Kyusho Aiki Jutsu International

Comments

Transcription

Kyusho Aiki Jutsu International
Kyusho Aiki Jutsu International
RANK REQUIREMENTS
WEB-COPY
KAJ Team 2013
Kyusho Aiki Jutsu
International
RANK REQUIREMENTS
KAJ Team 2013
WEB-COPY
Kyusho Aiki Jutsu International
RANK REQUIREMENTS
WEB-COPY
KAJ Team 2013
5.kyu Keltainen / Yellow
Tekniikat / Techniques
Käsitekniikat / Hand techniques
OIZUKI
GEDANBARAI CHUDANUKE UCHIUKE JODANUKE Peruslyönti Alapyyhkäisy Keski-isku ulos Keski-isku sisään
Yläisku käsivarsi
Basic strike
Swiping downstrike
Middlestrike outwards
Middlestrike inward
Highstrike
Potkutekniikat / Kicking techniques
MAEGERI Etupotku
SOKUTOGERISivupotku
Front kick
Sidekick
Asennot / Stances
ZENKUTSUDACHI SHIKODACHI Etuseisonta
Ratsastusseisonta
Front stance
Riding stance
Ensimmäinen kata First basic form
Liikesarja / Kata
Taikyoku Shodan Paritekniikat / Combat Defense Techniques (CDT)
CDT 1-5
Pisteet / Points
Oikea alue, aktivointi, suunta ja kulma
Right area, activation, direction and angle
L-8, L-5, H-6, H-2, TW-11, TW-12
Periaatteet / Principles
Kolme (3) sovellusta/bunkaita katasta käyttäen Tuité periaatteita
Tuité - Periaatteet (käytä hermopisteitä, kaksisuuntainen liike, mekaaninen etu)
Kyusho – 6 käsien meridiaania ja virtaussuunta sekä polariteetti (yin t. yang)
Aiki – Asento ja kehon linjat, liike ja jatkuva hengitys
Three (3) applications/bunkai from kata using Tuité principles
Tuité principles (use points, two way actions, mechanical advantage)
Kyusho - 6 hand meridians and flow direction with polarity (yin or yang)
Aiki – Posture and body alignment, moving, continuous breathing
Hoitaminen / Healing
Yhden pisteen palauttaminen
One point restoration
Kyusho Aiki Jutsu International
RANK REQUIREMENTS
WEB-COPY
KAJ Team 2013
4.kyu Oranssi / Orange
Tekniikat / Techniques
Käsitekniikat / Hand techniques
GYAKUZUKI CHUDANUKE SHUTOUKE HAITOUKE HAITOUCHI Vastakkaislyönti
Keskit-isku ulos
Kämmensyrjä isku
Ohjaava sisäkämmensyrjä
Sisäkämmensyrjä isku
Reverse basic strike
Vertical middle strike outwards
Knifehand strike
Innerridge handstrike (block)
Innerridge handstrike (strike)
Potkutekniikat / Kicking techniques
MAWASHIGERI Kiertopotku
KOMAWASHIGERI Pieni kiertopotku
SENPUUGERI Kehäpotku Roundhouse kick
Small roundhouse kick
Circle kick
Asennot / Stances
NEKOASHIDACHI Kissaseisonta
Cat stance
Naihanchi kata
Naihanchi form 1
Liikesarja / Kata
Naihanchi Shodan Paritekniikat / Combat Defense Techniques (CDT)
CDT 6-10
Pisteet / Points
Oikea alue, aktivointi, suunta ja kulma
Right area, activation, direction and angle
M-HN-18 (Mental), S-5, TW-17, GB-20, (GB-8, GB-9) ja (GB-13, GB-14, GB-15)
Periaatteet / Principles
Kolme (3) sovellusta/bunkaita katasta käyttäen Tuité periaatteita
Tuité – Periaatteet (täydellinen kierto, hämää hyökkääjää, toimi perustaa vasten)
Kyusho – 6 jalkojen meridiaania ja virtaussuunta sekä polariteetti (yin t. yang)
Aiki – Oikea asento ja kehon linjat, liike ja jatkuva hengitys (kivun poisto)
Three (3) applications/bunkai from kata using Tuité principles
Tuité – Principles (complex torque, create confusion, work with a base)
Kyusho – 6 leg meridians and flow direction with polarity (yin or yang)
Aiki – Proper posture and body alignment, continuous breathing (pain removal), movement
Hoitaminen / Healing
Hieronta meridiaanien virtausten mukaisesti
Massage within the flow of meridians
Kyusho Aiki Jutsu International
RANK REQUIREMENTS
WEB-COPY
KAJ Team 2013
3.kyu Vihreä / Green
Tekniikat / Techniques
Käsitekniikat / Hand techniques
EMPI
URATEISHO
MOROTEUKE
Kyynärpää isku
Kämmenselkä isku
Kahden käden iskut Elbow strike
Ridgehand-backhandstrike
Doublehand strike
Potkutekniikat / Kicking techniques
HAISHUGERI
Jalan sisäsyrjäpotku USHIROGERI
Takapotku
Instep kick
Back kick
Asennot / Stances
KOUSADACHI
Tiimalasiseisonta
Hourglass stance
Naihanchi kata Naihanchi form 2
Liikesarja / Kata
Naihanchi Nidan Paritekniikat / Combat Defense Techniques (CDT)
CDT 11-15
Pisteet / Points
GB-31, GB-41, SP-6, SP-11, UB-55 ja (S-34, N-LE-7, SP-9, SP-10)
Periaatteet / Principles
Kolme (3) sovellusta/bunkaita katasta käyttäen Tuité periaatteita
Tuité – Periaatteet (paineen vaihtaminen, pysy kontaktissa (muchimi), yhdistä periaatteet)
Kyusho – Keskilinjan meridiaanit
Aiki – Oikea asento ja kehon linjat, liike ja jatkuva hengitys (kivun poisto)
Three (3) applications/bunkai from kata using Tuité principles
Tuité – Principles (change pressure, stay in contact (muchimi), combine the principles)
Kyusho – Centeriline meridians
Aiki - Continuous breath and movement, unbalancing (kuzushi)
Hoitaminen / Healing
Meridiaanien avaaminen sormen- ja varpaidenpäistä
Opening the meridians from fingertips and toetips
Kyusho Aiki Jutsu International
RANK REQUIREMENTS
WEB-COPY
KAJ Team 2013
Kyusho Aiki Jutsu International
RANK REQUIREMENTS
WEB-COPY
KAJ Team 2013
Kyusho Aiki Jutsu
International
“ You must do it when it’s right time. Do not lose the
opportunity. If you wait until next time, it’s too late.”
-Y. Sagawa-
Kyusho Aiki Jutsu International
www.KyushoAikiJutsu.com
Hämeenlinna
Suomi Finland

Similar documents