Provincie Vlaams-Brabant, Expertisecentrum

Comments

Transcription

Provincie Vlaams-Brabant, Expertisecentrum
20
donderdag 3 oktober 2013
donderdag 3 oktober 2013
MENSEN VAN BIJ ONS
Vrouwenploegen in touwtrekwedstrijd
KESTER
OETINGEN
Na een lange winterslaap in de discussie over uitstapregelingen voor parlementariërs gaat men «er dringend iets
aan doen». Mag ik het liedje ‘Wat een leven’ van Louis Neefs
(‘Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb...’) aanhalen?
Tekenschool succesvoller dan ooit
21
Erwin De Mulder, Ophasselt
Samenstelling
Katy Boels
«Hopelijk krijgt Nathan veel liefde waar hij nu is»
ASSEPOESTER De moeder van Nancy
zegt dat de euthanasie van haar kind haar
niets doet. Ze verklaart bovendien dat ze alles
wist van de verkrachtingen maar niets
ondernam omdat haar kind er niets over
zegde. Zij is de enige schuldige aan het rotleven
en de dood van Assepoester en hoort thuis in
de psychiatrie.
Wilfried De Clerck, Heverlee
ONBEGRIP Heel mijn lichaam kwam in
Tijdens de eerste indoor touwtrekwedstijd bij Smeets
in Kester namen ook enkele vrouwenploegen deel.
«Wij nemen gemiddeld zo’n drie keer per jaar aan zo’n
wedstrijd deel, dus dit is zuiver voor het plezier», aldus
Jozefien Lemaire, die aantrad met haar ploeg Kermis
Oudenaken uit Sint-Pieters-Leeuw. Voor de vrouwen
DWORP
van ‘De Bougiekes’ uit Bever was de inzet iets groter.
«Wijtrainenbijnaelkeweekennemenregelmatigdeel
aan wedstrijden», zegt Catherine Ostyn. «We hebben
ookalenkelebekersgewonnen,almoethetindeeerste
plaats wel leuk blijven.» Het toernooi in Kester telde
mee voor de Belgium Indoor Cup. Foto Colpaert (MCT)
DetekenschoolvanOetingen,eenafdelingvandeacademie van Liedekerke, kent dezer dagen veel succes.
Elke woensdag komen er heel wat kinderen les volgen.
Die komen voor een deel uit Galmaarden, waar de tekenacademie de deuren sloot. Maar ook de Gooikse
opstand toen ik vanmorgen het relaas las van
de moeder van Nathan. Het leven was heel
zwaar voor Nathan. Zij/hij kreeg geen hulp van
haar/zijn ouders, terwijl elk kind een veilig nest
verdient. Was het een lelijke baby? Ben jij dan
perfect? Dat is niemand. Geen verdriet ook nu?
Nee dat zal niet, mensen zoals zij hebben blijkbaar geen gevoelens. Hopelijk komt er een dag
dat ze berouw heeft... Deze vrouw is de naam
moeder onwaardig. Onbegrip langs mijn kant,
terwijl de ene vecht voor zijn kind, sluit de
andere een «hoofdstuk af». Nathan heeft de
strijd opgegeven. Kan je je voorstellen wat het
is om deze keuze te maken? Gelukkig zijn er
mensen die Nathan bijgestaan hebben in zijn
laatste momenten. Nathan, ik hoop dat je nu
gelukkig bent aan gene zijde. Het ga je goed op
je verdere reis. Met heel veel sympathie voor
Nathan en zijn vrienden.
Simone Geeraerts, Merksem
jeugd vindt zonder problemen de weg naar de tekenschool. Intussen werd het aantal lesuren gevoelig uitgebreid. Kinderen vanaf zes jaar worden er begeleid
door juf Veerle Jacobs. Meer informatie via de website
www.gooik.be. Foto Colpaert (MCT)
Jeugd FC Dworp bedankt spelers eerste ploeg
Invierdeprovincialestond
afgelopen weekend de
derby FC Dworp-KSV Alsemberg op het programma. De jeugdspelers van
FC Dworp kwamen langs
om de spelers van de eerste ploeg aan te moedigen. Zo bedankten ze hen
meteen ook omdat spelers van de eerste ploeg
elke week ook naar de
jeugdwedstrijden afzakkenomdematchentefluiten. Voor de gelegenheid
kwam ook Thomas Foket
naar het veld van FC
Dworp aan de Rilroheidestraat.Deprofspelerisafkomstig uit Sint-PietersLeeuw en is aan de slag bij
eersteklasserKVOostende.Dejeugdspelersenhet
talrijkopgekomenpubliek
zagendewedstrijdop een
gelijkspel (2-2) eindigen.
LAATSTE WOORDEN Zoek het goede
in mekaar, niet het slechte... Dat waren de laatste woorden van Nathan en een zin die zijn
moeder, een triestig vrouwmens, boven haar
bed mag hangen. Met open mond las ik wat ze
over Nathan zei. Ik wist niet dat er toch nog
zo’n mensen, zonder greintje respect, rondlopen. Rust in vrede, Nathan!
Nico Van Coillie, Staden
MONSTER (1) De moeder van ‘Nancy’
[email protected]
3535
Het Laatste Nieuws
Dialoog
Postbus 3535
1730Asse
Foto Mozkito (BKH)
MORGEN
bij Het Laatste Nieuws
XTRA MAGAZINE VAN
ö Wonen en werken in een
oude suikerfabriek
ö Porseleinkoning Piet Stockmans
ontwerpt textiel
ö Vrolijke kleuren tegen de crisis
Antwerpen & Limbur
g | 4 oktober 2013 | nr.73
ö Megavino kijkt naar
boeiend Spanje
INTERIEUR
UIT JE STREEK
Onze tips voor
Dag van de Architectuur
AGENDA
Virtuele reis in Red Star
)
Line Museum (Antwerpen
LEUVEN
Provincie engageert zich voor dementie
De provincie Vlaams-Brabant ondertekende maandag de engagementsverklaring ‘Vergeet dementie, onthou
mens’. Dat is een verbintenis om een
genuanceerdbeeldvandementieuitte
dragen. «In Vlaams-Brabant wonen
ruim250.000zestigplussers»,zegtgedeputeerdeMoniqueSwinnen.«Tegen
2025 zullen dat er 320.000 zijn. De
meesten onder hen stellen het goed,
maar een beperkt aantal vraagt wel
zorg.Eneenaandoeningdievaakvoorkomt,isdementie.Opditogenbliktreft
dienaarschatting19.000Vlaams-Brabanders en dat aantal zal door de vergrijzing nog sterk toenemen.» De ondertekening werd bijgewoond door
Rudi De Belle en Griet Robberechts, de
directeurs van woonzorgcentrum De
Wingerd en woonzorgnet Dijleland.
Op de bladzijde
Dialoog maken we
graag plaats voor
uw mening.
Vermeld altijd uw
naam, adres en
telefoonnummer. Beëindig uw sms met uw
naam en postcode.
Foto Vertommen (KBH)
GOOIK
Open Vld stelt nieuw partijbestuur voor
De Gooikse afdeling
van Open Vld koos
een nieuw bestuur.
De laatste maanden
zag de partij dan ook
enkele belangrijke
personenvertrekken.
Kersvers voorzitter
Laeticia Ceci wilde
danookmeteensterke ploeg naar buiten
komen. Het vernieuwde
bestuur
wordt voorts gevormd door Donald
Stockmans, Nancy
Tielemans en Nicky
Bellemans.
MONSTER (3) De moeder van Nathan is
een monster. Het is alsof ze haar kind, Nancy,
direct na haar geboorte heeft vermoord.
Vercruyssen, Vorselaar
ZONDER LIEFDE Als vader en voke
(grootvader) viel mijn mond toch open over het
verhaal van die vrouw, de moe... van Nancy.
Want we moeten eerlijk zijn, dat woord
moeder kan ik niet voluit schrijven. Ik kan niet
begrijpen dat je zoiets kan vertellen over uw
eigen kind. Laat staan dat ik begrip kan opbrengen voor wat er nog allemaal gebeurde.
Voor Nancy moet het verschrikkelijk geweest
Niet stoer Ik zie niet in wat er zo
stoer is aan een perfect geïntegreerde
jongen terug te sturen naar een door
Amerikanen en Russen kapotgeschoten
land. Akkoord, hij heeft een misstap
begaan. Maar iemand verbannen naar
een gevaarlijk land dat het zijne niet
meer is... Dat is er over, men had tenminste een pardon kunnen overwegen.
Joris Buysse, Lokeren
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Christian Van Thillo
Brusselsesteenweg 347
1730 Kobbegem
HOOFDREDACTIE
Margot Moeseke
Wim Verhoeven
PA
dit hele verhaal van Nathan en dat is de
moeder.
Hilde Ons
Bravo Maggie Proficiat aan
Maggie De Block voor haar consequente houding in de zaak van Navid Sharifi.
De wet moet nageleefd worden. Dit had
al langer moeten gebeuren. Wanneer
komt er ook een efficiënte aanpak voor
alle nieuwe Belgen en illegalen die door
de mazen van het net glippen als het om
‘kleine criminaliteit’ gaat.
Noël De Maesschalck, Sint-Amandsberg
GEDELEGEERD BESTUURDER
Christian Van Thillo
ALGEMEEN DIRECTEUR
Rudy Bertels
DIRECTEUR UITGEVER
Paul Daenen - Jaak Smeets
zijn: opgroeien zonder liefde. Aan die mevrouw
die haar kind een monster noemde: zou het
niet andersom zijn?
Jos Jacobs, O-L-Vrouw-Waver
RUST Hoe durft een moeder zo over haar
kind spreken? Welke moeder zegt dat ze een
monster kreeg? Vele koppels willen zo graag
een kindje waar ze heel gelukkig mee zouden
zijn. Mijn haar komt recht bij wat die moeder
allemaal vertelt. Rust nu maar in vrede,
Nathan.
Katrien Delaere, Harelbeke
GEEN MOEDER Deze vrouw verdient het
niet moeder te worden genoemd. Ze had haar
dochter 44 jaar geleden beter afgestaan. Dan
had Nancy tenminste een waardig leven
gehad. Geen enkel kind verdient zo’n ouders,
en dat terwijl er zoveel koppels ongewild
kinderloos zijn.
S.V.H., Sint-Niklaas
MISDADIG Hopelijk grijpt het parket hier
MONSTER (2) Er is maar één monster in
Navid N-VA een rechtse partij? In de
zaak van de uitwijzing van Navid hebben ze zich gedragen als een groene die
beweert dat hij niet van bomen houdt.
S.K., Brecht
Foto Colpaert (MCT)
Niet te missen!
02/454 28 31
( Nathan) baarde een monster. Het enige
monster blijkt zij te zijn.
Marc Verholen, Mechelen
Na het nieuws
over de dood van
Nathan Verhelst,
die euthanasie
kreeg na een mislukte geslachtsoperatie,brachten
we in de woensdagkrant
de
schrijnende reactie
van
zijn
moeder. «De dood
van Nancy doet me niks. Ik voel geen verdriet, geen twijfel of berouw. We hebben
nooit een band gehad, dus kon die ook niet
verbroken worden.» Foto PN
in. Dit is volgens mij een geval van onvrijwillige
slagen en verwondingen met de dood tot
gevolg. Deze vrouw zette een kind op de
wereld dat ze te lelijk vond. Ze liet het meisje
bovendien misbruiken door haar goden van
zoons.
Willy De Neef, Buggenhout
HARTELOOS Door gebrek aan moederliefde is een prachtig mens moeten sterven...
Hoe harteloos kan men zijn? Ieder kind dat
geboren wordt, is prachtig... Jongen of meisje,
wat maakt het uit? Ik hoop dat Nathan veel
liefde krijgt waar hij nu is...
Kristine R., Wetteren
MEDELEVEN Mevrouw, u bent de naam
moeder niet waardig! Hoe kun je je eigen kind
een monster noemen, hoe durf je? Besef je wel
dat je dochter Nancy hieronder heeft geleden?
Besef je dat je zoon je hard nodig had? Goed dat
mensen als Nathan euthanasie kunnen krijgen,
zo moeten zij zich niet voor de trein werpen.
Mijn medeleven aan de vrienden van Nathan.
Door jullie zag hij toch soms de zon. Nathan, je
hebt me diep geraakt jongen!
Vera Pulmans, Molenstede
GEEN WOORDEN «De dood van Nancy
doet mij niks», zegt de moeder. Afschuwelijk,
verwerpelijk. Ik vind geen woorden om dit
drama te omschrijven. Wat voor een moeder...
De broers pleegden misbruik. Kan hier niet
gerechtelijk tegen opgetreden worden? Enkele
bladzijden verderop in de krant lezen we dat
een vrouw voor de rechter is gedaagd omdat
ze een leeg blikje op straat gooide.
Frans D'Herde, Haaltert
ZWART OF WIT Lieve Nathan, rust in
vrede. Er zijn mama’s die alles proberen om een
kind te krijgen. Je kind aanvaard je, of het nu
zwart of wit is, een jongen of een meisje, lelijk
of mooi. Het is een levend wezen.
Pat Deleebeeck, Berchem
MOEDER ZIJN Met tranen in de ogen las
ik de reactie van de moeder van Nathan. Dat er
zo’n slechte mensen rondlopen, kan ik niet
begrijpen. ‘Moeder zijn’ en van je kinderen
houden en hen beschermen, dat is het mooiste
geschenk op aarde. Een moeder.
Marleen Delmulle, Waregem
moment nog echt liefdevolle mensen om zich
heen, die hem wel graag zagen. Moge je nu de
rust en liefde vinden, Nathan.
Martine Fiers, Knokke-Heist
RESPECTLOOS Wat een slecht mens, de
moeder van Nathan. Ze heeft hem helemaal
kapot gemaakt. Dat is geen moeder, maar een
monster. Totaal respectloos.
Anita Maris, Diest
RILLINGEN Koude rillingen bij het lezen
van de reactie van de moeder van Nathan op
diens overlijden. Ze vond haar eigen kind zo
lelijk, alsof ze een monster op de wereld had
gezet. Zelfs van het misbruik door haar eigen
broers waarvan moeder op de hoogte was,
durft ze nog de schuld bij Nathan leggen. Wie is
hier eigenlijk het monster?
Christine Haegeman, Brakel
MEDELIJDEN Wat een treurmare, goed
uitgelegd door Peter Verbruggen. Ik ben niet
voor euthanasie maar heb medelijden. Hoe
somber en droevig is het niet? Een moeder die
haar baby te lelijk vond, terwijl de foto’s in de
krant bewijzen dat het meisje er absoluut goed
uitzag.
Charly Vanhoof, Borgerhout
GRUWELIJK Ik denk dat de moeder van
Nathan Verhelst zelf een spook en een monster
is. Je eigen kind zo verstoten. Gruwelijker kan
een moeder niet zijn.
Monique Poppe, Torhout
INTRIEST Zo intriest, het verhaal van
Nathan. Hoe kan een moeder het kind dat ze
heeft gedragen niet graag zien? Hoe lelijk het
(volgens de mama) ook is. Nathan, het ga je
goed. Mijn medeleven aan zijn vrienden.
Martine Fierens, Linden
STAAN LUISTEREN De reactie van
Nathans moeder op zijn trieste dood deed mij
huiveren. Volgens mij is hier de verkeerde
gestorven. Want de wereld is beter af met
mensen zoals Nathan, die het hart op de juiste
plaats hebben. Aan de deur staan luisteren als
je dochter misbruikt wordt door haar broers en
niet ingrijpen, daar word ik misselijk van. Ik zou
mij doodschamen.
Lutgarde Vanderwegen, Bierbeek
MOEDERHART Mijn moederhart kromp
ineen toen ik de woorden las van Nathan
(Nancy) zijn moeder. Ze had naar eigen zeggen
een monster gebaard, en zijn dood deed haar
niets. Welke moeder zegt zoiets? Dit zegt veel
over haar. Er bestaat niets mooier dan je eigen
kind in de armen te sluiten en te overladen met
liefde. Een geluk had Nathan op het laatste
«IKWASEEN
LELIJKMONSTEREN
MAMAVOCHTVOORMIJ»
I
k ben werkelijk geschokt door de
wrede reactie van de moeder van
Nathan. Zelf was ik een klein, lelijk
en doodziek monster, doch nooit ofte
nooit heeft mijn moeder zich voor mij
geschaamd. Integendeel. Van mijn
geboorte tot mijn 18 jaar heb ik hoofdzakelijkinziekenhuizengeleefd.Ikhad
astma, maar ook heel zware eczeem
waar op de koop toe ook nog eens
zwarte zalf op moest. Ik herinner me
dat mensen op een kermis zegden:
«Hoe kunt ge met zoiets buiten
komen». Mijn moeder draaide zich om
en zei dat ik evenveel rechten had als
iemand anders. Als een leeuwin heeft
zijvoormijgevochten.IkwaszoslechthorenddatzemeinHasseltbijdedoofstommenwildenzetten.Opdatiktoch
zou kunnen leren spreken, stuurde
moedermenaarNederland.Inmiddels
ben ik 58 en mijn moeder 88, en nog
altijd is ze om mij bekommerd.
Lucien Froidmont, Tongeren
Seksistische folder Misschien is
het beter crèches als speelgoed op de
markt te brengen, dan leren meisjes nu
al hun kinderen (poppen) dadelijk na de
geboorte in handen van vreemden te
geven. Als ze nog met poppen mogen
spelen, tenminste...
Els Hulsmans, Hasselt
Di Rupo «Belastingen zorgen voor
welvaart», aldus premier Di Rupo tijdens een gastcollege aan de UGent...
Spijtig dat degenen met de grootste
welvaart het minst belastingen betalen.
Van Cauter, Erpe-Mere
Tom Waes Met veel interesse keek
ik naar de rondreis van Tom Waes in
Iran. Grote ontgoocheling! Het enige
wat telt is Tom tonen en een verkeerd
beeld ophangen van het land. In 2001
reisde ik door het wondermooie Iran. Ik
voelde me 100% veilig. Mijn gids liet mij
grote vrijheid. Vaak kon ik met de bevolking praten. Ik nam binnenlandse vluchten, maar kijk, ik leef nog!
M.P., Lierde
INFO
REDACTIES
ADVERTENTIES
ABONNEMENT
BANKREKENINGEN
ALGEMEEN NUMMER
02/454 22 11
NATIONALE REDACTIE
[email protected] -fax: 02/454 28 31
REGIONALE REDACTIE
[email protected] fax: 02/454 28 26
VIA POST
12 maanden : 299 euro
domiciliëring 1 maand : 24,9 euro
voor alle tarieven : www.hln.be/
abonnement
KBC :
BE27 4324 0150 5173
Brusselsesteenweg 347
1730 Kobbegem
ADVERTENTIES
tel: 02/454 22 15
fax: 02/454 23 91
Vragen over promotieacties:
[email protected]
SPORTREDACTIE
tel: 02/454 23 11 -fax: 02/454 23 46
REGIONALE ADVERTENTIES
tel: 02/454 22 33
fax: 02/454 22 43
(KREDBEBB)
BNP Fortis :
BE70 2930 3288 0025
(GEBABEBB)
www.hln.be/lezersservice
tel: 02/454 25 90 - fax: 02/454 28 32
Gedrukt door
B.T.W. BE 0403.506.340
OPLAGE
340.235 ex.