Graduan UTM meraikan kejayaan pada Majlis Konvokesyen ke-46.

Comments

Transcription

Graduan UTM meraikan kejayaan pada Majlis Konvokesyen ke-46.
Graduan UTM meraikan kejayaan pada Majlis Konvokesyen ke-46.
Konvokesyen
dan Kebolehpasaran Siswazah
Selain daripada usaha mendapatkan pekerjaan,
mahasiswa UTM digalakkan untuk mencipta
pekerjaan bagi melahirkan usahawan atau
graduan yang bekerja sendiri yang mampu
menyumbang kepada usaha merancakkan
pertumbuhan ekonomi Negara tanpa
berharap atau menanti peluang pekerjaan.
Majlis Konvokesyen ke-46.
Konvokesyen dan Kebolehpasaran Siswazah
Konvokesyen
dan Kebolehpasaran Siswazah
Majlis Konvokesyen ke-46 telah diadakan pada
Majlis Konvokesyen ke-47 telah diadakan
26-27 Mac 2011 selama dua hari di Dewan Sultan
pada 24-26 September 2011 selama tiga hari
Iskandar, UTM Johor Bahru. Pada Majlis Konvokesyen
(enam sesi). Pada Majlis Konvokesyen ini, DYMM
ini, DYMM Tuanku Canselor telah berkenan
Tuanku Canselor telah berkenan mengisytiharkan
mengisytiharkan pelantikan Pro-Canselor iaitu YBhg.
pelantikan Pro-Canselor yang baru iaitu YBhg. Tan Sri
Tan Sri Dr. Salleh bin Mohd Nor. Universiti juga telah
Dato' Dr. Yahya bin Awang. Universiti juga telah
menganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan
menganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan
Pendidikan kepada YBhg. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh,
Awam kepada YAB Tun (Dr.) Abdullah bin Ayub,
Menteri Pendidikan Nasional Indonesia. Seorang lagi
mantan Pro-Canselor UTM. Seorang lagi tokoh akademik
tokoh akademik yang juga mantan staf UTM telah
yang juga mantan staf UTM telah dianugerahkan
dianugerahkan Gelaran Profesor Emeritus, iaitu YBhg.
Gelaran Profesor Emeritus, iaitu YBhg. Prof. Dato' Dr.
Prof. Dato' Ir. Zainai bin Mohamed, mantan Naib
Ismail bin Bakar yang juga merupakan mantan Naib
Canselor Universiti Malaysia Kelantan (UMK).
Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Jumlah Graduan UTM Sehingga 2011
Sehingga tahun 2011, jumlah graduan UTM adalah seramai 145,565 orang. Jadual di bawah menunjukkan
jumlah graduan UTM dari tahun 1972 hingga 2011 mengikut peringkat pengajian.
Jumlah graduan UTM dari tahun 1972-2011.
Peringkat Pengajian
Doktor Falsafah
Sarjana
Diploma Lepas Ijazah
42
Jumlah Graduan
732
12,924
3445
Sarjana Muda
78,905
Diploma
49,559
Jumlah
145,565
Konvokesyen dan Kebolehpasaran Siswazah
Pada tahun 2011, UTM telah melahirkan seramai 6,929 orang graduan termasuk 652 orang graduan
antarabangsa pada konvokesyen ke-46 pada 26 -27 Mac 2011 dan konvokesyen ke-47 pada 24-26
September 2011. Jadual di bawah menunjukkan maklumat graduan untuk Majlis Konvokesyen
ke-46 dan ke-47.
Graduan Majlis Konvokesyen ke-46 dan 47.
Majlis Konvokesyen
Peringkat Pengajian
Konvo 46
Doktor Falsafah
Sarjana
Diploma Lepas Ijazah
Konvo 47
Jumlah (Graduan)
45
76
121
946
842
1,788
2
-
2
Sarjana Muda
865
3,543
4,408
Diploma
125
485
610
Jumlah
1,983
4,946
6,929
Pada tahun 2011, terdapat pertambahan jumlah graduan antarabangsa berikutan peningkatan jumlah
enrolmen bagi mahasiswa antarabangsa khususnya bagi program pascasiswazah. Rajah di bawah
menunjukkan perbandingan bilangan mahasiswa antarabangsa bergraduan pada tahun 2010
dan 2011.
Graduan
600
Doktor Falsafah
Sarjana
Sarjana Muda
541
400
370
200
31
18
0
2010
61
50
2012
Tahun
Perbandingan jumlah graduan antarabangsa bagi tahun 2010 dan 2011.
43
Konvokesyen dan Kebolehpasaran Siswazah
Universiti turut memberi pengiktirafan dan anugerah khas kepada graduan-graduan cemerlang.
Berikut adalah senarai nama penerima anugerah kecemerlangan akademik 2011.
Senarai nama penerima anugerah kecemerlangan akademik 2011.
Nama Anugerah
Penerima
Anugerah Pelajaran Diraja
(Pingat Jaya Cemerlang)
(i) Azad Anugerah bin Ali Rasol
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
(ii) Liew Chee Ing
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
Anugerah Canselor
(i)
Anugerah Pro-Canselor
(i)
Mohd Tarmizi bin Ali
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik)
(ii) Mohammed Salem Farag Binwahlan
Doktor Falsafah (Sains Komputer)
(iii) Normasheila binti Md. Jamil
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan)
(iv) Peter Ku Soo Lin
Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian
dan Keselamatan Komputer)
(v) Sultan Noman Qasem
Doktor Falsafah (Sains Komputer)
(vi) Muhammad Khurram Zahoor
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Petroleum)
(vii) Nur Farah Farhana binti Rasid
Sarjana Muda Ukur Bahan
(viii) Joseph Pang Kok Bing
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan
(Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
44
Azlan bin Mohd Zain
Doktor Falsafah (Sains Komputer)
Hamed Niroumand
Sarjana Kejuruteraan (Awam - Geoteknik)
Farid bin Zubir
Sarjana Kejuruteraan (Elektrik)
Okyere-Kwakye Eugene
Sarjana Sains (Sains Komputer)
Nur Rashid bin Mat Nuri @ Md. Din
Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
R Uma devi A/P Ragoo Nathar
Sarjana Kejuruteaan (Awam - Hidrologi
dan Sumber Air)
Roya Anvari
Doktor Falsafah (Pengurusan)
Rasidah binti Mohamad Idris
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik)
Ajune Wanis bt Ismail
Sarjana Sains (Sains Komputer)
Mohd Ariff bin Admon
Sarjana Sains (Matematik)
Ali Safa Sadiq
Sarjana Sains (Sains Komputer)
Ologbo Andrew Chukwuyem
Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
Mohammad Hossein Ashourijozdani
Sarjana Kejuruteraan (Elektrik-Kuasa)
Yasser K. Reza Zahedi
Sarjana Kejuruteraan (Elektrik
dan Telekomunikasi)
Konvokesyen dan Kebolehpasaran Siswazah
Nama Anugerah
Penerima
Anugerah Naib Canselor
(i)
Anugerah Pingat Emas
Tun Fatimah Hj Hashim
(i)
Hadafi Fitri bin Mohd Latip
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan)
(ii) Lee San Chez
Sarjana Muda Sains (Rangkaian & Keselamatan Komputer)
(iii) Kasrul Anak Pulai
Sarjana Muda Sains (Pembinaan)
(iv) Ahmad Razalie bin Rosli
Sarjana Muda Ukur Bahan
(v) Ng Mei Xiang
Sarjana Muda Sains (Kimia Industri)
(vi) Chin Meng Jian
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia - Bioproses)
(vii) Rohani binti Embong
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan
(Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
(viii) Tan Choon Boon
Sarjana Muda Ukur Bahan
(ix) Mohamad Amir Imran bin Mohd Hasli
Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik - Telekomunikasi)
(x) Chai Suk Phin
Sarjana Muda Sains Komputer (Bioinformatik)
(xi) Jessalynn Koh Liping
Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
(xii) Wong Jing Ying
Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
(xiii) Izam Ikhwan bin Kamaruddin
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
(xiv) Tan Chin Chee
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
(xv) Radha Swathe Priya ap Malon Marugan
Sarjana Muda Kejuruteraan (Bio-Perubatan)
(xvi) Helmi bin Hamzah
Sarjana Muda Senibina Landskap
(xvii) Mohd Hazrai bin Mohd Zahar
Diploma Pengurusan Harta Tanah
Wan Nurulhuda binti Wan Jusoh
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan
(Pengajian Islam)
Anugerah Gemilang Akademik
(i)
Tan Chin Chee
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
(ii) Chong Jia Fei
Sarjana Muda Kejuruteraan (Komputer)
Anugerah Kecemerlangan
Akademik Lembaga Jurutera
Malaysia
(i) Fathiah Hazwanie bt Arif
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
45
Konvokesyen dan Kebolehpasaran Siswazah
Nama Anugerah
Anugerah Kecemerlangan
Akademik MALAKOFF
Penerima
(i)
Arifah binti Ali - Sarjana Muda Kejuruteraan
(Mekanikal - Teknologi Marin)
Shaiful Fadzil bin Zainal Abidin
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal - Automotif)
Wong Jia Huey
Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik - Mikroelektrik
Wan Nurul Najmiah binti Wan Mamat
Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik - Telekomunikasi)
(ii)
(iii)
(iv)
Anugerah Akademik
UMW Holding Berhad
(i)
Muhammad Naqiuddin Mohd Warid
Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
Ain Naadia binti Mazlan
Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
(ii)
Anugerah Penerbitan
(i)
Lee Tin Sin
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Polimer)
Anugerah Kecemerlangan
Akademik WAMY Malaysia
(i)
Muhammad Fais bin Yahya
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)
Anugerah Kecemerlangan
Akademik TNB
(i)
Mohd Rustam bin Mohd Rameli
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)
Anugerah Kecemerlangan
Akademik FELDA
(i)
Siti Faridah binti Mohd Sinif
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam)
Anugerah Kecemerlangan
Akademik Yayasan EMKAY
(i)
Mohd Fouzul Marzuq B. S.M.O Abdul Salam
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
Anugerah Kecemerlangan
Akademik Majlis Agama
Islam Johor
(i)
Siti Hasimah binti Bakeri
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam)
Anugerah Kecemerlangan
Akademik PBA (Penang)
(i)
Kheong Sia Chung
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)
Anugerah Akademik Shell
(i)
Nur Aainaa Syahirah bt Ramli
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
Muhammad Yusuf bin Nazman
Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
Nur Hidayah binti Kartubi
Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
Hanim binti Mohd Yatim
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
Nik Mohd Ridzuan bin Shaharuddin
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Mekanikal - Teknologi Marin)
Lee Teck Meng
Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
Fatin Fasihah binti Masnon)
Sarjana Muda Sains (Kimia)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
46
Konvokesyen dan Kebolehpasaran Siswazah
Program Kerjasama dan Program Eksekutif
Pada tahun 2011, jumlah graduan program
kerjasama dan program eksekutif di bawah
pengurusan UTM SPACE adalah masing-masing
seramai 563 dan 486 orang graduan.
Sehingga tahun 2011, jumlah graduan program
kerjasama adalah seramai 10,790 orang. Rajah
di bawah menunjukkan jumlah graduan program
kerjasama UTM dari tahun 1996 hingga 2011.
Graduan
1000
1,086
862
800
901
949
400
0
731
569
600
200
901
847
720
700
658
689
547
483
563
245
39
1996
1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tahun
Statistik graduan pusat pengajian separuh masa 1996-2011.
600
Bilangan Graduan
Bilangan Graduan
900
537
481
486
400
200
155
0
Tahun
Statistik graduan program Eksekutif tahun 2007 - 2011.
47
Konvokesyen dan Kebolehpasaran Siswazah
Kebolehpasaran Siswazah
Matlamat kebolehpasaran siswazah ini meliputi usaha
memperoleh pekerjaan dalam tempoh enam bulan
bagi membina upaya graduan berjaya untuk mendapat
selepas menamatkan pengajian.
pekerjaan, melanjutkan pengajian, meningkatkan
kemahiran sekaligus memiliki nilai dan ciri-ciri yang
Salah satu daripada aspirasi Falsafah Pendidikan
dikehendaki industri. Penerapan kemahiran
Kebangsaan ialah menghasilkan graduan berkualiti dan
keusahawanan, menjalin kerjasama rapat dengan
industri bagi penempatan mahasiswa menjalani latihan
industri, membuka peluang melalui pendedahan
pedagogi dan pembelajaran melalu pengalaman
(experiential learning) adalah antara inisiatif yang
dijalankan bagi meningkatkan kebolehpasaran
siswazah UTM. Selain itu, mahasiswa digalakkan
untuk mencipta pekerjaan bagi melahirkan usahawan
berketrampilan; memenuhi aspek kebolehpasaran
mengikut permintaan industri; keupayaan mencipta
kejayaan dalam bidang keusahawanan; dan kemampuan
graduan memberikan sumbangan kepada masyarakat.
Sehubungan itu, UTM telah mengambil inisiatif antara
lainnya dalam meningkatkan kurikulum yang relevan
supaya mahasiswa mampu berdaya saing dalam
atau graduan yang bekerja sendiri yang mampu
menghadapi persaingan global. Ianya juga bermatlamat
menyumbang kepada usaha merancakkan pertumbuhan
untuk memastikan semua mahasiswa mendapat
ekonomi Negara tanpa berharap atau menanti peluang
manafaat daripada pengalaman pembelajaran yang
pekerjaan. Kebolehpasaran siswazah UTM telah melebihi
berkualiti sejajar dengan keperluan individu, ekonomi
sasaran di mana 76 peratus graduannya telah berjaya
dan masyarakat.
48
Graduan UTM meraikan kejayaan pada Majlis Konvokesyen ke-46.