tecknade ansikten

Comments

Transcription

tecknade ansikten
Nr 4 • 2010
Skånes Spelmansförbunds medlemstidning • Tidskrift för folkmusik och dans i Skåne
Den skotska dansen från Tyskland • 6
Nu drar Allsvenskan i folkmusik igång! • 5
Ledare
Innehåll
Jag befinner mig i exil
i England vilket ger en
del intressanta utifrånperspektiv på svensk
folkmusik och svensk
folkmusikkultur.
Ledare.......................................................2
Upprop till våra spelmanslag:
Vem vill ordna höstmötet 2011?.....2
Smygestämman är
nedläggningshotad!..........................3
Nu drar Allsvenskan i
folkmusik igång!...............................3
Trettonhelgsfest.......................................3
Barn och Ungdomsstämma
i Höganäs...........................................3
Världens Musik och Dans i Skåne........4
Allsvenskan i folkmusik! - inbjudan....5
Den skotska dansen från Tyskland.......6
Ny version av “Sydsvenska
Spelmanstävlingar...” uppe ............7
In memoriam Gunvor Dunge................8
Spelmansåret 2010 .................................9
Dansstugans sidor.................................10
Kalendarium vintern 2010 - 2011........12
Not- och skivförsäljning.......................12
Jag har framför allt funderat på samspel och
samspelsformer. Det är
lätt att som svensk bli avundsjuk när man
hamnar i ett land och en stad där man var
och varannan kväll kan gå ut på puben
och spela och/eller lyssna till folkmusik.
Sessionkulturen*** här är rik och levande
och det leder till att folkmusiken når ut till
en bredare allmänhet.
Trots alla möjligheter att gå på session på
puben har jag inte riktigt hamnat i Shanggri-la. Jag saknar det svenska samspelet.
Alltför ofta handlar det här om folk som sitter bredvid varandra och spelar samma låt,
snarare än om folk som spelar tillsammans.
Jag tror att den svenska/nordiska traditionen
av stämspel leder till en större lyhördhet i
samspelet. Vår tradition av (fiol)duo-spel är
något som har skapat ett speciellt “sound”
men också ett förhållningssätt till samspel
och ett sätt att kommunicera.
Kommunikationen är något jag inte hittat
lika tydligt här borta. Dessutom finns det
på den här sidan Nordsjön en stor stelhet
i rollerna; melodi-instrumenten står för
melodin och kompinstrumenten står för
kompet och harmoniken och dessa roller
alterneras sällan eller aldrig.
Till syvende och sidst så är det väl helt
enkelt så att olika samspelsformer har olika
kvaliteer och olika kulturer har olika sätt
att kommunicera och prioriterar olika musikaliska värden. Det är väldigt intressant
att se sig om lite i världen och jämföra olika
förhållningssätt till musiken.
o-O-o
För övrigt har jag bara på avstånd kunnat
följa med i den debatt och aktivism som vuxit
fram efter valet och som handlar om Sverigedemokraterna och folkmusikvärlden.
Det verkar dock som om folkmusikvärlden
plötsligt visar framfötterna och har fått en
hel del mediautrymme vilket är glädjande.
Dessutom är det en viktig debatt och den
kan stärka både det svenska samhället och
den svenska folkmusikvärlden.
Sven
*** FOTNOT: Session är den vanligaste “spontana” samspelsformen
på de brittiska öarna, lite som ett
större buskspel men sker oftast på
en pub. Ibland är en eller några
musiker betalda för att vara sessionledare.
Upprop till våra spelmanslag:
Vem vill ordna höstmötet 2011?
Omslagsbild:
Reines Trio spelar Brolin på Allmogemarknaden i Jönköping. Fr.v. Petter
Wikman, Reine Steen och Sven Midgren. Foto Åke Persson
Vinjett:
Göran Bergkvist, Höganäs
Skånes Spelmansförbund Kontakt
Ordförande: Sven Midgren,
Bragegatan 5D, 214 30 Malmö
0709-586889,
[email protected]
V. ordförande: Josef Straka,
0737-599009, [email protected]
Sekreterare: Anita Eriksson,
046-134779, [email protected]
Kassör: Karin Sjöö,
040-493748, [email protected]
Spelledare: Mattias Lundgren,
073-8515446,
[email protected] hotmail.com
Arkivarie, redaktör: Åke Persson,
Gunnesbovägen 99, 226 54 Lund,
046-323534, ok[email protected]
Idén att låta olika intresserade grupper/
spelmanslag turas om och ta hand om
höstmötet visade sig fungera utmärkt:
Stort tack till Malmö Spelmanslag som
arrangerade ett härligt möte i Limhamns
Folkets hus med ett spännande program
och en utmärkt middag!
Därför kan nästa höstmöte 2011 gärna
ordnas i lokal regi. Vet du något bra ställe
som du kan tänka dig som lämplig lokal
till nästa års höstmöte, och är du med
din grupp/spelmanslag intresserad av
att ställa upp som arrangör tillsammans
med SkSpf?
Det finns säkert fler mysiga ställen i
Skåne förutom Axelgård och Limhamn,
och flera grupper inom Spelmansförbundet som kan fixa kaffe, mat och
låtutlärning!
Kontakta någon i styrelsen för mer besked.
Nr 4 • 2010 årgång 15 Runtenom
manusstopp nästa nr: 17 jan 2011
Webb
Konton
Tidningen utkommer med fyra nummer Hemsida: www.skspf.org och
webbportal: www.skanefolk.se
per år och ingår i medlemsavgiften till
webmaster: [email protected]
Skånes Spel­mansförbund.
Vi har tre olika konton för olika
ändamål, se nedan. Det är viktigt att
inbetalning sker på rätt konto!
Redaktion: Åke Persson, Ethel Wieslander och Håkan Dackman
Ansvarig utgivare: Åke Persson
1: All betalning till kurser:
bankgiro: 5765-7520,
swift/bic: SWEDSESS,
iban: SE8680000807960741172324
Info om Evenemang sändes till
Håkan Dackman, Stadiongatan 55E:V
217 62 Malmö, 040-973513, e-post:
[email protected]
Redaktionellt material sändes till
Åke Persson, Gunnesbovägen 99,
226 54 Lund, eller via e-post:
[email protected]
Medlem och prenum.
Medlemsavgift 2010: vuxna 175 kr/år
eller ungdom upp till 18 år 95 kr/år.
Prenumeration kostar för övriga 100
kr/år inom Sverige eller 200 kr/år utanför Sverige.
Medlemsavgift, prenumeration,
adressändring och instrumentförsäkring: Göran Jönsson, Ädelstensvägen 41,
226 51 Lund, 046-248345,
[email protected]
2: Endast medlemsavgift, prenumeration och försäkring:
plusgiro: 637 54 48-5,
swift/bic: NDEASESS,
iban: SE9795000099603463754485
3: Försäljning och övrigt:
plusgiro: 2 45 09-2,
swift/bic: NDEASESS,
iban: SE6395000099602600245092
Smygestämman är
nedläggningshotad!
?
Smygestämmans existens är hotad, sedan
fyra av de drivande personerna i programkommittén nu lämnar denna, efter att ha
deltagit i arrangerandet av den i år 25-årsjubilerade spelmansstämman.
”- Jag tror inte att de från Söderslätts folkdanslag som är med i kommittén kan driva
stämman vidare på egen hand, säger Folke
Jönsson, som tillsammans med Lasse Lorentzon, Karin Persson och Pia Herrström
från Föreningen Folkmusik på Söderslätt
sagt ifrån att de inte längre orkar driva
stämman vidare.” [citat ur artikel i Ystad Allehanda se nedan]
Kulturförvaltningen i Trelleborg kan inte
driva stämman själva och menar att man i
så fall behöver ta in något proffs, som kan
jobba professionellt med detta.
Om du känner för att göra en insats för
Smygestämman på någon nivå, så tag kontakt med Trelleborgs kulturförvaltning.
Stämman har under åren växt och är idag
den största spelmansstämman i Skåne. Den
uppskattas i år ha besökts av bortåt 400
spelmän och tusentals besökare.
Läs mer:
Avhopp hotar Smygestämman
- Ystad Allehanda 2010-10-28:
www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/
article1280614/Avhopp-hotarSmygestamman.html
Ett tack till alla deltagare i
2010-års jubileumsstämma!
- Smygestämmans hemsida:
www.trelleborg.se/spelman
Styrelsen i Skånes Spelmansförbund önskar er välkomna till
Trettonhelgsfest
lördag 8 januari 2011 på Axelgård i Vallkärra, Lund.
Denna helg hålls även kursen “Allsvenskan i folkmusik” på Axelgård där trettonhelgsfesten ingår som avslutning, så dessa kursdeltagare från olika delar av landet
förväntas även infinna sig och bredda dansspelet och låtutbytet.
Vi börjar kl 19.00 med att äta vår egen medhavda mat och dryck. Sedan spelar och
dansar vi så länge vi orkar. Skånes Spelmansförbund bjuder på kaffe och te.
Alla spelmän och dansare
varmt välkomna!
Barn och Ungdomsstämma i Höganäs
Hjärtligt välkomna till den 24:e Barn och Ungdomsstämman
på Kulturhuset Eric Ruuth i Höganäs lördagen den 12 feb 2011!
Barnstämma
Ungdomsstämma
12.00 Samling för barnspelmansstämma.
Sånglekar under ledning av Ninni Carr
och därefter uppdelning i olika grupper
(40 min pass). Där lärs sommarens hit –11
ut! (Respektive lärare hjälper till.)
16.30 Samling för Ungdomsstämman.
Därefter indelning i grupper där en av
allspelslåtarna lärs ut. (Respektive lärare
hjälper till)
13.30 Fika.
14.00 Allspel och uppspel av gästande
grupper (anmäl till [email protected]
com om du planerar att uppträda med dina
elever). Allspelslåtar: Atten Gulerödder,
Polska från Blekinge, Nu så ska vi spela
och Brännvinspolska. Därefter uppspel
av gästande grupper.
18.00 Dansworkshop med Pia Qvarnström
19.00 Fika samt allspel och spellista till
dans! Allspelslåtar: Engelska från Eskils
minne, Vals från Estland, Runtenom efter
Nils Mårtensson Rusken, Låt efter Snickar
Erik. Grupp som är särskilt inbjuden för
kvällen är SkåneFolk Youth Ensemble
Hjärtligt välkommen!
Anmäl dig senast 1 februari 2011 till Ullik Ehrenstråle på e-postadress:
[email protected] Mer info om kulturhuset se: www.ericruuth.se.
Samarrangemang mellan Musik i Syd, Skånes Spelmansförbund och Kulturhuset
Eric Ruuth.
Nu drar Allsvenskan i folkmusik igång!
I januari drar den första kursen igång med samlingsnamnet
Allsvenskan i folkmusik. Platsen blir Lund i Skåne med fokus
på låtar från Skåne, Halland och Blekinge.
Anmälan ska vara inne senast 22 december men det är först
till kvarn som gäller så fundera inte för länge. Läs mer om
kursen och anmälan på sid 5.
Allsvenskan i folkmusik innebär fler kurshelger där tre landskap
åt gången slår ihop sina påsar och repertoarer under ledning av
duktiga pedagoger och spelmän från respektive landskap. Fler
kurser kommer under 2011 - håll utkik på SSR:s hemsida!
Läs inbjudan på sid 5
Världens Musik och Dans i Skåne
VMoD är i full gång med en mängd spännande aktiviteter under hösten och
våren. I kalendariet kan du se allt som är inplanerat än så länge, men förutom
detta så kommer det bland annat att tillkomma ungdomskurser under våren, så
håll utkik i kommande tidningar och på VMoDs hemsida, www.vmod.se
VMoD
Tipsar:
Kommande
VMoD-evenemang
Romsk & Svensk
Kulturkväll den
5 december
VMoD bjuder tillsammans med Romskt informations- och kunskapscenter, Romani
Patri, Mix Musik,
Svenskt Visarkiv och
Musik i Syd in till en
helkväll i de romska
och svenska musiktraditionernas unika Pia och Maria utanför stadshuset i Malmö i samband med Folkmusiker mot
och gemensamma främlingsfientlighets manifestationen den 19 september. SVT glömde kvar en
mikrofon och Maria tog tillfället i akt att ställa Pia mot väggen! Foto: Allan
förflutna och nutid. Skrobe
Kvällen bjuder på fanVMoD bjuder in föreningar, pedagoger
tastiska musiker och
spännande samarbeten med utgångspunkt och dansare/musiker som är intresserade
i historien och nuet. På gästlistan står Ralf av att utöka och utveckla sin pedagogiska
Novák-Rosengren, Marie Länne Persson, verksamhet att bli en del av VMoD Skola.
Reine Steen, Ylva Svenonius, Bo-Anders Till att börja innebär det att ni kommer få
Dahlskog, Thuva Härdelin, Lelo Nika, Pa- hjälp med marknadsföring och få vara med
i en gemensam föreställning och öppet hus
tricia Goman m.fl.
på Musikhögskolan den 30 januari 2011.
Nätverksträff för musiker den 9
december
Mix Musik och VMoD ordnar nätverksträff
för musiker på Kong i Malmö. Det blir föreläsningar, nätverkande, öppen scen och
konsert. Mer info finns på www.mixmusik.
com
Glögg, mingel och visionerande!
den 11 december
I samband med årets sista arrangemang
på Malmö Folk bjuder VMoD in samtliga
medlemmar i Skånes Spelmansförbund,
Folkdansringen Skåne och RFoDs medlemsföreningar till en träff där vi pratar
om vad som hänt genom VMoD och vad
vi vill ska hända i framtiden. Fritt fram för
visionerande! Tid och plats är inte klart
ännu. Håll utkik på www.vmod.se!
VMoD Skola
Under hösten startar VMoD Skola. Syftet
är att hjälpa barn, ungdomar och vuxna
som är intresserade av folk- och världsmusik/folk- och världsdans att hitta forum
för att utöva och utveckla sitt intresse. Det
är samtidigt en hjälp för föreningar, pedagoger och musiker/dansare inom genren
att nå nya utövare. Skolan vill möjliggöra
för nya kontakter mellan utövare av olika
stilar och förhoppningsvis kan på så sätt
nya spännande samarbeten uppstå.
Vill du bli en del av VMoD Skola? Kontakta
Pia för mer information!
VMoD Föreställning
Under våren planerar VMoD och Skånes
Dansteater att producera en Världens Musik
och Dans Föreställning. Cirka fyra musikoch/eller dansgrupper kommer att få vara
med och tillsammans med en koreograf från
Skånes Dansteater och en kompositör skapa
föreställningen som ska bjuda publiken på
världskultur av hög klass! Som deltagare i
föreställning blir du del av en uppsättning
av hög klass där du får träffa andra dansare
och musiker och möta ny publik. Alla är
välkomna att söka till VMoD Föreställning
– kontakta Pia så berättar hon mer!
Tack!
Slutligen vill vi bara säga tack till alla er
som ringt, mailat och på andra sätt visat
er uppskattning för VMoDs arbete. Det
betyder mycket och ger oss energi till att
jobba på ännu mer!
Pia Qvarnström & Maria Bojlund
projektledare för
Världens Musik och Dans i Skåne
VMoD har under hösten haft en serie
arrangemang med Klubb Rålåt, Klubb
Navet och danskurser. Några återstår
dock under vintern:
on 1 december kl 19-21 – Klubb Rålåt
– Mats Edén m vänner – Pub Nya Tröls,
Karlskronaplan, Malmö
sö 5 december kl 16-22 – Romsk &
Svensk Kulturkväll – Kong, Malmö
on 8 december kl 19-21 – Klubb Rålåt
– Markus Tullberg m vänner – Pub Nya
Tröls, Karlskronaplan, Malmö
to 9 december – Näverksträff för musiker
– föreläsning, öppen scen, konsert – Mix
Musik, Kong, Malmö
on 15 december kl 19-21 – Klubb Rålåt
– Anna Rousel m vänner
– Pub Nya Tröls, Karlskronaplan, Malmö
to-lö 6-8 januari 2011 – Allsvenskan i
svensk folkmusik – Axelgård, Lund
sö 30 januari 2011 – Öppet hus för
Världens Musik och Dans Skola
– Musikhögskolan i Malmö
maj 2011 – Världens Musik och Dans
Föreställning – Skånes Dansteater, Malmö
Allsvenskan i folkmusik!
- inbjudan
Visst vore det kul att kunna låtar från hela Sverige? Och att ha lite spelkompisar var du än hamnar i landet?
Nu har du chansen!
SSR (Sveriges Spelmäns Riksförbund) har beslutat att inleda en
serie kurser med avsikt att lära sig låtar och spelmanskultur från
alla Sveriges landskap. Tre landskap betas av åt gången, med en
kurs på hösten/ vintern och en på våren. Då tar det fyra år innan
vi spelat oss igenom våra ca 24 landskap och det är dags att börja
om igen. Så passa på när kurserna kommer! Och kanske firar vi
oss med en utmärkelse när vi gått alla kurserna och lärt oss låtar
från Sveriges alla landskap? Riksspelman var visst redan upptaget?
Men Allsvenskan i folkmusik ska vi alla kunna vinna!
Kursen riktar sig till spelmän i hela Sverige, och kommer att innehålla både låtar och annat. Från varje landskap får vi lära oss vilka
låtar och låttyper som är vanliga, men även varför det blivit så,
och lite om spelmännen och lokal kulturhistoria. Dessutom, inte
minst viktigt, ska vi få lära känna det nuvarande spelmanslivet i
landskapen såsom vilka stämmor och fester man har, vilka låtar
som är populärast osv. Lite dansutlärning hoppas vi kunna klämma
in också. Att vi ska ha kul, äta god mat och ha goa spelstunder på
kvällarna, och att varje kurs också avslutas med en rejäl spelfest
ser vi som en självklarhet!
Skåne, Bekinge och Halland!
respektive boende tillhandahåller, ev. för en
mindre kostnad. Mat på kvällen får var och
en lösa själv. Det finns gott om resturanger
i Lund. För dem som väljer att stanna och
spela på Axelgård på kvällarna kan mat
även beställas dit eller hämtas.
Platsen
Karin Wallin
Astrid Selling Sjöberg
Den första kursen kommer att omfatta
Skåne, Blekinge och Halland och hållas i
Lund den 6-8 januari 2011. Den avslutas
med Skånes Spelmansförbunds traditionella
Trettonfest på lördagkvällen, en välbesökt
spel-och dansfest med knytkalas (vi ordnar
med knyte till kursdeltagarna).
Vi kommer att hålla till på Axelgård, ett
mysigt korsvirkeshus i norra Lund. I kursavgiften på 1000 kr kommer att ingå tre
lärare under tre kursdagar, lunch och två
fika per dag. Övernattning hoppas vi kunna
ordna som inkvartering hos spelkompisar i
trakten, eller vandrarhem/ hotell. Man kan
ej övernatta på Axelgård, men vi kan spela
där hur länge vi vill!
Lärare från Blekinge blir Astrid Selling
Sjöberg, från Halland Karin Eriksson och
från Skåne Karin Wallin och Reine Steen,
alla välkända spelmansprofiler i sina landskap. Kurstiden fördelas jämnt mellan de
tre landskapen.
Så tag chansen att komma till oss i Sydsverige och påbörja din allsvenska folkmusikbildning!
Det kommer att bli jättekul!
Karin Eriksson
Reine Steen
Boende
Axelgård där kursen äger rum har inga
möjligheter till boende och boende ingår
inte i kursavgiften. Beroende på hur många
som anmäler sig kommer vi att i första hand
att försöka hysa in er hemma hos oss arrangörer eller spelkompisar i trakten eller i
ett masslogi. Antalet sängplatser/madrasser
är begränsat så några måste ta med egen
madrass och sovsäck. Det finns också ett
vandrarhem i Lund och ett antal hotell för
dem som vill ha mer bekvämlighet. Vi försöker fördela sängplatserna efter behov, vilket
vi kan överblicka först när anmälningstiden
gått ut. Långväga resenärer kommer då att
prioriteras.
Mat
I kursavgiften ingår förmiddagsfika, lunch
och eftermiddagsfika under de tre kursdagarna. Lunchen blir en buffé där det ska
finnas olika rätter för alla smakriktningar,
allt från vegetariskt till LCHF. För att kunna
beräkna maten behöver vi redan vid anmälan veta era matpreferenser och om det är
något ni inte tål. Frukost räknar vi med att
Platsen för kursen är Axelgård i norra
Lund c:a 5 km från centrum. Det är en
kombinerad scoutgård och hästgård. Den
som är nyfiken på interiörerna kan titta på
http://torn.km.scout.se/axelgard/festlokal/
Anmälan
görs till Pia Qvarnström (enbart), se
nedan. Vi behöver ha din anmälan
senast 22 december för att du ska
vara säker på att komma med. Vid
anmälan behöver vi ditt namn, adress,
telefon, e-postadress (om sådan
finns), personnummer (för redovisning till Kulturens) samt önskningar
om kost och boende. Vi vill också veta
om du har möjlighet att ta med egen
madrass+sängkläder/sovsäck? Är
du boende nära Lund och har möjlighet
att inhysa någon/några medmusiker?
SSR:s hemsida www.spelmansforbund.
org kommer att hållas uppdaterad med
aktuell info. Du kan också kontakta
någon av oss arrangörer, se nedan.
Pia Qvarnström, 0733-565988,
[email protected]
Ethel Wieslander eller Åke Persson,
046-323534 (hem),
0705-373534 (Ethel),
0708-323534 (Åke),
[email protected],
[email protected]
Allsvenskan i folkmusik arrangeras i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet
och Världens Musik och Dans
Den skotska dansen från Tyskland
Folkliga danser belysta från samtida källor - 3
av Åke Persson
En av de utvecklingsmässigt mera mystiska danserna från 1800-talet är Schottisen. Fast ’schottis’ ordagrant betyder
skotsk dans vill inte skottarna kännas vid den som någon av deras genuina. Genom att följa schottisens uppträdande
bakåt i tiden via Google book kan vi emellertid få en del tids- och rumsmässiga hållpunkter för hur dansnamnen
framträder. Dessvärre får vi väldigt lite information om hur danserna egentligen dansats och utvecklats. Slutsatserna man kan dra från detta material om schottisens relation till andra danser är därför tämligen begränsade.
S
chottis (jag kommer att växla mellan den svenska och
tyska stavningen nedan beroende av sammanhanget) är
en dans med dunkel historia. Det finns inga riktigt kända
hållpunkter, händelser eller årtal när ”den första schottisen”
dansades, eller som blev lanserad med buller och bong, såsom
det gör för galoppen och polkan. Icke desto mindre kan man i
matrialet på Google book se vissa linjer. En av dessa är sambandet
med eccosaisen.
Ecossaise
1700-talet (Frankrike)
1800 c:a (namnen “Schottischen- oder Ecossaisen-Tanz”)
Under 1700-talet började de franska dansmästarna att intressera
sig för danserna på de brittiska öarna, bl.a. från Skottlad. Den
skotska dansen man tog upp fick då sitt franska namn Ecossaise
som betyder skotsk. Det är svårt att följa eccosaisen långt tillbaka
i franska källor, då sökning på ordet ecossaise ger flest träffar på
skotsk i allmänhet, och bara undantagsvis har betydelsen dans. I
tyska källor däremot har vanligtvis ordet ecossaise denna specifika
betydelse. Det tidigaste omnämnandet jag hittat i tyskspråkig källa
är från c:a 1800.
Schottisch
1840 (namen Ecossais och Scottisch sida vid sida)
1842 (namnet Schottisch etablerat)
1849 (Frankrike)
därefter allmän i Europa
Namnet Schottisch, ej följt av Tanz, dyker upp i tyskspråkiga källor
runt 1840, men bara som ett synonymt alternativ till namnet Ecossaise. Och de betyder ju båda ”skotsk” dvs skotsk dans. Men vi vet
att dansen också förändras från en linjedans till en runddans vid
denna tid. Detta sker mitt i perioden när den nya polkans popularitet
står på topp. Mer exakt hur dansen utvecklats kan man inte utläsa,
men däremot ungefär tiden när namnbytet sker kan man ringa in.
(I själva verket är det inte ett namnbyte, eftersom det nya namnet
tillhör en ny dans, medan den gamla dansen behåller sitt namn.)
I ett klipp från en ordbok 1840 syns kortformen Schottisch använt
vid sidan av Ecossaise och beskrivningen ”den skotska dansen”,
men i sådant sammanhang att de troligen avser samma dans:
I början av 1800-talet finner vi också flera komponister som komponerar ecossaiser. Ludwig van Beethoven och Franz Schubert,
vid tiden verksamma i Österrike, liksom Fredrik Chopin i Polen,
komponerade då en rad Ecossaiser. Dessa gick i 2/4-takt.
Ecossaisen fick en fast indelning med två repriser á 8 takter med
upprepning. När detta mer exakt sker är oklart. I en källa från
1869 beskrivs anglaisen, francaisen och ecossaisen som liknande
varandra och att man i dessa ställde upp i två rader, herrarna i
den ena och damerna i den andra. Medan anglaisen angavs gå
i ”alla möjliga taktarter”och francaisen i 6/8 och 2/4 takt så gick
ecossiasen bara i 2/4 takt:
1842 tycks namnet schottisch fullt ha slagit igenom som ett
självständigt namn på en dans. I klippet nedan annonserar en
danslärare och räknar upp de danser som ska dansas. Schottisch
står här som en självständig dans vid sidan av t.ex. polka som
den bästa självklarhet som helst. Dansen och namnet förefaller
nu vara helt etablerat:
Många samtida och sentida källor fortsätter dock att beskriva
schottisen som en skotsk dans eller t.o.m. som en skotsk nationaldans. Skottarna själva känner inte igen den som någon av deras
nationaldanser. Den dans som möjligen kan ha varit förebilden har
i så fall via franska och tyska dansares omformningar förvandlats
till oigenkännlighet.
Vals Ecossaise
1815 ? (namnet Schottische Walz)
I källorna förekommer även namnen Vals Ecossaise och Schottische
Walz. En (mer sentida) källa säger att Walz Ecossaise dansats från
omkring år 1815. Denna gick i 3/4-takt. Det är dock svårt att avgöra
om denna utveckling skett i Tyskland då referenserna där är få,
och denna gren verkar åtminstone inte ha varit särskilt kraftig i
de tysktalande områdena.
Jag har hittat videoklipp med Vals Ecossaise på nätet, så den tycks
i alla fall vara i sving fortfarande. Den dansades inte på linje.
Rheinländer
1842 (namnet i en Österrikisk källa)
I våra dagar dansar vi gärna schottis till reinländermelodier. Eller
gör vi det? Vad är egentligen en schottis och vad är en reinländer?
Hur som helst finns det en stark koppling mellan dessa båda(?)
danser och deras melodimaterial. Är det bara en tillfällig slump?
Namnet Reinländer utgör en förkortning av Reinländer polka, som
var en av de många polkavarianter som uppstod under polkaperioden. Schottisen framträder som runddans mitt under samma
period. Vad var det som fick de polkagalna dansarna att samtidigt
utveckla ytterligare en annan dans? Är schottisen en egen dans vid
sidan av polkan eller helt enkelt bara ytterligare en gren på det
omfångsrika polkaträdet?
Samma förhålland finner vi också i Svenska Låtar skånedelarna
där detta anmärkts under en not:
Här ett exempel på en tidig polkamelodi med flera kända varianter
benämnda reinländer:
Den är känd sedan 1842 och populär sedan 1860 står det i anmärkningen till noten. Därmed är det en melodi som stammar från
polkans genombrott. När Källnatrion 1908 spelade in en variant
av denna melodi på grammofonskiva kallades den Reinländer, och
från Danmark känner vi också en annan variant med det namnet.
Här i den tyska noten ovan kallas den emellertid för Russische
Polka och Doppelpolka (vad nu det är).
Hamburgerpolka = Hamburgerschottis
= Hamburger
Schottisens nära relation till polkan belyses ytterligare av att
Hamburgerpolkan även kallades Hamburgerschottis. Här ett
klipp från en tyskspråkig skrift från 1846, dvs mitt under polkans
storhetstid:
Stegen som beskrivs ovan ger också vissa associationer till förstegen i schottis...
Några slutreflektioner
Schottisen har uppenbarligen sitt ursprung i Tyskland och rötter
i den äldre ecossaisen, och framträder namnmässigt samtidigt
med den värsta polkayran. Därför är det kanske inte så långsökt
att gissa att dansfigurer från gamla danser, såsom ecossasien, togs
upp som nya variationer i den omåttligt populära polkan. Det är
heller inte helt osannolikt att det var just detta som skedde i den
polkavariant som av samtiden kom att benämnas omväxlande
Hamburger Schottisch och Hamburger Polka.
Därmed inte sagt att schottisens ursprung skulle vara just hamburgerschottisen. Man kan också tänka sig att linjeuppställningarna i
ecossaisen bröts upp och paren i stället börjar dansa runt varandra
och i rummet, under påverkan av polkans sätt att dansa, men bibehåller tillräckliga särdrag av den gamla dansen för att behålla
namnet ’skotsk’ och inte bara räknas som en ny variant av polka.
Brottet mellan den gamla eccosaisen, som var en linjedans, och
schottisen, som nu blivit en runddans, måste ha varit monumentalt.
Förtyskningen av namnet från Ecossaise till Scottisch fyllde därför
också syftet att göra skiljelinje mellan den gamla och nya ”skotska
dansen”. Efter bara ett par år förefaller dock den nya schottisen
redan stå på egna ben, som en egen dans vid sidan av polkan.
Ny version av “Sydsvenska Spelmanstävlingar...” uppe
Webbsidorna med gruppbilder av
spelmän och deras identifieringar
(att koppla namn till ansiktena) har
nu genomgått en omfattande omarbetning vad gäller hur sidorna
genereras. Detta innebär att de blir
enklare att uppdatera med nytt material i framtiden och att ändringar
slår igenom direkt på alla sidor som
anväsnder dessa data.
Arbete pågår nu att göra
existerande data fullständiga och dessa läggs ut
efter hand. I rutan “Uppdateringar:” på förstasidan informeras om vilka
ändringar som görs, om
nytt material och uppdateringar.
En del nytt material har också tillfogats. Det nya materialet har i vissa
fall bekräftat eller ändrat på underlaget för identifiering hos de mera
osäkra utpekandena och gissningarna. Adressen är liksom tidigare: Skånska spelmän samlade till okänt sammanhang nån gång runt 1915-1920.
Edvin Lindberg, i mitteln med hatt, ser ut att kunna vara i 20-årsåldern.
www.skanefolk.se/spelmtavl
Siten har också bytt namn från
“Sydsvenska Spelmanstävlingar och spelgrupper“ till det mer adekvata:
”Spelmän och spelmanstävlingar”
då det är gruppbilder på spelmän från
flera olika sammanhang, inte bara från
spelmanstävlingar, och nu inte heller bara
från sydsverige.
Har du spelmansbilder i
din ägo som kan hjälpa till
i pusslandet, gruppbilder
eller på enskilda spelmän,
eller andra upplysningar
om dem, får du gärna höra
av dej till undertecknad,
så kan pusslet kanske läggas några bitar till.
Åke Persson
arkivarie i Skånes Spelmansförbund
[email protected]
In memoriam Gunvor Dunge
R
iksspelman Edith Gunvor Dunge,
Stockholm, avled den tionde oktober
2010 nittioett år gammal. Gunvor
föddes den första augusti 1919 i Amhurst,
South Dakota. Hennes far Oscar Sandström
kom från Västerbotten i Sverige och hennes
mor Johanna Bergbom ursprungligen från
Åbo i Finland.
När Gunvor var tre-fyra år gammal flyttade familjen till Minneapolis där lillasyster
Carmen föddes. Gunvors far arbetade som
byggmästare men på grund av den ekonomiska stagnationen blev de åter tvungna
att flytta, denna gång till Waukegan Illinois.
Depressionen var ett faktum och 1931 flyttar familjen Sandström till Sverige. Finansieringen av resan blev möjlig genom att
Oscar Sandström i sista minuten lyckades
lösa in en pensionsförsäkring han tecknat
för hustruns räkning! Den första tiden i
Sverige bodde Gunvor i Kiruna men flyttade
sedan till Umeå där hon så småningom tog
studenten vid stadens läroverk.
Gunvors musikaliska bana startade redan
vid fem års ålder då hon började ta fiollektioner. Lillasyster Carmen fick lektioner
på piano och de kunde snart framträda
tillsammans, till exempel på söndagsskolans sammankomster. När Gunvor blivit
lite större köpte hennes far en ”riktig fiol”
till henne på en pantbank i Chicago. Fiolen
lär enligt obekräftade uppgifter ha kostat 42
U.S. Dollar och den fick sedan följa henne
genom hela livet. Musiklivet fortsatte att
blomstra i Sverige och i orkestern i Umeå
satt hon som konsertmästare.
Det fanns planer på att Gunvor skulle bli
yrkesmusiker och att hon skulle få studera
utomlands men andra världskrigets utbrott
satte stopp för detta. Det fick i stället bli
statens sjuksköterskeskola där hon även
mötte sin blivande man Arne Holmboe.
Efter krigets slut flyttade Gunvor och Arne
Holmboe till Oslo där de arbetade på röda
korsets sjukhus. Därefter gick flyttbilen
först till Skövde och sedan till Sundsvall
och Sidsjöns sjukhus. Äktenskapet slutade
tyvärr i skilsmässa.
Ett Gunvor-minne
Jag har ett litet gott minne
av Gunvor jag gärna delar
med mej av:
Vi var på Schottisbersån på
den tiden den höll till på
Klostergårdens fritidsgård i
Lund, som numera är rivet. I
pausen när de inhyrda spelmännen vilade sig brukade
vi spela, ett gäng löst sammansatt från gång till gång,
och när vi skrev upp oss
och skulle hitta på ett namn
brukade vi alitterera på kvällens gruppnamn - jag minns
fortfarande ett par stycken
Omkring 1951 träffade Gunvor Arne Dunge
och denne blev hennes andre man. Det
blev inte mycket tid för musiklivet under Gunvors yrkesverksamma år men när
pensionsåldern närmade sig hade dottern
Berit börjat på en låtcirkel i Stockholm och
Gunvor som då bodde i Näsbypark, drogs
med i folkmusikintresset och började spela
i Täby spelmansgille. Ungefär samtidigt
inköptes sommarstället Ljungabron vid
Glemminge på Österlen.
Gunvor Dunge på Degebergastämman 1997
Efter pensioneringen flyttade Gunvor och
Arne permanent till Glemminge och av
en händelse besökte de Svaneholms slott
där man firade folkmusikens dag! Detta
blev inkörsporten till hennes mångåriga
medlemskap i Malmö spelmanslag, sedermera även Österlens spelmanslag , Skånes
Spelmansförbund , Ruskens spelmän mm.
Arne Dunge som alltid följde Gunvor som
”lådbärare” tyckte det här med titeln Riksspelman lät tilltalande och uppmuntrade
henne att spela upp för Zornjuryn. Det
visade sig dock inte så enkelt för en f.d.
konsertmästare att få till det i folklåtarna.
av dem: när Malmabygdens
B-lag var där, spelade vi i
pausen som Malmöbygdens
A-lag, när AVADÅ-band var
där, hette vi Avafanädänudåförband etc.
Denna gången var Röjsåg
och Hängbjörk från Dalarna på besök och vi skrev
upp oss som Motorsåg och
Hängbröst.
Sedvanligt skulle vi spela
ihop oss lite inför spelningen
och bestämma repertoar,
så vi stod och övade för
oss själva i en korridor. Då
kom Gunvor gåendes, en
liten dam på väg mot åttioårsåldern, och frågade
om hon fick vara med. Hon
buskspelade gärna när hon
kom åt.
Visst, sa vi, men vi står och
övar till pausspelningen,
och det är så här, att vi ska
kalla oss för, hrmm, hrmm,
Motorsåg och Hängbröst!
Jaha, sa hon, men då kan jag
ju vara hängbrösten!
Och så blev det. Och spelningen förflöt alldeles utmärkt. Tack Gunvor!
Åke Persson
Efter många studiebesök och konsultationer hos Carl-Eric Berndt föddes idén att i
stället spela upp på träskofiolen som hon
specialstuderat för honom. Detta visade
sig vara det rätta, efter uppspelningarna i
Västerås 1983 fick Gunvor sitt efterlängtade
Zornmärke i silver för spel av skånelåtar
på träskofiol.
Gunvor var under en lång följd av år mycket
aktiv som spelman och flitig deltagare på alla
förekommande stämmor och möten. Hon
uppskattades både som samspelspartner
på träskofiolen och som en mycket säker
fiolist i spelmanslagen där hon oftast fick
spela de svårare understämmorna eller
högre lägespassagerna. Under 1980-talet
samspelade Gunvor mycket med Enar Lönn
såväl på två fioler, träskofioler eller fiol och
dragspel.
Efter Enar Lönns bortgång 1988 fick undertecknad överta rollen som sekundant
åt Gunvor. Samspelet mellan mig och
Gunvor började faktiskt av en ren slump.
Vi var båda närvarande vid Carl-Eric
Berndts begravning och vid den efterföljande minnesstunden framfördes många
låtar av deltagande spelmän. När uppbrottet nalkades bad Dagny Berndt att Torna
Hällestads bröllopsmarsch skulle spelas,
något som orsakade många bekymrade
ansikten i sällskapet - det är ju som bekant
en ganska svårspelad låt - men då fann sig
Tore Ekelin och föreslog bestämt att Gunvor
och undertecknad skulle spela låten. Framträdandet verkar ha gjort ett gott intryck, för
efter detta blev jag inbjuden till Ljungabron
för att samspela med Gunvor. Den stora
åldersskillnaden till trots fann vi stor glädje
i vårt låtspel. Vi började också umgås med
”Ruskens spelmän” där Gunvor snabbt fick
många nya vänner.
På grund av åldersskäl flyttade Gunvor
till sina barn i Stockholm 2004 och hennes
fiolspel har nu för alltid klingat bort. Vi är
många som minns henne med både saknad,
glädje och tacksamhet.
Sven Palm
Spelmansåret 2010
Foton: Bengt Wihlborg, Åke Persson
och Ethel Wieslander
Dansstugans sidor
Redaktör: Håkan Dackman, 040-97 35 13
Våren 2011
Vi är inte klara med planeringen av våren
än på grund av problem med lokalen.
Barnens Scen kommer att renoveras
under dec-april och vi behöver en annan
lokal då. Istället kommer vi att hålla till
på Musikhögskolan i Malmö. Vi planerar
att ha konsert- och danskvällar
Lördag 11 dec
Margits sånger
Folksångerskan Maria Misgeld har med
sina nyansrika och lyhörda arrangemang
gjort visorna efter norska Margit Finnekåsa till sina och bjuder tillsammans
med musikerna Olof Misgeld (fioler) och
Olle Lindvall (gitarr) på en konsert med
vackra berättelser om kärlek kryddade
med livets salt. Maria Misgeld har utöver
Margit Finnekåsas repertoir specialiserat
sig på folksång från Norden och Brittiska
öarna, trallar gärna låtar från Dalarna och
sjunger i vokaltrion Irmelin. Hon undervisar också på Kungliga musikhögskolan
och Bollnäs folkhögskola.
Lördagar 29 jan, 26 febr, 26
mars och 7 maj
Det som är ganska klart är Triakel spelar
26 mars. 7 maj blir den första kvällen på
den nyrenoverade Barnens Scen
Entrén är 80 kr för medlem och 100 kr för
gäst (utom 18 sept).
Om du har frågor eller synpunkter är du
välkommen att ringa någon av oss:
Petter Wickman
Håkan Dackman Olof Göthlin Julia Westberg
Carl-Erik Carlsson Johanna Levin Annika Sylwan Magnus Norén
Britta Björs
Julia Persson Anna Jönsson
Cissi Paulsson
Mikael Frisk Anna Carlberg-Kriig
0705-62 95 37
040-97 35 13
0709-74 58 51
0739-63 91 11
0737-34 81 25
0730-27 95 44
040-23 24 21
0730-88 40 70
0762 52 45 36
0709-95 33 05
040-92 71 32
0730-35 53 13
0709-60 73 60
040-29 07 53
Det krävs medlemskap eller att man är
gäst till medlem för att komma in. Medlemsavgiften 40 kr för 2011 kan redan
nu betalas till Plusgiro 98 88 58-7, Malmö
Folk­musik­förening. Den gäller vid inträde 11 dec 2010.
Hemsida: www.malmofolk.se
KLUBB RÅLÅT, MALMÖ
TRETTONFEST, LUND
HELSINGBORG
Onsdagar i december, kl 19-21
Nya Tröls, Karlskronaplan
Lördag 8 jan
Axelgård i Vallkärra Torn
Fredag 17 dec, kl 19.30
Jul i folkton
Tack till Malmö Kulturstöd, Statens kulturråd, Musik i Syd och Sensus för deras
bidrag till verksamheten.
Lokal: Musikhögskolan (se nästa spalt).
Dansutlärning kl 19-19-45: Vals.
Här finns ett unikt tillfälle att lyssna på
folkmusikers spontana skapande. Tag
chansen att lyssna hur det låter hemma
hos Sveriges främsta folkmusiker! På scenen får kvällens värd bjuda in två av sina
musicerande vänner för att släppa loss i
två timmars jam - som DU har chans att
få lyssna på.
Musiker under december är:
1 dec Mats Edén med vänner
8 dec Markus Tullberg + Dan Gisen
Malmqvist och Jens Ulvsand
15 dec: Anna Roussel med vänner
Kontakt: Maria Bojlund: 0706-56 98 71
www.myspace.com/forumfolk
Arrangörer: Kap Syd, Världens Musik
och Dans, Kulturens Bildningsverksamhet
10
Skåne Spelmansförbund önskar alla välkomna till denna fest.
Denna helg hålls även kursen ”Allsvenskan i folkmusik” på Axelgård, så även
dessa kursdeltagare väntas infinna sig.
Vi börjar kl 19.00 med att äta vår egen
medhavda mat och dryck. Sedan spelar
och dansar vi så länge vi orkar. Skånes
Spelmansförbund bjuder på kaffe och te.
Den numera traditionella julkonserten
med Ale Möller, Sofia Karlsson, Lena
Willemark, Esbjörn Hazelius, Lisa
Rydberg, Roger Talltroh och Olle Linder
hålls i år på konserthuset i Helsingborg,
Drottningatan 19.
Biljetter: 042-10 42 80
Hemsida. www.julifolkton.se
Info: Anita Eriksson, 0709-58 68 89
BRUNNSBERGA
KLUBB NAVET, MALMÖ
Fredagar 11 febr, 18 mars och
29 april
Klubb Navet kommer förhoppningsvis
att öpnna igen under våren, men då i
Malmö Folks regi, under förutsättning att
det går att ordna finansieringen.
Det blir i så fall på fredagkvällar under
mars - oktober på Far i Hatten i Folkets
Park. Mer information kommer i nästa
nummer.
Danskvällar med skånska folkmusikan­ter
i Brunnsberga i Helsingborg. Dansutlärning från kl 18.30, spel till dans från
19.30.
Brunnsberga ligger bakom Icabutiken
Brunnen, Gustavslundsvägen 2
Arrangör:
Folkdansens Vänner, Helsingborg
VALSHUSET, VÄXJÖ
Fredag 3 dec kl 19
Danskväll
LUNDS STUDENTERS
FOLKDANSLAG
Sydöstsvensk musik på Försvarsgården.
Lördag 18 dec kl 15
Julfest
BALKANFÖTTER
Föreningen Balkanfötter inbjuder till internationell folkdans (mest danser från
Balkan) på torsdagar i IOGT/NTO:s lokal,
Bantorget . kl 19.30 -21, gemensamt för
nybörjare och fortsättare.
Info: Sedat Tura, 040-23 49 39
Eva Asztalos, 046-15 77 41
Hemsida: balkanfotter.dinstudio.se
Församlingshemmet. Konsert med Sågskära, sedan julfest och danskväll
Hemsida: www.valshuset.se.
Info: Anders Smedenmark, 0470-70 03 01
eller 0708-20 58 18
Dans till svensk folkmusik blir det på
söndagar kl 18.30 på Klostergårdens
fritidsgård med start i slutet av januari.
Nybörjardans till kl 20.30, fortsättare kl
20-21.30.
Info: Stig Hellemarck 040-796 45.
Hemsida: www.lundsstudentersfolkdanslag.se
DANMARK
FOLKETS HUS
Folkets Hus’ spelmanslag håller Ramslag
den andra fredagen i varje månad i kaféet
i Folkets Hus, Stengade 50 på Nørrebro.
Dansk och svensk spelmansmusik.
Knytkalas kl 19, spel och dans kl 20-24.
10 dec Julfest
14 jan
KØBENHAVNS
FOLKEMUSIKHUS
Danskvällar en lördag i månaden på
Valhals­gade 4, Nørrebro.
Husorkester är Folkets Hus Spillefolk.
Lördag 4 dec Julfest
Lokal: Folket2 Hus, Stengade 50
11 febr
Lördag 8 jan
Nyårsbal med Langlinken
18-19 mars Nørrebro Spilletræf
Lördag 5 febr
(Mer information i nästa nummer)
Info:
Christina Jørgensen, +45 44 84 22 67.
Hemsida: www.spillefolk.dk
HOLTE
FOLKEMUSIKHUS
Öppna folkmusikkvällar ordnas i Pilehuset, Øverødvej 27, Holte.
Lördag 5 mars
FREDERIKSBERGS
FOLKEMUSIKHUS
Danskvällar en lördag i månaden. med
början kl 20. Husorkestern Frøberg och
en gästorkester står för musiken. Under
hösten börjar alla kvällarna med övning
och utlärning av argentinsk tango oftast
till levande musik.
Lördag 11 dec
Lokalen är i Frøbelseminariet, Henrik
Steffensvej 8, ingång över gården.
Info: Jack Sander +45 43 42 00 19.
Hemsida: www.ffmh.dk
Lördag 2 april
Lördag 7 maj
Info:
Henrik Jørgensen, +45 39 20 15 33.
Hemsida: www.kfmh.dk
Lördagar 11 dec, 8 jan
Info: Steen Thorbek +45 45 80 00 38
Hemsida: www.holtefolkemusikhus.dk
11
AVS
Skånes Spelmansförbund
Ädelstensvägen 41
SE-226 51 LUND
o o
..
o
whåll dig uppdaterad
w
w. på
sk
an
efo
lk
.se
Kalendarium vintern 2010 - 2011
januari
december
1 ons
2 tors
3 fre
4 lör
5 sön
6 mån
7 tis
8 ons
9 tors
10 fre
11 lör
12 sön
13 mån
14 tis
15 ons
16 tors
17 fre
18 lör
19 sön
20 mån
21 tis
22 ons
23 tors
24 fre
25 lör
26 sön
27 mån
28 tis
29 ons
30 tors
31 fre
Klubb Rålåt
Växjö
Klubb Rålåt
Malmö Folk
Klubb Rålåt
Jul i folkton
Växjö
Not- och skivförsäljning
Thure o Sigvard på
nya äventyr, folkmusik-pilsnerfilm med
Mathias Lundgren m.
fl. elever vid Malungs
folkhögskola
DVD – 80:- (80:-)
Zorns Silver, film
och bok om
riksspelmän av Per
Bergkvist. Innehåller
även en komplett
lista över alla som
fått Zorns silvermärke.
DVD – 200:- (200:)
Bok – 150:- (150:-)
DVD+bok
– 300:- (300:-)
Nema Problema,
Lundagruppen som
spelar Balkanmusik.
CD – 120:- (120:-)
februari
1 lör
2 sön
3 mån
4 tis
5 ons
6 tors
7 fre
8 lör Trettonfest Axelgård
9 sön
10 mån
11 tis
12 ons
13 tors
14 fre
15 lör
16 sön
manusstopp
17 mån
18 tis
19 ons
20 tors
21 fre
22 lör
23 sön
24 mån
25 tis
26 ons
27 tors
28 fre
29 lör Malmö Folk
30 sön
trol till tyck
31 mån
1 tis
2 ons
3 tors
4 fre
5 lör
6 sön
7 mån
8 tis
9 ons
10 tors
11 fre Helsingborg
12 lör
13 sön
14 mån
15 tis
16 ons
17 tors
18 fre
19 lör
20 sön
21 mån
22 tis
23 ons
24 tors
25 fre
26 lör Malmö Folk
27 sön
28 mån
mars
trol postas
1 tis
2 ons
3 tors
4 fre
5 lör
6 sön
7 mån
8 tis
9 ons
10 tors
11 fre
12 lör
13 sön
14 mån
15 tis
16 ons
17 tors
18 fre Helsingborg, Nörrebro
19 lör Nörrebro
20 sön
21 mån
22 tis
23 ons
24 tors
25 fre
26 lör Malmö Folk
27 sön
28 mån
29 tis
30 ons
31 tors
Här presenteras försäljningsnyheter, de senaste först. Hela vårt stora sortiment
av äldre notböcker, skivor, kasetter hittar du på vår hemsida www.skspf.org
Totakt-pols, Danska
polskor i tvåtakt
samlade och tolkade
av Åke Persson,
Kristian Bugge m.fl.
CD – 150:- (140:-)
Notbok – 80:- (70:)
CD+notbok
– 200:- (180:-)
Chokladfabriken,
demo
CD – 50:- (50:-)
Jubileumslåtar
2007, Låtbok till
SSR:s 60-årsjubileum med tre
allmänt spelade
låtar från varje landskapsförbund –
250:- (200:-)
Musiken kring
Skånska Körens
Ramlösabrunn, 56
Visbok, av Christer
låtar efter Nils och
Lundh. Noter till 59
Ida Larsson, Bengt
skånska visor, en CD
Drill, och Jöns
med konsert och en
Persson, Nothäfte
övnings-CD med
– 250:‑ (200:‑)
alla melodier och
stämmor tydligt. –
240:- (240:-)
Grannar
Sofiagatan,
CD – 120:‑ (120:‑)
Omtyckta Skånska
allspelslåtar, 36 av
Skånes popu­läraste
allspelslåtar.
Nothäfte –
60:‑ (50:‑)
Hanna Tibell solo
CD – 150:- (130:-)
Hela sortimentet med äldre artiklar finns på:
www.skspf.org ->Försäljning
A
lla priser är inkl. moms. Priser
inom parentes är medlemspris.
Portokostnad tillkommer. Beställ­
ningar sändes till:
(säljfunktionen är f.n. vakant)

Similar documents

dansskor

dansskor Medlemsavgift 2000: vuxna 140 kr eller ungdom upp till 18 år 80 kr. Postgiro (medlemsavgift, prenumeration och försäkring): ............................................................................

More information

Evert Söderström 1915-2003 • 4 Codex Runicus

Evert Söderström 1915-2003 • 4 Codex Runicus Ordförande, arkivarie: Åke Persson, Gunnesbovägen 99, 226 54 LUND ........................... [email protected] V. ordförande: Ethel Wieslander, Gunnesbovägen 99, 226 54 LUND ......................

More information