The Baptism of the Lord January 12, 2014

Comments

Transcription

The Baptism of the Lord January 12, 2014
Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641
Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org
Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641
School: 3330 N. Lockwood
Parish Rectory and Office
Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor
Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor
Support Staff:
Mr. Mathews Vellurattil, Deacon
Sr. Michaeline Kwit, C.S.F.N., Office Manager
Ms. Patricia Szymaszek, Bulletin Editor/Secretary
Mr. Marek Rutkowski, Webmaster
Mrs. Laurie Becker, Youth Minister
Parish School and Office
Telephone 773-545-5600 Fax: 773-545-5676
Email: [email protected]
Ms. Catherine Scotkovsky, Principal
Mrs. Patricia McAleer, Assistant Principal
Mrs. Darlene Connelly, Administrative Assistant
Religious Education
Telephone 773-545-5809
Sr. Bernadine Wachowiak, Director of Religious Education
Convent: 5330 W. Henderson
773 545 1811
The Baptism of the Lord
January 12, 2014
Beloved parishioners and friends,
Kochani nasi parafianie i przyjaciele,
Today we celebrate the Bap sm of the Lord.
The Lord Jesus comes to John to be bap zed,
but John prevents him by saying, “I need to be
bap zed by you, and you come to me?” John
knows that Jesus is without sin, and thus has no need of
bap sm. Nevertheless, Jesus gets bap zed. He enters the
Jordan River and takes on himself the sins of us all. It is a
profound gesture of his solidarity with our sinful human
nature. Immersing himself into the dirty waters of the
Jordan River, Jesus literally takes our grime on himself,
and, through his cross, gives us back the dignity of being
children of God. The Lord takes on himself not only our
sins, but also the consequences of sin, including death.
And he does it because he loves us.
Dziś niedziela Chrztu pańskiego. Jezus przychodzi
do Jana, aby dać się ochrzcić. Jan wzbrania się,
mówiąc, „To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty
przychodzisz do mnie?”. Jan wie, że Jezus będąc
Synem Bożym, nie potrzebuje chrztu, gdyż jest bez grzechu. Jednak Jezus przychodzi, by przyjąć chrzest. Jest to
wyraz solidarności Pana z grzeszną ludzką naturą. Zanurzając się w brudnych od grzechu wodach Jordanu, Jezus
przyznaje się do nas i bierze na siebie nasze grzechy, aby
je zgładzić i przywrócić nam utracona przez grzech godność dzieci Bożych. Jezus biorąc na siebie nasze grzechy,
bierze także na siebie wszystkie ich konsekwencje, ze
śmiercią włącznie. Czyni to wszystko z miłości do człowieka i
pragnienia, by go zbawić.
"This is my beloved Son, with whom I am well pleased."
The voice of the Father confirms the Sonship of Jesus and
his authority. Jesus is worthy to be listened to and has
the dignity of the Son of God. He is the Lamb of God,
who leads us back to the Father. If God ever accepts us
back, it is because of Jesus; in him and through him we
have forgiveness of sins and life everlas ng. As Peter
says in the Acts of the Apostles: “There is no other name
under heaven given among men by which we must be
saved.”
„To jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie”. Głos Ojca z
nieba potwierdza synowską godność Jezusa. Jest On umiłowanym Synem Boga, mającym w sobie autorytet samego
Ojca. Godny jest, aby Go słuchać, aby iść za nim, jako
Bożym barankiem, który prowadzi nas wszystkich z powrotem do Boga. Jeśli Bóg nas przyjmie, to tylko w swoim
Synu, tylko przez Niego i w Nim mamy odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Dlatego Piotr w Dziejach Apostolskich powie, „Nie dano na ludziom, pod niebem żadnego
innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.
The bap sm of the Lord reminds us of our own bap sm,
through which we have been united with Jesus. Through
our bap sm we have become partakers of the Divine life.
The moment we were bap zed, the Father pronounced
the words upon us: “This is my beloved son, my beloved
daughter”. God is pleased with us if we are united with
Christ. May this Sunday be a good opportunity to celebrate
our own bap sm, through which we became the children
of God.
Chrzest Pański przypomina nam nasz własny chrzest,
poprzez który zostaliśmy włączeni w Chrystusa. Przez
chrzest zostaliśmy włączeni w życie Boga. Nad każdym z
nas w momencie chrztu Ojciec wypowiedział słowa: „to
jest moje dziecię umiłowane, w którym mam upodobanie”. Wtedy, kiedy jesteśmy w Chrystusie i trwamy w
Nim, Bóg ma w nas upodobanie. Niech ta niedziela będzie
okazją do świętowania naszego chrztu, który nas w
Chrystusa zanurzył.
I hold you all in my heart and immerse each one of you in
the unfathomable Mercy of God.
Bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam, przytulam do
serca i zanurzam w niezgłębionym Bożym miłosierdziu.
Your Pastor,
Z modlitwą i serdeczną pamięcią o was wszystkich
Marek Janowski SJ.
Wasz proboszcz
Marek Janowski SJ.
Mass
Intentions
MONDAY, January 13 - Weekday
7:00 - Most Forgotten Soul in Purgatory - A. Mravec
8:15 - +Jennifer Zaremba - Mom & Dad
7:00PM TUESDAY, January 14 - Weekday
7:00 - Safety & protection of all unborn babies - A. Mravec
8:15 - Mother’s Day Spiritual Bouquet Intentions
7:00PM WEDNESDAY, January 15 - Weekday
7:00 - Blessings for Benefactors of St. Ladislaus Parish
8:15 - Blessings for Benefactors of St. Ladislaus Parish
7:00PM - Blessings for Benefactors of St. Ladislaus Parish
THURSDAY, January 16 - Weekday
7:00 - Mother’s Day Spiritual Bouquet Intentions
8:15 - Father’s Day Spiritual Bouquet Intentions
7:00PM - For many holy vocations to the priesthood & religious
life; Blessings for those called
FRIDAY, January 17 - St. Anthony, Abbot
7:00 - For poor souls in purgatory
8:15 - Mother’s Day Spiritual Bouquet Intentions
7:00PM SATURDAY, January 18 - Weekday
7:00 - Father’s Day Spiritual Bouquet Intentions
8:15 - Mother’s Day Spiritual Bouquet Intentions
5:00PM - +Stella Kochanski - Son
- +Helen Opiola - Family
- +Phyllis Frederick (1st ann.) - A. Zuber
SUNDAY, January 19 - Second Sunday in Ordinary Time
7:30 - Return to health for Jennifer Siuty - Maria Siuty
- +Stanisław Janowski - Family
9:00 - +Barbara Kozlowski; Mitchell Kozlowski - T. Kozlowski
- +Mitchell & Florence Zielinski - M. & D. Zielinski
10:30 - +Jerzy Chajec (6th ann.) - Lucyna Czyżowicz
12:00 - +Christopher Hickey - 12:00 p.m. Ushers
1:30PM - +Stanisław Surma (11 month ann.) - Malgorzata Surma
7:00PM -
Please pray for all our sick parishioners, family members,
friends and loved ones, especially:
Bach, Elaine
Behnke, Mildred
Cobitz, Kay
Doherty, Joan
Gorski, Grace
Kreczmer, Ron
Labno, Bea
Marconi, Kiona
Nida, Wanda
Orama, Ramina
Pekala, Helen
Raptis, Mary Ann
Serwinski-Santoro, Irene
Wietrzak, Frank
Wietrzak, Maria
Wnek, Elaine
Wronkiewicz, Charlotte
Please call the parish office if you would like a name
listed. (You must be a member of the immediate family.)
This week the Votive Candles in front of
Our Lady of Czestochowa burn for
Genowefa Woltman
Our Sanctuary Lamps burn from
January 12th through January 18th
For Health & God’s Blessings for
The Garwacki Family
Weekly Events:
SUNDAY, January 12
- Second Collection - New Organ Fund
TUESDAY, January 14
- Eucharistic Adoration
SUNDAY, January 19
- Second Collection - Support Our School
- Opłatek (Dinner/Dance) - Church Hall, 2:30 p.m.
Weekend Collection – Taca Niedzielna
December 15, 2013 - $5,524.00
December 22, 2013 - $4,886,45
December 29, 2013 - $5,500.16
January 5, 2014 - $4,000.67
Christmas Collection - $12,836.00
THANK YOU ! - BÓG ZAPŁAĆ !
Please remember St. Ladislaus Parish in your will.
Our parish’s New Year’s Eve Ball
was a tremendous success!
We want to thank Andrzej & Ewa
Dąbroś and children; Teresa
Wilczek; Anna Wilczek; Jadwiga
Janocha; Iwona Dąbrowski; Joanna
& Marek Rybolowicz; Alicja & Jerzy Jankowscy and
Leonard Michno for their kind help in organizing this
event. Thank you also to the large number of parishioners
and friends who attended the party. Thank you all for your
time and generosity. It is a clear sign of your care and support for your parish.
Holiday Parade/Celebration
Today, January 12, our parish is joining with St. Ferdinand
Parish to continue our Holiday celebration with a parade
celebrating the Epiphany. The parade begins after the
10:15 a.m. Mass at St.Ferdinand’s and proceeds down
Belmont Avenue to our parish grounds and church hall.
The celebration concludes with our parish 1:30 p.m.
Polish Mass.
We hope to draw as many people as possible to joyfully
celebrate the feast of the Epiphany and to convince others
to get fascinated about spreading the good news!
As a result of everyone’s hard work and support, our New
Year’s Eve Party raised $7,540.00 for our parish
Because of the Christmas Holiday printing
schedule and later weather related delays,
collection totals were not available at publishing
time. The totals will be incorporated in a future
bulletin.
God bless and thank you.
Fr. Marek and Fr. Damian
Be A Digital Disciple
Teens of the Archdiocese of Chicago are invited to create
an original 2-minute video about the importance of parents
passing on the faith to the next generation. Cash prizes
will be awarded to the First, Second, and Third Place winners. The contest is open to all teens of the Archdiocese
of Chicago, from freshmen to seniors, and provides an
opportunity to reach out to other teens.
For more information, rules, and entry forms go to the
website Archchicago.org Year of Strong Catholic Parents
ARCHDIOCESAN WEBSITE
See what’s new at www.archchicago.org
We hope the features on this site like daily news, calendar
events, information about the local Church and the Catholic
Chicago blog will help the Archdiocese widen its reach
and fulfill the call to share God's boundless love with all
people.
Visit www.archchicago.org and see what‘s new!
We want to thank everyone for their generosity and be assured that you are included in our prayers, especially at our
Wednesday Masses for all benefactors of St. Ladislaus
Parish.
2013 Contribution Statements
2013 Church Contribution Statements will be prepared
for Parishioners upon request only and will be available
beginning the fourth week of January, 2014.
To request a year-end statement, please call the Parish
Office at 773-725-2300, extension 317. You will need
to supply your name, mailing address and envelope
number.
WELCOME
A warm welcome to all who celebrate with us, whether visitors, long-time parishioners, or newly arrived in the parish. If you
are not registered at St. Ladislaus, or are registered and need to make changes, please fill out the form below and place it in
the collection basket or mail it to the parish office. (If you are a new parishioner, you will be contacted for additional information.)
NAME:___________________________________________________________ PHONE:______________________
ADDRESS:________________________________________________________ CITY/ZIP:_____________________
( ) New Parishioner
( ) New Address
(
) New Phone Number
( ) Moving, please remove from parish membership
St. Ladislaus Polish Club invites
all to attend their traditional
Oplatek (Dinner Dance) on
Presence Our Lady of the Resurrection Medical Center,
5645 W. Addison, offers the following January Health Programs.
“ My Heart Sings for joy and overflows with gladness for the Lord, My
Savior is born!”
Jan. 21: A free blood drive will be conducted 10a.. to 2pm.
Walk-ins are welcome and appointments are encouraged
by calling 773.794.8486.
Jan. 21, 28 and Feb. 4: A free Courage to Quit Smoking program, from the Respiratory Health Association, will be offered
5:30-7 p.m. Participants will receive a workbook to be used at
each session and will include practice exercises and educational
information. Advance registration is required by calling
877.737.4636.
Jan. 27: Free blood pressure screenings will be offered 9-10 a.m..
Registration is not required.
Jan. 28:A free lecture titled Heart Health for Women will be
given 11:30 a.m-12:30 p.m. in anticipation of National Heart
Month, which is February. Stories of survival make the facts
and figures on women's heart disease come to life and echo
the importance of prevention, early detection, accurate diagnosis, and proper treatment. Debra Davidson, a speaker
for WomenHeart, will tell her personal story of how heart
disease affected her. What you hear may save your heart or
that of someone you love. Refreshments will be served.
Advance registration is required by calling 877.737.4636.
Jan. 30: Thyroid screenings will be held 8-9 a.m. This screening
tests for TSH, the thyroid stimulating hormone that indicates if
the thyroid is functioning properly. No fasting or
preparation for the test is needed. Test results will be mailed
within one week. There is a $10 fee. Advance registration is
required by calling 877.737.4636.
Jan. 30: The Arthritis Support Group will meet 1- 2:30 p.m.
These free sessions aim to provide mutual support and education.
Registration is not required.
Visit our Newborn King in Eucharistic
Adoration.
Celebrate Life’s BIG Moments
Sunday, January 19, 2014
at 2:30 p.m. in the church hall
3343 N. Long Avenue
Music will be provided by the “Roman Band”.
Tickets are $35 per person, $15 for children under 12.
The ticket price includes a warm dinner, dessert (cake),
and a hot beverage
All proceeds benefit St. Ladislaus Parish.
Tickets will be sold before and after Sunday Masses on
January 12th. You may also call
Czesława: 773-736-9532; Bronisława: 773-736-2891
Elzbieta: 773-286-1556 or the Parish Office 773-725-2300.
EUCHARISTIC ADORATION
Eucharistic Adoration takes place in our parish every
Tuesday—beginning after the 8:15 a.m. English Mass.
Benediction is at 6:45 p.m. followed by a 7:00 p.m. Mass
in Polish.
Collection For The Church in Latin America
On January 26, we will take up the Collection for the
Church in Latin America. Catholics in Latin America and
the Caribbean face many challenges, including violence
and a lack of both clergy and lay leadership to witness to
the gospel message. Your support shares the faith with
those in need, including the youth of Holy Family Parish
in San Miguel, El Salvador. These young people, at high
risk for violence, often lack an education in values and
critical-thinking skills. To address this need, the parish
designed a youth enrichment program. Funded by the
Collection, this program gives the youth an opportunity to
share their faith and break the cycle of violence in their
neighborhoods. Please give generously to this Collection
JS Paluch Co., proudly provides the opportunity for parishioners,
groups and organizations to Celebrate Life’s BIG Moments by
purchasing space on the back of your parish bulletin.
Ad space can be purchased one week or multiple weeks for
the low-cost of:
• $25/single space ad per week
• $50/double space ad per week
• $75 for a four space ad per week
The possibilities are endless for short term announcements,
including:
• In memory of
• In honor of
• Graduation announcements
• Best Wishes
• Anniversary· Birthday· Communion
• Confirmation
Short term announcements are ideal
for:
• Garage Sales
• Apartment/Garage for Rent
• Help Wanted
Contact J. S. Paluch Company 1.800.621.5197(toll free) or
[email protected]
Parish Information:
Parish Office Hours :
Monday to Friday : 9:00a.m. - 5:00p.,m; Saturday 9 a.m. - Noon
Masses :
Monday - Friday: 7:00a.m. Polish, 8:15a.m. English;
7:00p.m. Polish
Saturday : 7:00 a.m. Polish; 8:15 a.m. English; 5:00p.m. English,
Sunday: 7:30a.m. Polish, 9:00a.m. English, 10:30a.m. Polish
12:00p.m. English, 1:30p.m. Polish, 7:00p.m. Polish
Holy Days: 7:00a.m. Polish, 8:15a.m. English,
10:00a.m. Polish, 7:00p.m. Polish,
7:00PM English anticipated on previous day except Sunday.
First Friday - Mass at 7 p.m. in Polish
Sacrament of Reconciliation:
Sunday: Before each Mass
Monday - Friday: after 7:00a.m. Mass; 6:30 - 7:00p.m.
Saturday: 4:30 - 5:00p.m.
On First Friday: 6:00 - 7:00p.m.
Baptism:
First Sunday of the Month - Polish, after the 1:30 p.m. Mass
Second Sunday of the Month - English, after the Noon Mass
First time parents should arrange to attend a preparation session
prior to the celebration of the sacrament. Sessions are held in
the school at 7:30 PM every 1st Wednesday of the Month in
English and every 3rd Wednesday of the Month in Polish.
Marriage:
January 12, 2014 - The Baptism of the Lord
The status of God’s beloved Son is not one he clings to. It is
one he shares. All of us are called to be sons and daughters of
God. In Jesus, we can all claim God’s favor. The second reading makes this clear. Here we read of the baptism of Cornelius
and his household. Peter’s speech recalls the anointing of Jesus
by the Holy Spirit and the great power that swept through Israel
and onto the doorstep of the Gentile Cornelius,
As for his household, so for us. There is an end to our work
on earth, to our baptismal vocation and the honorable work we
do. But there is no end to the saving life given to us through
baptism.There is no end to the life of the children of God; there
is no end to God’s compassion, which we know in Christ Jesus.
Arrangements must be made at least four months in advance.
Please make an appointment with one of the priests to begin the
process.
Sick Calls:
In all cases of serious illness or accident the priest should be
called at once. Holy Communion will be brought to the sick
upon request.
Eucharistic Adoration
Takes place in our parish every Tuesday beginning after the
8:15 a.m. Mass. Benediction is at 6:45 p.m. followed by the
7:00 p.m. Polish Mass. Adoration will also take place every
First Friday of the Month.
Liturgical Schedule for Saturday and Sunday, January 18 and January 19
Saturday
5:00 p.m.
Sunday
7:30 a.m.
Sunday
9:00 a.m.
Sunday
10:30 a.m.
Sunday
12:00 p.m.
Sunday
1:30 p.m.
Sunday
7:00 p.m.
Lector
Commentator
K. Burnside
M. Kreczmer
J. Janocha
T. Wilczek
S. Wlodkowski
A. Baros
C. Wietrzak
R. Bazan
Youth
Mass
Polska Szkoła
(bierzmowani)
Z. Czarny
J. Rybolowicz
Eucharistic
Ministers
N/A
L. Michno
N/A
A. Baros
X. Chiriboga
L. Lagos
N/A
N/A
Altar Servers
To be
Scheduled
To be
Scheduled
To be
Scheduled
To be
Scheduled
To be
Scheduled
To be
Scheduled
To be
Scheduled
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy serdecznie: Andrzejowi i Ewie Dąbroś z
dziećmi, Teresie Wilczek, Annie Wilczek, Jadwidze Janocha, Iwonie Dąbrowski, Joannie i Markowi Rybołowicz,
Alicja i Jerzy Jankowscy, Len Michno, za ofiarną pomoc w
zorganizowaniu zabawy Sylwestrowej w naszej parafii. Zabawa pięknie się udała a na cele naszej parafii zebraliśmy
$7540. Serdeczne Bóg zapłać za wasz czas i ofiarność.
Pamiętamy o was w naszych modlitwach.
Dziękujemy także tym z pośród naszych parafian i
przyjaciół, którzy wzięli udział w zabawie wspierając w ten
sposób naszą parafię. Daliście w ten sposób wyraz nie tylko waszej łączności z parafią, ale także waszej troski o nią.
Serdeczne Bóg zapłać!
o. Marek Janowski, SJ - proboszcz
o. Damian Mazurkiewicz, SJ - wikary.
Klub Polski zaprasza na Opłatek
Tradycyjny Opłatek odbędzie się
w niedzielę 19 stycznia, 2014 roku,
o godz. 2:30 po południu,
w sali parafialnej kościoła św.
Władysława, 3343 N. Long, Chicago, IL.
Oprawę muzyczną zapewnia zespół
„Roman Band”.
Bilety w cenie $35 od osoby.
W cenie biletu zapewniony ciepły
obiad, ciasto, ciepłe napoje.
Dochód przeznaczony jest na cele
parafii św. Władysława.
Po rezerwacje biletów proszę dzwonić i informacje:
Czesława: 1-773-736-9532; Bronisława: 1-773-736-2891;
Elżbieta 773-286-1556; Biuro parafialne: 1-773-725-2300
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Adoracja odbywa się w każdy wtorek początek po mszy angielskiej o godz. 8:15
am., aż do błogosławieństwa o godz. 6:45
pm., po którym następuje msza w języku
polskim o godz. 7:00 pm.
2013 Oświadczenia o składkach na kościół zostanie
przygotowane wyłącznie na życzenie parafian i będzie
dostępne na początku drugiego tygodnia stycznia 2014
roku.
Aby otrzymać oświadczenie prosimy o kontakt z biurem
parafialnym na numer 773-725-2300, wew. 317. Należy
podać nazwisko, adres pocztowy i numer koperty.
W pierwszą niedzielę po
Objawieniu Pańskim obchodzimy święto Chrztu Pańskiego
Co byłoby, gdyby Jezus Chrystus
nie przyjął Chrztu św.? Zapewne musiałaby trwać stara wiara, oparta na starotestamentalnej tradycji. Na szczęście
doszło do Chrztu Jezusa Chrystusa. Zaraz po działalności
Jana Chrzciciela, zaliczanego już do postaci Nowego Testamentu, który go zapowiada, jest to pierwsze i kluczowe
wydarzenie w dziele zbawczym Chrystusa (poza jego
narodzeniem z Maryi Dziewicy). Przydomek Jana - Chrzciciel, ma swoje korzenie właśnie w Chrzcie, jakiego udzielał
on w rzece Jordan tysiącom nawracających się Żydów. Jak
sam mówił: "Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was
będzie Duchem Świętym" (Mk 1, 8). Jest to już zapowiedź
chrześcijańskiego Chrztu, jaki będzie odtąd udzielany
wyznawcom Chrystusa, i który w sposób sakramentalny
będzie nas z Nim jednoczył. Rzeczywiście - już nie woda, a
Duch Święty będzie nas stale jednoczył z Jezusem. Święto
to jest więc pamiątką Chrztu samej głowy Kościoła, którą
jest Chrystus Pan. Można je zatem uznać za początek
Chrześcijaństwa.
Pierwotnie święto to nie miało wydzielonego miejsca w
kalendarzu liturgicznym, jednak po 1955 roku jego obchód
wyznaczono na 13 stycznia. Po Soborze Watykańskim II,
dokładnie w 1969 roku, ustalono, że święto to będzie
przeżywane w niedzielę po Objawieniu Pańskim. W
chrześcijaństwie święto Chrztu Pańskiego zamyka okres
Bożego Narodzenia. Pomimo to, kolędy, ze względu na ich
silną tradycję w Polsce; śpiewamy do 2 lutego, to jest do
święta Ofiarowania Pańskiego. W Ewangelii z tego dnia
obserwujemy niezwykłą scenę. Oto Jan Chrzciciel największy spośród narodzonymi z niewiasty, udziela
Chrztu komuś, kto jest najwyższy w całej historii i
największy w całym Wszechświecie. Czy Jan zdawał sobie z
tego sprawę? Na pewno. W postawie uniżonej służby i
pokory wyznaje, pomimo tego, że Jezus przyklęka przed
nim w rzece Jordan: "Ja nie jestem godzien, aby się schylić i
rozwiązać rzemyk u jego sandałów" (Mk 1, 7).
ZrzeszenieAmerykańsko Polskie
ogłasza zapisy na PŁATNE
kursy komputerowe.
Oferowane klasy to:
Podstawy Obsługi Komputera.
Microsoft Word na Poziomie
Średnio Zaawansowanym i Wprowadzenie do Excel.
W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
POD ADRESEM 3819 N. CICERO AVE LUB
6276 W. ARCHER AVE.
PO WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA DZWONIĆ POD
NUMER TELEFONU - 773 282 1122 WEW. 418
Wizyta duszpasterska /
Kolęda
Po Bożym Narodzeniu i po
Nowym Roku rozpoczyna
się czas wizyt uszpasterskich
w naszych domach, czyli tak
zwanej kolędy. Jedni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to przykry obowiązek, jeszcze inni twierdzą, że to tylko zbiórka pieniędzy
lub strata czasu. Są i tacy, którzy boją się księdza jak ognia
(swoją drogą, ciekawe dlaczego?). W Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami.
W celu umówienia wizyty księdza w domu prosimy o
kontakt z księżmi pod numerem 773-725-2300
Podtrzymajmy naszą polską tradycję i już dziś zaprośmy
księdza do domu!
Podatki - Ladder Up’s Tax
Assistance Program
Zastanawiasz się, jak wypełnić plik
zeznania podatkowego w tym roku?
Pomogą ci w tym wolontariusze z
Ladder Up’s Tax Assistance Program, którzy przygotują twoje podaki za darmo!
Odwiedź jeden z 23 punktów Tax
Assistance Program a pomożemy ci
w elektronicznym przygotowaniu i wysłaniu podatków.
Lokacje otwarte są w soboty i niektóre wieczory w tygodniu
od 25 stycznia do 18 kwietnia.
Po więcej informacji oraz listę naszuch lokacji odwiedź
naszą stronę internetową lub zadzwoń na numer telefonu
312-409-1555.
Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie organizuje
bezpłatne kursy przygotowujące do egzaminu
na obywatelstwo. Kurs rozpoczyna się w styczniu 2014. Zajęcia odbywać się będą w tygodniu
wieczorami oraz w soboty i niedziele na północy Chicago. W celu zapisania się prosimy dzwonić na numer
773-481-5400 lub 773-282-1122 wew. 400.
WITAMY
Serdecznie witamy wszystkich, którzy uczęszczają do naszego kościoła, zarówno gości jak i długoletnich parafian, oraz
nowoprzybyłych do naszej parafii. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany w parafii św. Władysława, lub jesteś zarejestrowany
ale potrzebujesz wprowadzić jakieś zmiany, prosimy o wypełnienie poniższej formy i wrzucenie jej do koszyka lub wsyłanie
listownie do biura parafialnego. (Jeżeli jesteś nowym parafianinem skontaktujemy się z tobą w celu uzyskania dodatkowych
informacji.)
IMIĘ:______________________________________________________________ TEL:________________________
ADRES:_______________________________________________________ MIASTO/KOD_____________________
( ) Nowy parafianin ( ) Nowy adres (
) Nowy numer telefonu ( ) Przeprowadzka, proszę o skreślenie z listy
Szósty, Dziecięcy Bal Przebierańców
Wspólnota Integracyjna Jaśmin zaprasza na:
SZÓSTY, DZIECIĘCY BAL PRZEBIERAŃCÓW
(świetna muzyka, liczne nagrody w loterii fantowej, poczęstunek)
19 stycznia 2014
Sale Bankietowe Jolly Inn:
6501 W. Irving Park Rd., Chicago
Cena biletu: $15 od osoby
Dzieci do lat 3 wchodzą za darmo
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Przedsprzedaż biletów:
Jezuicki Ośrodek Milenijny;
Księgarnia Antykwariat Wrona
Ogłoszenie Grupy Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
Grupa Ruchu Rodzin Nazaretańskich
przy parafii Św. Władysława zaprasza
wszystkich chętnych na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek wieczorem
po mszy św. o godz. 8:00.
Spotkania odbywaja się w budynku szkolnym przy konwencie sióstr tej parafii.
Po więcej informacji prosimy o kontakt z
Heleną tel. 847-293-0213 lub z ks. Proboszczem o. Markiem
Janowskim, SJ. opiekunem grupy.
UŚMIECHNIJ SIĘ
Żona do męża:
- Kochanie, co mi kupiłeś na urodziny?
- Wyjrzyj przez okno. Widzisz tego czarnego mercedesa?
- Jasne, że widzę! RANY!
- No to rajstopy w tym kolorze ci kupiłem..
Informacje parafialne:
Godziny pracy biura parafialnego:
Od poniedziałku do piątku: 9:00 am - 5:00 pm, sobota od 9 am do 12pm
Msze Święte:
Od poniedziałku do piątku: 7:00 am - polska, 8:15 am - angielska,
7:00 pm - polska
Sobota: 7:00 am - polska, 8:15 am - angielska,
5:00 pm angielska,
Niedziela: 7:30 am polska, 9:00 am angielska, 10:30 am polska;
12:00 pm angielska, 1:30 pm polska, 7:00 pm polska
Dni świąteczne: 7:00 am polska, 8:15 am angielska,
10:00 am polska, 7:00 pm polska,
7:00 pm po angielsku - msza z dnia świątecznego
(z wyjątkiem niedziel).
Pierwszy Piatek miesiąca: Msza o 7pm. - polska
Sakrament Pojednania:
Niedziela: przed mszą świętą
Poniedziałek - piątek: po mszy św. o godz. 7:00 am., 6:30-7:00 pm.
Sobota: 4:30 pm - 5:00 pm
Pierwszy piątek miesiąca: 6:00 pm - 7:00 pm
Chrzest:
Pierwsza niedziela miesiąca - po mszy o godz. 1:30 pm - Polski
Drugą niedziela miesiąca - po mszy o godz12 pm - Angielski
Rodzice dla, których jest to pierwsze dziecko powinni uczestniczyć w sesji przygotowania przed sakramentem. Sesje odbywają
się w szkole o godzinie 7:30 pm w każdą pierwszą środę miesiąca
(angielska) oraz trzecią środę miesiąca (polska).
Sakrament Małżeństwa:
Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na cztery miesiące
przed. Proszę umówić się na spotkanie z jednym z kapłanów, aby
rozpocząć proces.
Odwiedziny chorych:
W każdym przypadku poważnej choroby lub wypadku należy
wezwać księdza. Komunia Święta zostanie przyniesiona do chorych na żądanie.

Similar documents

Parish Rectory and Office Parish School and

Parish Rectory and Office Parish School and Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor Support Staff: Mr. Mathews Vellurattil, Deacon Sr. Michaeline Kwit, C.S.F.N., Office Man...

More information

St. Ladislaus Parish - Chicago

St. Ladislaus Parish - Chicago 8:15 Safety & protection of all unborn babies-A.Mravec 7:00PM - W intencji Parafian WEDNESDAY - August 19 - Weekday 8:15 Blessings for Benefactors of St. Ladislaus Parish +Casey Bomba - T.Kochanski...

More information