Lombergarjevi dnevi

Comments

Transcription

Lombergarjevi dnevi
GLAVNA SPONZORJA:
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR
SPONZORJI:
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR
SPONZORJI:
Agro Zavarovalnica
... dobra odločitev za varno žetev
VABILO
Vabilo
STROKOVNI POSVETI
Krmila
TransparentAgro2x1a.indd 1
VABILO
Vabilo
9/21/10 8:54:23 AM
STROKOVNI POSVETI
POSVETE PODPIRAJO:
“LOMBERGARJEVI
DNEVI”
“LOMBERGARJEVI
DNEVI”
7. VINOGRADNIŠKI POSVET
Sreda, 3. december 2014
3. POLJEDELSKI POSVET
Četrtek, 4. december 2014
10. LOMBERGARJEV
SADJARSKI POSVET
Petek, 5. december 2014
Le najboljše za vaše vino
7. VINOGRADNIŠKI POSVET
Sreda, 3. december 2014
3. POLJEDELSKI POSVET
Četrtek, 4. december 2014
10. LOMBERGARJEV
SADJARSKI POSVET
Petek, 5. december 2014
Adriatik
POSVETE OMOGOČAJO:
POSVETE OMOGOČAJO:
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR
VABILO LD.indd 1
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR
17.11.2014 10:27:25
7. VINOGRADNIŠKI POSVET
Čas:
Sreda, 3. december 2014
Organizator:
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kraj posveta:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede, Pivola 10, Hoče 2311,
grad Hompoš, v predavalnici »Auditorium Magnum«
10. LOMBERGARJEV SADJARSKI POSVET
PROGRAM POSVETA
Petek, 5. december 2014
Organizator:
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kraj posveta:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo
in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče 2311,
grad Hompoš, v predavalnici »Auditorium Magnum«
Prijava udeležencev posveta in pogostitev
09.00 – 09.30
Otvoritev posveta /dr. Stane Klemenčič,
KGZS - Zavod Maribor, direktor/
Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Pozdrav predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS
Pozdrav in predstavitev generalnega sponzorja
Pozdrav in predstavitev sponzorja dneva
09.30 – 10.30
Program razvoja podeželja 2014 – 2020:
Kmetijsko okoljska in podnebna plačila (KOPOP)
/Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano/
10.30 – 11.30
Podlaga vinske trte kot pomemben dejavnik v
vinogradniški pridelavi
/dr. Ferdinand Regner, Visoka šola za vinogradništvo
in sadjarstvo Klosterneuburg, Avstrija/
11.30 – 12.00 Dvojno namensko zorenje grozdja
/izr. prof. dr. Denis Rusjan,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta/
08.00 – 09.00
Prijava udeležencev posveta in pogostitev
09.00 – 09.30
Otvoritev posveta /dr. Stane Klemenčič,
KGZS - Zavod Maribor, direktor/
Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Pozdrav predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS
Pozdrav in predstavitev generalnega sponzorja
Pozdrav in predstavitev sponzorja dneva
09.30 – 10.30
Program razvoja podeželja 2014 – 2020:
Kmetijsko okoljska in podnebna plačila (KOPOP)
/Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano/
10.30 – 12.00
Izkušnje z redčenjem in uravnavanjem rasti jablan v Avstriji
/dr. Gotfried Lafer, Izobraževalni center za sadjarstvo in
vinogradništvo Silberberg, Poskusna postaja Haidegg/
12.00 – 13.30
Izkušnje z novimi sortami jablan na Bodenskem jezeru
Izkušnje z redčenjem in uravnavanjem rasti jablan na
Bodenskem jezeru
/Werner Baumann, svetovalna služba Bodenskega jezera/
Vpliv rabe bakrenih pripravkov v vinogradu na rast in
rodnost ter ostanke kovin v moštu in vinu pri sorti »Sauvignon«
/Gorazd Kovačič, dr. Stanko Vršič, mag. Borut Pulko
in mag. Janez Valdhuber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
kmetijstvo in biosistemske vede/
13.30 – 13.45
13.45 – 14.45
12.45 – 13.00
13.00 – 14.00
Razprava
Odmor
15.00 – 15.20
14.00 – 14.10
Novosti in dopolnitve pri zavarovanju vremenskih rizikov v
vinogradništvu, /mag. Benjamin Schlauer, Agro zavarovalnica/
Kontrola kakovosti in zrelosti jabolk v letu 2014
/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak,
KGZS – Zavod Maribor/
15.20 – 15.40
14.10 – 15.00
Izkušnje z zatiranjem oidija vinske trte v zadnjih dveh sezonah
/Marjeta Miklavc, mag. Jože Miklavc, Miro Mešl, Boštjan Matko,
KGZS-Zavod Maribor/
Vpliv strojne rezi na kakovost jabolk
/doc. dr. Stanislav Tojnko, doc. dr. Tatjana Unuk, Matjaž Lerš,
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor
15.00 – 15.30
Učinkoviti marketinški pristopi za uspešnejšo prodajo vina
/Dejan Baier, doc. dr. Mojca Nekrep, Zavod Slovino Maribor/
15.30 – 16.00
Pregled dobrih praks trženja vin višje kakovosti v Avstriji in
Nemčiji ter možnost razvoja v Podravju
/mag. Janez Valdhuber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
kmetijstvo in biosistemske vede, Roman Štabuc, Simona
Hauptman, Tadeja Vodovnik Plevnik, KGZS-Zavod Maribor/
16.00
VABILO LD.indd 2
Razprava in zaključki
“LOMBERGARJEVI
DNEVI”
2014
PROGRAM POSVETA
08.00 – 09.00
12.00 – 12.45
Čas: Razprava
Odmor
14.45 – 15. 00 Novosti in dopolnitve pri zavarovanju vremenskih rizikov v
sadjarstvu /mag. Benjamin Schlauer, Agro zavarovalnica/
15.40 – 16.00
Predstavitev odpornih sort jabolk
/Biserka Donik Purgaj, Matjaž Beber, KGZS – Zavod Maribor,
Sadjarski center Maribor/
16.00 – 16.20
Varstvo sadnega drevja v letu 2014
/mag. Jože Miklavc, Miro Mešl, Boštjan Matko,
KGZS Zavod Maribor/
16.20
Razprava in zaključek posveta
Organizacijski odbor
7. VINOGRADNIŠKI POSVET
Simona Hauptman – predsednica,
Roman Štabuc, Tadeja Vodovnik Plevnik,
mag. Tanja Vaupotič in Vojko Bizjak
Organizacijski odbor
3. POLJEDELSKI POSVET
Draga Zadravec - predsednica,
Miša Pušenjak,
Marjeta Miklavc in dr. Dušica Majer
Organizacijski odbor
10. LOMBERGARJEV
SADJARSKI POSVET
Andrej Soršak - predsednik,
mag. Zlatka Gutman Kobal,
Biserka Donik Purgaj in Vojko Bizjak
KOORDINACIJSKI ODBOR
LOMBERGARJEVIH DNEVOV
dr. Stane Klemenčič – predsednik
Anton Jagodic, mag. Jože Miklavc,
Simona Hauptman, Katarina Kresnik,
Anita Kovačič - Kogal
/Kotizacija za vsak posamezen
posvet znaša 20 EUR.
V času posveta bo na razstavnem prostoru Sadjarskega centra
Maribor potekala degustacija odpornih sort jabolk
17.11.2014 10:27:26

Similar documents