DZIAŁ 69 WYROBY CERAMICZNE

Comments

Transcription

DZIAŁ 69 WYROBY CERAMICZNE
1
1
DZIAŁ 69
WYROBY CERAMICZNE
Uwagi
1.
Niniejszy dział stosuje się tylko do wyrobów ceramicznych, które zostały wypalone po ukształtowaniu. Pozycje od 6904 do 6914 stosuje się tylko do takich wyrobów, innych niż te klasyfikowane do pozycji od 6901 do 6903.
2.
Niniejszy dział nie obejmuje:
(a) produktów objętych pozycją 2844;
(b) artykułów objętych pozycją 6804;
(c) artykułów objętych działem 71 (na przykład sztucznej biżuterii);
(d) cermetali objętych pozycją 8113;
(e) artykułów objętych działem 82;
(f) izolatorów elektrycznych (pozycja 8546) lub osprzętu z materiałów izolacyjnych, objętego pozycją 8547;
(g) sztucznych zębów (pozycja 9021);
(h) artykułów objętych działem 91 (na przykład zegarów i obudów zegarów);
(ij) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i oprawych oświetleniowych, budynków prefabrykowanych);
(k) artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier i przyborów sportowych);
(l) artykułów objętych pozycją 9606 (na przykład guzików) lub pozycją 9614 (na przykład fajek); lub
(m) artykułów objętych działem 97 (na przykład dzieł sztuki).
1
2
3
4
5a
5b
6
7
Ograniczenia
Kod CN
Kod
Taric
Opis
6900 00 00
00/80
WYROBY CERAMICZNE
6901 00 00
00/10
I.
WYROBY
Z
KRZEMIONKOWYCH
MĄCZEK
KOPALNYCH LUB PODOBNYCH
ZIEM
KRZEMIONKOWYCH
I
WYROBY OGNIOTRWAŁE :
6901 00 00
00/80
Cegły, płyty, bloki i pozostałe wyroby
ceramiczne z krzemionkowych mączek
kopalnych (na przykład ziemia
okrzemkowa, trypla lub diatomit) lub
z podobnych ziem krzemionkowych
(TN701)
Jednostka
miary
-
Przywóz
Wywóz
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
CD574 CD573
(
)(
); p05
(SK005)
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
8
9
10
11
12
Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon )
Kod Taric
Stawki celne dla
krajów trzecich
( S = zawieszenie )
( K = kontyngent )
-
2; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
GSP
AD,
SM, TR
EEA
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
ABH (AL, BA, YU), FO, HR,
IL, LOMAB (LOMA,
LOMB), MCH (EG, JO, LB, Akcyza
SY), MGB (DZ, MA, TN),
MK, MX, PS, XC, XL, ZA
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VAT
A
-
-
13
Podatki
-
2
2
2
3
6902 00 00
1
00/80
Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby
ceramiczne
konstrukcyjne,
ogniotrwałe,
inne
niż
te
z
krzemionkowych mączek kopalnych
lub podobnych ziem krzemionkowych
(TN701) :
6902 10 00
00/80 - Zawierające, oddzielnie lub razem,
więcej niż 50 % masy pierwiastków
Mg, Ca lub Cr, wyrażonych jako
MgO, CaO lub Cr2O3
4
5a
5b
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
6
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
7
8
2; 117: 0 (TM510)
(EU003)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6902 20 00
00/80 - Zawierające więcej niż 50 % masy
tlenku glinu (Al2O3), krzemionki
(SiO2) lub mieszaniny, lub związku
tych produktów chemicznych :
6902 20 10
00/80 - - Zawierające 93 % masy lub więcej
krzemionki (SiO2)
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6902 20 10 00
-
2; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6902 20 91
00/10 - - Pozostałe :
6902 20 91
00/80 - - - Zawierające więcej niż 7 % masy, ale
mniej niż 45 % masy tlenku glinu
(Al2O3)
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6902 20 91 00
-
2; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
3
3
1
6902 20 99
2
3
00/80 - - - Pozostałe
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
5b
6
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6902 20 99 00
-
7
8
2; 117: 0 (TM510)
(EU003)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6902 90 00
00/80 - Pozostałe :
6902 90 00
10/80 - - Cegły ogniotrwałe o:
- długości krawędzi większej niż 300
mm oraz
- zawartości TiO2 nie większej niż 1%
masy oraz
- zawartości Al2O3 nie większej niż
0,4% masy oraz
- zmianie objętości mniejszej niż 9% w
temperaturze 1 700°C
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6902 90 00 10
2; 117: 0 (TM510)
(EU003); K:
0(09.2818) (TM862)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6902 90 00
90/80 - - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6902 90 00 90
-
2; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6903 00 00
00/80
Pozostałe
wyroby
ceramiczne
ogniotrwałe (na przykład retorty,
tygle, mufle, dysze, korki, podpory,
tygle
probiercze
do
kupelacji,
przewody, rury, osłony i pręty), inne
niż te z krzemionkowych mączek
kopalnych lub podobnych ziem
krzemionkowych (TN701) :
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
4
4
1
6903 10 00
2
3
00/80 - Zawierające więcej niż 50 % masy
grafitu lub innych postaci węgla, lub
mieszaniny tych produktów
6903 20 00
00/80 - Zawierające więcej niż 50 % masy
tlenku glinu (Al2O3) lub mieszaniny
lub związku tlenku glinu i krzemionki
(SiO2) :
6903 20 10
00/80 - - Zawierające mniej niż 45 % masy
tlenku glinu (Al2O3)
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
MILIM-KP (CD995)
(DU008) (DU408)
(DU555) (DU652);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
5b
-
ALPS-IQ, SY;
MILIM-KP (CD995)
(DU008) (DU408)
(DU555) (DU652);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
6
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); DURXALLTC (CD464)
(DU008) (DU673)
(DU555) (DU652)
(DU408); MILEX-SY
(CD664) (TM826)
(CD994); MILEXKP (CD994) (DU008)
(DU408) (DU555)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
7
8
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
5; 117: 0 (TM510)
1032, AL,
(EU003); AIRWO: 0
BA,
CD333
(
)
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); DURXALLTC (CD464)
(DU008) (DU652)
(DU555) (DU408);
MILEX-SY (CD664)
(TM826) (CD994);
MILEX-KP (CD994)
(DU008) (DU408)
(DU555) (DU652);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG024);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6903 20 10 00
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); DURXALLTC (CD464)
(DU008) (DU652)
(DU408) (DU555)
(DU067); MILEX-SY
(CD664) (TM826)
(CD994); MILEXKP (CD994) (DU008)
(DU408) (DU555)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6903 20 90 00
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); DURXALLTC (CD464)
(DU008) (DU067)
(DU673) (DU555)
(DU652) (DU408);
MILEX-SY (CD664)
(TM826) (CD994);
MILEX-KP (CD994)
(DU008) (DU408)
(DU555) (DU652);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG024);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6903 90 10 00
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6903 20 90
00/80 - - Zawierające 45 % masy lub więcej
tlenku glinu (Al2O3)
6903 90 00
00/80 - Pozostałe :
6903 90 10
00/80 - - Zawierające więcej niż 25 % masy, ale
nie więcej niż 50 % masy, grafitu lub
innych postaci węgla lub mieszaniny
tych wyrobów
6903 90 90
00/80 - - Pozostałe :
-
-
ALPS-IQ, SY;
MILIM-KP (CD995)
(DU008) (DU408)
(DU555) (DU652);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ALPS-IQ, SY;
MILIM-KP (CD995)
(DU008) (DU408)
(DU555) (DU652);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6903 90 90 00
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
5
5
1
6903 90 90
6903 90 90
2
3
20/80 - - - Rurki reakcyjne i uchwyty z węglika
krzemu, w rodzaju stosowanych do
wstawiania do pieców dyfuzyjnych i
utleniających,
do
produkcji
materiałów półprzewodnikowych
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
MILIM-KP (CD995)
(DU008) (DU354)
(DU408) (DU555)
(DU652); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
90/80 - - - Pozostałe
6904 00 00
00/10
II.
POZOSTAŁE
CERAMICZNE :
6904 00 00
00/80
Cegły budowlane, pustaki stropowe,
podporowe
lub
wypełnieniowe,
ceramiczne i temu podobne (TN701) :
6904 10 00
00/80 - Cegły budowlane
5b
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); DURXALLTC (CD464)
(DU008) (DU067)
(DU353) (DU673)
(DU408) (DU555)
(DU652) (DU354);
MILEX-SY (CD664)
(TM826) (CD994);
MILEX-KP (CD994)
(DU008) (DU354)
(DU408) (DU555)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
MILIM-KP (CD995)
QX-ALLTC
DU008 DU354
(
)(
)
(CD589); DURXDU408 DU555
(
ALLTC (CD464)
)(
)
(DU652); (CD572)
(DU008) (DU067)
(CD577) (CD574)
(DU353) (DU673)
CD573
(
(DU408) (DU555)
)
(DU652) (DU354);
MILEX-SY (CD664)
(TM826) (CD994);
MILEX-KP (CD994)
(DU008) (DU354)
(DU408) (DU555)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
-
6
7
8
6903 90 90 20
5; S: 0 (TM861);
AIRWO: 0 (CD333)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6903 90 90 90
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
WYROBY
p/st
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); MILEXZW (CD994) (TM649)
(TM676); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
2; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
6
6
1
6904 90 00
2
3
00/80 - Pozostałe
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
5b
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); MILEXZW (CD994) (TM649)
(TM676); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6
-
7
8
2; 117: 0 (TM510)
(EU003)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, PG,
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
1032,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, PG,
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
1032,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, PG,
SPGA,
SPGE: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6905 00 00
00/80
6905 10 00
00/80 - Dachówki
Dachówki, nasady kominowe, wkłady
kominowe, ozdoby architektoniczne i
pozostałe
ceramiczne
wyroby
budowlane (TN701) :
p/st
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); MILEXZW (CD994) (TM649)
(TM676); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
0; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6905 90 00
00/80 - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); MILEXZW (CD994) (TM649)
(TM676); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
0; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6906 00 00
00/80
Rury, przewody, rynny i osprzęt do
rur, ceramiczne (TN701)
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
0; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6907 00 00
00/80
Płyty chodnikowe, kafle lub płytki
ścienne, ceramiczne, nieszkliwione;
kostki mozaikowe i temu podobne,
nawet na podłożu, ceramiczne,
nieszkliwione (TN701) :
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MX, PS, SY,
TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
7
7
1
6907 10 00
2
3
00/80 - Płytki, kostki i podobne artykuły,
nawet
prostokątne,
których
największe pole powierzchni można
zamknąć w kwadracie o boku
mniejszym niż 7 cm
4
5a
m²
ALPS-IQ, SY;
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
5b
-
-
6
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
7
8
5; 117: 0 (TM510)
(EU003)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6907 90 00
00/80 - Pozostałe :
6907 90 20
00/80 - - Wyroby kamionkowe
m²
ALPS-IQ, SY;
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6907 90 20 00
-
5; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6907 90 80
00/80 - - Pozostałe
m²
ALPS-IQ, SY;
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6907 90 80 00
-
5; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6908 00 00
00/80
6908 10 00
00/80 - Płytki, kostki i podobne artykuły,
nawet
prostokątne,
których
największe pole powierzchni można
zamknąć w kwadracie o boku
mniejszym niż 7 cm
Płyty chodnikowe, kafle lub płytki
ścienne, ceramiczne, szkliwione; kostki
mozaikowe i temu podobne, nawet na
podłożu,
ceramiczne,
szkliwione
(TN701) :
m²
ALPS-IQ, SY;
LPR-CN (TM816);
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
7; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 3.5;
UA: 5.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
8
8
1
2
3
6908 90 00
00/80 - Pozostałe :
6908 90 11
00/10 - - Z ceramiki zwykłej :
6908 90 11
00/80 - - - Płytki podwójne typu "Spaltplatten"
4
5a
m²
ALPS-IQ, SY;
LPR-CN (TM816);
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
-
5b
6
7
8
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6908 90 11 00
6; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2.5
5; 117: 0 (TM510)
1032, AL,
(EU003); AIRWO: 0
BA,
CD333
(
)
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
13
-
-
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6908 90 20
00/80 - - - Pozostałe
m²
ALPS-IQ, SY;
LPR-CN (TM816);
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6908 90 20 00
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6908 90 31
00/10 - - Pozostałe :
6908 90 31
00/80 - - - Płytki podwójne typu "Spaltplatten"
m²
ALPS-IQ, SY;
LPR-CN (TM816);
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6908 90 31 00
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6908 90 51
00/10 - - - Pozostałe :
6908 90 51
00/80 - - - - O
powierzchni
czołowej
nieprzekraczającej 90 cm2
m²
ALPS-IQ, SY;
LPR-CN (TM816);
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6908 90 51 00
7; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 3.5;
UA: 5.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
9
9
1
2
3
6908 90 91
00/10 - - - - Pozostałe :
6908 90 91
00/80 - - - - - Wyroby kamionkowe
4
5a
m²
ALPS-IQ, SY;
LPR-CN (TM816);
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
-
5b
6
7
8
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6908 90 91 00
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
5; 117: 0 (TM510)
1032, AL,
(EU003); AIRWO: 0
BA,
CD333
(
)
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
5; 117: 0 (TM510)
1032, AL,
(EU003); AIRWO: 0
BA,
CD333
(
)
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6908 90 93
00/80 - - - - - Wyroby z ceramiki porowatej lub
szlachetnej
m²
ALPS-IQ, SY;
LPR-CN (TM816);
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6908 90 93 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6908 90 99
00/80 - - - - - Pozostałe
m²
ALPS-IQ, SY;
LPR-CN (TM816);
ADUMPD-CN;
REDUM-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6908 90 99 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6909 00 00
00/80
6909 11 00
00/10 - Wyroby
ceramiczne
do
celów
laboratoryjnych, chemicznych lub
innych technicznych :
Wyroby
ceramiczne
do
celów
laboratoryjnych, chemicznych lub
innych technicznych; koryta, wanny i
podobne
zbiorniki,
w
rodzaju
stosowanych w rolnictwie, ceramiczne;
garnki, słoje i podobne wyroby, w
rodzaju stosowanych do transportu
lub pakowania towarów, ceramiczne
(TN701) :
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
10
10
1
6909 11 00
6909 12 00
2
3
00/80 - - Z porcelany lub porcelany chińskiej
00/80 - - Artykuły posiadające twardość
równą 9 lub większą w skali Mohsa
6909 19 00
00/80 - - Pozostałe :
6909 19 00
15/80 - - - Pierścień ceramiczny o prostokątnym
przekroju poprzecznym, o średnicy
zewnętrznej 19 mm (+ 0,00 mm/0,10 mm) lub większej, ale nie
większej niż 29 mm (+ 0,00 mm/0,20 mm), średnicy wewnętrznej
10 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) lub
większej, ale nie większej niż 19 mm
(+
0,00 mm/-0,30 mm),
zróżnicowaniu grubości od 2 mm
(± 0,10 mm) do 3,70 mm (± 0,20 mm)
oraz wytrzymałości cieplnej 240 °C
lub większej, zawierający :
- 90 % (± 1,5 %) masy tlenku glinu
- 7 % (± 1 %) masy tlenku tytanu
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
MILIM-KP (CD995)
(DU576) (DU578)
(DU652); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573)
-
p/st
5b
6
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); DURXALLTC (CD464)
(DU026) (DU031)
(DU063) (DU652)
(DU072) (DU342)
(DU576) (DU578)
(DU067); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU578)
(DU576) (TM836);
MILEX-KP (CD994)
(DU576) (DU578)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
MILIM-KP (CD995)
QX-ALLTC
DU083 DU576
(
)(
)
(CD589); DURXDU578 DU643
(
)(
)
ALLTC (CD464)
(DU652); (CD572)
(DU652) (DU031)
CD577 CD574
(
(DU063) (DU067)
)(
)
(CD573)
(DU072) (DU083)
(DU342) (DU576)
(DU578) (DU615)
(DU616) (DU617)
(DU643) (DU026);
MILEX-SY (CD635)
(CD995) (TM799)
(DU578) (DU576)
(TM836); MILEXKP (CD994) (DU083)
(DU576) (DU578)
(DU643) (DU652);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG024);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); DURXALLTC (CD464)
(DU652) (DU031)
(DU063) (DU067)
(DU072) (DU074)
(DU079) (DU080)
(DU083) (DU163)
(DU342) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU026); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU576)
(DU578) (DU163)
(TM836); MILEXKP (CD994) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
8
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
ALPS-IQ, SY;
MILIM-KP (CD995)
(DU576) (DU578)
(DU643) (DU652);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
7
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6909 19 00 15
5; S: 0 (TM861);
117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
11
11
1
6909 19 00
6909 19 00
6909 19 00
2
3
20/80 - - - Wałki lub kulki z azotku krzemu
(Si3N4)
25/80 - - - Propanty ceramiczne, zawierające
tlenek glinu, tlenek krzemu oraz
tlenek żelaza
30/80 - - - Nośniki katalizatorów, składające się
z
porowatego
kordierytu
lub
kawałków ceramicznego mulitu, o
łącznej pojemności nie większej
niż 65 l,
posiadające
na 1 cm2 przekroju poprzecznego nie
mniej niż jeden ciągły kanał, który
może być otwarty na obu końcach lub
zamknięty na jednym końcu
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
MILIM-KP (CD995)
(DU576) (DU578)
(DU643) (DU652);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
-
5b
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); DURXALLTC (CD464)
(DU652) (DU031)
(DU063) (DU067)
(DU072) (DU074)
(DU079) (DU080)
(DU083) (DU163)
(DU342) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU026); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU576)
(DU578) (DU163)
(TM836); MILEXKP (CD994) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
MILIM-KP (CD995)
QX-ALLTC
(CD589); DURX(DU576) (DU578)
DU643 DU652
(
)(
);
ALLTC (CD464)
(CD572) (CD577)
(DU652) (DU031)
(CD574) (CD573)
(DU063) (DU067)
(DU072) (DU074)
(DU079) (DU080)
(DU083) (DU163)
(DU342) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU026); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU576)
(DU578) (DU163)
(TM836); MILEXKP (CD994) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
MILIM-KP (CD995)
QX-ALLTC
DU576 DU578
(
)(
)
(CD589); DURXDU643 DU652
(
)(
);
ALLTC (CD464)
(CD572) (CD577)
(DU652) (DU031)
(CD574) (CD573)
(DU063) (DU067)
(DU072) (DU074)
(DU079) (DU080)
(DU083) (DU163)
(DU342) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU026); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU576)
(DU578) (DU163)
(TM836); MILEXKP (CD994) (DU576)
(DU578) (DU643)
DU652
(
); CGEXPALLTC (CD483)
CG024
(
); ALLTC
(CD572) (CD573)
CD577 CD576
(
)(
)
(CD574)
-
-
-
6
7
8
6909 19 00 20
5; S: 0 (TM861);
117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6909 19 00 25
5; S: 0 (TM861);
117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6909 19 00 30
5; S: 0 (TM861);
117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
12
12
1
6909 19 00
6909 19 00
6909 19 00
2
3
50/80 - - - Artykuły ceramiczne wykonane z
włókien
ciągłych
z
tlenków
ceramicznych, zawierających:
- 2 %masy lub więcej tritlenku
diboru,
- 28 %masy lub mniej ditlenku
krzemu oraz,
- 60 %masy lub więcej tritlenku
diglinu
60/80 - - - Nośniki katalizatorów składające się
z porowatych kawałków ceramiki,
będącej mieszaniną węgliku krzemu i
krzemu, o twardości mniejszej niż
9 w skali Mohsa oraz o całkowitej
objętości nie większej niż 65 litrów,
posiadające
na
cm2 przekroju
poprzecznego jeden lub więcej
zamkniętych kanałów w dolnej części
70/80 - - - Nośniki katalizatorów lub filtrów,
składające
się
z
porowatych
materiałów ceramicznych, wykonane
głównie z tlenku glinu i tytanu, o
całkowitej objętości nie większej niż
65 litrów i co najmniej jednym
kanale (otwartym z jednego lub z obu
końców)
na
cm2 przekroju
poprzecznego
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
MILIM-KP (CD995)
(DU576) (DU578)
(DU643) (DU652);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
-
5b
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); DURXALLTC (CD464)
(DU652) (DU031)
(DU063) (DU067)
(DU072) (DU074)
(DU079) (DU080)
(DU083) (DU163)
(DU342) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU026); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU576)
(DU578) (DU163)
(TM836); MILEXKP (CD994) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
MILIM-KP (CD995)
QX-ALLTC
(CD589); DURX(DU576) (DU578)
DU643 DU652
(
)(
);
ALLTC (CD464)
(CD572) (CD577)
(DU652) (DU031)
(CD574) (CD573)
(DU063) (DU067)
(DU072) (DU074)
(DU079) (DU080)
(DU083) (DU163)
(DU342) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU026); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU576)
(DU578) (DU163)
(TM836); MILEXKP (CD994) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
MILIM-KP (CD995)
QX-ALLTC
DU576 DU578
(
)(
)
(CD589); DURXDU643 DU652
(
)(
);
ALLTC (CD464)
(CD572) (CD577)
(DU652) (DU031)
(CD574) (CD573)
(DU063) (DU067)
(DU072) (DU074)
(DU079) (DU080)
(DU083) (DU163)
(DU342) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU026); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU576)
(DU578) (DU163)
(TM836); MILEXKP (CD994) (DU576)
(DU578) (DU643)
DU652
(
); CGEXPALLTC (CD483)
CG024
(
); ALLTC
(CD572) (CD573)
CD577 CD576
(
)(
)
(CD574)
-
-
-
6
7
8
6909 19 00 50
5; S: 0 (TM861);
117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6909 19 00 60
5; S: 0 (TM861);
117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6909 19 00 70
5; S: 0 (TM861);
117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
13
13
1
6909 19 00
6909 19 00
6909 90 00
6910 00 00
2
3
80/80 - - - Radiatory ceramiczne, zawierające:
- 66 % masy lub więcej węglika
krzemu;
- 10 % masy lub więcej tlenku glinu;
do
utrzymywania
temperatury
roboczej tranzystorów, diod i
układów scalonych w produktach
objętych pozycjami 8521 lub 8528
90/80 - - - Pozostałe
00/80 - Pozostałe
00/80
Zlewy,
umywalki,
podstawy
umywalek, wanny, bidety, miski
klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i
podobna
armatura
sanitarna,
ceramiczne (TN701) :
4
5a
p/st
ALPS-IQ, SY;
MILIM-KP (CD995)
(DU576) (DU578)
(DU643) (DU652);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
-
5b
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); DURXALLTC (CD464)
(DU652) (DU031)
(DU063) (DU067)
(DU072) (DU074)
(DU079) (DU080)
(DU083) (DU163)
(DU342) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU026); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU576)
(DU578) (DU163)
(TM836); MILEXKP (CD994) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
MILIM-KP (CD995)
QX-ALLTC
(CD589); DURX(DU576) (DU578)
DU643 DU652
(
)(
);
ALLTC (CD464)
(CD572) (CD577)
(DU652) (DU031)
(CD574) (CD573)
(DU063) (DU067)
(DU072) (DU074)
(DU079) (DU080)
(DU083) (DU163)
(DU342) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU026); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU576)
(DU578) (DU163)
(TM836); MILEXKP (CD994) (DU576)
(DU578) (DU643)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
MILIM-KP (CD995)
QX-ALLTC
DU576 DU578
(
)(
)
(CD589); DURXDU652
CD572
(
); (
)
ALLTC (CD464)
(CD577) (CD574)
(DU652) (DU578)
(CD573)
(DU576); MILEX-SY
(CD635) (CD995)
(TM799) (DU578)
(DU576) (TM836);
MILEX-KP (CD994)
(DU576) (DU578)
(DU652); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
-
-
6
7
6909 19 00 80
5; SUSEU: 0
(EU001) (TM861);
117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
8
-
-
-
9
10
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6909 19 00 90
5; 117: 0 (TM510)
(
); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
EU003
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
14
14
1
6910 10 00
2
3
00/80 - Z porcelany lub porcelany chińskiej
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
5b
-
6
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
7
8
7; 117: 0 (TM510)
(EU003)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2.4
(TM547)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2.4
(TM547)
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6910 90 00
-
00/80 - Pozostałe
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
-
7; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6911 00 00
00/80
6911 10 00
00/80 - Naczynia
stołowe
kuchenne :
6911 10 00
10/80 - - Noże; młynki do przypraw i ich
ceramiczne części do mielenia;
obieraczki,
ostrzarki
do
noży;
kamienie z ceramiki kordierytowej w
rodzaju stosowanych do pieczenia
pizzy lub chleba
Naczynia stołowe, naczynia kuchenne
oraz pozostałe artykuły gospodarstwa
domowego i toaletowe, z porcelany lub
porcelany chińskiej (TN701) :
i
naczynia
-
ALPS-IQ, SY;
LPS-KP (CD203)
(TM684) (CD994)
(CD223); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573); Ap01
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); LUXEXKP (TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG024);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6911 10 00 10
-
12; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
EEA: 0
CL, CM,
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
CD500
(
); UA:
10; SPGL:
8.4 (TM547)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
15
15
1
6911 10 00
2
3
90/80 - - Pozostałe
4
-
5a
5b
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
LPS-KP (CD203)
QX-ALLTC
TM684 CD994
(
)(
)
(CD589); LUXEX(CD223); ADUMPD- KP (TM684) (CD994);
CN; STDUM (excl CGEXP-ALLTC
CN); CTDUM-TR
(CD483) (CG024);
(TM303); (CD572)
ALLTC (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573) (CD577)
(CD573); Ap01
(CD576) (CD574)
-
6
6911 10 00 90
7
-
8
12; 117: 0 (TM510)
(EU003)
9
10
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
CD500
(
); UA:
10; SPGL:
8.4 (TM547)
12; 117: 0 (TM510) 1032, AL,
AD, SM,
(EU003)
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
(CD303)
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500); UA:
10; SPGL:
8.4 (TM547)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6911 90 00
00/80 - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
LPS-KP (CD203)
(TM684) (CD994)
(CD223); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573); Ap01
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); LUXEXKP (TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG024);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6912 00 00
00/80
6912 00 21
00/10 - Naczynia stołowe i naczynia kuchenne :
Naczynia stołowe, naczynia kuchenne
oraz pozostałe artykuły gospodarstwa
domowego i toaletowe, ceramiczne,
inne niż z porcelany lub porcelany
chińskiej (TN701) :
* 6912 00 21
00/80 - - Z ceramiki zwykłej :
6912 00 21
11/10 - - - Wykonane ręcznie :
6912 00 21
11/80 - - - - Zastawy stołowe i naczynia
kuchenne, z wyłączeniem noży,
młynków do przypraw i ich
ceramicznych części do mielenia;
obieraczek, ostrzarek do noży,
kamieni z ceramiki kordierytowej w
rodzaju stosowanych do pieczenia
pizzy lub chleba
6912 00 21 00
-
ALPS-IQ, SY;
ADUMPD-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573); Ap01
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6912 00 21 11
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333); HANDYK: 0(09.0104)
(TM589) (CD001)
-
-
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
16
16
1
6912 00 21
2
3
19/80 - - - - Pozostałe
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573);
Ap01
-
5b
6
7
8
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6912 00 21 19
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333); HANDYK: 0(09.0104)
(TM589) (CD001)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
5; 117: 0 (TM510)
1032, AL,
(EU003); AIRWO: 0
BA,
CD333
(
)
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
5.5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6912 00 21
91/10 - - - Pozostałe :
6912 00 21
91/80 - - - - Zastawy stołowe i naczynia
kuchenne, z wyłączeniem noży,
młynków do przypraw i ich
ceramicznych części do mielenia;
obieraczek, ostrzarek do noży,
kamieni z ceramiki kordierytowej w
rodzaju stosowanych do pieczenia
pizzy lub chleba
-
ALPS-IQ, SY;
ADUMPD-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573); Ap01
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6912 00 21 91
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6912 00 21
99/80 - - - - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573);
Ap01
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6912 00 21 99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* 6912 00 23
6912 00 23
00/80 - - Wyroby kamionkowe :
10/80 - - - Zastawy
stołowe
i
naczynia
kuchenne, z wyłączeniem noży,
młynków do przypraw i ich
ceramicznych części do mielenia;
obieraczek, ostrzarek do noży,
kamieni z ceramiki kordierytowej w
rodzaju stosowanych do pieczenia
pizzy lub chleba
6912 00 23 00
-
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
LPS-KP (CD203)
QX-ALLTC
(CD589); LUXEX(TM684) (CD994)
CD223
(
); ADUMPD- KP (TM684) (CD994);
CN; STDUM (excl CGEXP-ALLTC
CN); CTDUM-TR
(CD483) (CG024);
(TM303); (CD572)
ALLTC (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573) (CD577)
(CD573); Ap01
(CD576) (CD574)
-
-
6912 00 23 10
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
17
17
1
6912 00 23
2
3
90/80 - - - Pozostałe
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
LPS-KP (CD203)
(TM684) (CD994)
(CD223); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573); Ap01
-
5b
6
7
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); LUXEXKP (TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG024);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6912 00 23 90
5.5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
8
-
-
9
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
11
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
10
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* 6912 00 25
00/80 - - Wyroby z ceramiki porowatej lub
szlachetnej :
6912 00 25
10/80 - - - Zastawy
stołowe
i
naczynia
kuchenne, z wyłączeniem noży,
młynków do przypraw i ich
ceramicznych części do mielenia;
obieraczek, ostrzarek do noży,
kamieni z ceramiki kordierytowej w
rodzaju stosowanych do pieczenia
pizzy lub chleba
6912 00 25 00
-
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
LPS-KP (CD203)
QX-ALLTC
(TM684) (CD994)
(CD589); LUXEX(CD223); ADUMPD- KP (TM684) (CD994);
CN; STDUM (excl CGEXP-ALLTC
CN); CTDUM-TR
(CD483) (CG024);
(TM303); (CD572)
ALLTC (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573) (CD577)
(CD573); Ap01
(CD576) (CD574)
-
6912 00 25 10
9; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
EEA: 0
CL, CM,
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 5.5;
UA: 7.5
9; 117: 0 (TM510)
1032, AL,
AD, SM,
(EU003); AIRWO: 0
BA,
TR- CUD:
CD333
)
CAMER,
0; CH: 0;
(
EEA: 0
CL, CM,
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 5.5;
UA: 7.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6912 00 25
90/80 - - - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
LPS-KP (CD203)
(TM684) (CD994)
(CD223); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573); Ap01
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); LUXEXKP (TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG024);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6912 00 25 90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* 6912 00 29
6912 00 29
00/80 - - Pozostałe :
10/80 - - - Zastawy
stołowe
i
naczynia
kuchenne, z wyłączeniem noży,
młynków do przypraw i ich
ceramicznych części do mielenia;
obieraczek, ostrzarek do noży,
kamieni z ceramiki kordierytowej w
rodzaju stosowanych do pieczenia
pizzy lub chleba
6912 00 29 00
-
ALPS-IQ, SY;
ADUMPD-CN;
STDUM (excl
CN); CTDUM-TR
(TM303); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573); Ap01
-
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6912 00 29 10
7; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
EEA: 0
CL, CM,
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 3.5;
UA: 5.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
18
18
1
6912 00 29
2
3
90/80 - - - Pozostałe
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573);
Ap01
-
5b
6
7
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6912 00 29 90
7; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
8
-
-
9
10
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 3.5;
UA: 5.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6912 00 81
* 6912 00 81
6912 00 81
00/10 - Pozostałe :
00/80 - - Z ceramiki zwykłej :
10/80 - - - Wykonane ręcznie
6912 00 81 00
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573);
Ap01
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6912 00 81 10
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333); HANDYK: 0(09.0104)
(TM589) (CD001)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
5; 117: 0 (TM510)
1032, AL,
(EU003); AIRWO: 0
BA,
(CD333)
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
5.5; 117: 0 (TM510) 1032, AL,
BA,
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6912 00 81
90/80 - - - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573);
Ap01
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6912 00 81 90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* 6912 00 83
00/80 - - Wyroby kamionkowe
-
ALPS-IQ, SY;
LPS-KP (CD203)
(TM684) (CD994)
(CD223); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573); Ap01
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); LUXEXKP (TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG024);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6912 00 83 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
19
19
1
* 6912 00 85
2
3
00/80 - - Wyroby z ceramiki porowatej lub
szlachetnej
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
LPS-KP (CD203)
(TM684) (CD994)
(CD223); (CD572)
(CD577) (CD574)
(CD573); Ap01
-
5b
6
7
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); LUXEXKP (TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG024);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6912 00 85 00
9; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
8
9
10
1032, AL,
AD, SM,
BA,
TR- CUD:
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
CO, EC,
(CD303)
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 5.5;
UA: 7.5
7; 117: 0 (TM510)
1032, AL,
AD, SM,
(EU003); AIRWO: 0
BA,
TR- CUD:
(CD333)
CAMER,
0; CH: 0;
CL, CM,
EEA: 0
(CD303)
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, XK,
XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 3.5;
UA: 5.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* 6912 00 89
00/80 - - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573);
Ap01
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); ALLTC
(CD572) (CD573)
(CD577) (CD576)
(CD574)
6912 00 89 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6913 00 00
00/80
6913 10 00
00/80 - Z porcelany lub porcelany chińskiej :
6913 10 00
10/80 - - Wykonane ręcznie
Statuetki
i
pozostałe
artykuły
dekoracyjne, ceramiczne (TN701) :
-
ALPS-IQ, SY;
FURIM (CD568);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6913 10 00 10
6; 117: 0 (TM510)
(EU003); HANDYK: 0(09.0104)
(TM589) (CD001)
-
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2.5
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6913 10 00
90/80 - - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
FURIM (CD568);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6913 10 00 90
-
6; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6913 90 00
00/80 - Pozostałe :
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
20
20
1
2
3
6913 90 10
00/80 - - Z ceramiki zwykłej :
6913 90 10
10/80 - - - Wykonane ręcznie
4
5a
5b
6
7
8
9
10
11
12
13
6913 90 10 00
-
ALPS-IQ, SY;
FURIM (CD568);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6913 90 10 10
3.5; 117: 0 (TM510)
(EU003); HANDYK: 0(09.0104)
(TM589) (CD001)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
TM510
3.5; 117: 0 (
) 1032, AL,
(EU003)
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
6; 117: 0 (TM510)
(EU003); HANDYK: 0(09.0104)
(TM589) (CD001)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6913 90 10
90/80 - - - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
FURIM (CD568);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6913 90 10 90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6913 90 93
00/10 - - Pozostałe :
6913 90 93
00/80 - - - Wyroby z ceramiki porowatej lub
szlachetnej :
6913 90 93
10/80 - - - - Wykonane ręcznie
6913 90 93 00
-
ALPS-IQ, SY;
FURIM (CD568);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6913 90 93 10
-
-
-
-
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2.5
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6913 90 93
90/80 - - - - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
FURIM (CD568);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6913 90 93 90
-
6; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6913 90 98
00/80 - - - Pozostałe :
6913 90 98 00
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
21
21
1
6913 90 98
2
3
10/80 - - - - Wykonane ręcznie
4
5a
-
ALPS-IQ, SY;
FURIM (CD568);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
5b
6
7
8
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6913 90 98 10
6; 117: 0 (TM510)
(EU003); HANDYK: 0(09.0104)
(TM589) (CD001)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2.5
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 2.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500);
SPGL: 1.5
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6913 90 98
90/80 - - - - Pozostałe
-
ALPS-IQ, SY;
FURIM (CD568);
(CD572) (CD577)
(CD574) (CD573)
-
ASPX-ALLTC;
QX-ALLTC
(CD589); CGEXPALLTC (CD483)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
6913 90 98 90
-
6; 117: 0 (TM510)
(EU003)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6914 00 00
00/80
6914 10 00
00/80 - Z porcelany lub porcelany chińskiej
Pozostałe artykuły ceramiczne (TN701) :
6914 90 00
00/80 - Pozostałe :
6914 90 00
10/80 - - Z ceramiki zwykłej wykonane ręcznie
6914 90 00
20/10 - - Pozostałe :
-
-
5; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
LPS-KP (CD203)
QX-ALLTC
TM684 CD994
(
)(
)
(CD589); DURXCD223
(
); MILIM-KP ALLTC (CD464)
(CD995) (DU576)
(DU652) (DU576);
(DU652); FURIM MILEX-SY (CD635)
(CD568); (CD572)
(TM799) (DU576)
(CD577) (CD574)
(CD995) (TM836);
(CD573); Ap01
MILEX-KP (CD994)
(DU576) (DU652);
LUXEX-KP
(TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG017)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
-
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
LPS-KP (CD203)
QX-ALLTC
TM684 CD994
(CD589); DURX(
)(
)
CD223
(
); MILIM-KP ALLTC (CD464)
(DU652) (DU576)
(CD995) (DU060)
(DU576) (DU652); (DU060); MILEX-SY
FURIM (CD568);
(CD635) (TM836)
(CD572) (CD577)
(DU576) (CD995);
(CD574) (CD573);
MILEX-KP (CD994)
Ap01
(DU060) (DU576)
(DU652); LUXEXKP (TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG017)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6914 90 00 10
3; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333); HANDYK: 0(09.0104)
(TM589) (CD001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
22
22
1
6914 90 00
6914 90 00
6914 90 00
(CD001)
(CD203)
(CD223)
(CD303)
(CD333)
(CD464)
(CD483)
2
3
20/80 - - - Artykuły ceramiczne wykonane z
włókien
ciągłych
z
tlenków
ceramicznych, zawierających:
- 2 %masy lub więcej tritlenku
diboru,
- 28 %masy lub mniej ditlenku
krzemu oraz,
- 60 %masy lub więcej tritlenku
diglinu
30/80 - - - Mikrokulki
ceramiczne,
przezroczyste, otrzymane z ditlenku
krzemu i ditlenku cyrkonu, o średnicy
większej niż 125 µm
90/80 - - - Pozostałe
4
-
-
5a
5b
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
LPS-KP (CD203)
QX-ALLTC
TM684 CD994
(
)(
)
(CD589); DURX(CD223); MILIM-KP ALLTC (CD464)
(CD995) (DU060)
(DU652) (DU576)
(DU576) (DU652); (DU060); MILEX-SY
FURIM (CD568);
(CD635) (TM836)
(CD572) (CD577)
(DU576) (CD995);
(CD574) (CD573);
MILEX-KP (CD994)
Ap01
(DU060) (DU576)
(DU652); LUXEXKP (TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG017)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
LPS-KP (CD203)
QX-ALLTC
TM684 CD994
(
)(
)
(CD589); DURXCD223
(
); MILIM-KP ALLTC (CD464)
(CD995) (DU060)
(DU652) (DU576)
(DU576) (DU652); (DU060); MILEX-SY
FURIM (CD568);
(CD635) (TM836)
(CD572) (CD577)
(DU576) (CD995);
(CD574) (CD573);
MILEX-KP (CD994)
Ap01
(DU060) (DU576)
(DU652); LUXEXKP (TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG017)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
ALPS-IQ, SY;
ASPX-ALLTC;
LPS-KP (CD203)
QX-ALLTC
(CD589); DURX(TM684) (CD994)
(CD223); MILIM-KP ALLTC (CD464)
(CD995) (DU060)
(DU652) (DU576)
(DU576) (DU652); (DU060); MILEX-SY
FURIM (CD568);
(CD635) (TM836)
(CD572) (CD577)
(DU576) (CD995);
(CD574) (CD573);
MILEX-KP (CD994)
Ap01
(DU060) (DU576)
(DU652); LUXEXKP (TM684) (CD994);
CGEXP-ALLTC
(CD483) (CG017)
(CG024); FUREXALLTC (CD568);
ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
-
-
-
Możliwość skorzystania z tego kontyngentu taryfowego jest uzależniona od przedstawienia świadectwa,
uznawanego przez właściwe organy władzy Wspólnoty, potwierdzającego, że omawiane produkty są
wyrobami ręcznymi (R 2000/0032 - Dz.U. nr L 5).
Zakaz nie ma zastosowania do rzeczy lub towarów o charakterze niehandlowym, do użytku osobistego osób
podróżujących, znajdujących się w ich bagażu (art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 329/2007)
Zakaz nie ma zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub
konsularnych państw członkowskich w Korei Północnej lub organizacji międzynarodowych objętych
immunitetem zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy do użytku osobistego ich personelu (art.
4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 329/2007)
Zastosowanie ulgi celnej lub obniżonego cła podlega odrębnemu wnioskowi składanemu przez
zgłaszającego w rubryce 44 "Informacje dodatkowe/przedstawione dokumenty/świadectwa i zezwolenia"
jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD)
Zawieszenie opłat celnych w związku ze zdatnością do lotu jest uwarunkowane przedstawieniem
świadectwa zdatności do lotu lub deklaracji fakturowej lub dokumentu dołączonego w charakterze
załącznika do niej/niego (Rozp. (WE) nr 1147/2002, Dz. U. nr L170/2002).
Jeżeli zgłaszane towary są wymienione w przypisie oznaczonym symbolem "DU" dołączonym do środka,
należy przedłożyć pozwolenie na wywóz zgodnie z rozporządzeniem (WE) 428/2009 wraz z późniejszym
zmianami.
Jeżeli zgłoszone towary są opisane w przypisach „CG” odnoszących się do środka, należy przedłożyć
6
7
8
6914 90 00 20
3; S: 0 (TM861);
117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
1032, AL,
BA,
CAMER,
CL, CM,
CO, EC,
ESA, FJ,
GE, KR,
MD, ME,
PE, PG,
SPGA,
SPGE,
SPGL, UA,
XK, XS: 0;
CARI: 0
(excl HT);
SWITZ: 0
(CD500)
AD, SM,
TR- CUD:
0; CH: 0;
EEA: 0
(CD303)
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
11
-
-
-
12
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6914 90 00 30
3; S: 0 (TM861);
117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6914 90 00 90
3; 117: 0 (TM510)
(EU003); AIRWO: 0
(CD333)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DZ, EG, FO, IL, JO, LB,
LOMB,MA, MK, MX, PS,
SY, TN, XC, XL, ZA: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
-
-
-
-
23
(CD500)
(CD568)
(CD572)
(CD573)
(CD574)
(CD576)
(CD577)
(CD589)
(CD635)
(CD664)
(CD994)
(CD995)
(CG017)
(CG024)
(DU008)
(DU026)
(DU031)
(DU060)
(DU063)
(DU067)
(DU072)
(DU074)
(DU079)
(DU080)
(DU083)
(DU163)
(DU342)
(DU353)
(DU354)
(DU408)
(DU555)
(DU576)
(DU578)
(DU615)
(DU616)
(DU617)
23
pozwolenie na wywóz
Stosowanie tej preferencji uzależnia się od przedstawienia dowodu pochodzenia stwierdzającego
wspólnotowe pochodzenie towarów, w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Konfederacją Szwajcarską.
Wprowadzanie do obrotu oraz przywóz do Wspólnoty lub wywóz ze Wspólnoty skór z kotów i psów oraz
produktów zawierających takie skóry jest zakazane zgodnie z art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1523/2007
(Dz.U. L 343).
Odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, podlegają procedurze
uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody.
Odpady, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 podlegają wymogowi
dopełnienia ogólnych obowiązków w zakresie informowania, ustanowionych w art. 18 tego rozporządzenia,
jeżeli ilość przemieszczanych odpadów przekracza 20 kg.
Jeżeli odpady wymienione w załączniku III („zielony” wykaz odpadów) wykazują pewne niebezpieczne
właściwości, zastosowanie mają przepisy dotyczące odpadów wymienionych w załączniku IV
(„bursztynowy” wykaz odpadów). Zob. art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.
Zakazany jest wywóz ze Wspólnoty odpadów wymienionych w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006,
jeżeli są one przeznaczone do odzysku w państwach, których nie obowiązuje decyzja OECD (Decyzja Rady
OECD C(2001)107/final dotycząca przeglądu decyzji C(92)39/final w sprawie kontroli transgranicznego
przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku).
Odpady przeznaczone wyraźnie do badań laboratoryjnych (art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006)
służących ocenie właściwości fizycznych lub chemicznych tych odpadów albo ustaleniu, czy nadają się one
do odzysku lub unieszkodliwienia, nie podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody. W
takim przypadku obowiązują wymogi proceduralne dotyczące ogólnych obowiązków w zakresie
informowania (art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006). Ilość odpadów objętych wyłączeniem w
przypadku wyraźnego przeznaczenia ich do badań laboratoryjnych odpowiada minimalnej ilości racjonalnie
potrzebnej do prawidłowego przeprowadzenia badań w konkretnym przypadku i nie może przekraczać
25 kg.
Zakazuje siê przywozu, wywozu, przenoszenia lub œwiadczenia us³ug poœrednictwa zwi¹zanych z
przywozem, wywozem lub przenoszeniem dóbr kultury Syrii oraz innych przedmiotów o znaczeniu
archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub o wyj¹tkowym znaczeniu naukowym, w tym
przedmiotów wymienionych w za³¹czniku XI, gdy istniej¹ uzasadnione podstawy, aby podejrzewaæ, ¿e
dobra te zosta³y wywiezione z Syrii bez zgody ich prawowitych w³aœcicieli lub zosta³y wywiezione z
naruszeniem prawa syryjskiego lub miêdzynarodowego, w szczególnoœci, jeœli dobra te stanowi¹ integraln¹
czêœæ zbiorów publicznych wymienionych w inwentarzach zbiorów konserwatorskich syryjskich muzeów,
archiwów lub bibliotek albo inwentarzy syryjskich instytucji religijnych.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach
internetowych, wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne,
zezwolenia na transakcję w związku ze sprzętem, towarami lub technologiami, wymienionymi w załączniku
IA, pod warunkiem że sprzęt ten i te towary lub technologie służą do celów związanych z żywnością,
rolnictwem, zastosowań medycznych lub innych celów humanitarnych.
Wykaz określony w niniejszym załączniku nie obejmuje wyrobów określanych jako towary konsumpcyjne
pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku, z
wyjątkiem isopropanolu.
Jeżeli deklarowany towar jest wymieniony w przypisie dołączonym do niniejszego środka - pozwolenie
przywozu (wywozu) powinno być przedstawione.
Jeżeli deklarowany towar jest wymieniony w przypisie dołączonym do niniejszego środka - przywóz lub
wywóz jest niedozwolony.
Mozaiki, inne niż opisane w przypisach CG010 i CG011 (patrz kod TARIC 9705000000) jako przedmioty
archeologiczne lub pomniki, które zostały rozczłonkowane, wykonane w całości ręcznie, z dowolnych
materiałów, mające więcej niż 50 lat i nienależące do ich autorów, o wartości odpowiadającej lub
przekraczającej 15 000 EUR
W wieku od 50 do 100 lat, o wartości odpowiadającej lub przekraczającej 50 000 EUR
Towary 0B001g objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1A002 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1A202 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1C007 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1C010 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1C107 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1C210 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1C225 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1C230 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1C231 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1C234 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 2B352d objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 9A110 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 9B001a objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 9B001b objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 0B001i objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 2A225a objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 2B350g objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 2B350i objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 9A010a objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 9A010b objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 9A010c objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
24
(DU643)
(DU652)
(DU673)
(EU001)
(EU003)
(SK005)
(TM303)
(TM510)
(TM547)
(TM589)
(TM649)
(TM676)
(TM684)
(TM799)
(TM816)
(TM826)
(TM836)
(TM861)
(TM862)
(TN701)
24
Towary 9C108 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1A006b objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Towary 1C102 objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania.
Zwolnienie od cła lub obniżenie stawki celnej podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach
Unii, uwzględniając kontrolę celną użytkowania takich towarów (zob. art. 254 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1)).
Zgodnie z przepisami szczególnymi sekcji II część A pkt 3 przepisów wstępnych Nomenklatury scalonej
zawieszenie cła na towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i pozostałych jednostek
pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych podlega warunkom ustanowionym w
odpowiednich przepisach Unii Europejskiej z uwagi na kontrolę celną wykorzystania takich towarów.
Zakaz wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest (nie
dotyczy tranzytu przez terytorium RP - art. 2 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących
się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów
niebezpiecznych (Dz. Urz. L 262 z 27.9.1976)), zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997
r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z
późn. zm).
Środki antydumpingowe/wyrównawcze stosuje się nadal w odniesieniu do towarów pochodzących z
zainteresowanych krajów, nawet jeżeli importowane są z Turcji.
1. Stawki celne podlegają zawieszeniu w odniesieniu do towarów przeznaczonych do włączenia do statków,
łodzi lub pozostałych jednostek pływających zaklasyfikowanych pod następującymi kodami CN: 8901 10
10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91;
8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 do celów ich budowy, naprawy, konserwacji lub
przebudowy oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do umieszczenia w takich statkach, łodziach
lub pozostałych jednostkach pływających lub do ich wyposażenia.
2. Stawki celne zostają zawieszone w odniesieniu do:
a) towarów przeznaczonych do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych:
1) stałych, objętych podpozycją ex 843 0 49, działających na morzu terytorialnym państw członkowskich
lub poza nim; lub
2) pływających lub podwodnych, objętych podpozycją 8905 20, do celów ich budowy, naprawy,
konserwacji lub przekształcenia, oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do wyposażenia
wymienionych platform.
b) rur, przewodów, kabli i ich złączy, łączących te platformy wiertnicze lub produkcyjne ze stałym lądem.
Zastosowanie art. 7.3 Rozporządzenia (WE) nr 978/20012 (Dz.U. nr L 303).
Następujące produkty uznaje się za wytworzone ręcznie:
(a) produkty wytworzone całkowicie ręcznie chałupniczo;
(b) produkty wytworzone chałupniczo, o charakterze produktów wytworzonych ręcznie;
(c) odzież lub inne wyroby włókiennicze otrzymane ręcznie z tkanin wytworzonych na krosnach
napędzanych wyłącznie ręcznie lub nożnie i głównie szyte ręcznie albo przez maszyny do szycia
obsługiwane wyłącznie ręcznie lub nożnie.
Sprzęt budowlany wyposażony w elementy ochrony przed pociskami.
Towary wymienione w przypisie dołączonym do niniejszego środka nie obejmują artykułów, które zostały
specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do użytku wojskowego.
Towary z wykazu towarów luksusowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 329/2007
(Dz.U. L 88).
Towary w art. 2, 2a rozporządzenia (WE) nr 36/2012.
Drewniane materiały opakowaniowe przesyłek towarów pochodzących z Chin, określone w załączniku I do
Decyzji Wykonawczej Komisji 2013/92/WE, poddaje się kontroli zdrowia roślin przewidzianej w art. 3
wspomnianej wyżej decyzji.
Częstotliwość kontroli zdrowia roślin nie może być mniejsza niż 15% (załącznik I kolumna 3 decyzji
2013/92/WE)
Towary z wykazu towarów, o których mowa w ZAŁĄCZNIK II (pozycje, o których mowa w pkt 11 lit. c))
rozporządzenia (WE) nr 697/2013 (Dz.U. L 198) - Sprzęt laboratoryjny włącznie z częściami i akcesoriami
do takiego sprzętu do (niszczących lub nieniszczących) analiz lub wykrywania substancji chemicznych, z
wyjątkiem sprzętu włącznie z częściami i akcesoriami, zaprojektowanego specjalnie do użytku
medycznego.
Towary w art. 2b rozporządzenia (WE) nr 36/2012 .
Autonomiczne zawieszenie ceł wspólnej taryfy celnej na produkty rolne i przemysłowe, wyszczególnione w
załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, nie jest stosowane w przypadku mieszanin, preparatów
lub produktów złożonych z różnych komponentów zawierających wymienione produkty.
Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1387/2013.
Kontyngent taryfowy nie ma zastosowania w przypadku mieszanin, preparatów lub produktów złożonych z
różnych komponentów zawierających produkty wymienione w załączniku do rozporządzenia Rady (UE) nr
1388/2013.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii
Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub
umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne,
jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane
działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w
odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego
pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.
25
Kod Taric
25
Kraj
Kod
Opis ( Firmy/Środki )
pochodzenia dodatkowy
69
ALLTC
4057
69
ALLTC
4099
69
IQ
4057
69
IQ
4099
69
SY
4057
69
SY
4098
69
V072
69
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
V999
B009
B010
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
Ceramika, w wieku od 50 do 100 lat, inna niż ta objęta kodami dodatkowymi
4008, 4010, 4011, 4013, 4023, od 4040 do 4048: SPX (TM571)
Inne niż te wymienione w Rozporządzeniu (WE) nr 1210/2003 (Dz.U. L 169):
brak ograniczeń: SPX
Ceramika, w wieku od 50 do 100 lat, inna niż ta objęta kodami dodatkowymi
4008, 4010, 4011, 4013, 4023, od 4040 do 4048: LPS (TM570)
Inne niż te wymienione w Rozporządzeniu (WE) nr 1210/2003 (Dz.U. L 169):
brak ograniczeń: LPS
Ceramika, w wieku od 50 do 100 lat, inna niż ta objęta kodami dodatkowymi
4008, 4010, 4011, 4013, 4023, od 4040 do 4048: LPS (TM572)
Inne niż te wymienione w Rozporządzeniu (WE) nr 1332/2013 (Dz.U. L 335):
brak ograniczeń: LPS
Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych,
dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż
wymienione w pozostałych pozycjach załącznika: 8
Pozostałe: 23
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
-
-
26
26
690710
690710
690710
690710
690710
CN
CN
CN
CN
CN
B176
B177
B178
B179
B180
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
690710
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227
B228
B229
B293
B938
690710
CN
B939
690710
690710
69079020
CN
CN
CN
B998
B999
B009
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
-
27
27
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B010
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
28
28
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
69079020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227
B228
B229
B293
B938
69079020
CN
B939
69079020
69079020
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B998
B999
B009
B010
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
-
29
29
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
30
30
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B209
B210
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
69079080
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227
B228
B229
B293
B938
69079080
CN
B939
69079080
69079080
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B998
B999
B009
B010
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
-
31
31
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B164
B165
B166
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
32
32
690810
690810
690810
690810
690810
690810
690810
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B225
B226
B227
B228
B229
B293
B938
690810
CN
B939
690810
690810
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B998
B999
B009
B010
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
-
33
33
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
69089011
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227
B228
B229
B293
B938
69089011
CN
B939
69089011
69089011
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B998
B999
B009
B010
B132
B133
B134
B135
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
-
34
34
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
B192
B193
B194
B195
B196
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
35
35
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B197
B198
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
69089020
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227
B228
B229
B293
B938
69089020
CN
B939
69089020
69089020
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B998
B999
B009
B010
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
-
36
36
69089031
69089031
69089031
69089031
CN
CN
CN
CN
B153
B154
B155
B156
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
37
37
69089031
69089031
69089031
69089031
CN
CN
CN
CN
B214
B215
B216
B217
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
69089031
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227
B228
B229
B293
B938
69089031
CN
B939
69089031
69089031
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B998
B999
B009
B010
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
-
38
38
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
69089051
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227
B228
B229
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
39
39
69089051
69089051
CN
CN
B293
B938
69089051
CN
B939
69089051
69089051
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B998
B999
B009
B010
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
69089091
69089091
69089091
69089091
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
-
40
40
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
69089091
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227
B228
B229
B293
B938
69089091
CN
B939
69089091
69089091
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B998
B999
B009
B010
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
-
41
41
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B199
B200
B201
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
42
42
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
69089093
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227
B228
B229
B293
B938
69089093
CN
B939
69089093
69089093
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B998
B999
B009
B010
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd.: DUMPD (CD610)
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd: DUMPD
(CD610)
-
43
43
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
B191
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch:
DUMPD (CD610)
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Hitom Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan: DUMPD
(CD610)
44
44
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
69089099
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227
B228
B229
B293
B938
69089099
CN
B939
69089099
69089099
6911
CN
CN
B998
B999
K036
6911100090
CN
B349
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
B350
B351
B352
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B353
B357
B358
B359
B360
B361
B362
B363
B364
B365
B366
B367
B368
B369
B370
B371
B372
B373
B374
B375
B376
B377
B378
B379
B380
B381
B382
B383
B384
B385
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tegaote Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Topbro Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited: DUMPD (CD610)
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd;
Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd;
Foshan Gani Ceramics Co. Ltd: DUMPD (CD610)
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd: DUMPD (CD610)
Pozostałe: DUMPD: 69.7
Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa
domowego, z porcelany, również chińskiej - przeznaczone do kontaktu z
żywnością: p01 (SK001)
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd;
Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd: DUMPD (CD647)
CHL Porcelain Industries Ltd: DUMPD (CD647)
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;
Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;
Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;
Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;
Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;
Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;
Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;
Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Amaida Ceramic Product Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Windview Industries Ltd.: DUMPD (CD647)
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chao An Huadayu Craftwork Factory: DUMPD (CD647)
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty: DUMPD (CD647)
Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
-
45
45
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B386
B387
B388
B389
B390
B391
B392
B393
B394
B395
B396
B397
B398
B399
B400
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B409
B410
B411
B412
B413
B414
B415
B416
B417
B418
B419
B420
B421
B422
B423
B424
B425
B426
B427
B428
B429
B430
B431
B432
B433
B434
B435
B436
B437
B438
B439
B440
B441
B442
B443
B444
B445
B446
B447
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory: DUMPD (CD647)
Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jencymic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
46
46
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B448
B449
B450
B451
B452
B453
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B454
B455
B456
B457
B458
B459
B460
B461
B462
B463
B464
B465
B466
B467
B468
B469
B470
B471
B472
B473
B474
B475
B476
B477
B478
B479
B480
B481
B482
B483
B484
B485
B486
B487
B488
B489
B490
B491
B492
B493
B494
B495
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B496
B497
B498
B499
B500
B501
B502
B503
B504
B505
B506
B507
B508
ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou MBB Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company: DUMPD
(CD647)
Chaozhou New Power Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Taoyuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua: DUMPD (CD647)
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
47
47
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B509
B510
B511
B512
B513
B514
B515
B516
B517
B518
B519
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
B520
B521
B522
B523
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B524
B525
B526
B527
B528
B529
B530
B531
B532
B533
B534
B535
B536
B537
B538
B539
B540
B541
B542
B543
B544
B545
B546
B547
B548
B549
B550
B551
B552
B553
B554
B555
B556
B557
B558
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B559
B560
B561
B562
B563
B564
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
B565
B566
B567
B568
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Kennex Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Evershine Fine China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Excellent Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fair-Link Limited (Xiamen): DUMPD (CD647)
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. ("Yuhang"): DUMPD
(CD647)
Foshan Metart Company Limited: DUMPD (CD647)
Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jiamei Group Corporation: DUMPD (CD647)
Profit Cultural & Creative Group Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling
Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fung Lin Wah Group: DUMPD (CD647)
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Global Housewares Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
48
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
48
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B569
B570
B571
B572
B573
B574
B575
B576
B577
B578
B579
B580
B581
B582
B583
B584
B585
B586
B587
B588
B589
B590
B591
B592
B593
B594
B595
B596
B597
B598
B599
B600
B601
B602
B603
B604
B605
B606
B607
B608
B609
B610
B611
B612
B613
B614
B615
B616
B617
B618
B619
B620
B621
B622
B623
B624
B625
B626
B627
B628
B629
B630
B631
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Sitong Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian: DUMPD (CD647)
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd: DUMPD (CD647)
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Junior Star Ent's Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
K&T Ceramics International Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China: DUMPD (CD647)
Kilncraft Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
49
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
49
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B632
B633
B634
B635
B636
B637
B638
B639
B640
B641
B642
B643
B644
B645
B646
B647
B648
B649
B650
B651
B652
B653
B654
B655
B656
B657
B658
B659
B660
B661
B662
B663
B664
B665
B666
B667
B668
B669
B670
B671
B672
B673
B674
B675
B676
B677
B678
B679
B680
B681
B682
B683
B684
B685
B686
B687
B688
B689
B690
B691
B692
B693
B694
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Minghui Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Liling Pengxing Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Liling Quanhu Industries General Company: DUMPD (CD647)
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Yonghe Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liveon Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Long Da Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Photo USA Electronic Graphic Inc.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Hongsheng Group Corporation: DUMPD (CD647)
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Bright Future Porcelain Factory ("RBF"): DUMPD (CD647)
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY: DUMPD (CD647)
Red Star Ceramics Limited: DUMPD (CD647)
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.: DUMPD (CD647)
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. ("SBF"): DUMPD (CD647)
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.: DUMPD (CD647)
50
50
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B695
B696
B697
B698
B699
B700
B701
B702
B703
B704
B705
B706
B707
B708
B709
B710
B711
B712
B713
B714
B715
B716
B717
B718
B719
B720
B721
B722
B723
B724
B725
B726
B727
B728
B729
B730
B731
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B732
B733
B734
B735
B736
B737
B738
B739
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B740
B741
B742
B743
B744
B745
B746
B747
B748
B749
B750
B751
B752
B753
B754
6911100090
CN
B755
Shenzhen Hiker Housewares Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Topchoice Industries Limited: DUMPD (CD647)
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian: DUMPD (CD647)
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Yida Industrial Corp.: DUMPD (CD647)
Tao Yuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Teammann Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong: DUMPD
(CD647)
Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. ("Tienshan"): DUMPD (CD647)
Topking Industry (China) Ltd.: DUMPD (CD647)
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Weiye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Winpat Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan: DUMPD
(CD647)
Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yiyang Red Star Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
China Yong Feng Yuan Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China: DUMPD (CD647)
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. ("Xuanhua Yici"): DUMPD
(CD647)
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
51
51
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6911100090
6912
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B756
B757
B758
B759
B760
B761
B762
B763
B956
B957
B958
B959
B999
K093
6912002111
CN
B349
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
B350
B351
B352
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B353
B357
B358
B359
B360
B361
B362
B363
B364
B365
B366
B367
B368
B369
B370
B371
B372
B373
B374
B375
B376
B377
B378
B379
B380
B381
B382
B383
B384
B385
B386
B387
B388
B389
B390
B391
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited: DUMPD (CD647)
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jing He Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Pozostałe: DUMPD: 36.1
Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa
domowego, ceramiczne inne niż z porcelany, również chińskiej - przeznaczone
do kontaktu z żywnością: p01 (SK001)
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd;
Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd: DUMPD (CD647)
CHL Porcelain Industries Ltd: DUMPD (CD647)
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;
Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;
Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;
Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;
Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;
Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;
Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;
Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Amaida Ceramic Product Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Windview Industries Ltd.: DUMPD (CD647)
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chao An Huadayu Craftwork Factory: DUMPD (CD647)
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty: DUMPD (CD647)
Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
-
52
52
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B392
B393
B394
B395
B396
B397
B398
B399
B400
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B409
B410
B411
B412
B413
B414
B415
B416
B417
B418
B419
B420
B421
B422
B423
B424
B425
B426
B427
B428
B429
B430
B431
B432
B433
B434
B435
B436
B437
B438
B439
B440
B441
B442
B443
B444
B445
B446
B447
B448
B449
B450
B451
B452
B453
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory: DUMPD (CD647)
Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jencymic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou MBB Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company: DUMPD
53
53
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B454
B455
B456
B457
B458
B459
B460
B461
B462
B463
B464
B465
B466
B467
B468
B469
B470
B471
B472
B473
B474
B475
B476
B477
B478
B479
B480
B481
B482
B483
B484
B485
B486
B487
B488
B489
B490
B491
B492
B493
B494
B495
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B496
B497
B498
B499
B500
B501
B502
B503
B504
B505
B506
B507
B508
B509
B510
B511
B512
B513
B514
(CD647)
Chaozhou New Power Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Taoyuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua: DUMPD (CD647)
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Kennex Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Evershine Fine China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
54
54
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
B515
B516
B517
B518
B519
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
B520
B521
B522
B523
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B524
B525
B526
B527
B528
B529
B530
B531
B532
B533
B534
B535
B536
B537
B538
B539
B540
B541
B542
B543
B544
B545
B546
B547
B548
B549
B550
B551
B552
B553
B554
B555
B556
B557
B558
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B559
B560
B561
B562
B563
B564
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B565
B566
B567
B568
B569
B570
B571
B572
B573
B574
Excellent Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fair-Link Limited (Xiamen): DUMPD (CD647)
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. ("Yuhang"): DUMPD
(CD647)
Foshan Metart Company Limited: DUMPD (CD647)
Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jiamei Group Corporation: DUMPD (CD647)
Profit Cultural & Creative Group Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling
Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fung Lin Wah Group: DUMPD (CD647)
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Global Housewares Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Sitong Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd: DUMPD (CD647)
55
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
55
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B575
B576
B577
B578
B579
B580
B581
B582
B583
B584
B585
B586
B587
B588
B589
B590
B591
B592
B593
B594
B595
B596
B597
B598
B599
B600
B601
B602
B603
B604
B605
B606
B607
B608
B609
B610
B611
B612
B613
B614
B615
B616
B617
B618
B619
B620
B621
B622
B623
B624
B625
B626
B627
B628
B629
B630
B631
B632
B633
B634
B635
B636
B637
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian: DUMPD (CD647)
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd: DUMPD (CD647)
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Junior Star Ent's Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
K&T Ceramics International Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China: DUMPD (CD647)
Kilncraft Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Minghui Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Liling Pengxing Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
56
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
56
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B638
B639
B640
B641
B642
B643
B644
B645
B646
B647
B648
B649
B650
B651
B652
B653
B654
B655
B656
B657
B658
B659
B660
B661
B662
B663
B664
B665
B666
B667
B668
B669
B670
B671
B672
B673
B674
B675
B676
B677
B678
B679
B680
B681
B682
B683
B684
B685
B686
B687
B688
B689
B690
B691
B692
B693
B694
B695
B696
B697
B698
B699
B700
Liling Quanhu Industries General Company: DUMPD (CD647)
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Yonghe Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liveon Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Long Da Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Photo USA Electronic Graphic Inc.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Hongsheng Group Corporation: DUMPD (CD647)
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Bright Future Porcelain Factory ("RBF"): DUMPD (CD647)
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY: DUMPD (CD647)
Red Star Ceramics Limited: DUMPD (CD647)
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.: DUMPD (CD647)
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. ("SBF"): DUMPD (CD647)
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hiker Housewares Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
57
57
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B701
B702
B703
B704
B705
B706
B707
B708
B709
B710
B711
B712
B713
B714
B715
B716
B717
B718
B719
B720
B721
B722
B723
B724
B725
B726
B727
B728
B729
B730
B731
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B732
B733
B734
B735
B736
B737
B738
B739
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B740
B741
B742
B743
B744
B745
B746
B747
B748
B749
B750
B751
B752
B753
B754
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B755
B756
B757
B758
B759
B760
B761
Shenzhen Topchoice Industries Limited: DUMPD (CD647)
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian: DUMPD (CD647)
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Yida Industrial Corp.: DUMPD (CD647)
Tao Yuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Teammann Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong: DUMPD
(CD647)
Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. ("Tienshan"): DUMPD (CD647)
Topking Industry (China) Ltd.: DUMPD (CD647)
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Weiye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Winpat Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan: DUMPD
(CD647)
Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yiyang Red Star Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
China Yong Feng Yuan Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China: DUMPD (CD647)
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. ("Xuanhua Yici"): DUMPD
(CD647)
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
58
58
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002111
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B762
B763
B956
B957
B958
B959
B999
B349
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
B350
B351
B352
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B353
B357
B358
B359
B360
B361
B362
B363
B364
B365
B366
B367
B368
B369
B370
B371
B372
B373
B374
B375
B376
B377
B378
B379
B380
B381
B382
B383
B384
B385
B386
B387
B388
B389
B390
B391
B392
B393
B394
B395
B396
B397
B398
B399
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited: DUMPD (CD647)
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jing He Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Pozostałe: DUMPD: 36.1
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd;
Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd: DUMPD (CD647)
CHL Porcelain Industries Ltd: DUMPD (CD647)
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;
Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;
Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;
Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;
Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;
Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;
Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;
Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Amaida Ceramic Product Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Windview Industries Ltd.: DUMPD (CD647)
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chao An Huadayu Craftwork Factory: DUMPD (CD647)
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty: DUMPD (CD647)
Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.: DUMPD (CD647)
-
59
59
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B400
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B409
B410
B411
B412
B413
B414
B415
B416
B417
B418
B419
B420
B421
B422
B423
B424
B425
B426
B427
B428
B429
B430
B431
B432
B433
B434
B435
B436
B437
B438
B439
B440
B441
B442
B443
B444
B445
B446
B447
B448
B449
B450
B451
B452
B453
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B454
B455
B456
B457
B458
B459
B460
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory: DUMPD (CD647)
Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jencymic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou MBB Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company: DUMPD
(CD647)
Chaozhou New Power Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
60
60
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B461
B462
B463
B464
B465
B466
B467
B468
B469
B470
B471
B472
B473
B474
B475
B476
B477
B478
B479
B480
B481
B482
B483
B484
B485
B486
B487
B488
B489
B490
B491
B492
B493
B494
B495
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B496
B497
B498
B499
B500
B501
B502
B503
B504
B505
B506
B507
B508
B509
B510
B511
B512
B513
B514
B515
B516
B517
B518
B519
6912002191
6912002191
CN
CN
B520
B521
Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Taoyuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua: DUMPD (CD647)
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Kennex Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Evershine Fine China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Excellent Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fair-Link Limited (Xiamen): DUMPD (CD647)
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. ("Yuhang"): DUMPD
(CD647)
Foshan Metart Company Limited: DUMPD (CD647)
Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
61
61
6912002191
6912002191
CN
CN
B522
B523
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B524
B525
B526
B527
B528
B529
B530
B531
B532
B533
B534
B535
B536
B537
B538
B539
B540
B541
B542
B543
B544
B545
B546
B547
B548
B549
B550
B551
B552
B553
B554
B555
B556
B557
B558
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B559
B560
B561
B562
B563
B564
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B565
B566
B567
B568
B569
B570
B571
B572
B573
B574
B575
B576
B577
B578
B579
B580
B581
B582
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jiamei Group Corporation: DUMPD (CD647)
Profit Cultural & Creative Group Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling
Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fung Lin Wah Group: DUMPD (CD647)
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Global Housewares Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Sitong Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
62
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
62
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B583
B584
B585
B586
B587
B588
B589
B590
B591
B592
B593
B594
B595
B596
B597
B598
B599
B600
B601
B602
B603
B604
B605
B606
B607
B608
B609
B610
B611
B612
B613
B614
B615
B616
B617
B618
B619
B620
B621
B622
B623
B624
B625
B626
B627
B628
B629
B630
B631
B632
B633
B634
B635
B636
B637
B638
B639
B640
B641
B642
B643
B644
B645
Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian: DUMPD (CD647)
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd: DUMPD (CD647)
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Junior Star Ent's Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
K&T Ceramics International Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China: DUMPD (CD647)
Kilncraft Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Minghui Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Liling Pengxing Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Liling Quanhu Industries General Company: DUMPD (CD647)
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
63
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
63
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B646
B647
B648
B649
B650
B651
B652
B653
B654
B655
B656
B657
B658
B659
B660
B661
B662
B663
B664
B665
B666
B667
B668
B669
B670
B671
B672
B673
B674
B675
B676
B677
B678
B679
B680
B681
B682
B683
B684
B685
B686
B687
B688
B689
B690
B691
B692
B693
B694
B695
B696
B697
B698
B699
B700
B701
B702
B703
B704
B705
B706
B707
B708
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Yonghe Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liveon Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Long Da Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Photo USA Electronic Graphic Inc.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Hongsheng Group Corporation: DUMPD (CD647)
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Bright Future Porcelain Factory ("RBF"): DUMPD (CD647)
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY: DUMPD (CD647)
Red Star Ceramics Limited: DUMPD (CD647)
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.: DUMPD (CD647)
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. ("SBF"): DUMPD (CD647)
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hiker Housewares Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Topchoice Industries Limited: DUMPD (CD647)
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian: DUMPD (CD647)
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
64
64
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B709
B710
B711
B712
B713
B714
B715
B716
B717
B718
B719
B720
B721
B722
B723
B724
B725
B726
B727
B728
B729
B730
B731
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B732
B733
B734
B735
B736
B737
B738
B739
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B740
B741
B742
B743
B744
B745
B746
B747
B748
B749
B750
B751
B752
B753
B754
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002191
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B755
B756
B757
B758
B759
B760
B761
B762
B763
B956
B957
B958
B959
B999
B349
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Yida Industrial Corp.: DUMPD (CD647)
Tao Yuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Teammann Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong: DUMPD
(CD647)
Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. ("Tienshan"): DUMPD (CD647)
Topking Industry (China) Ltd.: DUMPD (CD647)
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Weiye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Winpat Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan: DUMPD
(CD647)
Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yiyang Red Star Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
China Yong Feng Yuan Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China: DUMPD (CD647)
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. ("Xuanhua Yici"): DUMPD
(CD647)
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited: DUMPD (CD647)
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jing He Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Pozostałe: DUMPD: 36.1
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd;
-
65
65
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
B350
B351
B352
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B353
B357
B358
B359
B360
B361
B362
B363
B364
B365
B366
B367
B368
B369
B370
B371
B372
B373
B374
B375
B376
B377
B378
B379
B380
B381
B382
B383
B384
B385
B386
B387
B388
B389
B390
B391
B392
B393
B394
B395
B396
B397
B398
B399
B400
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd;
Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd: DUMPD (CD647)
CHL Porcelain Industries Ltd: DUMPD (CD647)
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;
Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;
Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;
Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;
Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;
Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;
Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;
Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Amaida Ceramic Product Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Windview Industries Ltd.: DUMPD (CD647)
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chao An Huadayu Craftwork Factory: DUMPD (CD647)
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty: DUMPD (CD647)
Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory: DUMPD (CD647)
Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
66
66
6912002310
CN
B408
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B409
B410
B411
B412
B413
B414
B415
B416
B417
B418
B419
B420
B421
B422
B423
B424
B425
B426
B427
B428
B429
B430
B431
B432
B433
B434
B435
B436
B437
B438
B439
B440
B441
B442
B443
B444
B445
B446
B447
B448
B449
B450
B451
B452
B453
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B454
B455
B456
B457
B458
B459
B460
B461
B462
B463
B464
B465
B466
B467
B468
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jencymic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou MBB Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company: DUMPD
(CD647)
Chaozhou New Power Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
67
67
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B469
B470
B471
B472
B473
B474
B475
B476
B477
B478
B479
B480
B481
B482
B483
B484
B485
B486
B487
B488
B489
B490
B491
B492
B493
B494
B495
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B496
B497
B498
B499
B500
B501
B502
B503
B504
B505
B506
B507
B508
B509
B510
B511
B512
B513
B514
B515
B516
B517
B518
B519
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
B520
B521
B522
B523
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B524
B525
B526
B527
B528
B529
Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Taoyuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua: DUMPD (CD647)
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Kennex Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Evershine Fine China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Excellent Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fair-Link Limited (Xiamen): DUMPD (CD647)
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. ("Yuhang"): DUMPD
(CD647)
Foshan Metart Company Limited: DUMPD (CD647)
Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
68
68
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B530
B531
B532
B533
B534
B535
B536
B537
B538
B539
B540
B541
B542
B543
B544
B545
B546
B547
B548
B549
B550
B551
B552
B553
B554
B555
B556
B557
B558
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B559
B560
B561
B562
B563
B564
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B565
B566
B567
B568
B569
B570
B571
B572
B573
B574
B575
B576
B577
B578
B579
B580
B581
B582
B583
B584
B585
B586
B587
B588
B589
B590
Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jiamei Group Corporation: DUMPD (CD647)
Profit Cultural & Creative Group Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling
Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fung Lin Wah Group: DUMPD (CD647)
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Global Housewares Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Sitong Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
69
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
69
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B591
B592
B593
B594
B595
B596
B597
B598
B599
B600
B601
B602
B603
B604
B605
B606
B607
B608
B609
B610
B611
B612
B613
B614
B615
B616
B617
B618
B619
B620
B621
B622
B623
B624
B625
B626
B627
B628
B629
B630
B631
B632
B633
B634
B635
B636
B637
B638
B639
B640
B641
B642
B643
B644
B645
B646
B647
B648
B649
B650
B651
B652
B653
Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian: DUMPD (CD647)
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd: DUMPD (CD647)
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Junior Star Ent's Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
K&T Ceramics International Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China: DUMPD (CD647)
Kilncraft Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Minghui Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Liling Pengxing Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Liling Quanhu Industries General Company: DUMPD (CD647)
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Yonghe Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
70
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
70
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B654
B655
B656
B657
B658
B659
B660
B661
B662
B663
B664
B665
B666
B667
B668
B669
B670
B671
B672
B673
B674
B675
B676
B677
B678
B679
B680
B681
B682
B683
B684
B685
B686
B687
B688
B689
B690
B691
B692
B693
B694
B695
B696
B697
B698
B699
B700
B701
B702
B703
B704
B705
B706
B707
B708
B709
B710
B711
B712
B713
B714
B715
B716
Liveon Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Long Da Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Photo USA Electronic Graphic Inc.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Hongsheng Group Corporation: DUMPD (CD647)
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Bright Future Porcelain Factory ("RBF"): DUMPD (CD647)
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY: DUMPD (CD647)
Red Star Ceramics Limited: DUMPD (CD647)
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.: DUMPD (CD647)
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. ("SBF"): DUMPD (CD647)
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hiker Housewares Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Topchoice Industries Limited: DUMPD (CD647)
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian: DUMPD (CD647)
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
71
71
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B717
B718
B719
B720
B721
B722
B723
B724
B725
B726
B727
B728
B729
B730
B731
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B732
B733
B734
B735
B736
B737
B738
B739
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B740
B741
B742
B743
B744
B745
B746
B747
B748
B749
B750
B751
B752
B753
B754
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002310
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B755
B756
B757
B758
B759
B760
B761
B762
B763
B956
B957
B958
B959
B999
B349
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
B350
B351
B352
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Yida Industrial Corp.: DUMPD (CD647)
Tao Yuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Teammann Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong: DUMPD
(CD647)
Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. ("Tienshan"): DUMPD (CD647)
Topking Industry (China) Ltd.: DUMPD (CD647)
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Weiye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Winpat Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan: DUMPD
(CD647)
Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yiyang Red Star Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
China Yong Feng Yuan Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China: DUMPD (CD647)
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. ("Xuanhua Yici"): DUMPD
(CD647)
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited: DUMPD (CD647)
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jing He Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Pozostałe: DUMPD: 36.1
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd;
Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd: DUMPD (CD647)
CHL Porcelain Industries Ltd: DUMPD (CD647)
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;
Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;
Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;
Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;
-
72
72
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B353
B357
B358
B359
B360
B361
B362
B363
B364
B365
B366
B367
B368
B369
B370
B371
B372
B373
B374
B375
B376
B377
B378
B379
B380
B381
B382
B383
B384
B385
B386
B387
B388
B389
B390
B391
B392
B393
B394
B395
B396
B397
B398
B399
B400
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B409
B410
B411
B412
B413
B414
Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;
Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;
Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;
Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Amaida Ceramic Product Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Windview Industries Ltd.: DUMPD (CD647)
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chao An Huadayu Craftwork Factory: DUMPD (CD647)
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty: DUMPD (CD647)
Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory: DUMPD (CD647)
Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
73
73
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B415
B416
B417
B418
B419
B420
B421
B422
B423
B424
B425
B426
B427
B428
B429
B430
B431
B432
B433
B434
B435
B436
B437
B438
B439
B440
B441
B442
B443
B444
B445
B446
B447
B448
B449
B450
B451
B452
B453
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B454
B455
B456
B457
B458
B459
B460
B461
B462
B463
B464
B465
B466
B467
B468
B469
B470
B471
B472
B473
B474
B475
B476
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jencymic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou MBB Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company: DUMPD
(CD647)
Chaozhou New Power Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
74
74
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B477
B478
B479
B480
B481
B482
B483
B484
B485
B486
B487
B488
B489
B490
B491
B492
B493
B494
B495
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B496
B497
B498
B499
B500
B501
B502
B503
B504
B505
B506
B507
B508
B509
B510
B511
B512
B513
B514
B515
B516
B517
B518
B519
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
B520
B521
B522
B523
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B524
B525
B526
B527
B528
B529
B530
B531
B532
B533
B534
B535
B536
B537
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Taoyuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua: DUMPD (CD647)
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Kennex Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Evershine Fine China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Excellent Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fair-Link Limited (Xiamen): DUMPD (CD647)
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. ("Yuhang"): DUMPD
(CD647)
Foshan Metart Company Limited: DUMPD (CD647)
Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
75
75
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B538
B539
B540
B541
B542
B543
B544
B545
B546
B547
B548
B549
B550
B551
B552
B553
B554
B555
B556
B557
B558
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B559
B560
B561
B562
B563
B564
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B565
B566
B567
B568
B569
B570
B571
B572
B573
B574
B575
B576
B577
B578
B579
B580
B581
B582
B583
B584
B585
B586
B587
B588
B589
B590
B591
B592
B593
B594
B595
B596
B597
B598
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jiamei Group Corporation: DUMPD (CD647)
Profit Cultural & Creative Group Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling
Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fung Lin Wah Group: DUMPD (CD647)
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Global Housewares Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Sitong Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian: DUMPD (CD647)
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
76
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
76
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B599
B600
B601
B602
B603
B604
B605
B606
B607
B608
B609
B610
B611
B612
B613
B614
B615
B616
B617
B618
B619
B620
B621
B622
B623
B624
B625
B626
B627
B628
B629
B630
B631
B632
B633
B634
B635
B636
B637
B638
B639
B640
B641
B642
B643
B644
B645
B646
B647
B648
B649
B650
B651
B652
B653
B654
B655
B656
B657
B658
B659
B660
B661
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd: DUMPD (CD647)
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Junior Star Ent's Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
K&T Ceramics International Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China: DUMPD (CD647)
Kilncraft Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Minghui Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Liling Pengxing Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Liling Quanhu Industries General Company: DUMPD (CD647)
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Yonghe Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liveon Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Long Da Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
77
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
77
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B662
B663
B664
B665
B666
B667
B668
B669
B670
B671
B672
B673
B674
B675
B676
B677
B678
B679
B680
B681
B682
B683
B684
B685
B686
B687
B688
B689
B690
B691
B692
B693
B694
B695
B696
B697
B698
B699
B700
B701
B702
B703
B704
B705
B706
B707
B708
B709
B710
B711
B712
B713
B714
B715
B716
B717
B718
B719
B720
B721
B722
B723
B724
Photo USA Electronic Graphic Inc.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Hongsheng Group Corporation: DUMPD (CD647)
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Bright Future Porcelain Factory ("RBF"): DUMPD (CD647)
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY: DUMPD (CD647)
Red Star Ceramics Limited: DUMPD (CD647)
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.: DUMPD (CD647)
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. ("SBF"): DUMPD (CD647)
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hiker Housewares Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Topchoice Industries Limited: DUMPD (CD647)
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian: DUMPD (CD647)
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
78
78
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B725
B726
B727
B728
B729
B730
B731
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B732
B733
B734
B735
B736
B737
B738
B739
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B740
B741
B742
B743
B744
B745
B746
B747
B748
B749
B750
B751
B752
B753
B754
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002510
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B755
B756
B757
B758
B759
B760
B761
B762
B763
B956
B957
B958
B959
B999
B349
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
B350
B351
B352
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
B353
B357
B358
B359
B360
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Yida Industrial Corp.: DUMPD (CD647)
Tao Yuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Teammann Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong: DUMPD
(CD647)
Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. ("Tienshan"): DUMPD (CD647)
Topking Industry (China) Ltd.: DUMPD (CD647)
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Weiye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Winpat Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan: DUMPD
(CD647)
Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yiyang Red Star Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
China Yong Feng Yuan Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China: DUMPD (CD647)
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. ("Xuanhua Yici"): DUMPD
(CD647)
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited: DUMPD (CD647)
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jing He Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Pozostałe: DUMPD: 36.1
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd;
Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd: DUMPD (CD647)
CHL Porcelain Industries Ltd: DUMPD (CD647)
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;
Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;
Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;
Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;
Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;
Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;
Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;
Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Amaida Ceramic Product Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
-
79
79
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B361
B362
B363
B364
B365
B366
B367
B368
B369
B370
B371
B372
B373
B374
B375
B376
B377
B378
B379
B380
B381
B382
B383
B384
B385
B386
B387
B388
B389
B390
B391
B392
B393
B394
B395
B396
B397
B398
B399
B400
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B409
B410
B411
B412
B413
B414
B415
B416
B417
B418
B419
B420
B421
B422
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Beiliu Windview Industries Ltd.: DUMPD (CD647)
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chao An Huadayu Craftwork Factory: DUMPD (CD647)
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty: DUMPD (CD647)
Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,: DUMPD (CD647)
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory: DUMPD (CD647)
Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
80
80
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B423
B424
B425
B426
B427
B428
B429
B430
B431
B432
B433
B434
B435
B436
B437
B438
B439
B440
B441
B442
B443
B444
B445
B446
B447
B448
B449
B450
B451
B452
B453
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B454
B455
B456
B457
B458
B459
B460
B461
B462
B463
B464
B465
B466
B467
B468
B469
B470
B471
B472
B473
B474
B475
B476
B477
B478
B479
B480
B481
B482
B483
B484
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jencymic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou MBB Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company: DUMPD
(CD647)
Chaozhou New Power Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory: DUMPD (CD647)
81
81
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B485
B486
B487
B488
B489
B490
B491
B492
B493
B494
B495
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B496
B497
B498
B499
B500
B501
B502
B503
B504
B505
B506
B507
B508
B509
B510
B511
B512
B513
B514
B515
B516
B517
B518
B519
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
B520
B521
B522
B523
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B524
B525
B526
B527
B528
B529
B530
B531
B532
B533
B534
B535
B536
B537
B538
B539
B540
B541
B542
B543
B544
B545
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dapu Taoyuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua: DUMPD (CD647)
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Kennex Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Evershine Fine China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Excellent Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fair-Link Limited (Xiamen): DUMPD (CD647)
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. ("Yuhang"): DUMPD
(CD647)
Foshan Metart Company Limited: DUMPD (CD647)
Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
82
82
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B546
B547
B548
B549
B550
B551
B552
B553
B554
B555
B556
B557
B558
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B559
B560
B561
B562
B563
B564
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B565
B566
B567
B568
B569
B570
B571
B572
B573
B574
B575
B576
B577
B578
B579
B580
B581
B582
B583
B584
B585
B586
B587
B588
B589
B590
B591
B592
B593
B594
B595
B596
B597
B598
B599
B600
B601
B602
B603
B604
B605
B606
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Jiamei Group Corporation: DUMPD (CD647)
Profit Cultural & Creative Group Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling
Corporation: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Fung Lin Wah Group: DUMPD (CD647)
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Global Housewares Factory: DUMPD (CD647)
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.: DUMPD
(CD647)
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Sitong Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian: DUMPD (CD647)
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.: DUMPD (CD647)
83
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
83
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B607
B608
B609
B610
B611
B612
B613
B614
B615
B616
B617
B618
B619
B620
B621
B622
B623
B624
B625
B626
B627
B628
B629
B630
B631
B632
B633
B634
B635
B636
B637
B638
B639
B640
B641
B642
B643
B644
B645
B646
B647
B648
B649
B650
B651
B652
B653
B654
B655
B656
B657
B658
B659
B660
B661
B662
B663
B664
B665
B666
B667
B668
B669
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd: DUMPD (CD647)
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Junior Star Ent's Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
K&T Ceramics International Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China: DUMPD (CD647)
Kilncraft Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Minghui Ceramics Factory: DUMPD (CD647)
Liling Pengxing Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Liling Quanhu Industries General Company: DUMPD (CD647)
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Yonghe Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Liveon Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Long Da Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Photo USA Electronic Graphic Inc.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Hongsheng Group Corporation: DUMPD (CD647)
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
84
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
84
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B670
B671
B672
B673
B674
B675
B676
B677
B678
B679
B680
B681
B682
B683
B684
B685
B686
B687
B688
B689
B690
B691
B692
B693
B694
B695
B696
B697
B698
B699
B700
B701
B702
B703
B704
B705
B706
B707
B708
B709
B710
B711
B712
B713
B714
B715
B716
B717
B718
B719
B720
B721
B722
B723
B724
B725
B726
B727
B728
B729
B730
B731
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Bright Future Porcelain Factory ("RBF"): DUMPD (CD647)
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory: DUMPD (CD647)
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY: DUMPD (CD647)
Red Star Ceramics Limited: DUMPD (CD647)
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.: DUMPD (CD647)
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. ("SBF"): DUMPD (CD647)
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hiker Housewares Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Topchoice Industries Limited: DUMPD (CD647)
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian: DUMPD (CD647)
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China: DUMPD (CD647)
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Tangshan Yida Industrial Corp.: DUMPD (CD647)
Tao Yuan Porcelain Factory: DUMPD (CD647)
Teammann Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong: DUMPD
(CD647)
85
85
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B732
B733
B734
B735
B736
B737
B738
B739
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
B740
B741
B742
B743
B744
B745
B746
B747
B748
B749
B750
B751
B752
B753
B754
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6912002910
6914
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
ALLTC
B755
B756
B757
B758
B759
B760
B761
B762
B763
B956
B957
B958
B959
B999
4041
6914
IQ
4041
6914
SY
4041
6914
(CD610)
K096
Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. ("Tienshan"): DUMPD (CD647)
Topking Industry (China) Ltd.: DUMPD (CD647)
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Weiye Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Winpat Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan: DUMPD
(CD647)
Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yiyang Red Star Ceramics Ltd.: DUMPD (CD647)
China Yong Feng Yuan Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China: DUMPD (CD647)
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. ("Xuanhua Yici"): DUMPD
(CD647)
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory: DUMPD (CD647)
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited: DUMPD (CD647)
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.: DUMPD (CD647)
Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.: DUMPD (CD647)
Jing He Ceramics Co., Ltd: DUMPD (CD647)
Pozostałe: DUMPD: 36.1
Mozaiki, inne niż te objęte kodami dodatkowymi 4010 i 4011 jako objekty
archeologiczne lub pomniki, które zostały rozczłonkowane, wykonane
wyłącznie ręcznie w dowolnym materiale, oraz rysunki wykonane wyłącznie
ręcznie dowolnymi środkami i na dowolnym materiale, które są starsze niż 50
lat i nie należą do ich twórców: SPX (TM571)
Mozaiki, inne niż te objęte kodami dodatkowymi 4010 i 4011 jako objekty
archeologiczne lub pomniki, które zostały rozczłonkowane, wykonane
wyłącznie ręcznie w dowolnym materiale, oraz rysunki wykonane wyłącznie
ręcznie dowolnymi środkami i na dowolnym materiale, które są starsze niż 50
lat i nie należą do ich twórców: LPS (TM570)
Mozaiki, inne niż te objęte kodami dodatkowymi 4010 i 4011 jako objekty
archeologiczne lub pomniki, które zostały rozczłonkowane, wykonane
wyłącznie ręcznie w dowolnym materiale, oraz rysunki wykonane wyłącznie
ręcznie dowolnymi środkami i na dowolnym materiale, które są starsze niż 50
lat i nie należą do ich twórców: LPS (TM572)
Pozostałe wyroby ceramiczne - przeznaczone do kontaktu z żywnością: p01
(SK001)
-
Warunkiem zastosowania indywidualnej stawki celnej dla tego przedsiębiorstwa jest przedstawienie
władzom celnym kraju członkowskiego ważnej faktury handlowej, która powinna zawierać deklarację
podpisaną przez pracownika przedsiębiorstwa, w następującym formacie:
1. Nazwisko i stanowisko pracownika przedsiębiorstwa, który wystawił fakturę handlową;
2. Oświadczenie o następującej treści: "Ja, niżej podpisany, poświadczam, że (ilość) płytek ceramicznych,
sprzedawanych na wywóz do Unii Europejskiej i objęta niniejszą fakturą, zostało wytworzonych przez
(nazwa i siedziba przedsiębiorstwa) (dodatkowy kod TARIC) w (nazwa państwa). Oświadczam, że
informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą.
Data i podpis"
Jeżeli taka faktura nie została przedstawiona, stosuje się stawkę celną odpowiednią dla wszystkich
pozostałych przedsiębiorstw.
86
(CD647)
(SK001)
(TM570)
(TM571)
(TM572)
86
Warunkiem zastosowania indywidualnej stawki celnej dla tego przedsiębiorstwa jest przedstawienie
władzom celnym kraju członkowskiego ważnej faktury handlowej, która powinna zawierać deklarację
podpisaną przez pracownika przedsiębiorstwa, w następującym formacie:
1) nazwisko i funkcja pracownika podmiotu wystawiającego fakturę handlową;
2) oświadczenie o następującej treści:
"Ja, niżej podpisany, poświadczam, że (ilość) ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych
sprzedanych na wywóz do Unii Europejskiej objętych niniejszą fakturą zostało wytworzonych przez (nazwa
przedsiębiorstwa i adres) (kod dodatkowy TARIC) w (państwo, którego dotyczy postępowanie).
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą.
Data i podpis".
Jeżeli taka faktura nie została przedstawiona, stosuje się stawkę celną odpowiednią dla wszystkich
pozostałych przedsiębiorstw.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest:
1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych
składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, albo
2) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;
Granicznej kontroli sanitarnej nie podlegają:
- towary objęte procedurą tranzytu z krajów trzecich przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów
trzecich lub do innego państwa członkowskiego o ile przewóz odbywa się w szczelnych środkach transportu
spełniających wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z
przepisami prawa celnego;
- towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim, jeżeli w państwie tym poddane zostały granicznej kontroli sanitarnej.
Ponadto, z granicznej kontroli sanitarnej zwolnione są towary przywożone z Norwegii, Islandii i
Lichtensteinu.Informacja dodatkowa:
Granicznej kontroli sanitarnej podlegają również towary wprowadzone na terytorium Wspólnoty
Europejskiej przez przejście graniczne leżące na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym państwie granicznej kontroli
sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedurą celną, z którą wiąże się
dopuszczenie do obrotu.
Zakazane jest co następuje:
a) przywóz (import) lub przemieszczanie do terytorium Wspólnoty, oraz
b) handel irackimi dobrami kultury oraz innymi towarami o znaczeniu archeologicznym, historycznym,
kulturowym, naukowym i religijnym, jeżeli zostały one nielegalnie przemieszczone z Iraku, w
szczególności:
i) jeżeli dobra stanowią integralną część bądź publicznych kolekcji wymienionych w inwentarzach irackich
muzeów, archiwów lub konserwatorskich kolekcji bibliotecznych, bądź w inwentarzach irackich instytucji
religijnych;
ii) jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dobra te zostały przemieszczone z Iraku bez zgody ich
prawowitych właścicieli lub zostały przemieszczone wbrew irackiemu prawu i rozporządzeniom.
Zakaz nie jest stosowany, jeżeli jedno z poniższych jest wykazane:
a) dobra kultury zostały wywiezione (wyeksportowane) z Iraku przed 6 sierpnia 1990 roku;
b) dobra kultury są zwracane instytucjom irackim zgodnie z postanowieniami o bezpiecznym powrocie, jak
określono w paragrafie 7 Rezolucji ONZ 1483 (2003).
Zakazane jest co następuje:
a) wywóz (eksport) lub przemieszczanie z terytorium Wspólnoty, oraz
b) handel irackimi dobrami kultury oraz innymi towarami o znaczeniu archeologicznym, historycznym,
kulturowym, naukowym i religijnym, jeżeli zostały one nielegalnie przemieszczone z Iraku, w
szczególności:
i) jeżeli dobra stanowią integralną część bądź publicznych kolekcji wymienionych w inwentarzach irackich
muzeów, archiwów lub konserwatorskich kolekcji bibliotecznych, bądź w inwentarzach irackich instytucji
religijnych;
ii) jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dobra te zostały przemieszczone z Iraku bez zgody ich
prawowitych właścicieli lub zostały przemieszczone wbrew irackiemu prawu i rozporządzeniom.
Zakaz nie jest stosowany, jeżeli jedno z poniższych jest wykazane:
a) dobra kultury zostały wywiezione (wyeksportowane) z Iraku przed 6 sierpnia 1990 roku;
b) dobra kultury są zwracane instytucjom irackim zgodnie z postanowieniami o bezpiecznym powrocie, jak
określono w paragrafie 7 Rezolucji ONZ 1483 (2003).
Zakazuje się przywozu, wywozu, przenoszenia dóbr kultury Syrii oraz innych przedmiotów o znaczeniu
archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub o wyjątkowym znaczeniu naukowym, w tym
przedmiotów wymienionych w załączniku XI Rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012, gdy istnieją
uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że dobra te zostały wywiezione z Syrii bez zgody ich
prawowitych właścicieli lub zostały wywiezione z naruszeniem prawa syryjskiego lub międzynarodowego,
w szczególności, jeśli dobra te stanowią integralną część zbiorów publicznych wymienionych w
inwentarzach zbiorów konserwatorskich syryjskich muzeów, archiwów lub bibliotek albo inwentarzy
syryjskich instytucji religijnych.
Zakaz nie ma zastosowania, jeśli wykazano, że:
a) dobra te zostały wywiezione z Syrii przed dniem 9 maja 2011 r.; lub
b) dobra te są bezpiecznie zwracane do ich prawowitych właścicieli w Syrii

Similar documents

2013 : productcata lo gue

2013 : productcata lo gue Pitted Green Olives with Herbs & Garlic 20 x 30g Pitted Green Olives 6 x 110g with Coriander & Pepper Pitted Green Olives with Chilli & Parsley 6 x 110g

More information

District of Columbia - Governmentattic.org

District of Columbia - Governmentattic.org T his letter is in res ponse to your Freedom of Information Act request received via emai l wherein you req uested the fo llowing informatio n ''I) A copy of the list of proh ibited persona lized l...

More information

dział 27 paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji

dział 27 paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla (TN701) (TN702) :

More information