በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩ ዲያስፖራዎች የፕሮፋይል

Comments

Transcription

በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩ ዲያስፖራዎች የፕሮፋይል
በከተሞች መልካም አስተዳደርና አቅም ግንባታ ቢሮ
የህዝብ ተሳትፎና ያልተማከለ አስተዳደር ማጠናከር መምሪያ
የዲያስፖራ ተሳትፎ ኬዝ ቲም
በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩ ዲያስፖራዎች የፕሮፋይል ሰነድ
ጥር/2006
አዲስ አበባ
1
ማውጫ
1.መግቢያ ......................................................................................................................................................... 3
2. ከ1994 – 2012 እ.ኤ.አ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ኢንቨስት ያደረጉ ዲያስፖራዎች ............................................................... 3
3. በዘርፉ ያለው የዲያስፖራ ተሳትፎ እድገት ............................................................................................ 161
3.1. ቻርት 1 ከ1994 ዓ.ም እስከ አሁን ድረስ በዘርፉ ያለው የዲያስፖራ ተሳትፎ .................................... 162
4. ዲያስፖራው በስፋት የተሳተፈበት የኮንስትራክሽን መስክ ....................................................................... 163
4.1 ቻርት 2፡ ተሳትፎ የተደረገባቸው የዘርፉ የኢንቨስትመንት መስኮች ..................................................... 163
5. በዘርፉ የተሰማሩ የዲያስፖራው አባላት ለዜጎች የፈጠሩት የስራ እድል ................................................. 164
5.1. ቻርት 3፡ በዘርፉ የተሰማሩ የዲያስፖራው አባላት ለዜጎች የፈጠሩት የስራ እድል .............................. 164
5.2. ቻርት 4፡ በዘርፉ የተሰማሩ የዲያስፖራው አባላት ለዜጎች የፈጠሩት የስራ እድል (ቋሚ/ጊዜያዊ) ....... 165
5.3. ቻርት 4፡ በዋና ዋና ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ያለው የዲያስፖራው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ
.................................................................................................................................................................. 166
5.4. ቻርት 5፡ ዲያስፖራዎቹ በብዛት የመጡበት ሀገር .............................................................................. 167
6. ዲያስፖራው ሊሳተፍባቸው የሚችሉ የዘርፉ አማራጮች ....................................................................... 168
6.1. በመንገድ ዘርፍ (Road sector) ......................................................................................................... 168
6.2. በውሃ ዘርፍ (Water sector) .......................................................................................................... 168
6.3. በህንጻ ግንባታ ዘርፍ (Building sector) .............................................................................................. 168
2
1.መግቢያ
የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በዘርፉ የተጣለበትን ሀገራዊ ኃላፊነት ለመወጣት
የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያከናወነ ይገኛል፡፡ በዚህ ረገድ በህዝብ ንቅናቄና ተሳትፎ የተሰሩ ስራዎች
ተጠቃሽ ናቸው፡፡ በመሆኑም ሚኒስቴር መ/ቤቱ እነዚህን ስራዎች አጠናክሮ መቀጠል ያስችለው
ዘንድ ሁሉንም የልማት ሀይሎች በተቀናጀ ሁኔታ ለማሳተፍ ልዩ ልዩ ተግባራትን እያከናወነ
ይገኛል፡፡ ከዚህ አንጻር የልማታችን አጋዥ ሀይል የሆኑትንና በውጪ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን
እና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር በትውልድ ሀገራቸው በሚካሄደው የልማት እንቅስቃሴ
እንዲሳተፉ በማድረግ ከፍተኛ የልማት ሀይል እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ይገኛሉ፡፡
በዚሁም መሰረት በሀገር ውስጥ በልማት ስራዎች በተለይም ደግሞ በፍጥነት በማደግ ላይ በሚገኘው
የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ተሰማርቶ የሚገኘውን የዲያስፖራ አባላት መረጃ በፕሮፋይል
መልክ በማዘጋጀት ሌሎች በዘርፉ ለመሰማራት ፍላጎት ያላቸውና በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ
የዲያስፖራ አባላት በዘርፉ ይሰማሩ ዘንድ የፕሮፋይል ዝግጅቱ የበኩሉን አስተዋፅኦ እንደሚያበረክት
ይገመታል፡፡ በመሆኑም በዘርፉ የተሰማሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊያንና ኢትዮጵያዊያን ፕሮፋይል ሰነድ
ለማሰባሰብ መረጃ ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ ውጭ ጉዳይ ሚ/ር፣ ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ እና ከአዲስ
አበባ ኢንቨስትመንት ቢሮ የተሰበሰበ ሲሆን የፕሮፋይል መረጃው የኢንቨስተሩን/የድርጅቱን ሙሉ
ስም፣ ፈቃድ የተሰጠበትን ቀን፣ ፈቃድ የሰጠውን አካል፣ ዲያስፖራው የመጣበት ሀገር፣ አድራሻ
(ስልክ፣ ኢ- ሜይል)፣ የተሰማራበት የስራ መስክ፣ ስራውን የሚያከናውንበት ክልል/ ዞን/ከተማ፣
ለስራው የወሰደው የመሬት መጠን፣ የኢንቨስትመንት ሁኔታ፣ የሰራተኞች ብዛት፣ ቋሚ/ጊዜያዊ
የሚሉት መረጃዎች ተጠናክረው ቀርበዋል፡፡
2. ከ1994 – 2012 እ.ኤ.አ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ኢንቨስት ያደረጉ
ዲያስፖራዎች
3
No
Date of
Permit
Licensing
Office
1
24-Mar94 EIC
2
1-Feb95 EIC
Name of
Investor
Dashen
Construction
P.L.C
Italy
Fekade
Adonew
USA
3
23-Aug- Addis
97 Ababa
SAMUEL
PETIROS
4
21-Oct- Addis
98 Ababa
Solomon
Kebede Abebe
5
24-Feb- Addis
99 Ababa
Awsabe
Shifferaw
Atlabachew
Worku
Woldegiorgis
6
7-Apr99 EIC
7
28-Apr99 EIC
8
4-May- Addis
99 Ababa
Country
of Origin
Tehwodros
Beckure
Fassil Araya
USA
Phone
613360/
188540
500115
KKADISKETE
MA ,K14,HNo730 ,Tel75-6259- -
Sweden
155271
Germany
Canada
531249
612441/
9/20904
2
Sweden
341065/
341733
USA
711549
Investment
Activity
Cement and
Metal
Products Mfg
Construction
machinery
leasing
Building
Construction(
GC-5)
General
contractor
(GC-1)
Water well
Drilling
Construction
Machinery
Leasing
Building
construction
/Bc 4/
Cement
production
Manufacturin
g
4
Region
City/Tow
n
Addis
Ababa
Addis
Ababa
LAND_
SIZE_re
quired
1800
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
600M2
20005000M
2
Investment
Status
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Perm
Empl.
Temp
Empl.
Year
165
0
1994
2
1
1995
15
50
1997
160
0
1998
15
2
1999
12
0
1999
26
0
1999
34
0
1999
10
13-Jul99 EIC
Atsbaha
Asfaw Degu
Mekonnen
Abuhay
chekole
11
13-Aug99 EIC
Yohannes
Asfaw Gebru
12
13-Aug99 EIC
Tsegaye Abera
Gobeze
13
17-Aug99 EIC
14
7-Sep- Addis
99 Ababa
Feseha
Ashagre
GMIS & Aluet
General
maintenance
&
Install.Ser.PLC
15
8-Sep99 EIC
Amen Mena
16
22-Sep99 EIC
17
23-Sep- Addis
99 Ababa
Franciani
Giovanni
Data Ab
Engineering
P.L.C
18
29-Oct99 EIC
Fikru Lemma
shiferaw
9
12- Addis
May-99 Ababa
Construction
Machinary
Leasing
USA
184939
USA
187470
Canada
152492
Paint factory
Construction
Equipment
Leasing
USA
155720
09214214/
500705
Engineering
workshop
Construction
Machinery
Leasing
USA
0920492
6/12843
4
Netherla
nds
612999
Sweden
Italy
Canada
USA
260005/
552342
160035/
0921317
9
610684
Specialized
construction/
Grade 5/
Construction
Machinery &
Equipment
leasing
Construction
machinery
leasing
General
Contractor
/Gc-4/
Construction
Machinery
Rental Service
5
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000M
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
4000M
2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500M2
Implementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
9
0
1999
33
0
1999
16
0
1999
27
0
1999
Implementati
on
36
0
1999
2000M
2
PreImplementati
on
347
395
1999
2000M
2
Implementati
on
31
0
1999
Implementati
on
21
0
1999
96
63
1999
60
0
1999
3000M
2
Implementati
on
PreImplementati
on
19
26-Nov99 Tigray
Birchico
Tarekegn
Hagos
20
6-Dec99 EIC
Shimeles
Wasihun
Kebede
Canada
21
20-Dec99 EIC
Denku
Adefres Haile
Canada
22
23-Dec99 EIC
Menale
Admasu
Netherla
nds
23
7-Feb00 EIC
24
Netherla
nds
09212711
620270
129324/
0920413
5
Goitom
Bizuayene
Sweden
13-18-88
(091)121
0604/01
14661311
18-Feb00 EIC
Miser Jimma
Woldegebrel
Canada
11 29 88
25
5-Apr00 EIC
Daniel Alemu
Asnake
USA
531571
26
10-Apr00 EIC
USA
166408
27
11-Apr00 EIC
Samuel
Alemseged
Tirunesh
Bachore
Helamo
28
21-Apr00 EIC
Tamrat
Berhanu
Denmark
USA
653984/
161608
717082/
0920808
2
Rock Crushing
Plant/Quarry/
Construction
mancinery
and
Equipment
Rental service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental servia
Construction
Machinery
rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
6
Tigray
Implementati
on
91
0
1999
35
0
1999
37
0
1999
28
0
1999
51
0
2000
20
0
2000
25
0
2000
15
0
2000
25
0
2000
24
0
2000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
5000M
2
Tigray
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
29
9-May00 EIC
30
19- Addis
May-00 Ababa
31
23- Addis
May-00 Ababa
32
15-Jun- Addis
00 Ababa
33
20-Jun00 EIC
Roman Nani
Kifle
Kassa
Adugnaw
Bogale
Leteberhan
Adhanom
(w/ro)
34
6-Jul-00 EIC
Estifanos
Hailu Meleku
Tariku Mamo
Hussien
Amedie
Lemma
Italy
557721
09210347/
112164
Construction
Machinery
Rental Service
Gneral
Contractor/GC
-4/
Floor tiles
manufacturin
g
Gnereral
Constracter
/GC2/
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Office and
Household
Furniture
manufacturin
g
Construction
machinery
rental service
Construction
Machinery
renting
Construction
Machinery
Rental service
Sweden
130617/
167318
Construction
Machinery
USA
651758/
762687
USA
627040/
41
USA
510306
Sweden
506084
Italy/Ethi
opia
09/2121
25
USA
115695/
120487
35
1-Aug- Addis
00 Ababa
Yonas Sharew
Workineh
Canada
36
2-Aug00 EIC
Markos Alema
Bihonegne
Canada
37
16-Aug00 EIC
Tsegaye
G/Meskel
Sweden
38
22-Aug00 EIC
Tekia Zeray
39
25-Aug00 EIC
Proyek
Construction
622394
9/21373
8/66267
6
7
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5001000M
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
1750M
2
Implementati
on
PreImplementati
on
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
32
0
2000
37
200
2000
12
0
2000
59
240
2000
31
0
2000
17
0
2000
42
0
2000
13
0
2000
19
0
2000
8
0
2000
41
0
2000
machinery
rental PLC
Rental Service
40
14-Sep- Addis
00 Ababa
Tefesse
Oresso
41
10-Oct00 EIC
Mulualem
Dagachew
USA
186898
42
17-Oct00 EIC
Hafcat PLC
Djibouti/
Ethiopia
0511695
5
43
2-Nov00 EIC
J and F
partners plc.
USA
132549
44
3-Nov00 EIC
Hibret PLC
USA
09/2273
58
09/2090
42
45
Canada
534167
10-Nov- Addis
00 Ababa
Atlabachew
Worku
Canada
46
13-Nov00 EIC
Mulugeta
Asmellash
Netherla
nds
515172
47
21-Nov00 EIC
Addisu
Girmahun
Britain
09/2358
84
29-Nov00 EIC
Subeda Yusuf
Abdurahman
Somalia
0111564241
4-Dec00 EIC
Sirak Mezmur
Hawaz
48
49
USA
514690
General
Contractor
/GC5/
Construction
Machiery
Rental Service
General
Constractor
/GC 4/
Construction
Machinery
Rental service
Construction
machinery
rental service
General
contractor /Gc
4/
Construction
Construction
Machinery
Rental service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental service
8
2000m
2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Dire
Dawa
Dire
Dawa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
PreImplementati
on
3000m
2
Implementati
on
PreImplementati
on
109
0
2000
38
0
2000
23
0
2000
155
0
2000
10
0
2000
24
0
2000
99
300
2000
39
0
2000
20
0
2000
32
0
2000
50
25-Dec00 EIC
Yared
Engineering
PLC
51
25-Dec00 EIC
Abay Engeda
52
26-Dec00 EIC
53
26-Dec00 EIC
Mesfin
Tadesses
Wuberest
Aynetaw(W/r
o)
54
26-Dec- Addis
00 Ababa
Wuberest
Aynetaw
55
29-Dec00 EIC
Gebriel Tadess USA
513380
56
5-Jan01 EIC
FMINA PLC
Sweden
163722/
665032
57
9-Jan01 EIC
Yemeserach
Bekele
USA
156868/
515984
58
29-Jan01 EIC
59
29-Jan01 EIC
Nasso Marco
Italy
601539
60
26-Feb- Addis
01 Ababa
Samuel Petros
USA
756259
Mesfine
Zewde
USA
627555/
09/2090
38
Israel
134792
USA
111019
Britain
625596
Britain
09/2176
81
Canada
111646
Mechanical
Engimeering
Workshop
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
machinery
rental service
House hold
and Office
furnitures Mfg
Construction
machinery
Rental service
Construction
machinery
Rental service
Construction
Machinery
Rental service
Construction
Equipment
Rental
Construction
Machinery
Leasing
General
Contractor
/Grade 4/
9
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
M2
Oromia
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
32
0
2000
21
0
2000
99
0
2000
39
0
2000
66
0
2000
37
0
2000
42
0
2001
35
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
21
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
24
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
114
0
2001
2000m
2
61
26-Feb01 EIC
Givoanni and
Kebede PLC
Italy/Ethi
opia
62
27-Feb01 EIC
Mesaye
Tesfaye
63
27-Mar01 EIC
Yeshiwor
Shiferaw
Britain
118443
64
15-Apr01 EIC
Michael
Amanuel
Sweden
621177
65
27-Apr01 EIC
Yidnekachew
Birhane
Canada
09/2145
32
66
4-May01 EIC
Refique
Osman Keval
Canada
126489
67
8-May01 EIC
Yoseph
W/Michael
Canada
09/2171
46
68
17May-01 EIC
Abebe Belay
USA
611396
69
21May-01 EIC
Demis Zewdie
70
21May-01 EIC
Nebiyu Bogale
Biru
USA
162201
792472/
9/79247
2
USA
590210
Sweden
9/20728
1/75762
7
Engineering
Workshop
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Equipment
Rental Service
Leasing
Construction
Machinery
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
equipment &
Machnery
Rental Service
Construction
Equipment
Rentl Service
Construction
Machinery
Leasing
Construction
Machinery
and Equiment
Renting
Construction
Machinery
and
Equipment
Rental Service
10
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1200m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
73
12
2001
27
0
2001
22
0
2001
23
0
2001
13
0
2001
26
0
2001
10
0
2001
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
14
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
35
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
42
0
2001
Britain
625466
12-Jun01 EIC
Alemayhu
Meshesh
G/Michael
Canada
0911215366
/188576
2-Jul-01 EIC
Tesfaye
Medhin Berhe
Canada
09/2090
42
77
6-Jul-01 EIC
Teklay
KinfeTesfu
Germany
02/1142
14
78
11-Jul01 EIC
Getachew
Debe
Germany
0922736
1
79
19-Jul01 EIC
Musie Hailu
Sweden
163062
Construction
Equipment
rental Servce
Construction
Machineries
Leasing
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery &
Equipment
Renting
Construction
Equipment
Rental
Sheet Metal
and Wood
Work
Complex
Construction
Machinery
and
Equipment
Rental Service
Construction
Machinery &
Equipment
Renting
80
25-Jul01 EIC
Ahmed
Abdela
Canada
224946
Construction
Machinery
71
5-Jun01 EIC
Berhane
G/Kidan Tedla
Italy
160813
72
6-Jun01 EIC
Habib Sirage
Netherla
nds
09/2254
83
73
8-Jun01 EIC
Tadele Redda
Kahsay
Canada
503754
74
10-Jun01 EIC
Haileselasse
Gettu Wubie
75
76
11
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
16
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
30
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
25
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
17
0
2001
Operation
PreImplementati
on
20
0
2001
8
0
2001
Operation
33
0
2001
PreImplementati
on
18
0
2001
Operation
28
0
2001
PreImplementati
11
0
2001
2000m
2
Multire
gional
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Oromia
Nazareth
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
m2
1000m
2
Rental Service
81
30-Jul01 EIC
82
3-Aug01 EIC
83
6-Aug- Addis
01 Ababa
Ayalew Worku
Kassye
Seyoum
Fikremariam
Gedion
bekure
Mesfin
Chanyalew
Gobeze
USA
USA
0115519950
/0911634589
Sweden
715479
09/2285
77/3409
34
Canada
09/2071
80/1578
32
84
14-Aug01 EIC
85
17-Aug01 EIC
Sirgut Ayele
USA
09/2033
99/4520
93
86
21-Aug01 EIC
Shakor Ahmed
Abdikadir
Sweden
0911407288
87
27-Aug01 EIC
Teshome
Teklegeorg
USA
224223
88
29-Aug- Addis
01 Ababa
Gebrealif
Asefa
USA
89
7-Sep01 EIC
Israel Damot
Desta
Sweden
0911211923
/0911658906
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery &
Equipment
Rental Service
Building
Contractor
/Bc-4/
Construction
Machinery &
Equipment
Rental Service
Construction
Machinery &
Equipment
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
General
Contracter
/GC-4/
Construction
Machinery
and
Equipment
12
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1500m
2
Operation
36
0
2001
Addis
Ababa
PreImplementati
on
21
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
27
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
42
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
24
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
18
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
19
0
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
44
65
2001
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
42
0
2001
Rental Service
90
12-Sep01 EIC
Hussein
Mohammed
Seid
91
14-Sep01 EIC
Tamrat
Temesgen
92
17-Sep01 EIC
Genet Woldu
Sweden
161073
93
18-Sep01 EIC
Tehwodros
Beckure
Sweden
341065
94
19-Sep01 EIC
95
24-Sep01 EIC
Mebrahtu
Fitwi Bassoli
Nebeyu
Workineh
Sharew
96
25-Sep01 EIC
97
98
Yemen
Germany
0911200677
718672
Italy
154343
Canada
111469
Yosef Assefa
Germany
501576
28-Sep01 EIC
Ahmed Ali
Canada
719945
4-Oct01 EIC
Zewdenesh
Temesgen
Canada
206577
Constuction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
and
Equipment
Rental Service
Construction
Machinery
Rental
Water Well
Drilling
Construction
Machinery
and
Equipment
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
General
Contractor
/GC-3/
Construction
Machinery
Rental Service
13
PreImplementati
on
Oromia
Methara
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Afar
Awash
18000
m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Implementati
on
PreImplementati
on
11
0
2001
10
0
2001
11
0
2001
37
0
2001
15
0
2001
12
0
2001
17
0
2001
21
0
2001
8
0
2001
99
8-Oct01 EIC
Melaku Kerie
Canada
09227907
100
10-Oct01 EIC
Mulukonjo
Endale Abebe
Sweden
757170
101
12-Oct01 EIC
Canada
152787
102
12-Oct01 EIC
Seyoum Kassa
Abraha
Teffera
Vitagwano
Italy
614695/
627513
103
19-Oct01 EIC
Demelie
Engda Tamirat
Canada
628274
104
1-Nov01 EIC
Tekalegn
Gashaw Tena
USA
151030
106
20-Nov01 EIC
Desta
Redahegn
Laake
W/Selassie
Ghebre
107
20-Nov01 EIC
Yeshareg
Abebe
105
108
1-Nov- Addis
01 Ababa
27-Nov01 EIC
Solomon
Assefa
Germany
189028
USA
USA
Germany
160093
662728
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machninery
Rental
ElectroMechanical
Workshop
Construction
Machinery
Rental Service
Constructiron
Machinery
Rental
Marble
cutting and
polishing
Special
Construction
/ElectroMechanical
Constrction
SC-2/
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
and
Equipment
14
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Oromia
Debrezei
t
5000m
2
64
0
2001
26
0
2001
83
13
2001
32
0
2001
Operation
10
0
2001
Operation
33
0
2001
15
0
2001
32
0
2001
23
0
2001
17
0
2001
Implementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Rental Service
109
28-Nov01 EIC
Michael Taye
Germany
133245
110
5-Dec01 EIC
Vivid PLC
USA/Ethi
opia
431994
111
5-Dec01 EIC
Alemayou
Kentiba
Canada
02/1227
79
112
6-Dec01 EIC
Getachew
Nuriye Molla
Canada
181526
113
7-Dec01 EIC
Henok Zewdie
Sweden
519892
114
20-Dec01 EIC
Ricardo Perilli
Italy
09210334
115
24-Dec- Addis
01 Ababa
USA
750166
116
31-Dec01 EIC
Melaku Taye
Menasse
Lemma
Gebremariam
AMASCO
Ethiopian PLC
Samerawi
Gezahegne
Belachew
Yemen/E
thiopia
111569
Canada
182946
117
2-Jan- Addis
02 Ababa
118
3-Jan02 EIC
USA
131091
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
and
equipment
rental service
Construction
machinery
rental
Construction
Machinery
Rental
General
Contractor
(GC-4)
Construction
material
rental
Stone
Crushing Plant
Construction
machinery
rental
15
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Akaki
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
5000m
2
2000m
2
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
30
0
2001
13
0
2001
13
0
2001
13
0
2001
21
0
2001
14
0
2001
40
0
2001
8
0
2001
27
0
2002
9
0
2002
119
3-Jan02 EIC
Mohammed
Ali Omer
120
3-Jan02 EIC
121
11-Jan02 EIC
Isaac Abdullhi
Abbas
Azezom
Alasebu
Gebrehiwot
122
14-Jan02 EIC
Tadesse
Tessema
Alemu
Netherla
nds
123
22-Jan02 EIC
Dilargachew
Belay
USA
565832/
3
627263/
0114404982
/0911618156
09201061/
514414
124
24-Jan02 EIC
Amha Legesse
Zewdie
Netherla
nds
09209859
125
24-Jan02 EIC
Yared Ephrem
USA
514043
126
25-Jan02 EIC
Tewoderos
Mamo
Netherla
nds
09206577
127
31-Jan02 EIC
Aberash
Tekuneh Asres
Canada
182946
USA
610118
USA
USA
519305
Constuction
material
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Constructon
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
16
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
m2
2000m
2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
11
0
2002
154
0
2002
Operation
15
0
2002
Operation
PreImplementati
on
20
0
2002
24
0
2002
27
0
2002
21
0
2002
8
0
2002
12
0
2002
PreImplementati
on
1200m
2
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
machinery
rental
128
4-Feb- Addis
02 Ababa
Faiz Hassan Ali
Canada
129
8-Feb02 EIC
Yohannes
Negatu
Netherla
nds
711247
130
10-Feb02 EIC
Sweden
09246742
131
13-Feb02 EIC
Tamrat Eshete
Solomon
Tilahun
Degefu
132
15-Feb02 EIC
Melaku Bisrat
Woldemeskel
133
15-Feb02 EIC
Dawit
Getachew
134
18-Feb02 EIC
135
18-Feb02 EIC
Dawit Fikru
Teferi
Ramadan
Hassen
Mahmoud
136
19-Feb02 EIC
137
25-Feb02 EIC
Canada
Canada
Sweden
152280
526280
09208836/
620610
611228
Canada
120038
USA
125996
Amare Reda
Sweden
09223982
Melaku
Woldegorgis
Canada
110364
General
contractor
(GC-4)
Construction
machinery
renting
Construction
machinery
renting
Construction
Machinery
Rental
Engineering
Workshop
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
rental
Construction
Machinery
rental
Construction
Machinery
rental
17
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
19
0
2002
31
8
2002
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
19
0
2002
14
0
2002
52
13
2002
17
0
2002
10
0
2002
7
0
2002
5000m
2
Operation
24
0
2002
10000
m2
Operation
14
0
2002
800m2
3000m
2
138
26-Feb02 EIC
Mahlet
Tilahun Abebe
Dawit
Alemaeyhu
Tekelemarkos
139
1-Mar02 EIC
140
1-Mar02 EIC
141
5-Mar- Addis
02 Ababa
142
6-Mar02 EIC
Bizunesh Kifle
Italy
630399
143
7-Mar02 EIC
ERRER PLC
Germany
245773
144
7-Mar- Addis
02 Ababa
Abdu Ibrahim
Mohamed
Somalia
145
8-Mar02 EIC
Italy
146
8-Mar02 EIC
Genet Abera
Zewdu
Dawit
Getahuen
Tesfaye
653470
0113341442
/0911895519
Sweden
575518
147
11-Mar02 EIC
Eprem Melaku
Canada
110747
148
12-Mar02 EIC
Daniel Tesfaye
Mebratu
Canada
342415
Dawit
Gebremariam
Hiwot
Getahun
Besha
Canada
666374
Canada
09223335
Germany
09202371
Canada
515296
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
General
Contractor
(GC-5)
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
General
Contractor(GC
-1)
Construction
Machinery
rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
rental
18
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000m
2
Operation
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000m
2
Operation
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1500m
2
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
18
0
2002
19
0
2002
25
0
2002
93
35
2002
8
0
2002
25
0
2002
100
200
2002
19
0
2002
20
0
2002
22
0
2002
28
0
2002
149
13-Mar02 EIC
Belaynesh
Tareke
150
18-Mar02 EIC
Mohammed
Abdella Omer
151
18-Mar02 EIC
152
18-Mar02 EIC
153
18-Mar02 EIC
Wegayehu
Tebije
T.P.M
Construction
Machinery
Rental PLC
Berhane
Ghebrekidan
Tedla
154
26-Mar02 EIC
Yewbdar
Berhane
155
28-Mar02 EIC
156
Netherla
nds
Yemen
Canada
09208130
0911208900
/0111114637
Canada
621143
0116185091
/0911216261
Italy
09224752
Germany
09216015
Construction
Machinery
rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Dario Morello
Italy
202282
1-Apr02 EIC
Brook Tsige
USA
610229
157
5-Apr02 EIC
Bezawit Ejeta
Netherla
nds
768364
158
5-Apr02 EIC
Isaac Getu
Netherla
nds
768364
Construction
Machinery
Leasing
Construction
machinery
rental
Construction
Machinery
rental
construction
Machinery
rental
Construction
Machinery
rental
Construction
Machinery
rental
Constructtion
Machinery
rental
159
15-Apr02 EIC
Yonas Hailu
Wendimu
Sweden
09215590
construction
machinery
19
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1500m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
370m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1500m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
20
0
2002
22
0
2002
12
0
2002
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
17
0
2002
70
0
2002
50
0
2002
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
25
0
2002
5
0
2002
21
0
2002
21
0
2002
34
34
2002
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
rental
Yemen
0112139896
/0111562703
160
17-Apr02 EIC
Omar
Abdulrahman
ahmed
161
22-Apr- Addis
02 Ababa
Yemane
Gebremedhin
Sweden
09222248
162
24-Apr- Addis
02 Ababa
Gabriel
Kebede Seife
USA
621849
163
24-Apr- Addis
02 Ababa
Aklilu
Solomon
Netherla
nds
164
29-Apr02 EIC
Samir Shibeshi
Netherla
nds
492523
165
30-Apr02 EIC
Gossayeneh
Worku Tamrat
Sweden
09216621
166
2-May02 EIC
Daniel Gad
USA
204013
167
14May-02 EIC
Abdulmalik
Salah Saad
Yemen
0114650032
168
14May-02 EIC
USA
516465
169
14May-02 EIC
Yohanes
Debede
Kemal
Abdulahi
Ahmed
Canada
621849
504401
on
Construction
machinery
rental
Building
contractor
(BC-4)
General
Contractor(GC
-1)
General
Contractor
construction
machinery
rental
Construction
Machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
Machinery
rental
Construction
machinery
rental
20
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
400m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000m
2
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
20
0
2002
3
23
2002
66
0
2002
8
0
2002
35
0
2002
25
0
2002
67
0
2002
20
0
2002
82
0
2002
12
0
2002
170
15May-02 EIC
Katerina Bekle
Yitagesu
Canada
09/2143
88/1130
43
171
15May-02 EIC
Genet
Teklemariam
Sweden
09201377
172
17May-02 EIC
173
30May-02 EIC
174
5-Jun02 EIC
175
6-Jun02 EIC
176
6-Jun- Addis
02 Ababa
177
9-Jun02 EIC
178
11-Jun02 EIC
179
12-Jun02 EIC
180
17-Jun02 EIC
WIT PLC
Wolde
General
Business P.L.C
Mulugeta
Tadesse Atona
Habtamu
Guwale
Enawgaw
Zac General
Construction
PLC
Canada
Canada
127052
09217146/
02-1131
Canada
09204219
Canada
USA/Ethi
opia
Degu Teka
Sweden
Fassil Tadesse
Canada
Negaye
Shibshie Haile
Abebe
Demessie
Wondafrash
Canada
Canada
667430
09201128/
09-2233
491318
09211531/
514165
769826
09234671/
714507
Electro
mechanical
workshop &
service
Construction
Machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
Machinery
rental
Construction
Machinery
rental
Construction
machinery
rental
General
contractor
(GC4)
Construction
machinery
Rental
Constuction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
21
PreImplementati
on
52
13
2002
Addis
Ababa
Operation
17
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
23
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
6
10
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
12
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
17
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
121
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
28
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
28
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
11
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
15
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
4000m
2
2000m
2
Implementati
on
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
1000M
2
Canada
152970
Italy
09210821
Sweden
631690/
633395
Construction
machinery
rental
General
contractor (GC
4)
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
rental
General
contractor(gc5)
Metal & wood
works
workshop
Construction
machinery
rental
Italy
518019
Block mfg
Greece/E
thiopia
09208661/
204282
USA
531291
181
17-Jun02 EIC
Yared Aklilu
Netherla
nds
182
19-Jun02 EIC
Green Fields
PLC
Italy
131441
09203614/
625345
183
24-Jun02 EIC
Tewodros
Mesele
Germany
628398
184
26-Jun02 EIC
Kassa Bogale
Adugnaw
185
27-Jun02 EIC
Nigist Bisrat
Woldemeskel.
186
28-Jun02 EIC
187
1-Jul-02 EIC
Maddalena
Frassinetti
Alganesh
Ghebrehiwet
Hagos
188
Addis
2-Jul-02 Ababa
189
Addis
4-Jul-02 Ababa
190
5-Jul-02 EIC
191
16-Jul02 EIC
Genet Abera
Zewdu
Yaki National
Concrete
Production
Enterprise PLC
Teklu
Sintayehu
Solomon
Sweden
Tsehaye Takea Switzerla
Alemu
nd
506084
160813
Crushed stone
production
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
Renting
22
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000M
2
1000m
2
5000
Implementati
on
PreImplementati
on
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
55
0
2002
34
0
2002
35
0
2002
52
0
2002
98
30
2002
29
0
2002
24
0
2002
28
0
2002
37
0
2002
19
0
2002
14
0
2002
192
16-Jul02 EIC
Mustafa
Suleiman
Getahun
193
16-Jul02 EIC
Beniamino
Rigucci
Italy
194
17-Jul02 EIC
Asrat Limenh
Netherla
nds
195
25-Jul02 EIC
Tedla
Abraham
196
31-Jul02 EIC
Gebeyhu
Kebede
Germany
614160
1-Aug02 EIC
Abdukaiim
Abbabiye
Canada
713160
198
1-Aug02 EIC
Fikru Ketema
Dilnesaw
USA
189160
199
8-Aug02 EIC
Hamza Fedlu
Said
Canada
536180
200
8-Aug02 EIC
Worku Mussa
201
9-Aug02 EIC
Abebe
Habteselassie
Sweden
461927
202
13-Aug02 EIC
Tamirat Sahlu
Workie
Sweden
405046/
05
197
USA
715682
09216553
USA
Canada
09221269
0922736
8/18505
3
652441
Construction
machinery
Renting
Construction
machinery
Renting
Construction
Machinery
Renting
Construction
Machinery
Renting
Construction
Machinery
Renting
Construction
machinery
Renting
Construction
machinery
renting
Construction
machinery
renting
Construction
machinery
renting
Construction
machinery
ranting
Construction
machinery
Renting
23
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Amhar
a
Bure
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000M
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
500m2
1500m
2
10000
m2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
82
0
2002
18
20
2002
21
0
2002
11
0
2002
21
0
2002
13
0
2002
13
0
2002
21
0
2002
17
0
2002
28
0
2002
16
0
2002
203
20-Aug02 EIC
Yebegashet
B.Fantaye
Canada
204
20-Aug- Addis
02 Ababa
Birchico
Tarrekegn
Netherla
nds
111339
09212711/
450125
205
26-Aug02 EIC
Melaku Teklu
Netherla
nds
531042
206
8-Sep02 EIC
Bogale Wolde
Assena
Netherla
nds
612794
207
9-Sep02 EIC
Daniel
Wolkeba
USA
653637
9-Sep02 EIC
Yetnayet
Abebe Bikila
209
10-Sep02 EIC
210
12-Sep02 EIC
Shemsedin
Salih Hussen
Yohannes
Hadgu
Embaye
211
18-Sep02 EIC
212
213
208
Construction
machinery
Renting
Cement
product mfg
Construction
machinery
ranting
Plastic And
metal
Enginering
workshop
Construction
machinery
Renting
Germany
121343
USA
203524/
450682
USA
570516
Fikru Shiferaw
Lema
USA
09220106
23-Sep02 EIC
Paolo Rogora
Italy
185625
Engineering
workshop &
Reconditionig
Construction
machinery
Renting
Construction
machinary
rental
Construction
machinery
leasing
Construction
macinery
renting
24-Sep02 EIC
Teame Hadgu
Embaye
USA
189168
Construction
machinery
24
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000M
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
2000m
2
PreImplementati
on
23
0
2002
22
0
2002
17
0
2002
39
0
2002
21
0
2002
65
0
2002
21
0
2002
21
21
2002
35
0
2002
21
0
2002
38
0
2002
renting
214
25-Sep02 EIC
Taye Haile
Tache
USA
511773
26-Sep02 EIC
Samson
Mekonnen
USA
216
1-Oct02 EIC
Emebet
Demissew
Netherla
nds
09252591/
113251
09226861/
260393
217
2-Oct02 EIC
Afowork Seifu
Sweden
0911231095
218
9-Oct02 EIC
Hailemariam
Assefa
USA
09207205
219
10-Oct02 EIC
Mesfin
Mulugeta
Sweden
09233909
219
14-Oct02 EIC
Samuel
Mulugeta
Netherla
nds
220
14-Oct02 EIC
221
15-Oct02 EIC
Venus Global
Investments
PLC
Helune
Getachew
Meshasha
222
17-Oct02 EIC
Gizachew
Yimer Fantaye
215
Canada
131873
0114423857
/0114424293
Canada
136734
Canada
09/2416
43
on
Construction
macinery
renting
Construction
machinery
renting
Construction
macinery
renting
Construction
machinery
renting
Construction
machinery
renting
Construction
macinery
renting
Construction
machinery
reanting
Construction
machinery
renting
Construction
machinery
renting
Construction
machinery
renting
25
Addis
Ababa
PreImplementati
on
16
16
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
82
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
24
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
30
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
23
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
35
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
9
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
6
4
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
25
0
2002
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
19
0
2002
Addis
Ababa
223
25-Oct02 EIC
Getahun
Nesibu
Tesema
224
25-Oct02 EIC
Tibebe Afrsa
Canada
533409
225
28-Oct02 EIC
Azeb Akll
Ibrahim
Canada
226
28-Oct02 EIC
Ehlazateth
Haddis Assefa
Britain
164457
09/2021
41/1818
92
227
7-Nov02 EIC
Alemaeyhu
Woldu
Sweden
0911208144
228
11-Nov02 EIC
Walelgne
Mengistu
Netherla
nds
229
19-Nov02 EIC
Luigi Broglia
Italy
531474
05112773/
09-2247
230
19-Nov02 EIC
USA
09w04207
232
25-Nov02 EIC
Molla Setngne
Melashu
Negest
Gebeyhu
Teklehaymano
t
Obadi
International
P.L.C
233
4-Dec02 EIC
Yonas Tesfaye
231
20-Nov02 EIC
USA
09242406/
600325
Canada
Yemen/E
thiopia
0911204169
/665195
Canada
183494
Water well
drilling
Construction
machinery
renting
Construction
machinery
reanting
Construction
Machinery
Renatl
Construction
machinery
renting
Construction
machinery
renting
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000m
2
Engineering
workshop
Construction
machinery
renting
Dire
Dawa
Dire
Dawa
1200m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Construction
machinery
renting
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
leasing
26
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500m2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
17
0
2002
21
0
2002
20
0
2002
14
0
2002
40
0
2002
9
0
2002
22
0
2002
36
0
2002
16
0
2002
26
0
2002
0
0
2002
234
9-Dec02 EIC
Henock
Thomas
Netherla
nds
09247881/
653952
235
16-Dec02 EIC
Mansur
Ahmed
USA
513334
236
17-Dec02 EIC
Netherla
Zenebe Moges nds
237
17-Dec02 EIC
Jemal Hussein
238
19-Dec02 EIC
Girma
Bedasso Molle
239
24-Dec02 EIC
Tadele Redda
Kahsay
Norway
09248827
0112136263
/0911233805
USA
09226180
USA
570317
240
24-Dec02 EIC
Mekden PLC
USA
562251
241
31-Dec02 EIC
Abiy Tadesse
Sweden
09240268
242
9-Jan03 EIC
Solomon
Kebrom
Sweden
09239556
243
14-Jan03 EIC
Melese
Tegegne
Canada
200009
Construction
machinery
Renting
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
renting
service
Engineering
work shop
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
leasing service
Tiles
manufacturin
g plant
Cosntruction
machinery
rental service
27
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Amhar
a
Bahar
Dar
5000
sq.m
500
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
25
0
2002
30
0
2002
16
0
2002
23
0
2002
20
0
2002
37
0
2002
42
0
2002
15
0
2002
18
0
2003
43
0
2003
244
15-Jan03 EIC
Yahya Hazam
Musleh
Yemen
0911221841
/0115507856
245
20-Jan03 EIC
Geremew
Azmach Berhe
Germany
651290
246
27-Jan03 EIC
Getahun
Andarge
Canada
180517/
513682
247
30-Jan03 EIC
Ramze
Abdulefetah
Netherla
nds
09205195
248
30-Jan03 EIC
Degene
Tesfaye
Canada
62 02 70
249
30-Jan03 EIC
Sweden
22 20 20
250
3-Feb03 EIC
Daniel Seboka
Yoseph
George
Abraha
USA
721468
251
3-Feb03 EIC
Berhanu
Hailmariam
USA
09221253
252
5-Feb03 EIC
Bishaw Gedey
Ejigu
USA
0911576412
253
6-Feb03 EIC
David
Mengiste
Britain
09/2190
20
254
6-Feb03 EIC
Hailemeskel
Gessesse
USA
514154
Construction
machinery
rental service
General
contractor
(Gc-3)
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
construction
equipment
rental service
construction
machinery
rental service
General
contractor
Grade 1
28
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Multire
gional
Addis
Ababa
500
Addis
Ababa
Addis
Ababa
4000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1300
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500
400
100000
15
0
2003
36
0
2003
18
0
2003
17
0
2003
Operation
12
0
2003
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
21
0
2003
10
0
2003
23
0
2003
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
38
0
2003
40
0
2003
62
200
2003
255
11-Feb03 EIC
Endale
SharishTssa
Germany
763370
256
12-Feb03 EIC
Selame Fitale
Atsbaha
Britain
09238987
257
13-Feb03 EIC
Gobeze Reta
USA
03/6100
42
258
21-Feb03 EIC
Betty Edossa
USA
662507
259
21-Feb03 EIC
Zewdu
Teshale
Germany
09214027
260
27-Feb03 EIC
Dawit
Getachew
Sweden
517885
261
28-Feb03 EIC
Kirose Kidane
Britain
711828
262
3-Mar03 EIC
Million
Tsegaye
5-Mar03 EIC
Ealroe
Construction
Machinery
Rental PLC
263
264
5-Mar03 EIC
Tefera Zewdie
USA
751251
USA
USA
09219197
Construction
machinery &
Equipment
rental
Construction
machinery
rental service
General
Contractor(GC
-1)
Construction
machinery
rental project
Building
contractor(BC
3)
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
and
Equipment
Leasing
Construction
machinery
renting
service
29
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1500
500
sq.m
1000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
31
0
2003
30
0
2003
125
50
2003
9
0
2003
104
0
2003
19
0
2003
19
0
2003
16
7
2003
PreImplementati
on
49
0
2003
PreImplementati
on
16
0
2003
265
5-Mar03 EIC
Letekidan
Gebremedhin
Sweden
767421
266
5-Mar03 EIC
Mohammed
Ahmed Yusuf
USA
09219882
267
6-Mar03 EIC
Asegid
Tessema
Canada
09250341
268
11-Mar03 EIC
Sweden
142305
269
12-Mar03 EIC
Worku
mengesha
Kefyalew
Worku
Teshome
USA
09237361
270
14-Mar03 EIC
Alemseged
Feseha
271
25-Mar03 EIC
272
31-Mar03 EIC
Dereje Abebe
Pena
Construction
Machinery
Rental Service
PLC
273
11-Apr03 EIC
274
21-Apr03 EIC
Sweden
Austria
09213495/
665032
0112137244
/0911305018
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rent service
Construction
machinery
Rental service
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
rental service
Israel
180133
Berhanu
Fekade
USA
516588
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
machinery
rental service
Tesfaye
Mulatu
Sweden
156257
Technical and
Engineering
30
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
1000
29
0
2003
25
0
2003
21
0
2003
0
0
2003
50
0
2003
42
0
2003
6
0
2003
PreImplementati
on
PreImplementati
on
8
0
2003
38
38
2003
PreImplementati
20
2
2003
Andarge
275
28-Apr03 EIC
Negede
Meberatu
276
28-Apr03 EIC
277
9-May03 EIC
Negede
mebratu
Tadess
Tessema
Lemu
278
14May-03 EIC
Asegedech
Zenaw Tekolla
279
20May-03 EIC
280
20May-03 EIC
281
29May-03 EIC
282
2-Jun03 EIC
283
6-Jun03 EIC
Almaz Belihu
Hanna Giorgis
Consultancy
Services
Canada
0923228
4
Canada
0923778
4
Netherla
nds
727919
Canada
USA
Britain
576216
524661
0911230812
/0116632464
Ibrahim Ali
Yahia
USA
763847
Gebreamlak
Beyene
Canada
505322/
121234
Dany Mamo
Duble
Denmark
517799
Construction
machinery
Rental service
Modern
Engineering
workshop
complex
Engineering
workshop
Construction
Ma chinery
Rental Service
Alaz
construction
Equipment
Rental Service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
renting
service
Construction
Machinery
Rental service
Cement
Products
Production
Plant
31
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
2000
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
1000
28
0
2003
32
0
2003
20
0
2003
17
0
2003
8
5
2003
21
0
2003
PreImplementati
on
PreImplementati
on
7
0
2003
21
0
2003
PreImplementati
on
33
16
2003
284
11-Jun03 EIC
285
11-Jun- Addis
03 Ababa
Mulugeta
Tadesse
Mesfin
chanyalew
Gobeze
286
11-Jun03 EIC
Mimi Abebe
Mekonnen
287
11-Jun03 EIC
Zena
Weldegebriel
Canada
09253176
09207180/
157832
Canada
534637
Canada
Sweden
635464
288
20-Jun03 EIC
Tesfaye and
Legese PLC
USA/Ethi
opia
292971
289
24-Jun03 EIC
Tsegabe
Alemayehu
Sweden
456225
290
30-Jun03 EIC
Berhann Brcn
Alula
USA
653716
291
292
293
7-Jul-03 EIC
Mulu Tsegaye
9-Jul-03 EIC
Elias ahmed
abdulla
9-Jul-03 EIC
Yime qnushal
yassin
USA
Canada
Canada
09220541
132349
461552
General
Contractor
Class 3(GC3)
Engineering
consultancy
service
Construction
machinery
rental service
Cement Tiles
produ
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
Rental Service
Construction
machinery
Rental Service
Construction
machinery
Renting
Service
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
rental service
32
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Oromia
7000
5000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
5000
500
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
on
47
0
2003
16
0
2003
12
0
2003
29
29
2003
35
7
2003
11
0
2003
18
0
2003
6
18
2003
13
0
2003
18
0
2003
294
10-Jul03 EIC
Senayit tamrat Sweden
295
14-Jul03 EIC
Solomon
Mulugeta
296
15-Jul03 EIC
Genene tibeby
tefera
Sweden
(202047)
157294
Haileselassie
abraha bahita
184741/
0911166898
297
18-Jul03 EIC
298
22-Jul03 EIC
Tigabu wubie
660310
Canada
Canada
Sweden
133873
299
23-Jul03 EIC
Hussein abdu
301
29-Jul03 EIC
Essayas balcha Britain
302
30-Jul03 EIC
Michele leggio
Italy
211860
303
1-Aug03 EIC
Debebe
Zewde Denku
USA
591462
Canada
513682
163578
Construction
machinery
rental service
Construction
materials
manufacturin
g plant
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
and
equipment
renting
service
Construction
machinery &
equipment
rental
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
Renting
33
Addis
Ababa
A.A
1000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
22
0
2003
18
0
2003
16
0
2003
Oromia
Dukem
500
Addis
Ababa
A.A
500
Addis
Ababa
A.A
Operation
8
0
2003
Addis
Ababa
A.A
Operation
17
0
2003
16
0
2003
22
0
2003
11
0
2003
25
0
2003
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
A.A
1000
Addis
Ababa
A.A
500
PreImplementati
on
PreImplementati
on
service
304
1-Aug03 EIC
NOVASTAR
Construction
PLC
305
1-Aug03 EIC
Hailu nigussie
teyime
306
6-Aug03 EIC
Besole
enterprise pls
USA
662507
307
7-Aug03 EIC
Kahsai Abraha
Germany
09401088
308
17-Aug03 EIC
Girma Abebe
USA/Ethi
opia
668949
309
17-Aug03 EIC
Dawit Kibret
Weldeyesus
310
20-Aug03 EIC
Tibebu Taye
Lemma
Canada
09402375
09220792(4
24820)
311
20-Aug- Addis
03 Ababa
Yetnayet
Abebe Bekila
Germany
121343
312
28-Aug03 EIC
Brhanemeskel
Leak
USA
550122(0
9-227807
USA
09225586
France
09205722
Canada
Building
constructor
(BC-3)
Equipment
rental service
Constructon
machinery
renting
service
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
rentingservice
Manufacturin
g of wire used
for sanitation
Construction
equipment
leasinng
34
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
A.A
PreImplementati
on
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
5000
Addis
Ababa
A.A
2000
1000
3000
20
0
2003
11
0
2003
35
0
2003
Operation
PreImplementati
on
22
0
2003
13
0
2003
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
28
0
2003
6
18
2003
12
0
2003
50
0
2003
313
2-Sep03 EIC
Asrat Limenh
Netherla
nds
314
2-Sep03 EIC
Paulos Hailu
Canada
315
5-Sep03 EIC
316
5-Sep03 EIC
317
10-Sep03 EIC
Abraham
Teshome
Maya
Construction
P.l.c
Semire
Abdurahman
Edris
318
15-Sep03 EIC
Elleni
Shimeles
319
18-Sep03 EIC
320
19-Sep03 EIC
Yared Sisay
Yohannes
Tesfazghi
Weldemariam
Aberra
321
19-Sep03 EIC
Abdulkader
Said Ahmed
322
23-Sep03 EIC
Wondwossen
Tirfe
09202075
Britain
502554
Germany
09245320
Germany
09/2097
04
Germany
651290
Canada
755518
Britain
(01)5045
01
Britain
09200817
Sweden
461369
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
Rentinb
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
Renting
Building
construction
(BC-4)
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
rentalservice
Construction
machinery
renting
service
Building
construction
/BC-4/
35
Amhar
a
Bure
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
A.A
PreImplementati
on
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
1000
6000
6000
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
9
0
2003
30
0
2003
21
0
2003
46
0
2003
6
18
2003
27
0
2003
38
0
2003
9
0
2003
9
0
2003
18
0
2003
323
23-Sep03 EIC
Lemlem
Tsegaye
Abraham
324
30-Sep03 EIC
Yared Mesfin
Bizuneh
Britain
09214546
325
10-Oct03 EIC
Davide Nasso
Italy
261017
USA
09206458
(203726
326
10-Oct03 EIC
Alem Kassie
Adugna
327
28-Oct03 EIC
Nesru Awol
328
30-Oct03 EIC
Yemani Fitwi
Woldu
329
30-Oct03 EIC
Yohannes
Hindeya
330
31-Oct03 EIC
Mokonnen
Teshome
Mindaye
331
5-Nov03 EIC
332
14-Nov03 EIC
Gosay Birru
Dersse
Leykun
Temergeu
G/mariam
USA
240959
Norway
511031
USA
09/2248
98
USA
Germany
09/2347
05
Canada
0911600784
Britain
512379
Construction
machinery
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
renting
service
Constructuion
machinery
Renting
service
Construction
machinery
rental service
Construction
machinery
renting
service
Construction
Machinery&
Equipment
rental service
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
rental service
36
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
Addis
Ababa
A.A
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
A.A
Addis
Ababa
1000
7
0
2003
18
0
2003
6
0
2003
PreImplementati
on
18
0
2003
49
0
2003
9
0
2003
Addis
Ababa
A.A
PreImplementati
on
Addis
Ababa
A.A
Operation
Addis
Ababa
A.A
PreImplementati
on
15
0
2003
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
13
0
2003
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000S
Q.m
5
10
2003
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
12
7
2003
500
Implementati
on
PreImplementati
on
333
18-Nov03 EIC
334
19-Nov03 EIC
Eskendre
Shenkore
Agela.
Sheshay
GedayKassahu
ne
335
20-Nov03 EIC
Wolday
G/Selassie
336
20-Nov03 EIC
Helbom Heluf
Beyene
337
21-Nov03 EIC
338
21-Nov03 EIC
339
24-Nov03 EIC
Tesfaye
Berhe(Dr.)
Shimeles
Kebede
Wasihun
Hassan
Mohammed
Ali
340
24-Nov03 EIC
Mekonnen
Amanuel
Beshe
341
26-Nov03 EIC
342
3-Dec03 EIC
Nisebho Retta
Mekdes
Taddese
Balecha
USA
402689
Eritrea
09/6017
30
Italy
155880
USA
628277
Germany
203172
Canada
09/2153
61
Djibouti
0911954033
Sweden
USA
Canada
621177
0115523079
/0911180483
611454
Graphics
printing/Expa
nsion/
Wood works
Construction
Machinery
Rental service
Construction
Machinery
Renting
Service
Capital Goods
Rental
services
Engineering
work shop
Construction
Machinery
Renting
Construction
Machinery
Renting
service
Construction
machinery
rental service
Construction
Machinery
Rental
37
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500.Sq.
m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1500m
2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
2000
Sq.m
Operation
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
10
15
2003
10
0
2003
2
5
2003
11
4
2003
14
0
2003
19
21
2003
15
5
2003
5
0
2003
23
15
2003
13
0
2003
343
9-Dec- Addis
03 Ababa
Abnet
GabreMaskel
USA
345
14-Dec03 EIC
Lamenew
NessibuZeama
nuel
EthioAmerican
Business
Group PLC
346
15-Dec03 EIC
Dawit Mesfin
Canada
347
16-Dec03 EIC
Sofie Tamerat
Austria
348
17-Dec- Addis
03 Ababa
344
12-Dec03 EIC
Roza Mergiya
349
17-Dec03 EIC
Mekonen
Ambaye
350
18-Dec03 EIC
351
19-Dec03 EIC
Tigist
Woldemichael
Solomon
Goshu
Messele
352
23-Dec03 EIC
Gideon
Samuel
550876
Canada
115957
USA/Ethi
opia
559840/
0921554
0
Canada
162588
611422/
0925034
2
General
Constructio(G
+10)
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
renting
service
Construction
machinery
renting
Construction
machinary
reanting
General
Contractor
/GC-5/
USA
152970
0911218954
/0113713430
/0113715218
Canada
0920884
8
USA
09/4050
45
Construction
Machinery
Rented
Construction
machinery
rent
Construction
Machinery
Rental
USA
186108
Equipment
Rental
38
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
10000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10,000
m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Oromia
Legetafo
PreImplementati
2000
45
75
2003
5
5
2003
15
0
2003
4
0
2003
27
4
2003
10
16
2003
26
20
2003
17
0
2003
11
9
2003
5
3
2003
Beyene
Seifudin
Ahmed
Ibrahim
353
25-Dec03 EIC
354
6-Jan04 EIC
355
11-Jan04 EIC
356
13-Jan04 EIC
357
14-Jan- Addis
04 Ababa
Abadi Bezagih
Shimalis
Kebede
Wasihun
358
14-Jan04 EIC
359
Maji
Enterprise PLC
M.Jand bisrat
Construction
PLC
Services
USA
0665022
7
USA
791073
Germany
/Ethiopia
0911204200
Germany
09/2064
60
Canada
09/2153
61
Teshome
Shiferaw
USA
552648
16-Jan- Addis
04 Ababa
Teshome
Shiferaw
USA
552648
360
27-Jan- Addis
04 Ababa
Melese
Tegegn
Abitew
Canada
09/2148
14/5308
05
361
28-Jan04 EIC
Zufan
Wondmu
Switzerla
nd
193079
Construction
machinery
Renting
Service
Construction
Machinery
Renting
Service
Construction
Machinery
Rental service
Construction
Machinary
Rental Service
General
Construction
/GC-4/
Construction
Machinary
Rental Service
Mechanical
Engineering
Workshop
Prefab
Building
Products
Processing &
Distribution
Company
Construction
Machinery
Rental service
39
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Rent
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
500 m2
PreImplementati
on
10
0
2003
PreImplementati
on
18
0
2004
6
4
2004
10
4
2004
10
18
2004
15
0
2004
10
5
2004
15
28
2004
26
0
2004
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
362
30-Jan04 EIC
363
30-Jan04 EIC
364
2-Feb04 EIC
365
2-Feb- Addis
04 Ababa
366
Tana
Engineering
PLC
Italy/Ethi
opia
Canada
513933
09/2281
30/6690
69
USA
09/6035
95
John Abraham
Israel
09/2049
48
3-Feb04 EIC
Khania Ahmed
Yosuef
Canada
756544
367
4-Feb- Addis
04 Ababa
Teshome
Woldeyes
/Patek Craft/
Netherla
nds
368
4-Feb04 EIC
Wondirad
Wudue
Switzerla
nd
518539
369
5-Feb- Addis
04 Ababa
Tesfaye Kumbi
USA
461831
370
10-Feb- Addis
04 Ababa
USA
09/6303
82
Babef PLC
Mohammed
Ibrahim
Abdelsalam
(Dr.)
Meseretu
Amare
623175
Construction
Machinery
Leasing
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Equiment
Leasing
Cassette
Assembly
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Leasing
Household &
Office
Furniture
Manufacturin
g
Construction
MachinaryLea
sing
Construction
material
manufacturin
g
Construction
materials
manufacturin
g
40
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1911
m2
4000
m2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
21
10
2004
17
6
2004
12
0
2004
5
0
2004
10
0
2004
PreImplementati
on
PreImplementati
on
6
15
2004
42
0
2004
Addis
Ababa
Implementati
on
20
20
2004
Addis
Ababa
PreImplementati
on
35
40
2004
1000
m2
371
13-Feb04 EIC
Elias Araya
Hailemariam
Sweden
405510
Construction
Machinary
Rental Service
372
17-Feb- Addis
04 Ababa
Radiya Oumar
Britain
09/6058
09
G+5
373
20-Feb- Addis
04 Ababa
Getachew
Mulualem
USA
09/4015
54
374
23-Feb04 EIC
375
23-Feb04 EIC
Shimels
Assefa Ababe
Yeshimebet
Ezezew
Yenieneh
376
23-Feb04 EIC
Melkamu
Mekonen
377
23-Feb04 EIC
378
25-Feb04 EIC
Tegst Damte
Ketema
Amare
Gemechu
Geleta
379
1-Mar04 EIC
Abraham
Zemui Teklu
380
1-Mar- Addis
04 Ababa
Mikael Taye
Wedajo
Germany
133245
381
4-Mar04 EIC
Solomon
Dejene Gosa
Canada
0113200517
Canada
Canada
650230
111548
Canada
Sweden
USA
512030
09/2278
07/5908
03
USA
09/2070
36
G+8
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinary
Rental Service
Contruction
Machinary
Rental Service
Construction
Machinery
Rental service
Capital
Equipment
Rental Service
Construction
Machinary
Rental Service
Genral
Contraction(G
+3)
Construction
Machinary
Rental Service
41
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
4000
m2
14
0
2004
50
100
2004
19
30
2004
15
0
2004
12
0
2004
5
0
2004
12
0
2004
35
0
2004
23
0
2004
10
30
2004
3
0
2004
382
9-Mar04 EIC
383
18-Mar04 EIC
384
23-Mar04 EIC
Arsema Abebe
Kahsay
Samuel
Tadesse
Atsebeha
Britain
602267
USA
424425
Sweden
09/2356
95
Sweden
09/6185
04/09484043
385
26-Mar04 EIC
386
29-Mar04 EIC
Adane
G/Selassie
Endreas
Construction
Machinery
PLC
Jafar
Abdullahi
Yusuf
387
30-Mar- Addis
04 Ababa
Estifanos
Hailu
USA
211845
09/2044
20/5705
330
388
31-Mar04 EIC
Muftuh
Abdulse Med
Canada
757174
389
5-Apr04 EIC
Hailu
W/Semaiat
USA
390
6-Apr04 EIC
Bernard
Telahoune
USA
391
7-Apr04 EIC
Berhanu
Eshete
Sweden
09/2320
44
392
13-Apr04 EIC
Natnael
Abebe
Sweden
204231
Canada
183352
Construction
Machinary
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Electric Wire
Factory
Construction
Machenary
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Leasing
Construction
Machinery
Renting
Service
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Construction
Machinery
Addis
Ababa
Addis
ababa
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Leasing
42
PreImplementati
on
14
0
2004
3
4
2004
20
0
2004
8
2
2004
20
0
2004
30
5
2004
5
0
2004
5
0
2004
15
10
2004
PreImplementati
on
15
0
2004
PreImplementati
6
0
2004
Operation
PreImplementati
on
1500
m2
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Berhanu
393
13-Apr04 EIC
Rental Service
Sweden
394
14-Apr04 EIC
Alula Tilahun
Altayou
Sheferaw
Dubale
117543
Switzerla
nd
161606
395
15-Apr04 EIC
Marta Kebede
Sweden
09/2032
27
396
16-Apr04 EIC
Abaynehe
Tesfaye
Britain
09/2036
48
397
16-Apr04 EIC
Dawit Wolana
Jida
USA
25-1792361
398
20-Apr04 EIC
Meos PLC
Italy/Ethi
opia
503879
399
27-Apr04 EIC
Hanza Ibrahim
abduselam
USA
751385
400
3-May- Addis
04 Ababa
Teka Bahta
Canada
431751
401
6-May04 EIC
Getaneh
Abrham
Netherla
nds
193456
402
13May-04 EIC
Girma
Mulugeta
Britain
203384
Construction
Machinery
Rental service
construction
Machinery
Rental Service
construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Engineering
Work
Shop/sparepa
rt production
Construction
Machinery
Rental Service
Electromecha
nical Works
Construction
Equpment
Rent
construction
Machinery
&Equipment
Rental
43
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Rent
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
m2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Abab
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
Addis
Ababa
4000
M2
21
0
2004
4
2
2004
5
0
2004
2
0
2004
16
0
2004
40
50
2004
22
2
2004
106
100
2004
8
4
2004
10
12
2004
403
21May-04 EIC
Theodros
Getye
T/Amanuel
404
26May-04 EIC
Amanuel
Asmelash
Germany
09/6185
58
405
8-Jun04 EIC
Teshome
Bekele Gashe
Germany
194531
Construction
Machinery
Rental Service
construction
Machinery
Rental Service
Construction
lMachinery
Rental service
406
8-Jun- Addis
04 Ababa
Hailu Chane
Alemu
Canada
0923273
6
Metal Work
Shop
Addis
Ababa
407
10-Jun- Addis
04 Ababa
Mohamod Ali
Omar
Addis
Ababa
408
14-Jun04 EIC
409
15-Jun04 EIC
Mulu Kassa
Feleke
Amaha
Amanuel
Berhe
410
22-Jun04 EIC
Setegn
Legesse Fenta
411
23-Jun04 EIC
Sebele Zeru
Berhe
412
30-Jun04 EIC
Moges Hailu
Wold
USA
636331
413
9-Jul-04 EIC
Kelimua
Tadesse
France
611072
Water Well
Drilling
Construction
Machinery
Rental service
Consruction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental service
Sweden
164289
Canada
635169
USA
222273
Sweden
621177
USA
635446
USA
0911244762
44
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
4000
m2
Addis
Ababa
Addis
ababa
500
m23
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa`
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
addis
ababa
1500
M2
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
20
10
2004
13
0
2004
13
0
2004
29
0
2004
26
20
2004
8
10
2004
3
3
2004
8
12
2004
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
6
0
2004
13
3
2004
10
0
2004
Bahta Bita
Beyene
414
9-Jul-04 Tigray
Sweden
415
14-Jul- Addis
04 Ababa
GETAHUN
RETA DERESSA USA
416
16-Jul04 EIC
417
26-Jul04 EIC
Negussie
Tekle
Samuel
Madebo
Ditcha
418
26-Jul04 EIC
419
420
404329
USA
760584
Norway
09/8225
47
Aklilu Tilahun
USA
09/2020
75
30-Jul- Addis
04 Ababa
ZEWUDITU
WONDIMU
USA
3-Aug04 EIC
Geremew
Geresu Duke
USA
421
4-Aug- Addis
04 Ababa
ABYI
TESHOME
Canada
422
5-Aug04 EIC
Eseate Tefera
Bob
Germany
423
10-Aug04 EIC
Abebe
Berihun
USA
623963
187744
0911867109
/0347740109
Production of
clay and
cement
Aluminium
Products
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
rental Service
General
Contructor
|GC-4|
Construction
Machinery
Rental Service
Metal
Products
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental service
Construction
Machinery
Rental Service
45
Tigray
Mekelle
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Oromia
Oromia
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2ha
1500
0
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
12
20
2004
6
19
2004
10
0
2004
15
0
2004
15
0
2004
50
50
2004
10
0
2004
22
7
2004
14
0
2004
4
2
2004
424
11-Aug- Addis
04 Ababa
TAYECH
MEKASHA
USA
425
11-Aug- Addis
04 Ababa
TAYECH
MEKASHA
USA
426
12-Aug04 EIC
427
12-Aug04 EIC
HI-POINT
INDUSTRY PLC
Abraham
Seyoum
Sibhat
428
16-Aug04 EIC
429
16-Aug04 EIC
Canada/E
thiopia
669463
USA
234341
Rezeene
GebreSelassie
USA
150058
Abebe
Tadesse
Netherla
nds
137183
430
17-Aug04 EIC
G/Michael
W/Giorgise
USA
184817
431
23-Aug04 EIC
Menashe
Tezazo
Israel
09/6299
92
432
24-Aug04 EIC
Meseret
Aleayehu
433
25-Aug04 EIC
Tadele Zeru
Sweden
221121
Canada
09/6232
86
Corrugated
Sheets
Manufacturin
g
Nail
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Leasing
Construction
and
Agricultural
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
46
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
1000
M2
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
10
Hectar
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3100
M2
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
30
40
2004
50
0
2004
24
10
2004
10
6
2004
12
10
2004
16
0
2004
45
60
2004
0
0
2004
20
23
2004
16
0
2004
434
26-Aug- Addis
04 Ababa
ZENA WOLDE
GEBRIEL
Sweden
435
27-Aug04 EIC
Feleke Girma
USA
09/2168
56
436
2-Sep04 EIC
Ababae Lakew
W/Rufael
Canada
470365
437
2-Sep04 EIC
Engidyeh
Gebreegzi
Sweden
09/6304
34
438
2-Sep- Addis
04 Ababa
JANAKARLO
VILONI
439
3-Sep04 EIC
440
3-Sep04 EIC
Amanuel
Seifere
Tesfa
Engineering
PLC
441
8-Sep04 EIC
442
17-Sep04 EIC
Berhanu
Kebebew
Netsanet
Tadesse
Gezmu
443
20-Sep04 EIC
444
21-Sep04 EIC
Italy
Germany
09/2040
33
USA
156257
Germany
118227
USA
204830
Tibebu
Chekol(Dr)
Canada
09/6067
78
Sahlu Abraha
Canada
09/7050
66
Tiles
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
General
Contructor/G
C-4/
Construction
Machinery
Rental
Servece
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
47
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
M2
Tigray
Mekele
4000
M2
1800
Implementati
on
PreImplementati
on
13
30
2004
13
0
2004
15
35
2004
2
4
2004
16
100
2004
15
5
2004
5
2
2004
12
2
2004
12
0
2004
Operation
12
13
2004
Operation
4
6
2004
Operation
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
445
24-Sep04 EIC
Dawit
Tesefaye
Germany
510777
446
28-Sep04 EIC
Abebe
Mengistu
Canada
01/1950
30
447
29-Sep04 EIC
Sadia
Mohammed
USA
504388
448
30-Sep04 EIC
Beshir
Mahammed
449
30-Sep04 EIC
450
1-Oct04 EIC
Ermias Welde
Gabrel
Mulugeta
Kagne
Mengistu
451
5-Oct04 EIC
452
6-Oct04 EIC
453
8-Oct- Addis
04 Ababa
USA
Canada
404054
USA
09/4077
18
Emran
Abrahim
Canada
06/4137
70
Gberehiwot
Wolde Gebriel
USA
09/2195
75
ABDO SEID
Yemen
454
11-Oct04 EIC
Aida Hailu
Melaku
USA
455
12-Oct04 EIC
Girma Negi
Kebede
USA
09/2211
78
09/2149
40/4821
51
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Equipment
Rental
Construction
Machinery
Rental Service
Building
Contractor/BC
-5/
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
48
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Tigray
10
5
2004
6
15
2004
6
4
2004
2000
M2
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
10
20
2004
Mekele
2000
M2
Operation
10
12
2004
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
M2
65
15
2004
Oromia
Zeway
2500M
2
40
0
2004
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Rent
10
0
2004
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
15
110
2004
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
6
0
2004
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
15
0
2004
2000
456
14-Oct04 EIC
Abdrahman
Alani
456
15-Oct- Addis
04 Ababa
FUAD
ABDURAHIMA
N
458
18-Oct- Addis
04 Ababa
SABA
PETROSE
USA
459
20-Oct04 EIC
Danel Tsega
Germany
09/6038
29
462
27-Oct04 EIC
Yonas Mesfin
Girma
Netherla
nds
768364
463
2-Nov04 EIC
Asmelash
Gebremaskel
Germany
457015
464
2-Nov04 EIC
Abiy Tadesse
USA
161008/
168540
465
4-Nov04 EIC
Berhe welday
G/Michel
Netherla
nds
0441105
3
466
8-Nov04 EIC
Zena Gebriel
Germany
407921
467
10-Nov04 EIC
Bedru Nuri
USA
133625
468
11-Nov04 EIC
Fitsum Gebru
USA
150548
USA
654940
Yemen
Construction
machinery
Rent
Plastic
Products
Manufacturin
g
Building
Contractor
/BC-4/
Construction
Machinery
leasing
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
49
3000
M2
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
Addis
Abab
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
4
0
2004
22
0
2004
6
16
2004
10
17
2004
14
0
2004
0
0
2004
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
500 M2 on
21
0
2004
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
10
14
2004
Addis
Ababa
Addis
Ababa
8
2
2004
Addis
Ababa
Addis
Ababa
4
0
2004
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5
10
2004
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
469
11-Nov04 EIC
470
22-Nov04 EIC
471
2-Dec04 EIC
472
15-Dec- Addis
04 Ababa
Gabio Zagiye
T&S Rental
PLC
Beniam
Tilahun
Belagyneh
WORKU
ALIGAZ YIMER
Israel
USA
USA
453475
0116187439
/0911253258
627523
Canada
0911627710
/0112763834
Capital
Equipment
rental
Construction
Machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Block & Brick
Manufacturin
g
473
20-Dec04 EIC
474
3-Jan05 EIC
475
10-Jan05 EIC
Zerabruk
Desta
USA
476
12-Jan- Addis
05 Ababa
TEWODROSE
DESALEGN
Canada
477
13-Jan05 EIC
Solomon
Ayalew
USA
607884
478
17-Jan05 EIC
BERUK BEKELE
Sweden
460027
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Building
Materials
Production
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
479
24-Jan05 EIC
HAIMANOT
ZELEKE
Netherla
nds
630856
Construction
machinery
Ekram Akill
Ibrahim
Selamawit
Ezezew
yeneneh
Canada
Canada
116300
615294
50
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
5000
Oromia
Addis
Ababa
15
0
2004
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
22
0
2004
8
2
2004
23
20
2004
Operation
10
2
2004
5
3
2005
10
10
2005
25
5
2005
20
0
2005
12
0
2005
4
0
2005
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
leasing
tesfahun
kefyalew
kassa
480
24-Jan05 EIC
481
26-Jan05 EIC
482
27-Jan05 EIC
AZEB ABDI
SEIFU
Yohanes
Eshetu
Demissie
483
28-Jan05 EIC
AMANUEL
BELAY ASEFA
Britain
484
28-Jan05 EIC
Ambaye
Tameru
USA
Britain
0966300
0
0112134748
/0911470141
Germany
236578
Canada
184252
Sweden
555862
485
2-Feb05 EIC
MENGISTU
ZEKARIAS
JABIR
486
3-Feb05 EIC
Muluneh
Bekele Haile
487
8-Feb05 EIC
488
8-Feb05 EIC
Getu Benti
Negasa
Birtukan
G/Michael
Bzuneh
489
9-Feb05 EIC
Tewodros
Mezmur
Britain
0961545
6
Canada
0922026
1
Canada
Germany
615237
0940697
7/51932
6
112553
on
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
Machinery
leasing
Agricultural &
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
Machinery
leasing
Construction
mAchinery
leasing
Construction
machinery
leasing
51
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Operation
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Multire
gional
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2500m
2
0
7
2005
7
5
2005
10
0
2005
Operation
PreImplementati
on
5
3
2005
6
10
2005
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
2
2
2005
5
3
2005
4
0
2005
3
2
2005
5
4
2005
490
9-Feb05 EIC
Filipos
Mengistu
USA
491
9-Feb- Addis
05 Ababa
PAULOSE
DIMETROSE
Germany
USA
492
11-Feb05 EIC
Elias Tesfa
Fikresillase
493
11-Feb05 EIC
Nebyou
Worku
Britain
183494
611600
710562
494
16-Feb- Addis
05 Ababa
CETA
BENVEGNU
USA
495
18-Feb05 EIC
Nigussie
Demissie
USA
409393
496
18-Feb05 EIC
David Addisu
Israel
141574
497
18-Feb05 EIC
Tesfaye
Kebede Ayene
Canada
485305
498
21-Feb05 EIC
Tesfa
sintayehu
USA
499
21-Feb05 EIC
KIDIST
ENDALE
USA
290337
011/320
2929/01
13204393
500
22-Feb05 EIC
ESTFANOS
MEBRAHTU
Canada
566465
Construction
Machinery
leasing
General
Contructor/G
C-3/
Construction
machinery
Leasing
Construction
Machinery
leasing
Sanitary
Towels
Manufacturin
g
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
400m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Construction
machinery
leasing
Addis
Ababa
Construction
machinery
Addis
Ababa
52
3000
2000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
8
0
2005
50
100
2005
8
8
2005
10
5
2005
25
0
2005
13
0
2005
6
2
2005
18
0
2005
16
0
2005
35
11
2005
6
4
2005
G/EGZIABHER
501
1-Mar05 EIC
502
3-Mar05 EIC
503
ASTBEHA
ASFAW DEGU
leasing
USA
461049
FASIL ARAYA
USA
09
207408
5-Mar05 EIC
ENDALKACHE
W BEKELE
Germany
09 25 21
60
504
8-Mar05 EIC
MAZENGIA
ZELEKA BIRU
USA
260669
505
9-Mar05 EIC
SOLOMON
TAMRAT
USA
451803
506
10-Mar05 EIC
YISHAK
ABADR
507
14-Mar05 EIC
ALI YAHYA ALFAQI
USA
515486
508
15-Mar05 EIC
DEMISSIE
TASESE
Germany
0920703
1
509
15-Mar05 EIC
Canada
182461
510
18-Mar05 EIC
MESFIN
H/SILASSIE
AYELE
ABRHAM
MENGESHA
Sweden
391984
USA
751715
on
Construction
machinery
leasing
Construction
machchinery
leasing
Construction
machinery
leasinig
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasiong
construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
mAchinery
leasing
53
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Operation
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
9
0
2005
4
2
2005
25
5
2005
6
0
2005
5
0
2005
8
0
2005
44
0
2005
8
0
2005
6
4
2005
20
0
2005
511
25-Mar05 EIC
ESKINDIR
TADESSE
ASFAW
512
30-Mar05 EIC
Abebe Mesfin
Canada
202357
513
12-Apr05 EIC
Tsige Tesfa
USA
09/6422
44
514
26-Apr05 EIC
Solomon
Nigusse
Netherla
nds
515
10May-05 EIC
Daniel
Cattabiani
516
30May-05 EIC
Fitum Tesfaye
Haileselassie
Ireland
517
13-Jun05 EIC
Ali Hassen
Negash
Germany
518
15-Jun05 EIC
Girma Zeleke
Worku
519
15-Jun05 EIC
Wubalem
Birhane
USA
167571
Italy
Canada
Italy
0921287
1
0115157562
/0911203490
/0114393734
662089
09247174
0114660310
/0911451737
165043
Construction
machinery
rental service
Construction
Machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
and
Equipment
Rental
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
54
Addis
Ababa
5000m
2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0.1 Ha
PreImplementati
on
PreImplementati
on
7
2
2005
10
10
2005
Operation
14
0
2005
PreImplementati
on
21
5
2005
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
on
8
2005
47
32
2005
6
2
2005
8
3
2005
2
2005
520
16-Jun05 EIC
Netsanet
Woldu
Britain
161073
161073
521
29-Jun05 EIC
Sea Shore
Rental PLC
USA
0911253258
522
8-Jul-05 EIC
USA
757776
523
11-Jul05 EIC
Girma Menker
Deresso
Yohanes
Tarakne
Melaku
Canada
421605
KKKIRKOSE
,K01,HNo1920,Tel09-6074-60-
524
11-Jul- Addis
05 Ababa
525
12-Jul05 EIC
TSEGAYE
DEMOZ
Omega
Tsegaye
Tewoldeberhn
e
526
12-Jul05 EIC
Sakson
Kassala
USA
531146
0911678324
/09111213700
527
20-Jul05 EIC
Hailemelkot
Assegahegn
USA
218808
528
21-Jul05 EIC
Amdetsion
Bekele
USA
USA
Britain
214000
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Addis
Ababa
Operation
15
Addis
Ababa
Operation
13
0
2005
12
50
2005
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
11
0
2005
Household &
office
furniture
production
Addis
Ababa
0
PreImplementati
on
15
10
2005
Construction
machinery
leasing
Addis
Ababa
5000
sq.m
PreImplementati
on
4
5
2005
3
0
2005
Addis
Ababa
300
sq.m
Operation
PreImplementati
on
5
4
2005
Addis
Ababa
2000
sq.m
Operation
3
0
2005
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
55
Addis
Ababa
4000
sq.m
Addis
Ababa
2005
529
21-Jul05 EIC
530
21-Jul05 EIC
531
21-Jul05 EIC
Texteam PLC
Texteam PLC
Welansa
Yeshigeta
Zewdee
USA
09205822
Canada
203384
Switzerla
nd
112128
Sweden
09206019/
09502704
532
25-Jul05 EIC
Anwar Ali
Cairo
H & B Earth
Moving
Machinery
Rental
services PLC
533
26-Jul05 EIC
Daniel
Yemane
Solomon
USA
534
2-Aug05 EIC
Jessy Amha
Canada
535
2-Aug05 EIC
536
15-Aug05 EIC
537
18-Aug05 EIC
538
24-Aug05 EIC
Wasihun Hailu
Dawit
Mellesse
Teferra
Genene Fikru
Bereket
Abayneh
Beyene
Switzerla
nd
0911676797
155312/
0911968
551
0114160813
/0911695152
USA
09212220
Canada
235292
Ethiopia
710293
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Services
Construction
machinery &
Equipment
Rental
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
Rental
56
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Dire
Dawa
10000
sq.m
Operation
PreImplementati
on
5
2
2005
8
1
2005
20
10
2005
Addis
Ababa
Operation
7
0
2005
Addis
Ababa
Operation
8
0
2005
Operation
7
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
7
7
2005
22
30
2005
2
4
2005
6
4
2005
Addis
Ababa
1200
m2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
sq.m
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
2005
539
24-Aug05 EIC
540
30-Aug05 EIC
541
30-Aug05 EIC
Alemnesh
Nikodimose
Asefa
Teklit Efriem
Kassa
Abraham
Seneshaw
Berehanu
SZ-SA
Construction
Machinery
Rental
542
30-Aug05 EIC
543
1-Sep05 EIC
Yemane
Tiruwork
544
1-Sep05 EIC
545
5-Sep05 EIC
546
6-Sep05 EIC
Yakob
Abraham
Merid
H/Mariam
Zeleke
Tommy
Business
Group PLC
547
548
6-Sep05 EIC
Ermias
Kebede
7-Sep- Addis
05 Ababa
ABDILKADUR
HUMER
MOHAMED
South
Africa
181676
USA
53016
Norway
115381/
162497
Germany
/Ethiopia
432114/
0911242137
Britain
09216452
Britain
09216452
Canada
163690
USA
09207036
USA
Australia
0112138902
/0112763706
KKGULELE
,K12,HNo-
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Capital
Equipment
and
Machinery
Rental
plastic goods
manufacturin
g
57
PreImplementati
on
Addis
Ababa
13
0
2005
Operation
PreImplementati
on
2
1
2005
3
5
2005
10
14
2005
10
0
2005
12
0
2005
4
2
2005
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
10
5
2005
Addis
Ababa
Operation
3
0
2005
Addis
Ababa
PreImplementati
on
120
40
2005
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
M2
6275,Tel92-50-6 -
549
7-Sep05 EIC
550
12-Sep05 EIC
551
14-Sep05 EIC
552
Yemane
Gebre Teku
Switzerla
nd
Menkir Hailu
Canada
09676938
0911209042
/0114420191
Britain
09216074
14-Sep05 EIC
Fasil Messele
Gebeyehu
W/Giorgis
Kerga
553
21-Sep05 EIC
Negash Tsigie
554
21-Sep05 EIC
Dabat Trading
PLC
0113716157
0911136
198/091
USA
1717988
08/1141
Britain/Et 52/0911
hiopia
119106
555
22-Sep05 EIC
Mulat Ge
meskel
Netherla
nds
556
22-Sep05 EIC
557
22-Sep05 EIC
Yitbarek
Sibhatu
Shenkora
Ageda Rental
Service PLC
Canada
0911766
465
Sweden
700403
Britain
0911250745
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental Service
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
and
Agricultural
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental Service
58
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
8
2
2005
4
2
2005
10
15
2005
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Operation
2
0
2005
Addis
Ababa
2000
sq.m
Operation
4
0
2005
Amhar
a
10000
sq.m
Operation
1
5
2005
12
0
2005
2
0
2005
7500
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
12
3
2005
Multire
gional
Addis
Ababa
Multire
gional
558
29-Sep05 EIC
Hirut
Haileselassie
Netherla
nds
0111236258
559
30-Sep05 EIC
Ymane Kiros
Haillemariam
USA
5535249
560
30-Sep05 EIC
Alex Melese
Delele
USA
0911210544
561
3-Oct05 EIC
Ephirem
Adhanome
Canada
0115504107
0115652537
/0911165722
Canada
562
11-Oct05 EIC
Fekadu
Debebe
Worku
563
12-Oct05 EIC
Wondwossen
Tibebu
Canada
0911888
413
564
13-Oct05 EIC
Abdulmena
Sirag Muktar
USA
261823
565
18-Oct05 EIC
Berhane
Behailu
Canada
0911239
105
566
19-Oct05 EIC
Bereket
Belaye
Sweden
441246
567
20-Oct05 EIC
Wossenseged
Zewdie
USA
0116470382
568
20-Oct05 EIC
Teferi
Alemseged
USA
0115505803
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental Service
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
59
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Operation
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
1000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Tigray
Mekele
2000
sq.m
10
6
2005
5
2
2005
10
5
2005
12
20
2005
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
5
1
2005
2
1
2005
4
2
2005
Operation
PreImplementati
on
10
10
2005
8
5
2005
Addis
Ababa
Operation
1
1
2005
Addis
Ababa
Operation
6
3
2005
569
25-Oct05 EIC
570
26-Oct05 EIC
Getahuen
Samuel
Samson
Surafel
Demewaz
Canada
0911230775
Britain
791977
571
27-Oct- Addis
05 Ababa
YEMANE
AMARE
Canada
502962
572
9-Nov05 EIC
Meriam Kassie
Hussien
USA
467078
573
10-Nov05 EIC
Yohannes
Mulugeta
Canada
0111140045
574
10-Nov05 EIC
yemen
0911448808
575
11-Nov05 EIC
Suletan Yahya
Fataini
Sheferaw
Hunda
Berhanu
USA
0112791
899
576
15-Nov05 EIC
Negesti Tekest
Berhe
Canada
0116294
865
577
15-Nov05 EIC
FT Machinery
Rental PLC
Britain
0111270
711
578
16-Nov05 EIC
Britain
0911406
839
579
17-Nov- Addis
05 Ababa
Fiseha Malede
Mekuria
MIS ROZA
WILIAMS
ABAMECHA
Canada
0911803949
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Building
materials
Manufacturin
g
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
material
manfacturing
60
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
4
0
2005
10
10
2005
79
100
2005
15
10
2005
8
6
2005
4
0
2005
5
5
2005
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
4
6
2005
Addis
Ababa
Operation
2
2
2005
10
0
2005
40
70
2005
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000M
2
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
1500
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2500
M2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
on
580
17-Nov05 EIC
Tebebe
Solomon
Chernet
581
18-Nov05 EIC
Giuseppe
vaccaro
Italy
582
21-Nov05 EIC
Daniel
Tadesse
Britain
583
22-Nov05 EIC
584
23-Nov05 EIC
Fisseha Aliyo
Damtew
Tafesse
Lenchemo
Lankebo
Mengesha
Gebreegziabh
er
USA
4320070
Dukem
0116292
100
USA
249401
USA
091143711
585
24-Nov05 EIC
USA
0116183205
586
29-Nov05 EIC
587
29-Nov05 EIC
Galatia Eltano
Oda
Biruk
Mekonen
Tessema
Canada
0111239066
588
30-Nov05 EIC
Anteneh
Tirusew
Canada
0911463336
0911200808
/0113204367
Canada
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
589
1-Dec- Addis
05 Ababa
MELAKU
HAILU
Britain
0
Construction
machinery
Rental
Engineering
consultency
service
590
2-Dec05 EIC
Dawit Nigatu
Sweden
0115151472
Construction
machinery
61
Oromia
Dukem
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
4000
sq.m
Addis
Ababa
Multire
gional
Addis
Ababa
and
Mekele
1000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
5
10
2005
18
12
2005
22
4
2005
3
3
2005
15
0
2005
2005
12
2005
12
0
2005
6
2
2005
5
10
2005
4
0
2005
rental
591
8-Dec- Addis
05 Ababa
ABDELLAMEDI
E
592
8-Dec- Addis
05 Ababa
593
14-Dec- Addis
05 Ababa
SAMUEL
PETROS
SIRAGE
MOHAMMED
ZAIN
594
16-Dec05 EIC
Yonnas
G/hiwot
595
20-Dec05 EIC
Yergalem
Asegdom
USA
0911401230
USA
0911895748
Germany
0911630762
Canada
0911253
089
USA
0111573227
596
20-Dec05 EIC
Abedela
awelu Umer
Sweden
597
22-Dec05 EIC
Habte Haile
Kebede
USA
598
22-Dec05 EIC
Almaz
berehane
Tesfu
599
23-Dec05 EIC
600
29-Dec05 EIC
0911417757
Sweden
0116454125
0111236254
/0911208294
Nathinael
Berhe
USA
0911127521
Ascalu Redda
Abbai
Italy
0911219514
Mechanical
enginering
work shop
Household &
office furnitre
Manufacturin
g
General
construction/
Gc-4/
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
62
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
1000
sq.m
Addis
Ababa
1000
sq.m
Multire
gional
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa,D
ukem
1000
sq.m
3000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
40
60
2005
41
0
2005
75
50
2005
15
4
2005
25
0
2005
24
0
2005
10
25
2005
12
0
2005
8
10
2005
8
0
2005
601
30-Dec05 EIC
Gena Ibrahim
Switzerla
nd
617385
Nazret
602
30-Dec05 EIC
Abdul Razak
Farah
USA
0911225174
603
3-Jan06 EIC
Gebeyehu
Golla
USA
0911731606
604
9-Jan06 EIC
Degol Seyoum
Abraha
USA
0114651425
01166618/0
911240944
605
13-Jan06 EIC
Shumye Hailu
USA
606
20-Jan06 EIC
Felege Tibebu
Tefera
Sweden
607
20-Jan06 EIC
Sosena Asrat
Neway
USA
0115157294
0112222559
/0911768521
608
23-Jan06 EIC
Tizazu Takele
USA
0911435511
609
26-Jan06 EIC
Murad Ahmed
Abduraheman
Canada
0111161139
610
30-Jan- Addis
06 Ababa
REZENE TEKLU
HAGOSE
USA
0911204694
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
leasing
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Gravel and
blocks
manufacturin
g
63
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3500
sq.m
Addis
Ababa
1000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
10000
M2
PreImplementati
on
4
2
2005
5
4
2005
10
2
2006
4
2
2006
3
3
2006
6
6
2006
26
9
2006
10
0
2006
10
0
2006
30
200
2006
611
31-Jan06 EIC
612
1-Feb06 EIC
613
1-Feb06 EIC
614
1-Feb06 EIC
615
3-Feb06 EIC
616
7-Feb06 EIC
Youssouf
Ibrahim
Ahmed
Kidanmariam
Woldegeorgis
e
Meseret Kiflu
Tadese
Wasihun
Tadesse
Wubie
617
8-Feb06 EIC
618
9-Feb06 EIC
Abraham
Teklu Lemma
Samual
Melese
Woldegerima
Omega
Construction
Materials
Rental PLC
Simon
Ahumed
Mohamed
619
13-Feb06 EIC
Iskander
Hassen Adam
620
14-Feb- Addis
06 Ababa
TIRFE
DEMISSEW
USA
0911313830
USA
0113712106
/0111247546
Canada
0116622462
USA
0581111130
USA
0112132808
Australia
0112791593
USA
0911378542
0911259384
8
USA
0116452265
USA
0911225357
Israel
Construction
Machinery
Rental
Construction
and
Agricultural
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
General
Contractor(GC
-5)
64
Addis
Ababa
Operation
Oromia
10000
sq.m
Addis
Ababa
3000
sq.m
Amhar
a
3000
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
25000
sq.m
Addis
Ababa
2000
M2
5
4
2006
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
50
50
2006
12
0
2006
15
15
2006
15
20
2006
Operation
23
0
2006
8
0
2006
10
4
2006
20
10
2006
20
100
2006
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
621
14-Feb06 EIC
623
20-Feb06 EIC
Henok Samuel
Adane
Haileselassie
Guwangul
624
21-Feb06 EIC
Mulu Bekele
Aweke
625
22-Feb06 EIC
Fisseha Fasil
626
22-Feb06 EIC
627
23-Feb06 EIC
Jordan
Yordanos
Naod
Beyene
Tadesse
Wordofa
628
23-Feb06 EIC
629
24-Feb06 EIC
630
27-Feb06 EIC
631
28-Feb06 EIC
632
28-Feb06 EIC
USA
0911682222
USA
0116452983
USA
0581119061
USA
0114162014
USA
0911603013
USA
0911202194
Daniel
Fesseha
Germany
0911226
014
Tsion Eugster
Switzerla
nd
0114194335
USA
0911215110
Canada
0911706236
Australia
0111557627
Ephrem Yirga
Haile
Kirubel
Moguss
Woldemicha
Berhanie
Alemseged
Brhanie
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
(Expansion)
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
65
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
30000
sq.m
Oromia
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
sq.m
Multire
gional
2000
sq.m
Addis
Ababa
Multire
gional
Addis
Ababa
Kirkos
2000
sq.m
3000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
6
3
2006
4
0
2006
4
0
2006
6
6
2006
10
15
2006
10
10
2006
10
0
2006
6
0
2006
12
8
2006
5
0
2006
23
0
2006
633
1-Mar06 EIC
634
3-Mar06 EIC
Million
Kebede
Negatu
Ephrem
Mengistu
Ergeti
635
3-Mar06 EIC
Alazar Negatu
Yacob
636
7-Mar06 EIC
Bosena
Mekonen
637
9-Mar06 EIC
638
Netherla
nds
0911884
335
Britain
0911125161
Britain
0911108040
Canada
0115534637
Zekaryes Kiros
Hagos
USA
0114653194
10-Mar06 EIC
Bezuwork
Abebe
USA
0114341521
639
10-Mar06 EIC
Helen Shic
Seyoum
USA
640
10-Mar06 EIC
Mekonnen
Mekuria
Spain
641
14-Mar- Dire
06 Dawa
Ali Hussein
Djibouti
642
14-Mar06 EIC
Enock PLC
USA
0111560487
643
14-Mar06 EIC
Eyob A.
Samara
USA
0114404541
0116460703
0115537990
/0911206564
Construction
machinery
rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Gravel, Bricks,
Tiles
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
66
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Dire
Dawa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
sq.m
Operation
PreImplementati
on
15
5
2006
6
3
2006
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
10
0
2006
10
0
2006
8
6
2006
0
4
2006
6
0
2006
25
19
2006
56
20
2006
5
10
2006
8
0
2006
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
JORDAN
YORDANOS
NAOD
644
15-Mar- Addis
06 Ababa
645
15-Mar06 EIC
646
16-Mar06 EIC
647
16-Mar06 EIC
648
16-Mar- Addis
06 Ababa
649
20-Mar- Addis
06 Ababa
Kiros Kahssay
JORDAN
YORDANOS
NAOD
RAHEL
MEHARI
TEDLA
650
22-Mar06 EIC
651
Fassil Abenet
Robele
Bedane
Woldu
USA
0911772874
Finland
611964
Nekemt
Australia
0114161073
0113213910
/0911213910
USA
0
Sweden
Building
Matterial
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Britain
0
Assefa
Wubeshet
USA
0113716687
22-Mar06 EIC
Dawit Tesfaye
Britain
0911617916
652
22-Mar06 EIC
Fekadu Aga
Britain
0911686421
653
23-Mar06 EIC
Mequanent
Gashaw
Canada
0116600758
Construction
Machinery
Rental
Building
contractor(BC5)
Mechanical
Engineering
Work Shop.
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinary
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
654
23-Mar06 EIC
Konjit
Solomon
USA
0111140085
Construction
Machinery
67
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
M2
1200
sq.m
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
M2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
2000
sq.m
Operation
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
60
200
2006
3
2
2006
0
2
2006
23
0
2006
150
0
2006
34
0
2006
4
5
2006
21
0
2006
15
0
2006
2
1
2006
2
4
2006
Rental
655
23-Mar06 EIC
Yetemare
Awoke
France
0911688653
/0911349327
656
23-Mar06 EIC
Fasil
mekonnen
USA
0911201162
657
24-Mar06 EIC
Hanna Eyassu
USA
0911245215
658
24-Mar06 EIC
Binyam Amare USA
0114162098
659
31-Mar06 EIC
Johannes
Woldeabzgi
660
3-Apr06 EIC
661
11-Apr06 EIC
662
12-Apr06 EIC
663
12-Apr06 EIC
664
13-Apr06 EIC
Ayalew
Adamu
Finland
0911479907
0911211288
/0911905421
Contech
Business PLC
USA/Ethi
opia
0111550509
China
0911345493
Canada
0911233345
USA
0112752301
Abouye Wang
Sintayehu
Tadessie
Shadgar
Construction
Equipment
Netherla
nds
on
Construction
Machinery
Rental
Capital Goods
Rental Service
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
68
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Tigray
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
12
10
2006
11
12
2006
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
18
0
2006
10
5
2006
15
0
2006
Operation
PreImplementati
on
11
0
2006
10
2
2006
16
0
2006
2
2
2006
8
6
2006
Addis
Ababa
3000
sq.m
Operation
PreImplementati
on
Addis
Ababa
3000
sq.m
Operation
Rental PLC
665
13-Apr06 EIC
Australia
0911175508
Daniel Molla
666
17-Apr06 EIC
Tewodros
Biadgo
USA
0911917410
667
17-Apr06 EIC
Zewdu
gebremariam
Germany
0911615557
668
18-Apr06 EIC
Beaut Bahru
Abdo
Britain
0911412358
669
19-Apr06 EIC
Zeleka
berhanu
Canada
0911442414
670
19-Apr06 EIC
Canada
0115503955
671
20-Apr06 EIC
Tsegaye
Mamo
International
Leadership
Institute PLC
USA
0111573306
672
25-Apr06 EIC
Bereket
Yainshet
Britain
0911201554
673
26-Apr06 EIC
Habtamu Aga
Britain
0911229911
674
27-Apr06 EIC
Yohannes
messele
Britain
0911216074
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental Service
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
69
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Operation
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
sq.m
5
5
2006
15
0
2006
8
0
2006
10
5
2006
12
3
2006
8
0
2006
5
0
2006
16
0
2006
20
0
2006
15
5
2006
675
3-May06 EIC
Abraham
Mohamad
676
9-May06 EIC
677
9-May06 EIC
Tigist Tadesse
Balcha
Eden
Construction
Material
Service PLC
678
11May-06 EIC
Samson Alazar
USA
0113482478
0911209859
/0113416966
679
12May-06 EIC
Smrawit
Beyene
USA
0115515216
680
12May-06 EIC
Solomon
G.Michael
USA
0911771617
681
12- Addis
May-06 Ababa
MEKDES
KIDANMARIA
M
Canada
09-1430-04-45
682
15May-06 EIC
Giulio De
Liberato
Italy
0911401135
Sweden
Canada
USA
011632554
683
16- Addis
May-06 Ababa
SOLOMON
GEBRE EGZI
USA
09-1121-53-40
684
16May-06 EIC
Zappia Angelo
Italy
0911202565
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Building
Construction(
BC-1)
Expansion
Construction
Machinery
Rental
Building
Construction(
BC-4)
Expansion
Construction
Machinery
Rental
70
Addis
Ababa
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
25
10
2006
Operation
4
15
2006
PreImplementati
on
6
3
2006
8
0
2006
2
0
2006
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
15
0
2006
Addis
Ababa
PreImplementati
on
60
500
2006
Operation
20
10
2006
8
30
2006
14
0
2006
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Oromia
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Nazrit
M2
5000
sq.m
0
M2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
685
16May-06 EIC
Negatu Aknaw
Canada
0116600203
686
17May-06 EIC
Awet Bitta
Beyehe
Sweden
0911479298
687
17May-06 EIC
Fekadu Wolde
USA
0911382715
688
18May-06 EIC
Habtelul
Gedlu
USA
0911235955
689
18May-06 EIC
Ahmed Haj Ali
Britain
0911141879
690
18May-06 EIC
Aida Baheru
Britain
0911412358
691
19May-06 EIC
Birhanu Reta
Dilnesaw
USA
0911204072
692
23May-06 EIC
Berhane
Canada
0111186047
693
23May-06 EIC
Emebet Kifle
Canada
0114421607
694
24May-06 EIC
Aemiro
Aawake
USA
566333
695
25May-06 EIC
Andu
Meshesha
Sweden
167923
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
leasing
71
Addis
Ababa
1000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Oromia
Multire
gional
10000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
10
5
2006
10
15
2006
4
0
2006
15
0
2006
15
20
2006
10
20
2006
25
100
2006
8
10
2006
10
10
2006
10
2006
5
2006
703
5-Jun- Addis
06 Ababa
AYUB ADEM
BEDANE
USA
09-1123-08-82
704
5-Jun06 EIC
Chalachew
Beder
USA
0911408
489
705
5-Jun06 EIC
Assaf Sequar
Israel
0911688
336
Building
Construction(
BC-3)
Expansion
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
rental
Building
Construction(
BC-5)
Construction
machinery
leasing
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
leasing
Building
Construction(
BC-5)
Expansion
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
leasing
706
6-Jun06 EIC
Abdurahman
Zekaria
USA
0911218721
Construction
machinery
696
26- Addis
May-06 Ababa
DANAIT ALEM
Germany
09-1120-74-73
697
29May-06 EIC
Tadele Ege
USA
0911209825
698
31May-06 EIC
USA
0911391
102
699
31- Addis
May-06 Ababa
Britain
09-1133-64-63
Dawit Ayele
MIS HANNAH
GEORGIS
BIRIHANE
700
1-Jun06 EIC
Kalegzabher
Mengstalem
USA
0012112
889
701
5-Jun06 EIC
Samuel
Tesfaye
Sweden
0911236
723
702
5-Jun06 EIC
Damene
Fekadu
Germany
555235
72
Addis
Ababa
SNNPR
0
Awassa
M2
2 Ha
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Operation
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
M2
50
75
2006
40
50
2006
20
10
2006
7
6
2006
10
5
2006
70
5
2006
4
2006
12
70
2006
5
5
2006
5
3
2006
5
2006
leasing
707
8-Jun06 EIC
Birhan
Gebremedhin
Canada
0911646
765
13-Jun- Addis
06 Ababa
ABIYE ZELEKE
709
13-Jun- Addis
06 Ababa
AMIR
HUSSIEN
AMIR
ALMEGADI
Saudi
Arabia
01-1553-47-13
710
14-Jun06 EIC
Zahra Abdo
Yemen
0911617
013
711
14-Jun06 EIC
Mekonnen
Haile
Netherla
nds
708
Sweden
01-1662-80-32
712
15-Jun06 EIC
Benyam
Mebratu
USA
0911
121311
0911203742
/0114161454
713
15-Jun06 EIC
Abey Araya
Germany
0911486
428
714
15-Jun06 EIC
715
16-Jun06 EIC
Hadish Kassay
Roma Friends
General
Trading Plc
Canada
Italy/Can
ada/Ethi
opia
0911878632
0911220
761
Construction
machinery
rental
Engineering
Consultancy
Service
Expansion
Electro
Mechanical
Construction
Works/SC-EM3/ Expansion
construction
machinery
rental
construction
machinery
rental
construction
machinery
rental
construction
machinery
rental
construction
machinery
rental
Construction
Machinery
Renta
73
Addis
Ababa
PreImplementati
on
2
2
2006
Addis
Ababa
PreImplementati
on
10
50
2006
160
1600
2006
Addis
Ababa
3000
M2
10000
M2
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
10000
sq.m
Operation
PreImplementati
on
29
2006
10
2006
10
2006
25
2006
5
2
2006
50
50
2006
716
16-Jun06 EIC
Sofel
Construction
Machinary
Rental Plc
USA
0911408
370
717
20-Jun06 EIC
Birhanu
Tesema
Netherla
nds
0112776
884
718
21-Jun06 EIC
USA
0116182
025
719
22-Jun- Addis
06 Ababa
USA
720
26-Jun06 EIC
HANA EYASU
RT
Construction
Equipment
Rental plc
09-1121-99-44
USA
0911050
200
721
26-Jun06 EIC
Dawit Tesfaye
USA
722
26-Jun06 EIC
Debora Kifle
Worku
USA
1270131
0911653
724/
0911
212181
723
26-Jun06 EIC
Elias Yemane
Demesa
New
Zealand
0911610
771
724
26-Jun06 EIC
Halid Ahemed
Mohamed
Canada
725
26-Jun06 EIC
Ermias Teffera
USA
Fikru Bekele
0112753041
0911653
724/
091-
construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
Machinery
rental
General
Construction(
GC-5)
Expansion
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
74
Addis
Ababa
Operation
8
4
2006
Operation
PreImplementati
on
1
1
2006
10
10
2006
2000
M2
PreImplementati
on
54
136
2006
Addis
Ababa
3000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
sq.m
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
5000sq
.m
Operation
Addis
Ababa
2
2006
15
10
2006
8
6
2006
4
2
2006
5
2
2006
10
8
2006
1212181
726
27-Jun06 EIC
Evergreen
Construction
Equipments &
Servies Plc
727
27-Jun06 EIC
Marialuisa
Cosemtino
728
27-Jun06 EIC
Daniel Alemu
USA
0116631660
0116613767
/0911206773
729
27-Jun06 EIC
Jemal Ahmed
Muzeyin
USA
0911719919
730
28-Jun06 EIC
Eden Tesfaye
Sweden
0911250576
731
28-Jun06 EIC
Thomas Degu
Netherla
nds
0911205886
732
28-Jun06 EIC
Gezahegn
Gonete
Canada
0114392141
USA
0116635063
733
USA
Italy
0911027007
3-Jul-06 EIC
Moges Birru
734
3-Jul-06 EIC
Menwuyellet
Moussie
USA
0116601313
735
6-Jul-06 EIC
Wube Tedila
Israel
0911203152
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
construction
machinery
rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinary
Rental
75
Addis
Ababa
20000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
sq.m
Addis
Ababa
1000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
6
6
2006
4
0
2006
25
10
2006
1
4
2006
1
4
2006
12
12
2006
0
6
2006
7
5
2006
20
0
2006
2
0
2006
Sweden
0113200229
USA
09-1124-87-88
736
6-Jul-06 EIC
Dereje Girma
738
Addis
7-Jul-06 Ababa
YANNICK WYN
LEMMA
739
7-Jul-06 EIC
Ahmed
Mohamed
Abdela
Canada
0111224946
740
10-Jul06 EIC
Wongelawit
Haddis
USA
0115536539
741
11-Jul06 EIC
Abdu Juhar
USA
0344403794
742
12-Jul06 EIC
Kedir Seid
berhe
USA
0112590211
743
17-Jul06 EIC
Elizabeth
Teshome
744
17-Jul06 EIC
Geshiber
Construction
PLC
745
17-Jul06 EIC
Daniel
Tehome
746
17-Jul06 EIC
Gebremedhin
Siyum
USA
0911655
424
0116185793
/0114421453
Britain
0911655
424
Denmark
0911203
896
USA
Construction
Machinary
Rental
Nails and
Barbed Wire
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental/Expans
ion/
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Consrruction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Consrruction
Machinery
Rental
Consrruction
Machinery
Rental
76
Addis
Ababa
5000
sq.m
Operation
10
0
2006
Addis
Ababa
3000
M2
PreImplementati
on
60
40
2006
5000
sq.m
PreImplementati
on
13
0
2006
8
16
2006
10
5
2006
10
5
2006
9
4
2006
15
0
2006
8
5
2006
Multire
gional
Addis
Ababa
Addis
Ababa
4000
sq.m
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
3000sq
.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000sq
.m
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
8
2006
747
17-Jul06 EIC
Alebachew
Omer
USA
0914
714506
748
20-Jul06 EIC
Ezana
Afework
Sweden
0114431651
749
20-Jul- Addis
06 Ababa
YOHANNIS
KEBEDE
Canada
750
21-Jul06 EIC
Emanuel
Negeri Sima
Sweden
09-1168-31-88
0911052542
/0112798477
751
21-Jul06 EIC
Yoseph Beka
Netherla
nds
0114161429
752
25-Jul06 EIC
Mesfin Belay
USA
0911210
161
753
27-Jul06 EIC
Italy
0911739932
754
28-Jul06 EIC
Francesco
Bichi
Gobye
Construction
equipment
Rental PLC
USA
0911667274
755
28-Jul06 EIC
Astatkie
Gemechu
USA
0911447411
/0911076524
756
1-Aug06 EIC
Zelnu Yasin
USA
0911467101
Consrruction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Water Well
Drilling
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinary
Rental
Construction
and
Agricultural
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
77
M2
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
10,000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
3000
sq.m
Operation
Multire
gional
3000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
6
6
2006
2
6
2006
6
2
2006
10
0
2006
10
5
2006
4
6
2006
40
100
2006
2
15
2006
12
0
2006
1
1
2006
Zebra
Construction
Vehicles &
Machineries
Rental PLC
Netherla
nds/Ethi
opia
0911212871
0116663997
757
1-Aug06 EIC
758
2-Aug06 EIC
Abrahim Idris
Sweden
759
2-Aug06 EIC
Yusuf Abrahim
Sweden
760
2-Aug06 EIC
Bete Moges
Israel
0114161139
0114164549
/0111236740
761
3-Aug06 EIC
Amanuel
Berhane
Netherla
nds
0911227502
762
4-Aug06 EIC
Gashaw Bezu
USA
0114340083
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Britain
0911793301
0111275185
2
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Agricultural
And
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
USA
0911202050
Consrruction
Machinery
763
4-Aug06 EIC
Hirut Legesse
USA
764
7-Aug06 EIC
Yahya Musleh
Hussei
Yemen
765
8-Aug06 EIC
Endalkachew
Fekadu
766
9-Aug06 EIC
Eskinder Haliu
0111237171
78
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
18
6
2006
10
0
2006
15
0
2006
6
0
2006
5
0
2006
2
20
2006
4
4
2006
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
10
10
2006
Addis
Ababa
Operation
15
10
2006
Addis
Ababa
PreImplementati
8
5
2006
Multire
gional
3000
sq,m
Rental
767
10-Aug06 EIC
768
10-Aug06 EIC
769
11-Aug06 EIC
Meseret
Kebede
Ambachew
Desta
Sweden
Britain
011521415
0113717289
/0911575067
770
12-Aug06 EIC
FDT General
Trade PLC
Germany
0112136432
0911607486
/0113204257
/0911608295
771
14-Aug06 EIC
Worku Bekele
USA
0911216879
772
14-Aug06 EIC
Sweden
0114423244
773
14-Aug06 EIC
Abye Zeleke
Gabi
Investment
PLC
USA/Ethi
opia
0114161454
774
15-Aug06 EIC
Getachew
Befekadu
Germany
0113728672
775
15-Aug06 EIC
Dereje
Befekadu
USA
0911607992
Esayas Bulti
Belgium
on
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental/Expans
ion/
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
79
PreImplementati
on
6
4
2006
Addis
Ababa
Operation
6
12
2006
Addis
Ababa
PreImplementati
on
7
0
2006
8
5
2006
2
5
2006
25
35
2006
10
0
2006
18
0
2006
26
0
2006
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1500
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
USA
0911765113
/0115516808
MOHAMMED
OUMER
Canada
01-1466-82-19
Daniel Brhane
Britain
0911484488
USA
0911250893
776
16-Aug06 EIC
Genet
Robinson
777
17-Aug- Addis
06 Ababa
778
21-Aug06 EIC
779
21-Aug06 EIC
780
23-Aug06 EIC
781
23-Aug06 EIC
782
23-Aug06 EIC
783
24-Aug06 EIC
784
25-Aug06 EIC
785
25-Aug06 Amhara
Fesseha
zegebriel
Giant
Equipment
Rental And
Construction
PLC
Haileslassie
Berhe
Orlando
Maroli Family
PLC
Sefanit Bayou
Abdulhadi
ahmed
Jemal
Wendimu
Ahamed
USA/Ethi
opia
0911024863
USA
0-914730878
Italy/Ethi
opia
0116624801
USA
0113200395
USA
0221111371
Canada
776658
Construction
Machinery
Rental
Plastic
Products
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Cement &
cement
products
80
Addis
Ababa
Operation
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Oromia
Debrezit
PreImplementati
on
Gondar
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
10000
M2
Addis
Ababa
Tigray
Multire
gional
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Amhar
a
15000
4
2
2006
102
0
2006
2
0
2006
4
0
2006
25
15
2006
2
0
2006
30
20
2006
3
1
2006
5
1
2006
20
100
2006
manfacturing
786
25-Aug06 EIC
787
28-Aug06 EIC
788
28-Aug06 EIC
789
29-Aug06 EIC
Addisalem
Yirga
Shamsadin
Mohammed
Hussen
Mesfin
Construction
PLC
Astara
Construction
PLC
Britain
0911682070
Canada
0111557554
Canada
0115528633
USA
0911211133
790
30-Aug06 EIC
Semier Surer
Germany
0911829247
791
1-Sep06 EIC
Omer Jemal
USA
734326
792
3-Sep06 Amhara
Muhamed
Umer Adem
793
4-Sep06 EIC
Fantaye
Bekele
Britain
0918769
072
0111563000
/0911619117
794
5-Sep06 EIC
Yohannis
Tsigie
Britain
0115158932
795
6-Sep06 EIC
Meseretu
Amare
USA
USA
0911630382
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
G+4
Apartment
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
and
Agricultural
Machinery
81
Addis
Ababa
5,000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
sq.m
Oromia
Amhar
a
Bahir Dar
300
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
3,000
sq.m
10
5
2006
6
2
2006
12
12
2006
10
0
2006
15
0
2006
7
3
2006
6
4
2006
20
2
2006
4
2
2006
23
0
2006
Rental
796
6-Sep06 EIC
Tegene
Tadesse
Canada
0116450240
797
7-Sep06 EIC
Kassahun
Tamirat
USA
0911230036
798
12-Sep06 EIC
Abdulkadir
Ahmed
USA
0911719919
799
12-Sep- Addis
06 Ababa
Germany
09-1147-42-39
800
13-Sep- Addis
06 Ababa
Germany
09-1163-77-54
801
13-Sep06 EIC
SEMIR
SURURE
TEDROS
GIRMA
INQUSILASSIE
Atlantic
Machinery
PLC
USA
0911207041
802
14-Sep06 EIC
Alemtshay
Fenta G/Kidan
803
18-Sep06 EIC
Ugo Passero
Italy
0911619747
0911215724
/0114401016
804
19-Sep06 EIC
Geremedhin
Gezehay
Canada
0911743165
805
21-Sep06 EIC
USA
0112139212
Tedros Gebre
USA
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
General
Construction(
GC-4)
Building
Contractor(BC
-5)
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
82
Addis
Ababa
1000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5,000
sq.m
Addis
Ababa
0
M2
Addis
Ababa
0
M2
Addis
Ababa
2,000
sq.m
Addis
Ababa
2,000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2,000
sq.m
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
8
6
2006
10
0
2006
3
2
2006
23
15
2006
14
40
2006
10
3
2006
35
300
2006
12
8
2006
4
6
2006
4
2
2006
806
25-Sep06 EIC
807
26-Sep06 EIC
Aialnesh
Bedulu
Brooks Heavy
Duty Rentals
PLC
808
28-Sep06 EIC
Epheram
Demelash
809
2-Oct06 EIC
810
2-Oct06 EIC
Rahel Negassi
Alemensam
International
construction
PLC
811
4-Oct06 EIC
Micael Kidane
Hagos
Italy
0116455068
Canada
0911221699
Sweden
0113493079
Britain
0911242526
USA/Ethi
opia
812
5-Oct06 EIC
Berhanu
Mekonnen
Canada
0116185984
0114391444
/0911630383
0114192041
/0911239434
813
6-Oct06 EIC
Adale Dawit
Dagnachew
Britain
0111572352
814
9-Oct06 EIC
Tewodros
Belete Tesema USA
0911621221
815
9-Oct06 EIC
Estifanos
Berhane
0911213530
USA
Canada
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1,000
sq.m
Addis
Ababa
1,000
sq.m
Construction
Machinery
Rental
Addis
Ababa
Construction
Machinery
Rental
Addis
Ababa
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
83
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1,500
sq.m
20
10
2006
10
0
2006
13
5
2006
8
4
2006
PreImplementati
on
15
10
2006
PreImplementati
on
20
5
2006
6
2
2006
10
5
2006
7
16
2006
10
0
2006
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
816
10-Oct06 EIC
Lulu Merid
Abera
USA
817
11-Oct06 EIC
Kidist
Gemaneh
Canada
818
12-Oct06 EIC
Z.N.B General
Business PLC
Netherla
nds
0111117923
0911626218
/0111113875
819
12-Oct06 EIC
Aynalem
Worku Gurmu
Britain
0114160723
820
13-Oct06 EIC
Genet Belay
Britain
0911402454
821
17-Oct06 EIC
Aster Aweke
USA
0911566444
822
18-Oct06 EIC
Eshetu Gebre
Wuta
Germany
0911381854
823
18-Oct06 EIC
Saba Petros
USA
0911650183
824
18-Oct06 EIC
Aster
Mulugetta
USA
825
19-Oct06 EIC
Tibebu Ayalew Germany
0911749145
0462200225
/0911345446
826
19-Oct06 EIC
Eskender
Temesgen
0911304906
USA
0111235457
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Construction
Machinery
Addis
Ababa
12
2006
2
2
2006
4
0
2006
10
5
2006
3
2
2006
12
0
2006
12
0
2006
20
10
2006
2
3
2006
PreImplementati
on
9
3
2006
PreImplementati
5
15
2006
Operation
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Construction
Machinery
Rental
84
PreImplementati
on
PreImplementati
on
1,500
sq.m
Gebera
Tamrat
Cherinet
Rental
827
24-Oct06 EIC
828
26-Oct06 EIC
829
26-Oct06 EIC
830
27-Oct06 EIC
Yared Mamo
Kassa
Jaato
Investment
PLC
831
27-Oct06 EIC
Aytaged
Tibebu
USA
832
27-Oct06 EIC
Yohannes
Admassou
USA
0915732456
0911145403
0
833
27-Oct06 EIC
Tewodros
Girma
Germany
0911637754
834
30-Oct06 EIC
Selamawit
Gebremedhin
Canada
0911250739
835
1-Nov06 EIC
Hassen
Temam Salih
USA
0911664749
836
1-Nov06 EIC
Sweden
0114161073
Jemila Ali Seid
Beruk Woldu
USA
Canada
Canada
0911645193
0911216452
0113201508
/0911204220
Britain/Et 091hiopia
1368657
on
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
85
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2500
sq.m
Addis
Ababa
5000
SQ.M
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
12
0
2006
10
0
2006
20
5
2006
6
0
2006
3
2
2006
7
5
2006
12
24
2006
8
0
2006
10
0
2006
20
0
2006
837
2-Nov06 EIC
838
2-Nov06 EIC
839
3-Nov06 EIC
Emanuela
Franini
Atakilty
Abreha
Kahssay
G.R Emerald
Construction
PLC
840
6-Nov06 EIC
Motti Benti
Mulleta (DR)
841
6-Nov06 EIC
842
6-Nov06 EIC
Yemisrache
Gebreyes
Tulu Dadi
General
Trading PLC
843
6-Nov06 EIC
Mulugeta
Shumet
Italy
0911605986
Canada
0911462753
Canada/E 011thiopia
1118361
USA
0116291941
USA
0114162316
USA
0911211837
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
844
8-Nov06 EIC
Tegeb
Abagobez
USA
0116292064
0113725409
/0114165323
/24
845
8-Nov06 EIC
Almaz Girmay
Hagos
USA
0911209635
846
14-Nov06 EIC
Yohannes
Gugsa
USA
0111220413
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
847
15-Nov06 EIC
Ephrem
Tamiru Amera
USA
0911221378
Construction
Machinery
USA
86
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
sq.m
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
Addis
Ababa
Addis
Ababa
4
2
2006
10
3
2006
8
4
2006
0
2
2006
10
5
2006
12
15
2006
9
0
2006
26
20
2006
10
6
2006
10
15
2006
10
4
2006
/0116453444
848
15-Nov06 EIC
849
16-Nov06 EIC
Najib A.Yousuf
850
20-Nov06 EIC
E.N Alfa
Trading PLC
851
21-Nov06 EIC
Leonardo
Gulla
852
21-Nov06 EIC
853
21-Nov06 EIC
854
21-Nov06 EIC
Meaza Haile
855
29-Nov06 EIC
Kidane
Kebede
856
30-Nov06 EIC
857
30-Nov06 EIC
Robel Kahssai
Sweden
0911004
670
Yemen
0911568349
0911220950
/091448808
Italy
0115530329
Fathi Boudala
Said
Canada
0911211046
Ghidei Tesfai
Dundulis
USA
Yonatan kinfe
Samuel
Hailemariam
Tesfaye
Canada
Canada
0914701441
0115509563
/091124690
Sweden
0911407793
Australia
0911448860
Canada
0114160923
Rental
on
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Consrruction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
87
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2500
Sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Multire
gional
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Tigray
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
mekele
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
8
0
2006
22
2
2006
80
0
2006
10
6
2006
12
0
2006
4
2
2006
10
4
2006
5
0
2006
0
7
2006
5
2
2006
858
6-Dec06 EIC
Gebriel
kebede Seife
USA
0115505959
859
7-Dec06 EIC
860
8-Dec06 EIC
Esayas
habteselasse
Yordanos
Tesfaye
Ghebrehiwet
Germany
0116182215
Italy
0911568495
861
8-Dec06 EIC
Israel
0911203691
862
12-Dec06 EIC
Alem Lemlem
Canada
0111117361
863
18-Dec06 Amhara
Israel
0581111314
18-Dec06 EIC
Yibeltal Mamo
Alemseged
Kinfe
Fesehaye
864
Canada
0911081718
865
19-Dec06 EIC
Jet Stream
Business PLC
USA/Ethi
opia
0911207618
866
19-Dec06 EIC
Yohannes
Kumsa
USA
0114164827
867
20-Dec06 EIC
abdella Brar
Habib
USA
0911883106
868
20-Dec06 EIC
Bruke Gurmu
Germany
0115533154
Baio Mehari
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Consrruction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
88
Oromia
15000
SQ.M
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Amhar
a
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
25000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
22
12
2006
3
3
2006
3
3
2006
3
3
2006
10
0
2006
30
5
2006
30
2006
6
4
2006
5
5
2006
8
7
2006
1
0
2006
0116181185
/0911208313
869
25-Dec06 EIC
870
28-Dec06 EIC
Yordanos
kebede
Tessema
Motion
construction
Machinerys
PLC
871
28-Dec06 EIC
Jagema Lakew
Germany
0114409557
872
2-Jan07 EIC
Abdu
Mohammed
Norway
0911816094
873
3-Jan07 EIC
Weni Gebre
Sweden
0113210193
874
4-Jan07 EIC
Daniel Girma
Gebre
USA
0114167534
875
5-Jan07 EIC
Tedros Abay
Britain
0911117307
876
8-Jan07 EIC
Bogale Wolde
Assena
Netherla
nds
0116632475
877
8-Jan07 EIC
Luel Adhanom
Germany
0911605302
878
10-Jan07 EIC
Admasu Albe
Agiro
USA
0113712492
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
879
12-Jan07 EIC
Eshetu
G/Medhin
Sweden
0911208
294/
Construction
machinery
USA
Canada/E 091thiopia
1656534
Construction
Machinery
Rental
89
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
1000
sq.m
Addis
Ababa
Operation
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Operation
10
5
2006
8
0
2006
15
12
2006
10
2
2007
10
0
2007
6
2
2007
4
2
2007
25
50
2007
14
0
2007
2
3
2007
10
0
2007
0111236254
880
12-Jan07 EIC
881
15-Jan07 EIC
882
Samuel
Varush
Kevorkian
Canada
0111118361
Wubet Asfaw
Britain
0911144230
15-Jan07 EIC
Abeba Asfaw
Nerayo
USA
0113701054
883
15-Jan07 EIC
Tamrat Bekele
USA
0911402448
884
16-Jan07 EIC
Fasika Fantabil
Mengesha
Britain
885
16-Jan07 EIC
0911643826
886
17-Jan07 EIC
Kiros Kidane
Britain
0912124828
0911425432/
0113725407
887
18-Jan07 EIC
Yared Mesfin
USA
0911371380
888
18-Jan07 EIC
Shewingjzew
Aweke
Canada
0912010395
889
22-Jan07 EIC
Sweden
0111566767
Kemal Bultum
Elias Tsegaye
USA
rental
Construction
machinery
rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
(Expansion)
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
rental
Construction
Machinery
Rental
90
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
300
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
8
0
2007
6
2
2007
6
3
2007
20
30
2007
20
0
2007
4
2
2007
18
10
2007
4
2
2007
20
15
2007
12
10
2007
890
22-Jan07 EIC
891
23-Jan07 EIC
Mehari
Getahun
Teka Buiding
Car and
Machinery
Rental PLC
892
23-Jan07 EIC
Alemayehu
Belife Dadi
893
25-Jan07 EIC
Yonas haylu
W/Gebriel
894
26-Jan- Addis
07 Ababa
Wubalem
Admassu
895
26-Jan- Addis
07 Ababa
Kerem
Hussien
Britain
0911765716/
0911662746
Belgium
0912086400
0911650832/
0116183873
Canada
0911985374
USA
0911
210051
USA
USA
0911
649861
896
26-Jan- Addis
07 Ababa
Iberahim
Hussein
USA
0911
633220
897
30-Jan07 EIC
Bedlu
Teklemariam
Britain
0911221194
898
1-Feb07 EIC
Esayas Teklu
Abera
Canada
Construction
machinery
rental
Addis
Ababa
PreImplementati
on
0
0
2007
Construction
Machinery
Rental
Addis
Ababa
PreImplementati
on
10
5
2007
5
5
2007
5
5
2007
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Office
Furniture
House Hold
Manufacturin
g
Ceramic &
Tiles
Manufacturin
g
Plastic
Construction
Materilals
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
91
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
3000
sq.m
PreImplementati
on
40
0
2007
3000
sq.m
PreImplementati
on
100
0
2007
43
25
2007
10
0
2007
10
0
2007
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
sq.m
899
1-Feb07 EIC
900
2-Feb07 EIC
901
2-Feb07 EIC
Prime
Interational
Construction
PLC
902
6-Feb07 EIC
Asefa Kiros
Nigist
Habtagabriel
Aligaz
Asnake and
Yohanes
General
Business PLC
903
7-Feb07 EIC
Stockholm
Construction
PLC
904
7-Feb- Addis
07 Ababa
Yonas
Masresha
905
7-Feb07 EIC
906
7-Feb07 EIC
Beka Ababia
Abadedu
Mekonnen
Bekele
Kabtymer
907
9-Feb07 EIC
Engida Bekele
USA
0911203236/
0115545746
Britain
Britain
South
Africa
Sudan
USA
Canada
Britain
Britain
0911683829
0116185611
0911761260/
0911393458
667653
0911854118
0911205
028/011
4-458195
0911208294/
0114166684
Rental
on
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
General
Contractor/GC
-3/
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
92
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
6000
sq.m
Addis
Ababa
2000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
10000
sq.m
10
6
2007
4
7
2007
19
11
2007
Operation
5
6
2007
6
2
2007
50
60
2007
15
10
2007
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
11
14
2007
Addis
Ababa
Operation
10
0
2007
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
908
12-Feb07 EIC
Michael
Mehari
Britain
0911687311
909
19-Feb07 EIC
Baye Alemu
Abetew
USA
0911645691
910
20-Feb07 EIC
USA
0911218721
911
21-Feb07 EIC
Sweden
0911243291
912
23-Feb07 EIC
Tuda
Abubaker
Biruk Tilahun
General
Bessiness PLC
Alemayehu T.
Ghebre
Selassie
Britain
0911859549
913
23-Feb07 EIC
Yared Kebede
Damte
Sweden
0911706012
914
26-Feb07 EIC
Melakeslam
Alemayehu
USA
915
26-Feb07 EIC
Alemseged
Alen Redae
USA
0911142038
0911546661/
0113416377
916
27-Feb07 EIC
Rezene Teklu
USA
0911211501
917
5-Mar07 EIC
Zellalem
Haddis
Germany
0111110662
918
5-Mar07 EIC
Nigest
Mekonnen
Italy
0114665033
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
93
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
50000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
sq.m
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
4
5
2007
10
5
2007
2
4
2007
24
60
2007
6
0
2007
6
4
2007
2
3
2007
4
2
2007
10
4
2007
10
5
2007
3
3
2007
919
5-Mar07 EIC
Gashaw
Admasu Tsega
Germany
0911622075
920
5-Mar07 EIC
Sable Abrha
Sweden
0114665033
921
6-Mar07 EIC
USA
0911204948
922
7-Mar07 EIC
Yonathan
Chane Kibret
Behailu
Tesfaye
Metcchi
Britain
0112769522
923
12-Mar07 EIC
Danel Mulatu
Kiberet
New
Zealand
0912105179
924
13-Mar07 EIC
Andualem
Tariku
Germany
0911020643
925
13-Mar07 EIC
Yonatan Dawit Germany
0115154471
926
13-Mar07 EIC
Musie Hailu
Sweden
0116163062
927
15-Mar07 EIC
Germany
0116187961
928
16-Mar07 EIC
Yilam Aklilu
USA
0116290924
929
22-Mar- Addis
07 Ababa
Geremew
Azmach
Germany
0911
405944
Daniel Mesfin
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Tiles and
Cement
Product
Manufacturin
94
Addis
Ababa
10000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
sq.m
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3500
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
50
70
2007
10
5
2007
10
15
2007
10
5
2007
10
20
2007
15
5
2007
10
2
2007
10
7
2007
4
2
2007
10
0
2007
31
44
2007
g
930
23-Mar07 EIC
Gritty Tilahun
G/Meskel
USA
0111234401
931
26-Mar07 EIC
Gebeyehu
Getahun
USA
0115534737
932
28-Mar07 EIC
Messelu
Worku
Britain
933
30-Mar07 EIC
934
2-Apr07 EIC
935
USA
0911686062
0116541631/
0911006377
Tirfe
Demissew
USA
0114400266
3-Apr07 EIC
Selas Essayas
Britain
0911667042
936
5-Apr- Addis
07 Ababa
Endalkachew
Bekele
Germany
0911
252160
937
12-Apr- Addis
07 Ababa
Atlabachew
Worku
Canada
0911
209042
938
12-Apr07 EIC
Gasteratou
Christina
Greece
0911202093
Sultan Kahsay
Construction
machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Plastic
Constraction
Material
Manufacturin
g
General
Contractor/GC
-4/
Construction
Machinery
Rental
95
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
3000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
2
2
2007
7
8
2007
10
0
2007
10
4
2007
6
10
2007
4
0
2007
43
25
2007
14
16
2007
6
0
2007
939
18-Apr07 EIC
Abebe Teklu
USA
940
19-Apr- Addis
07 Ababa
Hiletework
Mesew
Netherla
nds
941
23-Apr07 EIC
Mesfin
Begashaw
USA
0112
797454
0911619225/
0113494463
942
26-Apr07 EIC
Sisay Hessele
Tesfay
Australia
0911132428
943
26-Apr07 EIC
Getahun
Desta
Germany
0112131235
944
26-Apr- Addis
07 Ababa
945
2-May- Addis
07 Ababa
Tamrat
Tiruneh
0911639117
Sweden
0911
433904
Abkhazia
0911
207128
946
2-May07 EIC
Yadesa Daka
Abyssinya
Resource And
Technology
PLC
USA/Ethi
opia
0115535225
947
2-May07 EIC
Abiy Kebede
Britain
948
3-May07 EIC
Woineshet
Yirga
USA
0113211805
0113201823/
0911-
Construction
Machinery
Rental
Mechanical
Engineering
Workshop
Construction
Machinery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
House Hold
Office
Furniture
Manufacturin
g
Building
Contractor/BC
-1/
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
96
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
sq.m
Addis
Ababa
5000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
4000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
3000
Sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
6
4
2007
20
10
2007
0
1
2007
2
3
2007
3
0
2007
63
30
2007
30
70
2007
10
5
2007
25
0
2007
2
1
2007
242111
949
3-May07 EIC
USA
950
3-May07 EIC
Tsegai Berhe
Daniel
Yohannes
Abraha
0116471094
USA
0115518935
951
4-May07 EIC
Kassa Belay
Sweden
0911941805
952
7-May07 EIC
Worku Teklu
Bedada
USA
0911697498
953
8-May07 EIC
Bezwit
Tsegaye
USA
0911755734
954
8-May07 EIC
Angesom
Reda Zeru
955
8-May07 EIC
Negesti
T/Tsion
Britain
0911208096
0344407187/
0914701817
956
9-May07 EIC
Samuel Ejigu
Asaye
Britain
0912078200
957
9-May07 EIC
Yohannes
Aserat
Sweden
0115509356
958
10May-07 EIC
Abebaw
Degefu
Canada
0912144527
Britain
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
97
Addis
Ababa
3000
Sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
Sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
6000
Sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
Sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
7
10
2007
3
0
2007
20
50
2007
4
8
2007
3
0
2007
7
4
2007
10
5
2007
12
0
2007
3
3
2007
5
5
2007
959
10May-07 EIC
Mekonnen
w/Aregaye
USA
0911186501/
0114407064
960
11May-07 EIC
Kidane
Biadgligng
USA
0911692521
961
15May-07 EIC
USA
0911204634
962
15May-07 EIC
USA
0911206237
963
17May-07 EIC
USA/Ethi
opia
0911052484
964
17May-07 EIC
NAL General
Trading PLC
National
Service
Corporation
PLC
Alemayehu
Alex
W/Michael
Canada
0911880128
965
18May-07 EIC
Yohannes
Beyene
Germany
0111118946
966
18- Addis
May-07 Ababa
Mesfin
Begashaw
USA
0911
619225
967
23May-07 EIC
Getachew
Negiya Fullas
Canada
0911547094
968
24May-07 EIC
Mulugeta
Kahsay
Britain
0116462462
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Cement
Manufacturin
g
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
969
24May-07 EIC
X.Y.Z General
Trading PLC
USA
0911218954
Construction
Mationery
Dawit Mulatu
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
98
Addis
Ababa
4000
sq.m
Addis
Ababa
1000
Sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
Addis
Ababa
2000
Sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
12
15
2007
4
6
2007
5
5
2007
25
10
2007
30
20
2007
6
4
2007
2
0
2007
35
30
2007
5
0
2007
4
0
2007
25
10
2007
Rental
970
25May-07 EIC
971
25May-07 EIC
Eleni Duplan
Switzerla
nd
972
26May-07 EIC
Gedre
Yohannes
USA
0911611798
973
31May-07 EIC
Lemma
Lemengo
USA
0911214125
974
31May-07 EIC
Mulugeta
Bekele
Britain
0112130628
975
1-Jun07 EIC
Taye
Wogeders
USA
0911145002
976
1-Jun07 EIC
Anteneh
Melaku
USA
0911203399
977
2-Jun- Addis
07 Ababa
Girma Menker
USA
757776
978
4-Jun- Addis
07 Ababa
Awol
Mohammed
Russia
0911
629349
Tadesse
Abegaz
USA
0114667088
979
11-Jun07 EIC
Mekonnen
Ketsela
USA
0116613901
0911610538
on
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Water Well
Drilling
Clinkes &
Gypsum Made
Cement
Manufacturin
g
Construction
Mationery
Rental
99
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
Sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
Addis
Ababa
4000
sq.m
Addis
Ababa
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
10
15
2007
4
0
2007
4
2
2007
5
2
2007
1
2
2007
2
2
2007
4
2
2007
10
15
2007
40
120
2007
10
0
2007
980
12-Jun07 EIC
Tamrat Kasa
USA
0911167023
0911252892/
0221111451
981
12-Jun07 EIC
Dagnachew
Fantaye
982
12-Jun07 EIC
Tadelech
Wanna
Sweden
0911453756
983
13-Jun07 EIC
Haile Hagos
USA
0114165323
984
14-Jun07 EIC
Miriam Yusuf
Heruy
Canada
0912030816
985
15-Jun07 EIC
Sergut Molla
Walga
USA
0916462659
986
16-Jun07 EIC
Gulelat Worku
USA
0911207692
987
18-Jun07 EIC
Sweden
0112760504
988
18-Jun07 EIC
Tesfaye
Gezaw
Bamo
International
Business PLC
Canada
0911248747
989
21-Jun07 EIC
Frew Tadesse
Sweden
0911559195
990
21-Jun07 EIC
Gebreselassie
Desta G/yesus
USA
0116470613
USA
Construction
Mationery
rental
Construction
Mationery
rental
Construction
Mationery
rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
100
Addis
Ababa
5000
sq.m
Oromia
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Multire
gional
3000
Sq.m
Addis
Ababa
10000
Sq.m
Addis
Ababa
2000
Sq.m
Addis
Ababa
1000
Sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
7
4
2007
10
30
2007
1
1
2007
26
20
2007
14
5
2007
8
0
2007
7
0
2007
15
10
2007
10
4
2007
4
10
2007
3
0
2007
991
22-Jun07 EIC
Musse
Tessema
Salah
Mohmoud
Ismail
Germany
0111112509
992
25-Jun07 EIC
USA
0912081090
993
25-Jun07 EIC
994
25-Jun07 EIC
Abraham
Mamo Kifle
Lemlem
Abebe
W/gerima
Sweden
0911308722
USA
0911300254
995
26-Jun07 EIC
Feseha
Ambaye
USA
0911178512
996
26-Jun07 EIC
Fekadu
Mekonen
Sweden
0911874450
997
26-Jun07 EIC
Stephanos
Tamrat
Belgium
998
27-Jun07 EIC
999
28-Jun07 EIC
Ejigayehu
Abebe
Hiletework
Mesew
Geburu
1000
28-Jun07 EIC
Mekael
Negesse
USA
Netherla
nds
USA
0114160421
0116462047/
0911842081
0112797454
0911790172/
0116636494
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
Construction
Mationery
Rental
101
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
300
Sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
Sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
Addis
Ababa
8
6
2007
2
3
2007
7
6
2007
3
2
2007
10
4
2007
15
20
2007
13
5
2007
4
14
2007
6
1
2007
10
5
2007
2-Jul-07 EIC
Fikru Haddis
1003
3-Jul-07 EIC
Addis
Shewadeg
USA
0916823158
1004
5-Jul-07 EIC
Behailu Sime
Canada
0911923288
1005
12-Jul07 EIC
Abraham
Wubishet
Netherla
nds
0911236898
1006
13-Jul- Addis
07 Ababa
Nebiyu
Shemelse
USA
1007
13-Jul- Addis
07 Ababa
Mulugeta
Hagose
1008
19-Jul- Addis
07 Ababa
Mohamed
Ebrahime
Germany
1009
19-Jul- Addis
07 Ababa
Abrham
Ayalew
USA
1010
24-Jul- Addis
07 Ababa
Fekadu Asfaw
USA
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinory
Rent
Consturction
Machinery
Rental
Consturction
Machinery
Rental
Consturction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
1011
27-Jul- Addis
07 Ababa
Wossenseged
Assefa Yifru
Canada
Construction
Machinery
1001
1002
2-Jul-07 EIC
Epherem
Tibebu
Britain
0111225822
Germany
0911505494
USA
102
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
2500
sq.m
Addis
Ababa
1000
sq.m
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
3000
sq.m
Operation
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
0
PreImplementati
Addis
Ababa
4
2
2007
5
2
2007
5
0
2007
2
3
2007
4
3
2007
6
12
2007
5
12
2007
15
15
2007
5
3
2007
12
10
2007
8
8
2007
Rental
1012
2-Aug- Addis
07 Ababa
Roman
Wondimu
USA
1013
6-Aug- Addis
07 Ababa
Seifu Zewdie
Australia
1014
8-Aug- Addis
07 Ababa
Nega Tegegne
USA
62 18 32
1015
13-Aug- Addis
07 Ababa
Solomon
Geberemicael
USA
0116
611703
1016
14-Aug- Addis
07 Ababa
Mesfin Desse
Britain
0912
200205
1017
30-Aug07 Tigray
Wolday
Atsebeha
USA
0911028509
1018
19-Sep- Addis
07 Ababa
Kemal Hassan
Britain
13 71 75
82
1019
20-Sep- Addis
07 Ababa
Daniel Teklay
USA
0911 20
62 37
1020
20-Sep- Addis
07 Ababa
Elsa Kidane
Netherla
nds
0911 93
60 25
1021
20-Sep- Addis
07 Ababa
Ginbewerk
G/Mariam
Netherla
nds
0911 65
01 90
on
Construction
Machinery
Rental
Concret
Product
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Electric
Equipments
Manufacturin
g
General
Contractor/GC
-5/
Construction
Machinary
Rental
Construction
Machinary
Rental
Construction
Machinary
Rental
103
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
2000
sq.m
Tigray
Mekelle
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
500
sq.m
Addis
Ababa
2000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
4
10
2007
30
28
2007
5
2
2007
6
4
2007
6
4
2007
25
10
2007
20
150
2007
30
20
2007
6
4
2007
15
25
2007
1022
21-Sep- Addis
07 Ababa
Biruk Aregay
1023
21-Sep- Addis
07 Ababa
Jemal
Mohamed
Canada
1024
21-Sep- Addis
07 Ababa
Trihas Guche
Germany
1025
24-Sep- Addis
07 Ababa
Bethlehem
Mitiku
24-Sep- Addis
07 Ababa
Yirgalem
Asgidom/Tay
Test Eng'g
Solusions/
1026
USA
Canada
USA
0114 40
13 09
0911 22
54
36/011
275 09
58
0116 29
27 23
0114 16
33
71/0913
01 71 75
0911 83
22
04/0115
53 88 35
0911 09
12
10/0114
65 43 84
1027
24-Sep- Addis
07 Ababa
1028
1-Oct- Addis
07 Ababa
1029
8-Oct- Addis
07 Ababa
Genet Berihe
Sweden
0112 72
09 77
0113 20
05
31/0911
64 87 83
1030
8-Oct- Addis
07 Ababa
Mulugeta
Nigatu
Netherla
nds
0113 21
30 32
Yohanis Abera
Germany
Mulalem
Seyuom
Canada
Construction
Machinary
Rental
Construction
Machinary
Rental
Construction
Machinary
Rental
Construction
Machinary
Rental
Electrical &
Electronics
Equipments
Testing
Service
Construction
Machinary
Rental
Construction
Machinary
Rental
Construction
Machinary
Rental
Construction
Machinary
Rental
104
Addis
Ababa
5000
sq.m
PreImplementati
on
5
6
2007
10
5
2007
20
0
2007
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
5000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
0
PreImplementati
on
10
5
2007
Addis
Ababa
3000
sq.m
PreImplementati
on
15
0
2007
8
10
2007
4
2
2007
3
0
2007
2
0
2007
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
1031
21-Nov07 SNNPR
Dawit Niguse
(Professor)
USA
Tesfaye
Gebregziabher
Mengesha
USA
0913385590
1033
10-Jan- Addis
08 Ababa
Fuad Idris
USA
0911 63
15 91
1034
11-Jan- Addis
08 Ababa
Mohamed
Adem lubi
Canada
0913
148400
1035
11-Jan- Addis
08 Ababa
Awet Merse
Sweden
0913
256901
1036
14-Jan- Addis
08 Ababa
Amisias Wube
Ayele
Canada
9114242
49
1037
15-Jan- Addis
08 Ababa
Abere Chane
Canada
647 11
85
1038
15-Jan- Addis
08 Ababa
Tewoderos
Kifle
Italy
0911 90
20 38
1039
18-Jan- Addis
08 Ababa
Shewit
Gebregzi
USA
9134178
34
1040
21-Jan- Addis
08 Ababa
Hirut Malede
Sweden
0115 15
16 01
1041
22-Jan- Addis
08 Ababa
Gezahegn
Tesfaye
Britain
0911 68
40 03
1032
9-Jan08 EIC
Engineering
Consultancy &
Education
Manufacturin
g of
Construction
Materials
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Building
Contractor/BC
-4/
Construction
Machinery
Rental
Building
Contractor/BC
-5/
105
SNNPR
1 ha
Oromia
20000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
50
20
2007
25
25
2008
20
30
2008
5
0
2008
5
5
2008
6
4
2008
4
0
2008
4
16
2008
150
200
2008
6
6
2008
10
20
2008
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Electronics
Equipments
Manufacturin
g
Underwear
Manufacturin
g
1042
23-Jan- Addis
08 Ababa
Tadelu
Demeweze
Israel
0911 57
52 77
1043
24-Jan- Addis
08 Ababa
Solomon
Alemu
Britain
9111030
79
1044
24-Jan- Addis
08 Ababa
Aneteneh
Wendimu
Canada
0912 21
47 28
1045
24-Jan- Addis
08 Ababa
Canada
1111421
22
1046
28-Jan- Addis
08 Ababa
Teshome
Abraham
Tibebe
Berhane
Demissie
Canada
1164519
70
1047
28-Jan- Addis
08 Ababa
USA
0911 00
63 73
1048
30-Jan- Addis
08 Ababa
Sultan Kahsay
Dayer
Mohammed
Berhan
Nurhussien
Britain
1151563
73
1049
31-Jan- Addis
08 Ababa
Fasika Asefa
USA
0111 27
03 83
1050
4-Feb- Addis
08 Ababa
Biniyam Wubu Germany
1127929
59
1051
4-Feb- Addis
08 Ababa
Tadesse Araya
Beyene
USA
9112482
66
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
1052
5-Feb- Addis
08 Ababa
Solomon Irku
Germany
0911 86
23 30
Construction
Machinery
Landscaping
Work
Building
Contractor/BC
-5/
106
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
5
0
2008
20
0
2008
17
5
2008
100
150
2008
44
20
2008
15
30
2008
2
1
2008
5
3
2008
30
30
2008
8
10
2008
5
10
2008
Rental
1053
11-Feb- Addis
08 Ababa
Zewedu
Mengesha
USA
0111 23
32 22
1054
12-Feb- Addis
08 Ababa
Peter Hagos
Gebre
USA
1151502
55
1055
12-Feb- Addis
08 Ababa
Zena Sebuh
Germany
9111198
51
1056
13-Feb- Addis
08 Ababa
Tisgereda
LaYene
Italy
0911 36
76 80
1057
14-Feb- Addis
08 Ababa
Getaneh
Deyasu
USA
9116342
34
1058
15-Feb- Addis
08 Ababa
Shewit
Geberegzi
USA
0913 41
78 34
1059
20-Feb- Addis
08 Ababa
Netherla
nds
0911 24
82 86
1060
27-Feb- Addis
08 Ababa
Getaneh
Tesema
Tesfaye
Berhanu
Cahka
USA
0913 43
17 78
1061
28-Feb- Addis
08 Ababa
USA
9112187
87
1062
28-Feb- Addis
08 Ababa
Germany
9118226
07
Sofonias
Tsehay Feleke
Yonas
Mekonnen
Kiflu
on
Doors,Windo
ws
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Graphics And
Digtal Printing
Building
Contractor/BC
-5/
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Stone
Crushing
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Aluminium
Products
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
107
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
7
2
2008
5
3
2008
25
15
2008
4
2
2008
10
60
2008
50
150
2008
4
10
2008
20
10
2008
100
100
2008
2
0
2008
1063
12-Mar- Addis
08 Ababa
Adis Belay
USA
0911 22
34 86
1064
12-Mar- Addis
08 Ababa
Tamiru Desta
Hadera
Michael
Gebru
Australia
0913 36
37 60
1065
19-Mar- Addis
08 Ababa
Britain
9116471
85
1066
21-Mar- Addis
08 Ababa
1067
24-Mar- Addis
08 Ababa
Biruktawit
Masresha
Hayelom
Yidnekew
Ayele
Germany
9111650
09
USA
9111040
56
1068
24-Mar- Addis
08 Ababa
Mulugeta
Garedew
Germany
0112 84
13 85
1069
25-Mar- Addis
08 Ababa
Tsehaye
Seyoum
USA
0911 01
36 91
1070
26-Mar- Addis
08 Ababa
Elsabeth Seifu
USA
0913 47
54 64
1071
3-Apr- Addis
08 Ababa
Germany
0912 07
60 55
1072
3-Apr- Addis
08 Ababa
Canada
0911 70
66 44
1074
7-Apr- Addis
08 Ababa
USA
9112032
41
Siyum Haile
(D/r )
Abeye
Teshome
Made
Hirut
G/mariam
Fetene
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
General
Contractor/GC
-4/
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Metal Product
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
108
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
15
10
2008
2
1
2008
10
20
2008
25
30
2008
34
12
2008
1
1
2008
20
0
2008
10
1
2008
3
2
2008
30
20
2008
14
4
2008
Australia
09115853329
USA
9112118
33
USA
0911 20
74 31
Sweden
0911 13
44 23
France
0112
238672
USA
0911 77
07 78
USA
0911
770778
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Manufacturin
g of
Construction
Iron
Construction
Machinery
Rental
Stone
Crushing/With
out Quarry
Stone
Crushing
Without
Quarry
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Britain
1151526
20
Construction
Machinery
1076
9-Apr- Addis
08 Ababa
Million Araya
Zekarias
Canada
0911 10
87 54
1077
16-Apr- Addis
08 Ababa
Melese/Meser
et/Daghe
Israel
0112 79
16 73
1078
21-Apr- Addis
08 Ababa
Amanuel
Berhe
Germany
9115742
1080
12May-08 EIC
1081
12- Addis
May-08 Ababa
Etsgenet
lulseged
Gobenna
Gelagel
Negatu
Anteneh
1082
15- Addis
May-08 Ababa
Daniel Tedla
1083
16- Addis
May-08 Ababa
Jemila
Mustafa
1084
21- Addis
May-08 Ababa
1085
22- Addis
May-08 Ababa
1086
22- Addis
May-08 Ababa
Daniel Kassa
Leuel
Beri
W/Tsadiqe
Degife
Beri
W/Tsadiqe
Degife
1087
22- Addis
May-08 Ababa
Belgitu
Berhanu
109
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
10000
sq.m
Oromia
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
7
0
2008
21
0
2008
3
2
2008
100
100
2008
20
40
2008
10
8
2008
30
10
2008
8
4
2008
6
4
2008
6
4
2008
6
6
2008
Rental
1088
23- Addis
May-08 Ababa
Fasil
Baynesagn
Tasew
1089
26- Addis
May-08 Ababa
1090
Canada
0116
261505
Berhane
Legese Gebre
USA
9112183
33
26- Addis
May-08 Ababa
Kitaw Legese
Bereded
USA
9114036
31
1091
29- Addis
May-08 Ababa
USA
0115
509399
1092
30- Addis
May-08 Ababa
Fasil Demsash
Gedlu
Tesfaye
Yemaneberha
n
Germany
9111469
51
Saudi
Arabia
0911419797
1093
3-Jun08 EIC
Ali Hassain
Agha
1094
3-Jun- Addis
08 Ababa
Helen Sheberu
Tiba
USA
9111254
51
1095
5-Jun- Addis
08 Ababa
Geremew
Azmch
Germany
9114059
44
1096
5-Jun- Addis
08 Ababa
USA
9134872
82
1097
5-Jun- Addis
08 Ababa
Yohanes
Shibesh
Lydia
Mekonen
Grunitzky
Togo
1161868
31
on
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Water Drilling
Workes
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Building
Contractor/BC
-5/
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
110
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
5
4
2008
15
20
2008
15
0
2008
18
6
2008
40
20
2008
20
30
2008
14
6
2008
5
7
2008
4
5
2008
40
20
2008
1098
11-Jun- Addis
08 Ababa
Abebe
Haileleuel
Belgium
0111
233562
1099
19-Jun- Addis
08 Ababa
Angasom
Reda Zeru
Britain
0911
202087
1100
24-Jun- Addis
08 Ababa
Ezadin Husen
Muselem
USA
9113309
33
1101
27-Jun- Addis
08 Ababa
USA
0911 93
85 03
1102
27-Jun- Addis
08 Ababa
Bahire
Asegdom
Mulualem
Tilahun
Tesemma
Britain
9117684
54
1103
Addis
3-Jul-08 Ababa
Kiflom Girma
Canada
0111 23
61 69
1104
21-Jul- Addis
08 Ababa
Mulugeta
Berhe
Canada
1161886
75
1105
21-Jul- Addis
08 Ababa
Joseph
Tilahun Bitew
USA
9119945
90
1106
25-Jul- Addis
08 Ababa
Abraham
Asefa
USA
0911 43
06 88
1107
25-Jul- Addis
08 Ababa
Tomas Deresa
USA
9122213
17
1108
28-Jul- Addis
08 Ababa
Belen Kinfu
Amdemichael
New
Zealand
9118287
41
Construction
& Agricultural
Machinery
Rental
General
Contractor
(GC-4)
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
111
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
1500
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
6
2
2008
20
180
2008
20
10
2008
2
2
2008
2
2
2008
20
0
2008
8
4
2008
3
2
2008
3
3
2008
3
6
2008
20
30
2008
USA
0911 70
25 61
USA
9111833
78
France
9115392
26
USA
9118796
71
Samuel Getu
Geletu
Britain
0911 21
70 22
5-Aug- Addis
08 Ababa
Shewit
Gebregzi
USA
9134178
34
1115
5-Aug- Addis
08 Ababa
Yacob Ressom
Abrhi
USA
0912 20
05 73
1116
6-Aug- Addis
08 Ababa
Eyasmer
Agbaw
Britain
9116811
70
1117
12-Aug- Addis
08 Ababa
Yilma
Mekonnen
USA
0911 22
29 01
1118
14-Aug- Addis
08 Ababa
Tarekegn
Belay
Israel
0911 62
62 18
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Nail
Manufacturin
g
Building
Contractor/BC
-5/
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Steel &
Aluminum
Products
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
1119
14-Aug- Addis
08 Ababa
Asefa
Getachew
USA
0113 48
11 90
Construction
Machinery
1109
29-Jul- Addis
08 Ababa
Firehiwot
Asefa Wesenu
1110
30-Jul- Addis
08 Ababa
1111
31-Jul- Addis
08 Ababa
1112
31-Jul- Addis
08 Ababa
Yemane Arega
Meheretu
Awet
Abreham
W/selase
Eyob
Yewendater
Bereded
1113
1-Aug- Addis
08 Ababa
1114
112
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
2500
sq.m
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
2000
SQ.M
Addis
Ababa
0
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
0
PreImplementati
6
6
2008
15
10
2008
10
5
2008
2
2
2008
60
20
2008
12
30
2008
10
5
2008
5
0
2008
80
10
2008
8
0
2008
2
1
2008
Demisse
1120
20-Aug- Addis
08 Ababa
1121
20-Aug- Addis
08 Ababa
1122
Samuel Hailu
Abebe
Rental
USA
9116578
74
Nasir Emam
Norway
9117452
86
22-Aug- Addis
08 Ababa
Abera
Getahun
USA
3034 71
35 51
1123
25-Aug- Addis
08 Ababa
Yakoub Iro
Niger
9111382
64
1124
28-Aug- Addis
08 Ababa
Ababu Negane
Feleke
USA
1125
5-Sep- Addis
08 Ababa
1126
8-Sep- Addis
08 Ababa
Michael Fikire
Martha
Gizachew
Getahun
1127
9-Sep- Addis
08 Ababa
1128
19-Sep- Addis
08 Ababa
1129
23-Sep- Addis
08 Ababa
9114160
90
Canada
0911 19
14 94
Sweden
0111 11
04 89
Alemash
W/Giorgis
Britain
0911 42
82 33
Beza Adugna
Zerihun
USA
0911 20
79 87
USA
0911 21
52 21
Daniel Alemu
on
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental/Expans
ion
113
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
1000
sq.m
Addis
Ababa
0
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
0
PreImplementati
on
Addis
Ababa
5
4
2008
60
0
2008
5
5
2008
3
6
2008
2
1
2008
2
1
2008
2
1
2008
6
6
2008
20
5
2008
20
6
2008
1130
24-Sep- Addis
08 Ababa
1131
25-Sep- Addis
08 Ababa
1132
29-Sep- Addis
08 Ababa
1133
1-Oct- Addis
08 Ababa
1134
3-Oct- Addis
08 Ababa
1135
Yohanis
Ayalew
Fikiremariam
Gedion
Bekure
Abdulah
Ahimed
Addish
USA
0911 42
34 60
Sweden
0911 24
18 37
USA
0911 24
27 60
USA
0114 42
44 75
Asmalu Tekle
USA
0112 13
58 13
14-Oct- Addis
08 Ababa
Moges Tafese
Admachew
Canada
0911 22
18 69
1136
14-Oct- Addis
08 Ababa
Meseret
Weldu
Norway
0112 79
14 24
1137
21-Oct- Addis
08 Ababa
Meseret
Afewerki
Germany
0911 13
15 44
1138
22-Oct- Addis
08 Ababa
Henok
Mekasha
USA
012 59
37 68
1139
23-Oct- Addis
08 Ababa
Melkam
Kumilachew
Norway
0116 45
73 20
1140
23-Oct- Addis
08 Ababa
Sisi Demisse
Britain
0911 88
36 29
Dawit Damte
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Building
Contractor/BC
-5/
Construction
Machinery
Rental
114
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
5
3
2008
40
15
2008
10
10
2008
15
10
2008
10
10
2008
5
3
2008
0
8
2008
5
2
2008
3
3
2008
5
15
2008
6
4
2008
1141
27-Oct- Addis
08 Ababa
Dawit Zerit
Tesfaselaassie
USA
0911
711627
1142
27-Oct- Addis
08 Ababa
Berhane
Woldu
USA
0911
224002
1143
13-Nov- Addis
08 Ababa
Sami Nebil
USA
1161854
65
1144
13-Nov- Addis
08 Ababa
Tesfaye
Mesele
Britain
9112207
28
1145
14-Nov- Addis
08 Ababa
Canada
1146
19-Nov- Addis
08 Ababa
USA
9116004
43
1147
24-Nov- Addis
08 Ababa
Genene Fekru
Eyob
Zemariam
G/eyesue
Yosef
Estefanos
Mengesha
1112352
92
USA
9116364
05
1148
26-Nov- Addis
08 Ababa
Belay Abebe
Yimer
USA
9114520
40
1149
4-Dec- Addis
08 Ababa
Luel Nigusie
Abay
Canada
9114047
55
1150
4-Dec- Addis
08 Ababa
Enanu Tafese
Mengesha
USA
0913 43
23 76
1151
4-Dec- Addis
08 Ababa
Amare Kirose
Canada
0911 10
81 77
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
and Warer
Machinery
Rental
Building
Contractor/BC
-5/
Construction
Machinery
Rental
115
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
0
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
3
2
2008
4
22
2008
9
35
2008
3
2
2008
15
0
2008
10
4
2008
4
5
2008
8
4
2008
10
15
2008
12
100
2008
4
6
2008
1152
16-Dec- Addis
08 Ababa
Meaza Teferi
G/egziabher
Britain
9116783
83
1153
24-Dec- Addis
08 Ababa
Fesiha
Alemayou
Britain
0911 03
81 75
1154
25-Dec- Addis
08 Ababa
Canada
0911
642043
1155
1-Jan- Addis
09 Ababa
USA
9112405
15
1156
20-Jan- Addis
09 Ababa
Samual Tezera
USA
9162933
15
1157
23-Jan- Addis
09 Ababa
Lakachewu
Asemare
USA
9121857
27
1158
27-Jan- Addis
09 Ababa
Jony
Aberehame
Israel
9112049
48
1159
10-Feb- Addis
09 Ababa
Sweden
9103359
64
1160
11-Feb- Addis
09 Ababa
Mesfine
Taddese
Seleshi
Kebede
Mulate
Canada
9102904
91
1161
16-Feb- Addis
09 Ababa
Mikias Alemu
Germany
9114310
53
1162
19-Feb- Addis
09 Ababa
Yuhannese
Haile Beyene
USA
1141424
21
Merid Zeleke
Dawit
Mekonen
Eshetu
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Mechanical
Enginering
Workshop
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Building
Contractor
/G+2/
Construction
Machinery
Rental
General
Contractor
Grade 5
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
116
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
2500
sq.m
Addis
Ababa
0
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3500
sq.m
Addis
Ababa
20000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
8000
sq.m
Addis
Ababa
3000
sq.m
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
7
44
2008
2
5
2008
20
60
2008
6
2
2009
42
14
2009
10
15
2009
50
200
2009
5
2009
3
27
2009
10
6
2009
10
2009
1163
10-Mar- Addis
09 Ababa
Umere
Hussene
Hagere
1164
11-Mar- Addis
09 Ababa
Beteleheme
Ayalewu
USA
9116166
55
1165
11-Mar- Addis
09 Ababa
Meseret
Terezehene
Sudan
1111153
72
1166
16-Mar- Addis
09 Ababa
USA
9116149
54
1167
16-Mar- Addis
09 Ababa
Meheraf
Sheta Kassa
Bineyame
Meberatu
Haile
Sweden
9120909
26
1168
18-Mar- Addis
09 Ababa
Germany
1137267
98
1169
18-Mar- Addis
09 Ababa
Yunatane
Berehane
Dawite
Wereke
Hassene
USA
1146615
37
1170
19-Mar- Addis
09 Ababa
Eyasu Kebede
Tassewu
Norway
1127999
07
1171
20-Mar- Addis
09 Ababa
Ahemmed
Haji Abedulahi
Denmark
9135472
62
1172
23-Mar- Addis
09 Ababa
Getachewu
Basu Bushen
Britain
1160313
93
1173
23-Mar- Addis
09 Ababa
Helene Abaye
Britain
9116441
05
Sudan
9116734
27
Construction
Machinery
Rental
Building
Works/G+1G+8/
Building
Contractor
Grade 4
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Building
Contractor
Grade 5
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
117
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
132
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
2
2
2009
300
1000
2009
80
175
2009
2009
10
5
2009
6
2009
10
2009
22
8
2009
15
30
2009
6
4
2009
3
2009
1174
24-Mar- Addis
09 Ababa
Fasile Areya
USA
9112074
08
1175
25-Mar- Addis
09 Ababa
Mulugeta
Taddes
Canada
9112251
83
1176
25-Mar- Addis
09 Ababa
Elyo
Vienesiyan
Italy
9126114
77
1177
1-Apr- Addis
09 Ababa
M/R Solomon
Abebe
USA
9120258
33
1178
1-Apr- Addis
09 Ababa
D/r Asrat
Legese Dmsie
Russia
9103203
89
1179
3-Apr- Addis
09 Ababa
Italy
9112091
33
1180
6-Apr- Addis
09 Ababa
USA
9112036
70
1181
6-Apr- Addis
09 Ababa
USA
9120120
14
1182
10-Apr- Addis
09 Ababa
Britain
9111280
40
1183
13-Apr- Addis
09 Ababa
Miss Kbebe
Zerefu Zewdu
Miss Jemila
Ahrahim
Mohamed
M/r Mengstu
Haylu
G/meskel
Miss Msrak
Eshtu
W/mikael
Setefidine
Ahemede
Eberahime
1184
21-Apr- Addis
09 Ababa
Kalebe
G/mariam
USA
USA
Building
Contractor
Grade 5
General
Contractor
Grade 1
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Mecheneris
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
118
Addis
Ababa
Addis
Ababa
20000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
2000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
35
25
2009
50
100
2009
6
4
2009
1
2
2009
150
250
2009
6
5
2009
4
2009
4
2009
4
6
2009
10
10
2009
10
6
2009
1185
30-Apr- Addis
09 Ababa
Tewelede
Negash
Meshesha
1186
30-Apr- Addis
09 Ababa
Geatchewu
Debebe
Germany
1187
4-May- Addis
09 Ababa
Temesegene
Belaye Berehe
Germany
1188
6-May- Addis
09 Ababa
Belayenesh
G/Hiwote
Britain
1189
7-May- Addis
09 Ababa
Chuchu
Deseta
Netherla
nds
1190
7-May- Addis
09 Ababa
Yesufe
Mareko
USA
1191
11- Addis
May-09 Ababa
FanetaYush
Mesfine Redi
Sweden
1192
17- Addis
May-09 Ababa
1193
21- Addis
May-09 Ababa
Bineyame
Belaye
Nahome
Ameha
Yelema
1194
26- Addis
May-09 Ababa
1195
2-Jun- Addis
09 Ababa
Canada
USA
1161181
184
Britain
Ato Andsew
Beyene
Canada
Nadyana Blen
Materials Rent
PLC
Britain
1144227
76
9106440
00
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Building
Contractor
Grade 1
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
119
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
8
2
2009
15
15
2009
5
8
2009
1
1
2009
20
30
2009
3
2
2009
160
2000
2009
10
10
2009
5
5
2009
6
4
2009
2
2
2009
1195
9-Jun- Addis
09 Ababa
Mr. Solomon
Ngusie
Netherla
nds
1196
15-Jun- Addis
09 Ababa
MS Desta
Mebratu
Britain
1197
15-Jun- Addis
09 Ababa
Mr Alemseged
yakob
Canada
1198
16-Jun- Addis
09 Ababa
Mikiase
Amezene
1199
17-Jun- Addis
09 Ababa
M/r Samson
Habtom Alem
Germany
1200
19-Jun- Addis
09 Ababa
Behayelu
Kebede
Britain
1201
25-Jun- Addis
09 Ababa
Tsegaye
Hadego
USA
1202
Addis
1-Jul-09 Ababa
Jemale Kassa
Said
USA
1203
Addis
3-Jul-09 Ababa
ATO ELIAS
SOLOMON
1204
Addis
3-Jul-09 Ababa
1205
Addis
7-Jul-09 Ababa
MS GENET
TEZERA
Sisaye
Anedeme
Kidane
USA
Britain
USA
USA
9115387
25
9126101
13
Building
Contractor
Grade 5
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Building
Contractor
Grade 2
Building
Contractor
Grade 5
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
120
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
15
10
2009
15
5
2009
13
5
2009
2
3
2009
6
6
2009
10
20
2009
12
80
2009
20
4
2009
3
4
2009
5
5
2009
2
2
2009
1206
10-Aug- Addis
09 Ababa
Selemone
Faneta
1207
10-Aug- Addis
09 Ababa
1208
10-Aug- Addis
09 Ababa
Kirose Kidane
Zekiya
Abubekere
Mehamede
1209
10-Aug- Addis
09 Ababa
Umer Abedela
Alakedire
1210
10-Aug- Addis
09 Ababa
Alemayehu
Eshete Welde
1211
10-Aug- Addis
09 Ababa
1212
10-Aug- Addis
09 Ababa
Said Abagaro
Mesfine
Neguse
Gelawu
1213
10-Aug- Addis
09 Ababa
Anetenehe
Gezaheye
1214
10-Aug- Addis
09 Ababa
Selemone
Kebede Abebe
1215
10-Aug- Addis
09 Ababa
1216
10-Aug- Addis
09 Ababa
USA
0911479
648
Britain
9121141
92
Yemen
0911200
122
Yemen
0912797
633
Australia
0911231
446
USA
0115510
546
USA
0911209
019
Sweden
0911210
629
0910282
892/011
6261062
Berehane
Emebaye
Sweden
9114853
95
Ashenafi
Kassa G/Hana
USA
0114169
883
USA
Construction
Machineries
Rental
Building
Contractor
Grade 3
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machieneries
Rental
General
Contractor
Grae
121
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
50
20
2009
3
8
2009
0
30
2009
0
30
2009
10
20
2009
3
3
2009
30
7
2009
34
34
2009
0
10
2009
0
30
2009
110
25
2009
1217
10-Aug- Addis
09 Ababa
1218
10-Aug- Addis
09 Ababa
1219
10-Aug- Addis
09 Ababa
Fikeselase
Kahesaye
Mulugeta
Kahesaye
Tekelu
Eyobe
Hablewold
w/selase
1220
26-Aug- Addis
09 Ababa
Deresa
Mekonenen
1221
26-Aug- Addis
09 Ababa
1222
26-Aug- Addis
09 Ababa
M/r Samsom
Habtom Alem
Samual
Teshome
H/Mariam
1223
26-Aug- Addis
09 Ababa
1224
26-Aug- Addis
09 Ababa
1225
5-Sep09 Tigray
Mulgeta
Abera
1226
7-Sep- Addis
09 Ababa
1227
7-Sep- Addis
09 Ababa
Mehelete
Asegedome
Berehanu
Feleke
W/Mariam
Firewote
Nebere
Abereha
Tefera
vitaleyano
Australia
0911213
910
Britain
0116462
462
USA
0112753
953
Netherla
nds
0911202
663
Germany
9137750
08
Netherla
nds
0911122
070
Germany
0911314
608
Italy
0911844
802
Britain
0914721207
USA
0116628
191
USA
0911244
872
Building
Works/G+7/
Mechanical
Engineering
Workshop
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machinery
Rental
Building
Contractor
Grade 5
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Gc -4
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
122
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Tigray
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Mekelle
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
10
8
2009
1
2
2009
100
50
2009
2
15
2009
20
40
2009
2
1
2009
20
25
2009
10
10
2009
50
200
2009
8
12
2009
15
6
2009
1237
9-Sep- Addis
09 Ababa
Danial Tadese
Ferewu
Britain
0910346
093
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machineries
Rental
General
Contractor
Grade 3
Building
Materials
Manufacturin
g
1238
9-Sep- Addis
09 Ababa
Aster
Belaynehe
Canada
0911960
443
Engineering
Workshop
1228
7-Sep- Addis
09 Ababa
Mesfine
Abereha
USA
0913695
226
1229
7-Sep- Addis
09 Ababa
Samual
Mulugeta
USA
0911667
419
1230
7-Sep- Addis
09 Ababa
Goleyade
W/Amanual
USA
0911223
541
1231
7-Sep- Addis
09 Ababa
Abebe Bogale
Regasa
USA
1127950
59
1232
7-Sep- Addis
09 Ababa
Amarer Reda
Kala
USA
0911790
411
1233
7-Sep- Addis
09 Ababa
Tariku Mamo
USA
9130987
88
1234
7-Sep- Addis
09 Ababa
Meserte Ayele
USA
0114665
229
1235
7-Sep- Addis
09 Ababa
MuluHager
Abebe Haile
USA
1236
9-Sep- Addis
09 Ababa
Emame Bekeri
Dada
Canada
0912763
163
123
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
6
15
2009
1
2
2009
2
5
2009
0
6
2009
0
3
2009
6
4
2009
280
15
2009
2
10
2009
7
5
2009
2
9
2009
20
10
2009
1239
9-Sep- Addis
09 Ababa
M/r Anteneh
Moges Ali
Britain
9124764
75
1240
9-Sep- Addis
09 Ababa
Tadese
Mesele Tulu
Canada
1241
9-Sep- Addis
09 Ababa
Aster
Belaynehe
Canada
0911960
443
1242
16-Oct- Addis
09 Ababa
USA
0112333
133
1243
16-Oct- Addis
09 Ababa
Alemayehu
Ademasu
Seyume
Alemayehu
H/selase
Britain
9112314
70
1244
1-Nov- Addis
09 Ababa
Abedulemena
ne Sheka Buna Sweden
0911330
794
1245
2-Nov- Addis
09 Ababa
Yetayale
Tsedale
Sweden
0910578
686
1246
2-Nov- Addis
09 Ababa
USA
0911687
645
1247
3-Nov- Addis
09 Ababa
Debebe
Mengiste
Abedela
Ahemede
Abedusheke
USA
0913375
681
1248
13-Nov- Addis
09 Ababa
Mekuriya
Yetena
Canada
9139553
95
1249
19-Nov- Addis
09 Ababa
Meberatu
Hailu Ayele
USA
0910141
506
Mechanical
Engineering
Workshop
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
General
Contractor
Grade 4
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
124
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
150
20
2009
10
4
2009
30
20
2009
2009
5
2009
20
30
2009
2
2
2009
5
3
2009
2009
4
10
2009
5
2009
1253
13-Dec- Addis
09 Ababa
Yuhannese
Bekele
1254
14-Dec- Addis
09 Ababa
Ayele Chesemi Britain
0911807
476
1255
15-Dec09 EIC
Novafix
Construction
Chmicals PLC
Bulgaria/
Ethiopia
0911410812
General
Contractor
Grade 4
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Plastic
Product
Manufacturin
g
Construction
Machineries
Rental
Construction
Chemicals
Manufacturin
g
1256
13-Jan- Addis
10 Ababa
Mesfin
Alemayehu
USA
0911631
784
1257
14-Jan10 Amhara
USA
9187025
21
1258
17-Jan- Addis
10 Ababa
Aberhu Asefa
Yoseph
Demissie
Dbele
USA
1259
22-Jan- Addis
10 Ababa
Babel Teklu
1260
2-Feb- Addis
10 Ababa
Bezegayehu
Fiyesa
1250
23-Nov- Addis
09 Ababa
1251
2-Dec- Addis
09 Ababa
1252
3-Dec- Addis
09 Ababa
Telahune
Gedelu
Berehane
Melese
Mehamede
Jemale
Nuteye
Canada
0918760
009
USA
0912771
848
USA
0913308
835
USA
0911245
474
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
5000
sq.m
Machinery
Rental
Addis
Ababa
0
Amhar
a
600000
0 Sq.M
9131859
21
Crop
production
Construction
Machineries
Rental
USA
9135459
26
Graphic
Printing work
Addis
Ababa
Implementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Britain
1161846
00
Construction
Machineries
Addis
Ababa
PreImplementati
125
Addis
Ababa
4
16
2009
4
6
2009
2
5
2009
30
50
2009
3
2
2009
10
15
2009
4
10
2010
30
300
2010
4
0
2010
6
2010
4
2010
6
Rental
1262
11-Feb10 Tigray
C.C Steel PLC
Turkey
9110094
18
0920161449/
0116183467
1263
23-Feb- Addis
10 Ababa
Yelema Bekele
Yelema
Canada
9130963
07
1264
1-Mar- Addis
10 Ababa
Atabu Trading
P,L,C
USA
9112055
25
1265
1-Mar- Addis
10 Ababa
Aberihame
Abebe
USA
9112055
25
1266
3-Mar- Addis
10 Ababa
Amine Beyne
Eberahime
Sweden
1164523
35
1267
9-Mar- Addis
10 Ababa
Netherla
nds
9112044
09
1268
12-Mar- Addis
10 Ababa
M/r Eyob
Bekele
Miss
Woinishet
Beyecha
Shabire
France
0912851
391/092
0153211
1269
12-Mar- Addis
10 Ababa
Tsigereda
Dagne
USA
9114200
59
1270
14-Mar- Addis
10 Ababa
Ahemed Haji
Wasihe
Britain
9133559
97
1261
5-Feb- Addis
10 Ababa
Tomase
Abebe
USA
on
Water Well
Driling works
Steel pipe
production
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Building
Contractor
Grade5
126
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Tigray
Tigray
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
6
6
2010
75
25
2010
2
2
2010
4
4
2010
4
4
2010
10
15
2010
4
4
2010
10
50
2010
2
2
2010
5
90
2010
1271
14-Mar- Addis
10 Ababa
1272
14-Mar- Addis
10 Ababa
1273
19-Mar- Addis
10 Ababa
Eliase
Berehane
Kasasye
Befikdu
Wendimu
W/Amanuale
Germany
9112220
07
Germany
9107912
14
9112314
20
1274
22-Mar- Addis
10 Ababa
Alem
Nicodimos
USA
M/r
Yekunoamelak
Kahssay
Britain
1275
23-Mar- Addis
10 Ababa
Anyo Wolde
Kobre
Canada
9137733
12
1276
23-Mar- Addis
10 Ababa
Lidya
Mekonnen
Togo
1161868
37
1277
25-Mar- Addis
10 Ababa
Akalenesh
Abadefare
USA
9117176
86
1278
25-Mar- Addis
10 Ababa
Samson
Gebreyesus
USA
9117176
86
1279
30-Mar- Addis
10 Ababa
Amelework
Kassa
Netherla
nds
9112021
94
1280
6-Apr- Addis
10 Ababa
Amanuae
Abebe
Britain
9112301
67
1281
12-Apr- Addis
10 Ababa
Tilahune
Gudulu
Canada
9187600
09
9131189
01
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Building
contractor
Grade 2
Construction
Machineries
Rental
Building
Constraction/
G+8
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
General
Contractor
Grade 4
127
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
2
1
2010
10
10
2010
5
2
2010
5
10
2010
3
2
2010
200
200
2010
6
2010
6
2010
4
6
2010
10
10
2010
4
16
2010
1282
15-Apr- Addis
10 Ababa
M/r Melaku
Hailu
Britain
9114626
00
1283
18-Apr- Addis
10 Ababa
Abera Tesema
USA
9100153
53
1284
21-Apr- Addis
10 Ababa
Mr. Dilubante
Tsge Worku
USA
9113012
32
1285
22-Apr- Addis
10 Ababa
Azeb Zekariya
USA
9115059
70
1286
23-Apr10 EIC
SATELLITE
HOUSE AND
OFFICE
FURNITURE
WORK PLC
Germany
/Ethiopia
0116550
493
1287
26-Apr- Dire
10 Dawa
Adis
Alemayehu
Djibouti
765179
1288
27-Apr- Addis
10 Ababa
1289
28-Apr- Addis
10 Ababa
1290
29-Apr10 EIC
Tewoderose
Meshesha
Dawite
Negash
Mogess
GEORGE
CONSTRUCIOT
N MACHINERY
RENTAL PLC
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Building
contractor/G
+6/
MANUFACTUR
ING OF OFFICE
AND HOUSE
HOLD
FURNITURE.
DOORS AND
WINDOWS
Germany
9118598
57
USA
9113093
25
Contractor
construction
& Agricultural
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Greece/E
thiopia
0111552
787/091
1246652
Construction
MACHINERY
RENTAL
128
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1600
Addis
Ababa
5000
Sq
Dire
Dawa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Implementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
Addis
Ababa
4
6
2010
10
0
2010
5
6
2010
25
20
2010
2010
20
35
2010
25
60
2010
30
30
2010
6
2010
1291
30-Apr- Addis
10 Ababa
Tigabu Wubie
Sweden
9116978
05
1292
14- Addis
May-10 Ababa
Wubetsega
Tirunehe
USA
1127735
07
1293
14- Addis
May-10 Ababa
USA
0911206
827
1294
17- Addis
May-10 Ababa
USA
9112196
56
1295
17- Addis
May-10 Ababa
Dejene
Sutuma
Sameson
Engeda
Jemaneh
Sameson
Alemayhu
Desae
Norway
9118100
92
1296
18- Addis
May-10 Ababa
Daniele
Piemonti
Italy
1111177
97
1297
18- Addis
May-10 Ababa
Daniel
Woldzyge
Norway
9115140
64
1298
24May-10 Tigray
H/slasie Berhe
Gebro
USA
0344450883
1299
25May-10 Tigray
Akseker
Ethiopia
Bloket PLC
Turkey
0920161900
1300
26- Addis
May-10 Ababa
Yuanis Velas
Greece
9115180
69
Electro
Mechanical
contractor
Grade 1
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Marble and
Stone
Assembling
Construction
Machineries
Rental
Construction
machinary
rent
Construction
Material
Manufacturin
g project
Michnical
Enigeenring
worksoph
1301
26- Addis
May-10 Ababa
Gashaw
Mhrete
Britain
9187317
43
Construction
Machineries
129
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
Addis
Ababa
1000
Tigray
Tigray
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Adi-grat
Tigray
1000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
25
75
2010
4
1
2010
4
0
2010
3
2
2010
4
0
2010
3
6
2010
2
5
2010
6
1
2010
30
10
2010
4
2
2010
5
10
2010
Aleme
1302
26- Addis
May-10 Ababa
Kassie Hadera
Reda
1303
3-Jun- Addis
10 Ababa
Mulugeta
Abate Alemu
1304
3-Jun- Addis
10 Ababa
1305
7-Jun- Addis
10 Ababa
Dereja
Teshome
Fisseha
Getahun
Asfaw
1306
13-Jun- Addis
10 Ababa
Dawite
Taddese
1307
17-Jun- Addis
10 Ababa
1308
21-Jun- Addis
10 Ababa
1309
Rental
Canada
9205381
49
USA
9111566
23
Israel
9101145
67
USA
9116118
76
Britain
9112449
77
USA
9113889
78
Gisti Alberto
Italy
9116062
16
30-Jun- Dire
10 Dawa
Yousuf Musa
Dweli
Djibouti
1310
Addis
5-Jul-10 Ababa
Abebayehu
ayalew
Canada
9112036
47
1311
15-Jul- Addis
10 Ababa
Ms. Muluwork
Fentea
USA
9187721
05
Abrha Gidey
on
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
General
Contractor
Grade 5
Building
Contractor/
G+4/
Construction
Machineries
Rental
Iron sheet,
Nail & wire
manu.
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
130
Addis
Ababa
3000
Sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
262
Addis
Ababa
Dire
Dawa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
4
20
2010
3
1
2010
5
4
2010
3
0
2010
15
5
2010
10
20
2010
8
0
2010
54
2010
6
3
2010
2
2
2010
1312
16-Jul- Dire
10 Dawa
Anwar Ali
Keiro
Switzerla
nd
9119635
75
1313
16-Jul- Addis
10 Ababa
1314
16-Jul- Addis
10 Ababa
Anteneh
Tesfaye
Getnet
Tadesse
Geberyesus
Germany
9113381
59
Canada
9112484
16
1315
26-Jul- Addis
10 Ababa
Rahel Moges
Beyene
USA
9112069
76
1316
30-Jul- Addis
10 Ababa
Dereje Tafese
Mulat
South
Africa
9119649
83
1317
3-Aug- Addis
10 Ababa
Wedosen
Lema Zeleke
Sweden
9119717
52
1318
5-Aug- Addis
10 Ababa
Gelila Brehanu Sweden
9111575
21
1319
6-Aug- Addis
10 Ababa
Tesfaye Abebe
Haylu
Canada
9208348
29
1320
9-Aug- Addis
10 Ababa
Tesfaye Hayle
USA
9111448
63
1321
15-Aug- Addis
10 Ababa
Abdurahman
Abdunasr
USA
9134857
51
1322
16-Aug- Addis
10 Ababa
Tamrat
Teshome
USA
9116947
49
General
contractor G4
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Building
construction
/Bc-5/
Construction
Machineries
Rental
Level deep
water drilling
regretion
Construction
Machineries
Rental
General
Contractor/GC
-4/
Construction
Machineries
Rental
131
Dire
Dawa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
26
40
2010
2
1
2010
2
1
2010
6
4
2010
6
4
2010
3
36
2010
10
20
2010
4
3
2010
3
4
2010
5
20
2010
3
5
2010
1323
20-Aug10 Tigray
Mulugeta
G/slasie
Meshesha
1324
20-Aug- Dire
10 Dawa
Luige Biroliya
Pawlo
Italy
112773
1325
23-Aug- Addis
10 Ababa
Bedriya Nuri
Barenja
USA
9119044
91
1326
25-Aug- Addis
10 Ababa
Dawit Asrat
Tekle
Belgium
9113376
63
1327
25-Aug- Addis
10 Ababa
Tadess
Getachw
Sweden
9112035
66
1328
26-Aug- Addis
10 Ababa
Girma Tadess
Beyene
Israel
9106999
85
1329
30-Aug- Addis
10 Ababa
Tadele Gelan
Jarsso
Britain
9214616
41
1330
6-Sep- Addis
10 Ababa
Nina Galeone
Italy
9116014
84
1331
7-Sep10 Tigray
Tiebe Girmay
Gesessew
USA
0914737521
1332
9-Sep10 Tigray
Berhe Tsegay
Britain
0344408001
Construction
machinery
rental
General
elertical Work
shop
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Office and
Home
Furniture
Manufacturin
g
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
rental
Toggle
Engineering
Sweden/
Ethiopia
0910596
345
Engineering
Consultancy
1333
21-Sep10 EIC
Canada
0914751957
132
Tigray
Mekelle
Dire
Dawa
5000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Tigray
Wukro
Tigray
Mekelle
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
10
6
2010
32
50
2010
2
1
2010
3
0
2010
18
18
2010
3
5
2010
6
0
2010
6
4
2010
10
0
2010
20
30
2010
2
5
2010
PLC
Service
1334
4-Oct- Dire
10 Dawa
Shemshedin
Abdlua
1335
6-Oct10 EIC
Engida Gorfu
Tekaye
USA
0911875
824
1336
7-Oct10 EIC
Hana
Gessesse
South
Africa
0921123
491
USA
1337
14-Oct10 Tigray
Kieria
Wehabrebi
Sweden
0920873926
1338
19-Oct- Addis
10 Ababa
Amenew
Masho Ingida
USA
9115226
58
1339
20-Oct- Addis
10 Ababa
Abera Geleto
Abu
USA
9112173
90
1340
20-Oct- Addis
10 Ababa
Abera Geleto
Abu
USA
9112173
90
1341
3-Nov- Addis
10 Ababa
Zewide Ersule
USA
9119860
92
1342
9-Nov- Addis
10 Ababa
Getu Wibante
Tsegaw
USA
1343
12-Nov- Addis
10 Ababa
Derese
aregaw
USA
on
Constrction
Material
Manu.
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Ceramic &
tube cement
product
Construction
machineries
rental
Construction
machineries
rental
Dire
Dawa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Tigray
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
9213377
18
Building
Work/G+8/
Construction
machineries
rental
Construction
machineries
rental
9112292
95
Water well
drilling
Addis
Ababa
133
3000
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Alamata
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
30
2010
3
3
2010
8
4
2010
185
50
2010
2
0
2010
10
20
2010
10
200
2010
4
1
2010
3
0
2010
5
10
2010
1344
13-Nov10 Tigray
Selemon
Haftay
Sweden
0911820757
1345
18-Nov- Addis
10 Ababa
Derese
aregaw
USA
9112292
95
1346
24-Nov- Addis
10 Ababa
1347
2-Dec- Addis
10 Ababa
1348
7-Dec- Addis
10 Ababa
1349
7-Dec- Addis
10 Ababa
Almaz Belihu
W/tsadik
Eskinder
G/michael
Belay
1350
7-Dec- Addis
10 Ababa
Yonass
Yemane
1351
13-Dec- Addis
10 Ababa
Kokebe
Tarekegn
1352
13-Dec- Addis
10 Ababa
1353
15-Dec- Addis
10 Ababa
1354
24-Dec- Addis
10 Ababa
Ebrahim
Dawid
Brhanemesikl
Adirse
Barikneh
Beyene
Tadesse
Wordofa
Daniel zewedu USA
G/Tsadik
G/Kidan
G/Hiwot
USA
9100993
71
USA
9112248
68
USA
9112152
20
Britain
9201380
71
USA
9116521
56
USA
9135052
22
Britain
9130489
24
USA
9116317
42
Construction
Machinery
Rental
General
contractor
/GC-5/
Agriculture
&Constriction
Machineries
Rental
Constriction
Machineries
Rental
Constriction
Machineries
Rental
Constriction
Machineries
Rental
Constriction
Machineries
Rental
Building
Contractor
/BC-3/
Construction
machineries
rental
Building
Contractor
/BC-5/
Building
Contractor
/BC-5/
134
Tigray
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Alamata/
K
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
28
15
2010
4
2
2010
20
20
2010
3
2
2010
3
4
2010
2
1
2010
10
0
2010
40
800
2010
13
7
2010
3
10
2010
10
20
2010
1355
30-Dec- Addis
10 Ababa
Daniel
Birehany
USA
9119239
23
1356
31-Dec- Addis
10 Ababa
Kaleb Dawit
Gebchara
Britain
9201455
41
1357
3-Jan- Addis
11 Ababa
USA
9207231
78
1358
4-Jan11 Tigray
USA
0911242835
1359
10-Jan- Addis
11 Ababa
Emebet
Tadese
USA
1166356
74
1360
12-Jan11 EIC
USA
0911209
876
1361
20-Jan- Addis
11 Ababa
Ahadu Adenw
Mantegaftot
Mesfin
H/leslase
Mengesha
Canada
9111316
26
1362
24-Jan- Addis
11 Ababa
Sahle Husen
USA
9117568
26
1363
7-Feb- Addis
11 Ababa
Aster Haile
USA
9106228
47
1364
1-Mar- Addis
11 Ababa
Ashenafi Degu
USA
9114513
91
1365
1-Mar- Addis
11 Ababa
Jemal Ebrahim
Kelif
Sweden
9113078
27
Micheal
Tesfaye
Aregayena
Betesebochu
PLC
Construction
machineries
rental
Building
Contractor
/BC-5/
Building
Contractor
/BC-4/
Metal
Products
Construction
machineries
rental
Construction
Machinery
Rental
/Expansion/
Construction
machineries
rental
Construction
machineries
rental
Construction
machineries
rental
Construction
machineries
rental
Construction
machineries
rental
135
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
Addis
Ababa
Tigray
Addis
Ababa
Oromia
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Mekelle
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
4
3
2010
20
100
2010
10
10
2011
25
45
2011
5
0
2011
3
5
2011
5
0
2011
10
10
2011
6
6
2011
2
2
2011
20
0
2011
1366
3-Mar- Addis
11 Ababa
1367
7-Mar- Addis
11 Ababa
Yared
Mekonnen
Melese
Nigatu
W/medhin
Filfilu
1368
8-Mar- Addis
11 Ababa
Daniel Debebe Britain
9112286
80
1369
9-Mar- Addis
11 Ababa
Biruk Melka
Canada
9213492
50
1370
10-Mar- Addis
11 Ababa
USA
9201088
65
1371
10-Mar- Addis
11 Ababa
Daniel
Wondeson
Solome
Brihane
Woldeyes
USA
9221177
81
1372
14-Mar- Addis
11 Ababa
Amanuel
Mekonnen
Germany
9114100
33
1373
15-Mar- Addis
11 Ababa
Germany
9116611
92
1374
16-Mar- Addis
11 Ababa
Bedlu Asefa
Weldeyes
Cosentino
Gabriello
Giovanni
Italy
9137838
58
1375
17-Mar- Addis
11 Ababa
Bizuayehu
H/mariam
Australia
9119788
32
1376
4-Apr- Addis
11 Ababa
Yohannse
Gidey Senkaye
USA
9117269
93
Canada
9115237
18
Canada
9112124
48
Construction
machineries
rental
Addis
Ababa
Building work
/G+7/
General
Contractor
/GC-2/
Construction
machineries
rental
Construction
machineries
rental
Addis
Ababa
Building work
/G+7/
Building
Contractor
/BC-5/
Building
Contractor
/BC-5/
Construction
machineries
rental
Construction
machineries
rental
Construction
machineries
rental
Addis
Ababa
136
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
2
2
2011
15
30
2011
15
0
2011
5
0
2011
6
50
2011
20
10
2011
10
15
2011
15
45
2011
0
10
2011
4
6
2011
100
0
2011
1377
11-Apr- Addis
11 Ababa
Selhadin
Mohammed
Ahimed
1378
13-Apr- Addis
11 Ababa
Ibrahim Said
Canada
9206409
56
1379
20-Apr- Addis
11 Ababa
Elsabete
Nigusse
Netherla
nds
9130773
94
1380
28-Apr- Addis
11 Ababa
Getachew
Woldu
USA
9112090
19
1381
29-Apr- Addis
11 Ababa
Biniyam Asigd
Kebede
USA
9135854
21
1382
2-May- Addis
11 Ababa
Asefa Tilahun
H/wold
Britain
9130570
20
1383
6-May- Addis
11 Ababa
USA
9114169
71
1384
9-May- Addis
11 Ababa
Mulu Tsegaye
Ambaye
Saleh
Mohammed
Abdowaise
Yemen
9112121
02
1385
9-May- Addis
11 Ababa
Dagnew
Weldia Gebre
USA
9110859
52
1386
10- Addis
May-11 Ababa
USA
9181832
02
1387
11- Addis
May-11 Ababa
Mulu Kassa
Feleke
Binyam
W/mariam
H/silasse
USA
9123208
16
Italy
9115249
50
Construction
Machineries
Rental
General
Contractor
/Gc-5/
Construction
Machineries
Rental
Building
Contractor/Bc
-4/
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
137
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
30000
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
5
5
2011
20
200
2011
5
2
2011
20
40
2011
4
2
2011
10
2011
4
5
2011
0
4
2011
5
20
2011
15
7
2011
2
2
2011
Canada
9112344
16
USA
9112084
33
USA
9130074
15
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Building
Contractor/Bc
-5/
General
Contractor
/Gc-5/
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Office and
House Hold
Furniture
Manufacturin
g using wood
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
USA
9112084
33
Construction
Machineries
1388
12- Addis
May-11 Ababa
Harun Kedir
Abaznab
USA
9116524
22
1389
16- Addis
May-11 Ababa
Addishiwot
Fekadu
USA
9226000
29
1390
16- Addis
May-11 Ababa
Yonas Fekadu
USA
9226000
30
1391
16- Addis
May-11 Ababa
Eyasu Yalew
Tarekegn
Norway
9100969
55
1392
18- Addis
May-11 Ababa
Finland
9113470
13
1393
19- Addis
May-11 Ababa
Canada
9112432
97
1394
23- Addis
May-11 Ababa
Berhanu
Fiseha
Rufael
Tseguereda
Joseph
Tsegaye
Alemu
Jenbere
USA
9134975
93
1395
24- Addis
May-11 Ababa
Solomon
Tesema
1396
25- Addis
May-11 Ababa
1397
25- Addis
May-11 Ababa
Ersit Yirga
G/Egziabher
Mariam
Alemayehu
W/kiros
1398
25- Addis
May-11 Ababa
Sileshi Yirga
G/Egziabher
138
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
5
2
2011
4
7
2011
4
7
2011
3
4
2011
10
30
2011
4
2011
10
5
2011
8
10
2011
1
1
2011
1
1
2011
1
1
2011
Rental
1398
27- Addis
May-11 Ababa
Daniel Molla
Kassa
Britain
9130102
00
1399
30- Addis
May-11 Ababa
Nejat Abdella
Muktar
USA
9175511
73
1400
1-Jun- Addis
11 Ababa
Abebe Lemma
Alemu
USA
9217825
25
1401
1-Jun- Addis
11 Ababa
USA
9217825
25
1402
2-Jun- Addis
11 Ababa
Canada
9111219
64
1403
3-Jun- Addis
11 Ababa
Abebe Lemma
Alemu
Werku
Yeshanew
Mekonnen
Erimias
Tadesse
Nekatibeb
USA
9129594
99
1404
7-Jun- Addis
11 Ababa
Seid Ibrahim
Sweden
9116643
01
1405
8-Jun- Addis
11 Ababa
Daniel Teferi
Canada
9110720
90
1406
9-Jun- Addis
11 Ababa
Tewodros
Kebrom
Australia
9206500
96
1407
10-Jun- Addis
11 Ababa
Samuel
Teshome
USA
9217756
83
on
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Building work
/G+4/
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machineries
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
139
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
4
2011
0
0
2011
10
100
2011
20
20
2011
9
6
2011
8
4
2011
5
5
2011
4
4
2011
4
4
2011
10
10
2011
1408
13-Jun- Addis
11 Ababa
1409
14-Jun- Addis
11 Ababa
Goitom
Moges
Mesefin
Abreha
Tsehaye
Canada
9225884
02
USA
9100387
95
1410
20-Jun- Addis
11 Ababa
Atakileti
Tesefay
USA
9147017
12
1411
27-Jun- Addis
11 Ababa
USA
9119102
06
Fanose Asefa
1412
28-Jun- Addis
11 Ababa
Mery
Menegistu
USA
9112235
86
1413
29-Jun- Addis
11 Ababa
Amare
Manedefro
USA
9131575
19
1414
Addis
6-Jul-11 Ababa
USA
9112022
14
1415
Addis
8-Jul-11 Ababa
Alem
Mengistu
Seyoum
Lawgaw
Weldeyes
Netherla
nds
0911516
178
1416
13-Jul- Addis
11 Ababa
India
9109027
69
1417
19-Jul- Addis
11 Ababa
India
0911101
763
1418
19-Jul- Addis
11 Ababa
USA
0912096
991
Lujae Kapiteni
Bruna Stella
Romeo
Berhane
G/silassie
Meshesha
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Building
Construction/
G+4/
Lamera
Cutting Work
Construction
Machinery
Rental
Building
Equipment
Industry
General
Contractor/GC
-5/
Building
Contructor/BC
-5/
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
140
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
3
3
2011
10
10
2011
20
24
2011
10
25
2011
2
6
2011
500
540
2011
20
25
2011
10
8
2011
0
4
2011
5
0
2011
2
1
2011
1419
20-Jul- Addis
11 Ababa
Demis Zewdie
USA
0911110
099
1420
25-Jul- Addis
11 Ababa
Dawit Zerai
Sweden
9114451
75
1421
26-Jul- Addis
11 Ababa
Miss Amanda
Alemu Abella
Spain
0912879
942
1422
29-Jul- Addis
11 Ababa
Sheferaw
Kebede
Canada
9214117
41
1423
2-Aug- Addis
11 Ababa
Franco
Impiumi
India
9112036
90
1424
9-Aug- Addis
11 Ababa
Girma Negi
Kebede
USA
9116041
20
1425
10-Aug- Addis
11 Ababa
Zemenu Addis
Zerihun
USA
9117136
51
1426
10-Aug- Addis
11 Ababa
Nardos
Assegahgn
USA
9224674
29
1427
26-Aug- Addis
11 Ababa
H/silasse
Tefera
Meshesha
USA
9115138
32
1428
31-Aug- Addis
11 Ababa
Michael
Samuel
Britain
9232599
92
water well
drilling work
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
Rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Manufacturin
g of house
and office
material by
using wood
and metal
Construction
machinery
rental
141
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
4
6
2011
7
4
2011
5
3
2011
2
0
2011
10
4
2011
5
0
2011
2
4
2011
5
4
2011
12
0
2011
9
0
2011
1429
1-Sep- Addis
11 Ababa
Mohammed
Ahmed Ali
Canada
9208142
48
1430
5-Sep- Addis
11 Ababa
Getu Tadesse
Balcha
USA
9216295
92
1431
6-Sep- Addis
11 Ababa
Teshale Kolele
Asresse
Australia
9107272
22
1432
13-Sep- Addis
11 Ababa
Canada
9130550
18
1433
16-Sep- Addis
11 Ababa
Alem Berhe
Britain
9112320
01
1434
20-Sep- Addis
11 Ababa
Freweyne
Kindeya Berhe
USA
9107220
93
1435
23-Sep- Addis
11 Ababa
Daniel
W/hanna
USA
9132460
84
1436
30-Sep- Addis
11 Ababa
Christian Kinfe
Switzerla
nd
9111378
98
1437
3-Oct- Addis
11 Ababa
USA
9112181
21
1438
6-Oct- Addis
11 Ababa
USA
9101496
00
1439
11-Oct- Addis
11 Ababa
USA
9106197
98
Fanuel Haile
Lemma
Firehiwot
Alebel Kassa
Ashenafi
Kassa
G/hanna
Elias Aba Milki
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
Addis
Ababa
AA
5000
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Addis
Ababa
Water Well
Drilling
Agricultural &
construction
Machinery
rental
Construction
machinery
rental
Addis
Ababa
Building work
/G+0-G+4/
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Addis
Ababa
142
1000
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Preimplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
6
0
2011
5
0
2011
15
10
2011
2
0
2011
2
0
2011
48
24
2011
110
80
2011
3
2
2011
20
40
2011
2
0
2011
3
40
2011
1440
17-Oct- Addis
11 Ababa
Italy
9116919
02
1441
19-Oct- Addis
11 Ababa
1442
24-Oct- Addis
11 Ababa
Demeke
Anagaw Shite
Kassahun
Hagose
Seyoum
USA
9202778
17
USA
9201224
05
1443
25-Oct- Addis
11 Ababa
Getahun Belay
Bedada
USA
9230751
29
1444
27-Oct- Addis
11 Ababa
Yimaj Klifa
Abidulqadr
USA
9112001
51
1445
31-Oct- Addis
11 Ababa
Hirut Asneke
USA
1111103
64
1446
1-Nov- Addis
11 Ababa
Andualem
Terku
Germany
9223502
79
1447
9-Nov- Addis
11 Ababa
Najib Abdulahi
Yusuf
Canada
9120619
75
1448
15-Nov- Addis
11 Ababa
Alemayew
Tadese
Germany
9204989
82
1449
29-Nov- Addis
11 Ababa
Sulad Haji
Britain
9213233
85
1450
29-Nov- Addis
11 Ababa
Samuel Bekele
Switzerla
nd
9205735
45
Romeo Spina
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Building
Contractor
/BC-5/
Building
Work/G+8G+12/
General
Contractor
/GC-5/
Construction
Machinery
Rental
Building /G+4/
Mechanical
Engineering
workshop
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
143
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
Sq.M
Addis
Ababa
3000
Sq.M
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
8
2
2011
4
10
2011
0
0
2011
4
1
2011
25
50
2011
20
50
2011
3
0
2011
10
0
2011
25
10
2011
12
2
2011
2
1
2011
1451
5-Dec- Addis
11 Ababa
Tsegaye
Alemu
1452
9-Dec- Addis
11 Ababa
1453
21-Dec- Addis
11 Ababa
Wendemu
Giyorgs
Biniam
Demere
Alemu
1454
27-Dec- Addis
11 Ababa
Binyem
Asechelew
Mogos
1455
29-Dec- Addis
11 Ababa
1456
2-Jan- Addis
12 Ababa
Binyamino
Justi
Abduraheman
Ibrahim
Ismael
1457
3-Jan- Addis
12 Ababa
Wondwossen
Tefera
1458
13-Jan- Addis
12 Ababa
1459
USA
9134975
93
Britain
9122106
39
USA
9129625
51
Italy
9124261
7
Italy
9117351
12
USA
9112150
07
USA
9203499
18
Dimitrios
Philis
USA
9115092
00
13-Jan- Addis
12 Ababa
Alem Hagos
G/Iyesus
Britain
9241536
99
1460
16-Jan- Addis
12 Ababa
Fitsum Belay
Terefa
USA
9114385
48
1461
23-Jan- Addis
12 Ababa
Yekunoamlak
Kahsay
Britain
9112187
66
Building
Construction
/BC-5/
Building work
/G+4/
Construction
Machinery
Rental
Building
materials
manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
144
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
5
15
2011
10
300
2011
2
0
2011
5
10
2011
6
0
2011
4
10
2012
2
1
2012
8
2
2012
3
1
2012
0
3
2012
6
10
2012
Solomon
Fantaye
Mamuye
1462
23-Jan- Addis
12 Ababa
1463
24-Jan- Addis
12 Ababa
1464
24-Jan- Addis
12 Ababa
1465
24-Jan- Addis
12 Ababa
1466
24-Jan- Addis
12 Ababa
1467
25-Jan- Addis
12 Ababa
Tareke
Tederos
Markos
Zewude
Tegegn
1468
25-Jan- Addis
12 Ababa
1469
27-Jan- Addis
12 Ababa
1470
Eyob Negussie
T/mariam
Daniel
Muluwork
Teddla
SI-AT
Construction
PLC
USA
9217756
83
Canada
9119394
75
USA
USA/Brit
ain/Ethio
pia
9225791
16
9115231
85
Britain
9112220
07
Canada
9111967
91
Batido Trading
PLC
Australia
/Ethiopia
9112052
57
Germany
/Ethiopia
9112003
07
1-Feb- Addis
12 Ababa
HAT Industrial
PLC
Getnet
Gebeyaw
Kassa
USA
9116578
29
1471
2-Feb- Addis
12 Ababa
Yared Tekle
Abebe
Britain
9200558
03
1472
2-Feb- Addis
12 Ababa
Amanuel
Mekonnin
Germany
9114100
33
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Mechanical
Engineering
workshop
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
materials
manufacturin
g
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
145
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
10000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
5
3
2012
4
20
2012
2
1
2012
3
1
2012
5
6
2012
2
1
2012
4
6
2012
5
60
2012
4
0
2012
3
2
2012
10
2
2012
1473
2-Feb- Addis
12 Ababa
Mere Micheal
Britain
9133097
46
1474
2-Feb- Addis
12 Ababa
Adem Hassen
Adem
USA
9112397
43
1475
3-Feb- Addis
12 Ababa
Desta Tadesse
Biru
Germany
9128468
78
1476
8-Feb- Addis
12 Ababa
Dawit Yosph
USA
9273612
54
1477
9-Feb- Addis
12 Ababa
Selamawit
Tekile
Netherla
nds
9111850
48
1478
10-Feb- Addis
12 Ababa
USA
9202313
79
1479
13-Feb- Addis
12 Ababa
G.E.S General
Trading PLC
Mesal
andAssociates
Engineering
Consaltanc
PLC
1480
14-Feb- Addis
12 Ababa
1481
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
USA/Ethi
opia
9115148
38
Suher Yasin
Abdela
USA
9112190
38
14-Feb- Addis
12 Ababa
Abdulkerim
Nuru
Canada
9118441
61
1483
15-Feb- Addis
12 Ababa
Kebede
Omega Mare
USA
9112361
06
Architectural
and
Engineering
Consultancy
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
1484
16-Feb- Addis
12 Ababa
Lual
Alemseged
Australia
9236458
76
Construction
machinery
146
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
2000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
5
0
2012
10
2
2012
2
1
2012
2
0
2012
15
0
2012
2
1
2012
26
120
2012
20
20
2012
2
0
2012
10
5
2012
20
0
2012
Abrha
1485
20-Feb- Addis
12 Ababa
1486
20-Feb- Addis
12 Ababa
1487
20-Feb- Addis
12 Ababa
1488
20-Feb- Addis
12 Ababa
1489
21-Feb- Addis
12 Ababa
1490
21-Feb- Addis
12 Ababa
1491
21-Feb- Addis
12 Ababa
1492
Dawit
Solomon
Gebru
rental
Canada
9268450
76
USA
9110484
84
Germany
9114095
69
Sweden
9214006
80
USA
9117002
07
USA
9115022
37
Paulos Gebre
Britain
9122106
39
22-Feb- Addis
12 Ababa
Daniel Soboka
Duffera
Sweden
9115022
31
1493
22-Feb- Addis
12 Ababa
USA
9228523
42
1494
22-Feb- Addis
12 Ababa
Dawit Zeleke
Tefera
Alemseged
Kinfe
Fesehaye
Canada
9101238
91
Mohie Sherif
Feseha
Ayanna
Mengistu
Kidane
Kebede
Sjamer
Alemrew
Chere
Selome
Tadessa
Telahun
on
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Gravel
Manufacturin
g
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
147
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
50000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
4
4
2012
15
0
2012
3
0
2012
3
1
2012
10
40
2012
10
0
2012
10
20
2012
20
7
2012
2
1
2012
4
0
2012
1495
23-Feb- Addis
12 Ababa
Sisay Negussie
Meskele
USA
9111177
24
1496
23-Feb- Addis
12 Ababa
Awet
Abraham
France
9168135
20
1497
24-Feb- Addis
12 Ababa
Russia
1164624
74
1498
27-Feb- Addis
12 Ababa
Bulgaria
1115639
90
1499
27-Feb- Addis
12 Ababa
Yemsrach
Debebe Yehla
Elizabeth
Tilahun
Wubneh
USA
9115052
58
1500
27-Feb- Addis
12 Ababa
Wondwossan
Awaji
USA
9118901
42
1501
27-Feb- Addis
12 Ababa
Mohammed
Umer
Norway
9133739
34
1502
27-Feb- Addis
12 Ababa
Ayalew
Telahun Desta
USA
9112408
82
1503
28-Feb- Addis
12 Ababa
9113942
42
1504
28-Feb- Addis
12 Ababa
Hailu Negussie
Teyime
France
Seyoum
Lawgaw
Netherla
Woldeyes
nds
1505
28-Feb- Addis
12 Ababa
Frieda
Business PLC
9139830
33
Dereje Fesehe
Germany
/Ethiopia
9115161
78
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
materials
manufacturin
g
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
148
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
2
1
2012
6
0
2012
20
35
2012
1
1
2012
2
2
2012
2
0
2012
3
0
2012
10
5
2012
7
3
2012
5
2
2012
8
4
2012
Ayo
Construction
Equipment
Import and
Rental PLC
Addis
Ababa
15-Mar- Addis
12 Ababa
Worku kebede
Endale
Israel
Haile
Habttsiyon
Tesfemikael
Canada
Water well
drilling work
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
15-Mar- Addis
12 Ababa
Daniel
Temesgen
Constraction
machinery
Addis
Ababa
PreImplementati
1506
28-Feb- Addis
12 Ababa
1507
5-Mar- Addis
12 Ababa
1508
6-Mar- Addis
12 Ababa
1509
7-Mar- Addis
12 Ababa
1510
7-Mar- Addis
12 Ababa
Daniel Tekle
Shimeles
Gemeda
Hunde
Global Water
Well Drilling
PLC
1511
9-Mar- Addis
12 Ababa
Roza Pizzo
Glovanni
1512
13-Mar- Addis
12 Ababa
1513
15-Mar- Addis
12 Ababa
1514
15-Mar- Addis
12 Ababa
1515
1516
Joseph
Abatkun
Girum Mersha
Efrem
Mengistu
Ergite
USA/Ethi
opia
9112292
70
USA
9112026
88
USA
9115239
62
Australia
9119892
30
USA/Ethi
opia
9110221
91
Belgium
9118807
08
USA
9112395
04
Britain
Canada
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
149
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3000
sq.m
1
1
2012
2
4
2012
4
2
2012
2
0
2012
17
0
2012
4
2
2012
2
4
2012
3
1
2012
4
3
2012
2
1
2012
4
2012
rental
1517
20-Mar- Addis
12 Ababa
Fevin
W/agegn
Mengistu
1518
20-Mar- Addis
12 Ababa
1519
USA
9112096
16
Haile Fanta
Ameboye
USA
9115132
76
20-Mar- Addis
12 Ababa
Solomon
Alemu Shibru
Britain
9113079
62
1520
23-Mar- Addis
12 Ababa
Elias Bekele
Girma
USA
9110712
59
1521
23-Mar- Addis
12 Ababa
Saba Gebre
Belaineh
Britain
9116909
70
1522
29-Mar- Addis
12 Ababa
Dereje Kebret
Tegegne
Britain
1111423
01
1523
29-Mar- Addis
12 Ababa
Ketema
Aserat
USA
9116855
29
1524
2-Apr- Addis
12 Ababa
Tewodros
Belete Addis
USA
9116269
03
1525
2-Apr- Addis
12 Ababa
Tesfatsiyon
Tariku
USA
9114657
47
1526
3-Apr- Addis
12 Ababa
Fasil Meko
Abuhay
USA
9203370
26
on
Construction
machinery
rental
General
contractor/GC
-5/
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
150
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
5000
sq.m
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
sq.m
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
4
2
2012
3
3
2012
6
4
2012
3
2
2012
1
2
2012
2012
3
1
2012
1
1
2012
2
2
2012
3
2
2012
USA
9112174
15
France
9119172
64
Canada
9204729
15
USA
9112038
35
Alex Kidane
USA
9114065
92
9-Apr- Addis
12 Ababa
Melkamu Abie
Terefe
USA
9118565
93
1533
10-Apr- Addis
12 Ababa
Canada
9127390
66
1534
12-Apr- Addis
12 Ababa
Musse
Tesfaye Gebru
Senait
Weldesemaya
t Yhes
USA
9114277
19
1535
12-Apr- Addis
12 Ababa
Tedila
Abreham
USA
9120891
11
1536
16-Apr- Addis
12 Ababa
Kassawu
Azene
Mengesetu
Israel
9277081
96
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Building
Construction
/BC-5/
Construction
machinery
rental
Construction
machinery
rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Tube/Constru
ction
materials
manufacturin
g
1537
16-Apr- Addis
12 Ababa
Sahlua Ketsela
Mengstu
Canada
9237877
24
Construction
Machinery
1527
3-Apr- Addis
12 Ababa
1528
3-Apr- Addis
12 Ababa
Birhanu Abera
Ashene
Alemaze
Shenkore
Nadew
1529
5-Apr- Addis
12 Ababa
Wibengeda
Tesfaye
1530
5-Apr- Addis
12 Ababa
1531
6-Apr- Addis
12 Ababa
1532
Befeke Abebe
151
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
25
40
2012
Addis
Ababa
PreImplementati
2
2
2012
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
1000
2
2
2
2012
2012
5
50
2012
10
5
2012
2
1
2012
20
10
2012
4
5
2012
5
6
2012
8
10
2012
Rental
Mathewos
Desta
Gebremariam
1538
18-Apr- Addis
12 Ababa
1539
18-Apr- Addis
12 Ababa
1540
18-Apr- Addis
12 Ababa
1541
18-Apr- Addis
12 Ababa
1542
19-Apr- Addis
12 Ababa
Girmay
Legesse
Dagim
W/mariam
Haile
1543
23-Apr- Addis
12 Ababa
Lemlem
Atakilti Gebru
1544
23-Apr- Addis
12 Ababa
1545
23-Apr- Addis
12 Ababa
1546
24-Apr- Addis
12 Ababa
1547
25-Apr- Addis
12 Ababa
Britain
9113983
98
USA
9112404
77
0911222
569/091
1222569
Sweden
9271651
56
USA
9117176
98
USA
9115115
72
Addis Demeke
Asheber
USA
9268367
00
Bellshader
Felleke Dagne
USA
9219209
72
Abel Abraham
Tewodros
Kidanemariam
Abrha
Britain
Claudio Musso Italy
M/r Eyobe
Zewde
Mandefro
Canada
9132985
00
9279470
36
on
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
152
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
500
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
1
1
2012
1
1
2012
1
1
2012
1
1
2012
4
6
2012
10
2
2012
2
0
2012
10
2
2012
2
8
2012
4
2
2012
1548
25-Apr- Addis
12 Ababa
1549
26-Apr- Addis
12 Ababa
Yonas
besheda
Anbese
Meseret
Bogale
Basazenew
USA
9116010
93/0921
929219
USA
9187855
25
1550
26-Apr- Addis
12 Ababa
Yalew Jemale
Welde
USA
9113077
77
1551
30-Apr- Addis
12 Ababa
Britain
9279415
72
Rahel Negasi
1552
2-May- Addis
12 Ababa
Esmael Nuru
Nuray
USA
9112092
68
1553
3-May- Addis
12 Ababa
Endela
Mekasha
Canada
9119369
73
1554
3-May- Addis
12 Ababa
Endela
Mekasha
Canada
9119369
73
1555
7-May- Addis
12 Ababa
Haile Beyene
Akelom
USA
9220220
78
1556
8-May- Addis
12 Ababa
Luigi Vilone
Juzepe
Italy
9119764
85
1557
9-May- Addis
12 Ababa
Ermias Abay
Abraha
USA
9244965
81
1558
10- Addis
May-12 Ababa
Fidele Tekle
Baheta
Sweden
9112258
43
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Materials
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
General
Construction
/GC-5/
Construction
Machinery
Rental
Office and
Househole
materials
153
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
2
6
2012
3
1
2012
10
3
2012
10
15
2012
2
2
2012
6
20
2012
40
20
2012
2
2
2012
5
40
2012
12
14
2012
8
3
2012
manufacturin
g
1559
10- Addis
May-12 Ababa
Colette
Gabriel
USA
9283142
00
0911601
377/091
1601377
9300137
32/0911
232581
0911643
674/203
652
1560
10- Addis
May-12 Ababa
Mesoud Awel
Abdela
1561
11- Addis
May-12 Ababa
1562
15- Addis
May-12 Ababa
1563
15- Addis
May-12 Ababa
1564
16- Addis
May-12 Ababa
Hana
Lueitringhaus
Sifeta
Cherinet
Argaw
Getahun
Yemane
Beyene
Elsabet
G/medhen
Tewolde
USA
9116010
93
1565
17- Addis
May-12 Ababa
Elias Bulti
Belgium
9112332
95
0911732
742/011
1571710
1566
21- Addis
May-12 Ababa
Hana Zewudu
Britain
9119965
98
1567
21- Addis
May-12 Ababa
Mekonnen
Tsehaye
Canada
9228680
51
1568
21- Addis
May-12 Ababa
Yohanis
Solomon
USA
9240059
59
Canada
Sweden
Germany
USA
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
154
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
6
1
2012
3
2
2012
2
3
2012
6
0
2012
1
1
2012
7
7
2012
4
4
2012
0
0
2012
5
0
2012
1
2
2012
1569
21- Addis
May-12 Ababa
Kefyalew
Aschalew
Britain
9113032
19
1570
21- Addis
May-12 Ababa
Biteweded
Berhane
Canada
9112449
27
1571
21- Addis
May-12 Ababa
Aschalew
Kebede
USA
9119562
43
1572
21- Addis
May-12 Ababa
Tinsaea
Kebede
USA
9138465
24
1573
21- Addis
May-12 Ababa
Britain
9129584
36
1574
21- Addis
May-12 Ababa
Azeb Alene
Ashagerie
Henok
Demere
Cherenet
1575
21- Addis
May-12 Ababa
Zewedu
Teshal
Germany
9116931
77
0922467
474/091
1609860
1576
23- Addis
May-12 Ababa
Nigushadis
Kawahara
Japan
9254160
01
1577
23- Addis
May-12 Ababa
USA
9116796
76
1578
25- Addis
May-12 Ababa
1579
25- Addis
May-12 Ababa
Addis Hagos
Ruti Dejen
Abate
Negashe
Tamere
Tekelemariam
USA
Britain
Britain
9116780
57
0927695
414/091
2184915
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Water Well
Drilling /WD3/
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
155
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
1
1
2012
1
2
2012
1
2
2012
1
1
2012
9
3
2012
5
10
2012
3
2
2012
3
3
2012
10
0
2012
2
2
2012
6
0
2012
1580
29- Addis
May-12 Ababa
1581
30- Addis
May-12 Ababa
1582
31- Addis
May-12 Ababa
1583
31- Addis
May-12 Ababa
1584
4-Jun- Addis
12 Ababa
1585
Gizework
Petros
Teklegiorgies
Eskender
Temesgen
Gebre
USA
9117121
29
0911354
931/092
7707080
Italy
9130981
91
USA
9116369
30
Biniyam
Abera
USA
9116094
01
4-Jun- Addis
12 Ababa
Fikadu Sema
Keremo
USA
9115252
19
1586
4-Jun- Addis
12 Ababa
Desalegn
Yerdaw Tefera
USA
9100485
39
1587
5-Jun- Addis
12 Ababa
Mahlet Sisay
USA
9112327
68
1588
5-Jun- Addis
12 Ababa
Dereje Girma
Sweden
9116037
38
1590
5-Jun- Addis
12 Ababa
Birhanu Tulu
Jima
Australia
9230290
78
1591
6-Jun- Addis
12 Ababa
Dawit
Tamerat
Netherla
nds
9201099
85
Biruk Tilehun
Debela
Mengstu
Getachew
Demisie
Britain
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
156
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
0
2
2012
2
1
2012
0
2
2012
3
3
2012
4
2
2012
5
3
2012
6
3
2012
3
1
2012
3
0
2012
2
0
2012
4
2
2012
1592
7-Jun- Addis
12 Ababa
Elias Tadesse
1593
7-Jun- Addis
12 Ababa
Brook Tsehaye
Yohanis
USA
9124545
55
1594
7-Jun- Addis
12 Ababa
Tsegay Hadera
Ikubezegi
Australia
9111561
86
1595
8-Jun- Addis
12 Ababa
9115169
26
1596
8-Jun- Addis
12 Ababa
Ashenaf Beza
Dereje
Getahun
Zewudu
Netherla
nds
USA
9257522
80
1597
8-Jun- Addis
12 Ababa
Yoada
Bezabeh
Britain
9223302
25
1598
11-Jun- Addis
12 Ababa
Ruth Zemamu
Mesele
USA
9114002
98
1599
11-Jun- Addis
12 Ababa
USA
9114860
41
1600
11-Jun- Addis
12 Ababa
Addise
Hebtamu
Abebe
T/mariam
Kassa
USA
9112181
56
1601
13-Jun- Addis
12 Ababa
Sweden
9118500
07
1602
13-Jun- Addis
12 Ababa
Sweden
9311775
49
Elias Degu
Teka
Tewodros
Teshome
Mulatu
Canada
9243355
88
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
157
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
12
0
2012
2
1
2012
1
1
2012
4
4
2012
3
5
2012
3
3
2012
4
2
2012
8
2
2012
7
5
2012
1
2
2012
0
2
2012
USA
9117524
26
0911361
988/091
1204508
USA
9115271
30
Britain
9112220
07
Canada
9117446
10
Daniel Jemal
Welede
USA
9235172
91
19-Jun- Addis
12 Ababa
Belete
H/giorgis
Canada
9117915
24
1612
20-Jun- Addis
12 Ababa
Shemeles
Kassa Belete
USA
9112066
24
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Manufacturin
g of Plastic
Pipe
General
Contractor
/GC-5/
Metal and
Metal
Products
Manufacturin
g
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
1613
20-Jun- Addis
12 Ababa
Tesfa Tekle
Kassay
USA
9116462
92
Construction
Machinery
1603
13-Jun- Addis
12 Ababa
Mekonnin
Hailu
Australia
9115503
58
1604
14-Jun- Addis
12 Ababa
Fisseha
Kebede
USA
9232796
78
1605
14-Jun- Addis
12 Ababa
Simenehe
Alemu
Norway
1606
14-Jun- Addis
12 Ababa
Fasika Z
Berhanu
1607
14-Jun- Addis
12 Ababa
1608
15-Jun- Addis
12 Ababa
1609
15-Jun- Addis
12 Ababa
Tarekegn
Tewodros
Surafeal
Fesseha
Gezahegn
1610
16-Jun- Addis
12 Ababa
1611
Seleshi Aboye
158
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
Addis
Ababa
PreImplementati
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
3
3
2012
1
1
2012
1
1
2012
30
15
2012
1
1
2012
5
6
2012
3
3
2012
5
3
2012
3
1
2012
2
2
2012
2
2
2012
Rental
1614
21-Jun- Addis
12 Ababa
1615
25-Jun- Addis
12 Ababa
1616
26-Jun- Addis
12 Ababa
1617
27-Jun- Addis
12 Ababa
1618
29-Jun- Addis
12 Ababa
1619
29-Jun- Addis
12 Ababa
Tadele Ejigu
1620
29-Jun- Addis
12 Ababa
Helen Gizaw
Abebe
1621
Addis
2-Jul-12 Ababa
1622
Addis
2-Jul-12 Ababa
Abedela Ali
Sied
Akeram
Ahimed
Maeru
1623
Addis
2-Jul-12 Ababa
Leykun Sahelu
G/hanna
Yeman Hail
Tesfatseyon
G/egziabeher
Teodros
Youhannes
Geberea
Aster Angelo
Kidane
Abeyot
Mengistu
Amede
Canada
9219252
30
Italy
9112121
25
Britain
9115663
56
USA
9300983
96
0912068
338/091
1695851
Italy
9116870
28
USA
9114799
76
Switzerla
nd
9300141
01
USA
9131398
00
USA
9127819
58
USA
on
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
159
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
1
1
2012
2
2
2012
2
4
2012
1
1
2012
2
2
2012
1
1
2012
4
0
2012
7
7
2012
1
2
2012
1
1
2012
1624
Addis
3-Jul-12 Ababa
1625
Addis
3-Jul-12 Ababa
Getenesh
Desalegn
Shimelis
Mekonnin
Asgedom
1626
Addis
4-Jul-12 Ababa
Yossef Kifle
1627
Addis
5-Jul-12 Ababa
1628
Addis
5-Jul-12 Ababa
Tewold Areya
Ketema
Ermiyas
Tadesse
Nekatibeb
USA
9116976
63
USA
9112008
01
USA
9300985
83
USA
9248709
09
USA
9114001
00
Construction
Machinery
Rental
Construction
Machinery
Rental
Water Well
Drilling
/WWDC-3/
Construction
Machinery
Rental
Building
Contractor
/BC-5/
160
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
Addis
Ababa
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
PreImplementati
on
1
1
2012
2
2
2012
5
5
2012
2
3
2012
5
15
2012
3. በዘርፉ ያለው የዲያስፖራ ተሳትፎ እድገት
በተለያዩ
ጊዜያት
በኮንስትራክሽን
ዘርፍ
ከኢትዮፕያ
ኢንቨስትመንት
ኤጀንሲ፣
ከአዲስ
አበባ
ኢንቨስትመንት ቢሮ እና ከክልል ኢንቨስትመንት ቢሮዎች የኢንቨስትመንት ፍቃድ ያወጡ ትውልደ
ኢትዮጵያዊያንና ኢትዮጵያዊያን ቁጥር ገጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል፡፡ ለአብነትም በ1994
እ.ኤ.አ ፍቃድ በዘርፉ ኢንቨስት ለማድረግ ፍቃድ ያወጡ አንድ የዲያስፖራ አባል ብቻ የነበሩ ሲሆን
በ2012 እ.ኤ.አ ይህ ቁጥር 175 ደርሷል፡፡
ከ1994 እ.ኤ.አ ጀምሮ እስከ 2012 ያለውን
የዲያስፖራውን የኢንቨስትመንት ፍሰት ስናይ ከፍተኛ የዲያስፖራ አባል በዘርፉ ፍቃድ አውጥቶ
ወደ ኢንቨስትመንት ስራ የገባው በ2006 እ.ኤ.አ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ በአጠቃላይ በዘርፉ ያለው
የዲያስፖራው እንቅስቃሴ እየጨመረ ይገኛል፡፡
161
3.1. ቻርት 1 ከ1994 ዓ.ም እስከ አሁን ድረስ በዘርፉ ያለው የዲያስፖራ ተሳትፎ
300
250
200
Series 3
150
Series 2
Series 1
100
50
0
162
4. ዲያስፖራው በስፋት የተሳተፈበት የኮንስትራክሽን መስክ
በኮንስትራክሽን ዘርፍ ካሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች መካከል ዲያስፖራው በስፋት ተሰማርቶ
የሚገኘው በኮንስትራክሽን መሳሪያዎች አከራይነት ሲሆን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በግንባታ ጥሬ እቃ
አቅራቢነት የስራ መስክ ተሰማርቶ ይገኛል፡፡ ይህ መረጃ በቁጥር ሲቀመጥ 1344 ትውልደ
ኢትዮጵያዊያንና ኢትዮጵያዊያን በኮንስትራክሽን መሳሪያዎች አከራይነት ሲሳተፉ 114 ያህሉ ደግሞ
በግንባታ ጥሬ እቃ አቅራቢነት ተሳትፈው ይገኛሉ፡፡
4.1 ቻርት 2፡ ተሳትፎ የተደረገባቸው የዘርፉ የኢንቨስትመንት መስኮች
1400
1200
1000
800
Series 3
Series 2
600
Series 1
400
200
0
construction
machinary
Renting
General
contractor
Building
contractor
construction
materials
supply
163
Water well
Drilling
consultancy
service
5. በዘርፉ የተሰማሩ የዲያስፖራው አባላት ለዜጎች የፈጠሩት የስራ እድል
እ.ኤ.አ ከ1994 እስከ 2012 ባሉት አመታት በኮንስትራክሽን ዘርፍ ኢንቨስት ያደረጉ ትውልደ
ኢትዮጵያዊያንና ኢትዮጵያዊያን እንደ ኢንቨስትመንታቸው ስፋትና አይነት ለዜጎች የተለያዩ የስራ
እድሎችን ፈጥረዋል፡፡ በአጠቃላይ ለ50618 ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ፈጥረዋል፡፡
5.1. ቻርት 3፡ በዘርፉ የተሰማሩ የዲያስፖራው አባላት ለዜጎች የፈጠሩት የስራ እድል
9000
8000
7000
6000
5000
Series 3
Series 2
4000
Series 1
3000
2000
1000
0
199419951997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
164
5.2. ቻርት 4፡ በዘርፉ የተሰማሩ የዲያስፖራው አባላት ለዜጎች የፈጠሩት የስራ እድል
(ቋሚ/ጊዜያዊ)
60000
50000
40000
Column2
30000
column 1
20000
10000
0
Permanent
Temporary
165
Total
5.3. ቻርት 4፡ በዋና ዋና ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ያለው የዲያስፖራው
የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ
1600
1400
1200
1000
Series 3
800
Series 2
Series 1
600
400
200
0
AMHARA
TIGRAY
SNNPR
OROMIA DIRE DAWA
ADDIS ABABA
MULTI REGIONAL
166
5.4. ቻርት 5፡ ዲያስፖራዎቹ በብዛት የመጡበት ሀገር
700
600
500
400
Series 3
Series 2
300
Series 1
200
100
0
USA
EUROPE
ASIA
AFRICA
MIDDLE
EAST
167
CANADA
Australia
6. ዲያስፖራው ሊሳተፍባቸው የሚችሉ የዘርፉ አማራጮች
6.1. በመንገድ ዘርፍ (Road sector)
 Highway Engineer
 Pavement Engineer
 Location Engineer
 Bridge Engineer
 Material Engineer
 Foundation Engineer
6.2. በውሃ ዘርፍ (Water sector)
 Irrigation Engineer
 Hydraulics Engineer
 Water Supply & Sewerage Engineer
 Hydrologist
 Construction Management
 Sanitary engineer
6.3. በህንጻ ግንባታ ዘርፍ (Building sector)
 Architect
 Structural engineer
 Sanitary engineer
 Mechanical engineer
 Quantity surveyor
 Surveyor
 Electrical engineer
168
169
170

Similar documents