Descarcă acest fişier

Comments

Transcription

Descarcă acest fişier
NX-F3_NX-F7[B].book Page 1 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
SISTEM AUDIO COMPACT
NX-F7
Compus din CA-NXF7,
SP-NXF7F si SP-NXF7W
NX-F3
Compus din CA-NXF3,
SP-NXF3F si SP-NXF3W
NX-F4B
Compus din CA-NXF4B,
SP-NXF4BF si SP-NXF4BW
INSTRUCTIUNI
LVT1833-003A
[B]
NX-F3_NX-F7[B].book Page 1 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Avertizãri, precautii si altele
Precautii
Pentru a preveni pericolul electrocutarii, incendiului, etc.:
1. Nu scoateti suruburile, capacele sau carcasa.
2. Nu expuneti aparatul în ploaie sau umezealã.
Precautii — F buton!
Scoateti aparatul din prizã pentru a oprii complet alimentarea (ledul STANDBY se stinge). Când instalati
aparatul asigurati-vã, cã priza este usor accesibilã.
Butonul F în orice pozitie nu deconecteazã alimentarea principalã.
• Când sistemul este în standby, ledul STANDBY este aprins rosu.
• Când sistemul este pornit, ledul STANDBY se opreste.
Alimentarea poate fi controlatã din telecomandã.
Precautii
• Nu blocati fantele sau gãurile de ventilatie.
(Dacã fantele de ventilatie sunt blocate de un ziar sau de o cârpã, atunci cãldura degajatã nu poate
iesi afarã.)
• Nu asezati surse de flacãrã deschisã, cum ar fi lumânãri aprinse, pe aparat.
• Când aruncati bateriile, trebuie tinut cont de conditiile si legile de mediu locale, legate de folosirea
bateriilor, acestea trebuie respectate cu strictete.
• Nu expuneti aparatul în ploaie, umezealã, nu stropiti sau udati si nu asezati nimic plin cu lichide, cum ar
fi vaze cu flori, pe aparat.
Precautii
• Sunetul foarte puternic din difuzoare sau cãsti, poate cauza piederea auzului.
IMPORTANT PENTRU PRODUSELE LASER
1. PRODUS CLASA 1 LASER
2. Precautii: Nu deschideti capacul sau carcasa. Nu sunt componente de schimb în aparat;
pentru reparatii apelati la un service specializat.
3. Precautii: La deschidere existã radiatii laser vizibile si/sau invizibile de clasa 1M.
Nu priviti direct în blocul optic.
4. ETICHETA CU PRECAUTII DE SIGURANTÃ: ETICHETA, ESTE ÎN INTERIORUL APARATULUI.
G-1
NX-F3_NX-F7[B]-gpage.fm Page 2 Thursday, January 17, 2008 3:28 PM
PRECAUTII — Ventilatia corectã
Pentru a evita electrocutarea, incendiul, si defectiunile, amplasati aparatul pe o suprafata dreapta.
Sus/Frontal/Spate/Laterale: Suprafetele minime fãrã obstructii cum sunt arãtate mai jos:
Dedesubt:
Pe o suprafatã planã. Mentineti o distantã adecvatã pentru ventilatie instalând
aparatul pe un suport cu o înãltime de 10 cm sau mai mult.
În plus, mentineti cea mai bunã pozitie pentru circulatia aerului.
Vizionare frontalã a apartului si difuzoarelor (CA-NXF7 si SP-NXF7F)
Vizionare frontalã a apartului si difuzoarelor (CA-NXF3 si SP-NXF3F/CA-NXF4B si SP-NXF4BF)
Vizionare lateralã a apartului (CA-NXF7/CA-NXF3/CA-NXF4B)
G-2
NX-F3_NX-F7[B].book Page 3 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Avertizãri, precautii si altele (continuare)
Informatii pentru utilizatori despre eliminarea echipamentului uzat
[Uniunea Europeanã]
Acest simbol indicã faptul cã acest echipament electronic nu trebuie eliminat ca
deseuri menajere la sfârsitul perioadei de utilizare. În schimb produsul trebuie
predat la punctul de colectare a echipamentelor electrice si electronice pentru
tratare, reciclare si recuperarea corespunzatoare în conformitate cu legislatia
în vigoare din tara dumneavoastrã.
Prin eliminarea corectã a acestor produse, veti contribui la conservarea
resurselor naturale si la prevenirea potentialelor efecte negative asupra mediului
si sãnãtãtii umane care, în caz contrar ar putea fi cauzate de manevrarea
necorespunzãtoare a acestui produs. Pentru mai multe informatii privind punctul
de colectare si reciclare a acestui produs vã rugãm sã contactati biroul municipal
sau magazinul de unde ati cumpãrat aparatul.
Atentie:
Acest simbol este
valabil numai în
Uniunea Europeanã.
Eliminarea incorectã a acestor deseuri poate duce la penalitati, în conformitate
cu legislatia din tara dumneavoastrã.
(Utilizatori comerciali)
Dacã doriti sã eliminati acest produs, vã rugãm vizitati site-ul www.jvc-europe.com
pentru a obtine informatii despre retragerea acestui produs.
[Alte tari din afara Uniunii Europene]
Dacã doriti sã eliminati acest produs, vã rugãm sã o faceti în conformitate cu
legislatia în vigoare sau alte norme aplicabile în tara dvs. referitoare la tratarea
echipamentelor electrice si electronice.
Stimate client,
Acest aparat este în conformitate cu directivele si standerdele Europene de securitate privind
compatibilitatea electricã si electromagneticã.
Reprezentantul European al Victor Company of Japan, Limited este:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Numele companiei a fost schimbat în:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Germania
G-3
NX-F3_NX-F7[B].book Page 4 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
IMPORTANT pentru U.K.
NU tãiati cablul de alimentare al acestui aparat. Dacã stecherul nu se potriveste tipului de prizã din
casa dvs. sau cablul este prea scurt pentru a ajunge la prizã, atunci puteti folosi un adaptor de prizã sau
prelungitor, sau consultati dealerul dvs..
Asigurati-vã cã înlocuiti sigurantele cu unele de acelasi tip, ca cele originale.
Dacã din gresealã cablul de alimentare este tãiat scoateti siguranta si deconectati de la prizã imediat
aparatul, pentru a evita posibilele socuri electrice.
Dacã acest aparat nu are un stecher potrivit prizei dvs. atunci atunci urmati instructiunile de mai jos:
IMPORTANT:
NU faceti nicio conexiune la conectorul gros al aparatului care este marcat cu litera E sau colorat
verde sau verde si galben.
Firele acestui aparat sunt colorate în concordantã cu urmãtoarele coduri:
Albastru: Neutru
Maro: Fazã
Dacã aceste culori nu corespund cu cele indicate pe stecher conectati în felul urmãtor:
Firul colorat albastru trebuie conectat la conectorul codat N (Nul) sau colorat negru.
Firul colorat maro trebuie conectat la conectorul codat L (Fazã) sau colorat rosu.
Dacã aveti dubii - CONSULTATI UN ELECTRICIAN.
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTÃ
“CE TREBUIE SI CE NU TREBUIE SÃ FACETI PENTRU SIGURANTA ECHIPAMENTULUI”
Acest echipament a fost proiectat si fabricat sã corespundã standardelor de sigurantã internationale, dar
ca orice echipament electric, trebuie sã aveti grijã pentru a obtine cele mai bune rezultate si sigurantã.
✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮
Cititi instructiunile de utilizare înainte de a începe utilzarea sistemului.
Asigurati-vã cã toate conexiunile electrice (inclusiv cablul de alimentare, prelungitoare si interconexiunile
dintre echipamente) sunt fãcute corect în concordantã cu intructiunile producãtorului.
Opriti si scoateti cablul de alimentare din prizã înainte de a face conexiunile.
Consultati magazinul dacã aveti dubii la instalare, operare sau siguranta echipamentului.
Aveti grijã cu partile de sticlã sau usile echipamentului.
✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮
NU continuati utilizarea echipamentului dacã credeti cã nu functioneazã normal, sau dacã acesta este
avariat în vreun fel — opriti, scoateti aparatul din prizã si consultati service-ul.
NU scoateti niciun surub de fixare existã pericolul de electrocutare
NU lãsati echipamentul pornit când nu este utilizat, mai ales cã acesta este proiectat pentru operatiuni
specifice sau are un mod stand by.
Opriti si porniti echipamentul si asigurati-vã cã si familia stie sã facã acest lucru.
Este nevoie de aranjamente speciale pentru persoane infirme sau cu handicap.
NU utilizati sistemul ca pe un portabil sau un aparat radio va distrage atentia de la siguranta în trafic.
Este ilegal sã vizionati televizorul în timpul condusului.
NU ascultati la cãsti cu volumul la maxim, asemenea utilizare vã poate afecta auzul.
NU blocati ventilatia echipamentului, cu ziare cârpe sau mobilã.
Supra încãlzirea poate afecta si scurta viata echipamentului.
NU utilizati standuri improvizate si nu fixati niciodatã picioarele cu suruburi de lemn— pentru sigurantã
folositi-le pe cele ale producatorului si fixati-le conform manualui de instructiuni.
NU permiteti echipamentului electric sã fie expus în ploaie sau umezealã.
ÎN PLUS
— Nu lãsati pe nimeni, în special copii, sã introducã obiecte în interiorul aparatului, astfel se poate expune
electrocutarii.;
— Sã nu credeti cã aveti vreo sansã cu echipamentele electrice— mai bine sã aveti grijã decât sã vã parã rãu !
E43486–340B
G-4
NX-F3_NX-F7[B].book Page 1 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Introductiuni
Cuprins
Vã multumim cã ati cumpãrat acest produs JVC .
Vã rugãm sã cititi toate instructiunile înainte de utilizare, pentru o întelegere deplinã si pentru a obtine
cele mai bune rezultate de la acest aparat.
Redarea surselor de pe dispozitive externe ...22
Introducere
Selecting the signal gain ...............................22
Descrierea componentelor .......... 3
Utilizarea telecomenzii ..................4
Introducerea bateriilor în
telecomandã ................................................ 4
Utilizarea sistemului din
telecomandã ................................................ 4
Pregãtirea
Pregãtirea .....................................5
Conectarea antenelor .................................. 5
Conectarea difuzoarelor si subwoofer-ului .... 6
Conectarea unui TV ....................................... 8
Conectarea dispozitivelor audio digital ........ 10
Conectarea dispozitivelor audio analogic ... 10
Conectarea cablului de alimenrtare............... 10
Selectarea tipului de semnal video ............... 11
Setarea pentru utilizarea cablului SCART ... 12
Operatiuni de bazã
Operatiuni de bazã ......................13
Utilizarea tastelor numerice ......................... 13
Pornirea/oprirea aparatului .......................... 13
Reglarea volumului .................................... 13
Oprirea temporarã a sunetului ...................... 13
Reglarea frecventelor înalte/joase ............... 13
Îmbunãtãtirea sunetului la redare (K2)
(Numai pentru NX-F7)................................. 14
Reglarea volumului în difuzoare .................. 14
Selectarea modului surround ........................ 14
Selectarea modului surround cãsti ............. 15
Reglareea claritãtii sunetului voce ............... 15
Selectarea volumui surround ...................... 15
Utilizarea opririi programate ......................... 16
Schimbarea luminozitãtii afisajului ........................16
Blocarea discului în aparat ........................... 16
Utilizarea radioului
Utilizarea radioului .......................17
Selectarea statiei radio ................................ 17
Cãutarea unei statii radio memorate............. 18
Radio Data System ....................................... 18
Redarea surselor de pe
dispozitive externe
Redarea surselor de pe dispozitive
externe ..........................................22
1
Operatiuni de bazã pentru
redarea disc/fisier
Operatiuni de bazã pentru redarea
disc/fisier ......................................23
Redarea unui disc .......................................23
Redarea unui fisier ........................................24
Afisajul de pe unitatea centralã pentru
tipuri de disc/fisier ...................................... 25
Oprirea redãrii ..............................................30
Reînceperea redãrii.......................................30
Oprirea temporarã a redãrii...........................30
Înaintarea imaginii cadru cu cadru ..... ..........30
Derulare rapidã înapoi/ înainte .....................30
Redarea dintr-o pozitie cu 10 seconde
înainte..........................................................31
Redarea cu încetinitorul.................................31
Salt peste începutul unui
capitol/piesã/fisier .......................................31
Selectarea unui capitol/piesã utilizând tastele
numerice .....................................................31
Salt la intervale de
5 minute ......................................................31
Selectarea unui capitol/piesã din ecranul
meniu .......................................................32
Functii comune pentru
redare disc/fisier
Functii comune pentru redare
disc/fisier ......................................33
Redarea unui disc/fisier în ordinea doritã
(Redare programatã) ..................................33
Redarea unui disc/fisier în ordine aleatorie
(Redare aleatorie) .....................................35
Redarea unui disc/fisier repetat
(Redare repetatã) .......................................35
Selectarea limbii audio si limbii de
subtitrare .....................................................36
Gestionarea imaginii ...................................36
Reglarea calitãtii imaginii (VFP) ................37
Redarea grupului bonus ...............................38
Utilizarea bãrii de control si bãrii de
meniu ...........................................39
Redarea unei pãrti specifice repetat
(A-B redare repetatã) .................................41
Desemnarea timpului (cãutare timp) ..............41
NX-F3_NX-F7[B].book Page 2 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Introducere
Schimbarea setãrilor initiale cu
ecranul preferat .........................42
Operatiuni de bazã ....................................... 42
LIMBÃ
.................................................. 42
IMAGINE ...................................................... 43
AUDIO........................................................... 44
ALTELE ....................................................... 44
Coduri de limbã ..........................45
Transferul sunetului direct de
pe CD pe un dispozitiv USB
Transferul sunetului direct de pe
CD pe un dispozitiv USB..............46
Înregistrarea pieselor de pe CD pe un dispozitiv
USB ......................................................... 46
Stergerea unei piese/grup de pe dispozitiv... 48
Aãugarea (Editarea) unui titlu pe o piesã/grup
de pe un dispozitiv USB ........................... 49
Functii comune pentru
vizionarea unui TV
Functii comune pentru vizionarea
unui TV ..........................................51
Ascultarea sunetului de la TV ........................ 51
Utilizarea unui TV din telecomandã ........... 52
Utilizarea unui STB din telecomandã ............ 53
Utilizarea unui VCR din telecomandã ......... 54
Operatiuni de bazã pentru
HDMI CEC
Operatiuni de bazã pentru HDMI CEC...55
Referinte
Note despre utilizare....................56
Locatii potrivite pentru unitatea centralã ....... 56
Condensarea ................................................ 56
Curãtarea aparatului ................................. 56
Note despre manipulare ................................ 56
Licentã si marcã comercialã ......................... 57
Note despre discuri/fisiere...........58
Tipuri de discuri/fisiere redabile.................... 58
Ierarhie date ............................................... 61
Manipularea disc-urilor.................................. 61
Probleme ...................................62
Specificatii
..............................66
. 66
Difuzor (SP-NXF7F/SP-NXF3F/SP-NXF4BF) .. 66
Subwoofer (SP-NXF7W/SP-NXF3W/SP-NXF4BW) .. 66
Accesorii furnizate
.................................... 66
Unitatea centralã (CA-NXF7/CA-NXF3/CA-NXF4B)
Cum se citeste acest manual
• Acest manual explicã operatiuni pe care le
veti utiliza de pe telecomandã.
Unele taste de pe unitatea centralã sunt
aceleasi cu cele de pe telecomandã. Puteti
folosii oricare tastã doritã.
• Unele diagrame în acest manual sunt
simplificate sau dezvoltate pentru a explica
utilizarea.
• Puteti utiliza unele functii diferit fatã de
explicatia datã în acest manual.
• În functie de disc/fisier, nu puteti obtine
rezultatul explicat, chiar dupã îndrumarea
operatiunii din acest manual.
• Umãtoarele imagini se referã la tipuri de
discuri/fisiere redabile pentru functia explicatã.
2
NX-F3_NX-F7[B]-02.fm Page 3 Thursday, January 24, 2008 1:22 PM
Descrierea componentelor
Introducere
Numerele fac referire la paginile unde sunt explicate functiile.
Vedere frontalã
Se referã la “Afisajul” arãtat mai jos.
Senzor telecomandã
* [K2] este scris pe NX-F7.
[SURROUND] este scris pe NX-F3/NX-F4B.
Vedere din spate
Ventilator
Afisajul
3
NX-F3_NX-F7[B]-02.fm Page 4 Wednesday, December 26, 2007 9:07 AM
Utilizarea telecomenzii
Introducerea bateriilor în
telecomandã
Introducere
Numerele fac referire la paginile unde sunt
explicate functiile.
Introducerea bateriilor în telecomandã pãstrând
polaritatea (+ si −) corect.
R03 (UM-4)/AAA
(24F) tip celulã uscatã
baterii (furnizate)
• Dacã raza de actiune a telecomenzii
scade, înlocuiti ambele baterii.
Precautie
• Bateriile nu trebuie expuse la cãldurã excesivã
cum ar fi în soare, foc sau ceva asemãnãtor.
Utilizarea sistemului
din telecomandã
Îndreptati telecomanda direct spre
fata aparatului.
• Nu blocati senzorul de telecomandã de pe unitatea
centralã.
NOTÃ
* [K2] este scris pe telecomandã numai pentru NX-F7.
4
NX-F3_NX-F7[B].book Page 5 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Pregãtirea
Pregãtirea
Nu conectati cablul de alimenmtare pânã nu ati efectuat toate conexiunile.
Conectarea antenelor
Antenã cadru AM (inclusã)
Antena FM (inclusã)
Unitatea centralã (vedere din spate) Antena FM
Întindeti cablul antenei
FM pentru o receptie
radio bunã.
Instalarea cadrului de antenã AM
Când receptia radio cu antena din dotare FM
este slabã, sau când utilizati antena comunã
Unitatea centralã (vedere din spate)
Desfaceti izolatia de plastic de pe
firul antenei, dacã aceasta acoperã
conectorul.
Cablu antenã Terminal antenã
(nu este inclus) comunã
or
NOTÃ
• Pãstrati firul antenei AM înfãsurat pe cadrul
antenei AM, în caz contrar eficienta si
sensibilitatea antenei AM poate fi redusã.
Conectarea antenei AM
Unitatea centralã (vedere din spate)
Antenã
exterioarã FM
(nu este inclusã)
Convertor (nu este
Cablu coaxial
inclus: compatibil
(nu este inclus)
cu 300 C/75 C)
În functie de conditiile de receptie
radio, puteti folosi un amplificator
de antenã FM (nu este inclus:
compatibil cu 300 C). În acest
caz un convertor (nu este inclus)
este necesar.
• Când utilizati o antenã alta decât cea inclusã
cu acest sistem, verificati instructiunile de
utilizare pentru antenã si convertor privind
detaliile si conexiunea.
Învârtiti cadrul antenei AM pentru a gãsii cea mai
bunã pozitie pentru receptia radio.
NOTÃ
• Asigurati-vã cã conductorii antenei nu ating
alte terminale. Aceasta poate cauza receptiei.
5
• Când pozitionati antenele, gãsiti cea mai bunã
pozitie de receptie în timp ce ascultati programul
radio curent (verificati “Utilizarea radioului"
de la pag 17).
• Nu puteti receptiona un program radio FM/AM
fãrã conectarea antenei.
Conectarea difuzoarelor si subwoofer-ului
Conectati difuzoarele la unitatea centralã prin conectarea conectorilor colorati la terminalele de aceeasi
culoare de pe spatele aparatului.
Difuzor dreapta
(vedere spate)
Rosu
Unitatea centralã (vedere spate)
Cablu dfiuzor
(3.5 m)
Difuzor stânga
(vedere spate)
Alb
Cablu difuzor
(3.5 m)
Gri
Albastru
Violet
Subwoofer
(vedere spate)
Cablu difuzor (3 m)
■ IMPORTANT
• Conectarea calului de difuzor gresitã reduce
efectul stereo si calitatea sunetului.
• Difuzoarele stânga/dreapta sunt protejate magnetic
dar neregularitãtile de culoare pot apare pe
TV în functie de unele conditii. Pentru a prevenii
distorsiunile de culoare, instalati difuzoarele
urmãrind instructiunile de mai jos.
(Subwoofer nu este protejat magnetic.)
1. Opriti alimentarea de la TV înainte de
instalarea difuzoarelor.
2. Plasati difuzoarele la o distantã suficientã de
TV astfel încât sã nu cauzeze distorsionarea
culorilor de pe TV.
3. Asteptati aprox. 30 minute înainte de pornirea
alimentãrii TV -ului din nou.
Precautie
• Difuzoarele din dotare sunt fabricate exclusiv
pentru utilizarea cu acest aparat ca si componentele
sistemului NX-F7/NX-F3/NX-F4B. Nu efectuati
alte conectãri cu difuzoare, altele decât cele din
odotare la unitatea centralã. În caz contrar acest
lucru va avaria difuzoarele.
• Nu conectati difuzoare externe împreunã cu
difuzoarele din dotare. Schimbarea impedantei
poate avaria unitatea centralã si difuzoarele.
Puteti detasa apãrãtoarea.
(Numai pentru NX-F7)
Apãrãtoare difuzor
6
Pregãtirea
NX-F3_NX-F7[B].book Page 6 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
NX-F3_NX-F7[B].book Page 7 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Pregãtirea
Pregãtirea (continuare)
Nu conectati cablul de alimenmtare pânã nu ati efectuat toate conexiunile.
Utilizarea difuzoarelor cu suporturi de difuzor comerciale
Difuzoarele stânga dreapta pot fi introduse în suporturi de difzor comerciale. Înaintea instalãrii difuzoarelor
în suporturile de difuzor comerciale, urmãriti instructiunile de mai jos.
Difuzoare stânga dreapta pentru NX-F7
Detasati stativele originale.
Difuzoare stânga dreapta pentru NX-F3/NX-F4B
Scoateti cablurile difuzoarelor de la conectorii
difuzoarelor.
Scoateti cablurile de la
ghidajul mic mai întâi.
Partea de jos
Ghidaj mare
■ Precautie
• Difuzoare stânga dreapta pot fi instalate pe perete.
• Când instalati difuzoarele pe perete, apelati la un personal calificat.
• NU instalati difuzoarele pe perete singuri pentru a evita accidente nedorite prin cãderea acestora de pe
perete datoritã instalãrii gresite sau unei structuri slabe.
• Trebuie sã aveti grijã la alegerea locului de pe perete unde veti instala difuzoarele. Accidentarea persoanelor
sau avarierea dispozitivelor pot apare dacã instalati difuzoarele în locuri cu activitãti zilnice.
7
Conectarea unui TV
Asezare difuzoare
Acest sistem este proiectat sã furnizeze sunet
surround virtual prin pozitionarea a 3 difuzoare
frontale. (Setarea difuzoarelor stânga dreapta si
subwoofer-ului se referã la 2.1 canale.) Surround
frontal proceseazã semnalele de intrare pentru a
crea un sunet realistic.
Dupã conectarea unui TV, urmati instructiunile de
la paginile 11 si 12.
Conectarea unui TV cu terminalul [AV]
TV
Unitatea centralã
Subwoofer
Difuzor stânga
Pregãtirea
NX-F3_NX-F7[B].book Page 8 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
Unitatea centralã
(vedere spate)
Difuzor dreapta
La terminalul SCART
Cablu SCART (nu este inclus)
NOTÃ
• Nu este transmis niciun semnal audio de iesire din
terminalul [AV] (SCART) la TV.
Conectarea unui TV cu terminalul [VIDEO]
TV
Unitatea centralã
(vedere spate)
La terminalul intrare video
Cablul video compozit (nu este inclus)
NOTÃ
• Când doriti sã ascultati sunetul din TV,
conectati TV la terminalul [AV] la fel ca si
la terminalul [VIDEO].
8
NX-F3_NX-F7[B].book Page 9 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
Nu conectati cablul de alimenmtare pânã nu ati efectuat toate conexiunile.
Pregãtirea (continuare)
Pregãtirea
Conectarea unui TV cu terminale
[COMPONENT]
TV
Unitatea centralã
(vedere spate)
Connecting a TV with the [HDMI
MONITOR OUT] terminal
This system can output uncompressed digital
video signals to a TV compatible with HDMI (High
Definition Multimedia Interface).
Unitatea centralã
(vedere spate)
Terminal de intrare HDMI
Terminale intrare
pe componente
Cablu video pe componente (nu este inclus)
NOTÃ
• Când doriti sã ascultati sunetul de la TV,
conectati TV-ul la terminalele [AV] la fel ca si
la terminalele pe [COMPONENT].
Cablu HDMI (nu este inclus)
NOTÃ
• Tipul de semnal video HDMI poate fi verificat
de indicatorul “HDMI” de pe afisaj.
(Verificati “Selectarea tipului de semnal video” de
la pag 11.)
• Dacã imaginea este distorsionatã în timpul conectãrii
HDMI TV, opriti unitatea centralã si porniti-o din
nou.
• Un TV compatibil cu HDCP (High-Bandwidth
Digital Content Protection) poate fi de asemenea
conectat la terminalul [HDMI MONITOR OUT],
astfel cã semnalul video HD necomprimat poate
fi transferat la iesire.
• Acest sistem este compatibil cu unele functii de bazã
ale HDMI CEC.
• Când doriti sã ascultati sunetul de la TV,
conectati TV-ul la terminalul [AV] la fel ca si la
terminalul [HDMI MONITOR OUT].
■ IMPORTANT
• Conectarea unitãtii centrale direct la un TV (sau
un monitor) fãrã rularea unei casete video
înregistrate (VCR). În caz contrar imaginea
distorsionatã poate apare în timpul redãrii. (rularea
unei caste direct prin VCR, nu va afecta calitatea sunetului).
Unitatea centralã
VCR
TV (sau monitor)
Conectare directã
• Conectarea la un TV cu VCR încorporat
poate afecta de asemenea distorsiuni imaginii
în timpul redãrii.
9
Conectarea dispozitivelor
audio digitale
Iesire
Conectarea dispozitivelor
audio analogice
Dispozitiv audio
analog
Iesire
MD player sau
receptor satelit
Terminal de iesire
digital optic
Cablu audio
(nu este inclus)
Cablu optic digital
(nu este inclus)
Unitate centralã
(vedere spate)
Iesire
Intrare
Intrare
Unitate centralã
(vedere spate)
Conectarea cablului de alimentare
Cablu optic digital
(nu este inclus)
Prizã CA
Unitate centralã
(vedere spate)
Terminal intrare
optic digital
Intrare
Amplificator AV
cu decodor încorporat
NOTÃ
• Conectati cablul de alimentare dupã ce ati finalizat
toate celelalte conexiuni.
• Indicatorul [STANDBY F] de pe unitatea centralã
este aprins.
• Puteti scoate semnalul audio din terminalul
[DIGITAL OUT] când “DVD”, “USB” sau
“DGTL IN” este selectat ca sursã pe afisaj.
10
Pregãtirea
NX-F3_NX-F7[B]-03.fm Page 10 Friday, January 25, 2008 2:01 PM
NX-F3_NX-F7[B].book Page 11 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Nu conectati cablul de alimenmtare pânã nu ati efectuat toate conexiunile.
Pregãtirea (continuare)
Pregãtirea
4
Apãsati 2sau 3 (cursor) pentru a
selecta tipul de semnal video signal
potrivit pentru TV.
• Când TV este conectat la terminalul [AV]
selectati “RGB” sau “Y/C”. (“RGB” este
recomandat pentru setare.)
• Când TV-ul este conectat la terminalul [VIDEO]
selectati “RGB”.
Selector
telecomandã
• Când TV-ul este conectat sau terminalele
[COM-PONENT], selectati “576P”.
• Când TV-ul este conectat la terminalul [HDMI
MONITOR OUT] tipul de semnal video poate fi
selectat dupã instructiunea de mai jos .
2/3 (cursor)/
ENTER
- Selectati “AUTO” pentru utilizare normalã.
(setarea initialã)
- Selectati “576P”, “720P”, “1080I” sau “1080P”
dacã este necesar. (Setarea selectabilã diferã
în functie de rezolutia TV-ului conectat).
NOTÃ
Selectarea tipului de semnal
video
Pentru a viziona o imagine pe TV, selectati tipul
de semnal video corect conform cu TV-ul dupã
conectarea unitãtii centrale la TV.
■ IMPORTANT
• Trageti selectorul telecomenzii
pe modul [SHIFT].
1
2
3
Porniti unitatea centralã.
• Verificati “Pornirea/oprirea unitãtii centrale”
la pag 13.
Apãsati [DVD 3] sau [USB 3].
• Când un disc încãrcat sau un dispozitiv USB
este conectat, apãsati 7pentru a oprii redarea.
Apãsati [SCAN MODE].
• Tipul de semnal video curent apare.
Exemplu: Când “RGB” este selectat ca
semnal video
11
• “576”, “720” si “1080” se referã la numãrul de linii
de scanare. În general, un numãr mai mare de linii,
poate duce la o calitate mai bunã a imaginii.
• “I” se referã la formatul interpolat. “P” se referã la
formatul progresiv. O imagine mai bunã poate fi
obtinutã în formatul progresiv apoi în formatul
interpolat.
• Când un semnal video HDMI este transmis la iesire,
indicatorul “HDMI” este aprins pe afisaj.
• Când un semnal video HD este transmis la iesire,
indicatorul “HD” este aprins.
• Când “576P”, “720P” sau “1080P” este selectat,
indicatorul “PROGRESSIVE” este aprins pe
afisaj.
5
Apãsati [ENTER].
NOTEÕ IEste recomandat sã trageti selectorul de
pe telecomandã pe modul [AUDIO] dupã selectarea
tipului de semnal video. Cele mai multe functii pot
fi utilizate când selectorul de pe telecomandã este
pe modul [AUDIO].
• Când terminalele [AV] si [HDMI MONITOR OUT]
sunt conectate în acelasi timp, imaginea de pe
terminalul [AV] nu este afisatã corect.
• Chiar dacã unitatea centralã este opritã, tipul de
semnal video este memorat.
NX-F3_NX-F7[B]-03.fm Page 12 Thursday, January 24, 2008 9:18 AM
Pregãtirea
Setarea pentru utilizarea
cablului SCART
Când unitatea centralã si un TV sunt conectate cu
cablul SCART, urmati instructiunile de mai jos.
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO].
1
Porniti unitatea centralã.
• Verificati “Pornirea/oprirea unitãtii centrale” la
pag 13.
2
Apãsati [SETTING] repetat pentru
a selecta “SCART” de pe afisaj.
3
Apãsati [LEVEL +] sau [LEVEL –]
repetat pentru a selecta functia
doritã pe afisaj.
• La fiecare apãsare a [LEVEL +] sau [LEVEL –],
setarea se schimbã între “SCART: AV”
(audio si video) si “SCART: A” (audio).
- Selectati “SCART: AV” când unitatea centralã
si TV-ul sunt conectate numai cu un cablu
SCART .
- Selectati “SCART: A” când unitzatea centralã
si TV-ul sunt conectate cu un cablu compozit
cablu pe componente video sau cablu HDMI,
în plus fatã de cablul SCART.
NOTÃ
• Când “SCART: A” este selectat, utilizati TV-ul
conectat pentru a selecta semnalul de intrare video.
12
NX-F3_NX-F7[B].book Page 13 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
Operatiuni de bazã
Operatiuni de bazã
Pornirea/oprirea unitãtii centrale
Apãsati [AUDIO F] (sau [STANDBY F]
de pe unitatea centralã).
• Alimentarea aparatului porneste si ledul
[STANDBY F] (buton) de pe unitatea centralã se
stinge.
Number
buttons*
(Numai NX-F7)
Selector mod
telecomandã
• Apãsati [AUDIO F] (sau [STANDBY F] de pe
unitatea centralã) din nou pentru a oprii alimentarea
unitãtii centrale. (aparatul intrã în modul standby.)
• Cu alimentarea opritã, apãsati oricare dintre
butoane, acestea vor porni unitatea centralã.
- [DVD 3], [USB 3], [FM/AM], [AUDIO IN/DIGITAL IN], [TV SOUND], 3 (redare) sau 0 de pe
telecomandã
- s3 (redare) sau 0 de pe aparat
3 (redare)
Functia alocatã butonului apãsat va porni
functionarea în acelasi timp. (Când 3 (redare)
este apãsat, “DVD” este selectat ca sursã
pe afisaj.)
• Un ventilator intern va pornii când unitatea centralã
porneste. Acesta va prevenii supra încãlzirea
unitãtii centrale. Ventilatorul produce zgomot
în timpul functionãrii. Aceasta nu este o defectiune.
Reglarea volumului
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO].
Utilizarea tastelor numerice
Exemple:
5: [5]
15: [ 10] → [1] → [5]
150: [ 10] → [ 10] → [1] → [5] → [0]
Apãsati [VOL +] sau [VOL –] repetat.
• Puteti regla de asemenea volumul din butonul de
[VOLUME] de pe unitatea centralã.
Oprirea temporarã a
sunetului
Apãsati [MUTING].
• Apãsati [MUTING] din nou sau [VOL +] sau [VOL –],
reglati butonul de [VOLUME] de pe unitatea centralã
pentru revenirea volumului. Sunetul este de
asemenea restaurat când unitatea centralã a fost
opritã, odatã ce acesta a fost repornit.
Reglarea sunetelor joase/înalte
1
Apãsati [TREBLE/BASS] repetat
pentru a selecta “TRE” sau “BASS”
pe afisaj.
2
Apãsati [LEVEL +] sau [LEVEL –]
repetat pentru a regla calitatea
sunetului.
• Reglarea calitãtii sunetului (de la -10 la +10).
13
Îmbunãtãtirea sunetului la
redare (K2) (Numai NX-F7)
Functia K2 este proiectatã pentru a furniza un sunet
natural prin îmbunãtãtirea sunetului la redare din
rata bit joasã a surselor digitale.
Functia compenseazã undele de sunet pierdute
în timpul înregistrãrii digitale coprimate si readuce
sunetul analogic aproape de original. Sunetul este
reprodus cu mai multi biti (24 bit) si o gamã mai
largã a frecventei (128 kHz, 176.4 kHz sau
192 kHz).
Apãsati [K2] de pe telecomandã sau
de pe unitatea centralã.
• Când functia K2 este activatã, ledul [K2]
(buton) de pe unitatea centralã se aprinde.
• La fiecare apãsare a butonului [K2], afisajul
se schimbã dupã cum urmeazã.
- “K2 MODE1”:
Redare sursã digitalã cu semnale de sunet
necomprimate (liniar PCM).
- “K2 MODE2”:
Redare sursã digitalã cu semnale de sunet
(Dolby digital, DTS, MP3 sau
WMA).
- “K2 OFF”:
Anuleazã functia K2.
Reglarea volumului în
difuzoare
Puteti regla nivelul volumului pentru difuzoarele
stânga dreapta si respectiv subwoofer.
1
Apãsati [SPK LEVEL] repetat pentru
a selecta “SURR” sau “SUBWFR” pe
afisaj.
• “SURR” se referã la difuzoarele stânga dreapta.
• “SUBWFR” se referã la subwoofer.
2
Apãsati [LEVEL +] sau [LEVEL –]
repetat pentru reglarea nivelului de
volum.
• Gama reglabilã a volumului este de la -6 la +6.
Selectarea modului surround
Apãsati [SURROUND].
• La fiecare apãsare a butonului [SURROUND],
afisajul se schimbã pe afisaj dupã cum urmeazã.
- “AUTO SUR”
Când un semnal intrarã multi-canal , sunetul
surround este produs automat.
- “MOVIE”
Sunet surround potrivit pentru un film sau este
produs un semnal multi-canal.
- “WIDE/2CH”
Când un semnal pe 2 canale intrã, este produs
sunet surround. Sunetul este mai amplu decât
cel pentru “MOVIE”.
NOTÃ
• Gama de frecventã originalã este detectatã automat
si extinsã cãtre gama specificã.
- “SUPER W”
Sunet surround mai amplu decât cel produs
“WIDE/2CH”.
NOTÃ
• În functie de tipul semnalului, sunetul surround
poate sã nu fie reprodus ca setarea modului
surround.
• În timpul redãrii, când schimbati setarea modului
surround, sunetul din terminalul [DIGITAL OUT]
poate fi intermitent. Îniante de înregistrarea sunetului
pe un dispozitiv extern, selectati setarea modului
surround doritã.
• Aceastã functie nu este avtivã pentru un fisier
JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2.
14
Operatiuni de bazã
NX-F3_NX-F7[B].book Page 14 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
NX-F3_NX-F7[B].book Page 15 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
Operatiuni de bazã
Operatiuni de bazã (continuare)
Selectarea modului cãsti
surround
Puteti asculta sunet surround în cãstile conectate
la terminalul [PHONES].
■Când cãstile sunt conectate la terminalul
[PHONES]
Apãsati [SURROUND].
• La fiecare apãsare a butonului [SURROUND],
setarea se schimbã între “H.P. SURR” si
“H.PHONE” pe afisaj.
Selectarea nivelului de sunet
surround
Puteti creste volumul sunetuui surround.
Aceastã functie are efect în urmãtoarele
conditii:
(1) Când modul surround este setat pe o functie
alta decât “AUTO SUR” (verificati pag 14.)
(2) Când modul surround este setat pe “AUTO
SUR” si un DVD VIDEO, DVD AUDIO sau DVD
VR este redat (verificati pag 23.)
(3) Când modul surround este setat pe “AUTO
SUR” si sursa este setatã pe “DGTL IN”
(verificati pag 22.)
1
Apãsati [SETTING] repetat pentru a
selecta “SURR VOL” pe afisaj.
2
Apãsati [LEVEL +] sau [LEVEL –]
repetat pentru a selecta functia
doritã pe afisaj.
NOTÃ
• Terminalul [PHONES] este pentru conectarea
unei perechi de cãsti cu mini jack stereo
(nu este inclus). Când cãstile sunt conectate,
sunetul nu mai iese în difuzoare.
• Aceastã functie nu este activã pentru fisiere
JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2.
Sunet voce clarã
Aceastã functie permite întelegerea mai usoarã a
dialogurilor înregistrate pe un disc/fisier chiar si la
volum mic. Aceastã functie este utilã când vizionati
un film.
1
2
• Selectati nivelul de volum surround în timpul
ascultãrii sunetului pentru a confirma diferenta.
Apãsati [SETTING] repetat pentru a
selecta “CLR VOIC” pe afisaj.
• “CLR VOIC” se referã la voce clarã.
NOTÃ
Apãsati [LEVEL +] sau [LEVEL –]
repetat pentru a selecta “CLR: ON”
pe afisaj.
• Aceastã functie nu are efect pentru sunet, în modul
surround cãsti.
Acest indicator este aprins când
functia voce clarã este activatã.
• La fiecare apãsare a butonului [LEVEL +] sau
[LEVEL –] functia voce clarã se opreste/porneste.
• Când doriti sã dezactivati functia voce clarã,
selectati “CLR: OFF”.
15
• LA fiecare apãsare a butonului [LEVEL +] sau
[LEVEL –], afisarea nivelului de volum surround
se schimbã în trei nivele. Volumul sunetului
surround creste în ordinea “SURR:
NRML”, “SURR: MID” si “SURR: HIGH”.
NX-F3_NX-F7[B]-04.fm Page 16 Friday, January 25, 2008 1:48 PM
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 13.
Când timpul specificat a trecut, unitatea centralã
se opreste automat.
Apãsati [SLEEP].
• La fiecare apãsare a butonului [SLEEP], timpul
indicat pe afisaj se schimbã. Puteti seta timpul
la 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 sau 180 minute.
Exemplu: Afisati când functia este
setatã la 60 minute
Schimbarea luminozitãtii
afisajului
Operatiuni de bazã
Utilizarea opririi programate
■ Când unitatea centralã este pornitã
Apãsati [DIMMER] repetat.
• La fiecare apãsare a butonului [DIMMER],
luminozitatea se schimbã în 3 nivele.
Blocarea discului
Puteti bloca sertarul discului pentru a prevenii
scoaterea discului.
Schimbarea timpului rãmas
Setarea blocãrii sertarului disc
Apãsati [SLEEP] repetat pentru a selecta
timpul din nou.
Confirmarea timpul rãmas
Apãsati [SLEEP] odatã.
Anularea timpului rãmas
Apãsati [SLEEP] repetat pânã când
“SLEEP --” apare.
Oprirea unitãtii centrale anuleazã functia oprire.
■ Când unitatea centralã este opritã
Tineti apãsat 0 de pe unitatea centralã
mai multe secunde în timp de apãsati
7 de pe unitatea centralã.
Dacã încercati sã deschideti sertarul discului apãsând 0,
sertarul discului nu se va deschide si “LOCKED”
apare pe afisaj.
Pentru a scoate disc-ul blocat, apãsati 0 de pe
unitatea centralã tineti apãsat 7 de pe unitatea centralã
din nou. “UNLOCKED” va apare pe afisaj.
16
NX-F3_NX-F7[B].book
Page 17
Tuesday, December 25, 2007
5:11 PM
Utilizarea radioului
Utilizarea radiolui
Exemplu: Când o transmisie radio FM este
receptionatã
Indicator Stereo
Taste
numerice*
Selector mod
telecomandã
Numãr memorie
(Verificati pag 18.)
Frecventã
2 Apãsati [TUNING ] sau [TUNING
]
repetat pentru a selecta o statie radio
(frecventã).
• Când unitatea centralã a receptionat o statie
FM, indicatorul “ST” (stereo) se aprinde
pe afisaj.
■ Cãutare automatã:
Puteti de asemena selecta o statie radio utilizând
cãutarea automatã.
Tineti apãsat [TUNING]sau [TUNING
] pânã
când freîncepe sã se schimbe, apoi eliberati
tasta.
• Când unitatea centralã a receptionat o statie,
schimbarea frecventei se opreste automat.
* Pentru utilizarea tastelor numerice, verificati
“Utilizarea tastelor numerice” la pag 13.
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO].
Selectarea unei statii radio
1
Apãsati [FM/AM] pentru a selecta “FM”
sau “AM” pe afisaj.
• Apãsând [FM/AM] selecteazã receptia radio
ca sursã de sunet.
• Apãsând repetat [SOURCE] de pe unitatea
centralã puteti selecta de asemenea receptia
radio ca sursã de sunet.
• La fiecare apãsare a butonului [FM/AM], banda
se schimbã între “FM” si “AM”.
17
• Puteti selecta o statie radio doritã când
sactivati cãutarea. Apãsati [TUNING ]sau [TUNING ] pentru a oprii cãutarea
automatã când frecventa doritã apare pe
afisaj.
NOTÃ
• Dacã o statie FM stereo este receptionatã greu
din cauza zgomotului, puteti asculta receptia
mai usor apãsând butonul [FM MODE]
pentru a schimba receptia în mono. În acest caz
indicatorul “MONO” (monaural) se aprinde
pe afisaj. Pentru a revenii la receptia sunetului
stereo, apãsati din nou [FM MODE] .
“AUTO” este afisat si indicatorul “ST” (stereo)
se aprinde pe afisaj.
Memorarea unei statii de
radio
Memorarea statiilor radio pe unitatea centralã
vã permite sã gãsiti o statie radio foarte usor.
Memorarea statiilor radio
Puteti memora de 30 de statii FM radio
si 15 statii radio AM.
1
Selectati o statie radio pe care doriti
sã o memorati.
• Verificati “Selectarea unei statii radio” la
pag 17.
2
3
Apãsati [ENTER].
• “--” clipeste pe afisaj pentru
aproximativ 5 secunde.
Când “--” clipeste, apãsati
tastele numerice pentru a selecta
numãrul de memorie dorit.
• Puteti de asemenea selecta numãrul
apãsând [PRESET ]sau [PRESET. ].
4
Apãsati [ENTER] când numãrul
de memorie clipeste.
• “STORED” apare si statia radio selectatã
este memoratã.
NOTÃ
• Când memorati o statie radio pe un numãr
care este deja alocat altei statii radio, statia
nouã va lua locul celei memorate anterior.
Cãutarea unei statii de radio memorate
Radio Data System
Receptionarea transmisiilor radio FM
cu Radio Data System
Radio Data System permite statiilor radio FM sã
trimitã un semnal aditional împreunã cu semnalele
normale ale programului.
De exemplu, o statie radio trimite numele statie radio
sau informatii despre tipul programului transmis
cum ar fi sporturi sau muzicã.
Puteti receptiona urmãtoarele tipuri de semnale
Radio Data System.
PS (Program Service):
Afiseazã numele statiei radio.
PTY (Tip Program):
Afiseazã tipurile de programe receptionate.
RT (Radio Text):
Afiseazã mesaje text trimise de statia radio.
Alte retele mai bune:
Verificati pag 21.
NOTÃ
• Unitatea centralã nu poate receptiona semnal
Radio Data System de la o statie radio dacã statia
radio nu transmite semnale potrivite sau semnalul
este slab.
Functie alarmã
Dacã un semnal “ALARM” (Urgentã) este
receptionat de la o statie radio când ascultati un
program FM cu Radio Data System, unitatea
centralã schimbã automat pe statia radio care
transmite semnalul de “ALARM”.
(Nicio statie AM si unele FM nu transmit cu
Radio Data System.)
■ Când o statie radio FM sau AM este
selectatã ca sursã de sunet
Apãsati tastele numerice pentru a selecta
numãrul statie radio memorate pe care
doriti sã o cãutati.
• Puteti de asemenea selecta statia memoratã apãsând
[PRESET
]sau [PRESET ].
18
Utilizarea radioului
NX-F3_NX-F7[B].book Page 18 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
NX-F3_NX-F7[B].book Page 19 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
Utilizarea radioului
Utilizarea radioului (continuare)
Schimbarea informatiei Radio
Data System
2Apãsati [
PTY SELECT] sau [PTY
SELECT ] repetat pentru a selecta
codul PTY în timp ce “PTY SELECT”
clipeste pe afisaj.
Puteti verifica informatia Radio Data System
de pe afisaj în timp ce ascultati un program radio
FM.
Exemplu: Când “DOCUMENT” este selectat
ca un cod PTY
■Când ascultati un program radio FM
Apãsati [DISPLAY] repetat.
PS (Program Service):
În timp ce unitatea centralã cautã informatia RDS,
“WAIT PS” apare si apoi numele statiei radio
este afisat pe display.
“NO PS” apare dacã nu este receptinat niciun semnal.
PTY (Tip Program):
În timp ce unitatea centralã cautã informatia RDS,
“WAIT PTY” apare si apoi tipul de program
transmis este afisat pe display.
“NO PTY” apare dacã nu este receptionat
niciun semnal.
• Verificati pagina 20 pentru coduri PTY.
3
Apãsati [PTY SEARCH].
• Când unitatea centralã cautã un program radio
“SEARCH” si codurile PTY selectate
sunt afisate pe display.
Exemplu: Când “DOCUMENT” este selectat
ca un cod PTY
RT (Radio Text):
În timp ce unitatea centralã cautã informatia RDS,
“WAIT RT” apare si apoi mesajul text trimis
de statia radio este afisat pe display.
“NO RT” apare dacã nu este receptionat
niciun semnal.
NOTE
• Dacã timpul de afisare al informatiei RDS
receptionate de la statia radio dureazã prea
mult, “PS”, “PTY” sau “RT” poate apare pe
afisaj.
• Când semnalele PS, PTY sau RT apar pe
afisaj, unele caractere si simboluri pot sã nu
fie afisate corect.
Cãutarea programelor dupã
coduri PTY (cãutare PTY)
Puteti localiza un tip de program radio specificând
codul corespunzãtor PTY.
Cãutarea PTY se aplicã numai pentru statiile
radio memorate.
■Când o transmisie radio FM este selectatã
ca sursã de sunet
1
Apãsati [PTY SEARCH].
Afisajul unitãtii centrale
19
• Unitatea centralã cautã 30 de statii radio FM
memorate, si se opreste când unitatea centralã
gãseste pe cel selectat. În acest timp frecventa
selectatã si codul PTY clipeste.
Pentru a cãuta urmãtoarea statie radio, apãsati
[PTY SEARCH] în timp ce frecventa selectatã
si codul PTY clipesc. Dupã ce frecventa selectatã
si codul PTY nu mai clipesc sau dacã un buton
este apãsat, unitatea centralã cautã automat
statia radio.
• Pentru a oprii cãutarea, apãsati [PTY SEARCH]
sau [CANCEL].
• Dacã nu este gãsit niciun program, “NONE”
apare pe afisaj si unitatea centralã revine la
ultima statie radio receptionatã.
NX-F3_NX-F7[B].book Page 20 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Coduri PTY
NONE:
Nedefinit.
FINANCE:
Rapoarte financiare, comert, piatã.
NEWS:
Stiri.
CHILDREN: Programe pentru copii.
AFFAIRS: Cresterea sau largirea programului
curent cu stiri, sau analize.
INFO:
Programe ce furnizeazã informatii
explicatii si sfaturi pe larg.
SPORT:
Programe de sport sau cu orice
continut sportiv.
SOCIAL:
EDUCATE: Programe educationale.
DRAMA: Toate piesele si serialele de radio.
TRAVEL:
LEISURE:
Informatii despre cãlãtorii.
Programe relaxante.
CULTURE: Programe nationale sau cu orice
continut cultural, limbã, teatru, etc.,
JAZZ:
Muzicã Jazz.
SCIENCE: Programe despre stiinte naturale si
tehnologie.
COUNTRY: Cântece de origine, sau muzicã
traditionalã din sudul Statelor Unite.
VARIED:
POP M:
ROCK M:
Folosit pentru cele mai multe programe
de divertisment, jocuri interactive,
interviuri cu personalitãti.
Muzicã comercialã cea mai raspanditã
si cunoscutã.
Muzicã Rock.
Muzicã contemporanã consideratã a fi
usor de ascultat.
LIGHT M: Muzicã instrumentalã, si vocal
instrumentalã.
CLASSICS: Concerte ale marilor orchestre simfonice,
muzicã de camerã, etc.
OTHER M: Muzicã care nu se încadreazã în nicio
categorie de mai sus.
WEATHER: Starea si prognoza vremii.
EASY M:
Programe despre sociologie, istorie,
geografie, psihologie si sociale.
RELIGION: Programe religioase.
PHONE IN: Emisiuni în direct cu publicul exprimând
opinia prin telefon sau la un forum public.
NATION M: Muzicã popularã curentã din tara sau
în limba regiunii respective.
Muzicã veche sau cunoscuta ca
golden age a muzicii populare.
FOLK M:
Muzicã ce are bazele în cultura muzicii
din tara respectivã.
DOCUMENT: Programe bazate pe fapte reale
prezentat într-un stil investigativ.
TEST:
Emite pentru testarea de urgentã a
echipamentului sau receptorului.
ALARM:
Anunturi de urgentã.
OLDIES:
Clasificarea codurilor PTY pentru unele
programe FM poate sã difere fatã de lista
de mai sus.
20
Utilizarea radioului
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 17.
NX-F3_NX-F7[B].book
Page 21
Tuesday, December 25, 2007
5:11 PM
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 17.
Utilizarea radioului
Utilizarea radioului (continuare)
Comutarea pe un tip de program
ales temporar
Functia Alte retele mai bune permite unitãtii
centrale sã comute temporar pe un program
de emisie ales (TA, Stiri, sau Info) de la o
statie radio diferitã când ascultati o statie
cu radio Radio Data System.
• Functia Alte retele mai bune se aplicã numai
statiilor de radio memorate.
Apãsati [TA/News/Info] repetat pânã
când indicatorul tipului de program
dorit (TA/News/Info) apare pe
afisaj.
• La fiecare apãsare a butonului [TA/News/Info],
indicatorul de pe afisaj se schimbã.
Exemplu: Afisajul unitãtii centrale
TA:
News:
Info:
Anunt trafic
Stiri
Programe ce furnizeazã informatii
explicatii si sfaturi pe larg.
NOTE
• Pentru anularea functiei Alte retele mai bune
apãsati [TA/News/Info] repetat pânã când
indicatorul tipului de program (TA/News/Info)
se stinge pe afisaj. Schimbarea sursei sau
oprirea unitãtii centrale de asemenea anuleazã
functia Alte retele mai bune.
• Datele pentru Alte retele mai bune trimise de
unele statii radio pot fi incompatibile cu aceast
aparat.
• În timp ce scultati un program cãutat cu functia
Alte retele mai bune, statia radio nu schimbã
chiar dacã altã statie radio emite acelasi
program cu Alte retele mai bune.
• În timp ce scultati un program cãutat cu functia
Alte retele mai bune, puteti sã folositi numai
[TA/News/Info] si [DISPLAY] ca butoane
de control. Dacã apãsati alte butoane,
“LOCKED” va apare pe afisaj.
• Dacã statiile radio se schimbã intermitent între
statia radio cãutatã cu functia Alte retele
mai bune si statia radio principalã, apãsati
[TA/News/Info] pentru a anula functia
Alte retele mai bune.
21
Cum functioneazã de fapt
Alte retele mai bune
CAZUL 1
Dacã nu existã o statie radio care sã emitã
programul pe care l-ati selectat:
Unitatea centralã continuã sã caute statia radio
curentã.
Când statia radio începe transmisia programului
selectat, unitatea centralã comutã automat
pe statia radio respectivã. Tipul de program
începe sã clipeascã pe afisaj.
Când programul s-a terminat, unitatea centralã se
întoarce la statia radio anterioarã, dar functia
Alte retele mai bune rãmâne în continuare
activatã.
CAZUL 2
Dacã existã o statie radio ce transmite
programul pe care l-ati selectat:
Unitatea centralã cautã programul.Tipul de
program începe sã clipeascã pe afisaj.
Când programul s-a terminat, unitatea centralã se
întoarce la statia radio anterioarã, dar functia
Alte retele mai bune rãmâne activatã.
NX-F3_NX-F7[B]-06.fm Page 22 Friday, January 25, 2008 1:49 PM
Redarea surselor de la
dispozitive externe
1
Apãsati [AUDIO IN/DIGITAL IN].
• La fiecare apãsare a [AUDIO IN/DIGITAL
IN], afisajul se schimbã pe “AUDIO IN” sau
“DGTL IN”.
• “AUDIO IN” este pentru selectarea dispozitivului
conectat la terminalele [AUDIO IN] .
Selector mod
telecomandã
• “DGTL IN” este pentru selectarea dispozitivului
conectat la terminalul [DIGITAL IN].
• Puteti selecta de asemenea dispozitivul
conectat ca sursã apãsând repetat
[SOURCE] de pe unitatea centralã.
2
Începeti redarea de pe dispozitivul
conectat.
3
Reglati volumul sau calitatea
sunetului dupã preferinte.
• Verificati pag 13.
NOTE
• Verificati de asemenea manualul de utilizare
al dispozitivului conectat.
• Puteti de asemenea utiliza set-top box si video
recorder-ul cu ajutorul telecomenzii acestui
sistem. Verificati paginele 53 s 54.
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO].
Selectarea semnalului principal
Puteti selecta originea semnalului de la terminalele
[AUDIO IN]. Utiliyati set[rile initiale pentru utilizare
normalã. Dacã sunetul este prea încet sau prea
tare, schimbati setãrile.
1
Apãsati [AUDIO IN/DIGITAL IN]
repetat pentru a selecta “AUDIO IN”
pe afisaj.
2
Tineti apãsat [ENTER].
• “LEVEL 1” sau “LEVEL 2” apare pe
afisaj.
3
Apãsati [ENTER] repetat pentru a
selecta “LEVEL 1” sau “LEVEL 2”.
• La fiecare apãsare a butonului [ENTER], afisajul
se schimbã între “LEVEL 1” si “LEVEL 2”.
• Semnalul principal “LEVEL 1” este mai mic
decât “LEVEL 2”.
• Afisajul revine la “AUDIO IN” în aproximativ
5 secunde.
22
Redarea surselor de la dispozitive externe
Redarea surselor de la dispozitive externe
NX-F3_NX-F7[B].book
Page 23
Tuesday, December 25, 2007
5:11 PM
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
Redarea unui disc
Aceastã parte explicã cum sã redati tipurile de
discuri arãtate mai jos.
Taste
numerice*
1
Selector mod
telecomandã
Apãsati 0 de pe telecomandã
sau de pe aparat.
• Sertarul discului iese.
2
Introduceti un disc în sertar.
Suprafatã etichetatã
5///2/3
(cursor)/
ENTER
3 (redare)
Sertar disc
• Pentru a reda un disc de 8-cm, plasati-l
pe inelul din mijloc al sertarului.
3
Apãsati [DVD 3].
• Dacã “DVD” este selectat ca sursã, apãsând
3 (redare) poate începe redarea.
* Pentru utilizarea tastelor numerice, verificati
“Utilizarea tastelor numerice” la pag 13.
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO].
23
NOTE
• În loc sã utilizati telecomanda la pasul 3, puteti
utiliza tastele de pe unitatea centralã. Apãsând
repetat [SOURCE] puteti selectat “DVD” ca
sursã, si apãsând 3 (redare) începe redarea.
• Un ecran de meniu poate apare pe ecranul TV
dupã începerea redãrii DVD. În cazul acesta,
puteti accesa meniul, cu ajutorul 5, /, 2, 3 (cursor), tastelor numerice [ENTER]. (Verificati
“Selectarea unui capitol/piesã din ecranul de
meniu” la pag 32.)
Redarea unui fisier
Aceastã parte explicã cum sã redati 1) fisiere
înregistrate pe un disc, si 2) fisiere înregistrate pe
un dispozitiv de stocare USB (dupã ce ati verificat
“Dispozitiv USB”) conectat la unitatea centralã.
Operatiunile sunt explicate cu o imagine a fisierelor
MP3 ca exemplu.
NOTE
• Verificati de asemenea “Notele despre fisierele
înregistrate pe dispozitivul USB” la pag 60.
• Când fisiere de tipuri diferite (audio/foto/
video) sunt înregistrate pe un disc încãrcat sau
pe dispozitivul USB conectat, selectati tipul fisierului
pentru redare. (Verificati “TIP FISIER” la pag 43.)
1
(Redarea fisierelor de pe un disc)
Introduceti un disc în sertar.
NOTE
• Când un fisier de pe un dispozitiv USB este
redat, indicatorul “USB” se aprinde pe afisaj.
• Puteti utiliza de asemenea butoanele de pe sistem.
Când apãsati repetat [SOURCE] pentru a selecta
“DVD” sau “USB” pe afisaj, redarea începe
automat. Dacã redarea nu începe, apãsati
3 (redare) de pe unitatea centralã.
3
Apãsati 7 pentru a oprii redarea.
• Ecranul de meniu apare pe ecranul TV.
Când un fisiere înregistrat pe un dispozitiv USB
conectat ecesta este selectat ca sursã, “USB”
este redat.
Numerele grupului curent si totalul grupurilor
înregistrate pe discul introdus sau dispozitivul
USB conectat
Numãrul piesei curente (fisier)
si totalul pieselor (fisierelor) incluse în
grupul curent
• Verificati pasii 1 si 2 la pag 23.
(Pentru a reda fisiere de pe un dispozitiv USB)
Conectati un dispozitiv USB.
Durata piesei curente
(numai pentru MP3/WMA/
WAV/ASF)
Stare redare
Memory stick, portabil
audio digital sau alte
dispozitive de stocare USB
Numãrul total de piese
(fisiere) înregistrate pe discul
introdus sau pe dispozitivul USB
NOTE
• Nu puteti conectat un computer la terminalul
[USB MEMORY REC/PLAY] al sistemului.
• Când conectati cu un cablu USB, utilizati
un cablu USB 2.0 cu lungimea mai mare de 1 m.
2
Piesã curentã (fisier)
InformatieTag (numai fisier MP3/WMA)
Grup curent
(Pentru a reda fisiere de pe un disc)
Apãsati [DVD 3].
(Pentru a reda fisiere de pe un dispozitiv USB)
Apãsati [USB 3].
NOTÃ
• În functie de tipul fisierului, ecranul de meniu
apare fãrã sã apãsati 7În timpul acesta,
puteti sãrii la pasul 3.
(Continuarea la pagina urmãtoare)
24
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
NX-F3_NX-F7[B].book Page 24 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
NX-F3_NX-F7[B]-06.fm Page 25 Thursday, January 24, 2008 9:23 AM
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
Operatiuni de bazã redare disc/fisier (continuare)
4
Apãsati 5, /, 2 sau 3 (cursor)
pentru a selecta un grup si o piesã.
Afisajul unitãtii centrale
pentru tipuri de disc/fisier
NOTE
• Puteti folosi de asemenea tastele numerice si 4
sau ¢ pentru a selecta o piesã.
• Puteti selecta de asemenea un grup cu altã metodã.
(1) Comutati selectorul telecomenzii pe modul
[SHIFT], (2) apãsati [GROUP/TITLE], si apoi (3)
utilizati tastele numerice pentru a accesa alt
numãr de grup în timp ce “_ _” este afisat pe
display.
5
Apãsati [DVD 3], [USB 3] sau 3
(redare).
DVD VIDEO
■Când este redat un disc
Numãr capitol
Duratã redare
[DISPLAY] este memorat.
NOTÃ
• Dacã ati sãrit la pasul 3, nu trebuie sã
parcurgeti pasul 5.
Prezentare fotografii
• Fisierele JPEG sunt redate continuu de la
început cu fisierul selectat.
• Timpul afisat pentru un fisier selectat este de
aproximativ 3 secunde.
• Apãsati [ENTER] pentru a viziona fisierul selectat.
Numãr titlu
Numãr capitol
■Când discul este oprit
Numãr total de fisiere
[DISPLAY] este memorat.
Tip disc
• Când “RESUME” este afisat pe display,
verificati pag 30.
25
NX-F3_NX-F7[B].book
Page 26
Tuesday, December 25, 2007
5:11 PM
DVD AUDIO
■Când un disc este redat
Numãr piesã
Duratã redare
DVD VR
■Când un disc este redat
Numãr capitol
Duratã redare
[DISPLAY] este memorat.
[DISPLAY] este memorat.
Nr.program original Numãr capitol
Numãr grup
Numãr piesã
• Dacã indicatorul “BONUS” sau “B.S.P.” se aprinde
în timpul redãrii DVD AUDIO, verificati paginile 38
sau 40.
• Când listã redare este redatã, “PL” este afisat
în locul “PG”.
■Când un disc este oprit
■Când un disc este oprit
Numãr grup
Numãr piesã
[DISPLAY] este memorat.
Nr.program original
• Când listã redare este redatã, “PL” este afisat
în locul “PG”.
[DISPLAY] este memorat.
Tip disc
• Când “RESUME” este afisat pe display,
verificati pag 30.
Tip disc
• Când “RESUME” este afisat pe display,
verificati pag 30.
26
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã verificati pag 23.
NX-F3_NX-F7[B].book Page 27 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
Operatiuni de bazã redare disc/fisier (continuare)
VCD/SVCD
CD
■Când un disc este redat
Numãr piesã
■Când un disc este redat
Control redare
• Puteti utiliza ecranul de meniu pentru a controla
redarea unui disc compatibil PBC .
• Pentru a naula functia PBC, urmãriti instructiunile
de mai jos.
- Specificati numãrul piesei cu ajutorul tastelor
numerice când discul este oprit.
- Specificati numãrul piesei utilizând 4sau ¢
când discul este oprit, si apoi apãsati
[DVD 3] sau 3 (redare).
• Când functia PBC este anulatã, Afisajul “PBC”
dispare si durata de redare apare.
• Pentru a revenii la functia PBC, apãsati [TOP
MENU/PG] sau [MENU/PL], sau deschideti sertarul.
• Apãsati [RETURN] pentru a reveni la prezentarea
de mai sus în timpul redãrii PBC.
■Când un disc este oprit
Numãr total Duratã redare totalã
de piese
Dupã câteva
secunde
(Când functia PBC este activatã)
Control redare
[DISPLAY] este memorat.
Tip disc
Control redare
• Când “RESUME” este afisat pe display
verificati pag 30.
• Când un VCD este oprit, “VCD” este afisat ca
mai sus.
• Când un SVCD este oprit, “SVCD” este afisat
ca tipul discului.
27
Numãr piesã
Duratã redare
■Când un disc este oprit
Nr. total de piese
Duratã redare totalã
[DISPLAY] este memorat.
Tip disc
NX-F3_NX-F7[B].book
Page 28
Tuesday, December 25, 2007
5:11 PM
Fisier MP3/WMA/WAV/ASF/DivX/
MPEG1/MPEG2
■Când un fisier este redat
Numãr piesã
Duratã redare
Fisier JPEG
■Când un fisier este redat
Numãr fisier
Tip fisier
[DISPLAY] este memorat.
[DISPLAY] este memorat.
Numãr grup
Numãr grup
Numãr piesã
Numãr fisier
■Când un fisier este oprit
■Când un fisier este oprit
Numãr fisier
Numãr grup
Numãr piesã
Tip fisier
[DISPLAY] este memorat.
[DISPLAY] este memorat.
Tip fisier
Tip fisier
• Când “RESUME” este afisat pe display
verificati pag 30.
• Afisajul se schimbã conform cu tipul fisierului.
Când un fisier este oprit, “MP3”, “WMA”, “WAV”,
“ASF”, “DIVX” sau “MPEG” apare. (Afisajul
“MPEG” se referã la fisiere MPEG1 sau MPEG2.)
28
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 23.
NX-F3_NX-F7[B]-06.fm Page 29 Wednesday, December 26, 2007 9:25 AM
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
Operatiuni de bazã redare disc/fisier (continuare)
Mesaje pe ecranul TV
Când un DVD VIDEO sau un dsipozitiv USB este
selectat ca sursã, mesajele de mai jos sunt afisate
pe ecranul TV pentru a indica starea discului
DVD VIDEO sau dispozitivului USB.
Indicatori pe afisaj
Indicatorii corespunzãtori stãrii de mai jos se
aprind pe display.
■Indicatori format semnal digital
Se aprinde când semnalul Dolby Digital
este receptionat.
NOW READING:
Apare când unitatea centralã citeste informatia
disc/fisier. Asteptati câteva secunde.
Se aprinde când semnalul DTS Digital
(Surround) este receptionat.
REGION CODE ERROR!:
Apare când codul regional al discului nu se
potriveste cu codul suportat de sistem.
(Verificati pag 58.)
NO DISC:
Apare când nu este încãrcat niciun disc.
NO USB DEVICE:
Apare când dispozitivul USB nu este conectat.
OPEN:
Apare când sertarul discului se deschide.
CLOSE:
Apare când sertarul discului se închide.
CANNOT PLAY THIS DISC:
Apare când intentionati sã redati un disc
neredabil.
CANNOT PLAY THIS DEVICE:
Apare când nu sunt fisiere redabile pe un
dispozitiv USB.
Ghidul pictogramelor de pe ecranul
TV (ghid pe ecran)
: Play
: Pauzã
: Cãutare rapidã înapoi/înainte
: Redare cadru cu cadru (înapoi/
înainte)
: Contine mai multe unghiuri de vizionare
(Verificati pag 40.)
: Contine mai multe limbi audio
(Verificati pag 36.)
: Contine mai multe limbi de subtitrare
(Verificati pag 36.)
: Operatiunile efectuate pe disc/fisier
nu pot fi accesate.
29
Se aprinde când semnalul DVD AUDIO
comprimat PCM este receptionat.
Se aprinde când semnalul PCM liniar
este receptionat.
NOTÃ
• Niciun indicator de semnal digital nu se aprinde când
un semnal analogic este receptionat.
■Indicator mod Dolby Surround
Se aprinde când modul Dolby Pro Logic II
este activat.
■Indicatori semnal sursã si alti indicatori
Se aprinde când semnalul pentru canal
stânga este receptionat.
Se aprinde când semnalul pentru canal
centru este receptionat.
Se aprinde când semnalul pentru canal
dreapta este receptionat.
Se aprinde când semnalul pentru canal
LFE este receptionat.
Se aprinde când semnalul pentru canal
surround stânga este receptionat.
Se aprinde când semnalul pentru canal
surround mono sau 2-canale Dolby Surround este receptionat.
Se aprinde când semnalul pentru canal
surround dreapta este receptionat.
Se aprinde când difuzoarele stânga/
dreapta si subwoofer sunt active. (Dispare
când cãstile sunt conectate la terminalul
[PHONES].)
NX-F3_NX-F7[B].book
Page 30
Tuesday, December 25, 2007
5:11 PM
Oprirea redãrii
Pauzã redare
■Când un disc/fisier este redat
■Când un disc/fisier este redat
Apãsati 7.
Apãsati 8
.
Revenirea redãrii
•Pentru a revenii la redarea normalã, apãsati [DVD 3],
[USB 3] sau 3(redare).
Avansare imagine cadru
cu cadru
Când redarea este opritã în mijlocul ei, redarea
poate fi pornitã din pozitia de unde a fost opritã.
Oprirea temporarã a redãrii
■Când un disc/fisier este redat
(numai pentru imagini video)
■ Când un disc/fisier este în pauzã
Apãsati 8 repetat.
Urmati oricare din operatiunile de mai jos. •Pentru a revenii la redarea normalã, apãsati [DVD 3],
Apãsati 7odatã pentru a oprii redarea.*1 *2
Selectati o sursã alta decât “DVD” sau “USB”
pe afisaj.*2
[USB 3] sau 3(redare).
Cãutare rapidã înapoi/
înainte
Apãsati [AUDIOF] pentru a oprii sistemul.*3
*1 “RESUME” este afisat pe display.
Dacã 7 este apãsat de douã ori, pozitia unde
a fost opritã redarea este anulatã.
*2 Dupã aceastã operatiune, pozitia unde a fost
opritã redarea este memoratã chiar când
unitatea este opritã apãsând [AUDIO F].
*3 Când apãsati [ AUDIO F
] pentru a
repornii unitatea centralã, pozitia unde redarea
a fost opritã este anulatã.
Pornirea redãrii din pozitia
memoratã
■Când un disc/fisier este oprit în timpul redãrii
Apãsati [DVD 3] sau [USB 3] .
NOTE
Existã douã metode.
■Când un disc/fisier este redat
• Apãsati 1 sau ¡.
De fiecare datã când apãsati ¡, viteza creste.
Pentru a revenii la viteza normalã, apãsati [DVD 3],
[USB 3] sau 3(redare).
• Tineti apãsat 4 sau ¢ .
NOTE
• Pentru unele discuri/fisiere, sunetul este intermitent
sau nu se aude nimic în timpul cãutãrii rapide
înapoi/ înainte.
• Vitezele selectabile si imaginile pot varia în functie
de tipul discului/fisierului.
• Aceastã functie nu se aplicã pentru redare
program sau aleatorie.
• Pozitia memoratã este anulatã dacã sertarul
discului este deschis sau dispozitivul USB este deconectat.
• Puteti dezactiva functia revenire redare.
(Verificati “RESUME” la pag 44.)
• Când un fisier de pe dispozitivul USB este selectat ca sursã,
aceastã functie poate sã nu functioneze asa cum este
explicat mai sus.
30
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 23.
NX-F3_NX-F7[B]-06.fm Page 31 Thursday, January 24, 2008 1:24 PM
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
Operatiuni de bazã redare disc/fisier (continuare)
Redarea dintr-o pozitie cu
10 secunde înainte
Selectarea unui capitol/piesã
utilizând tastele numerice
■Când un disc este redat
Apãsati
(PBC off)
.
■Când un disc/fisier este redat
NOTÃ
• Nu vã puteti întoarce la titlurile anterioare si la
program original (listã redare).
Redare cu încetinitorul
NOTÃ
• Pentru a anula functia PBC pentru VCD/SVCD,
verificati pag 27.
(numai pentru imagini video)
■Când un disc este în pauzã
Apãsati [ SLOW] sau [SLOW
].
• La fiecare apãsare a [ SLOW] sau [SLOW ],
viteza creste.
• Apãsati 8, pentru a pune pauzã, si apãsati [DVD 3]
sau 3(redare) pentru a revenii la redare normalã.
NOTE
• Niciun sunet produs.
• Imaginea video în directia înapoi poate sã
fie distorsionatã.
• Pentru un VCD, SVCD sau DVD VR, redarea cu
încetinitorul poate fi utilizatã numai în directia înainte.
Salt peste începutul unui
capitol/piesã/fisier
■Când un disc/fisier este redat
Apãsati 4 sau ¢ repetat.
NOTE
• Nu puteti sãrii peste piesele anterioare chiar dacã
apãsati 4 în timpul redãrii aleatorii. (Verificati
pag 35.)
• Puteti selecta de asemenea un titlu sau grup.
(1) Comutati selectorul telecomenzii pe modul [SHIFT],
(2) apãsati [GROUP/TITLE], si apoi (3) utilizati
tastele numerice pentru a introduce titlul sau
grupul dorit în timp ce “_ _” este afisat pe display
În acest timp, pentru un DVD VR, indicatorul
“PG” sau “PL” se aprind pe afisaj.
31
Utilizati tastele numerice pentru a selecta
numãrul capitolului sau piesei.
Salt peste intervale de aprox.
5 secunde
Puteti sãrii peste cel putin un fisier la intervale de aprox.
5 secunde. Aceasta este folositoare când doriti sã
peste un fisier lung.
■Când un disc/fisier este redat
Apãsati 2sau 3(cursor).
• La fiecare apãsare a 2 sau 3 (cursor), pozitia
redãrii la începutul intervalului anterior sau
urmãtor. Fiecare interval este de aprox.
5 minute.
NOTE
• Intervalele sunt automat desemnate de la începutul
unui fisier.
• Puteti folosii aceastã functie numai pentru
acelasi fisier.
NX-F3_NX-F7[B]-06.fm Page 32 Wednesday, December 26, 2007 9:23 AM
Selectarea unui capitol/piesã
din ecranul meniului
■Când un disc este oprit sau redat
1
■Când un disc este oprit sau redat
1
Apãsati [TOP MENU/PG] sau [MENU/
PL].
Apãsati [TOP MENU/PG] pentru a
afisa program original sau [MENU/PL]
pentru afisarea listei redare.
Program original
• Ecranul meniului este afisat.
• Apãsând [TOP MENU/PG] poate sã nu
functioneze în functie de tipul discului. În acest
acest caz, apãsati [MENU/PL].
2
Apãsati 5, /, 2 sau 3 (cursor)
pentru a selecta meniul de selectii
pentru capitole sau piese.
3
4
Apãsati [ENTER].
5
Apãsati [ENTER].
Nume titlu
Timp de inceput pentru
înregistrare titlu
Apãsati 5, /, 2sau 3 pentru a selecta
capitolul sau piesa doritã.
Informatie canal
Data de înregistrare
Listã redare
NOTE
• Puteti utiliza aceastã functie numai când ecranul
meniului este înregistrat pe disc.
• În functie de disc, puteti activa pasul 4
când finalizati pasul 1.
• Redarea poate începe pentru unele discuri
fãrã apãsarea [ENTER] la pasul 5.
Total timp de redare pentru
titlu
Numãrul capitolelor
incluse în titlu
Data de înregistrare
■Când un disc este redat cu functia PBC
activatã
1
2
• Lista de redare nu apare când o listã
de redare nu a fost înregistratã pe disc.
Apãsati [RETURN] odatã sau mai mult.
Apãsati tastele numerice pentru
a selecta piesa doritã.
NOTÃ
• Pentru un VCD/SVCD al cãrui ecran meniu are
mai multe pagini, puteti schimba pagina prin
apãsarea 4 sau ¢ la pasul 2.
2
Apãsati 5 sau / (cursor) pentru a
selecta titlul dorit.
3
Apãsati [ENTER].
• Când ati selectat program original prin
apãsarea [TOP MENU/PG] la pasul
1, redarea începe de la titlul selectat.
• Când ati selectat listã redare prin
apãsarea [MENU/PL] la pasul 1, numai
titlul selectat este redat.
32
Operatiuni de bazã redare disc/fisier
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 23.
NX-F3_NX-F7[B].book Page 33 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Functii comune pentru redare disc/fisier
Functii comune pentru redare disc/fisier
Redarea unui disc/fisier în
ordinea doritã (Redare
program)
Taste
numerice*
Selector mod
telecomandã
(numai pe un disc încãrcat)
Puteti programa maxim 99 capitole sau
piese. Acelasi capitol sau piesã poate fi programatã
mai mult de o datã.
■Când un disc/fisier este oprit
5///2/3
(cursor)/
ENTER
3 (redare)
1
Apãsati [PLAY MODE] pentru a
afisa “PROGRAM” pe display.
• Dacã apãsati din gresealã [PLAY MODE]
de mai multe ori, apãsati [PLAY MODE] repetat
pânã când “PROGRAM” este afisat.
Afisaj
Acest indicator se aprinde când functia redare
program este activatã.
* Pentru utilizarea numerelor, verificati “Utilizarea
tastelor numerice” de la pag 13.
■ IMPORTANT
• Unele butoane schimbã functiile conform
modului telecomandã.
• Înainte de utilizarea functiilor
descrise în “Functii comune
pentru redare disc/fisier” (alta
decât [AUDIO], [SUBTITLE],
[ZOOM], [VFP] sau [GROUP/
TITLE]), comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO].
33
Exemplu: Ecranul TV pentru un DVD VIDEO
(Ecran program)
2
Page 34
Tuesday, December 25, 2007
5:11 PM
Exemplu: Ecranul TV pentru un DVD VIDEO
Apãsati tastele numerice pentru
a programa piese/capitole.
(Ecran Program)
• Puteti verifica numãrul programului pe
afisaj apãsând [DISPLAY].
Afisajul pentru un DVD VIDEO
• Selectati un numãr de titlu, si apoi un capitol.
Numãr titlu
Numãr capitol
[DISPLAY] este memorat.
Numãr program
• Înainte de selectarea grupului bonus al DVD-ului
AUDIO, anulati indicatorul “BONUS” asa cum
este explicat în “Redare grup bonus”
la pag 38.
Numãr capitol
Afisajul pentru un fisier DVD AUDIO/MP3/
WMA/WAV
• Selectati un numãr de grup si apoi o piesã.
.
NOTE
• În locul utilizãrii tastelor numerice, când apãsati
[ENTER] în coloana “Piesã/Capitol” de pe ecranul
TV, “ALL” apare si toate capitolele/piesele din
titlul/grupul selectat sunt programate.
(Numai pentru un fisier DVD VIDEO/DVD AUDIO/
MP3/WMA/WAV)
• Puteti sterge piesele programate una câte una
de la sfârsitul listei din ecranul program apãsând
repetat [CANCEL].
• Puteti sterge întregul program tinând apãsat
butonul [CANCEL].
• Deschiderea sertarului discului sterge de asemenea.
3
Numãr grup
Apãsati [DVD 3] sau 3 (redare).
Numãr piesã
[DISPLAY] este memorat.
Confirmarea programului
■Când un disc/fisier este redat
Apãsati 7
.
Numãr program Numãr piesã
Afisajul pentru un VCD/SVCD/CD
• Redarea se opreste si ecranul program apare
pe ecranul TV.
Anularea redãrii programului
• Selectati un numãr de piesã.
■Când un disc/fisier este oprit
• Dacã ati finalizat selectarea pieselor, durata
totalã de redare pentru program afisatã.
Apãsati [PLAY MODE] repetat pentru a
reda o functie alta decât “PROGRAM”
pe afisaj.
.
• Aceastã operatiune nu sterge programul.
Numãr piesã
Total duratã redare
[DISPLAY] este memorat.
Numãr program Numãr piesã
34
Functii comune pentru redare disc/fisier
NX-F3_NX-F7[B].book
NX-F3_NX-F7[B]-07.fm Page 35 Thursday, January 24, 2008 9:26 AM
Functii comune pentru redare disc/fisier
Functii comune pentru redare disc/fisier (continuare)
Redarea unui disc/fisier în
ordine aleatorie
(Redarea aleatorie)
Redarea unui disc/fisier
repetat (Redare repetatã)
(PBC off)
(numai pentru disc)
■Când un disc/fisier este oprit
1
Apãsati [PLAY MODE] repetat pentru
a afisa “RANDOM” pe display.
■Când un disc/fisier este redat
Apãsati [REPEAT].
• La fiecare apãsare a butonului [REPEAT], modul
repetare se schimbã.
Indicator pe
display
TITLE
Acest indicator se aprinde când functia
redare aleatorie este activatã.
2
Display pe
ecranul
TV*1
PG
Apãsati [DVD 3] sau 3(redare).
Utilizare mod
repetare
Repetã titlul
curent.
Repetã program
original curent.
Repetã listã
redare curentã.
Repetã grupul
GROUP curent.
Repetã capitolul
CHAP*2 curent.
Repetã piesa
TRACK*2 curentã.
Repetã toate
capitolele/
ALL
piesele.*3
PL
NOTÃ
• Fiecare capitol sau piesã este redatã numai o datã.
Anularea redãrii aleatorii
1
■Când un disc/fisier este oprit
Apãsati [PLAY MODE] repetat pentru a
reda o functie alta decât “RANDOM”
pe afisaj.
ALL
• Deschiderea sertarului discului anuleazã de
asemenea redarea.
OFF*4
Anuleazã repetare.
*1 Pentru unele discuri/fisiere, “REPEAT” poate apare
în loc de “
”
*2 “STEP” este afisat în timpul redãrii program/aleatorii.
*3 Repetã tot programul în timpul redãriii program.
*4 Pentru unele discuri/fisiere, nu existã afisãri pe display.
NOTE
• Puteti folosii de asemenea bara de meniu pentru a
seta redarea. (Verificati pag 40.)
• Puteti de asemenea specifica o portiune pentru
repetare folosind redare repetatã A-B. (Verificati
pag 41.)
• Modul repetare este anulat automat dacã existã
un fisier care nu poate fi redat.
• Pentru unele discuri, oprirea redãrii poate anula
automat redarea repetatã.
• Pentru anularea functiei PBC pentru VCD/SVCD,
verificati pag 27.
35
NX-F3_NX-F7[B].book Page 36 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
Selectarea limbii audio si
limbii de subtitrare
Îmbunãtãtirea imaginii
■Când un disc/fisier este redat
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [SHIFT].
1
Apãsati butonul dorit asa cum este
afisat mai jos.
Functie
Limbã
audio
Disc/fisier valabil
Buton
[AUDIO]
■Când un disc/fisier este redat sau în pauzã
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [SHIFT].
1
(numai imagini video)
Exemplu: Ecran TV pentru limba de
subtitrare
: Limbã audio
: Limbã subtitrare
Apãsati5 sau / (cursor) pentru a
selecta limba doritã.
Apãsati [ZOOM].
• La fiecare apãsare a butonului [ZOOM],
îmbunãtãtirea imaginii se schimbã pe ecranul TV.
2
Limbã
[SUBTITLE]
subtitrare
2
(numai pentru imaginii video)
Selectati zona imaginii dorite pentru
transformare apãsând 5, /, 2 sau 3
(cursor).
• Pentru a revenii la redare normalã, selectati
“ZOOM OFF” la pasul 1.
NOTE
• Este recomandat sã sã comutati selectorul
telecomenzii pe modul [AUDIO] dupã utilizarea
acestor functii. Cele mai multe functii pot fi folosite
când selectorului telecomenzii este pe modul
[AUDIO].
• Puteti schimba transformarea imaginii în timpul
redãrii continue a fisierelor JPEG.
• În timpul redãrii fiserului ASF, ,5 /, 2 sau 3 (cursor)
poate sã nu functioneze la pasul 2.
• Când transformati o imagine, calitatea acesteia
poate fi deterioratã sau distorsionatã.
NOTE
• Este recomandat sã comutati selectorul
telecomenzii pe modul [AUDIO] dupã utilizarea
acestor functii. Cele mai multe functii pot fi folosite
când selectorului telecomenzii este pe modul
[AUDIO].
• Apãsând [AUDIO] repetat schimbã de asemenea
limba audio.
• Apãsând [SUBTITLE] repetat porneste si
opreste afisarea limbii.
• Puteti sa selectati numai aceste functii când
disc/fisier contine mai multe limbi audio si
de subtitrare.
• Când un cod de limbã cum ar fi “AA” si “AB” este
afisat, verificati si “Coduri de limbã” la pagina
45.
• uteti utiliza de asemena bara de meniu pentru a selecta
functiile. Verificati pag 40.
• Când un DVD VR, VCD sau SVCD este redat,
“ST” (stereo), “L” (stânga) si “R” (dreapta) sunt
redate pe ecranul TV.
36
Functii comune pentru redare disc/fisier
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 33.
NX-F3_NX-F7[B].book Page 37 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Functii comune pentru redare disc/fisier
Functii comune pentru redare disc/fisier (continuare)
Regalarea calitãtii imaginii
(VFP)
3
Apãsati 5 sau / (cursor) pentru a
selecta functia doritã pentru reglare.
• La fiecare apãsare a 5 sau / (cursor), functia
se schimbã pe ecranul TV dupã cum urmeazã.
- “GAMMA”
Controleazã luminozitatea nuantelor neutre
în timpul gestionãrii luminozitãtii portiunilor
întunecate si luminoase.
(Setarea gamei: –3 - +3)
■Când un disc/fisier este redat sau în pauzã
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [SHIFT].
1
- “BRIGHTNESS”
Controleazã luminozitatea afisajului.
(Setarea gamei: –8 - +8)
- “CONTRAST”
Controleazã contrastul afisajului.
(Setarea gamei: –7 - +7)
Apãsati [VFP].
• Setãrile curente sunt afisate.
Exemplu: Ecranul TV pentru modul VFP
- “SATURATION”
Controleazã saturatia afisajului.
(Setarea gamei: –7 - +7)
Mod VFP selectat
- “TINT”
Controleazã nuanta afisajului.
(Setarea gamei: –7 - +7)
- “SHARPNESS”
Controleazã claritatea afisajului.
(Setarea gamei: –8 - +8)
4
2
- “NORMAL”
Pentru redare normalã. (Nu puteti regla
calitatea imaginii.) Treceti la pasul 7.
- “CINEMA”
Potrivit pentru film vizionare în camerã
întunecatã. (Nu puteti regla calitatea imaginii.)
Treceti la pasul 7.
- “USER1/USER2”
Puteti regla calitatea imaginii.
Treceti la pasul 3.
37
Exemplu: Ecran TV pentru “GAMMA”
Apãsati 2 sau 3 (cursor) pentru a
selecta mod procesor video fin (VFP).
• La fiecare apãsare a 2 sau 3 (cursor), modul
VFP se schimbã pe ecranul TV în felul urmãtor.
Apãsati [ENTER].
5
Apãsati 5 sau / (cursor) pentru a
schimba valoarea.
6
Apãsati [ENTER].
• Pentru a regla alte functii, treceti la pasul 3.
7
Apãsati [VFP].
NOTE
• Este recomandat sã comutati selectorul
telecomenzii pe modul [AUDIO] dupã utilizarea
acestor functii. Cele mai multe functii pot fi folosite
când selectorului telecomenzii este pe modul
[AUDIO].
• Dacã nu se efectueazã nicio operatiune timp de câteva
secunde în timpul procedurii, setãrile fãcute pânã
atunci sunt memorate automat.
• Când terminalul [HDMI MONITOR OUT] este
conectat, aceastã functie nu are efect asupra
calitãtii imaginii.
NX-F3_NX-F7[B].book Page 38 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 33.
Functii comune pentru redare disc/fisier
Redarea grupului bonus
Unele DVD-uri AUDIO pot avea un grup special,
numit “grup bonus”. Puteti utiliza aceastã functie
când indicatorul “BONUS” se aprinde pe afisaj.
■Când un disc este redat
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [SHIFT].
1
2
Apãsati [GROUP/TITLE].
Apãsati ¢ repetat pentru a selecta
grupul bonus.
• “KEY_ _ _ _” apare pe ecranul TV, si
pe afisaj.
3
Apãsati tastele numerice pentru a
introduce codul pin (patru digiti).
• Metoda de obtinere o codului pin diferã
în functie de disc.
4
Apãsati [ENTER].
• Când este introdus codul pin corect,
indicatorul “BONUS” dispare de pe afisaj
si redarea grupului bonus va începe.
• Dacã este introdus un cod pin incorect,
încercati sã reintroduceti codul pin corect.
38
NX-F3_NX-F7[B].book Page 39 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Functii comune pentru redare disc/fisier
Utilizarea barei de control si de meniu
■Când un disc/fisier este redat
1
Apãsati [ON SCREEN] de douã ori.
Exemplu: Ecran TV pentru un DVD VIDEO
Barã de control
Barã Meniu
2
3
4
Apãsati 2 sau 3 (cursor) pentru a
selecta functia doritã.
Informatii afisate pe bara de
control
DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR
Exemplu: Bara de control pentru un DVD VIDEO
(DVD VIDEO/DVD AUDIO)
Numãr titlu/grup curent
(DVD VR)
Numãr program original curent (PG)/
numãr listã redare curentã (PL)
Stare redare*
Apãsati [ENTER].
Apãsati 5 sau / (cursor) pentru a
selecta setarea doritã.
NOTÃ
• Pentru a închide bara de control si de meniu,
apãsati [ON SCREEN].
Durata
(DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR)
Mod de codare audio
Numãr capitol/piesã curentã
Fisier VCD/SVCD/CD/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2
Exemplu: Bara de control pentru un CD
Stare redare*
Stare mod redare
Durata
(VCD/SVCD/CD)
Numãr piesã curentã
(Fisier ASF/DivX/MPEG1/MPEG2)
Stare mod repetare
NOTÃ
* Starea de redare are acelasi înteles ca al
ghidului de pictograme de pe ecranul TV. (Verificati
pagina 29.)
39
NX-F3_NX-F7[B].book Page 40 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
Listã functii
TIME
Selectare afisaj
duratã
Schimbã informatia duratei pe afisaj
si pe bara de control.
În locul pasilor 3 si 4 la pag 39,
apãsati [ENTER] repetat. La fiecare
apãsare atastei [ENTER], afisajul se
schimbã pe bara de control.
■Când un disc este redat
TOTAL : Durata de redare a
titlului/grupului curent.
T.REM : Durata rãmasã a titlului/
grupului curent.
TIME
: Durata de redare a
capitolului/piesei curente.
REM
: Duratã rãmasã a
capitolului/piesei curente.
■Când un disc este redat
TOTAL : Durata de redare a
programului original/
listã redare curente.
T.REM : Duratã rãmasã a
programului original/
llistã redare curente.
Mod repetare
Verificati pag 41.
Cãutare timp
(cãutare capitol)
Cãutare capitol/
piesã
(cãutare piesã)
Selecteazã un capitol/piesã. În locul
pasului 4 la pag 39, apãsati tastele
numerice pentru introducerea nr. de
capitol/piesã apoi apãsati [ENTER].
Exemple:
5 : [5]
24 : [2] → [4]
Verificati pag 36.
Limbã audio
Verificati pag 36.
Limbã subtitrare
Vizionare unghi
(numai pentru imagini video)
■Când un disc este redat
■Când un disc este redat
: Durata de redare a
piesei curente.
REM
: Durata de redare a piesei
curente.
TOTAL : Durata de redare a
discului.
T.REM : Durata rãmasã a discului.
Verificati pag 35.
(Pentru repetare redare A-B , verificati
pag 41.)
Selecteazã un unghi de vizionare dacã
discul contine mai multe unghiuri.
TIME
Selectare paginã
■ Când un disc este redat
Selecteazã cãutare imagini statice
(B.S.P.) dacã DVD AUDIO contine
asa ceva, indicatorul “B.S.P.” se va
aprinde pe afisaj. Imaginile statice
pot fi vizionate paginã cu paginã.
Pentru unele imagini, puteti apãsa
[ENTER] sau asteptati un timp
dupã pasul 4 de la pag 39.
40
Functii comune pentru redare disc/fisier
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 33.
NX-F3_NX-F7[B]-07.fm Page 41 Thursday, January 24, 2008 9:27 AM
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 33.
Functii comune pentru redare disc/fisier
Utilizarea barei de control si barei de meniu (continuare)
Redarea repetatã a unei pãrti
specifice (Redare A-B
repetatã)
(PBC off)
Puteti reda o parte doritã repetat prin specificarea
punctului de start (A) si punctului de final (B).
■Când un disc este redat
1
Apãsati [ON SCREEN] de douã ori.
• Bara de meniu apare. (Verificati pag 39.)
2
Apãsati 2 sau 3(cursor) pentru
a selecta.
3
4
Apãsati [ENTER].
Apãsati 5 sau / (cursor) pentru a
selecta “A-B”.
5
Apãsati [ENTER] la punctul de start
al pãrtii de repetat (specificând
punctul A).
• Pictograma în bara meniu
6
.
• Indicatorii “ ” si “A-B” se aprind pe afisaj
si partea dintre punctele specificate
A si B este redatã repetat.
Anularea redãrii A-B repetate
Existã douã metode.
• Apãsati 7 .
• Selectati
. (Selectati
[ENTER] de douã ori.)
si apãsati
NOTE
• Puteti utiliza redare A-B repetatã numai pentru
acelasi titlu sau piesã.
• Nu puteti utiliza redare A-B repetatã în timpul
redare program sau redãrii aleatorii.
• Pentru a anula functia PBC pentru VCD/SVCD,
verificati pag 27.
• Pentru unele discuri, orpirea redãrii poate
anula automat redarea A-B repetatã.
41
(PBC off)
■Când un disceste redat
1
Apãsati [ON SCREEN] de douã ori.
• Bara de meniu apare. (Verificati pag 39.)
2
Apãsati 2 sau 3(cursor) pentru selecta
.
3
Apãsati [ENTER].
4
Introduceti timpul utilizând tastele
numerice .
Exemplu:
Când doriti sã redati un DVD VIDEO din pozitia
(0 ore) 23 minute 45 secunde, apãsati
tastele numerice în ordinea [ 0 ], [ 2 ],
[ 3 ], [ 4 ] si [ 5 ].
• Puteti sãrii introducerea minutelor si secundelor.
• Dacã o valoare gresitã este introdusã, apãsati 2
(cursor) pentru a sterge valoarea si introduce
corect valoarea.
.
Apãsati [ENTER] în punctul final al
pãrtii de repetat (specificând
punctul B).
•Pictograma în bara meniu
Desemnarea orei (Cãutare
dupã timp)
5
Apãsati [ENTER].
• Pentru a închide bara de meniu, apãsati [ON
SCREEN].
NOTE
• Aceastã functie nu functioneazã în timpul redare
program sau redãrii aleatorie.
• Cãutare dupã timp pentru DVD VIDEO este de la
începutul titlului.
• Cãutare dupã timp pentru DVD AUDIO este de la
începutul piesei care este redatã.
• Cãutare dupã timp pentru VCD, SVCD si CD este
dupã cum urmeazã:
- Când discul oprit, cãutarea dupã timp este
de la începutul discului.
- Când discul este redat, cãutarea dupã timp este
pentru piesa curentã, în redare.
• Pentru a anula functia PBC pentru VCD/SVCD,
verificati pag 27.
NX-F3_NX-F7[B].book Page 42 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Operatiuni de bazã
Puteti utiliza ecranul preferat pentru a schimba
setãrile initiale ale unitãtii centrale în functie de
mediu unde unitatea centralã este utilizatã.
■Când un disc/fisier este oprit sau nu este
încãrcat (“NO DISC” este afisat pe display).
1
Apãsati [SET UP].
• Ecranul preferat apare pe ecranul TV.
Selector mod
telecomandã
2
5///2/3
(cursor)/
ENTER
Utilizati 5, /, ,23 (cursor) si
[ENTER] pentru utilizarea ecranului
preferat.
• Urmati descrierea de pe ecranul TV pentru
utilizarea ecranului preferat.
NOTÃ
• Este recomandat sã comutati selectorul
telecomenzii pe modul [AUDIO] dupã utilizarea
acestei functii. Cele mai multe functii pot fi folosite
când selectorul telecomenzii este pe modul
[AUDIO].
LIMBA
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [SHIFT].
NOTÃ
• Partea de sus si jos a ecranuluio preferat
poate sã nu fie afisat corect pe ecranul lat al
TV-ului. Reglati imaginea pe TV.
Functii
MENU
LANGUAGE
AUDIO
LANGUAGE
SUBTITLE
ON SCREEN
LANGUAGE
Cuprins
Selectati limba pentru ecranul DVD
VIDEO meniu.
Selectati limba audio pentru DVD
VIDEO.
Selectati limba de subtitrare pentru
DVD VIDEO.
Selectati limba afisatã pe ecranul
preferat.
NOTE
• Dacã limba selectatã nu este înregistratã pe
disc/fisier, limba optimã este setatã pentru afisare
disc/fisier.
• Pentru un cod de limbã cum ar fi “AA”, verificati
“Coduri de limbã” la pag 45.
42
Functii comune pentru redare disc/fisier
Schimbarea setãrilor initiale cu ecranul preferat
NX-F3_NX-F7[B].book Page 43 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Functii comune pentru redare disc/fisier
Schimbarea setãrilor initiale cu ecranul preferat (continuare)
IMAGINE
Functii
MONITOR
TYPE
Cuprins (
: setare initialã)
Selectati metoda de afisare potrivitã
pentru TV-ul dvs..
4 : 3 PS (Pan Scan) :
Pentru un TV cu aspect conventional 4:3.
Când o imagine latã este receptionatã,
marginile laterale ale imaginii nu sunt
afisate pe ecran. (Dacã disc/fisier
nu este compatibilã cu Pan Scan, imaginea
afisatã în aspect Letterbox.)
4 : 3 LB (Letterbox) :
Pentru un TV cu aspect conventional 4:3
Când o imagine latã este receptionatã,
barele apar pe marginile de sus si jos
ale ecranului.
16 : 9 NORMAL :
Pentru un TV cu ecran lat al cãrui aspect
este fixat pe 16:9. Când o imagine este
conventionalã si are rata de aspect 4:3,
barele negre apar pe marginile laterale
ale ecranului.
Functii
PICTURE
SOURCE
SCREEN
SAVER
Puteti pornii ON sau OFF oprii salvare
ecran. Salvare ecran se activeazã când
când nu este nicio opratiune efectuatã
timp de 5 minute de când o imagine
a fost afisatã.
FILE TYPE
Când tipuri de fisiere diferite sunt
înregistrate pe un disc sau dispozitiv USB
selectati tipul fisierului înainte de redare.
AUDIO :
Pentru fisiere MP3/WMA/WAV
STILL PICTURE :
Pentru fisiere JPEG
VIDEO :
Pentru fisiere ASF/DivX/MPEG1/MPEG2
HDMI DVI
COLOR
Puteti selecta setãrile pentru aparitia
imaginilor (calitate imagine, intensitate
culoare si tranzitie de negru) pe TV
conectat la [HDMI MONITOR OUT].
STANDARD :
Pentru utilizare normalã
ENHANCE :
Unitatea centralã regleazã automat
aparitia imaginii.
Când o imagine conventionalã este receptionatã
HDMI OUT
43
: setare initialã)
AUTO :
Sursa video (un video sau film) este
selectat automat.
FILM :
Pentru a viziona un film sau video
înregistrat cu metoda scanare progresivã
VIDEO :
Potrivit pentru redare video
16:9 AUTO :
Pentru un TV cu ecran lat care detecteazã
automat rata de aspect a imaginii
receptionate.
Când o imagine latã este receptionatã
Cuprins (
Selectati functia potrivitã sursei video.
Puteti selecta tipul semnalului video de
iesire de la [HDMI MONITOR OUT]
AUTO :
Pentru utilizare normalã. Unitatea centralã
selecteazã automat semnalul video
conform TV-ului conectat la terminalul
[HDMI MONITOR OUT].
RGB :
Selectati aceatã functie dacã nu apare
nicio imagine pe TV cu setarea “AUTO”.
Semnalul video este setat pe RGB
?
AUDIO
Functii
DIGITAL
AUDIO
OUTPUT
Cuprins (
: setãri initiale)
Selectati tipul de semnal de iesire potrivit
dispozitivului conectat la terminalul
[DIGITAL OUT]. Verificati “Lista relatiilor
DIGITAL AUDIO OUTPUT functii preferate
si semnale de iesire” la pagina 45.
PCM ONLY :
Dispozitivul conectat numai PCM liniar
DOLBY DIGITAL/PCM :
Dolby Digital decodor sau dispozitiv
cu aceeasi functie
STREAM/PCM :
DTS/Dolby Digital decodor sau dispozitiv
cu aceeasi functie
NOTÃ
• Când terminalul [HDMI MONITOR
OUT] este conectat si “HDMI AUDIO
OUT” este setat pe “ON”, aceastã
setare este dezactivatã.
DOWN MIX
ALTELE
?
Selectati semnalul potrivit pentru
dispozitivul conectat la [DIGITAL OUT]
Setati “DOWN MIX” numai când “DIGITAL AUDIO OUTPUT” este setat pe
“PCM ONLY”.
DOLBY SURROUND :
Dolby Pro Logic decodor încorporat
Functii
Cuprins (
: setãri initiale)
RESUME
Select ON sau OFF. ( pag 30.)
ON
SCREEN
GUIDE
Select ON sau OFF. ( pag 29.)
CEC
Puteti selecta utilizarea pentru functii
HDMI CEC. (pag 55.)
ON 1 :
Pentru utilizarea functiilor HDMI CEC
normale
ON 2:
Selectati aceastã functie dacã nu doriti sã
porniti/opriti unitatea centralã automatã
pornind/oprind TV sau dispozitivul extern
conectat HDMI CEC compatibil.
Toate celelalte functii HDMI CEC
functioneazã la fel când “ON 1” este
selectat.
OFF:
Pentru dezactivarea functiilor HDMI CEC
DivX
Unitatea centralã are propriul cod de
REGISTRATION înregistrare. Puteti confirma codul,
când e nevoie. Odatã ce ati redat un disc
/fisier al cãrui cod este înregistrat,
codul de înregistrare al unitãtii centrale
este rescris pentru protectia la copiere.
STEREO :
Dispozitiv audio normal
D (Dynamic). Pentru conectare diferitã între volum
RANGE
mare si volum mic când redarea cu
COMPRESSION volum mic (numai pentru un DVD
înregistrat cu Dolby Digital).
AUTO :
Functia D. RANGE COMPRESSION
porneste automat.
ON :
Functia D. RANGE COMPRESSION
este pornitã mereu.
Puteti selecta dacã este sau nu semnal
HDMI
AUDIO OUT audio din terminalul [HDMI MONITOR
OUT] de iesire.
ON :
Semnal audio din [HDMI MONITOR OUT] iese.
OFF :
Semnal audio din [HDMI MONITOR OUT] nu iese.
NOTÃ
• În functie de TV-ul conectat, când
“HDMI AUDIO OUT” este setat “ON”,
onumai semnale PCM pot fi scoase
prin cablul HDMI.
44
Functii comune pentru redare disc/fisier
NX-F3_NX-F7[B]-07.fm Page 44 Thursday, January 17, 2008 3:23 PM
NX-F3_NX-F7[B].book Page 45 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Functii comune pentru redare disc/fisier
Schimbarea setãrilor initiale cu ecranul preferat (continuare)
Lista relatiilor dintre DIGITAL AUDIO OUTPUT functii si semnale
de iesire
Redare disc/fisier
STREAM/PCM
48 kHz, 16/20/24-bit PCM linia
DVD VIDEO
96 kHz PCM liniar DVD VIDEO
48/96/192 kHz, 16/20/24-bit PCM
liniar PCM DVD AUDIO
44.1/88.2/176.4 kHz, 16/20/24PCM liniar DVD AUDIO
DTS DVD VIDEO/DVD AUDIO
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/
DVD AUDIO
CD/VCD/SVCD
DTS CD
MP3/WMA/WAV/DivX/MPEG1/
MPEG2
IESIRE AUDIO DIGITALÃ
DOLBY DIGITAL/PCM
PCM ONLY
48 kHz, 16-bit stereo PCM liniar
48 kHz, 16-bit stereo PCM liniar
44.1 kHz, 16-bit stereo PCM liniar
48 kHz, 16-bit stereo PCM liniar
48 kHz, 16-bit stereo
DOLBY DIGITAL bit stream
PCM liniar
44.1 kHz, 16-bit stereo PCM liniar
48 kHz, 16-bit linear PCM
DTS bit stream
44.1 kHz, 16-bit PCM liniar
DTS bit stream
32/44.1/48 kHz, 16-bit PCM liniar
NOTÃ
• Pentru DVD-urile VIDEO fãrã protectie la copiere, existã unele DVD-uri VIDEO care ies cu semnal 20- sau
24-biti prin terminalul [DIGITAL OUT].
Coduri de limbã
Cod
Limbã
Cod
AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CY
DA
DZ
EL
EO
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FY
GA
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Ameharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali, Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Welsh
Danish
Bhutani
Greek
Esperanto
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
Frisian
Irish
GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HY
IA
IE
IK
IN
IS
IW
JI
JW
KA
KK
KL
KM
KN
KO
KS
KU
KY
LA
LN
LO
LT
LV
MG
45
Limbã
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean (KOR)
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian, Lettish
Malagasy
Cod
MI
MK
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MY
NA
NE
NL
NO
OC
OM
OR
PA
PS
PT
QU
RM
RN
RO
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SL
SM
Limbã
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay (MAY)
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Rumanian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovenian
Samoan
Cod Limbã
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
TA
TE
TG
TH
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
ZU
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Zulu
NX-F3_NX-F7[B]-08.fm Page 46 Thursday, January 24, 2008 1:25 PM
Puteti înregistra sunetul de pe CD pe un USB stick.
Aceastã functie este numitã “transfer” sau “extractie
audio digitalã”.
Precautie
• Trebuie notat faptul cã poate fi interzisã
înregistrarea reînregistrarea casetelor, sau
discurilor fãrã acordul detinãtorilor de
drepturi pentru înregistrarea sunetului si
imaginilor, program transmis prin cablu,
literal, dramatic muzical, sau artistic
personalizat.
• Numai un CD formatat cu standardul Compact
Disc Digital Audio (CD-DA) este compatibil cu
aceastã functie. Nu puteti înregistra sunet de la
CD-uri cu alte formate, alte tipuri de discuri, sau
alte surse.
• O piesã de pe un CD este înregistratã digital si
convertitã într-un fisier MP3.
• Acest sistem utilizeazã vitezã de înregistrare
constantã x1. Sunetul este înregistrat la rata bit
de 128 kbps. Nu puteti creste viteza de înregistrare.
DVD 3
TITLE/
DELETE
1
Introduceti un CD în unitatea centralã
si conectati dispozitivul USB.
• Verificati paginile 23 si 24.
2
3
4
Apãsati [DVD 3].
Apãsati 7 pentru a oprii redarea.
Apãsati [REC].
• Titlul si numãrul grupului apar pe ecranul
TV. (Poate dura un timp pânã când titlul
si numãrul grupului apar.)
Ecran TV
USB 3
AUDIO
Taste
numerice*
REC
Înregistrarea tuturor pieselor
de pe CD pe un USB stick
5
Selector mod
telecomandã
CANCEL
5///2/3
(cursor)/
ENTER
7
Apãsati 5 sau / repetat pentru a
selecta grupul dorit pe dispozitivul
USB conectat.
• Puteti crea un grup nou selectând
“NEW GROUP” de pe ecranul TV.
• Dupã acest pas, puteti adãuga (edita) un titlu
grupului selectat. Urmati pasul 4 - 8 în
“Adãugarea (Editarea) unui titlu piesei/grupului
pe un dispozitiv USB ” la pag 49.
• Pentru anularea setãrilor, apãsati 7.
* Pentru utilizarea tastelor numerice, verificati
“Utilizarea tastelor numerice” la pag 13.
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO].
(Continuarea la pagina urmãtoare)
46
Transferul sunetului direct de pe CD pe un USB stick
Transferul sunetului direct de pe CD pe un USB stick
NX-F3_NX-F7[B]-08.fm Page 47 Thursday, January 24, 2008 9:42 AM
Transferul sunetului direct de pe CD pe un USB stick
Transferul sunetului direct de pe CD pe un USB stick (continuare)
6
Apãsati [ENTER] pentru înregistrare.
Precautie
• Indicatorul “REC” începe sã clipeascã pe
afisaj.
Afisaj
• Nu loviti sau mutati unitatea centralã în timpul
înregistrãrii sunetului. Astfel de miscãri pot
întrerupe înregistrarea.
• Nu deconectati dispozitivul USB în timpul
înregistrãrii, aceasta pote cauza defectiuni.
• Când înregistrarea începe, indicatorul
“REC” se opreste.
NOTE
• Când doriti sã pãrãsiti înregistrarea, apãsati 7
.
Când apãsati 7dupã [ENTER] este apãsat la
pasul 6, sunetul a fost înregistrat înainte de 7
peste memorat. Dupã apãsarea 7 dacã doriti
sã deconectati dispozitivul USB, asteptati ca
indicatorul “REC” sã se stingã.
• Nu utilizati unitatea centralã când “PLEASE
WAIT...” este afisat pe ecranul TV sau “WAIT”
este afisat pe display. Asteptati pânã când
afisarea dispare.
• Dacã “NO USB” apare pe afisaj, verificati
dispozitivul USB sau conexiunea acestuia.
• “CANT REC” apare pe afisaj dacã înregistrarea
nu poate continua din unele motive.
- Dispozitivul USB poate fi conectat gresit.
Verificati conexiunea.
- Puteti încerca înregistrarea pieselor
protejate la copiere.
- Poate încercati sã înregistrati sunetul de la un
CD-R sau CD-RW. Sistemul Serial Copy
Management (SCMS) protejazã copierea si
permite numai surselor prima generatie digitale
sã înregistreze. Pe scurt, nu puteti face o
copie a unei copii.
- Puteti încerca sã înregistati mai mult de nr.
limitat de piese înregistrabile. Puteti înregistra
999 de piese pe un grup si 4 000 de piese pe
un dispozitiv USB.
- Nr. pieselor care pot fi înregistrate pe
grupul rãdãcinã poate fi limitat pe USB
stick. Nr. pieselor poate poate depãsii
limita. În acest caz, selectati alt grup
sau creati un nou grup.
• Schimbarea volumului si calitatea sunetului
în timpul înregistrãrii nu afecteazã înregistrarea
sau nivelul de sunet înregistrat.
• Urmãtoarele functii nu afecteazã înregistrarea
sunetului: reglarea functiilor înalte/joase
(pag 13), functia K2 (pag 14 [numai pentru
NX-F7]), functia nivel volum în difuzoare (pag
14), functia mod surround (pag 14), functia
cãsti surround (pag 15) si functia voce clarã
(pag 15).
• Când “RANDOM” este selectat, utilizarea
acestei functii anuleazã automat redare aleatorie.
47
Înregistrarea unei singure piese
În loculu pasului 3 la pag 46, porniti
redarea piesei dorite.
• Puteti utiliza tastele numerice, 4 sau ¢
pentru a selecta o piesã.
• Finalizati pasul 6 pentru a revenii la redare
începutului piesei curente si numai acea piesã
va fi înregistratã.
NOTE
• Puteti de asemenea înregistra numai piesa doritã
prin pauzã pe piesa doritã în locul pasului 3 pag 46.
• Când “RANDOM” este selectat, utilizarea acestei
functii anuleazã automat redare aleatorie.
Înregistrarea pieselor promatã
Înainte de activarea pasului 4 la pag
46, programati piesele dorite.
• Verificati pasii 1 si 2 la paginile 33 si 34 pentru
programarea pieselor.
• Urmãtoarea procedurã este aceeasi ca si la pasii
4 - 6 de la pag 46 si aceastã paginã.
NX-F3_NX-F7[B].book Page 48 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Stergerea unei piese/grup
de pe un dispozitiv USB
1
Conectati dispozitivul USB.
• Verificati pag 24.
2
3
Apãsati [USB 3].
Apãsati 7 pentru a oprii redarea.
Ecran TV
NOTE
• Când “WAIT” este afisat pe display, nu puteti
începe stergerea. Asteptati pânã ce unitatea
centralã citeste semnalel de pe dispozitivul USB.
• Puteti verifica de asemenea si mesajele de pe
eranul TV când stergeti un tiltu de piesã/grup
de pe dispozitivul USB conectat. Mesajele
indicã starea operatiunii si furnizeazã
instructiuni.
• DNu apãsati [AUDIO F] în timp ce unitatea
centralã sterge o piesã sau un grup. Dacã F
[AUDIO F] este apãsat, unitatea centralã opreste
automat dupã ce piesa sau grupul a fost sters.
• Poate dura stergerea unui grup care contine multe
piese.
Precautie
• Nu loviti sau mutati unitatea centralã în timpul
stergerii unei piese/grup. Astfel de miscãri pot
întrerupe stergerea.
• Nu deconectati dispozitivul USB în timpul stergerii
aceasta pote cauza defectiuni.
4
Apãsati 5, /, 2 sau 3 repetat
pentru a selecta piesa/grupul dorit.
5
Apãsati [TITLE/DELETE] repetat
pentru a selecta “T. DELETE” sau
“G. DELETE” pe afisaj.
Afisaj
• Selectati “T. DELETE” pentru a sterge piesa.
• Selectati “G. DELETE” pentru a sterge grupul.
6
Apãsati [ENTER].
Ecran TV
• Pentru a anula stergerea piesei/grupului,
apãsati [CANCEL].
7
Apãsati [ENTER].
48
Transferul sunetului direct de pe CD pe un USB stick
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 46.
NX-F3_NX-F7[B]-08.fm Page 49 Thursday, January 24, 2008 2:27 PM
Transferul sunetului direct de pe CD pe un USB stick
Transferul sunetului direct de pe CD pe un USB stick (continuare)
Adãugarea (Editarea) titlului
7
• Verificati “Introducerea unui titlu” pag 50.
unei piese/grup pe un USB stick
1
Conectati dispozitivul USB.
• Verificati pag 24.
2
3
Apãsati [USB 3].
Apãsati 7 pentru a oprii redarea.
Ecran TV
Introduceti titlul.
• Pentru a anula editarea titlului, apãsati 7.
8
Apãsati [ENTER].
NOTE
• Când “WAIT” este afisat pe display, nu puteti
începe editarea.
• Dacã “NO USB” apare pe display,verificati
dispozitivul USB sau conexiunea acestuia.
• Puteti verifica de asemenea mesajele pe ecranul
TV când adãugati sau editatiun titlu piesei/
grupului pe dispozitivul USB conectat. Mesajele
indicã starea de functionare si furnizeazã
instructiuni.
• Nu apãsati [AUDIO F] când unitatea centralã
editeazã un titlu. Dacã [AUDIO F] este apãsat,
unitatea centralã se opreste automat dupã editare.
• Dacã apãsati [ENTER] fãrã sã introduceti mai întâi un
titlu, “EDIT ERR” apare pe display si urmãtorul
afisaj apare pe ecranul TV.
În acest timp, apãsati [ENTER] pentru introducere titlu.
4
Apãsati 5, /, 2sau 3 repeatat
pentru a selecta piesa/grupul dorit.
5
Apãsati [TITLE/DELETE] repetat
pentru a selecta “T. TITLE” sau “G. TITLE”
pe afisaj.
Ecran TV
Afisaj
• Selectati “T. TITLE” pentru a dãuga titlu piesei.
6
• Dacã piesa/gupul nu au un titlu, “NO
NAME” va apare.
• Apãsati [CANCEL] pentru a sterge titlul.
Ecran TV
49
Precautie
• Nu loviti sau mutati unitatea centralã în timpul
• Selectati “G. TITLE” pentru a adãuga titlu grupului. editãrii unui titlu. Astfel de miscãri pot întrerupe
editarea.
Apãsati [ENTER].
• Nu deconectati dispozitivul USB în timpul editãrii
• Titlul piesei/grupului selectat apare pe
aceasta pote cauza defectiuni.
afisaj.
NX-F3_NX-F7[B].book Page 50 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Introducerea titlului
Operatiunea este explicatã cu durata de
introducere “F” ca exemplu.
1
Apãsati 5 sau / (cursor) repetat
pentru a selecta tipul caracterului.
Caractere disponibile
Puteti utiliza caracterele afisate mai jos prin
apãsarea repetatã a tastelor numerice ([1] - [9]
si [0]). Fiecãrui numãr îi sunt atribuite mai multe
caractere.
• De fiecare datã când apãsati 5 sazu /
(cursor), setarea tipului de caracter se schimbã
“ABCDE”, “abcde” sau “01234” pe ecranul TV.
• “ABCDE” se referã la caractere sau simboluri
mari.
• “abcde” se referã la caractere sau simboluri
mici.
• “01234” se referã la numere.
2
Apãsati tastele numerice [3]
repetat pânã când “F” apare.
• Câteva caractere sunt atribuite unei singure
aste. Apãsati tasta repetat pânã când
caracterul dorit este afisat. În acest exemplu
“D”, “E” si “F” sunt desemnate pe [3].
• Pentru caractere disponibile, verificati
“Caractere disponibile” descrise în dreapta.
NOTE
• Când doriti sã mutati pozitia de introducere a
caracterului, apãsati 2 sau 3 (cursor) repetat.
• Când doriti sã introduceti “NO”, “TV”, sau alte
caractere care sunt desemnate unei singure taste
(în acest caz, [6] sau [8]), introduceti primele
caractere, apãsati 3 (cursor) pentru a muta
pozitia de introducere la dreapta, si apoi
introduceti al doilea caracter.
• Puteti introduce 24 de caractere pentru titlul
fisierului si 28 caractere pentru director.
• Când doriti sã stergeti un caracter, mutati
pozitia caracterului pe cel dorit si apãsati,
[CANCEL].
• Când doriti sã introduceti un spatiu, selectati
spatiu din simboluri (Verificati “Caractere
disponibile” descrise în dreapta. Puteti introduce
spatiu la sfârsitul titlului apãsând 3 (cursor).
• Când doriti sã anulati titlul, apãsati 7.
Caracterele introduse nu vor fi memorate.
• Dacã introduceti un titlu care existã deja, “THIS
NAME ALREADY EXISTS. PLEASE USE A
DIFFERENT NAME.” apare pe ecranul TV.
Introduceti alt titlu.
*Simboluri disponibile
Puteti utiliza simbolurile afisate apãsând
repetat [1].
Spatiu
50
Transferul sunetului direct de pe CD pe un USB stick
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 46.
NX-F3_NX-F7[B]-09.fm Page 51 Thursday, January 17, 2008 3:24 PM
Functii comune pentru vizionare TV
Functii comune pentru vizionare TV
Ascultarea sunetului de la TV
Aceastã functie permite ascultarea sunetului
de la un TV.
Pentru a folosi aceastã functie, unitatea centralã trebui
conectatã la un TV cu un cablu SCART. Asigurati-vã
cã setarea pentru utilizarea cablului SCART a fost
selectatã. (Verificati paginile 8 si 12.)
Taste
numerice*/
TV RETURN/
100+
Selector mod
telecomandã
1
Apãsati [TV SOUND].
• “TV SOUND” apare pe display.
TV-ul conectat la unitatea centralã
selectat ca sursã de sunet.
• Apãsând repetat [SOURCE] de pe unitate
mputeti selecta sunetul de la TV ca sursã
de sunet.
3 (redare)
2
3
Porniti TV-ul.
Reglati volumul sau calitatea
sunetului dupã preferinte.
•Verificati pag 13.
NOTE
• Sunetul dorit poate sã nu fie reprodus
depinde de TV-ul conectat.
• Verificati manualul de instructiuni pentru
TV-ul conectat.
* Pentru utilizarea tastelor numerice, verificati
“Utilizarea tastelor numerice” la pag 13.
51
Puteti utiliza TV, (STB) si video recorder-ul
(VCR) utilizând telecomanda acestui sistem.
5
Eliberati [TV F].
NOTE
Utilizarea unui TV folosind
telecomanda
• Este recomandat sã comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO] dupã utilizarea acestei functii.
Cele mai multe dintre functii pot fi accesate cuând
selectorul telecomenzii este pe modul [AUDIO].
• Codurile de producãtor se pot schimba fãrã o
o notificare prealabilã. Nu veti putea controla
TV-ul fabricat de acel producãtor.
• Dupã înlocuirea bateriilor în telecomandã,
setati codul din nou.
Setarea codului de producãtor
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe pozitia cea mai de jos.
1
2
3
4
Utilizarea telecomenzii pentru
controlul TV-ului
Apãsati [TV].
Tineti apãsat [TV F].
• Tineti apãsat [TV F] pânã la finalul setãrii.
Apãsati [ENTER] si eliberati.
Apãsati tastele numerice pentru
introducerea codului de producãtor.
Exemple:
Pentru Hitachi TV: Apãsati [0], apoi [7].
Pentru Toshiba TV: Apãsati [2], apoi [9].
Când producãtorul TV-ului are 2 sau mai multe
coduri, selectati codurile producãrului pânã când
gãsiti pe cel care activeazã TV-ul si controleazã
corect.
Producãtor
Cod
Producãtor
JVC
01
Nordmende
Akai
Blaupunkt
Daewoo
Fenner
02, 05
03
10, 31, 32
04, 31, 32
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Fisher
05
Saba
Grundig
06
Samsung
Hitachi
Inno-Hit
Irradio
Loewe
07, 08
09
02, 05
10
Sanyo
SEG
Schneider
Sharp
Magnavox 10
Sony
Mitsubishi 11, 33
Telefunken
Miver
03
Thomson
Nokia
12, 34
Toshiba
Cod
13, 14, 18,
26, 27, 28
09
15
16, 17
10
13, 14, 18,
26, 27, 28
10, 19, 32,
35, 36, 37,
38
05
15
02, 05
20, 39, 40
21, 22, 23,
24, 25
13, 14, 18,
26, 27, 28
13, 14, 18,
26, 27, 28,
30
29
Înainte de utilizarea TV-ului, selectati modul
telecomenzii pe modul TV.
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe pozitia cea mai de jos
1
2
Apãsati [TV].
Utilizati telecomanda pe
directia TV-ului.
.
Taste de pe
telecomandã
[TV F]
[TV/VIDEO]
[CH +/–]
[TV VOL +/–]
Number buttons (1-9, 0,
100+)
[TV RETURN]
Utilizare
Porneste opreste TV-ul.
Comutã între TV si intrarea
video.
Schimbã canalele.
Regleazã volumul.
Selecteazã canalele.
Schimbã între canalul selectat
anterior si canalul curent.
NOTE
• Când selectorul telecomenzii este setat pe pozitia
cea mai de jos si [TV] este apãsat, unele butoane
pot sã nu functioneze.
• Este recomandat sã comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO] dupã utilizarea acestei functii.
Multe dintre celelalte functii pot fi utilizate când
modul selectorului telecomenzii este setat pe
[AUDIO].
Codul initial este “01 (JVC)”.
52
Functii comune pentru vizionare TV
NX-F3_NX-F7[B].book Page 52 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
NX-F3_NX-F7[B].book Page 53 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Functii comune pentru vizionare TV
Functii comune pentru vizionare TV (continuare)
Utilizarea unui STB cu
ajutorul telecomenzii
Setetarea codului de producãtor
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe pozitia cea mai de jos.
1
2
3
4
Apãsati [STB].
• Tineti apãsat [STB/VCR F] pânã când
finalizati pasul 5.
Apãsati [ENTER] si eliberati.
Apãsati tastele numerice pentru a
introduce codul producãtorului.
Producãtor
JVC
Cod
01, 02
03, 04, 05,
Amstrad
06, 31
BT
01
Canal+
20
Canal Satellite 20
D-Box
24
17, 18, 19,
Echostar
21
Finlux
11
Force
28
Galaxis
27
Grundig
07, 08
Hirschmann 07, 17, 37
ITT Nokia 11
Jerrold
16
Kathrein 13, 14, 34
Luxor
11
Producãtor Cod
Mascom 32
Maspro
13
Nokia
Pace
Panasonic
Philips
24, 26, 33
10, 25, 31
15
09, 23
Saba
35
Sagem
Salora
Selector
Skymaster
Thomson
TPS
Triax
Wisi
22, 29
11
29
12, 36
35
22
30
07
Codul initial este setat “01 (JVC)”.
Eliberati [STB/VCR F].
NOTE
• Este recomandat sã comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO] dupã utilizarea acestei functii.
Multe dintre celelalte functii pot fi utilizate
când modul selectorului telecomenzii este setat pe
[AUDIO].
• Codurile de producãtor se pot schimba fãrã o notificare
prealabilã. Nu veti putea controla STB-ul produs
de producãtorul respectiv.
• Dupã înlocuirea bateriilor în telecomandã
setati codul de producãtor din nou.
Utilizarea telecomenzii pentru a
controla STB-ul
Tineti apãsat [STB/VCR F].
Exemple:
Pentru un Amstrad STB: Apãsati [0], apoi [3].
Pentru un Triax STB: Apãsati [3], apoi [0].
Când producãtorul STB-ului are 2 sau mai multe
coduri, selectati codurile pânã gãsiti pe cel care
porneste STB si controleazã aparatul corect.
.
53
5
Înainte de a utiliza STB-ul, selectati modul
telecomenzii pe pozitia STB.
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe pozitia cea mai de jos.
1
2
Apãsati [STB].
Utilizati telecomanda pe directia
STB-ului.
Taste pe telecomandã
[STB/VCR F]
[CH +/–]
Taste numerice (1-9, 0,
10)
Utilizare
Porneste/opreste STB.
Schimbã canalele.
Selecteazã canalele.
NOTE
• Când selectorul telecomenzii este setat pe pozitia
cea mai de jos si [STV] este apãsat, unele butoane
pot sã nu functioneze.
• Este recomandat sã comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO] dupã utilizarea acestei functii.
Multe dintre celelalte functii pot fi utilizate când modul
selectorului telecomenzii este setat pe [AUDIO].
NX-F3_NX-F7[B].book Page 54 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
5
Utilizarea VCR-ului cu
ajutorul telecomenzii
NOTE
Setarea codului de producãtor
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe pozitia cea mai de jos.
1
2
3
4
Apãsati [VCR].
• Este recomandat sã comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO] dupã utilizarea acestei functii.
Multe dintre celelalte functii pot fi utilizate când
modul selectorului telecomenzii este setat pe
[AUDIO].
• Codurile de producãtor se pot schimba fãrã o
notificare prealabilã. Nu veti putea controla VCR-ul
produs de producãtorul respectiv.
• Dupã înlocuirea bateriilor în telecomandã setati
codul de producãtor din nou.
Tineti apãsat [STB/VCR F].
• Tineti apãsat [STB/VCR F] pânã când
finalizati pasul 5.
Apãsati [ENTER] si eliberati.
Apãsati tastele numerice pentru
a introduce codul de producãtor.
Exemple:
Pentru un VCR Hitachi : Apãsati [0], apoi [8].
Pentru un VCR Toshiba : Apãsati [3], apoi [3].
Când producãtorul VCR-ului are 2 sau mai multe
coduri, selectati codurile pânã gãsiti pe cel care
porneste VCR si controleazã aparatul corect.
.
Producãtor
JVC
Cod
01
Producãtor
Nokia
Aiwa
02, 20
Nordmende
Bell+Howell
Blaupunkt
CGM
Daewoo
03, 16
04
03, 05, 16
34
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
DIGTAL
05
Saba
Fisher
G.E.
Grundig
Hitachi
03, 16
06
07
08, 09
Samsung
Sanyo
Sharp
Siemens
Loewe
05, 10, 11
Sony
Magnavox 04, 05
Mitsubishi
12, 13, 14,
15
Telefunken
Toshiba
Codul initial este setat “01 (JVC)”.
Eliberati [STB/VCR F].
Cod
16
17, 18, 19,
31
20
21
05, 22
05
17, 18, 19,
23, 31
24, 25
03, 16
26, 27
07
28, 29, 30,
35
17, 18, 19,
31, 32
33
Utilizarea telecomenzii pentru a
controla VCR-ul
Înainte de a utiliza VCR-ul, selectati modul telecomenzii
pe pozitia VCR.
■ IMPORTANT
• Comutati selectorul telecomenzii
pe pozitia cea mai de jos.
1
2
Apãsati [VCR].
Utilizati telecomanda pe directia
VCR-ului
Taste pe telecomandã
[STB/VCR F]
[CH +/–]
Taste numerice
(1-10, 0, 10)
3 (redare)
Utilizare
Porneste/opreste VCR.
Schimbã canalele.
Selecteazã canalele.
7
Opreste redarea.
8
¡
1
[REC] + 3 (redare)
[REC] + 8
Pauzã redare.
Derulare repede înainte.
Derulare repede înapoi.
Începe înregistrarea.
Pauzã înregistrare.
Începe redarea.
NOTE
• Când selectorul telecomenzii este setat pe pozitia
cea mai de jos si [VCR] este apãsat, unele butoane
pot sã nu functioneze.
• Este recomandat sã comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO] dupã utilizarea acestei functii.
Multe dintre celelalte functii pot fi utilizate când modul
selectorului telecomenzii este setat pe [AUDIO].
54
Functii comune pentru vizionare TV
Pentru localizarea tastelor de pe
telecomandã, verificati pag 51.
NX-F3_NX-F7[B].book Page 55 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
Functii de bazã ale HDMI CEC
Functii de bazã ale HDMI CEC
Control Electronice de Casã (CEC) este dispozitivul care controleazã semnalele optional angajate pentru
interfata High-Definition Multimedia (HDMI) standard. Când dispozitivele echipate cu CEC sunt conectate,
fiecare dispozitiv poate controla pe celelalte.
Acest sistem este compatibil cu cu unele functii de bazã ale HDMI CEC.
TV compatibil cu
HDMI CEC
Dispozitiv extern compatibile
cu HDMI CEC
Cablu HDMI (nu este inclus)
Unitate centralã
• Când începe redarea pe unitatea centralã, TV-ul conectat porneste automat.
• Când selectati unitatea ca sursã TV, imaginea si sunetul de la unitatea centralã sunt reproduse
automat.
• Când opriti TV-ul, unitatea centralã se opreste automat. (Aceastãfunctie este activã când “ON 1” este
selectat pe “CEC” pe ecranul preferat. Verificati pag 44.)
• Când selectati limba ecranului de pe TV, si apoi unitatea este opritã si repornitã, aceeasi limbã
aeste automat selectatã si pe unitatea centralã. (Limbile selectabile sunt limitate pentru acele
limbi suportate de acest sistem.)
• Atâta timp cât TV-ul conectat este compatibil, puteti utiliza pornirea redãrii, reglarea volumului pe TV,
si utilizarea altor functii pe unitatea centralã.
NOTE
• Aceastã functie este valabilã numai când sursa este setatã pe “DVD” sau “USB”.
• Aceastã functie este valabilã când “ON 1” sau “ON 2” este setat pe “CEC” pe ecranul preferat (verificati
pag 44).
• Pentru detalii despre functia CEC, verificati manualul de utilizare al dispozitivelor CEC conectate.
• Dacã cablul de alimentare nu este conectat la prizã, functia CEC nu poate fi activatã, chiar când
unitatea centralã este conectatã la dispozitive CEC.
• Nu toate dispozitivele HDMI sunt compatibile cu CEC. Dacã unitatea centralã este conectatã la dispozitive fãrã
CEC, aceste dispozitive nu pot fi controlate de functia CEC.
• Functia CEC nu poate functiona cu unele dispozitive CEC. (Când unitatea centralã este conectatã la produse
JVC fãrã CEC, functia CEC nu va functiona.)
• Functia CEC nu va fi activã în functie de setãrile sau starea unitãtii centrale sau dispozitivelor CEC conectate.
• Când conectati unitatea centralã la un TV cu un cablu HDMI pentru prima datã dupã achizitionare, asigurati-vã
cã “JVC” (ecranul initial) apare.
• Când deconectati cablul HDMI si îl reconectati, asigurati-vã cã “JVC” apare.
• Dacã functia CEC nu opereazã corect, selectati “OFF” pentru “CEC”, si apoi selectati “ON 1” sau
“ON 2” din nou. (Verificati pag 44.)
55
NX-F3_NX-F7[B].book Page 56 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Note despre utilizare
Pentru a reduce nevoia de a apela la un service si
pentru o întretinere de calitate, nu plasati unitatea
centralã în urmãtoarele locuri:
• Într-un loc cu umiditate sau condens, sau
praf excesiv
• Pe o suprafatã denivelatã sau instabilã
• Lângã surse de cãldurã
• Lângã computer, luminã fluorescentã sau alte
surse alectrice
• Într-o încãpere micã cu ventilatie insuficientã
• Într-un loc expus la razele soarelui
• Într-un loc expus la frig excesiv
• Într-un loc expus la vibratii puternice
• Lângã un TV, alt amplificator, sau un tuner
• Lângã o sursã magneticã
Note despre manipulare
Referinte
Locatii potrivite pentru
unitatea centralã
Precautii importante
Instalarea sistemului
• Selectati un loc nivelat, uscat si nu foarte cald
sau foarte rece, între 5°C si 35°C.
• Lãsati suficient spatiu între sistem si TV.
• Nu utilizati sistemul într-un loc cu vibratii.
Cablul de alimentare
• Nu manipulati cablul de alimentare cu mâinile ude
• O cantitate micã de curent este în totdeauna
consumatã când cablul este conectat la prizã.
• Când scoateti cablul din prizã, trageti în
totdeauna de stecher, nu de cablu.
Precautie
• Temperatura la utilizare a sistemului este de 5°C
35°C. Utilizarea la temperaturi în afara acestui
interval poate cauza defectiuni sistemului.
Condensarea
În urmãtoarele conditii, nu veti putea utiliza
acest sistem corect datoritã condensãrii
formate în acest sistem pe lentile:
• Când ati pornit aerul conditionat pentru
încãlzirea camerei
• Când ati plasat unitatea centralã într-un loc
cu umiditate mare
• Când ati mutat unitatea centralã dintr-un loc
rece într-un loc cald
Când condensarea se formeazã, lãsati sistemul
pornit, asteptati aprox 1 sau 2 ore, si apoi
utilizati sistemul.
Pentru a prevenii defectiunea
• Nu existã pãrti interschimbabile în interiorul sistemului.
Dacã ceva nu functioneazã corect, scoateti cablul
din prizã si consultati un service autoruzat.
• Nu introduceti pãrti metalice sau alte obiecte în sistem.
Note despre legile copyright
Verificati legile copyright din tara dvs. înainte de
înregistrarea de pe CD-uri. Înregistrarea materialelor
protejate la copiere sunt interzise de lege.
Curãtarea unitãtii centrale
Când panoul frontal se murdãreste, curãtati-l
cu o cârpã moale si uscatã. Când panoul de control
a devenit foarte murdarã, curãtati cu o cârpã
înmuiatã într-un detergent neutru, si apoi stergeti
cu o cârpã uscatã si moale.
Precautie
• Nu stergeti panoul de control cu acetonã,
benzinã sau alti agenti chimici. Fãrã spray
de insecticide pe panoul de control.
Acestea pot decolora si defecta suprafata.
(Continuarea la pagina urmãtoare)
56
NX-F3_NX-F7[B].book Page 57 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Referinte
Note despre utilizare (continuare)
Precautii de sigurantã
Evitati umezeala, apa si praful
Nu instalati sistemul într-un loc cu umezealã sau praf.
Evitati temperaturile excesive
Nu expuneti sistemul direct în razele soarelui,
nu lângã surse de încãlzire.
Când sunteti plecati
Când sunteti plecati în cãlãtorie sau din alte motive
o perioadã mai lungã de timp, deconectati
cablul de alimentare de la prizã.
Nu blocati cãile de ventilatie
Blocarea cãilor de ventilatie poate avaria sistemul.
Îngrijirea crcasei
Când curãtati sistemul, utilizati o cârpã moale si
si verificati instructiunile chimice despre calitatea
textilelor. Nu folositi benzinã, acetonã sau alti
solventi organici chiar si dezinfectanti.
Acestia pot deforma carcasa.
Licentã si marcã comercialã
• Acest produs încorporeazã tehnologie de protectie
la copiere care este protejatã de drepturi U.S. si
alte drepturi de proprietate intelectualã. Utilizarea
acestei tehnologii trebuie autorizatã de
Macrovision, si este conceputã pentru utilizãri
casnice si limitate sau în alte cazuri de autorizãri
ale Macrovision. Copierea sau distributia este
interzisã.
• CONSUMATORII TREBUIE SÃ NOTEZE CÃ NU
TOATE TELEVIZOARELE HIGH DEFINITION
SUNT COMPATIBILE CU ACEST PRODUS SI
ACÃ POATE CAUZA NEPLÃCERI REDAREA
UNOR IMAGINI. ÎN CAZUL SCANÃRII 525 SAU
625 PROGRESIVE CU PROBLEME DE IMAGINE,
ESTE RECOMANDAT SÃ COMUTATI CONEXIUNEA
PE IESIREA “STANDARD DEFINITION”.
DACÃ EXISTÃ ÎNTREBÃRI REFERITOARE LA
COMPATIBILITATEA TELEVIZOARELOR JVC
CU ACEST MODEL DE 525p SI 625p DVD PLAYER,
CONTACTATI CENTRUL NOSTRU DE RELATII
CU CLIENTII.
Dacã pãtrunde apã în sistem
Opriti sistemul si deconectati cablul de alimentare
de la prizã, apoi consultati un specialist de la
• UTILIZAREA ACESTUI PRODUS ÎN ORICE
magazinul de unde l-ati achizitionat. Utilizarea
MOD COMPATIBIL CU STANDARDUL MPEG-4
sistemului în astfel de cazuri poate produce scurt circuit. VISUAL STANDARD ESTE INTERZISÃ, CU
EXCEPTIA PERSOANELOR CARE FOLOSESC
NUMAI PENTRU ACTIVITÃTI CASNICE.
• DivX, DivX Ultra Certificat, logourile asociate si
si marca DivX, Inc. sunt utilizate sub licentã.
• Produs Oficia Ultra Certificat DivX®
•Redã orice versiune de DivX® video (inclusiv DivX®
6) cu redare îmbogãtitã fisiere DivX®
si format DivX® Media
• Microsoft si Windows Media sunt fiecare mãrci
înregistrate sau mãrci comerciale ale Microsoft
Corporation în Statele Unite si/sau în alte tãri.
• DVD Logo este o marcã comercialã a DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Fabricat sub licentã Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “MLP Lossless”, si simbolul
dublu-D sunt mãrci comerciale ale Dolby
Laboratories.
• “DTS” si “DTS Digital Surround” sunt mãrci
înregistrate mãrci comerciale ale DTS, Inc.
• HDMI, HDMI logo si Interfata High-Definition Multimedia sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate
ale HDMI Licensing LLC.
• HDCP este abrevierea de la “High-bandwidth
Digital Content Protection,” si este o tehnologie de
control al copierii sub licenta Digital
Content Protection, LLC.
57
NX-F3_NX-F7[B].book Page 58 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Tipuri de discuri/fisiere redabile
Discuri redabile *1
Fisiere redabile înregistrate pe un disc *1
Fisiere redabile înregistrate pe dispozitiv USB*2
DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR *3, VCD, SVCD, CD,
CD-R *4, CD-RW *4, DVD-R *5, *6, DVD-RW *6, +R, +RW
MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2
• Chiar prin lista de mai jos, unele tipuri de discuri
sunt neredabile.
*1 Discurile trebuiesc finalizate înainte de a fi
redate.
*2 Acest sistem poate sã nu recunoascã unele
dispozitive USB. Acest sistem poate sã nu redea
un fisier al cãrui volum de date este mai mare
de 2Gb si fisiere cu ratã de transfer mai mare de
2 Mbps.
*3 DVD VR înseamnã un DVD-R/DVD-RW înregistrat
în format Video Recording (VR).
4
* Un CD-R/CD-RW înregistrat în fornat multi-sesiune
(cel mult 20 sesiuni) este redabil.
*5 Un DVD-R înregistrat în format multi-border este
de asemenea redabil (inclusiv discuri dual layer).
6
* Pentru fisiere înregistrate pe un DVD-R/DVD-RW,
discul trebuie sã fie formatat cu UDF Bridge.
Este posibil sã redati dicuri finalizate în format +R/+RW
(numai format DVD Video ). “DVD” se aprinde pe
display când un disc +R/+RW este încãrcat.
Codul de regiune al DVD VIDEO
DVD VIDEO playerere si discuri DVD VIDEO au
propriul cod regional. Acest sistem poate reda
un DVD VIDEO al cãrui cod regional este acelasi
cu numãrul inclus pe acest sistem, si care este
indicat pe spatele panoului unitãtii centrale.
Exemple:
Dacã un DVD VIDEO cu un cod regional diferit este
introdus, redarea nu poate începe.
• Pe unele DVD-uri VIDEO, DVD-uri AUDIO, VCD,
SVCD-uri sau fisiere DivX, utilizarea lor poate
diferii fatã de cum este explicat în acest manual.
Aceasta se datoreazã programãrii discului/fisierului si structurii disc/fisier, nu este o defectiune
a sistemului.
Unele discuri nu pot fi redate din cauza caracteristicilor
acelor discuri, conditiilor de înregistrare, defecte
sau lipsa acestora.
Numai sunetele pot fi redate de pe urmãtoarele
discuri:
MIX-MODE CD
CD-G
CD-EXTRA
CD TEXT
Acest sistem este fabricat pentru utilizare PAL standard dar puteti de asemenea reda discuri înregistrate
în format NTSC. Când redati un disc înregistrat în
format NTSC pe unitatea centralã conectatã la
TV folosind un cablu video pe componente, imaginea
poate fi distorsionatã. Pentru a prevenii acest lucru,
folositi un cablu SCART. (Verificati pag 8 pentru
conectarea unui cablu SCART.)
58
Referinte
Note despre discuri/fisiere
NX-F3_NX-F7[B]-11.fm Page 59 Thursday, January 24, 2008 1:26 PM
Referinte
Note despre discuri/fisiere (continuare)
Discuri neredabile
• Urmãtoarele discuri nu pot fi redate:
• DVD-ROM (exceptie pentru format MP3/WMA/
JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2), DVD-RAM,
CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, etc.
• Redarea acestor discuri genereazã zgomot si
avaria difuzoarele.
• Discurile defecte si discurile cu forme anormale
(altele decât discurile de 12 cm sau 8 cm în
diametru) nu pot fi redate.
• JVC nu garanteazã functionarea si calitatea
sunetului discurilor ne autorizatre de CD-DA,
fiind o caracteristicã a unui CD.
Înainte de redare, asigurati-vã cã discurile sunt
conform cu aceastã caracteristicã CD prin
verificarea semnelor si notelor scrise pe cutie.
Discuri/fisiere MP3/WMA/WAV/JPEG/
ASF/DivX/MPEG1/MPEG2 redabile
• CD-urile înregistrate în format ISO 9660 sunt redabile
(cu exceptia CD-urilor înregistrate în format “packet
write” (format UDF)).
• Fisierele cu extensia “.mp3”, “.wma”, “.wav”,
“.jpg”, “.jpeg”, “.asf”, “.divx”, “.div”, “.avi”, “.mpg”,
“.mpeg” sau “.mod” (extensii cu dimensiuni
amestecate) sunt redabile.
Note despre discuri/fisiere MP3/WMA/
WAV/JPEG/ASF
• Un disc poate sã nu fie redat sau citit, decât dupã o
perioadã lungã de timp, în functie de conditiile de
înregistrare si de proprietãtile acestuia.
• Durata necesarã pentru citire variazã în functie
numãrul de grupuri sau piese (fisiere) înregistrate
pe disc.
•Dacã caracterele altele decât ce le de 1bit caractere
numerice sunt utilizate în numele fisierului
MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF, numele piesei/
fisierului nu este afisat corect.
• Ordinea pieselor/grupurilor afisate pe ecranul de meniu
MP3/WMA/WAV, si ordinea fisierelor/ grupurilor
afisate pe ecranul de meniu JPEG pot fi diferite
fatã de a fisierelor/directoarelor afisate pe un
ecran de computer.
• Redarea unui fisier MP3/WMA care contine o
imagine foto poate dura mai mult timp. Durata de
redare nu este afisatã pânã când redarea nu începe.
Aceastã duratã poate sã nu fie afisatã corect.
• Pentru un fisier MP3/WMA, un disc cu frecventa de
esantionare de 44.1 kHz si rata de transfer de 128
kbps este recomandatã.
• Acest sistem nu este compatibil cu un fisier MP3i
sau MP3PRO.
• Acest sistem poate reda un fisier de bazã JPEG,
fãrã fisiere monocromatice JPEG.
• Acest sistem poate reda date JPEG luate cu
o camerã digitalã conform standardului DCF (Design
Rule pentru Camera File System) (când o functie ca
functia automatã de rotatie a camerei digitale
este aplicatã, datele nu vor mai fi conform
standardului DCF, si imaginea nu va putea fi afisatã).
• Dacã datele au fost procesate, editate sau memorate
cu programul de editare digital, datele nu vor putea
fi afisate.
• Acest sistem nu poate reda animatii cum ar fi
fisierele MOTION JPEG, imagini (TIFF etc.) altele
decât fisiere JPEG, sau datele de la imagini cu sunet.
• Rezolutia de 640 x 480 pixeli este recomandatã
pentru fisiere JPEG. Dacã un fisier a fost înregistrat
la o rezolutie mai mare de 640 x 480 pixeli,
poate dura mai mult timp pentru afisarea fisierului.
O imagine cu rezolutia mai mare de 8 192 x 7 680
pixeli nu poate fi afisatã.
• Sistemul suportã fisiere ASF înregistrate cu ratã bit
maximã de 384 kbps si codare/decodare audio
de G.726.
• Un fisier WAV cu frecventa de esantionare de
44.1 kHz si cu rata bit de quantizare de 16 bits este
recomandatã.
59
Note despre discuri/fisiere DivX
• Sistemul suportã DivX 5.x, 4.x si 3.11.
• Sistemul suportã fisiere DivX cu o rezolutie
de 720 x 480 pixeli sau mai putin de (30 fps) si
720 x 576 pixeli sau mai putin de (25 fps).
• Codarea audio trebuie sã fie conform cu MPEG1
Audio Layer-2, MPEG Audio Layer-3 (MP3) sau
Dolby Digital.
• Sistemul nu suportã GMC (Sistem de compresie
miscare globalã).
• Fisierele codate în modul de scanare interpolat
nu vor fi redate corect.
• Redarea unui fisier DivX poate dura mult timp.
Durata de redare nu este afisatã pânã când
redarea nu începe. Durata de redare poate sã
nu fie redatã corect.
Note despre discuri/fisiere MPEG1/
MPEG2
Note despre fisiere înregistrate pe
un dispozitiv USB conectat
Referinte
NX-F3_NX-F7[B].book Page 60 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
• Acest sistem este compatibil cu USB 2.0 de
mare vitezã.
• Acest sistem nu poate reda unele dispozitive
USB si unele fisiere.
• Acest sistem nu suportã DRM (Digital
Rights Management).
• Acest sistem nu recunoaste dispozitivul USB
a cãrui tensiune este 5V/500mA.
• Când conectati un dispozitiv USB, verificati de
asemenea si manualul de instructiuni al acestuia.
• Conectati dispozitivul USB direct la unitatea centralã
fãrã sã treceti printr-un USB hub.
• Deconectati dispozitivul USB dupã oprirea redãrii
sau oprirea sistemului.
• Unitatea centralã poate încãrca dispozitivul USB
când dispozitivul USB este selectat ca sursã .
• În totdeauna setati volumul la minim pe acest
sistem când conectati sau deconectati dispozitivul
USB.
• JVC nu îsi asumã responsabilitatea pentru pierderea
datelor pe dispozitivul USB în timpul utilizãrii sistemului.
• Structura de esantionare a discurilor/ fisierelor
MPEG1/MPEG2 trebuie sã fie conform sistemului
de esantionare MPEG system/program.
• 720 x 576 pixeli (25 fps)/720 x 480 pixeli (30
fps) este recomandat pentru rezolutie înaltã.
• Acest sistem de asemenea suportã rezolutii de
352 x 576/480 x 576/352 x 288 pixeli (25 fps) si
352 x 480/480 x 480/352 x 240 pixeli (30 fps).
• Profilul si nivelul trebuie sa fie [email protected] (Profil
Pincipal la Nivel Principal)/[email protected] (Profil Simplu la
Nivel Principal)/[email protected] (Profil Principal la Nivel Scãzut).
• COdarea audio conform cu MPEG1 Audio
Layer-2, MPEG2 Audio Layer-2 sau Dolby Digital
(numai fisiere MPEG2).
Precautii pentru redare DualDisc
Partea Non-DVD a unui “DualDisc” nu este compatibilã
cu standardul “Compact Disc Digital Audio”.
De aceea, utilizarea unei pãrti Non-DVD a unui DualDisc
pe acest produs nu este recomandatã.
60
NX-F3_NX-F7[B].book Page 61 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Referinte
Note despre discuri/fisiere (continuare)
Ierarhie date
Manipularea discurilor
DVD VIDEO/DVD VR
Un DVD VIDEO contine “titluri” si fiecare titlu
poate fi divizat în “capitole”.
Un DVD VR contine “programe originale” sau “play
list-uri” si fiecare program original/play list poate fi
divizat în “capitole”.
Titlu 1/Program Original 1/
Play list 1
Capitol 1 Capitol 2 Capitol 3
Titlu 2/Program
original 2/Play list2
Piesã 1
Grup 2
Piesã 2 Piesã 3
Piesã 1
Piesã 3
Piesã 4
Piesã 5
Fisiere MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/
MPEG2
Audio, imagini foto si video sunt înregistrate ca
piese/fisiere pe un disc sau un dispozitiv USB. Piese/
fisiere sunt grupate într-un director. Directoarele
pot contine de asemenea directoare, crearea ierarhicã
la directoarelor.
Acest sistem simplificã constructia ierarhicã a fisierelor
si gestioneazã directoarele dupã “grupuri”.
Mai mult de 99 grupuri
.
Grup 1
Piesã 1 Piesã 2 Grup 3
/Fisier 1 /Fisier2
Grup 2
Grup 4
Grup 5
Mai mult de 150 fisiere
Acest sistem poate recunoaste 4 000 piese/fisiere
pe un disc. De asemenea, sistemul poate recunoaste
150 piese/fisiere pe grup si 99 grupuri pe un disc.
Când sistemul ignorã piese/fisiere cu un numãr
mai mare de 150 si grupuri ce depãsesc 99,
acestea nu pot fi redate.
Dacã existã orice tip de fisier altul decât MP3/WMA/
WAV/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2 pe un disc,
acele fisiere sunt numãrate la totalul de fisiere.
61
Abtipild
Lipici
Curãtarea discurilor
Suprafatã semnal
Piesã 2
VCD/SVCD/CD
Un VCD/SVCD/CD contine “piese”.
În general, fiecare piesã are propriul numãr de piesã.
(Pe unele discuri, fiecare piesã poate fi de asemenea
divizatã în indexuri.)
Piesã 1 Piesã 2
Etichetã
Capitol 1 Capitol 2
DVD AUDIO
Un DVD AUDIO contine “grupuri” si fiecare
grup poate fi divizat în “piese”.
Unele discuri contin “grup bonus” cu solicitarea
unei parole pentru redare. (pag 38.)
Grup 1
• Nu utilizati discuri necomerciale cu forme
si dimensiuni neobisnuite (inimã, floare sau credit
card, etc.), deoarece poate avaria sistemul.
• Nu folositi un disc cu casetã, abtipilde, sau
lipici pe el, deoarece poate avaria sistemul.
• Nu îndoiti discul.
Stergeti suprafata discului de la centru spre
margini cu o cãrpã moale.
• Zgârieturile de pe suprafata de citire a discului
va distorsiona si întrerupe sunetul.
• Nu utilizati acetonã, benzinã, curãtãtori chimici
pentru pentru înregistrãri analogice.
NX-F3_NX-F7[B].book Page 62 Tuesday, January 15, 2008 4:39 PM
Probleme
Problemã
Posibile cauze
Posibile solutii
Pagina de
referintã
Nu se alimenteazã de
la curent.
Cablul de alimenrtare nu este
conectat la prizã.
Conectati cablul de alimentare.
10
Nu puteti utiliza niciun
buton.
Unele operatiuni specifice
sunt restrictionate.
Nu este o defectiune.
–
Telecomanda nu
functioneazã.
Bateriile sunt descãrcate.
Înlocuiti bateriile.
4
Nu puteti utiliza unitatea Functia desemnatã pentru
centralã cu ajutorul
unele butoane schimbã
conform modului telecomenzii.
telecomenzii.
Se poate auzii un
zgomot bruiat.
Unitatea centralã este aproape Instalati unitatea departe de
de TV, computer, sau alte
TV, computer, sau alte aparate
aparate electrice.
electrice.
Nu apare nicio imagine. Conexiune gresitã.
Imagie distorsionatã.
Comutati selectorul telecomenzii
pe modul [AUDIO], [SHIFT] sau
pe pozia de jos pentru a selecta
modul corespunzãtor functiei
dorite.
Conectati cablurile corect.
Un video recorder este conectat Conectati unitatea centralã direct
la TV.
între unitatea centralã si TV.
–
56
8-10
9
Setarea tipului de semnal video Selectati tipul semnalului video
nu este setatã corect.
potrivit TV-ului dvs..
11
Dimensiunea ecranului
este anormalã.
Setarea dimensiunii ecranului
nu este cea corectã.
Selectati metoda de afisare
potrivitã ecranului TV.
43
Ecranul TV întunecat.
Setarea salvare ecran este
vactivatã.
Apãsati orice buton.
Nincio imagine/sunet
prin terminalul [HDMI
MONITOR OUT]
Un disc/fisier înregistrat în
Asigurati-vã cã tipurile de disc/
format incompatibil cu unitatea fisier sunt redabile.
centralã/TV este redat.
58
TV-ul conectat nu este
compatibil cu HDCP.
9
43
Conectati un TV compatibil cu
HDCP.
Unitatea centralã nu recunoaste Deconectati cablul HDMI si
TV-ul conectat la terminalul
conectati-l din nou.
[HDMI MONITOR OUT].
Un cablu HDMI mai lung de
5m (15 feet) este utilizat.
Proportia imaginii nu este
Imagine distorsionatã
cea corectã.
când TV-ul este
conectat la terminalul
[HDMI MONITOR OUT]
Utilizati un cablu HDMI de 5 m (15
feet) sau mai scurt pentru asigura
functionarea si calitatea imaginii.
Conectati TV-ul la terminalul [AV]
si selectati tipul de semnal video
si setarea de iesire semnal video.
9
–
8-12
(Continuarea la pagina urmãtoare)
62
Referinte
■General
NX-F3_NX-F7[B]-11.fm Page 63 Thursday, January 24, 2008 9:30 AM
Probleme (continuare)
Referinte
■General (continuare)
Problemã
Nu este reprodus sunetul.
Posibile cauze
Difuzoarele nu sunt conectate
corect.
Cãstile sunt conectate.
Posibile solutii
Pagina de
referintã
Conectati difuzoarele corect.
6
Deconectati cablul de cãsti.
15
Sunetul este închis.
Reporniti sunetul.
Dacã “NO AUDIO” este afisat
pe display, disc-ul poate a fost
scris printr-o metodã ilegalã.
Verificati disc la magazinul de
unde a fost cumpãrat.
–
Sunetul este slab si
Nivelul de volum este scãzut.
este foarte greu de auzit.
Cresteti nivelul volumului.
14
Sunet distorsionat.
Volumul este prea mare.
Dati volumul mai încet.
13
O transmisie radio are
interferente cu zgomot.
Antena nu este conectatã
corect.
Conectati antenele corect.
5
O transmisie radio nu
poate fi receptionatã.
Zgomot ptodus din
Ventilatorul din spatele unitãtii Zgomotul nu este o defectiune.
spatele unitãtii centrale. produce zgomot ca cel al unui Ventilatorul are rolul de a prevenii
ventilator cu rotatii.
încãlzirea unitãtii centrale.
Functia HDMI CEC
nu se activeazã.
TV-ul conectat nu este
compatibil cu functia HDMI
CEC.
Verificati manualul de utilizare al
TV-ului.
“OFF” este selectat pentru
setarea "CEC".
Selectati “ON 1” sau “ON 2” pentru
setarea “CEC” .
Când deconectati cablul Setarea conexiunii anterioare
este memoratã pe unitate.
HDMI si reconectati,
functia HDMI CEC
nu lucreazã corect.
63
13
Selectati “OFF” pentru setarea
“CEC”, si apoi selectati “ON 1” sau
“ON 2” din nou.
13
–
44
55
NX-F3_NX-F7[B].book Page 64 Friday, December 21, 2007 5:06 PM
Probleme
Posibile cauze
Posibile solutii
Nu poate fi redat discul. Dacã “REGION CODE ERROR!” Confirmati nr. codului regional
apare pe ecranul TV, codul
compatibil cu acest sistem.
regional al discului nu este
compatibil cu acest sistem.
(numai pentru un DVD VIDEO)
Dacã “CANNOT PLAY THIS DISC” Confirmati tipul discului redabil cu
apare pe ecranul TV, discul
acest sistem.
nu poate fi redat cu acest
sistem.
Pagina de
referintã
58
58
Discul este introdus invers.
Introduceti discul în sertar unitãtii
cu suprafata lucioasã în jos.
Umezeala s-a condensat pe
lentile.
Lãsati unitatea centralã pornitã,
asteptati aprox. 1 sau 2 ore,
apoi utilizati unitatea centralã.
Nu se pot schimba
limba audio/limba de
subtitrare/unghiul.
Discul/fisierul nu contine mai
multe limbi audio/subtitrare
sau unghiuri de vizionare.
Dacã nu sunt înregistrate mai multe
limbi audio/subitrare/unghiuri de
36 si 40
vizionare pe disc, nu veti putea
schimba setarea.
Nu se afiseazã
subtitrarea.
Discul/fisierul nu contine
subtitrare.
Dacã nu sunt înregistrate subtitrãri
pe disc/fisier, nu veti putea afisa
subtitrãri.
Nu ati selectat limba de
subtitrare.
Selectati limba de subtitrare.
“LR ONLY” este afisat
pe display.
(numai DVD AUDIO)
Când redati un disc care este
protejat la mixaj si cu sunet
multi-canal, sunetele dreapta
stânga sunt transmise direct
asa cum sunt.
Aceasta nu este o defectiune.
O portiune de pe disc
nu poate fi redatã
corect.
Discul este zgâriat sau murdar. Curãtati sau înlocuiti discul.
Fisierul MP3, WMA,
WAV,JPEG, ASF, DivX,
MPEG1 sau MPEG2
nu poate firedat.
Discul încãrcat contine fisiere
de diferite tipuri (MP3,
WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX,
MPEG1 sau MPEG2).
Selectati “FILE TYPE”. Puteti reda
fisiere de tipul selectat cu
“FILE TYPE”.
Dacã unitatea centralã a citit
fisierul înainte sã faceti setarea
“FILE TYPE”, resetati “FILE TYPE”
pentru fisierul dorit, si apoi înlocuiti
discul.
Discul nu poate fi scos.
Blocare disc este activat.
Deblocati functia blocare disc.
23
56
36
36
–
61
43
16
(Continuarea la pagina urmãtoare)
64
Referinte
■Pentru un disc încãrcat
NX-F3_NX-F7[B]-11.fm Page 65 Wednesday, December 26, 2007 9:09 AM
Probleme (continuare)
Referinte
■Pentru un dispozitiv USB conectat
Problemã
Posibile cauze
Posibile solutii
Fisierele de pe dispozitivul Dacã “CANNOT PLAY THIS
Verificati cã tipurile de fisiere
USB nu pot fi redate.
DEVICE” apare pe ecranul TV, înregistrate pe dispozitivul USB
fisierele de pe dispozitivul USB sunt compatibile cu acest sistem.
nu sunt redabile.
Fisiere MP3, WMA,
Dispozitivul USB conectat
Selectati “FILE TYPE”. Puteti reda
WAV, JPEG, ASF, DivX, poate contine fisiere de diferite numai fisiere de tipul selectat cu
MPEG1 sau MPEG2 nu tipuri (MP3, WMA, WAV, JPEG, “FILE TYPE”.
pot fi redate.
ASF, DivX, MPEG1 sau MPEG2). Dacã unitatea centralã a citit fisierul
sã faceti setarea cu “FILE TYPE”
resetati “FILE TYPE” pentru tipul
de fisier dorit, si apoi deconectati
dispozitivul USB si reconectati-l.
Pagina de
referintã
58
43
Dacã sistemul nu functioneazã corect chiar dupã ati încercat solutiile de mai sus “Posibile solutii”
Multe functii ale acestui sistem sunt controlate de microprocesoare care pot fi resetate prin scoaterea cablului
din prizã. Dacã apãsarea unui buton nu are ca rezultat o actiune normalã, deconectati cablul de alimentare din prizã,
asteptati câteva minute, si conectati cablul de alimentare din nou.
65
NX-F3_NX-F7[B].book Page 66 Thursday, January 17, 2008 2:00 PM
Specificatii
Radio
Frecventã FM: 87.50 MHz – 108.00 MHz
Frecventã AM: 522 kHz – 1 629 kHz
Terminal (de pe panoul frontal)
• Terminal de intrare USB digital x 1
• Terminal de iesire audio cãsti x 1
Impedantã: 16 Ω – 1 kΩ
Terminal (panoul din spate)
• Terminale de iesire audio difuzoare x 1
Difuzoare stânga/dreapta:
Putere de iesire: 200 W (50 W x 4) la 3 Ω
(1 kHz/10 % THD)
Impedantã:
3 Ω – 16 Ω
Subwoofer
Putere de iesire: 150 W la 6 Ω
(100 Hz/10 % THD)
Impedantã:
6 Ω – 16 Ω
• Terminal de intrare digital optic x 1
–23 dBm la –15 dBm
• Terminal de iesire digital optic x 1
–23 dBm la –15 dBm
• Terminal SCART x 1
• Terminale de iesire video pe componente x 1
Y: 1.0 Vp-p, 75 Ω terminat
PB: 0.7 Vp-p, 75 Ω terminat
PR: 0.7 Vp-p, 75 Ω terminat
• Terminal de iesire video compozit x 1
1.0 Vp-p, 75 Ω terminat
• Terminale de intrare audio x 1
500 mV/47 kΩ
• Terminal de iesire HDMI monitor x 1
• Antenã FM terminal x 1
• Antenã FM terminal x 1
USB
Compatibil cu USB 2.0 de mare vitezã
Dispozitiv compatibil: USB memory stick
Sistem de fisier compatibil: FAT16, FAT32
Putere :
DC 5 V
500 mA
HDMI
Putere :
DC 5 V
55 mA
General
Sursã alimentare: AC 230 V
, 50 Hz
Consum (în utilizare): 90 W
Consum (în standby): 0.8 W
Dimensiuni (W x H x D) [totale]:
300 mm x 95 mm x 295 mm
Masã:
3.4 kg
Difuzor (SP-NXF7F/
SP-NXF3F/SP-NXF4BF)
Tip:
Referinte
Unitatea centralã (CA-NXF7/
CA-NXF3/CA-NXF4B)
1-cale bass reflex
Protejat magnetic
Difuzor driver:
Frontal:
5.5 cm con
Surround:
5.5 cm con
Putere de iesire:
Frontal:
50W
Surround:
50W
Impedantã:
3Ω
Gamã de frecventã: 80 Hz - 20 kHz
Nivel de presiune sunet: 77 dB/W•m
Dimensiuni (W x H x D) [totales]:
89 mm x 221 mm x 125 mm
(SP-NXF7F)
88 m x 184 mm x 125 mm
(SP-NXF3F/SP-NXF4BF)
Masã (1 difuzor):
1.7 kg (SP-NXF7F)
1.2 kg (SP-NXF3F/
SP-NXF4BF)
Subwoofer (SP-NXF7W/
SP-NXF3W/SP-NXF4BW)
Tip:
Bass reflex
Difuzor driver:
16 cm con
Putere de iesire:
150 W
Impedantã:
6Ω
Gamã de frecventã: 30 Hz - 200 Hz
Nivel de presiune sunet: 76 dB/W•m
Dimensiuni (W x H x D): 300 mm x 301 mm x 305 mm
Masã:
8.2 kg
Accesorii furnizate
Telecomandã x 1
Baterii x 2
FM antenã x 1
AM cadru antenã x 1
Designul si specificatiile se pot schimba fãrã o
notificare prealabilã.
66
NX-F3_NX-F7[B]-backcover.fm Page 68 Tuesday, January 15, 2008 5:17 PM
NX-F7/NX-F3/NX-F4B
SISTEM AUDIO COMPACT
EN
c 2008 Victor Company of Japan, Limited
0108SKMMODJMM

Similar documents

Pensiunea 14 Scaune Casoca

Pensiunea 14 Scaune Casoca Pensiunea 14 Scaune Casoca este situatã in masivul Podu Calului-Muntii Buzãului (localitatea Siriu). Se poate ajunge urmând DN 10 Buzau - Brasov pânâ in localitatea Siriu (cca 80km) unde pãrãsiti d...

More information

Model 3901V/3902V/3903V

Model 3901V/3902V/3903V Dacã releul de întrerupere a starterului sau firele sale se observã imediat dupã ce a fost scos panoul de sub bord, acesta poate fi anulat cu uºurinþã. Folosiþi fire care sunt greu de deosebit de c...

More information