Untitled

Comments

Transcription

Untitled
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2010, Tianjin
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2010, Tianjin
November 23rd_30th, 2010
Tianjin Academy of Fine Arts
Cover Design _ GUO Zhenshan, Jiang Songru
Editorial Design _ Myosoo Kim
Editorial Design Assistant _ Sojeong Kwon
Printing _ Brainartcom
President of ANBD _ Akira Harada
Representative of ANBD, Tokyo _ Nakajima Chie
Representative of ANBD, Seoul _ Jeehyun Kim
Representative of ANBD, Tainan _ Guang Dah Chen
Representative of ANBD, Tianjin _ Guo Jin Sheng
S
This artwork data can be purchased by DataCraft.
Asia Network Beyond Design (ANBD) association has been founded in 2008, and initiated a great
movement towards new worlds. After waiting with bated breath for long time, currently we can feel
the creative culture starting to turn again. Some people are still observing this situation, waiting to see
what will be happened.
What is the boundaries of the mission and competence of art & design currently? How can we create
the culture learned from the experiences in these 20th centuries of technical innovation, without
mentioning other creative fields? It is time to think carefully about creative domain from the bird's eye
view and try to self-critical innovation.
In what direction will culture steer? Let's rise above the domain of art or let's rise above the domain
of design. What can you see beyond the various domains? We will merge with other disciplines, and
have to be more cooperative and apply their resources.
The world beyond art and design may be a common "Kansei and emotional platform" for exchanging
mind, inspiration, feeling, sensation and emotion. We will continue to prepare "Kansei and emotional
platform" to encourage fledgling artists' and designers' first steps and promote the upcoming creative
generations in Asia.
I would like to thank for all the staffs who have supported with organizing the ANBD2010 exhibitions:
Prof. Jeehyun Kim(Hansung University), Prof. Guang-Dah Chen(Kun Shan University), Prof. Guo JinSheng(Tianjin Academy of Arts) and Prof. Nakajima Chie(Tamagawa University) and others.
Harada - Akira
President of ANBD
President of Sapporo City University
I'm very glad to know that the grand opening of the 3rd session of ‘Asia Network beyond Design
2010’ and I'm fully understood that this exhibition is equipped with the common dream and
intelligence of all of us.
The reason why teachers, students, designers and artists of Asia actively attend in it is because it also
show their everlasting research and going beyond spirit in front of the new 21st century.
Here, on behalf of Tianjin Academy of Fine Arts (TAFA) and myself, I show my warm congratulations
on this opening ceremony.
Meanwhile I hope the exhibition will achieve success in Cheongju, Taipei, Tianjin and Yokohama I
also hope from the bottom of my heart that our friendship tree will keep green forever and our
cooperation flower will be in full blossom forever!
Jiang Lu
President
Tianjin Academy of Fine Arts
I learned that the 3rd session of 2010 ANBD art exhibition took “Beyond” as the theme and would
hold the exhibition in 4 Asia cities one after another, they are Cheongju, Taipei, Yokohama and
Tianjin. I show my heartfelt congratulations! Through the exhibition and the “Work Collection”, with
the performance and abundant creative works of Asian designers and artists, it exchanges ideas,
shows the innovative features throughout Asia, promotes the formation of Asian overall style and has
the positive influence to the world actively.
I fully realized that “Beyond” is the core concept of ANBD, it advocates the integration of different
types and fields, crossing different generations and cultures and breaking through the existing
restrictions and methods. ANBD holds the exhibition with a unique way of linking the Asian regions,
to embody the “Beyond” spirit and achieve “Beyond” stage. As a new force of the regional, urban
and cultural innovation, by its thinking, creativity and approach, it pursues the Asian whole cultural
approval, explores the direction of the development in future, practices the tenets and aims of ANBD
and has far-reaching significance.
Finally, as the representation of the Art Design School of Tianjin Academy of Fine Arts (TAFA), I
hope from the bottom of my heart that the 3rd 2010 ANBD exhibition will achieve a complete
success!
Li bing-xun
Dean of Art Design School
Tianjin Academy of Fine Arts
ANBD,
Tianjin Participants
Abe Natsumi
Du Weimin
Jeon Jongchan
Kiya Rino
Liu Yang
Roh Kwonchan
Tsutsumi Emiko
Yokota Mikiko
Ahn Juneseok
Duan Yantao
Jeon Seunghyouk
Ko Kai-Jen
Liu Yue
Ruan Wen
Tubu Qiqige
Yonekura Tsubomi
Ahn Soyoung
Fukuda Hirotoshi
Jeon Woojin
Kong Lingwei
Lu Jau-Hui
Ryoo Cheulho
Wang Bin
Yoo Dongkwan
An Eunjeoung
Fukuda Ichiro
Ji Jing
Ku Jaeun
Lu Lin
Saito Naomasa
Wang Fang
Yoo Jaeyoon
Asayama Yusuke
Fukuda Tetsuo
Ji Yong
Kuo Yu-Ling
Lu Rui
Saito Yukino
Wang Hongxiang
Yoo Jungsook
Asyu Kuo Cantin
Gang Chunming
Jiang Chen
Kwon Haesook
Lu Shih-Yun
Saitoh Sadamu
Wang Lei
Yook Hojoon
Bae Jinseok
Gao Bin
Jiang Zhusong
Kwon Kiduk
Lyu Kyungwon
Sano Tohru
Wang Li
Yoon Kyounglim
Bang Kyungrhan
Gao Pengfei
Jin Iksong
Kwon Sojeong
Ma Yanxia
Sato Akiko
Wang Liang
Yoon Mi
Bao Yin
Gao Qian
Jin Kyungin
Kwon Soonhwan
Meng Xiangbin
Sato Akiyo
Wang Lide
Yoon Suin
Bi Liuju
Gao Ying
Joo Hwan
Kwon Yeongmee
Min Huan
Sato Yuka
Wang Lisha
Yoon Yeojong
Bian Jiang
Gong Lijun
Jung Joonyong
Lai Hui-Ju
Minamikawa Shigeki
Seki Sayaka
Wang Meili
Yu Guangchen
Byun Hyunjin
Goto Masanobu
Kakiyama Koichiro
Lee Byungju
Mochizuki Sumitto
Seo Dongjin
Wang Ming-Shean
Yu Jianfeng
Cao Jinggang
Guo Jinsheng
Kamimura Yukinoshin
Lee Byungsuk
Moon Jungmook
Seo Dongkeun
Wang Rongrong
Zeng Zhen
Chang Fei-Man
Guo Yanbo
Kang Sunghae
Lee Eunmi
Mori Masaru
Shang Yi
Wang Ruixue
Zhang Dalu
Chang Hong
Han Liying
Kawahito Takeshi
Lee Jieun
Morimoto Noriko
Shen Xiaoping
Wang Shen
Zhang Jing
Chen Bei
Han Sungsoo
Kim Gunwoo
Lee Kisoo
Nakajima Akina
Shi Hongchun
Wang Tsen
Zhang Jingjing
Chen Ching-Yi
Han Wangmo
Kim Heegyun
Lee Miyong
Nakajima Chie
Shi Tingjin
Wang Xinghang, Zhou Feng
Zhang Manyu
Chen Ju-Yuan
Han Youngho
Kim Hyoyong
Lee younghak
Nakamura Ayaka
Shim Bokseob
Wang Xiyan
Zhang Xiaofei
Chen Kan
Hanano Kasumi
Kim Hyunyoung
Lee Youngmi
Nezawa Matsuo
Shin Dongyun
Wang Yansheng
Zhang Xin, Zhang Ying
Chen Lu
Harada Akira, Zhang Puhua
Kim Jaehong
Li Anhong
Nishida Mai
Shin Sangwoo
Wang Zengcheng
Zhang Yan
Chen Zhuo
Hata Toshiaki
Kim Jaehyun
Li Fang
Nomura Tomoyo
Shinyama Chiemi
Watanabe Eriko
Zhang Yang
Cheng Honglei
Hayashi Mitsuo
Kim Jeehyun
Li Hui
Ogawa Eri
Shuto Keisuke
Watanabe Kenta
Zhang Yanyun
Chiou Shun-Ying
Higashikata Yuhei
Kim Jeonghee
Li Quan
Ogawa Terutaka
Song Zhen
Wu Haiqing
Zhang Yi
Cho Baemoon
Hiratsuka Kotoe
Kim Jiwon
Li Rui
Ogiso Yuusuke
Su Ya-Fen
Wu Hsiao-Ling
Zhang Yue
Cho Youl
Hong Eunjung
Kim Joohyung
Li Tong
Oh Cheolhoon
Suh Seungyoun
Wu Yanyan
Zhao Dan, Ma Lina
Cho Youngil
Hong Jongchul
Kim Kyunghan
Li Weili
Oh Myunghee
Sun Danli
Xue Huan
Zhao Jie
Choi Dongwook
Hong Youngjin
Kim Mijoo
Li Xin
Oh Sangmin
Sun Debo
Xue Yan
Zhao Nailong
Choi Jongran, Han Sokhyun, Choi Byungkeuk Hsieh Kai-Ju
Kim Mikyung
Li Yingchun, Sun Qian
Oh Sechul
Sun Han
Yamane Chikako
Zhao Peng
Choi Seokgyu
Hsieh Shen - Yu
Kim Myosoo
Li Yinhu
Oh Yeanok
Sun Jin
Yan Weiyuan
Zhen likun, Bai Renfei
Choi Taeseon
Hsieh Wei-Her
Kim Myoungok
Li Zhiying
Okada Ayaka
Sun Li
Yang Chao-Fu
Zhu He
Choi Wonjae
Hu Chia-Wen
Kim Namho
Li Zhuang
Pan Jicheng
Sun Ying
Yang Nuo
Zhu Jinghua
Chon Yumi
Hu Jinghui
Kim Sangtae
Li Zhongyang
Park Namsung
Tada Senri
Yang Shiuan-Ruei
Zhu Yingbo
Chun Jaehyun
Hu Pey-Yune
Kim Seongdal
Li Zhuang
Peng Jun
Tak Younghwan
Yang Wendan
Zhu Yiyue
Chun Jinhie
Huang Fengying
Kim Soojin
Lin Fang-Nien
Peng Yixiong
Takahashi Nobumasa
Yasuda Marika
Zhu yun long, Zhu Feng
Chung Hyeuk
Huo Yi
Kim Soonja
Lin Mei-Ting
Piao Chengri
Tang Xiaojuan
Yeh Mo-Li
Chung Jaewoo
Ishihara Chieko
Kim Sunhwa
Lin Xiaoming
Qi Lin
To Bushin
Yen Yueh-Hsiu
Chung Jiwan
Ishii Toshiwo
Kim Sunmee
Liu Congcong
Qin Wenjie
Togawa Hidemi
Yi Philha
Chung Min
Ito Mika
Kim Taeyoun
Liu Na
Qiu Cheng
Tsa Jung
Yi Wonje
Cui Hujie
Jain Jhin-Ping, Fan Yea-Ling
Kim Yongrhip
Liu Xia
Ren Shuxian
Tsai Winnie
Yin Bing
Dote Atsuki
Jang Hwasup
Kimura Aoi
Liu Xiuwei, Liu Shunli
Rha Sooim
Tsao Jia-Cheng
Yin Xuewen
S
Abe Natsumi
Tamagawa University
TOYS2
[email protected]
S
Ahn Juneseok
Chungbuk National University
CMYK_Woman
[email protected]
S
Ahn Soyoung
Keimyung University
circular2010-04
[email protected]
S
An Eunjeoung
Konkuk University
SILENCE
[email protected]
S
Asayama Yusuke
Tamagawa University
beyond
[email protected]
Asyu Kuo Cantin
Jin Wen University of Science and Technology
Juillet - Mamanetbebe
[email protected]
AA 10
11
S
Bae Jinseok
Akita Municipal Junior College of Arts and Crafts
KOERU 3
[email protected]
S
Bang Kyungrhan
SangMyung University
A great pleasure in Red
[email protected]
S
Bao Yin
Chiba University
The cup of the life
[email protected]
Bi Liuju
Tianjin Institute of Urban Construction
City and nature Water
[email protected]
Bian Jiang
Tianjin Academy of Fine Arts
Breakthrough-Episode 2
[email protected]
S
Byun Hyunjin
Chungbuk National University
EMOTION Vol.4
[email protected]
BB 12
13
S
Cao Jinggang
Tianjin Academy of Fine Arts
‹‹……››
[email protected]
S
Chang Fei-Man
Ming Chuan University
Circle & Virtual Composition III
[email protected]
Chang Hong
Yuan Ze University
Beyond Words—Courage
[email protected]
Chen Bei
Beijing University of Technology
AS BOUNDLESS AS THE SEA AND SKY—4
[email protected]
Chen Ching-Yi
Chung Yuan Christian University
Beyond the Universe
[email protected]
Chen Ju-Yuan
Jin Wen University of Science and Technology
Growing continually
[email protected]
CC 14
15
Chen Kan
Tianjin Academy of Fine Arts
Spread, Gene mutation
[email protected]
Chen Lu
Tianjin Academy of Fine Arts
Beyond •Melanoderm
[email protected]
Chen Zhuo
Tianjin Academy of Fine arts
Marvelous Things Will Last For Ever
[email protected]
S
Cheng Honglei
Tianjin Academy of Fine Arts
Beyond The Surface -Earth
[email protected]
Chiou Shun-Ying
Chaoyang University of Technology
Beyond the Vision
[email protected]
S
Cho Baemoon
Keimyung University
Wheel09D003
[email protected]
CC 16
17
S
Cho Youl
Hansung University
Illusion Image of Tianjin
[email protected]
Cho Youngil
Hirosima Kokusai Gakuin University
Face to Another
[email protected]
S
Choi Dongwook
Sangmyung University
FlowerLatticeWindow1005
[email protected]
S
Choi Jongran, Han Sokhyun, Choi Byungkeuk
Pyeongtaek University
Thinking a wall beyond generation(Son's generation l)
[email protected]
S
Choi Seokgyu
Kookmin University
Shark Party
[email protected]
S
Choi Taeseon
Konkuk University
Beyond the Shapes (Flowers)
[email protected]
CC 18
19
S
Choi Wonjae
Dankook University
Beyond 1953_04
[email protected]
Chon Yumi
Konkuk University
In Sequence IV
[email protected]
S
Chun Jaehyun
Sangmyung University
Circle Play IV in COEX - The Bench
[email protected]
S
Chun Jinhie
Sangmyung University
THROUGH THE WINDOW
[email protected]
S
Chung Hyeuk
Chungkang College
being opulent
[email protected]
S
Chung Jaewoo
Ansan College
The grid of the magazines
[email protected]
CC 20
21
S
Chung Jiwan
Hanyang University
ANBD2010- 4
[email protected]
S
Chung Min
Hanyang University
BEYOND PRIORITY
[email protected]
Cui Hujie
Yanbian University
The new construction Of countryside
[email protected]
S
Dote Atsuki
Hokkaido University of Education HAKODATE
the Food 4
[email protected]
S
Du Weimin
College of Fine Arts of Capital Normal University
RED
[email protected]
S
Duan Yantao
College of Fine Arts of Capital Normal University
Harmonious Light
[email protected]
CD 22
23
Fukuda Hirotoshi
Sapporo City University
LINE 4
[email protected]
S
Fukuda Ichiro
A&F Corporation
byond-4
[email protected]
Fukuda Tetsuo
Advanced Institute of Industrial Technology
Advanced Shinkansen and Eco-Design : Image E5
[email protected]
Gang Chunming
Confucius Institute
Wheaten food 4
[email protected]
Gao Bin
Tianjin Polytechnic University
Beyond
[email protected]
Gao Pengfei
Beijing University of Technology
Fountainhead
[email protected]
FG
24
25
Gao Qian
College of Fine Arts of Capital Normal University
SOS from SKY, OCEAN and SOIL
[email protected]
Gao Ying
Tianjin Academy of Fine arts
Tianjin North Ning Park Ligheting Design
[email protected]
Gong Lijun
Tianjin Academy of Fine Arts
CHINESE LANDSCAPE BEYOND-PAINTING
[email protected]
S
Goto Masanobu
Chiba University
PHOTOGRAMISM 517 Transparent Sticks-C
[email protected]
S
Guo Jinsheng
Tianjin Academy of Fine arts
wind rhythm
[email protected]
Guo Yanbo
Tianjin Academy of Fine Arts
Beyong culture venus2
[email protected]
GG 26
27
Han Liying
Tianjin Academy of Fine Arts
4˚c snow
[email protected]
S
Han Sungsoo
Chungbuk National University
A Universal Truth-image of Michael Jackson
[email protected]
S
Han Wangmo
Konkuk University
Origami Wallpaper
[email protected]
S
Han Youngho
Sangmyung University
Urban Chaos 4
[email protected]
S
Hanano Kasumi
Hokkaido University of Education HAKODATE
winter in hakodate
[email protected]
S
Harada Akira, Zhang Puhua
Sapporo City University
Pickles Bowl
[email protected] / [email protected]
HH 28
29
S
Hata Toshiaki
Sapporo School of the Arts
Beyond the sex
[email protected]
S
Hayashi Mitsuo
Tamagawa University
ASAGAO 4
[email protected]
S
Higashikata Yuhei
Tamagawa University
fountain
[email protected]
S
Hiratsuka Kotoe
Tamagawa University
spuming globe
[email protected]
S
Hong Eunjung
Dongyang Mirae University
Noise; vol.4
[email protected]
S
Hong Jongchul
Chungbuk National University
Hopeful4
[email protected]
HH 30
31
S
Hong Youngjin
Sangmyung University
sense of ancient
[email protected]
S
Hsieh Kai-Ju
Kunshan University
Invisible - Visible
[email protected]
Hsieh Shen-Yu
H.S.Y Visual Culture & Creation Design
Surpass you to see
[email protected]
Hsieh Wei-Her
Asia University
OP-No.3
weiher66 @yahoo.com
S
Hu Chia-Wen
Kunshan University
Twist
[email protected]
S
Hu Jinghui
Tianjin Academy of Fine Arts
Beyond 2
[email protected]
HH 32
33
Hu Pey-Yune
Kunshan University
Beyond Digital
[email protected]
S
Huang Fengying
Artist
The music of earth
[email protected]
Huo Yi
Tianjin Academy of Fine Arts
Altantis Furnture Retail Design
[email protected]
Ishihara Chieko
Tamagawa University
HAND×BEYOND
[email protected]
Ishii Toshiwo
Tokyo Gakugei University
2010 Somewhere-4
[email protected]
S
Ito Mika
Hokkaido University of Education HAKODATE
Beyond the Country2
[email protected]
HI
34
35
Jain Jhin-Ping , Hsu Chia-Ling
National Kaohsiung University of Applied Sciences
Gold proportion
[email protected]
S
Jang Hwasup
Form20
Composition 2
[email protected]
S
Jeon Jongchan
Hansung University
Composition 2010-7
[email protected]
Jeon Seunghyouk
Kyushusangyou University
The Wall
[email protected]
S
Jeon Woojin
Jeonbuk National University
complex wai
[email protected]
S
Ji Jing
Tianjin Academy of Fine Arts
PAPERCUT–CAMOUFLAGE1
[email protected]
JJ
36
37
S
Ji Yong
Beijing Institute of Technology
Unknown1
[email protected]
Jiang Chen
Tianjin Academy of Fine Arts
THE AIR CONDITIONING,THE KILLER
[email protected]
Jiang Zhusong
Soochow University
thought two
[email protected]
S
Jin Iksong
Chungbuk National University
In Loving Memory of an Innocence X
[email protected]
S
Jin Kyungin
Ansan College
The most beautiful country
[email protected]
S
Joo Hwan
Kimpo College
NEED HEARING
[email protected]
JJ
38
39
S
Jung Joonyong
A&C Publishing
Meta-Message 4
[email protected]
S
Kakiyama Koichiro
Sapporo City University
translucent glass flower02
[email protected]
S
Kamimura Yukinoshin
Tamagawa University
OGAKIRERU
[email protected]
S
Kang Sunghae
Sangmyung University
A whisper of spring
[email protected]
S
Kawahito Takeshi
Tokyo Metropolitan Kogei High School
works
[email protected]
S
Kim Gunwoo
University of Ulsan
COMMON SENSE
[email protected]
JK
40
41
S
Kim Heegyun
Sangmyung University
shining star-IV
[email protected]
S
Kim Hyoyong
Hansung University
odd tree
[email protected]
S
Kim Hyunyoung
Seoul National University
unrecorded #3
[email protected]
S
Kim Jaehong
Chungbuk National University
The four rules of arithmetic of images - 4
[email protected]
S
Kim Jaehyun
Sangmyung University
cheer
[email protected]
S
Kim Jeehyun
Hansung University
Beyond #1
[email protected]
KK
42
43
S
Kim Jeonghee
Chungbuk National University
2010 THING- flower 14
[email protected]
S
Kim Jiwon
Sangmyung University
once upon a time #04
[email protected]
S
Kim Joohyung
Sangmyung University
Wander Land-2010-n.12
[email protected]
S
Kim Kyunghan
Sangmyung University
Plate 2010-IV
[email protected]
S
Kim Mijoo
Konkuk University
Traces of Life_4th
[email protected]
S
Kim Mikyung
Kyushu Sangyo University
composition1011China
[email protected]
KK
44
45
Kim Myosoo
Hansung University
Genesis
[email protected]
S
Kim Myoungok
Kimpo college
self-destruction
[email protected]
S
Kim Namho
Sangmyung University
BEYOND & AMULET / Fujeok
[email protected]
Kim Sangtae
University of Tsukuba
Throughout the ages IV
[email protected]
S
Kim Seongdal
Konkuk University
Chaotic Connection
[email protected]
S
Kim Soojin
Konkuk University
Wind-blown
[email protected]
KK
46
47
Kim Soonja
Sangmyung University
to the unknown world
[email protected]
S
Kim Sunhwa
University of Tsukuba
OVERLAP_KUSA
[email protected]
Kim Sunmee
Konkuk University
Botanic Garden2010_4
[email protected]
Kim Taeyoun
Hongik University
Plastic bag yarn
[email protected]
Kim Yongrhip
Sangmyung University
Fireplace as an Element of Livingroom, 10-01
[email protected]
S
Kimura Aoi
Hokkaido University of Education HAKODATE
Chaplin-Otonosama
[email protected]
KK
48
49
S
Kiya Rino
Hokkaido University of Education HAKODATE
Hakoadte×4
[email protected]
Ko Kai-Jen
National Taichung University
Beyond, Breakthrough from present frames and methods
[email protected]
S
Kong Lingwei
Tianjin University of Finance and Economics Institute
Transmigration
[email protected]
S
Ku Jaeun
Freelancer
THE ABSOLUTE AND GREAT TRIQUARE
[email protected]
S
Kuo Yu-Ling
Asia University
Ice stemming from water, but colder than water
[email protected]
Kwon Haesook
Sangmyung University
BRIDE
[email protected]
KK
50
51
S
Kwon Kiduk
Kyungpook National University
Archipelago
[email protected]
S
Kwon Sojeong
University College London
Modern Life
[email protected]
S
Kwon Soonhwan
Paichai University
Cube, CF-10-0512
[email protected]
S
Kwon Yeongmee
Ewha Womans University
Beyond Mask
[email protected]
Lai Hui-Ju
Tamkang University
Attempt No.1
[email protected]
S
Lee Byungju
Hansei University
textbook, lexicon of form
[email protected]
KL 52
53
S
Lee Byungsuk
Daejin University
beyond the poetry
[email protected]
S
Lee Eunmi
Hansung University
PIN &POP 4
[email protected]
Lee Jieun
Hokkaido University of Education HAKODATE
beyond 4
[email protected]
S
Lee Kisoo
Chungbuk National University
love-II
[email protected]
S
Lee Miyong
Hokkaido University
SOUND WAVES OF TIANJIN
[email protected]
S
Lee Younghak
Sangmyung University
vessel
[email protected]
LL
54
55
Lee Youngmi
Sangmyung University
Beyond Design
[email protected]
S
Li Anhong
Tianjin Academy of Fine Arts
Bronze of love
[email protected]
Li Fang
Soochow University
Beyond—3
[email protected]
S
Li Hui
Tianjin University of Finance and Economics Institute
entertainment 8 jie
[email protected]
Li Quan
Tianjin Academy of Fine Arts
Beyond design, Dun ru
[email protected]
S
Li Rui
Tianjin Academy of Fine Arts
‹‹Reclamation›› NO.8
[email protected]
LL
56
57
Li Tong
Tianjin Academy of Fine Arts
porcelian
[email protected]
Li Weili
Tianjin Academy of Fine Arts
Express respect to Piet Mondrian
[email protected]
Li Xin
Tianjin Academy of Fine Arts
Beyond design
[email protected]
Li yingchun, Sun Qian
Tianjin Academy of Fine Arts
beyond life and dead
[email protected]
Li Yinhu
Tianjin Academy of Fine Arts
Italian Air
[email protected]
S
Li Zhiying
Tianjin Academy of Fine Arts
Vault
[email protected]
LL
58
59
Li Zhuang
Soochow University
Digit
[email protected]
S
Li Zhongyang
Capital Normal University
SIT
[email protected]
S
Li Zhuang
Capital Normal University
emission
[email protected]
Lin Fang-Nien
Kunshan University
CITY IMAGE- Regensburg2
[email protected]
S
Lin Mei-Ting
Kunshan University
Mood Lighting 2010-3
[email protected]
Lin Xiaoming
Tianjin Academy of Fine Arts
Sentiment
[email protected]
LL
60
61
S
Liu Congcong
Tianjin Academy of Fine Arts
Technology·Beyond
[email protected]
Liu Na
Tianjin Academy of Fine Arts
have a rest
[email protected]
S
Liu Xia
Tianjin College of Fine Arts
Beyond world
[email protected]
Liu Xiuwei, Liu Shunli
Beijing Institue of Graphic Communication
No.4 of Beyond Series
[email protected]
Liu Yang
Tianjin Institute of Urban Construction
Sample style industrial design
[email protected]
Liu Yue
Tianjin University of Finance and Economics
Sea Rhyme
[email protected]
LL
62
63
Lu Jau-Hui
Chaoyang University of Technology
Beyond personal happiness
[email protected]
Lu Lin
Tianjin Institute of Urban Construction
Ma zhu gongqian
[email protected]
Lu Rui
Tianjin Academy of Fine Arts
Exhibition space design
[email protected]
Lu Shih-Yun
National Taichung University
Situation Leeds Performing Art
[email protected]
S
Lyu Kyungwon
Chungbuk National University
Motion-Autumn
[email protected]
Ma Yanxia
Tianjin Academy of Fine Arts
NEST2
[email protected]
LM 64
65
Meng Xiangbin
Tianjin Academy of Fine Arts
windows
[email protected]
Min Huan
Tianjin Academy of Fine Arts
beyond infinite4
[email protected]
S
Minamikawa Shigeki
Okayama Prefectural University
grove-Ti
[email protected]
S
Mochizuki Sumitto
Sapporo City University
The spectacle with rotted structure [hexahedron]
[email protected]
S
Moon Jungmook
Sangmyung University
An Interior Design for Cafeteria in C-Art Museum
[email protected]
S
Mori Masaru
Meisei University
Drawing 01
[email protected]
MM 66
67
S
Morimoto Noriko
Ohashi Design Office, Inc.
Ceremony03
[email protected]
S
Nakajima Akina
Nihon University
800 YEARS OLD-2
[email protected]
Nakajima Chie
Tamagawa University
Receipts for ANBD Tianjin
[email protected]
S
Nakamura Ayaka
Tamagawa University
Pan-Kui-Kyousou ANPAN
[email protected]
S
Nezawa Matsuo
Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology
PlantsWorks SolidGrass flower
[email protected]
Nishida Mai
Tamagawa University
BEYOND [email protected]
MN 68
69
S
Nomura Tomoyo
Nara University of Education
SMILE
[email protected]
S
Ogawa Eri
Tamagawa University
A WIND CLOUD
[email protected]
S
Ogawa Terutaka
Hokkaido University of Education HAKODATE
spread network, Beyond many walls …4
[email protected]
S
Ogiso Yuusuke
Tamagawa University
Sky
[email protected]
S
Oh Cheolhoon
Jeju National University
NATURAL CITY
[email protected]
Oh Myunghee
Sangmyung University
Rain
[email protected]
NO 70
71
S
Oh Sangmin
Sangmyung University
Projective Technique
[email protected]
S
Oh Sechul
Hansung University
God's portrait 4 - Beyond the Time
[email protected]
Oh Yeanok
Konkuk University
Structure
[email protected]
Okada Ayaka
Tamagawa University
Over there...Paradise
[email protected]
S
Pan Jicheng
Tianjin Academy of Fine Arts
The old woman
[email protected]
S
Park Namsung
Sangmyung University
SCRIBBLES
[email protected]
OP 72
73
Peng Jun
Tianjin Academy of Fine Arts
meditation
[email protected]
Peng Yixiong
Tianjin Academy of Fine Arts
Impression· United Kingdom IV
[email protected]
Piao Chengri
Yanbian University
the fusion of culture
[email protected]
S
Qi Lin
University of Tsukuba
Intrude-1
[email protected]
Qin Wenjie
Tianjin Academy of Fine Arts
Series —Commemorative Edition
[email protected]
Qiu Cheng
Artists
Architecture Design Project of Modern Forest Residential Area
[email protected]
PQ 74
75
Ren Shuxian
Tianjin Academy of Fine Arts
Folkway about year the tiger
[email protected]
Rha Sooim
Sangmyung University
combination 4
[email protected]
Roh Kwonchan
Kyungwoon University
Wall Clock
[email protected]
Ruan Wen
Tianjin Academy of Fine Arts
THEMEMORY OF BUTTERFLY_1
[email protected]
S
Ryoo Cheulho
Konyang University
Untitled 10-06
[email protected]
S
Saito Naomasa
Koa glass co.,ltd.
Yokohama Story in abottle
[email protected]
RS
76
77
S
Saito Yukino
Tamagawa University
ETSUREKI
[email protected]
S
Saitoh Sadamu
Photographer
private thinking 4
[email protected]
Sano Tohru
Photographer
Invisible translation with a small path
[email protected]
Sato Akiko
The University of Tokyo
erosion
[email protected]
Sato Akiyo
Tamagawa University
SMILE A LOT
[email protected]
S
Sato Yuka
Hokkaido University of Education HAKODATE
beyond sign4
[email protected]
SS
78
79
Seki Sayaka
Tamagawa University
WINTER
[email protected]
Seo Dongjin
Yuhan University
INTERSECTION
[email protected]
S
Seo Dongkeun
Sangmyung University
Europe 4
[email protected]
Shang Yi
Tianjin Academy of Fine Arts
Impression of chinese ink, No.3-Stone
[email protected]
Shen Xiaoping
Tianjin Academy of Fine Arts
THE REBALANCING NO.3
[email protected]
S
Shi Hongchun
Soochow University
Beyond is the breakthrough—BREAK THROUGH
[email protected]
AB 80
81
Shi Tingjin
Tianjin Academy of Fine Arts
Civilized network environment - Globefish's page of white fin
[email protected]
S
Shim Bokseob
Chungbuk National University
Beyond Door-Guard
[email protected]
S
Shin Dongyun
Newwork Korea
The Place You Live Defines Your Identity
[email protected]
S
Shin Sangwoo
Illustrator
for the peace
[email protected]
S
Shinyama Chiemi
Hokkaido University of Education HAKODATE
HEIAN→YAYOI
[email protected]
S
Shuto Keisuke
Artist
The world is confined
[email protected]
SS
82
83
Song Zhen
Tianjin Academy of Fine Arts
+∞ NO.3
[email protected]
S
Su Ya-Fen
Tainan University of Technology
As before (Decoupage-The dewaxing imitates old)
[email protected]
S
Suh Seungyoun
Dongyang Technical College
06. 02. 2010. 23:48
[email protected]
Sun Danli
Sichuan Fine Arts Institute
Network
[email protected]
Sun Debo
Sandong University of Science and Technology
Beyond·Chinese character
[email protected]
Sun Han
Tianjin University
MMS PM23:15
[email protected]
SS
84
85
Sun Jin
Tianjin Academy of Fine Arts
engineering design
[email protected]
Sun Li
Tianjin University of Science and Technology
Endless 2
[email protected]
Sun Ying
Tianjin Academy of Fine Arts
Phantom
[email protected]
S
Tada Senri
Hokkaido University of Education HAKODATE
Hanabi!!
[email protected]
S
Tak Younghwan
Media Art Forum
Close Encounter
[email protected]
Takahashi Nobumasa
Junior College of Aizu
Beyond a Moment [10-D]
[email protected]
ST 86
87
Tang Xiaojuan
Yanbian University
Lotus
[email protected]
S
To Bushin
Tokyo Gakugei University
the pover of unity
[email protected]
S
Togawa Hidemi
Tamagawa University
STEP UP
[email protected]
Tsa Jung
National Yunlin University
The Wind escapes the technique
[email protected]
S
Tsai Winnie
National Taichung Institute of Technology
BETWEEN ORDER AND CHAOS
[email protected]
TT
88
89
S
Tsao Jia-Cheng
Chaoyang University of Technology
HEAVY WINDSTORM
[email protected]
S
Tsutsumi Emiko
Printmaking artist
Otoegaku visual LIVE -MusicBARD Clock
[email protected]
S
Tubu Qiqige
Tokyo University of the Arts
the love of rollin
[email protected]
Wang Bin
Tianjin Academy of Fine Arts
Super gossip
[email protected]
S
Wang Fang
Tianjin University of Finance and Economics
Memory
[email protected]
Wang Hongxiang
Xian Academy of Fine Arts
Existing space
qiangtao˚[email protected]
TW 90
91
Wang Lei
Tianjin Academy of Fine Arts
Hand_Series I
[email protected]
Wang Li
Tianjin Academy of Fine Arts
PLANE.IV
[email protected]
Wang Liang
Yanbian University
hall
[email protected]
Wang Lide
Tianjin Academy of Fine Arts
Movement -1
[email protected]
S
Wang Lisha
Tianjin Academy of Fine Arts
Over the top, Striving for excellence
[email protected]
Wang Meili
Tianjin Academy of Fine Arts
The languse of flowers
[email protected]
WW 92
93
Wang Ming-Shean
Ming Dao University
Beyond — 3
[email protected]
S
Wang Rongrong
Sichuan University
The circle of life
[email protected]
Wang Ruixue
Tianjin Academy of Fine Arts
Pass Through one
[email protected]
Wang Shen
Tianjin Academy of Fine Arts
mutation4
[email protected]
Wang Tsen
National Taiwan University of Arts
Commandment
[email protected]
Wang Xinghang, Zhou Feng
Tianjin Academy of Fine Arts
Planning Design of BeiChen,TianJin-3
[email protected]
WW 94
95
Wang Xiyan
Tianjin Academy of Fine Arts
BEYOND III
[email protected]
Wang Yansheng
Soochow University
The cho
[email protected]
Wang Zengcheng
Hebei University of Technology
Men are blind in their own cause
[email protected]
S
Watanabe Eriko
Tamagawa University
FLOATING_04
[email protected]
S
Watanabe Kenta
Tamagawa University
skull
[email protected]
Wu Haiqing
Tianjin Academy of Fine Arts
Chinese color painting II
[email protected]
WW 96
97
Wu Hsiao-Ling
Asia University
Extreme Sports-Ⅲ
[email protected]
Wu Yanyan
Tianjin Academy of Fine Arts
Materiai
[email protected]
Xue Huan
Capital Normal University
Lantern Art__Series One
[email protected]
Xue Yan
Tianjin Academy of Fine Arts
Imagine
[email protected]
Yamane Chikako
Nara University of Education
The beauty in nature-river
[email protected]
Yan Weiyuan
Tianjin Academy of Fine Arts
Rhythm
[email protected]
WY 98
99
Yang Chao-Fu
Shu-Te University
Beyond of Day and Night
[email protected]
Yang Nuo
Tianjin Gongyi Meishu Zhiye Xueyuan
BEYOND-MAGIC CUBE
[email protected]
Yang Shiuan-Ruei
National Taiwan University of Arts
The Light of circular shape
[email protected]
Yang Wendan
Soochow University
cooperation
[email protected]
S
Yasuda Marika
Tamagawa University
F-04
[email protected]
S
Yeh Mo-Li
Mingdao University
TIME SPACE 2010-3
[email protected]
YY 100
101
Yen Yueh-Hsiu
Ling Tung University
Beyond
[email protected]
Yi Philha
Konkuk University
untitled 2010-4
[email protected]
S
Yi Wonje
Sangmyung University
Network_Lightworks 8
[email protected]
S
Yin Bing
Beijing University of Technology
Vegetable Basket
[email protected]
Yin Xuewen
Tianjin Academy of Fine Arts
made-to-order?
[email protected]
S
Yokota Mikiko
Tamagawa University
0.03_
[email protected]
YY 102
103
S
Yonekura Tsubomi
Tamagawa University
SAKURA
[email protected]
S
Yoo Dongkwan
Sangmyung University
10-man & woman-3
[email protected]
S
Yoo Jaeyoon
Chungbuk National University
TYPOGRAPHY,LAYOUT,PLAY #04
[email protected]
S
Yoo Jungsook
Hansung University
Beyond the frontiers of language
[email protected]
S
Yook Hojoon
PIDC
Molding of Life
[email protected]
S
Yoon Kyounglim
Joongbu University
We are friends.(China)
[email protected]
YY 104
105
S
Yoon Mi
Konkuk University
LEAVES
[email protected]
S
Yoon Suin
Sangmyung University
Silence
[email protected]
S
Yoon Yeojong
Sookmyung Women's University
poor & rich
[email protected]
Yu Guangchen
Tianjin Academy of Fine Arts
CONCEPT ELETRIC FAN 2
[email protected]
S
Yu Jianfeng
Soochow University
Beyond ----- Hurdle
[email protected]
Zeng Zhen
Sichuan Fine Arts Institute
BEYOND-CLEANING
[email protected]
YZ 106
107
S
Zhang Dalu
Soochow University
beyond _four
[email protected]
S
Zhang Jing
Taishan University
OUT
[email protected]
Zhang Jingjing
Tianjin Academy of Fine Arts
Imagine
[email protected]
S
Zhang Manyu
Tianjin Academy of Fine Arts
Position
[email protected]
Zhang Xiaofei
Tianjin Academy of Fine Arts
Guppy—Beyong Color
[email protected]
Zhang Xin, Zhang Ying
Tianjin Academy of Fine Arts
Miracle-1
[email protected]
ZZ 108
109
S
Zhang Yan
Yanbian University
Person —Animal
[email protected]
S
Zhang Yang
Tianjin Academy of Fine Arts
Beyond black of white of myster
[email protected]
Zhang Yanyun
Tianjin Academy of Fine Arts
Spring Evening
[email protected]
Zhang Yi
Tianjin Polytechnic University
box
[email protected]
Zhang Yue
Tianjin Academy of Fine Arts
Cocoon into butterflies
[email protected]
Zhao Dan, Ma Lina
Tianjin Gongyi Meishu Zhiye Xueyuan
Beyond the limits
[email protected]
ZZ 110
111
S
Zhao Jie
Tianjin Academy of Fine Arts
Graffiti Street——Niuniu
[email protected]
Zhao Nailong
Tianjin Academy of Fine Arts
Hai yi club
[email protected]
S
Zhao Peng
Tianjin University of Finance and Economics
World war US soldie
[email protected]
Zhen likun, Bai Renfei
Tianjin Gongyi Meishu Zhiye Xueyuan
Sound box
[email protected]
S
Zhu He
Tianjin Academy of Fine Arts
Beyond-What’s music
[email protected]
Zhu Jinghua
Yanbian University
innovation
[email protected]
ZZ 112
113
S
Zhu Yingbo
Beijing University of Technology
A box of Tao Te Ching
[email protected]
Zhu Yiyue
Tianjin Academy of Fine Arts
CONGRUENCE4
[email protected]
Zhu yun long, Zhu Feng
Tianjin Academy of Fine Arts
Network1
[email protected]
ZZ 114
115

Similar documents

Poster Session - ACCM-10

Poster Session - ACCM-10 Supakorn Thammahiwes, Sirinya Chantarak, Kaewta Kaewtatip(Prince of Songkla University)

More information