Bron - perinatreg

Comments

Transcription

Bron - perinatreg
Betreft:
Perinatale Zorg in Nederland 2013
Auteur
Redactie
Stichting Perinatale Registratie Nederland
dhr.dr. H.A.A. Brouwers (NVK), dhr.prof.dr. H.W. Bruinse (NVOG),
mw.dr. J. Dijs-Elsinga (PRN), mw. A.M. van Huis (KNOV),
mw.dr. E. de Miranda (KNOV), dhr. P. Tamminga (NVK)
Tabellen, figuren en bijlagen
mw.dr. J. Dijs-Elsinga (PRN)
Uitgave
12-12-2014
Achtergronden bij de jaarboek tabellen 2013
Om internationale vergelijkingen van sterftecijfers en andere indicatoren mogelijk te maken, zijn in het jaarboek 2013 alleen tabellen
weergegeven vanaf 22.0 weken zwangerschapsduur. Bij onbekende zwangerschapsduur is de ondergrens van het geboortegewicht
van 500 gram gebruikt, volgens WHO criteria. De noemers volgens WHO criteria in 2013 zijn 169.884 kinderen en 167.159 moeders.
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam of een vroege
zwangerschapsafbreking, daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Bronvermelding
De in deze publicatie opgenomen gegevens zijn door de samenstellers met de uiterste zorgvuldigheid verwerkt. Voor gegevens die
desondanks onvolledig of onjuist mochten zijn, kan de samensteller in generlei opzicht aansprakelijk worden gesteld.
Het gebruik van de gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld zoals onder
omschreven. Van de publicaties waarin gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze publicatie, ontvangen wij gaarne een exemplaar.
Deze publicatie kan geciteerd worden als
Stichting Perinatale Registratie Nederland. Perinatale Zorg in Nederland 2013.
Utrecht: Stichting Perinatale Registratie Nederland, 2014
Inhoudsopgave tabellen
Introductie
Tabel 0.1
Samenvatting van de karakteristieken van de bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Tabel 0.2
Samenvatting van de karakteristieken van de geboren kinderen vanaf 22 weken in 2013
Tabel 0.3
Nederlandse indicatoren van perinatale zorg vanaf 22 weken in 2013
Tabel 0.4
Nederlandse indicatoren van perinatale sterfte van geboren kinderen vanaf 22 weken in 2013
Tabel 0.5
International perinatal core indicators in 2013
Tabel 0.6
Trend aantal records in de LVR1-, LVR2-, LNR registratie en de gekoppelde PRN registratie in 2008-2013
Figuur 0.1
Trend aantal records in de losse LVR1-, LVR2-, LNR registratie en de gekoppelde PRN registratie in 2008-2013
Tabel 0.7
Trend aantal dood- en levend geboren kinderen en de dekking PRN registratie ten opzichte van CBS/GBA in 2008-2013
Figuur 0.2
Trend aantal geboren kinderen in de PRN registratie ten opzichte van CBS/GBA registratie in 2008-2013
Tabel 0.8
Vergelijking van de landelijke cijfers uit de PRN registratie en de CBS/GBA registratie in 2013
Tabel 0.9
Vergelijking van de landelijke perinatale sterfte cijfers uit de PRN registratie en de CBS/GBA registratie in 2013
Tabel 0.10
Trend in aantal gegevensaanvragen voor onderzoek Stichting PRN in 2002-2013
Hoofdstuk 1: Vrouwen bevallen in 2013
Tabel 1.1
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling en pariteit in 2013
Figuur 1.1
Trend bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar pariteit in 2008-2013
Figuur 1.2
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar pariteit in 2013
Tabel 1.2
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, wijze conceptie en leeftijdsgroep in 2013
Tabel 1.3.1
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, leeftijd vrouw en pariteit in 2013
Tabel 1.3.2
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar leeftijdsgroepen vrouw en pariteit in 2013
Figuur 1.3
Trend bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar leeftijdsgroep vrouw in 2008-2013
Tabel 1.4
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, etniciteit vrouw en pariteit in 2013
Figuur 1.4
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar etniciteit vrouw in 2013
Hoofdstuk 2: Kinderen geboren in 2013
Tabel 2.1.1
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar pariteit en eenling/meerling in 2013
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar pariteit en provincie in 2013
Tabel 2.1.2
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geslacht kind en geboortemaand in 2013
Tabel 2.1.3
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geslacht kind en geboortemaand in 2013
Figuur 2.1
Tabel 2.2
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en pariteit in 2013
Figuur 2.2
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Tabel 2.3.1
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, geboortegewicht en zwangerschapsduur in 2013
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken met groeivertraging naar eenling/meerling in 2013
Tabel 2.3.2
Figuur 2.3
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling en geboortegewicht in 2013
Figuur 2.4
Trend levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geboortegewichtcategorie in 2008-2013
Hoofdstuk 3: Morbiditeit vrouw tijdens de zwangerschap in 2013
Tabel 3.1
Hypertensieve en diabetes gerelateerde aandoeningen vrouw tijdens zwangerschap naar pariteit voor bevallen vrouwen in 2013
Hoofdstuk 4: Baring en kraambed in 2013
Tabel 4.1.1
Start baring van bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Tabel 4.1.2
Start baring naar eenling/meerling en zwangerschapsduur van bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Figuur 4.1
Trend start baring van bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2008-2013
Tabel 4.2.1
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, pariteit en ligging kind in 2013
Tabel 4.2.2
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en ligging kind in 2013
Tabel 4.3.1
Wijze baring voor geboorten van meerlingen vanaf 22 weken waarbij wijze baring tussen kinderen verschilt in 2013
Tabel 4.3.2
Wijze baring voor geboorten vanaf 22 weken naar eenling/meerling in 2013
Tabel 4.3.3
Spontane baring voor geboorten vanaf 22 weken in hoofd en in stuitligging in de 1e en in de 2e lijn in 2013
Tabel 4.3.4
Wijze baring voor geboorten vanaf 22 weken in de 2e lijn in 2013
Tabel 4.3.5
Hulp bij baring naar wijze baring voor geboorten vanaf 22 weken in de 2e lijn in 2013
Tabel 4.3.6
Wijze baring voor à terme geboorten (37.0-41.6 wkn) naar plaats start baring en overdracht tijdens de baring in 2013
Tabel 4.3.7
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, pariteit en wijze baring in 2013
Tabel 4.3.8
Levend- en doodgeboren eenlingen vanaf 22 weken naar ligging kind, zwangerschapsduur en wijze baring in 2013
Tabel 4.4.1
Pijnbestrijding naar pariteit van vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Tabel 4.4.2
Epidurale analgesie tijdens de ontsluitingsperiode naar pariteit en wijze baring van vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Tabel 4.5
Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en Apgar-score na 5 minuten in 2013
Tabel 4.6.1
Kraamzorg ontvangen door vrouwen vanaf 22 weken tijdens het kraambed in 2013
Tabel 4.6.2
Soort voeding gegeven door vrouwen vanaf 22 weken tijdens het kraambed in 2013
Hoofdstuk 5: Morbiditeit vrouw en kind in 2013
Tabel 5.1.1
Morbiditeit vrouw naar pariteit van bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Tabel 5.1.2
Perineum naar pariteit van bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Tabel 5.2.1
Congenitale afwijkingen kind bij levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken bekend bij de geboorte in 2013
Tabel 5.2.2
Congenitale afwijkingen kind vanaf 22 weken naar orgaansysteem bij de geboorte en bij heropname in 2013
Opname kind vanaf 22 weken na de geboorte in 2013
Tabel 5.3
Hoofdstuk 6: Sterfte vrouw in 2013
Tabel 6.1
Tabel 6.2
Maternale mortaliteit tijdens zwangerschap, partus en kraambed (1-7d) op basis van de PRN registratie naar eenling/meerling en
zwangerschapsduur in 2013
Maternale mortaliteit tijdens zwangerschap, partus en kraambed (1-42d) naar oorzaak op basis van de gegevens van de auditcommissie
maternale sterfte NVOG in 2013 (tabel volgt zodra cijfers beschikbaar zijn)
Hoofdstuk 7: Sterfte kind in 2013
Tabel 7.1.1
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Figuur 7.1
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Figuur 7.2
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling in de à terme periode in 2013
Figuur 7.3
Perinatale sterfte (1-28d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Figuur 7.4
Perinatale sterfte (1-28d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling in de à terme periode in 2013
Tabel 7.1.2
Perinatale sterfte (1-7d) per 1.000 levend- en doodgeboren kinderen naar zwangerschapsduurcategorieën in 2013
Tabel 7.1.3
Perinatale sterfte (1-28d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Tabel 7.1.4
Perinatale sterfte (1-28d) per 1000 levend- en doodgeboren kinderen naar verschillende inclusiecriteria in 2013
Tabel 7.1.5
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken per 1000 levend- en doodgeboren kinderen naar pariteit in 2013
Tabel 7.1.6
Perinatale sterfte (1-7d) per 1000 levend- en doodgeboren kinderen naar geboortegewichtcategorieën in 2013
Tabel 7.1.7
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor eenlingen in 2013
Tabel 7.1.8
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor meerlingen in 2013
Tabel 7.1.9
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar provincie in 2013
Tabel 7.1.10
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar geboortemaand in 2013
Foetale sterfte, ante- en durante partu, vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Tabel 7.2.1
Foetale sterfte per 1000 levend- en doodgeboren kinderen naar zwangerschapsduurcategorieën in 2013
Tabel 7.2.2
Foetale sterfte vanaf 22 weken naar eenling/meerling en geboortegewicht in 2013
Tabel 7.2.3
Foetale sterfte vanaf 22 weken met verschillende definities van een laag geboortegewicht in 2013
Tabel 7.2.4
Neonatale sterfte vanaf 22 weken van levendgeboren kinderen naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Tabel 7.3.1
Neonatale sterfte (1-7d) per 1000 levendgeboren kinderen naar verschillende zwangerschapsduurcategorieën in 2013
Tabel 7.3.2
Neonatale sterfte (1-28d) per 1000 levendgeboren kinderen naar verschillende zwangerschapsduurcategorieën in 2013
Tabel 7.3.3
Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor eenlingen in 2013
Tabel 7.3.4
Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor meerlingen in 2013
Tabel 7.3.5
Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar eenling/meerling en geboortegewicht in 2013
Tabel 7.3.6
Neonatale sterfte vanaf 22 weken met verschillende definities van een laag geboortegewicht in 2013
Tabel 7.3.7
Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur en geboortegewicht voor eenlingen in 2013
Tabel 7.3.8
Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur en geboortegewicht voor meerlingen in 2013
Tabel 7.3.9
Trend perinatale, foetale en neonatale sterfte vanaf 22 weken voor 2008-2013
Figuur 7.5
Hoofdstuk 8: Organisatie van de perinatale zorg in 2013
Tabel 8.1
Deelnemende praktijken aan de LVR1-, LVR2-, LNR registratie in 2013
Figuur 8.1
Registrerende verloskundige praktijken (LVR1 registratie) 2013 (figuur volgt nog)
Figuur 8.2
Registrerende ziekenhuizen (LVR2 registratie) 2013 (figuur volgt nog)
Figuur 8.3
Registrerende ziekenhuizen (LNR registratie) 2013 (figuur volgt nog)
Figuur 8.4
Wel en niet registrerende ziekenhuizen (LNR praktijken) ten opzichte van (LVR2 praktijken) 2013 (figuur volgt nog)
Figuur 8.5
Omvang van registrerende ziekenhuizen (LVR2 praktijken) in 2013 (figuur volgt nog)
Hoofdstuk 9: Zorg door verloskundigen en gynaecologen in 2013
Tabel 9.1.1
Start zorg, start baring en baring vanaf 22 weken in de 1e en de 2e lijn naar pariteit van bevallen vrouwen in 2013
Tabel 9.1.2
Verwijzing vrouw van de 1e lijn naar de 2e lijn en ontvangst van vrouw in de 2e lijn naar pariteit van bevallen vrouwen in 2013
Tabel 9.2
Thuisbevalling en poliklinische bevallingen in de 1e lijn van bevallen vrouwen in 2013
Tabel 9.3.1
Redenen van overdracht tijdens de baring in 2013
Tabel 9.3.2
Eerste reden van overdracht tijdens de baring in 2013
Tabel 9.3.3
Redenen van overdracht tijdens ontsluiting en uitdrijving naar pariteit in 2013
Tabel 9.3.4
Redenen van overdracht in het nageboortetijdperk en direct postpartum in 2013
Aantallen geboorten vanaf 22 weken naar eenlingen en meerlingen naar NICU regio's in 2013
Tabel 9.4
Hoofdstuk 10: NICU zorg in 2013
Tabel 10.1
Opname dagen en IC-dagen op een NICU van kinderen met IC-behoefte naar geboortegewicht in 2013
Tabel 10.2
Opname dagen en IC-dagen op een NICU van kinderen met IC-behoefte naar zwangerschapsduur in 2013
Opgenomen kinderen met IC-behoefte per NICU ingedeeld naar herkomst in 2013
Tabel 10.3
Tabel 0.1
Samenvatting van de karakteristieken van de bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Jaar
Totaal
#
%
Bron
Referentie 2012
164.257
2.902
2.854
46
98,3%
1,7%
1,7%
0,0%
75.515
91.644
45,2%
54,8%
Etniciteit
Nederlands
Niet-Nederlands
124.280
42.879
74,3%
25,7%
Wijze conceptie
spontaan
medische begeleiding
onbekend
119.498
7.200
40.461
71,5%
4,3%
24,2%
14.953
451
744
4.830
8,9%
0,3%
0,4%
2,9%
Tabel
3.1
9,1%
0,3%
0,4%
2,4%
Spontaan begin baring
met bijstimulatie
Inleiding baring
117.755
34.231
36.439
70,4%
19,6%
21,8%
Tabel
4.1.1
71,2%
19,6%
21,7%
Wijze baring
spontaan
kunstverlossing
sectio caesarea
125.208
14.596
27.355
74,9%
8,7%
16,4%
Tabel
4.3.1
74,6%
9,2%
16,3%
28.445
18,5%
Tabel
4.4.1
17,9%
Lijn en plaats geboorte
geboorte in 1e lijn thuis
geboorte in 1e lijn geboortecentrum
geboorte in 1e lijn poliklinisch
geboorte in 2e lijn
Tabel
9.2
26.374
1.383
19.529
118.671
15,9%
0,8%
11,7%
71,4%
Totaal bevallen vrouwen
167.159
100,0%
2013
Eenling zwangerschap
Meerling zwangerschap
tweeling
drieling
Pariteit
primiparae
multiparae
Ziekten/aandoeningen vrouw
hypertensieve aandoeningen *
(pre)- eclampsie met opname
diabetes mellitus
zwangerschapsdiabetes
Epidurale analgesie tijdens ontsluiting
*
Tabel
1.1.1
Tabel
1.1.2
98,3%
1,7%
1,7%
0,0%
44,9%
55,1%
Tabel
1.4
74,0%
26,0%
Tabel
1.2
64,5%
4,1%
31,4%
Wanneer hypertensie volgens lvr-1, maar zonder vermelding van hypertensie in de lvr-2, buiten beschouwing wordt
gelaten, daalt het aantal vrouwen met hypertensie naar 7.001 (4,4%).
15,9%
1,5%
12,6%
69,0%
Tabel 0.2
Samenvatting van de karakteristieken van de geboren kinderen vanaf 22 weken in 2013
Jaar
Totaal
#
%
Bron
Eenling kind
Meerling kind
164.257
5.627
96,7%
3,3%
Duur zwangerschap
22-31 weken
32-36 weken
37-41 weken
≥ 42 weken
onbekend
2.577
10.344
152.570
2.199
2.194
1,5%
6,1%
89,8%
1,3%
1,3%
317
2.067
8.933
82.146
53.972
18.957
3.182
310
0,2%
1,2%
5,3%
48,4%
31,8%
11,2%
1,9%
0,2%
156.354
7.305
1.286
4.939
92,0%
4,3%
0,8%
2,9%
Referentie 2012
2013
Geboortegewichten kind
< 500 gram
500-1499 gram
1500-2499 gram
2500-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
≥ 4500 gram
onbekend
Ligging kind
hoofd
stuit
dwars & overig
onbekend
Tabel
2.1.1
Tabel
2.2
1,4%
6,0%
89,8%
1,5%
1,3%
Tabel
2.3.1
0,2%
1,1%
5,1%
47,6%
32,1%
11,6%
2,0%
0,2%
Tabel
Lage apgar score na 5-minuten van levend geboren kinderen
< 37 weken zwangerschapsduur
12.274
≤3
362
4-6
723
≥ 37 weken zwangerschapsduur
154.593
≤3
283
4-6
1.445
96,7%
3,3%
4.2.1
91,8%
4,3%
0,8%
3,2%
Tabel
4.5
2,9%
5,9%
2,7%
5,7%
0,2%
0,9%
0,2%
1,0%
Congenitale afwijkingen kind
5.483
3,2%
Tabel
5.2.1
2,9%
Opname kind na de geboorte *
29.313
17,3%
Tabel
5.3
22,2%
1.368
1.137
1.431
1.200
893
475
538
0,81%
0,67%
0,84%
0,71%
0,53%
0,28%
0,32%
169.884
100,0%
Perinatale Sterfte kind **
perinatale sterfte (1-7d)
zonder 22/23 wkn kinderen met cong. afw
perinatale sterfte (1-28d)
zonder 22/23 wkn kinderen met cong. afw
foetale sterfte
vroeg neonatale sterfte (1-7d)
laat neonatale sterfte (1-28d)
Totaal aantal geboren kinderen
*
Tabel 7.1.1 & 7.1.4
0,81%
0,66%
0,85%
0,70%
0,55%
0,26%
0,30%
Het aantal opnames van kinderen na de geboorte lijkt toe te nemen. Dit houdt echter verband met het feit dat er een
steigende deelname is van kinderartspraktijken aan de registratie.
**
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in
de tabellen.
Tabel 0.3
Nederlandse indicatoren van perinatale zorg vanaf 22 weken in 2013
Indicator
Bron
Perinatale zorg
#
Noemer
Perinatale Zorg
% Sectio totaal
% Spontane baring Pariteit 0
% Kunstverlossing (Vac/Forc en Stuit extr) P0
% Sectio Pariteit 0
27.355
50.266
11.963
14.565
167.159
76.794
76.794
76.794
% Spontane baring Pariteit 1+
% Kunstverlossing (Vac/Forc en Stuit extr) P1+
% Sectio Pariteit 1+
76.130
2.916
14.044
93.090
93.090
93.090
%
16,4
65,5
15,6
19,0
Referentie
2012
%
%
%
%
%
Tabel 4.3.1
Tabel 4.3.6
Tabel 4.3.6
Tabel 4.3.6
16,4
63,4
17,4
19,2
%
%
%
%
81,8 %
3,1 %
15,1 %
Tabel 4.3.6
Tabel 4.3.6
Tabel 4.3.6
82,1 %
3,9 %
14,0 %
Tabel 0.4
Nederlandse indicatoren van perinatale sterfte van geboren kinderen vanaf 22 weken in 2013
Indicator
*
Geboren kinderen ≥ 22 weken
Bron
‰
Referentie
2012
‰
#
Noemer
Sterfte kind
Foetale Sterfte 22.0-23.6 weken
zonder congenitale afwijkingen
met congenitale afwijkingen
Foetale Sterfte 24.0-27.6 weken
Foetale Sterfte 28.0-31.6 weken
Foetale Sterfte 32.0-36.6 weken
Foetale Sterfte 37.0-41.6 weken
Foetale Sterfte ≥42.0 weken
Foetale Sterfte zwangerschapsduur onbekend
325
163
162
126
79
117
173
3
70
504
270
234
683
1.390
10.344
152.570
2.199
2.194
644,8
603,7
692,3
184,5
56,8
11,3
1,1
1,4
31,9
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Tabel 7.2.1
683,5
646,8
716,5
226,3
77,4
13,3
1,3
2,0
5,1
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Neonatale Sterfte (1-7d) 22.0-23.6 weken
zonder congenitale afwijkingen
met congenitale afwijkingen
Neonatale Sterfte (1-7d) 24.0-27.6 weken
Neonatale Sterfte (1-7d) 28.0-31.6 weken
Neonatale Sterfte (1-7d) 32.0-36.6 weken
Neonatale Sterfte (1-7d) 37.0-41.6 weken
Neonatale Sterfte (1-7d) ≥42.0 weken
Neonatale Sterfte zwangerschapsduur onbekend
169
100
69
101
55
50
81
2
17
179
107
72
557
1.311
10.227
152.397
2.196
2.124
944,1
934,6
958,3
181,3
42,0
4,9
0,5
0,9
8,0
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Tabel 7.3.1
974,5
963,9
986,5
197,4
30,2
4,8
1,0
1,0
3,4
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Neonatale Sterfte (1-28d) 22.0-23.6 weken
zonder congenitale afwijkingen
met congenitale afwijkingen
Neonatale Sterfte (1-28d) 24.0-27.6 weken
Neonatale Sterfte (1-28d) 28.0-31.6 weken
Neonatale Sterfte (1-28d) 32.0-36.6 weken
Neonatale Sterfte (1-28d) 37.0-41.6 weken
Neonatale Sterfte (1-28d) ≥42.0 weken
Neonatale Sterfte (1-28d) zwangerschapsduur onbekend
170
101
69
134
65
56
94
2
17
179
107
72
557
1.311
10.227
152.397
2.196
2.124
949,7
943,9
958,3
240,6
49,6
5,5
0,6
0,9
8,0
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Tabel 7.3.1
974,5
963,9
986,5
259,6
39,1
5,9
1,0
1,0
3,4
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Perinatale Sterfte (1-28d) 22.0-23.6 weken
zonder congenitale afwijkingen
met congenitale afwijkingen
Perinatale Sterfte (1-28d) 24.0-27.6 weken
Perinatale Sterfte (1-28d) 28.0-31.6 weken
Perinatale Sterfte (1-28d) 32.0-36.6 weken
Perinatale Sterfte (1-28d) 37.0-41.6 weken
Perinatale Sterfte (1-28d) ≥42.0 weken
Perinatale Sterfte (1-28d) zwangerschapsduur onbekend
495
264
231
260
144
173
267
5
87
504
270
234
683
1.390
10.344
152.570
2.199
2.194
982,1
977,8
987,2
380,7
103,6
16,7
1,8
2,3
39,7
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Tabel 7.3.1
991,9
987,2
996,2
427,2
113,5
19,1
2,0
2,7
8,5
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 0.5
International perinatal core indicators in 2013
Nederlandse PRN cijfers van 2013
Nr
Indicator*1,2,3
C1
Referentie
#
Noemer
2013
Bron
Fetal mortality rate ≥ 22.0 weeks
893
169.884
5,3
‰
PRN 2013; 7.2.1
5,5
2012
‰
C1
Fetal mortality singletons
793
164.257
4,8
‰
PRN 2013; 7.2.1
5,2
‰
C1
Fetal mortality multiples
100
5.627
17,8
‰
PRN 2013; 7.2.1
13,9
‰
C2
Neonatal mortality rate (1-7d) ≥ 22.0 weeks
475
168.991
2,8
‰
PRN 2013: 7.3.1
2,6
‰
C2
Neonatal mortality rate (1-7d) singletons
393
163.464
2,4
‰
PRN 2013: 7.3.1
2,2
‰
C2
Neonatal mortality rate (1-7d) multiples
82
5.527
14,8
‰
PRN 2013: 7.3.1
14,2
‰
C2
Neonatal mortality rate (1-28d) ≥ 22.0 weeks
538
168.991
3,2
‰
PRN 2013: 7.3.1
3,0
‰
C2
Neonatal mortality rate (1-28d) singletons
439
163.464
2,7
‰
PRN 2013: 7.3.1
2,4
‰
C2
Neonatal mortality rate (1-28d) multiples
18,4
‰
C3
Infant mortality rate (0-364d)
3,7
‰
C4
99
5.527
17,9
‰
PRN 2013: 7.3.1
645
171.851
3,8
‰
CBS
Birthweight distribution (<2500g) live births+stillborns ≥ 22.0 wks
11.317
169.884
6,7
%
PRN 2013: 7.2.5
6,5
%
C4
Birthweight distribution (<2500g) live births ≥ 22.0 wks
10.689
168.991
6,3
%
PRN 2013: 7.2.5
6,1
%
C5
Gestational age distribution (22.0-36.6 wks) live births+stillborns
13.425
169.884
7,9
%
PRN 2013: 7.2.1
7,7
%
C5
Gestational age distribution (22.0-36.6 wks) live births
12.453
168.991
7,4
%
PRN 2013: 7.2.1
7,1
%
C6
Maternal mortality ratio per 100.000 live births
8
168.991
4,7 MMR PRN 2013: 6.1
C6
Maternal mortality ratio per 100.000 live births
NA
171.851
NA
C7
Multiple birth rate ≥ 22.0 weeks
2.902
167.159
17,4
‰
PRN 2013: 1.1.1
17,3
‰
C8
Distribution of maternal age: <20 years ≥ 22.0 weeks
16.890
167.159
10,1
%
PRN 2013: 1.4.2
1,3
%
C8
Distribution of maternal age: ≥ 35 years ≥ 22.0 weeks
28.758
167.159
17,2
%
PRN 2013: 1.4.2
20,5
%
C9
Distribution of parity 0 ≥ 22.0 weeks
75.515
167.159
45,2
%
PRN 2013: 1.1.2
44,9
%
C9
Distribution of parity 4+ ≥ 22.0 weeks
3.283
167.159
2,0
%
PRN 2013: 1.2.1
2,1
%
C10
Distribution of births by mode of delivery: CS rate ≥ 22.0 weeks
%
PRN 2013: 4.3.1
16,3
%
27.355
167.159
16,4
*1
NVOG*2
*1 Bron: CBS STATLINE okt 2014.
*2 Bron: NVOG, Auditcommissie Maternale sterfte
*3 Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een
vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
4,0 MMR
5,1 %
Tabel 0.6
Trend aantal records in de LVR1-, LVR2-, LNR registratie en de gekoppelde PRN registratie in 2008-2013
Jaar
Eenling/Meerling
Aantal records in de perinatale registratie Nederland
2008
2009
2010
2011
#
#
#
#
2012
#
2013
#
190.713
731
127.061
43.975
189.047
800
125.813
51.914
2008-2013
Totaal
LVR1 registratie
LVRh registratie
LVR2 registratie
LNR registratie
175.378
123.041
30.453
180.770
1.248
126.256
29.790
172.749
1.203
131.991
33.109
187.645
822
130.388
35.036
PRN gekoppeld bestand
Totaal
198.061
202.537
200.565
207.689
206.160
202.324
Bron: PRN koppelingsprocedure LVR1^LVR2^LNR 2008 AMC, Amsterdam, 2009 , 2010, 2011 PRN/AMC, Utrecht, 2012, 2013
PRN, Utrecht.
Tabel 0.7
Trend aantal dood- en levend geboren kinderen en de dekking PRN registratie ten opzichte van CBS/GBA in 2008-2013
Eenling/Meerling
Aantal records in registratie PRN versus CBS/GBA*
2008
2009
2010
2011
#
#
#
#
2012
#
2013
#
2008-2013
PRN geboren kinderen ≥ 24.0 wk
177.209
180.106
178.781
178.723
175.659
169.380
CBS geboren kinderen ≥ 24.0 wk*
PRN t.o.v. GBA/CBS ≥ 24.0 weken
185.408
96%
185.563
97%
185.045
97%
180.680
99%
176.553
99%
171.341
99%
*
CBS= Centraal Bureau van de Statistiek, GBA= Gemeentelijke Basis Administratie (bron=STATLINE), okt 2014.
Figuur 0.1
Trend aantal records in de losse LVR1-, LVR2-, LNR registratie en de gekoppelde PRN registratie in 2008-2013
250.000
aantal records
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
registratiejaar
LVR1 registratie
LVRh registratie
LVR2 registratie
LNR registratie
PRN gekoppeld bestand
2013
Figuur 0.2
Trend aantal geboren kinderen in de PRN registratie ten opzichte van CBS/GBA registratie in 2008-2013
220.000
210.000
aantal records
200.000
190.000
180.000
170.000
160.000
150.000
2008
2009
2010
2011
2012
registratiejaar
CBS registratie: Dood- en levend geboren kinderen ≥ 24 wk
PRN registratie: Dood- en levend geboren kinderen ≥ 24 wk
2013
Tabel 0.8
Vergelijking van de landelijke cijfers uit de PRN registratie en de CBS/GBA registratie in 2013
Jaar
*1
PRN
#
CBS/GBA
%
#
%
2013
Bevallen vrouwen
167.159
g.i.
Levend- en doodgeboren kinderen ≥ 22.0 weken
Levend- en doodgeboren kinderen ≥ 24.0 weken
Levend- en doodgeboren kinderen ≥ 28.0 weken
169.884
169.380
168.697
g.i.
171.851
g.i.
Levend geboren kinderen ≥ 22.0 weken
Levend geboren kinderen ≥ 24.0 weken
Levend geboren kinderen ≥ 28.0 weken
168.991
166.414
164.341
g.i.
171.341
g.i.
Eenling Zwangerschap
Meerling Zwangerschap
waarvan tweeling
waarvan drie of meer
164.257
2.902
2.854
48
Geboorten: geslacht kind
Jongens
Meisjes
Geslacht onbekend
g.i. = geen informatie
169.884
87.114
82.639
131
*1
1,8%
51%
49%
166.050
2.833
2.788
45
1,7%
171.341
87.957
83.384
0
51%
49%
Bron: STATLINE okt 2014
Tabel 0.9
Vergelijking van de landelijke perinatale sterfte cijfers uit de PRN registratie en de CBS/GBA registratie in 2013
Jaar
PRN
#
‰
CBS/GBA*1
#
‰
2013
Sterfte kind
Foetale sterfte ≥ 22.0 weken
per 1000 levend- en doodgeborenen
Foetale sterfte ≥ 24.0 weken
per 1000 levend- en doodgeborenen
Foetale sterfte ≥ 28.0 weken
per 1000 levend- en doodgeborenen
893
5,3
363
2,1
158
0,9
Neonatale sterfte vanaf 22.0 weken t/m 7 dagen
per 1000 levendgeboren kinderen
Neonatale sterfte vanaf 24.0 weken t/m 7 dagen
per 1000 levendgeboren kinderen
475
2,8
150
0,9
Neonatale sterfte vanaf 28.0 weken t/m 7 dagen
49
per 1000 levendgeboren kinderen
0,3
‰
‰
‰
‰
‰
g.i.
g.i.
510
3,0
401
2,3
g.i.
g.i.
360
2,1
‰
Perinatale sterfte t/m 7 dagen vanaf 28.0 weken
207
per 1000 levend- en doodgeboren kinderen
1,2
‰
4,4
Neonatale sterfte vanaf 22.0 weken t/m 28 dagen
per 1000 levend geboren kinderen
538
3,2
‰
g.i.
g.i.
Neonatale sterfte vanaf 24.0 weken t/m 28 dagen
169
per 1000 levend geboren kinderen
1,0
Zuigelingen sterfte (0-1 jaar)
per 1000 levend geboren kinderen vanaf 24 weken
g.i.
g.i.
Bron: STATLINE okt 2014
‰
g.i.
1.368
8,1
513
3,0
*1
‰
g.i.
Perinatale sterfte t/m 7 dagen vanaf 22.0 weken
per 1000 levend- en doodgeboren kinderen
Perinatale sterfte t/m 7 dagen vanaf 24.0 weken
per 1000 levend- en doodgeboren kinderen
g.i. = geen informatie
‰
‰
‰
g.i.
g.i.
870
5,1
‰
761
‰
481
‰
2,8
‰
645
3,8
‰
Tabel 0.10
Trend in aantal gegevensaanvragen voor
onderzoek Stichting PRN in 2002-2013
Jaar
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*
2011
2012
2013
Totaal
#
42
79
112
143
95
96
144
121
164
91
71
75
Totaal
1.233
Vanaf 2011 wordt een geldelijke vergoeding
gevraagd voor gegevensaanvragen.
*
Tabel 1.1
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling en pariteit in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
P0
#
%
Eenling zwangerschap
Subtotaal
74.127
45,1%
Meerling zwangerschap
Tweelingen
Drielingen
Vierlingen of meer
Subtotaal
1.367
20
1
1.388
75.515
Pariteit
P1
#
Totaal
%
P2+
#
%
#
%
59.370
36,1%
30.760
18,7%
164.257
98,3%
47,9%
43,5%
50,0%
47,8%
976
12
0
988
34,2%
26,1%
0,0%
34,0%
511
14
1
526
17,9%
30,4%
50,0%
18,1%
2.854
46
2
2.902
1,7%
0,0%
0,0%
1,7%
45,2%
60.358
36,1%
31.286
18,7%
167.159
100,0%
2013
Totaal
Figuur 1.1
Trend bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar pariteit in 2008-2013
60,0%
50,0%
Percentage
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2008
2009
2010
2011
2012
registratiejaar
P0
P1
P2+
Multiparae (P1+)
2013
Figuur 1.2
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar pariteit in 2013
45,2% Pariteit 0
36,1% Pariteit 1
12,9% Pariteit 2
3,9% Pariteit 3
2,0% Pariteit 4+
Tabel 1.2
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, wijze conceptie en leeftijdsgroep in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Wijze conceptie
2013
< 25 jaar
Leeftijdsgroep
25 - 29 jaar +
30 - 34 jaar
onbekend
#
%
#
#
%
Eenling zwangerschap
Spontaan
Medische begeleiding
Ovulatie inductie/Hyperstimulatie
IUI
IVF
Overige
Onbekend
Subtotaal
14.648
179
99
20
24
36
3.877
18.704
78,3%
1,0%
0,5%
0,1%
0,1%
0,2%
20,7%
100,0%
36.874
1.461
612
276
266
307
12.396
50.731
72,7%
2,9%
1,2%
0,5%
0,5%
0,6%
24,4%
100,0%
Meerling zwangerschap
Spontaan
Medische begeleiding
Ovulatie inductie/Hyperstimulatie
IUI
IVF
Overige
Onbekend
Subtotaal
194
24
13
5
1
5
6
224
86,6%
10,7%
5,8%
2,2%
0,4%
2,2%
2,7%
100,0%
580
150
74
30
30
16
37
767
Spontaan
Medische begeleiding
Ovulatie inductie/Hyperstimulatie
IUI
IVF
Overige
Onbekend
14.842
203
112
25
25
41
3.883
78,4%
1,1%
0,6%
0,1%
0,1%
0,2%
20,5%
Totaal
18.928
100,0%
Totaal
≥ 35 jaar
%
#
%
#
%
42.459
2.437
579
574
663
621
16.397
61.293
69,3%
4,0%
0,9%
0,9%
1,1%
1,0%
26,8%
100,0%
23.446
2.396
174
573
911
738
7.687
33.529
69,9%
7,1%
0,5%
1,7%
2,7%
2,2%
22,9%
100,0%
117.427
6.473
1.464
1.443
1.864
1.702
40.357
164.257
71,5%
3,9%
0,9%
0,9%
1,1%
1,0%
24,6%
100,0%
75,6%
19,6%
9,6%
3,9%
3,9%
2,1%
4,8%
100,0%
813
260
59
62
69
70
38
1.111
73,2%
23,4%
5,3%
5,6%
6,2%
6,3%
3,4%
100,0%
484
293
18
56
116
103
23
800
60,5%
36,6%
2,3%
7,0%
14,5%
12,9%
2,9%
100,0%
2.071
727
164
153
216
194
104
2.902
71,4%
25,1%
5,7%
5,3%
7,4%
6,7%
3,6%
100,0%
37.454
1.611
686
306
296
323
12.433
72,7%
3,1%
1,3%
0,6%
0,6%
0,6%
24,1%
43.272
2.697
638
636
732
691
16.435
69,3%
4,3%
1,0%
1,0%
1,2%
1,1%
26,3%
23.930
2.689
192
629
1.027
841
7.710
69,7%
7,8%
0,6%
1,8%
3,0%
2,4%
22,5%
119.498
7.200
1.628
1.596
2.080
1.896
40.461
71,5%
4,3%
1,0%
1,0%
1,2%
1,1%
24,2%
51.498
100,0%
62.404
100,0%
34.329
100,0%
167.159
100,0%
Tabel 1.3.1
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, leeftijd vrouw en pariteit in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Leeftijd vrouw
2013
Eenling zwangerschap
<20 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
≥ 40 jaar
Onbekend
Subtotaal
Gem. leeftijd (jr) + (SD)
Meerling zwangerschap
< 20 jaar
25-29 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
≥ 40 jaar
Onbekend
Subtotaal
Gem. leeftijd (jr) + (SD)
P0
#
%
1.849
11.865
28.091
23.187
7.696
1.439
0
74.127
2,5%
16,0%
37,9%
31,3%
10,4%
1,9%
0,0%
100,0%
29,3 (4,9)
15
144
447
481
229
72
0
1.388
Pariteit
P1
#
159
3.996
16.868
25.327
11.298
1.721
1
59.370
Totaal
%
P2+
#
%
#
%
0,3%
6,7%
28,4%
42,7%
19,0%
2,9%
0,0%
100,0%
9
824
5.772
12.779
9.126
2.249
1
30.760
0,0%
2,7%
18,8%
41,5%
29,7%
7,3%
0,0%
100,0%
2.017
16.685
50.731
61.293
28.120
5.409
2
164.257
1,2%
10,2%
30,9%
37,3%
17,1%
3,3%
0,0%
100,0%
31,6 (4,4)
1,1%
10,4%
32,2%
34,7%
16,5%
5,2%
0,0%
100,0%
31,0 (5,2)
3
50
232
422
228
53
0
988
33,5 (4,4)
0,3%
5,1%
23,5%
42,7%
23,1%
5,4%
0,0%
100,0%
32,6 (4,8)
0
11
88
208
181
37
1
526
30,9 (4,9)
0,0%
2,1%
16,7%
39,5%
34,4%
7,0%
0,2%
100,0%
33,9 (4,3)
18
205
767
1.111
638
162
1
2.902
0,6%
7,1%
26,4%
38,3%
22,0%
5,6%
0,0%
100,0%
32,1 (5,0)
Totaal
< 20 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
≥ 40 jaar
Onbekend
1.864
12.009
28.538
23.668
7.925
1.511
0
2,5%
15,9%
37,8%
31,3%
10,5%
2,0%
0,0%
162
4.046
17.100
25.749
11.526
1.774
1
0,3%
6,7%
28,3%
42,7%
19,1%
2,9%
0,0%
9
835
5.860
12.987
9.307
2.286
2
0,0%
2,7%
18,7%
41,5%
29,7%
7,3%
0,0%
2.035
16.890
51.498
62.404
28.758
5.571
3
1,2%
10,1%
30,8%
37,3%
17,2%
3,3%
0,0%
Totaal
75.515
100,0%
60.358
100,0%
31.286
100,0%
167.159
100,0%
Gem. leeftijd (jr) + (SD)
29,4 (4,9)
31,6 (4,4)
33,5 (4,4)
31,0 (4,9)
Tabel 1.3.2
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar leeftijdsgroepen vrouw en pariteit in 2013
Jaar
Leeftijd vrouw
P0
#
Pariteit
P1
#
P2+
#
Totaal
#
%
≤ 17 jaar
18-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
≥ 50 jaar
Onbekend
181
1.683
12.009
28.538
23.668
7.925
1.441
64
6
0
6
156
4.046
17.100
25.749
11.526
1.710
60
4
1
0
9
835
5.860
12.987
9.307
2.179
102
5
2
187
1.848
16.890
51.498
62.404
28.758
5.330
226
15
3
0,1%
1,1%
10,1%
30,8%
37,3%
17,2%
3,2%
0,1%
0,0%
0,0%
Totaal
75.515
60.358
31.286
167.159
100,0%
2013
Figuur 1.3
Trend bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar leeftijdsgroep vrouw in 2008-2013
40,0%
35,0%
Percentage
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
2008
2009
2010
2011
2012
registratiejaar
<25 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar (inc. onbekend)
>=35 jaar
2013
Tabel 1.4
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, etniciteit vrouw en pariteit in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Etniciteit vrouw
2013
P0
#
%
Eenling zwangerschap
Nederlands
Mediterraan (Turks/Marokkaans)
Overig Europees
Creools
Hindoestaans
Aziatisch
Mixed/andere etn. groepen
Onbekend
Subtotaal
55.935
3.813
4.219
1.583
964
2.235
4.682
696
74.127
75,5%
5,1%
5,7%
2,1%
1,3%
3,0%
6,3%
0,9%
100,0%
Meerling zwangerschap
Nederlands
Mediterraan (Turks/Marokkaans)
Overig Europees
Creools
Hindoestaans
Aziatisch
Mixed/andere etn. groepen
Onbekend
Subtotaal
1.083
77
62
23
22
29
86
6
1.388
Totaal
Nederlands
Niet Nederlands
Mediterraan (Turks/Marokkaans)
Overig Europees
Creools
Hindoestaans
Aziatisch
Mixed/andere etn.groepen
Onbekend
Totaal
Pariteit
P1
#
Totaal
%
P2+
#
%
#
%
45.800
3.496
2.799
1.361
711
1.533
3.195
475
59.370
77,1%
5,9%
4,7%
2,3%
1,2%
2,6%
5,4%
0,8%
100,0%
20.337
3.756
1.280
1.440
406
687
2.613
241
30.760
66,1%
12,2%
4,2%
4,7%
1,3%
2,2%
8,5%
0,8%
100,0%
122.072
11.065
8.298
4.384
2.081
4.455
10.490
1.412
164.257
74,3%
6,7%
5,1%
2,7%
1,3%
2,7%
6,4%
0,9%
100,0%
78,0%
5,5%
4,5%
1,7%
1,6%
2,1%
6,2%
0,4%
100,0%
780
53
44
22
17
18
42
12
988
78,9%
5,4%
4,5%
2,2%
1,7%
1,8%
4,3%
1,2%
100,0%
345
63
19
30
6
10
46
7
526
65,6%
12,0%
3,6%
5,7%
1,1%
1,9%
8,7%
1,3%
100,0%
2.208
193
125
75
45
57
174
25
2.902
76,1%
6,7%
4,3%
2,6%
1,6%
2,0%
6,0%
0,9%
100,0%
57.018
18.497
75,5%
24,5%
46.580
13.778
77,2%
22,8%
20.682
10.604
66,1%
33,9%
124.280
42.879
74,3%
25,7%
3.890
4.281
1.606
986
2.264
4.768
702
5,2%
5,7%
2,1%
1,3%
3,0%
6,3%
0,9%
3.549
2.843
1.383
728
1.551
3.237
487
5,9%
4,7%
2,3%
1,2%
2,6%
5,4%
0,8%
3.819
1.299
1.470
412
697
2.659
248
12,2%
4,2%
4,7%
1,3%
2,2%
8,5%
0,8%
11.258
8.423
4.459
2.126
4.512
10.664
1.437
6,7%
5,0%
2,7%
1,3%
2,7%
6,4%
0,9%
75.515
100,0%
60.358
100,0%
31.286
100,0%
167.159
100,0%
Figuur 1.4
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar etniciteit vrouw in 2013
74,3% Nederlands
6,7% Mediterraan (Turks/Marokkaans)
5,0% Overig Europees
2,7% Creools
1,3% Hindoestaans
2,7% Aziatisch
6,4% Mixed/andere etn. groepen
0,9% Onbekend
Tabel 2.1.1
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar pariteit en eenling/meerling in 2013
Jaar
Pariteit
Totaal
Eenling
#
%
Meerling
#
%
#
%
74.127
59.370
30.760
45,1%
36,1%
18,7%
2.667
1.933
1.027
47,4%
34,4%
18,3%
76.794
61.303
31.787
45,2%
36,1%
18,7%
164.257
100,0%
5.627
100,0%
169.884
100,0%
2013
P0
P1
P2+
Totaal
Tabel 2.1.2
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar pariteit en provincie in 2013
Jaar
Provincie
#
Pariteit
P0
%
Totaal
#
P1+
%
#
%
2013
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord Brabant
Limburg
Onbekend
2.411
2.595
1.810
5.127
1.932
8.492
6.433
13.550
17.436
1.161
10.800
4.221
826
45,7%
42,0%
44,0%
43,5%
42,4%
43,8%
44,8%
46,9%
45,2%
43,6%
46,5%
47,3%
42,7%
2.869
3.583
2.304
6.653
2.624
10.891
7.913
15.372
21.150
1.500
12.421
4.700
1.110
54,3%
58,0%
56,0%
56,5%
57,6%
56,2%
55,2%
53,1%
54,8%
56,4%
53,5%
52,7%
57,3%
5.280
6.178
4.114
11.780
4.556
19.383
14.346
28.922
38.586
2.661
23.221
8.921
1.936
3,1%
3,6%
2,4%
6,9%
2,7%
11,4%
8,4%
17,0%
22,7%
1,6%
13,7%
5,3%
1,1%
Totaal
76.794
45,2%
93.090
54,8%
169.884
100,0%
Tabel 2.1.3
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geslacht kind en geboortemaand in 2013
Jaar
Geboortemaand
#
Aantal geboren kinderen
jongens
meisjes
%
#
%
Totaal
onbekend
#
%
#
%
2013
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal
7.569
6.553
7.192
6.912
7.221
7.197
8.088
7.850
7.667
7.222
6.849
6.794
52,0%
51,6%
51,2%
50,6%
51,1%
51,4%
51,5%
51,4%
51,7%
50,6%
51,1%
51,1%
6.957
6.136
6.848
6.741
6.905
6.800
7.591
7.418
7.154
7.052
6.545
6.492
47,8%
48,3%
48,7%
49,3%
48,8%
48,5%
48,4%
48,6%
48,2%
49,4%
48,8%
48,8%
17
12
16
9
10
12
11
4
11
10
12
7
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
14.543
12.701
14.056
13.662
14.136
14.009
15.690
15.272
14.832
14.284
13.406
13.293
8,6%
7,5%
8,3%
8,0%
8,3%
8,2%
9,2%
9,0%
8,7%
8,4%
7,9%
7,8%
87.114
51,3%
82.639
48,6%
131
0,1%
169.884
100,0%
Aantal geboren kinderen
Figuur 2.1
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geslacht kind en geboortemaand in 2013
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Aantal meisjes
Aantal jongens
J
F
M
A
M
J
J
A
Maanden van het jaar
S
O
N
D
Tabel 2.2
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en pariteit in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Zwangerschapsduur
2013
P0
#
%
Eenling kind
22.0-22.6 wk
23.0-23.6 wk
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-26.6 wk
27.0-27.6 wk
28.0-28.6 wk
29.0-29.6 wk
30.0-30.6 wk
31.0-31.6 wk
32.0-32.6 wk
33.0-33.6 wk
34.0-34.6 wk
35.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
115
111
62
68
80
97
111
128
158
196
306
408
690
1.085
2.051
5.473
10.471
17.048
19.849
13.437
1.415
768
74.127
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,3%
0,4%
0,6%
0,9%
1,5%
2,8%
7,4%
14,1%
23,0%
26,8%
18,1%
1,9%
1,0%
100,0%
Meerling kind
22.0-22.6 wk
23.0-23.6 wk
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-26.6 wk
27.0-27.6 wk
28.0-28.6 wk
29.0-29.6 wk
30.0-30.6 wk
31.0-31.6 wk
32.0-32.6 wk
33.0-33.6 wk
34.0-34.6 wk
35.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
26
12
22
27
30
28
60
44
74
95
124
184
257
271
423
605
287
52
7
3
0
36
2.667
Totaal
22.0-22.6 wk
23.0-23.6 wk
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-26.6 wk
27.0-27.6 wk
28.0-28.6 wk
29.0-29.6 wk
30.0-30.6 wk
31.0-31.6 wk
32.0-32.6 wk
33.0-33.6 wk
34.0-34.6 wk
35.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
subtotaal <32.0 wk
subtotaal <37.0 wk
Totaal
Pariteit
P1
#
Totaal
%
P2+
#
%
#
%
69
67
29
32
34
33
37
48
64
76
117
152
294
480
1.024
3.881
9.345
15.866
17.135
9.292
468
827
59.370
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,5%
0,8%
1,7%
6,5%
15,7%
26,7%
28,9%
15,7%
0,8%
1,4%
100,0%
49
41
23
14
26
20
31
30
51
43
77
109
147
309
606
2.247
5.483
7.577
8.289
4.731
316
541
30.760
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%
0,4%
0,5%
1,0%
2,0%
7,3%
17,8%
24,6%
26,9%
15,4%
1,0%
1,8%
100,0%
233
219
114
114
140
150
179
206
273
315
500
669
1.131
1.874
3.681
11.601
25.299
40.491
45.273
27.460
2.199
2.136
164.257
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,3%
0,4%
0,7%
1,1%
2,2%
7,1%
15,4%
24,7%
27,6%
16,7%
1,3%
1,3%
100,0%
1,0%
0,4%
0,8%
1,0%
1,1%
1,0%
2,2%
1,6%
2,8%
3,6%
4,6%
6,9%
9,6%
10,2%
15,9%
22,7%
10,8%
1,9%
0,3%
0,1%
0,0%
1,3%
100,0%
3
2
9
6
17
4
19
27
16
36
38
86
128
216
330
623
301
53
5
1
0
13
1.933
0,2%
0,1%
0,5%
0,3%
0,9%
0,2%
1,0%
1,4%
0,8%
1,9%
2,0%
4,4%
6,6%
11,2%
17,1%
32,2%
15,6%
2,7%
0,3%
0,1%
0,0%
0,7%
100,0%
2
7
3
2
7
10
18
7
15
6
40
49
76
82
185
327
146
24
11
1
0
9
1.027
0,2%
0,7%
0,3%
0,2%
0,7%
1,0%
1,8%
0,7%
1,5%
0,6%
3,9%
4,8%
7,4%
8,0%
18,0%
31,8%
14,2%
2,3%
1,1%
0,1%
0,0%
0,9%
100,0%
31
21
34
35
54
42
97
78
105
137
202
319
461
569
938
1.555
734
129
23
5
0
58
5.627
0,6%
0,4%
0,6%
0,6%
1,0%
0,7%
1,7%
1,4%
1,9%
2,4%
3,6%
5,7%
8,2%
10,1%
16,7%
27,6%
13,0%
2,3%
0,4%
0,1%
0,0%
1,0%
100,0%
141
123
84
95
110
125
171
172
232
291
430
592
947
1.356
2.474
6.078
10.758
17.100
19.856
13.440
1.415
804
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,4%
0,6%
0,8%
1,2%
1,8%
3,2%
7,9%
14,0%
22,3%
25,9%
17,5%
1,8%
1,0%
72
69
38
38
51
37
56
75
80
112
155
238
422
696
1.354
4.504
9.646
15.919
17.140
9.293
468
840
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,7%
1,1%
2,2%
7,3%
15,7%
26,0%
28,0%
15,2%
0,8%
1,4%
51
48
26
16
33
30
49
37
66
49
117
158
223
391
791
2.574
5.629
7.601
8.300
4.732
316
550
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,4%
0,5%
0,7%
1,2%
2,5%
8,1%
17,7%
23,9%
26,1%
14,9%
1,0%
1,7%
264
240
148
149
194
192
276
284
378
452
702
988
1.592
2.443
4.619
13.156
26.033
40.620
45.296
27.465
2.199
2.194
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,4%
0,6%
0,9%
1,4%
2,7%
7,7%
15,3%
23,9%
26,7%
16,2%
1,3%
1,3%
1.544
7.343
0,9%
4,3%
628
3.493
0,4%
2,1%
405
2.085
0,2%
1,2%
2.577
12.921
1,5%
7,6%
76.794
100,0%
61.303
100,0%
31.787
100,0%
169.884
100,0%
Figuur 2.2
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
30%
25%
Percentage
20%
Eenling kind
Meerling kind
15%
10%
5%
0%
Zwangerschapsduur (wk)
Tabel 2.3.1
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, geboortegewicht en zwangerschapsduur in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Geboortegewicht
22.0-27.6
#
Zwangerschapsduur in weken en dagen
28.0-31.6
32.0-36.6
37.0-41.6
≥ 42.0 Onbekend
#
#
#
#
#
Totaal
#
%
2013
Eenling
< 500 gram
500-749 gram
750-999 gram
1000-1499 gram
1500-1999 gram
2000-2499 gram
2500-2999 gram
3000-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
≥ 4500 gram
Onbekend
Subtotaal
245
404
195
99
1
0
0
0
0
0
0
26
970
5
32
100
466
324
37
0
0
0
0
0
9
973
0
0
4
194
992
2.409
3.018
1.134
104
0
0
0
7.855
0
0
1
3
170
2.495
19.279
54.823
52.206
18.180
2.967
0
150.124
0
0
0
0
0
0
62
499
927
569
142
0
2.199
19
4
11
7
21
47
242
616
671
205
72
221
2.136
269
440
311
769
1.508
4.988
22.601
57.072
53.908
18.954
3.181
256
164.257
0,2%
0,3%
0,2%
0,5%
0,9%
3,0%
13,8%
34,7%
32,8%
11,5%
1,9%
0,2%
100,0%
Meerling
< 500 gram
500-749 gram
750-999 gram
1000-1499 gram
1500-1999 gram
2000-2499 gram
2500-2999 gram
3000-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
≥ 4500 gram
Onbekend
Subtotaal
36
65
70
38
0
0
0
0
0
0
0
8
217
6
6
29
250
113
10
0
0
0
0
0
3
417
0
0
5
78
626
1.083
606
90
1
0
0
0
2.489
0
0
1
1
60
544
1.242
534
60
3
1
0
2.446
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
1
1
0
1
1
0
3
0
0
43
58
48
73
106
368
799
1.638
1.849
624
64
3
1
54
5.627
0,9%
1,3%
1,9%
6,5%
14,2%
29,1%
32,9%
11,1%
1,1%
0,1%
0,0%
1,0%
100,0%
Totaal
< 500 gram
500-749 gram
750-999 gram
1000-1499 gram
1500-1999 gram
2000-2499 gram
2500-2999 gram
3000-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
≥ 4500 gram
Onbekend
281
469
265
137
1
0
0
0
0
0
0
34
11
38
129
716
437
47
0
0
0
0
0
12
0
0
9
272
1.618
3.492
3.624
1.224
105
0
0
0
0
0
2
4
230
3.039
20.521
55.357
52.266
18.183
2.968
0
0
0
0
0
0
0
62
499
927
569
142
0
25
6
12
8
21
48
243
616
674
205
72
264
317
513
417
1.137
2.307
6.626
24.450
57.696
53.972
18.957
3.182
310
0,2%
0,3%
0,2%
0,7%
1,4%
3,9%
14,4%
34,0%
31,8%
11,2%
1,9%
0,2%
1.187
1.390
10.344
152.570
2.199
2.194
169.884
100,0%
Totaal
Tabel 2.3.2
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken met groeivertraging naar eenling/meerling in
2013
Jaar
Eenling/Meerling
Zwangerschapsduur/
Geboortegewicht
Totaal
#
Noemer
%
Eenling
< 32.0 weken en < 1500 gram
< 37.0 weken en < 2500 gram
1.546
5.507
164.257
164.257
0,94%
3,35%
≥ 32.0 weken en < 1500 gram
37.0-37.6 weken en < 2500 gram
38.0-38.6 weken en < 2500 gram
39.0-39.6 weken en < 2500 gram
40.0-40.6 weken en < 2500 gram
41.0-41.6 weken en < 2500 gram
≥ 42.0 weken en < 2500 gram
202
1.323
822
377
118
29
2.199
164.257
164.257
164.257
164.257
164.257
164.257
164.257
0,12%
0,81%
0,50%
0,23%
0,07%
0,02%
1,34%
Meerling
< 32.0 weken en < 1500 gram
< 37.0 weken en < 2500 gram
500
2.415
5.627
5.627
8,89%
42,92%
85
481
113
9
3
0
0
5.627
5.627
5.627
5.627
5.627
5.627
5.627
1,51%
8,55%
2,01%
0,16%
0,05%
0,00%
0,00%
2013
≥ 32.0 weken en < 1500 gram
37.0-37.6 weken en < 2500 gram
38.0-38.6 weken en < 2500 gram
39.0-39.6 weken en < 2500 gram
40.0-40.6 weken en < 2500 gram
41.0-41.6 weken en < 2500 gram
≥ 42.0 weken en < 2500 gram
Figuur 2.3
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling en geboortegewicht in 2013
40%
35%
Eenling kind
Percentage
30%
Meerling kind
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Geboortegewicht (g)
Figuur 2.4
Trend levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geboortegewichtcategorie in 2008-2013
100,0%
90,0%
12,9%
12,6%
12,1%
11,9%
11,6%
11,2%
32,1%
31,8%
80,0%
70,0%
≥4500 gram
4000-4499 gram
32,1%
31,9%
31,8%
32,1%
60,0%
3500-3999 gram
50,0%
40,0%
30,0%
45,6%
46,4%
47,2%
47,4%
47,8%
48,5%
2500-3499 gram
+ onbekend
1500-2499 gram
20,0%
10,0%
5,2%
5,2%
5,3%
5,1%
5,1%
5,3%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,0%
<1500 gram
Tabel 3.1
Hypertensieve en diabetes gerelateerde aandoeningen vrouw tijdens zwangerschap naar pariteit voor bevallen vrouwen in 2013
Jaar
Pariteit
P0
#
Totaal
%
P1+
#
%
#
%
9.036
462
305
8
12,0%
0,6%
0,4%
0,0%
5.917
635
146
3
6,5%
0,7%
0,2%
0,0%
14.953
1.097
451
11
8,9%
0,7%
0,3%
0,0%
66.479
88,0%
85.727
93,5%
152.206
91,1%
2.256
322
1.934
3,0%
0,4%
2,6%
3.318
422
2.896
3,6%
0,5%
3,2%
5.574
744
4.830
3,7%
0,5%
3,2%
Geen diabetes gerelateerde aandoening
73.259
97,0%
88.326
96,4%
161.585
96,7%
Totaal aantal bevallen vrouwen
75.515
100,0%
91.644
100,0%
167.159
100,0%
2013
Hypertensieve aandoeningen
Preëxistente hypertensie
Pre-eclampsie met opname
Eclampsie
*1
Geen hypertensieve aandoening
Diabetes gerelateerde aandoeningen
Preëxistente diabetes mellitus
Zwangerschapsdiabetes
*
* Bij dit item is zeer waarschijnlijk sprake van onderrapportage, de uitkomsten zullen daarom met de nodige behoedzaamheid beschouwd
moeten worden.
1
Wanneer hypertensie volgens lvr-1, maar zonder vermelding van hypertensie in de lvr-2, buiten beschouwing wordt gelaten, daalt het
aantal vrouwen met hypertensie voor of tijdens de zwangerschap naar 7.001 (4,2%).
Tabel 4.1.1
Start baring van bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Start baring
#
%
Spontane weeën/vliesscheur
zonder bijstimulatie
met bijstimulatie
Inleiding *
Primaire Sectio
117.755
83.524
34.231
36.439
12.965
70,4%
50,0%
19,6%
21,8%
7,8%
Totaal
167.159
Tabel 4.1.2
Start baring naar eenling/meerling en zwangerschapsduur van bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Start baring
Zwangerschapsduurcategorieën
38.0-38.6 wk
#
%
Totaal
39.0-39.6 wk
#
%
40.0-40.6 wk
#
%
41.0-41.6 wkn
#
%
≥42.0 wkn
#
%
22.0-36.6 wk
#
%
37.0-37.6 wk
#
%
onbekend
#
%
6.514
4.799
1.715
66,5%
49,0%
17,5%
6.055
4.138
1.917
52,2% 13.623
35,7%
9.741
16,5%
3.882
53,8% 29.689
38,5% 21.773
15,3%
7.916
73,3% 39.372
53,8% 28.020
19,6% 11.352
87,0% 18.735
61,9% 12.343
25,1%
6.392
68,2%
44,9%
23,3%
653
308
345
29,7%
14,0%
15,7%
1.996
1.874
122
217
851
409
57
93
1.627
2,2%
8,7%
4,2%
0,6%
0,9%
16,6%
929
1.421
1.651
241
167
4.409
8,0%
12,2%
14,2%
2,1%
1,4%
38,0%
1.762
2.357
3.147
431
317
8.014
7,0%
9,3%
12,4%
1,7%
1,3%
31,7%
1.373
1.785
2.352
277
233
6.020
3,4%
4,4%
5,8%
0,7%
0,6%
14,9%
1.366
1.444
2.059
237
209
5.315
3,0%
3,2%
4,5%
0,5%
0,5%
11,7%
2.105
2.526
3.033
400
346
8.410
7,7%
9,2%
11,0%
1,5%
1,3%
30,6%
284
524
583
92
35
1.518
12,9%
23,8%
26,5%
4,2%
1,6%
69,0%
1.657
9.798
16,9%
1.137
11.601
9,8%
3.662
25.299
14,5%
4.782
40.491
11,8%
586
45.273
1,3%
315
27.460
1,1%
28
2.199
879
427
452
54,8%
26,6%
28,2%
141
61
80
17,6%
7,6%
10,0%
51
18
33
13,5%
4,7%
8,7%
16
5
11
22,9%
7,1%
15,7%
9
4
5
69,2%
30,8%
38,5%
5 100,0%
3 60,0%
2 40,0%
106
80
141
8
10
345
6,6%
5,0%
8,8%
0,5%
0,6%
21,5%
121
94
201
13
12
441
15,1%
11,8%
25,2%
1,6%
1,5%
55,2%
56
34
85
4
5
184
14,8%
9,0%
22,4%
1,1%
1,3%
48,5%
9
11
23
1
1
45
12,9%
15,7%
32,9%
1,4%
1,4%
64,3%
2
0
2
0
0
4
15,4%
0,0%
15,4%
0,0%
0,0%
30,8%
0
0
0
0
0
0
379
1.603
23,6%
217
799
27,2%
144
379
38,0%
9
70
12,9%
0
13
0,0%
7.393
5.226
2.167
64,8%
45,8%
19,0%
6.196
4.199
1.997
50,0% 13.674
33,9% 9.759
16,1% 3.915
53,3% 29.705
38,0% 21.778
15,2% 7.927
323
931
550
65
103
1.972
2,8%
8,2%
4,8%
0,6%
0,9%
17,3%
1.050
1.515
1.852
254
179
4.850
8,5%
12,2%
14,9%
2,0%
1,4%
39,1%
1.818
2.391
3.232
435
322
8.198
7,1%
9,3%
12,6%
1,7%
1,3%
31,9%
2.036
17,9%
1.354
10,9%
3.806
14,8%
#
%
93,4%
87,7%
5,7%
116.637
82.996
33.641
71,0%
50,5%
20,5%
17
49
27
3
1
97
0,8%
2,3%
1,3%
0,1%
0,0%
4,5%
8.053
10.957
13.261
1.738
1.401
35.410
4,9%
6,7%
8,1%
1,1%
0,8%
21,6%
1,3%
43
2.136
2,0%
12.210
164.257
7,4%
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
17
10
7
51,5%
30,3%
21,2%
1.118
528
590
38,5%
18,2%
20,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1
5
3
0
1
10
3,0%
15,2%
9,1%
0,0%
3,0%
30,3%
295
224
455
26
29
1.029
10,2%
7,7%
15,7%
0,9%
0,0%
35,5%
0
5
0,0%
0
0
0,0%
6
33
18,2%
755
2.902
26,0%
73,2% 39.381
53,7% 28.024
19,5% 11.357
87,0% 18.740
61,9% 12.346
25,1% 6.394
68,2%
45,0%
23,3%
653
308
345
29,7%
14,0%
15,7%
2.013
1.884
129
92,8%
86,9%
5,9%
117.755
83.524
34.231
70,4%
50,0%
19,6%
1.382
1.796
2.375
278
234
6.065
3,4%
4,4%
5,9%
0,7%
0,6%
15,0%
1.368
1.444
2.061
237
209
5.319
3,0%
3,2%
4,6%
0,5%
0,5%
11,7%
2.105
2.526
3.033
400
346
8.410
7,7%
9,2%
11,0%
1,5%
1,3%
30,6%
284
524
583
92
35
1.518
12,9%
23,8%
26,5%
4,2%
1,6%
69,0%
18
54
30
3
2
107
0,8%
2,5%
1,4%
0,1%
0,1%
4,9%
8.348
11.181
13.716
1.764
1.430
36.439
5,0%
6,7%
8,2%
1,1%
0,9%
21,8%
4.791
11,8%
586
1,3%
315
1,1%
28
1,3%
49
2,3%
12.965
7,8%
2013
Eenlingen
Spontane weeën/vliesscheur
zonder bijstimulatie
met bijstimulatie
Inleiding
Amniotomie zonder Oxy/Prost
Prostaglandines
Oxytocine
Oxytocine+ Prostaglandines
Balloncatheter
Subtotaal inleidingen
Primaire Sectio
Subtotaal eenlingen
Meerlingen
Spontane weeën/vliesscheur
zonder bijstimulatie
met bijstimulatie
Inleidingen
Amniotomie zonder Oxy/Prost
Prostaglandines
Oxytocine
Oxytocine + Prostaglandines
Balloncatheter
Subtotaal inleidingen
Primaire Sectio
Subtotaal meerlingen
Totaal
Spontane weeën/vliesscheur
zonder bijstimulatie
met bijstimulatie
Inleidingen *
Amniotomie zonder Oxy/Prost
Prostaglandines
Oxytocine
Oxytocine + Prostaglandines
Balloncatheter
Subtotaal inleidingen
Primaire Sectio
Totaal
*
11.401
12.400
25.678
40.561
45.286
27.465
2.199
2.169
167.159
Inleidingen dmv een balloncatheter kunnen vanaf 2013 geregistreerd worden. Het is niet bekend welke zorgverleners van deze mogelijkheid gebruik maken. Indien niet van deze
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dan is niet bekend onder welke categorie dit type inleidingen geregistreerd wordt.
Figuur 4.1
Trend start baring van bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2008-2013
65%
60%
55%
Percentage
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Registratiejaar
Spontane weeën/vliesscheur zonder bijstimulatie
Inleidingen
Bijstimulatie
Primaire Sectio
* Inleidingen dmv een balloncatheter kunnen vanaf 2013 geregistreerd worden. Het is niet bekend welke zorgverleners van deze mogelijkheid gebruik maken. Indien niet van deze mogelijkheid gebruik
wordt gemaakt, dan is niet bekend onder welke categorie dit type inleidingen geregistreerd wordt.
Tabel 4.2.1
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, pariteit en ligging kind
in 2013
Jaar
*
Ligging kind bij geboorte
P0
P1+
Totaal
#
%
#
%
#
%
Achterhoofd
Kruin
Aangezicht
Voorhoofd
Hoofdligging anders
Subtotaal hoofdligging
64.085
1.134
86
130
2.300
67.735
86,5%
1,5%
0,1%
0,2%
3,1%
91,4%
81.741
641
119
110
2.301
84.912
90,7%
0,7%
0,1%
0,1%
2,6%
94,2%
145.826
1.775
205
240
4.601
152.647
88,8%
1,1%
0,1%
0,1%
2,8%
92,9%
Stuitligging
Dwars & overige ligging
Onbekende ligging
Subtotaal eenlingen
3.658
355
2.379
74.127
4,9%
0,5%
3,2%
2.136
574
2.508
90.130
2,4%
0,6%
2,8%
5.794
929
4.887
164.257
3,5%
0,6%
3,0%
Achterhoofd
Kruin
Aangezicht
Voorhoofd
Hoofdligging anders
Subtotaal hoofdligging
1.528
26
3
15
186
1.758
2,0%
0,0%
0,1%
0,6%
7,0%
65,9%
1.713
30
5
10
191
1.949
1,8%
0,0%
0,2%
0,3%
6,5%
65,8%
3.241
56
8
25
377
3.707
57,6%
1,0%
0,1%
0,4%
6,7%
65,9%
Stuitligging
Dwars & overige ligging
Onbekende ligging
Subtotaal meerlingen
724
153
32
2.667
27,1%
5,7%
1,2%
787
204
20
2.960
26,6%
6,9%
0,7%
1.511
357
52
5.627
26,9%
6,3%
0,9%
76.794
100,0%
93.090
100,0%
169.884
100,0%
2013
Eenlingen
Hoofdligging
Meerlingen
Hoofdligging
Totaal
*
Kinderen die geboren zijn via een sectio zijn hier meegenomen.
Tabel 4.2.2
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en ligging kind in 2013
Jaar
Eenling/meerling
1
Zwangerschapsduur
Hoofd
Ligging kind bij geboorte
Stuit
Dwars / overig
Totaal
Onbekend
%
%
%
%
#
%
53,1%
47,7%
66,4%
85,4%
91,0%
90,8%
92,6%
97,0%
96,3%
94,5%
62,1%
92,9%
30,5%
37,8%
22,1%
9,3%
5,1%
5,7%
4,8%
0,8%
0,6%
0,2%
0,8%
3,5%
7,1%
7,5%
4,1%
1,3%
0,9%
0,8%
0,5%
0,3%
0,3%
0,6%
0,3%
0,6%
9,3%
6,9%
7,4%
4,1%
3,0%
2,8%
2,2%
1,8%
2,8%
4,7%
36,8%
3,0%
452
518
973
7.855
11.601
25.299
40.491
45.273
27.460
2.199
2.136
164.257
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
53,8%
52,7%
56,8%
67,3%
68,2%
65,4%
76,7%
100,0%
60,0%
0,0%
25,9%
65,9%
34,6%
35,8%
34,8%
25,8%
25,8%
29,4%
20,2%
0,0%
0,0%
0,0%
5,2%
26,9%
9,6%
11,5%
7,0%
5,9%
5,7%
4,9%
1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
53,4%
6,3%
1,9%
0,0%
1,4%
1,0%
0,3%
0,3%
1,6%
0,0%
40,0%
0,0%
15,5%
0,9%
52
165
417
2.489
1.555
734
129
23
5
0
58
5.627
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
53,2%
48,9%
63,5%
81,0%
88,3%
90,1%
92,5%
97,1%
96,3%
94,5%
61,1%
31,0%
37,3%
25,9%
13,3%
7,6%
6,3%
4,8%
0,8%
0,6%
0,2%
0,9%
7,3%
8,5%
5,0%
2,4%
1,4%
0,9%
0,5%
0,3%
0,3%
0,6%
1,7%
8,5%
5,3%
5,6%
3,3%
2,7%
2,7%
2,2%
1,8%
2,8%
4,7%
36,3%
504
683
1.390
10.344
13.156
26.033
40.620
45.296
27.465
2.199
2.194
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2013
Eenlingen
22.0-23.6 wk
24.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal eenlingen
Meerlingen*
22.0-23.6 wk
24.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal meerlingen
Totaal
22.0-23.6 wk
24.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Totaal
92,0%
4,3%
0,8%
2,9%
169.884
100,0%
* N.b. de code 1 van 2 en 2 van 2 bij een meerling kind lijkt onvoldoende valide om de ligging kind te vergelijken binnen de meerling kinderen.
1
Kinderen die geboren zijn via een sectio zijn hier meegenomen.
Tabel 4.3.1
Wijze baring voor geboorten van meerlingen vanaf 22 weken waarbij wijze baring tussen kinderen verschilt in 2013
Wijze baring
2013
Vrouwen
Spontaan
Vaginale kunstverlossing
Vaginale kunstverlossing
#
%
290
20,6%
SC totaal
#
%
125
20
8,9%
8,3%
Totaal aantal baringen
Totaal
#
%
1.411
241
48,6%
8,3%
2.902
100,0%
Tabel 4.3.2
Wijze baring voor geboorten vanaf 22 weken naar eenling/meerling in 2013
Wijze baring
Eenling
#
%
Meerling
#
%
2013
Vrouwen
Spontaan
geboorte in de 1e lijn
geboorte in de 2e lijn
123.797
47.577
76.220
75,4%
29,0%
46,4%
1.411
5
1.406
48,6%
0,2%
48,4%
125.208
47.582
77.626
74,9%
28,5%
46,4%
Vaginale kunstverlossing
Vacuüm/Forceps
Stuit extractie
Overig
14.355
13.748
48
559
8,7%
8,4%
0,0%
0,3%
241
180
50
11
8,3%
6,2%
1,7%
0,4%
14.596
13.928
98
570
8,7%
8,3%
0,1%
0,3%
SC totaal
Primaire SC
Secundaire SC
26.105
12.292
13.813
15,9%
7,5%
8,4%
1.250
755
495
43,1%
26,0%
17,1%
27.355
13.047
14.308
16,4%
7,8%
8,6%
164.257
100,0%
2.902
100,0%
167.159
100,0%
Totaal aantal baringen
Totaal
#
%
Tabel 4.3.3
Spontane baring voor geboorten vanaf 22 weken in hoofd en in stuitligging in de 1e en in de 2e lijn in 2013
Ligging kind
geboorte in de 1e lijn
#
%
geboorte in de 2e lijn
#
%
Totaal
#
%
2013
Vrouwen
Hoofd
Stuit
Dwars/overig/onbekend
44.693
36
2.853
93,9%
0,1%
6,0%
74.911
1.103
1.612
96,5%
1,4%
2,1%
119.604
1.139
4.465
95,5%
0,9%
3,6%
Totaal aantal baringen
47.582
100,0%
77.626
100,0%
125.208
100,0%
Tabel 4.3.4
Wijze baring voor geboorten vanaf 22 weken in de 2e lijn in 2013
Wijze baring
geboorte in de 2e lijn
#
%
2013
Vrouwen
Spontaan
77.626
64,9%
Vaginale kunstverlossing
Vacuüm/Forceps
Stuit extractie
Overig
14.596
13.928
98
570
12,2%
11,6%
0,1%
0,5%
SC totaal
Primaire SC
Secundaire SC
27.355
13.047
14.308
22,9%
10,9%
12,0%
2.489
1.634
212
643
2,1%
1,4%
0,2%
0,5%
119.577
100,0%
Andere problemen bij baring
Probleem schouders
Nakomend hoofd
Overige hulp bij baring
Totaal aantal baringen
Tabel 4.3.5
Hulp bij baring naar wijze baring voor geboorten vanaf 22 weken in de 2e lijn in 2013
Hulp bij baring
Spontaan
#
Wijze baring
Vac Forceps Stuit extractie
#
#
Totaal
Sec Sectio
#
#
%
2013
Vrouwen
Hulp bij baring 1
Fundus expressie
2.525
549
1
10
3.085
2,6%
Vacuüm extractie
Forcipale extractie
0
0
13.559
312
0
0
404
11
13.963
323
11,7%
0,3%
0
0
0
0
86
12
0
0
86
12
119.577
0,1%
0,0%
Primaire stuit extractie
Versie en extractie
Totaal aantal baringen in de 2e lijn
1
In een aantal gevallen zijn er dus meerdere verrichtingen uitgevoerd (bv. Bij 549 geboren kinderen is er naast vacuüm of forceps ook
fundusexpressie toegepast)
Tabel 4.3.6
Wijze baring voor à terme geboorten (37.0-41.6 wkn) naar plaats start baring en overdracht tijdens de baring in 2013
Wijze baring
Start baring 1e lijn
Start baring 2e lijn
Geen overdracht tijdens
baring
#
%
2013
Vrouwen
Spontaan
Totaal
Overdracht tijdens baring
#
%
#
%
#
%
45.286
100,0%
23.671
68,9%
45.099
63,5%
90.385
77,7%
Vaginale kunstverlossing
Vacuüm/Forceps
Stuit extractie
Overig
3
0
0
3
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
6.953
6.749
7
197
20,3%
19,7%
0,0%
0,6%
6.447
6.077
36
334
9,1%
8,6%
0,1%
0,5%
6.450
6.077
36
337
5,5%
5,2%
0,0%
0,3%
SC totaal
Primaire SC
Secundaire SC
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
3.709
21
3.688
10,8%
0,1%
10,7%
19.484
10.851
8.633
27,4%
15,3%
12,2%
19.484
10.851
8.633
16,8%
9,3%
7,4%
45.289
100,0%
34.333
100,0%
71.030
100,0%
116.319
100,0%
Totaal aantal baringen
Tabel 4.3.7
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, pariteit
en wijze baring in 2013
Jaar
Wijze baring
Wijze baring
Spontaan
Kunst
verlossing*
Totaal
Sectio
#
%
2013
Eenling
Pariteit 0
Pariteit 1+
Subtotaal
66,4%
82,7%
75,3%
15,7%
3,0%
8,8%
17,9%
14,3%
15,9%
74.127
90.130
164.257
100,0%
100,0%
100,0%
Meerling
Pariteit 0
Pariteit 1+
Subtotaal
40,1%
53,7%
47,3%
11,6%
6,2%
8,8%
48,3%
40,1%
44,0%
2.667
2.960
5.627
100,0%
100,0%
100,0%
Totaal
Pariteit 0
Pariteit 1+
65,5%
81,8%
15,6%
3,1%
19,0%
15,1%
76.794
93.090
100,0%
100,0%
Totaal
74,4%
8,8%
16,8%
169.884
100,0%
* Kunstverlossing= Vacuüm / Forceps / Stuitextractie
Tabel 4.3.8
Levend- en doodgeboren eenlingen vanaf 22 weken naar ligging kind, zwangerschapsduur en wijze baring in 2013
Jaar
Eenling
Ligging kind
Zwangerschapsduur
2013
Prim SC
Wijze baring bij geboorte Kind
Vac/For*
Spontaan
Totaal
Stuit Extr.
Ov. Kunst.
Sec SC*
%
%
%
%
%
%
#
%
Hoofdligging+onbekend
22.0-23.6 wk
24.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥42.0 wk
onbekend
Subtotaal
0,4%
30,9%
11,6%
6,7%
10,4%
7,9%
1,0%
1,0%
1,1%
1,7%
5,2%
99,6%
57,0%
71,8%
78,1%
75,1%
78,2%
81,7%
75,4%
61,2%
93,2%
77,8%
0,0%
2,5%
7,6%
7,0%
7,3%
7,6%
9,3%
11,6%
15,6%
2,7%
8,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%
0,3%
0,0%
9,6%
8,8%
7,9%
6,8%
6,0%
7,5%
11,7%
21,7%
2,2%
8,0%
282
1.001
7.027
10.906
23.672
38.369
44.769
27.214
2.181
2.113
157.534
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Stuitligging
22.0-23.6 wk
24.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥42.0 wk
onbekend
Subtotaal
0,7%
37,0%
45,3%
61,3%
76,9%
85,1%
30,4%
30,7%
75,0%
47,1%
65,0%
97,8%
38,7%
21,3%
14,6%
8,2%
7,1%
35,5%
28,9%
25,0%
41,2%
16,9%
0,0%
0,5%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,7%
3,9%
1,1%
0,2%
0,1%
0,3%
1,1%
1,8%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
1,2%
1,0%
0,5%
0,3%
0,3%
2,7%
2,4%
0,0%
0,0%
0,7%
0,7%
18,7%
31,1%
23,1%
14,3%
7,2%
29,6%
36,1%
0,0%
11,8%
16,5%
138
411
729
594
1.435
1.925
375
166
4
17
5.794
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Dwars / andere ligging
22.0-23.6 wk
24.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥42.0 wk
onbekend
Subtotaal
3,1%
50,6%
45,5%
48,5%
57,8%
58,9%
25,6%
5,0%
7,1%
0,0%
43,1%
93,8%
21,5%
6,1%
8,9%
12,5%
10,7%
25,6%
25,0%
7,1%
83,3%
17,9%
0,0%
0,0%
3,0%
5,0%
3,1%
6,1%
7,8%
15,0%
0,0%
0,0%
5,2%
0,0%
2,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
3,1%
1,3%
1,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
24,1%
44,4%
37,6%
26,0%
24,4%
40,3%
55,0%
85,7%
16,7%
33,2%
32
79
99
101
192
197
129
80
14
6
929
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
7,5%
75,3%
8,4%
0,0%
0,3%
8,4%
164.257
100,0%
Totaal eenling **
* Indien na vacüum of forcipale extractie een secundaire sectio wordt uitgevoerd dan staan de kinderen onder Sec SC.
** Dit totaal wijkt af van andere totalen in eerdere tabellen doordat de categorie 'overige hulp bij baring' niet in deze tabel is meegenomen
Tabel 4.4.1
Pijnbestrijding naar pariteit van vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Pijnbestrijding
Pariteit
Totaal
P0
Periode
2013
Vrouwen
Pijnbestrijding op basis van LVR1 informatie:
pijnstilling
Pijnbestrijding op basis van LVR2 informatie:
epiduraal analgesie bij ontsluiting
analgesie middels opiaten
Totaal aantal baringen zonder primaire SC
P1+
#
%
#
%
#
%
3.307
4,6%
1.542
1,9%
4.849
3,1%
20.296
13.141
71.234
28,5%
18,4%
100,0%
8.149
11.224
82.872
9,8%
13,5%
100,0%
28.445
24.365
154.112
18,5%
15,8%
100,0%
Tabel 4.4.2
Epidurale analgesie tijdens de ontsluitingsperiode naar pariteit en wijze baring van vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Epidurale Analgesie
Pariteit
2013
Vrouwen
Epidurale analgesie tijdens de ontsluiting
< 37 weken zwangerschapsduur
Pariteit P0
Pariteit P1+
≥ 37 weken zwangerschapsduur
Pariteit P0
Pariteit P1+
Totaal epiduraal bij ontsluiting
Totaal aantal baringen zonder primaire SC
* Kunstverlossing = Vacuüm / Forceps / Stuitextractie
Spontaan geboren
Kunstverlossing*
Sec Sectio
Totaal
#
%
#
%
#
%
#
%
1.128
742
386
16.768
10.842
5.926
17.896
125.208
0,9%
0,6%
0,3%
13,4%
8,7%
4,7%
14,3%
81,2%
191
145
46
4.926
4.236
690
5.117
14.596
1,3%
1,0%
0,3%
33,7%
29,0%
4,7%
35,1%
9,5%
152
123
29
5.188
4.143
1.045
5.340
14.308
1,1%
0,9%
0,2%
36,3%
29,0%
7,3%
37,3%
9,3%
1.471
1.010
461
26.882
19.221
7.661
28.353
154.112
1,0%
0,7%
0,3%
17,4%
12,5%
5,0%
18,4%
100,0%
Tabel 4.5
Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en Apgar-score na 5 minuten in
2013
Jaar
Eenling/Meerling
Zwangerschapsduur
2013
Apgar-score 5 minuten
≤3
4-6
#
#
7-10 *
#
Apgar-score 5 minuten
7-10 *
≤3
4-6
%
%
%
Totaal
#
Eenling kind
22.0-23.6 wk
24.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
134
53
47
57
130
71
66
10
31
599
11
118
115
268
613
418
325
38
41
1.947
2
233
741
7.422
76.551
44.741
27.040
2.148
2.040
160.918
91,2%
13,1%
5,2%
0,7%
0,2%
0,2%
0,2%
0,5%
1,5%
0,4%
7,5%
29,2%
12,7%
3,5%
0,8%
0,9%
1,2%
1,7%
1,9%
1,2%
1,4%
57,7%
82,1%
95,8%
99,0%
98,9%
98,6%
97,8%
96,6%
98,4%
147
404
903
7.747
77.294
45.230
27.431
2.196
2.112
163.464
Meerling kind
22.0-23.6 wk
24.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
29
11
10
21
6
0
0
0
1
78
1
49
58
103
49
2
0
0
2
264
2
93
340
2.356
2.360
20
5
0
9
5.185
90,6%
7,2%
2,5%
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%
1,4%
3,1%
32,0%
14,2%
4,2%
2,0%
9,1%
0,0%
0,0%
16,7%
4,8%
6,3%
60,8%
83,3%
95,0%
97,7%
90,9%
100,0%
0,0%
75,0%
93,8%
32
153
408
2.480
2.415
22
5
0
12
5.527
Totaal
22.0-23.6 wk
24.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
163
64
57
78
136
71
66
10
32
12
167
173
371
662
420
325
38
43
4
326
1.081
9.778
78.911
44.761
27.045
2.148
2.049
91,1%
11,5%
4,3%
0,8%
0,2%
0,2%
0,2%
0,5%
1,5%
6,7%
30,0%
13,2%
3,6%
0,8%
0,9%
1,2%
1,7%
2,0%
2,2%
58,5%
82,5%
95,6%
99,0%
98,9%
98,6%
97,8%
96,5%
179
557
1.311
10.227
79.709
45.252
27.436
2.196
2.124
subtotaal < 37.0 wk
subtotaal ≥ 37.0 wk
362
283
723
1.445
11.189
152.865
2,9%
0,2%
5,9%
0,9%
91,2%
98,9%
12.274
154.593
Totaal
677
2.211
166.103
0,4%
* Onbekende Apgar-scores zijn toegevoegd aan de groep met een score van 7-10
1,3%
98,3%
168.991
Tabel 4.6.1
Kraamzorg ontvangen door vrouwen vanaf 22 weken tijdens het kraambed in 2013
LVR1
Jaar
2013
Kraamzorg
*
#
Totaal
%
Kraamzorg ontvangen door vrouwen zonder overdracht 2e lijn
Ja, kraamzorg ontvangen
Nee, geen kraamzorg ontvangen
Onbekend
Subtotaal aantal vrouwen
45.585
498
1.499
47.582
95,8%
1,0%
3,2%
100,0%
Kraamzorg ontvangen door vrouwen met alleen kraambed in 1e lijn
Ja, kraamzorg ontvangen
Nee, geen kraamzorg ontvangen
Onbekend
Subtotaal aantal vrouwen
16.058
907
822
17.787
90,3%
5,1%
4,6%
100,0%
Totaal
65.369
100,0%
*
Zowel kraamzorg als voeding in 1e levensweek wordt alleen in de LVR-1 geregistreerd.
Tabel 4.6.2
Soort voeding gegeven door vrouwen vanaf 22 weken tijdens het kraambed in 2013
LVR1
Jaar
2013
Voeding in 1e levensweek *
Voeding, zonder overdracht vrouw naar 2e lijn
P0
Borstvoeding
Kunstvoeding
Borst- en kunstvoeding
P1+
Borstvoeding
Kunstvoeding
Borst- en kunstvoeding
Subtotaal aantal vrouwen
Totaal
#
%
11.753
2.149
327
64,0%
11,7%
1,8%
24.477
6.645
520
47.582
62,8%
17,1%
1,3%
100,0%
Voeding, vrouwen met alleen kraambed in 1e lijn
P0
Borstvoeding
Kunstvoeding
Borst- en kunstvoeding
P1+
Borstvoeding
Kunstvoeding
Borst- en kunstvoeding
Subtotaal aantal vrouwen
3.552
1.631
589
74,3%
34,1%
12,3%
7.054
3.649
651
17.787
61,5%
31,8%
5,7%
100,0%
Totaal
65.369
100,0%
*
Zowel kraamzorg als voeding in 1e levensweek wordt alleen in de LVR-1 geregistreerd.
Tabel 5.1.1
Morbiditeit vrouw naar pariteit van bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Jaar
Fluxus
P0
#
Pariteit
P1
%
#
Totaal
%
P2+
#
%
#
%
5,7%
1,2%
0,1%
0,0%
1.651
341
36
5
5,3%
1,1%
0,1%
0,0%
10.365
2.121
146
12
6,2%
1,3%
0,1%
0,0%
2013
Fluxus vrouw *
Manuele placenta verwijdering
Solutio placentae
Uterusruptuur
Totaal
* Definitie Fluxus: h.p.p. > 1000 ml
5.279
1.035
64
1
7,0%
1,4%
0,1%
0,0%
75.515 100,0%
3.435
745
46
6
60.358 100,0%
31.286 100,0% 167.159 100,0%
Tabel 5.1.2
Perineum naar pariteit van bevallen vrouwen vanaf 22 weken in 2013
Jaar
Perineum
Pariteit
P0
#
Baring in 1e lijn
Perineum gaaf
Perineum ruptuur
Ruptuur
Subtotaal ruptuur
Totaal ruptuur
Labium ruptuur
Episotomie
mediolaterale episiotomie
mediane episiotomie
Totaal baringen in 1e lijn
Baring in 2e lijn (zonder sectio's)
Perineum gaaf
Perineum ruptuur
Ruptuur
Subtotaal ruptuur
Totaal ruptuur
Labium ruptuur
Episotomie
mediolaterale episiotomie
mediane episiotomie
Totaal baringen in 2e lijn
Totaal
%
P1+
#
%
#
%
7.851
6.996
6.226
511
259
4.232
3.200
3.140
60
14.847
52,9%
47,1%
41,9%
3,4%
1,7%
28,5%
21,6%
21,1%
0,4%
100,0%
16.239
16.496
15.917
396
183
3.937
2.036
1.992
44
32.735
49,6%
50,4%
48,6%
1,2%
0,6%
12,0%
6,2%
6,1%
0,1%
100,0%
24.090
23.492
22.143
907
442
8.169
5.236
5.132
104
47.582
50,6%
49,4%
46,5%
1,9%
0,9%
17,2%
11,0%
10,8%
0,2%
100,0%
31.003
15.754
14.121
1.016
617
3.245
25.038
24.789
249
46.757
66,3%
33,7%
30,2%
2,2%
1,3%
6,9%
53,5%
53,0%
0,5%
100,0%
24.807
20.658
19.850
535
273
1.288
8.489
8.414
75
45.465
54,6%
45,4%
43,7%
1,2%
0,6%
2,8%
18,7%
18,5%
0,2%
100,0%
55.810
36.412
33.971
1.551
890
4.533
33.527
33.203
324
92.222
60,5%
39,5%
36,8%
1,7%
1,0%
4,9%
36,4%
36,0%
0,4%
100,0%
2013
Tabel 5.2.1
Congenitale afwijkingen kind bij levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken bekend bij de geboorte in 2013
Jaar
Kinderen met congenitale
afwijking bij geboorte
#
%
Totaal aantal levend- en
doodgeboren kinderen
#
2013
Eenlingen
Meerlingen
5.228
255
3,18%
4,53%
164.257
5.627
100,00%
100,00%
Totaal
5.483
3,23%
169.884
100,00%
Tabel 5.2.2
Congenitale afwijkingen kind vanaf 22 weken naar orgaansysteem bij de geboorte en bij heropname in 2013
Jaar
ICD-10
codering*1
2013
Congenitale afwijkingen kind
Q00-Q18
Q00-Q07
Q05
Q10-Q18
Zenuwstelsel en zintuigen
Q20-Q28
Totaal bij geboorte
Totaal bij heropnames
#
%
#
%
478
0,28%
507
0,30%
220
100
49
311
0,13%
0,06%
0,03%
0,18%
233
102
55
328
0,14%
0,06%
0,03%
0,19%
Hart en bloedvaten
892
0,53%
956
0,56%
Q30-Q34
Q35-Q45
Q35-Q37
Q38-Q45
Ademhalingsstelsel
Spijsverteringsstelsel
160
528
0,09%
0,31%
179
553
0,11%
0,33%
224
164
172
0,13%
0,10%
0,10%
228
182
183
0,13%
0,11%
0,11%
Q50-Q64
Q50-Q56
Q60-Q64
Urogenitaalstelsel
1.234
0,73%
1.262
0,74%
593
73
677
0,35%
0,04%
0,40%
606
80
692
0,36%
0,05%
0,41%
Q65-Q79
Q80-Q82
Q83-Q89
Q90-Q99
Bewegingsstelsel
Huid en buikwand
Multipele en overige afwijkingen
Chromosoomafwijkingen
950
526
908
620
0,56%
0,31%
0,53%
0,36%
973
575
959
613
0,57%
0,34%
0,56%
0,36%
5.483
3,23%
5.665
3,33%
169.884
100,00%
169.884
100,00%
Zenuwstelsel
Spina bifida
Zintuigen
niet nader gespecificeerd
Verhemelte/Lipspleet
Gastro-intestinaal systeem
niet nader gespecificeerd
Geslachtsorganen
Nier en urinewegen
niet nader gespecificeerd
Totaal congenitale afwijkingen*2,3
Totaal aantal levend- en doodgeboren kinderen
*1
Ingedeeld op de ICD 10 indeling, hoofdstuk 17: congenitale afwijkingen (Q00-Q99)
*2
De optelling van de subtotalen is hoger omdat er per kind meerdere congenitale afwijkingen kunnen voorkomen
*3
Zie www.tno.nl voor de rapportages over aangeboren afwijkingen in Nederland die TNO in opdracht van het ministerie
samenstelt.
Tabel 5.3
Opname kind vanaf 22 weken na de geboorte in 2013
Jaar
Kinderen direct na
geboorte opgenomen
#
%
Zwangerschapsduur
2013
< 32.0 wk
32.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥42.0 wk
onbekend
Totaal aantal opnames kind bij de geboorte
*
*
Totaal aantal levendgeboren kinderen
#
%
1.602
6.102
3.151
4.641
5.457
4.433
3.331
367
229
78,3%
59,7%
24,0%
17,8%
13,4%
9,8%
12,1%
16,7%
10,8%
2.047
10.227
13.140
26.024
40.629
45.252
27.436
2.196
2.124
1,2%
6,1%
7,8%
15,4%
24,0%
26,8%
16,2%
1,3%
1,3%
29.313
17,3%
168.991
100,0%
Opname is gedefinieerd als tenminste 1 verpleegdag op de kinderafdeling. LNR records waarbij opname en ontslag
op dezelfde dag plaatsvindt, maar ontslag naar een NICU plaatsvindt, wordt ook als opname gerekend.
Tabel 6.1
Maternale mortaliteit tijdens zwangerschap, partus en kraambed (1-7d) op basis van de PRN
registratie naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Jaar
Zwangerschapsduur
Maternale sterfte
Eenling
Meerling
#
#
Totaal
#
2013
22.0-23.6 wk
24.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-41.6 wk
≥ 42 wk
Onbekend
0
2
2
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3
3
0
0
Totaal
7
1
8
Tabel 7.1.1
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Zwangerschapsduur
Foetale
sterfte
Neonatale
Sterfte
Perinatale
Sterfte
Perinatale
Sterfte
#
Levend- en
doodgeboren
kinderen
#
#
#
Eenling Kind
22.0-22.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
23.0-23.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
38.0-38.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
39.0-39.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
40.0-40.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
41.0-41.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
165
79
86
140
65
75
32
33
49
70
88
20
26
9
17
37
11
24
34
21
12
43
20
23
29
16
12
3
24
793
65
36
29
76
36
40
36
14
26
41
28
10
19
9
9
16
9
5
14
11
0
18
10
6
13
10
2
2
15
393
230
115
115
216
101
115
68
47
75
111
116
30
45
18
26
53
20
29
48
32
12
61
30
29
42
26
14
5
39
1.186
233
117
116
219
102
117
114
114
290
973
4.174
3.681
11.601
6.055
4.409
25.299
13.623
8.014
40.491
29.689
6.020
45.273
39.372
5.315
27.460
18.735
8.410
2.199
2.136
164.257
98,71%
98,29%
99,14%
98,63%
99,02%
98,29%
59,65%
41,23%
25,86%
11,41%
2,78%
0,81%
0,39%
0,30%
0,59%
0,21%
0,15%
0,36%
0,12%
0,11%
0,20%
0,13%
0,08%
0,55%
0,15%
0,14%
0,17%
0,23%
1,83%
0,72%
Meerling kind
22.0-22.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
23.0-23.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
38.0-38.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
39.0-39.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
40.0-40.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
41.0-41.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
15
15
0
5
4
1
4
3
5
9
7
2
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
46
100
14
14
0
14
14
0
17
6
2
14
11
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
82
29
29
0
19
18
1
21
9
7
23
18
3
2
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
48
182
31
31
0
21
20
1
34
35
96
417
1.551
938
1.555
276
853
734
100
355
129
29
84
23
15
8
5
5
0
0
58
5.627
93,55%
93,55%
nvt
90,48%
90,00%
100,00%
61,76%
25,71%
7,29%
5,52%
1,16%
0,32%
0,13%
0,36%
0,12%
0,14%
0,00%
0,28%
0,78%
0,00%
1,19%
4,35%
0,00%
12,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
82,76%
3,23%
Totaal
22.0-22.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
23.0-23.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
38.0-38.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
39.0-39.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
40.0-40.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
41.0-41.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
≥ 42.0 wk
Onbekend
180
94
86
145
69
76
36
36
54
79
95
22
27
10
17
38
11
25
35
21
13
44
20
24
29
16
12
3
70
79
50
29
90
50
40
53
20
28
55
39
11
20
9
10
16
9
5
14
11
0
18
10
6
13
10
2
2
17
259
144
115
235
119
116
89
56
82
134
134
33
47
19
27
54
20
30
49
32
13
62
30
30
42
26
14
5
87
264
148
116
240
122
118
148
149
386
1.390
5.725
4.619
13.156
6.331
5.262
26.033
13.723
8.369
40.620
29.718
6.104
45.296
39.387
5.323
27.465
18.740
8.410
2.199
2.194
98,11%
97,30%
99,14%
97,92%
97,54%
98,31%
60,14%
37,58%
21,24%
9,64%
2,34%
0,71%
0,36%
0,30%
0,51%
0,21%
0,15%
0,36%
0,12%
0,11%
0,21%
0,14%
0,08%
0,56%
0,15%
0,14%
0,17%
0,23%
3,97%
Totaal
≥ 2222/23
weken
zonder
wkn kinderen met cong.
afw
893
731
475
406
1.368
1.137
169.884
169.650
0,81%
0,67%
*
%
2013
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze,
indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.1.2
Perinatale sterfte (1-7d) per 1.000 levend- en doodgeboren kinderen naar zwangerschapsduurcategorieën in 2013
2013
Perinatale sterfte (1-7d) ≥ 22 weken per 1.000 geboorten
Perinatale sterfte (1-7d) 22.0-23.6 weken per 1.000 geboorten
Perinatale sterfte (1-7d) 24.0-27.6 weken per 1.000 geboorten
Perinatale sterfte (1-7d) 28.0-31.6 weken per 1.000 geboorten
Perinatale sterfte (1-7d) 32.0-36.6 weken per 1.000 geboorten
Perinatale sterfte (1-7d) 37.0-41.6 weken per 1.000 geboorten
Perinatale sterfte (1-7d) ≥ 42 weken per 1.000 geboorten
Perinatale sterfte (1-7d) onbekende zw duur per 1.000 geboorten
*
Perinatale
*
Sterfte
#
1.281
494
227
134
167
254
5
87
Levend- en
doodgeboren
kinderen
#
167.690
504
683
1.390
10.344
152.570
2.199
2.194
Perinatale
Sterfte
‰
7,64
980,16
332,36
96,40
16,14
1,66
2,27
39,65
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze,
indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Figuur 7.1
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
100%
90%
Perinatale sterfte eenling
80%
Perinatale sterfte meerling
Percentage
70%
Foetale sterfte eenling
Foetale sterfte meerling
60%
Neonatale sterfte eenling
50%
Neonatale sterfte meerling
40%
30%
20%
10%
0%
Zwangerschapsduur
Figuur 7.2
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling in de à terme periode in 2013
20%
Perinatale sterfte eenling
Perinatale sterfte meerling
Foetale sterfte eenling
15%
Foetale sterfte meerling
Percentage
Neonatale sterfte eenling
Neonatale sterfte meerling
10%
5%
0%
Zwangerschapsduur
Figuur 7.3
Perinatale sterfte (1-28d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
100%
Perinatale sterfte eenling (1-28d)
90%
Perinatale sterfte meerling (1-28d)
80%
Foetale sterfte eenling
Foetale sterfte meerling
70%
Percentage
Neonatale sterfte eenling (1-28d)
60%
Neonatale sterfte meerling (1-28d)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Zwangerschapsduur
Figuur 7.4
Perinatale sterfte (1-28d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling in de à terme periode in 2013
20%
Perinatale sterfte eenling (1-28d)
Perinatale sterfte meerling (1-28d)
Foetale sterfte eenling
15%
Foetale sterfte meerling
Percentage
Neonatale sterfte eenling (1-28d)
Neonatale sterfte meerling (1-28d)
10%
5%
0%
Zwangerschapsduur
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een
vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de figuren.
Tabel 7.1.3
Perinatale sterfte (1-28d) vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Zwangerschapsduur
Foetale
Sterfte
Neonatale sterfte
Subtot
Overleden
(1-7d)
(8-28d)
Perinatale
*
Sterfte
Levend- en
doodgeboren
kinderen
Perinatale
Sterfte
#
#
#
#
#
%
Eenling Kind
22.0-22.6 wk
23.0-23.6 wk
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
165
140
32
33
49
70
88
20
26
37
34
43
29
3
24
793
65
76
36
14
26
41
28
10
19
16
14
18
13
2
15
393
0
1
4
5
11
7
5
0
5
2
4
1
1
0
0
46
230
217
72
52
86
118
121
30
50
55
52
62
43
5
39
1.232
233
219
114
114
290
973
4.174
3.681
11.601
25.299
40.491
45.273
27.460
2.199
2.136
164.257
98,71%
99,09%
63,16%
45,61%
29,66%
12,13%
2,90%
0,81%
0,43%
0,22%
0,13%
0,14%
0,16%
0,23%
1,83%
0,75%
Meerling kind
22.0-22.6 wk
23.0-23.6 wk
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
15
5
4
3
5
9
7
2
1
1
1
1
0
0
46
100
14
14
17
6
2
14
11
1
1
0
0
0
0
0
2
82
0
0
5
2
6
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
29
19
26
11
13
26
18
4
2
1
1
1
0
0
48
199
31
21
34
35
96
417
1.551
938
1.555
734
129
23
5
0
58
5.627
93,55%
90,48%
76,47%
31,43%
13,54%
6,24%
1,16%
0,43%
0,13%
0,14%
0,78%
4,35%
0,00%
0,00%
82,76%
3,54%
Totaal
22.0-22.6 wk
23.0-23.6 wk
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Totaal ≥ 22 weken
180
145
36
36
54
79
95
22
27
38
35
44
29
3
70
893
79
90
53
20
28
55
39
11
20
16
14
18
13
2
17
475
0
1
9
7
17
10
5
1
5
2
4
1
1
0
0
63
259
236
98
63
99
144
139
34
52
56
53
63
43
5
87
1.431
264
240
148
149
386
1.390
5.725
4.619
13.156
26.033
40.620
45.296
27.465
2.199
2.194
169.884
98,11%
98,33%
66,22%
42,28%
25,65%
10,36%
2,43%
0,74%
0,40%
0,22%
0,13%
0,14%
0,16%
0,23%
3,97%
0,84%
2013
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam,
een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt
voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.1.4
Perinatale sterfte (1-28d) per 1000 levend- en doodgeboren kinderen naar verschillende inclusiecriteria in 2013
2013
Perinatale
Levend- en
Perinatale
*
Sterfte
doodgeboren
Sterfte
(1-28d)
kinderen
(1-28d)
#
#
‰
Perinatale sterfte (1-28d) ≥ 22 weken per 1.000 geboorten 1
1.344
167.690
8,01 ‰
1
Perinatale sterfte (1-28d) ≥ 22.0-23.6 weken per 1.000 geboorten
495
504
982,14 ‰
1
Perinatale sterfte (1-28d) ≥ 24.0-27.6 weken per 1.000 geboorten
260
683
380,67 ‰
1
Perinatale sterfte (1-28d) ≥ 28.0-31.6 weken per 1.000 geboorten
144
1.390
103,60 ‰
1
Perinatale sterfte (1-28d) ≥ 32.0-36.6 weken per 1.000 geboorten
173
10.344
16,72 ‰
1
Perinatale sterfte (1-28d) ≥ 37.0-41.6 weken per 1.000 geboorten
267
152.570
1,75 ‰
Perinatale sterfte (1-28d) ≥ 42.0 weken per 1.000 geboorten
5
2.199
2,27 ‰
Perinatale sterfte (1-28d) onbekende zwangerschapsduur per 1.000 geboorten
87
2.194
39,65 ‰
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam,
een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt
voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.1.5
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken per 1000 levend- en doodgeboren kinderen naar pariteit in 2013
2013
Perinatale sterfte (1-7d) pariteit 0 per 1.000 geboorten
Perinatale sterfte (1-7d) pariteit 1 per 1.000 geboorten
Perinatale sterfte (1-7d) pariteit 2+ per 1.000 geboorten
Perinatale sterfte (1-7d) ≥ 22 weken per 1.000 geboorten
Perinatale
Sterfte *
#
727
342
299
1.368
Levend- en
doodgeboren
kinderen
#
76.794
61.303
31.787
169.884
Perinatale
Sterfte
9,47
5,58
9,41
8,05
‰
‰
‰
‰
‰
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen
abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de
WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.1.6
Perinatale sterfte (1-7d) per 1000 levend- en doodgeboren kinderen naar geboortegewichtcategorieën in 2013
2013
Perinatale sterfte (1-7d) geboortegewicht < 500 gram
Perinatale sterfte (1-7d) geboortegewicht < 1500 gram
Perinatale sterfte (1-7d) geboortegewicht < 2500 gram
Perinatale sterfte (1-7d) geboortegewicht ≥ 2500 gram
Perinatale sterfte (1-7d) ≥ 22 weken per 1.000 geboorten
*
Perinatale
Sterfte *
#
287
826
1.003
281
1.368
Levend- en
doodgeboren
kinderen
#
317
2.384
11.317
158.262
169.884
Perinatale
Sterfte
905,36
346,48
88,63
1,78
8,05
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen
abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de
WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.1.7
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor
eenlingen in 2013
Jaar
Eenling
Leeftijd vrouw
Pariteit
2013
Perinatale sterfte (1-7d) *
#
Totaal
Levend- en
doodgeboren
%
#
Leeftijd < 35 jaar + onbekend
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
Totaal < 35 jaar + onbekend
516
237
154
907
0,79%
0,51%
0,79%
0,69%
64.992
46.351
19.385
130.728
Leeftijd ≥ 35 jaar
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
Totaal ≥ 35 jaar
97
70
112
279
1,06%
0,54%
0,98%
0,83%
9.135
13.019
11.375
33.529
Totaal
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
613
307
266
0,83%
0,52%
0,86%
74.127
59.370
30.760
1.186
0,72%
164.257
Totaal eenling
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om
onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze,
indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.1.8
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor
meerlingen in 2013
Jaar
Meerling
Leeftijd vrouw
Pariteit
Perinatale sterfte (1-7d) *
#
Totaal
Levend- en
doodgeboren
%
#
2013
Leeftijd < 35 jaar + onbekend
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
Totaal < 35 jaar
88
22
16
126
4,21%
1,58%
2,67%
3,09%
2.091
1.393
600
4.084
26
13
17
56
4,51%
2,41%
3,98%
3,63%
576
540
427
1.543
Totaal
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
114
35
33
4,27%
1,81%
3,21%
2.667
1.933
1.027
Totaal meerling
182
3,23%
5.627
Leeftijd ≥ 35 jaar
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
Totaal ≥ 35 jaar
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om
onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze,
indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.1.9
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar provincie in 2013
Jaar
Provincie
Perinatale sterfte *
Totaal
#
%
#
%
54
61
28
89
39
149
112
243
298
23
170
68
34
1,02%
0,99%
0,68%
0,76%
0,86%
0,77%
0,78%
0,84%
0,77%
0,86%
0,73%
0,76%
1,76%
5.280
6.178
4.114
11.780
4.556
19.383
14.346
28.922
38.586
2.661
23.221
8.921
1.936
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1.368
0,81%
169.884
100,0%
2013
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord Brabant
Limburg
Onbekend
Totaal
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om
onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze,
indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de
tabellen.
Tabel 7.1.10
Perinatale sterfte (1-7d) vanaf 22 weken naar geboortemaand in 2013
Jaar
Geboortemaand
Perinatale sterfte *
Totaal
#
%
#
%
133
93
117
110
111
131
108
107
128
121
101
108
0,91%
0,73%
0,83%
0,81%
0,79%
0,94%
0,69%
0,70%
0,86%
0,85%
0,75%
0,81%
14.543
12.701
14.056
13.662
14.136
14.009
15.690
15.272
14.832
14.284
13.406
13.293
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1.368
0,8%
169.884
100,0%
2013
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om
onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze,
indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de
tabellen.
Tabel 7.2.1
Foetale sterfte, ante- en durante partu, vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Jaar
Foetale sterfte tijdens de zwangerschap en de baring *
Eenling/Meerling
Zwangerschapsduur
Ante partum
Durante partu
Totaal
Totaal
Foetale sterfte
#
%
Levend
geboren
#
Levend- en
doodgeboren
#
#
#
Eenling Kind
22.0-22.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
23.0-23.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
101
62
39
83
46
37
24
27
44
67
84
19
25
8
17
35
26
38
22
3
16
614
64
17
47
57
19
38
8
6
5
3
4
1
1
1
0
2
8
5
7
0
8
179
165
79
86
140
65
75
32
33
49
70
88
20
26
9
17
37
34
43
29
3
24
793
70,82%
67,52%
74,14%
63,93%
63,73%
64,10%
28,07%
28,95%
16,90%
7,19%
2,11%
0,54%
0,22%
0,15%
0,39%
0,15%
0,08%
0,09%
0,11%
0,14%
1,12%
0,48%
68
38
30
79
37
42
82
81
241
903
4.086
3.661
11.575
6.046
4.392
25.262
40.457
45.230
27.431
2.196
2.112
163.464
233
117
116
219
102
117
114
114
290
973
4.174
3.681
11.601
6.055
4.409
25.299
40.491
45.273
27.460
2.199
2.136
164.257
Meerling kind
22.0-22.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
23.0-23.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
8
8
0
2
2
0
2
3
4
9
6
2
1
1
0
1
1
1
0
0
46
86
7
7
0
3
2
1
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
15
15
0
5
4
1
4
3
5
9
7
2
1
1
0
1
1
1
0
0
46
100
48,39%
48,39%
0,00%
23,81%
20,00%
100,00%
11,76%
8,57%
5,21%
2,16%
0,45%
0,21%
0,06%
0,36%
0,00%
0,14%
0,78%
4,35%
0,00%
0,00%
79,31%
1,78%
16
16
0
16
16
0
30
32
91
408
1.544
936
1.554
275
853
733
128
22
5
0
12
5.527
31
31
0
21
20
1
34
35
96
417
1.551
938
1.555
276
853
734
129
23
5
0
58
5.627
Totaal
22.0-22.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
23.0-23.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
109
70
39
85
48
37
26
30
48
76
90
21
26
9
17
36
27
39
22
3
62
71
24
47
60
21
39
10
6
6
3
5
1
1
1
0
2
8
5
7
0
8
180
94
86
145
69
76
36
36
54
79
95
22
27
10
17
38
35
44
29
3
70
68,18%
63,51%
74,14%
60,42%
56,56%
64,41%
24,32%
24,16%
13,99%
5,68%
1,66%
0,48%
0,21%
0,16%
0,32%
0,15%
0,09%
0,10%
0,11%
0,14%
3,19%
84
54
30
95
53
42
112
113
332
1.311
5.630
4.597
13.129
6.321
5.245
25.995
40.585
45.252
27.436
2.196
2.124
264
148
116
240
122
118
148
149
386
1.390
5.725
4.619
13.156
6.331
5.262
26.033
40.620
45.296
27.465
2.199
2.194
568
287
855
27,75%
2.226
3.081
492
679
201
293
693
972
24,34%
7,24%
2.154
12.453
2.847
13.425
603
200
207
25
810
225
6,14%
0,13%
12.381
170.756
13.191
170.981
700
193
893
0,53%
168.991
169.884
624
107
731
0,43%
168.919
169.650
2013
Subtotaal 22.0-31.6wk
zonder 22/23 wkn kinderen met
cong. afw
Subtotaal 22.0-36.6 wk
zonder 22/23 wkn kinderen met
cong. afw
Subtotaal ≥37.0 wk
Totaal
zonder 22/23 wkn kinderen met
cong. afw
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.2.2
Foetale sterfte per 1000 levend- en doodgeboren kinderen naar zwangerschapsduurcategorieën in 2013
2013
Foetale sterfte ≥ 22 weken
Foetale sterfte 22.0 - 23.6 weken
Foetale sterfte 24.0 - 27.6 weken
Foetale sterfte 28.0 - 31.6 weken
Foetale sterfte 32.0 - 36.6 weken
Foetale sterfte 37.0 - 41.6 weken
Foetale sterfte ≥ 42.0 weken
Foetale sterfte onbekende zw duur
*
Foetale Sterfte *
#
823
530
205
79
117
173
3
70
Levend- en Foetale sterfte
doodgeboren
kinderen
#
‰
167.690
4,91 ‰
2.577
205,67 ‰
2.073
98,89 ‰
1.390
56,83 ‰
10.344
11,31 ‰
152.570
1,13 ‰
2.196
1,37 ‰
2.124
32,96 ‰
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.2.3
Foetale sterfte vanaf 22 weken naar eenling/meerling en geboortegewicht in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Geboortegewicht
Foetale sterfte tijdens de zwangerschap en de baring
Levendgeboren kind
#
Doodgeboren kind
#
*
%
Totaal
Levend- en
doodgeboren
#
2013
Eenling kind
< 500 gram
500-749 gram
750-999 gram
1000-1499 gram
1500-1999 gram
2000-2499 gram
2500-2999 gram
3000-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
≥ 4500 gram
Onbekend
Subtotaal
76
251
270
719
1.459
4.928
22.527
57.017
53.865
18.947
3.178
227
163.464
193
189
41
50
49
60
74
55
43
7
3
29
793
71,75%
42,95%
13,18%
6,50%
3,25%
1,20%
0,33%
0,10%
0,08%
0,04%
0,09%
11,33%
0,48%
269
440
311
769
1.508
4.988
22.601
57.072
53.908
18.954
3.181
256
164.257
Meerling kind
< 500 gram
500-749 gram
750-999 gram
1000-1499 gram
1500-1999 gram
2000-2499 gram
2500-2999 gram
3000-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
≥ 4500 gram
Onbekend
Subtotaal
21
65
103
366
795
1.636
1.844
624
63
3
1
6
5.527
27
8
3
2
4
2
5
0
1
0
0
48
100
56,25%
10,96%
2,83%
0,54%
0,50%
0,12%
0,27%
0,00%
1,56%
0,00%
0,00%
88,89%
1,78%
48
73
106
368
799
1.638
1.849
624
64
3
1
54
5.627
Totaal
< 500 gram
500-749 gram
750-999 gram
1000-1499 gram
1500-1999 gram
2000-2499 gram
2500-2999 gram
3000-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
≥ 4500 gram
Onbekend
97
316
373
1.085
2.254
6.564
24.371
57.641
53.928
18.950
3.179
233
220
197
44
52
53
62
79
55
44
7
3
77
69,40%
38,40%
10,55%
4,57%
2,30%
0,94%
0,32%
0,10%
0,08%
0,04%
0,09%
24,84%
317
513
417
1.137
2.307
6.626
24.450
57.696
53.972
18.957
3.182
310
168.991
893
0,53%
169.884
Totaal
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een
vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan,
meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.2.4
Foetale sterfte vanaf 22 weken met verschillende definities van een laag geboortegewicht in 2013
Foetale sterfte *
Jaar
Geboortegewicht
Levendgeboren kind
#
Totaal
Levend- en
doodgeboren
#
%
Doodgeboren kind
‰
#
2013
Totaal
Totaal < 500 gram
Totaal < 1000 gram
Totaal < 1500 gram
Totaal < 2500 gram
Totaal ≥ 2500 gram
Totaal ≥ 4500 gram
97
786
1.871
10.689
158.302
3.179
220
461
513
628
265
3
Totaal
168.991
893
*
‰
‰
‰
‰
‰
‰
317
1.247
2.384
11.317
158.567
3.182
0,2%
0,7%
1,4%
6,7%
93,3%
1,9%
5,26 ‰
169.884
100,0%
694,01
369,69
215,18
55,49
1,67
0,94
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een
vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan,
meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.3.1
Neonatale sterfte vanaf 22 weken van levendgeboren kinderen naar eenling/meerling en zwangerschapsduur in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Zwangerschapsduur
Neonatale Sterfte *
Overleden
Subtot
(2-7d)
(1-7d)
#
#
#
#
#
#
Totaal
Neonatale
sterfte
(1-28d)
%
Eenling Kind
22.0-22.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
23.0-23.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
65
36
29
76
36
40
24
11
17
25
14
6
4
2
1
12
6
8
8
2
8
286
0
0
0
0
0
0
12
3
9
16
14
4
15
7
8
4
8
10
5
0
7
107
65
36
29
76
36
40
36
14
26
41
28
10
19
9
9
16
14
18
13
2
15
393
0
0
0
1
1
0
4
5
11
7
5
0
5
1
0
2
4
1
1
0
0
46
65
36
29
77
37
40
40
19
37
48
33
10
24
10
9
18
18
19
14
2
15
439
68
38
30
79
37
42
82
81
241
903
4.086
3.661
11.575
6.046
4.392
25.262
40.457
45.230
27.431
2.196
2.112
163.464
95,59%
94,74%
96,67%
97,47%
100,00%
95,24%
48,78%
23,46%
15,35%
5,32%
0,81%
0,27%
0,21%
0,17%
0,20%
0,07%
0,04%
0,04%
0,05%
0,09%
0,71%
0,27%
Meerling kind
22.0-22.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
23.0-23.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
Subtotaal
14
14
0
13
13
0
8
3
0
7
7
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
54
0
0
0
1
1
0
9
3
2
7
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
14
14
0
14
14
0
17
6
2
14
11
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
82
0
0
0
0
0
0
5
2
6
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
14
14
0
14
14
0
22
8
8
17
11
2
1
0
1
0
0
0
0
0
2
99
16
16
0
16
16
0
30
32
91
408
1.544
936
1.554
275
853
733
128
22
5
0
12
5.527
87,50%
87,50%
0,00%
87,50%
87,50%
0,00%
73,33%
25,00%
8,79%
4,17%
0,71%
0,21%
0,06%
0,00%
0,12%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16,67%
1,79%
Totaal
22.0-22.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
23.0-23.6 wk
zonder aangeboren afwijking
met aangeboren afwijking
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-35.6 wk
36.0-36.6 wk
37.0-37.6 wk
begin baring spontaan
begin baring inleiding
38.0-38.6 wk
39.0-39.6 wk
40.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
79
50
29
89
49
40
32
14
17
32
21
6
5
2
2
12
6
8
8
2
9
0
0
0
1
1
0
21
6
11
23
18
5
15
7
8
4
8
10
5
0
8
79
50
29
90
50
40
53
20
28
55
39
11
20
9
10
16
14
18
13
2
17
0
0
0
1
1
0
9
7
17
10
5
1
5
1
0
2
4
1
1
0
0
79
50
29
91
51
40
62
27
45
65
44
12
25
10
10
18
18
19
14
2
17
84
54
30
95
53
42
112
113
332
1.311
5.630
4.597
13.129
6.321
5.245
25.995
40.585
45.252
27.436
2.196
2.124
94,05%
92,59%
96,67%
95,79%
96,23%
95,24%
55,36%
23,89%
13,55%
4,96%
0,78%
0,26%
0,19%
0,16%
0,19%
0,07%
0,04%
0,04%
0,05%
0,09%
0,80%
263
62
325
44
369
2.047
18,03%
194
290
62
85
256
375
44
50
300
425
1.975
12.274
15,19%
3,46%
221
54
85
65
306
119
50
14
356
133
12.202
170.756
2,92%
0,08%
340
135
475
63
538
168.991
0,32%
271
135
406
63
469
168.919
0,28%
Overleden
(<24uur)
Overleden Overleden
(8-28d)
(1-28d)
Levendgeboren
2013
Subtotaal 22.0-31.6wk
zonder 22/23 wkn kinderen
met cong. afw
Subtotaal 22.0-36.6 wk
zonder 22/23 wkn kinderen
met cong. afw
Subtotaal ≥37.0 wk
Totaal
zonder 22/23 wkn kinderen
met cong. afw
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in
de tabellen.
Tabel 7.3.2
Neonatale sterfte (1-7d) per 1000 levendgeboren kinderen naar verschillende
zwangerschapsduurcategorieën in 2013
2013
Neonatale sterfte (1-7d) ≥ 22 weken
Neonatale sterfte (1-7d) 22.0 - 23.6 weken
Neonatale sterfte (1-7d) 24.0 - 27.6 weken
Neonatale sterfte (1-7d) 28.0 - 31.6 weken
Neonatale sterfte (1-7d) 32.0 - 36.6 weken
Neonatale sterfte (1-7d) 37.0 - 41.6 weken
Neonatale sterfte (1-7d) ≥ 42 weken
Neonatale sterfte (1-7d) onbekende zwangerschapdsduur
Neonatale
*
Sterfte
#
458
325
101
55
50
81
2
17
Levend
geboren
#
166.867
2.047
557
1.311
10.227
152.397
2.196
2.124
Neonatale
Sterfte
‰
2,74 ‰
158,77 ‰
181,33 ‰
41,95 ‰
4,89 ‰
0,53 ‰
0,91 ‰
8,00 ‰
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen
abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de
WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.3.3
Neonatale sterfte (1-28d) per 1000 levendgeboren kinderen naar verschillende
zwangerschapsduurcategorieën in 2013
2013
Neonatale sterfte (1-28d) ≥ 22 weken
Neonatale sterfte (1-28d) 22.0 - 23.6 weken
Neonatale sterfte (1-28d) 24.0 - 27.6 weken
Neonatale sterfte (1-28d) 28.0 - 31.6 weken
Neonatale sterfte (1-28d) 32.0 - 36.6 weken
Neonatale sterfte (1-28d) 37.0 - 41.6 weken
Neonatale sterfte (1-28d) ≥ 42 weken
Neonatale sterfte (1-28d) onbekende zwangerschapsduur
*
Neonatale
Sterfte *
#
521
369
134
65
56
94
2
17
Levend
geboren
#
166.867
2.047
557
1.311
10.227
152.397
2.196
2.124
Neonatale
Sterfte
‰
3,12 ‰
180,26 ‰
240,57 ‰
49,58 ‰
5,48 ‰
0,62 ‰
0,91 ‰
8,00 ‰
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen
abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de
WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.3.4
Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor eenlingen in 2013
Jaar
Eenling
Leeftijd vrouw
Pariteit
2013
Neonatale sterfte *
(8-28d)
#
%
Totaal
Levend
geboren
#
0,03%
0,01%
0,05%
0,02%
182
88
71
341
0,28%
0,19%
0,37%
0,26%
64.641
46.196
19.293
130.130
6
2
6
14
0,07%
0,02%
0,05%
0,04%
34
22
42
98
0,38%
0,17%
0,37%
0,29%
9.066
12.969
11.299
33.334
0,26%
0,17%
0,32%
23
8
15
0,03%
0,01%
0,05%
216
110
113
0,29%
0,19%
0,37%
73.707
59.165
30.592
0,24%
46
0,03%
439
0,27%
163.464
(1-7d)
#
%
#
165
82
62
309
0,26%
0,18%
0,32%
0,24%
17
6
9
32
28
20
36
84
0,31%
0,15%
0,32%
0,25%
Totaal
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
193
102
98
Totaal eenling
393
Leeftijd < 35 jaar + onbekend
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
Totaal < 35 jaar
Leeftijd ≥ 35 jaar
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
Totaal ≥ 35 jaar
(1-28d)
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen
abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan
de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.3.5
Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor meerlingen in 2013
Jaar
Meerling
Leeftijd vrouw
Pariteit
2013
Neonatale sterfte *
(8-28d)
#
%
#
%
#
%
Totaal
Levend
geboren
#
Leeftijd < 35 jaar + onbekend
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
Totaal < 35 jaar
47
8
5
60
2,25%
0,57%
0,83%
1,47%
8
2
1
11
0,38%
0,14%
0,17%
0,27%
55
10
6
71
2,63%
0,72%
1,00%
1,74%
2.091
1.393
600
4.084
Leeftijd ≥ 35 jaar
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
Totaal ≥ 35 jaar
10
6
6
22
1,74%
1,11%
1,41%
1,43%
3
2
1
6
0,52%
0,37%
0,23%
0,39%
13
8
7
28
2,26%
1,48%
1,64%
1,81%
576
540
427
1.543
Totaal
Pariteit 0
Pariteit 1
Pariteit 2+
57
14
11
2,14%
0,72%
1,07%
11
4
2
0,41%
0,21%
0,19%
68
18
13
2,55%
0,93%
1,27%
2.667
1.933
1.027
Totaal meerling
82
1,46%
17
0,30%
99
1,76%
5.627
*
(1-7d)
(1-28d)
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen
abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan
de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 7.3.6
Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar eenling/meerling en geboortegewicht in 2013
Jaar
Eenling/Meerling
Geboortegewicht
*
(<24u)
#
Neonatale sterfte
(2-7d)
Totaal
Totaal
(1-7d)
(8-28d)
#
#
#
Totaal
(1-28d)
#
Totaal
in leven
na 28d
#
Totaal Neonatale
Levend+Ovl sterfte per
(1-28d)
klasse
#
%
2013
Eenling kind
< 500 gram
500-749 gram
750-999 gram
1000-1499 gram
1500-1999 gram
2000-2499 gram
2500-2999 gram
3000-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
≥ 4500 gram
Onbekend
Subtotaal
50
125
12
24
12
16
13
16
6
6
1
5
286
1
13
12
12
11
10
14
16
11
3
1
3
107
51
138
24
36
23
26
27
32
17
9
2
8
393
2
5
12
6
4
7
4
1
3
2
0
0
46
53
143
36
42
27
33
31
33
20
11
2
8
439
23
108
234
677
1.432
4.895
22.496
56.984
53.845
18.936
3.176
219
163.025
76
251
270
719
1.459
4.928
22.527
57.017
53.865
18.947
3.178
227
163.464
69,74%
56,97%
13,33%
5,84%
1,85%
0,67%
0,14%
0,06%
0,04%
0,06%
0,06%
3,52%
0,27%
Meerling kind
< 500 gram
500-749 gram
750-999 gram
1000-1499 gram
1500-1999 gram
2000-2499 gram
2500-2999 gram
3000-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
≥ 4500 gram
Onbekend
Subtotaal
15
24
4
2
4
2
3
0
0
0
0
0
54
1
8
8
2
5
2
0
1
0
0
0
1
28
16
32
12
4
9
4
3
1
0
0
0
1
82
1
7
6
0
3
0
0
0
0
0
0
0
17
17
39
18
4
12
4
3
1
0
0
0
1
99
4
26
85
362
783
1.632
1.841
623
63
3
1
5
5.428
21
65
103
366
795
1.636
1.844
624
63
3
1
6
5.527
80,95%
60,00%
17,48%
1,09%
1,51%
0,24%
0,16%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,79%
Totaal
< 500 gram
500-749 gram
750-999 gram
1000-1499 gram
1500-1999 gram
2000-2499 gram
2500-2999 gram
3000-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
≥ 4500 gram
Onbekend
65
149
16
26
16
18
16
16
6
6
1
5
2
21
20
14
16
12
14
17
11
3
1
4
67
170
36
40
32
30
30
33
17
9
2
9
3
12
18
6
7
7
4
1
3
2
0
0
70
182
54
46
39
37
34
34
20
11
2
9
27
134
319
1.039
2.215
6.527
24.337
57.607
53.908
18.939
3.177
224
97
316
373
1.085
2.254
6.564
24.371
57.641
53.928
18.950
3.179
233
72,16%
57,59%
14,48%
4,24%
1,73%
0,56%
0,14%
0,06%
0,04%
0,06%
0,06%
3,86%
Totaal
340
135
475
63
538
168.453
168.991
0,32%
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de
tabellen.
Tabel 7.3.7
Neonatale sterfte vanaf 22 weken met verschillende definities van een laag geboortegewicht in 2013
Jaar
Geboortegewicht
*
Neonatale sterfte (1-28d)
Totaal in leven
Neonatale sterfte
(na 28d)
(1-28d)
#
#
‰
Totaal
Levendgeboren
(1-28d)
#
‰
2013
Totaal
Totaal < 500 gram
Totaal <1000 gram
Totaal < 1500 gram
Totaal < 2500 gram
Totaal ≥ 2500 gram
27
161
1.519
10.261
158.192
70
252
352
428
110
Totaal
168.453
538
*
‰
‰
‰
‰
‰
97
413
1.871
10.689
158.302
3,18 ‰
168.991
721,65
610,17
188,13
40,04
0,69
0,57
2,44
11,07
63,25
936,75
‰
‰
‰
‰
‰
1000,00 ‰
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege
zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de
tabellen.
Tabel 7.3.8
Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur en geboortegewicht voor eenlingen in 2013
Jaar
Eenling kind
Zwangerschapsduur
< 500g
Neonatale Sterfte (1-28d)
500 1000 999 g
1499 g
L
S
L
#
#
#
*
1500 1999 g
S
L
#
#
S
#
2000 2499 g
L
#
≥ 4000 g
S
#
2500 3999 g
L
#
S
#
L
#
gewicht
onbekend
S
L
#
#
S
#
L
#
S
#
22.0-23.6 wk
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
45
1
3
4
0
46
2
4
5
1
96
38
14
21
8
99
79
72
146
109
0
1
2
12
24
0
1
4
90
436
0
0
0
0
11
0
0
0
0
314
0
0
0
0
4
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
32.0-36.6 wk
37.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
2
3
0
1
0
12
3
0
0
0
0
180
3
0
0
5
14
2
0
0
0
959
166
0
0
20
13
15
0
0
1
2.371
2.451
28
0
42
13
53
12
1
5
4.234
106.000
20.166
1.486
1.523
0
9
2
1
3
0
13.904
7.236
710
279
53
76
69,7%
S = Totaal aantal neonatale sterfte (1-28d)
L = Totaal aantal levendgeboren kinderen
179
34,4%
521
42
5,8%
719
27
1,9%
1.459
33
0,7%
4.928
84
0,1%
133.409
15
0,1%
22.129
Totaal
S
#
L
#
2
0
1
0
7
142
40
19
37
48
147
82
81
241
903
0
0
0
0
4
0
0
0
0
213
43
79
14
2
15
7.747
122.524
27.431
2.196
2.112
6
2,7%
223
439
0,3%
163.464
2013
Totaal eenling #
Tabel 7.3.9
Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur en geboortegewicht voor meerlingen in 2013
Jaar
Meerling kind
Zwangerschapsduur
< 500g
Neonatale Sterfte (1-28d) *
500 1000 999 g
1499 g
L
S
L
#
#
#
1500 1999 g
S
L
#
#
S
#
2000 2499 g
L
#
≥ 4000 g
S
#
2500 3999 g
L
#
S
#
Totaal
L
#
gewicht
onbekend
S
L
#
#
S
#
L
#
S
#
L
#
S
#
22.0-23.6 wk
24.0-24.6 wk
25.0-25.6 wk
26.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
13
3
0
0
1
16
3
0
0
2
15
19
8
8
6
16
27
30
55
34
0
0
0
0
4
0
0
2
36
248
0
0
0
0
6
0
0
0
0
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
22
8
8
17
32
30
32
91
408
32.0-36.6 wk
37.0-40.6 wk
41.0-41.6 wk
≥ 42.0 wk
Onbekend
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
78
1
0
0
1
6
0
0
0
0
622
60
0
0
0
3
1
0
0
0
1.082
543
0
0
1
3
0
0
0
1
693
1.830
4
0
4
0
0
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
13
1
0
0
2
2.480
2.437
5
0
12
2013
Totaal meerling
17
21
57
168
4
366
12
795
4
1.636
4
2.531
0
5
1
5
99
5.527
Neonatale sterfte %
81,0%
33,9%
1,1%
1,5%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
1,8%
S = Totaal aantal neonatale sterfte (1-28d)
L = Totaal aantal levendgeboren kinderen
*
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt
voldaan, meegenomen in de tabellen.
Figuur 7.5
Trend perinatale, foetale en neonatale sterfte vanaf 22 weken voor 2008-2013
1,00%
0,90%
0,80%
Percentage
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
registratiejaar
Foetale sterfte
*
Vroege neonatale sterfte
Late neonatale sterfte
Perinatale sterfte *
Uitgebreide perinatale sterfte
Het is binnen de huidige Perinatale Registratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen abortus/miskraam, een vroege zwangerschapsafbreking of
een vroeggeboorte. Daarom zijn deze, indien aan de WHO criteria wordt voldaan, meegenomen in de tabellen.
Tabel 8.1
Deelnemende praktijken aan de LVR1-, LVR2-, LNR registratie in 2013
Jaar
Registratie
Aantal praktijken en deelnemer percentage
praktijken
praktijken
praktijken
aangeleverd*1 deelnemer*2
gepland*3
#
#
#
#
records
Deelnemer
Percentage
%
2013
LVR1 registratie
189.047
515
511
509
100%
LVRh registratie
800
30
30
nvt
nvt
LVR2 registratie
125.813
89
89
89
100%
LNR registratie
51.914
80
80
89
90%
8.360
43.554
10
70
10
70
10
80
100%
88%
LNR NICU aanlevering
LNR niet NICU aanlevering
Totaal
202.324
714
710
nvt
*1 Een aanleverende praktijk heeft in jaarbestand aangeleverd onafhankelijk van de omvang
*2 Een deelnemende praktijk heeft een jaarbestand met minimaal 5 records aangeleverd
*3 Aantal 1e lijnspraktijken gepland afkomstig uit beroepenregistratie NIVEL: www.nivel.nl/databanken (oktober 2014).
nvt
De verloskunde in Nederland kenmerkt zich door een verdeling van de zorg op basis van risicoselectie. Hierbij wordt bepaald of de zorg plaatsvindt
in de eerste lijn (verloskundigen/huisartsen) of in de tweede/derde lijn (klinisch verloskundigen/gynaecologen). Voor de variabele overdracht werd
met verschillende definities gewerkt. Om tot een uniforme definitie te komen is door een ad hoc werkgroep gewerkt aan een nieuwe definitie, waarbij
rekening is gehouden met de reden van overdracht om beter onderscheid te kunnen maken in het moment van overdracht: tijdens de zwangerschap
of tijdens de baring. In tabellen 9.1.1 en 9.1.2 staat vermeld waar de zorg begon en welke verschuivingen optraden tijdens de zwangerschap en
tijdens de baring volgens deze nieuwe definitie.
Tabel 9.1.1
Start zorg, start baring en baring vanaf 22 weken in de 1e en de 2e lijn naar pariteit van bevallen vrouwen in 2013
Jaar
Lijn van zorg
Verwijzing en ontvangst vrouw 1e en 2e lijn
Pariteit
P0
P1+
#
%
#
%
Totaal
#
%
2013
Totaal
Begin zorg zwangerschap in de 1e lijn
Begin zorg zwangerschap in de 2e lijn
66.634
8.881
88,2%
11,8%
76.148
15.496
83,1%
16,9%
142.782
24.377
85,4%
14,6%
Start baring in de 1e lijn
Start baring in de 2e lijn
39.604
35.442
52,8%
47,2%
44.571
46.636
48,9%
51,1%
84.175
82.078
50,6%
49,4%
Baring in de 1e lijn
Baring in de 2e lijn
14.847
60.199
19,8%
80,2%
32.735
58.472
35,9%
64,1%
47.582
118.671
28,6%
71,4%
Totaal aantal baringen
75.515
100,0%
91.644
100,0%
167.159
100,0%
N.B. De gegevens van de zorg door niet deelnemende verloskundigen of verloskundig actieve huisartsen ontbreken in de gekoppelde PRN
Tabel 9.1.2
Verwijzing vrouw van de 1e lijn naar de 2e lijn en ontvangst van vrouw in de 2e lijn naar pariteit van bevallen vrouwen in 2013
Jaar
Overdracht en ontvangst
Verwijzing en ontvangst vrouw 1e en 2e lijn
Pariteit
P0
P1+
#
%
#
%
Totaal
#
%
2013
Totaal
Begin zorg zwangerschap in de 1e lijn
start zorg bij verloskundige
start zorg bij huisarts
Begin zorg zwangerschap in de 2e lijn
66.634
66.381
253
8.881
88,2%
87,9%
0,3%
11,8%
76.148
75.635
513
15.496
83,1%
82,5%
0,6%
16,9%
142.782
142.016
766
24.377
85,4%
85,0%
0,5%
14,6%
Overdracht van 1e lijn naar 2e lijn tijdens zwangerschap 1
26.561
35,4%
31.140
34,1%
57.701
34,7%
Start Baring in de 1e lijn
start baring in de 1e lijn in à terme periode
start baring in de 1e lijn niet in à terme periode
Start Baring in de 2e lijn
start baring in de 2e lijn in à terme periode
start baring in de 2e lijn niet in à terme periode
39.604
37.169
2.435
35.442
29.228
6.214
52,8%
56,0%
28,2%
47,2%
44,0%
71,8%
44.571
42.453
2.118
46.636
41.802
4.834
48,9%
50,4%
30,5%
51,1%
49,6%
69,5%
84.175
79.622
4.553
82.078
71.030
11.048
50,6%
52,9%
29,2%
49,4%
47,1%
70,8%
Overdracht van 1e lijn naar 2e lijn tijdens baring 1
Overdracht tijdens baring in à terme periode
Overdracht tijdens baring niet in à terme periode
24.757
23.162
1.595
33,0%
34,9%
18,4%
11.836
11.125
711
13,0%
13,2%
10,2%
36.593
34.287
2.306
22,0%
22,8%
14,8%
Baring in de 1e lijn
baring in de 1e lijn in à terme periode
baring in de 1e lijn niet in à terme periode
Baring in de 2e lijn
baring in de 2e lijn in à terme periode
baring in de 2e lijn niet in à terme periode
14.847
14.007
840
60.199
52.390
7.809
19,8%
21,1%
9,7%
80,2%
78,9%
90,3%
32.735
31.328
1.407
58.472
52.927
5.545
35,9%
37,2%
20,2%
64,1%
62,8%
79,8%
47.582
45.335
2.247
118.671
105.317
13.354
28,6%
30,1%
14,4%
71,4%
69,9%
85,6%
Overdracht in het nageboortetijdperk /direct postpartum 1
1.002
1,3%
1.183
1,2%
2.185
1,2%
Overname door de 1e lijn vanuit de 2e lijn voor kraambed
6.025
8,0%
11.762
12,8%
17.787
10,6%
Totaal aantal baringen
75.515
100,0%
91.644
100,0%
167.159
100,0%
N.B. De gegevens van de zorg door niet deelnemende 1e lijns verloskundigen of verloskundig actieve huisartsen ontbreken in de gekoppelde PRN
registratie. De 2e lijns zorg met vermelding overdracht uit de 1e lijn zijn wel opgenomen in de PRN registratie.
1
Conform de afspraak gemaakt op de invitational conference van 17 maart 2012 is de definitie van overdracht sinds het jaarboek 2009 aangepast.
Tabel 9.2
Thuisbevalling en poliklinische bevallingen in de 1e lijn van bevallen vrouwen in 2013
Jaar
Plaats van de baring
Plaats baring
Pariteit
P0
P1+
#
%
#
2013
Totaal
%
#
%
Totaal
Baring in de 1e lijn bij een verloskundige / huisarts
thuisbevalling bij een verloskundige
thuisbevalling bij een huisarts
geboorte centrum
poliklinische bevalling
14.847
7.349
42
531
6.780
19,8%
9,7%
0,1%
0,7%
9,0%
32.735
18.826
157
852
12.749
35,9%
20,5%
0,2%
0,9%
13,9%
47.582
26.175
199
1.383
19.529
28,6%
15,7%
0,1%
0,8%
11,7%
Baring in de 2e lijn
60.199
80,2%
58.472
64,1%
118.671
71,4%
Totaal aantal baringen
75.515
100,0%
91.644
100,0%
167.159
100,0%
Tabel 9.3.1
Redenen van overdracht tijdens de baring in 2013
LVR1
Redenen van overdracht
Totaal
t.o.v. alle
overdrachten
tijdens baring
Periode
2013
Redenen van overdracht tijdens de baring
meconium houdend vruchtwater
pijnstilling
onvoldoende vorderende ontsluiting
overige problemen
onvoldoende vorderende uitdrijving
langdurig gebroken vliezen zonder weeën
foetale nood tijdens de baring
vroeggeboorte
liggingsafwijking inclusief stuit
bloedverlies tijdens baring
intra-uterine vruchtdood (tijdens baring)
Totaal overdrachten tijdens de baring
Totaal
t.o.v.
start baring in
1e lijn
Totaal
t.o.v.
aantal
baringen
#
%
%
%
6.352
6.770
5.161
3.960
3.067
2.870
1.130
759
88
119
6
17,4%
18,5%
14,1%
10,8%
8,4%
7,8%
3,1%
2,1%
0,2%
0,3%
0,0%
7,5%
8,0%
6,1%
4,7%
3,6%
3,4%
1,3%
0,9%
0,1%
0,1%
0,0%
3,8%
4,1%
3,1%
2,4%
1,8%
1,7%
0,7%
0,5%
0,1%
0,1%
0,0%
36.593
100,0%
84.175
167.159
1e code
alleen
Totaal
t.o.v.
aantal
baringen
%
N.b. Er kunnen 1 of meerdere overdrachtsredenen bekend zijn bij een overdracht
Tabel 9.3.2
Eerste reden van overdracht tijdens de baring in 2013
LVR1
Eerste gecodeerde reden van overdracht
Periode
2013
Eerste reden overdracht tijdens de baring
meconium houdend vruchtwater
pijnstilling
onvoldoende vorderende ontsluiting
overige problemen
onvoldoende vorderende uitdrijving
langdurig gebroken vliezen zonder weeën
foetale nood tijdens de baring
vroeggeboorte
liggingsafwijking inclusief stuit
bloedverlies tijdens baring
intra-uterine vruchtdood (tijdens baring)
Totaal overdrachten tijdens de baring
#
%
Totaal
t.o.v.
start baring in
1e lijn
#
6.241
6.313
4.843
3.632
2.976
2.806
1.077
716
77
110
6
17,1%
17,3%
13,2%
9,9%
8,1%
7,7%
2,9%
2,0%
0,2%
0,3%
0,0%
7,4%
7,5%
5,8%
4,3%
3,5%
3,3%
1,3%
0,9%
0,1%
0,1%
0,0%
3,7%
3,8%
2,9%
2,2%
1,8%
1,7%
0,6%
0,4%
0,0%
0,1%
0,0%
36.593
100,0%
84.175
167.159
Tabel 9.3.3
Redenen van overdracht tijdens ontsluiting en uitdrijving naar pariteit in 2013
LVR1
Redenen van overdracht
Nulliparae
Periode
2013
Multiparae
Totaal
Geboorten
#
Totaal
Start 1e lijn
#
%
#
%
Tijdens de ontsluiting
meconium houdend vruchtwater
onvoldoende vorderende ontsluiting
langdurig gebroken vliezen zonder weeën
overige problemen
pijnstilling
foetale nood tijdens de baring
vroeggeboorte
liggingsafwijking inclusief stuit
bloedverlies tijdens baring
Subtotaal overdrachtsredenen tijdens ontsluiting
3.427
3.541
1.867
2.255
5.064
343
521
39
61
17.118
20,0%
20,7%
10,9%
13,2%
29,6%
2,0%
3,0%
0,2%
0,4%
100,0%
2.626
1.377
976
1.103
1.547
199
228
36
54
8.146
32,2%
16,9%
12,0%
13,5%
19,0%
2,4%
2,8%
0,4%
0,7%
100,0%
6.053
4.918
2.843
3.358
6.611
542
749
75
115
25.264
24,0%
19,5%
11,3%
13,3%
26,2%
2,1%
3,0%
0,3%
0,5%
100,0%
7,2%
5,8%
3,4%
4,0%
7,9%
0,6%
0,9%
0,1%
0,1%
30,0%
Tijdens de uitdrijving
onvoldoende vorderende uitdrijving
foetale nood tijdens de baring
overige problemen
meconium houdend vruchtwater
onvoldoende vorderende ontsluiting
Subtotaal overdrachtsredenen tijdens uitdrijving
2.187
450
237
187
186
3.247
67,4%
13,9%
7,3%
5,8%
5,7%
100,0%
457
138
67
112
57
831
55,0%
16,6%
8,1%
13,5%
6,9%
100,0%
2.644
588
304
299
243
4.078
64,8%
14,4%
7,5%
7,3%
6,0%
100,0%
3,1%
0,7%
0,4%
0,4%
0,3%
4,8%
24.757
14,8%
11.836
7,1%
167.159
100,0%
84.175
tov Totaal
t.o.v.
start baring in
1e lijn
%
tov Totaal
t.o.v.
aantal
geboren
%
Totaal
N.b. Er kunnen 1 of meerdere overdrachtsredenen bekend zijn bij een overdracht
Tabel 9.3.4
Redenen van overdracht in het nageboortetijdperk en direct postpartum in 2013
LVR1
Redenen van overdracht
Totaal
t.o.v. alle
nageboorte
tijdperk
Periode
2013
Tijdens nageboortetijdperk/ direct postpartum
retentio placentae
hpp > 1000 ml
(totaal) ruptuur
overige problemen
Totaal
321
277
221
298
14,7%
12,7%
10,1%
13,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
2.185
100,0%
84.175
167.159
%
Tabel 9.4
Aantallen geboorten vanaf 22 weken naar eenlingen en meerlingen naar NICU
regio's in 2013
Jaar
NICU
Eenling
Meerling
Totaal
#
Aantal
geboorten
#
#
NICU regio
Amsterdam*1
Leiden
Rotterdam
Utrecht
Nijmegen
31.897
17.862
28.419
19.361
14.824
1.112
605
950
656
515
33.009
18.467
29.369
20.017
15.339
19,4%
10,9%
17,3%
11,8%
9,0%
Groningen
Maastricht
Veldhoven
Zwolle
geen postcode*2
15.352
8.749
12.525
13.288
1.980
562
301
442
385
99
15.914
9.050
12.967
13.673
2.079
9,4%
5,3%
7,6%
8,0%
1,2%
164.257
5.627
169.884
100,0%
%
2013
Totaal
*1
*2
voor de VU en AMC samen
of niet bestaande postcode
Tabel 10.1
Opname dagen en IC-dagen op een NICU van kinderen met IC-behoefte naar geboortegewicht in 2013
Jaar
Geboortegewicht
Aantal dagen opname IC
kind
Gem
Tot
dagen per kind
#
#
SD
Totaal aantal opname dagen
Tot
Gem
SD
dagen per kind
#
2013
Geboortegewicht
< 500 gram
500-749 gram
750-999 gram
1000-1499 gram
1500-1999 gram
2000-2499 gram
2500-3999 gram
≥ 4000 gram
onbekend
10
159
298
775
707
475
1.460
198
18
429
7.183
11.328
13.677
4.634
2.209
6.606
1.025
45
43
45
38
18
7
5
5
5
3
40
36
31
19
8
7
8
7
3
610
8.930
13.978
20.239
9.683
5.398
11.574
1.549
103
61
56
47
26
14
11
8
8
6
53
44
36
28
20
20
10
9
6
Totaal
4.100
47.136
11
19
72.064
18
26
Bron: LNR rapportage 2013 van de 10 NICU's in Nederland: tabel A1, Stichting Perinatale Registratie Nederland, nov 2014.
Tabel 10.2
Opname dagen en IC-dagen op een NICU van kinderen met IC-behoefte naar zwangerschapsduur in 2013
Jaar
Zwangerschapsduur
Aantal dagen opname IC
kind
Gem
Tot
dagen per kind
#
#
SD
Totaal aantal opname dagen
Tot
Gem
SD
dagen per kind
#
2013
Zwangerschapsduur
<24.0 weken
6
187
31
43
299
50
71
24.0-25.6 weken
168
7.571
45
37
9.505
57
44
26.0-27.6 weken
290
11.796
41
30
15.011
52
42
28.0-29.6 weken
445
9.833
22
19
13.496
30
25
30.0-31.6 weken
623
5.393
9
9
9.042
15
14
32.0-33.6 weken
472
2.779
6
10
6.818
14
28
34.0-36.6 weken
628
3.088
5
8
7.050
11
14
37.0-37.6 weken
294
1.415
5
8
2.475
8
11
38.0-38.6 weken
299
1.371
5
8
2.471
8
10
39.0-39.6 weken
315
1.344
4
6
2.124
7
7
40.0-40.6 weken
286
1.248
4
8
1.931
7
9
41.0-41.6 weken
232
929
4
7
1.547
7
9
≥ 42.0 weken
24
115
5
6
164
7
6
onbekend
18
67
4
5
131
7
7
Totaal
4.100
47.136
11
19
72.064
18
26
Bron: LNR rapportage 2013 van de 10 NICU's in Nederland: tabel A1, Stichting Perinatale Registratie Nederland, nov 2014.
Tabel 10.3
Opgenomen kinderen met IC-behoefte per NICU ingedeeld naar herkomst in 2013
Leiden
Rotterdam
Utrecht
Nijmegen
Groningen
Maastricht
Veldhoven
Zwolle
Buitenland
Onbekend
Totaal
% buiten regio
Regio herkomst
Amsterdam
Jaar
NICU
474
290
24
0
18
4
8
3
0
12
11
13
343
28
8
2
0
0
0
1
1
1
23
518
12
2
1
0
37
0
13
10
12
1
354
24
1
0
23
5
2
1
3
0
50
221
4
3
17
15
0
0
4
0
2
1
482
0
1
33
0
1
0
1
1
7
0
230
16
0
0
2
4
2
29
27
0
29
197
1
0
1
0
0
29
18
52
0
1
237
0
0
1
0
0
1
1
4
0
0
0
0
1
3
2
75
3
4
1
3
510
307
358
543
564
387
498
265
308
279
5,3%
9,4%
19,8%
5,9%
26,4%
22,2%
13,5%
14,7%
30,8%
24,0%
833
91,7%
8,3%
406
84,5%
15,5%
595
87,1%
12,9%
443
79,9%
20,1%
316
69,9%
30,1%
523
92,2%
7,8%
256
89,8%
10,2%
291
67,7%
32,3%
338
70,1%
29,9%
7
92
4.100
81,6%
18,4%
18,4%
2013
NICU
AMC
VU
LUMC/JKZ
Rotterdam
Utrecht
Nijmegen
Groningen
Maastricht
Veldhoven
Zwolle
Totaal
% binnen regio
% buiten regio
Bron: LNR rapportage 2013 van de 10 NICU's in Nederland: tabel A3, Stichting Perinatale Registratie Nederland, nov 2014.
Opmerking: de regio-indeling is gebaseerd op regio ziekenhuis herkomst, evt. regio ziekenhuis overplaatsing en zonodig de postcode van de vrouw.

Similar documents

10 Jaar Perinatale Registratie

10 Jaar Perinatale Registratie Bronvermelding De in deze publicatie opgenomen gegevens zijn door de samenstellers met de uiterste zorgvuldigheid verwerkt.Voor gegevens die desondanks onvolledig of onjuist mochten zijn, kan de sa...

More information

dreigende vroeggeboorte (2012)

dreigende vroeggeboorte (2012) gehouden met de omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Behandeling en procedures met betrekking tot de individuele patiënt berusten op wederzijdse communicatie tussen patiënt, arts en andere ...

More information