Astra J Priručnik

Comments

Transcription

Astra J Priručnik
OPEL ASTRA
Infotainment System
Sadržaj
Navi 950/650 / CD 600 .................. 5
Navi 900/600 / CD 400plus/
400/300 ........................................ 77
Navi 950/650 / CD 600
Uvod .............................................. 6
Osnovno korištenje ...................... 17
Radio ........................................... 25
CD Uređaj za reprodukciju ........... 32
Eksterni uređaji ............................ 35
Navigacija .................................... 42
Prepoznavanje govora ................. 61
Telefon ......................................... 65
Kazalo pojmova ........................... 74
6
Uvod
Uvod
Opće napomene ............................ 6
Funkcija za zaštitu od krađe .......... 7
Pregled elemenata upravljanja ...... 8
Korištenje ..................................... 14
Opće napomene
Infotainment sustav vam pruža
vrhunski sustav za informacije i
zabavu u automobilu.
Upotreba radija je jednostavna s
mogućnošću pohrane brojnih FM, AM
i DAB (digitalno emitiranje zvuka)
radijskih postaja putem gumba za
memoriranje postaja 1...6.
Vanjske uređaje za spremanje
podataka, npr. iPod, USB uređaji ili
drugi pomoćni uređaji, možete
priključiti na Infotainment sustav kao
dodatne audio izvore, bilo kabelom ili
koristeći Bluetooth.
Pomoću komandi i izbornika
Infotainment sustava možete
upravljati odobrenim aplikacijama
pametnog telefona.
Infotainment sustav je dodatno
opremljen aplikacijom za telefon koja
omogućuje udobnu i sigurnu uporabu
mobilnog telefona u vozilu.
Infotainment sustavom se opcijski
može upravljati putem komandi na
ploči s instrumentima, komandi na
kolu upravljača ili funkcijom
prepoznavanja govora.
Dobro osmišljen dizajn upravljačkih
elemenata te jasni zasloni
omogućavaju vam jednostavnu i
intuitivnu kontrolu sustava.
Napomena
Ovaj priručnik opisuje sve opcije i
značajke dostupne za razne
Infotainmenet sustave. Neki opisi,
uključujući one za funkcije zaslona i
izbornika, možda se ne odnose na
vaše vozilo zbog različite izvedbe
modela, specifikacija zemlje,
posebne opreme ili dodatne
opreme.
Važne informacije o upravljanju
i sigurnosti prometa
9 Upozorenje
Infotainment sustav treba
upotrebljavati tako da se vozilom
uvijek može sigurno upravljati.
Uvod
Ako ste u nedoumici, zaustavite
vozilo i rukujte Infotainment
sustavom dok je ono zaustavljeno.
9 Upozorenje
morate prihvatiti. Stoga posebnu
pažnju obratite na jednosmjerne
ulice i druge ceste i ulaze u koje ne
smijete ući.
Radio prijem
Uporaba navigacijskog sustava ne
oslobađa vozača od odgovornosti
za pravilno, oprezno ponašanje u
prometu na cesti. Uvijek se moraju
poštivati odgovarajući prometni
propisi.
Unose vršite (npr. adrese) samo
kada vozilo miruje.
Ako su upute navigacije u
suprotnosti s prometnim
propisima, uvijek se primjenjuju
prometni propisi.
Radio prijem može biti poremećen
statičkim smetnjama, bukom,
izobličenjem ili gubitkom prijema
zbog:
■ promjene udaljenosti u odnosu na
odašiljač,
■ višepojasnog prijema zbog
reflektiranja,
■ zasjenjenja.
9 Upozorenje
Infotainment sustav opremljen je
elektroničkim sigurnosnim sustavom
u svrhu zaštite od krađe.
Stoga infotainment sustav radi samo
u vašem vozilu i za kradljivca je
beskoristan.
Područja kao što su jednosmjerne
ulice i pješačke zone nisu
označena na karti navigacijskog
sustava. U takvim područjima
sustav može dati upozorenje koje
Funkcija za zaštitu od
krađe
7
8
Uvod
Pregled elemenata upravljanja
Navi 950 / 650
Uvod
1
; tipka
2
Pristupanje početnoj
stranici ................................... 17
Tipa SRCE (Source)
Pritisnite za promjenu
audio izvora
4
5
CD/MP3 uređaj ..................... 32
USB ....................................... 35
AUX ....................................... 35
Bluetooth ............................... 35
6
AM ......................................... 25
FM ......................................... 25
3
DAB (Digitalni radio signal) ... 25
s tipka
Radio: traži natrag ................. 25
CD/MP3/WMA: preskoči
naslov unatrag ...................... 33
Vanjski uređaji:
preskakanje zapisa unatrag . . 37
7
Tipke postaja 1...6
9
8
FAV 1/2/3 tipka
Kratki pritisak: odaberi
postaju .................................. 27
9
Otvaranje popisa favorita ...... 27
TP tipka
Dugi pritisak: memoriraj
postaju .................................. 27
m kotačić
Aktiviranje ili deaktiviranje
usluge prometnog radija ....... 28
10 d tipka
Pritisnite: uključi/isključi
infotainment sustav ............... 14
Izbacivanje CD-a ................... 33
11 CONFIG tipka
Zakrenite: podesi glasnoću ... 14
u tipka
Radio: traži naprijed .............. 25
Otvaranje izbornika
postavki ................................. 22
12 r tipka
CD/MP3/WMA: preskoči
naslov naprijed ...................... 33
CD/MP3/WMA: pokreni/
pauziraj reprodukciju ............. 33
Vanjski uređaji:
preskakanje zapisa prema
naprijed ................................. 37
AS 1/2 tipka
Vanjski uređaji: pokreni/
pauziraj reprodukciju ............. 37
13 INFO tipka
Kratki pritisak: otvaranje
popisa za automatsku
pohranu ................................. 26
Dugi pritisak: automatsko
spremanje postaja iz
automatske pohrane ............. 26
Radio: informacije o
trenutačnoj postaji
10
Uvod
CD/MP3/WMA, vanjski
uređaji: informacije o
trenutačnom zapisu
Navigacija: informacije o,
primjerice, trenutačnoj lokaciji
14 Višefunkcijski kotačić
Okretanje: označavanje
opcija izbornika ili
postavljanje
alfanumeričkih vrijednosti ..... 17
Pritisnite (vanjski prsten):
odabir/uključivanje
označene opcije; potvrda
postavljene vrijednosti;
uključivanje/isključivanje
funkcije; otvaranje audio ili
navigacijskog izbornika ......... 17
15 Osmosmjerni prekidač
Navigacija: pomiče
prikazani prozor u pogledu
mape ..................................... 43
16 Otvor za CD .......................... 33
17 BACK tipka
Izbornik: jedna razina
natrag .................................... 17
Unos: brisanje zadnjeg
znaka ili cijelog unosa ........... 17
18 RPT tipka
Ponavljanje zadnje poruke
navigacije .............................. 56
19 DEST tipka
Otvorite izbornik odredišta
navigacije .............................. 47
20 PHONE tipka
Preuzimanje poziva ili
uključivanje/isključivanje
funkcije isključenja zvuka ...... 68
21 NAVI tipka
Prikaži mapu ........................ 43
Uvod
CD 600
11
12
Uvod
1
; tipka
2
Pristupanje početnoj
stranici ................................... 17
Tipa SRCE (Source)
Pritisnite za promjenu
audio izvora
4
5
CD/MP3 uređaj ..................... 32
USB ....................................... 35
AUX ....................................... 35
Bluetooth ............................... 35
6
FM ......................................... 25
DAB (Digitalni radio signal) ... 25
s tipka
Radio: traži natrag ................. 25
CD/MP3/WMA: preskoči
naslov unatrag ...................... 33
Vanjski uređaji:
preskakanje zapisa unatrag . . 37
8
FAV 1/2/3 tipka
Dugi pritisak: memoriraj
postaju .................................. 27
9
Otvaranje popisa favorita ...... 27
TP tipka
Kratki pritisak: odaberi
postaju .................................. 27
m kotačić
Aktiviranje ili deaktiviranje
usluge prometnog radija ....... 28
10 d tipka
Pritisnite: uključi/isključi
infotainment sustav ............... 14
Izbacivanje CD-a ................... 33
11 CONFIG tipka
Zakrenite: podesi glasnoću ... 14
u tipka
Radio: traži naprijed .............. 25
AM ......................................... 25
3
Tipke postaja 1...6
7
Otvaranje izbornika
postavki ................................. 22
12 INFO tipka
CD/MP3/WMA: preskoči
naslov naprijed ...................... 33
Radio: informacije o
trenutačnoj postaji
Vanjski uređaji:
preskakanje zapisa prema
naprijed ................................. 37
AS 1/2 tipka
CD/MP3/WMA, vanjski
uređaji: informacije o
trenutačnom zapisu
Kratki pritisak: otvaranje
popisa za automatsku
pohranu ................................. 26
Dugi pritisak: automatsko
spremanje postaja iz
automatske pohrane ............. 26
Uvod
13 Višefunkcijski kotačić
Okretanje: označavanje
opcija izbornika ili
postavljanje
alfanumeričkih vrijednosti ..... 17
Pritisak: odabir/
uključivanje označene
opcije; potvrda
postavljene vrijednosti;
uključivanje/isključivanje
funkcije; otvaranje audio
izbornika ................................ 17
14 Otvor za CD .......................... 33
15 BACK tipka
Izbornik: jedna razina
natrag .................................... 17
Unos: brisanje zadnjeg
znaka ili cijelog unosa ........... 17
16 Tone tipka
Otvaranje postavki tona ........ 20
17 PHONE tipka
Preuzimanje poziva ili
uključivanje/isključivanje
funkcije isključenja zvuka ...... 68
18 r tipka
13
Kontrole na kolu upravljača
CD/MP3/WMA: pokreni/
pauziraj reprodukciju ............. 33
Vanjski uređaji: pokreni/
pauziraj reprodukciju ............. 37
1
qw tipka
Kratki pritisak: prihvaćanje
telefonskog poziva ................ 68
ili biranje broja na listi
poziva .................................... 68
ili uključivanje
prepoznavanja glasa ............. 61
Dugi pritisak: prikaz liste
poziva .................................... 68
ili isključivanje
prepoznavanja glasa ............. 61
14
2
Uvod
Tipa SRC (Source)
Ako je uključen telefon:
okrenite prema gore/dolje
za odabir sljedećeg/
prethodnog unosa na
popisu poziva ........................ 68
Pritisnite: odabir izvora
zvuka ..................................... 25
Ako je radio uključen:
okrenite prema gore/dolje
za odabir sljedeće/
prethodne memorirane
radijske postaje ..................... 25
Ako je uključen CD uređaj:
okrenite prema gore/dolje
za odabir sljedećeg/
prethodnog CD/MP3/
WMA zapisa .......................... 33
Ako je uključen vanjski
uređaj: okrenite prema
gore/dolje za odabir
prethodnog/sljedećeg
zapisa .................................... 37
3
Ako je uključen telefon i
poziv je na čekanju:
okrenite prema gore/dolje
za prebacivanje između
poziva .................................... 68
w tipka
4
Pojačavanje glasnoće ........... 14
─ tipka
5
Smanjivanje glasnoće ........... 14
xn tipka
Kratki pritisak: završetak/
odbijanje poziva .................... 68
ili zatvaranje liste poziva ....... 68
ili aktiviranje/deaktiviranje
potpunog stišavanja .............. 14
ili isključivanje
prepoznavanja glasa ............. 61
Korištenje
Elementi upravljanja
Infotainment sustavom se upravlja
putem funkcijskih tipki,
višefunkcijskog kotačića i izbornika
koji su prikazani na zaslonu.
Unosi se vrše opcijski putem:
■ središnje upravljačke jedinice na
ploči s instrumentima 3 8
■ kontrola na kolu upravljača 3 8
■ sustava prepoznavanja govora
3 61.
Napomena
U sljedećim poglavljima opisani su
samo najdirektniji načini za
korištenje izbornika. U nekim
slučajevima mogu postojati druge
opcije.
Uključivanje ili isključivanje
infotainment sustava
Kratko pritisnite X kotačić. Nakon
uključivanja infotainment sustava
zadnji odabrani izvor postaje aktivan.
Uvod
Automatsko isključivanje
Ako je Infotainment sustav uključen
putem kotačića X kod isključenog
kontakta, ponovno se isključuje
nakon 10 minuta.
Podešavanje glasnoće
Zakrenite X kotačić. Trenutačna
postavka prikazuje se u skočnom
prozoru na dnu zaslona.
Kad je Infotainment sustav uključen,
postavljena je zadnja odabrana
glasnoća, ako je ta glasnoća manja
od maksimalne glasnoće pri
uključivanju.
Sljedeće se može se postaviti
odvojeno:
■ maksimalna glasnoća pri
pokretanju 3 21
■ glasnoća obavijesti o prometu
3 21
■ glasnoća poruka navigacije 3 43.
Automatsko podešavanje glasnoće
Kada je uključena automatska
glasnoća 3 21, glasnoća se
automatski prilagođava kako bi se
kompenzirala buka ceste i vjetra
tijekom vožnje.
Potpuno stišavanje
Pritisnite PHONE tipku (ako je
dostupan portal telefona: pritisnite
nekoliko sekundi) za potpuno
stišavanje izvora zvuka.
Za prekid isključenja zvuka: ponovno
okrenite kotačić X ili ponovno
pritisnite gumb PHONE (ako je
dostupan portal telefona: držite
pritisnuto nekoliko sekundi).
Ograničenje glasnoće pri visokim
temperaturama
Pri vrlo visokim temperaturama u
unutrašnjosti vozila sustav
Infotainment ograničava maksimalnu
podesivu glasnoću. Ako je potrebno,
glasnoća se smanjuje automatski.
15
Načini rada
Audio uređaji
Više puta uzastopno pritisnite tipku
SRCE za prebacivanje između
glavnih izbornika AM, FM, CD, USB,
AUX, Bluetooth ili DAB.
Potražite detaljne opise za:
■ CD/MP3 uređaj 3 32
■ USB priključak 3 35
■ AUX ulaz 3 35
■ Bluetooth audio 3 35
■ AM radio 3 25
■ FM radio 3 25
■ DAB radio 3 30.
Navigacija
Pritisnite tipku NAVI za prikaz karte
aplikacije za navigaciju.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje podizbornika s opcijama za
unos odredišta i strukturiranje rute.
Potražite detaljan opis funkcija
navigacije 3 42.
16
Uvod
Telefon
Pritisnite tipku PHONE za prikaz
glavnog izbornika telefona s opcijama
za unos ili odabir brojeva.
Potražite detaljan opis funkcija
mobilnog telefona 3 65.
Napomena
Kratke informacije o audio izvorima i
trenutačnoj sesiji navigacije mogu
se prikazati putem aplikacije Brze
infor..
Osnovno korištenje
Osnovno korištenje
Osnovno korištenje ...................... 17
Postavke tona .............................. 20
Postavke glasnoće ...................... 21
Postavke sustava ......................... 22
17
Osnovno korištenje
Višefunkcijski kotačić
Višefunkcijski kotačić je središnji
element upravljanja za izbornike.
Zakrenite višefunkcijski kotačić:
■ Za označavanje opcije izbornika.
■ Za postavljanje alfanumeričke
vrijednosti.
Pritisnite višefunkcijski kotačić
(Navi 950 / / Navi 650: pritisnite
vanjski prsten):
■ Za odabir ili uključivanje označene
opcije.
■ Za potvrdu postavljene vrijednosti.
■ Za uključivanje/isključivanje
funkcije sustava.
■ Za otvaranje audio ili navigacijskog
izbornika u odgovarajućoj aplikaciji.
; tipka
Pritisnite tipku ; za pristup Početna
stranica.
Pomoću višefunkcijskog kotačića
možete pristupati različitim
aplikacijama.
Okrenite višefunkcijski kotačić za
odabir tipke na zaslonu Više na dnu
zaslona.
18
Osnovno korištenje
BACK tipka
Popisi za pregledavanje
Pritisnite tipku BACK za:
■ Izlazak iz izbornika ili zaslona.
■ Povratak iz podizbornika u sljedeći
izbornik više razine.
■ Brisanje zadnjeg znaka u nizu
znakova.
Pritisnite i držite BACK tipku
nekoliko sekundi za brisanje cijelog
unosa.
Pritisnite višefunkcijski kotačić
(Navi 950 / Navi 650: pritisnite vanjski
prsten) za prikaz drugog Početna
stranica s dodatnim aplikacijama.
Pomoću višefunkcijskog kotačića
možete pristupati različitim
aplikacijama.
Napomena
Većini aplikacija ili izbornika
aplikacija može se pristupiti i izravno
putem tipku na ploči s
instrumentima.
Primjeri rada s izbornicima
Odabir elementa na zaslonu
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
pomicanje kursora (= pozadina u boji)
na željenu opciju.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
odabir označene ikone, tipke na
zaslonu ili stavke izbornika.
Napomena
U sljedećim su poglavljima radni
postupci za biranje i uključivanje
tipke na zaslonu ili stavke izbornika
opisani kao "...odaberite...tipku na
zaslonu..." ili "...odaberite...stavku
izbornika...".
Ako je na popisu dostupno više
stavaka nego što ih se prikazuje na
zaslonu, prikazuje se traka za
pomicanje.
Okrenite višefunkcijski kotačić u
smjeru kazaljke na satu za pomicanje
prema dolje i u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu za pomicanje prema
gore.
Napomena
U sljedećim su poglavljima radni
postupci za pomicanje po popisu
opisani kao "...pomaknite se
do...stavke izbornika...".
Osnovno korištenje
Prilagođavanje postavki
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
uključivanje stavke izbornika. Oznaka
ili točka se prikazuju u kvadratiću
pored dotične stavke izbornika.
19
Posljednji znak u nizu može se
izbrisati pomoću tipke na zaslonu
Briši ili tipke BACK. Pritiskanje i
držanje tipke BACK briše cijeli unos.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu odabranog znaka.
Napomena
U sljedećim su poglavljima radni
postupci za unos znakova opisani
kao "...unesite željene znakove...".
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
promjenu aktualne vrijednosti
postavke.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu postavljene vrijednosti.
Napomena
U sljedećim su poglavljima radni
postupci za podešavanje postavki
opisani kao
"...podesite...postavke...".
Uključivanje stavke izbornika
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
pomicanje kursora (= pozadina u boji)
na željenu opciju.
Poruke
Prije provođenja funkcije sustava
ponekad će se pojaviti poruka s
pitanjem. Po potrebi odaberite jednu
od opcija.
Napomena
U sljedećim su poglavljima radni
postupci za uključivanje stavke
izbornika opisani kao
"...uključite...stavku izbornika...".
Unos niza znakova
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
odabir željenog znaka.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
unos odgovarajućeg znaka u polje za
unos na vrhu zaslona.
20
Osnovno korištenje
Biranje i uključivanje tipke na zaslonu
u funkciji poruke isti su kao što je
opisano za odabir opcije u izborniku.
Postavke tona
Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite tipku na zaslonu Više na
dnu zaslona. Na drugom Početna
stranica, odaberite ikonu Zvuk.
Prikazat će se izbornik postavki tona.
Namjestite postavku po želji.
Srednji tonovi
Putem ovih postavki istaknite ili
potisnite srednje frekvencije iz audio
izvora.
Namjestite postavku po želji.
Treble
Putem ovih postavki istaknite ili
potisnite visoke frekvencije iz audio
uređaja.
Namjestite postavku po želji.
Ako ručno prilagodite neku od gore
navedenih postavki, EQ se postavlja
na Ručno.
Raspodjela glasnoće sprijeda i
straga i lijevo i desno
Ako je odabrano Glasn. naprijedotraga ili Balans, prikazuje se slika s
desne strane na zaslonu.
Način rada EQ
Bass
Putem ovih postavki istaknite ili
potisnite duboke frekvencije iz audio
uređaja.
(EQ: ekvalizator)
Ovu postavku upotrijebite za
optimizaciju tona za posebnu vrstu
glazbe, primjerice, Rock ili Klasična.
Odaberite EQ stavku izbornika.
Prikazat će se podizbornik s
unaprijed definiranim vrstama zvuka.
Odaberite željeni stil zvuka.
Ako odaberete neku od unaprijed
definiranih vrsta zvuka, sustav će
unaprijed prilagoditi Bas, Srednje i
Visoki.
Za namještanje raspodjele glasnoće
između prednjih i stražnjih zvučnika
na vozilu odaberite stavku izbornika
Glasn. naprijed-otraga. Namjestite
postavku po želji.
Osnovno korištenje
Za namještanje raspodjele glasnoće
između lijevog i desnog zvučnika na
vozilu odaberite stavku izbornika
Balans. Namjestite postavku po želji.
Postavke glasnoće
Prilagodba glasnoće za zvučnu
napomenu
Dok je sustav uključen ili isključen
reproduciraju se glazbeni zvukovi.
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
za radio.
Odaberite Opcije zvučnog znaka
stavku izbornika.
Odaberite ili poništite odabir Zvučni
znaci za uključivanje ili isključivanje
pokretanja i isključenja zvukova.
Odaberite Glasnoća zvučnog znaka
za prikaz odgovarajućeg
podizbornika. Namjestite postavku po
želji.
Prilagodba automatske
glasnoće
Pritisnite tipku CONFIG i nakon toga
odaberite opciju Postavke za radio.
Odaberite Automatska glasnoća kako
biste prikazali odgovarajući izbornik.
Za podešavanje stupnja podešavanja
glasnoće postavite Automatska
glasnoća na Isključeno, Mala,
Srednja ili Velika.
Isključeno: nema povećanja glasnoće
s porastom brzine.
Velika: maksimalno povećanje
glasnoće s porastom brzine.
Prilagodba glasnoće pokretanja
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
za radio.
Odaberite Maksimalna početna
glasnoća kako biste prikazali
odgovarajući izbornik.
Namjestite postavku po želji.
21
Prilagođavanje glasnoće
prometnih obavijesti
Glasnoća obavijesti o stanju u
prometu može se unaprijed postaviti
na razinu neovisnu od "normalne"
glasnoće.
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
za radio.
Odaberite RDS opcije i zatim
Glasnoća obavijesti o stanju u
prometu za prikaz odgovarajućeg
izbornika.
Namjestite postavku po želji.
Napomena
Tijekom emitiranja obavijesti
glasnoća se jednostavno može
prilagoditi putem kotačića m.
Prilagodba glasnoće zvučnog
upozoritelja
Prilikom rukovanja komandama u
vozilu zvučni signali bip potvrđuju
vaše radnje. Glasnoća zvučnih
signala bip može se prilagoditi.
22
Osnovno korištenje
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
vozila.
Odaberite Udobnost i pogodnost i
zatim Glasnoća zvona za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
Odaberite Normalno ili Velika.
Prilagodba glasnoće navigacije
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
navigacije.
Odaberite Glasnoća navigacije
stavku izbornika. Prikazat će se
odgovarajući podizbornik.
Za prilagodbu glasnoće objava
odaberite Obavijest i namjestite
postavku po želji.
Za prilagodbu glasnoće audio izvora
koji se može reproducirati u pozadini
odaberite Pozadina i namjestite
postavku po želji.
Odaberite Ispitivanje glasnoće kako
biste čuli zvučni primjer postavki.
Napomena
Tijekom emitiranja obavijesti
glasnoća se jednostavno može
prilagoditi putem kotačića m.
Postavke sustava
Postavke sata i datuma
Pritisnite tipku CONFIG i zatim
odaberite stavku izbornika Vrijeme i
datum za prikaz dotičnog
podizbornika.
Razne postavke Infotainment
sustava mogu se namjestiti putem
aplikacije Konfig..
Postavke jezika
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Jezici
(Languages). Prikazat će se popis
svih dostupnih jezika.
Odaberite željeni jezik.
Napomena
Ako je uključeno Automatsko
podešavanje vremena 3 28,
sustav automatski postavlja vrijeme
i datum.
Podešavanje vremena
Za namještanje postavki vremena
odaberite stavku izbornika Podesi
vrijeme. Namjestite postavke po želji.
Osnovno korištenje
Postavite datum
Za namještanje postavki datuma
odaberite stavku izbornika Podesi
datum. Namjestite postavke po želji.
Format vremena
Za odabir željenog formata vremena
odaberite stavku izbornika Format 12
h / 24 h. Prikazuje se podizbornik.
Uključite 12 sata ili 24 sati.
Informacije o softveru
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
za radio.
Krećite se kroz popis i odaberite
Izbornik za verzije softvera za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
Informacije o verziji softvera
Za prikaz popisa instaliranih verzija
softvera odaberite Informacije o
verziji softvera.
Prema zadanim su postavkama
uključene sve verzije.
Ažuriranje softvera
Za ažuriranje softvera sustava
obratite se ovlaštenom Opel servisu.
Datoteka zapisnika
Za stvaranje datoteke zapisnika s
trenutačnom verzijom softvera
odaberite stavku izbornika Izradi
datoteku zapisnika.
Informacije o licenciranju
Za prikaz informacija o proizvođaču
Infotainment sustava odaberite
Informacije o licenci.
Tvornički zadane postavke
Za vraćanje postavki Infotainment
sustava na tvorničke vrijednosti
odaberite Brišite podatke i obnovite
postavke za radio.
Prikaz postavki
Pritisnite tipku CONFIG i zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
prikaza za prikaz dotičnog
podizbornika.
Početna stranica
Odaberite Izbornik početne stranice
za prikaz izbornika postavki početne
stranice.
23
Za pristup izborniku iz Početna
stranica odaberite tipku na zaslonu
Izbornik na dnu zaslona.
Početna stranica možete pristupiti
prema osobnim sklonostima.
Prilagodi
Ikone aplikacije koje se prikazuju na
prvoj početnoj stranici mogu se
odabrati po želji.
Odaberite stavku izbornika Prilagodi
za prikaz popisa aplikacija instaliranih
u sustav. Uključite stavke izbornika
onih aplikacija za koje želite da se
prikazuju na prvoj početnoj stranici.
Druge će se aplikacije tada
rasporediti na sljedećim stranicama.
Sortiraj
Na svakoj se početnoj stranici može
složiti do osam ikona aplikacija.
Položaj ikona može se mijenjati
prema želji.
Odaberite stavku izbornika Sortiraj za
prikaz početnih stranica u načinu
rada za uređivanje.
Odaberite ikonu koju želite
pomaknuti.
24
Osnovno korištenje
Pomaknite se do položaja na
početnoj stranici na kojem želite da se
ikona nalazi. Pritisnite višefunkcijski
kotačić za potvrdu.
Ikona se pomiče na novo mjesto.
Ikona koja se prije nalazila na tom
mjestu sada se prikazuje na mjestu
pomaknute ikone.
Zadane postavke početne stranice
Za vraćanje postavki Početna
stranica na tvorničke vrijednosti
odaberite Vrati podešenja početne
stranice.
Isključenje zaslona
Za isključenje zaslona odaberite
Prikaz isključen.
Za ponovno uključenje zaslona
pritisnite bilo koju tipku na ploči s
instrumentima (osim kotačića m).
Radio
Radio
Korištenje
Aktivacija radija
Korištenje ..................................... 25
Traženje postaje .......................... 25
Liste automatskih memorija ......... 26
Liste favorita ................................ 27
Radio data system (RDS) ............ 28
Digitalno emitiranje zvuka ............ 30
Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu AM, FM ili DAB.
Započet će reprodukcija posljednje
odabrane postaje.
Napomena
Dok je neki audio izvor već uključen,
možete mijenjati audio izvor
uzastopnim pritiskanjem tipke
SRCE.
Traženje postaje
Automatsko traženje postaje
Nakratko pritisnite tipke t ili v za
reproduciranje sljedeće postaje u
memoriji postaja.
Ručno traženje postaje
Pritisnite i držite tipke t ili v.
Pustite tipku kada ste u blizini željene
frekvencije na zaslonu frekvencije.
25
Ručni odabir postaje
U frekvencijskom pojasu FM i DAB,
pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje dotičnog izbornika i nakon
toga odaberite Ručno biranje
postaja. Trenutačno aktivna
frekvencija prikazat će se na dnu
zaslona.
Okrenite višefunkcijski kotačić za
dolazak do željene frekvencije.
U frekvencijskom pojasu AM, okrenite
višefunkcijski kotačić za namještanje
frekvencije.
Liste postaja
U frekvencijskom pojasu FM i DAB,
okrenite višefunkcijski kotačić za
prikaz popisa postaja.
U frekvencijskom pojasu AM,
pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz dotičnog izbornika
frekvencijskog pojasa.
Odaberite Popis AM postaja.
Prikazuju se sve postaje koje se
mogu primiti u dotičnom
frekvencijskom pojasu i u trenutnom
području prijema.
26
Radio
Napomena
Ako prije toga nije izrađena lista
postaja, Infotainment sustav provodi
automatsko traženje postaje.
Odaberite željenu postaju.
Napomena
Postaja koja se trenutno prima
označena je s i.
Popis kategorija
Brojne RDS 3 28 i DAB 3 30
postaje šalju PTY kod, koji označava
tip programa kojeg emitiraju (npr.
vijesti). Neke postaje mijenjaju i PTY
kod ovisno o sadržaju koji se trenutno
emitira.
Infotainment sustav pohranjuje te
postaje na odgovarajući popis
kategorija sortiran po vrsti programa.
Napomena
Stavka podizbornika popisa
kategorija dostupna je jedino za FM
i DAB valna područja.
Za traženje tipa programa koji
definiraju postaje odaberite opciju
liste kategorije specifičnu za valno
područje.
Prikazuje se popis vrsti programa koji
su trenutno dostupni.
Odaberite željeni tip programa.
Prikazuje se lista postaja koje
emitiraju program odabranog tipa.
Odaberite željenu postaju.
Napomena
Postaja koja se trenutno prima
označena je s i.
Ažuriranje popisa postaja
Ako prijem postaja pohranjenih na
popisu postaja specifičnog
frekvencijskog pojasa više nije
moguć, morate ažurirati popis AM i
DAB postaja.
Napomena
Popis FM postaja ažurira se
automatski.
Odaberite odgovarajuću stavku s
popisa u izborniku specifičnog
frekvencijskog pojasa za ažuriranje
popisa postaja.
Započinje traženje postaje. Jednom
kada je traženje završeno,
reproducira se prethodno odabrana
postaja.
Za prekid traženja postaje pritisnite
višefunkcijski kotačić.
Napomena
Ako se ažurira lista postaja na
specifičnom valnom području,
također se ažurira i odgovarajuća
lista kategorije (ako je dostupna).
Liste automatskih
memorija
Postaje s najboljim prijemom u
frekvencijskom pojasu mogu se
pohraniti i odabirati s popisa
automatske pohrane.
Radio
Za poništavanje postupka
automatske pohrane odaberite tipku
na zaslonu Opozovi.
Ručno memoriranje postaja
Svako valno područje ima 2 liste
automatskih memorija (AS 1, AS 2), i
na svaku od njih se može memorirati
6 postaja.
Napomena
Istaknuta je postaja koja se trenutno
prima.
Automatsko memoriranje
postaja
Držite AS tipku pritisnutu dok se
prikaže poruka automatskog
memoriranja. 12 postaja s najboljim
prijemom u trenutačnom
frekvencijskom pojasu pohranjuju se
na dva popisa automatske pohrane.
Postaje se također mogu pohraniti
ručno na liste automatskih memorija.
Odaberite postaju koja će se
memorirati.
Pritisnite tipku AS za otvaranje popisa
za automatsku pohranu ili
prebacivanje na drugi popis za
automatsku pohranu.
Za snimanje postaje na poziciju na
popisu: pritisnite gumb odgovarajuće
postaje 1...6 dok se ne prikaže poruka
potvrde.
Napomena
Ručno pohranjene postaje se
prebrišu tijekom procesa
automatskog pohranjivanja postaja.
Pozivanje postaje
Po potrebi pritisnite tipku AS za
otvaranje popisa automatske
pohrane ili prebacivanje na drugi
popis automatske pohrane.
27
Pritisnite jednu od tipku 1...6 za
uključivanje postaje na
odgovarajućem položaju na popisu.
Liste favorita
Postaje svih valnih područja se mogu
ručno memorirati na liste favorita.
Na svaki popis favorita možete
memorirati 6 postaja. Broj dostupnih
lista favorita se može odrediti (vidi
ispod).
Napomena
Istaknuta je postaja koja se trenutno
prima.
28
Radio
Memoriranje postaje
Odaberite postaju koja će se
memorirati.
Kratko pritisnite FAV tipku za
otvaranje liste favorita ili za
prebacivanje na drugu listu favorita.
Za snimanje postaje na poziciju na
popisu: pritisnite gumb odgovarajuće
postaje 1...6 dok se ne prikaže poruka
potvrde.
Pozivanje postaje
Po potrebi nakratko pritisnite tipku
FAV za otvaranje popisa favorita ili
prebacivanje na drugi popis favorita.
Pritisnite jednu od tipku postaja 1...6
za uključivanje postaje pohranjene na
dotičnom mjestu.
Definiranje broja popisa favorita
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
za radio. Odaberite Broj omiljenih
stranica za prikaz odgovarajućeg
podizbornika.
Odaberite broj stranica favorita koji
želite da bude prikazan.
Radio data system (RDS)
RDS je usluga FM postaja koja
značajno olakšava pronalaženje
željene postaje i njen prijem bez
problema.
Odaberite RDS opcije za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
Prednosti RDS-a
■ Na zaslonu je umjesto frekvencije
prikazano ime programa odabrane
postaje.
■ Tijekom traženja postaja
Infotainment sustav odabire samo
RDS postaje.
■ Infotainment sustav uvijek odabire
najbolju frekvenciju prijema
odabrane postaje putem AF-a
(alternativna frekvencija).
■ Ovisno o postaji koja se prima
Infotainment sustav prikazuje radio
tekst koji sadrži, na primjer,
informacije o trenutačnom
programu.
Izbornik RDS opcija
Za otvaranje izbornika za RDS
konfiguraciju pritisnite tipku CONFIG
i zatim odaberite stavku izbornika
Postavke za radio.
Uključivanje RDS funkcije
Uključite stavku izbornika RDS.
Napomena
Ako je RDS isključeno, neće se
prikazati sve stavke izbornika za
izbornik RDS opcije.
Regionalni
RDS postaje ponekad emitiraju
regionalno različite programe na
različitim frekvencijama.
Radio
Ako je uključeno Regionalno, biraju
se jedino alternativne frekvencije (AF)
s istim regionalnim programima.
Ako je isključeno Regionalno,
alternativne frekvencije postaja se
odabiru bez obzira na regionalne
programe.
Zaustavljanje teksta
Neke RDS postaje ne samo da
prikazuju naziv usluge programa na
zaslonu već i prikazuju dodatne
informacije o trenutačnom programu.
Ako se prikazuju dodatne informacije,
naziv programa je skriven.
Za sprječavanje prikaza dodatnih
informacija uključite stavku izbornika
Zamrzavanje pomicanja teksta.
Radio tekst
Ako je uključen RDS i prijem RDS
postaje, ispod imena programa je
prikazana informacija o radijskom
programu koji je trenutačno aktivan ili
glazbenom zapisu koji se trenutačno
reproducira.
Za prikaz ili skrivanje informacija
uključite ili isključite stavku izbornika
Radijski tekst.
Usluga prometnog radija
(TP = Program o prometu)
Postaje s uslugama prometnog radija
su RDS postaje koje šalju vijesti o
prometu.
Ako je uključena usluga prometnog
radija, prekida se reprodukcija radija
ili medija tijekom trajanja emitiranja
obavijesti o stanju u prometu.
Uključivanje i isključivanje usluge
prometnog radija
Za uključivanje i isključivanje
mogućnosti stavljanja na čekanje
emitiranja obavijesti o stanju u
prometu pritisnite tipku TP.
■ Ako se usluga emitiranja radijskih
informacija o stanju u prometu
uključi, na zaslonu se prikazuje [ ].
29
■ Ako aktualna postaja nije postaja s
uslugama prometnog radija,
automatski započinje traženje
sljedeće radio postaje s uslugama
prometnog radija.
■ Ako je pronađena postaja s
uslugama prometnog radija, na
zaslonu se prikazuje [TP].
Glasnoća obavijesti o stanju u
prometu
Za prilagodbu glasnoće obavijesti o
stanju u prometu odaberite stavku
izbornika Glasnoća obavijesti o stanju
u prometu. Prikazat će se
odgovarajući podizbornik. Namjestite
postavku po želji.
Slušanje samo obavijesti o prometu
Uključite uslugu prometnog radija i
potpuno stišajte glasnoću na
infotainment sustavu.
Blokiranje obavijesti o prometu
Za blokiranje emitiranja obavijesti o
stanju u prometu, primjerice, tijekom
reprodukcije CD/MP3 zapisa:
Pritisnite tipku TP ili odaberite tipku
na zaslonu Opoziv u poruci TP.
30
Radio
Obavijest o prometu se poništava, ali
usluga prometnog radija ostaje
uključena.
Automatska prilagodba
vremena
Sustav neprekidno prima informacije
o trenutačnom vremenu i datumu.
Ako želite da se postavke vremena i
datuma ažuriraju automatski,
uključite stavku izbornika Automatsko
podešavanje vremena.
Ako želite ručno postaviti vrijeme i
datum, isključite stavku izbornika
Automatsko podešavanje vremena.
Digitalno emitiranje zvuka
Digitalno emitiranje zvuka (DAB) je
inovativni i univerzalni sustav
emitiranja.
Opće napomene
■ DAB postaje su označene imenom
programa umjesto frekvencije
emitiranja.
■ S DAB, nekoliko radio programa
(servisi) mogu se emitirati na jednoj
frekvenciji (ansambl).
■ Osim visoke kvalitete digitalnih
audio servisa, DAB također može
slati podatke povezane s
programom i mnogo drugih
podatkovnih servisa uključujući
informacije o putovanju i prometu.
■ Sve dok dani DAB prijemnik može
primati signal koji šalje postaja za
emitiranje (čak i ako je signal vrlo
slab), osigurana je reprodukcija
zvuka.
■ Nema iščezavanja signala
(slabljenje zvuka) koje je tipično za
AM ili FM prijem. DAB signal se
reproducira s konstantnom
glasnoćom.
■ Smetnje koje uzrokuju postaje koje
su na bliskoj frekvenciji (fenomen
koji je tipičan za AM i FM prijem) se
ne događaju se kod DAB-a.
Ako je signal DAB preslab da ga
prima prijemnik, sustav se
prebacuje na isti program ili drugu
DAB ili FM postaju.
■ Ako se DAB signal reflektira od
prirodnih prepreka ili zgrada,
kvaliteta prijema je poboljšana, dok
je AM ili FM prijem u takvim
slučajevima značajno oslabljen.
■ Kada je omogućen DAB prijem, FM
tuner Infotainment sustava ostaje
uključen u pozadini i neprekidno
traži FM radijske postaje s najboljim
prijemom. Ako je uključena
značajka TP 3 28, emitiraju se
informacije o stanju u prometu FM
radijske postaje čiji je signal
trenutačno najbolji. Isključite TO
ako ne želite da vam DAB prijem
prekidaju informacije o stanju u
prometu.
DAB obavijesti
Osim glazbenih programa, mnogo
DAB postaja emitira i obavijesti
različitih kategorija.
Radio
Dok se nalazite u glavnom izborniku
DAB, pritisnite višefunkcijski kotačić
kako biste otvorili DAB izbornik i
nakon toga odaberite Obavijesti.
Ako aktivirate neke ili sve kategorije,
DAB usluga koja se trenutno prima se
prekida nakon objave tih kategorija.
Uključite željene kategorije.
31
32
CD Uređaj za reprodukciju
CD Uređaj za
reprodukciju
Opće napomene .......................... 32
Korištenje ..................................... 33
Opće napomene
Važne informacije o audio CDima i MP3/WMA CD-ima
CD uređaj infotainment sustava može
reproducirati audio CD-e i MP3/WMA
CD-e.
Oprez
U nikakvim okolnostima ne
stavljajte DVD-e, singl CD-e
promjera 8 cm ili CD-e nepravilnog
oblika u audio uređaj.
Na CD-e ne smijete stavljati
nikakve naljepnice. Ovi diskovi se
mogu zaglaviti u CD uređaju i
oštetiti ga. Tada će biti potrebna
skupa zamjena uređaja.
Formati datoteka
Audio CD-i
Mogu se upotrebljavati sljedeći
formati CD-a: CD-ROM Mode 1 i
Mode 2; CD-ROM XA Mode 2,
Form 1 i Form 2.
MP3 CD-i
Mogu se upotrebljavati sljedeći
formati datoteka: ISO9660 Level 1,
Level 2, (Romeo, Joliet).
MP3 i WMA datoteke zapisane u
drugačijem od gore navedenog
formata možda se neće ispravno
reproducirati, a njihovi nazivi datoteka
i mape možda se neće ispravno
prikazivati.
Za podatke pohranjene na MP3/WMA
CD vrijede sljedeća ograničenja:
Broj zapisa: maksimalno 999.
Broj mapa: maksimalno 255.
Dubina strukture mape:
maksimalno 64 razine (preporučeno:
maksimalno 8 razina).
Broj popisa za reprodukciju:
maksimalno 15.
Broj pjesama po popisu za
reprodukciju: maksimalno 255.
Primjenjive ekstenzije liste za
reprodukciju: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
CD Uređaj za reprodukciju
Korištenje
Ako se nakon izbacivanja CD ne
izvadi, nakon nekoliko sekundi će se
automatski ponovno uvući.
Početak reprodukcije CD-a
Gurnite CD sa stranom s naljepnicom
prema gore u utor za CD dok se ne
uvuče unutra.
Automatski započinje reprodukcija
CD-a i prikazan je glavni izbornik CD
ili MP3 CD.
Ako je CD već umetnut, ali glavni
izbornik CD ili MP3 CD nije uključen,
pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu CD.
Prikazuje se glavni izbornik CD ili
MP3 CD i započinje reprodukcija CDa.
33
Popis zapisa
Okrenite višefunkcijski kotačić za
prikaz popisa svih zapisa na CD-u.
Napomena
Zapis koji se trenutačno reproducira
označen je sa i.
Odaberite željeni naslov.
Ovisno o podacima pohranjenim na
audio CD ili MP3 CD, na zaslonu će
biti prikazane različite, više ili manje
detaljne, informacije o CD-u i
trenutačnom glazbenom zapisu.
Napomena
Dok je neki audio izvor već uključen,
možete mijenjati audio izvor
uzastopnim pritiskanjem tipke
SRCE.
Vađenje CD-a
Pritisnite d tipku.
CD se gura van iz CD ležišta.
Funkcijske tipke
Preskakanje na prethodni ili sljedeći
zapis
Pritisnite tipke t ili v jednom ili
nekoliko puta za preskakanje na
prethodni ili sljedeći zapis.
Brzo premotavanje prema naprijed ili
natrag
Pritisnite i držite tipke t ili v za
brzo premotavanje prema naprijed ili
natrag trenutačnog zapisa.
Pauziranje reprodukcije
Pritisnite tipku r za pauziranje
reprodukcije.
34
CD Uređaj za reprodukciju
Audio izbornik
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz izbornika CD ili MP3.
Napomena
Pronađite opis funkcija u MP3
izborniku 3 37.
Funkcija nasumične reprodukcije
Za nasumično reproduciranje zapisa
s CD-a uključite stavku izbornika
Pomiješano.
Za povratak na uobičajeni redoslijed
reprodukcije isključite stavku
izbornika Pomiješano.
Eksterni uređaji
Eksterni uređaji
Opće informacije .......................... 35
Reprodukcija zvuka ..................... 37
Prikaz slika ................................... 38
Korištenje aplikacija ..................... 39
Opće informacije
Utičnice za povezivanje vanjskih
uređaja nalaze se na središnjoj
konzoli.
Napomena
Priključci se uvijek moraju održavati
čistim i suhima.
AUX ulaz
Moguće je i povezati, primjerice, iPod,
pametni telefon ili drugi pomoćni
uređaj na AUX ulaz. Infotainment
sustav može reproducirati glazbene
datoteke s pomoćnih uređaja.
Nakon priključivanja na AUX ulaz,
audio signal pomoćnog uređaja šalje
se putem zvučnika Infotainment
sustava.
Glasnoća se može podesiti putem
Infotainment sustava . Svim se
drugim upravljačkim funkcijama mora
upravljati putem pomoćnog uređaja.
Priključivanje uređaja
Za priključivanje pomoćnog uređaja
na AUX ulazni priključak Infotainment
sustava upotrijebite sljedeći kabel:
3-polni za audio izvor.
35
Za odvajanje AUX uređaja odaberite
drugu funkciju i nakon toga uklonite
AUX uređaj.
USB priključak
MP3 uređaj, USB uređaj, iPod ili
pametni telefon se mogu spojiti na
USB priključak. Infotainment sustav
može reproducirati glazbene
datoteke ili prikazivati slike s
pomoćnih uređaja.
Ako su povezani putem USB
priključka, navedenim se uređajima
može upravljati putem komandi i
izbornika Infotainment sustava.
Napomena
Infotainment sustav ne podržava
sve modele MP3 uređaja, USB
memorije, iPod uređaja ili pametnih
telefona.
Priključivanje/odvajanje uređaja
Priključite uređaj na USB priključak.
Za iPod upotrijebite odgovarajući
kabel za povezivanje.
36
Eksterni uređaji
Napomena
Ako priključite USB uređaj ili iPod
koji se ne mogu pročitati, prikazat će
se odgovarajuća poruka o pogrešci i
sustav Infotainment automatski se
će prebaciti na prethodnu funkciju.
Za odvajanje USB uređaja ili iPod
uređaja odaberite drugu funkciju te
uklonite USB uređaj.
Oprez
Izbjegavajte odvajanje uređaja
tijekom trajanja reprodukcije. To bi
moglo oštetiti uređaj ili sustav
Infotainment.
Bluetooth
Audio uređaji s funkcijom Bluetooth
(npr. mobiteli s glazbom, MP3 uređaji
s funkcijom Bluetooth itd.), koji
podržavaju muzičke profile Bluetooth
A2DP i AVRCP, mogu biti bežično
priključeni na Infotainment sustav.
Infotainment sustav može
reproducirat glazbene datoteke s
Bluetooth uređaja, primjerice, uređaja
iPod ili pametnog telefona.
Priključivanje uređaja
Pronađite detaljan opis o Bluetooth
povezivanju 3 66.
Formati datoteka
Audio datoteke
Podržani su samo uređaji formatirani
u formatima datotečnog sustava
FAT32, NTSF i HFS+.
Napomena
Neke se datoteke možda neće
ispravno reproducirati. Tome bi
mogao biti razlog različiti format
snimanja ili stanje datoteke.
Datoteke s internetskih dućana na
koje se primjenjuje upravljanje
digitalnim pravima (DRM) ne mogu
se reproducirati.
Formati audio datoteka koji se mogu
reproducirati
su .mp3, .wma, .aac, .m4a i .aif.
Tijekom reprodukcije datoteke s
informacijama s oznakom ID3,
Infotainment sustav može prikazati
informacije, npr. o naslovu pjesme i
izvođaču.
Datoteke slika
Formati datoteka sa slikama koje se
mogu prikazati
su .jpg, .jpeg, .bmp, .png i .gif.
Veličina datoteka smije biti
maksimalno 2048 piksela po širini i
2048 piksela po duljini (4MP).
Gracenote
Baza podataka Gracenote sadrži
informacije o medijskim podacima
koji su trenutačno dostupni na tržištu.
Prilikom povezivanja vanjskih
uređaja, zapisi ili datoteke prepoznati
su od strane funkcije Gracenote.
Ako je uključena funkcija
normalizacije Gracenote, pravopisne
pogreške u MP3 oznakama
automatski se ispravljaju. Tako se
mogu poboljšati rezultati
pretraživanja medija.
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
za radio.
Odaberite Gracenote opcije za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
Eksterni uređaji
Uključite funkciju normalizacije
Gracenote.
Reprodukcija zvuka
Početak reprodukcije
Ako nije povezan, priključite uređaj
3 35.
Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu USB, AUX ili
Bluetooth.
Primjer: glavni USB izbornik
37
Funkcijske tipke
Medijskim datotekama s USB i
Bluetooth uređaja može se upravljati
putem tipki na ploči s instrumentima.
Preskakanje na prethodni ili sljedeći
zapis
Pritisnite tipke t ili v jednom ili
nekoliko puta za preskakanje na
prethodni ili sljedeći zapis.
Brzo premotavanje prema naprijed ili
natrag
Pritisnite i držite tipke t ili v za
brzo premotavanje prema naprijed ili
natrag trenutačnog zapisa.
Pauziranje reprodukcije
Pritisnite tipku r za pauziranje
reprodukcije.
Audio izbornici
Za prikaz dotičnog audio izbornika
pritisnite višefunkcijski kotačić.
Napomena
Nisu sve stavke izbornika dostupne
u svim audio izbornicima.
Funkcija nasumične reprodukcije
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz USB ili Bluetooth izbornika.
Za nasumično reproduciranje zapisa
s dotičnog uređaja uključite stavku
izbornika Pomiješano.
Za povratak na uobičajeni redoslijed
reprodukcije isključite stavku
izbornika Pomiješano.
Pregledavanje
(dostupno samo u USB izbornicima)
38
Eksterni uređaji
Za traženje zapisa unutar neke
strukture odaberite stavke izbornika,
primjerice, Mape, Popisi za
reproduciranje ili Albumi.
Pregledajte strukturu i pronađite
željeni zapis.
Odaberite zapis za početak
reprodukcije.
Pojedinačni popisi za reprodukciju
Sustav omogućuje stvaranje novih
popisa za reprodukciju putem funkcije
Gracenote. Slični se zapisi
automatski stavljaju na isti popis koji
stvara sustav.
Odaberite zapis temeljem kojeg želite
stvoriti novi popis za reprodukciju.
Odaberite stavku izbornika Sviraj još
poput ovog... u dotičnom audio
izborniku. Stvara se novi popis za
reprodukciju i pohranjuje u izborniku
Popisi za reproduciranje.
Za brisanje popisa za reprodukciju
koji je stvorio sustav odaberite stavku
izbornika Briši auto. popis pjesama.
Prikazat će se popis svih stvorenih
popisa za reprodukciju. Odaberite
popis za reprodukciju koji želite
izbrisati. Popis za reprodukciju je
izbrisan.
Prikaz slika
Spojite USB uređaj 3 35.
Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu Slike kako biste
otvorili izbornik Pregled slika USB.
Prikazat će se popis svih slika i
slikovnih datoteka pronađenih na
USB uređaju.
Pregledajte slike i mape sve dok ne
pronađete željenu sliku i odaberite je.
Prikazuje se slika.
Funkcijske tipke
Tipka informacija
Odaberite tipku na zaslonu Info. na
dnu zaslona za prikaz informacija o
slici pohranjenoj na USB uređaju,
primjerice, naziv ili broj. Dotične se
informacije prikazuju iznad slike.
Preskakanje na prethodnu ili sljedeću
sliku
Odaberite tipke na zaslonu < ili > na
dnu zaslona za prikaz prethodne ili
sljedeće slike.
Eksterni uređaji
Prikaz slajdova
Za pokretanje prikaza svih slika
pohranjenih u dotičnoj mapi u obliku
slajdova odaberite tipku na zaslonu
6 na dnu zaslona. Pokrenut će se
prikaz slajdova.
Nakon pokretanja prikaza slajdova,
tipka na zaslonu 6 mijenja se u Q.
Odaberite tipku na zaslonu Q za
pauziranje prikaza slajdova.
Rotiranje slike
Odaberite tipku na zaslonu R na dnu
zaslona za rotiranje slike.
Izbornik slika
Za prikaz izbornika slike odaberite
tipku na zaslonu Izbornik na dnu
zaslona.
Glavni preglednik za slike
Odaberite stavku izbornika Glavni
pregled slika za prikaz popisa svih
slikovnih mapa, pogledajte ovdje
gore.
Programator prikaza u slajdovima
Za namještanje vremenskog slijeda
kojim će se slika prikazivati tijekom
prikaza slajdova odaberite stavku
izbornika Vremenski relej
dijaprojekcije. Prikazat će se
odgovarajući podizbornik. Odaberite
željenu opciju.
Nasumičan prikaz slika
Za prikaz slika u slajdovima
nasumičnim redoslijedom uključite
tipku na zaslonu Promiješaj slike.
Korištenje aplikacija
Infotainment sustav podržava rad
aplikacija putem komanda na
Infotainment sustavu.
Prije korištenja aplikacije putem
komanda i izbornika Infotainment
sustava, dotična se aplikacija mora
instalirati putem pametnog telefona.
39
Uključivanje funkcije dijeljenja
internetske veze na pametnom
telefonu
Uključite funkciju dijeljenja
internetske veze i Bluetooth funkciju
na pametnom telefonu (pogledajte
korisnički priručnik pametnog
telefona).
Napomena
Dijeljenje internetske veze mora se
točno postaviti, ovisno o pružatelju
mrežne usluge.
Spojite pametni telefon na
Infotainment sustav putem Bluetooth
funkcije 3 66.
Stvaranje novog računa
Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu Aplikacije za prikaz
uvodnog zaslona.
Za postavljanje novog računa
odaberite odgovarajuću tipku na dnu
zaslona. Bit ćete vođeni kroz različite
korake putem zaslona.
40
Eksterni uređaji
Prvo će se prikazati popis svih
telefona uparenih sa sustavom.
Odaberite telefon s kojim želite
uspostaviti internetsku vezu s
trgovinom aplikacija.
Nakon toga će se prikazati tipkovnica
za unos adrese e-pošte. Unesite
adresu e-pošte.
U prethodno prikazanim izbornicima
morate postaviti PIN kod. Odaberite
polje za unos novog PIN-a. Prikazat
će se tipkovnica. Odaberite željenu
znamenku. Za potvrdu PIN koda
odaberite polje za unos za potvrdu
novog PIN-a. Ponovno će se prikazati
tipkovnica. Ponovno unesite PIN kod.
Potvrdite unos.
Prikazat će se izbornik za odabir
zemlje. Krećite se kroz popis i
odaberite željenu zemlju.
Na kraju će se prikazati izjava
privatnosti za trgovinu aplikacija.
Odaberite tipku na zaslonu Slažem
se za stvaranje računa.
Prikazat će se glavni izbornik
aplikacija.
Instaliranje novih aplikacija
Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu Aplikacije za prikaz
glavnog izbornika aplikacija.
Odaberite tipku na zaslonu
Aplikacije na dnu zaslona za prikaz
izbornika aplikacija.
Svi
Za prikaz popisa svih dostupnih
aplikacija odaberite tipku na zaslonu
Svi na dnu zaslona.
Krećite se kroz popis i odaberite
željenu aplikaciju. Prikazat će se
podizbornik s detaljnim
informacijama o dotičnoj aplikaciji.
Za instaliranje aplikacije u
Infotainment sustav odaberite tipku
na zaslonu Instaliraj na dnu zaslona.
Aplikacija će se instalirati.
Po dovršetku postupka instalacije,
tipka na zaslonu Instaliraj mijenja se
u Pokreni.
Napomena
Aplikacije instalirane u Infotainment
sustavu prikazuju se kao ikone na
početnim stranicama.
o
Za traženje specifične aplikacije
odaberite tipku na zaslonu o.
Prikazat će se tipkovnica.
Unesite naziv za traženje. Prikazat će
se popis svih aplikacija pronađenih za
dotični naziv za pretraživanje.
Odaberite željenu aplikaciju. Prikazat
će se podizbornik s detaljnim
informacijama o dotičnoj aplikaciji.
Za instaliranje aplikacije u
Infotainment sustav odaberite tipku
na zaslonu Instaliraj na dnu zaslona.
Aplikacija će se instalirati.
Po dovršetku postupka instalacije,
tipka na zaslonu Instaliraj mijenja se
u Pokreni.
Napomena
Aplikacije instalirane u Infotainment
sustavu prikazuju se kao ikone na
početnim stranicama.
Moje aplikacije
Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu Aplikacije za prikaz
glavnog izbornika aplikacija.
Eksterni uređaji
Odaberite tipku na zaslonu
Aplikacije na dnu zaslona za prikaz
izbornika aplikacija.
Za prikaz popisa svih aplikacija
instaliranih u Infotainment sustavu
odaberite tipku na zaslonu Moje
aplikacije na dnu zaslona.
Odaberite željene opcije, primjerice,
pokretanje ili brisanje aplikacije.
Postavke
Izbornik postavki omogućuje opcije
za upravljanje računima.
Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu Aplikacije za prikaz
glavnog izbornika aplikacija.
Odaberite tipku na zaslonu Postavke
na dnu zaslona za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
Odaberite željenu opciju.
41
42
Navigacija
Navigacija
Opće napomene .......................... 42
Korištenje ..................................... 43
Unos odredišta ............................. 47
Vođenje ........................................ 56
Opće napomene
Aplikacija za navigaciju pouzdano će
vas dovesti do odredišta bez potrebe
za čitanjem karata.
Pri izračunu rute uzima se u obzir
trenutačna situacija u prometu. Iz tog
razloga, Infotainment sustav prima
obavijesti o stanju u prometu za
trenutno područje prijema putem
RDS-TMC-a.
Aplikacija za navigaciju ipak ne može
uzeti u obzir prometne nesreće,
nedavno izmijenjene prometne
propise i opasnosti ili probleme koji su
se iznenada pojavili (npr. radovi na
cesti).
Oprez
Uporaba navigacijskog sustava ne
oslobađa vozača od odgovornosti
za pravilno, oprezno ponašanje u
prometu na cesti. Uvijek se moraju
poštivati odgovarajući prometni
propisi. Ako su upute navigacije u
suprotnosti s prometnim
propisima, uvijek se primjenjuju
prometni propisi.
Funkcioniranje aplikacije za
navigaciju
Položaj i pomicanje vozila aplikacija
za navigaciju otkriva preko senzora.
Prijeđena udaljenost određuje se
informacijama mjerača brzine vozila a
okretanja u zavojima žiroskopskim
senzorom. Položaj određuju GPS
sateliti (globalni satelitski sustav).
Usporedbom signala sa senzora i
digitalnim kartama moguće je odrediti
položaj s preciznošću od približno
10 metara.
Sustav će raditi i ako je GPS prijem
slab, međutim, preciznost
određivanja položaja bit će smanjena.
Nakon unosa adrese odredišta ili
točke interesa (najbliža benzinska
postaja, hotel i slično), izračunava se
ruta između trenutnog položaja do
odabranog odredišta.
Navigacija
Navođenje po ruti ostvaruje se
glasovnim uputama i strelicom za
smjer, kao i uz pomoć karte na
višebojnom zaslonu.
Korištenje
Informacije na zaslonu mape
Za prikaz karte oko trenutačne
lokacije možete učiniti sljedeće:
■ Pritisnite NAVI tipku.
■ Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu Navigacija.
Navođenje rute nije aktivno
Ako navođenje rute nije aktivirano,
prikazat će se sljedeći podaci:
■ U gornjem retku: informacije o
trenutačno uključenom audio
izvoru i vremenu.
■ Ispod gornjeg retka: simbol GPS.
■ U gornjem lijevom kutu: kompas
koji prikazuje smjer sjevera.
■ Prikaz karte područja oko trenutnog
položaja.
■ Trenutačni položaj: prikazuje se u
obliku crvenog trokuta sa sivim
krugom.
■ Interesne točke (POI), primjerice,
benzinske postaje, parkirališta ili
restorani: prikazane su
odgovarajućim simbolima (ako su
uključene).
■ U donjem redu: naziv ulice
trenutačnog položaja.
43
Navođenje rute je aktivno
Ako je navođenje rute aktivirano,
prikazat će se sljedeći podaci:
■ U gornjem retku: informacije o
trenutačno uključenom audio
izvoru i vremenu.
■ Ispod gornjeg retka: simbol GPS.
■ Ispod gornjeg retka: naziv ulice
kojom trebate voziti nakon
sljedećeg križanja.
■ U gornjem lijevom kutu: simbol
kompasa koji prikazuje smjer
sjevera.
■ Prikaz karte područja oko trenutnog
položaja.
44
Navigacija
■ Trenutačni položaj: prikazuje se u
obliku crvenog trokuta sa sivim
krugom.
■ Ruta: označena plavom crtom.
■ Konačno odredište: označeno
crnom kariranom zastavicom.
■ Točka na putu (međuodredište):
označena crvenim dijamantom.
■ Interesne točke (POI), primjerice,
benzinske postaje, parkirališta ili
restorani: prikazane su
odgovarajućim simbolima (ako su
uključene).
■ Prometne nesreće, primjerice,
prometna gužva: prikazane su
odgovarajućim simbolima (ako u
uključene).
■ Na lijevoj strani: strelica koja
pokazuje smjer i udaljenost o
sljedećeg manevra.
■ Na lijevoj strani: preostala
udaljenost do konačnog odredišta
ili sljedeće točke na putu.
■ Na lijevoj strani: predviđeno vrijeme
dolaska ili preostalo vrijeme
putovanja.
■ U donjem redu: naziv ulice
trenutačnog položaja.
Rukovanje kartom
Pomicanje vidljivog dijela karte
Vidljivi dio karte prikazan na zaslonu
slobodno možete pomicati u svim
smjerovima putem prekidača za
pomicanje u osam smjerova.
Prekidač za pomicanje u osam
smjerova na sredini višefunkcijskog
kotačića može se nagibati u svim
smjerovima.
Nagnite prekidač na jednu stranu.
Vidljivo područje karte pomiče se u
dotičnom smjeru.
Za ponovni prikaz karte oko
trenutačnog položaja pritisnite tipku
BACK.
Promjena omjera prikaza karte
Dok je karta prikazana okrenite
višefunkcijski kotačić za prikaz skale
omjera prikaza na dnu zaslon.
Ponovno okrenite višefunkcijski
kotačić za prilagodbu omjera prikaza
prema želji.
Promjena načina prikaza karte
Karta se može prikazati na tri (ako
navođenje po ruti nije uključeno) ili
pet načina (dok je navođenje po ruti
uključeno), pogledajte "Postavljanje
karte" u nastavku.
Više puta uzastopno pritisnite tipku
NAVI za prebacivanje između
različitih načina prikaza karte.
Postavljanje karte
Indikator zaglavlja
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz Izbornik navigacije. Odaberite
stavku izbornika Glavni indikator za
prikaz odgovarajućeg podizbornika.
Dostupne su sljedeće opcije:
■ 2D sjever gore: 2D prikaz, sjever
okrenut prema gore.
■ 2D pravac gore: 2D prikaz, upute
za vožnju okrenute prema gore.
■ 3D pravac gore: 3D prikaz, upute
za vožnju okrenute prema gore.
Navigacija
Odaberite željenu opciju.
Odaberite željenu opciju.
Načini prikaza karte
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz Izbornik navigacije. Odaberite
stavku izbornika Načini rada karte za
prikaz odgovarajućeg podizbornika.
Dostupne su sljedeće opcije:
■ Puna karta ("Normalan" prikaz koji
je gore opisan): prikaz karte preko
čitavog zaslona, s prikazom svih
funkcija i oznaka.
■ Samo karta: prikaz karte preko
čitavog zaslona, dok su većina tipki
na zaslonu, funkcija i oznaka
skrivene.
■ Podijeli zaslon s popisom
skretanja: podijeljen zaslon s
kartom na lijevoj strani i popisom
skretanja na desnoj strani.
■ Podijeli zaslon sa strelicom za
skretanje: podijeljen zaslon s
kartom na lijevoj strni i strelicom za
sljedeće skretanje na desnoj strani.
■ Podijeli zaslon s medijima:
podijeljen zaslon s kartom na lijevoj
strani i trenutačno aktivnim audio
izvorom na desnoj strani.
Map display (Prikaz mape)
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz Izbornik navigacije. Odaberite
stavku izbornika Postavke karte i
zatim Prikaz karte za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
Ovisno o uvjetima vanjskog
osvjetljenja, uključite stavku izbornika
Dan ili Noć.
Za automatsku prilagodbu od strane
sustava uključite Automatski.
Prikaz interesnih točaka
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz Izbornik navigacije.
Odaberite stavku izbornika Prikaži
točke interesa za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
Ako želite da sve interesne točke
dostupne u sustavu budu prikazane
na karti, uključite Prikaži sve.
Ako ne želite da interesne točke budu
prikazane na karti, uključite Sakrij
sve.
45
Za prikaz samo posebnih interesnih
točaka uključite stavku izbornika
Korisnički definirano i nakon toga
uključite kategorije interesnih točaka
za koje želite da budu prikazane.
Promjena informacija o zaslonu
Informacije o ruti koje se prikazuju na
zaslonu dok je uključeno navođenje
po ruti može se prilagoditi.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz Izbornik navigacije. Krećite se
kroz popis i odaberite stavku
Promijeni vrijeme/odredište rute
izbornika.
Informacije o vremenu
Ako želite promijeniti prikazane
informacije o vremenu, odaberite
Promijeni vrijeme dolaska/puta za
prikaz odgovarajućeg podizbornika.
Uključite postavku informacije koju
želite prikazati.
Informacije o odredištu
Ako ste na putovanju s točkom na
putu, možda ćete željeti prikazati
informacije o ruti za točku na putu
umjesto informacija o konačnom
odredištu.
46
Navigacija
Za promjenu postavke odaberite
Promijeni međutočku/odredište.
Prikazat će se popis svih odredišta na
putovanju s točkom na putu koje je
trenutačno uključeno.
Uključite postavku informacije koju
želite prikazati.
Informacije o položaju
Trenutan položaj
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz Izbornik navigacije. Odaberite
Informacije o trenutnom položaju
stavku izbornika.
Na desnoj strani zaslona prikazuje se
trenutačni položaj na karti. Na lijevoj
se strani prikazuju GPS koordinate
trenutačnog položaja.
Položaj odredišta
Ako je uključeno navođenje po ruti,
možda ćete željeti prikazati
informacije o unesenom odredištu.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz Izbornik navigacije. Odaberite
Informacije o položaju odredišta
stavku izbornika.
Na desnoj strani zaslona prikazuje se
odredište na karti. Na lijevoj strani
prikazuju se adresa i GPS koordinate
odredišta.
Spremanje položaja
Trenutačni položaj ili položaj
odredišta mogu se spremiti u adresar.
Odaberite tipku Spremi na zaslonu.
Potražite detaljan opis o spremanju
adresa u adresar 3 47.
Simulacija rute
Infotainment sustav ima način rada
sa simulacijom rute za testiranje.
Za pokretanje načina rada sa
simulacijom pritisnite tipku CONFIG i
nakon toga odaberite stavku
izbornika Postavke navigacije.
Krećite se kroz popis i odaberite
Simulacija rute za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
Početni položaj
Budući da način rada sa simulacijom
ne preuzima GPS signal koji emitira
trenutačni položaj vozila, početni se
položaj mora postaviti ručno.
Upotrijebi posljednji poznati položaj
Za postavljanje posljednjeg položaja
kojeg daje GPS signal kao početnu
točku odaberite stavku izbornika
Koristi posljednji poznati položaj.
Upotrijebi prethodno odredište
Za upotrebu jednog od posljednjih
unesenih odredišta kao početne
točke odaberite stavku izbornika
Koristi prethodno odredište. Prikazat
će se popis prethodnih odredišta.
Odaberite željenu adresu.
Upotrijebi posebnu lokaciju
Za upotrebu posebne lokacije kao
početne točke odaberite stavku
izbornika Koristi navedenu lokaciju.
Unesite adresu. Pronađite detaljan
opis 3 47.
Pokrenut je način rada sa
simulacijom.
Poništavanje načina rada sa
simulacijom
Za izlazak iz načina rada sa
simulacijom pritisnite tipku CONFIG i
nakon toga odaberite stavku
izbornika Postavke navigacije.
Navigacija
Krećite se kroz popis i odaberite
Simulacija rute za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
Odaberite Otkaži simulaciju rute
stavku izbornika.
Dodatni izbornik za simulaciju rute
Dok je navođenje po ruti uključeno u
načinu rada sa simulacijom, dodatni
se izbornik prikazuje u Izbornik
navigacije.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz Izbornik navigacije. Krećite se
kroz popis i odaberite stavku
izbornika Simulacija rute za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
Za prekid simuliranog navođenja po
ruti odaberite stavku izbornika Zau.
sim.. Postupak navođenja je prekinut,
a način rada s navođenjem po ruti
ostaje uključen.
Za prikaz sljedećeg simuliranog
manevra skretanja na karti odaberite
stavku izbornika Slje. pot..
47
Unos odredišta
Aplikacija Odredište omogućuje
različite opcije za postavljanje
odredišta za navođenje po ruti.
Pritisnite tipku DEST (dok navođenje
po ruti nije uključeno) za prikaz
izbornika Unos odredišta.
Ručni unos adrese
Izbornik za unos adrese
Pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta i zatim
odaberite ikonu Unos adrese za
prikaz maske za unos adrese.
Odaberite polje za unos zemlje.
Prikazat će se popis. Odabir željene
zemlje.
Odaberite polje za unos grada/
poštanskog broja za prikaz
tipkovnice. Unesite željeno ime grada
ili poštanski broj (pogledajte u
nastavku).
Odaberite polje za unos ulice za
ponovni prikaz tipkovnice. Unesite
željeni naziv ulice (pogledajte u
nastavku).
Nakon toga možete unijeti kućni broj
ili raskršće.
48
Navigacija
Odaberite polje za unos kućnog broja
ili raskršća. Ponovno će se prikazati
tipkovnica. Unesite željeni broj ili
naziv ulice (pogledajte u nastavku).
Napomena
Uneseni kućni broj mora sadržavati
broj znamenki kao najveći kućni broj
u dotičnoj ulici, primjerice, ako ulica
ima 4275 kućnih brojeva, a vi želite
stići do broja osam, morate unijeti
0008.
Po potrebi potvrdite unos.
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Odaberite stavku izbornika Počni
vođenje kako biste započeli
navođenje po ruti.
Tipkovnica
Ovisno o odabranoj funkciji, prikaz
tipkovnica može biti različit.
Za promjenu rasporeda slova na
slovnoj tipkovnici odaberite tipku na
zaslonu ABC s lijeve strane
tipkovnice. Slova su sada posložena
abecednim redoslijedom.
Za unos niza znakova, više puta
zaredom odaberite željene znakove.
Napomena
Prilikom unosa adrese tipkovnica
koristi inteligentnu značajku provjere
pravopisa koja automatski blokira
znakove koji se ne mogu pojaviti
sljedeći u odgovarajućem nizu
znakova.
Za unos posebnih znakova koji nisu
dostupni na slovnoj tipkovnici
odaberite tipku na zaslonu ÄÖ s
desne strane slovne tipkovnice.
Prikazat će se tipkovnica s posebnim
znakovima. Odaberite željeni znak.
Za unos brojeva ili simbola odaberite
tipku na zaslonu Simbol s desne
strane tipkovnice s posebnim
znakovima. Prikazat će se tipkovnica
sa simbolima. Odaberite željeni znak.
Za ponovni prikaz slovne tipkovnice
odaberite tipku na zaslonu ABC s
desne strane tipkovnice sa
simbolima. Tako se možete
prebacivati između tri tipkovnice.
Za brisanje već unesenih znakova
odaberite tipku na zaslonu Briši s
desne strane dotične tipkovnice, ili
pritisnite tipku BACK.
Prilikom unosa adrese, automatski se
prikazuje popis unosa koji se
podudaraju čim broj unosa koji se
podudaraju pronađenih u memoriji
adrese bude jednak ili manji od šest.
Navigacija
Za ručni prikaz popisa unosa koji se
podudaraju za trenutačni unos
odaberite odgovarajuću tipku na
zaslonu Popis na dnu tipkovnice.
Za prikaz posljednjih pet unosa
odaberite tipku na zaslonu
Posljednjih 5 na dnu tipkovnice.
Odaberite željeni unos s popisa.
Po potrebi odaberite tipku za potvrdu
koja se prikazuje na dnu tipkovnice.
Pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta i zatim
odaberite ikonu Točke od interesa
(POI) za prikaz izbornika Popis
točaka interesa.
Odaberite Kategorija:, Naziv: ili
Telefonski broj. Prikazat će se
odgovarajuća maska za
pretraživanje.
Točke interesa
Interesna točka je specifična lokacija
koja bi mogla biti opće korisna,
primjerice, benzinska postaja,
parkiralište ili restoran.
Podaci pohranjeni u Infotainment
sustavu sadrže velik broj unaprijed
postavljenih interesnih točaka koje su
označene simbolima na karti.
Te se interesne točke mogu odabrati
kao odredišta za navođenje po ruti.
Izbornik za pretraživanje
Interesna se točka može odabrati
putem različitih maski za
pretraživanje.
Popunite polja za unos u dotičnoj
maski za pretraživanje.
Maska za pretraživanje kategorije
Odaberite polje za unos lokacije za
prikaz popisa. Odaberite željenu
opciju.
49
Odaberite polje za unos kategorije za
prikaz popisa kategorija interesnih
točaka. Odaberite željenu kategoriju i
nakon toga potkategoriju s popisa.
Odaberite polje za unos načina
sortiranja za prikaz dotičnog
podizbornika. Odaberite Po
udaljenosti ili Po nazivu.
Odaberite tipku na zaslonu Pretraga
na dnu zaslona. Popis interesnih
točaka ili kategorija interesnih točaka
prikazuje se sukladno unesenom
kriteriju. Odaberite željenu stavku
izbornika.
Maska za pretraživanje naziva
Odaberite polje za unos zemlje za
prikaz popisa dostupnih zemalja.
Odabir željene zemlje.
Za unos lokacije odaberite polje za
unos za grad ili poštanski broj.
Prikazat će se tipkovnica. Unesite
željeni naziv ili broj.
Odaberite polje za unos načina
sortiranja za prikaz dotičnog
podizbornika. Odaberite Po
udaljenosti ili Po nazivu.
50
Navigacija
Odaberite tipku na zaslonu Pretraga
na dnu zaslona. Ponovno će se
prikazati tipkovnica.
Unesite naziv željene interesne
točke.
Maska za pretraživanje telefonskih
brojeva
Odaberite polje za unos zemlje za
prikaz popisa dostupnih zemalja.
Odabir željene zemlje.
Odaberite polje za unos načina
sortiranja za prikaz dotičnog
podizbornika. Odaberite Po
udaljenosti ili Po nazivu.
Odaberite polje za unos broja za
prikaz tipkovnice. Unesite željeni broj.
Nakon popunjavanja odgovarajuće
maske za pretraživanje prikazat će se
izbornik za potvrdu.
Odaberite stavku izbornika Počni
vođenje kako biste započeli
navođenje po ruti.
Liste kategorije
Pritisnite tipku NAV i nakon toga
višefunkcijski kotačić za prikaz
Izbornik navigacije. Odaberite Obliž.
toč. int. ili Točke interesa duž rute.
Prikazat će se popis kategorija
interesnih točaka.
Odaberite željenu kategoriju,
potkategoriju i nakon toga interesnu
točku.
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Odaberite stavku izbornika Počni
vođenje kako biste započeli
navođenje po ruti.
Prethodna odredišta
Posljednja odabrana ili unesena
odredište za navođenje po ruti
pohranjuju se u sustavu.
Pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta i zatim
odaberite ikonu Prethodna odredišta.
Prikazuje se popis posljednjih
odredišta sortiran obrnutim
kronološkim redoslijedom.
Odaberite željenu adresu s popisa.
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Odaberite stavku izbornika Počni
vođenje kako biste započeli
navođenje po ruti.
Adresar
Adresar omogućuje lokalni prostor za
pohranu za adrese unesene u
aplikaciju za navigaciju.
Pohranjivanje adresa u adresar
Za pohranjivanje adrese u adresar
pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta.
Unesite ili odaberite željenu adresu.
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Odaberite tipku Spremi na zaslonu.
Prikazat će se maska Ulaz u adresar.
Navigacija
Ovisno o dostupnim informacijama,
različita polja za unos već su
popunjena.
Za unos ili promjenu naziva određene
lokacije, odaberite polje za unos
naziva. Prikazat će se tipkovnica.
Unesite željeni naziv i potvrdite svoj
unos.
Za promjenu adrese odaberite polje
za unos adrese. Prikazat će se maska
za unos adrese. Izvršite promjene i
potvrdite unos.
Za unos ili promjenu broja telefona
odaberite polje za unos broja.
Prikazat će se tipkovnica. Unesite
željeni broj.
Ako je uključeno 3 43, unosi iz
adresara prikazuju se na karti kao
ikone interesnih točaka. Za promjenu
ikone koja prikazuje unos adrese
odaberite polje za unos ikone.
Prikazat će se popis svih ikona
interesnih točaka dostupnih u
sustavu.
Krećite se kroz popis i odaberite
željenu ikonu.
Odaberite tipku na zaslonu Popis na
dnu maske za unos. Adresa je
pohranjena.
Odabir adrese iz adresara
Pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta i zatim
odaberite ikonu Adresar. Prikazat će
se popis svih unosa iz adresara.
51
Odaberite željeni unos.
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Odaberite stavku izbornika Počni
vođenje kako biste započeli
navođenje po ruti.
Uređivanje adresa u adresaru
Pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta i zatim
odaberite ikonu Adresar. Prikazat će
se popis svih unosa iz adresara.
Odaberite željeni unos.
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Odaberite stavku izbornika Uredi za
prikaz maske Ulaz u adresar.
52
Navigacija
Izvršite promjene i potvrdite unos.
Promjene su pohranjene u adresaru.
Pritisnite tipku NAVI za prikaz karte.
Upotrijebite prekidač za podešavanje
u osam smjerova za centriranje karte
oko željenog odredišta. Crveni simbol
v prikazuje se na karti i odgovarajuća
adresa se prikazuje na oznaci.
Telefonski imenik
Adrese pohranjene u telefonskom
imeniku povezanog mobilnog
telefona mogu biti odabrane kao
odredišta.
Pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta i zatim
odaberite ikonu Telefon. imenik.
Prikazuje se Pretraži telefonski
imenik izbornik.
Odaberite željeno prvo slovo raspona
za prikaz unaprijed zadanog odabira
unosa iz telefonskog imenika za koje
želite da budu prikazani. Telefonski
imenik prelazi na mjesto odabranog
slova raspona.
Odaberite željeni unos u telefonski
imenik za prikaz adresa spremljenih
pod tim unosom. Odaberite adresu.
Napomena
Ako Infotainment sustav ne može
pronaći valjanu adresu, prikazat će
se poruka s upitom.
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Odaberite stavku izbornika Počni
vođenje kako biste započeli
navođenje po ruti.
Odabir odredišta s karte
Odredišta (adrese ili interesne točke)
mogu se postaviti i putem karte.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
uključivanje tipke na zaslonu Kreni.
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Odaberite stavku izbornika Počni
vođenje kako biste započeli
navođenje po ruti.
Navigacija
Napomena
Ako se na odabranom položaju na
karti nalazi više interesnih točaka, to
je prikazano na oznaci. Ako uključite
tipku na zaslonu Kreni, otvorit će se
popis za odabir.
Moja kućna adresa
Možete trajno pohraniti svoju kućnu
adresu u sustav.
Pohranjivanje kućne adrese
Pritisnite tipku DEST za prikaz Unos
odredišta izbornika.
Unesite kućnu adresu.
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Odaberite Spremi kao kućnu stavku
izbornika.
Prikazat će se poruka s pitanjem.
Potvrdite poruku za spremanje kućne
adrese.
Napomena
Kućna adresa je pohranjena i u
adresaru.
Odabir kućne adrese
Pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta i zatim
odaberite ikonu Moja početna.
Navođenje po ruti do kućne adrese
pokreće se odmah.
Rute s točkom na putu
Ako je odredište uneseno i navođenje
po ruti uključeno, na rutu se mogu
dodati međuodredišta (točke na
putu).
Za postavljanje točke na putu na ruti
dok je uključeno navođenje po ruti
pritisnite tipku DEST za otvaranje
Izbornik puta i nakon toga odaberite
stavku izbornika Popis odredišta.
Prikazuje se podizbornik.
53
Dodavanje točaka na ruti
Za dodavanje međuodredišta
odaberite stavku izbornika Add
waypoint. Prikazuje se popis točki na
putu.
Odaberite tipku na zaslonu Dodaj na
mjestu na kojem želite dodati točku
na putu. Prikazat će se izbornik Unos
odredišta.
Unesite ili odaberite željeno
odredište. Prikazat će se izbornik za
potvrdu.
54
Navigacija
Odaberite Dodaj stavku izbornika.
Ruta će se ponovno izračunati i popis
točaka na putu ponovno će se
prikazati s međuodredištem na
odabranom mjestu.
Napomena
Na popis točaka na putu može se
pohraniti do četiri odredišta.
Brisanje točaka na putu
Za brisanje točke na putu odaberite
stavku izbornika Izbriši međutočku.
Prikazuje se popis točki na putu.
Odaberite tipku na zaslonu Briši
pored točke na putu koju želite
izbrisati.
Točka na putu bit će izbrisana i
ponovno će se prikazati popis točaka
na putu.
Za brisanje cijelog popisa i prekid
navođenja po ruti odaberite tipku na
zaslonu Izbriši sva odredišta.
Pomicanje točaka na putu
Za promjenu redoslijeda točaka na
putu na ruti odaberite tipku na
zaslonu Rasporedi međutočke.
Odaberite tipku na zaslonu Preseli
pored točke na putu koju želite
pomaknuti. Prikazat će se izbornik
Add waypoint.
Odaberite tipku na zaslonu Dodaj na
mjestu na koje želite pomaknuti
dotičnu točku na putu.
Ruta će se ponovno izračunati i
promijenit će se redoslijed točaka na
putu na popisu točaka na putu.
Stvaranje novih omiljenih ruta
Pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta i zatim
odaberite ikonu Omiljene rute za
prikaz izbornika Omiljena ruta.
Odaberite Nova omiljena ruta stavku
izbornika. Prikazat će se tipkovnica.
Omiljene rute
Pohranjivanje ruta s točkom na putu
Stvorena ruta s točkom na putu
(pogledajte gore) može se pohraniti
kao omiljena ruta.
Tijekom aktivne rute s točkom na putu
pritisnite tipku DEST za otvaranje
Izbornik puta i nakon toga odaberite
stavku izbornika Popis odredišta.
Prikazuje se podizbornik.
Odaberite Spremi pod omiljenu rutu.
Prikazat će se tipkovnica.
Unesite naziv za omiljenu rutu i
potvrdite unos.
Ruta s točkom na putu je pohranjena.
Unesite naziv za omiljenu rutu i
potvrdite unos. Ponovno će se
prikazati izbornik Omiljena ruta.
Odaberite željenu omiljenu rutu.
Prikazat će se izbornik.
Navigacija
Stvorite rutu s točkom na putu
(pogledajte gore).
Za promjenu naziva dotične omiljene
rute odaberite stavku izbornika Uredi
naziv. Prikazat će se tipkovnica za
unos naziva. Unesite željeni naziv i
potvrdite svoj unos
Za brisanje dotične omiljene rute
odaberite stavku izbornika Izbriši
omiljeno. Omiljena ruta bit će
izbrisana i ponovno će se prikazati
izbornik Omiljena ruta.
Odabir omiljene rute
Pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta i zatim
odaberite ikonu Omiljene rute za
prikaz maske popisa spremljenih
omiljenih ruta.
Odaberite željenu rutu s popisa.
Prikazat će se izbornik za potvrdu
rute.
Za pokretanje navođenja po ruti
odaberite stavku izbornika Počni
vođenje.
Zemljopisna širina / dužina
GPS koordinate željene lokacije
mogu se upotrijebiti za postavljanje
odredišta.
Pritisnite tipku DEST za prikaz
izbornika Unos odredišta i zatim
odaberite stavku izbornika Geograf.
širina.
Odaberite polje za unos zemljopisne
širine kako bi se prikazao izbornik
Unos zemljopisne lokacije.
55
Više puta zaredom pritisnite
višefunkcijski kotačić za postavljanje
prve postavke kao željene.
Okrenite višefunkcijski kotačić za
pomicanje na sljedeću vrijednost za
postavljanje.
Postupite na isti način za postavljanje
svih vrijednosti.
Odaberite tipku BACK za povratak na
sljedeću višu razinu izbornika.
Namjestite vrijednosti zemljopisne
dužine kao što je opisano.
Nakon unosa svih GPS koordinata
odaberite tipku na zaslonu Pretraga
na dnu zaslona.
56
Navigacija
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Za pokretanje navođenja po ruti
odaberite stavku izbornika Počni
vođenje.
Prikazat će se izbornik za potvrdu.
Odaberite stavku izbornika Počni
vođenje kako biste započeli
navođenje po ruti.
Brisanje spremljenih odredišta
Za brisanje odredišta pohranjenih u
sustavu pritisnite tipku CONFIG,
odaberite stavku izbornika Postavke
navigacije i nakon toga Izbriši
spremljena odredišta. Prikazuje se
podizbornik.
Uključite stavke izbornika lokacije za
pohranu koje želite izbrisati.
Odaberite tipku Briši na zaslonu.
Odabrane lokacije za pohranu bit će
izbrisane.
Vođenje
Pokretanje i poništavanje
navođenja po ruti
Početak navođenja po ruti
Unesite ili odaberite željenu adresu.
Poništavanje navođenja po ruti
Dok je navođenje po ruti uključeno,
pritisnite tipku DEST za prikaz
Izbornik puta.
Odaberite stavku izbornika Opozovi
rutu za poništavanje trenutne sesije
navigacije.
Upute za navođenje
Navođenje po ruti osigurano je putem
govornih poruka i vizualnih uputa na
karti (ako je uključeno).
Govorna poruka
Govorne poruke navigacije objavljuju
koji smjer treba pratiti prilikom
približavanja raskršću na kojem
morate skrenuti.
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
navigacije.
Odaberite stavku izbornika Glasovno
navođenje za prikaz odgovarajućeg
podizbornika.
Ako želite da vas sustav zvučno
upozori za sljedeći manevar
skretanja, uključite Glasovne poruke
navigacije.
Ako želite da prometno upozorenje
bude pročitano, uključite Informacije
o prometu.
Za prilagodbu glasnoće govornih
poruka odaberite stavku izbornika
Glasnoća navigacije. Prikazat će se
odgovarajući podizbornik.
Navigacija
Za prilagodbu glasnoće govornih
poruka odaberite Obavijest i
namjestite postavku po želji.
Za prilagodbu glasnoće audio izvora
koji se može reproducirati u pozadini
odaberite Pozadina i namjestite
postavku po želji.
Odaberite Ispitivanje glasnoće kako
biste čuli zvučni primjer postavki.
Upozorenja za navođenje
Upozorenja za navođenje prikazuju
se uvećano na odgovarajućem
području karte sa smjerom koji treba
pratiti kada se približite raskršću na
kojem morate skrenuti.
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
navigacije.
Odaberite stavku izbornika Poruka
vođenja za prikaz odgovarajućeg
podizbornika.
Ako želite da se karta automatski
prikaže kada se približite sljedećem
manevru skretanja, uključite Poruka
vođenja na primarnom zaslonu.
Ako želite da se manevri skretanja
prikažu uvećano, uključite Poruka
vođenja na karti.
Prometne nesreće
Sustav informacija o prometu TMC
prima sve trenutne podatke o stanju u
prometu od TMC radio postaja. Ta je
informacija uključena u izračun rute.
Prometne postavke
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
navigacije.
Odaberite stavku izbornika Postavke
za promet za prikaz odgovarajućeg
podizbornika.
Za upotrebu sustava za emitiranje
informacija o stanju u prometu TCM,
uključite stavku izbornika Prometni
događaji.
Ponovni izračun aktivne rute
Ako se pojavi problem u prometu
tijekom aktivnog navođenja po ruti,
moguća je promjena rute.
Odaberite Ruta prema uvjetima u
prometu za prikaz odgovarajućeg
podizbornika.
57
Ako želite da se ruta stalno
prilagođava trenutačnom stanju u
prometu, uključite Ruta prema
uvjetima u prometu.
Odaberite između Automatsko
ponovno izračunavanje i Ponovno
izračunavanje nakon potvrde u
odgovarajućoj poruci.
Prometne nesreće na karti
Prometne nesreće mogu biti
prikazane na karti putem
odgovarajućih simbola.
Odaberite Prikaži promet na karti za
prikaz odgovarajućeg podizbornika.
Odaberite željenu opciju.
58
Navigacija
Ako je uključeno Korisnički
definirano, pomaknite se po popisu i
uključite kategorije prometnih
nesreća za koje želite da budu
prikazane.
TMC postaje
TCM postaje koje emitiraju
informacije o stanju u prometu mogu
se postaviti ručno ili automatski.
Odaberite stavku izbornika Prometne
postaje za prikaz maske odabira.
Odaberite polje za unos načina rada
za prikaz dotičnog podizbornika.
Odaberite željenu opciju.
Ako je odabrano Ručni odabir
postaje, morate postaviti TCM
postaju.
Odaberite polje za unos postaje kako
bi se prikazalo Popis prometnih
postaja.
Odaberite željenu postaju.
Popis prometnih nesreća
Dok je navođenje po ruti uključeno,
pritisnite tipku NAVI i nakon toga
pritisnite višefunkcijski kotačić za
prikaz Izbornik navigacije. Krećite se
kroz popis i odaberite stavku Promet
izbornika.
Za prikaz popisa svih poznatih
prometnih događaja za područje oko
trenutačne lokacije vozila, odaberite
stavku izbornika Svi događaji u
prometu.
Za prikaz popisa prometnih događaja
koji se odnose na trenutačnu rutu,
odaberite stavku izbornika Prometni
događaji na ruti.
Popis prometnih nesreća može se
sortirati na različite načine.
Odaberite stavku izbornika Postavke
za promet u izborniku Promet i nakon
toga Način razvrst.:. Prikazat će se
odgovarajući podizbornik.
Uključite željenu opciju.
Praćenje rute
Funkcija praćenja lokacija omogućuje
praćenje cesta kojima ste se već
kretali na ruti.
Pritisnite tipku CONFIG a zatim
odaberite stavku izbornika Postavke
navigacije. Odaberite stavku
izbornika Kolačići za prikaz
odgovarajućeg izbornika.
Za početak sesije praćenja uključite
stavku izbornika Zapiši. Ruta kojom
se krećete bit će zabilježena i prikazat
će se kao iscrtkana linija na karti.
Za brisanje već postavljenih praćenja
lokacija u aktivnoj sesiji praćenja
odaberite tipku zaslona Briši. Prikazat
će se poruka s pitanjem. Potvrdite
poruku za brisanje svih praćenja
lokacija.
Navigacija
Za prekid sesije praćenja isključite
stavku izbornika Zapiši. Prikazat će
se tipkovnica.
Unesite naziv za dotičnu sesiju
praćenja i odaberite gumb na zaslonu
Popis. Sesija će biti pohranjena na
popis Spremljeno.
Za prikaz popisa svih sesija praćenja
odaberite tipku na zaslonu
Spremljeno. Odaberite željenu sesiju
praćenja za prikaz izbornika
Pojedinosti o kolačićima.
Za promjenu naziva dotične sesije
praćenja odaberite stavku izbornika
Uredi naziv. Prikazat će se tipkovnica.
Unesite željeni naziv i odaberite tipku
na zaslonu Popis.
Odaberite stavku izbornika Učitaj za
prikaz glavnog izbornika praćenja
lokacija. Ako želite da dotična sesija
praćenja bude neprekidno prikazana
na karti, uključite stavku izbornika
Prikaz.
Za izravan prikaz čitave sesije
praćenja na dotičnom području na
karti odaberite stavku izbornika
Prikaži na karti.
Za brisanje dotične sesije praćenja
odaberite stavku izbornika Briši.
Kretanje po ruti
Nakon izračuna rute možete ručno
promijeniti određene dijelove ili
ponovno izračunati cijelu rutu.
Popis skretanja
Popis skretanja prikazuje sve ulice i
manevre skretanja na izračunanoj ruti
počevši od trenutačne lokacije.
Pritisnite tipku DEST a zatim
odaberite stavku izbornika Popis
skretanja. Prikazuje se popis
skretanja.
59
Da biste neke ulice isključili iz rute,
odaberite tipku na zaslonu Izbjegni
pored dotične ulice.
Ruta će se ponovno izračunati i
dotična će ulica biti isključena.
Popis izbjegavanja
Ako su neke ulice isključene iz
originalne rute, one se prikazuju pod
Popis za izbjegavanje.
Pritisnite tipku DEST, a zatim
odaberite stavku izbornika Popis za
izbjegavanje za prikaz dotičnog
podizbornika.
Za prikaz svih izbjegnutih ulica
odaberite stavku izbornika Prikaži
popis.
Za brisanje svih izbjegavanja i
povratak na originalnu rutu odaberite
stavku izbornika Izbriši sve stavke.
Obilazak
Pritisnite tipku DEST a zatim
odaberite stavku izbornika Obilazak.
60
Navigacija
Za promjenu rute za određenu
udaljenost odaberite stavku izbornika
Obilazak po udaljenosti. Prikazat će
se izbornik s popisom različitih
udaljenosti.
Odaberite željenu udaljenost. Ruta će
se sukladno tome ponovno
izračunati.
Za blokiranje čitave rute odaberite
stavku izbornika Obilazak cijele rute.
Originalna ruta je blokirana i
izračunava se nova ruta do željenog
odredišta.
Popis izlaza
Za prikaz popisa novih izlaza i
zaustavljališta na autocesti prilikom
vožnje po autocesti pritisnite tipku
NAV i nakon toga pritisnite
višefunkcijski kotačić za prikaz
Izbornik navigacije.
Krećite se kroz popis i odaberite
stavku izbornika Popis izlaza.
Mogućnosti smjera
Dok je navođenje po ruti uključeno,
pritisnite tipku DEST i nakon toga
odaberite stavku izbornika Opcije
rute.
Prikazat će se popis opcija za izračun
rute i vrsta ceste.
Da biste definirali kriterij za izračun
rute, uključite neku od opcija: Najbrži
za najbržu rutu (vremenski), Najkraći
za najkraću rutu (po udaljenosti) ili
Eco za rutu s najnižom potrošnjom
goriva.
Da biste definirali koje vrste ceste
mogu biti uključene u izračun rute,
uključite željenu opciju: autoceste,
naplata cestarine, trajekti, itd.
Prepoznavanje govora
Prepoznavanje
govora
Opće napomene .......................... 61
Korištenje ..................................... 62
Opće napomene
Prepoznavanje govora Infotainment
sustava omogućuje vam upravljanje
različitim funkcijama Infotainment
sustava unosom govornih poruka.
Prepoznaje komande i brojčane
nizove neovisno o relevantnom
govorniku. Komande i brojčani nizovi
se mogu izgovoriti bez stanke između
pojedinih riječi.
U slučaju neispravnog rada ili
naredbi, sustav prepoznavanja
govora šalje vizualni i/ili zvučni
povratni signal i od vas traži da
ponovno unesete željenu naredbu.
Osim toga, prepoznavanje govora
potvrđuje važne komande i ako je
potrebno postavljat će upite.
Općenito postoje dva različita načina
za izgovor naredbi za izvršavanje
zadataka. Većina njih, osim unosa
odredišta i govorne tipkovnice, mogu
se izvršiti u jednoj naredbi.
Ako je za neku radnju potrebno izdati
više od jedne naredbe, učinite
sljedeće:
61
U prvoj naredbi navedite vrstu radnje
koju treba izvršiti, primjerice, "Unos
odredišta za navigaciju". Sustav će
odgovoriti upitima koji će vas voditi
kroz dijalog za unos potrebnih
informacija. Na primjer, ako je
potrebno odredište za navođenje po
ruti, izgovorite "Navigacija" ili "Unos
odredišta".
Napomena
Kako razgovori koji se vode unutar
vozila ne bi doveli do nenamjernog
aktiviranja funkcija sustava,
prepoznavanje govora ne počinje
dok se ne uključi.
Važne informacije
Podrška za jezik
■ Jezici koji su dostupni za prikaz
sustava Infotainment ne moraju
nužno svi biti dostupni za sustav
prepoznavanja govora.
■ Ako sustav prepoznavanja govora
ne podržava trenutačno odabrani
jezik prikaza, prepoznavanje
govora neće biti dostupno.
U tom slučaju potrebno je odabrati
drugi jezik za prikaz ako želite
62
Prepoznavanje govora
upravljati Infotainment sustavom
putem glasovnih naredbi. Za
promjenu jezika prikaza pogledajte
dio "Jezik" u poglavlju "Postavke
sustava" 3 22.
Unos adrese za odredišta u stranim
zemljama
Ako želite unijeti adresu odredišta
smještenog u stranoj zemlji putem
govorne naredbe, morate promijeniti
jezik prikaza u Infotainment sustavu u
jezik te strane zemlje.
Na primjer, ako je prikaz trenutačno
postavljen na engleski jezik, a vi želite
unijeti ime grada smještenog u
Francuskoj, morate promijeniti jezik
prikaza u francuski.
Izuzeci: Ako želite unijeti adrese u
Belgiji, možete opcijski promijeniti
jezik prikaza u francuski ili
nizozemski. Za adrese u Švicarskoj
možete opcijski promijeniti jezik
prikaza u francuski, njemački ili
talijanski.
Za promjenu jezika prikaza
pogledajte dio "Jezik" u poglavlju
"Postavke sustava" 3 22.
Redoslijed unosa za adrese odredišta
Redoslijed kojim se dijelovi adrese
moraju unijeti upotrebom sustava
prepoznavanja goriva ovisi o zemlji u
kojoj se nalazi odredište.
■ Austrija, Njemačka:
<grad> <ulica> <kućni broj>
■ Belgija, Francuska, Velika Britanija:
<kućni broj> <ulica> <grad>
■ Italija, Nizozemska, Portugal,
Rusija, Španjolska, Švicarska:
<ulica> <kućni broj> <grad>
Korištenje
Aktiviranje prepoznavanja
govora
Napomena
Prepoznavanje govora nije
dostupno tijekom aktivnog
telefonskog poziva.
Pritisnite tipku w s desne strane na
kolu upravljača.
Isključuje se zvuk audio sustava,
simbol w na zaslonu je označen, a
govornom porukom od vas je
zatraženo da izgovorite naredbu.
Čim sustav prepoznavanja govora
bude spreman za govornu naredbu,
uključit će se zvučni signal bip.
Sada možete izgovoriti glasovnu
naredbu za izravno pokretanje
funkcije sustava (na primjer
reprodukciju radijske postaje) ili za
početak slijeda dijaloga s nekoliko
faza (na primjer unos adrese
odredišta), niže u nastavku
pogledajte "Upravljanje putem
glasovnih naredbi".
Nakon završetka slijeda dijaloga,
prepoznavanje govora automatski se
isključuje. Za pokretanje drugog
slijeda dijaloga morate ponovno
uključiti prepoznavanje govora.
Prilagodba glasnoće govornih
poruka
Pritisnite tipke w ili ─ s desne strane
na kolu upravljača.
Prepoznavanje govora
Prekid govorne poruke
Kada postanete iskusni korisnik,
tekuću govornu poruku možete
prekinuti kratkim pritiskom na tipku w
na kolu upravljača.
Odmah će se uključiti zvučni
upozoritelj bip i naredbu možete
izgovoriti bez čekanja.
Prekidanje slijeda dijaloga
Postoji nekoliko mogućnosti za
poništavanje slijeda dijaloga i
isključivanje prepoznavanja govora:
■ Izgovorite "Poništi" ili "Izađi".
■ Pritisnite tipku n s desne strane
na kolu upravljača.
U sljedećim situacijama slijed dijaloga
automatski se poništava:
■ Ako neko vrijeme ne izgovorite
naredbe (prema zadanim
postavkama sustav će vas tri puta
zatražiti izgovaranje naredbe).
■ Ako izgovorite naredbe koje sustav
ne prepoznaje (prema zadanim
postavkama sustav će vas tri puta
zatražiti izgovaranje ispravne
naredbe).
Rad putem govornih naredbi
Prepoznavanje govora može
razumjeti naredbe koje su prirodno
izgovorene u obliku rečenice, ili
izravne naredbe s primjenom i
zadatkom.
Za najbolje rezultate:
■ Saslušajte govornu poruku i
pričekajte zvučni signal bip prije
izgovaranja naredbe ili odgovora.
■ Izgovorite "Pomoć" ako želite
ponovno saslušati poruku pomoći
za trenutačni korak u dijalogu.
■ Govornu poruku možete prekinuti
ponovnim pritiskom tipke w.
■ Pričekajte zvučni signal bip i
izgovorite naredbu prirodno, ne
prebrzo i ne presporo.
Upotrebljavajte kratke i izravne
naredbe.
Obično se naredbe za telefon i audio
mogu izgovoriti u jednoj naredbi. Na
primjer, "Nazovi Davida Smitha na
posao", "Reproduciraj" popraćeno
imenom izvođač ili nazivom pjesme,
63
ili "Traži" popraćeno radijskom
frekvencijom ili frekvencijskim
pojasom.
Međutim, odredišta navigacije
previše su složena za jednu naredbu.
Prvo izgovorite "Navigacija", a zatim,
primjerice, "Adresa" ili "Interesna
točka". Sustav će odgovoriti i zatražiti
više detalja.
Nakon što izgovorite "Interesna
točka" možete odabrati samo glavne
lance po nazivu. Lanci su tvrtke koje
posluju na najmanje 20 lokacija. Za
druge interesne točke izgovorite
naziv kategorije, primjerice,
"Restorani", "Kupovni centri" ili
"Bolnice".
Sustav bolje razumije izravne
naredbe, primjerice, "Nazovi
01234567".
Ako izgovorite "Telefon" sustav će
razumjeti da želite telefonirati i
odgovorit će odgovarajućim pitanjima
sve dok ne prikupi dovoljno detalja.
Ako je telefonski broj spremljen s
nazivom i mjestom, izravna naredba
mora sadržavati oboje, primjerice,
"Nazovi Davida Smitha na posao"
64
Prepoznavanje govora
Odabir stavki s popisa
Kada se prikaže popis u govornoj je
poruci od vas zatraženo da potvrdite
ili odaberete stavku s tog popisa.
Stavka se s popisa može odabrati
ručno ili izgovaranjem broja retka
stavke.
Popis funkcija zaslona
prepoznavanja govora isti je kao
popis na drugim zaslonima. Ručno se
pomičite po popisu na zaslonu dok
sesija prepoznavanja goriva prekida
trenutačni događaj prepoznavanja
govora i reproducira poruku poput
"Odaberite s popisa pomoću ručnih
komandi ili pritisnite tipku za natrag
na prednjoj ploči kako biste pokušali
ponovno".
Ako ne izvršite ručni odabir u roku
15 sekundi, sesija prepoznavanja
govora će se prekinuti, pojavit će se
poruka i ponovno će se prikazati
prethodni zaslon.
Naredba "Natrag"
Za povratak na prethodni korak
dijaloga možete učiniti i sljedeće:
izgovorite "Natrag" ili pritisnite tipku
BACK na ploči s instrumentima.
Naredba "Pomoć"
Nakon što izgovorite "Pomoć" bit će
izgovorena poruka za pomoć za
trenutačni korak dijaloga.
Za prekid poruke za pomoć ponovno
pritisnite tipku w. Uključit će se zvučni
signal bip. Možete izgovoriti naredbu.
Telefon
Telefon
Opće napomene .......................... 65
Bluetooth povezivanje ................. 66
Hitan poziv ................................... 67
Rad .............................................. 68
Tekstualne poruke ....................... 71
Mobilni telefoni i CB radio
uređaji .......................................... 73
Opće napomene
Portal telefona vam pruža mogućnost
obavljanja telefonskog razgovora
putem mikrofona u vozilu i zvučnika
vozila kao i upravljanje najvažnijim
funkcijama mobilnog telefona putem
infotainment sustava u vozilu. Da
biste mogli koristiti portal telefona,
mobilni telefon mora biti spojen
putem Bluetooth veze.
Portalom telefona se opcijski može
upravljati preko sustava
prepoznavanja govora.
Ne podržava svaki mobilni telefon sve
funkcije portala telefona. Moguće
funkcije telefona ovise o određenom
mobilnom telefonu i mrežnom
pružatelju usluga. Dodatne
informacije o tome ćete pronaći u
uputama za uporabu za vaš mobilni
telefon ili možete kontaktirati svog
pružatelja mrežnih usluga.
65
Važne informacije za
upravljanje i sigurnost prometa
9 Upozorenje
Mobilni telefoni imaju utjecaj na
vašu okolinu. Zbog toga su
doneseni sigurnosni propisi i
smjernice. Trebate se upoznati s
određenim smjernicama prije
uporabe telefona.
9 Upozorenje
Uporaba handsfree mogućnosti
(pričanje bez uporabe ruku)
tijekom vožnje može biti opasna
jer vam je koncentracija smanjena
tijekom telefoniranja. Parkirajte
vozilo prije uporabe handsfree
mogućnosti. Poštujte propise
zemlje u kojoj se trenutno nalazite.
Ne zaboravite specijalne propise
koji se primjenjuju u specifičnim
područjima i uvijek isključite
mobilni telefon ako je njegova
66
Telefon
uporaba zabranjena, ako mobilni
telefon uzrokuje smetnje ili ako
dođe do opasne situacije.
Bluetooth
Telefonski portal posjeduje certifikat
posebne interesne skupine za
Bluetooth (SIG).
Više informacija o specifikacijama
možete pronaći na internetu na http://
www.bluetooth.com
Bluetooth povezivanje
Bluetooth je radijski standard za
bežično povezivanje npr. mobilnih
telefona, iPod/iPhone modela ili
drugih uređaja.
Za uspostavu Bluetooth veze s
Infotainment sustavom, na Bluetooth
uređaju mora biti uključena Bluetooth
funkcija. Dodatne informacije
potražite u korisničkom priručniku za
Bluetooth uređaj.
Putem izbornika Bluetooth provodi se
prepoznavanje izbornika (izmjena
PIN-a između Bluetooth uređaja i
Infotainment sustava) i povezivanje
Bluetooth uređaja na Infotainment
sustav.
Važne informacije
■ Sustav može upariti do pet uređaja.
■ Samo jedan prepoznati uređaj
može u određenom trenutku biti
povezan s Infotainment sustavom.
■ Prepoznavanje obično treba
provesti samo jedanput, osim kada
je uređaj izbrisan s popisa
prepoznatih uređaja. Ako je uređaj
već prethodno uparen,
Infotainment sustav automatski
uspostavlja vezu.
■ Korištenje funkcije Bluetooth
značajno troši bateriju uređaja.
Zato priključite uređaj u strujnu
utičnicu na punjenje.
Bluetooth izbornik
Za otvaranje izbornika Bluetooth
opcijski možete učiniti sljedeće:
■ Pritisnite PHONE tipku. Odaberite
stavku izbornika Postavke
telefona i nakon toga Bluetooth.
■ Pritisnite CONFIG tipku. Odaberite
stavku izbornika Postavke
telefona i nakon toga Bluetooth.
■ Pritisnite tipku ; i odaberite ikonu
Konfig.. Odaberite stavku izbornika
Postavke telefona i nakon toga
Bluetooth.
Prikazuju se stavke izbornika Popis
uređaja i Spari uređaj.
Uparivanje uređaja
Za pokretanje postupka uparivanja s
Infotainment sustavom odaberite
stavku izbornika Spari uređaj.
Prikazat će se poruka s
četveroznamenkastim kodom
Infotainment sustava.
Pokrenite postupak uparivanja na
Bluetooth uređaju. Po potrebi unesite
kod Infotainment sustava u Bluetooth
uređaj.
Telefon
Na Infotainment sustavu prikazuje se
šesteroznamenkasti PIN kod za
postupak uparivanja.
Za potvrdu postupka uparivanja:
■ Ako je SSP (sigurno jednostavno
uparivanje) podržano:
Usporedite PIN kodove prikazane
na Infotainment sustavu i Bluetooth
uređaju (ako je to od vas zatraženo)
i potvrdite poruku na Bluetooth
uređaju.
■ Ako SSP (sigurno jednostavno
uparivanje) nije podržano:
Unesite PIN kod u Bluetooth uređaj
i potvrdite unos.
Uređaji su upareni i prikazuje se
glavni izbornik telefona.
Telefonski imenik i popis poziva (ako
je dostupan) preuzimaju se s
Bluetooth uređaja.
Po potrebi potvrdite odgovarajuću
poruku na Bluetooth uređaju.
Lista uređaja
Popis uređaja sadrži sve Bluetooth
uređaje uparene s Infotainment
sustavom.
67
Hitan poziv
9 Upozorenje
Ako uparujete novi uređaj, on će se
prikazati na popisu uređaja.
Priključivanje uređaja
Odaberite uređaj koji želite povezati.
Prikazuje se podizbornik.
Odaberite tipku Odaberi na zaslonu.
Bit će prekinuta veza s prethodno
povezanim uređajem i povezat će se
taj uređaj.
Brisanje uređaja
Odaberite uređaj koji želite izbrisati.
Prikazuje se podizbornik.
Odaberite tipku Briši na zaslonu.
Uređaj je izbrisan.
Uspostava poziva se ne može
jamčiti u svim situacijama. Zbog
toga se nemojte oslanjati isključivo
na mobilni telefon kada je u pitanju
životno važna komunikacija (npr.
medicinski hitni slučaj)
U nekim mrežama može biti
potrebno imati pravilno umetnutu
SIM karticu u mobilni telefon.
9 Upozorenje
Imajte na umu da pozive možete
upućivati i primati putem mobilnog
telefona, ako je u području
pokrivenom dovoljno jakim
signalom. U određenim
okolnostima hitni pozivi se ne
mogu obaviti na svim mobilnim
mrežama, moguće je da se ne
mogu obaviti kada su aktivne
određene mrežne usluge i/ili
68
Telefon
funkcije telefona. Upit o tome
možete postaviti lokalnim
mrežnim operaterima.
Broj za hitnu pomoć može biti
različit ovisno o regiji i zemlji.
Molimo da se najprije raspitate o
točnom broju hitne službe za
odgovarajuću regiju.
Biranje poziva u nuždi
Birajte pozivni broj za hitne službe
(napr. 112).
Povezivanje telefona sa centrom
poziva u nuždi je postavljeno.
Odgovorite kada vas osoblje službe
upita o nuždi.
9 Upozorenje
Ne prekidajte poziv dok to od vas
ne zatraži centar hitne službe.
Rad
Čim je uspostavljena Bluetooth veza
između vašeg mobilnog telefona i
infotainment sustava, mnogim
funkcijama mobilnog telefona možete
i upravljati putem infotainment
sustava.
Nakon uspostavljanja veze između
mobilnog telefona i Infotainment
sustava podaci mobilnog telefona se
šalju u Infotainment sustav. To može
potrajati neko vrijeme ovisno o
modelu telefona. Tijekom tog perioda,
korištenje mobilnog telefona je
moguće samo putem infotainment
sustava do ograničenog stupnja.
Ne podržava svaki telefon sve
funkcije aplikacije za telefon. Stoga
su moguća odstupanja od raspona
opisanih funkcija.
Glavni izbornik telefona
Za prikaz glavnog izbornika telefona
pritisnite tipku PHONE. Prikazat će se
sljedeći zaslon (ako je mobilni telefon
priključen).
Početak telefonskog poziva
Unos broja
Pritisnite tipku PHONE a zatim
odaberite stavku izbornika Unesi
broj. Prikazat će se tipkovnica.
Telefon
69
Telefonski imenik
Pritisnite tipku PHONE a zatim
odaberite stavku izbornika Telefon.
imenik. Prikazat će se izbornik
Pretraži telefonski imenik.
Unesite željeni broj.
Odaberite tipku na zaslonu Briši ili
pritisnite tipku BACK za brisanje
posljednje unesene znamenke.
Odaberite tipku na zaslonu l ili k za
pomicanje kursora unutar već
unesenog broja.
Za početak biranja broja odaberite
tipku na zaslonu OK.
Napomena
Telefonskom imeniku možete
pristupiti putem tipkovnice
pritiskanjem tipke PB.
Odaberite željeno prvo slovo raspona
za prikaz unaprijed zadanog odabira
unosa iz telefonskog imenika za koje
želite da budu prikazani. Telefonski
imenik prelazi na mjesto odabranog
slova raspona.
Odaberite željeni unos u telefonski
imenik za prikaz brojeva spremljenih
pod tim unosom.
Odaberite željeni broj za početak
biranja broja.
Sortiranje telefonskog imenika
Telefonski se imenik može sortirati
prema prezimenu ili imenu.
Za promjenu redoslijeda sortiranja
odaberite tipku PHONE i nakon toga
stavku izbornika Postavke telefona.
Odaberite Redoslijed sortiranja za
prikaz odgovarajućeg podizbornika.
Uključite željenu opciju.
70
Telefon
Liste poziva
Pritisnite tipku PHONE a zatim
odaberite stavku izbornika Popisi
poziva. Prikazat će se izbornik Popisi
poziva.
Za preuzimanje poziva odaberite
tipku na zaslonu Odgovori.
Za odbijanje poziva odaberite tipku
na zaslonu Odbij.
Odaberite željeni popis poziva.
Ovisno o odabranom popisu,
prikazuju se posljednji dolazni,
odlazni i propušteni pozivi.
Odaberite željeni unos na popisu
poziva za početak biranja broja.
Dolazni pozivi
Prilikom dolaznog poziva na zaslonu
se prikazuje poruka.
Funkcije tijekom poziva
Za vrijeme trajanja poziva prikazan je
prikaz tijekom poziva.
Prekidanje telefonskog poziva
Za prekidanje poziva odaberite tipku
na zaslonu Prekid poziva.
Isključenje zvuka tijekom poziva
Za privremeno isključenje zvuka
mikrofona uključite tipku na zaslonu
Poziv s isključenim mikrofonom.
Isključite tipku na zaslonu Poziv s
isključenim mikrofonom za isključenje
isključenja zvuka mikrofona.
Prebacivanje poziva na slušalice
Odaberite stavku izbornika Prenesi
na mob. telef. za prebacivanje poziva
na mobilni telefon. Prikazat će se
izbornik Privatni poziv.
Telefon
Prekidanje telefonskih poziva
U konferencijskom pozivu odaberite
tipku na zaslonu Prekid poziva za
prekid oba telefonska poziva.
Za prebacivanje poziva nazad na
Infotainment sustav odaberite stavku
izbornika Prenesi poziv u izborniku
Privatni poziv.
Drugi telefonski poziv
Početak drugog telefonskog poziva
Dok je poziv u tijeku, odaberite stavku
izbornika Unesi broj u prikazu tijekom
poziva. Prikazat će se tipkovnica.
Možete unijeti broj ili ga odabrati iz
telefonskog imenika, pogledajte gore.
Drugi dolazni telefonski poziv
Prilikom primitka drugog poziva
prikazuje se poruka na dnu zaslona.
Odaberite željenu opciju.
Ako preuzmete drugi poziv, prvi će
poziv biti stavljen na čekanje, a drugi
će postati aktivan.
Oba će poziva biti prikazana u prikazu
tijekom poziva.
71
Tekstualne poruke
Za prebacivanje između poziva
odaberite stavku izbornika Prebaci
pozive.
Konferencijski poziv
Odaberite tipku na zaslonu Spoji
pozive za aktivaciju oba poziva
istodobno.
Tipka na zaslonu Spoji pozive mijenja
se u Odvoji poziv.
Za prekidanje konferencijskog poziva
odaberite tipku na zaslonu Odvoji
poziv.
Čim je uspostavljena Bluetooth veza
između vašeg mobilnog telefona i
Infotainment sustava, ulaznim
pretincem za poruke mobilnog
telefona možete i upravljati putem
Infotainment sustava.
Ne podržava svaki telefon funkciju
tekstualnih poruka Infotainment
sustava.
Uključivanje aplikacije za
poruke na mobilnom telefonu
Prijenos podataka o tekstualnim
porukama u Infotainment sustav
mora se uključiti na mobilnom
telefonu.
U Bluetooth izborniku mobilnog
telefona odaberite naziv uparenog
Infotainment sustava za prikaz
odgovarajućeg podizbornika.
72
Telefon
Za prikaz tekstualnih poruka u
aplikaciji za poruke Infotainment
sustava uključite dotičnu funkciju u
podizborniku na mobilnom telefonu.
Nakon toga možete odabrati ikonu
Messages u početnom izborniku
Infotainment sustava.
Dolazna tekstualna poruka
Po primitku nove tekstualne poruke
primate poruku s informacijama o
imenu ili broju pošiljatelja.
Odaberite jednu od opcija u poruci.
Preslušavanje
Ako želite da vam sustav pročita
poruku, odaberite tipku na zaslonu
Poslušajte.
Prikaz
Za prikaz poruke na zaslonu
odaberite odgovarajuću tipku na
zaslonu.
Napomena
Poruke se prikazuju na zaslonu
samo dok je vozilo parkirano.
Odbacivanje
Za odbacivanje poruke odaberite
odgovarajuću tipku na zaslonu.
Odaberite stavku izbornika Pristigle
poruke za prikaz popisa svih poruka
u pretincu ulazne pošte.
Odgovaranje
Za izravno odgovaranje na poruku
odaberite tipku na zaslonu Odgovori.
Prikazat će se popis unaprijed
definiranih poruka.
Odaberite željenu poruku i potvrdite
unos.
Poruka je poslana.
Napomena
Nove unaprijed definirane poruke
mogu se stvarati u izborniku
postavki.
Nazovi
Za pozivanje pošiljatelja tekstualne
poruke odaberite tipku na zaslonu
Poziv.
Ulazna pošta
Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu Messages za prikaz
odgovarajućeg izbornika.
Odaberite željenu poruku. Poruka se
prikazuje na zaslonu.
Napomena
Poruke se prikazuju na zaslonu
samo dok je vozilo parkirano.
Ako želite, odaberite jednu od opcija
na dnu zaslona (pogledajte gore).
Postavke
Pritisnite tipku ; i nakon toga
odaberite ikonu Messages za prikaz
odgovarajućeg izbornika.
Telefon
Odaberite stavku izbornika Postavke
za prikaz odgovarajućeg
podizbornika.
Namjestite postavke po želji.
Mobilni telefoni i CB radio
uređaji
Upute za ugradnju i smjernice
za rukovanje
Obavezno se pridržavajte posebnih
uputa proizvođača za ugradnju u
vozilo i smjernica za rukovanje
mobilnog telefona i handsfree uređaja
prilikom ugradnje i rukovanja
mobilnim telefonom. U suprotnom bi
homologacijsko odobrenje za vozilo
moglo postati nevažeće (EU direktiva
95/54/EC).
Preporuke za rad bez pogrešaka:
■ Profesionalno ugrađena vanjska
antena za postizanje maksimalnog
dosega,
■ Maksimalna snaga odašiljanja
10 wata,
■ Ugradnja telefona na pogodno
mjesto, razmotrite odgovarajuće
napomene u Uputama za uporabu,
poglavlje Zračni jastuci.
Zatražite savjet o dozvoljenim
mjestima ugradnje za vanjsku antenu
ili nosač uređaja, kao i o
mogućnostima korištenja uređaja sa
snagom odašiljanja većom od
10 wata.
Korištenje dodatka za razgovor bez
korištenja ruku sa standardima
mobilnih telefona
GSM 900/1800/1900 i UMTS je
dozvoljeno samo ako je maksimalna
snaga odašiljanja 2 wata za
GSM 900 ili 1 wat za druge vrste.
Iz sigurnosnih razloga telefon
nemojte koristiti tijekom vožnje. Čak i
korištenje handsfree uređaja može
ometati tijekom vožnje.
73
9 Upozorenje
Korištenje radio opreme i mobilnih
telefona koji ne zadovoljavaju gore
spomenute standarde za mobilne
telefone, dozvoljeno je samo s
antenom koja se nalazi izvan
vozila.
Oprez
Mobilni telefoni i radio oprema
mogu uzrokovati kvarove na
elektronici vozila kada se koriste u
unutrašnjosti vozila bez vanjske
antene, osim ako se poštuju gore
spomenuti propisi.
74
Kazalo pojmova
A
Adresar......................................... 47
Aktivacija radija............................. 25
Aktivacija slike putem USB
priključka................................... 38
Aktivacija USB audio značajke..... 37
Aktiviranje CD uređaja.................. 33
Aktiviranje navigacijskog sustava. 43
Audio datoteke............................. 35
Automatsko podešavanje
glasnoće.................................... 21
AUX.............................................. 35
Ažuriranje softvera........................ 22
B
BACK tipka................................... 17
Balans........................................... 20
Bass.............................................. 20
Bluetooth glazba........................... 35
Bluetooth povezivanje.................. 66
C
CD uređaj..................................... 32
D
DAB (Digitalni radio signal)........... 30
Datoteke slika............................... 35
Datum........................................... 22
Digitalno emitiranje zvuka............. 30
E
Ekvilizator..................................... 20
Elementi upravljanja
Infotainment sustav..................... 8
Kolo upravljača............................ 8
EQ................................................ 20
F
Fader............................................ 20
Formati datoteka........................... 32
Audio datoteke.......................... 35
Datoteke slika............................ 35
Format vremena........................... 22
Funkcija za zaštitu od krađe .......... 7
G
Glasnoća
Automatsko podešavanje
glasnoće.................................... 21
Funkcija potpunog stišavanja.... 14
Glasnoća navigacije.................. 21
Glasnoća obavijesti o prometu.. 21
Glasnoća za zvučnu napomenu 21
Glasnoća zvona........................ 21
Maksimalna glasnoća pri
pokretanju................................. 21
Glasnoća navigacije..................... 21
Glasnoća za zvučnu NAPOMENU 21
Glasnoća zvona............................ 21
75
H
Memoriranje postaja.................. 27
Pozivanje postaja...................... 27
Hitan poziv.................................... 67
J
Jezik............................................. 22
K
Karte............................................. 43
Komandna ploča Infotainment
sustava........................................ 8
Korištenje............. 14, 25, 33, 43, 62
AUX........................................... 37
Bluetooth glazba....................... 37
CD............................................. 33
Infotainment sustav................... 14
Izbornik...................................... 17
Navigacijski sustav.................... 43
Radio......................................... 25
Telefon...................................... 68
USB..................................... 37, 38
Korištenje aplikacija...................... 39
Korištenje izbornika...................... 17
Kućna adresa............................... 47
L
Liste automatskih memorija.......... 26
Memoriranje postaja.................. 26
Pozivanje postaja...................... 26
Liste favorita................................. 27
M
Maksimalna glasnoća pri
pokretanju................................. 21
Mobilni telefoni i CB radio uređaji 73
N
Navigacija
Adresar...................................... 47
Aktualna lokacija....................... 43
Govorna poruka........................ 56
Koordinate................................. 47
Kućna adresa............................ 47
Map display (Prikaz mape)........ 43
Mogućnosti smjera.................... 56
Nedavna odredišta.................... 47
Omiljene rute............................. 47
Općenite postavke.................... 43
Popis skretanja.......................... 56
Praćenje lokacija....................... 56
Praćenje rute............................. 56
Prometne nesreće..................... 56
Putovanje s točkom na putu...... 47
Rukovanje kartom..................... 43
Simulacija rute........................... 43
Tipkovnica................................. 47
TMC postaje.............................. 56
Točke interesa........................... 47
Unos odredišta.......................... 47
Upozorenja za navođenje......... 56
Vođenje po ruti.......................... 56
Navigacijski sustav....................... 42
O
Obavijesti o stanju u prometu....... 28
Odabir valnog područja................ 25
Opće informacije........................... 35
Opće napomene......... 32, 42, 61, 65
AUX........................................... 35
Bluetooth glazba....................... 35
CD............................................. 32
Infotainment sustav..................... 6
Navigacija.................................. 42
Portal telefona........................... 65
Radio......................................... 25
USB........................................... 35
Osnovno korištenje....................... 17
P
Početna stranica..................... 17, 22
Podešavanje sustava
Jezik.......................................... 22
Početna stranica....................... 22
Softver....................................... 22
Vrijeme i datum......................... 22
Zaslon....................................... 22
Popis kategorija............................ 25
Popis postaja................................ 25
76
Popis skretanja............................. 56
Poruke.......................................... 17
Postavke glasnoće....................... 21
Postavke sustava......................... 22
Postavke tona............................... 20
Potpuno stišavanje....................... 14
Praćenje lokacija.......................... 56
Pregled elemenata upravljanja....... 8
Prepoznavanje glasa.................... 61
Prepoznavanje govora................. 61
Prikaz slika................................... 38
Prometne nesreće........................ 56
Putovanje s točkom na putu......... 47
R
Rad............................................... 68
Radio
DAB (Digitalni radio signal)....... 30
DAB obavijesti........................... 30
Digitalno emitiranje zvuka......... 30
Izbornik RDS opcija................... 28
Liste automatskih memorija...... 26
Liste favorita.............................. 27
Memoriranje postaja........... 26, 27
Obavijesti o stanju u prometu. . . 28
Odabir valnog područja............. 25
Popis kategorija......................... 25
Popis postaja............................. 25
Pozivanje postaja................ 26, 27
Radijski podatkovni sustav
(RDS)........................................ 28
RDS........................................... 28
Regionalni................................. 28
TP.............................................. 28
traženje postaje......................... 25
Radio data system (RDS) ............ 28
Regionalizacija............................. 28
Reprodukcija zvuka...................... 37
S
Simulacija rute.............................. 43
Slike.............................................. 38
Srednje područje.......................... 20
T
TA................................................. 28
TA glasnoća.................................. 21
Tekstualne poruke........................ 71
Telefon
Bluetooth................................... 65
Bluetooth povezivanje............... 66
Funkcije tijekom poziva............. 68
Konferencijski poziv.................. 68
Posljednji pozivi......................... 68
Pozivi u nuždi............................ 67
Tekstualne poruke.................... 71
Telefonski imenik...................... 68
Telefonski imenik.................... 47, 68
Telefonski poziv
Odgovaranje na poziv............... 68
Pozivanje................................... 68
Tipkovnica.................................... 47
TMC.............................................. 56
Točke interesa.............................. 47
TP................................................. 28
Traženje postaje........................... 25
Treble........................................... 20
Tvornički zadane postavke........... 22
U
Uključivanje Bluetooth glazbe...... 37
Uključivanje funkcije AUX............. 37
Uključivanje Infotainment sustava 14
Uključivanje portala telefona........ 68
Unos odredišta ............................ 47
Uparivanje.................................... 66
USB.............................................. 35
V
Višefunkcijski kotačić.................... 17
Vođenje ....................................... 56
Vođenje po ruti............................. 56
Vrijeme......................................... 22
Z
Zaslon........................................... 22
Navi 900/600 / CD 400plus/400/300
Uvod ............................................ 78
Radio ......................................... 103
CD Uređaj za reprodukciju ......... 120
AUX ulaz .................................... 127
USB priključak ........................... 129
Okvir digitalne slike .................... 133
Navigacija .................................. 136
Prepoznavanje govora ............... 184
Telefon ....................................... 200
Kazalo pojmova ......................... 218
78
Uvod
Uvod
Opće napomene .......................... 78
Funkcija za zaštitu od krađe ........ 79
Pregled elemenata upravljanja .... 80
Korištenje ..................................... 89
Osnovno korištenje ...................... 90
Postavke tona .............................. 96
Postavke glasnoće ...................... 99
Personalizacija ........................... 101
Opće napomene
Infotainment sustav vam pruža
vrhunski sustav za informacije i
zabavu u automobilu.
Za valna područja AM, FM i DAB (ako
je dostupno), radio je opremljen s
dvanaest automatski dodjeljivih
memorijskih mjesta. Nadalje,
36 kanala se može memorirati ručno
(neovisno o valnom području).
Ugrađeni audio uređaj zabavit će vas
putem audio i MP3/WMA CD-a.
Nadalje, na infotainment sustav
možete spojiti vanjske uređaje za
pohranu podataka, napr. iPod, MP3
uređaj ili USB memoriju (ako je
dostupan USB priključak), ili
prijenosni CD uređaj kao dodatne
izvore zvuka.
Digitalni procesor zvuka vam pruža
nekoliko predefiniranih načina rada
ekvilajzera za optimizaciju zvuka.
Navigacijski sustav (samo Navi 600 /
Navi 900) s dinamičkim planiranjem
rute pouzdano će vas voditi do
odredišta i, ako to želite, automatski
će izbjegavati zastoje ili druge
probleme u prometu.
Osim toga, Infotainment sustav
možete koristiti pomoću komandi na
upravljaču ili putem sustava
prepoznavanja govora (ako je
dostupan).
Infotainment sustav dodatno može
biti opremljen portalom za mobilni
telefon.
Dobro osmišljen dizajn upravljačkih
elemenata, jasni zasloni i veliki
višefunkcijski kotačić omogućavaju
vam jednostavnu i intuitivnu kontrolu
sustava.
Napomena
Ovaj priručnik opisuje sve opcije i
značajke dostupne za razne
Infotainmenet sustave. Neki opisi,
uključujući one za funkcije zaslona i
izbornika, možda se ne odnose na
vaše vozilo zbog različite izvedbe
modela, specifikacija zemlje,
posebne opreme ili dodatne
opreme.
Uvod
Važne informacije o upravljanju
i sigurnosti prometa
9 Upozorenje
Infotainment sustav se mora
koristiti tako da se vozilom uvijek
može sigurno upravljati. Ako ste u
nedoumici, zaustavite vozilo i
upravljajte Infotainment sustavom
dok vozilo miruje.
9 Upozorenje
Korištenje navigacijskog sustava
(samo Navi 600 / Navi 900) ne
oslobađa vozača od odgovornosti
za pravilno, oprezno ponašanje u
prometu na cesti. Uvijek se moraju
poštivati odgovarajući prometni
propisi.
Unose vršite (npr. adrese) samo
kada vozilo miruje.
Ako su upute navigacije u
suprotnosti s prometnim
propisima, uvijek se primjenjuju
prometni propisi.
9 Upozorenje
U nekim područjima jednosmjerne
ulice i druge ceste i ulazi (npr.
pješačke zone) u koje vam nije
dozvoljeno skretanje nisu
označeni na mapi. U takvim
područjima Infotainment sustav
može dati upozorenje koje morate
prihvatiti. Ovdje morate obratiti
posebnu pažnju na jednosmjerne
ulice, ceste i ulaze za koje vam nije
dozvoljena vožnja.
Radio prijem
Radio prijem može biti poremećen
statičkim smetnjama, bukom,
izobličenjem ili gubitkom prijema
zbog
■ promjene udaljenosti u odnosu na
odašiljač,
■ višepojasnog prijema zbog
reflektiranja,
■ zasjenjenja.
79
Funkcija za zaštitu od
krađe
Infotainment sustav opremljen je
elektroničkim sigurnosnim sustavom
u svrhu zaštite od krađe.
Stoga infotainment sustav radi samo
u vašem vozilu i za kradljivca je
beskoristan.
80
Uvod
Pregled elemenata upravljanja
Navi 600 / Navi 900
Uvod
1
RADIO (BAND) ................... 103
2
Aktivira radio ili mijenja
valno područje .................... 103
CD/AUX .............................. 127
3
Pokreće CD/MP3/WMA
reprodukciju ili mijenja
izvor zvuka .......................... 127
Traženje natrag ................... 103
6
7
5
Kratki pritisak: odaberi
postaju ................................ 104
m kotačić ............................... 89
Pritisnite: uključi/isključi
infotainment sustav ............... 89
Zakrenite: podesi glasnoću ... 89
12 TONE .................................... 96
Radio: traži naprijed ............ 103
Postavke tona ....................... 96
13 INFO ..................................... 80
CD/MP3/WMA: preskoči
naslov naprijed .................... 122
AS (1/2) ............................... 104
Radio: podaci o trenutno
uključenoj stanici ................. 103
CD/MP3/WMA: podaci o
trenutno umetnutom CD-u . . 122
Kratki pritisak: odabir liste
automatskog memoriranja . . 104
Okvir digitalne slike:
prikazuje trenutno
odabranu sliku/fotografiju .... 133
8
Dugi pritisak: automatski
memorira postaje ................ 104
FAV (1/2/3) .......................... 105
Navigacija: podaci poput
primjerice trenutne lokacije . 136
14 Višefunkcijski kotačić ............ 90
9
Popisi favorita (unaprijed
postavljene radio postaje) ... 105
TP ....................................... 112
Zakrenite: označavanje
opcija izbornika ili
postavljanje brojčanih
vrijednosti ............................. 90
CD/MP3/WMA: preskoči
naslov unatrag .................... 122
Tipke radio postaja 1...6 ..... 104
Dugi pritisak: memoriraj
postaju ................................ 104
Traženje unaprijed .............. 103
Razine automatskog
memoriranja (unaprijed
postavljene radio postaje) ... 104
Radio: traži natrag .............. 103
4
81
Aktiviranje ili deaktiviranje
usluge prometnog radija ..... 112
10 Izbacivanje CD-a ................. 122
11 CONFIG ................................ 99
Podešavanje sustava ............ 99
Pritisnite (vanjski prsten):
odabir/aktivacija
označene opcije; potvrda
postavljene vrijednosti;
uključivanje/isključivanje
funkcije .................................. 90
82
Uvod
15 Osmosmjerni prekidač ........ 137
Navigacija: pomiče
prikazani prozor u pogledu
mape ................................... 137
16 Otvor za CD ........................ 122
17 BACK .................................... 90
Izbornik: jedna razina
natrag .................................... 90
Unos: brisanje zadnjeg
znaka ili cijelog unosa ........... 90
18 RPT ..................................... 177
Ponavljanje zadnje poruke
navigacije ............................ 177
19 DEST .................................. 137
Unos odredišta navigacije ... 137
20 PHONE ............................... 200
Otvori izbornik telefona ....... 210
Aktiviranje/deaktiviranje
potpunog stišavanja .............. 89
21 NAVI .................................... 137
Prikaži mapu ...................... 137
Uvod
CD 400 / CD 400plus
83
84
Uvod
1
RADIO (BAND) ................... 103
2
Aktivira radio ili mijenja
valno područje .................... 103
CD ....................................... 127
3
Pokretanje CD/MP3/WMA
reprodukcije ........................ 127
Traženje natrag ................... 103
6
7
5
Kratki pritisak: odaberi
postaju ................................ 104
m kotačić ............................... 89
Radio: traži naprijed ............ 103
Otvaranje izbornika
postavki ................................. 99
12 INFO ..................................... 80
CD/MP3/WMA: preskoči
naslov naprijed .................... 122
AS (1/2) ............................... 104
Kratki pritisak: odabir liste
automatskog memoriranja . . 104
CD/MP3/WMA: preskoči
naslov unatrag .................... 122
Tipke radio postaja 1...6 ..... 104
Dugi pritisak: memoriraj
postaju ................................ 104
11 CONFIG ................................ 99
Razine automatskog
memoriranja (unaprijed
postavljene radio postaje) ... 104
Radio: traži natrag .............. 103
4
Traženje unaprijed .............. 103
8
Dugi pritisak: automatski
memorira postaje ................ 104
FAV (1/2/3) .......................... 105
9
Popisi favorita (unaprijed
postavljene radio postaje) ... 105
TP ....................................... 112
Pritisnite: uključivanje/
isključivanje .......................... 89
Aktiviranje ili deaktiviranje
usluge prometnog radija ..... 112
Infotainment sustav .............. 89
Ako je Infotainment sustav
isključen: prikazuje
vrijeme i datum .................... 112
10 Izbacivanje CD-a ................. 122
Zakrenite: podesi glasnoću ... 89
Radio: podaci o trenutno
uključenoj stanici ................. 103
CD/MP3/WMA: podaci o
trenutno umetnutom CD-u . . 122
13 Višefunkcijski kotačić ............ 90
Zakrenite: označavanje
opcija izbornika ili
postavljanje brojčanih
vrijednosti ............................. 90
Pritisnite: odabir/
aktiviranje označene
opcije; potvrda
postavljene vrijednosti;
uključivanje/isključivanje
funkcije .................................. 90
14 Otvor za CD ........................ 122
Uvod
15 BACK .................................... 90
Izbornik: jedna razina
natrag .................................... 90
Unos: brisanje zadnjeg
znaka ili cijelog unosa ........... 90
16 TONE .................................... 96
Postavke tona ....................... 96
17 PHONE ............................... 200
Otvaranje glavnog
izbornika telefona ................ 210
Aktiviranje potpunog
stišavanja .............................. 89
18 AUX ..................................... 127
Promjena izvora zvuka ........ 127
85
86
CD 300
Uvod
Uvod
1
RADIO (BAND) ................... 103
2
Aktivira radio ili mijenja
valno područje .................... 103
CD ....................................... 127
3
Pokretanje CD/MP3/WMA
reprodukcije ........................ 127
Traženje natrag ................... 103
6
7
4
5
Kratki pritisak: odaberi
postaju ................................ 104
m kotačić ............................... 89
Pritisnite: uključuje/
isključuje Infotainment
sustav .................................... 89
Zakrenite: podesi glasnoću ... 89
11 CONFIG ................................ 99
Radio: traži naprijed ............ 103
Otvaranje izbornika
postavki ................................. 99
12 MP3: mapa niže razine ....... 122
13 INFO ..................................... 80
CD/MP3/WMA: preskoči
naslov naprijed .................... 122
AS (1/2) ............................... 104
Kratki pritisak: odabir liste
automatskog memoriranja . . 104
CD/MP3/WMA: preskoči
naslov unatrag .................... 122
Tipke radio postaja 1...6 ..... 104
Dugi pritisak: memoriraj
postaju ................................ 104
Traženje unaprijed .............. 103
Razine automatskog
memoriranja (unaprijed
postavljene radio postaje) ... 104
Radio: traži natrag .............. 103
87
8
Dugi pritisak: automatski
memorira postaje ................ 104
FAV (1/2/3) .......................... 105
9
Popisi favorita (unaprijed
postavljene radio postaje) ... 105
TP ....................................... 112
Aktiviranje ili deaktiviranje
usluge prometnog radija ..... 112
Ako je Infotainment sustav
isključen: prikazuje
vrijeme i datum .................... 112
10 Izbacivanje CD-a ................. 122
Radio: podaci o trenutno
uključenoj stanici ................. 103
CD/MP3/WMA: podaci o
trenutno umetnutom CD-u . . 122
14 Višefunkcijski kotačić ............ 90
Zakrenite: označavanje
opcija izbornika ili
postavljanje brojčanih
vrijednosti ............................. 90
Pritisnite: odabir/
aktiviranje označene
opcije; potvrda
postavljene vrijednosti;
uključivanje/isključivanje
funkcije .................................. 90
15 Otvor za CD ........................ 122
88
Uvod
16 BACK .................................... 90
Kontrole na kolu upravljača
2
SRC (izvor) ........................... 89
Izbornik: jedna razina
natrag .................................... 90
Pritisnite: odabir izvora
zvuka ..................................... 89
Unos: brisanje zadnjeg
znaka ili cijelog unosa ........... 90
17 MP3: mapa više razine ....... 122
18 TONE .................................... 96
Ako je aktivan radio:
zakrenite gore/dolje za
odabir sljedeće/prethodne
memorirane radio postaje ... 103
Ako je aktivan CD uređaj:
zakrenite gore/dolje za
odabir sljedećeg/
prethodnog CD/MP3/
WMA naslova ...................... 122
Postavke tona ....................... 96
19 PHONE ............................... 200
Otvaranje glavnog
izbornika telefona ................ 210
Aktiviranje potpunog
stišavanja .............................. 89
20 AUX ..................................... 127
Promjena izvora zvuka ........ 127
1
Kratki pritisak: prihvaćanje
telefonskog poziva .............. 200
Ako je aktivan portal
telefona: zakrenite gore/
dolje za odabir sljedećeg/
prethodnog unosa u listi
poziva .................................. 210
ili biranje broja na listi
poziva .................................. 210
ili aktiviranje
prepoznavanja govora
(ako je dostupno) ................ 184
Dugi pritisak: prikaz liste
poziva .................................. 210
ili deaktiviranje
prepoznavanja govora
(ako je dostupno) ................ 184
3
4
Ako je portal telefona
aktivan i poziv je na
čekanju: okrenite prema
gore/dolje za prebacivanje
između poziva ..................... 210
Pojačavanje glasnoće ........... 89
Smanjivanje glasnoće ........... 89
Uvod
5
Kratki pritisak: završetak/
odbijanje poziva .................. 210
ili zatvaranje liste poziva ..... 210
ili aktiviranje/deaktiviranje
potpunog stišavanja .............. 89
ili deaktiviranje
prepoznavanja govora
(ako je dostupno) ................ 184
Korištenje
Elementi upravljanja
Infotainment sustavom se upravlja
putem funkcijskih tipki,
višefunkcijskog kotačića i izbornika
koji su prikazani na zaslonu.
Unosi se vrše opcijski putem:
■ središnje upravljačke jedinice na
ploči s instrumentima 3 80
■ kontrola na kolu upravljača 3 80
■ sustav prepoznavanja govora (ako
je dostupan) 3 184
Uključivanje ili isključivanje
infotainment sustava
Kratko pritisnite X kotačić. Nakon
uključivanja infotainment sustava
aktivan je zadnji odabrani izvor.
Automatsko isključivanje
Ako je infotainment sustav uključen
putem X kotačića kada je kontakt bio
isključen, ponovno će se automatski
isključiti nakon 30 minuta.
89
Podešavanje glasnoće
Zakrenite X kotačić. Aktualna
postavka je prikazana na zaslonu.
Kad je Infotainment sustav uključen,
postavljena je zadnja odabrana
glasnoća ako je ta glasnoća manja od
maksimalne glasnoće pri
uključivanju.
Sljedeće se može se postaviti
odvojeno:
■ maksimalna glasnoća pri
uključivanju 3 99
■ glasnoća obavijesti o prometu
3 99
■ glasnoća poruka navigacije (samo
Navi 600 / Navi 900) 3 137
Glasnoća ovisno o brzini
Kada je aktivirana glasnoća ovisno o
brzini 3 99 glasnoća se automatski
prilagođava kako bi se kompenzirala
buka ceste i vjetra tijekom vožnje.
Potpuno stišavanje
Pritisnite PHONE tipku (ako je
dostupan portal telefona: pritisnite
nekoliko sekundi) za potpuno
stišavanje izvora zvuka.
90
Uvod
Za prekid potpunog stišavanja:
zakrenite X kotačić ili ponovno
pritisnite PHONE tipku (ako je
dostupan portal telefona: pritisnite
nekoliko sekundi).
Ograničenje glasnoće pri visokim
temperaturama
Pri vrlo visokim temperaturama u
unutrašnjosti vozila infotainment
sustav ograničava maksimalnu
podesivu glasnoću. Ako je potrebno,
glasnoća se smanjuje automatski.
Načini rada
Radio
Pritisnite RADIO tipku za otvaranje
glavnog radio izbornika ili za
promjenu između različitih valnih
područja.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje podizbornika s opcijama za
odabir postaje.
Detaljan opis radio funkcija 3 103.
Audio uređaji
Pritisnite tipku CD / AUX / CD/AUX za
otvaranje CD, USB, iPod ili AUX
izbornika (ako je dostupno) ili za
prebacivanje između ovih izbornika.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje podizbornika s opcijama za
odabir naslova.
Detaljan opis:
■ funkcija CD uređaja 3 122
■ funkcija AUX ulaza 3 127
■ funkcija USB priključka 3 129
Navigacija
(jedino Navi 600 / Navi 900)
Pritisnite tipku NAVI, a zatim
višefunkcijski kotačić za otvaranje
izbornika Navigacija.
Detaljan opis funkcija navigacijskog
sustava 3 137.
Telefon
(ako je portal telefona dostupan)
Pritisnite PHONE tipku za otvaranje
izbornika telefona.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje podizbornika s opcijama za
unos ili odabir brojeva.
Detaljan opis funkcija portala
mobilnog telefona 3 200.
Osnovno korištenje
Višefunkcijski kotačić
Višefunkcijski kotačić je središnji
element upravljanja za izbornike.
Zakrenite višefunkcijski kotačić:
■ za označavanje opcije izbornika
■ CD 300: za prikaz opcije izbornika
■ za postavljanje brojčane vrijednosti
Pritisnite višefunkcijski kotačić
(Navi 600 / Navi 900: pritisnite vanjski
prsten):
■ za odabir ili aktiviranje označene
opcije
■ CD 300: za odabir ili aktiviranje
prikazane opcije
■ za potvrdu postavljene vrijednosti
■ za uključivanje/isključivanje
funkcije sustava
Uvod
BACK tipka
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
pomicanje kursora (= pozadina u boji)
na željenu opciju.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
odabir označene opcije.
Kratko pritisnite BACK tipku za:
■ izlazak iz izbornika
■ povratak iz podizbornika na sljedeći
izbornik više razine
■ brisanje zadnjeg znaka u nizu
znakova
Pritisnite i držite BACK tipku nekoliko
sekundi za brisanje cijelog unosa.
Podizbornici
Strelica na desnom rubu izbornika
označava da će nakon odabira opcije
biti otvoren pod izbornik s dodatnim
opcijama.
Primjeri rada s izbornicima
Aktiviranje postavke
Navi 600 / Navi 900
Odabir opcije
Postavljanje vrijednosti
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
promjenu aktualne vrijednosti
postavke.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu postavljene vrijednosti.
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
označavanje željene postavke.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
aktiviranje postavke.
91
92
Uvod
Uključivanje ili isključivanje funkcije
Unos niza znakova
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
označavanje funkcije koja će se
uključiti ili isključiti.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
prebacivanje između postavki On
(Uključen) i Off (Isključen).
Za unos niza znakova, napr.
telefonskih brojeva ili naziva ulica:
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
odabir željenog znaka.
Zadnji znak u nizu znakova se može
izbrisati korištenjem BACK tipke.
Pritiskanje i držanje tipke BACK briše
cijeli unos.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu odabranog znaka.
CD 400 / CD 400plus
Odabir opcije
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
pomicanje kursora (= pozadina u boji)
na željenu opciju.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
odabir označene opcije.
Podizbornici
Strelica na desnom rubu izbornika
označava da će nakon odabira opcije
biti otvoren pod izbornik s dodatnim
opcijama.
Uvod
93
Aktiviranje postavke
Postavljanje vrijednosti
Uključivanje ili isključivanje funkcije
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
označavanje željene postavke.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
aktiviranje postavke.
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
promjenu aktualne vrijednosti
postavke.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu postavljene vrijednosti.
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
označavanje funkcije koja će se
uključiti ili isključiti. Pritisnite
višefunkcijski kotačić za prebacivanje
između postavki On (Uključeno) i Off
(Isključeno).
94
Uvod
Unos niza znakova
CD 300
Elementi izbornika i simboli
Strelica usmjerena udesno 3
označava: aktivan je podizbornik prve
razine (dvije strelice = aktivan je
podizbornik druge razine).
Strelica prema dolje 4 označava:
dostupne su dodatne opcije u
aktivnom podizborniku.
Aktiviranje postavke
Za unos niza znakova, napr.
telefonskih brojeva:
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
odabir željenog znaka.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu odabranog znaka.
Koristeći BACK tipku može se
izbrisati zadnji znak u nizu znakova.
Strelice prema dolje i gore 1
označavaju: aktivan je izbornik
najgornje razine. Dostupne su
dodatne opcije u aktivnom izborniku.
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
prikaz drugih opcija u aktivnom
izborniku.
Strelica pod kutom 2 označava:
dostupan je podizbornik s dodatnim
opcijama.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
odabir prikazane opcije i za otvaranje
odgovarajućeg podizbornika.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje odgovarajućeg izbornika
postavki.
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
prikaz željene postavke.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
aktiviranje postavke.
Uvod
95
Postavljanje vrijednosti
Uključivanje ili isključivanje funkcije
Unos niza znakova
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje odgovarajućeg izbornika
postavki.
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
promjenu aktualne vrijednosti
postavke.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu postavljene vrijednosti.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje odgovarajućeg izbornika
postavki.
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
označavanje željene postavke On
(Uključeno) ili Off (Isključeno).
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu označene postavke.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje odgovarajućeg izbornika
postavki.
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
promjenu znaka na aktualnom
položaju kursora.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu prikazanog znaka.
Koristeći BACK tipku može se
izbrisati zadnji znak u nizu znakova.
96
Uvod
Postavke tona
Navi 600 / Navi 900
Postavke dubokih, srednjih i visokih
tonova
Postavljanje raspodjele glasnoće
naprijed - natrag
Odaberite Bass (Duboki), Middle
(Srednji) ili Treble (Visoki).
Postavite željenu vrijednost za
odabranu opciju.
Odaberite Fader (Nestajanje zvuka).
Postavite željenu vrijednost.
U izborniku postavki tona mogu se
postaviti karakteristike tona različito
za svako valno područje i svaki izvor
zvuka.
Pritisnite TONE tipku za otvaranje
glavnog izbornika tona.
Uvod
Postavljanje raspodjele glasnoće
desno - lijevo
Odaberite Balance (Balans).
Postavite željenu vrijednost.
Postavljanje individualne postavke na
"0" ili "Off (Isključen)"
Odaberite željenu opciju i pritisnite i
držite višefunkcijski kotačić nekoliko
sekundi.
Postavljanje svih postavki na "0" ili
"Off (Isključen)"
Pritisnite i držite TONE tipku nekoliko
sekundi.
Optimiziranje tona za stil muzike
Odaberite EQ (Ekvilajzer)
(Ekvilajzer).
Prikazane opcije nude optimizaciju
postavki dubokih, srednjih i visokih
tonova za određeni stil muzike.
Odaberite traženu opciju.
CD 300 / CD 400 / CD 400plus
U izborniku postavki tona mogu se
postaviti karakteristike tona različito
za svako valno područje i svaki izvor
zvuka.
Pritisnite TONE tipku za otvaranje
glavnog izbornika tona.
97
98
Uvod
Postavke dubokih, srednjih i visokih
tonova
Postavljanje raspodjele glasnoće
naprijed - natrag
Postavljanje raspodjele glasnoće
desno - lijevo
Odaberite Bass: (Duboki tonovi:),
Midrange: (Tonovi srednjeg
područja:) ili Treble: (Visoki tonovi:).
Postavite željenu vrijednost za
odabranu opciju.
Odaberite Fader: (Zvuk naprijednatrag:).
Postavite željenu vrijednost.
Odaberite Balance: (Zvuk lijevodesno:).
Postavite željenu vrijednost.
Postavljanje individualne postavke na
"0"
Odaberite željenu opciju i pritisnite i
držite višefunkcijski kotačić nekoliko
sekundi.
Postavljanje svih postavki na "0" ili
"Off - Isključeno"
Pritisnite i držite TONE tipku nekoliko
sekundi.
Uvod
Optimiziranje tona za stil muzike
Postavke glasnoće
Navi 600 / Navi 900
99
Speed dependent volume (Glasnoća
ovisna o brzini)
Maximum startup volume
(Maksimalna glasnoća pri pokretanju)
Odaberite EQ: (Ekvilajzer:)
(Ekvilajzer).
Prikazane opcije nude optimizaciju
postavki dubokih, srednji i visokih
tonova za određeni stil muzike.
Odaberite željenu opciju.
Pritisnite CONFIG tipku za otvaranje
izbornika postavki sustava.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija) i zatim Maximum startup
volume (Maksimalna glasnoća pri
pokretanju).
Postavite željenu vrijednost.
Pritisnite CONFIG tipku za otvaranje
izbornika postavki sustava.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija) i zatim Speed dependent
volume (Glasnoća ovisna o brzini).
Glasnoća ovisno o brzini se može
deaktivirati ili se može odabrati
prilagodba glasnoće na prikazanom
izborniku.
Odaberite traženu opciju.
100
Uvod
Glasnoća obavijesti o prometu (TA)
Glasnoća obavijesti o prometu se
može povećati ili smanjiti u
proporcionalno s normalnom
glasnoćom zvuka.
Pritisnite CONFIG tipku za otvaranje
izbornika postavki sustava.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija), RDS options (RDS opcije) ili
TA volume (Glasnoća informacija o
prometu).
Postavite željenu vrijednost.
CD 300 / CD 400 / CD 400plus
Maximum startup volume
(Maksimalna glasnoća pri pokretanju)
Pritisnite CONFIG tipku za otvaranje
izbornika postavki sustava.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija) i zatim Maximum startup
volume (Maksimalna glasnoća pri
pokretanju).
CD 300: odaberite Audio settings
(Audio postavke) i zatim Start up
Volume (Glasnoća pri uključivanju).
Postavite željenu vrijednost.
Speed compensated volume
(Glasnoća ovisno o brzini)
Pritisnite CONFIG tipku za otvaranje
izbornika postavki sustava.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija) i zatim Auto volume control
(Automatska kontrola glasnoće).
CD 300: odaberite Audio settings
(Audio postavke) i zatim Auto volume
control (Automatska kontrola
glasnoće).
Glasnoća ovisno o brzini se može
deaktivirati ili se može odabrati
prilagodba glasnoće na prikazanom
izborniku.
Uvod
Odaberite željenu opciju.
Glasnoća obavijesti o prometu (TA)
Glasnoća obavijesti o prometu se
može povećati ili smanjiti u
proporcionalno s normalnom
glasnoćom zvuka.
CD 300: odaberite Audio settings
(Audio postavke), RDS options (RDS
opcije) i TA volume (Glasnoća
informacija o prometu).
Postavite željenu glasnoću za
povećanje ili smanjenje glasnoće.
Personalizacija
(samo CD 400plus)
Razne postavke infotainment sustava
se mogu odvojeno memorirati za
svaki ključ vozila (vozača)
automobila.
Memorirane postavke
Pritisnite CONFIG tipku za otvaranje
izbornika postavki sustava.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija), RDS options (RDS opcije) ili
TA volume (Glasnoća informacija o
prometu).
Vađenjem ključa vozila iz kontakt
brave sljedeće postavke se
automatski snimaju za korišteni ključ:
■ zadnje postavke glasnoće; jedna
razina glasnoće za sve audio izvore
osim telefona (radio, CD uređaj,
AUX, USB) i jedna za telefon (ako
je dostupan portal telefona)
■ sve memorirane radio postaje
101
■ sve postavke tona, svaka od ovih
postavki se posebno snima za
svaki od sljedećih izvora zvuka (ako
je dostupno): AM, FM, DAB,
CD uređaj, AUX, USB
■ zadnji aktivni izvor zvuka
■ zadnja aktivna radio postaja
(odvojeno za svako valno područje)
■ zadnji aktivni način rada zaslona
■ posljednji položaj na audio/MP3
CD, uključujući broj i mapu pjesme
■ stanje postavke slučajne
reprodukcije pjesama (CD uređaj)
■ stanje postavke TP-a (program o
prometu)
■ položaj kursora za svaki izbornik na
zaslonu
Aktiviranje/deaktiviranje
personalizacije
Pritisnite CONFIG tipku za otvaranje
izbornika postavki sustava.
Odaberite Vehicle settings (Postavke
vozila) i zatim Comfort settings
(Komforne postavke).
102
Uvod
Postavite Personalization by driver
(Personalizirano prema vozaču) na
On (Uključeno) ili Off (Isključeno).
Radio
Radio
Korištenje ................................... 103
Traženje postaje ........................ 103
Liste automatskih memorija ....... 104
Liste favorita .............................. 105
Izbornici valnog područja ........... 107
Radio data system (RDS) .......... 112
Digitalno emitiranje zvuka .......... 116
103
Korištenje
Traženje postaje
Tipke za upravljanje
Automatsko traženje postaje
Najvažnije tipke za upravljanje
radiom su kako slijedi:
■ RADIO: Aktiviraj radio
■ s u: Traženje postaje
■ AS: Liste automatskih memorija
■ FAV: Liste favorita
■ 1...6: Tipke za memoriranje
■ TP : Usluga prometnog radija
3 112
Aktiviranje radija
Pritisnite RADIO tipku za otvaranje
glavnog izbornika radija.
Primat će se program zadnje
reproducirane postaje.
Odabir valnog područja
Pritisnite RADIO tipku jednom ili
nekoliko puta za odabir željenog
valnog područja.
Primat će se program zadnje
reproducirane postaje na tom valnom
području.
Kratko pritisnite tipku s ili u za
reproduciranje sljedeće postaje u
memoriji postaja.
Ručno traženje postaje
Navi 600 / Navi 900
Pritisnite s ili u tipku i držite je
pritisnutu. Pustite tipku kada ste u
blizini tražene postaje na zaslonu
frekvencije.
Vrši se traženje sljedeće postaje koja
se može primati i automatski se
reproducira.
CD 300 / CD 400
Pritisnite tipku s ili u nekoliko
sekundi za pokretanje traženja
sljedeće postaje čiji se program prima
na aktualnom valnom području.
Kada se pronađe tražena frekvencija,
postaja se reproducira automatski.
104
Radio
Napomena
Ručno traženje postaje: Ak radio ne
pronađe postaju, automatski se
prebacuje na osjetljiviju razinu
traženja. Ako još uvijek ne može
pronaći postaju, ponovno se
postavlja zadnja aktivna frekvencija.
Napomena
FM valno područje: kada je RDS
funkcija aktivirana, traže se samo
RDS postaje 3 112 i kada je
aktivirana usluga prometnog radija
(TP), traže se samo postaje s
prometnim uslugama 3 112.
Ručni odabir postaje
FM valno područje
Jedino Navi 600 / Navi 900: pritisnite
višefunkcijski kotačić za otvaranje FM
izbornika i odaberite Manual tuning
FM (Ručno podešavanje FM stanica).
Zakrenite višefunkcijski kotačić i
postavite frekvenciju optimalnog
prijema na popup zaslonu
frekvencije.
AM valno područje
Zakrenite višefunkcijski kotačić i
postavite frekvenciju optimalnog
prijema na popup zaslonu
frekvencije.
DAB valno područje
(nije dostupno za CD 300)
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje DAB izbornika i odaberite
DAB manual tuning (Ručni odabir
DAB).
Zakrenite višefunkcijski kotačić i
postavite traženu frekvenciju prijema
na popup zaslonu frekvencije.
Liste automatskih
memorija
Postaje koje se mogu najbolje primati
na valnom području mogu se tražiti i
memorirati automatski putem funkcije
automatskog memoriranja.
Navi 600 / Navi 900:
Napomena
Istaknuta je postaja koja se trenutno
prima.
Radio
CD 400 / CD 400plus:
memorija pohranit će se 12 najjačih
postaja na aktualnom valnom
području.
Za prekid procedure automatskog
memoriranja, pritisnite višefunkcijski
kotačić.
Ručno memoriranje postaja
Napomena
Postaja koja se trenutno prima
označena je s i.
Svako valno područje ima 2 liste
automatskih memorija (AS 1, AS 2), i
na svaku od njih se može memorirati
6 postaja.
Automatsko memoriranje
postaja
Držite AS tipku pritisnutu dok se
prikaže poruka automatskog
memoriranja. Na 2 liste automatskih
Postaje se također mogu pohraniti
ručno na liste automatskih memorija.
Odaberite postaju koja će se
memorirati.
Kratko pritisnite AS tipku za otvaranje
liste automatskih memorija ili za
prebacivanje na drugu listu
automatskih memorija.
Za snimanje postaje na položaju liste:
pritisnite odgovarajuću tipku postaje
1...6 dok se ne prikaže poruka
potvrde.
Napomena
Ručno pohranjene postaje se
prebrišu tijekom procesa
automatskog pohranjivanja postaja.
105
Pozivanje postaje
Kratko pritisnite AS tipku za otvaranje
liste automatskih memorija ili za
prebacivanje na drugu listu
automatskih memorija.
Kratko pritisnite jednu od tipki postaja
1...6, za otvaranje postaje na
odgovarajućem položaju liste.
Liste favorita
Postaje svih valnih područja se mogu
ručno memorirati na liste favorita.
Navi 600 / Navi 900
106
Radio
Na svaku listu favorita se može
memorirati 6 postaja. Broj dostupnih
lista favorita se može odrediti (vidi
ispod).
Definiranje broja dostupnih lista
favorita
CD 300 / CD 400 / CD 400plus
Napomena
Istaknuta je postaja koja se trenutno
prima.
Memoriranje postaje
Odaberite postaju koja će se
memorirati.
Kratko pritisnite FAV tipku za
otvaranje liste favorita ili za
prebacivanje na drugu listu favorita.
Za snimanje postaje na položaju liste:
pritisnite odgovarajuću tipku postaje
1...6 dok se ne prikaže poruka
potvrde.
Pozivanje postaje
Kratko pritisnite FAV tipku za
otvaranje liste favorita ili za
prebacivanje na drugu listu favorita.
Kratko pritisnite jednu od tipki postaja
1...6, za otvaranje postaje na
odgovarajućem položaju liste.
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija) i zatim Radio favourites (Radio
postaje favoriti).
Odaberite željeni broj dostupnih lista
favorita.
Na svaku listu favorita se može
memorirati 6 postaja. Broj dostupnih
lista favorita se može odrediti (vidi
ispod).
CD 300: Broj dostupnih lista favorita
se ne može konfigurirati.
Napomena
Postaja koja se trenutno prima
označena je s i.
Memoriranje postaje
Odaberite postaju koja će se
memorirati.
Radio
Kratko pritisnite FAV tipku za
otvaranje liste favorita ili za
prebacivanje na drugu listu favorita.
Za snimanje postaje na položaju liste:
pritisnite odgovarajuću tipku postaje
1...6 dok se ne prikaže poruka
potvrde.
Pozivanje postaje
Kratko pritisnite FAV tipku za
otvaranje liste favorita ili za
prebacivanje na drugu listu favorita.
Kratko pritisnite jednu od tipki postaja
1...6, za otvaranje postaje na
odgovarajućem položaju liste.
Definiranje broja dostupnih lista
favorita
(ne za CD 300)
107
Napomena
Sljedeći FM specifični zasloni su
prikazani kao primjeri.
Navi 600 / Navi 900
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija) i zatim Radio favourites (Radio
postaje favoriti).
Odaberite željeni broj dostupnih lista
favorita.
Izbornici valnog područja
Alternativne mogućnosti za odabir
postaje su dostupne putem izbornika
specifičnih za valno područje.
S aktivnim glavnim izbornikom radija
pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje odgovarajućeg valnog
područja.
Favourites list (Lista favorita)
Odaberite Favourites list (Lista
favorita). Prikazuju se sve postaje
snimljene u liste favorita.
108
Radio
Prikazane su sve AM/FM postaje koje
se primaju u aktualnom području
prijema.
DAB valno područje
Zakrenite višefunkcijski kotačić.
Prikazane su sve DAB postaje
3 116 koje se primaju u aktualnom
području prijema.
Odaberite željenu postaju.
Napomena
Ako prije toga nije izrađena lista
postaja, Infotainment sustav provodi
automatsko traženje postaje.
Napomena
Postaja koja se trenutno prima
označena je s i.
Ažuriranje lista postaja
Ako se postaje memorirane na listi
postaja specifičnoj za valno područje
više ne mogu primati:
Odaberite odgovarajuću komandu za
ažuriranje liste postaja.
Započinje traženje postaje. Jednom
kada je traženje završeno,
reproducira se prethodno odabrana
postaja.
Za prekid traženja postaje: pritisnite
višefunkcijski kotačić.
Napomena
Ako se ažurira lista postaja na
specifičnom valnom području,
također se ažurira i odgovarajuća
lista kategorije (ako je dostupna).
Ručno podešavanje
Opis potražite u "Ručno podešavanje
postaja".
Liste postaja
AM/FM valno područje
Odaberite AM station list (Lista AM
postaja) ili FM station list (Lista FM
postaja).
Napomena
Postaja koja se trenutno prima
označena je s i.
Odaberite željenu postaju.
Važne informacije o ažuriranju lista
postaja
Dvostruki tuner infotainment sustava
kontinuirano ažurira listu FM postaja
u pozadini. To osigurava da, napr.,
liste postaja uvijek sadrže postaje
koje se mogu primati u lokalnom
Radio
109
području, tijekom dugačkog
putovanja po autoputu. S obzirom da
automatsko ažuriranje traje određeno
vrijeme, sve postaje koje se mogu
primati ne mogu odjednom biti
dostupne na listi postaja pri
iznenadnoj promjeni područja
prijema. U takvim okolnostima se
ažuriranje lista postaja može ubrzati
korištenjem odgovarajuće komande
za ažuriranje liste postaja.
Liste kategorije
Brojne RDS postaje 3 112 šalju PTY
kod, koji označava tip programa kojeg
emitiraju (npr. vijesti). Neke postaje
također mijenjaju PTY kod ovisno o
sadržaju koji se trenutno emitira.
Infotainment sustav memorira ove
postaje, sortirane po tipu programa,
na odgovarajućoj listi kategorije.
Za traženje tipa programa kojeg
definira postaja: odaberite opciju liste
kategorije specifičnu za valno
područje.
Prikazuje se lista dostupnih tipova
programa u tom trenutku.
Odaberite željeni tip programa.
Prikazuje se lista postaja koje
emitiraju program odabranog tipa.
Odaberite željenu postaju.
Lista kategorije se također ažurira
kada se ažurira odgovarajuća lista
postaja specifična za valno područje.
Napomena
Postaja koja se trenutno prima
označena je s i.
DAB announcements (DAB
obavijesti)
Osim njihovih muzičkih programa
brojne DAB postaje 3 116 šalju razne
kategorije obavijesti.
110
Radio
DAB usluga (program) koja se
trenutno prima se prekida kada
postoji bilo koja obavijest prethodno
aktivirane kategorije koja je na
čekanju.
Aktiviranje kategorija obavijesti
Odaberite DAB announcements
(DAB obavijesti) na DAB izborniku.
Napomena
DAB obavijesti se mogu primati
samo ako je aktivirano DAB valno
područje.
CD 300 / CD 400 / CD 400plus
Odaberite željenu postaju.
Napomena
Postaja koja se trenutno prima
označena je s i.
Aktivirajte željene kategorije
obavijesti.
Istovremeno se može odabrati
nekoliko kategorija obavijesti.
Favourites list (Lista favorita)
Odaberite Favourites list (Lista
favorita). Prikazuju se sve postaje
snimljene u liste favorita.
Liste postaja
AM/FM valno područje
Odaberite AM stations list (Lista AM
postaja) ili FM stations list (Lista FM
postaja).
Prikazane su sve AM/FM postaje koje
se primaju u aktualnom području
prijema.
DAB valno područje
(ako je dostupno)
Radio
Zakrenite višefunkcijski kotačić.
Prikazane su sve DAB postaje
3 116 koje se primaju u aktualnom
području prijema.
Napomena
Ako prije toga nije izrađena lista
postaja, Infotainment sustav provodi
automatsko traženje postaje.
Ako se postaje memorirane na listi
postaja specifičnoj za valno područje
više ne mogu primati:
Odaberite odgovarajuću komandu za
ažuriranje liste postaja.
CD 400plus: dvostruki tuner
infotainment sustava stalno ažurira
popis FM postaja u pozadini. Nije
potrebno ručno ažuriranje.
Započinje traženje postaje. Jednom
kada je traženje završeno
reproducirat će se zadnja primljena
postaja.
Za prekid traženja postaje, pritisnite
višefunkcijski kotačić.
Napomena
Ako se ažurira lista postaja na
specifičnom valnom području,
također se ažurira i odgovarajuća
lista kategorije (ako je dostupna).
Odaberite željenu postaju.
Napomena
Postaja koja se trenutno prima
označena je s i.
Ažuriranje lista postaja
Liste kategorije
Brojne RDS postaje 3 112 šalju PTY
kod, koji označava tip programa kojeg
emitiraju (napr. vijesti). Neke postaje
također mijenjaju PTY kod ovisno o
sadržaju koji se trenutno emitira.
111
Infotainment sustav memorira ove
postaje, sortirane po tipu programa,
na odgovarajućoj listi kategorije.
Za traženje tipa programa kojeg
definira postaja: odaberite opciju liste
kategorije specifičnu za valno
područje.
Prikazuje se lista dostupnih tipova
programa u tom trenutku.
Odaberite željeni tip programa.
Prikazuje se lista postaja koje
emitiraju program odabranog tipa.
112
Radio
DAB usluga (program) koja se
trenutno prima se prekida kada
postoji bilo koja obavijest prethodno
aktivirane kategorije koja je na
čekanju.
Aktiviranje kategorija obavijesti
Odaberite DAB announcements
(DAB obavijesti) na DAB izborniku.
Napomena
DAB obavijesti se mogu primati
samo ako je aktivirano DAB valno
područje.
Radio data system (RDS)
RDS je usluga FM postaja koja
značajno olakšava pronalaženje
željene postaje i njen prijem bez
problema.
Prednosti RDS-a
Odaberite željenu postaju.
CD 300: Traži se sljedeća postaja
odabranog čiji se program prima i
reproducira.
Lista kategorije se također ažurira
kada se ažurira odgovarajuća lista
postaja specifična za valno područje.
Napomena
Postaja koja se trenutno prima
označena je s i.
DAB announcements (DAB
obavijesti)
Osim njihovih muzičkih programa
brojne DAB postaje 3 116 šalju razne
kategorije obavijesti.
Aktivirajte željene kategorije
obavijesti.
Istovremeno se može odabrati
nekoliko kategorija obavijesti.
■ Na zaslonu je umjesto frekvencije
prikazano ime programa odabrane
postaje.
■ Pri traženju postaja infotainment
sustav odabire samo RDS postaje.
■ Infotainment sustav uvijek odabire
najbolju frekvenciju prijema
odabrane postaje putem AF-a
(alternativna frekvencija).
■ Ovisno o postaji koja se prima
infotainment sustav prikazuje radio
tekst koji sadrži, na primjer,
informacije o aktualnom programu.
Radio
Navi 600 / Navi 900
Konfiguriranje RDS-a
Za otvaranje izbornika za RDS
konfiguraciju:
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija) i zatim RDS options (RDS
opcije).
Uključivanje i isključivanje RDS-a
Postavite RDS na On (Uključen) ili Off
(Isključen).
Napomena
Ako je RDS isključen, automatski će
se ponovno uključiti kod promjene
radio postaje (funkcijom
pretraživanja ili gumbom za zadane
postavke).
Uključivanje i isključivanje
regionalizacije
(RDS mora biti uključen za
regionalizaciju.)
113
RDS postaje u određeno vrijeme
emitiraju različite programe na
različitim frekvencijama.
Postavite Regional (Regionalno) na
On (Uključen) ili Off (Isključen).
Ako je regionalizacija uključena,
biraju se jedino alternativne
frekvencije (AF) s istim regionalnim
programima.
Ako je regionalizacija isključena,
alternativne frekvencije postaja se
odabiru bez obzira na regionalne
programe.
RDS pomični tekst
Neke RDS postaje linije za
označavanje imena programa koriste
i za prikazivanje dodatnih informacija.
Tijekom ovog procesa ime programa
je skriveno.
Za sprječavanje prikaza dodatnih
informacija:
Postavite RDS-text scroll freeze
(Zamrznuto skrolanje RDS-teksta) na
On (Uključen).
114
Radio
Radio text (Radio tekst)
Ako je aktiviran RDS i prijem RDS
postaje, ispod imena programa je
prikazana informacija o programu koji
se trenutno prima i o muzičkom
naslovu koji se reproducira.
Za pokazivanje ili skrivanje
informacije:
Postavite Radio text (Radio tekst) na
On (Uključen) ili Off (Isključen).
TA volume (Glasnoća informacija o
prometu)
Glasnoća obavijesti o prometu (TA)
se može unaprijed odrediti 3 99.
Usluga prometnog radija
(TP = Program o prometu)
Postaje s uslugama prometnog radija
su RDS postaje koje šalju vijesti o
prometu.
Uključivanje i isključivanje usluge
prometnog radija
Za uključivanje i isključivanje čekanja
obavijesti o prometu na infotainment
sustavu:
Pritisnite TP tipku.
■ Ako je uključena usluga prometnog
radija, [ ] je prikazano na zaslonu u
crnoj boji (sivo ako je usluga
prometnog radija isključena).
■ Primaju se samo postaje s
uslugama prometnog radija.
■ Ako aktualna postaja nije postaja s
uslugama prometnog radija,
automatski započinje traženje
sljedeće radio postaje s uslugama
prometnog radija.
■ Ako je pronađena postaja s
uslugama prometnog radija, [TP] je
prikazano na zaslonu u crnoj boji.
Ako nije pronađena postaja s
uslugama prometnog radija, TP je
prikazano u sivoj boji.
■ Obavijesti o prometu emitiraju se s
odabranom TA glasnoćom 3 99.
■ Ako je uključena usluga prometnog
radija, prekida se CD/MP3
reprodukcija tijekom trajanja
obavijesti o prometu.
Slušanje samo obavijesti o prometu
Uključite uslugu prometnog radija i
potpuno stišajte glasnoću na
infotainment sustavu.
Blokiranje obavijesti o prometu
Za blokiranje obavijesti o prometu,
npr. pri reprodukciji CD/MP3-a:
Pritisnite dugme TP ili višefunkcijsku
ručicu, kako biste potvrdili otkaz
poruke na zaslonu.
Obavijest o prometu se prekida, ali
usluga prometnog radija ostaje
uključena.
EON (Enhanced Other Networks)
S EON-om možete slušati radio
obavijesti o prometu čak i ako postaja
koju slušate ne emitira vlastitu uslugu
prometnog radija. Ako je odabrana
takva postaja, prikazana je u crnoj
boji kao za postaje s uslugom
prometnog radija TP.
Radio
CD 300 / CD 400 / CD 400plus
Konfiguriranje RDS-a
Za otvaranje izbornika za RDS
konfiguraciju:
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija) i zatim RDS options (RDS
opcije).
CD 300: Odaberite Audio settings
(Audio postavke) i zatim RDS options
(RDS opcije).
TA volume (Glasnoća informacija o
prometu)
Glasnoća obavijesti o prometu (TA)
se može unaprijed odrediti 3 99.
Uključivanje i isključivanje RDS-a
Postavite opciju RDS na On
(Uključeno) ili Off (Isključeno).
Napomena
Ako je RDS isključen, automatski će
se ponovno uključiti kod promjene
radio postaje (funkcijom
pretraživanja ili gumbom za zadane
postavke).
Traffic announcement (TA)
(Informacije o prometu (TA))
115
Za trajno uključivanje ili isključivanje
TA usluge:
Postavite opciju Traffic
announcement (TA) (Informacije o
prometu (TA)) na On (Uključeno) ili
Off (Isključeno).
Uključivanje i isključivanje
regionalizacije
(RDS mora biti uključen za
regionalizaciju.)
RDS postaje u određeno vrijeme
emitiraju različite programe na
različitim frekvencijama.
Postavite opciju Regional (REG)
(Regionalni (REG)) na On
(Uključeno) ili Off (Isključeno).
Ako je regionalizacija uključena,
biraju se jedino alternativne
frekvencije (AF) s istim regionalnim
programima.
Ako je regionalizacija isključena,
alternativne frekvencije postaja se
odabiru bez obzira na regionalne
programe.
116
Radio
RDS pomični tekst
Neke RDS postaje skrivaju ime
programa na liniji zaslona kako bi
prikazao dodatnu informaciju.
Za sprječavanje prikaza dodatnih
informacija:
Postavite RDS-Text scroll freeze
(Zaustavljanje pomičnog teksta) na
On (Uključeno).
Radio text: (Radio tekst:)
Ako je aktiviran RDS i prijem RDS
postaje, ispod imena programa je
prikazana informacija o programu koji
se trenutno prima i o muzičkom
naslovu koji se reproducira.
Za pokazivanje ili skrivanje
informacije:
Postavite opciju Radio text: (Radio
tekst:) na On (Uključeno) ili Off
(Isključeno).
Usluga prometnog radija
(TP = Program o prometu)
Postaje s uslugama prometnog radija
su RDS postaje koje šalju vijesti o
prometu.
Uključivanje i isključivanje usluge
prometnog radija
Za uključivanje i isključivanje čekanja
obavijesti o prometu na infotainment
sustavu:
Pritisnite TP tipku.
■ Ako je uključena usluga prometnog
radija, [ ] je prikazano na glavnom
radio izborniku.
■ Primaju se samo postaje s
uslugama prometnog radija.
■ Ako aktualna postaja nije postaja s
uslugama prometnog radija,
automatski započinje traženje
sljedeće radio postaje s uslugama
prometnog radija.
■ Ako je pronađena postaja s
uslugama prometnog radija, [TP] je
prikazana na glavnom radio
izborniku.
■ Obavijesti o prometu emitiraju se s
odabranom TA glasnoćom 3 99.
■ Ako je uključena usluga prometnog
radija, prekida se CD/MP3
reprodukcija tijekom trajanja
obavijesti o prometu.
Slušanje samo obavijesti o prometu
Uključite uslugu prometnog radija i
potpuno stišajte glasnoću na
infotainment sustavu.
Blokiranje obavijesti o prometu
Za blokiranje obavijesti o prometu,
npr. pri reprodukciji CD/MP3-a:
Pritisnite dugme TP ili višefunkcijsku
ručicu, kako biste potvrdili otkaz
poruke na zaslonu.
Obavijest o prometu se prekida, ali
usluga prometnog radija ostaje
uključena.
EON (Enhanced Other Networks)
S EON-om možete slušati radio
obavijesti o prometu čak i ako postaja
koju slušate ne emitira vlastitu uslugu
prometnog radija. Ako je odabrana
takva postaja, prikazana je u crnoj
boji kao za postaje s uslugom
prometnog radija TP.
Digitalno emitiranje zvuka
(ako je dostupno)
Digitalno emitiranje zvuka (DAB) je
inovativni i univerzalni sustav
emitiranja.
Radio
DAB postaje su označene imenom
programa umjesto frekvencije
emitiranja.
Navi 600 / Navi 900:
CD 400plus:
Opće napomene
■ S DAB, nekoliko radio programa
(servisi) se može emitirati na jednoj
frekvenciji (ansambl).
■ Osim visoke kvalitete digitalnih
audio servisa, DAB također može
slati podatke povezane s
programom i mnogo drugih
podatkovnih servisa uključujući
informacije o putovanju i prometu.
117
■ Sve dok dani DAB prijemnik može
primati signal koji šalje postaja za
emitiranje (čak i ako je signal vrlo
slab), osigurana je reprodukcija
zvuka.
■ Nema iščezavanja signala
(slabljenje zvuka) koje je tipično za
AM ili FM prijem. DAB signal se
reproducira s konstantnom
glasnoćom.
■ Samo CD 400plus: ako je DAB
signal preslab da bi ga prijemnik
interpretirao, prijem se prekida u
potpunosti. To se može izbjeći
aktiviranjem Auto ensemble linking
(Automatsko povezivanje
ansambla) i/ili Auto linking DAB-FM
(Automatsko povezivanje DABFM) na izborniku postavki za DAB.
■ Smetnje koje uzrokuju postaje koje
su na bliskoj frekvenciji (fenomen
koji je tipičan za AM i FM prijem) se
ne događa kod DAB-a.
118
Radio
■ Ako se DAB signal reflektira od
prirodnih prepreka ili zgrada,
kvaliteta prijema je poboljšana, dok
je AM ili FM prijem u takvim
slučajevima značajno oslabljen.
■ Kada je omogućen DAB prijem, FM
tuner Infotainment sustava ostaje
uključen u pozadini i neprekidno
traži FM radijske postaje s najboljim
prijemom. Ako je uključena
značajka TP 3 112, emitiraju se
informacije o stanju u prometu FM
radijske postaje čiji je signal
trenutačno najbolji. Isključite TO
ako ne želite da vam DAB prijem
prekidaju informacije o stanju u
prometu.
Konfiguriranje DAB-a
Navi 600 / Navi 900
razina tihih zvukova. Stoga se
glasnoća infotainment sustava
može pojačati do točke kada su
čujni tihi zvukovi, bez da glasni
zvukovi budu preglasni.
■ Frequency band (Valna dužina):
nakon odabira ove opcije korisnik
može definirati koja DAB valna
područja će infotainment sustav
primati.
CD 400plus
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija) i zatim DAB settings (DAB
postavke).
U konfiguracijskom izborniku su
dostupne sljedeće opcije:
■ Dynamic audio adaption
(Dinamička prilagodba zvuka): s
ovom funkcijom aktiviranom,
dinamičko područje DAB signala je
smanjeno. To znači da je smanjena
razina glasnih zvukova, ali ne
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Radio settings (Postavke
radija) i zatim DAB settings (DAB
postavke).
Radio
U konfiguracijskom izborniku su
dostupne sljedeće opcije:
■ Auto ensemble linking (Automatsko
povezivanje ansambla): s ovom
funkcijom aktiviranom, uređaj se
prebacuje na isti servis (program)
na drugom DAB ansamblu
(frekvenciji, ako je dostupna) kada
je DAB signal previše slab da bi ga
prijemnik primio.
■ Auto linking DAB-FM (Automatsko
povezivanje DAB-FM): s ovom
funkcijom aktiviranom, uređaj se
prebacuje na odgovarajuću FM
postaju aktivnog DAB servisa (ako
je dostupna) kada je DAB signal
previše slab da bi ga prijemnik
primio.
■ Dynamic audio adaption
(Dinamička prilagodba zvuka): s
ovom funkcijom aktiviranom,
dinamičko područje DAB signala je
smanjeno. To znači da je smanjena
razina glasnih zvukova, ali ne
razina tihih zvukova. Stoga se
glasnoća infotainment sustava
može pojačati do točke kada su
čujni tihi zvukovi, bez da glasni
zvukovi budu preglasni.
■ Frequency band (Valno područje):
nakon odabira ove opcije može se
definirati koja DAB valna područja
će infotainment sustav primati.
119
120
CD Uređaj za reprodukciju
CD Uređaj za
reprodukciju
Opće napomene ........................ 120
Korištenje ................................... 122
Opće napomene
Navi 600 / Navi 900
CD uređaj infotainment sustava može
reproducirati audio CD-e i MP3/WMA
CD-e.
Važne informacije o audio CD-ima i
MP3/WMA CD-ima
Oprez
U nikakvim okolnostima ne
stavljajte DVD-e, singl CD-e
promjera 8 cm ili CD-e nepravilnog
oblika u audio uređaj.
Na CD-e ne smijete stavljati
nikakve naljepnice. Ovi diskovi se
mogu zaglaviti u CD uređaju i
oštetiti ga. Tada će biti potrebna
skupa zamjena uređaja.
■ Audio CD-i sa zaštitom od
kopiranja, koja nije u skladu s CD
standardom, neće se moći pravilno
ili se uopće neće moći
reproducirati.
■ CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami
snimili su osjetljiviji na loše
rukovanje nego unaprijed snimljeni
CD-i. Mora biti osigurano pravilno
rukovanje, posebice u slučaju
CD-R-a i CD-RW-a koje ste sami
snimili; pogledajte u nastavku.
■ CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami
snimili se neće moći pravilno ili se
uopće neće moći reproducirati.
■ Na mješovitim CD-ima
(kombinacija audio i podaci, npr.
MP3), detektirat će se i
reproducirati samo audio naslovi.
■ Izbjegavajte ostavljanje otisaka
prstiju prilikom promjene CD-a.
■ CD-e vratite natrag u njihove
omotnice odmah nakon uklanjanja
iz audio uređaja kako biste ih
zaštitili od oštećenja i prljavštine.
■ Prljavština i tekućine na CD-ima
mogu zaprljati leću unutar audio
uređaja i prouzročiti greške.
■ Zaštitite CD-e od topline i direktnog
sunčevog svjetla.
CD Uređaj za reprodukciju
■ Za podatke pohranjene na MP3/
WMA CD vrijede sljedeća
ograničenja:
Maksimalna dubina strukture
mape: 11 razina.
Maksimalni broj MP3/WMA
datoteka koje se mogu snimiti:
1000.
WMA datoteke s Upravljanjem
digitalnim pravima (DRM) iz online
muzičkih trgovina se ne mogu
reproducirati.
WMA datoteke se mogu sigurno
reproducirati ako su izrađene s
Windows Media Player verzijom 8
ili novijom.
Primjenjive ekstenzije liste za
reprodukciju: .m3u, .pls
Unosi liste za reprodukciju moraju
biti u obliku relativnih putanja.
■ Ovo poglavlje se bavi samo
reprodukcijom MP3 datoteka jer je
korištenje MP3 i WMA datoteka
identično. Kada je učitan CD s
WMA datotekama prikazuju se
izbornici povezani s MP3.
CD 300 / CD 400 / CD 400plus
CD uređaj infotainment sustava može
reproducirati audio CD-e i MP3/WMA
CD-e.
Važne informacije o audio CD-ima i
MP3/WMA CD-ima
Oprez
U nikakvim okolnostima ne
stavljajte DVD-e, singl CD-e
promjera 8 cm ili CD-e nepravilnog
oblika u audio uređaj.
Na CD-e ne smijete stavljati
nikakve naljepnice. Ovi diskovi se
mogu zaglaviti u CD uređaju i
oštetiti ga. Tada će biti potrebna
skupa zamjena uređaja.
■ Moguće je koristiti sljedeće formate
CD-a:
CD-ROM Mode 1 i Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i
Form 2.
■ Moguće je koristiti sljedeće formate
datoteka:
121
ISO9660 razina 1, razina 2,
(Romeo, Joliet).
MP3 i WMA datoteke zapisane u
drugačijem od gore navedenog
formata možda se neće ispravno
reproducirati, a njihovi nazivi
datoteka i mape možda se neće
ispravno prikazivati.
Napomena
ISO 13346 nije podržan. Možda će
biti potrebno ručno odabrati ISO
9660 tijekom kopiranja audio CD-a s
primjerice sustavom Windows 7.
■ Audio CD-i sa zaštitom od
kopiranja, koja nije u skladu s CD
standardom, neće se moći pravilno
ili se uopće neće moći
reproducirati.
■ CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami
snimili su osjetljiviji na loše
rukovanje nego unaprijed snimljeni
CD-i. Mora biti osigurano pravilno
rukovanje, posebice u slučaju CDR-a i CD-RW-a koje sami snimili.
Vidi ispod.
122
CD Uređaj za reprodukciju
■ CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami
snimili se neće moći pravilno ili se
uopće neće moći reproducirati. U
takvim slučajevima to nije greška
opreme.
■ Na mješovitim CD-ima
(kombinacija audio naslova i
komprimiranih datoteka, npr. MP3,
su pohranjeni), dio s audio
naslovima i komprimiranim
datotekama se može reproducirati
odvojeno.
■ Izbjegavajte ostavljanje otisaka
prstiju prilikom promjene CD-a.
■ CD-e vratite natrag u njihove
omotnice odmah nakon uklanjanja
iz CD uređaja kako biste ih zaštitili
od oštećenja i prljavštine.
■ Prljavština i tekućine na CD-ima
mogu zaprljati leću unutar CD
uređaja i prouzročiti greške.
■ Zaštitite CD-e od topline i direktnog
sunčevog svjetla.
■ Za podatke pohranjene na MP3/
WMA CD vrijede sljedeća
ograničenja:
Broj naslova: maks 999.
Broj mapa: maks 255.
Dubina strukture mape: maks 64
razine (preporučeno: maks 8
razina).
Broj lista za reprodukciju: maks 15.
Broj pjesama po listi za
reprodukciju: maks 255.
Primjenjive ekstenzije liste za
reprodukciju: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
■ Ovo poglavlje se bavi samo
reprodukcijom MP3 datoteka jer je
korištenje MP3 i WMA datoteka
identično. Kada je učitan CD s
WMA datotekama prikazuju se
izbornici povezani s MP3.
Korištenje
Navi 600 / Navi 900
Pokretanje CD reprodukcije
Gurnite CD s otisnutom stranom
prema gore u CD ležište dok se ne
uvuče unutra.
Automatski započinje reprodukcija
CD-a i prikazan je Audio CD ili Audio
MP3 izbornik.
Ako je CD već u uređaju, ali Audio
CD ili Audio MP3 izbornik nije aktivan:
Pritisnite CD/AUX tipku.
CD Uređaj za reprodukciju
Otvara se Audio CD ili Audio MP3
izbornik i započinje reprodukcija
CD-a.
Ovisno o podacima snimljenima na
audio CD ili MP3 CD, na zaslonu će
biti prikazane različite informacije o
CD-u i aktualnom muzičkom naslovu.
Odabir naslova
Zakrenite višefunkcijski kotačić za
prikaz popisa svih naslova na CD-u.
Predodabran je naslov koji se
trenutno reproducira.
Odaberite željeni naslov.
Brzo pomicanje naprijed ili natrag
Pritisnite tipku s ili u i držite je
za pomicanje po aktualnom naslovu
naprijed ili natrag.
Za odabir naslova na audio CD-u:
odaberite Track list (Popis staza) i
zatim odaberite željeni naslov.
Tijekom MP3 reprodukcije
Odabir naslova korištenjem audio CD
ili MP3 izbornika
Tijekom audio CD reprodukcije
Preskakanje na sljedeći ili prethodni
naslov
Kratko pritisnite s ili u tipku
jednom ili više puta.
Traženje naslova naprijed ili natrag
Kratko pritisnite s ili u tipku i
zatim ponovno pritisnite s ili u
tipku i držite je pritisnutu dok se ne
prikaže željeni naslov.
123
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje odgovarajućeg audio CD
izbornika.
Za reprodukciju svih naslova
slučajnim redoslijedom: postavite
Shuffle songs (RDM) (Slučajni
redoslijed reprodukcije) na On
(Uključen).
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje odgovarajućeg MP3
izbornika.
Za reprodukciju svih naslova
slučajnim redoslijedom: postavite
Shuffle songs (RDM) (Slučajni
redoslijed reprodukcije) na On
(Uključen).
124
CD Uređaj za reprodukciju
Za odabir naslona iz mape ili liste za
reprodukciju (ako je dostupno):
odaberite Folders (Mape) ili Playlists
(Popisi za reprodukciju).
Odaberite mapu ili listu za
reprodukciju i zatim odaberite željeni
naslov.
Vađenje CD-a
Pritisnite d tipku.
CD se gura van iz CD ležišta.
Ako se nakon izbacivanja CD ne
izvadi, nakon nekoliko sekundi će se
automatski ponovno uvući.
Odaberite Search (Traži) za prikaz
izbornika s dodatnim opcijama za
traženje i odabir naslova.
CD 300 / CD 400 / CD 400plus
Ovisno o količini snimljenih naslova,
proces traženja može potrajati
nekoliko minuta.
Odaberite opciju traženja i zatim
odaberite željeni naslov.
Ovisno o podacima snimljenima na
audio CD ili MP3 CD, na zaslonu će
biti prikazane različite informacije o
CD-u i aktualnom muzičkom naslovu.
Umetanje CD-a
Umetnite CD, s otisnutom stranom
okrenutom prema gore, u otvor CD-a
dok se ne uvuče.
Promjena pogleda standardne
stranice
(samo CD 300)
Tijekom audio CD ili MP3
reprodukcije: pritisnite višefunkcijski
kotačić i zatim odaberite Default CD
page view (Osnovni pogled CD
stranice) ili Default MP3 page view
(Osnovni pogled MP3 stranice).
Odaberite željenu opciju.
Pokretanje CD reprodukcije
Pritisnite CD tipku za otvaranje CD ili
MP3 izbornika.
Ako se u CD uređaju nalazi CD,
započinje njegova reprodukcija.
Promjena razine mape
(samo CD 300, MP3 reprodukcija)
Pritisnite tipku g ili e za promjenu
na mapu više ili niže razinu.
Preskakanje na sljedeći ili prethodni
naslov
Kratko pritisnite tipku s ili u.
CD Uređaj za reprodukciju
Brzo pomicanje naprijed ili natrag
Pritisnite tipku s ili u i držite je
za pomicanje po aktualnom naslovu
naprijed ili natrag.
Za odabir naslova na audio CD-u:
odaberite Track list (Lista naslova) i
zatim odaberite željeni naslov.
Tijekom MP3 reprodukcije
Odabir naslova korištenjem audio CD
ili MP3 izbornika
Tijekom audio CD reprodukcije
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje odgovarajućeg audio CD
izbornika.
Za reprodukciju svih naslova
slučajnim redoslijedom: postavite
Shuffle songs (Reproduciraj pjesme
slučajnim redoslijedom) na On
(Uključeno).
125
Za odabir naslova iz mape ili liste za
reprodukciju (ako je dostupno):
odaberite Playlists/Folders (Liste za
reprodukciju/Mape).
Odaberite mapu ili listu za
reprodukciju i zatim odaberite željeni
naslov.
Napomena
Ako CD sadrži i audio i MP3
podatke, audio podaci se mogu
odabrati na Playlists/Folders (Liste
za reprodukciju/Mape).
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje odgovarajućeg MP3
izbornika.
Za reprodukciju svih naslova
slučajnim redoslijedom: postavite
Shuffle songs (Reproduciraj pjesme
slučajnim redoslijedom) na On
(Uključeno).
Za otvaranje izbornika s dodatnim
opcijama za traženje i odabir zapisa
(samo CD 400plus): odaberite
Search (Traženje). Koje su opcije
dostupne ovisi o podacima
snimljenima na MP3 CD.
Proces traženja na MP3 CD-u može
potrajati nekoliko minuta. Tijekom tog
vremena će se primati program
zadnje reproducirane postaje.
Vađenje CD-a
Pritisnite d tipku.
CD se gura van iz CD ležišta.
126
CD Uređaj za reprodukciju
Ako se nakon izbacivanja CD ne
izvadi, nakon nekoliko sekundi će se
automatski ponovno uvući.
AUX ulaz
AUX ulaz
Opće napomene
Navi 600 / Navi 900:
Opće napomene ........................ 127
Korištenje ................................... 127
127
Na središnjoj konzoli postoji AUX
priključak za spajanje vanjskih izvora
zvuka.
Moguće je, na primjer, spojiti
prijenosni CD uređaj s 3,5 mm
utikačem na AUX ulaz.
Napomena
Priključak se uvijek mora održavati
čist i suh.
Korištenje
CD 300 / CD 400 / CD 400plus:
Pritisnite tipku CD/AUX ili AUX
jednom ili nekoliko puta za aktiviranje
AUX načina rada.
Navi 600 / Navi 900:
128
AUX ulaz
CD 300 / CD 400 / CD 400plus:
Izvorom zvuka koji je spojen na AUX
ulaz može se upravljati samo
upravljačkim elementima na izvoru
zvuka.
USB priključak
USB priključak
Opće napomene
Navi 600 / Navi 900
Opće napomene ........................ 129
Reprodukcija snimljenih audio
datoteka ..................................... 130
Na središnjoj konzoli postoji USB
priključak za priključivanje vanjskih
izvora zvuka.
Napomena
Priključak se uvijek mora održavati
čist i suh.
MP3 uređaj, USB uređaj ili iPod se
mogu spojiti na USB priključak.
129
Napomena
Infotainment sustav ne podržava
sve modele MP3 uređaja, USB
memorije i iPoda.
Važne informacije
MP3 uređaj i USB uređaji
■ Spojeni MP3 uređaji i USB
memorije moraju biti u skladu s
USB Mass Storage Class
specifikacijama (USB MSC).
■ Podržani su samo MP3 uređaji i
USB uređaji s veličinom klastera
manjom ili jednakom 64 kB u
FAT16/FAT32 sustavu.
■ Nisu podržani tvrdi diskovi (HDD).
■ USB prijenosni uređaji nisu
podržani.
■ Za podatke pohranjene na MP3
uređaj ili USB uređaj vrijede
sljedeća ograničenja:
Maksimalna dubina strukture
mape: 11 razina.
Maksimalni broj MP3/WMA
datoteka koje se mogu snimiti:
1000.
WMA datoteke s Upravljanjem
digitalnim pravima (DRM) iz online
130
USB priključak
muzičkih trgovina se ne mogu
reproducirati.
WMA datoteke se mogu sigurno
reproducirati ako su izrađene s
Windows Media Player verzijom 8
ili novijom.
Primjenjive ekstenzije liste za
reprodukciju: .m3u, .pls
Unosi liste za reprodukciju moraju
biti u obliku relativnih putanja.
Ne smiju biti postavljeni atributi
sustava za mape/datoteke koje
sadrže audio podatke.
CD 400plus
Na središnjoj konzoli postoji USB
priključak za priključivanje vanjskih
izvora zvuka.
Uređajima spojenima na USB
priključak se rukuje putem kontrola i
izbornika infotainment sustava.
Reprodukcija snimljenih
audio datoteka
Navi 600 / Navi 900
MP3 uređaj / USB uređaji
Napomena
Priključak se uvijek mora održavati
čist i suh.
Važne informacije
Sljedeći uređaji se mogu spojiti na
USB priključak:
■ iPod
■ Zune
■ PlaysForSure uređaj (PFD)
■ USB memorija
Napomena
Infotainment sustav ne podržava
sve modele iPod-a, Zune-a, PFD-a
ili USB uređaja.
Pritisnite CD/AUX tipku jednom ili
nekoliko puta za aktiviranje audio
USB načina rada.
Započinje reprodukcija audio
podataka pohranjenih na USB
memoriju.
Rad s izvorima podataka spojenima
putem USB-a uglavnom je isti kao i za
audio MP3/WMA CD 3 122.
USB priključak
131
iPod
iPod funkcije
CD 400plus
Pritisnite CD/AUX tipku jednom ili
nekoliko puta za aktiviranje audio
iPod načina rada.
Započinje reprodukcija audio
podataka pohranjenih na iPod.
Rad s iPod-om spojenim putem USBa je uglavnom isti kao i za audio MP3/
WMA CD 3 122.
Na sljedećim stranicama opisani su
samo aspekti rada koji su različiti/
dodatni.
Ovisno o snimljenim podacima,
postoje razne opcije za odabir i
reprodukciju naslova.
Pritisnite višefunkcijski kotačić i zatim
odaberite Search (Traži) za prikaz
dostupnih opcija.
Proces traženja na uređaju može
potrajati nekoliko sekundi.
Pritisnite AUX tipku jednom ili
nekoliko puta za aktiviranje USB
načina rada.
Započinje reprodukcija audio
podataka pohranjenih na USB
memoriju.
Rad s izvorima podataka spojenima
putem USB-a je uglavnom isti kao i za
audio MP3 CD 3 122.
Na sljedećim stranicama opisani su
samo aspekti rada koji su različiti/
dodatni.
132
USB priključak
Rukovanje i zasloni ekrana su opisani
samo za USB memorije. Rukovanje
drugim uređajima kao što su iPod ili
Zune je uglavnom slično.
Odabir naslova korištenjem USB
izbornika
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje odgovarajućeg USB
izbornika.
Za reprodukciju svih naslova redom:
odaberite Play all (Reproduciraj sve).
Za prikaz izbornika s raznim dodatnim
opcijama za traženje i odabir naslova:
odaberite Search (Traženje).
Proces traženja na USB uređaju
može potrajati nekoliko minuta.
Tijekom tog vremena će se primati
program zadnje reproducirane
postaje.
Za reprodukciju svih naslova
slučajnim redoslijedom: postavite
Shuffle songs (random) (Slučajni
redoslijed reprodukcije) na On
(Uključeno).
Za ponavljanje trenutno
reproduciranog naslova: postavite
Repeat (Ponovi) na On (Uključeno).
Okvir digitalne slike
Okvir digitalne slike
Opće napomene ........................ 133
Korištenje ................................... 133
Opće napomene
Pomoću funkcije okvira digitalne slike
(samo Navi 600 / Navi 900) možete
pregledati omiljene slike (ili
fotografije) jednu po jednu na zaslonu
sustava Infotainment.
Možete preuzeti omiljene slike s USB
pogona priključenog na USB
priključak 3 129 sustava
Infotainment.
U memoriju sustava Infotainment
može se spremiti do 10 slika.
Slike se prikazuju na zaslonu u
njihovom originalnom omjeru (obrubi
su crne boje, ako su potrebni) i
usmjerenju.
Važne informacije
■ Slike koje želite preuzeti potrebno
je spremiti u glavni direktorij (npr.
"F:\") USB pogona.
■ Za preuzimanje ponudit će se
jedino prvih 100 slika (spremaju se
sekvencijalno u glavni direktorij
USB pogona).
133
■ Podržane su jedino slike u JPEG
standardnom formatu (s
nastavcima datoteka .jpg ili .jpeg).
Primjer: "F:\myPicture.jpg" gdje je
"F:\" glavni direktorij USB pogona.
■ Maksimalna podržana rezolucija
slike je 12 mega piksela.
Slike s većom rezolucijom smanjit
će se (promijenit će veličinu)
prilikom preuzimanja.
Slike s manjim rezolucijama neće
se povećavati (neće mijenjati
veličinu) prilikom preuzimanja već
će se centrirati u sredini zaslona.
Korištenje
Preuzimanje i/ili uklanjanje slika
Priključite USB pogon sa spremljenim
omiljenim slikama (ili fotografijama)
na USB priključak 3 129 sustava
Infotainment.
Pritisnite tipku CONFIG pa odaberite
Display settings (Prikaži postavke) i
zatim odaberite Picture frame (Okvir
za sliku). Prikazuje se sljedeći
izbornik.
134
Okvir digitalne slike
Odaberite Add / Remove pictures
(Dodaj / Ukloni slike) za otvaranje
niže prikazanog izbornika.
Izbornik prikazuje popis naziva
datoteka svih slika (provjerite
ograničenja u gornjem poglavlju
"Važne informacije") spremljenih u
glavnom direktoriju priključenog USB
pogona.
Ako su slike već spremljene u
memoriji sustava Infotainment, te
"stare" slike nalaze se prve na popisu
u izborniku, a označene su s MEM,
pogledajte gornju sliku.
Ako želite ukloniti "stare" slike,
morate poništiti njihov odabir prije
preuzimanja novih slika.
Odaberite najviše 10 slika koje želite
preuzeti (dodati) u memoriju sustava
Infotainment ili koje želite da ostanu u
toj memoriji.
Odaberite Confirm (Potvrdi) za
početak preuzimanja i/ili uklanjanja
slike.
Prikazuje se poruka koja prikazuje
broj slika koje će se preuzeti i/ili
ukloniti.
Odaberite Continue (Nastavi) ako
želite započeti preuzimanje i/ili
uklanjanje.
Prikaz slika
Slike spremljene u memoriji sustava
Infotainment mogu se pojedinačno
prikazivati na zaslonu.
Pritisnite tipku CONFIG, odaberite
Display settings (Prikaži postavke),
odaberite Picture frame (Okvir za
sliku), a zatim odaberite Picture
selection (Odabir slike). Prikazuje se
sljedeći izbornik.
Okvir digitalne slike
Odaberite sliku koju želite prikazati na
zaslonu.
Nekoliko puta pritišćite tipku INFO
sve dok se trenutno odabrana slika ne
prikaže na zaslonu.
Za ponovni prikaz zadanog izbornika
sustava Infotainment, pritisnite bilo
koju tipku sustava Infotainment.
Sve dok je slika odabrana na
izborniku Picture selection (Odabir
slike), ona se može u svako vrijeme
prikazati pomoću tipke INFO .
135
136
Navigacija
Navigacija
Opće napomene ........................ 136
Korištenje ................................... 137
Unos odredišta ........................... 149
Vođenje ...................................... 167
Dinamičko vođenje .................... 177
Karte .......................................... 178
Pregled simbola ......................... 180
Opće napomene
Navigacijski sustav pouzdano će vas
voditi do vašeg odredišta bez potrebe
za čitanjem karata, čak i ako nimalo
ne poznajete lokalna mjesta.
Trenutna situacija u prometu uzima
se u obzir tijekom izračuna rute, ako
se koristi dinamičko navođenje rute.
U tu svrhu, infotainment sustav prima
obavijesti o prometu za trenutno
područje prijema putem RDS TMC-a.
Navigacijski sustav ne može, ipak,
uzeti u obzir prometne nezgode,
nedavno izmijenjene prometne
propise i hazarde ili probleme koji su
se iznenada pojavili (npr. radovi na
cesti).
Oprez
Uporaba navigacijskog sustava ne
oslobađa vozača od odgovornosti
za pravilno, oprezno ponašanje u
prometu na cesti. Uvijek se moraju
poštivati odgovarajući prometni
propisi. Ako su upute navigacije u
suprotnosti s prometnim
propisima, uvijek se primjenjuju
prometni propisi.
Funkcioniranje navigacijskog
sustava
Položaj i pomicanje vozila otkriva
navigacijski sustav preko senzora.
Prijeđena udaljenost određuje se
informacijama mjerača brzine vozila,
a okretanja u zavojima žiroskopskim
senzorom. Položaj određuju GPS
sateliti (globalni satelitski sustav).
Usporedbom signala osjetnika s
digitalnim kartama na SD kartici
moguće je odrediti položaj s
preciznošću od približno 10m.
Sustav će raditi i ako je GPS prijem
slab, međutim, preciznost
određivanja položaja bit će smanjena.
Nakon unosa adrese odredišta ili
točke interesa (najbliža benzinska
postaja, hotel i slično), izračunava se
ruta između trenutnog položaja do
odabranog odredišta.
Navigacija
Vođenje po ruti se vrši glasovnom
uputom i strelicom, kao i uz pomoć
prikaza mape u više boja.
TMC sustav prometnih
informacija i dinamičko vođenje
po ruti
TMS sustav prometnih informacija
prima aktualne prometne informacije
s TMS radio postaja. Ako je aktivno
dinamičko vođenje po ruti, ova
informacija se uključuje u
izračunavanje cjelokupne rute.
Tijekom ovog procesa, ruta se planira
tako da se problemi u prometu
povezani s prethodno odabranim
kriterijem izbjegavaju.
Ako postoji problem u prometu
tijekom aktivnog vođenja po ruti,
ovisno o postavkama pojavljuje se
poruka ukoliko je potrebno promijeniti
rutu.
TMC prometna informacija se
prikazuje na zaslonu vođenja po ruti
kao simboli ili kao detaljni tekst na
TMC messages (TCM poruke)
izborniku.
Da biste mogli koristiti TMC prometne
informacije, sustav treba primati TMC
postaje u odgovarajućem području.
Dinamičko vođenje po ruti radi samo
ako se prometne informacije primaju
putem TMC sustava prometnih
informacija.
Funkcija dinamičkog navođenja po
ruti može se isključiti u izborniku
Navigation options (Opcije
navigacije), pogledajte poglavlje
"Navođenje" 3 167.
Podaci za kartu
Svi potrebni podaci spremljeni su na
SD karticu putem Infotainment
sustava.
Detaljne upute za uporabu i zamjenu
SD kartice za kartu, vidi poglavlje
"Karte" 3 178
Korištenje
Elementi upravljanja
Najvažniji elementi upravljanja
specifični za navigaciju su sljedeći:
137
NAVI tipka: aktiviraj navigaciju;
pokaži aktualni položaj (ako vođenje
po ruti nije aktivno); pokaži izračunatu
rutu (ako je vođenje po ruti aktivno);
prebaci između prikaza potpune
mape, prikaza strelice (ako je vođenje
po ruti aktivno) i podijeljenog prikaza
ekrana, vidi "Informacije na zaslonu".
DEST tipka: otvori izbornik s opcijama
za unos odredišta.
Osmosmjerni prekidač: pomakni
prozor zaslona u pogledu mape za
navigaciju, za odabir odredišta,
pritisnite u traženom smjeru za
pozicioniranje križića iznad odredišta
na mapi.
RPT tipka: ponovi zadnju poruku
vođenja po ruti.
Aktiviranje navigacijskog
sustava
Pritisnite NAVI tipku.
Na zaslonu je prikazana mapa
aktualnog položaja.
138
Navigacija
Poruke navođenja po ruti
Osim vizualnih uputa na zaslonu (u
nastavku pogledajte "Informacije na
zaslonu"), poruke navođenja po ruti
će se najaviti kad je navođenje po ruti
aktivno.
Prethodno podešavanje glasnoće
poruka o navođenju po ruti: u
nastavku pogledajte "Podešavanje
navigacijskog sustava".
Podešavanje glasnoće poruka o
navođenju po ruti prilikom njihove
najave: okrenite kotačić X.
Ponavljanje posljednje najavljene
poruke o navođenju po ruti: pritisnite
tipku RPT NAV.
Informacije na zaslonu
Navođenje rute nije aktivno
Simbol kompasa koji označava
sjever.
Ako GPS signal nije dostupan na
aktualnom položaju: prekriženi
"GPS" signal je prikazan ispod
simbola kompasa.
Aktualno odabrano mjerilo mape
(promijeni mjerilo: zakrenite
višefunkcijski gumb).
Napomena
Ako želite prijeći na prikaz cijele
mape: pritisnite tipku NAV.
Ako navođenje rute nije aktivirano,
prikazat će se sljedeći podaci:
■ U liniji na vrhu: vrijeme, ime ulice za
aktualni položaj, vanjska
temperatura.
■ Adresa i geografske koordinate
aktualnog položaja.
■ Prikaz karte područja oko trenutnog
položaja.
■ Na karti: crveni trokut označava
trenutan položaj.
Navođenje rute je aktivno
Ako je navođenje po ruti aktivno,
prikazuju se sljedeći podaci (ovisno o
trenutnim Navigation options (Opcije
navigacije) postavkama, pogledajte
poglavlje "Navođenje" 3 167):
Navigacija
Informacije u liniji na vrhu
■ Vrijeme
■ Udaljenost do posljednjeg
odredišta
■ Vrijeme dolaska ili vrijeme
putovanja
■ Temperatura okoline
Informacije na zaslonu sa strelicom
■ Velika strelica predstavlja smjer koji
treba slijediti.
■ Mala strelica predstavlja preporuku
za vožnju.
■ Udaljenost do sljedećeg križanja.
■ Ulice koje idu od aktualne ulice koju
treba pratiti.
■ Ispod simbola strelice: ime
aktualne ulice koju treba pratiti.
■ Iznad simbola strelice: ime ulice
koju je potrebno pratiti nakon
sljedećeg križanja.
■ Prilikom vožnje na autocestama:
Smjer vožnje i udaljenost do
sljedećeg izlaza s autoceste koje
treba slijediti.
Udaljenosti do sljedećih servisnih
područja, parkirališta, raskrižja i/ili
izlaza s autocesta.
139
■ Prilikom prilaska križanju na
autoputu prikazane su informacije
za vođenje po traci:
Ako je opcija Highway lane
guidance (Navođenje na izlazima s
autocesta) aktivirana u Display
route guidance (Prikaži vođenje po
ruti) izborniku (pogledajte poglavlje
"Navođenje" 3 167), prikazuje se
sljedeći tip ilustracije:
140
Navigacija
Informacije na zaslonu mape
Na desnoj strani zaslona prikazana je
sljedeća informacija:
■ Simbol kompasa koji označava
sjever.
■ Ako GPS signal (pogledajte
poglavlje "Opće napomene" 3 136)
nije dostupan na aktualnom
položaju: prekriženi "GPS" signal je
prikazan ispod simbola kompasa.
■ Aktualno odabrano mjerilo mape
(promijeni mjerilo: zakrenite
višefunkcijski gumb).
Na mapi je prikazana sljedeća
informacija:
■ Ruta kao plava linija.
■ Aktualni položaj kao crveni trokut.
■ Krajnje odredište kao kockasta
zastava.
■ Razni simboli (pogledajte poglavlje
"Pregled simbola" 3 180) koji
označavaju prometne informacije i
opće informacije ili točke interesa.
Napomena
Ako želite prijeći na prikaz cijele
mape: dvaput pritisnite tipku NAV.
Podešavanje navigacijskog
sustava
Pritisnite CONFIG tipku pa odaberite
Navigation settings (Postavke
navigacije) za otvaranje izbornika s
postavkama posebnih za navigaciju.
Navigation volume (Glasnoća
navigacije)
Moguće je postaviti relativnu
glasnoću poruke navigacije
(Announcement (Obavijest)) i audio
izvora (Background (Pozadina))
tijekom poruke navigacije.
Navigacija
Kada je odabrano User defined
(Korisnički definirano), mogu se
definirati informacije koje će se
prikazati.
Sort criteria (Kriterij razvrstavanja)
Odaberite trebaju li se prometne
poruke prikazivati slijedom na osnovi
udaljenosti ili imena ulice.
Postavite željene vrijednosti za
Announcement (Obavijest) i
Background (Pozadina).
Za testiranje aktualnih postavki:
odaberite Volume test (Provjera
glasnoće).
TMC settings (TMC postavke)
Odaberite Infotypes (Vrste
informacija) za otvaranje
podizbornika s raznim opcijama za
definiranje da li i koje tipove
informacija prometnih poruka treba
prikazati na mapi aktivnog vođenje po
ruti.
Warning messages when route
guidance is inactive (Poruke
upozorenja kada je navođenje rute
isključeno)
Odlučite treba li infotianment sustav
dati poruku upozorenja čak i ako
vođenje po ruti nije aktivno.
141
Delete lists (Izbriši liste)
Odaberite da li će svi unosi na
Address book (Adresar) ili na Last
destinations (Zadnja odredišta) biti
izbrisani.
Import individual POIs (Uvezi
pojedinačne zanimljive točke)
Primjenjuje se jedino ako je USB
pogon sa spremljenim podacima
točaka interesa (POI) priključen na
USB priključak 3 129 sustava
Infotainment.
142
Navigacija
Uvoz podataka točaka interesa s
USB pogona, u nastavku pogledajte
"Izvoz i uvoz podataka točaka
interesa".
Delete all imported POIs (Izbriši sve
uvezene zanimljive točke)
Primjenjuje se jedino ako su podaci
točaka interesa uvezeni u sustav
Infotainment, u nastavku pogledajte
"Izvoz i uvoz podataka točaka
interesa".
Ovu stavku izbornika odaberite za
uklanjanje svih uvezenih podataka
točaka interesa iz memorije myPOIs
(moje točke interesa) sustava
Infotainment.
Napomena
Individualne točke interesa ne mogu
se izravno ukloniti iz memorije
myPOIs.
Želite li ukloniti individualne uvezene
točke interesa: uvezite ažurirane
podatke točaka interesa u sustav
Infotainment koji ne sadrže podatke
o adresi odgovarajućih točaka
interesa.
Za uklanjanje svih uvezenih točaka
interesa određene kategorije:
uvezite podatkovnu datoteku točke
interesa odgovarajuće kategorije u
sustav Infotainment.
Export POIs (Izvezi zanimljive točke)
Izvoz svih podataka točaka interesa
iz memorije myPOIs (moje točke
interesa) sustava Infotainment na
USB pogon priključen na USB
priključak 3 129, u nastavku
pogledajte "Izvoz i uvoz podataka
točaka interesa".
Delete Home address (Brisanje
kućne adrese)
Brisanje trenutno postavljene
početne adrese (prikazuje se u
izborniku Enter destination (Unesi
odredište), pogledajte poglavlje
"Unos odredišta" 3 149).
myPOIs announcement (Najava
mojih zanimljivih točaka)
(samo Navi 900)
Pomoću ove opcije izbornika možete
aktivirati i postaviti program za najavu
točaka interesa u sustavu
Infotainment.
Ako je aktiviran i postavljen na
odgovarajući način, program za
najavu točaka interesa automatski će
vas obavijestiti kad se vozilo približi
točki interesa spremljenoj u memoriji
myPOIs putem poruke na zaslonu i
zvučnog signala, u nastavku
pogledajte "myPOIs announcer
(program za najavu točaka interesa)".
Exporting and importing POI
data (Izvoz i uvoz podataka
točaka interesa)
Uvodna objašnjenja
Vrste podataka točaka interesa
Sustav Infotainment nudi sljedeće
vrste podataka točaka interesa:
■ Unaprijed određeni Points of
Interest (Zanimljive točke)
spremljen na SD kartici karte,
označen ikonama na zaslonu karte.
Takve unaprijed određene točke
interesa možete spremiti u adresar
ili kao individualne točke interesa u
memoriji myPOIs (moje točke
interesa) sustava Infotainment,
pogledajte u nastavku.
Navigacija
■ Adrese omiljenih odredišta
spremljene u Address book
(Adresar).
Te podatke adresara možete
izvesti na USB pogon za kasniju
upotrebu, primjerice u drugim
vozilima.
■ Individual POIs (Pojedinačne
zanimljive točke): adrese omiljenih
odredišta spremljene u memoriji
myPOIs (moje točke interesa).
Te podatke individualnih točaka
interesa možete izvesti na USB
pogon za kasniju upotrebu,
primjerice u drugim vozilima.
■ User defined POIs (Korisnički
određene točke interesa): adrese
omiljenih odredišta koje ste odredili
putem GPS koordinata (preuzete,
na primjer, s topografske karte) te
koje ste unijeli u tekstualne
datoteke.
Te korisnički određene točke
interesa možete spremiti na USB
pogon i kasnije uvesti iste u
memoriju myPOIs (moje točke
interesa) sustava Infotainment,
pogledajte u nastavku.
■ Imported POIs (Uvezene zanimljive
točke): adrese omiljenih odredišta
koje su prethodno spremljene na
USB pogon, a zatim uvezene u
memoriju myPOIs (moje točke
interesa) sustava Infotainment.
Prednosti izvoza i uvoza točaka
interesa
Izvoz i uvoz podataka točaka interesa
nudi sljedeće prednosti:
■ Samo jedno određivanje i
spremanje adresa omiljenih
odredišta te kasnije korištenje tih
podataka adresa u drugim vozilima.
U nastavku pogledajte "Izvoz i uvoz
individualnih točaka interesa i
unosa adresara".
■ Jednostavno određivanje adresa
omiljenih odredišta kod kuće za
kasnije korištenje u vozilu.
U nastavku pogledajte "Stvaranje i
uvoz korisnički određenih točaka
interesa".
■ Pregledno uređivanje većeg broja
adresa omiljenih odredišta, poput
143
adresa omiljenih odredišta ostalih
članova obitelji ili adresa odredišta
za sljedeće putovanje ili poslovni
put u zasebnim podizbornicima.
U nastavku pogledajte
"Organiziranje podataka točaka
interesa u nekoliko podizbornika".
Izvoz i uvoz individualnih točaka
interesa i unosa adresara
Kratki opis:
1. Priključite USB pogon na USB
priključak sustava Infotainment u
vašem vozilu.
2. Spremite (izvezite) adrese
omiljenih odredišta na USB
pogon.
3. Priključite USB pogon na USB
priključak vozila sa sustavom
Navi 600 ili Navi 900.
4. Preuzimanje (uvoz) podataka o
adresi u sustav Infotainment
vozila.
Nakon uvoza, adrese se mogu
odabrati kao odredišta za navođenje
po ruti.
U nastavku potražite detaljne opise.
144
Navigacija
Izvoz točaka interesa na USB pogon
Priključite USB pogon na USB
priključak sustava Infotainment,
pogledajte poglavlje "USB priključak"
3 129.
Pritisnite tipku CONFIG pa odaberite
Navigation settings (Postavke
navigacije) i zatim odaberite Export
POIs (Izvezi zanimljive točke).
Prikazuje se Export POIs (Izvezi
zanimljive točke) izbornik.
Prema zadanim postavkama, izvest
će se sve individualne točke interesa
spremljene u memoriji myPOIs (moje
točke interesa) i svi unosi adresara.
Ako to želite, poništite odabir vrsti
podataka adresa koje ne želite
izvesti.
Odaberite Start export (Počni izvoz)
za spremanje podataka adrese
odabranih vrsti na priključenom USB
pogonu.
Podaci adrese spremit će se u mapu
pod nazivom myPOIs koja se nalazi u
glavnom imeniku USB pogona.
Za svaku izvezenu kategoriju točaka
interesa, npr. Restaurant (Restoran)
ili Private (Privatni), postoji datoteka
odgovarajućeg naziva u toj mapi.
Primjeri: F:\myPOIs\Restaurant
(Restoran)_3.poi ili
F:\myPOIs\Private (Privatni)_1.poi,
gdje je F:\ glavni imenik USB pogona.
Napomena
Ako su podaci točaka interesa iste
kategorije već spremljeni na USB
pogon u mapi myPOIs, te starije
verzije datoteka zamijenit će nove
verzije datoteka istog naziva.
Mapa myPOIs i datoteke s podacima
točaka interesa nemojte
preimenovati ili pomicati u drugu
mapu na USB pogonu. U
suprotnom, sustav Infotainment
neće moći ponovno uvesti podatke o
adresi.
Uvoz točaka interesa s USB pogona
Priključite USB pogon sa spremljenim
podacima točaka interesa (detalje
potražite u gornjem tekstu) na USB
priključak sustava Infotainment,
pogledajte poglavlje "USB priključak"
3 129.
Za početak uvoza: pritisnite CONFIG
tipku, odaberite Navigation settings
(Postavke navigacije), odaberite
Import individual POIs (Uvezi
pojedinačne zanimljive točke) i zatim
odaberite Continue (Nastavi).
Svi podaci točaka interesa spremljeni
na USB priključak uvoze se u
memoriju myPOIs (moje točke
interesa) sustava Infotainment.
Nakon završetka uvoza, uvezene
točke interesa mogu se odabrati kao
odredišta putem Enter destination
(Unesi odredište) izbornika,
pogledajte poglavlje "Unos odredišta"
3 149.
Navigacija
Stvaranje i uvoz korisnički određenih
točaka interesa
Korisnički određene točke interesa
potrebno je odrediti prema GPS
koordinatama koje se mogu preuzeti
s, npr., topografske karte.
GPS koordinate i daljnje podatke
adresa potrebno je unijeti u
tekstualne datoteke, svaka datoteka
predstavlja kategoriju točke interesa.
Kratki opis:
1. Stvaranje tekstualnih datoteka za
podatke točaka interesa.
2. Unesite željenu adresu u
tekstualne datoteke.
3. Spremite tekstualne datoteke s
podacima vaših točaka interesa
na USB pogon.
4. Priključite USB pogon na USB
priključak sustava Infotainment u
vašem vozilu.
5. Preuzmite (uvezite) tekstualne
datoteke s podacima točaka
interesa sustava Infotainment.
Nakon uvoza, adrese se mogu
odabrati kao odredišta za navođenje
po ruti.
U nastavku potražite detaljne opise.
Stvaranje tekstualnih datoteka za
podatke točaka interesa
Adrese omiljenih odredišta možete
dodijeliti 20 različitim kategorijama
točaka interesa, a svakoj kategoriji
točaka interesa dodijeliti broj, u
nastavku pogledajte "Kategorije
točaka interesa i dodijeljeni brojevi".
Za svaku kategoriju točaka interesa
potrebno je stvoriti zasebnu
tekstualnu datoteku.
Tekstualne datoteke mogu se stvoriti,
npr., korištenjem jednostavnog
softvera za uređivanje teksta.
Napomena
Program za uređivanje teksta mora
podržavati format UTF-8 znakova za
Unicode.
Naziv svake tekstualne datoteke
treba se sastojati od naziva
kategorije, jedne podvučene crte,
broja kategorije i ekstenzije
datoteke .poi.
145
Primjer naziva datoteke:
■ Business (Poslovni)_2.poi
■ Home & Living (Dom i
stanovanje)_8.poi
■ Culture (Kultura)_15.poi
Napomena
Dužina naziva tekstualne datoteke
ograničena je na 32 znaka.
Kategorije točaka interesa i
dodijeljeni brojevi:
(1) Private (Privatni), (2) Business
(Poslovni), (3) Restaurant
(Restoran), (4) Hotel, (5) Automotive
(Automobilski), (6) Travel
(Putovanje), (7) Cinema (Kino), (8)
Home & Living (Dom i stanovanje),
(9) Shopping (Trgovina), (10) Craft
(Zanat), (11) Sport (Sportski), (12)
Sight (Razgledavanje), (13) Health
care (Briga o zdravlju), (14) Leisure
(Slobodno vrijeme), (15) Culture
(Kultura), (16) Nightlife (Noćni život),
(17) Communication (Komunikacija),
(18) News & broking (Vijesti i
burzovno poslovanje), (19)
Government office (Vladin ured), (20)
General (Općenito).
146
Navigacija
Unos podataka točaka interesa u
tekstualne datoteke
Sljedeća slika prikazuje oglednu
tekstualnu datoteku pod nazivom
Home & Living (Dom i
stanovanje)_8.poi s oglednim
podacima točaka interesa:
Podatke točaka interesa potrebno je
unijeti u tekstualne datoteke u
sljedećem formatu:
Koordinata zemljopisne dužine,
koordinata zemljopisne širine, "Naziv
točke interesa", "Dodatni podaci",
"Telefonski broj (po želji)"
Primjer: 7.0350000, 50.6318040,
"Michaels Home", "Bonn - Hellweg 6",
"02379234567", pogledajte gornju
sliku.
GPS koordinate treba napisati u
decimalnim stupnjevima.
Maksimalna dužina naziva točke
interesa iznosi 60 znakova. Isto
vrijedi i za dodatne informacije te
telefonski broj.
Podatke točaka interesa svake
adrese odredišta potrebno je unijeti u
jednoj zasebnoj liniji, pogledajte
gornju sliku.
Spremanje tekstovnih datoteka na
USB memoriju
Tekstualne datoteke s podacima
točaka interesa treba spremiti u mapu
pod nazivom myPOIs koja se nalazi u
glavnom imeniku USB pogona.
Primjer: F:\myPOIs\Home & Living
(Dom i stanovanje)_8.poi, gdje je F:\
glavni imenik USB pogona.
Nakon uvoza zasebnih podataka
točaka interesa u sustav Infotainment
(pogledajte opis postupka uvoza u
nastavku), izbornik Imported POIs
(Uvezene zanimljive točke) prikazuje
popis kategorija točaka interesa koje
je moguće odabrati kao što je
sljedeći:
Organiziranje podataka točaka
interesa u nekoliko podizbornika
Dostupna je mogućnost organiziranja
tekstualnih datoteka u nekoliko
podizbornika proizvoljnog naziva.
Primjeri: F:\myPOIs\AnnsPOIs ili
F:\myPOIs\MyJourney, gdje je F:\
glavni imenik USB pogona.
Nakon uvoza zasebnih podataka
točaka interesa koji su na taj način
organizirani u sustavu Infotainment
(pogledajte opis postupka uvoza u
Navigacija
nastavku), izbornik Imported POIs
(Uvezene zanimljive točke) prikazuje
popis podizbornika koje je moguće
odabrati kao što je sljedeći:
Nakon odabira podizbornika, prikazat
će se odgovarajući popis uvezenih
kategorija točaka interesa.
Uvoz podataka točaka interesa u
sustav Infotainment
Priključite USB pogon s individualnim
točkama interesa na USB priključak
sustava Infotainment, pogledajte
poglavlje "USB priključak" 3 129.
Za početak uvoza: pritisnite CONFIG
tipku, odaberite Navigation settings
(Postavke navigacije), odaberite
Import individual POIs (Uvezi
pojedinačne zanimljive točke) i zatim
odaberite Continue (Nastavi).
Svi podaci točaka interesa spremljeni
na USB priključak uvoze se u
memoriju myPOIs (moje točke
interesa) sustava Infotainment.
Nakon završetka uvoza, uvezene
točke interesa mogu se odabrati kao
odredišta putem Enter destination
(Unesi odredište) izbornika,
pogledajte poglavlje "Unos odredišta"
u nastavku.
myPOIs announcer (program za
najavu točaka interesa)
(samo Navi 900)
Program za najavu točaka interesa
obavijestit će vas kad se vozilo približi
točki interesa spremljenoj u memoriji
myPOIs sustava Infotainment putem
poruke na zaslonu (pogledajte donju
sliku) i zvučnog signala.
147
Detaljne opise spremljenih točaka
interesa u memoriji myPOIs potražite
u gornjem poglavlju "Izvoz i uvoz
podataka točaka interesa" i u
poglavlju "Unos odredišta" u
nastavku.
Ako je navođenje po ruti aktivno,
primit ćete obavijest čim se vozilo
približi točki interesa koja se nalazi
pored ceste na izračunatoj ruti.
Ako navođenje po ruti nije aktivno,
primit ćete obavijest čim se vozilo
približi točki interesa koja se nalazi
pored ceste na kojoj se trenutno
nalazite. Primit ćete obavijest i kad se
vozilo približi točki interesa koja se
148
Navigacija
nalazi pored sporedne ceste te ako
sustav procijeni da ćete vjerojatno
sljedeći put skrenuti u tu cestu.
Postavljanje programa za najavu
točaka interesa
Pritisnite tipku CONFIG pa odaberite
Navigation settings (Postavke
navigacije) i zatim odaberite myPOIs
announcement (Najava mojih
zanimljivih točaka).
Prikazuje se izbornik s kategorijama
točaka interesa koje su trenutno
spremljene u myPOIs memoriji.
Sada možete odrediti koje od
prikazanih kategorija točaka interesa
program za najavu točaka interesa
treba uzeti u obzir za kasnije objave.
Odaberite kategoriju točaka interesa.
Prikazuje se sljedeći izbornik.
Sada možete odrediti pri kojoj
relativnoj udaljenosti do točke
interesa odabrane kategorije želite
primiti obavijest o njihovom
približavanju.
Odaberite Announce POIs early
(Najavi zanimljive točke ranije) ako
želite primiti obavijest još dok je vozilo
relativno udaljeno (približno 400 m)
od lokacije odgovarajuće točke
interesa.
Odaberite Announce POIs late
(Najavi zanimljive točke kasnije) ako
želite primiti obavijest jedino kad
vozilo bude relativno blizu (približno
200 m) lokacije odgovarajuće točke
interesa.
Nakon odabira željene opcije
ponovno se prikazuje popis kategorija
točaka interesa.
Ako ste odabrali Announce POIs
early (Najavi zanimljive točke ranije)
za kategoriju, odgovarajući unos s
popisa sad je postavljen na <On
(<Uključeno).
Ako ste odabrali Announce POIs late
(Najavi zanimljive točke kasnije) za
kategoriju, odgovarajući unos s
popisa sad je postavljen na On>
(Uključeno>).
Nakon odabira i postavljanja svih
željenih kategorija točaka interesa,
odaberite Confirm (Potvrdi) za
spremanje novih postavki programa
za najavu točaka interesa.
Navigacija
Unos odredišta
Pritisnite tipku DEST za otvaranje
izbornika s različitim opcijama za
unos ili odabir odredišta.
■ Home (Početna): odabir trenutno
postavljene kućne adrese (ako je
dostupno). Postavljanje/promjena
kućne adrese, u nastavku
pogledajte "Postavljanje kućne
adrese".
Nakon odabira kućne adrese,
sustav Infotainment trenutno
izračunava rutu od trenutnog
položaja do kućne adrese, a zatim
pokreće navođenje po ruti.
■ Enter address (Unesi adresu):
direktan unos adrese odredišta sa
zemljom, gradom, ulicom i kućnim
brojem. U nastavku pogledajte
"Izravan unos adrese".
■ Address book (Adresar): odabir
adrese odredišta pohranjene u
adresar. U nastavku pogledajte
"Odabir adrese iz adresara".
Pogledajte i "Spremanje adrese u
adresar memorije myPOIs" i
"Uređivanje ili brisanje spremljene
adrese" u nastavku.
■ Last destinations (Zadnja
odredišta): odabir s liste nedavno
odabranih odredišta. U nastavku
pogledajte "Odabir prethodnih
odredišta".
■ myPOIs (moje zanimljive točke):
odabir adrese odredišta
pohranjene u memoriju myPOIs. U
nastavku pogledajte "Odabir
adrese spremljene u memoriji
myPOIs".
Pogledajte i "Spremanje adrese u
adresar memorije myPOIs" i
"Uređivanje ili brisanje spremljene
adrese" u nastavku.
149
■ Points of Interest (Zanimljive
točke): odabir točke interesa
(adrese npr. restorana, benzinskih
postaja, bolnica i slično)
spremljenih na SD karici karte
sustava Infotainment. U nastavku
pogledajte "Odabir točke interesa".
■ Select from map (Odaberi s mape):
odabir odredišta s prikaza mape
korištenjem osmosmjernog
prekidača 3 80. U nastavku
pogledajte "Odabir odredišta na
karti".
■ Latitude / Longitude (Geografska
širina / dužina): odabir odredišta
uporabom geografskih koordinata.
U nastavku pogledajte "Odabir
odredišta putem zemljopisnih
koordinata".
Odabir benzinske postaje kao
odredišta nakon upozorenja
Fuel level low (Niska razina
goriva)
Kada je razina goriva u spremniku
vozila niska, prikazuje se poruka
upozorenja.
150
Navigacija
Odaberite Start navigation (Započni
navigaciju) za početak navođenja po
ruti do prikazane adrese.
Opis navođenja, vidi poglavlje
"Vođenje" 3 167.
Direktan unos adrese
Pritisnite tipku DEST pa odaberite
Enter address (Unesi adresu) za
otvaranje niže prikazanog izbornika.
Za pokretanje tražnje benzinskih
postaja u blizini aktualnog položaja
vozila: odaberite Petrol stations
(Benzinske postaje).
Nakon završetka traženja prikazuje
se popis svih pronađenih benzinskih
postaja.
Ispod popisa s detaljnim podacima o
trenutno odabranoj benzinskoj postaji
se prikazuje: približan smjer do
benzinske postaje, adresa,
udaljenost i dostupne vrste goriva
(osim benzina i dizela).
Kratice koje se koriste za vrstu goriva:
CNG (komprimirani prirodni plin),
LPG (ukapljeni naftni plin).
Početak navođenja po ruti do
benzinske postaje
Odaberite željenu benzinsku postaju.
Prikazuje se Navigation (Navigacija)
izbornik.
Za promjenu/odabir zemlje: označite
polje unosa zemlje (pogledajte gornju
sliku), a zatim pritisnite višefunkcijski
kotačić za otvaranje Countries
(Zemlje) izbornika.
Navigacija
Odaberite željenu zemlju.
Unos adrese pomoću funkcije
provjere pravopisa
Označite City: (Grad:) polje unosa i
pritisnite višefunkcijski kotačić za
aktiviranje funkcije slovkanja.
Pomoću višefunkcijskog kotačića
redom označite i prihvatite slova za
željeni grad. Tijekom ovog procesa
sustav će automatski blokirati slova
koja se ne mogu dalje pojaviti u imenu
grada.
U donjoj liniji se mogu odabrati
sljedeći simboli:
⇧ : Popisi sa specijalnim slovima
prikazuju se u donjoj liniji.
◀▶ : Označeno je prethodno/sljedeće
slovo.
k : Brisanje posljednjeg slova.
Aa : Velika, mala slova.
151
j : Funkcija liste - jednom kade se
unesu dva slova (u nekim
slučajevima samo jedno slovo) bit će
prikazana sva imena dostupna s ovim
slovima. Što se više slova unese, lista
će biti kraća.
OK : Završite unos ili prihvatite traženi
izraz.
Dugim pritiskom tipke BACK sva
unesena slova se brišu odjednom u
liniji unosa.
Ponovite postupak za preostala polja
unosa (unos kućnog broja ili raskrižja
je proizvoljan).
152
Navigacija
Nakon završetka odabira adrese
odaberite OK.
Prikazuje se Navigation (Navigacija)
izbornik.
Početak navođenja po ruti
Odaberite Start navigation (Započni
navigaciju) za početak navođenja po
ruti do prikazane adrese.
Opis navođenja, vidi poglavlje
"Vođenje" 3 167.
Spremanje adrese
Odaberite Store (Pohrani) ako želite
spremiti prikazanu adresu u adresar
ili memoriju myPOIs.
Prikazuje se Store (Pohrani) izbornik,
pogledajte "Spremanje adrese u
adresar ili memoriju myPOIs" u
nastavku.
Odabir adrese iz adresara
Pritisnite tipku DEST i zatim odaberite
Address book (Adresar).
Odabir željenog unosa adresara.
Prikazuje se Navigation (Navigacija)
izbornik.
Početak navođenja po ruti
Odaberite Start navigation (Započni
navigaciju) za početak navođenja po
ruti do prikazane adrese.
Opis navođenja, vidi poglavlje
"Vođenje" 3 167.
Odabir prethodnog odredišta
Pritisnite tipku DEST pa odaberite
Last destinations (Zadnja odredišta)
za otvaranje niže prikazanog
izbornika.
Prikazuje se popis posljednjih
korištenih adresa odredišta.
Odaberite željeno odredište.
Prikazuje se Navigation (Navigacija)
izbornik.
Početak navođenja po ruti
Odaberite Start navigation (Započni
navigaciju) za početak navođenja po
ruti do prikazane adrese.
Opis navođenja, vidi poglavlje
"Vođenje" 3 167.
Navigacija
Spremanje adrese
Odaberite Store (Pohrani) ako želite
spremiti prikazanu adresu u adresar
ili memoriju myPOIs.
Prikazuje se Store (Pohrani) izbornik,
pogledajte "Spremanje adrese u
adresar ili memoriju myPOIs" u
nastavku.
Odabir adrese spremljene u
memoriji myPOIs
Pritisnite tipku DEST pa odaberite
myPOIs (moje zanimljive točke) za
otvaranje niže prikazanog izbornika.
Napomena
Opciju Imported POIs (Uvezene
zanimljive točke) moguće je odabrati
jedino ako su podaci točaka interesa
(adrese) preuzeti s USB pogona,
pogledajte "Izvoz i uvoz podataka
točaka interesa" u odjeljku
"Korištenje" u gornjem tekstu.
153
Odaberite željenu opciju
razvrstavanja.
Prikazuje se izbornik s trenutno
dostupnim kategorijama točaka
interesa.
Odaberite željenu opciju. Prikazuje se
izbornik s različitim opcijama
razvrstavanja.
Odaberite željenu kategoriju.
Prikazuje se izbornik s popisom svih
dostupnih točaka interesa odabrane
kategorije (npr. Restaurant
(Restoran)).
Mogućnosti razvrstavanja određuju
kojim će se redoslijedom kasnije
prikazivati adrese zasebnih/uvezenih
točaka interesa.
Napomena
Točke interesa koje su vrlo udaljene
od trenutnog položaja vozila možda
se neće prikazati na popisu.
154
Navigacija
Odabir točke od interesa
Pritisnite tipku DEST i zatim odaberite
Points of Interest (Zanimljive točke).
Prikazuje se izbornik s raznim
opcijama za odabir točki interesa
(npr. restorani, benzinske postaje,
bolnice, itd.).
Odaberite Automotive &amp Petrol
Stations (Automobilske i benzinske
postaje).
Prikazuje se izbornik koji omogućava
daljnje pročišćavanje traženja
benzinske postaje.
Ispod popisa detaljnih informacija o
trenutno označenom točkama
interesa prikazuje se: približan smjer
do točke interesa, adresa i odredište.
Početak navođenja po ruti do točke
interesa
Odaberite željenu točku od interesa.
Prikazuje se Navigation (Navigacija)
izbornik.
Odaberite Start navigation (Započni
navigaciju) za početak navođenja po
ruti do prikazane adrese.
Opis navođenja, vidi poglavlje
"Vođenje" 3 167.
Vicinity current position (U blizini
aktualnog položaja)
Odabir točaka od interesa u blizini
aktualnog položaja vozila.
Nakon odabira opcije, prikazuje se
popis svih dostupnih točaka interesa.
Na primjer, tražite benzinsku postaju:
Nakon odabira Start search (Započni
traženje) započinje traženje svih
benzinskih postaja u području.
Traženje uzima u obzir sve benzinske
postaje koje zadovoljavaju trenutno
postavljeni filter kriterija za Brand or
chain name (Ime branda ili lanca) i
Fuel type (Vrsta goriva) (promjena
Navigacija
kriterija filtra, u nastavku pogledajte
"Postavljanje filtra za pročišćavanje
pretrage").
Nakon završetka traženja prikazuje
se popis svih pronađenih benzinskih
postaja.
Postavljanje filtra za pročišćavanje
pretrage
Nakon odabira Brand or chain name
(Ime branda ili lanca) prikazuje se
popis sa svim dostupnim benzinskim
postajama/lancima u području.
Ispod popisa s detaljnim podacima o
trenutno odabranoj benzinskoj postaji
se prikazuje: približan smjer do
benzinske postaje, adresa,
udaljenost i dostupne vrste goriva
(osim benzina i dizela).
Kratice koje se koriste za vrstu goriva:
CNG (komprimirani prirodni plin),
LPG (ukapljeni naftni plin).
Broj benzinskih postaja se može
smanjiti označavanjem barem jednog
branda benzinske postaje/lanca.
Nakon označavanja željenih postaja/
lanaca: odaberite Start search with
selected filters (Započni pretragu s
odabranim filterima) ili za daljnje
pročišćavanje pretrage, odaberite
Continue with next filter (Nastavi sa
sljedećim filtrom) (vrste goriva).
155
Nakon odabira Fuel type (Vrsta
goriva) prikazuje se popis svih vrsta
goriva dostupnih (dodatno uz benzin
i dizel) na benzinskim postajama u
području.
Broj benzinskih postaja se može
smanjiti označavanjem barem jednog
tipa goriva.
Nakon označavanja željenih vrsta
goriva: odaberite Start search with
selected filters (Započni pretragu s
odabranim filterima) ili za daljnje
pročišćavanje pretrage odaberite
Continue with next filter (Nastavi sa
sljedećim filtrom) (benzinske postaje/
lanci).
Nakon pokretanja traženja prikazuje
se popis svih postaja koje
zadovoljavaju prethodno postavljeni
kriterij pretrage.
Odaberite željenu benzinsku postaju.
Prikazuje se Navigation (Navigacija)
izbornik.
Početak navođenja po ruti
Odaberite Start navigation (Započni
navigaciju) za početak navođenja po
ruti do prikazane adrese.
156
Navigacija
Opis navođenja, vidi poglavlje
"Vođenje" 3 167.
Spremanje adrese
Odaberite Store (Pohrani) ako želite
spremiti prikazanu adresu u adresar
ili memoriju myPOIs.
Prikazuje se Store (Pohrani) izbornik,
pogledajte "Spremanje adrese u
adresar ili memoriju myPOIs" u
nastavku.
Along freeway (Duž autoputa)
Odabir točaka od interesa povezanih
s autoputom (npr. benzinske postaje
ili servisna područja) duž rute.
Dostupno samo kada se u tom
trenutku vozite po autoputu.
Odabir točke od interesa: vidi primjer
iznad za "U blizini aktualnog
položaja".
Around destination (U blizini
odredišta)
Odaberite točke od interesa u blizini
unesenog odredišta.
Odabir točke od interesa: vidi primjer
iznad za "U blizini aktualnog
položaja".
U blizini drugih gradova
Odabir točaka od interesa oko bilo
kojeg grada.
Nakon odabira opcije prikazuje se
popis zemalja.
Odaberite željenu zemlju. Prikazuje
se izbornik za unos naziva grada.
Unesite željeni grad pomoću funkcije
slovkanja, u gornjem tekstu potražite
"Unos adrese pomoću funkcije
slovkanja".
Jednom kada je unos dovoljno
specifičan prikazuje se popis s
mogućim gradovima. Ponekad može
biti potrebno odabrati j za prikaz
liste.
Odaberite željeni grad. Pojavljuje se
izbornik na kojem su točke od
interesa u blizini odabranog grada
navedene prema kategoriji.
Odabir točke od interesa: vidi primjer
iznad za "U blizini aktualnog
položaja".
Search by name (Traži po imenu)
Odabir točaka od interesa unosom
imena.
Nakon odabira opcije prikazuje se
popis zemalja.
Odaberite željenu zemlju. Prikazuje
se izbornik za unos naziva.
Navigacija
157
Početak navođenja po ruti
Odaberite Start navigation (Započni
navigaciju) za početak navođenja po
ruti do prikazane adrese.
Opis navođenja, vidi poglavlje
"Vođenje" 3 167.
Unesite naziv željene točke interesa
pomoću funkcije slovkanja, u gornjem
tekstu pogledajte "Unos adrese
pomoću funkcije slovkanja".
Jednom kada je unos dovoljno
specifičan prikazuje se popis s
mogućim točkama interesa. Ponekad
može biti potrebno odabrati j za
prikaz liste.
Odaberite željenu točku od interesa.
Prikazuje se Navigation (Navigacija)
izbornik.
Spremanje adrese
Odaberite Store (Pohrani) ako želite
spremiti prikazanu adresu u adresar
ili memoriju myPOIs.
Prikazuje se Store (Pohrani) izbornik,
pogledajte "Spremanje adrese u
adresar ili memoriju myPOIs" u
nastavku.
Search by phone number
(Pretraživanje prema broju telefona)
Odabir točaka od interesa unosom
telefonskog broja.
Nakon odabira opcije prikazuje se
popis zemalja.
Odaberite željenu zemlju. Prikazuje
se izbornik za unos broja.
Unesite željeni telefonski broj
pomoću funkcije slovkanja, u gornjem
tekstu potražite "Unos adrese
pomoću funkcije slovkanja".
Nakon što unos bude dovoljno
specifičan, prikazat će se popis s
mogućim telefonskim brojevima
(svaki broj predstavlja točku
interesa). Ponekad može biti
potrebno odabrati j za prikaz liste.
Odaberite željenu točku od interesa.
Prikazuje se Navigation (Navigacija)
izbornik.
158
Navigacija
Početak navođenja po ruti
Odaberite Start navigation (Započni
navigaciju) za početak navođenja po
ruti do prikazane adrese.
Opis navođenja, vidi poglavlje
"Vođenje" 3 167.
Početak navođenja po ruti
Odaberite Start navigation (Započni
navigaciju) za početak navođenja po
ruti do prikazane adrese.
Opis navođenja, vidi poglavlje
"Vođenje" 3 167.
Spremanje adrese
Odaberite Store (Pohrani) ako želite
spremiti prikazanu adresu u adresar
ili memoriju myPOIs.
Prikazuje se Store (Pohrani) izbornik,
pogledajte "Spremanje adrese u
adresar ili memoriju myPOIs" u
nastavku.
Spremanje adrese
Odaberite Store (Pohrani) ako želite
spremiti prikazanu adresu u adresar
ili memoriju myPOIs.
Prikazuje se Store (Pohrani) izbornik,
pogledajte "Spremanje adrese u
adresar ili memoriju myPOIs" u
nastavku.
Odabir odredišta na mapi
Pritisnite tipku DEST i zatim odaberite
Select from map (Odaberi s mape) (ili:
dvaput pritisnite tipku NAV, a zatim
pritisnite osmosmjerni prekidač na
višefunkcijskom kotačiću 3 80).
Prikazuje se izbornik s kartom koja
prikazuje područje oko trenutne
lokacije.
Napomena
Mjerilo mape se može promijeniti
okretanjem višefunkcijskog
kotačića.
Korištenjem osmosmjernog
prekidača na višefunkcijskom
kotačiću 3 80 pozicionirajte križić
iznad odredišta na mapi.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu odabira.
Prikazuje se Navigation (Navigacija)
izbornik.
Odabir odredišta putem
geografskih koordinata
Pritisnite tipku DEST i zatim odaberite
Latitude / Longitude (Geografska
širina / dužina).
Prikazuje se izbornik koji omogućuje
unos zemljopisnih koordinata kao
adrese odredišta.
Navigacija
5. Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu unosa.
6. Unesite željene vrijednosti za
minute i sekunde geografske
širine.
Unos koordinate geografske širine
1. Odaberite Latitude (Zemljopisna
širina).
2. Zakrenite višefunkcijski kotačić za
odabir N (Sjever) ili S (Jug)
(sjeverno ili južno od ekvatora).
3. Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu odabira.
4. Zakrenite višefunkcijski kotačić za
unos željenih stupnjeva
geografske širine.
Unos koordinate geografske dužine
1. Odaberite Longitude
(Zemljopisna dužina).
2. Zakrenite višefunkcijski kotačić za
odabir W (Zapad) ili E (Istok)
(zapadno ili istočno od prvog
meridijana u Greenwich-u).
3. Pritisnite višefunkcijski kotačić za
potvrdu unosa.
4. Unesite i potvrdite željene
vrijednosti za stupnjeve, minute i
sekunde geografske dužine.
Odaberite Apply (Primijeni) za
potvrđivanje prikazanih koordinata.
Prikazuje se Navigation (Navigacija)
izbornik.
Početak navođenja po ruti
Odaberite Start navigation (Započni
navigaciju) za početak navođenja po
ruti do prikazane adrese.
159
Opis navođenja, vidi poglavlje
"Vođenje" 3 167.
Spremanje adrese
Odaberite Store (Pohrani) ako želite
spremiti prikazanu adresu u adresar
ili memoriju myPOIs.
Prikazuje se Store (Pohrani) izbornik,
pogledajte "Spremanje adrese u
adresar ili memoriju myPOIs" u
nastavku.
Spremanje adrese u adresar ili
memoriju myPOIs
Sustav Infotainment nudi dva
zasebna memorijska područja u
kojima možete spremiti adrese
omiljenih odredišta: adresar i
memorija myPOIs.
160
Navigacija
Prije spremanja adrese u jedno od tih
memorijskih područja, potrebno je
dodijeliti adresu kategoriji:
■ Želite li spremiti adresu u adresar,
potrebno je dodijeliti adresu
kategorijama Private (Privatni) ili
Business (Poslovni).
■ Želite li spremiti adresu u memoriju
myPOIs, možete odabrati između
18 kategorija (npr. Restaurant
(Restoran), Travel (Putovanje) ili
Culture (Kultura)).
Spremanje adrese u adresar
Pritisnite DEST tipku za otvaranje
Enter destination (Unesi odredište)
izbornika, a zatim odaberite opciju za
unos ili odabir adrese odredišta (npr.
Enter address (Unesi adresu) ili Last
destinations (Zadnja odredišta)), u
gornjem tekstu potražite
odgovarajuće opise o unosu ili
odabiru adrese.
Nakon unosa ili odabira adrese
željenog odredišta prikazuje se
Navigation (Navigacija) izbornik.
Odaberite Store (Pohrani).
Prikazuje se Store (Pohrani) izbornik,
s prethodno unesenim ili odabranim
adresama odredišta kao zadani
naziv.
Zadani naziv može se promijeniti
(pogledajte primjer na donjoj slici)
pomoću funkcije slovkanja, u gornjem
tekstu potražite "Unos adrese
pomoću funkcije slovkanja".
Odaberite prikazanu kategoriju za
otvaranje izbornika s popisom svih
dostupnih kategorija adresa.
Napomena
Ako odaberete kategoriju koja nije
Private (Privatni) ili Business
(Poslovni), adresa odredišta će se
spremiti u memoriju myPOIs, ali ne
u adresar.
Telefonski broj može se dodatno
unijeti.
Zadana kategorija Private (Privatni)
može se promijeniti u Business
(Poslovni):
Odaberite Business (Poslovni).
Ponovno se prikazuje Store
(Pohrani) izbornik.
Odaberite OK za pohranjivanje
adrese odredišta u adresar koristeći
prikazano ime i kategoriju.
Navigacija
U adresar se može spremiti
maksimalno 100 adresa odredišta.
Spremanje adrese u memoriju
myPOIs
Spremanje adrese odredišta u
memoriju myPOIs funkcionira na isti
način kao i gore opisani postupak za
adresar.
Jedina razlika: odaberite kategoriju
različitu od Private (Privatni) ili
Business (Poslovni), npr. Restaurant
(Restoran), Automotive
(Automobilski) ili Shopping
(Trgovina).
Napomena
Ako odaberete jednu od kategorija
Private (Privatni) ili Business
(Poslovni), adresa odredišta će se
spremiti u adresar, a ne u memoriju
myPOIs.
Uređivanje ili brisanje
spremljene adrese
Podaci adrese (uključujući kategoriju
i telefonski broj) spremljeni u adresar
ili memoriju myPOIs mogu se urediti
ili u potpunosti izbrisati u svako
vrijeme.
Uređivanje ili brisanje unosa adresara
Pritisnite tipku DEST, odaberite
Address book (Adresar) i odaberite
unos adrese i zatim odaberite Edit
(Uredi).
Prikazuje se Edit (Uredi) izbornik.
Dostupne su sljedeće opcije:
■ Address (Adresa): otvara Enter
address (Unesi adresu) izbornik.
Prikazanu adresu možete urediti
pomoću funkcije slovkanja, u
gornjem tekstu potražite "Unos
adrese pomoću funkcije slovkanja".
161
Nakon potvrđivanja uređene
adrese, ponovno se prikazuje
Navigation (Navigacija) izbornik.
Želite li urediti i naziv ili promijeniti
kategoriju, potrebno je ponovno
odabrati odgovarajuću adresu iz
adresara, pogledajte gornji tekst.
■ Name & Number (Ime i broj): nakon
odabira ove opcije možete urediti
naziv unosa adresara, urediti
telefonski broj ili odabrati novo
kategoriju, pogledajte "Spremanje
adrese u adresar" u gornjem tekstu.
■ Delete (Izbriši): brisanje prikazane
adrese iz adresara.
■ Add name (Dodaj naziv) (jedino
Navi 900): dodjeljivanje naziva
(glasovna oznaka) prikazanoj
adresi. Odgovarajuću adresu
kasnije možete odabrati kao
odredište jednostavnim
162
Navigacija
izgovaranjem dodijeljenog naziva,
pogledajte poglavlje
"Prepoznavanje govora".
■ Set as Home (Postavi kao
početnu): postavljanje prikazane
adrese kao početne, u nastavku
pogledajte "Postavljanje početne
adrese".
Uređivanje ili brisanje unosa iz
myPOIs
Pritisnite tipku DEST pa odaberite
myPOIs (moje zanimljive točke) za
otvaranje niže prikazanog izbornika.
Uređivanje ili brisanje
Individual POIs (Pojedinačne
zanimljive točke)
Odaberite Individual POIs
(Pojedinačne zanimljive točke),
odaberite željenu opciju
razvrstavanja (npr. Vicinity current
position (U blizini aktualnog
položaja)), odaberite željenu
kategoriju (npr. Restaurant
(Restoran)), odaberite željenu adresu
pa odaberite Edit (Uredi).
Prikazuje se Edit (Uredi) izbornik.
Uređivanje ili brisanje prikazanih
unosa u myPOIs funkcionira na isti
način kao i kod adresara, postupak
potražite u gornjem tekstu.
Napomene na
Imported POIs (Uvezene zanimljive
točke)
Uvezene točke interesa (POI
preuzete s USB pogona) ne mogu se
izravno uređivati.
Želite li urediti podatke o adresi
uvezene točke interesa:
■ Prvo je potrebno spremiti adresu u
adresar ili kao individualnu točku
interesa. Nakon toga možete urediti
podatke o adresi odgovarajućeg
unosa adresara ili unosa iz myPOIs
(mogućnost odabira putem
Individual POIs (Pojedinačne
zanimljive točke)).
■ Ili možete uvesti odabrane adrese
s USB pogona, u gornjem tekstu
potražite "Izvoz i uvoz podataka
točaka interesa" u poglavlju
"Korištenje".
Isto tako, podaci o adresi
individualnih točaka interesa ne mogu
se izravno ukloniti iz memorije
myPOIs.
Ako želite ukloniti individualne
uvezene točke interesa:
Uvezite ažurirane podatke točaka
interesa u sustav Infotainment koji ne
sadrže podatke o adresi točaka
interesa koje želite ukloniti.
Za uklanjanje svih uvezenih točaka
interesa određene kategorije: uvezite
praznu podatkovnu datoteku točaka
interesa za odgovarajuću kategoriju.
Navigacija
Opise o uvozu podataka točaka
interesa potražite u "Izvoz i uvoz
podataka točaka interesa" u poglavlju
"Korištenje".
Istodobno brisanje svih uvezenih
točaka interesa:
Pritisnite tipku CONFIG pa odaberite
Navigation settings (Postavke
navigacije) i zatim odaberite Delete
all imported POIs (Izbriši sve uvezene
zanimljive točke).
Prikazana adresa postavlja se kao
nova početna adresa i prikazuje se
kao prva opcija u Enter destination
(Unesi odredište) izborniku.
Postavljanje unosa myPOIs kao
početne adrese
Pritisnite tipku DEST pa odaberite
myPOIs (moje zanimljive točke) za
otvaranje niže prikazanog izbornika.
Postavljanje početne adrese
Prije nego postavite adresu kao
početnu, potrebno je spremiti tu
adresu u adresar ili memoriju
myPOIs, pogledajte odgovarajuće
opise u gornjem tekstu.
Postavljanje unosa adresara kao
početne adrese
Pritisnite tipku DEST, odaberite
Address book (Adresar) i odaberite
unos adrese, odaberite Edit (Uredi) i
zatim odaberite Set as Home (Postavi
kao početnu).
Postavljanje individualne točke
interesa kao početne adrese
Odaberite Individual POIs
(Pojedinačne zanimljive točke),
odaberite željenu opciju
razvrstavanja (npr. Vicinity current
163
position (U blizini aktualnog
položaja)), odaberite željenu
kategoriju (npr. Restaurant
(Restoran)), odaberite željenu
adresu, odaberite Edit (Uredi) pa
odaberite Set as Home (Postavi kao
početnu).
Prikazana adresa postavlja se kao
nova početna adresa i prikazuje se
kao prva opcija u Enter destination
(Unesi odredište) izborniku.
Napomene na
Imported POIs (Uvezene zanimljive
točke)
Uvezene točke interesa (POI
preuzete s USB pogona) ne mogu se
izravno postaviti kao početne adrese.
Ako želite postaviti adresu uvezene
točke interesa kao početnu adresu:
Prvo je potrebno spremiti adresu u
adresar ili kao individualnu točku
interesa.
Nakon toga možete postaviti podatke
o adresi odgovarajućeg unosa
adresara ili unosa iz myPOIs
(mogućnost odabira putem Individual
POIs (Pojedinačne zanimljive točke))
kao početnu adresu.
164
Navigacija
Vodič za putovanje
(samo Navi 900)
Pritisnite tipku DEST i zatim odaberite
Travel guide (Vodič za putovanje).
Putovanje omogućava unos niza
odredišta za vožnju preko njih jedan
za drugim. Ova funkcija je pogodna
za redovita, ponavljana putovanja
tako da nije potrebno ponovno unositi
pojedina odredišta. Putovanja se
snimaju korištenjem imena. Može se
snimiti maksimalno deset putovanja s
9 međuodredišta. Postojeće
putovanje se može izmijeniti
promjenom redoslijeda odredišta ili
dodavanjem ili brisanjem odredišta.
Nakon odabira New tour (Novo
putovanje) unesite ime putovanja
korištenjem funkcije slovkanja 3 149.
Dodavanje putovanja
Prikazuju se razne opcije za odabir
točaka od interesa na osnovi kriterija
vodiča za putovanje (npr. smještaj,
znamenitosti, slobodno vrijeme, itd.).
Odabir točke od interesa na osnovi
kriterija vodiča za putovanje: vidi
odgovarajuće opise u "Odabir točke
od interesa".
Tours (Putovanja)
(samo Navi 900)
Uneseno ime prihvatite pomoću OK.
Ime je prikazano na Tours
(Putovanja) izborniku.
Navigacija
Dodavanje međuodredišta u
putovanje
Odaberite novo putovanje i zatim Add
new waypoint (Dodaj novo
međuodredište).
U podizborniku Add waypoint (Dodaj
putnu oznaku) prikazuju se sljedeće
opcije za odabir/unos međuodredišta:
■ Enter waypoint (Unesi
međuodredište) (unos adrese)
■ Address book (Adresar)
■ Last destinations (Zadnja
odredišta)
165
■ Select from map (Odaberi s mape)
■ Points of Interest (Zanimljive točke)
Odaberite opciju za unos odredišta i
zatim odaberite/unesite željeno
međuodredište 3 149.
Prikazuje se izbornik koji prikazuje
podatke o adresi odabranog/
unesenog međuodredišta.
Nova međuodredišta zadano se
dodaju na kraj popisa. Ako želite drugi
položaj, zakrenite višefunkcijski
kotačić za odabir druge točke unosa.
Ponovite opisani postupak za
dodavanje daljnjih međuodredišta.
Nakon odabira Add (Dodaj) prikazat
će se popis s prethodno dodanim
međuodredištima.
166
Navigacija
Pokretanje putovanja
Odaberite putovanje na Tours
(Putovanja) izborniku. Prikazuje se
Navigation (Navigacija) izbornik.
Za početak navođenja rute: odaberite
Start tour (Započni putovanje). Sva
unaprijed određena međuodredišta
uzimaju se u obzir za izračun rute.
Želite li preskočiti unaprijed odabrana
međuodredišta na putovanju i
započeti izravno navođenje rute na
određeno odredište: odaberite Start
tour from (Započni putovanje od).
Prikazuje se popis svih unaprijed
određenih međuodredišta.
Odabir sljedećeg željenog odredišta.
Izračunava se ruta koja vodi izravno
na odabrano međuodredište.
Uređivanje putovanja
Odaberite putovanje na Tours
(Putovanja) izborniku i zatim
odaberite Edit tour (Uredi putovanje)
za prikaz podizbornika sa sljedećim
opcijama:
Navigacija
Show tour (Pokaži putovanje)
Prikazuje popis svih međuodredišta
na odabranom putovanju.
Move waypoints (Pomakni
međuodredišta)
Prikazuje popis svih međuodredišta
na odabranom putovanju.
Označite međuodredište koje će se
pomaknuti.
Pritisnite višefunkcijski kotačić za
isijecanje označene postavke.
Za umetanje isječenog odredišta na
kraj liste: ponovno pritisnite
višefunkcijski kotačić.
167
Za umetanje isječenog odredišta prije
drugog odredišta: označite odredište
i zatim pritisnite višefunkcijski kotačić.
Ovisno o tome je li vođenje po ruti
trenutno neaktivno ili aktivno,
dostupne su različite opcije izbornika.
Delete waypoints (Izbriši
međuodredišta)
Prikazuje popis svih međuodredišta
na odabranom putovanju.
Označite željeno međuodredište i
zatim pritisnite višefunkcijski kotačić.
Funkcije s neaktivnim vođenjem
po ruti
Potvrda prikazane poruke.
Delete tour (Izbriši putovanje)
Briše cijelo trenutno odabrano
putovanje.
Za provođenje brisanja potvrdite
prikazanu poruku.
Edit name (Uredi ime)
Naziv trenutno odabranog putovanja
može se urediti pomoću funkcije
slovkanja 3 149.
Vođenje
Pritisnite tipku NAVI, a zatim
višefunkcijski kotačić za prikaz
glavnog izbornika navigacije.
Start navigation (Započni navigaciju)
Nakon odabira Start navigation
(Započni navigaciju), prikazuje se
sljedeći izbornik.
168
Navigacija
Dostupne su sljedeće opcije:
■ Start navigation (Započni
navigaciju): za početak navođenja
po ruti do prikazane adrese.
■ Show on map (Pokaži na mapi):
pokazuje lokaciju prikazane adrese
na karti.
■ Call (Nazovi): ako podaci o adresi
uključuju i broj telefona, a portal
telefona je dostupan, broj telefona
će se birati.
■ Store (Pohrani): spremanje
prikazane adrese u adresar ili
memoriju myPOIs, pogledajte
"Spremanje adrese u adresar ili
memoriju myPOIs" u poglavlju
"Unos odredišta".
■ Edit (Uredi): promjena/uređivanje
prikazane adrese, pogledajte
"Uređivanje ili brisanje spremljene
adrese" u poglavlju "Unos
odredišta".
■ Route criteria (Kriteriji rute):
postavljanje/promjena kriterija za
izračunavanje rute, pogledajte
"Opcije navigacije" u nastavku.
TMC messages (TCM poruke)
Informacije o TMC, pogledajte
poglavlje "Dinamičko navođenje"
3 136.
Odaberite TMC messages (TCM
poruke) za prikaz liste svih TMC
prometnih poruka koje se trenutno
primaju.
Odaberite TMC prometne poruke za
prikaz detaljne informacije o
povezanim prometnim pitanjima.
Navigation options (Opcije
navigacije)
Odgovarajući izbornik pruža opcije i
mnoštvo povezanih podizbornika za
konfiguraciju vođenja po ruti.
Navigacija
Nakon prvog uključivanja kontakta
umetanjem ključa u kontakt bravu,
pojavit će se poruka za određivanje
vrste nadolazećeg putovanja:
Logbook (Dnevnik)
(samo Navi 900)
Značajka dnevnika zapisa
omogućuje bilježenje svakog
putovanja pojedinog vozila.
Napomena
Funkcija dnevnika zapisa sustava
Infotainment ne podliježe nikakvim
službenim zakonskim zahtjevima.
Ako je značajka dnevnika zapisa
trenutno aktivirana (u nastavku
pogledajte "Postavke dnevnika
zapisa"):
Za svako putovanje automatski će se
zabilježiti sljedeći podaci:
■ Jedinstven serijski broj za
putovanje (za jasno označavanje
putovanja).
■ Početni položaj i položaj odredišta
(zemljopisne koordinate).
■ Vrijeme kretanja i dolaska.
■ Očitanje početka i odredišta na
brojaču kilometara.
169
■ Određena vrsta putovanja.
■ Dodatni opisni tekst (u nastavku
pogledajte "Postavke dnevnika
zapisa").
Početak putovanja: određuje se
umetanjem kontakt ključa i
uključivanjem kontakta.
Kraj putovanja: određuje se
vađenjem kontakt ključa (a ne samo
isključivanjem kontakta). Sve dok se
ključ ne ukloni, sustav nastavlja
bilježiti trenutno putovanje.
Spremanje/izvoz podataka:
zabilježeni podaci o putu / dnevnika
zapisa spremit će se u memoriji
sustava Infotainment. Ti se podaci
uvijek mogu kasnije izvesti na USB
pogon priključen na USB priključak
3 129 sustava Infotainment.
Postavke dnevnika zapisa:
170
Navigacija
■ Logbook (Dnevnik): uključuje/
isključuje značajku dnevnika
zapisa.
■ Private (Privatni) / Business trip
(Poslovno putovanje): određuje
vrstu nadolazećeg putovanja.
Odabrana vrsta može se promijeniti
prilikom pokretanja putovanja
(pogledajte gornju sliku poruke
dnevnika zapisa) ili u bilo koje
vrijeme tijekom putovanja putem
ovog izbornika.
U dnevniku zapisa privatno
putovanje označeno je s "0" dok je
poslovno putovanje označeno s
"1", u nastavku pogledajte "Primjeri
podataka iz dnevnika zapisa".
■ Set filename (Postavi naziv
datoteke): pomoću funkcije
slovkanja (pogledajte poglavlje
"Unos odredišta") možete unijeti
osnovni naziv datoteke (maks. 15
znakova) za spremanje podataka iz
dnevnika zapisa na USB pogon.
Sustav će dodati "Logbook" na
početak, a trenutni datum i vrijeme
na kraj osnovnog naziva datoteke,
primjerice
"Logbook_myTrips_2011.09.23_09
.45.txt".
■ Set description (Postavi opis):
pomoću funkcije slovkanja možete
i unijeti dodatni opisni tekst (maks.
80 znakova) koji će se dodati
podacima iz dnevnika zapisa
putovanja, u nastavku pogledajte
"Primjer podataka iz dnevnika
zapisa".
Opis će se dodati podacima
dnevnika zapisa za svako
nadolazeće putovanje sve dok ne
promijenite opis.
Ako unesete/promijenite opis za
vrijeme putovanja, opis će se
dodati podacima dnevnika zapisa o
trenutnom putovanju.
■ Export logbook (Izvezi dnevnik):
izvoz svih zabilježenih podataka o
putovanju koji su trenutno
spremljeni u memoriji sustava
Infotainment na USB pogonu
priključenom na USB priključak
3 129 sustava Infotainment.
Podaci će se spremiti u datoteku
jednostavnog teksta koja se nalazi
u glavnom direktoriju USB pogona.
Primjer:
"F:
\Logbook_myTrips_2011.09.23_09
.45.txt"
■ Erase logbook (Obriši dnevnik):
briše sve podatke zabilježenog
putovanja iz memorije sustava
Infotainment.
Primjer podataka dnevnika zapisa:
Sljedeći primjer podataka predstavlja
jedno zabilježeno putovanje. Podaci
se spremaju u izvezenoj tekstualnoj
datoteci u jednom redu. Zasebni
podaci odvojeni su točkom-zarezom:
Navigacija
0000000023; N 52° 07' 01"; E 009°
53' 31"; 22.09.2011; 13:53; 013550; N
52° 07' 00"; E 009° 53' 00";
22.09.2011; 14:47; 013580; 1; "Moj
put do tvrtke XY (projekt 77)"
Opis zasebnih podataka:
■ 0000000023 = serijski broj
■ N 52° 07' 01"; E 009° 53' 31" =
početni položaj u zemljopisnim
koordinatama (zemljopisna širina i
dužina)
■ 22.09.2011; 13:53 = datum
početka; vrijeme
■ 013550 = očitanje brojača
kilometara na početnom položaju
■ N 52° 07' 00"; E 009° 53' 00" =
koordinate odredišta
■ 22.09.2011; 14:47 = datum
dolaska; vrijeme
■ 013580 = očitanje brojača
kilometara na odredištu
■ 1 = poslovno putovanje
■ "Moje putovanje u..." = mogući
opisni tekst.
Route criteria (Kriteriji rute)
Izračunavanje rute se može
kontrolirati raznim kriterijima.
Odaberite jedan od sljedećih kriterija:
■ Fastest (Najbrža)
■ Shortest (Najkraća)
■ Economic (Ekonomična):
izračunava se ruta s optimalnom
potrošnjom, uz uzimanje u obzir
posebnih parametara za vozilo koji
su trenutno postavljeni u Vehicle
parameters (Parametri vozila)
izborniku, pogledajte u nastavku.
171
Odaberite Vehicle parameters
(Parametri vozila) za otvaranje
izbornika za odabir parametara
specifičnih za vozilo.
Odabrane postavke uzet će se u obzir
za izračun rute, ako je trenutno
odabran Economic (Ekonomična),
pogledajte u gornjem tekstu.
Nakon postavljanja željenih
parametara vozila pritisnite BACK
tipku za izlazak iz izbornika.
Odaberite Dynamic guidance
(Dinamičko vođenje) za otvaranje
izbornika za konfiguraciju dinamičkog
vođenja po ruti.
172
Navigacija
Informacije o dinamičkom navođenju
po ruti potražite u poglavlju
"Dinamičko navođenje" 3 177.
Odaberite Dynamic guidance
(Dinamičko vođenje) za aktiviranje/
deaktiviranje dinamičkog vođenja po
ruti.
Ako je dinamičko vođenje po ruti
aktivirano:
Odaberite Automatic recalculation
(Automatsko ponovno
izračunavanje) ako želite automatsko
ponovno izračunavanje rute u slučaju
prometnih situacija.
Odaberite Recalculation after
confirmation (Ponovno izračunavanje
nakon potvrde) ako želite ponovno
izračunati ruti tek nakon potvrđivanja
odgovarajuće poruke.
Odaberite Apply settings (Primjena
postavki) za aktiviranje prikazanih
postavki i napuštanje izbornika.
Ako želite, možete odabrati jedan ili
nekoliko sljedećih kriterija na Route
criteria (Kriteriji rute) izborniku:
■ Avoid freeways (Izbjegavaj
autoputove)
■ Avoid toll roads (Izbjegavaj ceste s
cestarinom)
■ Avoid tunnels (Izbjegni tunele)
■ Avoid ferries (Izbjegavaj trajekte)
■ Consider time restricted roads
(Obratite pozornost na ceste s
vremenskim ograničenjem
prometa)
Display route guidance (Prikaži
vođenje po ruti)
Za prikaz vođenja po ruti su dostupne
sljedeće opcije:
Pomoću opcije Highway lane
guidance (Navođenje na izlazima s
autocesta) možete odrediti koja će se
vrsta slike prikazati kod približavanja
raskrižju autocesta.
Navigacija
Ako je Highway lane guidance
(Navođenje na izlazima s autocesta)
deaktivirano, prikazat će se sljedeća
vrsta slike:
Ako je Highway lane guidance
(Navođenje na izlazima s autocesta)
aktivirano, prikazat će se sljedeća
vrsta slike:
173
Map options (Opcije mape)
Odaberite Map options (Opcije
mape) i zatim Map mode (Način rada
s mapom) za prikaz sljedećih
podizbornika:
Korištenjem opcije Popup information
(Popup informacija), možete odabrati
je li informacije vođenja po ruti iz
navigacije potrebno prikazati u
skočnim prozorima u drugim
načinima rada (npr. radio).
Informacija se skriva nakon
postavljenog vremena ili pritiskom
BACK tipke.
Odaberite Apply settings (Primjena
postavki) za aktiviranje prikazanih
postavki i povratak na Navigation
options (Opcije navigacije) izbornik.
Odaberite između orijentacije mape
(Sjever gore/Naprijed gore) i
dimenzije (2D/3D) na zaslonu mape
(3D je dostupan samo za Navi 900).
Odaberite Map options (Opcije
mape) i zatim Show POIs on map
(Pokaži zanimljive točke na karti) za
otvaranje podizbornika s raznim
opcijama za određivanje je li potrebno
i koje točke interesa treba prikazati na
karti.
174
Navigacija
Funkcije za aktivno vođenje po
ruti
Kada je User defined (Korisnički
definirano) odabrano može se
definirati vrsta točaka interesa koje će
se prikazati, npr. restoran, hotel,
javna mjesta, itd.
Prikaz vremena dolaska ili vremena
vožnje
Nakon odabira opcije Indication
estimated driving time (Indikacija
procijenjenog vremena vožnje) ili
Indication estimated arrival time
(Indikacija procijenjenog vremena
dolaska) u izborniku Navigation
options (Opcije navigacije) u liniji na
vrhu zaslona navođenja po ruti
prikazuje se odgovarajuće vrijeme.
Current position information
(Informacija o aktualnom
položaju)
Prikazane su sljedeće informacije o
aktualnom položaju:
■ Grad
■ Ime ulice
■ Geografska širina
■ Geografska dužina
■ Map display (Prikaz mape)
Trenutan položaj može se kopirati u
adresar ili memoriju myPOIs pomoću
Store (Pohrani), pogledajte
"Spremanje adrese u adresar ili
memoriju myPOIs" u poglavlju "Unos
odredišta".
Destination information
(Informacije odredišta)
Prikazana informacija: ista kao na
zaslonu za Current position (Aktualni
položaj).
Stop navigation (Prekini navigaciju)
Nakon odabira Stop navigation
(Prekini navigaciju), navođenje po ruti
se isključuje i prikazuju se opcije
izbornika isključeno navođenje po
ruti, pogledajte "Funkcije s
isključenim navođenjem po ruti".
TMC messages (TCM poruke)
Informacije o TMC, pogledajte
poglavlje "Dinamičko navođenje"
3 136.
Navigacija
Nakon odabira TMC messages (TCM
poruke), prikazuje se Filtering
(Filtriranje) izbornik.
Odaberite hoće li All traffic messages
(Sve poruke o prometu) ili samo
Traffic messages along route (Poruke
o prometu duž rute) biti prikazano na
TMC messages (TCM poruke)
popisu, pogledajte u nastavku.
Route information (Informacije rute)
Sljedećim informacijama se može
pristupiti na Route information
(Informacije rute) izborniku:
■ Route list (Lista rute)
■ Current position information
(Informacija o aktualnom položaju)
■ Destination information
(Informacije odredišta)
■ Overview current route (Pregled
aktualne rute)
Route list (Lista rute)
175
Sve ulice na izračunatoj ruti prikazuju
se na popisu s povezanim
udaljenostima.
Stavke liste rute označene simbolom
"+" mogu se proširiti odabirom
povezane stavke liste. Nakon odabira
daljnjih detalja, prikazuje se
povezana stavka liste.
Current position information
(Informacija o aktualnom položaju)
Opis, pogledajte "Funkcije s
isključenim navođenjem po ruti".
Destination information (Informacije
odredišta)
Opis, pogledajte "Funkcije s
isključenim navođenjem po ruti".
Overview current route (Pregled
aktualne rute)
Prikazane su sljedeće informacije o
aktualnoj ruti:
Navigation options (Opcije
navigacije)
Opis, pogledajte "Funkcije s
isključenim navođenjem po ruti".
176
Navigacija
Za izuzimanje ulice iz vođenja po ruti:
Označite ime odgovarajuće ulice i
pritisnite višefunkcijski kotačić. Ime
ulice je prikazano prekriženo.
Ako to želite, isključite daljnje ulice iz
navođenja po ruti.
Odaberite Apply settings (Primjena
postavki) i potvrdite prikazanu
poruku.
Ruta se ponovno izračunava
uzimajući u obzir izuzete ulice.
■
■
■
■
■
Position (Položaj)
Destination (Odredište)
Vrijeme dolaska
Udaljenost
Map display (Prikaz mape)
Route blocking (Blokiranje rute)
Sljedeće opcije su dostupne za ručno
izuzimanje određenih područja/
dijelova rute iz vođenja po ruti:
Route list (Lista rute)
Na listi imena ulica na trenutno
izračunatoj ruti, ulice se mogu izuzeti
iz vođenja po ruti.
By distance (Prema udaljenosti)
Postavljanjem udaljenosti, dio rute od
aktualnog položaja do postavljene
udaljenosti se može izuzeti iz vođenja
po ruti.
Navigacija
Remove all route blockages
(Uklanjanje svih blokada rute)
Nakon odabira ove opcije, svi dijelovi
područja/rute prethodno odabrani za
isključivanje iz vođenja po ruti
ponovno će se uzeti u obzir za
vođenje po ruti.
Dinamičko vođenje
Postavite željenu udaljenost,
pritisnite višefunkcijski kotačić, a
zatim potvrdite prikazanu poruku.
Ruta se ponovno izračunava
uzimajući u obzir izuzeti dio rute.
Napomena
Uneseno blokiranje rute ostaje
aktivno dok se ne izvrši kalkulacija
nove rute.
Ako je dinamičko navođenje po ruti
aktivno, cjelokupna aktualna
prometna situacija koju Infotainment
sustav prima putem TMC-a je
uključena u izračunavanje rute. Ruta
se predlaže uzimajući u obzir sve
probleme u prometu ili ograničenja
prema postavljenom kriteriju (npr.
"najkraća ruta", "izbjegavaj
autoputove" itd.).
U slučaju problema u prometu (npr.
zastoj, zatvorena cesta) na ruti kojom
se vozite, prikazuje se poruka i
glasovna uputa koje označavaju
prirodu problema. Vozač može
odlučiti da li će voziti oko problema u
prometu prihvaćajući predloženu
promjenu rute ili će nastaviti kroz
problem u prometu.
177
Također se prijavljuju i problemi u
prometu koji su u blizini ako vođenje
po ruti nije aktivno.
Ako je vođenje po ruti aktivno, sustav
stalno provjerava, na osnovi
prometnih informacija, da li bi bilo
bolje ponovno izračunati rutu ili prijeći
na alternativnu rutu uzimajući u obzir
aktualnu prometnu situaciju.
Aktiviranje i deaktiviranje dinamičkog
vođenja po ruti, kao i kriterij za
izračunavanje rute i druge postavke
za navigaciju, se vrše u Navigation
options (Opcije navigacije) izborniku
3 167.
178
Navigacija
Dinamičko vođenje po ruti radi samo
ako se prometne informacije primaju
putem RDS-TMC sustava prometnih
informacija.
Moguće kašnjenje zbog problema u
prometu koje izračunava infotainment
sustav zasniva se na podacima koje
sustav prima putem aktualne
odabrane RDS-TMC postaje.
Aktualno kašnjenje može biti različito
od izračunatog.
Karte
Svi podaci za kartu potrebni za
uporabu sustava za navigaciju
pohranjeni su na SD kartici
isporučenoj s Infotainment sustavom.
SD kartica za kartu
Čitač SD kartice Infotainment sustava
može čitati isključivo SD karticu
posebno odabranu za uporabu sa
sustavom za navigaciju vozila. Čitač
SD kartice ne može čitati nijednu
drugu SD karticu.
S obzirom na datum učitavanja
podataka karte na SD karticu, neke
nove ceste možda nisu uključene, ili
se imena nekih ulica mogu razlikovati
od onih koja su se koristila u vrijeme
prikupljanja podataka za kartu.
Ako želite naručiti dodatne SD kartice
ili obnoviti podatke za kartu, obratite
se zastupniku za "Opel Service
Partner".
Zamjena SD kartice za kartu, vidi u
nastavku.
Važne informacije o rukovanju SD
karticom
Oprez
Ne pokušavajte koristiti napuknutu
ili deformiranu SD karticu, ili
karticu prepravljenu ljepljivom
trakom. Na taj način mogli biste
oštetiti opremu.
■ Oprezno postupajte s SD karticom.
Nikad ne dodirujte metalne
kontakte.
■ Ne koristite konvencionalna
sredstva za čišćenje, benzin,
razrjeđivač ili antistatički sprej.
■ Ako želite očistiti SD karticu,
koristite mekanu krpu.
■ Ne savijajte SD karticu. Ne
upotrebljavajte SD karticu koja je
svinuta ili napuknuta.
■ Ne stavljajte naljepnice na njene
površine i ne pišite po kartici.
■ Nemojte odlagati SD karticu na
mjesta koja su direktno izložena
suncu, visokim temperaturama ili
vlažnosti.
■ SD karticu uvijek spremite u njen
spremnik kada nije u uporabi.
Zamjena karte SD kartice
Utor za SD karticu nalazi se u
središnjoj konzoli.
Navigacija
Vađenje SD kartice
Umetanje SD kartice
Pritiskom deblokirajte umetnutu SD
karticu, a zatim pažljivo izvucite SD
karticu iz utora za SD karticu.
Pažljivo umećite SD karticu s kosim
rubom okrenutim na desnu stranu
(pogledajte gornju sliku) u utor SD
kartice sve dok ne sjedne.
Napomena
SD kartica i utor za SD karticu uvijek
moraju biti čisti i suhi.
179
180
Navigacija
Pregled simbola
Navigacija
Br. Objašnjenje
Br. Objašnjenje
1
Trenutan položaj
19 Šoping centar
2
Destination (Odredište)
20 Cesta s naplatom
3
nije dostupno
21 Turističke informacije
4
nije dostupno
22 Znamenitost
5
nije dostupno
23 Sport & slobodno vrijeme
6
Magla
24 Izlazak
7
Radovi na cesti
25 Muzej
8
Skliska cesta
26 Iznajmljivanje automobila
9
Smog
27 Prometne informacije
10 Snijeg
28 Aktivnosti za slobodno vrijeme
11 Oluja
29 Pružanje usluga
12 Oprez / upozorenje
30 Bankomat
13 Zatvorena cesta
31 Autobusna postaja
14 Gusti promet
32 Mjesto za kampiranje
15 Zastoj u prometu
16 Uske trake
17 Otvorena lista
18 Zatvorena lista
181
182
Navigacija
Navigacija
Br. Objašnjenje
Br. Objašnjenje
33 Ljekarna
51 Servisna zona
34 Kino
52 Restoran
35 Zračna luka
53 WC
36 Zabavni park
54 Povijesni spomenik
37 Grad
55 Bolnica
38 Banka
56 Hitna pomoć
39 Prometna poruka
57 Policija
40 Trajekt
58 Luka
41 Granica
59 Planinski prijelaz
42 Tunel
60 Javno mjesto
43 Kiosk
61 Povezano s automobilom
44 Samoposluga
62 Garaža
45 Hotel / motel
63 Groblje
46 Izlaz s autoputa
47 Parkiralište
48 Parking & vožnja
49 Parking na više katova
50 Benzinska postaja
183
184
Prepoznavanje govora
Prepoznavanje
govora
Opće napomene ........................ 184
Regulacija navigacije ................. 185
Regulacija telefona .................... 194
Opće napomene
Prepoznavanje govora sustava
Infotainment omogućuje upravljanje
raznim funkcijama navigacijskog
sustava (jedino kod Navi 900;
uključujući funkcije audio sustava) i
portala telefona putem unosa glasa.
Prepoznaje komande i brojčane
nizove neovisno o relevantnom
govorniku. Komande i brojčani nizovi
se mogu izgovoriti bez prekida
između pojedinih riječi.
Možete spremiti adrese odredišta,
radio stanice i telefonske brojeve tako
da im dodijelite naziv po vlastitom
izboru (glasovna oznaka). Pomoću tih
naziva kasnije ćete moći postaviti
adresu odredišta za nadolazeće
putovanje, odabrati radio stanicu ili
uspostaviti telefonsku vezu.
U slučaju neispravnog rada ili
naredbi, sustav prepoznavanja
govora šalje vizualni i/ili zvučni
povratni signal i od vas traži da
ponovno unesete željenu naredbu.
Osim toga, prepoznavanje govora
potvrđuje važne komande i ako je
potrebno postavljat će upite.
Kako razgovori koji se vode unutar
vozila ne bi doveli do nenamjernog
aktiviranja funkcija sustava,
prepoznavanje govora ne počinje dok
se ne aktivira.
Važne napomene o jezičnoj
podršci
■ Jezici koji su dostupni za prikaz
sustava Infotainment ne moraju
nužno svi biti dostupni za sustav
prepoznavanja govora.
■ Jezici koji su dostupni za sustav
prepoznavanja govora portala
telefona ne moraju nužno svi biti
dostupni za sustav prepoznavanja
govora navigacijskog sustava
(uključujući značajke audio
sustava).
■ Prepoznavanje govora portala
telefona: ako sustav
prepoznavanja govora ne podržava
trenutno odabrani jezik za prikaz,
glasovne naredbe potrebno je
unijeti na engleskom jeziku.
Za unos glasovnih naredbi na
engleskom jeziku prvo je potrebno
aktivirati glavni izbornik telefona
Prepoznavanje govora
pritiskom na tipku PHONE sustava
Infotainment, a zatim aktivirati
prepoznavanje govora putem
portala telefona pritiskom na tipku
w na kolu upravljača.
■ Prepoznavanje govora
navigacijskog sustava: ako
prepoznavanje govora ne podržava
trenutno odabrani jezik za prikaz,
prepoznavanje govora neće biti
dostupno.
U tom slučaju potrebno je odabrati
drugi jezik za prikaz ako želite
upravljati sustavom Infotainment
putem glasovnih naredbi.
Pritisnite tipku CONFIG, odaberite
stavku izbornika Languages
(Jezici), a zatim odaberite
primjerice English.
Budući da prepoznavanje govora
navigacijskog sustava podržava
engleski jezik kao jedan od
mogućih jezika, prepoznavanje
govora bit će dostupno.
Napomena
Ako promijenite jezik koji se
prikazuje na zaslonu sustava
Infotainment, izbrisat će se svi nazivi
koji su trenutno dodijeljeni unaprijed
postavljenim stanicama i/ili
adresama odredišta.
Regulacija navigacije
Opće napomene
Prepoznavanje govora navigacijskog
sustava (samo Navi 900; uključujući
značajke audio sustava) radi jedino
ako je umetnuta SD kartica karte s
podacima prepoznavanja govora
3 178.
Glasovne naredbe koje se odnose na
navigaciju nisu dostupne sve do
potvrde početne poruke odricanja
odgovornosti.
Aktiviranje prepoznavanja
govora
Pritisnite w tipku na kolu upravljača.
Audio sustav isključuje zvuk, javlja se
glasovna poruka koja od vas
zahtijeva izgovaranje naredbe, a na
zaslonu se prikazuje izbornik za
pomoć s najvažnijim naredbama koje
185
su trenutno dostupne, niže u
nastavku pogledajte "Izbornici za
pomoć".
Čim prepoznavanje govora bude
spremno za glasovni unos, čut ćete
zvučni signal, a simbol crvene boje u
gornjem desnom kutu izbornika za
pomoć promijenit će se u sivu boju.
Sada možete izgovoriti glasovnu
naredbu za izravno pokretanje
funkcije sustava (poput reprodukcije
unaprijed zadane radio stanice) ili za
početak slijeda dijaloga s nekoliko
faza (poput unosa adrese odredišta),
niže u nastavku pogledajte
"Upravljanje putem glasovnih
naredbi".
Nakon završetka slijeda dijaloga,
prepoznavanje govora automatski se
isključuje. Za pokretanje drugog
slijeda dijaloga potrebno je ponovno
aktivirati prepoznavanje govora.
Podešavanje glasnoće za
poruke glasovnog izlaza
Zakrenite kotačić glasnoće na
infotainment sustavu ili pritisnite tipku
+ ili ― na kolu upravljača.
186
Prepoznavanje govora
Prekidanje slijeda dijaloga
Razne su mogućnosti isključivanja
prepoznavanja govora i prekida
slijeda dijaloga:
■ Pritisnite tipku x na kolu upravljača
ili bilo koju tipku sustava
Infotainment.
■ Pritisnite i nekoliko sekundi zadržite
tipku w na kolu upravljača.
■ Recite "Cancel (Otkaži)".
U sljedećim situacijama slijed dijaloga
automatski se poništava:
■ Ako neko vrijeme ne izgovorite
naredbe (prema zadanim
postavkama sustav će vas tri puta
zatražiti izgovaranje naredbe).
■ Ako izgovorite naredbe koje sustav
ne prepoznaje (prema zadanim
postavkama sustav će vas tri puta
zatražiti izgovaranje ispravne
naredbe).
Prekid poruke glasovnog izlaza
u tijeku
Kao iskusni korisnik možete prekinuti
poruku glasovnog izlaza u tijeku
(kratkim) pritiskom na tipku w na kolu
upravljača.
Nakon toga, trenutni slijed dijaloga
automatski se nastavlja.
Važne napomene o glasovnim
unosima
■ Ako dođe do poteškoća sustava u
prepoznavanju naredbe, potvrdite
ispravnost naredbe. Naredbu
pokušajte jasno izgovoriti ili
pričekajte kraće vrijeme nakon
zvučnog signala.
■ Pozadinska buka poput rada
ventilatora klima uređaja
postavljenog na najveću brzinu,
spuštenih stakala i snažne buke
izvana, čak i ako su stakla
podignuta, može dovesti do
nerazumijevanja glasovnih
naredbi.
■ Prepoznavanje govora prepoznaje
naredbe isključivo prema trenutno
odabranom jeziku na zaslonu
sustava Infotainment.
Vizualna i akustička pomoć
Nakon aktivacije prepoznavanja
govora, sustav će vas voditi kroz
slijed dijaloga preko izbornika za
pomoć, poruka glasovnih izlaza i
poruka na zaslonu.
Izbornici za pomoć
Ovisno o trenutno aktivnom načinu
rada (radio, CD uređaj, navigacija i
slično), prikazat će se izbornik za
pomoć s najvažnijim dostupnim
glasovnim naredbama.
Primjer: Izbornici za pomoć za radio
Ako je način rada radija trenutno
uključen, prikazat će se izbornik za
pomoć za radio (dio 1).
Prepoznavanje govora
Nakon što čujete zvučni signal i
nakon što simbol u gornjem desnom
kutu izbornika za pomoć (pogledajte
gornju sliku) promijeni boju iz crvene
u sivu, tada možete izgovoriti jednu
od sljedećih naredbi:
■ Jedna od naredbi koja se prikazuje
u izborniku za pomoć.
■ Jedna od dodatnih naredbi
dostupnih za način rada radija,
pogledajte sliku u nastavku.
Za prikaz dodatnih naredbi
izgovorite "More help (Još
pomoći)". Prikazat će se izbornik za
pomoć za radio (dio 2).
■ Jedna od glavnih naredbi
prepoznavanja govora, pogledajte
sliku u nastavku.
Primjer: Glavni izbornik za pomoć
(glavne naredbe)
Glavni izbornik za pomoć
prvenstveno prikazuje naredbe
potrebne za promjenu u drugi način
rada, npr. promjena iz načina rada
radija u način rada CD uređaja.
Za prikaz glavnog izbornika za pomoć
izgovorite "General help (Opća
pomoć)".
187
Važne napomene o naredbama
■ Neke riječi naredbe koje se
prikazuju na izbornicima za pomoć
predstavljaju dodatne opcije.
Primjer: pri korištenju naredbe
"Frequency (Frekvencija)
<87.5..108.0> MHz" možete
izostaviti "MHz".
Provjerite postoje li skraćene
verzije određenih naredbi.
■ Za svaku naredbu koja se nalazi u
izbornicima za pomoć dostupne su
razne slične varijante naredbi.
Primjer: umjesto izgovaranja
"Show station list (Pokaži popis
188
Prepoznavanje govora
postaja)", možete izgovoriti i "Show
stations (Pokaži postaje)" ili
"Display stations (Prikaži postaje)".
Provjerite postoje li slične varijante
naredbi koje vam više odgovaraju
od prikazanih zadanih varijanti.
■ Kose crte "/" odvajaju nekoliko
naredbi u jednom redu izbornika za
pomoć. U nekim slučajevima
potrebno je kombinirati riječi
naredbe s obje strane kose crte.
Primjer: "Start / Stop guidance
(Pokreni / Zaustavi vođenje)". U
takvom slučaju potrebno je
izgovoriti, npr. "Start guidance
(Pokreni vođenje)". Izgovaranje
samo "Start (Pokreni)" ne smatra
se valjanom naredbom.
■ Šiljaste zagrade "< ... >"
označavaju zamjenski tekst.
Primjer: ako želite koristiti naredbu
"Frequency (Frekvencija)
<87.5..108.0>" potrebno je
"<87.5..108.0>" zamijeniti
posebnom brojkom između 87,5 i
108,0. Možete primjerice izgovoriti
"Frequency (Frekvencija) 96 dot
(točka) 3".
Poruke pomoći
Sustav možete navesti da vam
pročita sve glasovne naredbe koje su
trenutno dostupne.
Nakon izgovaranja naredbe:
■ "Help (Pomoć)": sustav čita
najvažnije naredbe dostupne za
trenutno odabrani način rada.
■ "More help (Još pomoći)": sustav
čita sve dodatne naredbe dostupne
za trenutno odabrani način rada.
■ "General help (Opća pomoć)":
sustav čita sve glavne naredbe,
pogledajte "Opći izbornik za
pomoć" u gornjem tekstu.
Popisi sa stavkama koje se mogu
odabrati
Za vrijeme sljedova dijaloga često će
se od vas tražiti odabir stavke (npr.
unaprijed zadane radio stanice ili
naziv grada) s popisa.
Primjer: Liste automatskih memorija
Za odabir stavke s takvog popisa
potrebno je samo izgovoriti broj
ispred željene stavke s popisa, npr.
"5".
U većini slučajeva dostupno je
nekoliko "stranica" unosa na popisu.
Za prijelaz s jedne "stranice" na drugu
potrebno je izgovoriti "Next
(Sljedeći)" ili "Previous (Prethodni)".
Na svakoj stranici stavke s popisa
označene su brojevima od "1." do "6."
(bez konsekutivnog numeriranja).
Prepoznavanje govora
Poruke na zaslonu i akustičke upute /
povratne informacije
Za vrijeme sljedova dijaloga često se
javljaju upiti putem poruka na zaslonu
(pogledajte sljedeću sliku) i poruke
glasovnih izlaza koje vas podsjećaju
o vrsti naredbe koju trebate sljedeću
izreći.
Primjer: Spremanje radio stanice s
nazivom
sustav će najaviti poruku glasovnog
izlaza "Please say the station name.
(Molim kažite naziv postaje.)" .
Nakon što čujete zvučni signal i
nakon što simbol u gornjem desnom
kutu poruke na zaslonu (pogledajte
gornju sliku) promijeni boju iz crvene
u sivu, tada možete izgovoriti željeno
ime:
Nakon izgovaranja naziva sustav
daje vizualne i akustične povratne
informacije, navodeći je li naredba
uspješno provedena ili nije.
Rad putem glasovnih naredbi
U nastavku možete pronaći opise
raznih tipičnih i/ili važnih primjera
sljedova dijaloga.
Sljedovi dijaloga koji nisu opisani u
nastavku gotovo su identični / vrlo su
slični opisanim sljedovima.
Ako je način rada radija aktivan i vi
izgovorite naredbu "Add station name
(Dodaj naziv postaje)", prikazat će se
gore prikazana poruka na zaslonu i
Promjena u drugi način rada
Situacija: način rada CD uređaja
trenutno je aktivan.
Radnja: korisnik želi promijeniti u
način rada radija.
189
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "Radio".
Sustav: "Radio".
Sustav: uključuje način rada radija.
Za provođenje određene funkcije
radija putem glasovnog upravljanja
korisnik mora ponovno uključiti
prepoznavanje govora i izgovoriti
željenu naredbu, pogledajte primjere
u nastavku.
Primjeri regulacije radija
Situacija: način rada radija trenutno je
aktivan.
Promjena u drugo valno područje
Radnja: korisnik želi promijeniti valno
područje iz AM u FM.
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "FM".
Sustav: mijenja valno područje FM.
Odabir stanice putem frekvencije
Radnja: korisnik želi promijeniti drugu
FM stanicu putem unosa frekvencije.
190
Prepoznavanje govora
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "Frequency (Frekvencija) 96
dot (točka) 3".
Sustav: mijenja na odgovarajuću
frekvenciju.
Odabir unaprijed zadane stanice
Radnja: korisnik želi odabrati stanicu
spremljenu u drugom popisu
automatskih memorija (AS2).
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "Autostore list (Automatsko
spremanje popisa)".
Sustav: prikazuje prvu listu
automatskih memorija (AS1).
Korisnik: "Next (Sljedeći)".
Sustav: prikazuje drugu listu
automatskih memorija (AS2).
Korisnik: "3".
Sustav: reprodukcija treće stanice s
popisa.
Dodjela naziva unaprijed zadanoj
stanici
Nazive možete dodijeliti maksimalno
12 unaprijed zadanim stanicama
(spremljenih u listama automatskih
memorija ili omiljenim popisima,
pogledajte poglavlje "Radio").
Kako biste mogli dodijeliti naziv
unaprijed zadanoj stanici,
odgovarajuća stanica mora se
trenutno reproducirati i lista
automatskih memorija ili popis
omiljenih stavki na kojima se stanica
nalazi mora se prikazati na zaslonu.
Nakon dodjeljivanja naziva stanici, tu
stanicu možete odabrati
jednostavnim izgovaranjem
dodijeljenog naziva.
Radnja: korisnik želi dodijeliti naziv
(unaprijed postavljenoj) stanici koja
se trenutno reproducira.
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "Add station name (Dodaj
naziv postaje)".
Sustav: "Please say the station name.
(Molim kažite naziv postaje.)"
Korisnik: "BBC 2".
Odgovarajuća stanica sada se može
odabrati u svako vrijeme
jednostavnim izgovaranjem
dodijeljenog naziva, pogledajte u
nastavku.
Napomena
Ako promijenite jezik koji se
prikazuje na zaslonu sustava
Infotainment, izbrisat će se svi nazivi
koji su trenutno dodijeljeni unaprijed
postavljenim stanicama i/ili
adresama odredišta.
Odabir unaprijed postavljene stanice
putem dodijeljenog naziva
Napomena
Ako koristite naziv koji je druga
osoba dodijelila stanici, sustav
prepoznavanja govora možda neće
prepoznati taj naziv zbog mogućih
različitih glasova i izgovora.
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "Reproduciraj BBC 2".
Sustav: reproducira odgovarajuću
stanicu.
Prepoznavanje govora
Primjeri upravljanja CD uređajem
Situacija: audio ili MP3 CD je
umetnut, način rada CD uređaja
trenutno je aktivan.
Odabir albuma ili MP3 CD-a
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "Album list (Popis albuma)".
Sustav: prikazuje popis albuma na
MP3 CD-u (ako su albumi dostupni).
Korisnik: ručno bira željeni album.
Odabir pjesme na audio CD-u
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "All tracks (Sve zapise)".
Sustav: prikazuje popis pjesama
spremljenih na audio CD-u.
Korisnik: ručno bira željenu pjesmu.
Ili, ako znate broj željene pjesme:
Korisnik: "Track (Zapis) 14" (ili
pojedinačnim brojevima: "Track
(Zapis)" "1" "4").
Sustav: reproducira odabranu
pjesmu.
Primjeri regulacije navigacije
Situacija: način rada navigacije
trenutno je aktivan, navođenje po ruti
nije aktivno.
Promjena opcija rute
Radnja: korisnik želi promijeniti
trenutne postavke nekih opcija rute
za nadolazeće putovanje.
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "Route options (Opcije
rute)".
Sustav: prikazuje odgovarajući
izbornik za pomoć. Trenutno
aktivirane opcije rute prikazuju se
potvrdnim oznakama.
191
Korisnik: "Economical (Ekonomični)".
Korisnik: "Avoid toll roads (Izbjegni
ceste s naplatom)".
Korisnik: "Use ferries (Koristi
trajekte)".
Sustav: prikazuje potvrdne oznake
pored novih postavki.
Korisnik: "Apply (Primijeni)".
Sustav: sprema sve promijenjene
postavke opcije rute.
Odabir točke od interesa
Radnja: korisnik želi odabrati najbližu
benzinsku postaju kao adresu
odredišta.
192
Prepoznavanje govora
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "Enter destination (Unesi
odredište)" (ako unos adrese
odredišta već nije aktivan).
Korisnik: "Points of interest
(Zanimljive točke)".
Sustav: prikazuje popis s opcijama
pretraživanja.
Korisnik: "Nearby (Pokraj)".
Sustav: prikazuje popis s
kategorijama točaka interesa.
Korisnik: "2".
Sustav: prikazuje izbornik navigacije
za pretraživanje benzinskih postaja.
Korisnik: ručno provodi daljnje radne
faze, pogledajte poglavlje
"Navigacija".
Unos adrese
Radnja: korisnik želi unijeti adresu
odredišta za nadolazeće putovanje.
Korisnik: uključuje prepoznavanje
govora.
Korisnik: "Enter destination (Unesi
odredište)" (ako unos adrese
odredišta već nije aktivan).
Korisnik: "Enter address (Unesi
adresu)".
Sustav: prikazuje izbornik za unos
adrese. Podaci o adresi posljednje
izračunatog odredišta koriste se kao
temelj za unos adrese.
Napomena
Posljednje izračunato odredište
možda nema dostupnih valjanih
dijelova adrese koji bi se mogli
koristiti kao temelj za unos adrese
putem glasovnih naredbi.
Na primjer, točke interesa
spremljene na SD kartici s kartom
preuzete sa zaslona karte
(pogledajte poglavlje "Navigacija")
ne moraju nužno sve pružati
potrebne valjane podatke o adresi.
U takvim slučajevima prikazat će se
prazan ili nepotpuno ispunjen
izbornik za unos adrese.
Prepoznavanje govora
Situacija: dostupni su svi podaci o
adresi posljednje izračunatog
odredišta, korisnik treba promijeniti
samo naziv ulice i kućni broj za
stvaranje nove adrese odredišta.
Korisnik: "Street (Ulica)".
Sustav: "What is the name of the
street? (Koji je naziv ulice?)".
Korisnik: izgovara naziv željene ulice.
Sustav: prikazuje popis naziva ulica
prema abecednom redu koji zvuče
slično nazivu koji je korisnik izgovorio.
Napomena
Ako popis naziva ulica ne sadrži
željeni naziv ulice, možete izgovoriti
"Spell (Izgovori slovo po slovo)".
Nakon pojave odgovarajuće poruke
glasovnog izlaza, naziv ulice možete
unijeti slovkanjem, npr. "M" "A" "I"
"N" "S" "T" "R" "E" "E" "T".
Korisnik: izgovara broj reda u kojem
se nalazi naziv željene ulice, npr. "4".
Sustav: prikazuje naziv odabrane
ulice na izborniku za unos adrese.
Korisnik: "Number (Broj)".
Sustav: "Which street number do you
want to drive to? (Do kojeg uličnog
broja se želite dovesti?)".
Korisnik: "17".
Sustav: prikazuje uneseni kućni broj
u izborniku za unos adrese.
Korisnik: sada može izgovoriti "Start
guidance (Pokreni vođenje)" za
pokretanje vođenja po ruti do
prikazane adrese ili "Store
destination (Spremi odredište)" za
spremanje prikazane adrese u
adresar ili myPOIs memoriju,
pogledajte poglavlje "Navigacija".
Unos adrese za odredišta u stranim
zemljama
Ako želite unijeti adresu odredišta
koje se nalazi u stranoj zemlji,
potrebno je slovkati naziv željenog
grada i ulice.
Primjer: jezik prikaza sustava
Infotainment trenutno je postavljen na
engleski, a vi želite unijeti naziv grada
koji se nalazi u Njemačkoj.
U tom slučaju sustav od vas zahtijeva
slovkanje naziva grada.
193
Ako znak koji je poseban za određeni
jezik (npr. "Ü" ili "Ñ") nije dostupan za
trenutno odabrani jezik prikaza,
potrebno je upotrijebiti najbliže slovo
u abecedi koje trenutno odabrani
jezik prikaza ima (npr. "U" ili "N").
Sustav će automatski prebaciti to
slovo u posebni znak. Crtice i
razmake ne treba unijeti/slovkati.
Primjer: jezik sustava Infotainment
postavljen je na engleski, Country
(Zemlja) je postavljen na
"GERMANY (D)", a vi želite unijeti
naziv grada "BAD MÜNDER".
Prilikom slovkanja naziva grada,
slobodno izostavite razmak i posebno
njemačko slovo "Ü" zamijenite
slovom "U".
Korisnik: "City (Grad)".
Sustav: "Please spell the city name.
(Molim izgovorite naziv grada slovo
po slovo.)".
Korisnik: "B" "A" "D" "M" "U" "N" "D"
"E" "R".
Sustav: prikazuje popis s najsličnijim
podudarnostima, npr.:
"1. BAD MÜNDER"
194
Prepoznavanje govora
"2. BAD MÜNSTER"
"3. ..." itd.
Korisnik: "1" (ili "Yes (Da)").
Sustav: postavlja City (Grad) u
BAD MÜNDER.
Dodjela naziva adresi odredišta
Nazive možete dodijeliti maksimalno
20 adresa odredišta spremljenih u
adresaru.
Nakon toga možete odabrati jednu od
tih adresa odredišta jednostavnim
izgovaranjem dodijeljenog naziva.
Korisnik: ručno bira adresu iz
adresara, pogledajte poglavlje "Unos
odredišta" u gornjem tekstu.
Sustav: prikazuje izbornik Navigation
(Navigacija) .
Korisnik: ručno bira stavku izbornika
Edit (Uredi) .
Sustav: prikazuje izbornik Edit
(Uredi) .
Korisnik: ručno bira stavku izbornika
Add name (Dodaj naziv) .
Sustav: "Please say the destination
name. (Molim kažite naziv
odredišta.)"
Korisnik: može izgovoriti proizvoljan
naziv.
Odgovarajuća adresa odredišta sada
se može odabrati u svako vrijeme
jednostavnim izgovaranjem
dodijeljenog naziva: "Navigate to
(Kreći se prema) <name>".
Napomena
Ako izbrišete adresu iz adresara,
izbrisat će se i naziv (glasovna
oznaka) koja može biti dodijeljen toj
adresi.
Napomena
Ako promijenite jezik koji se
prikazuje na zaslonu sustava
Infotainment, izbrisat će se svi nazivi
koji su trenutno dodijeljeni unaprijed
postavljenim stanicama i/ili
adresama odredišta.
Primjeri regulacije telefona
Primjeri regulacije telefona putem
prepoznavanja govora, pogledajte
poglavlje "Regulacija telefona"
Opće napomene
Nakon pritiska na tipku w na kolu
upravljača te ako je portal telefona
trenutno aktivan (prikazuje se neki od
izbornika povezan s telefonom),
prepoznavanje govora portala
telefona će se aktivirati.
Dokle god je prepoznavanje govora
portala telefona aktivno, način rada
(npr. način rada radija) nije moguće
promijeniti glasovnim naredbama.
Potrebno je ručno aktivirati drugi
način rada pomoću odgovarajuće
tipke sustava Infotainment (npr. tipke
RADIO) ili tipke SRC (izvor (source))
na kolu upravljača.
Regulacija telefona
Aktiviranje prepoznavanja
govora
Za aktiviranje prepoznavanja govora
portala telefona pritisnite w tipku na
kolu upravljača. Tijekom trajanja
dijaloga bilo koji aktivan izvor zvuka
se u potpunosti stišava i obavijesti o
prometu se prekidaju.
Prepoznavanje govora
Podešavanje glasnoće za
glasovni izlaz
Zakrenite kotačić glasnoće na
infotainment sustavu ili pritisnite tipku
+ ili ― na kolu upravljača.
Prekidanje dijaloga
Postoje razne mogućnosti
deaktiviranja prepoznavanja govora i
prekidanja dijaloga:
■ Pritisnite x tipku na kolu
upravljača.
■ Recite "Cancel (Prekini)".
■ Neko vrijeme ne unosite
(izgovarajte) nikakve naredbe.
■ Nakon treće neprepoznate
komande.
Korištenje
Uz pomoć prepoznavanja govora
mobilni telefon se može koristiti vrlo
prikladno putem glasovnog unosa.
Dovoljno je aktivirati prepoznavanje
govora i unijeti (izreći) željenu
naredbu. Nakon unosa komande
infotainment sustav vas vodi kroz
dijalog s odgovarajućim pitanjima i
povratnim informacijama za
postizanje željene akcije.
Glavne komande
Nakon aktiviranje prepoznavanja
govora kratki ton signalizira da
prepoznavanje govora očekuje vaš
unos.
Glavne dostupne komande:
■ "Dial (Biraj)"
■ "Call (Poziv)"
■ "Redialing (Ponovno biranje)"
■ "Save (Snimi)"
■ "Delete (Izbriši)"
■ "Directory (Direktorij)"
■ "Pair (Spari)"
195
■ "Select device (Odaberi uređaj)"
■ "Voice feedback (Povratna
glasovna informacija)"
Komande koje su često dostupne
■ "Help (Pomoć)": dijalog se
završava i sve dostupne komande
unutar aktualne funkcije se
nabrajaju.
■ "Cancel (Prekini)": prepoznavanje
govora je deaktivirano.
■ "Yes (Da)": uključuje se pogodna
akcija ovisno o kontekstu.
■ "No (Ne)": uključuje se pogodna
akcija ovisno o kontekstu.
Unos telefonskog broja
Nakon komande "Dial (Biraj)"
prepoznavanje govora zahtijeva unos
broja.
Telefonski broj se mora izgovoriti
normalnim glasom bez ikakvih
umjetnih pauza između pojedinih
brojeva.
196
Prepoznavanje govora
Prepoznavanje radi najbolje ako
napravite stanku od najmanje pola
sekunde nakon svakih tri do pet
znamenki. Infotainment sustav tada
ponavlja prepoznate brojeve.
Tada možete unijeti dodatne brojeve
ili sljedeće komande:
■ "Dial (Biraj)": unosi su prihvaćeni.
■ "Delete (Izbriši)": briše se zadnji
uneseni broj ili zadnji uneseni blok
brojeva.
■ "Plus": unosi se prefiks "+" za poziv
u inozemstvo.
■ "Verify (Potvrdi)": glasovni izlaz
ponavlja unose.
■ "Asterisk (Zvjezdica)": Unosi se
zvjezdica "*".
■ "Hash (#)": Unosi se znak "#".
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Prekini)"
Maksimalna duljina za unos
telefonskog broja je 25 znamenki.
Da biste mogli ostvarili poziv u
inozemstvo možete reći riječ "Plus"
(+) na početku broja. Plus vam
omogućava da zovete iz bilo koje
zemlje bez da znate prefiks za pozive
u inozemstvo u toj zemlji. Zatim recite
kod tražene zemlje.
Primjer dijaloga
Korisnik: "Dial (Biraj)"
Glasovni izlaz: "Please, say the
number to dial (Molimo recite broj za
biranje)"
Korisnik: "Plus Four (Četiri) Nine
(Devet)"
Glasovni izlaz: "Plus Four (Četiri)
Nine (Devet)"
Korisnik: "Seven (Sedam) Three (Tri)
One (Jedan)"
Glasovni izlaz: "Seven (Sedam)
Three (Tri) One (Jedan)"
Korisnik: "One (Jedan) One (Jedan)
Nine (Devet) Nine (Devet)"
Glasovni izlaz: "One (Jedan) One
(Jedan) Nine (Devet) Nine (Devet)"
Korisnik: "Dial (Biraj)"
Glasovni izlaz: "The number is being
dialled (Broj se bira)"
Unos imena
Korištenjem komande "Call (Poziv)"
unosi se telefonski broj koji je bio
spremljen u telefonski imenik pod
imenom (glasovna oznaka).
Dostupne komande:
■ "Yes (Da)"
■ "No (Ne)"
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Prekini)"
Primjer dijaloga
Korisnik: "Call (Poziv)"
Glasovni izlaz: "Please, say the
number to dial (Molimo, recite oznaku
imena za biranje)"
Korisnik: <Ime>
Glasovni izlaz: "Do you want to call
<Michael>? (Želite li pozvati
<Michaela>?)"
Korisnik: "Yes (Da)"
Glasovni izlaz: "The number is being
dialled (Broj se bira)"
Prepoznavanje govora
Početak drugog poziva
Drugi poziv se može započeti tijekom
aktivnog telefonskog poziva. Da biste
to učinili, pritisnite tipku w.
Dostupne komande:
■ "Send (Pošalji)": aktivira ručni
DTMF (tonsko biranje), napr. za
govornu poštu ili telefonsko
bankarstvo.
■ "Send nametag (Pošalji oznaku
imena)": aktivira DTMF (tonsko
biranje) unosom imena (glasovna
oznaka).
■ "Dial (Biraj)"
■ "Call (Poziv)"
■ "Redialing (Ponovno biranje)"
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Prekini)"
Primjer dijaloga
Korisnik: <ako je aktivan telefonski
poziv: pritisnite tipku w>
Korisnik: "Send (Pošalji)"
Glasovni izlaz: "Please, say the
number to send. (Molimo recite broj
za slanje.)"
(za unos broja vidi primjer dijaloga za
Unos telefonskog broja)
Korisnik: "Send (Pošalji)"
Redialing (Ponovno biranje)
Ponovno se bira zadnji birani broj
komandom "Redialing (Ponovno
biranje)".
Snimanje
Komandom "Save (Snimi)" telefonski
broj se memorira u telefonski imenik
pod imenom (glasovna oznaka).
Uneseno ime se mora jednom
ponoviti. Naglasak i izgovor moraju
biti što je moguće više isti za oba
unosa imena, u suprotnom će
prepoznavanje govora odbaciti
unose.
U telefonski imenik je moguće
memorirati maksimalno 50 glasovnih
oznaka.
Glasovne oznake ovise o govorniku,
tj. glasovnu oznaku može otvoriti
samo osoba koja ju je snimila.
197
Kako biste izbjegli odsijecanje
početka snimanja memoriranog
imena, potrebno je napraviti kratku
pauzu nakon zahtjeva za unos.
Kako biste mogli koristiti glasovnu
oznaku neovisno o mjestu gdje se
nalazite, tj. u drugim zemljama, svi
telefonski brojevi trebaju biti uneseni
sa znakom "plus" i kodom zemlje.
Dostupne komande:
■ "Save (Snimi)": unosi su
prihvaćeni.
■ "Verify (Potvrdi)": ponavlja se
zadnji unos.
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Prekini)"
Primjer dijaloga
Korisnik: "Save (Snimi)"
Glasovni izlaz: "Please, say the
number to save (Molimo recite broj za
snimanje)"
(za unos broja vidi primjer dijaloga za
Unos telefonskog broja)
Korisnik: "Save (Snimi)"
198
Prepoznavanje govora
Glasovni izlaz: "Please, say the
nametag to save (Molimo recite
oznaku imena za snimanje)"
Korisnik: <Ime>
Glasovni izlaz: "Please, repeat the
nametag to confirm (Molimo, recite
oznaku imena za potvrdu)"
Korisnik: <Ime>
Glasovni izlaz: "Saving the nametag
(Snimanje oznake imena)"
Brisanje
Prethodno snimljena glasovna
oznaka se briše komandom "Delete
(Izbriši)".
Dostupne komande:
■ "Yes (Da)"
■ "No (Ne)"
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Prekini)"
Slušanje memoriranih imena
Glasovni izlaz svih memoriranih
imena (glasovne oznake) započinje
se naredbom "Directory (Direktorij)".
Komande dostupne tijekom
glasovnog izlaza glasovnih oznaka:
■ "Call (Poziv)": odabran je telefonski
broj zadnje glasno pročitane
glasovne oznake.
■ "Delete (Izbriši)": izbrisan je unos
zadnje glasno pročitane glasovne
oznake.
Snimanje mobilnog telefona na ili
brisanje s liste uređaja
S komandom "Pair (Spari)" mobilni
telefon se može snimiti na ili izbrisati
s liste uređaja portala telefona
3 201.
Dostupne komande:
■ "Add (Dodaj)"
■ "Delete (Izbriši)"
■ "Help (Pomoć)"
■ "Cancel (Prekini)"
Primjer dijaloga
Korisnik: "Pair (Spari)"
Glasovni izlaz: "Do you want to add or
delete a device? (Da li želite dodati ili
izbrisati uređaj?)"
Korisnik: "Add (Dodaj)"
Glasovni izlaz: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Putem funkcije
uparivanja u vanjskom uređaju,
unesite <1234> za uparivanje.)"
Glasovni izlaz: "Do you want to pair
the device? (Da li želite spariti
uređaj?)"
Korisnik: "Yes (Da)"
Glasovni izlaz: "The device is
connected as the number
<device_number> - Uređaj je spojen
kao broj <broj_uređaja>"
Odabir mobilnog telefona s liste
uređaja
Korištenjem komande "Select device
(Odaberi uređaj)", na listi uređaja se
može odabrati mobilni telefon za
uspostavljanje Bluetooth veze.
Primjer dijaloga
Korisnik: "Select device (Odaberi
uređaj)"
Glasovni izlaz: "Please, say a device
number to select (Molimo recite broj
uređaja za odabir)"
Korisnik: <broj_uređaja>
Prepoznavanje govora
Glasovni izlaz: "Do you want to select
the device number
<device_number>? (Želite li odabrati
uređaj s brojem <device_number>?)"
Korisnik: "Yes (Da)"
Glasovni izlaz: "Do you want to pair
the device? (Da li želite spariti
uređaj?)"
Korisnik: "Yes (Da)"
Glasovni izlaz: "One moment. (Samo
trenutak.)The system searches for
the selected device (Sustav traži
odabrani uređaj)"
Glasovni izlaz: "Device number
<dev_num> is selected (Odabran je
broj uređaja <dev_num>)"
Voice feedback (Povratna glasovna
informacija)
Infotainment sustav odgovara na
svaki govorni unos ili ga komentira na
način da se glasovni izlaz prilagodi
situaciji.
Za uključivanje ili isključivanje,
unesite "Voice feedback (Povratna
glasovna informacija)" ili pritisnite
tipku w.
199
200
Telefon
Telefon
Opće napomene ........................ 200
Bluetooth povezivanje ............... 201
Hitan poziv ................................. 210
Rad ............................................ 210
Mobilni telefoni i CB radio
uređaji ........................................ 216
Opće napomene
Portal telefona vam pruža mogućnost
obavljanja telefonskog razgovora
putem mikrofona u vozilu i zvučnika
vozila kao i upravljanje najvažnijim
funkcijama mobilnog telefona putem
infotainment sustava u vozilu. Da
biste mogli koristiti portal telefona,
mobilni telefon mora biti spojen
putem Bluetooth veze.
Portalom telefona se opcijski može
upravljati preko sustava
prepoznavanja govora.
Ne podržava svaki mobilni telefon sve
funkcije portala telefona. Moguće
funkcije telefona ovise o određenom
mobilnom telefonu i mrežnom
pružatelju usluga. Dodatne
informacije o tome ćete pronaći u
uputama za uporabu za vaš mobilni
telefon ili možete kontaktirati svog
pružatelja mrežnih usluga.
Važne informacije za
upravljanje i sigurnost prometa
9 Upozorenje
Mobilni telefoni imaju utjecaj na
vašu okolinu. Zbog toga su
doneseni sigurnosni propisi i
smjernice. Trebate se upoznati s
određenim smjernicama prije
uporabe telefona.
9 Upozorenje
Uporaba handsfree mogućnosti
(pričanje bez uporabe ruku)
tijekom vožnje može biti opasna
jer vam je koncentracija smanjena
tijekom telefoniranja. Parkirajte
vozilo prije uporabe handsfree
mogućnosti. Poštujte propise
zemlje u kojoj se trenutno nalazite.
Ne zaboravite specijalne propise
koji se primjenjuju u specifičnim
područjima i uvijek isključite
mobilni telefon ako je njegova
Telefon
uporaba zabranjena, ako mobilni
telefon uzrokuje smetnje ili ako
dođe do opasne situacije.
Bluetooth
Telefonski portal posjeduje certifikat
posebne interesne skupine za
Bluetooth (SIG).
Više informacija o specifikacijama
možete pronaći na internetu na http://
www.bluetooth.com
Korištenje prepoznavanja
govora
Ne koristite prepoznavanje govora u
hitnim slučajevima, jer se u stresnoj
situaciji vaš glas može toliko
promijeniti da se više ne može
prepoznati za dovoljno brzo
uspostavljanje željene komunikacije.
Elementi upravljanja
Najvažniji elementi upravljanja
specifični za telefon su kako slijedi:
PHONE tipka: otvara glavni izbornik
telefona.
Kontrole na kolu upravljača:
q, w: preuzmi poziv, aktiviraj
prepoznavanje govora.
n, x: završi/odbij poziv, deaktiviraj
prepoznavanje govora.
Portalom telefona se opcijski može
upravljati prepoznavanjem govora
3 184.
201
Navi 600 / Navi 900
Bluetooth izbornik
Bluetooth povezivanje
Bluetooth je radio standard za
bežičnu vezu između, na primjer,
telefona i drugih uređaja. Mogu se
prenositi informacije kao što su
telefonski imenik, liste poziva, naziv
mrežnog operatora i snaga polja.
Funkcionalnost se može ograničiti
ovisno o vrsti telefona.
Za uspostavljanje Bluetooth veze s
portalom telefona, Bluetooth funkcija
mobilnog telefona mora biti aktivirana
i mobilni telefon mora biti postavljen
da bude "vidljiv". Za dodatne
informacije molimo pogledajte upute
za uporabu mobilnog telefona.
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim Bluetooth.
Aktiviranje Bluetooth funkcije
Ako je Bluetooth funkcija portala
telefona deaktivirana:
Postavite Activation (Aktiviranje) na
On (Uključen) i potvrdite poruke koje
slijede.
202
Telefon
Lista uređaja
Kada se mobilni telefon prvi put spaja
na portal telefona putem Bluetooth
veze, mobilni telefon se snima u listu
uređaja.
Na listu uređaja se može snimiti
maksimalno 5 mobilnih telefona.
Spajanje mobilnog telefona prvi put
Postoje dvije opcije za spajanje
mobilnog telefona na portal telefona:
dodavanjem kao uređaja za pričanje
bez ruku (handsfree) ili korištenjem
SIM profila za pristup (SAP).
Handsfree način
Kada je mobilni telefon dodan kao
handsfree uređaj, korisnik može
upućivati ili primati pozive i koristite
druge funkcije putem portala telefona.
Paleta dostupnih funkcija ovisi o
mobilnom telefonu. Dok je spojen s
portalom telefona, mobilni telefon se
može koristiti kao i inače.
Zapamtite da se baterija mobilnog
telefona može brže isprazniti nego
obično zbog aktivne Bluetooth veze
zajedno s normalnim korištenjem
mobilnog telefona.
SAP način
Kada koristite SAP opciju, šira paleta
funkcija je dostupna putem portala
telefona kao što su razne opcije
sigurnosti i slanja poruka. Aktualna
paleta funkcija ovisi o mrežnom
operatoru. Dodatno, u SAP načinu je
mobilni telefon u pasivnom stanju.
Aktivni su samo Bluetooth veza i SIM
kartica, što vodi do niže potrošnje
energije spojenog mobilnog telefona.
Spajanje mobilnog telefona kao
handsfree uređaja
Odaberite Add device (Handsfree)
(Dodaj uređaj (handsfree)). Prikazan
je Bluetooth kod koji je potrebno
unijeti u mobilni telefon.
Portal telefona sada mogu detektirati
drugi Bluetooth uređaji.
Čim mobilni telefon detektira portal
telefona, Bluetooth kod se može
unijeti na mobilnom telefonu.
Telefon
Čim je portal telefona detektirao
mobilni telefon može se potvrditi
uspostavljanje veze.
Mobilni telefon je prihvaćen na listu
uređaja i njime se može upravljati
putem portala telefona.
Promjena Bluetooth koda
(vrijedi samo za handsfree način)
Prvi put kada se uspostavi Bluetooth
veza s portalom telefona, prikazan je
osnovni kod. Ovaj osnovni kod se
može promijeniti u bilo kojem
trenutku. Zbog sigurnosnih razloga za
sparivanje uređaja se mora koristiti
četveroznamenkasti i nasumično
odabrani kod.
Odaberite Change Bluetooth code
(Promijeni kod bluetooth-a). Na
prikazanom izborniku, uredite
aktualni Bluetooth kod i prihvatite
izmijenjeni kod korištenjem OK.
Spajanje mobilnog telefona putem
SIM profila za pristup (SAP)
Odaberite Add SIM access device
(SAP) (Dodaj uređaj za SIM pristup
(SAP)). Portal telefona skenira
dostupne uređaje i prikazuje listu
pronađenih uređaja.
Napomena
Mobilni telefon mora imati aktiviran
Bluetooth i mora biti postavljeno da
je vidljiv.
203
Odaberite željeni mobilni telefon s
liste. Na infotainment zaslonu je
prikazan upit za SAP kod koji sadrži
16-znamenkasti kod.
204
Telefon
Unesite prikazani SAP kod u mobilni
telefon (bez razmaka). Na
infotainment zaslonu je prikazan PIN
kod mobilnog telefona.
Ako je PIN request (Zahtjev za PINom) funkcija aktivna, korisnik treba
unijeti PIN kod SIM kartice u mobilni
telefon.
Unesite PIN kod SIM kartice mobilnog
telefona. Mobilni telefon je uparen s
portalom telefona. Usluge operatora
mobilne mreže se mogu koristiti
putem portala telefona.
Spajanje mobilnog telefona
snimljenog u listu uređaja
Odaberite željeni mobilni telefon i
zatim odaberite opciju Select
(Odaberi) na prikazanom izborniku.
Čim je portal telefona detektirao
mobilni telefon može se potvrditi
uspostavljanje veze.
Mobilnim telefonom se može
upravljati putem portala telefona.
Uklanjanje mobilnog telefona s liste
uređaja
Odaberite željeni mobilni telefon s
liste uređaja. Na prikazanom
izborniku odaberite Delete (Izbriši) i
potvrdite poruke koje slijede.
Podešavanje zvuka zvonjenja
Za promjenu karakteristike zvuka
zvonjenja:
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim Ringtone (Zvuk
zvonjenja).
Odaberite željenu opciju.
Za promjenu jačine zvuka zvonjenja:
Za vrijeme zvonjenja telefona:
okrenite gumb m na Infotainment
sustavu ili pritisnite tipke + / - na kolu
upravljača.
Podešavanje spojenog telefona
Razne postavke mobilnog telefona se
mogu konfigurirati u Phone settings
(Postavke telefona) izborniku, ako je
telefon spojem putem SAP-a.
Promjena sigurnosnih postavki
Pritisnite CONFIG tipku.
Telefon
Odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim Security (Zaštita).
Prikazan je sigurnosni dijalog.
Aktiviranje/deaktiviranje PIN zahtjeva
Odaberite PIN request (Zahtjev za
PIN-om) On (Uključen) ili Off
(Isključen).
Unesite PIN kod SIM kartice mobilnog
telefona i potvrdite.
Napomena
Ova opcija ovisi o individualnom
mrežnom operatoru.
Promjena PIN koda
Odaberite Change PIN (Promijeni
PIN).
Unesite aktualni PIN kod. Unesite
novi PIN kod. Ponovite novi PIN kod i
potvrdite. PIN je promijenjen.
Konfiguriranje mrežnih usluga
Odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim Network services
(Mrežne usluge). Prikazan je dijalog
mrežnih usluga.
Ovisno o mrežnom operatoru i
mobilnom telefonu dostupno je
nekoliko opcija.
■ Network selection (Odabir mreže):
izaberite između automatskog ili
ručnog odabira mreže.
■ Call waiting (Čekanje poziva):
aktivira ili deaktivira poziv na
čekanju.
■ Call diverting (Preusmjeravanje
poziva): odabire opcije
preusmjeravanja ovisno o situaciji.
■ Call barring (Izuzimanje poziva):
konfigurira opcije zabrane poziva
ovisno o situaciji.
Za detalje o konfiguraciji mrežnih
usluga pogledajte priručnik mobilnog
telefona ili kontaktirajte operatora
mobilne mreže.
Konfiguriranje broja SMS centra
Broj SMS centra je telefonski broj koji
djeluje kao veza za slanje SMS
poruka između mobilnih telefona.
Ovaj broj je obično već postavljen od
strane mrežnog operatora.
Za konfiguriranje broja SMS centra
odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim SMS center number
(Broj SMS centra). Ako je potrebno,
izmijenite broj SMS centra.
205
Resetiranje mobilnog telefona na
tvorničke postavke
Odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim Factory settings
(Tvorničke postavke).
CD 300 / CD 400plus
Bluetooth izbornik
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim Bluetooth.
206
Telefon
Aktiviranje Bluetooth funkcije
Ako je Bluetooth funkcija portala
telefona deaktivirana: postavite
Activation (Aktiviranje) na On
(Uključeno) i potvrdite poruke koje
slijede.
Lista uređaja
Kada se mobilni telefon prvi put spaja
na portal telefona putem Bluetooth
veze, mobilni telefon se snima u listu
uređaja.
Na listu uređaja se može snimiti
maksimalno 5 mobilnih telefona.
Spajanje mobilnog telefona prvi put
Postoje dvije opcije za spajanje
mobilnog telefona na portal telefona:
dodavanjem kao uređaja za pričanje
bez ruku (handsfree) ili korištenjem
SIM profila za pristup (SAP).
Handsfree način
Kada je mobilni telefon dodan kao
handsfree uređaj, korisnik može
upućivati ili primati pozive i koristite
druge funkcije putem portala telefona.
Paleta dostupnih funkcija ovisi o
mobilnom telefonu. Dok je spojen s
portalom telefona, mobilni telefon se
može koristiti kao i inače. Zapamtite
da se baterija mobilnog telefona
može brže isprazniti nego obično
zbog aktivne Bluetooth veze zajedno
s normalnim korištenjem mobilnog
telefona.
SAP način
Kada koristite SAP opciju, šira paleta
funkcija je dostupna putem portala
telefona kao što su razne opcije
sigurnosti i slanja poruka. Aktualna
paleta funkcija ovisi o mrežnom
operatoru. Dodatno, u SAP načinu je
mobilni telefon u pasivnom stanju.
Aktivni su samo Bluetooth veza i SIM
kartica, što vodi do niže potrošnje
energije spojenog mobilnog telefona.
Spajanje mobilnog telefona kao
handsfree uređaja
Odaberite Add device (Handsfree)
(Dodaj uređaj (Uređaj za pričanje bez
ruku)). Prikazan je Bluetooth kod koji
je potrebno unijeti u mobilni telefon.
Portal telefona sada mogu detektirati
drugi Bluetooth uređaji.
Čim mobilni telefon detektira portal
telefona, Bluetooth kod se može
unijeti na mobilnom telefonu.
Telefon
207
Napomena
Mobilni telefon mora imati aktiviran
Bluetooth i mora biti postavljeno da
je vidljiv.
Čim je portal telefona detektirao
mobilni telefon može se potvrditi
uspostavljanje veze.
Mobilni telefon je prihvaćen na listu
uređaja i njime se može upravljati
putem portala telefona.
Promjena Bluetooth koda
(vrijedi samo za handsfree način)
Prvi put kada se uspostavi Bluetooth
veza s portalom telefona, prikazan je
osnovni kod. Ovaj osnovni kod se
može promijeniti u bilo kojem
trenutku. Zbog sigurnosnih razloga za
sparivanje uređaja se mora koristiti
četveroznamenkasti i nasumično
odabrani kod.
Odaberite Change Bluetooth code
(Promijeni kod Bluetooth uređaja). Na
prikazanom izborniku, uredite
aktualni Bluetooth kod i prihvatite
izmijenjeni kod korištenjem OK.
Spajanje mobilnog telefona putem
SIM profila za pristup (SAP)
(samo CD 400plus)
Odaberite Add SIM access device
(Dodaj uređaj sa SIM pristupom).
Portal telefona skenira dostupne
uređaje i prikazuje listu pronađenih
uređaja.
Odaberite željeni mobilni telefon s
liste. Na infotainment zaslonu je
prikazan upit za SAP kod koji sadrži
16-znamenkasti kod.
208
Telefon
Spajanje mobilnog telefona
snimljenog u listu uređaja
Unesite prikazani SAP kod u mobilni
telefon (bez razmaka). Na
infotainment zaslonu je prikazan PIN
kod mobilnog telefona.
Ako je PIN request (Zahtjev za PIN)
funkcija aktivna, korisnik treba unijeti
PIN kod SIM kartice u mobilni telefon.
Unesite PIN kod SIM kartice mobilnog
telefona. Mobilni telefon je uparen s
portalom telefona. Usluge operatora
mobilne mreže se mogu koristiti
putem portala telefona.
Odaberite željeni mobilni telefon i
zatim odaberite opciju Select
(Odaberi) na prikazanom izborniku.
Čim je portal telefona detektirao
mobilni telefon može se potvrditi
uspostavljanje veze.
Mobilnim telefonom se može
upravljati putem portala telefona.
Telefon
Uklanjanje mobilnog telefona s liste
uređaja
Odaberite željeni mobilni telefon s
liste uređaja. Na prikazanom
izborniku odaberite Delete (Izbriši) i
potvrdite poruke koje slijede.
Podešavanje zvuka zvonjenja
Za promjenu karakteristike zvuka
zvonjenja:
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim Ring tone (Zvuk
zvona).
Odaberite željenu opciju.
Za promjenu jačine zvuka zvonjenja:
Za vrijeme zvonjenja telefona:
okrenite gumb m na Infotainment
sustavu ili pritisnite tipke + / - na kolu
upravljača.
Podešavanje spojenog telefona
Razne postavke mobilnog telefona se
mogu konfigurirati u Phone settings
(Postavke telefona) izborniku, ako je
telefon spojem putem SAP-a.
Promjena sigurnosnih postavki
Pritisnite CONFIG tipku.
Odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim Security (Zaštita).
Prikazan je sigurnosni dijalog.
Aktiviranje/deaktiviranje PIN zahtjeva
Odaberite PIN request (Zahtjev za
PIN) On (Uključeno) ili Off
(Isključeno).
Unesite PIN kod SIM kartice mobilnog
telefona i potvrdite.
Napomena
Ova opcija ovisi o individualnom
mrežnom operatoru.
Promjena PIN koda
Odaberite Change PIN (Promijeni
PIN).
Unesite aktualni PIN kod. Unesite
novi PIN kod. Ponovite novi PIN kod i
potvrdite. PIN je promijenjen.
Konfiguriranje mrežnih usluga
Odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim Network services
(Mrežne usluge). Prikazan je dijalog
mrežnih usluga.
Ovisno o mrežnom operatoru i
mobilnom telefonu dostupno je
nekoliko opcija.
209
■ Network selection (Odabir mreže):
izaberite između automatskog ili
ručnog odabira mreže.
■ Call waiting (Poziv na čekanju):
aktivira ili deaktivira poziv na
čekanju.
■ Call diverting (Preusmjeravanje
poziva): odabire opcije
preusmjeravanja ovisno o situaciji.
■ Call barring (Zabrana poziva):
konfigurira opcije zabrane poziva
ovisno o situaciji.
Za detalje o konfiguraciji mrežnih
usluga pogledajte priručnik mobilnog
telefona ili kontaktirajte operatora
mobilne mreže.
Konfiguriranje broja SMS centra
Broj SMS centra je telefonski broj koji
djeluje kao veza za slanje SMS
poruka između mobilnih telefona.
Ovaj broj je obično već postavljen od
strane mrežnog operatora.
Za konfiguriranje broja SMS centra
odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim SMS center number
(Broj SMS centra). Ako je potrebno,
izmijenite broj SMS centra.
210
Telefon
Resetiranje mobilnog telefona na
tvorničke postavke
Odaberite Phone settings (Postavke
telefona) i zatim Restore factory
settings (Vrati tvorničke postavke).
Hitan poziv
9 Upozorenje
Uspostava poziva se ne može
jamčiti u svim situacijama. Zbog
toga se nemojte oslanjati isključivo
na mobilni telefon kada je u pitanju
životno važna komunikacija (npr.
medicinski hitni slučaj)
U nekim mrežama može biti
potrebno imati pravilno umetnutu
SIM karticu u mobilni telefon.
9 Upozorenje
Imajte na umu da pozive možete
upućivati i primati putem mobilnog
telefona, ako je u području
pokrivenom dovoljno jakim
signalom. U određenim
okolnostima hitni pozivi se ne
mogu obaviti na svim mobilnim
mrežama, moguće je da se ne
mogu obaviti kada su aktivne
određene mrežne usluge i/ili
funkcije telefona. Upit o tome
možete postaviti lokalnim
mrežnim operaterima.
Broj za hitnu pomoć može biti
različit ovisno o regiji i zemlji.
Molimo da se najprije raspitate o
točnom broju hitne službe za
odgovarajuću regiju.
Uspostavljanje hitnog poziva
Birajte pozivni broj za hitne službe
(napr. 112).
Uspostavljena je telefonska veza s
hitnom službom.
Odgovorite kada vas osoblje centra
pita o vašem hitnom slučaju.
9 Upozorenje
Ne prekidajte poziv dok to od vas
ne zatraži centar hitne službe.
Rad
Uvod
Čim je uspostavljena Bluetooth veza
između vašeg mobilnog telefona i
infotainment sustava, mnogim
funkcijama mobilnog telefona možete
i upravljati putem infotainment
sustava.
Putem Infotainment sustava možete,
npr. uspostaviti vezu s telefonskim
brojevima memoriranima u vašem
mobilnom telefonu ili promijeniti
telefonske brojeve.
Napomena
Kada je na mobilnom telefonu
uključeno pričanje bez uporabe ruku
(handsfree), operacije je i dalje
dostupna, npr. preuzimanje poziva ili
podešavanje glasnoće.
Nakon uspostavljanja veze između
mobilnog telefona i infotainment
sustava podaci mobilnog telefona se
šalju u infotainment sustav. To može
potrajati neko vrijeme ovisno o
modelu telefona. Tijekom tog perioda
Telefon
korištenje mobilnog telefona je
moguće samo putem infotainment
sustava do ograničenog stupnja.
Ne podržava svaki telefon sve
funkcije portala telefona. Stoga su
moguća odstupanja od palete
opisanih funkcija s tim specifičnim
telefonima.
211
Biranje telefonskog broja
Ručni unos broja
S aktivnim glavnim izbornikom
telefona, pritisnite višefunkcijski
kotačić za otvaranje Phone menu
(Telefonski izbornik).
Dostupno je nekoliko opcija za biranje
telefonskih brojeva, za korištenje
telefonskog imenika i liste poziva, za
gledanje i uređivanje poruka.
Korištenjem Phone off (Telefon
isključen) komande, spojeni telefon
se može odvojiti s portala telefona.
Odaberite Enter number (Unesi broj),
zatim unesite željeni niz brojeva.
Za pokretanje procesa biranja,
odaberite y.
Za otvaranje izbornika telefonskog
imenika, odaberite z.
Navi 600 / Navi 900
Podešavanje glasnoće uređaja za
pričanje bez korištenja ruku
Zakrenite m kotačić na infotainment
sustavu ili pritisnite tipke + / - na kolu
upravljača.
Telefonski imenik
Nakon uspostavljanja veze telefonski
imenik se uspoređuje s telefonskim
imenikom u privremenoj memoriji,
pod uvjetom da je u pitanju ista SIM
212
Telefon
kartica ili isti telefon. Tijekom ovog
perioda svaki novi dodani unos nije
prikazan.
Ako se koristi druga SIM kartica ili
telefon, telefonski imenik se nanovo
učitava. Ovaj proces može potrajati
nekoliko minuta ovisno o modelu
telefona.
Odabir telefonskog broja iz
telefonskog imenika
Odaberite Phone book (Telefonski
imenik).
Na prikazanom Search (Traži)
izborniku odaberite željeno prvo slovo
područja za početak predodabira
unosa telefonskog imenika koje želite
prikazati.
Napomena
Unosi u telefonski imenik se odvijaju
kao što se prenose s mobilnog
telefona. Prezentacija i redoslijed
unosa u telefonski imenik može biti
različito na displeju Infotainment
sustava i displeju mobilnog telefona.
Nakon što ste izvršili predodabir:
odaberite željeni unos u telefonskom
imeniku za prikaz brojeva snimljenih
pod ovim unosom.
Odaberite željeni broj za početak
procesa biranja.
Liste poziva
Putem Call lists (Popisi poziva)
izbornika se mogu gledati dolazni,
odlazni i propušteni pozivi i mogu se
birati odgovarajući brojevi. U ovom
izborniku se liste također mogu
izbrisati.
Za početak procesa biranja:
odaberite željenu listu poziva, unos
na listi poziva i na kraju željeni
telefonski broj.
Telefon
Funkcije razmjene poruka
Kada je mobilni telefon uparen
korištenjem SAP-a, poruke se mogu
gledati, pisati i slati putem portala
telefona. U ovom izborniku se poruke
također mogu izbrisati.
Za pregledavanje primljenih poruka:
odaberite Inbox (Ulazni pretinac).
Za pregledavanje poslanih poruka:
odaberite Outbox (Izlazni pretinac).
Za pisanje poruke: odaberite Write
new message (Napiši novu poruku).
Napomena
Poruke su ograničene na
70 znakova.
213
Dolazni poziv
Kada imate dolazni poziv prikazuje se
izbornik na kojem možete prihvatiti ili
odbiti telefonski poziv.
Odaberite traženu opciju.
■ Switch calls (Prebaci pozive): vrši
prebacivanje između poziva, ako
postoji nekoliko poziva.
■ Mute call (Priguši poziv): u
potpunosti stišava poziv.
Funkcije tijekom telefonskog poziva
Ako trenutno imate telefonski poziv,
pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje podizbornika.
Dostupne su razne opcije ovisno o
situaciji i paleti funkcija mobilnog
telefona:
■ Hang up (Prekini vezu): odvoji
telefonsku vezu.
■ Call number (Pozovi broj): unesite
telefonski broj za obavljanje drugog
poziva ili koristite DTMF (tonsko
biranje), napr. za govornu poštu ili
telefonsko bankarstvo.
■ Detach call (Otpoji poziv): odvoji
poziv sudionika konferencije u
telefonskoj konferenciji.
■ Merge calls (Spoji pozive): spoji
dva poziva kada je aktivno nekoliko
poziva.
Napomena
Ako se kontakt isključi tijekom
telefonskog poziva, veza ostaje
aktivna dok se telefonski poziv ne
prekine.
CD 300 / CD 400plus
Podešavanje glasnoće uređaja za
pričanje bez korištenja ruku
Zakrenite m kotačić na infotainment
sustavu ili pritisnite tipke + / - na kolu
upravljača.
214
Telefon
Biranje telefonskog broja
Ručni unos broja
Ako se koristi druga SIM kartica ili
telefon, telefonski imenik se nanovo
učitava. Ovaj proces može potrajati
nekoliko minuta ovisno o modelu
telefona.
Odabir telefonskog broja iz
telefonskog imenika
S aktivnim glavnim izbornikom
telefona, pritisnite višefunkcijski
kotačić za otvaranje izbornika za
korištenje telefona.
Dostupno je nekoliko opcija za biranje
telefonskih brojeva, za korištenje
telefonskog imenika i liste poziva, za
gledanje i uređivanje poruka.
Korištenjem Phone off (Telefon
isključen) komande, spojeni telefon
se može odvojiti s portala telefona.
Odaberite Enter number (Unesi broj)
i zatim unesite željeni niz brojeva.
Odaberite Call (Poziv) za početak
procesa biranja.
Možete se prebaciti na izbornik
telefonskog imenika odabirom PB.
Telefonski imenik
Nakon uspostavljanja veze telefonski
imenik se uspoređuje s telefonskim
imenikom u privremenoj memoriji,
pod uvjetom da je u pitanju ista SIM
kartica ili isti telefon. Tijekom ovog
perioda svaki novi dodani unos nije
prikazan.
Odaberite Phone book (Telefonski
imenik). Na prikazanom izborniku
odaberite željeno prvo slovo područja
za početak predodabira unosa
telefonskog imenika koje želite
prikazati.
Telefon
215
Liste poziva
Napomena
Unosi u telefonski imenik se odvijaju
kao što se prenose s mobilnog
telefona. Prezentacija i redoslijed
unosa u telefonski imenik može biti
različito na displeju Infotainment
sustava i displeju mobilnog telefona.
Nakon što ste izvršili predodabir:
odaberite željeni unos u telefonskom
imeniku za prikaz brojeva snimljenih
pod ovim unosom.
Odaberite željeni broj za početak
procesa biranja.
Putem Call lists (Liste poziva)
izbornika korisnik može gledati
dolazne, odlazne i propuštene pozive
i birati odgovarajuće brojeve. Za
početak procesa biranja: odaberite
željenu listu poziva, unos na listi
poziva i na kraju željeni telefonski
broj.
Funkcije razmjene poruka
(samo CD 400)
Kada je mobilni telefon uparen
korištenjem SAP-a, korisnik može
gledati, pisati i slati poruke putem
portala telefona. U ovom izborniku se
poruke također mogu izbrisati.
Za pregledavanje primljenih poruka:
odaberite Inbox (Ulazni sandučić).
Za pregledavanje poslanih poruka:
odaberite Outbox (Odlazni sandučić).
Za pisanje poruke: odaberite Write
new message (Napiši novu poruku).
Napomena
Poruke su ograničene na
70 znakova.
216
Telefon
Dolazni poziv
Kada postoji dolazni poziv prikazuje
se izbornik za prihvaćanje ili odbijanje
telefonskog poziva.
Odaberite željenu opciju.
■ Switch calls (Prebaci pozive): vrši
prebacivanje između poziva, ako
postoji nekoliko poziva.
■ Mute call (Potpuno stišaj poziv): u
potpunosti stišava poziv.
Funkcije tijekom telefonskog poziva
Ako trenutno imate telefonski poziv,
pritisnite višefunkcijski kotačić za
otvaranje podizbornika.
Dostupne su razne opcije ovisno o
situaciji i paleti funkcija mobilnog
telefona:
■ Hang up (Poklopi): odvoji
telefonsku vezu.
■ Call number (Pozovi broj): unesite
telefonski broj za obavljanje drugog
poziva ili koristite DTMF (tonsko
biranje), npr. za govornu poštu ili
telefonsko bankarstvo.
■ Detach call (Odspoji poziv): odvoji
poziv sudionika konferencije u
telefonskoj konferenciji.
■ Merge calls (Spoji pozive): spoji
dva poziva kada je aktivno nekoliko
poziva.
Mobilni telefoni i CB radio
uređaji
Upute za ugradnju i smjernice
za rukovanje
Obavezno se pridržavajte posebnih
uputa proizvođača za ugradnju u
vozilo i smjernica za rukovanje
mobilnog telefona i handsfree uređaja
prilikom ugradnje i rukovanja
mobilnim telefonom. U suprotnom bi
homologacijsko odobrenje za vozilo
moglo postati nevažeće (EU direktiva
95/54/EC).
Preporuke za rad bez pogrešaka:
■ Profesionalno ugrađena vanjska
antena za postizanje maksimalnog
dosega,
■ Maksimalna snaga odašiljanja od
10 vati,
■ Ugradnja telefona na prikladno
mjesto, pogledajte odgovarajuću
napomenu u korisničkom
priručniku, poglavlje Sustav zračnih
jastuka.
Zatražite savjet o unaprijed
određenim mjestima ugradnje za
vanjsku antenu ili držač opreme te
načinima korištenja uređaja čija
snaga odašiljanja premašuje 10 vati.
Korištenje handsfree uređaja bez
vanjske antene uz standarde
mobilnog telefona GSM
900/1800/1900 i UMTS dozvoljeno je
jedino ako je maksimalna snaga
odašiljanja mobilnog telefona 2 vata
za GSM 900 ili 1 vat za ostale vrste.
Iz sigurnosnih razloga telefon
nemojte koristiti tijekom vožnje. Čak i
korištenje handsfree uređaja može
ometati tijekom vožnje.
Telefon
9 Upozorenje
Korištenje radio opreme i mobilnih
telefona koji ne zadovoljavaju gore
spomenute standarde za mobilne
telefone, dozvoljeno je samo s
antenom koja se nalazi izvan
vozila.
Oprez
Mobilni telefoni i radio oprema
mogu uzrokovati kvarove na
elektronici vozila kada se koriste u
unutrašnjosti vozila bez vanjske
antene, osim ako se poštuju gore
spomenuti propisi.
217
218
Kazalo pojmova
A
Adresar....................................... 149
Aktiviranje CD uređaja................ 122
Aktiviranje navigacijskog sustava 137
Aktiviranje prepoznavanja
govora............................. 185, 194
Aktiviranje radija......................... 103
Ažuriranje lista postaja............... 107
B
BACK tipka................................... 90
Bluetooth.................................... 200
Bluetooth povezivanje................ 201
F
Funkcija slovkanja...................... 149
Funkcija za zaštitu od krađe ........ 79
G
Glasnoća glasovnog izlaza. 185, 194
Glasnoća navigacije................... 137
Glasnoća ovisno o brzini.............. 89
H
Handsfree način......................... 201
Hitan poziv.................................. 210
I
DAB (Digitalni radio signal)......... 116
Digitalno emitiranje zvuka........... 116
Dinamičko vođenje..................... 177
Individualne točke interesa......... 137
Infotainment sustav
glasnoća obavijesti o prometu. . 99
glasnoća ovisno o brzini............ 99
maksimalna glasnoća pri
pokretanju................................. 99
personalizacija........................ 101
postavke glasnoće.................... 99
postavke tona............................ 96
Izbornici valnog područja............ 107
E
K
C
CD uređaj
korištenje................................. 122
uključivanje.............................. 122
važne informacije.................... 120
D
Enhanced Other Networks......... 112
EON............................................ 112
Karte .......................................... 178
Konfiguriranje DAB-a.................. 116
Konfiguriranje RDS-a.................. 112
219
Korisnički određene točke
interesa................................... 149
Korištenje..................................
.......... 89, 103, 122, 127, 133, 137
Korištenje AUX ulaza.................. 127
Korištenje CD uređaja................ 122
Korištenje infotainment sustava. . . 89
Korištenje izbornika...................... 90
Korištenje navigacijskog sustava 137
Korištenje okvira digitalne slike. . 133
Korištenje radija.......................... 103
Korištenje USB priključka........... 129
Kućna adresa............................. 137
L
Liste automatskih memorija........ 104
Liste favorita............................... 105
M
Memoriranje postaja........... 104, 105
Mobilni telefoni i CB radio uređaji 216
myPOIs (moje točke interesa).... 149
N
najava mojih točaka interesa...... 137
Navigacija
Adresar.................................... 149
blokiranje rute.......................... 167
brisanje kućne adrese............. 137
brisanje unesenih točaka
interesa................................... 137
dinamičko navođenje...... 167, 177
Dnevnik zapisa........................ 167
elementi upravljanja................ 137
funkcioniranje.......................... 136
glasnoća navigacije................. 137
korištenje................................. 137
korištenje funkcije slovkanja. . . 149
Kućna adresa.......................... 149
myPOIs (moje točke interesa). 149
najava mojih točaka interesa. . 137
navođenje rute........................ 167
opcije navigacije...................... 167
ponavljanje zadnje poruke
navigacije................................ 167
popis ruta................................ 167
pregled simbola....................... 180
SD kartica za kartu.................. 178
TMC poruke............................ 167
Točke interesa......................... 149
uključivanje.............................. 137
unos odredišta........................ 149
upozorenje niske razine goriva 149
uvoz/izvoz točaka interesa...... 137
vođenje po traci autoputa........ 167
započni navigaciju................... 167
zaslon navigacije..................... 137
O
Obavijesti o prometu..................... 99
Odabir valnog područja.............. 103
Opće napomene........................
. 78, 120, 127, 129, 133, 136,
184, 200
Osnovno korištenje....................... 90
P
Personalizacija........................... 101
Podešavanje glasnoće................. 89
Podešavanje glasnoće
navigacije................................ 137
Pokretanje CD reprodukcije....... 122
Postavke glasnoće....................... 99
Postavke tona............................... 96
Potpuno stišavanje....................... 89
Pozivanje postaja............... 104, 105
Pregled elemenata upravljanja..... 80
Pregled simbola ......................... 180
Prepoznavanje glasa.................. 184
Prepoznavanje govora 184, 185, 194
glasnoća glasovnog izlaza...... 194
kontrola telefona..................... 194
korištenje......................... 185, 194
navigacija / audio upravljanje. . 185
podešavanje glasnoće............ 185
uključivanje..................... 185, 194
Punjenje baterije telefona........... 200
220
R
Rad............................................. 210
Radio
Radio data system (RDS)....... 112
Digitalno emitiranje zvuka
(DAB)...................................... 116
izbornici valnog područja........ 107
korištenje................................. 103
liste automatskih memorija...... 104
liste favorita............................. 105
liste postaja............................. 107
odabir valnog područja............ 103
traženje postaje....................... 103
uključivanje.............................. 103
Radio data system (RDS) .......... 112
RDS............................................ 112
Regionalizacija........................... 112
Regulacija navigacije.................. 185
Regulacija telefona..................... 194
Reprodukcija snimljenih audio
datoteka.................................. 130
S
SAP način................................... 201
SD kartica................................... 178
SD kartica za kartu
rukovanje................................. 178
zamjena................................... 178
SIM profil za pristup (SAP)......... 201
T
Telefon
biranje broja............................ 210
Bluetooth................................. 200
Bluetooth povezivanje............. 201
elementi upravljanja................ 200
funkcije razmjene poruka........ 210
funkcije tijekom poziva............ 210
handsfree način rada.............. 201
podešavanje glasnoće............ 210
podešavanje melodija zvona... 201
popisi poziva........................... 210
pozivi u nuždi.......................... 210
punjenje baterije...................... 200
SIM profil za pristup (SAP)...... 201
telefonski imenik...................... 210
važne informacije.................... 200
Traženje postaje......................... 103
U
Uključivanje ili isključivanje
infotainment sustava................. 89
Uključivanje radija....................... 103
Unos adrese............................... 149
Unos odredišta .......................... 149
V
Višefunkcijski kotačić.................... 90
Vođenje ..................................... 167
Vođenje po ruti................... 167, 177
Z
Zaslon navigacije........................ 137
Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.
Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Adam Opel AG pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose
informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.
Izdanje: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.
Tiskano na papiru bijeljenom bez klora.
KTA-2686/8-hr
*KTA-2686/8-HR*
08/2013

Similar documents

Infotainment manual - Astra, v.3 (rev ), hr-HR

Infotainment manual - Astra, v.3 (rev ), hr-HR je odabrano pomoću tipke BC. Pogledajte korisnički priručnik za vaše vozilo. Podaci portala za mobilni telefon Prikaz podataka ako je ugrađen portal za mobilni telefon. Pogledajte upute za korišten...

More information