kOpjE - De Nederlandse Club aan de Côte d`Azur

Comments

Transcription

kOpjE - De Nederlandse Club aan de Côte d`Azur
HOLLAND COTE D’AZUR
Magazine
De Nederlandse Club
24e Jaargang n°2
April 2012
HOLLAND COTE D’AZUR MAGAZINE
April 2012, 24e Jaargang n°2
Vormgeving en druk: drukkerij De Bunschoter, Bunschoten
Paul van Cuyk
Private Banking @ Crédit Agricole
Zo kan het ook…
COLOFON
Het nieuwe jaar is voor onze vereniging goed van start
gegaan. Op 14 januari vond onze traditionele nieuwjaarsreceptie plaats, waarbij het recordaantal van 340 bezoekers de
weg naar het Carlton in Cannes wist te vinden. Een enorme
opkomst voor onze club als je bedenkt dat we andere jaren
tussen de 200 en 250 (vorig jaar) bezoekers konden verwelkomen. De sfeer was als vanouds: prachtige ambiance, mooi
buffet en gezellige conversatie.
Eind januari vond op de Royal Mougins een Happy (Jazz) Hour
plaats. In vroeger tijden (de oudere leden herinneren het zich
nog als de dag van gisteren) vonden er op Domaine Cocagne
regelmatig met muziek opgeluisterde, zeer populaire borrelavonden plaats. Onze ere-voorzitter Ermert Wissink was daar
de initiator van. Hulp bij het aantrekken van artiesten kreeg
hij in die tijd vaak van wijlen Willem Duys die in staat was om
met het grootste gemak elke Nederlandse artiest van naam
naar Cocagne te krijgen. Die tijden zijn helaas voorbij maar
niet vergeten en dat vormde voor het bestuur aanleiding om
te trachten dit fenomeen in ere te herstellen. In ons lid Ruud
Bogaards vonden wij de aangewezen persoon om het muzikale gedeelte van de avond te organiseren.
Ruud verzamelde een combo om zich heen en bezorgde op
27 januari ongeveer 80 van onze leden een zeer geslaagde
avond met voor iedereen bekende jazzmuziek uit de jaren 50
en 60 van de vorige eeuw. Nostalgie? Wellicht, maar iedereen
was na afloop zeer enthousiast over muziek en Happy Hour.
Het facultatieve diner na afloop kende nog wat schoonheidsfoutjes die de volgende keer zullen zijn opgelost. Ja, want er
komt een volgende keer. Wij willen, indien de belangstelling
op een goed niveau blijft, deze avonden een terugkerend
item op onze jaarkalender maken. Gedacht wordt vooralsnog
aan drie voorjaarssessies en twee of drie najaarssessies.
Helaas kon ik zelf niet bij de eerste jazzavond zijn, omdat ik
in Parijs was voor de jaarlijkse vergadering van de FANF, de
vereniging van Nederlandse clubs in Frankrijk.
Twee jaar geleden zijn wij, na enige jaren afwezigheid, weer
toegetreden tot de FANF en een korte evaluatie van wat het
ons gebracht heeft, lijkt op zijn plaats. Gezegd moet worden
dat een groot deel van de aanvankelijke bezwaren tegen deelname in de FANF ondertussen verdwenen zijn. De FANF is op
de goede weg en biedt onze leden veel nuttige informatie.
Hun zeer overzichtelijk website (www.fanf.fr, ook via een link
op onze eigen website te vinden) is zeker een regelmatig
bezoek waard. Ontwikkelingen op terreinen als CVZ, zorg,
fiscaliteit en onderwijs in het Nederlands, worden op de voet
gevolgd en in begrijpelijke en voor velen onder ons nuttige
artikelen aan de lezer aangeboden. Dit jaar zal er een zesdelige
serie artikelen over erfrecht op de FANF-site verschijnen. Wij
dragen momenteel € 0.50 per lid aan de FANF af en dat lijkt
mij voor het gebodene zeker niet teveel. Hoewel een verhoging van de afdracht naar € 1.- in 2013 in het verschiet ligt,
blijft er bij dergelijke bedragen nog genoeg van uw contributiegeld over om te besteden aan onze “core business”; het
organiseren van evenementen. Evenementen waarbij ik u in
de nabije toekomst hoop te mogen verwelkomen.
HET BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE CLUB
Voorzitter:
de heer A.W.P. van Cuyk (Paul)
Tel: 04 94 47 62 85
Secretaris:
mevr. M.H. van Herwaarden (Marijke)
Tel. 04 94 47 02 39
0031 70 34 55 234
Penningmeester:
de heer M.C. Koning (Marius)
Tel: 04 94 44 88 12
Bestuurslid Communicatie:
Hoofdredactie Magazine de Nederlandse Club
de heer J.C. de Deugd (Jan)
Tel: 04 94 68 42 22
mob 06 - 01 78 88 53
Bestuurslid Algemene Zaken:
de heer P. de Mik (Pieter) Tel: 04 83 19 01 85
CONTACTPERSONEN
Var mevr. E. Aeckerlin (Elizabeth)
JOP
mevr. M. Tettero [email protected]
Tel: 04 94 53 23 99
0031 61 69 66 326
ADRESSEN VAN DE NEDERLANDSE CLUB
Secretariaat: [email protected]
Ledenadministratie en sponsoradministratie:
1368 Bld. Des Lucioles 83530 Antheor (St. Raphaël)
Tel. 04 94 44 88 12, [email protected]
Redactie Magazine de Nederlandse Club:
Chemin du Terme, 83440 Tourrettes, tel. 04 94 68 42 22
[email protected]g
Website: www.nedazur.org
Webmaster: [email protected]
Contributie
Voor een echtpaar of vergelijkbare relatie wonend op één adres
€ 40.- per jaar. Voor een alleenstaande € 30.-.
Inschrijfgeld voor nieuwe leden € 17,50.
Banknummer: Betalingen voor contributie en evenementen kunt u
overmaken op onze Nederlandse ING-bankrekening 8072229
t.n.v. de Nederlandse Club te Peymeinade, Frankrijk.
CRÉDIT AGRICOLE MONACO
INTERNATIONAL BRANCH - NICE
CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG
Philippe Guignard
Tel + 377 93 10 53 53
Fax + 377 93 30 19 20
[email protected]
Anaïs Mary, Mathilde Delavau
Tel + 33 4 27 84 06 06
Fax + 33 4 93 14 85 11
[email protected], [email protected]
Hans Hensen
Tel + 352 24 67 59 59
Fax + 352 24 67 81 07
[email protected]
Private Banking
(Frans, Engels)
2
Day to day Banking
(Frans, Engels, Duits)
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
Private Banking
(Nederlands, Engels, Frans, Duits)
MAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE CLUB
Hoofdredacteur: Jan de Deugd
Eindredacteur: Yvonne Grob
Redacteuren: Erik Bakkenes: Variogram
Paul van Cuyk: Bridge
Thieu Creemers: Frans taaleigen en Nederlandstaligen
Kees van Deutekom: Lekker Frans
Mechelien van Gaalen: Interview
Bauke Geersing: Nederlander in de Provence
Monique Teunissen: Kunstrubriek
Lousewies van der Laan-Krugers Dagneaux: Boekenrubriek
Albert Mulder: Toegevoegde Waarde
Kees Vonk: Computers & Zo
Jobs Wagenaar: Binnenlandse politiek
Driemaandelijkse uitgave van De Nederlandse Club. Algemene informatiebron met
clubnieuws voor de leden, Nederlanders en Nederlandstaligen - al dan niet permanent
- woonachtig in Zuid-Frankrijk en Monaco, alsmede de Italiaanse grensstreek. Voorts
is het Magazine de spreekbuis van Uno Animo, de zustervereniging voor collectieve
verzekeringen tegen ziektekosten. Redactionele bijdragen van de leden zijn welkom.
De redactie behoudt zich het recht voor - zonder opgave van reden - ingezonden
stukken niet of in gewijzigde vorm te plaatsen al dan niet met vermelding van de
bron. De redactie streeft objectiviteit en neutraliteit in de berichtgeving na. Redactie en
bestuur achten zich niet verantwoordelijk voor informatie van derden.
Van de Voorzitter
kopje
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
3
Zantos Interiors
Interiorcompany from Zantingh-van Os
phone: FR+33 (0) 633 666 412
phone: NL+31 (0) 622 712 084
e-mail: [email protected]
Zantos interiors
geeft een boek uit!
INHOUD
Met sferen van inrichtingen
en renovaties die zij hebben
gedaan aan de Cote d’ Azur.
Voorinschrijving kan per
email:[email protected]
Colofon
Woord van de voorzitter
03
www.zantos.com
06
Anneke van de Velde
20
Lekker Frans
03
Computer & Zo
22
Boekenrubriek
24
Kunstrubriek en
26
culture agenda
Column de Deugd
Bridgeviertallen09
Bestel
nu!
Van Zalinge-trofee
Zomerfeest
30
Zakenjournaal
09
Bezoelk Observatorium Nice
10
Nederlander in De Provence
11
De nieuwe webmaster
Activiteitenkalender11
JOP
Wandeltocht Aix- en- Provence 13
La vie en France
Column Jaap van Ginneken
13
Les deux Dames
14
32
35
Puzzels
Burkina Faso
28
07
36
39
40
42
Toegevoegde waarde en
46
Binnenlandse politiek
48
Het boek van Johannes de Leeuw 51
Gastcolumn Peter van Santen
16
Nieuw fundament
onder Gouden Klomp 17
Frans taaleigen…
18
Happy (Jazz)hour op 30 maart 52
Demand d’Offres
53
Oplossingen puzzels
54
Zantos Interiors
Interiordesign and Delivery
Zantos Interiors verzorgt de inrichtingen van A tot Z:
Woonhuizen, kantoren, hotels en restaurants in Nederland
en Zuid - Frankrijk.
Met binnen- en buitenmeubelen, gordijnen, bedden,
maatmeubilair, verlichting etc.
. Leveren van meubelen, keukens, badkamers binnen
ieders budget
. Kleur, verlichting- en materiaaladvies
. Ontwerp en uitvoer van nieuwbouw, verbouw
en schilderwerkzaamheden
DONATEURS
ABN AMRO 35
Heimwee19
Riviera Expat Consultants Bastion d’Azur 50
Hoedemaker & Hudig
17
Sat + Tv service 8
BBL Car Rental
47
Holland at Home
38
Secara Assurance
12
DE-HO 50
Intergarden Sarl. 34
Toco d’Azur
45
16
Kuiper de Int. Verhuizer 10
Topic Travel
12
Léonie Lelièvre 49
Vacances Provence 45
38
Oeuvres Néerlandaises 50
Westerzee Verzekeringen 50
Finishing Touch Sarl.
44
(Ondersteuningsfonds)
Gegebois, houtbewerking Bistro de la Rague
Crédit Agricole
Excellence France
omsl.
Why Not
38
Optimaal Villa 10
Groeneveld25
Patrick Brusse 52
Harskamp
Qualimat Keukens 45
44
41
omsl
Zantos Interieurs 4
Zantos Interiors maakt samen met u een verbouwings- en/of
inrichtingsplan waarbij exterieur en interieur één worden en
u slechts één aanspreekpunt heeft.
Neem contact op met Ernst Jan Zantingh.
Foto cover: lentebloesem
foto gedownload van www.sxc.hu: 980871_22327629.jpg
4
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
5
column
kopje
Anneke van de Velde
stopt met vrijwilligerswerk
“Niemand wil
Onlangs moest Anneke van de Velde (6
juli wordt ze 85 jaar) naar de oogarts
in La Bocca. Ze bestelde voor de heenreis ’s morgens om acht uur een taxi,
onderging de behandeling en dacht
op eigen kracht en zicht de terugreis
naar Mandelieu te kunnen ondernemen. Dat viel tegen. Ze schuifelde
naar buiten, keek in een waas en vroeg
aan een voorbijgangster: “Kunt u me
misschien helpen met oversteken?” Ze
vond de bushalte, want een taxi was in
geen velden of wegen te zien. “Is dat
de bus naar Mandelieu?”, zo klampte
ze vervolgens een andere busklant
aan. “Nee, mevrouw, deze bus gaat
naar Cannes, maar ik moet ook naar
Mandelieu en ik vertel u wanneer de
bus komt.”
Anneke van de Velde doet al meer dan
twintig jaar vrijwilligerswerk voor de
Nederlandse Club aan de Côte d’Azur.
In die jaren werd ze het boegbeeld
van de Unie van Vrijwilligers, zoals ze
haar club noemt. Ze kent zo’n beetje
6
alle klinieken aan de Côte, waar ze veel
DNC-ers binnenbracht en enkele zelfs
bijstond in hun laatste minuten, maar
toen ze zelf hulp nodig had werkte
haar radar niet. Nu: “Mensen willen
anderen niet belasten of lastig vallen.
Dat is de exacte reden waarom ik rond
1990 met dit werk ben begonnen,”
zegt ze.
Al vroeg trok ze zich het leed van
anderen aan. Ze wilde kinderarts
worden, maar het trieste verblijf in een
Jappenkamp in het voormalige Nederlands-Indië doorkruiste haar plannen:
“Ik kwam als 19-jarig meisje terug
in Holland en moest mijn HBS nog
afmaken. Daarna kwam er niets meer
van studeren…”
Drie pogingen moest ze ondernemen
om het vrijwilligerswerk geaccepteerd
te krijgen binnen het DNC-bestuur.
“Daar zijn we hier niet voor,” werd
haar door twee voorzitters verteld.
Ermert Wissink zag het anders: ”Schrijf
maar een stukje in het Magazine,” zei
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
hij. “Ik kreeg 45 reacties. We gingen
aan de slag.”
Nu kan ze uren vertellen. Over schrijnende gevallen, maar ook over het
netwerk dat ze opbouwde, met
Mieneke Lips in de VAR in een hoofdrol,
toen ze zelf van Sainte-Maxime naar
Mandelieu verhuisde. Mieneke Lips
woont intussen in België en Anneke
van de Velde gaat stoppen. Haar
netwerk van verpleegsters en vrijwilligers, keurig genoteerd in een map,
moet dus overgaan in andere handen.
De opvolgers hoeven niet bang te zijn
alleen maar geconfronteerd te worden
met kommer en kwel. Anneke van de
Velde weet zich nog te herinneren hoe
ze haar overbuurvrouw Annie Blein
vond. “Met een bloedende hoofdwond
en een kapotte bril, na een val. Annie
belde onverwachts af voor een bridgepartij. Ik ben naar haar huis gelopen,
de gardien de sleutel gevraagd en vond
haar in bed. Dan bel je de dokter en ga
je naar de brillenman. Annie had ook
iets van: “Ik ga toch niemand lastig
vallen….”
Ze kan ook putten uit grappige anekdotes. Luister maar: ”Bij één van de
lustrumfeesten, ik was 59 jaar, zie ik
twee jonge mensen in de zaal zitten.
Ik stelde me voor en het koppel deed
dat ook. Waar zijn jullie vader en
moeder, vroeg ik. In Holland, luidde
het antwoord. Oh, dus jullie zijn hier
op vakantie? In het huis van jullie
ouders? Nee, we wonen hier met onze
kinderen, kreeg ik te horen. Bleken
het Mieneke en Theo Lips te zijn, die
met hun zonen in Bagnols woonden.
Ik heb ze direct uitgenodigd voor mijn
verjaardag. De zonen hebben toen
lekker kunnen oberen.”
kopje
DE DEUGD
VAN de crisis
een ander lastig vallen”
Voor de eerste keer in de afgelopen twee jaar bevat dit
Magazine 56 pagina’s. Normaal “maken” we 60 pagina’s
en gaat het “clubblad” break-even naar de ruim 1800 leden
van de Nederlandse Club aan de Côte d’Azur. De financiële crisis die grote delen van de wereld teistert, heeft de
Côte niet links laten liggen. We zien het elke dag om ons
heen: in Cannes en Nice worden restaurants gesloten, de
Franse televisie doet al weken een oproep om vooral Franse
producten te kopen en president Nicolas Sarkozy, sinds
15 februari kandidaat voor een nieuwe ambtsperiode, flirt
openlijk met Angela Merkel, want het is de Duitse economie
die Europa momenteel op de been houdt. Nederland, dat
met Finland en Duitsland door de kredietinstanties binnen
Europa in de “top drie” is geplaatst, is na twee kwartalen
economische krimp in een recessie beland.
Het door meer dan honderd pensioenfondsen aangekondigde “moeten korten”, met ingang van april 2013, komt
voor veel “pensionado’s” aan als een mokerslag. Immers,
het pensioen waarvoor jaren werd “gespaard”, lijkt ook al
niet heilig meer.
Aan de Côte is het vooral de huizenmarkt die onder vuur ligt.
Bouwondernemingen, makelaars en toeleveraars worden
hard getroffen en snijden o.a. in hun advertentiekosten.
Omdat het bestuur van de Nederlandse Club de vuistregel
“elke activiteit moet kostendekkend zijn” hanteert, is – na
het afhaken van enkele adverteerders - het Magazine van
maart met vier pagina’s gekrompen. Binnen de redactie
van dit Magazine is er echter geen sprake van recessiepaniek. Eind vorig jaar hebben we in een redactievergadering
een kleine commissie benoemd, die een enquête aan het
voorbereiden is. In het volgende Magazine kunt u lezen
hoe wij onszelf de maat willen nemen… Toos van Holstein,
de kunstscribente, kondigde in het laatste nummer aan na
zeven jaar te willen stoppen. De Nederlandse Club is haar
veel dank verschuldigd en heeft intussen op gepaste wijze
van de succesvolle schilderes afscheid genomen. Kunsthistorica Monique Teunissen neemt haar plaats in en zij
componeerde tevens een culturele agenda.
Astrid Segaar tenslotte, verschaft u in dit Magazine met de
nieuwe rubriek “La Vie en France” een blik op de woon- en
leefsituatie van Nederlanders aan de Côte, waar de wereld
ook doordraait, maar waar we allemaal wel iets van de crisis
zullen merken.
Of deze: “Een mevrouw op leeftijd uit Cannes belt me op. Ze
zou naar Nederland vertrekken en had haar spulletjes gereed.
Ticket, paspoort, geld. Alles keurig in een mapje. Ze kon het
mapje niet meer vinden. Ik ben bij haar koffie gaan drinken
en heb natuurlijk gezocht, maar ik kon niets vinden. Bij de
koffie viel mijn oog op een klein bankje waar wat tijdschriften
op lagen. Daar lag het mapje.”
Ook leuk: “Een man uit Nice belt me en zegt”: “Mijn vrouw
is overleden en ik zit in een rolstoel. Ik kan geen kant op.
Ik woon achter de Promenade des Anglais. ”Ik dacht direct
aan Cis Smits, maar dat kon ik hem niet aandoen. Ik heb de
Universiteit gebeld en naar een werkstudent gevraagd. Werd
geregeld. Drie keer in de week kwam er een leuke werkstudente die de man over de Promenade reed. De financiën
moeten jullie zelf maar oplossen, gaf ik ze als boodschap
mee…”
Anneke van de Velde houdt ook van feesten en partijen. Met
de VAR-sisters – “we hadden een roos op onze hersens” maakte ze eens furore en trok ze de feestkar, vaak met Leo
Knoef, ook al zo’n humoristisch mens. Over die tijd kan ze
ook - heel boeiend - uren vertellen……
JdD
Oproep!
Wie is bereid om Nederlanders die hulp nodig
hebben in hun omgeving tijdelijk te helpen?
Het bestuur van de Nederlandse Club is op zoek
naar vrijwilligers die - als dat noodzakelijk is - een
clubgenoot willen bijstaan, zodat het door Anneke
van de Velde en Mieneke Lips opgezette netwerk
van verpleegsters en vrijwilligers kan blijven functioneren.
Ook zoekt de Nederlandse Club twee leden die dit
vrijwilligerswerk kunnen coördineren en vervolgens
de aanvraag doorverwijzen naar iemand op de lijst
in de omgeving van de hulpvrager.
Graag melden bij [email protected] of tel.
0494470239
Wie zich aangesproken voelt en wenst te reageren:
[email protected]
Jan de Deugd, hoofdredacteur
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
7
Va-et -VIENt
kopje
Sat + Tv Service
• Nederlandse HD TV via Astra 3A
• DeenigeFransefirmametNederlandse monteurs die
er 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u zijn.
• Binnen 24 uur Nederlandse Televisie bij u thuis in
Frankrijk
• HeractivatievanuwCanal+ kaart.
• ComputersenlaptopsmetNederlandseen
Engelse software
Viertallen
bridge op 8 mei in Sophia Antipolis
Natuurlijk gaan de bridgecommissies
van De Nederlandse Club uit de Alpes
Maritimes en de VAR ook in 2012 een
viertallenbridge organiseren. Wanneer
we dit niet zouden doen, zouden we
gezien het succes van de laatste jaren
een grote groep bridgers teleurstellen
en dus nodigen we u weer uit om u in
te schrijven voor dit festijn.
Het gaat plaatsvinden op dinsdag 8
mei 2012 in Hotel Mercure in Sophia
Antipolis.
Omdat dit voor de Fransen een vrije
dag is, zullen we geen gebrek hebben
aan ruimte om te parkeren en te
bridgen.
Na een aantal malen met veel
genoegen gespeeld te hebben op de
locatie Chez Arlette heeft de commissie
gedacht eens op zoek te gaan naar
een andere gelegenheid en heeft haar
keuze laten vallen op de ”thuishaven”
van de bridge in de Alpes Maritimes,
waar we al enige jaren tot tevredenheid
onze maandelijkse bridgedrive organiseren.
Gelukkig kunnen we, zoals ieder jaar
weer, rekenen op de technische leiding
van José en Paul van Cuyk, zodat we
u een vlot en gezellig verloop van het
toernooi kunnen garanderen.
We verwelkomen u vanaf 09.00 uur
met een kop koffie / thee / of jus de
fruits.
Buffet Detente worden gepresenteerd,
inclusief wijn en koffie.
Dit alles kunnen wij u aanbieden voor
de prijs van € 45.- .
Natuurlijk hopen we weer op een grote
deelname en wij verzoeken u dan ook
zich in te schrijven per viertal onder
vermelding van uw wedstrijdnaam bij
voorkeur via e-mail op de volgende
adressen: [email protected]
[email protected]
Voor nadere inlichtingen kunt u ons
bereiken op tel. 0493499857 of tel.
0493579660.
Wij gaan ons best doen om voor u weer
een gezellige bridgedag te organiseren.
Rond 14.00 uur wordt een aperitief
aangeboden en rond 14.30 uur zal een
Cis Smits
• Internetinstallaties
• Computerreparaties
• AlarminstallatiesmetNederlandsesoftware
Van
Zalingetrofee op 15 mei
dinsdag alle leden van de Nederlandse Club aan de Côte
d’Azur die tennis spelen, ontvangen. “Wij hopen weer op
een ruime inschrijving. De Van Zalingetrofee is de kers op
de taart voor veel spelers die op dinsdag of donderdag een
balletje slaan,” aldus George Buter.
• 3jaargarantieopaluwapparatuur
Nu ook dezelfde service voor al uw computer hard- en software
(Nederlandse Windows Vista, Office 2007, TFT Monitoren,Sony
Laptops, Wi-Fi, etc.), in samenwerking met Computec in La Bocca.
Sat + Tv service SARL
20 Rue Antony Dozol
06150 la Bocca
8
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
ABN AMRO is weer de sponsor van dit evenement.
De kosten voor de spelers en supporters (aperitief en diner)
zullen later per nieuwsbrief en op de website bekend
worden gemaakt.
Er kan tot 28 april worden ingeschreven bij
George Buter: [email protected] of bij
Peter Tissot: [email protected]
Ondanks de late, maar wel vinnige, winter heeft de harde
kern op Le Vignal stug doorgetraind voor de strijd om
de Henk van Zalingetrofee op 15 mei. Toernooidirecteur
George Buter en zijn rechterhand Peter Tissot willen op die
Tel. 04 93 77 16 09 of tel. 04 93 24 83 88
Chez Computec
Tel : + 33.06.09.57.72.43
Mail : [email protected]
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
9
kopje -VIENt
Va-et
Activiteitenkalender
kopje
Bezoek Observatorium
te Nice
Iedereen kent wel de majestueuze koepel die hoog boven
Nice uittorent op de berg Mont Gros. Op initiatief van bankier
Raphael Bischoffsheim is dit observatorium gebouwd en
gereedgekomen rond 1886. De architect was Charles Garnier,
bekend van onder andere de Opéra in Parijs. Gustave Eiffel
ontwierp de metalen constructie van het ingenieuze mechanisme waarmee de koepel zonder wrijving verplaatst kon
worden.
De Nederlandse Club organiseert op 19 april een bezoek van
ongeveer twee uur aan dit observatorium met park onder
leiding van een Engelssprekende gids. Het bezoek omvat het
bezichtigen van de koepels, de sterrenkijker en een wandeling
over een geaccidenteerd terrein met een niveauverschil van
80 meter, waar vele historische gebouwen liggen.
Entreekosten observatoire: € 10.- per persoon.
Aanvang: 14.00 uur.
Adres: Observatoire de Nice
Boulevard de l'Observatoire – Nice
Het zomerfeest van
De Nederlandse Club
op 22 juni
APRIL
Ma. O2 Tennis VAR
Di. 03 Tennis AM
Wo. 04 Jeu de Boules VAR, AM
Ma. 09 Tennis VAR
Di. 10 Tennis AM
Wo. 11 Bridge VAR, koffiebijeenkomst VAR
Ma. 16 Tennis VAR, Golf
Di. 17 Tennis AM
Do. 19 Bezoek Observatorium in Nice
Ma. 23 Tennis VAR
Di. 24 Tennis AM
Ma. 30 Tennis VAR, Bridge AM
Voordat onze regio weer overspoeld wordt door toeristen en
wij onze huizen weer gaan delen met kinderen, familie en
vrienden, gaan we - als leden van De Nederlandse Club - de
zomer inluiden met een gezellig informeel zomerfeest op
L’ile Saint-Honorat.
Verzamelen op vrijdag 22 juni om 9.30 uur bij het
vertrekpunt van de boot (Rue du Port, Cannes).
We nemen dan de boot naar L’ile Saint-Honorat.
Betalen: Onder vermelding Observatoire. Per cheque t.n.v. De
Nederlandse Club te Peymeinade, PB 28. 06531 Peymeinade.
Of: ING-rekening 8072229, IBAN NL45INGB0008072229.
BIC: INGBNL2A t.n.v. De Nederlandse Club te Peymeinade
U kunt zich via de website www.nedazur.org inschrijven.
Op het eiland aangekomen heeft u tot 12.30 uur de mogelijkheid, op individuele basis, een heerlijke wandeling te maken,
een poosje te vertoeven op één van de idyllische strandjes
of om een kijkje bij de Abdij de Lérins te nemen. Om 12.30
uur wordt u bij restaurant La Tonnelle verwacht, waar
we gezamenlijk zullen lunchen. In de loop van de middag
varen we weer terug naar Cannes. De voetballiefhebbers
hebben dan thuis nog rustig de tijd om zich op de wedstrijd
van de dag voor te bereiden. (EK-voetbal aanvang 20.45 uur)
MEI
Di. 01 Tennis AM
Wo. 02 Jeu de Boules VAR, AM
Ma. 07 Tennis VAR
Di. 08 Tennis AM, Viertallenbridge Sophia Antipolis
Wo. 09 Bridge VAR, koffiebijeenkomst VAR
Ma. 14 Tennis VAR
Di. 15 Tennis AM, toernooi om de
Henk van Zalingetrofee
Ma. 21 Tennis VAR, Golf
Di . 22 Tennis AM
Ma. 28 Tennis VAR, Bridge AM
Di. 29 Tennis AM
Kosten van dit zomerfeest zijn € 42,- p.p
U kunt u opgeven op de website www.nedazur.org
Betalen onder vermelding van zomerfeest:
per cheque t.n.v. De Nederlandse Club te Peymeinade, PB
28, 06531 te Peymeinade,
of op ING-rekening 8072229. IBAN NL45INGB0008072229.
BIC: INGBNL2A t.n.v. De Nederlandse Club te Peymeinade.
JUNI
Vr. 01 Rondwandeling in Aix.
Ma. 04 Tennis VAR
Di. 05 Tennis AM
Wo. 06 Jeu de Boules VAR, AM
Ma. 11 Tennis VAR
Di. 12 Tennis AM
Wo. 13 Bridge VAR, koffiebijeenkomst VAR
Ma. 18 Tennis VAR, Golf
Di. 19 Tennis AM
Vr. 22 DNC-Zomerfeest l’Ile Saint Honorat
Zo. 24 JOP-familiedag
Ma. 25 Tennis VAR, Bridge AM
Di. 26 Tennis AM
Uw villa verhuren?
Optimaal Villa verhuurt luxe en aantrekkelijke
villa’s aan de Côte d’Azur en in de Var.
www.optimaalvilla.nl
Wij zoeken geschikte huurders, maken contractuele
afspraken met hen, regelen de administratieve zaken
en zorgen ervoor dat u op tijd betaald wordt.
IAM
Meer informatie?
Neem contact op met Marian Graftdijk.
t + 31 30 225 28 95
m + 31 655 75 23 48
[email protected]
TM
Adverteren in dit Magazine?
Tel. 04 94 68 42 22
OVER DE DIKGEDRUKTE ACTIVITEITEN KUNT U
ELDERS IN DIT MAGAZINE MEER LEZEN.
Of: [email protected]
International Association of Movers
kuiw_adv_87x121mm_CotedAzur_v2.indd 1
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
10
21-02-12 10:12
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
11
kleine
Maximale
opbrengst
en minimale
zorgen
Verhuur uw huis via
Topic Travel Vakantiehuizen
Den Haag
Bent u de eigenaar van een vakantiehuis en wilt u
uw huis verhuren, dan maken wij graag kennis met
u. Topic Travel is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in
de verhuur van vakantiehuizen.
Door onze persoonlijke en zorgvuldige werkwijze
hebben wij een ijzersterke reputatie opgebouwd,
zowel naar onze vele trouwe klanten als naar de
huisbezitters met wie wij vaak al jaren naar volle
tevredenheid samenwerken.
Het resultaat van deze zorgvuldige policy is dat
Topic Travel inmiddels meer dan 2300 huizen in
Zuid-Europa mag verhuren, waarvan ruim 800 in
Frankrijk voor Franse én Nederlandse eigenaren.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Vraag dan ons informatiepakket telefonisch aan
via 070 – 416 8 416 of kijk voor meer
informatie op www.topictravel.nl/dnc.
Het team van Topic Travel
Met SECARA, heeft de firma BUTET-DE JONG zijn mogelijkheden uitgebreid om u goed te verzekeren in heel Frankrijk. Om steeds beter te kunnen
inspelen op de wensen van onze klanten doet het ons genoegen u een groepscontract voor een aanvullende ziektekostenverzekering toe te zenden
voor alle Nederlanders in Frankrijk, onder de vorm van een vereniging:
Met betrekking tot de risico dekking en de premie heeft u de keuze uit 2 formules 150 %** en 300 %** en een eenvoudige manier van de
vaststelling van het tarief (Prijs per maand in €uro 2012):
Met CPAM*
Formule
- 35 jaar
Alleen
Echtpaar Familie
Zonder CPAM*
€ 48
€ 95
€ 128
- 35 jaar
Formule
Alleen Echtpaar Familie € 296
€ 587
€ 884
€ 59
€ 116
€ 157
36-64 jaar
€ 360
€ 716
€ 1.076
+ 65 jaar
€ 72
€ 142
€ 188
+ 65 jaar
€ 439
€ 876
€ 1.317
- 35 jaar
€ 68
€ 138
€ 175
- 35 jaar
€ 344
€ 684
€ 1.025
€ 84
€ 166
€ 211
36-64 jaar
€ 419
€ 834
€ 1.252
€ 98
€ 195
€ 255
+ 65 jaar
€ 500
€ 997
€ 1.502
36-64 jaar
36-64 jaar
+ 65 jaar
150 %**
300 %**
* Caisses Primaires d’ Assurance Maladie
150 %**
300 %**
** Van het ziekenfonds tarief
Services Etudes ConseIls Assurances Rhones–Alpes
B.P. 88
38480 le Pont-de-Beauvoisin
Tél : +33(0)4.76.37.05.22. Fax : +33(0)4.76.37.33.12
E-mail : [email protected] - Web-site : http://www.secara.fr
SARL au capital de 7622,45 €uro – RCS Bourgoin-Jallieu B 398 19 048 – N° Siret : 398 139 048 00019 – NAF : 6722Z
Garantie financière et assurances de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances
Orias n° 07 000 448 (www.orias.fr) - ACAM, 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09
Genoegens
Wandelspeurtocht
in Aix-en-Provence
AL FRESCO
Op vrijdag 1 juni 2012 is er weer een wandelspeurtocht ditmaal in de historische en buitengewoon fraaie stad
Aix-en-Provence.
Het programma bevat o.a. koffie bij aankomst, daarna een
uitgebreide wandeling met de eigen vragenlijst door het
unieke oude stadscentrum en als afsluiting een smakelijke
lunch met een prijsuitreiking.
Boink! De kerkklok slaat elf uur ’s morgens, hooguit half twaalf.
Je komt uit een boekwinkel of kiosk, steekt een rumoerig
binnenpleintje over, slentert nog wat langs de boulevard,
naar het park verderop. Oranje licht, tussen donkergroene
zuidelijke begroeiing: dadelpalmen, sinaasappelbomen. In
San Remo, Imperia, Alassio, en alle stille kustplaatsjes daar
tussenin.
Dan komt het opeens opzetten, uit de smalle zijstraatjes. Een
dichte mist, die je niet ziet, maar alleen ruikt. Een bedwelmende geur van knoflook: gesneden en gebakken. In hete
olijfolie, extra maagdelijk. Gesis, geklepper van pannen op
het vuur. Een beleefde herinnering om van nu af aan wat
beter te gaan opletten. Op de menukaarten en de terrasjes
naast het trottoir. Plekje in de zon, plekje in de schaduw.
Achter een glazen scherm of in de koele wind.
Want het is bijna tijd voor de Pranzo al fresco – de luie lunch
in de zwoele buitenlucht. Een euforisch hoogtepunt op de
vrije dag, voor wie uit het gure noorden afkomstig is. Wat
moet je dan eten? Iets heel simpels en volks, waar weinig aan
fout kan gaan. Gewoon graan, goed en betaalbaar, met zo
min mogelijk overtollige franje en tierelantijnen. De Heilige
Drie-eenheid.
Ten eerste pizza uit het hete Mezzogiorno. Liefst niet bedekt
met een laag rood-zure tomatenpuree, een laag wit-gele
smeltkaas, een laag roze vleesplakjes. Maar helemaal naakt:
luchtig en knapperig, beige-bruin, zó uit de oven, met alleen
een beetje aglio & olio, en desnoods een geurige sprenkeling
van fijngehakte peterselie.
Ten tweede pasta uit Midden-Italië. Liefst niet met zo’n dikke
bruine Bolognese gehaktsaus, maar teruggebracht tot zijn
pure kern, alleen spaghetti alle vongole, met kleine schelpjes
en olie. Ten derde risotto uit de Po-vlakte. Liefst niet met een
vage frutti di mare-ratjetoe erdoorheen, maar ook weer heel
elementair, met alleen wat geurige paddenstoelen, zoals
fungi porcini.
In deze trits lokale culinaire tradities is de halve wereld
samengevat. De Italiaanse laars stak altijd uit in de Middellandse Zee, net als de Griekse eilanden en het Iberisch schiereiland. Ze zogen zo al duizend jaar invloeden van gene zijde
op: uit West-Azië en Noord-Afrika, uit het Midden-Oosten,
de Turks-Perzisch-Arabische wereld, en daar voorbij ook uit
India en China verderop. Want pizza is pita of roti, pasta is
mie, risotto is rijstesoep. Door Marco Polo en latere reizigers
meegenomen uit de Oriënt.
Tienmaal goedkoper dan zo’n barbaarse grote T-bone
steak uit het Amerikaanse Texas. En eigenlijk ook tienmaal
lekkerder, graan.
Verzamelen tussen 09.15 en 10.00 uur bij de Brasserie
“L’Estello” op de hoek van de Cours Mirabeau en de Place
de la Rotonde, want om exact 10.15 uur start onze
puzzeltocht door deze oude stad.
De deelname (incl. koffie bij de ontvangst en de lunch)
bedraagt per persoon: € 32.50
Vergeet vooral niét om uw menukeuze in te vullen!
INSCHRIJVINGSFORMULIER
vrijdag 1 juni 2012
Naam: .. ..............................................................................................
Voornamen: .. ..............................................................................................
Aantal deelnemende personen: ..........................................................
Tel.: .. ..............................................................................................
Mobiel: .. ..............................................................................................
➔ Actuele (!) e-mailadres :......................................... @........................
Menukeuze:
VLEES - aantal: ........
VIS - aantal: ........
KIP (Tajine) - aantal: ........
Handtekening: ...........................................................................................
Datum: ............................................................................... 2012
Deze inschrijfstrook samen met uw cheque zenden aan:
De Nederlandse Club te Peymeinade, PB 28,
06531 Peymeinade of: overmaken op ING-rekening: 8072229 IBAN: NL45INGB0008072229, BIC:
INGBNL2A t.nv. De Nederlandse Club te Peymeinade.
Jaap van Ginneken
12
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
“AIX-peditie”
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
13
INTERVIEW
kopje
kopje
Strijd
tegen
de
honger
Drie “PACA” Nederlanders brengen eten en hoop in het arme Burkina Faso
Twee keer fietsten ze duizend kilometer door het droge Westafrikaanse land om bij Secteur 10 te
komen. Vanuit het Ghanese Accra en uit het staatje Benin richting Ouahigouya, een provinciestad,
waarvan Secteur 10 een afgelegen wijk zonder elektriciteit en water is, gelegen in het armste land
van Afrika: Burkina Faso. Piet en Yet van Winsen uit Hyères zijn avonturiers met een groot, sociaal
hart. Ze zijn de aanvoerders van een groepje van zes, dat verder bestaat uit zoon Daan, zus
Maria, zwager Ron en Piet Burghouwt, al jaren lid van de Nederlandse Club. Ze werken voor eigen
rekening onder de naam “Spiruline pour tous”. Hun missie: De straatarme bevolking van Secteur
10 helpen te overleven. Een van hun wapens: spirulina, een algachtig natuurproduct vol
vitamines, mineralen en eiwitten, dat boven de 25 graden goed gedijt.
Door Jan de Deugd
Hyères, tulpen, Burkina Faso, spirulina, armoede. Deze
woorden schreeuwen om uitleg. Piet en Yet van Winsen
bezitten een bloemenbedrijf in Hyères. Zeventien jaar
geleden vertrokken ze uit de bollenstreek rond Lisse en
gingen tulpen, pioenrozen en vaste planten kweken in het
milde Zuidfranse klimaat. Een stagiaire van het Lycée Agricole in Hyères maakte Piet van Winsen erop attent dat op
zijn school spirulina in bakken water wordt gekweekt. Toen
kweekten Piet en Yet nog tulpen in de volle grond, maar in
2001 gingen ze de bollen uit Nederland in bakken water
plaatsen. “Kijk,” zegt Yet van Winsen en ze zet een glazen
potje, gevuld met water en een hyacintenbol op de tafel.
“Je ziet de wortels door het glas. Nu gaat het met de tulpenbollen ook zo.”
Piet van Winsen schuift even later in werktenue aan en
vervolgt: “Tussen december en maart kweken wij één miljoen
tulpen. Ze gaan naar de veiling in Hyères. De bollen plaatsen
we de eerste twee weken in bakken met water van acht
graden. Dat is voor de worteling.” En Yet van Winsen vult
aan: ”Daarna worden er dekens over de bollen gelegd, waardoor de temperatuur laag blijft. We hebben een gesloten
watersysteem met eb en vloed. In een tank wordt het water
steeds gezuiverd.”
In de verwarmde kassen groeien de tulpen gestaag en als
ze op lengte zijn, worden ze tot bosjes verwerkt, waarna er
weer nieuwe bollen in bakjes in de grote bakken met water
worden geplaatst. Yet van Winsen: ”Zet je bollen in de volle
grond dan moet je elk jaar de vervuilde aarde vernieuwen.
Dat hoeven wij dus niet meer.”
14
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
Na maart richt Piet van Winsen zich vooral op het kweken
van pioenrozen, anemonen en vaste planten, waarvan de
pioenrozen wel voor de Nederlandse markt bestemd zijn.
“We zaten dus met die lege bakken,” zegt Yet van Winsen.
Ze gaat verder: “Piet heeft op het Lycée in Hyères een cursus
gevolgd en daarna zijn we met de spirulina begonnen.”
Via Senegal kwamen de Van Winsens uiteindelijk in Burkina
Faso terrecht. Van hun eigen geld gingen ze op onderzoek
uit. Een vriendin van Yets zus, Maria, deed een donatie van
€ 2000.- en langzaam maar zeker kreeg het project Secteur
10 gestalte. Er werd land gezocht, een waterput geslagen en
een ovale bak (20 bij 4 meter) gemetseld, waarin de spirulina
wordt gekweekt. Compleet met schoep, want als het water
stilstaat, verbrandt de bovenlaag van het voedzame algengoedje, dat alle vitamines, met uitzondering van vitamine
C, bevat. Het gebrek aan vitamine C werd opgelost met het
kweken van de Moringa-plant, waarvan de bladeren heel veel
vitamines bevatten.
Zoon Daan van Winsen en Piet Burghouwt werden na Yet,
Piet, Maria en Ron ook door de armoede in West-Afrika
gegrepen. Daan verbleef éénmaal vijf maanden en éénmaal
drie maanden in Secteur 10, leidde drie Burkinabezen op,
die nu het bedrijfje runnen. Piet Burghouwt, die vijftien jaar
twintig soorten groenten kweekte in La Rouqette, volgde ook
een cursus op het Lycée in Hyères en gezamenlijk werd een
sponsorproject opgezet, dat met veel belangstelling wordt
gevolgd door de Nederlandse honoriar consul in Nice,
Peter van Santen, die in hetzelfde Sahelland leerkrachten op
die worden afgelost, krijgen een bestemming in de Secteur
10.”
In het oude Opper-Volta (een Franse kolonie) valt in de
maanden juni, juli en augustus 600 à 700 millimeter water,
maar door de slechte infrastructuur loopt veel water ongebruikt weg. In de afgelopen zomer viel er slechts 330
millimeter. De sorgo-oogst (een soort rijst) is grotendeels
verdroogd, waardoor de honger de komende maanden nog
nijpender wordt. Yet van Winsen tot slot: “Voor een donatie
van dertig euro per jaar kunnen wij elke dag een schoolkind
een bord rijst met spirulina voorzetten. Wij zijn met ons
groepje heel erg gegrepen door de nood in Secteur 10.”
scholen ondersteunt. Yet van Winsen: ”We zijn bezig met een
humanitaire operatie. De zes tot acht kilo spirulina die per
week in Afrika wordt gekweekt, blijft daar. Er komt geen gram
naar Nederland of Frankrijk. Wat wij in Hyères kweken, wordt
hier verkocht en levert ongeveer 7 tot 10 procent van onze
omzet op. In Secteur 10 stimuleren de ouders de kinderen
naar school te gaan, want daar verzorgen wij met behulp van
sponsors en donateurs elke dag een bord rijst met vijf gram
spirulina. Zo snijdt het mes aan twee kanten…
Honderdvijfendertig kinderen maken er nu gebruik van.
Dat moeten er straks driehonderd worden. Verder zamelen
we kleren in en hebben we 29 vrouwen een mini-krediet
(€ 40,-) verstrekt om kleinschalig handel of andere activiteiten te kunnen ondernemen. Vier vrouwen uit de plaatselijke gemeenschap verstrekken de kredieten en de bedragen
Contact met Secteur 10: [email protected]
of: www.secteur10.nl of 0031 641247631
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
15
Gast column
Bij uitzondering geen
receptie op 30 april 2012
Ineens was het al weer begin
februari en het enige wat mij nog
aan de voorbije feestdagen herinnerde,
waren de grote witte vlokken die plots vlak
voor mijn ogen op de Middellandse Zee neerdaalden. Ruim een maand te laat, dacht ik bij mezelf, want met
de kerst zaten we ‘s middags in het zonnetje op het terras te
lunchen met een gevoel of de lente al volop was aangebroken.
Als er toen wat sneeuw gevallen zou zijn, zouden we dat - wat
we nu als overlast beschouwen - als uiterst plezierig ervaren
hebben. Het weer is niet meer wat het geweest is, hoor ik zo
vaak zeggen. Ik weet echter uit de ervaringen van de laatste 30
jaar, dat het bij grote regelmaat hetzelfde patroon vertoonde
en ook nu dus.
En zoals het met het klimaat gesteld is, zo is het ook met de
economie het geval…..waarbij na regen ook altijd weer zonneschijn kwam. Ditmaal echter is de regen nogal aanhoudend,
het is zwaar weer, om niet te zeggen noodweer…..van de ene
crisis kwamen we in de andere terecht en ik denk dat we allemaal beseffen dat het einde ervan nog niet in zicht is en dat
het goed is dat er op veel gebied passende maatregelen zijn
genomen. Ook voor ons consulaat in Nice heeft dit gevolgen
gehad. Wij hebben vanwege budgetbeperking met oprechte
spijt afscheid moeten nemen van onze uiterst waardevolle en
gewaardeerde medewerkster, Monique Rosier. Uiteraard heeft
dit zijn invloed op het reilen en zeilen van ons consulaat en
ik raad u aan om eerst bij ons te informeren naar gewijzigde
openingstijden en procedures. Omdat we samen nog hebben
mogen genieten van Het Groot Oranjefeest ter gelegenheid
van Koninginnedag op 30 april 2011 en waar velen nu nog
over spreken, heb ik besloten de traditionele receptie in 2012
bij uitzondering niet te organiseren, maar om nu alvast te gaan
nadenken over een mooi feest voor volgend jaar. Zo dragen
we dit jaar samen ons steentje bij om de uitgaven binnen de
perken te houden en kunnen we ons alvast verheugen op de
dingen die komen gaan.
En wie weet, laat tegen die tijd ook het economisch zonnetje
zijn eerste stralen alweer zien. Dat wens ik u allen van harte toe.
Peter van Santen, honorair consul
Restaurant Bistrot de la Rague
Didier en Esther ontvangen u met plezier in hun restaurant
aan het water. Laat u verrassen door de charme van Esther en
de authentieke gerechten van Didier, die zich laat inspireren
door de producten van de markt en de verse vis.
www.bistrotdelarague.com
dagelijks geopend behalve woensdag
en dinsdagavond in de winter
Tel: 04 93 49 93 48
16
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
port de la rague
06210 mandelieu
Bestuur Gouden Klomp
legt nieuw fundament
Structuur en continuïteit. Het zijn twee
woorden die het nieuwe bestuur van
de Nederlandse School in Opio hoog in
het vaandel heeft staan. Dit voorjaar zal
het college onder leiding van voorzitter
Philip van Nieuwenhuizen haar plannen
en bevindingen terugkoppelen naar de
ouders van de 42 leerlingen. “Wellicht
zullen we onze kaders iets moeten
bijstellen, maar wij willen wel duidelijkheid over de toekomst van de Gouden
Klomp”, zegt de voorzitter.
In november 2011 werd het nieuwe
bestuur geïnstalleerd nadat de onderwijsinspectie en het NOB (Nederlands
Onderwijs Buitenland), zo vertelt van
Nieuwenhuizen,
“kritische
punten
hadden geventileerd en
nadat de
subsidie uit Den Haag ter discussie was
gesteld. In het verleden zagen inspectie
en NOB te weinig continuïteit en betrokkenheid. Ook hadden enkele bestuursleden te weinig tijd om de zaken goed
aan te pakken. In de beoordelingsrapporten werd ook vermeld dat de school,
wat het bestuur betreft, te afhankelijk
was van toevallige voorbijgangers.”
Het NOB verbindt aan haar subsidiebeleid de doelstelling dat de leerlingen
uiteindelijk een niveau moeten halen
waarmee zij bij terugkeer in Nederland
hun opleiding naadloos kunnen voortzetten. Van Nieuwenhuizen: “Wat ooit is
begonnen als een gezelligheidsschool,
waar de leerlingen voldoende leerden
om te kunnen communiceren met hun
grootouders, moet nu een volwaardig
aanvullende lagere schoolopleiding zijn.
NOB subsidieert de leerlingen voor 50
% en bewaakt de doelstellingen dus
scherp.”
Het nieuwe bestuur kan in deze uiteraard rekenen op de ondersteuning van
de huidige professionele leerkrachten,
maar zoekt op dit front verdere uitbreiding. “Het moeten wel gekwalificeerde
leerkrachten zijn. Mensen die veertig
jaar geleden in het onderwijs hebben
met de school blijft onderhouden. Ook
gewerkt, hoeven we niet. Dit bestuur
zullen wij ons inspannen om Vlaamse
stelt zich op als pure werkgever, de
leerlingen op de Gouden Klomp te
directeur managet de dagelijkse gang
krijgen, want we zijn een Nederlandstavan zaken, maar het bestuur neemt de
lige school. Wij willen een nieuw fundaleerkrachten aan”, zo verwoordt Philip
ment onder de Gouden Klomp leggen.”
van Nieuwenhuizen de nieuwe werkHet nieuwe bestuur bestaat uit: Philip
wijze.
van
Nieuwenhuizen,
voorzitter;
In de plannen van het nieuwe bestuur
Amanda Wierdsma, vice-voorzitter;
passen dependances in Monaco en
Wouter Rombach, secretaris; Ernst Jan
in de Var. Ook kunnen er met behulp
Zantingh, sponsorwerving; Henri Roest,
van Skype op afstand lessen worden
penningmeester; Frank Haanappel,
gevolgd, “want”, zegt Van Nieuwencommunicatiepromotie.
huizen: “afstandsonderwijs wordt door
hh_85x6_ad:Layout
10-02-12 11:15 Page 1
JdD.
NOB erkend, mits
de leerling het1contact
H
H
HOEDEMAKER&HUDIG
Immobilier | Real Estate | Onroerend Goed
Hoedemaker&Hudig Makelaars
Résidence Clémentine
4 Chemin du Billard
06 650 Le Rouret
T +33 (0)493 777 400
F +33 (0)493 777 469
E [email protected]
W www.hoedemakerhudig.com
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
17
Aflevering 32
FRANS TAALEIGEN EN NEDERLANDSTALIGEN
In deze tijden van financiële
en economische crises is het
bankwezen veelvuldig onderwerp
van gesprek, maar van mij
wordt verwacht dat ik het niet
over die crisis zal hebben, maar
over de taal die eigen is aan en typisch
voor de Franse bancaire sector. Het betreft
met name die taalaspecten die ook wij nodig
kunnen hebben in onze omgang met het
bankpersoneel.
De mateloze arrogantie van het Franse
bank- in casu baliepersoneel ten overstaan
van de klanten, en tegelijkertijd de op onze
lachspieren werkende kruiperigheid van het
kader tegenover een plotseling opduikend
hiërarchisch hoger geplaatste, zullen bij
niemand van ons onopgemerkt zijn gebleven.
Wellicht kan ik voorbeelden van persoonlijke
ervaringen nog ergens inpassen in dit artikel….
Thieu Creemers
Wanneer je je in Frankrijk gaat vestigen,
ontkom je er niet aan om op zoek te gaan
naar een bank. Een rekening openen aan
de balie zou te gemakkelijk zijn. Je krijgt
onmiddellijk een ‘conseiller’, iemand van
het managementteam, toegewezen met
wie je een afspraak moet maken.
Dan vliegen - in een poging je te verleiden tot het afnemen van allerlei diensten - al gauw allerlei termen over
het bureau waarvan je denkt: wat moet ik daarmee?
Wilt u voorbeelden? Om te beginnen hoor ik bij de aanvang
van het gesprek al direct: En France, un ménage sur quatre
est à découvert. Tja, denk ik dan. Ben ik de aangewezen
persoon om daar iets aan te gaan doen?
Nee, het is slechts een inleiding om me straks e.e.a. te laten
tekenen dat profijtelijk is voor de bank (en niet voor de klant,
ook al heet de afdeling die de contacten onderhoudt dan ook
abusievelijk service clients in plaats van service banque, wat
de lading toch beter zou dekken).
Maar ik moet eerst nog uitleggen dat, wanneer wij Nederlanders het hebben over ‘rood staan’, de Franse bankwereld
daarvoor een werkwoord heeft gevonden dat bijzonder verhullend is, nl. être à découvert. Typisch, niet? Terwijl het
Frans zo beeldend kan zijn.
Intussen vervolgt onze conseiller zijn uiteenzetting en komt
met een oplossing voor dit zo veel voorkomende probleem:
le découvert autorisé. We komen al in de richting van de
‘dienst’ die de bank me wil verlenen. Als ik een keer onverhoopt ã découvert blijk te zijn op het moment dat zich bijvoorbeeld een vaste periodieke afschrijving aandient, dan
18
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
Gaat u mee naar de bank? Kunnen we ons verwonderen…
wordt dat gewoon geregeld voor me, als ik een découvert
autorisé afsluit. Mooi toch?
Bij doorvragen kom ik er achter dat daarvoor 13 - 17% rente
wordt gerekend, maar ja, anders moet er voor ieder klein bedrag dat de bank in een dergelijk geval voor je overmaakt
minimaal € 7,- boete gerekend worden, en voor een groter
bedrag zelfs € 22,-. en wel per keer. Dus, dat kun je beter
voorkomen, nietwaar?
Nu ben ik toch benieuwd hoe het dan gaat met mijn cheque van € 2000,- die ik enige weken geleden heb uitgeschreven aan mijn ‘plombier-chauffagiste’ voor een nieuwe ‘chaudière’, en die zou kunnen worden aangeboden
‘au moment où je suis à découvert’, op het moment dat
mijn saldo ‘net niet’ toereikend is.
Maar mijnheer, dat is in Frankrijk bijkans een misdaad, krijg
ik te horen. Ça s’appelle en français un chèque en bois.
Die cheque, vervolgt hij, krijgt u onbetaald retour met een
brief van de bank waarin staat dat u twee weken de tijd hebt
pour combler le découvert, om het tekort op de rekening
aan te vullen. Indien dat niet gebeurt, dan krijgt u une lettre
d’injonction (weer zo een obscuur bankenwoord), waarin u
opdracht krijgt onmiddellijk uw chequeboekje in te leveren.
Si votre banque rejette (weigert uit te betalen) un chèque
que vous avez émis (uitgeschreven), sans provision (heeft
niets met ‘zonder provisie’ te maken, maar betekent: zonder
voldoende saldo), vous devenez ‘interdit bancaire’. Il y a
plus de deux millions de Français qui sont interdits bancaires, voegt hij er bijna dreigend aan toe.
We moeten weten dat un interdit bancaire iemand is die
niet alleen zijn chequeboek heeft moeten inleveren, maar ook
geen nieuw chequeboek meer krijgt èn geen lening meer kan
afsluiten, ook niet bij andere Franse banken (en dit laatste
weet lang niet iedereen), zolang niet alle openstaande posten
zijn aangezuiverd.
Je krijgt bovendien ook nog een zogenaamd fichage bancaire aan je broek: je staat vanaf dat moment in de kaartenbakken van (en dus geregistreerd bij) de Banque de France
als, jawel, un interdit bancaire.
Maar geen nood, de bank heeft tal van mogelijkheden, zo
leer ik, om te voorkomen dat ik in financiële problemen
geraak. Zo heeft de bank ook nog een prachtig product
dat ze ‘revolving’ noemen?
Een Engelse term! Misschien omdat de gewone Fransman die
taal toch niet begrijpt? Het wordt hoe langer hoe duidelijker
dat banken hier niet van klare taal houden.
Voor ons is natuurlijk duidelijk dat je revolving zou kunnen
vergelijken met een ‘doorlopend krediet’. Dus dat behoeft
geen nadere uitleg.
Het staat ook te boek als crédit renouvelable, en ook wel als
crédit permanent, maar dat zijn termen die door dat woordje crédit teveel doen denken aan een lening die geld kost.
Revolving is, juist ja, veel verhullender….
Het hoort, in tegenstelling tot een hypotheek, onder les crédits à la consommation, net als le prêt personnel trouwens.
Dit zijn termen die iedereen begrijpt, hoewel…..?
Is het niet gek, zo vraag ik, dat de banken spreken over un
prêt personnel in plaats van over un emprunt personnel?
De klant is toch degene die iets leent van de bank, en ‘lenen
van’ is in het Frans toch emprunter, terwijl prêter toch juist
‘lenen aan’ is?
Het antwoord is weer veelzeggend: de klant heeft r dat anderen van hem zeggen, dat de bank zoveel vertrouwen in hem
heeft dat de bank geld heeft geleend aan hem, dan dat er
van hem gezegd wordt dat hij geld heeft moeten lenen van
de bank. ..U weet, wij luisteren naar de wensen van de klant;
maar u mag ook spreken van een emprunt personnel, als u
dat correcter vindt.
gen : ik zal het je betaald zetten, maar de Fransen draaien het
om : tu me le paieras. Niet zo onlogisch, toch ?
Terwijl ik zo met mijn conseiller (een oudere heer van
rond de zestig jaar die de onderdirecteur van dit filiaal
blijkt te zijn) zit te praten, komt plotseling een dertiger de
kamer binnen. Mijn gesprekspartner haast zich overeind
om mij voor te stellen en put zich daarna uit, in de paar
minuten dat zij zich met elkaar onderhouden, in onderdanige bewoordingen: hij zegt wel tien keer ‘oui, monsieur
le directeur’ en ‘non, monsieur le directeur’. Mijn verbazing is groot, maar wie ben ik?
Hoewel waarschijnlijk weinigen onder ons van plan zijn hier
een hypotheek af te sluiten, is het goed te weten dat een
hypotheek in het Frans niet un hypothèque is (ook al bestaat
dit woord ook), maar un crédit hypothécaire. Ook gebruikt
men vaak un prêt hypothécaire of un prêt immobilier. Inderdaad, wederom wordt het woord emprunt vermeden,
terwijl het toch echt de klant is die een lening aangaat.
O ja, een hypotheek afsluiten is: emprunter un crédit hypothécaire, dat weer wel.
In de volgende aflevering nog een aantal banktermen en
woorden die te maken hebben met ‘het slijk der aarde’. Wie
trouwens hiervoor een Frans equivalent heeft, mag het me
laten weten op [email protected] .
Dit stukje over geld lenen doet me plotseling denken aan
de slogan waarmee de Nederlandse overheid zijn burgers
waarschuwt: ‘lenen kost geld’.
Hier in Frankrijk heet dat: Gare au crédit facile. Dit behoeft
misschien enige uitleg. Wij Nederlanders kennen het woord
gare vaak alleen maar als zelfstandig naamwoord, in de betekenis van ‘station’. Maar gare is ook een los tussenwerpsel en
betekent dan ‘pas op’. Het komt ook in combinatie met een
zelfstandig naamwoord voor. Gare aux pickpockets is een
bekende kreet waarin het als zodanig gebruikt wordt: pas op
voor zakkenrollers.
Dit laatste woord, uiteraard wel op z’n Frans uitgesproken, is
een mooi voorbeeld van het door liefhebbers van het zuivere
Frans zo verfoeide ‘franglais’. Het eigenlijke Franse woord is
voleurs à la tire, maar dat zie je alleen nog in de schrijftaal,
zoals in kranten en tijdschriften.
Introductie
aanbieding
De Heimweewinkel van De Telegraaf is dé online winkel van waaruit
je overal ter wereld heel gemakkelijk Nederlandse producten kunt
kopen. Van hagelslag tot stroopwafels en van erwtensoep tot Jip en
Janneke artikelen van HEMA.
Aflossingsvrije hypotheken kennen de Franse banken niet,
maar misschien bent u wel benieuwd hoe hier dan een nietaflossingsvrije hypotheek heet? Un crédit hypothécaire à
taux amortissable of kortweg un crédit amortissable.
Met un crédit amortissable kan natuurlijk ook een gewone
lening bedoeld worden, want die moet altijd afgelost worden
(amortissable betekent namelijk niets anders dan: af te lossen).
En een hypotheek met een variabele rente? Un crédit à taux
révisable. Nu weet u alles.
Tenslotte heb ik voor u, wat de taal van het ‘betalen’ betreft,
ook nog een grammaticaal eigenheidje van het Frans, tenminste als we het afzetten tegen het Nederlands. Wij zeg-
Nú ter introductie van de Heimweewinkel bij GRATIS
j elke
elke bestelling een unieke Telegraaf Shopper. bebistelling
OP = OP
Naamloos-4 1
31-10-2011 14:05:45
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
19
Lekker Frans
kopje
“Mijn stameethuis ligt in…… Biot”
De keuze van de vier beschreven restaurants is voornamelijk onder invloed
van derden tot stand gekomen. Tweemaal heb ik me door een beroepseetschrijver
laten leiden en eenmaal door een bekende van velen van ons. Bij elkaar zijn het twee
culinaire hoogstandjes, één heel aangename ervaring en één duidelijke afknapper.
Kees van Deutekom
20
kopje
Twee hoogstandjes,
één aangename ervaring
en één afknapper
Restaurant Côté Rue, Draguignan
Restaurant Les Arcades, Biot
Trattoria La Libera, Cannes
Restaurant La Vigne à Table, Les Arcs-sur-Argens
In het streng statige pand, waar ooit een kardinaal huisde
en tot voor kort het gemoedelijke restaurant Le Baron gevestigd was, hebben nu de veelbelovende cuisinier Benjamin
Collombat en zijn vrouw hun intrek genomen. Vergeet het
oude interieur met de wandschildering van de haven van
Boston, vergeet het toen gevoerde menu en ook die aardige
oudere dame met haar “monsieur” in de keuken. Het is nu
jong, modern, eigentijds en fusion wat de klok slaat. Met een
keuken die uitgaat boven alles wat Draguignan te bieden
heeft. Een (nog) vrij beperkte keuze in gerechten en menu’s,
vandaar dat ik een tijdje om de zaak heen heb lopen draaien,
omdat het gebodene niet mijn eerste keus bij een groter
aanbod zou zijn. Met enige aarzeling bestelde ik als voorgerecht Tartare de Boeuf (als sushi’s geserveerd, heel geraffineerd) en als hoofdgerecht La Volaille au citron confit. Ik zal
kort zijn: die man maakt nog een baksteen lekker. Na twee
(2) amuses, de genoemde gerechten en twee desserts was ik
€ 39,- armer en een geweldige eetervaring rijker. Mijn vrouw
smulde evenzeer van het (vaste) menu van € 27,- . Standsverschil moet er zijn tenslotte. Volgens de Var-Matin ambieert hij
een Michelin-ster. En terecht.
De geachte eetschrijver van de Figaro verwaardigt zich af
en toe buiten zijn wijk Parijs iets te beschrijven en zodoende
kwamen we voor het eerst terecht in Biot (schande, schande).
Dat was op zich al een leuke ervaring. Les Arcades is een familiegebeuren waar je met veel plezier heen gaat. Allereerst het
interieur, huiselijk, oergezellig en knus met opkamertjes en
benedenzaaltjes. Dan de bediening, ze komen nog bij je aan
tafel zitten om te overleggen wat “we” gaan eten en gedurende de maaltijd is er een levendig contact. Het menu heeft
een vaste prijs (€ 32,- ) en biedt al jarenlang dezelfde keuze,
uit door oma Mimi vastgestelde streekgerechten, waarvan wij
de Caillettes, een heerlijke warme paté (die niets met kwartels
te maken heeft, Thieu Creemers) en een gulle portie buitengewoon smakelijke Lapin kozen. Er waren geen halve flessen
wijn, maar: “Drinkt u maar wat, dan zien we later wel wat het
kost”. Opa, die temidden van de eters zijn krantje zit te lezen,
komt, als het zover is, bij je langs om op het papieren kleed
een ruwe berekening te maken van de schade. Onze fles wijn
van € 24,- die voor meer dan de helft leeg was, schatte hij in
op € 8,- . Dat is de sfeer daar. Moet u echt zelf gaan proeven.
Hier zou ik graag mijn stameethuis van maken.
En toen was er een andere eetschrijver die zo`n leuk Italiaans
restaurantje beschreef vlakbij het Carlton Hotel waar we toch
heen moesten vanwege de (zeer geslaagde) nieuwjaarsreceptie van de Club. Die zaak had alles om leuk te zijn. Piepklein terrasje, Italiaanse ambiance binnen met talloze foto’s
aan de muur, huiselijke sfeer, u kent dat wel. De bediening
was echter vrij ongeïnteresseerd, de prijzen aan de hoge kant
(een erg simpele Risotto Funghi € 24,50), alleen à la carte en
geen menu, de flessen wijn waren duur en de huiswijn matig,
een Piccata al Limone werd een ordinaire Wiener Schnitzel,
bereid door een persoon in de keuken met een gelaatskleur
die zelfs voor een Italiaan met een zonnebank nog onbereikbaar is en die, volgens een tafelgenoot, een schriftelijke
cursus “Italiaans Koken” had gevolgd.
Anton Varekamp, u weet wel, onze reisorganisator, lijfarts,
excursieleider etc., etc., vond het nodig dat ik La Vigne à
Table weer eens bezocht en wuifde al mijn bezwaren weg dat
ik het (veel) eerder beschreven had. Want alles was nieuw, zei
Anton. Inderdaad, nieuwe patron-cuisinier, nieuwe bediening
en een nieuwe kaart. Ik heb er geen spijt van gehad. Integendeel. Veel leden zijn hier al vaker geweest in de zaal annex
voor een lezing of na een excursie (de hand van Anton is
overal) en konden dan genieten van de eraan vastgeknoopte
lunch. Maar ga toch ook een keer op eigen houtje naar het
echte restaurant. Het interieur is rustig chic met uitzicht op
de Argens. De lunch van € 38.- begon met twee amuses,
dan coquilles in zijn mooiste vorm nl. in de schelp, een loup
de mer in zijn totaliteit, maar dan geheel voorbereid, zodat
je er de filets zo af kon schuiven en een petit grand dessert.
Mijn vrouw had, zoals gewoonlijk, een geheel andere keus
maar was daarmee toch zeer in haar sas. De ober beval tot
mijn verbazing uit de toch al heel laag geprijsde kaart de
goedkoopste wijn aan (€ 19,- ) en deed zijn overige werk ook
voortreffelijk. De talentvolle kok, François Pillard, heeft daar
een zaak van klasse.
42 Grande Rue, Draguignan, tel. 0483115055.
16 Place des Arcades, Biot, tel. 0493650104.
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
Het adres voor als u een beetje masochistisch bent :
17 Rue Cdt André, Cannes, tel. 0492990019.
RN 7, Maison des Vins, Les Arcs/Argens, tel.: 0494474847.
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
21
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
00
00 01
01
0
0
0
0
0
0 1 00 1 0 1 00
1
0
01
0
0 11
Computers
0
0 10
0 10
0
10
10
0
0
0
0
0
1
0
0
0 0
0
0 1
0
0
&Zo
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
Smartphone gestolen?
Een vriendin van ons die in Zuid-Afrika
woont, liet vlak voor kerst weten dat ze
haar smartphone al 3 keer kwijtgeraakt
was in 2011. De eerste keer doordat de
batterij oververhit raakte, de tweede keer
omdat ze vergeten was dat de smartphone nog in haar kleding zat toen ze
die in de wasmachine deed (zelfs met het
wasprogramma “delicaat” ging dit niet!)
en de derde keer toen ze over straat liep
en iemand haar smartphone gewoon uit
haar handen trok.
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
bij Vermist? aangeven dat je apparaat
verdwenen is. Elke 20 minuten gaat Prey
na waar je laptop zich bevindt. Rapporten
worden aan je opgestuurd via de webpagina van http://panel.preyproject.com
waarmee je kunt nagaan waar je apparaat is. Dit wordt dan op Googlemaps
aangegeven. Je kunt ook een alarm op
je vermiste toestel laten afgaan en/of
het toestel blokkeren. Je zult de politie
moeten inschakelen om je apparaat terug
te krijgen. Dat kan natuurlijk wel moeilijk
worden als dat in een ander deel van de
wereld is.
Nog een laatste tip, zorg wel dat de dief
op je apparaat kan inloggen, anders kan
Prey het niet op internet vinden. Op je
smartphone kun je dit doen door geen
toegangscode te gebruiken, op je laptop
door bijvoorbeeld een gastaccount aan te
maken.
Voor de eerste twee gevallen heb ik geen
oplossing, voor de derde misschien. Je
kunt voor zowel je laptop als je smartphone een programma downloaden
van
www.preyproject.com/download
waarmee je wellicht je waardevolle apparaat terug kunt vinden.
Hoe werkt het? Ten eerste moet je de
toepassing van hun website downloaden.
Voor de smartphone moet je dan van de
Androit Market of de App Store de toepassing laden.
Als je de toepassing op je laptop geladen
hebt, moet je de apparaten registreren.
Dat gaat heel eenvoudig; de weg wijst
zich dan vanzelf. Met de gratis versie kun
je tot maximaal drie apparaten opgeven
en krijg je maximaal tien rapporten per
toestel. Dat moet voor ieder normaal
mens genoeg zijn, maar je kunt ook de
Proversie laden, dan kun je veel meer
apparaten registreren. Daar moet je voor
betalen.
Als je laptop of smartphone gestolen
is, doe je het volgende. Je gaat dan op
een andere computer naar hun website,
daarna inloggen met je gebruikersnaam
en toegangscode en dan op het apparaat klikken dat vermist is. Je kunt dan
22
Mocht je meer willen weten, op
www.preyproject.com klik je op 
om een video te zien die alles nog eens
haarfijn uitlegt.
De smiley is 30 jaar oud
Ik ben mijn carrière in 1966 als radioofficier (marconist) bij de Nederlandse
koopvaardij begonnen. Omdat de meeste
communicatie in morsecode ging en
om niet ellenlange teksten te moeten
versturen, gebruikten we afkortingen
die heel veel lijken op wat je vandaag de
dag ziet in SMS- boodschappen of op
sociale netwerken zoals Facebook. GL was
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
0
0
0
0
1
0
1 1
1 0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
00
11
1
1
0
0
0
01
0
000
0
0 11
0110
0
10
10
00
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1 0
0
00
11
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
bijvoorbeeld Good Luck, MSG een bood-0
schap (message), TXT stond voor tekst, UR
1
is you are en OM werd gebruikt als je een
collega- marconist in morsecode aansprak1
en betekende Old Man.
1
0
Die gewoonte heeft 30 jaar geleden een
0
uitbreiding gehad met de zogenaamde
smileys. Formeel werd in 1982 op de0
Carnegie Mellon University door Scott0
Fahlman voorgesteld om dit symbool ‘:-)’
0
te gebruiken als je een grap aan wilde
duiden. Als iets geen grap was, moest dat0
met ‘:-(‘ worden gedaan. We kennen deze1
symbolen nu als zogenaamde emoticons.
0
Het aantal mogelijkheden om emoties
via karakters of afkortingen weer te1
geven is inmiddels enorm. Het duurde0
even voordat ik het Nederlandse woord
1
‘lol’ begreep als Laughing Out Loud; dat
bestond in de tijd van de morsecodes nog1
niet, wellicht dat er toen minder te lachen1
was.
0
0
Flashcode
1
Jullie
hebben
vast
allemaal wel eens dit
1
soort plaatjes gezien;
1
allemaal zwarte en
0
witte vakjes die er als
een soort kruiswoord0
puzzel die nog niet ingevuld is, uitziet.0
Het zijn barcodes voor smartphones,
0
die we flashcodes hebben genoemd;
er bestaan 2 types van de Datamatrix0
(zonder 3 rechthoekjes) en de QR-code,0
wat Quick Response betekent. Als je een
1
treinkaartje via internet bestelt, zie je ook
vaak een dergelijke afbeelding op het0
e-ticket staan. In kranten (Nice-Matin) en
tijdschriften vind je ze ook steeds meer.
Handig als je een smartphone hebt.
Nadat je je barcode/flashcode-software
op de smartphone hebt gestart, richt je
de camera van je telefoon op die code en
hup de barcode-software vertaalt het in
een website of contactgegevens. Scheelt
een hoop intikken. Mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres staan bijvoorbeeld in deze afbeelding. Wil je zelf zo’n
code genereren, dan kun je naar http://
www.flashcode.fr/creer-mon-flashcode/
gaan.
10
00
01
011
10
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0 11
0
0 00
0 111
0 110
1 10
0
00
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1 01
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
01
01
00 01
0
0
0 0 0
0
0
0
0
00 1
0
0
1 0 1 0 0
1
0
1
1
01
01
1
0 11
0
0 10
0 10
0 10
1
10
10
10
Kees Vonk
[email protected]
0
0
0
0
0
0
0
1
Het gebruik van deze codes is ook
ontdekt door internetcriminelen. Via
die flashcodes kun je ook schadelijke
software naar je smartphone laden.
Er is bijvoorbeeld een fake barcode
die zorgt dat je telefoon SMS-jes naar
een heel duur telefoonnummer gaat
versturen. Hoe kun je deze oplichters
een stap voor zijn? Kijk of de website
die aangeroepen wordt iets te maken
heeft met de tekst die bij die code
stond. Vooral als die link veel cijfers en
spaties bevat, moet je achterdochtig
zijn. Dat kan er uitzien zoals in onder-
1
0
1
00
01
01
01
00 01
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
00 1 0 1 00 1
0
0
1
1 0
1 0 0
0
1
1
1
0
01
01
01
1
0 11
0
0
0 10
0 10 Computers
0 10
0 10
1
10
10
10
10
Website http://keesvonk.free.fr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
00 0
0
0 1 0
0
0
&Zo
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
staand plaatje. Wanneer je dan met
je muisaanwijzer over die link gaat
staan, zie je een webadres dat er zeer
verdacht uitziet.
Smartphone in 1947
Ja echt, op een website van Le Nouvel
Observateur vond ik een artikel met
een video uit 1947 waarvan de beelden
heel herkenbaar zijn. Er werd toen al
“aangekondigd” dat we binnenkort
niet alleen met elkaar mobiel kunnen
bellen, maar ook informatie over sport-
wedstrijden, de weersverwachting, e.d.
via een handzaam apparaatje kunnen
bekijken. Het idee was er dus, de
uitvoering liet nog een paar decennia
op zich wachten. Te zien op http://
tinyurl.com/smartphone1947
Tips en Hints Tips en Hints Tips
vinkje voor Automatisch afspelen voor alle media en apparaten
gebruiken. Klik daarna op Opslaan.
* = eenvoudig uit te voeren
** = enige ervaring met de pc vereist
*** = meer voor de beginnende expert
3. Vensters verplaatsen (*)
Wil je dat een venster zich naar links verplaatst, zodat het
tegen de rand van het scherm komt te staan? Makkelijk met
Windows7: gebruik de toetsencombinatie Windows+Pijltje
naar links. Met Win+Pijltje naar rechts verschuif je het venster
naar rechts. Als je een venster wilt maximaliseren, dan kun je
Windows+Pijltje naar boven gebruiken. Windows is de toets
links onderaan op je toetsenbord met het Microsoft
Windows symbool.
1.Je eigen handschrift als lettertype, kan dat? (**)
Jazeker, ga naar http://www.fontifier.com/ en volg de 7 stappen
om je eigen lettertype, ook font geheten, op je pc te laden. Op
deze manier kun je je e-mails een persoonlijk karakter geven.
Let er wel op dat je letters netjes op het sjabloon komen en
dat je scanner met de hoogste resolutie scant. Anders kan het
resultaat tegenvallen. Het kost je alles bij elkaar € 7,- .
4. De Prullenbak (*)
In Windows 7 wordt de Prullenbak niet meer standaard weergegeven in de Verkenner. Wil je hem terug, om vanuit de
Verkenner snel bestanden te kunnen verwijderen? Klik dan met
de rechtermuisknop op een lege plaats in de Verkenner (linkerkant) en kies Alle mappen weergeven. De Prullenbak verschijnt
nu weer netjes onderaan.
2. Geen Autorun (*)
Als je een USB-geheugenstick, cd of dvd in je pc stopt, dan start
Windows 7 automatisch het autorun- of autoplay-bestand op.
Handig, maar niet altijd veilig. Je kunt autorun/autoplay deactiveren in het Configuratiescherm. Klik op Configuratiescherm,
Hardware en Geluiden, Automatisch afspelen en verwijder het
Tenslotte
Psychologen van de Columbia University in New York beweren dat de beschikbaarheid van internet en zoekmachines als Google de manier waarop wij informatie
onthouden, heeft veranderd. We onthouden beter hoe we dit op internet kunnen
vinden, dan dat we de feiten zelf paraat hebben.
Er zijn voor deze conclusie vier verschillende experimenten gedaan met studenten
van Harvard and Columbia. Daaruit bleek dat we weetjes minder goed onthouden
als we weten dat we die eenvoudig op internet kunnen opzoeken. We vergeten
dus wat on-line staat sneller. Je kunt op http://news.columbia.edu/googlememory
kijken voor de details.
Tot de volgende keer
Dat was het weer voor deze keer.
Mochten jullie vragen hebben over de
computer, bel mij zaterdags op tussen
11.00 en 12.00 uur (0687697090) of
nog beter, stuur een e-mail, da’s wel
zo handig. `
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
23
Boekenrubriek
Albarda, Amber. Eet jezelf mooi,
slank & gelukkig. Unieboek Spectrum, 2010. 240 blz. € 22,49. ISBN
9789049104023.
Idem. Eet jezelf mooi, slank & gelukkig.
Kookboek. 2011. 215 blz. € 19.99.
ISBN 9789049107543
“In NRC (13-1-2012) schreef Maartje Somers een leuk artikel
over “Kookboeken zijn big business”. Maar koken we er ook
uit? Of bladeren we met een magnetronmaaltijd op schoot
door Jamie Oliviers “30 Minutes”, (met 180.000 exemplaren)
het best verkochte kookboek van 2011. Meestal zijn het kijkboeken, veel van die glossy-kookboeken zijn niet bedoeld om
eruit te koken, maar zijn eerder droom-, lifestyle- en troostboeken.. Koks zijn geen koks meer, het zijn coaches”.
De twee boeken van Amber Albarda sluiten hierbij goed aan,
zij is de raadgeefster om weer vrolijk en actief door het leven te
gaan. Met een gedrukte sticker op de vrolijke omslag en Amber
elegant gedrapeerd in een fraaie stoel, leest men: ”Slim eten,
volop genieten, NOOIT MEER DIËTEN.”
Toen ik afgelopen oktober in verscheidene boekhandels rondneusde, vielen me al gauw deze twee mooi verzorgde boeken
op, ook omdat ik haar ouders goed ken. Voor de eerlijke gang
van zaken, ik heb Amber eenmaal ontmoet. Daarom heb ik
deze twee exemplaren laten meelezen door verschillende
vriendinnen. Ze stond toen op nr. 42 van de Nederlandse bestsellerslijst en in augustus 2011 kwam al de 7e druk uit.
Ik neem over van haar blog: www.amberalbarda.nl. “A.A. is
een (jonge) moeder, voedingscoach en toegewijd chocoladeliefhebber. Ze is de vaste voedingscoach van het medisch
journaal in het maandblad Santé, organiseert workshops over
voeding en gezondheid, spreekt op corporate events en
schreef een jaarlang een wekelijkse column over voeding en
gezond leven in de online versie van de Telegraaf. Daarvoor
was ze jarenlang adjunct-hoofdredacteur van het glossy tijdschrift Miljonair”. In het voorwoord van haar “Levensstijlboek”vertelt Amber
hoe ze ertoe is gekomen om van beroep te wisselen: ze had
a sabbatical genomen na haar hectisch leven bij Miljonair als
redacteur en door de organisatie bij de Miljonairbeurzen in de
wereld. Je doet dan alles fout qua gezond en geregeld eten,
rust en ontspanning. Op haar eerste stop in Buenos Aires stortte
Amber in en bleek ze een auto-immuunreactie in haar schildklier te hebben. Toeval bestaat niet, zodat ze toevallig werd
doorgewezen naar een van de bekendste immuunspecialisten
in de voetbalwereld. Na een jaar van hard werken met vers
en verantwoord voedsel, sport, meditatie, zorgvuldige doktersbegeleiding, weer slank en ook haar volle haar weer terug,
besloot Amber alles wat ze geleerd had met haar (leeftijd)
disgenoten te delen. Baan opgezegd, verhuisd naar London,
voedingsstudies ondernomen, moet ze een ijzeren discipline
hebben om elk jaar een opgewekt, verantwoord (research
en recepten uitproberen) en inspirerend boek uit te geven.
Zelfs ik, al 40 jaar recenseer ik (o.a.) kookboeken, heb het een
24
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
of ander van haar geleerd, vooral de mineralen/vitaminenoverzichten (deel 2) zijn waardevol, misschien in een volgende
druk met een uitscheurkartelrand ?
In 10 hoofdstukken met veel kleurige achtergronden, gekke
tekeningen, verleidelijke producten en vrolijke grote en kleine
meisjes - maar één leuke (grijze) vent en geen vlotte oma -,
legt ze uitvoerig uit, wat we allemaal fout doen met volgens
mij logisch ongezond voedsel uit zakjes, suikerhoudende en
bewerkte producten. Een quiz met “Hoe hoog is je food-IQ?”,
4 eenvoudige regels, die we allemaal weten, maar niet volgen,
zoals goed kauwen, kleinere porties ….Voedselgroepen worden
uitgelegd en welke combinaties men niet moet eten (zoals bij
Montignac, die ook zei, dat calorieën niet dik maken). Eetfabeltjes worden ontmaskerd. De 10 geboden: bv., eet minder,
zou ik daarom altijd op een klein bord opscheppen? De goede
vetten wèl en geen brood eten, geen koolhydraten na 6 p.m.
Hoofdstuk 6 behandelt de voedingswaarden en waarom wij
supplementen nodig hebben. Over huid en haar krijgen we
dezelfde raadgevingen, veel water drinken en geen stress,
roken en alcohol. Waarschijnlijk moet je af en toe een hoofdstuk
lezen, dan valt het niet zo op, dat Amber zeer enthousiast in
herhalingen valt. Soms wordt ze wetenschappelijk en legt uit
wat ”radicalen “ zijn en dat antioxidanten ze kunnen neutraliseren. Ik ben bang dat drukke jonge vrouwen wel graag leren
welke mineralen – in haar kookboek staan handzame lijsten - ze
moeten nuttigen, maar het moet niet te ingewikkeld worden.
De beste beautyproducten zullen meer aanspreken. Ook voor
beginners zijn er kookinstructies en boodschappenlijstjes.
Ik raad het kookboek zeer aan, er staan makkelijke “ groene”
recepten in. Op haar blog las ik commentaar van werkende
vrouwen, dat ze geen tijd hadden met jonge kinderen om
steeds vers fruit/groenten te kopen en dat het biologisch
voedsel duur is. Je kunt op internet schijnbaar dit goedkoper
inslaan. Tip: na inkopen, maak groenten schoon, blancheer ze
in hetzelfde kookwater (kook pasta compleet er ook in en je
hebt een prima bouillon) en berg voor 4 dagen eten op, dit
doe ik ook met vlees braden. Amber geeft ook veel handige tips
en we eten al 50 jaar elke dag een eetlepel peterselie, de beste
bron voor vitamine C! Haar perfecte roerei is perfect!.
BROKKEN, Jan. Baltische zielen. Lotgevallen in Estland, Letland en Litouwen.
Atlas, 2010. 439 blz., foto’s. € 24,90.
Jan Brokken werd op 10 juni 1949 in
Leiden geboren, niet zo lang na de terugkeer van zijn ouders uit Indonesië. Zijn
vader, theoloog, had op Celebes en Salayer
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar islamitische
bewegingen. ‘Mijn nieuwsgierigheid naar andere culturen
en levenswijzen heb ik onmiskenbaar van mijn vader,’ zei
Jan Brokken in een interview, ‘mijn reislust en de behoefte
om mijn indrukken op papier te zetten van mijn moeder.’
Hij doorliep de middelbare school in Rotterdam, studeerde aan
de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan het Institut
d’Etudes Politiques van de universiteit van Bordeaux in Frank-
Lousewies van der Laan-Krugers Dagneaux
Normaal recenseer ik geen buitenlandse boek, laat staan één,
die nog niet vertaald is, maar dit is zo’n belangrijk en prachtig
geschreven werk voor iedereen die wel of niet met deze ziekte te
maken heeft, dat ik graag deze wetenschappelijke en populaire
beschrijvingen aanbeveel.
rijk. Hij trouwde daar met een Française, die zich gespecialiseerd heeft in Franse Middeleeuwse literatuur. De helft van het
jaar woont hij aan de Franse Atlantische Oceaan. Jan was de
jongste van drie kinderen. Zijn beide broers waren in Makassar
geboren. ‘Als domineeszoon was ik een buitenstaander in het
dorp Rhoon: thuis was ik ook een buitenstaander. Ik had als
enige de oorlog niet meegemaakt, had als enige niet in een
kamp gezeten en had als enige de tropenzon niet voelen
steken. Vaak wordt gezegd dat ik zo goed kijken en luisteren
kan. Dat komt omdat ik overal en altijd een vreemde was.’
In 1973 trad Jan Brokken in dienst van dagblad Trouw. Drie jaar
later stapte hij over naar weekblad Haagse Post. Voor Trouw
schreef hij reportages, voor HP interviews en portretten die zo
markant waren dat ze gebundeld werden in Het volle literaire
leven (1979), Schrijven (1980), Met musici (1987) en Spiegels
(1993). Hij heeft al 24 boeken gepubliceerd, vele zijn vertaald,
hij reist op het ogenblik door NL met een muzikaal duo voor
uitverkochte zalen, waar hij voorleest uit Baltische zielen.
“Baltische zielen is al vergeleken met In Europa van Geert Mak.
De aanpak van beide auteurs kent inderdaad overeenkomsten.
Ook Brokken reist rond, observeert scherp, bezoekt beladen
plekken en spreekt met nabestaanden. Het grote verschil met
Mak is dat Brokken vriendschap sluit met zijn hoofdpersonen
en ze beschrijft als romanfiguren,” schreef Rob de Lange in het
Financieel Dagblad.
Jan Brokken heeft veel op passagiersschepen rondgezworven
en schrijft hierover spannende en historische, maar ook gepeperde zeemansverhalen. Als hij zich inscheept op een Nederlandse Oostzeevaarder naar Pärnu, Estland, zet hij voor het
eerst voet aan wal in een van de drie kleine Baltische staten.
Een nieuwe liefde is geboren. Het boek dat hij schreef over
bekende en onbekende zonen en dochters van Estland, Letland
en Litouwen, lees je in een adem uit. In die drie landen dook hij
diep in het jeugdland van onder anderen de componist Arvo
Pärt, violist Gidon Kremer, architect Eisenstein (de vader van de
Sovjetfilmer Sergej Eisenstein), schilder Mark Rothko, filosofe
Hannah Arendt (uit de nu Russische enclave Koningsbergen/
Kaliningrad) en de beeldhouwer Jacob Lipchitz. Biografieën
van mensen die oorlog en verdrijving meemaakten, die hoe
dan ook nooit wisten te ontsnappen aan de lange schaduw van
die trauma’s. De persoonlijke invalshoek maakt het al boeiend,
en dat temeer omdat Brokken er niet voor terugdeinst om de
kunstwerken die deze mensen het licht deden zien te (her)interpreteren. Schitterend, hoe soepel hier de spanningsboog loopt
van iemands persoonlijke levensloop naar de algemene historie
van deze geplaagde landjes. De portretten zijn soms bijna een
psycho-analyse. Door terug te gaan in de jeugd van de schilder
of musicus, ontdekt hij veelzeggende feiten en situaties die het
levenswerk van de betrokkene in een ander daglicht stellen.
Brokken is nog een ouderwetse journalist, die spit in archieven/
bibliotheken. Hij vertelt ons een spannend vader en zoon
verhaal, dat door rivaliteiten en tegenstellingen als een roman
leest. Ook als u Estland, Letland of Litauwen niet bezocht heeft,
wat zeer aan te raden is, is Baltische Zielen een interessant en
verrijkend werk. (Met dank aan Hilbrand Rozema, NLs Dagblad)
MUKHERJEE, S. The emperor of all
maladies: A biography of cancer.
Scribner, 2010. 472 blz. & 100 blz.
noten en bibliografie. € 16,99, paperback, ISBN 978 1 4391 9570 3.
Schrijver,
oncoloog
en
onderzoeker
Siddhartha Mukherjee was op 19 april 2011
op bezoek bij de KWF-Kankerbestrijding,
waar hij geïnterviewd werd voor het magazine “Kracht”
om zijn vuistdikke boek te promoten, waarmee hij de prestigieuze Pulitzerprijs 2011 won in de categorie non-fictie. ‘Biografie’ is de juiste benaming voor zijn 600 pagina’s tellende
boek dat de hele geschiedenis weergeeft van een ziekte die al vierduizend jaar oud blijkt te zijn. Een ‘majestueuze’ ziekte, volgens
Mukherjee: vanwege zijn ongrijpbaarheid, zijn vermogen om
telkens weer een andere gedaante aan te nemen en artsen
en wetenschappers daardoor steeds een stap voor te zijn.
Hij zegt over zijn fascinatie voor deze “keizerlijke” ziekte:
“Kanker komt uit onszelf voort; het begint ín je lichaam.
Externe factoren zoals roken kunnen bij het ontstaan een rol
spelen, maar de aandoening zélf is geen aanvaller van buitenaf.
De cellen, de genen, ze zitten allemaal in ons eigen lichaam.
Daarmee is kanker een ziekte die verbonden is met ons eigen
wezen, enigszins vergelijkbaar wat dat betreft met psychiatrische ziekten.”
Ik vond vooral de ontdekkingen van tumoren in verschillende
werelddelen in de 19e eeuw interessant en de patiënten die
Dr. Mukherjee in hun ziekte- en genezingsproces beschrijft; hij
is gespecialiseerd in leukemie en in het academisch ziekenhuis
van Columbia University behandelt hij kankerpatiënten. Hij
doet daar ook onderzoek naar aan het Herbert Irving Comprehensive Cancer Center in New York. Het belangrijkste echter is,
dat de auteur de angst wegneemt voor deze gevreesde ziekte
door zijn no-nonsense houding.
Met meer dan 25 jaar ervaring bij bouw- en
renovatiewerkzaamheden zal Edzard Groeneveld
u graag begeleiden bij het realiseren van uw droomhuis
in de Provence/Côte d’Azur. Van advies tot volledige
begeleiding, van zoeken en beslissen tot aan oplevering,
precies zoals u dat wenst.
Voor meer informatie: www.bouwbegeleidingprovence.nl
Mobiel: 0033 671700422
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
25
Monique Teunissen, free-lance kunsthistoricus, woont ruim twintig jaar in Zuid-Frankrijk,
is gehuwd en heeft twee kinderen. Zij is o.a. auteur van monografieën over de ontwerpers/
architecten Paul Bromberg en Henk Wouda (uitgeverij 010) ; verder publiceerde zij in Industrie & Vormgeving in Nederland 1850-1950, Holland in Vorm, Van Neorenaissance tot Postmodernisme 1870 -1995, Mac Millan’s Dictionary of Art, Jong Holland, Items, Bijvoorbeeld,
Nieuwsbrief Stichting Het Nederlandse Interieur… Van 2008 tot 2010 was zij bestuurslid
(evenementencoördinator) ANM (Association Néerlandaise du Midi).
Zie ook: http://www.linkedin.com/in/totema1324/nl
Man Ray’s film ‘Les Mystères du Château du Dé’ uit 1928 (in 1996 gerestaureerd door het
Centre Pompidou, Parijs) toont twee elegante reizigers die vanuit Parijs vertrekken naar ZuidFrankrijk, waar ze na een behoorlijk lange rit aankomen bij een bijzonder modern kasteel
“prestigieux, comme marqué par le sceau d’un étrange destin, un château…”
Mondriaan hing in de door Van Ravesteyn ontworpen logeerkamer
In 1923 krijgen Charles de Noailles
en Marie-Laure Bischoffsheim bij hun
huwelijk een terrein van ruim anderhalve hectare cadeau in Hyères geheten
‘Le Clos Saint-Bernard’. Hyères, ‘Olbia’
in de tijd van de Phoceërs, was al sinds
einde achttiende eeuw bijzonder gewild
vanwege het milde winterse klimaat
en ontving vele befaamde persoonlijkheden en vorsten, notabelen, schrijvers, dichters zoals Tolstoï, Victor Hugo,
Lamartine, Stevenson, Paul Bourget,
Edith Warton, Scott Fitzgerald.
Charles en Marie-Laure, burggraaf
en burggravin van Noailles, besluiten
in 1924 om hier op het bijzondere
stuk grond afkomstig uit familiebezit,
een vakantiehuis te laten bouwen om
aangenaam te kunnen overwinteren.
Verschillende ruïnes en resten van een
middeleeuws cisterciënzer klooster
duiden erop dat het zogenaamde
Château Saint-Bernard al vroeg een
belangrijke en strategische plek aan de
Middellandse Zee was.
In Parijs bewoont het jonge stel een
fraai ‘hôtel particulier’ in het statige
26
zestiende arrondissement, gebouwd
eind negentiende eeuw voor MarieLaure’s grootvader, een bankier (thans is
hier de door Philippe Starck ingerichte
showroom van Baccarat te bezichtigen).
Hun huis hangt vol met kunstwerken
van Goya, Rembrandt en menig andere
oude meester. Marie-Laure, een nazaat
van Markies de Sade, verkeert sinds haar
jeugdjaren in kringen zoals die van Jean
Cocteau, Picasso, Marcel Proust en Paul
Morand. Beiden kennen de kunsthandelaren Daniel-Henry Kahnweiler, Léonce
en Paul Rosenberg. Parijs is in die jaren
na de Eerste Wereldoorlog een inspirerend centrum voor menig kunstenaar.
‘Les années jazz’ vieren hoogtij, moderniteit en een nieuwe levensstijl geven
een nieuwe stimulans. Ook aan de
Franse zuidkust komt in die tijd menig
kunstwerk tot stand.
Voor het ontwerp van “la petite maison
dans le Midi” zoeken Charles en MarieLaure contact met verschillende architecten zoals Mies van der Rohe en
Le Corbusier, maar uiteindelijk krijgt
architect Robert Mallet-Stevens (18861945) de opdracht voor het huis dat
puur architectonisch, gunstig gelegen
ten opzichte van de zon en gemakkelijk te bewonen moet zijn. Hij kan
zo, dankzij de Noailles, in 1924 zijn
eerste villa-ontwerp gaan realiseren:
een combinatie van kubistische vormen
rondom een centrale as. Hoewel de
vorm toepassing van beton suggereert,
is het pand grotendeels gebouwd in
traditionele materialen en afgepleisterd,
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
zonder enige toegevoegde decoratie.
Het is een van de vroegste voorbeelden
van kubistisch-rationalistische architectuur in Frankrijk.
De keuze voor de in het mondaine
Parijse kunstmilieu reeds bekende
Mallet-Stevens is niet verwonderlijk.
Deze neef van de Belgische industrieel Adolphe Stoclet was in zijn jonge
jaren geïnspireerd geraakt door Josef
Hofmanns ontwerpen voor het bekende
Palais Stoclet (uit 1905/1907), een
Gesammtkunstwerk dat zowel getuigt
van moderniteit volgens een geometrisch idioom als van visuele weelde
door interieurdecoraties van Gustav
Klimt en Fernand Khnopff en andere
Weense kunstenaars.
Hij is op dat moment vooral bekend door
zijn filmdecors, zoals voor ‘L’Inhumaine’
van Marcel L’Herbier, waarbij hij samenwerkte met Fernand Léger. Op een
tentoonstelling in 1924 in de Ecole
Spéciale d’Architecture te Parijs, waar
Mallet-Stevens zelf doceerde, presenteert hij het neo-plastische werk van
verschillende ‘De Stijl’-medewerkers
in Frankrijk. Ook ideeën van L’Esprit
Nouveau en L’Architecture Vivante
blijken van invloed op het ontwerp van
de villa van de Noailles, zoals die vanaf
1924 in Hyères is gebouwd in samenwerking met de plaatselijke architect
Léon David en tot in de loop van de
jaren dertig zal uitgroeien tot een waar
modern kasteel met zo’n 42 kamers
(met eigen badkamer) en een inpandig
zwembad met gymnastiek- en squashzaal. Iedere ruimte is voorzien van een
klok ontworpen door Francis Jourdain.
Het beeld ‘La Joie de Vivre’ van Jacques
Lipchitz, geplaatst op een draaiende
sokkel aan het uiteinde van een driehoekige, kubistische tuin naar ontwerp
van Gabriel Guévrékian symboliseerde
optimaal de nieuwe levensstijl die de
bewoners en hun gasten nastreefden. In
het vooraanstaande blad Art et Décoration (uit juli 1928) schreef Léon Deshairs
dat bloemen schijnbaar de enige ornamenten zijn die in deze modernistische,
kubistische villa getolereerd worden.
Deze konden in het speciaal door Theo
van Doesburg ontworpen bloemenkamertje geprepareerd en gearrangeerd
worden. Zijn ontwerp hiervoor (een
contra-compositie uit 1925) blijkt vanaf
het begin foutief te zijn uitgevoerd. Van
Doesburg is vrijwel zeker zelf nooit naar
de villa in Hyères gekomen.
Mallet-Stevens betrekt verschillende
andere kunstenaars bij dit bijzondere
project: Georges Djo Bourgeois, Pierre
Chareau, Eileen Gray, Sonia Delaunay,
Jean Perzel, Louis Barillet, Jean Prouve,
Marcel Breuer en Sybold van Ravesteyn.
Velen verbleven er enige tijd, werden
bevriend met de opdrachtgevers,
werkten er en raakten onderling geïnspireerd.
Al in najaar 1926 besteedt de bekende
kunstcriticus Christian Zervos in het
avant-gardistische blad Les Arts de
la Maison (Cahiers d’Art) uitgebreid
aandacht aan de villa, toont diverse
foto’s en wijst op het belang van het
mecenaat van dit echtpaar en de waardevolle samenwerking met kunstenaars.
Op de grote Parijse Exposition Internationale des Arts Décoratifs Industriels
et Modernes (april tot oktober 1925)
krijgt de Nederlandse inzending ruime
belangstelling. Ook de Franse pers
besteedt er aandacht aan. De zwart-
witte kubistische meubels van architect/
ontwerper Sybold van Ravesteyn staan
in scherp contrast tot andere in exotische houtsoorten. De constructie is
bijzonder helder en het evenwicht in
compositie valt op. De radicale esthetiek
doet denken aan het werk van Gerrit
Rietveld uit die tijd, met wie Van Ravesteyn overigens geregeld en intensief
contact had. De Ierse Eileen Gray toont
meubels van hem in haar galerie Jean
Désert, ze kennen elkaar sinds enige
jaren, Van Ravesteyn publiceerde in
Nederland over haar werk.
De Noailles zijn gecharmeerd van Van
Ravesteyns meubelontwerpen en willen
deze aanschaffen voor hun in aanbouw
zijnde villa te Hyères. Aangezien die
echter al eigendom zijn van de Utrechtse
kunstminnaar Radermacher Schorer zal
hij een ander ontwerp maken voor de
logeerkamer van de tweede etage; de
villa wordt op dat moment al gebouwd.
Uit diverse correspondenties is bekend
dat voor deze kamer een kleurenschema
gehanteerd is, gebruikmakend van
blauw, geel, zwart en rood; zijn plastisch
kleurgebruik dient ter verhoging van de
eenheid tussen architectuur en meubilair in de ruimte. Op een kastdeur laat hij
een rode cirkel aanbrengen, radiatoren
en bovenkasten zijn geel geschilderd.
De in Utrecht gemaakte meubels komen
eind januari 1926 per schip aan in
Marseille. Van Ravesteyn, die als spoorwegarchitect gemakkelijk kon reizen,
haalt ze er dan zelf op om ze naar de villa
te brengen. Al in december 1925 kwam
hij naar Hyères om de uitvoering van
het kleurenpatroon in de logeerkamer te
begeleiden. Hoewel het bed nogal gelijkenis vertoont met dat voor Radermacher Schorer (thans in de collectie van
het Centraal Museum Utrecht) zijn de
geronde zitmeubels door de toepassing
van een gekruiste buisstructuur vernieu-
wend: hij blijkt zoekende naar méér dan
pure doelmatigheid, gebruikmakende
van nieuwe materialen. Korte tijd later
ontwerpt Sybold van Ravesteyn als een
van de eersten metalen of verchroomde
buismeubels (getoond in een door Oud
ontworpen woning op de Weissenhofsiedlung te Stuttgart 1927).
Van Ravesteyn, die zowel in Nederland
als in Frankrijk en Duitsland connecties
heeft met andere avant-garde kunstenaars, adviseert de Noailles in december
1925 het werk van Mondriaan (die hij
in oktober in Parijs had ontmoet) te
bekijken op een overzichtstentoonstelling te Parijs: ze schaffen uiteindelijk als
eersten in Frankrijk een neo-plastische
compositie (n°II) van hem aan en
hangen dit in de door Van Ravesteyn
ontworpen logeerkamer te Hyères.
Luis Bunuel verbleef eind jaren twintig
in deze logeerkamer toen hij samen met
Salvador Dali de omstreden surrealistische film ‘L’Age d’Or’ voltooide, een van
de andere opdrachten van de Noailles.
Vele andere bijzondere gasten kwamen
in de loop der jaren in deze villa op
de heuvel in Hyères en zijn door hen
ontvangen: kubisten, dadaïsten, surrealisten, musici, schrijvers, ontwerpers en
architecten. Creativiteit en streven naar
vernieuwing, daar ging het vooral om.
De geschiedenis van dit bijzondere
bouwwerk ging verder: de logeerkamer
van Van Ravesteyn en het bloemenkamertje van Van Doesburg zijn evenals
het meubilair verschillende keren overgeschilderd. Gedurende de Tweede
Wereldoorlog werd het pand door het
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
27
Italiaanse leger in gebruik genomen als
hospitaal.
Na het overlijden van Marie-Laure in
1970 haalde de familie het complex
leeg en verkocht dit vervolgens aan de
stad Hyères. De enige teruggevonden
stoel uit de logeerkamer kwam in 1977
naar Nederland voor een overzichtstentoonstelling van werk van Sybold
van Ravesteyn in het Centraal Museum
Utrecht en werd opnieuw overgelakt, de
oorspronkelijke kleuren bleken inmiddels vergeten.
Jaren van leegstand, aftakeling, plannen
voor restauratie, initiatieven voor exposities, festivals, fotoreportages, workshops
en dergelijke zijn inmiddels voorbij. De
villa van de Noailles kwam in 1987 op
de Franse monumentenlijst te staan, is
inmiddels gedeeltelijk gerestaureerd
en heet nu ‘Villa Noailles’. Nog steeds
krijgen (jonge) kunstenaars hier de kans
om hun werk te tonen: ‘la petite maison
dans le Midi’ is opnieuw een inspirerend en dynamisch oord.
Interacties tussen kunstenaars/designers/mode-ontwerpers/fotografen/
cineasten/architecten van allerlei landen
zijn alom gemeengoed geworden.
Hyères vergeet niet de waarde van het
MUSEA, GALERIES
Aix-en -Provence - Musée Granet
www.museegranet-aixenprovence.fr (tel. 0442528832):
1 februari - 22 aprilPHILIPPE FAVIER “Corpuscules”
26 mei - 30 sept. LES CHEFS-D’OEUVRES DU MUSEE FRIEDER
BURDA Picasso, Lucio Fontana, Gerhard Richter, Mark Rothko, Jackson Pollock, Georg Baselitz,
etc.
Antibes - Musée Picasso, Château Grimaldi
www.antibes-juanlespins.com (tel. 0492905420):
18 febr. - 20 mei UNE MODERNE ANTIQUITE Picasso-De ChiricoLéger-Picabia
Arles - Musée Départemental Arles Antique
www.arles-antique.cg13.fr (tel.0413315103):
22 oct. 2011 -6 mei JEAN-CLAUDE GOLVIN, un architecte au coeur
de l’histoire
Biot - Musée Fernand Léger
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr (tel. 0492915030):
Maart - juni
LEGER ET LA COULEUR DANS L’ESPACE, DU
SPECTACLE A L’ARCHITECTURE i.v.m. restauratie van sculptuur Jardin d’ enfants (1960)
23 juni - 8 october EXILS, REMINISCENCES ET NOUVEAU MONDE
Albers, Arp, Magnelli, Moholy-Nagy, Mondriaan
Draguignan - Le Hangart
www.galerie-lehangart.com (tel. 0494501450):
22 maart - 5 mei BEPPO / YVES CONTE
25 juni - 31 juli
ENTRE ART CONTEMPORAIN ET ECRITURE 15
Belgische kunstenaars
28
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
mecenaat van de Noailles en de stimulans die ervan uitging. Met veel moeite
komen door (kunst)historisch onderzoek
documenten en objecten naar boven
die de creaties, ontstaan dankzij én met
de Noailles, toelichten. Presentaties,
reconstructies en restauratie belichten
het internationale belang van dit culturele erfgoed, ook de Nederlandse.
De vele mysteries van dit moderne
kasteel blijven fascineren...
http://www.villanoailles-hyeres.com
De villa is dagelijks open (behalve
maandag, dinsdag en op feestdagen)
van 13 tot 18 uur, echter op vrijdag van
15 tot 20 uur. Adres: Montée Noailles,
83400 Hyères, tel. 0498080198
Fréjus - www.baseart.fr/ (tel.0494511830)
31 mei - 3 juni
LE FESTIVAL DU MECENAT ET DE L’ART
CONTEMPORAIN
Hyères- Villa Noailles
www.villanoailles-hyeres.com (tel. 0498080198):
CHARLES ET MARIE-LAURE DE NOAILLES, UNE
VIE DE MECENES
18 febr - 25 maart NEUF ARCHITECTES, neuf propositions pour
habiter
27 april - 27 mei FESTIVAL INTERNATIONAL DE MODE ET DE
PHOTOGRAPHIE
29 juni - 30 sept. FESTIVAL INTERNATIONAL DE DESIGN
La Valette - Espace d’Art Le Moulin
www.lavalette83.fr (tel. 0494233649):
17 febr - 28 april SURABAYA Solange Triger
Le Cannet - Musée Bonnard
www.museebonnard.fr (tel. 0493940606):
19 mei - 16 sept. BONNARD, ENTRE AMIS, Matisse, Monet, Vuillard
La Seyne sur Mer - Villa Tamaris
www.villatamaris.fr (tel. 0494068400):
18 febr. - 15 april DOMINIQUE GAUTHIER, Le Poème, Devant,
Allez vers
5 mei - 27 juni
JACQUES POLI, Rétrospective
Marseille - Bibliotheque Départementale Gaston-Defferre
www.biblio13.fr (tel. 0413318200):
17 febr.- 13 juli LES TERRITOIRES DE L’EAU, irrigation et partage
de l’eau en Méditerranée
t.g.v. Forum Mondial de l’Eau
Marseille - Galerie Gourvennec Ogor
www.galeriego.com/ (tel. 0981452380):
24 mei - 23 juni
GIANCARLO CAPORICCI
Marseille - La Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Arts
www.maisondelartisanat.org/ (tel. 0491548054):
16 maart - 12 mei L’OR BLEU met o.a. ‘L’Or bleu du Ciel’ van Phillippa Martin/Jean-Philippe Fally
Marseille - Marseille Expos
www.marseilleexpos.com (tel. 0950711354):
17, 18 en 19 mei PRINTEMPS DE L’ART CONTEMPORAIN “Sous le
Sable”
Menton - Musée Jean Cocteau www.menton.fr/ (tel.
0489815250):
COLLECTION SEVERIN WUNDERMAN
Monaco - Grimaldi Forum www.grimaldiforum.com/fr/evenements-culturels-monaco (tel. +377 999920 00):
5 - 8 april
ART MONACO ’12 De l’Art à profusion
Salon d’art contemporain
Mouans-Sartoux - L’Espace de l’Art Concret www.espacedelartconcret.fr/ (tel. 0493757150):
11 dec. 2011 - 3 juni ART ET BICYCLETTE
Het object ‘fiets’ intrigeert ontwerpers en kunstenaars
Nice - Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporaine www.
mamac-nice.org/ (tel. 0497134201):
28 jan - 27 mei
ROBINSON, OU LA FORCE DES CHOSES Daniel
Dezeuze, Patrick Saytour, Claude Viallat
Nice - Musée des Arts Asiatique www.arts-asiatiques.com (tel.
0492293700):
20 juli 2011 - 7 nov. LAQUE ET OR DE BIRMANIE
Collectie Philippe Fatin
Nice - Musée des Beaux Arts www.musee-beaux-arts-nice.org/
(0492152828):
4 oct. 2010 - 30 juni LES PEINTRES DE BARBIZON
Nice - Villa Arson, Centre National d’Art Contemporain
www.villa-arson.org (tel. 0492077373):
17 februari - 28 meiL’INSTITUT DES ARCHIVES SAUVAGES
Werk van een dertigtal hedendaagse kunstenaars
met als gemeenschappelijk thema ‘archiveren’
Saint-Paul-de-Vence - Fondation Maeght www.fondationmaeght.com/ (tel. 0493328163):
31 maart - 17 juni LA COLLECTION GORI, Arte per natura, natura
per arte
Yves Klein, Robert Morris, Marino Marini, Alessandro Mendini, Andy Warhol,…
Saint-Raphaël - Centre Culturel www.ville-saintraphael.fr/ (tél.
098118900):
25 mei - 25 aug. CIRVA met glasobjecten van Marcial Berro, Olivier
Gagnère, Pucci de Rossi et Gaetano Pesce
Saint-Tropez - Musée de l’Annonciade www.saint-tropez.fr/fr/
(tel. 0494178410):
17 mars au 18 juin CHARLES DUFRESNE Un rêve oriental
Toulon - Hotel des Arts www.hdatoulon.fr/ (tel. 0494916918):
17 maart - 9 mei ALAIN CLEMENT
25 mei - 17 juni
JOEL MEYEROWITZ-FESTIVAL PHOTOMED
Vence- Chateau de Villeneuve www.museedevence.com (tel.
0493581578):
23 juni -18 nov.
UNE HISTOIRE INVENTEE (?) i.s.m. CIRVA
Marseille
MUZIEK, THEATER, DANS
Marseille- La Criée www.theatre-lacriee.com (tel.0496178000) o.a.:
10-12 mei
MOVING TARGET Ballet National de Marseille
Monaco - Grimaldi Forum www.grimaldiforum.com/fr/evenements-culturels-monaco (tel. +377 999920 00):
19 - 22 april
BALLETS DE MONTE-CARLO Body-remix, Kill
Bambi, Altro Canto I
Monaco - Opéra Monte Carlo www.opera.mc/ (tel. +377
98062828):
20 - 28 april
MACBETH G. Verdi
Nice - Théatre National de Nice www.tnn.fr (tel. 0493139090)
o.a.:
18 - 22 april
DIPLOMATIE met Niels Arestrup en André Dussolier
16 - 19 mei
ROMEO ET JULIETTE (Shakespeare) bewerking
Olivier Py
Nice - Opéra www.opera-nice.org (tel. 0492174000) o.a.:
5-6 mei
GLINKA-TCHAIKOVSKY-MOUSSORGSKY/RAVEL
25-26 mei
MAHLER symphonie N°9
Sanary - Théâtre Galli www.sanarysurmer.com (tel. 0494885390)
o.a.:
23 maart
GRUPO COMPAY SEGUNDO
Saint-Raphaël - Palais des Congrès www.saint-raphael-congres.
fr/
12 mei
MISERABLES (V. Hugo) bewerking Philippe Honoré
Toulon - Opéra www.operadetoulon.fr (tel. 0494927078) o.a.:
11-13-15 mei
OTELLO-Verdi
Toulon - Théatre Liberté www.theatre-liberte.fr (tel. 0498005676)
o.a.:
10-11-12-13 april ROMEO ET JULIETTE (Shakespeare) bewerking
door Olivier Py
31 mei 1-2-3 juni L’OPERA MANOUCHE van Jérôme Savary
Toulon/Ollioules - Chateauvallon www.chateauvallon.com (tel.
0494220202) o.a.:
11 mei
PHEDRE
22-23 juni
NEDERLANDS DANS THEATER 2 Sleepless, Solo en
Minus 16
29-30 juni
BEJART BALLET LAUSANNE Boléro en Dionysos
13 juli
RICHARD GALLIANO Van Bach tot Piazzolla
NADERE INFORMATIE OVER KOMENDE
FESTIVALS EN CULTURELE EVENEMENTEN:
http://www.visitvar.fr/provence-cote-azur/festivals.aspx
http://www.agendaculturel.fr/
http://www.culture.fr/fr/sections/
http://www.festival-aix.com/fr
http://www.festivalmusiquetoulon.com/
En….VERGEET NIET OP 19 MEI LA NUIT EUROPEENNE DES
MUSEES!!
http://nuitdesmusees.culture.fr
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
29
kopje
door Jan de Deugd en Pieter de Mik
“Mijn handicap is mijn
kracht geworden.”
Zeven jaar lang vulde Toos van Holstein (62) de Kunstrubriek in dit Magazine. Ze schreef over innovatie, dat tegenwoordig het grote woord in de kust is. Over de van Eycks
die waarschijnlijk de olieverf hebben uitgevonden, over de
Salon Royal van het Negresco, over het staatsieportret van de
Zonnekoning Louis XIV dat hangt in de Salon Versaille, maar
wat weten we eigenlijk van Toos van Holstein? Bij een geanimeerd afscheidsetentje met haar vriend Harm in het restau-
rant Comptoir du Marché te Nice had ze het plotseling over
die handicap. “Mijn linkeroog is lui. Soms kun je nog zien
dat het stil blijft staan. Het had in mijn prille jeugd afgeplakt
moeten worden. Als linksbuiten en linksback ging het later op
het hockeyveld goed, want ik kon mijn rechteroog optimaal
gebruiken.”
Ook moest Toos van Holstein als jong meisje een jaar lang
met een beenblessure het bed houden. Ze werd een beetje
een eenzaam meisje dat het zonder vriendinnen moest doen.
Op een divan gelegen keek ze uren door een poortje, dat haar
vader had gemaakt en waarachter hij zijn persoonlijke spulletjes zette. “Toen heb ik waarschijnlijk geleerd wat perspectief
is en heb ik gewerkt aan “Le monde Interieur”, het innerlijke
waaruit mijn talent is geboren.”
We weten allemaal dat het met Toos als kunstenaar heel goed
is gekomen. Het prachtige aan haar is de tijd die ze zich gunt
om nieuwe projecten in haar hoofd te laten rijpen. Ze zegt: ”
Harm en ik waren in 2008 in China op studiereis. Nu borrelt
pas af en toe iets naar boven. Enkele maanden terug waren
we in Ehtiopië. Het zal nog wel even duren voordat daarvan
iets in mijn werk tevoorschijn komt.”
Werk van Toos van Holstein is de komende maanden te zien in
het Jopie Huisman Museum in Workum en in Le Touquet Paris
Plage of op de blog die Toos is begonnen op www.blogger.
com . Haar e-mailadres is: [email protected]
Bastiaan brengt internationale kennis in Franse bank
markt. Niet alleen op juridisch gebied en andere
wettelijke zaken, maar ook
op het gebied van marktverkenning en het aangaan
van internationale verbintenissen. Als ik na afloop
van het gesprek vraag wat
hij het meest aantrekkelijk
vindt van zijn baan noemt
hij zonder aarzeling: Het
professioneel bezigzijn met
(inter)nationale klanten om
ze te helpen succesvol te zijn en blijven. Bastiaan werkt voor
Franse bedrijven maar ook voor Nederlanders en blijft dat
graag met de “Nederlandse slag” doen....
Soms denk je weleens dat je net zo goed Frans spreekt en
verstaat als een Fransman. Dat overkwam mij onlangs toen ik
met de bankdirecteur van de CIC-Bank buiten in gesprek was
en er een medewerker iets zei wat ik direct begreep. Mij niet
verder afvragend wat of hoe, bleek dat er sinds de opening
van het nieuw gerenoveerde bankkantoor naast onze winkel
een Nederlander werkte. Nu eens geen expat, maar een met
Franse wortels.
Toen Bastiaan Remery nog een baby was, besloten zijn ouders
in Frankrijk te gaan werken en wonen. Vanaf dat moment
is Frankrijk deel van zijn leven, alhoewel hij aan de Erasmus
Universiteit zijn studie economie volgde. Na zijn studie werkte
hij voor de ABN AMRO in Rotterdam. Zijn huwelijk met een
Franse schoolvriendin bracht hem enige jaren geleden terug
in Frankrijk om bij een Franse bank te gaan werken. Door
familieomstandigheden kwam Bastiaan met zijn gezin een
jaar geleden naar Nice.
Zoals Nederlanders allemaal weten, werkt het Franse bankieren
net iets anders dan in de rest van de wereld. Andere managementstijl, andere risicoanalyse en vaak niet belastingtechnisch
even sterk. Bastiaan kijkt juist vanuit het standpunt van zijn
klant naar mogelijkheden en oplossingen en brengt hiermee
iets extra’s bij de CIC. Vandaag werkt Bastiaan voor bedrijven
uit het KMB met een omzet van ca. 2 tot 30 miljoen. Naast de
normale bankproducten zoekt Bastiaan samen met de klant
naar optimalisatie van de organisatie, waarbij er creatief met
de wettelijke en bancaire mogelijkheden wordt omgegaan.
Alhoewel de CIC geen grote internationale bank is, helpt ze
haar klanten wel om buiten Frankrijk actief te kunnen zijn.
Zo hebben ze 38 kantoren in de meeste Europese landen
en de rest van de wereld. Deze kantoren kennen de locale
it Magazine?
Adverteren in d 42 22
Tel. 04 94 68
dazur.org
Of: [email protected]
Tijdschriften bestellen
Vanaf medio februari verstuurt MagVilla.nl – de
grootste online tijdschriftenshop van Nederland –
haar bestellingen over de hele wereld. Dit betekent
dat mensen wereldwijd losse actuele Nederlandse
tijdschriften kunnen bestellen zonder abonnement
of verplichting en dat deze overal op de wereld
worden bezorgd. Deze service maakt het mogelijk
dat het Nederlandse tijdschrift gemakkelijk door
expats, emigranten, studenten en andere in het
buitenland verblijvende Nederlanders, besteld kan
worden.
De verzendtarieven hangen af van het gewicht en
bestemming van de tijdschriftenbestelling. Betalen
kan gewoon met iDeal of met Paypal. De verzending
geschiedt uiteindelijk via PostNL.
Zo vind je een dierenarts….
Na een verhuizing naar het buitenland moet je altijd je
draai weer zien te vinden en merk je in één keer dat je
vertrouwde omgeving veranderd is. Zo zoek je een arts,
een tandarts en ook een dierenarts.
Heel toevallig sprak ik iemand aan in onze straat omdat hij
een polo van Scapa droeg. Hij stapte daarop binnen met
zijn vrouw en we raakten aan de praat. Zij bleek ons merk
goed te kennen, en dat was ook niet zo verrassend, omdat
Gaetane Belgische is. Een typische Belgische, opgegroeid
in Vlaams-Brabant, maar zowel Vlaams- als Franstalig
opgevoed.
Philippe was geboren en getogen in Parijs, maar besloot
30
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
op een gegeven moment te gaan studeren in Brussel. Heel
toevallig bij vrienden kwamen ze elkaar tegen en sprong
de vonk over. Gaetane en Philippe trouwden en zij volgde
hem naar Calais. Maar dat was niet hun eindpunt. In 1991
hakten ze de knoop door en besloten ze zich te gaan
vestigen in Cagnes-sur-Mer. En u raadt het al: Philippe
Debry is dierenarts en tegenwoordig de dierenarts voor
mijn honden. Gaetane helpt hem daarbij en als ik weer
eens een woord niet kan vinden in het Frans, is de redding
altijd nabij. Mijn zoektocht hield hierbij op!
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
31
Nederlander
in de Provence
kopje
Reacties naar: [email protected]
Het kan ook anders
De winterperiode brengt veel Nederlanders die in de Provence wonen,
buiten hun geliefde provincie.
Sommigen overwinteren in warme streken. Genieten van de warme
zonnestralen, doen zich te goed aan heerlijke maaltijden en brengen
de wintertijd luierend door. Als de weerberichten in de Provence
weer op warmer staan, keren ze terug om datzelfde leven
daar voort te zetten. Als was het vanzelfsprekend.
Geniet van het leven, het duurt maar even. Dat is het
motto van deze groep.
Bauke Geersing
Anderen
boeken
een reis en zoeken
interessante culturen op
om zich inhoudelijk te verrijken.
Niet zelden komen ze daarbij in aanraking met geheel andere leef-, werk- en
woonomstandigheden dan die welke
in West-Europa “gebruikelijk” zijn. De
spiegel die hen zo wordt voorgehouden
leidt onherroepelijk tot nadere reflectie
en tot het inzicht dat in hun geliefde
provincie sprake is van uitzonderlijk
goede leefomstandigheden die allesbehalve vanzelfsprekend zijn.
Ook zijn er die zich Nederland –
kinderen, kleinkinderen, familie en
vrienden – met groot plezier laten
aanleunen. En gesterkt door deze
familie- en vriendenbanden rijden ze
terug naar de Provence, en genieten
daar van wat de Provençaalse winter
aan rijkdom in petto heeft. Er zich van
bewust wat voor bofkonten ze eigenlijk
zijn.
Daarnaast de blijvers die met volle
teugen genieten van wat de Provence,
ook in de winter, heeft te bieden. En
zich elke dag weer realiseren dat hun
bevoorrechte
positie
allesbehalve
vanzelfsprekend is.
Eigenlijk twee soorten reacties: een
vanzelfsprekend genotsleven versus
open staan voor andere ontwikkelingen.
Een dergelijk reactiepatroon is klassiek
en treft men in de historie vele malen
aan. Ook met betrekking tot onze
geliefde provincie was dat het geval
ruim 2.000 jaar geleden. De Provence
32
viel toen onder Romeins bestuur en in
de periode dat dit zijn beslag kreeg was
er in het toenmalige Rome ook sprake
van een dergelijk reactiepatroon. Ik zal
dat verder uitwerken in dit verhaal.
Provence vroeger onderdeel van
Gallië
Onze dierbare provincie was vroeger
onderdeel van Gallië. Een uitgestrekt
gebied dat werd bevolkt door een groot
aantal stammen die allen zeer waren
gesteld op hun eigen positie en onafhankelijkheid. Onderlinge stammenoorlogen zorgden voor niet aflatende en
vaak vreselijke dynamiek.
Zo rond 58 v. Chr. trekt Julius Caesar te
velde tegen de Helvetiërs, een van de
Gallische stammen. Het begin van de
zogenoemde “pacificatie” van Gallië.
Na veel veldslagen wordt uiteindelijk
het geallieerde leger van de Galliërs
onder aanvoering van hun generaal
Vercingetorix in 52 v. Chr. bij Alesia
verslagen door de Romeinse legioenen
van Julius Caesar.
Het Romeinse rijk heeft zo door middel
van een offensieve veroveringsoorlog
een groot gebied aan het eigen rijk
toegevoegd. De veiligheid en het belang
van Rome vereisten dat en moesten
een dergelijke aanpak rechtvaardigen.
Zo vond men destijds in Rome. En een
dergelijke opvatting horen we heden
ten dage nog steeds.
Oorlog voeren was destijds, net zoals nu
overigens, een barbaarse aangelegenheid. Nadere analyse van hetgeen toen
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
is voorgevallen heeft sommige schrijvers
ertoe gebracht om zelfs van genocide te
spreken.
Overigens is de invloed van de
Romeinen op de ontwikkeling van onze
provincie tot op de dag van vandaag
nog op vele plaatsen zichtbaar. Ze
hebben indrukwekkende bouwwerken
nagelaten die nog steeds bewondering
wekken. Hun aquaducten en bruggen
zijn ronduit geniaal. Allemaal aantrekkelijke reisdoelen als we in eigen provincie
er op uit willen trekken.
De geschiedenis herhaalt zich
Maar er is nog iets uit die Romeinse tijd
van Julius Caesar wat de aandacht trekt
en tot op de dag van vandaag actualiteit heeft. De geschiedenis herhaalt zich
namelijk, zij het onder schijnbaar andere
omstandigheden.
De Rubicon
Na zijn grote successen in Gallië en het
aflopen van zijn gouverneurschap moet
Julius Caesar terugkeren naar Rome. Van
zijn boodschappers verneemt hij dat
daar de zogenoemde senaatspartij, de
“optimates”, het op hem heeft voorzien.
Zij willen dat hij als ambteloos burger
in Rome terugkeert, zodat hij voor zijn
daden voor het gerecht verantwoording
moet afleggen. Immers als ambteloos
burger verliest hij zijn immuniteit die hij
heeft als gezagsdrager. Hij hoort ook dat
de samenstelling van de rechtbank zorgvuldig is uitgekozen en uitsluitend uit
zijn tegenstanders bestaat. En ook dat
de troepen waarover die senaatspartij
via generaal Pompeius controle heeft,
de rechtszaal bewaken. Zo´n rechtszaak betekent met andere woorden zijn
ondergang.
Caesar kiest ervoor om dan de strijd
maar aan te gaan, nadat hij een aantal
compromisvoorstellen heeft gedaan die
alle werden afgewezen door de senaatspartij, de eerdergenoemde “optimates”.
Hij trekt de Rubicon over en de burgeroorlog is een feit. Caesar wint deze en
keert in 45 v. Chr. terug in Rome en
kopje
wordt door de senaat tot dictator voor
het leven benoemd.
Medio maart 44 v. Chr. wordt hij in
de Senaat lafhartig vermoord door
een stelletje senatoren die deze daad
“verkopen” als de moord op een tiran,
maar die in feite een laffe daad van
verraad is.
Ik laat de verdere ontwikkeling van deze
historie thans rusten en concentreer mij
op het waarom van deze laffe moord.
Optimates en Populares
Michael Parenti heeft in zijn boek “De
moord op Julius Caesar”, 2005, duidelijk
gemaakt wat de achtergrond is geweest
van deze daad. Hij wordt in zijn analyse
gevolgd door Richard A. Billows in diens
indrukwekkende boek “Julius Caesar
The Colossus of Rome”, 2009.
Destijds was er in de elite van Rome
sprake van twee bewegingen. Enerzijds
de senaatspartij, de “optimates”, die
hun superrijke positie vanzelfsprekend
vonden en deze met alle middelen
wensten te verdedigen. Wat kon het hen
schelen dat grote groepen Romeinse
burgers, boeren, handwerkslieden,
handelaren, laat staan slaven, er een
mensonwaardig bestaan leidden, als zij
hun rijkdommen maar verder konden
uitbreiden. Stelen van gemeenschapsgronden, het inzetten van privélegertjes
en knokploegen, omkopingen, vuilspuiterijen en verdachtmakingen, woekerrentes vragen, het vermoorden van
tegenstanders, het sjoemelen met de
regels, alles was naar hun wijze van zien
verantwoord, als hun positie maar niet
in gevaar werd gebracht. Die positie
was volgens hen vanzelfsprekend en de
rest stond daarvan in dienst.
De andere beweging was die van de
volkspartij, de “populares”. Zij wilden de
droevige situatie waarin grote groepen
mensen verkeerden, verbeteren. Zij
wilden de diefstal van gemeenschapsgronden terugdraaien. Zij wilden een
grens aan het renteniveau. Zij wilden
behoorlijke posities voor o.a. de boeren
en de veteranen. Zij wilden dat er een
soort van voedingsminimum was voor
de armen. Ook dat er ontwikkelingsmogelijkheden kwamen voor die Romeinen
die niet tot de kleine en superrijke oligarchie van de patriciërs behoorden. Om
een behoorlijke ontwikkeling van Rome
te waarborgen, streefden zij naar een
betere verdeling van de mogelijkheden
en confronteerden zij de “optimates”
derhalve met het inzicht dat het allesbehalve vanzelfsprekend is dat slechts
een zeer kleine minderheid in feite de
financieel-economische macht heeft
over nagenoeg iedereen.
De leiders van de “populares-beweging” waren ook rijke patriciërs die
echter inzagen dat zo´n scheve verdeling van de mogelijkheden niet in het
belang was van een verdere ontplooiing
van Rome. Geen vanzelfsprekendheden
derhalve. Maar wel een open oog voor
de andere groepen en het aanpassen
van verhoudingen voor de verbetering
van hun leefomstandigheden.
Moord op Caesar: laf verraad
De oppervlakkige kenner van de tijd van
Julius Caesar denkt dat hij is vermoord
door respectabele senatoren die de
republiek wilden herstellen en zich
wilden bevrijden van een tiran.
De werkelijkheid is dat zij verraad
pleegden en de leider van de regering
om zeep hielpen, omdat zijn beleid hen
niet beviel, omdat hij ook aan de positie
van de minderbedeelden dacht en het
behoud van de extreme rijkdom en
machtspositie van de “optimates” allesbehalve vanzelfsprekend vond. Deze
inbreuk op hun vanzelfsprekendheid
moest hij met de dood bekopen.
Vanzelfsprekend of verandering?
In die tijd van onze geschiedenis was er
tussen vanzelfsprekendheid en verandering een zo scherpe tegenstelling dat
het tot een burgeroorlog leidde.
De spanning tussen beide opvattingen
is niet altijd zo scherp en indringend.
Zeker niet als zij zich voordoet in ons
leven van alle dag in onze prachtige
provincie. Maar van de geschiedenis
kunnen we in elk geval leren dat het
er toe doet om je van dat onderscheid
bewust te zijn.
De dynamiek die ten grondslag ligt aan
dat onderscheid, doet zich eigenlijk elke
dag wel voor. Het is bijna niet doenlijk
je daar elk moment van bewust te zijn.
Maar is tenminste de winterperiode niet
geschikt om daar wel eens behoorlijk bij
stil te staan? Dat het ook anders kan!
Als dat een les is die uit de geschiedenis
van onze provincie wordt getrokken,
lijkt me dat al heel wat voor een Nederlander in de Provence.
De Nederlandse
De Nederlandse
Club aan de Club
Côte aan
d’Azur
de Côte d ’Azur
3333
kopje
Michaël Godijn is de nieuwe webmaster
Na mijn werkzame leven in de professionele elektronica en in bedrijfsvastgoed ben ik in
1997 in Frankrijk neergestreken, eerst in Claviers en nu in Bargemon. Wij verblijven hier
ongeveer de helft van het jaar in periodes van ongeveer 4 tot 6 weken, ’s zomers meestal
wat langer. Onze twee kinderen, schoonzoons en vijf kleinkinderen wonen in Nederland en
België. Daar willen we ook voldoende tijd aan besteden.
Als hobby hebben we lange tijd een boot gehad in Nederland. Deze is onlangs verkocht en
nu heb ik meer tijd voor computerwerk in de wat ruimere zin van het woord.
Wij houden ook veel van de Franse cultuur: musea, historische bezienswaardigheden,
muziek etc. We proberen regelmatig naar een concert en/of tentoonstelling te gaan.
Webmaster worden van de Nederlandse Club zie ik als een nieuwe uitdaging, al heb ik dit
nog niet eerder gedaan. Ik vind het nu, na een poosje hieraan gewerkt te hebben, al leuk
en voldoening gevend. Ik zie het als een uitdaging de website up-to-date te houden, zodat
u uw informatie vlot en overzichtelijk tot u kunt krijgen. Suggesties en op- of aanmerkingen
zijn altijd welkom op [email protected]
sen
ul
p
im
e
Nieuw
site
eb
w
voor
Het bestuur van de Nederlandse Club wil dit voorjaar op haar
website enkele verbeteringen aanbrengen die de leesbaarheid moeten vergroten. In het overleg met vormgever Bert
van Zutphen en webmaster Michaël Godijn wordt in eerste
instantie gekeken naar veranderingen op de homepage en de
Reagast-pagina. Ook wordt overwogen het scrollprincipe te
laten varen en één pagina per item te reserveren.
Het is de bedoeling dat de homepage één groot feitenkader
wordt, waarop de advertenties kunnen bewegen en kunnen
rouleren. Hierdoor is een duidelijke, horizontale redactieopmaak eenvoudiger te realiseren. Adverteerders die gericht bij
een bepaald evenement hun “boodschap” willen plaatsen,
krijgen hiertoe straks de mogelijkheid, ook als zij dat willen
op een andere pagina dan de homepage.
De Reagast-pagina wordt omgetoverd tot een contactpagina
voor leden van de Nederlandse Club aan de Côte d’Azur,
maar leden van andere Nederlandse Clubs in Frankrijk kunnen
er ook gebruik van maken. Tegen een kleine vergoeding,
gedacht wordt aan € 5.- voor een advertentie die bv. twee
weken van kracht is, kunnen persoonlijke zaken als meubilair,
gereedschap enz. worden aangeboden. De Reagast-pagina
krijgt dus een heel andere functie en kan vergeleken worden
met Le bon Coin in Frankrijk en Marktplaatsen in Nederland.
Het DNC-bestuur stelt suggesties van leden over een en ander
op prijs en houdt u in de komende weken op de website op
de hoogte.
34
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
world citizen services
uw lokale gids
in het buitenland
Een huis in het buitenland. Met een mooier
uitzicht en een heerlijk klimaat. Maar wat
betekent dit voor uw persoonlijke situatie?
Dankzij onze lokale kennis, de expertise en
ervaring van ons wereldwijde ABN AMRO
netwerk kunnen wij u attenderen op de punten
die voor u van belang zijn. Voor meer informatie
kunt u ons bereiken op het telefoonnummer
(+ 33) (0)4 97 03 83 32 of een e-mail sturen naar
[email protected]
add_nederlandse club_nov 2011.indd 1
21/11/11 10:11:34
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
35
kopje
kopje
JONGE OF WERKENDE NEDERLANDER AAN DE COTE D’AZUR?
JOP is er voor jou!
De groep jonge en/of werkende Nederlanders aan de Côte d’Azur groeit gestaag. Steeds vaker wordt de wens geuit
voor ACTIVITEITEN die aansluiten OP TIJDEN waarbij rekening wordt gehouden met werk- en gezinssituaties.
De commissie JOP bestaat uit Nederlanders die in de doelgroep vallen en
als onderdeel van De Nederlandse Club
de tools heeft gekregen om VOOR JOU
aan de slag te gaan!
We staan open voor al je ideeën en
suggesties die je per e-mail aan ons
door kan geven: [email protected]
www.nedazur.org/joppost.html of er
misschien al iemand is die jouw interesses deelt
JOP biedt je op de website een prikbord:
JOP-POST voor jouw oproep die je via
een e-mail aan: [email protected]
kan doen dus als je wilt: fietsen, theater
bezoeken, een avondje stappen, een
jonge moeder middag, etc. etc, voor
en met andere hier wonende Nederlanders wilt organiseren, stuur dan een
e-mail of kijk op de website: http://
Op de website kan je ook lezen wie er
allemaal waren en wat men van JOP
verwacht. Ook voor nieuwe activiteiten
ga je naar: www.nedazur.org/jop.html
Taart en Cadeau: JOP-POST:
JOP bestaat 1 jaar!
Tijdens de laatste vergadering werd de commissie JOP verrast
door de ‘chef kok’ van dienst: Robert Keijzer. Hij maakte een
feestelijk diner, afgesloten door een lekker stuk taart met een
kaarsje erop. Er was wat te vieren: JOP is 1 jaar!
JOP-Netwerkborrels in 2012
36
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
N
E
T
I
E
T
I
V
I
CT
A
P
O
J
E
D
N
Er zullen ook in 2012 weer een aantal gezellige netwerkborrels georganiseerd worden. We zijn bezig om te peilen of er
interesse is om op deze bijeenkomsten een informatief ‘item’
toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld een lezing zijn door een
ervaringsdeskundige over ‘Ondernemen in Zuid Frankrijk’,
zondag 2 december: JOP – GROOT sinterklaasfeest
Zet maar vast in je agenda: zondag 2 december 2012.
Omdat het groot – GROTER – GROOTSTE sinterklaasfeest
van 2011 zo’n succes was, heeft Sint beloofd ook in 2012
met zijn zwarte pieten weer naar Frankrijk te komen om met
alle JOP-kinderen (en hun ouders) zijn verjaardag te vieren.
Meer info volgt tijdig via de website:
www.nedazur.org/jop.html
weekend 27 – 30 april:
Oranje Café in Theoule (Le Parana)
Het Koninginnedagfeest van afgelopen jaar is voorlopig niet
te evenaren maar, we kunnen wel iets anders organiseren.
JOP heeft plannen om ergens in het lange weekend van 27
tot 30 april een Oranje Café te organiseren en is op zoek naar
mede-organisatoren. Aanmelden via [email protected]
Jij als Jonge Of Professionele Nederlander hier aan de Côte
d’Azur kan vanaf nu zelf met ideeën op de proppen komen
om ‘iets’ te organiseren.
Kijk maar eens op: http://www.nedazur.org/joppost.html of
er misschien al iemand is die jouw interesses deelt. Zelf een
JOP-POST plaatsen?
Stuur een e-mail aan: [email protected]
2012
JOP Groot sinterklaasfeest
JOP Ski- of snowboard weekend
17 & 18 maart: JOP skiën in Val d’Allos Na de netwerkborrels,
barbecues en Sinterklaasvieringen werd
het hoog tijd voor
wat sportieve activiteit
in JOP-verband.
Op 17 en 18 maart hebben wij een ski-snowboard weekend
in Val d’Allos georganiseerd en voor de niet-skiërs werd er
een randonneurs- (wandelaars)-route uitgezet. Om te lezen
hoe het was en wie er waren verwijzen wij je naar de website:
www.nedazur.org/jop.html
JOP Oranje Café
Het cadeau voor ‘onze’ leden -en dat zijn alle jonge en
werkende Nederlanders aan de Côte d’Azur die lid zijn van
De Nederlandse Club- is JOP-POST: een prikbord op de
website. Een echt JOP-cadeau waar je wat mee kan en… dat
is nou net de bedoeling!
A
L
P
E
G
S
D
REE
Bistro in Mandelieu-La Napoule, in de haven van La Rague.
Hier hebben we op 10 februari de eerste JOP-Netwerkborrel gehouden en dat is zeer goed bevallen. Voor de echte
‘di-hards’: iedere vrijdag vanaf 17.00 – 19.00 u. ‘happy
hour’. Inmiddels door vele Nederlanders bezocht en altijd erg
gezellig.
of over het het erfecht in Frankrijk. Voor suggesties staan
wij open. Via de website, nieuwsbrieven en andere digitale
media, zullen wij jou hiervan op de hoogte brengen en
houden.
Omdat het ‘gezellig met andere Nederlanders borrelen’
hoog op het verlanglijstje van veel JOPPERS staat, willen wij
je attenderen op De Vrijdag Middag Borrel in Restaurant Le
WK Voetbal juni: Oranje Café in Theoule (Le Parana)
Natuurlijk altijd gezellig om met een groep naar de prestaties
van ‘onze’ jongens te kijken. De eerste wedstrijd: Nederland
– Denemarken,
is op 9 juni en de
finale wordt op 1
juli gespeeld. Jop
is natuurlijk van
de partij! Voor
meer info volg
de website.
Lidmaatschap JOP
JOP maakt deel uit van De Nederlandse Club. De lidmaatschapskosten per jaar zijn € 35,- per persoon of € 40,per gezin. Daarnaast betaal je eenmalig inschrijfgeld. Het
lidmaatschap geeft recht op toegang tot alle door de Nederlandse Club georganiseerde evenementen (tegen betaling van de voor leden vastgestelde bijdragen) én op vier
maal per jaar een exemplaar van het Holland Côte d’Azur
Magazine.
JOP Familiedag 2012
zondag 24 juni:
JOP- familie-picknick aan het Lac de St. Cassien
Na de organisatie van de succesvolle familie-barbecue in
Menton gaan we dit jaar voor een familie-picknick!
wie
:alle Joppers van klein tot groot
wat
:picknick, midgetgolf, waterfietsen, zwemmen
wanneer : zondag 24 juni vanaf ca. 12.00 uur
waar: grasveld & picknicktafels van Lac de St. Cassien
aanmelden:via de website: www.nedazur.org/jop.html
kosten
: € 5,- per gezin
info
:eigen picknickmand verzorgen
AANMELDEN ALS LID VAN JOP VIA: [email protected]
Volg JOP via linked-in of via de website:
www.nedazur.org/jop.html
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
37
La vie
en france
NEDERLANDSE TOPKWALITEIT IN FRANKRIJK
Heeft u een bedrijf, een appartement of een huis in Frankrijk?
Dan kent u de uitdaging die dit met zich meebrengt, zeker op
het gebied van onderhoud. Excellence France, onderdeel van de
van Rooy Groep, ondersteunt Nederlandse bezitters van Frans
vastgoed met een uitgebreid palet onderhoudsdiensten van topniveau. Een groeiend aantal Nederlanders vertrouwt op Excellence
France voor schilderwerk, onderhoud en kleine verbouwingen.
U regelt het snel, eenvoudig én in uw eigen taal. Excellence
France werkt met betrouwbare Nederlandse vakmensen. Onze
slagvaardige Nederlandse aanpak in combinatie met onze lokale
aanwezigheid staat garant voor een vlekkeloos eindresultaat.
En - niet te vergeten - gemoedsrust. Kijk voor meer informatie op
www.excellence-france.com.
TIMMERWERK / MEUBELMAKERIJ
Sinds 1987
In de nieuwe rubriek
'La Vie en France' maken
we aan de hand van een
aantal vaste vragen kennis
met Nederlanders en hun
Franse woon-, leef- en
werksituatie.
door Astrid I.M. Segaar-de Vos
Cees en Miriam Tettero
• Onderhoud van uw Franse vastgoed volgens Nederlandse
kwaliteitsmaatstaven.
• Regel kleurbepaling, opdracht, betalingen en andere
praktische zaken - indien gewenst - vanuit Nederland.
• Betrouwbaar en hooggekwalificeerd Nederlands personeel.
GERARD VAN MAURIK
• Betrouwbare planning. Oplevering zoals afgesproken.
• Onderdeel van de van Rooy Groep bedrijven.
Nieuwbouw • Renovatie • Decoratie
30, Rue de la Croix – 06640 St. Jeannet
Mobiel : 06 07 47 97 41 Fax : 04 93 24 76 29
E-mail : [email protected]
www.excellence-france.com
NETHERLANDS
FRANCE
Postbus 3608
5203 DP ‘s-Hertogenbosch
Netherlands
Excellence-France s.a.r.l.
3, Place Joseph Brémond
83780 FLAYOSC
France
T
F
M
E
0031 - 73 64 43 363
0031 - 73 64 43 476
0031 - 65 57 07 733
[email protected]
T 0033 - 49 46 75 910
Excellence_adv A5 staand_CMYK.indd 1
Holland at Home biedt een keuze uit meer dan 1000
typisch Nederlandse producten en 180 bekende merken
Veilig en vertrouwd betalen via Ideal, creditcard of Paypal
Geen gesleep meer met levensmiddelen vanuit Nederland
door uzelf, vrienden of familie
Alle pakketten worden verstuurd via TNT Post en zijn
daardoor altijd te volgen via track & trace
Als lid van de Nederlandse Club ontvangt u € 5,00
korting bij uw eerste bestelling. Vul hiervoor de
kortingscode DNC5 in tijdens het afrekenen.
38
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
27-01-2009 17:29:36
HEB JE EEN LEUKE 'TIP' IN JOUW OMGEVING? Je weet, Grasse is de stad van het parfum, dus mijn tip is om
de parfummuseums in Grasse te gaan bezoeken. Verder staat
er hier op dit moment de mimosa prachtig in bloei. Ik raad in
de zomer het Lac de St. Cassien aan.
HOE BEN JE HIER GEKOMEN?
De intentie was er altijd al om naar Zuid-Frankrijk te verhuizen,
we hebben veel zomers hier aan de Côte doorgebracht.
Via een oude buurjongen ben ik (Cees) benaderd voor deze
baan, dus de stap om een nieuw leven in het zuiden op te
bouwen was voor ons twee jaar geleden niet zo moeilijk. We
hebben een dochter en een zoon die zelfstandig zijn en in
Nederland zijn gebleven en die komen gelukkig regelmatig
bij ons op bezoek.
WAT DOE JE (of deed je) VOOR DE KOST?
In Nederland was ik zelfstandig ondernemer. Samen met
mijn vrouw Miriam hebben wij jarenlang een grote bloemenwinkel gehad en een commissionair bedrijf in de inkoop en
verkoop van bloemen en planten.
Nu ben ik werknemer en alweer twee jaar werkzaam in
Grasse als gardien op een landgoed met olijven. Ik doe daar
alle voorkomende werkzaamheden.
Miriam assisteert mij met het onderhouden van de siertuin
van het landgoed in Grasse. Samen met onze hond Rebel
wonen we met veel plezier aan de Côte d’Azur.
IN WELKE LEEFTIJDSGROEP VAL JE?
Wij zijn beiden jonge vijftigers
WAAR WOON JE?
We wonen aan de buitenkant van Grasse op ongeveer 300
m. hoogte.
HOE ZIET JE HUIS ERUIT?
We wonen in gezellig appartement op het landgoed waar
wij werken. We hebben een fijne tuin en een heerlijk, zonnig
terras waar we al vroeg in het voorjaar van de zon kunnen
genieten. We hebben geen zwembad, maar wel een whirlpool tot onze beschikking. Qua stijl zou je kunnen zeggen
’gecombineerd’. Niet modern, maar ook niet klassiek.
Gewoon gezellig met spulletjes die we uit Nederland hebben
meegenomen, maar wel met een ‘Franse Slag’.
HOE ZOU JIJ JOUW LEVEN IN FRANKRIJK IN MAXIMAAL
10 WOORDEN OMSCHRIJVEN?
Relaxed wonen en werken, mooi weer, veel ruimte en meer
natuur!
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
39
Lieve Loes,
Lieve Puck,
Hè heerlijk, het voorjaar komt eraan. Ik kan niet wachten met
het bedenken van voorjaarsrecepten. Tijdens de vorstperiode
van de afgelopen winter hebben we volop van de stamppotjes
en erwtensoepen kunnen genieten. Nu gaan we weer naar de
lichte voorjaarsmaaltijden. Ik ben gek op vis, dus had ik het
volgende recept op mijn lijstje om naar je te sturen.
Inderdaad, het voorjaar, heerlijkl We hebben genoeg sneeuw
en vorst gehad de afgelopen winter. Voordat we aan de frisse
zomersalades gaan denken, nu eerst dit heerlijke recept van
mij. Het is wel een beetje pittig maar een snel te bereiden
kipgerecht.
Zeeduivel met
tagliatelle
Voor 4 personen
Bereidingstijd 40 minuten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
200 gram verse tagliatelle
8 vleestomaten
1 sjalot
1 teentje knoflook
2 el olijfolie
1/8 l tomatensap
1 takje basilicum
1 takje dragon
600 gram zeeduivelfilets in 12 mootjes
12 kleine verse salieblaadjes
12 vliesdunne plakjes Parmaham
4 el olijfolie om in te bakken
Voor de garnering een paar verse salieblaadjes
Leg de tomaten even in kokend water. Ontvellen, zaadjes
verwijderen en het vruchtvlees in blokjes snijden. De knoflook
uitpersen en de sjalot fijnsnijden.
De fijngesneden sjalot en de knoflook in olijfolie aanbraden,
de blokjes tomaat toevoegen. Tot op de helft laten inkoken.
De coulis met zout en peper kruiden. De basilicum en dragonblaadjes fijnsnijden en toevoegen. Als de coulis te dun is, dan
even in een zeef laten uitlekken.
De moten vis met zout en peper kruiden en op elke moot een
salieblaadje en een plakje Parmaham leggen.
Bak de vis eerst op de kant met de ham in de olijfolie.
De tagliatelle in 2 tot 3 minuten beetgaar koken. Goed laten
uitlekken. Even door gesmolten boter roeren en met zout,
peper en nootmuskaat kruiden.
De tagliatelle in het midden van de borden scheppen en op elk
bord drie mootjes vis leggen. Daartussen de coulis scheppen.
Met verse salieblaadjes garneren.
Liefs,
40
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
Puck
Thaise Kip
Voorbereidingstijd: 10 minuten en 20 minuten laten rusten
Bereidingstijd: 20 minuten; Voor 4 personen
1 ½ theelepel geroosterde sesamolie (Asia markt Cannes La Bocca)
1 eiwit van een groot ei of 2 eiwitten van 2 middenmaat eieren
1 eetlepel licht gezouten (groene fles Kikkoman) sojasaus + een
theelepel
40 gram maizena + 1 eetlepel
500 gram kippenpoten ontbeend (slager, of zelf doen, zie: http://
www.youtube.com/watch?v=myt6Gkx77GY&feature=related)
250 ml kippenbouillon
4 eetlepels zoete chilisaus
1 eetlepel olie + meer om in te bakken
1 eetlepel geraspte gember (geschild invriezen dat raspt beter)
teen knoflook geraspt
4 lente-uitjes in dunne korte sliertjes gesneden
1.In een schaal de sesamolie, losgeklopt eiwit, 1 eetlepel (licht
zoute) sojasaus, 40 gram maizena, mengen. De in stukjes
gesneden kip toevoegen en roeren zodat alles bedekt is door
het mengsel, 20 minuten laten rusten op kamertemperatuur.
2.Meng in een schaaltje de kippenbouillon, 1 theelepel sojasaus, de 4 eetlepels zoete chilisaus en 1 eetlepel maizena.
3.In een sauspannetje een eetlepel olie verhitten samen met de
geraspte knoflook en gember, 1 minuut zachtjes bakken en
dan het bouillonmengsel erbij en 3 minuten zachtjes koken
en roeren tot de saus dik en glanzend is. (warm houden)
4.Verhit in een wok of diepe braadpan een laagje van ongeveer
2 cm olie. De kip voorzichtig (niet te veel tegelijk) bakken op
hoog vuur, het hangt van de dikte af hoe lang, gemiddeld ongeveer 2 minuten elke kant. Eén keer omdraaien,
tot ze mooi bruin zijn. Uit laten lekken op keukenpapier en
garneren met de lente-ui.
Serveren met bijvoorbeeld kort gekookte broccoli
met wat geraspte limoenschil en wat olijfolie en rijst.
Even ter aanvulling, je kunt ook kipfilets nemen, dat is makkelijker, maar de smaak van de kippenpoten is lekkerder en het
vlees wordt nooit droog! Ik ben een beetje voorzichtig geweest
met het zoutgehalte en de pittigheid van de saus, dus proeven
maar en eventueel aanpassen!
Liefs,
Loes
PROPERTY MANAGEMENT
Compleet beheer en onderhoud van uw huis of appartement.
Helder advies of simpelweg een helpende hand bij administratie en elke denkbare
vraag of service ten aanzien van het leven aan de Côte d’Azur.
Met meer dan 30 jaar ervaring in deze regio zijn wij een prettige en professionele
partner voor alle zaken die u goed geregeld wilt zien.
RIVIERA EXPAT CONSULTANTS
Francine HUDIG
Résidence Clémentine
4 Chemin du Billard
06650 LE ROURET
Tel : 00.33.(0) 4.93.777.400
Fax : 00.33.(0) 4.93.777.469
[email protected]
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
41
VARIOGRA M
Vario94
BRIDGEPUZZEL
puzzelpagina
VOORJAARS BRIDGEPUZZEL 2012
Oost gever,
 98
Allen
 652
kwetsbaar.
® 532
 V10987


®



®

Zuid
X
2♦
3SA
 AH53
Zuid 3SA,
 AHB
start ♦4.
® H107
♣ AB5
West
Noord
Oost
1♦
pas
2♣
pas
pas
3♣
pas
pas
pas
pas
puzzel 94
Zuid keek tegen een heel sterke hand aan toen voor hem
door Oost 1♦ werd geopend. Zuid gaf een
informatiedoublet waarop Noord 2♣ bood. Zuid was toch
van plan naar de manche te gaan, maar wilde nog wat meer
informatie van Noord(geef Noord ♣H en één of twee ♣
meer en een ♦ minder en het is een redelijk slam).Met het
cuebid van 2♦ maakte Zuid de situatie forcing, maar Noord
kon niets anders doen dan 3♣(zwak) bieden. Zuid besloot
met 3SA en West kwam uit met ♦4.
Oost won ♦A en speelde de kleur door. Pakken heeft geen
haast, eerst maar eens kijken hoe de ♦ kleur zit en Zuid
dook de nagespeelde ♦. West won met ♦V en speelde de
kleur door voor ♦H in Zuid.
Eerste analyse:
de ♦ kleur zit gelukkig rond zodat er niet meer dan 3♦
verliezers zijn. Daarnaast mag de leider nog één slag
verliezen. De leider heeft 6 vaste slagen en moet er 3
bijhalen in ♣ en/of ♥. De kans op ♣H sec of in de
doubleton is erg klein, dus ga er maar vanuit dat ♣H bij de
3(+) kaart zit. In dat geval kun je bij goede verdediging
geen vier slagen in ♣ halen.
De leider heeft gelukkig een goed beeld van de verdeling
van de punten in de OW handen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14
15
17
16
18
19
20
21
22
25
#94
23
24
26
Hoe wint Zuid zijn contract tegen de beste verdediging?
28
27
29
30
31
32
Paul van Cuyk
S udoku
Voorjaars
Oplossingen van alle puzzels vindt u elders in dit nummer.
33
VOORJAARSSUDOKUS
5
6
7
6
1
2
5 3
7
2
6
7
4
4
5
8
2
7
6
6
3 9
7
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
3
8
1
5
2
3
4 9
3
6
8
2
8
3 2
9
7
8
1
42
4
3
9
4
1
2
6
9
1
8
Verticaal:
1. heeft een breedte van nul 2. centraal looporgaan 3. kruis5
6
7
boog 4. Louis Quinze kast 5. de Oost 6. eindzege mogelijkI
F
E
heid (11+4) 7. voorstander van gelijkheid 11. intens genot
12. klaar voor het bakken en braden 14. kale steppe 15. ledeB 17. lokkertje
I
N
D 21. eerste
I ANWB-lid
N
G op
maten
18. orgaan
23.
de weerkaart 24. tank 28. de toeverlaat van zieken en dieven
30. vrouw van de baas
D of de baas zelfN
A
Horizontaal :
8. NCE/ADM 9. stuk filosofie van het orakel van Betondorp
1
2
3
4
10. energiek 13. soms overvloedig in Florence aanwezig 11.
E
M
O
A
video game console 14. Hydra’s vochtkrocht 16. ouderloos
8 vrolijk tempo 19. plaatselijk 20. ontroering 22. verslaafde
17.
L dan niets
I 26. E
G minder
V spullen
E 27. R
25. V
en minder
bullen met
bubbelspul 29. voorzetsel 31. piekeraar 32. daar hoeft men
gewoonlijk
niet bij teD
piekeren 33. het Ipodium halen (9+6)
E
M
N
A
D
E
E
L
AdAverte
13
A
R
21
F
11
W
F
renEin d
it Mag14
T
aLzine?E
e
l.
0
R
N4 94 6O
8 42
Of: club
17
edazu
r.o
[email protected]
19
L
V
O
E
22
K
A rg
A
22
S
L
A
N
L
L
U
O
I
12
I
R
N
E
G
20
E
23
I
V
10
V
15
A
R
M
E
I
E
18
O
O
T
16
W
A
A
L
E
I
E
W
I
S
T
Erik Bakkenes
T
L
E
#94
24
C
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
R
N
43
tóco d’azur
04 93 83 37 25
l’important c’est la confiance

www.tocodazur.com
Sinds 1998 ondersteunen we buitenlanders die in Zuid-Frankrijk wonen of
er een tweede huis hebben. We bieden de volgende diensten aan:
Bureau Harskamp
s.a.r.l.
Bemiddeling en Begeleiding Bij
Aankoop onroerend goed. Verkoop van Uw villa of appartement
House management
Wij kunnen het totale of gedeeltelijke beheer van Uw villa (in de Alpes Maritimes) op ons nemen, zoals onderhoud tuin, zwembad, controle werkster, coördinatie en toezicht bij werkzaamheden, administratieve zaken etc.
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Your Building Team

Coördinatie van en toezicht op verbouwingen

Organisatie van verhuizingen

Tijdens uw afwezigheid houden we uw huis in de gaten

Assistentie bij financiële zaken zoals verzekeringen, boekhouding,
belastingen, hypotheken, herfinancieringen en beleggingen

Het vinden van het juiste personeel
Tóco d’azur is een onderneming van Sylvia Tóth
455 Promenade des Anglais ● Arénice-06200 Nice ● (+33)(0)493 83 37 25 ● www.tocodazur.com ● carte professionelle n 454
VACAN 004 Adv
Sarl Finishing Touch
Koop, verkoop of verhuur van uw huis
Onze aanpak is zowel persoonlijk als efficiënt. U bent van harte welkom op
ons kantoor, op 2 minuten lopen van de luchthaven van Nice.
Pi m H A R S KAM P
40, rue Georges Clemenceau - 06480 La Colle sur Loup
Tél. NL : 030 2290663 - Tél. +33 (0)4 93 32 60 10 - Fax +33 (0)4 93 32 60 80
Mobile +33 (0)607 647 607
E-mail : [email protected] - Website : www.bureau-harskamp.com

15-05-2007
10:26
Pagina 1
Waarom zou u uw
villa niet verhuren?
Wij verhuren sinds vele jaren smaakvol
ingerichte villa's.
Het kan een leuk bedrag opleveren en
wij zorgen voor goede huurders en een
professionele afwikkeling.
www.vacancesprovence.nl
De specialist in luxe vakantievilla's in
de Var en Alpes-Maritimes.
Vacances Provence kan u in contact
brengen met lokale beheerders voor
schoonmaak en sleuteloverdracht.
L ’ A r c h i t e c t e
C u i s i n i s t e
Nieuwbouw en renovatie van uw onroerendgoed
in de Var & Alpes Maritimes
+ 33(0)6 15 47 04 53 - www.finishingtouch.fr
Mas l'Arbre de Vie – Chemin de Chense – 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL
S.A.R.L. au capital de 35.000,00 Euros – SIRET : 49421396000011
44
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
107 avenue de Pierrefeu, 06560 Valbonne,France
Tel. 33 (0) 4 93 12 08 33
Voor meer informatie:
Vacances Provence
Tel.: +31-182 559 311
[email protected]
w w w. q u a l i m a t . f r
Ook voor uw vragen in het Nederlands!
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
45
binnenlandse politiek met Toegevoegde waarde
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.
Op 22 april en 6 mei vinden de Franse presidentsverkiezingen plaats.
Jobs Wagenaar volgt voor dit Magazine de “Binnenlandse
Poltiek” in Frankrijk op de voet en Albert Mulder is in zijn
rubriek “Toegevoegde Waarde” een streng èn vooraanstaand
belastingexpert. Zij taxeren de kansen van de twee koplopers in de
peilingen: Nicolas Sarkozy en François Hollande. Jobs Wagenaar
kijkt vooral naar de politieke aspecten en Albert Mulder werpt een
fiscale blik richting Frankrijk voor en na de verkiezingen.
Fiscale blik op
de verkiezingen
Op 22 april en 6 mei aanstaande
wordt de nieuwe president
van Frankrijk gekozen. Nu al is
bekend dat de strijd zeer waarschijnlijk zal gaan tussen de
huidige president Sarkozy (UMP
– rechts) en de linkse kandidaat
François Hollande. Iedere kandidaat beschikt over zijn eigen
programma met daarin veelal een
belangrijke plaats voor de fiscaliteit. Vandaar ook dat ik voor u
in dit artikel vooruitkijk en de
verschillende programma’s van
de kandidaten heb bestudeerd.
Om u een blik in de toekomst
te gunnen, want de toekomstige president en daarmee de
toekomst van de Franse fiscaliteit
raakt u in de portemonnee.
ROL VAN DE PRESIDENT :
theorie en praktijk
Alvorens de belangrijkste kandidaten,
Sarkozy en Hollande, te behandelen is
het goed om ons nog eens af te vragen
waarom Frankrijk niet gewoon een
koning of koningin heeft. In Frankrijk
werd op 21 januari 1793 om 10.22 uur
precies de toenmalige Franse koning
Louis XVI te Parijs op de “Place de Revolution” (nu bekend als Place Concorde)
door het volk onthoofd door middel van
de guillotine. Frankrijk werd een republiek. Artikel 5 van de Franse grondwet
46
bepaalt in grote lijnen dat de president
erop toeziet dat de grondwet wordt
gerespecteerd en dat de continuïteit van
de staat wordt verzekerd. Hij is tevens
opperbevelhebber van het leger en
chef van de diplomatie. Bijna alle presidentskandidaten besteden maar weinig
aandacht aan de daadwerkelijke rol van
een president. Sarkozy, ooit zelf eerste
minister, deed het anders en maakte
zichzelf tot een soort Superpresident. In
Frankrijk zijn alle presidentskandidaten
natuurlijk onderdeel van een partij en
initiator van de uitvoering van zijn/
haar programma. De nadruk ligt op het
scoren van punten met sterke slogans
en op korte termijn resultaten. De fiscaliteit speelt daarbij voor alle kandidaten
een grote rol en rechts en links spreken
over “fiscale revolutie”. Het moge
duidelijk zijn dat een fiscale revolutie
in tijden van economische crisis geen
gemakkelijk opgave betreft. Nog voor
links en nog voor rechts.
“La France Forte”
Sinds 15 februari luidt de slogan van
Nicolas Sarkozy “La France Forte”.
Daarmee bedoelt Sarkozy aan te geven
dat Frankrijk niet een Titanic is, maar
eerder een militair slagschip, waarop
het veilig vertoeven is in de huidige
wereldcrisis. We zijn daarmee allemaal
gerustgesteld! Sarkozy wil dat Frankrijk
zijn kracht en uitstraling terugkrijgt.
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
Sarkozy
Het volk moet dus meer zeggenschap
krijgen en dat wil hij realiseren door
middel van referenda. De fiscale beleidslijnen van Sarkozy kunnen we opmaken
uit het verleden. Eerst uit zijn kersttoespraak en later uit zijn televisieoptreden,
waarin hij een aantal voorstellen heeft
gedaan. In het verleden kunt u zich nog
allemaal goed de in 2007 ingevoerde
en in 2011 afgeschafte “bouclier fiscal”
herinneren en de bijna afschaffing van
de Franse vermogensbelasting. Sarkozy
was het, die de erfrechtbelasting tussen
gehuwden tot nul terugbracht en de
vrijstelling ingeval van schenkingen aan
kinderen en kleinkinderen verhoogde.
Door de wereldcrisis gedwongen moest
Sarkozy tijdens zijn mandaat de laatste
tariefschijf van de erfrechtbelasting met
5% verhogen (van 40% naar 45%).
Voorts voerde hij een groot aantal
gunstige fiscale maatregelen in om ze
later, crise-oblige, weer af te schaffen
(denk bijvoorbeeld aan de beperkte
aftrek van de hypotheekrente) of in
ieder geval de voordelen daarvan te
doen beperken (Loi Scellier, investeringen in ecologie etc).
Onlangs gaf Sarkozy aan dat hij nog
tijdens zijn presidentschap er voor zou
zorgen dat de BTW (zgn. TVA) met 1,6
punt zou toenemen (dus van 19,6%
naar 21,2%). Sarkozy noemt dit “la TVA
sociale”. Sarkozy is er van overtuigd
dat de prijzen daardoor niet zullen
stijgen, omdat de concurrentie binnen
de economie de prijzen vanzelf laag
houdt. Het idee om de TVA te verhogen
betekent natuurlijk dat importproducten daarmee direct worden geraakt
en Sarkozy neemt daarmee vooral de
Chinese import op de korrel. Indien
een product in China wordt
gemaakt en in Frankrijk wordt
verkocht heeft “La douce
France” geen enkele mogelijkheid om
sociale lasten te heffen van de Chinese
arbeider. De laatste is goedkoper dan de
Franse arbeider door de hogere sociale
lasten in Frankrijk. En in China werkt
men meer dan 39 uur! Verhoog de TVA
en Chinese producten worden duurder
en daarmee hef je dan indirect. Ik hoor
u nu al denken, dat dit alles niet erg
logisch klinkt, want Franse producten
worden toch ook duurder? Dat laatste
is volgens Sarkozy niet waar, omdat
de werkgeverslasten omlaag gaan.
Klinkt logisch! Echter u bent gewend
geraakt aan het feit dat simpele regels
in Frankrijk nooit simpel worden uitgevoerd en vandaar ook dat de verlaging
van de werkgeverslasten weer eens een
verschrikkelijk onduidelijk en complex
systeem is met de welbekende hoofdregels en uitzonderingen. Vandaar ook
dat François Hollande al heeft aangegeven de “TVA sociale” meteen weer
af te schaffen indien hij tot president
wordt gekozen. Sarkozy wil de sociale
contributie CSG, geheven over inkomsten uit rente, dividend, huur en vermogenswinsten, verhogen met 2%. Een
opmerkelijke uitspraak van Sarkozy is
om de prijzen van huizen te verlagen
door zo snel mogelijk de bebouwbaarheid van grond met 30% te verhogen.
Indien u bijvoorbeeld vandaag 200 m2
mag bouwen op uw stuk grond dan zou
volgens President Sarkozy dat zomaar
met 60 m2 toenemen. Een geschenk uit
de hemel! Ware het niet dat gemeentes
van de wet mogen gaan afwijken en
dat ook veelal zullen gaan doen. Naar
mijn mening zal de 30% regel een lege
huls blijken te zijn.
Hollande reïncarnatie van
Mitterand
François Hollande is de reïncarnatie van
François Mitterand. Dat klinkt flauw,
maar ligt niet ver van de waarheid! Hij
was ook vooral de “man van” Segolène
Royal. Sinds de scheiding van Royal
heeft hij zich ook losgeweekt van zijn
stoffige imago en is nu een moderne
en bijna zelfs flamboyante presidentskandidaat. Zijn verkiezingsprogramma
bestaat uit niet minder dan 60 punten,
d i e Frankrijk weer op de rails moeten
Jobs Wagenaar
[email protected]
krijgen. Een groot aantal van
deze punten betreft de fiscaliteit en dat
is niet zonder reden. François Hollande
BELASTINGAANGIFTES 2012
is namelijk een expert op het gebied
Als fiscaal inwoner van Frankrijk bent u
van fiscaliteit! Speerpunt daarbij is een
verplicht om een belastingaangifte in
toekomstige fusie van de bestaande
te dienen over uw wereldinkomen. De
inkomstenbelasting (zgn. Impôt sur
exacte deadline voor het indienen van
le Revenu) en de sociale contributies
de aangifte inkomstenbelasting is nog
(CSG, CRDS, PS), die vervangen moet
niet bekend, maar u moet uitgaan van
worden door een heffing aan de bron.
eind mei 2012.
Een dergelijke fusie zou betekenen dat
Indien uw netto wereldvermogen meer
het hele Franse fiscale systeem in de
bedraagt dan € 1.300.000,- dan bent
kern moet worden veranderd. De exacte
u gehouden om voor 15 juni 2012
uitvoering van een dergelijke fusie is
uw vermogensbelastingaangifte in te
nogal ambitieus omdat de inkomstendienen. Vergeet niet dat u de vermobelasting progressief is en de sociale
gensbelasting meteen bij het indienen
contributies niet. Het fuseren van twee
van de aangifte dient te betalen.
geheel verschillende belastingen lijkt
Als niet-inwoner van Frankrijk met
mij geen eenvoudige opgave! Hogere
inkomsten uit Franse bron (voornamelijk
inkomens gaan onder François Hollande
huur en bijvoorbeeld salaris) bent u ook
sowieso zwaarder worden belast door
verplicht om aangifte te doen. Indien
het toptarief te verhogen van 41 % naar
u woonachtig bent in de EU moet uw
45 % voor inkomens vanaf € 150.000,inkomstenbelastingaangifte
worden
(gehuwden) en 50% voor inkomens
verstuurd voor 30 juni a.s.
boven € 250.000,-. De vrijstelling van
de erfrechtbelasting tussen gehuwden
Mr. Albert Mulder
blijft gelukkig bestaan, maar de schenkings- en erfrechtbelasting
vrijstelling van ouders naar
kinderen wordt teruggebracht tot € 100.000,-. Dat
laatste zou er voor pleiten
om nog te schenken voor
all-in
de presidentsverkiezingen.
*
De tarieven en tariefschijven
van de vermogensbelasting worden aangepast en
de grens komt te liggen
€ 1.000.000,- aan netto
vermogen (op dit moment
€ 1.300.000,-).
Ik ben zeer benieuwd wie
nu uiteindelijk president
• Laagste eigen risico
van Frankrijk wordt en
• Geen extra verzekeringen bij aankomst
welke maatregelen echt
• No nonsense voorwaarden
worden doorgevoerd.
De budgettaire ruimte
is gewoon erg klein en
voor zowel rechts als links
geldt dat de belastingen
24 uurs
omhoog moeten om het
hoofd in tijden van crisis
boven water te houden.
...direct
On verra bien! Rendezwegrijd
en!
vous en Mai!
Autohuur tarieven
vanaf € 23,- per dag
*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee
Mr. Albert Mulder
www.bblcarrental.nl
Schipho
l
service
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
bb&l_2010_ad_128x190.indd 1
12/2/09 1:40:26 PM
47
vervolg
kopje
binnenlandse politiek
met
Toegevoegde waarde
Hollandes grootste vijand :
« De wereld van het geld »
juiste omstandigheden, ondernemingen
werkgelegenheid en welvaart creëren.
Het aanstellen van steeds meer ambtenaren en het subsidiëren van falende
bedrijven doet dat niet.
Marine Le Pen
Een depressieve stemming overheerst in ons woonland, enigszins
getemperd door de opwinding
rond de aanstaande verkiezing van
een nieuwe president of de herverkiezing van de huidige. Waarom
die depressie:
• Nadat diverse regeringen veertig jaar
lang meer hebben uitgegeven dan ze
aan belastingen hebben binnengehaald, hebben de «markten» Frankrijk
en andere Eurolanden, geconfronteerd met het feit dat zij, net zoals
ondernemingen en huishoudens,
hun schulden eens moeten terugbetalen.
• Frankrijk heeft zijn status als AAAschuldenaar verloren terwijl rivaal
Duitsland en «kleine» landjes (Nederland, Finland, Luxemburg) die status
hebben behouden. Dat deed pijn,
des te meer omdat de Franse regering maandenlang had beweerd dat
het behoud van de hoogste rang
vaststond
• De vroegere remedie - devaluatie
van de geldeenheid - is niet meer
beschikbaar. Een terugkeer naar het
evenwicht tussen uitgaven en (belasting)inkomsten is onvermijdelijk, en
pijnlijk.
Een posititief aspect van het zelfbeklag
over Frankrijks economische neergang
is het groeiende besef dat, onder de
48
Gloedvolle rede
De socialistische presidentskandidaat
François Hollande hield op 22 januari een
gloedvolle rede, gevolgd door een positief beoordeeld TV-optreden, waarin hij
een aantal bekende programmapunten
(zie vorig nummer van ons Magazine)
herhaalde en daaraan toevoegde dat
zijn grote vijand de wereld van het geld
was. Een interessante uitspraak omdat
de herfinanciering van de huidige staatsschuld en de toename daarvan toch
ergens vandaan moeten komen. Over
lagere staatsuitgaven geen woord.
Grote ondernemingen gaan meer belasting betalen; maar pas op, de winsten
van bijv. Total, Renault en zelfs de luxe
tassenmaker LVMH komen voor een
groot deel uit het buitenland.
Een Europees verdrag (geaccordeerd
door 25 van de 27 leden van de Europese Unie) om de staatsfinanciën van
alle landen in evenwicht te brengen zal
na zijn verkiezing worden heronderhandeld - zegt Hollande. Tot nu is er in
Brussel en in de andere 24 landen weinig
begrip voor zijn standpunt.
Hollande wil dat de staatsfinanciering
van klein- en middenbedrijven en startups wordt uitgebreid en gedecentraliseerd naar de regio’s. De ervaringen met
Franse staatsbanken zijn niet positief.
In tegenstelling tot de president is
Hollande een voorstander van het
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
Hollande
homo-huwelijk (wet in mei of juni 2012)
en wetgeving om de stervensbegeleiding te verruimen.
Hoognodige ingrepen
Onze zittende president Sarkozy is sinds
15 februari kandidaat, want voor die
datum « regeerde » hij. Sarkozy heeft
echter tijdens een televisie-interview
alvast laten weten wat er in de komende
regeringsperiode moet gebeuren.
De president stelt naast de verhoging
van de TVA naar 21,2 % ook een (lage)
belasting voor op financiële transacties.
Het probleem met dit voorstel is dat veel
(vooral grotere) transacties makkelijk
kunnen worden verplaatst naar andere
financiële centra zoals New York of
Londen.
Na de laatste Taliban-actie, die vier
Franse militairen het leven kostte, besloot
de president het vertrek van het Franse
contingent te vervroegen, tot ergernis
van de USA; de Franse bevolking vraagt
zich steeds meer af wat hun soldaten in
Afganistan denken te bereiken.
Wat hij in zijn interview niet noemde, zijn
kostenloze maar hoognodige ingrepen
zoals een drastische verandering van het
arbeidsrecht, een vermindering van het
aantal gemeenten of de afschaffing van
de departementen.
Een greep uit de andere
kandidaten
Wat is er te melden over de andere
kandidaten?
Bayrou is weer centristisch kandidaat
na de gebruikelijke rustpause van vijf
jaar; hij komt in de eerste ronde op
wellicht 12%.
Marine Le Pen, de Front Nationaldochter van Jean-Marie, haalt waarschijnlijk 15%. Zij beweert moeite te
hebben de 500 handtekeningen van
burgemeesters binnen te
halen die nodig zijn om
kandidaat te worden.
•
Bayrou
Eva Joly (politiek Groen met rode bril)
gaat volledig af. Zelfs haar politieke
vriend Cohn-Bendit twijfelt aan het nut
van haar kandidatuur.
De uiterst linkse senator Mélenchon is
een echte tribuun: een genoegen om
naar te luisteren. Hij weigert te zeggen
of hij zijn medestanders zal aanraden
in de tweede ronde op Hollande te
stemmen.
Van de vier hierboven genoemden
accepteert Bayrou de EU en de Euro,
Marine Le Pen stapt eruit, Joly en Mélenchon hebben extreme eisen die niet
verenigbaar zijn met lidmaatschap van
de EU. Doet er allemaal niet toe - geen
van hen heeft een schijn van kans.
•
•
Verder
• De toezichthouder op de kwaliteit van
medicijnen en medische hulpmiddelen is weer eens tekort geschoten.
Na de gevaarlijke Mediator-pil, blijkt
nu dat een voormalige worstfabrikant (eigenaar van PIP) industriële
siliconen in borstimplantaten heeft
gespoten.
• Areva, eigenaar van uraniummijnen
in o.a. Niger en producent van
brandstof voor kerncentrales, heeft
wellicht 1 miljard Euro teveel betaald
voor een mijn in Namibië. De vroegere bazin van Areva (Mme Lauvergeon) ontkent persoonlijk te hebben
geprofiteerd van de transactie - de
incompetentie van haar aandeel-
Mélenchon
•
kopje
islamitische wereld. Een
houder (de Franse staat) en de door
PS-parlementslid zag
de regering benoemde directeuren
parallellen met het nazisme.
wordt nauwelijks ontkend.
President Sarkozy e.a. ondersteunden
Burgemeesters in een tweetal door
de minister, refererend bijv. aan de
de PS (Parti Socialiste) geregeerde
besnijding van vrouwen in islamiregio’s of gemeenten, nl. Nord-Pas
tische landen, en het gebrek aan
de Calais en Sarcelles staan onder
persvrijheid en de weinig demoverdenking geknoeid te hebben met
cratische regeringsvormen in veel
aanbestedingen en het inhuren van
niet-westerse landen
maffieuze beambten. Vroeger gerap• Beide kamers van het parlement
porteerde uitwassen in Marseille
namen een wet aan waarin het
worden gerechtelijk onderzocht.
ontkennen van de uitroeiing van
Een parlementair rapport heeft (weer
0.5-1.5 miljoen Armeniërs door het
eens) uitvoerig gedocumenteerd
Ottomaanse leger, in 1915, strafdat sommige ondernemingsraden,
baar wordt gesteld. Indieners van
waaronder bijvoorbeeld die van de
de wet waren parlementariërs met
EDF, Air France hun ruime middelen
veel potentiële kiezers van Armeense
vooral aanwenden voor politieke
afkomst. Andere gedeputeerden en
propaganda, de ondersteuning van
senatoren van beide grote partijen
vakbonden en dure «studie»/vakanmeenden dat dit geen onderwerp
tiereisjes voor hun bestuurders. Ter
voor wetspraak is, maar een studieobillustratie: de EDF (stroom) onderneject voor historici. Boos Turkije dreigt
mingsraad incasseeert jaarlijks bijna
met ongespecificeerde strafmaatreeen half miljard Euro; die van France
gelen.
Télécom 160 miljoen.
Jobs Wagenaar
De regering Fillon heeft aangekondigd wetgeving te introduceren
waardoor stakingen
op vliegvelden enige
Voor een eenvoudig appartement of een luxe villa. Zowel aan de
dagen vooraf moeten
kust als in het binnenland van de Var. Een vertrouwd adres:
worden aangemeld,
zoals al gebruikelijk is
bij het treinverkeer.
Piloten van Air France
vinden dit een inbreuk
Wij bieden u: Deskundige adviezen bij aan- en verkoop.
op hun grondwettelijk
Onze 25-jarige ervaring in makelaardij aan de Côte d’Azur
Persoonlijk begeleiding in uw eigen taal.
recht om te
staken. Passagiers
Uw kontakt aan de Kust:
Uw kontakt voor het binnenland:
Leonie en Wilma
Peter Dijksterhuis
op twee vertrekklare
+33 494 55 32 30
+33 681 957 958
vliegtuigen met
+33 608 58 76 69
+33 608 58 76 69
bestemming Rio de
Janeiro en Singapore
hoorden vijf minuten
voor de start dat hun
piloten niet waren
komen opdagen.
Mr. Guéant, minister
van binnenlandse
zaken, verklaarde
dat «niet alle beschavingen evenwaardig
zijn». Deze uitspraak
Le Port
werd onmiddellijk
83380 LES ISSAMBRES
geinterpreteerd als
T +33 494 55 32 30 F +33 494 55 32 31
E [email protected] I www.leonie-lelievre.com
een aanval op de
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
49
kopje
DE-HO
[email protected]
www.bastiondazur.com
0033 (0)4 94 81 01 32
Ziet u ook zo op tegen het onderhoud, de verbouwing
of wilt u zelf bouwen aan de Zuid Franse Côte d’Azur?
Bastion d’Azur heeft een uitgebreid diensten pakket ter
beschikking. U vraagt het en wij regelen het voor u!
Villa Management
De-Ho is uw permanente contact in Frankrijk, dat in
uw opdracht handelt en een goed verloop van uw
verblijf waarborgt.
De-Ho zal, in samenwerking met een professioneel
team, eveneens de werkzaamheden van onderhoud
en renovatie kunnen organiseren. Ik zal daarover de
controle en supervisie voeren. Kijkt u eens op m’n
site, voor referenties of meer informatie.
Wij zijn er voor u, zodat u altijd optimaal van uw
verblijf kunt profiteren.
Port: +33(0) 684 17 21 04
Mailto: [email protected]
Site: www.de-ho.com
Tot uw dienst! A votre Service!
in Zuid - Frankrijk aan de Côte d’Azur!
1980
2010
WESTERZEE VERZEKERINGEN
Onderdeel Van Lanschot Bankiers
Speciaal voor buitenlanders die zich aan de Côte
d’Azur vestigen, heeft WESTERZEE Verzekeringen met
30 jaar aanwezigheid een vertrouwde naam opgebouwd.
Dankzij onze ruime ervaring en grondige actuele
kennis van lokale omstandigheden kunnen wij u voor
elke verzekering de beste adviezen leveren.
Wij werken uitsluitend met gerenommeerde
maatschappijen zoals GAN Euro courtage, Generali,
Hiscox (Lloyd’s), Cegema (onderdeel Swiss Life, voor
aanvullende ziektekosten bovenop Franse Sécu).
Voor uitgebreide informatie kunt u, eenvoudig in het
Nederlands, contact opnemen met: Kick Roodhuyzen
de Vries (Dir.) Marie-Suzanne Reynaud-Vleeming,
Maaike Philip of Marigot Goossens.
WESTERZEE FRANCE S.A.R.L.
107 Avenue de Pierrefeu
06250 Valbonne
Tel.: 04 92 92 23 33
Fax: 04 92 92 03 27
50
www.westerzee.com
e-mail: [email protected]
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
Ik ben Daryl Houweling, een dynamische en gemotiveerde vrouw
van 45 jaar die De-Ho in 2005 heeft
opgericht. Ik spreek 4 talen en wil
u graag van dienst zijn met mijn
ervaring en professionalisme.
OEUVRES NÉERLANDAISES
NEDERLANDS ONDERSTEUNINGSFONDS
Beschermheer: de heer P. van Santen, Consul te Nice
Al veertig jaar zetten de vrijwilligers van het Nederlands
Ondersteuningsfonds zich in om landgenoten die hulp nodig hebben de helpende hand te reiken. In die lange periode heeft het fonds honderden mensen, die niet of in onvoldoende mate een beroep kunnen doen op Nederlandse
of Franse instanties, vaak geen familieleden hebben of voor
wie terugkeer naar Nederland geen optie is, sociale of financiële ondersteuning gegeven. Een aantal oudere cliënten kan
dankzij een bijdrage van het Ondersteuningsfonds nog een
beetje van de oude dag genieten. Het fonds heeft ook twee
kinderen onder haar hoede die hun moeder hebben verloren.
Mede dankzij een financiële ondersteuning kunnen zij een
goede scholing krijgen.
Regelmatig wordt praktische hulp verleend, bijvoorbeeld
bij doktersbezoek of een ziekenhuisopname. Voor enkele
cliënten draagt het fonds de kosten van een aanvullende
ziektekostenverzekering opdat zij medische behandelingen
kunnen ondergaan waarvan zij eerder vanwege de kosten
afzagen. Incidenteel draagt het fonds bij in de kosten van gehoorapparaten en tandprotheses en van tijd tot tijd assisteert
het fonds bij de repatriëring van mensen naar Nederland.
Als u meer wilt weten over het werk van het fonds,
neem dan contact op met mw. Renée de Gans, voorzitter,
tel. 04 93 12 21 73, emailadres: [email protected]
http://ondersteuningsfonds.blogspot.com
De levenslessen van Johannes de Leeuw
Oudste Nederlander aan Côte schreef een boek
Volgens Willy Nataf van het Nederlands Consulaat
in Nice is Johannes de Leeuw met 94 jaar de oudste
Nederlander aan de Côte d’ Azur. Bepaald geen ongevaarlijke constatering, want er zullen nu ongetwijfeld meer Nederlanders zich in Nice melden met een
ouder geboortebewijs. Maar of zij een boek hebben
geschreven is nog maar de vraag. Eléonore Tissot
zocht Johannes de Leeuw in Vence op en ontmoette
een boeiende verteller.
Onlangs bezocht ik Johannes de Leeuw, 94 jaar en schrijver
van het boek "We moeten kiezen: Levensliefde of Misdaad”.
Na verschillende keren aangemoedigd te zijn enkele verhalen
op te schrijven, is meneer de Leeuw twee jaar geleden
begonnen zijn herinneringen en gedachten op papier te
zetten. Het boek gaat over het leven en hoe wij als mens met
onze omgeving omgaan.
Al luisterend hoor ik dat meneer de Leeuw een zeer bijzondere jeugd heeft gehad. In 1924 besloot zijn vader een
woonwagen te bouwen en daarmee met zijn gezin de
wereld in te trekken. De woonwagen bracht hen in Melsele,
bij Antwerpen, waar ze verbleven onder de Vlaamse boerenbevolking en waar zijn liefde voor het eenvoudige boerenleven en de natuur ontstond. Later werd de woonwagen een
karretje, een soort rijdend meubel met kastjes en laden, waar
het huisgerei in zat en een tent om in te slapen.
Toen terug naar Holland. Dat duurde niet lang, want zijn
vader had een stuk grond gekocht in Tourrettes-sur-Loup
en zo kwam het gezin daar in 1936 te wonen.
In het begin leefden ze van bloemen, groenten en fruit.
Dit leverde niet genoeg op en er werd overgestapt op het
boerenleven.
Johannes de Leeuw heeft de natuur hoog in het vaandel! Hij
staat voor eerbied voor de boeren (landbouw), de mensheid
en de natuur. “Als deze boekhouding niet in evenwicht is, ga
je failliet.” Hij vindt het een criminele actie hoe de mensheid
tegen de wetten van de natuur ingaat. Om maar te noemen:
vervuilde lucht en water, het kappen van oerwouden, het
gebruik van chemische stoffen, etc. Minder landbouw door
verstedelijking, meer mensen, waar leven we dan straks van...
Dan komt hij weer terug op de hechte gemeenschap van
Tourrettes, de onafhankelijke houding van de kleine boeren
vanwege hun menselijke waarden, hoe ze zich in stand
konden houden en hoe ze handelden volgens eigen innerlijke
gevoelens. Niet de opgelegde wetten van buitenaf volgen,
die kwamen op het tweede plan.
Dat gebeurde ook in de oorlog, toen maire Geoffroy zeventig
joden hielp onderduiken. Heel Tourrettes tot aan de SousPrefecture in Grasse hielp mee. Van voren een Pétain-gezicht,
van achteren hun eigen gezicht!
“Waar ook ter wereld kom je deze onafhankelijke houding
tegen bij kleine boertjes die zichzelf kunnen redden en hun
eigen producten consumeren. Een stedeling is totaal afhankelijk van geld. Als hij dat niet heeft, komt hij om van de
honger. Dit is het fundamentele verschil dat wij overal tijdens
onze reis hebben gezien en dit vormt als het ware de basis
van onze levensbeschouwing.”
Wie nieuwsgierig is naar het levensverhaal van Johannes de
Leeuw, kan het boek kopen bij Presse les Violettes, Rue St.
Jean, Tourrettes-sur-Loup.
Eléonore Tissot
Zo vertrok het gezin als globetrotters op een vijfjarige voetreis
rond de Middellandse Zee. Door België, Duitsland, Frankrijk,
Italië, Slovenië, Griekenland, Algerije tot in Spanje. Zijn vader
leerde saxofoon spelen en verdiende zo zijn boterham door
op straat muziek te maken. Het gezin deelde dan gedrukte
ansichtkaarten uit, met voorop het hele gezin voor het
karretje afgebeeld en achterop was hun wereldreis te zien.
Een reuze ervaring, zeker als kind, in een bijna onafhankelijke kleine gemeenschap te leven en steeds aan een andere
taal en cultuur te worden blootgesteld. Door het trekkende
bestaan was langere vriendschap uitgesloten.
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
51
Demand’offres
Bestuursmededelingen
Wij moesten afscheid
nemen van
Een warm welkom voor
onze nieuwe leden:
Mevr. Marjolein Portheine
Mevr. Margriet Coenen
Mevr. D Koning
Dhr.& mevr. Van Pelt
Mevr. M Groothuis
Dhr. Van Haaften & mevr. Heijltjes
Dhr. & mevr. Remery
Mevr. J. Laberthonnière
Dhr.& mevr. Winia
Dhr.& mevr. Van der Snoek
Dhr. Staal & mevr.Hamoen
Dhr. & mevr. Verburg
Mevr. Jonkers
Mevr. Peek
Betalen voor evenementen
Het bestuur van de Nederlandse Club verzoekt de leden voor
evenementen als volgt te betalen:
Per cheque: t.n.v. De Nederlandse Club te Peymeinade,
PB 28, 06531 Peymeinade, of
op ING-rekening: 8072229
IBAN: NL45INGB0008072229.
BIC: INGBNL2A t.n.v. De Nederlandse Club te Peymeinade.
Dhr.Rokven & mevr. Scheepens
Dhr.& mevr. Rutte
Mevr. Doeksen
Mevr. Stork-Sneiders
Dhr.& mevr Bokx
Dhr.& mevr. Brink
Dhr. Zeeuw
Dhr. Trouw & mevr Le-Fèbre
Dhr. Russo
Dhr.& mevr. Twillert
Dhr.& mevr. Verburgt
Dhr. De Boer & mevr. Van Gils
Dhr & mevr Schouten
Dhr. & mevr. Jansen
Dhr.& mevr. De Zeeuw
Dhr. & mevr. Van Kuijk
Mevr. Moester
Dhr. & mevr. Minnema
Dhr. Ruijgrok
Dhr. & mevr. Posthumus
Dhr. & mevr. Putter
Dhr. & mevr. Zeeuw
Mevr. Wolsak
carte de visite.pdf
11/18/08
11:45:32 AM
Kosten advertentie Demand’Offres: 2 25,- met een max. van 50 woorden.
Inlichtingen: [email protected] of tel. 04 94 68 42 22
VILLA MANAGEMENT
Een (tweede) huis in de omgeving van Valbonne,
Mougins, Cannes, Biot? Wij verzorgen op jaarbasis villa,zwembad,- en tuinonderhoud. Hulp bij administratieve
zaken. Overzicht van werkzaamheden. Villa check en
oplossen van problemen. Ruim 30 jaar ervaring en de
beste contacten aan de Cote d’Azur. Voor vrijblijvende
kennismaking om uw wensen te bespreken:
Tel: 06 15 52 14 61 of 04 93 65 35 83
[email protected]
TRANSPORT NAAR NEDERLAND
Wij zijn in het bezit van een VW transporter met een
laadruimte van ruim 2 m en rijden regelmatig op en neer
naar NL. Hebt u iets te vervoeren? Offerte?
0494 84 55 93 of liever [email protected]
Jaap en Kitty
PSYCHOLOGEN
Coaching, counseling, therapie – Indiv. & echtp.
Dr. Jaap van Ginneken & Drs. Anneke Sookhoo
Professionele registratie in Nederland (‘B.I.G.’)
Tel. 06- 6933 7840. [email protected]
Http://vanginneken.sookhoo.free.fr
TE HUUR:
voor b.v. uw eventueel periodiek verblijf in NL,
langere tijd mogelijk.
Regio Lunteren, goed ingericht, 2/4 pers. huis van alle
comfort voorzien. Op eigen terrein, in de natuur, bos en
heide. Aantrekkelijk in alle seizoenen.
Inl: W.G. Dormaar 0318-462012 0630845303
[email protected]
WWW.VAKANTIE-ANTIBES.NL
Wij kunnen u van dienst zijn met:
Verhuur, Huismanagement, Sleutelmanagement, Personal
Assistant, Administratie.
Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op om uw
wensen te bespreken. Wij werken hoofdzakelijk in de
omgeving tussen Cannes en Nice.
Telefoon: (+33) 678 34 00 14 of [email protected]
Op 30 maart weer jazz in Mougins
Wegens het enorme succes op 27 januari wordt het Happy
(jazz)hour op 30 maart van 17.00 - 19.30 uur op de Royal
Mougins Golf Club herhaald.
Op 27 januari kwamen 75 DNC-leden luisteren naar het
kwartet van Ruud Boogaards. Oude tijden herleefden
toen inderdaad, want de ambiance was inderdaad te
vergelijken met de maandagavonden op het domaine La
Cocagne, destijds. Ruud Boogaards zal waarschijnlijk een
nieuw kwartet formeren.
Na overleg met de leiding van het restaurant van de Golf
Club zal er een speciaal diner, met koffie en een glas wijn,
worden vastgesteld voor e 25,-. Inschrijfgeld e 15,-, overmaken per cheque of bank op ING-rekening (zie colofon).
Inschrijven: [email protected]
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Carlton hotel dicht
De Nederlandse Club zal in januari 2013 de nieuwjaarsreceptie niet in het Carlton hotel in Cannes kunnen houden.
Het Carlton hotel gaat geruime tijd dicht wegens een
verbouwing.
Het bestuur van de Nederlandse Club staat bij het zoeken
van een andere locatie open voor suggesties van de leden.
52
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
COMPUTERLESSEN ?
COMPUTERHULP ?
ONAFHANKELIJK ADVIES, ALLE
SOORTEN INSTALLATIES, PRIVELESSEN,
ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING BIJ U
THUIS IN DE NEDERLANDSE, FRANSE EN
ENGELSE TAAL.
Voor beginners t/m gevorderden, snel vertrouwd met
basisbegrippen: - Internet
- Email
- Tekstverwerking
- Multimedia
- Digitale Fotografie
- Netwerken
Adverter
Te koop(wegens verhuizing):
3-zits lederen bank, beige, model Chesterfield, 2 bruine
clubfauteuils, Gebr.witte salontafel 70x90 met bijpassende
hoektafel totaal € 600,=, 6 Franse boeren eetkamerstoelen
crèmekleurig met rieten zitting, € 240,=
Diverse grote schilderijen, modern en antiek w.o.
groot paneel olieverf vd Alsace (1936)
t.e.a.b. Bezichtigen te Agay na tel. Afspraak 0637291389.
en in dit
Magazin
Te
l. 04 94 6
8 42 22
Of: clubb
[email protected]
zur.org
e?
HOLLAND CÔTE D’AZUR
Magazine
Al meer dan 250 happy clients aan the Riviera sinds 2000!
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
53
oplossing
puzzels
Vario94.xls
OPLOSSING VOORJAARS BRIDGEPUZZEL 2012
Oost gever,
 98
Allen
Na het aangegeven begin weet Zuid dat de ♦ kleur 4-3 zit
 652
kwetsbaar.
en maximaal 3 verliezers oplevert. Daarnaast weet hij dat
® 532
Oost(die in de eerste hand kwetsbaar heeft geopend en
 V10987
géén lange kleur heeft) ongeveer de rest van de uitstaande
 B7642
 V10
punten moet hebben. Belangrijk zijn ♣H en ♥V. Met ♦V al
 1084
 V973
bij west zullen deze plaatjes dus nagenoeg zeker in Oost
® V94
® AB86
zitten.
Het verlies van een ♣ slag is onvermijdelijk, maar niet
 63
 H42
fataal. Als ♣H derde of langer zit kunnen de tegenstanders
 AH53
de communicatie tussen de NZ verbreken,dus de “gewone”
Zuid 3SA,
 AHB
speelwijze van ♣A en ♣B na is niet goed genoeg. Oost
start ♦4.
® H107
duikt 2 keer en de leider komt nooit aan 9 slagen.
♣ AB5
Is er nog hoop? Ja, kijk naar de mooie dichte ♣kleur aan
Zuid
West
Noord
Oost
tafel en verzin een list.
1♦
Speel na ♦H gewonnen te hebben meteen ♣B en neem aan
X
pas
2♣
pas
tafel over met ♣V.Als Oost wint ben je thuis.Oost maakt
2♦
pas
3♣
pas
nog een ♦ maar daarna heeft de leider de rest(2♠,2♥,1♦ en
pas
pas
pas
3SA
4♣). Oost moet dus duiken. Vervolg nu met ♣10 van tafel.
Oost moet om dezelfde reden weer duiken(als hij dekt wint
Zuid ♣A en steekt met ♣5 over naar tafel, waarbij hij zelfs
5♣ slagen maakt).Nu ♣10 de slag heeft gehouden heeft de
leider al 8 slagen(2♠,2♥,1♦ en 3♣). Nu je toch aan tafel
bent met ♣ 10 moet je gebruik maken van de gelegenheid
om ♥ naar ♥B te spelen.Zoals voorzien zit ♥V in Oost en
♥B wint de slag en de leider zijn contract.
Leuk spelletje met een merkwaardige manoeuvre in de ♣
kleur, die werd ingegeven door het tellen van kaarten en
punten van de tegenstanders.
e-
5
8
9
2
3
4
6
1
7
3
7
6
1
5
8
4
9
2
6
9
4
8
2
1
7
3
5
41
25
17
93
64
76
58
82
39
e-
52
83
98
27
39
45
61
14
76
39
76
65
14
51
83
42
97
28
68
94
43
86
27
12
79
35
51
17
51
72
35
48
69
83
26
94
Zorg in Frankrijk
2
3
8
7
9
5
1
4
6
9
6
5
4
1
3
2
7
8
58
64
73
16
47
2
39
85
91
87
41
92
75
68
39
23
56
14
9
2
E
V
L
E
N
A
13
A
R
21
F
25
I
E
31
T
S
33
E
3
M
I
E
D
A
D
19
L
N
E
O
K
E
E
T
S
S
O
B
B
E
R
R
E
V
E
17
A
A
22
S
28
H
L
N
R
B
O
I
10
V
N
R
N
L
L
E
R
18
O
A
L
M
O
N
26
O
U
23
I
G
20
E
V
E
R
S
29
T
S
E
N
O
T
R
B
E
32
M
A
T
A
R
A
E
30
B
T
16
W
W
R
I
A
E
27
A
I
L
E
S
I
T
E
T
T
A
K
K
I
N
N
N
#94
24
C
I
T
I
A
E
R
E
S
N
E
zine?
a
g
a
M
t
i
d
in
Adverteren 4 68 42 22
2
3
1
8
5
9
7
6
4
6
8
5
3
7
4
9
1
2
53
61
74
12
49
25
38
87
96
87
49
92
76
61
38
24
53
15
21
37
13
84
52
96
75
69
48
64
85
58
39
73
41
96
12
27
39
12
46
25
98
57
81
74
63
7
9
2
6
1
8
4
3
5
1
7
3
4
2
6
5
9
8
4
5
8
9
3
1
6
2
7
Zorg in Frankrijk
141 Impasse du Terme 2
83440 Fayence, France
T +33 (0)494 - 76 79 49
M +31 (0)6 - 53 789 460
E [email protected]
Kijk op www.zorginfrankrijk.nl hoe dit afloopt...
De Nederlandse Club aan de Côte d ’Azur
A
N
S
E
G
A
L
“Daar lag ik dan. Met een gebroken heup in Frankrijk.
Hoe kon ik snel terug naar mijn huis in de Provence..?”
54
N
W
T
Z
L
7
F
N
I
E
E
D
D
12
I
15
A
6
I
I
14
L
11
W
L
M
5
A
M
E
F
V
O
G
I
E
R
4
O
Tel. 04 9
org
[email protected]
Of: clubbla
OPLOSSING VOORJAARSSUDOKUS.
OPLOSSING VOORJAARSSUDOKUS.
4
2
1
9
6
7
5
8
3
1
8
9
2
6
5
8
7
1
4
3

Similar documents

kOpjE - De Nederlandse Club aan de Côte d`Azur

kOpjE - De Nederlandse Club aan de Côte d`Azur - woonachtig in Zuid-Frankrijk en Monaco, alsmede de Italiaanse grensstreek. Voorts is het Magazine de spreekbuis van Uno Animo, de zustervereniging voor collectieve verzekeringen tegen ziektekoste...

More information

kopje - De Nederlandse Club aan de Côte d`Azur

kopje - De Nederlandse Club aan de Côte d`Azur JOP en de Gouden Klomp organiseerden buiten onder de pins parasols

More information