Kinderen voor kinderen .... Zending verbindt!

Comments

Transcription

Kinderen voor kinderen .... Zending verbindt!
Bedankt !!
De School met de Bijbel in Bleskensgraaf
sponsort het werk van de familie Visser
met een deel van het zendingsgeld.
Kinderen voor kinderen .... Zending verbindt!
Een heleboel kinderen op zondagsscholen in Nederland spaarden geld voor de
zondagsscholen bij ons in Malawi! Dat is natuurlijk heel fijn, want dan kunnen er
voor de meesters en juffen boekjes gemaakt worden, zodat ze leren hoe ze nog
beter uit de Bijbel kunnen vertellen aan de kinderen. Nu heeft de zondagsschool
van Bleskensgraaf bedacht dat ze niet alleen geld willen geven maar ook echt
contact willen met een zondagsschool in Malawi. Voor elkaar bidden en aan elkaar
denken door wat van je te laten horen. Zo hebben ze een hele doos vol met
kaarten gestuurd naar de zondagsschool van Emazinyeni. Alle kinderen hadden
een kaart geschreven en versierd van binnen. Op de kaart hadden ze in het
ChiTumbuka geschreven: ´...zoek Jezus vroeg, zoek Jezus veel, wie Jezus heeft die
heeft genoeg!´ Op een zondag zijn we naar hun zondagsschool en kerk geweest
en hebben de kaarten uitgedeeld. Ook hebben we het lied ´...read your Bible, pray
every day...´ aangeleerd. Het was een feest om alle blijde gezichten te zien! Ook
op onze webblog staat een verslag met foto´s en een filmpje.
Kindernieuwsbrief
We wonen alweer bijna een half jaar in Malawi. In het begin heb je nog een beetje een vakantiegevoel, alles is dan vreemd.
Nu zijn we echt gewend en kennen we de mensen een beetje en begrijpen meestal wel wat van wat ze zeggen in het
Engels. De Tumbuka taal vinden we nog wel moeilijk. Weet je hoe je ´... Goede morgen!´ zegt? ´...Mwawuka uli?´ Eigenlijk zeg
je dan ´...hoe ben je opgestaan?´ We kunnen er alleen nog niet echt aan wennen dat er overal kinderen zijn die ons nastaren
en na roepen...
Bij ons (Neelke en Aron) is het nu ook bijna vakantie van school. Het is heel leuk op school met juf Rianne! We werken
natuurlijk gewoon uit de schoolboeken, maar doen ook nog heel veel leuke dingen; knutselen, zingen, spellen, of iets
bakken enzovoorts. Een poosje terug waren Jasper en Mirjam, vrijwilligers uit Nederland, op bezoek, die hadden een leuke
knutselmiddag met ons gedaan. Neelke is 2 Mei jarig geweest. Bedankt voor alle post! Nog steeds komen er kaarten
binnen, de post kan er soms heel lang over doen uit Nederland. Er waren ook Malawiaanse vriendinnen op haar feestje.
Leuk als je een keer mailt over jouw vakantie met wat foto´s, dan sturen wij een berichtje terug over onze vakantie! Onze
mailadressen zijn; [email protected] en [email protected] We kregen van de School met de Bijbel een
pakket met zelfgemaakte vlaggen, heel erg leuk! Bedankt!!
Lucas en Boaz spelen thuis vaak met elkaar, de tuinmannen letten dan een beetje op ons. Soms komt Uchindami, een
jongetje uit de buurt bij Lucas spelen. We spelen allemaal ook heel graag met Thomas, Marije en Ruth v/d Boogaart, die
wonen vlakbij, liefst eigenlijk elke dag! O ja, pas was er nog een aap in de tuin, die zie je meestal alleen in het bos of in de
bergen. Hij sprong van boom naar boom en verdween toen achter de school. Net te snel om een foto te kunnen maken.
Allemaal een hartelijke groet uit Malawi
Tjerk & Marieke Visser
Neelke, Aron, Lucas, Boaz
Tjerk en Marieke Visser werden met hun kinderen op 15 januari 2011 door de GZB vanuit de Hervormde
gemeente te Bleskensgraaf uitgezonden naar Malawi.
Tjerk heeft 9 jaar op de School met de Bijbel gewerkt als meester. De School met de Bijbel steunt hun
uitzending met een deel van het zendingsgeld.
De familie Visser heeft een eigen website waar ze verslag doen van hun wonen en werken in Malawi.
Www.vissersinmalawi.blogspot.com
Fam. T. Visser / POBOX 6 / Ekwendeni / Malawi

Similar documents