01 Lär dig teckna.indd

Comments

Transcription

01 Lär dig teckna.indd
,Ë2$)'
-!.'!
6!23ª'/$
™VNINGSBLADMEDFRIKOPIERING
01 Lär dig teckna.indd 1
05-07-21 19.25.53
LÄR DIG TECKNA
Ungdomars intresse för att lära sig teckna är stort, särskilt när det gäller manga och fantasy. Det har vi tagit fasta på och
satsar nu på en ny serie spännande böcker om hur man tecknar av författaren Esbjörn Jorsäter, illustratör och lärare på
Teckningsskolan.com.
Alla övningar i böckerna är utprovade på barn och ungdomar i åldrarna 10-20 år, och för att ge exempel på böckernas
pedagogik får du här några övningsblad. (Dessa ingår inte i böckerna.)
Du kan börja arbeta med dem på en gång! Det är fri kopiering.
ANSIKTEN
 
             
Teckna djur, 32 sidor i svartvitt
"Teckna djur" ger en enkel och tydlig handledning i hur
man skissar och tecknar djur steg för steg. Eftersom det
är lättast att börja teckna sånt man är van vid att se, koncentrerar sig denna bok på hundar, katter, hästar och andra
djur som de flesta av oss känner till och tycker om. Boken
är mycket praktiskt inriktad!
Illustrationerna är gjorda av Esbjörn Jorsäter och serietecknaren Henrik Sahlström. www.tecknadjur.nu
Teckna ansikten, 32 sidor i färg
Ansiktet är både ett av de roligaste och ett av de svåraste
motiven för en tecknare. Alla människor är experter på ansikten, och märker omedelbart om det är någonting som inte
stämmer. "Teckna ansikten" tar fasta på vår medfödda fascination för ämnet och vidareutvecklar den med praktiskt inriktade
övningar.
Illustrationerna är gjorda av Esbjörn Jorsäter och Henrik
Sahlström. www.tecknaansikten.nu
FANTASY
 
             
Teckna fantasy, 32 sidor i färg
Bland teckningsintresserade barn och ungdomar (och många
vuxna) tillhör fantasymotiv det allra mest populära, men
det har hittills inte funnits någon bok på svenska som lär ut
grunderna. ”Teckna fantasy” visar på ett praktiskt och lättbegripligt sätt steg för steg hur man tecknar de viktigaste
fantasykaraktärerna och berättar dessutom om fantasyns
rötter och om hur skaparna av fantasyböcker, -filmer och
-serier tänker när de skapar sina verk.
Illustrationerna är gjorda av Esbjörn Jorsäter och Henrik
Sahlström. www.tecknafantasy.nu
Teckna film, 32 sidor i färg
"Teckna film" är boken som har saknats! Den tar upp de nya
möjligheterna till datoranimation som har kommit de senaste
åren med billigare och enklare animationsprogram. Den tar
också på ett enkelt och praktiskt sätt upp grunderna för traditionell animation, som man måste kunna oavsett vilken teknik
man använder.
Illustrationerna är gjorda av Giuseppe Cristiano, som arbetat
med tecknad film i Sverige, Italien och många andra europeiska
länder. Avsnitten om datoranimation är skrivna i samarbete
med animatören och webb-designern Johan Cedmar Brandstedt.
www.tecknafilm.nu
Teckna manga, 32 sidor i färg
"Teckna manga" är den första svenska
boken om mangateckning. Du får steg för
steg lära dig grunderna i mangateckning
– hur man tecknar ansikten och ansiktsuttryck, hur man bygger upp figurernas
kroppar med utgångspunkt från streckgubbar och enkla geometriska former och
hur man tecknar effekter och bakgrunder.
Illustrationerna är gjorda av Kwok-Hei Mak.
Kommer hösten 2006.
Teckna hästar, 32 sidor i färg
Hästen är ett av de mest omtyckta och
illustrerade djuren genom tiderna. Boken
"Teckna hästar" är praktiskt inriktad och
full av övningar. Du får lära dig hur man
tecknar hästar från huvudet till hovarna,
hästar i rörelse, hästar som "pratar" med
varandra och hästar som visar känslor.
I boken finns dessutom beskrivningar av
hästens historia och mytologiska hästar som Pegasus och kentaurer. Illustrerad av Pia Dahlén. Kommer hösten 2006.
2
01 Lär dig teckna.indd 2
05-07-21 19.27.35
LÄR DIG TECKNA
ANSIKTEN
Ansikten och huvuden byggs upp likartat oavsett typ av ansikte, huvud eller stil.
1. Börja med
grundformen.
2. Markera ögon,
näsa, mun och öron.
3. Ett färdigt huvud.
Ett manga-ansikte snett nedifrån.
Lägg på håret på mangafiguren i de olika vinklarna.
www.teckna.nu
01 Lär dig teckna.indd 3
Teckna ansikte och hår.
Teckna klart fabelkatten i denna vinkel.
Fabeldjur i tre steg.
Teckna en egen figur i denna vinkel.
Teckna klart huvudet i denna vinkel.
Teckna samma figur i en annan vinkel.
Fri kopiering!
Teckna en ny figur med annan huvudform.
www.teckningsskolan.com
3
05-07-21 19.28.13
LÄR DIG TECKNA
SKAPA DIN EGEN MANGAKARAKTÄR
Teckna din karaktär på denna streckfigur.
Teckna din karaktär på denna streckfigur
med rör och former.
Gör streckfiguren i en annan ställning
och teckna sedan klart din karaktär.
Namn:
Ålder:
Längd:
Vikt:
Bor:
Familj:
Flicka/Pojke:
Arbete:
Positiva egenskaper:
Negativa egenskaper:
Skaparens namn:
4
www.teckna.nu
01 Lär dig teckna.indd 4
Bygg upp med streckgubbe och former som ovan.
Fri kopiering!
www.teckningsskolan.com
05-07-21 19.28.34
LÄR DIG TECKNA
Figurens attribut (vanlig sak):
Vanlig plats (där din figur trivs):
Akilleshäl (svag sida, t. ex. grön kryptonit för Stålmannen):
Hälsa:
Typiska uttryck:
Gillar:
Ogillar:
Starka behov:
Ja
Nej
Ja Nej
Ja Nej
Makt
Lugn
Idealism
Romantik (sex, skönhet)
Spara
Nyfikenhet
Familj
Status i samhället
Heder
Social
Social acceptans
Ordning
Revansch
Oberoende
Fysisk aktivitet
Mat
Visa sig duglig
www.teckna.nu
01 Lär dig teckna.indd 5
Fri kopiering!
www.teckningsskolan.com
5
05-07-21 19.28.40
, ¯ 2 $ ) ' 4 % # + . !
+Ë.3,/54429#+
(ËRNEDANKANDUPROVAATTTECKNAETTVALFRITTANSIKTEMEDOLIKAKËNSLOUTTRYCK
4ECKNAFÚRSTBARAKËNSLANTILLVËNSTEROCHSEDANETTMERANOGGRANTTECKNATANSIKTETILLHÚGER
WWWTECKNANU
01 Lär dig teckna.indd 6
&ÚRVÍNING
'LËDJE
)LSKA
"LYGHET
2ËDSLA
.YFIKENHET
3ORG
&UNDERSAMHET
&RIKOPIERING
WWWTECKNINGSSKOLANCOM
05-07-21 19.29.11
LÄR DIG TECKNA
BONNIER CARLSEN HAR FLER BÖCKER OM HUR
MAN TECKNAR MANGA!
TECKNA MANGA av AKIRA TORIYAMA
Mangaläsare älskar att teckna. Dragon Ball har haft
flera teckningstävlingar med enastående bra resultat, och
i nästan varje nummer publiceras snygga teckningar som
läsarna skickar in. Ingenting kunde alltså vara mer efterlängtat än en lärobok i mangateckning av Dragon Balls
skapare Akira Toriyama.
"Teckna manga" vänder sig till alla som vill lära
sig av världens mest framgångsrike mangatecknare.
SÅ TECKNAR DU MANGA av KATY COOPE
Här är boken som får både barn och vuxna att lämna huvudfotingstadiet och istället teckna riktig manga. Med den pedagogiska steg-för-stegprincipen blir det busenkelt och utan att du
egentligen fattar hur det gick till har du plötsligt söta figurer
med stora ögon och spretigt hår på pappret framför dig.
Katy Coope skrev boken när hon var 17 år och eftersom
hon själv är nybörjare i teckning vet hon precis vilka problem
man kan ha och hur man löser dem. Och hon behöver inte
använda några knepiga förklaringar.
SÅ TECKNAR DU DRAGON BALL Z
När man har läst alla serierna, tittat på tv-avsnitten, spelat spelen
och fortfarande inte har fått nog. Det är då det händer; man börjar
rita av sina favoritfigurer. Bara för att upptäcka att de inte blir så
bra som man vill.
I "Så tecknar du Dragon Ball Z" får man reda på knepen
som får de egna amatörteckningarna att förvandlas till proffsiga
bilder. Det är inte alldeles lätt och boken riktar sig till dem som
redan kan grunderna i teckning. Men som det står i boken: Med
mycket övning och lite svett blir inte ens det svåraste riktigt svårt
längre!
SÅ TECKNAR DU MER MANGA av KATY COOPE
Katy Coopes första bok blev en succé. Tydliga och enkla
instruktioner i lockande format: perfekt för mangafantasten!
Nu kommer uppföljaren som hjälper dig att gå
vidare i ditt tecknande.
Katy Coope blev tidigt intresserad av att teckna, och
har inspirerats av kända mangatecknare medan hon
utvecklat en egen stil. Med sina böcker vill hon visa att
alla kan teckna, man behöver inte vara proffs.
www.bonniercarlsen.se
7
01 Lär dig teckna.indd 7
05-07-21 19.29.23
)BOKENFINNS
VËRDEFULLATIPSOMHUR
MANÚVERVINNERRËDSLAOCH
HËMNINGAROCHLËRSIG
IAKTTAMOTIVETOCHTRËNA
UPPSINSKICKLIGHET
$ETMÍSTEVARA
ENGULDGRUVAFÚRENUNG
PERSONSOMINTRESSERARSIG
FÚRATTSKAPAEGNAFANTASY
BERËTTELSERATTHITTA
DESSAÚVNINGAR
xINTRESSANT
OCHLËTT
TILLGËNGLIGT
"RITT*AKOBSSON
"ARNBOKSKRÚNIKÚR
"4*
"ARNOCHKULTUR
/MDUGILLAR
ATTTECKNABÚRDU
ABSOLUTLËSADEN
HËRBOKEN
%NROLIGOCH
FANTASIEGGANDEBOK
ATTSËTTAIHËNDERNA
PÍBÍDEBARNOCH
VUXNA
"4*
)DA3TARK
WWWTECKNINGSSKOLANCOM
&ÚRDIGSOMVILLGÍVIDAREIDITTTECKNANDESÍFINNSDETENTECKNINGSSKOLAPÍDISTANSPÍINTERNET
6ÍRPEDAGOGISKAMODELLËRUTVECKLADFÚRATTDUSNABBTOCHENKELTSKALËRADIGATTTECKNAOCHILLUSTRERA$ENVËNDERSIG
BÍDETILLDIGSOMËRNYBÚRJAREOCHTILLDIGSOMËRMERTECKNINGSVAN
$UBÚRJARMEDGRUNDERNAATTTECKNAANSIKTENOCHMËNNISKANIOLIKARÚRELSEROCHSEDANFÍRDUTRËFFADINKLASSOCHLËRA
DIGATTTECKNADJURPORTRËTTKARIKATYRFANTASYOCHILLUSTRATIONMEDMERA
%FTERDETKANDUVËLJAVILKAMELLANFLERAOLIKAKURSERSOMDUVILLGÍVIDAREMEDTILLEXEMPELSERIERMANGASTORYBOARD
ELLERWEBBANIMATION
+URSBÚCKER4ECKNADJUR4ECKNAANSIKTEN4ECKNAFANTASY4ECKNAFILM4ECKNAMANGAOCH4ECKNAHËSTAR
,ËRARE%SBJÚRN*ORSËTER
01 Lär dig teckna.indd 8
05-07-21 19.29.31

Similar documents