q verhuur q Bove, Dries Van Haut, Boels q beurs q terugblik

Comments

Transcription

q verhuur q Bove, Dries Van Haut, Boels q beurs q terugblik
237
20e jaargang
oktober 2011
q verhuur q Bove, Dries Van Haut, Boels q beurs q terugblik
Matexpo, Steinexpo
en APEX q bezoek q 50 jaar Van der Spek, BDS Techniek q verticaal transport q
Spierings Kranen q compact materieel q Neuson-nieuwigheden, Ahlmann AZ 95
WAT IEDEREEN WIL!
W&H Nemaasko, Maasbracht 0475 462138
W&H Pelle, Hengevelde 0547 333039
W&H, Purmerend 0299 463722
grondverzet
p a s s i e
v o o r
m e n s
wegenbouw overslag
e n
m a c h i n e
BMB237-020
W&H, Heteren 026 4790579
W&H, Hoogerheide 0164 614444
q colofon q inhoud q zie ook www.bouwmaterieel-benelux.nl
BMB
Het grootste bouwmaterieelvakblad in de Benelux
adres redactie, advertentie-afdeling
Materieel Benelux bv
Postbus 794, NL 5700 AT Helmond
Bezoekersadres: Schootense Dreef 31,
NL 5708 HZ Helmond
e-mail: [email protected]
Voor België
NV Drukkerij De Bouwkroniek
Kerkstraat 55, B-1701 Itterbeek
tel. +32(0)2 513 82 95 / fax +32(0)2 511 70 15
e-mail: [email protected]
Advertentieverkoop
Harry Meddeler
tel. +31 (0)492 59 31 61 / fax 31(0)492 59 31 69
gsm + 31 (0)6 51 58 31 24
Waarschuwingen voor hoogwerkerbranche
“Bedrijven in de hoogwerkerbranche moeten beter op de markt kunnen inspelen door te weten
wat de concurrentie doet. Alleen zo is men voorbereid op een recessie en veranderende
omstandigheden op de conjunctuurgevoelige markt”, aldus Alexandre Saubot, bestuursvoorzitter van Haulotte, in zijn toespraak op de jaarlijkse Europlatform-conferentie van de IPAF. Deze
vond voorafgaand aan de APEX plaats in Maastricht en trok ruim 100 bezoekers. Om op veranderingen in te kunnen spelen, vindt Saubot, moeten Europese fabrikanten en verhuurders de
markt in de VS nauwlettend volgen, aangezien die vaak de trends op de globale markt aangeeft.
Toch zijn risico's niet te vermijden. “Bedrijven dienen daarom te zorgen voor sterke balansen en
een flexibel businessmodel, om zich in tijden van groei te prepareren op een eventuele recessie.
Een betrouwbare marktdatabase, die de industrie dringend nodig heeft, kan hierbij worden
ingezet als planmodel voor businessgroei en recessie.”
Voormalig bestuursvoorzitter Kevin Appleton van Lavendon ziet een uitdaging voor de hoogwerkerindustrie in het aantrekken van kapitaal. Hij stelde voor dat verhuurbedrijven gebruik
gaan maken van Return on Capital Employed (ROCE). Bedrijven die niet in staat zijn om acceptabele rendementsniveaus te halen, hebben volgens Appleton geen toekomst in de industrie.
“Daarom dienen mogelijkheden te worden geschapen om bedrijven die in de komende jaren in
de moeilijkheden raken aan te kopen.” www.europlatform.info
e-mail: [email protected]
Bij de voorplaat
(advertentie)
JCB ook groot in
compact materieel
De Engelse fabrikant JCB
viert dit jaar haar 65e verjaardag en heeft in die relatief korte tijd een sterke
reputatie weten op te bouwen, zowel in de wereld
van grote machines als ook
zeker op de markt voor
compact materieel wint het
Abonnementen - Administratie
merk terrein. Een uitgebreid
e-mail: [email protected]
assortiment aan mini- en
tel. NL: +31 (0)492 59 31 60 / fax +31 (0)492 59 31 69
midigraafmachines van
tel. BE: +32 (0)2 513 82 95 / fax +32 (0)2 511 70 15
800 kg tot 8,5 ton biedt voor
Kosten jaarabonnement Benelux
elke klus de juiste machine.
36,- euro per jaar incl. BTW
Daarnaast ook heeft JCB de
Kosten jaarabonnement Europa
juiste uitrustingsstukken in
92,- euro per jaar incl. BTW
het programma, wat het
Opzeggen: schriftelijk, uiterlijk 2 maanden voor het
merk totaalleverancier
einde van het kalenderjaar.
maakt.
Belangrijk nieuws in de
Redactie
Kees Beijer
tel. +31(0)492 59 31 62
Leo Van Hoorick (eindredacteur)
e-mail: [email protected]
Grafische verzorging
NV Drukkerij De Bouwkroniek, Itterbeek
vormgeving: Nathalie Wauters
©Uitgeversmaatschappij Materieel Benelux bv
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van
Vakblad BMB bouwmaterieelbenelux mag zonder voor-
range compacte machines
Alsnog een vakdiploma voor werkervaring
Via de EVC-centra Bouw & Infra hebben 65 bouwplaatsmedewerkers onlangs een MBO-vakdiploma gekregen op basis van hun werkervaring. Kandidaten uit alle hoeken van het land kwamen hiervoor naar Harderwijk. Sommigen namen hun eerste diploma in ontvangst na al ruim
30 jaar werkzaam te zijn in de bouw- en infrasector. Via de EVC-centra kunnen zij op basis van
ervaring hun diploma halen. Onder begeleiding van een EVC-adviseur worden bewijzen verzameld van hun werkervaring. Een vakdeskundige beoordeelt die en voert een eindgesprek met
de werknemer. In ieder geval krijgt de werknemer een ervaringscertificaat waarop staat welke
kennis en kunde hij heeft. Eventueel is een aanvullend onderwijsprogramma in te korten, aangezien op basis van de EVC-rapportage vrijstellingen worden verleend. www.fundeon.nl |
www.evc-centra.nl.
komt van de Powerboom.
Met deze nieuwe generatie
schrankladers versterkt JCB
haar positie als fabrikant
van de veiligste schranklader ter wereld. Dankzij de
zij-instap hoeft men niet
langer over vieze en gladde
aanbouwdelen te klauteren.
Daarnaast maakt de enkele
arm, de Powerboom, niet
alleen deze unieke zij-
afgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers-
instap mogelijk maar biedt
maatschappij worden verveelvoudigd, gefotokopieerd of
ook een optimaal zicht
anderszins worden opgeslagen, vermenigvuldigd of
openbaar gemaakt. Uitgever en auteurs verklaren dat
rondom. JCB wijst haar con-
Deze maand 40 pagina’s
currenten dus met recht de
deur!
deze BMB op zorgvuldige wijze is samengesteld maar
op geen enkele wijze kunnen de uitgeversmaatschappij
en haar medewerkers instaan voor de volledigheid of
juistheid van gebrachte informatie. Uitgever en auteurs
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (van
welke aard dan ook) die het gevolg is van handelingen
en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie
in dit tijdschrift. In geval van twijfel adviseren we u
nadrukkelijk informatie te controleren.
3 t/m 5 Actueel 6+7 Spierings voor Melis 8 Van Der Spek 50 jaar 9 Compact materieel met o.a.
Weidemann 1160 en Liebherr A918 Compact 10+11 Collé presenteert noviteiten Neuson en
Kramer 12 t/m 14 Terugblik APEX 16 Verhuur met o.a. 310 Niftylifts voor Boels 17+18 Theo
Pouw rijdt zuiniger dankzij Volvo 19 Compact materieel met o.a. Sherpa 100 Eco en Caterpillar
301.4C 21 BDS Techniek is verhuisd 22+23 Terugblik Steinexpo 25+26 Dries Van Haut over Belgische verhuurmarkt 28 t/m 32 Terugblik Matexpo 33+34 Ahlmann AZ 95’s voor Zandstra 35
Verhuur met o.a. Boels investeert in 150 Komatsu’s 36 Finale HZC/Cat Master League en Manitowoc Experience 38+39 Bove Verhuur investeert fors in moderne verdichtingsmachines
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
3
Informatie:
JC Bamford NV
T +31 (0)418-654654
JCB Belgium NV
T +32 (0)89-695050
www.jcb.com
q bmbkort q bmbactueel q column q agenda q zie ook www.bouwmaterieel-benelux
q Induvac heeft de laat-
Uit de hoogte
ste jaren een sterke groei
doorgemaakt en dat
maakte een verhuizing
naar een grotere bedrijfsruimte met meer magazijnruimte en bijbehorende werkplaats
noodzakelijk. Met name
de vraag naar VACOM zijkanaalventilatoren, centrifugaal ventilatoren en
vloeistofring vacuümpompen is enorm gestegen. Het nieuwe adres is
Cobaltstraat 3 te Zoetermeer.
q J. Bierings Groencompostering BV en de Van
Berkel Groep werken al
geruime tijd samen. Dit
heeft er toe geleid dat
Van Berkel Biomassa &
Bodemproducten sinds 1
Dubbelslag
Na de eerder dit jaar geleverde Terex TC37
heeft Gerwers Tilligte een tweede Terexmachine in gebruik genomen, de TC60.
Samen vervangen zij een Schaeff-Terex
HR18, die sinds 2002 meer dan 12.000 uur
naar volle tevredenheid heeft gedraaid.
Waar de TC37 vooral wordt ingezet voor
grondverzet, wordt de TC60 hoofdzakelijk
gebruikt voor het maaikorven. Speciaal voor
dit werk is de Terex uitgerust met een verlengde giek met een vlucht van 8.020 mm en
extra contragewicht. www.hansvandriel.nl
Niet alleen leverde Evax aan Peijnenburg in
Vught de eerste Hyundai R160W-9 met verstelgiek van Nederland, in Eersel is voor
Verhoeven BV uit Hilvarenbeek ook een
speciale Hyundai R170W-9 Robex opgebouwd. De goede ervaringen met de eerder
geleverde 210-7a en 170W-7 heeft Verhoeven
doen besluiten om opnieuw voor Evax en
Hyundai te kiezen. Daarnaast is een nieuwe
Hyundai HL 760-9 wiellader gekocht. De
R170W is door Evax voorzien van cabineverhoging, aangezien deze op de nieuwe locatie in Breda wordt ingezet om sloopafval te
sorteren. Ook is een overdrukunit gemonteerd. www.evax.nl
Van Asselt Elspeet heeft via Ro-Ad Benelux geïnvesteerd in de eerste Doosan machine. Het bedrijf had
zoveel goede berichten gehoord over dit merk, dat
de tijd rijp werd om er zelf een aan te schaffen. De
keuze viel daarbij op een nieuwe DX140W, die
uiterst compleet is uitgevoerd met gedeelde giek,
uitgebreid pakket hydraulische functies, SMP draaikantelstuk van Pladdet, Alliance 600/50-22.5 banden, spatborden, kettingkist aan beide zijden van de
machine en trekhaak op het dozerblad. Voor extra
comfort tijdens rijden over de weg beschikt de
Doosan over het zogeheten LIS-systeem (Last Isolation System).
september de activiteiten
en exploitatie van Bierings Groencompostering
voortzet op de locatie
Uit de verf
Scherpenering 23 in Veld-
Van Assema Schilders uit Assendelft heeft
bij Kemp Hoogwerkers in De Meern een IHI
1500 met aanhanger aangeschaft. De spinhoogwerker op rupsen is erg compact en
stabiel, heeft een groot zijdelings bereik,
een roterende korf en is standaard ook
bedienbaar op 220V. Met een draagvermogen van 200 kg en een werkhoogte van zo’n
15 m is deze hoogwerker ideaal voor de
werkzaamheden van Van Assema. De aanhanger is door Kemp aangepast aan de specifieke wensen van de klant. Zo zijn er voorzieningen voor oprij- en stempelplaten
gemaakt en zijn de oprijplaten eenvoudig te
vergrendelen aan de aanhanger, om diefstal
te voorkomen. www.kemphoogwerkers.nl
hoven.
Mastodont
Anton Kaars van Kaars Grondverzet in Papendrecht heeft zijn L90E
ingeruild voor een nieuwe L90F. Deze is uitgerust met een overdrukcabine brede banden, elektrisch verwarmbare spiegels, luchtgeveerde en verwarmbare ISRI-stoel, extra werklampen voor en achter en
extra contragewicht. Gebr. Koerts Techniek uit Dronten voorzag de
wiellader van een LMB-systeem met slangbreukbeveiliging en een
KTD allround 3500L mast met Brevini lier met 40 m kabel en een
capaciteit van 2.500 kg. www.kuiken.nl | www.koerts-techniek.nl
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
4
Alliantie
Groeneveld Groep in Gorinchem en Eugen
Woerner GmbH uit Wertheim (D) hebben
een intentieverklaring getekend voor een
strategische samenwerking. Doelstelling is
om gezamenlijk kansen in de markt beter te
benutten, onder meer door het delen van
kennis en producten, samenwerking op het
gebied van productontwikkeling, vergroting
van inkoopkracht en waar mogelijk gebruikmaken van elkaars verkoopnetwerk. Groeneveld Groep is al meer dan 40 jaar actief in
de ontwikkeling, productie en verkoop van
innovatieve producten en diensten voor verhoging van de efficiëntie en veiligheid in
transport, grondverzet- en (land)bouwmaterieel, spoorwegen en industrie. Woerner
levert al bijna 90 jaar systemen die wrijving
en slijtage in machines en installaties verminderen.
.nl
Agenda
2011
At your service
Van der Spek Vianen heeft geïnvesteerd in
diverse nieuwe servicewagens om de door
klanten gewenste ondersteuning te kunnen
blijven geven. In totaal zijn acht servicewagens in de totale vloot van ruim veertig
stuks die in de Benelux actief zijn vervangen door de nieuwste types van verschillende merken. Aangezien de Van der Spek
groep op vele fronten actief is met verkoop,
verhuur en service (o.a. torenkranen, grondverzet-, wegenbouw- en overslagmachines,
brekers en zeven, betonpompen, betoncentrales en liften), worden voor iedere inzet
andere wensen gesteld aan het in te zetten
voertuig. www.vanderspek.nl
7 oktober
Open Huis Haulotte
Oosterhout
www.haulotte.com
Behendig
Solines BV uit Moerdijk heeft geïnvesteerd in
een Sennebogen 640HMC. Deze rupskraan
manoeuvreert behendig tussen de voorraad
van 10.000 ton stalen buizen door. Machinist
Toon Kapitein heeft een goed zicht op het
werk, vooral dankzij de traploos met 2,7 m in
hoogte verstelbare maXcab Comfortcabine.
Luuk den Besten, vestigingsdirecteur, vindt de
640M “een geweldig kraan” voor het bedrijf.
“Bij het laden en lossen heeft deze vakwerkgiekkraan in vergelijking tot een telescoopkraan een veel hogere hijscapaciteit. De
samengestelde giek heeft een opbouw van
24,3 m, wat voor ons ruim voldoende is om de
buizen met een doorsnede tot 1,42 m en tot 18
m lang te kunnen handelen.” www.kuiken.nl
20 oktober
Concrete Day
Brussel (B)
www.gbb-bbg.be
27 t/m 30 oktober
SAIE 2011
Bologna (Ita)
www.saie.bolognafiere.it
1 t/m 3 november
Infra Relatiedagen
Gorinchem
www.evenementenhal.nl
15 t/m 17 november
Transport Venray
www.evenementenhal.nl
Kwartet!
Kino's Kraanverhuur uit Zwaagdijk heeft via
Boersen Machines in Den Oever vier nieuwe
Kubota minigravers in gebruik genomen.
Het gaat hierbij om een KX 057-4, KX 61-3,
KX 019-4 en KX 101-3 Alpha 3. Die laatste is
in de nieuwe uitvoering uitgerust met een
zwaardere motor en load-sensing systeem.
De kersverse KX 019-4 blinkt uit door veel
graafkracht en optimaal comfort door de
ruime cabine. Kino's Kraanverhuur is een
allround bedrijf dat grondwerk, grondrecycling en puinrecycling in eigen beheer heeft.
www.bomach.nl
18 t/m 20 november
Verhoeven Grondig
Dagen
Leende/Maarheeze
www.verhoevenbv.com
23 t/m 26 november
Bauma China
Shanghai (China)
www.bauma-china.com
Bouwmachines Midden Nederland heeft een JCB
JS145w afgeleverd bij Berkhof BV. De mobiele graaf-
25 t/m 29 november
machine is optioneel uitgerust met een werklam-
Trailer 2011
penpakket (vier werklampen voor op het dak, één
Kortrijk Xpo
op de giek en één op het contragewicht), extra spie-
www.trailer.eu/nl/home
gels, twee zwaailampen, radio-cd, zonnescherm,
extra hydraulische functies, opbergkisten links en
29 nov. t/m 1 dec.
rechts, spatbordenset en bredere banden.
Infra Relatiedagen
Venray
www.evenementenhal.nl
9 en 10 december
Jos Scholman Bedrijven uit Nieuwegein heeft de primeur van de eerste
Verhoeven Grondig
nieuwe KATO HD308 US V. Scholman is naast klant van Barend Kemp
Dagen
BV al jaren een trouwe huurder via Kemp’s verhuurafdeling
Zeewolde
Huur&Stuur BV. Zo kwam men in aanraking met de prestaties en dege-
www.verhoevenbv.com
Helpende hand
Vertrouwen blijkt iets ongrijpbaars, net als
‘vorm’ in de sport. Ineens kan het weg zijn.
Veerde de materieelsector in het eerste half
jaar op, inmiddels daalt het aantal offerteaanvragen evenredig aan het consumentenvertrouwen. Zelfs in België – dat minder
gebukt lijkt te gaan onder de recessie – is de
markt stil komen te vallen, zo hoorde ik van
alle kanten tijdens Matexpo. Op zich is dat
een jaarlijks terugkerend ritueel, maar dit
keer lijkt geen sprake van een bouwvakdip.
De stroom aan negatieve berichten over de
Griekse schuldenlast en haperende Europese
economie wakkeren de vrees aan voor een
nieuwe financiële crisis. Aandelenkoersen
kelderen, waarbij vooral banken en verzekeraars het moeten ontgelden. Dat zijn nu net
de partijen die onze branche vol kapitaalgoederen de helpende hand moeten bieden om
weer uit het dal te klimmen.
Ook de derde partij, de overheid, laat het flink
afweten. De Miljoenennota voor 2012 vertelt
weinig goeds over de bouw en de woningmarkt. Het kabinet trekt zich terug op het
gebied van ruimte, houdt enkele maatregelen
voor de woningmarkt in stand en geeft 1,5
miljard euro minder uit aan infrastructuur.
Die maatregelen zijn ingegeven door de
onzekere economische ontwikkelingen, kortom het zal wel uitdraaien op een nieuwe
recessie. Waarschijnlijk is die dreiging zo
reëel en zijn de gevolgen daarvan zo desastreus, dat de regering kiest voor saneren in
plaats van stimuleren om zo de negatieve
curve om te draaien in een positieve ontwikkeling. De Euro-crisis plaatst economische
groei even in de schaduw, dus zullen we
voorlopig zelf onze schouders er onder moeten zetten.
lijkheid van dit merk, wat inmiddels heeft geleid tot de aankoop van
BMB 238 verschijnt rond 3 november, met als
thema sloop & recycling.
een derde KATO-machine. De 8-tonner is inclusief bakken en dieseltank
uitstekend te vervoeren op een BE-combinatie.
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
5
q bmbverticaaltransport q Grensverleggend q City Boy bijna gereed voor testfase q Sp
9
Grensverleggend
Melis nam deze zomer
Spierings Kranen groeit weer.
zondere.
Kees Beijer
informatie
Spierings Kranen
Oss
T +31 (0)412 69 77 77
www.spieringskranen.nl
Kraanverhuur Melis
Middelburg
T +31 (0)118 65 06 88
www.
meliskraanverhuur.nl
Spierings Kranen uit Oss heeft na de zware
reorganisatie van vorig jaar boekjaar 2010
toch kunnen afsluiten met een bescheiden
winst. “Dat geeft rust om goede beslissingen
te nemen. De huidige omzet past bij de afmeting van het bedrijf, nu komt de fase voor stabiele groei en continuïteit”, vertelt Leo Spierings tijdens Matexpo. In 2011 is de ambitie
om meer winst te genereren, zodat die in
innovatie en verdere groei geïnvesteerd kan
worden. Het personeelsbestand is sinds het
dieptepunt van de crisis in juni 2010 al meer
dan verdubbeld, evenals het aantal verkochte
kranen en de orderportefeuille is de komende
zes maanden gevuld met orders. “Spierings
zet weer vol in op nieuwe ontwikkelingen,
want dat vormt een drijver voor omzetvergroting in een dalende markt”, aldus Philippe
Chavernac, directeur Marketing & Sales.
“Innovatie is de kerncompetentie van Spierings Kranen. Dit komt tot uiting in onder
andere de revolutionaire City Boy, de hybride
kraan van de toekomst. Binnenkort komt
Spierings ook met een 10 ton per as kraan en
met een nieuwe ‘remanufacturing’ kraan, de
vermoedelijke 376-AT3.”
De vouwkranenfabrikant presenteerde op het
buitenterrein van Kortrijk Xpo twee grensverleggende mobiele torenkranen. De SK387-AT3
City Boy Eco drive was als prototype te
bewonderen tijdens Bauma 2010 en is intussen doorontwikkeld tot een testmodel.
met de SK498-AT4 een
derde Spierings kraan in
gebruik, en een hele bij-
Komend jaar gebruikt Spierings om samen
met klanten deze hybride kraan productieklaar te maken, waarna begin 2013 de eerste
City Boy in Oss van de band rolt. De 3-asser is
al wel vrijgegeven voor verkoop, met de volgende specificaties: 87 tm/m, max. 7 ton op
12,3 m, 2.000 kg in de punt op 36 m vlucht,
max. hijshoogte 53,15 m getopt. Uniek is de
aandrijving, waarbij een dieselelektrisch
aggregaat een vermogen van 400 kW/544 pk
genereert. Behalve de generator en compacte
dieselmotor monteert Spierings nog een accupakket om vermogenspieken op te vangen. De
energie voor de kraanfunctie komt van hetzelfde aandrijfaggregaat, maar de kraan kan
ook werken op een 400 Volt/32 Ampère
bouwaansluiting.
Boven op de compacte bouw – met toch drie
torendelen – en de primeur van de eerste
hybride aandrijving voor mobiele kranen valt
de City Boy op vanwege de multifunctionele
machinistencabine, die dienst doet als truckcabine, kraancabine en als lift. De bediening
is mogelijk vanaf elke gewenste hoogte tot
pakweg 30 m. Spierings: “Door alle innovatieve toepassingen is een enorme gewichtsbesparing bereikt, die geheel ten goede is gekomen aan meer hijshoogte, meer gieklengte en
een betere hijstabel. Bij de SK387-AT3 zijn de
truckafmetingen verkleind, de kraanafmetingen en capaciteit vergroot, de opbouw- en
demontagecurve sterk verbeterd en tevens de
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
6
9e
Post voor de machinist? Nee, de ‘brievenbus’ verraadt dat deze kraan uitgerust is met een overdrukcabine en Freshfilter filtersysteem. Een primeur!
CO²-uitstoot en brandstofverbruik aanzienlijk
verlaagd. Dit alles voor een hoger rendement.”
Primeur
Naast de City Boy toonde Spierings Kranen op
Matexpo ook haar bestseller, de SK498-AT4.
Van het type 4-asser zijn inmiddels bijna 300
exemplaren verkocht, waarbij de 498 behoort
ierings levert eerste vouwkraan met overdrukcabine aan Melis Kraanverhuur
tot de derde generatie met vier assen. Specificaties: 103 Tm, max. 8 ton op 12,8 m, 1.900 kg in
de punt op 44 m vlucht, max. hijshoogte 46,5
m getopt. De kersverse 498 van Melis Kraanverhuur uit Middelburg herbergt een bijzondere primeur; Spierings introduceert hiermee
de eerste mobiele kraan met een overdrukcabine. Melis werkt regelmatig in asbestverwijdering of afbraak van asbesthoudende
gebouwen. Omdat tijdens demontagewerkzaamheden deze asbestdeeltjes vrij kunnen
komen in de lucht, zocht Melis een oplossing
die de gezondheid en veiligheid van zijn
machinisten ten goede komt. Spierings bood
als toonaangevende fabrikant uitkomst door
een SK498-AT4 te voorzien van een overdrukcabine met een filtersysteem van Freshfilter
uit Geertruidenberg.
Bij deze kraan zorgen een lichte overdruk en
een speciaal filter dat de cabine vrij blijft van
asbest. Een pompsysteem zorgt voor de overdruk die nodig is om de asbest buiten te houden. Om deze overdruk ook nog energiezuinig
in stand te houden is extra aandacht besteed
aan afdichtrubbers. Dit is inmiddels de elfde
kraan voor Melis en de derde Spierings voor
het Zeeuwse kraanbedrijf, dat zich heeft
gespecialiseerd in hijswerken in zowel de
woning- en utiliteitsbouw als de industrie,
scheepswerven, jachthavens en campings. De
reden om alle mobiele torenkranen bij Spierings te betrekken is simpelweg de goede
ervaringen met het merk. t
9
De SK387-AT3 City Boy is bijna gereed voor het
echte werk. Begin 2012 gaat de testfase in en over
ongeveer een jaar moet de productie van start.
iimporteur
mpor teur voor
voor
Nederland
Nederlan
nd
Wielladers:
Graafmachines (rups):
G
Laadvermogen
Laadv
ermogen vanaf 0,2 m3 t/m 2,5 m3
900 kg t/m 14.500 kg
+0&79&+564+$76'7412U
ZZZPHUOREHQHOX[FRP
Dumpers:
Dump
pers:
Laadvermogen
Laadv
ermogen vana
vanaf 900 kg t/m 10.000 kg
BMB237-023
NHEG g GL FM EE
NGHL g HN MN KI
NIEE g HF EM HE
NKL g JKG KK NK
NFMM g JF EG MJ
NHKI g IJ IM NN
NIML g HG FN NN
NIFK g FK HK FH
NELG g HN KK NH
NGJI g FF EI KE
NEEG g IN FJ EN
Mobiele graafmachines::
Van
V
an 4 tot 9 meter
6 ton en 9,5 ton uitv
uitvoering
oering
+31 - (0)46 - 45 74 100
BMB237-011
6\QWKHVHYDQLGpH
HQWHFKQRORJLH
Verreikers:
V
e
erreikers:
7.565'564##6F„LLJN'0&'.'&'j'.)+7/k„'.UxGFjNkIJfKGLNLN
#:UxGFjNkIJfKNIJIN„+0(1u/'4.1$'0'.7:T%1/„999T/'4.1$'0'.7:T%1/
B M B 2 3 7
q
SITT
SITTARD
TARD
A
BELGIE
O K T O B E R
2 0 1 1
q
7
UTRECHT
HAMBURG (D)
EEMSHAVEN
EEMSHAVE
EN
BREMEN (D
(D)
D)
RP 23-09-2011
23-09-2011
'%*0+'-TT
+.+75#%*+0'5
##0
+/#'(647%-'8+%'
+'56+,.'%*#0+5#6+'
((4+0)#
'45%*114'(6'%*0+'-
''8'45
'56564#6'
q bmbbezoek q Powered
by people q Matexpo decor voor viering 50 -jarig bestaan
9
9q
John Galoy, CEO van Van Der Spek België (midden), geflankeerd door Leo Lubbers (links), gedelegeerd
Van Der Spek
bestuurder Van der Spek-groep, en Erik Lubbers, directeur van Van der Spek Vianen.
toonde op Matexpo de veelzijdig-
Powered by people
heid van het
huidige productgamma. (foto’s:
Gregory Halliday)
Halve eeuw Van Der Spek.
Leo Van Hoorick
informatie
Van der Spek Vianen
Vianen
T +31 (0)347 36 26 66
www.vanderspek.nl
Van Der Spek nv/sa
Ternat (B)
T +32 (0)2 582 29 79
www.vanderspek.be
Op 8 september was het feest tijdens Matexpo. Nv Van Der Spek koos de grootste materieelbeurs van de Benelux als locatie voor
de viering van het 50-jarig bestaan, onder
het motto ‘Powered by people’. De locatie
was misschien ook wel enigszins symbolisch, deze van oorsprong Nederlandse
firma is immers actief in Nederland, België
en Frankrijk. De Belgische tak van het
bedrijf, nv Van der Spek, werd op 27 april
1961 opgericht als verdeler van torenkranen
op de Belgische markt. De firma was ondergebracht in een klein kantoortje in hartje
Brussel, maar ontwikkelde zich zo voorspoedig dat al snel werd verhuisd naar
Overijse, waar het ook kon beschikken over
een atelier en opslagruimte. In september
1976 werd een belangrijke stap gezet in de
expansie van het bedrijf met de aankoop
van een terrein in de industriezone van Ternat, vlakbij de E40 en op slechts enkele
minuten van de verkeerswisselaar van
Groot-Bijgaarden. Kantoren, magazijn en
werkplaats werden in mei 1982 in gebruik
genomen.
Ook het machineaanbod was intussen fel
uitgebreid. Behalve de verkoop en verhuur
van Liebherr torenkranen stonden ook de
(rups)mobiele kranen, snelmontagekranen,
betonmixers en betoncentrales van het
Duitse merk op het programma. In 1990 verhuisde Van Der Spek naar het huidige adres,
nog steeds in Ternat, alwaar men beschikt
over ongeveer 4 hectare terreinen, ruimere
kantoren, technische installaties en opslagruimte. Enkele kilometers verderop beschikt
de onderneming over nog eens 3 hectare
opslagruimte. In zijn welkomstwoord wilde
CEO John Galoy het niet hebben over de
geschiedenis van de firma, de evolutie van
het marktaandeel, omzetcijfers of andere
economische indices. “Die behoren immers
tot het verleden.” Wat telt, is dat een halve
eeuw is gebouwd met standvastigheid, passie voor dit vak en eerbied voor fundamentele waarden. “De voorbije vijftig jaren
gaven blijk van een nooit vertoonde technische evolutie, die niet enkel zorgde voor
meer comfort en veiligheid van de machines
maar ons tegelijk nieuwe controlemogelijkheden bracht dankzij allerhande elektronische snufjes.”
Ook de firma evolueerde sterk om klaar te
zijn voor nieuwe uitdagingen. Er werden
grondige structurele wijzigingen doorgevoerd en het productengamma kende een
vrijwel permanente evolutie. Bij Van Der
Spek gaat het niet enkel meer over verticaal
transport, maar ook over overslag, recycling
en wegenbouw. “Deze nieuwe en volledige
ketting aan activiteiten kan symbolisch als
volgt worden beschreven: we produceren
beton, transporteren het, behandelen het op
de bouwplaats, breken het af, recycleren
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
8
het, slaan het op in depots en hergebruiken
het bij wegenwerken”, aldus Galoy. Van Der
Spek biedt vandaag een waaier aan machines voor toepassingen in onder meer hoogbouw, burgerlijke bouw, recycling, industriële en havenoverslag en, niet te vergeten,
wegenbouw. Liebherr neemt nog steeds een
vooraanstaande plaats in, maar het bedrijf
is inmiddels ook invoerder van Terex-Fuchs
overslagkranen, Westeria windshifters, bunkers, transportsystemen en sorteercabines,
Telestack transportbanden, Neuenhauser
sterrenzeven, bakzeven en schroefmolens,
Geda bouwliften en Genesis betonscharen.
Verder zijn er nog de walsen, asfaltafwerkmachines en freesmachines van Dynapac en
sinds 1 juli is de firma uit Ternat verantwoordelijk voor de breek- en zeefinstallaties
van Powerscreen. t
q bmbcompactmaterieel q Liebherr A918 Compact, Dynapac DF45CS, Weidemann 1160
Complete asfaltset voor Forteck
Nieuwe Liebherr in
aantocht
Tijdens Matexpo konden we de productieversie van de nieuwe generatie mobiele
graafmachines van Liebherr aanschouwen,
waarvan op Bauma 2010 alvast een prototype stond. In eerste instantie gaat het hierbij
om de A918 Compact, die binnenkort zijn
opwachting maakt. De machine valt op door
zijn uiterst compacte afmetingen, bij een
toch niet misselijk eigengewicht van zo’n
17.500 kg. Dankzij de imposante graaf- en
hefcapaciteit is de A918 Compact bij uitstek
geschikt voor werkzaamheden met slechts
beperkte ruimte, waarbij toch veel capaciteit
wordt gevraagd. Het zicht op het werk is
perfect, dankzij de geheel nieuwe cabine –
volgens Liebherr de grootste in deze klasse.
Ook het comfort voor de machinist staat op
een hoog niveau. In Nederland zijn inmiddels de eerste machines verkocht.
www.wynmalenhausmann.nl |
www.matermaco.be
Van Der Spek Vianen heeft een complete asfaltset geleverd aan Forteck Sloop en Infra BV uit Rotterdam, dat is voortgekomen uit een
fusie van de bekende aannemers Van Eck in Den Haag (opgericht in
1895) en J. Bruins & Zoon in Rotterdam (ontstaan in 1937). Door de
toenemende vraag van opdrachtgevers om ook asfaltwerk aan te
nemen, besloot Forteck te investeren in een Dynapac DF45CS asfaltafwerkmachine, een Dynapac CC122 tandemwals en een ATC 100
asfaltthermocontainer. De asfaltmachine is voorzien van een elektrisch verwarmde afwerkbalk van 1,2 m breed, die hydraulisch uitschuifbaar is tot 2,4 m en eventueel tot 3,1 m is te verbreden met verbredingstukken. Indien smaller moet worden gedraaid dan 1,2 m,
dan is de balkbreedte met versmallingsloffen te reduceren tot 50
cm. Ondanks geringe afmetingen is de DF45CS in staat grootse prestaties te leveren. De 2,6 ton wegende Dynapac CC122 tandemwals
heeft een rolbreedte van 1,2 m. Hij levert een amplitude van 0,5 mm,
met een frequentie van 58 Hz en bij een kracht van 27 kN. Naast het
normale asfaltwerk, voert Forteck ook (kleinschalig) asfalt onderhoud uit. Hiervoor is geïnvesteerd in een nieuwe asfalt thermo container. Deze ATC 100 is uitgevoerd met een 2 compartimenten systeem voor het verwerken van twee soorten asfaltmengsels. ATC
bouwt asfaltcontainers vanaf 2,5 ton inhoud tot 20 ton inhoud. De
ATC 100 heeft een inhoud van 10 ton.
www.vanderspek.nl | www.vanderspek.be
Merkentrouw
Melse Maljaars investeert opnieuw in Kubota
graafmachines. Voor de grondverzettak heeft
dit inmiddels 85-jarige bedrijf voor wat
betreft minigravers vooral Kubota’s op de
materieellijst staan. Eerder dit jaar leverde
Meerman al een KX057-4 in Aagtekerke af en
onlangs is de vloot verder uitgebreid met een
Kubota KX101-3 3 en een U10-3. Traditiegetrouw is de 3,5-tonner compleet uitgerust voor
Melse Maljaars, wat de KX101 voor vele werken inzetbaar maakt. De vernieuwde alpha3
vervangt de alpha2. Met name onderhuids is
de mingraver flink aangepakt, zoals een
krachtigere motor en nieuwe hydraulische
pomp, nu met load sensing. Aan de buitenkant valt de zwarte cabine in de stijl van de 4serie van Kubota het meest op.
www.meerman.nl
Niet Gier-ig
Vers bloed voor Weidemann
Weidemann heeft dit jaar het gamma aanzienlijk uitgebreid, met o.a. de 1240 CX35 LP, T6025 CC70 en 2070 Tele met
vernieuwde Monocoque telescooparm. Tijdens de Demo-Dagen konden bezoekers kennismaken met de nieuwste
aanwinst, de 1160. Deze compacte kniklader is er in twee uitvoeringen, en wel de 1160 CC30 en 1160 CC35. De eerste
bezit een 1.131 cc 3-cilinder van 30 pk, terwijl de CC35 is uitgerust met een 35 pk sterke 3-cilinder van 1.496 cc. Deze
minishovel vanaf 1.800 kg eigengewicht levert 800 tot 1.000
kg hefvermogen op de palletvorken, afhankelijk van de
optionele contragewichten. De kniklader is voorzien van volhydrostatische vierwiel aandrijving met cardanas en bereikt
een rijsnelheid van 20 km/u. www.weidemann.nl
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
9
Loon- en grondverzetbedrijf De Gier in Benschop heeft geïnvesteerd in een 806-II M van
ETEC. Deze 6-tons mobiele graafmachine is
uitgerust met een 4-cilinder motor van 55 pk
en levert 39 kN aan opbreekkracht. De ruime
en ergonomische cabine met airconditioning
biedt de machinist een uitstekende werkplek
en prima zicht rondom. De machine is door
importeur Van Vliet voorzien van hydraulische snelwissel, brede bak, dieplepel met
omkeeroren van Pladdet, banden met blokken
profiel voor straatwerk, sloop/sorteerfunctie,
knijperleidingen, extra slangbreuk op de bakcilinder, extra kist in de onderwagen, trekhaak
demontabel in schuifblad geïntegreerd met
stekker, W2-beveiliging, GPS, kunststof spatborden en extra werkverlichting. www.etec.nl
q bmbcompactmaterieel q Veelzijdig q Wacker Neuson ontwikkelt door q Collé toont
Veelzijdig
Boven v.l.n.r.: Kramer
Serie-2 bij graafmachines.
met zwenkjib plus ste-
250 Weedeater, Neuson
50Z3-2 met Kinshofer
grijper en Kramer 350
nenklem.
Kees Beijer
informatie
Importeur voor
Nederland:
Collé Rental & Sales
Sittard
T +31 (0)46 457 41 00
Utrecht
T +31 (0)30 240 90 60
www.colle-sittard.nl
België:
Torfs Machinery
Schoten (B)
T +32 (0)3 641 75 80
www.torfs-nv.be
Op het gebied van compact materieel blaast
Neuson een stevig deuntje mee. De Oostenrijkse fabrikant heeft het modellengamma
eens tegen het licht gehouden en aanpassingen doorgevoerd aan verschillende modellen
om die nog krachtiger, efficiënter en veelzijdiger te maken. Collé Rental & Sales, importeur
van zowel Kramer-Allrad als Neuson graafmachines en dumpers voor Nederland, benutte
de Demo-Dagen op NSC Papendal om het
publiek kennis te laten maken met de vernieuwingen binnen de productlijn. Te beginnen met Neuson, dat een aantal graafmachines heeft omgedoopt tot versie-2. Het gaat
onder andere om de 1703, 2003, 50Z3, 6503,
75Z3, 8003 en 9503, die voortaan allemaal
een kleine letter 2 achter de typeaanduiding
dragen. Op het sportcomplex nabij Arnhem
stonden de nieuwe uitvoeringen van de 50Z3
en 8003 op rupsen en 6503 op banden te
pronken in de nazomerzon. Die mobiele versie haalt een rijsnelheid van 30 km/u (voordien 25 km/u), terwijl de verstelgiek als uniek
verkoopargument is gehandhaafd bij de 65032. “De 8003-2 beschikt nu over een groot
hydraulisch pakket van 85 liter, goed voor 210
bar aan werkdruk. Daarmee is deze 8-tonner
voldoende krachtig om ook met grote uitrustingsstukken uit de voeten te kunnen”, vertelt
verkoopadviseur Harm Franssen van Collé
Rental & Sales in Sittard.
Net als bij de andere modellen profiteert ook
de geüpdate versie van de 50Z3 van het nieuwe cabinedesign, waardoor de Wacker Neusons er weer helemaal bijdetijds uitzien. Net
als bij het vorige model is de cabine kantelbaar, om zo de onderhoudswerkzaamheden te
vergemakkelijken. Nieuw is de deelbare voorruit, die is uitgevoerd met een ventilatiestand
en waarbij zowel onder- als bovenruit is op te
klappen tegen het plafond. “Zo ontstaat een
vrij zicht zonder schittering bij het graven op
diepte”, licht Franssen toe. De kernwaarden
van het merk, zoals kwaliteit, duurzaamheid,
stabiliteit en efficiëntie, komen volgens hem
beter naar voren. “De machine voelt net wat
degelijker aan en laat zich iets gemakkelijker
bedienen. Omdat de joysticks en voetpedalen
nu servo zijn voorbestuurd, werkt de bediening nog preciezer. Verder is de 50Z3 het
grootste type dat leverbaar is met Neuson’s
Neuson 6503-2 met aanzuigframe en onderaan
Neuson 803 met NE6
sloophamer.
unieke VDS-systeem, wat staat voor Vertical
Digging System. De bovenwagen blijft hierdoor altijd recht, zelfs als de onderwagen
schuin tegen een helling staat. Dit bevordert
niet alleen het comfort voor de machinist, het
verhoogt indirect ook de productiviteit en
voorkomt onnodige slijtage wanneer de
krachten van de giek schuin inwerken op de
machine.”
Boodschap
Helemaal onderaan het gamma heeft Wacker
Neuson de 803 voorzien van een andere (lees:
meer volwassen) graafarm en is het contrage-
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
10
wicht iets verzwaard. Hierdoor leent de minigraver zich nog beter als drager voor tal van
hulpstukken, zoals een sloophamer of sorteergrijper. “Uitrustingsstukken maken een
machine veelzijdiger inzetbaar en daardoor
nog rendabeler”, weet Franssen. “Dat is onze
boodschap aan bezoekers van de DemoDagen; kijk niet naar een machine an sich,
maar probeer die zo uit te rusten dat deze in
de praktijk optimaal presteert.” Dat geldt
tevens voor de wielladers van Kramer-Allrad,
dat tot hetzelfde concern behoort. De Duitse
degelijkheid vertaalt zich in kwaliteit, veiligheid en stabiliteit. Ook de veelzijdigheid
tijdens Demo-Dagen veelzijdigheid Neuson- en Kramer-gamma
(100 cm) plus 280 cm zwenkbereik maken de
Weedeater ideaal voor gemeenten en hoveniers.
Naast onkruidbestrijding is de Kramer wiellader zeer geschikt voor mechanische bestrating
en gladheidbestrijding, zo bleek op de stand
van Collé. Een Kramer 380 Ecospeed (goed
voor 40 km/u) was uitgerust met een sneeuwschuif en een elektrisch aangestuurde Lehner
zoutstrooier. Franssen: “Met 170 liter inhoud is
deze goed voor circa 10.000 m² strooibereik.”
De Kramer 350 is optioneel uit te rusten met
een 60 liter oliepakket, wat de slechts 1.620 kg
wegende minishovel samen met de zwenkjib
en Probst stenenklem tot een ideale hulp
maakt voor stratenmakers. Ga maar na: 1.250
kg hefvermogen en een draaicirkel korter dan
2 meter. Tot slot viel ons oog op de telescooplader 680T, die als opvolger geldt van de 580T.
Het hefvermogen steeg tot 2.900 kg. t
BMB237-003
kwam op de stand van Collé goed naar voren.
Zo toonde de Nederlandse importeur voor het
eerst de Kramer Weedeater, een mechanische
borstelmachine op basis van de Kramer 250 of
350. Deze is uitgevoerd met een drukloze
retour en de borstelbediening is geïntegreerd
in de joysticks. Uniek is de vierwielbesturing
in combinatie met hondengang. Dit resulteert
in een stabiele machine met een uitzonderlijk
korte draaicirkel. De grote borsteldiameter
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
11
q bmbbeurs q
q Fabrikanten pakken uit in Maastricht, met o.a. Palfinger P
Vermakelijk
Veel primeurs op APEX 2011.
Kees Beijer
Palfinger pakte groots uit met onder meer de nieuwe
Wumag WT53 op 3-assig onderstel. De P 210 is voortaan
leverbaar met de toevoeging BK, wat betekent dat deze
21 m autohoogwerker op 3,5t-chassis beschikt over een
jibarm die 180° kan zwenken (uniek in de markt). De P
300 KS beleefde zijn wereldpremière. De (eveneens in
dit segment unieke) dubbele draaikrans zorgt voor een
uitermate korte radius vanwege het tegengesteld draaien. Hierdoor kon het chassis met 1,05 m worden ingekort. Afstempelen kan ook achterop de onderwagen en de
extra grote (1,8 x 1,0 m) gondel is uitgerust met een nieuw full-colour display. Tot slot bestaat de mogelijkheid
om met de jib omhoog te rijden wanneer de mast op de steunbalk steunt, ideaal als op korte afstand steeds
dezelfde werkzaamheid dient te worden uitgevoerd.
Manitou koos APEX 2011 in Maastricht uit voor het
debuut van de 260 TJ+ en 280 TJ (foto), twee telescoophoogwerkers voor in de top van dit segment.
Nieuw was ook de motor voor de 16 m RT-hoogwerker 160 TJ, als mede de Bi-Energy modellen 150 AETJ
L Bi en 170 AETJ L Bi.
Veel nieuws op de stand
van Genie, waar de 69reeks zijn Europese première beleefde als
opvolger van de 68. De
GS-4069 RT is met 12,2 m
platformhoogte zelfs de
Unic zette de URW-295 in het zonnetje vanwege de
De Chinezen komen! Dat was drie jaar terug al duide-
hoogste verrijdbare
productie van het 1.000e model. Deze smalste mini-
lijk, maar dit keer was het aanbod nog groter met
schaarlift ter wereld.
kraan ter wereld meet slechts 60 cm breed en reikt
Dingli, Jingcheng en Sinoboom. Die laatste fabrikant is
Ook nieuw zijn de GS-
toch 8,41 m hoogte.
in zee gegaan met Kranenbouw Bergeijk voor de dis-
4047 met 13,9 m werk-
tributie in Nederland en België. Op de APEX pronkten
hoogte en het Trax-pro-
de schaarliften GTJZ06, GTJZ08 en GTJZ10. Die laatste,
gramma is uitgebreid
met 10 m werkhoogte, is door TÜV Nederland geïn-
met de S-40 en S-45
specteerd om aan te geven dat het merk de lat hoog
(foto) op vier rupswielen.
legt voor zichzelf.
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
12
300 KS, Manitou 280 TJ, Genie GS-4069 RT, JLG 1500SJ en MEC Titan 40-S
JLG presenteerde naast de compacte kniktelescoop 340AJ met toch nog 12,3 m
werkhoogte ook de 1500SJ, de grootste zelfrijdende telescoophoogwerker ter
wereld. Ongelooflijk om het werkplatform uitgeschoven te zien worden naar 45 m
hoogte...
Een knap staaltje vernieuwingsdrang toonde MEC met
de Titan 40-S. Zoals die naam doet vermoeden is de
mast vervaardigd van titanium, waardoor dit platform
van 6.700 x 2.280 mm maar liefst 1.800 kg aan personen en materialen heft bij een eigengewicht van zo’n
10,8 ton. De werkbak kan 180° draaien en het klimvermogen bedraagt liefst 40% (22°)
Imer Group, dat hier verdeeld wordt door (Barend)
De nieuwe T 330 was al zeer de moeite waard, maar Ruthmann verraste zelfs met
Kemp, had twee primeurs, en wel de zelfrijdende ver-
de gloednieuwe T 285. Deze beleefde in Maastricht zijn werelddebuut en heeft als
sie van Iteco’s Easy Up 5 en een 13,4 m spinhoogwer-
belangrijkste eigenschap maar liefst 21,1 m horizontaal bereik op een 7,5t-chassis
ker van Ihimer, de LEM 1350.
van slechts 8,2 m lang.
De B-Lift 20.13 Multipurpose sleepte dit jaar
een IAPA-award in de
wacht voor CTE’s revolutionaire zwenkmechanisme. De draaikrans bevindt zich
namelijk bovenaan de
hoofdmast. Italiaanse
logica of niet, bijzonder
Kors Hoogwerksystemen liet de nieuwe Omme 2750
is het wel.
RXBJ van Ommelift zien, die tot 27,5 m reikt en horizontaal maar liefst 15,5 m komt. Verder voorziet de
Deense constructeur in een jibarm van 2,7 m en
bedraagt de korflast max. 250 kg.
Dat Palazzani serieus mee wil doen met de ‘grote jongens’ bleek wel uit het feit dat het gamma van deze
Italiaanse fabrikant steeds hoger (49,5 m) en verder
(20 m) reikt. Nieuw zijn naast deze 32 meter XTJ 32 ook
de TSJ 27 en 30, de TZX 225 en de ECO 27 en 30.
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
13
q bmbbeurs q
q Dinolift 185XTS, Bronto Skylift S50, Teupen LEO15GTplus
GSR zorgde voor uitbreiding binnen het PX-programma (18-29 m) met
naast de E210PX Comfort EC ook de kersverse
E240PX (foto) met dubbel uitvouwbare giek.
Nieuw zijn verder de
E320PXJ (met jib) en
E170TJV (met telescoopmast en jib).
Teupen lanceerde naast de LEO15GTplus (foto) en
Net als bijvoorbeeld Ruthmann en Palfinger heeft nu
18GTplus met afneembaar paneel (zodat deze ook
ook CMC met de TB 260 een hoogwerker op 3,5t-chas-
vanaf het chassis is te bedienen) ook de nagelnieuwe
sis (dus B-rijbewijs) die tot 26 m werkhoogte reikt.
aanhangerhoogwerker GEPARD13GT en introduceer-
Het horizontale bereik bedraagt 13,5 m en de gondel is
de Fuzzy IV als nieuwste bedieningsconcept.
met 200 kg capaciteit geschikt voor twee personen.
Bronto Skylift kondigde reeds de wereldpremière aan van de S50 XDTJ. Deze truckhoogwerker realiseert dankzij de driedelige mast 50 m werkhoogte en heeft max.
600 kg draagvermogen. Bij 35 m zijdelings bereik kan nog altijd 125 kg mee worden
getorst. Up-and-over komt de S50 tot 15,5 m reikwijdte op 32 m hoogte.
Klein maar toch ook ‘groot’ nieuws
bij Socage, dat het presteerde om op
het chassis van een FAAM Ecomile de
eerste volledig elektrische autohoogwerker te bouwen. Deze
A314NAT wordt aangedreven door
een 96 Volt elektromotor in combinatie met een 150 Ah Li-Po lithiumion batterij. Ook kondigde het Italiaanse merk alvast de komst aan van
Niftylift onthulde op de APEX de hybride uitvoeringen
de TJJ54, een truckhoogwerker met
Hinowa Nederland heeft het programma recent uitge-
van de HR17 en HR21. Dit levert tot de helft minder
een verticale lift tot 52 m.
breid met de Lightlift 14.72 IIIS Lithium, die wordt
verbruik op en de katalysator met roetfilter vermin-
aangedreven door een accu van 48 Volt/90 Ah en max.
dert de uitstoot van schadelijke stoffen. De accu’s zijn
200 kg draagvermogen heeft.
binnen 4 uur op te laden en slaan bovendien overtollige energie tot 60A op.
Skyjack toonde voor het
eerst de verticale mastHet Finse Dinolift staat bekend om
liften SJ 12 (foto) en SJ
z’n aanhangerhoogwerkers en
16, met respectievelijk
kniktelescopen op rupsen, dus was
tot 5,5 en 6,7 m werk-
de 185XTS op banden een bijzonde-
hoogte en geheel zelf-
re surprise. Het platform kan 250
rijdend.
kg heffen en reikt 16,5 m hoog of
11,7 m zijdelings. Klimvermogen:
45%.
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
14
Afwerken en verdichten
Het juiste gereedschap voor elk karwei
Atlas Copco: meer dan lucht (alleen)
Atlas Copco is wereldwijd al hét adres voor mobiele compressoren en generatoren, maar nu ook
voor industriële pompen, betonafwerkingsapparatuur, powerpacks en sloopgereedschappen.
Duurzame oplossingen waarmee u met minimale energie een optimaal resultaat behaalt.
Serie efficiënte verdichtingsapparatuur
We hebben onze range bijvoorbeeld uitgebreid met een zeer efficiënte serie verdichtingsapparatuur.
Dankzij de grote centrifugaalkrachten en de hoge snelheid van de voorwaartse verdichtingsplaten,
kost uw klus minder tijd zodat u per dag meer werk kunt verzetten. Dit geldt ook voor ons aanbod
stampers en walsen. Stuk voor stuk oplossingen die efficiency combineren met kwaliteit, ergonomie
en gebruikersvriendelijkheid van het hoogste niveau.
Wilt u meer informatie of productbrochures over onze apparatuur ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
[email protected] of neem contact met ons via onderstaande gegevens.
Atlas Copco Compressors Nederland
BMB237-010
Merwedeweg 7, 3336 LG Zwijndrecht
Postbus 200, 3330 AE Zwijndrecht
Tel +31 (0)78 6230 255
Fax +31 (0)78 6230 226
www.atlascopco.nl
q bmbverhuur q Weer 310 Nifty’s voor Boels, RSE breidt uit met Bowserwasher
RSE bundelt
krachten
Mega-order Boels voor Eurosupply
Rental Service Europe
(RSE) levert sinds kort een
nieuw type ‘Bowserwasher’
voor de verhuurbranche.
RSE biedt verhuurbedrijven in Europa een compleet assortiment Taskman hogedrukreinigers, Wanco mobiele lichtmasten, Thwaites dumpers (alleen Nederland), Euroscaffold snelbouwstijgers, straatgereedschap en Paclite verdichtingsmachines en betongereedschap. Het bedrijf uit Heerhugowaard is opgericht door
André Stammis, Pieter Jansen en Alex Overtoom. Stammis is oprichter en eigenaar van Bouwmachines Nederland, dat is ontstaan uit Stammis Verhuur. Pieter
Jansen was bij Brendon Powerwashers jarenlang verantwoordelijk voor de
export. RSE combineert de ervaring van de oprichters in de machine- en verhuurbranche met een uitgebreide productlijn.
De Bowserwasher is een op een trailer gemonteerde hogedrukreiniger met een
eigen tank van 1.000 liter, en is verkrijgbaar in twee typen: 750 kg (B-rijbewijs!)
en 1.500 kg. De units zijn voorzien van de allerlaatste EU-typegoedkeuring, wat
betekent dat deze in alle EU-lidstaten met kenteken leverbaar zijn. Een unieke
service bij RSE is dat een handleiding in elke gewenste taal geleverd kan worden
en zelfs in de huisstijl van het verhuurbedrijf. Voor een optimale dienstverlening
wordt aan vaste klanten de optie van Re-Rent en Split Rent aangeboden. RSE
verhuurt zelf niet rechtstreeks aan eindgebruikers. De firma beschikt tot slot over
een uitgebreid onderdelenmagazijn voor service aan de machines.
www.rentalservice-europe.nl
De inkt van het bericht dat Boels via BIA bv heeft geïnvesteerd in 150 nieuwe
Komatsu’s (zie pag. 36) is nog niet droog, of we kunnen al weer melden dat Boels
Verhuur een mega-order van maar liefst 310 hoogwerkers heeft verleend aan Niftylift. De order van 100 stuks, die vorig jaar werd gedaan, is nog maar net uitgeleverd
of Boels plaatst een nieuwe bestelling die z'n weerga niet kent. Senior Buyer Ton
Brockbernd legt uit: “We openen elke twee weken ergens in Europa een nieuwe
vestiging. We zien onszelf als een A-merk en willen dus ook met A-merken samenwerken. Eurosupply verzorgt voor Boels de afhandeling in de Benelux en is o.a.
dealer van Niftylift, een kwalitatief ijzersterk merk. De afgelopen jaren hebben we
zowel het product naar tevredenheid ervaren als ook de goede contacten met deze
dealer en de servicegerichtheid.”
Brockbernd doelt vooral op het feit dat Europsupply de hele vloot verhuurklaar op
de Boels-vestigingen aflevert. Inclusief het aanvragen van kentekens. “Ze nemen
zelfs de service, het onderhoud, de reparatie en de keuringen op zich. De keuze voor
Niftylift, met haar sterke ondersteuning door Eurosupply, was dus snel gemaakt.”
De populaire HR12 kniktelescoop, 120T of 170 aanhangwagens en de nieuwste Niftylift 210 met 21 m werkhoogte zijn modellen die niet alleen geliefd zijn bij o.a.
onderhoudsbedrijven, gemeenten, schilders en glazenwassers, maar ook bij particulieren. Brockbernd: “Vooral de laatste hoogwerker is een mooie verbreding van
ons huidige assortiment.” Boels doet al ruim 20 jaar zaken met de Engelse fabrikant
Niftylift. In 2008 was hierbij voor het eerst ook Eurosupply betrokken. Het betrof
toen een order van 190 hoogwerkers. www.eurosupply.net | www.boels.nl
Produceert Egaliseerborden in diverse maten en uitvoeringen.
Gespecialiseerd in lasers
en machine-besturingen.
BMB237-008
BMB237-029
Veenderveld 38-40
2370 TV Roelofarendsveen
Tel: +31(0)71-3311400
Fax: +31(0)71-3311477
Website: www.frapoma-mc.nl E-mail: [email protected]
BMB237-017
Het adres voor:
verkoop/ verhuur/ lease
onderhoud/ reparaties/ service
van egaliseermachines, lasers
en 3D machine-besturingen.
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
16
q bmbbouwtransport q Trotse Pouw q Fuel Management Service succesvol afgerond
Trotse Pouw
Theo Pouw bespaart veel brandstof.
q
Theo Pouw Groep
beschikt over 137 eigen
trucks, waarvan 52%
Volvo’s.
informatie
Volvo Trucks Nederland
Beesd
T +31 (0)345 68 85 00
www.volvotrucks.nl
Volvo Trucks Belgium
Brussel (B)
T +32 (0)2 482 51 11
www.volvotrucks.be
Theo Pouw Groep
Theo Pouw Groep uit Utrecht rondde onlangs
een proefproject van Volvo’s Fuel Management Service (FMS) succesvol af. Met behulp
van FMS slaagde Pouw er in een gemiddelde
brandstofbesparing van 3,2% te realiseren
met uitschieters naar boven tot wel 7,6%. Dit
positieve resultaat laat zien dat FMS met
intensieve begeleiding ook voor bouwvoertuigen geschikt is. Begin vorig jaar besloot Volvo
Truck Nederland om Fuel Management Service te testen in de bouwwereld. “De algemene
gedachte was dat in dit segment geen aansprekende besparingen mogelijk zouden zijn
vanwege het lage jaarkilometrage. Wij wilden
graag het tegendeel bewijzen”, verklaart Andrew van Es, accountmanager Fleet & Driver
Development bij Volvo Truck Nederland.
Na overleg met truckdealer Van Dijk in
Utrecht is Theo Pouw benaderd voor de praktijktest, die moest uitwijzen of ook bouwtrucks
in staat zijn om met FMS een aanzienlijke
brandstofbesparing te realiseren. De onderneming heeft een sterke positie in de grond-,
weg-, water- en betonbouw en in de recyclingindustrie. Theo Pouw Groep werkt vanuit
vestigingen in Utrecht, Weert, Eemshaven en
Lelystad met maar liefst 137 eigen trucks van
drie verschillende merken. Iets meer dan de
helft hiervan is van het merk Volvo, waarvan
er tien voor de test zijn uitgerust met Dynafleet. Het zijn trekkers met een midliftas en
10x4 trucks. De proef met FMS is onderdeel
van een veelomvattend CO²-besparingsprogramma bij de Theo Pouw Groep.
Directeur Michael Pouw, tevens de oudste
zoon van oprichter Theo Pouw: “De proef
heeft veel tijd en energie van ons gevraagd,
maar het is die inspanning meer dan waard
geweest. Door FMS besparen wij nu brandstof, verminderen we de onderhoudskosten en
leveren zo een positieve bijdrage aan het
milieu. Dat laatste is van toenemend belang
omdat onze klanten bij aanbestedingen willen weten wat onze milieubelasting is, gemeten in CO² per ton.”
e
Michael Pouw:
‘Inspanning meer dan waard geweest.’
Utrecht
T +31 (0)30 242 52 62
www.theopouw.nl
De proef bij Theo Pouw is in april 2010 gestart.
Hieraan voorafgaand is er een nulmeting
gedaan. Daarna hebben vijftig chauffeurs,
waaronder de chauffeurs die bij deze proef
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
17
q bmbbouwtransport q Trotse Pouw q ‘Focus op brandstofbesparing nu vasthouden’
De testuitkomsten zijn in de vorm van een
maandelijkse rapportage besproken met de
chauffeurs. “Gedurende het project hebben
wij veel onduidelijkheden bij de chauffeurs
kunnen wegnemen. Daar heeft de Fuel
Management consultant ons doeltreffend bij
geholpen”, aldus Van Duinen. “Ons doel is nu
om de focus op brandstofbesparing intern
vast te houden. We zijn heel optimistisch en
zetten het project met veel enthousiasme
door.”
Structureel succes
Volvo Trucks biedt FMS al enkele jaren aan en
uit ervaringen blijkt een besparing van 5 tot
10% haalbaar. Door middel van een projectmatige aanpak worden vervoerbedrijven
geholpen om het brandstofverbruik aanzienlijk te verlagen. Een FMS-consultant maakt
aan de hand van gedetailleerde rijstijlgegevens van de chauffeurs analyses en begeleidt
de klant in de opvolging. Om structureel succes te behalen, heeft een FMS-traject een
minimale looptijd van een jaar. Gedurende
deze periode vindt er regelmatig overleg en
terugkoppeling plaats.
De verkoop van Volvo Trucks’ online informatiesysteem Dynafleet is in anderhalf jaar tijd
verdubbeld van 11.000 naar 21.500 aanmeldingen. “Ruim een derde van de trucks die we
in Europa verkopen is uitgerust met dit systeem. Op bepaalde markten, zoals Frankrijk,
Denemarken en Finland, is zelfs meer dan
60% van de nieuwe voertuigen voorzien van
Dynafleet", zegt Berend Kamphuis, Business
Solutions Manager bij Volvo Truck Nederland.
Als reden voor deze groei wijst hij op de stijgende dieselprijs en groeiende concurrentie
tussen transportbedrijven. “Deze trend heeft
de weg vrij gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen en applicaties die de klant helpen de
winstgevendheid te verhogen.”
Dynafleet is verkrijgbaar in vier pakketten:
Fuel & Environment, Driver times, Positioning
en Messaging. Deze pakketten zijn zowel los
als in combinatie te koop. t
FM met ultralage cabine voor Altenburg
betrokken waren, een cursus zuinig en
milieuvriendelijk rijden gevolgd. “Bij die
gelegenheid hebben onze mensen bijvoorbeeld kunnen ervaren dat uitrollen niet ten
koste hoeft te gaan van de gemiddelde snelheid”, zo licht Arnoud van Duinen, wagenparkbeheerder bij Theo Pouw Group, toe. “In
overleg met Volvo Trucks is besloten om onze
aandacht te richten op drie belangrijke prestatie-indicatoren: stationair draaien, gebruik
cruise-control en uitrollen. Die drie indicatoren geven, samen met een schuin oog naar
het gebruik van de I-Shift Power stand en
handmatig schakelen, een goed beeld van de
rijprestaties van onze chauffeurs.”
B M B 2 3 7
Altenburg Groep uit Lemmer heeft een Volvo FM 10x4 zwaartransport trekker in gebruik
genomen voor het transport van heistellingen. De trekker is onder meer voorzien is van
Volvo I-Shift met Heavy Duty schakelprogramma en draagt de toevoeging tridem, wat staat
voor een door Terberg Techniek bijgeplaatste 10-tons hefbare as. Klaas Nauta, hoofd technische dienst van Altenburg: “Het is een speciale truck. Het I-Shift schakelprogramma is echt
bijzonder en afgestemd op ons werk. Doordat de truck rondom luchtgeveerd is, blijft altijd de
juiste hoogte gehandhaafd. Bijkomend voordeel is dat de Volvo FM, door de luchtvering, een
uitmuntend rijcomfort biedt. Doordat de eerste, tweede en vijfde as gestuurd zijn, is bovendien de draaicirkel zeer beperkt. Dat is in ons werk een groot voordeel. Zeker op bouwplaatsen is de manoeuvreerbaarheid van groot belang.”
Af-fabriek beschikt de FM van Altenburg over een cabine met een verlaagd dak, waardoor in
combinatie met het volledig luchtgeveerd chassis een cabinehoogte van 2.670 mm realiseerbaar is. Er is een 850 liter brandstoftank gemonteerd achter de cabine en aan de linkerkant,
tussen de eerste en tweede as, is de originele AdBlue-tank van 125 liter geplaatst. Achter de
brandstoftank is nog een gereedschapskist gemonteerd en daar achter weer de luchttanks,
waardoor de giek van de heimachine vrij over het dak kan bewegen. De combinatie is goed
voor 130 ton totaalgewicht. Tot slot is de truck uitgerust met een Volvo Engine Brake+, met
een maximaal remvermogen van 375 kW en een Volvo Compact Retarder. Deze laatste heeft
een remvermogen van 815 kW in combinatie met VEB+.
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
18
q bmbcompactmaterieel q Sherpa 100 ECO, Caterpillar 301.4C, Messersi TCH
Nieuws van de beursvloer
De Demo-Dagen zijn een uitgelezen kans om
nieuwe machines in het compacte segment
te spotten. Zo toonde Hanenberg Materieel
vorige maand op Papendal de productieversie van de Sherpa 100 ECO. Als eerste producent van miniladers brengt Hanenberg, ontwikkelaar van arbeidsvriendelijk materieel,
een elektrische Sherpa op de markt. Deze
milieubewuste variant doet uiteraard niet
onder voor de versie met verbrandingsmotor
en is uiterst geschikt voor interne sloopwerkzaamheden of voor in veestallen.
Geluidsoverlast wordt namelijk geminimaliseerd en uitlaatgassen behoren tot het verleden. De 76 cm smalle lader wordt aangedreven door een elektromotor van 1,2 kW, die
verrassend veel kracht ontwikkelt. Met één
druk op het contactslot wordt in korte tijd
druk opgebouwd in het systeem en het accupakket van 420 Ampère volstaat voor 8 uur
inzet. Werkzaamheden die voorheen nog
met de hand werden gedaan, zijn nu met de
compacte Sherpa 100 ECO uit te voeren, zonder dat het lichaam zwaar wordt belast. De
combinatie van bedieningsgemak, veelzijdigheid en vooral een hogere werkefficiëntie
maken deze elektrische machine tot een
ideale partner om de beginnende vergrijzing
in de bouwsector de helpende hand te bieden.
Van der Vrande lanceerde op een stand met
Schmidt Bouwmachines niet alleen de nieuwe, compacte MM062 zeefbak van Robi
(waarvan beide bedrijven onder de naam
Powerrent+ importeur zijn), maar bracht ook
de Fiori M1200 voor het voetlicht naast de al
eerder gelanceerde M700. Deze Italiaanse
knikladers zijn uitgerust met een Kubota
D902 3-cilinder dieselmotor van 18,5
kW/25,8 pk. De M1200 weegt 1.200 kg en
beschikt over meer hydraulisch vermogen
dan de M700. Dit resulteert in een maximale
hefcapaciteit van 845 kg, terwijl de M700 tot
450 kg heft. De eveneens 1.200 kg wegende
05 H
Treklier
Robi MM062 zeefbakis bedoeld voor 14-tons
graafmachines en realiseert met z’n inhoud
van 600 liter een productie van circa 100
m³/uur.
Vermeer Benelux is op
de markt gekomen met
een compacte treklier,
de HG-5. Ondanks zijn
bescheiden afmetingen, heeft de lier een
trekkracht van maximaal 5 ton en een
capaciteit van 1.000 meter staalkabel. Het gebruik van twee hydraulische liermotoren garandeert een slipvrije werking. De HG-5 is uitgevoerd met tandemas onderstel en in hoogte verstelbare oplooprem. De
Nederlandstalige datalogger, die uitleesbaar is via een USB-stick, registreert alle bedrijfsgegevens, zoals trekkrachten en afstanden.
www.vermeer-benelux.com
Wie het kleine niet eert...
Messersi heeft twee nieuwe rupstransporters toegevoegd aan het gamma, die tijdens
de Demo-Dagen dan ook een prominente
plek kregen op de stand van Den Hartog
Bouwmaterieel. Het gaat om de TCH 05 H en
TCH 05 HT, die beide beschikken over een
dumperbak en laadshovel. Het enige verschil
is dat de HT-versie een hogere uitstorthoogte
heeft. Verder zijn de rupstransporters uitgevoerd met een 4-takt Honda benzinemotor
van 6,5 pk met repeteerstarter en motorkap,
hydraustatische aandrijving, twee rijsnelheden en drie tandwielpompen. De TCH 05
H(T) meet slechts 67 cm breed en heeft 500
kg laadvermogen bij een eigengewicht van
350 kg.
Vanaf 900 kg tot 90.000
kg is het aanbod Caterpillar compleet. CAT
staat met name bekend
om de grote machines,
maar is tegelijk op weg
om een grote speler te
worden in het compacte
segment. De compacte
machines beginnen bij
900 kilo en zijn uiterst
geschikt voor o.a. hoveniers en aannemers. Naast minigravers bestaat
deze lijn uit snellopende compacte wielladers, schrankladers en een
volledige lijn verreikers tot 17 meter werkhoogte. Deze machines worden in Nederland verkocht door een enthousiast team van vertegenwoordigers. Dankzij de verschillende vestigingen van Pon Equipment,
zowel dealer als importeur, zijn de machines en onderdelen snel leverbaar. Bovendien staat de Pon-serviceorganisatie met zo’n 60 buitendienstmonteurs klaar voor ieder product uit de range. Veel van deze
machines onderscheiden zich naast de bekende CAT-noviteiten ook
nog door standaard 2 jaar garantie. Aan de nieuwe serie minigravers,
die Caterpillar samen met Wacker Neuson heeft ontwikkeld, is nu ook
de 301.4C toegevoegd. Een beetje een vreemde naam, want andere
nieuwe modellen zijn reeds van de D-serie (300.9D, 303.5D, 304D, 305D
en 305.5D). Tijdens de Demo-Dagen maakten we dus kennis met de
301.4C, die net als de 302.7D als primeur pronkte op de stand van Bergerat Monnoyeur tijdens Matexpo. De machine is de opvolger van de
301.8C, maar met z’n gewicht van 1.470 kg is de machine gemakkelijker
te transporteren op een aanhanger. De 301.4C beschikt over een driecilinder Yanmar diesel van 13,2 kW/17,7 pk en een verstelbare onderwagen (990-1.300 mm). Andere kenmerken zijn: veel graafkracht, soepele
bediening, goed zicht, snelle cyclustijden, zuinig met brandstof, uitermate stabiel en gemakkelijk in onderhoud.
www.pon-cat.com/catcompacts | www.mb-cat.com
www.hanenberg-materieel.nl | www.vrande.nl |
www.denhartogbouwmaterieel.nl
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
19
55
55
5 ##.)%#'%#+%#3'!&0
5 ##.)%/!&.+'#.-1+0
5 %#.# ,"#*".1("+
##+(.1'3%#+
5 +#)&#'"2(*1
5 %#.1'*#,-#+$/05 )+% .#1( #2#')'%'+%
5 ))#"#+( .#&1)-/01((#+
)#2#. .
5 .!(.!#/4/0##*
W O LT M A N
THW1000-FR
Al 20 jaar een begrip in de funderingswereld
GRATIS
Bij de ontwikkeling van onze funderingsmachines staan de wensen
vanuit de praktijk te allen tijde centraal. De funderingsmachines van
Woltman Piling Equipment b.v. worden uitgerust met hoogwaardige
componenten, die zorg dragen voor een uitstekende
productiviteit en betrouwbaarheid.
Woltman Piling Equipment BV, Ambachtsweg 16, 3381 LN GIESSENBURG
Telefoon: 0184 652 044, Telefax: 0184 651 016, E-mail: [email protected]
.'#)/#3#%
#"#)
'+$,"#/!&+/ 2+)333"#/!&+/ 2+)
BMB327-016
BMB237-004
"%#+,--.,#$
wielladers
WWW.PENNENENBUSSEN.NL
GRAAFMACHINES, SHOVELS EN AANBOUWDELEN, ZOALS GRIJPERS, KANTELBAKKEN,
SCHAREN E.D., MET EVENTUEEL OOK DE BIJBEHORENDE SEALS EN SHIMS. WIJ KUNNEN VAN VEEL
MERKEN OP ONDERDEELNUMMER LEVEREN OF OP DE MAAT VAN DE PEN.
TEVENS LEVEREN WIJ VELE MATEN INSPANBUSSEN.
NORGERVAART 20 • 9336 TE • HUIS TER HEIDE (DR)
T. 06 21 83 35 16 • F 0592 42 15 50 • [email protected] • PENNENENBUSSEN.NL
De BMWT-keursticker…
...meer dan alleen periodiek onderhoud
Door cruciale onderdelen tijdig te vervangen
kennen goed onderhouden machines doorgaans
weinig problemen. Tóch is de veiligheid daarmee nog niet optimaal gewaarborgd en
kan onverwachte controle door de Arbeidsinspectie tot ongewenste stilstand leiden.
Met
een
BMWT-keur-sticker
op
de
machine
M
et e
en B
MW T- keur- s ticker o
p d
e m
achine iiss
BMB237-013
Importeur CEES BERKHOF, Barneveldsestraat 20, Renswoude
Tel. (0318) 57 23 45, fax (0318) 57 23 25, www.ceesberkhof.nl
BMB237-019
Werkbreedte v.a. 76 cm. Eigen gewicht v.a. 1100 kg t/m 5600 kg.
Diverse aanbouwwerktuigen o.a. puinriek, palletvorken, stenenklem
enz. De veelzijdige machine voor hoveniers en stratenmakers.
BMB237-001
GESPECIALISEERD IN HET LEVEREN VAN KWALITEITS PENNEN EN BUSSEN VOOR
Schäffer wielladers:
uw machine veilig en wordt uw werkplanning
niet hinderlijk onderbroken. Conclusie: Laat
uw machinepark voortaan periodiek door
een BMWT-gecertificeerd bedrijf keuren en
combineer dat met uw onderhoudsbeurt.
Meer
weten,
kijk
op
Meer w
e te n , k
ij k o
p www.bmwt.nl
www.bmw t .nl
www.bmwt.nl
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
20
q bmbzakelijk q Bijdetijds q BDS
Techniek verruilt Linschoten voor De Meern
t
Het nieuwe onderkomen van BDS Techniek aan de
Molensteyn in De Meern.
e
De R60.24 MCSS met op de achtergrond Jan van
Manen tijdens een bezoek aan de Merlo-fabriek in
Cuneo, Italië.
Bijdetijds
Nieuw pand biedt meer ruimte.
Kees Beijer
informatie
BDS Techniek BV
De Meern
T +31 (0)348 40 90 75
www.bds-techniek.nl
Merlo Import Benelux
Gorinchem
T +31 (0)183 619596
Lendelede (B)
T +32 (0)56 73 80 80
www.merlobenelux.com
BDS Techniek, de verreikerdealer uit het midden van het land, is sinds augustus verhuisd
van Linschoten naar De Meern. Vanuit het
pand aan de Molensteyn 42, vlakbij Barend
Kemp, kan BDS Techniek klanten nog beter
van service voorzien. “Met de verhuizing naar
bedrijventerrein Oudenrijn denken we onze
reputatie als dé Merlo-specialist van Nederland verder uit te kunnen bouwen. Dit pand
biedt de mogelijkheid om deze groeiambities
waar te maken”, vertelt directeur Henk Bosman van BDS Techniek. “De werkplaats biedt
plek aan meerdere verreikers, zodat tegelijkertijd machines klaargemaakt kunnen
worden voor aflevering en er uitgebreide
reparaties zijn uit te voeren. Veel onderhoudswerkzaamheden vinden nog steeds
onderweg plaats, maar dankzij de grotere
werkplaats kan er op twee fronten gestreden
worden. Ook op het ruime buitenterrein is
genoeg plaats voor keuringen, inspecties en
voor stalling van meerdere machines.”
BDS Techniek heeft de eerste Merlo Roto
60.24 MCSS van Nederland geleverd aan Van
Manen Verhuur uit Lunteren. Ondanks de
De nieuwe Merlo Roto 40.25 MCSS roterende
verreiker op de trailer van Van Opzeeland.
relatief compacte afmetingen van 7,22 x 2,49 x
3,10 meter (LxBxH) biedt deze nieuwe aanwinst in het Merlo programma een maximum
hefcapaciteit op stempels van 6.000 kg en op
banden 5.000 kg. Ook de andere nieuweling
binnen de lijn roterende verreikers, de Roto
40.30 MCSS, wordt over enige tijd afgeleverd
bij Van Manen. BDS Techniek in De Meern
verzorgt tevens het onderhoud aan deze
machines. Jan van Manen: “In verband met
de aantrekkende vraag naar verhuurmachines is het goed om ons aanbod verder uit te
breiden. Van Manen Verhuur heeft op dit
moment vijf roterende verreikers in diverse
uitvoeringen in de verhuur, waarmee we
onze klanten optimaal van dienst kunnen
zijn. De nieuwe R60.24 MCSS wordt ingezet
in de losse verhuur, voor zowel langere als
kortere perioden.”
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
21
Van Opzeeland Bouwservice uit Hoofddorp
heeft via BDS Techniek geïnvesteerd in een
nieuwe Merlo Roto 40.25 MCSS. Deze roterende verreiker met 25 meter bereik heeft
zich ook bij Van Opzeeland al wel bewezen.
Begin 2008 kreeg dit bedrijf samen met een
roterende 21 meter ook al een Roto 40.25
geleverd. Die machine is, net als de kersverse
aanwinst, in gebruik als zowel verreiker als
hoogwerker of mobiele kraan en wordt ingezet in de losse verhuur met machinist in
Amsterdam en omstreken. De uitbreiding van
de vloot van Van Opzeeland volgt op de toenemende vraag naar verreikers met ervaren
machinisten in de dagelijkse verhuurpraktijk.
Ook hier verzorgt BDS Techniek naast de verkoop en de levering tevens het onderhoud
aan de machines. t
q bmbbeurs q
q Steinexpo is een feest voor wie van groot mater
Groot, groter, grootst
Beeldverslag van Steinexpo 2011 in Homberg (D).
q
Geert-Yke Rusticus
Hitachi was aanwezig
met een EH 1100 dumptruck met een bakinhoud van 38,7 m³ en
64.900 kg laadvermogen. Voor het beladen
werd een Hitachi ZX
870-3 ingezet met een
bakinhoud van 4,3 m³.
Daarmee is de dumptruck in 8 tot 10 cycli
geladen.
t
Een innovatie op het gebied van sloop en mijnbouw
is de nieuwe Furukawa Rock Drill Xcentric Ripper.
Deze garandeert een hogere productie en minder
9
trillingen voor machine en machinist. Een bijko-
De Caterpillar 349E is de opvolger van de 345D.
mend voordeel is het lage geluidsniveau. Regelma-
Afhankelijk van de uitvoering weegt de rupsgraver
tig werd de XR 40 ripper gedemonstreerd, die
tot maximaal 53.300 kg. De machine is uitgerust met
gemonteerd was aan een JCB JS 360 graafmachine.
een CAT C13 Acert motor met een vermogen van 317
kW. Op de Steinexpo was de machine uitgerust met
een eigen CAT H180D S sloophamer.
q
Komatsu Europe toonde
begin september in Homberg de vernieuwde PC 8008 in de 80-tons klasse. Voorzien van een eigen Komatsu
SAA6D140E-5 motor, die voldoet aan de nieuwste emissie-eisen en een vermogen
heeft van 370 kW. De bijpassende dumptruck is de
Komatsu HD 605-7 met een
9
laadvermogen van 63 ton en
De CAT 980K is de opvolger van de 980H. Niet alleen
40 m³ bakinhoud.
voor in de mijnbouw, maar ook een zeer veel voorkomende machine voor werkzaamheden in de sloop
en recycling. De wiellader weegt zo’n 30.000 kg en
heeft een bakinhoud tot 12 m³.
q
Terex Finlay J-1160
q
rupsmobiele puinbre-
Kloeze Bruyl investeer-
ker.
de recent in een nieuwe
Powerscreen Warrior
rupsmobiele zeef.
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
22
ieel houdt q Caterpillar pakt in Duitse groeve uit met nieuwe 349E en 980K
q
In Nederland lopen twee Hyundai’s R800-7, bij Beelen en Steenkorrel (inmiddels BRC). Speciaal voor
groeves is er ook een hooglepeluitvoering. Hyundai
komt bovendien met een 120-tons graafmachine op
de markt, de Hyundai R1200-9, waarvan de eerste
draait in Australië.
t
9
Volvo heeft onlangs de
Liebherr presenteerde op de achtste Steinexpo de nieuwe TA 230 gelede dumper
nieuwe D-serie rups-
met een nuttig laadvermogen van 30.000 kg. Aangedreven door een eigen Liebherr
graafmachines voorge-
D936L A6 dieselmotor met 270 kW vermogen. In combinatie met de 30-tons Lieb-
steld. Net als eerder dit
herr L586 2plus2 wiellader een passende combinatie voor efficiënt grondverzet.
jaar op Samoter stond
op de Steinexpo de EC
480D.
9
Al lange tijd heeft Case ook zware graafmachines in het leveringsprogramma.
9
9
Gedemonstreerd werd met de Case CX 700B, die zeker zijn steentje bijdraagt in
Ook op de beurs te zien was de Hyundai HL 770-9
Een gezamenlijke ontwikkeling tussen Case en
het groot grondverzet. De machine heeft een gewicht van maximaal 70 ton en
wiellader. In Nederland lopen de eerste 9-serie
Hyundai, de 1221E wiellader.
een bakinhoud tot 5 m³.
modellen bij diverse bedrijven, die hem voornamelijk inzetten in overslag en recycling.
q
Een van de Nederlandse
standhouders was Demolition Tools uit Surhuisterveen met de Hydraram en
Trevibenne sloopwerktuigen. Speciale aandacht ging
9
uit naar de Trevibenne MK
Doosan Infracore toonde zijn Doosan DL 500 wiellader, Moxy MT 41 gelede dum-
25 multitang. Leverbaar met
per en DX 520 rupsgraafmachine. Sinds de overname van Moxy door Doosan
diverse bekken die snel zijn
worden de machines in de kleur oranje geleverd.
te wisselen, waardoor de
schaar flexibel inzetbaar
is.
t
Nieuws van Caterpillar
t
was er ook in de vorm
Sandvik QE 440 rups-
van de nieuwe 740B
mobiele zeefinstalla-
dumptruck, voorzien van
tie.
een CAT C15 Acert motor
en met een nuttig laadvermogen van 39,5 ton.
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
23
ZEEF HUREN?
Goedkoop een mobiele zeef huren?
Meer
Meer weten?
weten? Bel
Bel René
René Wagelaar:
Wagelaar: Tel.
Tel. +31
+31 (0)6
(0)6 15
15 15
15 23
23 23
23
WMT
WMT –– Wiekrmaatweg
Wiekrmaatweg 14
14 –– Rossum
Rossum (Ov.)
(Ov.)
Tel.:
Tel.: +31
+31 (0)541
(0)541 –– 67
67 08
08 77
77 Fax:
Fax: +31
+31 (0)541
(0)541 –– 53
53 99
99 07
07
Kijk
Kijk eens
eens op
op de
de website:
website: www.wmt-wagelaar.nl
www.wmt-wagelaar.nl
Ook
Ook gebruikt
gebruikt materieel
materieel en
en uitrustingsstukken
uitrustingsstukken
BMB237-002
Nu prijzen vanaf € 350,00.
De nieuwe roterende zeeftrommels
GUAITA & SCHOORL b.v.
Website: www.g-s.nl
Kagerweg 5c, NL-1566 NC ASSENDELFT
Tel +31 (0)75-687 88 64 of gsm +31 (0)653 12 52 42
Aboma bv
Galvanistraat 1
6716 AE Ede
P ostbus 141
T
0318 691920
F
0318 691921
BOUWEN
AAN VEILIGHEID.
[email protected]
www.aboma.nl
adv_Bouwmaterieel_liggend.indd 1
BMB237-009
6710 BC Ede
06-08-2010 11:35:11
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
24
BMB237-027
BMB237-021
te oo
H k
u
u
r
De nieuwe roterende zeeftrommel van
Trevi Benne is een ideaal uitrustingsstuk
voor diverse toepassingen. Van het zeven
van grond tot het sorteren van grint en het
uitzeven van betonpuin.
De Trevi zeeftrommel wordt aangedreven
via de derde, cq. hamerfunctie. Trevi bouwt
6 typen roterende zeeftrommels voor
graafmachines van 2.5 tot 35 ton.
Dagproducties tot 500 ton zijn mogelijk.
De zeefdekken zijn snel uitwisselbaar en
leverbaar in vele maten.
Voor informatie:
q bmbverhuur q Groeipad q Belgische verhuursector houdt stand in crisistijd
q
Van Haut nv is regionaal verdeler van JCB
machines. De minigraver 8018 wordt sinds
kort standaard aangeboden met 3 jaar
fabrieksgarantie.
Groeipad
Verhuur wint aan populariteit.
Lieven
Van den Bogaerd
De Belgische verhuursector houdt stand in
crisistijd, al is de markt qua grootte nog niet
te vergelijken met landen met een langere
huurtraditie zoals Nederland, Frankrijk en
met name Engeland. Aannemers huren
steeds vaker materieel in plaats van dit te
kopen. Bij het huren van materieel gaan ze
echter vaak te lichtzinnig te werk. Iemand die
een goed beeld kan schetsen van de Belgische verhuurmarkt voor bouwmaterieel, is
Dries Van Haut. Naast managing director van
Van Haut nv uit Kruibeke, gespecialiseerd in
de verkoop en verhuur van onder meer
bekisting, beschoeiing, funderingsmachines,
betoncentrales en bouwmachines van JCB is
Dries al twee jaar voorzitter van de sectie
Burgerlijke Bouwkunde/Bouw bij Sigma, de
federatie van materieelimporteurs.
“De verhuurmarkt in België is bij lange na
niet zo groot als in andere landen. Engeland
is een land waar al van oudsher enorm veel
gehuurd wordt, maar ook in Nederland en
Frankrijk huren aannemers veel vaker materieel. België hinkt achterop, al moet ik daar
wel aan toevoegen dat het marktaandeel van
de verhuursector nog altijd stijgt. Naar mijn
mening is het kleinere aandeel van de verhuursector vooral te wijten aan het feit dat
België een echt kmo-land is, en dat deze kleine en middelgrote ondernemers het liefst
van al met eigen machines werken. We
investeren dus liever in eigen materieel dan
dat we huren”, signaleert Dries Van Haut.
Deze stelling gaat echter niet op voor al het
materieel, aldus de managing director van
Van Haut nv. “Aannemers kozen er vroeger
vaak voor om klassieke graafmachines in
eigendom te hebben. Daar komt sinds een
paar jaar verandering in; er worden steeds
meer machines gehuurd. Een typisch product
dat het altijd al goed gedaan heeft op de verhuurmarkt, is bekisting. Dat komt wellicht
omdat importeurs er al sinds het prille begin
voor kozen om hun materieel ook te verhuren. Binnen ons bedrijf hielden de verkoop
en verhuur van bekisting elkaar vroeger
mooi in evenwicht, maar nu wordt er in verhouding minder gekocht. Dat komt niet
alleen door een mentaliteitswijziging bij de
aannemers, ook de crisis zorgt ervoor dat
bedrijven meer gaan huren. Investeringen
worden door de slechte economische situatie
uitgesteld en voor projecten die in uitvoering
zijn, kiest men sneller voor de verhuurmarkt.”
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
25
Evolutie
De Belgische verhuurmarkt is nog in evolutie, getuige ook de vele overnames. “In het
verleden was de verhuursector traditioneel
een markt met vooral kleine spelers die
regionaal opereerden. Enkele grote spelers
hebben inmiddels tal van kleine verhuurders
opgeslokt of zelf nieuwe filialen geopend”,
weet de voorzitter van de sectie Burgerlijke
Bouwkunde/Bouw bij Sigma. “Anderzijds
was een aantal importeurs van materieel
niet blind voor deze trend en heeft eigen verhuurcentra geopend, al focussen die centra
vaak vooral op de merken die ze zelf invoeren. Ik geloof dat de grootste overnamegolf
achter de rug is. Verhuurders zullen in de
toekomst vooral hun netwerk proberen te
verfijnen door te focussen op bepaalde producten of door ‘greenfields’ weg te werken
met de opening van een nieuw filiaal.”
Aannemers doen voor heel wat zaken een
beroep op de verhuursector, ook al steken
bepaalde type machines er toch met kop en
schouders bovenuit. “Een van de toppers in
de verhuur zijn de hoogwerkers. De verkoopmarkt van dit materieel werd altijd al overschaduwd door de verhuurmarkt. De verhuur
van graafmachines zit flink in de lift. Ook
torenkranen worden vaak gehuurd, vooral
via de verdeler maar af en toe ook via bedrij-
q bmbverhuur q Groeipad q ‘Goedkoop is vaak duurkoop, ook in de verhuur’
Gerespecteerd speler
Van Haut nv draait ondertussen al heel wat jaartjes mee. “Mijn vader Gaston heeft het
bedrijf in 1987 opgericht. Daarvoor werkte hij 28 jaar in de verkoop van machines. Hij is
gestart met bekisting, betonstaalmachines en trilblokken en in de loop der jaren zijn daar
heel wat producten bij gekomen”, aldus Dries Van Haut. “Op dit moment telt de firma dertig
medewerkers en verkopen en verhuren we ook beschoeiing, funderingsmachines, zaagmachines, trilplaten en betoncentrales. We staan ook in voor de verdeling van JCB bouwmaterieel in de regio Antwerpen-Brussel. Sinds enige tijd zijn we tevens verdeler van Aichi hoogwerkers. Recent is ons gamma uitgebreid met mobiele betoncentrales die gemonteerd zijn
op een vrachtwagen. Dergelijke betoncentrales zijn ideaal waar kleine hoeveelheden beton
nodig zijn. Je maakt het soort beton dat je wilt, op het moment dat je wilt.”
De onderneming heeft sinds 1992 zijn uitvalsbasis aan de Hogenakkerhoekstraat in Kruibeke. Van Haut groeide er uit tot een gerespecteerd speler, die ook in de toekomst wil blijven
groeien. “We willen ons toeleggen op producten voor grondwerken en voor de betonsector.
Liever dan eender wat aan te bieden, kiezen we voor die producten waarvan we zeker zijn
dat we onze klanten een perfecte dienstverlening kunnen bieden. We willen nog wat groeien, zodat we onze klanten optimaal kunnen bedienen”, vertelt managing director Dries Van
Haut.
ven die hun kranen doorverhuren. Ander
materieel dat heel vaak gehuurd wordt zijn
minigravers, stroomgroepen, compressoren,
bouwdrogers, bekisting, beschoeiing en alles
voor de tuinbouw. Algemeen kan je stellen
dat het kleinere materieel het altijd al goed
gedaan heeft in de verhuur. Dat komt omdat
verhuurcentra ook vaak kmo’s zijn en die
hadden zelf het grote materieel niet in hun
gamma.”
De Belgische verhuurder neemt volgens Van
Haut pas iets op in zijn gamma als daar vraag
naar is van klanten. In Nederland is dat net
omgekeerd. “De Belg zit blijkbaar wat conservatiever in elkaar. Wie heel gespecialiseerd materieel nodig had, kon zich in het
verleden maar beter wenden tot invoerders,
want de kleine verhuurders hadden een aanbod voor de grootst gemene deler. Dat is
ondertussen toch wel aan het veranderen.”
Dries voorspelt dat in de toekomst nog meer
materieel gehuurd zal worden. “De klassiekers zullen blijven en de laatste vijf jaar hebben verhuurders hun gamma uitgebreid met
het groter materieel. Er was steeds meer
vraag naar groot materieel en bovendien
komen we uit een periode van hoogconjunctuur met lange levertermijnen bij de aankoop
van materieel. Sommige verhuurcentra hebben daar goed op ingespeeld.”
Van Haut vervolgt: “Aannemers hebben drie
opties voor materieel: kopen, huren en vele
tussenvormen. Klassieke verhuurcentra verhuren vooral op korte termijn, bijvoorbeeld
voor één bouwplaats. Invoerders hebben een
voorkeur voor langetermijnverhuur, zoals
een huurperiode van één jaar, alhoewel ook
daar de trend verandert en vele invoerders al
goed ingesteld zijn op kortetermijnverhuur.
Verhuur op lange termijn is te beschouwen
als een aankoop waarbij de beslissing nog
wat wordt uitgesteld. Huren op lange termijn
biedt aannemers diverse voordelen. Ze kunnen na de huurperiode het materieel tweedehands overnemen of kiezen voor een nieuwe machine. En als hun orderboekje
plotseling forse schommelingen ondergaat,
zitten ze dankzij het huurcontract niet vast
aan een dure investering voor de aankoop
van een bepaald machinetype.”
Beweegredenen
Er bestaat trouwens geen ‘typische’ huurder.
“Zowel grote als kleine bedrijven wenden
zich tot de verhuursector, al zijn hun beweegredenen heel verschillend. Grote bedrijven
huren meestal materieel omdat ze een extra
project in de wacht hebben gesleept en het
eigen materieel al op andere bouwplaatsen
gebruikt wordt. Kleine aannemers huren
vooral als ze een speciaal type machine
nodig hebben. Wanneer een aannemer die
een 20-tons kraan bezit voor een project toevallig een 30-tons kraan nodig heeft, dan zal
hij die huren”, klinkt het logisch.
Kandidaat-huurders staren zich volgens Van
Haut te vaak blind op de prijs. “Huurders kijken eerst naar de prijs, terwijl ze eerst naar
de technische specificaties en de kwaliteit
van een machine zouden moeten kijken. Wie
problemen krijgt met minderwaardig materieel betaalt uiteindelijk altijd meer dan
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
9
wanneer hij beter materieel had gehuurd en
hiervoor iets meer had betaald. Het is enorm
belangrijk dat je het juiste materieel huurt
voor een project. Laat je dus niet zomaar om
het even wat in handen duwen. Goedkoop
materieel hoeft in principe niet slecht te zijn,
maar de ervaring leert dat het in de meeste
gevallen wel zo is. Merkverhuurders beschikken over het beste materieel en hebben de
meeste kennis over verschillende soorten
machines in huis. Kies dus voor zekerheid”,
geeft Van Haut als advies mee.
“Ik raad ook alle huurders aan om de huurvoorwaarden goed te lezen. Zijn er geen
extra kosten die pas op het einde van de rit
duidelijk worden? Sommige verhuurders
brengen extra kosten in rekening voor de reiniging van het materieel of verkopen de
brandstof duur. En wat zijn de kosten voor de
huurder bij schade of slijtage? Hoe hoog zijn
de transportkosten? Is de machine verzekerd? En hoe zit het met de interventies? Zijn
die snel? En moeten huurders daarvoor betalen of is dergelijke service in de huurprijs
inbegrepen? Een goede prijsvergelijking is
onontbeerlijk.” t
q
26
Samen met broer Koen
bouwde Dries Van Haut
het familiebedrijf uit
tot een firma met naam
en faam in de wereld
van o.a. bekisting,
beschoeiing en betonstaalmachines.
Hydrauliek:
Maakt het krachtig
Elektronica:
Maakt het slim
Rexroth. Uw essentiële partner voor elektro-hydrauliek
Slimme elektro-hydrauliek geeft meer mogelijkheden. Combineer hydrauliek en
elektronica voor slimmere, eenvoudigere en easier-to-use toepassingen. Rexroth
elektrohydraulische besturingssystemen geven u meer mogelijkheden, zodat u uw
systeem optimaal kunt inrichten. Elimineer de complexiteit en kosten van hydraulische
stuurleidingen. Lagere ontwerp- en montagekosten met eenvoudige bekabeling.
Hogere betrouwbaarheid tegen lagere kosten en verbeterde gebruiksvriendelijkheid.
Breng ook uw systeem naar het nieuwe niveau van eenvoudige perfectie met uw
BMB237-014
essentiële partner in mobiel hydrauliek. Bosch Rexroth. The Drive & Control Company
www.boschrexroth.nl
q bmbbeurs q
q Giek met energierecuperatiecilinder van Liebherr A934C
Kans-arm
Matexpo reikt prijzen uit.
Kees Beijer en
Leo Van Hoorick
De 34e editie van Matexpo zit er weer op. Vijf
dagen lang stond Kortrijk Xpo in het teken
van de grootste materieelvakbeurs van de
Benelux. BMB speurde 13,5 hectare aan vloeroppervlakte af op zoek naar primeurs en bijzonderheden. De oogst viel dit keer wat tegen,
al zullen veel bezoekers – die doorgaans verder van het vuur zitten – daar anders over
denken. Op de volgende pagina’s zetten we
een aantal nieuwtjes op een rij, maar nu eerst
aandacht voor de Innovation Award en voor
de Green Award. Traditioneel wordt aan de
vooravond van de tweejaarlijkse materieelbeurs Matexpo een openingsfeest gegeven,
dat sinds enkele jaren bovendien een mooie
gelegenheid biedt om prijzen uit te reiken.
Hoofdspreker was dit jaar Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. De band tussen Matexpo en
Confederatie Bouw bestaat al lang en is hecht.
De Mûelenaere gaf zijn visie op de toekomst
van de sector. Geen gemakkelijke taak, want
het economische klimaat was zelden zo onzeker als nu.
Behalve het risico van het beruchte ‘dubbele
dip’-scenario doet zich ook de vraag voor of
overheden bij machte zijn om de economie te
blijven ondersteunen zoals dit sinds 2008
gebeurt. De meeste crisissen ontstonden door
oververhitting van de vastgoedmarkt. Dit was
zeker het geval in de Verenigde Staten, maar
ook in verscheidene Europese landen. Een
overschot aan woningen zorgt voor een drastische daling van de bouwstarts en het herstel
9
Matermaco won met de Liebherr A934C de Innovation Award voor de energierecuperatiecilinder. Let
ook op de originele lichtgewicht giek.
q
De Innovation Award
wordt door (vanaf links)
Matexpo-voorzitter
komt daarna uiterst traag op gang. Volgens De
Mûelenaere is de toestand in België fundamenteel anders. Er is geen sprake van overproductie. De omgeving waarin de bouw de
komende jaren moet werken is weliswaar
somber, maar de kerncijfers van de sector zijn
stevig. De beslissing om de BTW te verlagen
voor nieuwbouw was een groot succes. Vanaf
2010 steeg het aantal bouwvergunningen met
zowat 10%. De bouw heeft dus opnieuw aangetoond dat het een aangewezen herstelinstrument is bij een sputterende economie.
Eddy Vereecke en jury-
Kruissnelheid
In tegenstelling tot de nieuwbouw is de renovatiesector traditioneel veel stabieler en steviger. Toch daalde in 2009 ook hier de activiteit
aanzienlijk. Vorig jaar zette het herstel in en
kwam de renovatiesector weer op kruissnelheid. Vastgoed blijft duur en het aanbod is
kleiner dan de vraag, waardoor de prijzen blij-
voorzitter Leo Van
Hoorick uitgereikt aan
commercieel directeur
Alain Ansiau en gedelegeerd bestuurder Serge
de Liedekerke van
Matermaco. (foto:
Gerald Van Rafelghem)
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
28
wint Innovation Award q Green Award voor aggregaat Nanoweld
t
De generator van Nanoweld, winnaar van de
Green Award. Waarschijnlijk is de machine
beter dan het Engels
van de firma…
t
9
De Green Award werd in ontvangst genomen door
met een daling van de productie in de burgerlijke bouwkunde in 2013 met om en nabij de
11%.
Firma Luyckx kreeg
voor zijn Starfish 4,
maar vooral voor zijn
Koen Lennertz van Nanoweld. (foto: Gerald Van
Rafelghem)
ven stijgen. Om uit die vicieuze cirkel te geraken, bestaat maar één oplossing; het aanbod
verhogen door meer woningen te bouwen. Dit
kan alleen door een doelgericht beleid van de
overheid inzake vastgoedfiscaliteit. Op korte
termijn verwacht de Confederatie Bouw –
deels door het uitdoven van de effecten van
de verlaagde BTW – een stijgende activiteit,
gevolgd door een lichte daling in 2012 en een
herstel vanaf 2013. De utiliteitsbouw noteerde
in de periode 2009-2011 een terugval met
20%. Dankzij het herstel van de investeringen
vanaf dit jaar is er weer hoop op groei, maar
wel pas vanaf 2013. Bovendien zal deze subsector er lang over doen om weer even sterk
te presteren als vóór de crisis.
De derde subsector, burgerlijke bouwkunde,
doet het goed dankzij de versnelling van grote
werken in het kader van de herstelplannen en
de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Tussen 2008 en 2011 groeide het omzetcijfer
van de sector met 25% en De Mûelenaere
voorziet voor 2012 een verdere groei met 5%.
De ervaring leert echter dat gemeentelijke
investeringen in de jaren na de verkiezingen
met 30 tot 40% terugvallen. Kunnen de
gewesten het huidige investeringsritme
aanhouden ondanks de aangekondigde
besparing? Bovendien is het nieuwe spoorwegcontract voor de periode 2013-2017 in
voorbereiding. Zal de overheid de middelen
vinden om dit te financieren? Er zijn dus veel
vragen en de ongerustheid groeit. In de prognoses voor de komende drie jaar heeft de
Confederatie Bouw nu al rekening gehouden
creativiteit en het conti-
Prijzen
Voorzitter Eddy Vereecke zette vier firma’s in
de bloemetjes die al twintig maal deelnamen
aan Matexpo: Caterpillar-dealer Bergerat
Monnoyeur (dat eind 2004 de fakkel overnam
van Treco), Komatsu-dealer BIA, Hitachidealer Luyckx en Tramac Benelux, specialist in
uitrustingsstukken. Bovendien werd met
spanning uitgekeken naar de Innovation
Award en de nieuwe Green Award, waarmee
de Matexpo-organisatie een milieuvriendelijke vinding beloont. In beide categorieën werden vijf inzendingen genomineerd. Voor de
Innovation Award waren dat: Crosby Europe
(staalkabel eindverbinding), Heli (Gerenuk
500 glasmanipulator), Matermaco (Liebherr
A934C met energierecuperatiecilinder en
lichtgewicht giek) en Wolf Tech (Fluxx voegafsluiting voor betonnen muurelementen). De
Starfish 4 onderwatergraafmachine die
Luyckx samen met baggerbedrijf Jan De Nul
heeft ontwikkeld, kreeg een speciale vermelding van de jury. De machine was niet op de
beurs aanwezig en is een uniek exemplaar,
waardoor deze niet voldeed aan de voorwaarden voor de prijs. De jury vond het toch de
moeite om dit bijzondere concept en de creativiteit van Luyckx te eren. Er bestaat trouwens internationale belangstelling voor dit
concept.
De genomineerden voor de Green Award
waren: Raccoon met de Dibo hogedrukreiniger met autonoom vacuümsysteem op trailer,
het boor- en zaagslib recuperatiesysteem van
Gölz, de elektrisch roterende verreiker van
Manitou, een door Nanoweld verdeelde generator met PMG-anker van het merk Javac en
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
nue streven naar oplossingen voor de meest
ingewikkelde opdrachten, een bijzondere vermelding van de jury.
nogmaals de Liebherr A934C. De Innovation
Award is gewonnen door Matermaco voor de
Liebherr overlagkraan. Vooral de energierecuperatiecilinder wist de jury te bekoren. Het
systeem is in principe vrij eenvoudig, maar
dat is het kenmerk van alle goede uitvindingen. In deze cilinder wordt stikstof gebruikt.
Die wordt gecomprimeerd bij het dalen van de
arm en bij de volgende beweging wordt de
opgeslagen energie opnieuw gebruikt om de
twee hydraulische cilinders te helpen bij hun
taak. Dat resulteert in een extra hefvermogen
tot 400 kg. Bovendien is de arm door zijn
lichtgewichtconstructie een extra troef in het
hefvermogen van de machine. Liebherr schat
de winst in het hijswerk op 15 tot 20%, naar
gelang de inzet.
De jury twijfelde dan ook om deze machine
ook de Green Award toe te kennen. Die ging
uiteindelijk naar Nanoweld voor de Javac
generator met hoge efficiëntie en laag energieverbruik. Hierbij vervangen PMG-ankers
de traditionele kopergewikkelde exemplaren.
Dit resulteert in een hogere stabiliteit, meer
efficiëntie en betere prestaties. De gepatenteerde Nanomag alternator is tot 30% lichter
en compacter dan traditionele aggregaten. De
jury was onder de indruk van de piekstroom
tot 200% en het vermogen waarin deze generatoren worden aangeboden; het grootste toestel heeft een vermogen van liefst 31 kVA. t
q
29
informatie
Matexpo NV
Kortrijk (B)
T +32 (0)56 21 08 32
www.matexpo.com
Confederatie Bouw
Brussel (B)
T +32 (0)2 545 56 00
confederatiebouw.be
q
bmbbeurs q
q
Primeurs: Hitachi ZX250-LC5, JCB 550-80, Keestrack Gin
GSR levert op basis van
de Mercedes Sprinter
sinds kort de E170 TJV,
met een werkbereik
van 17 m en 130° roterende fly-jib. De hoogwerker beschikt over
Terex toonde met de Challenger 3160 zijn nieuwste
Firma Luyckx, dat volgend jaar 60 jaar bestaat en
twee centrale steunpo-
concept voor een taxikraan in de klasse van 55 tot
tegelijk 30 jaar invoerder is van Hitachi, had een Euro-
ten en een verkorte
60 ton. De 3-assige AT-kraan is uitgerust met een 50
pese primeur in de vorm van de vijfde generatie rups-
wielbasis met 1.000 kg
m hoofdmast met slechts één hefcilinder en hijst
gravers. De Hitachi ZX250-LC5 is de eerste van zes
laadvermogen.
maximaal 35,6 ton op een vlucht van 4 m. Verder
nieuwe Dash-5 modellen, die verder uit de 290, 350,
springt de nieuwe cabine direct in het oog. De type-
470, 670 en 850 bestaat. De machine is uitgerust met
aanduiding staat overigens voor 3 assen en 160 ton-
nieuwe Isuzu Stage IIIB-motoren en blinkt uit in meer
meter capaciteit.
graafkracht, meer hefcapaciteit, meer pk’s, meer
hydrauliekvermogen, meer zwenksnelheid en toch
9% brandstofbesparing. De eerste twee exemplaren
zijn verkocht aan Demaecker & Van Haecke.
Yanmar pakte in Kortrijk uit met onder meer deze
nieuwe ViO33, die een gewicht van max. 3.375 kg kopKeestrack introduceerde de Ginove, een nieuw type kaakbreker dat voortvloeit
pelt aan een diesel van eigen makelij met 18,1 kW ver-
uit de overname van de Italiaanse fabrikant OM vorig jaar. Alles is groter en
mogen. Dit resulteert in 31 kN uitbreekkracht aan de
sterker aan de Ginove, zoals de bunker naar een doorvoer van 1.100 x 750 mm.
bak (17,5 kN aan lepelsteel) en iets meer dan 3 m
Het onderhoud is vergemakkelijkt, waaronder het wisselen van de kaakplaten,
graafdiepte.
en de magneetband is sterker geworden.
Twee noviteiten op de stand van JCB. Zo was daar de
specifiek voor de recycling- en overslagsector ontwikkelde verreiker 550-80 te zien. Ook de in Amerika ontwikkelde nieuwe generatie JCB rups- en schrankladers
met enkelvoudige Powerboom oogstte bewonderende
Toratrack was op Matexpo present met een zelf ont-
blikken, waarbij Theo De Bruyn enthousiast vertelde
wikkeld haakarmsysteem voor achter de Avant knik-
over zijn nieuwe aanwinst met een eigen ontwerp
laders. De zogeheten Breydel meet 2,5 m lang en is
leverbaar in versies van 1,1 tot 1,3 m breed. Het max.
nivelleerbak en Topcon laserbesturing.
CTE trok het doek van de B-Lift 510HR, met 50,7 m werkhoogte en 34 m zijdelings
laadvermogen bedraagt 1.800 kg en het platform komt
bereik. De letters HR staan voor High Range, wat inhoudt dat de machine voldoet
beschikbaar met dumperbak, waterreservoir, mixer-
aan de stengste Europese en Amerikaanse richtlijnen voor brandweervoertuigen.
opbouw of een vaste bak met 40 cm hoge wand.
Volvo richtte de schijnwerpers op de A40F knikdumper en de L250G. Van de nieuwe generatie wielladers
stonden ook de L110G en L180G op de VCM-stand. Die
laatste is al verkocht aan Lavatra, Multimix en Galloo,
terwijl Etienne Herstens reeds zes L150G’s bestelde.
Ook de EC250D rupsgraafmachine, die stond opgesteld
bij een Sandvik QJ 330 breekinstallatie, trok veel
bekijks.
Nieuw ontwerp hoogkiepbak van Rädlinger.
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
30
ove, Terex Challenger 3160, Yanmar ViO33, CAT 972K, Takeuchi TB 285
Komatsu showde als primeur de Europese uitvoering van de hybride graafmachine,
de HB215LC-1 Hybrid. Voor dit concept geeft BIA nog geen koper gevonden, maar
dat kan niet lang meer duren. Bij deze 21,5-tonner is de zwenkmotor vervangen
Een van de weinige innovaties op Matexpo was wat
door een elektromotor en een generator om de energie die vrijkomt bij het afrem-
ons betreft de VB-0 op de stand van Van Bouwel. Dit
men van de bovenwagen op te vangen en weer af te geven bij het zwenken of voor
kraanconcept moet binnen een half jaar productie-
de hydrauliek.
klaar zijn, met een capaciteit van 15, 25, 33 of 40 Tm
en de keuze uit diesel-, hybride- of elektro-aandrijving. In die laatste ‘groene’ variant betekent niet
werken ook daadwerkelijk geen vermogensvraag,
wat weer resulteert in geen uitstoot en lagere
bedrijfskosten (minder onderhoud en klant levert
meestal stroom). “De accu en elektronica zijn troef
bij dergelijke machines en op die gebieden hebben
Met de fabriek in Gosselies praktisch ‘om de hoek’,
we grote stappen vooruit gezet”, vertelt Frank Van
maakte Bergerat Monnoyeur sier met de 329E rups-
Bouwel.
graafmachine en de nieuwe K-serie wielladers. De
getoonde 972K valt op door z’n joystickbesturing. Toch
een vreemd gezicht, zo’n 26-tonner zonder stuurwiel.
De shovel wordt aangedreven door een 215 kW/288 pk
sterke Cat C9.3 Acert motor met Stage IIIB-technologie
en heeft een bakcapaciteit van 2,9 tot 9,9 m³. Ook de
29-tons 329E voldoet aan de nieuwste emissie-eisen
en beschikt over een C7.1 motor van 179 kW/243 pk.
Verhoeven BV presenteerde met trots de TB 285 als
opvolger van de populaire TB 175. Nu dus een echte
8-tonner, met een gewicht van 8.518 kg en aangedreven door een 3,3-liter Yanmar 4-cilinder van 51
kW/69 pk. De cabine oogt moderner, biedt een rijke
standaarduitrusting en natuurlijk Takeuchi’s roemManitou trok veel bekijks met de op afstand bestuurbare MRT 2150 Bi-Energy, met
ruchte bedieningsgemak.
naast de dieselmotor een elektromotor om alle hijsfuncties mee uit te voeren. Ook
bijzonder: de Rhino 11, een omgebouwde verreiker die dienst doet als railvoertuig
Rentec heeft de langzaamdraaiende 2600S verkleiner
met 1.100 ton trekgewicht...
met dubbele rotor op een 3 assig wielonderstel gezet
en zo ontstaat de Dinosaurus 2600T. Wat een gevaarte,
al blijven de afmetingen binnen de Europese vervoersrichtlijnen.
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
31
q bmbbeurs q New Holland W170C en E305C, Kato HD513 MR-V,
Terex-Finlay 863
Zoomlion had over interesse niet te klagen. Beneluxdealer Kranenbouw Bergeijk, tevens verantwoordelijk voor de Europese service en onderdelendistibutie,
tekende tijdens Matexpo een contract met GG Crane
Group uit Willebroek (bekend van de bijzondere kraan
MTC verraste met – jawel! – een nieuw kraantype, de AF33. Die staat in tegenstel-
met ‘dubbele’ giek met propellers tijdens Bauma 2010)
ling tot de AF38 niet op een Faun onderwagen maar moet straks gebouwd gaan
als verdeler voor België. Op de foto bekrachtigen Kra-
worden op een truckchassis van Scania. “Compleet met stempelchassis bedraagt
nenbouw-directeur Edwin van Zitteren (l) en Mana-
diens prijs minder dan 4 ton, wat de kraan erg concurrerend maakt”, weet Barend
ging Director Pascal Fémont van GG Crane de deal.
Heystek. “Een ander voordeel is dat de kraan dankzij de Euro-5 of zelfs Euro-6
goedkeuring simpel is in te zetten in binnensteden, met bovendien een lager
brandstofverbruik, lagere onderhoudskosten en altijd een servicepunt in de buurt.”
De AF33 krijgt een 33 m volmastwand i.p.v. een vakwerk, elektrisch aangedreven
De Bruycker toonde veel primeurs, zowel van Bomag
kraanwerk en een apart lierwerk voor de giekverstelling met traploos instelbare
als New Holland. Ons oog viel op de W170C wiellader
haakhoogtes.
met Stage IIIB technologie. Op de achtergrond de
eveneens gloednieuwe E305C rupsgraafmachine van
Ivan Vuylsteke.
Vandaele Machinery maakte zich tijdens Matexpo
bekend als verdeler van het Britse merk NC. Deze
werfdumpers zijn leverbaar in drie typen (HT, SW en
ST), met in totaal zeven uitvoeringen van 1 tot 10 ton
laadvermogen.
Op de stand van Marcom Recycling ging veel aandacht
uit naar de nieuwe 863 dubbeldeks zeef van TerexFinlay. Met een eigengewicht van 18 ton is deze snel
Vanbomat presenteerde de zelf ontworpen IT Crane
en eenvoudig te transporteren. De voedingsbunker
3210, die door IT Cranes uit Portugal wordt gebouwd.
heeft 5 kuub inhoud en de zeefbox meet zowel van het
boven- als onderdek 2.755 x 1.220 mm.
Veel nieuws op de stand van (Barend) Kemp, zoals de 13-tons Kato HD513 MR-V en
Deze snelmontagekraan beschikt over maximaal 22 m
van IHI naast de 6,3 ton wegende rupsdumper IC50 ook deze volledig elektrische
haakhoogte en tot 32 m gieklengte. De hijscapaciteit
Carry 105. Bij Terex ging de aandacht uit naar de mobiele TW110, al viel ons vooral
bedraagt tot 4 ton en de puntlast is max. 1.000 kg.
de nieuwe kleurencombinatie van de getoonde TC35 en TC125 op. De band met Atlas
lijkt toch niet helemaal doorgesneden...
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
32
q bmbbezoek q Oranje boven! q Zandstra BV investeert in nieuwe Ahlmann’s AZ 95
9
De Ahlmann AZ 95’s in
actie voor de aanleg van
Golfcentrum Amsteldijk.
t
Gerrit Zandstra voor de
twee nieuwe aanwinsten.
Oranje boven!
‘Ideaal voor in het straatwerk.’
Kees Beijer
informatie
Ahlmann Nederland
Ammerzoden
T +31 (0)73 599 77 55
www.ahlmann.nl
Zandstra BV
Amsterdam
T +31 (0)20 490 43 16
www.zandstrabv.nl
Aannemings- en verhuurbedrijf Zandstra BV
in Amsterdam heeft twee Ahlmann zwenkladers type AZ 95 toegevoegd aan de verhuurvloot. Die ging in 1972 van start met een rupskraan en telt vandaag de dag zo’n vijftien
machines en zeven vrachtwagens, allemaal
gespoten in de opvallende kleurcombinatie
oranje met wit. Het bedrijf is 39 jaar geleden
opgericht door Gerrit Zandstra, zelf machinist
op de eerste machine, een Yumbo Y45 rupsgraafmachine. Na verloop van tijd is overgestapt op een mobiele graafmachine. Dan
begint het pas… “Een mini erbij, kraan erbij,
shovel erbij. Toen zeventien jaar geleden de
eerste shovel kwam, was deze eigenlijk
bedoeld voor mijn oudste zoon Marco. Maar
omdat hij net in militaire dienst moest, ben ik
er zelf maar op gegaan. Het machinistenwerk
heb ik altijd met heel veel plezier gedaan”,
vertelt Gerrit.
Dat blijkt wel op een project in Amstelveen,
alwaar Heijmans sinds 2009 bezig is met de
realisatie van Golfcentrum Amsteldijk. Op een
terrein van 43 hectare worden negen holes en
een trainingscentrum aangelegd. Zandstra
draait er met beide aanwinsten. Machinist
Michel Schaap is duidelijk in zijn sas met de
AZ 95 en brengt met zijn Ahlmann de onderlaag aan voor de paden en wegen. Doordat
met verschillende materialen gewerkt wordt,
kan Michel kiezen uit een dichte bak of puinbak. Voor het verleggen van rijplaten is een
palletvorkenbord voorhanden. Gerrit Zandstra
arriveert met een MAN oprijwagen met daarop de tweede AZ 95. De machinist van deze
machine heeft een vrije dag en dus neemt de
oprichter en oud-eigenaar van het bedrijf zelf
plaats in de cabine. “Het bedrijf is nu van mijn
zoons Marco en Richard.”
Zandstra is al vele jaren vertrouwd met Ahlmann machines. In 2004 ziet Gerrit op een
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
33
veiling in Groningen een AZ 85, die hij koopt
voor de handel. Als de machine eenmaal op
het erf staat, ontstaat direct de vraag: ‘Heb je
een Ahlmann?’ En dus gaat het bordje ‘Te
koop’ al snel van de machine. Later wordt de
AZ 85 ingeruild voor een nieuwe AZ 85t en
komt de eerste AZ 150. Naast beide AZ 95’s
beschikt Zandstra over twee AZ 150e zwenkladers. Verder zet het bedrijf voor de verhuur
diverse mini- en midigravers (vooral van Takeuchi), mobiele graafmachines en knijperauto's in. Zandstra neemt weliswaar zelf werk
aan, maar het grootste deel van de omzet
wordt gerealiseerd door de verhuuractiviteiten. Hoofdzakelijk in en om Amsterdam, al
strekt het werkgebied zich globaal uit tot Den
Haag, Utrecht en Den Helder.
Blok ijzer
“Toen we de nieuwe Ahlmann AZ 95 zagen,
waren we meteen verliefd”, zo laat Gerrit
weten. “Een hele verbetering ten opzichte van
voorganger AZ 85. Het zicht en de zit, dank-
q bmbbezoek q Oranje boven! q ‘Toen we de AZ 95 zagen, waren we direct verliefd’
9
De AZ 95 wordt vervoerd met een MAN TGL 12.210
oprijwagen.
9
zij de comfortabele stoel en het verstelbare
stuur, zijn goed.” Wel heeft hij moeten wennen aan het 'blok ijzer', zoals Zandstra de
monoshovelarm noemt. “Maar ik vind het wel
stoer. Ook de rijsnelheid van 35 km/uur
spreekt ons zeer aan.” Zandstra is erg content
met de nieuwe Ahlmanns. “In het straatwerk
is een Ahlmann echt veel gemakkelijker. Keren
in de straat lukt amper met een andere
zwenklader, laat staan met een kniklader.”
Ook machinist Michel Schaap is enthousiast
over zijn machine: “Waar ik ook kom, eerst
Door de bak en puinriek
is de Ahlmann multifunctioneel inzetbaar.
Met de lepels van het
vorkenbord worden
bovendien rijplaten
verlegd.
eens: ‘We kunnen nooit wat aan je verdienen!'
Dan moet je maar niet meer komen, want je
moet niet met verlies verkopen. Maar ze blijven komen…”, vervolgt Gerrit zijn verhaal
lachend. Bij Zandstra heerst een informele
sfeer, naar opdrachtgevers, naar werknemers
én naar leveranciers. Vooral in de verhuur
geldt: afspraak is afspraak. Als de vertegenwoordiger van Ahlmann – of een andere leverancier – zijn afspraak niet nakomt, dan “kèn
hij beter effe niet komen”, zegt Gerrit met de
kenmerkende Amsterdamse tongval. t
moet de nieuwe shovel bekeken worden.” Het
bedrijf voert onderhoud aan zowel materieel
als trucks veelal zelf uit. Indien nodig voert
Derkx & Davidson in Haarlem, servicedealer
voor Ahlmann en Mecalac, reparaties uit aan
de Ahlmanns.
Hoewel Gerrit officieel niet meer in het bedrijf
werkt, doet hij nog altijd graag de inkoop.
Zandstra wil complete machines. “Ik overleg
alles met mijn zoons; we bepalen welke
extra's we op een machine willen en wat we
willen bijbetalen. Van verkopers hoor ik wel-
TE KOOP:
Nieuwe Reco cilinders
Graafmachines:
Hitachi Zaxis 180LC-3, ’08 t/m ’09
Bel ons even voor inlichtingen
of meer informatie:
Hitachi Zaxis 170 W-3, ’07 t/m ’09
BMB237-006
Hitachi ZX 210LC, ’06 t/m ’10
Wij leveren nieuwe RECO
cilinders voor Caterpillar
(Hitachi) machines.
Alle type cilinders voor deze
machines tegen een zeer
aantrekkelijke prijs!!!
Hitachi ZX 160LC, ’06 t/m ’10
Hitachi ZX 135US, ’07, ’10
Hitachi ZX 130LCN, ’08 t/m ’11
uw dealer voor
Verkoop Onderdelen Service
van
Hitachi ZX 80SB, ’05, t/m ’08
Hitachi ZX 70 LC, ’06, t/m ’10
BMB237-028
Atlas 160W, ’11
GUAITA & SCHOORL b.v.
Website: www.g-s.nl
Kagerweg 5c, NL-1566 NC ASSENDELFT
Tel +31 (0)75-687 88 64 of gsm +31 (0)653 12 52 42
Atlas 150W, ’10, ’11
Atlas 140W, ’10
Minigravers:
Keuze uit ca. 25 stuks van
Hydraulic Attachments
0,8 ton tot 7,5 ton
Shovels:
Atlas AR 35, ’08
DE ZAAK ROND MAKEN
Atlas AR 80, ’08, ’11
Atlas AR 95, ’10
REPARATIE
bijvoorbeeld:
- penpassingen
- buspassingen
- chassisoren en
dergelijke
Kopen te duur? Huur!
Dieplepels, grondgrijpers, puinrieken, palletvorken, sorteergrijpers, sloophamers
Janssen Hydrauliek & Machineservice
B M B 2 3 7
BMB237-018
Norgervaart 20 - NL - 9336 TE Huis ter Heide (Assen)
Tel 0592 - 310698 GSM 06 - 21833516
www.janssenassen.nl [email protected]
q
Gouderak, Tel.: (0182) 37 21 66
e-mail: [email protected]
home: www.tvdvlist.nl
O K T O B E R
2 0 1 1
q
34
BMB237-007
Ook voor nieuwe
en gebruikte ATLASen HITACHI-onderdelen
BMB237-022
KOTTEREN
- op locatie
- geen transportkosten
- korte stilstand
- originele
onderdelen
- weer als nieuw
Atlas AR 65, ’08
q bmbverhuur q Boels boekt mega-order bij BIA, nieuwe generatie aggregaten
Milieuvriendelijk aggregaat van Aggreko
Boels breidt uit met 150 Komatsu’s
Boels Verhuur heeft met BIA BV en Komatsu Europe International een
overeenkomst afgesloten voor de levering van 150 nieuwe Komatsu
machines. Met deze aanschaf wil Boels zijn positie als marktleider in
verhuur van grondverzetmaterieel nog verstevigen. Het bedrijf streeft
naar maximale beschikbaarheid van machines en investeert continu
om een zo compleet mogelijk assortiment te waarborgen. De order van
Boels betreft een indrukwekkende lijst Komatsu’s van de modellen SK
714-5 (2,5-tons schranklader), CK 20-1 (3,8-tons rupslader), WA 70-6,
WA 100M-6 en WA 380-6 (wielladers van 5,1, 6,9 en 18 ton, PC 138US-8
en PC 210LC-8 (rupsgraafmachines van 14 en 21 ton) en PW 148-8 (15tons mobiele graafmachine).
De rupsgraafmachines beschikken over proportioneel bediende
sloop/sorteerfunctie, hamerfunctie, hydraulische snelwissel met lasthaak, automatisch vetsmeersysteem en slangbreukventielen op hef- en
knikcilinders. De Komatsu’s PC 210LC-8 worden op 900 mm brede stalen rupsplaten geleverd, terwijl de Komatsu’s PC 138US-8 op zogeheten
roadliners komen te staan. De graafmachines op banden komen qua
uitrusting overeen met de rupsversies, met als enige verschil dat ze zijn
uitgevoerd met een tweedelige hydraulisch verstelbare giek. De grote
wielladers, de rupsgraafmachines en de mobiele graafmachines zijn
voorbereid voor een cabine overdruksysteem. Desgewenst zijn deze
machines inclusief complete overdrukinstallatie bij Boels te huur.
Nieuw logo
Alle machines zijn voorzien van een BMWT veiligheidskeuring. Hiermee beschikken de rupsgraafmachines en mobiele graafmachines
tevens over een (beperkte) hijsfunctie. Ook zijn alle machines uitgerust
met Komtrax, het unieke machinecontrolesysteem van Komatsu. Via
een internetapplicatie kan op afstand monitoring plaatsvinden op
diverse functionaliteiten en vanaf verschillende locaties. Uiteraard
worden alle 150 machines in de bekende oranje Boels-kleur geleverd
en zijn voorzien van het nieuwe Boels Rental logo. Tijdens Matexpo
2011 in Kortrijk waren de eerste afgeleverde machines te bewonderen
op de stands van zowel Boels Verhuur als BIA. Volgens de huidige
planning zullen medio mei 2012 de laatste machines van deze order
aan Boels worden uitgeleverd.
Boels verhuurt kwalitatief hoogwaardig materieel waarop klanten
altijd en overal kunnen vertrouwen. Om hier inhoud aan te geven is
BIA BV hofleverancier van Boels als het gaat om service en keuring
van het gehele assortiment grondverzetmaterieel. Ook de 150 nieuwe
Komatsu machines zullen binnen de bestaande overeenkomst tussen
Boels en BIA volgens schema worden onderhouden en gekeurd.
www.bia-bv.nl | www.boels.com
Aggreko, wereldwijd marktleider in
verhuur van stroomvoorziening, klimaatbeheersing en koeling, introduceert een nieuwe generatie lageemissie generatoren. De aggregaten
zorgen voor een drastische vermindering van de uitstoot van fijnstof,
stikstofoxiden en koolmonoxiden. De
eerste in deze serie is de 1.500 kVA,
die voor de verhuurmarkt een aantal
grote milieuvoordelen biedt. Vergeleken met het standaard Aggreko
model is de uitstoot van fijnstof verminderd met maar liefst 76% en stoot de machine 44% minder NO en 41% minder CO uit. De in Schotland geproduceerde 1.500 kVA generator van Aggreko voldoet daarmee aan de huidige US EPA regelgeving en zal naar verwachting ook voldoen
aan de toekomstige EU-regelgeving qua emissie voor mobiel materieel. Andere eigenschappen
zijn, naast een geavanceerd ontwerp, de mogelijkheden voor synchronisatie en load-sharing, de
snelle en gemakkelijke inbedrijfname en de werking in multi-megawatt energiecentrales. Zo
zorgt de elektronische regeling voor een perfect stabiele spanning en frequentie, terwijl de dubbelwandige brandstoftanks maximale bescherming van het milieu geranderen.
Aggreko beschikt wereldwijd over 148 servicecentra en was vorig jaar als verhuurder betrokken
bij bijna 40.000 projecten in meer dan 50 landen, waaronder de Olympische Winterspelen van
Vancouver. www.aggreko.nl
Verachtert biedt
verdichtingswiel
Nieuw in de huurvloot van Verachtert Nederland BV is het Vantec verdichtingswiel. Dit
wiel wordt gebruikt voor het verdichten van
grond en kan uitkomst bieden voor diverse
toepassingen. Het verdichtingswiel is ontwikkeld voor graafmachines van 10 tot 18 ton
eigengewicht, weegt 725 kg en heeft een wielbreedte van 400 mm. www.veraned.nl
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
35
Met een breed aanbod van moderne machines,
goed gekwalificeerd personeel en een flexibele instelling die 24/7 garant staat voor service
is Geba dé verhuurder van mens en materieel
in de wegenbouw. In ruim 30 jaar bestaan
heeft Geba een schat aan ervaring en expertise opgebouwd, die regelmatig wordt aangewend voor een gedegen advies over asfalteerwerkzaamheden. Naast die kennis en kunde
en het uitgebreide verhuurpark beschikt Geba
ook over een eigen transportonderneming,
een kwalitatief goed serviceapparaat en een
eigen inkoopdivisie. Dat alles maakt Geba tot
een ideale partner in de wegenbouw.
q bmbbezoek q Master League finale en Manitowoc Experience erg succesvol
Drie winnaars finale HZC/Cat Master League
Vele machinisten reisden zaterdag 17 september met
het gezin af naar Kalkar in Duitsland voor de HZC
Machinistenfamiliedag, die vakvereniging Het Zwarte
Corps samen met Pon Equipment organiseerde. Een
onvergetelijke dag, met naast veel zonneschijn ook de
finalisten van de HZC-Cat Master League aan het werk.
De winnaars in drie categorieën (Cat rupsgraafmachine, wiellader en mobiele graafmachine) mogen zich
‘Beste Machinist’ van het jaar noemen. De voorbije 2
jaar hielden Pon Equipment en HZC een competitie
voor vakmensen, waarbij dit keer niet behendigheid
met materieel maar het allround vakmanschap centraal
stond. Per categorie streden de deelnemers om dit
kampioenschap. Een vakjury bestaande uit leden van
het HZC en Pon beoordeelden de deelnemers op vakkundig werken.
Na een dag strijden zijn Peter van Schaik (mobiele
graafmachines), Ton Verdam (wiellader) en R. van Hoof
(rupsgraafmachine) de winnaars geworden. Zij mogen
zich de ‘Master’ in hun klasse noemen. Naast een
mooie beker ontvingen de winnaars een oorkonde en
een cheque voor een reis naar de Caterpillar-fabriek in
Gosselies (B). De overige deelnemers kregen tevens
een certificaat en een beker. Naast deze competitie
hebben vele gezinnen gedurende de dag gebruik
gemaakt van het familiepark Wunderland, waar de
finale plaatsvond. Ook stelde Pon verschillende Cat
machines beschikbaar om zelf op te draaien en waren
er marktkraampjes van onder andere Verachtert, Honac
en de Pon Shop. De kleinsten konden zich laten
schminken of vermaakten zich op de springkussens.
Pon Equipment kijkt terug op een geslaagd evenement.
Manitowoc Experience blijkt groot succes
Het terrein van Manitowoc Crane Group Netherlands in
Breda was vrijdag 23 en zaterdag 24 september het decor
voor de eerste Manitowoc Experience. Tijdens de open
dagen stonden vele kranen te blinken in zon. De Nederlandse importeur van Grove, Potain en Manitowoc kan
dus terugkijken op een geslaagd festijn, niet in de laatste
plaats door de geweldige animo. Vooral op vrijdag –
zaterdag was ‘gereserveerd’ als machinistendag – brachten kranenliefhebbers uit heel het land een bezoek aan
de Experience. Wat viel er dan te ervaren? Op het terrein
stonden o.a. een RT700E van Ballast Nedam en een
RT880E van Bolckmans. Naast deze RT-kranen waren het
vooral mobiele telekranen die de show stalen. Op GMKgebied noteerden we de 6300L met 80 m mast van Aertssen, de 3055 met 15 m jib van Hardeman Bouw en drie 5assers van de firma’s Sarens (GMK 5130), Hovago (5170)
en Stravers (5220). Als klap op de vuurpijl was Grove’s
nieuwste 6-asser GMK 6400 met max. 400 ton hijsvermogen te bewonderen, net als de recent geleverde brand-
weerrode GMK 4080-1 van Veligheidsregio Haaglanden.
Van Potain stond de Igo MC 13 opgesteld, machinisten
konden hun vaardigheid testen tijdens een time trial met
een Grove GSK 55, er waren volop hapjes en drankjes en
bezoekers konden een bezoek brengen aan de stands van
Nooteboom trailers, Barloworld Hyster en Scania. In de
grote tent stonden nog stands van bedrijven als Orlaco,
Nolim, Kärcher, Alara-Lukagro, GS Meppel, Liftal, VVT,
BIM, Aboma, VTC, Bomecon, Cranimax en Manitowoc
Crane Care.
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
36
BMB237-025
IImporteur
mporteur voor
voor
Nederlan
nd
Nederland
COMPLEET PR
PROGRAMMA
OGRAMMA
van 22 tot 103 meter!
BMB237-024
WUMAG WT 610
WUMAG WT 450
+31 - (0)46 - 45 74 100
UTRECHT
HAMBURG (D)
EEMSHA
EEMSHAVEN
VE
EN
BREMEN (D)
(D
D)
BMB237-012
SITT
SITTARD
TA
ARD
BELGIE
RP 23-09-2011
23-09-2011
WUMAG P260
B M B 2 3 7
q
O K T O B E R
2 0 1 1
q
37
W 2200 / 913 pk
15 machines. Freesbreedte van 8 cm t/m 220 cm
FREESVERHUUR.NL
Telefoon +31(0)529-455 700
TURBO CUNET-FREES
W 50 DC
W 130 F Rups
BMB237-026
50 / 70 / 90 cm breed
0 - 35 cm diep !
Voorlader !