO 4 424 SAPINDIA
SURESH
KUMAR
YADAV
NA
S/O RAM AJOR YADAINDIA
SRINIVAS
NALLA
NA
DO, LIC OF INDIA M INDIA
NALINI PRIYA KURAVI
KUMAR
SURYADEVARA RELIANCE ENGINEERINDIA
SURYADEVARAVENKATA
D.NO. 57‐7‐25 YESUVINDIA
CHINTAPALLI VENKATA
SURYA PRAKASHNA
AVURI
RAJA
BABU
NA
H NO‐4‐61/2 BALAKRINDIA
RAVI
KANTH
A V R
KANTA
RAO
PURAM
11 11 6/2 OPP WATEINDIA
R
V
V N V
R
VENKATA
RAJU
10 5 3A NAGESWARAINDIA
ANAND
JYOTULA
PRABHAKAR RAO
2 19, GURAJANAPAL INDIA
GRANDHI
D.NO. 80 16 27/1C S INDIA
PRASAD
GRANDHI
VENKATASWAGUPTA
SUSEELA
ADABALA
DORAIAH
A
2‐98 YEDLAPALLIVARINDIA
FLAT NO 407 D B V RINDIA
SREEPADA
RAMAKRISHNA
SREEPADA RAGHUNATHARAO
NA
D NO 80‐16‐28/1 SRINDIA
M
SRINIVASANARAREDDY
RAVIKUMAR V
JAYAVARAPU NA
25‐2‐5A TIRUMALA FINDIA
PILLADI
VARA
PRASAD
GANGARAJU PILLADI
3‐164 KATHERU KAT INDIA
9‐54 SIVALAYAM STRINDIA
UPMAKA
VENKATESWAR RAO VEKKALAN NA
KATAKAMSETTI NA
18/259 KOTHAPETA INDIA
DHANALAKSHMKUMARI
BALBHADRUN NAGASWARA RAO
PULLAM
RAJU
DR NO 2‐45/1 RAULAINDIA
RAMA
PRASAD
KAMUJU
NA
S/O SUBRAHMANYA INDIA
RYALI
S
S S NARAYANA RYALI
VIRRAJU
DNO 3‐12 GANDRED INDIA
S
RAO
HOUSE NO. 15 BANKINDIA
A
V
R PRASADA RAOA
A
S
V LAKSHMI
A
V
R PRASADA RAO D. NO 5.10.32 PLOT INDIA
CHAPPA
NOOKA
RAJU
POTHU
RAJU
3‐129 RAJAVOMMANINDIA
K
V
SATISH KUMAR K
N
V K G
D NO 16‐12‐19 HOSPINDIA
VATTIPUDI
DURGA
VATTIPUDI GANDHI
H.NO.18‐6‐1 AYODH INDIA
GUTHULA
NA
1‐9 CHITANYA VIHARINDIA
RAMAKRISHNAKUMAR
YERRA
NA
CHINTA CHETTU CENINDIA
UMAMAHESWRAO
NARASIMHA RAO
MORU
BABU
RAO
MORU
1‐78 GUDIVAKALANKINDIA
PRASAD
CH
ANANDAM CHAPALA
24 A‐3‐28/1 BACK SI INDIA
PADMA
RAJU
H NO 7‐36‐2B 4TH L INDIA
POTHULA
SAI
VENKATA NAGAP
TADEPALLI
SATYA
SAI PRASAD
T
VENKATA
SATYANARAYANA D NO 8 99 DUVVA WINDIA
KOLACHANA KRISHNA
MOHAN
NARAYANA
VEERESWARA PURA INDIA
17‐3‐7 C/O ASTHRAMINDIA
KARELLA
RAMA
MANOHARA RA SATYANARAYAMURTHY
CH
SHIVA
SHANKAR
JAYA
PRAKASHRAO CHITAKANA
S/O JAYA PRAKASHR INDIA
NA
24 10 1 SIVANI BLDGINDIA
BATTINA
VENKATESWAR RAO
SRIKANYA
KARUTURI
RAMARAO PATURI
D NO 2‐1‐1, NADUPAINDIA
GUTTULA
ARUNA
KUMARI
NA
D NO 31 6 3 WARD NINDIA
K
VENKATA
RAMANA
K
BANGARU
NAIDU
D NO 27 6 5 OLD BHINDIA
RAGHAVARAJUPENMATCHA
FLAT NO 401 KRANT INDIA
VENKATA
RAMABHADRA RAJU PENMATC VENKATA
NA
D NO 13‐148 VELPURINDIA
ANANDAM
VENKATESWAR RAO
NARASIMHA MURTHY
S/O NARASIMHA MUINDIA
GARAPATI
DAIVA
KRUPANANDAMG
TELNAKULA VENKATA
LAKSHMI
VENKATA
SATYA
SURYANARAYANA SRI SURYA ELECTRONINDIA
SURYANARAY MURTHY
DNO 3‐117 KAPULA INDIA
ANANDAM
RADHAKRISHNARAO
KAMBHAM PATI
SURI BABU
RAMA
RAO
S/O RAMA RAO H NOINDIA
NUVVULA
ANAND
KUMAR
BENJAMIN
NUVVULA ANAND KUINDIA
SATTI
BABU
KONDETI
SOMESWARA RAO
KONDETI
B 307 ANANDA ENLAINDIA
MIG‐44 ALAKANANDINDIA
SAIBABA
DEVARAPALLE
SATYANARAYAD
ALLU
PRABHAKARA RAO
A
SANYASI
NAIDU
D NO 60‐70/2 SRINIVINDIA
NADKARNI
VIRAJ
PRAKASH
NA
PIVOTAL CDC SOFTWINDIA
NAVITA
JAIN
NA
NO 23 FIVE OAKS AP INDIA
A
TECKCHAND
A
SREE
PRAKASH
D NO 11/1 2ND FLOINDIA
RAMSWAROO KESHAVDEO PODAR
KESHAV
DEO
PODAR
69 SHOP STREET GAYINDIA
SRINATH
G
N
NA
C/O G N SATHAYANAINDIA
NA
FLAT NO 307 HARITHINDIA
JAMBUNATHA GOWRISHANKAR
D
G
MUKUNDAN NA
NO 56 MIDDLE SCHOINDIA
SHARALAYA NARAYAN
BHARATHCHAN SHARALAYA NARAYAN
MOORTHY
NO 19 KANAKA ENCLINDIA
N
VENKATALAKSHMI
NA
NO 83A 83/1 WEST AINDIA
SARITHA
M
NEMICHAND
NO 7, VIVIANI ROADINDIA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
HYDERABAD
ANAKAPALLE
ANAKAPALLE
VELLORE AP
VELLORE AP
VELLORE AP
AMADALA VALASA
TEKKALI
TEKKALI
KAKINADA
KAKINADA
KAKINADA
KAKINADA
KAKINADA
KAKINADA
RAJAHMUNDRY
ELURU
RAJAHMUNDRY
RAJAHMUNDRY
RAJAHMUNDRY
RAJAHMUNDRY
AMALAPURAM
KOTHAPETA
KOTHAPETA
KOTHAPETA
MANDA PETA
SAMALKOT
SAMALKOT
SAMALKOT
SAMALKOT
SAMALKOT
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
HYDERABAD
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
ELURU
VIZIANAGARAM
VIZIANAGARAM
SALUR
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
530017
530026
530027
530032
530032
530032
500094
531020
531033
532001
532001
532001
532127
532201
532440
533001
533002
533003
533004
533004
533061
533103
534275
533103
533104
533104
533105
533216
533223
533238
533238
533344
533401
533401
533436
533437
533440
534001
534002
534004
534005
534101
534156
534196
534201
534202
534202
534211
534211
534211
500094
534222
534227
534260
534261
534406
534447
535002
535003
535591
560001
560001
560001
560004
560021
560003
560004
560004
560004
560005
IN301022210080 Amount for unclaimed an
IN300513182486 Amount for unclaimed an
IN302324104565 Amount for unclaimed an
IN300214125195 Amount for unclaimed an
IN302902420260 Amount for unclaimed an
IN303028509634 Amount for unclaimed an
IN302902402827 Amount for unclaimed an
IN300513124707 Amount for unclaimed an
IN301895106466 Amount for unclaimed an
IN302324102936 Amount for unclaimed an
IN300394159600 Amount for unclaimed an
IN300394159766 Amount for unclaimed an
IN301696112479 Amount for unclaimed an
IN300394133741 Amount for unclaimed an
IN302324107874 Amount for unclaimed an
IN303028536001 Amount for unclaimed an
IN302863100433 Amount for unclaimed an
IN300394148106 Amount for unclaimed an
IN302902436401 Amount for unclaimed an
IN303028501817 Amount for unclaimed an
IN302269105328 Amount for unclaimed an
IN300214138910 Amount for unclaimed an
IN301313201509 Amount for unclaimed an
IN301022214665 Amount for unclaimed an
IN302679342050 Amount for unclaimed an
IN303028532143 Amount for unclaimed an
IN302679352693 Amount for unclaimed an
IN302679360266 Amount for unclaimed an
IN301696113578 Amount for unclaimed an
IN300450127515 Amount for unclaimed an
IN300214148023 Amount for unclaimed an
IN302324103822 Amount for unclaimed an
IN302324100492 Amount for unclaimed an
IN302324101494 Amount for unclaimed an
IN302324103239 Amount for unclaimed an
IN302324108448 Amount for unclaimed an
IN302863100941 Amount for unclaimed an
IN302679339994 Amount for unclaimed an
IN301696115730 Amount for unclaimed an
IN303028550422 Amount for unclaimed an
IN302679358999 Amount for unclaimed an
IN300394145653 Amount for unclaimed an
IN301022208208 Amount for unclaimed an
IN303028509645 Amount for unclaimed an
IN300394125552 Amount for unclaimed an
IN300239124174 Amount for unclaimed an
IN300214131038 Amount for unclaimed an
IN302269116430 Amount for unclaimed an
IN302269122817 Amount for unclaimed an
IN301022213028 Amount for unclaimed an
IN303028542054 Amount for unclaimed an
IN300394164631 Amount for unclaimed an
IN301022210131 Amount for unclaimed an
IN301022202457 Amount for unclaimed an
IN302324104205 Amount for unclaimed an
IN301022207983 Amount for unclaimed an
IN301022206343 Amount for unclaimed an
IN300214123335 Amount for unclaimed an
IN302324107769 Amount for unclaimed an
IN302324102825 Amount for unclaimed an
IN303116101150 Amount for unclaimed an
IN302236101247 Amount for unclaimed an
IN300610109038 Amount for unclaimed an
IN301774111090 Amount for unclaimed an
IN300441103998 Amount for unclaimed an
IN301549182129 Amount for unclaimed an
IN301135101443 Amount for unclaimed an
IN302148106894 Amount for unclaimed an
IN301135266104 Amount for unclaimed an
IN302148103755 Amount for unclaimed an
550.00
22.00
22.00
110.00
11.00
66.00
1100.00
44.00
275.00
22.00
110.00
242.00
55.00
11.00
330.00
33.00
110.00
88.00
275.00
110.00
22.00
33.00
110.00
220.00
11.00
11.00
22.00
88.00
55.00
55.00
55.00
44.00
11.00
11.00
440.00
11.00
55.00
22.00
330.00
11.00
132.00
22.00
33.00
110.00
11.00
11.00
121.00
22.00
110.00
330.00
187.00
55.00
22.00
44.00
11.00
55.00
220.00
22.00
110.00
165.00
55.00
11.00
44.00
55.00
220.00
330.00
110.00
352.00
55.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SUMAIYA
TAHSEEN
SYED
KALEEMULLAH
VIMAL
SINGH
NA
RAJNEESH
RAI
KHEM
CHAND
RAI
OMPRAKASH SINGH
KISHAN
SINGH
LOUISA
D
SOUZA
JEROME
D
SOUZA
MEGHANA
DANI
ASHOK
KUMAR
SATISH
KULKARNI
KULKARNI
P
H
SRINIVAS
RAO
KULKARNI
NA
G
RAVI
KUMAR
GOVINDAIAH
JAIDEEP
G
C
GANAPATH RAJ
N
NARASIMHAMSARAPH
KESHAVAMUR S
SWAROOP
V
S
SIVARAM
V
V
B
MAHESH
KUMAR
LATE
B
JAGAN GARU
ARUN
T
THARAKAN
NA
NA
VENKATRAMA MADHAN
SANJIB
CHATTERJEE
DR
SUBHASH
CHATTERJEE
VISHAL
SAXENA
S
D
SAXENA
ASHISH
CHAWLA
A
K
CHAWLA
UMAPATHY JAYARAMAN
NA
ARTI
JAIN
SATISH
KUMAR
JAIN
M
ANWER
EBRAHIM
NA
BRIAN
D
LIMA
LATE
W
V D LIMA
HARISH
MAHENDRAKAR
D
S
MAHENDRAKAR
NEELU
JETHANI
CHANDRU
JETHANI
G
N
BASAPPA
NA
K
ANANDA
SUNDARAM
KANNAN
K
H
PUSHPA
D
S
VENU GOPAL
ANINDYA
M
K SEN
MRIDUL
KANTI
SEN
KAVITA
CHITTIAPPA
GUDDANDA
G
M
CHITTIAPPA
LEOLINE
STEPHEN
KUNDER
LATE
SHRI
I G KUNDER
AMITAVA
CHOWDHURY
ARUN
CHOWDHURYKUMAR
RAVI
BHUSHAN
KUMAR
FANI
BHUSHAN
PRASAD
ARUL
GANESH
RAJENDRAN
VIKAS
MOGRA
CHHAGANLALMOGRA
ARUNABHA GHOSH
NA
NAVEEN
GARA
LAKSHMAN GARA
GOWRI
SHENOY
NARASIMHA KAMATH
SUNIL
KUMAR
BOPPANA
JAWAHAR
BABU
BOPPANA
RAMA
KRISHNAN
T
SHANKARAN NAIR
SWAPNA
NAIR
SUNIL
UNNI
BIJASBABU
MB
BAHULEYANMK
RAHUL
JAIN
KUMAR
NA
NEENA
GOYAL
RAMKUMAR GOYAL
C
RAJA
SEKARAN
A
CHANDRA
SEKARAN
SUNIL
LAL
R B
BHASKARAN NAIR
M
B
GOPALAKRISHNAN
G
BALASUBRAMANIAN
DEVI
P
PATNAIK
SARAT
KUMAR
PATNAIK
SHARAD
AGARWAL
VINOD
KUMAR
AGARWAL
V
SANKA
K
S
SANTHOSH KUMK
MUTHU
NIVAS
HARIHARASUBRHARIHARA SUBRAMANIAN
GAJENDRA
SAHU
DULICHAND SAHU
VIDYARANI B
S
SURESH
G
S
MANJULA
BAI
S
SHIVAJI
RAO
RAYA
SRINIVAS
V
VENKATARAYAHERAMBA
VEENA
K
SHIVANAND
M
J
KIRANA KUMARJAYARAMA
GAUTAM
P
PREMACHANDRAN
Subhash
Singhvi
JAMIRMAL SINGHVI
MAHINDER KUMAR
SALUJA
JAGDISH
LAL
SALUJA
V
R
NATH
V
VENKATARAM SETTY
KRISHNASWAMSEKAR
KRISHNASWAMY
NAIR
BALAN
UNNI
KRISHNAN
ASANDAYATHBALAN
MURALIKRISH N
N
KRISHNA
BHAT
PRAVEEN
SINGH
SUKHLAL
SINGH
YADAV
KISHORE
S
SHANTHAMU VENKATAPPA
DEEPADYUTI PURKAYASTHA
DIBAKAR
PURKAYASTHA
ASISH
MISHRA
SHYAM
NARAIN
MISHRA
RAJKIREN
C
A
VALSAKUMAR
MANOJ
PAUL
NA
DINAKAR
DESHMUKH
NA
52/4 PROMENADE INDIA
BLOCK I ROOM NO 3INDIA
BRISTLECONE INDIA INDIA
B 101 RANKA CORNEINDIA
NO 7/1C ''TRINITY'' INDIA
NO 992 55 CROSS 3RINDIA
248/A 56TH CROSS 3INDIA
NO 931 II STAGE III MINDIA
NO 2425 10TH MAININDIA
NO 37 PREM NIVAS INDIA
NO 324 5 MANASA BINDIA
26 1ST CROSS RRV LAINDIA
LUCENT TECHNOLOGINDIA
NO. 729, VINAYAK N INDIA
I B CHINAR BRITANNINDIA
ANUGRAHA 748/9 1 INDIA
301, R R CASTLE NR INDIA
506‐B SNS ARCADE AINDIA
793/19 6TH C CROSSINDIA
NO 562 GROUND FLOINDIA
NO 22 SERPERTINE SINDIA
76, RESIDENCY ROADINDIA
ITTIAM SYSTEMS PVTINDIA
3B, SILVER MANOR AINDIA
NO 54 RAGHAVANAGINDIA
42, INS LAYOUT BYA INDIA
NO 407 80 FEET ROAINDIA
E‐ 501 WILSON MANINDIA
FREIGHTWINGS ANDINDIA
NO 1046 1ST FLOOR INDIA
ORACLE I PVT LTD KAINDIA
HOUSE NO 487 FIRSTINDIA
11/1, 4TH MAIN ROAINDIA
TOSHIBA EMBEDDEDINDIA
H 504 HAZEL BLOCK INDIA
SOCRATES SOFTWARINDIA
NO 75 12TH MAIN 7 INDIA
S‐5001, GREEN WOOINDIA
56/2, AKASH VIHAR AINDIA
D 304, MILLENNIUM INDIA
MANAKKAPARAMBI INDIA
NO 267 CHOWDESWINDIA
FLAT C 705 DSR SPRI INDIA
FLAT NO 004 VAKIL GINDIA
1161 D BLOCK 6TH MINDIA
A/202 HABITAT SPLEINDIA
VILLA 17 VASWANI AINDIA
FLAT 1145 13TH FLO INDIA
202 SAI KIRAN APAR INDIA
NO 807/1 10TH CRO INDIA
NO 488 1ST FLOOR CINDIA
860 5TH MAIN 5TH INDIA
NO. 2051, 10TH CR INDIA
NO 743 5TH MAIN 4 INDIA
NO 323/H 9TH K MA INDIA
2ND FLOOR NO 12 9 INDIA
F 2 SUKRITA APTS 13INDIA
316, 4th A Cross IIIrdINDIA
HEWLETT PACKARD INDIA
RAVI GRAPHICS, NO INDIA
NO.190,SITE NO.51, INDIA
MINDTREE CONSULTINDIA
22 GURUPRIYA VINY INDIA
MT SECTION 151 HUINDIA
NO 970 LIG, 2nd PHAINDIA
SWAGAT NO 95 ANDINDIA
81 SFS 4TH B CROSS INDIA
94 B SOBHA MALACHINDIA
114 PRESTIGE LANG INDIA
D DINAKAR EACOE P INDIA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE RURAL
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
560005
560008
560008
560008
560010
560010
560010
560010
560010
560011
560013
560016
560017
560017
560017
560017
560017
560017
560021
560010
560025
560025
560025
560025
560026
560026
560085
560027
560027
560029
560076
560032
560034
560034
560034
560034
560034
560035
560037
560037
560037
560037
560037
560037
560037
560037
560066
560038
560038
560038
560038
560040
560040
560040
560029
560040
560043
560052
560010
560057
560059
560061
560063
560064
560064
560064
560064
560066
560066
IN300239120636 Amount for unclaimed an
IN300513146806 Amount for unclaimed an
IN300513161612 Amount for unclaimed an
IN303028541538 Amount for unclaimed an
IN302148101506 Amount for unclaimed an
IN300214106965 Amount for unclaimed an
IN300239117954 Amount for unclaimed an
IN301135261012 Amount for unclaimed an
IN303028517353 Amount for unclaimed an
IN300513108694 Amount for unclaimed an
IN300513147012 Amount for unclaimed an
IN302902440384 Amount for unclaimed an
IN300214103780 Amount for unclaimed an
IN300610104805 Amount for unclaimed an
IN301774134058 Amount for unclaimed an
IN300513134797 Amount for unclaimed an
IN302902423485 Amount for unclaimed an
IN300476433895 Amount for unclaimed an
IN300239119033 Amount for unclaimed an
IN302148106731 Amount for unclaimed an
IN302148101570 Amount for unclaimed an
IN301895101798 Amount for unclaimed an
IN300513159386 Amount for unclaimed an
IN302902424136 Amount for unclaimed an
IN302148104185 Amount for unclaimed an
IN300239125413 Amount for unclaimed an
IN301926301390 Amount for unclaimed an
IN301926305315 Amount for unclaimed an
IN300476404000 Amount for unclaimed an
IN300239116772 Amount for unclaimed an
IN300513171478 Amount for unclaimed an
IN300513116580 Amount for unclaimed an
IN300378101250 Amount for unclaimed an
IN302269108416 Amount for unclaimed an
IN300214121860 Amount for unclaimed an
IN300513151290 Amount for unclaimed an
IN300513152557 Amount for unclaimed an
IN302236107030 Amount for unclaimed an
IN300239111203 Amount for unclaimed an
IN300239115114 Amount for unclaimed an
IN302269116886 Amount for unclaimed an
IN301774137636 Amount for unclaimed an
IN301774137775 Amount for unclaimed an
IN301549150600 Amount for unclaimed an
IN301549165764 Amount for unclaimed an
IN300513182066 Amount for unclaimed an
IN302902420072 Amount for unclaimed an
IN300214121614 Amount for unclaimed an
IN300513125590 Amount for unclaimed an
IN300513168007 Amount for unclaimed an
IN303028506041 Amount for unclaimed an
IN303028541830 Amount for unclaimed an
IN300079103733 Amount for unclaimed an
IN302148106825 Amount for unclaimed an
IN302148107822 Amount for unclaimed an
IN302902426221 Amount for unclaimed an
IN302902450508 Amount for unclaimed an
IN300095103826 Amount for unclaimed an
IN300513133582 Amount for unclaimed an
IN301151124212 Amount for unclaimed an
IN300239118032 Amount for unclaimed an
IN303028516824 Amount for unclaimed an
IN301549178513 Amount for unclaimed an
IN300239118296 Amount for unclaimed an
IN301895107035 Amount for unclaimed an
IN300214149262 Amount for unclaimed an
IN302679357431 Amount for unclaimed an
IN302902423468 Amount for unclaimed an
IN300476405189 Amount for unclaimed an
IN300476410874 Amount for unclaimed an
286.00
143.00
55.00
110.00
165.00
121.00
22.00
2200.00
11.00
88.00
198.00
44.00
110.00
55.00
77.00
33.00
44.00
330.00
616.00
220.00
55.00
110.00
55.00
330.00
220.00
55.00
319.00
22.00
11.00
11.00
55.00
88.00
1650.00
22.00
242.00
22.00
55.00
220.00
154.00
110.00
55.00
55.00
55.00
110.00
88.00
11.00
55.00
77.00
11.00
22.00
11.00
11.00
11.00
55.00
22.00
110.00
44.00
22.00
143.00
55.00
22.00
220.00
22.00
165.00
110.00
44.00
110.00
132.00
220.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SHANKAM
VENKATACHAR MURALIDHAR SHANKAM VENKATACHAR
0077, SRINIDHI HOU INDIA
VIJAYKUMAR P
PANDIARAJ SUBBIAH
NO 106 SAMEERO A INDIA
AGRAWAL
C/O WIPRO TECHNOINDIA
NITIN
M
AGRAWAL
MADHUSUDA M
G
R
NAIK
NA
NO.882 28TH MAIN INDIA
RAMESH
U
VEERANNA UPPARA
103 AISHWARYA SPLINDIA
RAMESH
B
V
B
VENKATESH
NO 1420 PUSHPA 23INDIA
SANTHOSH M
M
M
S
MEDAPPA
PITLOCHRY, FLAT NOINDIA
V
MEENAKSHI
SUNDARAM
G
VENKATESHWARAN
NO 38 F/7 CAUVERINDIA
DANIVASA
RAMESH
D
SHANKARAPPA
JYOTHI NO 213 12THINDIA
NO 18 SHREE GURU INDIA
G
U
NANDAPURMATURUVAKONDASWAMI
SHOBHADEVI NANDAPURMATH
G
U
NANDAPURMATH NO 18,SHREE GURU INDIA
AVINASH
KAUL
A
K
KAUL
NO 468 1ST MAIN 9TINDIA
V
MADHU
VASUDEVAN
A 002 CASAANSAL A INDIA
BINU
VIJAY
KUMAR
T
G
VIJAY KUMAR
B 902 RAWNAK PARAINDIA
CHIRAGKUMA NAGINBHAI
SOLANKI
N
B
SOLANKI
NO 1728 4TH B CROSINDIA
NA
NO 51 1ST FLOOR W INDIA
DEVENDRA BHAGWANSINGPATIL
V
S MURTHY
702 (FIRST FLOOR) 3 INDIA
B
C
V SATHYA CHAITB
ANSHUMAN SAMBHRANT MONI
VIPIN
KISHORE
JHA
NCZ 64 VIJAYA ENCL INDIA
PHILEMON
LLOYD
SELVARAJ
SUSAI
NALLAPILLAI
167 SMITHA COTTA INDIA
S
SELVAMANI
NA
NO 25 3RD CROSS, INDIA
SRIKRISHNA SRIVATSA
NA
NO 103 POORNA PA INDIA
ANANTH
VEDAGARBHAM
BHASKAR
VEDAGARBHAM
689 1ST FLR 7TH MAINDIA
DIKSHIT
37,VAISHNAVI ,21ST INDIA
ASHUTOSH C
DIKSHIT
CHIDAMBARNSHRINIVAS
C
TAARA
CHANDANI
NA
NO 385 13TH MAIN INDIA
NATASHA
CHANDANI
NA
385 13TH MAIN RMVINDIA
P
SHARON
REGO
JOSEPH
SIMON
REGO
FLAT NO 204 VARSH INDIA
NIRANJAN
SHANKAR
P
PRABHAKAR K
NO 35/4, 38 A CROS INDIA
JACOB
ATTOKAREN
OUSEP
ATTOKAREN
FLAT NO 3 BLDNG NINDIA
L
NAGARAJ
NA
NO 24 5TH A CROSS INDIA
81 4TH PHASE 2ND MINDIA
SURESH
NAGARAJAN
NAGARAJAN SRINIVASAIHA BEGEPALLI
P RAO
PURUSHOTHARAO
JAKKALVADIKE BH 10/84 OFF 4TH MAININDIA
RAGHAVENDR J
GOWDAR
CHIDANANDA
C
G
SIDDAPPA
NO 1515 4TH B MA INDIA
NO 1280 NEELADRI INDIA
H
N
SAMPANGI RAMNA
011/B BLOCK STERLI INDIA
RUPA
MAHAJAN
KULBHUSHANDUTT
N
C 3 VAIBHAV RESIDE INDIA
ANAND
G
GANGADHARAC
SUMANTA
BARUAH
KSHIRADHAR BARUAH
SAMSUNG I S/W OP INDIA
S
ANANDA
RAO
NA
NO 31 GF KRISHNAINDIA
ARVIND
R
V
RAVINDRAN
NO 111 CIL HOUSINGINDIA
DEEPIKA
RASTOGI
NA
53 2ND FLOOR VENKINDIA
DEVANAND
ROBERT BOSCH IND INDIA
SIRIKI
S
V S RAMAKRISH SIRIKI
NO 185 1ST MAIN SUINDIA
RAMESHA
DASHARATHA RAM
DASHARATHARAM
T
S
VENUDATH
NA
NO. 262 PRAKRUTI 1INDIA
SAWAN
LALL
SAMAR
LALL
EMP 31 322 INFOSY INDIA
KOIKARA
JOSEPH
MATHEW
KOIKARA
VARKEY
JOSEPH
KOIKARA VILLA 13, DINDIA
ANURAG
SHARMA
O
P
SHARMA
B 3 33962 EMP NO I INDIA
474 13/538 SREEVALINDIA
DR
DHANYA
NOTTATH
MURALEEDHAPATHIYIL
AMIT
AHUJA
SURENDER KUMAR
AHUJA
B‐403 NCC GREENRI INDIA
ADITYA
THAKUR
NA
102 MAGIC RAY SUNINDIA
AMEENA
KHAN
NA
NO.160, DOMMASA INDIA
SRENIVASA MURTHY
C D
NA
51 B CHANENAHALL INDIA
NAGARAJU H
NA
NO. 26 CHANNENAHINDIA
S
NARENDRA
KUMAR
LATE
V
P SHIVA SHANKAR 386, ARALEPETE VIJAINDIA
C
CHANDRAKUMAR
BASAPPA
CHANNAPPA
FORT STREET VIJAYAINDIA
BASUDEV
SARKAR
NA
SRINIVASA COMPLEXINDIA
SHOBHA
G
REDDY
GOPALA
REDDY
G
SUSHMITHA NILAYA INDIA
N
THIRUVENGADAM
LATE
G NARASIMHAN 494/2, SECOND CRO INDIA
DEEPAK
BALLAL
B
NA
271/1 4TH WEST CROINDIA
MANJUNATH J
M
JAYARAM
K
N
905, 28TH CROSS 4T INDIA
MADHUKARA C
M
NA
908 17TH MAIN 25T INDIA
S
VIJAYALAKSHMI
M
P
PARASHURAMA SH247,6TH MAIN 5TH CINDIA
P
C
RAMALINGAPPALATE
P
C THIMMAPPA NO 1427 3RD MAIN INDIA
VIJAY
KUMAR
DEVAKATH
TUKARAM
DEVAKATH
NO LIG 88 3RD STAGINDIA
PRASANNA KUMAR
K K
VISWANATHANAIR
K
1135 SNEHA SOURA INDIA
ASHOK
KUMAR
D S
NA
NO. 1626 5TH MAIN INDIA
R
JAYASHANKAR
RACHEGOWDA
NO 175 S 2ND STAG INDIA
MOHANBABU K
S
K
SAMPATHKUMAR
NO 4991 7TH MAIN INDIA
SEKHAR
KANDASAMY
KANDASAMY RAMASAMY
350 INFOSYS TECHN INDIA
CHARU
SHARMA
DEBANGSHU GUPTA
78 BRINDAVAN EXTNINDIA
B
NAGARAJ
BASAVE
GOWDA
538 BEHIND WOOD INDIA
C
G
MURALEEDHARAN350 INFOSYS TECHN INDIA
SREEKANTH MURALEEDHARNAIR
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
MAHARASHTRA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
MAHARASHTRA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KERALA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
MUMBAI
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
THANE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
PALGHAT
BANGALORE
BANGALORE
CHIKBALLAPUR
CHIKBALLAPUR
CHIKBALLAPUR
CHIKBALLAPUR
CHIKBALLAPUR
CHIKBALLAPUR
KOLAR
KOLAR
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
DAVANAGERE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
560068
560068
560068
560069
560078
560070
400050
560072
560072
560072
560072
560072
560074
400610
560075
560075
560076
560076
560076
560078
560078
560078
560079
560080
560080
560080
560082
560084
560085
560085
560085
560086
560092
560092
560093
560093
560094
560094
560095
560095
560096
560096
560100
560100
560100
678704
560102
560102
562125
562130
562130
562135
562135
562157
563115
563122
570004
570008
570008
570009
577005
570015
570016
570016
570017
570017
570018
570018
570018
570018
IN300360104856 Amount for unclaimed an
IN300214127750 Amount for unclaimed an
IN303028512796 Amount for unclaimed an
IN301135106738 Amount for unclaimed an
IN302902430407 Amount for unclaimed an
IN301549146536 Amount for unclaimed an
IN301549184414 Amount for unclaimed an
IN302148104939 Amount for unclaimed an
IN301549147950 Amount for unclaimed an
IN301356200906 Amount for unclaimed an
IN301356200913 Amount for unclaimed an
IN303028515460 Amount for unclaimed an
IN303028507132 Amount for unclaimed an
IN300239110162 Amount for unclaimed an
IN300513125546 Amount for unclaimed an
IN300513153843 Amount for unclaimed an
IN302902419301 Amount for unclaimed an
IN300476429813 Amount for unclaimed an
IN303028518411 Amount for unclaimed an
IN302148105469 Amount for unclaimed an
IN301135267157 Amount for unclaimed an
IN302902414424 Amount for unclaimed an
IN300239122898 Amount for unclaimed an
IN301926103049 Amount for unclaimed an
IN301926103049 Amount for unclaimed an
IN300214133589 Amount for unclaimed an
IN300239112438 Amount for unclaimed an
IN301135266981 Amount for unclaimed an
IN302148105745 Amount for unclaimed an
IN301549173724 Amount for unclaimed an
IN302902423551 Amount for unclaimed an
IN302148106484 Amount for unclaimed an
IN302148101263 Amount for unclaimed an
IN301774110236 Amount for unclaimed an
IN301549152028 Amount for unclaimed an
IN303028523718 Amount for unclaimed an
IN302148105748 Amount for unclaimed an
IN303028514146 Amount for unclaimed an
IN300513122337 Amount for unclaimed an
IN303028515977 Amount for unclaimed an
IN301549189924 Amount for unclaimed an
IN302902412716 Amount for unclaimed an
IN302679357614 Amount for unclaimed an
IN300239500553 Amount for unclaimed an
IN303028540317 Amount for unclaimed an
IN300513138400 Amount for unclaimed an
IN302679352729 Amount for unclaimed an
IN302902405952 Amount for unclaimed an
IN300610101547 Amount for unclaimed an
IN302148101352 Amount for unclaimed an
IN302148103174 Amount for unclaimed an
IN302148102978 Amount for unclaimed an
IN302148107611 Amount for unclaimed an
IN302679363976 Amount for unclaimed an
IN301926306054 Amount for unclaimed an
IN301895102946 Amount for unclaimed an
IN302679363046 Amount for unclaimed an
IN301696103898 Amount for unclaimed an
IN302679316873 Amount for unclaimed an
IN302148102850 Amount for unclaimed an
IN301926110083 Amount for unclaimed an
IN302148106561 Amount for unclaimed an
IN302679324601 Amount for unclaimed an
IN303028532867 Amount for unclaimed an
IN301135267341 Amount for unclaimed an
IN303028516727 Amount for unclaimed an
IN302902428864 Amount for unclaimed an
IN302902446409 Amount for unclaimed an
IN303028506090 Amount for unclaimed an
IN303028517827 Amount for unclaimed an
165.00
11.00
55.00
110.00
220.00
110.00
220.00
88.00
110.00
330.00
330.00
66.00
55.00
66.00
22.00
11.00
242.00
330.00
187.00
165.00
55.00
550.00
22.00
110.00
440.00
11.00
44.00
44.00
165.00
110.00
1375.00
220.00
22.00
165.00
2200.00
22.00
110.00
11.00
88.00
110.00
1430.00
33.00
110.00
198.00
231.00
88.00
99.00
770.00
550.00
55.00
55.00
22.00
44.00
110.00
110.00
110.00
55.00
33.00
220.00
220.00
220.00
11.00
110.00
110.00
55.00
11.00
110.00
11.00
44.00
66.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
HARDIK
SHARAD
BHATIA
SHARADBHAI KALYANBHAI BHATIA
350 INFOSYS TECHNINDIA
MALLIKARJUN B
PATIL
BASAYYA
B
PATIL
NO 350 INFOSYS TECINDIA
BALAJI
WAMANRAO NANDEDKAR WB
NANDEDKAR
350 HEBBAL INDUST INDIA
350 INFOSYS TECHN INDIA
M
PRABAKAR
MUTHUSAMY PERIASAMY
SHAHIDA
BANO
K K
MOHAMMED RAFIQ
AHMED
D.NO. 10 RAFINDIA
FIRDOUS
RAHAMAN
A
NA
D.A1, 15, H.I.G, INDIA
SHAFFIULLA MOHAMED
HYDER
SHAIK
NO 52 MIG I KALYANINDIA
ASHFAQ
AHMED
R
MOHAMMED RAFIQ
AHMED
NO.10, RAFI MANZILINDIA
M
J
PHILIP
M
P
JOHN
60 KUVEMPUNAGARINDIA
POONACHA K
M
MONNAPPA K
D
RAJIV GANDHI NAGAINDIA
NARENDRA B
PATEL
B
K
PATEL
NO 390 8TH CROSS INDIA
SHANTHI
UDAYAKUMAR
NA
COWCOODY ESTATE INDIA
SANJAY
BANSAL
NARINDER KUMAR
BANSAL
C/O NESTLE INDIA LI INDIA
BALAJI
NAGENDRA
PRASAD N S
NA
C/O BALAJI TRADERSINDIA
SATHEESHA M
K
KEMPEGOWDA
MANCHENNAHALLY INDIA
OMPRAKASH
MANGALARAMJI
H NO 120 6 NE KSHE INDIA
N
SHARVANI
N
L
NEELAKANTAIAH 290 D KALAMUDDANINDIA
SRIVIDYA
CUGATI
PARAMESWARAIAH
11/239 SRI CHOWDEINDIA
VENKATARAMSETTY
NH 4 OORUKERE SIR INDIA
LAKSHMINARAVENKATARAMASETTY
SONDALGERE KRISHNAIAH MANJUNATH S
R
KRISHNAIAH
MANJUNATHA NILAYINDIA
M
J
SHIVAYOGI
NA
S/O M JAYADEVAPPAINDIA
C
S
ESHWARAPPA SHIVALINGAPPA
C/O N S BASAVARAJ INDIA
SHEKAR
R
NA
MARI GUDI STREET KINDIA
CHANDRE
GOWDA
M N
NANJE
GOWDA
RENUKA JEWELLERS INDIA
S
YOGISH
NA
NO 3329 SPANDHANINDIA
H
M
MANJULA
NA
LALITHA NILAYA, B MINDIA
B 201 KAILASH RESI INDIA
SUNIL
KUMAR
SINGH
SHRI
HARISHANKARSINGH
JAGADEESH B
M
NA
PRINCIPAL G G PU COINDIA
SUMITHRA
L
KAMATH
LATE
K
LAXMINARAYAN KANNAPOORNA TELLAINDIA
CHARAN
N
SHANTHI
K
NARAYAN
SHANTHI
S/O K NARAYAN SHAINDIA
NAMADEVA M
KOTEGAR
NA
SHARADA NILAYA ACINDIA
R
Narasimha
Nayak
NA
Nayak Nivas Miyar INDIA
HEMALATHA B
SHETTY
NA
MILAN HOUSE MOO INDIA
CHANDRIKA KRISHNARAJ BHAT
GURURAJA ACHARYA
2/49, 2ND BLOCK VAINDIA
RAVEENDRA POOJARY
MAHABALA POOJARY
KUDUMBULUGUDDEINDIA
SRINIDHI
RAO
SURESH
A
SURESH
RAO
NO 402 VISHWAS TOINDIA
SUDHIR
MENON
MENON
P
R
ASSISTANT MANAGEINDIA
Dhanalakshmi H
S
NA
W/o T A ManjunathaINDIA
SWAPNA
PRAKASH
PUTTURAYA
ALADKA HOUSE POS INDIA
DONALD
PEREIRA
LOUIS
PEREIRA
MATLA HOUSE BELT INDIA
B
ISHWARA
BHAT
B
V
BHAT
BADEKILA HOUSE KEINDIA
SHIVARAM BHAT
URIMAJALU HOUSE INDIA
SACHIDANANDK
BHAT
JANARDHANABHAT
LAXMI NILAYA, BANGINDIA
SHOBHALAKSHJ
SATHEESHA N
P
PADMANABH GOWDA
4/50 IVATHTHOKLU INDIA
SUDHA
K
KAYYAR
PRABHAKAR HOLLA
W/O NARAYANA BH INDIA
KIRAN
C
C
H
GOLLARADODDI FLAT NO 36 3RD FLOINDIA
REVANNA
GOWDA
BHADRE
GOWDA
NO 212 GROUND FLOINDIA
GEETHA
SHANBHOGUE
T
S
SHANBHOGUE
APPARTMENT NO 00INDIA
KANTI
NAGENDRA
C
R
NAGENDRA
NEAR BAMBLE CROSINDIA
VIJAYA
KUMARI
NA
SHREESHAILA BANGAINDIA
NARAYANA AMIN
NA
3/38/1 AMIN NIVAS INDIA
IRENE
JACINTHA
LOBO
J
LOBO
ARUBEN COTTAGE UINDIA
ARUN
R
RAJEGOWDA S
D
102 COUNTY APART INDIA
NIRANJAN
PAI
N
MOHAN
KESHAV PAI
C/O RATNAKAR NAY INDIA
VITA
SHARMILA
SUARES
NA
SPMDS COMPUND NINDIA
RONALD
NA
BLUE GATE GUNDIBAINDIA
NAVEEN
D
KOTIAN
DEJAPPA
KOTIAN
OM GURU PRASAD NINDIA
SAHANA
HEGDE
UMESH
CHANDRA
HEGDE
60 DWARAKA 1ST FLINDIA
S
SASIKALA
T
V
SIVAKUMAR
SHRISA NEAR VETER INDIA
WHITE HOUSE YEDB INDIA
CRASTA
PRECILLA
BONAVETUREROSARIO
LAXMIDEVI NAYAK
K
GANAPATHI NAYAK
W O MR GANAPTHI INDIA
RAMESH
SAMAGA
SAMAGA
K
L
KELARKALABETTU P INDIA
SANTHOSH PATEL
NAGAPPA
PATEL
H NO 229 D DOIG FE INDIA
SANTHOSHA S
RAI
BARINJE
SHASHIKANTH RAI
H NO 2/45 KUMBRA INDIA
ROBERT
PEREIRA
WILLIAM
PEREIRA
LOPIS LAZULI OPP VI INDIA
Narasimha
R
Pai
NA
Sri Manjunath KrupaINDIA
2/17/D, KIRIMANJES INDIA
NARAYAN
RAO
K A
AANANTHAYYMADHYASTH
MALLIKARJUN ANGADI
BASALINGAPPANGADI
AMRUTH NILAY 2000INDIA
NO 610 COLLEGE ROINDIA
KULAMBI
BASAVANNA GOWDA JAYALANANJUNDAPPBASAVANAGOWDA
HEMANTH
ARADHYA
I
P
VISHWARADHYA 2969 6TH MAIN MINDIA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
MYSORE
THUMBASOGE
THUMBASOGE
THUMBASOGE
THUMBASOGE
THUMBASOGE
THUMBASOGE
THUMBASOGE
THUMBASOGE
THUMBASOGE
TUMKUR
TUMKUR
TIPTUR
ARSIKERE
ARSIKERE
ARSIKERE
HASSAN
HASSAN
HASSAN
HASSAN
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
UDUPI
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
KARKALA DAKSHINA K
MANGALORE
MANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
UDUPI
UDUPI
UDUPI
UDUPI
UDUPI
UDUPI
UDUPI
UDUPI
MANIPAL
KUNDAPUR
KUNDAPUR
KUNDAPUR
KOTESHWAR
KOTESHWAR
DAVANAGERE
DAVANAGERE
DAVANAGERE
570018
570018
570018
570018
570019
570019
570019
570019
570023
571105
571186
571236
571301
571401
571418
571418
571422
571440
572101
572102
572201
573103
573116
573116
573201
573201
573201
573201
574104
574105
574106
574107
574117
574118
574120
576101
574142
574201
574202
574214
574220
574220
574220
574232
575004
575002
560079
560064
575003
575006
575006
575006
575002
576101
576101
576102
576103
576104
576113
576114
576117
576125
576201
576213
576217
576228
576253
577004
577004
577004
IN303028521619 Amount for unclaimed an
IN303028523029 Amount for unclaimed an
IN303028533171 Amount for unclaimed an
IN303028537344 Amount for unclaimed an
IN300239108080 Amount for unclaimed an
IN300239108108 Amount for unclaimed an
IN302148109078 Amount for unclaimed an
IN300239109844 Amount for unclaimed an
IN300360102783 Amount for unclaimed an
IN301696103994 Amount for unclaimed an
IN302679338506 Amount for unclaimed an
IN301696109862 Amount for unclaimed an
IN303028503397 Amount for unclaimed an
IN301926307958 Amount for unclaimed an
IN302148105412 Amount for unclaimed an
IN302148107204 Amount for unclaimed an
IN300513140923 Amount for unclaimed an
IN302269119979 Amount for unclaimed an
IN303077102352 Amount for unclaimed an
IN301774118284 Amount for unclaimed an
IN301135133446 Amount for unclaimed an
IN302148106929 Amount for unclaimed an
IN301696105035 Amount for unclaimed an
IN301696111622 Amount for unclaimed an
IN300360103020 Amount for unclaimed an
IN300360103698 Amount for unclaimed an
IN300239108247 Amount for unclaimed an
IN300214129398 Amount for unclaimed an
IN301135261259 Amount for unclaimed an
IN301926308223 Amount for unclaimed an
IN301895108169 Amount for unclaimed an
IN300095112611 Amount for unclaimed an
IN301127151310 Amount for unclaimed an
IN301696115138 Amount for unclaimed an
IN303028506509 Amount for unclaimed an
IN303028517399 Amount for unclaimed an
IN301637402641 Amount for unclaimed an
IN300095111294 Amount for unclaimed an
IN301696102701 Amount for unclaimed an
IN301895108013 Amount for unclaimed an
IN300239118419 Amount for unclaimed an
IN300239119703 Amount for unclaimed an
IN300239123145 Amount for unclaimed an
IN300513129955 Amount for unclaimed an
IN300239115609 Amount for unclaimed an
IN301895107395 Amount for unclaimed an
IN303028542843 Amount for unclaimed an
IN300239104323 Amount for unclaimed an
IN300239107647 Amount for unclaimed an
IN301895105935 Amount for unclaimed an
IN301696114850 Amount for unclaimed an
IN301549183612 Amount for unclaimed an
IN300513123743 Amount for unclaimed an
IN301135264408 Amount for unclaimed an
IN301926306877 Amount for unclaimed an
IN301696110050 Amount for unclaimed an
IN301696108023 Amount for unclaimed an
IN302679324173 Amount for unclaimed an
IN301135267856 Amount for unclaimed an
IN302679356024 Amount for unclaimed an
IN300214136642 Amount for unclaimed an
IN301696105582 Amount for unclaimed an
IN300214142973 Amount for unclaimed an
IN303028509742 Amount for unclaimed an
IN301696111724 Amount for unclaimed an
IN302871202797 Amount for unclaimed an
IN301696101509 Amount for unclaimed an
IN300214118159 Amount for unclaimed an
IN300513128456 Amount for unclaimed an
IN301135261283 Amount for unclaimed an
33.00
330.00
22.00
220.00
110.00
110.00
11.00
88.00
110.00
55.00
11.00
55.00
77.00
110.00
11.00
33.00
55.00
11.00
550.00
11.00
275.00
3300.00
22.00
55.00
110.00
110.00
55.00
22.00
220.00
22.00
198.00
44.00
22.00
22.00
55.00
110.00
110.00
330.00
33.00
11.00
165.00
110.00
44.00
33.00
55.00
55.00
110.00
55.00
220.00
33.00
22.00
22.00
55.00
781.00
44.00
550.00
55.00
22.00
11.00
341.00
55.00
110.00
22.00
220.00
220.00
55.00
11.00
440.00
99.00
550.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
NAGARAJA
M
R
RAVINDRA
D
S
YOGEESHA
GOWRI
M
S
H
T
PRAMOD
NASIR
HUSSAIN
SRIKANTH
H
S
SHREESHA
R
SHETTY J
RUDRAMUNAI G
SUJATHA
SUBRAMANIAM
LAKSHMI
DEVI
B V
Vidya
R
G
SATISH
KARANTH
K S
NAGENDRAPP N
SHYAM
PRASAD
N S
SRIKANTH
B
H
USHA
THIPPAIAH
VIDYA
PRAKASH
MAHABALESH ISHWAR
BHAT
V
SHANKARANAR UDUPA
SHARADHAMMA
J
MANJUNATH
DIVAKARA
K
G
BISILUMANE ERAPPA
PRAKASHA
P
VIJAYAKUMARK
DEEPAK
KUMAR
R
NAGARAJA
H
B
AMBIKA
RAVINDRA
P
RAMAKRISHNAJ
B
VENKATESH
L
BASAVARAJAP S
VISHWANATH V
HIREMATH
LAKSHMI
BHAT
SHYAMASUNDRAGHVENDRARFOUZDAR
DR
S
G PATIL
RAMESH
MALLAPPA
METI
ANNAPURNA R
HOSUR
PAWAN
KUMAR
TIWARI
MANJUNATH NARAYAN
HEGDE
ASHOK
GANGANNA MARIHAL
VINAYAK
RAMA
NAIK
SUSHMA
P
KUDALKAR
Madhav
Srinivas
Bhat
RAMACHANDRHEGDE
SHAIKH
ABDULMUTAL S
GANESH
SHANKAR
REVANKAR
TIMMANNA N
HEGDE
SWAMI
SAMARPAN
ANAND S
RAMESH
B
RAO
CHANDRASHE G
BHAT
RAVINDRA
R
V
MEENA
DAYALAL
MOMAYA
GOURI
NAGARAJ
HEGDE
VEENA
POOJARI
Sabeerahmed Mulla
HANSRAJ
RATANCHAND JAIN
PALLED
M
R
KOSHY
P
K
MOHAMAD HUSSAIN
BALASUBRAMAVASUDEVAN
K
PREMANANDA
K
SRINATH
RAJESH
BASAVAREDDY
SURESH
PAWAR
TRIVENI
JOSHI
PRALAHAD
RAO
NAGADADINNI
K
NANDINI
SRIDHAR
S
HANUMANTHANAIK
BASAVAIAH
AGGUNDA
UMAMAHESHW
BASAPPA
NO 64 AGASANAKATINDIA
C/O KRISHNA PHOTOINDIA
MANJUNATHARAMMURTHY
NA
S/O SHESHADRI TILAINDIA
SHAM
SUNDER
D/O M A SHYAMSUNINDIA
HULIKERE
THIPPE
GOWDA
C/O CHANDRASHEK INDIA
M
REHMAN
S/O M REHMAN PENINDIA
HUTTINAGAD SHINGAPPIAH
SOWRABHA VIVEKANINDIA
RATHNAKAR SHETTY
J
SHREESHA DENTAL CINDIA
LATE
K
R GURULINGAIAH 299 5TH C CROSS SYINDIA
G
C
R SUBRAMANIAM A‐3 SURYA NEST NO INDIA
VASUDEVA RAO
SRI LAKSHMI NARAY INDIA
B
N
NAGARAJ
W/o B N Nagaraj Lal INDIA
KARANTH
J
S
SEETHA NILAYA , 2NINDIA
NAGAPPA
HOLEHONNOR ASST INDIA
SUBBARAYA SHETTY
NANDHINI STORE N. INDIA
NA
KALPARUKSHA IST C INDIA
DEVARAO
1730 SUNDARA SAPNINDIA
K
SATHYA
PRAKASH
CHAMARAJA PET SA INDIA
ISHWAR
BHAT
BHAGIRATHI BELALMINDIA
NA
HOUSE NO 13 HANIYINDIA
C
K
V BHAT
C/O SRI C K V BHATINDIA
K
JAYARAM
SHETTY
10TH CROSS SOPPUGINDIA
GURAPPA
GOWDA
K V
C/O JAYANNA HEGG INDIA
ERAPPANAIK
BACKSIDE OF OLD GAINDIA
K
PALLAIAH
THE ORIENTAL INSU INDIA
LAKSHMI
PATHI
R
INGVYSYA BANK HO INDIA
BASAVARAJAPPA
NO.78 AGASANAKATINDIA
NA
SAPTAGIRI NILAYA K INDIA
PRANESHASETTY
S/O .J.PRANESHASETINDIA
SUB POST MASTER KINDIA
SANNAVEERA BELLAMKONDI
NA
DOOR NO 280 HALLAINDIA
NA
PLOT NO 52 MICHIG INDIA
BHARGAVA PLOT NOINDIA
ANANTKRISHNBHAT
R
S
FOUZDAR
BRINDAVAN LAYOUTINDIA
PATIL
MALAPRABHA NAGAINDIA
GURUSHIDDA GOUDA
HOUSE NO.100 CENTINDIA
MALLAPPA MAHADEVAPPMETI
R
G
HOSUR
31 ANUJYOTI BLGD LINDIA
ABHAI
NARAYAN
TIWARI
SRI RAM NIWAS NEAINDIA
NARAYAN
HEGDE
FIRST FLOOR SMS COINDIA
GANGANNA RAJAPPA
MARIHAL
C/O M.G.KOPPAD M INDIA
RAMA
HONNAPPA NAIK
PORT OFFICE BAITHKINDIA
PRAKASH
KUDALKAR
OPP GANAPATI TEM INDIA
NA
Sri Srinivas 2/A/6, VI INDIA
P
R
HEGDE
35, MORSE BADAL S INDIA
NA
HOUSE NO 75/B TOWINDIA
SHANKAR
KESHAV
REVANKAR
HO NO 1049 RAHAB INDIA
N
T
HEGDE
N H 17 RAMNAGAR INDIA
NA
SWA SWARA OM BE INDIA
HARIDAS
RAO
BADANIDIYUR
176 HONDADA STRE INDIA
GANAPATI BHAT
C 64/06 KAPS TOWNINDIA
VASUDEVA R
Y
J/2/W KAIGA TOWN INDIA
DAYALAL
JIVRAJ
MOMAYA
C P BAZAR SIRSI
INDIA
SHIVARAM GANAPATI
BHAT
ASHWIN 10 CROSS 4 INDIA
SEENA
POOJARI
ROHINI SAMRUDHI NINDIA
ABDULWAHA AHMEDSAB MULLA
PWD Quarters, Behi INDIA
RATANCHAND
H NO 186/1 LAXMESINDIA
RUDRAPPA
MALLIKARJUNA RUDINDIA
KOSHY
C/O SBI KP JOSE CARINDIA
OTTAPLAMOOKOSHY
MOHD
SARWAR
45/17 AZEEZ COMPOINDIA
RAMASAMY BALASUBRAHMANYAN
BHEL SITE OFFICE BEINDIA
K
NEELAKANTAPPA
PLOT NO 3 SRINIKET INDIA
NA
DEVARAJ NILAYA, TEINDIA
NA
C/O DULEX ROAD LININDIA
INDIA
G
N
PAWAR
S/O GIRIDHARSA PAW
JAYARAO
DESHPANDE
JOSHI MADHU S O L INDIA
SRINIVAS
RAO
NAGADADINNI H NO 8 2 110 11 SARINDIA
NA
H NO 7‐5‐159 JAWA INDIA
VENKATASWAMY
BALAJI CLINIC MAININDIA
TOKE
NAIK
S
AAO LIC OF INDIA SININDIA
AGGUNDA GURUMALLAIABASAVAIAH
TYPE 5/257 V/257, RINDIA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
GUJARAT
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
DAVANAGERE
CHIKMAGALURE
CHIKMAGALURE
CHIKMAGALURE
CHIKMAGALURE
CHIKMAGALURE
CHIKMAGALURE
KOPPA
BANGALORE
BANGALORE
SHIMOGA
SHIMOGA
SHIMOGA
SHIMOGA
BHADRAVATHI
BHADRAVATHI
BHADRAVATHI
SAGAR
SAGAR
SAGAR
SAGAR
SAGAR
SAGAR
SAGAR
CHITRADURGA
CHITRADURGA
CHITRADURGA
CHITRADURGA
CHITRADURGA
CHITRADURGA
CHITRADURGA
DHARWAD
DHARWAD
DHARWAD
DHARWAD
HUBLI
HUBLI
RANEBENNUR
RANEBENNUR
RANEBENNUR
KARWAR
KARWAR
KARWAR
KARWAR
KARWAR
KARWAR
KUMTA
KUMTA
KUMTA
SURAT
SIRSI
SIRSI
SIRSI
SIRSI
GADAG
GADAG
NAGRUND
BELLARY
BELLARY
BELLARY
HOSPET
HOSPET
KOPPAL
KOPPAL
KOPPAL
RAICHUR HO
RAICHUR HO
RAICHUR HO
RAICHUR HO
RAICHUR HO
577012
577101
577101
577101
577101
577101
577124
577126
560091
560003
577201
577203
577204
577227
577301
577301
577301
577401
577401
577418
577432
577432
577432
577432
577501
577501
577512
577527
577528
577589
577601
580001
580004
580007
580008
580030
580031
581115
581115
581115
581302
581314
581320
581323
581325
581334
581343
581343
581349
394651
581400
581401
581402
581402
582101
582116
582209
583104
583104
583115
583201
583227
583231
583231
583275
584101
584101
584120
584128
584170
IN300239111263 Amount for unclaimed an
IN300239112791 Amount for unclaimed an
IN300239119033 Amount for unclaimed an
IN300239119038 Amount for unclaimed an
IN300239119205 Amount for unclaimed an
IN300239122727 Amount for unclaimed an
IN301696109306 Amount for unclaimed an
IN300214115533 Amount for unclaimed an
IN300239105576 Amount for unclaimed an
IN302148103659 Amount for unclaimed an
IN300239119663 Amount for unclaimed an
IN300095111020 Amount for unclaimed an
IN300239300240 Amount for unclaimed an
IN302148109631 Amount for unclaimed an
IN301696103466 Amount for unclaimed an
IN301696104029 Amount for unclaimed an
IN301696115919 Amount for unclaimed an
IN303077102221 Amount for unclaimed an
IN300513147049 Amount for unclaimed an
IN300214139540 Amount for unclaimed an
IN302148103963 Amount for unclaimed an
IN302148104226 Amount for unclaimed an
IN302148106988 Amount for unclaimed an
IN301696116496 Amount for unclaimed an
IN302148107711 Amount for unclaimed an
IN300239115357 Amount for unclaimed an
IN300239120812 Amount for unclaimed an
IN301696110512 Amount for unclaimed an
IN300239123798 Amount for unclaimed an
IN300378102399 Amount for unclaimed an
IN302148104655 Amount for unclaimed an
IN302148107960 Amount for unclaimed an
IN302679350445 Amount for unclaimed an
IN303028524424 Amount for unclaimed an
IN301135267365 Amount for unclaimed an
IN303116100073 Amount for unclaimed an
IN301135261771 Amount for unclaimed an
IN302148101255 Amount for unclaimed an
IN300896103255 Amount for unclaimed an
IN301696113614 Amount for unclaimed an
IN301926308232 Amount for unclaimed an
IN300239123311 Amount for unclaimed an
IN300095113895 Amount for unclaimed an
IN301895103884 Amount for unclaimed an
IN301895103874 Amount for unclaimed an
IN301774110046 Amount for unclaimed an
IN302148107721 Amount for unclaimed an
IN303028519483 Amount for unclaimed an
IN301926309475 Amount for unclaimed an
IN300239111864 Amount for unclaimed an
IN302902408389 Amount for unclaimed an
IN302148109356 Amount for unclaimed an
IN300214134814 Amount for unclaimed an
IN300214140617 Amount for unclaimed an
IN302871205632 Amount for unclaimed an
IN302148107920 Amount for unclaimed an
IN303116101631 Amount for unclaimed an
IN300239113613 Amount for unclaimed an
IN301135267517 Amount for unclaimed an
IN302679317851 Amount for unclaimed an
IN301926306000 Amount for unclaimed an
IN302269117274 Amount for unclaimed an
IN300239108603 Amount for unclaimed an
IN300239120860 Amount for unclaimed an
IN302902473901 Amount for unclaimed an
IN300214109519 Amount for unclaimed an
IN302269112637 Amount for unclaimed an
IN301135267741 Amount for unclaimed an
IN301926308043 Amount for unclaimed an
IN302269111619 Amount for unclaimed an
11.00
110.00
1100.00
110.00
110.00
275.00
110.00
55.00
110.00
55.00
33.00
110.00
11.00
55.00
22.00
22.00
55.00
330.00
55.00
11.00
55.00
55.00
33.00
11.00
33.00
154.00
55.00
11.00
110.00
55.00
319.00
110.00
66.00
55.00
220.00
660.00
110.00
55.00
55.00
11.00
440.00
22.00
110.00
33.00
33.00
88.00
22.00
11.00
44.00
110.00
22.00
22.00
11.00
22.00
22.00
220.00
110.00
385.00
110.00
165.00
55.00
66.00
110.00
110.00
22.00
55.00
55.00
55.00
550.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
KRISHNAMURTHY
MARUTI
NARAYAN
NAIK
K
VENKATACHA KANIYAR
KRISHNAPRASAV
SATISH
M
DASTAPUR
MALLIKARJUN
FAIROZ
TIPTUR
ABDUL
REHMAN
BASWANTHRAO
SIDRAMAPPA BASWANTHRAOSANGUNDI
NA
DHARMAREDDBHEEMREDDY PATIL
ASHOK
KUMAR
LINGANNA
KALIMI
RAMASUBBA REDDY
KALIMI
RAVEENDRANA REDDY
GANESH
UPADHYAYA
P
S
UPADHYAYA
KULKARNI
D
G
GANPAT
RAMRAO
KULKARNI
ASHWIN
SIDDAPPA
NA
MALLIKARJUN KARBHARI
SIDRAMAPPA KARBHARI
KRISHNA
KR
DUBEY
RAJ
DEO
DUBEY
SHANKARANA BANAVARAM
DAMODARAMBANAVARAM
MANAGOLI
MALLIKARJUNMANAGOLI
RAVINDRAKUMM
ANAND
M
KATTI
M
N
KATTI
GIRIJA
A
MANGALUR
NA
GURURAJ
B
MANGALUR
NA
MAHESWARI G
MANGALUR
NA
SASANUR
V
S
SASANUR
VIJAYMAHANTV
NIRMALA
M
SASANUR
BASAVARAJ HALAPPA
DAMBAL
CHANDRASHE LAXMAPPA
HUNASIKATTI LAXMAPPA HUNASIKATTI
HIREMATH
MAHARUDRA CHANNAYYA HIREMATH
CHANDRAMOUM
NIRMALA
R
KUBAKADDI
REVANSIDDAPKUBAKADDI
ARIF
S
YARGATTI
S
R
YARGATTI
SINDHU
BALAKRISHNA BHOSALE
NA
VINAYAK
KELUSKAR
ANAND
MOHAN
DATTATRAYA HARMALKAR NA
GURUPRASAD SONOPANT
KULKARNI
SONOPANT
UMESH
BALKRISHNA KUDTURKAR BALKRISHNA
SAMSON
D
VICTORIA
LAZARUS
VICTORIA
BAPUSAHEB MALLAPPA
DESAI
MALLAPPA IRGONDA
DESAI
DADASAHEB HUSAINSHEB KAZI
NA
RAMKRISHNA PRABHU
ABHAYKUMARRAMKRISHNA PRABHU
SHIVPUTRA MURIGEPPA GANDH
MURIGEPPA SHIVALINGAPPGANDH
V
C
PRAKASH
NA
BASAVARAJ S
SANKESHWAR NA
A
BOWRILAL
NA
BHARATH
VITHALBHAI PATEL
VITHALBHAI PATEL
KRISHNAMAC D
ARAVAMOOTHK
K
R
VISWANATHAN K
P
RAMAKRISHNAN
MYTHILI
J
NA
S
RAMKUMAR
SUBRAMANIAVENKATESAN
R
Ravi
NA
S
VAIDEHI
T
PARTHASARATHY
G
SUJATHA
MR
K
GOVINDAN
SRI
RAMKISHOR
NA
KISHOR
G
SHAH
GOVARDHAN
HARI
PRASAD
J
NA
DHARSHANA G
RAMESH
NARAYANAN
PREMKUMAR T
SRIDHARAN
A
V SHARMA
M
V
ARUNACHALAMM
S
UDHAYA
KUMAR
S
SHANMUGAM
MOHAMMED BALEEGH
SHEIKH
MOHIDEEN KUTUBUDDIN
MOHAMMED ANAS
SHAICK
MOHIDEEN KUTUBUDDIN
C
V
SEDHUMADHAVNA
J
PARASMAL
NAHAR
JUGRAJ
NAHAR
NITIN
PALANY
VELJI
PALANY
PRASHANTH MOHAN
MOHAN
RAMANATHAN
KANTHARAJ SAVARIRAYAN
NA
SUBRAMONY E
NA
K
KRISHNAKUMAR
R
KANAN
RAJENDRASINHN
RATHOD
NATVARSINH RATHOD
H
PRAHARSHITHA
R
HEERALAL
HEPZYBA
GUNASEELAN
GUNASEELAN C
APARNA
THYAGARAJAN
THYAGARAJAN
VIJAY
U
A
UNNIKRISHNAN
MAHESWARI VASUDEVAN
NA
KUMARAVELA S
V
SACHIDANANDAM
S
JAYABALAN
G
SUBRAMANIAN
O/O SE‐IQC, RTPS, SHINDIA
STUDENT NO 1/9/23INDIA
SRILAXMI MEDICAL SINDIA
DEPUTY REGISTRAR INDIA
H NO 1481 C JEWAR INDIA
SANJEEVINI CLINIC MINDIA
C/O BHARAT MEDICAINDIA
SSQ 10 ACC COLONYINDIA
H NO STRT 6/1 14THINDIA
TADOLA KHAJURI AL INDIA
S R LECTURER S B PAINDIA
H NO 8‐10‐21 AKKAMINDIA
WG CDR K K DUBEY INDIA
BRANCH MANAGER INDIA
BESIDE GOVT KBS NOINDIA
S/O M N KATTI KEMBINDIA
GIRIJA.A.MANGALURINDIA
WARD NO 2 DARAM INDIA
MAHESWARI G MANINDIA
AT GUDUR SB RQ HUINDIA
3 GUDUR S B TQ HU INDIA
KHB COLONY H.NO.3INDIA
C M HIREMATH 128 INDIA
MUTTUR GALLI RABAINDIA
16 RAIL NAGAR SADAINDIA
SCHEME ‐40, PLOT NINDIA
1655 ALWAN GALLI SINDIA
RADHA H NO 89 OPPINDIA
INDIA
F/4 SUGUNA APARTM
PLOT NO 78 RADHAKINDIA
RECORD OFFICER RE INDIA
38/2 2ND CROSS SA INDIA
CCB NO 45 RS NO 20INDIA
NO. 384 HUNCHENA INDIA
PLOT NO 33 RS NO 1INDIA
41‐B BAUXITE ROAD INDIA
HIREMATH VATAR R INDIA
FIRST FLOOR 128, G INDIA
OLD NO 9 NEW NO 4INDIA
B/4 GANESH APARTMINDIA
NEW NO 59 ALAME INDIA
15 JAYALAKSHMI NAINDIA
4B MANASVINI 73 A INDIA
167 C1, Ward No. 14INDIA
16 DR BESANT ROADINDIA
NEW NO 4 OLD NO 3INDIA
HQ RTG ZONE FORT INDIA
NO 19 FLOWERS ROAINDIA
B 31, TOWERS BLOC INDIA
B1 154 APOLLO BIJO INDIA
7/5 RAMS KESARI KUINDIA
FLAT G 10, I FLOOR, INDIA
FLAT D3 B PARSN NAINDIA
N NO. 74,NORTH US INDIA
N NO 74,NORTH USMINDIA
FLAT T/2 KAMAL KUSINDIA
12D HABIBULLAH ROINDIA
OLD NO 22, NEW NOINDIA
NO 1 FIRST STREET HINDIA
C/O MRS . VIJAYA VEINDIA
19/7, MOOSA STREE INDIA
OLD NO 3 NEW NO 1INDIA
1A GAYATRI APTS 16INDIA
GD, CORAL CLASSIC 4INDIA
59/7 SILVER SPRINGSINDIA
OLD NO 14 NEW NO INDIA
FLAT 13 THIRD FLOOINDIA
A‐4 SATHIYANIVAS PINDIA
NEW NO 60 OLD NO INDIA
OLD NO 4/5 NEW NOINDIA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
RAJASTHAN
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
MAHARASHTRA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
RAICHUR HO
GULBARGA
GULBARGA
GULBARGA
GULBARGA
SHAHAPUR
SHORAPUR
SHORAPUR
SHAHABAD
HUMNABAD
BIDAR
BIDAR
BARMER
BIDAR
BIJAPUR
BIJAPUR
BAGALKOT
BAGALKOT
BAGALKOT
BAGALKOT
BAGALKOT
JAMKHANDI
BAILHONGAL
JAMKHANDI
BELGAUM
BELGAUM
BELGAUM
BELGAUM
BELGAUM
BELGAUM
BELGAUM
BANGALORE
BELGAUM
BELGAUM
BAILHONGAL
BAILHONGAL
CHIKODI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
THANJAVUR
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
NAGPUR
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
584170
585102
585102
585102
585103
585223
585224
585225
585229
585314
585401
585401
937205
585403
586101
586101
587125
587125
587125
587154
587154
587301
591106
587314
590001
590002
590003
590005
590006
590008
590009
560036
590011
590014
591108
591108
591201
600001
600003
600004
600004
613001
600004
600004
600005
600007
600009
600010
600010
600010
600014
600015
600015
600017
600017
440010
600017
600017
600017
600017
600017
600017
600018
600018
600020
600020
600020
600020
600020
600021
IN302269113994 Amount for unclaimed an
IN300214132146 Amount for unclaimed an
IN301135265193 Amount for unclaimed an
IN301135267677 Amount for unclaimed an
IN300214112902 Amount for unclaimed an
IN301135260876 Amount for unclaimed an
IN300513117076 Amount for unclaimed an
IN303028530147 Amount for unclaimed an
IN301135262561 Amount for unclaimed an
IN302902454023 Amount for unclaimed an
IN300214134890 Amount for unclaimed an
IN301926302841 Amount for unclaimed an
IN302679365891 Amount for unclaimed an
IN301926307958 Amount for unclaimed an
IN302269110099 Amount for unclaimed an
IN303028546046 Amount for unclaimed an
IN300239114008 Amount for unclaimed an
IN300239114078 Amount for unclaimed an
IN300239120931 Amount for unclaimed an
IN300214143484 Amount for unclaimed an
IN300214143605 Amount for unclaimed an
IN302902413794 Amount for unclaimed an
IN301774129213 Amount for unclaimed an
IN300214124492 Amount for unclaimed an
IN303028524883 Amount for unclaimed an
IN302269115262 Amount for unclaimed an
IN301135266770 Amount for unclaimed an
IN301135262210 Amount for unclaimed an
IN302902448821 Amount for unclaimed an
IN301135268206 Amount for unclaimed an
IN303028548416 Amount for unclaimed an
IN300079101818 Amount for unclaimed an
IN300513114543 Amount for unclaimed an
IN300239112763 Amount for unclaimed an
IN301135266955 Amount for unclaimed an
IN300476411327 Amount for unclaimed an
IN301895105667 Amount for unclaimed an
IN300159100954 Amount for unclaimed an
IN300214125397 Amount for unclaimed an
IN300441104451 Amount for unclaimed an
IN300214111334 Amount for unclaimed an
IN300394124949 Amount for unclaimed an
IN300513130612 Amount for unclaimed an
IN302871206473 Amount for unclaimed an
IN301151124251 Amount for unclaimed an
IN300513125469 Amount for unclaimed an
IN301637402460 Amount for unclaimed an
IN301080220696 Amount for unclaimed an
IN301637404845 Amount for unclaimed an
IN303028507646 Amount for unclaimed an
IN301637404359 Amount for unclaimed an
IN301895100706 Amount for unclaimed an
IN300214113270 Amount for unclaimed an
IN302269108577 Amount for unclaimed an
IN302269108616 Amount for unclaimed an
IN300757114988 Amount for unclaimed an
IN301151124098 Amount for unclaimed an
IN301549146193 Amount for unclaimed an
IN300214146373 Amount for unclaimed an
IN301080224201 Amount for unclaimed an
IN301637403078 Amount for unclaimed an
IN300476407834 Amount for unclaimed an
IN301549175134 Amount for unclaimed an
IN301637406405 Amount for unclaimed an
IN300441102512 Amount for unclaimed an
IN300214107776 Amount for unclaimed an
IN300513111896 Amount for unclaimed an
IN300394121329 Amount for unclaimed an
IN303028505314 Amount for unclaimed an
IN301080221220 Amount for unclaimed an
11.00
55.00
66.00
286.00
330.00
627.00
66.00
330.00
44.00
55.00
11.00
110.00
110.00
220.00
44.00
44.00
110.00
66.00
11.00
275.00
275.00
22.00
11.00
55.00
55.00
66.00
55.00
330.00
198.00
275.00
110.00
55.00
77.00
55.00
440.00
220.00
88.00
385.00
165.00
110.00
1100.00
55.00
220.00
220.00
110.00
220.00
121.00
22.00
110.00
220.00
110.00
11.00
33.00
165.00
165.00
2200.00
220.00
110.00
55.00
2904.00
220.00
55.00
242.00
22.00
165.00
44.00
99.00
110.00
11.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SURIAMOORTHC
MR
NA
NAGESWARA RAO
M
V
SHYAM PRASADN
LAKSHMI
VENKATESAN
J
VENKATESAN
NARAYANAN P
NA
K
KRISHNAKUMAR
K
RANGARAJAN
K
MAMALLAN
C
KALIA
PERUMAL
REKHA
KURIEN
SURIYAN
JOSEPH
S
SETHURAMAN
THIRU
R
SHANMUGAVEL
KRISHNAN
K R
KUMBA
R
SATHIA SARAVARADHA
GOPALAN
KANNAN
NA
GIRIJA
R
NA
T
BALAJI
NA
S
KRISHNAN
T
B
SUBRAMANIAN
SHIVAJI
DUTTA
MADAN
MOHAN
DUTTA
C
KUMAR
C
N
SHANTHA KUMAJ
M
VENKATARAMAN
M
MANAVALAN
R
HEMALATHA
NA
KAVIPRIYA
KARTHIK
A
VICTOR
S
HARI
VISWANATH SAMPATHKUMAR
S
KUMAR
V
G
SRINIVASAN
LENINRAJ
A
NA
VIJAYA
CHELLAPPAN
CHELLAPPAN
BIJOY
GHOSH
KAMAL
GHOSH
N
SATHYANARAYANAN
COLLAPENCH NANDAGOPAL
EUNNI
VELUR
EUNNI
VASUDEVAN
RAVICHANDRAVELUR
ASAITHAMBI
KARTHICKEYANA
V
MURUGESAN
DHANALAKSHMM
R
VENKATASUBRAMANIAN
NA
NA
PADMANABANSRIKANTH
ARUN
A
K
N
A
KUMAR
GOPAL
SINGH
RAGHAV
RAGHAV
G
VINOTH
GANPATHLAL RATHORE
BABY
M
MURUGAIAN A
VIGNESH
N
NARAYANAN
M
RATNESH
NA
MARUTHANA T
V
VISWANATHANM
G
VIJAYAKUMAR
NA
KRISHNA
DUTTA
DEBA
PRASAD
DUTTA
S
Thiyagarajan
K
SELVARAJAN
ALPANA
DONGRE
BABULAL
KHANDELWAL
ZAHIDA
BEGUM
NA
SEJO
E
J
JOSE
E
K
S
ARUMUGA
BARATHI
A
SELVARAJ
ASHISH
DEOPURIA
M
L
DEOPURIA
S
NARASIMHAN
SRIRAM
VALANGAIMANNARASIMHAN V
SATHISH
KUMAR
RAJAGOPALAN
LAKSHMI
CHANDRASEKAR
NA
V
DAKSHINAMURTHY
NA
C
SHANTHI
C
RAJENDRA
RAJU
SRINIVASAN SHANTHI
C
SUBRAMANIAM
S
GUNASEKARAN
SUBRAMANIYAN
BHALAJI
JAYARAMAN
JAYARAMAN SRINIVASAN
SRINIVASAN J
NA
SIVAKUMAR
NA
S
SIVAKUMAR
SHANMUGASUNDARAM
M
MUTHUSAMY
KARUPPIAH MUTHIAH
N
S
SARADA
NALLAYA
GOUNDER
SOMU
REKHA
V
PAPPALA
K
NAGESHWAR RAO
R
CHANDRASEKAR
P
RAMASWAMY
M
SELVAKUMAR
U
MAYALAGU
SUDHAKAR KUPPUSAMY
K
KUPPUSAMY
AKHILA
GIREESH
KRISHNA
MOORTHY
ALOKKUMAR CHAND
SHISHIRKUMACHAND
KARTHIKEYAN NAMACHIVAYA RAJESWARAN NA
GANAPATHY SUBRAMANIAN C
S
CHANDRAMOULI
V
SAMPATH
KUMAR
VENKIDUSAMY
KALIDAS
V
S
NA
PURUSHOTHA J
JEGATHEESANT
R
G
SAKTHIVEL
GOVINDARAJ
ANITA
V
VIZEACOUMAR
SRI VISHNU APARTMINDIA
TULIP 4J, CEEBROS GINDIA
20/13 CHANDRA FLAINDIA
5/150, OM SRI MATHINDIA
32/72, INDUS SUNSHINDIA
NO‐42/15 HARRINGTINDIA
FLAT NO 2 ROSYLYN INDIA
S‐5, ASWAMETHA APINDIA
C 3 RC VISHRANTHI 4INDIA
PLOT NO 12 GULMO INDIA
21, SRINIVASA PILLA INDIA
INDIA
30/46 RAJU STREET W
31 B/3 V S APTS KR KINDIA
INDIAN BANK HEAD INDIA
V‐109 6th MAIN ROAINDIA
PLOT NO 1 B, DOOR INDIA
AE.130, AE BLOCK ANINDIA
GUHA NIWAS SECONINDIA
1 196 DEIVANAIKI IL INDIA
FLAT NO 7 NEW NO INDIA
NEW NO 15/OLD NOINDIA
D 115 SHIRISHTI APTINDIA
G 1 T N H B 89 VALMINDIA
NO 14 / 1 MYILAM AINDIA
PLOT NO 105 JAYA C INDIA
NO 5 A VELAVAN APINDIA
MIG 990 TNHB ROADINDIA
RADHA NAGAR PL‐15INDIA
NO 2 RANGANATHA INDIA
PALMGROVE NO 20/INDIA
NO. 6 (T) SQN MTI A INDIA
7C NADESAN STREETINDIA
M/S RAJAMMA ENG INDIA
FLAT F 2 DOOR NO 6INDIA
FLAT NO A 3, DOOR INDIA
12 BALAJI NAGAR EXINDIA
NO 2, PERIYAR STRE INDIA
B‐5/7, KONNAGAR AINDIA
48 FFA Thiruvalluvar INDIA
FE‐1 JAIN ASHRAYA 1INDIA
38/39 THIRUVEDIANINDIA
P NP 18 D NO 2 NEWINDIA
DOOR NO 2 A 4TH STINDIA
PERSISTENT SYSTEM INDIA
S 47 35TH STREET BEINDIA
PLOT NO 2 THIRUMUINDIA
PL 23 J KANAN FLATSINDIA
89A THILAGAR AVENINDIA
101 A 3RD STREET G INDIA
OLD 44 NEW 95 FIRSINDIA
NO 7 FF PETHA PERUINDIA
A‐206 T.V.H.PARK VI INDIA
PLOT NO 2 GI 13TH CINDIA
PLOT NO 10 5TH CROINDIA
FLAT NO. 2 BLOCK‐3 INDIA
NO. 9A 2ND STREET INDIA
RAGURAM STREET E INDIA
33 JANAKIRAM COLOINDIA
10 JAI FLATS 5TH STRINDIA
FLAT NO A1/10 ONGINDIA
PLOT 9 SRI AMMAN INDIA
NO 1 SHREE RESIDENINDIA
3/249 C‐4 KRISHNA EINDIA
82 9TH CROSS STREEINDIA
69 PARVATHY AVEN INDIA
Q 1/3 ELECTRIC BOAINDIA
THACHUR VILLAGE PINDIA
NO 2 SANGEETH GARINDIA
THE CATHOLIC SYRIAINDIA
126 ESWARAN KOIL INDIA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
WEST BENGAL
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
MAHARASHTRA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
SALEM
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
COIMBATORE
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHINSURA
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
PUNE
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
THANJAVUR
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
TIRUVALLUR
TIRUVALLUR
PONDICHERRY
600024
600092
600024
636016
600015
600030
600031
600032
600032
600032
600033
600033
600033
600035
600040
600040
600040
600041
641105
600041
600041
600041
600041
600041
600100
600042
600042
600044
600044
600044
600046
600052
600058
600059
600061
600061
600071
712235
600078
600078
600086
600087
600087
411057
600090
600091
600091
600091
600094
600094
613007
600096
600096
600096
600096
600099
600106
600106
600106
600107
600116
600116
600116
600116
600116
600120
601204
602001
602001
605001
IN300597100062 Amount for unclaimed an
IN300214122534 Amount for unclaimed an
IN301549173984 Amount for unclaimed an
IN300175102465 Amount for unclaimed an
IN300476415611 Amount for unclaimed an
IN300394140161 Amount for unclaimed an
IN301313210399 Amount for unclaimed an
IN300572100066 Amount for unclaimed an
IN300175103345 Amount for unclaimed an
IN300476404887 Amount for unclaimed an
IN301637405150 Amount for unclaimed an
IN301637405537 Amount for unclaimed an
IN300476434423 Amount for unclaimed an
IN300597100827 Amount for unclaimed an
IN300394150357 Amount for unclaimed an
IN301549154579 Amount for unclaimed an
IN301637403474 Amount for unclaimed an
IN300214121534 Amount for unclaimed an
IN300513140509 Amount for unclaimed an
IN300476424012 Amount for unclaimed an
IN302902459152 Amount for unclaimed an
IN303028511232 Amount for unclaimed an
IN303028514853 Amount for unclaimed an
IN303028543125 Amount for unclaimed an
IN300214122722 Amount for unclaimed an
IN300214137420 Amount for unclaimed an
IN301637406338 Amount for unclaimed an
IN302269116684 Amount for unclaimed an
IN301549183819 Amount for unclaimed an
IN300476428448 Amount for unclaimed an
IN302902430533 Amount for unclaimed an
IN300394161672 Amount for unclaimed an
IN301637408235 Amount for unclaimed an
IN300513141259 Amount for unclaimed an
IN301895104548 Amount for unclaimed an
IN300441106314 Amount for unclaimed an
IN302269115223 Amount for unclaimed an
IN301696102360 Amount for unclaimed an
IN300095108281 Amount for unclaimed an
IN300214127053 Amount for unclaimed an
IN301080222826 Amount for unclaimed an
IN300513120976 Amount for unclaimed an
IN302902411836 Amount for unclaimed an
IN303028510503 Amount for unclaimed an
IN300214128746 Amount for unclaimed an
IN300513139193 Amount for unclaimed an
IN300214142492 Amount for unclaimed an
IN300513151951 Amount for unclaimed an
IN300126111344 Amount for unclaimed an
IN302902422147 Amount for unclaimed an
IN300513150150 Amount for unclaimed an
IN300214126177 Amount for unclaimed an
IN301637407070 Amount for unclaimed an
IN301637409737 Amount for unclaimed an
IN303028517260 Amount for unclaimed an
IN300214128966 Amount for unclaimed an
IN302269109921 Amount for unclaimed an
IN301549148609 Amount for unclaimed an
IN303028509039 Amount for unclaimed an
IN300513114108 Amount for unclaimed an
IN300214111112 Amount for unclaimed an
IN302269122217 Amount for unclaimed an
IN300214122312 Amount for unclaimed an
IN300513133240 Amount for unclaimed an
IN302902418845 Amount for unclaimed an
IN300214140301 Amount for unclaimed an
IN302902453626 Amount for unclaimed an
IN300513117642 Amount for unclaimed an
IN300214121563 Amount for unclaimed an
IN302902443063 Amount for unclaimed an
880.00
110.00
44.00
550.00
11.00
22.00
220.00
275.00
99.00
253.00
22.00
110.00
33.00
55.00
110.00
110.00
22.00
660.00
132.00
165.00
11.00
110.00
286.00
55.00
275.00
121.00
110.00
1870.00
220.00
44.00
55.00
44.00
495.00
121.00
440.00
110.00
44.00
616.00
55.00
11.00
1100.00
11.00
11.00
110.00
165.00
11.00
154.00
55.00
2200.00
1100.00
11.00
33.00
55.00
418.00
550.00
44.00
55.00
1100.00
110.00
77.00
55.00
110.00
154.00
11.00
440.00
110.00
33.00
11.00
11.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SATHISH
SREELAKSHMI V
MITRABHANU PANDA
SHANMUGANAM
MANOGARA RAO
J
JEEVA
JAYAKUMAR R
SYLVIA
E
F
MOHAMMED ZIAOUDDIN
UMAA
RAVISHANKAR
X
ROGER
AMOURDA
VALLY
PORKODI
RABINDRAN
T
KUMARESWARAN
RANY
SUNDAR
G
BRINDALAKSHMI
N
MOUNISAMY
M
SATHYA
MOORTHY
MOHAMED KHAN
JAMEEL KHAN
BHARATH
S
THIRUMURUGAN
S
SWAYAMPRAKASAM
ANNAMALAI ADHI
ARUL
S
RAJAN
S
MUTHUKKANI P
K
SUGITHA
M
JAIGANESH P
T
PAZHANIVEL
ASHOK
KUMAR
V
R
SEKAR
R
SEKAR
GULAB
DEVI
M
MADANAGOPAL
T
ARUMUGHAM
V
RAMYA
ANNAMALAI ELAIYARAJA
R
USHADEVI
T
VASUKI
V
SANTHANAM
R
RADHAKRISHNAN
R
RAJAVARMAN
BHUVANA
SHANMUGANA S
SHANMUGANAV
RAMALAKSHMM
ANBARASAN G
SUMATHI
P
S
PAZHANISAMY
S
RAGHUNATHAN
VENKATESH S
JAGAJOTHI
K
A
SANGEETHA
USHARANI
K
S
ANDREWS
CHRISTOPHER
R
AKILA
KRISHNA
SUDHA
SUBRAMANIAN
KAKANI
SAILAZA
K
SENTHIL
KUMAR
UMARANI
KUMARASWAMY
REENA
K
GEORGE
S
BALAGURUNATHAN
V
USHA
K
BANUMATHI
VARADAN
MURUGAN
K
KAMAL
SAKTHI
R
P
SELVAM
IQBAL
MOHAMED
JAWAHARALI
B
ABDUL
HAMEED
K
INDUMATHI
RADHAKRISHNAN
INFOSYS TECHNOLO INDIA
VEERASAMY
INFOSYS TECHNOLO INDIA
NA
3347 POLARIS SOFTWINDIA
MURUGESAN V
NO 46 GODAWARI DINDIA
NA
29 EAST KAMMALA INDIA
VENUGOPAL
25A/31A PANCHALI AINDIA
NA
NO 11, JEEYAR STRE INDIA
ERNEST
S
E A
70 MONTORSIER STRINDIA
MOHAMMED FAZLUDDIN
17 BHARATHIDASSA INDIA
C
K
N RAVISHANKARA NO 126 MUTHU MA INDIA
XAVIER
92 LEPORT STREET PINDIA
KARUNAMOORTHY
SHARON ENCLAVES INDIA
NA
NO 16, CANNON STRINDIA
THIYAGARAJAN
NO 26 MADUKARAI INDIA
T
N
SUNDAR
NO 2 27 TH CRPSS AVINDIA
GIRI
RAMAKRISHNAPARAMAHANSA 26 SECOND CROSS R INDIA
NANDAGOPAL
OLD 97A NEW 12 KAINDIA
MANI
218/1 BHARATHIDASINDIA
NA
40 HOSPITAL ROAD VINDIA
NA
NO 48 NGGO NAGARINDIA
KANNAN
2 PERUMAL NAIKER INDIA
SIVACHIDAMBARAM
41 KAMARAJAR STREINDIA
ADHIMOOLAM
25D, PANRUTI ROADINDIA
SENGUTTUVEL
THAGARAI VILLAGE PINDIA
SRINIVASAN R
PLOT NO 7, NEAR HOINDIA
KANIYAPPA NADAR
137, VOC NAGAR KAINDIA
NAGARAJAN
NO 137 V O C NAGA INDIA
PANDURANGAN
6, AGRAHARA STREEINDIA
NA
2/2,KOMUGIDAM VAINDIA
VEERA
PANDIYAN
79, MIDDLE STREET INDIA
K
RAJAMANIKAM
OLD NO 21A NEW N INDIA
RAJAMANIKAM
29 A OLD NO 89 NEWINDIA
MOOLCHAND
NO 31 THALAGIRI IYEINDIA
MUTHAIYAN
NO 59 MUTHUSAMYINDIA
NA
NO 6 A PILLAYAR KO INDIA
G
VALLINAYAGAM
NO 110 JOTHI NAGA INDIA
ANNAMALAI G
99 KAMAN KOIL STR INDIA
M
RAVI
PLOT NO 90 S S SUBBINDIA
THIRUNAVUKKARASU
110 JOTHI NAGAR KOINDIA
33 WARD 21 E B COLINDIA
VENKATASAMNAIDU
RAMAYIA
52 SITA LAKSHMI FLAINDIA
RAYAR
183 THENKUTHU EA INDIA
SIDDHANAND S
D 10, BANGALORE R INDIA
VAIRAMUTHUP
11 C, TYPE III QUARINDIA
PRABHAKAR M
M
19 C, TYPE III BLOCK INDIA
GANESAN
R
V
33‐C, TYPE ‐ II BLOCKINDIA
NA
296‐C, TYPE II QTRS, INDIA
J
SADAGOPAN
D 21 MAHATMA GANINDIA
A
V
SOWRIRAJAN
66 D TYPE ZAHIR HU INDIA
SRINIVASAN R
10 D, TYPE III BLOCK INDIA
KUPPUSAMY A
C 44, T T K ROAD BLOINDIA
S
ANANTHAPRASATH
NO 125 B TYPE II QU INDIA
KRISHNAN
284‐B, TYPE ‐II QRS BINDIA
NA
237 A TYPE 2 BLOCKINDIA
NA
E 4 KAMARAJAR STR INDIA
SUBRAMANIAN
202 A TYPE II QTRS BINDIA
KAKANI
KOTAIAH
KAKANI SAILAZA 35 CINDIA
KASINATHAN
C 58 MOSCOW ROADINDIA
KUMARASWAMY
51A TYPE 3 QUARTE INDIA
GEORGE
226 A TYPE II BLOCK INDIA
SWAMYNATHAN
C 9 MIDDLE STREET INDIA
P
MURALIDHARAN
D 90 THANTHAI PER INDIA
J
JANAGARAJ
NO. D‐19 BLOCK‐18 INDIA
VARADAN
253/A TYPE II QRTS BINDIA
N
KOLAPPAN
137 A TYPE I QUART INDIA
RAJULU
E‐6, TANCOF STAFF QINDIA
PASUPATHAM
DOOR NO 34/3 MARINDIA
NA
127 S P KOIL STREET INDIA
BASHIRUDHIN
17 ELLAI AMMAN KOINDIA
NO 11 SADAGOPA N INDIA
KARTHIKEYANVENUGOPALAN
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
CHENGALPATTU
CHENGALPATTU
CHENGALPATTU
CHENGALPATTU
CHENGALPATTU
CHENNAI
TINDIVANAM
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
VRIDDHACHALAM
VRIDDHACHALAM
KALLAKURICHI
KALLAKURICHI
KALLAKURICHI
KALLAKURICHI
KALLAKURICHI
KALLAKURICHI
KALLAKURICHI
TIRUVANNAMALAI
TIRUVANNAMALAI
TIRUVANNAMALAI
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CHIDAMBARAM
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
603002
603002
603103
603109
603406
600106
604407
605001
605001
605001
605001
605005
605006
605007
605008
605011
605011
605401
605602
605757
605757
606105
606107
606201
606202
606202
606202
606206
606207
606301
606601
606601
606601
607001
607001
607001
607002
607002
607002
607106
608001
607303
607801
607801
607801
607801
607801
607801
607801
607807
607803
607803
607803
607803
607803
607803
607803
607803
607803
607803
607803
607803
607803
607803
607807
607807
608001
608001
608001
608001
IN301696114835 Amount for unclaimed an
IN303028542150 Amount for unclaimed an
IN301549177481 Amount for unclaimed an
IN301696112083 Amount for unclaimed an
IN300214140676 Amount for unclaimed an
IN301774128468 Amount for unclaimed an
IN300175103713 Amount for unclaimed an
IN302236107916 Amount for unclaimed an
IN300513115225 Amount for unclaimed an
IN300394141870 Amount for unclaimed an
IN303028512236 Amount for unclaimed an
IN301080226172 Amount for unclaimed an
IN301895106487 Amount for unclaimed an
IN300513118853 Amount for unclaimed an
IN301080226521 Amount for unclaimed an
IN300183118122 Amount for unclaimed an
IN301637408513 Amount for unclaimed an
IN302679344791 Amount for unclaimed an
IN301696115093 Amount for unclaimed an
IN303028531670 Amount for unclaimed an
IN303028539540 Amount for unclaimed an
IN301080222695 Amount for unclaimed an
IN300175105629 Amount for unclaimed an
IN300175105825 Amount for unclaimed an
IN300175103662 Amount for unclaimed an
IN300175105429 Amount for unclaimed an
IN300175105608 Amount for unclaimed an
IN300175105430 Amount for unclaimed an
IN300378101004 Amount for unclaimed an
IN300175106198 Amount for unclaimed an
IN300394138169 Amount for unclaimed an
IN303028508385 Amount for unclaimed an
IN303028531856 Amount for unclaimed an
IN300513185459 Amount for unclaimed an
IN301080225084 Amount for unclaimed an
IN302679311186 Amount for unclaimed an
IN301696111453 Amount for unclaimed an
IN300513124976 Amount for unclaimed an
IN302902448947 Amount for unclaimed an
IN302269126239 Amount for unclaimed an
IN302902437207 Amount for unclaimed an
IN303028549426 Amount for unclaimed an
IN300175101157 Amount for unclaimed an
IN300175101590 Amount for unclaimed an
IN300175103348 Amount for unclaimed an
IN300214120051 Amount for unclaimed an
IN302269120960 Amount for unclaimed an
IN300214122284 Amount for unclaimed an
IN302679320495 Amount for unclaimed an
IN300175101674 Amount for unclaimed an
IN300175105658 Amount for unclaimed an
IN300214109118 Amount for unclaimed an
IN302269115139 Amount for unclaimed an
IN300214121661 Amount for unclaimed an
IN301774126280 Amount for unclaimed an
IN300214128577 Amount for unclaimed an
IN300214129382 Amount for unclaimed an
IN300214142181 Amount for unclaimed an
IN300214142240 Amount for unclaimed an
IN302679366109 Amount for unclaimed an
IN303028508680 Amount for unclaimed an
IN303028517752 Amount for unclaimed an
IN303028522541 Amount for unclaimed an
IN303028545111 Amount for unclaimed an
IN300214109051 Amount for unclaimed an
IN302269114779 Amount for unclaimed an
IN300394160923 Amount for unclaimed an
IN302679342963 Amount for unclaimed an
IN302902426861 Amount for unclaimed an
IN302902446101 Amount for unclaimed an
22.00
11.00
110.00
11.00
110.00
55.00
110.00
66.00
66.00
88.00
110.00
33.00
110.00
11.00
550.00
11.00
990.00
88.00
33.00
22.00
44.00
11.00
110.00
132.00
55.00
55.00
11.00
33.00
11.00
33.00
77.00
22.00
11.00
22.00
110.00
33.00
55.00
22.00
22.00
55.00
22.00
11.00
66.00
11.00
55.00
110.00
11.00
55.00
11.00
55.00
11.00
22.00
44.00
110.00
66.00
110.00
55.00
22.00
22.00
110.00
165.00
55.00
22.00
55.00
55.00
11.00
22.00
44.00
11.00
836.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
PALANIVELU SENTHILKUMAR
RAMASAMY PALANIVELU
PB NO 20 READER ININDIA
RAMAMURTY
DR C S PRAKASH K 5INDIA
DR
CHITTURI
SURYA PRAKASHCH
JEGANATHAN N
S
N
A
SUNDARA RAMAN233 THIRD SOUTH C INDIA
MUHAMEDSA ABDUL
HAMEED
NA
16 NEW STREET LALPINDIA
R
JAYANTHI
RAGHUPATHY
16 THILLAI KALI AMMINDIA
NACHI
MUTHU
N
NA
NO 298 MAIN ROAD INDIA
M
SHAHITHA
PARVEEN
MOHAMED ISMAIL
19 MAIN ROAD EASTINDIA
G
RAJARAMAN
GOVINDASAMY
175 UDAIYAR STREETINDIA
N
Srinivasan
V
NATARAJAN
128/1 Pattamangala INDIA
REGUPATHY S
SRINIVASAN
OLD NO 191,NEW NOINDIA
P
STALIN
N
PALANIYANDI
NO 11/12 BALAJI NAINDIA
GIRI
R
RAMA
KRISHNAN
V
NEW 9 OLD 6/A NORINDIA
NOORUL
AMEEN
H M
HAJJI
MOHAMED
NEW NO 1/200 PALLINDIA
PRATHIBA
BALASUBRAMANIAN
3‐98, RAJARAJAN ST INDIA
R
PITCHAI
MUTHU
R
RAMACHANDRAN
VIVEK ENTERPRISES INDIA
SANKAR
V
VAIDHYANATHAN
NO 56, KMG NAGAR INDIA
MARY
JULIET
ANTONY
NEETHI
DOSS
NO‐87 THOMAS ARUINDIA
GANESAN
B
BALASUBRAMANIYAN
9 AND 10, EAST VAD INDIA
78 B NORTH MAIN S INDIA
JAYABAL
BHASKAR
SADANANDAMJAYABAL
SYED
MOHAMED
MUBARACK
NA
NO 8/15, KALIBA SAHINDIA
C
ANITHA
CHAKRAVARTHY
9/7 CHINNAPPAMUDINDIA
SHEKHARIYER J
JANAKIRAMAN
NO 3 / 73 NEW NO 3INDIA
SYLVIA
SURESH
NA
15/76 A2 MAIN ROA INDIA
S
SAMBANDHAM
SRINIVASAN
97 AYYANGAR STREEINDIA
R
VIJAYAKUMAR
RAMACHARI
38, THUVARNGKURI INDIA
S
ARAVIND
G
C
SWAMINATHAN S 34/T 8 SARANGAPANINDIA
21/4 NEW NO 42/1 SINDIA
LAKSHMI
V
VENKATESWAC
DURAISAMY
NO 57 C/3 SEETHALAINDIA
RAMACHANDRD
S
VEERAPPAN
SRINIVASAN
D 7 ABAN STAFF QUAINDIA
P
VEMBU
NA
NO 60 SOWRASTRA INDIA
V
VEERAMANIKANTAN
VEDHARAMAN
NO 137/4 SBM COLOINDIA
SARAVANAN N
NAGARAJAN R
191, KEEZHA THERU INDIA
RAMASAMY SUBRAMNIYAN
RAMASAMY RAJA
DOOR NO 54 ANANDINDIA
KAMAL
BATCHA
R A
NA
23A/4 MAIN ROAD SINDIA
2 /149, ANNA NAGAINDIA
MOHAN
RAJ
S
SUBRAMANIAS
MARY
PUSHPANATHAN
NA
31, ANANDA VILAS MINDIA
MANIAN
5 6TH CORSS LIC COLINDIA
KUMARASENT M
S
K
MAHESH
SUNDARRAJ KAMARAJ
1/964 KAMARAJ NAGINDIA
INDIA
MAHENDRAN A
ARUMUGAM R
10 ARULANANDA AM
V
KANNAGI
DEVI
C
BASKAR
10 AZHAGU NAGAR INDIA
SINGARAM DEVI
SINGARAM
NO 91 ARULANANDAINDIA
K
BALAMURUGAN
M
KRISHNAN
312/1A 4TH STREET INDIA
33/17, RAJAJI ROAD INDIA
NARASIMHAN N
V
VENKATARAMR
A
ABDULRAHIM
ABDULSUKKAM
ARAHIM STREET TH INDIA
AYYATHURAI
76 MIDDLE STREET VINDIA
MURUGANANTAYYATHURAI
K
JAYARAMAN
S
KALYAN
SUNDARAM
2/32 MIDDLE STREETINDIA
KARUPPAIAH AL
NA
207 GANDHI ROD M INDIA
PAUL
VICTOR
RAJ P
PRAGASAM N
S
2 A/2, BALAKRISHNAINDIA
VEERAIYAN RAMESHKUMAR
VEERAIYAN
411/7 CHANDRAMO INDIA
R
JAYALAKSHMI
KANNA
NAIDU
NO 22 A K S S STRE INDIA
AHMED
MYDEEN
ABUSHALIH
AHAMED
MYDEEN
9/F SOUTH STREET MINDIA
RAMALINGAM
OLD NO 34, NEW NOINDIA
SABARINATHA R
RAJKUMAR N
NAGALINGAM
NO. 110/A STATE BAINDIA
PALANISWAM K
KANDASAMY
131, POONGA NAGAINDIA
KANNAN
K
SARADHA
SUBBIYAN
NO 133 POONGA NAINDIA
K
MUTHUVEL
NA
OLD NO 7/20/1 NEWINDIA
KARTHIKEYAN
ALAGARSAMI
THELUNGANKUDIKA INDIA
M
KUMARESAN
MURUGAIAH DEVAR
ANDIYAPPAN KADU INDIA
MRS
MANOHARANS
MR
NO.4,SENTHILMURUINDIA
BHUVANESWAM
S
R
RAMYA
RAVICHANDRAN
NO 6 CUSTOMS QUAINDIA
N
NAGARAJAN
J
NARAYANAN
GROUND FLOOR C P INDIA
T
SHALINI
GNANAM
S
THIYAGARAJAN
H FIRST FLOOR BALAINDIA
MURUGANANTP
PERIYASAMY K
NO 34 C, NEW COLO INDIA
USHA
SEKAR
S
SEKAR
140 NORTH ROCKFO INDIA
RAJAMANI
PERIASAMY
NO 1 GANAPATHY IYINDIA
T
THULASIRAM RAO
S
10/15 EAST ACHADICINDIA
VIJAYALAKSHMR
JAYAPRABHU A
ANBUMANI
61 NANJAPPA GOUNINDIA
J
SWAMINATHAN
NA
9/4 WARNERS COMPINDIA
HARIDOSS
S
SHOKKAIYA REDDIAR
A 105, VIGNESH EMPINDIA
103/16 GANGA FLATINDIA
KIRSHANTH SUBRAMANIAM
SUBRAMANIATHEVARAIAHPILLAI
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
CHIDAMBARAM
MAYILADUTHURAI
MAYILADUTHURAI
COIMBATORE
MAYILADUTHURAI
MAYILADUTHURAI
MAYILADUTHURAI
MAYILADUTHURAI
MAYILADUTHURAI
MAYILADUTHURAI
THIRUVARUR
THIRUVARUR
NAGAPATTINAM
NAGAPATTINAM
NAGAPATTINAM
NAGAPATTINAM
KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
KRISHNAGIRI
KUMBAKONAM
TIRUCHIRAPPALLI
KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
THANJAVUR
THANJAVUR
THANJAVUR
THANJAVUR
THANJAVUR
THANJAVUR
THANJAVUR
THANJAVUR
THANJAVUR
THANJAVUR
THANJAVUR
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
MANNARAGUDI
PALANI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
608002
608002
608002
608303
608401
608501
608601
608701
609001
609001
641046
609001
609204
609309
609503
609602
609602
610001
610001
611001
611001
611109
611111
612001
612001
612001
612001
612001
612002
612001
635110
612204
621216
612503
612605
613001
613005
613006
613007
613007
613007
613007
613009
613103
613403
613704
614001
614001
614001
614001
614102
614601
614602
614616
614616
614624
614625
614714
624601
620001
620001
620001
620002
620002
620002
620003
620003
620003
620003
620003
IN302269121677 Amount for unclaimed an
IN302679313473 Amount for unclaimed an
IN302902418297 Amount for unclaimed an
IN303028519962 Amount for unclaimed an
IN303028529801 Amount for unclaimed an
IN301696108197 Amount for unclaimed an
IN302902439630 Amount for unclaimed an
IN301080227056 Amount for unclaimed an
IN300095110869 Amount for unclaimed an
IN302269117930 Amount for unclaimed an
IN300394150186 Amount for unclaimed an
IN301313205681 Amount for unclaimed an
IN301313212700 Amount for unclaimed an
IN302236112481 Amount for unclaimed an
IN300394117846 Amount for unclaimed an
IN300175104674 Amount for unclaimed an
IN300394162058 Amount for unclaimed an
IN300175105397 Amount for unclaimed an
IN302679342942 Amount for unclaimed an
IN300175104283 Amount for unclaimed an
IN302902439079 Amount for unclaimed an
IN300214125202 Amount for unclaimed an
IN302679344586 Amount for unclaimed an
IN300214118953 Amount for unclaimed an
IN302269120380 Amount for unclaimed an
IN300513121131 Amount for unclaimed an
IN301313209225 Amount for unclaimed an
IN301313211814 Amount for unclaimed an
IN302679341639 Amount for unclaimed an
IN302679347243 Amount for unclaimed an
IN301774104780 Amount for unclaimed an
IN300175105357 Amount for unclaimed an
IN303028525418 Amount for unclaimed an
IN300513123569 Amount for unclaimed an
IN301696111195 Amount for unclaimed an
IN300175105737 Amount for unclaimed an
IN303028535003 Amount for unclaimed an
IN302902460100 Amount for unclaimed an
IN300175101507 Amount for unclaimed an
IN300394120936 Amount for unclaimed an
IN301774121993 Amount for unclaimed an
IN302902429659 Amount for unclaimed an
IN300175105148 Amount for unclaimed an
IN302679344568 Amount for unclaimed an
IN303028531790 Amount for unclaimed an
IN300214110471 Amount for unclaimed an
IN300175101168 Amount for unclaimed an
IN300597101829 Amount for unclaimed an
IN301774130484 Amount for unclaimed an
IN301637410616 Amount for unclaimed an
IN302679333651 Amount for unclaimed an
IN300175105355 Amount for unclaimed an
IN301696112223 Amount for unclaimed an
IN300175106020 Amount for unclaimed an
IN301637408964 Amount for unclaimed an
IN301637408905 Amount for unclaimed an
IN300394166176 Amount for unclaimed an
IN301774131353 Amount for unclaimed an
IN300597100528 Amount for unclaimed an
IN301895102392 Amount for unclaimed an
IN300394128113 Amount for unclaimed an
IN302902446653 Amount for unclaimed an
IN300175105130 Amount for unclaimed an
IN300394116342 Amount for unclaimed an
IN303028537200 Amount for unclaimed an
IN300441109177 Amount for unclaimed an
IN300441110804 Amount for unclaimed an
IN301080220370 Amount for unclaimed an
IN301637405734 Amount for unclaimed an
IN302902420624 Amount for unclaimed an
99.00
110.00
110.00
110.00
22.00
55.00
11.00
44.00
110.00
11.00
66.00
110.00
110.00
55.00
242.00
264.00
275.00
22.00
11.00
550.00
11.00
66.00
22.00
440.00
11.00
66.00
44.00
110.00
715.00
286.00
33.00
110.00
11.00
11.00
44.00
220.00
55.00
165.00
220.00
55.00
22.00
110.00
55.00
110.00
22.00
11.00
110.00
55.00
22.00
55.00
11.00
22.00
22.00
55.00
55.00
110.00
11.00
11.00
220.00
286.00
110.00
11.00
55.00
220.00
110.00
22.00
11.00
2200.00
220.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
P
SURESH
P
PALANIVEL
K
AMARAVATHY
KANNAN
M
VIVEKANANDAN
MUTHU
C
V
VENKATESAN
P
R
VENKATRAMAN
ANAND
S
SWAMINATHAM
Y
SHAIK
HUSSAIN
NA
BALAJE
K
NA
RAMANUJAM
V
R
GOVINDARAJANV
M
RAJARAJAN
MANICKAM
MARI
V
PUGHAZHEND M
RAJAMANI PILLAI
THIRUNAVUKKR
P
NATARAJAN
R
PALANISWAMY
SUDHAKAR R
NA
K
KESAVAN
V
S
THIRUNAVUKKV
N
AMUTHA
P
NAMASIVAYAM
SALEENA
M
NA
R
SUNDARAVEL
S
A
RAMPAUL SINGH
S
SENTHILMATHY
NA
K
BALAKRISHNAN
KRISHNAN
PADMABABU M
MAHENDRABABU
SHYAMALA R
RAMASAMY GOVINDASAMY
S
RAJU
SUBBIAH
J
GOVINDARAJAN
JANAKIRAMAN
SAICHANDAR B
BALA
SUBRAMANIANP
C
PATHMAVATHI
NA
NIRMAL
RAJAN
SOUNDAR
RAJAN
PUSHPARAJAN
S
CHITRA
SARAVANAN G
SAVARIMUTH I
KULANDAITHE S
NADARAJAH S
SINNATHAMBS
S
LAKSHMANAN
SERUKARAN
G
M
KRISHNA
R
M
GOVINDASAMY
B
KARTHIKEYAN
N
BALASUBRAMANIAN
SHANTHI
D
R
GURUMOORTN
SURESH
BABU
K J
JANARTHANA K
R
ANBAZHAGAN
M
RAMASAMY
M
DHARMARAJU
NA
A
AYYAVU
G
NARAYANASAM
RATNASIGAMANI
BALAMURALIDR
SELVARAJU R
NA
B
SATHISHKUMAR
NA
SRINIVASAN T
THIYAKARAJAN
BALURAJU
N
NA
RENUGA
J
NA
MANJULA
PARIVEL
T
SINGARAVELAN
NA
PALANIAPPAN
RAVICHANDRAP
S
SATHISH
KUMAR
N
SAMPATH
L
SANGEETHA
LOGANATHAN
R
AKILA
NA
SRIRAMULU R
NA
MOHAMED FAROOK
M
MOHAMED MEERASHA
SEETHA
A
ARUNACHALAM
G
GOVINTHARA N
NITHIANANADP
N
RADHAKRISHNAN
NARAYANAN
M
P
SELVAKUMAR PAZHANIAPPAN
K
DURAIRAJAN
N
KRISHNASAMY
GEETHA
SUBRAMANIAN
NA
KRITHIKA
PUGAZENTHI
PUGAZENTHI
VIDHYA
P
NA
AMMAIAPPANP
SETHUKUMAR A
R
KUMAR
S
RATHINAM
K
SHANMUGA KUMAR
KULANDAIVELU
G
MOHAMMED RAFIUDDIN
GHOUSE
MOHIDDIN
RAJASEKARAN RAVICHANDRA BABU
RAJASEKARAN
N
SHANMUGASUNDARAM
S
M
NATARAJAN
R
RAMALINGAM
V
RAMAKRISHNAN
R
K
MOORTHY
VIJAYALAKSHMMOORTHY
R
SUBRAMANIAN
NA
SELLDURAI
P
NA
REVATHI
S
KUMAR
V
C TYPE 4616 RAILWAINDIA
87 A 8TH STREET EX INDIA
GF2 ANDAL BLOCK T INDIA
NO 20 SOUTH VIBOTINDIA
103,THIRUVALLUVARINDIA
1/456 AYYANAR NAGINDIA
NO 46, MELA RANI S INDIA
D5. RAGHAVENDRA INDIA
DOOR NO 56 SENGUINDIA
NO 3/2/83 ARIYAMAINDIA
DOOR NO 76, KAKKAINDIA
5 D 16 THIRVENKATAINDIA
NO 43, C/O K S M KAINDIA
C2/110F BHEL TOWNINDIA
7 7TH MAIN ROAD S INDIA
A4 /24 BHEL TOWNSINDIA
D 4/228 BHEL TOWNINDIA
NO C3/79 KAILASAPUINDIA
C3/005 KAILASAPUR INDIA
B3 / 296 BHEL TOWNINDIA
DOOR NO.13, BLOCKINDIA
PLOT 19 IIIRD CROSSINDIA
NO 5, II CROSS III MAINDIA
7/14,IIIRD STREET CHINDIA
NO D 387 ANNA NAGINDIA
453/A10 AKASH APP INDIA
3 I FLOOR ARUL NAGINDIA
PLOT NO.‐ 21, RAJAVINDIA
PLOT NO 31, VETHATINDIA
51 VETHATHIRI NAGINDIA
PLOT 1 AVM JYOTHI INDIA
NO 8 V O C STREET NINDIA
NO 6 THIRD STREET INDIA
89,E.B.COLONY KHAJINDIA
H 208 PHASE 2 ANNAINDIA
3/254 SOUTH ST KOTINDIA
144 , EXTENSION KA INDIA
NO.12/K CO OP NAGINDIA
238 KAMARAJ NAGAINDIA
24A SANTHIVEERAPPINDIA
OLD NO 27/5 NEW NINDIA
OLD NO 3/64 NEW NINDIA
OLD NO 11, NEW NOINDIA
237 MAIN ROAD ARAINDIA
29 1, VEERAPANDIAKINDIA
OLD NO 31, NEW NOINDIA
OLD NO .183 NEW INDIA
DOOR NO 4C KASUK INDIA
OLD NO 53‐B/2‐1 NEINDIA
33 1 PARUSAL THURINDIA
NO 255 B 31 VADAK INDIA
D.NO 43 J R, PARIVA INDIA
DOOR NO 5/1/194, AINDIA
OLD NO 4/43, NEW NINDIA
1 CHOKKALINGAM P INDIA
NO 6 RAJESWARI NINDIA
2,GEETHALAYAM BIKINDIA
NO 2 / 34 KEELAKAR INDIA
24 / 6 SETHURATHININDIA
1/53 B KALLAKAMPAINDIA
NO. 1072/1, SOUTH INDIA
0 LAKSHMI NURSINGINDIA
C 15, DALMIA COLONINDIA
NO 38/21 SIVAPERU INDIA
23B POOKARA STREEINDIA
C‐25 MADRAS CEME INDIA
580 NORTH 4TH STR INDIA
T S NO 728 NORTH 2INDIA
OLD NO.2116C,NEW INDIA
16 KANNAN NAGAR INDIA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
CHENNAI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
VIRUDHUNAGAR
PUDUKKOTTAI
PUDUKKOTTAI
PUDUKKOTTAI
PUDUKKOTTAI
620004
620004
620005
620005
620006
620007
620008
620008
620008
620010
620013
620013
620013
620014
620017
620014
620014
620014
620014
620014
620015
620015
620017
620017
620017
600042
620018
620019
620019
620019
620019
620020
620021
620023
620026
621003
621010
621010
621010
621010
621010
621018
621115
621203
621207
621207
621210
621210
621211
621211
621212
621214
621216
621216
621216
621216
621216
621219
621306
621314
621316
621601
621651
621704
621713
626204
622001
622001
622002
622004
IN300394145765 Amount for unclaimed an
IN302902413390 Amount for unclaimed an
IN301080224998 Amount for unclaimed an
IN302679352536 Amount for unclaimed an
IN301637403175 Amount for unclaimed an
IN302902449169 Amount for unclaimed an
IN300175103241 Amount for unclaimed an
IN300214118156 Amount for unclaimed an
IN301080226378 Amount for unclaimed an
IN300175103580 Amount for unclaimed an
IN300175102892 Amount for unclaimed an
IN300214119734 Amount for unclaimed an
IN301637405785 Amount for unclaimed an
IN300441109750 Amount for unclaimed an
IN300394128597 Amount for unclaimed an
IN301313207812 Amount for unclaimed an
IN301080226063 Amount for unclaimed an
IN302679344801 Amount for unclaimed an
IN301637408760 Amount for unclaimed an
IN302902442606 Amount for unclaimed an
IN301696112449 Amount for unclaimed an
IN300214113645 Amount for unclaimed an
IN301895108265 Amount for unclaimed an
IN301637402311 Amount for unclaimed an
IN302902430529 Amount for unclaimed an
IN302902452479 Amount for unclaimed an
IN300513119559 Amount for unclaimed an
IN302164102046 Amount for unclaimed an
IN300175103442 Amount for unclaimed an
IN300394130740 Amount for unclaimed an
IN302902420700 Amount for unclaimed an
IN301080223736 Amount for unclaimed an
IN301637408295 Amount for unclaimed an
IN301637404048 Amount for unclaimed an
IN302902431576 Amount for unclaimed an
IN300214128503 Amount for unclaimed an
IN300175102602 Amount for unclaimed an
IN301696108872 Amount for unclaimed an
IN300394123061 Amount for unclaimed an
IN300394174249 Amount for unclaimed an
IN301637407951 Amount for unclaimed an
IN300175105945 Amount for unclaimed an
IN300175105744 Amount for unclaimed an
IN302269101132 Amount for unclaimed an
IN302269104926 Amount for unclaimed an
IN302269118181 Amount for unclaimed an
IN301080226260 Amount for unclaimed an
IN301080226855 Amount for unclaimed an
IN302269111245 Amount for unclaimed an
IN300183124058 Amount for unclaimed an
IN300175106015 Amount for unclaimed an
IN300239118413 Amount for unclaimed an
IN300175102852 Amount for unclaimed an
IN302269117242 Amount for unclaimed an
IN300394153095 Amount for unclaimed an
IN301080224678 Amount for unclaimed an
IN301637406805 Amount for unclaimed an
IN303028523140 Amount for unclaimed an
IN302902446145 Amount for unclaimed an
IN301637402465 Amount for unclaimed an
IN303315100115 Amount for unclaimed an
IN302679362370 Amount for unclaimed an
IN300214128350 Amount for unclaimed an
IN301774104808 Amount for unclaimed an
IN300394158754 Amount for unclaimed an
IN301080224749 Amount for unclaimed an
IN301774106986 Amount for unclaimed an
IN301774119693 Amount for unclaimed an
IN301637408757 Amount for unclaimed an
IN301313201338 Amount for unclaimed an
55.00
22.00
275.00
11.00
1001.00
11.00
22.00
220.00
22.00
2200.00
4400.00
1100.00
110.00
110.00
1320.00
55.00
330.00
110.00
110.00
88.00
132.00
550.00
55.00
11.00
11.00
44.00
11.00
66.00
2200.00
88.00
220.00
11.00
44.00
110.00
88.00
33.00
44.00
55.00
22.00
55.00
110.00
22.00
55.00
11.00
11.00
55.00
22.00
77.00
55.00
220.00
110.00
121.00
220.00
330.00
110.00
66.00
121.00
110.00
11.00
22.00
55.00
22.00
22.00
11.00
110.00
44.00
704.00
55.00
11.00
33.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
P
KANAGATHARA
PARAMASIVAM
R
VIJAYARANI
MOOKKAIYA
ABIRAMI
V
VENKATESH V
MALAI
ARASU
R
RATHINAVELU
B
DURAI
RAJ
P
PANCHATCHAPILLAI
MUTHUUDAYANATHAPILLAI
RAVIMURUGA M
VEERAMUTHUM
V M
MUTHUKUMA V
MAHARAJAN LAKSHMANAN
NA
SIKKUSAVADA GOUNDER
KASHI
SIKKUSAVADAGOUNDER
B
VADIVEL
NA
R
VIMALA
NA
JOSEPH
JEGAN
A
NA
KARTHIKEYA RAJAN
S
SUBBIAH
R
RAJA
MOHAMED
NA
T
SEKAR
NA
S
VIJAYALAKSHMI
T
SEKAR
P
SETHURAMAN
P
PERUMAL
PILLAI
R
SIVAKUMAR
M
RAMACHANDRAN
KUMAR
NA
SANKARARAM SATHISH
KUMARAVEL M
MUTHUSAMY S
R
SUBBIAH
RANGASAMY
T
NATCHAMMAL
K
THANGAVEL
T
MUTHUKUMAR
K
THANGAVEL
V
VISHWANATHM
K
GIRIDHARAGOM
L
V
SUBASHINI
M
V
ANANTHACHARY
NA
SHRINIVAASANS
S
JEYASEELAN AROCKIARAJ S
M
SANTIAGO
SARAVANAKU SRINIVASAN
SRINIVASAN SETHURAMAN
M
RAVIRAJA
PANDIAN
MUNIYANDI
VENNILA
K
KANNAN
T
SIVAKUMAR M
MURUGESAN S
MOHAMED MEERAN
M
ABUBAKKAR MAGUTHANAN
KANNAN
N
V
VENKATARAMSUBBIAN
S
PONNUSAMY
NA
CHINTHA
MANI
M
NA
NA
VIJAYALAKSHMS
P
BHUVANESWARI
P
PALANIKUMAR
S
BANUPRIYA
SENTHILKUMAR
ABDULLA
J
NA
PANCHANATHAN
MANIKANDANP
THIAGARAJAN K
KUPPUSAMY
ILAVARASI
KANMANI
S
SENTHILKUMAR
RAJA
P
PANDIAN
M
S
SEETHARAMAN
LAKSHMANANE
SARAVANAN G
GOPAL
R
KARMEGAM
CHANDRASEKAK
PALANUTHEV KARUPPANATHEVER
KARUPPANATHPALANIYANDI
HAKKIM
T
NA
R
DHAMODHARAN
NA
PONNUSAMY MUTHUSUGANTHI
NA
RAMESH
K
KARUPPAIAH
SETHUNARAYANAN
SOMASUNDARS
NA
UTHAYAMARAK
GNANAGIRI DHANALAKSHMI
ARUMUGASAMY
G
B
SANKARESWAR G
BALAKRISHNAN
BALASUBRAMANIAN
SHUNMUGAM
BABU
A
ALAGIRISAMY
LAKSHMI
PRIYA
H
NA
V
MURUGAN
VELSAMY
A
RAJAGOPAL
ALAGUMALAI
YOGESWARANR
RAMAKRISHNAMARAJA
JUSTIN
DEVADOSS
NA
RUHAYA
HAZEENA
MOHAMED SHEIK
UDHUMAN
RUHAYA
HAZEENA
MOHAMED SHEIK
UDHUMAN
USHA
DEVI
S
NA
G
VEERACHAMY
V
GUNALAN
FLORY
S
A
AMBROOS
MUTHUSAMY S
NA
PARVATHI
P
PITCHIAH
S
RAMAIAH
N
NA
OLD NO 1‐8A NEW NINDIA
DOOR NO 36/79 PERINDIA
27 1 AVAIYAR STREE INDIA
36 THIRUVALLUVAR INDIA
NO 30, UNDIAL KUD INDIA
OLD NO 5/108A NEWINDIA
48, CHINNAYAPURA INDIA
NO.32/23B DEVAR L INDIA
91/Z/30 EAST GOVININDIA
7A,80 FEET MAIN ST INDIA
7A, 80 FEET MAIN STINDIA
DOOR NO 113/D WEINDIA
NO 4/17 PETERS COLINDIA
16/117 NAIDUPURA INDIA
5‐1‐260A, KODAI RO INDIA
5‐1‐260 A,KODAI RO INDIA
4/3/6 NANJIL MANOINDIA
S/O M RAMACHANDINDIA
66A NEW DHARAPU INDIA
NO.147 A.P.P.NAGA INDIA
147 SALAIPUTHUR L INDIA
NO 1896 PALANI RO INDIA
NO 1896 PALANI RO INDIA
NO.OLD.38,NEW.32 INDIA
NEW NO 44/35 MAHINDIA
OLD NO 8 NEW NO 2INDIA
D3 VISHAAL JAGADISINDIA
NO 19,SUNDAR STREINDIA
1172 VIGNESH BHAVINDIA
26 A KANPALAYAM 5INDIA
D 1, TELEPHONE EXCINDIA
H‐37 PALAAMI ENCL INDIA
8 KRISHNAPURAM NINDIA
1‐10/4‐2 SECOND STINDIA
NO.11 CORPORATIO INDIA
PLOT NO 12 K.K NAGINDIA
13 VINAYAGAR NAG INDIA
9/3 FIRST FLOOR MEINDIA
3557, HOUSING BOAINDIA
24 MANNKATTI THE INDIA
DOOR NO.120A, KADINDIA
7/61 CHECKANOORAINDIA
D54, P SAMY KOVIL SINDIA
22/9 RENGIAH GARDINDIA
OLD NO 55 NEW NO INDIA
25 KRISHNAPURAM INDIA
4 MUTHU NAGAR EZINDIA
NO 19/7/2 KOTTAIMINDIA
DOOR NO 2 636 1 V INDIA
2 SARAVANA ILLAM INDIA
3 NACHIAR AMMAN INDIA
NO 148 D, CHINNA SINDIA
OLD NO 76/A NEW NINDIA
4.A, THALAVAIPURA INDIA
PALANIAPPA FINE ARINDIA
67 A GANAGIRI ROA INDIA
NO.25 KOTTAITHALAINDIA
NO ‐ 38/140 AGRAHAINDIA
26/1 PILLAYAR KULA INDIA
NO.4/159, VINAYAKAINDIA
A 8, TAMILNADU HOINDIA
JBJ CITY DEVELOPER INDIA
75 BIG STREET MELAINDIA
75 BIG STREET MELAINDIA
135, STATE BANK NEINDIA
PLOT NO 8 AYYA SUBINDIA
D NO 9/30 F RADHA INDIA
32, YADAVAR MIDDLINDIA
95, T B ROAD VALLIOINDIA
44‐B,VEMBADI STRE INDIA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
PUDUKKOTTAI
PUDUKKOTTAI
SIVAGANGA RAMPUR
SIVAGANGA RAMPUR
SIVAGANGA RAMPUR
SIVAGANGA RAMPUR
DINDIGUL
DINDIGUL
DINDIGUL
DINDIGUL
DINDIGUL
DINDIGUL
CHENNAI
DINDIGUL
SHOLAVANDAN
SHOLAVANDAN
SHOLAVANDAN
SHOLAVANDAN
PALANI
PALANI
PALANI
PALANI
PALANI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
CHENNAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
VIRUDHUNAGAR
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
622202
622302
623501
623504
623526
623538
624001
624001
624001
624001
624001
624003
600014
624101
624201
624201
624302
624401
624601
624619
624619
624619
624619
625001
625001
625001
625002
625006
625009
625009
625010
625014
625014
625018
625020
625020
625020
625020
625092
625106
625512
625514
625518
600004
625525
625527
625531
625601
626001
626101
626101
626117
626117
626123
626123
626124
626125
626132
626137
626143
626203
627002
627005
627005
627007
627011
627116
627117
627117
627117
IN301774118825 Amount for unclaimed an
IN300394162819 Amount for unclaimed an
IN302269104822 Amount for unclaimed an
IN301637407434 Amount for unclaimed an
IN300175104760 Amount for unclaimed an
IN302269114323 Amount for unclaimed an
IN301696103747 Amount for unclaimed an
IN301696111124 Amount for unclaimed an
IN301696115514 Amount for unclaimed an
IN301637408368 Amount for unclaimed an
IN301637408368 Amount for unclaimed an
IN301637407066 Amount for unclaimed an
IN301637408386 Amount for unclaimed an
IN300513122972 Amount for unclaimed an
IN301637407705 Amount for unclaimed an
IN301637408095 Amount for unclaimed an
IN300394127938 Amount for unclaimed an
IN300394140875 Amount for unclaimed an
IN303028526445 Amount for unclaimed an
IN301696102277 Amount for unclaimed an
IN302269110232 Amount for unclaimed an
IN301080227149 Amount for unclaimed an
IN301080227155 Amount for unclaimed an
IN301696111976 Amount for unclaimed an
IN300214132079 Amount for unclaimed an
IN301637404458 Amount for unclaimed an
IN301080222503 Amount for unclaimed an
IN301637408579 Amount for unclaimed an
IN300513111851 Amount for unclaimed an
IN301637401569 Amount for unclaimed an
IN300175103823 Amount for unclaimed an
IN302902436504 Amount for unclaimed an
IN302902439577 Amount for unclaimed an
IN300214134357 Amount for unclaimed an
IN301696111782 Amount for unclaimed an
IN300214112634 Amount for unclaimed an
IN301080226725 Amount for unclaimed an
IN303028511963 Amount for unclaimed an
IN301696105108 Amount for unclaimed an
IN303028537900 Amount for unclaimed an
IN300239109035 Amount for unclaimed an
IN300513160965 Amount for unclaimed an
IN300175105527 Amount for unclaimed an
IN300896104217 Amount for unclaimed an
IN300175104504 Amount for unclaimed an
IN300394135171 Amount for unclaimed an
IN303028549989 Amount for unclaimed an
IN300896103671 Amount for unclaimed an
IN301895105174 Amount for unclaimed an
IN301696115159 Amount for unclaimed an
IN301637411088 Amount for unclaimed an
IN302269113247 Amount for unclaimed an
IN301637405677 Amount for unclaimed an
IN301696115783 Amount for unclaimed an
IN300394140645 Amount for unclaimed an
IN301774110477 Amount for unclaimed an
IN301696109880 Amount for unclaimed an
IN300597102233 Amount for unclaimed an
IN302902437414 Amount for unclaimed an
IN303315100120 Amount for unclaimed an
IN300175105866 Amount for unclaimed an
IN301696108206 Amount for unclaimed an
IN302236105728 Amount for unclaimed an
IN302679310897 Amount for unclaimed an
IN300175104488 Amount for unclaimed an
IN300394157804 Amount for unclaimed an
IN302902447515 Amount for unclaimed an
IN300175104752 Amount for unclaimed an
IN300175105530 Amount for unclaimed an
IN301696107078 Amount for unclaimed an
22.00
110.00
22.00
220.00
33.00
22.00
220.00
143.00
55.00
55.00
55.00
77.00
11.00
55.00
11.00
11.00
66.00
33.00
22.00
55.00
22.00
110.00
110.00
55.00
11.00
440.00
55.00
110.00
55.00
220.00
110.00
110.00
11.00
44.00
11.00
55.00
22.00
55.00
22.00
11.00
11.00
110.00
22.00
550.00
11.00
55.00
11.00
11.00
110.00
11.00
110.00
22.00
22.00
110.00
1375.00
330.00
33.00
11.00
121.00
220.00
132.00
55.00
22.00
22.00
55.00
110.00
275.00
22.00
22.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RAJESWARI S
NA
SUGAM HOSPITAL BAINDIA
SURESH
KUMAR
SIVASANKAR PILLAI
E 7 ANUVIJAY TOWNINDIA
SANATAN
PAL
CHANDRA
PAL
D 132 ANU VIJAY TO INDIA
JEENATH
BEEVI
A
NA
OLD NO 65, NEW NOINDIA
P
MONNA
MOHAMED JAB P
PAKKIR
VAVA
1/152 SOUTH NAMBINDIA
2/40/A CHENNIKULAINDIA
S
JEYAKUMAR
SHANMUGIAHREDDIAR
SHANTHI
T
S E
EZHIL
COLUMBUS T S
320, N G O COLONY INDIA
R
SWAMI
NATHAN
LATE
A
RAMASWAMI
15 A EAST MALAMPAINDIA
C/O DHARMARAJAN INDIA
RAMA
MOORTHY
D
DHARMARAJAR
SAVITHA
KIRTI
KUMAR PATEL NA
481 TENKASI RD PIRAINDIA
K
PALANIVEL
KUMAR
P
KALIDASAN
11 NORTH ILLATHARINDIA
N
NALLA
PERUMAL
NATARAJAN
7, FIRST STREET STAINDIA
MATHIVANAN M
MURUGESAN T
1/102 RAILWAY ROAINDIA
M
PARAMESHWARI
NATHAN
102H RAILWAY ROA INDIA
KAVITHA
R
RAMAIAH
OLD NO 14 NEW NO INDIA
SHAHUL
HAMEED
MOHIDEEN
SHAHUL
HAMEED
13 A KAIDHA MILLATINDIA
GEETHA
UDAYKUMAR
UDAYKUMAR
C 184/1‐I, FOURTH S INDIA
SARASWATHI S
SUBBANAICKER
26 / 12 POLEPETTAI INDIA
S
RADHAKRISHNAN
NA
8 C 6TH STREET TOOINDIA
MUTHURAJ RAMANATHAN R
RAMANATHA S
19 RAMASAMY PURAINDIA
MUTHURAMAS
D 25, D SECTOR SPICINDIA
VIJAYAKUMARM
CHANDRA
R
RAJENDRAN P
G 8 SPIC NAGAR TUTINDIA
A 5 SPIC NAGAR TUTINDIA
VENKATARAM S
SETHURAMALR
VINOTHA
A
ASOKAN
S
93/C, NEW NO 38 KAINDIA
NO 11, D‐2 6TH STREINDIA
NATARAJA
MOORTHY
M
AMMAIAPPANMARIMUTHU
M
BALAMBIGAI
NA
56 / 1 TOOVIPURAMINDIA
ALWIN
JAMES
VIRGIN
JAMES
VIRGIN
OLD NO 57 NEW NO INDIA
DR
NA
768/6 DWARAKA,E INDIA
KRISHNAKUMAS
B
MANIKANDAN
V
BAPPU
RAJA
NO 59 PUTHU ROAD INDIA
SARASWATHI J
P
JAYAPRAKSHNARAYANAN
NO.186/6 SRINIVASAINDIA
J
AMAL
THERESE
NA
16 VEDAKOVIL STRE INDIA
G
SELVARAJ
K
GURUSAMY
R.VENKATESVARAPUINDIA
K
CHITRA
NA
15 CROWN STREET OINDIA
G
RAMALINGAM
GOPALAKRISHNAN
28D VADIVEESWARAINDIA
B
NAGAM
BALAKRISHNAN
13/9 A/1 MUDALIAR INDIA
254 D 3/1, JAYA STRINDIA
BHASKARAN V
VEDAMANICKV
N
JACOB
ROSE MONY
JACOB
NESAMONY
43/A8 KATTAINVILAIINDIA
RAMESH
KUMAR
NA
10/90 REETHAPURA INDIA
SATHEESH
KUMAR
A
NA
VALIAVILAAI THIPIRAINDIA
UMA
R
RAMANATHA RM
44/41, MAHARNONBINDIA
A
N
KANNAN
A
NARAYANAN
NEW NO 14 OLD NO INDIA
PL
MOHAN
NA
10/6 AVICHI CHETTIAINDIA
53 ARUNACHALAM CINDIA
C
S
ARUNACHALAMCHIDAMBARASHANMUGAM
K
ALAGAMMAI
R
KANNAN
OLD NO 12 NEW NO INDIA
RM
HARIMEYYAPAN
AL
RAMANATHAN
15 AL AR VALAVOO INDIA
UDAIYAR KUDIIRUPPINDIA
C
SUBASH
CHANDRA BOSECHINNIAH
MURUGANAN K
R
KARUTHAN CHETTIAR
NAMANUR POST VIAINDIA
SRINIVASAN J
C/11, SAKTHI SUGARINDIA
ANANTHAPAD S
SARAVANA KUMAR
G
GURUSAMY
105/1, KULOKKAL STINDIA
ANBANANDAM
OLD NO 15/207 NEWINDIA
NAGASUNDARA
S
NITHIYANANTHAM
NA
NO 2/423 CHINNAM INDIA
S
RANGAPRASAD
R
SANTHANAM
NO 4/5A ASHTABUJAINDIA
P MR
NA
# 61, BIG STREET NA INDIA
ANBANANDANT
S
SURESH
P
SANTHILAL
NO 3 EBRAHIM SAHI INDIA
A
KANNAPPAN
APPU
CHETTIYAR
THE NEW INDIA ASS INDIA
V
SUBRAMANIAN
V
P
VAJRAVELU MUDANO 24 / 2 A CHUNNAINDIA
E
SENTHIL
KUMAR
S
M
ELANGO
42 COMMISSARY BA INDIA
M
GANESH
BABU
NAGESWARA RAO
3/5 KATPADI ROAD SINDIA
V
VASANTHAN
NA
NO 19 13TH EAST CRINDIA
S
SELVAM
SANTHANAKARUPPAN
3/272 11TH CROSS SINDIA
K
BALAKRISHNAN
NA
10 PHASE 11 SATHUVINDIA
M
VIJAYAKUMAR
NA
NO 34 PHASE 2 TNH INDIA
P
CHANDRASEKAR
NA
OLD NO 9 NEW NO 4INDIA
S
SRILEKA
NA
NO 16A ARCOT ROA INDIA
MANJULA
M
MANI
EZHILAN
NO 35 L I C COLONY INDIA
GIFT
NORMAN
NA
S L R T C KARIGIRI A TINDIA
NO 11/36 A SANKARINDIA
K
S
KHOLAPPAN RA SUBRAMANIYAN
THILAKA
ARASI
N
NATARAJAN P
739 BEL QUARTERS VINDIA
M
SRINIVASA
RAO
N
MOHAN
R3 /498 BHEL TOWNINDIA
MURUGESAN A
ARUMUGAM B
A 17 BHEL TOWNSH INDIA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TIRUNELVELI
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
NAGERCOIL
NAGERCOIL
NAGERCOIL
NAGERCOIL
NAGERCOIL
NAGERCOIL
NAGERCOIL
KARAIKUDI
KARAIKUDI
KARAIKUDI
KARAIKUDI
SIVAGANGA
SIVAGANGA DEVAKOT
SIVAGANGA DEVAKOT
SIVAGANGA
SIVAGANGA
SIVAGANGA
SIVAGANGA
KANCHEEPURAM
KANCHEEPURAM
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
MADURAI
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
VELLORE TAMIL NADU
RANIPET
RANIPET
TIRUCHIRAPPALLI
RANIPET
627117
627120
627120
627416
627424
627753
627756
627759
627803
627809
627809
627811
627811
627811
627811
627855
628001
628002
628002
628003
628005
628005
628005
628008
628008
628008
628202
628501
628501
628502
628552
628902
629001
629002
629002
629003
629003
629159
629175
630001
630001
630001
630002
630103
630302
630311
630553
630561
630561
630611
631210
631501
632001
632001
632001
632004
632004
632004
632006
625014
632009
632009
632009
632009
632012
632106
632401
632404
620014
632406
IN303028515488 Amount for unclaimed an
IN300513126839 Amount for unclaimed an
IN303028518699 Amount for unclaimed an
IN300175105963 Amount for unclaimed an
IN300214137070 Amount for unclaimed an
IN300214124462 Amount for unclaimed an
IN300175105659 Amount for unclaimed an
IN300394140432 Amount for unclaimed an
IN300441105832 Amount for unclaimed an
IN302902413778 Amount for unclaimed an
IN302902420338 Amount for unclaimed an
IN301895105523 Amount for unclaimed an
IN302269115033 Amount for unclaimed an
IN302269120562 Amount for unclaimed an
IN302679357589 Amount for unclaimed an
IN302679355828 Amount for unclaimed an
IN301637404715 Amount for unclaimed an
IN300394163619 Amount for unclaimed an
IN302902424553 Amount for unclaimed an
IN300175101581 Amount for unclaimed an
IN300175104351 Amount for unclaimed an
IN300175105158 Amount for unclaimed an
IN300175105801 Amount for unclaimed an
IN300175105549 Amount for unclaimed an
IN301895107603 Amount for unclaimed an
IN303028538778 Amount for unclaimed an
IN302679332698 Amount for unclaimed an
IN300239116389 Amount for unclaimed an
IN300394154806 Amount for unclaimed an
IN300239121349 Amount for unclaimed an
IN301080226545 Amount for unclaimed an
IN300378101557 Amount for unclaimed an
IN302679353686 Amount for unclaimed an
IN300378102473 Amount for unclaimed an
IN302902450933 Amount for unclaimed an
IN300175103276 Amount for unclaimed an
IN301637407726 Amount for unclaimed an
IN302679359158 Amount for unclaimed an
IN301637409485 Amount for unclaimed an
IN300175104493 Amount for unclaimed an
IN300394154792 Amount for unclaimed an
IN301080220504 Amount for unclaimed an
IN300214134958 Amount for unclaimed an
IN301080227083 Amount for unclaimed an
IN301080225259 Amount for unclaimed an
IN300394158790 Amount for unclaimed an
IN301696104038 Amount for unclaimed an
IN301696102578 Amount for unclaimed an
IN300175105921 Amount for unclaimed an
IN301313211690 Amount for unclaimed an
IN302679344063 Amount for unclaimed an
IN302902409361 Amount for unclaimed an
IN300597100030 Amount for unclaimed an
IN300214114888 Amount for unclaimed an
IN300214121816 Amount for unclaimed an
IN301080226016 Amount for unclaimed an
IN303028503477 Amount for unclaimed an
IN303028521583 Amount for unclaimed an
IN302902422807 Amount for unclaimed an
IN300513129329 Amount for unclaimed an
IN300394139988 Amount for unclaimed an
IN300513146714 Amount for unclaimed an
IN301151227583 Amount for unclaimed an
IN301151254531 Amount for unclaimed an
IN301696105712 Amount for unclaimed an
IN300394164267 Amount for unclaimed an
IN301080227554 Amount for unclaimed an
IN300214108225 Amount for unclaimed an
IN300302100306 Amount for unclaimed an
IN300175101299 Amount for unclaimed an
110.00
1100.00
55.00
11.00
11.00
110.00
110.00
22.00
55.00
220.00
11.00
22.00
110.00
77.00
22.00
22.00
11.00
220.00
55.00
220.00
55.00
209.00
22.00
22.00
22.00
220.00
1925.00
44.00
110.00
22.00
110.00
33.00
55.00
110.00
44.00
110.00
286.00
55.00
66.00
22.00
11.00
55.00
220.00
110.00
22.00
22.00
44.00
55.00
55.00
22.00
33.00
11.00
220.00
1980.00
110.00
110.00
110.00
110.00
55.00
44.00
55.00
55.00
55.00
110.00
66.00
220.00
33.00
33.00
99.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
TAMILSELVI M
MURUGESAN A
ANITHA
P
SELVARAJ
VIJAYAN
VENGATESH
VIJAYAN
Arivalagan
P
NA
M
MADHU
NA
GOPALAKRISH S
BALASUNDARAM
VIJAYA
KUMAR
G
GANESAN
PALANISAMY RAJASEKARAN
PALANISAMY
RAMACHERAN
ILANCHERAN
A
S
GOVINDARAJ SUBRAMANIAM
TUSHAR
MISHRA
DURGA
CHARAN
MISHRA
AMIT
D
THARAD
NA
M
SATHIAVATHI
KOLANDAI MADAPPAN
DATCHANAMOORTHI
VARADHAN K
B
APARNA
NA
NIRMAL
KUMAR
K
M
KUPPUSAMY
A
SHAHITH
ABDUL
HEMMED
SUJA
D
M
K
DURUVASALU
VENKATACHA R
RAJAGOPALANV
R
SUJATHA
C
V
SURESH
JAYALAKSHMI M
MURUGESAN V
K
BALASUBRAMANIAN
KRISHNAN
PALANIAPPAN
K
P
SENTHIL KUMARK
SANTHI
K
BALU
A
PRAVEEN
J
M
JAY
RAMAN
MURALIDHARAN
R
KULASEKARAN
NA
RAJASEKARAN V
NA
V
DHANASEKAR
A
VENKATACHALAN
PUNITHAVATHY
SELVAM
K
C
RAVI
V
CHANDRASEKARAN
VIJAYAN
RAMAKRISHNAN
NA
KUSUM
DEVI
HIRAWAT
SUMER
MAL
BAID
DHANARAJ
P
M
MARI
CHETTIAR
T M
MURUGESAN P
M
PONNAN
RAJA
S
SRINIVASA UDAYAR
RATHNASAMY
RAVICHANDRAR
SATHYA
PARAMASIVAM
NA
CHANDRA
GANESAN
D
DURAISAMY P
RAMASAMY RAVI
RAMASAMY
A
MURUGAN
NA
SURESH
BABU
V
VARADARAJAN
J
VIJAYA
JAGADEESAN
S
JAYASHRI
M
SRINIVASAN
ABDULLAH
ABDULHAMEED
A
H
ABDUL RASHEEDSHEIK
K
SEKAR
KRISHNAN
P
GOPAL
PERUMAL
ARULMOZHI S
NA
N
VEERABAGU MOORTHY
NARYANAIYER
V
REGA
NA
G
PANDIAN
B
S
GOVINDARAJAN
JEELAN
S
NA
R
NATARAJAN
RAMASAMYPILLAI
M
C
Ravi
NA
K
RAJASEKAR
KULASEKARAN
R
PADMAPRIYA
RAJAGOPAL RAO
PARTHIBAN K
KUMARASAM P
S
ASHOK
KUMAR
M
SACHIDANANDAM
M
Kalaivani
NA
M
Kalyana
Kumar
NA
K
P
N Mani
NA
C
GOMATHI
V
GOVINDARAJU
SIVAGAMI
N
L
LOGANATHANK
SELVAM
PONNUSAMY
RAMESH
T
NA
S
K
THANGARAJU KALIANNAN
SUCHITRA
M
NA
K
MANI
G
KUMARESAN
SENTHIL
KUMAR
R
RAMASAMY S
MUJIBUR
RAHUMAN
A
ABDUL
KABOOR
N
SASIKUMAR
NATARAJAN
A 17, BHEL TOWNSHINDIA
NO 3/374 GANAPAT INDIA
10F,I CROSS, SHANT INDIA
No 25/10 KrishnappaINDIA
NO 45 THIMMARAYAINDIA
86/HIG, ASTC HUDCOINDIA
30/58 IIIRD STREET CINDIA
5 322 NEW NO 5/48 INDIA
II FLOOR SRI SAI VILLINDIA
118 PANAKAL STREE INDIA
145 SIPCOT INDUSTRINDIA
NO 3 SIPCOT INDL COINDIA
PULIAMPATTI POCHAINDIA
308/23 ADVOCATE RINDIA
180 GOVINDHARAJAINDIA
340/14 BHARATHIARINDIA
NO 30 PROFESSOR NINDIA
NO 1/364 KOTHUR VINDIA
19 METTU AGRAHARINDIA
65/30 II AGRAHARA INDIA
117/49 BRETTS ROA INDIA
OLD NO 39‐A NEW NINDIA
105 KRISHNAN PUDHINDIA
7/300, RAM NAGAR INDIA
FLAT C‐1 MANEK CO INDIA
NO 14 INDARANI NAINDIA
505/2/293, SRI LAKS INDIA
C BLOCK CHINTHAM INDIA
12/33 MEENAKSHI NINDIA
NO 45 MARKET ROA INDIA
OLD NO 3 / 157 NEWINDIA
ARRS RICHVIEW APT INDIA
1/30 SOUTH EAST LAINDIA
C 37/15 MOHAN NA INDIA
2/20 MAINAICKENPAINDIA
DOOR NO 3/123 POSINDIA
247 A2 WARD 8 GANINDIA
7/2 ANGALAMMAN INDIA
62/86H, TAYOR STREINDIA
3/318, J1 SELVANAG INDIA
19/NA GOVINDHAM INDIA
5/103 PONNUSAMY INDIA
105 SOUNDARYAM AINDIA
45/5 II MAIN ROAD 3INDIA
44 ALAGU NAGAR SEINDIA
9 / 77 / 01 PRABHUNINDIA
S 21/3 THERMAL NAINDIA
5/46 KOTTARAM MEINDIA
50, SANNATHI STREEINDIA
NAACHIYAAR ILLAM,INDIA
NATTANMAIPURAM INDIA
OLD NO 5‐H NEW NOINDIA
Door No 26/12, VeerINDIA
NO 61 47 BHARATH INDIA
144 TM DURAI NAID INDIA
I B K V M STREET KU INDIA
4/34 A O NO 34 V O INDIA
169 Bazaar St, PaupaINDIA
169, Main Road, PauINDIA
169, Main Road, PauINDIA
418/4 G G HOSPITALINDIA
280 85 A TIRUCHEN INDIA
1/121‐F, MAIN ROADINDIA
NO.101 CO OP COLOINDIA
146 D/1 NALLIYAM INDIA
6/799 PONVEZHA NAINDIA
3/117 BHARATHI NA INDIA
16/A/6 PALANIYANDINDIA
DOOR NO 11/8 MARINDIA
16 C KURUNKATTU PINDIA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
MAHARASHTRA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
RANIPET
ARCOT
KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
CHENNAI
KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
KRISHNAGIRI
TIRUPPATTUR
TIRUPPATTUR
TIRUPPATTUR
TIRUPPATTUR
TIRUPPATTUR
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
NAVI MUMBAI
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
METTUR DAM
TIRUNELVELI
METTUR DAM
DHARMAPURI
DHARMAPURI
DHARMAPURI
DHARMAPURI
DHARMAPURI
DHARMAPURI
DHARMAPURI
DHARMAPURI
DHARMAPURI
DHARMAPURI
DHARMAPURI
DHARMAPURI
NAMAKKAL
NAMAKKAL
NAMAKKAL
NAMAKKAL
NAMAKKAL
NAMAKKAL
NAMAKKAL
NAMAKKAL
NAMAKKAL
632406
632503
635001
635001
635001
635109
600045
635109
635109
635112
635126
635126
635206
635601
635751
635752
635752
635810
636001
636001
636001
636002
636003
636004
400703
636004
636005
636007
636007
636010
636010
636007
636016
636030
636103
636107
636108
636116
636141
636201
636201
636201
636201
636004
636201
636201
636401
627351
636455
636701
636701
636701
636701
636701
636701
636702
636703
636809
636809
636809
636903
637001
637001
637001
637001
637001
637001
637001
637001
637001
IN300175104101 Amount for unclaimed an
IN300513162514 Amount for unclaimed an
IN300239117072 Amount for unclaimed an
IN302871206497 Amount for unclaimed an
IN301080227336 Amount for unclaimed an
IN300239119779 Amount for unclaimed an
IN300239121691 Amount for unclaimed an
IN300214138247 Amount for unclaimed an
IN300239127992 Amount for unclaimed an
IN301080226527 Amount for unclaimed an
IN300239119171 Amount for unclaimed an
IN303028548884 Amount for unclaimed an
IN302679347634 Amount for unclaimed an
IN303028522539 Amount for unclaimed an
IN300394160503 Amount for unclaimed an
IN300214129345 Amount for unclaimed an
IN300394164606 Amount for unclaimed an
IN300394164707 Amount for unclaimed an
IN300441104671 Amount for unclaimed an
IN300394138918 Amount for unclaimed an
IN300394158428 Amount for unclaimed an
IN300394164637 Amount for unclaimed an
IN300394155742 Amount for unclaimed an
IN300175101248 Amount for unclaimed an
IN301696109391 Amount for unclaimed an
IN301080226844 Amount for unclaimed an
IN300175104806 Amount for unclaimed an
IN302679310132 Amount for unclaimed an
IN303028502466 Amount for unclaimed an
IN301080226501 Amount for unclaimed an
IN302679349141 Amount for unclaimed an
IN302902428215 Amount for unclaimed an
IN300175101704 Amount for unclaimed an
IN300394124682 Amount for unclaimed an
IN300214115802 Amount for unclaimed an
IN300175105929 Amount for unclaimed an
IN302269127745 Amount for unclaimed an
IN300175101140 Amount for unclaimed an
IN301696115506 Amount for unclaimed an
IN302269102303 Amount for unclaimed an
IN300239112690 Amount for unclaimed an
IN300394157955 Amount for unclaimed an
IN302902413340 Amount for unclaimed an
IN302902445681 Amount for unclaimed an
IN303028517525 Amount for unclaimed an
IN303028546916 Amount for unclaimed an
IN300214138592 Amount for unclaimed an
IN303028510791 Amount for unclaimed an
IN302269119829 Amount for unclaimed an
IN302269113569 Amount for unclaimed an
IN300214133048 Amount for unclaimed an
IN300394173909 Amount for unclaimed an
IN302871202710 Amount for unclaimed an
IN301080226561 Amount for unclaimed an
IN302679345024 Amount for unclaimed an
IN301080226765 Amount for unclaimed an
IN303028500825 Amount for unclaimed an
IN302871200201 Amount for unclaimed an
IN302871200202 Amount for unclaimed an
IN302871200202 Amount for unclaimed an
IN300513131534 Amount for unclaimed an
IN300175101594 Amount for unclaimed an
IN301895106440 Amount for unclaimed an
IN301696108903 Amount for unclaimed an
IN300214117647 Amount for unclaimed an
IN300214128964 Amount for unclaimed an
IN300394135382 Amount for unclaimed an
IN301637403846 Amount for unclaimed an
IN301637410401 Amount for unclaimed an
IN302902412624 Amount for unclaimed an
11.00
11.00
66.00
66.00
11.00
165.00
110.00
44.00
55.00
110.00
44.00
22.00
110.00
33.00
11.00
66.00
11.00
22.00
55.00
220.00
33.00
66.00
55.00
22.00
55.00
55.00
33.00
44.00
66.00
11.00
165.00
220.00
99.00
33.00
22.00
110.00
55.00
55.00
11.00
55.00
66.00
55.00
22.00
33.00
110.00
330.00
330.00
352.00
22.00
11.00
110.00
22.00
33.00
110.00
55.00
110.00
11.00
88.00
88.00
88.00
121.00
55.00
220.00
55.00
220.00
330.00
110.00
55.00
11.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
K
PAZHANIVEL
NA
OLD NO 2/19 NEW NINDIA
M
DEEPA
MUTHUSWAMY
NO 83 B RASIPALAYAINDIA
THEERTHAM PALAYAINDIA
S
KRISHNA
KUMAR
SUBRAMANIANACHIMUTHU
M
RAJAVEL
PERUMAL
MARAPPAN
8/106/8/119A VADAINDIA
M
NALLAIYAN
MUTHU
GOUNDER
12 SALEMSANKAGIR INDIA
MUTHUSAMY PARAMASIVAM
NA
OLD NO 2 79 NEW NINDIA
THENMOZHI K
KANDASAMY
70/B10 BRINDAVAN INDIA
S
SELVARAJAN
SENGUTTUVELU
KANNMAR KOIL KOPINDIA
M
SELVARAJAN
MURUGESAN
4 A SANTHUVEERI S INDIA
KARTHIKEYAN E
RAMASAMY EKKAMPARAM
6/50A PACHIYAMMAINDIA
RAJESWARI P
R
PERUMAL
10 SURI ILLAM SWAMINDIA
RAMAIYER
THULASIRAMAN NO 1 NEW SOWRASTINDIA
SINGAN
THULASIRAMANSURESH KUMARSINGAN
R
DEEPA
NA
1/A WEST BAZAAR S INDIA
P
MOHAN
S
PONNUSAMY
CHETTITHOTTAM THINDIA
AMBIKA
N
NAGARAJAN S
NO 11/18 VASUKI STINDIA
GANESAN
G
GURUSAMY
42 SMK STREET SIVAINDIA
SUNDARAM C
NO 10, GANDHIJI NAINDIA
EASWARAMOOS
NO 131 RAMKUMARINDIA
RAMESH
S
SUBBARAYAN A
G
VASANTHAMALA
N
GANDHI
217 7TH VINAYAGARINDIA
P.B. NO. 20/3, PONNINDIA
NEELA
VENI
M
MAHESWARA N
PERIYASAMY V
VELAPPAN
NO 4/83 KOOLIYANKINDIA
GOVINDASAM N
NA
3, OMKALIAMMAN KINDIA
M
RAJASEKAR
R
MOHANSEKAR
CO RELIANCE WEB WINDIA
SELVARAJ
K
RAMASAMY KANDASAMY
NO 309 SPB COLONYINDIA
SUDARSHNA M
MANI
41/2 VIP COLONY SAINDIA
LATHA
S
SADASIVAM
22, METTUKADAI KOINDIA
C
BOOPATHI
CHANDRASEKARAN
OLD NO 10/15 NEWINDIA
P
14 A,VELLAKOVIL ROINDIA
YASODHA
C
CHINNASAMYK
R
BALASUBRAMANIAM
RAMASAMY
15 PERUMAPALAYAMINDIA
N
K
MUTHUSAMY NA
OLD NO 18/366 NEWINDIA
BALASUBRAMANIAM
KALAIMAGAL FINAN INDIA
SOMASUNDARB
79/A, THEETHAMPA INDIA
SAMPATH
S
A P
PAZHANIYAPPMUDHALIYAR
NATARAJAN K
KULANDASAMY
NEW NO 351 NATES INDIA
PRABAVATHY G
CHITRA
RASU
HIGHWAYA COMPO INDIA
P
MOHAN
NA
55 KA.PHA.C NAGAR INDIA
G
GANESHAN
GOVINDASAMY
CHERAN NAGAR 22 AINDIA
ANURAJA
SRINIVASAN
M PALANISAMY NAGINDIA
P
RAJENDRAN
PAZHANIAPPAN
DOOR NO 66 KUPPU INDIA
P
MUTHU
PERUMAL
SAMIYAMPALAYAM INDIA
M
SIVAPRAKASAM
MUTHUSAMY
102/B WEST STREET INDIA
K
M
JAGANATHAN C
K
MARASAMY GOUNMEENACHILLAM 31 INDIA
C
S
SUNDARESAN SURENDRAN
NATSONAL DAIRY DEINDIA
NA
NO 28/39, HEAD POSINDIA
NAGAANUSUY S
R
GANESAN
NA
19/13 NEHRU NAGA INDIA
THANGAVEL P
M
MUNIYA
GOUNDER
NEW NO 277, OLD NINDIA
PARTHIBAN R
RAMASAMY
123, PALANISAMY G INDIA
KOMALA
DEVI
R
NA
B4, SATHY ROAD KAVINDIA
17 SIRUVALLUR ROA INDIA
K
A
SIVAJOTHI KUM ANNAMALAI
S
POONGODI
NA
929 GOBI MAIN ROAINDIA
SRINIVASAN V
VENKATA
CHALAM
NO 9/101 D BHAVANINDIA
THULASIMAN SELLAPPAGOUNDER
54 1 ESUPPARIYUR NINDIA
KRISHNAKUMAT
A
PALANISAMY
AMMASAIGOUNDER
DOOR NO 53 KOTTH INDIA
P
PARASURAMAN
PERUMAL
14 / 38 VILAMARATHINDIA
SIVASAMY
M
MUTHUSAMY
3/133, VARADHAPPAINDIA
K
KANATHALA CHETTIAR
24 B, NEW NO 71 THINDIA
GNANASAMPAK
G
RAJENDRAN
GOPALSAMY
7 AVM COMPLEX BAINDIA
M
MURUGESAN
MAYAPPAN
14/56 MARKET ST OINDIA
K
M
SHANMUGAM NA
3 KANCHEEPURAM RINDIA
S
NATARAJAN
S
SADASIVAM
27, GANESA NAGAR INDIA
R
VELUSAMY
RAMASAMY
70, UNIVERSAL GARDINDIA
M
PALANISAMY
MUTHUSAMY
10/1 C/O MM TEX 10INDIA
LATHA
S
SHANMUGASUNDARAM
NO.29 VASANTHAM INDIA
K
K
GOWRI
V
V
NITHILAN
1081/4A 6TH CROSSINDIA
RAMASAMY S
SETHU
MADHAVAN
99/14C , NALLAPPA INDIA
PARVATHY
S
NA
NO70/1/8 THINNAPPINDIA
Srikanth
S
LATE
SRIDHAR
J
42 Gopal Layout PonINDIA
NA
101 LOKAMANYA S INDIA
LAKSHMINARAJ
VASANTHA M
NA
G 15 ANUGRAHA AINDIA
PLOT NO 54, GVD REINDIA
SRIRAM
R
RAJAGOPALANN
K
NA
407, AIR FORCE STATINDIA
NEELAKANTANN
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
NAMAKKAL
NAMAKKAL
NAMAKKAL
TIRUCHENGODU
TIRUCHENGODU
TIRUCHENGODU
TIRUCHENGODU
TIRUCHENGODU
TIRUCHENGODU
TIRUCHENGODU
TIRUCHENGODU
TIRUCHENGODU
TIRUCHENGODU
NAMAKKAL
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
ERODE
BHAVANI
GOBICHETTIPALAYAM
BHAVANI
GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
GOBICHETTIPALAYAM
DHARAPURAM
DHARAPURAM
DHARAPURAM
DHARAPURAM
DHARAPURAM
KARUR
KARUR
KARUR
KARUR
KARUR
KARUR
KARUR
COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
637018
637015
637017
637205
637211
637212
637214
637403
637408
637408
637408
637408
637409
637712
638001
638001
638002
638002
638002
638004
638007
638008
638009
638010
638011
638105
638105
638106
638107
638111
638111
638111
638111
638111
638111
638111
638111
638182
638183
638301
638452
638316
638401
638452
638455
638455
638455
638455
638458
638501
638502
638503
638504
638701
638701
638701
638701
638702
639002
639002
639002
639004
639004
639004
639004
641001
641002
641004
641010
641018
IN300394158506 Amount for unclaimed an
IN303028542794 Amount for unclaimed an
IN302679338048 Amount for unclaimed an
IN302679342968 Amount for unclaimed an
IN302269109807 Amount for unclaimed an
IN301696115908 Amount for unclaimed an
IN302269116687 Amount for unclaimed an
IN300394133785 Amount for unclaimed an
IN301080226851 Amount for unclaimed an
IN302679341450 Amount for unclaimed an
IN302902441313 Amount for unclaimed an
IN303028541582 Amount for unclaimed an
IN300394126065 Amount for unclaimed an
IN300394138130 Amount for unclaimed an
IN301696107467 Amount for unclaimed an
IN301637402162 Amount for unclaimed an
IN300175104715 Amount for unclaimed an
IN301696106301 Amount for unclaimed an
IN300513116259 Amount for unclaimed an
IN301696104294 Amount for unclaimed an
IN301637406858 Amount for unclaimed an
IN300175104746 Amount for unclaimed an
IN303028518207 Amount for unclaimed an
IN301637406841 Amount for unclaimed an
IN301637405014 Amount for unclaimed an
IN300175105546 Amount for unclaimed an
IN300214137631 Amount for unclaimed an
IN300175104538 Amount for unclaimed an
IN300214138273 Amount for unclaimed an
IN303116100657 Amount for unclaimed an
IN300175101331 Amount for unclaimed an
IN301696103916 Amount for unclaimed an
IN300175105687 Amount for unclaimed an
IN300175105955 Amount for unclaimed an
IN300214112748 Amount for unclaimed an
IN300513138442 Amount for unclaimed an
IN302679349702 Amount for unclaimed an
IN301080225410 Amount for unclaimed an
IN301774127730 Amount for unclaimed an
IN300513135961 Amount for unclaimed an
IN300394157104 Amount for unclaimed an
IN303028505791 Amount for unclaimed an
IN302269113387 Amount for unclaimed an
IN300394164326 Amount for unclaimed an
IN300175104789 Amount for unclaimed an
IN300175104822 Amount for unclaimed an
IN300175104991 Amount for unclaimed an
IN302269120368 Amount for unclaimed an
IN300394157671 Amount for unclaimed an
IN302324108857 Amount for unclaimed an
IN302269123340 Amount for unclaimed an
IN300513126285 Amount for unclaimed an
IN303028537448 Amount for unclaimed an
IN300175103820 Amount for unclaimed an
IN300175104298 Amount for unclaimed an
IN300214120852 Amount for unclaimed an
IN300214131821 Amount for unclaimed an
IN302902422746 Amount for unclaimed an
IN301080227042 Amount for unclaimed an
IN301637407391 Amount for unclaimed an
IN303028539570 Amount for unclaimed an
IN301696101855 Amount for unclaimed an
IN300394164832 Amount for unclaimed an
IN301637403090 Amount for unclaimed an
IN301637406546 Amount for unclaimed an
IN300597101935 Amount for unclaimed an
IN301080220530 Amount for unclaimed an
IN303093100398 Amount for unclaimed an
IN300175100024 Amount for unclaimed an
IN300239113978 Amount for unclaimed an
44.00
11.00
11.00
209.00
121.00
88.00
11.00
44.00
22.00
22.00
253.00
33.00
165.00
22.00
110.00
33.00
924.00
55.00
319.00
682.00
33.00
55.00
22.00
44.00
264.00
55.00
22.00
11.00
55.00
44.00
1100.00
165.00
55.00
440.00
11.00
11.00
440.00
22.00
22.00
22.00
220.00
275.00
22.00
66.00
165.00
110.00
110.00
44.00
44.00
66.00
11.00
11.00
66.00
11.00
22.00
55.00
22.00
330.00
1100.00
330.00
22.00
220.00
55.00
110.00
22.00
33.00
1100.00
44.00
110.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
ARUMUGA
RAJ
B
BALAKRISHNAN
2/2J LIC AGENT COLOINDIA
R
'Sri Annai Illam'' Peri INDIA
Banumathi
B
BAKTAVATSLAP
BHOOPAL
R
SRIKANTA
NO‐2 SREE BRINDAV INDIA
SOUNDARA RAJAN
S
SRINIVASAN K
6 VENKATACHALAPAINDIA
PREM
KUMAR
P
PALANISAMY
VC 138 SREEVATSA GINDIA
ATUL
KARELIYA
PRAKASH
KARELIYA
C 1/3 TELECOM QRT INDIA
A
R
RANGASAMY RAMAIYA
GOUNDER
2 A, AKKARAISENGA INDIA
RAJAN
N
R
NAGAPPAN
10/1‐3 RAJAMMAL SINDIA
SUBBAIAN R
OLD NO 25 NEW NO INDIA
PARAMASIVAMS
S
SATHISH
K
SUBRAMANIAM
O NO 1 3A N NO 1 22INDIA
XAVIER
S
SUNDHARAMPILLAI
NO 4, SUNDARAM LAINDIA
P
RADHA
KRISHNAN
P
PANCHALINGAM
34/18 GANABATHI GINDIA
V
MARIMUTHU
K
VELUSAMY
100 VALLALAR STREEINDIA
C
THIRIPURASUNDARI
CHANDRASEKARAN
17 INDRA NAGAR MINDIA
NO 3/33, VENI NAGAINDIA
DEVARAJ
J
JAGANATHANV
KAVITHA
K
NA
NO 2/87, SUBBEGOUINDIA
NA
NO 52, MAIN ROAD INDIA
SHANMUGAM GANESH
C
SELVARAJAN
NA
B2/D83 PULANKINARINDIA
RAJA
T
S
NA
W 5/236 E 3, PUSHPINDIA
BAKTHAVAST V
NO 17,ADVOCATE N INDIA
ANANTHAKRISB
MOTHILAL
K
NA
NO.8/ A R.K.R ROAD INDIA
S
JEGANATHAN
NA
14/22 STATE BANK CINDIA
R
JEYANTHI
S
RATHINAVEL
263 GANDHI NAGAR INDIA
S
THILAGAVATHY
SUNDARARAJAN
B 25 RAMASAMY NAINDIA
NAGARAJALIN P
V
C
PONNUSAMY
NO 13/20 GVG NAGAINDIA
S
SUMITHRA
DEVI
NA
OLD NO 530 NEW NOINDIA
P
NARMADHA
PERUMALSAMY
4 N S LAYOUT GAND INDIA
NAVEEN
KODOTH
N
J
NAMBIAR
KRN (2) Q II GHOKALINDIA
BABITHA
CHANDRA
TRILOK
CHANDRA
QUARTER NO 1 TYPEINDIA
P
P
MUHAS
DR
A
BASHEER
291 AMAN 27 KANN INDIA
AASHAK
K
K
KUMMAN
JAYARAM
PEACE DALE P O CHOINDIA
PRABHA
RAVINDRANATH
M
K
RAVINDRANATHA PRABHATHAM TALA INDIA
TMC XIV/163 NARAYINDIA
K
V
SASHEENDRA BAACHHUTHAN
NOUSHAD
ALI
K V
NA
XX1X/621A J.T.ROADINDIA
RAGHAVAN K
KANDIYIL
KUNHIRAMAN
BLOCK VIEW KARIMBINDIA
NOUSHAD
B
NA
438, YASEEN PALLI RINDIA
JILNA
ROBIN
NA
PAREKKATTIL HOUSEINDIA
SAJEEVAN
ERIMMAL
NA
KOOKKIRI HOUSE P OINDIA
REKHA
SREENIVASAN
NA
KUTHIRUMMAL HOUINDIA
NAVEEN
G
NA
ILLAVANAM KANDATINDIA
M
MURALI
NA
GOKULAM MUZHAK INDIA
SUNOJ
K
P
SUKUMARAN NAMBIAR
ADARSH PATTIAM P INDIA
RAVINDRAN N
G
NA
PADMA NIVAS, POSTINDIA
BALAKANDY HOUSE INDIA
PRESINDH
K
K
RAVEENDRANKANNIATHU
RADHA
M
V
T
K
KRISHNAN
PANCHAJANYAM ELAINDIA
RASHEEDA VIHAR PEINDIA
THAHA
M
S
MUHAMMAD SIBILI
INDIA
SANJAYAN
NAMBIAR
N
THAMBAN
NAMBIAR
UMA NILAYAM 21 KM
KODOTH
JAYAPRASAD
PALAI
MEETHELE
VEEDU PADMANA DOCTOR PADMANABINDIA
V
NARAYANAN
MUTHU
MANIYANI
VALAPPIL
AYAMPARA HOUSE PINDIA
KOTACHERY GURUDATT
NA
SAI SHREE NEAR SURINDIA
MOHAMMED MUNAVVAR
AHAMED
BASHEER
KUDAVANJI
MOUNT DALE MAVININDIA
SREEDHARA HOLLA
K
NARAYANA
SRI VIJAYA KAYYAR PINDIA
P
V
SHEGNA
NA
C/O KERALA TRANSPINDIA
K
V
RAMAN NAIR FAT 7F S I FLAT GLANDALINDIA
KUNHIRAMAN PARAYIL
SUNILKUMAR V
K
M
BALANNAIR
LAXMI EVERGREEN CINDIA
RESMI
VALSAKUMAR
VALSAKUMAR
PUSHPA HOUSE MANINDIA
KRISHNAN
NAMBOODIRI V
NARAYANAN NAMBOODIRI V
VAITHALA HOUSE CHINDIA
KOZHIKKOT RAJAGOPALAN
K
SETHU
MADHAVAN NAM CAUVERY KRISHNANINDIA
BALAN
T
T
KANDAN
VASANTHAM,3/252‐INDIA
DR
TONY
KAVALAKKATT LATE
C
A FRANCIS
29/665B GREEN VIEWINDIA
GIREESHKUMAV
V
KRISHNAN
34 712 A,KRISHNA MINDIA
PRIYA
SREENIVAS
NA
SREESYLAM V O ROAINDIA
SAJITHA
P
PREMANANDAO
K
PRASANNAM, KOTHAINDIA
GOPALAN
MADAMBAT
RAMAN
M
RAMA NILAYAM VALINDIA
ANISH
CHERIAN
O
V
CHERIAN
OLEVAKUNNEL HOU INDIA
BABURAJ
P
PARAKANDY VELU
PARAKANDY HOUSE INDIA
LALY
JOSE
VAJAYAN
KANNAM THANAM AINDIA
ROY
E
T
NA
ELAMKUNNATH HOUINDIA
PEEDIKAYIL
PUTHAN PEEDIKAYILINDIA
MOIDEEN
KUTTY
PUTHEN PEEDIKMOHAMMED PUTHEN
NA
NO 16, ANAND HOU INDIA
NANDAKUMARP
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
MAHARASHTRA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
KERALA
UTTAR PRADESH
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
PUNE
COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
TRIRUPUR
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
POLLACHI
CANNANORE
MEERUT
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
CANNANORE
KASARAGOD MANJES
KASARAGOD MANJES
KASARAGOD MANJES
KASARAGOD MANJES
KASARAGOD MANJES
KASARAGOD MANJES
KASARAGOD MANJES
KASARAGOD MANJES
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
CALICUT
641024
641025
641030
641031
641034
411001
641302
641302
641602
641687
642001
642001
642001
642002
642003
642103
642109
642122
642126
642126
642126
642126
642126
642126
642128
642154
642154
670001
250001
670002
670002
670002
670103
670102
670142
670304
670511
670565
670603
670651
670673
670691
670702
670703
671311
671313
671315
671315
671315
671315
671321
671322
673001
673001
673007
673007
673008
673010
673011
673016
673020
673101
673305
673314
673528
673575
673586
673592
673593
673601
IN300239117932 Amount for unclaimed an
IN300597101726 Amount for unclaimed an
IN300394149176 Amount for unclaimed an
IN300175101731 Amount for unclaimed an
IN302902443324 Amount for unclaimed an
IN302679348373 Amount for unclaimed an
IN301895104151 Amount for unclaimed an
IN301637405898 Amount for unclaimed an
IN300214140538 Amount for unclaimed an
IN300513179249 Amount for unclaimed an
IN300175104965 Amount for unclaimed an
IN300394141137 Amount for unclaimed an
IN300513161893 Amount for unclaimed an
IN303028527656 Amount for unclaimed an
IN300175106203 Amount for unclaimed an
IN300175106430 Amount for unclaimed an
IN301895104346 Amount for unclaimed an
IN300394135274 Amount for unclaimed an
IN300175102861 Amount for unclaimed an
IN300175105283 Amount for unclaimed an
IN301696110048 Amount for unclaimed an
IN300513124553 Amount for unclaimed an
IN300394149171 Amount for unclaimed an
IN302902450949 Amount for unclaimed an
IN301637407641 Amount for unclaimed an
IN300513142908 Amount for unclaimed an
IN302679348053 Amount for unclaimed an
IN300239100287 Amount for unclaimed an
IN300239121730 Amount for unclaimed an
IN300214103251 Amount for unclaimed an
IN300239117506 Amount for unclaimed an
IN300239125151 Amount for unclaimed an
IN300394132021 Amount for unclaimed an
IN300239126579 Amount for unclaimed an
IN301895107564 Amount for unclaimed an
IN301895102619 Amount for unclaimed an
IN301895105034 Amount for unclaimed an
IN300239120958 Amount for unclaimed an
IN301330206003 Amount for unclaimed an
IN300669101965 Amount for unclaimed an
IN301127153037 Amount for unclaimed an
IN302902420023 Amount for unclaimed an
IN301696108264 Amount for unclaimed an
IN300513153457 Amount for unclaimed an
IN300239116388 Amount for unclaimed an
IN300239113430 Amount for unclaimed an
IN300239107453 Amount for unclaimed an
IN300394160162 Amount for unclaimed an
IN300394161280 Amount for unclaimed an
IN300394165592 Amount for unclaimed an
IN302679359854 Amount for unclaimed an
IN301895101210 Amount for unclaimed an
IN301715320166 Amount for unclaimed an
IN301715320449 Amount for unclaimed an
IN300239109581 Amount for unclaimed an
IN303028546958 Amount for unclaimed an
IN301895105105 Amount for unclaimed an
IN302679346887 Amount for unclaimed an
IN301637700107 Amount for unclaimed an
IN301330187971 Amount for unclaimed an
IN300239126065 Amount for unclaimed an
IN302902440869 Amount for unclaimed an
IN300239102616 Amount for unclaimed an
IN300239106422 Amount for unclaimed an
IN300239107962 Amount for unclaimed an
IN300239120692 Amount for unclaimed an
IN303028547047 Amount for unclaimed an
IN300239117874 Amount for unclaimed an
IN302902451231 Amount for unclaimed an
IN300239121059 Amount for unclaimed an
110.00
22.00
11.00
55.00
165.00
165.00
44.00
220.00
275.00
11.00
33.00
55.00
110.00
22.00
55.00
55.00
154.00
99.00
44.00
44.00
11.00
22.00
22.00
44.00
44.00
1100.00
66.00
1100.00
22.00
330.00
220.00
275.00
55.00
55.00
55.00
110.00
55.00
220.00
110.00
33.00
55.00
44.00
110.00
33.00
110.00
110.00
253.00
11.00
55.00
22.00
11.00
55.00
2200.00
275.00
11.00
66.00
55.00
11.00
11.00
110.00
22.00
66.00
77.00
55.00
220.00
55.00
440.00
275.00
11.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
NANDA
KUMAR
N
GOVINDA
PILLAI
PRASANTH
K
KOTTIYATT
UNNIKRISHNAN
Mohamed
Javad
P
S
MOIDU
HAJI
MOOSAKUTTY HAJI
MOHAMMED SALIH
P
NA
PRINCE
K
J
JOSEPH
K
KUTTY
K
P
KUNDUPUZHA MOIDEEN
SUDHEESH
V
NA
K
S
SRINIVAS
K
CHENNAIAH
SIVADAS
T
S
SURENDRANAT
POOKKOT
MOHANAN
NARAYANAN NAIR
SURESH
P
NA
PARAKKAT
SREEKUMARAN
PALAT
R
SADHASIVAN M
MEENAPPA MOOTHAN
KOMBAN
SUBRAMANIANK
SREEJITH
C
NA
RATHNAKUMARNA
PATHINETTAMKANDAM
SANTOSH
E
P
RAJA
KUMARA
THOMAS
P
T
THOMAS
PHILOMINA JOSEPH
JOSEPH
P
K
SANKARANARAK
RAVEENDRAN K
MADHAVAN NAIR
RAJAB
M
P
MEPPARAMBAABBAS
DIVYA
VENUGOPAL
V
VENUGOPAL
ANTONY
C
S
SEBASTIAN C
MANOJ
KUMAR
M
GOPALAN
M
SUBHADRA
BHASKARAN R
ALPHONSA
JACOB
GEETHA
GANAPATHY P P
SIVASANKARAN
MOHAMMED SHAFEEK
NA
MUMTAZ
ABDUL
JALEEL
ABDUL
JALEEL
NAYAR
K
R
MADHAVAN NAIR
SHERLY
SADANANDAN
C
G
NA
CHANGARAKA KARUNAKARAN
FRANCIS
JACOB
NA
SHINY
JOHNSON
KOLENGADENDEVASSY
JOY
JOSEPH
KOLLANNUR
NA
NIDHEESH
A
M
NA
VINCENT
P
R
P
D
SARATH
N
S
DR
N
SURESH
VARGHESE
VARGHESE K
DEVADAS
K
V
NA
PRIMNA
KENNETH
KANNOTH
VISAKHAN
K
KRISHNAN C
DHARMARAJA C
JOB
CHUNKATH
SIMON
JOB
SHEHEER
A
T
NA
ANTONY
O
M
OLAKKENKIL LONA
DAVID
CHITTLAPPILL THOMAS
SIVASANKARA T
P
SEKHARAN NAIR
SATHIADEVAN RAMAN
PARAYANGATTRAMAN
SUKUMARAN PADASSERY
NA
VAISAK
SADHANANDAN
NA
K
S
VASANTHY
BHASKARAN NAIR
BENNETT
AUGUSTINE
AUGUSTINE
RADHIKA
JAYSANKAR
JAYSANKAR KOLARY
SAJITH
N
V
NA
BAHULEYAN K
K
KUNJAYYAPPAN
AJITH
PRASAD
U B
NA
Rajesh
Babu
M
NA
EBI
THOMAS
THOMAS
V
ANILA
PAUL
KALLIATH
NA
SMITHA
VARGHESE
VARGHESE
DEVASIKUTTY N
O
OUSEPH
JOHNSON
CHALAMANA
NA
LALGY
JOSE
CHENG
INIYADAN
RAPHAEL
TEDDY
T
R
DEEPA
GEORGE
P
A
ABDUL
NAZAR
ALI
KUNJU
JESSUIN
K
KADAVAN
KADAVAN
JOSEPH
VIDYA
PRAKASH
K C
NA
A A1 CALICUT AIRPOINDIA
PRATHIBHA VENGAL INDIA
VALIYAKATH
Avas Villa Block Offi INDIA
PAROLI HOUSE YAHUINDIA
PUZHAKKATHODI HOINDIA
P
KUTTIKKOTTAYIL HO INDIA
KUNHALI
O K MURI CHELATHUINDIA
PALLIKULANGARA H INDIA
147, (12/359) COLLE INDIA
P
THOTTUNGAL HOUS INDIA
M
MADATHIL HOUSE K INDIA
SREERAGAM HILL VI INDIA
M K
SREEDEVI 15/586 VIVINDIA
M
SALT MERCHANT 26/INDIA
KALLAM KULAM KALINDIA
JYOGHIS ERIMAYUR, INDIA
1/832 KARTHIKA NEAINDIA
INDIA
MENON
POTHUVANDAKULAM
PUTHIYIDATH HOUS INDIA
POOVATHINGAL HO INDIA
RAMAN
KRIBHADHI NIVAS' K INDIA
HARI SREE VADUMT INDIA
MEPPARAMBATH HOINDIA
DIVYASREE HOSPITA INDIA
E
CHEERAMVELIL HOUINDIA
MURIYANKANDATHI INDIA
PARLIEL DEVI NILAYAINDIA
MOZHOOR HOUSE P INDIA
NANDANAM PO MA INDIA
VELLOOR HOUSE PA INDIA
PUTHUNGAL HOUSE INDIA
ANJALI 28/431/1 KU INDIA
SADANANDAN
2/533 GOKALYA CHEINDIA
XXI 494/1 LAKSHMI NINDIA
ALAPPAT HOUSE EASINDIA
KOCHOUSEPH
ALAPATT PALATHINGINDIA
KOLLANNUR HOUSE INDIA
ALUKKAL HOUSE THAINDIA
RAPPAI
PALLIPPADAN HOUS INDIA
C SUDHAKARAN LA39/5753 KURISUPAL INDIA
V
KAREPARAMBIL HOUINDIA
VAISAKAM KANNETHINDIA
DEVADAS
KANNOTH HOUSE KAINDIA
A
KAMAL AKATHIYOORINDIA
CHUNKATH
A 27 AKSHARA NAGAINDIA
BEAUTY VILLA ORUMINDIA
MANI
OLAKKENKIL HOUSE INDIA
CHITTILAPPILLYKUNNINDIA
THEKKEPULLIL HOUSINDIA
PARAYANGATTIL HO INDIA
GANGA P O MULAM INDIA
KURIYAKOTTIL HOUSINDIA
V
BHASKARA NILAYAMINDIA
680, RATHAPPILLIL HINDIA
SARANYA VADAKKEPINDIA
NALUMACKEL HOUS INDIA
KAMBLIKKAL HOUSE INDIA
ULLATTILPARAMBIL INDIA
Muthirakalayil HouseINDIA
A
C/O VERONICA ANTOINDIA
THADIKARAN HOUSEINDIA
UDHINIPARAMBAN HINDIA
NEDUMPARAMBAN INDIA
CHARTERED ACCOUINDIA
HARSED
KUZHUR PO CHENGI INDIA
THOMAS
ALUMKAL HOUSE 20INDIA
GEORGE
40/396 AZAD ROAD INDIA
NEEMAHAL, 29/234 INDIA
KURIAS
KADAVANS VILLA 35 INDIA
KATTITHARA HOUSE INDIA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
CALICUT
TIRUR
TIRUR
TIRUR
TIRUR
MUVATTUPUZHA
TIRUR
TIRUR
PALGHAT
PALGHAT
PALGHAT
PALGHAT
PALGHAT
PALGHAT
PALGHAT
PALGHAT
PALGHAT
PALGHAT
PALGHAT
OTTAPALAM
OTTAPALAM
OTTAPALAM
OTTAPALAM
OTTAPALAM
OTTAPALAM
OTTAPALAM
OTTAPALAM
OTTAPALAM
OTTAPALAM
OTTAPALAM
OTTAPALAM
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
COCHIN
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
PALGHAT
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
TRICHUR
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
673647
676102
676302
676503
676506
686664
676515
676553
678001
678004
678009
678009
678013
678014
678531
678546
678551
678633
678707
679101
679121
679307
679309
679322
679329
679331
679514
679531
679554
679579
679580
680001
680027
680004
680005
680005
680026
680104
680121
682015
680121
680503
680503
680503
678551
680512
680547
680552
680563
680571
680581
680581
680584
680652
680661
680664
680673
680683
680693
680703
680720
680721
680722
680732
680734
682006
682017
682019
682021
682023
IN301895102491 Amount for unclaimed an
IN300239119519 Amount for unclaimed an
IN302871203294 Amount for unclaimed an
IN300239118294 Amount for unclaimed an
IN300239123340 Amount for unclaimed an
IN301895103855 Amount for unclaimed an
IN301330198571 Amount for unclaimed an
IN300239112131 Amount for unclaimed an
IN300394153216 Amount for unclaimed an
IN301637401580 Amount for unclaimed an
IN301637402236 Amount for unclaimed an
IN301637405986 Amount for unclaimed an
IN300896103880 Amount for unclaimed an
IN301637400235 Amount for unclaimed an
IN301637101357 Amount for unclaimed an
IN302269107508 Amount for unclaimed an
IN300513184676 Amount for unclaimed an
IN301895104557 Amount for unclaimed an
IN301637400672 Amount for unclaimed an
IN303028534327 Amount for unclaimed an
IN300239102160 Amount for unclaimed an
IN301637407969 Amount for unclaimed an
IN300239129989 Amount for unclaimed an
IN301549177534 Amount for unclaimed an
IN300239120221 Amount for unclaimed an
IN301895107582 Amount for unclaimed an
IN301637401386 Amount for unclaimed an
IN301637103266 Amount for unclaimed an
IN301637405381 Amount for unclaimed an
IN301637406287 Amount for unclaimed an
IN301637410715 Amount for unclaimed an
IN301637400036 Amount for unclaimed an
IN301637406857 Amount for unclaimed an
IN302679315712 Amount for unclaimed an
IN301330195635 Amount for unclaimed an
IN301637408730 Amount for unclaimed an
IN301637406358 Amount for unclaimed an
IN301637409791 Amount for unclaimed an
IN301637101710 Amount for unclaimed an
IN301637400073 Amount for unclaimed an
IN301637402676 Amount for unclaimed an
IN300239100568 Amount for unclaimed an
IN300214117839 Amount for unclaimed an
IN301637400722 Amount for unclaimed an
IN303028515954 Amount for unclaimed an
IN301895103987 Amount for unclaimed an
IN301637410245 Amount for unclaimed an
IN300513120061 Amount for unclaimed an
IN301637405070 Amount for unclaimed an
IN301637101159 Amount for unclaimed an
IN301637101056 Amount for unclaimed an
IN301895108032 Amount for unclaimed an
IN301637409491 Amount for unclaimed an
IN301637404800 Amount for unclaimed an
IN302679338391 Amount for unclaimed an
IN300214138814 Amount for unclaimed an
IN301637408272 Amount for unclaimed an
IN301637400597 Amount for unclaimed an
IN302871202419 Amount for unclaimed an
IN300214125109 Amount for unclaimed an
IN302902457716 Amount for unclaimed an
IN302902461942 Amount for unclaimed an
IN301637409673 Amount for unclaimed an
IN301637406656 Amount for unclaimed an
IN302902429201 Amount for unclaimed an
IN300239100292 Amount for unclaimed an
IN300239119439 Amount for unclaimed an
IN301895104002 Amount for unclaimed an
IN300214133529 Amount for unclaimed an
IN300239125485 Amount for unclaimed an
220.00
110.00
11.00
110.00
110.00
121.00
220.00
110.00
1100.00
55.00
165.00
55.00
220.00
55.00
330.00
11.00
22.00
22.00
11.00
22.00
880.00
275.00
110.00
495.00
110.00
55.00
110.00
220.00
88.00
88.00
55.00
33.00
110.00
330.00
110.00
110.00
220.00
55.00
55.00
330.00
55.00
22.00
110.00
220.00
55.00
165.00
55.00
11.00
341.00
55.00
165.00
55.00
33.00
11.00
22.00
44.00
55.00
33.00
55.00
99.00
22.00
11.00
11.00
165.00
220.00
44.00
110.00
440.00
330.00
198.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
AJITH
KUMAR
N
M
MATHUKUTTY K
ALEYAMMA THOMAS
THOMAS
CHACKO
RAJ
MOHAN
K
S
K
SAJISH
SAVIN
RAJ
SHINY
KOOTTANICKAL
S
RAGHAVENDR SHENOY
PILLAI
VIVEKANANDAKESAVA
MOHANA
DASA
PAI T
PREETHI
CHERIAN
JIJU
FRANCIS
UKKEN
RAJKUMAR P
R
JULIET
JACOB
JOBI
PAUL
CHINNAMMA A
M
M
P
BIJU
ANNAMMA PAUL
THOMAS
JOSEPH
KANAKAMMA JACOB
LYJU
MATHEW
ANNIE
GEORGE
JOSE
P
J
MATHEW
V
O
RAJA
GOPALA
KURUP
MATHEW
PHILIP
MANJUNATH N
T
O
XAVIER
CHERIAN
THOMAS
NAIR
KRISHNAKUMAR
ALEYAMMA JOSE
GEORGE
KUTTY
P S
THOMAS
P
C
SREEJITH
C
K
JOSEPH
P
T
GEORGE
VARGHESE
THOMAS
V
J
SONIA
SIBY
CHANDRA
MOHANAN
J
MATHEWKUTTY
JOSHY
SEBASTIAN
GEORGE
THOMAS
KARTHIKA
R
HANSAMMA THOMAS
SANTY
JOSEPH
SATHISH
FRANCIES
REJI
YOHANNAN
KURIAKOSE A
I
BRIJESH
PAUL
JOY
M
V
MATHAI
N
M
SUBI
PAUL
SUNIL
P
THANKAMMA MAMMEN
NAVEEN
PILLAI
ANISH
C
THOMAS
SHEEJA
UNNIKRISHNAN
REJI
JACOB
VARGHESE
MANOJ
N
MATHEWS
ANEESH
KUMAR
MATHEW
THOMAS
MATHAI
THOMAS
G
PRABHA
SARAMMA
JOHN
RAJASEKHARA PANICKER
PONNAMMA JACOB
SANKARA
NARAYANAN
DINESH
JYOTHI
NEBU
THOMAS
NANDAKUMAC
K
K
T
MATHAI
THOMAS
CHACKO
LATE
G
CHACKO
KRISHNA
MOORTHY
M
G
KRISHNAN
A
JANARDANAN
XAVIER
MANAYATH
NA
KESAVA
PILLAI
LATE
V
THULASIDASA PAI
NA
FRANCIS
THOMAS
UKKEN
RAJAGOPALACPUNATHIL
JACOB
K
A
CHIRAYATH SOURU
PAUL
KURIAKO
V
V
M
E
PADMANABHAN
NA
JOSEPH
NA
M
K
MATHAI
NA
JOSEPH
V
T
OOMMEN
RAMAN
PILLAI
PHILIP
NARAYANAPPHANUMANTHAPPA
OUSEPH
K
C
THOMAS
RAVEENDRANNAIR
JOSEPH
SKARIAH
K
P
P
J
CHACKO
NA
THOMAS
VARGHESE VARGHESE
NA
SIBY
THOMAS
NA
DEVASIA
NA
VARKEY
THOMAS
RAGHU
S
THOMAS
M
A
JOSEPH
C
O
FRANCIS
NA
NA
PAULOSE
NA
N
U
MATHAI
EASO
PAULOSE
PRAKASH
KUMAR
K N
K
G
MAMMEN
KRISHNA
NEELAKANTA PILLAI
C
V
THOMAS
SIVAN
PILLAI
GEEV
VARGHESE
MATHEWS
NA
NA
THOMAS
CHELETHU
MATHAI
GOPALAVADHYAR
V
CHERIAN
BEHANNAN
RAMAKRISHN PILLAI
JACOB
KOSHY
NA
NA
K
T
VARUGHESE
217 NAKSHATRA APTINDIA
KAKKALLIL HOUSE N INDIA
EBRNEZER PATTATH INDIA
EBENEZER H NO‐33/ INDIA
T C S, 7th FLOOR VIS INDIA
ANAND BEHIND SBI INDIA
SHREYAS KUSUMAG INDIA
MANAYATHU HOUSEINDIA
BALAJI HOUSE 40/47INDIA
VIMALABHAWAN KAINDIA
DY MANAGER BSES KINDIA
VATTAPARAMIL HOUINDIA
QTR NO C9 TCC MAI INDIA
PUNATHIL HOUSE VAINDIA
KALLOOR HOUSE KO INDIA
CHIRAYATH HOUSE TINDIA
VATTAPPARAMBIL HINDIA
MANELIL HOUSE VA INDIA
KULANGARA HOUSE INDIA
CHEMPAKATHINAL HINDIA
PUTHOOR HOUSE ANINDIA
MAPPANIKATTU HO INDIA
OMPALLIL HOUSE THINDIA
PADINJARAYIL HOUSINDIA
VALAKUZHY HOUSE INDIA
SRINGERI HOUSE SR INDIA
VALAYIL HILL VIEW MINDIA
C/O SREEDEVI LAKSHINDIA
THUNDATHIL THELLAINDIA
KOCHUTHAZHATHU INDIA
SREEMANGALAM RAINDIA
KOIPARAMPIL HOUS INDIA
PALLIAMPIL HOUSE AINDIA
PULICKAL PONKUNNINDIA
CHENNOTHU HOUSEINDIA
PADINJARE KOVILAK INDIA
KUNNUMPURATHU INDIA
VAYALIL HOUSE AYA INDIA
KOOTTIYANIYIL HOUINDIA
VARACHERIL HOUSE INDIA
KUNNATHUPURAYIDINDIA
PUZHACKAL KANJIRAINDIA
CHENCHERIL (H) MA INDIA
KARTHIKA HOUSE NEINDIA
MANJOORAN HOUSEINDIA
KANNAMPADATHIL INDIA
NJAVALLIL CHARTHAINDIA
MUTTAPPILLIL HOUSINDIA
AMBAZHAACHALIL HINDIA
KOTTEKKUDY HOUSEINDIA
MANIYATTUKUDIYIL INDIA
NADUVATH KOTTAP INDIA
VALLIYANAPARAMB INDIA
KURIKAYIL HOUSE VEINDIA
KUTTIYIL KATTOOKK INDIA
MANIGATTU MANIP INDIA
CHIRATHARAI YAMUINDIA
KIZHAKKETHILAYYATINDIA
NACKOLACKAL PULIMINDIA
THEKKENADAVALLIL INDIA
KODAVAMPARAMBI INDIA
NEDIYAKALAYIL ARA INDIA
CHELLATHU SAMPREINDIA
KAVUMKAL MADOMINDIA
CHOTHIYAKADAVIL AINDIA
KIZHAKKEMALAYIL HINDIA
PONNATTUMKALAYIINDIA
PRSTHEEKSHA KOZH INDIA
SREEJYOTHI NIVAS K INDIA
THADATHIL HOUSE TINDIA
TAMIL NADU
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
CHENNAI
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
COCHIN
ALWAYE
ALWAYE
ALWAYE
ALWAYE
ALWAYE
ALWAYE
ALWAYE
ALWAYE
ALWAYE
KATTAPPANA
KATTAPPANA
KATTAPPANA
KATTAPPANA
KATTAPPANA
KOTTAYAM
KOTTAYAM
KOTTAYAM
KOTTAYAM
KOTTAYAM
KOTTAYAM
CHANGANACHERRY
CHANGANACHERRY
KANJIRAPALLY
KANJIRAPALLY
KANJIRAPALLY
KANJIRAPALLY
KANJIRAPALLY
KANJIRAPALLY
KANJIRAPALLY
PALAI
PALAI
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
MUVATTUPUZHA
ALLEPPEY
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
600096
682028
682028
682028
682030
682030
682030
682031
682035
682304
683501
683501
683501
683513
683519
683544
683554
683556
683577
685508
685509
685561
685587
685605
686001
686001
686004
686008
686016
686029
686101
686102
686501
686506
686509
686523
686544
686564
686574
686575
686577
686603
686604
686605
686613
686633
686651
686664
686673
686673
686673
686695
686723
688524
689101
689110
689121
689508
689508
689509
689533
689533
689547
689549
689571
689594
689625
689641
689641
689654
IN302902405075 Amount for unclaimed an
IN300239100465 Amount for unclaimed an
IN300239103278 Amount for unclaimed an
IN300394158539 Amount for unclaimed an
IN301895104076 Amount for unclaimed an
IN300239118740 Amount for unclaimed an
IN303028519896 Amount for unclaimed an
IN300239127834 Amount for unclaimed an
IN303028543748 Amount for unclaimed an
IN300239116844 Amount for unclaimed an
IN300239107579 Amount for unclaimed an
IN300214118695 Amount for unclaimed an
IN300214121075 Amount for unclaimed an
IN300239117748 Amount for unclaimed an
IN300239116114 Amount for unclaimed an
IN302902457716 Amount for unclaimed an
IN300239113812 Amount for unclaimed an
IN302679336121 Amount for unclaimed an
IN301127154914 Amount for unclaimed an
IN300239113783 Amount for unclaimed an
IN300896103642 Amount for unclaimed an
IN300239118308 Amount for unclaimed an
IN301895104973 Amount for unclaimed an
IN301811100464 Amount for unclaimed an
IN300239113959 Amount for unclaimed an
IN300214133302 Amount for unclaimed an
IN300239126460 Amount for unclaimed an
IN302902443128 Amount for unclaimed an
IN300239108650 Amount for unclaimed an
IN300239118616 Amount for unclaimed an
IN302679324415 Amount for unclaimed an
IN301895108703 Amount for unclaimed an
IN302902420279 Amount for unclaimed an
IN300239102461 Amount for unclaimed an
IN300239116371 Amount for unclaimed an
IN300239110690 Amount for unclaimed an
IN300239129844 Amount for unclaimed an
IN300239102701 Amount for unclaimed an
IN300394162929 Amount for unclaimed an
IN300239124183 Amount for unclaimed an
IN300239121324 Amount for unclaimed an
IN300239120132 Amount for unclaimed an
IN300239124094 Amount for unclaimed an
IN301895106545 Amount for unclaimed an
IN300239117288 Amount for unclaimed an
IN300239116603 Amount for unclaimed an
IN300239109957 Amount for unclaimed an
IN300513131680 Amount for unclaimed an
IN300239100980 Amount for unclaimed an
IN300239120568 Amount for unclaimed an
IN300239120709 Amount for unclaimed an
IN300239105078 Amount for unclaimed an
IN300239126547 Amount for unclaimed an
IN300239120173 Amount for unclaimed an
IN303028521355 Amount for unclaimed an
IN301637407852 Amount for unclaimed an
IN302902431015 Amount for unclaimed an
IN300239129754 Amount for unclaimed an
IN303028520024 Amount for unclaimed an
IN302902444997 Amount for unclaimed an
IN300896104104 Amount for unclaimed an
IN300239116687 Amount for unclaimed an
IN302679346552 Amount for unclaimed an
IN301895107729 Amount for unclaimed an
IN303028501331 Amount for unclaimed an
IN300239124317 Amount for unclaimed an
IN300239106582 Amount for unclaimed an
IN300239120648 Amount for unclaimed an
IN300239123974 Amount for unclaimed an
IN300239105435 Amount for unclaimed an
55.00
110.00
715.00
55.00
11.00
22.00
22.00
1100.00
110.00
715.00
110.00
220.00
440.00
55.00
110.00
22.00
55.00
55.00
330.00
22.00
33.00
55.00
44.00
11.00
55.00
55.00
55.00
11.00
110.00
110.00
11.00
55.00
550.00
22.00
55.00
55.00
77.00
165.00
110.00
330.00
33.00
22.00
11.00
55.00
110.00
11.00
132.00
44.00
4400.00
110.00
22.00
2893.00
110.00
22.00
55.00
22.00
33.00
22.00
33.00
550.00
22.00
66.00
11.00
22.00
143.00
55.00
44.00
33.00
11.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SUSAN
KOSHY
NA
KOLATHUPALAMKUZINDIA
ABRAHAM
THOMAS
THOMAS
ABRAHAM
THAZATHILLATHU PAINDIA
MONCY
CHERIAN
E
V
CHERIAN
ELLATHU PARAMPIL INDIA
THOMAS
MONY VILLA RANNY INDIA
JIBBY
THOMAS
CHAKKUMKALMATHAI
SERENE
ELIZABETH
A
NA
KALAKKATTU GRACEINDIA
ABRAHAM
THOMAS
NA
KALAKKATTU HOUSEINDIA
JAYAKUMAR R
CHAROOR BUNGALOINDIA
VIJAYALEKSHMC
SURESH
R
N
RAMAN
PILLAI
SAKETHAM KATTACHINDIA
ABY
SAM
VARGHESE
S
GEEVARGHESE
THUNDIL KIZHAKKETINDIA
CHACKO
K
V
VARGHESE
EZHARAPPARAYIL YEINDIA
BINUJI
G
GOPALAKRISHNAN
KANNAMPALLIL PAY INDIA
K
VIJAYAMMA
V
SREEDHARAN
VELLAPPALLIL KAND INDIA
GOPALAN
GOVINDAN NAIR
ARADHANA NEAR SRINDIA
REMADEVI
MADHUSUDHA PILLAI
CHENKARA HOUSE MINDIA
RAHUL
R
RAMACHAND NAIR
AJITKUMAR BALAKRISHNAPILLAI
BALAKRISHNAPILLAI
SAROJINI MANDIRAMINDIA
JENNET
JOHN
FRANKLIN
JEROME
PEREIRA
LAVANYA TUET KOLLINDIA
SHREE
DHANYA
ENTERPRISES P NA
XVI/ 1636 SHREE DH INDIA
BINOY
A
ACHUTHAN NAIR
ANJALI HOUSE NO 1 INDIA
RIJU
VAMADEVAN
G
VAMADEVAN
SUSIL PUNNATHANAINDIA
BAIJU
R
NAINA
SATHAR
KABEER
CHAITHRAM NEAR T INDIA
RIAZ
A
SHUKOOR
ABDUL
SHUKOOR
RIAZ MAHAL, NTV NAINDIA
MOHAN
DAS
M R
M
K
RAGHAVAN
INDRAPRASTHAM , SINDIA
ANIL
K
KUNJUKRISHNAN
KALANGARA HOUSE INDIA
RAHIM
KOYA
THANGAL P
S
P
K THANGAL
NOUSHAD MANZIL AINDIA
NOBLE
GEORGE
JAMES
K
G
JAMES
VALIYAVILA VADAKE INDIA
SUSAMMA
JOHN
P
C
JOHN
PARATHOLIL MERRY INDIA
PARATHOLIL CHACKO
JOHN
CHACKO
PARATHOLIL MERRY INDIA
SAGAR
C
CHACKO
G
CHALACKAL PUTHENINDIA
THOMAS
ALEXANDER
SAJU
P
T
ALEXANDER
KARIMPILAZHIKOM INDIA
GIGI
SAGI
SAGI
K
MATHEW
K P HOUSE H NO 66 INDIA
G
AJAYA
KUMAR
LATE
G
GOPALAKRISHNA CHIRAIKKU VADAKKEINDIA
P
K
VINOD
NA
KANJIRAMVILAYIL ELINDIA
ANIL
JOHN
PLAVILAYIL VARGHESE
JOHN
VADAKKEKARA PUTHINDIA
SAMKUTTY MATHAI
MATHAI
IDICHANDI
THOPPILAYYATHU H INDIA
AYYAPPAN
PILLAI
J
NA
THIRUVATHIRA THAZINDIA
RAJAN
THOMAS
NA
551 A‐ KATTUMPURAINDIA
SUNILKUMAR S
SUGATHAN
MINIMANDIRAM, KAINDIA
R
NA
LAKSHMI BHAVANAMINDIA
RADHAKRISHNPILLAI
RAGHU
R
V
R
V
POTTI
TC 20/2597, S S STREINDIA
RADHAMONY A
C
R
GOPINATHAN
T C XI/1663, SURABI INDIA
B
BALAKRISHNAPILLAI
N
HOUSE NO. GRA 245INDIA
RAJASEKHARA NAIR
K
RAJEEV
MR
G
KUNJUKRISHNAPILTC 3/1227‐2 SREEM INDIA
SUSAMMA
VARGHEESE
NA
208, PRASANTH NAGINDIA
V
BALASUBRAMANIAN
TC 07/1712 KARTHIKINDIA
JEYSUBRAMANB
ALEYAMMA MATHEW
NA
PEEDIKAIL, CHATHIOINDIA
BALAN
M
MADHAVAN NAIR
ASWATHY PANGAPP INDIA
KAVITA
SUDHAKARAN
K
SUDHAKARAN
ANJALI TC 28 7 OTTUINDIA
J
JANARDHANAPILLAI
MANJU NILAYAM VAINDIA
RADHAKRISHNNAIR
DEVAMANA PACHAKINDIA
MANESH
S
VIJAYAKUMARNAIR
VARGHESE
K
K
NA
T C 76/1741 KANJIRAINDIA
SREEKUMARANAIR
DEVI VIHAR GNRA 1 INDIA
HIRAN
SREEKUMARANNAIR
THOMAS
ASHOK
ISAAC
M
ISAAC
K.P.5/857, MUKKOLAINDIA
DEEPU
R
RAJENDRAN B
SREENADAM TC 16/ INDIA
ANGELA
VIJAYAM
NA
BENVIL RAVELI VLA INDIA
SMITHA
A
R
ARUNDAS
ANAMIKA T C 5/828 INDIA
SUGATHA
SUKESAN
SUKESAN
SHARIKA NJEKKAD V INDIA
ANIL
S
V
SREENIVASAN
71 SASI VILASAM 15 INDIA
CHANDRIKA K
KESAVAN
NO 429 (5/667) BHA INDIA
KHAISE
A
L
NA
C V NIVAS VAKKOM INDIA
HARIDAS
R
NA
VAIDYASALA VEEDU INDIA
VINOD
D
V
DIVAKARANNAIR
SREEVALSAM PEZHUINDIA
SUNSHINE
MARKETING PVT LTD
NA
9,OLD POST OFFICE SINDIA
MAHENDRA KUMAR
BHAIA
LATE
NARSINGH
DAS BHAIA
25 STRAND ROAD ROINDIA
AMITA
SHAH
NA
C/0 EAST END DYES &INDIA
AZAD
KUMAR
NAHATA
NA
I R N MUKHERJEE ROINDIA
KRISHNA
KUMAR
KOTHARI
NA
29 STRAND ROAD 2 INDIA
VIJAY
KUMAR
DALMIA
JUGAL
KISHORE
DALMIA
C/O LITE METAL IND INDIA
SAKYA
CHATTERJEE
JOYGOBINDA CHATTERJEE
4 A PRANNATH CHO INDIA
NA
11 A, HARALAL MITRINDIA
SHYAMAPADA MEDYA
ARUN
KUMAR
SHOME
NA
SUTANUTI ABASAN 1INDIA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TIRUVALLA
MAVELIKARA
MAVELIKARA
MAVELIKARA
MAVELIKARA
MAVELIKARA
MAVELIKARA
MAVELIKARA
MAVELIKARA
MAVELIKARA
MAVELIKARA
MAVELIKARA
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
QUILON
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
689654
689662
689664
689711
690101
690101
690106
690503
690513
690514
690526
690535
690553
690558
690569
691001
691001
691001
691002
691005
691008
691012
691013
691306
691324
691331
691331
691502
691505
691510
691523
691526
691555
691556
691572
691572
691578
691583
695002
695003
695004
695004
695011
695011
695015
695017
695024
695028
695028
695029
695043
695044
695104
695121
695005
695143
695145
695305
695308
695523
695574
700001
700001
700001
700001
700001
700001
700002
700003
700003
IN300214133041 Amount for unclaimed an
IN302201103608 Amount for unclaimed an
IN300239119116 Amount for unclaimed an
IN300239126507 Amount for unclaimed an
IN301637408626 Amount for unclaimed an
IN301637409149 Amount for unclaimed an
IN301715320127 Amount for unclaimed an
IN301895107730 Amount for unclaimed an
IN300239112941 Amount for unclaimed an
IN302269119605 Amount for unclaimed an
IN301895108497 Amount for unclaimed an
IN301811100246 Amount for unclaimed an
IN300239118944 Amount for unclaimed an
IN300239119611 Amount for unclaimed an
IN301774136862 Amount for unclaimed an
IN300239116372 Amount for unclaimed an
IN300239120685 Amount for unclaimed an
IN303028540877 Amount for unclaimed an
IN302902410117 Amount for unclaimed an
IN300239119718 Amount for unclaimed an
IN302269119004 Amount for unclaimed an
IN300239115779 Amount for unclaimed an
IN300239105416 Amount for unclaimed an
IN300239116989 Amount for unclaimed an
IN300239125922 Amount for unclaimed an
IN300239108759 Amount for unclaimed an
IN300239116813 Amount for unclaimed an
IN300239108308 Amount for unclaimed an
IN300239108459 Amount for unclaimed an
IN302902434933 Amount for unclaimed an
IN301895103259 Amount for unclaimed an
IN300394144856 Amount for unclaimed an
IN300239129190 Amount for unclaimed an
IN300239124371 Amount for unclaimed an
IN301895105286 Amount for unclaimed an
IN301637401764 Amount for unclaimed an
IN302269119703 Amount for unclaimed an
IN300239124670 Amount for unclaimed an
IN301895101261 Amount for unclaimed an
IN301637104156 Amount for unclaimed an
IN301637401563 Amount for unclaimed an
IN301637406899 Amount for unclaimed an
IN301637408152 Amount for unclaimed an
IN303028533473 Amount for unclaimed an
IN301637103301 Amount for unclaimed an
IN301637409820 Amount for unclaimed an
IN300513130422 Amount for unclaimed an
IN301895102674 Amount for unclaimed an
IN301895103704 Amount for unclaimed an
IN301895108744 Amount for unclaimed an
IN300513182042 Amount for unclaimed an
IN301637700111 Amount for unclaimed an
IN301637408998 Amount for unclaimed an
IN301330198870 Amount for unclaimed an
IN301637105143 Amount for unclaimed an
IN301637401799 Amount for unclaimed an
IN300239120494 Amount for unclaimed an
IN301895103673 Amount for unclaimed an
IN300239125038 Amount for unclaimed an
IN301637700094 Amount for unclaimed an
IN303028544847 Amount for unclaimed an
IN300327100247 Amount for unclaimed an
IN301372101684 Amount for unclaimed an
IN300126103288 Amount for unclaimed an
IN300610105736 Amount for unclaimed an
IN300100115417 Amount for unclaimed an
IN300476405665 Amount for unclaimed an
IN302902442250 Amount for unclaimed an
IN302269119515 Amount for unclaimed an
IN301250280190 Amount for unclaimed an
55.00
330.00
1155.00
165.00
88.00
132.00
220.00
11.00
66.00
44.00
22.00
110.00
33.00
22.00
110.00
33.00
275.00
66.00
44.00
110.00
110.00
550.00
110.00
44.00
110.00
11.00
11.00
22.00
110.00
22.00
44.00
77.00
22.00
99.00
55.00
110.00
11.00
11.00
22.00
1100.00
110.00
22.00
55.00
33.00
220.00
11.00
55.00
44.00
308.00
649.00
11.00
220.00
22.00
44.00
1100.00
55.00
275.00
110.00
165.00
55.00
396.00
110.00
77.00
165.00
330.00
220.00
220.00
11.00
22.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
PRADIP
KUMAR
MAZUMDAR RASHBEHARI MAZUMDAR
2 MOHAN BAGAN LAINDIA
SHAMIK
GANGULI
UTPAL
GANGULI
136 BIDHAN SARANI INDIA
SOURAV
GHOSH
JYOTIRMOY GHOSH
12 HARA CHANDRA INDIA
PRADIP
DE
NA
18/A SIMLA STREET INDIA
AJIT
KUMAR
BOSE
BIRESHWAR BOSE
12 SIMLA STREET K INDIA
SHREE
PRAKASH
GUPTA
LAKSHMI
PRASAD
GUPTA
M/S D KUMAR AND INDIA
KALLOL
SENGUPTA
KAMAL
KUMAR
SENGUPTA
30/3, NABALIA PARAINDIA
NAMIT
KUMAR
SARKAR
NA
P 247 C I T ROAD BELINDIA
JAY
KUMAR
KHEMKA
NA
48 CHITTARANJAN A INDIA
SHIPRA
HAZRA
JAGADISH
HAZRA
14 KALIDAS LANE GRINDIA
SANAULLAH KHAN
NA
40A, GORACHAND R INDIA
MOHAMMAD ARIF
SHAH
NAWAZ
AHMAD
43 A RIPON STREET INDIA
TEJKARAN
JAIN
BEG
RAJ
JAIN
RUCH SAREES 24 PA INDIA
DEEPIKA
BOTHRA
NA
C/O GLOBAL EXPORTINDIA
SHEIKH
ABDUL
QADIR
NA
45/1 DILKHUSA STREINDIA
POOJA
GROVER
ARUN
GROVER
RAWDON HEIGHTS 5INDIA
SUSHILA
KHEMKA
NA
101/B, BLOCK C, WININDIA
SANJIV
JAYANTILAL
PAREKH
JAYANTILAL DEVDAS
PAREKH
34 RAMMOHAN DUTINDIA
SHALINI
AHMED
NA
BELA VILA 3RD FLOOINDIA
UDAY
RANJAN
DASGUPTA
N
DASGUPTA
P 1/2 SANKAR BOSE INDIA
SAUMYA
RANJAN
RAY
SASHI
SEKHAR
RAY
DE TECHNICAL 5 FLOINDIA
VINOD
KUMAR
A
M
G SHARAN
FLAT NO ‐ 306 12 AS INDIA
JOYDEEP
BHATTACHARYA
SATENDRA NATH
BHATTACHARYA DEEP JYOTI APPT 30,INDIA
MOHIT
GUTGUTIA
PRAMOD
KUMAR
GUTGUTIA
28A GARIAHAT ROADINDIA
TEJEN
BANERJEE
SAUGATA
BANERJEE
32 B ASWINI DUTTA INDIA
MD
ASHIP
MOHD
AINUL
HAQUE
NDTV 15 C ANIL ROYINDIA
AMIT
BAJAJ
OM
PRAKASH
BAJAJ
FLAT II E 5 ASHA APAINDIA
SANDEEP
KUMAR
RAGHUNAND PRASAD
4TH FLR RILL POWERINDIA
KAUSHIK
GHOSH
DASTIDAR
HARIPADA GHOSH
DASTIDAR
5/7A CHITTARANJANINDIA
SUBRATA
BANIK
HARI
SADHAN
BANIK
189A UNIQUE PARK INDIA
LATIKA
KUNDU
KUSUM
KUMAR
ROY
2 S N CHATTERJEE ROINDIA
SUPRIYA
KUMAR
DAS
BHABA
RANJAN
DAS
33 L C N ROY ROAD INDIA
JIBAN
KUMAR
DATTA
NA
FLAT NO‐77 TYPE‐III INDIA
NISITH
KUMAR
RAUTH
NA
PEERLEES MOURYA INDIA
DWIJADAS
CHAKRABARTI
DURGADAS CHAKRABARTI
32/24 CHANDI GHOSINDIA
SARMISTHA CHAKRABORTY
NA
200, 3RD FLOOR RAJ INDIA
PANCHANAN KONER
17 CHANDI GHOSH RINDIA
BHUBANESWAKONER
SIMANTA
RAY
CHAUDHURI
C
C
RAY CHAUDHURI FLAT 401 R MOORE INDIA
SHAFIUL
ALAM
ISHAQUE
ABUL
KALAM
ISHAQUE
2A 163 BY 5 BY 1 TO INDIA
PRABIR
KUMAR
MAITI
LATE
SUSHIL
KR MAITI
816, (PLOT BE 6) RAJINDIA
SUMITRA
SINGH
S
P
SINGH
JOYRAM APARTMENINDIA
RAJAT
KANTI
PAUL
ABINASH
CHANDRA
PAUL
282 CANAL ST KOLK INDIA
KALPANA
SEN
SAKTI
BIKASH
SEN
63 RAMKRISHNA PA INDIA
SIMADRI
MOITRA
NABAKUMAR MOITRA
6 SEBADAL ROAD UDINDIA
HIMANGSHU BHUSAN CHATTER141M/IB, SOUTH SININDIA
KRISHNA
KUMAR
CHATTOPADHYALATE
TAPATI
HOMCHOWDHURY
SUDIP
HOMCHOWDHURY
H 29 NABADARSHA BINDIA
SANJIB
SHARMA
D
K
SHARMA
USHA KIRAN', 9/1, KAINDIA
ARUP
BHAUMIK
PULIN
BEHARI
BHAUMIK
CLUB TOWN ENCLAVINDIA
MANOJ
KUMAR
MOHAPATRA NA
C 60 D OFFICERS CO INDIA
SUMITA
RAY
DR
ASOKE
RAY
A/3 PORT HOSPITAL INDIA
RAHUL
PAREEK
MADAN
LAL
PAREEK
TEXMACO EATATE, SINDIA
BULU
MAZUMDER
DHRUBA
JYOTI
MAZUMDER
3/56 JATIN DAS NAGINDIA
SOUMEN
CHATTERJEE
NA
16/B AMBIKA MUKHINDIA
SANJIT
SINHA
RAY
LATE
GOPAL
SINHA RAY
BD‐13, THAKUR RAMINDIA
GOPAL
CHANDRA
MUKHERJEE
MRITYUNJOY MUKHERJEE
F 5/14 LABONY ESTAINDIA
MRITYUNJOY DUTTA
PANNALAL DUTTA
BC 124 SALT LAKE K INDIA
RANADHIR
KUMAR
CHAKRABORTY NA
4/6 BAGJOLALINK ROINDIA
RACHNA
KEDIA
NA
CALCUTTA PHOTO STINDIA
SWETA
KUNDU
SWAPAN
KUMAR
KUNDU
20/9 NEW SANTOSH INDIA
SUSHANTA
GUHA
NA
C/O B M GUHA MANINDIA
SUNIL
KUMAR
GHOSH
NA
9/121/2 MATILAL GUINDIA
RAJNEESH
LUNIA
DHANRAJ
LUNIA
25, LAKE TOWN BLO INDIA
PARAMITA
BHATTACHARYYA
MIHIR
KUMAR
SWAR
GC 217 SECTOR III SAINDIA
BINAY
KUMAR
SINGH
DEVENDRA PRASAD
SINGH
EM 4/1 II FLOOR BLOINDIA
ARNAB
MAJUMDAR
APURBA
RANJAN
MAJUMDAR
1/132/3 SREE COLONINDIA
DEBABRATA GHOSH
BEJOY
KRISHNA
GHOSH
G 25 GEETANJALI PA INDIA
ARIJIT
BANERJEA
JUSTICE
SAMARESH BANERJEA
4RA 3/5 PURBACHALINDIA
SUMAN
DASGUPTA
PRADIP
DASGUPTA
F04/402 Peerless NaINDIA
UTTAM
DEY
NITYANANDA DEY
H NO 23/B THAKUR INDIA
SOUVIK
SAHA
NA
C/O SAMIR KUMAR SINDIA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
PARGANAS KOLKATA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
PARGANAS KOLKATA
BANKURA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
PARGANAS KOLKATA
PARGANAS KOLKATA
PARGANAS KOLKATA
700004
700004
700005
700006
700006
700007
700008
700010
700012
700012
700014
700016
700016
700017
700017
700017
700019
700020
700023
700027
700027
700027
700028
700029
700029
700029
700033
700033
700032
700034
700034
700039
700040
700040
700040
700008
700040
700040
700040
700107
700048
700048
700049
700049
700050
700051
700051
700157
722183
700053
700056
700056
700056
700059
700064
700064
700065
700073
700075
700079
700082
700089
700091
700091
700092
700096
700097
700114
700122
700124
IN301250281303 Amount for unclaimed an
IN303028520562 Amount for unclaimed an
IN300214143622 Amount for unclaimed an
IN300484101144 Amount for unclaimed an
IN300183123421 Amount for unclaimed an
IN301549159632 Amount for unclaimed an
IN300958101080 Amount for unclaimed an
IN301250280484 Amount for unclaimed an
IN300100111345 Amount for unclaimed an
IN301549185811 Amount for unclaimed an
IN300327104285 Amount for unclaimed an
IN300214106853 Amount for unclaimed an
IN300118110674 Amount for unclaimed an
IN300214100164 Amount for unclaimed an
IN302236105888 Amount for unclaimed an
IN300214143273 Amount for unclaimed an
IN300142100732 Amount for unclaimed an
IN301774107077 Amount for unclaimed an
IN300513113315 Amount for unclaimed an
IN300513108804 Amount for unclaimed an
IN300513152509 Amount for unclaimed an
IN302679321224 Amount for unclaimed an
IN300239116229 Amount for unclaimed an
IN300513111810 Amount for unclaimed an
IN300214139244 Amount for unclaimed an
IN302679352336 Amount for unclaimed an
IN300476434140 Amount for unclaimed an
IN303028519659 Amount for unclaimed an
IN300513118683 Amount for unclaimed an
IN300476425562 Amount for unclaimed an
IN303028519663 Amount for unclaimed an
IN301549178589 Amount for unclaimed an
IN300263100283 Amount for unclaimed an
IN301151121827 Amount for unclaimed an
IN300513128628 Amount for unclaimed an
IN300484130101 Amount for unclaimed an
IN300394168251 Amount for unclaimed an
IN300476409085 Amount for unclaimed an
IN303028520341 Amount for unclaimed an
IN300853100392 Amount for unclaimed an
IN301740101428 Amount for unclaimed an
IN303028513499 Amount for unclaimed an
IN300214102521 Amount for unclaimed an
IN303028517404 Amount for unclaimed an
IN302646100060 Amount for unclaimed an
IN300513132705 Amount for unclaimed an
IN301549155203 Amount for unclaimed an
IN303028519888 Amount for unclaimed an
IN302902409068 Amount for unclaimed an
IN301250281909 Amount for unclaimed an
IN300327104668 Amount for unclaimed an
IN301549189191 Amount for unclaimed an
IN303028513385 Amount for unclaimed an
IN300853100322 Amount for unclaimed an
IN302236105489 Amount for unclaimed an
IN300476421883 Amount for unclaimed an
IN300450112770 Amount for unclaimed an
IN302017100229 Amount for unclaimed an
IN300394150629 Amount for unclaimed an
IN301250280569 Amount for unclaimed an
IN301313205232 Amount for unclaimed an
IN302646100284 Amount for unclaimed an
IN300214142662 Amount for unclaimed an
IN302902417273 Amount for unclaimed an
IN300513129562 Amount for unclaimed an
IN303028502507 Amount for unclaimed an
IN300214106161 Amount for unclaimed an
IN302236111807 Amount for unclaimed an
IN300394173560 Amount for unclaimed an
IN300513132382 Amount for unclaimed an
165.00
55.00
66.00
660.00
110.00
22.00
55.00
66.00
220.00
110.00
110.00
440.00
440.00
2200.00
66.00
110.00
880.00
550.00
44.00
11.00
22.00
110.00
110.00
286.00
110.00
55.00
330.00
55.00
165.00
110.00
55.00
165.00
55.00
110.00
187.00
220.00
550.00
110.00
220.00
33.00
110.00
561.00
440.00
55.00
715.00
44.00
55.00
275.00
154.00
275.00
22.00
330.00
165.00
330.00
22.00
55.00
66.00
187.00
220.00
385.00
440.00
55.00
220.00
231.00
220.00
715.00
55.00
22.00
110.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SANDIP
MONAMI
SHIKHA
SUMITA
SHANKER
MENKA
KRISHNA
PUJA
ANURADHA
SWATI
SRABANI
UTPAL
RAUNAK
RAHULDEB
GOUTAM
SAMIR
HARIDASI
GOUTAM
RABINDRA
ARUN
SANTI
BIBHA
ASIT
SANJIB
SUBHAS
KAKALI
BHIMA
SRISTIDHAR
SNEHAS
RANJAN
KANIKA
SUCHETA
MITHU
JADU
ARUN
ASIM
SUMAN
MAHADEB
STELLA
SOUMENDRA
KAMAL
RESHMI
AVINASH
SEKHAR
RADHA
NIRMALYA
SNADIP
SWATI
TARASANKAR
Ashoke
BABLA
GAUTAM
ANITA
ABHIJIT
LALMOHAN
ANIL
SHYAMAL
SASWATA
ABHIJIT
ANANYA
SUMITRA
RUNU
SUBHARA
SUSANTA
MOHANLAL
JYOTSNA
SUSENJIT
AMITAVA
PURNASHISH
NIL
SENGUPTA
DASGUPTA
MAHANTA
PRASAD
LAL
DEVI
AGARWAL
KUAMRI
SONI
BANERJEE
KANRAR
PACHAL
NOWAL
MITRA
PRAMANICK
KUMAR
SARMA
GANGULY
NATH
KUMAR
RAM
NAYAK
GUCHHAIT
KUMAR
CHANDRA
PAIRA
CHARAN
PRAMANICK
S
PAUL
GHOSH
CHOWDHURY
ROY
LAL
KUMAR
KUMAR
SANDHUKHAN
GHOSH
NAYAK
NATH
CHATTERJEE
BANERJEE
SOUREN
SAHA
KANTA
SENGUPTA
KUMAR
BHAUMIK
MALIK
Ray
DAS
KR
PRADHAN
HAZRA
NANDI
KUMAR
KUMAR
DUTTA
DUTTA
CHOUDHURY
RUDRA
MANDAL
SARKAR
NANDY
KHANDELWAL
SAHA
GARAI
GHOSH
GHOSH
RATAN
KESHAN
KESHAN
AGARWAL
PAUL
PARUI
ROY
BERA
DAS
NAYAK
GHOSHAL
ACHARYYA
SAHA
GHOSH
GHOSH
PAUL
DAS
DAS
POREL
GHOSH
DATTA
MONDAL
DE
DILIP
KUMAR
SENGUPTA
57/3 JESSORE ROAD INDIA
SAMIR
KUMAR
DASGUPTA
NOPARA VIVEKANANINDIA
80/4 JESSORE ROAD INDIA
DHIRANANDAMAHANTA
KRIPAL
PRASAD
901 TOWER 3 TRITYAINDIA
NA
6, ROSE MARRY LAN INDIA
SHANKER
LAL
KESHAN
6, ROSE MARRY LAN INDIA
PAWAN
KUMAR
AGARWAL
12, HARADUTTA ROYINDIA
NA
42, DOBSON ROAD INDIA
N
K
SONI
40, MOULANA ABUL INDIA
ASHUTOSH CHATTERJEE
24/8/1/1 BRINDABO INDIA
NA
70/2 BRINDABAN M INDIA
SASADHAR PACHAL
27/4, FAKIR CHAND INDIA
RAJ
KUMAR
NOWAL
52 JELIA PARA LANE INDIA
BAMDEB
MITRA
25/2/2 NABANARITAINDIA
NEMAI
CHANDRA
PRAMANICK
33 VIVEKANANDA PAINDIA
NA
NEAR NETAJI SANGHINDIA
NA
SAPVIPARA P N COLOINDIA
AMAL
GANGULY
NISCHINDA MADHAYINDIA
BANOMALI PARUI
VILL‐ KAMALPUR PO INDIA
GOBINDA
RAY
VILL MOURI ROY PARINDIA
LATE
KHUDIRAM BERA
VILL‐ KAJIBHUENRAHINDIA
LATE
MRITYUNJOY NAYAK
VILL.‐ WEST DURLOVINDIA
BANAMALI GUCHHAIT
MEMARI PASCHIM HINDIA
NA
VILL‐SHYAPUR SIDDHINDIA
SADHAN
CHANDRA
NAYAK
VILL + PO ‐ RAMNAGINDIA
SAMARESH PAIRA
VILL + PO‐ SHYAMPUINDIA
JAGANATH GHOSHAL
VILL SHYAMPUR MOINDIA
AJIT
PRAMANICK
VILL.‐ RAGHUDEVPU INDIA
SANAT
ACHARYYA
C/O SANAT KUMAR AINDIA
LATE
RUPENDRA PAUL
POST + VILL BANKR INDIA
NA
APC SARANI NORTH INDIA
KANKAN
KUMAR
CHOWDHURY
B 6/6 RHE GT ROAD INDIA
MAKHAN
CHANDRA
SIL
PIYARABAGAN ROADINDIA
NETAI
CHAND
SAHA
TALDANGA UDAYPA INDIA
SUSHIL
KUMAR
GHOSH
VILL AND P.O.‐ BHO INDIA
SUSHIL
KUMAR
GHOSH
VILL AND P.O.‐ BHONINDIA
NA
C/O PROVASH SAND INDIA
SIBPRASAD GHOSH
VILL BOINC HEE PO BINDIA
JEMES
PATRA
FLAT NO E/C/3 RADHINDIA
LALITBEHARI PAUL
SARENGPARA 2ND L INDIA
BALAILAL
CHATTERJEE
VILL THAIPARA P O SINDIA
NA
139 SCM ROAD BAIDINDIA
NA
KANAIPUR UTTARPAINDIA
KHAGENDRA NATH
SAHA
132/D, CRIPER ROADINDIA
KAMALA
KANTA
DAS
76/C S C CHATTERJE INDIA
NA
50 NEW G T ROAD A INDIA
SHYAM
SUNDAR
DAS
VILL+PO‐KHARSARAI INDIA
NA
CHANPADANGA TARINDIA
NA
VILL. SRIRAMPUR POINDIA
NA
Kaliyagar, G. P. Jirat INDIA
LALMOHAN DAS
JIRAT COLONY 2 NO INDIA
BALARAM
GHOSH
VILL‐PO BAJUA PS GINDIA
NA
VILL‐ KRISHNAPUR (CINDIA
NA
B.B. GHOSH ROAD, BINDIA
NABA
KUMAR
NANDI
KHALL BILL MATH CHINDIA
LATE
SUDHIR
KUMAR DATTA SRI GURU BHAVAN CINDIA
LATE
ANUKUL
CHANDRA MONDA26 KHALUIBILL 1ST L INDIA
A
DUTTA
SHANKARI PUKUR SAINDIA
NA
TENTULTALA BAZAR INDIA
AMRIT
LAL
CHOUDHURY
C/O RITA GON CHOUINDIA
DEBNARAYANRUDRA
C/O RAJIB RUDRA BAINDIA
JAYANTA
MANDAL
CHOUDHURY CHIRA INDIA
NA
KACHHARI ROAD BUINDIA
GANENDRA NATH
NANDY
HARIKHUTIR KHALU INDIA
KANAILAL
KHANDELWAL
C/O SARADA PHARMINDIA
NA
SANKHARI PUKUR POINDIA
INDIA
LAKSHMI
KANTA
GARAI
BARANILPUR, BURDW
ARABINDA GHOSH
ANANDA PALLY SRIP INDIA
NA
C/O SHRI DEBASHIS INDIA
LATE
MADAN
MOHAN DE
201, B. C. ROAD BAR INDIA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
PARGANAS KOLKATA
PARGANAS KOLKATA
PARGANAS KOLKATA
PARGANAS KOLKATA
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
HOWRAH
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
CHINSURA
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
700124
700125
700127
700156
711101
711101
711101
711101
711101
711101
711101
711104
711106
711110
711113
711205
711227
711227
711301
711302
711303
711303
711303
711312
711312
711314
711314
711322
711324
711403
711727
712103
712103
712105
712134
712134
712134
712134
712136
712136
712149
712222
712234
712235
712235
712258
712304
712401
712409
712501
712501
712601
712702
713101
713101
713101
713101
713101
713101
713101
713101
713101
713101
713101
713101
713103
713103
713103
713103
713104
IN302902444510 Amount for unclaimed an
IN302902456812 Amount for unclaimed an
IN300214118316 Amount for unclaimed an
IN303028515351 Amount for unclaimed an
IN302496100311 Amount for unclaimed an
IN302496100311 Amount for unclaimed an
IN302898100966 Amount for unclaimed an
IN302898100971 Amount for unclaimed an
IN302105103621 Amount for unclaimed an
IN300239125705 Amount for unclaimed an
IN301250154646 Amount for unclaimed an
IN302898100989 Amount for unclaimed an
IN300214141261 Amount for unclaimed an
IN301549187006 Amount for unclaimed an
IN300214118899 Amount for unclaimed an
IN300263100050 Amount for unclaimed an
IN300513119574 Amount for unclaimed an
IN300513141367 Amount for unclaimed an
IN300263100377 Amount for unclaimed an
IN300513118574 Amount for unclaimed an
IN300773101231 Amount for unclaimed an
IN300773102366 Amount for unclaimed an
IN300513126786 Amount for unclaimed an
IN300263100352 Amount for unclaimed an
IN300263101458 Amount for unclaimed an
IN300263101257 Amount for unclaimed an
IN302201107731 Amount for unclaimed an
IN300773101803 Amount for unclaimed an
IN302902427841 Amount for unclaimed an
IN300327100677 Amount for unclaimed an
IN300513171431 Amount for unclaimed an
IN300360103390 Amount for unclaimed an
IN301774132216 Amount for unclaimed an
IN300214134643 Amount for unclaimed an
IN302201106127 Amount for unclaimed an
IN302201106128 Amount for unclaimed an
IN302201106829 Amount for unclaimed an
IN300214123578 Amount for unclaimed an
IN300513131602 Amount for unclaimed an
IN300394170859 Amount for unclaimed an
IN301250288246 Amount for unclaimed an
IN300513114894 Amount for unclaimed an
IN300214108884 Amount for unclaimed an
IN300327104608 Amount for unclaimed an
IN300394151481 Amount for unclaimed an
IN300513172866 Amount for unclaimed an
IN300263101207 Amount for unclaimed an
IN300214140715 Amount for unclaimed an
IN300327102779 Amount for unclaimed an
IN302978100484 Amount for unclaimed an
IN302902433202 Amount for unclaimed an
IN300394143696 Amount for unclaimed an
IN302201107057 Amount for unclaimed an
IN302105102873 Amount for unclaimed an
IN300484110770 Amount for unclaimed an
IN300484112026 Amount for unclaimed an
IN300484114948 Amount for unclaimed an
IN300214115727 Amount for unclaimed an
IN300214122185 Amount for unclaimed an
IN300214127480 Amount for unclaimed an
IN302679363451 Amount for unclaimed an
IN302902426147 Amount for unclaimed an
IN302902433202 Amount for unclaimed an
IN303028518114 Amount for unclaimed an
IN303028534425 Amount for unclaimed an
IN300263100758 Amount for unclaimed an
IN302269117579 Amount for unclaimed an
IN302269120159 Amount for unclaimed an
IN303028514058 Amount for unclaimed an
IN300263100379 Amount for unclaimed an
110.00
22.00
220.00
220.00
110.00
110.00
55.00
110.00
550.00
55.00
55.00
55.00
550.00
495.00
33.00
110.00
66.00
11.00
44.00
110.00
165.00
33.00
88.00
110.00
55.00
55.00
275.00
33.00
22.00
242.00
55.00
110.00
220.00
55.00
55.00
55.00
22.00
154.00
88.00
110.00
110.00
110.00
11.00
33.00
110.00
22.00
110.00
110.00
55.00
110.00
165.00
22.00
110.00
198.00
1100.00
11.00
66.00
55.00
110.00
22.00
55.00
110.00
33.00
330.00
66.00
11.00
55.00
55.00
11.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
DIPAK
KUMAR
KAR
NARSINGH
DAS
AGARWAL
SUBRATA
MONDAL
HIRONMOY CHOWDHURY
SANGITA
GHOSH
SANJIB
MUKHERJEE
TAPAS
KUMAR
BISHAYI
MRIDUL
KANTI
CHAUDHURY
KALYANASIS MITRA
SARAT
SASI
CHONGDAR
SUMITA
MUKHERJEE
SHYAMAL
MISTRY
HAMIDA
KHATUN
SUMANA
SARKAR
PARESH
CHANDRA
SUR
ALOKE
KUMAR
GHOSH
AJAY
KUMAR
SARDAR
ARABINDA
GUHA
RENU
BALA
MANDAL
SHARMISTHA MAJUMDER
SATYAKI
BOOTE
DEBASISH
CHOWDHURY
DIPAK
DAS
BISWANATH CHOUDHURY
HAREKRISHNA GHOSH
PRASUN
BHATTACHERJEE
KALYAN
KUMAR
BOSE
ASHOKE
CHAKRABORTY
PARESH
CHANDRA
SADHU
SUNANDA
GANGULY
SANJEEB
KOUNAR
SUKHAMOY SAMANTA
VIKRAM
KUMAR
TIBREWAL
SHARMISTHA CHATTERJEE
ARINDAM
BISWAS
SOFIYA
KAZI
DINABANDHU GHANTY
TARKESHWAR THAKUR
PANKAJ
KUMAR
DUTTA
RITA
CHAKRABORTY
PRADEEP
KUMAR
TIWARI
PARESH
NATH
MAJI
SONALI
BHATTACHARJEE
UTTAM
MAJI
MUKUL
BARAN
SADHU
RATHIN
MAJUMDAR
SAMBUDDHA MUKHERJEE
UDAY
SANKAR
GANGULY
MDAQUEEL QURAISHI
PRADIP
KUMAR
DAS
BADRE
ALAM
MIRZA
SATYA
NARAYAN
DUBEY
AUROVINDA GHOSH
NITIN
GHEEDIA
ABANI
MONDAL
BOBBY
ROY
ARKAPRAVA MUKHERJEE
ABHA
RANI
PAL
USHA
DEVI
AGARWALA
NRISINGHA DAS
MALI
RAM
SHAH
PUSHPA
DEVI
SHARMA
Ranajit
Kumar
Mondal
PRANAB
KUMAR
SAMANTA
VIJAYA
KUMAR
UPPALA
SANJU
KUMARI
JAWAHIRLAL PANDIT
CHANDRANI SAHA
JAWAHIR
LAL
PANDIT
MINAKSHEE GIRI
LATE
KALI
DAS KAR
RANI SAYER NORTH INDIA
NA
216 B C ROAD BARA INDIA
TARAK
NATH
MONDAL
C/O TARAK NATH M INDIA
JAHAR
LAL
CHOWDHURY
1 NO SHYAMBAZAR INDIA
KALI
KUMAR
GHOSH
VIDYASAGAR ROAD GINDIA
INDRANATH MUKHERJEE
C/O ‐ INDRANATH MINDIA
SOMESWAR BISHAYI
C/O SRI SOMESWAR INDIA
AMAR
KRISHNA
CHOWDHURY
14/ MAMC COLONY,INDIA
JAHAR
LAL
MITRA
RAILPAR PANAGARHINDIA
NA
5/15 SUKANTA PALL INDIA
SANJIB
KUMAR
CHATTERJEE
26 18 RANA PRATAP INDIA
SUSHIL
KUMAR
MISTRY
5/5 CENTRAL AVE D INDIA
NA
16/29 RANAPRATAP INDIA
AMAL
CHANDRA
BOSE
13/7 ANAND BIHAR INDIA
NA
E II /25 P.C. ROAD POINDIA
INDIA
NARAYAN
CHANDRA
GHOSH
11A/1/30 SEPCO TOW
GURTHA
SARDAR
3/29, B S MARG DU INDIA
SRI
CHANDRA
KNATA GUHA
12/34 EINESTINE AV INDIA
NARSINGH LAL
SAH
17/38 EDISON ROADINDIA
SAMIR
KUMAR
GUHA
1/4 PRAFULLA CHAK INDIA
PARESH
CHANDRA
BOOTE
VILL‐PURUSHA, P.O.‐INDIA
M
L
CHOWDHURY
QR NO‐TR‐6, ABL TO INDIA
KANAI
LAL
DAS
E 50 V K NAGAR DUINDIA
SOMEDEB
CHOUDHURY
L/65 SAGAR BHANG INDIA
NEMAI
CHANDRA
GHOSE
C ‐ 4/9, BAMUNARA INDIA
PRASANTA KUMAR
BHATTACHERJEE A 17 GROUND FLOO INDIA
A
R
BOSE
1/4,DOCTORS COLO INDIA
LATE
AMARENDRA NATH CHAKRABORA‐41, MOULANA AZAINDIA
AKAL
CHANDRA
SADHU
BENGAL AMBUJA COINDIA
AMAL
KR
GANGULY
C/O ESJEE SALES AN INDIA
R
N
KOUNAR
BUDHA, ASANSOL, B INDIA
LATE
S
S SAMANTA
BEDIA COMMERCIALINDIA
NA
NEAR IMA HOUSE PUINDIA
RABINDRA NATH
CHATTERJEE
GOKUL BHABAN, P.OINDIA
ANANDA
GOPAL
BISWAS
104 X BIDHANPALLY INDIA
ABDUL
KALAM
LASKAR
C/O KAZI ZAINALABSINDIA
NA
ANDAL NORTH BAZAINDIA
RAMCHANDR THAKUR
O/O THE GENERAL MINDIA
C/O SAMIR SARKAR INDIA
MONARANJANDUTTA
AMRITALAL CHAKRABORTY
RADHANAGAR ROADINDIA
RAM
CHABILA
TIWARI
PROJECT MONITORI INDIA
NA
VILL ACHRA PO ACHINDIA
SUKANTA
BHATTACHARJEE
KALYANGRAM 2 HIN INDIA
NA
VILL CHALBALPUR POINDIA
SAKTI
PADA
SADHU
SADHU MEDICAL STOINDIA
LATE
AMAR
MAJUMDAR
132 Y BLOCK‐ C SEN INDIA
LATE
SUSHIL
CHANDRA MUKHEBUNGLOW 8‐3RD AVINDIA
BALAI
LAL
GANGULY
SAHANA APPARTME INDIA
MURTAZA
MOHAMMAD QURAISHI
VILL NICHUGRAM P INDIA
MRINAL
KANTI
DAS
DAS MANSION G T R INDIA
SAMSUDDIN MIRZA
BALURBAND COLLIE INDIA
SHIV
DHARI
DUBEY
D.V.C. MORE, PANDEINDIA
NA
B B ROAD RNG RAN INDIA
SHIB
SHANKAR
GHEEDIA
STATION ROAD NEA INDIA
MAHADEB MONDAL
VILL‐ PITHAIKIARY, P INDIA
ASHISH
MUKHERJEE
KANCHAN BARAN M INDIA
SATYENDRA NATH
MUKHERJEE
KERANITALA WARD INDIA
BHABESH
PAL
C/O BHABESH CHAN INDIA
NIMTALA CHAWK M INDIA
MANGTURAMAGARWALA
GOUR
GOPAL
DAS
EASTERN HATCHERIEINDIA
MOHAN
LAL
SHAH
MAHABIR RICE MILL INDIA
NA
RANGAMATI MIDNA INDIA
DHARANIDHAMONDAL
Vill ‐ Jagannath ChakINDIA
KALIPADA
SAMANTA
VILL GHOSHPUR PO INDIA
BUTHCIKOTESRAO
UPPALA
B R B N M P L TOWNINDIA
SAHDEO
PRASAD
SINHA
D 28/4 BRBNMPL TOINDIA
NA
QRT NO E 12 BRBNMINDIA
NA
BRB TOWNSHIP QTR INDIA
MADHOO
RAM
PANDIT
QUARTER NO E 12 B INDIA
DEBRANJAN GIRI
AT‐KHAJRA P.O‐ KUSINDIA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
713101
713104
713104
713104
713130
713130
713146
713148
713148
713203
713204
713204
713204
713204
713205
713205
713205
713205
713205
713216
713207
713206
713210
713211
713212
713212
713216
713216
713216
713216
713301
713301
713301
713304
713304
713305
713321
713322
713325
713325
713333
713335
713335
713337
713339
713341
713343
713304
713343
713343
713346
713346
713347
713359
713364
713370
721101
721101
721101
721101
721102
721102
721131
721131
721132
721132
721132
721132
721132
721133
IN300263101454 Amount for unclaimed an
IN300484117490 Amount for unclaimed an
IN302679349744 Amount for unclaimed an
IN303028513503 Amount for unclaimed an
IN300263100729 Amount for unclaimed an
IN300263101664 Amount for unclaimed an
IN303028514008 Amount for unclaimed an
IN302269107808 Amount for unclaimed an
IN300513164801 Amount for unclaimed an
IN302902429053 Amount for unclaimed an
IN300214118374 Amount for unclaimed an
IN302679324212 Amount for unclaimed an
IN303028507474 Amount for unclaimed an
IN303028544671 Amount for unclaimed an
IN300263100071 Amount for unclaimed an
IN302105101483 Amount for unclaimed an
IN300263101574 Amount for unclaimed an
IN300394127172 Amount for unclaimed an
IN300513130628 Amount for unclaimed an
IN303028541745 Amount for unclaimed an
IN302105101816 Amount for unclaimed an
IN302105102736 Amount for unclaimed an
IN303028527225 Amount for unclaimed an
IN302679329936 Amount for unclaimed an
IN303181100122 Amount for unclaimed an
IN302679345938 Amount for unclaimed an
IN302105100317 Amount for unclaimed an
IN302105104236 Amount for unclaimed an
IN300183130395 Amount for unclaimed an
IN302902419949 Amount for unclaimed an
IN302105100884 Amount for unclaimed an
IN300394139795 Amount for unclaimed an
IN300513169434 Amount for unclaimed an
IN302269110412 Amount for unclaimed an
IN303028545637 Amount for unclaimed an
IN302902459534 Amount for unclaimed an
IN302679328980 Amount for unclaimed an
IN303028526170 Amount for unclaimed an
IN303028533096 Amount for unclaimed an
IN302902417806 Amount for unclaimed an
IN300214128014 Amount for unclaimed an
IN300214128755 Amount for unclaimed an
IN300394162764 Amount for unclaimed an
IN302269127303 Amount for unclaimed an
IN302902412650 Amount for unclaimed an
IN302951200275 Amount for unclaimed an
IN302105102197 Amount for unclaimed an
IN302105104201 Amount for unclaimed an
IN302902422001 Amount for unclaimed an
IN303028523124 Amount for unclaimed an
IN302105104255 Amount for unclaimed an
IN302105104457 Amount for unclaimed an
IN302902450513 Amount for unclaimed an
IN303028512710 Amount for unclaimed an
IN302105103952 Amount for unclaimed an
IN302105103922 Amount for unclaimed an
IN302201103522 Amount for unclaimed an
IN300214117002 Amount for unclaimed an
IN300214122993 Amount for unclaimed an
IN300214130103 Amount for unclaimed an
IN300214110269 Amount for unclaimed an
IN300214123042 Amount for unclaimed an
IN302654100106 Amount for unclaimed an
IN300214142426 Amount for unclaimed an
IN300513149014 Amount for unclaimed an
IN300513149180 Amount for unclaimed an
IN300513149294 Amount for unclaimed an
IN300513182693 Amount for unclaimed an
IN302679355468 Amount for unclaimed an
IN300773101840 Amount for unclaimed an
165.00
1650.00
66.00
110.00
154.00
110.00
220.00
44.00
55.00
220.00
11.00
55.00
44.00
165.00
110.00
33.00
55.00
66.00
55.00
110.00
33.00
44.00
22.00
550.00
44.00
132.00
275.00
55.00
110.00
352.00
55.00
165.00
110.00
55.00
33.00
22.00
11.00
143.00
110.00
66.00
330.00
11.00
55.00
11.00
110.00
110.00
462.00
55.00
165.00
110.00
440.00
33.00
154.00
55.00
22.00
275.00
55.00
55.00
55.00
22.00
55.00
55.00
110.00
220.00
11.00
44.00
55.00
55.00
55.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
KRISHNA
SATPATI
SUMITA
PRAMANIK
SUSHIL
KUAMR
MANAS
SANTRA
MANAS
MONDAL
TUSAR
KANTI
RABISANKAR SENGUPTA
BHARATI
YADAV
PARTHA
SARATHI
SHUBHENDU SARDAR
SOMSUBHRA PAHARI
VIVEK
ANAND
NRIPENDRA NATH
LIPIKA
GIRI
ASHOK
PRADHAN
ARJUN
KUMAR
MITALI
DAS
JAGABANDHU MAHATA
ASHOK
KUMAR
RAJENDRA
PRASAD
DEBANJANA ROY
GOUTAM
KUMAR
FRANK
RODRIGUEZ
DURGA
PADA
NASIMA
KHATUN
SANTIGOPAL CHAKRABARTI
GOPINATH
MAJI
SWAPAN
KUMAR
KEKA
SOUNDA
NRIPESH
KUMAR
MOUSOM
SOME
PARTHA
PRATIM
NIKUNJA
BISHNUPADA
DEBASHIS
MAJI
BHABANI
PRASAD
JAYANTA
GORAIN
SABYASACHI CHATTERJEE
DURJO
DHAN
SHYAMAL
PARAMANIK
SANJIB
MANDAL
SUMANTA
MANDAL
KUMARI
RACHANA
RAJESH
KUMAR
AMITAVA
PAL
CHANDAN
MUKHERJEE
VYAS
PRASAD
SARITA
PANDEY
PRADYOT
CHATTERJEE
TAPAS
KUMAR
MD
MUSTAK
GOUTAM
DAS
GOURANGA BASAK
TARUN
KUMAR
SUMAN
MALLIK
SANTANU
CHAND
JAYDEV
MUKHERJEE
ASHOK
KUMAR
SANJEEV
NAHATA
DIPANKAR
BOSE
UTTAM
KUMAR
HIRA
MUKHERJEE
RANABIR
MOITRA
SOMESWAR CHAKRABARTY
AJAY
KUMAR
JAYASHRI
MAHESWARI
APARNA
SAHA
KANA
MISRA
PRATAP
ROY
BIMAN
CHANDRA
DEBDULAL
JHA
JANA
GHOSH
MONDAL
JHA
DAS
CHARAN
PATRA
SHAW
DAS
MONDAL
BERA
GIRI
GHOSH
MANDAL
DAS
SAREN
YADAV
PAL
AHMED
DAS
DATTA
SAHA
DAS
DAS
KALIPAD
SATPATI
SUBRATA
PRAMANIK
SANTOSH
KUMAR
JANA
SADHAN
SANTRA
NA
JHARESWAR GHOSH
LT
TARAPRASANNSENGUPTA
SUSHANT
KUMAR
YADAV
SAKTI
PADA
MONDAL
TARAPADA SARDAR
NA
NA
NA
ADESH
SAMANTA
ANANTA
PRADHAN
AJIT
KUMAR
CHARAN
PRITAM
DAS
NA
HARADHAN PATRA
MITHAI
LAL
SHAW
HRISHIKESH CHANDRA
ROY
HARI
PADA
DAS
MERVYN
RODRIGUEZ
SUBAL
CHANDRA
MONDAL
AMINUL
ISLAM
KHAN
PHANI
BHUSAN
CHAKRABARTI
RASHBEHARI MAJI
LATE
MANMATHA NATH BERA
SUBHAS
CHANDRA
BARMAN
ANIL
KUMAR
GIRI
SOME
SAMARENDRANATH
PRABHAS
KUMAR
GHOSH
BISHNUPADA MANDAL
LATE
ANATH
BANDHU MAJI
NA
BISWANATH GORAI
SUDHIR
KR
CHATTERJEE
LATE
RASIK
CHANDRA SAREN
NA
GADADHAR MANDAL
NARUGOPAL MANDAL
SHEO
BHUSHAN
PRASAD
NA
HITENDRA CHANDRA
PAL
NARAYAN
CHANDRA
MUKHERJEE
LATE
DHARM
NATH YADAV
DIPAK
PANDEY
NA
KIRITI
BHUSAN
PAL
YASIN
MAHAMMAD
ANIL
KUMAR
DAS
RAMENDRAN BASAK
NA
NA
BHAGYADHARCHAND
AMIYA
KUMAR
MUKHERJEE
SANAT
KUMAR
DATTA
BINOY
CHAND
NAHATA
MANOJ
BOSE
PRABIR
CHANDRA
SAHA
NA
NA
SASADHAR CHAKRABARTY
RABINDRO NATH
DAS
KEDAR
NATH
CHITLANGIA
ANUP
KUMAR
SAHA
MAKHAN
CHANDRA
JHA
DHIRAJ
ROY
ASHOK
KUMAR
DAS
NIMAI
JHA
MOUZA CHIYARA GOINDIA
BAHARGRAM, PANS INDIA
VILL‐TEMATHANI P.OINDIA
VILL+ PO ‐ MANSUKAINDIA
VILL ‐ KONNAGAR POINDIA
VILL ‐ GOBINDAPUR INDIA
FLAT NO 2C, AKSHARINDIA
NAYAPARA, SUNDARINDIA
C/O. RAMALA SAMA INDIA
KHARIDA MANDIRTAINDIA
BULBUL CHATI WAR INDIA
NO 3 B T A IR NCC IITINDIA
ANANDA NAGAR INDINDIA
VILL SERPUR TELENGINDIA
VILL SOUTH KARANJ INDIA
VILL PASCHIM SARPAINDIA
VILL‐ SUBERIA PO‐ KAINDIA
C/O JAGABANDHU MINDIA
( NEAR POST OFFICE INDIA
MAHAPRABHU JEWEINDIA
QRS NO 4302‐D PAR INDIA
C‐3 ANANDADHARA INDIA
Q NO 11/5 D PO HA INDIA
4/16 D CPT QTR HAL INDIA
QTR 4/10D CPT QUAINDIA
VILL+P.O.‐GOPALPU INDIA
VILL P O NAIKVRI P S INDIA
VILL RAJARAM PUR PINDIA
R.K.S.G. HIGH SCHOOINDIA
VILL‐KESHABPUR(RA INDIA
D‐1466, REFINERY TOINDIA
C2/43/2A HREL T/S RINDIA
QTR C 21 HREL TOW INDIA
FLAT NO C1/22/3 A HINDIA
VILL HARIBALLAVPU INDIA
538,GOPINATHPUR, INDIA
PRATAP BAGAN POS INDIA
NUTANCHATI SARADINDIA
P O HARMASRA VILL INDIA
SOUTH BAILAPARA BINDIA
26/9 VIDYAPATI ROAINDIA
ROOM NO 21 NEW DINDIA
QTR NO. D‐47/B DVCINDIA
C12/D MTPS DVC BAINDIA
HUCHUK PARA BYE LINDIA
RANIPUR PO NARAY INDIA
PARBELIA BUS STAN INDIA
VILLAGE BILTORA P.OINDIA
MOHAN BHAWAN, RINDIA
SURI SONATORE PARINDIA
D 37 BK T P P TOWN INDIA
C/O GOURANGA JEWINDIA
VILL + PO‐ TANTIPARINDIA
BOLPUR PS QUARTE INDIA
SATYA PADA ASH VILINDIA
AT + PO ‐ KASTHAGAINDIA
C/O‐ SANAT KUMAR INDIA
SAINTHIA MARWARIINDIA
AT‐VIVEKANDA PALLINDIA
AT‐VIVEKANANDA PAINDIA
SAINTHIA COLLEGE RINDIA
RATHINDRA PALLI POINDIA
NOWDA NEAR RADHINDIA
VILL KAREYA P O KARINDIA
BHAND ROAD, (JHUBINDIA
HYDARPUR NEAR 22 INDIA
STATION ROAD PRANINDIA
MAHESHMATI MALDINDIA
VILL SCHOOL PARA PINDIA
NIRANJAN PUR PURBINDIA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
ORISSA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
HARYANA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HOWRAH
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
CUTTACK
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
PANIPAT
HALDIA
HALDIA
HALDIA
HALDIA
BANKURA
BANKURA
BANKURA
BANKURA
BANKURA
BURDWAN
BURDWAN
BANKURA
BANKURA
PURULIA
PURULIA
PURULIA
PURULIA
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
SURI
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
MALDA
721139
721152
721166
721212
721212
721222
721301
721301
711110
721301
721301
721302
721305
721401
721423
721444
721461
721507
721602
721602
754141
721607
721607
721607
721607
721628
721630
721635
721636
721645
132140
721657
721657
721657
721670
722101
722101
722101
722101
722122
713205
713204
722183
722183
723101
723121
723121
723133
731101
731101
731104
731123
731131
731204
731214
731216
731221
731234
731234
731234
731234
731236
731240
731302
732101
732101
732101
732101
732142
732203
IN300513141916 Amount for unclaimed an
IN302105104193 Amount for unclaimed an
IN300360102998 Amount for unclaimed an
IN300263101520 Amount for unclaimed an
IN300263101706 Amount for unclaimed an
IN300263101662 Amount for unclaimed an
IN302017101020 Amount for unclaimed an
IN300773101263 Amount for unclaimed an
IN300773102383 Amount for unclaimed an
IN302105103961 Amount for unclaimed an
IN301696111774 Amount for unclaimed an
IN300513127474 Amount for unclaimed an
IN301696109650 Amount for unclaimed an
IN300214146470 Amount for unclaimed an
IN301313205266 Amount for unclaimed an
IN300214143693 Amount for unclaimed an
IN300214144169 Amount for unclaimed an
IN301250130633 Amount for unclaimed an
IN300263101394 Amount for unclaimed an
IN300214124264 Amount for unclaimed an
IN300214104750 Amount for unclaimed an
IN300360102927 Amount for unclaimed an
IN300214107729 Amount for unclaimed an
IN300214111324 Amount for unclaimed an
IN302269121699 Amount for unclaimed an
IN302105101327 Amount for unclaimed an
IN300394127864 Amount for unclaimed an
IN300394126084 Amount for unclaimed an
IN302898100332 Amount for unclaimed an
IN300263101410 Amount for unclaimed an
IN300214115163 Amount for unclaimed an
IN300214117095 Amount for unclaimed an
IN300484133896 Amount for unclaimed an
IN300394134966 Amount for unclaimed an
IN300214146338 Amount for unclaimed an
IN302105101772 Amount for unclaimed an
IN301696104380 Amount for unclaimed an
IN301250283554 Amount for unclaimed an
IN302902403374 Amount for unclaimed an
IN303028518114 Amount for unclaimed an
IN302679349744 Amount for unclaimed an
IN302679361480 Amount for unclaimed an
IN302902416457 Amount for unclaimed an
IN302902432891 Amount for unclaimed an
IN300214144042 Amount for unclaimed an
IN300394160826 Amount for unclaimed an
IN300394162766 Amount for unclaimed an
IN300773100033 Amount for unclaimed an
IN300263101405 Amount for unclaimed an
IN300263101530 Amount for unclaimed an
IN302679352508 Amount for unclaimed an
IN302105101612 Amount for unclaimed an
IN300263101578 Amount for unclaimed an
IN300214140651 Amount for unclaimed an
IN301774145822 Amount for unclaimed an
IN300263101450 Amount for unclaimed an
IN300263101513 Amount for unclaimed an
IN302017101247 Amount for unclaimed an
IN300263101342 Amount for unclaimed an
IN300263101342 Amount for unclaimed an
IN301774152260 Amount for unclaimed an
IN300484129094 Amount for unclaimed an
IN302679340940 Amount for unclaimed an
IN300214142809 Amount for unclaimed an
IN300159108191 Amount for unclaimed an
IN301696109632 Amount for unclaimed an
IN302679344217 Amount for unclaimed an
IN302679347299 Amount for unclaimed an
IN302269121052 Amount for unclaimed an
IN302646100289 Amount for unclaimed an
110.00
110.00
55.00
55.00
22.00
55.00
110.00
44.00
55.00
22.00
22.00
11.00
22.00
110.00
110.00
66.00
55.00
319.00
176.00
418.00
99.00
33.00
11.00
55.00
110.00
110.00
220.00
605.00
66.00
110.00
374.00
220.00
110.00
110.00
55.00
275.00
110.00
660.00
110.00
110.00
33.00
165.00
132.00
66.00
110.00
88.00
110.00
253.00
165.00
11.00
22.00
715.00
33.00
11.00
154.00
110.00
55.00
55.00
33.00
22.00
110.00
110.00
110.00
44.00
44.00
88.00
11.00
22.00
55.00
187.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SOMA
JANA
SANJIB
KUMAR
JANA
BRATI SANGHA PARAINDIA
ARUP
MONDAL
NARAYAN
CHANDRA
MONDAL
VILL MONGALPUR POINDIA
PINTU
DUTTA
NA
DUTTAPARA P.O.‐ GAINDIA
SANTANU
SAHA
GOBINDA
NARAYAN
SAHA
N S ROAD PO AND P INDIA
MILAN
SAHA
RAMENDRA NATH
SAHA
WEST BIRNAGAR PO INDIA
KUNTAL
DAS
BIRENDRA
KUMAR
DAS
PARA MILANPARA EAINDIA
P.O. ‐ DALKOLA DIST INDIA
PRAKASH
AGRAWAL
DOONGARMAAGRAWAL
G
T
DHUNGEL
NA
TIRUMALA TECHNOSINDIA
SUDHA
MISHRA
NARENDRA KUMAR
MISHRA
2C SUNRISE SURYAJYINDIA
SANJAY
PAUL
NIRANJAN
PAUL
NO. 1, DABGRAM COINDIA
ARUP
KARMAKAR
ARABINDA KARMAKAR
C/O A KARMAKAR SAINDIA
RITLAL
RAJAK
ARJUN APARTMENT INDIA
SATYANARAYARAJAK
BASABI BANDYOPADINDIA
BASABI
BANDYOPADHYAY
PREMANANDABANDYOPADHYAY
SHABARI
BISWAS
ALOK
KUMAR
BISWAS
BISWAS BARI 10 BHAINDIA
NILANJANA LAHIRI
SUBRATA
LAHIRI
C/O SUBRATA LAHIR INDIA
SANDIP
GHOSH
NA
SANDIP GHOSH TAR INDIA
JAYANTA
GANGULY
BANESWAR GANGULY
C/O MANJU SINGHA INDIA
ATANU
DAS
HIMANGSU DAS
OLD HANSIMARA POINDIA
RAMESH
CHANDER
BHARDWAJ
NA
155 S Q N A F 16 WININDIA
JAYANTA
GHOSH
NA
BATABUILDING ( 1STINDIA
TARUN
KUMAR
NA
TELEPHONE EXCHANINDIA
SUVAJIT
DUTTA
PRALAY
KUMAR
DUTTA
NETAJI SCHOOL ROAINDIA
KRISHNENDU AICH
KAMAKSHYA KISHOR
AICH
VILL AND PO MAHIS INDIA
ANANT
KUMAR
CHAURASIA
NA
CENTRAL BANK OF ININDIA
MUKULIKA
MUKHERJEE
NARAYAN
PADA
MUKHERJEE
C/O NARAYAN PADAINDIA
DEBABRATA GHOSH
BHARAT
CHANDRA
GHOSH
VILL. DANGNA,PO. NINDIA
KALI
PRASAD
BANDYOPADHY CHANDRA
KUMAR
BANDYOPADHYYAGAITE ROAD HEMANINDIA
KALI
PRASAD
BANDYOPADHY CHANDRA
KUMAR
BANDYOPADHYYAHEMANTA SARKAR LINDIA
MIRA
MITRA
CHURAMANI PAUL
C/O KAMAL MITRA NINDIA
ASHOK
MUKHERJEE
NA
34 R N TAGORE ROA INDIA
NIBADITA
SARKAR
GANESH
CHANDRA
SARKAR
CHATTERJEE PARA UINDIA
JAMUNALAL PANDIT
NA
VILL‐ KARIMPUR BAZINDIA
TARUN
KUMAR
ACHARJEE
HARENDRA NATH
ACHARJEE
347, SHYAMA PRASAINDIA
AMITAVA
SAHA
ANIL
CHANDRA
SAHA
S O ANIL CHANDRA INDIA
BISWAJIT
BHADRA
MANOJIT
BHADRA
GORE PARA VILLAGEINDIA
MAHADEB
BHOWMIK
NA
PLOT NO 389 KBM P INDIA
BABUL
CHANDRA
SARKAR
NA
VILL ‐ NARENDRAPAINDIA
NARAYAN
DEBNATH
RAJAN
DEBNATH
A9/279 KALYANI NA INDIA
GOPAL
ROY
NA
K M D A HOUSING C INDIA
PIALI
ROY
SHANKAR
PROSAD
ROY
SUBARNAPUR HARININDIA
Madhusudan Pal
NA
C/O, Sankar Sarkar VINDIA
SUDIPTA
BANDYOPADHYAY
LAKSHMI
KANTA
BANDYOPADHYAY139 RATHER SARAN INDIA
MOUZA CHALTIYA 8 INDIA
SUKUMAR
GHOSH
NISHIBHUSANGHOSH
KANAI
BISWAS
LATE
BIPAO
BHANJAN BISWAS VILLAGE KAYA POSTINDIA
SUNIL
KUMAR
MONDAL
AJOY
KUMAR
MONDAL
88 1 DR SUNDAR GOINDIA
RABINDRA
NATH
SARKAR
RAMESH
CHANDRA
SARKAR
ROOM NO‐163 FHC‐ INDIA
SUBHASIS
DAS
BIRENDRA
NATH
DAS
FHC ‐ 219 , FIELD HOINDIA
LARSEN AND TOUBR INDIA
NIRANJAN
PRASAD
CHANDESHWAPRASAD
PANKAJ
KUMAR
SHARMA
DIGVIJAY
KUMAR
SHARMA
STATION HEAD QUA INDIA
BISWANATH KARMAKAR
KARTICK
CHANDRA
KARMAKAR
70/4 NAG BAGAN ROINDIA
ANTARA
BRAHMA
BISWA
NATH
BRAHMA
VILL‐ JADUNATH BATINDIA
SUBRATA
DAS
BIRENDRA
KUMAR
DAS
83 HARIDAS PAUL STINDIA
ANUP
MALLICK
NA
VILL DEUL PARA NANINDIA
SWAPAN
KUMAR
SADHUKHAN BALAI
CHANDRA
SADHUKHAN
13 K N C ROAD BARAINDIA
BIPLAB
SADHUKHAN
KRISHNADAS SADHUKHAN
K N C ROAD BARASA INDIA
SWARNALATA SAHA
SAILESH
SAHA
VILL MOTIGANJ SAH INDIA
ALOKE
KUMAR
ROY
CHUNILAL
ROY
VILLAGE AMLAPARA INDIA
TAPAN
SARKAR
NA
BASAK PARA SHRAMINDIA
PRABIR
KUMAR
MONDAL
NA
MOTIGUNJ BONGAOINDIA
DILIP
KUMAR
PAUL
NA
VILL SUBHASH NAGAINDIA
SUSHANTA
BAIDYA
SHUKCHAND BAIDYA
VILL.+P.O.‐ MONDALINDIA
PUSPA
RAY
MANOJ
RAY
VILL‐ DHOPA GACHI INDIA
MALAY
DEBNATH
NARENDRA NATH
DEBNATH
NO‐1, DIGHIRPAR NEINDIA
ASHISH
GHOSH
RAJKUMAR GHOSH
PIRICHPUR PS DIAM INDIA
SAJAL
PURAKAYASTHA
NA
C/O RANJAN PURAKAINDIA
BIMAL
DAS
NA
LELIN NAGAR DAIMOINDIA
NIRANJAN
BHUNIA
NA
VILL ‐ HARIPUR JALA INDIA
RASARAJ
MAITY
BIJAY
KRISHNA
MAITY
VILL ‐ NAYAPARA (SOINDIA
MIHIR
KUMAR
CHATTERJEE
HARI
PADA
CHATTERJEE
VILL TAKI DIST 24 P INDIA
SAUMEN
HALDAR
AJIT
HALDAR
DIGRA FALTA SOUTHINDIA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
BALURGHAT
BALURGHAT
BALURGHAT
BALURGHAT
BALURGHAT
BALURGHAT
BALURGHAT
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI
SILIGURI DARJEELING
SILIGURI DARJEELING
SILIGURI DARJEELING
SILIGURI DARJEELING
JALPAIGURI
JALPAIGURI
JALPAIGURI
JALPAIGURI
COOCH BEHAR
COOCH BEHAR
COOCH BEHAR
COOCH BEHAR
GANGTOK
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
KRISHNANAGAR
BAHARAMPUR
BAHARAMPUR
BAHARAMPUR
BAHARAMPUR
BAHARAMPUR
BAHARAMPUR
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
BARRACKPORE
733101
733103
733124
733129
733134
733134
733201
734001
734001
734006
734006
734403
734405
734406
734406
735101
735214
735215
735215
736121
736122
736159
736179
737111
741101
741101
741101
741101
741101
741101
741137
741152
741201
741201
741222
741222
741222
741235
741235
741249
741313
741404
742101
742101
742103
742236
742236
742237
743122
743127
743135
743144
743165
743201
743201
743235
743235
743235
743235
743235
743244
743302
743329
743331
743331
743331
743347
743347
743429
743503
IN302269124445 Amount for unclaimed an
IN303028519030 Amount for unclaimed an
IN300327105099 Amount for unclaimed an
IN300214130673 Amount for unclaimed an
IN300214127723 Amount for unclaimed an
IN300214128996 Amount for unclaimed an
IN300693101573 Amount for unclaimed an
IN302902417163 Amount for unclaimed an
IN302902423419 Amount for unclaimed an
IN300958101070 Amount for unclaimed an
IN300214138420 Amount for unclaimed an
IN302679335849 Amount for unclaimed an
IN300214110140 Amount for unclaimed an
IN302679330060 Amount for unclaimed an
IN302902421019 Amount for unclaimed an
IN300214114925 Amount for unclaimed an
IN300214128384 Amount for unclaimed an
IN300263101405 Amount for unclaimed an
IN301774129129 Amount for unclaimed an
IN301250155061 Amount for unclaimed an
IN300214109161 Amount for unclaimed an
IN300263101529 Amount for unclaimed an
IN300214128901 Amount for unclaimed an
IN300513148144 Amount for unclaimed an
IN300263100465 Amount for unclaimed an
IN300263100761 Amount for unclaimed an
IN301696102501 Amount for unclaimed an
IN301983104645 Amount for unclaimed an
IN300513130140 Amount for unclaimed an
IN300394159929 Amount for unclaimed an
IN300360103772 Amount for unclaimed an
IN300327104668 Amount for unclaimed an
IN302017100758 Amount for unclaimed an
IN301356202572 Amount for unclaimed an
IN301696104539 Amount for unclaimed an
IN301696116352 Amount for unclaimed an
IN301356500076 Amount for unclaimed an
IN300214146948 Amount for unclaimed an
IN301549183429 Amount for unclaimed an
IN302902455344 Amount for unclaimed an
IN302978101493 Amount for unclaimed an
IN301250283771 Amount for unclaimed an
IN301774124979 Amount for unclaimed an
IN300394157800 Amount for unclaimed an
IN301151231101 Amount for unclaimed an
IN302679367322 Amount for unclaimed an
IN302902406301 Amount for unclaimed an
IN300214139922 Amount for unclaimed an
IN302902435791 Amount for unclaimed an
IN301696104240 Amount for unclaimed an
IN300327105332 Amount for unclaimed an
IN300214125793 Amount for unclaimed an
IN301250154594 Amount for unclaimed an
IN300214130732 Amount for unclaimed an
IN300214130814 Amount for unclaimed an
IN301696101364 Amount for unclaimed an
IN301696103741 Amount for unclaimed an
IN300214136242 Amount for unclaimed an
IN300214142300 Amount for unclaimed an
IN301250288893 Amount for unclaimed an
IN300773102016 Amount for unclaimed an
IN300327101758 Amount for unclaimed an
IN302898100421 Amount for unclaimed an
IN300513161277 Amount for unclaimed an
IN300394170947 Amount for unclaimed an
IN300394174648 Amount for unclaimed an
IN300263101672 Amount for unclaimed an
IN300263101694 Amount for unclaimed an
IN300214129955 Amount for unclaimed an
IN300263101099 Amount for unclaimed an
11.00
110.00
198.00
11.00
110.00
22.00
1100.00
1100.00
22.00
33.00
110.00
275.00
110.00
110.00
22.00
11.00
11.00
22.00
22.00
1430.00
110.00
66.00
22.00
55.00
550.00
110.00
88.00
22.00
110.00
110.00
55.00
110.00
11.00
11.00
55.00
55.00
55.00
55.00
110.00
22.00
55.00
55.00
110.00
55.00
110.00
275.00
44.00
55.00
220.00
55.00
330.00
55.00
55.00
55.00
605.00
55.00
11.00
55.00
11.00
22.00
66.00
374.00
220.00
22.00
11.00
11.00
55.00
275.00
110.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
KISHOR
CHANDRA
SAHU
SANGHAMITRARATH
SMITA
TRIPATHY
NRUSINGHA PRASAD
SARANGI
CHINMAYEE MANI
BEHERA
RABINDRA
NATH
JENA
GAGAN
BEHARI
SETH
RABINDRA
NATH
MISHRA
SANJAY
BISWAS
SARITA
BAJORIA
BHAJA
GOBINDA
DAS
SRIDHAR
PANDA
ROOPAM
SINGH
RANJAN
KUMAR
ROUT
PRADEEP
KUMAR
SHARMA
GAYA
DHAR
BEHERA
SOKEN
KUMAR
PRADHAN
MUKESHLAL PARIDA
SAVITA
KUMAR
RAMESWAR SINGH
JAYANTA
KUMAR
MOHANTA
PRANATI
JENA
BIJAYA
DANDAPAT
RENUKA
BALA
NAYAK
BASANTA
CHANDRA
PANDA
RAKESH
TIWARI
MANORANJANPARHI
MUKTIKANTA H
SAHOO
MAHESWAR MAHARANA
MD
PARWEZ
PURNA
CHANDRA
SAHOO
ASHOK
KUMAR
PATNAIK
SAURABH
GUPTA
BISHNU
PRASAD
RAY
SUBASH
CHANDRA
DASH
POORNIMA RAI
ASHOK
KUMAR
DAS
HIPTARA
KHANAM
AUGUSTINE GABIL
MOMIN
RANVIJOY
KUMAR
SINHA
SAMIR
KUMAR
TRIPATHY
SHIV
SHANKAR
SAW
SAROJANANDAMISHRA
SUPRABHA
RATH
RAJESH
KUMAR
MISHRA
ASWINI
KUMAR
NAYAK
MANAPADU POSHANNA
MANASWINI DAS
SANDIP
PANDA
PURNACHANDACHARYBOORAGAPU
SUNITA
SETHY
PRAFULLA
KUMAR
SASAMALA
KALPASHREE SAMANTARAY
AMIT
KUMAR
BEHERA
RAMANA
RAO
PAKKI
NILIMA
DASH
SUSANTA
KUMAR
NAIK
DEBASIS
PRADHAN
AMITA
PANDA
RAJSHREE
MOHANTY
MAHENDRA KUMAR
PANSARI
DEBASISH
DANI
DEBENDRA BIJAY
SAHU
NARSHING
PATEL
SUKHINDER SINGH
GARCHA
BHANAJA
SINHA
SUSANTA
KUMAR
SATHUA
PANKAJINI
DASH
SATYA
PRASAD
ACHARYA
SUJIT
KUMAR
DASH
SHYAMAGHANSAHU
PLOT NO 2070 CHININDIA
NA
14 C/3 METRO CITY INDIA
NA
562, EKAMRA VIHARINDIA
SARAT
CHANDRA
SARANGI
C/O DR S N MISHRA INDIA
ATN/4 143 TRC VILLAINDIA
GHANASHYAMSAHU
QRS NO E 66/4 UNIT INDIA
V
DAMBARUDHAJENA
MURALI
MOHAN
SETH
4 PURAN CHAND AV INDIA
SIDHESWAR MISHRA
CONSOLIDATION OF INDIA
MANTOSH KUMAR
BISWAS
DR REDDYS LAB LTD,INDIA
BANKE
KUMAR
BAJORIA
SASIKIRAN AT GOPA INDIA
SRINIBASH DAS
POTAPOKHARI NAYAINDIA
NA
BIDYADHARPUR NAYINDIA
NA
C/O SHRI DEORANJAINDIA
SATRUGHAN ROUT
AT/PO DHANGAR VIAINDIA
RATAN
PRAKASH
SHARMA
MODERN PIPE INDU INDIA
PHAKIR
BEHERA
BANDALO CHASAPA INDIA
DHANESWAR PRADHAN
S/O D PRADHAN AT INDIA
MADAN
MOHAN
PARIDA
C/O MADAN MOHANINDIA
NA
VISA GUEST HOUSE INDIA
SUKHDEO
SINGH
C/O HINDUSTAN CO INDIA
HARIHAR
MOHANTA
AT SAVARAM PUR, PINDIA
NA
KHAPARAPADA BALINDIA
NA
JAIL ROAD BALASO INDIA
JADUNATH DAS
AT KALIDAS PUR PO INDIA
LATE
BHAGBAN
CHANDRA PANDA BASANTA NIVAS PO INDIA
CHANDRA
MOHAN
TIWARI
149 DASPARA ROAD INDIA
GANESH
PRASAD
PARHI
ARADI BHADRAK INDIA
AT TULAMTULA P.O INDIA
HAREKRUSHNSAHOO
BANSIDHAR MAHARANA
CHENGUA MANGALPINDIA
MOHD
FAIZ
DHANBAD TYRE SHOINDIA
UCHHAB
SAHOO
SEDENG BASTI NEARINDIA
RAGHU
NATH
PATNAIK
DUPLEX 8 SHREERAMINDIA
KANHAIYA GUPTA
QTR NO 2RA/165 SE INDIA
MAHENDRA KUMAR
RAY
QTR NO D 49 PTS NTINDIA
QR NO D/15 T T P S TINDIA
JAYAKRUSHNADASH
NA
QR NO C/25 ANANTAINDIA
BIRA
KISHORE
DAS
O/ O OLIC, ANGUL, OINDIA
KHAN
AT BAZARPADA ANGINDIA
ALEXANDER MATHEW
BHEL GUEST HOUSE INDIA
SINHA
QR NO B 376 KALINGINDIA
BRAJNANDANPRASAD
BIRANCHI
KUMAR
TRIPATHY
AT MATIASAHI PO H INDIA
SHRI
SATYA
NARAYAN SAW C/O P KUMAR QR NOINDIA
NA
IGIT SARANGA, DIST INDIA
SARAT
CHANDRA
RATH
C/O SITAKANTA DAS INDIA
DAYA
SHANKAR
MISHRA
BH 40 PTS NEAR NTPINDIA
NARAYAN
CHANDRA
NAYAK
QR NO C/204 PTS NTINDIA
NA
QTR NO B 592 PTS N INDIA
KALI
CHARAN
DAS
HOUSE NO A/27 AURINDIA
RADHA
GOVIND
PANDA
C/O RADHA GOVINDINDIA
SANYASI
ACHARYBOORAGAPU
SOUTHCO COO OFFI INDIA
RAMCHANDR SETHY
AT HARIPUR POST G INDIA
KAMBU
PANI
SASMAL
KALASANDHAPUR ASINDIA
SUDAM
CHARAN
DAS
D 52 HAL TOWNSHIPINDIA
NA
S/O SRI RAMA CHANINDIA
RAMA
MURTY
PAKKI
BHUPATISAHI JEYPO INDIA
ASWINI
KUMAR
DASH
C/O YUGAL KISHOREINDIA
PRASANNA KUMAR
NAIK
AT/PO MUKHIGUDA INDIA
KIRTAN
PRADHAN
NEAR OXFORD TAILOINDIA
SURENDRA NATH
PANDA
C O SURENDRA NATHINDIA
W/O CHITTA RANJANINDIA
JAYAKRISHNA JENA
BIJAY
KUMAR
PANSARI
M/S PANSARI ENTERINDIA
NA
C/O GANGADHAR DAINDIA
NA
BIJAYYNIBAS TARBHAINDIA
DAYA
BHAI
PATEL
AARSHIRVAD BHAVAINDIA
GURBAKHSH SINGH
GARCHA
VILLAGE BHALUPALI INDIA
PRAFULLA
COOMER
SINHA
PRADHAN PARA BEHINDIA
KASHINATH SATHUA
QRS NO E 1/8 INDAL INDIA
RAGHUBIR DASH
AT SAUNTPUR PO GUINDIA
LAKSHMI
NARAYAN
ACHARYA
C/O DR B.N MISHRA INDIA
KISHOR
CHANDRA
DASH
HEAD QUARTER HOSINDIA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
WEST BENGAL
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
WEST BENGAL
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
BHUBANESHWAR
BHUBANESHWAR
BHUBANESHWAR
BHUBANESHWAR
BHUBANESHWAR
BHUBANESHWAR
CALCUTTA
PURI
CUTTACK
BHADRAK
CUTTACK
CUTTACK
CUTTACK
CUTTACK
CUTTACK
CUTTACK
CUTTACK
CUTTACK
JAJPUR
JAJPUR
BALASORE
BALASORE
BALASORE
BALASORE
BALASORE
CALCUTTA
BHADRAK
BHADRAK
BARIPADA
KEONJHARGARH
KEONJHARGARH
BHUBANESHWAR
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
BERHAMPUR
BERHAMPUR
BERHAMPUR
CHATRAPUR
CHATRAPUR
SUNABEDA
SUNABEDA
JEYPORE (K)
SAMBALPUR
BHAWANIPATNA
BALANGIR
BALANGIR
BALANGIR
BALANGIR
BALANGIR
BALANGIR
SAMBALPUR
SAMBALPUR
SAMBALPUR
SAMBALPUR
SAMBALPUR
SAMBALPUR
SAMBALPUR
751006
751012
751015
751015
751015
751022
700013
752001
753001
756100
753004
753004
753008
754008
754021
754027
754142
754226
755019
755049
756001
756001
756001
756001
756001
700063
756138
756168
757083
758035
758035
751010
759101
759147
759101
759103
759122
759122
759123
759124
759145
759145
759146
759147
759147
759147
759147
760001
760001
760004
761052
761145
763002
763008
764001
768002
766026
767001
767001
767001
767001
767001
767016
768001
768004
768004
768016
768028
768100
768201
IN302269121607 Amount for unclaimed an
IN301313206244 Amount for unclaimed an
IN301696105789 Amount for unclaimed an
IN301250283293 Amount for unclaimed an
IN302679363746 Amount for unclaimed an
IN300394129583 Amount for unclaimed an
IN301250288798 Amount for unclaimed an
IN301250285998 Amount for unclaimed an
IN302269119982 Amount for unclaimed an
IN301250288538 Amount for unclaimed an
IN301629100608 Amount for unclaimed an
IN300484100735 Amount for unclaimed an
IN300394135202 Amount for unclaimed an
IN302679347781 Amount for unclaimed an
IN301250289004 Amount for unclaimed an
IN302902435930 Amount for unclaimed an
IN302679365451 Amount for unclaimed an
IN300214110668 Amount for unclaimed an
IN300394142214 Amount for unclaimed an
IN300513144752 Amount for unclaimed an
IN302269117664 Amount for unclaimed an
IN300214127656 Amount for unclaimed an
IN300214138461 Amount for unclaimed an
IN300214141956 Amount for unclaimed an
IN300394144314 Amount for unclaimed an
IN302902447397 Amount for unclaimed an
IN303028546278 Amount for unclaimed an
IN302679330298 Amount for unclaimed an
IN300214135191 Amount for unclaimed an
IN300214143423 Amount for unclaimed an
IN301151226403 Amount for unclaimed an
IN303028517935 Amount for unclaimed an
IN302269126117 Amount for unclaimed an
IN302679344249 Amount for unclaimed an
IN302679344613 Amount for unclaimed an
IN302201104004 Amount for unclaimed an
IN302269119026 Amount for unclaimed an
IN300484127950 Amount for unclaimed an
IN302902413685 Amount for unclaimed an
IN300214133874 Amount for unclaimed an
IN300214136082 Amount for unclaimed an
IN302679343744 Amount for unclaimed an
IN302269118977 Amount for unclaimed an
IN300214132139 Amount for unclaimed an
IN302679340279 Amount for unclaimed an
IN302679348932 Amount for unclaimed an
IN302902440262 Amount for unclaimed an
IN300214129101 Amount for unclaimed an
IN302679361493 Amount for unclaimed an
IN302324108130 Amount for unclaimed an
IN301696109425 Amount for unclaimed an
IN303028541460 Amount for unclaimed an
IN301774130939 Amount for unclaimed an
IN300214132619 Amount for unclaimed an
IN302902476364 Amount for unclaimed an
IN303028504113 Amount for unclaimed an
IN302679338364 Amount for unclaimed an
IN300214108670 Amount for unclaimed an
IN300214124913 Amount for unclaimed an
IN300513161755 Amount for unclaimed an
IN302679356260 Amount for unclaimed an
IN302902426332 Amount for unclaimed an
IN302679348221 Amount for unclaimed an
IN300214119454 Amount for unclaimed an
IN302679339066 Amount for unclaimed an
IN302679353963 Amount for unclaimed an
IN302902407590 Amount for unclaimed an
IN302269123565 Amount for unclaimed an
IN302679300488 Amount for unclaimed an
IN300214139308 Amount for unclaimed an
22.00
11.00
44.00
110.00
231.00
44.00
88.00
484.00
22.00
44.00
11.00
11.00
110.00
22.00
11.00
22.00
55.00
1100.00
220.00
33.00
110.00
165.00
154.00
220.00
55.00
11.00
110.00
220.00
11.00
22.00
550.00
22.00
55.00
66.00
110.00
110.00
22.00
22.00
165.00
308.00
44.00
11.00
22.00
121.00
55.00
110.00
33.00
55.00
121.00
22.00
33.00
11.00
22.00
330.00
110.00
165.00
165.00
165.00
110.00
110.00
231.00
22.00
110.00
22.00
110.00
44.00
198.00
22.00
55.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
ANIRUDH
KEWAT
SARAT
KUMAR
RAJAT
KUMAR
ARVIND
PRASAD
ANIL
PRASAD
PURAN
DEVI
SAMRAT
KANISHKA
GOPA
AHLUWALIA
SHAILESH
PANDEY
DHANURJOY MAHAKUL
NRUSINGHA MAHAPATRO
PRAMOD
KUMAR
SASMITA
PADHI
RUDRA
PRASAD
ATUL
KUMAR
AMARESH
SINHA
KRUSHNA
CHANDRA
HARISH
CHANDRA
DALVEER
SINGH
JAGATJIT
DEY
GIRISH
C
ASHOK
SINGHANIA
SUBHENDU MAHAPATRA
ANGSHUMAN DATTA
MANOJ
KUMAR
SAURABH
KANT
SUDIPTA
ACHARJEE
DR
MUJIBUR
BHASKAR
GOSWAMI
NIYOR
CHOWDHURY
SUBODH
KUMAR
CHANDAN
KUMAR
ANINDITA
DUTTA
AMRITA
MAZUMDER
RATUL
MAHANTA
MRS
PREMA
NRIPEN
JYOTI
RITA
SINGH
ANURUPA
TALUKDAR
TARUN
TALUKDAR
DIPAK
KUMAR
BICHITRA
KUMAR
MRS
SARALA
NASER
AHMED
BIMAL
KUMAR
ABDUL
AHAD
ARUNDHATI KAR
RAJA
RAM
KAMAL
BASUMATARY
BISWAJIT
DUTTA
MUKUL
SARMA
CHITTARANJANBARUAH
RUPAM
SUTRADHAR
PURUSHOTTAMKUMAR
PRANAB
JYOTI
PURBA
JYOTI
BAHARUL
ISLAM
GAYATRI
MISHRA
ABHIJIT
DEBBARMA
ARJITA
DATTA
MRS
JHUMKA
MOUMITA
MAJUMDER
ANIMESH
GHOSH
MOUSUMI
DHAR
ANSHUMAN SENGUPTA
KALU
BHUSAN
ABIR
BHAUMIK
BIMAL
BARMAN
RUDRA
SEKHAR
MANTU
LAL
NA
FAKIR
CHARAN
MOHAPATRA
TARAPADA NANDA
DHARAM
NATH
PRASAD
NA
SHYAM
BABU
BARDHAN
NA
BISWA
BARAN
CHATTERJEE
NA
MAYADHAR MAHKUL
DURGA
CHARANA
MAHAPATRO
LENKA
NA
BHAKTA
MOHAN
SATAPATHY
PADHI
S
B
PADHI
SINGH
NA
SITAL
CHANDRA
SINHA
ROUT
RANKA
NIDHI
ROUT
POTDAR
RAMESH
CHANDRA
POTDAR
PANESAR
RAVEL
SINGH
PANESAR
KRISHNA
BALLAV
DEY
MANDHANE
C
C
MANDHANE
PRAHLAD
RAI
SINGHANIA
PRANANATH MAHAPATRA
ARUN
KUAMR
DATTA
PRAMOD
KUMAR
DAS
SASHI
KANT
PRABHAT
RANJAN
ACHARJEE
RAHMAN
ABDUR
ROUF
B
M
GOSWAMI
SATYEN
CHOWDHURY
SINGH
RAJDEO
SINGH
KALITA
SIB
CHARAN
KALITA
PRASANNA KUMAR
DUTTA
AJOY
MAZUMDER
BASISTHA
MAHANTA
LATA PHUKAN NA
GOGOI
CHENIRAM GOGOI
MAHAJAN
RAKESH
KUMAR
MAHAJAN
NA
NA
MITRA
LATE
KSHITISH
CHANDRA MITRA
SHARMAH
LATE
C
D SHARMAH
ARORA
MR
RAMESH
ARORA
KAMAL
UDDIN
AHMED
BINNANI
CHAGGAN
LAL
BINNANI
ABDUL
GAFFUR
SASANKA
SEKHAR
DAITYARI
NA
B
BORO
LATE
N
DUTTA
PHATKK
CH
SHARMA
JOGEN
BARUAH
NANI
GOPAL
SUTRADHAR
KHEMANI
NA
GOGOI
HEMA
KANTA
GOGOI
NATH
PROBIR
CHANDRA
NATH
NA
PRADYUMNA KUMAR
MISHRA
BISHWAKANY DEBBARMA
NA
CHAUDHURI
PANKAJKUMABHAUMIK
MIHIR
KANTI
GOPE
LATE
MONORANJANGHOSH
CHOUDHURY ANIRUDHA DHAR
CHOUDHURY
NA
KAR
LATE
PRAKASH
CHANDRA KAR
UTTAM
KUMAR
MAJUMDAR
NA
ROY
GOURI
SEKHAR
ROY
ROY
NA
MOHAPATRA
NANDA
SAHOO
SAHOO
JAWAHARNAGAR BRINDIA
PUNJAB NATIONAL BINDIA
PUNJAB NATIONAL BINDIA
PRASAD ALANKAR JEINDIA
AT‐MOHUL PALI HOTINDIA
B‐178 SECTOR‐18 ROINDIA
QRS NO E /135 SECT INDIA
DD 2 CIVIL TOWNSHINDIA
QR NO A 247 SECTO INDIA
QR NO G/174 SECTOINDIA
C/223 KOEL NAGAR INDIA
GANAPATI BOOK STOINDIA
C 681 KOELNAGAR RINDIA
QR NO C 720 KOEL NINDIA
D2C ‐ 43 NORTH COLINDIA
Q NO. D2C‐6 NORTHINDIA
QR NO 8/15 SOUTH INDIA
QR NO D3 B 4 NORT INDIA
QR NO C1 3 NORTH INDIA
QR NO C1 9 NORTH INDIA
SSS/3 GROUND FLOOINDIA
C1 16 NORTH COLONINDIA
HIG B 157 CHHEND HINDIA
QTRS NO D2C 22 NOINDIA
DIC 01 NORTH COLOINDIA
LARSEN AND TOUBR INDIA
C/O DDG 7TH FLOORINDIA
C O MERIT SHOES S SINDIA
J B LANE SILPUKHUR INDIA
H/NO 37 ML BARUA INDIA
FLAT 3 H THIRD FLOOINDIA
NAVODAYA PATH H INDIA
HOUSE NO 4 1ST BYEINDIA
CO AJOY MAZUMD INDIA
QTR NO 65/B G U CAINDIA
H/NO 68A RUKMIN INDIA
256 ED WKSP COY ENINDIA
CO IQBALJIT SINGH BINDIA
C/O DR TARUN TALUINDIA
WARD NO 2 TIHU TOINDIA
SISHUPATHSALA H SINDIA
C/O SHRI BIDYUT PH INDIA
BEAUTY STEP B G ROINDIA
KEYA PATTY WARD INDIA
C/O BINNANI BROTHINDIA
MAIN ROAD NOMATINDIA
K P ROAD DIBRUGARINDIA
HQ 181 MTN BDE LAINDIA
POWER AND UTILITYINDIA
SENIOR ENGINEERININDIA
DURGABARI AREA P INDIA
INDIAN OIL CORPOR INDIA
SENIOR MECHANICAINDIA
C O MAHESHWARYINDIA
FLAT NO B 502 AASHINDIA
ROOM NO 95 NETAJ INDIA
VILL TAKIPUR PO KAYINDIA
QTR NO‐TB/42 NALCINDIA
BANERJEE PARA KRISINDIA
RONALD SAY ROAD BINDIA
C O PANKAJ KUMAR INDIA
W/O SHRI MIHIR KA INDIA
C O SUBHASH GHO INDIA
72 H G B ROAD AGINDIA
C O SANTI PADA SE INDIA
JOY NAGAR PAYARI BINDIA
C O U K MAJUMDAR INDIA
SRIPALLI BADHARGHINDIA
DHARMAPAL PREMCINDIA
EAST PRATAPGARH AINDIA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ORISSA
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
ASSAM
RAJASTHAN
ASSAM
ASSAM
MADHYA PRADESH
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
SAMBALPUR
SAMBALPUR
SAMBALPUR
ROURKELA
ROURKELA
ROURKELA
ROURKELA
ROURKELA
ROURKELA
ROURKELA
ROURKELA
ROURKELA
ROURKELA
ROURKELA
SUNDARGARH
SUNDARGARH
SUNDARGARH
SUNDARGARH
SUNDARGARH
SUNDARGARH
ROURKELA
SUNDARGARH
ROURKELA
SUNDARGARH
SUNDARGARH
SUNDARGARH
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
KAMRUP
GUWAHATI
GUWAHATI
GUWAHATI
GOALPARA
JORHAT
JORHAT
JORHAT
JORHAT
JORHAT
DIBRUGARH TINSUKIA
DIBRUGARH TINSUKIA
DIBRUGARH TINSUKIA
DIBRUGARH TINSUKIA
DIBRUGARH TINSUKIA
DIBRUGARH TINSUKIA
DIBRUGARH TINSUKIA
DIBRUGARH TINSUKIA
KOTA
SILCHAR
SILCHAR
IMPHAL
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
768216
768230
768230
769001
769001
769003
769003
769004
769005
769008
769014
769014
769014
769014
770034
770034
770034
770034
770034
770034
769004
770034
769015
770034
770034
770034
781001
781001
781003
781003
781005
781006
781006
781011
781014
781019
906256
781028
781371
781371
783301
785001
785007
785621
785621
785640
786001
786125
786171
786171
786171
786171
786171
786181
324005
788014
788719
795145
799001
799001
799001
799001
799001
799001
799001
799001
799003
799003
799003
799004
IN300394164203 Amount for unclaimed an
IN302902419418 Amount for unclaimed an
IN302902420809 Amount for unclaimed an
IN300394117850 Amount for unclaimed an
IN300394117851 Amount for unclaimed an
IN300183125777 Amount for unclaimed an
IN300214139216 Amount for unclaimed an
IN300214138129 Amount for unclaimed an
IN300214125063 Amount for unclaimed an
IN303028548145 Amount for unclaimed an
IN300214126639 Amount for unclaimed an
IN300214128282 Amount for unclaimed an
IN300214139909 Amount for unclaimed an
IN302679333842 Amount for unclaimed an
IN301653100704 Amount for unclaimed an
IN302679332711 Amount for unclaimed an
IN302679354911 Amount for unclaimed an
IN302902409135 Amount for unclaimed an
IN302902409158 Amount for unclaimed an
IN302902409158 Amount for unclaimed an
IN302902409799 Amount for unclaimed an
IN302902409799 Amount for unclaimed an
IN303028514789 Amount for unclaimed an
IN303028515870 Amount for unclaimed an
IN303028532947 Amount for unclaimed an
IN303028537981 Amount for unclaimed an
IN302679351795 Amount for unclaimed an
IN302679367216 Amount for unclaimed an
IN301250287680 Amount for unclaimed an
IN302902442690 Amount for unclaimed an
IN303028517355 Amount for unclaimed an
IN301250287862 Amount for unclaimed an
IN303028541587 Amount for unclaimed an
IN301250282796 Amount for unclaimed an
IN302902439981 Amount for unclaimed an
IN301250287799 Amount for unclaimed an
IN302679357871 Amount for unclaimed an
IN301250283223 Amount for unclaimed an
IN301250280412 Amount for unclaimed an
IN301250280412 Amount for unclaimed an
IN301250289569 Amount for unclaimed an
IN301250283947 Amount for unclaimed an
IN301250286405 Amount for unclaimed an
IN301250288310 Amount for unclaimed an
IN303028526309 Amount for unclaimed an
IN300589101641 Amount for unclaimed an
IN303028523497 Amount for unclaimed an
IN301250289579 Amount for unclaimed an
IN301250286379 Amount for unclaimed an
IN301250286725 Amount for unclaimed an
IN301250288334 Amount for unclaimed an
IN302679337422 Amount for unclaimed an
IN302902436761 Amount for unclaimed an
IN301250286643 Amount for unclaimed an
IN302902436741 Amount for unclaimed an
IN303028519169 Amount for unclaimed an
IN303028526247 Amount for unclaimed an
IN300394153798 Amount for unclaimed an
IN301696102412 Amount for unclaimed an
IN301696102729 Amount for unclaimed an
IN301250287030 Amount for unclaimed an
IN301250287743 Amount for unclaimed an
IN301250287824 Amount for unclaimed an
IN301250287899 Amount for unclaimed an
IN301250288456 Amount for unclaimed an
IN301250288466 Amount for unclaimed an
IN301250286862 Amount for unclaimed an
IN301250288898 Amount for unclaimed an
IN303028549427 Amount for unclaimed an
IN301696103483 Amount for unclaimed an
44.00
110.00
110.00
770.00
110.00
110.00
55.00
110.00
253.00
77.00
44.00
55.00
22.00
396.00
220.00
440.00
22.00
110.00
110.00
220.00
110.00
330.00
165.00
88.00
55.00
165.00
44.00
495.00
110.00
55.00
55.00
110.00
385.00
660.00
220.00
275.00
22.00
110.00
165.00
385.00
44.00
220.00
88.00
880.00
88.00
55.00
220.00
44.00
220.00
55.00
440.00
440.00
110.00
44.00
132.00
22.00
11.00
209.00
264.00
11.00
110.00
1221.00
77.00
440.00
55.00
22.00
550.00
88.00
22.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
NARAYAN
SEKHAR
ASISH
DR
TAPAS
CHAPAL
RANJAN
HARI
KRISHNA
MADHUKAR
ALKA
SHAILESH
VANDANA
PARTHO
KAMAL
ARUN
SUDHA
ALOK
BIRENDRA
YASH
RICHA
SUGANDHA
MD
SATYAWATI
MRS
SANTOSH
RAJNEESH
SATYA
ABHAY
JAGDISH
INDU
SANDEEP
LAL
SUDIP
ACHAL
USHA
FURQUAN
SHASHI
USHA
JITENDRA
RANJANA
ABHISHEK
KAILASH
MAHENDRA
CHANDRA
PURNIMA
MITHILESH
SUPRIYA
POONAM
SUNIL
HARI
ASHUTOSH
MANOJ
NUTAN
MEENA
SEEMA
KAMLESH
VEENA
RABINDRA
VINITA
NIRAJ
JANKI
MD
ANUJ
DEEPAK
MANTI
APARNA
MILI
POONAM
SARDAR
DEBNATH
CH
ACHARJEE
BAPPADITYA
ROY
CHANDA
DAS
PRASAD
BIHARI
KUMAR
PRASOON
NARAYAN
SINHA
SARKAR
KUMAR
KUMAR
TIWARY
KUMAR
KUMAR
NIGAM
PANDEY
KUMARI
REYAZUDDIN
PRASAD
VIBHA
KUMAR
RANJAN
NARAYAN
KUMAR
ROY
MITTAL
KUMAR
MANI
KUMAR
KUMAR
JHA
ASHRAF
KALA
DEVI
KUMAR
KUMAR
SHARMA
RANI
PRASAD
MOHAN
SINGH
KUMAR
HALDAR
MISHRA
KUMAR
KRISHNA
KUMAR
KUMAR
KUMARI
KISHORE
CHOUBEY
RAI
SINGH
KUMAR
SINHA
KUMAR
DEVI
ARIF
KUMAR
KUMAR
DEVI
GIRI
KUMARI
KUMARI
RAM
SAHA
SOM
SHARAF
SINGH
KHOWALA
SINGH
PATHAK
SRIVASTAVA
PRASAD
SINHA
DROLIA
LATA
PANDEY
SINHA
SINHA
JHA
TIWARI
JHA
YADAV
CHOUDHARY
SINHA
HASSAN
BANIHAR
SUDHIR
DEBNATH
ANANDA MARG SCH INDIA
MANINDRA CH
SAHA
C/O MANISH DUTTA INDIA
NIRMAL
ACHARJEE
EAST PRATAPGARH AINDIA
MR
SUKES
CHANDRA SOM PO RESHAMBAGAN INDIA
RESHAM BAGAN AGINDIA
SHIBPRASANNROY
DWIJENDRA CHANDA
RESHAM BAGAN P OINDIA
KSHITISH
CH
DAS
DWARIKAPUR KALYAINDIA
LATE
DULI
CHAND SHARAF NEAR BRINDAVAN NINDIA
SHRI
NATHUNI
SAH
DEPUTY DIRECTOR OINDIA
NA
C/O RAJNEETI SHARMINDIA
BHOLA
PRASAD
KESRI
G/3 VAZIR APARTMEINDIA
LATE
SATISH
NARAYAN
H/O B N PATHAK GOINDIA
SANJEEV
KUMAR
SINHA
H NO 105 SANTOSHAINDIA
GOPAL
SARKAR
H/O BINAY DHARI SI INDIA
LATE
GOPALJI
SINGH
HOUSE NO NY 20 / BINDIA
NA
101 ABHISHEK PLAZAINDIA
RAMA
KANT
TIWARY
M3/33 SRI KRISHNA INDIA
SINGH
303 FRIENDS MAHIMINDIA
BHUBNESHWAPRASAD
NA
201 SARYUG APARTMINDIA
JAGDISH
PRASAD
NIGAM
C/O MR R K CHANDNINDIA
301 GANESH SADAN INDIA
BISHWANATHPANDEY
CHANDAN
KUMAR
SINGH
204 SHIVANI INDIRA INDIA
LATE
MD
SAIFUDDIN
B/52 ALINAGAR COL INDIA
SHASHI
BHUSHAN
PRASAD
CO SHASHI BHUSHA INDIA
NA
ROAD NO. 10 QRS.N INDIA
LATE
MADAN
MOHAN PRASAD AT P.O. ANISHABAD INDIA
SATYADEO PRASAD
C/28 MITRAMANDA INDIA
LATE
ARJUN
PRASAD
OM VIHAR APARTMEINDIA
MITHILESH KUMAR
SINHA
FLAT NO BE 1 TRIBH INDIA
NA
SECL GM OFFICE KUSINDIA
HARI
NARAYAN
LAL AGRAWAL
W/O PAWAN KUMA INDIA
SHYAM
SUNDER
DROLIA
ARYA NAGAR COLONINDIA
AJAY
KUMAR
PREM NIKUNJ MANAINDIA
MAHENDRA PRASAD
PANDEY
SOUTH OF POLSON DINDIA
M
P
SINHA
CHITRAKUT NAGAR PINDIA
AMLENDU KUMAR
JHA
5D/11 NORTH S.K.PUINDIA
LATE
MD
MAZHARUL HAQUS/O LATE MD. MAZHINDIA
RAJESHWAR PRASAD
16 FRIENDS HOME AINDIA
RADHA
KRISHNA
PRASAD
403 SHIPRA SHUBHAINDIA
NATHUN
PRASAD
NORTH S K PURI 5A/ INDIA
RAM
KISHAN
RAVI
4/B ASHINA PALACE INDIA
DAMODAR SHARMA
NORTH OF RAMGAR INDIA
MANOHAR LAL
301(E)KESHAV PLAC INDIA
SRI
SHRAWAN
SINGH
ALLAHABAD BANK C INDIA
LATE
SHOBHA
NATH JHA
ADVOCATE H/O OF INDIA
PURNENDU SINGH
58 E ROAD NO. 12 RAINDIA
NA
2 F GOVIND ENCLAV INDIA
NA
747/A ANANTPUR POINDIA
VIVEKA
NAND
MISHRA
A/26 KANKARBAGH INDIA
RAMCHANDR SINGH
SHARMA
G 48, PEOPLE'S CO‐OINDIA
LATE
BALESHWAR JHA
N.C.9 GYATRI MAND INDIA
PREM
PRAKASH
YADAV
P 488 KANKAR BAGHINDIA
SRI
BADRI
SHAH
FLAT NO.‐403 ROUN INDIA
ABHAY
KUMAR
TIWARY
C/O S K SHUKLA B‐13INDIA
JUGAL
KISHORE
PRASAD
F 205 PEOPLES CO O INDIA
NA
MIG 77 HANUMAN NINDIA
SRI
SHYAM
BIHARI RAI
3/33 KRISHI NAGAR INDIA
NA
HOUSE NO 1M59 MAINDIA
NA
C/o SHIV PRASAD PAINDIA
NA
202 ASHINA APARTMINDIA
SACHIDA
NAND
PRASAD
RAGHUNATH PATH BINDIA
KEDAR
NATH
CHOUBEY
HOUSE NO. 73 AT POINDIA
NA
ARIF MANZIL AMBAI INDIA
S/O RAMNARAYAN SINDIA
RAM
NAMNARAYANSINGH
NA
22 SALEMPUR ,BARHINDIA
LAKHAN
SINGH
C/O BAIKUNTH PRASINDIA
DR
ARVIND
GIRI
C/O DR.ARVIND GIRIINDIA
MUDIT
KUMAR
BRAHAMSTHAN BARINDIA
NA
C/O SRI RAJESH PRA INDIA
BECHAN
SARDAR
SRI RB SARDAR STAF INDIA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
TRIPURA
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
MADHYA PRADESH
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
AGARTHALA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
BILASPUR (M.P)
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
ANANDPUR
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
RANCHI
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
ANANDPUR
ANANDPUR
BUXAR
BIHARSHARIF
BIHARSHARIF
BIHARSHARIF
NAWADAH
NAWADAH
MUNGER
BHAGALPUR
BHAGALPUR
799004
799004
799004
799008
799008
799008
799203
800001
800001
800001
800001
800001
800001
800001
800001
800001
800001
800001
800001
800001
800001
800001
800002
800002
800002
800002
800002
800003
800003
495454
800004
800008
800001
800011
800012
800013
801505
800013
800013
800013
800013
800014
800014
800014
800014
800016
800020
834002
800020
800020
800020
800020
800014
800020
800020
800020
800025
800026
800020
801503
801503
802116
803101
803107
803213
805103
805121
811211
812001
812001
IN301696103736 Amount for unclaimed an
IN301696107837 Amount for unclaimed an
IN300214131928 Amount for unclaimed an
IN301250286056 Amount for unclaimed an
IN301250287798 Amount for unclaimed an
IN301250287894 Amount for unclaimed an
IN303028522748 Amount for unclaimed an
IN300513107400 Amount for unclaimed an
IN300610107551 Amount for unclaimed an
IN300513110654 Amount for unclaimed an
IN300513111472 Amount for unclaimed an
IN300513122610 Amount for unclaimed an
IN300513150540 Amount for unclaimed an
IN300513163565 Amount for unclaimed an
IN301127165950 Amount for unclaimed an
IN301330190142 Amount for unclaimed an
IN301330193640 Amount for unclaimed an
IN302902403043 Amount for unclaimed an
IN300476417729 Amount for unclaimed an
IN303028513290 Amount for unclaimed an
IN303028516140 Amount for unclaimed an
IN303028520094 Amount for unclaimed an
IN300708102596 Amount for unclaimed an
IN300214119723 Amount for unclaimed an
IN300888131161 Amount for unclaimed an
IN301127152234 Amount for unclaimed an
IN300476420867 Amount for unclaimed an
IN300513124875 Amount for unclaimed an
IN302902418125 Amount for unclaimed an
IN303028528789 Amount for unclaimed an
IN302679361096 Amount for unclaimed an
IN300888149082 Amount for unclaimed an
IN301127158102 Amount for unclaimed an
IN301127157669 Amount for unclaimed an
IN300999100243 Amount for unclaimed an
IN300888148724 Amount for unclaimed an
IN301127169745 Amount for unclaimed an
IN301549184086 Amount for unclaimed an
IN300476411142 Amount for unclaimed an
IN303028512710 Amount for unclaimed an
IN303028525508 Amount for unclaimed an
IN300214128970 Amount for unclaimed an
IN300888149404 Amount for unclaimed an
IN301330192452 Amount for unclaimed an
IN301330197901 Amount for unclaimed an
IN301330189570 Amount for unclaimed an
IN302269106319 Amount for unclaimed an
IN300450112143 Amount for unclaimed an
IN300888145852 Amount for unclaimed an
IN301127154511 Amount for unclaimed an
IN301127159947 Amount for unclaimed an
IN301549186097 Amount for unclaimed an
IN301330186175 Amount for unclaimed an
IN302902407702 Amount for unclaimed an
IN303028503330 Amount for unclaimed an
IN303028516726 Amount for unclaimed an
IN300513112164 Amount for unclaimed an
IN300513121139 Amount for unclaimed an
IN300394148655 Amount for unclaimed an
IN301330175821 Amount for unclaimed an
IN301330193989 Amount for unclaimed an
IN301557219016 Amount for unclaimed an
IN300888132898 Amount for unclaimed an
IN301127156789 Amount for unclaimed an
IN301653101545 Amount for unclaimed an
IN300589101980 Amount for unclaimed an
IN301330196449 Amount for unclaimed an
IN301330198618 Amount for unclaimed an
IN302269112365 Amount for unclaimed an
IN300214131979 Amount for unclaimed an
22.00
605.00
33.00
330.00
165.00
220.00
154.00
550.00
110.00
11.00
110.00
110.00
55.00
22.00
110.00
1100.00
220.00
330.00
77.00
77.00
88.00
110.00
110.00
33.00
1100.00
330.00
88.00
66.00
110.00
110.00
286.00
550.00
330.00
22.00
440.00
1100.00
33.00
253.00
165.00
550.00
22.00
55.00
440.00
275.00
66.00
110.00
44.00
110.00
110.00
110.00
550.00
330.00
220.00
110.00
110.00
737.00
110.00
22.00
110.00
440.00
385.00
110.00
440.00
33.00
11.00
55.00
33.00
110.00
11.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
REKHA
SINGH
MANOJ
JHA
YAGYA
NARAYAN
ALOK
KUMAR
SUSHIL
KUMAR
NANDA
DASGUPTA
KIRAN
SARAF
ALAKH
BIHARI
MURARI
LAL
AMRENDRA KUMAR
PRADEEP
KUMAR
SHIV
KUMAR
BINITA
JHA
DHARMDEO PRASAD
NAVEEN
KUMAR
SARADINDU CHAKRAVARTI
SHANKER
SAH
SUDHANSHU SHEKHAR
PRAVINNDRA KAUR
USHA
DOKANIA
JAGDISH
TIWARY
SARAYU
PRASAD
RAJESH
KUMAR
ASHOKA
KUMAR
JUGALESHWARSHARMA
SANJAY
KUMAR
RATAN
LATA
ASHOK
KUMAR
RAKESH
KUMAR
MADHURENDRPRASAD
MAMTA
SINHA
RAMAN
KUMAR
SHAIBAL
KUMAR
ATANU
KUMAR
DEEPAK
CHANDRA
RENUKA
JAYASWAL
SUBHENDU DEY
NAUTAMLAL P
SHREE
KUMAR
ALOKE
BHOWMICK
RUCHIRA
ROY
ADITYA
KUMAR
DAYANAND PRASAD
SEEMA
AKHIRAMKA
AQUIL
AHMAD
SUSHAMA
DEVI
RAJEEV
KUMAR
URMILA
JAGDISH
PD
INDU
SIKARIA
ANITA
AGARWAL
DINESH
PRASAD
GYANESHWARKUMAR
NARAYAN
CHANDRA
Vinay
Kumar
H
R
DURGESH
NANDINI
VINAY
KUMAR
REEMA
SINGH
SUBHRA
GHOSH
DEOBRATA
SARKAR
GAPP
PROJECT
SANJAY
KUMAR
MOBASHRA KHATOON
MATHURESH KUMAR
VIRENDRA
KUMAR
ARCHANA
VERMA
MAMTA
CHOUDHARY
SHAMA
MUMTAZ
ANJU
KUMARI
DEO
NARAYAN
SINGH
BOSE PARK BESIDE S INDIA
NEW VIKRAMSHILA CINDIA
BHUBNESHWAJHA
SINGH
NA
C/O SYMPHONY CHAINDIA
DAS
NA
S/O SRI NERENDRA CINDIA
AGARWAL
RADHA
KISHAN
AGARWAL
DEENA SAH LANE B INDIA
KAMAL
NATH
PRASAD
BOSE PARK CHURCH INDIA
NA
3/A 3RD FLOOR ASH INDIA
SARAN
BANKE
BIHARI
SARAN
TANTI BAZAR ROAD INDIA
KEDIA
SITA
RAM
KEDIA
JANIDIH GHOGHA B INDIA
SINGH
BRAJENDRA NARAIN
SINGH
QTR NO B 300 PTS N INDIA
RAJAK
LITO
RAJAK
B 240 PTS NTPC KAHINDIA
GUPTA
HARIHAR
NATH
GUPTA
B/46 PTS NTPC KAHAINDIA
PRABHAS
CHANDRA
JHA
C 53 PTS NTPC DEEP INDIA
RAMCHANDR PRASAD
B 318 PTS NTPC KAHINDIA
SINGH
RAMCHANDR SINGH
Q NO B 307 PERMANINDIA
L
T
S K CHAKRAVARTYTYPE III 20 NTPC TOWINDIA
KARTIK
SAH
AT NIRALA KOTHI BEINDIA
ARJUN
PRASAD
SINGH
RAJMAHAL AREA EC INDIA
TRILOCHAN SINGH
BARGANDA OPPOSITINDIA
S
K
DOKANIA
DR S K DOKANIA BARINDIA
NA
WARD NO. 12 NEARINDIA
SINGH
NA
BHARAKHAR HOUSE INDIA
NA
NIDHI FOOTWEAR BAINDIA
NA
HANUMANNAGR MUINDIA
RAM
SWARUP
SHARMA
L‐85 HOUSING BOARINDIA
SRI
CHHATRA
BALI SHARMA
SRI KRISHNA NAGAR INDIA
JAIN
SWAROOP CHAND
JAIN
SWAROOP CHAND NINDIA
AMBASTA
NA
CANARY HILL ROAD INDIA
NA
HURHURU PO DIST HINDIA
SINHA
NA
H NO WA/7 OFFICERINDIA
NA
W/0 MADHURENDRAINDIA
SRI
DEO
LAL SINGH
ADDI BUNGLOW PO+INDIA
BHADURI
NA
2D, SAROJ APPARTMINDIA
BHADURI
SH
TARUN
KUMAR BHADURI 19‐ A SHANTI BHAW INDIA
ROY
NA
BERA COLLIERY DHA INDIA
A
P
JAYASWAL
C/O LT. SATYA NARAINDIA
SRI
RABINDRA
NATH DEV
65 BARMASIA PO‐ D INDIA
CHAUHAN
POPATLAL
M
CHAUHAN
P M CHAUHAN BUIL INDIA
BHALA
SHYAM
SUNDAR
BHALA
GANESHALAYA APPAINDIA
NA
KAMAL APARTMENTINDIA
TAPAS
KUMAR
ROY
C/O TAPAS KUMAR RINDIA
JHA
BIBHAS
CHANDRA
JHA
MANGALAM PARK F INDIA
MODI
ARJUN
PRASAD
MODI
MADHUBAN SHIKHE INDIA
LATE
RAM
MOHAN MODI
NEAR D G C OZHA N INDIA
KHAN
NA
Qumar Makhdumi R INDIA
RAJESHWAR PRASAD
BHARAT PETROLIUMINDIA
BHUPENDRA PRASAD
C/O PANKAJ KUMARINDIA
BANSRAJ
SANT NIKETAN NEARINDIA
GARG
NA
509 SHANTI BHAWA INDIA
NA
C/O SIKARIA BROTHEINDIA
PANNA
LAL
SARAYAN
303 NEW MARKET B INDIA
BHADANI
LATE
GURUCHARANRAM BHADANI HANS VIHAR COLON INDIA
RAMSNEHI THAKUR
F 204, CITY CENTRE LINDIA
SARKAR
LATE
G
N SARKAR
QR NO H (C) 4 DGMINDIA
Khaitan
NIRANJAN
LAL
KHAITAN
H. No. 39 A, Vill RatINDIA
R
K THACKER
ADVOCATE HIRAPURINDIA
THACKER HARIL LATE
PRASAD
SHANKAR
PRASAD
IOCL MD NO 234 1STINDIA
JALAN
RAMAVTAR JALAN
SHUBHKRITI ENTERPINDIA
RAJ
SHEKHAR
SINGH
Q NO III/39 C M R I CINDIA
KAMAL
KR
GHOSH
KAMAL G GHOSH S/OINDIA
GAJENDRA NATH
SARKAR
Q NO H C 4 DGMS COINDIA
RATHORE MANSION INDIA
CONSULTANTS PNA
SINGH
NA
C/O BHAGAWATI SININDIA
IMTIYAZ
HUSSAIN
D/O IMTEYAZ HUSSAINDIA
VERMA
JYOTISH
PRASAD
VERMA
FLAT NO. A‐2, VEENAINDIA
SINGH
SHEO
PUJAN
SINGH
SLOPE STABILITY CMINDIA
RAMESH
PRASAD
VERMA
A 2 VEENA APARTMEINDIA
SANJAY
CHOUDHARY
NAND NIWAS D R B INDIA
JAMIL
AHMAD
NAMI
ISMAT NURSING HO INDIA
DHANESHWA PRASAD
GUPTA
C/O BISHNUDEO PRAINDIA
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
Jharkhand
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
WEST BENGAL
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
TAMIL NADU
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BHAGALPUR
BHAGALPUR
BHAGALPUR
BHAGALPUR
BHAGALPUR
BHAGALPUR
BHAGALPUR
BHAGALPUR
BANKA
BANKA
BANKA
BANKA
BANKA
BANKA
BANKA
BANKA
DUMKA
DUMKA
GIRIDIH
GIRIDIH
SASARAM
SASARAM
GAYA
GAYA
GAYA
GAYA
AURANGABAD H O
Hazaribagh
HAZARIBAGH
HAZARIBAGH
HAZARIBAGH
HAZARIBAGH
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
BALIAPUR
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
CALCUTTA
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
SALEM
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
812001
812001
812001
812001
812001
812001
812002
812004
813205
813214
813214
813214
813214
813214
813214
813214
814132
814154
815301
815301
821101
821109
823001
823001
823001
823003
824125
825031
825301
825314
825314
825409
826001
826001
826001
828127
826001
826001
826001
826001
826001
700034
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
636010
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
826001
IN300513134634 Amount for unclaimed an
IN301774145175 Amount for unclaimed an
IN301557215101 Amount for unclaimed an
IN302902448912 Amount for unclaimed an
IN303028548132 Amount for unclaimed an
IN303028548731 Amount for unclaimed an
IN302679363676 Amount for unclaimed an
IN302902450693 Amount for unclaimed an
IN302679339529 Amount for unclaimed an
IN302679356340 Amount for unclaimed an
IN302902423267 Amount for unclaimed an
IN302902423312 Amount for unclaimed an
IN303028506245 Amount for unclaimed an
IN303028525631 Amount for unclaimed an
IN303028533155 Amount for unclaimed an
IN303028540755 Amount for unclaimed an
IN301696108978 Amount for unclaimed an
IN302679341750 Amount for unclaimed an
IN301330182683 Amount for unclaimed an
IN302679338748 Amount for unclaimed an
IN300556102814 Amount for unclaimed an
IN301127159449 Amount for unclaimed an
IN303116100892 Amount for unclaimed an
IN303116101637 Amount for unclaimed an
IN302269103657 Amount for unclaimed an
IN301330191016 Amount for unclaimed an
IN300394109213 Amount for unclaimed an
IN301330202822 Amount for unclaimed an
IN300214133600 Amount for unclaimed an
IN302902407589 Amount for unclaimed an
IN303028507105 Amount for unclaimed an
IN300589101555 Amount for unclaimed an
IN302316100886 Amount for unclaimed an
IN302316100901 Amount for unclaimed an
IN302316100953 Amount for unclaimed an
IN302164102191 Amount for unclaimed an
IN300394103461 Amount for unclaimed an
IN300394107132 Amount for unclaimed an
IN301774107238 Amount for unclaimed an
IN300394109378 Amount for unclaimed an
IN300394109981 Amount for unclaimed an
IN302236110796 Amount for unclaimed an
IN301696111502 Amount for unclaimed an
IN300214111746 Amount for unclaimed an
IN302236113825 Amount for unclaimed an
IN300214118579 Amount for unclaimed an
IN302269119660 Amount for unclaimed an
IN300214124676 Amount for unclaimed an
IN300394128237 Amount for unclaimed an
IN300888130412 Amount for unclaimed an
IN300513133436 Amount for unclaimed an
IN300394151730 Amount for unclaimed an
IN301127163881 Amount for unclaimed an
IN301127166503 Amount for unclaimed an
IN302871202396 Amount for unclaimed an
IN301250281644 Amount for unclaimed an
IN301250288662 Amount for unclaimed an
IN302679322521 Amount for unclaimed an
IN302679327305 Amount for unclaimed an
IN302679331547 Amount for unclaimed an
IN302679332300 Amount for unclaimed an
IN302679334405 Amount for unclaimed an
IN302679344921 Amount for unclaimed an
IN302679357002 Amount for unclaimed an
IN302902406583 Amount for unclaimed an
IN302902407611 Amount for unclaimed an
IN302902416238 Amount for unclaimed an
IN302902420447 Amount for unclaimed an
IN303028513138 Amount for unclaimed an
IN303028525142 Amount for unclaimed an
176.00
110.00
22.00
11.00
66.00
55.00
110.00
77.00
33.00
110.00
77.00
11.00
22.00
66.00
55.00
55.00
11.00
330.00
550.00
165.00
4400.00
440.00
275.00
110.00
66.00
110.00
110.00
220.00
22.00
308.00
110.00
220.00
165.00
110.00
110.00
550.00
110.00
220.00
55.00
275.00
440.00
550.00
55.00
55.00
220.00
825.00
110.00
110.00
55.00
1100.00
110.00
1100.00
55.00
55.00
550.00
4400.00
330.00
33.00
110.00
110.00
154.00
11.00
33.00
22.00
88.00
176.00
143.00
715.00
77.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
KESHAW
SUSMITA
GUNITA
NIRMALA
ASHOK
RATHIN
SHAILESH
REENA
DILIP
SUNITA
PRATIBHA
RUPAN
UMA
DUJESH
ANIL
CHANCHALA
KUM
SHANTI
ASHA
DASRATH
BED
RAVI
KRISHNA
SAROJ
BINOD
SRI
VISHNU
JYOTI
PRAVEEN
SURENDRA
KRITTIBUS
RAMESH
RAJESH
SULOCHANA
L
PAWAN
TANUSHREE
PANKAJ
SANAT
SONAL
PRANAV
BABAN
AAYESHA
RAMAN
NUTAN
ABHIJIT
ASHOK
JAYSHREE
SUNIL
ABU
MANAN
RAJEEVAN
PRABHA
SHOBHA
SUNITA
MOHAMMAD
BIDHAN
SURESH
BABAJI
J
SUBRATA
SWAPAN
NISHANT
RAKHAL
AMAN
ISHWAR
AMIT
GURPRIT
USHA
HANS
SINGH
SINHA
SINGH
SINGH
KUMAR
MITRA
KR
SINGH
KUMAR
VERMA
SINGESWAR SINGH
BALENDU
SHARMA
SANJAY
SINGH
SHAILENDRA KUMAR
JANAK
LAL
NA
RASTOGI
LATE
M
UMESH
KUMAR
LATE
J
NA
OM
PRAKASH
SINGH
SANT
SINGH
SHANKER
SINGH
DOULAT
SINGH
PRASAD
NA
KUMAR
SINGH
NAGENDRA SINGH
DEVI
JAGDISH
KUMAR
KUM
SINHA
BALESHWAR PRASAD
DEVI
NA
DUBEY
NA
SHARMA
NA
PRAKASH
SHUKLA
BISHNU
DEO
PRAKASH
SINGH
KAILASH
PRASAD
PRASAD
LATE
LAKHAN
KUMAR
GHOSH
NA
KUMAR
RAMJEE
MAHATO
ANIRUDDHA PRASAD YADAV RATNESHWARPRASAD
KUMAR
GOEL
BRIJ
MOHANLAL
SINGH
VIMAL
KUMAR
KUMAR
PURUSHOTTAKUMAR
PRASAD
NA
MUKHERJEE
MANTU
MUKHERJEE
KUMAR
AGARWAL
HANUMAN PRASAD
GOPE
KASHI
GOPE
NANDI
DASARATH NANDI
SRINIVAS
RAO
LATE
L
KUMAR
AGARWAL
SHANKAR
LAL
DAS
SATISH
CHANDRA
KUMAR
BHUWENSHWPRASAD
KUMAR
CHANDAN
KEDAR
RAM
DR
OM
KUMAR
DINESH
PRASAD
KUMAR
NA
WARIS
NAIYAR
IQBAL
KUMAR
JHA
NA
JHA
NA
DUTTA
AJIT
KUMAR
KUMAR
DAS
AMIUNSHU BHUSHAN
D
AMIN
NA
KUMAR
KASERA
SRI
CHAND
BAKKAR
SIDDIQUE
ABID
ALI
SINGH
NA
VATTOLI
NA
GHOSH
TAPAS
KUMAR
SINGH
SANJIVE
KUMAR
SINGH
NA
SHAMSUDDIN
MOHAMMAD MOINUDDIN
CHANDRA
SAHU
SUDHIR
KUMAR
KUMAR
SHARMA
KRISHAN
LAL
CHARAN
BEHERA
NA
SWAMINATHAN
LATE
S
DHAR
SUDHANGSHUDHAR
CHAKRAVARTY
LATE
PHANI
RATHOR
ASHOK
KUMAR
MAHATO
SHANKAR
MAHATO
CHODHA
RAMAN
KUMAR
CHANDRA
SINGH
LATE
R
KUMAR
JITENDRA
PRASAD
KAUR
NA
KUMAR
A
R
RAJ
KOTHARI
NA
C/O PROF. M P SING INDIA
C/O. BALENDU SHARINDIA
Q NO ‐C‐39 JAGJIVANINDIA
SINGH
C/O ARUN KUMAR S INDIA
RAUT
QTR NO C2 109 SECTINDIA
FLAT NO C 2/48 SECTINDIA
K RASTOGI
PLOT NO 168 /B COINDIA
SINGH
QR. NO 4124 SECTOINDIA
P SAH
SECTOR‐4D QTR NO‐INDIA
Q NO 1056 SECTOR 5INDIA
QTR NO 1046 SECTOINDIA
SECTOR 5A QR NO 2 INDIA
2054 SECTOR 8 STREINDIA
QR NO 203 SECTOR 9INDIA
QR NO 3043 SECTO INDIA
PRABHAKAR
VILL SIJUA PO RADHINDIA
SECTOR‐12 A QR. NOINDIA
QUARTER NO.1538 SINDIA
SEC 12 /F QR 1206 B INDIA
QTR NO 3534 SECTOINDIA
SHUKLA
161 BHOJPUR COLONINDIA
SINGH
C/O KAILASH PRASA INDIA
LAL
C/O AKASH DEEP CLOINDIA
DK 4/41 DOMGARH INDIA
C/O ‐ BINOD MEDICAINDIA
YADAV
86 BORRAGARH BHAINDIA
GOEL
PROJECT OFFICER PBINDIA
SINGH
QR NO‐2C/67 JAWAHINDIA
S/O P KUMAR LIC OFINDIA
KUMARDHUBI COLLIINDIA
CHAPAPUR 11 COLLI INDIA
AGARWAL
STUDENTS BOOK STOINDIA
MAHUDA BASTI PO ‐INDIA
TYPE B 78 MAHUDIHINDIA
RAMANAYYA
QTR NO G 221 ROAINDIA
AGARWAL
GOLA ROAD RAMGAINDIA
DAS
DVC RAMGARH SUB INDIA
MEHTA
S/O BHUWENEWHWINDIA
LOCAL AUDIT OFFICEINDIA
PRAKASH
W/O DR. OM PRAKA INDIA
YADAV
S/O DR DINESH PRASINDIA
DVC BERMO MINES INDIA
D‐13/73 P O T T P S LINDIA
B 111 VASANT VIHINDIA
B III VASANT VIHAR CINDIA
DUTTA
C/A B/6 NEW ASHOKINDIA
DAS
CENTRAL COALFIELDINDIA
ADITYA' 1ST FLOOR OINDIA
KASERA
HOLD NO.‐9, LINE NOINDIA
SAKCHI WORKERS FLINDIA
SW‐82, WORKERS FLINDIA
VOLTAS LIMITED MHINDIA
GHOSH
FLAT NO103 SWARNINDIA
SINGH
75 OLD PROFESSION INDIA
H NO 75 PARSUDIH TINDIA
H NO 29 30 GOLMURINDIA
SAHU
H NO 17 BINORI ROSINDIA
SHARMA
K 2/5 CROSS ROAD 1INDIA
C/O D N MAHATO ZOINDIA
JAYARAM
FLAT No. C ‐1/5, GA INDIA
67,T.S FLAT,ROAD N INDIA
BHUSAN CHAKRAVNO‐ 27, E ROAD AIR INDIA
RATHOR
SHRI NIKETAN, 20E, AINDIA
QUATER NO. 182, PAINDIA
CHODHA
H NO‐DN‐8, DINDLI EINDIA
R SINGH
11 C GANGOTRI EN INDIA
2/5 2ND FLOOR C BL INDIA
5 DINDLI FLAT DINDLINDIA
KUMAR
95 DUPLEX PHASE 6 INDIA
H NO 42 AIR BASE COINDIA
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
Jharkhand
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
GUJARAT
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
BOKARO
Dhanbad
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
RANCHI
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
RAMGARH CANTT
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
AHMEDABAD
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
826001
826003
826003
826004
826005
826005
827001
827001
827004
827005
827006
827006
827008
827009
827004
827010
827012
827012
827012
827012
827013
827013
827017
828107
828111
828111
828116
834008
828202
828202
828205
828205
828305
828305
829119
829122
829122
829122
829122
829122
829122
829144
829149
829201
829201
829201
829210
831001
831001
831001
831001
831001
831001
831001
831002
831003
380058
831004
831004
831005
831005
831005
831005
831005
831005
831005
831005
831005
831005
831005
IN303028536992 Amount for unclaimed an
IN302164101154 Amount for unclaimed an
IN300394122957 Amount for unclaimed an
IN302679323930 Amount for unclaimed an
IN300214118099 Amount for unclaimed an
IN302902401427 Amount for unclaimed an
IN300888144329 Amount for unclaimed an
IN301127156783 Amount for unclaimed an
IN300394144429 Amount for unclaimed an
IN301250289137 Amount for unclaimed an
IN301250284326 Amount for unclaimed an
IN302679363962 Amount for unclaimed an
IN302902418180 Amount for unclaimed an
IN301250287858 Amount for unclaimed an
IN301250288791 Amount for unclaimed an
IN301250288837 Amount for unclaimed an
IN300271101577 Amount for unclaimed an
IN301696105114 Amount for unclaimed an
IN300214143131 Amount for unclaimed an
IN303028507128 Amount for unclaimed an
IN301696113999 Amount for unclaimed an
IN302902409772 Amount for unclaimed an
IN300394103770 Amount for unclaimed an
IN301313206911 Amount for unclaimed an
IN302269120787 Amount for unclaimed an
IN302902417131 Amount for unclaimed an
IN303028539089 Amount for unclaimed an
IN301127153714 Amount for unclaimed an
IN302679357033 Amount for unclaimed an
IN302902440241 Amount for unclaimed an
IN302164102483 Amount for unclaimed an
IN301127164392 Amount for unclaimed an
IN302201106700 Amount for unclaimed an
IN302902416809 Amount for unclaimed an
IN301330180589 Amount for unclaimed an
IN300214124647 Amount for unclaimed an
IN300214133324 Amount for unclaimed an
IN300214143188 Amount for unclaimed an
IN300214144905 Amount for unclaimed an
IN301127168745 Amount for unclaimed an
IN302679339928 Amount for unclaimed an
IN303028532919 Amount for unclaimed an
IN302236110914 Amount for unclaimed an
IN301330180322 Amount for unclaimed an
IN301330202256 Amount for unclaimed an
IN302902408074 Amount for unclaimed an
IN302902408349 Amount for unclaimed an
IN300450101595 Amount for unclaimed an
IN302105102527 Amount for unclaimed an
IN300513112802 Amount for unclaimed an
IN302269118266 Amount for unclaimed an
IN300513129918 Amount for unclaimed an
IN301250282002 Amount for unclaimed an
IN302902429584 Amount for unclaimed an
IN300214134252 Amount for unclaimed an
IN300214119440 Amount for unclaimed an
IN300513140057 Amount for unclaimed an
IN302679339394 Amount for unclaimed an
IN302902431511 Amount for unclaimed an
IN303181100152 Amount for unclaimed an
IN302105101304 Amount for unclaimed an
IN301740101499 Amount for unclaimed an
IN302105103178 Amount for unclaimed an
IN302269110656 Amount for unclaimed an
IN302269115803 Amount for unclaimed an
IN301250287079 Amount for unclaimed an
IN302679346073 Amount for unclaimed an
IN302679348870 Amount for unclaimed an
IN302902407598 Amount for unclaimed an
IN302902409039 Amount for unclaimed an
110.00
110.00
330.00
110.00
22.00
66.00
110.00
55.00
165.00
110.00
440.00
220.00
110.00
110.00
110.00
22.00
44.00
220.00
3003.00
77.00
330.00
99.00
55.00
220.00
110.00
22.00
110.00
3058.00
55.00
33.00
110.00
110.00
55.00
220.00
220.00
88.00
110.00
110.00
88.00
55.00
165.00
33.00
22.00
132.00
110.00
55.00
242.00
308.00
110.00
275.00
55.00
11.00
132.00
220.00
220.00
55.00
165.00
66.00
33.00
55.00
110.00
110.00
550.00
110.00
110.00
110.00
88.00
44.00
220.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RENU
KUMAR
AMITABH
SHANKAR
SUNIL
DHANESH
DEBANGSHU SEN
AJIT
KUMAR
TARA
SANKAR
RAM
GOPAL
PASUPULETI SHARDA
BIJAY
KUMAR
KESHAW
KUMAR
SHEO
KUMAR
SHARMILA
CHAKRABORTY
ANINDITA
DAS
SOUMYENDRANARAYAN
EQBAL
AHMAD
NAWAL
KISHORE
YOGESH
KUMAR
ANITA
DEVI
MADAN
MOHAN
SUBHRA
KAR
GAUTAM
CHAKRABORTY
TASADDUQUE HUSSAIN
BENOY
BHUSHAN
SUMAN
LODH
KISHORE
PRASAD
BRIJESH
KUMAR
SRAWAN
KUMAR
SAKET
MODI
DHANBAD
FINANCE
AJEET
CHOUDHARY
TALHA
TANVEER
SANGITA
AGARWAL
ABDUL
NUMAN
SARBESH
KUMAR
SANJUKTA
BARUA
DWARKA
PRASAD
RAJENDRA
PRASAD
BIPIN
SHARMA
MADHURI
PRASAD
RAMESH
KUMAR
CHINTA
DEVI
SUNIL
KUMAR
MEGHA
SINGHANIA
PRABHAT
RANJAN
SUMAN
CHAUDHARY
AWADHESH KUMAR
BHARAT
LAL
ANJU
SINHA
ARVIND
KUMAR
PAWAN
KUMAR
ANJANI
KUMAR
SANJAY
KUMAR
ASHOK
KUMAR
DROPADI
DEVI
PRABHA
DEVI
MD
ASFAR
RAM
EKBAL
SHASHI
KUMAR
SANJEEV
KUMAR
NAZAMA
KHATOON
ZIAUL
HAQUE
RAM
NARESH
DEEPAK
ANITA
KUMARI
PREETI
SHARMA
SUDHIR
PRASAD
AKHILESHWARCHAUDHARY
UMA
DEVI
SHIKHA
DEVI
SATYENDRA PRASAD
ANIL
KUMAR
76 KD FLATS KADMAINDIA
RAM
CHANDRAPRA GUPTA
38 PROFESSIONAL FLINDIA
TIWARI
DHANESH
TIWARI
DN‐6 DINDLI ENCLAVINDIA
DILIP
KUMAR
SEN
12 A DUPLEX VIJAYA INDIA
SINGH
2321 INDES VIJAYA HINDIA
SINGH
MUNESHWARPRASAD
MISHRA
ANANTA
KUMAR
MISHRA
17 TANK ROAD ULIYAINDIA
SINGAL
CHANDGI
RAM
SINGAL
L 5 119 B H AREA ROINDIA
RAO
VEMMEIL
CHAKO
MATHEWS
PLOT NO 2 OPPOSIT INDIA
SINGH
LATE
DHARM
RAJ SINGH
C/O NAYEE RAH D. BINDIA
TIWARY
S
K
TIWARY
QR NO‐ H‐6/10 NEARINDIA
J
RAM
C/O. ROOPKALA STUINDIA
NA
H NO 14 NEW LAY OINDIA
NA
H NO 27 J P COLONY INDIA
SINHA
SOURINDRA MOHAN
SINHA
C11/1 ADITYA VIHARINDIA
NEYAZ
ALI
ROAD NO.‐ 18, NEARINDIA
SHARMA
RAM
RATAN
SINGH
ANAND VIHAR COLOINDIA
NA
QNO.‐ SG 3/1 ROAD INDIA
YOGENDRA PRASAD
YADAV
QR. NO. 212 2 1 CH INDIA
PRASAD
MAHABIR
PRASAD
QTR NO 201/2/3 HO INDIA
UDAY
SHANKAR
KAR
QR. NO.‐519, INDRA INDIA
S
K
CHAKRABORTY S 201 BINAYAK ENCLINDIA
SYED
TAMMUL
HUSSAIN
SYED
HOLDING NO. 35 RO INDIA
SINHA
NA
AT ‐ COLLEGE ROAD INDIA
BIMALENDU LODH
NEAR ETWARI BAZA INDIA
NA
MAHULSAI ROAD P INDIA
SHARMA
NA
AT GARIKHANA PO INDIA
RAJGARHIA
NA
SRAWAN KUMAR RAINDIA
SRI
SHRAWAN
KUMAR MODI
SAKET P.P. COMPOUINDIA
PVT LTD
NA
G.E.L CHURCH COMPINDIA
RAM
LAKHAN
CHOUDHARY
AJEET CHOUDHARY CINDIA
HAIDERY
TANVEER
AHMAD
C/O TANVEER AHMAINDIA
NA
33 OLD A.G. COLON INDIA
AHMAD
ABDUS
SALAM
A. N. AHMAD H/O MINDIA
SINGH
RAMPRATAM PRASAD
SINGH
FLAT NO. 202 BHAWINDIA
PULAK
BARUA
A3 SAIL SATELLITE TOINDIA
GUPTA
SAGAR
MAL
GUPTA
SHREE DURGA DAL MINDIA
CHOUDHARY HIRDAYA
NARAYAN
CHOUDHARY
LAXMI NAGAR P S SUINDIA
NA
TAGORE HILL ROAD INDIA
VIBHU
PRIYADARSHI
FICON HERITAGE GA INDIA
SUREKA
GOURI
SHANKER
SUREKA
HINDUSTAN ELECTROINDIA
VISHWA
NATH
SINGH
W/O VISHWA NATH INDIA
SRI
KAPIL
DEO PRASAD
S/O SRI KAPIL DEO P INDIA
SAWAR
SINGHANIA
C\O SAWARMAL SIN INDIA
SUSHIL
KUMAR
VERMA
INDRAPRASTH COLOINDIA
V
K
CHAUDHARY
C/O DR V K CHAUDHINDIA
SIKANDAR
PRASAD
SINHA
S/O SIKANDER PRASAINDIA
BHAGAT
RAKTU
BHAGAT
VILL‐MURADPUR DUINDIA
W/O NITESHWAR THINDIA
RAMNANDANSINGH
SINHA
JAGDISH
NARAYAN
SINHA
GM BUNGALOW NTPINDIA
AGRAWAL
NA
S/O RAMANAND AG INDIA
AGRAWAL
LATE
SRI
MADAN LAL AGRAASHOK STORES MAININDIA
NA
JUDICIAL MAGISTRA INDIA
JHUNJHUNWALA C/O AJANTA PRESS UINDIA
JHUNJHUNWAL SATYANARAINPD
MR
MANMOHAN PRASAD BARANW C/O MR MANMOHA INDIA
MAYA
SHANKAR
THAKUR
WILL PO SRIRAMPU INDIA
ALI
NA
AKHTAR ALI AFTAB MINDIA
BHAGAT
NA
BEEMA SEVAKEDRA INDIA
RAJ
KUMAR
SHARMA
E 405 LAXMI HARI NINDIA
JHA
MADAN
MOHAN
JHA
AT PO KATAIYA THANINDIA
AT RATWARA VIA H INDIA
MOHAMMAD SALAHUDDIN
NA
VILL‐ MAHAMOODP INDIA
SAHU
JUGESWAR SAHU
AT BHAGWANPUR MINDIA
SURENDRA JHA
Q NO. CF‐223 PO‐R TINDIA
NA
D2F/44 RTS BEGUSAINDIA
MADAN
MOHAN
SHARMA
W/O DR RAMANUJ SINDIA
SINGH
BALMUKUND SINGH
S/O BALMUKUND SI INDIA
SADANAND CHAUDHARY
VILLAGE+PO ‐ KANHAINDIA
PARMESHWA LAL
KEDIA
C/O ASHOK KUMAR INDIA
JAGDISH
PRASAD
CHOUDHARY
C/O GOBIND KUMARINDIA
NEAR ZILA SCHOOL GINDIA
SINGH
RAMDARIKHAYADAV
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
PUNJAB
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
WEST BENGAL
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
UTTAR PRADESH
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
BIHAR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
SANGRUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR
CALCUTTA
BAHARAGORA
BAHARAGORA
SINGHBHUM
CHAIBASA
CHAIBASA
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
RANCHI
GUMLA
SONEPUR
SONEPUR
MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR
BAKHRA
AMBEDKARNAGAR
SITAMARHI
SITAMARHI
BAGAHA
BAGAHA
BAGAHA
LAHERIASARAI
DARBHANGA
DARBHANGA
PATNA
MADHUBANI
MADHUBANI
SAMASTIPUR
BEGUSARAI
BEGUSARAI
BEGUSARAI
BEGUSARAI
BEGUSARAI
BEGUSARAI
KATIHAR
KATIHAR
PURNEA
831005
831005
831005
831005
831005
831005
831005
831005
831006
831007
831007
831009
148001
831011
831012
831012
831013
831015
831015
831017
700050
832110
832303
833102
833201
833201
834001
834001
834001
834001
834001
834002
834002
834002
834004
834005
834005
834008
834009
835213
841222
841301
842001
842001
842001
842001
842004
843119
224238
843302
843302
845438
845438
845438
846001
846004
846009
800001
847223
847301
848505
851101
851117
851117
851129
851203
851216
854105
854105
854301
IN302902416398 Amount for unclaimed an
IN302902423877 Amount for unclaimed an
IN302902436464 Amount for unclaimed an
IN303028503174 Amount for unclaimed an
IN303028519279 Amount for unclaimed an
IN303028533919 Amount for unclaimed an
IN303028538666 Amount for unclaimed an
IN303028540746 Amount for unclaimed an
IN301740102527 Amount for unclaimed an
IN301740102095 Amount for unclaimed an
IN301740102658 Amount for unclaimed an
IN301250287413 Amount for unclaimed an
IN303028503007 Amount for unclaimed an
IN303028508589 Amount for unclaimed an
IN301740103002 Amount for unclaimed an
IN300214123931 Amount for unclaimed an
IN301740102818 Amount for unclaimed an
IN301250156096 Amount for unclaimed an
IN302679308197 Amount for unclaimed an
IN302105101939 Amount for unclaimed an
IN302902404411 Amount for unclaimed an
IN303028525642 Amount for unclaimed an
IN301740103849 Amount for unclaimed an
IN303028550963 Amount for unclaimed an
IN301740102718 Amount for unclaimed an
IN300214128742 Amount for unclaimed an
IN300888135479 Amount for unclaimed an
IN301330170420 Amount for unclaimed an
IN301330180283 Amount for unclaimed an
IN301330183766 Amount for unclaimed an
IN302902421433 Amount for unclaimed an
IN301696114286 Amount for unclaimed an
IN301696114858 Amount for unclaimed an
IN302902409379 Amount for unclaimed an
IN302902402435 Amount for unclaimed an
IN302105104057 Amount for unclaimed an
IN303028512980 Amount for unclaimed an
IN300214123682 Amount for unclaimed an
IN301330185403 Amount for unclaimed an
IN301127165466 Amount for unclaimed an
IN301127167473 Amount for unclaimed an
IN301127156803 Amount for unclaimed an
IN302822101396 Amount for unclaimed an
IN300513142680 Amount for unclaimed an
IN301557208668 Amount for unclaimed an
IN302679364608 Amount for unclaimed an
IN301557210766 Amount for unclaimed an
IN302902453997 Amount for unclaimed an
IN303028536029 Amount for unclaimed an
IN300513125039 Amount for unclaimed an
IN300513129617 Amount for unclaimed an
IN301653101458 Amount for unclaimed an
IN300513116032 Amount for unclaimed an
IN300513120146 Amount for unclaimed an
IN303028518681 Amount for unclaimed an
IN300394168484 Amount for unclaimed an
IN300394110801 Amount for unclaimed an
IN303028519455 Amount for unclaimed an
IN300513167332 Amount for unclaimed an
IN302679346511 Amount for unclaimed an
IN301557218479 Amount for unclaimed an
IN300214108432 Amount for unclaimed an
IN303028501097 Amount for unclaimed an
IN303028525616 Amount for unclaimed an
IN302679344663 Amount for unclaimed an
IN300589102149 Amount for unclaimed an
IN300589101757 Amount for unclaimed an
IN302902452495 Amount for unclaimed an
IN302902452495 Amount for unclaimed an
IN300394152580 Amount for unclaimed an
66.00
110.00
528.00
110.00
33.00
11.00
55.00
1210.00
110.00
55.00
110.00
55.00
176.00
66.00
165.00
22.00
275.00
110.00
44.00
220.00
110.00
33.00
110.00
99.00
110.00
253.00
1100.00
275.00
330.00
198.00
22.00
440.00
110.00
33.00
110.00
550.00
220.00
11.00
55.00
55.00
110.00
11.00
11.00
55.00
550.00
110.00
495.00
44.00
165.00
44.00
44.00
44.00
198.00
55.00
110.00
132.00
55.00
275.00
220.00
88.00
33.00
99.00
550.00
55.00
517.00
22.00
77.00
55.00
121.00
220.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
AJIT
KUMAR
KARTIK
PRASAD
SAHA
RAVINDER
SINGH
RAM
CHANDER
SRINIBAS
SINGHA
SUDHIR
CHANDRA
SINGHA
MITHUN
UNNIKRISHNAN
SATENDRA
BAHADUR
SINGH
NA
USMANI
OWAIS
USMANI
MOHAMMAD MUQBIL
RANJAN
HERAMBAKUMBHATTACHARYA
BHATTACHARYSANTOSH
KHAJA
AMEERUDDIN
NA
ROSE
FRANCIS
ALAPATT
NA
MOHAMMAD NAFEES
SHAFI
NA
MAGANBHAI PATEL
HITESHKUMARPATEL
SANE
ARVIND
SHAMBHURAO SANE
SHAMBHURAODAMODAR
SHRADDHA PANKAJ
KANE
NA
SANJAY
KUMAR
NA
SRIDHARAN SHANMUGAM
SHANMUGAM
GAUTAM
MANDAL
BHUSAN
CHANDRA
MANDAL
SADANGI
BIRENDRA
KUMAR
KISHOR
CHANDRA
SADANGI
PRAKASH
KUMAR
JAIN
JNAN
CHAND
JAIN
SANJIV
JAIN
KISHORE
JAIN
SUDHARSAN VENKATESAN
MANAPARAI NARAYANA SAMY
BHAGWAN
DASS
BANSAL
CHHAJ
RAM
RAJIB
RANJAN
DATTA
RATAN
LAL
DATTA
NATARAJAN SHANMUGA NATHAN
NATARAJAN D
K
GEETA
PATHAK
RAVI
KANT
PATHAK
VYAS
NATH
TRIPATHI
TRIPATHI
PANCHDEO NATH
SHAHINA
JAWAHARLAL
SHAJAHAN JAWAHARLAL
RAMESH
VENKAT
NA
SACHIN
MAHAJAN
CHARANJIT LAL
FEROZE
ZAFAR
TAHER
ZAFAR
ARUN
ACHALAM
ANANTHANARAANANTHANARARUNACHALAM
ARUN
ACHALAM
ANANTHANARAANANTHANARARUNACHALAM
WILLIAM
CHANDRASEKA GNANAPRAGAS GNANAPRAGASAM
THOMAS
YOHANNAN
A
NA
LATHAMARY PRABU
PRABU
SWAMIDURAI
AKRAMAN
B
R
BHASKARAN
KAITHAMANA SREEKUMAR
V
JANARDHANAN
JOEL
JOSEPH
COUTINHO
JOE
ANTONY
COUTINHO
ANAND
KUNNATH
K
DAMODARAN
RAJESH
RAVIDAS
PALECHA
RAVIDAS
P
PALECHA
RITA
GUPTA
NA
CENTURY
CONSULTANTS LTD
NA
SHASHANK
SINGH
NARENDRA SINGH
SARITA
BEDI
ANIL
BEDI
RAJNISH
VERMA
RISHI
BAL
VERMA
S
SANJAY
V
SUBRAMANIAM
SANJAY
BHARATI
BACHOO
PRASAD
SINGH
CHARU
MANCHANDA
S
K
MANCHANDA
SUNEET
WALIA
NA
LAKSHMI
PILLAY
D
PADMA
KUMAR PILLAV
SUNIL
KRISHNA
GAURI
SHANKAR
SHRIVASTAVA
Parvinder
Kaur
DEVINDER
PAL
SINGH
NIDHI
SHARMA
NA
TANVIR
BAHL
LATE
RAI
SAHIB BAHL
GURPRIT
KAUR
NA
NATASHA
AHUJA
NA
ASIT
BARAN
BISWAS
SUKUMAR
SUPARNA
BISWAS
ASIT
BARAN
ANSHUL
KAPUR
DEEPAK
KAPUR
DINESH
BASWAL
NA
GANGA
SHARAN
SHARMA
MEGH
NATH
SHARMA
VISHAL
SHARMA
CHANDER
MOHAN
SHARMA
SANJAY
CHANDOK
DARSHAN
LAL
CHANDOK
AMAR
JIT
BAJAJ
W
R
BAJAJ
A
K
RICHHARIA
NA
TUHIN
SINGH
NA
MANJU
SINGH
RAMAUTAR PRASAD
MOHIT
SAXENA
C
P
SAXENA
SOHAN
LAL
SHARMA
LOKA
RAM
APARNA
KHIRBAT
AMIT
KHIRBAT
GOPAL
KRISHNA
VERMA
KHUSHI
RAM
VERMA
TEGHARIA CITY KISH INDIA
BIHAR
DELHI
4 (I) ABOU C/O 56 AINDIA
UNIT 414 FIELD HOS INDIA
UTTAR PRADESH
25 AD REGT PIN 925 INDIA
DELHI
SER NO 793808 717 INDIA
DELHI
P B 642 AL SEEB OMOMAN
NA
PO BOX 45570 ABUDUNITED ARAB E NA
SAUDI ELECTRICITY CSAUDI ARABIA NA
PO BOX 2623 DUBAI UNITED ARAB E NA
P O BOX 9226 DUBAUNITED ARAB E NA
C/O URVASHIBEN J PINDIA
GUJARAT
FLAT 11 BLDG 13 AN INDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
FLAT 212 WOODLANINDIA
NA
BLK 116 NO 10/572 SSINGAPORE
TAMIL NADU
D NO 154/165 ARAV INDIA
KEO INTERNATIONA INDIA
WEST BENGAL
ORISSA
JAGANNATHAPUR SAINDIA
BIHAR
301 SAKET GALAXY 3INDIA
P O BOX 5423 DUBA UNITED ARAB E NA
FAITHFUL AND GOU UNITED ARAB E NA
NA
UNITED STAINLESS S BAHRAIN
IFMSC CIVIC P O BOXUNITED ARAB E NA
P O BOX 3168 RUWI OMAN
NA
NA
FLAT 11 BLDG 497 ROBAHRAIN
NA
P O BOX 50001 MESQATAR
GREENFIELDS AGRIC UNITED ARAB E NA
C/O EMIRATES AIRLI UNITED ARAB E NA
FLAT 314 AL NASIRYAUNITED ARAB E NA
THERMO LLC OFFSH UNITED ARAB E NA
P O BOX 672 P C 111BAHRAIN
NA
P O BOX 672 P C 111BAHRAIN
NA
PO BOX 564 DUBAI UNITED ARAB E NA
NA
ZUBAIR AUTOMOTIVOMAN
35 WEST MORLAND UNITED KINGDONA
PARSONS INTERNAT UNITED ARAB E NA
PB NO 50124 ABUDHUNITED ARAB E NA
NA
P O BOX 5,PC 118 ALOMAN
PO BOX 212453 DUBUNITED ARAB E NA
PO BOX 6246 DUBAI UNITED ARAB E NA
Punjab
FLAT NO 7,FIRST FLOINDIA
Uttar Pradesh
21, ASHOK MARG LUINDIA
DELHI
C II/42 BAPA NAGAR INDIA
DELHI
65/18 NEW ROHTA INDIA
DELHI
WG CDR RAJNISH VEINDIA
DELHI
255 TRANSIT CAMP OINDIA
DELHI
8 MOUNTAIN DIVISIOINDIA
DELHI
H NO 157 DEFENSE OINDIA
DELHI
D ‐ 92 GROUND FLOOINDIA
DELHI
A‐54/D‐II, NANAKPU INDIA
DELHI
20 NEW MOTI BAGHINDIA
MAHARASHTRA
1003‐04, Carnation BINDIA
B 10 ITO FLATS OPP INDIA
GUJARAT
DELHI
22 EMPIRE ESTATE S INDIA
F 47 SOUTH EXTENS INDIA
DELHI
DELHI
C ‐3/97, SECOND FLOINDIA
DELHI
JA ‐ 19 B, DDA FLATSINDIA
DELHI
JA ‐ 19 B, DDA FLATSINDIA
DELHI
3F VISHWA APARTMINDIA
DELHI
A 3/155 PASCHIM VI INDIA
DELHI
C 10 FIRST FLOOR ANINDIA
HOUSE NO‐23, 1ST FINDIA
DELHI
DELHI
FLAT NO 586 POCKETINDIA
C 602 ANAND LOK A INDIA
DELHI
MADHYA PRADESH
605 A SECTOR N 3 GINDIA
I G, 378, SOUTH CIVI INDIA
Madhya Pradesh
VILLA A 46 GREEN FI INDIA
HARYANA
HARYANA
VILLA NO B 64 OMAXINDIA
B 4/401 NHPC RESID INDIA
HARYANA
FLAT NO.101 IVORY INDIA
HARYANA
PUNJAB
C 5 TYPE 111 URJA NINDIA
BAHADURGANJ
DELHI
DEHRADUN
DELHI
DELHI
NA
NA
NA
NA
NA
NAVASARI
PUNE
PUNE
NA
SALEM
PARGANAS KOLKATA
CHATRAPUR
PATNA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Jalandhar
Lucknow
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
MUMBAI
AHMEDABAD
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
BHOPAL
Jabalpur
FARIDABAD
FARIDABAD
FARIDABAD
GURGAON
MOGA
855108 IN300214134507 Amount for unclaimed an
909604 IN303028516486 Amount for unclaimed an
248001 IN302679338742 Amount for unclaimed an
IN302679353193 Amount for unclaimed an
IN303028510728 Amount for unclaimed an
IN303028551110 Amount for unclaimed an
IN300239109705 Amount for unclaimed an
IN300394104493 Amount for unclaimed an
IN300513178644 Amount for unclaimed an
226226 IN303245100136 Amount for unclaimed an
396445 IN300214140481 Amount for unclaimed an
411029 IN300513104113 Amount for unclaimed an
411038 IN301774106961 Amount for unclaimed an
520116 IN300476417571 Amount for unclaimed an
636016 IN303028550994 Amount for unclaimed an
700103 IN300239111852 Amount for unclaimed an
761121 IN303028500820 Amount for unclaimed an
800001 IN301549182232 Amount for unclaimed an
IN300214125364 Amount for unclaimed an
IN301151229384 Amount for unclaimed an
IN302679338250 Amount for unclaimed an
IN302679344462 Amount for unclaimed an
IN302902418300 Amount for unclaimed an
IN302902419181 Amount for unclaimed an
IN302902433691 Amount for unclaimed an
IN302902434727 Amount for unclaimed an
IN302902436841 Amount for unclaimed an
IN303028500805 Amount for unclaimed an
IN303028507588 Amount for unclaimed an
IN303028508530 Amount for unclaimed an
IN303028508530 Amount for unclaimed an
IN303028543834 Amount for unclaimed an
IN300239118409 Amount for unclaimed an
IN302902447107 Amount for unclaimed an
IN300239101661 Amount for unclaimed an
IN300239107671 Amount for unclaimed an
IN300239111024 Amount for unclaimed an
IN300239112306 Amount for unclaimed an
IN300239112550 Amount for unclaimed an
IN301330172604 Amount for unclaimed an
IN301330179019 Amount for unclaimed an
110003 IN300476403324 Amount for unclaimed an
110005 IN300142101823 Amount for unclaimed an
110010 IN302269105037 Amount for unclaimed an
110010 IN302679312306 Amount for unclaimed an
909008 IN302902434914 Amount for unclaimed an
110010 IN303028516828 Amount for unclaimed an
110017 IN300589101910 Amount for unclaimed an
110021 IN302679314571 Amount for unclaimed an
110023 IN302902418896 Amount for unclaimed an
400037 IN300095106323 Amount for unclaimed an
380013 IN303028516907 Amount for unclaimed an
110030 IN301055107132 Amount for unclaimed an
110049 IN300214123189 Amount for unclaimed an
110052 IN301670101613 Amount for unclaimed an
110052 IN300476412233 Amount for unclaimed an
110052 IN300476412233 Amount for unclaimed an
110054 IN300476427191 Amount for unclaimed an
110063 IN303028512848 Amount for unclaimed an
110065 IN303028548251 Amount for unclaimed an
110085 IN302269104304 Amount for unclaimed an
110091 IN300394134666 Amount for unclaimed an
110091 IN302902429169 Amount for unclaimed an
IN302679304093 Amount for unclaimed an
IN302902417838 Amount for unclaimed an
121003 IN303028527369 Amount for unclaimed an
121010 IN303028509128 Amount for unclaimed an
121010 IN303028522440 Amount for unclaimed an
122001 IN301330191539 Amount for unclaimed an
142001 IN303028536593 Amount for unclaimed an
55.00
286.00
88.00
55.00
22.00
11.00
1100.00
110.00
220.00
275.00
220.00
110.00
110.00
220.00
66.00
220.00
110.00
660.00
44.00
330.00
110.00
11.00
440.00
110.00
660.00
440.00
187.00
22.00
275.00
110.00
11.00
22.00
55.00
55.00
330.00
1100.00
825.00
220.00
2200.00
88.00
1650.00
330.00
220.00
231.00
77.00
33.00
55.00
1100.00
110.00
132.00
4400.00
220.00
220.00
220.00
55.00
605.00
1210.00
220.00
99.00
66.00
33.00
275.00
55.00
1650.00
110.00
110.00
110.00
88.00
4400.00
132.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RAGHUVANSH MANI
NA
MANGA
RAM
PAWAR
SHRI
SARDARA
SHAMAN
CHODHA
RAMAN
KUMAR
PRABJOT
SINGH
TARALOCHANSINGH
ROMESH
RANJAN
SHARMA
ACHINT
RAM
REKHA
GOYAL
NA
CHANDAN
GUJRAL
VISHWA
MITTAR
SURJEET
SINGH
CHAMEL
SINGH
ANIL
KUMAR
PURI
RAJINDER
KUMAR
RAVNEET
KAUR
GILL
JOGA
SINGH
PARAMOUNT FINANCIAL
SERVICES PVT LTNA
HARJASPAL SINGH
JANEJA
PRITPAL
SINGH
HARBHAJAN SINGH
NA
DHARMINDER SINGH
BILLING
NA
GURMIT
SINGH
NA
ANURADHA SAPRA
ASHWUNI
SAPRA
CHANDER
LEKHA
SOHAN
LAL
DEEPIKA
KAUL
KULDEEP
KUMAR
NARAYANA MURTHY
BANDIKI
ADENNA
BANDIKI
SUSHMA
BOHARA
MADAN
KISHORE
VINEET
SINGH
MAHRA
NARENDRA SINGH
SUVIRA
CHAWLA
PURSHOTAMLCHAWLA
ABHINAV
MAHESHWARI
ASHOK
KUMAR
SISODIA
LATE
SHRI
KAUSHLENDRASINGH
AMIT
KUMAR
RAJENDRA KUMAR
JITENDRA
VARSHNEY
SURAJ
PAL
MAHESH
CHANDRA
RAM
SINGH
VARTIKA
SINHA
NA
HARMINDER PAL
SINGH
N
S
ABDUL
RAUF
ABDUL
SHAKOOR
NAVEEN
KUMAR
SINHA
NA
AVANTIKA
KRISHNA
NARAIN
DR
SANJAY
RASTOGI
DR
R
POONAM
JAIN
RAKESH
JAIN
ANIL
KUMAR
PANDEY
K
P
NITA
GUPTA
BADRI
VISHAL
LEENA
PANDEY
TUSHAR
KANT
KAUSHAL
KISHORE
ITWARI
LAL
RAJEEV
PHANDA
H
C
MANOJ
KUMAR
PATWARI
BIJOY
KUMAR
ANIL
RAZAK
NA
REENA
TIWARY
SIVA
NAND
JITENDRA
SINGHAL
DAYA
SWAROOP
JASVINDER
SINGH
HARBANS
SINGH
AMITA
AGRAWAL
PRABODH
KUMAR
RAJESH
MALIK
GANESH
DASS
ANNA
MAHADEO
TANPURE
NA
VIPIN
KUMAR
JAIN
SH
R
VINEET
KUMAR
JAIN
NA
TOTA
RAM
FATEH
RAM
SEEMA
TYAGI
GIRISH
CHAND
MALA
KHANNA
DEEPAK
KHANNA
NARENDRA PAL
SINGH
TIKA
SINGH
NASEEMA
KHATOON
LATE
MAQSOOD
SUBHABRATA SEN
SUDHIR
KUMAR
UJJWAL
KUMAR
SINGH
GYAN
CHANDRA
MUKHTYAR SINGH
NA
USHA
SEHGAL
GOPAL
KRISHAN
RENU
GARG
NA
VACHASHPATI TRIPATHI
RADHIKAPARSTRIPATHI
RAJEEV
RATHI
VEDPAL
SINGH
SHRI
PRAKASH
SHARMA
NA
VIDYA
SHANKAR
SINGH
LATE
YADU
RAVINDRA
KUMAR
SINGH
SHRI
DINA
RAVINDRA
KUMAR
SINGH
DINA
NATH
SWAPNA
BOSE
P
K
ROMASH
GOYAL
RAJESH
KUMAR
NIDHI
DWIVEDI
RAJESH
DWIVEDI
HEERA
LAL
SINGH
NA
RAM
KULSHRESHTHA
KULSHRESHTHP
OFFICER SCALE 1 STAINDIA
IOC COLONY H NO INDIA
4/2 STAFF ROAD AMINDIA
SO 1 SIGS HQ 10 CORINDIA
SHARMA
634 URBAN ESTATE SINDIA
HOUSE NO‐ 93 WAR INDIA
ALAGH
227 L MODEL TOWNINDIA
VILL MUNNARAHRI PINDIA
PURI
27 NURSER SQUARE INDIA
AUJLA
HNO 10 MANNA SIN INDIA
269/6 CENTRAL TOWINDIA
JANEJA
HOUSE NO‐98 CHOT INDIA
QR NO 727 TYPE III DINDIA
MAJITHIA ENCLAVE INDIA
GURMIT SINGH S O KINDIA
B XV/316 NAI BASTI INDIA
BLOCK A 6 HOUSINGINDIA
KAUL
MILITARY HOSPITAL INDIA
F AND A COMPILATIOINDIA
BOHARA
C/O M K BOHRA CHI INDIA
MAHRA
BH 26A NTPC TOWNINDIA
13/556 VASUNDHRAINDIA
MAHESHWARI
CONTATA SOLUTIONINDIA
CHANDRA PAL SINST MICROSOFT ELEC INDIA
PATHAK
SCHNEIDER ELECTRICINDIA
VARSHNEY
1/128 SURENDRA NAINDIA
VILL BHOOTPURA POINDIA
101 B LAKHANPUR VINDIA
GULATI
NARINJAN NIWAS ASINDIA
C 596/2 GTB NAGAR INDIA
ALLAHABAD BANK B INDIA
KAUSHAL
K 766 AASHIANA LKOINDIA
P RASTOGI
1/4 VINEET KHAND GINDIA
502, SURYA APARTMINDIA
PANDEY
6/478 VINEET KHAN INDIA
GUPTA
2/383 VIBHAV KHANINDIA
PANDEY
3/191 VISHAL KHAN INDIA
B 2/1 RDSO COLONY INDIA
PHANDA
A‐72 INDIRA NAGAR INDIA
PATWARI
HINDALCO IND ESTA INDIA
B 152 NCL PROJECT INDIA
PANDEY
QR NO‐C‐20 R.H.B. CINDIA
II C 141 VIDYUT VIHAINDIA
176 A PREM BHAGATINDIA
AGRAWAL
W/O PRABODH KUMINDIA
MALIK
L I C OF INDIA BR OF INDIA
SHO L ROORKEE DISTINDIA
C JAIN
15‐B RAJPUR ROAD INDIA
39 BALLUPUR ROAD INDIA
94 / 8 B NEAR STATEINDIA
TYAGI
509 INDRAPRASTHA INDIA
A. F. SARVOTTAM APINDIA
CHAUHAN
259, RAVLI MAHADOINDIA
ALI
Q NO 457 TYPE 2 SECINDIA
SEN
8C TYPE 4 SECTOR 5 INDIA
152 ETH II RANIPUR INDIA
NEW SUBHASH NAG INDIA
H NO 522 B MODEL INDIA
393 AVAS VIKAS NEAINDIA
R 1302 RATNAGIRI T INDIA
B 4 PANDAV NAGAR INDIA
S. P. SHARMA 467/6 INDIA
NATH SINGH
B 252 ITI TOWNSHIP INDIA
NATH SINGH
3/23, MATHURA REFINDIA
SINGH
3 / 23 M R NAGAR MINDIA
BOSE
2, ROADWAYS QUARINDIA
GARG
BUNGLOW NO B 16/INDIA
RB IV 80A MOUNT R INDIA
PHASE III/365 TOWNINDIA
C
C‐11 RAMNATH CITYINDIA
SINGH
CHODHA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
HIMACHAL PRADESH
KARNATAKA
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
HARYANA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
BIHAR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
MAHARASHTRA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
KARNAL
AMBALA CANTT
AMBALA CANTT
AMBALA
AMBALA CITY
AMBALA CITY
YAMUNANAGAR
KAITHAL
ROPAR
LUDHIANA
JALANDHAR
JALANDHAR
PATIALA
PATIALA
PATIALA
SANGRUR
SHIMLA SOLAN
BELGAUM
JAMMU
JAMMU
GHAZIABAD
GHAZIABAD
NOIDA
NOIDA
GURGAON
ALIGARH
ALIGARH
KANPUR
ALLAHABAD
ALLAHABAD
BARABANKI
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
MIRZAPUR
MIRZAPUR
BALIAPUR
MIRZAPUR
BAREILLY
KANPUR
MORADABAD
SAHARANPUR
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
NOIDA
LUCKNOW
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
GHAZIABAD
MEERUT
MEERUT
GONDA
MATHURA
MATHURA
AGRA
JHANSI
NAGPUR
JHANSI
JHANSI
132001
133001
133001
908510
134003
134203
135001
136026
140124
141001
144001
144002
147001
147001
147001
148023
171001
590007
182201
182312
201008
201012
201301
201301
122002
202001
202001
208024
211001
211016
225001
226001
226010
226010
226010
226010
226011
226011
226016
231217
231220
828306
231222
243001
208002
244001
247667
248001
248001
248001
201307
226001
249402
249403
249403
249403
249403
249407
249407
201010
250001
250005
271308
281006
281006
282001
284001
440001
284129
284135
IN300513149647 Amount for unclaimed an
IN301143100714 Amount for unclaimed an
IN302679357346 Amount for unclaimed an
IN303028550563 Amount for unclaimed an
IN302902433075 Amount for unclaimed an
IN302316101595 Amount for unclaimed an
IN302679338848 Amount for unclaimed an
IN302679341406 Amount for unclaimed an
IN300214119742 Amount for unclaimed an
IN303028539793 Amount for unclaimed an
IN301143100623 Amount for unclaimed an
IN301055102793 Amount for unclaimed an
IN301143104643 Amount for unclaimed an
IN301143106290 Amount for unclaimed an
IN300214123624 Amount for unclaimed an
IN303028502069 Amount for unclaimed an
IN303028520999 Amount for unclaimed an
IN303028506917 Amount for unclaimed an
IN303028522636 Amount for unclaimed an
IN302679363203 Amount for unclaimed an
IN302679347592 Amount for unclaimed an
IN300476400712 Amount for unclaimed an
IN302236105041 Amount for unclaimed an
IN300513107039 Amount for unclaimed an
IN300214124323 Amount for unclaimed an
IN301774142657 Amount for unclaimed an
IN300513173798 Amount for unclaimed an
IN302902446247 Amount for unclaimed an
IN302902420856 Amount for unclaimed an
IN301330179193 Amount for unclaimed an
IN303116101111 Amount for unclaimed an
IN300214129618 Amount for unclaimed an
IN301330196253 Amount for unclaimed an
IN301696104924 Amount for unclaimed an
IN301557204432 Amount for unclaimed an
IN303028523474 Amount for unclaimed an
IN301330198106 Amount for unclaimed an
IN303028515384 Amount for unclaimed an
IN301055106534 Amount for unclaimed an
IN300450131392 Amount for unclaimed an
IN303028520992 Amount for unclaimed an
IN300214141320 Amount for unclaimed an
IN302902407786 Amount for unclaimed an
IN303028512352 Amount for unclaimed an
IN301186200131 Amount for unclaimed an
IN303028504304 Amount for unclaimed an
IN303116102759 Amount for unclaimed an
IN300923100390 Amount for unclaimed an
IN301127160232 Amount for unclaimed an
IN301557210223 Amount for unclaimed an
IN302902436722 Amount for unclaimed an
IN302017100931 Amount for unclaimed an
IN300360101377 Amount for unclaimed an
IN302404101552 Amount for unclaimed an
IN301774110982 Amount for unclaimed an
IN300214133150 Amount for unclaimed an
IN301688200873 Amount for unclaimed an
IN303028509004 Amount for unclaimed an
IN300888137878 Amount for unclaimed an
IN300214140142 Amount for unclaimed an
IN302902430573 Amount for unclaimed an
IN301127158768 Amount for unclaimed an
IN301330196592 Amount for unclaimed an
IN301557205493 Amount for unclaimed an
IN302902437493 Amount for unclaimed an
IN301557114569 Amount for unclaimed an
IN302679339965 Amount for unclaimed an
IN302902420490 Amount for unclaimed an
IN302902430524 Amount for unclaimed an
IN301696102930 Amount for unclaimed an
132.00
55.00
55.00
220.00
55.00
110.00
55.00
66.00
165.00
99.00
660.00
110.00
22.00
220.00
55.00
583.00
693.00
1375.00
220.00
22.00
44.00
55.00
385.00
99.00
110.00
55.00
220.00
33.00
44.00
2200.00
22.00
44.00
55.00
550.00
110.00
55.00
55.00
209.00
220.00
165.00
110.00
55.00
550.00
451.00
55.00
165.00
55.00
440.00
198.00
110.00
165.00
110.00
55.00
1430.00
1100.00
220.00
55.00
3960.00
2200.00
110.00
660.00
55.00
110.00
220.00
220.00
55.00
110.00
110.00
1100.00
550.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
MITALI
ANIL
CHAND
CHAJED
AMIR
KRISHAN
VIJAY
PANDURANG AGALE
SANTOSH
PAGARIA
DEEPAK
BANSAL
NIKHIL
NUWAL
SAVITRI
SHARMA
GARIMA
BIJAWAT
VANDANA
JAIN
NAVEEN
KUMAR
SINGH
MANMHAN CHAND
JAIN
PANKAJ
NAGINDAS
POPAT
PRABHABEN JAYANTBHAI PATEL
TEJAL
P
UPADHYAY
BHAVIK
VIJAYBHAI
SHAH
AMIT
G
PATEL
HEMANT
MORESHWAR PHADNIS
SURENDRA SINGH
RANGHAR
NARAYANCHA SAHA
KETAN
PRAVINCHANDRSHAH
NEETA
DHANRAJ
SAHANI
LAKHATARIA
VASANTKUMAISHWARLAL
DHADUK
BHAVINKUMA M
ASMITA
PANCHOLI
SHILPA
DILIPKUMAR MALVANIYA
AMIT
RANJAN
PATTNAIK
DURGASINGH NEGI
SANGITA
JITENDRA
SONI
YOGESH
KUMAR
TODI
PRERANA
NANDANWAR
KIRAN
B
KHANDHAR
PERCY
MINOO
MISTRY
NITA
AJIT
THAKKER
BHAVESH
G
NAINANI
BRAJ
NANDAN
SINGH
INDRAJITSINH DILUBHAI
GOHIL
SHEELA
SABULAL
MEENA
NABA
KUMAR
BORAH
PRITI
NILESH
JALAMKAR
DIPAK
KUMAR
CHAUDHURI
CHAUDHARI SHANTABEN JESANGBHAI
KUNAL
DINESH
JOSHI
JASHODABEN R
PATEL
JAYSHRIBEN S
SHAH
DIVYESH
KUMUDCHAND PARIKH
KALIDAS
PATEL
HASMUKHBHAMORARBHAI SOLANKI
SEEMABEN KAHAR
SEKH
OSMAN
GANI
RITU
AMITESH
PANT
PATEL
DHARMESHKUMANEKLAL
HANSA
MANOJ
SHAH
UPPUNDA
SUBRAMANYA
KIRTI
KHATRI
NISHI
CHHATRIWALAKALPNABEN M
PATEL
DHARMESHKUDESAIBHAI
VASUKI
NARAYANSWAMVENUGOPAL
SAM
ABRAHAM
JAYANTA
BASU
SHRUTI
SARKAR
USHA
YOGESH
DESAI
S
RAMESH
IYER
PRAFUL
PRAKASH
SONAWANE
SUJATHA
KUMAR
SUCHETA
M
GAVATE
PRAVINBHAI M
PATEL
ANISH
BAHL
KUMAR
S
SINGHEE
SURAJ
PRAKASH
NA
MUL
RAJ
NA
VARDI
CHAND
SUBHASH
CHANDRA
PURSHOTTAMNUWAL
MAHESH
CHAND
SURENDRA BIJAWAT
ANIL
JAIN
RAVINDRA NATH
CHAMPA
LAL
NAGINDAS POPAT
VIRPARIYA B
BHUPENDRAKBHATT
VIJAYBHAI
SHAH
NA
MORESHWARBHALCHANRA
SHIVSINGH RANGHAR
S
SAHA
NA
NA
NA
MAGANBHAI GOVINDBHAI
JANAK
NA
NA
KESHABRAM NEGI
BUDDHIPRASAUMEDBHAI
NA
NA
BACHUBHAI KHANDHAR
NA
AJIT
THAKKER
NA
ANAND
NANDAN
DILUBHAI
DHIRUBHAI
NA
LATE
NAGENDRA
SURESH
JANARDHAN
SATI
CHARAN
CHAUDHARI JESANGBHAI
DINESH
P
BHIKABHAI DHAIBHAI
SHAILESHKUMDAHYABHAI
KUMUDCHANPARIKH
SANKALCHAN PATEL
MORARBHAI SOLANKI
RAMNARAYANKAHAR
NA
BIPIN
CHANDRA
NA
MANOJ
B
NARAYAN
MAIYA
CHETAN
KHATRI
NA
J
D
DESAIBHAI ISHWARBHAI
NARAYANSWAVENUGOPAL
SAM
THOMAS
DIPAKKUMAR BASU
ALOKE
SARKAR
YOGESH
RUDERJI
N
R
PRAKASH
SONAWANE
NA
MANOJ
DHARMAJI
NA
NA
SHRENIX
SINGHEE
LODHA
BANSAL
SINGH
JAIN
K
PHADNIS
DHADUK
PATEL
SINGH
GOHIL
NATH BORAH
KHOTRE
CHAUDHURI
JOSHI
PATEL
SHAH
PANDE
SHAH
CHHATRIWALA
PATEL
ABRAHAM
DESAI
SUBRAMANIAN
GAVATE
BUNGLOW NO 05 RAINDIA
76, SINDHI COLONY, INDIA
29 A LIG FLATS GULAINDIA
H 103 DWARKA VISHINDIA
INDIA
SANTOSH PAGARIA W
32, RAJENDRA NAGAINDIA
AMAR KATLA BUNDI INDIA
7 A 2, MAHAVIR NAGINDIA
FLAT NO 305 ANNAPINDIA
R/O NEAR ADARSH BINDIA
4‐E ROYAL RESIDENCINDIA
H NO. 17/397 CHOPAINDIA
INDRAPRASHTA 6/R/INDIA
A‐1/104, DREAMLANINDIA
3 L SECTOR 12 RELIA INDIA
DEV PARK GOLDEN AINDIA
32 L SECTOR 11 RPL INDIA
BUILDING NO 8 B SE INDIA
B 301 MOGRA JALVAINDIA
B NO 65 H SEC 21 REINDIA
17, GIRNAR SOCIETY INDIA
C/O JUNAGADH DAI INDIA
7 JAGRUTI TENAMENINDIA
BLOCK NO. 3, SUBHAINDIA
13, ANGAN DUPLEX INDIA
20, PRAVEG ROW HOINDIA
40 RANGANATHA PUINDIA
C II/60 SHAHJAHAN INDIA
A 404 ASHADHI AVE INDIA
604 AMBIENCE TOWINDIA
A/1 VARUN APARTMINDIA
D/13, DHANANJAY AINDIA
P 1 SATKRUT PARTHAINDIA
D/22 SHARANAM 8 OINDIA
D 204 PEARL APPT NINDIA
HOUSE NO 70 BALLEINDIA
QTRB3/4 GSECL GEB INDIA
HOUSE NO.5, VITTHAINDIA
C‐602,6TH FLOOR,DEINDIA
PARISHRAM PLOT NOINDIA
26 MAHARSHI BANGINDIA
29 C SANTOSHNAGAINDIA
A 35 / 1 , TIRUPATI BINDIA
MOTI KHADKI MOTI INDIA
SWAMI PARK SOCIETINDIA
B‐8 NANDANVAN SOINDIA
TYPE‐I‐4/1 WANAKB INDIA
C/O. DENA BANK WAINDIA
B‐3/6, GSECL COLONINDIA
A/6 PAVAN PARK SO INDIA
26 VASANT VIHAR PHINDIA
1ST FLOOR THE MEHINDIA
3/A VRAJVIHAR SOC INDIA
MEDICAL OFFICER ROINDIA
5 A SAHAJANAND APINDIA
FLAT NO 208, VINAY INDIA
1568 TIRMIJI FALIYU INDIA
C/O HARESH D PATE INDIA
STEET NO 31 HOUSRINDIA
ROSARY 507/24 AVK INDIA
4 SHIB TEMPLE LANEINDIA
A 902 GREEN RESIDEINDIA
J‐9 ATUL COLONY POINDIA
25 SURUCHI COLONYINDIA
FLAT NO 7 YANTRIK INDIA
FLAT NO 210 ACE SHINDIA
27 PRATAP COLONY INDIA
LAXMINIVAS KRISHNINDIA
JOLLY MAKER 1, 92 BINDIA
BATLIVALA AND KARINDIA
RAJASTHAN
RAJASTHAN
DELHI
MAHARASHTRA
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MAHARASHTRA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
TAMIL NADU
DELHI
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
UTTAR PRADESH
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
WEST BENGAL
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MAHARASHTRA
GUJARAT
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
JAIPUR
ANDHI
NEW DELHI
PUNE
BHILWARA
UDAIPUR
BUNDI
KOTA
KOTA
SIKAR
JODHPUR
JODHPUR
AHMEDABAD
RAJKOT
JAMNAGAR
JAMNAGAR
JAMNAGAR
JAMNAGAR
PANVEL
JAMNAGAR
JUNAGADH
JUNAGADH
JUNAGADH
JUNAGADH
BHAVNAGAR
SURAT
COIMBATORE
NEW DELHI
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
GANDHI NAGAR
MEHSANA
GANDHI NAGAR
JUNAGADH
MEHSANA
MEHSANA
PALANPUR
KHEDA
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
VADODARA
DEHRADUN
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
ANKLESHWAR
CALCUTTA
SURAT
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
SATARA
NAVASARI
MUMBAI
MUMBAI
302006
303001
110007
411026
311001
313001
323011
324005
324009
332001
342001
342005
380051
360004
361140
361008
361140
361140
410210
361001
362001
362001
362001
362002
364001
395009
641607
110011
380007
380015
380009
380013
380015
380015
380015
380058
382041
384002
382424
362001
384002
384315
385001
387430
388001
388120
388239
388239
388239
390002
248006
390005
390011
390014
390020
392001
392001
392001
392015
393002
700078
395009
396020
396020
396195
396210
415004
396445
400005
400001
IN303028550603 Amount for unclaimed an
IN302269116490 Amount for unclaimed an
IN300888144563 Amount for unclaimed an
IN302679346257 Amount for unclaimed an
IN300214125219 Amount for unclaimed an
IN302269120348 Amount for unclaimed an
IN300513113270 Amount for unclaimed an
IN302269112262 Amount for unclaimed an
IN302679322601 Amount for unclaimed an
IN302269110993 Amount for unclaimed an
IN302902433947 Amount for unclaimed an
IN302902425897 Amount for unclaimed an
IN302679319317 Amount for unclaimed an
IN301696114027 Amount for unclaimed an
IN300513141106 Amount for unclaimed an
IN303028509442 Amount for unclaimed an
IN303028511134 Amount for unclaimed an
IN303028539671 Amount for unclaimed an
IN302902418884 Amount for unclaimed an
IN300214124321 Amount for unclaimed an
IN300974101233 Amount for unclaimed an
IN302679345296 Amount for unclaimed an
IN300476426766 Amount for unclaimed an
IN300974108741 Amount for unclaimed an
IN301991101705 Amount for unclaimed an
IN300974101109 Amount for unclaimed an
IN302902429059 Amount for unclaimed an
IN302902403831 Amount for unclaimed an
IN300214129918 Amount for unclaimed an
IN300214129589 Amount for unclaimed an
IN302679360182 Amount for unclaimed an
IN300982100053 Amount for unclaimed an
IN300214117135 Amount for unclaimed an
IN301276300344 Amount for unclaimed an
IN303028515194 Amount for unclaimed an
IN300183110184 Amount for unclaimed an
IN300636102645 Amount for unclaimed an
IN300982107165 Amount for unclaimed an
IN301276304313 Amount for unclaimed an
IN301276305778 Amount for unclaimed an
IN302679331691 Amount for unclaimed an
IN301276302863 Amount for unclaimed an
IN301276302189 Amount for unclaimed an
IN303028513551 Amount for unclaimed an
IN300636102653 Amount for unclaimed an
IN300636100846 Amount for unclaimed an
IN301991102336 Amount for unclaimed an
IN300636102517 Amount for unclaimed an
IN301991103640 Amount for unclaimed an
IN302902449461 Amount for unclaimed an
IN302902466483 Amount for unclaimed an
IN300888130692 Amount for unclaimed an
IN300757108780 Amount for unclaimed an
IN301774112271 Amount for unclaimed an
IN300214121987 Amount for unclaimed an
IN302269101799 Amount for unclaimed an
IN303028528099 Amount for unclaimed an
IN303028531418 Amount for unclaimed an
IN303028540167 Amount for unclaimed an
IN303028517045 Amount for unclaimed an
IN303028536653 Amount for unclaimed an
IN302902424646 Amount for unclaimed an
IN300079100223 Amount for unclaimed an
IN302679305862 Amount for unclaimed an
IN302679323365 Amount for unclaimed an
IN300484128010 Amount for unclaimed an
IN303028539302 Amount for unclaimed an
IN301127151032 Amount for unclaimed an
IN300888133271 Amount for unclaimed an
IN300476415606 Amount for unclaimed an
55.00
11.00
77.00
55.00
110.00
66.00
165.00
165.00
55.00
55.00
44.00
4675.00
220.00
275.00
110.00
77.00
22.00
22.00
110.00
165.00
220.00
55.00
22.00
55.00
55.00
110.00
132.00
1100.00
22.00
110.00
55.00
330.00
550.00
1100.00
88.00
55.00
99.00
165.00
55.00
165.00
110.00
275.00
220.00
165.00
55.00
110.00
220.00
231.00
22.00
165.00
55.00
825.00
1100.00
22.00
275.00
110.00
55.00
110.00
33.00
220.00
110.00
22.00
2200.00
110.00
605.00
209.00
33.00
2200.00
1100.00
176.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SANTOSH
KAMAL
SHARMA
AMAR
JEET
SINGH
SURESH
KUMAR
SH
GHOOREY
LAL
SHAKTI
PHERWANI
GOVIND
PHERWANI
D
VISHNU
PRIYA
NA
ASFAQ
AHMED
MOHD
IDRIS
JYOTI
SANTOSH
SHINDE
NA
HARESH
G
DALWADI
GIRDHARBHA DALWADI
GAURDAS
BANDYOPADHYAY
NA
NEETI
RAHUL
MALLICK
RAHUL
P
MALLICK
RAHUL
PRANNATH
MALLICK
PRANNATH MALLICK
ARPITA
ANJANI
KUMAR
SRIVASTAVA
GIRISH
BAPAT
SURESH
BAPAT
ABHIJIT
SAXENA
R
N
SAXENA
SIM
PRABHA
ESTATES TRADINNA
CHARLES
JOSEPH
JACOB
NA
SHANKAR
KRISHNAN
SUBRAMANIAN K
SUBRAMANIAN
NIHAL
KOTHARI
NA
KARTIK
MURGESH
MUDALIAR
MURGESH C
MUDALIAR
MONINDER NATH
JAIN
NA
PAVAN
UDHAV
MANWANI
UDHAV
MANWANI
BHAVANA
ISSAR
ARUN
KUMAR
ISSAR
PRATIK
R
HANWATKAR NA
ARUNA
SINGH
BADRI
NARAIN
SINGH
ASHOK
KUMAR
SINGH
NA
PANKAJKUMA UDAYBHAI
PATEL
UDAYBHAI JIVARAJ
PATEL
NARENDRA BHAVANJI
GALA
NA
SANTOSH
VASANT
JAWADEKAR NA
RATNA
SEN
SATYENDRA SEN
SANCHITA
ANURAG
CHITALE
ANURAG
CHITALE
VENUGOPAL VEMPATI
RAO
VEMPATI
CHALAPATHI
PANKAJ
V
KURULKAR
VIDYADHAR
KALAVATHI KRISHNAN
NA
ASHOK
V
JADHAV
NA
KOMAL
DEVI
BOTHRA
LT
SAMPAT
MAL CHHAJER
RAMESHCHANJETHALAL
DAVE
JAGDISH
RAMESHCHANDDAVE
SUDHA
SRIDHAR
K
SRIDHAR
GIRISH
SURYAKANT BHOJANE
NA
VIVEK
JOSHI
N
J
JOSHI
VINAYAK
KRISHNAJI
WANKHEDE
KRISHNAJI
TULSIRAM
WANKHEDE
RITU
CHAUDHARY
DINESH
CHAUDHARY
INAMDAR
MARTHANDRAOMALLARIRAO NA
SUMAN
SHAILENDRA AGNIHOTRI
NA
SATYAJIT
RATH
PURNACHANDRATH
RAVINDRA
MALLEWADIKAR
NA
RAMESH
BABU
VELAGA
VIJAYALAKSHMVELAGA
JAGDISH
CHATTNALLI
N
V
CHATTNALLI
POONAM
GURTU
ALOK
GURTU
BHARATI
SANJAY
DIDDEE
SANJAY
DIDDEE
ARVIND
KUMAR
BHOPAL
SONA
GIRI
RAJINDER
WANGANOO
BRIJ
MOHAN
WANGANOO
JATENDER
SINGHLA
SHIAMLAL
SINGHLA
GAURAV
JAIN
D
C
JAIN
DEEPAK
H
MORE
HARIBHAU B
MORE
PATIL
SANTOSH
BHAURAO
PATIL
BHAURAO
HANMANT
SUNIL
ANANTRAO
PANTOJI
ANANTRAO SHANKARRAO PANTOJI
MRS
ANJALI
KOTHARI
RAJESH
KOTHARI
SUSMITA
MAZUMDAR
PRAVAT
BASU
SANDEEP
KUMAR
SONI
SAUKHI
LAL
SONI
UTKARSH
MAHENDRA VANJARE
NA
ANITA
MUKUND
VAIDYA
MUKUND
VAMAN
VAIDYA
YOGESH
SUBHASH
JOSHI
SUBHASH
MRS
PALLAVI
AMOL TAVKAR NA
KHADILKAR MUKUND
VAMAN
KHADILKAR VAMAN
KRISHNAJI
M
R
SURESH
NA
RAJEEV
RANJAN
KUMAR
TRIPURARI PRASAD
SINGH
RATNAKAR
SHRIDHAR
DESHPANDE
NA
VANDANA
ARUN
DUBE
NA
R
VINOD
RAJESHWAR
MANGESH
SUBHASH
THAKUR
SUBHASH
RAGHUVIR
THAKUR
SAYYAD
Awais
Abdulquadir Sayyad
ABDLULQUADHAIDAR
FLAT NO.‐D/43, BAD INDIA
D/52 RAILWAY OFFICINDIA
105 SATNAM APTS 9INDIA
A 8 MADHURA NAGAINDIA
3 FL RM 13 C RLY QUINDIA
FLAT No. 3, FIRST FLOINDIA
C/O SHAREKHAN LTDINDIA
INDIA
FLAT 405 MITHA TOW
FLAT NO 702 ERA 4 MINDIA
FLAT NO 702 ERA 4 MINDIA
2005 SKYFLAMA B D INDIA
C‐504 TULIP, HIRANAINDIA
L‐347, TARAPORE TOINDIA
C/O SIMPLEX CASTININDIA
THE WALT DISNEY COINDIA
A ‐ 405, ASHOK GAR INDIA
39 VASUNDHARA BHINDIA
2904/C, 29TH FLOORINDIA
801 MORYA REGENCINDIA
401 ANAND KUTIR 1 INDIA
A3306 OBEROI WOOINDIA
B 27/5 GOVERNMET INDIA
A 601/602 SAHYADRINDIA
C‐ 411, SHAM NIRMAINDIA
604 KAUSHIK TOWERINDIA
63/11 RASHMONI SAINDIA
3/55 CHEMBUR VAIBINDIA
A 201, ADONIS RAHEINDIA
DHOKALI A‐1‐1003 BINDIA
FLAT NO. H‐603, 6THINDIA
504, THAKKAR PALA INDIA
B ‐ 1 / 207 , CHITRVAINDIA
BLDG NO 9 R NO 23 INDIA
FLAT NO 605, 6TH FLINDIA
FLAT NO 2003 CHAL INDIA
R ‐ 2, CHAITANYA SA INDIA
FLAT NO 902 9TH FL INDIA
FLAT NO 2213, 1ST FINDIA
CENTRAL MI ROOM INDIA
HOUSE NO 45 SECTOINDIA
FLAT NO 204/A PLOTINDIA
A/204 JAYRAJ NGR MINDIA
D 6/3 TAPP 3 AND 4 INDIA
FLAT NO 3 VAISHNV INDIA
DOOR NO 10‐37‐17 SINDIA
APOLLO VICTOR HOSINDIA
504 MITA HEIGHTS,PINDIA
FLAT NO 3, SAHYADRINDIA
22/2 SHANTI VIHAR INDIA
C6/24 A WING DEEP INDIA
HOUSE NO A1 AWHOINDIA
SAAMA TECHNOLOGINDIA
FLAT NO 12 ANURAGINDIA
FLAT NO ‐ 604, BLDGINDIA
PF 201 PURVA PANOINDIA
D/14 SYLVAN RETRE INDIA
ATTENDING T SOC 3 INDIA
A 11 SARVODAYA REINDIA
NO 11 BPCL OFFICERINDIA
S NO 167/11/1 FL NOINDIA
203 AKSHAY SAVERAINDIA
10 SHRI GANESH RAJINDIA
F 6/1 BAJAJ TEMPO CINDIA
601 MARY GOLD, FLOINDIA
B 502 OMEGA PARA INDIA
A/106 SAI SAMARTHINDIA
ANAVDARSHAN IST FINDIA
FLAT NO 5 SUNSHIN INDIA
GATE NO 61 3 PLOT INDIA
Mukundnagar AuranINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
KARNATAKA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
HARYANA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
GOA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
KARNATAKA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
TAMIL NADU
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
HYDERABAD
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
NAVI MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
THANE
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
NAVI MUMBAI
MUMBAI
BANGALORE
THANE
MUMBAI
PUNE
KARNAL
NAVI MUMBAI
THANE
PALGHAR
SANGLI
TENALI
MARGAON
PANVEL
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
BANGALORE
PUNE
PUNE
PUNE
COIMBATORE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
MALVAN
SOLAPUR
SOLAPUR
PANDHARPUR
AHMEDNAGAR
400005
400005
400005
500038
400008
400010
400013
400703
400013
400013
400015
400076
400053
400053
400021
400015
400026
400037
400050
400052
400063
400051
400097
400064
400092
400071
400071
400088
400607
400092
400095
400097
400097
400708
400101
560067
400602
400070
411003
132001
400706
401202
401504
416416
522202
403601
410210
411048
411001
411006
411013
411014
411014
411018
560076
411020
411025
411027
641044
411029
411032
411033
411035
411040
411057
416606
413001
413102
413304
414001
IN302365106364 Amount for unclaimed an
IN300513114770 Amount for unclaimed an
IN300214128935 Amount for unclaimed an
IN300513109188 Amount for unclaimed an
IN303028515577 Amount for unclaimed an
IN300079100062 Amount for unclaimed an
IN300513151900 Amount for unclaimed an
IN300513152415 Amount for unclaimed an
IN303028513826 Amount for unclaimed an
IN303028514514 Amount for unclaimed an
IN302902422207 Amount for unclaimed an
IN300476414414 Amount for unclaimed an
IN300476101346 Amount for unclaimed an
IN300888136522 Amount for unclaimed an
IN301549175352 Amount for unclaimed an
IN300476414450 Amount for unclaimed an
IN300100101143 Amount for unclaimed an
IN301151120450 Amount for unclaimed an
IN300214113340 Amount for unclaimed an
IN300126108077 Amount for unclaimed an
IN302902440087 Amount for unclaimed an
IN302679338542 Amount for unclaimed an
IN302902410722 Amount for unclaimed an
IN300386100327 Amount for unclaimed an
IN300513119471 Amount for unclaimed an
IN300513122316 Amount for unclaimed an
IN300476435677 Amount for unclaimed an
IN301549189014 Amount for unclaimed an
IN300214114651 Amount for unclaimed an
IN300214124772 Amount for unclaimed an
IN301549175392 Amount for unclaimed an
IN300079100154 Amount for unclaimed an
IN303028517505 Amount for unclaimed an
IN300214123882 Amount for unclaimed an
IN300476429806 Amount for unclaimed an
IN300476418940 Amount for unclaimed an
IN300214139577 Amount for unclaimed an
IN301549158890 Amount for unclaimed an
IN302679325603 Amount for unclaimed an
IN300183132417 Amount for unclaimed an
IN300476425297 Amount for unclaimed an
IN300513133811 Amount for unclaimed an
IN303028524877 Amount for unclaimed an
IN302902415477 Amount for unclaimed an
IN301926304605 Amount for unclaimed an
IN300239119652 Amount for unclaimed an
IN302236100178 Amount for unclaimed an
IN300214118668 Amount for unclaimed an
IN303028526018 Amount for unclaimed an
IN300476423547 Amount for unclaimed an
IN300214110687 Amount for unclaimed an
IN301549178862 Amount for unclaimed an
IN303028505168 Amount for unclaimed an
IN301151120501 Amount for unclaimed an
IN300183130504 Amount for unclaimed an
IN300513104740 Amount for unclaimed an
IN300513144616 Amount for unclaimed an
IN300214121631 Amount for unclaimed an
IN302902428348 Amount for unclaimed an
IN303028519864 Amount for unclaimed an
IN300476435710 Amount for unclaimed an
IN300513122115 Amount for unclaimed an
IN301135267016 Amount for unclaimed an
IN302269102965 Amount for unclaimed an
IN302679335576 Amount for unclaimed an
IN300360104008 Amount for unclaimed an
IN302902424814 Amount for unclaimed an
IN302269120890 Amount for unclaimed an
IN300513142043 Amount for unclaimed an
IN302871204126 Amount for unclaimed an
550.00
660.00
121.00
77.00
22.00
110.00
803.00
77.00
330.00
902.00
110.00
1100.00
385.00
2200.00
550.00
1760.00
4400.00
220.00
1661.00
550.00
275.00
33.00
550.00
220.00
66.00
330.00
440.00
220.00
22.00
110.00
1100.00
550.00
110.00
220.00
550.00
550.00
110.00
44.00
110.00
55.00
220.00
55.00
330.00
88.00
22.00
220.00
110.00
110.00
220.00
55.00
22.00
22.00
88.00
66.00
66.00
550.00
275.00
66.00
110.00
44.00
550.00
44.00
55.00
275.00
154.00
22.00
77.00
132.00
55.00
143.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RAM
KISHORE
NA
SONDEKOPPA M
SHASHIDHARA NA
RAJU
DURAGAPPA SAVANUR
DURAGAPPA RAJAPPA
HARI
BHIVA
KUMBHAR
BHIVA
KUMBHAR
YASHILA
INVESTMENT AND FINANCE C NA
SUNITA
ARVIND
PARTE
ARVIND
PARTE
AJIT
ASHOK
SHRIKHANDE ASHOK
PANDURANG
AMOL
ARVIND
RAJHANS
ARVIND
GANESH
ANANT
LAXMAN
DIXIT
NA
ANJALI
BHATI
M
S
JAYA
SINGH
NA
KHUSHAL
LAXMICHAND CHHEDA
KHUSHAL
CHHEDA
VAMAN
SHANKAR
PATWARDHAN SHANKAR
GANESH
PHATE
RAHUL
NA
MOHAMMAD SHARIQUE
H WASE
MOHAMMAD HASSANUL
UMESH
SHANKAR
LINGAYAT
SHANKAR
MADHAVRAO
SUNIL
CHIMANRAO KOLHE
CHIMANRAO RAOJI
VIVEK
VIJAYAN
PILLAI
RAMAN
SURYA
BALI
SINGH
RAM
DATT
VIJAY
KUSHWAHA
LAXMINARAYAKUSHWAHA
Upasana
S
Raisoni
SHIRISH
RAISONI
BIRDICHAND GANDHI
NA
SUNITA
GANESH
PACHPANDE GANESH
PACHPANDE
RAJESH
MAHESH
PUROHIT
MAHESH
PUROHIT
KAVITA
KULKARNI
SHRI
SUDHAKAR
KAMALA
DAS
NEELKANTH VASANTHA
NA
ANIL
RAMESHWARRAAMBADKAR
PATEL
MANILAL
BECHARDAS
DASHARATHBHMANILAL
PREETY
ANIL
BAGDE
NATTHUJI
SAHADEO
N
MADUSUDANAN
NA
SK
SOPHILIA
THAYAMMAL SAMUEL
RAJ
NEELIMA
VINOD
PATIL
NA
BHARATI
GOPAL
TIWARI
GOPAL
TIWARI
REETA
PRASAD
AJAY
KUMAR
AJAY
VISPUTE
C
G
AMITABH
SHOM
NA
ISHWAR
MAKHIJA
NA
ANAND
BHAVE
NA
AMIT
KUMAR
JAIN
RAVINDRA KUMAR
GHANSHYAM MAHADEO
BARAPATRE
NA
RAMESH
CHANDRA
JAIN
NA
USHA
SHETH
RAJNIKANT SHETH
SANDHYA
DUBEY
BALDAV
PRASAD
HITESH
YADAV
MOHANLAL YADAV
ANUPAM
SUDEN
KRISHAN
KUMAR
GENDA
LAL
PATEL
SHRI
PITAMBAR
YASHI
KALYANI
NA
SYAM
PRASAD
CHATRATHI
RAMCHANDR SARMA
SHANTANU S
BALCHANDANI NA
AKASH
NEMA
K
P
RAMESH
JAIN
LATE
J
PRATAP
SINGH
BISHT
AN
SINGH
S
C
KATIYAR
KATIYAR
SEEMA
CHANDEL
NA
ALOK
VARMA
RAVI
NATH
RUPESH
BARTUNIA
PRAKASH
CHANDRA
JYOTI
JAIN
PRAKASH
CHANDRA
NAMITA
SINHA
PRANESH
PRASHANT
YUDHBIR
SINGH
SH
KHUB
ABHILASHA MISHRA
ATUL
MISHRA
ANKUR
MITRA
NARENDRA MITRA
RAKESH
KUMAR
YADAV
VISHWANATHYADAV
SUDHA
SHUKLA
RAMESH
CHANDRA
MONIKA
KUSHWAHA
SHAMBHU RATAN
SHIVPAL
SINGH
RAM
KAWAL
CHAITANYA PRASAD
SAHOO
MURALIDHARSAHOO
ARVIND
KUMAR
CHANDRIKA PRASAD
NEELU
NA
SHWETA
PRIYA
ANIL
KUMAR
SUSMITA
RATH
MANSA
RANJAN
APURVA COMPLEX L INDIA
ABHISHEK APARTMEINDIA
SAVANUR
PLOT NO 2030/B SECINDIA
MAULI JYOTIRLINGN INDIA
PAGA BUILDING NEAINDIA
PLOT NO 78 HARI OMINDIA
SHRIKHANDE
A 1/6 NIKAM PARK 9INDIA
RAJHANS
524 3 B PAWAR MALINDIA
A/P KHADKAWALI TAINDIA
BHATI
G‐252 RAGHUNATH INDIA
B/5 33 CENTURY RAYINDIA
ARCHIES APT A/403 INDIA
PATWARDHAN SANDHYA, RAM NAGINDIA
B 6 SUGANDH SOCIE INDIA
WASE
FLAT NO 504 LILIUM INDIA
LINGAYAT
3 RAMTIRTH SOC PUINDIA
KOLHE
FLAT A FLOOR 11 BL INDIA
VIJAYAN
C/O SHRI COL P R VIJINDIA
SINGH
A S C RECORDS SOUTINDIA
USHA BHUVAN BHATINDIA
Near Court AD Raiso INDIA
HOUSE NO 93 NAVI INDIA
C/O GANESH PACHP INDIA
FLAT 403 ANAND PA INDIA
DATTARAYA KULK 102 VYANKATESH APINDIA
DAS
W/O COL ASHISH DAINDIA
10, PANNASE LAYOUINDIA
PATEL
B 170 NTPC TOWN S INDIA
GONDANE
CHANDU MATTE GU INDIA
LARSEN TOUBRO LTINDIA
DY DIRECTOR SOCIA INDIA
NEAR TAPOVAN YOIGINDIA
CO G K TIWARI LIC P INDIA
PRASAD
C 5 BHALAR TOWNS INDIA
VISPUTE
C/O SHRI PRAKASH PINDIA
MIG II 251 AMDI NA INDIA
402, VISHAL AVENUEINDIA
155 B GOYAL VIHAR INDIA
JAIN
HOUSE NO.4 GALI N INDIA
HINDUSTAN PETROL INDIA
F5, DASHHERA MAIDINDIA
5, MAXI ROAD UJJAINDIA
PANDEY
212 SIVIL LAIN VARDINDIA
H NO 39 LAST ITARS INDIA
SUDEN
436 AIR DEF MISSILE INDIA
PRASAD PATEL 90/10 TULSI NAGAR INDIA
SWEET HOME, RIDG INDIA
CHATRATHI
FLAT NO 128 ROSE BINDIA
E/3/348 ARERA COLOINDIA
NEMA
69 KALPANA NAGAR INDIA
D JAIN
E 8 / 87 BASANT KUNINDIA
A/36 TULSI PARISAR INDIA
C/O R K KATIYAR 503INDIA
F 5 SURENDRA GARDINDIA
VARMA
C/O R N VERMA JR HINDIA
BARTUNIA
D 104 OCEANUS FRE INDIA
JAIN
MAHAL ROAD NEAR INDIA
PNB ZONAL OFFICE INDIA
LAL
CENTRAL BANK OF ININDIA
28 PADMAVATI COLOINDIA
247 ADARSH NAGARINDIA
310 KANCHGHAR EA INDIA
SHUKLA
M I G 118 H.B.COLO INDIA
MAURYA
H NO.16/MIG/33 WAINDIA
E 51 CIVIL LINES RE INDIA
D 13 NH II VINDHYANINDIA
SINHA
QRT NO T/II 16 NCL CINDIA
1C70 NCL COLONY SINDIA
QRT NO C 21 N C L C INDIA
RATH
PLOT NO. 5 SAI NIKE INDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
KARNATAKA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
KARNATAKA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
GUJARAT
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
KARNATAKA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
BELGAUM
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
SANGLI
MALVAN
THANE
ULHASNAGAR
KALYAN
KALYAN
NASIK
MUMBAI
NASIK
NASHIK
NASIK
BANGALORE
MUMBAI
JALGAON
JALGAON
JALGAON
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
BHARUCH
CHANDRAPUR
CHANDRAPUR
AMRAVATHI
AMRAVATHI
YEOTMAL
YEOTMAL
KHANDWA
KHANDWA
INDORE
INDORE
INDORE
INDORE
UJJAIN
UJJAIN
HOSHANGABAD
HOSHANGABAD
GWALIOR
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BANGALORE
CHHATARPUR
GWALIOR
GWALIOR
INDORE
JABALPUR
JABALPUR
SATNA
REWA
REWA
SIDDI
SIDDI
SIDDI
SIDDI
BHILAI
414001
414003
590016
416007
416003
416012
416012
416416
416702
420210
421103
421301
421503
422002
400072
422005
422101
560007
400078
425001
425001
425001
440009
440022
440021
440022
392001
442401
442917
444601
444601
445204
445304
450001
450006
452001
452001
452003
453771
456010
456010
461001
461111
926436
462003
462003
462003
462016
462021
462016
462021
462023
462026
462042
560103
471001
474001
474011
452001
482001
482001
485001
486001
486001
486885
486889
486889
486889
490006
IN302679352788 Amount for unclaimed an
IN300476415888 Amount for unclaimed an
IN301774108856 Amount for unclaimed an
IN300239117112 Amount for unclaimed an
IN300214132236 Amount for unclaimed an
IN300513138464 Amount for unclaimed an
IN303028514234 Amount for unclaimed an
IN300214139959 Amount for unclaimed an
IN303028506389 Amount for unclaimed an
IN302902419663 Amount for unclaimed an
IN303028519729 Amount for unclaimed an
IN301151130088 Amount for unclaimed an
IN300214106265 Amount for unclaimed an
IN302269103165 Amount for unclaimed an
IN302902417789 Amount for unclaimed an
IN301330196947 Amount for unclaimed an
IN302679316414 Amount for unclaimed an
IN300513139336 Amount for unclaimed an
IN303028511635 Amount for unclaimed an
IN303028503921 Amount for unclaimed an
IN301774102689 Amount for unclaimed an
IN300214104001 Amount for unclaimed an
IN300476427582 Amount for unclaimed an
IN300214120012 Amount for unclaimed an
IN300360102483 Amount for unclaimed an
IN300214128349 Amount for unclaimed an
IN301696115248 Amount for unclaimed an
IN302902405780 Amount for unclaimed an
IN300214127837 Amount for unclaimed an
IN300888149446 Amount for unclaimed an
IN300513172517 Amount for unclaimed an
IN303028532130 Amount for unclaimed an
IN301330192367 Amount for unclaimed an
IN302902436647 Amount for unclaimed an
IN300183118003 Amount for unclaimed an
IN302679321458 Amount for unclaimed an
IN301983103563 Amount for unclaimed an
IN300513133166 Amount for unclaimed an
IN300765100936 Amount for unclaimed an
IN300513100382 Amount for unclaimed an
IN301983101902 Amount for unclaimed an
IN300079104103 Amount for unclaimed an
IN300214145073 Amount for unclaimed an
IN300513176083 Amount for unclaimed an
IN302902416749 Amount for unclaimed an
IN303420100106 Amount for unclaimed an
IN301983101718 Amount for unclaimed an
IN300214124569 Amount for unclaimed an
IN300765101167 Amount for unclaimed an
IN300394159238 Amount for unclaimed an
IN301330200943 Amount for unclaimed an
IN300757113569 Amount for unclaimed an
IN300394134638 Amount for unclaimed an
IN301330202523 Amount for unclaimed an
IN302679344143 Amount for unclaimed an
IN300513119425 Amount for unclaimed an
IN302679358186 Amount for unclaimed an
IN300394155534 Amount for unclaimed an
IN300888142535 Amount for unclaimed an
IN302902408252 Amount for unclaimed an
IN302902406573 Amount for unclaimed an
IN303028519459 Amount for unclaimed an
IN301127169365 Amount for unclaimed an
IN301696112802 Amount for unclaimed an
IN300214140220 Amount for unclaimed an
IN302902407690 Amount for unclaimed an
IN302902425817 Amount for unclaimed an
IN302902427095 Amount for unclaimed an
IN302902428164 Amount for unclaimed an
IN302902412944 Amount for unclaimed an
88.00
330.00
165.00
110.00
220.00
143.00
495.00
55.00
22.00
275.00
132.00
110.00
2200.00
308.00
110.00
55.00
330.00
11.00
55.00
33.00
22.00
11.00
77.00
605.00
22.00
22.00
11.00
110.00
110.00
550.00
22.00
396.00
110.00
330.00
88.00
110.00
110.00
11.00
2200.00
44.00
110.00
484.00
110.00
55.00
330.00
110.00
770.00
495.00
55.00
110.00
110.00
1100.00
1100.00
550.00
77.00
132.00
110.00
110.00
220.00
440.00
33.00
330.00
242.00
55.00
110.00
220.00
110.00
220.00
44.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
GAGAN
GOYAL
NA
( QTR. 6 / B ) , SECT INDIA
RITA
SINGH
RAJESH
SINGH
BLOCK 1/C STREET 4 INDIA
S
PRASAD
RAO
SARKAM
SADHU
RAO
110‐D / NEW QUARTINDIA
SHANKAR
LAL
RAJ
R
P
RAJ
C/1 ‐ 94, SURYA VIHAINDIA
OMDUTT
VEDRAM
SHARMA
VEDRAM
SHARMA
C 7 RPSCL TOWNSHI INDIA
KALAWATI
ROY
NA
K V DURG AC TR FROINDIA
ANKIT
SHRIVASTAV
RAMESH
CHANDRA
SHRIVASTAV
Q 9 ADARSH NAGARINDIA
SANDEEP
N
K
N
NAIR
HIG II/35 BORSI EXTEINDIA
KIRAN
SUNDER
BHOJWANI
NA
A 46 KALIKUNJ COLOINDIA
BRAJESH
RATHOR
P
N
RATHOR
FLAT NO ‐ 402 PRAJAINDIA
SURENDRA SINGH
RAJPOOT
PHOOL
SINGH
2ND FLOOR CTX BLD INDIA
MAHABAL
PRASAD
NA
DY CHIEF ENGINEER INDIA
MANEPALLI JAGANNADHAN
NA
H NO 1188/3 CONST INDIA
DILRAJ
SHRI
PRABHU
AH‐1944, YAMUNA VINDIA
SHOEB
AHMED
NAFIS
AHMAD
Q NO 975/C KRISHNAINDIA
BISWAJIT
MAITI
NA
C 530 YAMUNA VIHAINDIA
ALAKH
NIRANJAN
GHOSH
GYANENDRA NATH
GHOSH
C 32 NTPC NTPC COLINDIA
SUDIPTA
KUMAR
NAYAK
GAGAN
BIHARI
NAYAK
117 TYPE B SECTOR 2INDIA
MUKUND
VAIDYA
DIWAKAR
NARAYAN
VAIDYA
HIG 12 CHIRANJIVNAINDIA
ASHISH
MISHRA
NA
NAGAR NIGAM OFFI INDIA
6 3 609 42 1 RAGHAVINDIA
SARIKA
MAHESHWARI
NANDKISHOR RATHI
BIDHAN
MOHAPATRA
AJAY
KUMAR
MOHAPATRA
S/O GEETA MOHAPAINDIA
MUKUL
BHARDWAJ
MADAN
LAL
SHARMA
E 6 SINGLE OFFICERSINDIA
PRADEEP
K
JAIN
NA
FLAT NO 204 SARITAINDIA
M
JEEVANAIAH
M
BALAIAH
H NO 17 90/6 NEW INDIA
K
MANIMALA
K
N
V S B
W/O K N V S B GUPTINDIA
LANKA
PRASANNA
RANGACHARYULU
2 4 52/38/ B NEW FINDIA
NEERAJ
TAHLAN
NA
C/O DR MITRABASU INDIA
VEDA
MURTHY
RAGHAVLOO
H NO 3 5 627 NARAYINDIA
SIDHEEQUE MALIYEKKAL
NA
3 6 415/A FT 304 HIMINDIA
ASHA
B
RAO
SIVA
RAO
8 2 417 A 203 BANJAINDIA
RATNANAV ACHARYA
DR
K
C ACHARYA
QR NO 2121 B NH V INDIA
RAJSHEKHAR ROY
KSHITI
PRASANNA ROY
FLAT NO 402,SURAK INDIA
T
HEMALATHA DEVI
T
YOGAIAH
NAIDU
1355 E ROAD NO 45 INDIA
ASHOK
KUMAR
DATTA
NA
FLAT NO G1 THE LEGINDIA
ARJUMAN
GHAZI
NA
AASHIYANA ‐ E ‐ ASHINDIA
V
SUBRAMANIAN
V
VENKATARAMAN
F 401, OBEROI SPLENINDIA
CHAKKILALA VENKATA
SUBBAMMA
SUBBAIAH
VENKATA
BHATTARAM
PLOT NO 178 11 12 7INDIA
RAJKISHORE MAHAPATRA
NA
16‐2‐741/A/17 ASMAINDIA
FL 206 SAI NILAYAM INDIA
RAJENDRA
PRASAD
EDIGA
CHANDRASEK EDIGA
POTHAPRAGA SANTHA
DEVI
SUBBA
RAO
PLOT NO 102 & 103 INDIA
J
VENKATA
RAMESH
J
SURYANARAYANA
C/O DR E SITARAM 8INDIA
SANJEEV
PURI
SURESH
KUMAR
PURI
SREE LAKSHMI NILAYINDIA
B
MURALI
KRISHNA
B
SUBBA
RAO
H NO 178, BHEL HIG INDIA
RAMAIAH
MIG 341 BHEL RAMAINDIA
MAJETI
VENKATA
SUBRAHMANYAM
TALLA
SREEPAD
T
NARSAIAH
PLOT NO 164 L B NA INDIA
AVADHANAM NARASIMHAIAH
LATE
NARASIMHAIAH
PADMAKAR A 16‐71 INDIA
M
CHENCHI
REDDY
M
EWS/18 DHARMA REINDIA
CHANDRASEKHREDDY
RAJANIKANTH CHETRASI
B
BHUSHANA PRASAD
LIG 407 KPBH COLONINDIA
K
RAMANA
RAO
P NO‐116, Ist FLOOR INDIA
K
VENKATESWAR RAO
VIBHA
BHASKAR
NA
TF 3 ABHINANDANA INDIA
SHANTANU ARUN
DEV
SHOBHA
ARUN
DEV
TRIDAL ASHTAVINAYINDIA
SANDEEP
R
SHAH
NA
301 HARITHA APARTINDIA
ANSHU
MALINI
SUDARSHAN CHAKRAPANI
A406 PHASE II METR INDIA
G‐1, ABHITEJA CLASSINDIA
YUGANDHAR PENUBOLU
SUGUNASEKHPENUBOLU
Geeta
Jaiveloo
NA
BHEL Corporate R DINDIA
S
SANKARASUBRAMANIAN
SUBRAMANIAN
FLAT 104, LEGRAND INDIA
BHOOPATHI REDDY
NA
1 3 1/A/35 PADMAS INDIA
S
SRINIVASA
MURTHY
S
CHINNAGURU MURTHY
A‐16/404.SINGAPORINDIA
G
CHANDRA
MOULI
NA
QR.NO. 856 F BHEL TINDIA
BAKKAPPA
K
NA
H NO 25‐35‐8/C RAMINDIA
J
ANJAIAH
J
LACHAIAH
QR NO 548 A BHEL RINDIA
A
PAVAN
SAI KIRAN
LATE
A
MURALI KRISHNA LIG 498 BHEL R C PU INDIA
PRASAD
NA
INDIAN OVERSEAS B INDIA
NIMMAGADDAANJANEYA
MUTHYALU BASHAPAGA
NAGAIAH
BASHAPAGA
HOUSE NO 6‐7‐21 SUINDIA
RAJESHWAR CHINTHA
GANGARAM
H NO 6‐111 MENDO INDIA
C
VENKATA SWAMY C/O EXECUTIVE ENGINDIA
VALLERU
MUNI
CHANDRA NAID V
KANDUKURI NARASIMHA MADHUSUDHANRAMALINGAC NARSIMLOO
H NO 3 3 123 CIVIL HINDIA
SAHU
S
C
NA
Q NO B 9/34 PTS NINDIA
MOHAMMAD ABDUL
SATTAR
NA
H NO B‐117 TTS NTP INDIA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
UTTAR PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
GUJARAT
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ORISSA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
DELHI
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
SHAHJAHANPUR
DURG
DURG
DURG
ANAND
NAGPUR
RAIPUR
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
KORBA
RAIGARH
RAIGARH
HYDERABAD
CUTTACK
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
NEW DELHI
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
MUMBAI
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
VIJAYAWADA
NASIK
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
VIKARABAD
SANGAREDDY
SANGAREDDY
SANGAREDDY
MEDAK
NIZAMABAD
NIZAMABAD
ARMOOR
KOTHAGUDEM
KARIMNAGAR
PEDDA PALLI
PEDDA PALLI
490009
490009
490011
490020
242001
491001
491001
491001
388120
440025
492009
495004
495004
495450
495450
495450
495555
495684
496001
496001
500004
754250
500015
500034
500017
500020
500028
110005
500029
500029
500032
500032
500032
500033
500034
500034
400060
500035
500036
500036
500035
500038
500045
500050
500050
500055
500060
500072
500072
500074
520007
422005
500082
500082
500084
500093
500094
500380
501301
502032
502032
502032
502110
503001
503002
503219
507101
505001
505215
505215
IN300079102813 Amount for unclaimed an
IN302902418397 Amount for unclaimed an
IN302679354076 Amount for unclaimed an
IN300450114803 Amount for unclaimed an
IN303028510342 Amount for unclaimed an
IN303116101576 Amount for unclaimed an
IN301696106252 Amount for unclaimed an
IN300888146930 Amount for unclaimed an
IN302679342441 Amount for unclaimed an
IN300394153648 Amount for unclaimed an
IN303028513013 Amount for unclaimed an
IN300484127206 Amount for unclaimed an
IN301774128446 Amount for unclaimed an
IN301557211099 Amount for unclaimed an
IN302679341130 Amount for unclaimed an
IN302902406553 Amount for unclaimed an
IN303028507059 Amount for unclaimed an
IN303028507459 Amount for unclaimed an
IN303116102586 Amount for unclaimed an
IN302902447214 Amount for unclaimed an
IN300513125846 Amount for unclaimed an
IN302679325976 Amount for unclaimed an
IN300513171078 Amount for unclaimed an
IN300214118746 Amount for unclaimed an
IN301022210354 Amount for unclaimed an
IN300394123934 Amount for unclaimed an
IN301022204590 Amount for unclaimed an
IN303028501967 Amount for unclaimed an
IN301022213392 Amount for unclaimed an
IN301637405938 Amount for unclaimed an
IN300214122631 Amount for unclaimed an
IN301151134535 Amount for unclaimed an
IN301549155679 Amount for unclaimed an
IN300394103555 Amount for unclaimed an
IN301022106155 Amount for unclaimed an
IN302148106776 Amount for unclaimed an
IN300476408786 Amount for unclaimed an
IN300214133590 Amount for unclaimed an
IN300360100164 Amount for unclaimed an
IN300214124594 Amount for unclaimed an
IN301022210777 Amount for unclaimed an
IN302863101718 Amount for unclaimed an
IN303028524866 Amount for unclaimed an
IN301549143641 Amount for unclaimed an
IN300476422500 Amount for unclaimed an
IN300476407574 Amount for unclaimed an
IN300394128906 Amount for unclaimed an
IN301549179517 Amount for unclaimed an
IN303028525342 Amount for unclaimed an
IN300394139916 Amount for unclaimed an
IN302902432877 Amount for unclaimed an
IN300214106853 Amount for unclaimed an
IN300214112652 Amount for unclaimed an
IN300513112928 Amount for unclaimed an
IN302236103513 Amount for unclaimed an
IN300095106708 Amount for unclaimed an
IN300476429036 Amount for unclaimed an
IN300476415803 Amount for unclaimed an
IN300214105108 Amount for unclaimed an
IN301022104430 Amount for unclaimed an
IN301022107028 Amount for unclaimed an
IN301022200102 Amount for unclaimed an
IN300394142376 Amount for unclaimed an
IN302324104349 Amount for unclaimed an
IN302324107733 Amount for unclaimed an
IN300669101193 Amount for unclaimed an
IN300394122254 Amount for unclaimed an
IN301022213550 Amount for unclaimed an
IN301022209477 Amount for unclaimed an
IN303028551113 Amount for unclaimed an
605.00
55.00
22.00
55.00
132.00
44.00
220.00
176.00
33.00
154.00
55.00
110.00
55.00
77.00
88.00
66.00
165.00
11.00
110.00
220.00
407.00
275.00
11.00
2200.00
2200.00
33.00
110.00
154.00
220.00
110.00
66.00
4400.00
275.00
4950.00
1100.00
330.00
2200.00
495.00
2200.00
22.00
440.00
110.00
110.00
264.00
352.00
11.00
440.00
264.00
121.00
55.00
33.00
55.00
110.00
2695.00
22.00
2200.00
330.00
110.00
220.00
3300.00
550.00
3300.00
550.00
99.00
44.00
110.00
55.00
165.00
1100.00
110.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
A
V
L N SIVALINGAMRAMAIAH
H NO 2‐4‐57 RAMNAINDIA
SWARAJYAM THAMMISETTY
NARENDAR THAMMISETTY
HNO 104 BIK A2 SEC INDIA
PRASAD
NB 10 NAVANAGAR INDIA
RAVELLA
PREMKIRAN
SEETARAMANVARA
VIDYA
RAJIV
NA
HOUSE NO W 6/C 2 VINDIA
M
PADMAVATHY
KIDAMBI
VARADARAJULU
HOUSE NO 10 74/1 SINDIA
K
SEETHARAM
K
JAGANNADHA MURTHY
2‐90‐1 MARUTHI NA INDIA
PRAVEEN
K
SADNALA
NA
BHEL POWER SEC RAINDIA
T
RANGAIAH
CHETTY
20 2 630/B 1 KORLAGINDIA
T
VENKATESWAR CHETTY
KOLLATA
NAGAMANI
ANANTHA
RAO
VEERAM
1/25L CRS QUARTS SINDIA
APPAN
D NO 9 63 8 AMID STINDIA
VALLI
KANNU
THIRUNAVULARSATH
D.NO.29.19.55 DORNINDIA
KAZA
N
V ZNANA PRAKANA
VENKATESHWRAO
CHENNUBOINA NO‐1‐2‐23/1A, SARAINDIA
CHENNUBOINAMADHAV
GURAZADA RAMARAO
G
JAGANMOHANRAO
B/6 SUDRASHAN APAINDIA
PRASADA RAO RAMANADHA S
R KRISHNAIAH
D NO 2‐11‐33 GOPA INDIA
RAMANADHAMHARI
A
V
N S K
A
V
R SUBRAHMANYA 2B RATNA TOWER B INDIA
G
S
SUDHIR
N
S
R GOVADA
29 19 87/3 BISHOPS INDIA
R
SREELATHA
VENKATA
RAMANA
RATAKONDA
SF 6 DR NO 40 25 69 INDIA
SREEDEVI
KONDU
NA
W/O NARASINGA RAINDIA
TULASIRAM MUNDLAPATI
RANGARAJU MUNDLAPATI
QUARTER NO.JE‐419INDIA
REKHA
MEHTA
PRAKASH
CHAND
OPP DR DAYAKAR HOINDIA
CHALASANI
W/O BHAVANI SANKINDIA
VENIGALLA RAMA
DEVI
VENKATESWARAO
KANAPALA
SUHASINI
DEVI
KANAPALA RAJA
SEKHAR
C/O K RAJASEKHAR FINDIA
SUBRAHMANYANA
SENIOR MANAGER RINDIA
BHAGAVATHU SIVA
UDAYA
SANKAR
G
G
JANARDHAN RAO
PLOT NO 12, UPSTAI INDIA
SYED
SALEEM
NA
W/26 2ND 2356/1 V INDIA
SAURABH
AVINASH
HAJELA
NA
FLAT NO 4‐C, GODAVINDIA
VIJAYA
BHASKAR
BHAMIDIPATI SATYA
SURYA
NARAYANA BHAMS/O BH S SURYA NARINDIA
UPAL
SENGUPTA
AJIT
KUMAR
SENGUPTA
SAHEB BAGAN PRANINDIA
PALURI
VENKATA
MALLIKA DEVI PRASADA
RAO
P V S
204/B SECTOR 2 204INDIA
GODI
SHILPA
G
V
N REDDY
117 A SECTOR 6 UKKINDIA
I
V
VENU GOPAL I
V
GOVINDACHARYU D NO 49‐36‐2, FLAT INDIA
MANTHIRAM RAMACHANDRAN
NA
ACCOUNTS OFFICER INDIA
YEDLA
VISHNU
PRASAD
YEDLA
SEETHA
RAM
S/O SEETHARAM YEDINDIA
VEMPATI
V
P
DIKSHITULU
3, 1‐‐D JAWAHARLALINDIA
VEERABHADRASASTRY
ALLAVARAPU NAGARAJA
RAO
SATYANARAYANA
66 10 1/20 NEAR INDINDIA
CHALLA
UMA
MAHESWARI VENKATA
REDDY
C/O ANDHRA BANK INDIA
VEERRAJU
KONALA
TAMMI
RAJU
KONALA
D NO 17 2 30/7 FLATINDIA
D.NO.1‐77, MELLURUINDIA
GADDAM
BHASKARA
MURTHY
SATYANARAYAGADDAM
PADMA
RAJA
KUMARI G
GADDAM
BHASKARA
MURTHY
D.NO.1‐77, MELLURUINDIA
M
NAGA
MANI
M
V
NAGA MALLESWA D. NO. 19 ‐ 1 ‐ 354/1INDIA
SHARMA
ASIA POWER PROJECINDIA
DHEERAJ
SHARMA
PURUSHOTTADAS
B
C/O MARAM DATTUINDIA
HARITHA
BOLISETTY
HANUMANTHRAO
VITHALA
SREERAMA
CHANDRAN
VITTALA
SURYA
SUBRAHMANYA B C/O M RAJESWARA RINDIA
N
D
NARAYANASWAMY
NO 7, HPCL QUARTE INDIA
KRISHNAMURTD
7/1 2ND MAIN T V T INDIA
KHALID
KHAN
A
ASMATHULLAKHAN
AKELLA
503 GEETHA MANSIOINDIA
LALITHA
RAMAKRISHNA AKELLA
RAMAKRISHN S
J
J
VEERESH
JAJURMATH JAYADEVAIAH
NO 164 12 B MAIN 6INDIA
SHANKARAN NAIR
BASKARAN
SHANKARAN NAIR
NO 24 PARVATHI 1STINDIA
FLAT 101 FOYER APAINDIA
CHITKALA
POLEPEDDY
KAMASASTRY POLEPEDDY
USHA
KALLAPUR
GOPALKRISHNA
NO 220 5TH B MAIN INDIA
SANJEEV
KUMAR
VYAS
NA
264, AGGO GARDEN INDIA
SAVITA
GANESH
SHINDE
GANESH
SHINDE
BLOCK 37 2ND CRS BINDIA
RAMANI
NA
NO 12, ARUNACHALAINDIA
RAMAMURTHYVENKATA
MANJUNATH G
C
GANGAMMANAHALLI
SUBEX SYSTEMS LTDINDIA
T
T
MANI
JANAKIRAMACHARI
159 10THN MAIN 7T INDIA
NIKHIL
SATISH
A
P
SATISH
FLAT NO 1 B WHISPEINDIA
PRASAD
PRAMOD
KARAMBELKAR PRAMOD
VISHWANATH KARAMBELKAR NO 103 THE GREENSINDIA
RAO
NO 23 SRI SAI NILAYAINDIA
K
NAGESHWAR RAO
KOMARRAJU UMAMAHESHW
VICAAS
VANSH
SHARMA
NA
NO 1074 A 11TH MAINDIA
UMADEVI
KUMAR
V
NO 1854 12TH CROSINDIA
BAJPAI
A
P
BAJPAI
P
M
D/6 BHEL TOWNSHIPINDIA
BISHUJAKSHI SHIVAKUMAR
NA
655, JUDICIAL LAYOUINDIA
SANGEETHA ABRAHAM
SUDEEP
GEORGE
SOBHA INNER CITY, AINDIA
NAVEEN
AGARWAL
VED
PRAKASH
AGARWAL
AON SPECIALIST SER INDIA
PRITI
CHHABRA
TILAK
RAJ
CHHABRA
KOTAK MAHINDRA BINDIA
VISHNU
NO.19/2, 1ST FLOORINDIA
S
V
RAGHAVENDRA SHIMOGA
NAGARAJU PRAVEENA
S
NAGARAJU
889 19TH MAIN 19T INDIA
T
V
SHANTHI
T
R
VISWANATHAN B‐16, P & T OFFICER' INDIA
LAKSHMI
BHAT
N
H
S
SUBRAMANYA BH 13 MALLESH PALYA INDIA
K
V
ANANTHAPADMA NO 50 SRI ASTALAKSINDIA
YAJNANARAYAC
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ORISSA
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
WEST BENGAL
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
TAMIL NADU
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
KARNATAKA
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
WARANGAL
HYDERABAD
BHADRACHALAM
ANANTHAPUR
HYDERABAD
CUDDAPAH
PRODDATUR
TIRUPATI
TIRUPATI
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
KHAMMAM
VIJAYAWADA
WARANGAL
BHUBANESHWAR
VIJAYAWADA
VIJAYAWADA
RAJAHMUNDRY
KAIKALUR
GUNTUR
SATTENAPALLE
PRAKASAM
NELLORE
NELLORE
NELLORE
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
HOWRAH
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM
ANAKAPALLE
VELLORE AP
CHENNAI
KAKINADA
RAJAHMUNDRY
RAJAHMUNDRY
RAMA CHANDRA PUR
RAMA CHANDRA PUR
SAMALKOT
SAMALKOT
ELURU
ELURU
BANGALORE
BANGALORE
VISAKHAPATNAM
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
506001
500019
507154
515134
500037
516001
516312
517501
517520
520001
520002
507001
520008
506009
751006
520010
520014
533103
521456
522002
522403
561002
524001
524003
524004
530002
530018
711205
530032
530032
530016
531020
532005
600017
533003
533103
533105
533255
533255
533437
533437
534275
534460
560005
560006
530013
560010
560016
560016
560064
560027
560029
560032
560034
560034
560102
560037
560037
560038
560040
560040
560064
560064
560066
560066
560069
560070
560075
560075
560078
IN300394139229 Amount for unclaimed an
IN301022203783 Amount for unclaimed an
IN302863101831 Amount for unclaimed an
IN300484132741 Amount for unclaimed an
IN302679341088 Amount for unclaimed an
IN302324107644 Amount for unclaimed an
IN302902434632 Amount for unclaimed an
IN303028528641 Amount for unclaimed an
IN303028549912 Amount for unclaimed an
IN300214116888 Amount for unclaimed an
IN301637405680 Amount for unclaimed an
IN302269108357 Amount for unclaimed an
IN300513122994 Amount for unclaimed an
IN300441109773 Amount for unclaimed an
IN300183111009 Amount for unclaimed an
IN303028527738 Amount for unclaimed an
IN303028528282 Amount for unclaimed an
IN302902417720 Amount for unclaimed an
IN303028520962 Amount for unclaimed an
IN302269105298 Amount for unclaimed an
IN302679349365 Amount for unclaimed an
IN300214131202 Amount for unclaimed an
IN301774113881 Amount for unclaimed an
IN300239115458 Amount for unclaimed an
IN301313200325 Amount for unclaimed an
IN300476421212 Amount for unclaimed an
IN300476434075 Amount for unclaimed an
IN303028541245 Amount for unclaimed an
IN300441106575 Amount for unclaimed an
IN303028507219 Amount for unclaimed an
IN300394151976 Amount for unclaimed an
IN301022205777 Amount for unclaimed an
IN302902436823 Amount for unclaimed an
IN302269103984 Amount for unclaimed an
IN303028502759 Amount for unclaimed an
IN300394150456 Amount for unclaimed an
IN302679357074 Amount for unclaimed an
IN301696108053 Amount for unclaimed an
IN301696111630 Amount for unclaimed an
IN302324100769 Amount for unclaimed an
IN303028516254 Amount for unclaimed an
IN300394146143 Amount for unclaimed an
IN302324107704 Amount for unclaimed an
IN300476100857 Amount for unclaimed an
IN302679347337 Amount for unclaimed an
IN303028538993 Amount for unclaimed an
IN300513149393 Amount for unclaimed an
IN301135267412 Amount for unclaimed an
IN303028528506 Amount for unclaimed an
IN300239113652 Amount for unclaimed an
IN300239115136 Amount for unclaimed an
IN301549187142 Amount for unclaimed an
IN301151127875 Amount for unclaimed an
IN300513136660 Amount for unclaimed an
IN303028513540 Amount for unclaimed an
IN303028516583 Amount for unclaimed an
IN300214121705 Amount for unclaimed an
IN303028545473 Amount for unclaimed an
IN300513150674 Amount for unclaimed an
IN302148107454 Amount for unclaimed an
IN300441109585 Amount for unclaimed an
IN302269105120 Amount for unclaimed an
IN301549177418 Amount for unclaimed an
IN300239118020 Amount for unclaimed an
IN300214125261 Amount for unclaimed an
IN302902429229 Amount for unclaimed an
IN300476427732 Amount for unclaimed an
IN300378100677 Amount for unclaimed an
IN300214119045 Amount for unclaimed an
IN301135263137 Amount for unclaimed an
528.00
220.00
132.00
110.00
55.00
44.00
1100.00
33.00
385.00
154.00
55.00
110.00
110.00
88.00
132.00
220.00
220.00
275.00
11.00
110.00
11.00
110.00
220.00
33.00
110.00
110.00
22.00
154.00
165.00
154.00
110.00
2200.00
55.00
374.00
44.00
440.00
33.00
55.00
55.00
44.00
220.00
330.00
11.00
550.00
11.00
374.00
121.00
660.00
22.00
165.00
11.00
275.00
110.00
55.00
55.00
66.00
198.00
165.00
44.00
220.00
1100.00
88.00
110.00
77.00
66.00
22.00
55.00
2200.00
253.00
220.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
PASUPATHI D
DURAISAMY
ASHA
PATIL
ANAND
PATIL
G
S
SHELKE
SHAM
GOPAL
SHELKE
U
M
SUNDAR
UMAMAHESWARAN
HEMANT
T
HARNEKAR
TUKARAM
BALAGI
HARNEKAR
VENUS
VENUGOPALAN
V
A
KARIPPARA
MANORAMA J
MADHVACHARYA
A
R
SRINIVASAMUR A
RANGAPPA
S
RAVINDRA
SEETARAMACHARYA
K
SHASHI
KIRAN
K
S
RAGHU
RAJESH
PANDOJI
RAO
VIJAYKUMAR
CHANDREGOWDA
VAMARAJA
DASARA
HANUMANTHARAMAPPA
CHIKKAMALLA RAMAPPA
K
M
THIMMAIAH K
T
MUDDAIAH
PHILIPH
SALDANHA
B
A
SALDANHA
GOPINATH
BANTWAL
JINNAPPA
BANTWAL
NAGENDRA RAO
U
SOMULU
U
PRASANNA RAJ
R S
RAMACHAND NAIR
K
JAYAKUMAR
KRISHNAKURUP
SUBBANNA NAYAK
MADHUSOODANAYAK
GURUPRASAD U
KARANTH
P
R
KARANTH
CHIDAMBARA SHANBHOGUE
GANGADHARASHANBHOGUE
VIKRAM
A
G
NA
ANITHA
S
SHENOY
B
SATHYENDRA RAO
JATTANAIK
RAJAPPA
TEKLE
JATTANAIK
A
G
NANJUNDAPPA PATEL
BASAPPA
GANGAPPA
SHIVAKUMAR C
S
SANJEEVA
SETTY
SHIVAPPA
SHIVASANGAP SHEEPRI
SHANKARASA
GURUNATHAS BASAVA
RAJESH
BABU
V MUKKUNDI VEERANNA VERABHADRAPMUKKUNDI
UMASHRI
S
PATIL
S
C
KONNUR
SUMAN
ANIL
NAIKWAD
R
B
MISKIN
ARATI
M
SHETTY
VINAY
BHAT
NA
PARAMESHWAR
RAJESH
NAGAPPA
GOKARN
NA
SARASWATHY CHANDRAN
SATISH
KRISHNAN CHANDRAN PILLAI
M
V
V SATHYANARA PATTABHI
RAMANNA
MUTYALA
KUKANUR
F
S
SHIVAPPA
VIRUPAYAPPA
DATTATRAY SHESHAGIRI
DIVAKAR
SHESHAGIRI NARAYAN
DIVAKAR
P
N
PATIDAR
NARAYAN
KHETASHI
PATIDAR
SHANKARLAL B
TAPADIYA
NA
V
NAGARAJAN
N
VISWANATHAN
KARTHIKEYAN PONNAMBALAM
PONNAMBALAN
IBRAHIM
AARIF
NA
K
GOWRI
SHANKAR
NA
J
S
GERARD
LATE
T
M SUNDARA RAJ
SUJATHA
P
K
CHANDRASEK C
S
SENTHIL
VELAN
RAMALINGAMSWAMINATHAN
SOURAV
DAS
SUSANTA
KUMAR
DAS
VATHSALA
B
BALASUBRAMV
GANESAN
P
S
IYER
P
S
N
NATARAJAN V
VIVEKANANTHMOORTHY
SUDHIR
RAO
P
NA
GAYATHRI
R
RAVI
R
Surekha
Mohta
NA
HAQUE
IMRAN
UL
KYAMULHAQUE
B
SREENIVASULA REDDY
NA
PARESH
CHANDRA
PATRA
MARKANDA PATRA
R
KISHORE
VAIDYANATHANNA
G
V
SWAMY PILLAI VEDAMUTHU
VENKATESH MURALI
A
V
MURALI
MR
ISHVARY
ESAKI
S G MS
SUBRAMANIAR
J
SAIKUMAR
NA
RAJESH
AMRITLAL
TRIVEDI
AMRITLAL
TRIVEDI
ANUPKUMAR C
K
PADMANABH A
C
KANCHANADE S
SUDHAKARANR
S
PADMAPRIYA
N
SRIDHARAN
SELVANAYAGAK
HUF
KUNJITHAPATS
KUNJITHAPATHAM
SELVANAYAGAK
M
NALLAPPAN
AR
N
NEYYAPPAN
1328 GROUND FLOOINDIA
858 1ST FLOOR 37THINDIA
NO 659 GROUND FLOINDIA
202 DIVYA PARADISEINDIA
E 403 AISHWARYA LAINDIA
NO 69 RAJMAHAL VI INDIA
C/O N JAIBHEEM 10/INDIA
739/ 25/8TH CROSS INDIA
STATION MASTER 2 INDIA
NO 1091/11 3RD D MINDIA
NO 247 4TH CROSS NINDIA
HOUSE NO 1000/1 S INDIA
D NO 5174 MANJUN INDIA
MANGALORE CHEM INDIA
DODLACKOONDA ES INDIA
FLAT NO 402 SUN FL INDIA
NO.1H‐101, GIRI NAGINDIA
ST ANTONY COMPO INDIA
ANDANAPPA NILAYAINDIA
3 2 14 A DWARAKA KINDIA
MURALINILAYA KUK INDIA
H.NO.3.2.59 D2, VARINDIA
4631 111 VIRUPAKSHINDIA
D00R NO C/53, SUM INDIA
121 REVENU HOUSEINDIA
EXECUTIVE ENGINEEINDIA
J.C.R.EXTN. CHITRA INDIA
NO 97 SHIVA KRISHI INDIA
C O SHANKARSA BASINDIA
M M KARRE GOUDA INDIA
F 6 GURUSAI PLAZA INDIA
THIRD CROSS CHICH INDIA
H 16/93 BANGUR NAINDIA
SHREE INVESTMENT INDIA
KADAMBA NAGAR B INDIA
22/A, ROHAN BEHIN INDIA
GOVINDAPPA BUILD INDIA
CHIEF MANAGER GE INDIA
ANUDEEP NLOC BANINDIA
GANESH SAW MILL, INDIA
SHRI SARVESHWAR KINDIA
NO 674 1ST CROSS SINDIA
5/15 OLD NO 8/15 NINDIA
7C SKYLARK APARTMINDIA
19/1 HADDOWS ROAINDIA
FLAT B GROUND FLOINDIA
B4‐48, GIRIAPPA ROAINDIA
NO 13/2 FIRST FLOO INDIA
KHOSBAGAN (APPO INDIA
NO 132/1 USMAN ROINDIA
FLAT H ,SRUTHI APA INDIA
NO 12 FIRST STREET INDIA
12 F REGALIA 3 SARDINDIA
FLAT NO 15 VASANT INDIA
288, Balajee Apts, Vi INDIA
FLAT 2 D EASDALE ENINDIA
FUTURE SOFTWARE INDIA
29‐12 A/1, MODEL HINDIA
KOTAK SECURITIES L INDIA
A BLOCK B3 RITE CHOINDIA
7B K G TOWERS VELAINDIA
19, A.M.JAIN COLONINDIA
NO 12 SREE VEERA RINDIA
C/O SULBHA TRIVED INDIA
7/5 PARKAVI APART INDIA
A/6 MIG FLATS 3RD INDIA
H129/3 34TH CROSS INDIA
B/2 229 4TH CROSS INDIA
B2 229 4TH CROSS INDIA
49/4 NATESAN NAGAINDIA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
GOA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
KARNATAKA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
WEST BENGAL
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
BANGALORE
KOLAR
MYSORE
MYSORE
BANGALORE
MYSORE
HASSAN
HASSAN
HASSAN
HASSAN
MANGALORE
MANGALORE
MANGALORE
SHIMOGA
UDUPI
UDUPI
UDUPI
DAVANAGERE
CHIKMAGALURE
SHIMOGA
SAGAR
CHITRADURGA
DHARWAD
HUBLI
HUBLI
MARGAON
HUBLI
KARWAR
SIRSI
SIRSI
HOSPET
HOSPET
KOPPAL
RAICHUR HO
BIJAPUR
BELGAUM
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
BURDWAN
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
560078
560041
560082
560085
560093
560094
563101
570017
570003
560010
570023
573201
573201
573201
573214
575002
575008
575009
577201
576101
576101
576103
577004
577101
577201
577435
577501
580008
580024
580025
403601
580031
581325
581401
581401
583201
583203
583231
584101
586101
590003
600041
600028
600006
600006
600010
600017
600017
713101
600017
600018
600020
600113
600028
600034
600034
600035
600035
600017
600042
600042
600061
600076
600010
600083
600083
600090
600092
600092
600092
IN302902432520 Amount for unclaimed an
IN300239113116 Amount for unclaimed an
IN301926305585 Amount for unclaimed an
IN303028515493 Amount for unclaimed an
IN300214137958 Amount for unclaimed an
IN300214120498 Amount for unclaimed an
IN302679338919 Amount for unclaimed an
IN300239112197 Amount for unclaimed an
IN301135267602 Amount for unclaimed an
IN301926305567 Amount for unclaimed an
IN303028534711 Amount for unclaimed an
IN301696116317 Amount for unclaimed an
IN300239121219 Amount for unclaimed an
IN300484121841 Amount for unclaimed an
IN301549171160 Amount for unclaimed an
IN301313205929 Amount for unclaimed an
IN301696100121 Amount for unclaimed an
IN300239119352 Amount for unclaimed an
IN300513117304 Amount for unclaimed an
IN300214125257 Amount for unclaimed an
IN302679303800 Amount for unclaimed an
IN301696100525 Amount for unclaimed an
IN300214140940 Amount for unclaimed an
IN300239121460 Amount for unclaimed an
IN303077100637 Amount for unclaimed an
IN300214113330 Amount for unclaimed an
IN300378101977 Amount for unclaimed an
IN301135265009 Amount for unclaimed an
IN300214113419 Amount for unclaimed an
IN302902425521 Amount for unclaimed an
IN300214129173 Amount for unclaimed an
IN300214136886 Amount for unclaimed an
IN301135265134 Amount for unclaimed an
IN300360102014 Amount for unclaimed an
IN300239113393 Amount for unclaimed an
IN302902409175 Amount for unclaimed an
IN302164101378 Amount for unclaimed an
IN300239116545 Amount for unclaimed an
IN300214120483 Amount for unclaimed an
IN302269115157 Amount for unclaimed an
IN300888133651 Amount for unclaimed an
IN300394146092 Amount for unclaimed an
IN303028533789 Amount for unclaimed an
IN300214108457 Amount for unclaimed an
IN300214110722 Amount for unclaimed an
IN301080221777 Amount for unclaimed an
IN301696100673 Amount for unclaimed an
IN300183101209 Amount for unclaimed an
IN300263101387 Amount for unclaimed an
IN301080221195 Amount for unclaimed an
IN301637600253 Amount for unclaimed an
IN300441104219 Amount for unclaimed an
IN300441109637 Amount for unclaimed an
IN301080220793 Amount for unclaimed an
IN300095102474 Amount for unclaimed an
IN300513125175 Amount for unclaimed an
IN301549174358 Amount for unclaimed an
IN301549174511 Amount for unclaimed an
IN300214116256 Amount for unclaimed an
IN300394121664 Amount for unclaimed an
IN300214121984 Amount for unclaimed an
IN300597100041 Amount for unclaimed an
IN300513132142 Amount for unclaimed an
IN302902429224 Amount for unclaimed an
IN300441105553 Amount for unclaimed an
IN301313201586 Amount for unclaimed an
IN300394158724 Amount for unclaimed an
IN302679303307 Amount for unclaimed an
IN302679303639 Amount for unclaimed an
IN302679313925 Amount for unclaimed an
275.00
110.00
770.00
110.00
44.00
220.00
110.00
220.00
44.00
22.00
22.00
55.00
220.00
55.00
605.00
220.00
220.00
22.00
55.00
220.00
110.00
110.00
55.00
110.00
88.00
110.00
110.00
55.00
11.00
55.00
165.00
110.00
55.00
11.00
198.00
110.00
55.00
220.00
44.00
22.00
2200.00
2365.00
220.00
1650.00
66.00
660.00
176.00
99.00
165.00
2200.00
165.00
2200.00
22.00
2200.00
2200.00
220.00
110.00
330.00
22.00
55.00
33.00
66.00
22.00
22.00
4400.00
1100.00
165.00
220.00
550.00
66.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SAVADAIAH A
B
RUKMANI
T
ARUN
MASILAMANI D
BHUVANA
D
S
RAJYALAKSHMA
V
AROKIA
RAJ
JANAKI
A
GANAPATHY SRINIVASAN R
S
PREMNATH
RM
VELAYUTHAM
D
B
PRATAP
V
SOODAMANI
SYED
IBRAHIM
BADUSHA M R
S
BABURAJA
KAMATCHIAM S
K
RAMALINGAM
CHAYA
N
SHAH
NALINI
V
SHAH
USHA
B
PANDIDURAI T
JAYAKUMAR J
K
GANESH
MANICKAM
PANDI
HERBERT
BALACHANDRA H
BABU
M
ARIVALAGAN P
R
T
RAJAN
SAI
SUDHARSAN A
GOPALAN
R
ANANTHASAYAT
ELANGOVAN S
RABICHANDRAS
DHARMALINGAK
BUVANASHEKAG
GURUSAMY M
P
SELVARAJ
K
KUMAR
RUKMINI
T
V
THANGARAJU C
R
VENKATARAMAN
GOPI
D
SWAMINATHAM
R
BALACHANDAR
KANNAMMAI V
L
GOMATHI
DOMINIC
ROY
S
THULASIRAMAV
VAIDYANATHAR
T
SUBBIAH
VELLAI
CHAMY
A
VASANTHAN T
ASOKAN
K
SIVABALAN JAGADEESAN
RAMESH
T
M
G
SUBRAMANIANM
MUTHUSAMY CHANDRASEKA SENTHILVEL
RAMASAMY KANAGAMANI
SANKARAJEYA S
N
M
JEYAPRAKASH
KANNAN
S
G
SHYAM
DEEPCHANDRA
K
KAYALVIZHI
SAPPANI
MUTHU
A
PHILOMINA REGIS
S
DHANASEKARAP
A
MUTHUKRISHN MARIAPPAN
SUGANDHAN R
CHINNASAMY
J
SANJAY
JYOTHI
ANDIAPPAN
4/266 ALAGAPPA NAINDIA
R
P
BALA SHONMUGAPLOT 21 DOOR NO 1INDIA
P
C
THANGAMUTHU A‐32 SHANTHINIKETINDIA
S
DEVARAJAN
P NO 11, SAKTHI AVEINDIA
DHANAKOTI SELVARAJ
NO 50 PATEL ST MAHINDIA
BABURAO
C
NO 34 2ND AVENUE INDIA
R
VIJAYANATHAN
NO‐89 CANTEEN STRINDIA
ANANTHA
RAMA
KRISHNAN R
NO 1 FOURTH CROINDIA
RAJENDRAN K
DOOR NO 46 KURINJINDIA
SUNDARESAN
17 RAJPURAM POLUINDIA
NA
18 MARIYA SUSAI NINDIA
D
BASAIAH
7 RANGANATHAN NAINDIA
M
ARUL
NO 173 A BLOCK 6 T INDIA
NA
NO 73/A, NOOLKADAINDIA
INDIA
SELVARAJAN
194 NORTH VEETHI W
NA
4‐B, BANADURAI SOINDIA
M
KOLLAYIRAM
29 FIRST FLOOR G V INDIA
NA
NO 5,CHAKRAPANI MINDIA
NA
NO 5 CHAKRAPANI MINDIA
4 BALAJINAGAR MADINDIA
BALACHANDRR
109, 6TH STREET BH INDIA
THANDAVARAA
KUPPUSAMY J
L
90 RAJAN ROAD SRININDIA
NA
NO 11/1 MAIN ROADINDIA
HENRY
BAGIUM
FLAT NO 25 THIRD FINDIA
MUTHUSAMY
TAB COMPLEX IIND FINDIA
PERUMAL
R
32, A3 ANNAI ILLAM INDIA
NA
D4/138 B H E L KAILAINDIA
ATHMARAM A
J
2/268 ARK HOUSINGINDIA
2/310, SEVELPATTI NINDIA
RAMANUJAM C
CHARY
S
R T
PLOT NO 16 DOOR NINDIA
SIVAPERUMA M
16 AVM JOTHI NAGAINDIA
SRIRAMULU A
355, GANESAPURAMINDIA
KANDASAMY K
1/19, EAST STREET VINDIA
GENGUSAMY NAIDU
V
D 4/205 TOWNSHIP INDIA
MALAYANDI G
QUARTERS 4/88 BHEINDIA
M
PALANISAMY
A 3/587 BHEL TOWNINDIA
K
KANDHASAMY
R3 / 501 BHEL TOWINDIA
B S 1 ROHINI ORCHAINDIA
VASANTHAKUT
CHLLAIAH
2/26 GANESH NAGA INDIA
RAMAKRISHNAN
D 4/226 KAILASAPURINDIA
DURAISAMY
NO.5/24 B‐B THIRUVINDIA
MURUGAIYAN
D 329 , 5TH CROSS AINDIA
22/27 BABU CHETTY INDIA
RAJARATHINAM
C 184 11TH CROSS INDIA
VELAYUTHAMM
V
LALMOHAN
NO 10 A G FLATS / NINDIA
SIMON
D
PLOT NO 23, 6TH CR INDIA
VENKATACHA P
K
NO 27 3RD CROSS STINDIA
RAMANATHA V
A 15, VIGNESH EMPI INDIA
NA
28/8 1 3RD MAIN CRINDIA
ARUMUGAM
HC/162 MIG ANNA NINDIA
THAMBUSAMY
AKILA ILLAM 5, PERAINDIA
NA
E2/323, BHEL TOWNINDIA
GAIL INDIA LTD GAS INDIA
LAKSHMANANRAMASWAMY
T
L
MUTHUKRISH IYER7 A RAMASWAMY N INDIA
NA
MITHRA DF1 AGRINI INDIA
29 VANIKAVAISIAR S INDIA
MUTHUSAMY CHANDRASEKARAN
NA
NO 12, 7/28 MARIAMINDIA
SHANMUGAVEL
OLD NO.396/4, NEWINDIA
NATHAM
MANILAL
NO 14 A KRISHNAN KINDIA
SUBBIAH
T
PLOT NO 7, 5/250 G INDIA
GOPALAKRISHNAN
C 13 SPIC NAGAR TUINDIA
VINOD
PRAKASH
SRIVASTAVA
4 J/2/3 GROUND FLOINDIA
KANDASAMY
OLD NO 1/241 NEWINDIA
ATHIVEERAN KARUPPAN
1, R V RAMANAGAR INDIA
RICHARD
REGIS
PHILOMINA REGIS, RINDIA
NA
PLOT NO 46 DOOR NINDIA
ARUNACHALAM
9 47 EAST SANTHI NAINDIA
RAJASUNDAR S
K
34/102 MANTRI RES INDIA
GOVINDAN
NO. 22/8 BALAJI COMINDIA
A
JOTHIVEL
89 B 1 FLOOR AYAM INDIA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
KARNATAKA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
CHENNAI
CHENNAI
CHENNAI
TIRUVALLUR
CHENGALPATTU
CHENGALPATTU
PONDICHERRY
PONDICHERRY
PONDICHERRY
TIRUVANNAMALAI
CUDDALORE
CUDDALORE
CUDDALORE
MAYILADUTHURAI
KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
POLLACHI
KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
KUMBAKONAM
THANJAVUR
THANJAVUR
MANNARAGUDI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
TIRUCHIRAPPALLI
SIVAGANGA RAMPUR
MADURAI
MADURAI
MADURAI
MADURAI
VIRUDHUNAGAR
TIRUNELVELI
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
TUTICORIN
ARCOT
CHENNAI
KRISHNAGIRI
BANGALORE
KRISHNAGIRI
SALEM
600096
600116
600116
602101
603202
603102
605001
605008
605008
606803
607001
607001
607803
609602
612001
612001
642128
612001
612001
612002
613010
613009
614804
620001
620001
620002
620014
620010
620012
620013
620019
620014
621704
620014
620014
620014
620014
620012
620014
620014
620013
620017
620017
620018
620018
620019
620019
620003
620021
620026
621010
620014
623536
625001
625003
625601
625605
626111
627002
628005
628005
628008
628101
628721
632515
600042
635109
560076
635109
636006
IN303028514815 Amount for unclaimed an
IN300394111428 Amount for unclaimed an
IN300394141204 Amount for unclaimed an
IN301637403951 Amount for unclaimed an
IN300513139789 Amount for unclaimed an
IN300441105434 Amount for unclaimed an
IN300394134270 Amount for unclaimed an
IN302679303598 Amount for unclaimed an
IN302679334733 Amount for unclaimed an
IN302679339244 Amount for unclaimed an
IN301080226912 Amount for unclaimed an
IN302902401759 Amount for unclaimed an
IN300214131731 Amount for unclaimed an
IN300175103435 Amount for unclaimed an
IN302201104469 Amount for unclaimed an
IN302201104571 Amount for unclaimed an
IN300394163304 Amount for unclaimed an
IN301637406053 Amount for unclaimed an
IN301637406053 Amount for unclaimed an
IN300441103935 Amount for unclaimed an
IN300175102299 Amount for unclaimed an
IN300175100786 Amount for unclaimed an
IN303028535373 Amount for unclaimed an
IN300183133534 Amount for unclaimed an
IN303028550376 Amount for unclaimed an
IN300175105332 Amount for unclaimed an
IN300394116530 Amount for unclaimed an
IN300441104983 Amount for unclaimed an
IN300175102795 Amount for unclaimed an
IN300441104219 Amount for unclaimed an
IN301313206506 Amount for unclaimed an
IN300175100692 Amount for unclaimed an
IN300175100779 Amount for unclaimed an
IN300175101339 Amount for unclaimed an
IN300441107382 Amount for unclaimed an
IN301080222384 Amount for unclaimed an
IN301080225241 Amount for unclaimed an
IN302902418978 Amount for unclaimed an
IN303028517260 Amount for unclaimed an
IN303028525057 Amount for unclaimed an
IN301696113621 Amount for unclaimed an
IN300175100688 Amount for unclaimed an
IN301549175286 Amount for unclaimed an
IN300175101017 Amount for unclaimed an
IN301080226817 Amount for unclaimed an
IN300175100664 Amount for unclaimed an
IN300441103809 Amount for unclaimed an
IN300175100587 Amount for unclaimed an
IN300513109644 Amount for unclaimed an
IN301313207611 Amount for unclaimed an
IN300175104923 Amount for unclaimed an
IN300175102878 Amount for unclaimed an
IN300214124869 Amount for unclaimed an
IN301637403540 Amount for unclaimed an
IN301313207989 Amount for unclaimed an
IN301696115653 Amount for unclaimed an
IN301696111306 Amount for unclaimed an
IN301696110675 Amount for unclaimed an
IN302902423352 Amount for unclaimed an
IN300175105458 Amount for unclaimed an
IN302679339017 Amount for unclaimed an
IN303028503601 Amount for unclaimed an
IN301637409552 Amount for unclaimed an
IN303028511767 Amount for unclaimed an
IN300378100978 Amount for unclaimed an
IN300239119696 Amount for unclaimed an
IN300214135903 Amount for unclaimed an
IN302902420473 Amount for unclaimed an
IN303028539921 Amount for unclaimed an
IN300214123137 Amount for unclaimed an
66.00
1100.00
220.00
11.00
11.00
660.00
4400.00
1100.00
418.00
11.00
44.00
11.00
220.00
550.00
110.00
22.00
231.00
385.00
385.00
110.00
22.00
220.00
55.00
4400.00
11.00
22.00
1760.00
2200.00
110.00
1100.00
2200.00
2200.00
660.00
4400.00
2200.00
1925.00
110.00
2200.00
1210.00
110.00
44.00
2200.00
33.00
825.00
33.00
2200.00
110.00
44.00
1100.00
4400.00
165.00
550.00
220.00
22.00
1650.00
198.00
55.00
242.00
110.00
55.00
22.00
110.00
55.00
99.00
2200.00
55.00
143.00
132.00
44.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
JOTHIMANI P
PALANIAPPAN
C EAST 25 PALACE N INDIA
JAYANTHY
GANESAN
S
GANESAN
13 K GANDHI ROAD INDIA
M
SAROJADEVI
WO
S
MANOHARLAL
OLD NO 57 NEW NO INDIA
S
SANTHI
ALAGUPILLAI BALASUNDARAM
NO 2/1 VIGNESHWA INDIA
MADHAVAN V
VASUDEVAN
27 A SRIRAM NAGARINDIA
BOOPATHY D
DURAISAMY
11/1 98 B NEAR MUTINDIA
M
DEEPAK
MANIVANNAN
12 APPAVU NAGAR INDIA
OLD NO 52B NEWNOINDIA
DURISAMY
N
VEERAPPA GOU VEERAPPA GOUNDER
INDRANI
K
KOTHANDA RAMASAMY
OLD NO .40,NEW NOINDIA
SURESH
R
RAMADOSS S
213 , SPB COLONY O INDIA
ANBALAGAN K
KANNIAPPAN
DOR NO.3D KOTHANINDIA
5A 1 GANDHIPURAMINDIA
NITHILAN
V
V
LATE
VENKATACHLAV
GANESH
N
V
NA
NO 10 SENGUNTHA INDIA
789 K K BLOCK RENGINDIA
SARANYA
S
SATHYANARA B
BALARAMA SUBRAMANIANB
789 K K BLOCK RENGINDIA
SATHYANARAYB
JAGADEESWARI
NA
C/ O DR P RAMANAINDIA
RAMALINGAME
151 A, THINNAPPA NINDIA
KAILASAPATHYR
G
SARASU
GANESAN
OLD KARUR MILLS N INDIA
SHANTHI
DHAMARATH R
2/286, BALAMURUG INDIA
R
LALITHA
P
S
RAJAN
BLOCK A 111 HARIHAINDIA
USHA
K
DASS
NA
DIVYA DARSHAN S NINDIA
JAISHREE
VAITHEESWARAN
NA
NO‐2A, SRI RAMACHINDIA
S
VISWANATHAN
F
SUBRAMANIAN
CLASSIC TOWERS 16 INDIA
AMUDHA
U
UDAYAKUMA A
8/1110 E B COLONY INDIA
R
MANIGANDAN
NA
B 46 SRIVATSA GARDINDIA
RAJALAKSHMI M
MUTHUVEERU
NO 8, S N V GARDENINDIA
RANJINI
AJITH
NA
112, CARLISLE COUR INDIA
GANDIKOTA SUNDAR
KUMAR
GANDIKOTA KESAVA
RAO
CHINMAYA INTERNAINDIA
SUNITHA
SARAVANAKUMAR
KEMPIAH
DORAI
NO 5/153, A‐8, SRI VINDIA
M
RAJESH
T
S
K MEENAKSHISUN474 GANDHI NILAYA INDIA
SANTHANARA SARASWATHI
NA
28 MANICKAM LANEINDIA
JAMES
I
SAMY
MANICKAM S
J
63 B, SUNDARAMURINDIA
K
SHARMILA
JASMINE
KADHARMAIDEEN
NO 133 OLD HOSPIT INDIA
DEEPAK
RAMAKRISHNAN
RAMAKRISHNAN
RE 3 GB ACE SILVER INDIA
C
DAMODARAN
K
CHANDAN
ASSISTANT ENGINEE INDIA
RAKHEE
PRADEEP
PRADEEP
PONATTIL
295‐317 NO 8 PONAINDIA
M K
1 168/2,KARTHIAYANINDIA
RENJAN
M
R
RAMACHAND PAI
SAIFUDDEEN NA
CHANNNANAPARAMINDIA
CHANNANAPAMOOSAN
R K SINGH LWTR ASTINDIA
RAKESH
KUMAR
RADHAKRISHNSINGH
JOSE
LEWIS
NA
KANIAMPARAMBIL HINDIA
KARTHIKEYAN N
C
NARAYANA SWAMY
SHIRDI NIVAS SAI GRINDIA
MOLLYKUTTY ABRAHAM
ABRAHAM P
JACOB
9 6/12 PLACHERIL 14INDIA
ALEECE
IYPE
IYPE
MATHEW
PADIPPARAMPIL HO INDIA
T
THOMAS
MATHEW
T
M
THOMAS
THEVERVALIL, PARIY INDIA
VIGNESHPLAZA,28/2INDIA
GANGA
RANGANATH
RANGANATHAS
P
E27 VSSCHOUSING CINDIA
SUNDARA
VADIVELU
G
GOVINDASWAK
ANIL
BHATTACHARYYA
NA
5 A JUSTICE DWARIKINDIA
DILIP
KR
CHATTERJEE
NA
146, BHUPENDRA NAINDIA
SAMIR
ADHIKARY
GOUR
CHANDRA
ADHIKARY
C/O GOUR CHANDRAINDIA
ABHIMANYU SETH
ARJUN
SETH
FLAT NO 2 BUILDINGINDIA
ADARSH
B
K
KADRI
BALAKRISHNA
38 A BLOCK B IIND F INDIA
SUDHIR
CHAKRABORTY
LATE
BHABESH
CHANDRA CHAKRA267,INDRAPURI ICHAINDIA
KAUSTAV
DAS
NA
470 TOLAFATAK CHI INDIA
INDRANI
GHOSH
SAMIR
KUMAR
GHOSH
B T P S TOWNSHIP 2 INDIA
SUBRATA
MANDAL
AMARENDRA NATH
MANDAL
INDRAPRASTHA BAB INDIA
UDAY
KURMI
DUKHIRAM KURMI
C/O ‐ DUKHIRAM KUINDIA
AKHIL
KUMAR
SINHA
SANAT
SINHA
B/20 D S P TRANEES INDIA
DIPAK
GHOSH
NA
168, BHABA ROAD, DINDIA
AMRITA
MOY
MUKHERJEE
NA
143 A N S C BOSE ROINDIA
GOUTAM
KUMAR
DASH
GIRIDHARI DASH
B 186 FLATS SECTOR INDIA
SUMANA
BISWAS
NA
1/7 BHAGAT SINGH INDIA
MADAN
MOHAN
DAWN
LATE
NIMAI
CHANDRA DAWN FLAT NO‐303, 3RD F INDIA
MAHUA
MUKHERJEE
MRINMOY MUKHERJEE
3/4, HEMANTA MUKINDIA
UTPAL
MONDAL
MIHIR
MONDAL
AMBAGAN PO GOPININDIA
RAJESH
CHAKRABORTY
NIRESH
CHAKRABORTY
DIPOPARA ( ANSHIK)INDIA
SAURABH
CHATURVEDI
NA
J K INDUSTRIES, NEA INDIA
TAPAS
NATH
SUBODH
KANTI
NATH
BURNPUR RLY COLO INDIA
KABITA
SARKAR
NARESH
KUMAR
SARKAR
SHAMSUNDARPUR CINDIA
SUKANTA
MUKHERJEE
GOPAL
DAS
MUKHERJEE
VILL JAMGARA POST INDIA
MALATI
DAS
SUNIL
CHANDRA
DAS
MAHABIR COLONY RINDIA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
MAHARASHTRA
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
TAMIL NADU
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
KERALA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
ORISSA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
WEST BENGAL
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
SALEM
METTUR DAM
DHARMAPURI
NAMAKKAL
ERODE
ERODE
ERODE
KARUR
KARUR
KARUR
KARUR
KARUR
KARUR
KARUR
CHENNAI
MADURAI
COIMBATORE
CHENNAI
COIMBATORE
BHAVANI
COIMBATORE
COIMBATORE
PUNE
COIMBATORE
COIMBATORE
COIMBATORE
POLLACHI
UDAGAMANDALAM
COONOOR
CALICUT
CALICUT
OTTAPALAM
TRICHUR
TRICHUR
COCHIN
COCHIN
ALWAYE
KOTTAYAM
TIRUVALLA
TIRUVALLA
TRIVANDRUM
TRIVANDRUM
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
CALCUTTA
PARGANAS KOLKATA
CHINSURA
CHINSURA
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
CALCUTTA
ROURKELA
BURDWAN
HOWRAH
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
BURDWAN
636001
636007
636007
636008
636016
636403
636701
637001
638004
638010
638051
639002
639002
639002
639002
639004
639004
639005
600097
625014
641025
600018
641018
638314
641034
641036
411040
641114
641301
641602
642126
643001
643101
673007
673027
679523
680003
680469
682004
682025
683102
686018
689582
689596
695001
695586
700020
700026
700027
700043
700053
700125
712101
712503
713104
713130
713204
713205
700040
769005
713205
711201
713212
713219
713302
713303
713325
713363
713363
713364
IN301774104444 Amount for unclaimed an
IN300394158606 Amount for unclaimed an
IN301080225605 Amount for unclaimed an
IN300214136936 Amount for unclaimed an
IN300214119689 Amount for unclaimed an
IN303028517919 Amount for unclaimed an
IN300214139174 Amount for unclaimed an
IN302679353964 Amount for unclaimed an
IN302269117445 Amount for unclaimed an
IN301637402296 Amount for unclaimed an
IN301696100744 Amount for unclaimed an
IN300175101251 Amount for unclaimed an
IN300214126701 Amount for unclaimed an
IN301637402494 Amount for unclaimed an
IN301637403362 Amount for unclaimed an
IN300175102211 Amount for unclaimed an
IN300175103445 Amount for unclaimed an
IN301080227258 Amount for unclaimed an
IN300175104052 Amount for unclaimed an
IN300394127253 Amount for unclaimed an
IN300214110556 Amount for unclaimed an
IN302269101978 Amount for unclaimed an
IN300476407747 Amount for unclaimed an
IN300175103922 Amount for unclaimed an
IN301080134438 Amount for unclaimed an
IN302269108321 Amount for unclaimed an
IN300239108689 Amount for unclaimed an
IN302902421457 Amount for unclaimed an
IN301895104716 Amount for unclaimed an
IN303028549981 Amount for unclaimed an
IN301696110899 Amount for unclaimed an
IN300175103873 Amount for unclaimed an
IN300394167529 Amount for unclaimed an
IN300513164338 Amount for unclaimed an
IN301811100177 Amount for unclaimed an
IN301637406551 Amount for unclaimed an
IN301637400288 Amount for unclaimed an
IN300239106453 Amount for unclaimed an
IN300239117502 Amount for unclaimed an
IN300239110720 Amount for unclaimed an
IN300239102532 Amount for unclaimed an
IN300214106230 Amount for unclaimed an
IN301549143195 Amount for unclaimed an
IN302679335118 Amount for unclaimed an
IN301637401383 Amount for unclaimed an
IN301637404774 Amount for unclaimed an
IN300100101987 Amount for unclaimed an
IN301983102032 Amount for unclaimed an
IN303028545057 Amount for unclaimed an
IN302902419499 Amount for unclaimed an
IN303028516855 Amount for unclaimed an
IN302105101869 Amount for unclaimed an
IN300513168967 Amount for unclaimed an
IN300513165947 Amount for unclaimed an
IN303028532842 Amount for unclaimed an
IN300263101690 Amount for unclaimed an
IN302679325744 Amount for unclaimed an
IN302269110713 Amount for unclaimed an
IN300118112484 Amount for unclaimed an
IN303028517795 Amount for unclaimed an
IN303028522240 Amount for unclaimed an
IN300773101648 Amount for unclaimed an
IN302105100887 Amount for unclaimed an
IN302902413529 Amount for unclaimed an
IN302679329226 Amount for unclaimed an
IN302269109968 Amount for unclaimed an
IN301696103894 Amount for unclaimed an
IN302105102173 Amount for unclaimed an
IN300214122719 Amount for unclaimed an
IN302496100430 Amount for unclaimed an
110.00
110.00
11.00
44.00
44.00
55.00
44.00
55.00
165.00
33.00
220.00
55.00
715.00
132.00
242.00
165.00
418.00
220.00
605.00
220.00
33.00
550.00
77.00
55.00
132.00
440.00
44.00
220.00
66.00
33.00
110.00
220.00
22.00
22.00
440.00
55.00
110.00
330.00
11.00
220.00
550.00
99.00
4400.00
770.00
165.00
110.00
44.00
220.00
55.00
66.00
11.00
22.00
110.00
33.00
121.00
22.00
110.00
88.00
550.00
55.00
33.00
165.00
44.00
55.00
605.00
33.00
88.00
385.00
165.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
ARUN
DASS
VISHNU
DEV
DASS
WARD NO 13 PS KHAINDIA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
ASHOK
KUMAR
GHOSH
DURGA
PADA
GHOSH
HALDIA PETRO CHEMINDIA
WEST BENGAL
CHABI
KAR
HARI
PADA
NAG
IOCL QR 11/93C HALINDIA
SOVNA
PARVIN
MUNSHI
MOZAMMEL HAQUE
QTR NO.D‐42A, MEJ INDIA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
DEBI
PRASAD
PAREKH
SUMAN
LAL
PAREKH
LALKUTHI PARA HOUINDIA
WEST BENGAL
ARDHENDU GUIN
AJIT
KUMAR
GUIN
C/O AJIT KUMAR GU INDIA
SHAMBHU
BHATTACHARYA
TARAPADA BHATTACHARYA
DISTRICT LIBRARIAN INDIA
WEST BENGAL
WEST BENGAL
SIMPLE
SARVARIA
K
P
SADORIYA
W/O SUDHIR SARVA INDIA
WEST BENGAL
DHRUBA
DEY
ABANI
KUMAR
DEY
PART NO 168 BASIRHINDIA
MADHYA PRADESH
MANOJ
KUMAR
JAIN
NA
59/7 NR 4TH BRIDJ NINDIA
ORISSA
DEBANANDA PATHY
ANANDA
CHANDRA
PATHY
PLOT NO‐89 MADHUINDIA
ORISSA
SHREE
MOHAPATRA
BUDHADEB BRAMHA
HIG‐1/46 KAPILAPRAINDIA
ORISSA
JOGESH
PRASANNA
RAY
LATE
SAILESH
CHANDRA RAY
MC 101 MADHUBANINDIA
ORISSA
RATNAREKHA DALAI
NARAYAN
DALAI
QR NO 3R 06 SEC 2 TINDIA
ORISSA
NARAHARI
PARIDA
NA
QTRNO.‐B‐1139 NAL INDIA
ORISSA
PRAVAT
KUMAR
DAS
RAGHUNATH DAS
BHEL NTPC DEEPSIKHINDIA
KSHITISH
KUMAR
PRUSTI
NA
POWER GRID PB NO INDIA
ORISSA
ORISSA
SABITA
KUMARI
PADHY
ANANTA
CHARANA
PADHY
RAM NAGAR BEHINDINDIA
ORISSA
HARI
SHANKAR
UPADHYAY
NA
CONSERVATOR S RESINDIA
CHAITANYA BISHI
NA
C/O BANK OF INDIA INDIA
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
BALLA
SOMA
SANKAR SREENI BALLA
SURYA
PRAKASA RAO
FLAT NO 3 B DOOR NINDIA
PRANGYA
PARAMITA
PANI
GOBINDA
CHANDRA
PANI
C/O B P ACHARYA Q INDIA
MADHYA PRADESH
JUGAL
KISHORE
SENAPATI
HATA
KISHORE
SENAPATI
PLOT NO 759 INFRO INDIA
MADHYA PRADESH
BHABANI
PRASAD
ACHARYA
KISHORE
CHANDRA
ACHARYA
QR NO D II 60 NTPC INDIA
MADHYA PRADESH
KRISHNA
KHANDELWAL
BRIJMOHAN KHANDELWAL
C O B KHANDELWAL INDIA
ORISSA
SARVESH
SINGH
DILIP
SINGH
QR. NO.‐ C/328 KOE INDIA
ORISSA
ASSAM
RODINGLIANI
ROZAUVA
C/O RKSINGH INSPECINDIA
BIHAR
AJAY
KUMAR
SRINIVAS
SHARMA
205 A 2 NUTAN TAWINDIA
BIHAR
SHIV
KUMAR
JIVARAJIKA
GOVADHAM PRASAD
303B AWADH APARTINDIA
RADHA
MISHRA
JAI
SHANKAR
MISHRA
ANANDBAG BHIKHA INDIA
BIHAR
BIHAR
VEENA
MANDAL
MITHILESH KUMAR
MANDAL
M K MANDAL DGM NINDIA
BIHAR
TAPAS
KUMAR
CHAUDHURI
LAKSHMI
PATI
CHAUDHURI
FLAT NO 302 SHEELAINDIA
BIHAR
NABAJYOTI KALITA
NA
C/O BHEL SITE OFFICINDIA
B
B MUKHOPADHYABUNGLOW NO HA 13INDIA
BIHAR
SAMAR
KANTI
MUKHOPADHYALATE
BIHAR
SUMAN
SINHA
SUNIL
KUMAR
SINHA
PREMSHILA APARTMINDIA
BIHAR
MINAL
N
TRIVEDI
NIKHIL
B
TRIVEDI
MR NIKHIL B TRIVED INDIA
SHARDA
KUMARI
JAGDISH
NARAIN
W O KAMLESH KUM INDIA
BIHAR
BIHAR
GUBBA
JHANSI
LAXMI
GUBBA
VIJAYA
KUMAR
D‐II/I, D G M S COLO INDIA
BIHAR
UMESH
PRASAD
SAH
SRI
RAJKISHOR
SAH
MAIN TELEPHONE EXINDIA
BIHAR
SURESH
KUMAR
SHARMA
SARJU
PD
SHARMA
PLOT NO 384 FIRST FINDIA
WEST BENGAL
RAVI
RANJAN
NA
DVC GUEST HOUSE DINDIA
BIHAR
MUNENDRA NATH
CHAUBEY
NA
4189,SECTOR 4/F BOINDIA
NIKHIL
B
TRIVEDI
BALVANT
M
TRIVEDI
MR. NIKHIL B. TRIVE INDIA
BIHAR
BIHAR
VAIBHAV
JINDAL
NA
SRI JITENDRA KUMA INDIA
BIHAR
CHANDRA
BHUSHAN
PRASAD
NA
TATA CENTRAL STORINDIA
GOVIND
PANDIT
AT EAST KATRAS CO INDIA
BIHAR
DHANUSHDHAPANDIT
BIHAR
ANIL
KUMAR
RAI
RAMJIT
RAI
B 40 NO 12 TISCO COINDIA
BIHAR
DEORAJ
RAJNANDAN PRASAD
SAFTY OFFICER SOUTINDIA
MAHESH
KUMAR
JHA
DAMODAR JHA
QR NO SK 62 SAHAR INDIA
BIHAR
BIHAR
ASHOK
KUMAR
NA
108 PHULARITAND BINDIA
BIHAR
MANISH
SHARMA
GOVIND
SAWROOP
SHARMA
NO 13 JUBLEE OFFICINDIA
VERMA
403 VASUNDHARA E INDIA
BIHAR
RAKESH
RANJAN
VERMA
NARMDESHWPRASAD
BIHAR
RANA
SINGH
RAMAYAN SINGH
H6 52 CHENAB ROADINDIA
KARNATAKA
ALKA
AGRAWAL
NA
C 505 SALARPURIA S INDIA
AMITA
NARAYAN
RAJIV
NARAYAN
CTS 4/23 CCL RAJRA INDIA
BIHAR
DEO
PRASAD
SINGH
NA
PLOT NO S/30 AREA INDIA
ORISSA
WEST BENGAL
JANARDAN TIWARY
SURENDRA NATH
TIWARY
GENERAL MANAGERINDIA
BIHAR
DAISY
KAPOOR
NA
C/O MR. SHARAD KUINDIA
BIHAR
SUSHIL
CHAND
CHANDAK
GUMMAN
MAL
CHANDAK
GRAPHITE INDIA LIMINDIA
PANKAJ
SATI
KEDAR
DATT
SATI
526 ASC BATTALION INDIA
KARNATAKA
MADHULIMA SAHA
MOHAN
LAL
SAHA
HQ 33 CORPS MED CINDIA
WEST BENGAL
HASBE
P O BOX 17910 SILVEUNITED ARAB E NA
MILIND
BALAKRISHNA HASBE
BALAKRISHNAYALLOJI
KUMARESH MURTHY
MANICKAM
MANICKAM RANGASAMY
P O BOX 17777 NAKHUNITED ARAB E NA
SAJI
JOHN
NA
PO BOX 71465 DUBAUNITED ARAB E NA
CHANDRAHAS DHARMALINGAM
DHARMALINGN
PLANT ENGG TECH S BAHRAIN
NA
REJI
JOSEPH
PATHJOSE
JOSEPH
DOUGLAS OHI LLC P BAHRAIN
NA
NISHA
DEVGUN
TILAK
RAJ
DEVGUN
33 ARMD DEVISION INDIA
DELHI
RAJYOG
INTERNATIONA PRIVATE LIMITE NA
121/45 SILVER OAKS INDIA
HARYANA
NITIN
PRABHAKAR TAVKAR
NA
B‐9,JUBILEE PARK, C INDIA
MAHARASHTRA
SUDHA
BHARDWAJ
NA
H. NO. 1301, 9 SAIO INDIA
RAJASTHAN
HALDIA
HALDIA
HALDIA
BANKURA
SURI
SURI
MALDA
MALDA
BARRACKPORE
JABALPUR
BHUBANESHWAR
BHUBANESHWAR
CUTTACK
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
DHENKANAL
BERHAMPUR
BALANGIR
SATARA
VISAKHAPATNAM
BILASPUR (M.P)
KORBA
BILASPUR (M.P)
ROURKELA
ROURKELA
GUWAHATI
PATNA
PATNA
BHAGALPUR
HAZARIBAGH
PATNA
HAZARIBAGH
HAZARIBAGH
DHANBAD
BALIAPUR
DHANBAD
DHANBAD
DHANBAD
BOKARO
BANKURA
BOKARO
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
BALIAPUR
JAMSHEDPUR
RANCHI
JAMSHEDPUR
BANGALORE
RAMGARH CANTT
ROURKELA
KOLKATA
MUZAFFARPUR
BEGUSARAI
BANGALORE RURAL
DARJEELING
NA
NA
NA
NA
NA
DELHI
GURGAON
NASIK
BIKANER
721301
721606
721607
722183
731101
731214
732101
732102
743411
482001
751001
751002
754142
759101
759145
759147
759147
760004
767001
415504
530017
495555
495677
495555
769002
769014
781005
800020
800026
812002
825301
800001
825303
825314
826001
828111
826004
826004
826004
827001
722183
827004
828111
828111
828112
828113
828113
828116
828122
828306
831001
834002
831001
560100
829150
769004
834031
842002
851112
905526
908533
IN301774140762 Amount for unclaimed an
IN300214105054 Amount for unclaimed an
IN300214117687 Amount for unclaimed an
IN302105102500 Amount for unclaimed an
IN302951200316 Amount for unclaimed an
IN302679353808 Amount for unclaimed an
IN302017100486 Amount for unclaimed an
IN302679358448 Amount for unclaimed an
IN300214130084 Amount for unclaimed an
IN302902420127 Amount for unclaimed an
IN300394155764 Amount for unclaimed an
IN300214114838 Amount for unclaimed an
IN300394122352 Amount for unclaimed an
IN300513130585 Amount for unclaimed an
IN300214121469 Amount for unclaimed an
IN300394144753 Amount for unclaimed an
IN302679338682 Amount for unclaimed an
IN302324108239 Amount for unclaimed an
IN300214128286 Amount for unclaimed an
IN301330191863 Amount for unclaimed an
IN303028514549 Amount for unclaimed an
IN302679340226 Amount for unclaimed an
IN303028507847 Amount for unclaimed an
IN303028514552 Amount for unclaimed an
IN300214125512 Amount for unclaimed an
IN301740101936 Amount for unclaimed an
IN302679347057 Amount for unclaimed an
IN302902436724 Amount for unclaimed an
IN302902435836 Amount for unclaimed an
IN302269120920 Amount for unclaimed an
IN302902424192 Amount for unclaimed an
IN302679336928 Amount for unclaimed an
IN303028515704 Amount for unclaimed an
IN301127160416 Amount for unclaimed an
IN302164101230 Amount for unclaimed an
IN300513116690 Amount for unclaimed an
IN302269118456 Amount for unclaimed an
IN302164101477 Amount for unclaimed an
IN300214119109 Amount for unclaimed an
IN300394165695 Amount for unclaimed an
IN303028507068 Amount for unclaimed an
IN301330190442 Amount for unclaimed an
IN301330181582 Amount for unclaimed an
IN303028543086 Amount for unclaimed an
IN303028516804 Amount for unclaimed an
IN302679332869 Amount for unclaimed an
IN302902437964 Amount for unclaimed an
IN302902406070 Amount for unclaimed an
IN301774130548 Amount for unclaimed an
IN303028513179 Amount for unclaimed an
IN302902404435 Amount for unclaimed an
IN302902407598 Amount for unclaimed an
IN303028535926 Amount for unclaimed an
IN302902431268 Amount for unclaimed an
IN302902434517 Amount for unclaimed an
IN301696106843 Amount for unclaimed an
IN303028501513 Amount for unclaimed an
IN301330188485 Amount for unclaimed an
IN302902408066 Amount for unclaimed an
IN303028517924 Amount for unclaimed an
IN302679341056 Amount for unclaimed an
IN302679364551 Amount for unclaimed an
IN302902401764 Amount for unclaimed an
IN302902402026 Amount for unclaimed an
IN302902408479 Amount for unclaimed an
IN302902431806 Amount for unclaimed an
IN303028536830 Amount for unclaimed an
122002 IN300476405653 Amount for unclaimed an
12011300000162 Amount for unclaimed an
334001 12012101002297 Amount for unclaimed an
22.00
2585.00
1100.00
275.00
220.00
55.00
11.00
33.00
110.00
33.00
110.00
220.00
220.00
220.00
110.00
1320.00
330.00
44.00
55.00
110.00
11.00
99.00
550.00
22.00
209.00
660.00
33.00
55.00
187.00
132.00
22.00
198.00
220.00
110.00
165.00
176.00
66.00
440.00
77.00
66.00
55.00
550.00
440.00
110.00
220.00
550.00
121.00
110.00
11.00
110.00
220.00
220.00
220.00
110.00
77.00
22.00
110.00
110.00
11.00
209.00
132.00
143.00
220.00
550.00
627.00
275.00
220.00
5500.00
462.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
ROHITASWA SINGH
NA
RAJENDRA
KUMAR
GUPTA
NA
ROHIT
SRIVASTAVA
NA
BHAGWATI PRASAD
NA
RENU
SRIVASTAVA
NA
LOKARE
NA
SHAMSUNDERTATYABA
ANILKUMAR DADASO
KADAM
NA
ASHOK
SHANTARAM KOPARDE
NA
NA
KIRAN
LAXMINARAYANMANTRI
KEDAR
PRASAD
SHARMA
NA
FARIDA
BANO
HUSEN
NA
HEMANT
PURSHOTTAM HARNE
NA
ALI
HASSAN
NA
P
K
SIVADAS
NA
VISHWANATH SINGH
NA
UMESH
KUMAR
NA
ASHUTOSH TIWARI
NA
VANITA
ANIL
MANATHKAR NA
SUNITA
GUPTA
NA
AMIT
MAHADEV
RANADE
NA
ANUPAMA
SINGH
NA
ALMONDZ
GLOBAL
SECURITIES LIM NA
MADAN
PAL
SINGH
NA
RAJ
KUMAR
NA
KUSUM
CHOUDHURY
NA
KULWANT
SINGH
NA
YOGESH
KUMAR
GUPTA
NA
YUGAL
CHARAN
NA
TEJVINDER
PAL
SINGH BHATIA NA
M
HIND
ASSET MANAGE NA
ROHAN
KHANDELWAL
NA
RAJEEV
CHOPRA
NA
DHANANJAY CHANDRA
NA
VIJAY
KUMAR
JAITLY
NA
KAPIL
SAHA
NA
SANTANU
ROY
NA
DEENA
NATH
NA
RAJESH
KUMAR
SINGH
NA
PREM
LATA
SURANA
NA
NEELAM
SHARMA
NA
DESH
BANDHU
GUPTA
NA
RAM
LAKHAN
NA
INDER
PAL
NA
VIJAY
KUMAR
DAHIYA
NA
MAYA
GUPTA
NA
ROHIT
KUMAR
CHAUHAN
NA
POOJA
MUNJAL
NA
LALIT
SHARMA
NA
PANKAJ
SHARMA
NA
SHASHI
MEHNDIRATTA
NA
TARUN
JAIN
NA
MOHIT
GULATI
NA
ABHISHEK
KUMAR
NA
RKKR
FINANCE
PVT LTD
NA
BELA
RAJPUT
NA
NA
VIKRAMADITYARAJPUT
SHIKHA
SINGH
NA
VIKAS
DABAS
NA
VISHAL
ARORA
NA
JITENDER
SAPRA
NA
GUGAN
SACHAR
NA
SUKHDEV
SHARMA
NA
KRISHNA
CHANDRA
JAISWAL
NA
SHILPI
GUPTA
NA
SATINDER
PAL
NA
SUSHIL
BHAGAT
NA
SAJIV
KUMAR
GUPTA
NA
DAVINDER
KUMAR
GUGLANI
NA
AMIT
MANGLA
NA
KAMLESH
GUPTA
NA
VILL & PO DHANCHHINDIA
UTTAR PRADESH
MADHYA PRADESH
LIG 36 MADHAV NAGINDIA
A 76 INDIRA NAGAR INDIA
UTTAR PRADESH
A 76 INDIRA NAGAR INDIA
UTTAR PRADESH
A‐76 INDIRA NAGAR INDIA
UTTAR PRADESH
AT&POST‐ SWAPANSINDIA
MAHARASHTRA
INDIA
MAHARASHTRA
P‐6 MAYUR APPARTM
MAHARASHTRA
AT&PO BENSE TAL‐PINDIA
H NO 6 MANTRI HOUINDIA
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
851/6, SHAKTINAGA INDIA
220 B‐VIVEKANAND INDIA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
FLAT NO. 49 BLOCK NINDIA
KERALA
M .M HOUSE EDATHINDIA
KERALA
PORUVAI HOUSE AYYINDIA
BIPIN BIHARI SINGH INDIA
BIHAR
JHARKHAND
QR.‐ 2/F, STREET ‐ 15INDIA
MADHYA PRADESH
2G ST ‐ 30, SECTOR ‐ INDIA
MANATHKAR NIVAS INDIA
MAHARASHTRA
MEGHALAYA
S‐03,TRANSIT ACCOMINDIA
MAHARASHTRA
34 KAUSTUBH KALPAINDIA
JHARKHAND
NEW SUBHSH COLONINDIA
P‐17/90 2ND FLOOR INDIA
DELHI
BLOCK‐D HOUSE NO INDIA
DELHI
DELHI
E‐16/626, BAPA NAGINDIA
320, SHYAM SHANTI INDIA
DELHI
5476 CHANDNI CHO INDIA
DELHI
HOUSE NO 825/I TIL INDIA
DELHI
DELHI
16/22, 3RD FLOOR, EINDIA
DELHI
3/81 A RAMESH NAGINDIA
K16A GREEN PARK MINDIA
DELHI
DELHI
SFS FLATS‐4, POCKETINDIA
DELHI
NILL‐66‐B MALVIYA NINDIA
DELHI
D 49 GROUND FLOO INDIA
DELHI
293/17 GALI NO 17 TINDIA
DELHI
D ‐ 682 CHITTARANJAINDIA
DELHI
154 FF PKT 40 CR PA INDIA
DELHI
Z 26 SAROJINI NAGA INDIA
DELHI
B 2/30 FIRST FLR SA INDIA
DELHI
2 A/31, BLOCK 2A GEINDIA
DELHI
QTR NO 1900 GALI NINDIA
B‐80A STREET NO‐1 INDIA
DELHI
DELHI
39/5 A, I BLOCK, SANINDIA
DELHI
W‐88/2912 AMAR PAINDIA
B‐8 AIMO CGHS PLO INDIA
DELHI
RZG 507 RZG BLOCK INDIA
DELHI
RZ‐123/313, STREET INDIA
DELHI
DELHI
B‐19 GREATER KAILAINDIA
B 4/16 BLOCK 13 KR INDIA
DELHI
DELHI
B 4/16 KRISHNA NAGINDIA
DELHI
94 SOUTH ANARKAL INDIA
DELHI
HEMRAJ JAIN HOSPITINDIA
WZ‐70,PHASE‐2 OM INDIA
DELHI
DELHI
C/O SUNIL TOKAS 22INDIA
DELHI
PLOT NO. 7, KHASRAINDIA
41 REGENCY FARMS INDIA
DELHI
41 REGENCY FARMS INDIA
DELHI
DELHI
263‐A, GALI NO. 5, T INDIA
DELHI
60 PKT C8 SEC 8 ROHINDIA
DELHI
281 BHERA ENCLAVEINDIA
DELHI
C 5/6 MIANWALI NINDIA
BW 59C SHALIMAR BINDIA
DELHI
DELHI
B 4/16 BLOCK B KRISINDIA
D‐25,3RD FLOOR PA INDIA
DELHI
DELHI
H‐19‐C, MATA KRISHINDIA
B 2/ 21 SADAT PUR KINDIA
DELHI
DELHI
6, DOCTORS APT, VAINDIA
SWANBEE FZE PO BOUNITED ARAB E NA
1 /682 RAJA GARDEINDIA
HARYANA
HARYANA
C/O J. K. GUPTA H. NINDIA
H.NO‐ 733 SECTOR‐ INDIA
HARYANA
AZAMGARH
GWALIOR
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
RAIGAD
NEW PANVEL
RAIGAD
LATUR
JABALPUR
BHOPAL
BHOPAL
PATHANMTHITTA
PALAKKAD
PATNA
BOKARO
BHILAI
NANDED
EAST GARO HILLS
AURANGABAD
BOKARO
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NEW DELHI
NA
FARIDABAD
FARIDABAD
GURGAON
474002
226016
226016
226016
490001
110001
110003
110005
110006
110006
110006
110008
110015
110016
110017
110017
110018
110019
110019
110019
110023
110029
110031
110032
110033
110035
110035
110075
110045
110046
110048
110051
110051
110051
110058
110059
110067
110071
110074
110074
110084
110085
110087
110087
110088
110091
110092
110092
110094
110096
119422
121002
121022
122001
12013200001866 Amount for unclaimed an
12013200002289 Amount for unclaimed an
12013200002307 Amount for unclaimed an
12013200002307 Amount for unclaimed an
12013200002307 Amount for unclaimed an
12013200002548 Amount for unclaimed an
12013200002560 Amount for unclaimed an
12013200002623 Amount for unclaimed an
12013200002722 Amount for unclaimed an
12026500000082 Amount for unclaimed an
12031600000753 Amount for unclaimed an
12031600001186 Amount for unclaimed an
12032800000303 Amount for unclaimed an
12032800001138 Amount for unclaimed an
13023400000055 Amount for unclaimed an
12011300001195 Amount for unclaimed an
12011300001702 Amount for unclaimed an
12033200004381 Amount for unclaimed an
12010900011772 Amount for unclaimed an
12033200007345 Amount for unclaimed an
12034500004354 Amount for unclaimed an
11000011000164 Amount for unclaimed an
12029900039065 Amount for unclaimed an
12019101002826 Amount for unclaimed an
12018902000035 Amount for unclaimed an
12029900035563 Amount for unclaimed an
12029900057807 Amount for unclaimed an
12049600000025 Amount for unclaimed an
12029900022736 Amount for unclaimed an
12029900043948 Amount for unclaimed an
12024200001131 Amount for unclaimed an
12030200000727 Amount for unclaimed an
13041400014913 Amount for unclaimed an
12030200000706 Amount for unclaimed an
12033400000019 Amount for unclaimed an
13041400039082 Amount for unclaimed an
13041400006378 Amount for unclaimed an
12029900053099 Amount for unclaimed an
12013700001109 Amount for unclaimed an
12041900001295 Amount for unclaimed an
12019110000206 Amount for unclaimed an
12035000000718 Amount for unclaimed an
12044700034021 Amount for unclaimed an
12029900020160 Amount for unclaimed an
12044700012900 Amount for unclaimed an
12010604000664 Amount for unclaimed an
12030200000743 Amount for unclaimed an
12029900015587 Amount for unclaimed an
12029900015719 Amount for unclaimed an
12029900053262 Amount for unclaimed an
12011700000611 Amount for unclaimed an
12038400006766 Amount for unclaimed an
12029900039778 Amount for unclaimed an
12024200000674 Amount for unclaimed an
12030200000688 Amount for unclaimed an
12030200000688 Amount for unclaimed an
12019110000382 Amount for unclaimed an
12029900043854 Amount for unclaimed an
12022900002269 Amount for unclaimed an
12044700023303 Amount for unclaimed an
12044700026154 Amount for unclaimed an
12029900005234 Amount for unclaimed an
12038400003009 Amount for unclaimed an
12042300000186 Amount for unclaimed an
12020600003277 Amount for unclaimed an
12024200000673 Amount for unclaimed an
12024200004054 Amount for unclaimed an
12044700030960 Amount for unclaimed an
12019101000374 Amount for unclaimed an
12026000000292 Amount for unclaimed an
44.00
55.00
110.00
385.00
374.00
88.00
55.00
11.00
110.00
220.00
110.00
66.00
44.00
55.00
55.00
55.00
154.00
220.00
110.00
55.00
110.00
22.00
55.00
11.00
22.00
33.00
66.00
550.00
55.00
1639.00
209.00
33.00
55.00
176.00
649.00
88.00
110.00
110.00
110.00
22.00
11.00
33.00
11.00
66.00
33.00
22.00
253.00
55.00
110.00
352.00
55.00
11.00
55.00
55.00
44.00
44.00
11.00
110.00
176.00
121.00
110.00
330.00
22.00
165.00
11.00
253.00
935.00
110.00
220.00
660.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RAJAGOPALLA HAREEHARA BASKAREN
NA
RENU
GABRA
NA
ASHUTOSH RAI
NA
POONAM
AGARWAL
NA
JYOTI
MAKHIJANI
NA
KAMAL
JEET
SINGH
NA
KAMLESH
AHUJA
NA
VISHNU
SAHAI
NA
ANIRUDH
NANDI
NA
PRABHA
BHANDARI
NA
PRIYA
SANJIV
NAGPAL
NA
SANJAY
KUMAR
GUPTA
NA
PARVEEN
KUMAR
NA
BIR
SINGH
NA
SUDHIR
KUMAR
NA
ALKA
CHAWLA
NA
NA
DHARMENDERSINGH
GULSHAN
KUMAR
NA
AJAY
KUMAR
NA
PUJA
RANI
NA
JAGBIR
MALIK
NA
GIRISH
KUMAR
NA
SHYAM
SUNDER
NA
MAYANK
BANSAL
NA
RAVINDER
PAL
NA
CHHATER
PAL
NA
RAJAT
GUPTA
NA
R
S
GULATI
NA
MALAK
RAM
SALUJA
NA
ARUN
KUMAR
BHATIA
NA
ASHWANI
NA
VINOD
NA
GIRISH
PURI
NA
ANIL
KUMAR
PUNDIR
NA
HARBAKSH
SINGH
NA
SURESH
JINDAL
NA
KAMAL
KUMAR
BAGRI
NA
DEEPAK
NA
SATINDER
SINGH
NA
SANTOSH
KUMAR
NA
SAROJ
BALA
NA
KAMAKSHI
AGGARWAL
NA
SURESH
KUMAR
JINDAL AND SONNA
PAWAN
KUMAR
NA
CH
V
S UDAY KUMAR NA
ANIL
KUMAR
NA
RAMAN
KUMAR
NA
NAVEEN
GUPTA
NA
NA
HARINDERPAL SINGH
KANTA
AGGARWAL
NA
NIRMAL
NA
NEELAM
KUMARI
NA
TANYA
SINGH
NA
KAMLA
RANI
NA
SUNITA
KUMARI
NA
PARVINDER KAUR
NA
KULVIR
SINGH
NA
NARESH
KUMAR
SAWAL
NA
BODH
SINGH
NA
ASHUTOSH SHARMA
NA
POOJA
RANI
NA
RAKESH
GARG
NA
SIMMI
CHAWLA
NA
VIJAY
MITTAL
NA
SUNIL
SACHAN
NA
NA
RAHUL
RAGHAVENDRASINGH
MEENU
BALA
NA
SUKHDEV
RAJ
NA
UMA
DEVI
NA
KISHORE
CHAND
GIRDHAR
NA
F‐104 VEGA KABRA GINDIA
N 372 TODAY VILLASINDIA
C ‐ 37, SANJAY GRAMINDIA
F‐59, GREEN WOOD INDIA
H A 404 RALI VIHAR INDIA
H NO 2008 NEW MA INDIA
3F‐083, RIDGE ESTATINDIA
K‐16/13, DLF CITY PHINDIA
FLAT NO‐63 BLOCK‐WINDIA
B 066 OAKWOOD ES INDIA
B‐476 SUSHANT LOK INDIA
H NO Y‐148 VILL REGINDIA
H NO 404 VILL REWAINDIA
HNO 358 VILL RAMGINDIA
H NO‐100 VILL‐FATE INDIA
172, B‐6 RAJAN GALIINDIA
VILLAGE KHORRA DISINDIA
H.NO. 1472, SECTORINDIA
SHOP.NO. 373 AUTOINDIA
V P O MOTH RANGA INDIA
9 SECTOR 15A HISSAINDIA
901 SECTOR 3 HUDAINDIA
V.P.O. RAMSARA BHINDIA
22/11 HOLI MOHALLINDIA
HOUSE NUMBER 391INDIA
H N 1421 URBAN ESTINDIA
GUPTA CLINIC 124, MINDIA
1301 B/140 B NEW PINDIA
HOUSE NO. 203, KRI INDIA
H NO ‐ 582 MODEL TINDIA
NEAR RAILWAY STATINDIA
HOUSE NO 93 WARDINDIA
41 B MODEL TOWN INDIA
340 ‐F PROFESSOR C INDIA
VILL‐BAL CHHAPPAR INDIA
HOUSE NO 1558 WAINDIA
W. NO 13/145 PEHOINDIA
HOUSE NO. 126/15 VINDIA
VILL RATGAL KURUK INDIA
H NO 108 RTTC HOSTINDIA
710 PREM NAGAR B INDIA
218 F KITCHLU NAGAINDIA
218 F KITCHLU NAGAINDIA
BASE REF ELT 9 WIN INDIA
A F SECTION HTF AF INDIA
QTR NO 1 MES COLOINDIA
H.NO 276 VILL. PAKHINDIA
93 SHAKTI NAGAR AINDIA
V.P.O ‐ DHOTIAN, TEINDIA
SITA RAM BENI PRASINDIA
WARD NO.1, ANANDINDIA
28 RAILWAY ROAD INDIA
KAURTHALA HOSPIT INDIA
HOUSE NO W N 28 GINDIA
200 NIZATAM NAGA INDIA
H NO.‐25 VILL SUNN INDIA
V AJTANI TEH PHILLAINDIA
B ‐25/80 MOHALLA PINDIA
VILL & P . O JANIAL TINDIA
VILL KOTLA GOUNSPINDIA
G T B PUBLIC SCHOOINDIA
SCF 26 NEW GRAIN MINDIA
OMQ NO 512 2 2211INDIA
W/O KRISHAN CHANINDIA
200 FIELD REGIMENTINDIA
200 FIELD REGIMENTINDIA
HOUSE NO 47 STREEINDIA
BAZAR NO 2 DR HANINDIA
HOUSE NO 230P RAMINDIA
O/S BISHAN GANJ GAINDIA
MAHARASHTRA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
PUNJAB
THANE
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
GURGAON
NARNAUL
NARNAUL
NARNAUL
ROHTAK
JHAJAR
HISSAR
HISSAR
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
SIRSA
SIRSA
SIRSA
SIRSA
PANIPAT
PANIPAT
PANIPAT
PANIPAT
AMBALA CITY
YAMUNANAGAR
YAMUNANAGAR
YAMUNANAGAR
KURUKSHETRA
KURUKSHETRA
KURUKSHETRA
KURUKSHETRA
RAJPURA
LUDHIANA
LUDHIANA
LUDHIANA
LUDHIANA
LUDHIANA
LUDHIANA
AMRITSAR
AMRITSAR
TARN TARN
GURDASPUR
GURDASPUR
GURDASPUR
JALANDHAR
JALANDHAR
JALANDHAR
JALANDHAR
PHAGWARA
KAPURTHALA
PATHANKOT
HOSHIARPUR
PATIALA
SANGRUR
FARIDKOT
FARIDKOT
FEROZPUR
FEROZPUR
FEROZPUR
FEROZPUR
FEROZPUR
FEROZPUR
400607
122001
122001
122001
122001
122001
122002
122002
122002
122002
122001
122009
123029
123401
123401
124001
124142
125001
125001
125039
125047
125050
125053
126102
126102
126102
126116
132103
132103
132103
132114
134203
135001
135001
135003
136118
136128
136135
136138
140401
141001
141001
141001
141106
141106
141106
143001
143006
143401
143521
143531
143531
144001
144002
144008
144309
144401
144601
145026
146001
147002
148035
151201
151204
152001
152001
152001
152001
152001
152022
12029900023717 Amount for unclaimed an
12029900052819 Amount for unclaimed an
12034700000116 Amount for unclaimed an
12035000002138 Amount for unclaimed an
12044700011414 Amount for unclaimed an
12048800000337 Amount for unclaimed an
12010600007387 Amount for unclaimed an
12024200000819 Amount for unclaimed an
12024200004138 Amount for unclaimed an
12030000004811 Amount for unclaimed an
12010600003371 Amount for unclaimed an
12030200000747 Amount for unclaimed an
12044700044743 Amount for unclaimed an
12044700028995 Amount for unclaimed an
12044700034968 Amount for unclaimed an
12049100000616 Amount for unclaimed an
12034400001263 Amount for unclaimed an
12019105000353 Amount for unclaimed an
12037200001026 Amount for unclaimed an
13041400057981 Amount for unclaimed an
13041400046636 Amount for unclaimed an
12044700022105 Amount for unclaimed an
12037200000668 Amount for unclaimed an
12019101007232 Amount for unclaimed an
12044700018841 Amount for unclaimed an
13041400057277 Amount for unclaimed an
12020600000258 Amount for unclaimed an
12029900015358 Amount for unclaimed an
12030000001858 Amount for unclaimed an
12044700019300 Amount for unclaimed an
12044700016516 Amount for unclaimed an
12024201001364 Amount for unclaimed an
12029900054609 Amount for unclaimed an
12044700024359 Amount for unclaimed an
12044700033845 Amount for unclaimed an
13041400002719 Amount for unclaimed an
12028900006844 Amount for unclaimed an
12024201001641 Amount for unclaimed an
12044700007669 Amount for unclaimed an
12044700037001 Amount for unclaimed an
12025400000506 Amount for unclaimed an
13041400002937 Amount for unclaimed an
13041400003917 Amount for unclaimed an
13041400010503 Amount for unclaimed an
13041400016262 Amount for unclaimed an
13041400026609 Amount for unclaimed an
12048700000024 Amount for unclaimed an
12038000000116 Amount for unclaimed an
12030000001609 Amount for unclaimed an
12028900000379 Amount for unclaimed an
12044700026596 Amount for unclaimed an
13041400001341 Amount for unclaimed an
12044700018888 Amount for unclaimed an
12022900002532 Amount for unclaimed an
12022900001193 Amount for unclaimed an
12044700004406 Amount for unclaimed an
12044700009577 Amount for unclaimed an
12044700024861 Amount for unclaimed an
12038000000137 Amount for unclaimed an
12033503001435 Amount for unclaimed an
12044700035091 Amount for unclaimed an
13041400020247 Amount for unclaimed an
13041400054845 Amount for unclaimed an
12019101002259 Amount for unclaimed an
12010900014794 Amount for unclaimed an
12010900016183 Amount for unclaimed an
12044700040551 Amount for unclaimed an
12044700047483 Amount for unclaimed an
12044700049671 Amount for unclaimed an
12010900016193 Amount for unclaimed an
110.00
33.00
55.00
110.00
77.00
110.00
110.00
1133.00
143.00
264.00
220.00
110.00
440.00
11.00
11.00
55.00
209.00
66.00
11.00
33.00
22.00
165.00
22.00
110.00
11.00
110.00
110.00
220.00
55.00
55.00
165.00
55.00
55.00
55.00
165.00
110.00
33.00
33.00
66.00
55.00
330.00
22.00
55.00
33.00
33.00
22.00
110.00
110.00
55.00
55.00
11.00
55.00
55.00
99.00
110.00
11.00
11.00
55.00
11.00
33.00
11.00
220.00
110.00
44.00
176.00
55.00
220.00
165.00
44.00
77.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
ALKA
JAI
GURJEEV
SANJAY
SHASHI
SANJIV
MADHU
DEVESHWARI
SWARN
SEEMA
SANJAY
DIN
GH
GHULAM
ALTAF
NAZIR
TABASUM
SUNITA
PRADUMAN
PRABHAKAR
AJEET
VIKAS
MAMTA
SUDIP
ANJALI
ANUJ
MAHENDRA
APURVA
OM
BRIJ
MADHUR
RASHMI
HUMRA
NITIN
VINAY
RATAN
SUMAN
SHAILENDRA
RADHEY
BINDU
DEEPA
CHIRAG
GUNJAN
SUDHA
SAMTA
SAVITRI
MUKESH
RAJESH
SUNITA
HARPAL
JITENDRA
REETA
AAFREEN
NANDANI
SANJEEV
ANWER
MANJU
RAJ
RATNESH
VIVEK
SURESH
SUSHIL
ABHISHEK
AJAY
BHIMSEN
ANJANI
SURAJ
MOHD
VIJAY
SURESH
RAMPAL
DEV
SINGH
CHAUHAN
KIRAN
KAPIL
SINGH
DEVI
SINGH
GUPTA
KUMAR
MOHAMMAD
MOHD
NABI
HUSSAIN
AHMAD
AZIZ
AGARWAL
KAPOOR
SHARMA
WALIA
GUPTA
BHAT
NAJAR
MIR
WANI
GANIE
KUMAR
BHARGAVA
MALHOTRA
SINGH
SENGUPTA
PORWAL
GUPTA
KUMAR
AGARWAL
PRAKASH
SINGH
PAL
SINGH
MAHESHWARI
GUPTA
ZIAUDDIN
KUMAR
AGRAWAL
KUMARI
PRAKASH
SHARMA
LATA
PRATAP
SINGH
SHYAM
VARSHNEY
VARSHNEY
VARSHNEY
KANSAL
RATHORE
RANI
JAIN
JAIN
YADAV
YADAV
MAHERE
ARYA
SINGH
PRATAP
TIWARI
CHAUHAN
AHMAD
RAMCHANDANI
AGNIHOTRI
ALI
SHUKLA
KUMAR
GUPTA
KUMAR
SRIVASTAVA
BHANDARI
KUMAR
GUPTA
KUMAR
SRIVASTAVA
PAL
KHERA
KUMAR
MISHRA
DEO
SINGH
QUAMARUL HASAN
KUMAR
GUPTA
CHANDRA
GUPTA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2356 SECTOR 38 C CINDIA
HOUSE NO. 254/1 SAINDIA
HOUSE NO: H I G ‐ 78INDIA
CHAUHAN NIWAS SAINDIA
H/NO 115/11 TARNAINDIA
C/O AD HYDRO POWINDIA
SAMUDAYIK SWASTHINDIA
GRAM NAGERH POS INDIA
R/O VILLAGE JANGLOINDIA
F‐133, GURA BAKSHIINDIA
F‐133, GURA BAKSHIINDIA
E4 GOVT QUARTERS INDIA
DANGEPORA PULWINDIA
MURRAN PULWAMINDIA
DALIPORA PULWAMINDIA
WAGAM PULWAMA INDIA
DANGERPORA PULWINDIA
SEC‐C‐29 AVANTIKA INDIA
FLAT NO 301 SECON INDIA
DASS HITACHI LTD. MINDIA
VASTO‐317 MAHAGUINDIA
11/6 ASHOKA ROAD INDIA
63,RAIL VIHAR SECTOINDIA
CSC LTD, GE‐88 B‐4, INDIA
C 119 GAIL VIHAR SEINDIA
36 G BHEL TOWNSH INDIA
J‐22 SECTOR 41 NOI INDIA
ST MICRO ELECTRONINDIA
G ‐ 763 GAMMA ‐ II GINDIA
19 A D A BANK COLOINDIA
C/O RAM STEELS SASINDIA
C / O UTI MUTUAL F INDIA
ZIAUDDIN LODGE, 4/INDIA
SHYAM PURI NARORINDIA
H.NO‐569 RACE COLINDIA
DEVI PURA II ‐ 182 H INDIA
232 MADAR DARWAINDIA
GANESH GANJ ( NEA INDIA
1075 B ASHOK NAGAINDIA
1075 B ASHOK NAGAINDIA
1075 B ASHOK NAGAINDIA
C O RAJ KUMAR RISHINDIA
11/269 NARAYAN NAINDIA
214 MISHRANA SHIKINDIA
214 MISHRANA BARAINDIA
C/O FATEH CHANDR INDIA
6‐A ASHOK NAGAR FINDIA
679 CIVIL LINE PAKKAINDIA
G‐II‐16 CIVIL LINES EINDIA
Q NO 2288 CHANDR INDIA
D 52 33A LAXMIKUNINDIA
INFRONT OF P.G. COINDIA
105/591 HALEEM COINDIA
FLAT NO. 103, THE VINDIA
55 RAMNAGAR HSG INDIA
JAFRI VILLA 169‐D‐B INDIA
OSHO ASHISH 20, TUINDIA
VAISNNO BHAWAN INDIA
92A/56A/4 JHOOLEYINDIA
7 SARDAR PATEL MAINDIA
397‐F/3 MEERAPUR INDIA
516 K.L. RYDGANJ AINDIA
3RD FLOOR, MISHRILINDIA
285 BAKSHI KHURD INDIA
75/15 DI/4 DARAGA INDIA
23/47/60 C KIDWAI INDIA
41A TILAK NAGAR ALINDIA
D‐1032,G.T.B.NAGARINDIA
A/1008 G T B NAGARINDIA
COLLECTOR GANJ FAINDIA
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
SHIMLA SOLAN
MANDI
KULLU
KANGRA
PALAMPUR
JAMMU
JAMMU
RAJOURI
SRINAGAR
ANANTNAG
ANANTNAG
ANANTNAG
ANANTNAG
ANANTNAG
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
GHAZIABAD
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
NOIDA
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
ALIGARH
BULANDSHAHAR
BULANDSHAHAR
BULANDSHAHAR
HATHRAS
HATHRAS
HATHRAS
HATHRAS
HATHRAS
MAINPURI
MAINPURI
MAINPURI
ETAWAH
ETAWAH
ETAWAH
ETAWAH
ETAWAH
ETAH
ETAH
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
KANPUR
UNNAO
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
ALLAHABAD
FATEHPUR UP
160014
160032
160062
171006
175001
175131
176045
176128
184101
180001
185131
190015
192301
192301
192301
192301
192301
201001
201001
201007
201010
201012
201301
201301
201301
201301
201301
201308
201308
202001
202001
202001
202002
202389
203001
203001
203131
204101
204101
204101
204101
204101
205001
205135
205135
206001
206001
206001
206001
206244
207001
207242
208001
208002
208007
208010
208015
209801
211001
211002
211003
211003
211003
211006
211006
211006
211006
211016
211016
212601
12010600005379 Amount for unclaimed an
12024201000130 Amount for unclaimed an
12016402000352 Amount for unclaimed an
12010900032752 Amount for unclaimed an
12049800000448 Amount for unclaimed an
12013200007676 Amount for unclaimed an
13041400044143 Amount for unclaimed an
12029900032930 Amount for unclaimed an
12010900019525 Amount for unclaimed an
12019101002215 Amount for unclaimed an
12019101002268 Amount for unclaimed an
13041400041960 Amount for unclaimed an
12028900002337 Amount for unclaimed an
12028900002713 Amount for unclaimed an
12028900003525 Amount for unclaimed an
12028900006467 Amount for unclaimed an
13041400040673 Amount for unclaimed an
12032700000371 Amount for unclaimed an
12044700018449 Amount for unclaimed an
12029900055575 Amount for unclaimed an
12028902000129 Amount for unclaimed an
12029900047043 Amount for unclaimed an
12010900029821 Amount for unclaimed an
12029900034436 Amount for unclaimed an
12029900043725 Amount for unclaimed an
12029900050269 Amount for unclaimed an
12030200000744 Amount for unclaimed an
12029900040480 Amount for unclaimed an
12044700006483 Amount for unclaimed an
12010900031818 Amount for unclaimed an
13041400000271 Amount for unclaimed an
13041400003351 Amount for unclaimed an
12030000000656 Amount for unclaimed an
12019112000144 Amount for unclaimed an
12019102000116 Amount for unclaimed an
12033503000778 Amount for unclaimed an
12036800000201 Amount for unclaimed an
12021400000446 Amount for unclaimed an
12038000000180 Amount for unclaimed an
12038000000279 Amount for unclaimed an
12038000000510 Amount for unclaimed an
13041400009207 Amount for unclaimed an
13041400032371 Amount for unclaimed an
12016400000568 Amount for unclaimed an
12016400000607 Amount for unclaimed an
12016400000517 Amount for unclaimed an
12016400000673 Amount for unclaimed an
12016400000763 Amount for unclaimed an
12016400000846 Amount for unclaimed an
13019300010024 Amount for unclaimed an
13041400039838 Amount for unclaimed an
12035000002030 Amount for unclaimed an
12027600000834 Amount for unclaimed an
12044700019460 Amount for unclaimed an
12013200008196 Amount for unclaimed an
12038400002654 Amount for unclaimed an
12010900028023 Amount for unclaimed an
12032700001082 Amount for unclaimed an
12010600006484 Amount for unclaimed an
12036600000386 Amount for unclaimed an
12010600002630 Amount for unclaimed an
12010600006632 Amount for unclaimed an
12038400002293 Amount for unclaimed an
12010600004351 Amount for unclaimed an
12010900006111 Amount for unclaimed an
12033200006696 Amount for unclaimed an
13041400010382 Amount for unclaimed an
12010900016492 Amount for unclaimed an
12013200009929 Amount for unclaimed an
12019101005179 Amount for unclaimed an
110.00
55.00
99.00
11.00
44.00
66.00
77.00
11.00
22.00
110.00
110.00
110.00
55.00
110.00
55.00
110.00
209.00
385.00
110.00
66.00
2200.00
220.00
22.00
66.00
55.00
55.00
44.00
154.00
99.00
110.00
22.00
110.00
550.00
110.00
22.00
770.00
110.00
55.00
110.00
110.00
110.00
44.00
176.00
440.00
385.00
220.00
55.00
110.00
22.00
22.00
55.00
55.00
110.00
3300.00
55.00
110.00
55.00
220.00
330.00
11.00
110.00
110.00
110.00
55.00
550.00
22.00
22.00
66.00
220.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
DEEPAK
KUMAR
RAJ
KISHOR
KAMAL
RASTOGI
SHARDA
MAHESHWARI
MISHRA
RAJESH
NAVEEN
VERMA
RAVINDRA
KUMAR
SUNANDA
CHATURVEDI
SHAHNAZ
SIDDIQUI
AMIT
VIKRAM
DHARM
RAJ
MAHENDRA DODWANI
SITA
RAM
VISHWA
NATH
RAVI
KAPOOR
TULSI
RAM
SOHAN
LAL
ASHOK
KUMAR
TAHZEEBUL HASNAIN
KISHAN
LAL
RADHA
DEVI
ANAND
KUMAR
UMESH
CHANDRA
KRISHNA
MURARI
ARJUN
PRASAD
JYOTI
BAJPAI
INDU
SRIVASTAVA
MRINAL
SINGH
AMITABH
BAJPAI
SHAHINA
AKMAL
SHIVANI
RASTOGI
KRISHNA
KUMAR
Kalpana
Gupta
SUDHIR
SHIVPURI
SUKH
DEV
PREM
ANAND
SAROJ
DUBEY
MANJEET
SINGH
SALEEM
AKHTAR
SURYA
MOHAN
KAMLESH
BAHADUR
URMILA
MISHRA
KAMLESH
KUMAR
RAJA
RAM
SHAIL
CHANDRA
AMBIKA
PRASAD
JITENDRA
KUMAR
SUNITA
MISHRA
Sunil
Dobhal
CHANDRA
PRAKASH
JASWANT
KUMAR
RAKESH
KUMAR
DIWAKAR
BAJPAI
MANORAMA SINGH
MEERA
SRIVASTAVA
SHWETAMBRASINHA
PREM
NARAIN
ARJUN
SINGH
SABBIR
HUSAIN
BHOLI
YAMUNA
PRASAD
SANTOSH
KUMAR
VIRENDRA
PRATAP
RAJEEV
KUMAR
DINESH
KUMAR
SANJAY
KUMAR
RAKESH
MANI
YOGESH
PRATAP
DAYA
SHANKAR
PRAHALAD
LUNDIA
GUPTA
GUPTA
NA
NA
NA
NA
KUMAR
NA
NA
SINGH
NA
NA
NA
SINGH
NA
TRIPATHI
NA
NA
AGRAWAL HUF NA
PRASAD
NA
NA
VERMA
NA
YADAV
NA
MARATHA
NA
SHAKEEL
NA
NA
SHARMA
NA
AGARWAL
NA
JOSHI
NA
AGARWAL
NA
BHARGAVA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AGARWAL
NA
NA
NA
NA
GUPTA
NA
NA
TALWAR
NA
NA
BAJPAI
NA
SINGH
NA
NA
AWASTHI
NA
PANDEY
NA
NA
TIWARI
NA
AGRAWAL
NA
NA
NA
TIWARI
NA
TRIPATHI
NA
AGARWAL
NA
NA
NA
NA
NA
GUPTA
NA
CHAUHAN
NA
NA
NA
NA
LOHANI
NA
SINGH
NA
SINGH
NA
SHUKLA
NA
SINGH
NA
TRIPATHI
NA
SINGH
NA
TIWARI
NA
NA
70 ASHOK NAGAR F INDIA
139/211 ASHOK NAGINDIA
DEVI GANJ FATEHPUINDIA
51 DUMRAON BAGHINDIA
PLOT NO‐76 VINDHIYINDIA
S 8/455 E OPP SBI COINDIA
J 12/ 15 H‐ 4 A BAUL INDIA
253 D RAILYA STADIUINDIA
HOUSE No. 210/A D.INDIA
N 2/249 ANAND NIWINDIA
B/30/72 A/2 NAGWAINDIA
175/26 KAJEEPURA KINDIA
B. 21 / 25 KAMACHCINDIA
N‐14/27 FAS ASHUTOINDIA
62 GANDHI NAGAR SINDIA
GANNIPUR PARSAHAINDIA
129‐A, MADHUBAN INDIA
RAZVI KHAN JAUNPINDIA
MAKHDOOM SHAH INDIA
VILL BASIRAHA POSTINDIA
R K B K LTD. MAQBAINDIA
7/6/212 LAL BAGH F INDIA
AMRIT BOTTLERS DAINDIA
883 SWAMI DAYANAINDIA
H N 169 KRISHNA NAINDIA
Q 715 KANOON GOYINDIA
B 196 LAJAAT NAGA INDIA
SHIVAM HOSPITALS, INDIA
M 55/38 SECTOR‐ A INDIA
MIG‐132/1 TIKAITRAINDIA
B‐104, SECTOR ‐ C MINDIA
2/128 VIRAM KHANDINDIA
8/302 Indira Nagar L INDIA
D‐2008 HIMALAYA MINDIA
224, PATEL NAGAR I INDIA
H NO 11/821/8, SECTINDIA
INDIA
95/26 ARYA SAMAJ M
B‐1/204, NIRALA NA INDIA
A‐41, KHURRAM NAGINDIA
F‐110 INDRALOK KRI INDIA
CHANDAN AUTO MOINDIA
A‐3 STAFF COLONY EINDIA
A‐267 BHEL TOWNSHINDIA
BEHIND RAJSHREE P INDIA
C/O DR SUBHAS CHAINDIA
TELEPHONE EXCHANINDIA
43 PARKINSGANJ SH INDIA
2319 VIVEKNAGAR S INDIA
M ‐ 56 Amresh Puri CINDIA
KOTHI CAMPUS SMTINDIA
UNION BANK OF INDINDIA
3158 RANA NGR RA INDIA
D‐13, SHAHJADE KI KINDIA
VILL‐DIDAULI POST‐AINDIA
143, BHAGWANT NAINDIA
C‐51 SECTOR‐1 ITI COINDIA
ANIL MEDICAL STORINDIA
H NO.259 WARD NO INDIA
KHARUANA KUHA WINDIA
III/265 NTPC UNCHA INDIA
III‐ 243 , NTPC COLO INDIA
Q.NO.BH‐40 URJA VIINDIA
DEV SADAN NEW MAINDIA
105 A CIVIL LINES PRINDIA
V/P‐ PARIYANWA DEINDIA
L.I.C. PRATAPGARH INDIA
37,PALTAN BAZAR PINDIA
234 PALTAN BAZAR INDIA
VILL‐ GAURA POST‐ GINDIA
BUNDLEKHANDI MIRINDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
FATEHPUR UP
FATEHPUR UP
FATEHPUR UP
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
VARANASI
JAUNPUR
JAUNPUR
SHAHGANJ (JANUPUR
FAIZABAD
FAIZABAD
FAIZABAD
FAIZABAD
FAIZABAD
BARABANKI
BARABANKI
BARABANKI
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
LUCKNOW
BANTHRA
BANTHRA
BANTHRA
SULTANPUR
SULTANPUR
SULTANPUR
SULTANPUR
SULTANPUR
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
RAE BARELI
PRATAPGARH
PRATAPGARH
PRATAPGARH
PRATAPGARH
PRATAPGARH
PRATAPGARH
PRATAPGARH
MIRZAPUR
212601
212601
212601
221001
221002
221002
221002
221002
221004
221005
221005
221010
221010
221010
221010
221101
221104
222001
222001
223103
224001
224001
224001
224001
224001
225001
225001
225006
226001
226004
226006
226010
226016
226016
226016
226016
226018
226020
226022
226023
227809
227817
227817
228001
228001
228001
228001
228001
229001
229001
229001
229001
229001
229001
229001
229010
229404
229404
229404
229406
229406
229406
230001
230001
230001
230001
230001
230001
230301
231001
12027600000213 Amount for unclaimed an
12027600000503 Amount for unclaimed an
12029900044550 Amount for unclaimed an
12010600005400 Amount for unclaimed an
12010900017267 Amount for unclaimed an
12013200004112 Amount for unclaimed an
12028900003747 Amount for unclaimed an
13041400049160 Amount for unclaimed an
12018600002987 Amount for unclaimed an
12013200003815 Amount for unclaimed an
12013200011342 Amount for unclaimed an
12024700001249 Amount for unclaimed an
12028900003028 Amount for unclaimed an
12032700000357 Amount for unclaimed an
13041400001708 Amount for unclaimed an
12029900055032 Amount for unclaimed an
12013200003126 Amount for unclaimed an
12059100000046 Amount for unclaimed an
12059100000070 Amount for unclaimed an
12018600002670 Amount for unclaimed an
12010606000210 Amount for unclaimed an
12032700001308 Amount for unclaimed an
13041400019394 Amount for unclaimed an
13041400040508 Amount for unclaimed an
13041400050763 Amount for unclaimed an
12010900029534 Amount for unclaimed an
13041400041350 Amount for unclaimed an
12042300000136 Amount for unclaimed an
12023000007824 Amount for unclaimed an
12039800000345 Amount for unclaimed an
12013200002278 Amount for unclaimed an
12032700000808 Amount for unclaimed an
12010606000092 Amount for unclaimed an
12017500000554 Amount for unclaimed an
12039800000296 Amount for unclaimed an
12044700050304 Amount for unclaimed an
12029900025234 Amount for unclaimed an
12010606000645 Amount for unclaimed an
12039800000258 Amount for unclaimed an
12010900017310 Amount for unclaimed an
12028900006810 Amount for unclaimed an
12013200003325 Amount for unclaimed an
12013200004465 Amount for unclaimed an
12013200001124 Amount for unclaimed an
12013200003321 Amount for unclaimed an
12013200006251 Amount for unclaimed an
12013200006869 Amount for unclaimed an
12013200007196 Amount for unclaimed an
12010606000171 Amount for unclaimed an
12013200003515 Amount for unclaimed an
12023000001687 Amount for unclaimed an
12029900011723 Amount for unclaimed an
12030400000034 Amount for unclaimed an
12030400000254 Amount for unclaimed an
12034600000298 Amount for unclaimed an
12010900014458 Amount for unclaimed an
12010606000311 Amount for unclaimed an
12034400004111 Amount for unclaimed an
12034600001835 Amount for unclaimed an
12010606000601 Amount for unclaimed an
12032700001670 Amount for unclaimed an
13019300003682 Amount for unclaimed an
12032700000126 Amount for unclaimed an
12032700000332 Amount for unclaimed an
12032700001339 Amount for unclaimed an
12032700001339 Amount for unclaimed an
12032700002109 Amount for unclaimed an
12036000002217 Amount for unclaimed an
12010900021711 Amount for unclaimed an
12010900016826 Amount for unclaimed an
330.00
55.00
110.00
55.00
11.00
55.00
55.00
44.00
55.00
22.00
110.00
110.00
275.00
231.00
55.00
110.00
220.00
77.00
275.00
55.00
814.00
22.00
110.00
55.00
110.00
22.00
220.00
495.00
11.00
165.00
275.00
220.00
187.00
440.00
77.00
55.00
110.00
11.00
22.00
110.00
110.00
11.00
11.00
110.00
110.00
220.00
55.00
55.00
55.00
297.00
22.00
55.00
66.00
11.00
110.00
330.00
22.00
22.00
55.00
77.00
33.00
88.00
55.00
88.00
110.00
550.00
330.00
22.00
110.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RITU
AGRAWAL
DINESH
KUMAR
PANDEY
PURUSHOTTAMDAS
GUNJAN
KUMAR
SHASHI
GUPTA
PRAMOD
KUMAR
GUPTA
BANDNA
PORWAL
RANA
BHATTACHARJEE
PAVAN
KUMAR
SINGH
RAVI
PRAKASH
ANAMIKA
SRIVASTAVA
FAHIM
AKHTAR
SURENDRA PRATAP
SINGH
MADHU
SHUKLA
ANAND
PRAKASH
SINGH
ARVIND
KUMAR
RAI
SUHAIL
ATA
MANISHA
GARG
BISWANATH GHOSH
APRAJITA
BARNAWAL
SHAILESH
KUMAR
SINGH
ARUN
KUMAR
PANDEY
ANUPAM
PRABHA
SHEEL
PRIYA
GUPTA
ANAND
KUMAR
GUPTA
RAJIV
KUMAR
MISRA
MUDIT
KUMAR
MANEESH
KHANNA
NEETU
GUPTA
PANKAJ
KUMAR
JAGDISH
SINGH
RAMA
DWIVEDI
USHA
SINGH
PREETI
SINGH
UDHAM
SINGH
SUNIL
KUMAR
GUPTA
JIYA
PRADEEP
KUMAR
MAMTA
DHAWAN
KALPANA
SHARMA
VIPUL
KUMAR
HARISH
KUMAR
SHAKEEL
ASHMAD
SATISH
SAXENA
PANKAJ
GUPTA
RAKESH
KUMAR
CHAUHAN
FAHEEM
AKHTAR
RAZIA
KHANAM
NEELAM
GHAI
MANU
GUPTA
SIMMI
CHAMOLI
KULWANT
SINGH
SUDHIR
KUMAR
DEVENDRA PAL
SINGH
SHAH
MOHAMMAD AMMAR
SHIV
KUMAR
GUPTA
SUNITA
RANI
KAUSHALYA DEVI
MANMOHAN KAUR
SAINI
BRIJ
MOHAN
WADHWA
MUHAMMAD NASEEM
ANSARY
MANISH
MEHRA
AMIT
SETH
HARI
SHANKAR
SHAKIR
HUSSAIN
SANTOSH
CHAWHAN
AMRINDER SINGH
VIMAL
KISHORE
MANISHA
GUPTA
MOHAMMAD UMAR
SHIV
PRASAD
DHIMAN
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
PURANI BAJAJI PAKKINDIA
KATWARU KA PURA INDIA
CITY KOTWALI ROADINDIA
BADLI KATRA MIRZAINDIA
BAZIRAO KATRA MIINDIA
DHUNDHI KATRA MINDIA
W O BRAJESH KUMAINDIA
E/120 HINDALCO ADINDIA
Q N G 4 HINDALCO CINDIA
I 981 HINDALCO COLINDIA
I 104 HINDLCO COLOINDIA
H. NO. L‐ 1205 RENUINDIA
QTR NO JR 282 HINDINDIA
Q‐NO5‐2‐3 WARD 14INDIA
C/O ANAND MEDICAINDIA
AH‐273/275 V V COLINDIA
QTR NO C/453 NH 3 INDIA
BIJPUR BAZAR SONE INDIA
QTR NO D‐46 /NH‐4 INDIA
Q NO 1597/B RPF COINDIA
AAMGHAT SUBHASHINDIA
INDIA
TIWARITOLA MOHAM
C/O GYANENDRA UPINDIA
GAURI ASHRAM BAHINDIA
C/O‐GUPTA CLINIC RINDIA
RO‐NAI BASTI, SHAH INDIA
KHERWA MALLAWA INDIA
61, GHURAN TILAIYAINDIA
MOHALLA KHIRNI BAINDIA
C 7 SOUTH CITY BAR INDIA
147, CHAUPLA OPP. INDIA
10 PAWAN VIHAR BINDIA
22/108 CIVIL LINES PINDIA
J‐1, CIRCUIT HOUSE INDIA
T S P B MARG HQ UBINDIA
A 11 UDHAN MAHANINDIA
TARA CHAND AND S INDIA
C‐112/3 RAJENDRA NINDIA
1 NEW SHAKTI NAGAINDIA
C‐148 AVANTIKA CO INDIA
OPP. CALTON SCHOOINDIA
VILLAGE & PO PAKWINDIA
H N 378 HARTHALA INDIA
DINDARPURA MOR INDIA
H N 116 SECTOR 2 B INDIA
EVERESTO EXPORTS INDIA
R. K. EXPORTS DELHI INDIA
GHAI VILLA, BAJPUR INDIA
KOTDWAR EYE HOSPINDIA
SRIKOT GANGNALI S INDIA
MOH‐GOVIND NAGAINDIA
145 MAH SARAI MEEINDIA
NO 148 BANDOOKACINDIA
H NO 6 3327 BEHUTINDIA
SHIV KUMAR GUPTAINDIA
H NO Q/34 HAKEEKAINDIA
GALI NO‐6 RAM NAGINDIA
20, STREET NO‐4, SHINDIA
45/1, RISPNA ROAD INDIA
G‐10, P & T COLONY INDIA
29, RAM VIHAR DEHINDIA
93, VIJAY PARK EXTE INDIA
E‐13 IIRS COLONY NEINDIA
47‐ENGGINEER ENCLINDIA
3 , NEW BUILDING , INDIA
104 ‐ RACE COURSE, INDIA
10/9 ANAND VIHAR INDIA
22, PUSHPANJALI ENINDIA
24 KEVASH VIHAR R INDIA
35, CHANDER NAGA INDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MIRZAPUR
MOGHALSARAI
GHAZIPUR
GHAZIPUR
HARDOI
HARDOI
HARDOI
HARDOI
HARDOI
SHAHJAHANPUR
SHAHJAHANPUR
SHAHJAHANPUR
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
BAREILLY
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
MORADABAD
LANSDOWNE
LANSDOWNE
BIJNOR
BIJNOR
BIJNOR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
SAHARANPUR
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
DEHRADUN
231001
231001
231001
231001
231001
231001
231001
231217
231217
231217
231217
231217
231217
231219
231219
231222
231223
231223
231223
232101
233001
233227
241001
241001
241001
241124
241303
242001
242001
242001
243001
243001
243001
243001
243001
243001
243001
243122
243122
244001
244001
244001
244001
244001
244001
244102
244102
244713
246149
246174
246734
246762
246762
247001
247001
247001
247667
248001
248001
248001
248001
248001
248001
248001
248001
248001
248001
248001
248001
248001
12010900020624 Amount for unclaimed an
12010900021923 Amount for unclaimed an
12010900021936 Amount for unclaimed an
12010900022779 Amount for unclaimed an
12010900030089 Amount for unclaimed an
12032700002806 Amount for unclaimed an
13041400015844 Amount for unclaimed an
12029900002663 Amount for unclaimed an
12029900033409 Amount for unclaimed an
12029900035334 Amount for unclaimed an
12029900035425 Amount for unclaimed an
12032700002791 Amount for unclaimed an
13041400029131 Amount for unclaimed an
12018600001877 Amount for unclaimed an
12018600002999 Amount for unclaimed an
12044700016683 Amount for unclaimed an
12013200005283 Amount for unclaimed an
12013200010738 Amount for unclaimed an
13019300006501 Amount for unclaimed an
12027600000922 Amount for unclaimed an
12010600011490 Amount for unclaimed an
12013200004871 Amount for unclaimed an
12029900045095 Amount for unclaimed an
12032700000404 Amount for unclaimed an
12039800000376 Amount for unclaimed an
12039800000877 Amount for unclaimed an
13041400045417 Amount for unclaimed an
12026500000250 Amount for unclaimed an
12032700001624 Amount for unclaimed an
13041400034922 Amount for unclaimed an
12017500003141 Amount for unclaimed an
12020600001950 Amount for unclaimed an
12027601000009 Amount for unclaimed an
12027601000362 Amount for unclaimed an
12029900027353 Amount for unclaimed an
13041400046571 Amount for unclaimed an
13041400046956 Amount for unclaimed an
12014102000022 Amount for unclaimed an
12029900036235 Amount for unclaimed an
12041800000220 Amount for unclaimed an
12041800000345 Amount for unclaimed an
12041800000553 Amount for unclaimed an
13041400022638 Amount for unclaimed an
13041400024755 Amount for unclaimed an
13041400034931 Amount for unclaimed an
12028900001823 Amount for unclaimed an
12028900002857 Amount for unclaimed an
12034800000114 Amount for unclaimed an
12017500001410 Amount for unclaimed an
12010604000824 Amount for unclaimed an
12017500001433 Amount for unclaimed an
12033200011608 Amount for unclaimed an
13041400060623 Amount for unclaimed an
12027600000175 Amount for unclaimed an
12029900040492 Amount for unclaimed an
12053500001449 Amount for unclaimed an
12017500001361 Amount for unclaimed an
12010604000484 Amount for unclaimed an
12010604000528 Amount for unclaimed an
12010604000662 Amount for unclaimed an
12010604000740 Amount for unclaimed an
12010604000843 Amount for unclaimed an
12010604000943 Amount for unclaimed an
12010910000161 Amount for unclaimed an
12010910000240 Amount for unclaimed an
12010910000244 Amount for unclaimed an
12016404000013 Amount for unclaimed an
12016404000271 Amount for unclaimed an
12016404000380 Amount for unclaimed an
12019101001939 Amount for unclaimed an
33.00
22.00
22.00
11.00
330.00
55.00
110.00
55.00
55.00
22.00
66.00
110.00
33.00
275.00
55.00
22.00
396.00
44.00
55.00
55.00
33.00
55.00
440.00
550.00
55.00
55.00
33.00
110.00
11.00
44.00
275.00
55.00
1100.00
110.00
33.00
165.00
55.00
110.00
22.00
55.00
275.00
220.00
22.00
22.00
22.00
1100.00
462.00
220.00
110.00
22.00
11.00
110.00
121.00
220.00
44.00
44.00
319.00
44.00
275.00
55.00
55.00
110.00
55.00
440.00
110.00
77.00
55.00
22.00
550.00
220.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
PRASUN
KUMAR
NIRMAL
KUMAR
PREMILA
RANI
KAVITA
SANGATANI
UDAY
JAIN
PRAMOD
KUMAR
ASHA
ARORA
NAVEEN
LUNIYAL
SANTOSH
KUMAR
MADHU
SINGH
ANUJ
ANAND
PRATIBHA
GOSWAMI
ARCHANA
MAHESHWARI
ARUN
KUMAR
LEENA
MALSHEY
AMIT
SAXENA
VIJAYESH
SURENDRA SINGH
MAN
MOHAN
MOHIT
AGARWAL
MANISH
SACHAN
ANU
SINGH
SUBHASH
CHANDRA
MEETU
JETENDER
SINGH
SATISH
RAMCHANDRA
NITIN
MEHTA
ANKUR
SHARMA
SAKSHAT
MADAN
DEEPAK
UPRETY
RATNESHWAR SARASWAT
DEEPTI
BHATNAGAR
NITIN
KUMAR
AJAY
VIRMANI
ANUJ
KUMAR
AJAY
KUMAR
MANISH
SINGHAL
A
K
ANIL
KUMAR
SHIV
SHANKAR
SANDEEP
BANSAL
PARVIN
KUMAR
VINEET
KISHORE
SUPRANSHU SAHGAL
SIDDHARTH SHARMA
SURJEET
KAUR
RISHAB
JAIN
AMIT
SHARMA
CHINMAY
BHARDWAJ
SHIKHA
AGARWAL
MANISH
AGARWAL
MANOJ
KUMAR
MADHU
KUMAR
SANJAY
KUMAR
HEMANT
KUMAR
AMARJEET
SINGH
PREM
KISHORE
NUTAN
BHATNAGAR
BISHAN
SINGH
PARIMAL
KUMAR
DINESH
KUMAR
SUNITA
SRIVASTAVA
JANARDAN SINGH
KRISHAN
MURARI
MOHAMMAD SHAREEF
RAMESH
KUMAR
BALRAM
GOEL
SANTOSH
KUMAR
SHAILENDRA KUMAR
ROHIT
SINGHANI
BANDYOPADHY NA
NA
GOEL
NA
NA
NA
RAIZADA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SABHARWAL NA
NA
NA
NA
NEGI
NA
SHARMA
NA
NA
NA
NA
GROVER
NA
NA
CHAWLA
NA
DESHPANDE
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CHAUDHARY NA
SINGH
NA
NA
SABHARWAL NA
SHARMA
NA
SINGH
NA
NA
GUPTA
NA
SAXENA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MAHENDRA
NA
NA
AGRAWAL
NA
SAKTA
NA
SALUJA
NA
GUPTA
NA
NA
BUDHIYAL
NA
SHRIVASTAVA NA
GUPTA
NA
NA
NA
TRIPATHI
NA
KHAN
NA
NA
NA
UPADHYAY
NA
GUPTA
NA
NA
AARTI SHIV GIRIDHAINDIA
PARIJAT B‐20, OPP INDIA
39, BANGALI MANDI INDIA
226, MANIRAM MARINDIA
24 6 MALVEEYA MARINDIA
K‐54, SHIVALIK NAGAINDIA
21‐B, BEHIND BANK INDIA
K‐27, SHIVALIK NAGAINDIA
HOUSE NO‐141, TYP INDIA
E‐109 , E.T.HOSTEL, SINDIA
Q.NO‐108, TYPE‐4, S INDIA
PRATIBHA, GIRI VILLAINDIA
K‐127,SHIVALIK NAGINDIA
K‐47 SHIVALIK NAGAINDIA
H.NO‐B‐73 SHILIK NAINDIA
VIP INDUSTRIES LTD INDIA
K‐146 SHIVALIK NAGINDIA
N 74 SHIVALIK NAGAINDIA
S‐128 SHIVALIK NAG INDIA
D 90 SHIVALIK NAGAINDIA
6 TYPE 4 SECTOR 2 BINDIA
H. NO L 97 SHIVALIK INDIA
L‐115 SHIVALIK NAG INDIA
L‐77 SHIVALIK NAGA INDIA
NANAK BASERA Q 86INDIA
M 18 PHASE 3 SHIVL INDIA
M‐4, KRISHNA NAGAINDIA
27‐B, MOHALLA CHOINDIA
766‐AWAS VIKAS‐II J INDIA
17, SHANTI LANE, DEINDIA
756, MODEL COLON INDIA
845 ‐ ARYA NAGAR, JINDIA
VILLAGE & POST BAHINDIA
78 SHARDA NAGAR JINDIA
MANGLAM VIHAR N INDIA
282A E T HOSTEL II S INDIA
LATTO WALI, KANKHINDIA
K‐47 SHIVALIK NAGAINDIA
664 SARVA PRIYA VI INDIA
410/3, MANGAL PANINDIA
532/2 SHASTRI NAGAINDIA
11 NEW ARYA NAGAINDIA
B ‐3 PWD COLONY P INDIA
204 PRAHLAD NAGA INDIA
6, GARDEN HOUSE CINDIA
F‐104 SHASTRI NAGAINDIA
H. NO‐218, GALI NO‐INDIA
109/7 KRISHNA PUR INDIA
268 1 BRAHAMPURI INDIA
M/S HARISH CYCLE WINDIA
55 GUDRI BAZAR MUINDIA
606, THOMSEN GAN INDIA
C/O AJAY KUMAR ADINDIA
MAJHOLA PILIBHIT PINDIA
KHARAK KARKI CHAINDIA
MELA MAIDAN LAK INDIA
PREM VILLA PUNJABINDIA
43, VASUDEV ENCLA INDIA
VILLAGE ‐ NANDPUR INDIA
AVINASH BHAWAN MINDIA
MOH‐ AZAD NAGAR INDIA
MARWA NAGAR ROAINDIA
GRAM‐ BAHALORWAINDIA
DIWANI KACHAHRI KINDIA
MIG‐ 48, AWAS VIKAINDIA
HOUSE NO 321 DILEJINDIA
SRI BALAJI TRADING INDIA
SHIVAJI NAGAR PHO INDIA
NEAR BHANU MISHRINDIA
HOUSE NO 1 STSTE BINDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
BIHAR
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
DEHRADUN
DEHRADUN
TEHRI
TEHRI
TEHRI
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
HARDWAR
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MEERUT
MUZAFFARNAGAR
MUZAFFARNAGAR
MUZAFFARNAGAR
MUZAFFARNAGAR
MUZAFFARNAGAR
SITAPUR
SULTANPUR PILIBHIT
SULTANPUR PILIBHIT
USN PITHORAGARH
KHERI
KHERI
HALDWANI
HALDWANI
VAISHALI
BAHRAICH
BASTI
BASTI
BASTI
BASTI
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
GORAKHPUR
248001
248171
249201
249201
249201
249401
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249403
249404
249404
249407
249407
249407
249407
249407
249407
249407
249407
249408
249409
249409
250001
250001
250001
250001
250002
250004
250004
251001
251001
251001
251002
251002
261001
262001
262001
262523
262701
262701
263139
263139
265495
271845
272001
272001
272001
272001
273001
273001
273001
273001
273001
12020602000147 Amount for unclaimed an
12010604000809 Amount for unclaimed an
12010604000449 Amount for unclaimed an
12010604000725 Amount for unclaimed an
13041400010807 Amount for unclaimed an
12010604000983 Amount for unclaimed an
12010604000489 Amount for unclaimed an
12010604000988 Amount for unclaimed an
12010900020759 Amount for unclaimed an
12010928000036 Amount for unclaimed an
12010928000046 Amount for unclaimed an
12011300000836 Amount for unclaimed an
12019101000431 Amount for unclaimed an
12019101000772 Amount for unclaimed an
12019101001530 Amount for unclaimed an
12028902000365 Amount for unclaimed an
12033503000390 Amount for unclaimed an
12033503000407 Amount for unclaimed an
12033503000682 Amount for unclaimed an
12033503002022 Amount for unclaimed an
12033503002196 Amount for unclaimed an
12044700003632 Amount for unclaimed an
12044700014962 Amount for unclaimed an
12044700055191 Amount for unclaimed an
13041400034513 Amount for unclaimed an
13041400040641 Amount for unclaimed an
12011300001072 Amount for unclaimed an
12011300001435 Amount for unclaimed an
12010900006156 Amount for unclaimed an
12010900028710 Amount for unclaimed an
12011300001256 Amount for unclaimed an
12011300001290 Amount for unclaimed an
12011300001779 Amount for unclaimed an
12029900035230 Amount for unclaimed an
12044700011071 Amount for unclaimed an
13041400021593 Amount for unclaimed an
12011300001045 Amount for unclaimed an
12019101000749 Amount for unclaimed an
12033503003612 Amount for unclaimed an
12019119000045 Amount for unclaimed an
12033503000193 Amount for unclaimed an
12033503000456 Amount for unclaimed an
12044700024709 Amount for unclaimed an
13041400028447 Amount for unclaimed an
12017500001103 Amount for unclaimed an
12033503000397 Amount for unclaimed an
12010604000784 Amount for unclaimed an
12019101002242 Amount for unclaimed an
13041400044604 Amount for unclaimed an
12017500001133 Amount for unclaimed an
12033503001083 Amount for unclaimed an
12032700000665 Amount for unclaimed an
12027601000163 Amount for unclaimed an
12044700004884 Amount for unclaimed an
13041400015356 Amount for unclaimed an
12032700001673 Amount for unclaimed an
13041400027305 Amount for unclaimed an
12019101009618 Amount for unclaimed an
12019101009979 Amount for unclaimed an
12019101001119 Amount for unclaimed an
12032700001872 Amount for unclaimed an
12032700001483 Amount for unclaimed an
12032700001876 Amount for unclaimed an
12032700002078 Amount for unclaimed an
12032700002078 Amount for unclaimed an
12022900001796 Amount for unclaimed an
12038000000306 Amount for unclaimed an
12041800000228 Amount for unclaimed an
12056300000002 Amount for unclaimed an
13025900010706 Amount for unclaimed an
55.00
132.00
165.00
11.00
165.00
550.00
748.00
220.00
55.00
22.00
4400.00
110.00
4400.00
1430.00
55.00
110.00
242.00
4400.00
110.00
110.00
22.00
165.00
220.00
550.00
66.00
44.00
110.00
231.00
143.00
110.00
44.00
11.00
110.00
11.00
110.00
121.00
55.00
440.00
550.00
110.00
110.00
44.00
66.00
66.00
220.00
11.00
110.00
110.00
22.00
220.00
44.00
330.00
110.00
66.00
22.00
55.00
55.00
110.00
220.00
110.00
55.00
55.00
22.00
110.00
187.00
110.00
220.00
110.00
627.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SACHCHIDANABHARATI
MANOJ
KUMAR
TRIPATHI
SUDHA
SAINI
KRISHNA
MURARI
RUNGTA
BRIJ
DEO
RAI
ANJNA
JAIN
PUSP
RAJ
SINGH
SANJEEV
JAIN
NOORJAHAN KHUSRO
TANUSHREE PODDER
AMIT
GHOSH
NARAIN
DAS
VIKRANT
BANSAL
AJAY
KUMAR
PANDEY
MEWA
RAM
GAUTAM
RAHUL
MODI
RENU
AGARWAL
SNEHLATA
AGARWAL
SANJANA
GUPTA
MAHENDRA SINGH
PRABHU
SHARAN
HUNDET
DHIRAJ
AGRAWAL
VINEETA
TECKCHANDANI
MANOJ
KUMAR
JAIN
ARUN
KUMAR
KHANDELWAL
RAVI
KUMAR
SHARMA
SHYAM
SUNDER
SHARMA
ANITA
AGARWAL
SULTAN
SINGH
JAIN
PREETI
JAIN
NIRMAL
KUMAR
MATAI
DEVENDRA LODHA
MOHAMMED EQBAL
NEERAJ
GUPTA
SANTOSH
TIWARI
NITENDRA
KUMAR
SHUKLA
VINOD
KUMARI
SARASWAT
BHAGIRATH MEENA
ANITA
VINOD
KUMAR
SURI
PUKHRAJ
JAIN
MEENA
DEVI
NAHAR
DILIP
TIWARI
LATESH
SANKHLA
MAHESH
CHANDRA
GOYAL
GHEWAR
CHAND
PIPARA
ANIL
KUMAR
LAHOTI
MANJU
DANI
SUDHA
SIRVI
VIRAD
RAJ
BHANDARI
NARAYAN
SINGH
ASHIYA
SUSHILA
AGARWAL
RAVINDRA
KUMAR
AGARWAL
GIRISH
KUMAR
MODH
VIJAY
KUMAR
CHAURASIA
PRAVIN
KUMAR
AGARWAL
JYOTI
GURNANI
ADITENDRA SINGH
CHOUHAN
MAHESH
CHANDRA
SHARMA
RAVINDRA
DUBEY
KIRAN
RATHORE
MAHESH
CHANDRA
VYAS
RISHABH
KUMAR
HADPAWAT
SAMBHAV
DAWDA
RONAK
DOSHI
NERESH
JAIN
PANKAJ
KUMAR
DOSHI
LEENA
CHAUHAN
MAHAVEER JAIN
MUKESH
JAIN
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MAIN BAZAR UTTAR INDIA
NAI BASTI BEHIND LI INDIA
PLOT NO E26 INDUS INDIA
SANICHAR BAZAR PHINDIA
SRIRAM VIHAR COLOINDIA
33/A RE COLONY DHINDIA
HIMMAT PURA MA INDIA
31/181/M1 LAXMI P INDIA
14/169 KHARI KUAN INDIA
ADMINISTATIVE CO INDIA
251 ELLORA ENCLAV INDIA
62 SARLA BAGH, DAYINDIA
35 BAGH CHHINGAMINDIA
BSA OFFICE DABRAI INDIA
M‐939 KESHAV PURAINDIA
126 NAJHAI BAZAR J INDIA
155 HEENGAN KATR INDIA
95/16 CIVIL LINES VI INDIA
9/10 PASRAT NR KALINDIA
120 MASIHA GANJ S INDIA
11 ROY GANJ SIPRI BINDIA
H NO C 1 AWAS VIKAINDIA
CHETAK OFFICERS MINDIA
1/238, DIWAN BUILDINDIA
434, LOHIA PARI ALWINDIA
OUT SIDE HAJURI GAINDIA
5/456, KHAS MOHALINDIA
MANGAL BHAWAN SINDIA
HOUSE NO.2 SCHEMINDIA
PARAS KALA D‐19‐20INDIA
417 ADARSH NAGARINDIA
D 11 JYOTI NAGAR J INDIA
38‐A, CHAMAN BAD INDIA
13 1033 MALVIYA NAINDIA
7,RAGHU VIHAR MA INDIA
40 GONER ROAD BRAINDIA
97, GANGORI BAZARINDIA
NAV GEVAN HOSPITAINDIA
ANITA W/O SH. HAR INDIA
FLAT‐202‐N GHS‐30 INDIA
SWARAJ 134‐A ADARINDIA
INDIA
112/38 NAHAR BHAW
G C ‐ II CRPF, CHAMUINDIA
105 SHYAMAGALI AJINDIA
J.K.ROAD NEAR AWAINDIA
PLOT NO‐22 AGRASEINDIA
A‐15, AGARSEN NAGINDIA
15,NATHU JI KI GALI INDIA
A‐86, VEER DURGA DINDIA
114, TEGOR NAGAR INDIA
NEW ABADI DIST. PAINDIA
KILODARO KA BAS G INDIA
CHOUDHARY BALDE INDIA
RATHI GALI DHOBI GINDIA
PARSI CHAWL AMBAINDIA
POST JASWANTPURAINDIA
1‐D‐32 OLD HOUSIN INDIA
558/17, SUPER SYNCINDIA
194/4, GANDHI NAG INDIA
F‐2 GOVERNMENT C INDIA
ACHAL BHAWAN TEJINDIA
VYASON KA MOHALLINDIA
HADPAWAR SADAR INDIA
20, LOHAR GALI, PRAINDIA
JUNA MANDIR KI GAINDIA
SNEH KUNJ NAI AABINDIA
BAR WALI GALI PRATINDIA
131 ‐ A, ASHOK NAG INDIA
214/13 ASHOK NAGAINDIA
214/13 ASHOK NAGAINDIA
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
DEORIA
BHEANJAN
BHEANJAN
AZAMGARH
BALLIA
MATHURA
MATHURA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
AGRA
KANPUR
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
JHANSI
ALWAR
ALWAR
ALWAR
ALWAR
ALWAR
ALWAR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
DAUSA
DAUSA
TONK
TONK
AJMER
AJMER
AJMER
AJMER
MADANGANJ
MADANGANJ
MADANGANJ
PALI
PALI
PALI
PALI
PALI
PALI
SIROHI
SIROHI
SIROHI
BHILWARA
BHILWARA
CHITTORGARH
CHITTORGARH
CHITTORGARH
CHITTORGARH
CHITTORGARH
CHITTORGARH
CHITTORGARH
CHITTORGARH
CHITTORGARH
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
274304
275101
275101
276001
277001
281001
281001
282001
282001
282001
282005
282005
283203
283203
208025
284002
284002
284002
284002
284003
284003
284003
284007
301001
301001
301001
301001
301001
301001
302003
302004
302005
302012
302017
302018
302025
303338
303503
304001
304112
305001
305001
305001
305001
305801
305801
305801
306401
306401
306401
306401
306701
306902
307026
307026
307515
311001
311021
312001
312001
312001
312202
312605
312605
312605
312605
312605
313001
313001
313001
12013200007765 Amount for unclaimed an
12044700032053 Amount for unclaimed an
13041400004415 Amount for unclaimed an
13041400038405 Amount for unclaimed an
12018600000291 Amount for unclaimed an
12010900005077 Amount for unclaimed an
12033200004453 Amount for unclaimed an
12010900008998 Amount for unclaimed an
12010900011327 Amount for unclaimed an
12029900035409 Amount for unclaimed an
12010900011269 Amount for unclaimed an
12010900012333 Amount for unclaimed an
12027600000958 Amount for unclaimed an
12044700036309 Amount for unclaimed an
12010900018230 Amount for unclaimed an
12013200001891 Amount for unclaimed an
12013200002099 Amount for unclaimed an
12013200003619 Amount for unclaimed an
12013200010087 Amount for unclaimed an
12010900017179 Amount for unclaimed an
12013200005913 Amount for unclaimed an
12029900004044 Amount for unclaimed an
12044700016447 Amount for unclaimed an
12021600000530 Amount for unclaimed an
12023206000019 Amount for unclaimed an
12023206000242 Amount for unclaimed an
12023206000295 Amount for unclaimed an
12033503000485 Amount for unclaimed an
16010100002101 Amount for unclaimed an
12036600000390 Amount for unclaimed an
12029900048121 Amount for unclaimed an
12029900052913 Amount for unclaimed an
12010605002252 Amount for unclaimed an
13041400005614 Amount for unclaimed an
13017600000179 Amount for unclaimed an
12036000001306 Amount for unclaimed an
12017701005054 Amount for unclaimed an
12044700028037 Amount for unclaimed an
12024700001227 Amount for unclaimed an
12044700004273 Amount for unclaimed an
12010900002936 Amount for unclaimed an
12010900020006 Amount for unclaimed an
12044700002445 Amount for unclaimed an
13041400013884 Amount for unclaimed an
12017701005613 Amount for unclaimed an
12052200000022 Amount for unclaimed an
13028600000440 Amount for unclaimed an
12012101000430 Amount for unclaimed an
12012101002382 Amount for unclaimed an
12012101002788 Amount for unclaimed an
12012101003819 Amount for unclaimed an
12017701001389 Amount for unclaimed an
12012101002183 Amount for unclaimed an
12012101003531 Amount for unclaimed an
12028502000023 Amount for unclaimed an
12012101001168 Amount for unclaimed an
13017600007306 Amount for unclaimed an
12010900021214 Amount for unclaimed an
12010605002876 Amount for unclaimed an
12033900000666 Amount for unclaimed an
12044700004872 Amount for unclaimed an
12044700020654 Amount for unclaimed an
12028900004345 Amount for unclaimed an
12043900000009 Amount for unclaimed an
13017600005360 Amount for unclaimed an
13017600005403 Amount for unclaimed an
13017600008745 Amount for unclaimed an
12017000000857 Amount for unclaimed an
12029900000991 Amount for unclaimed an
12029900001365 Amount for unclaimed an
33.00
77.00
110.00
55.00
110.00
220.00
110.00
55.00
11.00
726.00
220.00
110.00
110.00
22.00
220.00
33.00
440.00
110.00
99.00
11.00
88.00
1155.00
22.00
110.00
55.00
44.00
110.00
275.00
1540.00
605.00
11.00
22.00
110.00
66.00
55.00
11.00
55.00
11.00
154.00
55.00
110.00
11.00
220.00
220.00
22.00
55.00
55.00
11.00
110.00
22.00
33.00
55.00
55.00
55.00
110.00
55.00
11.00
22.00
11.00
22.00
22.00
55.00
110.00
220.00
198.00
22.00
110.00
110.00
308.00
462.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SUNIL
BHANAWAT
SHASHI
BABEL
MADHU
GARG
KAVITA
SHARMA
SEEMA
KOTHARI
MAHAVEER NAVEDIA
AMIT
SINGH
CHETAN
KUMAR
PAWAN
GUPTA
SHYAM
SUNDAR
PANKAJ
SAINI
RANG
LAL
PIEUSH
AGRAWAL
ANIL
CHOUDHARY
RANJANA
GARG
PRATIBHA
SAXENA
SATYA
NARAYAN
RITU
CHAWLA
MADHU
GUPTA
RAKESH
SHARMA
SURESH
KUMAR
JAGDISH
VARANDANI
INDER
KUMAR
RAIS
AHAMAD
ANUJ
KUMAR
JYOTI
KHATRI
NATWAR
ANURAGI
OMPRAKASH CHOYAL
DALIP
SINGH
DHAYAN
CHAND
KAMLESH
MISHRA
MANOJ
BOHARA
MADAN
LAL
RAM
CHANDRA
KANTA
KUSUM
RANASARIA
JAGDISH
PRASAD
LOKESH
BHAMA
SHANKAR
LAL
MANAK
CHAND
SURESH
KUMAR
RAKESH
KUMAR
MANOJ
KUMAR
RUKAMANI
MOHINI
NARESH
KUMAR
SAVITA
CHHABRA
SHIVPAL
CHOUDHARY
SUNITA
BAUNDWAL
BHAGGA
RAM
HEMENDRA CHANDRA
SANJAY
KUMAR
REWAT
SINGH
REWAT
SINGH
NAVIN
KUMAR
LAXMI
NARAYAN
MEERA
DEVI
SURAJ
DEVI
MANAK
LAL
VENUBEN
BIMALBHAI
SATISH
KISHORBHAI
JAYESH
RAMNIKLAL
DHARMESHBHR
DIPTIBEN
RAJESHBHAI
SRICHAND
HOTCHAND
BHAIRAVI
TEJAS
NAVINCHANDRVELJI
JYOTSNA
KANTILAL
SAGAR
DHUPKAR
DHANJIBHAI ARJANBHAI
NA
NA
NA
NA
NA
HUF
NA
NA
GUPTA
NA
NA
NA
NA
MEENA
NA
NA
HUF
NA
NA
NA
VIJAY
NA
NA
NA
NA
BHAVNANI
NA
NA
NA
NA
JAGISOT
NA
NA
NA
NA
POONIA
NA
NA
NA
NA
CHAUHAN
NA
SINGH
NA
NA
NA
SWAMI
NA
AND SONS HUF NA
DUJARI
NA
KOTHARI
NA
JHAWAR
NA
CHHAJER
NA
MITTAL
NA
NA
NA
KANDOI
NA
NA
NA
NA
NAIN
NA
SARKAR
NA
BOHRA
NA
NA
RATHORE
NA
NA
NAGORI
NA
DANGRA
NA
DANGRA
NA
PALIWAL
NA
DESAI
NA
ADESHARA
NA
BADANI
NA
KHUNGLA
NA
DAVE
NA
BHAMBHANI NA
BAKHAI
NA
SHAH
NA
MENDPARA
NA
NA
PARMAR
NA
298,GALI NO 10 ASH INDIA
C/O GANESH LAL MEINDIA
46,NAKODA COMPLEINDIA
SAMUTKARSH B‐7 H INDIA
R O 250 CHNAKYAPUINDIA
18, AHINSHAPURI FAINDIA
NEAR SURAJEET SCHINDIA
169 UDEI MOD LAL MINDIA
C/O DAMODAR PRASINDIA
HOLI KA KHOOT MIRINDIA
TYPE ‐ 3 / 31 ‐ G ANUINDIA
TYPE I I I /03 ‐ M ANUINDIA
T 28, ROYAL CITY AD INDIA
166, GOPAL VIHAR PINDIA
1509 ‐ A, R. K. PURA INDIA
1509 ‐ A, R. K. PURA INDIA
1 J 28 VIGYAN NAGAINDIA
178 A TALWANDI KOINDIA
HOUSE NO‐90 GULA INDIA
10 RAILWAY HOUSININDIA
60 SINDHI COLONY INDIA
S/O INDER KUMAR VINDIA
C/O RAJASTHAN PHAINDIA
85, MOMIN PURA SUINDIA
3/66 KHANDU COLO INDIA
VI/6026 VIDHUT NAGINDIA
KOHALA TEH BANSWINDIA
HOUSE NO 4 WARD INDIA
VPO‐ HAMIRWAS DISINDIA
7 LAKHAIAN CHHOTIINDIA
W/O YAGYA DUTT MINDIA
S/O BRAHMA NAND INDIA
W/N 16 TILAK NAGA INDIA
115/PARDOLI CHHOTINDIA
D/O SOHAN LAL VILLINDIA
W/o PRAMOD KUMAINDIA
INDIA
GAJNER ROAD, CHOW
LOKESH BHAMA AN INDIA
SHANKAR LAL DUJARINDIA
GOGA KHEIRA GALI SINDIA
SARUNDA COLD RET INDIA
NR. GANDHI CHOWKINDIA
57 AGARSEN NAGARINDIA
W/O NAND LAL SINDINDIA
W/O TOLA RAM HOUINDIA
149 BODIYA BAZAR INDIA
C/O VINOD KUMAR CINDIA
C/O KEELKA VARIETYINDIA
STATE BANK OF INDIINDIA
5/28, JAS NAGAR, NEINDIA
P.NO.15 NEAR HARI INDIA
SHIV PURI NEAR VEDINDIA
V & P RAJSHREE NAGINDIA
BIRLA WHITE CEMENINDIA
NAVIN KUMAR MANINDIA
ASHANI PARA JAISAINDIA
HOUSE NO. 151 DANINDIA
HOUSE NO. 151, DANINDIA
H.NO. 232 DEVO KA INDIA
STERLING APARTME INDIA
IST KRUPA 7 VARDHAINDIA
FLAT NO 531/533 TAINDIA
YADAV NIVAS 1 NAR INDIA
79 A PACHAYAT NAGINDIA
39, AMRUTA SOCIET INDIA
SWAPNA 3‐SAURASHINDIA
RAMESH STORES VISINDIA
VIBHAPAR JAMNAGINDIA
OMQ 11 1 MOUNTA INDIA
58, UDHYOG NAGARINDIA
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
ASSAM
GUJARAT
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
UDAIPUR
BHARATPUR
GANGAPUR R S
GANGAPUR R S
BUNDI
BUNDI
BUNDI
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
JHALAWAR
JHALAWAR
JHALAWAR
BANSWARA
BANSWARA
BANSWARA
CHURU
RATANGARH
RATANGARH
RATANGARH
RATANGARH
SIKAR
SIKAR
FATEHPUR RAJASTHA
JHUNJHUNU
BIKANER
BIKANER
BIKANER
BIKANER
BIKANER
BIKANER
GANGANAGAR
HANUMANGARH
HANUMANGARH
HANUMANGARH
HANUMANGARH
MAKRANA
JODHPUR
JODHPUR
JODHPUR
JODHPUR
JODHPUR
JODHPUR
BARMER
JAISALMER
JAISALMER
JAISALMER
JAISALMER
RAJKOT
RAJKOT
RAJKOT
RAJKOT
RAJKOT
RAJKOT
RAJKOT
JAMNAGAR
JAMNAGAR
GUWAHATI
JAMNAGAR
313001
313001
313002
313002
313002
313004
321001
322201
322201
323001
323307
323307
324001
324001
324005
324005
324005
324005
324006
324006
324007
326502
326502
326513
327001
327001
327025
331001
331023
331023
331027
331402
332001
332001
332313
333001
334001
334003
334005
334801
334803
334803
335001
335512
335512
335513
335804
341508
342001
342005
342005
342301
342606
342606
344001
345001
345001
345001
345021
360001
360001
360001
360001
360004
360007
360007
361001
361001
781015
361002
13017600002217 Amount for unclaimed an
13017600006516 Amount for unclaimed an
13017600002465 Amount for unclaimed an
13017600003695 Amount for unclaimed an
13041400048119 Amount for unclaimed an
13017600005348 Amount for unclaimed an
12010605003475 Amount for unclaimed an
12010605002833 Amount for unclaimed an
13017600001549 Amount for unclaimed an
12044700023462 Amount for unclaimed an
12010900011691 Amount for unclaimed an
12010900016384 Amount for unclaimed an
12038400002047 Amount for unclaimed an
13017600006989 Amount for unclaimed an
12028400000445 Amount for unclaimed an
12028400000627 Amount for unclaimed an
13041400007745 Amount for unclaimed an
13041400015902 Amount for unclaimed an
13017600004501 Amount for unclaimed an
13041400005839 Amount for unclaimed an
13017600001725 Amount for unclaimed an
12010605000414 Amount for unclaimed an
12010605001631 Amount for unclaimed an
12010605001390 Amount for unclaimed an
12013200004573 Amount for unclaimed an
12013200006558 Amount for unclaimed an
12013200007068 Amount for unclaimed an
12044700015757 Amount for unclaimed an
12036600000521 Amount for unclaimed an
12036600001250 Amount for unclaimed an
12012119000102 Amount for unclaimed an
12036600000233 Amount for unclaimed an
12044700012950 Amount for unclaimed an
13017600006458 Amount for unclaimed an
12044700049630 Amount for unclaimed an
12012104000195 Amount for unclaimed an
12012101002189 Amount for unclaimed an
12010605001883 Amount for unclaimed an
16010100003422 Amount for unclaimed an
12028900005886 Amount for unclaimed an
12012101002317 Amount for unclaimed an
12017701001456 Amount for unclaimed an
12019111000142 Amount for unclaimed an
12019111000692 Amount for unclaimed an
12019111000733 Amount for unclaimed an
12019111000314 Amount for unclaimed an
12012114000174 Amount for unclaimed an
12033500003030 Amount for unclaimed an
12010900016410 Amount for unclaimed an
12012101002392 Amount for unclaimed an
12012101002414 Amount for unclaimed an
12017701003033 Amount for unclaimed an
12012101000139 Amount for unclaimed an
12013700000577 Amount for unclaimed an
12013700001645 Amount for unclaimed an
13017600002346 Amount for unclaimed an
13017600006710 Amount for unclaimed an
13017600006710 Amount for unclaimed an
12057200000031 Amount for unclaimed an
12018000002487 Amount for unclaimed an
12018000002829 Amount for unclaimed an
12033200004031 Amount for unclaimed an
12033200025303 Amount for unclaimed an
12029900026723 Amount for unclaimed an
12018000000943 Amount for unclaimed an
13019900000725 Amount for unclaimed an
12018000001568 Amount for unclaimed an
12033900000317 Amount for unclaimed an
13041400019240 Amount for unclaimed an
12013200003297 Amount for unclaimed an
110.00
462.00
22.00
88.00
11.00
110.00
77.00
22.00
110.00
33.00
22.00
44.00
110.00
55.00
33.00
55.00
143.00
33.00
110.00
77.00
110.00
44.00
22.00
22.00
11.00
22.00
55.00
11.00
55.00
22.00
22.00
110.00
55.00
11.00
11.00
220.00
55.00
11.00
110.00
110.00
165.00
22.00
55.00
220.00
55.00
55.00
55.00
275.00
121.00
110.00
275.00
11.00
88.00
297.00
110.00
55.00
33.00
22.00
22.00
55.00
33.00
55.00
110.00
110.00
770.00
110.00
110.00
110.00
33.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
MAMTA
CHANDAN
NA
HETAL
JASHRAJ
NANDANI
NA
POONAM
B
VALERA
NA
RAJESH
VALJI
GHETIA
NA
NA
REKHABEN
HASMUKHBHAI KOTECHA
NA
HARISHKUMARCHHOTALAL PANDYA
PRAFULLABEN RAJNIKANT
SOMAIYA
NA
SARDARSINH NARUBHA
JADEJA
NA
KRUPABEN
VINODBHAI
SANGANI
NA
NA
MAHENDRABHVITHALBHAI KASUNDRA
MANORAMAB TRIBHOVANDASMANDANPARA NA
T
N
MATHEWKUTTYNA
CHHAGAN
PUKHRAJ
MANSION
NA
KISHOR
MOHANLAL
VIROJA
NA
JADAV
NA
VINESHKUMARRAVJIBHAI
DEVILABEN NANUBHAI
VANOL
NA
NA
JAYENDRASINHDIGVIJAYSINH RANA
NA
HARJIVANBHA BHANJIBHAI BARASRA
DILIPKUMAR BHANJIBHAI GAMI
NA
SOBHA
VIJAYBHAI
DHOLAKIA
NA
JAYABEN
NANDLAL
MAKWANA
NA
NA
DAYALAL
PARSOTAMBHAAGHARA
ALPABEN
K
FAFDIYA
NA
BHARATBHAI V
GOHIL
NA
TEJAS
PUNITBHAI
DAVE
NA
JAGAMALBHA NATHABHAI
PITHIYA
NA
JAISWAL
RAJESHBHAI NATVARLAL
NA
RAVINDRA
KUMAR
GUPTA
NA
GOVIND
KESHRA
MEPANI
NA
SONAGARA DINESH
B
NA
AMITKUMAR BANSILAL
BHAVSAR
NA
MEENA
K
BINDAL
NA
PUSHPABEN BHAGWANJIBH PATEL
NA
DARSHAN
HARIVADAN BHATT
NA
ROHIT
PRAKASH
CHANDRA PANTNA
DAVE
NA
PIYUSHKUMARR
IRA
GUPTA
NA
VARUN
NEERAJ
GOYAL
NA
AMRUTBHAI ISHWARBHAI PATEL
NA
VASANI
NA
RAJESHKUMARHIMATLAL
GHANSHYAM RAMESHBHAI PANCHAL
NA
KAMLESH
KUMAR
R PATEL
NA
PANKAJBHAI HIRALAL
GANDHI
NA
DARSHAN
V
SHAH
NA
PATEL
ASHVINBHAI A
NA
ABDULRAJJAR ALIMOHMED ZAZ
NA
SWAPNIL
UTTAMBHAI PATEL
NA
JAGDEEP
KESHAVLAL
VAIDYA
NA
VINAY
KANUBHAI
MEHTA
NA
SAVITRIBEN KANTILAL
VACHHANI
NA
OTIA
MANJULABEN ASHWINKUMARNA
INDIRABEN KANIYALAL
MODI
NA
ARUNABEN PRAKASHBHAI MODI
NA
NA
HIRABEN
GORDHANBHAI MODI
PATEL
DILIPKUMAR SHIVRAMBHAI NA
MENON
NA
MOHMEDARIFIQBAL
ISHWARBHAI DEVJIBHAI
DESAI
NA
CHAUDHARY RUPABHAI
NARSINHBHAI NA
JITENDRA
J
VARMA HUF
NA
NISHANT
NARENDRA
DAVE
NA
KISHANLAL
CHIMANLAL
SHAH
NA
NA
KANUBHAI
GORDHANBHAI PATEL
SUNIL
KANTIBHAI
PANCHAL
NA
VIRAL
RAJNIKANT
KA PATEL
NA
TEJAS
MOHANLAL
MODHA
NA
SEJALBEN
PINALKUMAR DAVE
NA
HIRANKUMAR RAMESHBHAI PATEL
NA
GAJANDRABHAAMBALAL
PATEL
NA
KINJALBEN
KRUPASHANKA PANDEY
NA
NITABEN
SHAILESHBHAI PATEL
NA
W O SQN LDR S K CHINDIA
21 D SECTOR 24 REL INDIA
PLOT 6 SHAKTI PARKINDIA
KESHIYA TAL JODIYA INDIA
NAGAR GATE KHAMINDIA
JAMNAGAR RAJKOT INDIA
GAYATRI NAGAR SWINDIA
HOUSING COMPLEX INDIA
C ‐ 10 NEEL KAMAL AINDIA
AT ‐ TALALA KARMK INDIA
T B HOSPITAL ROAD INDIA
BLOCK NO. 6 GAYAT INDIA
DUB CHICK BAR ANDINDIA
AT NANDIYA TALUKAINDIA
135 MUKHAYA BAJA INDIA
NANDANVAN GHUG INDIA
A 25 AVADHPURI SO INDIA
JODHPAR [NADI] T ‐ INDIA
NAKLANK PARK B/H INDIA
LIG 155 SHASTRINAGINDIA
KUMBHARWADA CIRINDIA
PLOT NO 181/B VIJA INDIA
GHANBAI MA CHOWINDIA
RAJPARA NO 2 TALA INDIA
AT‐ MOKHADAKA PAINDIA
BLOCK NO 45 KRISHNINDIA
CINEMA ROAD AT ‐ DINDIA
E‐4/275 ARERA COLOINDIA
BHARAPAR SURAJPAINDIA
A‐5 VEERNAGAR SOCINDIA
330 KOTH NI POLE B INDIA
1/15, ALAY APPT, L. INDIA
20 , TAPAVAN SOCIE INDIA
A/FF/3 AKANKSHA FINDIA
E‐303 PART‐2 SRINA INDIA
B‐6 GROUND FLOOR INDIA
C 701 PNB CGHS LTDINDIA
BUNGLOW NO. B/36INDIA
578 B SECTOR 22 5 HINDIA
SONI SHERI BARWAINDIA
88 GAJRAJ SOC CHANINDIA
AT. POST. KHERVA T INDIA
53‐VAKHARIANAGARINDIA
AARIHANT JAGDISH INDIA
MU DEVIYA PO SAGPINDIA
SHAHI FORT MODASINDIA
C/O,GAJANAN CHEMINDIA
L 133 DWARKAPURI INDIA
GOLWAD AT SIDDHPINDIA
154‐SUN NAGAR SIDINDIA
8‐3‐104‐101 MIRA D INDIA
AT DABHAD TA‐KHERINDIA
ARUNODAY AKESAN INDIA
ARUNODAY AKESAN INDIA
AT ANDPO LAXMIPU INDIA
SANEMAHMADI SOCINDIA
OPP KARGIL HOTAL TINDIA
05 DHARNIDHAR CO INDIA
2ND FLOORJ,JJ HOSPINDIA
E/80 PURSHOTAMNAINDIA
37 MARDEEYA POLE INDIA
MODIYA KUI, SOJIT INDIA
A 23 YOGI NAGAR NAINDIA
1955, MATAWALI POINDIA
C/6 AMUL PARK OPPINDIA
UNDI SHERI OPP KALINDIA
YAMUNAKUNJ SOCIEINDIA
AT‐PILODRA TA‐BALAINDIA
K‐ 72‐ B MADANI SH INDIA
151 VACHALO DARV INDIA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MADHYA PRADESH
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
DELHI
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
JAMNAGAR
JAMNAGAR
JAMNAGAR
JAMNAGAR
KHAMBHALIA
KHAMBHALIA
KHAMBHALIA
KHAMBHALIA
JUNAGADH
JUNAGADH
VERAVAL
VERAVAL
VERAVAL
VERAVAL
VERAVAL
SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR
MORBI
MORBI
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
BHAVNAGAR
AMRELI
AMRELI
BHOPAL
MANDVI
MEHSANA
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
AHMEDABAD
NEW DELHI
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
GANDHI NAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
HIMATNAGAR
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
MEHSANA
PALANPUR
PALANPUR
PALANPUR
PALANPUR
PALANPUR
PALANPUR
PALANPUR
NADIAD
NADIAD
NADIAD
NADIAD
KHEDA
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
361003
361008
361008
361250
361305
361305
361305
361345
362001
362150
362220
362265
362520
362625
362650
363002
363421
363641
363641
364001
364001
364003
364001
364120
364270
365601
365640
462014
370427
384002
380001
380015
380015
380050
380051
380061
110075
382009
382022
382450
382481
382711
382721
383001
383307
383315
384002
384002
384151
384151
384265
384325
385001
385001
385001
385001
385310
385535
385565
387002
387130
387240
387320
387530
388001
388001
388225
388255
388255
388320
13041400036384 Amount for unclaimed an
13041400031644 Amount for unclaimed an
13041400044062 Amount for unclaimed an
12033200024406 Amount for unclaimed an
12013200002147 Amount for unclaimed an
12013200003339 Amount for unclaimed an
12013200006386 Amount for unclaimed an
12035100000060 Amount for unclaimed an
12033200041899 Amount for unclaimed an
12032100000436 Amount for unclaimed an
12032100000798 Amount for unclaimed an
12028900006756 Amount for unclaimed an
13041400004178 Amount for unclaimed an
13041400006951 Amount for unclaimed an
12032100000782 Amount for unclaimed an
12010900000437 Amount for unclaimed an
12033200007205 Amount for unclaimed an
12018000001732 Amount for unclaimed an
12037900000497 Amount for unclaimed an
12010600014386 Amount for unclaimed an
12010900015220 Amount for unclaimed an
12029900034932 Amount for unclaimed an
12034400003843 Amount for unclaimed an
12015800002093 Amount for unclaimed an
12044700026479 Amount for unclaimed an
12044700050866 Amount for unclaimed an
12033800000605 Amount for unclaimed an
12031600001382 Amount for unclaimed an
12013200011904 Amount for unclaimed an
12010900022312 Amount for unclaimed an
12033200018962 Amount for unclaimed an
12019101008543 Amount for unclaimed an
13015200001307 Amount for unclaimed an
12029900042408 Amount for unclaimed an
12033200006146 Amount for unclaimed an
12044700000282 Amount for unclaimed an
13041400006652 Amount for unclaimed an
12030000001444 Amount for unclaimed an
13041400014971 Amount for unclaimed an
12033800000285 Amount for unclaimed an
12044700030528 Amount for unclaimed an
12028900003161 Amount for unclaimed an
12010800000364 Amount for unclaimed an
12034100000248 Amount for unclaimed an
12033200016823 Amount for unclaimed an
12044700016991 Amount for unclaimed an
12010900010043 Amount for unclaimed an
12044700009137 Amount for unclaimed an
13041400046620 Amount for unclaimed an
13042500000528 Amount for unclaimed an
12044700027867 Amount for unclaimed an
12044700034167 Amount for unclaimed an
12010900011087 Amount for unclaimed an
12010900011087 Amount for unclaimed an
12044700027223 Amount for unclaimed an
13041400027752 Amount for unclaimed an
12028900004843 Amount for unclaimed an
12010900016642 Amount for unclaimed an
12044700022760 Amount for unclaimed an
12010900020153 Amount for unclaimed an
12013200010671 Amount for unclaimed an
12026801000095 Amount for unclaimed an
12029900032639 Amount for unclaimed an
12030000002083 Amount for unclaimed an
12029900054383 Amount for unclaimed an
12038400005886 Amount for unclaimed an
12038200000411 Amount for unclaimed an
12015800002385 Amount for unclaimed an
12034100001416 Amount for unclaimed an
12026800000670 Amount for unclaimed an
22.00
275.00
11.00
55.00
110.00
550.00
220.00
77.00
110.00
44.00
11.00
110.00
55.00
77.00
11.00
110.00
132.00
550.00
385.00
55.00
66.00
55.00
55.00
110.00
11.00
55.00
22.00
220.00
22.00
22.00
33.00
55.00
275.00
33.00
209.00
22.00
110.00
44.00
110.00
165.00
11.00
11.00
22.00
11.00
11.00
11.00
275.00
11.00
55.00
110.00
110.00
55.00
385.00
275.00
55.00
33.00
110.00
55.00
22.00
22.00
11.00
66.00
209.00
55.00
22.00
11.00
55.00
2200.00
55.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
RAJESH
RAOJIBHAI
PATEL
NA
RAJESH
VAJESINH
SOLANKI
NA
ANKITKUMAR ASHWINBHAI PATEL
NA
ANITABEN
PRAKASHCHAN PATEL
NA
MAFATLAL
JAMNADAS
PATEL
NA
TUSHAR
VINODBHAI
PATEL
NA
KANAIYALAL JAYANTILAL
PARIKH
NA
ROHIT
RAMESH
LAVJIBHAI
NA
CHANDRIKA H
CHAUHAN
NA
NA
KIRAN
VINODCHANDR KANSARA
JAYDEEPSINH BALVANTSINH RATHOD
NA
JAYSHREE
JAYDEEPSINH RATHOD
NA
NITA
SARJAN
RAVAL
NA
JAINUL
FAROOK
VORA
NA
JOSHI
JIGNESH
CHIMANLAL
NA
MADHURI
SHIRISH
ADI
NA
NA
HARISHKUMARKANCHANLAL DABGAR
CHAUHAN
SHANTILAL
KALIDAS
NA
FIROZA
ALTAF
PATEL
NA
MOHMAD
HARISH
ABDUL VAHAB MNA
SURESH
GATUBHAI
SHAH
NA
RATILAL
HIRABHAI
PATEL
NA
NA
YAKUB
AHMEDSULEMAPATEL
SURYABEN
AMITKUMAR PATEL
NA
SHARMA
BAJRANGLAL DURGARAM
NA
HITENDRA
SINGH
PARMAR
NA
SUMANBHAI CHHANABHAI AHIR
NA
GIRISH
MANUBHAI
PATEL
NA
PRAKASHBHAI MAKANBHAI PATEL
NA
SHIVDATTA JIVANBHAI
PATEL
NA
PARESHBHAI KIRITBHAI
PATEL
NA
NA
BHARATKUMACHHOTUBHAI PATEL
VASANTLAL RUPALBHAI
SURYAVANSHI NA
RAJESH
KISTURMAL
SHARMA
NA
RAMESHBHAI KASTURMAL SHARMA
NA
AGRAWAL
NA
KAILASHKUMASURAJMAL
ICHHABEN
PEETAMBARBH PATEL
NA
HEM
RAJ
NAHAR
NA
NANDKUMAR KEDARNATH SINGH
NA
SHALINI
KHURANA
NA
HARSHA
ATUL
ABHYANKAR NA
AMISHA
DEVANGKUMA MODI
NA
JAYANTILAL MOHANLAL
SHAH
NA
JATINKUMAR JAYANTILAL
PATEL
NA
JWALANT
J
PATEL
NA
SIVADASAN DHARMAN
VAKKAYIL
NA
NA
NUTANKUMARTHAKORBHAI PATEL
RAKESH
BABUBHAI
BHANDARI
NA
PANKAJ
KAMLASHANKABORLAIWALA NA
RATANLAL
SWARAMJI
CHOUDHARY NA
NA
CHIRAG
VINODCHANDR MODI
UPADHYAY
NA
PRABHANJANDRAJKUMAR
SHAH
NA
BHARATKUMAMOHANLAL
MOHNISH
S
CHOURASIYA NA
KOMAL
VINODBHAI
GORI
NA
SUNITA
S
AMONKAR
NA
JAIKESH
KUMAR
NA
HITESH
SHIVRAMBHAI PATEL
NA
SHAILESH
MAGANLAL
DESAI
NA
ISHWARCHAN MANIBHAI
DESAI
NA
MADHUBEN MAGANBHAI PATEL
NA
JAMILABEN MUSEJIBHAI SHAIKH
NA
NEHA
RAMESHCHANDPATEL
NA
SHASHIKALA BHAGUBHAI BILIMORIA
NA
HEMANTA
JAIRAM
PATEL
NA
CHUNILAL
KALIDAS
NAI
NA
SAVITABEN BAHECHARDAS PRAJAPATI
NA
MINAXIBEN ARVIND
GANDHI
NA
NA
HIREN
SANMUKHBHAI LAD
NUTANBEN DILIPBHAI
CHUDGAR
NA
3 GANESH KRUPA SOINDIA
OPP.NIRMAL PARK, BINDIA
SARDAR CHOWK, MAINDIA
DALIYA SHERI SAKARINDIA
177H, NEW AMRUT INDIA
VITTHAL FALIA HALOINDIA
57 NARMADA NAGA INDIA
214, VRINDAVAN FLAINDIA
KAGDIWALA S CHAL INDIA
431 PARADISE COMPINDIA
AT & POST : RANJIT NINDIA
AT & PO : RANJITNA INDIA
D‐9, YOGESHWAR SOINDIA
A‐12,KARBHARI PAR INDIA
44, NATRAJNAGAR S INDIA
11, RUSHITA DUPLEXINDIA
PUROHIT FALIA CHHINDIA
GUJARAT HOUSING INDIA
A‐18, HUSANIA SOCI INDIA
52 MADINA PARK SHINDIA
790 MUKTINAGARA INDIA
1‐15,AMIN KHADKI NINDIA
BAITUL AMAN, KOTHINDIA
10 ‐ AKSHAR COLON INDIA
25‐A RADHE PARK ATINDIA
F‐2/1 BIRLADHAM K INDIA
SWASTIK NAGAR, ATINDIA
AT ‐ PO ‐ VIHAN TA ‐ INDIA
AT SIYOD POST PUN INDIA
AT AND POST ‐ TARKINDIA
258 SARVODAY SOC INDIA
SEJWAD BARDOLI DI INDIA
59 RAMKABIRNAGARINDIA
AT‐ SONARPADA TALINDIA
AT‐SONARPADA TAL INDIA
SURAJ COMPLEX,PASINDIA
A 102 SHUBHMANGAINDIA
B/403, JEEVAN DHARINDIA
D‐1, RATIRAJ APART INDIA
D‐1, AJIT PARK SOCIEINDIA
205 C ABHISHEK PARINDIA
INDRAPRASTH NEARINDIA
7/12/68 SAGAR KHE INDIA
GAYATRI KRUPA OPPINDIA
G 3 56 ATIC COLONY INDIA
AT DAHELI POST BHI INDIA
AT PO ‐ DAHELI ST B INDIA
A‐104 TIRUPATI CO‐OINDIA
AT POST BORLAI VIA INDIA
30, BALAJI CHS., TA ‐INDIA
BHAGWATI BHAVANINDIA
102 PARASHWA COMINDIA
BAZAR FALIYU AT POINDIA
NEAR RAILWAY FATAINDIA
BHAKTI CO‐OP HSG SINDIA
H NO 11 232 G 6 SAGINDIA
STERLITE TECHNOLOINDIA
AT. AMALSAD PRAMINDIA
GABBA ESTARE MANINDIA
ADITI, 3RD FLOOR, GINDIA
DURLABH VATIKA NUINDIA
AT/PO‐ DHAMDACH INDIA
RAJA ROAD MAROLI INDIA
14 GAYATRI SOCIETYINDIA
KHANDARAK FALIA BINDIA
205, TIRUPATI COMPINDIA
GAYATRIKRUPA SOC INDIA
4/3/127,CHIKHLI, TA INDIA
BAPU KRUPA, BRAHM
INDIA
BANIYA STREET, CHI INDIA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MAHARASHTRA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
ANAND
ANAND
ANAND
ANAND
MUMBAI
GODHRA
GODHRA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
VADODARA
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
BHARUCH
ANKLESHWAR
ANKLESHWAR
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
GANDHI NAGAR
SURAT
SURAT
SURAT
SURAT
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
VALSAD
BILMORA
BILMORA
BILMORA
BILMORA
BILMORA
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
388325
388450
388460
388620
400004
389350
389350
390002
390004
390005
391780
391780
390010
390015
390019
390021
391165
392001
392001
392001
392001
392150
392161
393001
393001
394120
394305
394321
394352
394510
394601
394620
394650
394670
394670
394670
382481
395002
395007
395007
395007
396001
396001
396001
396020
396105
396105
396105
396105
396105
396125
396155
396155
396165
396195
396210
396230
396310
396321
396321
396321
396360
396436
396436
396445
396450
396521
396521
396521
396521
12029900050706 Amount for unclaimed an
12026801000346 Amount for unclaimed an
12017500001251 Amount for unclaimed an
12011300000101 Amount for unclaimed an
12011300000222 Amount for unclaimed an
12023000002676 Amount for unclaimed an
13016700006233 Amount for unclaimed an
12044400000636 Amount for unclaimed an
12013200004118 Amount for unclaimed an
13018700000126 Amount for unclaimed an
12027400000032 Amount for unclaimed an
12027400000034 Amount for unclaimed an
13016700004196 Amount for unclaimed an
12026801000351 Amount for unclaimed an
12044400000400 Amount for unclaimed an
12024200003955 Amount for unclaimed an
12010600004199 Amount for unclaimed an
12011300000058 Amount for unclaimed an
12011300001052 Amount for unclaimed an
12029900048111 Amount for unclaimed an
13041400034936 Amount for unclaimed an
12010800000615 Amount for unclaimed an
12010900036002 Amount for unclaimed an
12018600001736 Amount for unclaimed an
12033200015754 Amount for unclaimed an
12033200006633 Amount for unclaimed an
12010705000254 Amount for unclaimed an
12018600001411 Amount for unclaimed an
12023500000832 Amount for unclaimed an
12023500001200 Amount for unclaimed an
12044700026917 Amount for unclaimed an
12044700027350 Amount for unclaimed an
12044700009552 Amount for unclaimed an
12010705000113 Amount for unclaimed an
12010705000129 Amount for unclaimed an
12010705000188 Amount for unclaimed an
13041400013002 Amount for unclaimed an
12043100000715 Amount for unclaimed an
12026500000174 Amount for unclaimed an
12028504000040 Amount for unclaimed an
12029900028549 Amount for unclaimed an
12010900026558 Amount for unclaimed an
12033200011342 Amount for unclaimed an
13041400008740 Amount for unclaimed an
13041400058068 Amount for unclaimed an
12032100000016 Amount for unclaimed an
12032100000106 Amount for unclaimed an
12032100000264 Amount for unclaimed an
12032100000629 Amount for unclaimed an
12040000000552 Amount for unclaimed an
12033200011842 Amount for unclaimed an
12032100000765 Amount for unclaimed an
12040000000260 Amount for unclaimed an
12044700034897 Amount for unclaimed an
12044700031951 Amount for unclaimed an
13041400034055 Amount for unclaimed an
12044700036418 Amount for unclaimed an
12011300002694 Amount for unclaimed an
12010900008503 Amount for unclaimed an
12044000000313 Amount for unclaimed an
12044700014315 Amount for unclaimed an
12023500002021 Amount for unclaimed an
12036000000872 Amount for unclaimed an
12044700020125 Amount for unclaimed an
12015800002356 Amount for unclaimed an
12023500001336 Amount for unclaimed an
12010600014376 Amount for unclaimed an
12010900022959 Amount for unclaimed an
12023500000979 Amount for unclaimed an
12023500001057 Amount for unclaimed an
55.00
55.00
11.00
11.00
1100.00
110.00
165.00
33.00
33.00
110.00
22.00
110.00
11.00
110.00
165.00
55.00
22.00
220.00
55.00
110.00
55.00
44.00
110.00
165.00
110.00
110.00
11.00
11.00
220.00
55.00
22.00
11.00
55.00
275.00
121.00
385.00
55.00
110.00
385.00
22.00
220.00
44.00
1100.00
374.00
44.00
55.00
88.00
22.00
55.00
55.00
11.00
55.00
22.00
11.00
55.00
55.00
55.00
22.00
55.00
110.00
44.00
55.00
55.00
99.00
22.00
44.00
22.00
55.00
55.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
JAGDISHBHAI JAMSUBHAI
PATEL
NA
PRATHAMESH KHODABHAI PRAJAPATI
NA
JHINABHAI
NANABHAI
PATEL
NA
SAMBHAJI
NIVRUTTI
MURKUTE
NA
PRIYA
VISHWAJEET SANGLE
NA
ANSHUMAN MOHAPATRA
NA
MANIKA
KRISHNAMURTI
NA
SAMIT
MAHENDRA KUMAR SHAH NA
ZOEB
FAKHRUDDIN DELHIWALA
NA
RAJESH
KRISHNAJI
THAKUR
NA
BHILA
RAMCHANDRA JADHAV
NA
GAYATRI
KUNAL
GANJAWALA NA
ASIATIC
OXYGEN
LIMITED
NA
USHA
DILIP
SHETH
NA
FIROZA
JAMSHEED
KANGA
NA
VAISHALI
NITIN
TAMBE
NA
DEEPALI
ASHOK
PRABHU
NA
GANAPATHI PRABHU
VEERAIYA NAID NA
MUKESH
DHONDU
PATIL
NA
CHANDRIKA RUGHANI
NA
RAJAN
LAKSHMAN
CHANDIRAMAN NA
LAXMA
DANESH
SHARMA
NA
PUNEET
KUMAR
HUF
NA
AMRITH
SANTOSH
KUNDER
NA
NARAIN
JETHANAND MAKHIJA
NA
ALOK
RAMACHADRAN
NA
S
R
SINGH
NA
MANJUDEVI H
JAIN
NA
TEJASWINI
PRASAD
SASNUR
NA
TRIBENI
PRASAD
PANDEY
NA
QAMAR
MUNIR
FAKIH
NA
ESPERANCE DIAS
NA
AASHLESHA SHREYAS
MODAK
NA
DAMINI
RATHOD
NA
MANISHA
VITTHALBHAI PATEL
NA
RAJESH
NAGINDAS
SARAVYA
NA
VIJAY
GOPAL
VAGHELA
NA
SUBHRA
BANERJEE
TAMAJIT SARKA NA
VIVEK
KUMAR
VERMA
NA
SONALI
NITIN
ACHREKAR
NA
RAJENDRA
SUDHAKAR
JOSHI
NA
MOHAMMAD MUSHTAQUE
NA
EMILIA
DSOUZA
NA
RAJESH
RAGHUNATH TALEKAR
NA
TUSHAR
PRADEEP
THATHAGAR NA
AJEETSINGH PRATAPSINGH BAID
NA
SNEHA
SHRIDHAR
CHANDE
NA
INDIA
ADVANTAGE SECURITIES PVT NA
JAYSHREE
VASANT
BHOGAN
NA
DURGADAS GOVINDAS
MODI
NA
ROHIT
BRIJKISHORE SETH
NA
CHANDRA
KISHORE
VARMA
NA
ASHA
BALCHAND
JAIN
NA
NA
SUNIL
CHANDRAKANTGUPTE
ASHOK
MONI
CHAKRAVARTI NA
PREMAL
HARSHAD
SHAH
NA
MUGDHA
AJIT
PENDHARKAR NA
ANIL
BHANUDAS
NEMANE
NA
ASHWINI
ANIL
MHAPANKAR NA
CHAUDHARI
NA
CHANDRAKAN SONU
RAJENDRAPRARAMDEV
GUPTA
NA
USHA
SUBRAMANIAN
NA
MAHENDRA KUMAR
AGARWAL HUF NA
SWARUP
PANDURANG MAYEKAR
NA
SHRILEKHA KOTA
NA
JYOTI
RANJAN
PATTANAYK
NA
RATNAKANT MAHADEV
TIGDI
NA
SANDHYA
GUPTA
NA
KALPANA
DILIP
KANSARA
NA
SUNAYANA KUMARI
CHOUDHARY NA
BAMANVEL TAL ‐ CH INDIA
15B GAYATRIKRUPA INDIA
AT/PO TEJLAV, TAL ‐ INDIA
GANGA 10 B TRIVEN INDIA
KPB HINDUJA COLLE INDIA
CREDIT DEPARTMENINDIA
22 A TAHNEE HEIGH INDIA
303 SULSA APT 3rd FINDIA
601 QAMAR CASTLE,INDIA
GANGA BHAI DHANUINDIA
P‐8 111 CTRL STAFF INDIA
1701/B LADY RATANINDIA
14TH FLOOR AIR INDINDIA
C/O SURENDRA M MINDIA
182 BUENA VISTA APINDIA
119 A,EYA GROUND INDIA
34 /2449 ABHYUDAYINDIA
ROOM NO.98,4/5B I INDIA
ROOM NO21 2/3 GAINDIA
NO 41 JUHU VIKRANINDIA
CHANDRA BHAVAN, INDIA
SHIV OM FLAT NO‐3 INDIA
138 LAXMI PLAZA LAINDIA
FLAT NO. 402, GODAINDIA
FLAT NO 603, A WIN INDIA
18 B PRANAM PL 94 INDIA
26/ 304, MHADA CO INDIA
FLAT NO 5 KAMLESHINDIA
KRC‐PMS, ABHISHEK INDIA
302, VISHWAMITRA INDIA
423, SHEETAL J P RO INDIA
404, KRISHNA VASTUINDIA
32,REENA APARTME INDIA
A‐103 SHREE SHUBHINDIA
FLAT NO 502 GOMA INDIA
201, KOTESHWAR APINDIA
A‐502 HARIDHAM CHINDIA
604 A/4, LOKMILAN INDIA
FLAT NO O 701 MAY INDIA
B/5 JEEVAN PRAKAS INDIA
13/14, RAJENDRA BLINDIA
BHEL QURTS BLDG NINDIA
B/33 JIVAN PADMA INDIA
FLAT NO 10 VASANT INDIA
ROOM NO.8, SHARD INDIA
B‐406, SHROFF APARINDIA
68, SHRINIKETAN, ANINDIA
4 TH FLOOR, OM PL INDIA
E/121 JHAROKHA CHINDIA
1703 SATYAM TOWEINDIA
EMP 51 FLAT NO 402INDIA
6 C / 601, SPRING LE INDIA
B/2504 OBERIO GAR INDIA
F‐203 MARIGOLD VAINDIA
C ‐ 711, SHANKAR CHINDIA
C 18 SIDDHI APT ASHINDIA
E‐7 ANAND PARK MAINDIA
ROOM NO.8 DURGE INDIA
A ‐ 201, SAGARDEEP INDIA
8 BHAMINI COTTAGEINDIA
11 2 SHIVDARSHAN INDIA
302, RAJNIGANDHA INDIA
ROOM NO 11 HILL G INDIA
84/1504 KALPAVRUKINDIA
B‐1201 EDEN GARDEINDIA
R‐54 INFRONT OF‐AAINDIA
C/303 RAMCHANDR INDIA
FLAT NO C/604 BHA INDIA
MAIN ROAD, AT POSINDIA
FLAT N0‐11‐B ASHM INDIA
GUJARAT
GUJARAT
GUJARAT
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
NAVASARI
NAVASARI
NAVASARI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
INDORE
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
MUMBAI
THANE
THANE
MUMBAI
THANE
THANE
THANE
THANE
THANE
MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI
THANE
THANE
396521
396521
396521
400001
400004
400005
400006
400006
400010
400016
400016
400018
400021
400021
400021
400022
400033
400037
400037
400049
400052
400052
400053
400053
400053
400053
400053
400057
400058
452018
400061
400064
400064
400067
400068
400069
400069
400072
400078
400078
400081
400089
400092
400092
400092
400092
400094
400101
400101
400101
400101
400101
400101
400101
400101
400101
400601
400601
400081
400602
400604
400606
400607
400610
400088
400708
400709
400709
401103
401107
12023500001276 Amount for unclaimed an
12023500001547 Amount for unclaimed an
12023500001743 Amount for unclaimed an
13041400036601 Amount for unclaimed an
12033500004575 Amount for unclaimed an
12032300001324 Amount for unclaimed an
12013200012519 Amount for unclaimed an
12030200000743 Amount for unclaimed an
12017507000076 Amount for unclaimed an
12033500006133 Amount for unclaimed an
12048800000694 Amount for unclaimed an
12033200003842 Amount for unclaimed an
12010600002056 Amount for unclaimed an
12010700000380 Amount for unclaimed an
12010900033013 Amount for unclaimed an
12013200002253 Amount for unclaimed an
12018600002184 Amount for unclaimed an
12010900003887 Amount for unclaimed an
12010900022814 Amount for unclaimed an
13041400057142 Amount for unclaimed an
12011300002919 Amount for unclaimed an
12030200000743 Amount for unclaimed an
12010600005855 Amount for unclaimed an
12030000004066 Amount for unclaimed an
12039900000141 Amount for unclaimed an
12044700033477 Amount for unclaimed an
13041400032206 Amount for unclaimed an
12033200014835 Amount for unclaimed an
12010700003299 Amount for unclaimed an
12010700000251 Amount for unclaimed an
12044700015861 Amount for unclaimed an
12011300000759 Amount for unclaimed an
13015400000995 Amount for unclaimed an
12044700041368 Amount for unclaimed an
12033500007310 Amount for unclaimed an
12040000000956 Amount for unclaimed an
12053900000185 Amount for unclaimed an
12010900011299 Amount for unclaimed an
12036000002141 Amount for unclaimed an
12036000006118 Amount for unclaimed an
12011700000459 Amount for unclaimed an
13041400050247 Amount for unclaimed an
12033200020569 Amount for unclaimed an
12037900000256 Amount for unclaimed an
12038200000698 Amount for unclaimed an
12040000000328 Amount for unclaimed an
12010900022550 Amount for unclaimed an
11000011000160 Amount for unclaimed an
12010600002896 Amount for unclaimed an
12010600004673 Amount for unclaimed an
12010600007873 Amount for unclaimed an
12021700000132 Amount for unclaimed an
12029900049757 Amount for unclaimed an
12033200003849 Amount for unclaimed an
12045700000000 Amount for unclaimed an
13041400015897 Amount for unclaimed an
12013200003427 Amount for unclaimed an
12028900003188 Amount for unclaimed an
12033600000282 Amount for unclaimed an
12010900004651 Amount for unclaimed an
13041400008605 Amount for unclaimed an
12011300002927 Amount for unclaimed an
12033200007875 Amount for unclaimed an
12018600001310 Amount for unclaimed an
12010900015123 Amount for unclaimed an
12044700028274 Amount for unclaimed an
12013200010683 Amount for unclaimed an
12013200011448 Amount for unclaimed an
12020000002399 Amount for unclaimed an
12010900007245 Amount for unclaimed an
11.00
22.00
55.00
77.00
110.00
44.00
55.00
11.00
55.00
55.00
55.00
165.00
363.00
550.00
1100.00
22.00
11.00
22.00
22.00
550.00
308.00
44.00
22.00
55.00
110.00
55.00
22.00
55.00
132.00
110.00
99.00
55.00
55.00
110.00
154.00
44.00
77.00
22.00
33.00
44.00
44.00
11.00
110.00
110.00
55.00
165.00
110.00
550.00
110.00
2420.00
715.00
440.00
1100.00
440.00
110.00
11.00
275.00
55.00
55.00
11.00
22.00
121.00
22.00
110.00
330.00
11.00
231.00
110.00
55.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
BABUBHAI
DEVRAJBHAI MANGUKIYA
ALKA
M
SHARMA
PRASHANT
NARAYAN
THAKARE
VIJAYKUMAR LOTANRAO
VISAVALE
SUNIL
ARUN
BHATIA
SANDEEP
ANARAJ
SHAH
SUNIL
KRISHNA
TUPE
VILAS
BUBAN
DAINGADE
JAYANTILAL PRATAPMAL JAIN
SAMEER
IBRAHIM
MUJAWAR
NATHURAM GOVIND
MHATRE
PANKAJ
JAYANTILAL
JAIN
RAMESH
RAGHUNATH PATIL
BHASKAR
RAMA
PATIL
VIVEK
KRISHNA
KARDE
RAVINDRA
NAMDEV
SHIRKE
MADHURI
BIPIN
SOSHTE
MAHENDRA BHARGAV
MOHITE
JITENDRA
PRABHAKAR SATPUTE
PUSHPA
SHIVAJI
NERPAGARE
VISHWESH
SHRINIWAS
VEDAK
SATISH
PARSHURAM BHAGAT
YOGESH
CHANDRAKANTSATPUTE
SALAVI
CHANDRAKAN RAMDAS
SANGEETA
ANIL
GITE
PATIL
MADHUSUDANGANPAT
MUKUND
BALKRISHNA YESADE
PADMAKAR HASHA
THALKAR
NARESH
VITHOBA
GUND
RAJESHWAR HARIBHAU
CHATARE
RAVINDRA
VASANT
MALGUNKAR
PRATIMA
PANDURANG PANKAR
RUPA
PARSURAM
NALAWADE
SWARUP
SHANKAR
SUPKAR
CARLOS
MAURICIO
FERNANDES
JOANNE
ALMEIDA
TAVARES
EVARISTO
CELESTINO
SOARES
SUNIL
SADASHIV
GOGATE
DEEPAK
PRABHAKAR DHARAP
SHANTILAL
NENMALJI
BORANA
RUKMINI
BONDARDE
DATTATRAY MALHARI
SHINDE
RAJESH
WASUDEORAO KAWALE
DHANASHREE RAJESH
KAWALE
ANIL
BALIRAMJI
PAWAR
ANIL
VED
MITTAL
PRABIR
KUMAR
PAL
PADMAVATI M
PILLAI
MURALIDHAR BHIMAJI
YAWALE
ABID
TAYABALI
TAPIA
SANJAY
DNYANESHWARPAWAR
MANISHA
CHAWLA
SHRIDHAR
PANDURANG GUNE
SOUMITRA
CHAUDHARI
NARENDRANA CHOWDARY MANDALAPU
ANAND
MURTHY
PRANAL
RAI
SURENDRA ANANT
VEER
KISHORE
SHANTARAM DESHPANDE
NARAYAN
RAMAKRISHNAN
SATISH
R
PAMNANI
SANJAY
NIWARTI
SHINDE
SUPRIYA
GOPAL
KULKARNI
SWATI
NANDAN
BORGALKAR
ASHWIN
HARIBHAI
AMIN
PARIMALA
H
P
DEBAHUTI
PANDA
GEETANJALI KIRAN
PUROHIT
SUMITI
JAIN
AMIT
SURESH
JOSHI
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
301, B‐28, SECTOR ‐1INDIA
B/14 PANCHAL NAGAINDIA
AT GANDHARE TAL AINDIA
ROOM NO 102, B W INDIA
C4 4 BSES NAGAR DTINDIA
BEHIND JAIN TEMPL INDIA
KUMBHARALI TAL PEINDIA
AT POST BENSE TAL INDIA
C/O MEERA JEWELLEINDIA
AZAD MOHALLA OPPINDIA
AT NIDI PO NAGOTH INDIA
AT POST NAGOTHANINDIA
E WING 2 SURYADARINDIA
AT POST BENSE TAL INDIA
SOSHTE COMPLEX A INDIA
GAWAL ALI AT PO NAINDIA
AT PO NAGOTHANE INDIA
B/105 UNIQUE BAZAINDIA
204 SUNCITY 2 KHOPINDIA
AT/PO. MEDHA, TAL INDIA
DHANGAR ALI ROHAINDIA
AT LANDER PO VARSINDIA
A/P TALASHET,TAL‐ M
INDIA
AM 51 IPCL TOWNSHINDIA
B‐104 IPCL TOWNSH INDIA
AT CHOLE AMBERAI INDIA
B/86 IPCL TOWNSHI INDIA
AT POST NAVEDAR NINDIA
AT BELOSHI PO TAL AINDIA
H.NO. 7 PARMAR COINDIA
AT.POST MAHAD, TAINDIA
9 ,SAKHARDANDE APINDIA
H.NO.389, B/H MINI INDIA
JTO (MOBILE) QTR NINDIA
88‐A (8) 5, ALTINHO INDIA
A‐2, SAPNA HERITAGINDIA
210 CANTEM VILLA INDIA
VITTHAL NGR RESI 1 INDIA
VISHAL APT BLOCK NINDIA
SHANTI KUNJ OPP SHINDIA
NO‐462 GANGA NAGINDIA
SUBHASH KARKHAN INDIA
6/4 TYPE ‐5 HOC COINDIA
TYPE IV, 9/03, HOCL INDIA
FL 403 BANJARA CHSINDIA
A‐1402, HIRANANDAINDIA
FL‐403,SAGAR ENTERINDIA
GOKUL AT PARPUNDINDIA
KOLHE MALA NARAYINDIA
HAPPY VALLEY FARMINDIA
314, DECCAN TOWE INDIA
D 21 THE WOODS N INDIA
198/13 SHUKARWARINDIA
NAV UTAKARSH HSGINDIA
MBT SHARDA CENTRINDIA
I‐18, CLARION PARK, INDIA
FLAT NO A/9 SUWARINDIA
116/H/7 MoreshwarINDIA
ROHAN TOPOVAN SNINDIA
SHRADHA SOCETY F INDIA
SHO. 170/4 LAXMI V INDIA
FLAT NO‐ 1 ABHINANINDIA
A1, 1106, KAKADE C INDIA
PLOT NO 96 PARTH AINDIA
D 14 GANDHARVA N INDIA
D‐303, MAESTROS AINDIA
P.3/701, OXFORD PRINDIA
SR NO.37/4, PARVATINDIA
B‐2/602 YELLOW BLOINDIA
B2/12 AATISH COMPINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
GOA
GOA
GOA
GOA
GOA
GOA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
THANE
THANE
THANE
PALGHAR
PALGHAR
PALGHAR
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
DADAR(KOLABA)
ALIBAG
ALIBAG
ALIBAG
ALIBAG
PANAJI
PANAJI
PANAJI
PANAJI
MARGAON
MARGAON
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PANVEL
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
PUNE
401107
401202
401303
401601
401608
401702
402102
402106
402106
402106
402106
402106
402106
402106
402106
402106
402106
402107
402107
402109
402109
402109
402112
402125
402125
402125
402125
402201
402205
402301
402301
403001
403001
403202
403507
403601
403707
410201
410201
410203
410203
410205
410207
410207
410210
410210
410210
410221
410504
410506
411001
411001
411002
411004
411004
411007
411007
411009
411016
411027
411027
411033
411052
411038
411038
411040
411040
411043
411001
411051
12039900000077 Amount for unclaimed an
12013200007482 Amount for unclaimed an
12013200005237 Amount for unclaimed an
12020000001916 Amount for unclaimed an
13041400014000 Amount for unclaimed an
12020000001592 Amount for unclaimed an
12013200009456 Amount for unclaimed an
12013200004385 Amount for unclaimed an
12013200004846 Amount for unclaimed an
12013200005495 Amount for unclaimed an
12013200006137 Amount for unclaimed an
12013200007308 Amount for unclaimed an
12013200007596 Amount for unclaimed an
12013200007799 Amount for unclaimed an
12013200008228 Amount for unclaimed an
12013200008709 Amount for unclaimed an
12013200009582 Amount for unclaimed an
12013200006488 Amount for unclaimed an
12013200007344 Amount for unclaimed an
12013200001068 Amount for unclaimed an
12013200004428 Amount for unclaimed an
12013200005262 Amount for unclaimed an
12010900006269 Amount for unclaimed an
12010900017238 Amount for unclaimed an
12013200000757 Amount for unclaimed an
12013200001210 Amount for unclaimed an
12013200005638 Amount for unclaimed an
12013200007843 Amount for unclaimed an
12013200007087 Amount for unclaimed an
12010900026134 Amount for unclaimed an
12010900028877 Amount for unclaimed an
12010600003931 Amount for unclaimed an
12035000004915 Amount for unclaimed an
12013200001951 Amount for unclaimed an
12035000002977 Amount for unclaimed an
12035000000611 Amount for unclaimed an
12029900043449 Amount for unclaimed an
12013200007257 Amount for unclaimed an
12013200007801 Amount for unclaimed an
12036100000090 Amount for unclaimed an
12044700018861 Amount for unclaimed an
12013200008705 Amount for unclaimed an
12013200000282 Amount for unclaimed an
12013200002100 Amount for unclaimed an
12022900000452 Amount for unclaimed an
12039500000339 Amount for unclaimed an
12044700009863 Amount for unclaimed an
13041400024743 Amount for unclaimed an
12022600000398 Amount for unclaimed an
12022600001027 Amount for unclaimed an
12022600000550 Amount for unclaimed an
12033500006448 Amount for unclaimed an
12013200006914 Amount for unclaimed an
12013200011611 Amount for unclaimed an
12029900017358 Amount for unclaimed an
12035000000348 Amount for unclaimed an
12036000002392 Amount for unclaimed an
12029900058315 Amount for unclaimed an
12033200024962 Amount for unclaimed an
12036000002661 Amount for unclaimed an
12044700011624 Amount for unclaimed an
12034100001699 Amount for unclaimed an
12010919001130 Amount for unclaimed an
12013200007400 Amount for unclaimed an
13041400011776 Amount for unclaimed an
12035000002019 Amount for unclaimed an
13023400002607 Amount for unclaimed an
12030400000223 Amount for unclaimed an
12010900014912 Amount for unclaimed an
12036000007927 Amount for unclaimed an
22.00
110.00
55.00
33.00
110.00
22.00
55.00
33.00
11.00
22.00
55.00
11.00
11.00
11.00
44.00
44.00
22.00
77.00
11.00
11.00
66.00
110.00
22.00
187.00
55.00
22.00
110.00
55.00
110.00
55.00
11.00
110.00
110.00
110.00
55.00
352.00
154.00
99.00
11.00
275.00
22.00
55.00
66.00
33.00
110.00
550.00
33.00
22.00
44.00
550.00
55.00
1100.00
44.00
22.00
110.00
110.00
165.00
66.00
275.00
11.00
110.00
55.00
88.00
11.00
110.00
88.00
110.00
55.00
22.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
VINAYAK
VASANTRAO GUMASTE
NA
OMPRAKASH MANGILAL
JOSHI
NA
SANJAY
BHAGAWAN SHINDE
NA
SUNIL
MOTILAL
BARMECHA
NA
SANDEEP
NATHMAL
OSWAL
NA
AMIT
ARUN
DEO
NA
AJIT
JAYKUMAR
PATIL
NA
SOU
NAYANA
ARJUN GUNDE NA
BASAVRAJ
CHANDRASHEK KARPE
NA
ASHOK
VITHALRAO
KHATAVKAR
NA
PHADE
NA
SANJAYKUMARD
NEETA
SHIRISH
GANDHI
NA
SHRIKANT
SARJERAO
BOBADE
NA
AVINASH
DHONDIBA
DANGE
NA
MILIND
KISANRAO
KHADE
NA
MUKUND
GOKULDAS
SHAH
NA
SHAILA
KISAN
KHADE
NA
SANJAY
BHIMRAO
ANPAT HUF
NA
MAHADEO
YASHAWANT DONGARE
NA
NAGESH
YUVRAJ
SALUNKHE
NA
DATTATRAY BABURAO
SATHE
NA
VINOD
VILAS
KUNAKE
NA
CHETAN
SHANTARAM SAHASRABUDHENA
SUDHEER
ANANT
DESHMUKH
NA
AKHTAR
HAMID
SHAIKH
NA
MAHADEVI NAGESH
KUMBHAR
NA
SHUBHADA MAHAVIR
SALAVE
NA
NA
VISHNUDAS BHAGAWANDA PALLOD
SOMESHWAR BABURAO
HONRAO
NA
GANESHLAL RAJMAL
BALDOTA
NA
NARAYAN
PANDURNG
DESHPANDE
NA
RAHUL
RAJKUMAR
GUNDEWAR
NA
DATTATRAYA PANDURANG GURAV
NA
NA
RATNAPRABHACHANBASAPPA KANADE
MILIND
JAYSHANKAR KHUPSARE
NA
SHIDLING
SHIVLING
SURWASE
NA
NA
SWATI
CHANDRAKANTKANADE
NA
VIJAYKUMAR REVANSIDAPPAPADSHETTI
SUSHILA
REVANAPPA BIRADAR
NA
PRAKASH
SHAHJIRAO
GADEKAR
NA
RAJESHWAR BABASAHEB HARNALE
NA
SAMAD
HAMIDSAB
SHAIKH
NA
ARUN
JAGANATH
JOSHI
NA
VISHNUKUMA BANSILAL
KALANTRY
NA
NA
SURESH
DIGAMBARRAOKALYANKAR
VINOD
YESHVANTRAO KULKARNI
NA
SURYAKANT TUKARAM
KAPSE
NA
BABULAL
JAGANNATH TAPDE
NA
PATIL
ANAND
DATTATRYA
NA
RAMADEVI
MANOHARLAL MAHESHWARI NA
VIJAY
MADHUKARRAOBORPHALKAR NA
TUKARAM
RAMKRISHNA KARDE
NA
FARTADE
NA
SHAMNANDANNARAYAN
BEBI
SURYABHAN NIKAM
NA
ASHOK
RAMDAS
SHINDE
NA
NIKAM
SEEMA
AVINASH
NA
SAROJ
VIJAY
DALVI
NA
TAHESIN
RAZAK
SAYYAD
NA
JEWARE
RAMESH
J
NA
SUNITA
NANASAHEB AKOLKAR
NA
YOGESH
SHRIKANT
CHANGEDIYA NA
KIRAN
SURESHLAL
MUTHA
NA
RAHUL
RAMCHAND MUNOT
NA
AMIT
VASANT
WALKE
NA
MEENA
DILIP
MUNOT
NA
DILIP
DHANRAJ
MUNOT
NA
BODDU
KANYA
KUMARI
NA
ASHOK
BADRIPRASAD MURAI
NA
KISHOR
MADHAVRAO WALKE
NA
ARVIND
BABURAO
GAIKWAD
NA
H‐104,ASHWINA , AMINDIA
BLDG. A‐2/2, MODERINDIA
SBI COLONY, A/P GHINDIA
MARKET YARD GHODINDIA
703/1 DHARMPURI PINDIA
421, MADHALI ALI, WINDIA
17 LINGMALA A/P‐ MINDIA
DIST RESETTLEMENTINDIA
AT POST‐ TALE HIPPAINDIA
DATT NAGAR, 4 A KUINDIA
INDAPUR ROAD AK INDIA
2260/44/45, SHANKAINDIA
A/P MALEGAON BK BINDIA
TELEPHONE EXCHANINDIA
SAI NURSING HOME INDIA
SHAH BROS AND CO INDIA
AT POST LAKHEWADINDIA
AT POST GARDI TAL‐ INDIA
SOMRAY NAGAR MOINDIA
84/2, A/2, MALI WASINDIA
NEAR BANK OF MAHINDIA
1550 43/5 SUBHASH INDIA
KASARWADI ROAD HINDIA
390 BRAHMAN GALLINDIA
964 KASBA PETH BAINDIA
56/7/7‐ TP ‐ II BHAVAINDIA
NAGANE PLOT BAR INDIA
2059 KATHALE BOALINDIA
642/5,HONRAO PLO INDIA
BALAJI COLONY SOLAINDIA
452 ‐B, NIRMAL SUT INDIA
725‐A‐1‐48, SHIVAJI INDIA
NAIKWADI PLOT BAINDIA
3029 KOSTI GALLI BAINDIA
KHADAKPURA NEAR INDIA
NIMBONI BAAG TAMINDIA
SAHYADRI CORNER SINDIA
ABHINANDAN SOCI SINDIA
SANGRAM NIWAS RAINDIA
CHANDRAYUDAY COINDIA
BASWESHWAR COLOINDIA
NEW KAJI MOHALLA INDIA
VALMIK NAGAR ARUINDIA
MAIN ROAD, CHANDINDIA
SHESHRAJ, RAGHWE INDIA
RAGHVENDRA COLO INDIA
KAPSE NIWAS OPP T INDIA
AT POST BABALGAO INDIA
MEDICAL COLLEGE INDIA
DESHPANDE GALLI (CINDIA
KAMAL NIWAS SHIV INDIA
BHAGWANT HOSPIT INDIA
H NO. 79 SATAVAI WINDIA
NEW BIROBA NAGARINDIA
ATPOST‐TAKALIMIYAINDIA
F/68 SWAPNAPURTI INDIA
HOUSE NO.4688, BHINDIA
GENARAL ARUN VAI INDIA
AT POST TAL KARJATINDIA
AKOLKAR HOSPITAL INDIA
K‐4,KAMLINI PALACEINDIA
A 3/10, SAI SONA COINDIA
ASHISH NIWAS FULS INDIA
HOME NO 4500 NEP INDIA
NEWASKAR AUTOM INDIA
NEWASKAR AUTOM INDIA
C/O. B.R.S. PRASAD SINDIA
OPP‐RADHABAI KALEINDIA
H.NO.496, HUDCO C INDIA
182/6 GAIKWAD CO INDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
PUNE
PUNE
DEHU ROAD CANTT
DEHU ROAD CANTT
DEHU ROAD CANTT
DEHU ROAD CANTT
DEHU ROAD CANTT
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
SOLAPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
PANDHARPUR
OSMANABAD
OSMANABAD
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
LATUR
SHRIRAMPUR
SHRIRAMPUR
SHRIRAMPUR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
411052
411057
412210
412210
412803
412803
412806
413001
413002
413101
413101
413101
413102
413106
413106
413106
413106
413202
413213
413301
413301
413401
413401
413401
413401
413401
413401
413401
413411
413401
413401
413401
413401
413401
413402
413501
413501
413512
413512
413512
413512
413512
413512
413512
413512
413512
413512
413512
413512
413512
413512
413525
413526
413705
413716
413722
414001
414001
414001
414001
414001
414001
414001
414001
414001
414001
414001
414003
414003
414003
12010600012402 Amount for unclaimed an
12013200001602 Amount for unclaimed an
12023000003401 Amount for unclaimed an
12044500000712 Amount for unclaimed an
12010919000802 Amount for unclaimed an
12010919000874 Amount for unclaimed an
12020000001997 Amount for unclaimed an
12024700001131 Amount for unclaimed an
12028900003513 Amount for unclaimed an
12023000002237 Amount for unclaimed an
12033200032167 Amount for unclaimed an
12044700029014 Amount for unclaimed an
12013200011203 Amount for unclaimed an
13021900000591 Amount for unclaimed an
13021900000896 Amount for unclaimed an
13021900000959 Amount for unclaimed an
13021900000980 Amount for unclaimed an
12024700003281 Amount for unclaimed an
12020000002288 Amount for unclaimed an
12010900028208 Amount for unclaimed an
12010907000785 Amount for unclaimed an
12020000000863 Amount for unclaimed an
12020000001740 Amount for unclaimed an
12020000001762 Amount for unclaimed an
12020000002005 Amount for unclaimed an
12020000002331 Amount for unclaimed an
12020000002550 Amount for unclaimed an
12020000002574 Amount for unclaimed an
12020000002622 Amount for unclaimed an
12020000002732 Amount for unclaimed an
12020000002733 Amount for unclaimed an
12020000002939 Amount for unclaimed an
12020000002965 Amount for unclaimed an
12029900001284 Amount for unclaimed an
12020000002876 Amount for unclaimed an
12020000002835 Amount for unclaimed an
12028900002881 Amount for unclaimed an
12010600010230 Amount for unclaimed an
12013200003883 Amount for unclaimed an
12013200005565 Amount for unclaimed an
12013200006008 Amount for unclaimed an
12013200006936 Amount for unclaimed an
12013200009980 Amount for unclaimed an
12013700000548 Amount for unclaimed an
12017500001187 Amount for unclaimed an
12017500001369 Amount for unclaimed an
12019101008714 Amount for unclaimed an
12019101012221 Amount for unclaimed an
12028900006247 Amount for unclaimed an
12044500000577 Amount for unclaimed an
12044700010797 Amount for unclaimed an
12020000002925 Amount for unclaimed an
12020000002891 Amount for unclaimed an
13023400001912 Amount for unclaimed an
13021900000320 Amount for unclaimed an
12013200010737 Amount for unclaimed an
12020000002233 Amount for unclaimed an
12027000000468 Amount for unclaimed an
12044700030854 Amount for unclaimed an
13021900000476 Amount for unclaimed an
13021900000498 Amount for unclaimed an
13021900000991 Amount for unclaimed an
13021900001009 Amount for unclaimed an
13021900001164 Amount for unclaimed an
13023400000005 Amount for unclaimed an
13023400000005 Amount for unclaimed an
13023400000018 Amount for unclaimed an
12020000003081 Amount for unclaimed an
12023000004484 Amount for unclaimed an
12033200005013 Amount for unclaimed an
66.00
55.00
33.00
11.00
55.00
11.00
44.00
110.00
55.00
11.00
110.00
55.00
22.00
605.00
55.00
220.00
220.00
55.00
22.00
22.00
11.00
55.00
330.00
55.00
55.00
418.00
165.00
55.00
22.00
22.00
22.00
22.00
11.00
308.00
11.00
110.00
110.00
110.00
55.00
22.00
110.00
55.00
110.00
110.00
55.00
44.00
2431.00
11.00
88.00
33.00
44.00
55.00
154.00
44.00
66.00
55.00
44.00
22.00
55.00
55.00
275.00
275.00
22.00
11.00
55.00
440.00
55.00
11.00
11.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
DEEPAK
NARHAR
KULKARNI
NA
SHRIKRISHNA DATTATRAYA KULKARNI
NA
KALPANA
DINKAR
BHOSALE
NA
HIMATMAL BHUDAJI
CHAUDHARI
NA
SHAIKH
NA
BASHIRAMHMNIAMAT
VISHNU
PRALHAD
BANGAR
NA
DATTATRAYA TUKARAM
CHITALE
NA
BABASAHEB YADAV
PALVE
NA
SAGAR
MANIKRAO
DARADE
NA
BANDU
VITHTHALRAO BORUDE
NA
SANKET
ONKARMAL
BHALGAT
NA
RAVINDRA
VISHVANATH KALOKHE
NA
KIRAN
BHASKAR
LANGORE
NA
VINOD
RAGHUNATH MEHER
NA
RAMESH
MAHADEO
SHIDORE
NA
PUSHPA
POPAT
BHOGE
NA
HASTIMAL
PANALAL
KATARIYA
NA
SUHAS
MADHUKANT PATIL
NA
PRATAP
TUKARAM
PHALKE
NA
SURENDRA MADHUSUDAN LANGADE
NA
VRUSHALI
VIKRANT
MEHENDALE NA
SAHIL
LALA
BAGWAN
NA
SHEKHAR
YASHWANT
JADHAV
NA
GULAB
PANDURANG JAMBALE
NA
MANISH
MURALIDHAR UDHANI
NA
SANTOSH
DINKER
PAWAR
NA
SUJATA
PRAKASH
SAWANT
NA
RAJIV
LAXMAN
KADAM
NA
DEEPAK
DINKAR
THORAT
NA
PRATAP
ANANTRAO
DESHMUKH
NA
SHANTARAM MADHUKAR BARGE
NA
ATUL
RAMAVTAR
BANG
NA
PRAVIN
SHANKARRAO RAO
NA
PRABHAKAR MAHADEO
GAIKWAD
NA
SHARADCHAN VISHNU
DESAI
NA
JAYSHREE
SURENDRA
PATIL
NA
MANOHAR
SAKHARAM
DESHMUKH
NA
JANGAM
NA
BHIMASHANKARUDRAPPA
DIPAK
RASIKLAL
SHAH
NA
SEEMA
RAJENDRA
ITHAPE
NA
RAJKUMAR HIRALAL
DOSHI
NA
SUDHAKAR DINKAR
CHIKHALIKAR NA
RAJKIRAN
BALKRISHNA LANGADE
NA
KALIDAS
SHANKAR
GAIKWAD
NA
SHEETAL
SANJAY
KADAM
NA
MANGESH
PRABHAKAR KOKAJE
NA
MUKHTAR
IBRAHIM
BHATKAR
NA
SHRIPAD
SHANTARAM UMBRAJKAR NA
A
SALAM
ASATTAR KHATI NA
SHEKAR
MADHUKAR PITRE
NA
VIBHAKAR
PRABHAKAR RAUT
NA
KANCHAN
DIPAK
SHINDE
NA
SEEMA
RAVINDRA
SHRIKHANDE NA
NEHA
NILESH
MALUNSHTE NA
RAJENDRA
SHAMKANT
MALUSHTE
NA
MANEESH
PANDURANG BENDRE
NA
GANGARAM KHETA
PATEL
NA
MANOJ
KRISHNA
LAKHOTIA
NA
ASHOK
ANANDRAO
GAIKWAD
NA
MOHTAKAT NARAYANRAO JADHAV
NA
RAGHUNATH SHANKAR
PAWAR
NA
UCHDEV
SINGH
NA
GAJENDRA
BABURAO
GUTAL
NA
SANTOSH
MADHUKAR SURVE
NA
JAYANT
SHANKAR
KULKARNI
NA
NA
VASUNDHARA BHALCHANDRA PATIL
MINA
VAIBHAV
SAWARADEKAR NA
DHEERAJ
RAGHUNATHRAMALI
NA
POURNIMA SURESH
KULKARNI
NA
PRABHAKAR GOVIND
KAMBALE
NA
ABHISHREE NR.LIC C INDIA
GUMPHAN, VIDYA V INDIA
D‐18 NAVALENAGARINDIA
H. NO. 203, BH RAM INDIA
92/ 1, PLOT NO 27, RINDIA
BHOSE, TAL‐ PATHARINDIA
5, KELVANDI TALPATINDIA
PALVE B YADAV STA INDIA
C/O CHANDAN MED INDIA
KASBA PETH AT POSTINDIA
MAHAVIR NAGAR ATINDIA
HOUSE NO 5 1940 KAINDIA
AT RUIGAVHAN TAL INDIA
ATPOST‐MIRI TAL‐PAINDIA
HOUSE NO 4736 AK INDIA
AT‐POST‐ KHARUAN INDIA
209/4 PRAVARASAN INDIA
22 JAGTAP COLONY INDIA
PADALI SATARA ROAINDIA
FLAT NO 204, SHRI VINDIA
972, SAGAR APPT, SHINDIA
44/2, BUDHWAR PETINDIA
13/2, BHAVANI PETHINDIA
CTS NO 113/114C PRINDIA
176, BHAVANI PETH,INDIA
101 MACHI PETH, SAINDIA
AJINKYA BAZAR, NEAINDIA
187 KARANJE PETH SINDIA
177‐2, BUDHWAR PEINDIA
HIRA NIKETAN APPA INDIA
PL.NO.4,MASUR, DISINDIA
FLAT NO ‐ 1 PRITHVI INDIA
NEAR RUKMINI NAG INDIA
AUDUMBER COLONYINDIA
10 Z P COLONY, AGAINDIA
PLOTNO 12 SIDDHI PINDIA
A/P KOYANA NAGARINDIA
A/P‐YASHWANT NAGINDIA
A/P NERLA, TAL WALINDIA
A/P ‐ SHIRALA, MATOINDIA
A/P KHATAV DIST SAINDIA
JAI BHAVANI COMPLINDIA
A/P‐VADUJ, TAL‐KHAINDIA
NO 232 KHALCHI ALI INDIA
A/P KHERDI MALEW INDIA
PRATHAMESH APPA INDIA
1320 MAPARI MOHLINDIA
SOPNA SHIPA APT O INDIA
A/P RAJAPUR MADHINDIA
AT POST SONAWADEINDIA
F‐1, NAKODA PLAZA,INDIA
F NO 4, D‐WING, K C INDIA
FALT NO 16 LANJEKAINDIA
2720 SUBHASH ROA INDIA
2720 SUBHASH ROA INDIA
2584 B, AMBEDKAR INDIA
OPPSITE S T STAND, INDIA
SIS NO 250/28 FLAT INDIA
2360 , E , BALBHIM GINDIA
942‐B RAVIWAR PET INDIA
SAGAR APPARTMEN INDIA
FLAT NO 201 JANAK INDIA
COLLEGE OF AGRICUINDIA
851, A NAVNATH NAINDIA
VISHWANKAR SALES INDIA
2012, SHIVSWAROO INDIA
1901 E WARD RAJARINDIA
1229 E WARD, BAGAINDIA
1152 B WARD, MAN INDIA
A/P, DANOLI TAL ‐ SHINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
AHMEDNAGAR
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
SATARA
RATNAGIRI
RATNAGIRI
RATNAGIRI
RATNAGIRI
RATNAGIRI
RATNAGIRI
RATNAGIRI
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
414003
414003
414003
414003
414003
414102
414102
414102
414102
414102
414105
414203
414401
414501
414502
414602
414603
415001
415001
415001
415002
415002
415002
415002
415002
415002
415002
415002
415002
415002
415106
415110
415110
415110
415110
415124
415207
415311
415406
415408
415501
415502
415506
415513
415604
415605
415605
415605
415605
415611
415612
415612
415612
415612
415612
415612
415703
416002
416002
416002
416003
416003
416004
416007
416008
416008
416008
416008
416012
416012
13021900000295 Amount for unclaimed an
13021900000750 Amount for unclaimed an
13021900000877 Amount for unclaimed an
13021900001092 Amount for unclaimed an
13021900001229 Amount for unclaimed an
12030000002233 Amount for unclaimed an
12044700011255 Amount for unclaimed an
12044700012534 Amount for unclaimed an
13021900000840 Amount for unclaimed an
13021900001160 Amount for unclaimed an
12020000002064 Amount for unclaimed an
12033200008671 Amount for unclaimed an
12013200010973 Amount for unclaimed an
13021900000634 Amount for unclaimed an
13021900001040 Amount for unclaimed an
12020000002920 Amount for unclaimed an
12013200006365 Amount for unclaimed an
12029900047556 Amount for unclaimed an
12044700013185 Amount for unclaimed an
12010919000271 Amount for unclaimed an
12010919000712 Amount for unclaimed an
12010919000791 Amount for unclaimed an
12010919000978 Amount for unclaimed an
12013200008325 Amount for unclaimed an
12035000000484 Amount for unclaimed an
12035000003095 Amount for unclaimed an
12044700002065 Amount for unclaimed an
12044700007769 Amount for unclaimed an
12044700030165 Amount for unclaimed an
12044700049291 Amount for unclaimed an
12010919000304 Amount for unclaimed an
12010600012005 Amount for unclaimed an
12026200000878 Amount for unclaimed an
12026200000893 Amount for unclaimed an
12044500001345 Amount for unclaimed an
12029900043523 Amount for unclaimed an
12026200000871 Amount for unclaimed an
12044700038838 Amount for unclaimed an
12020000001875 Amount for unclaimed an
12020000002453 Amount for unclaimed an
12028900004937 Amount for unclaimed an
12021600000443 Amount for unclaimed an
12010919000914 Amount for unclaimed an
13041400056695 Amount for unclaimed an
12010919000839 Amount for unclaimed an
12010919000933 Amount for unclaimed an
12013200002307 Amount for unclaimed an
12013200007512 Amount for unclaimed an
12044700012820 Amount for unclaimed an
12013200009039 Amount for unclaimed an
12010919000819 Amount for unclaimed an
12010919000926 Amount for unclaimed an
12013200008668 Amount for unclaimed an
12013200011625 Amount for unclaimed an
12013200011625 Amount for unclaimed an
12030000004494 Amount for unclaimed an
12010919001258 Amount for unclaimed an
12013200008147 Amount for unclaimed an
12030000003208 Amount for unclaimed an
12038400003469 Amount for unclaimed an
12020000002934 Amount for unclaimed an
16010100002048 Amount for unclaimed an
12010919000652 Amount for unclaimed an
12010900014739 Amount for unclaimed an
12010919000054 Amount for unclaimed an
12010919000683 Amount for unclaimed an
12020000001038 Amount for unclaimed an
12020000001847 Amount for unclaimed an
12010919000566 Amount for unclaimed an
12020000001332 Amount for unclaimed an
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
220.00
55.00
33.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
110.00
198.00
22.00
99.00
143.00
11.00
66.00
33.00
11.00
22.00
220.00
22.00
22.00
132.00
22.00
22.00
22.00
11.00
220.00
44.00
22.00
22.00
110.00
55.00
220.00
330.00
22.00
110.00
22.00
55.00
55.00
11.00
55.00
11.00
22.00
110.00
33.00
110.00
110.00
110.00
22.00
11.00
11.00
44.00
110.00
1100.00
55.00
55.00
770.00
33.00
33.00
44.00
55.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
ASMITA
VIJAY
VAIDYA
SAGAR
BALIRAM
JADHAV
SUNIL
SUDHAKAR
RANBHARE
SUNITA
SANJAY
MAGDUM
SHIVAJI
GUNDA
SHINDE
SONAD
RAMCHANDRASHANKAR
RAHUL
VIJAYKUMAR MAGDUM
LOHIKANT
DHANPAL
KHOT
SANJAY
APPASO
CHOUGULE
PANKAJ
SATISHKUMAR PATIL
SANJAY
DHULAPPA
BORGAVE
SURESH
BHIVA
PARDOLE
AFSAR
MAHAMADGOUKURANE
AJIT
YASHWANT
CHAVAN
SANGITA
DINKAR
NIKAM
SHOBHA
CHANDRKANT KHOT
LALASAHEB NIVRUTTI
GHORPADE
ANIRUDDHA LALASAHEB
GHORPADE
MANOHAR
VASANT
GHEVARI
SATEJ
TUKARAM
PATIL
SURESH
SITARAM
BACHCHE
SANIKA
SUHAS
BODAS
SHRIPRAKASH GAJANAN
KULKARNI
SADANAND BALAYYA
SWAMI
RAJIV
VARDHIBHAI PARIKH
BABASO
SHRIDHAR
CHOUGULE
VIJAY
PATANGRAO NIKAM
ANAND
VASANTRAO KULKARNI
RAMESH
GOVIND
PARANJAPE
LADDA
PURSHOTTAM RAJARAM
KALPESH
KIRAN
SHAH
GANESH
ANANT
GADGIL
SANJAY
RAGHUNATH WATVE
AJIT
SHRIDHAR
PATIL
ANANT
JAYAVANT
MOKASHI
KUMAR
ANANT
KULKARNI
SHRISHAILLAP SHANTARAM KOTHAVALE
RAHUL
RAVINDRA
KALE
RENU
BALKRISHNA KULKARNI
RAJARAM
DATTATRAY
GURAV
DATTA
BABURAO
MANE
PRASAD
JANARDAN
POTADAR
GOPAL
SHANTARAM NARVEKAR
NAVIN
VINOD
HARNE
BHIRARAM LADURAM
RATHOD
SUJATA
ANANT
MHASKAR
PRADEEP
BHASKAR
PATANKAR
ZAVERBEN
ARUN
PATEL
VIJAY
ARUN
PATEL
NICHALDAS DANDUMAL BHATIA
POONAMDEVI OMPRAKASH NIHALANI
AASHISH
MOHAN
BHAMBHANI
MANOHAR
THIYAGARAJAN M
SWATI
GAJANAN
MULAY
VIJAYA
SATISH
JAIN
ARUNA
MAHADU
PARDESHI
ASHWINI
AJIT
MAHABAL
DILIP
KRISHNAJI
APTE
NEENA
GAUTAM
SAKHALA
HAUSABAI
MADHUKAR AVHAD
CHANDRAKALANANDKISHORE JAJU
MANISH
SHRIRAM
KULKARNI
LOKHANDE SUSHMA
V
NAVNIT
CHUNILAL
MANDALI
NAMDEO
RAKHMAJI
KUTE
NILIMA
PRAMOD
KHIRE
SUREKHA
SACHIN
GHODAKE
KALPANA
VIJAYKUMAR BAWA
SANDEEP
MARUTI
SANAP
VIKAS
KASHINATH
BHATTAD
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2548, B WARD, MANINDIA
PL NO.‐28 MAHARASINDIA
4, HUPARI, ICHALKA INDIA
6TH LANE NEHRU ROINDIA
RAMA ANAND PLOT INDIA
E‐ 12, MSEB COLONYINDIA
SAKAR, 11TH LANE, SINDIA
6TH LANE, MAAL BH INDIA
NEAR NEHRU UDYANINDIA
9TH LANE GIRNAR B INDIA
AP ‐‐ NANDANI TAL ‐INDIA
A/P SHIRTI TAL SHIROINDIA
CHILKI VIBHAG P.O. INDIA
A/P‐ PETH VADGAONINDIA
L ‐ 3 CEMENT CHAL AINDIA
S,Q,K,4, A/P WARANINDIA
NIVRUTTI COLONY, AINDIA
ASHIRWAD NIVRUTTINDIA
AP‐ DOKHALE NEAR INDIA
A/P AMRUTNAGAR ( INDIA
SAVARDE TARF SATAINDIA
C/O. VENKATESH GOINDIA
1511/26 J P NAIK COINDIA
423, INDIRA GANDH INDIA
C‐14 , MIDC , GOKULINDIA
A/P BURLI TAL‐ PALUINDIA
A/P‐ DONGARASONI INDIA
OPP S.T DEPO OPP. SINDIA
254 MANGALWAL PEINDIA
MANGALWAR PETH, INDIA
KIRAN BHOKARE CO INDIA
ANANT PADMA APPTINDIA
RAMLING MANDIR BINDIA
KUNTHE GROUP KIN INDIA
LTC OF INDIA 2 RES 1INDIA
MADHUMALTI APPT INDIA
MANAGER ST CO‐OPINDIA
978, KALE WADA, HAINDIA
ROHINI APRT, B.N. 3 INDIA
H NO 863 BEHIND CI INDIA
WADARGE ROAD, M INDIA
HOUSE NO:‐ 3559, B INDIA
KUMBHARLI MALGA INDIA
HARNE ALI A/P KANKINDIA
PAWAR BUILDING G INDIA
1 254 PARVATI NIWAINDIA
AT & POST ‐ DABHOLINDIA
HOUSE NO 1389 NEAINDIA
HOUSE NO 1389 NEAINDIA
B K NO ‐ 673 ROOM INDIA
BLOCK NO C/863, ROINDIA
SHAKTI A 701 1402 BINDIA
406/407 KALPAK TOW
INDIA
PRATIKSHA APARTMINDIA
AT WADA COPP MARINDIA
GOPAL KUNJ BUILDI INDIA
6‐ LABDHI SOCIETY, SINDIA
5 SANDHAN APPT P &INDIA
SR.NO/590 PLOT NO INDIA
FLAT NO‐3, PAVANP INDIA
SR NO 6788 PLOT NOINDIA
VRAJBHUMI, PLOT NINDIA
8, VIJAY GOPAL SOC,INDIA
4 HARSHAL MAHADEINDIA
6,JANAK‐KRUPA,RAJ INDIA
8, PRAGATI POOJA S INDIA
A/4 PRINCE APT ART INDIA
QTR NO 20/1 EKLAH INDIA
BHAIRAV NATH NAGINDIA
MAIN ROAD , OJHARINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
KOLHAPUR
KOLHAPUR
KOLHAPUR
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
ICHALKARANJI
MIRAJ
MIRAJ
MIRAJ
MIRAJ
MIRAJ
MIRAJ
SANGLI
SANGLI
SANGLI
SANGLI
SANGLI
SANGLI
SAWANTWADI
SAWANTWADI
SAWANTWADI
MALVAN
MALVAN
MALVAN
MALVAN
MALVAN
MALVAN
ULHASNAGAR
ULHASNAGAR
ULHASNAGAR
DOMBIVALI
KALYAN
KALYAN
KALYAN
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
416012
416012
416019
416101
416101
416101
416101
416101
416101
416101
416102
416103
416106
416112
416113
416113
416113
416113
416113
416113
416114
416115
416209
416218
416234
416308
416312
416312
416406
416406
416410
416410
416410
416415
416416
416416
416416
416416
416416
416416
416502
416502
416510
416602
416602
416602
416612
416702
416702
421003
421005
421005
421202
421301
421303
421303
422001
422002
422002
422003
422003
422005
422005
422006
422009
422009
422101
422101
422103
422206
12034600001532 Amount for unclaimed an
12038400003509 Amount for unclaimed an
12020000001899 Amount for unclaimed an
12020000001544 Amount for unclaimed an
12020000002360 Amount for unclaimed an
12020000003092 Amount for unclaimed an
12023500001503 Amount for unclaimed an
12023500001677 Amount for unclaimed an
12028900002881 Amount for unclaimed an
12028900003849 Amount for unclaimed an
12020000002109 Amount for unclaimed an
12044700025594 Amount for unclaimed an
12024700001876 Amount for unclaimed an
12020000002271 Amount for unclaimed an
12020000000750 Amount for unclaimed an
12020000001050 Amount for unclaimed an
12020000001098 Amount for unclaimed an
12020000001098 Amount for unclaimed an
12020000001149 Amount for unclaimed an
12020000001931 Amount for unclaimed an
12029900043091 Amount for unclaimed an
12013700000793 Amount for unclaimed an
12038400005790 Amount for unclaimed an
12010919001051 Amount for unclaimed an
12010919001399 Amount for unclaimed an
12024700001956 Amount for unclaimed an
12020000002446 Amount for unclaimed an
12028900005472 Amount for unclaimed an
12020000001376 Amount for unclaimed an
12020000001840 Amount for unclaimed an
12020000001475 Amount for unclaimed an
12020000001746 Amount for unclaimed an
12020000002075 Amount for unclaimed an
12020000001357 Amount for unclaimed an
12010600002251 Amount for unclaimed an
12010600015105 Amount for unclaimed an
12010919000159 Amount for unclaimed an
12020000001815 Amount for unclaimed an
12023000002039 Amount for unclaimed an
12044700028634 Amount for unclaimed an
12020000001742 Amount for unclaimed an
12035000002506 Amount for unclaimed an
13041400050558 Amount for unclaimed an
12029900012011 Amount for unclaimed an
13041400008959 Amount for unclaimed an
13041400010922 Amount for unclaimed an
12030000001700 Amount for unclaimed an
12018600002256 Amount for unclaimed an
12018600002256 Amount for unclaimed an
12033200020593 Amount for unclaimed an
12013700000987 Amount for unclaimed an
13041400017054 Amount for unclaimed an
12033200010315 Amount for unclaimed an
12013200006195 Amount for unclaimed an
12044700007014 Amount for unclaimed an
12044700015397 Amount for unclaimed an
12020000001922 Amount for unclaimed an
12013200012086 Amount for unclaimed an
12017502000443 Amount for unclaimed an
12010907000343 Amount for unclaimed an
12013200012672 Amount for unclaimed an
12010907000389 Amount for unclaimed an
12013700001587 Amount for unclaimed an
12033200012159 Amount for unclaimed an
12010907000488 Amount for unclaimed an
12017502000356 Amount for unclaimed an
12013200012087 Amount for unclaimed an
12013200012531 Amount for unclaimed an
12010907001422 Amount for unclaimed an
12020000000780 Amount for unclaimed an
55.00
11.00
44.00
385.00
44.00
11.00
55.00
55.00
55.00
220.00
55.00
33.00
110.00
11.00
22.00
11.00
44.00
66.00
11.00
22.00
55.00
44.00
22.00
110.00
2200.00
110.00
55.00
44.00
11.00
55.00
66.00
22.00
55.00
44.00
66.00
55.00
11.00
22.00
165.00
33.00
55.00
55.00
55.00
110.00
22.00
99.00
22.00
110.00
110.00
55.00
220.00
44.00
22.00
55.00
22.00
22.00
22.00
110.00
55.00
55.00
264.00
33.00
55.00
297.00
33.00
22.00
22.00
33.00
11.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
BHAUSAHEB PANDHARINATHNIRGUDE
NA
LATABAI
VIJAYKUMAR KHABIA
NA
TANUJ
KUMAR
DAS
NA
PRIYAM
RANJAN
NA
PRASHANT
BHASKARRAO JADHAV
NA
DORA
GOSWAMI
BHADURI
NA
ASMITA
SANJAY
SALVE
NA
VISHWNATH KARBHARI
BHARITKAR
NA
PRITAM
KAILAS
MEHATA
NA
PRAKASH
RAOSAHEB
WALUNJ
NA
KAVITA
RAVINDRA
GADEKAR
NA
MEERA
SHRIPATRAO ADMANE
NA
RAM
VINAYAK
KARMARKAR NA
KOTHAWADE NA
BHALCHANDRAVINAYAK
KRISHNA
AMBADAS
PATIL
NA
NARHARI
CHANGDEO
GORADE
NA
TUSHAR
PARASMAL
BAFNA
NA
JITENDRA
BALKISAN
KALANTRI
NA
NA
PRASHANT
SHARADCHANDPANDE
SARIKA
RAHUL
PAHADE
NA
MANISHA
VIRENDRA
RAKA
NA
PUSHPA
HIRALAL
DAGA
NA
SARITA
RAVI
KELKAR
NA
KAILAS
WALMIK
SAWANT
NA
RITU
ARUNKUMAR BHALA
NA
VILAS
BAPURAO
BAGDE
NA
DIPALI
VILAS
SONAWANE
NA
SHANTARAM SHRAVAN
GUNJAL
NA
GANGURDE
NA
CHANDRAKAN RANGNATH
DHORDE
NA
CHARUSHEELASHANTNU
SACHIN
SUDHAKAR
KULKARNI
NA
NA
ARUNA
BHALCHANDRA DESLE
CHITRA
AVINASH
PATIL
NA
NA
JIJABAI
BHALCHANDRA BEHERE
AMRUTHKAR PRABHAKAR DHONDU
NA
NA
RAHUL
BHALCHANDRA SHRIDUE
THAKARE
NA
CHANDRASINGRAMESH
Rajesh
Abhiman
Sonawane
NA
LAXMIKANT DEVENDRA
RANE
NA
DINESH
GANGADHAR MALPURE
NA
RAJESH
RAMDAS
KARHE
NA
DATTU
VAMAN
GADHARI
NA
NARENDRA CHAMPALAL JAIN
NA
HEMANT
KANTILAL
KOTHARI
NA
NA
ANANDKUMARVARDHAMAN KHOTHARI
PRATIBHA
VINOD
DESHMUKH
NA
INDUMATI
RAMRAO
PATIL
NA
BHAGWAN
DALPAT
SAPKALE
NA
PREMRAJ
NAMDEO
PATIL
NA
NA
VILAY
RAMESHCHANDSHAH
NA
ANAND
MAHESHKUMA LEKHWANI
MANDA
NARAYAN
BAPAT
NA
PURUSHOTTAMGOPICHAND SADHURAMANI NA
PARAG
SHARAD
PATIL
NA
PATIL
NA
HEMCHANDRADAGAJI
NA
RAJENDRA
BHAGAWANTRAPAWAR
NA
MAHENDRA SWARUPCHANDKOTHARI
MOHAN
RAGHUNATH KASAR
NA
KAVITA
JITENDRA
PARAKH
NA
SACHIN
PRABHAKAR BHAVE
NA
DILIP
ANANDBHAI WAGHELA
NA
ALKA
ABHAY
PANDEY
NA
BHUPENDRA SURESH
TRIVEDI
NA
RAHUL
DINESH
KULKARNI
NA
DARSHAN
SURESHCHAND DESAI
NA
MANGALA
ASHOK
MAHAJAN
NA
SUDHIR
RABENDRA
PARDESHI
NA
ABDULRAUF ABDULRAZAK MEMON
NA
UDAY
SUBHASH
CHAUDHARI
NA
NITIN
NEMA
BADHE
NA
HS 116, PANDANE VAINDIA
A/P VANI, TAL ‐ DINDINDIA
RSD (M) ‐ WPM ‐ LABINDIA
ORDELY ROOM NO.1INDIA
NEAR NDCC BANK, NINDIA
C/O MR SATYESH N INDIA
AT SHIVAJI NAGAR, PINDIA
A/P ‐ GARDANI , TAL INDIA
A/P RAJUR TAL‐ AKOINDIA
RAOSAHEB SADASHI INDIA
SIDDHIVINAYAK, HO INDIA
SWATANTRAY CHOWINDIA
G 10 PRIYA DARSHININDIA
TAL DEOLA DIST NASINDIA
SHITLA MATA NAGA INDIA
DHANWANTARI CLININDIA
G. NO. 399, A/P VADINDIA
BALAJI CHOWK, NANINDIA
RATNAPARKHI WAD INDIA
VAVIKAR GALLI, CHUINDIA
3,PRASANNA PRASA INDIA
11 ANUPAM HOUSININDIA
1, TRIVENI APARTMEINDIA
S.NO. 248 / 3,5 P.NOINDIA
359 BUDHWAR WARINDIA
AT POST ‐ VADEL, TAINDIA
S. NO. 950, TDA ROAINDIA
DAULAT, VRINDAVA INDIA
88/2 TARANG, B/H PINDIA
NEW DHARANGAONINDIA
GURUDWARA ROAD INDIA
57, JAI HIND COLONYINDIA
16/B, G.T.P COLONY INDIA
PLOT NO.38/A, SUYOINDIA
AT&PO MEHUNBAREINDIA
BHADGAON DARWA INDIA
JAIKISAN COLONY DIINDIA
35, Prakash Nagar JaINDIA
AT POST NIZAMPUR INDIA
AT. POST ‐ NIZAMPUINDIA
9‐B BROOKE BOND INDIA
NEAR RUSTAMJI ENGINDIA
GANESH COLONY, PLINDIA
11, FIRST FLOOR, SU INDIA
SUBHASH CHOWK 20INDIA
5 PRATAP NAGAR DHINDIA
1 NAVIN POSTAL CO INDIA
HOUSE NO 6956 WAINDIA
PLOT 74/A BOROLE NINDIA
MAIN ROAD BAZAR INDIA
218 SINDHI COLONY INDIA
A‐15, PREM SAGAR NINDIA
R NO. 267/268 NANAINDIA
11/12, J.T. MAHAJANINDIA
AT/ POST PANCHAK INDIA
VIDYA VIHAR COLONINDIA
PARIDHAN READY MINDIA
H NO 1134/2/2 KASAINDIA
NEAR BHAGINI MAN INDIA
NEW PLOT, AMALNEINDIA
VIDYA COLONY PLOTINDIA
BLOCK NO 18 A P W INDIA
H NO F:202, SHREEJI INDIA
TAMBOLI GALLI NA INDIA
96 K DESAI PURA GA INDIA
29, VIRAL VIHAR, N INDIA
AT POST KHANDBAR INDIA
MEMON GALLI HOU INDIA
AT POST TANDALWAINDIA
C/O NASHPU GIRDHAINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
PUNE
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
NASIK
MALEGAON AHMEDN
MALEGAON AHMEDN
MALEGAON AHMEDN
DHULE
DHULE
DHULE
CHALISGAON
CHALISGAON
CHALISGAON
CHALISGAON
CHALISGAON
CHALISGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
JALGAON
BHUSAWAL
PUNE
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
BHUSAWAL
422215
422215
422221
422221
422302
422401
422601
422601
422604
422605
422605
422605
411030
423102
423105
423106
423106
423106
423106
423203
423203
423203
423203
423203
423203
423206
423301
423301
423501
423601
423601
424001
424002
424002
424101
424101
424201
424206
424305
424305
425001
425001
425001
425001
425001
425001
425002
425107
425107
425111
425201
411033
425201
425301
425302
425401
425401
425401
425401
425401
425408
425412
425412
425412
425412
425412
425416
425418
425502
425503
12010907001038 Amount for unclaimed an
12030000000869 Amount for unclaimed an
12020000000873 Amount for unclaimed an
12020000001282 Amount for unclaimed an
12017502000844 Amount for unclaimed an
12038400006855 Amount for unclaimed an
12010907000997 Amount for unclaimed an
12030000003982 Amount for unclaimed an
12010907001052 Amount for unclaimed an
12010907001169 Amount for unclaimed an
12010907001503 Amount for unclaimed an
12033500000028 Amount for unclaimed an
12033500001578 Amount for unclaimed an
12044700005703 Amount for unclaimed an
13019300008424 Amount for unclaimed an
12020000003062 Amount for unclaimed an
12028900002242 Amount for unclaimed an
12041200000103 Amount for unclaimed an
12044700009804 Amount for unclaimed an
12010907001154 Amount for unclaimed an
12013300000112 Amount for unclaimed an
12017502000238 Amount for unclaimed an
12017502000600 Amount for unclaimed an
12028900006501 Amount for unclaimed an
13041400000175 Amount for unclaimed an
12020000001078 Amount for unclaimed an
12010907000972 Amount for unclaimed an
12010907000992 Amount for unclaimed an
12010907001230 Amount for unclaimed an
12010700002928 Amount for unclaimed an
12033200008597 Amount for unclaimed an
12010907000618 Amount for unclaimed an
12010907001578 Amount for unclaimed an
12028900003454 Amount for unclaimed an
12013200002509 Amount for unclaimed an
12013200004496 Amount for unclaimed an
12010600008323 Amount for unclaimed an
12033300001252 Amount for unclaimed an
12040000000328 Amount for unclaimed an
12040000000386 Amount for unclaimed an
12013200003124 Amount for unclaimed an
12013200005372 Amount for unclaimed an
12017500001063 Amount for unclaimed an
12028901000132 Amount for unclaimed an
12029900039754 Amount for unclaimed an
12033200006641 Amount for unclaimed an
12028901000154 Amount for unclaimed an
12010900020798 Amount for unclaimed an
12013200010699 Amount for unclaimed an
12029900038309 Amount for unclaimed an
12010600010534 Amount for unclaimed an
12013200005372 Amount for unclaimed an
12020000002476 Amount for unclaimed an
12010700002627 Amount for unclaimed an
12043300000249 Amount for unclaimed an
12010900019483 Amount for unclaimed an
12012500000131 Amount for unclaimed an
12020000000063 Amount for unclaimed an
12020000002656 Amount for unclaimed an
12020000003073 Amount for unclaimed an
12033200011086 Amount for unclaimed an
12033200019289 Amount for unclaimed an
12035000000658 Amount for unclaimed an
12037900000051 Amount for unclaimed an
12037900000095 Amount for unclaimed an
12040000001008 Amount for unclaimed an
12010900016854 Amount for unclaimed an
12010907000789 Amount for unclaimed an
12010700002339 Amount for unclaimed an
12010700002066 Amount for unclaimed an
110.00
33.00
55.00
55.00
110.00
11.00
11.00
330.00
22.00
55.00
22.00
110.00
110.00
55.00
33.00
55.00
22.00
55.00
11.00
55.00
55.00
77.00
220.00
44.00
44.00
110.00
110.00
99.00
55.00
55.00
44.00
220.00
55.00
22.00
110.00
22.00
55.00
33.00
11.00
22.00
44.00
110.00
22.00
165.00
22.00
330.00
110.00
154.00
22.00
220.00
11.00
110.00
55.00
55.00
55.00
110.00
220.00
33.00
55.00
110.00
22.00
22.00
33.00
22.00
110.00
55.00
11.00
55.00
11.00
33.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SUBHASH
DAGAJI
BORASE
NA
PATIL
NA
CHANDRAKAN SUDHAKAR
HARISH
BHAGWANDAS KABRA
NA
AJAY
ASHOK
KARWA
NA
SHIVRAJ
BAPURAO
MAJGE
NA
SHARADCHAN DATTATRAYA KUBER
NA
USHA
BHARAT
SURYAWANSHI NA
PRADEEP
PRAKASH
MULEY
NA
PUSHPA
BRIJMOHAN SONI
NA
SHARDA
SANJAY
SONI
NA
BEDMYTHA NANDLAL
TARACHAND NA
SHUBHANGI GOVIND
RATHI
NA
VISHVJIT
PRATAPSINGH PARDESHI
NA
KAILASH
TEJRAO
SHINDE
NA
GIRISH
ASARAM
RAKHE
NA
SANDEEP
KRISHANRAO DHAGE
NA
JAYSHREE
RAJENDRA
BOTHARA
NA
GAJANAN
BABASAHEB KHANDEBHARA NA
KAMAL
BHUJANGRAO NALAWADE
NA
ANAND
BABURAO
ZILLEWAR
NA
AMIT
ARUN
ERULKAR
NA
VIJAY
GANGARAM PARGEWAR
NA
PRAMOD
ABAJI
POTUWAR
NA
NA
USHA
BRIJNATHSINGHPARIHAR
JEETENDRA RADHAKISHAN SABOO
NA
UDAY
GOVINDRAO JOSHI
NA
N
H
MUTTEPAWAR NA
NA
AWADHUT
YESHWANTRAOTAWDE
DEEPAK
ASHOKRAO
CHADAWAR
NA
SMRITI
MAINDOLA
NA
VILAS
MADHUSUDAN PATIL
NA
SNEHA
H
DESHMUKH
NA
KAMALA
NARAYANAN
NA
KIRIT
HIMMATLAL CHANDARANA NA
RIPUDAMAN SINGH
NANDA
NA
CHANDABAI ZANAKLAL
KALPE
NA
VARSHA
VIVEK
MORONEY
NA
Pravin
Shriram
Jadhao
NA
PRAMOD
MORARJIBHAI KHETA
NA
Agrawal
NA
Purushottomd Sagarmal
NA
RAJESH
JAGDISHCHANDVYAS
NARESH
MORARJIBHAI KHETA
NA
DHEERAJ
KUMAR
MISHRA
NA
MEENA
NILAY
SAOJI
NA
VINAY
RAM
CHACHERE
NA
NARENDRA CHAKOLE
NA
MANGILAL
BHERULAL
GANDHI
NA
VIDYASAGAR SHRIRAM
FULZELE
NA
VINOD
HARINARAYAN DHOTE
NA
RAJESH
RAMCHANDRA DHONGDI
NA
LAILA
ABDULAZIZ
SATTANI
NA
ANITA
RISHABHAKUM MUNOT
NA
KAMLADEVI BALKISHAN
JAKHOTIYA
NA
PRADEEP
SHAMRAO
PADEWAR
NA
ARUN
CHITTARANJAN PRAMANIK
NA
LAXMI
RAMCHANDRARNANDANWAR NA
AVINASH
VASANTRAO KUREKAR
NA
RAJENDRA
DHANRAJ
PATLE
NA
PRABHAKAR MAROTRAO
KHADKE
NA
VIJAY
SHAMRAO
CHINCHOLE
NA
DEVANAND VISHNUPANT MANKAR
NA
SANJIWANI DALSINGH
SHIRSAT
NA
PRASANNA GAJANAN
ENDOLE
NA
AMOD
ARVIND
DESHPANDE
NA
VIJAYKUMAR NAMDEORAO JADHAV
NA
SANTOSH
MADANLAL
RATHI
NA
VINOD
BHIMRAO
NARKHEDE
NA
SHIVAJI
HARI
PATIL
NA
RAMESH
RAJARAM
INGALE
NA
VIJAY
DINKAR
POPHALI
NA
H.NO. 695/3,YAVAL INDIA
PLOT NO 18 SUDHA INDIA
3 RATHI CORNER SHAINDIA
4‐19‐53/151 BANJARINDIA
B‐1, PRATAP NAGAR INDIA
PLOT NO.07,JAYNAGINDIA
C/O SHIVAJI UBALE, INDIA
MULEY MULTI SERVI INDIA
H NO:3‐13‐200 KARI INDIA
KARIMPURA NEAR B INDIA
AT POST NAGAD TALINDIA
RATHI MARBLES, VIJ INDIA
41 BHAGYODAYA NAINDIA
C/O S.R. PAWAR UDAINDIA
PLOT NO‐ 5, AAROH INDIA
AMBAD ROAD 26, SAINDIA
RIDHI SIDHI APPART INDIA
INDIRA NAGAR, NEA INDIA
SAMATA COLONY, OINDIA
JHILHEWAR NIVAS C INDIA
NO.3 LAXMI NARAYAINDIA
SHAM NAGAR NAN INDIA
1‐8‐582, SNEH NAGAINDIA
BASERA H NO 1 13 8 INDIA
NO 6 BUIDLING NO 4INDIA
1‐18‐328,PURNA RO INDIA
CHAITANYA, NRJADHINDIA
AT POST TALANI TQ. INDIA
DEEPAK ASHOK CHA INDIA
CPWD TYPE‐5, QTR NINDIA
C‐25, SAMARTH SAHINDIA
202 KALPTARU APPTINDIA
360, SHANKAR NAGAINDIA
302, RADHA PALACE INDIA
H NO 10 FRIENDS COINDIA
KALPE LAYOUT WAR INDIA
204, PARIJAT APTS NINDIA
70‐B , Besides HanumINDIA
PRABHAT TALKIES PRINDIA
Gitanjali Store Opp. INDIA
IN FRONT OF J. R. COINDIA
PRABHAT TALKIES COINDIA
BEHIND DOLARE TREINDIA
OLD PROFESSOR CO INDIA
PLOT NO 61 , SHAST INDIA
BEHIND CENTRAL B INDIA
KRISHNA MANDIR WINDIA
AT RAJENDRA NAGA INDIA
AT‐DEWADI POST‐TUINDIA
LIFE INSSURANCE COINDIA
155 WARD NO 14 M INDIA
SURAJ 87‐89 , MUNOINDIA
SAFRONI APT FLAT NINDIA
19‐B WADGAON WAINDIA
R. NO. 3, C.E.T.I. HOSINDIA
HANUMAN NAGAR 1INDIA
NEAR DR.GOKHARE INDIA
NEAR HANUMAN MAINDIA
AT&PO.GHODPETH TINDIA
448 A VAVARE LAYO INDIA
YASHODA BOTHA ROINDIA
JOIN LAY OUT BULDINDIA
19 SHAHU NAGAR INDIA
IN FRONT OF BARTIYINDIA
AT POST DHAMANGAINDIA
AT POST ‐ GHUSSAR INDIA
PLOT NO. 16, GOKULINDIA
AT PO DHAMANGAOINDIA
BEHIND RADHAKRISHINDIA
NITYANAND NAGAR INDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
BHUSAWAL
BHUSAWAL
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
AURANGABAD
BHIR
BHIR
BHIR
BHIR
BHIR
JALNA
JALNA
JALNA
JALNA
JALNA
JALNA
JALNA
PARLI VAIJNATH
NANDED
AURANGABAD
NANDED
NANDED
NANDED
NANDED
NANDED
NANDED
NANDED
NANDED
THANE
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
NAGPUR
GONDIA
GONDIA
GONDIA
GONDIA
GONDIA
GONDIA
BHANDARA
BHANDARA
BHANDARA
BHANDARA
BHANDARA
WARDHA
WARDHA
WARDHA
CHANDRAPUR
CHANDRAPUR
SIDDI
CHANDRAPUR
CHANDRAPUR
CHANDRAPUR
CHANDRAPUR
BULDANA
BULDANA
BULDANA
BULDANA
BULDANA
BULDANA
BULDANA
BULDANA
BULDANA
AKOLA
AKOLA
425503
425508
431001
431001
431005
431005
431122
431122
431122
431122
431146
431203
431203
431203
431203
431203
431203
431203
431501
431601
431005
431602
431602
431602
431603
431605
431605
431743
431804
400614
440033
440003
440010
440012
440013
440022
440025
440027
440160
441601
441601
441601
441614
441614
441901
441904
441904
441909
441913
442001
442001
442001
442401
442401
486889
442401
442402
442701
442902
443001
443001
443001
443001
443001
443001
443101
443101
443104
444001
444001
12010700002068 Amount for unclaimed an
12013200009519 Amount for unclaimed an
12010600003019 Amount for unclaimed an
12013700002118 Amount for unclaimed an
12022000000245 Amount for unclaimed an
13025900011606 Amount for unclaimed an
12013300000920 Amount for unclaimed an
12028900003784 Amount for unclaimed an
12030700000655 Amount for unclaimed an
12030700000657 Amount for unclaimed an
12044700014803 Amount for unclaimed an
12010900022602 Amount for unclaimed an
12015800000770 Amount for unclaimed an
12028900002598 Amount for unclaimed an
12028900004053 Amount for unclaimed an
12028900005371 Amount for unclaimed an
12033500002015 Amount for unclaimed an
13023400002981 Amount for unclaimed an
12020000001750 Amount for unclaimed an
12042300001019 Amount for unclaimed an
12013200009403 Amount for unclaimed an
12017500001009 Amount for unclaimed an
12044700001153 Amount for unclaimed an
13041400047516 Amount for unclaimed an
12013200005970 Amount for unclaimed an
12017500001122 Amount for unclaimed an
12017700000031 Amount for unclaimed an
12017500001434 Amount for unclaimed an
12017500001963 Amount for unclaimed an
12044700032206 Amount for unclaimed an
12028900002109 Amount for unclaimed an
12044700028813 Amount for unclaimed an
12011300000112 Amount for unclaimed an
13023400000946 Amount for unclaimed an
12029900002143 Amount for unclaimed an
12010900011130 Amount for unclaimed an
12028900006419 Amount for unclaimed an
12010601000732 Amount for unclaimed an
12017500000409 Amount for unclaimed an
12010601000638 Amount for unclaimed an
12010601001855 Amount for unclaimed an
12017500000409 Amount for unclaimed an
12010601001556 Amount for unclaimed an
12010900014529 Amount for unclaimed an
12010900022334 Amount for unclaimed an
12010900020465 Amount for unclaimed an
12011300000768 Amount for unclaimed an
12017501000969 Amount for unclaimed an
12017500000942 Amount for unclaimed an
12010601001186 Amount for unclaimed an
12010601001514 Amount for unclaimed an
12017501000868 Amount for unclaimed an
12010601001158 Amount for unclaimed an
12010601001378 Amount for unclaimed an
12028900001272 Amount for unclaimed an
13041400049954 Amount for unclaimed an
12010900000850 Amount for unclaimed an
13041400025696 Amount for unclaimed an
12010900000646 Amount for unclaimed an
12018600002167 Amount for unclaimed an
12018600002647 Amount for unclaimed an
12018600002723 Amount for unclaimed an
12018600002804 Amount for unclaimed an
12018600002806 Amount for unclaimed an
12053500000791 Amount for unclaimed an
12010600010645 Amount for unclaimed an
12020000002771 Amount for unclaimed an
12018600002627 Amount for unclaimed an
12010900002197 Amount for unclaimed an
12038400006597 Amount for unclaimed an
22.00
22.00
44.00
22.00
55.00
220.00
55.00
110.00
11.00
220.00
11.00
11.00
11.00
22.00
55.00
11.00
275.00
55.00
55.00
55.00
44.00
22.00
55.00
77.00
11.00
110.00
55.00
55.00
55.00
165.00
110.00
11.00
55.00
88.00
165.00
22.00
55.00
66.00
1100.00
220.00
55.00
110.00
110.00
110.00
11.00
110.00
110.00
110.00
33.00
165.00
220.00
1430.00
11.00
22.00
55.00
33.00
110.00
33.00
165.00
77.00
11.00
44.00
11.00
55.00
55.00
11.00
22.00
55.00
110.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SHWETA
YOGESH
VAZE
NA
SAVITA
RAJENDRA
JOSHI
NA
HARSHA
RAJENDRA
DHABALIA
NA
NA
KAMALKISHORDAMODARDASJTAWARI
NA
RAJESH
KAMALKISHORJCHANDAK
VARSHA
MILIN
BADGUJAR
NA
CHHITARKA
NA
RANCHHODDAHAJARIMAL
RAVI
ASHOKKUMAR MOTWANI
NA
NIDHI
AJAY
BILALA
NA
PREETI
VIJAY
BILALA
NA
VIJAY
SHIVDASJI
NAVGAJE
NA
PANKAJ
GIRISH
KOTAK
NA
USHA
ASHOKKUMAR HEDA
NA
VIJAY
SHESHRAO
BORDE
NA
SAROJ
GIRISH
KOTHARI
NA
SARITA
GOVARDHAN WAGHELA
NA
RAVINDRA
WAMANRAO DHALE
NA
SNEHA
SUSHANT
RATHI
NA
SHARAD
VISHWASHRAO GAWANDE
NA
TAORI
NA
MAHENDRAKUJAIKISAN
VARSHA
RAJESH
GHUGE
NA
ANITA
RAJENDRA
BHAGWAT
NA
RAJANI
SUBHASH
PATIL
NA
POOJA
DEEPAK
RATHI
NA
SURESH
SAKHARAMJI VYAWAHARE NA
INDUMATI
SUBHASH
BORAKHADE NA
KIRAN
MAHESH
MAKWANA
NA
REKHA
HEMANT
VARMA
NA
TARUN
KUNJILAL
KOTHARI
NA
DIPAKKUMAR JAGANNATH VARMA
NA
SHARMILA
RAJESH
GUPTA
NA
DILIP
DADARAO
HARANE
NA
GAYATRI
MADHAV
KALE
NA
VIJAY
BAPURAO
DESHMUKH
NA
KISANLAL
MULCHAND
CHANDAK
NA
SHANTARAM DAYARAM
GANORKAR
NA
NILESH
SHANTARAM GANORKAR
NA
NA
RAJENDRAKUMSHANKARLAL KEDIYA
NA
SHIRISH
HARISHCHANDRGUPTA
VIRUTIKAR
NA
CHANDRAKAN TUSHIRAM
NA
DINESHKUMARTRIBAUNBHAI SOLANKI
GHOGALE
NA
DNYANESHWAEKNATH
DINESH
VALLABHDAS RATHI
NA
ARUN
NARAYAN
KAMBLE
NA
VIJAYA
PRAKASH
JOSHI
NA
DHARMESH CHETAN
RUPAREL
NA
ASHISH
SHRIKISHAN PURWAR
NA
ABRAR
AHEMAD
SAIFULLA KHAN NA
NA
SHASHANK
PURUSHOTTAMBADGE
MAHAVIR
MADHAVRAO GUNGE
NA
PRAMOD
DAGDU
BORALKAR
NA
ARUNKUMAR RATANLAL
SHROFF
NA
MANDA
SUMERSINGH RAGHUVANSHI NA
RAJARAM
JUGALKISHORJI ZANWAR
NA
ASRAR
AHMED
SYED
NA
PARAG
JITENDRA
PATEL
NA
NA
MANGESH
SUDHAKARRAOKHAPARKAR
OMPRAKASH SHRINIWAS
LADDHA
NA
PURNIMA
ARUNKUMAR SHROFF
NA
PANKAJ
SURESHRAV
SURSHE
NA
VINOD
PRALHAD
AUTKAR
NA
BALKRUSHNA SHALIGRAM AMALE
NA
RAVI
PRABHAKAR PANDE
NA
KOMAL
SURESHSINGH CHAUHAN
NA
Ravindrasingh Surendrasingh Saluja
NA
NA
RATNAKAR
MADHUKARRAOCHARDE
HITESH
MANIKLALJI
KASAT
NA
NEETA
ANIL
YELANE
NA
SAROJ
AJITKUMAR
DEVADA
NA
SUJITKUMAR PUKHRAJJI
MUNDADA
NA
RAGHUVANSHI APPAINDIA
AKKALKOT, DEVIMA INDIA
"KETAKI" BALAJI NAGINDIA
MANKARNA PLOT AINDIA
SHREE KAMAL CANVINDIA
DESHMUKH FILE BADINDIA
BALAJI NAGAR, BEHI INDIA
SINDHI CAMP, PAKKINDIA
C/O PARAS CORPORAINDIA
C/O PARAS CORPORAINDIA
BEHIND SHALINI TALINDIA
NEAR MALPANI HOS INDIA
284‐4 , KEDIA PLOT , INDIA
NEAR SIDDHIVINAYAINDIA
PLOT NO‐1, VIDHYA INDIA
"ABHILASHA APPTS" INDIA
KAPILA NAGAR NEARINDIA
SNEHA‐SURABH BAL INDIA
BEHIND MEHER HOSINDIA
OPP HOTEL INDRAPRINDIA
AT SAMTA COLONY, INDIA
9, DAMODAR HOUSI INDIA
SURAJ , NEAR PUND INDIA
13 ,KOTHARI DUPLEXINDIA
16, SARAF LAIN JAYAINDIA
BEHIND TAWARI HA INDIA
VITTHAL SANKUL BH INDIA
SHARDA JWELLERS SINDIA
MAHESH OIL MILL G INDIA
SARAFA BAZAR C/O INDIA
DARYPUR ROAD MS INDIA
TALOKAR PURA AKO INDIA
C/O AMAR MEDICALINDIA
AT POST PAILPADA TINDIA
25,YESHAVANT COLOINDIA
BHUT BANGLA, SHEINDIA
BHUT BANGLOW, ATINDIA
133,WARD NO.18 TAINDIA
NEAR RAJESHWAR MINDIA
ABHYAKAR WARD TAINDIA
SAP INDUSTRIES PLOINDIA
C/O V R AWDHUT SAINDIA
RALIES PLOT KHAM INDIA
SWAMI MUKATANA INDIA
UDASI BABA NAGAR INDIA
JALALPURA MAHAVI INDIA
MAIN ROAD KHAM INDIA
GRAMPANCHAYAT PINDIA
HUDCO COLONY, I/F INDIA
AT POST‐RISOD DIST INDIA
JAIN GALLI RISOD INDIA
MANGILAL PLOT, A INDIA
NEAR RAJAPETH POLINDIA
SABANPURA AMRAVINDIA
C/O. DR. SYED ABRA INDIA
PATEL NIWAS , NEW INDIA
DESHPANDE WADI, INDIA
"SAKET", NEAR Z.P.C INDIA
17 MANGILAL PLOT INDIA
RATHI NAGAR, AMRINDIA
BHIVAPURKAR NAGAINDIA
LAXMI NARAYAN NAINDIA
35, DATTA PROVIJIO INDIA
BRAMHAN WADI BH INDIA
Near Gurudwara GanINDIA
PRABHU COLONY NAINDIA
NEAR WATER TANK INDIA
GAWANDE LAY‐OUT INDIA
SUBHASH CHOWK MINDIA
GANDHI CHOWK, MAINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
NAGPUR
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
AKOLA
KHAMGAON
KHAMGAON
KHAMGAON
KHAMGAON
KHAMGAON
KHAMGAON
KHAMGAON
KHAMGAON
KHAMGAON
KHAMGAON
KHAMGAON
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
AMRAVATHI
444001
444001
444001
444001
444001
444001
444001
444001
444001
444001
444001
444001
444001
444001
444002
444003
444004
444004
444004
444004
444004
440022
444005
444005
444101
444101
444101
444101
444101
444101
444101
444101
444101
444102
444105
444203
444203
444203
444203
444290
444303
444303
444303
444303
444303
444303
444303
444401
444403
444506
444506
444601
444601
444601
444601
444601
444601
444602
444602
444603
444604
444605
444605
444605
444606
444606
444607
444607
444701
444709
12044700029722 Amount for unclaimed an
13023100000094 Amount for unclaimed an
13023100000164 Amount for unclaimed an
13023100000489 Amount for unclaimed an
13023100000530 Amount for unclaimed an
13023100000597 Amount for unclaimed an
13023100000646 Amount for unclaimed an
13023100000833 Amount for unclaimed an
13035800000159 Amount for unclaimed an
13035800000159 Amount for unclaimed an
13035800000211 Amount for unclaimed an
13035800000282 Amount for unclaimed an
13035800000333 Amount for unclaimed an
13035800000447 Amount for unclaimed an
13035800000039 Amount for unclaimed an
13035800000016 Amount for unclaimed an
13023100000595 Amount for unclaimed an
13035800000044 Amount for unclaimed an
13035800000125 Amount for unclaimed an
13035800000132 Amount for unclaimed an
13035800000218 Amount for unclaimed an
12010700002062 Amount for unclaimed an
13035800000212 Amount for unclaimed an
13035800000330 Amount for unclaimed an
12028900006018 Amount for unclaimed an
12028900006071 Amount for unclaimed an
12028900006087 Amount for unclaimed an
12028900006120 Amount for unclaimed an
12033200003095 Amount for unclaimed an
12033200015070 Amount for unclaimed an
12033200019533 Amount for unclaimed an
12033200024694 Amount for unclaimed an
12033200025491 Amount for unclaimed an
12010900023603 Amount for unclaimed an
13035800000155 Amount for unclaimed an
12010900001264 Amount for unclaimed an
12010900001570 Amount for unclaimed an
12010900008571 Amount for unclaimed an
12011300001846 Amount for unclaimed an
12010601001193 Amount for unclaimed an
12028900006458 Amount for unclaimed an
12038400007563 Amount for unclaimed an
13023100000443 Amount for unclaimed an
13023100000471 Amount for unclaimed an
13023100000477 Amount for unclaimed an
13023100000578 Amount for unclaimed an
13023100000827 Amount for unclaimed an
13023100000660 Amount for unclaimed an
13035800000379 Amount for unclaimed an
12010600007662 Amount for unclaimed an
12010600011969 Amount for unclaimed an
12010900003436 Amount for unclaimed an
12032100000701 Amount for unclaimed an
12044700006345 Amount for unclaimed an
12045400000020 Amount for unclaimed an
13035800000180 Amount for unclaimed an
13035800000214 Amount for unclaimed an
12010900001179 Amount for unclaimed an
12032100000530 Amount for unclaimed an
12020000001089 Amount for unclaimed an
12028400000613 Amount for unclaimed an
12019101004914 Amount for unclaimed an
12028400000297 Amount for unclaimed an
12038400005496 Amount for unclaimed an
12010601000738 Amount for unclaimed an
12038400003913 Amount for unclaimed an
12010601001361 Amount for unclaimed an
12036000000312 Amount for unclaimed an
12010601001208 Amount for unclaimed an
12010601001079 Amount for unclaimed an
22.00
330.00
66.00
2200.00
22.00
22.00
110.00
55.00
110.00
110.00
55.00
132.00
55.00
55.00
550.00
22.00
176.00
22.00
22.00
22.00
55.00
11.00
55.00
110.00
22.00
11.00
33.00
22.00
22.00
55.00
66.00
220.00
55.00
55.00
44.00
11.00
11.00
55.00
55.00
22.00
110.00
55.00
275.00
220.00
1144.00
22.00
55.00
55.00
22.00
11.00
11.00
880.00
275.00
22.00
33.00
44.00
165.00
110.00
385.00
66.00
55.00
11.00
55.00
44.00
11.00
275.00
55.00
22.00
110.00
55.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
JAGDISH
LAXMINARAYANTAORI
NA
HARSHAVARD PRABHAKARRA DESHMUKH
NA
SHAHU
ASHOK
INGOLE
NA
SACHIN
BHIMRAO
KOLHE
NA
MANGESH
RAM
PADMAWAR NA
ANIL
BAPURAO
VYAWAHARE NA
RAMDAS
KAWADUJI
SAWARKAR
NA
DEVENDRA NATHSHARAN PANDE
NA
ANUJ
VIJAYRAO
MUKEWAR
NA
MUKESH
KUMAR
MAHAJAN
NA
JASPAL
SINGH
BHATIA
NA
VIKAS
AGRAWAL
NA
MANISH
JAIN
NA
MAHENDRA SHANKAR
DIXIT
NA
VIMLA
AGRAWAL
NA
VANITA
BHATIA
NA
DEEPAK
K
CHUGH
NA
SHARMA
RAMESH
CHANDRA
NA
HEMLATA
JAT
NA
PULKIT
VIJAYVARGIYA
NA
BAL
KISHAN
BHATIA
NA
RAVINDRA
SONI
NA
KAMIL
AHAMAD
SIDDIQUE
NA
SANTOSH
CHOURASIA
NA
SHRIRAM
CHAUHAN
NA
NITA
MISHRA
NA
DEEPTI
JAIN
NA
JAYANTI
SINGH
NA
SUKH
DEO
NAGALE
NA
GOPA
SRICHANDAN
NA
RAJESH
KUMAR
SARATKER
NA
JAGDISH
KUMAR
NAVLANI
NA
AJAY
AGRAWAL
NA
SUBASH
RASAL
NA
PRADEEP
VERMA
NA
MAHIPAL
SINGH
YADAV
NA
DHANWANT SINGH
GILL
NA
SYEDIBNE
SAEEDALI
JAFRI
NA
RAHUL
SHARMA
NA
VIJAY
KUMAR
RATHORE
NA
NISHA
CHATURVED
NA
ASHA
KHADDAR
NA
SAVITA
PANJWANI
NA
FAIYAZ
BAIG
NA
SATISH
KUMAR
GAWANDE
NA
ANIL
SUKUMAR
NA
SHUBHADA JEJURIKAR
NA
ROHIT
SHARMA
NA
SHOBHANA SHUKLA
NA
KANCHAN
SOTI
NA
H
K
BATHEJA
NA
OMI
BAI
KHARE
NA
JIVAN
SANGAMNERKAR
NA
RAMESH
KUMAR
PRAJAPATI
NA
JAYA
SHRIRAO
NA
ANITA
SHARMA
NA
MANJU
MAHENDRU
NA
NITIN
VERMA
NA
SHRADDHA S
CHOUDHARI
NA
K
V
NARASIMHA MUNA
ASHISH
OJHA
NA
BANSHI
LAL
KHARBANDA NA
SHAILENDRA KUMAR
SHARMA
NA
PRITI
MEHIA
NA
USHA
CHOUHAN
NA
RAM
GOPAL
MISTRY
NA
T
THOMAS
NA
DEEPAK
KUMAR
SEN
NA
SANJAY
KUMAR
JAIN
NA
DEVENDRA UPADHYAY
NA
GANDHI CHOWK DH INDIA
64, JIN PLOT DARYAPINDIA
C/O A. S. INGOLE AS INDIA
SAINATH LAY‐OUT U INDIA
SHIV CLINIC GANDHIINDIA
29, PUSAD CITY WARINDIA
TILAK NAGAR WARD INDIA
QTR NO C‐12 WCL PAINDIA
NATRAJ CHOWK, JATINDIA
23 JAWAHAR NAGARINDIA
M NO 128 VISHNUPUINDIA
28 SAVORDAY NAGAINDIA
18/03, NEW MAHES INDIA
49, SUDERSHAN NAGINDIA
783, SUDAMA NAGAINDIA
FH‐384, SCHEME NOINDIA
15‐A,VANDANA NAGINDIA
56,NAI COLONY VILL INDIA
1241, JAT HOUSE, AYINDIA
ARENA MULTIMEDIAINDIA
40, CHIKITSALAY MAINDIA
196 TATA NAGAR GAINDIA
SUPER D‐377 MPEB INDIA
S D ‐ 585 MPEB SARNINDIA
OE 14 MPEB COLONYINDIA
SD/293,NEAR JAIN MINDIA
C/O RAJESH KUMAR INDIA
Q NO: NEW ‐B/61 ABINDIA
SUPER E‐520 MPSEB INDIA
SD ‐ 457 MPEB COLOINDIA
OLD MARKET PATHAINDIA
SHIVAJI NAGAR , SIN INDIA
NEAR MAHAVEER JAINDIA
WARD NO 30 HARIP INDIA
OPP SBI ADB, BABA INDIA
H.NO. 279, MIG DEL INDIA
H NO. 1 GOYAL HILL INDIA
38‐HAWA MAHAL BINDIA
H.NO‐26 E‐8 ARERA INDIA
H.NO‐23, NOOR MA INDIA
HIG‐24/8 GEETANJA INDIA
F‐ 90/ 39 TULSI NAG INDIA
13/4 ANJALI COMPL INDIA
H. NO. 3, L‐1 NADDAINDIA
H.NO. 60 ZONE ‐ 2NDINDIA
200, NEERAJA NAGA INDIA
M. I. G. 210 E ‐ 7, AR INDIA
79,CHANAKYAPURI CINDIA
HOUSE OF SHRI SUR INDIA
C‐3 SHAKUN APPT C‐INDIA
H NO‐B2/92 SAGAR INDIA
MIG 48 SECTOR A RAINDIA
1956 B TYPE E SECTOINDIA
25 N 2 E SECTOR BHINDIA
H NO 169 BHARAT NINDIA
F‐11,MINAL DWELLININDIA
A 285 MINAL RESIDEINDIA
M 205 9A SAKET NAGINDIA
653 9B SAKET NAGA INDIA
VEDA NIWAS NO.‐1INDIA
HOUSE NO‐12‐A PARINDIA
SAVARKAR PATH BA INDIA
H. NO. 13, DIDHALEEINDIA
5/88, DR. KRIPA RAMINDIA
C O N S CHAUHAN S INDIA
ENGLISHPURA, SEHOINDIA
MADHUKAR SHAH WINDIA
NAND LAL SEN 219, INDIA
NEAR VIJAY TALKIES INDIA
SHYAMPURA NANAKINDIA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
AMRAVATHI
PARATWADA
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
YEOTMAL
KHARGAON
INDORE
INDORE
INDORE
INDORE
INDORE
INDORE
INDORE
BETMA
BETMA
DEWAS
UJJAIN
RATLAM
BETUL
BETUL
BETUL
BETUL
BETUL
BETUL
BETUL
BETUL
BETUL
HOSHANGABAD
HOSHANGABAD
HOSHANGABAD
HOSHANGABAD
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
RAIPUR
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
VIDISHA
VIDISHA
VIDISHA
SEHORE
SEHORE
SAGAR CANTT
SAGAR CANTT
SAGAR CANTT
SAGAR CANTT
444709
444803
445001
445001
445103
445204
445304
445304
445304
451001
452001
452001
452002
452009
452009
452010
452018
453441
453441
455001
456335
457001
460447
460447
460447
460447
460447
460447
460447
460447
460449
461111
461111
461111
461661
462001
462001
462001
462001
462001
462003
462003
462003
462008
462011
462012
462016
462016
492010
462021
462021
462021
462021
462021
462021
462023
462023
462024
462024
462026
462043
464001
464200
464221
466001
466001
470001
470002
470002
470113
12010601001356 Amount for unclaimed an
12028900003214 Amount for unclaimed an
12010601000893 Amount for unclaimed an
12010900020418 Amount for unclaimed an
12020000002658 Amount for unclaimed an
12010601000655 Amount for unclaimed an
12010601001366 Amount for unclaimed an
12010601001417 Amount for unclaimed an
12010700002681 Amount for unclaimed an
13019300006983 Amount for unclaimed an
12033200012933 Amount for unclaimed an
12044700048461 Amount for unclaimed an
12036800000151 Amount for unclaimed an
12010608000314 Amount for unclaimed an
12024901000087 Amount for unclaimed an
12017000001031 Amount for unclaimed an
12024901000341 Amount for unclaimed an
12010608000095 Amount for unclaimed an
12024901000214 Amount for unclaimed an
12044700017551 Amount for unclaimed an
12044700009632 Amount for unclaimed an
12010608001032 Amount for unclaimed an
12010700002443 Amount for unclaimed an
12010700002590 Amount for unclaimed an
12033200036636 Amount for unclaimed an
12059500000037 Amount for unclaimed an
12059500000148 Amount for unclaimed an
12059500000172 Amount for unclaimed an
12059500000239 Amount for unclaimed an
13019300006618 Amount for unclaimed an
12033200036670 Amount for unclaimed an
12028500000154 Amount for unclaimed an
12028500000174 Amount for unclaimed an
12044700017544 Amount for unclaimed an
12028500000235 Amount for unclaimed an
12010608000671 Amount for unclaimed an
12010608000818 Amount for unclaimed an
12010900014159 Amount for unclaimed an
12031600001393 Amount for unclaimed an
12041000000043 Amount for unclaimed an
12028900001026 Amount for unclaimed an
12028900004089 Amount for unclaimed an
12033200020059 Amount for unclaimed an
12031600001950 Amount for unclaimed an
12010608000742 Amount for unclaimed an
12010608000775 Amount for unclaimed an
12013200001463 Amount for unclaimed an
12044700029511 Amount for unclaimed an
13019300009096 Amount for unclaimed an
12031600000015 Amount for unclaimed an
12031600000555 Amount for unclaimed an
12031600000913 Amount for unclaimed an
13019300008844 Amount for unclaimed an
13041400005368 Amount for unclaimed an
13041400011458 Amount for unclaimed an
12031600000093 Amount for unclaimed an
13019300006845 Amount for unclaimed an
13019300010045 Amount for unclaimed an
13041400022185 Amount for unclaimed an
12059500000087 Amount for unclaimed an
12031600000452 Amount for unclaimed an
12010608000799 Amount for unclaimed an
12059500000033 Amount for unclaimed an
12059500000077 Amount for unclaimed an
12033500001668 Amount for unclaimed an
12044700001953 Amount for unclaimed an
12031600001107 Amount for unclaimed an
12010608000790 Amount for unclaimed an
12031600001108 Amount for unclaimed an
12013200005013 Amount for unclaimed an
55.00
44.00
99.00
11.00
110.00
110.00
55.00
165.00
44.00
11.00
330.00
22.00
110.00
33.00
550.00
110.00
22.00
330.00
33.00
275.00
11.00
55.00
22.00
55.00
110.00
55.00
220.00
550.00
22.00
121.00
66.00
220.00
110.00
77.00
110.00
22.00
77.00
198.00
110.00
275.00
55.00
220.00
220.00
44.00
88.00
11.00
440.00
22.00
187.00
22.00
55.00
110.00
550.00
110.00
77.00
165.00
22.00
11.00
22.00
110.00
55.00
110.00
33.00
22.00
627.00
11.00
198.00
44.00
110.00
231.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
CHAKRESH
NEELESH
SUNITA
SANTOSH
RIGVED
DEVENDRA
AJAY
DEVENDRA
SUNDER
ALOK
YATENDRA
ASHOK
LALITA
SWATI
SHYAM
VIKAS
AJAY
ANIL
PANKAJ
VINOD
Sadashiv
VIMAL
AJAY
SULEKHA
Sunil
Sangeeta
POONAM
Rajesh
NAVIN
MUKESH
SOURABH
BHAGWAT
SMT
SHANKER
Jitendra
SEEPIL
KUMKUM
SAVITRI
RAJESH
VIKAS
KAMLESH
MUNNA
ABHISHEK
SHITALA
MANORAMA
SHIVENDRA
LAXMI
SEEMA
REKHA
PRANALI
SHIV
POORAN
YASHPAL
ABDUL
I
DEBASHISH
AMINA
RAM
BIRJU
SANJAY
ANAND
RAJIV
SURESH
NILESH
UMESH
KANCHAN
SUNITA
SANTOSH
ALKA
RAJESH
KUMAR
KUMAR
JAIN
REKVAR
ASAWA
KUMAR
AGRAWAL
PRATAP
LAL
KHANNA
SINGH
KUMAR
DEVI
VERMA
MOHAN
JAIN
KUMAR
KUMAR
SABU
KUMAR
Varanbal
KUMAR
KUMAR
JAIN
Agrawal
Bafna
SACHIN
Kumar
CHOURASIA
KUAMR
GUPTA
PRASAD
MUKTI
SINGH
Raj
JAIN
SHARMA
PATHAK
KUMAR
KUMAR
PRASAD
LAL
SINGH
PRASAD
CHOUDHA
KUMAR
NARAYAN
AGRAWAL
GUPTA
BURRI
KUMAR
SINGH
ARYA
HANIF
RAJAN
DUTTA
BEGUM
KUMAR
PASWAN
KUMAR
KUMAR
LOCHAN
KUMAR
JAIN
CHOUHAN
AGRAWAL
BEGANI
CHANDRA
RAJPAL
KUMAR
JAIN
JAIN
NA
NA
NA
NA
NA
JAIN
NA
NA
YADAV
NA
AGGARWAL
NA
NA
KUSHWAH
NA
DIXIT
NA
LADHANI
NA
NA
MAHESHWARI NA
NA
SHARMA
NA
PHADHIS
NA
NA
PANDEY
NA
NA
MASIH
NA
NAYAK
NA
NA
NA
NA
AGRAWAL
NA
Limje
NA
NA
REHANDWANI NA
NA
JAISWAL
NA
PANDYA
NA
NA
Jain
NA
NA
NA
NA
RAVIDAS
NA
SINGH
NA
SHUKLA
NA
GHOLASH
NA
NA
PANDEY
NA
NA
PANDEY
NA
AGARWAL
NA
NA
NA
NA
PATEL
NA
PATEL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MISHRA
NA
NA
GAJBHIYE
NA
AGRAWAL
NA
SHARMA
NA
JAIN
NA
NA
NA
NA
NA
JAIN
NA
NA
GUPTA
NA
RAM WARD BINA BIINDIA
MASJID WARD H NO INDIA
W/O RAJESH KUMARINDIA
S/O GOKUL PRASAD INDIA
FLAT NO B 12/7 BORINDIA
CHETGIRI COLONY B INDIA
M/S SURAJMAL BAN INDIA
DH 86 DEEN DAYAL NINDIA
11, LAXMI VIHAR, H. INDIA
H‐29, GANDHI NAGAINDIA
NEW GRASIM VIHARINDIA
224, NEW JIWAJI NA INDIA
GURUNANAK COLONINDIA
E‐5 COMMISSIONER INDIA
105 HOUSING COLO INDIA
BANGLA BAZAR, ‐ ‐ BINDIA
H NO 1237 VIDYUT KINDIA
NAGDWAR CHOWK INDIA
RELWAY CHOWK, SAINDIA
SERVEY OFFICER MOINDIA
Eklehra Post Eklehra INDIA
WARD NO 4 NEWTO INDIA
KANHAN AREA HOSPINDIA
MAIN ROAD BAZAR CINDIA
S/o P.P.Agrawal GujrINDIA
Ward No. ‐ 19 Maha INDIA
16 GUJRI CHOWK W INDIA
S/O S.L Limaje Old‐g INDIA
55 RANI AWANTI BA INDIA
AMBEDKAR WARD BINDIA
SINGH WAHANI WARINDIA
KRASHI UPAJ MAND INDIA
H.NO. 564/1 CHEREEINDIA
TES COY 1TTR 1STC INDIA
110, Nehru Nagar OpINDIA
SHAHPURA JABALP INDIA
BEHIND S.P BANGLOINDIA
PATHAK SADAN JAWINDIA
PRIYADARSHINI HIGHINDIA
ADARSH COLONY WAINDIA
QR. NO. F/7 POLY.COINDIA
Q. NO ‐ NC/8 MPEB INDIA
BANK COLONY ST 2 BINDIA
VILL‐SAGAUNI VIKASINDIA
BEHD BUS STAND SHINDIA
TOPKHANA, DIST‐RE INDIA
C/O AGARWAL SURTINDIA
ANCHAL KUMAR AG INDIA
QR. NO. C‐13 NIGAH INDIA
NH 2 C 119 VSTPP VIINDIA
RAJ MEDICAL STORE INDIA
21, KH KAMTI, ‐ GOTINDIA
24/1, BARAPURA ATINDIA
ABDUL HANIF SUBHAINDIA
QR. NO. 36/B G ‐ PO INDIA
QR. NO. 32‐B C‐ POCINDIA
BLOCK NO. 24/D J‐POINDIA
150D, H.S.C.L. COLO INDIA
QUATER NO‐9/8 STRINDIA
E‐112 A,SURYA VIHAINDIA
RAVI HOUSE, 5/7, NEINDIA
MAIN ROAD CHIKLA INDIA
C/O SURESH KUMARINDIA
AARA MACHINE ROAINDIA
MOHAN GENERAL STINDIA
34 LALGANGA SHOP INDIA
459, SUNDER NAGARINDIA
OLD DENA BANK, GUINDIA
C 12 RADHASWANC INDIA
3‐4‐5, RUKMINI DEV INDIA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
SAGAR CANTT
SAGAR CANTT
SAGAR CANTT
SAGAR CANTT
SAGAR CANTT
CHHATARPUR
GWALIOR
GWALIOR
GWALIOR
GWALIOR
GWALIOR
GWALIOR
ANTRI
MORENA
BHIND
BHIND
DHAR
DHAR
DHAR
DHAR
DHAR
DHAR
DHAR
SEONI
BALAGHAT
BALAGHAT
BALAGHAT
BALAGHAT
MANDLA
MANDLA
MANDLA
MANDLA
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
BARELA
SHADOL
CHHATARPUR
SHADOL
SHADOL
SHADOL
SHADOL
SATNA
SATNA
SATNA
REWA
REWA
REWA
SIDDI
SIDDI
NARSINGHPUR
NARSINGHPUR
NARSINGHPUR
NARSINGHPUR
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
BHILAI
DURG
RAJNANDGAON
RAJNANDGAON
RAJNANDGAON
RAIPUR
RAIPUR
RAIPUR
RAIPUR
RAIPUR
470113
470113
470113
470113
470113
471001
474001
474001
474002
474002
474003
474011
475110
476001
477001
477001
480001
480001
480106
480441
480441
480447
480551
480886
481001
481001
481001
481111
481661
481661
481661
481661
482002
482002
482003
483119
484001
471001
484001
484001
484001
484220
485001
485001
485001
486001
486001
486001
486884
486885
487118
487118
487118
487551
490006
490006
490006
490006
490009
490020
490020
491228
491411
491441
491995
492001
492001
492001
492001
492015
12013200009813 Amount for unclaimed an
12013200009826 Amount for unclaimed an
12031600001907 Amount for unclaimed an
12031600002080 Amount for unclaimed an
13019300013495 Amount for unclaimed an
12043300000683 Amount for unclaimed an
12013200001219 Amount for unclaimed an
13041400034635 Amount for unclaimed an
12011300000563 Amount for unclaimed an
12013200000704 Amount for unclaimed an
12044700046543 Amount for unclaimed an
12010600004766 Amount for unclaimed an
12044700033400 Amount for unclaimed an
12038400009042 Amount for unclaimed an
12013200005259 Amount for unclaimed an
12044700005627 Amount for unclaimed an
12010601000922 Amount for unclaimed an
12010601000966 Amount for unclaimed an
12020000003262 Amount for unclaimed an
12010601001117 Amount for unclaimed an
12010601001477 Amount for unclaimed an
12010601000881 Amount for unclaimed an
12010601001346 Amount for unclaimed an
12044700033171 Amount for unclaimed an
12010600001068 Amount for unclaimed an
12010601000401 Amount for unclaimed an
12010601002010 Amount for unclaimed an
12010601001315 Amount for unclaimed an
12021600000899 Amount for unclaimed an
12021600000903 Amount for unclaimed an
12033200026025 Amount for unclaimed an
13025900007310 Amount for unclaimed an
12024700001115 Amount for unclaimed an
13019300007423 Amount for unclaimed an
12043700000130 Amount for unclaimed an
12026500000129 Amount for unclaimed an
12035602000008 Amount for unclaimed an
12035602000009 Amount for unclaimed an
12035602000083 Amount for unclaimed an
12035602000085 Amount for unclaimed an
12035602000086 Amount for unclaimed an
12035602000054 Amount for unclaimed an
12013200007339 Amount for unclaimed an
12044700031138 Amount for unclaimed an
13041400023339 Amount for unclaimed an
12019101004516 Amount for unclaimed an
12028900001783 Amount for unclaimed an
12028900004744 Amount for unclaimed an
12032700001309 Amount for unclaimed an
13019300009018 Amount for unclaimed an
12044700001741 Amount for unclaimed an
12044700022786 Amount for unclaimed an
12044700024238 Amount for unclaimed an
12031600001449 Amount for unclaimed an
12038400000398 Amount for unclaimed an
12038400000650 Amount for unclaimed an
12038400004121 Amount for unclaimed an
13019300003405 Amount for unclaimed an
12038400000111 Amount for unclaimed an
12010900028726 Amount for unclaimed an
12011300002745 Amount for unclaimed an
12011802000223 Amount for unclaimed an
12044700017199 Amount for unclaimed an
12011802000125 Amount for unclaimed an
12010600009107 Amount for unclaimed an
12010600003153 Amount for unclaimed an
12010600003484 Amount for unclaimed an
12030000001651 Amount for unclaimed an
12033500001706 Amount for unclaimed an
13025900005576 Amount for unclaimed an
22.00
22.00
110.00
110.00
11.00
165.00
22.00
33.00
33.00
165.00
44.00
11.00
55.00
22.00
110.00
33.00
275.00
110.00
55.00
275.00
11.00
165.00
495.00
220.00
55.00
55.00
55.00
110.00
22.00
110.00
11.00
110.00
55.00
22.00
55.00
55.00
55.00
220.00
22.00
55.00
55.00
110.00
33.00
11.00
44.00
55.00
330.00
275.00
55.00
22.00
330.00
55.00
55.00
55.00
440.00
55.00
55.00
22.00
165.00
22.00
1100.00
55.00
110.00
165.00
33.00
55.00
99.00
55.00
22.00
22.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
SUMAN
LATA
JAIN
NA
RAJNI
MODI
NA
ABHISHEK
MODI
NA
MUKTA
PULSULE
NA
SARITA
UIKE
NA
ELSY
THOMAS
NA
SURYA
KANT
SHARMA
NA
MADAN
MOHAN
SINGH
NA
SADHANA
SONI
NA
RAJPATI
MISHRA
NA
ANJANA
V
MANDLOI
NA
RAKHI
DAVE
NA
RUPESH
KUMAR
AGRAWAL
NA
AJAY
BABU
T
NA
NITESH
DOWLAGAR
NA
SRINIVAS
KUMMARA
NA
A
V
NARASIMHA MUNA
NALLAMILLI SUDHA
BHARGAVI
NA
MOHAMMED ALI
HUSSAIN
NA
ADITI
KRISHNA
PRASAD
NA
KRISHNA
MOHAN
KOKKONDA
NA
MADHAVA
RAO
K
NA
VEGESANA
JAGADEESWARAVARMA RAJU NA
GOWTHAMI MADIREDDY
NA
T
K
PANTHULU
NA
SUDHIR
RAO
S
NA
KAMESWARA SARMA
MANTHA
NA
RITA
SAHAI
NA
ARUGONDA PREMALA
NA
SUGUNA
CHERUVUPALLY
NA
MUSUKU
SARALA
NA
SALEEMA
KHIMANI
NA
SRINIVAS
YAMSANI
NA
KISHORE
KUKKADAPU
NA
PRABHAKAR KAMANI
NA
LAXMI
VARA
KOKA
NA
GANDRA
JAYANTHI
NA
MYANA
UMARANI
NA
RAJAGOPAL REDDY
CHAMALA
NA
SREE
LATHA
SHANIGARAM NA
AGAIAH
AKARAPU
NA
VAJINAPELLI RAMANA
NA
CHAKILAM
AVINASH
NA
EETOORI
KIRANMAYI
NA
M
UPENDER
REDDY
NA
VENKATESWA RAO
GURRAM
NA
NA
BOGGAVARAP KUMARI
LAKSHMI
SATYA
SYAMALA BURL NA
SUNITHA
KODUMURU
NA
RAJESH
MUTHINENI
NA
KETHAVATHU SRINUNAIK
NA
JALLIPALLI
SRIHARI
RAO
NA
KURRE
NARASA
REDDY
NA
LAVA
KUMAR
BOORUGU
NA
SRINIVAS
KURA
NA
SURESH
RUDRANGI
NA
MALLIKARJUN RAO
VENKATA PENU NA
NARAHARI
YADAGIRI
NA
JYOTHI
POLA
NA
K
SHAILAJA
NA
SUJATHA
DUREDDY
NA
L
S
USHA
NA
N
M
SETTY MOHAN NA
NA
MUTHYALAPPAKARUDUGATTU
UDAYASANKARPRODDUTURU
NA
Y
THULASAMMA
NA
B
SIVAPRASADREDDY
NA
R
YALLAPPA
NA
M
MADHUSUDHANA
NA
B
ANANDARAO
NA
JAI STAMBH CHOWKINDIA
JAI STAMBH CHOWKINDIA
GANDHI MANDIR W INDIA
39 ASHOKA PARK DHINDIA
H. NO. ‐ 1091/K VILL INDIA
T J THOMAS VILLA A INDIA
NEAR OF SHIV HANUINDIA
PLOT NO. 895 KOSABINDIA
H NO NC 53 CSEB COINDIA
NC‐29 CSEB COLONYINDIA
H. NO ‐ 212 D JEL KA INDIA
H NO. ‐ 628 BEHIND INDIA
R. RAJENDRA PAL & INDIA
FLAT NO 105 SRI LAXINDIA
HNO 6 3 609/170 17 INDIA
10‐2‐60/1 NETAJI NAINDIA
H.N.4‐1‐48 PLOT NOINDIA
DOOR NO.1‐1‐365/AINDIA
7‐1‐31/3/A/1 EDI BA INDIA
3‐4‐863/1, F.NO: 104INDIA
404 ANU RESIDENCYINDIA
16‐2‐146/25 DAYAN INDIA
PLOT NO.62 SIDDARTINDIA
H NO 3 4 494/1 A B INDIA
SI/17, ROAD NO 1 SUINDIA
703, PRITHVI BLOCK INDIA
MURTHY DHULIPALAINDIA
102, HINDYA APP. ROINDIA
C/O PREM SUPER MAINDIA
H.NO.5‐6‐501/44/1 DINDIA
H NO 4/3/289/2 C/OINDIA
H.NO.4‐5‐109 (OLD),INDIA
D.NO.2‐6‐57 SIKHWAINDIA
H NO: 13‐56 NADIVEINDIA
H NO 16‐9‐206/5 KA INDIA
H.NO. 5‐6‐52/6/A,OPINDIA
H NO 5‐3‐114 PATHI INDIA
W/O‐ MYANARAJEN INDIA
H NO: 2‐10‐897 BAN INDIA
H.NO.1‐8‐320 BALASINDIA
9‐5‐64 MANDI BAZA INDIA
#12‐8‐134, 1ST FLR,VINDIA
# 8‐10‐103 K V STRE INDIA
H NO MIG 90 APHB CINDIA
A P RESIDENTIAL SCHINDIA
SATYADEV APARTMEINDIA
3‐8‐269/1 GRAIN MAINDIA
H NO 2‐2‐217 WARDINDIA
H NO 8 1 114 2 GOV INDIA
QTRBE307 BOMBAY INDIA
H NO 3‐1‐6/D SHAVI INDIA
H‐2, NAGARJUNA CEINDIA
C/O DR REDDYS LAB INDIA
H.NO.30‐160, OPP:K INDIA
1‐6‐94, C/O CHALA VINDIA
H NO 2‐2‐108 MAIN INDIA
H.NO.3‐115 MUNAGINDIA
H NO 42 271/178 NAINDIA
C/O ANDHRA BANK, INDIA
18‐171 JEEYAR COM INDIA
H NO 11‐66 MAIN ROINDIA
HSN 1‐4‐398‐1, H L CINDIA
H.NO.12‐2‐18 OPP HINDIA
JTO BSNL O/O SDE S INDIA
18‐1‐353 2ND FLOORINDIA
3/25, BEHIND KRISH INDIA
S/O KATAMAIAH 12/INDIA
# 3‐480 A, CHILAMATINDIA
D.NO‐2‐55, DADITHOINDIA
HOUSE NO 15 2 166 INDIA
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
BIHAR
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
ANDHRA PRADESH
SIMGA
SIMGA
SIMGA
JAGDALPUR
KANKER
BILASPUR (M.P)
BILASPUR (M.P)
KORBA
KORBA
KORBA
KORBA
RAIGARH
AMBIKAPUR
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
HYDERABAD
GAYA
NIZAMABAD
NIZAMABAD
ADILABAD
KARIMNAGAR
KARIMNAGAR
PEDDA PALLI
PEDDA PALLI
PEDDA PALLI
JAGTIAL
JAGTIAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
JANGAON
KHAMMAM
KHAMMAM
KHAMMAM
BHADRACHALAM
BHADRACHALAM
BHONGIR
MIRALAGUDA
MIRALAGUDA
MIRALAGUDA
SURYAPET
SURYAPET
SURYAPET
WANAPARTHY
WANAPARTHY
WANAPARTHY
WANAPARTHY
ANANTHAPUR
ANANTHAPUR
ANANTHAPUR
ANANTHAPUR
ANANTHAPUR
ANANTHAPUR
HINDUPUR
TADAPATRI
GUNTAKAL
493118
493118
493118
494001
494337
495001
495001
495667
495667
495677
495677
496001
497442
500001
500004
500011
500017
500020
500023
500027
500032
500036
500038
500027
500070
500081
500081
823001
503001
503003
504001
505001
505001
505184
505209
505215
505301
505327
506001
506001
506002
506002
506002
506002
506222
507002
507003
507003
507111
507115
508116
508204
508207
508207
508213
508213
508233
509103
509131
509209
509321
515001
515001
515001
515001
515001
515004
515341
515631
515865
12031600001289 Amount for unclaimed an
12031600001289 Amount for unclaimed an
12031600001570 Amount for unclaimed an
12018600002890 Amount for unclaimed an
12017500001263 Amount for unclaimed an
12030200000760 Amount for unclaimed an
12059500000090 Amount for unclaimed an
12010600009230 Amount for unclaimed an
12010600009776 Amount for unclaimed an
12010601001774 Amount for unclaimed an
12044700028753 Amount for unclaimed an
12017500001855 Amount for unclaimed an
12026500000302 Amount for unclaimed an
12029900000079 Amount for unclaimed an
12029900029924 Amount for unclaimed an
12010600014885 Amount for unclaimed an
12010900006362 Amount for unclaimed an
12010900006003 Amount for unclaimed an
12036900000771 Amount for unclaimed an
12039100000027 Amount for unclaimed an
13019300007026 Amount for unclaimed an
12038400007629 Amount for unclaimed an
12039100000051 Amount for unclaimed an
12043400000439 Amount for unclaimed an
12030700000194 Amount for unclaimed an
12029900001327 Amount for unclaimed an
13019300000390 Amount for unclaimed an
12038400004760 Amount for unclaimed an
12036900000636 Amount for unclaimed an
12029401000109 Amount for unclaimed an
12013200005651 Amount for unclaimed an
12023303000100 Amount for unclaimed an
12023303000821 Amount for unclaimed an
12030700002260 Amount for unclaimed an
12030700002001 Amount for unclaimed an
12030700001126 Amount for unclaimed an
12051400000361 Amount for unclaimed an
12019101010091 Amount for unclaimed an
12010900016430 Amount for unclaimed an
12030700001093 Amount for unclaimed an
12010900011128 Amount for unclaimed an
12023000002684 Amount for unclaimed an
12023000003697 Amount for unclaimed an
12038100000072 Amount for unclaimed an
12010900033648 Amount for unclaimed an
12019101012366 Amount for unclaimed an
12019101004204 Amount for unclaimed an
12047700000177 Amount for unclaimed an
13041400057725 Amount for unclaimed an
12044700024355 Amount for unclaimed an
12019101007716 Amount for unclaimed an
12039100000147 Amount for unclaimed an
12010900011459 Amount for unclaimed an
12036900000076 Amount for unclaimed an
12010900011677 Amount for unclaimed an
12019101009115 Amount for unclaimed an
12010900006359 Amount for unclaimed an
12043400000214 Amount for unclaimed an
12039000000483 Amount for unclaimed an
12010900017035 Amount for unclaimed an
12038100000565 Amount for unclaimed an
12044700010315 Amount for unclaimed an
12044700012658 Amount for unclaimed an
12044700018543 Amount for unclaimed an
12044700020063 Amount for unclaimed an
12044700038165 Amount for unclaimed an
12044700049671 Amount for unclaimed an
12035000002854 Amount for unclaimed an
12035000006757 Amount for unclaimed an
12018600002888 Amount for unclaimed an
110.00
110.00
110.00
22.00
110.00
44.00
220.00
11.00
165.00
220.00
44.00
88.00
231.00
22.00
55.00
44.00
33.00
55.00
22.00
660.00
22.00
11.00
440.00
110.00
220.00
1100.00
220.00
55.00
220.00
1650.00
55.00
275.00
550.00
33.00
110.00
550.00
44.00
22.00
110.00
55.00
55.00
275.00
275.00
11.00
330.00
55.00
33.00
22.00
165.00
99.00
11.00
110.00
275.00
11.00
33.00
55.00
143.00
165.00
33.00
44.00
33.00
55.00
275.00
22.00
44.00
132.00
55.00
11.00
55.00
11.00
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB‐2017
22‐FEB