Saint Camillus - St. Camillus Parish

Comments

Transcription

Saint Camillus - St. Camillus Parish
St. Camillus Rectory
5426 S. Lockwood Ave.
Chicago, IL 60638
tel. (773) 767-8183
www.stcamilluschicago.org
Of ice hours: Wednesday
9:00 AM—8:00 PM
Monday, Tuesday,
Thursday & Friday
9:00 AM—6:00 PM
October 4, 2015
The Voice from
Saint Camillus
Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time
Parish Bulletin
Pastor
Rev. Waclaw Lech, OCD
Associate Pastor
Rev. Pawel Furdzik, OCD
Resident
Rev. Jacek Chodzynski,
OCD
Parish Staff
Business Manager
Mrs. Stella Jarvis
Coordinator of Religious
Education
Ms. Hanna M. Drewniak
Music Director (Eng.)
Mr. Richard Sokas
Music Director (Pol.)
Mr. Pawel Buras
Parish Secretary
Ms. Hanna M. Drewniak
Associate Secretary
Mrs. Sophie A. Kozak
Sacristan
Mr. Peter Mrowca
Reflecting on God’s Word
Ofalltheeventsandcircumstancesthatdrawpeopletogether,itwouldseemthatmarriageisthemost
universalandobviousmanifestationofthatlongingtobeone.Thoughsomemaysacri icemarriagefor
whattheydeemtobeagreatergoodorneed,andothersmaynever indtheirheart’swaytothatdream,
allofuslongtobetouchedbythemagicofcommittedlove.Thereissomethingwovenintothewarp
andwoofofourlivesthatpassionatelysearchesforit.Morethananything,itistheidealofmaritallove
thatrevealswhatwearemeanttobe—alloflifeandlovesounitedtooneanotherthatthereisnothing
todivide,sincethereisnolongeranythingbutpureoneness.Thenwearenolongertwosimplybecause
weareone,one lesh.
Thatiswhatmakesdivorcesuchasadness,suchapersonalandevencommunaltragedy—thatitshattersthevisionofwhatwearemeanttobe.Thatisalsowhyitcausessuchpain,suchawrenching;forif
marriagefails,mightnotthenalsoGod’sdreamofwhoweshallbe?Thatseemstobetoounbearable
eventodareconsider.
Intosuchfragilehumanbecoming,then,comestheLordJesus,amongthemarriedandthedivorced,
amongthesadandthejoyful,amongthelostandthehopeful,intowhatwearenomatterwhatweare.
Heisthemostprofoundandtransformingrevelationofthatunitytowhichwearecalledsimplybecauseheunitesandembodiesboththehumanandthedivineinsuchawaythatitcanneveragainbe
alienated.
—Rev.JosephJ.Juknialis
Copyright©2014,WorldLibraryPublications.Allrightsreserved.
Twenty-seventh Sunday
in Ordinary Time
Convent
5434 S. Lockwood Ave.
Chicago, IL 60638
tel. (773) 491-6888
tel. (773) 491-6929
October 4, 2015
Letthechildrencometome;
donotpreventthem,
forthekingdomofGodbelongs
tosuchasthese.
—Mark10:14
Page Two
October 4, 2015
Mass Intentions—Intencje Mszalne
COMMUNIONVISITATIONANDSICKCALLS
KOMUNIAŚWISPOWIEDŹDLACHORYCH
PleasecalltheRectorytomakearrangementsforCommunion Visitation. Emergency sick calls are answered at all
hours.
Sunday,October4th,Twenty-seventhSundayinOrdinaryTime
7:30(PL)-†Wincenty8marocznicaśmierciiWładysława
Bobak
-†FranciszekKomperda(Rodzina)
-†ZdzisławKorenkiewicz(Żona)
-†Zo iaKuś(Mama) -†JanuszKrzyżanowski5tarocznicaśmierci(Brat
Henryk)
-†HerminaiKarolOskwarek(MariaBlaszyńska)
-†IgnacyOskwarek(SiostrazMężem)
-OzdrowieibłogosławieństwoBożedlaJózefa
iKrystyny
-†TadeuszOlesiak(Heniek)
-†TomaszMurczek(Heniek)
9:00†JanMarusarz(VickieGrzyb)
10:30(PL)-†RozaliaiFranciszekKnapikorazSynowie
-Dziękczynnazabeaty ikacjęorazbłagalnaorychłą
kanonizacjęSiostryBernardyny
12:30PM-†JanPrelich7marocznicaśmierci(Rodzina)
-†
-FortheParishioners
7:00PM(PL)-†ZdzisławStyrczula-Maśniakizmarliz
rodzinyStyrczula-Maśniak
-†AdamSopiarz(Tata)
-†StanisławTkacz
Monday,October5th
7:00†SantoCiolino(Sister)
8:30(PL)†IdziNowak(PrzyjacielBogdan)
Tuesday,October6th,SaintBruno,Priest;BlessedMarie-Rose
SundayLiturgy/NiedzielneMsześw.:
Saturday at 5:00PM; Sunday at 7:30AM(PL), 9:00AM,
10:30AM(PL),12:30PM,7:00PM(PL)
WeekdayMasses:7:00AM,8:30AM(PL)
FirstFriday/PierwszyPiątek7:00AM,8:30AM,7:00PM(PL)
Holy Day Masses/w inne uroczystości: Day before 7:00PM,
7:00AM,9:00AM,10:30AM(PL),7:00PM(PL)
Confessions/Spowiedźśw.:
Saturdayafter7:00AMMassandfrom4:00to4:30PM,orby
appointment.
First Friday Conf.: after 7:00AM Mass and from 6:00PM to
6:45PM.
MARRIAGES/ŚLUBY:
ArrangementsshouldbemadebycallingtheRectoryforan
appointmentwithoneofthepriests.AccordingtotheArchdiocesanpolicy,arrangementsmustbeginatleast6months
inadvance.
7:00†ConcettaPiraino(Daughter)
8:30(PL)ZazmarłychczłonkówStrażyHonorowejN.S.P.J.
Wednesday,October7th,OurLadyoftheRosary
7:00†Joseph&SophieAugustyn(C.A.)
8:30(PL)†JózefiMariaSiaślkiewiczorazStanisławCzupek
(Córka/Żona)
Thursday,October8th
7:00†GiuseppeCiolino(Daughter)
8:30(PL)†StefanrocznicaśmierciiRichardCzerwiński(Żona/
Mama)
Friday,October9th,SaintDenis,BishopandCompanions,Martyrs;
BAPTISMS/CHRZESTŚW.:
Allarrangementsshouldbemadeatleastonemonthinadvanceattherectory.
BaptismstakeplaceonSundays1:30PMandarepreceded
by mandatory Parent Preparation Session which both parents must attend. Pre-Baptismal classes take place the last
Wednesday of the month at 7:00 PM in the Rectory Basement.
Durocher,Virgin
SaintJohnleonardi,Priest
7:00†AnnaCapiak(MaryBobek)
8:30(PL)†MarianŻarnowski
Saturday,October10th
7:00OzdrowieiopiekęBożądlaJaninyKnap(Siostra
zRodziną)
8:30(PL)ZazmarłychzrodzinySojka(Rodzina)
3:00PMWeddingAndrewMoore&KristinaSheedy
5:00PM†John&SophieBalcer(FranPencak)
7:00PM(PL)NabożeństwodoMatkiBożejFatimskiej
Sunday,October11th,Twenty-eighthSundayinOrdinaryTime
7:30(PL)-†EdwardiMariaBujak(Córka)
-†ZuzannaiCzesławJeziorski(Syn)
-†CzesławAntosiak
-OzdrowieibłogosławieństwoBożedlaJózefa
iKrystyny
-†
9:00†StanisławKijak(Rodzina)
Prosimy dzwonić do kancelarii para ialnej aby umówić
wizytęuchorego.
Weprayforthehomebound,sickandhospitalized.Ifyouor
someoneyouknowisinneedofourspecialprayers,please
contacttheRectoryandwewillgladlyassistyou.
Jeśliktośpotrzebujenaszejszczególnejmodlitwywintencji
ciężkochorychwdomulubszpitalu,prosimyokontaktz
kancelariąpara ialną.
Prosimyozgłaszaniesiędokancelariipara ialnej
ikontaktowaniesięzksiędzemprzynajmniejna6miesięcy
przedplanowanądatąślubucelemustaleniaszczegółów.
Prosimy o zgłaszanie się do kancelarii para ialnej
przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą Chrztu św.
Chrzty odbywają się w niedzielę o godzinie 1:30 PM.
Przygotowanie do chrztu św. dla rodziców odbywa się w
każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 7:00PM na
plebanii.
10:30(PL)†StanisławiAnielaBartyzoł(CórkazRodziną)
12:30PM-†EugeniuszZbela(Żona)
-God’sblessingsforMasonMcKinneyonthedayof
hisbaptism(Parents)
-FortheParishioners
7:00PM(PL)-†AdamSopiarz(Tata)
-†MariaWróbel(CzesiaiBogdanObrochta)
-†
Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time
Page Three
October the Month of the Rosary
During the month of October, Rosary Devotions will be on
everySaturdayofthemonthafter5:00PMMassintheEnglish language, and every Sunday of the month at 6:30 PM
(before 7:00 PM Mass) in the Polish language. Everyone is
invitedtojoinusinprayers.
Październik Miesiącem Modlitwy
Różańcowej
W miesiącu październiku Nabożeństwa Różańcowe w
naszymkościelebędąodprawiane:wsobotypoMszyśw.o
godz.5:00wieczoremwjęzykuangielskimorazwniedzieleo
godz.6:30wieczoremwjęzykupolskim.
Zapraszamywszystkichdowspólnejmodlitwy.
Making History in Chicago...
Monday,October12th(ColumbusDay)willbeahistoric
dayintheCityofChicago—aswewillwelcomethebodyof
St.MariaGorettitoSt.JohnCantiusChurch.
The11-year-oldMariaGorettidiedJuly6,1902,afterbeing
stabbed14timesinanattemptedrape.Herlastwordson
herdeathbedwereofmercytowardsher20-year-old
attacker:“IforgiveAlessandroSerenelli…andIwanthim
withmeinheavenforever.”TheunrepentantSerenelli
famouslyreportedreceivinganapparitionofhisvictim
withinhisprisoncell,some6yearsintohis30-year
sentence.Thatoccasionbeganhisdramatictransformation
fromaviolentandruthlessbrutetothatofagentleand
renewedsoulintentonspreadingdevotiontoGodandhis
saintlyvictim.Inhiswords,“Maria’sforgivenesssavedme.”
St.JohnCantiusChurchinChicago’sRiverWest
neighborhoodwillbethe irstlocationinIllinoisandthe
onlylocationwithinthecitytohosttheremainsofthis
immenselypopularsaint.Theglass-sidedcasketwithher
skeletalremainsencasedinwaxwillbeondisplayforafull
24hours—from6a.m.onMondayto6a.m.onTuesday.
OURLADYOFFATIMA
DEVOTIONS
OnSaturday,October10,at7:00PM,
inourChurch,theOurLadyofFatimadevotionswilltakeplace.The
programisasfollows:Mass,Rosary,
andacandleprocessionwithOur
LadyofFatimastatue.Everyoneis
invitedtojoinusinprayer.
WIECZÓRFATIMSKI
Wsobotę,10październikaogodz.
7:00wieczorem,wnaszymKościele
odbędziesięNabożeństwoFatimskie.
WprogramieNabożeństwa:Mszaśw.,Różanieciprocesjaz igurąMatkiBożejFatimskiejiświecami.
Wszystkichbardzoserdeczniezapraszamydowspólnej
modlitwy.
Para iaśw.KamilaiInstytutPamięci
Narodowejzapraszająnawystawę„Odwojnydo
zwycięstwa1939-1989”,którąmożnazobaczyćw
dniudzisiejszympowszstkichMaszachśw.wsali
Kacprowskiego.
Ekspozycjaopowiadaoszczególnym
półwieczuwnaszejhistorii.Polskapozbawionabyła
wówczasniepodległościiwolności–najpierww
wynikupodbojuiokupacjiprzezNiemcyiZSRSw
latachIIwojnyświatowej,anastępnie
komunistycznegozniewoleniapowojnie.
Głównymwątkiemwystawysąpolskiedążenia
wolnościowe,znajdującewyrazwwalcezbrojneji
aktywnościpolitycznej.Sugestywnefotogra ie
przedstawiająpolskichżołnierzynaróżnychfrontach
IIwojnyświatowejorazfenomenPolskiegoPaństwa
Podziemnegowokupowanymkraju.Opowiadająo
oporzespołecznymidziałalnościopozycji
demokratycznejwPRL,którejzwieńczeniembyło
powstaniemasowegoruchu„Solidarności”iobalenie
komunistycznejdyktaturyw1989r.
Wystawadostępnajestwjęzykupolskimi
angielskimibędzieprezentowanawnaszejpara iido
8października.
Zapraszamy.
WE ARE PRAYING FOR THE SICK
MODLIMY SIĘ ZA CHORYCH
DearHeavenlyFather,
Weplaceourworriesinyourhands.Weplaceoursickunder
Your care and humbly ask that you restore your servants to
healthagain.Aboveall,grantusthegracetoacknowledgeYour
holy will and know that whatsoever You do, You do for the
loveofus.Amen.
SilvanoAlday
ClaraAugustine
GrazynaBabicz
LorettaBartola
LiamBrown
MariaBielak
RenataChwedyk
JadwigaCzerwinska
BronislawCzubiak
FrancesDanno
KrystynaGreczek
VictoriaGrzyb
CarolHolzman
IreneKozak
JeanKozmic
ToniLeja
ReginaLewis
MariaMedrano
JohnMrugala
HelenNowicki
EmilyPaciga
JoanPotaczek
ZacharyRamos
JessicaRizzo
„Przyjdźciedomniewszyscy,
którzyutrudzeniiobciążeni
jesteścieaJawaspokrzepię”
Mt11,28
JoannaSaczek
Zo iaScislowska
GenevieveSkap
WładysławSkibiński
JanSlodyczka
KellySmith
WayneSpirala
FlorenceStebner
AgnesTurziak
AnnaWrobel
LaverneZiomek
CHRYSTUSCIĘKOCHA!
Przyjdźiposłuchaj!
Zapraszamynakatechezyneokatechumenalne
wjęzykupolskimdladorosłychimłodzieży
wponiedziałkiiczwartkiogodz.7:30wieczorem
Pierwszespotkanie5października,2015
Opiekanaddziećmizapewniona
Para iaświętegoKamila,5426S.LockwoodAve.Chicago,IL
Divine Mercy Lamp
Lampka Miłosierdzia
From 10/04/2015 to 10/10/2015
*Dziękczynnazaotrzymanełaskizprośbą
odalszebłogosławieństwoBożedla
MarcinaiBasizokazji1szejrocznicy
ślubu(Rodzice)
Our weekly offering
$2,027.00—RECEIVEDIN230ENVELOPES
$1,590.00—LOOSEMONEY
$3,617.00—TOTALDONATEDFORTHEWEEKOF09-20-2015
$2,008.00—SEMINARY
THANKYOU!forsupportingourParish.
DZIĘKUJEMY!wszystkimzawparcienaszejpara ii.
The annual October attendance “head count”
fortheArchdioceseofChicagoCatholicChurchesbeginsthis
weekendandrunsfortheentiremonth.Wehopethatallour
parishionerswillbecountedhereatSaintCamillus.
Doroczne
liczenie wiernych
Poczynającodtejniedzieli,wkażdyweekendmiesiącapaździernika,
wewszystkichkościołachArchidiecezjiodbędziesiędoroczne
liczeniewiernych,uczęszczającychnaMsześw.Zachęcamy
naszychpara ianbywmiaręmożliwościstaralisięuczestniczyćw
Mszachśw.wnaszejświątyni.
ST.CAMILLUS
FamilyFest2015
FestynRodzinny2015
Sunday,October18
Niedziela,18październik
12:30PMPOLKAMASS
FreeGames&SurprisesfortheChildren
DJPawel
Startingat2:00PM
FOODANDREFRESHMENTSWILLBEAVAILABLEFOR
PURCHASE
ENTRÉE:2:00PM
DONATION:$5.00ATTHEDOOR
CHILDRENUNDER12ADMITTEDFREE
SUPERPARISHRAFFLE
WinnersselectedSunday,October18th
Donation–$10.00perticket
GRANDPRIZE—$2000
1stPrize-$1000
2ndPrize-$500
3rdPrize-$100
4thPrize-$100
5thPrize-$100
WinnerNeedNotBePresent
Przeżywamy obecnie rok życia konsekrowanego
ogłoszonyprzezOjcaŚwietegoFranciszka.DlaZgromadzenia
Sióstr Albertynek jest to szczególny czas świętowania,
bowiem w roku tym przypada 75 rocznica śmierci
Błogosławionej Siostry Bernardyny – Marii Jabłońskiej,
współzałożycielkiZgromadzenia.JakowiernacórkaŚwiętego
Brata Alberta przyczyniła się do rozwoju duchowego i
liczebnego Zgromadzenia oraz zatroszczyła się o jego
podstawy prawne. Przez 38 lat była jego Przełożoną
Generalną– Siostrą Starszą. Zachęcała siostry by byłydobre
dla wszystkich i czyniły wszystkim dobrze. Zmarła 23
września 1940 r. pozostawiając po sobie przykład życia i
świętości, o czym świadczy jej beaty ikacja dokonana przez
OjcaŚwietegoJanaPawłaIIwZakopanem6czerwca,1997r.
Wdzięczne Bogu za dar jej życia i powołania
pragniemy zaprosić wszystkich do wspólnej modlitwy, w
dniu dzisiejszym podczas Mszy św. o godz. 10:30. Będziemy
wspólnie prosić o rychłą kanonizację s. Bernardyny, by jej
prosteiświęteżyciepociągałowszystkichludzidoczynienia
dobra.
SiostryAlbertynki
Lovedoesnotconsistofgazingateachother,butlookingoutwardtogetherinthesamedirection.
Apromisetobemarriedhasbeenmadebetween:
AndrewJohnMoore&KristinaMarieSheedy 3
ED THE PLUMBER
ATTORNEY - ADWOKAT
ED THE CARPENTER
Mowie Po Polsku
Best Work • Best Rate
Burr Ridge
Satisfaction Guaranteed
As We Do All
PIEZA AUTOMOTIVE
Our Own Work
• Complete Auto Services
Lic# 055-026066
• Foreign and Domestic
• Senior Citizen Discount
• Se Habla Español
773-735-1772
5344 S. Archer Ave.
OPEN
PIPES
R US
PLUMBING
& SEWER
24 Hour Emergency Service
FREE ESTIMATE
Lic # PL16438
SENIORPOLICE-FIREMEN
DISCOUNTS
TOLL FREE: 1-877-801-8608
*First Three Months
LAURA JEAN NALEPKA
Attorney At Law
Real Estate • Wills • Trust • Probate
4422 W. 63RD St., Chicago, IL
773.585.7111
SPECIAL DISCOUNT
TO PARISHIONERS
FOR PRE-ARRANGEMENTS
Mowimy Po Polsku
6am to 5pm
THREE
SONS
PANCAKE
HOUSE
773.586.7900
Come Sail Away on a 7-night
Catholic Exotic Cruise
Brian or Sally, coordinators
an Official
Agency
860.399.1785 Travel
of AOS-USA
www.CatholicCruisesAndTours.com
MARGARET RADZISZEWSKI, DDS
DAZZLING DENTISTRY, INC.
50 OFF
$
00
Mowimy Po Polsku
Your First Visit
773-586-5040
With This Ad
6941 S. Archer Ave.
BELCHER
LAW OFFICE
PEACHES
& PEARS
Restaurant
FAMILY RESTAURANT
6200 S. ARCHER
Attorney At Law • Mowie Po Polsku
A way for you to partner with service
providers who support your parish through
their sponsorship of the parish bulletin.
www.PALUCHPARTNERS.com
HOME OF THE PIZZA KING
VILLA ROSA PIZZA
ITALIAN RESTAURANT & CATERING
Coupon
Coupon
$2 OFF 16” or 18”
PIZZA
$10 OFF CATERING
ORDER FOR 20 OR MORE
NOT VALID W/OTHER OFFERS
NOT VALID W/OTHER OFFERS
PLUMBING & SEWER
Flood Control Specialists
• Bathroom Installations • Sump Pumps
THADDEUS S. KOWALCZYK
Office (773) 788-0800
Fax (773) 788-2323
GEORGE’S
All Types of Plumbing Repairs
773.585.2767
6274 S. ARCHER
CHICAGO
912024 St Camillus Church
773-767-6111
Mowimy Po Polsku
DIRECTOR/MANAGER
25 YEARS OF SERVICE
TO YOUR COMMUNITY
Open 7 Days
...........
5926 S. Archer
New Clients 10% Off
EDWARD A. TYLKA
6620 W. ARCHER AVE.
24/7 HELP
$19.95*/Mo. + 1 FREE MONTH
& CREMATION SERVICES
773.699.9255
VillaRosaPizza.com
TALK
...........
RIDGE FUNERAL HOME
Office Hrs. By Appointment
6052 W. 63rd St.
5786 S. ARCHER
PUSH
➢ No Long-Term Contracts
➢ Price Guarantee
➢ American Made
773-471-1444
7 DAYS
ALL MAJOR CREDIT
CARDS ACCEPTED
773.259.7869
Maria’s Hair Creations
$$ Parishioner Discount $$
PROTECTING SENIORS NATIONWIDE
FULLY INSURED
Open 7 Days at 7 AM
Breakfast * Lunch * Dinner
• Toilets, Tubs, Sinks, Faucets
10% OFF
• Foundation Leaks Repaired
With This
Ad
6435 W. Archer
773-229-9208
Graduating from Catholic grade
school, high school and law school
has provided me the foundation
of social justice I’ve relied upon
the last 20 years helping injured
people like you and your family
members. I hope you call me for a
FREE CONSULTATION.
–Matt Belcher
BEZPLATNY NUMER PO
BEZPLATNA PORADE™
,
630.908.7730
[email protected]
HERITAGE
ROOFING
,
Margaret Las
• Sewers Inspected by camera
• Battery Backup Systems
Quality Work - Reasonable Prices
(708) 952-1833
40 yrs. exp.
Lic #SL574
Richard-Midway
Funeral Home
Family Owned & Operated
773-767-1840
773-767-8807
5749 Archer Ave., Chicago
Jeffrey Anderzunas, Owner/Director
Robert M. Lewandowski, Director
Andrew Kopnicky, Director
1-800-ADWOKAT.com
1-800-239-6528
www.
773.585.8367
www.richardmidwayfh.com
www.jspaluch.com
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

Similar documents

Saint Camillus - St. Camillus Parish

Saint Camillus - St. Camillus Parish Kampania Uczyć, kim jest Chrystus przeznaczy co najmniej 150 milionów dolarów zebranych w ramach docelowej kwoty 350 milionów dolarów, na zaspokojenie lokalnych potrzeb wszystkich parafii na tereni...

More information

Saint Camillus - St. Camillus Parish

Saint Camillus - St. Camillus Parish Weekday Masses: 7:00AM, 8:30AM (PL) First Friday/Pierwszy Piątek 7:00AM, 8:30AM, 7:00PM(PL)

More information