Model No. KX-TG1100TRS KX-TG1100TRT

Comments

Transcription

Model No. KX-TG1100TRS KX-TG1100TRT
TG1100TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Türkçe
Kullanım Kılavuzu
Dijital Telsiz Telefon
Model No.
KX-TG1100TRS
KX-TG1100TRT
İlk kullanımdan önce 7 saat
kadar şarj ediniz.
İçindekiler
Giriş................................................................................... 2
Hazırlık .............................................................................. 4
Arama Yapma/Çağrıları Yanıtlama.................................. 8
Telefon rehberi ................................................................. 9
Yararlı Telefon Ayarları.................................................. 10
Çağrı Kimlik Servisi ....................................................... 13
Yararlı Bilgiler................................................................. 14
Bu özelliği kullanmak için Çağrı Kimliği servisine abone
olmalısınız.
Çağrı Kimliği
Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu işletme talimatlarını okuyunuz ve gerektiğinde başvurmak üzere
saklayınız.
L Model numarasını takip eden “TR” harfleri, ürünün Türkiye için üretildiğini göstermektedir.
L Model numarasını takip eden son harfler, aşağıda açıklaması verildiği şekilde
ürün renklerini temsil etmektedir.
S: Gümüş T: Titanyum Siyah
TG1100TR(tr-tr).book Page 2 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Giriş
Giriş
Bir Panasonic Dijital Kablosuz Telefon satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Gerektiğinde başvurmanız için
Garanti kapsamında onarım olasılığı için orijinal faturayı iliştiriniz veya saklayınız.
Seri No. (ünitenin altındadır)
Satın alındığı tarih
Satıcının adı ve adresi
Not:
L Bu ünite, Türkiye’deki analog telefon şebekesi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
L Herhangi bir sorun çıktığında, öncelikle donanımı satın aldığınız yere başvurmalısınız.
Uyumluluk Beyanı:
L Panasonic Communications Co., Ltd., bu donanımın Radyo ve Telekomünikasyon Terminal
Donanımları (R&TTE) Direktifi 1999/5/EC’nin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Bu kılavuzda açıklanan ilgili Panasonic ürünleri için Uyumluluk Beyanını aşağıdaki siteden
indirebilirsiniz:
http://www.doc.panasonic.de
Yetkili temsilcilerle irtibat kurunuz:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
2
TG1100TR(tr-tr).book Page 3 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Giriş
Birlikte verilen aksesuarlar
No.
Aksesuar parçaları
Miktar
1
Ana birim için AC adaptörü
Parça No. PQLV19CE
1
2
Telefon Hat Kablosu
1
3
Yeniden Şarj Edilebilir Piller (AAA (R03) Ni-MH)*1
Parça No. HHR-55AAAB ya da HHR-4EPT
2
4
Mobil cihaz kapağı*2
1
*1 Pillerin kutuplarını (S, T) kuru bir bezle siliniz. Pilleri takarken, pil terminallerine (S, T) veya ünite
bağlantılarına dokunmamaya çalışın.
*2 Mobil cihaz kapağı mobil cihaza takılı olarak verilir.
1
2
3
4
Not:
L Pilleri değiştirirken, sadece 2 adet tekrar şarj edilebilir AAA (R03) nikel metal hidrat (Ni-MH) pilleri
kullanın. Tekrar şarj edilebilir Panasonic pilleri kullanmanızı öneriyoruz (Model No. P03P veya
HHR-4MRE).
L Tekrar şarj edilebilir Panasonic piller dışında başka pillerin kullanılması nedeniyle herhangi bir şekilde
ünitenin hasar görmesinden ya da performansın düşmesinden dolayı sorumluluk kabul edemeyiz.
3
TG1100TR(tr-tr).book Page 4 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Hazırlık
Hazırlık
Önemli bilgi
Genel
L Yalnızca bu ürünle birlikte gelen, sayfa 3’de
belirtilen AC adaptörünü kullanınız.
L AC adaptörünü standart 220–240 V AC priz
dışında hiçbir AC prize takmayınız.
L Aşağıdaki durumlarda bu ürünle arama
yapılamaz:
− Mobil cihaz pil(ler)inin şarj edilmesi
gerektiğinde veya tükenmesi halinde.
− Elektrik kesilmesi durumunda.
− Tuş kilidi özelliği etkinleştirildiğinde.
− Çağrı kısıtlama özelliği etkinleştirildiğinde
(yalnızca cihazda acil numara olarak
kaydedilen telefon numaraları aranabilir).
L Ana birimi veya mobil cihazı pilleri değiştirmek
dışında açmayınız.
L Bu ürün acil yardım/yoğun bakım tıbbi
cihazlarının yakınında veya kalp pili takanlar
tarafından kullanılmamalıdır.
L Ünitenin üzerine bir şey düşmemesine ve içine
sıvı dökülmemesine dikkat edilmelidir. Bu
ürünü aşırı duman, toz, mekanik titreşim ve
çarpmaya maruz bırakmayınız.
L Sadece verilen mobil cihaz ana birimle birlikte
kullanılabilir. Başka mobil cihaz kaydedilemez
veya kullanılamaz.
Ortam
L Bu ürünü su yakınında kullanmayınız.
L Bu ürün radyatör ve ocak gibi ısı
kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Ayrıca,
sıcaklığı 5 °C’den düşük veya 40 °C’den
yüksek olan odalara da konulmamalıdır.
L AC Adaptörü ana kesinti cihazı olarak
kullanılmaktadır. AC prizinin ünitenin yakınına
takılmasını ve kolayca erişilebilir olmasını
sağlayınız.
Uyarı:
L Elektrik çarpması riski ile karşı karşıya
kalmamak için, cihazı yağmura veya herhangi
bir aşırı neme maruz bırakmayınız.
L Cihazdan duman, anormal koku veya ses
çıkması durumunda cihazın fişini prizden
çekiniz. Bu tür durumlar yangın veya elektrik
4
çarpmasına yol açabilir. Artık duman
çıkmadığından emin olduktan sonra, yetkili
servis merkezini arayınız.
L Telefon hattı kablo fişine sıvı (deterjan,
temizleyici vb.) dökmeyin ya da fişin
ıslanmasına izin vermeyin. Aksi halde yangın
çıkabilir. Telefon hattı kablo fişi ıslandığında fişi
derhal duvardaki telefon prizinden çıkarın ve
kullanmayın.
Pil uyarısı
L Sayfa 3’te belirtilen pilleri kullanmanızı tavsiye
ederiz. Yalnızca şarj edilebilir pilleri
kullanınız.
L Eski pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayınız.
L Pilleri ateşe atmayınız, patlayabilirler. Özel
bertaraf etme talimatları için yerel atık yönetimi
kurallarını öğreniniz.
L Pilleri açmayınız ya da zarar vermeyiniz.
Pillerden açığa çıkacak olan elektrolit koroziftir
ve deri ya da gözde yanıklara ya da
yaralanmalara yol açabilir. Yutulması halinde
elektrolit zehirleyici olabilir.
L Pilleri kullanırken dikkatli olunuz. Yüzük,
bilezik ya da anahtar gibi iletken maddelerin
pillerle temas etmesine izin vermeyiniz. Aksi
takdirde meydana gelebilecek kısa devre
pillere ve/veya iletken maddenin ısınmasına ve
yanıklara yol açabilir.
L Pilleri bu işletme talimatlarında verilen bilgilere
uygun olarak şarj ediniz.
L Pilleri şarj etmek için sadece ürünle birlikte
gelen ana birimi (veya şarj cihazını) kullanınız.
Ana birimi (veya şarj cihazını) kurcalamayınız.
Bu talimatlara uyulmaması pillerin akmasına
veya patlamasına neden olabilir.
TG1100TR(tr-tr).book Page 5 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Hazırlık
Bağlantılar
Pillerin takılması
Pillerin önce negatif (T) terminalini takınız. Mobil
cihaz kapağını kapatınız.
Çengel
LINE
Telefon
şebekesine
(220–240 V,
50 Hz)
Sadece verilen AC adaptörünü ve
telefon hattı kablosunu kullanınız.
Not:
L Yalnızca verilen şarj edilebilir pilleri kullanınız
(sayfa 3, 4).
Güç açma/kapama
Not:
L Şimşek çakarken kesinlikle telefon hattı
kurmayınız.
L AC adaptörünü tavana monte edilmiş AC
prizine takmayınız, aksi taktirde adaptörün
ağırlığı prizden çıkmasına neden olabilir.
Açma
{ih} tuşuna 1 saniye kadar basınız.
Konum
Azami uzaklık ve parazitsiz görüşme için ana
birimi aşağıda belirtilen şekilde yerleştiriniz:
− TV, radyo, kişisel bilgisayar ya da başka
telefonlar gibi elektrikli cihazlardan uzak bir
yere.
− Kolayca erişilebilecek, yüksek ve merkezi bir
yere.
Pillerin şarj edilmesi
Kapama
{ih} tuşuna 2 saniye kadar basınız.
İlk kullanımdan önce mobil cihazı 7 saat kadar
süreyle ana birimin üzerinde bırakınız.
Pil şarj seviyesi
Pil simgesi
054
Pil şarj seviyesi
Tam olarak şarj edilmiş.
5
Yüksek
6
Orta
7
Düşük
074
Şarj edilmesi gerekir.
5
TG1100TR(tr-tr).book Page 6 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Hazırlık
Panasonic Ni-MH pil performansı
Çalışma
Çalışma süresi
Sürekli kullanımda
Azami 10 saat
Bekleme modunda
sürekli kullanımda
Azami 120 saat
Not:
L Pillerin ilk şarj işleminde tam kapasiteye ulaşmaması
normaldir. Pil maksimum kapasiteye birkaç kez tam
olarak şarj/deşarj (kullanım) edildikten sonra ulaşır.
L Gerçek pil performansı, mobil cihazın ne kadar
sıklıkla kullanılıp kullanılmadığına (bekleme)
bağlıdır.
L Mobil cihaz tam olarak şarj edildikten sonra ana birim
üzerinde bırakıldığında pillere herhangi bir zarar
gelmez.
L Piller değiştirildikten sonra pilin gücü doğru şekilde
gösterilmeyebilir. Bu durumda, mobil cihazı ana
birim üzerine yerleştirin ve en az 7 saat süreyle şarj
edin.
H
I
J
K
L
M
N
Şarj Kontağı
Mikrofon
{j/OK} (Menü/TAMAM)
{ih} (Kapat/Gir)
{C} (Sil)
{INT} (Dahili çağrı)
Zil
Ana birim
A
B
LINE
A Şarj Kontağı
B {x} (Ünite bulma)
Ekranlar
Simgeler
Kontroller
w
Mobil cihaz
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
B
C
D
E
F
G
6
C
1
4
7
2
N
J
K
L
3
5
8
9
R
INT
M
H
Alıcı
Ekran
{k} (Telefon rehberi)
{C} (Konuşma)
Seyir ({e}/{v}/{>}/{<})
{R} (Tekrar arama/Duraklama)
{R} (Geri arama)
Ana birim kapsam alanında
0w4
Kapsam alanı dışında, kayıtlı
değil ya da ana birimde elektrik
yok
x
Ünite arıyor, dahili kullanım
modu ya da ana birimle iletişim
kuruyor
k
Bir arama yapma ya da bir
çağrıyı yanıtlama
C
Telefon rehberi modu
l
Ayarlama modu
+
Sesli mesaj servisi için (sayfa
13)
6
0
Anlamı
5
Pil şarj seviyesi
Çağrı kısıtlama etkin durumda
(sayfa 10).
TG1100TR(tr-tr).book Page 7 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Hazırlık
Simgeler
Anlamı
Direkt arama etkin durumda
(sayfa 10).
Tuş kilidi etkin durumda (sayfa
8).
Zil sesi kapalı (sayfa 10).
{#} tuşuna bastığınızda
görüntülenir.
Bekleme modunda “BAZ
NUMARASI” seçilirse (sayfa 10)
ve geçerli ana birim numarası 1
ise, “-1-” görüntülenir.
Bekleme modunda “EL UNIT
NUM” seçilirse (sayfa 10) ve
geçerli ana birim numarası 2
ise, “[2]” görüntülenir.
4 yeni çağrı
Yeni çağrılar alındığında, yeni çağrıların
sayısı ekranda görünür.
Bu işletme talimatlarında
kullanılan simgeler
4 “DIL SEC” seçmek için {e} ya da {v}
tuşuna basınız. i {>}
5 İstenen dili seçmek için {e} veya {v} tuşuna
basınız. i {>} i {ih}
Not:
L Bilmediğiniz bir dili seçerseniz, {ih},
{j/OK} tuşlarına basınız, {v} tuşuna
basınız, {>} tuşuna basınız, {v} tuşuna 3 kez
basınız, {>} tuşuna basınız, {v} tuşuna 2 kez
basınız, {>} tuşuna basınız, istediğiniz dili
seçiniz ve ardından {>} tuşuna basınız.
{ih} tuşuna basınız.
Arama modu (tonlu/darbeli)
Çevirme modunu, telefonunuzun hat servisine
bağlı olarak değiştirin.
“1” (Tonlu): Eğer tuşlu servisiniz varsa bunu
seçiniz.
“2” (Darbeli): Çevirmeli ya da darbeli servisiniz
varsa bunu seçiniz.
1 {j/OK}
2 “BAZ AYARI” seçmek için {e} ya da {v}
tuşuna basınız. i {>} i {3}
3 Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan:
“0000”).
L PIN numaranızı unutursanız, bkz. sayfa 15.
4 {1}
5 Tonlu arama modu için {1} tuşuna ya da
darbeli arama modu için {2} tuşuna basarak
istediğiniz ayarı seçiniz.
6 {>} i {ih}
Simge
Anlamı
{j/OK}
{j/OK} tuşuna basınız.
i
Bir sonraki işleme devam edin.
Tarih ve saat
“”
{e} ya da {v} tuşuna basarak
ekranda görüntülenen tırnak
içindeki kelimeleri seçiniz (ör. “EL
UNIT AYAR”).
1 {j/OK}
2 “BAZ AYARI” seçmek için {e} ya da {v}
tuşuna basınız. i {>} i {*}
3 Saat ve dakikayı giriniz (24 saatlik zaman
Ekran dili
1 {j/OK}
2 “EL UNIT AYAR” seçmek için {e} ya da {v}
tuşuna basınız. i {>}
4
5
3 “EKRAN SECENE” seçmek için {e} ya da
{v} tuşuna basınız. i {>}
6
girişi).
L Bir hata yaparsanız, {C} tuşuna basınız.
Rakamlar sağdan silinir.
{>} 2 kez i {*} 2 kez
Gün, ay ve yılı giriniz.
L Bir hata yaparsanız, {C} tuşuna basınız.
Rakamlar sağdan silinir.
{>} i {ih}
7
TG1100TR(tr-tr).book Page 8 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Arama Yapma/Çağrıları Yanıtlama
Arama Yapma/Çağrıları Yanıtlama
Arama yapma
1 Telefon numarasını çeviriniz. i {C}
2 Görüşmeniz bitince, {ih} tuşuna basınız ya
da mobil cihazı ana birimin üzerine bırakınız.
Çağrıları yanıtlama
1 Çağrıya cevap vermek için {C} tuşuna
2
basınız.
L Telefonu {0} - {9}, {*}, {#}, ya da {INT}
arama tuşlarından birine basarak da
yanıtlayabilirsiniz. (Herhangi bir tuşla
yanıtlama özelliği)
Görüşmeniz bitince, {ih} tuşuna basınız ya
da mobil cihazı ana birimin üzerine bırakınız.
Mobil Cihazı bulma
1 Ana birimdeki {x} tuşuna basınız.
2 Çağrıyı durdurmak için, ana birim üzerindeki
{x} tuşuna ya da mobil cihazdaki {C}
tuşuna basınız.
Alıcı sesini ayarlamak için
Çağrı sırasında {e} veya {v} tuşuna basınız.
Duraklat tuşu (PBX hattı/şehir dışı
servisi kullananlar için)
PBX santralini ya da şehir dışı bir servisi
kullanarak arama yapmak gerektiğinde bazen bir
duraksatma gerekir. {R} tuşuna 1 kez
basılması 1 kez duraklamaya neden olur. Daha
uzun duraklatmalar için {R} tuşuna art arda
basınız.
Geçici olarak tonlu arama (çevirmeli
ya da darbeli servis kullananlar için)
Tuşlu servislere (örneğin, telefon bankacılığı
servisleri) ulaşmanız gerektiğinde arama
modunu geçici olarak tuşlu aramaya
çevirebilirsiniz.
1 Arama yapma.
2 Kod veya PIN numaranızı girmeniz
istendiğinde {*} tuşuna basınız, sonra da
gerekli tuşlara basınız.
L Telefonu kapattığınız zaman arama modu
8
tekrar çevirmeli konuma dönecektir.
Tekrar arama işlevleri (Tekrar arama/
Kaydetme/Aramadan önce
düzenleme/Silme)
1 {R} i İstenen numarayı seçmek için {e}
veya {v} tuşuna basın.
2 ■ Tekrar arama:
{C}
■ Kaydetme:
{>} i “TEL REH KAYD” i {>} i
{j/OK} i İsim giriniz (Maks. 9 karakter;
sayfa 9). i
{j/OK}
■ Aramadan önce düzenleme:
{>} i “ARAMA DUZELT” i {>} i
Numarayı düzenleyiniz. i {C}
■ Silme:
{>} i “TEMIZLE”/“TUMUNU TEMIZ” i
{>} i “EVET” i {>} i {ih}
Tuş kilidi
Arama yapılmasını ya da ayarların
değiştirilmesini önlemek için mobil cihaz
kilitlenebilir. Gelen aramalara cevap
verilebilecektir, fakat kilit açık olduğunda diğer
işlevler devre dışı olacaktır.
Tuş kilidini etkinleştirmek için, {j/OK} tuşuna 2
saniye kadar basınız.
Tuş kilidini kapatmak için, {j/OK} tuşuna 2
saniye kadar basınız.
R tuşu (geri arama özelliğini
kullanmak için)
{R} isteğe bağlı telefon özelliklerine erişim için
kullanılır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/
telefon şirketinizle temas kurunuz.
Not:
L Üniteniz bir PBX’e (özel şube santrali)
bağlıysa, ayrıntılar için PBX satıcınıza danışın.
TG1100TR(tr-tr).book Page 9 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Telefon rehberi
Telefon rehberi
Telefon rehberine kayıt
ekleme
Telefon rehberi elinizle çevirmek zorunda
kalmadan arama yapabilmenizi sağlar. Telefon
rehberine 50 isim ve telefon numarası
girebilirsiniz.
1 {j/OK} 2 kez
2 Kişinin telefon numarasını (maks. 24 rakam)
giriniz. i {j/OK}
3 Kişinin ismini (maks. 9 karakter) giriniz. i
{j/OK} i {ih}
Not:
L Arayan kişi bilgileri alınır ve cihaza ait telefon
rehberinde kayıtlı telefon numarasıyla aynı
olduğu tespit edilirse, kayıtlı isim ekranda
görüntülenir.
Karakter tablosu
Tuşlar
Karakterler
{1}
#
{2}
A
{3}
D
{4}
G
H
I
4
{5}
J
K
L
5
{6}
M
N
O
6
{7}
P
Q
R
S
{8}
T
U
V
8
{9}
W X
Y
Z
{0}
(Boşluk)
[
]
*
B
C
2
E
F
3
,
–
/
1
7
9
0
■ Düzenleme:
{>} i “DUZELT” i {>} i Telefon
numarasını düzenleyiniz. i {j/OK} i
İsmi düzenleyiniz. i {j/OK}
■ Silme:
{>} i “TEMIZLE” i {>} i “EVET”
i {>} i {ih}
Sık kullanım tuşu (hızlı
arama)
Telefon rehberindeki bir kaydın bir sık
kullanım tuşuna atanması
{1} - {9} arama tuşlarının her biri “sık kullanım
tuşu” olarak kullanılabilir ve telefon rehberindeki
bir numarayı sadece tek bir tuşa basarak
aramanıza olanak sağlar.
1 {k} i İstenen girişi görüntülemek için {e}
ya da {v} tuşuna basınız. i {j/OK}
2 “HIZ TUS KAYD” i {>}
3 İstenen arama tuşunu seçiniz. i {>}
L Arama tuşu daha önce sık kullanım tuşu
olarak atanmışsa, ekranda görünen
numara yanıp söner.
4 “EVET” i {>} i {ih}
Arama yapma/Silme
1 İstenen sık kullanım tuşuna ({1} - {9}) basıp
basılı durumda tutunuz.
2 ■ Arama yapma:
{C}
■ Silme:
{>} 2 kez i “EVET” i {>} i {ih}
Bir hatanın değiştirilmesi/düzeltilmesi
1 İmleci numarayı/karakteri değiştirmek
istediğiniz yerin sağına hareket ettirmek için
{<} ya da {>} tuşuna basınız.
2 {C} i Doğru numarayı/karakteri giriniz.
Arama/Düzenleme/Silme işlemleri
1 {k} i İstenen girişi görüntülemek için {e}
ya da {v} tuşuna basınız.
2 ■ Arama yapma:
{C}
9
TG1100TR(tr-tr).book Page 10 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Yararlı Telefon Ayarları
Yararlı Telefon Ayarları
Mobil cihaz ayarları kılavuzu
Mobil cihazı kişiselleştirmek için:
1 {j/OK}
2 “EL UNIT AYAR” seçmek için {e} ya da {v} tuşuna basınız. i {>}
3 Mobil cihaz ayar menüsünde istenen öğeyi seçmek için {e} ya da {v} tuşuna basınız. i {>}
4 Alt menüde istenen öğeyi seçmek için {e} ya da {v} tuşuna basınız. i {>}
5 İstenen ayarı seçmek ya da tablonun “Özellikler” sütunundaki talimatları izlemek için {e} ya da {v}
tuşuna basınız.
L İşlemden çıkmak için, {ih} tuşuna basınız.
Mobil cihaz ayarları
menüsü
Alt menü
Özellik (fabrika ayarı)
SAAT ALARMI
SAATI SEC
Alarm saatini ayarlayın.
L Tarihi ve saati önceden ayarlayınız (sayfa 7).
− İstenen saat ve dakikayı giriniz (24 saatlik
zaman girişi). i {>}
− İstenen ayarı seçiniz. i {>}
ALARM AC/KAP
Alarm frekansını değiştiriniz (“KAPALI”).
ZIL YUKSLG
Mobil cihaz zil sesi (seviye 6)
HAR ZIL TURU
Harici aramalar için zil sesi türü (“ZIL 1”)
DAH ZIL TURU
Dahili aramalar için zil sesi türü (“ZIL 1”)
UNI BUL TURU
Ünite bulma için zil sesi türü (“ZIL 1”)
ZIL SECENEGI
TON SECENEGI
EKRAN SECENE
ARAMA SECENE
10
ALARM
alarm için zil sesi türü (“ZIL 1”)
TUSTON AC/KA
Tuş tonları açma/kapama (“ACIK”)
ARAMA BEKLET
Çağrı bekletme tonu açma/kapama (“ACIK”)
MENZIL ALARM
Menzil alarmı açma/kapama (“KAPALI”)
PIL ZAYIF
Pil zayıf alarmı açma/kapama (“ACIK”)
BEKLEME EKRA
Bekleme modu ekranı (“SAAT”)
KONUSMA EKRA
Konuşma modu ekranı (“GORUSME SURE”)
DIL SEC
Ekran dili (“TURKCE”): sayfa 7
ARAMA YASAG
Çağrı kısıtlama açma/kapama (“KAPALI”)*1
− Mobil cihaz PIN numarasını girin (varsayılan:
“0000”).*2
− İstenen ayarı seçiniz. i {>}
DIREKT AR NO
Direkt arama numarasını kaydediniz.*3
− Bir telefon numarası giriniz (azami 24 haneli).
− {j/OK} 2 kez i “ACIK” i {>}
DIREK AC/KA
Direkt arama açma/kapama (“KAPALI”)
TG1100TR(tr-tr).book Page 11 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Yararlı Telefon Ayarları
Mobil cihaz ayarları
menüsü
Alt menü
Özellik (fabrika ayarı)
DIGER SECENE
E/UN PIN DEG
Mobil cihaz PIN numarasını değiştiriniz
(“0000”).*4
− Mevcut 4 haneli mobil cihaz PIN numarasını
giriniz.*2
− Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını
giriniz.
− Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını
giriniz.
OTO CEVAP
Otomatik konuşma açma/kapama (“KAPALI”)*5
EL UNIT DEG
—————
Mobil cihazı fabrika ayarlarına getiriniz.
− Adım 1, 2 ve 3’ü uygulayınız.
− Mobil cihaz PIN numarasını girin (varsayılan:
“0000”).*2
− {v} i {>}
*1 Çağrı kısıtlama özelliği harici arama yapılmasını önler. Çağrı kısıtlama etkinleştirildiğinde, sadece
acil aramalar yapılabilir. Acil numaraların kaydedilmesi için, sayfa 12’ye bakınız.
*2 PIN numaranızı unutursanız, bkz. sayfa 15.
*3 Direkt arama özelliği, önceden programlanan bir numarayı sadece {C} tuşuna basarak aramanıza
olanak sağlar. Numarayı çevirmenize gerek yoktur.
*4 PIN numarasını değiştirirseniz, ünite PIN numarasını size göstermeyeceği için yeni PIN’i bir yere
yazınız.
*5 Otomatik konuşma özelliği çağrıları sadece mobil cihazı ana birimin üzerinden kaldırarak
yanıtlamanıza olanak sağlar. {C} tuşuna basmanız gerekmez.
Ana birim ayarları kılavuzu
Ana birimi kişiselleştirmek için:
1 {j/OK}
2 “BAZ AYARI” seçmek için {e} ya da {v} tuşuna basınız. i {>}
L “GIRIS KOMUTU” görüntülenir.
3 İstenen kod numarasını giriniz. Tablonun “Özellik” sütunundaki talimatları uygulayınız.
L İşlemden çıkmak için, {ih} tuşuna basınız.
Kod No.
Özellik (Fabrika ayarı)
{0}
Ana birimi fabrika ayarlarına sıfırlayın.*1
− Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: “0000”).*2 i {>}
{3}
Arama modu (Tonlu): sayfa 7
Flaş zamanı (200 ms)*3
− Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: “0000”).*2 i {2} i {1}
− 80 ms için {1} 200 ms için {2} ya da 700 ms için {3} tuşuna basarak istenen
ayarı seçiniz. i {>}
11
TG1100TR(tr-tr).book Page 12 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Yararlı Telefon Ayarları
Kod No.
Özellik (Fabrika ayarı)
{5}
Ana birim PIN numarasını değiştiriniz (“0000”).*4
− Mevcut 4 haneli ana birim PIN Numarasını giriniz.*2
− Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını giriniz.
− Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını tekrar giriniz.
{6}
Çağrı sınırlama*5
■ Çağrı Sınırlandırmanın ayarlanması
− Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: “0000”).*2 i İstenen mobil
cihaz numaralarına basınız. i {>}
− Sınırlandırılacak olan telefon numarasını giriniz (azami 8 haneli).
L Başka bir hafıza konumu seçmek için, {>} tuşuna basınız ve bir numara
giriniz.
− {>}
■ Çağrı sınırlandırmayı açma/kapama
− Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: “0000”).*2
L Mobil cihaz numarası ekranda görünür. Yanıp sönen numara çağrı
sınırlandırmanın açık, yanıp sönmeyen numara çağrı sınırlandırmanın
kapalı olduğunu gösterir.
− Açmak/kapatmak için istenen mobil cihaz numaralarına basınız. i {>}
2 kez
Acil numara (“112”, “110”, “155”)*6
− Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: “0000”).*2 i {*}
■ Kaydetme:
− Bir acil numara giriniz (azami 8 haneli).
L Başka bir hafıza konumu seçmek için, {>} tuşuna basınız ve bir
numara giriniz.
− {>}
■ Düzenleme:
İstenen numarayı görüntülemek için {>} tuşuna basınız. i {C} i
Yeni acil numarayı giriniz. i {>}
{*}
Tarih ve saat: sayfa 7
*1 Yalnızca acil numara ayarı sıfırlanmaz.
*2 PIN numaranızı unutursanız, bkz. sayfa 15.
*3 PBX’inize ya da servis sağlayıcınıza/telefon şirketinize uygun olarak flaş süresini gerektiği gibi
değiştiriniz. Daha fazla bilgi için, en yakın Panasonic yetkili servisine başvurunuz.
*4 PIN numarasını değiştirirseniz, ünite PIN numarasını size göstermeyeceği için yeni PIN’i bir yere
yazınız.
*5 Çağrı kısıtlama özelliği mobil cihazın belirli telefon numaralarını aramasını engeller. Sınırlandırılmak
üzere 10 telefon numarası atayabilirsiniz (hafıza konumları 0–9).
*6 Acil numara özelliği, çağrı kısıtlama özelliği etkin durumdayken hangi telefon numaralarının
aranabileceğini belirler. Toplam 4 acil numara (hafıza konumları 1–4) kaydedilebilir.
12
TG1100TR(tr-tr).book Page 13 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Çağrı Kimlik Servisi
Çağrı Kimlik Servisi
Çağrı Kimlik Servisinin
Kullanılması
Kaydetme/Düzenleme/Silme
1 İstenen kayıt görününceye kadar {e} ya da
Önemli:
L Bu ünite Çağrı Kimliği Uyumludur. Çağrı
Kimliği özelliğini kullanmak için (arayan kişinin
telefon numarasının görüntülenmesi gibi),
Çağrı Kimliği servisine kayıtlı olmalısınız.
Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/telefon
şirketinizle temas kurunuz.
2 ■ Kaydetme:
{v} tuşuna basınız. i {>}
Çağrı Kimlik özellikleri
Ekran göstergeleri
L Yeni çağrılar alındığında, yeni çağrıların sayısı
ekranda görünür.
Örnek: 4 yeni çağrı alındı.
“TEL REH KAYD” i {>} i {j/OK}
i Kişinin ismini giriniz (maksimum 9
karakter; sayfa 9). i {j/OK} i
{ih}
■ Düzenleme:
“ARAMA DUZELT” i {>}
İmleci numarayı değiştirmek istediğiniz
yerin sağına hareket ettirmek için {<} ya
da {>} tuşuna basınız. i Telefon
numarasını düzenleyiniz. i {C}
■ Silme:
“TEMIZLE”/“TUMUNU TEMIZ” i {>} i
“EVET” i {>} i {ih}
Sesli mesaj servisi
L Son 50 aramaya ait farklı telefon numaraları,
arayan kişi listesine kaydedilecektir.
Örnek:
*1
*1 Örnek: Bu çağrı görüntülendi ya da
yanıtlandıysa gösterilir. Geri aramak için {C}
tuşuna basınız.
L “ALANIN DISIN”: Arayan kişi Çağrı Kimlik
servisi verilmeyen bir bölgeden aradıysa.
L “OZEL ARAYAN”: Arayan çağrı bilgisi
göndermeyi istemediğinde.
Bekleyen Çağrı Kimliği
Bu, servis sağlayıcınız/telefon şirketinizin
sunduğu bir hizmettir ve yalnızca bu hizmete
abone olduğunuzda kullanılabilir. Bir görüşme
sırasında bir çağrı bekletme tonu duyduğunuzda,
ikinci arayanın bilgileri ekranda görünür. İlk
arayanı beklemeye alıp ikinci çağrıya cevap
verebilirsiniz. Bu servis hakkında ayrıntılı bilgi
için servis sağlayıcınıza/telefon şirketinize
danışınız.
Sesli mesaj servisi, servis sağlayıcınız/telefon
şirketiniz tarafından sağlanan bir otomatik cevap
verme servisidir. Bu servise abone olursanız,
yerinizde olmadığınız veya hattınız meşgul
olduğu zaman servis sağlayıcınızın/telefon
şirketinizin sesli mesaj servisi sizin yerinize
çağrılara cevap verebilir. Mesajlar telefonunuz
tarafından değil, servis sağlayıcı/telefon şirketi
tarafından kaydedilir. Yeni mesajlarınız varsa,
+ simgesi mobil cihazın ekranında görünür. Bu
servis hakkında ayrıntılı bilgi için servis
sağlayıcınıza/telefon şirketinize danışınız.
Not:
Yeni mesajları dinledikten sonra da + simgesi
hala ekranda görünüyorsa, {<} tuşuna basıp 2
saniye süreyle basılı tutarak siliniz.
13
TG1100TR(tr-tr).book Page 14 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Yararlı Bilgiler
Yararlı Bilgiler
Sorun giderme
Bu bölümdeki talimatları izledikten sonra hala sorunlarla karşılaşıyorsanız, AC adaptörü prizden çekip
mobil cihazı kapatınız, sonra da AC adaptörü prize takıp mobil cihazı açınız.
Sorun
Neden & çözüm
w yanıp sönüyor.
L Mobil cihaz ana birimden çok uzakta. Daha yakına geliniz.
L AC adaptör bağlanmamış. Bağlantıları kontrol ediniz.
L Mobil cihaz veya ana birimi yüksek seviyede parazite maruz kalan
bir bölgede kullanıyorsunuz. Mobil cihaz ve ana birimi anten veya
cep telefonu gibi parazit kaynaklarından uzağa yerleştiriniz.
L Mobil cihazın kaydedilme işlemi iptal edildi. Ahizeyi ana üniteye
tanıtın. (sayfa 15)
Arama yapamıyorum ya da
çağrı alamıyorum.
L AC adaptör ya da telefon hat kablosu bağlanmamış. Bağlantıları
kontrol ediniz.
L Tuş kilidi özelliği etkinleştirilmiş. Kapatınız (sayfa 10).
L Arama sınırlandırmalı bir numarayı aradınız (sayfa 12).
L Tuş kilidi özelliği etkinleştirildiğinde. Kapatınız (sayfa 8).
L Arama modu ayarı yanlış. Gereğine göre “Tonlu” ya da “Darbeli”
olarak ayarlayınız (sayfa 7).
Ünite zil çalmıyor.
L Zil sesi şiddeti kapalı konuma getirilmiş. Zil sesi şiddetini
ayarlayınız (sayfa 10).
Mobil cihaz ekranı boş.
L Mobil cihaz açık konuma getirilmemiş. Mobil cihazı açık konuma
getiriniz (sayfa 5).
Mobil cihaz açık konuma
getirilemiyor.
L Pillerin doğru takıldığından emin olunuz (sayfa 5).
L Pilleri tam olarak şarj ediniz (sayfa 5).
{C} tuşuna basıldığında
meşgul sinyali duyuluyor.
L Mobil cihaz ana birimden çok uzakta. Biraz yaklaşın ve yeniden
deneyin.
Parazitli, ses açılıp
kapanıyor, gidip geliyor.
Diğer elektrikli aletlerden
etkileniyor.
L Mobil cihazı ve ana birimi diğer elektrikli aletlerden uzak bir yere
yerleştiriniz.
L Ana birime yaklaşınız.
Arama sırasında ses
duyuluyor.
L Mobil cihaz veya ana birimi yüksek seviyede parazite maruz kalan
bir bölgede kullanıyorsunuz. Mobil cihaz ve ana birimi anten veya
cep telefonu gibi parazit kaynaklarından uzağa yerleştiriniz.
{R} tuşuna basınca son
aranan numarayı
göstermiyor/aramıyor.
L Tekrar aranan numara 24 haneden uzundur. Numarayı manuel
olarak tekrar arayın.
Pilleri tam olarak şarj ettim,
ama 074 simgesi hala
yanıp sönüyor.
L Şarj kontaklarını temizleyiniz ve yeniden şarj ediniz (sayfa 5).
L Pilleri değiştirme zamanı geldi (sayfa 5).
Çağrı bilgisi ekranda
görünmüyor.
L Çağrı kimlik servisine abone olmalısınız.
14
TG1100TR(tr-tr).book Page 15 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Yararlı Bilgiler
Sorun
Neden & çözüm
PIN numarasını
hatırlamıyorum.
L PIN’i değiştirin. (sayfa 15)
Pillerin şarj edilmesi
Sorun
Neden & çözüm
Pilleri tam olarak şarj ettim
ancak çalışma süresi kısa
görünüyor.
L Pillerin kutuplarını (S, T) ve ünitenin iletken bölümlerini kuru bir
bezle siliniz.
Ahizenin tanıtılması
1 {j/OK} i “EL UNIT AYAR” i {>}
2 “KAYIT” i {>}
3 “E/UN KAYDET” i {>}
4 Ana birimde {x} tuşuna basınız ve yaklaşık
5
6
5 saniye süreyle basılı tutunuz.
L Tüm kayıtlı mobil cihazların zili çalmaya
başlarsa, durdurmak için {x} tuşuna
sonra adım 1’den itibaren tekrar
başlayınız.
L Prosedürün geri kalan kısmı 1 dakika
içinde tamamlanmalıdır.
Bir ana birim numarası seçmek için {e} ya
da {v} tuşuna basınız. i {>}
“BAZ PIN” görüntülenene kadar bekleyiniz.
i Ana birim PIN numarasını girin
(varsayılan: “0000”). i {>}
L PIN numaranızı unutursanız, bkz. sayfa
15.
L Bir onay sesi duyulur ve w yanıp sönmeyi
keser.
L w hala yanıp sönüyorsa, adım 1’den
itibaren tekrar başlayınız.
PIN’in değiştirilmesi
Mobil cihaz PIN numarası:
1 {j/OK} i “EL UNIT AYAR” i {>}
2 “DIGER SECENE” i {>}
3 “E/UN PIN DEG” i {>} i
{*}{7}{0}{0}{0}
4 Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını
giriniz.
5 Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını
tekrar giriniz. i {ih}
Ana birim PIN numarası:
1 {j/OK} i “BAZ AYARI” i {>}
2 {5} i {*}{7}{0}{0}{0}
3 Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını
giriniz.
4 Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını
tekrar giriniz. i {ih}
15
TG1100TR(tr-tr).book Page 16 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Yararlı Bilgiler
Özellikler
■ Standart: DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: Dijital Geliştirilmiş
Kablosuz İletişim)
■ Kanalların sayısı: 120 Dupleks Kanal
■ Frekans sınırı: 1.88 GHz –1.9 GHz
■ Çift prosedür: TDMA (Time Division Multiple
Access: Zaman Dilimli Çoklu Erişim)
■ Kanal mesafesi: 1,728 kHz
■ Bit oranı: 1,152 kbit/s
■ Modülasyon: GFSK (Gaussian Frequency
Shift Keying: Gauss Tipi Frekans Kaydırma)
■ RF iletim gücü: Yaklaşık 250 mW
■ Güç kaynağı: 220–240 V, 50 Hz
■ Güç tüketimi:
Ana birim:
Bekleme: Yaklaşık 3.5 W
Maksimum: Yaklaşık 9.2 W
■ İşletme şartları: 5 °C–40 °C, %20 –%80 bağıl
nem (kuru)
■ Boyutlar:
Ana birim: Yaklaşık 58 mm × 123 mm × 115 mm
Mobil cihaz: Yaklaşık 143 mm × 48 mm × 32 mm
■ Kütle (ağırlık):
Ana birim: Yaklaşık 180 g
Mobil cihaz: Yaklaşık 120 g
Not:
L Özellikler değiştirilebilir.
L Bu işletme talimatlarında kullanılan resimler
gerçek üründen belli ölçüde farklı olabilir.
L Üretici, ürünün kullanım talimatlarına ve ilgili
teknik standartlara uyulması koşuluyla, bu
ürün için 7 senelik kullanım süresi belirlemiştir.
‹THALATÇI F‹RMA:
Bağlantılar:
Elektrik kesintisi sırasında ünite çalışmaz.
Elektrik kesilmesine karşı koruma amacıyla aynı
hatta bir standart telefon bağlamanızı tavsiye
ederiz.
Duvara montaj
80 mm
Vidalar
Uygunluğu Değerlendiren kuruluş:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Tel: +4940 8549 3555
Faks: +4940 8549 3560
E-mail: [email protected]
Web: http://www.panasonic-tc.de
DoC Server: http://doc.panasonic.de
ithalatçı firma:
ELEKTRONiK SANAYi MÜMESSiLLiK VE TiC. A.Ş.
Gürsel Mahallesi Sevilen Sokak No:65 Ça¤layan 34400 ‹stanbul
Tel: (0212) 210 69 00 Pbx Faks: (0212) 210 59 48
16
Kağıthane Cad. Sevilen Sok. No:
65 Çağlayan – İSTANBUL
Tel: (0212) 210 69 00
Faks: (0212) 222 77 26
TG1100TR(tr-tr).book Page 17 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Yararlı Bilgiler
Uyumluluk beyanı formu
17
TG1100TR(tr-tr).book Page 18 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Yararlı Bilgiler
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan
Uyumluluk Beyannamesi
Döküman No: PCTP-060022
㩷
(Firmanın adı&adresi)
Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan
㩷
(Beyannamenin konusu)
(Ürün)
: Dijital Geliútirilmiú Kablosuz Telefon
(Ticari adı) : Panasonic
(Model Nr.) :
Ana Cihaz
KX-TG1100AR, KX-TG1100BL, KX-TG1100E, KX-TG1100FR,
KX-TG1100G, KX-TG1100GR, KX-TG1100JT, KX-TG1100NE,
KX-TG1100NL, KX-TG1100SL, KX-TG1100SP, KX-TG1100CE,
KX-TG1100FX, KX-TG1100HG, KX-TG1100PD, KX-TG1100TR, KX-TG1100SPD,
KX-TG1100SLD, KX-TG1100SLE
Taúınabilir ünite
AC adaptörlü
KX-TGA110E, KX-TGA110EX, KX-TGA110FX
: PQLV19E, PQLV19CE
(Menúei)
: Çin㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
Yukarıda açıklanan beyanname ürünü, aúa÷ıdaki AB yasaları ve ilgili standartların
gereksinimlerine uygundur
㩷
(Kurul direktifi)
(Uyumlu Standartlar)
:
:
1999/5/EC
EN301 489-01V1.4.1 (08-2002) EN301 489-06V1.8.1 (08-2002)
EN60950-1:2001; EN301 406V1.5.1 (07-2003),
EN50385:2002, EN 50360 :2001
㩷
ømzalayan:
Adı :
Ünvanı
Yayınlama
18
:
:
Nobuharu Akamine
Müdür
9 ùubat 2006
TG1100TR(tr-tr).book Page 19 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Notlar
19
TG1100TR(tr-tr).book Page 20 Thursday, June 5, 2008 5:33 PM
Eski Ekipman ve Pillerin Toplanması ve Elden Çıkarılması konusunda Kullanıcılar için Bilgiler
1
2
3
Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler üzerindeki bu semboller (1, 2, 3) kullanılmış elektrik ve
elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev atığı ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eder.
Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun kullanımı, düzeltimi ve geri dönüşümü için, lütfen onları
ulusal yasalarınıza ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC yönergelerine uygun toplama noktalarına götürün.
Bu ürünleri ve pilleri doğru bir şekilde elden çıkarmak suretiyle, değerli kaynakların korunmasına ve
uygunsuz atık işlemleri nedeni ile insan sağlığı üzerinde oluşabilecek her türlü muhtemel olumsuz
etkinin önlenmesine yardım edeceksiniz.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri kazanılması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ilgili yerel
yetkililer, atık işleme merkezleri veya ürünleri satın aldığınız satış noktası ile temas kurun.
Bu atıkların hatalı olarak elden çıkarılması durumunda ulusal yasalara göre cezalar uygulanabilir.
Avrupa Birliğindeki ticari kullanıcılar için
Eğer elektrik ve elektronik ekipmanı ıskartaya çıkarmayı arzu ediyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen
bayiniz veya satıcınız ile temas kurun.
Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerde elden çıkarma konusundaki bilgiler
Bu semboller (1, 2, 3) sadece Avrupa Birliğinde geçerlidir. Eğer bu malları ıskartaya çıkarmayı arzu
ediyorsanız, lütfen yerel yetkilileriniz veya bayileriniz ile temas kurun ve doğru elden çıkarma metodunu
sorun.
Pil sembolü için not (alttaki sembol örnekleri)
Bu sembol (2), (3) kimyasal bir sembol ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Bu durumda ilgili kimyasal
Yönerge ile düzenlenen gereksinimlere uyum sağlanır.
Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı Tel No: 444 33 34
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Telif Hakkı:
Bu materyalin telif hakkı Panasonic Communications Co., Ltd.’ye aittir ve sadece dahili kullanım için
çoğaltılabilir. Panasonic Communications Co., Ltd.’nin yazılı izni olmadan başka herhangi bir şekilde
kısmen veya tamamen çoğaltılması yasaktır.
© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
PQQX15248YA
DC0206DU2068

Similar documents

Doç Dr. Kadir Yıldız

Doç Dr. Kadir Yıldız alan içersinde alınan ortalama doz 33 mSv’dir. Alınan bu yüksek doz insanların kansere yakalanma toplam riskini yaklaşık %4 oranında artırıp; %20'den %24'e çıkarmıştır. Kazanın diğer ülke insanları...

More information