Whole issue - Savez hemijskih inženjera Srbije

Comments

Transcription

Whole issue - Savez hemijskih inženjera Srbije

										                  

Similar documents

1 MB

1 MB Φi= qm,i · cp,sr,i · ∆ϑ, gdje je cp,sr,i specifični toplinski kapacitet komponente i pri srednjoj vrijednosti temperature intervala zagrijavanja, qm,i maseni protok komponente i, a ∆ϑ temperaturna ...

More information