ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM

Comments

Transcription

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
C50
C50
C50 Z2,ZZ,L
C50 C Cub
C50 Cub
C50 E Super Cub
C50 LAC,LAE
C50 E,LAG
C50 GLX
CB50 J
CF50 Chaly
CY50
CB50 J
CB50 V Dream
MB50 SA
MB50 SA
MBX50 SD,SF
MBX50 SDF
(40 kmh)
MBX50 SDH
( 50 kmh)
MT50 S
MT50
MTX50 S-C,E
MTX50
MTX50
MTX50
NSR50 S-K
NSR50
NSR50 S-K
NSR50 H,J
NSR50 K,L,N,P,R,S
SS50 Z-K1
SS50 Z-B1
ST50
ST50 J,K Dax
70-75
75-80
80-82
82-84
272
272
272
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
247
Japan
Greece
Germany
Germany
84-85
82-87
88
91-98
75-82
79-96
77-84
77-84
Japan
Germany
Germany
Germany
272
272
272
272
AC15
80-82
79-83
84-86
85
87
80-81
272
272
272
Norway
Germany
France
83-85
82-84
85-90
272
AD05
Norway
France
Germany
8989-93
89-
Japan
272
272
272
AC10
272
272
272
272
AC10
Japan
78
79-80
78
88-89
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P253
P253
P253
P252
P247
P252
P253
P253
P252
P252
P253
P253
P252
P252
P252
P252
P252
P253
P253
P253
P252
P252
P253
P251
P252
P253
P251
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P249
13
13
13
12
13
13
15
13
12
12
14
13
12
12
12
12
12
13
13
13
12
12
14
14
12
15
15
13
14
14
13
13
14
14
257
257
257
257
257
257
212
P256
P257
P257
P257
P1203
P257
P257
P257
P211
P256
P256
P256
P256
P239
P239
P239
P239
P239
P239
P239
P239
P239
P239
P239
P216
P216
P216
P216
P216
P256
P256
P256
P256
38
41
40
40
42
41
40
41
42
42
38
43
42
43
45
45
45
43
45
45
47
47
47
36
50
45
36
47
40
42
41
42
41
41
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
98
98
98
98
100
98
98
98
100
104
88
96
102
112
108
106
118
118
118
108
108
122
122
122
126
116
122
126
106
108
98
98
96
88
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
ST50 L Dax
ST50 G Dax
ST50 J,K,L Dax
XL50
Z50 A Monkey
Z50
ZB50
ZB50 B Monkey
C70
C70 Z2,ZZ,C
C70 E Cub
CF70 Chaly
ST70 K,G
ST70 G2 Dax
ST70
ST70 Dax AM K3
ST70 Dax
MBX75
MBX75
MTX75
NSR75
NSR75 N (NS1)
XL75
CY80
CY80
CY80 Z
MB80 S-A
MB80
MB80 SA
MBX80 FWD,FWF
MBX80 FWD,FWF
MBX80
MCX80 SD
MT80 SA
90
74-80
87-90
77-85
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
Germany
Germany
Australia
82-94
France
Germany
Germany
France
9275-80
80-82
83-86
82-85
78
77-80
82-83
France
France
82-98
Spain
84
87
90
9277-80
France
France
Germany
81
80
France
Germany
Germany
France
Germany
80-83
83
83-86
83
82-87
80
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
HC01
272
272
272
272
HC05
272
HC02
272
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P249
P253
P249
P253
P252
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P249
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P253
15
15
14
14
13
13
15
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
15
15
257
257
257
P256
P256
P256
P256
P255
P255
P256
P256
P257
P257
P257
P256
P256
P256
P256
P256
P256
P214
P239
P239
P216
P216
P256
P256
P256
P256
P239
P239
P239
P239
P239
P239
P239
P239
38
38
40
43
35
37
38
40
39
36
36
35
38
35
33
38
35
36
36
47
36
37
36
35
33
42
45
42
40
38
36
36
38
38
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
88
90
88
78
76
102
102
98
96
98
88
88
88
84
98
86
116
116
122
116
126
94
92
90
106
106
106
116
116
114
112
104
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
MT80
MTX80
MTX80 RFD,RFF
MTX80 C
MTX80 RSD
MTX80 RII (R2)
NSR80 J
C90 Z2,ZZ,C
C90 Cub
CE90
CT90 KZ - K9
EZ 90 Cub
EZ 90 Cub
CB100
CB100 NA
C100 Astra
C100 Dream
H100 A
H100 SD,S2G,SJ
Supra 100
XL100 SA,SZ
XL100 SB,SC,SD,SE Peg
CT110 Z,A,B,C,D
CT110 B,D,G
CT110 G,H,K,L,M,N,P
CT110
ANF125 Innova
ANF125 Innova
CA125 S Rebel
CA125 S Rebel
CA125 S Rebel (80kmh)
CB125 S
CB125 J/N
ΧΡΟΝ.
PBR
83-86
82
83
87-
272
272
272
HC06
272
HC08
272
274
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
France
France
Germany
Germany
Germany
Japan
Australia
Indonesia
Thailand
75-79
90-92
93-96
76-77
78-86
91-98
97-98
82-83
84-93
Australia
France
Germany
P1263
P1263
P249
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
15
14
15
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
P270
P329
P270
P259
P259
13
13
13
15
15
2037
272
2037
P264
P253
P264
259
2037
259
259
274
274
274
274
P259
P264
P259
P259
P274
P274
P274
P274
P273
P274
P274
P1263
Indonesia
78-80
81-83
79-83
81-86
86-94
99-00
03-11
12
95-01
95-00
95-00
75-79
78-79
274
274
JC37
2046
2046
259
259
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P253
P253
P253
P253
P253
P274
HC06
75-82
84-02
PREMIOUM-JT
212
263
263
263
263
264
4462
P239
P239
P239
P239
P239
P241
P216
P262
P211
P262
P809/2
P269
P269
P269
P263
P263
P269
P269
P263
P269
P999
P999
P999
P263
P264
P212
40
45
42
42
45
45
37
40
39
40
45
35
35
37
37
36
36
35
34
40
44
42
45
45
45
45
35
420
420
420
420
420
428
420
428
420
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
420
106
120
122
120
124
126
104
100
98
100
104
100
102
102
100
100
100
108
108
104
118
118
104
104
104
104
104
P273
P273
P273
P269
P269
39
39
42
40
37
520
520
520
428
428
112
112
112
102
100
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CB125 T/T2 TA,TB,TZ
CB125 TDC,TDE
CB125 TDC,TDE,TDJ
CB125 RS-D
CBF125 M9,MA,MB
CBF125 MC
CBR125 R-4,5,6,7,8,9,A
CBR125 R-B
CBR125 R-C
CBX125
CBZ125 F
CBZ125
CD125 TC Benly
CD125 T
CD125 TB
CG125 All Japan
CG125 Brazil
CG125 Brazil
CG125 Brazil
CG125 E
CG125
CG125 W
CG125 M1
CG125 Titan
CG125
CLR125 W,X,Y Cityfly
CM125 C Custom
CM125 T
CRM125
CT125 C
CT125 D,E,F,G,H,K
MBX125 FE
MBX125
MTX125 RWD,RWF,RWH,RWL
78-82
82-88
82-88
83-86
09-11
12
04-10
11
12
79-82
259
259
259
259
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
Europe
Eire
1
82-85
Europe
Europe
France
Brazil
77-84
85-92
93-98
87-97
98
99-00
1
02-05
00-03
6
98-03
82-97
France
90-99
82
83-89
84-85
JC34/39
259
2037
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
279
259
259
France
83-94
259
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P259
P259
P259
P259
P1264
P1264
P1264
P1264
P1264
P259
P1264
P264
P259
P259
P259
P259
P259
P259
P259
P259
P259
P259
P259
P259
P259
P1264
P259
P259
P327
P259
P259
P329
P329
P259
15
15
15
15
16
16
15
15
15
15
17
14
15
15
15
15
14
14
14
15
15
15
14
15
14
17
15
15
14
15
14
13
13
15
4304
281
279
279
P269
P269
P269
P269
P1219
P1219
P1206
P1221
P1221
P269
39
40
42
38
42
42
42
44
44
37
P269
P269
P269
P269
P269
P269
P269
P269
P269
P269
P269
P269
P218
P218
P271
P269
P269
P604
P269
P269
P279
P279
P241
44
42
43
44
34
41
41
40
36
36
36
43
44
45
50
43
39
40
51
52
39
38
53
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
520
428
428
520
520
428
112
120
122
108
118
118
124
104
126
116
112
116
100
110
114
110
112
112
112
116
116
116
128
120
114
106
120
118
102
102
130
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
France
MTX125 R
Spain
MTX125 R
NS125 FG,FH
France
NSR125 F
NS125 RK (NSR125)
Europe
NSR125 R F2
NSR125 RK
NSR125R-R
NSR125 R (80 Kmh Version) Germany
NSR125 R
NX125
NX125 Transcity
USA
NX 125
Japan
NX 125
USA
NX 125
Japan
NX 125
SL125 K1,S1
VT125 C,C2 Shadow
Germany
VT125 C Shadow (80 Kmh Version)
XL125 K2,K3
XL125 SA,SB,SC,SZ
Australia
XL125 K2,K3,SZ,SB,SC,SD
France
XL125 S Large
XL125 R ProLink
XL125 J
XL125 V Varadero
XL125 V Varadero
Germany
XL125 V Varadero (80 Kmh Version)
XLR125 R-W,X,Y,1,2
France
XLS125
XR125 L
CB175 K4,K5
CB175 K6
CD175 A,A4,K5
87-89
87-88
85-88
85-88
88-89
89-90
89-93
93-98
97-02
99-02
89-90
89-98
88
88
89-90
89-90
76-80
99-07
99-07
78-79
80-82
77-83
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
82-87
88
01-11
12
01-11
98-02
279
279
279
279
279
259
259
259
259
259
259
259
279
279
259
259
259
259
259
JC32
279
279
259
03-07
71-78
74-76
71-78
JD19
2037
2037
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P329
P329
P329
P329
P329
P327
P327
P327
P327
P327
P259
P259
P259
P259
P259
P259
P259
P327
P327
P259
P259
P259
P328
P259
P259
P327
13
14
13
13
13
13
13
14
12
14
16
16
15
15
15
15
15
14
12
15
14
15
13
15
16
14
P327
P1264
P259
P1264
P264
P275
P264
12
17
14
17
16
15
17
279
279
279
279
279
281
281
281
281
281
279
279
279
242
4374
4547
279
P279
P279
P279
P279
P279
P604
P604
P604
P604
P604
P269
P271
P1250
P1250
P1250
P1250
P269
P279
P279
P269
P269
P269
P279
P242
P269
P273
40
40
33
35
33
38
35
36
36
38
47
50
56
56
48
48
47
41
41
43
47
49
38
53
47
44
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
428
428
428
428
428
428
428
520
520
428
428
428
520
428
428
520
106
106
106
110
106
114
108
108
110
110
128
128
130
130
126
126
118
112
112
118
118
120
100
128
128
110
P273
P1249
P269
P1258
P269
P279
P267
44
51
51
54
38
35
39
520
428
428
428
428
520
428
110
130
124
132
114
94
112
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
XL175 K4
CD185 T
Germany
CM185 T
CT185 D
XL185 S-Z,A,B,D,H,J,K,L,M,P
CB200
CD200 TB Benly
CM200 TA,TB Custom
CT200 Auto AG
MTX200 RWD,RWF
XL200 RB,RC,RD
France
XL200 R
Australia
XL200 RD
XL200 Paris Dakar
Japan
XLR200
CRF230 M-9,A
Japan
AX 1
Japan
CA250 TF,TG,TH,TJ,TL Rebel
CB250 K3
CB250 K4
CB250 G5
CB250 N,NA,T1,T2
CB250 NDX-B,NB,NC,NDC
CB250 RSA
CB250 RSD-C,L
CB250 M,N,P,R,S,T,V Night Hawk
CB250 Night Hawk
CB250 N Two Fifty
France
CB250 RSB
Japan
CB250 FM,FN2,FP
Japan
CB250 FT Hornet
CBF250
CBF250
Japan
CBR250 FG,FG-YA
77
78-82
77-81
82-83
79-93
76-79
80-85
81-84
82-89
83-86
81-83
83
83
84-90
92
09-10
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
73
74
75-77
78-82
78-82
80-83
82-84
91-97
99-08
92-02
83
259
259
259
259
259
MD01
259
259
MD06
267
267
2506
267
MD39
281
281
267
267
267
MD02
MC23
MC31
04-05
6
2067
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P275
P259
P259
P259
P259
P275
P259
P259
P259
P329
P328
P328
P328
P328
P287
P287
P280
P287
P278
P278
P278
P278
P276
P281
P281
P287
P287
P287
P337
P1299
P1299
P1321
15
15
15
15
14
15
15
15
14
13
13
13
13
13
13
13
13
14
16
16
16
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
14
279
279
254
254
254
245
288
4369
279
247
245
279
279
245
245
245
254
254
245
P279
P269
P269
P269
P269
P279
P269
P269
P269
P243
P254
P254
P254
P277
P245/2
P210
P1509
P279
P278
P278
P278
P246
P247
P248
P245/2
P279
P279
P272
P245/2
P245/2
P245/2
P254
P254
P245/2
38
34
35
52
49
35
34
35
56
42
43
47
45
41
42
38
41
32
36
38
38
41
41
44
44
33
33
31
44
42
45
37
37
43
520
428
428
428
428
520
428
428
428
520
520
520
520
520
520
520
520
520
530
530
530
530
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
112
112
118
120
94
112
112
120
104
106
104
104
108
106
100
102
108
96
96
96
102
102
98
98
106
106
104
98
112
110
106
106
108
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CBR250 R-B
CBR250 R-C
Japan
CBR250 RH (~1021987) (~1004990)
Japan
CBR250 RH (1021988~) (1004991~)
Japan
CBR250 RJ,RK,RK-2
Japan
CBR250 RR-L,N
Japan
CBR250 RR-R,R-2
CBX250 RSE
CBX250 Night Hawk
CBX250 H
CD250 UJ,UK
CJ250 T
CL250 SC
CM250 TB Custom
Europe
CM250
CM250 CD Belt Drive Conversion
Europe
CM250 D
Europe
CM250 C
France
CM250 Rebel
CMX250 LA
CMX250 Rebel
CMX250 C-T
CMX250 C-V,W,X Rebel
CMX250 C-Y
Rebel
USA
CMX250 C,CD
Rebel
GB250 Clubman (MC10-101) Japan
Japan
GB250 H Clubman
Japan
GB250 J,L,P Clubman
Japan
GB250 S Clubman
MVX250
Japan
MVX250 FD
Japan
NAS250 N Nighthawk
Japan
NS250 FE
Japan
NS250 RE,RG
NSR250
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
11
12
87
85
88-94
76-79
82-84
82-84
83
83
84
85
96-97
8796
97-99
0
96-12
2067
2067
266
2046
279
267
281
2046
267
2046
2046
2046
2046
2046
2046
2046
2046
2046
P1298
P1298
P1298
P266
P270
P327
P287
P278
P281
P276
P270
P287
P270
P270
P270
P270
P270
P270
P270
P270
P270
MC10
MC10
MC10
281
P281
MC09
267
MC26
MC11
P287
P283
MC11
86
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1321
P1321
MC10
83
PREMIOUM-JT
P283
14
14
14
14
17
17
17
14
14
13
14
16
14
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
14
15
15
14
245
247
279
279
279
245
247
279
279
279
279
279
279
279
279
279
P1220
P1220
P245/2
P1244
P1244
P1244
P247
P279
P279
P279
P278
P245/2
P247
P279
P279
P279
P279
P279
P279
P279
P279
P279
P273
P273
245
P245/2
245
P272
P245/2
245
P245/2
38
38
44
44
54
52
52
35
33
35
32
37
51
41
33
38
39
30
31
30
33
31
31
39
33
38
38
38
38
40
40
31
42
42
42
520
520
520
520
428
428
428
520
520
520
520
530
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
108
108
108
108
136
134
134
100
108
98
98
100
106
104
108
110
94
100
104
98
108
104
104
108
102
102
102
102
96
104
104
108
108
108
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
Japan
NSR250 RG
Japan
NSR250 R2J,R4J
Japan
NSR250 R5K,K2,R6K,K2
Japan
NSR250 7L/N,8L/N,9L/N
Japan
NSR250 RR,R2R,R3R,R3S
NX250
VT250 FD,FE,FG,F2D,FJ
Japan
VT250 FE,ZE,FF-YA,F2F,FJ Integra
Japan
VT250 FG,FG-YA,
Japan
VT250 F2H,H,H2
Japan
VT250 J,K
VT250 FL Spada
Japan
VT250 Xelvis
VT250 CR Magna
Japan
VTR250
XL250 K3,K4
XL250 SZ,SA,SB
Japan
XL250 S2,3S2
Japan
XL250 S,S2
XL250 RC,RD ProLink
XL250 RE,RF,RH,RG
Japan
XL250
Japan
XL250
Japan
XL250
Japan
XL-X250 RD
Australia
XL-X250 RE
Japan
XL-X250 RE
Japan
XL250 R Baja
Japan
XL250 M,N,P2 Degree
XLR250 RF,R2F (<1001833) Japan
XLR250 RF,R2F (>1001834) Japan
Japan
XLR250 R3H
XLR250 R3J,R3K (MD22 >210) Japan
XLR250 R3L,R3M,R3N,R3P,R5,R6Japan
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
87
MC16
MC18
MC18
MC21
MC28
88-93
83-88
86-88
2067
89-90
MC25
MC29
MC33
76-77
78-81
279
2506
MD03
281
ND11
267
ME06
266
ME06
266
ME06
266
267
267
267
279
MD26
2506
MD30
MD31
82-83
84-87
83
84
84
91
MD16
2037
2037
MD22
2037
MD20
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P283
P283
P283
P283
P283
P1321
P283
P283
P1299
P283
P1299
P1298
P1299
P1299
P1299
P1265
P1265
P327
P280
P281
P287
P266
P266
P266
P287
P287
P287
P327
P280
MD16
MD22
PREMIOUM-JT
P264
P264
P264
15
15
15
15
15
13
14
14
14
14
14
17
14
14
14
15
14
13
13
14
13
13
13
13
14
14
14
13
13
13
13
16
16
16
245
475
245
4309
4309
245
245
245
245
245
P245/2
P1209
P1209
P1315
P1490
P245/2
P245/3
P245/3
P245/2
P245/2
P245/2
P1244
P245/2
245
288
P245/2
P1977
P245/2
P210
245
260
245
245
288
245
245
245
260
245
P245/2
P260
P245/2
P245/2
P210
P245/2
P245/2
P245/2
P260
P245/2
P1361
P1361
P1361
42
41
42
40
44
41
45
45
45
45
41
54
43
38
41
45
53
39
44
44
38
50
48
48
40
40
40
40
44
40
40
50
50
50
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
428
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
428
428
428
108
108
108
108
110
102
104
104
104
104
102
132
108
110
100
102
102
106
102
102
108
108
108
102
104
104
104
106
102
102
130
130
130
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CB350 F
CB350 K
CB350 SG
86-88
Europe
CB350 SG
XL350 RF,RG,RH
85-87
XL-X350
CB360 F
73-76
CB360 G5
CJ360 T
78
CB400 F,F1,F2
75-79
CB400 N,NA
79-80
CB400 NB,NC,ND
81-83
CB400 T,AT
78-79
Germany 78-79
CB400 T,AT
Japan
CB400 LC
CBX400 F-F2
CB-1 (CB400 F,FK)
91Japan
CB-1 (CB400 F,FK2,FL,FL2)
Japan
CB-1 (CB400 FM,FM2)
JapanFour
CB400 F2N,F2R,F2S,F2T,F2V Super
CB400 F3S,F3T,F3V Super Four Japan
Japan
CB400 Super Four V-Tech
CBR400 R
Japan
CBR400 FE,F2E,F2E-YA
Japan
CBR400 FF,F2F,F2F-YA
Japan
CBR400 RG,RH-YA Aero
CBR400 RRH
CBR400 RRJ Tri - Arm
CBR400 RRK Tri - Arm
CBR400 RR L-L2 Gull - Arm
CM400 T-A Chopper
79-80
CM400 T
CM400 T-B,C,D Chopper
81-83
Japan
FT400 C
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
267
267
ND03
2041
2041
2041
NC31
2041
NC31
2041
NC39
2041
293
293
NC23
2041
2041
NC29
2041
NC23
NC23
NC01
NC01
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P278
P278
P291
P291
P287
P287
P278
P278
P278
P278
P278
P276
P278
P278
P278
P278
P297
P297
P297
P297
P297
P297
P286
P293
P293
P294
P294
P297
P297
P297
P278
P278
P276
P289
17
16
15
16
14
14
17
16
16
17
16
16
16
16
17
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
15
4350
4350
245
245
247
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
247
P278
P278
P1332
P1332
P245/2
P245/2
P278
P278
P278
P278
P246
P247
P246
P246
38
36
36
36
38
41
38
34
34
38
36
36
36
37
P1334
P1332
P1332
P1332
P1332
P1332
45
41
40
37
42
45
44
43
44
47
44
40
42
40
39
35
36
35
46
P1334
P1332
P1332
P1332
P1313
P1313
P1313
P1314
P246
P246
P247
P1334
530
530
525
525
520
520
530
530
530
530
530
520
530
530
530
530
525
525
525
525
525
525
530
525
525
525
525
525
525
525
530
530
520
530
96
96
108
108
102
106
96
98
96
100
100
100
100
106
104
104
104
104
110
112
108
108
106
108
108
106
106
106
106
100
102
100
102
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
GB400 F,F2
GB400 H3
NS400 R
NT400 J BRO'S
NT400 K-2 BRO'S
NTV400 BRO'S
NV400 C-J,K,L,N,P,R,V Steed
RVF400 RR,RT
VF400 FC
VF400 F2E
VF400 FD
VFR400 R
VFR400 ZG,RG,RG-YA,ZH
VFR400 RH,RH2,RJ3 Pro-Arm
VFR400 R3-L,M
VLX400 Shadow
VRX400 T Roadster
XL400 S
XL400 R
XL400 R-C
XL400 R-C
XL400 V-J,K,L Transalp
XL400 V Transalp
CB450 SG (27 PS)
CB450 SG (44 PS)
CB450 DXK
CB450 NF
CB450 Night Hawk
CMX450 Rebel
CMX450 C Rebel
CMX450 C Rebel
CB500 F Four
CB500 F1
CB500 K1,K2,K3
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
Japan
Japan
85-88
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
83-86
86
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
USA
NC21
NC21
87-89
90-93
Japan
NC19
346
346
346
NC26
346
NC35
2041
293
293
Japan
82
82
88-91
92-98
86-88
86-88
89-92
85
86-87
86-87
72-77
72-74
NC24
2041
346
NC33
346
281
281
NC30
293
346
ND06
PC17
PC17
PC14
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P290
P294
P292
P296
P296
P296
P296
P297
P293
P293
P286
P292
P294
P294
P297
P296
P296
P281
P281
P306
P306
P293
P296
P291
P291
P278
P278
P278
P291
P291
P291
P288
P288
P288
14
14
16
16
16
15
16
15
15
15
15
16
15
15
15
16
16
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
4350
4350
4367
4367
4367
4350
4350
4350
4350
4367
4350
4350
245
245
245
245
300
300
4350
4350
4350
4350
4350
P1332
P1332
P298
P1311
P1311
P1311
P1332
P312
P1332
P1332
P1334
P298
P1332
P1311
P312
P1332
P1332
P245/2
P245/2
P245/2
P245/2
P300
P300
P1332
P1332
P1334
P1334
P1334
P1332
P1332
P1332
P282
P282
P282
39
39
40
44
44
45
45
38
45
46
46
40
45
45
40
44
44
44
47
45
46
43
43
36
36
36
36
36
36
36
37
34
36
34
525
525
530
525
525
525
525
525
525
525
530
530
525
525
525
525
525
520
520
520
520
525
525
525
525
530
530
530
525
525
525
530
530
530
108
108
108
112
112
114
120
102
108
108
108
108
106
106
108
120
114
98
102
104
102
114
114
108
108
100
100
100
112
112
112
100
100
100
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CB500 T
CB500 R,S,T,V,W,X,Y,1,2,3
CB500 S-W,X,Y,1,2
CB500 Cup
CBF500
CBF500 ABS
CBR500 F-H,J
FT500 C
GB500 TT, K Clubman
Japan
GB500
VF500 C - V30 Magna
VF500 FD,FE,F2E
VF500 FF,F2F
Australia
VF500 FF
XBR500 FG,FH (42 PS)
XBR500 FG,FH (27 PS)
XBR500 SJ,SH (44 PS)
XBR500 SJ
(27 PS)
XL500 SZ,SA,SB
XL500 RC-RH ProLink
CB550 F1,F2,K3 (4 Cylinders)
CBX550 FC,F2,F2C
Germany
CBX550 FC,F2,F2C
CBX550 FD,F2D
CB600 F-W,X,Y,1,2,3,4,5,6 Hornet
CB600 F-7,8,9,A,B Hornet
CB600 F-C Hornet
CB600 S F2-Y,1,2,3 Hornet
CBF600 N-4,5,6,7
CBF600 N/NA-8,9,A,B
CBF600 S-4,5 ABS
CBF600 S-6,7 Cowl ABS
CBF600 S/SA-8,9,A,B C-ABS
CBF600 S/SA-C
C-ABS
75-77
94-03
98-03
99
04-08
04-08
87-88
82-84
89-90
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
84-85
85-87
85
85-86
85-86
87-88
87-88
79-81
82-87
75-80
82-85
82-83
81-86
98-06
07-11
12
00-03
04-07
08-11
04-05
06-07
08-11
12
2041
2041
2041
PC39
2041
PC39
2041
295
PC07
PC12
281
281
PD01
PD02
PC04
2073
2068
2068
2073
PC38
2073
PC43
2068
PC38
2073
PC38
2073
2068
2068
PC34/36
PC41
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P278
P297
P297
P297
P297
P297
P295
P289
P294
P290
P286
P286
P286
P286
P290
P290
P294
P294
P281
P281
P288
P338
P338
P338
P1371
P1370
P1370
P1371
P1371
P1370
P1371
P1371
P1370
P1370
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
14
15
17
16
16
16
15
16
16
15
15
16
15
15
16
16
2506
4350
4350
4350
4357
4357
4350
4350
4350
4350
4350
4350
245
245
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
P280
P1332
P1332
P1332
P1304
P1304
P1334
P1334
P1332
P1332
P1334
P1334
P1334
P1334
P1332
P1332
P1332
P1332
P245/2
P245/2
P282
P1334
P1334
P1334
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
33
40
40
40
41
41
47
40
37
37
44
43
41
43
36
36
36
36
39
41
37
45
43
43
42
43
43
42
43
42
43
43
42
42
530
525
525
525
525
525
530
530
525
525
530
530
530
530
525
525
525
525
520
520
530
530
530
530
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
98
108
108
108
116
116
110
100
108
108
108
108
108
108
106
106
106
106
98
100
100
104
104
104
110
118
118
110
116
124
116
116
124
124
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CBR600 FH,FJ,FK,FL
87-90
PC19/23
295
CBR600 FM,FN,FP,FR,FS,FT
91-96
PC25
295
CBR600 FV,FW
97-98
PC31
2073
CBR600
<<<< 520 Chain Conversion91-98
USA
CBR600 F4
99-00
2068
USA
CBR600 F4
<<<< 520 Chain Conversion99-00
CBR600 FX,FY
99-00
PC35
2068
CBR600 FX,FY <<<< 520 Chain Conversion99-00
CBR600 F-1
1
OC35
2068
CBR600 F-1
<<<< 520 Chain Conversion 1
CBR600 F-2,3,4,5,6,7
02-07
PC35
2068
02-07
CBR600 F-2,3,4,5,6,7 <<<< 520 Chain Conversion
CBR600 F-B,C
11-12
2068
CBR600 F-B,C
<<<< 520 Chain Conversion
11-12
CBR600 FS-1,2 Sport
01-02
PC35
2068
CBR600 FS-1,FS-2 <<<< 520 Chain Conversion
01-02
USA
CBR600 RA-9,A
09-10
2068
USA Conversion
CBR600 RA-9,A
<<<< 520 Chain
09-10
CBR600 RA-A,B (C-ABS)
10-11
2068
CBR600 RA-A,B (C-ABS) <<<< 520 Chain 10-11
Conversion
CBR600 RR-3,4,5,6
03-06
PC37
2068
CBR600 RR-3,4,5,6 <<<< 520 Chain Conversion
03-06
CBR600 RR-7,8,9,A,B
07-11
PC40
2068
07-11
CBR600 RR-7,8,9,A,B <<<< 520 Chain Conversion
CBR600 RR-C
12
2068
CBR600 RR-C
<<<< 520 Chain Conversion
12
Japan
NV600 C-J Steed (PC21-100)
PC21
293
Japan
NV600 C-K,L,N,P,R Steed
PC21
346
Japan
VLX600 Shadow
90
346
VT600 C-J Chopper
88
PC21
293
VT600 C Shadow
90-98
PC16
346
VT600 C Shadow (VLX)
99-07
346
VT600 CD Shadow Deluxe
94-00
346
VT600 CD/CD2 Shadow Deluxe
01-07
346
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P295
P295
P1371
P1295
P1370
P1269
P1370
P1269
P1370
P1269
P1370
P1269
P1370
P1269
P1370
P1269
P1370
P1269
P1370
P1269
P1370
P1269
P1370
P1269
P1370
P1269
P293
P296
P296
P293
P296
P296
P296
P296
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
408
4357
4357
4357
2099
2099
4357
2099
2099
2099
2099
2099
2099
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
P1334
P302
P1304
P1303
P1304
P1303
P1304
P1303
P1307
P1308
P1307
P1308
P1304
P1303
P1307
P1308
P1307
P1308
P1307
P1308
P1307
P1308
P1307
P1308
P1307
P1308
P1332
P1332
P1332
P1332
P1332
P1332
P1332
P1332
43
43
43
43
45
45
44
44
45
45
45
45
43
43
46
46
42
42
41
41
42
42
41
41
41
41
45
45
44
44
44
44
44
44
530
530
525
520
525
520
525
520
525
520
525
520
525
520
525
520
525
520
525
520
525
520
525
520
525
520
525
525
525
525
525
525
525
525
110
108
110
110
110
110
108
108
112
112
108
108
118
118
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
120
120
120
120
120
120
120
120
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
XL600 RD,RE,RF
XL600 LM-F
XL600 RM-G
XL600 VH,VJ Transalp
XL600 V-J,K,L Transalp
XL600 V-M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y Transalp
CB650 Z,A,B
CB650 C
Germany
CB650 CA,CB
Japan
CB650 CA,CB
Japan
CB650 LC
CB650 SC Night Hawk
CB650 Night Hawk
FMX650
FX650 Vigor
USA
NT650 K Hawk GT
Japan
NTV650 J BRO'S
Japan
NTV650 K2 BRO'S
NX650 J Dominator
NX650 K,L Dominator
NX650 M,N,P,R Dominator
NX650 S,T,V,W,X,Y,R-1 Dominator
SLR650 V,W
France
SLR650
SLR650 X,Y
XL650 V Transalp
XRV650 Africa Twin
NC700 S-C
NC700 X-C
USA
VF700 F Interceptor
USA
VFR700 F Interceptor
XL700 V/VA-8,9,A,B Transalp
XL700 V/VA
Transalp
700 Integra
83-87
85-87
86-88
87-88
88-90
91-00
79-81
81-82
81-82
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
80-81
82-83
05-08
99-01
90-91
88-91
88-91
88
89-90
91-94
95-01
97-98
97-98
99-01
01-07
88-90
12
12
84-85
86-88
08-11
12
12
281
PD04
281
PD04
281
PD06
293
PD06
346
PD06
346
345
345
RD08
345
RD09
345
345
345
RD10/11
346
PD03
346
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
16
17
14
14
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
15
16
339
339
RD13
346
346
P339
P339
P296
P296
16
16
15
15
RC03
RC05
RC05
345
345
346
346
346
RD12
RD09
RD02
RD02
RD02
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P281
P281
P281
P293
P296
P296
P338
P338
P338
P338
P338
P338
P338
P308
P308
P296
P296
P296
P306
P308
P308
P308
P308
P308
P308
P296
P296
PD03
PREMIOUM-JT
245
245
245
300
300
300
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
4309
4309
4367
4350
4367
4309
4309
4309
4309
4309
4309
4309
300
300
P245/2
P245/2
P245/2
P300
P300
P300
P284
P284
P284
P284
P284
P284
P284
P245/3
P245/3
P1311
P1332
P1311
P245/3
P245/3
P245/3
P245/3
P245/3
P245/3
P245/3
P300
P300
41
40
40
47
47
47
40
40
39
37
38
39
38
42
43
44
43
43
45
45
47
46
43
43
43
48
49
520
520
520
525
525
525
530
530
530
530
530
530
530
520
520
525
525
525
520
520
520
520
520
520
520
525
525
300
300
P1303
P1334
P1334
P300
P300
43
44
45
47
47
520
530
530
525
525
104
106
106
118
118
120
102
104
104
104
106
104
110
108
112
112
112
108
108
110
110
110
110
110
118
124
110
110
118
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CB750 K1-K6
CB750 K7
CB750 F,F1
(4 in 1)
CB750 F2
sohc
CB750 F2
(4 in 1)
CB750 KZ,FZ
CB750 F-B
(4 Speed)
CB750 F-A,B,C,D, (5 Speed)
Germany
CB750 CB
CB750 F2C,F2D
CB750 F Bol d'Or
CB750 SC Night Hawk
CB750 CA,CB
Japan
CB750 CA,CB,CDB Custom
France
CB750 Custom
Japan
CB750 M NAS Night Hawk
Japan
CB750 F2N,F2T
CB750 F2-N,P,R,S,T,V,W,X,Y
CB750 F2-1
USA
CB750 Nighthawk
CB750 KA,KB
Japan
CBR750 FH,FJ Super Aero
CBX750 FE,FG,F2G
NR750
RVF750 R
VF750 FD,FE,FF
VF750 F
VF750 C Magna
VF750 CD/2 Magna Deluxe
VFR750 FG,FH,FJ,FK
France
VFR750 FJ,FK
VFR750 RJ,RK,RL,RM
VFR750 FL,FM,FN,FP,FR,FS,FT,FV,FW
Greece
VLX750 Shadow
71-76
77
77
77
78
79-80
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
80-82
80-81
82
92-00
01-03
91-03
84-86
92
94-98
83-85
96
94-04
95-04
86-89
88-89
88-92
90-98
RC01
339
339
RC06
339
339
339
339
339
339
339
RC39
4350
4350
RC42
4350
4350
4350
339
RC27
339
RC17
339
4350
339
347
RC43
347
347
RC24
347
RC24
347
RC15
RC30
347
RC36
RC44
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P288
P331
P288
P331
P331
P330
P339
P339
P339
P339
P339
P339
P339
P339
P339
P1332
P1332
P1332
P1332
P1332
P339
P339
P339
NC40
RC45
PREMIOUM-JT
P1332
P339
P333
P333
P333
P333
P333
P313
P333
P1372
18
15
17
15
15
15
18
18
18
18
18
16
17
18
18
15
15
15
15
14
16
15
16
16
17
17
16
16
16
16
16
16
16
17
2134
347
2134
347
347
347
2134
2134
2134
4350
4350
4350
4350
4350
4357
P284
P333
P284
P333
P333
P333
P284
P1334
P284
P1334
P1334
P1334
P298
P1334
P284
P1332
P1332
P1332
P1332
P1332
P298
P1334
P1334
P312
P1334
P1334
P1334
P1334
P1334
P1334
P312
P1340
P1304
48
41
48
41
43
38
46
46
39
46
46
46
40
41
45
38
39
40
40
38
40
45
45
40
40
44
39
40
40
45
46
40
43
42
530
630
530
630
630
630
530
530
530
530
530
530
530
530
530
525
525
525
525
525
530
530
530
525
525
530
530
530
530
530
530
525
530
525
104
88
102
88
88
90
108
108
104
108
108
108
108
106
106
110
112
112
112
110
108
116
114
108
108
110
120
118
118
110
112
106
112
122
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
VT750 C,CD Shadow
98-03
VT750 CD2 Shadow Deluxe
98-03
VT750 C2 Shadow
00-03
VT750 C Shadow
04-07
VT750 DC Shadow Spirit
01-07
VT750 DC Black Widow
00-03
USA
VT750 RS Shadow
10-12
VT750 S
11
VT750 S
12
XRV750 Africa Twin
90-92
RD04
348
XRV750 Africa Twin
93-03
RD07
348
VFR800 F1-W,X
98-99
RC46
339
VFR800 F1-Y,1 PGM & CBS
00-01
RC46
339
VFR800 F1 2-9,A,B Interceptor VTEC
02-11
RC46
339
VFR800 F1 2-9,A,B Interceptor VTEC (ABS)02-11
RC46
339
VFR800 Interceptor VTEC
12
VFR800 X-B Crossrunner
11
339
VFR800 X-C Crossrunner
12
339
CB900 F,F2-A,B,C,D
79-84
339
CB900 Bol d 'Or
79-82
339
CB900 F Hornet
02-06
347
CBR900 RR N,P,R,S Fire Blade
92-95
SC28
347
CBR900 RR T,V,W,X Fire Blade
96-99
SC33
2068
CBR900 RR T,V,W,X Fire Blade USA
96-99
2068
CBR900 RR Fire Blade
<<< 520 Chain
92-99
Conversion
CBR900 RR Y,1,2,3 Fire Blade
00-03
SC44/50
347
CBR900 RR Y,1,2,3 Fire Blade <<< 520 Chain
00-03
Conversion
USA
CBR929 RR Fire Blade
00-01
347
USA
CBR929 RR Fire Blade <<< 520 Chain 00-01
Conversion
USA
CBR954 RR Fire Blade
02-03
347
USAChain 02-03
CBR954 RR Fire Blade <<< 520
Conversion
CB1000 FP,FR,FS,FT,FV,FW BIG 1
93-98
SC30
339
CB1000 R-8,9,A,B
08-11
SC60A
347
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1372
P1372
P1372
P1372
P1372
P1372
P1372
P1372
P1372
P314
P314
P339
P339
P339
P339
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
17
17
16
16
P339
P339
P339
P339
P333
P333
P1370
P1370
P1269
P333
P1269
P333
P1269
P333
P1269
P339
P333
16
16
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
16
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4350
4350
408
408
4357
4357
4399
4399
4399
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
P1304
P1332
P1332
P1340
P1340
P1340
P1340
41
41
41
41
42
41
38
38
38
46
45
43
43
43
43
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
530
530
530
530
122
122
122
122
122
122
112
112
112
124
124
108
108
110
110
P1340
P1340
P1334
P1334
P302
P302
P1304
P1304
P1303
P1306
P1308
P1306
P1308
P1306
P1308
P1334
P1340
43
43
44
44
43
42
42
43
42
42
42
43
43
43
43
42
44
530
530
530
530
530
530
525
525
520
530
520
530
520
530
520
530
530
116
116
106
106
114
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
116
116
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CB1000 R-C
12
347
CB1000 RA-8,9,A,B (ABS)
08-11
SC60C
347
CB1000 RA-C (ABS)
12
347
CBF1000 B
11
347
CBF1000 C
12
347
CBF1000 F/FA-6,7,8,9,A
06-10
SC58
347
CBF1000 F-B,C
11-12
347
CBF1000 FS-A (ABS)
10
347
CBR1000 FH,FJ
87-88
SC21
339
CBR1000 FK,FL,FM,FN,FP,FR,FS
89-95
SC24
339
CBR1000 FT,FV,FW,FX,FY
96-00
SC24
339
CBR1000 RR-4,5 Fireblade
04-05
SC57
347
CBR1000 RR-4,5 Fireblade <<< 520 Chain04-05
Conversion
CBR1000 RR-6,7 Fireblade
06-07
SC57
347
CBR1000 RR-6,7 Fireblade <<< 520 Chain
06-07
Conversion
CBR1000 RR-8,9,A,B,C Fireblade
08-12
SC59
347
CBR1000 RR-8,9,A,B,C Fireblade << 520 Chain
08-12Conversion
CBR1000 RA-A,B Fireblade C-ABS
10-11
347
CBR1000 RA-A,B Fireblade C-ABS << 520 Chain
10-11 Conversion
CBX1000 ZA (CB 1)
78-79
SC03
CBX1000 A ProLink
80
CBX1000 B,C ProLink
80-82
SC06
USA
RC51 (RVT1000R)
00-06
347
USA Conversion
RC51 (RVT1000R) <<< 520 Chain
00-06
VF1000 FE
84
339
VF1000 FF,F2F
84-85
SC15
339
VF1000 RE,RF,RG
84-86
SC16
339
USA
VTR1000 F Superhawk
98-04
347
VTR1000 F-V,W,X,Y,1,2,3,4,5 Fire Storm 97-05
SC36
347
VTR1000 SP-1
00-01
SC45
347
VTR1000 SP-1
<<< 520 Chain Conversion
00-01
VTR1000 SP-2
02-06
SC45
347
VTR1000 SP-2
<<< 520 Chain Conversion
02-06
XL1000 V-X,Y,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C Varadero
99-12
SD01/02
2068
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P333
P333
P333
P333
P333
P333
P333
P333
P339
P339
P339
P333
P1269
P333
P1269
P333
P1269
P333
P1269
P335
P340
P340
P333
P1269
P339
P339
P339
P333
P333
P333
P1269
P333
P1269
P1370
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
18
18
16
16
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
408
408
408
408
408
4399
4399
4399
4399
4399
408
408
4399
4399
4357
P1340
P1340
P1340
P302
P302
P302
P302
P302
P1334
P1334
P1334
P1306
P1308
P1306
P1308
P1306
P1308
P1306
P1308
P336
P1334
P1334
P1306
P1308
P1334
P1334
P1334
P302
P302
P1306
P1308
P1306
P1308
P1304
44
44
44
41
41
43
41
41
43
42
41
40
40
42
42
42
42
42
42
35
42
42
40
40
43
43
43
41
41
40
40
40
40
47
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
520
530
520
530
520
530
520
630
530
530
530
520
530
530
530
530
530
530
520
530
520
525
116
116
116
114
114
120
114
114
114
114
114
114
114
114
116
116
116
116
86
102
108
104
104
110
114
110
102
102
104
104
106
106
112
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
XL1000 V Varadero <<< 520 Chain Conversion
99-12
CB1100 RB
81
CB1100 RC,RD
82-83
CB1100 F
83
CB1100 SF X-11
00-03
CBR1100 XX-V,W,X,Y,1,2,3,4,5,6,7 Blackbird
97-07
CB X-4
97-99
CB1300 F-3,4,5,6,7,8,9
03-09
CB1300 S-6,7,8,9
06-09
CB1300 S/SA-A,B,C
10-12
HONDA OFF ROAD BIKES
CR50
CRF50 F-4,5,6,7,8,9,A,B
CRF50 F-C
XR50
CR60
CRF70 F-4,5,6,7,8,9,A,B
CRF70 F-C
XR70 RV,RW,RX
XR70 RY,R-1,R-2,R-3
XR75 K1-K5
CR80 RA
CR80 RB
CR80 RC
CR80 RD,RE
CR80 RF
CR80 R2F
CR80 RG
CR80 RG
>>>> 428 Chain Conversion
CR80 R2G
CR80 RH,RJ,RK,RL,RM,RN,RP,RR, RS
CR80 R
>>>> 428 Chain Conversion
CR80 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2
CR80 R
>>>> 428 Chain Conversion
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
339
339
SC11
339
SC42
339
SC35
339
SC38
339
SC54
339
SC54
339
339
SC05
SC08
272
272
272
272
272
272
272
272
272
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1269
P339
P339
P339
P339
P339
P339
P339
P339
P339
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
P253
P1256
P1256
P1256
P253
P1256
P1256
P253
P1256
P252
P253
P253
P253
P253
P253
P253
P1256
P1257
P1256
P1256
P1257
P1256
P1257
14
14
14
14
14
15
15
15
15
14
14
14
14
14
15
14
15
15
14
15
15
15
15
408
408
408
408
408
408
P1303
P1334
P1334
P1334
P302
P302
P302
P302
P302
P302
47
40
39
41
43
44
41
39
39
39
520
530
530
530
530
530
530
530
530
530
112
104
104
106
110
110
122
114
114
114
P1214
P1213
P1213
P1213
P1214
P1214
P1214
P1214
P1214
P256
P239
P239
P1214
P1214
P215
P239
P215
P217
P239
P215
P217
P215
P217
47
37
37
37
45
36
36
36
36
46
47
47
47
49
49
54
49
49
54
49
49
49
49
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
428
420
420
428
420
428
108
78
78
118
104
86
86
86
86
100
108
112
114
116
114
128
114
114
128
114
114
116
116
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CR80 R2-T,V,W,X,Y,1,2 Expert
CR80 R2 Expert >>>> 428 Chain Conversion
CRF80 F-4,5,6,7,8,9,A,B
CRF80 F-C
XR80 R-A,B,C,D,E
XR80 R-F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,X,Y,1,2,3
CR85 R-3,4
CR85 R-3,4
>>>> 428 Chain Conversion
CR85 R-5,6,7
CR85 R-5,6,7
>>>> 428 Chain Conversion
CR85 RB-3,4 Expert
CR85 RB-3,4 Expert >>>> 428 Chain Conversion
CR85 RB-5,6,7 Expert
CR85 RB-5,6,7 Expert >>>> 428 Chain Conversion
CRF100 F-4,5,6,7,8,9,A,B
CRF100 F-C
XR100 R-F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,1,2,3
CR125 RZ
CR125 RA,RB
CR125 RC
CR125 RD,RE
CR125 RF
CR125 RG
CR125 RH,RJ,RK,RL,RM,RN,RP,RR,RS,RT
CR125 RV
CR125 RW,RX
CR125 RY,R-1
CR125 R-2
CR125 R-3
CR125 R-4,5,6,7
CRM125
CRF150 F-3,4,5
CRF150 F-6,7,8,9,A,B
CRF150 F-C
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
274
274
274
266
266
266
266
266
333
340
340
340
340
340
340
2120SC
279
279
279
279
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1256
P1257
P252
P252
P252
P252
P1256
P1257
P1256
P1257
P1256
P1257
P1256
P1257
P274
P274
P274
P266
P266
P266
P266
P266
P268
P326
P326
P326
P326
P326
P326
P1323SC
P327
P327
P327
P327
15
15
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
14
13
13
13
4351
4351
4351
P215
P217
P1214
P1214
P256
P1214
P215
P217
P215
P217
P215
P217
P215
P217
P1204
P1204
P1204
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
281
288
288
288
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P604
P210
P210
P210
55
55
46
46
46
46
50
50
49
49
56
56
55
55
50
50
50
51
51
51
51
51
51
51
49
51
52
51
52
52
38
48
47
47
420
428
420
420
420
420
420
428
420
428
420
428
420
428
428
428
428
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
126
126
110
110
100
110
116
116
116
116
124
124
124
124
118
118
118
110
110
112
112
114
114
114
112
114
114
114
116
116
106
112
104
104
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CRF150 R-7,8,9,A,B
CRF150 R-C
CRF150 RB-7,8,9,A,B
CRF150 RB-C
Japan
TLM200 RF
Japan
TLM200 RH
TLR200 D
USA
TR200 Fatcat
XR200 RA,RB
XR200 RC,RD
XR200 RE,RF
USA
XR200 R
Australia
XR200 RG,RH
Australia
XR200 RL,RN
Australia
XR200 RP,RR
Japan
TLM220 RJ,RL
CRF230 F-3,4,5,6,7,8,9,A,B
CRF230 F-C
CRF230 L-8,9
CR250 RZ,RA
CR250 RB,RC,RD
CR250 RE,RF
CR250 RG
CR250 RH
CR250 RJ,RK
CR250 RL,RM
CR250 RN,RP
CR250 RR,RS
CR250 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2
CR250 R-3
CR250 R-4
CR250 R-5
CR250 R-6,7,8
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
MD15
MD15
267
267
267
MD23
279
279
267
2134SC
2134SC
2134SC
2134SC
2134SC
2134SC
2134SC
2134SC
2134SC
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1310SC
P1310SC
P1310SC
P1310SC
P329
P329
P329
P1352
P328
P328
P328
P328
P287
P287
P287
P329
P327
P327
P287
P337
P337
P337
P285
P285
P284SC
P284SC
P284SC
P284SC
P284SC
P284SC
P284SC
P284SC
P284SC
15
15
15
15
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
P215
P215
P215
P215
254
245
245
245
245
245
P1208
P1207
P1977
P254
P245/2
P245/2
P245/2
P245/2
P245/2
288
288
288
P210
P210
P210
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
50
50
56
56
37
34
44
39
48
50
50
47
46
46
48
31
50
50
39
49
54
51
51
53
51
53
49
49
50
48
50
49
49
420
420
420
420
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
120
120
126
126
96
94
96
100
102
106
108
108
108
108
108
92
110
110
100
108
114
114
114
116
116
116
112
114
114
114
114
116
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CRF250 R-4,5,6,7,8,9,A
CRF250 R-B
CRF250 R-C
USA
CRF250 R-A
CRF250 X-4,5,6,7,8,9,A,B
CRF250 X-C
France
CR250
Japan
CRM250 K,K2,L
Japan
CRM250 RK,RM
Japan
CRM250 M,M2,N,P,R,S
Japan
CRM250 RP2
Japan
CRM250 AR
TLR250
Japan
TLR250 RG
XR250 RC,RD
XR250 RE,RF
XR250 RG,RH
Australia
XR250 RG,RH
XR250 RJ,RK
XR250 RL,RM,RN,RP,RR,RS
Australia
XR250 RL,RM,RN,RP,RR,RS
XR250 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2,R-3,R-4
XR250 L
XR250 S
XR250 III S (Baja)
XR350 RD,RE
XR350 RF,RG,RH
XR400 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2,R-3,R-4
CR450 RB
CRF450 R-2,R-3
CRF450 R-4,5,6,7,8,9,A,B
CRF450 R-C
CRF450 X-5,6,7,8,9,A,B
CRF450 X-C
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
2120SC
2120SC
2120SC
2120SC
2120SC
2120SC
2134SC
2134SC
MD24
2134SC
MD24
MD32
267
279
279
279
2067
279
2067
2067
267
2134SC
2134SC
2134SC
2134SC
2134SC
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1323SC
P1323SC
P1323SC
P1323SC
P1323SC
P1323SC
P284SC
P284SC
P284SC
P1322
P1322
P1322
P1329
MD18
281
PREMIOUM-JT
P281
P328
P328
P287
P327
P327
P327
P1321
P327
P1321
P1321
P287
P1336
P1322
P337
P284SC
P284SC
P284SC
P284SC
P284SC
13
13
13
13
14
14
13
14
14
14
14
14
10
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
15
14
13
13
13
13
13
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
245
245
245
245
245
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P210
P301
P301
P210
P210
288
260
288
288
245
245
288
P245/2
P245/2
P245/2
P245/2
P245/2
P301
P301
P210
P260
P210
P210
P245/2
P245/2
P210
288
288
288
288
288
P210
P210
P210
P210
P210
51
49
49
48
53
53
49
40
40
42
42
42
39
43
53
50
48
48
48
48
40
48
40
39
39
42
42
45
54
50
48
48
51
51
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
114
116
116
116
116
116
114
108
108
110
110
110
96
98
104
108
108
108
108
108
106
104
104
106
108
116
114
114
114
114
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
CR480 RC,RD
CR500 RE,RF
CR500 RG,RH
CR500 RJ,RK,RL,RM
CR500 RN,RP,RR,RS,RT,RV,RW,RX,RY,R-1
XR500 SA,SZ
XR500 RB,RC
XR500 RD,RE,RF
XR600 RF,RG,RH
XR600 RJ,RK,RL
XR600 RM,RN,RP,RR,RS,RT,RV,RW,RX,RY
Australia
XR600 RP,RR
XR650 L-P,R,S,T,V,W,X,Y,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B
XR650 L-C
XR650 RY,R-1,R-2,R-3,R-4.R-5,R-6,R-7
ATC70
ATC70
ATC90 K1,K2,K3
ATC110
ATC125 M
ATC125 M
ATC185
ATC185 S
ATC185 S
ATC200
ATC200 E Big Red
ATC200
ATC200 E Big Red
ATC200 M
ATC200 S
ATC200 X
ATC200 X
ATC250 R
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
2134SC
2134SC
281
281
281
281
281
2099
272
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P337
P337
P285
P284SC
P284SC
P281
P281
P281
P281
P281
P1309
P1309
P1309
P1309
P1307
P253
P252
P1325
P1325
P1325
P1325
P1325
P1325
P1325
P1329
P1352
P1350
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
14
14
13
15
15
14
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
13
13
288
288
288
288
245
245
245
245
4309
288
P210
P210
P210
P210
P245/2
P245/2
P245/2
P245/2
P245/3
P301
P301
P301
P301
P210
P256
P256
P1353
P1354
54
51
51
51
49
48
48
48
48
50
48
40
45
45
48
35
36
49
49
49
48
47
41
41
47
47
47
47
47
43
40
38
44
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
420
420
428
428
428
428
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
116
116
116
114
104
104
108
110
112
110
108
110
110
110
72
72
86
92
96
90
82
82
90
90
90
90
92
84
88
86
84
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
ATC250 R
ATC250 R
ATC250 R
ATC350 X
ATC350 X
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P337
P337
P337
P1336
P1336
13
13
13
13
13
P249
P249
P249
P249
P249
P249
P249
P249
P249
P249
P418
P418
P418
P417
P418
P418
P418
P418
P418
P418
P418
P418
13
13
13
15
14
15
15
15
16
15
14
14
14
15
15
14
14
14
14
14
14
14
15
14
15
13
14
P1350
P1351
P1352
42
39
39
40
40
520
520
520
520
520
90
96
96
90
90
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P802
P810
P802
P802
P802
P802
P802
P802
P458
P458
P802
P802
P802
P802
P801
P802
P802
49
46
49
43
43
43
41
43
41
41
37
37
37
42
39
46
39
37
37
36
43
37
42
47
39
44
47
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
420
428
428
116
116
116
114
114
114
114
118
114
114
98
104
104
110
112
112
106
106
106
106
108
110
110
108
100
KAWASAKI KAWASAKI ROAD BIKES
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
AE50
AE50
AR50 A1,C2-C10
AE80 A1-B1
AR80 C1-C5
AR80 C6-C8
AE/AR 80
AE/AR 80
AE80
AR80
KM90 A6
KC100
KC100 C1-C4
KE100 A
KE100 B1-B20
KE100
KH100 A2-A4 (EL)
KH100 G2-G4 (EX)
KH100 G5-G8 (EX) (6 Holes)
KH100 G9,G10 (EX) (6 Holes)
KH100 ES
KM100 A4-A6
KV100 A8-A12,B11-B14
KZR100
MAX100
Modenas 100
Modenas 100
Norway
France
France
Germany
Germany
517
Norway
Norway
Indonesia
Greece
Indonesia
Indonesia
P505
P249
P505
P505
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
Greece
115 Kaze-R
Greece
115 Kaze-R
AR125 LC A1-A8,B1-B7
517
AR125 LC B8
517
BN125 A1-A8,A6F,A7F Eliminator
517
BN125 A9F Eliminator
517
KDX125 SR
517
KE125 A4-A12
KH125 A1-A4
KH125 L1,K1-K10 (EX) (6Holes)
KLX125 A1-A3,A6F
4101
KLX125 L B1-B3,B6F
4101
KLX125 CAF,CBF
KLX125
KLX125 DAF,DBF D-Tracker
KLX125 D-Tracker
KMX125 A1-A5,B1-B12
517
KS125
Greece
Z125
KE175 B1-B3
KE175 D1-D2
KE175 D3-D5
KS175
KV175 A1-A9
KMX200 A2-A3
517
Z200 A1-A6
569
BR250 A1
523
EL250 Chopper
523
EL250 Eliminator Chopper
523
EL 250 (EL252 F2)
97-03
523
BJ Estrella 250 A2,A3,C2
95-97
525
BJ Estrella 250
98-00
525
USA
EX250R F7F Ninja 250 R
7
523
USA
EX250R J8F,J9F,JAF,JBF,JBFA,JCF,JCFA
08-12
Ninja 250 R
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P505
P505
P417
P417
P417
P417
P417
P418
P418
P418
P409
P409
13
14
14
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
P802
P802
P468
P468
P468
P468
P459
P471
P810
P458
P797
P797
44
42
36
36
46
46
52
50
47
36
51
57
47
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
108
108
116
116
132
132
132
118
112
110
122
130
124
44
428
122
P463
P471
P838
P471
P469
P469
P471
P469
P463
P473
48
50
43
45
44
44
45
53
50
40
P1486
P1486
P1486
P487
P487
P486
P486
44
44
40
38
38
45
45
428
428
428
428
428
428
428
428
428
520
520
520
520
520
520
520
520
520
124
118
122
118
118
116
118
122
126
98
100
106
114
112
102
102
106
106
14
P417
P418
P1263
P418
P418
P418
P418
P1263
P417
P569
P516
P516
P516
P516
P512
P512
P516
P1539
14
14
14
14
14
14
15
14
16
15
15
14
14
14
15
15
14
14
491
491
504
504
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
EX250R K8F,K9F,KAF,KBF,KCF Ninja 250 0R8-12
EX250R Ninja 250 R Special Edition
12
GPZ250 C1,C2,C3 Belt Drive Conversion 83-85
GPZ250 R (EX250E1-E2)
86-87
GPX250 R (EX250F2-F4,F6-F19)
88-05
Japan
GPX250 R (EX250F,G,R-2)
KH250 S1,B3-B5
75-82
KL250 A1-A2
77-78
KL250 A3-A4,C1-C2
79-85
KL250 D2-D22
(KLR250)
84-05
USA
KL250 G4-G7 Super Sherpa
00-03
USA
KL250 G9F Super Sherpa
9
KLX250 R E1,E2,E3
91-95
KLX250 G1,G2
94-98
France
KLX250 R E1,E2,E3,G1
93-97
Japan
KLX250 R F1,F2,F3,F4
93-97
KLX250 R D1,D2,D3,D4
93-99
KLX250 S H6F,H7F
06-07
KLX250 S T9F,TAF
09-10
KLX250 S TCF
12
KLX250 SF W9F,WAF
09-10
KLX250 S9F,SAF,SBF
09-11
KLX250
12
KR250 A1-A2
84-85
KR250 B2 (KR1)
89
KR250 C2-C3 (KR1S)
90-92
KV250 A3,A4
85-86
Z250 J1
Z250 A1-A2,B1
78-80
Z250 A3,A4,B2
81-82
Z250 C1-C2,G1-G2,LTD
81-83
Japan
ZXR250 C1,C2,C3,D1
ZZR250 (EX250)
90-03
KLX300 A2,A3,A4,A5,A6,A7 (KLX300R) 97-02
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
523
523
523
569
569
523
569
569
569
569
569
569
569
523
523
523
523
523
523
523
569
513
513
569
523
523
569
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1539
P1539
P424
P516
P516
P516
P506
P569
P569
P516
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P516
P516
P516
P516
P516
14
14
15
14
14
14
14
15
14
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
P516
P516
P569
P513
P424
P513
P569
P516
P516
P569
15
15
14
15
15
15
15
14
14
14
504
504
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
43
43
35
42
45
45
48
40
40
44
43
43
42
42
42
42
50
42
42
42
39
42
504
P486
P472
P472
P475
P476
P476
P476
P473
P472
P486
P460
38
40
41
44
35
35
35
37
48
47
50
504
504
504
504
489
P486
P486
P476
P486
P486
P486
P474
P1458
P475
P475
520
520
530
520
520
520
525
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
106
106
98
104
106
106
108
96
96
104
102
102
108
108
106
106
110
106
106
106
104
106
520
520
520
520
530
530
530
520
520
520
520
98
106
108
98
98
98
98
102
110
108
110
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KLX300 A8,A9,A10,A6F,A7F (KLX300R)
France
KLX300 R B1
GPZ305 (EX305A1)
KH400 S3
KLX400 B1 (KLX400 R)
KLX400 A1 (KLX400 SR)
Z400 D1-D4 (2 Cyl)
Z400 B1-B2,G1,H, LTD (2 Cyl)
Z400 J1-J3 (4 Cyl) (KZ400J)
ZR400 A1,B1
(Z400F)
Japan
ZR400 C1,C2,C3,C4 Zephyr
ZX400 C2
(Z400F2)
Germany
GPZ400
(KZ400M)
GPZ400
GPZ400
Japan
GPZ400 R
(ZX400D)
GPZ400 S
(EX400A3,A4) Japan
Japan
GPX400 R
(ZX400F)
Japan
KLE400 A1-A4
Japan
KLE400 A6
Japan
ZR400 D1 Xanthus
Japan
ZZR400
(ZX400K1,K2,K3)
Japan
ZZR400
(ZX400M)
Japan
ZZR400
(ZX400N1,N2,N3)
ZXR400 H2,L1-L9 (ZX-4)
Japan
ZX-4
(ZX400G)
ZXR400 R
(ZX400H1) Japan
Japan
ZXR400 R
(ZX400J1)
Japan
ZXR400 R
(ZX400J2)
Z440 C1/2
Germany
Z440 C1/2
Z440 C1/2 Fine Spline
Z440 A1-A3, D4-D6, LTD
Z440 H1/2
03-07
97
83
76-77
3
3
74-79
78-80
80-83
83-85
565SC
569
513
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
84-87
83
84-97
84-87
91-94
99
88-02
87-88
89-90
80-81
80-81
80-81
80-85
513
513
525
525
513
27PS
525
49PS
525
525
525
525
525
525
525
513
513
513
525
525
525
525
525
513
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P565SC
P569
P513
P508
P432SC
P432SC
P509
P509
P513
P513
P512
P512
P513
P512
P512
P512
P512
P512
P512
P512
P512
P513
P513
P513
P512
P512
P512
P512
P512
P509
P509
P513
P509
P509
14
14
15
15
14
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
15
16
15
16
16
15
14
15
15
15
15
15
16
16
15
15
15
15
15
489
489
808
808
504
504
504
491
491
475
498
498
498
478
475
475
475
478
P460
P460
P476
P476
P808
P808
P476
P476
P481
P488
P486
P1478
P488
P1478
P1478
P486
P486
P1486
P487
P487
P1490
P499
P499
P499
P478
P1490
P1490
P1490
P478
P476
P476
P476
P476
P476
50
50
33
41
47
44
44
45
40
40
41
38
40
42
38
39
42
40
44
44
46
49
52
52
45
44
45
44
45
44
45
44
45
43
520
520
530
530
520
520
530
530
530
530
520
520
530
520
520
520
520
520
520
520
520
530
530
530
520
520
520
520
520
530
530
530
530
530
110
110
100
104
112
112
100
100
100
104
108
106
106
106
104
102
104
102
108
108
108
112
114
114
110
106
108
108
108
104
100
104
104
102
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
Z440 H1/2 Fine Spline
KLX450 R A8F,A9F,AAF,ABF,ACF
08-12
EN500 C1-C10 Vulcan
96-05
EN500 C6F,C7F,C8F,C9F Vulcan 500 Ltd 06-09
France
EN500 C1,C2 Classic
96-97
ER500 A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4
(ER-5)
97-06
ER-5 Twister
(35ps) & (50ps)
99
EX500 D6F,D7F,D8F,D9F Ninja 500R
06-09
KH500
72-75
France
KH500
72-75
GPZ500 S
(EX500A1-A6)
87-93
GPZ500 S
(EX500D1-D12)
94-05
GPZ500 R
88GPX500 R
88KLE500 A1-A6
91-96
KLE500 A7-A14
97-05
KLE500 B6F,B7F
06-07
KLR500
88
Z500 B1-B2
79-80
Z500 B3
(6 Speed)
81
ZZR500
90-96
Z550 B1-B2
79-80
Z550 A1-A3
80-83
Z550 C1-C3,LTD
81-83
ZR550 A1,A2
(Z550F)
80-83
GPZ550 (Z550D1) Twin Shock
81
GPZ550 (ZX550H1-H2) Unitrack
82-83
GPZ550 (ZX550A1-A6) Unitrack
84-92
ZR550 B2-B8 Zephyr
91-00
KLR600 (KL600A1,B1-B4)
84-90
GPZ600 R (ZX600A1-A5)
85-89
GPX600 R (ZX600C1-C3,C6-C10)
88-00
ZZ-R600 (ZX600D1-D3)
90-92
ZZ-R600 (ZX600E1-E12)
93-04
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
513
525
525
525
525
525
525
525
525
513
513
525
525
525
523
513
513
513
513
513
513
513
513
525
525
523
513
513
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P513
P1565SC
P512
P512
P512
P512
P512
P512
P508
P508
P512
P512
P513
P513
P512
P512
P512
P516
P513
P513
P519
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P512
P512
P516
P513
P513
P519
P519
15
13
16
16
16
17
17
16
16
15
16
16
15
15
16
17
17
15
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
16
489
475
475
504
504
504
504
504
241
241
491
491
491
491
498
504
241
241
498
498
P476
P460
P1490
P1490
P486
P486
P486
P481
P481
P486
P486
P479
P479
P487
P487
P487
P487
P476
P488
P499
P476
P481
P488
P488
P488
P488
P1478
P486
P477
P479
P479
P499
P499
43
50
42
42
42
42
42
41
45
42
42
41
42
42
44
46
44
47
40
40
48
40
40
38
38
38
38
38
38
43
39
39
45
48
530
520
520
520
520
520
520
520
530
530
520
520
530
530
520
520
520
520
530
530
530
530
530
530
530
530
530
520
520
520
530
530
530
530
102
114
110
110
110
106
106
104
106
106
104
104
104
104
108
110
110
106
100
100
110
100
100
100
104
100
104
104
106
104
102
102
110
112
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
ZZ-R600 (ZX600 J4,J6F,J7F,J8F)
05-08
2093
ZX-6R
(ZX600 F1-F3) Ninja
95-97
ZX-6R
(ZX600 F1-F3) Ninja << 520 Chain
95-97Conversion
ZX-6R
(ZX600 G1-G2,J1-J2) Ninja 98-01
2093
ZX-6R
(ZX600 G1-G2,J1-J2) Ninja << 98-01
520 Conversion
2099
ZX-6R
(ZX600 P7F,P8F,P9F,RAF,RBF,RCF)
07-12 Ninja
ZX-6R
(ZX600) Ninja Performance
11-12
ZX-6RR (ZX600 K1,M1) Ninja
03-04
2099
ZX-6RR (ZX600 N1,N6F) Ninja
05-06
2099
ZX-6R
(ZX636 A1P) Ninja
2
2093
ZX-6R
(ZX636 A1P) Ninja << 520 Chain Conversion
2
2099
ZX-6R
(ZX636 B1,B2) Ninja
03-04
2099
ZX-6R
(ZX636 C1,C6F,D6F) Ninja 05-06
2099
ER-6f (EX650 A6F,A7F,A8F,B6F,B7F,B8F,D9F,DAF,DBF)
06-11
565
ER-6f (EX650)
12
565
ER-6n (ER650 A6F,A7F,A8F,B6F,B7F,B8F,B9F,CAF,CBF)
06-11
565
ER-6n (ER650)
12
565
EX650 A6F,A7F,A8F Ninja 650R USA
06-08
565
USA
EX650 C9F Ninja 650R
9
565
EX650 CAF,CBF,ECF Ninja 650R USA
10-12
565
KLE650 A7F,A8F,A9F,CAF,CBF,CCF Versys
07-12
565
KLE650 B7F,B8F,B9F,DAF,DBF Versys ABS
07-11
565
KLE650 Versys City
11
565
KLE650 Versys Tourer
11
565
KLR650 (KL650A1-A3)
87-89
523
KLR650 (KL650B1) Tengai
89-90
523
KLR650 (KL650B2-B3) Tengai
90-92
511
KLR650 (KL650A4-A19,A6F,A7F,E8F,E9,EAF)
90-10
511
KLR650 (KL650EBF,ECF)
11-12
511
KLR650 C1-C8
95-03
511
KLX650 C1-C4
93-96
511
KLX650 R A1,A2,A3,D1
93-96
511
KLX650 R
99-01
511
W650 A1,A2,A3,A4 (EJ650)
99-02
564
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1535
P1515
P1535
P1307
P1536
P1536
P1307
P1307
P1535
P1307
P1307
P1307
P565
P565
P565
P565
P565
P565
P565
P565
P565
P565
P565
P516
P516
P511
P511
P511
P511
P511
P511
P511
P520
15
15
15
15
15
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
4359
475
4359
478
478
478
4359
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
491
491
491
491
491
491
491
489
491
P1489
P498
P1490
P1489
P1478
P478
P478
P1478
P478
P1489
P1478
P1478
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P487
P487
P487
P487
P487
P487
P487
P460
P487
P498
40
40
40
40
40
43
43
40
43
40
40
40
43
46
46
46
46
46
45
46
46
46
46
46
43
43
43
43
43
42
43
49
43
39
525
525
520
525
520
520
520
520
520
525
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
525
108
108
108
108
108
112
112
108
110
108
108
108
110
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
106
106
106
106
106
106
112
110
112
104
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
W650 C3,C4,C5,C6F (EJ650)
01-06
Z650 B1-B3,F1
79
Z650 C1-C3
78-79
Z650 SR D2-D3
79-80
Z650 F2-F4
79-83
H2 A,B,C 750
GPX750 R (ZX750F1-F3)
86-88
GPZ750 (Z750 L3-L4 Sport)
82-87
GPZ750 (Z750R1)
82
GPZ750 (ZX750A1-A5) Unitrack
83-89
GPZ750 Turbo (ZX750 E1-E2)
84-85
GPZ750 R (ZX750 G2-G3)
85-88
Z750 B1-B4,Y1,Y2,LTD (2 Cylinders)
78-82
Z750 C3
Z750 E1
80
Z750 H1-H3,LTD
80-82
Z750 L1-L2
81-82
Z750 (ZR750 J1,J2,J6F,L7F,L8F,L9F,LAF,LBF)
04-11
Z750 (ZR750 LCF)
12
Z750 (ZR750 M7F,M8F,M9F,MAF,MBF) ABS
07-11
Z750 (ZR750) ABS
12
Z750 R (ZR750 NBF)
11
Z750 R (ZR750 NCF)
12
Z750 R (ZR750 PBF,PCF) ABS
11-12
Z750 R (ZR750) Black Edition
12
Z750 S (ZR750 S K1,K6F)
05-06
ZXR750 H1
(ZX)
89
ZXR750 H2
(ZX)
90
ZXR750 J1,J2
(ZX)
91-92
ZXR750 R K1
(ZX)
91-92
ZXR750 R L1-L3 (ZX)
93-95
ZXR750 R M1-M3 (ZX)
93-95
ZX-7R (ZX750 P1-P8) Ninja
96-03
ZX-7RR (ZX750 N1-N2) Ninja
96-99
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
564
513
513
513
513
526
513
2119
2119
2119
2119
2119
2119
2119
2119
2119
564
564
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P520
P513
P513
P513
P518
P508
P513
P518
P518
P514
P518
P517
P513
P518
P518
P518
P518
P1538
P1538
P1538
P1538
P1538
P1538
P1538
P1538
P1538
P519
P519
P519
P519
P519
P519
P520
P520
15
16
16
16
13
16
16
13
13
15
15
16
16
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
478
478
478
478
478
478
478
478
478
498
4359
4359
P498
P481
P488
P488
P501
P482
P502
P501
P501
P501
P501
P502
P488
P501
P501
P501
P501
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P478
P499
P488
P488
P488
P488
P488
P1489
P1489
39
42
42
40
34
47
47
33
33
38
46
49
38
33
33
32
33
43
43
43
43
43
43
43
43
43
46
46
45
42
44
41
43
42
525
530
530
530
630
530
530
630
630
630
630
530
530
630
630
630
630
520
520
520
520
520
520
520
520
520
530
530
530
530
530
530
525
525
104
102
102
104
84
120
112
88
88
94
98
112
106
88
84
88
84
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
110
108
110
108
110
108
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
ZX-7RR (ZX750 N1-N2) Ninja <<< 520 Chain
96-99
Conversion
525
ZR750 C1-C4 Zephyr
91-94
564
ZR750 C5,D1,D2 Zephyr
95-99
ZR-7
(ZR750 F1-F5)
99-04
564
ZR-7S
(ZR750S H1-H3)
01-04
564
VN800 A1-A2
95-96
VN800 A3-A11 Vulcan
97-05
VN800 B1-B10 Classic
96-06
VN800 C1-C2,E1-E6F Drifter
99-06
W800 ABF,ACF (EJ800)
11-12
W800 Special Edition
12
USA
GPZ900 R A1-A3 (ZX) Ninja
84-86
526
GPZ900 R A1-A6 (ZX) Ninja
84-89
526
GPZ900 R A7-A12 (ZX) Ninja
90-96
526
Z900 Z1,Z1A,Z1B
73-75
Z900 A4
76
ZX-9R (ZX900 B1-B4) Ninja
94-97
ZX-9R (ZX900 C1-C2,E1-E2) Ninja
98-01
ZX-9R (ZX900 F1-F2) Ninja
02-03
2137
KLZ1000 ACF Versys
12
2137
Z1000 A1/4
77-78
Z1000 H1
Z1000 J1-J3
81-82
Z1000 R2
83
Z1000 K1,K2, LTD
81-82
Z1000 D1 (Z1R)
78-80
Z1000
(ZR1000 A1-A3,A6F)
03-06
2137
Z1000
(ZR1000 B7F,B8F,B9F)
07-09
2137
Z1000
(ZR1000 C7F,C8F,C9F) ABS07-09
2137
Z1000
(ZR1000 DAF,DBF,EBF,DCF)10-12
ABS
2137
Z1000
(ZR1000) Black Edition
12
2137
Z1000 SX (ZR1000 GBF.GCF)
11-12
2137
Z1000 SX (ZR1000 HBF,HCF) ABS
11-12
2137
Z1000 SX City (ZR1000)
11
2137
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P512
P520
P1531
P520
P520
P519
P519
P519
P519
P517
P517
P517
P518
P521
P519
P519
P1537
P1537
P521
P521
P522
P522
P522
P521
P1537
P1537
P1537
P1537
P1537
P1537
P1537
P1537
16
15
15
16
16
16
17
17
17
15
15
17
17
17
15
15
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
16
15
15
15
15
15
15
15
498
498
498
498
475
475
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4359
P1478
P498
P498
P498
P498
P499
P499
P499
P499
P1490
P1490
P502
P502
P502
P483
P483
P488
P488
P1489
P1489
P501
P501
P501
P501
P501
P501
P1489
P1489
P1489
P1489
P1489
P1489
P1489
P1489
42
39
39
38
38
46
42
42
40
37
37
50
49
48
35
33
44
41
41
43
33
35
41
41
39
33
42
40
40
42
42
41
41
41
520
525
525
525
525
530
530
530
530
520
520
530
530
530
630
630
530
530
525
525
630
630
630
630
630
630
525
525
525
525
525
525
525
525
108
106
106
108
108
114
114
112
112
114
112
112
92
92
112
110
110
92
94
96
98
96
92
112
110
110
112
112
112
112
112
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
Z1000 SX Tourer (ZR1000)
11-12
2137
GPZ1000 RX (ZX1000A1-A3)
86-89
GPZ1000 RX (ZX1000 A1-A3) ## <<630 Chain
86-89Conversion
KLV1000
04-06
2137
USA
KZ1000 P1-P20 Police
82-01
USA
KZ1000 P21-P24 Police
02-05
ZX10 (ZX1000 B1-B3) Tomcat
88-90
ZX10 (ZX1000 B1-B3) Tomcat ## <<530 Chain
88-90Conversion
ZX-10R (ZX1000 C1-C2) Ninja
04-05
2137
ZX-10R (ZX1000 D6F,D7F) Ninja
06-07
2137
ZX-10R (ZX1000 E8F,E9F,FAF) Ninja
08-10
2137
ZX-10R (ZX1000 JBF,JCF) Ninja
11-12
2137
ZX-10R (ZX1000 KBF,KCF) Ninja ABS
11-12
2137
GPZ1100 (ZX1100 B1)
81
GPZ1100 (ZX1100 B2)
82
GPZ1100 A1-A3 (ZX) Unitrack
83-85
GPZ1100 (ZX1100 E1-E3)
95-98
GPZ1100 (ZX1100 F1 ABS)
96-98
Z1100 R1
84-86
ZR1100 A1-A4,B1 Zephyr
91-97
526
ZR1100 (ZRX1100 C1-C4,D1)
97-00
ZZ-R1100 (ZX1100 C1-C3)
90-92
ZZ-R1100 (ZX1100 D1-D5)
93-97
526
ZZ-R1100 (ZX1100 D6-D7)
98-99
526
ZZ-R1100 (ZX1100 D8-D9)
00-01
526
France
ZZ-R1100 (ZX1100 D3-D6)
95-98
526
USA
ZZ-R1100 (ZX1100 D1-D7)
93-99
526
ZRX1200
01-04
ZRX1200 R (ZR1200 A1-A5)
01-06
ZRX1200 S (ZR1200S B1P,B2P,B3P)
01-06
ZX-12R
(ZX1200 A1,A2) Ninja
00-01
526
ZX-12R
(ZX1200 B1,B2,B3,B4) Ninja 02-05
526
ZZ-R1200 (ZX1200 C1-C4) Ninja
02-05
526
ZX-14
(ZX1400 A6F,A7F,A8F) Ninja 06-08
526
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1537
P524
P526
P1537
P522
15
15
15
17
15
P525
P527
P1537
P1537
P1537
P1537
P1537
P522
P522
P523
P1529
P1529
P522
P517
P1529
P528
P517
P517
P517
P517
P517
P1529
P1529
P1529
P517
P517
P517
P517
17
17
17
17
17
17
17
15
15
15
17
17
15
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
17
17
4359
4398
4359
4359
4359
4359
4359
P1489
P500
P506
P1792
P501
P488
P503
P502
P1489
P1489
P1489
P1489
P1489
P501
P501
P501
P502
P502
P501
P502
P502
P502
P502
P502
P502
P502
P502
P488
P488
P488
P488
P488
P488
P1493
41
40
40
41
41
46
45
45
39
40
41
39
39
41
40
41
45
45
41
48
45
45
45
44
45
44
45
42
42
42
46
46
44
41
525
632
630
525
630
530
532
530
525
525
525
525
525
630
630
630
530
530
630
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
112
94
94
112
98
116
110
110
110
108
110
112
112
98
98
100
112
112
98
116
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
116
116
112
116
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
ZX-14
(ZX1400 C9F,CAF,CBF) Ninja 09-11
526
ZX-14
(ZX1400 ECF) Ninja
12
526
ZZR1400 B6F,B7F,D8F,D9F,DAF,DBF
06-11
526
ZZR1400 DCF
12
526
ZZR1400 Performance
11-12
526
KAWASAKI OFF ROAD BIKES
KDX50 A1-A3,A6F
03-06
KX60 A1,A2,B1-B19
83-03
KX65 A1-A2
00-01
KX65 A1-A2 >>> 428 Chain Conversion 00-01
555
KX65 A3-A6,A6F-A9F,AAF-ACF
02-12
KX65 A3-A6,A6F-A9F,AAF-ACF >>> 428 Chain
02-12Conversion
555
KD80 M1-M8
80-87
KD80 N1-N3
88-90
KX80 B1-B2
79-80
KX80 D1-D2
81-82
KX80 E1
83
KX80 E2
84
KX80 E3
85
KX80 G1-G2,H2
86-87
KX80 G1-G2,H2
>>> 428 Chain Conversion
86-87
555
KX80 J1-J2
86-87
KX80 J1-J2
>>> 428 Chain Conversion
86-87
555
KX80 N1
88
KX80 N2,N3
89-90
KX80 N2,N3
>>> 428 Chain Conversion
89-90
555
KX80 L1
88
KX80 L2
89
KX80 L2
>>> 428 Chain Conversion 89
555
KX80 L3
90
KX80 L3
>>> 428 Chain Conversion 90
555
KX80 R1-R7
91-97
KX80 R1-R7
>>> 428 Chain Conversion
91-97
555
KX80 W1-W2
98-99
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P517
P517
P517
P517
P517
17
17
17
17
17
P1493
P1493
P1493
P1493
P1493
41
42
41
42
41
530
530
530
530
530
116
116
116
P563
P546
P546
P555
P546
P555
P1263
P249
P546
P546
P546
P546
P546
P546
P555
P546
P555
P546
P546
P555
P546
P546
P555
P546
P555
P546
P555
P546
13
13
13
13
13
13
14
15
14
14
14
14
14
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
P1780
P464
P1465
P1466
P1465
P1466
P802
28
44
46
46
47
47
39
34
48
50
49
50
50
49
49
54
54
53
54
54
48
49
49
49
49
49
49
50
420
420
420
428
420
428
428
420
420
420
420
420
420
420
428
420
428
420
420
428
420
420
428
420
428
420
428
420
78
104
108
108
110
110
98
102
112
120
118
118
120
120
120
126
126
126
126
126
120
126
126
120
120
118
118
124
P464
P464
P464
P461
P462
P461
P462
P461
P461
P462
P461
P461
P462
P461
P462
P461
P462
P461
116
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KX80 W1-W2
>>> 428 Chain Conversion
98-99
555
KX80 W3
0
KX80 W3
>>> 428 Chain Conversion 0
555
KX80 T1-T7 Big Wheel
91-97
KX80 T1-T7 Big Wheel >>>428 Chain Conversion
91-97
555
KX80 Y1,Y2,Y3 Big Wheel
98-00
KX80 Y1-Y3 Big Wheel >>>428 Chain Conversion
98-00
555
KX85 A1-A5,A6F-A9F,AAF-ACF
01-12
01-12 Conversion
KX85 A1-A5,A6F-A9F,AAF-ACF >>> 428 Chain
555
KX85 B1-B5,B6F-BCF Big Wheel
01-12
01-12 Conversion
KX85 B1-B5,B6F-BCF Big Wheel >>> 428 Chain
555
KX100 J2,N1
87-88
KX100 A1-A2
89-90
KX100 B1-B6
91-96
KX100 B1-B6
>>> 428 Chain Conversion
91-96
555
KX100 B7
97
KX100 B7
>>> 428 Chain Conversion97
555
USA
KX100 B7
97
USA
KX100 B7
>>> 428 Chain
Conversion97
555
KX100 C1
98
KX100 C1
>>> 428 Chain Conversion98
555
KX100 C2
99
KX100 C2
>>> 428 Chain Conversion 99
555
USA
KX100 C2
99
KX100 C2
>>> 428 ChainUSA
Conversion 99
555
KX100 C3,D1-D5,D6F-D9F,DBF,DCF
01-12
KX100 C3,D1-D5,D6F-D9F,DBF,DCF >>> 01-12
428 Conversion
555
KLX110 A1
2
KLX110 A2,A3,A4,A6F,A7F,A8F,A9F
03-09
KLX110 CAF,CBF,CCF
10-12
KLX110 L DAF,DBF,DCF
10-12
KX125 A3-A5
77-79
KX125 A6
80
KX125 A7
81
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P555
P546
P555
P546
P555
P546
P555
P546
P555
P546
P555
P546
P546
P546
P555
P546
P555
P546
P555
P546
P555
P546
P555
P546
P555
P546
P555
P249
P249
P249
P249
P418
P422
P422
14
14
14
13
13
13
13
14
14
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
13
13
13
13
14
14
13
13
14
12
12
P462
P461
P462
P461
P462
P461
P462
P461
P462
P461
P462
P461
P461
P461
P462
P461
P462
P461
P462
P461
P462
P461
P462
P461
P462
P461
P462
P801
P801
P801
P801
489
489
P460
P460
50
51
51
54
54
51
51
50
50
51
51
53
52
54
54
52
52
54
54
51
51
49
49
51
51
51
51
37
33
38
38
60
52
53
428
420
428
420
428
420
428
420
428
420
428
420
420
420
428
420
428
420
428
420
428
420
428
420
428
420
428
420
420
420
420
428
520
520
124
124
124
124
124
130
130
120
120
130
130
126
126
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
88
86
90
90
118
118
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KX125 B1
KX125 B2
KX125 C1
KX125 D1
KX125 E1,E2,F1,G1
KX125 H1-H2
KX125 J1-J2
KX125 K1-K2
KX125 K3-K4
KX125 K5
KX125 L1
USA
KX125 L1
KX125 L2-L4
KX125 M1
KX125 M2,M3,M6F,M7F,M8F
KLX140 A8F,A9F,AAF,ABF,ACF
KLX140L B8F,B9F,BAF,BBF,BCF
KDX175 A1-A3,B1
Germany
KDX175
KDX200 A1
KDX200 A2-A3,B1-B3,C1-C3,D1-D2
KDX200 E1-E6
KDX200 H1-H11,H6F
KDX200 SR F1,F2,F3
Japan
KDX200 SR F2,G3,G4,G5
KDX220 R A4-A12
KDX250 B1
KDX250 B2
KDX250 B3,C1,C2,C3
Japan
KDX250 SR F1
Australia
KDX250 SR F1,F2,F3
KDX250 D1-D4,E1-E4
KX250 A5
82
83
84
85
86-89
90-91
92-93
94-95
96-97
98
99
99
00-02
3
04-08
08-12
08-12
79-82
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
83
84-88
89-94
95-06
89-91
90-93
97-05
82
83
83-85
91
89-91
91-94
79
423SC
423SC
423SC
423SC
423SC
423SC
423SC
423SC
569
569
569
569
569
569
569
569
569
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P422
P422
P422
P422
P422
P422
P422
P1445SC
P1445SC
P1445SC
P1445SC
P1445SC
P1445SC
P1445SC
P1445SC
P1501
P1501
P422
P422
P422
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P507
P507
P507
P569
P569
P569
P507
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12
13
13
14
13
13
12
13
13
13
13
14
14
13
14
14
14
13
14
14
14
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P462
P462
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
489
489
489
489
P460
P460
P460
P460
51
50
50
47
47
48
49
49
50
48
47
48
49
51
51
50
51
52
50
48
48
47
47
45
45
47
50
52
50
45
45
48
50
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
428
428
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
114
114
112
110
112
112
112
110
112
112
110
112
110
110
114
122
126
118
118
112
112
110
108
112
110
108
110
116
118
110
110
112
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
KX250 A6
80
KX250 A7
81
KX250 B1
82
KX250 C1-C2
83-84
KX250 D1
85
KX250 D2
86
KX250 E1,F1,G1
87-89
KX250 H1-H2
90-91
KX250 J1-J2
92-93
KX250 K1-K3
94-96
KX250 K4-K5
97-98
KX250 L1-L3
99-01
KX250 L4,M1-M3
02-05
KX250 R6F,R7F,R8F
06-08
KX250 F N1,N2
04-05
KX250 F T6F,T7F,T8F,W9F,XAFB
06-10
KX250 F YBF,YCF
11-12
KX420 A1-A2
KX450 F D6F,D7F,D8F,E9F,EAF,EBF,FCF
KX500 A1
KX500 A2,B1
KX500 B2
KX500 C1,D1,E1-E16
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
SUZUKI ROAD BIKES
A50
AC50
AP50
AP50
APX50 Auto
APX50 Auto
DR50
ER21 50
FM50 A Landy
FR50
Norway
France
France
France
75-78
-85
85-89
France
Greece
80-98
75-86
569
569
569
569
569
565SC
565SC
565SC
2117
569
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P507
P507
P507
P507
P507
P507
P569
P569
P569
P569
P569
P565SC
P565SC
P565SC
P430
P1446SC
P1446SC
P507
P1565SC
P507
P507
P507
P569
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
13
13
13
13
13
14
13
14
14
14
14
P563
P563
P563
P563
P429
P429
P563
P563
P429
P563
14
13
12
14
12
12
12
14
14
13
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
P460
489
489
489
489
489
P460
P460
P460
P460
P460
50
48
48
50
50
48
47
48
49
49
49
49
49
51
48
48
50
48
50
43
46
48
47
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
37
39
38
37
49
49
43
49
32
36
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
118
114
114
112
114
114
114
114
112
114
114
114
116
114
112
114
118
114
112
112
114
114
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
106
106
106
106
114
118
98
114
94
104
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
GSX-R50 (RB50)
France
GT50
GT50 KB,KN,KX
OR50 E-N,T
Norway
PV50
Japan
RG50 EW1-4,EWH,EWWH,EWJ,EWCJ/L
France
RV50
RV50 C
RV50 K,LM,A
Germany
TS50 ERK,N,T,X
TS50 ERN,T,X,Z,K
Norway
TS50 ER
TS50 KC,KM
TS50 KN
Japan
TS50 W 2-4
Germany
TSX50 (TS50XK-N,P,R)
TSX50 (TS50XK-)
ZR50 K-N,X
Germany
ZR50 K/N (X1E)
Norway
ZR50 X1
Norway
ZR50 SL
Norway
ZR50 SK
ZR50 SK-E,F,X,H
France
ZR50 SL GT Chopper
France
ZRS 50 RG
FR70
FR80 B
FR80 N,Z,D
GT80 E,X3
GT80 L,X
RG80
Germany
RG80 C-F/M Gamma
RG80 Gamma
RG80
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
88
77-80
79-80
9290-91
79-81
80-84
80-83
79
79
86
92-96
84-00
80-84
79-81
80838284-88
SA11A
75-87
81-82
81-82
85-94
86-87
88-93
NC11A
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P563
P563
P563
P563
P563
P413
P563
P563
P563
P563
P563
P563
P563
P563
P413
P413
P413
P563
P563
P562
P563
P563
P563
P429
P429
P563
P563
P563
P428
P428
P428
P425
P425
P425
14
15
12
13
13
12
15
14
13
11
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
11
11
11
12
12
14
14
14
14
14
15
15
14
14
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
37
32
47
43
30
43
32
32
38
50
49
54
45
47
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P801
P802
P802
P802
P810
P810
P810
54
51
45
45
44
47
48
46
45
46
34
34
34
40
38
43
49
47
48
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
428
428
428
428
428
428
100
96
112
98
88
126
96
114
114
116
112
112
120
126
124
112
110
112
112
112
112
112
112
112
104
106
110
110
112
130
132
130
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
TS80 ER,X,Z
TS80 ER,X,Z
TS80 ER,X,Z
TSX80 E,G
(TS80X)
TSX80 R-E,G,H (TS80X)
RV90 M,A,B
A100 All
DR100 K,L
GP100 C,UC
GP100 N,UN
GP100 UX,X,D,ED
GP100 UX
GP100 ED,UD
GT100
TS100
TS100 K,L,M
TS100 ER-N,T,X
TS100 ERZ
TS100 ERZ
TS100 ER
DR-Z110 K3,K4
DR-Z110 K5
B120
RGV120
DR125 S
DR125 S Raider
DR125 SE R/S/T/V/W/X/Y
DR125 SM
FL125 SDW-K7,K8,K9 Address
GN125
GN125
GN125 R (80 Kmh Version)
GN125
81-82
81-82
81-82
84-85
84-87
73-77
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
Germany
France
France
Australia
89-90
78-80
79-80
Norway
76
73-77
77-79
79-82
82-84
82-84
8103-04
5
71-77
Norway
426
416
416
416
416
416
Greece
France
Germany
Germany
80-85
85-94
94-00
08-09
07-09
92-98
92-98
94-96
97-99
426
4101
4101
SF42A
SF44A
426
426
426
799
NF41A
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P428
P428
P428
P425
P425
P425
P425
P426
P425
P425
P425
P425
P425
P418
P416
P416
P416
P416
P416
P418
P249
P249
P425
P428
P426
P409
P409
P1263
P273
P426
P426
P426
P410
14
14
14
14
14
15
14
13
15
15
15
15
15
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
13
14
16
16
16
14
14
14
12
14
P802
P802
P802
P802
P802
P802
P802
P804
P802
P802
P802
P802
P802
P802
P809
P809
P809
P804
P804
P809
P801
P801
P810
P802
P809
P809
P809
P805
P802
P810
P810
P810
P810
42
41
45
42
43
46
37
42
46
46
46
42
42
51
44
49
44
44
45
49
33
33
31
42
47
53
53
50
34
42
41
42
41
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
420
420
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
114
114
112
120
122
110
108
112
120
120
120
118
118
120
114
124
114
118
120
122
86
86
106
126
122
134
134
130
100
114
114
114
124
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
GN125
99-00
426
P426
GP125 All
80-89
P425
GS125
(Drum Brake)
79-82
426
P426
GS125 ES (Disc Brake)
83-96
426
P426
GS125 ES
97-00
426
P426
Germany 97-98
GS125
799
P410
GT125 M
P425
GT125 A,B,C,N,L
74-81
416
P416
GZ125 Marauder
98-10
799
P410
GZ125 Marauder
11
Germany 98-06
GZ125 Marauder (80 Kmh Version)
799
P410
RG125 UC-G,H,J,K,L,M,N (12BHP)
86-92
P425
RG125 FU-N,P,R Wolf
92-94
NF13B,E
P425
RG125 FU-N,P,R Wolf >>> 520 Chain92-94
Conversion
N F 13 B,E
P422
RG125 FU-N Race Replica
92
P425
RG125 FU-P,R,S,T Race Replica
93-96
P425
RV125
P425
RV125 K3,K4,K5,K6 Van Van
03-06
P425
RV125 K7,K8,K9,L0 Van Van
07-10
P425
RV125 Van Van
11
RV125 Van Van
12
TS125 K,L,M,A,B,C
73-77
P425
TS125 C,ER-N,T,X
78-82
P425
TS125 ERZ
82-84
P425
TSX125 LC (TS125X) All
84-91
416
P416
TSR125 (TS125RK)
89
SF15A
P425
TSR125 (TS125R-L,M,N,P,R,S,T)
90-96
SF15A
P425
TSR125(TS125R-L/R) >>> 520 Chain 90-94
Conversion
SF 15 A P422
TU125 XT
99-00
799
P410
VL125 Intruder LC
00-07
799
P410
GT185
74-79
P422
TS185 All
79-84
P422
DR200 S- G,H,J,K,M
86-91
P432SC
DR200 SE-T,V,W,X,Y,K1-K9,L0,L1
96-11
P432SC
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
14
15
14
14
14
14
14
13
15
P810
P810
P810
P810
P810
P810
P810
P810
P1794
42
41
42
43
43
43
47
50
45
428
428
428
428
428
428
428
428
428
124
118
116
116
124
14
15
16
14
16
16
15
15
15
P1794
P810
P1806
P1825
P1806
P1806
P810
P1796
P1796
45
42
47
41
47
47
50
51
49
428
428
428
520
428
428
428
428
428
132
128
130
15
15
15
14
17
15
12
14
14
14
12
15
15
P809
P809
P804
P805
P805
P805
P808
P810
P1806
P815
P811
P811
P811
50
44
45
50
50
50
39
41
56
38
39
46
45
428
428
428
428
428
428
520
428
428
520
520
520
520
118
114
118
126
130
130
106
114
142
102
96
112
112
808
811
811
811
124
122
132
130
132
124
134
134
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
GT200 EX (X5)
SB200 N,X
TSR200 (TS200 RM,RP)
DR250 L,M,N,P Off Road
DR250 SE-P,R,S Off Road
Australia
DR250 SE-P,R Off Road
DR250 S-L,M,N,P
DR250 S-Z,E,F,G,H
Australia
DR250 S-Z,E,F,G,H
Japan
DR250 S
Japan
DR250 RS
DR-Z250 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7
GF250 D
GN250 All
GS250 TT
Japan
GSF250 M,N,P Bandit
Japan
GSF250
Germany
GSX250 ET,EX
GSX250 ET,EX
GSX250 ED,EZ Katana
GSX250 E,ESZ,SZ,ED,EZ Katana Germany
Japan
GSX250 Katana (4 Cyl)
GSX250 FM,FN Acrosse
Japan
GSX-R250 RCH,RH,CJ,CK
Japan
GSX-R250 RK
GT250 (X7)
GT250 K,L,M
GT250 A,B,C
GZ250 Marauder
GZ250 Marauder
GZ250
GZ250
RG250 FG,CH,FH,FCH Gamma
RG250 WD,WE Gamma
79-82
79-81
90-92
90-93
93-95
93-94
90-93
82-87
82-87
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
95
01-07
88
82-99
79-80
91-93
95
80-82
80-82
82-84
82-84
90-94
91-93
87-89
89
79-85
73-75
75-78
99-00
04-10
10
11
86-88
83-84
434
434
434
12
12
15
13
14
14
13
14
15
15
14
13
13
15
14
13
13
14
14
15
14
13
13
13
14
15
14
14
15
15
15
2141
2141
P436
P436
14
14
434
434
SJ41A
434
SJ41A
SJ41A
SJ45A
434
434
2117
GJ74A
2117
2117
2117
2117
GJ51B
GJ51B
2117
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P422
P422
P1408
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P434
P434
P434
P432SC
P432SC
P434
P434
P430
P1439
P432SC
P430
P430
P430
P430
P1439
P1439
P1439
P1439
P430
P419
P419
P434
P434
P434
SH12A
PREMIOUM-JT
P815
P815
P808
P808
P822
P822
P822
P820
P820
P820
35
35
39
49
42
47
49
42
42
42
819/2
819/2
819/2
P808
P1825
P819/2
P819
P823
P823
P819
P819
P826
P826
P823
P823
P1825
P822
P819/2
P812
P812
P819/2
P819/2
P819/2
819
819
P819
P819
808
808
702
702
702
808
819/2
819
819
819
702
819/2
49
45
41
47
49
49
47
46
47
47
49
49
47
48
41
41
43
41
41
41
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
525
525
520
520
520
98
98
106
110
108
108
112
106
106
102
108
112
106
100
106
116
116
104
104
110
110
116
110
108
112
102
98
98
110
110
110
39
37
520
520
110
110
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
RGV250 K,L Wolf
89-90
RGV250 M,N,P,R,S,T
91-96
Japan
RGV250 M,N,P,R
91-94
Greece
RGV250
T20 Super Six
68
T20 Super Six <<<<< 520 Chain Conversion 68
TS250 A,B,C
75-79
TS250 ERN,T
80-83
TS250 K,L,M
73-75
TSX250 LC (TS250X-E,F,G,H,J,K)
85-90
Australia
TSX250 LC (TS250 XE)
85
TU250 X
98-00
TU250 X
09-11
TU250 X
12
Japan
TV250 (RGV250 Wolf)
89-90
VL250 Intruder LC
00-04
250 Inazuma
12
DR350 S-L,M,N,P
90-93
DR350 SE-R,S
94-95
DR350 SE-T
96
DR350 SE-V,W
97-98
DR350 SE-X
99
USA
DR350 SE-T,V,W,X
96-99
Japan
SG350 N Goose
91-92
SP370 C,N
77-80
GT380 A,B,C
73-75
GT380 K,L,M
75-78
France
GT380
DR400 S-T,X,Z
80-83
DR-Z400 E-K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7
00-07
DR-Z400 S-K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9 00-09
DR-Z400 S-L0,L1,L2
10-12
DR-Z400 SM-K5,K6,K7,K8,K9,L0
05-10
GN400 TT ,D,LX
80-82
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
2141
VJ22B
2141
VJ22B
2141
830
702
702
702
434
434
P422
P433
P433
P419
P432SC
P432SC
P434
P434
2141
434
P436
P434
14
15
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P434
P424
P424
P424
P434
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P434
14
15
15
15
15
15
14
15
15
15
14
16
14
15
15
15
16
433
433
SJ11D
VJ21A
SK42B
NK42A
434
434
434
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
15
14
14
14
14
14
15
16
15
13
13
15
15
VJ21A
PREMIOUM-JT
P436
P436
P436
P432SC
P817
P822
P822
P822
P812
P1826
P813
P813
P812
P828
P828
P819/2
46
43
44
46
44
44
40
40
41
48
47
41
43
520
520
520
520
525
520
525
525
525
520
520
520
520
114
114
114
112
830
P817
P1825
46
43
520
520
114
114
702
702
808
808
808
808
P822
P822
P808
P808
P808
P808
P1825
P820
P814
P814
P814
P822
P808
P808
P808
P808
P1825
43
41
41
43
44
41
37
42
40
40
42
44
47
44
44
41
37
520
520
520
520
520
520
520
520
530
530
530
520
520
520
520
520
520
108
110
108
108
110
108
102
102
104
104
98
108
112
112
112
110
98
804
804
819/2
702
808
808
808
808
104
102
104
112
102
110
108
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
GS400 B,C,EC,EN
77-79
513
P513
GS400 F
77-78
513
P513
GS400 LX
80
513
P513
GS400 LT
81
513
P513
Japan
GS400 E
GK54A
565
P565
GSF400 L,M,N Bandit
90-92
GK75B
433
P433
GSF400 P,R Bandit
93-94
433
P433
Germany 80-81
GSX400 E,S (T,X)
513
P513
France
GSX400 (2 Cyl)
84
513
P513
GSX400 ED,EZ,S-Z,D,E,F,G,H
82-87
GK51/53C
513
P513
GSX400 ES,ET,EX (2 Cyl)
80-83
513
P513
Australia 80-83
GSX400 ES,ET,EX (2 Cyl)
513
P513
Japan
GSX400 F-J,K,AK,L
88-90
GK74A
433
P433
GSX400 FWS D
83-84
GK71A
432
P435
GSX400 FX,FZ,FD,FE
81-86
432
P435
GSX400 R3,R3C (GSX-R400) Japan
87
GK71F
433
P433
GSX400 R3,R3C (GSX-R400) Japan
<< 520 Conversion
87
G K71F P1439
GSX400 R,RC,R2 (GSX-R400) Japan
85
GK71B
433
P433
GSX400 R,RC,R2 (GSX-R400) Japan
<<520 Conversion
85
G K71B
P1439
GSX400 TX
81-85
513
P513
Japan
GSX400 X Impulse
86
GK71E
433
P433
Japan
GSX400 Impulse
94
GK79A
433
P433
Japan
GSX-R400
>>>>>> 530 Chain
Conversion
88-89
432
P435
Japan
GSX-R400 J,RK,RAK
88-89
GK73A
433
P433
Japan
GSX-R400 RL,RM,RN
90-92
GK76A
433
P433
Japan
RF400
433
P433
Japan
RG400 EW
87
HK31A
433
P433
RG400 EW
<<<<<< 520 Japan
Chain Conversion
87
525 H K 31 A P512
SP400
80
434
P434
Japan
SV400
525
P512
GS425 N,EL,EN
79-80
513
P513
GS450 E/S-T,X
80-82
513
P513
GS450 E/S-E,F,G,H,J
84-88
513
P513
GS450 L-E,F,G,H
84-87
513
P513
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
16
15
16
16
15
14
14
15
16
16
15
15
14
15
15
14
14
15
15
16
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
828
828
828
P814
P814
P814
P814
P823
P807
P807
P814
P814
P814
P814
P814
P807
P816
P816
P1825
P1825
P814
828
824
828
828
828
P807
P829
P807
P807
P807
P1825
P820
P823
P814
P814
P814
P814
45
42
41
43
42
47
46
44
44
45
44
45
49
46
43
46
46
46
46
43
46
48
45
45
44
49
41
41
42
45
45
45
45
42
530
530
530
530
520
525
525
530
530
530
530
530
525
530
530
525
520
525
520
530
525
525
530
525
525
525
525
520
520
520
530
530
530
530
104
104
102
102
110
114
114
110
110
110
104
104
114
112
104
112
112
114
114
104
110
116
108
108
108
114
106
106
102
104
104
110
108
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
DR500 S-X,Z
81-83
434
GS500 E-K,L,M,N,P (2 Cyl)
88-93
565
GS500 E-R,S,T,V,W (2 Cyl)
94-98
523
GS500 E-X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7
99-07
523
GS500 F-K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0
04-10
523
GT500
75-78
RG500 Gamma
86-89
HM31A
513
GS550 B,N (Drum Brake)
77-79
513
GS550 EC,EN,ET (Disc Brake)
78-82
513
GS550 LN,LT,LX Chopper
79-81
513
GS550 M-X,Z Katana
81-82
513
GSX550 ED,EE,ES,EF,EG,EU
83-87
513
GT550 A,B
76-77
GT550 K,L,M
72-75
DR600 S-SU,R,RU,F,G,H,J
85-89
SN41A
GSF 600 Bandit
95-99
513
GSF 600 Bandit
00-04
513
GSF 600 S Bandit
95-99
513
GSF 600 S Bandit
00-04
513
USA
GSF 600 S Bandit
95-02
513
GSR600 K6,K7,K8,K9,L0
06-10
564
GSR600 B Yoshimura
10
564
GSX600 F,FJ,FUJ,FU2J
85-88
513
GSX600 F-K,L,M
89-91
GN72B
513
GSX600 F-N,P,R,S,T,V
92-97
513
GSX600 F-W,X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6
98-06
513
GSX-R600 V
97
564
U.K.
GSX-R600 W,X
98-99
564
GSX-R600 W,X,Y
98-00
564
GSX-R600 K1,K2,K3,K4,K5
01-05
564
GSX-R600 K1,K2,K3,K4,K5 <<< 520 Chain
01-05
Conversion525
GSX-R600 K6,K7,K8,K9,L0
06-10
564
GSX-R600 K6,K7,K8,K9,L0 <<< 520 Chain
06-10
Conversion525
GSX-R600 L1,L2
11-12
564
GSX-R600 L1,L2 <<< 520 Chain Conversion
11-12
525
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P434
P565
P516
P516
P516
P420
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P424
P424
P437
P513
P513
P513
P513
P513
P520
P520
P513
P513
P513
P513
P520
P520
P520
P520
P512
P520
P512
P520
P512
15
16
16
16
16
15
16
15
15
15
15
14
15
16
16
15
15
15
15
15
16
16
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
727
804
824
824
824
824
824
4398
4398
727
824
824
824
4398
4398
504
P1825
P823
P823
P823
P823
P814
P824
P814
P816
P816
P816
P816
P814
P814
P828
P829
P829
P829
P829
P829
P1792
P1792
P824
P829
P829
P829
P498
P498
P498
P1792
P1793
P1792
P1793
P1876
P486
45
39
39
39
39
33
40
50
50
50
50
46
36
36
42
47
47
47
47
48
48
48
46
46
45
47
45
45
46
45
45
43
43
43
43
520
520
520
520
520
530
530
530
530
530
530
530
530
530
520
530
530
530
530
530
525
525
530
530
530
530
525
525
525
525
520
525
520
525
520
106
112
112
110
110
110
106
110
110
110
112
112
106
108
108
110
112
110
112
112
114
114
112
112
112
118
108
108
108
110
110
114
114
114
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
RF600 RR/RS
93-95
RF600 RT,RV
96-97
DL650 K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0,L1 V-Strom 04-11
DL650 L0,L1 V-Strom X
10-11
DL650 A K7,K8,K9,L0,L1 V-Strom ABS
07-11
DL650 A L2 V-Strom ABS
12
DL650 A L0 V-Strom Traveller
10
DL650 A L0 V-Strom GT
10
DR650 RSE-L,M,N,P,R,S
90-95
DR650 SE-T,V,W,X,Y,K1-K9,L0
96-10
DR650 SE-T,V,W,X,Y,K1-K9,L0,L1USA
96-11
USA
DR650 SE-L2
12
France
GS650 E,S,XE
GSF650 K5,K6 Bandit
05-06
GSF650 K7,K8,K9 Bandit
07-09
GSF650 L0,L1 Bandit
10-11
GSF650 SA-K5,K6 Bandit (ABS)
05-06
GSF650 SA-K7,K8,K9 Bandit (ABS)
07-09
GSF650 SA-L0,L1 Bandit (ABS)
10-11
GSF650 SA-L2 Bandit (ABS)
12
GSF650 S-L0 Bandit Traveller
10
GSX650 F-K8,K9,L0,L1
08-11
GSX650 F-L2
12
GR650 X-D,E,F
83-85
SFV650 K9,L0,L1 Gladius
09-11
SFV650 L2 Gladius
12
SV650 X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8
99-08
SV650 S-X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K999-09
SV650 S-L0,L1,L2
10-12
SV650 SA-K8,K9,L0
08-10
XF650 V,W,X,Y,K1,K2 Freewind
97-02
XN85 (650 Turbo)
83-86
DR750 S-J,UJ, Big
88
DR750 S-K, Big
89
GT750 A,B
73-74
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
513
513
564
564
564
564
564
564
2069
2069
2069
513
513
564
564
513
564
564
564
564
564
14
14
15
15
15
15
15
15
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
432
565
P435
P565
15
15
564
564
564
564
2069
513
P520
P520
P520
P520
P1448
P513
P438
P438
P424
15
15
15
15
15
16
15
15
15
SP43/44B
GP51A
SR41B
SR41B
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P513
P513
P520
P520
P520
P520
P520
P520
P437
P1448
P1448
P1448
P513
P513
P520
P520
P513
P520
P520
P520
P520
P520
GN76A
PREMIOUM-JT
824
824
4398
4398
4398
4398
4398
4398
804
4365
4365
4365
P829
P829
P1792
P1792
P1792
P1792
P1792
P1792
P828
P1791
P1791
P1791
P816
P829
P807
P807
P829
P807
P807
P807
P807
P807
43
42
47
47
47
47
47
47
42
41
42
42
45
47
48
48
47
48
48
48
48
48
530
530
525
525
525
525
525
525
520
525
525
525
530
530
525
525
530
525
525
525
525
525
108
108
116
118
118
118
118
118
114
110
110
110
106
112
118
118
116
118
118
118
118
118
P816
P823
38
46
530
520
106
112
828
828
828
828
4365
P807
P807
P807
P807
P1791
804
P1825
P828
P816
45
44
45
45
43
38
48
48
525
525
525
525
525
530
520
520
530
110
108
108
114
110
112
116
116
106
824
828
828
824
828
828
828
828
828
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
GT750 J,K
74-75
GT750 L,M
76-77
GS750 B,EC,EN,DC,DN,LN
77-82
GSR750 L1
11
564
GSR750 L2
12
564
GSX750 LT,LX,T,ET,EX,EZ,SZ
79-82
*355218
Japan
GSX750 S,SS
84-85
GS75X
513
Japan
GSX750 S-2,S2C
84-85
GS75X
513
GSX750 SE,S3/4 Katana (pop-up h/light) 84-86
GR72A
513
GSX750 EE,ESD,ESE,EFE
80-89
513
GSX750 W,X,Y,K1,K2,K3 (Retro Style) 98-03
513
GSX750 F-K,L,M,N,P,R,S,T,V,W
89-98
GR78A
513
GSX750 F-X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6
99-06
513
Japan
GSX-R750 R (GSX-R750)
87
GR71F
513
GSX-R750 R2,RH,RR (GSX-R750)Japan
87
GR71G
513
Japan
GSX-R750 J
88
GR77C
513
Japan
GSX-R750 K,AK
89-90
GR77C
513
Japan
GSX-R750 L,M
90-91
GR7AC
513
GSX-R750 F
85
GR75A
513
GSX-R750 G,HG,H,XH
86-87
GR75A
513
GSX-R750 J,K Sling Shot
88-89
GR77B
513
France
GSX-R750 J,K Sling Shot
88-89
GR77B
513
GSX-R750 L,M Sling Shot
90-91
GR7AD
513
GSX-R750 WN,WP,WR,WS
92-95
GR7BD
513
GSX-R750 WN,WP,WR,WS <<<< 520 92-95
Conversion 525 G R 7BD
GSX-R750 WT,WV SRAD
96-97
513
GSX-R750 WT,WV SRAD <<< 520 Chain96-97
Conversion 525
GSX-R750 WW,X Fuel Injection SRAD 98-99
564
GSX-R750 WW,X Fuel Injection SRAD <<
98-99
520 Conversion
525
GSX-R750 Y,K1-K3 Fuel Injection SRAD 00-03
564
GSX-R750 Y,K1-K3 Fuel Injection SRAD <<
00-03
520 Conversion
525
GSX-R750 K4,K5 Fuel Injection
04-05
564
GSX-R750 K4,K5 Fuel Injection <<< 520 Chain
04-05 Conversion
525
GSX-R750 K6,K7,K8,K9,L0
06-10
564
GSX-R750 K6,K7,K8,K9,L0 <<< 520 Chain06-10
Conversion525
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
P816
P816
P818
P1792
P1792
P818
P816
P816
P816
P816
P816
P829
P829
P829
P829
P829
P829
P816
P829
P829
P829
P829
P816
P816
P1825
P499
P1490
P498
P1490
P1792
P1793
P1792
P1793
P1792
P1793
530
530
630
525
525
630
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
520
530
520
525
520
525
520
525
520
525
520
ΟΠΙΣΘΙΟ
P424
P424
P518
P520
P520
*P518
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P512
P513
P512
P520
P512
P520
P512
P520
P512
P520
P512
16
16
15
17
17
15
16
16
14
14
15
15
15
14
14
15
15
15
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
17
108
108
96
112
112
96
110
110
114
114
112
118
116
106
110
106
108
106
106
110
108
108
108
108
108
108
108
110
110
110
110
110
110
116
116
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
GSX-R750 L1
11
564
GSX-R750 L1 <<< 520 Chain Conversion
11
525
GSX-R750 L2
12
GSX-R750 L2 <<< 520 Chain Conversion
12
DR800 S-K,L Big
88-90
SR43A/B
DR800 S-M,N,P Big
91-93
SR43B
DR800
94
2069
DR800 S Big
99-00
VZ800 V,W,X,Y,K1,K2,K3,K4 Marauder 97-04
513
RF900 R-R,S,S2,T,V,W,X
94-00
RF900 R-R,S,S2,T,V,W,X ## << 530 Chain 94-00
Conversion 513
RF900 R-R,S,S2,T,V,W,X <<< 520 Chain Conversion
94-00
525
DL1000 K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0 V-Strom
02-10
564
DL1000 SE L0 V-Strom
10
564
GS1000 All
78-82
355218+B
GSX1000 All
82-84
355218+B
GSX-R1000 K1,K2,K3,K4,K5,K6
01-06
513
GSX-R1000 K1,K2,K3,K4,K5,K6 <<< 525 Chain
01-06 Conversion
564
01-06 Conversion
GSX-R1000 K1,K2,K3,K4,K5,K6 <<< 520 Chain
525
GSX-R1000 K7,K8
07-08
513
07-08 Conversion
GSX-R1000 K7,K8
<<< 525 Chain
564
GSX-R1000 K7,K8
<<< 520 Chain
07-08 Conversion
525
GSX-R1000 K9,L0,L1,L2
09-12
09-12 Conversion
GSX-R1000 K9,L0,L1,L2
<<< 520 Chain
RE5
75-77
355218+B
SV1000 K3,K4,K5,K6,K7
03-07
513
SV1000 S-K3,K4,K5,K6,K7
03-07
513
TL1000 S-V,W,X,Y
97-00
513
TL1000 R-W,X,Y,K1,K2
98-02
513
GS1100 E-L,ES
80-83
355218+B
GS1100 E,ES
84-86
355218+B
GSX1100 SZ,SD Katana
81-85
355218+B
GSX1100 ET,EX
355218+B
GSX1100 EZ,ESD
80-85
355218+B
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P520
P512
16
16
P1876
P486
525
520
116
116
P438
P438
P1448
P438
P513
P440
P513
P512
P520
P520
P518+B
P518+B
P513
P520
P512
P513
P520
P512
P423
P1423
P518+B
P513
P513
P513
P513
P518+B
P518+B
P518+B
P518+B
P518+B
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
15
17
17
17
17
15
15
15
15
15
P828
P828
P1821
P828
P829
P827
P816
P1825
P1792
P1792
P818
P818
P1800
P1792
P1793
P1800
P1792
P1793
P479
P486
P818
P1800
P1800
P499
P499
P818
P818
P818
P818
P818
520
520
525
520
530
532
530
520
525
525
630
630
530
525
520
530
525
520
530
520
630
530
530
530
530
630
630
630
630
630
116
116
116
116
116
110
110
110
112
112
96
96
110
110
110
112
112
112
114
114
96
110
108
104
104
96
102
96
96
98
241
504
4409
4409
498
498
43
42
42
42
40
40
38
39
42
42
42
42
42
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
GSX1100 EF,EG
85-88
355218+B
GSX1100 F-J,K
88-89
GSX1100 F-J,K
## <<< 530 Chain
88-89
Conversion
513
GSX1100 F-L,M,N,P,R,S,T
90-96
GSX1100 F-L,M,N,P,R,S,T ## <<< 530 Chain
90-96
Conversion
513
GSX-R1100 G,H,J
86-88
GSX-R1100 G,H,J
## <<< 530 Chain
86-88Conversion
513
Australia 86-87
GSX-R1100 G,H
Australia
GSX-R1100 G,H
## <<<
530 Chain
86-87Conversion
513
Germany
GSX-R1100 J
88
Germany
GSX-R1100 J
## <<<
530 Chain88Conversion
513
GSX-R1100 K
89
GSX-R1100 K
## <<< 530 Chain 89
Conversion
513
GSX-R1100 K
<<<< 520 Chain Conversion
89
345
GSX-R1100 L,M,WN
90-92
GSX-R1100 L,M,WN
## <<< 530 Chain
90-92
Conversion
513
GSX-R1100 L,M,WN
<<<< 520 Chain
90-92
Conversion345
GSX-R1100 WP,WR
93-94
GSX-R1100 WP,WR
## <<< 530 Chain
93-94
Conversion
513
GSX-R1100 WP,WR
<<<< 520 Chain93-94
Conversion345
GSX-R1100 WS/WT/WV/WW
95-98
GSX-R1100 WS/WT/WV/WW ## <<< 530 Chain
95-98Conversion
513
France
GSX-R1100 WT/WV
96-97
France530 Chain
GSX-R1100 WT/WV
## <<<
96-97 Conversion
513
GSF1200 T,V,W,X,Y,K1,K2,K3,K4,K5 Bandit95-05
513
GSF1200 K6 Bandit
6
513
GSF1200 S-T,V,W,X,Y,K1,K2,K3.K4,K5 Bandit
95-05
513
GSF1200 SA-K6 Bandit
6
513
GSX1200 Inazuma
99-00
513
GSF1250 K7,K8,K9 Bandit (ABS)
07-09
513
GSF1250 A-L0,L1 Bandit (ABS)
10-11
513
GSF1250 A-L2 Bandit (ABS)
12
GSF1250 S-K7,K8,K9,L0,L1 Bandit (ABS) 07-11
513
GSF1250 S-L2 B andit (ABS)
12
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P518+B
P440
P513
P440
P513
P440
P513
P440
P513
P440
P513
P440
P513
P308
P440
P513
P308
P440
P513
P308
P440
P513
P440
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
P513
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
15
15
15
15
15
15
15
18
18
P513
18
4409
4409
P818
P827
P816
P827
P816
P830
P829
P830
P829
P830
P829
P827
P816
P1825
P827
P816
P1825
P827
P816
P1825
P827
P816
P827
P816
P816
P1800
P816
P1800
P816
P1800
P1800
42
52
52
52
52
46
46
47
47
45
45
48
48
48
48
48
48
42
42
42
44
44
42
42
45
45
45
45
44
43
43
630
532
530
532
530
532
530
532
530
532
530
532
530
520
532
530
520
532
530
520
532
530
532
530
530
530
530
530
530
530
530
102
118
118
122
122
114
114
114
114
114
114
114
114
114
118
118
118
114
114
114
116
116
116
116
110
116
110
116
112
118
120
4409
P1800
43
530
118
824
824
824
4409
4409
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
GSF1250 SA-L0,L1 Bandit (ABS)
10-11
GSF1250 SA-L2 Bandit (ABS)
12
GSF1250 SA-L0 Bandit Traveller(ABS)
10
GSX1250 F-L0,L1
10-11
GSX1250 FA-L0,L1
10-11
GSX1250 FA-L2
12
GSX1250 FA-L1 ST
11
GSX1300 BK-K8,K9,L0,L1 BK B-King
08-11
GSX1300 BK-L2 BK B-King
12
GSX-R1300 R-X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 Hayabusa
GSX-R1300 R-K7 Hayabusa Ltd.
GSX-R1300 R-K8,K9,L0,L1 Hayabusa
GSX-R1300 R-L2 Hayabusa
GSX-R1300 RZ-K3,K4 Hayabusa
GSX1400 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8
SUZUKI OFF ROAD BIKES
RM50
RMX50
JR50
RM60 K3
RM65 K3-K5
RM65 K3-K5
>>>>> 428 Chain Conversion
DR-Z70 K8,K9,L0
DR-Z70 L1,L2
DS80 All
JR80
JR80
RM80 N,T,X
RM80 Z
RM80 XD (Small Wheels)
RM80 XE,XF (Small Wheels)
RM80 HD,HE,HF
RM80 XG,XH,XJ
RM80 XG,XH,XJ
>>>>>> 428 Chain Conversion
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
513
P513
18
4409
P1800
43
530
120
513
513
513
P513
P513
P513
18
18
18
4409
4409
4409
P1800
P1800
P1800
43
43
43
530
530
530
120
120
120
513
P513
P423
18
18
4409
4409
P1800
P1800
43
43
530
530
120
118
513
513
P513
P513
P423
P423
P513
P513
17
17
18
18
17
18
498
498
4409
4409
498
P499
P499
P1800
P1800
P499
P1797
40
40
43
43
40
41
530
530
530
530
530
530
112
112
118
118
112
116
P429
P413
P563
P546
P546
P555
P428
12
12
13
13
13
13
13
P801
P799
P1780
P464
P1465
P1466
41
50
28
44
47
47
33
420
420
420
420
420
428
428
92
78
104
110
110
78
P428
P428
P428
P428
P428
P416
P416
P416
P413
P416
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
P802
P802
P802
P802
P798
P798
P798
P798
34
34
34
48
52
50
44
56
50
50
428
428
428
428
428
428
428
428
420
428
96
96
112
110
116
132
132
136
120
120
513
513
555
416
416
416
416
P798
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
RM80 XK,XL,XM,XN,XP,XR,XS,XT,XV,XW,XX,XY,K1
RM80 V,W,X,Y,K1 (Big Wheels)
RM85 K2-K9,L0-L2
RM85 L K2-K9,L0-L2 (Big Wheel)
RM100 A,B
RM100 C
RM100 N,T,X,Z
RM100 N,T,X,Z
>>>>>> 520 Chain Conversion
RM100 K3
RM100 K3
>>>>>> 428 Chain Conversion
TC100
TF100
DF125
DR-Z125 K3-K9,L0
DR-Z125 L1
DR-Z125 L2
DR-Z125 L K3-K9,L0
DR-Z125 L L1
DR-Z125 L L2
RM125 A,B
RM125 C
RM125 N
RM125 T,X,Z
RM125 D
RM125 E
RM125 F
RM125 G
RM125 H
RM125 J,K,L,M
RM125 N,P,R,S,T
RM125 V,W,X
RM125 Y,K1,K2,K3,K4,K5
RM125 K6,K7,K8,K9,L0,L1
RM125
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
416
416
416
416
426
426
426
432SC
426
4101
4101
4101
4101
4101
4101
426
426
426
432SC
432SC
432SC
432SC
432SC
432SC
432SC
432SC
432SC
432SC
432SC
432SC
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P416
P416
P416
P416
P426
P426
P426
P427SC
P546
P546
P1467
P1263
P426
P409
P409
P409
P409
P409
P409
P426
P426
P426
P427SC
P427SC
P427SC
P427SC
P427SC
P427SC
P427SC
P427SC
P427SC
P427SC
P427SC
P427SC
14
13
14
13
14
14
14
11
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
P798
P798
P798
P798
P809
808
808
808
808
808
808
808
808
808
808
808
808
808
P805
P808
P461
P462
P809
P809
P804
P797
P797
P797
P797
P797
P797
P809
P808
P808
P808
P808
P808
P808
P808
P808
P808
P808
P808
P808
48
48
47
47
57
57
60
47
51
51
47
53
53
51
51
51
57
57
57
60
60
59
51
51
51
49
51
53
51
49
50
49
51
51
428
428
428
428
428
428
428
520
420
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
118
118
122
132
132
132
124
124
124
118
136
134
134
134
134
134
134
132
132
132
112
114
116
116
116
116
114
114
114
114
114
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
TF125
PE175 N
PE175 T,X
PE175 Z,D,E
TF185
DR250 L,M,N,P Off Road
DR250 SE-P,R,S Off Road
Australia
DR250 SE-P,R Off Road
PE250 N
PE250 T,X,Z,D
RM250 N,T
RM250 X
RM250 Z
RM250 D
RM250 E,F,G
RM250 H,J
RM250 K,L,M,N,P,R,S,T,V
RM250 W
RM250 X
RM250 Y,K1,K2,K3
RM250 K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0,L1
RM250
RMX250 K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1
RM-Z250 K4,K5,K6
RM-Z250 K7,K8,K9
RM-Z250 L0,L1,L2
DR350 L,M,N,P (Off Road Version)
DR350 R,S,T,V,W,X (Off Road Version)
SP370
SP400
RM400
RM400 N,T
RMX450Z L0
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
432SC
432SC
432SC
8190-93
93-95
93-94
78-79
80-82
79-80
81
82
83
84-86
87-88
89-97
98
99
00-03
04-11
12
89-01
04-06
07-09
10-12
90-93
94-99
79-82
79-82
78
79-80
10
2052
2052
2052
2052
2117
432SC
432SC
434
434
2052
2052
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1263
P427SC
P427SC
P427SC
P422
P432SC
P432SC
P432SC
P431
P431
P431
P431
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P432SC
P430
P427SC
P427SC
P432SC
P432SC
P434
P434
P431
P431
P1441SC
13
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
14
15
15
15
14
14
13
702
811
808
702
702
702
702
808
808
808
804
808
808
808
808
808
808
808
808
489
808
808
808
808
702
702
808
P809
P822
P1785
P1785
P811
P808
P822
P822
P822
P1786
P822
P808
P808
P808
P828
P808
P808
P808
P808
P808
P808
P808
P808
P460
P808
P808
P808
P808
P820
P820
P822
P822
P808
53
48
48
48
46
49
42
47
52
52
50
50
49
50
50
50
49
50
49
48
50
50
50
48
48
49
47
44
42
42
50
49
51
428
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
106
106
110
100
110
108
108
108
110
108
114
114
116
116
116
116
114
114
114
114
114
114
114
112
114
110
110
102
102
108
110
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
RMX450Z L1
RMX450Z L2
RM-Z450 K5,K6,K7
RM-Z450 K8,K9,L0,L1,L2
RM465 X
RM465 Z
DR500 Z,D Off Road Enduro
RM500 D,E
YAMAHA ROAD BIKES
DT50
DT50 M
DT50 M
DT50 M End.
DT50 MX
DT50 MX Auto
DT50 MX Auto
DT50 MX-I,II
DT50 MX-II
DT50 MX-S
DT50 MX-S
DTR50 (DT50R)
DTR50 (DT50R)
DTR50 (DT50R)
DTR50 (DT50R)
DT50 R
DT50 R
DT50 R
DT50 R X-Limit
DT50 SM Supermotard
DT50 SM Supermotard
DT50 LC DE
FS1
FS1 DX
FS1 DX
11
12
05-07
08-12
81
82
83-84
83-84
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
Australia
Japan
Germany
Norway
France
France
Norway
Norway
Germany
Germany
Norway
Germany
91
78-80
78-80
78-82
81-87
-86
86-88
83-87
8886-94
88-95
88-90
89-94
8991-96
97-98
99-02
03-06
972
03-06
00-01
78
434
17W
2C21
2C31
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1441SC
P1441SC
P1441SC
P1441SC
P1450
P1450
P434
P1450
14
14
14
13
14
14
14
14
P546
P563
P562
P563
P563
P563
P563
P563
P563
P563
P563
P546
P562
P563
P546
P1120
P1120
P1120
P1120
P1120
P1120
12
11
10
11
11
14
12
11
11
10
11
13
10
11
13
12
12
11
12
12
11
P563
P563
P563
13
13
11
808
808
808
808
804
804
804
P808
P808
P808
P808
P828
P828
P1825
P828
51
51
49
50
48
47
46
46
520
520
520
520
520
520
520
520
114
114
116
114
112
112
106
116
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P832
P1832
P1131
P832
P24
P1131
P833
P832
P832
P832
48
45
52
42
48
42
38
48
49
48
48
45
48
48
38
52
52
50
52
50
48
49
39
39
44
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
428
420
420
420
112
104
108
102
110
106
104
112
112
112
112
120
122
126
116
128
128
126
128
126
96
96
100
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
FS1 E
FS1 E DX
FS1 EA
FS1 SE
France
LB50 Chappy
LB50 Chappy
LB50 2M Chappy
LB50 3M Bop
RD50
RD50 M Alloy Wheel
RD50 M Spoke Wheel
RD50 MX
RD50 MX
France
RD50 MX Auto
Japan
RZ50
Japan
TDR50
TY50 M
Germany
TY50 M
Spain
TZR50 >>>>>> 428 Chain Conversion
TZR50 RR
TZR50 X-Power
TZR50
TZR50
TZR50 50th Anniversary Ed.
V50 M,P
Japan
YSR50
V70
V75
Germany
DT80 LC1
DT80 LC1,LC2
Germany
DT80 LC2
DT80 M
DT80 MX
DT80 MX-S
71-76
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
-83
-85
86-94
77-78
79-80
78
79-80
81-87
88
78-81
78-81
97-06
96-06
07-11
12
12
86-92
76
77
83-84
85-94
-82
83
83-84
3FY
5WX5
2AL
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P563
P563
P563
P563
P546
P546
P546
P546
P563
P563
P563
P563
P563
P563
P546
P1263
P563
P563
P1556
P1120
P1120
P1120
14
14
14
13
14
14
14
13
13
11
12
12
12
12
13
14
11
12
12
12
12
11
834
P546
P563
P563
P546
P550
P550
P550
P563
P563
P542
13
12
13
13
15
15
15
15
13
13
834
834
834
834
834
834
834
834
P834
P832
P832
P832
P832
P834
P834
P834
P832
P834
P832
P834
P834
P832
P834
P832
P832
P835
P1078
P1078
834
834
843
843
843
P834
P832
P834
P834
P843
P843
P843
P832
P832
P833
39
39
39
39
32
31
32
48
48
48
48
48
42
48
46
46
52
47
47
47
60
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
428
420
420
428
420
420
420
39
44
36
36
48
49
51
41
41
41
420
420
420
420
428
428
428
420
420
428
96
98
96
96
94
90
94
96
106
106
106
112
108
112
106
104
108
134
132
130
100
100
102
100
120
120
126
108
108
108
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
FS80 SE
FZR80 RR
GT80 D,E,F,G,MX-G,H,J
LB80 Chappy
LB80 Chappy
RD80 LC 1
RD80 LC 1
RD80 LC 2
RD80 MX
RD80 MX
RD80
RX80 SE
RX80 SE Chopper
TY80
TZR80
TZR80 R
TZR80 RR
V80
V90
AG100 F
AG100 G,H,J,FU,FW,B,D,E
DT100
DT100 SD,E,F,G,H,J,MX
RS100
RS100
RS100
RS100
RSX100 (RXS100)
RSX100 (RXS100)
RSX100 (RXS100)
RX100
YB100
YB100
YB100 E
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
92-94
77-82
555
89Germany
Europe
82
82
83-85
82-85
81-82
555
Norway
Germany
82
France
92-95
96
96
Australia
555
577
75-78
79
80-93
76-80
77-83
416
Norway
Norway
Norway
76-80
75-79
80-82
83-94
95
8483-94
76-78
79-80
80-94
463
3LO
416
416
416
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P546
P555
P563
P546
P546
P546
P546
P555
P563
P561
P563
P547
P547
P563
P555
P558
P1263
P546
P546
P1606
P1606
P1263
P546
P416
P1263
P418
P546
P416
P416
P546
P416
P563
P546
P546
15
15
14
15
15
15
14
14
13
15
14
13
13
12
14
15
15
13
14
14
14
16
14
15
16
14
14
15
15
14
15
16
15
15
834
834
834
834
834
834
834
834
834
834
4322
834
834
834
834
834
834
834
834
834
P834
P835
P832
P834
P834
P834
P834
P835
P834
P834
P834
P834
P834
P832
P835
P1847
P835
P834
P834
P1925
P838
P834
P838
P838
P834
P834
P838
P838
P834
P838
P834
P834
P834
41
45
41
30
32
48
48
48
41
41
40
39
48
41
48
51
46
39
36
47
51
45
48
36
37
39
44
37
36
41
37
37
37
36
420
428
420
420
420
420
420
428
420
420
420
420
420
420
428
428
428
420
420
428
428
428
420
428
428
428
420
428
428
420
428
420
420
420
112
106
90
92
108
108
118
108
110
108
106
110
106
136
126
100
100
112
118
110
106
110
110
104
114
110
110
112
110
100
100
98
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
T105 Crypton
F1Z 110
DT125 E
DT125 F
DT125 LC
DT125 LC
DT125 LC 1 (4 F.H.)
DT125 LC2, LC3
DT125 MX (6 F.H.)
DT125 Tenere
DT125 Z
DTR125 (DT125R)
DTR125 (DT125R)
DT125 RE
DT125 R Everts
DT125 X
DTR125 (DT125R)
RD125
RD125
RD125 DX Spoke Wheel
RD125 DX Alloy Wheel
RD125 LC1
RD125 LC2 YPVS
RDZ125
RS125 DX
RS125 UR,MR
RZ125
SR125
SR125
SR125 SE
SR125
TDR125
TDR125
TDR125
97-98
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
Greece
France
France
France
Japan
Japan
France
Spain
74
75-76
87
88
84-87
85-88
76-82
89
92-93
88-89
90-03
04-06
05-06
05-06
92-94
74-75
75-76
75-77
78-81
82-85
85-87
87-89
76-84
75
85
-82
82-97
80-94
95-03
89-92
93-94
93-94
416
416
2037
416
2037
2037
577
577
1D01
577
577
577
577
416
1E7
416
2R6
416
2R6
416
2A6/3YV
10W
416
1GV
3MW
3MW8
577
577
4GW,4GX
577
3XD
4FU
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1263
P1263
P416
P416
P1263
P264
P1263
P1263
P416
P264
P264
P558
P558
P558
P558
P558
P558
P416
P416
P416
P416
P1263
P1263
P1263
P416
P1263
P1263
P1263
P548
P1263
P1263
P558
P558
P558
14
14
15
15
16
16
15
16
15
17
16
17
16
16
16
16
17
14
15
15
15
16
16
16
15
16
16
14
13
14
14
16
16
16
842
842
843
843
843
843
843
843
843
844
844
844
844
844
844
843
843
844
4322
4322
P838
P838
P1842
P1842
P843
P843
P843
P843
P843
P843
P843
P839
P839
P839
P839
P839
P839
P838
P838
P837
P837
P835
P835
P835
P838
P838
P835
P843
P835
P843
P835
P839
P1847
P1847
39
39
37
45
51
50
49
53
49
50
50
55
57
57
57
57
57
38
39
39
39
46
45
45
36
35
46
49
49
49
49
53
57
57
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
100
100
112
110
128
130
118
126
118
126
126
134
134
134
134
134
134
114
114
112
112
118
118
118
110
104
118
120
120
120
120
136
136
136
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
TDR125
95-01
TW125
99-02
TW125
03-04
TY125
89
TZR125
88-93
Italy
TZR125 R
93-94
Japan
TZR125 R
93-95
TZR125 R
93-96
Germany 95-96
TZR125 R
TZR125 R
(80 kmh) Germany 97-99
TZR125 RR
96-00
WR125 R-Y,Z,A
09-11
WR125 R12
WR125 X-Y,Z,A
09-11
WR125 X12
XT125
France
XT125
82-87
France
XT125
88-90
France
XT125
91-93
XT125 R
05-07
XT125 R
08-10
XT125 R
11
XT125 X
05-07
XT125 X
08-10
XT125 X
11
XTZ125
02-04
XV125 Virago
97-01
XV125 Virago (80 Kmh Version) Germany 97-01
XVS125 Drag Star
00-04
XVS125 Drag Star >>> 520 Chain Conversion
00-04
YBA125 Enticer
07-09
YBR125
05-06
YBR125
07-12
YBR125 Custom
08-12
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
577
5EK
2053
3XT,5RS
2053
416
PREMIOUM-JT
ΟΠΙΣΘΙΟ
16
14
14
13
16
16
16
16
16
16
18
14
4322
842
842
842
P1847
P1842
P1842
P1842
P835
4322
22B1/3
P558
P1559
P1559
P416
P1263
P558
P558
P558
P558
P558
P558
P1550
22B2/4
P1550
577
4DL
577
4HX/W,JG
577
577
577
577
2YE
2YU
3D6,13D
5AJ
577
440
555
5JX
3D9
3D9,51D
27S
ΑΛΥΣΙΔΑ
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
136
122
126
120
130
130
136
140
4322
844
P1847
P1870
P1847
P1870
P1847
P839
57
50
51
52
45
47
47
46
51
46
51
53
14
844
P839
53
428
134
P1263
P1263
P1263
P1263
P1263
P548
14
14
14
14
14
14
842
842
843
842
4413
4413
P1842
P1842
P843
P1842
P1134
P1134
50
49
53
50
50
50
428
428
428
428
428
428
118
118
120
120
128
128
P1263
P548
14
14
4413
4413
P1134
P1134
48
48
428
428
126
126
P1263
P1573
P1573
P558
P564
P555
P1263
P548
P548
14
13
14
16
13
14
14
14
14
843
857
857
P843
P857
P857
P1874
P857
P838
P838
P838
P838
48
47
45
59
47
45
45
45
43
428
520
520
428
520
428
428
428
428
122
114
114
146
116
4322
857
140
134
118
118
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YZF-R125
08-11
YZF-R125
12
YZF-R125 50th Anniversary Edition
12
AG175 F
AG175 G,H,J,FU,B,D,E
DT175
74-77
DT175 MX (6 F.H.)
78-81
DT175 N,T,W,A,B,C,D,E,F,G,H
84-96
TY175
SR185 J
81
AG200 L,FU,FB,W,F
84-94
Japan
AG200
BW200 N,S,T,U
85-88
DT200 L
85
Australia
DT200 L
85
DT200 R
87
DT200 R
88
DT200 R-W,D,E,F,G
89-95
Japan
DT200 WP,WR
90
RD200 DX
75-77
RD200 DX Alloy Wheel
78-81
RS200
Japan
SDR200
88TW200
89USA
TW200 T,U,W,A,B,D,E,F
87-94
TW200 G,H,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B1
95-12
Australia
XT200 J,K
Japan
XT200
Japan
TW225 E
02-06
XT225 D,E,F,L,M Serow
92-00
XT225 N,P,R,S,T,V,W
01-07
XT240
DT250 MX
-80
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
416
416
1FE
2037
577
2YY
440
3XP
440
3ET
416
416
2053
2053
3XT,5RS
2053
47J
47J
2053
555
555
569
569
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1550
P1550
P1550
P1263
P1263
P1263
P416
P1263
P416
P1263
P1263
P1263
P422
P1554
P1554
P264
P558
P564
P564
P1263
P416
P416
2TV
3LY
PREMIOUM-JT
P1559
P1559
P1559
P1263
P1263
P1559
P555
P555
P569
P569
14
14
14
15
14
16
15
15
13
15
14
15
14
13
13
16
16
13
13
16
15
15
16
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
842
843
843
842
842
842
845
P1844
P1844
P1844
P1925
P1925
P1842
P843
P843
P1842
P835
P1842
P1842
P1845
P845
843
844
856
856
P843
P839
P853
P853
P836
P837
P836
842
842
842
842
842
842
4368
4368
845
856
P1842
P1842
P1842
P1842
P1842
P1842
P1869
P1869
P845
P853
48
48
48
47
47
37
49
49
51
44
54
45
37
41
41
50
53
43
42
36
39
39
43
45
50
50
48
45
45
45
45
46
43
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
520
520
520
428
428
520
520
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
520
520
132
132
132
118
118
114
118
118
118
126
118
100
100
126
126
106
110
108
112
112
120
126
122
118
118
120
120
120
102
104
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
DT250 MX
DT250 MX-D,E,F,G,H
FZR250 EXUP
FZR250 Genesis
FZR250 Fazer
RD250 DXC
RD250 DXD
RD250 DXE
RD250 LC
RZ250 L,FN,FS,T,W
RZ250 S,T,W
RZ250
RZ250 R
RZZ250 RR
SR250 SE
SR250 H,J,K
SR250
SR250
SRV250
SRX250 N,T,CT
TDR250
TZR250
TZR250
TZR250 R V-Twin
TZR250 RC
TZR250 RC Reverse Cylinder
TZR250 SP Sports Production
WR250 R-X,Y,Z,A,B
WR250 X-X,Y,A
WR250 X-B
XG250 Tricker
XS250
XS250 C Spoke Wheel
XS250 Alloy Wheel
80-82
77-82
8989-
569
569
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
Australia
Japan
Japan
Japan
Australia
3LN
2KR,2RF
1HX,IKG
76-77
77-78
78-80
80-85
84-91
86-87
4L1
569
569
1AR
Japan
4L3
Japan
1XG
Japan
51L
Australia
Spain
79-84
80-84
85-96
93-96
569
569
569
569
569
569
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
France
-78
78
565SC
1KT
565SC
2MA,2XW
565SC
3XV
565SC
3MA-1
565SC
3MA-3/5
565SC
3MA-4
565SC
32D5/B
2103SC
32D6/C
2103SC
32D6/C
2103SC
3CK,3CL
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P569
P569
P1263
P1263
P1263
P567
P567
P567
P567
P569
P569
P567
P569
P569
P569
P569
P569
P569
16
14
17
17
17
17
16
17
16
16
16
16
16
16
16
16
14
16
P1553
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P1590SC
P1590SC
P1590SC
P1594
P567
P424
P424
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
15
16
15
15
Japan
87
88-90
87-88
87-92
91-94
89
90
9008-12
08-11
12
05-07
PREMIOUM-JT
866
866
4322
4322
4322
859
859
845
845
845
845
857
845
859
859
859
P855
P855
P1847
P1847
P1847
P848
P849
P854
P852
P846
P846
P852
P846
P846
P845
P845
P845
P845
P857
P845
P846
P846
P846
859
859
859
245
245
245
P846
P846
P846
P245/2
P245/2
P245/2
859
859
P854
P854
P854
47
47
56
55
52
39
38
38
41
40
41
41
41
41
45
46
40
46
45
43
45
41
41
37
43
43
43
43
42
42
45
39
43
43
520
520
428
428
428
530
530
530
530
520
520
530
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
428
530
530
530
104
104
130
130
130
96
96
96
102
106
108
102
110
108
102
104
102
102
106
106
108
110
110
110
110
110
108
108
108
124
100
106
100
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
XS250 Alloy Wheel
XS250 SE,SG,SH,SK
Australia
XS250 RK,SK
XT250
France
XT250
XT250 J
Japan
XT250 T
Australia
XT250 TL
Japan
XT250 TL
Australia
XT250 G,H,J,K,W,A,B
Australia
XT250 TN,TS,TT
XT250 X,Y,Z,A,B
Japan
XT250 X Serrow
XV250
XV250 S Virago
XV250 V-Star
XVS250 Drag Star
YBR250
YBR250
Japan
YD250
RD350 A,B
RD350 LC
RD350 YPVS 1WX,1WW,31K,1JF,1JG
Australia
RZ350 K,L,FN,FS
XT350
USA
XT350
DT400
DT400 MX
FZ400
Japan
FZR400 Genesis
FZR400 Genesis
<<<< 520Japan
Chain
Japan
FZR400 R
Japan
FZR400 R EXUP MK1,MK2
FZR400 RR EXUP
79-80
80-82
82
81-90
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
569
569
569
3Y3
80
1EU
83-84
83-84
80-92
85-87
08-12
2052
2052
569
30X
30X
48Y
3C5
89-94
95-08
08-12
01-04
07-10
11
569
569
569
577
3LW/S,KF
569
513
3NU1/2
74-76
80-82
83-95
83-87
85-99
85-00
75-76
77
4L0
569
569
55V,3YT
565
569
575
88
1WG
Conversion
88
585
87
46X
575
88-89
1WG
3TJ1
1W G
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P424
P424
P571
P569
P569
P569
P1588
P431
P431
P569
P1553
P1594
P1594
P569
P569
P569
P558
P1594
15
15
15
15
16
15
19
15
15
15
15
15
15
16
16
16
20
15
P569
P513
P567
P569
P569
P576
P576
P565
P569
P575
16
17
16
17
17
19
19
16
17
16
15
15
16
19
19
P578
P575
P1587
P1587
845
845
845
842
845
845
845
845
4322
4322
857
857
857
845
859
859
842
842
856
856
859
859
859
4322
4322
P854
P854
P840
P845
P845
P845
P1842
P845
P845
P845
P845
P1847
P1847
P857
P857
P857
P1874
P1870
43
41
38
46
46
45
52
47
48
47
47
48
48
45
45
45
56
44
530
530
530
520
520
520
428
520
520
520
520
428
428
520
520
520
428
428
106
104
100
98
102
100
128
106
106
98
106
128
128
114
114
114
146
132
P845
P848
P848
P846
P846
P1842
P1842
P853
P853
P846
P844
P846
P846
P1847
P1847
45
37
39
39
40
52
55
43
43
45
44
44
45
55
55
520
530
530
520
520
428
428
520
520
520
525
520
520
428
428
102
92
102
106
106
128
130
100
102
104
104
104
104
130
130
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
FZR400 RR EXUP
3TJ2-7
P1587
FZR400 RR EXUP
90-95
4DX1/2
P1587
FZR400 RR EXUP
>>>> 520 Chain 90-95
Conversion585 4 D X 1 /2P578
FZR400 SP EXUP
<<<< 520Japan
Chain Conversion 585 1W G P578
Japan
FZS400 Fazer
565SC
P565SC
RD400 DX
76-77
P567
RD400 DXE Alloy Wheel
78-80
P567
Japan
SR400
P1587
Japan
SRX400
2086
P1589
Japan
SRX400
1JL035439
441
P577
XJ400
82
P571
Japan
XJ400
4G0
P571
Japan
XJ400 Z,ZS
33M,35J
P571
Japan
XJR400
93
575
P575
XS400 Alloy Wheel
79-80
P567
XS400 Alloy Wheel
78
P567
XS400 DOHC
82
P571
XS400 SE
80-82
P567
XT400
81-82
565
P565
XT400 4 Valve
83-84
575
P575
FZR500 H,M,N
89-90
513
P513
RD500 LC
84-87
47X,1GE
579
P579
Japan
RZV500 R
1GG
579
P579
SR500 2J2,48U,4E6,4F9,1RU,48T,3EB1 78-91
513
P513
SR500
91-00
P1587
SR500
>>>>>> 520 Chain Conversion
91-00
585
P578
XS500 A,B Spoke Wheel
75-77
P568
XS500 C Alloy Wheel
76-77
P568
XS500 D Alloy Wheel
78-80
513
P513
XT500 D,E,F,G,H
77-85
565
P565
Germany 86XT500
565
P565
XT500
>>>>>> 530 Chain Conversion
78
P570
XJ550
81-85
P571
XT550
82-83
575
P575
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
19
19
15
15
14
17
17
19
19
14
16
16
16
16
16
17
16
16
16
15
15
15
15
16
20
15
17
16
17
16
16
16
16
15
4322
4322
859
859
4309
4322
859
859
856
857
856
856
856
857
P1847
P1847
P846
P846
P245/3
P849
P854
P1839
P1847
P846
P856
P856
P862
P846
P854
P854
P840
P854
P853
P857
P865
P862
P862
P841
P1839
P853
P850
P854
P854
P853
P853
P841
P856
P857
52
55
43
41
47
38
38
55
50
41
45
46
46
45
39
38
38
36
46
45
49
38
38
42
55
41
40
43
41
43
42
42
45
39
428
428
520
520
520
530
530
428
428
520
530
530
530
520
530
530
530
530
520
520
530
530
530
530
428
520
530
530
530
520
520
530
530
520
128
130
104
104
96
96
106
104
104
104
110
104
98
102
104
102
102
106
102
102
104
130
104
106
108
106
100
100
102
104
98
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
FZ600
87-89
France
FZ600
86-88
FZ6
04-09
FZ6
<<<<< 520 Chain Conversion 04-09
USA
FZ6 YCB, YCL,YL (FZS6)
9
USA Edition) 9
FZ6 RYCB,RYCL (FZ6R) (California
USA
FZ6 RYL (FZ6R)
9
USA
FZ6R RYW,RYY
9
USA Edition) 9
FZ6R RYCW,RYCY
(California
USA
FZ6R
10-12
FZ6 Fazer
04-08
FZ6 Fazer <<<<< 520 Chain Conversion 04-08
FZ6 Fazer S2 ABS
07-09
07-09
FZ6 Fazer S2 ABS <<<<< 520 Chain Conversion
FZ6 S2
07-09
07-09
FZ6 S2 <<<<< 520 Chain Conversion
FZR600 D,E
92-93
FZR600 W,A,B
89-91
FZR600 RF (YZF600)
94-95
FZS600 Fazer
98-03
FZS600 SP Fazer
00-01
Japan
SRX600
90SRX600
86-94
XJ600
86-88
XJ600
91-92
XJ600
84-85
XJ600 H,N
89-90
XJ600 S-D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R Diversion
92-03
XJ600 S-L,M Diversion
99-00
XJ600 N
95-03
XJ600 N
98-00
XJ6
09-11
XJ6
12
XJ6 ABS
09-11
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
580
1B3
580
580
5VX,4P5
580
4S8,5S2
580
5S5
513
513
4JH
513
5DM,5RT
513
5DM
513
3HE
3RG,3RH
575
51H,51J
443
443
4KE,4MB
443
4KF5
443
4BRA,B
4DG
20S
36B
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P571
P571
P580
P1581
P580
P1595
P1595
P1595
P1595
P1595
P580
P1581
P580
P1581
P580
P1581
P513
P513
P513
P513
P513
35X
1XL,1XM
PREMIOUM-JT
P575
P571
P571
P571
P571
P582
P582
P582
P582
P1595
P1595
P1595
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
16
15
16
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
241
504
241
4309
4309
4309
4309
4309
241
504
241
504
241
504
860
860
860
4322
859
866
866
866
866
4309
4309
4309
P862
P862
P479
P486
P479
P245/3
P245/3
P245/3
P245/3
P245/3
P479
P486
P479
P486
P479
P486
P865
P865
P859
P859
P859
P1847
P846
P862
P862
P862
P862
P855
P855
P855
P855
P245/3
P245/3
P245/3
45
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
46
47
48
48
47
37
45
44
44
44
48
46
48
46
46
46
46
530
530
530
520
530
520
520
520
520
520
530
520
530
520
530
520
530
530
530
530
530
428
520
530
530
530
530
520
520
520
520
520
520
520
104
104
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
106
106
108
110
110
138
104
106
106
106
106
110
110
110
108
118
118
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
XJ6 Diversion
09-11
36C
XJ6 Diversion
12
XJ6 Diversion ABS
09-11
36D
XJ6 Diversion ABS
12
XJ6 Diversion F ABS
10-11
1DG
XJ6 Diversion F ABS
12
XT600
83-84
575
XT600
85-86
575
XT600 D,E
87
441
XT600 H
87-89
441
XT600 K
91-94
441
XT600 E
89-98
441
XT600 E
99-03
4PT/4SL
*P1577
XT600 E
(Lightweight Rear Sprocket) 99-03
4PT/4SL
*P1577
XT600
Tenere
84
575
XT600 H,N,D,E,Z Tenere
85-88
575
XT600 Z
Tenere
89-94
441
USA
YX600 C-S,T
86-87
USA
YX600 C-U,W,A Radian
88-90
YZF600R Thunder Cat
96-03
4TV/4WE
513
YZF600R Thunder Cat <<<<< 520 Chain
96-03
Conversion
525
YZF600R-T,V,W
05-07
513
YZF600R-T,V,W <<<<< 520 Chain Conversion
05-07
525
YZF-R6
99-02
5EB
442
YZF-R6
<<<<< 530 Chain Conversion
99-02
580
YZF-R6
<<<<< 520 Chain Conversion
99-02
YZF-R6
03-05
5SL
442
YZF-R6
<<<<< 530 Chain Conversion
03-05
580
YZF-R6
<<<<< 520 Chain Conversion
03-05
YZF-R6
06-12
13S,1JS
YZF-R6
<<<<< 530 Chain Conversion
06-12
580
YZF-R6
<<<<< 520 Chain Conversion
06-12
YZF-R6 50th Anniversary Edition
12
YZF-R6 50th Anniversary Edition <<< 530 Chain12Conversion
580
YZF-R6 50th Anniversary Edition <<< 520 Chain12Conversion
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1595
P1595
P1595
P1595
P1595
P1595
P575
P575
P577
P577
P577
P577
*P1577
*P1577
P575
P575
P577
P571
P571
P513
P512
P513
P512
P584
P580
P1581
P584
P580
P1581
P1586
P580
P1581
P1586
P580
P1581
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
4309
4309
4309
4309
4309
4309
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
860
4309
860
4309
4440
241
504
241
504
241
504
P245/3
P245/3
P245/3
P245/3
P245/3
P245/3
P857
P857
P857
P857
P857
P857
P857
P1857
P857
P857
P857
P862
P862
P859
P245/3
P859
P245/3
P1873
P1871
P1303
P1875
P479
P486
P1876
P479
P486
P1876
P479
P486
46
46
46
46
46
46
39
40
40
39
39
45
45
45
39
40
45
44
45
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
45
45
45
45
45
45
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
530
530
530
520
530
520
532
530
520
532
530
520
525
530
520
525
530
520
118
118
118
118
118
118
104
104
104
104
102
106
106
106
104
104
106
104
104
108
108
108
108
116
116
116
116
116
116
114
114
114
114
114
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YZF-R6 S
06-10
442
YZF-R6 S
<<<<< 530 Chain Conversion
06-10
580
YZF-R6 S
<<<<< 520 Chain Conversion
06-10
XS650 ALL
75-81
MT-03
06-11
5YK
345
MT-03
12
345
SZR660
96-98
441
XT660 R
04-11
5VK
345
XT660 R
12
345
XT660 X Super Motard
04-11
1D2,10S
345
XT660 X Super Motard
12
345
XTZ660 Tenere
91-95
3YF
441
XTZ660 Tenere
96-98
441
XTZ660 Z Tenere
08-12
11D
345
XTZ660 Z Tenere ABS
11
11D
345
FZ750 N,S
85-86
580
FZ750 Genesis
87-91
580
Germany 91-93
FZ750
580
FZR750 RT Genesis
88-89
580
Japan
FZR750R
89
3FV
442
Japan
FZR750R
## <<< 530
Chain Conversion
89
580
FZR750 (OW01)
90-92
442
FZR750 (OW01)
## <<< 530 Chain Conversion
90-92
580
FZX750
86-97
580
Japan
FZX750
90-97
580
3XF
XTZ750 Super Tenere
90-98
3LD
585
YZF750 R
93-97
442
YZF750 R
## <<< 530 Chain Conversion
93-97
580
YZF750 R
<<<<< 520 Chain Conversion
93-97
YZF750 SP
93-97
442
YZF750 SP
## <<< 530 Chain Conversion
93-97
580
YZF-R7
99-01
OWO2
580
YZF R7
<<<<< 520 Chain Conversion
99-01
FZ8 N/NA
10-12 39P 2091
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
3FV
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P584
P580
P1581
P568
P308
P308
P577
P308
P308
P308
P308
P577
P577
P308
P308
P580
P580
P580
P580
P584
P580
P584
P580
P580
P580
P578
P584
P580
P1581
P584
P580
P580
P1581
P1591
16
16
16
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
17
17
16
4440
241
504
866
866
859
866
866
866
866
857
857
866
866
860
860
860
866
860
4309
860
241
P1875
P479
P486
P850
P855
P855
P846
P855
P855
P855
P855
P857
P857
P855
P855
P865
P865
P865
P859
P866
P859
P866
P859
P865
P865
P855
P866
P859
P245/3
P866
P859
P479
P486
P300
48
48
48
33
47
47
39
45
45
45
45
45
46
45
45
44
43
43
42
43
43
46
46
39
43
46
43
43
43
39
39
43
532
530
520
530
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
530
530
530
530
532
530
532
530
530
530
520
532
530
520
532
530
530
520
525
116
116
116
104
112
112
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
108
108
108
106
108
112
106
106
106
104
104
118
118
122
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
FZ8 S/SA Fazer 8
10-12
42P 2091
TDM850
91-95 3VD 564
TDM850
96-98 4TXL
TDM850
99-01 4TX 564
TRX850
96-00
TDM900
02-11 5PS 2091
TDM900
12
2091
TDM900 A ABS
05-11 1B0 2091
TDM900 A ABS
12
2091
FZR1000 Genesis
87-88
442
FZR1000 Genesis
## <<< 530 Chain Conversion
87-88
580
FZR1000 R (EXUP)
89-95
442
FZR1000 R (EXUP) ## <<< 530 Chain Conversion
89-95
580
FZS1000 Fazer
01-05
1C2,5LV
579
USA
FZ1
01-05
2D1,1CA
579
FZ1 N,NA
06-12 22C,1EC
579
FZ1 S,SA,SZ Fazer ABS
06-12
3C3,5D0
579
USA
FZ1 YCG
(California Ed.)
9
USA
FZ1 YG,YL,YCL
9
579
GTS1000
93-00
442
GTS1000
## <<< 530 Chain Conversion
93-00
580
TR1 (TR1000)
81-85
XV1000
81-82
YZF 1000 R Thunder Ace
96-02
4SV,4VF
442
YZF 1000 R Thunder Ace ## << 530 96-02
Conversion580
YZF 1000 R Thunder Ace
98-00
4VD442
YZF 1000 R Thunder Ace ## << 530 98-00
Conversion580
YZF R1
98-03 4XV,5PW
579
YZF R1
<<<<< 520 Chain Conversion
98-03
YZF R1
04-05 5VY 579
04-05
YZF R1
<<<<< 520 Chain Conversion
YZF R1
06-08
579
06-08
YZF R1
<<<<< 520 Chain Conversion
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
P1591
P520
P1586
P520
P1586
P1591
P1591
P1591
P1591
P584
P580
P584
P580
P579
P579
P579
P579
P1595
P579
P584
P580
P574
P574
P584
4 SV, 4 VF
P580
P584
4 VD P580
P579
P1579
P579
P1579
P579
P1579
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
P300
P867
P867
P867
P300
P300
P300
P300
P300
P866
P859
P866
P859
P479
P479
P479
P479
P245/3
P479
P866
P859
P858
P858
P866
P859
P866
P859
P479
P486
P479
P486
P479
P486
525
525
525
525
525
525
525
525
525
532
530
532
530
530
530
530
530
520
530
532
530
630
630
532
530
532
530
530
520
530
520
530
520
ΟΠΙΣΘΙΟ
16
16
17
16
17
16
16
16
16
16
16
17
17
16
16
17
17
16
17
17
17
16
16
17
17
17
17
16
16
17
17
17
17
122
114
114
114
110
118
118
118
118
110
110
110
110
116
116
122
122
122
118
118
90
90
110
110
110
110
114
114
116
116
118
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YZF R1
09-12 14B,1KB
579
P579
09-12
YZF R1
<<<<< 520 Chain Conversion
P1579
YZF R1 World GP 50th Anniversary Edition
12
579
P579
YZF R1 World GP 50th Anniv. Ed. << 520 Chain12
Conversion
P1579
YZF R1 SP
6
579
P579
YZF R1 SP
<<<<< 520 Chain Conversion
6
P1579
FJ1100 L,N
84-85
579
P579
FJ1200
86-90
579
P579
FJ1200
91-94 3XW,YA
579
P579
FJ1200/FJ1200 A
95-96
579
P579
XJR1200
95-98 4PU/4RB
P585
X JR1200
## <<< 530 Chain 95-98
Conversion579 4 P U / 4 R B P579
XJR1300
99-01 5EA 579
P579
XJR1300
02-03 5WM579
P579
XJR1300
04-06 5WM579
P579
XJR1300
07-12
579
P579
XJR1300 SP
99-01
5EA 579
P579
MT-01
05-11
5YU 579
P579
YAMAHA OFF ROAD BIKES
TT-R50 E-V,W,X,Y,Z,A,B
1P6
P546
YZ50 G
P563
YZ60 H
P546
YZ60 J,K,L
P546
PW80 K,L,S
P546
PW80 B,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A Zinger 4BCE
P546
YZ80 E,F
P428
YZ80 G
P428
YZ80 H,J
416
P416
YZ80 K
P1263
YZ80 L
416
P416
YZ80 N
416
P416
YZ80 S,T,U,W,A,B,D
416
P416
YZ80 E,F,G,H,J,K,L,M,N
416
P416
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
P1479
P486
P1479
P486
P479
P486
P859
P859
P859
P859
P866
P859
P859
P859
P479
P479
P859
P479
530
520
530
520
530
520
530
530
530
530
532
530
530
530
530
530
530
530
120
120
120
120
118
118
110
110
110
110
110
110
110
112
112
110
110
114
420
420
420
420
420
420
428
428
428
428
428
428
428
428
90
98
98
84
84
108
108
110
110
114
112
112
118
ΟΠΙΣΘΙΟ
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
13
12
12
13
15
15
14
14
13
12
15
14
14
14
834
P834
834
834
P834
P834
842
842
842
P1842
P1842
P1842
P831
P831
P831
P798
37
45
42
42
32
32
51
51
44
42
46
48
46
47
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YZ80 F,G,H,J,K,L,M,N Large Wheel
YZ85 P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B
YZ85 P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B Large Wheel
TT-R90
TT-R90 E
RT100 A,D,E,F,G,H,J,K,L,M
YZ100 C,D
YZ100 E,F
YZ100 G,H
YZ100 J,K
TT-R110 E
TT-R125
TT-R125
TT-R125 E
TT-R125 LW
TT-R125 L LE,LW,LWE
YZ125 D
YZ125 E,F
YZ125 G
YZ125 H,J
YZ125 K
YZ125 L
YZ125 N
YZ125 S
YZ125 T
YZ125 U
YZ125 W,A,B,D
YZ125 E,F,G,H
YZ125 J,K
YZ125 L,M,N
YZ125 P,R,S
YZ125 T,V,W,X,Y,Z,A1,B
WR125
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
416
5PA
577
577
5HNJ
5HPP
5HPH/M
19C
440
440
440
440
440
440
5XE2
440
2103SC
440
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P416
P558
P558
P546
P546
P546
P422
P422
P422
P422
P546
P548
P548
P548
P548
P548
P422
P422
P422
P422
P422
P422
P422
P422
P564
P564
P564
P564
P564
P564
P564
P1590SC
P564
13
14
14
14
14
14
12
12
12
12
14
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
834
834
834
845
845
845
856
834
845
845
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
P798
P798
P798
P834
P834
P834
P845
P845
P845
P853
P834
P833
P1843
P1843
P1843
P1843
P845
P845
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P251
P251
P251
P853
47
47
52
35
35
48
40
43
45
50
35
49
49
49
54
54
49
51
48
46
48
50
50
50
50
49
51
50
48
48
49
48
428
428
428
420
420
420
520
520
520
520
420
428
428
428
428
428
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
118
124
86
86
104
98
98
100
106
90
116
116
116
122
122
98
104
102
104
106
112
114
112
112
112
116
116
112
112
112
112
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
IT175 D,E,F
IT175 G,H,J
IT175 K
RT180 A,B,D,E,G
IT200 L,N,S
WR200 R-B,D,E,F
TT-R225 L,M,N,P,R
TT-R230 T,V,W,X,Y,Z,A,B
IT250 D,E,F
IT250 H,J
IT250 K,L
TT250 G,H,J
TT250 S,T,W,A,B
TT250 R
TT250 R
TT250 R
TT250 R LW
TT250 R
TT-R250
TY250/300 S (Monoshock)
TY250/300 R (Monoshock)
TYZ250
YZ250 D,E
YZ250 F
YZ250 G
YZ250 H
YZ250 J,K,L
YZ250 N,S
YZ250 T,U,W
YZ250 A,B
YZ250 D
YZ250 E
YZ250 F,G,H,J
YZ250 K
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
569
569
569
569
575
2051
2051
2051
4PXA,4PX9
2051
2051
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
5DJ
569
P583
P583
P583
P583
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
1C6
France
USA
77-79
81-82
83-84
80-82
89-92
93-95
95-96
96-98
99-00
03-04
99-06
84-90
84-90
93
77-78
79
80
81
82-84
85-86
87-89
90-91
92
93
94-97
98
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P422
P422
P422
P1263
P422
P564
P555
P1554
P569
P569
P569
P569
P575
P583
440
555
PREMIOUM-JT
12
12
12
14
12
12
15
13
13
14
13
14
14
14
14
14
14
14
13
10
10
10
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
13
13
845
856
856
843
856
856
P845
P853
P853
P843
P853
P853
856
856
856
845
856
856
856
856
856
856
856
P251
P853
P853
P853
P845
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
41
44
44
51
44
52
58
49
46
50
48
49
50
43
44
44
54
44
52
42
35
39
50
48
48
48
48
50
49
51
49
51
49
50
520
520
520
428
520
520
428
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
96
100
104
122
106
116
128
106
106
108
112
100
100
106
106
106
122
106
110
98
106
108
106
110
112
114
114
116
116
116
114
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
USA
YZ250 K
YZ250 L,M,N
YZ250 P,R,S
USA
YZ250 R,S
YZ250 T,V,W,X,Y,Z,A1,B
YZ250 F-N,P,R,S (4-Stroke)
YZ250 F-T,V,W,X,Y (4-Stroke)
YZ250 F-Z,A,B
USA
YZ250 F-Z,AB,AL
WR250 V
WR250 A
WR250 ZB,ZD
WR250 ZE
WR250 ZF
WR250 ZG
WR250 ZH
WR250 ZJ
WR250 ZK
WR250 F-L,M
WR250 FN (Enduro Version)
WR250 F-N,P,R,S,T,V (Off Road Version)
WR250 F-W,X,Y,Z (Off Road Version)
WR250 F-Z ,A,B (Off Road Version)
WR250 F-A,B (Off Road Version) USA
TT350 S,T,W,A,B
IT400 D,E,F
YZ400 D,E,F
YZ400 F-K
YZ400 F-L
WR400 F-K
WR400 F-L,M,N
YZ426 F-M,N,P
WR426 F-N,P
WR450 F-R,S,T,V
98
99-01
02-04
03-04
05-12
01-04
05-09
10-12
10-11
89
90
91-92
93
94
95
96
97
98
99-00
1
01-06
07-10
10-12
11-12
86-92
77-79
77-79
98
99
98
99-01
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
569
565SC
565SC
565SC
1P8M-R
565SC
2103SC
2103SC
17D6/7/8
2103SC
17D5
2103SC
569
569
569
569
569
569
569
569
569
565SC
2103SC
5UM6
2103SC
5UMU/W
2103SC
5UMV/1HC
2103
2103SC
575
569
569
5BE
565SC
565SC
565SC
565SC
565SC
565SC
5TJ6
565SC
5DJ
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P569
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P1590SC
P1590SC
P1590SC
P1590SC
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P565SC
P1590SC
P1590SC
P1590SC
P1590
P1590SC
P575
P569
P569
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
14
14
14
14
14
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
14
14
14
14
13
13
13
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
245
245
856
856
856
856
856
P853
P251
P251
P251
P251
P251
P251
P251
P251
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P251
P251
P245/2
P251
P245/2
P251
P853
P853
P853
P853
P251
P853
P251
P251
P251
P251
50
50
49
50
50
48
49
51
49
49
51
52
51
52
52
52
49
48
50
50
52
50
47
50
50
46
48
49
49
52
50
48
50
50
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
114
114
114
114
114
112
112
114
112
114
116
116
116
116
116
116
112
112
114
114
114
114
114
114
108
106
108
114
114
114
114
114
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
WR450 F-W,X,Y
WR450 F-Z,A
WR450 F-B
WR450 F-Z,A
YZ450 F-R,S
YZ450 F-T,V
YZ450 F-W,X,Y,Z,A
IT465 H,J
YZ465 G
YZ465 H
IT490 K,L
YZ490 K,
YZ490 J,L,N,S,T,U,W
TT500 D,E,F,G
WR500 ZD
WR500 ZE,ZF
TT600 L,N,S,T,A,B,D
TT600 E
TT600 E
TT600 R
TT600 RE
APRILIA ROAD BIKES
125 RX
125 ST
125 STX
125 SX
125 SX
125 Tuareg
125 Tuareg Freno Disco
125 Tuareg Rally
125 Tuareg Rally
125 Tuareg Rally
125 Tuareg Wind
125 Tuareg Wind AE
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
Europe
Europe
USA
France
12
83
84
08-11
12
86-87
87
85-87
8990-93
88
89-90
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
565SC
5TJV,1HB
565SC
1dX
565SC
5TJU/W
565SC
5XD2
565SC
565SC
565SC
569
569
569
569
569
569
565
569
569
575
575
575
441
5CH5
*P1577
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P565SC
P569
P569
P569
P569
P569
P569
P565
P569
P569
P575
P575
P575
P577
*P1577
13
14
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14
14
15
15
14
14
14
15
15
15
P251
P245/2
P245/2
P251
P251
P251
P251
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P853
P1857
P853
P853
P857
50
47
47
50
48
51
49
44
46
50
44
48
50
52
52
50
50
47
47
44
47
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
114
114
114
114
114
114
114
112
108
112
112
112
114
100
118
118
116
110
110
112
114
406
P800
P800
P394
13
13
15
P13
P13
P22
41
39
45
520
520
520
110
110
402
402
402
406
406
406
406
P402
P402
P402
P394
P394
P394
P394
15
15
14
14
14
14
14
P16
P18
P17
P22
P22
P16
P701
41
45
42
49
49
40
40
520
520
520
520
520
520
520
102
110
102
110
108
104
104
245
245
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
857
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
125 Tuareg Wind
125 Tuono
250 MX
250 Tuareg Rally
250 RS
350 ETX Tuareg
350 ETX Tuareg Wind
450 MXV
450 MXV
450 RXV
450 RXV
450 SXV
450 SXV
550 RXV
550 RXV
550 SXV
550 SXV
550 SXV
600 ETX Tuareg
600 Tuareg SPX Paris Dakar
600 Tuareg Wind
600 Pegaso
600 Pegaso
650 Pegaso
650 Pegaso
650 Pegaso Cube
650 Pegaso i.e.
650 Pegaso Tucsany Tibet
650 Pegaso Factory
650 Pegaso Strada
650 Pegaso Trail
Moto 6.5
650 Stark
90-92
03-07
85
85-89
95-04
85-87
88-90
10
11-12
06-10
11-12
06-10
11-12
06-10
11-12
06-08
09-10
11-12
85-87
88-90
90-92
90
92-93
92-97
98-99
0
01-04
4
07-09
05-09
07-09
95-99
95-98
406
406
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
France
402
2141
402
3800
402
402
402
402
345
345
345
3800
3800
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P394
P394
P393
P402
P436
P402
P1125
14
14
15
16
14
15
16
14
P707
15
P707
P21
P701
40
40
50
42
42
46
45
49
520
520
520
520
520
520
520
1 04
104
116
110
110
104
104
P706
48
520
112
15
P706
46
520
112
P707
15
P706
48
520
112
P707
15
16
P706
P706
46
46
520
520
112
P1125
P1125
P1125
P1125
P1125
P1126
P402
P402
P402
P402
P308
P308
P308
P1126
P1126
15
17
17
17
17
16
16
16
16
16
15
15
15
16
16
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P703
P703
P5
P5
46
43
43
43
43
47
47
47
47
46
44
44
44
49
49
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
104
108
106
108
106
110
110
110
110
P17
P28
3552
3552
3552
3552
3552
3552
3552
3552
3552
3552
3552
4396
4396
3552
3552
P5
110
110
110
108
120
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
750 Dorsoduro
07-11
750 Dorsoduro
12
750 Dorsoduro ABS
11-12
750 Dorsoduro Factory
10-12
750 Dorsoduro Factory ABS
12
750 SL Shiver
07-10
750 SL Shiver
11
750 SL Shiver
12
750 SL Shiver ABS
11
750 SL Shiver ABS
12
750 SL Shiver GT
07-09
750 SL Shiver GT
10-11
750 SL Shiver GT ABS
11-12
850 Mana
08-10
850 Mana
11
850 Mana ABS
11-12
850 Mana GT
08-10
850 Mana GT
11
850 Mana GT ABS
11
850 Mana GT ABS
12
1000 ETV Capo Nord
01-08
1000 RST Futura
01-04
1000 RSV Mille R,SL,SP
98-03
1000 RSV Mille <<<< 520 Chain Conversion
98-03
1000 RSV R
04-09
1000 RSV R <<<< 520 Chain Conversion04-09
1000 RSV R
10-11
1000 RSV R Factory
11
1000 RSV4 Factory
09-10
1000 RSV4 Factory <<<< 520 Chain Conversion
09-10
1000 RSV4 Factory
11
1000 RSV4 Factory APRC
12
1000 RSV4 Factory APRC SE
11
1000 RSV4 R
11
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
2078
2078
2078
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
16
4363
P702
46
525
112
16
16
4363
4363
P702
P702
44
44
525
525
108
108
16
4363
P702
44
525
108
18
4363
P702
40
525
110
18
18
18
4363
4363
4363
P702
P702
P702
40
40
40
525
525
525
110
110
110
P702
P703
P702
P703
45
43
42
42
40
40
525
525
525
520
525
520
112
108
108
108
106
106
P704
P704
P704
P705
P704
P705
17
16
17
17
16
16
2078
P704
P705
P704
16
16
16
40
40
40
525
520
525
2078
2078
P704
P704
16
16
42
40
525
525
2078
2078
4363
4396
4363
4396
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
1000 RSV4 R APRC
12
1000 RSV Tuono
03-05
1000 Tuono R Racing
06-10
1000 Tuono R Racing
11
1000 Tuono R Factory
10-11
1000 Tuono V4 R
12
1000 Tuono V4 R APRC
12
1000 SL Falco
00-06
1000 SL Falco <<<< 520 Chain Conversion
00-06
1200 Dorsoduro
11-12
1200 Dorsoduro ABS
11-12
BMW ROAD BIKES
G450 X
08-09
G450 X
10
G450 X Street Legal
9
F650
94-95
F650 Funduro
96-00
F650 ST Strada
98-00
F650 Dakar
99-00
F650 GS Dakar
01-05
F650 GS
99-07
F650 GS (JTR6.41 for 8.5mm bolts)
08-12
F650 GS (JTR3.41 for 10.5mm bolts)
08-12
F650 GS SE
12
G650 GS
11-12
G650 GS Sertao
12
650 Xchallenge
07-08
650 Xcountry
07-08
650 Xmoto
07-08
F800 GS (JTR6.42 for 8.5mm bolts)
08-12
F800 GS (JTR3.42 for 10.5mm bolts)
08-12
F800 GS Triple Black
12
F800 GS Trophy
12
F800 R (JTR6.47 for 8.5mm bolts)
09-12
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
P704
P704
17
16
16
2078
P704
P705
16
16
K16
K16
K72
K72
K15
K15
K72
K72
K73
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
2078
2078
K16
PREMIOUM-JT
4363
4363
P702
P702
42
40
40
525
525
108
106
41
41
525
520
108
108
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
F800 R (JTR3.47 for 10.5mm bolts)
09-12
S1000 RR
09-11
S1000 RR
<<<<< 520 Chain Conversion
09-11
S1000 RR
12
S1000 RR
<<<<< 520 Chain Conversion
12
S1000 RR Sport
10
S1000 RR Sport
<<<<< 520 Chain Conversion
10
DERBI ROAD BIKES
50 Senda R DRD Pro
11-12
50 Senda R Racer
02-03
50 Senda R X-treme
02-05
50 Senda R X-treme
06-08
50 Senda R X-treme
09-10
50 Senda R X-treme
11-12
50 Senda R X-Race
04-05
50 Senda R X-Race
06-08
50 Senda R X-Race
09-10
50 Senda SM Classic
99-02
50 Send a SM X-treme
00-05
50 Senda SM X-treme
06-08
50 Senda SM X-treme
09-11
50 Senda SM X-treme
12
50 Senda SM X-race
04-05
50 Senda SM X-race
06-08
50 Senda SM X-race
09-10
50 Senda SM Racer
02-03
50 Senda SM DRD
02-05
50 Senda SM DRD Racing
06-10
50 Senda SM DRD Racing
11
50 Senda SM DRD Racing
12
50 Senda SM DRD Racing Limited
7
50 Senda SM DRD Pro
06-08
50 Senda SM DRD Pro
09-12
50 Senda SM DRD Evo
09-10
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
K73
K46
P1127
P1127
P1128
P1128
12
13
11
11
53
53
53
53
420
420
420
420
130
130
130
130
P1127
P1128
P1128
P1127
P1127
P1128
P1128
13
11
11
13
14
11
11
P1131
P1131
P1131
53
53
53
53
53
53
53
420
420
420
420
420
420
420
130
130
130
130
130
130
130
P1127
P1128
P1128
P1127
P1127
P1128
P1128
14
11
11
13
14
11
11
P1131
P1131
P1131
P1132
P1132
P1133
53
53
53
53
53
53
53
420
420
420
420
420
420
420
130
130
130
130
130
130
130
P1128
P1128
11
11
P1133
P1132
53
53
420
420
130
132
P1128
11
P1133
53
420
130
P1131
P1131
P1131
P1131
P1131
P1131
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DERBI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
50 Senda SM DRD Evo Ltd. Ed.
125 Baja SM
125 Cross City
125 Cross City
125 Cross City
125 GPR Nude
125 GPR Racing
125 GPR
125 GPR
125 Mulhacen
125 Mulhacen
125 Mulhacen Cafe
125 Senda Baja SM
125 Senda Baja SM
125 Senda Baja R Enduro
125 Senda Baja R Enduro
125 Senda DRD R
125 Senda DRD SM
125 Senda R
125 Senda SM
125 Senda Trail
125 Terra
125 Terra
125 Terra Adventure
250 DXR (ATV)
659 Mulhacen
659 Mulhacen Cafe
DUCATI ROAD BIKES
400 Monster (Japan Only)
500 Desmo GTL/S
500 SL Pantah Sports
600 SL Pantah Sports
600 Monster
600 Monster
10
06-08
07-08
09-10
11-12
04-08
04-08
09-10
11-12
07-08
09-10
09-10
06-08
09-12
06-08
09-12
10-12
10-12
04-07
04-07
04-05
07-08
09-10
10-12
04-08
07-08
9
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
259
259
259
P259
P259
P259
15
15
15
577
577
577
P558
P558
P558
16
16
16
4413
4413
4413
P1134
P1134
P1134
48
50
50
428
428
428
134
134
134
50
50
50
428
428
428
130
130
130
14
4413
P1134
51
428
130
P1264
17
4413
P1134
52
428
140
P1264
17
4413
P1134
54
428
142
2037
2037
2037
P264
P264
P264
17
17
17
14
4413
4413
4413
4413
P1134
P1134
P1134
P1134
54
50
54
51
428
428
428
428
136
136
142
130
2046
345
P270
P308
14
15
830
P817
40
46
520
520
94
106
P736
15
15
14
15
15
14
P735
P1022
P1022
P1022
P735
P735
48
38
38
38
38
43
520
530
530
530
520
520
106
98
94
94
100
100
<02961
>02962
P492
P492
P736
P736
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
600 Monster
600 SS
600 SS
620 Monster i.e.
620 Monster i.e.
620 S Monster i.e.
620 S Monster i.e.
620 Monster Dark
620 Monster Dark
620 Monster Dark MD Monodisco
620 Multistrada
620 Multistrada Dark
620 Sport
650 Indiana Custom
695 Monster
695 Monster
696 Monster
696 Monster
748 Biposto (WITH JT750B CARRIER)
748 SP
(WITH JT750B CARRIER)
748 R
(WITH JT750B CARRIER)
748
(WITH JT750B CARRIER)
748 S
(WITH JT750B CARRIER)
749
749
749 R
749 S
749 S
750 Indiana Custom
750 F1 -1
750 F1 -2
750 F1 -3 SS
750 Monster
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
<01852
>01853
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P725
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P741
P741
P741
P741
P741
P726
P725
P497
P497
P736
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
15
14
14
15
15
15
15
15
JTA751
JTA751
JTA751
JTA751
JTA751
P735
P735
P735
P735
P735
P735
P735
P735
P735
P735
P735
P735
P735
P718
P735
P735
P735
P735
JTA751
JTA751
JTA751
JTA751
JTA751
P744
P744
P744
P744
P744
P718
P1022
P1022
P1022
P735
46
36
41
46
48
46
48
46
48
46
48
48
44
48
48
42
45
45
38
37
36
38
38
39
39
35
39
38
46
38
38
40
38
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
530
520
520
520
520
520
520
520
520
520
525
525
525
525
525
530
530
530
530
520
102
96
98
106
106
106
106
106
106
106
108
108
100
104
106
108
108
94
94
94
94
94
96
98
98
96
96
104
98
98
98
98
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
750 Monster
750 Monster i.e.
750 Monster i.e. Dark
750 Montjuich
750 Lagunaseca
750 Paso Sport
750 Paso
750 Santa Monica SS
750 Sport
750 Sport
750 SS
750 SS
796 Hypermotard (WITH JT750B CARRIER)
796 Hypermotard (WITH JT750B CARRIER)
796 Monster
(WITH JT750B CARRIER)
800 Monster i.e.
800 Monster Dark
3
800 Monster S2R
(WITH JT750B CARRIER)
05-07
800 Monster S2R Dark (WITH JT750B CARRIER)
6
800 Sport
3
800 SS
03-06
800 SS
7
848 (WITH JT750B CARRIER)
08-10
848 Evo (WITH JT750B CARRIER)
11
848 Evo (WITH JT750B CARRIER)
12
848 Evo Corse Special Edition
12
848 Streetfighter (WITH JT750B CARRIER)
12
851 Kit / Superbike
88
851 Strada
89-92
851 SP
88-89
851 SP
90
851 SP
91
851 Strada Biposto
90-92
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P741
P741
P741
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
P741
P736
P736
P736
P736
P736
P736
15
15
15
15
15
15
15
P495
P495
P495
P736
P736
P736
P741
JTA752
JTA752
JTA752
JTA751
JTA751
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
P735
P735
P735
P491
P491
P491
P491
P491
P491
P735
P735
P735
JTA752
JTA752
JTA752
P735
P735
JTA751
JTA751
P735
P735
P735
JTA752
JTA752
JTA752
41
41
41
40
40
38
38
38
38
40
37
40
41
41
39
42
42
42
42
39
39
39
39
39
39
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
525
525
525
520
520
520
520
520
520
520
525
525
525
JTA752
P491
P735
P491
P735
P735
P735
42
38
39
38
39
37
39
525
520
520
520
520
520
520
100
102
102
98
110
106
106
110
96
98
98
98
104
104
102
102
104
104
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
888 Strada
93-94
900 S2 / MHR
83-85
900 Super Light
92-98
900 Super Sport
80-83
900 Super Sport
89-92
900 SS
98-02
900 Monster
94-98
900 Monster
99
900 Monster i.e.
00-01
900 Monster i.e.
2
900 MH900 e
2
906 Paso Sports
89
906 Paso Sports
90-93
907 Paso Sports
90-93
907 I.E.
91-92
916 Monster S4
01-03
2114
916 Monster S4R ((WITH JT750B CARRIER)
04-06
2114
916 Strada Biposto (WITH JT750B CARRIER)
94-00
2114
916 SPS Sport Production (WITH JT750B CARRIER)
94-00
2114
916 <<< 520 Conversion - See Note End of94-00
Ducati Section
916 Sport Touring ST4
99-03
2114
944 Sport Turismo ST2
97-03
2114
992 Sport Touring ST3
04-07
992 Sport Touring ST3 (ABS)
7
996 Biposto
(WITH JT750B CARRIER)
99-01
2114
996 Monster S4R (WITH JT750B CARRIER)
04-06
2114
996 SPS
(WITH JT750B CARRIER)
99-01
2114
996 Sport Touring ST4S
02-05
2114
996 Sport Touring ST4S ABS
03-05
2114
998
(WITH JT750B CARRIER)
02-03
998 S (WITH JT750B CARRIER)
2
998 Monster S4R Testastretta
7
998 Monster S4R Testastretta S
7
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P736
P737
P740
P740
P740
P740
P736
P740
P740
P741
P741
P740
P740
P740
P740
P740
P741
P741
P741
P741
15
15
15
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
JTA752
JTA752
JTA752
JTA751
JTA752
JTA752
JTA752
J TR745
JTA752
JTA752
P735
P1022
P735
P1022
P735
P735
P735
P735
P735
P735
P735
P491
P491
P735
P735
P745
JTA752
JTA752
JTA752
JTA751
P745
P745
P745
P745
JTA752
JTA752
JTA752
J TR745
P745
JTA752
JTA752
36
41
37
38
39
40
39
38
39
38
38
40
38
40
40
37
42
36
36
36
43
42
42
42
36
42
38
38
38
36
36
43
43
520
530
520
530
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
525
525
525
525
520
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
98
106
96
104
96
98
98
98
98
100
98
108
106
108
108
100
104
94
94
94
102
102
102
102
104
102
102
94
94
104
104
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
999
03-06
999 R
6
999 S
03-06
999 S AMA
7
1000 Multistrada DS (WITH JT750B CARRIER)
04-06
DUCATI ROAD BIKES
1000 S Multistrada DS (WITH JT750B CARRIER)
05-06
1000 Monster i.e.
03-05
1000 S Monster i.e.
04-05
1000 Monster S2R (WITH JT750B CARRIER) 5
1000 Monster S2R (WITH JT750B CARRIER)
06-08
1000 Sport
6
1000 Sport S
07-09
1000 Sport Biposto
07-08
1000 Sport Monoposto (Japan Only)
7
1000 Paul Smart Limited Edition
6
1000 SS / SS DS
03-06
1000 Sportclassic GT
07-10
1000 Sportclassic GT Touring
9
1098
(WITH JT760B CARRIER)
07-08
1098 R (WITH JT760B CARRIER)
08-09
1098 S (WITH JT760B CARRIER)
07-08
1098 << 520 Conversion - See Note End of07-09
Ducati Section
1099 Steetfighter (WITH JT760B CARRIER)
09-11
1099 Steetfighter S (WITH JT760B CARRIER)
09-11
1099 Steetfighter S (WITH JT760B CARRIER) 12
1100 Monster (WITH JT750B CARRIER) 09-10
1100 Monster Evo (WITH JT750B CARRIER)
11-12
1100 S Monster (WITH JT750B CARRIER)09-10
1100 Multistrada (WITH JT750B CARRIER)07-09
1100 S Multistrada (WITH JT750B CARRIER)
07-09
1100 Hypermotard (WITH JT750B CARRIER)
08-09
1100 S Hypermotard (WITH JT750B CARRIER)
08-09
1100 Hypermotard Evo / SP Evo (WITH JT750B
10-11CARRIER)
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P741
P741
P741
P741
P741
15
15
15
15
15
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P742
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
P741
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
JTA761
JTA761
JTA761
JTA762
JTA761
JTA761
JTA761
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
P744
P744
P744
P744
JTA752
36
36
36
36
42
525
525
525
525
525
96
96
96
96
102
JTA752
P745
P745
JTA752
JTA752
P745
P745
P745
P745
P745
P745
P745
P745
JTA761
JTA761
JTA761
JTA762
JTA761
JTA761
JTA761
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
JTA752
42
39
39
42
41
38
39
39
38
38
38
39
39
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
42
42
42
42
41
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
520
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
102
100
100
104
104
100
100
100
100
100
96
100
100
98
98
98
98
102
102
102
104
104
106
106
104
104
104
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
1100 Hypermotard Evo (WITH JT750B CARRIER)
12
1100 Hypermotard Evo SP Corse Edition (WITH12
JT750B)
1198 (WITH JT760B CARRIER)
09-11
1198 R Corse SE (WITH JT760B CARRIER) 10
1198 R Corse SE
11
1198 S (WITH JT760B CARRIER)
09-10
1198 S Corse SE (WITH JT760B CARRIER) 10
1198 SP (WITH JT760B CARRIER)
11
1198 << 520 Conversion - See Note End of09-10
Ducati Section
1198 Diavel
11-12
1198 Diavel AMG
12
1198 Diavel Carbon
11
1198 Diavel Carbon
12
1198 Diavel Cromo
12
1199 Panigale
12
1199 Panigale S
12
1199 Panigale S Tricolore
12
1200 Multistrada
10-12
1200 S Multistrada
10-12
1200 S Multistrada Pikes Peak
12
1200 S Multistrada Touring
10-12
GAS GAS ENDURO BIKES
50 Rookie
125 Enduro
125 EC
440
125 EC
440
125 Randoner
200 EC
200 EC
200 EC
250 EC
250 EC / MC
250 EC 2T
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P741
P741
P741
P741
15
15
15
15
JTA752
JTA752
JTA761
JTA761
JTA752
JTA752
JTA761
JTA761
41
41
38
38
525
525
525
525
104
104
98
98
P741
P741
P741
P742
P741
P741
P741
P741
P741
15
15
15
15
15
15
15
15
15
JTA761
JTA761
JTA761
JTA762
JTA761
JTA761
JTA761
JTA762
38
38
38
38
43
43
43
43
43
525
525
525
520
525
525
525
525
525
98
98
118
118
118
118
118
40
40
40
40
530
530
530
530
108
108
108
108
15
15
15
15
P564
P564
12
13
13
13
702
702
702
P1131
P822
P822
P822
52
52
48
48
420
520
520
520
130
118
112
P715
P715
P715
P715
P715
P715
13
13
13
13
13
13
702
702
702
702
702
702
P822
P822
P822
P822
P822
P822
51
48
48
47
48
48
520
520
520
520
520
520
116
114
114
112
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
GAS GAS
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
HUSABERG
250 EC 2T
250 EC 4T
250 EC 4T
250 EC Six Days
300 EC
300 EC / MC
300 EC
300 EC
400 EC FSE
400 SM FSE
450 EC FSE
450 SM FSE
450 SM
515 EC
515 SM
HUSABERG OFF ROAD BIKES
FX450 Cross Country
MX499 4 Speed
MX499 6 Speed
501 Enduro
FC501 4 Speed
FC501 6 Speed
FC501 6 Speed
FC501 6 Speed
FE501
FE501
MX501 4 Speed
MX501 6 Speed
FC550 6 Speed
FC550
FE550 e
FS550 e
FE570
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
2103SC
P1590SC
13
702
P822
48
520
2103SC
P1590SC
P715
P715
P715
13
13
13
13
702
702
702
702
P822
P822
P822
P822
48
47
48
48
520
520
520
520
P715
P715
P715
P715
P715
P715
P715
13
13
13
13
13
13
13
702
702
702
702
702
702
702
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
48
42
48
42
42
48
42
520
520
520
520
520
520
520
116
112
116
112
108
P1901SC
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P1901SC
13
15
14
14
15
14
15
15
14
14
15
14
15
14
15
899
P897
P1950
P1950
P1950
P1950
P1950
P1950
P897
P1950
P897
P1950
P1950
P897
P897
P897
P897
P897
52
44
48
48
44
48
48
48
48
48
44
48
42
48
48
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
1248SC
1248SC
13
899
899
899
899
899
899
899
52
114
114
108
116
116
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
HUSABERG FE570
HUSABERG FS570 Supermoto
HUSABERG 600 Enduro
HUSABERG FC600 4 Speed
HUSABERG FC600 6 Speed
HUSABERG FC600 6 Speed
HUSABERG FE600
HUSABERG FE600
HUSABERG FE650 e
HUSABERG FS650 c
HUSABERG FS650 e
HUSQVARNAHUSQVARNA BIKES
HUSQVARNA125 WRE
HUSQVARNA240 CR
HUSQVARNA240 WR Enduro
HUSQVARNA240 WR Enduro
HUSQVARNA250 CR
HUSQVARNA250 CR
HUSQVARNA250 CR
HUSQVARNA250 CR
HUSQVARNA250 CR
HUSQVARNA250 CR
HUSQVARNA250 TC
HUSQVARNA250 TC
HUSQVARNA250 TC
HUSQVARNA250 TC
HUSQVARNA250 TE
HUSQVARNA250 TE
HUSQVARNA250 TE
HUSQVARNA250 TE Meo Replica
HUSQVARNA250 TXC
HUSQVARNA250 TXC
HUSQVARNA250 WR Enduro
1248SC
1248SC
12
84-88
85-88
90-91
84-88
90-91
92-94
95-97
99
00-05
02-03
04-05
06-08
09-12
02-03
04-10
11-12
11
08-10
11-12
83-84
727
727SC
727SC
727SC
727
727SC
727SC
727SC
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1901SC
P1901SC
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
P823
13
14
14
15
15
15
14
14
15
15
15
P823
P823
P718
P823
P507
P507
P507
P824
P824SC
P824SC
P824SC
P824
P825SC
P824SC
P824SC
P825SC
P825SC
P824SC
P825SC
P823
12
13
13
13
14
14
13
15
13
14
13
12
13
14
13
13
13
13
13
13
899
899
899
899
899
899
899
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
P897
P897
P1950
P1950
P1950
P897
P1950
P897
P897
P897
P897
52
38
48
44
48
48
48
48
45
40
40
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
118
P223
P223
P822
P223
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P8 22
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P223
52
52
46
52
50
48
48
50
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
53
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
116
116
116
116
120
120
120
114
114
112
116
116
112
112
112
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
HUSQVARNA250 WR Enduro
HUSQVARNA250 WR Enduro
HUSQVARNA250 WR Enduro
HUSQVARNA250 WR
HUSQVARNA250 WR/CR
HUSQVARNA250 WR/CR
HUSQVARNA250-260 WRK Enduro
HUSQVARNA250-260 WRK Enduro
HUSQVARNA300 WR
HUSQVARNA300 WR
HUSQVARNA310 TE
HUSQVARNA310 TE
HUSQVARNA310 TCX
HUSQVARNA350 WR
HUSQVARNA350 TE
HUSQVARNA360 CR
HUSQVARNA360 WR
HUSQVARNA360 WR
HUSQVARNA400 WR Enduro
HUSQVARNA400 WR/CR
HUSQVARNA400/430 CR
HUSQVARNA400 TE
HUSQVARNA410 TE
HUSQVARNA410 TE E
HUSQVARNA410 TE E
HUSQVARNA430 CR
HUSQVARNA430 WR Enduro
HUSQVARNA430 AUTO
HUSQVARNA449 SMR
HUSQVARNA449 TC
HUSQVARNA449 TE
HUSQVARNA450 SMR
HUSQVARNA450 SMR
85-88
92-98
99-09
10-12
80
90-93
89
90-94
09-10
11-12
09-10
11-12
12
81-88
90-95
92-94
92-98
99-02
85-89
81-89
81-83
01-02
95-00
99
0
84-89
85-89
85-89
11
11-12
11-12
03-04
05-06
727SC
727SC
727SC
727SC
727SC
727
727
727
727SC
727SC
727
727
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P823
P507
P824SC
P824SC
P813
P507
P823
P823
P824SC
P824SC
P824SC
P825SC
13
14
13
13
12
14
13
14
13
14
13
13
P823
P824
P507
P507
P507
P823
P823
P823
P824
P824
P824SC
P824SC
P823
P823
P823
P403
P403
P403
P824
P824
13
15
13
13
15
13
14
13
15
15
14
13
13
13
13
15
15
15
15
15
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
P223
P822
P822
P822
P223
P822
P510
P822
P822
P822
P822
P822
52
48
48
48
53
48
46
50
48
48
50
50
520
520
52 0
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
112
114
112
120
112
112
120
112
112
P223
P822
P822
P822
P822
P223
P223
P223
P822
P822
P822
P822
P223
P223
P223
53
51
48
48
48
52
53
53
50
48
45
45
52
52
54
120
120
116
116
P822
P822
P822
P822
53
51
45
42
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
112
118
120
116
116
118
118
110
108
114
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
07-09
10
08-09
02-10
02-04
5
6
07-10
08-11
84-88
85-86
83-84
87-89
90-91
5
6
07-10
90-91
05-06
07-10
09-10
11
5
06-10
11-12
12
11-12
9
01-04
01-03
01-04
91-97
98
727SC
727
727SC
727SC
727
727SC
727SC
727SC
727SC
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
HUSQVARNA450 SMR
HUSQVARNA450 SMR
HUSQVARNA450 SM (RR)
HUSQVARNA450 TC
HUSQVARNA450 TE
HUSQVARNA450 TE
HUSQVARNA450 TE
HUSQVARNA450 TE
HUSQVARNA450 TXC
HUSQVARNA500 CR
HUSQVARNA500 TC/TE
HUSQVARNA500 WR
HUSQVARNA510 TC/TE
HUSQVARNA510 TC
HUSQVARNA510 TC
HUSQVARNA510 TC
HUSQVARNA510 TC
HUSQVARNA510 TE
HUSQVARNA510 TE
HUSQVARNA510 TE
HUSQVARNA510 TXC
HUSQVARNA510 TXC
HUSQVARNA510 SM R
HUSQVARNA510 SM R
HUSQVARNA511 SM R
HUSQVARNA511 TCX
HUSQVARNA511 TE
HUSQVARNA530 SM RR
HUSQVARNA570 SM (R)
HUSQVARNA570 TC
HUSQVARNA570 TE
HUSQVARNA610 TC
HUSQVARNA610 TC
727
727SC
727SC
727SC
727
727SC
727SC
727SC
727
727SC
727
727
727SC
727
727
727SC
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P824SC
P824
P824SC
P824SC
P824
P824SC
P824SC
P824SC
P824SC
P823
P823
P823
P823
P824
P824SC
P824SC
P824SC
P824
P824SC
P824SC
P824SC
14
15
13
14
15
14
13
13
13
13
14
13
14
12
14
14
14
17
14
13
13
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P223
P223
P223
P223
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
42
42
42
50
50
50
50
47
47
52
48
48
48
48
47
50
47
48
50
47
47
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
P824
P824SC
P403
15
14
15
702
702
P822
P822
42
42
520
520
520
P403
P824
P824
P824SC
P824
P824
P824SC
15
702
702
702
702
702
702
702
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
51
5 20
520
520
520
520
520
520
16
14
17
12
13
48
52
48
52
52
106
116
116
112
112
112
116
116
114
116
120
114
114
116
120
116
116
110
108
120
120
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
99-00
91-01
99-07
08-09
99
00-08
08-09
10-11
12
10
10
11
03-04
12
12
12
727SC
727
727
727
727
727
727
727
P824SC
P824
P824
P824
P824
P824
P824
P824
14
17
15
15
16
16
15
15
702
702
702
702
702
702
702
702
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
P822
52
48
45
45
45
45
43
38
520
520
520
520
520
520
520
520
727
727
727
727
P824
P824
P824
P824
16
15
15
16
702
702
702
702
P822
P822
P822
P822
38
38
38
45
520
520
42
42
525
525
46
46
50
50
48
46
46
49
46
49
49
45
45
52
50
48
420
420
420
420
420
428
428
428
428
428
428
520
520
520
520
520
ΕΜΠΡ.
HUSQVARNA610 TC
HUSQVARNA610 TE
HUSQVARNA610 TE (E) Enduro
HUSQVARNA610 TE
HUSQVARNA610 SM (E)
HUSQVARNA610 SM (S)
HUSQVARNA610 SM
HUSQVARNA630 TE
HUSQVARNA630 TE
HUSQVARNA630 SM
HUSQVARNA630 SM IE
HUSQVARNA630 SMS
HUSQVARNA630 SMR
HUSQVARNA630 SMR
HUSQVARNA900 Nuda
HUSQVARNA900 Nuda R
KTM
KTM BIKES
KTM
60 SX
KTM
65 SX
KTM
65 SX
KTM
65 SX
KTM
65 SX
KTM
85 SX
KTM
85 SX
KTM
85 SX (LW)
KTM
85 XC
KTM
105 SX
KTM
105 XC
KTM
125 Duke
KTM
125 Duke
KTM
125 Enduro
KTM
125 Enduro
KTM
125 Enduro
98-01
98-02
3
04-11
12
04-11
12
04-12
08-09
07-11
08-09
11
12
86-87
88
89
PREMIOUM-JT
ΟΠΙΣΘΙΟ
17
16
1248SC
1248SC
1248SC
ΑΛΥΣΙΔΑ
P1906
P1906
P1906
P1906
P1906
P1907
P1907
P1907
P1907
P1907
P1907
P1903
P1903
P1901SC
P1901SC
P1901SC
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
P894
P894
P894
P894
P894
P895
P895
P895
P895
P895
P895
P273
P273
P896
P896
P896
120
120
114
114
112
112
110
520
112
112
112
124
124
122
124
118
118
114
112
110
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
125 Enduro
125 Enduro
125 EXC Enduro
125 EXC Enduro
125 EXC Enduro
125 EXC Enduro
125 EXC Enduro
125 EXC Enduro
125 EXC Enduro
125 EXC Enduro
125 EXC Factory Edition
125 EXC Six Days
125 EXC Six Days
125 EXC Six Days
125 EXC Six Days
125 EXE Enduro
125 LC2 Enduro
125 MX
125 MX
125 MX
125 MXC Enduro
125 SX Motocross
125 SXS
125 Super Moto
144 SX
150 SX Motocross
150 XC
200 Duke
200 EXC Enduro
200 EXC Enduro
200 EXC Enduro
200 EXC Enduro
200 EXC Enduro
200 EXC Enduro
90
91-94
95-97
98-99
00-03
0
01-02
3
04-11
12
10
7
8
09-11
12
00-01
97-98
88-89
90
91-95
01-02
95-12
01-02
1
8
08-12
10-12
12
98-99
00-05
00-11
12
00-11
12
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
PBR
ΕΜΠΡ.
USA
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
USA
USA
Europe
Europe
Australia
Australia
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
13
14
14
13
13
13
13
13
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
899
899
899
899
899
899
899
899
P896
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P896
P896
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
899
899
899
899
899
899
P897
P897
P897
P897
P897
P897
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
50
48
48
50
50
38
42
42
42
50
42
50
42
50
48
50
52
50
50
50
50
50
43
50
48
42
45
42
45
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
112
110
108
112
114
112
118
118
106
118
120
118
118
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
200 EXC Factory Edition
200 EXC Enduro
200 MXC Enduro
200 MXC Enduro
200 SX
200 SX
200 XC
200 XC-W
250 Enduro
250 Enduro
250 Enduro
250 Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Enduro
250 EXC Racing
250 EXC Racing
250 EXC Racing
250 EXC Racing
250 EXC Factory Edition
250 EXC Six Days
250 EXC Six Days
250 EXC-F Enduro
250 EXC-F Enduro
10
00-03
98
99-04
2
03-06
06-10
06-12
81-87
88
89
90
91-94
95
96-98
99
00-03
10
12
00-03
00-04
5
00-03
05-11
12
2
3
04-06
6
10
10-11
12
07-11
12
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
PREMIOUM-JT
PBR
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
899
899
899
899
899
899
899
899
ΕΜΠΡ.
Australia
USA
USA
Australia
Australia
Australia
Japan
USA
USA
Europe
Europe
Europe
USA
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
14
13
14
14
14
13
14
14
14
13
15
13
14
14
14
15
13
13
14
14
14
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P896
P896
P896
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
45
50
48
45
45
48
48
52
50
52
50
50
50
50
50
50
40
50
50
52
50
48
40
50
48
45
45
52
40
50
38
50
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
112
118
118
114
114
116
116
116
118
118
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
250 EXC-F Factory Edition
250 EXC-F Six Days
250 EXC-F Six Days
250 MX
250 MX
250 MX
250 MX
250 MXC Motocross
250 SX Motocross
250 SX Motocross
250 SX Motocross
250 SX-F Racing
250 SXS
250 XC
250 XC-F
250 XC-F
250 XC-W
250 XC-W
250 XCF-W
250 XCF-W
250 XCF-W Six Days
250 XCW-E
250 XCW-F
300 Enduro
300 EXC Enduro
300 EXC Enduro
300 EXC Enduro
300 EXC Enduro
300 EXC Enduro
300 EXC Enduro
300 EXC Enduro
300 EXC Enduro
300 EXC Enduro
300 EXC Enduro
10
10-11
12
83-87
88
89
90-95
98-01
95
97-03
04-12
06-12
1
07-12
07-09
12
10-11
12
10-11
12
11
08-09
07-10
90-95
95-97
98
99
00-03
10
12
00-03
00-03
4
05-11
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
PREMIOUM-JT
PBR
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
899
899
899
ΕΜΠΡ.
Europe
Europe
Australia
Australia
Australia
Japan
Europe
Europe
Europe
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
14
14
13
13
13
13
14
13
14
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
13
13
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
P897
P897
P897
P896
P896
P896
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
38
50
52
50
52
50
52
50
50
48
48
50
48
50
50
50
52
50
52
50
48
50
50
52
50
50
40
50
50
48
42
40
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
114
114
116
114
118
118
116
116
114
118
118
118
114
116
118
116
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
Europe
300 EXC Enduro
300 EXC Factory Edition
300 EXC Six Days
300 EXC-E Enduro (from Dec '07) Europe
USA
300 EXC Enduro
USA
300 EXC Enduro
300 MX
300 MX
300 MXC Motocross
USA
300 MXC Motocross
300 SX Motocross
300 SX Motocross
300 SX Motocross
300 XC
USA
300 XC-W
350 Enduro
350 Enduro
350 EXC-F
Europe
350 EXC-F Six Days
350 Freeride
350 MX
350 LC4 Enduro
350 SX-F
USA
350 XC-F
USA
350 XC-W
360 SX Motocross
360 EXC Enduro
380 EXC Enduro
USA
380 EXC Enduro
Australia
380 EXC Enduro
Japan
380 EXC Enduro
Europe
380 EXC Enduro
380 MXC Motocross
380 SX Motocross
12
10
10-11
07-08
00-04
5
90
91-94
01-02
03-05
95
96
2
08-12
10-12
84-87
88-89
12
12
12
89
93-94
11-12
11-12
12
96-97
96-97
98-99
99-02
00-02
00-02
00-02
01-02
98-02
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
1248SC
1252
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
P1901SC
P1902
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
PBR
ΕΜΠΡ.
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
14
13
13
14
13
14
14
14
13
13
14
14
13
13
13
14
14
11
13
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
15
14
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P896
P896
P897
P897
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
P896
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
50
40
40
52
50
48
50
50
50
50
50
50
50
52
50
52
52
48
50
50
50
50
52
50
50
50
52
50
50
48
50
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
116
116
118
118
116
118
118
118
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
380 SX Motocross
400 Duke
400 EGS-E
400 LC4 Enduro
400 LC4 Enduro
400 LC4 E Enduro
400 LSE
400 EXC Racing
400 EXC Racing
400 EXC Racing
400 EXC Enduro Racing
400 EXC Enduro Racing
400 EXC-F Factory Edition
400 MXC Racing
400 SC Super Competition
400 SC Super Competition
400 SX Motocross
400 SX Racing
400 XC-W
420 Enduro
420 MX
440 MX
450 EXC Enduro Racing
450 EXC Enduro Racing
450 EXC Enduro Racing
450 EXC-F Factory Edition
450 EXC Six Days
450 EXC-F Six Days
450 EXC Enduro Racing
450 MXC Racing
450 MXC Racing
450 SMR
450 SMR
450 SX Motocross Racing
ΧΡΟΝ.
PBR
99
95-96
96-98
93
97-01
97-01
97-98
00-02
00-02
00-02
01-02
03-11
10-11
01-02
95-96
97-00
98
99-02
10
81-83
81-83
94
3
10-12
03-12
10-11
10-12
11
5
03-04
5
04-07
08-12
3
1248SC
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1252
1252
1252
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
USA
Europe
USA
Australia
USA
USA
Australia
Australia
Europe
Europe
USA
USA
USA
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1901SC
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1902
P1902
P1902
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
14
16
15
14
15
15
15
15
14
14
14
15
14
14
16
14
14
13
14
14
13
14
15
15
15
14
15
14
14
14
14
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P896
P896
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
52
42
45
50
45
45
45
48
50
45
50
45
50
50
48
45
50
52
52
52
50
50
45
45
45
50
45
50
45
48
50
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
118
118
118
116
116
120
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
450 SX Motocross Racing
450 SX-F
450 XC-F
450 XC-W
450 XC-W
450 XC-W
450 XC-W Six Days
495 MX
500 MX
500 MX
500 MX
500 MX
500 SX Motocross
500 EXC
500 EXC
500 EXC Six Days
500 XC-W
505 SX-F
505 XC-F
505 XC-W
520 EXC Enduro Racing
520 EXC Enduro Racing
520 EXC Enduro Racing
520 EXC Enduro Racing
520 EXC Enduro Racing
520 MXC Racing
520 SX Motocross Racing
525 EXC Enduro Racing
525 EXC Enduro Racing
525 EXC Enduro Racing
525 MXC Desert Racing
525 MXC Desert Racing
525 XC Desert Racing
525 MXC Racing
04-06
07-12
08-09
08-11
12
10
10-11
81-84
85-87
88-89
90
91-93
95
12
12
12
12
07-09
08-09
8
99
01-02
00-02
00-02
00-02
01-02
99-02
3
3
03-07
03-04
5
7
03-05
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
ZA
USA
Australia
Europe
Europe
USA
Australia
Europe
USA
Australia
USA
Europe
USA
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
14
14
14
14
13
13
13
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
14
14
14
14
14
15
14
15
15
15
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P896
P896
P896
P896
P896
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
52
52
52
50
52
52
52
52
52
50
52
50
50
50
50
50
50
52
52
52
50
48
40
40
48
48
48
48
48
45
45
45
45
45
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
116
116
116
118
118
118
116
116
116
116
116
118
118
118
118
118
116
116
118
118
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
525 SMR
525 SX Motocross Racing
530 EXC
530 EXC Six Days
530 EXC-F Factory Edition
530 XC-W
530 XC-W Six Days
540 SXS Racing
560 SMR
600 LC4 Enduro
600 LC4 Enduro
600 LC4 Enduro
600 LC4 MX
600 LC4 MX
620 Duke
620 EGS-E Adventurer
620 LC4 Enduro
620 LC4 Enduro
620 LC4 E Enduro
620 LC4 MX
620 LC4 SX Motocross
620 LSE
620 SC Super Competition
620 SC Super Competition
620 SC Super Competition
620 SC Supermoto
625 LC4 SC Supermoto
625 LC4 Supercompetition
625 SXC
625 SMC
625 SMC
640 LC4 Adventurer R
640 LC4 Duke II
04-05
03-06
08-11
10-11
10-11
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1248SC
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
ZA
USA
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1901SC
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
14
14
15
15
13
15
14
15
15
15
15
15
17
17
15
14
16
15
15
16
15
14
16
17
16
15
16
16
17
16
17
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P896
P897
P897
P896
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
45
48
45
45
50
45
45
45
45
50
52
52
38
45
50
50
50
50
50
40
50
50
40
40
42
42
40
38
40
42
38
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
118
118
118
120
114
116
114
116
118
118
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
640 LC4 Duke II
640 LC4 E Enduro
640 LC4 Super Moto
660 Rallye
660 SMC
660 SMC
690 Duke
690 Duke
690 Duke
690 Duke R
690 Duke R
690 Enduro
690 Enduro R
690 Enduro R
690 Rally
690 SM
690 SM
690 SM R
690 SM Ltd. Ed.
690 SMC
690 SMC R
950 LC8 Adventure
950 LC8 Adventure S
950 Super Enduro R
950 LC8 Supermoto
950 LC8 Supermoto R
990 Adventure
990 Adventure
990 Adventure R
990 Adventure S
990 Superduke
990 Superduke R
990 Superduke R
990 Supermoto
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
10-12
07-08
05-11
10-11
12
08-10
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
17
16
17
1252
1252
1252
1252
1252
1252
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1902
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
15
17
16
16
16
16
17
17
16
17
17
17
16
16
17
17
17
16
17
16
17
16
16
16
16
16
15
15
15
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P897
42
42
42
38
40
40
40
40
40
40
45
45
45
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
899
899
899
899
899
899
P897
P897
P897
P897
P897
P897
P899
P899
P899
P898
P898
P899
P899
P899
P899
P898
P898
P898
P898
40
40
40
40
42
42
42
42
45
41
41
42
42
42
42
38
38
38
41
520
520
520
520
520
520
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
118
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
990 SM R
990 SM R
990 SM T
990 SM T
11 90 RC8
1190 RC8
1190 RC8 R
1190 RC8 R
1190 RC8 R Akropovic Ltd. Ed.
1190 RC8 R Red Bull Ltd Ed.
1190 RC8 R Track
TRIUMPH ROAD BIKES
600 TT
600 TT
(from VIN No:165717)
600 Daytona
600 Speed Four
650 Daytona
675 Daytona
675 Daytona R
675 Street Triple
675 Street Triple R
750 Daytona
750 Daytona
750 Daytona
750 Thunderbird
750 Trident
800 America
800 Bonneville
800 Bonneville T100 Centennial Edition
800 Bonneville T100
800 Speedmaster
800 Tiger
800 Tiger XC
865 America
10-11
12
10-11
12
08-09
10-11
10
11-12
10
10
11-12
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
P1904
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
P898
P898
P898
P898
P898
P898
P898
P898
P898
P898
P898
41
41
41
41
37
38
37
38
37
37
38
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
00-03
4
03-04
03-05
5
06-12
11-12
08-12
10-12
91-95
93
93
95
91-97
03-06
02-06
2
03-05
03-05
11-12
11-12
07-12
P1182
P1182
P1182
P1182
P1182
P520
P520
P520
P520
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1183
P1183
P1183
P1183
P1183
P520
P520
P1183
14
15
14
14
14
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
17
P1792
P1792
P1792
P1792
P1792
P2014
P2014
P2014
P2014
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P1332
P1792
P1792
P1792
P1332
P2014
P2014
P1332
42
45
45
42
45
47
47
47
47
48
46
43
43
48
42
43
43
43
42
50
50
42
525
525
525
525
525
525
525
525
525
530
530
530
530
530
525
525
525
525
525
525
525
525
ΕΜΠΡ.
564
564
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
4350
108
108
108
106
106
108
106
108
116
116
118
118
114
112
110
110
114
112
104
104
104
112
122
124
112
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
865 Bonneville
865 Bonneville T100
865 Bonneville SE
865 Bonneville Black
865 Scrambler
865 Speedmaster
865 Thruxton
900 Adventurer
900 Adventurer
900 Daytona
900 Daytona Super III
900 Legend TT
900 Legend Deluxe
900 Thruxton
900 Thunderbird
900 Thunderbird Sport
900 Thunderbird Sport
900 Thunderbird Sport
900 Tiger
900 Trident
900 Trophy
900 Trophy
900 Trophy
900 Trophy
900 Trophy
900 Speed Triple
900 Sprint
900 Sprint Sport
900 Sprint FT
T595 Daytona
955i Daytona
955i Daytona (March 2001 >)
955i Daytona Centennial Edition
955i Daytona
07-12
06-12
10-12
7
06-12
06-12
07-12
96-98
99-01
94-97
96
99-00
1
04-06
95-03
98
99-00
01-04
91-00
91-98
91-95
96-97
98
99
00-01
94-96
93-97
98
99
97-98
99-01
01-02
2
03-06
PBR
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1183
P1183
P1183
P1183
P1183
P1183
P1183
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
18
18
18
18
18
18
18
17
18
17
17
17
17
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P11 80
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
17
17
18
17
18
17
17
17
17
17
18
17
17
17
17
18
18
19
19
18
4398
4398
4398
4398
4398
4350
4398
4392
4392
4409
4392
4392
P1792
P1792
P1792
P1792
P1792
P1332
P1792
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
43
43
43
43
43
42
43
43
43
46
43
43
43
525
525
525
525
525
525
525
530
530
530
530
530
530
104
104
104
104
106
112
104
110
114
112
110
114
114
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2011
P2011
P1800
P2011
P2011
43
43
43
43
48
46
46
42
43
44
43
43
46
46
43
43
42
44
42
42
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
110
110
114
114
114
112
110
110
110
110
110
112
110
110
108
106
106
106
106
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
PBR
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
TRIUMPH
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
955i Daytona (Special Edition)
T509 Speed Triple
955 Speed Triple
955 Speed Triple
955 Sprint RS
955 Sprint ST
955 Tiger
955 Tiger
1000 Daytona
1000 Daytona
1050 Speed Triple
1050 Speed Triple R
1050 Sprint GT
1050 Sprint ST
1050 Tiger
1050 Tiger SE
1200 Trophy
1200 Trophy
1200 Trophy
1200 Trophy
1200 Trophy
1200 Daytona
1200 Daytona
G450 X
G450 X
G450 X Street Legal
F650
F650 Funduro
F650 ST Strada
F650 Dakar
F650 GS Dakar
F650 GS
4
97-98
99-01
02-04
00-03
99-04
01-04
05-06
91-95
91-94
05-12
12
11-12
05-11
07-11
09-12
91-96
97-99
0
1
02-03
93-96
97
08-09
10
9
94-95
96-00
98-00
99-00
01-05
99-07
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
PREMIOUM-JT
PBR
ΕΜΠΡ.
Germany
402
402
402
402
402
402
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P1180
P403
P403
P403
P402
P402
P402
P402
P402
P402
18
18
18
18
19
18
18
18
17
17
18
18
19
19
18
18
18
18
18
19
18
18
18
15
15
15
16
16
16
16
16
16
4392
4392
4392
4392
4409
4392
4409
4392
4392
4392
4392
4409
4409
3552
3552
3552
3552
3552
3552
P2011
P2011
P2011
P2011
P1800
P2011
P2010
P1800
P2010
P2010
P2011
P2011
P2011
P2011
P1800
P1800
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P2010
P8
P8
P8
P5
P5
P5
P5
P5
P5
42
43
43
42
43
43
46
46
48
48
42
42
42
42
44
44
45
42
40
40
40
43
42
48
48
51
47
47
47
47
47
47
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
520
520
520
520
520
520
520
520
520
106
108
108
108
108
114
114
112
110
106
106
106
106
114
114
112
110
108
108
110
110
114
114
110
110
110
112
112
112
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM - PBR
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΧΡΟΝ.
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
F650 GS (JTR6.41 for 8.5mm bolts)
08-12
F650 GS (JTR3.41 for 10.5mm bolts)
08-12
F650 GS SE
12
G650 GS
11-12
G650 GS Sertao
12
650 Xchallenge
07-08
650 Xcountry
07-08
650 Xmoto
07-08
F800 GS (JTR6.42 for 8.5mm bolts)
08-12
F800 GS (JTR3.42 for 10.5mm bolts)
08-12
F800 GS Triple Black
12
F800 GS Trophy
12
F800 R (JTR6.47 for 8.5mm bolts)
09-12
F800 R (JTR3.47 for 10.5mm bolts)
09-12
S1000 RR
09-11
S1000 RR
<<<<< 520 Chain Conversion
09-11
S1000 RR
12
S1000 RR
<<<<< 520 Chain Conversion
12
S1000 RR Sport
10
S1000 RR Sport
<<<<< 520 Chain Conversion
10
PBR
PREMIOUM-JT
ΕΜΠΡ.
2078 P704
2078 P704
2078 P704
402
402
402
2078
2078
2078
2078
P402
P402
P402
P704
P704
P704
P704
P405
P405
P404
P1404
P404
P1404
P404
P1404
PBR
PREMIOUM-JT
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΟΠΙΣΘΙΟ
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
17
17
17
17
17
17
P6
P3
P3
P9
P9
4396 P703
P6
P3
P3
P3
P6
P3
P7
P75
P7
P75
P7
P75
41
41
41
47
47
47
47
47
42
42
42
42
47
47
44
44
45
45
44
44
525
525
525
116
116
116
112
112
520
520
520
525
525
525
525
525
525
525
520
525
525
525
525
112
112
112
116
116
116
116
120
120
118
118
118
118
118
118

Similar documents

Tools and Manuals - Band City Small Engine

Tools and Manuals - Band City Small Engine XL/XR75-100, 1975-2003 XL75, XL80S, XL100S, XR75, XR80, XR80R, XR100, XR100R XL/XR/TLR 125-200, 1979-2003 XL125S, XL185S, XL200R, XR185, XR200, XR200R, TLR200 XL/XR250,1978-2000; XL/XR350R, 1983-19...

More information