BENGKEL PENGURUSAN STRESS

Comments

Transcription

BENGKEL PENGURUSAN STRESS
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA KANGSAR.
PETI SURAT 84,
Telefon . 05 7761181
33007 KUALA KANGSAR,
Fttks . 05-7761I B8
E mail . ppdkuola(A)ahoo.com.ml
PERAK DARUL RIDZUAN.
" 1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULaIKAN, pENCApAtAN DTUTAMAKAN" BERSAMA.SAMA MEREALISASIKAN PPPM 201 9-2025"
Ruj.
Kami
Tarikh
: ppD.KK. 08t40t01
(t6)
:JFEBRUART 2016
Pengetua/Guru Besar
Sekolah-sekolah seperti di lampiran.
Tuan,
BENGKEL PENGURUSAN STRESS PEMBANTU PENGURUSAN MURID
KUALA KANGSAR
Dengan segala hormatnya berhubung perkara di atas adalah dirujuk,
2.
Dimaklumkan bahawa Kesatuan pembantu pengurusan Murid Daerah Kuala
Kangsar akan mengadakan Bengkel Pengurusan Stress untuk pembantu pengurusan Murid
Tarikh
Tempat
Masa
: 10 Februari 20i6 (Rabu)
: Dewan Taming Sari , ppD Kuala Kangsar
: (Rujuk Tentatif program )
3.
sehubungan dengan itu , tuan adalah dimohon untuk memberi kebenaran kepaoa
Pembantu Pengurusan Murid yang terlibat untuk hadir ke program tersebut.
4.
sebarang pertanyaan pihak tuan boleh berhubung dengan puan Rokiah binti Bakri di
talian 013-2839483. Kerjasama daripada pihak tuan berhubung perkara ini amat dihargai.
Sekian , terima kasih.
..BERKHIDMAT UNTUK
NEGARA"
Saya yang
urut perintah,
SHUKRT )
awai Pendidikan Daerah
idikan Daerah Kuala Kangsar
|gel e#l
PPPM 201 3 2025 : 5 Aspirosi Sistem,6 Aspirasi Murid, |
1
Anjakon, 3 Gelombang
"Cintailah Bahasa Kebangsaan "
P6
2t
t
o
o
z
d>
1z
F<
!/;-
s8
c\=
Y
J
l
ka
E7
nz
f,H
Y
uJ
o
o
e
v;
44t-.
n!l{
AE
iot
EEd
=
zul
/h
o-F
d=!q
?98
=oN
fr
o-t:)I
z
li:
-!
-=
a\
ILI
2n
ur
3a
z4
z
lll
z
I'a
E
Olr{
AcO
==:(
o lrJ
=]L
luo
L
o
at,
F
o
z
E5
>f
o
9>
<(f
:a
o
z
f
(,
zLll
TL
J
uJ
Y
C\
(9
zlu
o
E
coo
AO
ztu
o-
j
Jr<
vq
t<
-
E**a;X=
o
o
3
=
ao
5
UJ
- - - - - - z
o
z
=
o =
o =
a =
o =
o =
o =
o
l
I
-
I
z
92fr
3
aEe
- o o o
l l
:z :z
-
{
:z
l
f
l
v
:Z
v
-5
I
o
o
e
e
o
z
- z z
5
v1 s
I =
-
- - -
I
IJJ
IJJ
-
-
III
o
z
.1
-
I
I
IJJ
tJJ
-
F#;
=aF
6;3
fi1tr
c n'i tr
<vrr
zu
=93
l
I
=
7o
^o
l
o o o o l
o o o
o o
:f l
6 E
z :=)
z z. z z z z z
tr
tr tr tr tr
a a a
a
E tr
o
a
a
a
a
o o o o o o o = (=J
:Z
6.
c
- - - -
:z :Z
e.
l
E
I
E
E
o
o
z o
(o c'l
l-.
co
(o
F\ ol a.l l-.
N
01 F.
F..
t
zlu
l-.
ro
N
Ol
(D
N N
F\
t-
o
O O
F. F.
(o
co
(D
(o (o
N
(o
LN
(o
(o
t-
F.
C\
N
N
o
(o
N N Ol
cr)
F\ (o l-.
Ol
o
N
(o
rc|
C\
(o
F..
t.
o
(o F\ N N o\
(o F\
o)
a\ N
(o
N
f'-
C\
F..
F.
z
I
o
o
o
5
N
I
E
z
d.
tr
z
-
o
o
z
F - o
o
tr
6.
z 5
o
z
z NItr cotr tr z
F- - z
z z 6 o
z
6 - : co I - tr N z
s z - N
F
N z
- l
ao
a\
(o
r...
I
g z
= z
o o
-
o
l
6
z
co
o
t
l
co
o
o
5
F
- g
l
tr
z
tr
z
k
tr
I
F
z
z
I
z
=
tr
F
co o tr tr tr
z 6 z z t @
z z 6 tr
tr I
z
tr
z
tr
6
z
o tr
z tr
tr
tr z
z tr z. d) F
z 5 z 6 tr
z
2 z
I
z
z
co
z
6
NI
F
6
z
I
l
-o
z N
=
N
o o - - lF
l\l
-6 =N l - I
z g
I
I
N
z
t
- E
a S
z z z 3 N z z I\J - z a E z l'l- z E lN
tr tr
F
=
z
z
zl
LL
o
F I
F.
@
a
I
LL
ql
(!
lr)
LO
F..
O)
N
N
c\l
(o l--
c\ N
z
N
z
N
l
-
LL-
z z z
t\l
a a
o
co
o-
= =
z z z
z z
:)
l;
F
--l
I
e.
z z z z z
o t 5 I 5 z
?
l
3 lF
E
!Z
-
- :l
5
E
\a
(9
9 I
E
o o
z z
z z
z z
f l
F F
-
:f
(,
3 z
z
3
d.
tl
I
I
z z z
l
z
6-_
z
g
IJJ
z
6 Fz
l l
z z z
F F F F
(J
:Z
z
(,
=
F
a
-
o
z
E E
=
3
I
o
-
E t
:E
-
E
E
- -
r
t
fl'Ol
O)
o
c\l
c{ 6l
F. O)
(o
(o N
(o
o)
o)
LO
F.
N
(o
(o
c0
(o
F..
ro
o
(o
r.-
N
c!
Ol
(o N
c.l
F.
(o
F F.
F.
Oi
<h
o
co
F.
r\
O
ql
(D [email protected]
c\
N
(D F.
(o
(o
F..
(D
F-
ol N (o
r.- f(D
|..
(o (o
oo
N
N
N
F-
co
o
N
ro
N (D
N o)
,o
ct) N F\ f..
N (o N N N
o
F..
F.
LO
N c\
.\
(o
N
(o
(o Oi
|.\
F-
O)
@ C\
F\
o
Or
Lt)
LO
l'-
@
o
Ar
z
z
I
I
z
a =
E
tr z
z
6
o
F.J
z
o
)
co
I
N
=
a tr
z
d.
o !! z z
- I F
z
N
z trz
6 6
F
t\l
Ol
o
N
l
GJ
z o r2 o
tr
z trE. I z N z tr tr
z - ztr
tr
z
o
z. N @ 6 tr
z z<
2
z - 9
z z l
IJJ
= z
t
z
s=
(o t'. @ or
NI
!I! l
l
@
z
t
g
=
I
-
l
o
co tr o tr
z z
@
tr 6
F
l
E
z
o
f
a
F
-
E
ao
co
o z
- o
NJ
-
o
o
I tr
I
a!
(o l'-
Oi
N
z
5
z o
co
Ftr tr tr
tr
z
z
z
z
z
I
z tr
=
co
6
tr
tr
z
6
z
- a tr fz z 2 z6 za trz tr
z
z z
N tr
E t @ o o
=
- I
z
- l6 l - 5l\lE -E -t 6. = E z= o - z
a
6
a
z z - fz z.f z z z z z
z
N
z
-
z
tr
z
co
F-
z
z
tr
tr
o
=
o
-
f
z
a
a tr
z
t!
f
zF
z tr
l
o
5
z
(o F
Ol
:l
=
cI
E e
l
)Fz
l
E
-
co
d) d)
co co
o o
- )
- =
l f
a
E a
:z :Z :Z
I
d-
a.,l
Ol
F. (o l-.,
N
LN
FF-
(o
(o
N
o)
(o N
N
o)
N
c!
F-
f..
F.
N
o
C\
l-- |.-
E
@
o
:
z
a
=
tr
= o
tr
z
o z
f
z. I
z F= tr
z 2 I tr
z d] - 5 tr
F z z
zl\l z - tr
z N
t
3 6
- o
5
o
E N - I
z
E
- z z II\I 3 z.l
o
I
z
=
N
z tr
tr
z
o
-
=
z -
(o F..
c\
(o (o (o
ro (o (o (o (o (o

Similar documents

Jtl{}tuL^S - PPD Kuala Kangsar

Jtl{}tuL^S - PPD Kuala Kangsar TEKANAN UNTUK GURU PENDIDIKAh,I KHA$ DI BAWAFi PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA KANGSAR TAHUN 2015 Sukacita saya merujuk kepada perkara di atas.

More information

status sasaran kerja tahunan

status sasaran kerja tahunan Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama tuan untuk memaklumkan maklumai ini kepada Juruteknik Komputer sekolah tuan untuk diambil tindakan selanjutnya pada atau sebelum 0'l Julai 2015. Bersama-sama ...

More information