1-:--` -. - JPN Melaka - Kementerian Pendidikan Malaysia

Comments

Transcription

1-:--` -. - JPN Melaka - Kementerian Pendidikan Malaysia
((:0
KEMENTERIAN PENOIDIKAN MALAYS!A
MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA
Bahagian Pendidikan Guru
~n.
Teacher Education Division
<n .:..... ..; '~ .1 . ; ~ -,
.
t
/
Aras 2·6, Blok E 13, Komplek, E,,·r,
. .
Pusat Pentadbiran KerajaaFP~rsekutuan.
. ,~ .
62604 PUTRAJAYA
T::.rJ~.;1."
MALAYSIA
.
"'~., ..
o
E
r~
V
r-
I
-<~~\.,
MALAYSIA:
,r
!V:A.T[\',h
\ , ~ \."
,'....
"!J~~\'~
~ ·'Rui.
~.
" s\\~\\ •.\
•
\
-.
. Y' J .. ,\~, . 11.t>..
)~.,\' ,;;.v· jf
<,
-
~
I
RAKYAT'DIDAHlU[{QK~rfl'rENCAPAIAN
~
,._ .«:
\\,\\~~\)\'i-~\"
',>.\>" n"~\'i·
DIUTAMAKAN"
u-
I,' KP·'SP.SOO-6/2/2 JLD 3 (
'<, K.am:~·:
'l
aI
:--L
Tarikn-:--
.
"
Tel: 03-88841144
Faks (Fax): 03-8889 3507
Portal: www.moe.gov.my
L·, .
,
\' . ~
~
KEMENTERIAl'\
PE0JDIDlKAN
MALAYSIA
?/
Mac 2016
-----
S-EPERTI SENARAI
EDARAN
YBhg. Dato'/ Datin/ Dr.! Tuan/ Puan,
PELAWAAN
SEAMEO
PESERTA
MENYERTAI
QITEP IN SCIENCE
KURSUS
BAGI TAHUN
,
YANG
\,'
.,
I· ,~'
2016
Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada emel daripada Baha ~slB2.i~§1rdan
o
SILA WAKIL SAY/,
Hubungan Antarabangsa (BDHA) bertarikh 8 Mac 2016 adalah cirujuk. 0,
HADIR
UNTUK PER"."T'!"
o
r- T',
I~AKIoN
MAKLllMRALAS
2,
Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pendidikan M~y,sieA(KPM)
()
telah mengambil
maklum bahawa Southeast Asian Ministers ppL~l1'AIN
.
--~7-Crqenizetion (SEAMEO) Regional Centre for Quality Improvement of iFe~~!!_~!?L9I].c!.
_. r0f1.:5((£
Education Personnel (OITEP) in Science mempelawa pencalonan daripada
kalangan Pengetua/ Guru Besar/ Pegawai Sains/ Guru Penolong Kanan/ Guru
Kanan/ Ketua Panitia/ Guru Cemerlang/ Jurulatih
Utama/ Guru Sains Sekolah
Menengah Atas/ Guru Sains Sekolah Menengah Rendah dan Guru Sains Sekolah
Rendah untuk memohon kursus yang ditawarkan oleh SEAMEO OITEP in Science
bagi tahun 2016.
3.
Sukacita
dimaklumkan
menawarkan biasiswa-biasiswa
Bil
Tajuk Kursus
bahawa pihak SEAMEO
OITEP in Science
bagi kursus antarabangsa seperti yang berikut:
Kumpulan
Tarikh
Sasaran
Tarikh Tutup
Permohonan
Training Course
on Science
Classroom
Supervision
I.
!~-r+-..~~·K1iJt.:
I
•
PENGUi-J
--.-
'~r:Iy'L;
,
--'-.-~----::.-:. '-,:
'.y./,~
4~:t:
'-.1
Guru Sains, Fizik, dan
Geografi (Menengah
Atas/ Menengah Rendah)
18 April 2016
Julai 2016
OEM!K
'ng Course
"Oi1'£ srth and
~STIK
e Science
-c .jJ,'fj
;:.
. 'So:
_!.
18 April 2016
19 - 28
1-:--'
(.
'=. ~I-[-&!J.
.'1
Pengetua/ Guru Besar/
Pegawai Sains/ Jurulatih
Utama/ Guru Kanan/
Ketua Panitia
11.1
~·t
19 - 28
Julai 2016
',lil()
.~~
!~
-;;/. -._-- -.
-,I
[ .-
,J',
"EI'::h~7rj,'.,: e.;-
~
~
p",
'I-j;.../ ••;.~~~
--
··,.~~:._~IM
2
...2/-
~~
~ kll:C>V~i'~JAI"
KETUII UNIT SAINS
JABt.TAN PEND~W'KA
Bil
iii.
IV.
Tajuk Kursus
Training Course
on Environmental
Education for
Sustainable
Development
Training Course
on Science
Laboratory
Management
Tarikh
Kumpulan
Sasaran
Tarikh Tutup
Permohonan
19 - 28
Julai 2016
Guru Sains, Biologi, dan
Kimia (Menengah Atas/
Menengah Rendah/
Rendah)
18 April 2016
1 - 10
Ogos
2016
Jurulatih Utama/ Pegawai
Sains/ Guru Kanan/
Ketua Panitia/ Pembantu
Makmai/ Guru Sains/
Fizikl Kimia Sekolah
Menengah
18 April 2016
4.
Sehubungan dengan itu, Guru/ pensyarah/ pegawai yang dicalonkan mestilah
mempunyai keupayaan untuk melaksanakan kursus multiplier effect kepada rakan
guru setelah pulang dari kursus berkenaan. Penyertaan guru/ pensyarah/ pegawai
yang berkenaan hendaklah direkodkan dalam Sistem Pengurusan Latihan KPM
(SPLKPM).
5.
Untuk makluman YBhg. Dato'/ Datin/ Dr.! tuan/ puan, pengurusan, yuran dan
tuntutan perjalanan guru/ pensyarah/ pegawai menghadiri kursus berkenaan adalah
di bawah tanggungan pihak penganjur. Penyertaan guru/ pensyarah/ pegawai
hendaklah
mendapat
kebenaran
daripada
Ketua Jabatan
masing-masing.
Permohonan yang diterima akan disaring oleh Panel Pemilihan BPG dan
permohonan yang layak akan dicalonkan kepada pihak penganjur .
... 6.
Bersama-sama ini dilampirkan (i) REGISTRA TlON GUIDEpd~ (ii) Admin
Note_ Training 2016.pd~ (iii) Course Application Form 2016.xlsx dan (iv) MEDICAL
REPORT TEMPLA TEpdf. Borang permohonan yang telah lengkap diisi perlu dimuat
turun dan dicetak dengan disertakan bersama-sama:
(i)
Course Application Form 2016
(ii)
Medical Report Template
(iii)
Senarai Tugas Semasa (Pengesahan Ketua Jabatan)
(iv)
Surat Sokongan Ketua Jabatan
(V)
Salinan Kad Pengenalan;
(vi)
Salinan pasport;
(vii)
Salinan TOEFLlIEL TS (Sijil-sijillain Tahap Kecekapan Bahasa
Inggeris);
...3/-
3
hendaklah dikemukakan ke Bahagian Inl selewat-Iewatnya
tarikh tutup permohonan kepada:
pada atau sebelum
Sektor Dasar Keguruan,
Bahagian Pendidikan Guru,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 3, Blok E13, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJA YA.
7.
Jika ada pertanyaan berhubung perkara di atas, sila hubungi Cik Siti Mariam
binti Sulaiman, Sektor Dasar Keguruan, BPG dalam talian 03 88841067 atau di
alamat emel [email protected]
Sekian, terima kasih.
"BERKHIDMAT
UNTUK NEGARA"
Saya yang menurut perintah,
~
(Dr. NOOR ZAllA BINTI WAHAB)
Timbalan Pengarah (DSK)
Bahagian Pendidikan Guru
s.k.:
Fail Timbul
Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (SPPK)
SENARAIEDARAN
1.
Rektor
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1(W), Enterprise Building 3
Blok 2200, Jalan Persiaran Apec Cyber 6
63000 Cyberjaya
SELANGOR DARUL EHSAN
2.
Pengarah
Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
Aras 3, Blok E9, Kompleks E
62604 PUTRAJA YA
3.
Pengarah
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Aras 3-4, Blok E2, Kompleks E
62604 PUTRAJA YA
4.
Pengarah
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
Aras 5&6, Blok E14, Kompleks E
62604 PUTRAJA YA
5.
Pengarah
Bahagian Pendidikan Khas
Aras 2, Blok E2, Kompleks E
62604 PUTRAJA YA
6.
Pengarah
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan
Aras 3, Bangunan Mustapha Kamal
No 2251 Jalan Usahawan
63000 Cyberjaya
SELANGOR DARUL EHSAN
7.
Pengarah
Bahagian Sukan
Aras 1&7, Blok E13, Kompleks E
62604 PUTRAJA YA
8.
Pengarah
Jabatan Pendidikan Kedah
Jalan Stadium
05604 Alor Star
Kedah Darul Aman.
9.
Pengarah
Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Persiaran Duta, Off Jalan Duta
50604 Kuala Lumpur
/I,
10.
Pengarah
Jabatan Pendidikan Pahang
Bandar Indera Mahkota
25604 Kuantan
Pahang Darul Makmur
11.
Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
Jalan Dato' Hamzah
70990 Seremban
Negeri Sembi Ian Darul Khusus
1i~~Pengarah
.' "'-~
,r
Jabatan Pendidikan Melaka
Jalan Istana,
75450 Bukit Beruang Melaka
Melaka
13.
Pengarah
Jabatan Pendidikan Terengganu
Jalan Bukit Kecil
20604 Kuala Terengganu
Terengganu
14.
Pengarah
Jabatan Pendidikan Johor
Wisma Pendidikan
Jalan Tun Abdul Razak
80604 Johor Bahru
15.
Pengarah
Jabatan Pendidikan Kelantan
Bandar Baru Tunjong,
16010 Kota Bharu,
Kelantan
16.
Pengarah
Wisma Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
Jalan Punat Tanah
88450 Likas, Kota Kinabalu
Sabah
17.
Pengarah
Jabatan Pendidikan Sarawak
Jalan Diplomatik Off Jalan Bako
Petra Jaya 93050 Kuching
Sarawak
18.
Pengarah
Jabatan Pendidikan Labuan
Aras 10, Blok 4,
Kompleks Ujana Kewangan
Peti Surat 81097
87020 Wilayah Persekutuan Labuan
TRAINING
COURSES AT SEAMEO REGIONAL CENTRE FOR QITEP IN SCIENCE
ADMINISTRATIVE
1.
Hotel Venue and Accommodation
The trainings
No.
NOTE
will take place in the following
Training
Name
places:
Code
Venue
Date
Suggested
Airports
1.
Training
Course
on
SCS
19 - 28 July 2016
Laboratory
;
Management
2.
Training
Course
on
Science
Classroom
ESS
19 - 28 July 2016
Husein
Supervision
Bandung, West
3.
Training
Earth
Course
alld
on
EESD
19 - 28 July 2016
Java, Indonesia
Space
Training
Course
on
International
Airport
(BDO)
Science
4.
Sastranegara
SLM
1 - 10 August
2016
Environmental
Education
FOR ALL PARTICIPANTS (EXCEPT THE SELF-FUNDED PARTICIPANTS): please be advised thatyaur
room
will be paid for by the SEAMED QITEP In Science for nine (9) nights only. However, be informed that
any additional costs incurred (laundry charges, telephone coils or other requested services) are the
responsibility of the participants, and therefore any bill (for additional cost) will have to be settled by
you with the hotel before your departure. Please be reminded that any extra night will be at the
participant account.
SEAMEO QITEP in Science will make a hotel
registration
form).
Breakfast
reservation
and wifi are included
on your behalf
in the room.
(upon
receipt
of your
2.
Airport
SEAMEO
nearest
and Hotel Transfer
QITEP in Science
airport
the suggested
3.
will
to the venue.
international
Reimbursement
only
provide
It is strongly
airport
of air ticket
recommended
mentioned
with
airport
transfer
that all participants
from
the
take flights to
above.
and allowance
SEAM EO QITEP in Science will shoulder
Class fare) and give small allowance
that we will need the electronic
proceed
all participants
the costs of return-international
for participants
ticket,
payment
air tickets
EXCEPT the self-funded
receipt
ones.
and your boarding
(Economy
Please note
passes in order to
with the reimbursement.
SEAMEO
QITEP in Science
will give small
allowance
for participants
EXCEPT the self-funded
ones.
Kindly
send
Darmawan
the
return-electronic
([email protected])
The reimbursements
ticket
and allowances
in cash, in Indonesian
4.
and Travel Documents
Selected
participants
transportation
(using train,
West Java, Banten,
have the proper
5.
from
West
will
take
place
on the
to
Mr.
Rizwan
the training.
last day of the
training
(after
Rupiah (lOR).
Java,
bus, travel
document
by email
days before
Banten,
agent,
and
OKI Jakarta
etc). Selected
and OKI Jakarta can use the economy
travel
receipt
before
must
participants
class flight.
commute
coming
by land
from outside
Please ensure that you
departure.
Meals
Meals
started
and snacks have been arranged
for all participants
during
the training.
to be served at lunch time on the first day on the mentioned
by the lunch on the last day on the mentioned
6.
payment
at least four (4) working
registration)
Passport
and
Internet
Meals will be
dates and will be ended
dates.
access
Free Wi-Fi access is available
in the venue.
2
REGISTRATION GUIDE
REGULAR TRAINING COURSE OF SEAMEO QITEP IN SCIENCE 2016
A. General
Description
SEAMEO QITEP in Science conducts
Southeast
Asia every year. We grants
programme,
In the
accomodation,
regular
participants
other
from
scholarship
courses,
member
we only
(selected
countries
and educational
for 30 selected
meals, and transportation
Indonesia
participants
personnel
in
(free charge of
during the training).
provide
slots for
30 participants
by SEAMEO QITEP in Science)
(selected/nominated
by
consisting
of 20
and 10 participants
Ministry
of
Education
from
in the
that will be held in 2016 are:
Earth and Space Science (Code: ESS)
Bandung,
Training
19-28 July 2016
Course on Earth and Space Science aims to increase teachers'
the concept
2.
for science teachers
countries).
The trainings
1.
training
SEAMEO
respective
trainings
of earth
and space. This training
activities
that will be applied
Intended
for: science, physics, and geography
Environmental
Education
by teachers
for Sustainable
consists
of material
to increase the quality
teachers
Development
in junior
comprhension
in
session, hands-on
of students
learning.
and senior high schools
(Code: EESD)
Bandung, 19-28 July 2016
Training
Course on Environmental
best practice activities
to integrate
Intended
sustainable
for: primary
related
Education
for Sustainable
to environmental
development
school teachers,
knowledge,
Development
ability,
issues in science learning
aims to share
and values, and also
for the students.
science, biology, and chemistry
teachers in junior
and high schools
3.
Science Classroom
Bandung,
Training
Supervision
(Code: SCS)
19-28 July 2016
Course on Science Classroom
headmasters
and school supervisors
the school based management.
Supervision
in developing
aims to increase the competency
the quality
of educators
of
by applying
Intended
for:
headmasters,
deputy
of headmasters,
and supervisors
of schools in all
levels.
4.
Science Laboratory
Bandung,
(Code: SLM)
1-10 August 2016
Training
Course on Science
competence
Intended
of teachers
for:
assistant,
B. General
Management
Laboratory
Management
aims to increase the ability
and lab managers in organising
manager/
head
chemistry/physic
of science
teachers
science laboratory
laboratory
in junior/senior
in school,
and
in school.
science
laboratory
high school.
Requirements
Applicants
must meet the following
requirements
•
Not more than 52 years old of age.
•
Understand
•
HAS NEVER participated
to be eligible for selection
process.
English.
in any regular training
courses conducted
by SEAMEO QITEP in
Science (alumni data will be verified).
•
Active teacher in school, or active member
•
Good health condition.
•
Should not be regarded
as an expectant
of MGMG or MKKS, etc.
mother.
C. The Rules for Selected Applicants
a.
Country
report/innovation
Selected
participants
will be required
detail will be informed
or classroom
b.
in the invitation
letter),
report
or innovation
which describes
report (the
best-practice,
research,
action research with certain theme and format.
participants
transportation
Selected
Arrival
from
(using train,
participants
the economy
West Java, Banten,
and DKI Jakarta
will commute
by land
bus, travel agent, etc).
coming
from
outside
West Java, Banten,
and DKI Jakarta can use
class flight.
Confirmation
Selected
participants
should
confirm
weeks prior to the day of training
d.
to make a country
Transportation
Selected
c.
report
the availability
course through
of participation,
telephone
at maximum
two
or email.
Disqualification
Disqualification
or cancellation
•
Proven to conduct
•
Proven
to conduct
country
report/innovation
of participation
falsification
will apply on the following
conditions:
of data/identity.
plagiarism
report.
to the
creation
and
intellectual
property
in the
•
Acknowledged
as an alumnus
of any regular training
courses conducted
by SEAMEO
QITEP in Science in last two years.
•
Not permitted
by his/her
direct head/superior
(principal,
•
Absence more than two days during the training
foundation
or official).
course.
D. Prohibition
Selected participants
•
Bring their
are not allowed
children,
friends,
to:
babysitter
or other
family
members
during
the training
course.
•
Leaving the training
course session in a long time without
notification
to the committee
in charge.
e
Leaving the training
course
participant
who
has some
notification
to the committee
•
Bring any weapons
•
Smoke during the training
session without
businesses
prior
outside
notification
the training
to the committee
course
should
(the
send prior
before leaving).
to the training
course venue.
course session.
E. Others
Other
concerned
determined
information/regulation
which
has not yet stated
in this guide
later.
For inquiries
and other
information,
please do not hesitate
to contact
person:
M. Haidar Helmi
Program
and Training
: 022-4218739
Whatsapp
: 085659181315
Email
: [email protected]
Find our other programmes
Website
Division
Phone
Facebook:
book will be
and information
www.facebook.com/qitepscience
: www.qitepinscience.org
on following
official account.
the following
contact
APPLICATION
" __
J
TRAINING
SEAMEO
FORM
COURSES AT
REGIONAL
CENTRE FOR QITEP IN SCIENCE
GENERAL INFORMATION
COURSE TITLE
ITraining
I
Courses on Earth and Space Science
TITLE
(Mr /Mrs/Ms/Dr/othes)
LAST NAME
I~=====I
(Family Name)
FIRST NAME
(Given Name)
MIDDLE
NAME
I
I
==============~
,======::::::;----.J,
,,======:=::::'----,
,
~I
NATIONALITY
SEX
PLACE OF BIRTH
BIRTH DATE
I
(Day/Month/Year)
Recent
clear-color
photo
I
AGE
AUTHORIZED
IL--
BY
(Essential)
I
HOME ADDRESS
NO. AND STREET
ZIP CODE
1.
1
~======================
, FAX
~=======================
,
TOWN
CITY/ PROVINCE
I
:='
STATE/ REGION
I
:==========,
.1 TELEPHONE
==========='
,
I~======='
COUNTRY
- -"-
-
-,
OFFICE/SCHOOL
~===='
==========='
MOBILE
EMAIL
L--
ADDRESS
OFFICE/ SCHOOL
STATE/
NAME
REGION
I~=============~
I
:===1
COUNTRY
ZIP CODE
NO. AND STREET
TELEPHONE
I
I
FAX
TOWN
I
,
WEBSITE
CITY/ PROVINCE
1
,
-~
-
~-
NAME
!
RELATIONSHIP
-
...---
,
=====il
1
,
1
I
'====='
I
,
1
1
~ONTACT IN CASE OF EMERGENCY
1
1
I~===============I
. ADDRESS
1==========;-TELEPHONE
1
I
1
'=========il
MOBILE
1
EMAIL
----'1
Participant's
Note:
Completed
application
forms of nominated
candidates
at Fax no. +62 22 4218749 or email: [email protected]
must be sent to QITEP in Science
signature
over name
MEDICAL
REPORT
(To be completed
by an authorized
physician)
Name of Applicant:
Sex:
Age:
Weight:
Height:
kg
cm
Blood Group:
I
I
at present
in good health?
Blood Pressure:
Is the person
examined
Is the person examined physically
able to carry out intensive training
home?
and mentally
away from
Is the person free of infectious diseases (AIDS,
tuberculosis, trachoma, skin diseases, etc) ?
Does the person examined have any condition
defect (including teeth) which might require
treatment during the course?
List any abnormalities
Pregnancy
indicated
I certify that the applicant
Indonesia.
in the chest X-Ray.
is medically
fit to undertake
test:
a course in SEAMEO
Name of Physician
Address
of Clinic
Telephone
Email
Signature
of Physician:
(For woman)
Date
or
:
OITEP in Science,
Bandung,

Similar documents