Woord vooraf…………………………..

Comments

Transcription

Woord vooraf…………………………..
Nieuwe website ………….…………blz. 43
Woord vooraf…………………………..blz. 2
Aanmeldingen ………….…………blz. 3
Project gezonde school ……………blz. 4
De Debatwedstrijd………………..blz...5
Toutachamon………………………..blz. 7
Toneelstuk Bedrog………………blz.9
Eindexamen-expositie……………blz.11
Griekse middag klas 2GA1……blz.13
Verslagen stedenreizen …….....blz.14
Technasium…………………..…...blz. 31
Bericht Centrale Ouderraad….blz.36
Verslag reis naar Bath..…….…blz.38
1
WOORD VOORAF
Dit april nummer van Keizer Karel Contact bevat net als het kerstnummer een reeks
zeer actuele onderwerpen.
Anderhalve week geleden gingen meer dan 300 leerlingen uit 5 vwo op stedenreis
naar 6 Europese steden, Griekenland en Istanbul. Voor het eerst vond er ook een
reis naar Bath plaats voor 3 gymnasium. Alle groepen hebben hun best gedaan om
een beeldend verslag te maken voor ouders en medewerkers. De groepen hebben
een fantastische reis gemaakt en veel leerlingen beschouwen deze activiteit als het
hoogtepunt van hun schoolperiode. De reis naar Bath is voor het eerst georganiseerd
in het kader van Cambridge English en wordt gezien als een groot succes. Wij hopen
dat de leerlingen ervan hebben genoten en er ook veel van hebben opgepikt.
Inmiddels hebben we de periode van Open Dagen en werving van nieuwe leerlingen
weer achter de rug. Volgend jaar zullen we rond de 290 nieuwe leerlingen mogen
begroeten in klas 1 verdeeld over 10 brugklassen. Naast verslagen van verschillende
andere activiteiten uit de afgelopen periode ook een oproep aan ouders om
expertbegeleider te worden van een meesterproef in 6 vwo voor leerlingen die een
Technasiumdiploma willen halen. Misschien is het iets voor u of weet u iemand die
aan het profiel voldoet?
Direct na de meivakantie starten de examens voor 5 havo en 6 vwo. Wij wensen
ouders veel sterkte de komende tijd om hun kinderen te begeleiden en te steunen in
de spannende periode van het Centrale Examen, waarvan het eerste tijdvak loopt
van 13 tot en met 29 mei. We hopen dat onze leerlingen er helemaal klaar voor zijn
na de examentrainingen van de afgelopen weken. Er valt natuurlijk nog wel het één
en ander te leren en na te kijken, voordat het examen echt begint. De leerlingen
wensen wij ook alvast veel sterkte toe.
De meivakantie staat voor de deur. Namens medewerkers wens ik u een hele fijne
en zonnige vakantie toe.
Elisabeth Pels Rijcken
Rector
TERUG NAAR TOP
2
AANMELDINGEN NIEUW SCHOOLJAAR
Beste Ouders,
Inmiddels is de tweede ronde inschrijvingen achter de rug en kunnen wij het nieuwe
schooljaar weer starten met een mooi aantal leerlingen in tien brugklassen . In de
eerste ronde hadden wij direct veel aanmeldingen voor het Technasium en
gymnasium.
Voor de andere afdelingen was het dit jaar even anders dan wij gewend zijn. De
belangstelling in de eerste ronde was wat minder dan andere jaren. De reden hiervan
was, zo bleek, dat er veel belangstelling was voor het Amstelveen College. Met een
spiksplinternieuw gebouw aan de Sportlaan vanaf augustus 2013 was dat te
verwachten. Het heeft ertoe geleid dat zij fors moesten loten. De uitgelote leerlingen
hebben zich vervolgens mooi over het Hermann Wesselink College en Keizer Karel
College verdeeld.
Vorige week donderdag hebben wij een voorlichtingsavond tweede ronde gehouden
voor alle uitgelote leerlingen. Later op dezelfde avond heeft het HWC dat ook
gedaan. Wij hebben vervolgens beiden op onze websites gepubliceerd hoeveel
plekken wij nog beschikbaar hadden en per dag bijgehouden hoeveel aanmeldingen
er waren voor de verschillende afdelingen. Dat is zo zelfregulerend geweest dat wij
gelukkig in de tweede ronde alle leerlingen konden plaatsen.
Wij zijn er zeker van dat de leerlingen geen spijt zullen hebben van hun (soms
tweede) keuze voor het Keizer Karel College.
Nanda Marrenga-Faber
Conrector
TERUG NAAR TOP
3
Project “Gezonde school en genotmiddelen”
Van alle middelbare scholieren in Nederland rookt 13%, 8% blowt wel eens een 44%
drinkt regelmatig alcohol. En dat terwijl roken en alcohol bij wet verboden zijn onder
de 16 jaar. Drie op de tien middelbare scholieren die alcohol drinken, drinken bij die
gelegenheid meer dan vijf drankjes. De spoedeisende hulp publiceert jaarlijks cijfers
over “comazuipers”. Het alcoholpromillage van de comazuipers in de leeftijd 11 t/m
17 jaar ligt meestal tussen 1,3 en 1,8. Dit komt neer op 7 tot 9 glazen. En als je
daarbij ook nog bedenkt dat 87% van de scholieren vindt dat hij/zij niet te veel drinkt,
dan is duidelijk dat het gebruik voor sommige kinderen zorgelijk is.
Goede voorlichting aan kinderen en ouders is hierbij van groot belang. Daarom
hebben wij voor de onderbouw het project “gezonde school en genotmiddelen”
gehad. Aan de hand van een digitaal lespakket van het Trimbos-instituut hebben de
mentoren deze voorlichting verzorgd. In klas 1 was het thema “roken”, in leerjaar
twee “alcohol” en de derde klassers kregen voorlichting over “blowen”.
De ouders waren uitgenodigd op een thema-avond over alcohol en blowen. Op 12
maart verzorgde Leo Clarijs, preventiemedewerker van de stichting Brijder
verslavingszorg, het informatieve deel. Twee acteurs speelden vervolgens twee
interactieve scenes: “dochter van 15 komt thuis na een frisfeest en heeft alcohol
gedronken” en “moeder vindt een zakje wiet in de broekzak van haar 16-jarige zoon”.
Hoe ga je als ouders het gesprek aan? De aanwezige ouders konden de acteurs
aanwijzingen geven. Die werden vervolgens nagespeeld.
Een ouder verwoordde de avond als volgt: “Ik heb toch veel nieuwe informatie
gehoord, ook al dacht ik dat ik alles al wist. Ik hoop alleen dat ik zo‟n gesprek nooit in
het echt hoef te voeren.”
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u informatie vinden op www.brijder.nl . U kunt
ook contact opnemen met Leo Clarijs: [email protected]
Martin de Jong
TERUG NAAR TOP
4
DE DEBATWEDSTRIJD
Het is woensdag 20 maart 2013. Vandaag hebben we een debatwedstrijd. Het
Nederlands Debat Instituut heeft ons d.m.v. twee debattrainingen goed voorbereid op
deze wedstrijd. Echter, nadat we gearriveerd waren bleek dat de regels behoorlijk
afweken van wat ons aangeleerd was door het Nederlands Debat Instituut; dit was
natuurlijk een enorme domper.
De wedstrijd is begonnen. Het KKC is fris uit de startblokken geschoten, en sleept
punt na punt binnen. Het lijkt erop alsof het HWC en het Amstelveen College nog niet
helemaal wakker zijn. Maar plots komt het HWC ijzersterk terug en begint aan een
ware inhaalslag. De strijd is nu echt losgebarsten. Ondanks dat de loting niet erg
gunstig uitpakte voor het KKC, wist het in de debatten menigeen te overtuigen.
Hoewel het HWC alles behalve afzwakte, leek iedereen er wel van overtuigd dat het
KKC dit varkentje wel even ging wassen.
Maar toen kwam de uitslag. Eigenlijk leek de spanning geheel uit de wedstrijd te zijn
verdwenen; ook wegens de fraude die het HWC al in het eerste debat had gepleegd
(een spiekbriefje tijdens de speech). Maar toen kwam de op één na grootste
verrassing van de avond (de grootste verassing was dat de spelregels afweken): het
HWC had gewonnen met één punt verschil (natuurlijk wegens het 50-jarig bestaan
van de school, wat wij ten zeerste betreuren, naar onze mening behoort de jury
objectief te zijn).
Als we op dit moment terugkijken naar wat voor ons een heuglijke avond had moeten
worden, kunnen we toch gedeeltelijk trots zijn op onze fantastische prestatie,
individueel, maar ook als team. Dit bleek ook tijdens de uitreiking van diverse
oorkondes; zo wisten wij de oorkondes voor „Het beste team‟ en voor „de beste
uitspraak‟ in de wacht te slepen (wat ons niveau van de betreffende avond uitermate
goed weerspiegelt).
Al met al zijn we allemaal een ervaring rijker, en hiervoor willen wij natuurlijk het
Nederlands Debat Instituut en de Rotary hartelijk bedanken. Helaas blijft het hierbij
voor dit jaar, als het om debatteren gaat.
“Ook Nederland heeft een beetje socialisme nodig” ___Thijs de Jeu
Door Yinghao Dai en Peter Stuijt
5
Stefan Toth van Amstelveen web heeft de volgende reportage gemaakt:
http://www.amstelveenweb.com/nieuws-HWC-won-het-6de-Rotary-Leerlingendebatin-Amstel&newsid=201489762
TERUG NAAR TOP
6
TOETANCHAMON
Op dinsdag 2 april zijn we naar de Toetanchamon expositie in Amsterdam geweest. Bij de
expositie kregen we een audiogids met uitleg over Toetanchamon en zijn schatten. Wij
vonden het erg interessant dus willen wij er graag iets over vertellen.
De geschiedenis van Toetanchamon
Toetanchamon werd geboren rond 1340 v.C. in Egypte, Thebe. Hij was de zoon van Koning
Echnaton, die getrouwd was met Nefertete. Zij was
hoogstwaarschijnlijk niet de echte moeder van Toetanchamon. De
oorspronkelijke naam van Toetanchamon was Toetanchaton,
vernoemd naar de Egyptische god Aton. Later veranderde hij die
naam in Toetanchamon, wat levend evenbeeld van Amon betekent,
die toen oppergod was. Zijn vader stierf op 37 jarige leeftijd,
Egyptologen vermoeden dat hij is vermoord. Daardoor kwam
Toetanchamon al op 9 jarige leeftijd aan de macht. Ook hij stierf al
heel jong, op 19 jarige leeftijd. Hij werd samen met allemaal kostbare
schatten begraven in het dal der Koningen.
Dit hebben wij geleerd in een film die we te zien kregen in de
expositie over Toetanchamon. Wij vinden het bijzonder dat we nu
nog zoveel weten over het verleden van Toetanchamon, alleen
omdat zijn graftombe is gevonden.
Howard Carter
Howard Carter werd geboren in 1874 en stierf in
1939. Als kind droomde hij er al van om Archeoloog
te worden in Egypte. Zijn droom kwam uit. Hij
probeerde in Egypte de graftombe van Farao
Toetanchamon te vinden. Maar het wilde niet
lukken, hij had niet genoeg geld en hij vermoedde
dat het graf in het dal der Koningen lag, waarvoor hij
geen vergunning had. Hij moest bijna gedwongen
stoppen, maar toen ontmoette hij een rijke man,
Lord Carnavon. Deze wilde Howard helpen en
betaalde alles, inclusief een vergunning voor het dal der Koningen. Jarenlang zochten ze
naar het graf, maar tevergeefs. Bijna wilde Carnavon het opgeven en de dure betalingen
stoppen, maar Howard wist het zeker, het graf moest hier zijn, en ze gingen door. Tot
iemand een traptrede vond die naar de ingang van het graf leidde. Het lukte ze de ingang te
openen en wat ze toen zagen waren de mooiste schatten die ze ooit hadden gezien.
Ook dit hebben we geleerd in de film. Wij bewonderen het doorzettingsvermogen van
Howard Carter, want hij bleef erin geloven, met resultaat.
7
De schatten van Toetanchamon
Het graf van Toetanchamon is het enige graf ooit dat werd gevonden met alle
schatten er nog in. De hele voorkamer stond volgestapeld met kostbaarheden.
Twee ka-beelden bewaakten de kamer. Voor de grafkamer stonden vier
vergulde schrijnen die in elkaar pasten. De doodskist van Toetanchamon
bestond ook uit meerdere in elkaar passende doodskisten. De mummie droeg
het bekende dodenmasker.
Alle originele schatten staan tentoongesteld in het museum van Caïro. Alle
schatten die in deze expositie staan, zijn exacte replica‟s en dus ook erg
kostbaar.
Onze mening over de expositie
Wij vonden de expositie erg interessant. We hebben bewondering voor de mooie schatten en
we vonden het leuk om te zien hoe Howard Carter het graf voor het eerst zag. Een nadeel
vonden wij alleen dat de audiogids een beetje langdradig was en het dus saai was om naar
te luisteren, maar om te zien was het heel mooi. We hebben tijdens deze excursie veel
geleerd over Toetanchamon en het oude Egypte.
Door: Daphne Ruiter & Gwyneth Pechler
TERUG NAAR TOP
8
TONEELSTUK Bedrog
Op 26 maart jl. hebben de leerlingen van klas 2G1 & 2GG1 een toneelstuk
opgevoerd waaraan ze de laatste twee weken hadden gewerkt. Dit was het laatste
onderdeel van de tweede periode „Denken en Doen‟. Als afsluiting hebben de
leerlingen zelf een toneelstuk geschreven. Het thema was: gedrag.
Het was heel leuk om naar de toneelstukken te kijken, omdat het leuke verhalen
waren en er goed werd geacteerd. Ook was het leuk, omdat het steeds andere
leerlingen waren. Alle groepjes hadden hun best gedaan om een echt goed stuk
neer te zetten. Er waren mooie kostuums en veel attributen. Geen van de verhalen
leek op elkaar! Het was heel gezellig met de twee klassen samen en er was ook
lekker drinken geregeld. De tijd vloog voorbij.
Vanaf 16.00 uur begonnen de opvoeringen.
De eerste opvoering was van Kes en Co met een toneelstuk over een moord die door
een detective wordt opgelost, waarin het eerst onschuldige meisje Rosa de
moordenaar blijkt te zijn. Het was een erg leuk begin met een goed script.
Daarna kwam het toneelstuk van Renée en Co, dat over een talkshow ging met als
onderwerp een eerder uitgevoerde grap. Ook een goed toneelstuk, met erg
overtuigende spelers en een serieus onderwerp.
Het laatste toneelstuk was van Rafaël en Co. Dit ging over het geloof in Sinterklaas,
waarin de kinderen uiteindelijk de waarheid wordt verteld. Heel leuk, ook omdat ze
het Sinterklaas Journaal nadeden met behulp van een filmpje.
Aan het einde hielp iedereen opruimen. Het was een erg leuke show met veel goede
en originele toneelstukken. Het was erg leuk om naar de toneelstukken te kijken, ze
varieerden op allerlei gebieden. Het was ook leuk om te zien dat ze met betrekkelijk
weinig middelen toch een hele leuke voorstelling neer konden zetten. Ook vond ik
het leuk dat iedereen iets heel anders had bedacht bij precies dezelfde opdracht.
9
Graag willen hierbij mevrouw Van Cann en meneer Rommens bedanken voor de
leuke lessen!
Job Siegmann, Sándor Mahieu , Veronique Boon,
Klas 2G1 Vak: D&D
TERUG NAAR TOP
10
EINDEXAMENEXPOSITIE
Keizer Karel College
Verbeelding is belangrijker dan kennis [Albert Einstein]
Op de jaarlijkse eindexamenexpo van het vak Kunst Beeldend, die plaatsvond op woensdag
27 maart, was de verbeelding waarover Einstein sprak in ruime mate te zien. Hier
exposeerden de eindexamenleerlingen drie werken in verschillende technieken met een link
naar het theorievak Kunst Algemeen. Zo waren er onder andere symbolische keramische
stillevens die verwezen naar de 17e eeuw en kleurige schilderijen van voedsel met Pop Art
als inspiratiebron te zien. De expositie werd geopend door Frouwke van Leeuwen,
afdelingsleider van 2, 3 en 4 gymnasium, technasium en was mede door haar mooie
toespraak en de grote opkomst een groot succes.
De leerlingen hebben heel hard gewerkt om alles af te krijgen. Ze waren vaak nog buiten de
lessen om in het lokaal te vinden of hebben thuis veel werk verzet. Een 9 tot 5 mentaliteit is
nou eenmaal niets voor een kunstenaar! Wij als docenten waren trots om te zien dat zo veel
leerlingen hebben bereikt waar we ze zich zoveel jaar op hebben geprobeerd voor te
bereiden. Ze hebben niet alleen laten zien dat ze de verschillende technieken beheersen,
maar ook dat ze in staat zijn een eigen concept vorm te geven in een kunstwerk dat een
uiting is van hun eigen belevingswereld. En wát een verschillende en interessante
belevingswerelden waren er te zien! Een aantal werken zou in een galerie zeker niet
misstaan.
11
Met veel vertrouwen sturen we onze „kunstenaars‟ de wijde wereld in, met het vertrouwen
dat het kunstvak eraan heeft bijgedragen dat ze beter kijken en luisteren naar de wereld om
hen heen en dat ze kritische, bedachtzame mensen worden met gevoel voor schoonheid en
harmonie. We wensen ze veel geluk!
Namens de sectie Kunst Beeldend:
Machteld Arbeel
TERUG NAAR TOP
12
GRIEKSE MIDDAG VOOR KLAS 2GA1
In plaats van een „gewone‟ les kregen de leerlingen van 2GA1 een hele bijzondere
les!
γειά σου! (= HALLO in het Grieks). Wij zijn Sophie en Djin en wij zitten in klas 2GA1
van het gymnasium. Laatst hebben wij een hele leuke Griekse middag gehouden
onder leiding van onze docente Grieks, mevrouw de Groot. We hebben Grieks
gegeten, Grieks gedanst en een traditioneel Grieks lied geleerd. We willen hier graag
een stukje over vertellen.
Iedereen uit de klas moest iets Grieks te eten meenemen. Er was onder andere
Griekse brownie, Griekse cake en baklava. Dit was erg lekker. Iedereen kon pakken
wat hij wilde terwijl we Griekse woordjes leerden: we leerden hoe je 'hallo' in het
Grieks zegt (γειά σου), hoe je 'ja' in het Grieks zegt (ναί) en hoe je 'nee' zegt in het
Grieks (όχι). Het grappige is dat je 'ja' in het Grieks uitspreekt als 'neh', dus als je als
Nederlander in Griekenland bent, moet je goed opletten of iemand „ja‟ of „nee‟ zegt ;).
Wij vonden het erg leuk om een paar Griekse woordjes te leren.
Na de woordjes en het eten hebben we een traditioneel Grieks lied geleerd dat we
ook een paar keer hebben gezongen. Het lied heet 'Sto Periali' en het is een
traditioneel Grieks volkslied.
Toen we het lied hadden geleerd en een paar keer hadden gezongen, gingen we
twee echte Griekse dansen leren. Mevrouw Bruins (onze docente Latijn) deed nu ook
mee. Het was erg leuk om de dansen te leren en om met z'n allen te dansen. Het
leidde soms ook tot veel hilariteit omdat we met z'n allen in een grote kring dansten
en soms liepen mensen sneller dan anderen en raakten we in de knoop ;).
Wij vonden de Griekse middag erg leuk en we hopen dat er nog een Griekse middag
komt .
Sophie Voorhuijzen & Djin Kastje (2GA1)
TERUG NAAR TOP
13
VERSLAGEN STEDENREIZEN LEERJAAR
EN 5 VWO
BARCELONA (1)
Een flitsbericht uit Barcelona. Na alleen maar zonovergoten dagen, zonder een spat
regen en alleen maar blije mensen om ons heen, kan onze week niet meer stuk.
Fietstocht overleefd en plekjes ontdekt die velen die dit lezen nog nooit hebben
gezien, was dit een superleuke ervaring met veel tekst en uitleg. In park Guell
genoten van zon, muziek, een solo optreden van Max, spierpijn in de kuiten, paella
en ensalada en daarna de leukste gymles ooit (volleybal, rugby, voetbal, frisbee op
het strand) en daarna naar bed. Gisteren de bus in, op naar Gerona, een
middeleeuws stadje, daarna naar het mega bizarre museum van Dali (menigeen
vond dit het meest verrassende museum dat men ooit had betreden) en daarna de
voetbalwedstrijd FC Barcelona kijken, onderwijl pizza etend en af en toe meebrullend
als de bal er net naast zat. Slenteren naar de Ramblas, nog wat chillen en naar bed.
Hedenmorgen begonnen in de overdekte markt, een drukte van jewelste met de
meest vreemde vis, groente en worsten, daarna naar Arenas, de voormalige Plaza
de Toros. Klimmen naar Pueblo Español met tekst en uitleg (wel allemaal een beetje
gammel) en tot slot naar het strand waar een enkeling zich heeft gewaagd aan een
lenteduik. Tijd voor even shoppen en zo op naar de tapas en nog een potje swingen.
Morgen afsluiten met Camp Nou en nog wat cadeautjes kopen voor het thuisfront.
Jongens Barcelona is top, wacht maar tot jullie onze rode koppen zien.
Buenas noches a todos,
Barcelonaboys en girls
TERUG NAAR TOP
BARCELONA (2)
Dit jaar viel de stedenreis vroeg in het voorjaar, duimen voor het weer! Wat een
geluk, op maandagmiddag rond een uur of vier scheen het zonnetje en de rest van
de week is die blijven schijnen voor een groep van 30 leerlingen uit 5VWO en 3
begeleiders.
Na aankomst, de koffers in het uitermate centraal en prettige hostal afgegeven,
paspoorten ingenomen en daarna wandelen naar het parque Ciutadela, de Barrio
Gótico en naar de Ramblas. In het park is de eerste groepsfoto gemaakt. Op de
Plaza Reial gegeten en een flamencoshow bezocht. Menigeen realiseerde zich dat
flamenco topsport is dat je dat niet zomaar kan nadoen. Ook nam een stel jongens
zich voor om thuis meer op de gitaar te spelen.
14
Dinsdag, na te hebben ontbeten in het restaurantje op de hoek, eerst twee
Kathedralen bezocht. Een paar leerlingen hielden hier een presentatie en een
enkeling heeft een kaarsje aangestoken voor een dierbare. Daarna kon de fietstocht
beginnen onder leiding van twee Nederlandse gidsen. De tochten gingen langs
diverse gebouwen van Gaudi en andere beroemde architecten. Ook een bezoek
gebracht aan de wijk Gracia, het voormalige dorp, waar het aantal toeristen op één
hand te tellen was. Heerlijk en even het typische Spanje gevoel. Ook werd duidelijk
gemaakt waarom er zoveel spanning is tussen Cataluña en Spanje. ‟s Middags naar
Parque Guël waar je een prachtig uitzicht hebt over de stad. Een ieder kon op zijn
gemak het park verkennen of zelf een optreden verzorgen (Max!). ‟s Avonds richting
de Olympische haven waar „ensalada‟, en „paella de marisco‟of „paella de pollo‟ werd
gegeten. Aansluitend werd het tijd voor sport en spel, op het strand kon men
voetballen, volleyballen of rugby spelen. Een enkeling heeft nu “gevleugeld” voor zijn
voornaam staan (Bart) met dank aan de vele snoekduiken.
Woensdag bracht een bus ons naar Gerona. Dit stadje ligt ongeveer 100 km ten
noorden van Barcelona. Lekker slenteren door een middeleeuws stadje. Vervolgens
naar Figueras waar het Dalí museum ligt en dat wij hebben bezocht. Dalí was een
surrealistische kunstenaar, hij liet zich vaak door het onderbewuste leiden. Hij heeft
de meest vreemde kunstvoorwerpen en schilderijen gemaakt, en bij enkele
schilderijen moet je extra goed kijken, want dan zie je er plotseling iets heel anders
in. De leerlingen waren onder de indruk, ongelofelijk wat één persoon kan verzinnen.
Het leerde de leerlingen vooral goed te kijken, want dat is een vak apart.
Teruggekeerd in Barcelona, pizza gegeten en onderwijl de voetbalwedstrijd BarçaParís gekeken.
Donderdag eerst een bezoek aan de Markt de Boquería waar het in de vroege
ochtend een drukte van jewelste is, daarna naar de Arena waar vroeger het
stierenvechten plaatsvond, nu verbouwd tot een winkelcentrum. Om 12:30 kregen wij
uitleg van een Spaanse (voor de leerlingen met Spaans in het pakket) of een
Engelse gids in Pueblo Español, een soort mini openluchtmuseum met bouwstijlen
uit heel Spanje. Na al het lopen, snakte men naar het strand. ‟t Was wat winderig,
maar een enkeling heeft toch een voorjaarsduik in zee genomen. Brrrrr. Na afloop,
opfrissen en ons gereed maken voor een tapas-menu. Het restaurant lag in de wijk El
Born en de hapjes waren goed verzorgd. Honger heeft men niet geleden. Vervolgens
naar de disco in de Olympische haven en om 1:00 uur naar het hostal.
En toen was het alweer vrijdag, koffers ingepakt en op naar Camp Nou, het
voetbalstadion. De middag had men vrij en kon men nog de laatste inkopen doen.
Voeten waren echt kapot na zoveel lopen, dus het was goed dat aan alles een einde
komt. De terugtocht ving aan, de begeleiders werden op het vliegveld van Barcelona
verrast door een toespraak van Wies namens de hele groep, verwend met
douchespullen, zoenen en een applaus. Om 24:00 uur konden ouders en kinderen
elkaar weer in de armen sluiten.
15
En wat maakt een stedenreis tot een succes ondanks een onverwacht vervelende
gebeurtenis donderdag na afloop in de discotheek? Leuke spontane gezellige
leerlingen die geïnteresseerd zijn maar vooral een groepsgevoel weten te
bewerkstelligen en zich aan de weinig opgestelde regels weten te houden. Het
programma deed de rest en natuurlijk ook een paar fantastische begeleiders die net
zoals de leerlingen na afloop geen pap meer konden zeggen!
Sagrada familia
Parque Guël
TERUG NAAR TOP
16
Berlijn
Je moet er wat voor over hebben, om stipt 04:45 uur verzamelde we
maandagmorgen op Schiphol. Iedereen kwam nog wat slaperig de vertrekhal binnen
lopen, maar nadat we de koffers hadden ingecheckt en door de beveiliging waren
gegaan kon de reis dan echt beginnen. Keurig op tijd vetrokken we naar Berlijn!
We hadden een druk en gevarieerd programma voor de boeg. Hoogtepunten van de
reis waren een bezoek aan de
atoomkelder die bescherming moest
bieden tegen nucleaire aanvallen tijdens
de Koude Oorlog, een fietstocht dwars
door Berlijn onder leiding van
Nederlandstalige gidsen en een bezoek
aan de Reichsdag. Vanuit de glazen
koepel had je een waanzinnig uitzicht
over de stad. Een bijzondere excursie
was het bezoek aan het voormalig
concentratiekamp Sachenhausen. We
hebben de barakken gezien waar de
gevangenen zaten, de ziekenboeg waar de allerzwaksten enige verzorging kregen
en ook de restanten van Complex Z werden bezocht. Complex Z was het
eindstation voor de gevangenen, hier werden de gevangen in groepen vermoord.
Een indrukwekkende excursie, u kunt begrijpen dat het op de terugreis naar Berlijn
erg stil was.
Naast het serieuze gedeelte is er ook een hoop lol gemaakt. Leerlingen hebben
zichzelf als hun favoriete dier gefotografeerd in de dierentuin, we hebben een
avondje gebowld en ook heerlijk gegeten.
De schnitzels werden in grote getalen
afgenomen, helaas was de beroemde
curryworst niet voor iedereen een succes.
Een absoluut hoogtepunt vormde het
bezoek aan de Blue Men Group. Drie blauw
geschminkte drummers zette de zaal op z‟n
kop. Met de meest vreemde attributen
konden ze waanzinnige muziek maken. Een
interactieve show en een te gekke afsluiting
van de reis! Vrijdagochtend stond er nog
een groot stuk taart en een verse cappuccino op het programma waarna wij vol
goede moed richting het vliegveld zijn afgereisd. Helaas bleek onze terugvlucht te
zijn geannuleerd. Na een hoop gesteggel konden we alsnog vier uur later mee
richting Amsterdam. Moe maar voldaan arriveerden we weer op Schiphol. We
hebben een te gekke week gehad. We hebben veel gezien, gelachen en gelopen.
Dank aan alle leerlingen voor deze te gekke reis! En zij weten het:
17
What happened in Berlin, stays in Berlin!
Bis Später,
Roderik Francken, Willemijn Stolk en Maarten Rommens
Genève
Op 8 april, rond zeven uur ´s ochtends stonden we met zijn allen bij het meeting point
op Schiphol, onze tassen even vol als onze goede hoop. Niks te laat, geen gestress,
alles liep soepel. We kwamen zelfs de mensen van Toscane nog tegen bij de
douane, een leuke verassing. Na nog eens twee uur op het vliegveld te hebben
rondgedwaald zijn we in het vliegtuig gestapt. Iedereen ging rustig zijn eigen gang;
muziek luisteren, een beetje lezen, een potje schaak, allemaal rustig en ontspannen.
In Genève aangekomen gingen we meteen door naar het hotel. De kamers vielen
niet tegen. Op het eerste gezicht zag alles er goed uit. Op de badkamers zonder
deur na. Alleen de jongens hadden de luxe een deur te hebben tussen de badkamer
en de hal. Nadat we even de tijd hadden gehad ons te instaleren gingen we op weg
naar de Sint-Pieter kathedraal. De kathedraal was op zich nog niet indrukwekkend,
aangezien het een protestantse kerk was, waren er geen indrukwekkende beelden te
bekennen. Sommigen van de jongens hebben nog de toren beklommen, de rest
bleef achter in een kleine kapel, waar ze o.a. een klein dutje hebben gedaan en
petjes van folders hebben gevouwen. De kathedraal had ook nog een archelogische
site eronder. Hier hebben we met zijn allen rond gelopen, samen met onze eigen
persoonlijke adio guide. Hoewel haar stem redelijk nuchter klonk, was ze toch echt
een grapjas: "This wall is extremely interesting". Inderdaad, nu je het zegt. Mevrouw
Drost en meneer Saelman namen zeker hun tijd rond te kijken, maar intussen
hadden de leerlingen al de magie van het doorspoelen gevonden, die de nuchtere
britse dame liet klinken als een karakter uit de film "Alvin and the Chipmunks."
De volgende morgen gingen we richting het natuur historisch museum. Om eerlijk te
zijn was niemand erg geïnteresseerd wat dit museum allemaal te bieden had, al de
aandacht ging naar de tweekoppige schildpad die we hoopten te zien. Maar zo zul je
altijd zien, deze was nergens te bekennen. We hebben het nog gevraagd, maar "She
is alive, but she is not visible." Een typisch gevalletje jammer. Wel hebben we daar
een hoop opgezette dieren kunnen zien, ook schildpadden. Maar de levende
tweekoppige bleef gemist.
Aangezien het tripje naar s'alève niet doorging, moesten we iets anders bedenken.
Een rondje varen op het meer van Genève werd dit, wat nog niet eens zo'n slecht
idee bleek te zijn. Het was (ook al zo jammer) erg koud buiten, en de boot had een
ingebouwde verwarming.
´s Ochtends na met moeite uit ons bed te zijn gekomen, lekker te hebben
gedouched, kwam de vrolijke roomservice mevrouw het ontbijt langs brengen.
Vervolgens stond Cern op het programma, met de wereldberoemde
deeltjesversneller. De stille hoop was aanwezig dat we echt helemaal naar beneden
18
mochten naar de versneller zelf, maar we kregen te horen dat dit het vorige jaar ook
niet gelukt was, kortom: duimen! Eerst gingen we twee tentoonstellingen bezoeken,
die gingen over CERN zelf en de theorie er achter ook kregen we een presentatie
van een Brit, die ons nog meer vertelde over quarks en positronen, vrij ingewikkeld
maar de grote lijnen waren duidelijk.
Hierna kregen we een rondleiding met een bus over het terrein. Uiteindelijk kwamen
we aan bij een soort station, waar bleek dat we toch de tunnel in mochten! Na 90
meter de grond in te zijn gegaan met de lift konden we de reusachtige machines van
CERN bekijken.
‟s Avonds zijn we gaan eten bij een beroemd fondue restaurant, na uitvoerig
onderzoek blijkt dat er geen limiet is aan de hoeveelheid kaas die past op één stukje
brood. Nog vol van al het eten zijn we richting de fontein van Genève gegaan.
Op de laatste dag zijn we na het ontbijt vertrokken naar het gebouw van de
Verenigde Naties waar we een rondleiding kregen. In de eerst zaal was een
conferentie bezig en konden we zelfs de Nederlanders bewonderen en meeluisteren
met de vergadering.
19
Daarna zijn we gaan lunchen bij ons favoriete warenhuis Coop. Na een lekker
wandelingetje kwamen we bij het parkje Perlu du Lac en hebben we het museum
over de geschiedenis van de wetenschap bekeken. Buiten vermaakten de leerlingen
zich met opstellingen voor natuurkundige proeven.
Met een lichte vertraging door de mist landden we uiteindelijk iets na 9 uur op
Schiphol.
We hadden nogal matig weer op deze reis, maar de sfeer was prima.
Nog een paar lekker generaliserende conclusies na deze reis:
jongens houden meer van musea dan meisjes,
meisjes eten meer sla dan jongens,
Zwitsers Frans is onverstaanbaar (al kon Machiel het wel heel fraai nadoen),
en buschauffeurs bij het CERN doen niet aan onzin als maximumsnelheid en
verkeersborden..
Anneke Drost
TERUG NAAR TOP
20
Griekenland
Ook dit jaar ging 5 gymnasium naar Griekenland. Bijna 10 dagen waren zij met
elkaar op pad! Onder de bezielende leiding van Petra Nieuwendijk, Johan Bel,
Rianne de Groot en Madelien Verheij hebben de leerlingen een prachtige week
achter de rug! Voor deze week hebben ze ook een weblog bijgehouden:
kkcgriekenland.wordpress.com
Remko en Koen nemen ons voor een dagje mee…
Vandaag moesten wij het geliefde hotel verlaten en omruilen voor de toch iets minder
vermakelijke camping. Na een goed en stevig ontbijt met eieren zoals te zien op de
foto‟s trokken we verder op onze tocht door Griekenland. Vandaag was de beurt aan
Nemea om bezocht te worden. De busreis was heel rustig aangezien iedereen sliep
vanwege vermoeidheid door het intensieve programma, nou ja iedereen behalve de
referatoren, want die moesten nog tweeënhalf uur bikkelen om te kunnen vlammen
op de opgraving. Bij de opgraving werd de groep in drieën gesplitst wat met maar 2
sprekers betekent dat er een groep zonder spreker zat. Tussen de salamanders door
liepen wij in een oase van rust en cultuur en hebben wij kennis vergaard over de
antieke Nemeïsche spelen. Een nieuwe race in het stadion resulteerde in een nieuwe
leider. Quinten nam de overwinnaarskrans over van Da Bleu. Blijkbaar had de
speech van Centurion Ten Kroode veel losgemaakt in Monsieur Damèn. Niet
iedereen haalde de finish strandde Sonny ditmaal na 30 meter door contact van
voeten met The Hoff. Daarna zijn de diepe opgelopen strijdwonden van de
heldhaftige strijders verzorgd door de lieftallige priesteressen. Volledig genezen
bracht de metalen strijdwagen ons naar de camping in de buurt van Mykene. Nadat
het legioen het kamp had opgezet vertrokken zij naar de stad Nafplio om de goede
afloop van de wedstrijd te vieren door in volledige vrijheid de stad te bewonderen en
de opspelende etenslast tot bedaren te brengen. Een zeer geslaagde dag voor het
legioen dat weer een stap dichter bij is in de buurt van het behalen van zijn Griekse
veterstrikdiploma, maar het wordt toch onderhand tijd om deze dag af te sluiten en de
volgende met opgeheven helm tegemoet te zien.
Carpe Diem Ten Kroode en Beijersbergen.
Istanbul
Op 8 april vertrokken we naar Istanbul onder leiding van Gert Butter, Rolf Sanders en
Frouwke van Leeuwen. Deze 5de keer dat onze school naar Istanbul gaat, vlogen we
heel luxe met KLM. Lunch aan boord! Na aankomst hebben we onze intrek genomen
in het hotel en daarna een prachtige avondwandeling gemaakt in de oude stad. Op
dinsdag begon de dag met een paar spetters maar daar bleef het gelukkig bij.
Ondanks de kou was het heerlijk.
Om 08.00 uur zaten we allemaal aan het ontbijt en om 09.00 uur vertrokken we naar
de Aya Sophia. Hier stond werkelijk waar zo'n lange rij dat we besloten eerst naar de
Blauwe Moskee te gaan. Prachtig! Keurig op onze sokken naar binnen en alle
21
meisjes met doeken op het hoofd om de haren en schouders te bedekken. Achter de
Blauwe Moskee ligt de cavalerie 'poort' met allemaal winkeltjes. Hier dronken de
meeste van ons een lekker glaasje thee.
Bij de cisternen, een ondergronds waterreservoir hebben een aantal van ons een
foto gemaakt a la Volendam. Geheel verkleed in Turkse klederdracht hebben we ons
laten fotograferen!
Via het hotel zijn we toen met de boot over de Bosporus naar het Dolmabahce paleis
gegaan. Niet zomaar een boot maar een privé jacht bracht ons naar deze
bestemming.
Helaas, ook daar moesten we aansluiten in de rij. Na 1,5 uur wachten, in de kou,
konden we naar binnen. Het was het wachten waard. De grootste kroonluchter, een
trappenhuis van kristalglas en koper en het grootste tapijt ooit handgeweven hebben
we allemaal mogen aanschouwen. Niet verkeerd. Daarna gingen we met een aparte
metro in één keer naar het Taksimplein. Het was daar gigantisch druk in verband met
de wedstrijd Galatasaray x Real Madrid. Via de bekendste winkelstraat liepen we
naar de Galatatower, de vismarkt, de galatabrug en de kruidenmarkt terug naar het
hotel. Even pauze. Uiteindelijk zaten we laat aan tafel maar tegelijkertijd keken we
met z'n allen naar de wedstrijd! Super gezellig en wat een tweede helft.
Op woensdag zaten we om 7.30 uur ontbijt! En 8.30 uur op pad naar de Aya Sophia.
Even wachten in het zonnetje was geen enkel probleem om daarna de
indrukwekkende ex kathedraal en ex moskee te bezichtigen. Meneer Butter mocht,
als afscheid kado van zijn collega's zijn schoenen op ambachtelijke wijze en op eigen
kosten laten poetsen. Een kopje thee en vervolgens met de boot naar Azië. We
hebben hier een hele kleine moskee bezocht en geluncht in het zonnetje. De grote
bazaar was een volgend hoogtepunt. Mevrouw van Leeuwen, die vrijwel alle Turken
kent ,danwel aanspreekt, regelt een volkomen illegaal, maar prachtig uitzicht op het
dak van een oud bedrijven complex, dat op instorten stond. Dezelfde plek waar 007
in Skyfall de bink uithangt. Met de tram naar het hotel en opfrissen voor de Turkse
avond. Volk-en buikdansen tijdens het eten! En daarna meedansen op Turkse
muziek en eindigen net een afzakkertje in onze "rooftopbar". Vermoeid en voldaan
heeft niemand moeite met slapen.
Op donderdag zijn we vroeg opgestaan en hebben de tassen ingepakt. Hierna naar
het Top Kapi paleis geweest. Iedereen heeft de staf van Mozes kunnen
aanschouwen en ook de voetafdruk van de profeet Mohammed was ook erg
indrukwekkend. Het Top stuk is natuurlijk de baardhaar van diezelfde profeet. Hierna
heeft iedereen nog even vrij gehad om door de stad te banjeren en souvenirs te
kopen voor het thuisfront. Op het terras voor het hotel hebben we met zijn allen
afgesloten in „Turkish Thee style‟ om vervolgens erg vroeg op het vliegveld aan te
komen. De terugvlucht incomfortclass verliep voorspoedig (inclusief de vertraging)
waarna iedereen weer in de armen van paps en mams vloog.
22
23
Londen
We hebben een goede eerste dag gehad! Het is wel een groep die snel verdwaalt,
maar ook snel leert. De heenreis verliep vlot, en het hotel bleek prima. Schone
kamers, goede voorzieningen. Korte stadswanding door Camden gemaakt (al die
verdwalende mensjes zorgden voor oponthoud;)) en daarna kort maar lekker wat
gegeten in Hard Rock Cafe.
Een heerlijk ontbijtje met tonijn, scrambled eggs, toast, jam, komkommer - er was
van alles!
De tweede dag was een drukke dag: London Eye, workshoppen met Shakespeare at
the Globe, bezoekje aan HMS Belfast en Jack the Ripper Tour met John. Zonder een
klacht in lichte motregen kilometers afgelegd. Een echte Romeo en Juliet scene
onder de geestige en bezielende leiding van acteur Mark (het was héél normaal een
meisje te spelen in de tijd van Shakespeare :-)
De HMS Belfast bleek verborgen schatten te herbergen. Het was een experiment dat
de moeite waard bleek te zijn (hoewel het soms enige claustrofobische gevoelens
opriep).
John Blakey - schrijver en een Jack 'fan' - heeft de groep toch bijna 2 uur kunnen
fascineren met het mysterie rond Jack the Ripper. Hij was onder de indruk van onze
groep leerlingen!
De derde dag al! Het gaat zo snel (time flies when you're having fun)!!
Okeee, het weer was ietsje minder in de avond, maar voor de rest een mager
zonnetje hoor, en droog. Tate Modern stond als eerste op de agenda - nadat Team
Brian ons er buitengewoon bekwaam had heen geleid. Moderne kunst bleek niet
voor iedereen weggelegd, zucht, maar ze hebben toch maar mooi iets unieks kunnen
zien: Liechtenstein -A Retrospective. Het Emirates stadium van (the) Arsenal - uitleg
B vd Camp - was een leuke ervaring, al was McDonalds erna nog leuker. Eindelijk
een stadswandeling kunnen doen en jaha, hèhè, een groepsfoto!
24
Het geeft de groepssfeer wel weer: sociaal, tolerant, samenwerkend - en vooral altijd
positief.
De klapper was de musical Spamalot (Monty Python) met Eric Idle als God. G-E-N-IA-A-L hilarisch. Niet alleen muzikaal supersterk, maar actuuel, improviserend en
razendsnel. Met krampende kaken, naschuddende buiken en een grijns op ons
gezicht, gaan we de laatste nacht in....morgen Wimbledon en o ja, shoppen:)
And...always look on the bright side of life:-)
The end is nigh.....Wimbledon was interessant! We weten nu alles over gras....de
resultaten van de shopmiddag moeten nog getoond worden:-) Over ruim 2 uur
inchecken en om 21.00 vliegen - KL 1032 - en landen om 23.10 Nederlandse tijd.
Was een top week, met een unieke top groep. Alle leerlingen bedankt voor hun
instelling en enthousiasme! Hier doen we het voor. Dank!
Brian, Robert en Maria
TERUG NAAR TOP
25
Praag
Om 07.50 vlogen we met de KLM naar Praag. Het weerbericht was ons niet gunstig
gezind. Maar wat blijkt: in Praag hadden we zon. Wat is dat heerlijk als je je eerste
wandeling maakt en de leerlingen meeneemt naar het raadhuis in de Oude Stad.
Met Rico Pinna en Karin van Dijk vormden wij het nieuwe begeleidingsteam. Karin
blijkt een enthousiaste organisator, die goed knopen kan doorhakken.Rico bleek een
uitstekend richtinggevoel te hebben, maar ook uitgebreid te kunnen vertellen over de
historie van Praag. Onder zijn begeleiding zijn wij dit jaar voor het eerst de toren op
gegaan in het raadhuis. Een prachtig uitzicht was de beloning. Rico heeft ons ook
meegenomen naar een trabant met voeten in de tuin van de West-Duitse
ambassade. Een historische plek waarvandaan de Oost-Duitse mensen naar het
westen wilden vluchten om te ontsnappen aan de dictatuur van het communisme in
de DDR; door naar Tsjechoslowakije te reizen konden ze zo door “het gat in het
ijzeren gordijn” : de West-Duitse ambassade ontsnappen aan hun onderdrukking.
David Cerny is de maker van deze trabant met voeten.(zie foto1)
Ons hotel, City Centre, ligt tegenover een winkelcentrum. De ontbijtzaal bestaat uit
meerdere kleine kamers, waar vrijwel altijd een tafeltje vrij is. Er is genoeg voor
iedereen, van brood tot muesli, van yoghurt tot gebakken eieren.
‟s Avonds pizza gegeten aan de overkant (“all you can eat”) en vervolgens naar de
Krizikfonteinen. Op een afgelegen terrein worden voorstellingen gegeven met
fonteinen met projecties van licht en op de achtergrond een muziekvoorstelling. Het
was de eerste dag mooi weer, dus we besloten deze voorstelling dezelfde avond te
gaan bijwonen. Het is immers in de open lucht.
De tweede dag begon met een fietstocht door Praag onder leiding van drie gidsen. In
groepjes van 10 fietsten we langs art-deco gebouwen, moderne kunst en allerlei
mooie plekjes van Praag. Veel leerlingen waardeerden de uitleg.
Nieuw bij het avondprogramma voor het vwo is het bezoek aan aan het Aquapalace.
Je bent even onderweg met de metro en de aquabus (!) maar dan heb je ook wat.
Wat heerlijk om in een tropisch zwempaleis met glijbanen en bubbelbad te kunnen
bijkomen. Om de hoek zat de McDonalds, dus wat wil je nog meer.
Woensdag zijn we naar Teretzin geweest met onze vertrouwde gids, Bozena. Zij is
Tsjechische , maar spreekt vloeiend Nederlands. We bezoeken dan altijd de oude
vestingstad, waar de Habsburgers tot 1918 hun gevangenen opsloten. Dit jaar was
helaas de cel van Gavrilo Princip gesloten vanwege restauratie. (hij schoot de
troonopvolger Frans Ferdinand en zijn vrouw Sophie dood in 1914, dat werd de
aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog; omdat hij minderjarig was op dat moment
kreeg hij niet de doodstraf. Hij stierf niettemin als gevolg van de ontberingen tijdens
zijn detentie.
Vervolgens zijn we door de aangelegde verdedigingsgangen gelopen van de
militairen en zijn we met de bus naar het ghetto van Teretzin gegaan. Daar hebben
we het museum bezocht. Je merkt dat veel leerlingen onder de indruk zijn van de
verhalen en van wat ze te zien krijgen. Een bezoek aan Teretzin blijkt altijd een wat
beladen dag.
Donderdag zijn we naar Josefov geweest. Dit is de joodse wijk in Praag. We hebben
dit jaar een gids ingehuurd, Petra, zij heeft ons (eveneens in het Nederlands)
achtergrondinformatie gegeven bij de synagoges, de joodse begraafplaats, maar ook
26
over de tentoonstelling bovenin de Spaanse synagoge. Hier staat het ghettogeld
uitgestald dat dienst deed als betalingsmiddel in Teretzin.
De laatste avond hebben we traditioneel gedineerd in een zaal in Ovecni Dum. Dat is
een juweel van een gebouw qua bouwstijl. De zaal beneden is ook heel stijlvol.
Roemer, die jarig was, werd er nog even toegezongen!
‟s-Avonds zou het hoogtepunt van de reis volgen voor de leerlingen:
Karlovy Lazne, ofwel de grootste en hipste disco van midden Europa. Dit jaar was er
weer een nieuwe attractie bij: een iglohut. Je kon er een dik grijs ski-jack aantrekken
en een koude coctail drinken in een heel koude omgeving.
Moe maar voldaan konden we onder begeleiding van Bozena weer terug naar het
vliegveld.
Wij waren als team erg blij met deze ploeg leerlingen: de stemming was goed en we
ontdekten dat we als team ook lekker draaiden.
Het mooiste compliment kregen we toen een leerling in de evaluatie zei: ”als ik
volgend jaar blijf zitten, ga ik weer mee naar Praag”.
Anneke van Steenderen
Bijlagen:1: : trabant op wielen
Foto 2: op de Karelsbrug
27
Foto 3: Dick Vroegop en rechts: de jarige Roemer Brouwers
Foto 4 en 5: in het zwempaleis, buiten het bad
is het soms nog leuker???
Foto 6:
Rico met vlnr Vera (?), Jens, Roemer (op de rug) en
Dick Vroegop. Van Jurriaan Schut is alleen de jas en
zijn benen te zien.
TERUG NAAR TOP
28
Toscane
Maandag 8 april om 07.30 uur was het dan zover!!
Ouders uitzwaaien en inchecken naar het Bella
Italia!!! Rond 12.30 uur landden we in Pisa en
stapten we op de bus naar Firenze. Na een trip met
omwegen (hoezo de negende keer voor een van de
begeleiders….) rollend met de koffers door de nauwe
straten, wachtte Alessandro ons op in hotel Bodoni.
Een half uur later startte de speurtocht.
Opdrachten als: maak een foto van een verkeersbord van de
kunstenaar Clet Abraham; welk beest bevindt zich op de Piazza
di Mercato Nuovo en vertaal: ‘Il mio nome è Bond. Un Martini
per favore, agitato, non mescolato…’ moesten worden gemaakt.
Dinsdag 9 april begon de dag met een prima ontbijt (vers
geperste jus!) en een bezoek aan het San Marco klooster.
Na het bekijken van de fresco‟s van Fra Angelico hielden
Laura en Anouk een presentatie over abt Savonarola en zijn
rol in het 15e eeuwse Firenze.
‟s Middags was de echte
David van Michelangelo in de Galleria dell‟Academia aan de
beurt. Hoewel de replica al was bewonderd op de Piazza
Signoria vond iedereen de echte veel mooier en zaten de
bankjes met uitzicht op de billen van de David erg lekker.
„Helaas‟ moesten we verder naar de Santa Maria del Fiore
om het interieur te bekijken en de koepel te beklimmen.
Bovenop de koepel presenteerden Shannon en Thomas hun resultaten van de
berekening van de inhoud van de koepel.
Woensdag 10 april stond het Bargello om 09.30 uur op het programma. Toen we
aankwamen waren de deuren gesloten vanwege een staking van het personeel.
Gelukkig konden we na een uur alsnog naar binnen om onder andere te luisteren
naar de presentaties van Ananda, Kyri, Naomi, Samantha en Emma die de Davids
van Verocchio en Donatello vergeleken. Na de lunch gaven Tosca en Leandra een
presentatie over Cellini en Perseus in de Loggia dei Lanzi en Amanda en Naomi over
de Judith van Donatello op de Piazza Signoria. Hierna in de rij bij het Uffizi en
binnen naar de zaal van Botticelli.
Donderdag 11 april was alweer de laatste dag in Firenze. Met de koffers gepakt
bezochten we het Palazzo Medici Riccardi om de kapel met „De optocht van de drie
koningen’ te bezichtigen en vervolgens de Santa Maria Novella waar Linde, Alana en
Brenda het fresco van Masaccio uitlegden. Na de treinrit naar Pisa, checkten we in in
hotel La Torre en gingen we naar het strand van Terennia. Echt warm was het niet
om te zwemmen, maar toch waagden enkelen zich aan een duik in zee!! En als
afsluiting van de dag het Campo dei Miracoli bij nacht……………….
29
Vrijdag 12 april hielden Quirine, Freek, Sophie, Chantal en Anastasia de laatste
presentaties op het Campo dei Miracoli waarna we naar het vliegveld gingen.
Het was een superweek! Veel (kunst) gezien, goede presentaties gehoord, veel ijs,
pizza en pasta gegeten, veel geshopt en het was heel erg gezellig!!!!!!!!
Nanneke Brokking, Boukje Jonkheer, Rob de Rond
TERUG NAAR TOP
30
TECHNASIUM
5 jaar geleden meldden zich 60 leerlingen aan voor een nieuwe opleiding op het Keizer
Karel College. We konden nog niets laten zien van de opleiding, want er was nog geen
project uitgevoerd. Een behoorlijke sprong in het diep dus. Inmiddels zijn we tientallen
projecten verder en start deze pilotgroep met de voorbereiding op de meesterproef in 6
vwo. Volgend jaar maart ronden zij deze meesterproef en dus hun technasium opleiding
af en zijn zij de eerste leerlingen in de Randstad die met een technasiumdiploma de
school verlaten.
Daarom in deze korte technasiumupdate vooral veel aandacht voor deze meesterproef.
Meesterproef 6 vwo
De meesterproef vormt het sluitstuk van vak onderzoeken & ontwerpen binnen het
technasium. Hierin kan de leerling laten zien wat-ie waard is en wordt de brug geslagen naar
het Hoger Onderwijs. De leerlingen werken in teamverband van minimaal 3 en maximaal 4
personen. Op basis van hun interesse zoeken ze als team aansluiting bij een thema/opleiding
in het Hoger Onderwijs (HBO of WO). Ze formuleren een opdracht, maken een plan van
aanpak en voeren dit plan van aanpak vervolgens zelf uit. Het kan gaan om zowel een
onderzoeks- als ontwerpopdracht. Met deze manier van werken hebben ze kennis gemaakt in
de uitvoering van keuzeprojecten.
De meesterproef heeft een omvang van ca. 120 SLU (studielasturen), ter vergelijking: een
profielwerkstuk heeft een omvang van 80 SLU.
De studielast voor de Meesterproef kan worden uitgebreid met 80 SLU voor een individuele
verdieping door de leerling. Deze individuele verdieping kan dienen als een profielwerkstuk
en moet afzonderlijk kunnen worden beoordeeld (apart cijfer).
Voorbereiding:
De meesterproef wordt door leerlingen voorbereid in de tweede helft van het voorexamenjaar
(april – juni). Het voorbereidende traject omvat in elk geval:
 de oriëntatie op mogelijke thema’s en opdrachten,
 het zoeken naar een opdrachtgever,
 het verkennen van expertbegeleiding die nodig is
 verkennen welke vakdocent ze nodig hebben.
Het resultaat van het voorbereidende traject is dat de leerlingen aan het einde van hun
voorexamenjaar (juni) een keuze maken voor hun ‘Meesterproefthema’. Dit betekent dat zij
weten:
 wat het onderwerp van hun Meesterproef zal zijn,
 wie optreedt als opdrachtgever (uit het bedrijfsleven),
 wat voor expertbegeleider nodig is
 of ze het PWS koppelen aan de meesterproef
 welke vakdocent ze nodig hebben.
Op basis van deze informatie dienen leerlingen een aanvraag voor expertbegeleiding in bij het
hoger onderwijs (HBO en WO).
Uitvoering:
31
In de eerste maand (september) van het examenjaar werken de leerlingen aan de specificatie
van hun onderzoeksvraag, projectplan en TOP. En maken zij kennis met de expert en de
vakdocent.
Vervolgens stellen de leerlingen een projectplan op voor de Meesterproef en maken zij een
planning. Uiterlijk na de herfstvakantie in het examenjaar starten de leerlingen met de
praktische uitvoering van de Meesterproef.
Tijdens de periode van uitvoering levert de leerling minimaal 3 x een voortgangsverslag op.
De voortgangsrapportage wordt geaccordeerd door de O&O- docent, de expertbegeleider, de
vakdocent en de opdrachtgever. De O&O – begeleider onderhoudt in het proces van
uitvoering contact met de opdrachtgever en de expertbegeleider indien nodig. Met de
leerlingen heeft de O&O-begeleider een wekelijks voortgangsgesprek: ‘pitstopgesprek’.
Voortgangsverslag:
- Afgerond werk tot dan toe
- Reflectie op het gemaakte werk
- Reflectie op zichzelf en de teamleden
- Verbeterpunten/ontwikkelpunten voor het vervolg van de meesterproef
Afronding:
Leerlingen ronden hun Meesterproef af in de periode maart – april van het examenjaar.
Afronding vindt plaats door opleveren van een rapport en/of ontwerp met een presentatie door
de leerlingen. Ook wordt van de leerlingen gevraagd om te reflecteren op het proces, het
product (resultaat) en hun eigen ontwikkeling.
Expertbegeleider en opdrachtgever wonen de eindpresentatie bij en overleggen met O&O
begeleider over de eindbeoordeling.
Wilco Zwennis
32
Groen doet goed
Ondanks de sneeuw begon het jaar voor 4 technasium groen! In opdracht van de
Universiteit van Wageningen hebben 10 teams met een zelf gebouwde bioreactor
geprobeerd zoveel mogelijk algen te kweken. Nog niet zo makkelijk, want de teams
mochten alleen gebruik maken van huis, tuin en keuken-materialen!
De teams hebben gekeken naar de invloed van licht, temperatuur, zuurgraad en
koolstofdioxidegehalte op de groei van de algen, en de afgelopen weken is er volop
geëxperimenteerd en geoptimaliseerd.
Lichtshow
Maar het oog wil ook wat, en sommige reactoren ontwikkelden zich tot een ware lichtshow.
Helaas had al dat licht weer invloed op de temperatuur, zodat bij een aantal teams gekookte
alg op het menu stond. Ook lekker voor in de yoghurt, team 3?
Finale in Wageningen
Op 18 maart hebben Lucas, Mateo, Philip en Thijs het KKC vertegenwoordigd tijdens de
finale van het algenproject in Wageningen. In totaal deden er zeven scholen mee aan het
project en tijdens deze finale werd het KKC nipt tweede achter Het Streek uit Ede.
De jongens werden geroemd om hun eenvoudige reactor, die op iedere school is na te
bouwen. Daarnaast hadden ze een goed, inhoudelijk verhaal en konden ze vragen van
opdrachtgever Packo Lamers goed beantwoorden.
De winnaars hadden net iets beter voor elkaar dat alle algen ook bij hoge concentratie
voldoende licht kregen d.m.v. een buizensysteem waarin de algen werden rondgepompt.
Een verslag van deze middag was zondag 24 maart te beluisteren in het radioprogramma
Vroege Vogels
http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=363883&cHa
sh=0d7c706a54f912b55492599f2c2a6e71
Maartje Dekker
33
Expertbegeleiders gezocht voor de meesterproef!!!
Volgend schooljaar is het zover. De eerste lichting leerlingen gaat in 6 vwo aan de slag
met de afsluitende meesterproef en zal naar alle waarschijnlijkheid met een
technasiumdiploma het Keizer Karel College verlaten.
De meesterproef duurt driekwart jaar en vormt het sluitstuk van het vak onderzoeken
& ontwerpen binnen het technasium.
Groot verschil met eerdere (keuze) projecten is dat de teams naast hun eigen
opdrachtgever ook begeleidt worden door een expertbegeleider vanuit het Hoger
onderwijs. Deze begeleider heeft gedurende het schooljaar een aantal keren contact
met het team, kan ze inhoudelijk helpen, woont de eind-presentatie bij en overlegt
met de opdrachtgever en de O&O begeleider over de eindbeoordeling.
Het traject van de meesterproef loopt van half augustus tot eind maart. De
tijdsinvestering van een expertbegeleider uit het hoger onderwijs is per team:
-
Vier begeleidingsgesprekken van 1 uur
Begeleiding tussentijds (e-mail of telefonisch)
Voorbereiding eindpresentatie en beoordelen eindproduct (2,5 uur)
Bijwonen eindpresentatie en overleg met de O&O docent (2,5 uur)
Totale tijdsinvestering komt hiermee op 12 uur.
Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste begeleiders die werkzaam zijn op een
Hogeschool of universiteit en actief zijn in één van de bèta/natuurwetenschappelijke
vakgebieden. Bent u werkzaam op een universiteit of Hogeschool en lijkt het u leuk
om gedurende een schooljaar een team te begeleiden bij hun meesterproef en deze
leerlingen enthousiast te maken van een opleiding in de bètahoek? Of kent u iemand
die werkzaam is bij een HO instelling, dan horen wij dit graag. Voor komend schooljaar
zoeken we experts op het gebied van ICT, wiskunde, biochemie, geneeskunde,
industrieel ontwerpen, bewegingswetenschappen, werktuigbouwkunde,
neuropsychologie, civiele techniek, robotica, biotechnologie en forensisch onderzoek.
34
Update projecten klas 1 t/m 3
Klas 1T buigt zich op dit moment over het probleem van een te lage tunnel onder de nieuwe
N201 bij Uithoorn i.o.v. Ballast Nedam. Voor de kick off hebben de leerlingen een bezoek
gebracht aan de probleemlocatie en over de weg gelopen die nog niet geopend is.
Klas 2T bouwt op dit moment websites voor een opdrachtgever die ze zelf hebben benaderd.
Daarnaast nemen Frank, João en Davi op 19 en 20 april deel aan de landelijke finale van de
technasium topaward. Met hun zintuigelijke douche wisten ze de concurrentie tijdens de
regiofinale te verslaan. Veel succes in de finale!!!
Een verslag van de regiofinale is te zien op: http://www.youtube.com/watch?v=psGt-Uz8hds
Voor het derde jaar op rij doen de derde klassen van het technasium mee aan het viruskenner
project. Ooit ontstaan op het KKC i.s.m. Stichting Cirion. Inmiddels een project in wedstrijd
vorm waar 7 scholen uit onze regio en de regio Rotterdam aan mee doen. Ook dit jaar buigen
de leerlingen zich over de vraag, hoe ze jongeren het beste kunnen bereiken met informatie
over virusinfecties. Alleen dit jaar andere virussen, minder nadruk op social media en een
compleet nieuwe website: www.planetvirus.nl
6 februari zijn we met klas 3T in het Erasmus MC in Rotterdam geweest voor de kick off.
Door middel van korte colleges van studenten en hoogleraren, kregen de leerlingen veel
informatie over verschillende soorten virussen.
35
Een impressie van deze middag is te zien op:
http://www.youtube.com/watch?v=v4qkhLUkqHo
Inmiddels zijn we een paar weken verder en hebben de teams een kort overleg gehad met de
schoolcoaches Eric van Gorp en Marco Goeijenbier. De teams hebben ook de mogelijkheid
tussendoor vragen voor te leggen aan de coaches via e-mail.
De eerste contouren van de eindproducten zijn inmiddels zichtbaar. De beste teams nemen het
tijdens de viruskennerquiz op 17 mei tegen elkaar op.
TERUG NAAR TOP
BERICHT VAN DE CENTRALE OUDERRAAD
Voortgang schooljaar
Begin maart is er weer een vergadering van de COR geweest en daarna een
vergadering van de 3 Ouderraden.
Een selectie van de onderwerpen die besproken zijn;
De vorm waarin het rapport nu verschijnt. Er is besloten op de kosten te besparen,
omdat alle cijfers toch al digitaal beschikbaar zijn. Omdat de reacties hierop niet
allemaal positief waren, wordt er gezocht naar een andere vorm die toch een
besparing oplevert.
Verhoogde lesuitval eind vorig jaar, dit werd vooral veroorzaakt door een verhoogd
ziekteverzuim (de griep epidemie die nog steeds voortduurt). De school probeert
altijd zo snel als mogelijk intern, of desnoods extern vervanging te vinden.
36
Inzetcijfers zijn bepalend om toegelaten te worden tot de hulplessen. Wij begrijpen
de redenering van de school dat leerlingen alleen hulples krijgen als ze daadwerkelijk
hun best doen, maar vinden het toch te selectief. Het is vaak afhankelijk van de klas
en van groepsgedrag hoe goed de leerlingen kunnen en willen leren. Leerlingen
kunnen zich nu aangespoord voelen tot een lage inzet om zo te voorkomen dat ze
naar hulples moeten als ze een onvoldoende op het rapport hebben behaald.
Nieuwe vakantieregeling is besproken en vastgelegd. Elisabeth legt uit dat er een
nieuwe wet is die bepaalt dat de zomervakantie voor middelbare scholieren geen 7
maar 6 weken mag duren. Maar er mogen wel maximaal 6 roostervrije dagen aan de
zomervakantie worden geplakt. Roostervrije dagen zijn dagen waarop leerlingen
geen verplichtingen hebben. De herfst- en kerstvakantie zijn vakanties die door de
overheid zijn vastgelegd. Gevolg hiervan is dat er nu meer activiteiten gepland
moeten worden in de laatste week voor en de eerste week na de zomervakantie. Eén
en ander verhoogt de werkdruk voor scholieren en personeel in die periode.
Plenaire Sessie 21 januari
Deze plenaire sessie met Justin Pardoen was zeer succesvol.
Justien gaf een presentatie over internet 1.0 (de startpagina manier van vroeger waar
je alleen informatie kon opzoeken), internet 2.0 (het smartphone internet van
tegenwoordig) en de toekomstige verdere integratie van internet in het dagelijks
leven, ofwel internet 3.0. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van Google
glasses en wat dit voor verdere gevolgen kan hebben in de toekomst.
Belangrijk thema in de presentatie was het zogenoemde online imago-management.
Er werd een You tube filmpje vertoond waarin een man willekeurig aanbelt bij
mensen en vraagt om foto‟s van hun kinderen. Natuurlijk reageren al die ouders
geschokt, maar feitelijk is al deze informatie tegenwoordig vrij toegankelijk als je al je
internet informatie openbaar laat staan.
Na de pauze werden er, door een tweetal acteursvan DNLtheatercollectief, een
aantal huiselijke situaties tussen ouders en adolescenten na gespeeld, waarbij
ouders gevraagd werd mee te doen om de scène eventueel een andere wending te
geven. U kent het wel, kind zit aan de smartphone vast geplakt en luistert maar half
naar de ouder, die vooral als lastig wordt ervaren.
Doel is natuurlijk om de sfeer in huis een beetje gezellig te houden, de communicatie
goed te laten verlopen en ondertussen ook nog een opvoedende taak te volbrengen.
En dat is best nog wel eens lastig, zo bleek uit de reacties.
Zie ook;
http://mijnkindonline.nl/leeftijd/13-18-jaar
http://mijnkindonline.nl/artikel/let-op-je-online-imago
http://www.newkidsontheweb.nl/
37
http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-alcohol-je-hersencellen-snoeit
Nieuwe website
De school is in samenwerking met Magister druk bezig met de ontwikkeling van de
nieuwe site, deze zal opgedeeld worden in een openbare en een beveiligde
omgeving. In de vergadering van de Ouderraden is alvast een presentatie gegeven
over hoe één en ander eruit komt te zien. Het streven is nu dat de site voor de
zomervakantie operationeel is.
Derde periode
Inmiddels is het schooljaar alweer aardig gevorderd, nog enkele maanden en het is
alweer zomervakantie. We wensen alle scholieren en hun ouders nog veel succes en
hopelijk hoge cijfers op eindrapport en eindexamen. Zet hem op!
Met vriendelijke groet,
Piet Heinis
Lid Ouderraad klas 2 & 3 en Centrale Ouderraad
TERUG NAAR TOP
BATH REIS
Getting ready for the trip
We heard that we were going to England, and everyone was hyped.
Before the trip, I think the whole group was excited to go to our destination: the
Grittleton house. The day before our trip to Bath, we had a very stupid idea from our
school.
Make a difference day (A.K.A. MAD- day) was a day with a graceful look the next
day. We had to help the elderly by doing all kind of (mostly) household stuff. But we
couldn‟t concentrate because of what would happen the next day.
On the brochure we thought we were going to sleep
in the Grittleton house in Wiltshire. But if we only
had known better, we would have had another look
at things. Finally the day of the trip arrived.
Everyone had much luggage, which was rather
dumb to see, because we were only going for 2-anda-half days.
To sum up, the days before were more exciting than
the trip itself.
The trip to Bath was the bee’s knees!
38
The bus trip
At 7 AM, all the students were in the bus. Everyone was right on time! Our bus driver
was called Ramon, although a lot of people called him Herman.
The first couple of hours, everybody was calm and quiet. We were still tired. A few
people slept, but it was still very sociable because everybody was really excited.
We made a couple of stops. Everybody used them to go to the toilet and to walk
around for a bit.
After the five-hours bus trip, we arrived at the Channel Tunnel. The Channel Tunnel
is an undersea tunnel linking France with England. The tunnel carries passenger
trains. The whole bus just drove into a cabin and the train started moving, you
couldn‟t notice a thing.
We were in England within half an hour. We made a stop in Wokingham. The
weather was quite good and by then everybody was awake.
After another hour in the bus the long trip came to an end. We arrived at the beautiful
Grittleton House!
The Old Stables
In the first place we thought we were going to sleep in the Grittleton House. But
instead of that, we slept in the refurbished old stables, which was also very nice. In
the past they were used for keeping horses. Each room had three bunk beds, each in
a corner of the room. Every room also had its own toilet and shower, which were
pretty clean. There were cupboards where you could leave your clothes and luggage.
One negative point was that there were just a few narrow windows in the room on the
side of the corridor, and that every time someone walked through it the light went on.
Because of this, it was difficult to sleep. On the other hand, we could tell when one of
our teachers was coming to check on us! Another point was that the beds were
incredibly squeaky, which was very annoying. Further, it was a pretty comfortable
room. We hope that in our next city trip the rooms will be like this too.
39
Breakfasts in England
For the first breakfast, we had a typical English breakfast. We ate
scrambled eggs, bacon, sausages and toast with jam and butter.
The scrambled eggs were nice, but the sausage wasn‟t. It was a
shame that you only could put jam on your toast. You could also
have cereal with milk or yogurt. For drinks we had coffee and juices.
You could also grab a piece of fruit.
For the other breakfasts, we didn‟t have an English breakfast. There
was toast and jam, and cereal. And that was all. So that wasn‟t
great. For drinks we had the same as the first breakfast.
Lessons
Every morning from 9 till 12 we had lessons in groups of 14 with an English teacher,
to prepare for the speaking part of the Cambridge exam. The teachers were nice and
they gave us good tips.
Bath
On Wednesday, we went to Bath. We went there by
bus (the same as the one that drove us to England).
We left about 12:30 PM from Grittleton House. It was
a half hour drive. When we arrived in Bath, we were
given some free time for ourselves. After an hour
walking around in Bath, we gathered up by the bus,
and a tour guide met us in the bus and then she
guided us around the city. We got to know the city
much better. We got out of the bus once, at a very
beautiful, long building, in a crescent form, called The Royal Crescent. This is one of
the most well known sites of Bath. The building is divided into 30 large houses, each
worth around 3 million euros!
After a while, we got out of the bus and went to
the Roman Baths Museum. The guide left us
there. After the museum, we were given some
free time for ourselves again. We went walking
around in the nice and cozy shopping streets of
Bath. Most of us managed to find a Hollister
shop (a famous American brand). Some of us
also bought some souvenirs. We also had
some food and drinks in the McDonalds, KFC
or Starbucks. After 2 hours of free time, we
gathered up by the bus and drove back to
Grittleton House. Bath was a very nice and
cozy city, where is a lot of stuff to do and things
to see!
40
Sports afternoon
On the second day, we went to Chippenham, where we had a sports day. We played
some different sports like cricket, a kind of hockey and we „waveboarded‟. The
waveboarding went very well, and it was very nice to play cricket, because it‟s a fun
sport.
It was a pity we couldn‟t do any archery, a lot of people had looked forward to it. But
on the other hand, now we had the opportunity to play other nice English sports (and,
if it rained, we would stay dry, because we played in a big air hall!). We‟ve had a
great time!
Lacock and Castle Combe
After the sport afternoon we went to a small
village named Lacock. We parked the bus at a
coach park near the centre. In the High Street
were a few shops. We first went to the National
Trust Shop and bought some souvenirs. In a
local supermarket we bought food for the trip
back. Some of us sat on a little wall in front of the
Lacock Primary School. Others played at a
playground. An hour later we took the bus back
to the Grittleton House.
When we had finished dinner, we visited Castle
Combe. We walked down a hill and took a
picture in front of a board that said „Slow! Free
Range Children‟. We walked through the garden
of the Manor House Hotel. At the end we had a
drink in an English pub. It was a nice trip to end the week.
What happened at Grittleton House after dinner?
Well, everybody separated to go to their rooms. Only a few girls were still eating in
the dining room. But, after a short time, everybody had finished their lovely diner. All
of us went outside to do sports. A small group of some boys and girl went to play
tennis. All the others went to play football.
As the evening past, the sky got darker and darker. The ones who were playing
tennis couldn‟t see the ball anymore. So those decided to play another game: hide
and seek (in the big, big, big garden).
Some soccer players stayed on the field to have some good conversations about
nothing. The other ones went inside to the play area, playing ping-pong or watch
football on a big screen.
By nine o‟clock everybody went inside, to their rooms. The chattering kept going …
and going … and going … and……
In the other evenings it was raining (well it was more like drizzling), so everybody was
in the play room or in a bed-room; not on their own room of course. Boys and girl
were mixed and they had a good time together =D … until Ms Mostert or Ms Maas
came along and that was it!
41
We all agree that the evenings were really enjoyable! There was time to play games,
to have nice conversations and to be crazy with your friends!
The trip back
At 9 a.m. we left Grittleton house and started our journey back to the Netherlands.
Nobody wanted to leave, but we needed to go. Almost everybody was tired, but we
had had a lot of fun. In the bus we watched movies, a couple of us played card
games and almost the whole trip we listened to music. After a couple of hours we
stopped at a shopping centre near the Eurotunnel for lunch. After lunch we went onto
the train in the Eurotunnel and after a while we arrived in France. When we past the
border with Belgium we had diner. After diner we had to drive a couple of hours and
arrived in Amstelveen at 9:30 p.m. The whole trip to Bath was great! It was an
experience we will never forget!
3g1 & 3g2
School trip to Bath, 9 – 12 April 2013
TERUG NAAR TOP
42
NIEUWE WEBSITE
Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website. Het nieuwe
ontwerp is gereed. De nieuwe website zal gehost worden bij Schoolmaster (ook
eigenaar van Magister ons leerlingadministratiesysteem) . De website is gebaseerd
op een CM (content management) systeem. Het is hierdoor veel gemakkelijker om
meerdere gebruikers schrijfrechten te geven. We verwachten dat de informatie
hierdoor actueler zal zijn. Een belangrijk verschil met de huidige website is dat de
nieuwe website een open en afgeschermd gedeelte heeft. Het afgeschermde
gedeelte is bereikbaar door met het Magisterwachtwoord in te loggen. Tenslotte
hebben we geprobeerd de navigatiestructuur eenvoudiger te maken en de website
een modernere uitstraling te geven. Ook is de website speciaal geschikt gemaakt
voor het gebruik op mobieltjes.
De komende weken gaan we de website inhoudelijk vullen.
Marcel van Dijk
TERUG NAAR TOP
43