Programma 05/08/16

Comments

Transcription

Programma 05/08/16
Camping Kids Articles
You can buy those articles in the reception
or by the animationteam
From now on you
can sleep with
our mascot Zipp
the Bee! For €
9,95.
*You can also
buy Tipy & Flora
Dry yourself after
swimming with this
cool towel!!
(1.40/70cm)
€12,50
Do you like to
dance and jump
around on the
music of the
Camping Kids? Buy
the CD for €9,95
Carry Zipp with you
with this cool T-shirt
sizes 104 up to 152
€6,50
Information
for the
parents
Informatie voor
de ouders
Which
these
Tel alle oneven cijfers
bij of
elkaar
op.
Aan welk getal kom je
pictures you see
thede
most?
Maak
overbodige lijnen
zwart Welk dier zie je ?
The Camping Kids program is for all children, between the
ages
of 4 and 12 years
old, that
holiday
Het Camping-Kids
programma
is celebrate
er voor alletheir
kinderen
op at
DelftseHout.
vakantiepark DelftseHout in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar.
Children
ande
age
below
years are
welcome
well,
Kinderenwith
onder
4 jaar
zijn4natuurlijk
ook
welkom as
maar
but must
accompanied
a parent/guardian.
alleenbe
onder
begeleidingbyvan
een ouder.
Children
are welcome
to visit
the Kids
Club andzijwhen
De kinderen
zijn van harte
welkom
en wanneer
willenthey
want
to go
home
can.begeleiding.
vertrekken kan
dit ter
aller
tijdenthey
zonder
is without
our guidance.
Wanneer uw This
kind op
de kids-club
verblijft dient u dus op
When your kidsDelftsehout
visit the Kids
Club and
are staying with us
aanwezig
te zijn!
you must be present at DelftseHout!
Wij doen ons uiterste best om uw kind een geweldige tijd te
We do our very best to
let beleven.
your child(ren) experience and
laten
havezijn
a great
time.
Onze animatoren
niet aansprakelijk
voor;
animators
not responsible
for;
Letsel,Our
schade
gevallenare
of verlies
van eigendommen.
Injury,
damage
or
loss
of
property.
Ook vragen wij u vriendelijk uw kind(eren) van te voren naar
We kindly ask you
let te
your
child(ren)
het to
toilet
laten
gaan. see the toilets
before the activities start.
Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld.
All alle
activities
are free
Het verzamelpunt voor
activiteiten
is bij de recreatiezaal.
(unless
otherwise
has been mentioned).
Bij slecht
weer zal
er een vervangend
binnenprogramma
The gathering
point for
all activities is
georganiseerd
worden.
in the recreation room.
During
bad
weather
there
will be het
a different
Tip: Zorg
ervoor
dat uw
kind(eren)
nummerprogram.
van de
kampeerplaats of accomodatie bij zich hebben.
Tip: Make
sure
yournummer
child(ren)
the number
of the
Een
mobiel
kanknow
natuurlijk
ook.
or accommodation.
Smeer uw kindpitch
bij znnig
weer altijd in met zonnebrand.
A mobile number is also possible.
When it is kunt
sunny
don’t
forget
the sunscreen!!
In noodgevallen
u ons
altijd
bereiken
via de receptie.
Voor overige zaken staat het animatie-team voor u klaar
In an emergency, you can always reach us through the
reception.
Een hele fijne vakantie
gewenst op DelftseHout
For other questions you can contact us!
Het Animatie-team
- Animation Team
We wish you a nice holiday at DelftseHout
In deze lettermix staan bijna alle letters uit het alfabet. Met de ontbrekende
letters kun je door te combineren de naam van een roofvogel maken
De tekenaar
heeft Tipy
getekend
Kun jij Tipy
met behulp
van de hokjes
rechts
natekenen?
In deze tekening vinden
we woorden terug
waarvan we de letters
door elkaar hebben
gehaald. Kun jij de
woorden terug vinden?
Hoeveel stenen zijn
er uit de muur
gehaald om de
tekening te kunnen
the differences!
de puntjes.
Begin bij 1 dan naar 2
laten zien?Trek een lijn langsFind
vervolgens naar 3 en maak de tekening af
6 August
7 August
8 August
9 August
10 August
11 August
Mini-Club
Be creative! Make arts
in the dream theme. In
the animation room.
Welcome party
Mini-Disco
Theatershow
Come in at the animation room. Here you
can make art, have a face painting, play
games and much more.
Come in and dance in
the animation room!
Tipy & Flora
and the
BLACK COWBOY
Hockey Workshop Hockey Workshop
Theater/Disco
Camp fire
Learn how to play
Learn how to play
Which adventure will Cosy camp fire with music
and you also can bake
Hockey.
hockey.
Tipy & Flora
your own bread rolls.
For the age of 4 to 7. For the age of 7 to 12.
experience today?
A breadroll costs €0,50
Mini-Club
Dream game
Be creative! Make arts
in the dream theme. In
the animation room.
Can you help the
professor?
Mini-Club
Archery
Be creative! Make arts Are you just as good
with a bow and an
in the dream theme. In
arrow
as Tipy & Flora?
the animation room.
Mini-Club
Canoeing
Canoeing through the
Be creative! Make arts beautiful canals of Delft.
in the dream theme. InSign up at the animation
the animation room.
team.
Mini-Club
Be creative! Make arts
in the dream theme. In
the animation room.
Table Tennis
Different ways of
playing table tennis.
Mama Mia the musical
Soccer
Theater
Blowpipe
Theater/Disco
Smashing family
Soccer in surprising
Which aventure will
musical.
ways.
Tipy & Flora experience
In the animation room.
today?
Shoot some arrows
with a blowpipe.
17:30 Dinner-Party
Art-Workshop
Which aventure will
Make some art!
Tipy & Flora experience Sign up at the animation team
today?
Theater/Disco Evening game
Which adventure will Tipy
Dinner with Tipy &
& Flora experience today?
10+
Flora. Sign up
Followed by a pyjama party. A game for the older
before 12 p.m.
Come in your pyjamas!
kids.
Costs €5,-
Tabel tennis
Theater/Disco Dreamshow
Differant ways of
Which aventure will
playing table tennis. Tipy & Flora experience
There is an animation paper with the events of last week.
Delivery all over the park or pick it up at the
reception.
today? Followed by a
DISCO!
A journey through the
strangest dreams.
Travel along!

Similar documents

Camping Kids Articles

Camping Kids Articles your child(ren) experience and laten havezijn a great time. Onze animatoren niet aansprakelijk voor; animators not responsible for; Letsel,Our schade gevallenare of verlies van eigendommen. Injury,...

More information