Stadsdelstidningen Nr2 2011

Comments

Transcription

Stadsdelstidningen Nr2 2011
Södra Innerstadens stadsdelstidning nr 2 sommaren 2011 Årgång 11 pris gratis Nästa deadline 8/9 2011 Hemsida malmo.se/si-tidningen Tips, smicker & ris [email protected]
malmo.se/sodrainnerstaden o
Gilla
oss!
facebook.
k gadd damn
vilken pizza!
Tidningen besökte nya
vattenhålet Rex. Bara i SI kan
det finnas så goda veganpizzor.
Sid 21
En tidning för dig som bor eller arbetar i Malmös hjärta.
Hurra!
Äntligen är...
...bollsportarenan
på Södervärnsplan
redo för avspark.
­SI-tidningen träffade
de första spelarna.
Sid 5
Folkets park
mot nya höjder
nu har den öppnat igen – sveriges grymmaste folkpark
För dig som tänker spendera sommaren i city har vi sammaställt den ultimata
guiden till Folkets park som skrudat om och laddar inför en ny säsong.
Sid 12
k soctanter i din telefon
annons
foto Jenny Ljunggren
Allt fler kommunala verksamheter blir
tillgängliga via webb och telefon. Senast
ut är Soctanter på nätet som nu finns i
en app till din smartphone.
Renovering
Ombyggnad
Tillbyggnad
Sid 10
Från golv till tak
seveds­
TEMA #2:
Unga berättar själva
hur det är att vara ung
på Seved – hur de älskar
sitt område men att det
saknas framtidstro i
området.
Sid 6–7
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
Aktuellt
2
Kontakta oss på: [email protected], 040-34 51 42
eller Södrainnerstadstidningen, 205 80 Malmö.
Mot varmare
breddgrader
sommar>> Två gånger i veckan, med
 På bara några dagar fick facebookeventet "Mejla Malmö
Stad om otryggheten på Möllevången" över 250 inlägg. Bakom stod några som tröttnat på att känna sig otrygga (just då
på grund av hot och stenkastning längs Norra Parkgatan):
"Eventet är ett förslag på hur man kan börja försöka vända
otrygghet eller obehag till något positivt. Försöka göra nåt
litet åt det istället för att resignera, surna till, gnälla och kanske knyta handen i fickan.
" Initiativet ledde till många och långa kommentarstrådar, där brottsstatistik, trygghetsmätningar och effekterna
av mediernas rapportering stöttes och blöttes. Initiativtagarna fick mycket medhåll men också många indignerade mothugg. Ämnet Otrygghet på Möllevången är kontroversiellt
och rör upp mycket känslor – kanske allra mest hos dem som
oförväget hävdar att den saknar förankring i verkligheten.
SI-tidningen tänker återkomma i frågan för att se hur
det egentligen står till med allas vårt Möllevången. Så länge
välkomnar vi era åsikter och tankar på vår Facebook; är
otryggheten på Möllan befogad eller inte?
Men nu är det sommar och tid för annat.
Vår bevakning av Seved och områdesprogrammet
fortsätter med ett reportage om hur det är att växa upp i
Malmös just nu mest omtalade kvarter. Vi träffade ungdomar som gav uttryck för en utbredd hopplöshet men också
ovanligt stor trivsel och samhörighet.
Vi beslöt oss också för att ta reda på vad som finns att
göra i sommar för stadsdelens äldre befolkning (en hel del,
om man söker sig till de lokala studieförbundens lokaler,
skulle det visa sig).
Att Folkets park öppnat för säsongen har inte undgått någon, knappast heller att det tillkommit flera nya aktörer. Vi
anlade ett ovanifrånperspektiv och valde ut vad vi tycker
gör folkparken till Sveriges grymmaste.
Glad sommar!
/Redaktionen
01
05
02
14
03
04
07
13
11
09
08
12
15
16
18
17
22
tidsgård”, ”Stenkula fritidsgård”
jubileum>> Efter några turbulenta år kring mille-
nieskiftet blev Stenkulaskolan till Nya Stenkulaskolan. Nu har tio år gått med det nya namnet och
det firas bland annat med att ändra tillbaka namnet.
– Man kan inte kalla sig ny hur länge som helst, det blir bara förvirrande och provocerande, säger skolans nyblivne rektor Fahrudin Zejnic.
Nya Stenkulaskolan har det sista året utmärkt sig genom att ha
lyckats bryta den nedåtgående betygstrenden. Tioårsjubileét uppmärksammas 13 juni med en stort kalas på skolan och en efterföljande
namnändringsceremoni.
I höst inleds arbetet för att nästa decennium ska bli ännu bättre.
– Vi ska utveckla skolan och bli Malmös bästa skola, det har eleverna,
lärarna, jag och föräldrarna redan bestämt. Alla barn ska går ut med bra
betyg, trygghet och glädje. malmo.se/sofielundsskolan
Imago Malmö
I en oansenlig källare på Seved pågår något ansenligt,
något inom tvärområdet media/­medborgarinflytande/
områdes­utveckling. Det är projektet Imago som vill
sätta film­kameror i händerna på sevedsbor och låta dem
ge sin egen bild av området.
23
24
19
25
26
Här finns tidningen i ställ:
1.
Coop Konsum
27
2.
ABF
3.
Möllevångsskolan
4.
Terrariet
5.
Inkonst
6.
Parkmöllan
7.
Familjens hus
8.
Möllevångsgruppen
9.
Barnens scen
10.
Apoteket Vipan
11.
Coop Nära
12.
All Gross Basar
13.
ICA Söder
14.
Roomi livs
15.
Apoteket Gripen
16.
Food court, Leonard
17.
Försäkringskassan
18.
SUS, Vårdhögskolan
19.
Lidl
20. Komvux
21.
S:ta Maria kyrka
22.
S:t Matteus kyrka
23.
Enighet
24.
Sofielunds Folkets hus
28
25.
Garaget, Arena 305
26.
Mötesplatsen, Sevedsplan
27.
Myrorna
28. Ö&B
Här hittar du också tidningen:
•
Stenkulaskolan
•
Sorgenfriskolan
•
Sofielundsskolan
•
Stadshusets reception
•
Stadsbiblioteket
•
PRO
•
Studiefrämjandet
•
Sorgenfri vårdcentral
•
Sofielunds vårdcentral
•
Edens vårdcentral
•
Lundens vårdcentral
•
Emmaus Björkå
Södrainnerstadstidningen görs för de boende i stadsdelen och finansieras av stadsdelsförvaltningen. Redaktionen ansvarar bara för beställt material och förbehåller sig rätten att stryka i redaktionella texter.
Besöksadress
Bergsgatan 54
start före midsommar, anordnar stadsdelens två fritidsgårdar sommarutflykter. Sofielunds fritidgård åker bland
annat till Tosselilla (7/7) och Liseberg
(14/7 och 18/8). Med Stenkula fritidsgård går turerna bland annat till Boda
Borg i Karlskrona (2/8) och Skånes
djurpark (9/8). Gårdskort krävs, anmälan och betalning sker via respektive
fritidsgård. malmo.se ”Sofielunds fri-
Nya Stenkulaskolan
tioårsjubilerar
21
20
Postadress
Malmö stad
Stadsdelstidningen
­Södra innerstaden
205 80 Malmö
Späckat utflykts­
schema för
fritidsgårdarna
Henrik Eklundh
­Paglert (föräldraledig)
[email protected]
Redaktion
Per Lindholm
[email protected]
malmo.se
Telefon
040-34 51 42
Frida Leander
Ansvarig utgivare
Anders Malmquist
[email protected]­
malmo.se
Samira Nassadjpoor
Annonsbokning
Ardeo Media. Kontakta Cecilia Lindstrand på 040-16 54
86 eller­e-post: cecilia.
[email protected]­ardeo.se
Karin Olsson
Redaktör och form
Anton Daag (vik)
[email protected]­malmo.se
www.malmo.se/si-tidningen o
Filmtajm för Sev
Lokalteveprojekt vill ändra bilden av Malmö med hjälp av
Just nu sitter en person, finansierad av Glokala folkhögskolan och
stödd av stadsdelsförvaltningen,
och snickrar på sluttampen på ett lokaltevekoncept som redan gjort det
möjligt för vem som helst att filma
och sända live till webb och teveruta.
Projektet heter Imago Malmö och
han som snickrar heter Pontus Welander. Många har gillat hans idé när
han farit runt och presenterat, men få
har velat öppna plånboken så att de
nödvändiga satsningarna kunnat göras. Han har funderat på att ge upp –
men nu vädrar han istället morgonluft.
De sociala mediernas roll i revolten i
arabvärlden har gjort att de möjligheter som Imago rymmer har blivit
begripliga för fler; det vill säga att
vem som helst, inom loppet av några
sekunder, kan fånga och sända iväg
just sin bild av verkligheten.
Samtidigt hemma i Sverige har
Malmö stads områdessatsning på
Seved fattat tycke för Imago. I våras
var ingen mindre än ungen på studiebesök, tillsammans med lands-
hövdingen och kommunstyrelsens
ordförande. Medan hans majestät
oroade sig över att mediet kunde
missbrukas såg hans ledsagare mer
till mediets potential.
Förhoppningen är nu att kommunstyrelsen ska fatta beslut om ett
ekonomiskt stöd som skulle göra det
möjligt att för första gången satsa
professionellt.
Jag frågar Pontus vad det är som
gör att han brinner så för Imago.
– Efter att ha arbetat med media i
20 år, inom reklam och teve, började
jag undra om media är nyttigt överhuvudtaget; idag handlar det ju nästan bara om underhållning och pengar. Men, ja: media kan vara nyttigt,
och det är där Imago kommer in, som
ett sätt att göra underhållande nytta.
Projektet har kommit att knytas
allt mer till ett visst område, Seved,
varför då?
– För två år sedan hade jag bara
passerat detta område i förbifarten.
Nu nästan lever jag här och tycker att
det är ett förbaskat fint område. Jag
vill att den bilden ska spridas till övriga Malmö, och jag vill att de boende
själva ska sprida den.
Om idén är så bra och möjligheterna
så stora, hur kommer det sig att det
varit så svårt att hitta finansiering?
– Dels beror det på att många förknippar teve med något gammalt,
och kanske stämmer det om man
menar traditionell envägsteve. Men
i och med att teve smälter samman
med internet skapas en ny och bredare mediaplattform. Teven som
möbel kommer aldrig att försvinna –
det är bara hur man använder teven
och innehållet som kommer att förändras. Men detta har varit svårt att
övertyga folk om.
– Dels är både vår sändningskanal, TV-Malmö, och bildkvalitetet i
behov av en rejäl upprustning. Det
har helt enkelt gjort att vi legat lite
lågt med att gå ut med vår idé.
Det här med att människor själva får
göra sina röster hörda – grundtanken
bakom Imago – varför är det så viktigt?
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
VILL DU VETA MER OM södra innerstaden? Besök malmo.se/sodrainnerstaden
Aktuellt
Kontantstopp på
tåg och bussar
Konstkafé för dem
med psykisk ohälsa
kollektivtrafik>> Den 1 juni
slutar Skånetrafiken att ta emot kontanter. Den
som ska resa med buss eller tåg kan då inte längre
betala med mynt eller sedlar ombord. Ändringen sker efter ett beslut från Arbetsmiljöverket
och är ett led i att minska antalet hot och rån mot
personalen.
Skånetrafiken hänvisar resenärer som vill köpa
enstaka biljetter till automater på stationerna eller företagets två kundcentra i Malmö. Där, liksom
på serviceombuden (i Södra innerstaden finns ett:
Pressbyrån på Södervärn) kan man även köpa och
ladda Jojjokort. Mer information finns på Skånetrafikens hemsida.
skanetrafiken.se
möllevången>> RSMH, Riksför-
bundet för Social och Mental Hälsa,
arbetar för att människor med psykisk
ohälsa ska kunna komma tillbaka till
ett gott liv.
– Här kan du lära känna andra människor med liknande erfarenheter och
upptäcka att du inte är ensam, berättar Leif Henningsson, RSMH Malmö.
– Varje onsdag 17.00–20.00 anordnar vi konstkafé i vår lokal på Fricksgatan 1. Då ritar och målar vi tillsammans, säger Leif Henningsson.
Sommar­
skoj på Seved
I sommar anordnar
stadsdelsförvaltningen
och föreningar en rad
sommaraktiviteter för
unga. Program finns på
malmo.se/seved
rsmh.se
3
Gratis sommarutflykter för barn
Trafikfri gata
upprop>> I över tjugo års tid har Rädda Barnen anordnat
dagsutflykter för elever i bland annat Södra innerstaden.
I år blir det sammanlagt sjutton turer till stränder, skogar
och djurparken runt om i Skåne.
– Målsättningen är att ge barnen en möjlighet att lämna
sin stadsdel och den monotoni och tristess som kan uppstå
vid sysslolöshet under ett långt skollov, berättar Per Torkelson, projektledare för Barn till hav och skog, som anordnas av Rädda Barnen iMalmö.
Dagsutflykterna vänder sig till dem som avslutat årskurs
1–7. Turen avgår 10.00 utanför Sofielundsskolan och hemkomsten är beräknad till 16.00. Lunch och fika ingår och ingen föranmälan krävs. Mer info på 070-558 92 00 eller e-post
[email protected]
politik>> Politiker och
Imago om medel till att driva lokalteveidén som ett pilot­projekt.
Utöver livesändningarna innefattar satsningen produktion av tablålagda teveprogram, en informationsslinga samt en interaktiv del
där tittarna ska kunna medverka via
sociala medier. Allt ska till en början
ha koppling till Södra Sofielund.
Stadsdelsfullmäktige väntas ge sitt stöd under försommaren och sedan återstår nålsögat:
kommunstyrelsen.
raddabarnen.se
boende kräver att genomfarten stoppas­helt från
Uppsalagatan till Upplandsgatan och Norrtäljegatan vid Södervärn.
”Det finns god anledning
att se över hela trafiksituationen inom Södervärn för
att minska ­genomfarten
och sänka hastigheter”,
skriver stadsdelsfullmäktiges ordförande My Gillberg (MP) till tekniska
nämnden.
Efter stormen
Vad är det första Imago kommer
att göra om ni får stödet?
"Seved är ett förbaskat fint område. Jag
vill att den bilden ska
spridas till övriga
Malmö, och jag vill
att de boende själva
ska sprida den."
ved?
tittarfilmer
– Idag har historieberättandet
släppts fritt för alla, men samtidigt
riskerar det lokala perspektivet att
ätas upp av det globala bruset. Imago blir ett sätt att lyfta det lokala berättandet, vilket är extra spännande
i ett område som har dåligt rykte.
fakta
Imago Malmö
Vad? Ett crossmediavertyg som
förenar internets tillgänglighet
med tevens genomslagskraft.
Hur? Vem som helst som har en
smartphone kan filma och länka
ut bilder till webb och teve. Detta
ska kopplas samman med studio­
program, slinga, MMS och twitter.
Var? Studion finns i en källare på
Seved. Filmandet sker staden över.
Varför? För att skapa en ny bild av
Malmö genom att låta tittarna skapa innehållet.
– Med hjälp av områdesprogrammet kommer vi att ta kontakt med
ungdomar, lära de hur man spelar
in och sänder, och sedan strukturera upp ett program med dem och Seved i fokus. Visa dem glädjen i att visa upp sitt Seved för resten av stan,
säger Pontus Welander.
– Konkret ska vi få igång en relevant slinga samt producera ett program i veckan från Seved. Vi kommer också arbeta med att få ordning
på våra sändningar, den analoga
och en ny digital, för att på så sätt få
bättre bild och nå ännu fler tittare.
Imago planerar också att söka innovationsstöd från entreprenörsstiftelsen Uppstart Malmö. Går det i
lås flyttas ambitionsnivån.
– Målet är ett liveprogram, för
hela Malmö, varje dag, och det ska
byggas av Malmöbornas egna bilder.
Här kommer aktuella frågor att lyftas och diskuteras tillsammans med
olika malmöprofiler. Vi kommer
också vidareutveckla hemsidan till
att bli en Imago Play.
Vad gör ni om ni inte får stödet?
– Då tror jag inte att Imago kommer att fortsätta. Glokala har stöttat
oss i två år, och gjort vad de kunnat.
Nu håller pengarna på att ta slut.
henrik eklundh paglert
[email protected]
r Läs mer...
imagomalmo.se
Varför är det det?
– Det är bara de boende själva
som kan berätta vad som är sant för
dem; det tror jag är en viktig del i arbetet att få grepp om den här staden. Och här finns ett myller av berättelser som är värda att spridas.
Om projektet tar skruv på det sätt
du vill, vad kan det få för effekter
ur ett längre perspektiv?
– Bilden av området kan ändras.
Andra än de som redan känner till
området kan lockas hit bara för att
strosa runt – det skulle gagna hela
Seveds utveckling. Det skulle visa
att det faktiskt inte är så farligt att
bo här – frånsett att fastighetsägarna sköter sig dåligt.
Via områdesprogrammet ansöker
Hjalmar
Falck,
områdes­
koordinator
på Seved.
Varför
tycker du
att kom­
munen bör
stödja Imago?
– Lokalteve är kanske inte det
första man tänker på när det gäller
att nå ut med information och skapa
dialog. Men när jag såg kopplingen
mellan teveproduktion, direktsändning via nätet, MMS, twitter, musik­
produktion med mera, så började
jag förstå att det här är ett intressant
koncept. När vi sedan började prata
med några tunga kulturorganisationer om romani, arabiska, somaliska
och kurdiska förstod vi att närteve
är ett utmärkt infoinstrument, som
kan synliggöra både individer och
evenemang.
– Vi ser också möjligheter till
praktik, anställningar och utbildningar, kopplat till Glokala folkhögskolan, Malmö högskola, företag
med flera. Vad som egentligen ska
produceras handlar mycket om deltagarna - men från kommunen vill
vi ju också använda detta som ett
medel att kommunicera den satsning som vi gör här.
henrik eklundh paglert
[email protected]
"Efter att ha varit
igång i ett tag känner jag mig säkrare
och ser att jag kan
ge samma kvalité
som tidigare till
mina vårdtagare"
Nattsjuksköterskan Ingmar Hellfalk var först tveksam till omorganisationen.
foto privat
Samma kvalité efter
omorganisation
Nattsjuksköterskornas
nya organisation väckte
stark oro och sköter­
skorna var kritiska till
förändringen.
– Motståndet till omorganisationen kom från nattsjuksköterskorna själva som var oroliga för
patienternas säkerhet eftersom
varje sköterska fick fler patienter och ett större område att bevaka det vill säga hela Malmö, säger Eva le Comte, sektionschef för
nattsjuksköterskorna.
Tidigare var nattsjuksköterskorna
placerade runt om i det tio stadsdelarna. Men från och med i mars
utgår de ifrån en gemensam lokal i
Södra innerstaden.
– Jag ser flera fördelar med att de
nu utgår från samma plats. Nu blir
de en arbetsgrupp och de kan lät�tare ventilera svåra frågor och situationer som kan uppstå i det dagliga
arbetet, säger Lisa Gullander, medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS.
Lisa menar att när man samlar
nattsjuksköterskorna under samma tak ges möjlighet till samtal
och reflektion inom gruppen vilket ökar komptetensen och stärker yrkesrollen.
Nattsjuksköterskan Ingmar Hellfalk var först emot förslaget till
omorganisationen.
– Först var jag emot förändringen men efter att vi nattsjuksköterskor fått vara delaktiga i
omorganisationen kändes det säkrare, säger Ingemar Hellfalk.
Ingemar var först osäker på hur
det skulle vara att ha hela Malmö
som arbetsplats, inte som tidigare,
bara en stadsdel. Han kände också
oro för att inte ha samma kunskap
om vårdtagarna.
– Efter att ha varit igång i ett
tag känner jag mig säkrare och ser
att jag kan ge samma kvalité som
tidigare till mina vårdtagare.
Anton Daag
[email protected]
r Läs mer...
malmo.se/vardochmrorg
fakta
Ny organisation
w Den 14 mars 2011 infördes en ny
organisation för nattsjuksköterskor
i Malmö stad. Alla nattsjuksköterskor samlades i en gemensam organisation och lokal i Södra innerstaden. Därifrån täcker de Malmös
behov av sjuksköterskor nattetid.
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
Aktuellt
4
Ursäkta oss...
Förskola
Karin Ellberg genomför ett
experiment tillsammans
med Bleron Ademi och
Alexander Kwiek: vatten,
eld och syre utforskas med
stort intresse. foto jenny ljunggren
...Annika Palmgren,
ansvarig för förskole­
frågor vid Nationellt
­resurscentrum för fysik.
Vad är så spännande med
Seveds förskola?
Seveds förskola gör barn nyfikna med hjälp av fysik
– På Seveds förskola får de
en bra start och förbereds
för skola och utbildning,
berättar Duska Kwiek,
mamma till fyra barn som
alla går eller har gått på
förskolan.
– Jag har rekommenderat förskolan till andra föräldrar, och de
trivs också att ha sina barn här berättar hon stolt.
Seveds förskolas inriktning är
naturvetenskap och utforskande,
i samarbete med Lunds universitet. En profil som inkluderar även
föräldrarna.
– Pedagogiken märks verkligen
hemma. Barnen frågar en massa och
vill läsa i böcker och kolla upp saker,
säger Duska Kwiek.
– Det är roligt för barnen att ha
intressanta och viktiga uppdrag
att göra på förskolan varje dag. De
längtar till förskolan och känner sig
som hemma här, fortsätter hon.
Vi träffar förskollärarna Karin Ellberg och Maria Cronber som har
arbetat på förskolan i många år.
Det går inte att ta miste på deras
entusiasm.
Personalen är övertygad om att de
Nytt inom
förskolan
Den 1 april öppnade förskolan Äpp­
let med 64 platser i nya lokaler
på Norrtäljegatan,
samt Pianot med
35 platser på Sofiagatan – stadsdelens första med
musikprofil.
På innergården,
ovan köpcentret
Mitt Möllan, planeras en ny försko­
la med byggstart
senare i år.
vinner mycket, både struktur och
kvalitet med sitt arbetssätt. Det
händer titt som tätt att intresserade
föräldrar hör av sig och vill att deras
barn ska få börja.
Vad är det som möjliggjort detta till
synes framgångsrika koncept?
Duska Kwiek med sönerna Alexander, Vanja och Leonardo.
– Vi gör ett litet experiment, så ni
får se, säger Karin Ellberg.
Hon får snabbt ett par pojkar
med sig in i rummet intill där de experimenterar med syre och eld. Efter en stund kommer Alexander
Kwiek, 6 år, tillbaka och berättar att
eld behöver syre.
– Vi prioriterar utforskandet; vi
kan till exempel avbryta en måltid för
att något barn upptäcker något att utforska, säger Karin Ellberg.
– I går kom en pojke in från gården
med lite grått grus i en hink; Jag vill
utforska det här, Karin, kan vi titta på
det med lupp? sa pojken. Självklart, sa
jag. Vi tittade och redde ut skillnaden
på ord som grus, sten, sand och jord.
Jag skulle aldrig kunna återgå till mitt
gamla synsätt när det gäller barns lärandeprocess, berättar Karin Ellberg.
– Redan från början har vi haft en
engagerad och intresserad chef, som
har betytt mycket för utvecklingen
av förskolan, säger Karin Ellberg.
Har någonting förvånat er sedan ni
började med detta?
– Kanske den starka språkutvecklingen, säger Karin Ellberg och
Maria Cronberg håller med.
De flesta barnen på förskolan talar ett annat språk än svenska hemma, påpekar de.
– Vi använder riktiga begrepp,
inga förenklingar. Barnen får använda sina nya ord och bygga egna
meningar. Vi jobbar med att känna
in ordet också, vi brukar till exempel dansa veckans utforskande ord,
berättar Maria skrattande.
anna södergren
[email protected]
Omstritt bostadsbygge tar form
Protesterna till trots: nu
byggs bostadsrätterna vid
Folkets park.
Först stod tomten öde i flera år.
Sedan skulle det bygga hyresrätter. Men istället såldes marken och
det beslöts att bygga bostadsrätter
istället.
Möllevångsgruppen överklagade till stadsbyggnadsnämnden och
nätverket Stad Solidar samordnade ett protestbygge på tomten.
Dock förgäves. Den 17 februari tog
en enig stadsbyggnadsnämd beslutet att gå vidare med byggföretaget
Peabs planer.
Just nu pågår försäljningen av
den första etappens 72 lägenheter.
Totalt byggs 147 lägenheter.
Husen är ritade av Fojab arkitekter och har fått en gestaltning
som smälter väl in i den intilliggande omgivningen, skriver Peab på sin
hemsida. Första våningen är upphöjd mot gatuplanet och innergårdarna avskärmas mot gatan med en
tegelmur.
Upphöjningen och avskärmningen är två av de saker som Möllevångsgruppen och Stad Solidar kritiserat då man anser att det bidrar
till en känsla av inhägnad och isolering. De menar också att bostadsrätterna kommer att leda till höjda bostadspriser generellt i området.
henrik eklundh paglert
[email protected]
r läs mer
peabbostad.se
mollevangsgruppen.wordpress.com
stadsolidar.se
Vad ser du för effekter av deras arbetssätt?
– Barn blir delaktiga och kan vara med och
påverka sitt lärande i ett demokratiskt perspektiv. Genom ett utforskande arbetssätt där
flödet av barns frågor och tankar tas tillvara
hos både barnet och den vuxne ges barnet en
möjlighet att undersöka vidare. och en fördjupad kunskap kan utvecklas. Kommunikation
är ett centralt begrepp som i förlängningen
kan bidra till barns språk- och begreppsutveckling. Vid Seveds förskola är naturvetenskapen central men också en av flera ingångar
för att stärka språket hos förskolebarnet.
Är det ämnet naturvetenskap i sig som
är det viktiga eller är det utforskande
förhållningssättet?
– Det ena utesluter inte det andra. Att arbeta utifrån ett utforskande arbetssätt är ett
öppet sätt att undersöka sin omvärld där barns
delaktighet och demokratifrågor är ett centralt begrepp. Barnet i förskolan lever och verkar i ett naturvetenskapligt sammanhang och
behöver här få en möjlighet att vidga och kommunicera sina erfarenheter och begrepp i ett
naturvetenskapligt perspektiv.
fotnot: Nationellt Resurscentrum för Fysik inrättades 1995 av regeringen, vid Lunds
universitet. Centret permanentades 1998 och
syftar till att höja naturvetenskapens och teknikens ställning i samhället. Centrets huvuduppgift är att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap i allmänhet och fysik i
synnerhet. Lärare och elever i grund- och gymnasieskolan är den främsta målgruppen.
Annika Palmgren har tidigare arbetat som
förskollärare och var den som initierade samarbetet med Seveds förskola.
LÄS MER: fysik.org
Så här kommer det omstridda
kvarteret Bageriet att se ut.
Möllevångsskolan till höger, rakt
fram Debaser och Folkets park.
illustration peab
intervju henrik eklundh paglert foto privat
Forskning på
hög och låg nivå
– Där sker en medveten verksamhetsutveckling inom kunskapsområdet naturvetenskap och språk. Förskolebarnet är delaktigt i
sitt egna lärande, och flödet av barns erfarenheter, kunskaper och tankar tas medvetet tillvara i den pedagogiska verksamheten. Utifrån
detta sätter arbetslaget upp mål för att utveckla den lärande miljön, som i sin förlängning bidrar till barns utveckling och lärande naturvetenskap och språk.
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
VILL DU VETA MER OM södra innerstaden? Besök malmo.se/sodrainnerstaden
Aktuellt
5
Lyckad flytt för
romskt center
Söderhavet - ny arena på Södervärnsplan
Är det
här du
hänger­i
sommar?
Rebecca
Titternes, 19,
arbetar,
Möllevången.
– Ja, några
gånger blir det
nog. Jag gillar
bollsporter och
det är en kul
plats att dra ihop
vännerna en
sommarkväll för
att spela fotboll.
Johan Kindeberg var med
och kläckte idén till bollsportarenan som nu står färdig. foto anton daag
Avspark!
– Äntligen är den på plats! säger
Johan Kindeberg, ungdomsledare
på FC Möllan, vid åsynen av stadsdelens idrottsrink för bollsporter.
Arenan är tänkt att vara en mötesplats för barn och vuxna som vill
prova på olika bollsporter.
Tanken på att bygga en sport­
arena kom redan 2006 och det har
under åren varit många turer innan
allt föll på plats.
– Skönt att äntligen se den på
plats! Även om den inte varit helt
färdig har det spelats på planen varje dag sedan gräset lades. Och sen
ligger det perfekt tidsmässigt, lagom till sommaren. Det fattas bara
att fotbolls-VM skulle ha spelats, säger Johan Kindeberg, på FC Möllan.
Johan är en av dem som var med
och kläckte idén.
2006
Undersökning
visar att
ung­­domar i
stadsdelen saknar
en idrottsplats.
– År 2006 jobbade jag på föreningen Trygga Möllan med
ungdomsfrågor i stadsdelen. Då
gjorde vi en undersökning på Möllevångsskolan vad ungdomarna
helst ville göra på sin fritid och
vad som saknades i stadsdelen. Då
framkom det att de saknade en fotbollsplan och att de inte får spela
på sina gårdar.
Vem får använda idrottsplatsen?
– Tanken är att den ska nyttjas
utan bokning av boende i området
eller de som vill vara aktiva där. FC
Möllan har blivit lovade vissa tider.
Men träningarna är öppna för allmänheten för de barn som vill vara
med spela.
Vilka aktivteter kommer FC Möllan
att ha här?
– Vi kommer att börja med att ha
träningar här med de allra yngsta
barnen 5-7 år, två till tre eftermiddagar i veckan. I nuläget håller vi på
att rekrytera och utbilda ledare som
bor i området.
2008
Trygga Möllevången presenterar bollsport­
arenaförslaget på olika sammanhang. Till exempel
i en utställning på Möllevångstorget i samband
med kampanjen Håll Möllan rent. Även utställning
på Stenkulaskolan och Garaget.
Mera Möllan vill se ett mer
hållbart företagande
företagande>> Utvecklingsprojektet Mera Möl-
Nu invigs stadsdelens nya arena för bollsport
Där plaskdammen på
Södervärnsplan en gång
låg finns nu en idrottsplats
med konstgräs och sarg
där man kan spela olika
sorters bollspel.
södervärn>> Romskt
informations- och
kunskapscenter, RIKC, har
flyttat till Norrtäljegatan.
– Det här läget är en succé
för oss. Fler besökare hittar
Mujo Halilovic och
hit än när vi huserade i KirMarian Wydow är
två av fem anställda
seberg, berättar sekreteraren
på centret som
Marian Wydow.
Centret bildades 2009 och flyttat till Södervärn.
foto cajsa carrén
drevs av Delegationen för
romska frågor med syftet att ge stöd och råd till
romer. Verksamheten – som även innefattar kunskapsutbyte mellan romer och den övriga befolkningen – gick så bra så att Malmö stad beslutade att
från 2010 själva driva centret. Idag arbetar fem personer varav fyra romer med att öka integration och
kunskap av och om romer.
– Det är första gången i världshistorien som romer får ett sådant övergripande kommunalt ansvar,
menar verksamhetschefen Mujo Halilovic.
malmo.se >> "RIKC"
Kommer bollsportarenan få något
namn?
– Först var det tänkt en namntävling med grundskolorna i stadsdelen. Men det visade sig att det redan
fanns ett gammalt namn på platsen,
Söderhavet, som levt kvar sedan de
byggde vattendammen. Flera har
tyckt att det var bra så det kör vi på.
Liem Huynh,
26, studerar,
södervärn.
– Ja, det kommer
jag. Jag gillar att
sporta och det
har saknats en
sådan här
spelplan i
stadsdelen.
Nytt stöd till Barn i stan
Anton Daag
[email protected]
lan vill få fart på företagandet kring Möllevången.
Den 26 maj anordnar de tillsammans med en
grupp studenter från Malmö högskola en temakväll
där tanken är att länka samman företagare, föreningsmänniskor och engagerade medborgare i området.
Kvällen kommer att innehålla föreläsningar, presentationer av goda exempel och workshop. Bland
talarna finns stadsdelsfullmäktiges ordförande My
Gillberg och lokala exempel som Robert Rosenqvist från MKB och Michael Sallahi, ägare av nattklubben Bodoni.
Alla som vill engagera sig är välkomna. Förhoppningen är att evenemanget ska bli återkommande.
Tid, 18-19, plats, Sofielundsvägen 1. malmo.se/meramollan
fakta
Invigning den 27 maj
Program
15.00 Adam Aden, rappare från
Möllevångens RGRA
15.30 Söderhavet invigs av Gunnar
Ericson, stadsträdgårdsmästare
15.45 Cheerleading med Malmö All
Star Cheer Kings
16.00 Fotboll med MFF och LdB FC
16.30 Chérif et ses amis – västafrikanska rytmer
17.00 Malmö Streetbasket
2009
Arenaförslaget tas fram i medborgardialogen och kampanjen Hej
Södra Innerstaden. Förslaget var
ett av de förslag som flest Södra
innerstadsbor ville ha.
2010
Första
spadtaget tas.
Sportarenan
ber­äknas vara
klar i oktober.
Amanda
Scotte, 20,
Möllevången
– Jag vet inte, är
inte mycket för
bollsporter. I så
fall bara för att
ha picknick,
grilla och chilla.
Men det är bra
att den finns.
2011
Bollsport­
arenan står
färdig och
invigs den
27 maj.
Seved. Barn i stan på Seved var från början ett treårigt
projekt med start 2008. Nu får verksamheten fortsatt
stöd från bland annat Arvsfonden Friskus och verksamheten kan fortleva. Inför sommaren har föreningen
Hidde Iyo Dhaqan som huvudsakligen driver Barn i
stan gjort ett späckat program. Det blir biodling, vanlig
odling, utlykter, bakning, filmvisning, och kafé. Vidare håller ABF bland annat kurs i syateljé och datakunskap.
Läs mer om Barn i stan på sidan 24
barnistan.info
Lars Åberg om bildens kontra verklighetens Seved
"En stad kan aldrig vara ett varumärke"
Gästkrönikan
D
et officiella Malmö - politikernas och i viss mån journalisternas - tycker om
att prata om mångfald, men har märkvärdigt svårt att erkänna att stan har
åtminstone två sidor: den ena utåtvänd och kreativ, den andra inåtvänd
och socialt problematisk.
När imageskaparna och varumärkarna är i farten blir det inte mycket mångfald
av det hela. Deras oro verkar stor för att ”bilden av Malmö” ska störas av verklighetens
komplikationer. De pratar hellre om intrycket som ges än om hur det faktiskt ser ut,
och när konformismen får råda blir utrymmet för debatt snålt tilltaget.
Under nästan tre års tid har jag följt och dokumenterat det Arvsfondsfinansierade
projektet Barn i Stan på Seved. Att det varit mer lyckat än andra försök att påverka området kan bero på blandningen av ödmjukhet och icke-konformism. I fyra decennier
har kommunen och staten pytsat in projektpengar i kvarteren runt Sevedsplan utan
märkbara resultat. Barn i stan väsnades däremot inte så mycket med sina ambitioner.
Ingen av dem som jobbade där påstod att Seved skulle bli helt annorlunda på tre
år. Syftet var inte att förbättra bilden av Seved.
Det räcker bra om några pensionärer och några barn börjar prata med varandra
och berättar om sina barndomar. Och det räcker mer än väl om mammor, barn, pensionärer och en och annan pappa sår, vattnar och tillsammans tar hand om den alltmer
prunkande trottoarodlingen. Man kan säga ”mångfald”, ”mötesplats” och ”förankring”
tills man blir alldeles lam i mungiporna, men i en småmagisk
blandning av ingefära och solrosor blir den mänskliga kommunikationen faktiskt alldeles naturlig. Som metafor är odlingen
svårslagen.
Kombinationen av idérikedom och jordmånskunskap har
alltså varit lyckosam och pekat framåt. Detta har inte känts
som en kommunal räddningsaktion med sex månaders
akutfinansiering. Men det finns ingen anledning att låtsas
att Seved är coolare än vad det är: i ”Flower Power”, min bok
om Barn i Stan, hörs också många röster som beskriver en
tuff vardag och få saker är sorgligare än att se barn springa
vind för våg om kvällarna på en gata där det dealas och
smäller skarpt.
Först när verklighetens Seved blir bättre kan bilden av
bostadsområdet förändras. Samma sak gäller för Malmö.
Det som gror kommer nästan alltid upp till ytan och vill
man förbättra livet i stan måste man därför tala öppet och
ärligt om undersidan och problemen som florerar där.
/ LARS ÅBERG, journalist och författare
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
tema
6
sevedstema #2: Om att växa upp på Seved
"Seved är det bästa
stället att bo på i
Malmö! Men nästan
alla här är utan
sysselsättning."
folkfest
på Seved
I sommar är det torgfest på Sevedsplan med
grillning, dans, mat och
musik. Och i september
ryktas det om en gatufest i området.
Sid 14
Maysem Capa, 22 och Khaled Chehade, 19 är födda och uppvuxna i stadsdelen och deras familjer känner varandra sedan många år. De har bott i Seved i nästan hela sitt liv och rör sig sällan utanför
området. – Det är det bästa området i Malmö, alla känner varandra här. Men det finns många ungdomar här som är deprimerade, säger Maysem Capa. (t.v.)
foto jenny ljunggren
"De flesta av oss känner
att loppet är kört"
Khaled Chehade, 19, och Maysem Capa, 22, älskar sitt
Seved, och har bott här hela livet. Men de och de övriga
ungdomarna på Seved saknar framtidstro, menar de.
– Lite hopp bara, det hade inte varit fel.
Maysem Capa och Khaled Chehade känner varandra sedan barnsben och har vuxit upp i Seved. Just
denna dag öser regnet ner över deras kvarter, så vi tar skydd i Barn i
stans lokaler där några mammor
och barn sitter och fikar.
Om någon månad kommer man
att dra igång filmkvällar för ungdomar på fredagskvällarna härinne,
men hittills är Barn i stans verksamhet okänd för Maysem och Khaled,
som istället brukar hänga med kompisarna på gatorna runt Sevedsplan.
– Men det är bra att det här finns
för barnen som växer upp, att de odlar och gör fint. Alla de som är unga
här idag har inte haft någonting, säger Maysem.
Dagarna spenderar de ”nästan till
hundra procent” i Seved. De är båda
arbetslösa och söker jobb.
– Seved är det bästa stället, alla
känner varandra här. Men nästan
alla är utan sysselsättning – säkert
70 procent av de unga, och många är
deprimerade, säger Maysem.
Själv skulle Maysem vilja jobba
inom bilbranschen.
– Kanske på en biltvätt. Men
egentligen ska jag gå klart gymnasiet, säger han.
Khaled bor själv men i samma
hus som resten av sin familj. Första
gången han flyttade hemifrån var
det till en lägenhet i Segevång men
han trivdes inte utan flyttade tillbaka hem till Sevedsplan.
– Jag trivs här. Men hade alla
haft chansen att satsa på en sysselsättning hade det sett annorlunda ut
här. Det är mycket lätt att hamna fel
om man inte har något att göra.
Khaled trivs inte med att vara
sysslolös.
– Jag jobbade som telefonförsäljare en period men företaget lade
ner. Nu är jag öppen för allt, utbildning och jobb. Alla vill fixa till sitt liv,
det här är mitt sätt, säger Khaled.
Vad tror ni om den nya satsningen
på området, och att man anställt
nya ungdomsledare här?
– Det känns som att det skulle
kunna bli något bra, med Liban och
allt som är på gång, men vi får se. Problemet med många tidigare projekt
är att de verkar som att de inte gjorts
för ungdomarna utan för projektens
egen skull, säger Maysem.
– Jag tror det kan bli bra, att det
händer något för alla här. Det finns
många unga som är deprimerade och
som har gett upp hoppet. Lite hopp
hade inte varit fel, säger Khaled.
Rasmusgatan en regnig dag i
april. Arthur Alexander (t.v) har
varit fotbollstränare för många
av killarna i Seved som idag är i
tjugoårsåldern.
– Han känner alla här. Man ses en
stund på gatan och pratar lite
varje dag, sedan är man tillbaka i
sin vardag, säger Khaled
Chehade. På bilden också Leszek
Glowachi, till höger.
foto jenny ljunggren
Maysem och Khaled har börjat gå på
boxning på Enighet, som sker inom
ramen för områdesprogrammet och
i samarbete med New City.
– Det är en bra grej med träning.
Man samlar på sig så mycket energi
om man inte har något att göra. Det
är ingen som orkar gå ut och bråka
eller göra brott efter ett boxningspass. Ju mer som aktiverar en desto
lugnare blir man, säger Khaled.
Vad saknar ni?
– En samlingsplats, en lokal där
man kunde vara på helgerna, där
man kunde spela TV-spel, laga mat,
säger Khaled.
– Nu pratar jag för mig själv, men
det känns som att de flesta här som
är runt tjugo känner att loppet redan är kört. Men jag har ett förslag:
man skulle kunna ordna olika korta
utbildningar för ungdomar här, kanske till städare, kock, säger Maysem.
Han berättar att han förändrats
en del den senaste tiden. Under en
period på ungdomsanstalt fick Maysem möjlighet att delta i en resa till
Senegal, där han kom i kontakt med
en organisation som arbetade för att
hjälpa leprasjuka barn.
–Jag fick se barn med amputerade ben, utan fingrar och fötter. Du
blir mer kärleksfull när du är med
om nåt sånt. Det är något sådant
som behövs för att du ska förändras.
Johanna g jimenez
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
VILL DU VETA MER OM södra innerstaden? Besök malmo.se/sodrainnerstaden
tema
7
Det är en solig dag på Seved och ett gäng från området ska på styrketräning tillsammans med ungdomssamordnaren Liban Mohamed Ali och
fritidsledarna från Sofielunds fritidsgård. Libans jobb handlar mycket om
att finnas tillgänglig i ungdomarnas direkta närhet.
Noterat från Seved
foto jenny ljunggren
Musikern Leslie K Tay, ungdomssamordnaren Liban
Mohamed Ali och projektledaren Jason Rincon är
säkra på att musikstudion spelar en viktig roll för
Seveds unga. foto annie boldt
källarsväng. På initiativ av Se­
veds meste rappare, Leslie K Tay, har
en musikstudio byggts i källaren på
Sevedsgatan.
Ärlighet ett måste för att
nå fram till ungdomarna
"När ungdomarna har
egna önskemål kan man
inte ge falska löften."
Orden kommer från Liban Mohamed Ali, kommunens ungdomssamordnare på Seved. Tjänsten
ingår i det så kallade områdesprogrammet och tillsattes vid årsskiftet.
Liban Mohamed Ali ska vara en
"brobyggare" och ge stöd till ungdomarna i deras kontakt med myndigheter. Hans huvuduppgift är att
samordna alla insatser som görs för
att erbjuda en meningsfull fritid för
barn och unga.
– Jag har ingen socionomutbildning, men jag tror att jag har en förmåga att få med mig folk. Jag känner ungdomarnas familjer och
äldre bröder, de ser mig som en
store­brorsfigur här på området.
Han har sin fasta plats på Seveds
områdeskontor och vistas mycket
på ­Mötesplatsen på Seved. Men en
vanlig arbetsdag rör han sig mer ute
i området, på Garaget, Sofielunds
fritidsgård, sportcentret Enighet
eller i musikstudion i Barn i Stans
källare (se notis).
En stor del av tiden går åt till att
matcha ungdomarnas egna önske-
Liban Moha­
med Ali.
Ålder: 28.
Aktuell: Seveds
nye ungdomssamordnare.
Via samarbete med New City kan
Sevedsungdomar träna gratis på
Enighet. Liban Mohamed Ali sparrar
med Abbas Omar Mohammad.
mål med det utbud som finns. Boxning på Enighet och styrketräning
på Friskis & Svettis är två exempel
på lyckad matchning.
Aktiviteterna är gratis och finns
till för alla ungdomar som bor i Seved. Men de ska också funka som ett
komplement till coachning och arbetsmarknadsinsatser för de som
saknar sysselsättning.
För att få ungdomarnas förtroende krävs ärlighet, menar Liban.
– När ungdomarna har egna önskemål kan man inte ge falska löften.
Jag skulle aldrig lova att jag kan fixa
något innan jag vet om det är möjligt.
Men jag kan lova att ta upp saker och
ting med min chef, säger Liban.
Här hittar du ho­
nom: På områdeskontoret på Sevedsgatan 4 – fast
oftare ute på gatan på väg till någon förening eller
träningslokal.
Det bästa med
jobbet som ung­
domssamord­
nare: "Allt! Jag är
en aktiv människa
som gillar att aktivera andra, så det
här passar mig
bra."
Kuriosa: Har skakat hand med
kungen. Är målare
i grunden.
Hans arbete innebär också att, tillsammans med stadsdelens övriga
verksamheter på Seved, vara ett par
extra ögon och öron för de unga
människor som hamnat på glid och
som behöver extra stöd i någon form.
– Vi kan visa ungdomarna alternativ, visa att det finns behandlingar och liknande, men de måste vilja
själva. Det finns många ungdomar
som är misstänksamma mot myndigheter. De behöver någon som
möter dem i samma ögonhöjd, som
kan sätta sig in i deras situation.
Johanna g jimenez
[email protected]
r Läs mer...
malmo.se/omradesprogram
fakta
Ung på Seved
w Ung på Seved är en del av Södra Innerstadens områdesprogram
Seved som vänder sig till barn och
ungdomar i Södra Sofielund.
w I Ung på Seved ingår flera olika
parter: Förebyggarsektionen, Sofielunds fritidsgård, Studieförbundet Bilda, Garaget, New City, MKB
och föreningarna Barrikaden och
Hiddo Iyo Dhaqan.
Kontakt över generationsgränserna
Näktergalen Seved är en
del av ett mentorsprogram
där barn från Seved får en
mentor från Malmö hög­
skola. Målet är att skapa
bra möten och inspirera
barnen till att läsa vidare.
En gång i veckan träffas de för att
hitta på något kul ihop; se på film,
spela fotboll eller kanske visa upp
varandras hemkvarter. Mentorerna
är studenter som noggrant match-
ats ihop med intresserade på Seved.
Under vårterminen har tio barn i
åldrarna 8–12 från Sofielundsskolan
träffat varsin högskolestudent.
– Det är viktigt att de trivs tillsammans, och har något gemensamt, säger Malmö högskolas Carina Sild Lönroth, initiativtagare till
projekt Näktergalen som funnits sedan 1997.
Det var i vintras, när områdeskoordinator Hjalmar Falck tog kontakt,
som Näktergalen Seved startades.
Mentorerna ska
fungera som
positiva vuxna
förebilder, säger
Carina Sild
Lönroth.
foto privat
Den ursprungliga tanken var att
också starta ungdomsgrupper, men
intresset har varit ganska svalt, förklarar Carina Sild Lönroth.
– Vi hoppas på att kunna nå ut
bättre till hösten. Mentorerna står på
kö på högskolan, men jag tror att vi
måste gå ut bredare för att verkligen
nå ut till ungdomarna, säger hon.
Johanna g jimenez
[email protected]
r Läs mer...
mah.se/naktergalen
Här samlas ungdomar varje vecka för att umgås
och göra musik. Lokalen är efterlängtad, menar Leslie K Tay.
– Man kan göra vad som helst här: pop, hiphop eller bara spela in sin röst. Jag inspirerar, hjälper till
med att skriva texter, lär ut grunderna i musikproduktion. Efter att de varit här kommer de att kunna
spela in hos vem som helst!
Stadsdelsförvaltningen har stått för finansieringen och studieförbundet Bilda för driften, via projektet Hiphopcentralen.
– Vi vill ge boende en möjlighet att göra något roligt och samtidigt lära känna varandra på ett positivt
och kreativt sätt. Man behöver inga förkunskaper för
att komma hit, allt som krävs är intresse, säger Jason
Rincon från Hiphopcentralen.
I sommar får ungdomarna chans att prova sina färdigheter i skarpt läge då de bjudits in till sommarens
musikpicknicar i Folkets park (mer info på sid 12-13).
fotnot: Vill du också lära dig mer om musik? Hör
av dig till Jason Rincon på [email protected] eller
0720-157720. malmo.se/seved
Först till kvarn
får lära sig
simma gratis
simning >> Bor du i Södra So-
fielund, är mellan 12 och 18 år,
och vill lära dig simma? Passa
då på att anmäla dig till simprojektet som anordnas av
förebyggarsektionen i Södra
innerstaden.
Simskolan pågår varje dag under tre veckor och
det finns två perioder att välja mellan: 11 till 29 juli
och 1 till 19 augusti. Undervisningen för tjejer sker
på Rosengårdsbadet och för killar på Segevångsbadet. Transport dit ingår.
– Antalet platser är begränsat, så det är först till
kvarn som gäller, meddelar fältarbetaren Sadat Maxhuni, som också tar emot anmälningar på telefon
0709-152184 eller e-post: [email protected]
Sommarjobb ska snygga
och trygga Seved
praktik >> För nionde året erbjuder kommunen
ungdomar från Seved sommarjobb i sitt eget område. I år kommer ett fyrtiotal 15–19-åringar att städa
och göra underhållsarbeten utomhus. Ett par timmar i veckan ägnas åt utbildning eller studiebesök.
– Målet är att skapa trivsel i området, och att de
unga på Seved ska känna sig involverade och ta ansvar för sin stadsdel, berättar Caroline Grgic, fältare
på förebyggarsektionen i Södra innerstaden.
De lite äldre deltagarna kommer att få lära sig vad
ett eget boende innebär, så att de blir bättre rustade
inför ett eget boende.
– Intresset är stort och grupperna är alltid fullsatta, säger Caroline Grgic.
Jobben förmedlas via Malmö stads övergripande
praktiksatning Ung i sommar. Perioden sträcker sig
mellan den 20 juni och 12 augusti.
malmo.se/ungisommar
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
vägar, hus & parker
8
Hyresgästföreningen
öppnar fältkontor på Seved
Sofielunds Folkets hus
boende >> Hyresgästföreningen har öppnat ett fältkontor på Sevedsgatan 4.
– Vi anser att det finns stora brister i hyresgästernas boendesituation hos en del fastighetsägare.
Vi behöver finnas på plats för att kunna göra snabba
besiktningar och ge stöd åt de medlemmar vi träffar,
säger Sten Lundström, enhetschef för lokalt utvecklingsarbete, Hyresgästföreningen.
Kontoret kommer att vara öppet varje onsdag
klockan 13.00–16.30 och bemannat av en jurist. Tanken är att hyresgäster från området ska kunna ställa
frågor och lämna synpunkter på sin fastighetsvärd.
Utifrån synpunkterna tar Hyresgästföreningen beslut om eventuell besiktning.
Fältkontoret är öppet fram till midsommar. Om
behovet kvarstår kommer det att öppnas igen efter
sommaren.
Skisser över den planerade renoveringen och tillbyggnationen av
Sofielunds Folkets hus, som beräknas kosta 25 miljoner.
Kyrka blir bostäder
bostäder >> Bygglov har beviljats för ombyggna-
den av nerlagda Nyapostoliska kyrkan i kvarteret
med Södra innerstadens mest ekivoka namn, Ollonet, på Mäster Henriksgatan.
Kyrkan, som är ritad av domkyrkoarkitekten
Lund Eiler Grebe, byggs om till sex tvåplanslägenheter. Hänsyn ska tas till omkringliggande bebyggelse och den ursprungliga fasaden.
Mesta mötesplatsen
behöver mer plats
Väntar besked om stöd till nysatsning och ombyggnation
­ ofielunds Folkets hus
S
håller tummarna: snart
avgörs om deras länge
emotsedda nysatsning
kan bli verklighet.
Få platser i Malmö lever upp till
beskrivningen ”mötesplats”. I Södra
innerstaden finns stället som kanske
gör det bäst: kulturhuset/lärosätet­
/förenings­inkubatorn Sofielunds
Folkets hus.
Historien började 1995 då föreningen fick flytta in i den anrika folkhögskolan längs Lönngatan. Sedan
gick allt fort: idéer föddes, samarbeten skapades, kontakter knöts;
förening efter förening flyttade in,
och snart strömmade besökare in
från när och fjärran. 16 år senare har
flera tunga föreningar knoppats av
och en omtalad folkhögskola – den
Glokala – har sett dagens ljus. Sofielunds Folkets hus har blivit en
”mötesplats av stor dignitet”, för att
citera stadsdelsförvaltningen.
Men det har också växt fram problem, som nu är akuta: de underhållsrenoveringar som gjorts har inte varit tillräckliga, och huset är nu
fyllt till bristningsgränsen och verksamheterna kan inte utvecklas mer.
Håkan Larsson,
nyckelfigur inom
Sofielunds
Folkets hus,
menar att det nu
är viktigare än
någonsin att ge
utrymme för
gräsrotsinitiativ
och underifrånperspektiv.
SFH:s motto:
"Vi är en öppen
mötesplats dit alla
är välkomna oavsett kulturell, etnisk, social eller
annan personlig
bakgrund."
Därför ansökte huset förra året
om medel till en genomgripande förändring. Förutom en totalrenovering av de befintliga lokalerna, så vill
man glasa in hela innergården och
där skapa utrymmen för scenframträdanden, odlingar, föreläsningar,
matservering, workshops etc.
– På detta sätt skulle fler människor kunna mötas, fler aktiviteter
och bättre lärprocesser erbjudas,
och nya kvaliteter skapas, menar
Håkan Larsson som varit drivande
sedan starten.
– Våra besökare, som utgör basen i våra verksamheter, skulle bli
mer synliga och tillgängliga för omgivningen och i förlängningen för
hela Malmö.
”mötesplatser” – han har själv varit
med om att dra igång några av dem
– men någon risk för överetablering
finns inte. Tvärtom bör man just nu
satsa hårt, menar han.
– Nu finns en kraft underifrån i
detta område som inte fanns för 15 år
sedan, och som man bör ta vara på.
– Jag tror det skulle betyda
mycket för staden Malmö om man
visade att man menar allvar med
sitt signum ”Mångfald, möten och
möjligheter”. Det räcker inte med
satsningar i Västra hamnen för att
bli trovärdig. Det räcker heller inte
med att förfina den kommunala organisationen; det krävs delaktighet
från det civila samhället för att göra
Malmö integrerad och hållbar.
I samband med renoveringen vill
föreningen också skapa en ”modell­
arena” för integration av funktionshindrade, som senare ska kunna exporteras till andra platser i Sverige.
– Idag finns det en grupp med ett
dubbelt handikapp: till exempel somaliern som sitter i rullstol. Även de
grupperna ska känna sig välkomna
hit och kunna delta i alla aktiviteter.
Ombyggnationen beräknas kosta 25
miljoner. Kommunen har sagt ja till
att bidra med 30 procent, från Arvsfonden söks 20 procent.
Från Boverket hoppas man få ett
ok på de resterande 50 procenten.
Så vad gör huset om det inte blir
något stöd?
– Ansöker på nytt nästa år.
Håkan Larsson är väl medveten om
att det i Sofielund redan finns en rad
henrik eklundh paglert
[email protected]
r Läs mer...
Kyrkan blev för
dyr för församlingen så den
såldes och ska nu
bli bostäder.
foto anton daag
Ödetomtägare slipper
böter ännu en gång
bostäder >> Turerna kring ödetomten längs Lönn-
gatan, kvarteret Cykeln, fortsätter.
Fastighetsägaren Thomas Olsgården slipper det
vite som stadsbyggnadskontoret hotat med då han
inte gått vidare med de byggplaner som han lovat.
Han räddas av att en ny detaljplan ska göras för området, vilket tar minst ett år.
Under tiden kan Olsgården fila vidare på det loftkoncept, med inspiration från New York, som han
tidigare presenterat men som då inte fick bygglov.
Enskifteshagen gror igen
foto christian jimenez
sanering. Odlingsnätverket Mykorrhiza fick i höstas
slänga sin skörd från Enskifteshagen då jorden innehöll gifter. Istället för att byta ut den förorenade jorden
valde nätverket tillsammans med gatukontoret att med
fytoextraktion sanera marken. Detta innebär att gifterna
dras ur marken med hjälp av växter. Saneringsprojektet
har tilldelats kommunens miljöanslag på 245 000 kronor. Arbetet ska fungera som pilotprojekt för saneringen
av förorenad mark. mykorrhiza.se
sofielund.org
Myndigheter ingriper mot katastrofboende på Seved
Räddningstjänsten har
under våren dömt ut flera
lägenheter på Seved.
En takhöjd på under två meter,
kackerlackor, råttor och mögel – det
var vad Hyresgästföreningen och
miljöförvaltningen mötte när de besökte en lägenhet på Olofsgatan.
Resultatet: ett blixtbesök av Räddningstjänsten som genast beslöt att
utrymma lägenheterna.
– Man bor inte i en källare på det
viset, i Sverige 2011, sa Tommy Skeppland från Räddningstjänsten Syd.
Hjalmar Falck, områdeskoordinator
på Seved som just nu kartlägger lägenheter i området, är mycket nöjd.
– Äntligen får det arbete vi bedriver full effekt. Det är närmast
unikt att man gör detta så snabbt.
Representanter från Hyresgästföreningen och tillsynsenheten i
Södra innerstaden meddelade hyresgästerna om beslutet, och erbjöd
dem alternativa bostäder.
– Det är bra att de hjälper oss, jag
bor hellre på gatan än så här, säger
Christoffer Correa, en av hyresgästerna i som bott i källaren.
Han har bott i lägenheten sedan i juni och menar att situationen blivit allt värre. I höstas fanns
inget varmvatten och under vintern fungerade inte elektriciteten
på tre månader.
janina sjöström
& henrik
eklundh paglert
[email protected]
r läs mer
Räddningstjänsten kommer att
fortsätta kontrollen av fastigheten,
där det bland annat saknas säkra
utrymningsvägar och bygglov.
Samtidigt fortsätter stadsdelsförvaltningen sin kartläggning av
lägenheterna på Seved.
malmo.se/
seved
I källaren Olofsgatan kostade 12 kvadratmeter 3 500
kronor i månaden att hyra – då ingick varken el, vatten
eller värme.
foto anton daag
annonssida
förändra och bejaka - ditt och andras liv
Rolfsgatan 16 Malmö - 040-88 225 - www.glokala.se
nr 2 sommaren 2011.tips, smicker eller ris: [email protected]
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
DINA SIDOR
10
Social rådgivning direkt i din smartphone
fakta
Håll koll med appar
Oavsett om du eller hunden är nödig är detta appen för dig. Appen Mal­
mö stad ger dig snabb koll på
stadens hundrastplatser, temalek­
platser, cykelpumpar och offent­
liga toaletter. Här går också att
felanmäla, ställa frågor och komma med synpunkter. Dessutom visar den alla lediga jobb inom Malmö stad.
Appen Skolmaten visar
vilken maträtt som serveras i skolan. Appen är också ett hjälpmedel till föräldrar för att undvika laga likadan
mat hemma.
fotnot: Apparna finns både för
­Iphone och Android. Ladda ner i
App Store eller Android Market.
Soctanter – snart i
en app nära dig
Sedan Soctanter på nätet startade 2007 har antalet användare ökat stadigt och numera kommer det frågor även från folk utanför Malmö. För att frågorna ska bli
ännu fler lanseras nu webbforumet som en app.
foto jenny ljunggren
Södra innerstadens socialtjänst var pion­
järer när Soctanter på nätet startade 2007.
Nu lanseras Soctanterna som app för smart­
phones, ett steg för att göra den nätbaserade
frågelådan ännu mer tillgänglig.
Idén kläcktes i vintras när Madeleine Candia, enhetschef i Södra innerstaden, läste en tidningsartikel
om mobilapplikationer.
– Jag läste en bra artikel om
­a ppar i Svenska Dagbladet och
jag insåg att det är precis detta vi
ska satsa på. Plötsligt kändes datorn otymplig, jämfört med telefonen som man nästan alltid har
med sig.
– Vi måste befinna oss i de forum
som står till buds, där folk finns. Genom att flytta in vårt forum i män-
niskors telefoner blir det mycket
lättare för folk att komma i kontakt,
säger Madeleine Candia.
sörjningsstöd, hemtjänst, mobbing,
hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och mycket mer.
Soctanter på nätet började som ett
projekt i Södra innerstaden år 2007,
där målgruppen var ungdomar 1822 år med missbruksproblem. Men
i takt med att fler och fler hörde av
sig även i andra frågor, utvecklades
forumet.
Idag drivs det som en offentlig
tjänst för hela Malmö stad och det
går att få svar på alla frågor som rör
kommunens sociala service – för-
Frågorna spänner över ett brett fält
och svaren skrivs ofta i samråd med
expertis från olika håll.
Bland inläggen finns ett från en
tonåring som är orolig över att bli
utkastad hemifrån; en småbarnsförälder med en psykiskt sjuk anhörig beskriver en desperat situation och undrar vilka vägar som
finns för att begära tvångsvård. En
ung pojke skriver om sin svårighet
Stadsdelspolitikerna om att vara nåbar via webben
Tonni Anders­son (SD).
Ledamot i stadsdels­
fullmäktige.
My Gillberg (MP).
Ordförande i stads­
delsfullmäktige.
Allt fler kommunala verksamheter görs tillgängliga och interaktiva
på webben – bra eller dåligt?
– Att kommunala verksamheter
och serviceinstanser finns på webben
är utmärkt. Det underlättar för allmänheten att finna svar på sina frågor
samt att enklare kunna få sitt behov
av offentlig service tillgodosedd.
Allt mer av kommunens kommunikationsarbete sker
via bloggar, FB, appar etc – bra eller dåligt?
– Bloggar och såkallade appar används företrädesvis av
teknikintresserade i arbetsför ålder och sannolikt inte så
mycket av pesionärskollektivet.
Det är en positiv utveckling som stimulerar till ytterligare utvecling av dessa tekniker. Det är dock viktigt att sökning efter kommunal information är både enkel, transparant och tillgänglig samt kostnadsfri. Information om hur
sökning på webben går till behöver ytterligare utvecklas.
Medborgardialoger och idéutbyten kan dock ske parallellt i flera forum, det är viktigt att korta avståndet mellan
de politiskt förtroendevalda och medborgarna.
Allt fler kommunala verksamheter görs tillgängliga och interaktiva på webben – bra eller dåligt?
– Att kommunal service och dialog
moderniseras på det här sättet är toppen. Se till exempel på Gatukontorets
kundservice på malmo.se, lysande! Att
man också via intressegrupper och
snabba nyhetsbrev och evenemang
på bl a facebook, kan ha en stor mottagargrupp som man utan större
kostnader kan föra ett samtal med är också jättebra.
Allt mer av kommunens kommunikationsarbete sker via
bloggar, FB, appar etc – bra eller dåligt?
– Det är ett utmanande utvecklingsfält för demokratiarbete, den
nya tekniken gör det möjligt att snabbt ta in åsikter och förslag från
medborgare, men det finns en del praktiska problem. Allting som
kommer in till kommunen är offentlig handling men att diarieföra
och hålla uppgifter och "brev" inkommet via sociala medier tillgängliga i arkivform är knepigt. Ofta finns det inte tillräckligt med tjänstemannaresurser med kompetens att organisera det. En annan svårighet är snabbheten i informationsspridandet och den stora mängden,
samt att programutvecklingen också går så fort att man knappt hinner med att vara uppdaterad än mindre att bearbeta materialet.
Inte desto mindre är det en framgångsväg för att hålla liv i diskussionen om kommunala frågor och att engagera intresserade medborgare.
På malmo.se/si-tidningen hittar du mer information om politikerna
att hitta kompisar i skolan,­och någon annan undrar om man har rätt
att resa utomlands när man har
försörjningsstöd.
Svaren ska vara genomarbetade och ge information om vart man
kan vända sig och hur man praktiskt
tar sig vidare.
– I en svår situation handlar det
ofta om att kunna ge handfasta råd.
Man behöver telefonnummer och
kontakter till vart man kan vända
sig, säger Rebecka Ingloff.
Sedan ett år är hon en av stadsdelens två social­sekreterare som
Senast klubbat

Miljö och trafik på stadsdelsfullmäktiges möte (27/4)
w Miljönämndens förslag till handlingsprogram för klimat- och miljöarbetet väckte uppståndels; alliansen
ställde sig inte bakom de 25 punkterna i programmet.
Bland annat reagerade man mot att biltrafiken får stå
tillbaks till förmån för utvecklad kollektivtrafik.
w Ett förslag hade inkommit till stadsdelsfullmäktige­
om förbättringar i gaturummet utmed Nobelvägen,
mittemot Falsterboplan. Fullmäktige ansåg att förslaget innehåller goda argument men eftersom det
ställts av ett företag lever det inte upp till kriterierna för ett medborgarförslag. Förslaget lämnas därför
över till tekniska nämnden.
w Ett förslag som däremot inkommit från en medborgare handlar om förbättringar av trafiksäkerheten vid
Upplandsplan. Eftersom en förskola nu öppnas på
Norrtäljegatan är Södra innerstadens stadsdelsfullmäktige särskilt angeläget om att säkerheten för fotgängare ska vara god i området. Ärendet överlämnas
nu till tekniska nämnden som ett medborgarförslag.
w Stadsdelsfullmäktige antog nya riktlinjer och tillvägagångssätt för beslut för bidrag ur utvecklingsfonden, en årlig pott på 300 000 kronor. Alliansen reserverade sig mot detta. Moderaterna ville att nämnden
ska besluta om hur pengarna ska fördelas.
w Förvaltningen fick i uppdrag att utöka läxhjälpen
vid varje skola till att omfatta minst en timme dagligen,
fyra dagar i veckan.
Läs mer på malmo.se/sodrainnerstaden
Nästa fullmäktige: 25/5, 22/6 & 31/8
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
VILL DU VETA MER OM södra innerstaden? Besök malmo.se/sodrainnerstaden
DINA SIDOR
11
Nya appen: säkrare
och lättare att nå
Soctanterna Therese Richardsson och Rebecka Ingloff är de två socialsekreterare som döljer sig bakom Soctanter på nätet-konceptet, där vem som helst
kan ställa anonyma frågor och få professionella svar. I mitten sektionschef
Theodora Fotiadou Kalaris.
foto jenny ljunggren
jobbar med social rådgivning på
forumet.
– När det handlar om väldigt
komplexa frågor hämtar vi ofta in
kompetens från våra kollegor inom Barn och familj, vuxenenheten,
vård och omsorg, familjerättsbyrån,
etc, för att kunna ge så heltäckande
svar som möjligt, säger hennes kollega Therese Richardsson.
De verkar båda ganska nöjda med att kalla sig just soctanter,
ett namn som i början väckte viss
uppståndelse.
– Det är ett roligt namn och det
väcker fortfarande uppmärksamhet. Det är kul att kunna ironisera
lite över den negativa bilden av en
soctant, ta namnet tillbaka och göra något bra av det, säger Therese
Richardsson.
Idag har forumet mellan 3 000 och
upp emot 50 000 träffar i månaden
(rekordet sattes i januari).
Alla svar modereras och granskas innan publicering, och var och
en som skriver uppmanas att använda ett alias istället för sitt riktiga
namn. Detaljer som gör att personen kan bli identifierad tas bort eller ändras.
Genom att den som skriver är
anonym kommer många frågor och
funderingar som troligen inte hade
kommit fram i ett telefonsamtal eller vid ett möte med socialtjänsten
personligen, menar sektionschefen
Theodora Fotiadou Kalaris.
– Här kan man också få svar betydligt snabbare än om man tvingas
stå i kö för ett möte med sin handläggare. Tanken är att människor
ska kunna få genomarbetade svar
och information som de sedan kan
gå vidare med, säger hon.
johanna g jimenez
[email protected]
r Läs mer...
webapps2.malmo.se/soctanter/
fakta
Soctanter på nätet
w Webbforumet har gått till final
i "Guldlänken”, en nationell tävling
där landets kommuner tävlar om
priset för den mest innovativa offentliga e-tjänsten.
Dessutom har tjänsten nominerats
till ”Götapriset”, som sedan 1989
delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.
Fler och fler av kommu­
nens webbtjänster blir till­
gängliga mobilt. Senast var
det Soctanterna som blev
möjliga att nå via mobilen.
gemensam dator i hemmet och då kan
det vara känsligt att sitta hemma och
vräka ur sig om sina hemförhållanden,
då är det lättare att göra det från sin telefon, säger Mattias Nordgren.
– Vi har uppgraderat diskussionsforumet och anpassat systemet till resten av Malmö stads
webbtjänster. Målet är att alla
webbtjänster inom Malmö stad så
småningom också ska finnas tillgängliga på mobila enheter, säger
Mattias Nordgren.
Han jobbar på stadskontorets itavdelning, bland annat med att se
till att de olika tekniska systemen
inom Malmö stad funkar bra ihop.
Under arbetet med att anpassa den
nya webbapplikationen till resten av
it-miljön har han också väglett i tekniska frågor.
Idag är webbforumet uppgraderat
även när det gäller säkerhet.
År 2008 blev Soctanter på nätet
granskade av Datainspektionen,
som krävde att man bättrade på säkerheten och hade en rad frågor om
hur man behandlade personuppgifter, IP-nummer och e-postadresser.
Malmö stad valde att stänga forumet och under en sex månader
lång paus arbetade man för att skärpa säkerheten. Man har aldrig behövt registrera sig för att skriva inlägg i webbforumet och inte heller
har några personuppgifter registrerats eller sparats. Men dagens upplaga av Soctanter på nätet är ändå
långt säkrare än den första versionen, oavsett om man når forumet via datorn eller telefonen, säger
Mattias Nordgren.
– Men för telefonerna kan man
säga att säkerheten kommer på köpet. Dagens modeller försöker alltid
ansluta med en säker förbindelse
Soctanter på nätet är en webbaserad
applikation, vilket betyder att den
funkar för många olika typer av telefoner, och inte bara Iphone och telefoner med Android.
– Att tjänsten nu finns tillgänglig
för telefonen gör givetvis mycket för
tillgängligheten. Många har bara en
Chatfunktion ska nå fler
brotts­utsatta
STÖD>> Till Malmö stads stödcentrum kan man
vända sig om man blivit utsatt för misshandel, rån,
hot och andra brott. Sedan april kan man även chatta med dem.
– Med chatten hoppas vi fånga upp fler unga som
vill ha råd och stöd, men också deras föräldrar. Att
lyfta telefonen och berätta att man inte reder ut en
situation kan ta emot för vem som helst, säger Arash
Zinat Bakhsh, sektionschef på Plattform Malmö,
som ansvarar för chatten.
Via webbtjänsten Soctanter på nätet
kan man få svar på sina frågor inom
24 timmar. Frågelådan fungerar som
ett komplement till bokade besök på
socialkontoret. Mattias Nordgren
jobbar på stadskontorets it-avdelning och har tillsammans med en
konsult sett till att den nya web­
applikationen fungerar ihop med
resten av Malmö stads it-miljö.
foto jenny ljunggren
om detta erbjuds från webbplatsen
och all trafik på Soctanter på nätet
sker krypterad.
johanna g jimenez
[email protected]
r Läs mer...
webapps2.malmo.se/soctanter/
Frågor på chatten kan förutom stöd
till brottsutsatta även handla om
­föräldrars oro kring sitt barns skolgång eller alkohol­vanor, en ungdoms
relation till ­familjen och liknande.
Chatten är öppen vardagar 816.30 (tisdagar till 20) och nås via
malmo.se/plattformmalmo. Den
som tar kontakt chattar anonymt och direkt med en
socionom.
Stödcentret nås även på telefon 040-34 92 92, tisdagar-fredagar 9–14.30. Man kan vara anonym och
det är kostnadsfritt.
malmo.se/plattformmalmo
Läsarpanelen om deras webbvanor
1.Vad tycker du
om att allt fler
kommunala
verksamheter
görs tillgängli­
ga och interak­
tiva på inter­
net? Använder
du några själv?
2. Skulle du
vilja kunna
göra mer saker
generellt via
webben istäl­
let för via post,
telefon etc?
1. Jag tycker att det är
bra att många kommunala verksamheter är
tillgängliga på internet
eftersom det underlättar arbetet för männi­
skor. Själv använder jag
inte några särkilda men
om jag skulle använda
så skulle det underlätta
arbetet för mig.
2. Ja, det skulle jag.
Det är lättare via webben, man kan i lugn och
ro kan kolla upp det
man behöver, men ibland kan det vara bättre
via telefon eftersom
det kan vara svårt att
förklara vissa
saker via
webben.
Sabah Hameed, 52,
bor på Södervärn
1. Bra, för många använder internet och facebook idag. Det måste
dock fortfarande finnas
andra forum för dem
som inte har tillgång till
dator och internet. När
jag söker information
och kontakt med kommunala verksamheter
använder jag nästan
alltid internet.
2. Jag tycker att det
är ganska lagom just nu.
Möjligheten att kunna
ringa måste finnas
kvar, speciellt om det
är något som behöver
diskuteras eller problematiseras vidare.
När det gäller
enkla och
allmänna
frågor och
svar är
internet
bra.
Pernilla Håkansson, 32,
bor på Möllevången
1. Jag tycker det är på
både gott och ont. Det
är bra men mest för
ungdomarna, många
äldre har inte tillgång
eller behärskar tekniken och då hamnar
man lätt utanför.
Det borde finnas båda
möjligheterna; att även
kunna ringa och besöka
där man har ett ärende.
Själv använder jag
inga e-tjänster då jag
inte har ínternet.
2. Jag är lite tveksam. Jag tycker att det
är trevligare att prata eller göra ett besök.
Kerstin Ekström, 71,
bor på Arildsgatan
1. Det är bra. Men inte för
oss äldre och pensionärer. Det är lättare för
ungdomarna, de använder datorer och webben
hemma och som en del
av undervisingen i skolan. Min dator ligger för
nuvarande i träda men
när jag använde den var
det inte till sådana här
ärenden.
2. Nej, jag är nöjd med
som det är, jag når dit jag
ska. Men jag är inte helt
emot att använda webben till mer - jag är bara
ovan och osäker.
Alf Rojler, 63,
bor på Lönngården
1. Det är bra, så länge man
inte utesluter möjligheten
för människor som inte
har tillgång/kunskap till
datorer att kunna nå kommunen via telefon. Just
att använda webben för
att nå kommunala verksamheter har jag ingen
större erfarenhet av, men
jag använder till exempel
"mina Vårdkontakter" för
att boka tid hos doktorn
samt Försäkringskassans
e-tjänster när jag behöver
anmäla vård av sjukt
barn, det är smidigt.
2. Nej, jag är nöjd med
att jag i dagsläget kan
välja både webben samt
post och
telefon.
Anna Entin, 28,
bor på Möllevången
1. Jag tycker det är bra
att möjligheten finns
så länge man inte gör
begränsningar i de
traditionella formerna.
Själv är jag dålig på att
använda mig av dem
men skulle vid behov
absolut göra det.
2. Javisst, kan man
spara in tid på att slippa
sitta i långa telefonköer eller vänta på svar
via brev och samtidigt
slippa kostnaderna
som detta innebär så
varför inte!
Jimmy Pettersson, 34,
bor på Möllevången
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
MITT I SI
12
"den ultimata guiden till folkparken"
Sommaren
i Folkets park
Högsäsongen i Folkets park har just inletts – en park som genomgått en otrolig
utveckling de senaste tio åren. Parkchefen, Mårthen Gunnarsson, steg på sitt nya
uppdrag i början av året men har ännu inte blivit bekväm i skorna.
– Jag har snarare börjat
gå in skorna, och kän­
na var de skaver. Det
vill säga, jag har bör­
jat se vilka de stora
utmaningarna är för
att Parken verkligen
ska kännas som
malmöbornas na­
turliga mötesplats,
säger Mårthen
Gunnarsson,
parkchef.
på grund av höga
kostnader i samband med en förestående renovering.
Hjulet såldes och
kördes på långtradare till Ukraina.
– Det kommer
ingenting och ersätter pariserhjulet i år.
Men vi har funderat
på vad vi kan ha istället i framtiden. Någon
form av landmärke, som
sticker upp och tar plats
bör vi ha, säger Mårthen
Gunnarsson.
Mårthen Gunnarsson vill gärna att par-
ken ska vara en mötesplats för alla
människor.
– Jag vill att alla oavsett ålder,
kultur eller etnicitet ska känna att
Folkets park är ett schysst ställe
och att det som jag gillar finns där,
säger Mårthen Gunnarsson.
Parkchefen har en vision av Folkets park där alla kan hitta något
som lockar. Det kan vara en attraktion, ett café, att ligga och sola på
gräsmattorna eller varför inte utomhusbio en sommarkväll?
Under hans uppväxt i Örebro
fanns det inte något som liknade
Folkets park.
– Det fanns en park men där
spelades bara dansbandsmusik en
fredag i månaden. Sedan hade de
en ungdomsfestival vartannat år,
men mer än så fanns där inte, säger
Mårthen Gunnarsson.
Det numera nedmonterade pariserhjulet var för många en malmösiluett. Tyvärr fick hjulet monteras ner
Mårthen
Gunnarsson,
parkchef
Ålder: 32
Bor: Kronborg
Topp 5 i Folkets
Park:
1. Påfågeln
2. Woodland (Den
lilla skogsdungen
med stigar)
3. Far i Hatten
4. Jaktpaviljongen
5. Lekplatsen
Vad mer kommer sommaren att
bjuda på?
– Vi hoppas att kunna överraska med småsaker runt om i parken.
Jag vet till exempel att det kommer att vara en konstig gympaform
där man ska röra sig på bänkarna, trapporna och andra föremål
i parken. Vi har också satt upp
röda bodar där vi kommer ta emot
idéer om vad som ska hända. Vi
har till exempel fått in förslag på
bokutlåning, fruktförsäljning och
hårklippning.
Anton Daag
[email protected]
r Läs mer...
malmofolketspark.se
Högtrycket är på väg in över
Folkets park och parkchefen
känner på sig att säsongen kommer bli lyckad.
– Det känns som att
det blir en bra sommar. Vi
behöver inte själva stå och
slå på stora trumman. Fokus ligger redan på de stora sakerna som de nyrenoverade Moriskan och Amiralen. Far i
Hatten som i år har ny krögare drar
igång sin första riktiga säsong. Tittar vi framåt ett år har vi fotbollsEM på storbild som en stor händelse, säger Mårthen Gunnarsson.
Var kommer du att hänga i sommar?
– Jag kommer att hänga på
Friskis & Svettis träningspass och
på utomhusbion. En arbetsdag: kolla mejl, betala lite räkningar, sen gå
ner och köra ett Zumba-pass. Tillbaka in och jobba, ha några möten
och sen på kvällen gå på utomhusbio. Sämre kan man ha det.
Amiralen
Beskrivning: Efter en tid i träda är
Amiralen åter tillbaka. Étagegruppen
har renoverat danspalatset och bjuder
bland annat på "Danzkvällar" i sommar.
Vad blir sommarens största
­hap­pening?
– Det är tveklöst Tina Turner Tribute Simply the best! En fartfylld showkväll
med alla Tina Turners rockhits framförda av Gladys del Pilar, orkester och
dansare. För Malmös danspublik har vi
Scotts, Wizex och Larz Krizters på scen,
säger Rebecca Skoog, verksamhetschef Amiralen.
Öppettider: Beroende på evenemang
Entré: Varierar
Hemsida: amiralenmalmo.se
Stora scenen
Beskrivning: Stora scenen har blivit en
samlingsplats för olika events. I sommar
återkommer Lebatos musikpicknickar (sid
14), Friskis & svettis gymnastikpass och utomhusbion.
Vad blir sommarens största
hap­pening?
– Baobab-festivalen (se sid 14), första helgen i juli, tror jag har chansen att bli riktigt
häftig, säger Mårthen Gunnarsson, parkchef Folkets park.
Öppettider: Baobab-festivalen 2–3 juli
Utomhusbio 17, 24, 31/7 och 7/8. 22.00
Entré: Fri entré
Hemsida: malmo.se/sommarscen
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
VILL DU VETA MER OM södra innerstaden? Besök malmo.se/sodrainnerstaden
MITT I SI
13
Barnens scen
Beskrivning: Håller till i det gula runda huset, som förr var en dansrotunda. Nu är det
­teater-, dans- och cirkusuppsättningar för
barn som gäller. Här anordnas också kurser
och workshops.
Far i hatten
Beskrivning: Far i Hatten, parkens äldsta
uteservering med anor från 1890-talet har
fått nya krögare. De slår nu upp portarna
efter en tids renovering och upprustning.
Vad blir sommarens största hap­pening?
– Det är omöjligt att välja ut ett av evenemangen. Men man får i alla fall inte missa premiären av programmet som startar den 28 maj
med Doris och Knäckebrödrarna, eller kanske barnens egen utställning inne på Barnens
scen, som Kringlan från Gabba Gabba-gänget
inviger den 6 juni, sedan flyttar verksamheten
ut i parken. I juli händer det saker varje dag så
håll koll på programet. I augusti avslutas sommaren med clownfestival, säger Kicki Malm,
verksamhetsansvarig Barnens Scen.
Vad är sommarens största happening?
– Vårt största och populäraste event blir
vår Pop-quiz. Det är en tävling med allmänna musikfrågor. Quizen är gratis och
sker varannan vecka. Förra året hade vi
runt 300 personer som deltog, säger Petter Lundin, hovmästare Far i Hatten.
Öppettider: Tisdag-fredag 10.00–01.00,
lördag-söndag 10.00-18.00
Entré: Överlag gratis
Öppettider: Beroende på evenemang
Hemsida: farihatten.com
Entré: Överlag gratis
Hemsida: barnensscen.nu
Äventyrsgolf
Beskrivning: Äventyrsgolfbanan döpt "Malmö i våra hjärtan" är en modern variant av den klassiska minigolfen. Banorna har ett Malmötema och tar dig till stadens mest
kända landmärken i miniatyrformat till exempel en åtta
meter lång Öresundsbro och ett fyra meter högt Turning
Torso. I anslutning till golfbanan ligger en glassbar.
Vad blir sommarens största hap­pening?
– I sommar anordnar vi en golftävling som hyllning av
60-talets heta Klubb Bongo som låg på Friisgatan. Grundaren numera känd som krögare Dan Walterström kommer självklart att stå för musiken. Datumet är inte spikat
än så håll koll på vår hemsida, säger Fredrik Persson, driftansvarig Malmö äventyrsgolf.
Öppettider: Varje dag. Maj 11.00-20.00 juni-augusti
klockan 11.00-22
o
ra
ill
u
r
st
i
at
wifi!
Du vet väl att
på gräsmattan
framför och bakom
Rosen finns gratis tråd­
löst internet.
Gå in på malmofolkets­
park.se för att läsa hur
det fungerar.
illustration samira nassadjpoor
Moriska
paviljongen
Beskrivning: 2010 stod det klart att kulturföreningen Re:Orient tar över Moriskan. Byggnaden genomgår en omfattande renovering och slår upp portarna
innan midsommar. Tre scener ska fyllas
med konserter, klubbar, seminarier och
stå-upp för totalt 1 500 personer.
Vad blir sommarens största
­hap­pening?
o
n
o
Entré: 70 kr för vuxna, 50 kr för barn
Hemsida: malmoaventyrsgolf.se
r
Nassadjp
S ami
!
G
IN
L
V
TÄ
Se hela Malmö
i Folkets Park!
Malmö Äventyrsgolf är en modern upplevelseanläggning – äventyrsgolf. Spelet går
under, över och runt några välbekanta Malmö-sevärdheter som t ex Öresundsbron,
Kronprinsen och Turning Torso. Förutom golfbanan finns en modern glassbar med smarrig
Ben & Jerry's glass runt hörnet också Folkets Parks restauranger.
TÄVLA OCH VINN
GOLF OCH GLASS FÖR 2 PERSONER
Skicka in rätt svar till oss på [email protected]
(ange namn, adress, telefonnummer, e-mail och rätt svar i ett mail till oss!)
Hur hög är Turning Torso-ikonen som står för spelutmaningen
på hål 11 vid Äventyrsgolfen i Folkets Park:
4,5 meter, 2 meter eller 8 meter?
– Det blir onekligen vår inflyttningsfest
den 16 juni. På programmet står mingel,
dans, tal och allt som hör till, säger Ozan
Sunar, verksamhetschef Moriskan.
PRISER
Öppettider: Inflyttningsfesten 18.00–
20 andrapriser
sen in på natten. Annars, beroende på
evenemang
Entré: Varierar
Hemsida: moriskapaviljongen.se
5 förstapriser
vinnarna får golf och glass för 2 personer (värde ca 200-250:-)
vinnarna får 2 fribiljetter till golfen (värde 100-140:-)
ÖPPETTIDER 11-22 alla dagar juni, juli & augusti
●
11-20 alla dagar maj & september ● 11-19 fre-sön april & oktober
nr 2 sommaren 2011.tips, smicker eller ris: [email protected]
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
KULTUR & nÖJE
14
Festivalsommar i SI
H
Möllans nästa stora musikexport?
är listar vi stora och små fester för
dig som tillbringar sommaren i city.
w
Den 18 juni 13.00-19.00 är det torgfest på Sevedsplan.
Det blir en fest full av grillning, dans, lekar och musik.
Ett arrangemang av Barn i stan, Områdesprogrammet,
MKB, Stadsodlingar i Malmö och flera andra. Och i september ryktas det om en gatufest på Rasmusgatan.
På Facebook I love Seved
w
Möllevångskarnevalen fortsätter att paradera genom
Möllans gator. Festen äger rum den 30 juni. Men redan
den 28 maj hålls uppvärmningskarneval. Samling 12.00 på
Möllevångstorget. Tåget vandrar genom Möllans gator till
Sevedsplan och vidare till Sofielunds Folkets Hus och inleder
Sofielundsfestivalen!
mollevangskarnevalen.com
w
Den årliga folkfesten Sofielundsfestivalen går av stapeln den 28 maj 11.00-18.00. Minifestivalen som håller till
på Sofielunds Folkets Hus bjuder på teater, uppträdanden, festivalyra, loppis, musik, mat med mera.
sofielund.org
w
Har du inget planerat till midsommar? Precis som
förra året bjuder föreningen Lebato på musikfestival
i Folkets park. Ta med filt, en korg med mat och dryck så
bjuder föreningen på toner från liveband och DJs. 14.00–
23.00. Fri entré. (Musikpicknickarna arrangeras varje
lördag i juni-juli.)
lebato.blogg.se
På Facebook Lebato Malmö
w
Efter förra årets premiär på Sibbarp flyttar folkfesten Ba­
obab-festival in i Folkets park. Under två dagar, 2–3 juli,
bjuds det på konserter, konst, workshops och marknadsstånd.
Arrangörer, artister och andra medverkande arbetar gratis.
Pengarna som kommer in under festivalen går till utvecklingen av Baobab School i Guinea i Västafrika. Fri entré.
baobabfestival.se
w
Det tänjs på stämbanden när Gitte Pålsson bjuder
upp barnen till allsång i Veckans djur. Tillsammans med barnen sjunger och spelar hon sånger om
de olika djuren runt om i parken. Frank Madsen från
terrariet visar ormar och spindlar och Arken visar
tama husdjur som marsvin, kaniner och hästar. Allsången hålls varje torsdag 13.00 hela juli i Folkets park.
Fri entré.
barnensscen.nu
Skillas låtar växer fram i replokalen i ett gemensamt skapande där alla förstår varandras konstigheter. Så förklarar Vanja Gottlow,
w
Av Malmöbandet Skillas
låtar på Spotify lyssnas det
allra mest på covern av Ro­
byns Dancing on my own.
Sist men inte minst ett tips om Natur- och kultur­
bussen som arrangerar en massa roliga åkturer.
naturochkulturbussen.se
@
Tipsa oss gärna om sådant som
händer runt din knut: tidningen.
[email protected] eller 040-34 51 42.
ANNONS
Gör som alla andra
– unna dig lyxig
hemgjord glass från
Egensinnigt fr
– Vi vann en cover-tävling av
årets låtar på P3 Guld och beslöt oss
då för att spela in den, säger Vanja
Gottlow, som SI-tidningen träffar i
hennes lägenhet på Torekovsgatan,
där fyra av fem Skillor träffats för att
repa.
Annars är Skilla mest kända för
sin egenproducerade och egensinniga musik – allt framvuxet ur en
gemensam känsla för det som känns
rätt för just dem.
Redan i tioårsåldern hade grann-
barnen Elin Hörberg och Amanda
Savbrant ett eget rap- och operaband med trummaskin. I gymnasiet
lärde de känna Vanja Gottlow och
Nina Christensen och fröet till
Skilla var sått.
År 2008 anslöt Lisa Godin från
Umeå och treårsjubileet firades i
våras med en konsert på Debaser
samtidigt som singeln Dancing on
my own släpptes.
– Den spelade vi in tillsammans
med Jens Andersson från The Ark i
9 Volt Studio i Södra Sofielund. Det
var nog för att vi blivit så trygga i vår
egen musik som vi kunde göra en
cover, säger Nina Christensen.
Sedan dess har det blivit ännu en
cover som släpptes i april av Billie
the Vision & the Dancers, ett annat
Malmöband.
Alla fem i Skilla har i olika perioder
varit bosatta i Södra innerstaden
och tre av dem bor fortfarande kvar
i stadsdelen.
– Möllan har från början varit
som en musikalisk magnet för oss,
säger Elin Hörberg.
– Vi har alltid kommit hit för att
umgås, lyssna på musik och själva
spela, tillägger Vanja Gottlow.
Nina säger att kring Möllan finns
alla steg på musiktrappan, från de
minsta till de största.
Skillas musik har kallats allt från
dramatisk till experimentell pop.
Att det är pop kan de enas om,
liksom att inspirationen och favoritmusiken skiftar hela tiden.
– För oss är det inte viktigt att
sätta etikett på det vi gör. Musiken
växer fram i replokalen där vi tillsammans arrangerar och presenterar material inom en stor genre som
rymmer mycket. Det känns som ett
naturligt skapande, säger Lisa Godin.
Elin Hörberg påpekar att vanligtvis kompas en kvinnlig soloartist
Konstig sommar i SI
Om du är diabetiker, laktosintolerant,
allergiker eller vegan har vi även
glassen för dig!
Föreningsgatan 30, 211 52 Malmö
Öppettider: Alla dagar 12.00 - 20.00
[email protected]
www.isabellaglass.se
En stor talang sa dom, självporträtt av
Alexandra Kucharska i skala 1:1, utställd på
Malmö Art Academy. foto konstnären
Kucharska avslutar
våren på Skånes konst
konst >> Skånes konstförenings sista ut-
ställning innan sommaren blir med malmöbaserade Aleksandra Kucharska. Född 1981
har hon gjort sig ett namn med sina skira
kolteckningar och realistiska gipsskulpturer i naturlig storlek. Utställningen pågår till
24 juni. Parallellt visas en stor videoutställning med verk från olika konstnärer från hela
världen.
I galleriets särskilda del Scen för liveoch cross-overkonst blir det återbesök av
performancekollektivet Nongrata. Under
namnet "Scandinavian Performance Tour"
utlovas spektakulära performancekvällar
mellan 2 och 5 juni.
Skånes konstförening har stängt under
sommaren och öppnar 2 september med utställningsprojektet "Sisyfos Minigolfklubb",
då ett norskt konstnärskollektiv tillsammans
med lokala gäster kommer att bygga vansinniga, gigantiska minigolfbanor.
skaneskonst.se
"Laserturken ska ta
över Che
Guevaracafé på
Seved"
hört på stan,
­SI-tidningen gick
till botten med
ryktet och det
visade sig vara
falskt. Men vad
hade Fadi, som
han egentligen
heter serverat,
kaoskaka och
­KAoskaffe?
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
VILL DU VETA MER OM södra innerstaden? Besök malmo.se/sodrainnerstaden
KULTUR & nÖJE
15
Nytt på webben
Skatan tar vad den vill ha, därför har Skilla gjort
den till sin mascot.
Carl Nordlund, skaparen av sajten möllevången.net
FOTO PRIVAT
Hej där, Carl Nordlund,
grattis till stipendiet från SEstiftelsen. Vad ska du göra
med pengarna du fått?
– Det innebär att jag nu kan jobba ett par veckor
med nylanseringen av hemsidan Möllevången.net.
Sajten har legat på hyllan ett par år men får snart
åter se dagsljus.
För dem som inte minns, vad är Möllevången.net?
– En communitysajt som Facebook. Skillnaden är
att Möllevången.net ska vara en lokalförankrad mötesplats för boende och verksamma i området.
Varför är det så viktigt att en sådan här sajt finns?
Nina Cristensen, Lisa Godin och Elin Hörberg sin musik. Amanda Savbrant kunde inte närvara vid intervjun.
foto jenny ljunggren
rån Möllevången
av en mer anonym grupp.
– Det kan nog vara förvirrande
för utomstående med en kvinnlig
grupp där alla är lika delaktiga, tror
Nina Christensen.
Hennes mål är ett slags organiskt
berättande, en historia med både
ljus och mörker, inte bara i text utan
särskilt i musiken.
Fastän Skilla i år promotas både i
USA och Australien kan de ännu inte leva på sin musik.
Elin Hörberg har ett eget företag där hon musicerar på egen hand
och driver kulturarrangemang.
Nina Christensen är utbildad
glasblåsare och kombinerar gärna
sitt arbete i glas med musiken. Nu är
det café och restaurang som är födkroken, liksom för Vanja Gottlow.
Lisa Godin halvtidar som biografmaskinist och Amanda Sav-
brant som inte kan inte vara med
under intervjun, är tågvärd.
– Men hon kompar i projektet "Jag är min egen Dolly" och var
med i Skavlan – det måste du skriva!
uppmanar kompisarna.
– Det händer ofta att vi sitter i
turnébilen och väntar på någon ytterligare, innan vi upptäcker att vi
redan sitter där allihopa!
CAJSA CARRÉN
[email protected]
r Läs mer...
I den närmaste framtiden ligger
bland annat två kvällar som kompband till Malmö Sommarscens allsång i Pildammsparken.
Skilla samarbetar också med
Musik i Syd för att verka som förebilder för unga tjejer som vill bli
musiker. Förutom någon festivalspelning i sommar ska de repa in låtar till nästa album.
Skillas maskot är en skata.
– Den tar vad den vill ha, det vill
vi också göra, skrattar de.
Och bandnamnet? Det är påhittat och syftar på en imaginär sjätte
medlem, berättar Nina Christensen.
.skillatheband.com
Skilla on
stage
"Sveriges bästa
nya band". (Jesper Heed, förre
festivalgeneralen
på Peace & Love­
festivalen i Borlänge).
"Jag älskar upp­
finningsrikedo­
men och modet
att kliva utanför
det förväntade".
(Robert Ryttman,
Zero Magazine)
fakta
Skilla består av...
w Nina Christensen, 26, ledande
sång och violin. Lisa Godin, 22, gitarr och sång. Vanja Gottlow, 25, bas.
Elin Hörberg, 26, keyboard, dragspel,
munspel, sång. Amanda Savbrant,
23, trummor, perkussion, sång.
w Sedan en tid följs deras musikliv av dokumentärfilmaren Line Degerhammar. De ger ut sin musik på
egna skivbolaget Or Die Records.
– Det återstår att se, innehållet är som alla communities användargenererat; användarnas aktivitet
på sajten skapar sajten. Communityn har varit efterfrågad från olika håll sedan den lades ner. Jag vet inte
om det är viktigt men jag tror att det har en betydelse
att kunna knyta kontakt med de människor som bor i
ens närhet och som man kanske pratar med varje dag.
Men det finns ju Facebook?
– Facebook är jättebra för att hålla kontakt med
de i ens sociala närhet. Möllevången.net är ämnat att
hålla kontakt med de i ens geografiska närhet istället,
vilket på sikt då kan förvandlas till social närhet.
När kommer sajten att lanseras?
– I juni – eventuellt tidigare om allt går bra. Sajten håller på att få en helt ny grafisk profil. En busfin design gjord av en kompis till mig. Så just nu
håller jag på och gör om allt från grunden, såväl utseendemässigt som funktionellt.
Vad kommer sajten att erbjuda?
– Tre större saker som alla är öppna för vem som
helst. Sajten kommer att erbjuda ett lokaliseringssystem över stadsdelen och dess omnejd så kallad
Platser. Det går till exempel att hitta närmsta brevlåda, pub, bankomat, butik, staty med mera. Här går
det att lägga till nya platser på kartan med beskrivning, öppettider och hemsida.
Det kommer också att finnas en evenemangskalender där på samma sätt events med all nyttig
­information kan läggas till.
Sist men inte minst ett diskussionsforum. Detta
forum med flera kategorier och underkategorier
som kan handla om boendefrågor, dagisplatser eller
något helt annat både inom och utanför stadsdelen.
fotnot: Basen i Möllevången.net är profilsida, foto­
gallerier, relationssystem och internmail. I planerings­
stdiet är bloggar, gästböcker, klotterplank och chatt.
Nybildad konsttrio –
Flytande galleriet
Konstkvällar på
Möllevången varje månad
Nättidning lanserad efter
6 493 sålda bananer
konst >> Flytande Galleriet är en nybildad
konst >> Sista onsdagen i månaden håller galle-
Hemsida >> I samma stund som den 6 493:e bananen
konsttrio i Malmö. Trion har ingen fast lokal
men rör sig just nu kring Södra innerstaden.
– Vårt koncept är att arbeta långsiktigt med
konstnärliga frågeställningar. Vi vill förankra
Den nybildade konsttrion döper
oss lokalt i staden och samarbeta med andra
sig själva till Flytande Galleriet
grupper, gemenskaper och individer, säger An- under rinnande vatten.
nou Nilson, dansare och koreograf.
foto jan vesala
Flytande Galleriet består av Miguel Cortés,
Annou Nilson och Malin Skoglund. Alla tre med en bakgrund i den samtida
dans- och scenkonsten samt text och multimedia.
– Den 14 maj-5 juni bjuder vi in till en serie samtal och en arbetsprocess
som heter Om att ta plats, i samarbete med Kulturkraft Syd. Personer från
olika konstnärliga och vetenskapliga fält möts för att gemensamt undersöka
relationen konst och offentlighet, säger Annou Nilson. flytandegalleriet.se
rierna kring Möllevången öppet extra länge och
bjuder på konstkväll. Under kvällens timmar kan
du se något av allt det som stadens konstvärld har
att erbjuda.
Medverkande gallerier är bland annat
ELASTIC, Galleri Magnus Åklundh, Galleri
S!gnal, Fotogalleriet FORMAT och Galleri Lilith
Waltenberg.
Konstkvällarna är en återkommande satsning,
men de flesta av gallerierna kring Möllan håller
sommarstängt och konstkvällarna beräknas dra
igång igen i höst. Utställningsplatserna håller öppet förutsatt att de har en pågående utställning.
skaneskonst.se
såldes på Möllevången lanserades möllan.nu, en nöjessajt och nättidning med ambition att ge en heltäckande bevakning över Möllan.
Bakom hemsidan står Möllangruppen, ett gäng
unga Möllanentusiaster som ser området som kulturens Mekka.
– Man kan jämföra sidan med stureplan.se fast
utan den ytliga stämpeln och med mer känsla, säger
Linus Bjarnelo, projektledare och ansvarig utgivare.
Möllan.nu innehåller förutom artiklar och intervjuer även en kalender med events, konserter och
utställningar, vimmelbilder och en restaurangguide
med menyer och erbjudanden.
möllan.nu
nr 2 sommaren 2011.tips, smicker eller ris: [email protected]
16
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
KULTUR & nÖJE
SI- guldkorn
under fel rubrik
Porträttet: Annika Christiansson
ny Bok>> I mars kom Upplev
"För ett tag sedan
träffade jag en
deltagare på stan.
Hon cyklade med
unge och allt.
­Sånt är kul att se"
Skåne – en guide för hela året
(Ica Bokförlag, 2011).
Journalisten Emilia Söelund och fotograferna ­Malin Palm och Albin Brönmark har ägnat tre år åt att "fånga Skånes guldkorn".
Sju sidor har till­delats Möllevången. Här nämns
bland annat torghandeln, ­matkaravanerna, Carib
Créol, Simpan och Folkets park.
Pariserhjulet finns också bland sevärdheterna –
trots att det är nedmonterat och på väg till Ukraina.
Norra Grängesbergsgatan – in­dustrigatan som
blivit känd för falafeltvål, svartklubb och bloggen
”Lätt Malmös coolaste gata” – har Rosengård orättvist fått cred för.
1,3 millar till
utveckling av
Garaget
Bibliotek>> Statens Kul-
Eldsjäl på två hjul
Självständighet – en av
Röda korsets grundprin­
ciper. Ordet står skrivet
på den stol som Annika
Christiansson tog med sig
hem när organisationen
stängde sin Malmöbutik.
– På något sätt passar det
in på mig, säger hon.
Annika Christiansson har varit
aktiv rödakorsare i ungefär 30 år. Det
började med en utbildning till hemvärnssjukvårdare och under många
år var hon med i den grupp som bistår med första hjälpen på bland annat idrottsevenemang och konserter. Ibland en livsavgörande insats,
innan­ambulansen hunnit dit.
– Vi var ett härligt gäng, men nu
har jag lämnat in sjukvårdsutrustningen för gott. För några år sedan
kände jag att jag inte ville längre.
I höst fyller Annika Christiansson 70,
men engagemanget finns kvar. Nu
jobbar hon främst som kamratstödjare åt hemlösa. Och en gång i veck-
an besöker hon akuten för att prata
med folk, se till att de får något att
äta eller bara finnas där.
– Det handlar om medmänsklighet, helt enkelt, säger hon.
Annika Chris­
tiansson
Dessutom har hon varit med om att
chef på Polarn
och pyret
starta upp en cykelskola för kvinnor på Seved – området där Annika
Christiansson bott i 16 år. Behovet
finns främst hos invandrarkvinnor
som jobbar inom hemtjänsten, men
aldrig lärt sig att cykla.
– Det är fantastiskt roligt. För ett
tag sedan träffade jag en deltagare
på stan. Hon cyklade med unge och
allt. Sånt är kul att se!
Varifrån får du all lust och ork?
– Jag kan inte bara sitta still. Och
jag engagerar mig i människor, det
kommer nog hemifrån. Mina föräldrar var väldigt hjälpsamma.
Men även om frivilligarbetet ger
mycket tillbaka kan det vara tungt.
– Jag tar mycket med mig hem från
akuten. Och när någon av de hemlösa
går bort, då känns det hopplöst. Man
kommer ju nära en del av dem.
Ålder: 69
Bor: Jespersgatan
Gjorde: Butiks-
Gör nu: Pensionär, aktiv i Röda
korset
Familj: Två döttrar, tre barnbarn
Senast lästa
bok: Mord i Gamla stan. ”Jag fick
den gratis på Sopstationen. Den var
kul att läsa eftersom jag är född i
Stockholm.”
Önskar sig på
Seved: Småbutiker och ett kafé
Hur gör du för att hantera det svåra?
– Vi aktiva har stöd i varandra, vi
pratar mycket. Och Röda korset har
egna krisstödjare. Men jag har också lärt mig att känna efter var min
egen gräns går. Och nu har jag gått
med i ett vandrarlag, bara för min
egen skull.
turråd har gett Malmös åtta
stadsdelsbibliotek 300 000
kronor vardera för utveckling.
Ett av dessa är Garaget.
– Pengarna ska främst användas till ombyggnad
av lokalerna så att de bättre anpassas efter besökarnas intressen och önskemål. Bland annat har tysta
rum efterfrågats, säger Gunilla Lewerentz, tf sektionschef på Garaget.
Utöver de 300 000 kronorna har Södra innerstadens och Fosie stadsdelsförvaltning gett en pott på 1
miljon kronor till Garaget.
– Det känns fantastiskt och spännande. Anslagen
kommer till största del används till personalförstärkning. Då Garaget satsar på att ligga i framkanten av
den digitala utvecklingen kommer vi bland annat att
köpa iPads för utlåning till besökarna. Vi kommer
även att utöka vår avdelning av lättläst och putta in en
pott i vår kreativa verkstad, säger Gunilla Lewerentz.
malmo.se/garaget
Cabaret tillbaka i höst
Dessutom läser hon mycket, och
har börjat lösa korsord.
– Helt plötsligt blev det jätteroligt! Det verkar vara något som
kommer med åldern, säger hon och
skrattar.
Och cyklar gör Annika Christiansson mycket och gärna, från och till
Seved – området som hon inte kan
tänka sig att flytta från.
– Jag gillar sammanhållningen
som finns här, och att det händer saker. Som att ungdomar tar initiativ till
att dekorera elskåpen med fina målningar. Det är typiskt för Seved.
karin olsson
[email protected]
r Läs mer...
redcross.se/malmo
foto Lars Kårholm
 Dragshowgruppen Cabaret Moulin har nu haft
sin sista show innan sommaruppehållet. På publikens
begäran blev säsongsfinal deras egna schlagermedley med 20 artister på 14:45 minuter show.
Efter lite sommarlov med sol och bad tar de nya tag
och bjuder på fyra nya olika shower i höst/vinter.
Nypremiären är daterad fredagen den 2 september
på Tangopalatset. cabaretmoulin.se
Tips och tankar från Garaget – en mötesplats i Sofielund
Sommar för både ögon och öron
N
u närmar sig sommaren med stormsteg, och med den fint väder hoppas vi. Garaget
kommer ha öppet hela sommaren och flyttar ut en del av verksamheten utomhus.
Ta med dig kaffekoppen och sätt dig i en solstol, läs tidningen eller spela ett spel.
Vill du hellre vara inne kommer vi erbjuda pyssel med Candice, och tv-spel med
Playoteket. Givetvis kan du göra allt annat du brukar göra här, surfa, fika, låna och lämna böcker, använda vår kreativa verkstad. Nytt för i år är att vi kommer ha arrangemang på kvällar och
helger även under sommaren. Här kommer bland annat vara tjejmässa, Katthjälpen Malmö
kommer ha utställning, och ett nytt spännande inslag, Mormors verkstad kommer dyka upp.
Håll utkik efter vår kalender på hemsidan malmo.se/garaget
Vi som jobbar på Garaget vill även ge dig lite läs– och lyssnartips som finns hos oss:
”Jag älskar den pojken”, en självbiografisk berättelse där Bosse Löthén berättar om att växa
upp i Stockholm på 70-talet i en miljö kantad av alkoholism, mobbing och sexuella övergrepp samtidigt som punken får fäste i Sverige.
Känner du att vädret får dig att vilja dra på skinnstället och fälla ner visiret så är tidskriften ”Allt om MC” den rätta lektyren för dig.
”Yarden” en bok av Kristian Lundberg, där han berättar om hur han tvingades söka sig tillbaka det arbete som hans yrkesbana började med. Boken beskriver utsatthet, överlevnad
och pengar – avsaknaden av pengar.




Känner du att världen skildras pessimistiskt i medierna
ska du läsa ”Apokalypsens gosiga mörker” av Anders
Bolling. En personligt hållen debattbok som visar att allt är
inte så nattsvart som medierna gör gällande.
Är du mellan 9-12 ska du absolut läsa ” Extra –
En morgon stod hon bara där” av Per Nilsson.
Boken handlar om Pim- Pim, och vad som händer när
det dyker upp en ny tjej i klassen som det är något
mystiskt med.
Kliar det i fingrarna och du bara måste få lite
kreativa tips är ” Välkommen till virkligheten” ett hett tips! Boken är full av fantastiska figurer
att virka i olika svårighetsgrad.
Och när du har suttit för länge och läst, så lyssna på Sage Francis, hip hop och spoken word–
artist från USA, platta ” Human the death dance”.
Så från oss alla, till er alla – Trevlig sommar
och hoppas vi syns på Garaget!
Lisa Jansson, biblioteksansvarig
på Garaget



- Har du en idé till ett kreativt projekt i Malmö?
- Du har möjlighet att söka upp till 10 000 kronor.
- Är du minst 13 år kan du söka en snabb slant.
För mer information:
www.malmo.se/kulturexpressen
www.facebook.com/kulturexpressen
Ring oss på: 0708-32 54 35
Ibland behöver man
någon att prata med.
Gapet – för dig som är anhörig.
www.gapet.se
Kontakta din stadsdel: www.malmo.se/anhorig.
F O L K E T S PA R K
Det blir en riktig superdupersommar!
peabbostad.se
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
tema
18
Sommaren i SI för dig över 65
Fler sommartips...
Christina Petrisi har
tillverkat mängder av
smycken under sina
silverkurser.
– Jag har till och med
inrett en liten del
av vårt garage till
verkstad, säger hon.
Kurs­ledaren
Sandra Parra,
silversmed
och mångårig
kursledare på
Studieförbundet
Vuxenskolans
silverkurs.

Fågelvandringar med
Erik Hirschfeld.
Författaren til boken
Fåglarnas Malmö håller i guidade turer där han tar deltagarna med på en rundtur i Malmös
parker. 19 maj, 9.00, i Slottsparken (samling mitt emot biblioteket) samt 8 juni, 18.00, (samling
vid parkeringsplatsen mitt i Pildammsparken). Pris 60 kr, betalas på plats. Föranmälan på ABF:s
hemsida www.malmo.abf.se, eller tfn 040-3524500.

Besök Malmös nya
stadsdelsträdgård
som invigdes i Enskifteshagen i början av maj. Nätverket
Mykorrhiza som håller i odlingarna välkomnar alla som gillar att odla och umgås över grönsakerna. I
år växer det så det knakar i de stora
odlingslådorna i Enskifteshagen, i
garanterat ekologisk jord.
Christina Petrisi
visar upp en liten
blomma med en
pärla i mitten som
hon tillverkat.
Sommaren är ingen högtid vad gäller aktiviteter för äldre. Efter SI-tidningens
rundringning visar det sig att det främst är de lokala studieförbunden om erbjuder
alternativ till lata dagar på stranden...
Silver gör sommaren
Många seniorverksam­
heter gör uppehåll över
sommaren. Den som vill
göra något kreativt i Södra
innerstaden gör bäst i
att söka sig till någon av
studieförbundens som­
markurser. Till exempel i
silversmide.
– Jag ville göra något kreativt,
det är så kul att man ser ett tydligt
resultat med en gång. Och silver är
så lätt att arbeta i, säger hon.
Christina lånar inspiration från
många håll. Här finns breda, hamrade armband och halsband tillverkade i klassisk ringteknik, som vuxit
fram genom att små små ringar löds
samman och bildar ett nät.
syster, säger Ditte Tengvall och visar en liten ask med initialer på
locket. Hon arbetar mestadels med
lödning.
– Jag fick reumatism för 30 år
sen och det är vissa saker jag inte
kan göra med händerna, men att löda går bra, säger Ditte Tengvall.
Det bankas, löds och slipas i Studieförbundet Vuxenskolans verkstad. Det är ett gäng med glödande
intresse för metall, och framför allt
den ädla metallen silver, som träffas, och skaparglädjen går inte att
ta fel på.
Christina Petrisi gick sin första silversmideskurs när hon gick i
pension för fem år sedan, efter ett
långt yrkesliv som barnmorska.
Hon blev snabbt biten och sedan dess har kurserna avlöst varandra, och det har blivit långa rader av
smycken i alla möjliga utföranden.
Kursledaren Sandra Parra, silversmed, har hållit i kurser i silversmide på Studieförbundet Vuxenskolan
i flera år.
– Det är jätteroligt att lära ut!
Jag gillar när eleverna har en idé,
och jag kan hjälpa dem att vidareutveckla den och lösa problem. Och
jag älskar att jobba med silver. Man
måste ta i, banka och det är hårt och
jobbigt. Jag försökte förklara för en
elev en gång att man måste banka
och ta i, bli förbannad för att det ska
bli bra! Hon sa att hon inte kunde
bli arg. Så hennes smycke blev ald-
malmo.se/Medborgare/Kultur-noje/Kurser--undervisning/Studieforbund.html
Johanna g jimenez
[email protected]
r Läs mer...

Ta en tur med Naturoch kulturbussen som
erbjuder turer till en
mängd vackra platser i den skånska naturen, programmet sträcker
sig från april och hela sommaren.

Med Skånetrafikens
kort Jojo Sommar kan
du resa hur mycket du
vill i hela Skåne under två månader (15 juni-15 augusti), för ett rabatterat pris. Kortet börjar säljas
den 25 maj.
fakta
Studieförbund i SI
w Kontakta någon av studieförbunden i stadsdelen och fråga om deras sommarprogram.
ABF Malmö. Spånehusvägen, 211 58
Malmö. Tel 040-35 24 00
Studiefrämjandet: Ystadsgatan 53,
040-10 87 80
Studieförbundet Bilda: Industrigatan 13, 040-18 45 00
Studieförbundet Vuxenskolan: Annelundsgatan 55, 040-10 01 60
Karin Sjöström, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan
inom avdelningen Konst & Hantverk.
foto jenny ljunggren
rig riktigt bra, skrattar Sandra Parra.
Malmöbon Ditte Tengvall tillverkar små fina pillerburkar efter egen
design.
– Den här blir en present till min
ANNONS
Se hela Studiefrämjandets
utbud och verksamhet på
studieframjandet.se/malmo
Tisdagen 31 maj
MÅNADSSPEL
Radvinst 500/1000 kr per rad
Varje timme 10:30, 11:30, 12:30 etc
Pris per bricka 10/20 kr
GLÄDJE
KUNSKAP
GEMENSKAP
Blå Hallen erbjuder
Kaffe & Kaka 10 kr hela dagen
annonssida
Sommaröppet i
dina kyrkor
Välkommen till dina
kyrkor i Södra
innerstaden!
Milda, ljusa dagar och kvällar församlingens portar
står vidöppna och vi säger
välkommen­till sommarens
gudstjänster­och aktiviteter!
FÖRSOMMARDAGAR VID HAVET
”I Guds tystnad får jag vara”
Välkommen till retreat i Gilleleje 2-5 juni.
Retreaten vänder sig till dig som
•
är nyfiken på vad retreat är
•
söker andlig fördjupning
•
behöver vila i vacker miljö
•
längtar efter tystnad och egen tid
Plats: S:t Lukasstiftelsen, Refugium,
Smidstrup Strand, Gilleleje.
Kostnad: 2.700 kronor (3dygn) för hel-pension
och enkelrum med dusch och toalett.
Resa: ingår ej i priset, samåkning kan ordnas.
Arrangör: Möllevången-Sofielunds och
S:t Johannes församling, Svenska kyrkan i Malmö.
Anmälan: på telefon 040-27 92 43/45
SOMMARBABYCAFÉ
Klockan 9.30-13.00
i S:t Matteus kyrkpark följande dagar:
30/5, 31/5, 1/6, 7/6, 8/6, 9/6, 13/6, 14/6, 15/6,
16/6, 20/6, 21/6, 22/6 och 23/6.
Vi bjuder på kaffe/te.
Vid regn ställer vi in caféet.
GRILLKVÄLLAR
på Kristofferplatsen utanför S:ta Maria kyrka med
början den 15 juni.
Välkommen till våra populära grillkvällar.
Denna sommar träffas vi varje onsdag klockan
17.00, äter grillad korv, dricker kaffe med hembakad kaka (30 kronor) och har en gemytlig stund
tillsammans.
SOMMARÖPPET HUS
i S:t Matteus kyrka och kyrkpark.
Vilket väder det än blir under sommaren kommer
vi att träffas i Sommaröppet hus varannan måndag
(jämna veckor) med början den 27 juni klockan
13.00. Servering av kaffe och smörgås till självkostnadspris.
MIDSOMMARAFTON I MARIA
Fredag 24 juni klockan 11.00 till ca 14.30.
Vi börjar midsommarafton med att fira gudstjänst i S:ta Maria kyrka klockan 11.00. Därefter vidtar ­traditionellt midsommarfirande i
församlingshemmet – midsommartaffeln med
nypotatis, sill och alla tillbehör står dukad i församlingssalen, vi dansar kring lövad stång, sjunger
tillsammans och avslutar dagen med kaffe och en
god Möllevångsbakelse. Kostnad 40 kronor
MIDSOMMARDAGEN I MATTEUS
På lördagen den 25 juni klockan 16.00 firar vi midsommargudstjänst i S:t Matteus. Efter gudstjänsten
dricker vi kaffe och äter en kaka ute i kyrkparken.
sommaruppehåll i
­dina kyrkor
Mariamässan har sommaruppehåll den
28/6-16/8.
Laudes har sommaruppehåll den 17/6-2/9
Vill du veta mer...
Välkommen till våra kyrkor och församlingshem och hämta sommarens församlingsblad
med all information om gudstjänster och
övriga aktiviteter
Sankt Matteus kyrka
Församlingsexpeditionen, Lantmannagatan 8.
Telefon 040-27 92 43/45
Sankta Maria kyrka
Mariahuset, Södervärnsgatan 8.
Telefon 040-27 92 73
www.svenskakyrkan.se/mollevangen-sofielund
KULTUR & nÖJE
20
Missa
inte!
xx
Har du tips om vad som händer i föreningslivet i Södra innerstaden? Mejla: [email protected]
foto colourbox.com
aif barrikaden bildades 1975 av kockums­
arbetare som saknade en förening öppen för alla.
Fortfarande idag välkomnar Barrikaden alla intresserade till sina träningar – män som kvinnor, svenskar
som invandrare, hårdsatsande såväl som motionärer.
Den 14 juni–14 juli har föreningen dagliga aktiviteter
för ungdomar, med utflykter, bad, fotboll, minigolf,
grillning, brännboll samt ett miniläger som avslutning. Anmälan till Julieta Sepulveda på 0700-195077
eller [email protected]
aifbarrikaden.se
ANNONS
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
foto staffbendabilili.com
Panora. Ta på en extra tröja och se film under
bar himmel då det under fyra sommarkvällar
visas utomhusbio i Folkets park under juli och
augusti med start 16 juli. Då med dokumentären Benda Bilili. Här slår vi följe med bandet
Staff Benda Bilili där de flesta bandmedlemmarna har någon form av handikapp som gör
att de inte kan gå. De glider runt på Malmös
gator i Mad Max-liknande sittcyklar och spelar
för livet. Fri entré.
panora.nu
foto vegomassan.se VEGOMÄSSA är det 4 juni på Amiralen i Folkets
park. Bland utställarna finns allt ifrån importörer av
skinnfria skor, till lokala matproducenter, matbloggare
och innehavare av vego- och ekobutiker. Arrangörer
är Djurrättsalliansen och en viktig målgrupp är de som
jobbar i storkök och serverar mat på skolor, sjukhus
och daghem. "Att visa att vegetarisk mat är både nyttigare och i många fall billigare är jätteviktigt, säger
Björn Gadd. Mässan pågår 10.00–18.00 och kostar 40
kronor i inträde.
vegomassan.se
foto anton daag
STADSORIENTERING. Att lära känna en
stad tar tid, eller? Genom en intensivkurs
på två timmar i form av en guidad vandring
från S:t Petri kyrka till Möllevångstorget skrapar man på ytan av Malmös historia. Malmö
by foot guidar dig genom stadens historia
från medeltiden till modern tid. Lär dig om
händelser, personer, statyer och byggnader.
Rundvandringarna hålls 28, 31 maj, 11, 15, 21
juni och 2 juli. malmobyfoot.se
SoMMaR På SeVeD
Gå på simskola, kom på torgfest, spela tevespel, åk på fisketur, pyssla, titta på teater, lira fotboll...
Det är bara några av sakerna som barn och unga kan göra på Seved i sommar!
Kolla in hela programmet på malmo.se/seved
Miljöförvaltningen informerar:
Dags att söka miljöpengar
Har du ett bra miljöprojekt på gång? Goda idéer som leder till
en bättre miljö i Malmö?
Då kan du söka pengar från Malmö stads miljöanslag. Syftet är att ge
stöd åt åtgärder och insatser som bidrar till en hållbar utveckling och
leder till en bättre miljö i Malmö. Ideella föreningar, ideella organisationer och skolor kan söka anslag.
Miljönämnden beslutar om olika tema för varje år och projekt
prioriteras inom temaramen. Alla projektförslag är dock välkomna
då endast en del av anslagets budget prioriteras till temat. Tema för
2012 är Buller.
Sista datum för ansökan om bidrag är den 1 oktober 2011.
Ansökningsblankett och regler för miljöanslaget finns
på malmo.se/miljoanslaget.
www.malmo.se/miljoanslaget
Malmo-miljoforv_116x168mm_2011nr4och7_VartMo.indd 1
Bild från Föreningen Mykorrhizas projekt ”Odling på stadsmark – när problem vänds
till möjligheter” som fått miljöanslag för 2011. Foto: Karin Hård
y
n
nr 2 sommaren 2011.tips, smicker eller ris: [email protected]
2011-05-11 16:00:32
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
VILL DU VETA MER OM södra innerstaden? Besök malmo.se/sodrainnerstaden
KULTUR & nÖJE
Ursäkta oss...
21
Pizzabagare skapade SI:s senaste queerhak
Houshang Eil har
en anställd som
brukar sköta
själva pizzabakandet, men
ibland får han
själv rycka in.
foto jenny
ljunggren
Topp tre
­veganpizzor
...Björn Gadd, som driver
bloggen Vegan­krubb. Hur är
det att vara vegan i ­SI?
1. Meatlovers: tre
sorters ”kött”, vitlöksolja, tomat, ost.
2. Chi chi: vegansk
”kyckling”, champinjoner, tomat,
vitlöksolja, ost.
– Vi som bor här är lyckligt lottade, det är nog
den mest priviligerade veganstadsdelen i hela
Sverige. Butikerna har insett att vi ­veganer är en
målgrupp att räkna med. Kanske beror det på att
vi blivit fler, eller att vi vuxit upp och fått en stadig inkomst. Eller både och!
Vad finns det för veganställen i stadsdelen?
– Vi har till exempel två bra kaféer, Chez madame och Glassfabriken. Far i hatten i Folkets
park har vettiga vegangrejer, både bakverk och
maträtter. Och alla falafelställen!
Vad bloggar du om och varför?
– Jag vill visa att det går att vara vegan och inte
bara äta linssoppa och groddar. Jag bloggar om god
mat, mode och andra saker som intresserar mig,
samtidigt som jag gör det etiska ställningstagande
som veganismen är för mig. Målet är att fler ska bli
veganer och vegetarianer, jag vill visa att man kan
vara det utan att ställa sig i utkanten av samhället.
– Jag var med och tog fram menyn, jag tycker
om när det finns en tanke bakom maten, inte bara en tråkig Vegetariana med fyra ingredienser.
Det kan vara en extra krydda eller marinad. Därför blev det vegansk kyckling med spiskummin
på Gadd Damn.
Har du något tips till den som är nyfiken på
veganism?
– Gå på vegomässan (sid 20) och bli kompis med
en vegan! Om en vegetarian/vegan märker att du är
nyfiken kommer det av sig själv. Själv lagar jag gärna en perfekt grönsaksrätt eller något riktigt köttigt
åt såväl skeptiker som nyfikna.
Vegansk framgång
– Jag har hittat min grej, säger ägaren Houshang Eil.
Han har drivit pizzerian i elva
år tillsammans med sin fru Nurije
Eil. Allt lunkade på som vanligt tills
för ungefär ett år sedan. Då dök en
ny grupp kunder upp: skateboard­
åkare som ville att de skulle börja
servera vegan-pizzor. Tajmingen
var perfekt.
– Efter så många år ville jag göra
en förändring, och jag ville inte förlora mina nya kunder. De spred bra
stämning, säger Houshang Eil.
Inblandad var även Stefan Sandgren,
Läs mer: vegankrubb.se
ANNONS
– Houshang sa att jag fick ­göra
vad jag ville med den, och då bestämde jag mig för att starta klubb,
säger Stefan Sandgren.
Utifrån ser det ut som vil­
”Kalla
ket kvartershak som helst. mig hellMen Pizzeria Rex är något
re pizzaannat. På menyn samsas
forskare
skinkan med veganchori­
zo och sojaost. Stammisar än pizzaspelar biljard vid sidan av
bagare”
piercade skatepunkare.
arrangör av King Flippaz Paradize
– klubben som huserar i källaren på
Rex. Han letade­efter ett ställe att sätta
ut flipperspel. På Rex
hittade han en källare
full av bråte.
Samtidigt förmedlade han kontakten till en grossist som säljer veganprodukter. Efter en tvådagarskurs
bestod menyn av tio nya pizzor, som
alla kan fås med vanlig ost eller sojaost. Och ryktet spred sig snabbt
bland Möllans alla veganer. Idag
säljer Rex betydligt fler pizzor från
veganmenyn än den vanliga. Kunder kommer för att dela en pizza,
hänga på någon av källarklubbarna
eller spela biljard.
– Jag har alltid velat ha det så
här, inte någon lyxrestaurang utan ett ställe där folk känner sig
välkomna­ även om de bara har råd
med en läsk, säger Houshang Eil.
fakta
Pizzeria Rex & King ­Flippaz ­Paradize
w Flipperklubb med olika teman, i källaren på Pizzeria
Rex, Nobelvägen 107.
En stor familj. Så beskriver han sin
nya kundkrets. Och att känna sig
som en del av den familjen betyder
mycket för en egenföretagare som
tillbringar större delen av sin vakna
tid på jobbet.
Särskilt tycke har Houshang Eil
fattat för Malmö Roller Derby,
rullskridskolaget som brukar hålla
möten på pizzerian.
– Jag gillar deras stil, de är starka
tjejer som alltid är glada. Så jag har erbjudit mig att sponsra dem, säger han.
Hur funkar det med klubb i källaren?
– Det är kul att det händer saker,
men jag vet aldrig riktigt vad som
väntar eftersom Stefan ordnar allt.
Och ibland leder det till överraskningar. När Klubb Queer intog
källaren trodde Houshang Eil att
det skulle komma runt 40 pers, men
det kom 200. Han fick han be dem
stänga av musiken i förtid.
– Det gick helt över styr, men
samtidigt var det väldigt roligt. De
satt tre stycken på varje stol!
w Bland annat popklubben The witches hatclub, måndagsklubben Café Montag och hbtq-klubben Klubb Queer. Läs mer på facebook.com/kingflippazparadize
karin olsson
[email protected]
r Läs mer...
facebook.com/pizzeriarex
Fyll i talongen, märk kuvertet ”Sudoku” och skicka till Malmö stad,
Stadsdelstidningen Södra innerstaden, 205 80 Malmö senast
1 augusti. De fyra först öppnade rätta svaren vinner en bärkasse
­eller två fribiljetter till B
­ arnens scen – du väljer!
5
Dagens lunch (vard 11.30-15) ● Pizza
Kött- & fiskrätter ● Pubklassiker
Sallader ● Smårätter
Fullständiga rättigheter
--- --- --- --- ---
Södervärns Krog
Södra Förstadsgatan 100
214 20 Malmö
Avhämtning - Bordsbeställning - Catering
Telefon: 040-191991
Välkommen!
Sudoku & bildfråga
intervju KARIN OLSSON FOTO PRIVAT
En av pizzorna på Rex är ju döpt efter dig: Gadd
Damn..?
3. Gadd Damn: chi
chi med spiskummin, rökmarinerade champinjoner,
vitlök, paprika, ost.
1
4
2
9 8
8 9 6
3
2 6
7
3
6
8
9
1 2 7
5 8
4
3
7
7
Namn:
Adress:
6 1
Postadress:
5
Bärkasse eller biljetter?
På grund av såld annonsplats utgår bildfrågan i detta tidningsnummer. Förra numrets svar på bildfrågan var
Industrigatan 9. De fyra vinnarna blev: Michael Schreiter, Bennetsväg, Georg Mastborg, Kulladalsgatan, Berit
Fought, Rotfruktsgatan och Jonny Persson, Björkgatan. Grattis till er, priser kommer med posten!
nr 2 sommaren 2011. tips, smicker eller ris: [email protected]
ANNONSERA LOKALT? Ring 040-16 54 86
UNG I SI
22
UNg i Malmö
Hur får man reda på vad unga människor tycker och tänker, och hur kan man samtidigt ge dem en chans att få
ut sina egna budskap?
Man tar såklart hjälp av de som jobbar med sådana frågor till vardags. Vi på SI-tidningen vände oss till
Watch it! (flitiga läsare av denna tidning vet vilka de är) för att ge en ny form och ett nytt innehåll till
vår ungdomssida. Deras inställning har de formulerat så här: ”Vill du ändra på en massa saker?
Testa nya medier, hitta på aktioner och gör din röst hörd! Det är dags att börja GÖRA och inte
Samtidigt som Sofielundsbara snacka!”. ”Watch it!-redaktionen” fick fria händer att utforma denna sida och resultatet
festivalen äger rum slår vi
av denna premiäromgång ser du här nedan.
våra kloka huvuden ihop för
Till nästa gång, hör gärna av er med tips, tankar och idéer om hur SI-tidningen och Watch
att komma fram till hur vi som
medborgare kan påverka
it! tillsammans kan skapa en sida som båda ungdomar och andra vill läsa! Mejla tidningen.
utvecklingen. Det blir workshops,
[email protected]­
seminarier, film, hip hop, utställningar,
Vill du också va med i Watch it!-redaktionen? Mejla [email protected]
drömhörna, tipsrunda, glokal folkomröstning och mycket mer. Alla som är eller vill
/SI-tidningen
bli aktiva medborgare är välkomna!
Kom till Medborgarnas Idéforum på
Sofielunds Folkets Hus, lördag 28
maj 11.00–18.00.
TIPS!
Watch it!-redaktionens bild av
"I love Malmö"
Malmö...
"Vi älskar Malmö"
under.
d olika kulturella bakgr
IS
LIN OCH SUH A YOUN
Folk umgås socialt me
LUU L AHM ED ALI MOA
I,
HAG
SUF
tex t: YOU
bild
&
o
Fot
Vi älskar Malmö,
speciellt Sofielun
d tycker Yasmin
Watch it
unga oc ! är ett demok
ra
h
vill öka för unga i Ma tiprojekt av
lm
u
Därför a ngas inflytand ö och Lund. V
e
i
g
tidning erar, syns och i samhället.
ar,
h
rymme sociala medie örs vi i lokal-tv
t,
,
r
pande s på olika kreati och i stadsutv
ä
prova. U tt som vi tycke a och nyskar
n
deltaga der workshop är roliga att
rn
s
tycker ä a fram de fråg lyfter
r
o
agera u viktiga och se r som de
dan tes
tifrån d
e
tar
alltså o
m. Watc
m
h it! han vi att
engage att unga kan
dlar
på
ra
i samhä sig och behö verka, vill
ver ta s
llsutvec
törre pla
klingen
.
ts
Warsame och He
ctor Arthur.
Foto & bildte
xt: YA SM IN WA
RS AM E, HE CTOR
ART HUR OC H
ESTER KO HN
Watch it!-redaktionen går ut på stan
och frågar vad som kan bli bättre...
s Alm
Namn: Andrea
år
Ålder: 35
i
Bor: Sorgenfr IKEA
:
ng
ni
tt
sä
el
Syss
mö?
i bättre i Mal bli
1. Vad kan bl
kan
n
ne
io
at
gr
te
Jag tycker in
bättre.
an göra det?
2. Hur kan m
t blir billigare
de
t
Se till så at
la.
bostäder till al
Namn: Max Härstedt
Ålder: 22 år
Bor: Sofielund
Sysselsättning: Grafisk
designer
1. Vad kan bli bättre
i Malmö?
Det kan bli renare..
2. Hur kan man göra
det?
Att folk plockar upp eft
er sig.
Kommunen skulle ock
så kunna
driva en kampanj.
Namn: Franca So
bb
Ålder: 19 år
Bor: Tyskland
Sysselsättning:
St
1. Vad kan bli bä udent
ttre i Malmö?
Vädret!
2. Hur kan man
göra det?
Vet inte...
Nilsson
Namn: Frans
år
Ålder: 60
Bor: Sofielund Skandinaviska
:
Sysselsättning
Barnmissionen ttre i Malmö?
i bä
1. Vad kan bl
.
et
ld
vå
a
sk
Min
an göra det?
2. Hur kan m arterspoliser som
kv
Patrullerande
gdomar.
pratar med un
h
oc
nt
ru
r
gå
Namn: Mimmi Gall
Ålder: 20 år
Bor: Ystadsgatan
Sysselsättning: Studerar
litteraturvetenskap
1. Vad kan bli bättre i Malmö?
Fler parker och grönområden.
2. Hur kan man göra det?
Bygga fler!
Namn: Kerstin
Lindh
Ålder: 64 år
Bor: På Nobelto
rget
Sysselsättning:
Timanställd på
två
olika ställen
1. Vad kan bli bä
ttr
Allt skit måste stä e i Malmö?
das. Det är
skandal.
2. Hur kan man
göra det?
Utbilda ”skräpp
oliser” som ger
böter om någo
n skräpar ner.
Namn: Karin Wikner
Ålder: 49 år
Bor: I Lund men jobbar i Sofielund
Sysselsättning: Socialt arbete på
Malmö Internationella Church
1. Vad kan bli bättre i Malmö?
Det behövs fler bostäder.
2. Hur kan man göra det?
Påverka politiker att bygga fler.
Namn: Car
lo
Ålder: 59 år s Percovich
Bor: Sofiel
un
Sysselsätt d
ning: Före
ningslivet
1. Vad kan
bli
Fler fritidsg bättre i Malmö?
år
2. Hur kan dar till ungdomar.
m
Kommunen an göra det?
måste öpp
fritidsgård
na fler
ar!
Namn: Luna Fallado,
Dusica Antic,
Elin Jacobsson
Ålder: 13 år, 13 år, 14 år
Bor: Möllan, Sorgenfr
i, Möllan
Sysselsättning: Går
i skolan
1. Vad kan bli bättre
i Malmö?
Man borde sluta bygga
fler vägar
och bygga fler fritids
gårdar..
2. Hur kan man göra
det?
Fråga ungdomarna vad
de vill göra.
Tack...
...till alla som ville ställa
upp!
/Watch it!-redaktionen (Mariam
Zeid, Yasmin Warsame, Suha
Younis, Yousuf Hagi, Luul Ahmed
Ali Moalin, Hector Arthur och
Ester Kohn) som skrivit och
fotograferat i detta nummer.
Illustration: Mia Hellquist Forss
annonssida
VÄLKOMMEN!
Den 22 juni och 31 augusti sammanträder
Södra inner­stadens stadsdelsfullmäktige.
Ta chansen att påverka politikerna som
bestämmer över mycket i din vardag.
Tid: 17.00. Plats: Folkets hus, sal 1, Nobeltorget (om ingen annat anges i
dagspressen). Klockan 16.30–17.00 kan du prata med politikerna. Handlingar ­finns att hämta i förväg på medborgarkontoret, Bergsgatan 54.
Soctanter
på nätet
So
på cialr
för web ådg
alla be ivn
ma n – ing
lm nu
öb
or!
Min tonåring har
börjat röka hasch!
Vad ska jag göra?
Har du också en fråga
till soctanterna? Gå in på
malmo.se/soctanter
Du kan självklart vara ­anonym.
Soctanterna
S
ommaren är här och med den
viljan att gripa varenda stund av
värme. Vi förflyttar våra aktiviteter utomhus och mycket av den
tid vi vanligtvis ägnar våra tankar läggs åt
sidan för en stund. Malmös gräsbeklädda
platser fylls med människor som pratar,
solar, fikar eller kanske knappar på sin
telefon. Allt är som alla andra år när sommaren stundar – utom en sak: Soctanter på
nätet är på väg att bli en app!
Vårglada människor ska inte längre behöva skjuta upp sina funderingar till förmån
för solen. Samtidigt som kinderna får färg
kan alla viktiga frågor komma att få svar. På
samma sätt som man tidigare kunnat bläddra bland frågor och svar vid datorn så ska det
växa en kunskapsbank i fickan. Självklart
kan nya frågor ställas och de kan ställas närhelst de dyker upp.
När vi ändå har ordet vill vi passa på att
berätta att Soctanter på nätet är en av fyra
finalister i Guldlänken. Det är en tävling som
belönar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen i offentlig verksamhet. I slutet
av maj ska Soctanter på nätet presenteras
under konferensen Offentliga rummet i
Trollhättan och då kommer även vinnaren
att koras. Vi håller tummarna!
I och med sommarens intåg har trådarna
på en särskild fråga tagit fart i vårt forum. Den
aktuella frågan handlar om sommarjobb
för ungdomar. Kring detta finns en hel del
regler beroende på hur gammal man är. Exempelvis är det, med väldigt få restriktioner,
inte tillåtet att jobba om man är under 13 år.
Vidare finns det bestämmelser som reglerar
såväl arbetstid som med vad man får jobba
vid en viss ålder.
Soctanter på nätet har både mognat och
skridit framåt men absolut inte vuxit klart.
Våra blickar är riktade rakt fram och vi ser
möjligheter bakom varje krök. Det händer
alltid något framöver och vad som ska hända
är beroende av behoven vi ser och vad vi förmår låta hända.
Besök vårt forum! Våra dörrar står alltid
på vid gavel för att kunna välkomna allsköns
frågor men också för att ta emot såväl ris som
ros. Ris för att bli bättre.
Ros som bekräftelse på att vi är på
väg åt rätt håll.
Vi ses!
Therese
Richardsson,
soctant
på nätet
tecknad för södrainnerstadstidningen av Simon Lundmark
Södra innerstaden i fyra akter
Läs mer: malmo.se/soctanter
Vi ses igen den 20 augusti (annons- och materialstopp 8/9).
För mer info om Södra innerstaden: www.malmo.se/sodrainnerstaden
Baksidan
SI-tidningen läser boken om Barn i stan:
Om magin på Seved
Sevedsplan – ett
offentligt rum som
blivit lite mera
magiskt, enligt
Lars Åberg,
författare till
Flower power – om
Barn i Stan och det
som gror på Seved.
foto frida leander
Åberg, som genom åren skrivit
mycket om integrationsfrågor och
sett många projekt komma och gå,
noterar något på Seved som förbryllar honom: "Varför denna lättnad
och lätthet just här – när så många
andra utvecklingsförsök avvecklat
sig själva?" Också till denna fråga levererar han ett svar: "Jag gissar att
det hänger samman med att verksamheten växt fram i egen takt vid
sidan om det kommunalförvaltade
och det föreningsordinära."
När föreningen bakom Barn i stan
Barn i stan är projektet som startades i blygsam skala år 2008 av den
somaliska föreningen Hidde Iyo
Dhaqan. Tre år senare har det blivit Malmös kanske mest omskrivna och hyllade integrationsprojekt,
med inriktning på generations- och
etnicitets­överskridande möten, berättande och stadsodling.
Författaren och samhällsdebattören
Lars Åberg har följt projektet under
två och ett halvt år och skrivit en bok,
Flower power – om Barn i Stan och det
som gror på Seved, som nyligen utkommit på eget förlag.
Det är en ambitiös skrift på dryga 250 sidor där framför allt projekt­
ledaren Lasse Flygare kommer till
ansökte om pengar hos Arvsfonden
betonade man lekfullhet och långsiktighet i processerna.
Lars Åberg tycker att lekfullheten finns med i allt vad Barn i stan tar
sig för; han är dock inte säker på vad
projektet slutligen kommer att leda till. Men möjligheterna finns där,
i mellanrummet som har vidgats:
”Kan man säga att det offentliga rummet har fått en chans att bli lite mera
magiskt, och en smula mer barnsligt?
Det kunde man inte tro för ett par år
sedan, men nu har det hänt.”
tals men också projektets övriga eldsjälar samt personer i dess periferi.
För den som följt projektet genom
åren känns ansiktena i boken igen. Personligen kan jag sakna röster från dem
som projektet kanske främst handlar
om: barnen. De röster som finns där –
infällda i tonplattor bredvid någon av
bokens alla barnteckningar eller stämningsbilder – ger mig mersmak.
I vilken mån har då projektet lyckats
med sitt syfte: att få människor att
mötas och ge området ett lyft? ”Hur
vrider man upp mungiporna på ett
bostadsområde som tittar ner i marken?", som Lars Åberg själv formulerar det. Jo, ”Man leker att allt kunde
vara annorlunda."
Titeln då: Flower Power? Väl använd,
Lars Åberg har
skrivit boken om
Barn i stan.
foto jenny
ljunggren
och kanske lite långsökt, men den
rymmer en viktig poäng. Så här skriver Åberg i förordet:
"Det har blivit dags att ta tillbaka
begreppet (Flower Power, red). Det
stod ju också för en positiv gränslöshet, en idémässig gemenskap över nationsgränserna, och för en ödmjukhet
i umgänget som kontrasterar mot den
tuffhet, konkurrensmentalitet och
machismo som vi stöter på över allt i
vardagen numera."
henrik eklundh paglert
[email protected]

Similar documents

Stadsdelstidningen nr 2 2013

Stadsdelstidningen nr 2 2013 – Vi ska bli ännu mer öppna, ännu mer välkomnande – för alla, säger socialrådgivaren Ulrike Nilsson. Hon ingår i den arbetsgrupp som sedan i höstas jobbat med RFSL för att se till att det finns ett...

More information

Eller ladda ner den som pdf.

Eller ladda ner den som pdf. anslutning till starten av vinterolympiaden i Sotji blev Gunilla Lindberg som sitter i OS-kommittén intervjuad om det var ok att ha olympiska spel i Ryssland som bryter mot mänskliga rättigheter nä...

More information