Sala - Anghel Saligny

Comments

Transcription

Sala - Anghel Saligny
Biblioteca
REGISTRU INVENTAR
Nr.
Crt.
1
1
Data
intrare
2
Nr.
Inventar
3
6
Autor
Titlu
Localitate
4
Alecsandri, Vasile
5
Ovidiu : [Dramă
în versuri]
6
Bucureşti
7
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
2
7
Aldridge, James
Harold Edward
3
8
Amado, Jorge
Secerişul roşu :
roman
Bucureşti
4
9
József Attila
Versuri
Bucureşti
5
15
Arghezi, Tudor
Simple povestiri
Bucureşti
6
18
Ananian, Vahtang
Pe malurile
Sevanului :
[povestiri]
Bucureşti
7
20
Ananian, Vahtang
În Munţii
Armeniei :
povestiri
Bucureşti
Cartea rusă
8
21
Andrei, Ştefan
Noul oraş : roman
Bucureşti
9
22
Şalom, Alehem
Opere alese :
[Romane ;
Povestiri]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Pagini alese :
[fragmente]
Bucureşti
Editura
Editura
Tineretului
Editura
Tineretului
8
1957
9
821.135.
1-2/A36
10
0,01
RON
Depozit
(Sala)
13
Sala de
împrumut
1953
821.11131=135.1
/A35
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.134.
3(81)31=135.1
/A45
1955 821.511.
1411=135.1/
A91
1956 821.135.
1-32/A76
1955 821.161.
132=135.1
/A48
1954 821.161.
132=135.1
/A48
[1952 821.135.
]
1-31/A53
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
An
Cota
[1952
]
821.161.
1=135.1/
A36
Pret
Mentiuni
14
10
26
27
Alecsandri, Vasile
Teatru .- Vol. 2
Bucureşti
11
28
Alecsandri, Vasile
[Bucureşti]
12
29
30
Alecsandri, Vasile
Despot-Vodă :
Legendă istorică
în versuri
Poezii .- Vol. 1
13
32
Alecsandri, Vasile
Ostaşii noştri
Bucureşti
14
36
Alecsandri, Vasile
[Bucureşti]
15
38
Alecsandri, Vasile
16
44
Sütő, András
Opere complete .Vol. 2 : Teatru
Despot-Vodă :
Legendă istorică
în versuri
A şaptea bucurie
: [antologie de
schiţe]
17
47
48
Aldridge, James
Harold Edward
18
52
53
54
19
20
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[s. n.]
1953
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
[s. n.]
1955
[1940
]
[1952
]
[1956
]
1953
Bucureşti
Editura
Tineretului
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
Pagini alese :
[fragmente]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1953
Alecsandri, Vasile
Sânziana şi
Pepelea : Feerie
naţională în V
acte
Bucureşti
Editura
Tineretului
1956
60
Alecsandri, Vasile
Teatru
Bucureşti
1952
65
Amado, Jorge
Cavalerul
speranţei : (Viaţa
lui Luiz Carlos
Prestes)
Bucureşti
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1951
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1/A36
821.135.
1-2/A36
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
132=511.1
41=135.1
/S96
821.11131=135.1
/A35
821.11131=135.1
/A35
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.134.
3(81)31=135.1
/A45
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
21
75
Asachi, Gheorghe
Scrieri literare .Vol. 2
[Bucureşti]
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
1957
821.135.
1/A85
0,01
RON
Sala de
împrumut
22
76
Anghel, Dimitrie
Poezii şi proză
Bucureşti
1957
821.135.
1-1/A58
0,01
RON
Sala de
împrumut
23
80
Antokolski, Pavel
Grigorievici
Versuri alese
Bucureşti
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Tineretului
1952
0,01
RON
Sala de
împrumut
Versuri alese
Bucureşti
Cartea rusă
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
Ananian, Vahtang
În Munţii
Armeniei :
povestiri
Bucureşti
Cartea rusă
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
121
122
Aldridge, James
Harold Edward
Pagini alese :
[fragmente]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1953
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
123
Sütő, András
A şaptea bucurie
: [antologie de
schiţe]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
821.161.
11=135.1/
A62
821.135.
1992/A38
821.161.
11=135.1/
A62
821.161.
132=135.1
/A48
821.11131=135.1
/A35
821.11131=135.1
/A35
821.135.
132=511.1
41=135.1
/S96
24
83
Alexandrescu,
Grigore
Memorial de
călătorie
25
85
Antokolski, Pavel
Grigorievici
26
88
27
28
0,01
RON
Sala de
împrumut
29
124
125
126
127
Alecsandri, Vasile
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
30
128
129
Alecsandri, Vasile
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
1955
31
135
Bolintineanu,
Dimitrie
Opere alese .Vol. 2 : Proză
Bucureşti
32
139
Belinski,
Vissarion
Grigorievici
Pagini alese :
[critică literară] .Vol. 2
Bucureşti
33
140
Belinski,
Vissarion
Grigorievici
Pagini alese :
[critică literară] .Vol. 1
Bucureşti
34
142
Breslaşu, Marcel
Bucureşti
35
145
Illés Béla
În târg la Iaşi :
[Versuri]
Eliberarea :
roman
36
147
Bernáskova,
Alena
Drum deschis :
[roman]
Bucureşti
37
165
Bubenov, Mihail
Mesteacănul alb :
roman
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
Bucureşti
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1/B66
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1953
821.161.
1.09=135
.1/B42
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
821.161.
1.09=135
.1/B42
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1-1/B82
821.511.
14131=135.1
/I-46
821.162.
231=135.1
/B49
821.161.
131=135.1
/B86
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1955
]
1956
1954
1953
38
173
174
Bogza, Geo
Anii împotrivirii:
1934-1939 :
reportaje ;
pamflete ; articole
Scrieri în proză .Vol. 2 : [Amintiri
; Nuvele]
Bucureşti
39
207
208
209
Bogza, Geo
40
210
Bogza, Geo
Scrieri în proză .Vol. 1 : Reportaje
41
211
212
Bogza, Geo
Scrieri în proză .Vol. 2 : [Amintiri
; Nuvele]
42
213
Budai-Deleanu,
Ion
Ţiganiada
[Bucureşti]
43
214
215
216
217
Bolliac, Cezar
Opere .- Vol. 1
Bucureşti
44
218
219
220
221
Bolliac, Cezar
Opere .- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Tineretului
1953
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1956
]
1957
[1953
]
[1956
]
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-94/B64
821.135.
1-94/B64
821.135.
1-94/B64
821.135.
1-92/B64
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-94/B64
821.135.
1-94/B64
821.135.
1-1/B88
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1/B66
821.135.
1/B66
821.135.
1/B66
821.135.
1/B66
821.135.
1/B66
821.135.
1/B66
821.135.
1/B66
821.135.
1/B66
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
45
254
Balzac, Honoré de
Salonul cu momâi
şi alte nuvele
Bucureşti
46
258
259
260
Balzac, Honoré de
Opere .- Vol. 2
Bucureşti
47
261
262
Barbusse, Henri
Opere alese
Bucureşti
48
274
275
278
Baltazar, Camil
Versuri
Bucureşti
49
280
Bolintineanu,
Dimitrie
Opere
Bucureşti
50
282
Beniuc, Mihai
Versuri alese
Bucureşti
51
286
Beniuc, Mihai
Inima bătrânului
Vezuv : Versuri
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1951
]
821.133.
132=135.1
/B25
821.133.
1=135.1/
B25
821.133.
1=135.1/
B25
821.133.
1=135.1/
B25
821.133.
1/B30
821.133.
1/B30
821.135.
1-1/B24
821.135.
1-1/B24
821.135.
1-1/B24
821.135.
1/B66
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
şi
Didactică
Editura
pentru
Literatură
şi Artă a
Uniunii
Scriitorilor
din R. P.
R.
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1951
1949
821.135.
1-1/B45
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1957
]
821.135.
1-1/B45
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
1957
52
290
Beniuc, Mihai
Versuri alese .Vol. 2
Bucureşti
53
291
Beniuc, Mihai
Versuri alese .Vol. 1
Bucureşti
54
312
Beniuc, Mihai
Steaguri : poeme
Bucureşti
55
315
Baranga, Aurel
Mielul turbat :
Comedie în trei
acte
Bucureşti
56
316
Bolintineanu,
Dimitrie
Opere alese .Vol. 2 : Proză
Bucureşti
57
319
Botez, Demostene
Oameni în lumină
Bucureşti
58
324
Bolintineanu,
Dimitrie
Opere alese .Vol. 2 : Proză
Bucureşti
59
327
Brad, Ion
Bucureşti
60
338
339
Banuş, Maria
Balada
împuşcaţilor :
Poem
Din cronica
acestor ani :
Articole;
Pamflete;
Reportaje
[Bucureşti]
Editura
pentru
Literatură
şi Artă
Editura
pentru
Literatură
şi Artă
Editura
pentru
Literatură
şi Artă a
Uniunii
Scriitorilor
din R. P.
R.
Editura
Consiliului
Central al
Sindicatelo
r
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
1955
821.135.
1-1/B45
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1-1/B45
0,01
RON
Sala de
împrumut
1951
821.135.
1-1/B45
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
821.135.
1-2/B28
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1955
]
821.135.
1/B66
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
821.135.
1-1/B72
821.135.
1/B66
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1-1/B75
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
821.135.
1/B27
821.135.
1/B27
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
[1955
]
61
340
342
343
Bolintineanu,
Dimitrie
Poezii alese
Bucureşti
Editura
Tineretului
1954
62
351
PapadatBengescu,
Hortensia
Bucureşti
358
Bednîi, Boris
64
364
Bratu, Savin
Cronici .- Vol. 1
Bucureşti
65
375
Botez, Demostene
Floarea Soarelui :
Versuri
Bucureşti
66
376
Banuş, Maria
Se-arată lumea :
versuri
Bucureşti
67
377
Bolliac, Cezar
Opere
Bucureşti
68
381
Barbu, Eugen
Unsprezece
Bucureşti
69
386
Brad, Ion
Cu sufletul
deschis : versuri
Bucureşti
70
387
Breslaşu, Marcel
Cântec de leagăn
al Doncăi :
[Poem]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Consiliului
Central al
Sindicatelo
r
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
[1957
]
63
Concert din
muzică de Bach ;
Drumul ascuns :
romane
Marele torent :
nuvelă; povestiri
Bucureşti
821.135.
1-1/B66
821.135.
1-1/B66
821.135.
1-1/B66
821.135.
1-31/P28
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1954
821.161.
132=135.1
/B40
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1957
]
821.135.
1.09/B80
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
821.135.
1-1/B72
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
821.135.
1-1/B27
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1950
]
1956
821.135.
1/B66
821.135.
1-31/B30
821.135.
1-1/B75
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/B82
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
1953
71
392
393
394
Baranga, Aurel
Cântecul libertăţii
: Piesă într-un act
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1953
]
72
403
404
405
406
407
Becher, Johannes
Robert
Versuri alese
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
73
412
Bălcescu, Nicolae
Opere .- Vol. 1 :
Studii şi articole
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1953
74
414
Ernst Thälmann :
Contribuţie la o
biografie politică
821.135.
1-2/B28
821.135.
1-2/B28
821.135.
1-2/B28
821.112.
21=135.1/
B39
821.112.
21=135.1/
B39
821.112.
21=135.1/
B39
821.112.
21=135.1/
B39
821.112.
21=135.1/
B39
94(498)/
B20
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
929:32/T
49B
0,01
RON
Sala de
împrumut
75
415
416
Bonte, Florimond
Drumul onoarei :
De la Camera
Deputaţilor în
închisorile Franţei
şi în temniţa din
Africa : [amintiri]
Bucureşti
Editura de
Stat
1951
76
419
Cioflec, Romulus
Boierul : roman
Bucureşti
[1957
]
77
421
Cehov, Anton
Pavlovici
Bucureşti
78
422
Cehov, Anton
Pavlovici
Bucureşti
Cartea rusă
1954
79
423
424
425
Cehov, Anton
Pavlovici
Opere .- Vol. 5 :
Povestiri : 18861887
Opere .- Vol. 1 :
Povestiri : 18801883
Opere .- Vol. 5 :
Povestiri : 18861887
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
Bucureşti
Cartea rusă
1956
80
426
427
Cehov, Anton
Pavlovici
Opere .- Vol. 1 :
Povestiri : 18801883
Bucureşti
Cartea rusă
1954
81
428
Cehov, Anton
Pavlovici
Bucureşti
Cartea rusă
1955
82
429
Cehov, Anton
Pavlovici
Opere .- Vol. 2 :
Povestiri : 18831884
Opere .- Vol. 5 :
Povestiri : 18861887
Bucureşti
Cartea rusă
1956
1956
821.133.
194=135.1
/B67
821.133.
194=135.1
/B67
821.135.
1-31/C52
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
83
430
Cehov, Anton
Pavlovici
Opere .- Vol. 2 :
Povestiri : 18831884
Opere .- Vol. 1 :
Povestiri : 18801883
Bucureşti
Cartea rusă
1955
84
431
432
433
Cehov, Anton
Pavlovici
Bucureşti
Cartea rusă
1954
85
434
435
Cehov, Anton
Pavlovici
Opere .- Vol. 2 :
Povestiri : 18831884
Bucureşti
Cartea rusă
1955
86
436
Cehov, Anton
Pavlovici
Opere .- Vol. 3 :
Povestiri : 1885
Bucureşti
Cartea rusă
1955
87
437
Cehov, Anton
Pavlovici
Opere .- Vol. 4 :
Povestiri : 1886
Bucureşti
Cartea rusă
1956
88
438
439
Cehov, Anton
Pavlovici
Opere .- Vol. 5 :
Povestiri : 18861887
Bucureşti
Cartea rusă
1956
89
454
Korolenko,
Vladimir
Galaktionovici
Opere alese .Vol. 2 : [Nuvele]
Bucureşti
Cartea rusă
1955
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
C34
821.161.
1=135.1/
K74
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
90
456
457
459
Carter, Dyson
Viitorul e cu noi :
roman
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
[1952
]
821.111(
73)31=135.1
/C27
821.111(
73)31=135.1
/C27
821.111(
73)31=135.1
/C27
821.161.
1=135.1/
C94
821.161.
1=135.1/
C94
821.111(
73)31=135.1
/C27
821.111(
73)31=135.1
/C27
821.135.
1.09/C66
821.135.
1.09/C66
821.135.
1.09/C66
821.135.
1.09/C66
821.135.
1-2/C23
91
466
467
Cuprin, A. I.
Opere alese .Vol. 1
Bucureşti
Cartea rusă
1953
92
468
469
Carter, Dyson
Viitorul e cu noi :
roman
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
93
470
471
472
473
Constantinescu,
Pompiliu
Scrieri alese
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
94
476
Caragiale, Ion
Luca
Bucureşti
[s. n.]
95
477
Caragiale, Ion
Luca
Teatru .- Vol. 2 :
O scrisoare
pierdută ; Năpasta
; 1 aprilie
Momente
Bucureşti
[s. n.]
[1953
]
821.135.
1-32/C23
0,01
RON
Sala de
împrumut
96
480
496
Caragiale, Ion
Luca
Teatru
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
[1956
]
97
502
Caragiale, Ion
Luca
Teatru
Bucureşti
98
503
I. L. Caragiale :
Omul şi opera în
imagini : [album]
Bucureşti
99
505
506
Cuprin, A. I.
Opere alese .Vol. 1
Bucureşti
100
516
519
Carter, Dyson
Viitorul e cu noi :
roman
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
101
520
522
Crohmălniceanu,
Ovid S.
Cronici literare :
1954-1956
Bucureşti
1957
Crohmălniceanu,
Ovid S.
Cronici şi articole
: [Studii literare]
Bucureşti
Kogălniceanu,
Mihail
Scrieri alese
Bucureşti
Editura
pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
102
524
103
543
544
546
1952
1953
1953
[1953
]
1956
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
12=135.1/
C23
821.135.
1.09/C23
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
1=135.1/
C94
821.161.
1=135.1/
C94
821.111(
73)31=135.1
/C27
821.111(
73)31=135.1
/C27
821.135.
1.09/C90
821.135.
1.09/C90
821.135.
1.09/C90
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1/K67
821.135.
1/K67
821.135.
1/K67
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
104
550
Cassian, Nina
Florile patriei :
Versuri
Furca de bronz :
roman
Bucureşti
105
569
Caterli, Elena
106
574
Călinescu, George
Am fost în China
nouă
Bucureşti
107
575
Cehov, Anton
Pavlovici
Omul în cutie
Bucureşti
108
586
Cernîşevski,
Nikolai
Gavrilovici
Pagini alese :
Studii de critică
literară
Bucureşti
109
589
Capek, Karel
Dispariţia
actorului Benda :
[schiţe]
Bucureşti
110
592
Chandar, Krishan
Când vorbesc
statuile :
[povestiri]
Bucureşti
111
593
Cech, Svatopluk
Cântecele
sclavului :
[poem]
Bucureşti
112
596
597
Kleist, Heinrich
(Wilhelm) von
Michael Kohlhaas
: [nuvelă]
Bucureşti
Bucureşti
Editura
Tineretului
Editura
Consiliului
Central al
Sindicatelo
r
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
1954
821.135.
1-1/C28
821.161.
131=135.1
/C29
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1992/C14
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1954
]
821.161.
132=135.1
/C34
821.161.
1.09=135
.1/C36
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă,
Cartea rusă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
pentru
Literatură
Universală
[1953
]
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.162.
232=135.1
/C20
821.21432=135.1
/C38
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.162.
21=135.1/
C34
821.112.
232=135.1
/K53
821.112.
232=135.1
/K53
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1953
[1956
]
1956
1955
1961
113
601
602
Kupala, Ianka
Versuri alese
Bucureşti
Cartea rusă
1954
821.161.
11=135.1/
K92
821.161.
11=135.1/
K92
821.135.
1-1/C71
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
114
603
Corbea, Dumitru
Pentru inima ce
arde : Versuri
Bucureşti
1955
115
604
Kivi, Aleksis
Cei şapte fraţi :
[roman]
Bucureşti
116
605
606
Cervi, Alcide
Cei şapte fii ai
mei : [proză
scurtă]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1957
]
821.11331=135.1
/K50
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1957
]
821.131.
132=135.1
/C36
821.131.
132=135.1
/C36
821.161.
1=135.1/
K74
821.161.
1=135.1/
K74
821.161.
1=135.1/
K74
821.135.
1-94/C32
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
117
621
Opere alese .Vol. 2 : [Nuvele]
Bucureşti
Cartea rusă
1955
118
622
623
Korolenko,
Vladimir
Galaktionovici
Korolenko,
Vladimir
Galaktionovici
0,01
RON
Sala de
împrumut
Opere alese .Vol. 1 : [Nuvele]
Bucureşti
Cartea rusă
1953
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
119
624
Cazimir, Otilia
Versuri
Bucureşti
1957
120
625
Corbea, Dumitru
Anotimpuri :
articole,
conferinţe şi
reportaje
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-92/C71
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
121
628
Corbea, Dumitru
Aşa am învăţat
carte : [roman]
Bucureşti
122
631
632
Codreanu, Mihai
Sonete
Bucureşti
123
633
Bednîi, Boris
Marele torent :
nuvelă; povestiri
Bucureşti
124
638
Cocetov,
Vsevolod
Neamul Jurbinilor
: roman
Bucureşti
125
644
648
Cassian, Nina
Versuri alese
Bucureşti
126
652
Cantemir,
Dimitrie
Descrierea
Moldovei
Bucureşti
127
656
Călinescu, George
Şun sau Calea
neturburată : Mit
mongol
Bucureşti
128
658
Călin, Vera
Un prieten al
celor asupriţi :
Charles Dickens
Bucureşti
129
659
Constantin, C.
Martin Rogers
descoperă
America : Piesă în
4 acte (8 tablouri)
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Consiliului
Central al
Sindicatelo
r
Cartea rusă
[1957
]
821.135.
1-31/C71
0,01
RON
Sala de
împrumut
1957
821.135.
1/C60
821.135.
1/C60
821.161.
132=135.1
/B40
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
pentru
Literatură
şi Artă a
Uniunii
Scriitorilor
din R. P.
R.
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
[1956
]
821.161.
131=135.1
/C58
821.135.
1-1/C28
821.135.
1-1/C28
821.135.
1-94/C19
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
[1953
]
821.135.
1-2/C14
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1951
]
821.111.
09=135.1
/D39C
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
821.135.
1-2/C66
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
1953
130
662
Kirk, Hans
Banii diavolului :
roman
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
131
663
665
Kirk, Hans
Klitgaard şi fiii :
[roman]
Bucureşti
132
670
Claudius, Eduard
Oameni alături de
noi : [roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
1955
133
672
Poeme chineze
clasice
Bucureşti
134
679
Cehov, Anton
Pavlovici
Nuvele .- Vol. 1
Bucureşti
135
680
681
682
Kogălniceanu,
Mihail
Scrieri alese
Bucureşti
Editura
Tineretului
1956
143
722
Ciornîi, O.
Opera lui Sneghin
: roman
Bucureşti
Cartea rusă
1955
144
730
DobrogeanuGherea,
Constantin
Studii critice .Vol. 2
Bucureşti
[1956
]
731
Alecsandri, Vasile
Ostaşii noştri
Bucureşti
732
Alecsandri, Vasile
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
145
146
1956
1957
[1952
]
[1952
]
1955
821.113.
431=135.1
/K47
821.113.
431=135.1
/K47
821.113.
431=135.1
/K47
821.112.
231=135.1
/C56
821.5811(082)/P
74
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
132=135.1
/C34
821.135.
1/K67
821.135.
1/K67
821.135.
1/K67
821.161.
131=135.1
/C53
821.135.
1.09/D60
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
147
733
Alecsandri, Vasile
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
148
737
738
739
Dostoievski,
Fiodor
Mihailovici
Crocodilul : O
nemaipomenită
întâmplare :
[povestire]
Bucureşti
149
742
Dragomir, Mihu
Pe struna
fulgerelor : Poezii
Bucureşti
150
743
744
Dostoievski,
Fiodor
Mihailovici
Nopţi albe :
Roman
sentimental :
[nuvele]
Bucureşti
151
745
Dreiser, Theodore
Capcana :
[nuvelă]
Bucureşti
152
748
Davidoglu, Mihail
Inimă vitează :
Dramă într-un act
: (Două tablouri)
Bucureşti
153
749
Dragomir, Mihu
Pe struna
fulgerelor : Poezii
Bucureşti
154
750
Dragomir, Mihu
Bucureşti
155
775
Deleanu, Nicolae
Tudor din
Vladimir : Poem
Nedeia din Poiana
Miresei : Roman
.- Vol. 1
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
1955
821.135.
1-1/A36
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
821.161.
132=135.1
/D71
821.161.
132=135.1
/D71
821.161.
132=135.1
/D71
821.135.
1-1/D77
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
821.161.
132=135.1
/D71
821.161.
132=135.1
/D71
821.111(
73)32=135.1
/D82
821.135.
1-2/D24
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1-1/D77
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
821.135.
1-1/D77
821.135.
1-31/D28
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1956
[1955
]
1955
;
1959
156
776
779
Duca, I. G.
Lumini de râu :
[povestiri]
Bucureşti
Editura
Tineretului
1954
157
781
Dubov, Nicolai
La capătul
Pământului :
[povestiri]
Bucureşti
Editura
Tineretului
1954
158
782
159
787
Davidoglu, Mihail
Teatru
Bucureşti
160
789
Vries, Theum de
O stafie umblă
prin Europa... :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
161
791
Vries, Theum de
O stafie umblă
prin Europa... :
[roman] .- Vol. 1
Bucureşti
162
793
Vries, Theum de
O stafie umblă
prin Europa... :
[roman] .- Vol. 3
Bucureşti
163
794
Vries, Theum de
O stafie umblă
prin Europa... :
[roman] .- Vol. 1
Bucureşti
164
795
Vries, Theum de
O stafie umblă
prin Europa... :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
165
796
Vries, Theum de
O stafie umblă
prin Europa... :
[roman] .- Vol. 3
Bucureşti
166
797
798
Diderot, Denis
Opere alese .Vol. 1
Bucureşti
Deplasări de teren
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
821.161.
132=135.1
/D93
821.161.
132=135.1
/D93
821.161.
132=135.1
/D86
55/D79
1954
821.135.
1-2/D24
1957
821.112.
531=135.1
/V95
821.112.
531=135.1
/V95
821.112.
531=135.1
/V95
821.112.
531=135.1
/V95
821.112.
531=135.1
/V95
821.112.
531=135.1
/V95
821.133.
1/D40
821.133.
1/D40
1957
1957
1957
1957
1957
1956
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
167
802
Dickens, Charles
Vol. 2 : Afacerile
firmei "Dombey
şi fiul"
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1957
]
821.11131=135.1
/D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
168
803
Dickens, Charles
Vol. 1 : Afacerile
firmei "Dombey
şi fiul"
Bucureşti
[1957
]
821.11131=135.1
/D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
804
Dickens, Charles
Vol. 2 : Afacerile
firmei "Dombey
şi fiul"
Bucureşti
[1957
]
821.11131=135.1
/D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
170
806
Dickens, Charles
Vol. 1
Bucureşti
1954
821.11131=135.1
/D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
171
807
808
Dickens, Charles
Vol. 2
Bucureşti
1954
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Vol. 2
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Dickens, Charles
Vol. 2
Bucureşti
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
817
818
Davidoglu, Mihail
De trei ori ca la
brigadă : Comedie
într-un act
Bucureşti
821
Dan, George
Dunăre, Dunăre...
: Balade
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
821.11131=135.1
/D39
821.11131=135.1
/D39
821.11131=135.1
/D39
821.11131=135.1
/D39
821.11131=135.1
/D39
821.11131=135.1
/D39
821.11131=135.1
/D39
821.11131=135.1
/D39
172
809
810
811
Dickens, Charles
Vol. 1
173
812
813
Dickens, Charles
174
814
175
821.135.
1-2/D24
821.135.
1-2/D24
821.135.
1-1/D14
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
176
[1953
]
1955
177
823
Drăguşanu, Ion
Codru
Peregrinul
transilvan :
[Jurnal]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Militară
1956
821.135.
1-94/C60
0,01
RON
Sala de
împrumut
178
824
Dante, Alighieri
Divina comedie :
Purgatoriul
Bucureşti
1956
821.131.
1-1/D17
0,01
RON
Sala de
împrumut
179
826
Dumbravă,
Nicolae
Bucureşti
180
830
831
832
Dragomir, Mihu
Voi, oameni ai
patriei mele!... :
versuri
Versuri alese
1954
821.135.
1-1/D89
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
Vol. 1
Bucureşti
1954
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Demetrius, Lucia
Oameni şi jivine :
[Proză scurtă]
Bucureşti
1956
821.135.
1-32/D30
0,01
RON
Sala de
împrumut
849
850
Delavrancea,
Barbu Şt.
Opere .- Vol. 2 :
Teatru
Bucureşti
[1954
]
184
851
852
Delavrancea,
Barbu Şt.
Opere .- Vol. 1 :
Proză
Bucureşti
185
853
Delavrancea,
Barbu Şt.
Luceafărul :
Dramă în 5 acte
Bucureşti
821.135.
1/D28
821.135.
1/D28
821.135.
1/D28
821.135.
1/D28
821.135.
1-2/D28
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
186
860
Delavrancea,
Barbu Şt.
Viforul : Dramă
în 4 acte
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Librăriei
SOCEC
Socec &
Co.,
S.A.R.
821.135.
1-1/D77
821.135.
1-1/D77
821.135.
1-1/D77
821.11131=135.1
/D39
181
833
Dickens, Charles
182
846
183
821.135.
1-2/D28
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1954
]
[1950
]
1940
187
863
Poeţii
"Contemporanului
" : [antologie]
188
864
Prozatorii
"Contemporanului
" : Antologie
Bucureşti
189
871
872
Esopia : [carte
populară]
Bucureşti
190
873
Bucureşti
191
875
877
878
879
Caleidoscopul lui
A. Mirea :
[antologie de
poezie]
Poeţii
"Contemporanului
" : [antologie]
192
891
Anghel, Dimitrie
1907 : Antologie
de documente
literare
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1958
]
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1956
]
1956
821.135.
11(082)/P
74
821.135.
11(082)/P
74
821.1483=135.1
(082)/E7
8
821.1483=135.1
(082)/E7
8
821.135.
1822/C13
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
11(082)/P
74
821.135.
11(082)/P
74
821.135.
11(082)/P
74
821.135.
11(082)/P
74
821.135.
19082)/O
-52
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
193
893
894
895
Ehrenburg, Ilya
Prin India
Bucureşti
Cartea rusă
1957
194
897
898
Eluard, Paul
Poeme pentru toţi
: Culegere de
poeme: 19171952
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1955
]
195
905
906
Ehrenburg, Ilya
Prin India
Bucureşti
Cartea rusă
1957
196
912
Ehrenburg, Ilya
Al nouălea val :
roman .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea rusă
1954
197
918
Ehrenburg, Ilya
Al nouălea val :
roman .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea rusă
1954
198
919
920
Cântece de pe Jiu
: [culegere de
folclor]
199
921
Caiet de estradă :
[antologie de
literatură
distractivă] .Numărul 4
[Bucureşti]
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1956
]
91(543)/
E29
91(543)/
E29
91(543)/
E29
821.133.
11=135.1/
E44
821.133.
11=135.1/
E44
91(543)/
E29
91(543)/
E29
821.161.
131=135.1
/E29
821.161.
131=135.1
/E29
398(498)
1(82)/C5
0
398(498)
1(82)/C5
0
821.135.
1(082)/C
12
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
200
926
201
Ehrenburg, Ilya
Căderea Parisului
: roman
Bucureşti
Cartea rusă
1956
930
931
932
Antologia poeziei
bulgare
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
202
947
Poeţi maghiari din
R. P. R. :
[antologie]
Bucureşti
1955
203
950
Poezia maghiară
contemporană :
[antologie]
Bucureşti
204
951
Poezia chineză
contemporană
Bucureşti
205
955
Poezii despre
Lenin : [culegere]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
206
967
Luceafărul de
ziuă : [culegere
de literatură] .Vol. 1-2
Bucureşti
[s. n.]
1956
1954
1954
1951
821.161.
131=135.1
/E29
821.163.
21=135.1(
082)/A62
821.163.
21=135.1(
082)/A62
821.163.
21=135.1(
082)/A62
821.135.
1(439)=1
35.1(082
)/P74
821.511.
1411=135.1(
082)/P74
821.5811=135.1(
082)/P74
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
11=135.1(
082.2)/P
74
821.135.
1(082)/L
85
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
207
995
996
1000
1003
1004
1005
1008
1009
1012
1014
1016
Poezii populare :
[antologie]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1954
]
398(498)
(082)/P7
4
398(498)
1(082)/P
74
398(498)
1(082)/P
74
398(498)
1(082)/P
74
398(498)
1(082)/P
74
398(498)
1(082)/P
74
398(498)
1(082)/P
74
398(498)
1(082)/P
74
398(498)
1(082)/P
74
398(498)
1(082)/P
74
398(498)
1(082)/P
74
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
208
1020
1021
Din povestirile
scriitorilor
sovietici :
[culegere] .- Vol.
1
Bucureşti
Cartea rusă
1954
209
1033
Poezii populare :
[antologie]
Bucureşti
[1954
]
210
1057
1058
Poeme maghiare
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
211
1071
1072
1073
Teatru sovietic :
1925-1932
Bucureşti
Cartea rusă
1951
212
1090
1092
1093
Poezii şi poeme
din literatura
universală :
[antologie]
[Bucureşti]
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1954
]
Jebeleanu, Eugen
1956
821.161.
132=135.1
(082.2)
821.161.
132=135.1
(082.2)
398(498)
1(082)/P
74
821.511.
1411=135.1(
082)/P74
821.511.
1411=135.1(
082)/P74
821.161.
12(082.2)/
T32
821.161.
12(082.2)/
T32
821.161.
12(082.2)/
T32
8211/P74
8211/P74
8211/P74
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
213
1094
Szémler Ferenc
Versuri alese
Bucureşti
1957
821.135.
1(493)1/S99
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
214
1110
Fedin, Konstantin
Aleksandrovici
Oraşe şi ani :
roman
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
Opere .- Vol. 1 :
Oraşe şi ani:
roman
Opere .- Vol. 2 :
Fraţii: roman
Bucureşti
Cartea rusă
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
Opere .- Vol. 1 :
Oraşe şi ani:
roman
Opere .- Vol. 4 :
Sanatoriul Arktur:
roman ; Primele
iubiri: roman
Vă chem! :
versuri
Treizeci de arginţi
: piesă în 3 acte (5
tablouri)
Bucureşti
Cartea rusă
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1957
821.161.
131=135.1
/F30
821.161.
1=135.1/
F30
821.161.
1=135.1/
F30
821.161.
1=135.1/
F30
821.161.
1=135.1/
F30
215
1111
Fedin, Konstantin
Aleksandrovici
216
1112
Fedin, Konstantin
Aleksandrovici
217
1113
Fedin, Konstantin
Aleksandrovici
218
1114
Fedin, Konstantin
Aleksandrovici
0,01
RON
Sala de
împrumut
219
1120
Frunză, Eugen
Bucureşti
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
821.135.
1-1/F94
821.111(
73)2=135.1/
F25
821.111(
73)2=135.1/
F25
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
220
1123
1124
Fast, Howard
Bucureşti
1954
221
1129
1130
1131
Fast, Howard
Silas Timberman
: [roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
222
1147
1148
1150
Filimon, Nicolae
Opere .- Vol. 1
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
223
1151
1152
1153
1154
1155
1156
Filimon, Nicolae
Opere .- Vol. 2
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
224
1157
Gladkov, Feodor
Energia : roman
Bucureşti
Cartea rusă
1956
821.111(
73)31=135.1
/F25
821.111(
73)31=135.1
/F25
821.111(
73)31=135.1
/F25
821.135.
1/F50
821.135.
1/F50
821.135.
1/F50
821.135.
1/F50
821.135.
1/F50
821.135.
1/F50
821.135.
1/F50
821.135.
1/F50
821.135.
1/F50
821.161.
131=135.1
/G61
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
225
1163
1164
1165
1166
1167
Gorki, Maxim
Opere .- Vol. 13 :
Nuvele: 19131923
Bucureşti
Cartea rusă
1956
226
1168
1169
1170
1171
1172
Gorki, Maxim
Opere .- Vol. 12 :
Piese: 1908-1915
Bucureşti
Cartea rusă
1955
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
227
1179
1180
1181
1182
1184
Gorki, Maxim
Opere .- Vol. 18 :
Piese, scenarii,
dramatizări: 19211935
Bucureşti
Cartea rusă
1954
228
1190
1191
1192
1193
1194
Gorki, Maxim
Opere .- Vol. 1 :
Nuvele, povestiri,
versuri
Bucureşti
Cartea rusă
1954
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
229
1195
1196
1197
1198
1199
1200
Gorki, Maxim
Opere .- Vol. 6 :
Teatru
Bucureşti
Cartea rusă
1953
230
1208
1209
1210
Ghica, Ion
Opere .- Vol. 1 :
[Scrisori către V.
Alecsandri]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
231
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
Ghica, Ion
Opere .- Vol. 2 :
[Convorbiri
economice]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.161.
1=135.1/
G71
821.135.
1/G48
821.135.
1/G48
821.135.
1/G48
821.135.
1/G48
821.135.
1/G48
821.135.
1/G48
821.135.
1/G48
821.135.
1/G48
821.135.
1/G48
821.135.
1/G48
821.135.
1/G48
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
232
1221
Gogol, Nikolai
Vasilievici
Taras Bulba :
[roman]
Bucureşti
Cartea rusă
1956
233
1222
Gherţen, A. I.
Povestiri
Bucureşti
1954
234
1223
Gorki, Maxim
Azilul de noapte :
dramă în patru
acte
Bucureşti
Cartea
rusă,
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat
235
1224
Gorki, Maxim
Vilegiaturiştii :
scene
Bucureşti
Cartea rusă
1953
236
1227
1228
George, Tudor
Legenda cerbului
: poem
Bucureşti
1957
237
1237
Goethe, Johann
Wolfgang
Faust .- [Vol. 1]
Bucureşti
238
1239
1241
Galaction, Gala
Nuvele
Bucureşti
239
1246
Galan, V. Em.
Bucureşti
240
1249
Goethe, Johann
Wolfgang
Mesajul lui U IunTuo : [povestiri]
Opere .- Vol. 1 :
Faust
241
1250
Goethe, Johann
Wolfgang
Opere .- Vol. 2 :
Poezie şi adevăr:
Din viaţa mea
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Bucureşti
1948
1957
1954
1955
1955
1955
821.161.
131=135.1
/G65
821.161.
132=135.1
/G45
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
12=135.1/
G71
821.161.
12=135.1/
G71
821.135.
1-1/G31
821.135.
1-1/G31
821.112.
22=135.1/
G64
821.135.
1-32/G15
821.135.
1-32/G15
821.135.
1-32/G15
821.112.
2=135.1/
G64
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.112.
2=135.1/
G64
0,01
RON
Sala de
împrumut
242
1253
1254
1255
Gorchi-Cehov :
Scrisori, articole,
extrase
Bucureşti
Cartea rusă
1954
243
1261
Go Mo-Jo
Scrieri alese
Bucureşti
1955
1264
Méhes Györghy
Se înalţă şcoala :
[roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
244
245
1267
Gogol, Nikolai
Vasilievici
Suflete moarte :
poem : [roman]
Bucureşti
Cartea rusă
1954
246
1269
Galaction, Gala
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
247
1271
Gorbatov, Boris
Opere alese .Vol. 1 : Doctorul
Taifun : Roxana ;
Papucii lui
Mahmud
Neînfrânţii :
roman
Bucureşti
Cartea rusă
1952
248
1281
Gogol, N.
Cum s-a certat
Ivan Ivanovici cu
Ivan Nichiforovici
Bucureşti
Editura
Tineretului
1952
1953
821.161.
16=135.1/
G71
821.161.
16=135.1/
G71
821.161.
16=135.1/
G71
821.581=
135.1/G6
9
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.511.
141(498)
31=135.1
/M55
821.161.
131=135.1
/G65
821.135.
1/G15
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/G70
821.161.
132=135.1
/G65
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
249
1286
Gogol, Nikolai
Vasilievici
Povestiri din
Petersburg
Bucureşti
Cartea rusă
1952
250
1287
Gorki, Maxim
Bucureşti
Cartea rusă
1952
251
1293
1296
Ghica, Ion
Pentru pace şi
democraţie :
schiţe, pamflete,
articole,
discursuri, scrisori
Scrisori către V.
Alecsandri
Bucureşti
Editura
Tineretului
1955
252
1298
Gane, Nicolae
No[!]vele
Bucureşti
[1940
]
253
1306
Galan, V. Em.
Vecinii :
[povestiri]
Bucureşti,
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Editura
Tineretului
254
1319
1320
Gorbatov, Boris
Donbas : [roman]
Bucureşti
Editura
Tineretului
255
1321
1322
Galan, V. Em.
Vecinii :
[povestiri]
Bucureşti,
Bucureşti
Editura
Tineretului
256
1324
1325
Bánffy György
Ţara cere
socoteală : Piesă
într-un act
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1955
],
[1955
]
1953
[1955
],
[1955
]
1953
821.161.
132=135.1
/G65
821.161.
192=135.1
/G71
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-6/G48
821.135.
1-6/G48
821.135.
1-32/G18
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-32/G15
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/G70
821.161.
131=135.1
/G70
821.135.
1-32/G15
821.135.
1-32/G15
821.511.
1411=135.1/
B26
821.511.
1411=135.1/
B26
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
257
1331
Gurghianu, Aurel
Drumuri : Poezii
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
821.135.
1-1/G96
0,01
RON
Sala de
împrumut
258
1334
1335
1337
Kovács Gyórgy
Buchetul :
[roman]
Bucureşti
1957
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1957
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
821.511.
14131=135.1
/K78
821.511.
14131=135.1
/K78
821.511.
14131=135.1
/K78
821.135.
1-31/G15
259
1342
Galan, V. Em.
Zorii robilor :
roman
Bucureşti
260
1344
Goncearov, Ivan
Aleksandrovici
261
1345
Goncearov, Ivan
Aleksandrovici
262
1346
Goncearov, Ivan
Aleksandrovici
263
1348
1349
1350
Gogol, Nikolai
Vasilievici
Opere .- Vol. 2 :
Fregata "Pallada"
: vol. 1
Opere .- Vol. 1 :
O poveste
obişnuită: roman
în două părţi
Opere .- Vol. 3 :
Gregata "Pallada"
: vol. 2
Opere .- Vol. 2 :
Mirgorod:
[povestiri]
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1956
821.161.
1=135.1/
G67
821.161.
1=135.1/
G67
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1956
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1955
821.161.
1=135.1/
G67
821.161.
1=135.1/
G65
821.161.
1=135.1/
G65
821.161.
1=135.1/
G65
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1956
264
1351
1352
1353
1354
1355
Gogol, Nikolai
Vasilievici
Opere .- Vol. 1 :
Serile în cătunul
de lângă Dicanca:
[povestiri]
Bucureşti
Cartea rusă
1954
265
1356
Gogol, Nikolai
Vasilievici
Bucureşti
Cartea rusă
1957
266
1357
Gogol, Nikolai
Vasilievici
Opere .- Vol. 4 :
Opere dramatice:
[Revizorul ;
Căsătoria;
Fragmente
dramatice]
Opere .- Vol. 1 :
Serile în cătunul
de lângă Dicanca:
[povestiri]
Bucureşti
Cartea rusă
1954
821.161.
1=135.1/
G65
821.161.
1=135.1/
G65
821.161.
1=135.1/
G65
821.161.
1=135.1/
G65
821.161.
1=135.1/
G65
821.161.
1=135.1/
G65
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
1=135.1/
G65
0,01
RON
Sala de
împrumut
267
1358
1359
1360
1361
1362
1363
Gorki, Maxim
Nuvele
Bucureşti
Cartea rusă
1952
268
1365
1366
Galan, I.
Pamflete
Bucureşti
[s. n.]
1953
269
1367
1368
Gheorghe, Ion
Pâine şi sare :
roman în versuri
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
821.161.
132=135.1
/G71
821.161.
132=135.1
/G71
821.161.
132=135.1
/G71
821.161.
132=135.1
/G71
821.161.
132=135.1
/G71
821.161.
132=135.1
/G71
821.135.
1-92/G15
821.135.
1-92/G15
821.135.
11(31)/G4
0
821.135.
11(31)/G4
0
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
270
1371
1372
Gorchi-Cehov :
Scrisori, articole,
extrase
Bucureşti
271
1377
1378
Sensul vieţii în
folclorul
românesc
272
1402
Guliaşchi, Andrei
Satul Vedrovo :
roman
Bucureşti
273
1413
1414
1415
Heine, Neinrich
Versuri
Bucureşti
Cartea rusă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
1955
1956
821.161.
16=135.1/
G71
821.161.
16=135.1/
G71
821.135.
1.09/G95
821.135.
1.09/G95
821.161.
131=135.1
/G95
821.112.
21=135.1/
H44
821.112.
21=135.1/
H44
821.112.
21=135.1/
H44
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
274
1416
1417
1418
1419
Nazim Hikmet
A existat oare
Ivan Ivanovici? :
Piesă în trei acte,
nouă tablouri
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
275
1420
1421
Hogaş, Calistrat
În Munţii
Neamţului
Bucureşti
Editura
Tineretului
1955
821.161.
12=135.1/
H61
821.512.
1612=135.1/
H61
821.161.
12=135.1/
H61
821.512.
1612=135.1/
H61
821.161.
12=135.1/
H61
821.512.
1612=135.1/
H61
821.161.
12=135.1/
H61
821.512.
1612=135.1/
H61
821.135.
1-32/H72
821.135.
1-32/H72
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
276
1425
1426
1427
Nazim Hikmet
Poeme
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1952
]
277
1439
Hugo, Victor
Mizerabilii :
[roman] .- Vol. 1
Bucureşti
1954
278
1440
Hugo, Victor
Mizerabilii :
[roman] .- Vol. 5
Bucureşti
279
1441
1442
1443
Hugo, Victor
Mizerabilii :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
280
1445
Hugo, Victor
Mizerabilii :
[roman] .- Vol. 5
Bucureşti
1955
281
1455
Heine, Neinrich
Versuri alese
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
1955
1954
1956
821.512.
1611=135.1/
N29
821.512.
1611=135.1/
N29
821.512.
1611=135.1/
N29
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.112.
21=135.1/
H44
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
282
1459
1460
1461
Hardjiev, Nikolai
Destinul unui
pictor : [Fedorov]
Bucureşti
Cartea rusă
1956
283
1462
1463
Nazim Hikmet
A existat oare
Ivan Ivanovici? :
Piesă în trei acte,
nouă tablouri
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
284
1467
Hogaş, Calistrat
În Munţii
Neamţului
Bucureşti
Editura
Tineretului
1955
821.161.
131=135.1
/H26
821.161.
131=135.1
/H26
821.161.
131=135.1
/H26
821.161.
12=135.1/
H61
821.512.
1612=135.1/
H61
821.161.
12=135.1/
H61
821.512.
1612=135.1/
H61
821.135.
1-32/H72
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
285
1468
1469
1470
Heym, Stefan
Goldsborough :
[roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
286
1484
1485
Horváth István
Brazda peste
haturi : roman
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
287
1489
1490
1491
1493
1495
1496
1497
Horváth István
Versuri alese
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
821.112.
231=135.1
/H60
821.112.
231=135.1
/H60
821.112.
231=135.1
/H60
821.511.
141(498)
31=135.1
/I-87
821.511.
141(498)
31=135.1
/I-87
821.135.
1-1/H82
821.135.
1-1/H82
821.135.
1-1/H82
821.135.
1-1/H82
821.135.
1-1/H82
821.135.
1-1/H82
821.135.
1-1/H82
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
288
1498
1499
Horvath Imre
Versuri alese
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1953
289
1500
Iugov, Alexei
Nemurire : roman
Bucureşti
Cartea rusă
1954
290
1521
Iureş, Ştefan
Bucureşti
1522
1523
1524
Isaakian, A.
Editura
Tineretului
Cartea rusă
1956
291
Fructe în mai :
Versuri
Versuri alese
292
1528
Ibrăileanu,
Garabet
Pagini alese .Vol. 1
Bucureşti
1957
293
1529
Ibrăileanu,
Garabet
Pagini alese .Vol. 2
Bucureşti
294
1530
Iacobson, August
Teatru
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
295
1534
Ibrahimov, Mirza
Veni-va ziua :
[roman]
Bucureşti
Cartea rusă
1953
Bucureşti
821.135.
1(439)=1
35.1/H82
821.135.
1(439)=1
35.1/H82
821.161.
131=135.1
/I-92
821.135.
1-1/I-94
821.161.
11=135.1/
I-81
821.161.
11=135.1/
I-81
821.161.
11=135.1/
I-81
821.135.
1.09/I-32
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1957
821.135.
1.09/I-32
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
821.161.
12=135.1/
I-15
821.161.
131=135.1
/I-32
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1957
296
1543
1544
Juravliov, T.
Combinerii :
[roman]
Bucureşti
Cartea rusă
1954
297
1553
Jirásek, Alois
Bucureşti
Editura
Tineretului
1957
298
1556
1557
Jolan, Jozsef
Împotriva tuturor
: O pagină din
epopeea cehă :
[roman]
La periferia
oraşului :
[roman]
Bucureşti
Editura
Tineretului
1952
299
1565
1566
1572
Jebeleanu, Eugen
În satul lui Sahia :
Poem
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1952
]
300
1573
Jebeleanu, Eugen
Bucureşti
1574
1575
Jebeleanu, Eugen
Editura de
Stat
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1949
301
Scutul păcii :
[versuri]
Versuri alese
Bucureşti
1954
821.161.
131=135.1
/J92
821.161.
131=135.1
/J92
821.162.
231=135.1
/J62
821.162.
231=135.1
/J72
821.162.
231=135.1
/J72
821.135.
1-1/J37
821.135.
1-1/J37
821.135.
1-1/J37
821.135.
1-1/J37
821.135.
1-1/J37
821.135.
1-1/J37
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
302
1583
1584
1585
Katona, József
Bánk Bán :
Dramă istorică în
cinci acte
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1953
303
1612
Laţiş, Vilis
Spre ţărmuri noi :
[roman]
Bucureşti
Editura
Tineretului
1953
304
1623
1625
Leonov, Leonid
Maximovici
Bursucii :
[roman]
Bucureşti
Cartea rusă
1953
305
1627
Ludo, I.
Bucureşti
1629
Ludo, I.
307
1630
Ludo, I.
308
1650
Lindsay, Jack
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
306
Paravanul de aur :
[Ciclu de romane]
.- Vol. 3 : Regele
Palaelibus
Gura de lup :
[amintiri]
Paravanul de aur :
[Ciclu de romane]
.- Vol. 2 : Starea
de asediu
Primăvara
amăgitoare :
[roman]
309
1652
Prin ţara vechilor
azteci (Mexicul)
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
1954
1955
1955
821.511.
1412=135.1/
K24
821.511.
1412=135.1/
K24
821.511.
1412=135.1/
K24
821.161.
131=135.1
/L26
821.161.
131=135.1
/L47
821.161.
131=135.1
/L47
821.135.
1-31/L89
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-94/L89
821.135.
1-31/L89
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.11131=135.1
/L63
0,01
RON
Sala de
împrumut
910.4(72
)/L48
0,01
RON
Sala de
împrumut
310
1654
1655
Szeberényi, Lehel
Se urnesc munţii :
roman
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
311
1656
1657
Lessing, Gotthold
Ephraim
Natan înţeleptul :
Poem dramatic în
cinci acte
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
312
1658
Ludo, I.
Bucureşti
1668
Leontieva, T.
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
1955
313
Paravanul de aur :
[Ciclu de romane]
.- Vol. 2 : Starea
de asediu
Al lor este viitorul
: [roman]
314
1670
Lăzăreanu, Barbu
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1948
315
1672
Lermontov,
Mihail Iurievici
Cântăreţi români
ai Comunei din
Paris : [însemnări
critice]
Un erou al
timpului nostru :
[roman]
Bucureşti
316
1674
Lermontov,
Mihail Iurievici
Un erou al
timpului nostru :
[roman]
[Bucureşti]
Cartea
rusă,
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
Bucureşti
821.511.
14131=135.1
/S99
821.511.
14131=135.1
/S99
821.112.
22=135.1/
L52
821.112.
22=135.1/
L52
821.135.
1-31/L89
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/L48
821.135.
1.09/L33
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
821.161.
131=135.1
/L51
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
821.161.
131=135.1
/L51
0,01
RON
Sala de
împrumut
1952
317
1687
Lermontov,
Mihail Iurievici
Poeme
Bucureşti
Cartea rusă
1955
318
1690
1691
Leonov, Leonid
Maximovici
Pădurea rusească
: roman
Bucureşti
Cartea rusă
1956
319
1699
Ludo, I.
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1953
320
1700
Levi, Carlo
Paravanul de aur :
[Ciclu de romane]
.- Vol. 1 : Domnul
general
guvernează
Cristos s-a oprit la
Eboli : [roman]
Bucureşti
[1954
]
321
1718
Leonov, Leonid
Maximovici
Bursucii :
[roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
322
1729
Poeme
Bucureşti
Cartea rusă
1956
323
1737
1738
Lermontov,
Mihail Iurievici
Lupan, A.
Lumina : Piesă în
3 acte şi 8 tablouri
Bucureşti
1953
324
1740
Laptev, I. G.
Zorile : [roman]
Bucureşti
Editura A.
R. L. U. S.
- Cartea
rusă
Editura A.
R. L. U. S.
- Cartea
rusă
1953
1953
821.161.
11=135.1/
L51
821.161.
131=135.1
/L47
821.161.
131=135.1
/L47
821.135.
1-31/L89
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.131.
131=135.1
/L55
821.161.
131=135.1
/L47
821.161.
1-1/L51
821.135.
1-2/L93
821.135.
1-2/L93
821.161.
131=135.1
/L21
821.rus31=rum/
L21
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
325
1744
Leonov, Leonid
Maximovici
Lăcustele :
nuvelă
Bucureşti
Cartea rusă
1957
326
1745
1746
1747
Lucovschi, Igor
Al doilea hotar :
piesă într-un act
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1952
]
327
1748
Ludo, I.
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1953
328
1752
Liman, Horia
Bucureşti
Editura
Tineretului
329
1755
Mann, Heinrich
Paravanul de aur :
[Ciclu de romane]
.- Vol. 1 : Domnul
general
guvernează
Joseph McCarthy
vânează vrăjitoare
: [scrieri politice]
Supusul :
[roman]
Bucureşti
330
1760
1761
Musatov, Alexei
Casa de pe deal :
[roman]
Bucureşti
331
1765
Malâşchin, Al.
Oameni dintr-un
fund de ţară :
roman
Bucureşti
821.161.
132=135.1
/L47
821.161.
12=135.1/
L88
821.161.
12=135.1/
L88
821.161.
12=135.1/
L88
821.135.
1-31/L89
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
821.135.
1-92/L62
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Cartea rusă
1954
821.112.
231=135.1
/M25H
821.161.
131=135.1
/M98
821.161.
131=135.1
/M98
821.161.
131=135.1
/M17
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
332
1779
Maiakovski,
Vladimir
Vladimirovici
Teatru
Bucureşti
Cartea rusă
1957
333
1780
1781
Maiakovski,
Vladimir
Vladimirovici
Poeme alese
Bucureşti
A. R. L. U.
S.,
Cartea rusă
1954
334
1783
Macarenco, I.
În Polonia liberă
Bucureşti
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
1953
335
1784
Makarenko,
Anton
Semionovici
Cartea pentru
părinţi
Bucureşti
1954
336
1790
1791
1793
Munteanu,
Francisc
Hotel tristeţe :
[povestiri]
Bucureşti
Editura de
Stat
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
821.161.
12=135.1/
M16
821.161.
11=135.1/
M16
821.161.
11=135.1/
M16
32(438)=
135.1/M
11
94(438)=
135.1/M
11
821.161.
192=135.1
/M16
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
132/M95
821.135.
132/M95
821.135.
132/M95
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
337
1814
1815
1816
1817
1818
Maiakovski,
Vladimir
Vladimirovici
Iubesc : [versuri]
Bucureşti
Cartea rusă
1956
338
1826
1827
Munteanu,
Francisc
În oraşul de pe
Mureş : roman
Bucureşti
Editura
Tineretului
1954
339
1840
Mureşanu,
Rusalin
La marginea
câmpiei : Versuri
Bucureşţi
1957
340
1854
Mihailov, N. N.
Pământ sovietic
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
341
1866
342
1867
1952
Gheorghe Lazăr :
1779-1823
Malearevschi, P.
Ajunul furtunii :
Piesă în 4 acte
Bucureşti
1953
821.161.
11=135.1/
M16
821.161.
11=135.1/
M16
821.161.
11=135.1/
M16
821.161.
11=135.1/
M16
821.161.
11=135.1/
M16
821.135.
131/M95
821.135.
131/M95
821.135.
1-1/M96
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
1992=135.
1/M69
929:37(4
98)/L32
M
821.161.
12=135.1/
M17
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
343
1872
Mazilu, Teodor
Galeria
palavragiilor :
[audienţe, schiţe,
portrete]
Viaţa lui J. H.
Fabre : 1825-1915
: Homer al
insectelor
Anton Pann :
[studii literare]
Bucureşti
344
1877
345
1878
Manole, Ion
346
1879
347
Editura
Tineretului
1957
[Bucureşti]
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1954
]
Mihalache, Marin
O viaţă de om:
Vasile Tudose
Bucureşti
Editura
Tineretului
1956
1887
Marencov, M.
Semnul prieteniei
: [povestire]
Bucureşti
Editura
Tineretului
1952
348
1891
Mickiewicz,
Adam
Poezii
Bucureşti
1957
349
1893
Marcova, Olga
Strada oţelarilor :
[povestire]
Bucureşti
350
1896
Musset, Alfred de
Cu dragostea nu-i
de glumit :
Comedie în 3 acte
Bucureşti
351
1897
Majerová, Marie
Sirena : roman
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Confederaţ
iei
Generale a
Muncii
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat
1952
1956
1950
821.135.
132/M53
0,01
RON
Sala de
împrumut
929:59/
M52
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/M
24
821.135.
1.09/M2
4
821.135.
131/M70
821.161.
132=135.1
/M35
821.162.
11=135.1/
M65
821.161.
132=135.1
/M33
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.133.
12=135.1/
M98
821.162.
231=135.1
/M16
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
352
1899
Musset, Alfred de
Cu dragostea nu-i
de glumit :
Comedie în 3 acte
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
353
1905
1906
1907
Mann, Thomas
Mario şi vrăjitorul
: Întâmplare
tragică dintr-o
călătorie : [proză
scurtă]
Bucureşti
354
1910
1911
Mustafin, G.
Karaganda :
roman
Bucureşti
Cartea rusă
1954
355
1924
Asachi, Gheorghe
Scrieri literare .Vol. 1
[Bucureşti]
1957
Casa de pe deal :
[roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
356
1929
1933
Musatov, Alexei
1955
1954
821.133.
12=135.1/
M98
821.112.
232=135.1
/M25T
821.112.
232=135.1
/M25T
821.112.
232=135.1
/M25T
821.161.
131=135.1
/M98
821.161.
131=135.1
/M98
821.135.
1/A85
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/M98
821.161.
131=135.1
/M98
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
357
1937
1938
1939
Mann, Heinrich
Supusul :
[roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
358
1940
Mickiewicz,
Adam
Pan Tadeusz :
[poezii epice]
Bucureşti
1956
359
1941
Molière
Opere .- Vol. 2
Bucureşti
360
1943
Mamin-Sibiriac,
D. N.
Milioanele lui
Privalov : roman
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
361
1947
Mihale, Aurel
Ogoare noi :
roman
Bucureşti
1953
362
1950
Mureşanu,
Rusalin
La marginea
câmpiei : Versuri
Bucureşţi
363
1953
Marx, Karl
Bucureşti
364
1958
Shakespeare,
William
Despre artă şi
literatură :
[culegere de
studii]
Opere .- Vol. 6
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
pentru
Literatura
Politică
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Bucureşti
821.112.
231=135.1
/M25H
821.112.
231=135.1
/M25H
821.112.
231=135.1
/M25H
821.162.
113=135.1
/M65
821.133.
12=135.1/
M87
821.161.
131=135.1
/M19
821.135.
131/M70
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1957
821.135.
1-1/M96
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
14(430)=
135.1/M
44
0,01
RON
Sala de
împrumut
1958
821.111=
135.1/S5
2
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
[1952
]
365
1971
Nichitin, N.
Aurora boreală :
[roman]
Bucureşti
Cartea rusă
1951
366
1974
1975
Nekrasov, Nikolai
Alekseevici
Poeme alese :
[culegere]
Bucureşti
Cartea
rusă,
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1953
367
1978
Novicov-Priboi,
Alexei Silâci
Dincolo de oraş :
[povestiri]
Bucureşti
Editura A.
R. L. U. S.
- Cartea
rusă
1953
368
1980
1981
Neculuţă, D. Th.
Spre ţărmul
dreptăţii :
[versuri]
Bucureşti
[1956
]
369
1983
Hansen, Fr.
Spre Pol
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
370
1994
Nezval, Vitezslav
Cântecul păcii :
[versuri]
Bucureşti,
Bucureşti
1955,
1955
371
2006
Nuşici, Branislav
Doamna Ministru
: comedie în patru
acte
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
1954
821.161.
131=135.1
/N58
821.161.
11=135.1/
N33
821.161.
11=135.1/
N33
821.161.
132=135.1
/N91
821.rus32=rum/
N91
821.135.
1-1/N34
821.135.
1-1/N34
821.111(
73)992=135.
1/H20
821.162.
21=135.1/
N56
821.161.
12=135.1/
N97
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
372
2008
2009
2010
Nikitin, M.
Însemnări din
Kuzbass
Bucureşti
Cartea rusă
1954
373
2011
Nemţov, Vl.
"Trei dorinţe"
Bucureşti
Editura
Tineretului
1952
374
2012
Nekrasov, Nikolai
Alekseevici
Opere alese .Vol. 1
Bucureşti
Cartea rusă
1955
375
2021
2023
2024
Niculin, L.
Fiii credincioşi ai
Rusiei : [roman]
Bucureşti
Editura A.
R. L. U. S.
- Cartea
rusă
1953
376
2031
2032
Andersen Nexö,
Martin
Nuvele
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1953
821.161.
1992=135.
1/N58
821.161.
1992=135.
1/N58
821.161.
1992=135.
1/N58
821.161.
194:32=13
5.1/N46
821.161.
1=135.1/
N33
821.161.
131=135.1
/N71
821.161.
131=135.1
/N71
821.161.
131=135.1
/N71
821.113.
432=135.1
/A51
821.113.
432=135.1
/A51
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
377
2033
Andersen Nexö,
Martin
Pelle Cuceritorul
: [roman] .- Vol. 2
378
2034
Andersen Nexö,
Martin
Pelle Cuceritorul
: [roman] .- Vol. 1
379
2035
2036
Andersen Nexö,
Martin
Ditte, fiica omului
: [roman]
Bucureşti
380
2040
Ovecikin, V.
Schiţe şi nuvele
Bucureşti
381
2059
2060
2061
2062
Ostrovschi, A. N.
Teatru
Bucureşti
382
2064
Ostrovski, Nikolai
Alekseevici
Opere .- Vol. 2 :
Născuţi în furtună
; Cuvântăriarticole ; Scrisori
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
Cartea rusă
1956
1956
[1956
]
1953
Editura
Tineretului
1955
821.113.
431=135.1
/A51
821.113.
431=135.1
/A51
821.113.
431=135.1
/A51
821.113.
431=135.1
/A51
821.161.
132=135.1
/O-95
821.161.
12=135.1/
O-86
821.161.
12=135.1/
O-86
821.161.
12=135.1/
O-86
821.161.
12=135.1/
O-86
821.161.
1=135.1/
O-86
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
383
2067
Ostrovschi, A. N.
Pădurea : comedie
în 5 acte
Bucureşti
Cartea rusă
1953
821.161.
12=135.1/
O-86
821.161.
12=135.1/
O-86
0,01
RON
Sala de
împrumut
384
2068
Ostrovschi, A. N.
Bucureşti
Cartea rusă
1954
385
2071
2072
2073
Odobescu,
Alexandru I.
Fata de zăpadă :
(Snegurocika) :
basm de
primăvară în patru
acte şi un prolog
Opere .- Vol. 2
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
821.135.
1/O-24
821.135.
1/O-24
821.135.
1/O-24
821.135.
1/O-24
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
386
2074
Odobescu,
Alexandru I.
Scrieri alese
Bucureşti
1949
387
2075
Odobescu,
Alexandru I.
Opere .- Vol. 2
Bucureşti
388
2081
Neculce, Ion
Letopiseţul Ţării
Moldovei şi O
samă de cuvinte
Bucureşti
389
2089
Lucovschi, Igor
Al doilea hotar :
piesă într-un act
Bucureşti
390
2097
Galaction, Gala
Nuvele alese
Bucureşti
391
2098
Rosenberg, Ethel
Scrisori din Casa
morţii
Bucureşti
Editura
pentru
Literatură
şi Artă a
Uniunii
Scriitorilor
din R. P.
R.
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
821.135.
1/O-24
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1-94/N34
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1952
]
821.161.
12=135.1/
L88
821.135.
1-32/G15
821.111(
73)6=135.1/
R75
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1955
1954
Bucureşti
Editura
Tineretului
1956
821.135.
1-2/A36
0,01
RON
Sala de
împrumut
Heine, Neinrich
Sânziana şi
Pepelea : Feerie
naţională în V
acte
Versuri
Bucureşti
1956
Sala de
împrumut
Barbusse, Henri
Opere alese
Bucureşti
821.112.
21=135.1/
H44
821.133.
1/B30
0,01
RON
2109
0,01
RON
Sala de
împrumut
395
2110
Milescu-Spătarul,
Nicolae
Jurnal de călătorie
în China
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
821.135.
1992/M72
0,01
RON
Sala de
împrumut
396
2111
Panfiorov, F. I.
Bruschi .- Vol. 2
Bucureşti
1953
0,01
RON
Sala de
împrumut
397
2114
Panfiorov, F. I.
Bruschi .- Vol. 1
Bucureşti
1953
0,01
RON
Sala de
împrumut
398
2127
2129
2130
Puşkin, Alexandr
Sergheevici
Opere alese .Vol. 2 : [Opere
dramatice;
Romane; Nuvele]
Bucureşti
821.161.
131=135.1
/P23
821.rus31=rum/
P23
821.161.
131=135.1
/P23
821.rus31=rum/
P23
821.161.
1=135.1/
P99
821.161.
1=135.1/
P99
821.161.
1=135.1/
P99
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
392
2100
Alecsandri, Vasile
393
2102
394
Cartea rusă
1955
1954
399
2131
Puşkin, Alexandr
Sergheevici
Opere alese .Vol. 1 : [Poezii;
Poeme; Basme]
Poeme
Bucureşti
Cartea rusă
1954
400
2132
Puşkin, Alexandr
Sergheevici
Bucureşti
Cartea rusă
1954
401
2133
Puşkin, Alexandr
Sergheevici
Lirice
Bucureşti
Cartea rusă
1957
402
2134
Puşkin, Alexandr
Sergheevici
Evgheni Oneghin
: Roman în
versuri
Bucureşti
Cartea rusă
1955
403
2141
Prilejaeva, M.
Pe Volga
Bucureşti
Editura
Tineretului
1954
404
2165
Polevoi, Boris
Contemporanii :
Povestiri
Bucureşti
Editura
Tineretului
1954
405
2167
Pavlenco, Piotr
Andreevici
Bucureşti
Cartea rusă
1955
406
2168
Paustovski,
Konstantin
Opere .- Vol. 1 :
Baricade ; În
răsărit
Vitejie :
[povestiri]
Bucureşti
Cartea rusă
1948
407
2172
Prus, Boleslaw
Păpuşa : [roman]
.- Vol. 2
Bucureşti
1954
408
2188
Platov, L.
Dealul de piatră :
povestiri
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
1954
821.161.
1=135.1/
P99
821.161.
11=135.1/
P99
821.161.
11=135.1/
P99
821.161.
113=135.1
/P99
821.161.
131=135.1
/P92
821.161.
132=135.1
/P75
821.161.
1=135.1/
P47
821.161.
132=135.1
/P45
821.162.
131=135.1
/P96
821.161.
132=135.1
/P70
821.rus32=rum/
P70
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
409
2203
Petrescu, Camil
Nuvele
Bucureşti
410
2207
Petrache, Ion
Aripi : versuri
Bucureşti
411
2208
Paustovski,
Konstantin
Din goana vremii
: povestiri noi
Bucureşti
412
2218
Pytlakovski, Jerzy
Pietre de început
: [roman]
Bucureşti
413
2225
Porumbacu,
Veronica
Prietenii mei :
Versuri
Bucureşti
414
2226
Paustovski,
Konstantin
Naşterea mării :
[proză scurtă]
Bucureşti
415
2228
2229
2230
Paustovski,
Konstantin
Povestea pădurii :
[proză scurtă]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Militară a
Ministerul
ui Forţelor
Armate ale
R.P.R.
Cartea rusă
1953
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
1951
Cartea rusă
1954
1953
1956
1953
1955
821.135.
132/P57C
a
821.135.
1-1/P56
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
132=135.1
/P45
821.162.
131=135.1
/P99
821.135.
1-1/P85
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
132=135.1
/P45
821.161.
132=135.1
/P45
821.161.
132=135.1
/P45
821.161.
132=135.1
/P45
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
416
2237
Postelnicu, Ioana
Pădurea Poenari :
roman
Bucureşti
417
2239
Panov, N.
Dorinţa arzătoare
: roman
Bucureşti
418
2244
Prichard,
Katharine
Susannah
Ţara aurului :
roman
Bucureşti
419
2250
Porumbacu,
Veronica
Generaţia mea :
versuri
Bucureşti
420
2253
Pas, Ion
Bucureşti
421
2257
2258
2259
2260
2261
Petrescu, Cezar
Va veni o zi :
[proză scurtă]
Vino şi vezi :
nuvele
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Consiliului
Central al
Sindicatelo
r
1953
821.135.
1-31/P87
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
Editura
Tineretului
[1955
]
821.161.
131=135.1
/P24
821.rus31=rum/
P54
821.11131=135.1
/P92
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1-1/P85
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
821.135.
1-32/P38
821.135.
132/P57C
e
821.135.
132/P57C
e
821.135.
132/P57C
e
821.135.
132/P57C
e
821.135.
132/P57C
e
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1954
422
2262
Preda, Marin
Desfăşurarea :
[nuvele]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
1954
821.135.
1-32/P90
0,01
RON
Sala de
împrumut
423
2272
Peltz, I[ţig]
Calea Văcăreşti :
roman
Bucureşti
1957
821.135.
1-31/P49
0,01
RON
Sala de
împrumut
424
2274
2275
Pas, Ion
Trecut întunecat :
[proză scurtă]
Bucureşti
1957
[1956
]
821.135.
1-32/P38
821.135.
1-32/P38
821.135.
1-32/P57
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
425
2282
Petrescu, Camil
Nuvele
Bucureşti
426
2284
Petrescu, Cezar
Apostol : [roman]
Bucureşti
[1955
]
821.135.
1-31/P57
0,01
RON
Sala de
împrumut
427
2285
Petrescu, Cezar
Bucureşti
428
2290
Petrescu, Camil
429
2293
2296
Ralea, Mihai
Oameni de ieri,
oameni de azi,
oameni de mâine
: [roman]
Patul lui Procust :
[roman]
Scrieri din trecut
.- Vol. 2 : În
filozofie
1956
0,01
RON
Sala de
împrumut
[s. l.]
[s. n.]
Bucureşti
Editura
pentru
Literatură
[1957
]
[1957
]
821.135.
131/P57C
e
821.135.
1-31/P57
1/R22
1/R22
Scrieri din trecut
.- Vol. 1 : În
literatură
Bucureşti
Editura
pentru
Literatură
[1957
]
Versuri
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1956
]
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
430
2299
2301
Ralea, Mihai
431
2308
2309
Ranetti, George
821.135.
1.09/R22
821.135.
1.09/R22
821.135.
1-1/R24
821.135.
1-1/R24
432
2317
Repin, I. E.
I. E. Repin şi L.
N. Tolstoi în
amintiri şi scrisori
Bucureşti
Cartea rusă
1953
433
2320
2321
Radişcev, A. N.
Călătorie de la
Petersburg la
Moscova
Bucureşti
Cartea rusă
1956
434
2328
Reşetnicov, F. M.
Oameni din
Podlipnaia :
[roman]
Bucureşti
Cartea rusă
1954
435
2330
Romaşov, Boris
Teatru
Bucureşti
Cartea rusă
1952
436
2333
2335
Rău, Aurel
Focurile sacre :
Versuri
Bucureşti
1956
437
2339
2340
Repin, I. E.
I. E. Repin şi L.
N. Tolstoi în
amintiri şi scrisori
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
1953
821.161.
194=135.1
/R46
821.161.
131=135.1
/P24
821.rus31=rum/
P24
821.161.
1992=135.
1/P24
821.rus992=rum
/P24
821.161.
131=135.1
/R47
821.161.
12=135.1/
R69
821.135.
1-1/R30
821.135.
1-1/R30
821.161.
194=135.1
/R46
821.161.
194=135.1
/R46
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
438
2352
Raevschi, B.
Mereu înainte :
povestire
Bucureşti
Editura
Cultură
Fizică şi
Sport
[1954
]
821.161.
132=135.1
/R19
821.rus32=rum/
R19
821.161.
131=135.1
/S50
821.133.
131=135.1
/S85
821.133.
131=135.1
/S85
821.133.
131=135.1
/S85
821.135.
1-1/A36
0,01
RON
Sala de
împrumut
439
2368
Sevunţ, Gareghin
Teheran : roman
.- Vol. 2
Bucureşti
Cartea rusă
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
440
2380
2382
2385
Stil, André
Prima lovitură :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1953
]
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
441
2392
Alecsandri, Vasile
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
1955
442
2393
Porumbacu,
Veronica
Prietenii mei :
Versuri
Bucureşti
443
2415
Scibor-Ryslki, A.
Cărbunii :
[roman]
Bucureşti
444
2416
Stancu, Zaharia
Însemnările şi
amintirile unui
ziarist .- Vol. 1 :
Sarea e dulce
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
821.135.
1-1/P85
0,01
RON
Sala de
împrumut
1952
821.161.
131=135.1
/S37
821.135.
1-92/S76
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
445
2421
Mamin-Sibiriac,
D. N.
Milioanele lui
Privalov : roman
Bucureşti
Cartea rusă
[1952
]
446
2425
2426
2427
2429
2430
Simonov,
Konstantin
Mihailovici
Suvorov : [poem
epic]
Bucureşti
Cartea rusă
1955
447
2436
Shakespeare,
William
Hamlet - prinţ al
Danemarcei :
tragedie
Bucureşti
[1955
]
448
2437
Treniov, K. A.
Liubov Iarovaia :
piesă în 5 acte
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
449
2438
Sion, Gheorghe
Proză : Suvenire
contimpurane
Bucureşti
1956
450
2449
Sheridan, Richard
Brinsley
Rivalii şi Şcoala
bârfelor : [piese
de teatru]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
1956
821.161.
131=135.1
/M19
821.161.
113=135.1
/S58
821.161.
113=135.1
/S58
821.161.
113=135.1
/S58
821.161.
113=135.1
/S58
821.161.
113=135.1
/S58
821.1112=135.1/
S52
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
12=135.1/
T83
821.135.
1-94/S60
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.1112=135.1/
S52
0,01
RON
Sala de
împrumut
451
2455
Sperber, Alfred
Margul
Versuri alese
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Consiliului
Central al
Sindicatelo
r
1957
821.135.
1-1/S72
0,01
RON
Sala de
împrumut
452
2456
Saxton,
Alexander
Căile ferate Great
Midland :
[roman]
Bucureşti
1952
821.111(
73)31=135.1
/S30
821.135.
1-31/Ş47
0,01
RON
Sala de
împrumut
453
2467
Şerban, Mihail
Pământ şi oameni
: roman
Bucureşti
0,01
RON
Sala de
împrumut
454
2471
2472
Svatopluk, T.
Botostroi : roman
Bucureşti
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1954
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1952
821.162.
231=135.1
/S97
821.162.
231=135.1
/S97
821.161.
132=135.1
/S46
821.161.
132=135.1
/S46
821.161.
1=135.1/
S47
821.161.
1=135.1/
S47
821.161.
1=135.1/
S47
455
2488
2489
Serafimovici, A.
S.
În cartierul
Presnia :
[povestiri]
456
2495
2496
2497
Serafimovici, A.
S.
Opere alese
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
[1957
]
1954
457
2502
2503
Staniukovici, K.
M.
Fuga : [povestiri]
Bucureşti
Editura
Tineretului
1957
458
2510
Stahl, Henriette
Yvonne S.
Voica : [roman]
Bucureşti
1957
459
2514
2515
2516
Saltîkov-Şcedrin,
Mihail
Evgrafovici
Domnii Golovliov
: [roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
460
2518
2519
2520
2521
Sperber, Alfred
Margul
Versuri alese
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
461
2524
Stancu, Zaharia
Însemnările şi
amintirile unui
ziarist .- Vol. 2 :
Cefe de taur
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
1955
821.161.
132=135.1
/S78
821.161.
132=135.1
/S78
821.135.
1-31/S75
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/S17
821.161.
131=135.1
/S17
821.161.
131=135.1
/S17
821.135.
1-1/S72
821.135.
1-1/S72
821.135.
1-1/S72
821.135.
1-1/S72
821.135.
1-92/S76
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
462
2525
2526
2527
2529
2530
Stancu, Zaharia
Poeme simple :
1925-1943
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
463
2562
Surcov, Alexei
Poezii
Bucureşti
Cartea rusă
1951
464
2568
Solianik, A.
"Slava" în
Antarctica
Bucureşti
Cartea rusă
1956
465
2571
Opere .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea rusă
1956
466
2578
Saltîkov-Şcedrin,
Mihail
Evgrafovici
Sorbul, Mihail
1956
467
2579
Sorbul, Mihail
Teatru .- Vol. 1
468
2584
2585
Stoica, Petre
Poeme
Bucureşti
469
2596
Sebastian, Mihail
Ultima oră :
Comedie în trei
acte
Bucureşti
470
2601
Schiller, Friedrich
von
Teatru .- Vol. 2 :
Don Carlos ;
Wilhelm Tell
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Teatru .- Vol. 2
821.135.
1-1/S76
821.135.
1-1/S76
821.135.
1-1/S76
821.135.
1-1/S76
821.135.
1-1/S76
821.161.
11=135.1/
S95
821.161.
1992=135.
1/S67
821.161.
1=135.1/
S
821.135.
1-2/S69
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
821.135.
1-2/S69
0,01
RON
Sala de
împrumut
1957
821.135.
1-1/S88
821.135.
1-1/S88
821.135.
1-2/S40
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.112.
22=135.1/
S33
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
1955
471
2603
Shakespeare,
William
Opere .- Vol. 2
Bucureşti
472
2604
2605
2606
Shelley, Percy
Bysshe
Opere alese
Bucureşti
473
2609
Sadoveanu,
Mihail
Despre marele
povestitor Ion
Creangă
Bucureşti
474
2610
Campus, Eugen
N. D. Cocea, un
maestru al
pamfletului literar
Bucureşti
475
2616
Shelley, Percy
Bysshe
Opere alese
Bucureşti
476
2619
Sadoveanu, Ion
Marin
Sfârşit de veac în
Bucureşti :
[roman]
Bucureşti
477
2624
2630
Sadoveanu,
Mihail
Evocări
Bucureşti
478
2636
Sadoveanu, Ion
Marin
Sfârşit de veac în
Bucureşti :
[roman]
Bucureşti
479
2637
Sadoveanu,
Mihail
Aventură în
Lunca Dunării
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
821.1111=135.1=
111/S52
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1957
]
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
1954
821.111=
135.1/S3
3
821.111=
135.1/S3
3
821.111=
135.1/S3
3
821.135.
1.09/C84
S
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1.09/C58
C
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1957
]
821.111=
135.1/S3
3
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1955
]
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1954
]
821.135.
1.09/S13
821.135.
1.09/S13
821.135.
1-31/S13
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1955
]
1954
480
2640
2642
2644
Sadoveanu,
Mihail
Istorisiri vechi şi
nouă : [povestiri]
Bucureşti
Editura
Tineretului
[1954
]
481
2650
Râbac, Natan
Rada din
Pereiaslav :
[roman]
Bucureşti
Cartea rusă
1954
482
2659
2660
2661
Istorisiri vechi şi
nouă : [povestiri]
Opere .- Vol. 1 :
Povestiri, ...
Bucureşti
483
Sadoveanu,
Mihail
Sadoveanu,
Mihail
[1954
]
1954
484
2662
Sadoveanu,
Mihail
Opere .- Vol. 3 :
[Nuvele]
Bucureşti
485
2663
2664
Sadoveanu,
Mihail
Opere .- Vol. 2 :
Povestiri din
război, ...
Bucureşti
486
2665
Sadoveanu,
Mihail
Opere .- Vol.10 :
[Romane]
Bucureşti
487
2666
Sadoveanu,
Mihail
Opere .- Vol. 9 :
Demonul tinereţii,
...
Bucureşti
488
2667
Sadoveanu,
Mihail
Opere .- Vol. 6 :
Privelişti
dobrogene, ...
Bucureşti
489
2668
Sadoveanu,
Mihail
Opere .- Vol. 5 :
[Povestiri ;
Neamul
Şoimăreştilor]
Bucureşti
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Bucureşti
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.161.
131=135.1
/R11
821.135.
1-32/S13
821.135.
1/S13
821.135.
1/S13
821.135.
1/S13
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1/S13
821.135.
1/S13
821.135.
1/S13
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1957
821.135.
1/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
821.135.
1/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
821.135.
1/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
1955
1957
Sadoveanu,
Mihail
Sadoveanu,
Mihail
Istorisiri vechi şi
nouă : [povestiri]
Opere .- Vol. 4 :
[Nuvele şi
povestiri]
Bucureşti
2676
Sadoveanu,
Mihail
Opere .- Vol. 1 :
Povestiri, ...
Bucureşti
493
2677
Sadoveanu, Ion
Marin
Sfârşit de veac în
Bucureşti :
[roman]
Bucureşti
494
2678
Sadoveanu,
Mihail
Opere .- Vol. 3 :
[Nuvele]
Bucureşti
495
2679
Sadoveanu,
Mihail
Opere .- Vol. 2 :
Povestiri din
război, ...
Bucureşti
496
2680
Sadoveanu,
Mihail
Opere .- Vol. 1 :
Povestiri, ...
Bucureşti
497
2681
2682
Sadoveanu,
Mihail
Mitrea Cocor :
roman
Bucureşti
498
2687
2688
2689
Turgheniev, Ivan
Sergheevici
Opere .- Vol. 1 :
[Povestirile unui
vânător]
Bucureşti
490
2669
491
2670
492
Bucureşti
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
[1954
]
1955
821.135.
1-32/S13
821.135.
1/S13
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1954
821.135.
1/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1955
]
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
821.135.
1/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1955
]
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.161.
1=135.1/
T95
821.161.
1=135.1/
T95
821.161.
1=135.1/
T95
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1954
499
2690
Turgheniev, Ivan
Sergheevici
500
2691
Turgheniev, Ivan
Sergheevici
501
2692
Turgheniev, Ivan
Sergheevici
502
2693
503
2694
2695
Turgheniev, Ivan
Sergheevici
504
2698
Turgheniev, Ivan
Sergheevici
505
2699
Turgheniev, Ivan
Sergheevici
506
2705
Twain, Mark
507
2717
Tolstoi, Aleksei
Nikolaevici
508
2718
Tolstoi, Aleksei
Nikolaevici
509
2720
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Opere .- Vol. 2 :
[Rudin ; Un cuib
de nobili]
Opere .- Vol. 6 :
[Nuvele şi
povestiri]
Opere .- Vol. 1 :
[Povestirile unui
vânător]
Vol. 4 : [Fum ;
Desţelenire:
roman în două
părţi]
Opere .- Vol. 6 :
[Nuvele şi
povestiri]
Bucureşti
Cartea rusă
1953
821.161.
1=135.1/
T95
821.161.
1=135.1/
T95
821.161.
1=135.1/
T95
821.161.
1=135.1/
T95
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1956
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1956
821.161.
1=135.1/
T95
821.161.
1=135.1/
T95
821.161.
1=135.1/
T95
821.161.
1=135.1/
T95
821.111(
73)/T97
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Opere .- Vol. 1 :
[Povestirile unui
vânător]
Opere .- Vol. 7 :
[Nuvele şi
povestiri]
Opere .- Vol. 3 :
Nuvele ; Schiţe ;
Pamflete
Bucureşti
Cartea rusă
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1957
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1956
Opere alese .Vol. 3 : Calvarul
(Trilogie) :
Surorile ; Anul
1918
Opere alese .Vol. 5 : Petru I:
roman
Opere .- Vol. 5 :
Război şi pace, 2
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
821.161.
1=135.1/
T70A
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
Cartea rusă
1954
821.161.
1=135.1/
T70A
821.161.
1=135.1/
T70L
Bucureşti
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
510
2721
2722
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Opere .- Vol. 4 :
Război şi pace, 1
Bucureşti
Cartea rusă
1954
511
2723
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea rusă
[1954
]
512
2724
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea rusă
[1954
]
513
2725
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea rusă
[1954
]
514
2726
2727
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea rusă
[1954
]
515
2728
2729
2730
2731
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Teatru
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1953
516
2733
Vol. 1
1949
821.161.
1=135.1/
T70L
821.161.
1=135.1/
T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
12=135.1/
T70L
821.161.
12=135.1/
T70L
821.161.
12=135.1/
T70L
821.161.
12=135.1/
T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
517
2734
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Povestiri
Bucureşti
1953
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
518
2735
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 2
519
2740
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea rusă
[1954
]
520
2741
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea rusă
[1954
]
521
2742
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 4
Bucureşti
Cartea rusă
1955
530
2754
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Opere .- Vol. 5 :
Război şi pace, 2
Bucureşti
Cartea rusă
1954
531
2755
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Bucureşti
Cartea rusă
1953
532
2756
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Bucureşti
Cartea rusă
1955
533
2757
Tolstoi, Aleksei
Nikolaevici
Bucureşti
Cartea rusă
1954
534
2758
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Opere .- Vol. 1 :
Copilăria ;
Adolescenţa ;
Tinereţea
Opere .- Vol. 2 :
Nuvele şi
povestiri: (18521856)
Opere alese .Vol. 3 : Calvarul
(Trilogie) :
Surorile ; Anul
1918
Opere .- Vol. 4 :
Război şi pace, 1
Bucureşti
Cartea rusă
1954
535
2759
Tolstoi, Aleksei
Nikolaevici
Opere alese .Vol. 3 : Calvarul
(Trilogie) :
Surorile ; Anul
1918
Bucureşti
Cartea rusă
1954
[1954
]
821.161.
132=135.1
/T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
1=135.1/
T70L
821.161.
1=135.1/
T70L
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
132=135.1
/T70L
821.161.
1=135.1/
T70A
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
1=135.1/
T70L
821.161.
1=135.1/
T70A
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
536
2760
Tolstoi, Aleksei
Nikolaevici
Opere alese .Vol. 4 : Calvarul
(Trilogie) :
Dimineaţă
mohorâtă ;
Pâinea: nuvelă
Opere .- Vol. 5 :
Război şi pace, 2
Bucureşti
Cartea rusă
1954
821.161.
1=135.1/
T70A
0,01
RON
Sala de
împrumut
537
2761
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Bucureşti
Cartea rusă
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Teatru
Bucureşti
1953
0,01
RON
Sala de
împrumut
Tvardovschi, A.
Vasili Tiorchin :
Carte despre ostaş
: [poem]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
821.161.
1=135.1/
T70L
821.161.
12=135.1/
T70L
821.161.
11=135.1/
T97
538
2762
539
2770
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
540
2771
Toma, A.
Cântul vieţii :
Versuri alese :
1894-1954
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea
rusă,
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
821.135.
1-1/T71
0,01
RON
Sala de
împrumut
541
2773
2774
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Roadele
învăţăturii :
comedie în 4 acte
Bucureşti
1954
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
821.161.
12=135.1/
T70 L
821.161.
12=135.1/
T70 L
821.135.
1-1/T51
542
2775
Theodorescu,
Cicerone
Versuri alese .Vol. 1
Bucureşti
543
2776
Tvardovschi, A.
Vasili Tiorchin :
Carte despre ostaş
: [poem]
0,01
RON
Sala de
împrumut
"Lumina noastră,
Verhovina"... :
roman
Bucureşti
Cartea rusă
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
În munţii liniştiţi
: [roman]
Bucureşti
1954
0,01
RON
Sala de
împrumut
Poezii şi poeme
din literatura
universală :
[antologie]
Lazăr de la Rusca
: [Poem eroic]
Opere alese
[Bucureşti]
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
Cartea rusă
821.161.
11=135.1/
T97
821.161.
131=135.1
/T48
821.52131=135.1
/T67
544
2787
Teveliov, M.
545
2800
Tocumaga, Sunao
546
2802
[1954
]
8211/P74
0,01
RON
Sala de
împrumut
547
2810
Deşliu, Dan
1955
821.135.
1-1/D34
821.161.
1=135.1/
S17
821.161.
1=135.1/
S17
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
548
2812
2814
Saltîkov-Şcedrin,
Mihail
Evgrafovici
Bucureşti
Bucureşti
1953
1954
549
2815
Toma, A.
Bucureşti
Editura de
Stat
1950
821.135.
1-1/T71
0,01
RON
Sala de
împrumut
Tăutu, Nicolae
Cântul vieţii :
Versuri alese :
1894-1949
Inscripţii : Poezii
550
2816
Bucureşti
1955
821.135.
1-1/T28
0,01
RON
Sala de
împrumut
2818
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Cadavrul viu :
[dramă]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cultura
Naţională
551
1922
0,01
RON
Sala de
împrumut
552
2824
Tasso, Torquato
Aminta ;
Epistolarul
Bucureşti
1956
0,01
RON
Sala de
împrumut
553
2827
Kupala, Ianka
Versuri alese
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
0,01
RON
Sala de
împrumut
554
2831
Tăutu, Nicolae
Stânca de pe Tatra
: poeme
Bucureşti
1952
0,01
RON
Sala de
împrumut
555
2836
Takakura, Teru
Apele Hakonei :
roman istoric
Bucureşti
1956
821.52131=135.1
/T13
0,01
RON
Sala de
împrumut
556
2845
Tulbure, Victor
Vişinul lui Vania :
poeme
Bucureşti
1951
821.135.
1-1/T93
0,01
RON
Sala de
împrumut
557
2846
Tudor, Dumitru
Cea mai mare
răscoală a
sclavilor Răscoala lui
Spartacus
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
pentru
Literatură
şi Artă a
Uniunii
Scriitorilor
din R. P.
R.
[s. n.]
821.161.
12=135.1/
T70L
821.131.
11=135.1/
T25
821.161.
11=135.1/
K92
821.135.
1-1/T28
1956
94(37)/T
91
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
558
2847
2848
2849
2851
2852
Uhse, Bodo
Patrioţii :
[roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
559
2855
Ulianinski,
Alexandr
Viaceslavovici
Piese într-un act
Bucureşti
Cartea rusă
1954
560
2856
Utan, Tiberiu
Chemări : Versuri
Bucureşti
1955
561
2857
2858
2859
Utcov, Victor
Primul record :
nuvele şi schiţe
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Cultură
Fizică şi
Sport
[1951
]
821.112.
231=135.1
/U25
821.112.
231=135.1
/U25
821.112.
231=135.1
/U25
821.112.
231=135.1
/U25
821.112.
231=135.1
/U25
821.161.
12=135.1/
U32
821.135.
1-1/U93
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
132=135.1
/U93
821.161.
132=135.1
/U93
821.161.
132=135.1
/U93
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
562
2860
2861
2862
Glinka : 18041857
78/G61U
78/G61U
78/G61U
563
2867
2868
2869
2870
2871
Villon, François
Balade şi alte
poeme
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1956
]
564
2878
Vasilevskaia,
Vanda
Cântec deasupra
apelor : [roman] .Vol. 1
Bucureşti
A. R. L. U.
S.
1953
565
2882
Vasilevskaia,
Vanda
Cântec deasupra
apelor : [roman] .Vol. 2
Bucureşti
A. R. L. U.
S.
1953
566
2883
Vasilevskaia,
Vanda
Cântec deasupra
apelor : [roman] .Vol. 3
Bucureşti
A. R. L. U.
S.
1953
821.133.
11=135.1/
V60
821.133.
11=135.1/
V60
821.133.
11=135.1/
V60
821.133.
11=135.1/
V60
821.133.
11=135.1/
V60
821.161.
131=135.1
/V33
821.161.
131=135.1
/V33
821.161.
131=135.1
/V33
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
567
2886
Virta, Nikolai
Clopote în amurg
: roman .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea rusă
1954
568
2887
2888
Virta, Nikolai
Clopote în amurg
: roman .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea rusă
1954
569
2892
2893
2894
Vailland, Roger
Beau Masque :
[roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1957
]
570
2915
Vasiliev, N.
Bucureşti
Cartea rusă
1950
571
2961
Vitner, Ion
Bucureşti
3009
3010
Vornic, Tiberiu
573
3020
Wilson, Mitchell
O rază de lumină
: [roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1954
]
572
America pe scara
de serviciu :
schiţe şi note de
drum
Pământul
prieteniei :
[reportaje despre
U. R. S. S.]
Sub pajura
împărăţiei : roman
Bucureşti
[1954
]
1955
821.161.
131=135.1
/V66
821.161.
131=135.1
/V66
821.161.
131=135.1
/V66
821.133.
131=135.1
/V13
821.133.
131=135.1
/V13
821.133.
131=135.1
/V13
821.161.
1992=135.
1/V34
821.135.
1-92/V70
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-31/V90
821.135.
1-31/V90
821.11131=135.1
/W70
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
574
3029
3030
3032
3034
Voltaire
Opere alese .Vol. 1
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1957
]
575
3035
Zola, Émile
Excelenţa sa
Eugène Rougon :
[roman]
Bucureşti
1957
576
3036
Voltaire
Opere alese .Vol. 1
Bucureşti
577
3037
Zola, Émile
Excelenţa sa
Eugène Rougon :
[roman]
Bucureşti
578
3038
Zola, Émile
Izbânda familiei
Rougon : [roman]
Bucureşti
579
3039
Zola, Émile
Excelenţa sa
Eugène Rougon :
[roman]
Bucureşti
580
3041
Zamfirescu,
George Mihail
Teatru
Bucureşti
581
3046
Zaiţev, L.
Într-un port
îndepărtat :
[roman]
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
[1957
]
1957
1957
1957
[1957
]
1956
821.133.
1=135.1/
V87
821.133.
1=135.1/
V87
821.133.
1=135.1/
V87
821.133.
1=135.1/
V87
821.133.
131=135.1
/Z81
821.133.
1=135.1/
V87
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.133.
131=135.1
/Z81
821.133.
131=135.1
/Z81
821.133.
131=135.1
/Z81
821.135.
1/Z25
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/Z21
0,01
RON
Sala de
împrumut
582
3047
3054
3055
Zamfirescu,
Duiliu
Nuvele
Bucureşti
Editura
Tineretului
1957
583
3079
Zlobin, St.
Stepan Razin :
roman istoric .Vol. 2
Bucureşti
Cartea rusă
1954
584
3084
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea rusă
[1954
]
585
3085
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea rusă
[1954
]
586
3086
ConstantinescuIaşi, Petre
Relaţiile culturale
româno-ruse din
trecut
Bucureşti
1954
587
3099
Zlobin, St.
Stepan Razin :
roman istoric .Vol. 1
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Cartea rusă
588
3106
Dickens, Charles
Vol. 2
Bucureşti
1955
589
3107
3108
Dickens, Charles
Vol. 1
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
1955
821.135.
1-32/Z25
821.135.
1-32/Z25
821.135.
1-32/Z25
821.161.
131=135.1
/Z77
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
131=135.1
/T70L
94(498)/
C66
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/Z77
821.11131=135.1
/D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.11131=135.1
/D39
821.11131=135.1
/D39
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
590
3121
3122
Tolstoi, Aleksei
Nikolaevici
Opere alese .Vol. 4 : Calvarul
(Trilogie) :
Dimineaţă
mohorâtă ;
Pâinea: nuvelă
Izbânda familiei
Rougon : [roman]
Bucureşti
Cartea rusă
1954
591
3125
Zola, Émile
592
3137
593
Bucureşti
1957
Shakespeare,
William
Opere .- Vol. 1
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
3138
Ostrovschi, A. N.
Teatru
Bucureşti
594
3140
Rosenberg, Ethel
Scrisori din Casa
morţii
Bucureşti
595
3141
Bucureşti
596
3149
Dickens, Charles
Literatura română
: Culegere de
texte pentru clasa
a X-a .- Vol. 1
Note din America
597
3157
Turgheniev, Ivan
Sergheevici
Povestirile unui
vânător
Bucureşti
598
3161
Zola, Émile
Excelenţa sa
Eugène Rougon :
[roman]
Bucureşti
Bucureşti
821.161.
1=135.1/
T70A
821.161.
1=135.1/
T70A
821.133.
131=135.1
/Z81
821.1112=135.1=
111/S52
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
12=135.1/
O-86
821.111(
73)6=135.1/
R75
821.135.
1(082)(0
75)/L66
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
821.111992=135.
1/D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
821.161.
132=135.1
/T95
821.133.
131=135.1
/Z81
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
1953
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
1954
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1957
1956
Sânziana şi
Pepelea : Feerie
naţională în V
acte
Versuri alese
Bucureşti
Editura
Tineretului
1956
821.135.
1-2/A36
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1955
821.135.
1-1/C28
0,01
RON
Sala de
împrumut
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2 :
Cântece de vitejie
Bucureşti
1966
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
3329
3330
Alecsandri, Vasile
Bucureşti
1956
603
3352
3392
Satire : versuri
Bucureşti
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1/V78
821.135.
1-1/Ţ26
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
605
3393
Beniuc, Mihai
Bucureşti
606
3394
Dreiser, Theodore
Un om aşteaptă
răsăritul : versuri
Capcana :
[nuvelă]
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
3401
Gorki, Maxim
Cum am învăţat
carte
Bucureşti
0,01
RON
Sala de
împrumut
608
3451
0,01
RON
Sala de
împrumut
609
3454
Alecsandri, Vasile
Ostaşii noştri
Bucureşti
610
3458
Baranga, Aurel
Vocea Americii :
versuri
Bucureşti
821.135.
1-1/B45
821.111(
73)32=135.1
/D82
821.161.
194=135.1
/G71
821.135.
11(082)/P
74
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/B28
0,01
RON
0,01
RON
607
Editura
Tineretului
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
1957
604
Vlahuţă,
Alexandru
Ţaţomir, Nicolae
Sânziana şi
Pepelea : Feerie
naţională în V
acte
Opere alese
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
pentru
Literatură
Editura
Tineretului
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
599
3184
Alecsandri, Vasile
600
3188
Cassian, Nina
601
3266
602
Bucureşti
Bucureşti
1955
1946
1955
1953
Poeţii români
cântă Republica :
[culegere]
Editura
Tineretului
Editura
pentru
Literatură
şi Artă
[1952
]
1949
611
3477
Lenin, Vladimir
Ilici
Despre impozitul
în natură
Bucureşti
612
3871
Zaharescu, B.
Despre
"Capitalul" lui
Karl Marx
Bucureşti
613
3914
Maciu, Vasile
Condiţiile interne
ale proclamării
Independenţei
României
Bucureşti
614
3917
Tudor, Dumitru
Bucureşti
615
3919
Adăniloaie, N.
Cea mai mare
răscoală a
sclavilor Răscoala lui
Spartacus
Boierii şi răscoala
condusă de Tudor
Vladimirescu
616
3924
Tudor, Dumitru
Bucureşti
617
4290
Cea mai mare
răscoală a
sclavilor Răscoala lui
Spartacus
Telelecţii :
Chimie - Liceu anul III .- Vol. 4
618
4394
Conţinutul
economic al
narodnicismului
Bucureşti
Lenin, Vladimir
Ilici
Bucureşti
Bucureşti
Editura
pentru
Literatura
Politică
Editura
Partidului
Muncitores
c Român
Societatea
de Ştiinţe
Istorice şi
Filologice
din R.P.R.
[s. n.]
1953
94(470)=
135.1/L4
5
0,01
RON
Sala de
împrumut
1948
330(430)
/Z17
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
94(498)/
M12
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
94(37)/T
91
0,01
RON
Sala de
împrumut
Societatea
de Ştiinţe
Istorice şi
Filologice
din R.P.R.
[s. n.]
1956
94(498)/
A20
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
94(37)/T
91
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
pentru
Literatura
Politică
1974
54/T34
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
94(470)=
135.1/L4
5
0,01
RON
Sala de
împrumut
619
4656
4658
4660
Marx, Karl
Capitalul .- Vol. 1
: Cartea 1:
Procesul de
producţie al
capitalului
Bucureşti
Editura
Partidului
Muncitores
c Român
1948
620
4662
Marx, Karl
Bucureşti
Editura
Partidului
Muncitores
c Român
1956
621
4671
Bucureşti
Editura de
Stat pentru
Literatură
Politică
622
4681
Bucureşti
623
4691
624
4708
625
4717
Capitalul .- Vol. 3
: Partea 1 : Cartea
a 3-a : Procesul de
ansamblu al
producţiei
capitaliste: cap. 128
Documente din
istoria Partidului
Comunist din
România : 19171922 .- Vol. 1
Texte din operele
lui V. I. Lenin şi
I. V. Stalin care se
referă la România
Lenin Vladimir
Ilici : Scurtă
expunere a vieţii
şi activităţii sale
Din istoria
luptelor greviste
ale proletariatului
din România .Vol. 1
Limba rusă :
(Metodă pentru
români) .- Vol. 2
Editura de
Stat pentru
Literatură
Politică
Editura
pentru
Literatura
Politică
Editura
Consiliului
Central al
Sindicatelo
r
Editura de
Literatură
în limbi
străine
Potapova, Nina
Bucureşti
Bucureşti
Moscova
330(430)
=135.1/
M44
330(430)
=135.1/
M44
330(430)
=135.1/
M44
330(430)
=135.1/
M44
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
2010/
1
Sediul
central,
Sediul
central,
Sediul
central
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
2010/
1
Sediul
central
Sala de
împrumut
1956
329(498)
/D61
0,01
RON
2010/
1
Sediul
central
Sala de
împrumut
1954
94(470)/
T48
0,01
RON
2010/
1
Sediul
central
Sala de
împrumut
1952
929:323/
L45
0,01
RON
2010/
1
Sediul
central
Sala de
împrumut
1957
94(498)/
D48
0,01
RON
2010/
1
Sediul
central
Sala de
împrumut
1954
811.161.
1/P88
0,01
RON
2010/
1
Sediul
central
Sala de
împrumut
626
4719
4720
Potapova, Nina
Limba rusă :
(Metodă pentru
români) .- Vol. 1
Moscova
627
4724
Potapova, Nina
Limba rusă :
(Metodă pentru
români) .- Vol. 2
Moscova
628
4725
4726
4727
Crohmălniceanu,
Ovid S.
Cronici şi articole
: [Studii literare]
Bucureşti
629
4735
Bielinski, V. G.
630
4737
Pavlov, Ivan
Petrovici
Opere filozofice
alese .- Vol. 1
Opere complete .Vol. 2 : Cartea I
631
4739
Probleme de
geografie .- Vol. 2
Bucureşti
632
4740
Istoria literaturii
române .- Vol. 1
Bucureşti
633
4742
4743
4744
Ion BudaiDeleanu
Bucureşti
David, N.
Editura de
Literatură
în limbi
străine
Editura de
Literatură
în limbi
străine
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
811.161.
1/P88
811.161.
1/P88
811.161.
1/P88
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/C90
821.135.
1.09/C90
821.135.
1.09/C90
11/B52
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1956
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Institutul
de Arte
Grafice
"Scrisul
Liber"
Bucureşti
1956
612(081)
/P47
1956
913/P93
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
821.135.
1.09/I-87
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1954
]
821.135.
1.09/B88
D
821.135.
1.09/B88
D
821.135.
1.09/B88
D
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1954
[1953
]
634
4745
Biberi, Ion
635
4746
636
4751
Vianu, Tudor
637
4760
4765
4766
Vitner, Ion
638
4768
David, N.
Ion BudaiDeleanu
Bucureşti
639
4769
Petrescu, Cezar
Scriitorul şi epoca
sa
[Bucureşti]
640
4783
Rădăceanu, Lotar
Probleme de
istorie a literaturii
germane
Bucureşti
641
4788
642
4791
Deleanu, Horia
Lev N. Tolstoi :
Omul şi opera
Pagini alese din
opera lui Gh.
Marinescu
Literatura
universală şi
literatura
naţională
Fronturile de
luptă ale lui C.
DobrogeanuGherea :
[Contribuţii la o
istorie ştiinţifică a
literaturii române]
Meşteşugurile din
Transilvania până
în secolul al XVIlea
Aspecte din
dramaturgia lui
Gorki
Bucureşti
[Bucureşti]
Craiova
Bucureşti
Cartea rusă
[1947
]
821.161.
1.09=135
.1/T70B
929:61/P
12
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Scrisul
liber
[1956
]
821.135.
1.09/V54
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1949
]
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Institutul
de Arte
Grafice
"Scrisul
Liber"
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1954
]
821.135.
1.09/D60
V
821.135.
1.09/D60
V
821.135.
1.09/D60
V
821.135.
1.09/B88
D
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
821.135.
1.09/P57
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1956
]
821.112.
2.09=135
.1/R14
0,01
RON
Sala de
împrumut
904/P40
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
1.09=135
.1/G71D
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
643
4803
4804
Ernst Thälmann :
Contribuţie la o
biografie politică
644
4805
645
4806
646
4807
Petrovici, Emil
(chim.)
647
4825
Curilencov, V.
648
4826
Călinescu, George
649
4827
4828
Curilencov, V.
650
4834
Crohmălniceanu,
Ovid S.
651
4837
Dicţionar ortoepic
652
4839
Dicţionarul
filosofic : Texte
alese
Soare, Iulia
Stendhal (Henri
Beyle) :
[monografie]
Gheorghe Lazăr :
1779-1823
Bucureşti
Influenţa slavă
asupra sistemului
fonemelor limbii
române
A. S.
Serafimovici :
1863-1949 :
[monografie]
Studii şi
conferinţe:
Horatiu, Tasso,
Cervantes,
Tolstoi, Cehov
A. S.
Serafimovici :
1863-1949 :
[monografie]
Bucureşti
Cronici şi articole
: [Studii literare]
Editura
Tineretului
1957
929:32/T
49B
929:32/T
49B
821.133.
1.09=135
.1/S83S
929:37(4
98)/L32
M
811.135.
1/P60
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Societatea
de Ştiinţe
Istorice şi
Filologice
Cartea rusă
1956
1952
821.161.
1.09=135
.1/S46C
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
821.135.
1.09/C14
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1952
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1953
]
821.161.
1.09=135
.1/S46C
821.161.
1.09=135
.1/S46C
821.135.
1.09/C90
0,01
RON
Sala de
împrumut
811.135.
1'374.2'3
5/D39
1(038)=1
35.1/V87
81'374.2:
1=135.1/
V87
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
653
4840
Trifonova, T.
I. Ehrenburg :
[monografie]
Bucureşti
Cartea rusă
1954
654
4842
4843
Deleanu, Horia
Aspecte din
dramaturgia lui
Gorki
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1954
655
4844
Lenin, Vladimir
Ilici
Bucureşti
Editura
Partidului
Muncitores
c Român
1948
656
4845
4846
Elvin, B.
Lenin despre
literatură :
culegere de
articole şi
fragmente
Geo Bogza :
Studiu critic
[Bucureşti]
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1955
]
657
4847
Zighel, F. I.
Bucureşti
Cartea rusă
1954
658
4848
Kiriliuc, E. P.
Eminentul
astronom rus F.
A. Bredihin
Taras Şevcenko :
[monografie]
Bucureşti
Cartea rusă
1955
659
4849
Galanov, B.
Boris Polevoi :
[monografie]
Bucureşti
Cartea rusă
1955
660
4850
Starikova, E. V.
Creaţia lui L. M.
Leonov
Bucureşti
Cartea rusă
1956
661
4852
4853
Russo, Alecu
Scrieri alese;
Omul; Opera;
Comentarii
Bucureşti
Editura de
Stat
1948
821.161.
1.09=135
.1/E29T
821.161.
1.09=135
.1/G71D
821.161.
1.09=135
.1/G71D
821.161.
1.09=135
.1/L45
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/B64
E
821.135.
1.09/B64
E
929:52/Z
63
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
1.09=135
.1/Ş50K
821.161.
1.09=135
.1/P75G
821.161.
1.09=135
.1/L47S
821.135.
1.09/R95
821.135.
1.09/R95
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
662
4854
4855
663
4857
664
4858
665
Gudzi, N. C.
L. N. Tolstoi :
1828-1910 :
[monografie]
Bucureşti
Cartea rusă
1953
821.161.
1.09=135
.1/T70G
821.161.
1.09=135
.1/T70G
81'27/L6
2
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Limbă şi literatură
.- Vol. 2
Bucureşti
1956
Vianu, Tudor
Probleme de stil şi
artă literară
Bucureşti
4861
Vapţarov, Nikola
Poeme
Bucureşti
666
4863
DobrogeanuGherea,
Constantin
Studii critice .Vol. 2
Bucureşti
667
4864
4865
DobrogeanuGherea,
Constantin
Studii critice .Vol. 1
Bucureşti
668
4866
EvghenievMaximov, V. E.
Bucureşti
669
4869
Stasov, V.
Drumul de creaţie
al lui N. A.
Nekrasov
Studii .- Vol. 1
Societatea
de Ştiinţe
Istorice şi
Filologice
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
801/V54
0,01
RON
Sala de
împrumut
1952
821.163.
21=135.1/
V26
821.135.
1.09/D60
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/D60
821.135.
1.09/D60
821.161.
1.09=135
.1/N33E
7(470)/S
79
821.133.
1.09=135
.1/S83S
821.135.
1.09/I-75
821.135.
1.09/I-75
821.161.
1.09=135
.1/T97
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1956
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
670
4870
Soare, Iulia
Bucureşti
Editura
Tineretului
1957
671
4873
4874
Iosifescu, Silvian
Stendhal (Henri
Beyle) :
[monografie]
Probleme şi opere
contemporane :
[Studii literare]
Bucureşti
[1954
]
672
4876
A. Tvardovski :
critică literară
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[s. n.]
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
[1956
]
[1956
]
1956
[1950
]
673
4885
Lomonosov
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
Editura
Partidului
Comunist
Român
1955
1(47)/L7
6
0,01
RON
Sala de
împrumut
674
4886
Feuerbach
Bucureşti
1954
13(43)/F
45
0,01
RON
Sala de
împrumut
675
4887
Engels, Friedrich
Bucureşti
676
4889
4890
Auezov, M.
Domnul Eugen
Düring
revoluţionează
ştiinţa : (AntiDüring)
Abai Kunanbaev,
marele poet al
poporului kazah
1946
14(430)=
135.1/E5
6
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1955
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Boris Polevoi :
[monografie]
Bucureşti
Cartea rusă
1955
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Vianu, Tudor
Probleme de stil şi
artă literară
Bucureşti
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
David, N.
Şcoala Ardeleană Bucureşti
: [Contribuţii la o
istorie ştiinţifică a
literaturii române]
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Scrisul
liber
821.161.
1.09=135
.1/K92A
821.161.
1.09=135
.1/K92A
821.161.
1.09=135
.1/P75G
821.161.
1.09=135
.1/P75G
821.161.
1.09=135
.1/P75G
801/V54
677
4892
4893
4894
Galanov, B.
678
4901
679
4904
4905
4906
821.135.
1.09/D22
821.135.
1.09/D22
821.135.
1.09/D22
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1951
680
4908
Vianu, Tudor
F. M. Dostoievski
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Cartea rusă
1957
821.161.
1.09=135
.1/D71V
0,01
RON
Sala de
împrumut
681
4912
Riurikov, B.
N. G. Cernîşevski
Bucureşti
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Societatea
de Ştiinţe
Istorice şi
Filologice
1957
821.161.
1.09=135
.1/C36R
821.135.
1.09/P52
682
4913
Perpessicius
(Panaitescu,
Dumitru)
Bucureşti
683
4914
Scridon, Gavril
684
4916
Menţiuni de
istoriografie
literară şi folclor
(1948-1956)
Pagini despre
Coşbuc :
Contribuţii la
cunoaşterea vieţii
şi operei poetului
Spinoza
0,01
RON
Sala de
împrumut
1957
821.135.
1.09/C73
S
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
Scrisul
liber
1952
1/S73
0,01
RON
Sala de
împrumut
685
4925
David, N.
Bucureşti
686
4928
Cudriaţev, B. B.
687
4929
Şcoala Ardeleană
: [Contribuţii la o
istorie ştiinţifică a
literaturii române]
Mihail Vasilievici
Lomonosov :
Viaţa şi
activitatea
Limba română :
Foneticăvocabulargramatică
1951
821.135.
1.09/D22
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1951
1(470)/L
77C
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1956
811.135.
1/L62
0,01
RON
Sala de
împrumut
688
4930
Crohmălniceanu,
Ovid S.
Cronici şi articole
: [Studii literare]
Bucureşti
[1953
]
821.135.
1.09/C90
0,01
RON
Sala de
împrumut
689
4931
Iosifescu, Silvian
Probleme şi opere
contemporane :
[Studii literare]
Bucureşti
[1954
]
821.135.
1.09/I-75
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Bucureşti
690
4933
4934
4935
Ibrăileanu,
Garabet
691
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
692
4951
DobrogeanuGherea,
Constantin
693
4952
4953
694
4954
Studii literare
[Bucureşti]
Editura
Tineretului
1957
Studii critice .Vol. 1
Bucureşti
[1956
]
DobrogeanuGherea,
Constantin
Studii critice .Vol. 2
Bucureşti
DobrogeanuGherea,
Constantin
Studii critice
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
Puşkin şi
Ceaikovski
[1956
]
1957
821.135.
1.09/I-32
821.135.
1.09/I-32
821.135.
1.09/I-32
78/P99B
929:78/P
99B
78/P99B
929:78/P
99B
78/P99B
929:78/P
99B
78/P99B
929:78/P
99B
78/P99B
929:78/P
99B
78/P99B
929:78/P
99B
78/P99B
929:78/P
99B
78/P99B
929:78/P
99B
821.135.
1.09/D60
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/D60
821.135.
1.09/D60
821.135.
1.09/D60
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
695
4956
4957
Iosifescu, Silvian
Probleme şi opere
contemporane :
[Studii literare]
Bucureşti
696
4958
4959
Vianu, Tudor
[Bucureşti]
697
4968
4971
Rosetti,
Alexandru
Literatura
universală şi
literatura
naţională
Despre unele
probleme ale
limbii literare
698
4973
Rolland, Romain
"Pentru cine
scriu?" : [articole
şi evocări]
Bucureşti
699
4979
Colin, Vladimir
Problemele şi
drumurile
basmului cult
Bucureşti
700
4980
4981
4982
4983
4985
4989
Drimba, Ovidiu
Însemnări despre
teatrul lui Ibsen
Bucureşti
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
[1954
]
821.135.
1.09/I-75
821.135.
1.09/I-75
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
811.135.
1/R80
811.135.
1/R80
821.133.
1.09=135
.1/R68
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1955
821.135.
1.09/C62
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1956
]
821(nor).
09-2/I32D
821(nor).
09-2/I32D
821(nor).
09-2/I32D
821(nor).
09-2/I32D
821(nor).
09-2/I32D
821(nor).
09-2/I32D
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
[1956
]
[1955
]
1955
701
5004
5005
Campus, Eugen
N. D. Cocea, un
maestru al
pamfletului literar
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
702
5006
5007
Lipatti, Valentin
Montesquieu,
gânditor iluminist
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1955
703
5008
Crohmălniceanu,
Ovid S.
Despre
originalitate
Bucureşti
[1955
]
704
5012
Bolliac, Cezar
Despre literatură
Bucureşti
705
5015
5016
5017
5018
5019
Şişkina, A.
Despre analiza
psihologică în
proza postbelică
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
706
5028
Bernandt, G.
S. I. Taneev :
[monografie]
Bucureşti
Cartea rusă
1955
707
5029
Cântecul popular
rus în muzica
clasică rusă
821.135.
1.09/C58
C
821.135.
1.09/C58
C
821.133.
1.09=135
.1/M88L
821.133.
1.09=135
.1/M88L
821.135.
1.09/C90
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1954
]
808/B66
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1956
]
821.161.
1.09=135
.1/Ş61
821.161.
1.09=135
.1/Ş61
821.161.
1.09=135
.1/Ş61
821.161.
1.09=135
.1/Ş61
821.161.
1.09=135
.1/Ş61
78(470):
929/T19
B
78/P83
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
708
5035
709
5037
710
Mihail Şolohov :
Omul şi opera
Deleanu, Horia
Aspecte din
dramaturgia lui
Gorki
Bucureşti
5041
A. M. Gorki :
1868-1936
Bucureşti
711
5042
Mihail Şolohov :
Omul şi opera
712
5044
Iosifescu, Silvian
Caragiale :
[Studii critice]
Bucureşti
713
5045
5046
5047
Iosifescu, Silvian
Alexandru
Vlahuţă
Bucureşti
714
5050
5051
Soare, Iulia
Stendhal (Henri
Beyle) :
[monografie]
Bucureşti
715
5056
716
5059
Arhitectura veche
rusă
Ion Georgescu, un
clasic al sculpturii
româneşti
[s. n.]
1948
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Consiliul
General A.
R. L. U. S.
[s. n.]
1954
Editura
pentru
Literatură
şi Artă a
Uniunii
Scriitorilor
din R. P.
R.
[s. n.]
[1951
]
Editura
Tineretului
1957
1956
1948
[195_
]
821.161.
1.09=135
.1/Ş67
821.161.
1.09=135
.1/G71D
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
1.09=135
.1/G71
821.161.
1.09=135
.1/Ş67
821.135.
1.09/C23
I
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/V78
-I
821.135.
1.09/V78
-I
821.135.
1.09/V78
-I
821.133.
1.09=135
.1/S83S
821.133.
1.09=135
.1/S83S
71(470)/
C66
73(498)/
G32M
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Studii şi
conferinţe cu
prilejul
Centenarului I. L.
Caragiale
Studii despre
Gorchi
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
1952
821.135.
1.09/C23
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
[1951
]
0,01
RON
Sala de
împrumut
Gorki despre
literatură : articole
de critică literară
Istoria literaturii
române .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea rusă
1956
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1955
0,01
RON
Sala de
împrumut
Literatura
universală şi
literatura
naţională
Articole alese
despre M. P.
Musorgski
Studii de
lingvistică
generală
[Bucureşti]
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
821.161.
1.09=135
.1/G71S
821.161.
1.09=135
.1/G71
821.135.
1.09/I-87
821.135.
1.09/V54
0,01
RON
Sala de
împrumut
929:78/
M98S
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
81/G77
0,01
RON
Sala de
împrumut
5091
Dicţionarul limbii
române literare
contemporane .Vol. 1 : A - C
Bucureşti
1955
81'374.3/
D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
5092
Dicţionarul limbii
române literare
contemporane .Vol. 2 : D - L
Bucureşti
1956
81'374.3/
D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
717
5063
718
5067
719
5069
720
5074
721
5077
722
5081
723
5085
724
725
Gorki, Maxim
Vianu, Tudor
Graur, Alexandru
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
[1956
]
726
5093
Dicţionarul limbii
române literare
contemporane .Vol. 3 : M - R
Bucureşti
727
5094
Clasicii literaturii
ruse
Bucureşti
728
5095
729
5096
Antologia poeziei
româneşti de la
începuturi până
astăzi
N. G. Cernîşevski
730
5097
731
5099
Tregub, S.
732
5100
733
5106
5107
5108
5110
5111
5112
734
5113
Riurikov, B.
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Cartea rusă
1957
81'374.3/
D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
821.161.
1.09"19"
=135.1/C
56
821.135.
11(082)/A
62
821.161.
1.09=135
.1/C36R
821.161.
1.09"19"
=135.1/L
66
821.161.
1.09=135
.1/O-86T
821.161.
1.09/G65
E
547/R48
547/R48
547/R48
547/R48
547/R48
547/R48
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea rusă
1955
Literatura clasică
rusă : Indice
biobibliografic :
culegere
N. Ostrovschi :
[monografie]
Bucureşti
Cartea rusă
1956
Bucureşti
Cartea rusă
1951
Ermilov, V.
N. V. Gogol :
[monografie]
Bucureşti
Cartea rusă
1955
Reutov, O. A.
Sinteza organică
Bucureşti
Editura A.
R. L. U. S.
- Cartea
rusă
1953
Originea şi
dezvoltarea
cinematografiei
778/M69
821.39/
M69
Vitaminele şi
importanţa lor
pentru sănătate
Povestea
fotografiei
735
5126
615/E21
0,01
RON
Sala de
împrumut
736
5136
5138
5139
778/N40
778/N40
778/N40
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
737
5140
5141
5142
5143
Jdanov, G. S.
Razele Röntgen
Bucureşti
A. R. L. U.
S.
1953
53/J35
53/J35
53/J35
53/J35
738
5149
5150
5151
Zighel, F. I.
Eminentul
astronom rus F.
A. Bredihin
Bucureşti
Cartea rusă
1954
739
5169
5170
5172
Circulaţia apei în
natură
929:52/Z
63
929:52/Z
63
929:52/Z
63
55/S86
55/S86
55/S86
740
5179
741
5181
742
5182
Originea şi
dezvoltarea
cinematografiei
Călătorind prin
Delta Dunării
Viaţa şi opera
academicianului
M. F. Ivanov
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
778/M69
821.39/
M69
913(498)
/C14
929:61/
M76
743
5186
5187
744
5258
5259
745
5263
5264
5265
5266
5267
746
Sanielevici, Al.
53/S21
53/S21
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Alcătuirea
geologică a
pământului
românesc
Pagini alese
55/I-43
55/I-43
5268
5269
5270
5271
5272
Emil Racoviţă şi
concepţia sa
biologică
57/A33
57/A33
57/A33
57/A33
57/A33
747
5328
Cum vedem
612/M78
748
5346
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
749
5354
5355
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Georgescu-Buzău,
Gh.
Radioactivitatea
Aspectul agrar al
revoluţiei din
1848 în Muntenia
Erupţii vulcanice
submarine
Bucureşti
Societatea
pentru
Răspândire
a Ştiinţei şi
Culturii
1954
57/R13
57/R13
57/R13
57/R13
57/R13
Bucureşti
Editura de
Stat
1948
94(498)/
G32
55/C72
55/C72
750
5360
5361
5362
751
5366
5367
5368
752
5373
5374
753
5384
754
5388
755
5401
5403
756
757
Roman, V.
Sanielevici, Al.
Izvorul razelor de
soare
Bucureşti
Societatea
pentru
Răspândire
a Ştiinţei şi
Culturii
1954
52/R69
52/R69
52/R69
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Eroi şi martiri ai
ştiinţei
Bucureşti
Societatea
pentru
Răspândire
a Ştiinţei şi
Culturii
1953
Lumina care nu se
vede
Bucureşti
Editura
Tehnică
1955
929:52/E
71
929:52/E
71
929:52/E
71
53/S21
53/S21
61:636/P
33
0,01
RON
Sala de
împrumut
61/P45
61/P45
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Din trecutul
aşezărilor
omeneşti pe
teritoriul patriei
noastre
Parazitologia
animalelor
domestice
Cum auzim
903/Ş81
5407
5408
Cum respirăm
612/N24
612/N24
5426
5427
5428
Viaţa şi structura
corpului omenesc
611/M18
611/M18
611/M18
Cum funcţionează
creierul omenesc
758
5429
5430
759
5438
760
5461
5462
761
5468
Traian Vuia,
realizatorul
zborului mecanic
762
5479
Vremea şi recolta
763
5484
764
5503
5504
5505
5507
765
5508
Botnarius, N.
766
5509
Panin, S.
Marcus, E.
Lapp, Ralp
De la luneta lui
Galileu la
telescoapele de
azi
Eroi şi martiri ai
ştiinţei
Noua forţă :
Despre atomi şi
oameni
612/K82
612/K82
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Tehnică
1952
53/M34
Bucureşti
Societatea
pentru
Răspândire
a Ştiinţei şi
Culturii
1953
929:52/E
71
929:52/E
71
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
629/L64
929:62(4
98)/V97
L
55/Ş69
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat pentru
Literatură
Politică
1956
Deplasări de teren
Fauna Republicii
Populare Române
.- Vol. 4 :
Fascicula 2 :
Phyllopoda
Fauna Republicii
Populare Române
.- Vol. 10 :
Fascicula 2 :
Familia Carabidae
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
53/L21
55/D79
55/D79
55/D79
55/D79
Bucureşti
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1953
59/B73
1955
59/B73
767
5510
Botnarius, N.
768
5511
Cărăuşu, S.
769
5512
Grosu, Alexandru
V.
770
5513
771
5514
772
5515
773
5516
774
5517
5518
5519
775
5529
Fauna Republicii
Populare Române
.- Vol. 4 :
Fascicula 2 :
Phyllopoda
Fauna Republicii
Populare Române
.- Vol. 4 :
Crustacea :
Fascicula 4 :
Amphipoda:
Forme salmastre
şi de apă dulce
Fauna Republicii
Populare Române
.- Vol. 3 :
Fascicula 1 :
Gastropoda
pulmonata
Zootehnia
generală
Flora Republicii
Populare Române
.- Vol. 3
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1953
59/B73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
59/F27
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1955
59/G88
0,01
RON
Sala de
împrumut
636/B69
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
551/D34
0,01
RON
Sala de
împrumut
59/B60
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1955
Determinarea
epicentrului
cutremurului de la
23 august 1942
Zoogeografia
Zarva, V. A.
Fenomene
magnetice
Problemele artei
cinematografice
Bucureşti
Editura
Energetică
de Stat
1954
58/F67
53/Z36
53/Z36
53/Z36
778/P93
776
5531
777
5537
778
5539
779
5543
780
5545
781
5546
782
5557
783
5558
784
5568
Herovanu, Mircea
785
5574
5575
Maşkin, N. A.
786
5576
787
5577
Kudriavţev, B. B.
Kriucikov, A. P.
Eclipsele şi
prevederea lor
Reflexele
organului lezat
Experienţe simple
cu ultrasunetele
Cercul nostru de
meteorologie
Cercul nostru de
legătorie
Cauciucul sintetic
Anatomia
animalelor
domestice
George Vîlsan, un
mare geograf
român
Electricitatea
atmosferică
Principatul lui
Augustus :
Originea şi
conţinutul său
social
Documente
privind istoria
României .Veacul XVII : A.
Moldova : Vol. 2
(1606-1610)
Documente
privind istoria
României .Războiul pentru
Independenţă :
Vol. 3 : (9 mai
1877-15 iunie
1877)
Bucureşti
Editura
Tehnică
1952
52/E14
612/F87
Bucureşti
[s. n.]
1956
53/K89
55/P57
Bucureşti
Bucureşti
Cartea rusă
1954
686.1/C3
5
54:67/K8
9
59/A96
929:91(4
98)/V60
M
55/H54
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura
Tehnică
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
1956
1954
94(3)/M4
5
94(3)/M4
5
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1953
94(498)/
D61
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1953
94(498)/
D61
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
788
5579
789
5580
790
5581
791
5585
792
5587
793
5588
Tarlé, E. V.
794
5589
Daicoviciu,
Constantin
Grecov, B. D.
Documente
privind istoria
României .Veacul XIII : C.
Transilvania :
Vol. 2 : (12511300)
Documente
privind istoria
României .Veacul XVI : B.
Ţara Românească
: Vol. 5 : (15811590)
Documente
privind istoria
României .Veacul XIV : C.
Transilvania :
Vol. 1 : (13011320)
Hoarda de aur şi
decăderea ei
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1952
94(498)/
D61
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1952
94(498)/
D61
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1953
94(498)/
D61
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1953
94(47)/G
79
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti :
Rezultatele
săpăturilor
arheologice şi ale
cercetărilor
istorice din anul
1953 .- Vol. 1
Războiul Crimeii
.- Vol. 2
Bucureşti
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1954
904(498)
/B87
0,01
RON
Sala de
împrumut
1952
94(47)/T
23
0,01
RON
Sala de
împrumut
Aşezările dacice
din Munţii
Orăştiei
Bucureşti
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1951
903/A86
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Studii şi cercetări
de istorie veche .Vol. 1 : Anul I :
ianuarie-iunie
Bucureşti
Schiţă a istoriei
politice a celor
două Americi
Bucureşti
5592
Istoria modernă .Vol. 1 : 16401789
Bucureşti
798
5593
799
5595
Cromwell şi
epoca sa
Histria :
Monografie
arheologică .Vol. 1
800
5596
801
5597
802
5598
803
5599
795
5590
796
5591
797
Foster, William Z.
Bucureşti
Hăbăşeşti :
Monografie
arheologică
Bucureşti
Tarlé, E. V.
Războiul Crimeii
.- Vol. 1
Bucureşti
Bazilevici, K. V.
Politica externă a
statului centralizat
rus : In a doua
jumătate a
secolului al XVlea
Din istoria
descoperirilor
geografice : Studii
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
pentru
Literatura
Politică
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1950
93/S93
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
94(73)/F
81
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
94(100)/I
-87
0,01
RON
Sala de
împrumut
929:94(4
2)/B33
902/H66
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1954
902(498)
/H11
0,01
RON
Sala de
împrumut
1952
94(47)/T
23
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
94(47)/B
38
0,01
RON
Sala de
împrumut
910(091)
/M15
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1954
]
804
5626
5627
5628
5629
5630
5631
Tudor, Dumitru
Cea mai mare
răscoală a
sclavilor Răscoala lui
Spartacus
Bucureşti
[s. n.]
1956
805
5641
Mureşan, Camil
Bucureşti
Editura
Tineretului
1957
806
5642
Pascu, Ştefan
Ioan de
Hunedoara şi
vremea sa
Bobîlna
Bucureşti
Editura
Tineretului
1957
807
5648
808
5651
Lespezeanu, I.
[Bucureşti]
[s. n.]
1957
809
5653
5658
5660
5661
Ştefan, I. M.
Bucureşti
Editura
Tehnică
1957
810
5664
5665
Jdanov, G. B.
Bucureşti
Editura
Tehnică
1954
811
5675
812
5677
Tibetul : Scurtă
schiţă geografică
Ioan Corvin de
Hunedoara
Vecina noastră
Luna
Raze din adâncul
Universului
Descoperirea
Antarcticei : O
faptă măreaţă
Probleme de
geografie .- Vol. 1
94(37)/T
91
94(37)/T
91
94(37)/T
91
94(37)/T
91
94(37)/T
91
94(37)/T
91
94(498):
929/M97
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
94(498)/
P40
91(515)/I
-94
94(498):
929/L52
52/Ş81
52/Ş81
52/Ş81
52/Ş81
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
53/J35
53/J35
910(99)/
C79
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
1954
91/P93
813
5678
814
5679
815
5680
816
5681
Jdanov, G. B.
817
5690
Vasilevskaia,
Vanda
818
5693
Zighel, F. I.
819
5698
820
5712
821
5784
822
5788
5797
823
Prin ţara vechilor
azteci (Mexicul)
Africa, Africa! :
Un Continent care
se trezeşte
Descoperirea
Antarcticei : O
faptă măreaţă
Raze din adâncul
Universului
În culisele
Parisului :
[articole]
Cometele
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
910.4(72
)/L48
91(68)/K
22
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
910(99)/
C79
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Tehnică
Scrisul
liber
1954
53/J35
1949
Societatea
de Ştiinţe
Matematic
e şi Fizice
din R.P.R.
1954
821.161.
192=135.1
/V34
52/Z63
Al II-lea turneu
internaţional de
şah
Culegere de
exerciţii pentru
atletism
Abecedarul
pescarului sportiv
Sărituri în apă
796/S49
0,01
RON
Sala de
împrumut
796/D77
0,01
RON
Sala de
împrumut
796/A12
5825
Jucaţi tenis
796/J83
824
5832
Sărituri în apă
796/L24
825
5841
Al III-lea turneu
internaţional de
şah al R. P. R.
794/A44
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
796/L24
796/L24
826
5871
Lalescu, Traian
Introducere în
teoria ecuaţiilor
integrale
Bucureşti
827
5872
Marcuşevici, A. I.
Şiruri recurente
Bucureşti
828
5873
Vorobiev, N. N.
Bucureşti
829
5874
Marinescu,
Gheorghe
(matem.)
Numerele lui
Fibonacci
Spaţii vectoriale
normate
830
5875
Vasilache, Sergiu
Elemente de
teoria mulţimilor
şi a structurilor
algebrice
Bucureşti
831
5876
Rîjic, I. M.
Bucureşti
832
5877
Ţiţeica, Gheorghe
Tabele de
integrale sume,
serii şi produse
Geometrie
diferenţială
proiectivă a
reţelelor
833
5879
Barbilian, Dan
Teoria aritmetică
a idealelor : (În
inele
necomutative)
Bucureşti
834
5880
Liteanu, Candin
Bucureşti
835
5883
5884
Fersman,
Alexandr
Evghenievici
Manual de chimie
analitică
cantitativă :
Volumetria
Geochimia
atractivă : Chimia
Pământului
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Tehnică
[s. n.]
1956
517/L17
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
517/M34
1953
511/V90
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Tehnică
1956
517/M40
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1956
519/V32
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
517/R53
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Tehnică
1956
514/Ţ65
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
512/B29
0,01
RON
Sala de
împrumut
1956
543(075.
8)/L66
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Tineretului
1954
55/F42
55/F42
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
836
5885
837
5886
Stepanov, A. V.
838
5887
Izmailski, V. A.
839
5893
840
5894
841
5895
Pavlovici, N. A.
842
5896
Gavrilescu, N.
843
5898
5899
Sacter, O.
844
5901
Ionescu, Ion
(matem.)
845
5902
Şklovski, I. S.
846
5903
Stănescu, Nicolae
Chimie analitică
calitativa :
Semimicroanaliza
Chimia judiciară
Bucureşti
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
Editura
Tehnică
543/R56
0,01
RON
Sala de
împrumut
1954
54:34/S8
3
0,01
RON
Sala de
împrumut
1955
547(075.
8)/I-99
0,01
RON
Sala de
împrumut
577/B53
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Exerciţii la cursul
de chimie
organică
Biochimie
Bucureşti
Chimie şi materii
prime pentru şcoli
profesionale de
chimie .- Partea 2
Manual de chimie
analitică : Pentru
şcoli medii
sanitare
Analiza chimică
aplicată la
hidrobiologie şi
ape piscicole
Despre conice şi
alte curbe
Bucureşti
Editura
Tehnică
1951
54(075.3
)/C42
0,01
RON
0,01
RON
Bucureşti
1954
543(075.
3)/P47
0,01
RON
Sala de
împrumut
1953
54:63/G2
6
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
Editura de
Stat pentru
Literatură
Ştiinţifică
[s. n.]
1955
514/S12
514/S12
Maxime şi
minime
geometrice
Radioastronomia :
Expunere
populară
Bucureşti
[s. n.]
1955
514/I-68
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
1955
52/S62
0,01
RON
Sala de
împrumut
Electronul
Bucureşti
Societatea
de Ştiinţe
Matematic
e şi Fizice
din R.P.R.
Societatea
de Ştiinţe
Matematic
e şi Fizice
din R.P.R.
1956
53/S77
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
847
5904
Borş, Constantin
Noţiuni de
geometrie
proiectivă
Bazele teoriei
numerelor
Bucureşti
[s. n.]
1956
514/B70
0,01
RON
Sala de
împrumut
848
5905
Vinogradov, I. M.
Bucureşti
1954
511/V63
0,01
RON
Sala de
împrumut
Ionescu Tulcea,
C. T.
Spaţii Hilbert
Bucureşti
1956
517/I-68
517/I-68
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
5909
Mihăileanu,
Nicolae
Geometrie
neeuclidiană
Bucureşti
1954
514/M69
0,01
RON
Sala de
împrumut
851
5910
Ghiunter, N. M.
Bucureşti
1953
517/H55
0,01
RON
Sala de
împrumut
852
5912
Rusu, Eugen
511/R96
5914
5915
Samarski, A. A.
Editura
Tehnică
Editura
Tehnică
1953
853
Culegere de
probleme de
matematici
superioare .- Vol.
2
Bazele teoriei
numerelor
Ecuaţiile fizicii
matematice
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Tehnică
849
5906
5907
850
1956
854
5916
Bucureşti
5917
Sotirescu, N.
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
856
5921
Antoniu, Ion S.
Bucureşti
857
5922
Liapunov, B.
Culegere de
probleme de
electrotehnică :
Chestiuni speciale
Despre lucruri
mari şi mici
Editura
Tehnică
Editura
Energetică
de Stat
Editura
Energetică
de Stat
1953
855
Lucrări practice
de fizică
Exerciţii de
electrotehnică
53:51/T5
9
53:51/T5
9
53/L88
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Editura
Tineretului
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
1953
621.3/S6
9
[1954
]
53/A64
0,01
RON
Sala de
împrumut
1957
53/L58
0,01
RON
Sala de
împrumut
858
5923
Popa, Mircea D.
859
5924
Kreindler, O.
860
5927
Faddeev, D. K.
861
5928
862
5929
Natanson, I. P.
863
5930
Cetveruhin, N. F.
864
5933
Ghelfond, A. O.
865
5934
Finikov, S. P.
866
5939
Lapp, Ralp
867
5940
Ghelfand, I. M.
868
5944
Bădărău, E.
869
5947
Zarva, V. A.
Culegere de
probleme de
electricitate şi
electrotehnică
Curs de
matematici
superioare
Culegere de
probleme de
algebră superioară
Culegere de
probleme şi
exerciţii de
aritmetică pentru
şcoli pedagogice
Bucureşti
Editura
Energetică
de Stat
1953
53/P79
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Tehnică
1956
51(076)/
K82
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Tehnică
1954
512(076)
/F13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1952
511(076)
/C94
0,01
RON
Sala de
împrumut
Teoria funcţiilor
de variabilă reală
Geometrie
proiectivă
Rezolvarea
ecuaţiilor în
numere întregi
Curs de geometrie
diferenţială
Noua forţă :
Despre atomi şi
oameni
Bucureşti
Editura de
Stat
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Tehnică
Editura
Tehnică
[s. n.]
1957
517/N26
1956
514/C37
1954
512/G37
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1954
514/F56
1955
53/L21
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Lecţii de algebră
liniară
Realizări noi în
ultraacustică
Fenomene
magnetice
Bucureşti
Editura
Tehnică
Editura de
Stat pentru
Literatură
Politică
Editura
Tehnică
Editura
Tehnică
Editura
Energetică
de Stat
1953
512/G37
1955
53/B14
1954
53/Z36
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
870
5948
871
5949
872
5950
873
Strelcov, S. P.
Culegere de
probleme pentru
cursul de fizică
generală .- Vol. 1
: Mecanica,
electricitatea şi
magnetismul
Culegere de
probleme şi
exerciţii de
aritmetică pentru
şcoli pedagogice
Bucureşti
Editura
Tehnică
1952
511(076)
/C94
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1952
511(076)
/C94
0,01
RON
Sala de
împrumut
Onicescu, Octav
Calculul
probabilităţilor şi
aplicaţii
Bucureşti
1956
519.2/O56
0,01
RON
Sala de
împrumut
5951
5952
Smirnov, A. A.
Bucureşti
1955
51/S64
51/S64
874
5954
Mihoc, Gheorghe
Bucureşti
Editura
Tehnică
1954
519.2/M
71
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
875
5955
Alexandrov, P. S.
Bucureşti
[s. n.]
1954
512/A36
876
5956
Sominschi, I. S.
Bucureşti
[s. n.]
1954
512/S68
877
5960
Cetveruhin, N. F.
Bucureşti
514/C37
5966
Margolin, I. A.
1957
53/M37
879
5967
Lebedev, N. N.
1957
517/L36
880
5974
Nicolau, Edmond
Editura
Tehnică
Editura
Tehnică
Editura
Tehnică
Editura
Tehnică
1956
878
1956
53/N63
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
881
5975
Sacter, O.
Curs de
matematici
superioare .- Vol.
3 : Partea 2
Elemente de
calculul
probabilităţilor
Introducere în
teoria grupurilor
Metoda inducţiei
matematice
Geometrie
proiectivă
Bazele tehnicii
razelor infraroşii
Funcţii speciale şi
aplicaţiile lor
Metode
variaţionale şi
tensoriale în
electricitate
Despre numere şi
istoria lor
Editura de
Stat
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Editura
Tehnică
Editura
Tehnică
1952
003/S12
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
730
7
28628
Corbul, Vintilă
730
8
28629
730
9
28637
28639
ABC-ul
comportării
civilizate
731
0
28640
Dicţionar de
marketing
731
1
731
2
28643
Viaţa lui
Beethoven
Un om ca oricare
altul : Grigore C.
Moisil
731
3
28648
28649
731
4
28650
28646
28647
Vancea, Petre
Dinastia
SunderlandBeauclair : [ciclu
de romane] .[Partea 2] : Păsări
de pradă : 3
Literatura română
: Dicţionar
cronologic
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1979
Literatură şi
eveniment :
[antologie]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1979
Din nou lumină :
evocări,
mărturisiri
Bucureşti
Editura
Eminescu
1979
821.135.
1-31/C71
0,01
RON
Sala de
împrumut
81'374.2:
821.135.
1.09/L66
821.135.
1.09(038
)/L66
395/M35
395/M35
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
33(038)/
D39
81'374.2:
33/D39
929:78/B
40H
929:51(4
98)/M86
M
929:51(4
98)/M86
M
821.135.
1.09/L66
821.135.
1.09/L66
821.135.
1-94/V24
731
5
28651
28652
28653
28654
731
6
731
7
28655
28656
28657
28658
28659
731
8
731
9
732
0
732
1
732
2
Macedonski,
Alexandru
Poezii
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
Druon, Maurice
Filtre numerice :
Aplicaţii
Fericirea unora... :
Nuvele şi
povestiri
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
28661
Lovinescu, Eugen
Critice .- Vol. 1
Bucureşti
1979
28662
Lovinescu, Eugen
Critice .- Vol. 2
Bucureşti
28663
Lovinescu, Eugen
Critice .- Vol. 1
Bucureşti
28664
Lovinescu, Eugen
Critice .- Vol. 2
Bucureşti
28666
France, Anatole
[Scrieri] .- Vol. 1
: Revolta
îngerilor: [roman]
ClujNapoca
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Editura
Dacia
1979
1979
1979
1978
821.135.
1-1/M11
821.135.
1-1/M11
821.135.
1-1/M11
821.135.
1-1/M11
821.3/R1
7
821.133.
132=135.1
/D85
821.133.
132=135.1
/D85
821.133.
132=135.1
/D85
821.133.
132=135.1
/D85
821.135.
1.09/L81
821.135.
1.09/L81
821.135.
1.09/L81
821.135.
1.09/L81
821.133.
131=135.1
/F86
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
732
3
28667
France, Anatole
[Scrieri] .- Vol. 2
: Zeilor le e sete:
[roman]
ClujNapoca
Editura
Dacia
1978
732
4
28668
France, Anatole
[Scrieri] .- Vol. 1
: Revolta
îngerilor: [roman]
ClujNapoca
Editura
Dacia
1978
732
5
28669
France, Anatole
[Scrieri] .- Vol. 2
: Zeilor le e sete:
[roman]
ClujNapoca
Editura
Dacia
1978
732
6
28670
28671
28672
Slavici, Ioan
Romanele vieţii :
[Teoria romanului
realist românesc]
Bucureşti
Editura
Dacia
1979
732
7
732
8
732
9
28673
Iorga, Nicolae
Bucureşti
Iorga, Nicolae
28675
Iordache, Mihail
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Junimea
1979
28674
O luptă literară .Vol. 1
O luptă literară .Vol. 2
Adrian Maniu :
[monografie]
733
0
28689
Ionescu, Virgil I.
Craiova
Scrisul
românesc
1979
733
1
28690
28691
GrünbergMatache, Arié
Opera lui Mihail
Kogălniceanu sub
raportul faptei şi
gândirii socialeconomice
Ipoteze analitice
ClujNapoca
Editura
Dacia
1979
733
2
28694
28695
Graur, Alexandru
Limba literară
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1979
Bucureşti
[Iaşi]
1979
1979
821.133.
131=135.1
/F86
821.133.
131=135.1
/F86
821.133.
131=135.1
/F86
821.135.
1.09/S63
821.135.
1.09/S63
821.135.
1.09/S63
821.135.
1.09/I-72
821.135.
1.09/I-72
821.135.
1.09/M2
5-I
94(498)/I
-68
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
82.09/G9
0
82.09/G9
0
811.135.
1-26/G77
811.135.
1-26/G77
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
733
3
28696
Bărbaţi ai datoriei
: 1877-1878 : Mic
dicţionar
733
4
28699
Otcenasek, Jan
Pe când în Paradis
ploua : [roman] .Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
733
5
28700
Otcenasek, Jan
Pe când în Paradis
ploua : [roman] .Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
733
6
28703
28704
28705
Lesnea, George
Cântece de noapte
: [versuri]
Iaşi
Junimea
1979
733
7
28708
28709
28710
Preda, Marin
Moromeţii :
[roman:
fragmente: texte
comentate]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1979
733
8
28711
28712
28713
28714
28715
Trandafir, Rodica
Introducere în
teoria
probabilităţilor
Bucureşti
Albatros
1979
81'374.2:
94(498)/
T90
94(498)(
038)/T90
821.162.
231=135.1
/O-89
821.162.
231=135.1
/O-89
821.135.
1-1/L52
821.135.
1-1/L52
821.135.
1-1/L52
821.135.
1-31/P90
821.135.
1-31/P90
821.135.
1-31/P90
519.2/T8
1
519.2/T8
1
519.2/T8
1
519.2/T8
1
519.2/T8
1
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
733
9
28716
28717
28718
28719
28720
28721
28722
28723
28724
28725
Vianu, Tudor
Scriitori români
din secolul XX
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
734
0
28726
28727
28728
28729
28730
28731
28732
28733
28734
28735
Negruzzi,
Costache
(Constantin)
Alexandru
Lăpuşneanul :
[nuvele]
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
734
1
28736
28737
28738
28739
28740
28741
Slavici, Ioan
Mara : [roman]
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
734
2
734
3
28742
Slavici, Ioan
Mara : (roman)
Chişinău
1996
28743
28744
28745
Slavici, Ioan
Mara : [roman]
Bucureşti
Litera
Chişinău
Editura
Minerva
734
4
28750
Maupassant, Guy
de
Pierre şi Jean :
[roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1979
734
5
734
6
28752
Fluturi exotici
28753
734
7
28754
28756
28757
Fotografii mişcate
: De vorbă cu
profesorul Petre
Vancea
Dispozitive
videocaptoare şi
videoreproductoar
e
1979
821.135.
1-31/S63
821.135.
1-31/S63
821.135.
1-31/S63
821.135.
1-31/S63
821.135.
1-31/S63
821.135.
1-31/S63
821.135.
1-31/S63
821.135.
1-31/S63
821.135.
1-31/S63
821.135.
1-31/S63
821.133.
131=135.1
/M49
59/B30
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
61(498)/
G51
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
621.397/
D80
621.397/
D80
621.397/
D80
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
734
8
28759
28761
28762
28763
28765
28766
Coşbuc, George
Poezii alese
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
734
9
28768
Greene, Graham
Miezul lucrurilor
: [roman]
Bucureşti
Univers
1979
735
0
28772
28773
28775
Stamate, Ion
Culegere de
exerciţii şi
probleme de
algebră
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
735
1
28777
28778
28779
28780
28781
Zalis, Henri
Gustave Flaubert
: [monografie]
Bucureşti
Albatros
1979
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.11131=135.1
/G78
512(076)
/S75
512(076)
/S75
512(076)
/S75
821.133.
1.09=135
.1/F64Z
821.133.
1.09=135
.1/F64Z
821.133.
1.09=135
.1/F64Z
821.133.
1.09=135
.1/F64Z
821.133.
1.09=135
.1/F64Z
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
735
2
28782
28783
28784
28785
28786
Sadoveanu,
Mihail
Demonul tinereţii
; Uvar : [Romane]
735
3
28787
28788
28789
28790
28791
28792
28793
28794
28795
28796
Energia astăzi şi
mâine
735
4
28797
28798
Dicţionar
cronologic al
ştiinţei şi tehnicii
universale
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1979
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
620.9/P9
8
620.9/P9
8
620.9/P9
8
620.9/P9
8
620.9/P9
8
620.9/P9
8
620.9/P9
8
620.9/P9
8
620.9/P9
8
620.9/P9
8
5(100)(0
91)(038)
+62(100)
(091)(03
8)/D39
5(100)(0
91)(038)
+62(100)
(091)(03
8)/D39
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
735
5
28799
28800
Zamfirescu, Dan
Via magna :
[eseuri]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1979
735
6
28806
28807
Barbilian, Gerda
Ion Barbu :
Amintiri
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1979
735
7
28808
28809
28810
28811
28812
Adam, Ioan
Introducere în
opera lui Duiliu
Zamfirescu
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
735
8
28815
28816
28817
Bîrlădeanu,
Victor
Trăind miracolul
de fiecare zi... :
eseu
Bucureşti
Albatros
1979
735
9
28818
28819
Rifbjerg, Klaus
Anna (eu) Anna :
[roman]
Bucureşti
Univers
1979
821.135.
1.09/Z25
821.135.
1.09/Z25
821.135.
194/B30B
821.135.
194/B30B
821.135.
1.09/Z25
A
821.135.
1.09/Z25
A
821.135.
1.09/Z25
A
821.135.
1.09/Z25
A
821.135.
1.09/Z25
A
821.135.
1-4/B54
821.135.
1-4/B54
821.135.
1-4/B54
821.113.
431=135.1
/R52
821.113.
431=135.1
/R52
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
736
0
28820
28821
Ivasiuc,
Alexandru
Cunoaştere de
noapte : roman
Bucureşti
Editura
Eminescu
1979
736
1
28822
Papahagi, Tache
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
736
2
28824
Mic dicţionar
folkloric : Spicuiri
folklorice şi
etnografice
comparate
Istoria literaturii
române : Studii
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1979
736
3
28825
736
4
28826
28827
Babanski, I. K.
736
5
28828
28829
28830
Sasu, Aurel
736
6
28831
28832
28833
28834
28835
Irinei, Constantin
Gh.
Dicţionar de
pedagogie
Optimizarea
procesului de
învăţământ sub
aspect didactic
general
În căutarea formei
: [eseuri]
Bucureşti
Lampa electrică 100 de ani
Bucureşti
ClujNapoca
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Dacia
1979
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1979
1979
821.135.
1-31/I-98
821.135.
1-31/I-98
81'374.2:
821.135.
1.09/P28
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1.09
0,01
RON
Sala de
împrumut
37(038)/
D39
81'374.2:
37/D39
371.3/B1
1
371.3/B1
1
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/S38
821.135.
1.09/S38
821.135.
1.09/S25
53/I-80
53/I-80
53/I-80
53/I-80
53/I-80
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
736
7
28837
Tohăneanu,
Gheorghe
Arta evocării la
Sadoveanu
Timişoara
Facla
1979
0,01
RON
Sala de
împrumut
1979
821.135.
1.09/S13
T
821.135.
1-94/L46
821.135.
1-94/L46
736
8
28838
28839
Leon, Aurel
Iaşi
Junimea
736
9
28840
Jinga, Ioan
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
737
0
28841
Umbre :
[amintiri] .- Vol. 4
: [Despre Peneş
Curcanul
(Constantin
Ţurcanu), Matei
Caragiale, Henri
Coandă,...]
Educaţia
permanentă : Cu
privire specială la
sistemul educaţiei
permanente din
Republica
Socialistă
România
Lacurile Terrei
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1979
371/J60
0,01
RON
Sala de
împrumut
91(285.2
)(100)/G
23
512/N24
512/N24
0,01
RON
Sala de
împrumut
737
1
28844
28845
Năstăsescu,
Constantin
Teoria calitativă a
ecuaţiilor
algebrice
Bucureşti
Editura
Tehnică
1979
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
737
2
28867
28868
28869
28870
28871
28872
28873
28874
Creangă, Ion
Poveşti ; Amintiri
; Povestiri
Bucureşti
Editura
Minerva
1978
737
3
28875
Creangă, Ion
Poveşti, amintiri,
povestiri
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
821.135.
1-34
821.135.
1-34
821.135.
1-34
821.135.
1-34
821.135.
1-34/C84
821.135.
1-34/C84
821.135.
1-34/C84
821.135.
1-34/C84
821.135.
1-32/C84
737
5
28888
28889
28890
28891
28892
28893
28894
28895
28896
Bătineţu, D. M.
Probleme de
matematică pentru
treapta a II-a de
liceu : Şiruri
Bucureşti
Albatros
1979
51(076)/
B37
51(076)/
B37
51(076)/
B37
51(076)/
B37
51(076)/
B37
51(076)/
B37
51(076)/
B37
51(076)/
B37
51(076)/
B37
821.142=135.1/
S66
821.135.
1/S63
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
737
6
28897
Sofocle
Antigona ; Electra
: [teatru]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1974
737
7
28899
Slavici, Ioan
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1979
737
8
28900
Slavici, Ioan
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
737
9
28901
Slavici, Ioan
Bucureşti
738
0
28902
Slavici, Ioan
738
1
28903
Slavici, Ioan
Proză : Poveşti ;
Nuvele ; Mara .Vol. 1 : Poveşti ;
Nuvele
Proză : Poveşti ;
Nuvele ; Mara .Vol. 2 : Nuvele ;
Mara
Proză : Poveşti ;
Nuvele ; Mara .Vol. 1 : Poveşti ;
Nuvele
Proză : Poveşti ;
Nuvele ; Mara .Vol. 2 : Nuvele ;
Mara
Proză : Poveşti ;
Nuvele ; Mara .Vol. 1 : Poveşti ;
Nuvele
0,01
RON
Sala de
împrumut
1979
821.135.
1/S63
0,01
RON
Sala de
împrumut
Cartea
româneasc
ă
1979
821.135.
1/S63
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1979
821.135.
1/S63
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1979
821.135.
1/S63
0,01
RON
Sala de
împrumut
738
2
28904
Slavici, Ioan
Proză : Poveşti ;
Nuvele ; Mara .Vol. 2 : Nuvele ;
Mara
Dinamica terestră
Bucureşti
738
3
28905
28906
738
4
28907
Preda, Marin
738
5
28908
28909
28910
Galbură,
Gheorghe
738
6
28912
738
7
Cartea
româneasc
ă
1979
821.135.
1/S63
0,01
RON
Sala de
împrumut
55/L94
55/L94
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Viaţa ca o pradă :
[roman
autobiografic]
Geometrie : [curs
universitar]
Bucureşti
Albatros
1977
821.135.
1-31/P90
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
Brontë, Anne
Agnes Grey :
[roman]
Bucureşti
Albatros
1979
28914
28915
28916
28917
28918
Caragiale, Ion
Luca
Kir Ianulea :
Nuvele şi
povestiri
Bucureşti
Albatros
1979
738
8
28920
Malory, Thomas
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
738
9
28921
Malory, Thomas
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
739
0
28922
Malory, Thomas
Moartea regelui
Arthur : roman .Vol. 1
Moartea regelui
Arthur : roman .Vol. 2
Moartea regelui
Arthur : roman .Vol. 3
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
514(021)
/G15
514(021)
/G15
514(021)
/G15
821.11131=135.1
/B84
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.11131=135.1
/M19
821.11131=135.1
/M19
821.11131=135.1
/M19
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
739
1
28923
Malory, Thomas
739
2
28924
Malory, Thomas
739
3
28925
Malory, Thomas
739
4
28926
Malory, Thomas
739
5
28927
Malory, Thomas
739
6
28928
Malory, Thomas
739
7
28929
Malory, Thomas
739
8
28933
Condruc, Mihai
739
9
28934
Şchiopu, Ursula
740
0
28935
740
1
28936
28937
Ioniţă, Elisabeta
Moartea regelui
Arthur : roman .Vol. 4
Moartea regelui
Arthur : roman .Vol. 5
Moartea regelui
Arthur : roman .Vol. 1
Moartea regelui
Arthur : roman .Vol. 2
Moartea regelui
Arthur : roman .Vol. 3
Moartea regelui
Arthur : roman .Vol. 4
Moartea regelui
Arthur : roman .Vol. 5
Dicţionar de
electrotehnică,
electronică,
telecomunicaţii,
automatică şi
cibernetică
român-francez
Criza de
originalitate la
adolescenţi
Conduita
preventivă în
circulaţia rutieră
Maria Rosetti
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
Bucureşti
Editura
Tehnică
1979
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
Bucureşti
Editura
Militară
1979
821.11131=135.1
/M19
821.11131=135.1
/M19
821.11131=135.1
/M19
821.11131=135.1
/M19
821.11131=135.1
/M19
821.11131=135.1
/M19
821.11131=135.1
/M19
81'374.2:
6=135.1=
133.1/C6
4
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
159.9/S3
3
0,01
RON
Sala de
împrumut
656/B98
0,01
RON
Sala de
împrumut
94(498)/I
-69
94(498)/I
-69
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
740
2
28938
28939
Biochimia
740
3
28940
28941
Trollope,
Anthony
Întoarcerea lui
Phineas Finn :
[roman]
Bucureşti
Univers
1979
740
4
28942
28943
Hémon, Louis
Maria
Chapdelaine :
[roman prescurtat]
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
740
5
28944
Vulcănescu,
Romulus
Bucureşti
Albatros
1979
740
6
28945
Iaşi
Junimea
1979
740
7
28946
28947
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
740
8
28948
Bucureşti
740
9
28950
28951
Dicţionar de
etnologie :
Terminologie ;
Personalităţi
Iaşul în lupta
revoluţionară şi
democratică
Continuitatea
creaţiei materiale
şi spirituale a
poporului român
pe teritoriul fostei
Dacii
Gândirea socialpolitică
antimonarhică şi
republicană din
România
Doftana, simbol al
eroismului
revoluţionar
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Politică
Bârzu, Ligia
Matichescu,
Olimpiu
577/R11
577/R11
Bucureşti
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
94(498)/I
-30
0,01
RON
Sala de
împrumut
1979
94(498)/
B35
94(498)/
B35
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1979
94(498)/
G57
0,01
RON
Sala de
împrumut
1979
94(498)/
M48
94(498)/
M48
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.11131=135.1
/T87
821.11131=135.1
/T87
821.133.
131=135.1
/H45
821.133.
131=135.1
/H45
81'374.2:
39/V97
741
0
28952
28953
28954
Botta, Emil
Poezii
Bucureşti
Editura
Eminescu
1979
741
1
28955
28956
Bart, Jean
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
741
2
741
3
28957
Scrieri .- Vol. 2 :
Schiţe marine din
lumea porturilor ;
Europolis ;
Însemnări şi
amintiri din
periodice
Grădina zoologică
Poezii
Bucureşti
28958
28959
28960
28961
28962
28963
28964
28965
28966
28967
Barbu, Ion
Albatros
1979
821.135.
1-1/B73
821.135.
1-1/B73
821.135.
1-1/B73
821.135.
1821/B35
821.135.
1821/B35
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
59/C59
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
741
4
28968
28969
28970
28971
Ştiinţă şi
umanism
Iaşi
Junimea
1979
741
5
28972
28973
28974
Matematici
clasice şi moderne
.- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Tehnică
1979
741
6
28975
28976
Coşbuc, George
Opere alese .Vol. 4 : Scrieri în
proză
Bucureşti
Editura
Minerva
1972
741
7
28977
28978
Eminescu, Mihai
Opere alese .Vol. 5 : Teatru
Bucureşti
Editura
pentru
Literatură
1979
741
8
29009
29010
Nestor, George
Încotro, fiule?
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
741
9
29014
29015
742
0
29016
29017
29018
29019
Tehnica filmului
de la A la Z
Arsene,
Paraschiva
Chimie şi
probleme de
chimie organică
Bucureşti
Editura
Tehnică
1979
009:5/M
86
009:5/M
86
009:5/M
86
009:5/M
86
51(021)/
M47
51(021)/
M47
51(021)/
M47
821.135.
1/C73
821.135.
1/C73
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
37.048.3/
N51
37.048.3/
N51
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
778/T32
778/T32
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
547(076)
/A83
547(076)
/A83
547(076)
/A83
547(076)
/A83
742
1
29026
29027
Manu, Emil
742
2
29028
742
3
29029
29030
742
4
29032
742
5
742
6
742
7
29033
29035
Rebreanu, Vasile
742
8
29036
29037
Negruzzi,
Costache
(Constantin)
742
9
29038
743
0
29039
29040
Oprea, Olga
Râpeanu, Valeriu
29034
Ghircoiaşu, N.
Arta poetică la
români
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1979
Anuarul
astronomic 1980
Bucureşti
1979
Tehnologia
instruirii
Bucureşti
Dicţionar de
literatură română :
Scriitori, reviste,
curente
Cultură şi istorie
: [studii]
Tinereţea lui
Carol Davila
Cu microfonul
dincoace şi
dincolo de Styx :
[Interviuri] .- Vol.
1
Alexandru
Lăpuşneanul :
[nuvele]
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Univers
Bucureşti
Atlas practic de
anatomie
veterinară
Fişe de algebră
pentru elevi şi
absolvenţi de
licee
82.01/M
30
82.01/M
30
52/A64
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1979
371/O-64
371/O-64
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1979
821.135.
1.09(038
)/D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Militară
1979
ClujNapoca
Editura
Dacia
1979
821.135.
1.09/R25
929:61/B
79
821.135.
1.09/R35
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
619:611/
P42
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
ClujNapoca
Editura
Dacia
1976
512(076)
/G51
512(076)
/G51
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
743
1
29041
743
2
29042
743
3
743
4
29043
29045
29046
Botta, Emil
Poezii
Bucureşti
Editura
Eminescu
1979
743
5
29047
Cucu, Vasile
Atlasul judeţelor
din Republica
Socialistă
România
Bucureşti
1978
743
6
743
7
29048
Ibrăileanu,
Garabet
Popovici, Titus
Opere .- Vol. 8
Bucureşti
Străinul : [roman]
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Minerva
Editura
Eminescu
743
8
743
9
29053
Valea Bistriţei
29055
744
0
29056
Tezaure
transilvane la
Kunsthistorisches
Museum din
Viena
Dicţionarul
folcloriştilor :
Folclorul literar
românesc
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1979
29051
29052
Visul : Probleme
de fiziologie,
psihologie şi
patologie
România :
Geografie
economică
Agrofitotehnie
Datcu, Iordan
Bucureşti
1979
1979
612/V67
0,01
RON
Sala de
împrumut
33(498)/
Ş19
91:33(49
8)/Ş19
631.4/A2
8
821.135.
1-1/B73
821.135.
1-1/B73
912(498)
/C93
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/I-32
821.135.
1-31/P83
821.135.
1-31/P83
913(498)
/S39
739/F68
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
81'374.2'
373.23:3
98/D20
0,01
RON
Sala de
împrumut
744
1
29058
29059
29060
Tănase,
Alexandru
Omul - creator de
cultură şi
civilizaţie
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1979
008/T16
008/T16
008/T16
744
2
29062
29063
Marcus, Solomon
Semne despre
semne
Bucureşti
1979
003/M34
003/M34
744
3
744
4
29066
Tincu, Vasile
Bucureşti
1979
29071
29072
29073
29074
Alecsandri, Vasile
Vânzătorii de
iluzii : [povestiri]
Drame
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Politică
Editura
Minerva
744
5
744
6
744
7
29075
Alexandrescu,
Grigore
Alexandrescu,
Grigore
Satire şi fabule
Bucureşti
1983
Fabule
Bucureşti
Editura
Minerva
Albatros
744
8
29080
Flămând, Dinu
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
744
9
745
0
745
1
29081
Bogza, Geo
Bucureşti
Albatros
1979
29082
Bogza, Geo
Bucureşti
Albatros
1979
29083
Bogza, Geo
Bucureşti
Albatros
1979
821.135.
1-32/T60
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-1/A38
821.135.
1-1/A39
821.135.
1-94/A21
821.135.
1-94/A21
821.135.
1-94/A21
821.135.
1.09/B13
F
821.135.
1-92/B63
821.135.
1-92/B63
821.135.
1-92/B63
29076
29077
29078
29079
Bucureşti
1975
1986
Adevărul despre
regi : Scrieri din
literatura română
antimonarhică :
[antologie]
Introducere în
opera lui G.
Bacovia
Privelişti şi
sentimente
Cartea Oltului :
Statuia unui râu
Privelişti şi
sentimente
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
745
2
745
3
745
4
745
5
745
6
745
7
745
8
745
9
746
0
746
1
29084
Bogza, Geo
Cartea Oltului :
Statuia unui râu
Privelişti şi
sentimente
Cartea Oltului :
Statuia unui râu
Privelişti şi
sentimente
Cartea Oltului :
Statuia unui râu
Privelişti şi
sentimente
Cartea Oltului :
Statuia unui râu
Nuvele, povestiri,
amintiri, varia
Portrete şi opinii
literare
Teatru
Bucureşti
Albatros
1979
29085
Bogza, Geo
Bucureşti
Albatros
1979
29086
Bogza, Geo
Bucureşti
Albatros
1979
29087
Bogza, Geo
Bucureşti
Albatros
1979
29088
Bogza, Geo
Bucureşti
Albatros
1979
29089
Bogza, Geo
Bucureşti
Albatros
1979
29090
Bogza, Geo
Bucureşti
Albatros
1979
29091
29092
Caragiale, Ion
Luca
Călin, Liviu
Bucureşti
Editura
Minerva
Albatros
1975
29093
29094
Delavrancea,
Barbu Şt.
Bucureşti
Editura
Minerva
1975
746
2
29095
29096
29097
Delavrancea,
Barbu Şt.
Apus de soare
(1503-1504) :
Dramă în patru
acte
Bucureşti
Editura
Eminescu
1973
746
3
29098
29099
29100
29101
Delavrancea,
Barbu Şt.
Teatru
Bucureşti
Editura
Minerva
1978
[Bucureşti]
1972
821.135.
1-92/B63
821.135.
1-92/B63
821.135.
1-92/B63
821.135.
1-92/B63
821.135.
1-92/B63
821.135.
1-92/B63
821.135.
1-92/B63
821.135.
1-32/C23
821.135.
1.09/C14
821.135.
1-2/D28
821.135.
1-2/D28
821.135.
1-2/D28
821.135.
1-2/D28
821.135.
1-2/D28
821.135.
1-2/D28
821.135.
1-2/D28
821.135.
1-2/D28
821.135.
1-2/D28
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
746
4
29103
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1974
53/C94
0,01
RON
Sala de
împrumut
Doinaş, Ştefan
Augustin
Culegere de
probleme de
fizică pentru
admiterea în
învăţământul
superior tehnic
Anotimpul discret
: [versuri]
746
5
29104
29105
29106
29107
Bucureşti
Editura
Eminescu
1975
29109
Lesnea, George
Poeme
Iaşi
Junimea
1977
29110
Martínez Estrada,
Ezequiel
Bucureşti
Editura
Minerva
1976
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
746
8
29111
Martínez Estrada,
Ezequiel
Bucureşti
Editura
Minerva
1976
0,01
RON
Sala de
împrumut
746
9
29112
29113
29114
29115
Radiografia
Pampei :
[Argentina] .Vol. 1
Radiografia
Pampei :
[Argentina] .Vol. 2
Limbaje de
programare pentru
calculatoare de
proces
821.135.
1-1/D63
821.135.
1-1/D63
821.135.
1-1/D63
821.135.
1-1/D63
821.135.
1-1/L52
821.134.
24=135.1/
M43
821.134.
24=135.1/
M43
004/D58
004/D58
004/D58
004/D58
746
6
746
7
747
0
29116
France, Anatole
Insula pinguinilor
: [roman]
Bucureşti
Albatros
1977
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
747
1
29119
Goga, Octavian
Poezii
Bucureşti
Albatros
1976
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.133.
131=135.1
/F86
821.135.
1-1/G65
747
2
29120
29121
29123
29124
Haşdeu, Bogdan
Petriceicu
Răzvan şi Vidra :
[texte comentate]
Bucureşti
Albatros
1979
747
3
29125
29126
Huţanu, Gheorghe
Efecte
fundamentale în
fizică
Bucureşti
Albatros
[1975
]
747
4
29127
29128
George, Tudor
Catehismul iubirii
: Eseu liric
Bucureşti
Albatros
1977
747
5
29129
29130
29131
Amintiri despre
G. Ibrăileanu .Vol. 2
Iaşi
Junimea
1976
747
6
29132
Istrati, Panait
Bucureşti
Editura
Minerva
1976
747
7
747
8
29133
Labiş, Nicolae
Povestirile lui
Adrian Zoraffi ;
Chira Chiralina ;
Moş Anghel :
[povestiri]
Poezii
Bucureşti
1976
29134
29135
29136
29137
29138
29139
Barbu, Ion
Poezii
Bucureşti
Editura
Minerva
Editura
Minerva
1976
821.135.
1-2/H34
821.135.
1-2/H34
821.135.
1-2/H34
821.135.
1-2/H34
53/H97
53/H97
821.135.
1-1/G31
821.135.
1-1/G31
821.135.
1.09/I-32
821.135.
1.09/I-32
821.135.
1.09/I-32
821.135.
1-32/I-87
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/L12
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
821.135.
1-1/B30
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
747
9
29140
29141
O istorie trăită a
războiului de
independenţă :
1877 - 1878 :
Mărturii ;
Amintiri :
[antologie]
748
0
29142
29143
Marcu, Măriuca
748
1
29145
29146
29147
29148
29149
Minulescu, Ion
748
2
29150
748
3
29151
29152
29153
29154
29155
748
4
29156
Dicţionar
elementar de
ştiinţe :
matematică,
fizică, astronomie
Versuri
Jienii : Teatru
popular haiducesc
: [antologie]
Eugen Jebeleanu
Probleme de
fizică pentru liceu
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Minerva
1978
Bucureşti
Editura
Eminescu
1979
Craiova
Scrisul
românesc
1975
Bucureşti
1977
821.135.
194(082)/
O-35
821.135.
194(082)/
O-35
81'374.2:
5/M34
81'374.2:
5/M34
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
398.54(4
98)(082)/
J56
821.135.
1.09/J37
821.135.
1.09/J37
821.135.
1.09/J37
821.135.
1.09/J37
821.135.
1.09/J37
53/P93
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
748
5
29158
29162
29163
29166
29167
Petrescu, Camil
Jocul ielelor :
dramă: texte
comentate]
Bucureşti
Albatros
1978
748
6
29170
29171
29172
29173
29174
Rebreanu, Liviu
Ion : roman
Bucureşti
Editura
Minerva
1977
748
7
29175
29176
29177
29178
29179
Rebreanu, Liviu
Răscoala : roman
Bucureşti
Albatros
1979
748
8
29183
Sadoveanu,
Mihail
Bucureşti
Editura
Minerva
1975
748
9
29184
Sadoveanu,
Mihail
Fraţii Jderi :
Roman istoric .Vol. 1 : Ucenicia
lui Ionuţ
Fraţii Jderi :
Roman istoric .Vol. 2 : Izvorul
alb
Bucureşti
Editura
Minerva
1975
821.135.
1-2/P57Z
821.135.
1-2/P57Z
821.135.
1-2/P57Z
821.135.
1-2/P57Z
821.135.
1-2/P57Z
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/S13
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
749
0
29185
Sadoveanu,
Mihail
Fraţii Jderi :
Roman istoric .Vol. 3 : Oamenii
Măriei sale
Mihail Sadoveanu
Bucureşti
Editura
Minerva
1975
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
749
1
29186
29187
29188
[Bucureşti]
Editura
Eminescu
1977
Mihail Sadoveanu
: Teme
fundamentale
Culegere de
probleme de
fizică
Bucureşti
Editura
Minerva
1976
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
1976
0,01
RON
Sala de
împrumut
Marcea, Pompiliu
Ioan Slavici :
[Viaţa şi opera]
[Timişoara
]
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Facla
821.135.
1.09/S13
821.135.
1.09/S13
821.135.
1.09/S13
821.135.
1.09/S13
S
53/S15
749
2
29189
Sângeorzan,
Zaharia
749
3
29190
Saharov, D.I.
749
4
29191
0,01
RON
Sala de
împrumut
29193
Teodorescu, Stela
În lumea copilului
: prieteni, colegi,
cunoscuţi
Bucureşti
1976
0,01
RON
Sala de
împrumut
49
7
749
8
29203
Voitin, Al.
Bucureşti
29204
29205
29206
Zamfirescu,
Duiliu
Procese istorice :
[teatru]
În război : roman
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Eminescu
Editura
Minerva
821.135.
1.09/S63
M
316.346.
32/T37
749
5
749
9
29207
29208
29209
29210
29211
Arghezi, Tudor
Pamflete
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
821.135.
1-2/V84
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-92/A76
821.135.
1-92/A76
821.135.
1-92/A76
821.135.
1-92/A76
821.135.
1-92/A76
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
1978
1976
1977
750
0
29212
29213
750
1
29214
29215
29216
750
2
29217
29218
29219
29221
29223
29224
29225
29226
29227
29228
29229
29231
29232
29233
29235
29236
Drumeş, Mihail
Sadoveanu,
Mihail
Povestea
neamului
românesc : De la
început şi până în
zilele noastre .Vol. 2 : Pagini din
trecut
Pedagogie
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
821.135.
1/D85
821.135.
1/D85
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
371/P48
371/P48
371/P48
Hanu Ancuţei;
Baltagul
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
750
3
29237
29238
29239
29240
29241
Bobancu, Vasile
Caleidoscop
matematic
Bucureşti
Albatros
1979
750
4
29242
29243
Spaak, Claude
Marianne,
frumoasa mea :
[roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1979
750
5
29245
29246
Leu, Corneliu
Romanul unei zile
mari
Bucureşti
Albatros
1979
750
6
29248
29249
29250
Rotaru, Ion
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
750
7
750
8
29251
Lăncrăjan, Ion
Bucureşti
Albatros
1979
29254
Maugham,
Somerset William
Forme ale
clasicismului în
poezia
românească până
la Vasile
Alecsandri
Fiul secetei :
Roman : roman
Julia : [roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1979
750
9
29255
29256
29257
Constantinescu,
Ovidiu
Menestrelii
regelui Ludovic :
[Roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
51(091)/
B60
51(091)/
B60
51(091)/
B60
51(091)/
B60
51(091)/
B60
821.133.
131=135.1
/S72
821.133.
131=135.1
/S72
821.135.
1-31/L58
821.135.
1-31/L58
821.135.
1.09/R82
821.135.
1.09/R82
821.135.
1.09/R82
821.135.
1-31/L19
821.11131=135.1
/M49
821.135.
1-31/C66
821.135.
1-31/C66
821.135.
1-31/C66
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
751
0
29260
29261
29263
29264
Sfichi, Romulus
Probleme de
limită şi extrem în
fizică
751
1
29265
29266
751
2
29267
29268
Vlăsceanu, Lazăr
751
3
29269
Bernstein, Basil
751
4
29270
Studii de
psihologie şcolară
Bucureşti
751
5
29271
Noile mass-media
: Un studiu în
sprijinul
planificării
educaţiei
Bucureşti
Carmen saeculare
valachicum :
[antologie de
cronici şi
documente
destinate
înfăţişării epopeii
istoriei românilor]
Decizie şi
inovaţie în
învăţământ :
Explorări
teoretice şi
empirice privind
integrarea
învăţământului cu
cercetarea şi
producţia
Studii de
sociologie a
educaţiei
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
53/S51
53/S51
53/S51
53/S51
821.135.
194(082)/
C22
821.135.
194(082)/
C22
37/V79
37/V79
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1978
37.015/B
49
0,01
RON
Sala de
împrumut
1979
159.9/S9
3
0,01
RON
Sala de
împrumut
1979
37/N84
0,01
RON
Sala de
împrumut
751
6
29272
751
7
29273
751
8
29274
29275
751
9
29276
29277
29278
Papu, Edgar
Poezia lui
Eminescu
Iaşi
Junimea
1979
752
0
29279
Bantaş, Andrei
Limba engleză
prin exerciţii
structurale :
Modele verbale
Bucureşti
1979
752
1
29280
29281
29282
29283
29284
Coşbuc, George
Poezii
ClujNapoca
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Dacia
752
2
29287
I. Heliade
Rădulescu
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
Morărescu,
Simion
Izvoare nesecate :
Poeţii României
socialiste
omagiază
eliberarea patriei :
[antologie]
Cântece pentru
învăţarea limbilor
străine
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
Holografia
1979
821.135.
11(082)/I99
0,01
RON
Sala de
împrumut
371/M89
0,01
RON
Sala de
împrumut
53/H97
778/H97
53/H97
778/H97
821.135.
1.09/E48
P
821.135.
1.09/E48
P
821.135.
1.09/E48
P
811.111(
076)/B26
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1.09/H45
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
752
3
29297
29298
752
4
29299
29300
29301
29302
29303
29304
29305
29306
29307
29308
Todoran, Ioan
752
5
29309
29310
Sterian, Paul
752
6
752
7
752
8
29311
Buzdugan, Gh.
752
9
29315
29313
29314
Comanda
automată în caz
de avarie a
sistemelor
electroenergetice
Explozii în
Univers : (Stele
variabile, nove şi
supernove)
Mecanica
relativistă şi
noţiuni de teoria
gravitaţiei
Rezistenţa
materialelor
Baschet
Dens Sanus in
corpore sano :
Sfaturile
medicului
stomatolog
Handbal :
Exerciţii pentru
fazele de joc
621.3/I64
621.3/I64
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1979
52/T68
52/T68
52/T68
52/T68
52/T68
52/T68
52/T68
52/T68
52/T68
52/T68
Bucureşti
Editura
Tehnică
1979
53/S84
53/S84
Bucureşti
Editura
Tehnică
1980
53/B98
796/T38
616/M47
796/C35
753
0
29320
753
1
29321
753
2
29323
753
3
29324
753
4
29325
29326
29327
29328
29329
29330
29331
29332
29333
29334
29335
29336
29337
29338
29339
Pop, Augustin Z.
N.
Panaitopol,
Laurenţiu
Probleme
metodicoştiinţifice ale
predării biologiei
Tehnologia
procesului de
învăţământ
Pe urmele lui
Mihail
Kogălniceanu
File de
monografie :
[Liceul de
MatematicăFizică Dorohoi]
Polinoame şi
ecuaţii algebrice
Bucureşti
[s. n.]
1978
371/P93
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
[s. n.]
1976
37/T32
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
SportTurism
1979
821.135.
1.09/K67
0,01
RON
Sala de
împrumut
Dorohoi
[s. n.]
1979
37(050)/
F50
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1980
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
512/P19
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
753
7
29344
29345
29346
29347
29348
29349
29351
29352
753
8
29353
753
9
29354
754
0
29355
754
1
29357
29358
754
2
29359
754
3
29360
Donciu, N.
Perpessicius
(Panaitescu,
Dumitru)
Roşculeţ, Marcel
N.
Popovici,
Dumitru
Algebră şi analiză
matematică :
culegere de
probleme .- Vol. 2
Oraşele din
Moldova : Studiu
de geografie
economică
Fenomene
fotoeletrice în
semiconductori şi
aplicaţii
12 prozatori
interbelici
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
512/D66
512/D66
512/D66
512/D66
512/D66
512/D66
512/D66
512/D66
91(498)/
U52
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
621.3/D4
2
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
821.135.
1.09/P19
0,01
RON
Sala de
împrumut
Analiză
matematică
Bucureşti
1979
517/R74
517/R74
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Studii literare .Vol. 4 : "Santa
Cetate. Între
utopie şi poezie
Electronică
Cluj
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Dacia
1980
821.135.
1.09/P83
0,01
RON
Sala de
împrumut
621.38/E
35
0,01
RON
Sala de
împrumut
754
4
29362
Radiografia
geofizică a
subsolului
României
Teorii şi ipoteze
privind sociologia
orânduirii
tributale
754
5
29363
Stahl, Henri H.
754
6
29364
29365
29366
29367
29368
29369
29370
29371
29372
29373
Zamfirescu,
Duiliu
Viaţa la ţară ;
Tănase Scatiu :
[Romane]
Bucureşti
754
7
29374
Sadoveanu,
Mihail
754
8
29375
Sadoveanu,
Mihail
[Romane istorice]
.- Vol. 1 : Neamul
Şoimăreştilor ;
Zodia Cancerului
sau Vremea Ducăi
Vodă
[Romane istorice]
.- Vol. 2 : Nunta
domniţei Ruxanda
; Nicoară
Potcoavă
Bucureşti
55/A29
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Minerva
1980
316/S75
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/Z25
821.135.
1-31/S13
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
754
9
29376
Sadoveanu,
Mihail
755
0
29377
Sadoveanu,
Mihail
755
1
29378
Sadoveanu,
Mihail
755
2
29379
Sadoveanu,
Mihail
755
3
29380
Sadoveanu,
Mihail
755
4
29381
Sadoveanu,
Mihail
755
5
29382
Sadoveanu,
Mihail
[Romane istorice]
.- Vol. 1 : Neamul
Şoimăreştilor ;
Zodia Cancerului
sau Vremea Ducăi
Vodă
[Romane istorice]
.- Vol. 2 : Nunta
domniţei Ruxanda
; Nicoară
Potcoavă
[Romane istorice]
.- Vol. 1 : Neamul
Şoimăreştilor ;
Zodia Cancerului
sau Vremea Ducăi
Vodă
[Romane istorice]
.- Vol. 2 : Nunta
domniţei Ruxanda
; Nicoară
Potcoavă
[Romane istorice]
.- Vol. 1 : Neamul
Şoimăreştilor ;
Zodia Cancerului
sau Vremea Ducăi
Vodă
[Romane istorice]
.- Vol. 2 : Nunta
domniţei Ruxanda
; Nicoară
Potcoavă
[Romane istorice]
.- Vol. 1 : Neamul
Şoimăreştilor ;
Zodia Cancerului
sau Vremea Ducăi
Vodă
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
755
6
29383
Sadoveanu,
Mihail
[Romane istorice]
.- Vol. 2 : Nunta
domniţei Ruxanda
; Nicoară
Potcoavă
Nuvele
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
755
7
29384
29385
29386
29387
Mihăescu, Gib I.
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Constantin
Negruzzi :
[monografie]
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
821.135.
132/M68
821.135.
132/M68
821.135.
132/M68
821.135.
132/M68
821.135.
1.09/N42
L
821.135.
1.09/N42
L
821.135.
1.09/N42
L
821.135.
1.09/N42
L
398(498)
/M60
398.2(49
8)(082)/
M60
621.4/S7
6
621.4/S7
6
755
8
29389
29390
29391
29392
Leonte, Liviu
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
755
9
756
0
29398
Meşterul Manole
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
29399
756
1
29400
29401
Meşterul Manole
: [studiu şi
antologie]
Termoenergetică
industrială
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
756
2
29402
29403
29404
29405
29406
756
3
756
4
29407
756
5
29414
756
6
756
7
29417
756
8
29419
Miller-Verghy,
Mărgărita
Blandina :
[roman]
ClujNapoca
Editura
Dacia
1980
Memoriile unui
scamator
Lexicul de bază al
limbii engleze :
Dicţionar
contrastiv
Ghid de
conversaţie
român-german
29409
29418
Gheorghe,
Gheorghe
Fluturi din
România
Prin peşterile
Lumii : Din
jurnalul unui
speolog român
Tratatele
internaţionale al
României : 19211939 .- Vol. 2 :
Texte rezumate,
adnotări,
bibliografie
821.135.
131/M72
821.135.
131/M72
821.135.
131/M72
821.135.
131/M72
821.135.
131/M72
793/I-74
81'373'37
4.822=11
1=135.1/
I-29
81'374.8
22=112.2
=135.1/H
21
59(498)/
S78
55/N40
821.135.
1-94/N40
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1980
94(498)/
G40
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
756
9
29420
29421
757
0
29422
29423
757
1
29425
757
2
757
3
29426
757
4
29430
757
5
29431
757
6
757
7
29432
Balaci, Alexandru
29433
Roblès,
Emmanuel
757
8
29434
757
9
29435
29427
Lovinescu, Eugen
Breban, Vasile
ConstantinescuDobridor,
Gheorghe
Gemil, Tahsin
Mite ; Bălăuca :
romane
Iaşi
Junimea
1980
Studii şi articole
despre opera lui
Vasile Alecsandri
Bucureşti
Albatros
1980
Dicţionar al limbii
române
contemporane de
uz curent
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1980
Scriitori în muzee
şi case memoriale
Mic dicţionar de
terminologie
lingvistică
Zborul spre infinit
: Pagini din istoria
astronauticii
Teoria şi
metodica
educaţiei fizice
Studii şi note
literare
Sirenele :
[roman]
Culoarul RucărBran : Studiu
climatic şi
topoclimatic
Ţările române în
contextul politic
internaţional
(1621-1672)
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-31/L81
821.135.
1-31/L81
821.135.
1.09/A36
S
821.135.
1.09/A36
S
811.135.
1'374.3/B
82
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
069(498)
/G29
81(038)/
C66
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
629.7/G4
2
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
SportTurism
1980
371/T43
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
Univers
1979
821.135.
1.09/B19
821.133.
131=135.1
/R62
55/T37
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
94(498)/
G30
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1980
1979
758
0
29437
29438
29439
GrigorescuBacovia, Agatha
Şoaptele iubirii :
Poezii
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1979
758
1
29440
Nerval, Gérard de
Poesii
Bucureşti
Univers
1979
758
2
29441
29442
Beniuc, Mihai
Ajun de răscoală :
[roman]
Bucureşti
Albatros
[1979
]
758
3
29448
29450
29451
29452
Amintiri despre
G. Călinescu
Iaşi
Junimea
1979
758
4
29461
29462
758
5
29464
29465
29466
E scris pe tricolor
unire : Imnul
Frontului
Democraţiei şi
Unităţii Socialiste
Eminescu :
Coordonate
istorice şi
stilistice ale
operei
Iaşi
Junimea
1980
758
6
29467
29468
Bulgăr, Gheorghe
Caria dentară - o
problemă de
actualitate
821.135.
1-1/G83
821.135.
1-1/G83
821.135.
1-1/G83
821(fre)1=fre=ru
m/N50
821.135.
1-31/B45
821.135.
1-31/B45
821.135.
1.09/C14
821.135.
1.09/C14
821.135.
1.09/C14
821.135.
1.09/C14
78/E76
78/E76
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/E48
B
821.135.
1.09/E48
B
821.135.
1.09/E48
B
616/C62
616/C62
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
758
7
29469
29470
Aprindere,
carburaţie,
distribuţie
758
8
29474
29475
Bazele
eletrotehnicii :
Probleme
758
9
759
0
759
1
29476
Electrotehnică
29477
Ivănescu, G.
29479
Petrescu, Camil
759
2
29480
29481
29486
29487
Petrescu, Camil
759
3
29488
Valea, Lucian
759
4
29489
Olariu, Valter
Vasile
759
5
29490
629.1/S6
6
629.1/S6
6
621.3(07
6)/B38
621.3(07
6)/B38
621.3/P7
9
811.135.
1/I-96
821.135.
1-31/P57
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1.09/C73
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Istoria limbii
române
Ultima noapte de
dragoste, întâia
noapte de război :
[roman]
Ultima noapte de
dragoste, întâia
noapte de război :
[roman]
Iaşi
Junimea
1980
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1987
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
Coşbuc în
căutarea
universului liric
Ecuaţii
diferenţiale şi cu
derivate parţiale .Vol. 2 : Ecuaţii cu
derivate parţiale
Un cântec despre
România : poezie
contemporană
greacă : antologie
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Editura
Tehnică
1979
517/T38
0,01
RON
Sala de
împrumut
Iaşi
Junimea
1980
821.141=135.1(
082.2)/U
46
0,01
RON
Sala de
împrumut
759
6
29491
29492
759
7
29493
759
8
759
9
29497
760
0
760
1
29504
29505
Rusan, Romulus
760
2
29506
29507
29508
Ţopa, Leon
760
3
29509
29510
29511
Rebreanu, Puia
Florica
29498
29499
29500
29501
29502
Radian, Sanda
Maupassant între
realism şi
fantastic
Bucureşti
Albatros
1979
Dicţionar
frazeologic
român-german
Blanchot,
Maurice
Russo, Alecu
Spaţiul literar
Bucureşti
Univers
1980
Cântarea
României
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
Iaşi
Junimea
1979
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1980
Bucureşti
SportTurism
1980
Mierea şi alte
produse naturale
America ogarului
cenuşiu :
[însemnări de
călătorie]
Creativitatea
Pământul bătătorit
de părintele meu :
File de jurnal
821.133.
1.09=135
.1/M49R
821.133.
1.09=135
.1/M49R
81'371'37
4.822=13
5.1=112.
2/M29
821.09/B
56
821.135.
1-32/R95
821.135.
1-32/R95
821.135.
1-32/R95
821.135.
1-32/R95
821.135.
1-32/R95
638.1/J2
8
821.135.
1992/R94
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
159.9/Ţ7
6
159.9/Ţ7
6
159.9/Ţ7
6
821.135.
1-94/R35
821.135.
1-94/R35
821.135.
1-94/R35
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
760
4
29514
29515
Roman, Petre
Introducere în
fizica poluării
fluidelor
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Minerva
1980
53/R69
53/R69
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
760
5
29521
Sava, Marieta
Metodologii
didactice moderne
în învăţarea
chimiei
Bucureşti
1980
371/S28
0,01
RON
Sala de
împrumut
760
6
29524
29525
Russell, Bertrand
De ce nu sunt
creştin
Bucureşti
1980
Bucureşti
Univers
1980
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Istoria văzută de
aproape :
[Însemnări despre
cultura
românească şi
europeană]
Relativitate
generală şi
cosmologie
Bucureşti
SportTurism
1980
14(42)=1
35.1/R95
14(42)=1
35.1/R95
821.111(
73)31=135.1
/F27
821.111(
73)31=135.1
/F27
93/T51
760
7
29527
29528
Faulkner, William
Sartoris : [roman]
760
8
29532
Theodorescu,
Răzvan
0,01
RON
Sala de
împrumut
760
9
29533
29534
29535
29536
29537
Ionescu-Pallas,
Nicolae
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1980
53/I-68
53/I-68
53/I-68
53/I-68
53/I-68
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-1/B56
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
761
0
29538
Blaga, Lucian
761
1
29539
Blaga, Lucian
761
2
761
3
29540
Blaga, Lucian
29541
Blaga, Lucian
761
4
761
5
29542
Blaga, Lucian
29543
Blaga, Lucian
761
6
761
7
29544
Blaga, Lucian
29545
Blaga, Lucian
761
8
761
9
29546
Blaga, Lucian
29547
Blaga, Lucian
762
0
762
1
29548
Blaga, Lucian
29549
Blaga, Lucian
762
2
762
3
29550
Blaga, Lucian
29551
Blaga, Lucian
762
4
29552
29554
Blaga, Lucian
762
5
29555
Blaga, Lucian
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1980
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-2/B56
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
762
6
762
7
29556
Blaga, Lucian
29557
Blaga, Lucian
762
8
29558
29559
29560
29561
29562
Sorbul, Mihail
762
9
763
0
29563
Lovinescu, Eugen
29565
29566
Munteanu,
George
763
1
763
2
29567
Desen tehnic
29568
Bucureşti
763
3
29569
29570
Discursuri de
recepţie la
Academia
Română :
[antologie]
Întrebări şi
răspunsuri din
genetică
763
4
29571
Probleme de
optimizare şi
algoritmi de
aproximare a
soluţiilor
Bucureşti
Ilioi, Constantin
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
Letopiseţi :
Dramă în cinci
acte şi un prolog
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
Mite ; Bălăuca :
romane
Istoria literaturii
române : Epoca
marilor clasici
Iaşi
Junimea
1980
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1980
Albatros
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1980
1980
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-2/S69
821.135.
1-2/S69
821.135.
1-2/S69
821.135.
1-2/S69
821.135.
1-2/S69
821.135.
1-31/L81
821.135.
1.09/M9
5
821.135.
1.09/M9
5
744:621/
V93
821.135.
09/D53
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
575/P18
575/P18
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
519/I-43
763
5
29572
Relaţii
internaţionale în
perioada
interbelică : Studii
Sirenele :
[roman]
Bucureşti
Editura
Politică
1980
327/R43
0,01
RON
Sala de
împrumut
763
6
29573
29574
Roblès,
Emmanuel
Bucureşti
Univers
1980
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Woolf, Virginia
Jurnalul unei
scriitoare
Bucureşti
Univers
1980
0,01
RON
Sala de
împrumut
29580
29581
Golding, William
Martin cel avid :
[roman]
Bucureşti
Univers
1980
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
763
9
29582
29583
29584
29585
29586
Guţan, Ilie
Tudor Arghezi :
(Imaginarul
erotic)
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
764
0
764
1
29590
Istoria oraşului
Iaşi .- Vol. 1
Amintiri dintr-o
călătorie
Iaşi
Junimea
1980
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
821.133.
131=135.1
/R62
821.133.
131=135.1
/R62
821.11194=135.1
/W83
821.11131=135.1
/G66
821.11131=135.1
/G66
821.135.
1.09/A76
G
821.135.
1.09/A76
G
821.135.
1.09/A76
G
821.135.
1.09/A76
G
821.135.
1.09/A76
G
94(498)/I
-87
821.135.
1-32/H72
763
7
29579
763
8
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
29591
Hogaş, Calistrat
764
2
29593
Vancea, Viola
Descoperiri
ştiinţifice ale
secolului XX :
Mică enciclopedie
Hortensia
Papadat-Bengescu
: universul
citadin, repere şi
interpretări
764
3
29595
29596
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
764
4
29597
29598
Cândroveanu,
Hristu
Poeţi şi poezie :
[studii]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
764
5
29599
29600
Banu, Constantin
Umbra soarelui :
roman
Bucureşti
Editura
Militară
1980
764
6
29602
29603
29604
29605
29607
29608
29609
29610
29611
Alecsandri, Vasile
Drame
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
764
7
29612
Vasiliev, Valentin
Sciţii agatârşi pe
teritoriul
României
ClujNapoca
Editura
Dacia
1980
5(031)/D
34
81'374.2:
5/D34
821.135.
1.09/P28
V
821.135.
1.09/P28
V
821.135.
1.09/C18
821.135.
1.09/C18
821.135.
1-31/B27
821.135.
1-31/B27
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
902(498)
/V34
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
764
8
29613
29614
Moise, Edwin E.
764
9
765
0
29615
765
1
29617
29618
Mare, Călina
765
2
29619
Dimitriu, Daniel
765
3
29620
29621
29622
765
4
29623
29624
29625
29616
Geometrie
elementară dintrun punct de
vedere superior
Ecosistemele din
România
Aparate şi sisteme
de măsurare în
construcţia de
maşini
Introducere în
ontologia generală
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1980
514/M86
514/M86
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
574/E15
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
681.2/A6
5
Bucureşti
Albatros
1980
11/M32
11/M32
Singurătatea
lecturii
[Bucureşti]
1980
821.135.
1.09/D44
Fulga, Laurenţiu
Salvaţi sufletele
noastre : roman
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Editura
Eminescu
1980
Negoiţescu, Ion
Poezia lui
Eminescu
Iaşi
Junimea
1980
821.135.
1-31/F96
821.135.
1-31/F96
821.135.
1-31/F96
821.135.
1.09/E48
N
821.135.
1.09/E48
N
821.135.
1.09/E48
N
765
5
29626
29627
29628
Platon, Maria
Vasile Alecsandri,
poeţii Felibri şi
"Cântecul Gintei
latine" : O pagină
din istoria
relaţiilor culturale
şi literare francoromâne
Iaşi
Junimea
1980
765
6
29629
29630
29631
Micu, Dumitru
Scriitori, cărţi,
reviste
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
765
7
29632
29633
Mircea, Corneliu
Cartea fiinţei :
[Studii]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
765
8
29634
29635
Brăescu, Ion
Perspective şi
confluenţe literare
româno-franceze
Bucuresti
Univers
1980
765
9
29636
29637
29638
29639
29640
Arghezi, Tudor
Lina : Poem
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
821.135.
1.09/A36
P
821.135.
1.09/A36
P
821.135.
1.09/A36
P
821.135.
1.09/M6
6
821.135.
1.09/M6
6
821.135.
1.09/M6
6
11/M76
11/M76
821.135.
1.09/B76
821.135.
1.09/B76
821.135.
1-31/A76
821.135.
1-31/A76
821.135.
1-31/A76
821.135.
1-31/A76
821.135.
1-31/A76
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
766
0
29643
29645
Manolescu,
Nicolae
Arca lui Noe :
Eseu despre
romanul românesc
.- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
766
1
29646
29647
29648
29649
29650
29651
29652
29653
29654
29655
Caragiale, Ion
Luca
Momente
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
766
2
29656
29657
29658
29659
29660
Jalbă, C.
Romanul lui G.
Călinescu :
Geneza;
Modalităţi
artistice
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
821.135.
1.09/M2
7
821.135.
1.09/M2
7
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1.09/C14
J
821.135.
1.09/C14
J
821.135.
1.09/C14
J
821.135.
1.09/C14
J
821.135.
1.09/C14
J
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Cheie-Pantea,
Iosif
Eminescu şi
Leopardi :
Afinităţi elective
: [Studiu]
766
3
29661
29662
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
821.135.
1.09/E48
C
821.135.
1.09/E48
C
55/C66
55/C66
766
4
29670
29671
Marile peşteri ale
Terrei
766
5
29672
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1980
94(498)/
R49
766
6
29673
29674
Zane, Gheorghe
Revoluţia din
1821 condusă de
Tudor
Vladimirescu :
Documente
externe
Studii
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
33/Z27
33/Z27
766
7
29675
29676
Sidney, Philip
Astrophel şi Stella
: [sonete]
Bucureşti
Univers
1980
766
8
29679
29680
Caracostea,
Dumitru
Arta cuvântului la
Eminescu
[Iaşi]
Junimea
1980
766
9
29683
Marcus, Stroe
Imaginaţia
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1980
821.1111=135.1/
S53
821.1111=135.1/
S53
821.135.
1.09/E48
C
821.135.
1.09/E48
C
159.9/M
34
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
767
0
29699
Dumistrăcel,
Stelian
767
1
29700
29701
767
2
29702
767
3
29703
767
4
29705
767
5
767
6
29709
29711
29712
29713
Mihoc, Gheorghe
767
7
29716
29717
Barbu, Eugen
767
8
29718
Stoicescu,
Nicolae
Lexic românesc :
Cuvinte,
metafore, expresii
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1980
Lagăre cu
alunecare
Foarţă, Şerban
Austen, Jane
Eseu asupra
poeziei lui Ion
Barbu
Mică enciclopedie
de metalurgie
Timişoara
Facla
1980
Bucureşti
1980
Persuasiune :
[roman]
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Univers
Mic dicţionar
enciclopedic
Teoria
probabilităţilor şi
statistică
matematică
1980
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1980
Incognito : Cinéroman .- Vol. 4
Bucureşti
Albatros
1980
Continuitatea
românilor :
Privire
istoriografică :
Istoricul
problemei,
dovezile
continuităţii
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1980
811.135.
1'373/D9
0
0,01
RON
Sala de
împrumut
621.8/L1
4
621.8/L1
4
821.135.
1.09/B30
F
669(031)
/M64
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.11131=135.1
/A93
81'374.3/
M64
519.2/M
71
519.2/M
71
519.2/M
71
821.135.
1-31/B30
821.135.
1-31/B30
94(498)/
S88
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,02
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Ştefan Petică şi
vremea sa
[Bucureşti]
Cartea
româneasc
ă
1980
Istoria filozofiei
româneşti .- Vol.
2 : (1900-1944,
partea I)
[Bucureşti]
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1980
James, Henry
Între două ţărmuri
: [roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
[1980
]
29727
Doinaş, Ştefan
Augustin
[Bucureşti]
29728
Ornea, Zigu
Cartea
româneasc
ă
Editura
Eminescu
1980
768
3
768
4
29729
Frazer, James
George
Bucureşti
768
5
29730
Frazer, James
George
768
6
29731
Frazer, James
George
768
7
29732
Frazer, James
George
768
8
29733
Frazer, James
George
Lectura poeziei
urmată de Tragic
şi demonic
Tradiţionalism şi
modernitate în
deceniul al treilea
Creanga de aur :
[studiu etnografic]
.- Vol. 1
Creanga de aur :
[studiu etnografic]
.- Vol. 2
Creanga de aur :
[studiu etnografic]
.- Vol. 1
Creanga de aur :
[studiu etnografic]
.- Vol. 2
Creanga de aur :
[studiu etnografic]
.- Vol. 3
767
9
29719
29720
29721
768
0
29722
29723
29724
768
1
29725
768
2
Molcuţ, Zina
821.135.
1.09/P54
M
821.135.
1.09/P54
M
821.135.
1.09/P54
M
1(498)/I87
1(498)/I87
1(498)/I87
821.111(
73)31=135.1
/J24
821.135.
1.09/D63
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1.09/O79
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Minerva
1980
398.3(10
0)/F89
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
398.3(10
0)/F89
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
398.3(10
0)/F89
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
398.3(10
0)/F89
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
398.3(10
0)/F88
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
768
9
29734
Frazer, James
George
769
0
29735
Frazer, James
George
769
1
29736
Frazer, James
George
769
2
29737
Frazer, James
George
769
3
29738
Ulici, Laurenţiu
769
4
29739
769
5
29740
769
6
769
7
29741
Thackeray,
William
Makepeace
Thackeray,
William
Makepeace
Cartojan, Nicolae
769
8
29744
769
9
29745
770
0
29746
29747
29742
29743
Brătianu,
Gheorghe I.
Creanga de aur :
[studiu etnografic]
.- Vol. 4
Creanga de aur :
[studiu etnografic]
.- Vol. 3
Creanga de aur :
[studiu etnografic]
.- Vol. 4
Creanga de aur :
[studiu etnografic]
.- Vol. 5
Literatura română
contemporană .Vol. 1 : Poezia
Istoria lui
Pendennis :
[roman] .- Vol. 1
Istoria lui
Pendennis :
[roman] .- Vol. 2
Istoria literaturii
române vechi
Captatoare solare
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
398.3(10
0)/F88
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
398.3(10
0)/F88
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
398.3(10
0)/F88
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
398.3(10
0)/F88
0,01
RON
Sala de
împrumut
[Bucureşti]
Editura
Eminescu
1980
821.135.
1.09/L66
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1980
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1980
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
Tradiţia istorică
despre
întemeierea
statelor româneşti
Viitorul omenirii
în conştiinţa
contemporană
Algele proteinele
viitorului
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
821.11131=135.1
/T49
821.11131=135.1
/T49
821.135.
1.09/C27
621.472/
A73
621.472/
A73
94(498)/
B79
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Politică
1980
001/V54
0,01
RON
Sala de
împrumut
58/I-68
58/I-68
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
770
1
29748
29749
Berciu, Dumitru
De la Burebista la
Decebal
Bucureşti
Editura
Politică
1980
770
2
770
3
29752
Abside : eseuri
Bucureşti
Alte însemnări
critice
Bucuresti
770
4
29754
Coman, Ghenuţă
Bucureşti
770
5
29755
Kusenberg, Kurt
Statornicie,
continuitate :
Repertoriul
arheologic al
judeţului Vaslui
Unde este unchiul
Bertram? :
[povestiri]
Editura
Eminescu
Cartea
româneasc
ă
Litera
Bucureşti
1979
29753
Băileşteanu,
Fănuş
Negoiţescu, Ion
Univers
770
6
29756
770
7
29757
Popişteanu,
Cristian
770
8
29759
770
9
29760
771
0
29761
29762
Bucureşti
94(498)/
B46
94(498)/
B46
821.135.
1.09/B18
821.135.
1.09/N39
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1980
904(498)
/C63
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.112.
232=135.1
/K94
81'374.8
22/D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
172,0
0
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1980
Dicţionar englezromân
Bucureşti
Editura
Politică
1980
94(398)/
S90
Esop (Aisopos)
Strămoşii
poporului român :
geto-dacii şi
epoca lor
Fabule
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
Turgheniev, Ivan
Sergheevici
Apele primăverii :
[roman]
Bucureşti
Univers
1980
821.14191=135.
1/E78
821.161.
131=135.1
/T95
629.1/N4
0
629.1/N4
0
Ambreiajul şi
cutia de viteze
Sala de
împrumut
771
1
29764
29765
29766
29769
29770
29771
29773
29774
29775
29777
Eminescu, Mihai
Poezii
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
771
2
771
3
771
4
29779
Rebreanu, Liviu
Bucureşti
Rebreanu, Liviu
29781
29782
29783
29784
29785
29786
29787
Rebreanu, Liviu
Editura
Minerva
Editura
Eminescu
Editura
Minerva
1980
29780
Pădurea
spânzuraţilor
Pădurea
spânzuraţilor
Pădurea
spânzuraţilor
Bucureşti
Bucureşti
1983
1980
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
771
5
29789
Pascu, Ştefan
771
6
29790
Popescu-Boteni,
Stelian
771
7
29792
29793
29794
29797
29798
29799
29800
Rebreanu, Liviu
771
8
29801
29802
771
9
29803
29804
29805
Mioc, Vasile
772
0
29806
29807
Pop, Ion
Răsunetul
internaţional al
luptei românilor
pentru unitate
naţională
Relaţii între
România şi
S.U.A. până în
1914
Ion : roman
ClujNapoca
Editura
Dacia
1980
94(498)/
P40
0,01
RON
Sala de
împrumut
ClujNapoca
Editura
Dacia
1980
94(498)/
P81
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
004/I-58
004/I-58
Cometele
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1980
52/M71
52/M71
52/M71
Nichita Stănescu spaţiul şi măştile
poeziei
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1.09/S77
P
821.135.
1.09/S77
P
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Introducere în
informatica
industrială
772
1
29808
France, Anatole
Pierre Nozière :
[roman]
Bucureşti
Univers
1980
772
2
29809
29810
29811
29812
29813
Popovici, MirceaMihail
Mecanica tehnică
pentru muncitori
.- Vol. 1 : Statica
şi aplicaţiile ei
tehnice
Bucureşti
Editura
Tehnică
1980
772
3
29814
29815
29816
29817
29818
29819
29820
29821
29822
29823
Sadoveanu,
Mihail
Nopţile de
Sânziene ; Paştile
blajinilor :
[Romane]
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
772
4
29824
29825
29826
Olariu, Valter
Vasile
Ecuaţii
diferenţiale şi cu
derivate parţiale .Vol. 3 : Ecuaţiile
fizicii matematice
Bucureşti
Editura
Tehnică
1980
821.133.
131=135.1
/F86
53/P83
53/P83
53/P83
53/P83
53/P83
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
517/T51
517/T51
517/T51
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
772
5
772
6
29829
772
7
29831
Wain, John
772
8
772
9
29832
Marga, Andrei
29833
Russu, Ion I.
773
0
29836
Maliţa, Mircea
773
1
29837
29838
29839
29840
Zaharia-Filipaş,
Elena
29830
Aur olimpic
românesc
Omul precar şi
literatura :
[eseuri]
Un cer mai mic :
[roman]
796/A38
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1980
821.133.
1-4/M19
Bucureşti
Univers
1980
0,01
RON
Sala de
împrumut
Herbert Marcuse :
Studiu critic
Daco-geţii în
Imperiul roman :
(În afara
provinciei Dacia
Traiană)
Incertitudine şi
decizie .- Vol. 1 :
Analiza
incertitudinii
ClujNapoca
Bucureşti
1980
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1980
159.9/M
18
0,01
RON
Sala de
împrumut
Introducere în
opera lui Vasile
Voiculescu
Bucureşti
Editura
Dacia
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Minerva
821.11131=135.1
/W16
14(73)/A
53
94(398)/
R95
1980
821.135.
1.09/V83
Z
821.135.
1.09/V83
Z
821.135.
1.09/V83
Z
821.135.
1.09/V83
Z
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
1980
773
2
29842
29843
29844
29845
29847
29848
29849
29850
29851
Neculce, Ion
Letopiseţul Ţării
Moldovei
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
773
3
29852
29853
29854
Vârgolici, Teodor
Epopeea naţională
în literatura
română
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
773
4
773
5
773
6
29856
Goga, Octavian
Poezii
Bucureşti
Albatros
1980
29857
Goga, Octavian
Poezii
Bucureşti
1986
29858
29859
29860
Goga, Octavian
Poezii
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
Albatros
1980
821.135.
1-94/N34
821.135.
1-94/N34
821.135.
1-94/N34
821.135.
1-94/N34
821.135.
1-94/N34
821.135.
1-94/N34
821.135.
1-94/N34
821.135.
1-94/N34
821.135.
1-94/N34
821.135.
1.09/V27
821.135.
1.09/V27
821.135.
1.09/V27
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
773
7
29861
29862
Roshwald,
Mordecai
Ultimatum :
Ultimele zile ale
unui război
atomic : [roman]
Bucureşti
Editura
Politică
1980
773
8
29863
Badea, Marin
ClujNapoca
Editura
Dacia
1980
773
9
29864
29865
29866
Iacoban, Mircea
Radu
Germani
împotriva lui
Hitler
Oastea oştilor :
[roman] .- Vol. 1 :
Ceasul cu paseri
Iaşi
Junimea
1980
774
0
29874
Rizescu, Gh. N.
Teme pentru
cercurile de
matematică din
licee .- Vol. 2
Bucureşti
1980
774
1
29875
29876
Hemingway,
Ernest Miller
Insulele lui
Thomas Hudson :
[roman]
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Univers
1980
821.111(
73)31=135.1
/R75
821.111(
73)31=135.1
/R75
94(430)/
B14
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.133.
131=135.1
/I-13
821.133.
131=135.1
/I-13
821.133.
131=135.1
/I-13
51/R60
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.111(
73)31=135.1
/H45
821.111(
73)31=135.1
/H45
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
774
2
29880
29881
29882
29883
29884
29885
29886
29887
29888
29889
Bart, Jean
Europolis
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
774
3
29890
29892
Voiculescu,
Elefterie
Moartea lupului :
roman
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
774
4
29893
29894
29895
Noica, Constantin
Povestiri despre
om : După o carte
a lui Hegel
[Bucureşti]
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-31/B35
821.135.
1-31/B35
821.135.
1-31/B35
821.135.
1-31/B35
821.135.
1-31/B35
821.135.
1-31/B35
821.135.
1-31/B35
821.135.
1-31/B35
821.135.
1-31/B35
821.135.
1-31/B35
821.135.
1-31/V83
821.135.
1-31/V83
14(430)/
N84
14(430)/
N84
14(430)/
N84
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
774
5
29896
29897
29898
29899
29900
29901
29902
29903
29904
29905
Alexandru Ivasiuc
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
774
6
29906
774
7
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1-1/A76
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de împrumut
Sala de
împrumut
Sala de împrumut
Sala de împrumut
Sala de împrumut
Sala de împrumut
Sala de împrumut
Sala de împrumut
Sala de împrumut
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea
românească
1980
29907
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea
românească
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de împrumut
774
8
29908
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea
românească
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
774
9
29909
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea
românească
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
775
0
29910
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea
românească
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
775
1
29911
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea
românească
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de împrumut
775
2
29912
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea
românească
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
775
3
29913
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 2
Bucureşti
775
4
29914
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 1
Bucureşti
775
5
29915
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 2
Bucureşti
775
6
29916
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 1
Bucureşti
775
7
29917
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 2
Bucureşti
775
8
29918
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 1
Bucureşti
775
9
29919
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 2
Bucureşti
776
0
29920
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 1
Bucureşti
776
1
29921
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 2
Bucureşti
776
2
29922
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 1
Bucureşti
776
3
29923
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 2
Bucureşti
776
4
29924
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 1
Bucureşti
776
5
29925
Arghezi, Tudor
Versuri .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
0,01
RON
Sala de
împrumut
776
6
29927
29929
Probleme de
matematică, fizică
şi chimie date la
concursurile de
admitere
Motoare pentru
automobile şi
tractoare .- Vol. 2
Bucureşti
776
7
29931
29932
776
8
29933
29934
Andrei, Al.
Valori etice în
basmul fantastic
românesc
Bucureşti
776
9
29935
29936
Biberi, Ion
Lumea de azi :
[interviuri]
Bucureşti
777
0
29937
29938
29939
29940
29941
29942
29943
29944
29945
29946
Bacovia, George
Poezii
Bucureşti
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Tehnică
[1980
]
51(076)/
P93
51(076)/
P93
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1980
Societatea
Literară
"Relief
românesc"
Junimea
1979
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura
Minerva
1980
621.4/M
92
621.4/M
92
821.01/A
53
821.01/A
53
008(498)
:929/B51
821.135.
1-92/B51
008(498)
:929/B51
821.135.
1-92/B51
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B13
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1980
777
1
29947
29948
29949
29950
Ghiţulescu,
Mircea
Alecsandri şi
dublul său :
[studii]
Bucureşti
Albatros
1980
777
2
29951
29952
29953
PapadatBengescu,
Hortensia
Nuvele ; Povestiri
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
777
3
29966
Georgescu,
Valentin Al.
Bucureşti
29967
29968
Ţugui,
Haralambie
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Cartea
româneasc
ă
1980
777
4
Bizanţul şi
instituţiile
româneşti până la
mijlocul secolului
al XVIII-lea
Confesiunile
pământului :
Poeme
777
5
777
6
29969
Arcan, Sofia
Vara suferinţelor :
roman
Înaintea apariţiei
omului
Timişoara
Facla
1980
777
7
777
8
777
9
29974
29970
29971
29972
29975
29976
Cum să fim
sănătoşi
Judeţul Alba
Judeţul
Maramureş
Bucureşti
1979
821.135.
1.09/A36
G
821.135.
1.09/A36
G
821.135.
1.09/A36
G
821.135.
1.09/A36
G
821.135.
1-32/P28
821.135.
1-32/P28
821.135.
1-32/P28
94(498)/
G32
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/Ţ92
821.135.
1-1/Ţ92
821.135.
1-31/A71
56/G83
56/G83
56/G83
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
613/A55
913(498)
/A32
913(498)
/P86
778
0
30003
30004
30005
30006
30009
30010
30011
30012
Arghezi, Tudor
Versuri
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
371:373.
5/D91
371:373.
5/D91
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
778
1
30013
30014
Dumitrescu, Ion
Craiova
Scrisul
românesc
1980
778
7
30051
Vladimirov, V. S.
Adolescenţii :
Lumea lor
spirituală şi
activitatea
educativă
Ecuaţiile fizicii
matematice
Bucureşti
778
8
30052
30053
30054
30055
30056
Călinescu, George
Bietul Ioanide :
roman
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Eminescu
1980
51:53/V7
5
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
778
9
30058
30059
30060
779
0
30061
30062
779
1
30063
779
2
30064
779
3
30065
779
4
30066
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Anna Karenina :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
Univers
1980
779
5
30067
30068
Popescu, Pelaghia
Lecţii în spiritul
metodelor active :
(Cercetări
experimentale)
Bucureşti
1980
779
6
30069
30070
Presa şi lecţia
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Gheorghiu,
Mihnea
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Lecturi de fizică
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1980
53/L37
53/L37
53/L37
5 lumi ca
spectacol :
[antologie de
teatru]
Vol. 1
Bucureşti
Editura
Eminescu
1983
Anna Karenina :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
821.135.
1-2/G42
821.135.
1-2/G42
821.161.
131=135.1
/T70
821.161.
131=135.1
/T70L
821.161.
131=135.1
/T70
821.161.
131=135.1
/T70L
37/P81
37/P81
1980
Univers
Vol. 1
1980
1980
1980
371/P90
371/P90
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
779
7
30072
30073
30074
30076
30077
30078
30088
30090
Creangă, Ion
Poveşti, amintiri,
povestiri
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
779
8
30091
30092
Sadoveanu,
Mihail
Daim : [versuri]
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
779
9
30093
Simionescu,
Cristofor
Polimeri
biocompatibili şi
biologic activi
Bucureşti
1980
780
0
30094
Constituirea
statelor feudale
româneşti
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
780
1
30095
780
2
780
3
30096
Durere şi eroism :
După
zguduitoarea
noapte din 4
martie 1977
Centre de
prelucrare
Manualul
muncitorului
electronist
30097
30098
1980
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-1/S13
821.135.
1-1/S13
678:615/
S57
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
94(498)/
C66
0,01
RON
Sala de
împrumut
55/D95
821.135.
192(082)/
D95
621.9/M
89
621.38/
M20
621.38/
M20
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
780
4
30099
30100
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Copilăria;
Adolescenţa;
Tinereţea :
[trilogie
autobiografică]
Bucureşti
Univers
1980
780
5
30101
30102
Tocaci, Emil
Mecanica
relativistă, timpul
şi inerţia
Bucureşti
1980
780
6
30103
Montaigne,
Michel de
Bucureşti
780
7
30104
Jurnal de călătorie
în Italia, prin
Elveţia şi
Germania
Dicţionarul
explicativ al
limbii române
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
SportTurism
1975
780
8
30105
Bogoescu,
Constantin
Atlas zoologic
Bucureşti
781
9
30155
Blaga, Lucian
Bucureşti
782
0
30156
Blaga, Lucian
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Albatros
Bucureşti
Albatros
Bucureşti
821.161.
131=135.1
/T70
821.161.
131=135.1
/T70
53/T67
53/T67
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.133.
1992=135.
1/M88
81'374.3
=135.1/D
39
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,02
RON
Sala de
împrumut
1980
59(084)/
B64
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/B56
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
782
1
30157
Blaga, Lucian
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
[Scrieri] .- Vol. 1
: Poezii
[Scrieri] .- Vol. 2
: Teatru ; Proză
autobiografică
Pădurea
spânzuraţilor
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
Sala de
împrumut
782
2
782
3
30158
Blaga, Lucian
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
30159
Blaga, Lucian
782
4
782
5
30160
Blaga, Lucian
Bucureşti
Albatros
1980
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-2/B56
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
30161
Blaga, Lucian
782
6
30162
30163
30164
Rebreanu, Liviu
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
Alecsandri, Vasile
Drame
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
Platon, Maria
Vasile Alecsandri,
poeţii Felibri şi
"Cântecul Gintei
latine" : O pagină
din istoria
relaţiilor culturale
şi literare francoromâne
Studii şi articole
despre opera lui
Vasile Alecsandri
Iaşi
Junimea
1980
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-2/!36
821.135.
1-2/!36
821.135.
1-2/!36
821.135.
1.09/A36
P
821.135.
1.09/A36
P
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
782
7
30166
30167
30168
782
8
30169
30170
782
9
30171
30172
Bucureşti
Albatros
1980
821.135.
1.09/A36
S
821.135.
1.09/A36
S
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
783
0
30173
783
1
30174
30175
Micu, Dumitru
Scriitori, cărţi,
reviste
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
783
2
30176
Ornea, Zigu
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
783
3
30177
30178
Cândroveanu,
Hristu
Tradiţionalism şi
modernitate în
deceniul al treilea
Poeţi şi poezie :
[studii]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
783
4
783
5
30179
Kemény
Zsigmond
Guţan, Ilie
Văduva şi fiica ei
: roman
Tudor Arghezi :
(Imaginarul
erotic)
Bucureşti
Editura
Kriterion
Editura
Minerva
1980
783
6
30182
30183
Bacovia, George
Poezii
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
783
7
30184
30185
Eminescu, Mihai
Poezii
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
783
8
30186
30187
Slavici, Ioan
Romanele vieţii :
[Teoria romanului
realist românesc]
Bucureşti
Editura
Dacia
1979
783
9
30188
30189
Alexandru Ivasiuc
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
30180
30181
Dicţionar de drept
civil
Bucureşti
1980
34(038)/
C77
81'374.3:
34/DC77
821.135.
1.09/M6
6
821.135.
1.09/M6
6
821.135.
1.09/O79
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/C18
821.135.
1.09/C18
821.135.
1-31/K33
821.135.
1.09/A76
G
821.135.
1.09/A76
G
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1.09/S63
821.135.
1.09/S63
821.135.
1.09/I-98
821.135.
1.09/I-98
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
784
0
30190
30191
30192
30193
Jalbă, C.
Romanul lui G.
Călinescu :
Geneza;
Modalităţi
artistice
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
784
1
30194
30195
Vârgolici, Teodor
Epopeea naţională
în literatura
română
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
784
2
30196
30197
Novac Dolângă,
Petru
Mărturisiri şi
repere
Bucureşti
Facla
1980
784
3
30198
Teiuş, Sabina
Coordonarea în
vorbirea populară
românească
Bucureşti
1980
784
4
30199
Maievschi, Galina
Bucureşti
784
5
30200
Ghiţulescu,
Mircea
Bucureşti
Albatros
1980
784
6
30201
30202
30203
Panaitopol,
Laurenţiu
Maxim Gorki :
Spre adevăruri
umane : [eseu]
Alecsandri şi
dublul său :
[studii]
Polinoame şi
ecuaţii algebrice
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Albatros
Bucureşti
Albatros
1980
1980
821.135.
1.09/C14
J
821.135.
1.09/C14
J
821.135.
1.09/C14
J
821.135.
1.09/C14
J
821.135.
1.09/V27
821.135.
1.09/V27
008(498)
:929/N90
008(498)
:929/N90
811.135.
1'36/T33
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.161.
1.09=135
.1/G71M
821.135.
1.09/A36
G
512/P19
512/P19
512/P19
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
784
7
30204
Breban, Vasile
Dicţionar al limbii
române
contemporane de
uz curent
Bucureşti
784
8
30205
Munteanu,
George
Istoria literaturii
române : Epoca
marilor clasici
Bucureşti
784
9
30206
785
0
30210
785
1
785
2
30211
785
3
30213
785
4
30214
Andrei, Al.
785
5
30215
Dima, Teodor
785
6
30216
30212
Baumont,
Maurice
Crohmălniceanu,
Ovid S.
E scris pe tricolor
unire :
[antologie]
Mândră floare-i
norocu : Doine şi
cântece :
[antologie]
În miezul afacerii
Dreyfus
Istorii insolite :
[Proză ştiinţificofantastică]
Viitorul omenirii
în conştiinţa
contemporană
Valori etice în
basmul fantastic
românesc
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Explicaţie şi
înţelegere .- Vol.
1
Bucureşti
Probleme de
matematică, fizică
şi chimie date la
concursurile de
admitere
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1980
811.135.
1'374.3/B
82
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1.09/M9
5
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1(082)/E
10
3981(498)(0
82)/M74
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
340.96(4
4)/B38
821.135.
1344/C90
001/V54
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Politică
Cartea
româneasc
ă
Editura
Politică
1980
Societatea
Literară
"Relief
românesc"
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1979
821.01/A
53
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
16/D42
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1980
]
51(076)/
P93
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
1980
785
7
30218
Chambe, René
Casca de zbor :
(spre amintire) :
roman
Bucureşti
Editura
Militară
1980
785
8
30226
30227
30228
30229
30230
30233
30234
30237
Creţu, Traian I.
Probleme de
fizică pentru
admiterea în
învăţământul
superior
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1980
785
9
30239
30240
Udrişte,
Constantin
Timişoara
Facla
1980
786
0
30243
Nichitiu, Florian
Probleme de
matematici şi
observaţii
metodologice
Analiza de fază în
fizica interacţiilor
nucleare
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1980
786
1
30244
786
2
30246
30247
786
3
30248
Toma, Eugeniu
Exploatarea şi
întreţinerea
maşinilor-unelte
cu comandă după
program
Introducere în
astrofizică :
Structura şi
evoluţia stelelor
Maşini electrice
speciale pentru
sisteme automate
Editura
Tehnică
[1980
]
821.133.
131=135.1
/C38
53/C85
53/C85
53/C85
53/C85
53/C85
53/C85
53/C85
53/C85
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
621.9/E9
7
0,01
RON
Sala de
împrumut
52/T71
52/T71
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
51(076)/
U18
51(076)/
U18
53/N58
621.3/M
15
786
4
30249
Gavrilaş, Ionel
Prelucrarea prin
electroeroziune şi
electrochimicabrazivă .- Vol. 1
Prelucrarea prin
electroeroziune şi
electrochimicabrazivă .- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Tehnică
1980
621.9/G2
6
0,01
RON
Sala de
împrumut
786
5
30252
30253
30254
Gavrilaş, Ionel
Bucureşti
Editura
Tehnică
1980
Rebreanu, Liviu
Răscoala :
[roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
30264
Rebreanu, Liviu
Răscoala :
[roman]
Bucureşti
1985
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
30265
30267
Fontane, Theodor
Păcatul ; Cécile :
[romane]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Editura
Eminescu
621.9/G2
6
621.9/G2
6
621.9/G2
6
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
786
6
30255
30256
30257
30258
30259
30260
30261
30263
786
7
786
8
821.112.
231=135.1
/F78
821.112.
231=135.1
/F78
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1981
786
9
30268
30269
30270
30271
30272
Beniuc, Mihai
Lupta cu îngerul :
Versuri
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
787
0
30275
Gandon, Yves
Domnul Miracle :
[roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
787
1
30276
James, Henry
Piaţa Washington
: [roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
[1980
]
787
2
30279
30280
30281
Heliade
Rădulescu, Ion
Gramatică
românească
Bucureşti
Editura
Eminescu
1980
787
3
30282
30283
30284
30285
30286
Bogdan-Duică, G.
Mihai Eminescu :
Studii şi articole
Iaşi
Junimea
1981
821.135.
1-1/B45
821.135.
1-1/B45
821.135.
1-1/B45
821.135.
1-1/B45
821.135.
1-1/B45
821.133.
131=135.1
/G18
821.111(
73)31=135.1
/J24
811.135.
1/H45
811.135.
1/H45
811.135.
1/H45
821.135.
1.09/E48
B
821.135.
1.09/E48
B
821.135.
1.09/E48
B
821.135.
1.09/E48
B
821.135.
1.09/E48
B
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
787
4
30287
30288
Gheorghiu, Traian
N.
Miercurile de la
"Însemnări
ieşene"
Iaşi
Junimea
1980
787
5
30289
30290
30291
30293
30294
30296
30297
30298
Blaga, Lucian
Poezii
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
787
6
30301
30302
30303
Teodoreanu, Ionel
Uliţa copilăriei ;
În casa bunicilor
: [povestiri]
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
788
1
30328
Iorga, Nicolae
Călătorii peste
hotare .- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
788
2
30329
Iorga, Nicolae
Călătorii peste
hotare .- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
788
3
30330
Iorga, Nicolae
Călătorii peste
hotare .- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
788
4
30331
30332
30333
Lovinescu, Horia
Rimbaud :
[monografie]
Bucureşti
Univers
1981
05(498)/
G42
05(498)/
G42
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-32/T37
821.135.
1-32/T37
821.135.
1-32/T37
821.135.
1-992/I72
821.135.
1-992/I72
821.135.
1-992/I72
821.133.
1.09/R54
L
821.133.
1.09/R54
L
821.133.
1.09/R54
L
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
788
5
30334
30335
30336
30337
Păvăloiu, Ion
Rezolvarea
ecuaţiilor prin
interpolare
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
519/P46
519/P46
519/P46
519/P46
788
6
30338
Herder, Johann
Gottfried
Scrisori
Bucureşti
Univers
1981
788
7
30341
Florescu, Mihail
Materie şi mişcare
: Opinii
contemporane
Bucureşti
1980
788
8
30342
Dicţionar de
mecanică
Bucureşti
788
9
30346
30347
30348
30349
30350
Originile limbii
române
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
821.112.
22=135.1/
H50
11/F68
789
0
30351
789
1
30352
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1980
789
2
30353
Coteanu, Ion
Zărnescu, Narcis
Podişul Moldovei
: Natură, om,
economie
Stendhal :
[comentarii
critice]
200000000 de ani
sub mare : Istoria
lui "Glomar
Challenger", nava
care a descoperit
tainele oceanelor
şi ale
continentelor
Bucureşti
1980
1981
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
53(038)=
135.1/D3
9
81'374.2:
531/D39
811.135.
1/C78
811.135.
1/C78
811.135.
1/C78
811.135.
1/C78
811.135.
1/C78
91(498)/
P73
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.133.
1.09=135
.1/S83Z
0,01
RON
Sala de
împrumut
55/B83
629.12/B
83
0,01
RON
Sala de
împrumut
789
3
30354
Swarthout,
Glendon
Binecuvântaţi
animalele şi copiii
: [roman]
Bucureşti
Univers
1980
821.111(
73)31=135.1
/S98
82:111.8
52/S33
821.112.
296=135.1
/S33
78/V56
929:78/V
56
0,01
RON
Sala de
împrumut
789
4
30355
Schiller, Friedrich
von
Scrieri estetice
Bucureşti
Univers
1981
0,01
RON
Sala de
împrumut
789
5
30356
Popovici, Doru
Timişoara
Facla
1980
789
6
30357
Preste deal... :
Viaţa
compozitorului
Ion Vidu
Creativitatea în
ştiinţă, tehnică şi
învăţământ :
(Cercetări)
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
789
7
30365
30366
30367
Bejancu,
Gheorghe
Cel de la capătul
drumului : [Proză
scurtă]
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Militară
1981
159.9/C8
4
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
1980
821.135.
1-32/B41
821.135.
1-32/B41
821.135.
1-32/B41
821.135.
1/I-75
821.135.
1/I-75
512/B87
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
789
8
30368
30369
Iosif, Ştefan
Octavian
Opere .- Vol. 4
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
789
9
30370
Bucur, Ionel
Capitole speciale
de algebră
Bucureşti
790
0
30371
Burzo, Emil
Fizica
fenomenelor
magnetice .- Vol.
2
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1981
53/B93
0,01
RON
Sala de
împrumut
790
1
30373
30374
30375
Visinski, Boris
790
2
30376
790
3
30377
Mereuţă, Cezar
790
4
30379
Boboc, Alexandru
790
5
790
6
790
7
790
8
30380
790
9
30381
Constant, Eugen
30383
Cocoru, Daniel
30384
Martin, Mircea
30385
Zidăriţă, Ştefan
Avalanşa :
[roman]
Timişoara
Facla
1980
Ştiinţa şi
contemporaneitate
a : Noile realizări
în domeniul
ştiinţei şi
tehnologiei şi
aspecte ale
impactului lor
social
Măsuri practice
pentru creşterea
siguranţei în
funcţionare a
instalaţiilor
energetice
industriale
Filosofia
contemporană :
Orientări şi
tendinţe în
filosofia
nemarxistă din
secolul XX
Geografia fizică a
României
Evocări
Bucureşti
Editura
Politică
Bucureşti
Bucureşti
20 de ştiinţe ale
secolului XX
G. Călinescu şi
"complexele"
literaturii române
Te salut,
Fidelitate!
Craiova
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1980
821.163.
331=135.1
/V68
821.163.
331=135.1
/V68
821.163.
331=135.1
/V68
5/Ş85
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Tehnică
1980
53/M59
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1980
14(100)/
B60
0,01
RON
Sala de
împrumut
911.2/R8
1
821.135.
1.09/C66
001:5:6/
C58
821.135.
1.09/C14
M
821.135.
1-31/Z61
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
Bucureşti
Scrisul
românesc
Albatros
Bucureşti
Albatros
1981
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
1981
791
0
30387
30388
30389
30390
30391
30392
30393
30394
30395
Sadoveanu,
Mihail
Ţara de dincolo
de negură;
Împărăţia apelor :
[povestiri]
Bucureşti
Editura
Minerva
1980
791
1
30396
30397
Spânulescu, Ion
Principiile fizice
ale
microelectronicii
Bucureşti
1981
791
2
791
4
30398
Kalustian, L.
Bucureşti
30447
Petrică, Ion
(matem.)
Bucureşti
791
5
30456
30457
Hardy, Thomas
Simple note .Vol. 1
Teste de
matematică pentru
treapta I şi a II-a
de liceu
Pădurenii :
[roman]
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Eminescu
Albatros
Bucureşti
Univers
1981
791
6
30466
30467
Creţu, Virginia
Educaţia elevilor
prin şi pentru film
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1980
1980
1981
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
821.135.
1-32/S13
621.3/S7
2
621.3/S7
2
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/K18
51(076)/
P58
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.11131=135.1
/H26
821.11131=135.1
/H26
371.686/
C85
371.686/
C85
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
791
7
30468
30469
30470
30471
30472
30473
30474
30475
30476
30477
Creangă, Ion
Poveşti şi
povestiri
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1
8
30481
30482
30483
30484
30485
30486
30487
30488
30489
30490
30491
30492
30493
30494
30495
Cristea, Gheorghe
Elemente
fundamentale de
fizică .- Vol. 1 :
Statica;
Cinematica;
Dinamica;
Mecanica
fluidelor; Oscilaţii
şi unde; Acustica;
Fizica moleculară;
Căldura;
Termodinamica
791
9
30496
30497
30498
Organe de maşini
şi mecanisme
792
0
30499
Biochimie
Bucureşti
Editura
Dacia
1985
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
53/C87
621.8/P1
3
621.8/P1
3
621.8/P1
3
577/D93
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Oprişoiu, Nicolae
792
1
30500
30501
792
2
30503
792
3
30505
792
4
30506
792
5
30507
Murgulescu, I. G.
792
6
30509
30511
30512
Mărculescu, V. T.
792
7
30513
Săraru, Dinu
792
8
792
9
30518
Nedelcu, Şerban
30519
Kazantzaki, Eleni
N.
Mai în glumă, mai
în serios... :
Amuzamente
matematice
Elemente
constructive de
mecanică fină :
Aplicaţii
Ultrastructura
celulei vegetale :
Atlas
Cercetare
operaţională a
reactorilor
nucleari
Introducere în
chimia fizică .Vol. 2 : [partea] 2
: Cinetică chimică
şi cataliză
Aplicaţii de calcul
în chimia generală
şi anorganică
ClujNapoca
Dragostea şi
revoluţia :
[roman] .- Vol. 1 :
Toamna roşie
Destin : roman
Neîmpăcatul :
Biografia lui
Nikos
Kazantzakis
Bucureşti
Editura
Dacia
1981
51/O-66
51/O-66
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
58(084)/
A58
0,01
RON
Sala de
împrumut
621.0/P4
6
0,01
RON
Sala de
împrumut
681/E36
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Tehnică
1981
541(021)
/M97
0,01
RON
Sala de
împrumut
1981
54/M34
54/M34
54/M34
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
821.135.
1-31/S23
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
Univers
1981
821.135.
1-31/N35
821.14.0
9=135.1/
K28
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
1981
793
0
30520
30521
30522
30523
30524
Moisil, George C.
Cui i-e frică de
fizica modernă?
Bucureşti
Albatros
1981
53/M86
53/M86
53/M86
53/M86
53/M86
793
1
30526
30527
30528
30529
30530
Păcurariu,
Dimitrie
Scriitori şi direcţii
literare :
[iluminism,
clasicism,
romantism,
realism]
Bucureşti
Albatros
1981
793
2
30531
Motteville,
Françoise de
Memorii despre
Ana de Austria şi
Curtea sa .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
793
3
30532
Motteville,
Françoise de
Memorii despre
Ana de Austria şi
Curtea sa .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
793
4
30533
Motteville,
Françoise de
Memorii despre
Ana de Austria şi
Curtea sa .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
793
5
30534
Motteville,
Françoise de
Memorii despre
Ana de Austria şi
Curtea sa .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
821.135.
1.09/P11
821.135.
1.09/P11
821.135.
1.09/P11
821.135.
1.09/P11
821.135.
1.09/P11
821.133.
194=135.1
/M92
821.133.
194=135.1
/M92
821.133.
194=135.1
/M92
821.133.
194=135.1
/M92
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
793
6
30535
30536
Dragoş, Elena
Structuri narative
la Liviu Rebreanu
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1981
793
7
30537
30538
30539
30540
30541
30542
30543
30544
30545
30546
30547
30549
30551
30552
30553
30554
30555
Bacovia, George
Plumb : Versuri şi
proză
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
821.135.
1.09/R35
D
821.135.
1.09/R35
D
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B13
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
821.135.
1-1/B12
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
793
8
30558
30559
30560
30561
30562
Ion, Ion D.
Algebra
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
793
9
30567
30568
Reghiş, Mircea
Timişoara
Facla
1981
794
0
30570
30571
30572
Muhin, K. N.
Elemente de
teoria mulţimilor
şi de logică
matematică .Vol. 1 : [Teoria
mulţimilor]
Fizica nucleară
experimentală .Vol. 1 : Fizica
nucleului atomic
Bucureşti
Editura
Tehnică
794
1
30573
Mayer, Octav
Bucureşti
794
2
30574
30575
30576
Giurgiu, I.
[Tratat de analiză
matematică] .Vol. 1 : Teoria
funcţiilor de o
variabilă
complexă
Culegere de
probleme de
matematică pentru
treapta a II-a de
liceu
794
3
30577
30578
Zamfirescu, Dan
Contribuţii la
istoria literaturii
române vechi
794
4
30579
Dicţionar de
informatică
512(021)
/I-66
512(021)
/I-66
512(021)
/I-66
512(021)
/I-66
512(021)
/I-66
51/R39
51/R39
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1981
53/M94
53/M94
53/M94
Editura
Academiei
Române
1981
517/M16
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1981
51(076)/
G60
51(076)/
G60
51(076)/
G60
821.135.
1.09/Z25
821.135.
1.09/Z25
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
004(038)
/D39
0,01
RON
Sala de
împrumut
794
5
30580
30581
30582
30583
30584
30585
30586
30587
30588
30589
Caragiale, Ion
Luca
Momente
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
794
6
30590
30591
30592
Ghibu, Onisifor
Pe baricadele
vieţii : Anii mei
de învăţătură :
[amintiri]
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
794
7
794
8
30594
30595
30596
Dumbravă,
Bucura
Bucureşti
Editura
Militară
1981
794
9
30597
30598
30599
Rusu, Liviu
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
Veşnic tânărul
George Enescu
Pandurul : roman
De la Eminescu la
Lucian Blaga şi
alte studii literare
şi estetice
821.135.
1-32
821.135.
1-32
821.135.
1-32
821.135.
1-32
821.135.
1-32
821.135.
1-32
821.135.
1-32
821.135.
1-32
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
37(498)/
G47
37(498)/
G47
37(498)/
G47
78/E55S
821.135.
1-31/D89
821.135.
1-31/D89
821.135.
1.09/E48
R
821.135.
1.09/E48
R
821.135.
1.09/E48
R
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
795
0
30600
Haley, Alex
Rădăcini :
[roman]
Bucureşti
Univers
1981
821.111(
73)31=135.1
/H17
821.135.
1-31/D97
821.135.
1-31/D97
821.135.
1-31/D97
82:111.8
52/T45
82:111.8
52/T45
821.135.
1-32/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
795
1
30601
30602
30603
Duţescu, Mihai
Viaţă personală :
roman
Craiova
Scrisul
românesc
1981
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
795
2
30607
30608
Tertulian, Nicolae
Perspective
contemporane :
[studii de estetică]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
795
3
30609
Sadoveanu,
Mihail
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
795
4
30610
Sadoveanu,
Mihail
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
795
5
30611
Sadoveanu,
Mihail
Bucureşti
795
6
30612
Sadoveanu,
Mihail
Povestiri .- Vol. 1
: Cocostârcul
albastru ; Ţi-aduci
aminte ;
Bordeienii ;
Cântecul amintirii
Povestiri .- Vol. 2
: Dumbrava
minunată ;
Divanul persian ;
Poveştile de la
Bradu Strâmb ;
Fantazii răsăritene
Povestiri .- Vol. 1
: Cocostârcul
albastru ; Ţi-aduci
aminte ;
Bordeienii ;
Cântecul amintirii
Povestiri .- Vol. 2
: Dumbrava
minunată ;
Divanul persian ;
Poveştile de la
Bradu Strâmb ;
Fantazii răsăritene
1980
821.135.
1-32/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Cartea
româneasc
ă
1981
821.135.
1-32/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-32/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
795
7
30613
Sadoveanu,
Mihail
795
8
30614
Sadoveanu,
Mihail
795
9
30615
Sadoveanu,
Mihail
796
0
30616
Sadoveanu,
Mihail
796
1
30617
Sadoveanu,
Mihail
796
2
30618
Sadoveanu,
Mihail
Povestiri .- Vol. 1
: Cocostârcul
albastru ; Ţi-aduci
aminte ;
Bordeienii ;
Cântecul amintirii
Povestiri .- Vol. 2
: Dumbrava
minunată ;
Divanul persian ;
Poveştile de la
Bradu Strâmb ;
Fantazii răsăritene
Povestiri .- Vol. 1
: Cocostârcul
albastru ; Ţi-aduci
aminte ;
Bordeienii ;
Cântecul amintirii
Povestiri .- Vol. 2
: Dumbrava
minunată ;
Divanul persian ;
Poveştile de la
Bradu Strâmb ;
Fantazii răsăritene
Povestiri .- Vol. 1
: Cocostârcul
albastru ; Ţi-aduci
aminte ;
Bordeienii ;
Cântecul amintirii
Povestiri .- Vol. 2
: Dumbrava
minunată ;
Divanul persian ;
Poveştile de la
Bradu Strâmb ;
Fantazii răsăritene
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
821.135.
1-32/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-32/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
821.135.
1-32/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-32/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
821.135.
1-32/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1-32/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
796
3
30619
30620
30621
30622
30623
George,
Alexandru
La sfârşitul
lecturii :
Insemnări critice
.- Vol. 3
[Bucureşti]
Cartea
româneasc
ă
1980
821.135.
1.09/G31
821.135.
1.09/G31
821.135.
1.09/G31
821.135.
1.09/G31
821.135.
1.09/G31
371/R17
371/R17
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
796
4
30624
30626
Radu, Ion
Teorie şi practică
în evaluarea
eficienţei
învăţământului
Bucureşti
Editura
Didactică şi
Pedagogic
ă
1981
796
5
30627
30628
Copiii capabili de
performanţe
superioare
Bucureşti
Editura
Didactică şi
Pedagogic
ă
1981
376.545/
C64
376.545/
C64
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
796
6
30629
30630
30631
Ţîrcovnicu,
Victor
Bucureşti
796
7
30632
30633
Theodosiu,
Dumitru
Învăţământ
frontal,
învăţământ
individual,
învăţământ pe
grupe
Scrieri
pedagogice
Editura
Didactică şi
Pedagogic ă
1981
371/Ţ63
371/Ţ63
371/Ţ63
Bucureşti
Editura
Didactică şi
Pedagogic
ă
1981
371/T54
371/T54
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
796
8
30634
Ogodescu, Simion
Doru
Persoană şi lume :
Ordinea triadică
în gândirea
contemporană :
[eseu]
Bucureşti
Albatros
1981
11/O32
0,01
RON
Sala de
împrumut
796
9
30636
30637
30638
Gurău, Apostol
Defonia : Roman
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
797
0
30648
Clisu, Constantin
Vaslui
[s. n.]
1980
797
1
30649
30650
30651
30652
30653
30654
30655
30656
30657
30658
Petrescu, Camil
Caietul
dirigintelui :
(Model
experimental)
Teatru .- Vol. 1 :
[Suflete tari ;
Jocul ielelor ;
Mitică Popescu]
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
821.135.
1-31/G96
821.135.
1-31/G96
821.135.
1-31/G96
37/C57
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut Sala de
împrumut Sala de
împrumut Sala de
împrumut Sala de
împrumut Sala de
împrumut Sala de
împrumut Sala de
împrumut Sala de
împrumut Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
797
2
30659
30660
30661
30662
30663
30664
30665
30666
30667
30668
Petrescu, Camil
Teatru .- Vol. 2 :
[Act veneţian ;
Danton ;
Bălcescu]
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
797
3
30674
Preda, Marin
Moromeţii :
[Roman] .- Vol. 1
Bucureşti
1981
797
4
30675
30677
30678
30679
Preda, Marin
Moromeţii :
[Roman] .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
1981
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-31/P90
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-31/P90
821.135.
1-31/P90
821.135.
1-31/P90
821.135.
1-31/P90
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
797
5
30681
30682
30683
30684
30685
Gheorghiu, Mihai
Dinu
Ibrăileanu :
romanul criticului
Bucureşti
Albatros
1981
797
6
30686
Pop, Ion
Lucian Blaga :
universul liric
Bucureşti
1981
797
7
30687
30688
30689
30690
30691
30692
30693
30695
30696
Minulescu, Ion
Versuri
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Editura
Minerva
1981
821.135.
1.09/I32
G
821.135.
1.09/I32
G
821.135.
1.09/I32
G
821.135.
1.09/I32
G
821.135.
1.09/I32
G
821.135.
1.09/B56
P
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
797
8
30697
30698
30699
Vlad, Ion
Cărţile lui Mihail
Sadoveanu
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
797
9
30700
Homer
Iliada .- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
798
0
30701
Homer
Iliada .- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
798
1
30702
Homer
Iliada .- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
798
2
30703
Homer
Iliada .- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
798
3
30704
30705
30706
Shakespeare,
William
Comedii .- Vol. 1 Bucureşti
: A douăsprezecea
noapte ; Comedia
erorilor
Editura
Minerva
1981
798
4
30707
30708
30709
Poetica americană
: Orientări actuale
Editura
Dacia
1981
ClujNapoca
821.135.
1.09/S13
V
821.135.
1.09/S13
V
821.135.
1.09/S13
V
821.141=135.1/
H76
821.141=135.1/
H76
821.141=135.1/
H76
821.141=135.1/
H76
821.1112=135.1/
S52
821.1112=135.1/
S52
821.1112=135.1/
S52
821.111(
73).09/P
74
821.111(
73).09/P
74
821.111(
73).09/P
74
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
798
5
30710
30711
30712
30713
30714
Tudorică,
Alexandru
Mihail
Dragomirescu,
teoretician al
literaturii
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
798
7
30735
30736
30737
Stevenson, Robert
Louis
Un colet cu
bucluc :
[povestire]
Bucureşti
Univers
1981
798
8
30738
Desmarest,
Marie-Anne
Torente : [roman]
.- Vol. 3
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
798
9
30740
30741
Blasco Ibáñez,
Vicente
Printre portocali :
[roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
799
0
30742
30743
30744
30745
30746
Lăzărescu, Dan
Paleoaritmetică şi
alte probleme de
logică
Bucureşti
Albatros
1981
821.135.
1.09/D78
T
821.135.
1.09/D78
T
821.135.
1.09/D78
T
821.135.
1.09/D78
T
821.135.
1.09/D78
T
821.11132=135.1
/S84
821.11132=135.1
/S84
821.11132=135.1
/S84
821.133.
131=135.1
/D34
821.134.
231=135.1
/B56
821.134.
231=135.1
/B56
51/L33
51/L33
51/L33
51/L33
51/L33
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
799
1
30747
30748
30749
30750
30751
30752
Corduneanu,
Adrian
Ecuaţii
diferenţiale cu
aplicaţii în
electrotehnică
Timişoara
Facla
1981
517/C71
517/C71
517/C71
517/C71
517/C71
517/C71
799
2
799
3
30769
Iosub, Petrea
Bucureşti
Manolescu,
Nicolae
SportTurism
Editura
Minerva
1980
30807
30808
30809
30810
30811
Vaslui :
monografie
Arca lui Noe :
Eseu despre
romanul românesc
.- Vol. 2
799
4
30812
Dostoievski,
Fiodor
Mihailovici
Crimă şi pedeapsă
: [roman]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
91(49835)/I-76
821.135.
1.09/M2
7
821.135.
1.09/M2
7
821.135.
1.09/M2
7
821.135.
1.09/M2
7
821.135.
1.09/M2
7
821.161.
131=135.1
/D71
Bucureşti
1981
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
799
5
30815
30816
30817
799
6
30818
30819
30820
30821
30822
30823
30824
30825
30827
799
7
30828
30829
30830
Shakespeare,
William
Balzac, Honoré de
Comedii .- Vol. 2
: Nevestele vesele
din Windsor ;
Cum vă place
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
Antologie de
poezie engleză :
De la începuturi
până azi .- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
Şuanii : [roman]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
821.1112=135.1/
S52
821.1112=135.1/
S52
821.1112=135.1/
S52
821.111
A62
821.111
A62
821.111
A62
821.111
A62
821.111
A62
821.111
A62
821.111/
A62
821.111/
A62
821.111/
A62
821.133.
131=135.1
/B25
821.133.
131=135.1
/B25
821.133.
131=135.1
/B25
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
799
8
30831
Balzac, Honoré de
Béatrix ; Eugénie
Grandet :
[romane]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
[1981
]
799
9
30834
30835
30836
Hugo, Victor
Legenda secolelor
: [versuri: texte
comentate]
Bucureşti
Albatros
1981
800
0
30837
30838
30839
Dugneanu, Paul
[Bucureşti]
Cartea
româneasc
ă
1981
800
1
30840
30841
Jebeleanu, Eugen
Universuri
imaginare : [crochiuri critice]
: [Articole, eseuri,
menţiuni critice
despre poezia
modernă şi
contemporană]
Deasupra zilei :
[Însemnări]
Bucureşti
Editura
Eminescu
800
2
30842
30844
800
3
30845
Bucureşti
800
4
30846
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Albatros
Secta sinucigaşă :
Secretele sectei
"Templul
popoarelor" şi ale
masacrului din
Guyana
Semantică şi
semiotică
Maliţa, Mircea
Idei în mers :
[eseuri] .- Vol. 2
[Bucureşti]
821.133.
131=135.1
/B25
821.133.
11=135.1/
H92
821.133.
11=135.1/
H92
821.133.
11=135.1/
H92
821.135.
1.09/D87
821.135.
1.09/D87
821.135.
1.09/D87
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1981
821.135.
1.09/J37
821.135.
1.09/J37
29/K43
29/K43
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1981
81/S44
0,01
RON
Sala de
împrumut
1981
001/M18
0,01
RON
Sala de
împrumut
800
5
30847
800
6
800
7
30848
Theodoru, Radu
30850
Glanville, Brian
800
8
800
9
801
0
801
1
30851
Ioniţă, Ana
30852
30853
Blandiana, Ana
30854
30855
Gorunescu, Elena
801
2
30856
Micu, Samuil
801
3
30858
30859
801
4
30860
Purpură vie în viu
tricolor : Omagiu
Partidului
Comunist Român
: [culegere de
versuri]
Vulturul : roman
.- Vol. 1
Jelania greierilor
captivi : [roman]
1981
Bucureşti
Editura
Militară
Univers
Fiica părinţilor săi
: [roman]
Prietenul meu,
Dinu Lipatti
Ochiul de greier :
[versuri]
Dicţionar
frazeologic
francez-român şi
român-francez
Bucureşti
Albatros
1981
Bucureşti
Albatros
1981
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1981
Elementa linguae
daco-romanae
sive valachicae
Atlas geografic
general
ClujNapoca
Editura
Dacia
1980
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1980
Lucrări practice
de biologie
vegetală
Bucureşti
1981
821.135.
11(082)/P
98
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-31/T53
821.11131=135.1
/G61
821.135.
1-31/I-69
929:78/L
64Ş
821.135.
1-1/B56
811.133.
1:81'374.
2'371=13
3.1=135.
1/G72
811.133.
1:81'374.
2'371=13
3.1=135.
1/G72
811.135.
1/M66
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
912(100)
/A91
912(100)
/A91
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
371.3:57:
58/L88
0,01
RON
Sala de
împrumut
801
5
30861
30862
801
6
30863
30864
801
7
30865
801
8
30866
30867
30868
02
1
30874
802
2
30875
802
3
30876
30877
802
4
30878
Lucrări practice
de zoologie
Russu, I. I.
Dragnea, Florea
Negrici, Eugen
371.3:59/
S94
371.3:59/
S94
94(498)/
R96
94(498)/
R96
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Etnogeneza
românilor :
Fondul autohton
traco-dacic şi
componenţa
latino-romanică
Lucrări geografice
despre România .Vol. 1 : Cercetări
asupra evoluţiei
morfologice a
Alpilor
Transilvaniei
(Carpaţii
meridionali)
Culegere de texte
privind istoria
mişcării
muncitoreşti din
România (de la
începuturi până în
1945)
Mic dicţionar
social politic
pentru tineret
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1981
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1981
91(498)/
M43
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
94(498)/
D75
94(498)/
D75
94(498)/
D75
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Imanenţa
literaturii :
[Studiu]
Lucrări practice
de maşini şi
acţionări electrice
Bucureşti
31+32(0
38)/M64
81'374.2:
31+32/M
64
(038)31+
32/M64
82.01/N4
1
0,01
RON
Sala de
împrumut
Zidiri : [antologie
literară]
Vaslui
621.3/I68
621.3/I68
082.2/Z6
1
821.135.
1(082.2)/
Z61
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Cartea
româneasc
ă
[s. n.]
1981
1980
802
5
30879
30880
Bâldescu, Emil
Cartea şcolară
între tradiţie şi
inovaţie
Craiova
Scrisul
românesc
1981
802
6
30881
30882
30883
30884
30885
30886
30887
30888
30889
30890
Obădeanu, Virgil
Elemente de
algebră liniară şi
geometrie
analitică
Timişoara
Facla
1981
802
7
30891
30892
30893
30894
30895
Matematici
aplicate în
economie .- Vol.
1
Timişoara
Facla
1981
37.671/B
20
37.671/B
20
512/O-12
512/O-12
512/O-12
512/O-12
512/O-12
512/O-12
512/O-12
512/O-12
512/O-12
512/O-12
517:33/
M47
517:33/
M47
517:33/
M47
517:33/
M47
517:33/
M47
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
802
8
30896
30897
30898
30899
Câmpan, Florica
T.
Poveşti despre
numere măiestre
Bucureşti
Albatros
1981
511/C17
511/C17
511/C17
511/C17
802
9
30900
Păvăloiu, Ion
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
519/P46
803
0
30902
Bucureşti
Albatros
1981
803
1
30903
Bucureşti
Albatros
803
2
803
3
803
4
803
5
30904
Arghezi, Tudor
Rezolvarea
ecuaţiilor prin
interpolare
Dramaturgia
istorică
românească .Vol. 1
Dramaturgia
istorică
românească .Vol. 2
Versuri
Bucureşti
30905
Blaga, Lucian
Poezii
Bucureşti
30906
Cerna, Panait
Poezii
Bucureşti
30907
Voiculescu,
Vasile
Bucureşti
803
6
803
7
30910
Ultimele sonete
închipuite ale lui
Shakespeare în
traducere
imaginară şi alte
poezii
Cluj : Monografie
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Editura
Minerva
803
8
30912
30911
Lacurile din
România importanţă
balneară şi
turistică
România : Sinteză
geografică
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1/D81
0,01
RON
Sala de
împrumut
1981
821.135.
1/D81
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/C35
821.135.
1-1/V83
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
913(498)
/C57
91(498)/
M89
615/M89
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
91(498)/
R69
0,01
RON
Sala de
împrumut
1981
1981
1981
803
9
30913
Popasuri pe
malurile lacurilor
patriei
Băile Herculane
804
0
804
1
30914
804
2
30926
804
3
804
4
30927
804
5
30929
804
6
30930
804
7
30931
Murgulescu, I. G.
804
8
30932
30933
Săndulescu,
Dumitru
30925
30928
Laiber, Victor
Clasa muncitoare
în literatură :
Antologie de texte
din literatura
română .- Vol. 1
Clasa muncitoare
în literatură :
Antologie de texte
din literatura
română .- Vol. 2
Apa şi poluarea
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1981
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1981
Marele "C" carbonul ;
Materiale plastice
Dicţionar de
filozofie
Bucureşti
Probleme de
rezistenţa
materialelor
Bucureşti
Introducere în
chimia fizică .Vol. 1 : [partea] 2
: Structura şi
proprietăţile
moleculelor
Chimie fizică .Vol. 1
Bucureşti
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
913(498)
/M89
0,01
RON
Sala de
împrumut
615(084)
/S30
821.135.
1/C56
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1/C56
0,01
RON
Sala de
împrumut
502/A65
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1979
54/L16
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1979
1(038)/D
39
81'374.3:
1/D39
53/P93
0,01
RON
Sala de
împrumut
1978
541(021)
/M97
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1979
541/S20
541/S20
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
804
9
30934
805
0
30935
805
1
30936
30937
805
2
30938
30939
30940
30941
30942
30943
30944
805
6
30964
30965
Andonie, George
Şt.
805
7
30966
30967
30968
Vodă, Viorel Gh.
Olariu, Valter
Vasile
Perspective
comuniste :
Scriitorii la
Congresul al XIIlea al Partidului
Comunist Român
: [culegere] .- Vol.
1
Perspective
comuniste :
Scriitorii la
Congresul al XIIlea al Partidului
Comunist Român
: [culegere] .- Vol.
2
Analiză
matematică
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
[1979
]
821.135.
1(082)/P
52
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
[1979
]
821.135.
1(082)/P
52
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1981
517/O-39
517/O-39
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Culegere de
probleme de
ecuaţiile fizicii
matematice
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1981
53/C94
53/C94
53/C94
53/C94
53/C94
53/C94
53/C94
Istoria ştiinţelor în
România:
Matematica;
Mecanica;
Astronomia
Surprize în
matematica
elementară
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Albatros
1981
50(498)(
091)/A51
50(498)(
091)/A51
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1981
51/V80
51/V80
51/V80
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
805
8
30969
805
9
30970
30971
806
0
30973
30974
30975
30976
30977
30978
30979
30980
30981
30982
30984
30985
30986
30988
30989
30990
Aplicaţii şi
probleme de
desen tehnic
Circuite
electronice
Exerciţii şi
probleme de
algebră pentru
clasele IX-XII
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
744:621(
076)/H96
0,01
RON
Sala de
împrumut
621.374/
D20
621.374/
D20
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
806
1
30992
30993
30994
Matematici
clasice şi moderne
.- Vol. 3
Bucureşti
Editura
Tehnică
1981
806
2
30995
30996
30997
30998
30999
31001
31002
31003
31004
Sinteze de
literatura română
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
806
3
31005
31006
31007
Bacovia : [studiu]
[Iaşi]
Junimea
1981
806
4
31008
Dimitriu, Daniel
Lucrări practice
de anatomie şi
fiziologie animală
51(021)/
M47
51(021)/
M47
51(021)/
M47
821.135.
1.09/59
821.135.
1.09/59
821.135.
1.09/59
821.135.
1.09/59
821.135.
1.09/59
821.135.
1.09/S59
821.135.
1.09/S59
821.135.
1.09/S59
821.135.
1.09/S59
821.135.
1-92/F51
821.135.
1-92/F51
821.135.
1.09/B12
D
371.3:59/
S88
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
806
5
31011
31012
31013
31014
31015
31016
31017
31018
31019
31020
Scarlat, Mircea
Ion Barbu :
Poezie şi
deziderat
Bucureşti
Albatros
1981
806
6
31021
31022
31023
Roznoveanu,
Mirela
Dumitru Radu
Popescu :
[monografie]
Bucureşti
Albatros
1981
821.135.
1.09/B30
S
821.135.
1.09/B30
S
821.135.
1.09/B30
S
821.135.
1.09/B30
S
821.135.
1.09/B30
S
821.135.
1.09/B30
S
821.135.
1.09/B30
S
821.135.
1.09/B30
S
821.135.
1.09/B30
S
821.135.
1.09/B30
S
821.135.
1.09/P81
R
821.135.
1.09/P81
R
821.135.
1.09/P81
R
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
806
7
31024
31025
31026
806
8
Muşat, Virginia
Vasile Cârlova :
[monografie]
Bucureşti
Albatros
1981
31027
31028
31029
31030
31031
31033
V. Voiculescu
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
806
9
31034
31035
31036
Amintiri despre
Ion Creangă :
[antologie]
Iaşi
Junimea
1981
807
0
31037
Grigurcu,
Gheorghe
Critici români de
azi
Bucureşti
1981
807
1
31038
Ştefan, I. M.
Scurtă istorie a
creaţiei ştiinţifice
şi tehnice
româneşti
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Albatros
1981
821.135.
1.09/C54
M
821.135.
1.09/C54
M
821.135.
1.09/C54
M
821.135.
1.09/V83
821.135.
1.09/V83
821.135.
1.09/V83
821.135.
1.09/V83
821.135.
1.09/V83
821.135.
1.09/V83
821.135.
1.09/C84
A
821.135.
1.09/C84
A
821.135.
1.09/C84
A
821.135.
1.09/G82
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
001/Ş81
0,01
RON
Sala de
împrumut
807
2
31039
31040
31041
Metodica predării
istoriei României
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
371/M61
371/M61
371/M61
807
3
31044
807
4
821.135.
1-32/E38
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Eliade, Mircea
În curte la Dionis
: [nuvele]
Bucureşti
1981
31045
Eliade, Mircea
Bucureşti
807
5
31049
31050
Pardău, Platon
Istoria credinţelor
şi ideilor
religioase .- Vol.
1 : De la epoca de
piatră la misterele
din Eleusis
Diavolul de
duminică : roman
Cartea
româneasc
ă
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1981
2(091)/E
38
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
821.135.
1-31/P34
821.135.
1-31/P34
008/A31
008/A31
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
807
6
31051
31052
Al-George, Sergiu
807
7
31053
31054
31055
Arhaic şi
universal : India
în conştiinţa
culturală
românească
Lirică franceză
modernă :
[antologie]
Bucureşti
Albatros
1981
821.133.
11=135.1(
082.2)/L
64
821.133.
11=135.1(
082.2)/L
64
821.133.
11=135.1(
082.2)/L
64
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
807
8
31056
807
9
31057
31058
Astafiev, Viktor
808
0
31064
31065
Debesse, Maurice
808
1
31068
31070
31071
31072
808
2
808
3
31076
808
4
31183
31186
31187
31188
Istoria ştiinţelor în
România :
Cibernetica
Visul crestelor
albe : romanmozaic
Bucureşti
Univers
1981
Etapele educaţiei
Bucureşti
1981
Cunoaşterea
personalităţii
elevului
preadolescent :
Îndrumări pentru
profesori şi părinţi
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Theodoru, Radu
Vulturul : roman
.- Vol. 2
Brâncuşi
Bucureşti
Editura
Militară
1981
Ilie, Ştefan
Probleme de
chimie pentru
clasele a IX-a şi a
X-a
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
31080
1981
621.391/I
-87
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/A89
821.161.
131=135.1
/A89
371/D26
371/D26
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
37.015.3/
C94
37.015.3/
C94
37.015.3/
C94
37.015.3/
C94
821.135.
1-31/T53
73(498):
929/B78
S
54(076)/I
-43
54(076)/I
-43
54(076)/I
-43
54(076)/I
-43
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
808
5
31189
31190
31191
31192
31193
808
6
31194
31195
31196
31197
31198
808
8
31219
31220
31221
31222
31224
31225
31226
31227
31228
Iuşut, Mihail
Ţiţeica, Gheorghe
Probleme de
chimie generală şi
anorganică
Bucureşti
Editura
Tehnică
1981
Probleme de
mecanică fizică şi
acustică
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
[1981
]
Probleme de
geometrie
Bucureşti
Editura
Tehnică
1981
54(076)/I
-94
54(076)/I
-94
54(076)/I
-94
54(076)/I
-94
54(076)/I
-94
53/P93
53/P93
53/P93
53/P93
53/P93
514(076)
/Ţ65
514(076)
/Ţ65
514(076)
/Ţ65
514(076)
/Ţ65
514(076)
/Ţ65
514(076)
/Ţ65
514(076)
/Ţ65
514(076)
/Ţ65
514(076)
/Ţ65
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
808
9
31229
31230
31231
31232
31233
31234
31235
31236
31237
31238
Dragomir, A.
Structuri algebrice
Timişoara
Facla
1981
512/D77
512/D77
512/D77
512/D77
512/D77
512/D77
512/D77
512/D77
512/D77
512/D77
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
809
0
31239
31240
31241
31242
31243
31244
31245
31246
31247
31248
31249
31250
31251
31252
31253
Probleme de
algebră
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
512/P93
512/P93
512/P93
512/P93
512/P93
512/P93
512/P93
512(075.
8)/P93
512(075.
8)/P93
512/P93
512/P93
512/P93
512/P93
512/P93
512/P93
809
1
31254
31255
31256
31257
31258
Probleme de
algebră,
geometrie şi
ecuaţii
diferenţiale
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
809
2
31260
31261
Pîrşan, Liviu
Probleme de
matematică pentru
elevii de liceu din
clasele a XI-a şi a
XII-a
Complemente de
matematici cu
aplicaţii în tehnică
Timişoara
Facla
1979
51(076)/
P67
51(076)/
P67
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
809
3
31262
31263
31264
31265
Kecs, Wilhelm
Bucureşti
Editura
Tehnică
[1981
]
Culegere de
probleme de
analiză
funcţională
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
517:62/K
29
517:62/K
29
517:62/K
29
517:62/K
29
517/P79
517/P79
517/P79
517/P79
517/P79
31271
31272
31273
31274
31275
Fizică moleculară
: Probleme
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
53/F62
53/F62
53/F62
53/F62
53/F62
31276
Fizică generală
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
53/F62
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
809
4
31266
31267
31268
31269
31270
Popa, Eugen
809
5
809
6
809
7
31279
31280
31281
Stoica, Dumitru
Psihopedagogie
şcolară
Craiova
Scrisul
românesc
1982
159.9/S8
8
159.9/S8
8
159.9/S8
8
94(498)/
B54
94(498)/
B54
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
809
8
31282
31283
Bitoleanu, Ion
Din istoria
României
moderne : 19221926
Bucureşti
1981
809
9
31284
Popescu, Dumitru
Bucureşti
810
0
31285
31286
31287
Pumnul şi palma :
roman .- [Vol.] 2 :
Ochiul ciclonului
George Coşbuc
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Eminescu
821.135.
131/P81D
821.135.
1.09/C73
821.135.
1.09/C73
821.135.
1.09/C73
821.135.
1.09/L81
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1982
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
810
1
31293
Lovinescu, Eugen
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
810
2
31294
Lovinescu, Eugen
Bucureşti
Editura
Minerva
810
3
31295
Lovinescu, Eugen
Istoria literaturii
române
contemporane .Vol. 1 : [Evoluţia
ideologiei literare
; Evoluţia criticei
literare]
Istoria literaturii
române
contemporane .Vol. 2 : [Evoluţia
poeziei lirice]
Istoria literaturii
române
contemporane .Vol. 3 : [Evoluţia
prozei literare]
1981
821.135.
1.09/L81
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
821.135.
1.09/L81
0,01
RON
Sala de
împrumut
1981
810
4
31296
31297
31298
Crohmălniceanu,
Ovid S.
Pâinea noastră cea
de toate zilele :
[critică literară]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
810
5
31299
31300
31301
Vârgolici, Teodor
Clasici şi
contemporani :
[Studii critice]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1982
810
6
31302
Esenin, Serghei
Aleksandrovici
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
810
7
31303
810
8
31304
Leopardi,
Giacomo
Ceaslovul satelor
: Poezii: 19111920 precedate de
autobiografia de
la Berlin
Centenarul
George Enescu :
[studii]
Cânturi
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
810
9
31306
31307
Popescu-Ulmu,
Constantin
Oameni de
ştiinţă...conexiuni.
..gesturi frumoase
Bucureşti
Albatros
1981
811
0
31308
31309
Sirotin, I. I.
Fizica cristalelor
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1981
821.135.
1.09/C90
821.135.
1.09/C90
821.135.
1.09/C90
821.135.
1.09/V27
821.135.
1.09/V27
821.135.
1.09/V27
821.161.
11=135.1/
E77
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
78/E55
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.131.
11=135.1=
131.1/L4
9
929/P81
929/P81
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
54:53/S6
0
54:53/S6
0
811
1
31310
31311
31312
31313
31314
Konnerth, Oliver
Greşeli tipice în
învăţarea analizei
matematice
ilustrate prin
exemple şi
contraexemple
ClujNapoca
Editura
Dacia
1982
517/K71
517/K71
517/K71
517/K71
517/K71
811
2
31315
31316
Pavel, Garofiţa
Matematici
speciale :
Aplicaţii
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
517/P46
517/P46
811
3
31317
Mihăileanu,
Nicolae
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1981
51(100)(
091)/M6
9
811
4
31318
Istoria
matematicii .Vol. 2 : Secolul al
18-lea ; Prima
jumătate a
secolului al 19-lea
; Dezvoltarea
ulterioară a
matematicii
Mică enciclopedie
matematică
Bucureşti
Editura
Tehnică
[1980
]
811
5
31319
Fizică generală
Bucureşti
1981
811
6
31320
31321
31322
Pagini inedite .[Vol.] 1
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Albatros
Barbu, Ion
1981
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
51(030)/
M64
81'374.2:
51/M64
53/F62
0,02
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
51(081)/
B30
51(081)/
B30
51(081)/
B30
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
811
7
31323
31324
31326
31327
Semiconductoare
şi aplicaţii
811
8
31328
31329
31330
Bădilescu, Ilie I.
Legătura de
hidrogen
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1981
811
9
31332
31333
31334
31335
Iuşut, Mihail
Probleme de
chimie generală şi
anorganică
Bucureşti
Editura
Tehnică
1981
812
0
31336
31337
812
1
31338
31339
31340
Lucrări practice
de depanare a
receptoarelor de
televiziune
Aplicaţii şi
probleme de
calcul al
instalaţiilor pentru
construcţii
621.38/S
34
621.38/S
34
621.38/S
34
621.38/S
34
541:546/
B14
541:546/
B14
541:546/
B14
54(076)/I
-94
54(076)/I
-94
54(076)/I
-94
54(076)/I
-94
621.397/
S55
621.397/
S55
696/V64
696/V64
696/V64
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
812
2
31344
31345
31346
31347
31348
Tomescu, Ioan
Probleme de
combinatorică şi
teoria grafurilor
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
812
3
31350
31351
31352
Muşcutariu, Ion
Cristale lichide şi
aplicaţii
Bucureşti
Editura
Tehnică
1981
812
4
812
5
31353
Popescu, Dumitru
Radu
Sadoveanu,
Mihail
9 : [piese de
teatru]
Fraţii Jderi :
Roman istoric .Vol. 1
Bucureşti
Junimea
1982
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
812
6
31359
31360
31361
31362
31363
Sadoveanu,
Mihail
Fraţii Jderi :
Roman istoric .Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
31354
31355
31356
31357
31358
519.1/T7
2
519.1/T7
2
519.1/T7
2
519.1/T7
2
519.1/T7
2
53/M98
53/M98
53/M98
821.135.
1-2/P81
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
821.135.
1-31/S13
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
812
7
31364
31365
812
8
31366
Ciucă, Valentin
812
9
31367
31368
31369
31370
31371
Popescu, Florin
813
0
31372
31373
813
1
31374
31375
31376
31377
31378
Sorescu, Marin
Prelucrarea
dimensională prin
eroziune electrică
în câmp magnetic
Pe urmele lui
Calistrat Hogaş
Bucureşti
SportTurism
1981
Limba şi stilul
poeziei lui Vasile
Alecsandri :
Îndrumări
metodice
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1980
Mihail Sebastian
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
Viziunea viziunii
: roman într-o
doară
Bucureşti
Albatros
1982
621.9/N2
0
621.9/N2
0
821.135.
1.09/H72
C
821.135.
1.09/A36
P
821.135.
1.09/A36
P
821.135.
1.09/A36
P
821.135.
1.09/A36
P
821.135.
1.09/A36
P
821.135.
1.09/S40
821.135.
1.09/S40
821.135.
1-31/S69
821.135.
1-31/S69
821.135.
1-31/S69
821.135.
1-31/S69
821.135.
1-31/S69
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Apetroaie, Ion
Orfeu şi Aristarc
: [Referinţe la
literatura română
a primelor patru
decenii ale
secolului nostru]
Scriitori străini :
Mic dicţionar
Iaşi
Femeia la treizeci
de ani; Istoria
celor treisprezece
: [romane]
Bucureşti
813
2
31379
31380
813
3
31381
813
4
31382
31384
813
5
31385
31386
813
6
31387
31388
31389
Noveanu, Eugen
Didactica limbilor
moderne :
Metodologia
cercetării
experimentale
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
813
7
31390
31391
31392
Kirst, Hans
Hellmut
Preţul adevărului
: [roman]
Bucureşti
Univers
1981
Balzac, Honoré de
Junimea
Cartea
româneasc
ă
1982
1981
De la efectul
fotoelectric la
celula solară
821.135.
1.09/A65
821.135.
1.09/A65
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
81'374.2'
373.23:8
21.09=13
5.1/A43
821.133.
131=135.1
/B25
821.133.
131=135.1
/B25
621.3/N4
0
621.3/N4
0
371/N90
371/N90
371/N90
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.112.
231=135.1
/K48
821.112.
231=135.1
/K48
821.112.
231=135.1
/K48
813
8
31401
31402
Jünger, Ernst
Praştia : [roman]
Bucureşti
Univers
1981
813
9
814
0
31403
Duţu, Doru C.A.
Bucureşti
Albatros
1981
31404
31405
Sánchez Ferlosio,
Rafael
Laserul - lumina
de mâine
Râul Jarama :
[roman]
Bucureşti
Univers
1981
814
1
31406
31407
García Hortelano,
Juan
Furtună de vară :
[roman]
Bucureşti
Univers
1981
814
2
31408
31409
31410
814
3
31411
31412
31413
31414
Necesitate şi abuz
în alimentaţie
Irimie, Elena
Organizarea
timpului elevului
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
821.112.
231=135.1
/J90
821.112.
231=135.1
/J90
53/D97
821.134.
231=135.1
/S19
821.134.
231=135.1
/S19
821.134.
231=135.1
/G19
821.134.
231=135.1
/G19
613/I-68
613/I-68
613/I-68
37.018.1
1/I-80
37.018.1
1/I-80
37.018.1
1/I-80
37.018.1
1/I-80
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
814
4
31418
Meredith, George
814
5
814
6
31420
814
7
31422
814
8
814
9
31423
815
0
31427
31428
31429
31430
31431
Hollinger, A.
815
1
31432
31433
815
2
31435
31436
31421
Itu, Iustina
Suferinţele lui
Richard Feverel :
[roman]
Trebuia să se
nască Brâncuşi
Pagini din trecutul
medicinii
româneşti
Funcţia formativă
a orelor de
literatură
Reţele electrice de
distribuţie
Organe de maşini
.- Vol. 1
31424
31425
31426
Bucureşti
Bucureşti
Univers
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
1981
Bucureşti
Editura
Tehnică
1981
Probleme de
geometrie pentru
clasele VI-VIII
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1982
Bratu, Alice
Choix de textes
scientifiques :
(suivis
d'exercices)
Bucureşti
1981
Duda, Virgil
Războiul
amintirilor :
Roman
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Cartea
româneasc
ă
1981
821.11131=135.1
/M59
73(498)/
B78D
61(498)/
B46
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
371/I-90
0,01
RON
Sala de
împrumut
621.3/I68
621.8/O74
621.8/O74
621.8/O74
514(075.
2)/H75
514(075.
2)/H75
514(075.
2)/H75
514(075.
2)/H75
514(075.
2)/H75
811.133.
1/B80
811.133.
1/B80
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-31/D87
821.135.
1-31/D87
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
815
3
31438
31439
31440
Dimitriu, Emilian
Psihologia
proceselor de
instruire
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1982
37.015/D
44
37.015/D
44
37.015/D
44
821.135.
1.09/C14
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,03
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
815
4
31442
Călinescu, George
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
815
5
31444
Parfene,
Constantin
Bucureşti
815
6
31445
Marin, Ion Dogar
Istoria literaturii
române de la
origini până în
prezent
Literatura în
şcoală :
Contribuţii la o
didactică a
disciplinei
Eminescu la
Ipoteşti
Iaşi
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Junimea
1977
371/P34
0,01
RON
Sala de
împrumut
1979
821.135.
1.09/E48
M
821.135.
1/P27
0,01
RON
Sala de
împrumut
815
7
31446
Pânzaru, Petru
Bucureşti
Albatros
1981
815
8
31447
Pătruţ, Ioan
Condiţia umană
din perspectiva
vieţii cotidiene : Cinci noi eseuri în
căutarea ...unui
cititorOnomastică
românească
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
815
9
31448
Baciu, Dumitru
Lumini muscelene
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
SportTurism
1980
811.135.
1/P44
0,01
RON
Sala de
împrumut
1980
908/B13
0,01
RON
Sala de
împrumut
816
0
31449
31450
31453
31454
31455
31456
31457
31458
Călinescu, George
Cartea nunţii :
[roman]
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
816
1
31461
31463
31464
31465
31466
PapadatBengescu,
Hortensia
Concert din
muzică de Bach :
[roman]
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
816
2
31468
31469
31470
31471
31472
Rebreanu, Liviu
Adam şi Eva :
[roman]
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
816
3
31473
PapadatBengescu,
Hortensia
Concert din
muzică de Bach :
[roman]
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/P28
821.135.
1-31/P28
821.135.
1-31/P28
821.135.
1-31/P28
821.135.
1-31/P28
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/P28
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
816
4
31474
31476
31478
31479
31480
Călinescu, George
Enigma Otiliei :
[roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1982
816
5
31484
31485
31486
31487
31488
31489
31490
31491
31492
31493
Alecsandri, Vasile
Despot Vodă :
[Texte comentate]
Bucureşti
Albatros
1981
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
821.135.
1-2/A36
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
816
6
31494
31495
31496
31497
31498
31499
31500
31501
31502
31503
31504
31505
31506
31507
31508
31509
31510
31511
31512
31513
31514
31515
31516
31517
Petrescu, Camil
Ultima noapte de
dragoste, întâia
noapte de război :
[roman: texte
comentate]
Bucureşti
Albatros
1982
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
816
7
31519
31520
31521
31522
31523
31524
31525
31527
31528
31529
31530
31531
31532
31533
31535
31537
31538
Caragiale, Ion
Luca
O scrisoare
pierdută : Teatru
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
821.135.
1-2/C23
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
816
8
31539
31540
31541
31542
31543
816
9
31544
817
0
31545
31547
31549
31550
31551
31553
817
1
31557
Neştian, Valeriu
C.
Metodica predării
textului literar în
liceu
Culegere de
standarde de
desen tehnic
Electronica ajută
Caleidoscop audio
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1982
371/N51
371/N51
371/N51
371/N51
371/N51
74/D36
621.38/B
63
621.38/B
63
621.38/B
63
621.38/B
63
621.38/B
63
621.38/B
63
621.3/O65
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
817
2
31559
31560
31561
31562
31563
31564
31565
31566
31568
31569
31570
31571
31572
31573
31574
31575
31576
31577
817
3
31578
31579
Negruzzi,
Costache
(Constantin)
Pagini alese
Aplicaţii şi
probleme de
motoare termice
Bucureşti
Albatros
1982
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
821.135.
1-32/N42
621.4/T2
2
621.4/T2
2
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
817
4
31580
Şabac, Ion Gh.
Matematici
speciale .- Vol. 1
Bucureşti
817
5
31581
GrigorescuBacovia, Agatha
Bucureşti
817
6
31583
31584
31585
31586
31587
Poezie sau destin
.- Vol. 3 : George
Bacovia : Ultimii
săi ani
Aplicaţii şi
probleme de radio
şi televiziune
817
7
31588
31589
31590
31591
31592
31593
31594
31595
31596
31597
Momente şi schiţe
; Povestiri
Bucureşti
Caragiale, Ion
Luca
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Cartea
româneasc
ă
Scrisul
românesc
[1981
]
517/Ş11
0,01
RON
Sala de
împrumut
1981
821.135.
1.09/B13
G
0,01
RON
Sala de
împrumut
621.3/A6
5
621.3/A6
5
621.3/A6
5
621.3/A6
5
621.3/A6
5
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1982
817
8
31598
31599
31600
31601
31602
31603
31604
31605
31606
31607
31608
31609
31610
31611
31612
31613
31614
31615
31616
31617
Philippide,
Alexandru
Poezii
Bucureşti
Albatros
1981
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
821.135.
1-1/P63
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
817
9
31618
31619
31620
31621
31622
31623
31624
31626
31627
31628
31629
31630
31631
31632
31633
31634
31635
31636
31637
Filimon, Nicolae
Ciocoii vechi şi
noi
Bucureşti
Editura
Minerva
1981
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
821.135.
1-31/F50
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
818
0
31638
31639
Calude, Cristian
Complexitatea
calculului :
Aspecte calitative
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Tehnică
1982
517/C15
517/C15
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
818
1
31640
31641
Olariu, Valter
Vasile
Ecuaţii
diferenţiale şi cu
derivate parţiale
Bucureşti
1982
517/O-39
517/O-39
Bucureşti
Editura
Tehnică
1982
53/M94
53/M94
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
818
2
31642
31643
Muhin, K. N.
818
3
31644
31645
Simionescu,
Gheorghe D.
818
4
31646
Ţurlea, Marin
Fizica nucleară
experimentală .Vol. 2 : Fizica
particulelor
elementare
Noţiuni de
algebră vectorială
şi aplicaţii în
geometrie
Filozofia şi
fundamentele
matematicii
Bucureşti
Editura
Tehnică
1982
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1982
512:514/
S57
512:514/
S57
51/Ţ94
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
818
5
31647
31648
31649
31650
Ţiţeica, Şerban
Termodinamica
Bucureşti
1982
53/Ţ65
53/Ţ65
53/Ţ65
53/Ţ65
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1982
517/R18
517/R18
517/R18
Bucureşti
Editura
Tehnică
[1982
]
53/I-58
53/I-58
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
818
6
31651
31652
31653
Rădulescu, Sorin
Teoreme şi
probleme de
analiză
matematică, [3]
818
7
31654
31655
Inţa, Ioan
Complemente de
fizică .- Vol. 1
818
8
31656
31657
818
9
31658
31659
31660
31661
31662
819
0
31663
31664
31665
31666
31667
819
1
31668
31669
31670
Mucchielli, Roger
Mincu, Marin
Metode active în
pedagogia
adulţilor (Pentru
pedagogi,
instructori şi
responsabili) :
Cunoaşterea
problemei ;
Aplicaţii practice
Stimularea
creativităţii
elevilor în
procesul de
învăţământ
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1982
371/M94
371/M94
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1981
Ion Barbu : Eseu
despre
textualizarea
poetică
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1981
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Lucian Blaga
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
37.036/S
85
37.036/S
85
37.036/S
85
37.036/S
85
37.036/S
85
821.135.
1.09/B30
M
821.135.
1.09/B30
M
821.135.
1.09/B30
M
821.135.
1.09/B30
M
821.135.
1.09/B30
M
821.135.
1.09/B56
821.135.
1.09/B56
821.135.
1.09/B56
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
819
2
31673
Gruia, Bazil
Blaga inedit :
Efigii
documentare .Vol. 1
Blaga inedit :
Efigii
documentare .Vol. 2
Blaga inedit :
Efigii
documentare .Vol. 1
Blaga inedit :
Efigii
documentare .Vol. 2
Mihail Sadoveanu
: Fascinaţia
tiparelor originale
819
3
31674
Gruia, Bazil
819
4
31675
Gruia, Bazil
819
5
31676
Gruia, Bazil
819
6
31677
31678
31679
31680
31681
Ciopraga,
Constantin
819
7
31682
31683
Primii paşi în şah
819
8
31684
31685
Raluca Ripan
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
821.135.
1.09/B56
G
0,01
RON
Sala de
împrumut
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
821.135.
1.09/B56
G
0,01
RON
Sala de
împrumut
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
821.135.
1.09/B56
G
0,01
RON
Sala de
împrumut
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
821.135.
1.09/B56
G
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1981
821.135.
1.09/S15
C
821.135.
1.09/S15
C
821.135.
1.09/S15
C
821.135.
1.09/S15
C
821.135.
1.09/S15
C
796/P75
796/P75
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
929:54/R
55M
929:54/R
55M
819
9
31686
31687
31688
31689
31690
Voiculescu,
Vasile
Povestiri .- Vol. 1
: Capul de zimbru
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1982
820
0
31691
31692
31693
31695
Voiculescu,
Vasile
Povestiri .- Vol. 2
: Iubire magică ;
Zahei orbul:
roman
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1982
826
8
31983
31984
Bădescu, Horia
Grigore
Alexandrescu :
Parada măştilor
Bucureşti
Albatros
1981
826
9
31985
31986
Cioculescu,
Şerban
Bucureşti
Editura
Eminescu
1982
827
0
31987
Cuculeanu, Vasile
Bucureşti
Editura
Tehnică
1982
827
1
31989
31990
827
2
31991
31992
Poeţi români :
[Vasile
Alecsandri, Mihai
Eminescu,
Alexandru
Macedonski,...]
Fizica şi calculul
reactorilor
nucleari cu
neutroni rapizi
Desen tehnic
industrial pentru
construcţii de
maşini
Probleme de
matematici
speciale
Rudner, V.
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1982
821.135.
1-32/V83
821.135.
1-32/V83
821.135.
1-32/V83
821.135.
1-32/V83
821.135.
1-32/V83
821.135.
1-32/V83
821.135.
1-32/V83
821.135.
1-32/V83
821.135.
1-32/V83
821.135.
1.09/A38
B
821.135.
1.09/A38
B
821.135.
1.09/C51
821.135.
1.09/C51
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
53/C93
0,01
RON
Sala de
împrumut
744:621/
P90
744:621/
P90
517/R89
517/R89
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Aplicaţii şi
probleme de
chimie pentru
treapta a II-a de
liceu
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1983
Rudner, V.
Probleme de
matematici
speciale
Bucureşti
1982
32005
32006
Mihu, Cerchez
Probleme pentru
aplicarea
matematicii în
practică
Bucureşti
32008
Olariu, Virgil
Mecanică tehnică
Bucureşti
Algebră,
geometrie şi
ecuaţii
diferenţiale
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Tehnică
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
827
3
31993
31994
31995
31996
31998
31999
32000
32001
32002
827
4
32003
32004
827
5
827
6
827
7
32009
32010
32011
32012
54(075.3
)/A65
54(075.3
)/A65
54(075.3
)/A65
54(075.3
)/A65
54(075.3
)/A65
54(075.3
)/A65
54(075.3
)/A65
54(075.3
)/A65
54(075.3
)/A65
517/R89
517/R89
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1982
517:33/
M71
517:33/
M71
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
[1982
]
[1982
]
53/O-39
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
512/P93
512/P93
512/P93
512/P93
827
8
32013
32014
32015
32016
32017
32018
32019
32020
32021
32022
32023
32024
32025
32026
32027
32028
32029
32030
32031
32032
Probleme de
geometrie şi
trigonometrie
pentru clasele IXX
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1983
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
514(076)
/P93
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
827
9
32033
32034
32035
Îndrumător
metodic pentru
folosirea
mijloacelor de
învăţământ
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1982
371/Î-50
371/Î-50
371/Î-50
828
0
32036
Matematici
speciale :
Aplicaţii
Henri Coandă
ClujNapoca
Editura
Dacia
1981
517/P46
828
1
32037
32038
32039
32040
32041
828
2
32042
32043
Ceauşescu, Nicu
Contribuţii la
fizica şi aplicaţiile
descărcărilor
luminiscente
Bucureşti
828
3
32044
Şilov, G. E.
Analiză
matematică :
(Spaţii finitdimensionale)
Bucureşti
828
4
32045
32046
Purcaru, Ion
Elemente de
algebră şi
programare liniară
Bucureşti
Pavel, Garofiţa
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
929:62(4
98)/C58I
929:62(4
98)/C58I
929:62(4
98)/C58I
929:62(4
98)/C58I
929:62(4
98)/C58I
53/C33
53/C33
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1983
517/Ş55
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
512/P98
512/P98
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1982
828
5
32047
32048
828
6
32049
828
7
32050
32051
32052
32053
32054
32055
32057
32058
32059
828
8
828
9
32060
32061
32062
Moncea, Jan
Probleme de
ecuaţii
diferenţiale şi cu
derivate parţiale
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
[1982
]
517/P93
517/P93
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Geometrie
descriptivă şi
desen tehnic .Partea 1 :
Geometrie
descriptivă
Exerciţii şi
probleme de
algebră pentru
clasele IX-XII
Bucureşti
1982
514/M87
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1983
Bucureşti
Editura
Tehnică
1983
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
512(076)
/E97
621.8/O74
81'374.2'
373.421=
135.1/S4
0
81'374.2'
373.421=
135.1/S4
0
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,02
RON,
0,02
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Organe de maşini
.- Vol. 2
Dicţionar de
sinonime al limbii
române
829
0
32063
32064
32065
32066
32067
32068
32069
Fizică : pentru
studenţii
facultăţilor cu
profil chimic
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
[1982
]
53/F62
53/F62
53/F62
53/F62
53/F62
53/F62
53/F62
829
1
32070
32071
32072
32073
32074
829
2
Rădulescu,
Valentin
Măiestria minţii
Bucureşti
Editura
Militară
1982
32075
32076
Pavelcu, Vasile
Cunoaşterea de
sine şi
cunoaşterea
personalităţii
Bucureşti
1982
829
3
32077
32078
32079
Bălaşa, Eugenia
Îndrumări
metodice pentru
disciplina Studiul
materialelor
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
829
4
32080
Urseanu, Florian
Cartea
operatorului
chimist din
industria
intermediarilor
aromatici
Bucureşti
Editura
Tehnică
1983
1983
2010/
1
793.7/R1
8
793.7/R1
8
793.7/R1
8
793.7/R1
8
793.7/R1
8
159.9/P4
6
159.9/P4
6
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
371.3/B1
9
371.3/B1
9
371.3/B1
9
66:547/U
84
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
2010/
1
2010/
1
2010/
1
2010/
1
Sediul
central,
Sediul
central,
Sediul
central,
Sediul
central,
Sediul
central,
Sediul
central,
Sediul
central
Sediul
central,
Sediul
central,
Sediul
central,
Sediul
central,
Sediul
central
Sediul
central,
Sediul
central
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sediul
central,
Sediul
central,
Sediul
central
Sediul
central
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
829
5
32081
Creţu, Traian I.
829
6
32082
829
7
32083
32084
32085
32086
Rus, Ioan A.
829
8
32090
32091
32092
32093
Petrovanu,
Ortansa
829
9
32094
830
0
32095
830
1
32099
32100
Stanomir,
Dumitru
Fizică : pentru
secţiile de
subingineri
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Tehnică
1982
53/C85
0,01
RON
Sala de
împrumut
Reologia
compuşilor
macromoleculari
.- Vol. 1 :
Introducere în
reologie
Ecuaţii
diferenţiale
Bucureşti
1982
678:53/R
45
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1982
517/R94
517/R94
517/R94
517/R94
Metodica predării
chimiei în liceu
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1982
371/P60
371/P60
371/P60
371/P60
Curajul în
proverbele şi
cugetările lumii
Teoria fizică a
sistemelor
electromecanice
Bucureşti
Albatros
1982
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
1982
0,01
RON
Sala de
împrumut
Perfecţionarea
lecţiei în şcoala
modernă
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
82184=135.1
/C95
53/S78
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1983
371.32/P
51
371.32/P
51
830
2
830
3
830
4
830
5
830
6
830
7
830
8
32101
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
Cină bogată în
viscol : Poezii
Bucureşti
830
9
32112
Chimie :
Experienţe şi
principii : Ghidul
profesorului
Bucureşti
831
0
32113
Chimie :
Experienţe şi
principii
Bucureşti
831
1
32114
Chimie :
Experienţe şi
principii : Manual
de laborator
Bucureşti
32102
32103
32104
32105
32106
32107
32108
32109
32110
32111
Voiculescu,
Vasile
Voiculescu,
Vasile
Voiculescu,
Vasile
Voiculescu,
Vasile
Voiculescu,
Vasile
Voiculescu,
Vasile
Buzea, Constanţa
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Editura
Minerva
Cartea
româneasc
ă
1983
1983
821.135.
1-1/V83
821.135.
1-1/V83
821.135.
1-1/V83
821.135.
1-1/V83
821.135.
1-1/V83
821.135.
1-1/V83
821.135.
1-1/B98
821.135.
1-1/B98
821.135.
1-1/B98
821.135.
1-1/B98
821.135.
1-1/B98
542/C42
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Ştiinţifică
1983
54/C42
0,01
RON
Sala de
împrumut
1983
542/C42
0,01
RON
Sala de
împrumut
1983
1983
1983
1983
1983
1983
831
2
32115
32116
32117
32118
32119
32120
32121
32122
32123
32124
831
3
32125
32126
831
4
32127
32128
831
5
32129
Shaw, George
Bernard
831
6
32130
Uglea, Constantin
V.
Stoica, Ana
Bazele
raţionamentului
geometric
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1983
514/B38
514/B38
514/B38
514/B38
514/B38
514/B38
514/B38
514/B38
514/B38
514/B38
Creativitatea
elevilor :
Posibilităţi de
cunoaştere şi
educare
Automatizări
electronice în
construcţia de
maşini
Aforisme,
paradoxuri,
cugetări
Caracterizarea
compuşilor
macromoleculari :
Fracţionarea
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1983
371.3/S8
8
371.3/S8
8
Bucureşti
Albatros
1983
Bucureşti
Editura
Tehnică
1983
681.5/B1
1
681.5/B1
1
821.11184=135.1
/S52
678/U22
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
831
7
32132
32133
Manolescu,
Nicolae
Arca lui Noe :
Eseu despre
romanul românesc
.- Vol. 3
Bucureşti
Editura
Minerva
1983
831
8
32137
32138
32139
32140
32143
32144
32145
Buşneag, Dumitru
Teme pentru
cercurile şi
concursurile de
matematică ale
elevilor
Craiova
Scrisul
românesc
1983
831
9
32146
Popescu, Dumitru
Bucureşti
Editura
Eminescu
1982
832
0
32149
32150
Zidăroiu,
Corneliu
Pumnul şi palma :
roman .- [Vol.] 3 :
Marşul
cariatidelor
Programare
liniară
Bucureşti
Editura
Tehnică
832
1
32151
32152
832
2
32153
32154
Vol. 1
Moise, Edwin E.
Geometrie
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
821.135.
1.09/M2
7
821.135.
1.09/M2
7
51(076)/
B96
51(076)/
B96
51(076)/
B96
51(076)/
B96
51(076)/
B96
51(076)/
B96
51(076)/
B96
821.135.
131/P81D
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1983
519/Z61
519/Z61
1983
517/M40
517/M40
1983
514/M86
514/M86
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
832
3
32155
32156
32157
32158
32159
Probleme de
matematică
traduse din revista
sovietică Kvant .Vol. 1 :
(Problemele 1200)
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1983
832
4
32160
832
5
51(076)/
P93
51(076)/
P93
51(076)/
P93
51(076)/
P93
51(076)/
P93
53/P81
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Popescu, Ion M.
Culegere de
probleme de
fizică
Bucureşti
[1982
]
32163
32164
32165
Popa, Marian
Competenţă şi
permanenţă
[Bucureşti]
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Cartea
româneasc
ă
821.135.
1.09/P79
821.135.
1.09/P79
821.135.
1.09/P79
821.135.
14.09/S50
821.135.
1-1/C73
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
832
6
32166
Sever, Alexandru
Eseuri critice
Bucureşti
1982
832
7
32167
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
832
8
32168
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
832
9
32169
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
833
0
32170
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
833
1
32171
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
1982
833
2
32172
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
833
3
32173
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
833
4
32174
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
833
5
32175
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
833
6
32176
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
833
7
32177
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
833
8
32178
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
833
9
32179
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
834
0
32180
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
834
1
32181
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
834
2
32182
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
834
3
32183
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
834
4
32184
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
834
5
32185
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Junimea
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
834
6
32186
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
1982
821.135.
1-1/C73
0,01
RON
Sala de
împrumut
834
7
32187
Căpreanu, Ioan
Iaşi
834
8
32194
Pirandello, Luigi
Mişcarea
muncitorească în
luptele politice
din România între
anii 1900-1914
Exclusa : [roman]
1983
94(498)/
C21
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1983
0,01
RON
Sala de
împrumut
Întâlnire la
"Elizeu" : Roman
Bucureşti
Editura
Militară
1983
0,01
RON
Sala de
împrumut
Psathas, Dimitris
Madam Sousou :
[roman]
Bucureşti
Univers
1982
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
32202
Stoian, Mihai
Andra : [roman]
Bucureşti
1982
0,01
RON
Sala de
împrumut
835
2
32204
32205
32206
Turturică, C.
Tribunalul
fiecărui individ :
roman
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
821.131.
131=135.1
/P67
821.135.
1-31/O36
821.1431=135.1
/P97
821.1431=135.1
/P97
821.135.
1-31/S87
834
9
32196
Ojog-Braşoveanu,
Rodica
835
0
32199
32200
835
1
835
3
32207
32208
Elvin, B.
În continuare :
Roman
Bucureşti
Editura
Eminescu
1982
821.135.
1-31/T94
821.135.
1-31/T94
821.135.
1-31/T94
821.135.
1-31/E45
821.135.
1-31/E45
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1982
835
4
32209
32210
Tătaru, Ieronim
Comentarii
stilistice şi literare
Bucureşti
835
5
32211
32212
Grigurcu,
Gheorghe
Între critici
835
6
32213
32214
32215
32216
32217
32218
32219
32220
32221
Blaga, Lucian
835
7
32223
835
8
1983
821.135.
1.09/T26
821.135.
1.09/T26
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
ClujNapoca
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Dacia
1983
Meşterul Manole
: [texte
comentate]
Bucureşti
Albatros
1983
Durrell, Lawrence
Justine : [roman]
Bucureşti
1983
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
32224
Durrell, Lawrence
Balthazar :
[roman]
Bucureşti
0,01
RON
Sala de
împrumut
835
9
32225
Durrell, Lawrence
Justine : [roman]
Bucureşti
0,01
RON
Sala de
împrumut
836
0
32226
Durrell, Lawrence
Balthazar :
[roman]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
821.135.
1.09/G83
821.135.
1.09/G83
821.135.
1-2/B56
821.135.
1-2/B56
821.135.
1-2/B56
821.135.
1-2/B56
821.135.
1-2/B56
821.135.
1-2/B56
821.135.
1-2/B56
821.135.
1-2/B56
821.135.
1-2/B56
821.11131=135.1
/D95
821.11131=135.1
/D95
821.11131=135.1
/D95
821.11131=135.1
/D95
0,01
RON
Sala de
împrumut
1983
1983
1983
836
1
32227
Durrell, Lawrence
Justine : [roman]
Bucureşti
836
2
32228
Durrell, Lawrence
Balthazar :
[roman]
Bucureşti
836
3
32229
32230
32231
Hugo, Victor
Mizerabilii :
roman .- Vol. 1
Bucureşti
836
4
32232
32233
32234
Hugo, Victor
Mizerabilii :
roman .- Vol. 2
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
1983
Cartea
româneasc
ă
[1981
]
1983
[1981
]
821.11131=135.1
/D95
821.11131=135.1
/D95
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
836
5
32235
32236
32237
Hugo, Victor
Mizerabilii :
roman .- Vol. 3
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
[1981
]
836
6
32238
32239
32240
32241
32242
Villon, François
Poezii
Bucureşti
Editura
Minerva
1983
836
7
32243
Brăescu, Ion
Émile Zola :
[monografie]
Bucureşti
Albatros
1982
836
8
32244
Dimitriu, C.
Iaşi
Junimea
1982
836
9
32245
Stancu, Zaharia
Gramatica limbii
române explicată :
Sintaxa
Desculţ : [roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1982
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/V48
821.133.
131=135.1
/V48
821.133.
131=135.1
/V48
821.133.
131=135.1
/V48
821.133.
131=135.1
/V48
821.133.
1.09=135
.1/Z81B
811.135.
1/D44
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-31/S76
0,01
RON
Sala de
împrumut
837
0
32246
32247
Suciu, Gheorghe
Război şi dragoste
: roman în două
părţi
Bucureşti
Editura
Militară
1982
837
1
837
2
32249
Petrescu, Cezar
Bucureşti
Tricolici, Chiril
837
3
32254
Aderca, Felix
Editura
Eminescu
Cartea
româneasc
ă
Editura
Minerva
1982
32252
837
4
32255
Wharton, Edith
Oraş patriarhal :
Roman
Scara de incendiu
: Semicerc :
roman
Domnişoara din
str. Neptun :
[povestiri]
Ethan Frome :
[roman]
Bucureşti
837
5
32257
32258
Roy, Claude
Întâlnirea de pe
Podul Artelor :
[roman]
837
6
32259
Thomas, Dylan
837
7
32261
32262
32263
32264
837
8
32265
821.135.
1-31/S94
821.135.
1-31/S94
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/T84
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1982
821.135.
1-32/A21
0,01
RON
Sala de
împrumut
Univers
1982
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1982
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Fiicele Rebecăi :
[roman]
Timişoara
Facla
1982
0,01
RON
Sala de
împrumut
Petrescu, Camil
Patul lui Procust :
[roman]
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
Petrescu, Camil
Patul lui Procust :
[roman]
Timişoara
Facla
1973
821.1119
73)31=135.1
/W53
821.133.
131=135.1
/R67
821.133.
131=135.1
/R67
821.11131=135.1
/T57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Bucureşti
1982
837
9
32266
32269
32270
Petrescu, Camil
Patul lui Procust :
[roman]
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
838
0
838
1
838
2
32278
Everac, Paul
Bucureşti
Everac, Paul
32280
32281
Bennett, Arnold
Editura
Eminescu
Editura
Eminescu
Univers
1982
32279
A cincea lebădă :
[teatru] .- Vol. 1
A cincea lebădă :
[teatru] .- Vol. 2
Hilda Lessways :
[roman]
838
3
32282
32283
32284
Călinescu, George
Enigma Otiliei :
[roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1982
838
4
32285
32286
32287
32288
32289
Slavici, Ioan
Moara cu noroc :
[Nuvele]
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1981
838
5
32290
32291
Iscru, G. D.
Bucureşti
Albatros
1982
838
6
32292
Revoluţia din
1821 condusă de
Tudor
Vladimirescu
Histoire de la
littérature
française .- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1982
Bucureşti
Bucureşti
1982
1982
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-31/P57
821.135.
1-2/E93
821.135.
1-2/E93
821.11131=135.1
/B44
821.11131=135.1
/B44
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-31/C14
821.135.
1-32/S63
821.135.
1-32/S63
821.135.
1-32/S63
821.135.
1-32/S63
821.135.
1-32/S63
94(498)/I
-83
94(498)/I
-83
821.133.
1=133.1/
H66
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
838
7
32293
Histoire de la
littérature
française .- Vol. 2
Bucureşti
1982
821.133.
1=133.1/
H66
0,01
RON
Sala de
împrumut
1982
Cluj
Napoca
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Politică
Editura
Dacia
838
8
838
9
32294
Nicolae Titulescu
Bucureşti
929:32/T
65
821.135.
1.09/I24
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
32295
Iancovici,
Gheorghe
839
0
32297
Bărbulescu,
Simion
839
1
32298
Căpreanu, Ioan
839
2
32300
32301
32302
Caracostea,
Dumitru
Incandescenţa şi
penumbrele :
[studii critice]
Demostene Botez
: Viaţa ca roman
trăit
Mişcarea
muncitorească în
luptele politice
din România între
anii 1900-1914
Studii critice
Bucureşti
Albatros
1983
0,01
RON
Sala de
împrumut
Iaşi
Junimea
1983
821.135.
1.09/B72
B
94(498)/
C21
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1982
Prin foc şi sabie :
roman .- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sienkiewicz,
Henryk
Prin foc şi sabie :
roman .- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
0,01
RON
Sala de
împrumut
32305
Sienkiewicz,
Henryk
Prin foc şi sabie :
roman .- Vol. 3
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
0,01
RON
Sala de
împrumut
32306
Sienkiewicz,
Henryk
Prin foc şi sabie :
roman .- Vol. 4
Bucureşti
Editura
Minerva
1982
821.135.
1.09/C22
821.135.
1.09/C22
821.135.
1.09/C22
821.162.
131=135.1
/S54
821.162.
131=135.1
/S54
821.162.
131=135.1
/S54
821.162.
131=135.1
/S54
839
3
32303
Sienkiewicz,
Henryk
839
4
32304
839
5
839
6
0,01
RON
Sala de
împrumut
1983
951
7
35036
Drăgan, Iosif
Constantin
951
8
35037
951
9
35038
35039
952
0
35040
952
1
35041
35042
Avram, Mioara
952
2
35043
Xenopol,
Alexandru D.
952
3
35044
35045
Voiculescu,
Marin
Mileniul imperial
al Daciei
Bucureşti
Nomenclatura
chimiei organice :
După regulile
elaborate de
Uniunea
Internaţională de
Chimie Pură şi
Aplicată
Tratat de teoria
muzicii
Bucureşti
Documente
privind mişcarea
revoluţionară şi
democratică din
Oltenia : 19211944
Gramatica pentru
toţi
Craiova
Scrisul
românesc
1986
Bucureşti
Istoria românilor
din Dacia traiană
.- Vol. 2 : De la
întemeierea
Ţarilor române
până la moartea
lui Petru Rareş
Gândire aforistică
în cultura
românească
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1986
94/D73
0,01
RON
Sala de
împrumut
1986
547/N84
0,01
RON
Sala de
împrumut
78/G59
78/G59
94(498)/
D61
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1986
811.135.
1'36/A95
811.135.
1'36/A95
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1986
94(498)/
X43
0,01
RON
Sala de
împrumut
1986
821.135.
1.09/V83
821.135.
1.09/V83
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
952
4
35046
Morariu, Leca
952
5
35047
35048
35049
35050
Kantorovici, L. V.
952
6
952
7
35052
Negulescu, P. P.
35053
35054
DumitrescuBuşulenga, Zoe
952
8
35055
Scafeş, Cornel I.
952
9
953
0
35061
Berciu, Dumitru
35062
Geantă, Ionel
953
1
35063
Andronic,
Alexandru
953
2
953
3
35064
Rădulescu,
Alexandru
35065
Iraclie şi Ciprian
Porumbescu .Vol. 1
Analiză
funcţională
Bucureşti
Editura
Muzicală
1986
78/P85M
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1986
517/K20
517/K20
517/K20
517/K20
Filosofia
Renaşterii
Eminescu şi
romantismul
german
Bucureşti
Editura
Eminescu
Editura
Eminescu
1986
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Grigore al IV-lea
Ghica : (18221828)
Războiul dintre
geţi şi perşi : 514
Manual de vioară
.- Vol. 4
Bucureşti
Editura
Militară
1986
14(100)/
N43
821.135.
1.09/E48
D
821.135.
1.09/E48
D
94(498):
929/S32
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Militară
Editura
Muzicală a
Uniunii
Compozito
rilor
Junimea
1986
94(498)/
B46
78/G28
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1986
94(498)/
A55
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Muzicală
1986
78:371.3/
R18
78/D66
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Iaşii până la
mijlocul secolului
al XVII-lea :
Geneză şi evoluţie
Metodă de vioară
.- Vol. 1
Clopoţelul cel
isteţ : [partituri]
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
1986
1986
953
4
35066
953
5
35067
35068
Andreiţă, Ion
953
6
35069
35070
Anghel, Petre
953
7
35071
35072
Creşterea
porumbeilor
pentru carne
953
8
35075
35076
Cultura bureţilor
953
9
35077
35078
954
0
954
1
35079
Vol. 2
35082
954
2
35083
35084
Îndrumător pentru
apicultorul
începător
Unul dintre noi :
roman
Cable, George W.
Conta, Alexandra
Drumurile muzicii
din timpuri vechi
până la trubaduri :
Carte ilustrată
pentru copii
Cum se vede ţara
la români :
[reportaje]
Moştenitorul :
roman
Familia
Grandissime : O
istorisire din viaţa
creolilor :
[roman]
Iaşi
Junimea
1986
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1986
Bucureşti
Bucureşti
Univers
Cartea
româneasc
ă
1986
1985
78(100)/
M55
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-92/A53
821.135.
1-92/A53
821.135.
1-31/A58
821.135.
1-31/A58
636/V24
636/V24
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
638.1/S3
0
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-31/C68
821.135.
1-31/C68
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
635.8/M
47
635.8/M
47
821.111(
73)31=135.1
/C11
821.111(
73)31=135.1
/C11
64/T28
954
3
35085
35086
35087
954
4
35088
35089
954
5
35090
954
6
35093
35094
954
7
Creşterea şi
educarea copilului
613/P81
613/P81
613/P81
Petrescu, Camil
Versuri; Nuvele
35095
Şovu, George
Legende populare
geografice :
[antologie]
Teroarea
horthisto-fascistă
în nord-vestul
României :
septembrie 1940octombrie 1944
Tandreţe : roman
954
8
35096
Avram, Mioara
Gramatica pentru
toţi
Bucureşti
954
9
35097
Neniţescu, Costin
D.
Chimie generală
Bucureşti
955
0
35098
Carpentier Y
Valmont, Alejo
Ritualul
primăverii :
[roman]
955
1
35099
Almeida, Manuel
António
Amintirile unui
sergent de poliţie
: [roman]
821.135.
1-1/P57
821.135.
1-1/P57
398.21(4
98)(982)/
L39
94(498)/
T45
94(498)/
T45
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1985
Bucureşti
Editura
Politică
1985
Bucureşti
1986
821.135.
1-31/Ş71
0,01
RON
Sala de
împrumut
1986
811.135.
1'36/A95
0,01
RON
Sala de
împrumut
1985
54(021)/
N48
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Univers
1986
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1986
821.134.
2(729.1)31=135.1
/C26
821.134.
3(81)31=135.1
/A64
0,01
RON
Sala de
împrumut
955
2
35100
Neamţu, Leonida
Orhidee pentru
Marifelis : roman
ClujNapoca
955
3
35101
Blasco Ibáñez,
Vicente
Mare Nostrum :
[roman]
Bucureşti
955
4
35103
Păunescu, Adrian
955
5
35105
35106
Manifest pentru
mileniul trei :
[versuri] .- Vol. 2
Există alte fiinţe
în Cosmos ?
955
6
35107
Hrabal, Bohumil
955
7
955
8
955
9
35108
Byron, George
Gordon
Byron, George
Gordon
956
0
35111
Stănescu, Nichita
956
1
35112
Stănescu, Nichita
956
2
35113
Gafiţa, Viniciu
35109
35110
Editura
Dacia
Educaţiona
l
Univers
1986
821.135.
1-31/N32
0,01
RON
Sala de
împrumut
1986
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1986
821.134.
231=135.1
/B56
821.135.
1-1/P45
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Politică
1986
52/E97
52/E97
O minune în
fiecare zi :
[povestiri]
Bucureşti
Univers
1986
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Opere .- Vol. 1 :
Poezia
Opere .- Vol. 2 :
Poezia
Ce este literatura?
: Şcoala formală
rusă
Ordinea
cuvintelor :
Versuri: (19571983) .- Vol. 1
Ordinea
cuvintelor :
Versuri: (19571983) .- Vol. 2
Ghiocei pentru
mama : şi alte
povestiri
Bucureşti
Univers
1985
Bucureşti
Univers
1986
Bucureşti
Univers
1983
821.162.
232=135.1
/H87
821.1111/B99
821.1111/B99
82.02/C3
3
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1985
821.135.
1-1/S77
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1985
821.135.
1-1/S77
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1986
821.135.
1-32/G12
0,01
RON
Sala de
împrumut
956
3
35114
Drimba, Ovidiu
Istoria culturii şi
civilizaţiei .- Vol.
1
Bucureşti
956
4
956
5
35119
Ornea, Zigu
Sămănătorismul
Bucureşti
35120
Sahia, Alexandru
Nuvele şi articole
Bucureşti
956
6
35121
Platon, Maria
Iaşi
956
7
35122
Marcea, Pompiliu
956
8
35123
Vasile Alecsandri,
poeţii Felibri şi
"Cântecul Gintei
latine" : O pagină
din istoria
relaţiilor culturale
şi literare francoromâne
Concordanţe şi
controverse :
[studii critice]
Din literatura
antimonarhică
956
9
35124
Opere alese
Bucureşti
957
0
35125
Bucureşti
957
1
957
2
957
3
35126
Culegere de
literatură română
patriotică şi
militantă
Vremea
speranţelor
Scrieri de ieri şi
de azi
Introducere în
fonetică
Demetrescu,
Traian
35127
Graur, Alexandru
35128
Rosetti,
Alexandru
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Minerva
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Junimea
1985
008(100)
(091)/D8
3
0,01
RON
Sala de
împrumut
1970
82.02/O7
9
821.135.
1-32/S15
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1980
821.135.
1.09/A36
P
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1983
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Albatros
[1957
]
821.135.
1.09/M3
3
821.135.
1822/D47
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1951
]
821.135.
1/D29
0,01
RON
Sala de
împrumut
[1975
]
821.135.
1822/C94
0,01
RON
Sala de
împrumut
792/S64
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
Editura
Ştiinţifică
1951
1970
81'1/G77
1957
81'342/R
76
957
4
35129
Culegere de
literatură română
patriotică şi
militantă
Camil Petrescu :
Studiu critic
Bucureşti
Albatros
[1975
]
821.135.
1822/C94
0,01
RON
Sala de
împrumut
957
5
35130
Elvin, B.
[Bucureşti]
1962
Sala de
împrumut
Bucureşti
1979
821.135.
1.09/P57
E
514/V80
0,01
RON
Triunghiul ringul cu trei
laturi
Electronul corpuscul sau
undă ?
G. Topârceanu
Editura
pentru
Literatură
Albatros
957
6
35131
Vodă, Viorel Gh.
0,01
RON
Sala de
împrumut
957
7
35132
Vasiliu, Emanuel
Bucureşti
Albatros
1977
53/V34
0,01
RON
Sala de
împrumut
957
8
35133
Ciopraga,
Constantin
[Bucureşti]
1966
Sala de
împrumut
Opera lui G.
Ibrăileanu
Bucureşti
821.135.
1.09/T76
C
821.135.
1.09/I32
P
0,01
RON
Piru, Alexandru
0,01
RON
Sala de
împrumut
35135
Bratu, Savin
Ibrăileanu omul :
[monografie]
Bucureşti
Editura
pentru
Literatură
Editura de
Stat Pentru
Literatură
şi Artă
Editura
Tineretului
957
9
35134
958
0
0,01
RON
Sala de
împrumut
958
1
958
2
35136
Graur, Alexandru
Bucureşti
Roman, Ion
Editura
Ştiinţifică
Editura
Ştiinţifică
1957
35137
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
958
3
958
4
35138
Onicescu, Octav
Fondul principal
al limbii române
Vorbiţi mai bine,
scrieţi mai bine
româneşte
Învăţaţi ai lumii
821.135.
1.09/I32
B
811.135.
1'37/G77
811.135.
1/R69
Bucureşti
Albatros
1976
929/O-56
35139
Păcurariu,
Dimitrie
Bucureşti
Albatros
1981
821.135.
1.09/P11
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
958
5
35140
Petrescu, Liviu
Scriitori şi direcţii
literare :
[iluminism,
clasicism,
romantism,
realism]
Romanul condiţiei
umane : Studiu
critic
0,01
RON
0,01
RON
Bucureşti
Editura
Minerva
1979
82:111.8
52/P57
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1959
1959
1966
958
6
35141
Ferry, Gilles
Practica muncii în
grupuri : Un
experiment de
formare a
profesorilor
Gramatica azi
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Eminescu
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1975
371/F42
0,01
RON
Sala de
împrumut
958
7
35142
Graur, Alexandru
1973
811.135.
1'36/G77
0,01
RON
Sala de
împrumut
958
8
958
9
35143
Cazimir, Ştefan
Tensiunea lirică :
[versuri]
Metodica predării
limbii române .Vol. 2 (gramatică,
ortografie şi
punctuaţie ;
dezvoltarea
exprimării orale şi
scrise)
Limba română
contemporană :
Manual pentru
Instituţiile de
Învăţământ
Superior
Carpica .- Vol. 17
Bucureşti
1971
821.135.
1-1/C32
37.015:8
1/B46
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
35144
Berca, Ion
959
0
35145
Iordan, Iorgu
[Bucureşti]
[s. n.]
1954
811.135.
1/I-71
0,01
RON
Sala de
împrumut
959
1
959
2
35160
Bacău
[s. n.]
1985
Şocul matematicii
Bucureşti
Albatros
1987
069.7/C2
6
51/M34
51/M34
Alain-Fournier
Cărarea pierdută :
[roman]
Bucureşti
Univers
1987
0,00
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
35162
35163
Marcus, Solomon
959
3
35164
959
4
35166
Ciobanu, Radu
Casa fericiţilor :
roman
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1986
0,01
RON
Sala de
împrumut
959
5
35167
0,01
RON
Sala de
împrumut
Şah şi cibernetică
Bucureşti
Bucureşti
1974
821.133.
131=135.1
/A31
821.135.
1-31/C51
796/M68
959
6
35168
Olariu, Valter
Vasile
Teoria
distribuţiilor,
funcţii complexe
şi aplicaţii
Bucureşti
959
7
35169
Ţurlea, Stelian
Bucureşti
959
8
959
9
35170
Buzea, Constanţa
35172
Drăgan, Daniel
O lume bolnavă ;
Dosare nesecrete
ale violenţei :
Realităţi din
lumea capitalistă
Cheia închisă :
[Versuri]
Tare ca piatra :
roman
960
0
960
1
35173
Barbu, Eugen
Bucureşti
35175
35176
Preda, Marin
Unsprezece :
roman
Delirul : [roman]
960
2
35177
Grăsoiu, Dorina
960
3
35178
35179
Everac, Paul
Mihail Sebastian
sau ironia unui
destin
Funigei peste Alpi
: [proză scurtă]
960
4
35180
35181
Buzea, Constanţa
960
5
960
6
35182
Popescu-Puţuri,
Ion
Topîrceanu,
George
35184
35185
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Politică
1986
519.2/O39
0,01
RON
Sala de
împrumut
1987
32/Ţ94
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Eminescu
Cartea
româneasc
ă
SportTurism
Cartea
româneasc
ă
1987
821.135.
1-1/B98
821.135.
1-31/D73
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1986
821.135.
1-31/B30
821.135.
1-31/P90
821.135.
1-31/P90
821.135.
1.09/S40
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1987
Planta Memoria :
[Versuri]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1985
Pe teme de istorie
.- Vol. 1
Poezii
Bucureşti
Albatros
1986
Bucureşti
Editura
Minerva
1986
821.135.
1-32/E93
821.135.
1-32/E93
821.135.
1-1/B98
821.135.
1-1/B98
94(498)/
P81
821.135.
1-1/T76
821.135.
1-1/T76
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
1986
1986
[1987
]
960
7
35186
Petrescu, Cezar
Opere .- Vol. 1 :
Schiţe ; Povestiri ;
Nuvele
Bucureşti
Editura
Minerva
1985
960
8
35187
35188
Graur, Alexandru
Puţină gramatică
Bucureşti
1987
960
9
961
0
35189
Salam, Abdus
Bucureşti
35191
Radian, Sanda
961
1
35192
Guţul-Văluţă,
Melania
Bucureşti
961
2
35193
35194
35195
Cristea, Gheorghe
Ştiinţa, bun al
întregii omeniri
Portrete feminine
în romanul
românesc
interbelic
Structura
electronică a
atomilor : Baza
pentru înţelegerea
fenomenelor
chimice
Elemente
fundamentale de
fizică .- Vol. 2 :
Electricitatea;
Magnetismul
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Politică
Editura
Minerva
Bucureşti
961
3
35197
961
4
35198
35199
Melian,
Alexandru
961
5
35200
35201
GălăţeanuFârnoagă,
Georgiana
Din presa literară
românească :
(1918-1944) :
[antologie]
Eminescu univers deschis :
[Studii critice]
Sinteze de
gramatică engleză
Bucureşti
821.135.
132/P57C
e
811.135.
1'36/G77
811.135.
1'36/G77
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1985
001/S16
1986
821.135.
1.09/R15
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Albatros
1986
53/G98
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Dacia
1985
53/C87
53/C87
53/C87
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1987
Bucureşti
Albatros
1987
821.135.
192(082)/
D48
821.135.
1.09/E48
M
821.135.
1.09/E48
M
811.111'
36/G15
811.111'
36/G15
961
6
35202
Tolstoi, Aleksei
Nikolaevici
Calvarul :
[roman] .- Vol. 1 :
[Surorile]
Bucureşti
Univers
1987
961
7
35203
Tolstoi, Aleksei
Nikolaevici
Calvarul :
[roman] .- Vol. 2 :
[Anul 1918]
Bucureşti
Univers
1987
961
8
35204
Tolstoi, Aleksei
Nikolaevici
Bucureşti
Univers
1987
961
9
962
0
35205
Calvarul :
[roman] .- Vol. 3 :
[Dimineaţă
mohorâtă]
Radiofonie pentru
tineret
Transformări
geometrice :
(culegere de
probleme)
962
1
962
2
35216
35217
Drăgan, Mihai
962
3
35218
Banciu, Axente
Sever
35206
35207
35208
35209
35210
35212
35213
35214
35215
Duican, Laurenţiu
Pământenii duşmanii Terrei?
Mihai Eminescu :
Interpretări .- Vol.
2
Spre chimia
modernă : Pe
urmele alchimiei
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1987
821.161.
131=135.1
/T70A
821.161.
131=135.1
/T70A
821.161.
131=135.1
/T70A
621.3/I75
514/D88
514/D88
514/D88
514/D88
514/D88
514/D88
514/D88
514/D88
514/D88
504/M23
Iaşi
Junimea
1986
Bucureşti
Albatros
1987
821.135.
1.09/E48
D
54(091)/
B26
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
962
4
962
5
962
6
35220
Vintilă, Petru
Bucureşti
Maurier, Daphne
du
Muntele speranţei
: roman .- Vol. 2
Analize literare şi
stilistice
Hanul Jamaica :
[roman]
35221
Rotaru, Ion
35224
962
7
35225
35226
Popescu, Titus
(matem.)
Matematica de
vacanţă
962
8
35227
Matei, Horia C.
962
9
963
0
35228
Schwartz,
Gheorghe
963
1
35230
Thomé, Edgard
963
2
35231
Kolbergs, Andris
35229
Editura
Militară
Editura Ion
Creangă
Univers
1987
Bucureşti
SportTurism
1986
Mic dicţionar al
lumii antice :
Ţări; Popoare;
Oraşe
Castelul albastru
: [proză scurtă]
Ghid de
conversaţie
român-francez
Bucureşti
Albatros
1986
81'374.2:
91/M47
Bucureşti
Editura
Dacia
1986
Misiune specială :
1940-1945 :
Epopeea unui
paraşutist în
Franţa ocupată
Văduvă în
ianuarie; Nud cu
armă : [romane]
Bucureşti
Meridiane
1986
Bucureşti
Univers
1987
Bucureşti
Bucureşti
1987
1986
821.135.
1-31/V64
821.135.
1.09/R82
821.11131=135.1
/M49
51/P81
51/P81
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-32/S36
81'374.8
22=135.1
=133.1/H
21
821.133.
194=135.1
/T57
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/K69
0,01
RON
Sala de
împrumut
963
3
35233
35235
35236
35237
35238
35239
35240
35241
Alecsandri, Vasile
Pasteluri şi
legende
Bucureşti
Editura
Minerva
1987
963
4
35243
Gogol, Nikolai
Vasilievici
Suflete moarte :
poem : [roman]
Bucureşti
Univers
1987
963
5
35245
Eliade, Mircea
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1986
963
6
35246
Deledda, Grazia
Istoria credinţelor
şi ideilor
religioase .- Vol.
2 : De la Gautama
Buddha până la
triumful
creştinismului
Cenuşă ; Incendiu
între măslini :
romane
ClujNapoca
Editura
Dacia
1987
963
7
35247
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 1
Bucureşti
Univers
1985
963
8
35248
Tolstoi, Lev
Nikolaevici
Război şi pace :
[roman] .- Vol. 2
Bucureşti
Univers
1985
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
821.161.
131=135.1
/G65
2(091)/E
38
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.131.
131=135.1
/D28
821.11131=135.1
/G16
821.11131=135.1
/G16
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
963
9
35251
Espinel, Vicente
Bucureşti
Univers
1986
821.134.
231=135.1
/E79
0,01
RON
Sala de
împrumut
Goga, Octavian
Istorisirea vieţii
scutierului
Marcos de
Obregón :
[roman]
Poezii
964
0
35252
35254
35255
35257
35258
35259
35260
Bucureşti
Editura
Minerva
1987
35261
Goga, Octavian
Poezii
Bucureşti
1981
35263
35264
Vodă, Viorel Gh.
Miraculoasele
ecuaţii
Bucureşti
Editura
Minerva
Albatros
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
821.135.
1-1/G65
512/V80
512/V80
964
3
35265
35266
Mitroaica, Gh.
Din peripeţiile
unui rezolvator de
probleme
Bucureşti
Albatros
1987
51/M82
51/M82
964
4
35267
DumitrescuBuşulenga, Zoe
Bucureşti
1986
821.135.
1.09/D91
35268
35269
Preda, Marin
Cartea
româneasc
ă
Editura
Minerva
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
964
5
Muzica şi
literatura .- Vol. 1
: Scriitori români
Scrieri de tinereţe
: [nuvele]
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
964
1
964
2
1987
821.135.
1-32/P90
821.135.
1-32/P90
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
1987
964
6
35270
Herzen, Belinski,
Cernâşevski,
Dobroliubov,
Pisarev despre
cultura estetică,
valorile artistice,
creaţia literară
Introducere în
opera lui Nichita
Stănescu
Bucureşti
Editura
Politică
1987
11/H57
0,01
RON
Sala de
împrumut
964
7
35272
35273
Ştefănescu,
Alexandru
Bucureşti
Editura
Minerva
1986
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Petrescu, Aurel
Sub soarele
pământului :
roman
Bucureşti
Albatros
1987
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
35277
Iosifescu, Silvian
Bucureşti
Editura
Eminescu
1986
0,01
RON
Sala de
împrumut
965
0
35278
Dobre, Acsinte
Descoperirea
cunoscutului :
Negruzzi,
Stendhaliana,
Mérimée, Cehov,
Proust, Hogaş
Cunoaşterea
ştiinţifică şi
raţionalitatea
acţiunii sociale
821.135.
1.09/S77
Ş
821.135.
1.09/S77
Ş
821.135.
131/P57A
821.135.
131/P57A
821.135.
1.09/I75
964
8
35275
35276
964
9
Bucureşti
1986
165/D58
0,01
RON
Sala de
împrumut
965
1
35279
Topîrceanu,
George
Bucureşti
1986
821.135.
1-1/T76
0,01
RON
Sala de
împrumut
965
2
35280
35281
Rebreanu, Liviu
Balade vesele şi
triste : versuri şi
proză
Pădurea
spânzuraţilor :
roman
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Albatros
ClujNapoca
Editura
Dacia
1985
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
965
3
35282
35283
Druon, Maurice
965
4
965
5
35284
965
6
35287
965
7
35291
35292
Câmpan, Florica
T.
965
8
35293
35294
Ornea, Zigu
965
9
35295
35296
Caragiale, Ion
Luca
966
0
35297
Achimescu, Ildico
966
1
966
2
35298
Iorga, Nicolae
35299
35300
Chelcea, Adina
35285
35286
Regii blestemaţi :
[roman] .- Vol. 7 :
Când un rege
pierde Franţa
Pictura istorică
românească
Escadrila
Nieuport 3 :
Jurnal de front :
1916-1917
Miracolul vieţii,
miracolul
eredităţii
Povestiri despre
probleme celebre
: (Convorbiri
despre
matematică)
Viaţa lui Titu
Maiorescu .- Vol.
2
La hanul lui
Mânjoală :
Nuvele şi
povestiri
Romanţă cu
busolă : [proză
scurtă]
Evoluţia ideii de
libertate
Cunoaşterea de
sine - condiţie a
înţelepciunii
Bucureşti
Univers
1986
821.133.
131=135.1
/D85
821.133.
131=135.1
/D85
75(498)/
C74
94(498)/
E76
94(498)/
E76
57/G26
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Militară
1986
Bucureşti
Albatros
1987
51/C17
51/C17
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
[Bucureşti]
Cartea
româneasc
ă
1987
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1987
Timişoara
Facla
1986
821.135.
1.09/M1
6O
821.135.
1.09/M1
6O
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/A16
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Meridiane
1987
Bucureşti
Albatros
1986
93(100)/I
-72
159.9/C4
0
159.9/C4
0
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
966
3
35301
Ianoşi, Ion
966
4
966
5
35302
Constantin,
Dumitru
Kazantzakis,
Nikos
966
6
966
7
35304
Păunescu, Adrian
35308
Constant,
Benjamin
966
8
35310
Vlad, Corneliu
966
9
35311
35312
Beniuc, Mihai
967
0
35313
Iaglom, A. M.
967
1
35314
Mihăescu, Gib I.
967
2
35315
35316
35317
Roşculeţ, Marcel
N.
35303
Literatură şi
filosofie :
Interacţiuni în
cultura română
Miliardarii, magii
banilor murdari
Raport către El
Greco : [roman]
Bucureşti
Editura
Minerva
1986
82:130.2/
I27
0,01
RON
Sala de
împrumut
Timişoara
Facla
1986
33/C66
Bucureşti
Univers
1986
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Locuri comune :
202 poezii noi
Scrisori către
Doamna
Récamier : (18071830)
Pentru ca soarele
să nu răsară
dinspre asfinţit
În voia vântului :
[Versuri]
Bucureşti
Albatros
1986
Bucureşti
Univers
1987
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Politică
1987
821.1431=135.1
/K28
821.135.
1-1/P45
821.133.
16=135.1/
C66
32/V73
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1987
Probleme
neelementare
tratate elementar
Nuvele
Bucureşti
Editura
Tehnică
1983
821.135.
1-1/B45
821.135.
1-1/B45
51(076)/I
-20
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1986
0,01
RON
Sala de
împrumut
Algebră liniară,
geometrie
analitică şi
geometrie
diferenţială
Bucureşti
Editura
Tehnică
1987
821.135.
132/M68
512/R74
512/R74
512/R74
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
967
3
35320
35321
35322
35323
Drăghicescu, I. C.
Probleme de
geometrie
Bucureşti
Editura
Tehnică
1987
967
4
35324
Păunescu, Adrian
Bucureşti
35325
35326
Drimba, Ovidiu
Cartea
româneasc
ă
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1987
967
5
Viaţa mea e un
roman : Alte
poezii noi
Istoria culturii şi
civilizaţiei .- Vol.
2
967
6
35328
35329
35330
Precupeţu, Paul
Probleme de
geometrie
descriptivă cu
aplicaţii în tehnică
Bucureşti
Editura
Tehnică
1987
967
7
35331
967
8
35332
967
9
35333
Sorescu, Marin
968
0
35335
Năstăsescu,
Constantin
Montaje
electronice cu
circuite integrate
analogice
Proiectarea şi
tehnologia
sculelor pentru
danturare
La lilieci :
[versuri]
Bazele algebrei .Vol. 1
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
514(076)
/D74
514(076)
/D74
514(076)
/D74
514(076)
/D74
821.135.
1-1/P45
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
008(100)
(091)/D8
3
008(100)
(091)/D8
3
514/P90
514/P90
514/P90
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
621.38/S
57
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
621.7/M
74
0,01
RON
Sala de
împrumut
1986
821.135.
1-1/S69
0,01
RON
Sala de
împrumut
1986
512/N24
0,01
RON
Sala de
împrumut
1987
968
1
35336
35337
Avădanei,
Constantin
968
2
35338
35340
35341
35342
968
3
35343
Rotaru, Ion
968
4
35344
Las Cases
968
5
35345
Las Cases
De la matematica
elementară la
matematica
superioară
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Tehnică
1987
51(076)/
D28
51(076)/
D28
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Probleme
rezolvate de fizică
.- Vol. 2 :
Electromagnetism
; Teoria
relativităţii
restrânse ; Unde
electromagnetice ;
Teoria
electromagnetică
a luminii (Optica)
O istorie a
literaturii române
.- Vol. 3 : 19441984
Memorialul din
Sfânta-Elena .Vol. 1
Memorialul din
Sfânta-Elena .Vol. 2
Bucureşti
1986
53/P93
53/P93
53/P93
53/P93
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1987
821.135.
1.09/R82
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
1987
94(44)/L
23
0,01
RON
Sala de
împrumut
1987
94(44)/L
23
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
968
6
35347
35348
35349
35350
35351
35352
35353
35354
35355
Vîţă, Ion Gh.
Probleme de
fizică cu situaţii
impuse pentru
bacalaureat şi
admitere în
învăţământul
superior
Bucureşti
Editura
Tehnică
1987
53/V70
53/V70
53/V70
53/V70
53/V70
53/V70
53/V70
53/V70
53/V70
968
7
35356
35357
35358
35359
35360
Preda, Marin
Moromeţii :
[Roman] .- Vol. 1
Bucureşti
Albatros
1987
968
8
35361
Couperus, Louis
Marie Anne
Iskander : [roman
istoric]
Bucureşti
Univers
1986
968
9
35362
Dragoş, Nicolae
Bucureşti
Editura
Eminescu
1987
969
0
35363
Drumeţ în calea
lupilor : Filmul
unei experienţe
reale liber
interpretată
Diplomaţi iluştri
.- Vol. 5
821.135.
1-31/P90
821.135.
1-31/P90
821.135.
1-31/P90
821.135.
1-31/P90
821.135.
1-31/P90
821.112.
531=135.1
/C80
821.135.
1-31/D79
Bucureşti
Editura
Politică
1986
32/D51
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
969
1
35364
Gautier,
Théophile
Domnişoara de
Maupin : [roman]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1987
821.133.
131=135.1
/G24
821.162.
231=135.1
/C20
821.135.
1.09/I75
0,01
RON
Sala de
împrumut
969
2
35365
Capek, Karel
Fabrica de
absolut; Krakatit
: [romane]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1986
0,01
RON
Sala de
împrumut
969
3
35366
Iosifescu, Silvian
Bucureşti
Editura
Eminescu
1986
969
4
35367
Curie, Eve
Bucureşti
Editura
Politică
969
5
35368
35369
Radu, Ion
Descoperirea
cunoscutului :
Negruzzi,
Stendhaliana,
Mérimée, Cehov,
Proust, Hogaş
Marie Curie : O
viaţă închinată
ştiinţei,
umanismului şi
păcii
Experienţă
didactică şi
creativitate
0,01
RON
Sala de
împrumut
1987
821.133.
1/C95
0,01
RON
Sala de
împrumut
ClujNapoca
Editura
Dacia
1987
371/R17
371/R17
Bucureşti
Albatros
1983
Bucureşti
Univers
1987
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Aventurile
brigadierului
Gérard ; Un
studiu roşu ;
Semnul celor
patru : romane
Adio, întuneric! :
[memorii]
Bucureşti
Editura
Dacia
1987
821.135.
1-4/N63
821.133.
131=135.1
/D89
821.11131=135.1
/D71
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
969
6
969
7
35372
Nicolau, Edmond
35373
Dumas,
Alexandre pére
Căutând realul :
[eseuri]
Isabela de Bavaria
: [roman]
969
8
35374
Doyle, Sir Arthur
Conan
0,01
RON
Sala de
împrumut
969
9
35375
Manchester,
William
Bucureşti
Editura
Politică
1986
0,01
RON
Sala de
împrumut
970
0
35376
Cojan, Grigore
Zile fierbinţi :
roman
Bucureşti
Editura
Dacia
1986
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.11194=135.1
/M21
821.135.
1-31/C61
970
1
35377
Chiriţă,
Constantin
970
2
35378
Chiriţă,
Constantin
970
3
35379
Chiriţă,
Constantin
970
4
35380
35381
Andrău, Ioan
970
5
35382
Popescu, Ion M.
970
6
970
7
35383
35384
Ţiţeica, Radu
Biologia
organismelor
Dicţionar de
fizică francezromân
970
8
970
9
35385
Voiculescu,
Vasile
Goethe, Johann
Wolfgang
971
0
35387
35386
Cireşarii :
[roman] .- Vol. 3 :
Roata norocului
Cireşarii :
[roman] .- Vol. 4 :
Aripi de zăpadă
Cireşarii :
[roman] .- Vol. 5 :
Drum bun,
Cireşari !
Elemente de
teorie literară
pentru elevi
Bucureşti
Albatros
1985
821.135.
1-31/C44
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1985
821.135.
1-31/C44
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1985
821.135.
1-31/C44
0,01
RON
Sala de
împrumut
ClujNapoca
Editura
Dacia
1986
Teoria
electromagnetică
macroscopică a
luminii
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1986
82.01/A5
1
82.01/A5
1
53/P81
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
57/T34
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Tehnică
1985
Zahei orbul :
roman
Opere .- Vol. 2 :
Teatru I
ClujNapoca
Bucureşti
Editura
Dacia
Univers
1986
Lucian Blaga cunoaştere şi
creaţie : Culegere
de studii
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1987
1986
53(038)=
133.1=13
5.1/Ţ65
81'374.2:
53=133.1
=135.1/Ţ
65
821.135.
1-31/V83
821.112.
22=135.1/
G64
14(498)/
B56
971
1
35388
35389
Popescu, Ştefan
De din vale de
Rovine : roman
Bucureşti
Editura
Militară
1986
971
2
971
3
35390
Călinescu, George
Bucureşti
Vinogradov, A.
Editura
Minerva
Opera
Română,
Editura
Muzicală
1987
35391
Scrinul negru :
[roman]
Defăimarea lui
Paganini : roman
971
4
971
5
35392
971
6
35394
Şolohov, Mihail
971
7
35395
Şolohov, Mihail
971
8
35396
971
9
35393
3 măşti pentru
Marte
Comportament şi
civilizaţie : Mică
enciclopedie
pentru tineret
Donul liniştit :
roman în patru
părţi .- Vol. 1
Bucureşti
1987
821.135.
1-31/P81
821.135.
1-31/P81
821.135.
1-31/C14
821.161.
131=135.1
/V63
93(100)/
S87
159.9(03
1)/C63
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/Ş67
821.161.
131=135.1
/Ş67
821.161.
131=135.1
/Ş67
821.161.
131=135.1
/Ş67
821.135.
1-31/T91
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1984
Donul liniştit :
roman în patru
părţi .- Vol. 2
Bucureşti
Univers
1984
Şolohov, Mihail
Donul liniştit :
roman în patru
părţi .- Vol. 3
Bucureşti
Univers
1984
35397
Şolohov, Mihail
Donul liniştit :
roman în patru
părţi .- Vol. 4
Bucureşti
Univers
1984
972
0
35398
Tudoran, Radu
Bucureşti
Editura
Eminescu
1986
972
1
972
2
35399
Lehninger, Albert
L.
Stănescu, Nichita
Sfârşit de mileniu
: [ciclu epic] .Vol. 5 :
Privighetoarea de
ziuă : roman
Biochimie .- Vol.
1
Poezii
Bucureşti
Editura
Tehnică
Albatros
1987
577/L41
1987
821.135.
1-1/S77
35400
Bucureşti
972
3
972
4
972
5
35401
Stănescu, Nichita
Poezii
Bucureşti
35402
Stănescu, Nichita
Poezii
Bucureşti
35405
Sireţchi, Gh.
Calcul diferenţial
şi integral .- Vol.
1 : Noţiuni
fundamentale
Bucureşti
972
6
972
7
35406
972
8
35409
Găzdaru,
Constantin
972
9
35410
Găzdaru,
Constantin
973
0
35411
Găzdaru,
Constantin
973
1
973
2
973
3
35412
973
4
35416
35407
35408
35413
35414
Bazele
radioelectronicii
Funcţionarea şi
depanarea
televizorului în
culori
Îndrumar pentru
electronişti :
Radio şi
televiziune .- Vol.
1
Îndrumar pentru
electronişti :
Radio şi
televiziune .- Vol.
2
Îndrumar pentru
electronişti :
Radio şi
televiziune .- Vol.
3
Despre stiluri
Editura
Minerva
Albatros
1988
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1985
1987
821.135.
1-1/S77
821.135.
1-1/S77
517/S60
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
621.38/Z
24
621.397/
B36
621.397/
B36
621.38/G
27
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Tehnică
1986
Bucureşti
Editura
Tehnică
1987
621.38/G
27
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Tehnică
1987
621.38/G
27
0,01
RON
Sala de
împrumut
7.03/P31
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Apostolescu,
Stelian
Mommsen,
Theodor
Vă place fizica ?
Bucureşti
Istoria romană .Vol. 1
Bucureşti
Constantinescu,
Gheorghe C.
Vol. 1
Editura Ion
Creangă
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1987
53/A68
1987
93(37)/M
88
1986
546/C42
973
5
973
6
35417
Constantinescu,
Gheorghe C.
Boiu, Alexandru
Vol. 2
Natura gândită :
Experimente
mintale în fizică
Bucureşti
973
7
35429
35430
GronovVasilescu, Elena
Orele târzii ale
speranţei : roman
Bucureşti
973
8
35431
35432
Theodoru, Radu
973
9
35433
Richardson,
Samuel
Vîltoarea : roman
.- Vol. 4 :
Biografie de
război ; Biografie
de pace
Pamela : [roman]
.- Vol. 1
974
0
35434
Richardson,
Samuel
Pamela : [roman]
.- Vol. 2
35418
35419
1986
546/C42
53:167/B
65
53:167/B
65
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Eminescu
1987
1987
821.135.
1-31/G87
821.135.
1-31/G87
821.135.
1-31/T53
821.135.
1-31/T53
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1987
Bucureşti
Editura
Minerva
1987
821.11131=135.1
/R51
821.11131=135.1
/R51
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1987
0,01
RON
Sala de
împrumut
974
1
35435
35436
35437
35438
35439
35440
35441
35442
35443
35444
Bogza, Geo
Cartea Oltului :
[reportaje]
974
2
35445
Mavrodin, Irina
974
3
35446
Tavitian, Simion
974
4
35447
35448
Woolf, Virginia
Stendhal scriitură şi
cunoaştere
Pagini pentru
gloria istoriei :
[Studii privind
lupta organizată şi
condusă de P. C.
R. împotriva
fascismului]
Noapte şi zi :
[roman]
974
5
35449
Preda, Marin
Cel mai iubit
dintre pământeni :
[Roman] .- Vol. 3
Editura
Minerva
1985
Bucureşti
Albatros
1985
Bucureşti
Editura
Politică
1986
Bucureşti
Univers
1987
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1987
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-92/B64
821.135.
1-92/B64
821.133.
1.09=135
.1/S83M
94(498)/
T28
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.11131=135.1
/W83
821.11131=135.1
/W83
821.135.
1-31/P90
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
974
6
35450
Preda, Marin
974
7
35451
Preda, Marin
974
8
35452
Trollope,
Anthony
974
9
35453
Hugo, Victor
975
0
35454
35455
Pătrăşcanu, D. D.
975
1
35456
Runcanu, Marcel
Constantin
975
2
35457
35458
Mallet-Joris,
Françoise
975
3
975
4
35460
Şerban, George
35461
Spaak, Claude
975
5
35463
35464
Beniuc, Mihai
Cel mai iubit
dintre pământeni :
[Roman] .- Vol. 2
Cel mai iubit
dintre pământeni :
[Roman] .- Vol. 1
Turnurile din
Barchester :
[roman]
Franţa şi Belgia :
Alpii şi Pirineii :
Scrisori din
călătorie
Candidat fără
noroc : [proză
scurtă]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Editura
Eminescu
1987
821.135.
1-31/P90
0,01
RON
Sala de
împrumut
1987
821.135.
1-31/P90
0,01
RON
Sala de
împrumut
1987
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
SportTurism
1987
0,01
RON
Sala de
împrumut
Iaşi
Junimea
1987
Vară indiană :
povestiri şi
capricii
Minciunile :
[roman]
ClujNapoca
Editura
Dacia
1987
821.11131=135.1
/T87
821.133.
1992=135.
1/H92
821.135.
1-32/P44
821.135.
1-32/P44
821.135.
1-32/R92
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1987
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Turnirul :
[roman]
Ecouri în
memoria timpului
: [roman]
Timişoara
Facla
1987
Bucureşti
Editura
Eminescu
1987
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Horea : Poem
dramatic
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1986
821.133.
131=135.1
/M18
821.133.
131=135.1
/M18
821.135.
1-31/Ş47
821.133.
1(493)31=135.1
/S72
821.135.
1-2/B45
821.135.
1-2/B45
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Bucureşti
975
6
35465
35466
Kogon, Eugen
975
7
35467
Mocanu, V.
975
8
35468
35469
Leon, Aurel
975
9
35470
Oprişan, I.
976
0
35471
BrătescuVoineşti, I. Al.
976
1
35472
35473
Mistral, Frédéric
976
2
35474
35475
976
3
35479
Reţeaua morţii :
Sistemul lagărelor
de concentrare
naziste
Timp al
îndârjirilor eroice
: 1916-1917
Umbre :
[amintiri] .- Vol. 5
: [Despre Eduard
Caudella, Vasile
Boldescu, G.
Lovendall,...]
Lucian Blaga
printre
contemporani :
Dialoguri
adnotate
Niculăiţă
Minciună :
[nuvele şi schiţe]
Poemul Ronului :
[în 12 cânturi];
Regina Jano :
[tragedie
provensală în
cinci acte şi în
versuri]
Bucureşti
Editura
Politică
1987
94(100)/
K67
94(100)/
K67
94(498)/
M84
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Militară
1986
Iaşi
Junimea
1986
821.135.
1-94/L46
821.135.
1-94/L46
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1987
821.135.
1.09/O66
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1987
821.135.
1-32/B79
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
821.133.
11=135.1/
M80
821.133.
11=135.1/
M80
821.135.
194(082)/
C27
821.135.
194(082)/
C27
821.135.
1-31/E38
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Cartea amintirilor
: Din copilăria şi
tinereţea
scriitorilor noştri
: [antologie de
proză
memorialistică]
Eliade, Mircea
Romanul
adolescentului
miop
Bucureşti
Muzeul
Literaturii
Române
[1988
]
976
4
35480
Rolland, Romain
976
5
35481
Rolland, Romain
976
6
35482
Rolland, Romain
976
7
35483
35484
976
8
35485
35486
35487
976
9
35489
35490
35491
977
0
35492
977
1
977
2
35493
35496
35497
Jean-Christophe :
[roman] .- Vol. 1 :
Zorile ; Dimineaţa
; Adolescentul
Jean-Christophe :
[roman] .- Vol. 2 :
Revolta ; Bâlciu ;
Antoinette
Jean-Christophe :
[roman] .- Vol. 3 :
Viaţa în casă ;
Prietenele ; Rugul
în flăcări ; Ziua ce
va sa vină
Mateiu Caragiale
Bucureşti
Editura
Muzicală
1985
Bucureşti
Editura
Muzicală
1985
Bucureşti
Editura
Muzicală
1985
Bucureşti
Editura
Eminescu
1985
Creangă, Ion
Poveşti, povestiri,
amintiri
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1987
Sorescu, Marin
Apă vie, apă
moartă : [versuri]
Craiova
Scrisul
românesc
1987
Sofonea, Liviu
Amintiri despre
Enescu, Brâncuşi
şi alţi prieteni
Medicină-OmReligie
Universuri
geometrice
reprezentative şi
teorii fizice
ClujNapoca
Editura
Dacia
1987
821.133.
131=135.1
/R68
821.133.
131=135.1
/R68
821.133.
131=135.1
/R68
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/C23
821.135.
1.09/C23
821.135.
1-34/C84
821.135.
1-34/C84
821.135.
1-34/C84
821.135.
1-1/S69
821.135.
1-1/S69
821.135.
1-1/S69
78/E55M
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
61:2/G32
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
514:53/S
66
514:53/S
66
977
3
35501
35502
35503
35504
35505
Arghezi, Tudor
Cântare omului :
Versuri alese
Bucureşti
Editura
Minerva
1986
977
4
35506
Hanţă, Alec
Bucureşti
Editura
Minerva
1985
977
5
35508
35509
35510
Scarlat, Mircea
Idei şi forme
literare până la
Titu Maiorescu
Introducere în
opera lui Cezar
Bolliac
Bucureşti
Editura
Minerva
1985
977
6
35511
Heym, Stefan
Poezii
Bucureşti
Univers
1986
977
7
35513
Ionescu, Mihai
Craiova
Scrisul
românesc
1987
977
8
35514
Anatomia umană :
idei, fapte,
evoluţie .- Vol. 1 :
Anatomia şi
anatomiştii din
Antichitate şi
Evul Mediu
Poeţi italieni din
secolul XX : De
la Giovanni
Pascoli la Valerio
Magrelli
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1988
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1.09/H23
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/B66
S
821.135.
1.09/B66
S
821.135.
1.09/B66
S
821.112.
21=135.1/
H60
611(091)
/I-68
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.131.
11=135.1(
082.2)/P
74
0,01
RON
Sala de
împrumut
977
9
35515
978
0
35516
978
1
35517
978
2
35519
992
9
35789
35790
35791
35792
35793
35794
35795
35796
35797
35798
993
0
35799
Parotă, Aristina
993
1
35800
Parotă, Aristina
993
2
35801
Parotă, Aristina
Puşcariu, Sextil
Maşini de
construcţii .- Vol.
2 : Construcţia,
calculul şi
încercarea
maşinilor pentru
lucrări de pământ
Istoria literaturii
române : Epoca
veche
Marea răscoală a
ţăranilor din 1907
Vol. 2 :
Corespondenţă
primită
Probleme de
structuri algebrice
Probleme de
chimie aplicată .Vol. 1
Probleme de
chimie aplicată .Vol. 2
Probleme de
chimie aplicată .Vol. 1
Bucureşti
Editura
Tehnică
1985
624/M45
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1987
821.135.
1.09/P99
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1987
94(498)/
M35
0,01
RON
Sala de
împrumut
1987
821.135.
1.09/C14
0,01
RON
Sala de
împrumut
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
54(076)/
P35
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1988
Bucureşti
Editura
Tehnică
1988
Bucureşti
Editura
Tehnică
1988
54(076)/
P35
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Tehnică
1988
54(076)/
P35
0,01
RON
Sala de
împrumut
993
3
35802
Parotă, Aristina
993
4
35803
Wilson, Angus
993
5
35804
Breban, Vasile
Probleme de
chimie aplicată .Vol. 2
O lume pradă
flăcărilor :
[roman]
Dicţionar general
al limbii române
Bucureşti
Editura
Tehnică
1988
54(076)/
P35
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1988
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1987
821.11131=135.1
/W68
81'374.3/
B82
0,01
RON
Sala de
împrumut
995
9
35849
Nobel contra
Nobel : Propuneri,
prezentări şi
antologie .- Vol. 2
Supliment la
Dicţionarul
explicativ al
limbii române
Probleme de
fizică
[Bucureşti]
996
0
35850
996
1
35851
35852
35853
Sandu, Mihail
996
2
996
3
996
4
996
5
35856
Faure, Élie
35857
Faure, Élie
Craiova
Scrisul
românesc
Istoria artei : Arta
modernă .- Vol. 1
Istoria artei : Arta
modernă .- Vol. 2
Istoria artei : Arta
Renaşterii
Portretul : roman
Bucureşti
35859
Pardău, Platon
996
6
35860
35861
35862
Folescu, Cecil
Ce este
Universul?
Bucureşti
996
7
996
8
35863
Popescu, Dumitru
Bucureşti
35864
35865
35866
35867
35868
Sebastian, Mihail
Cenuşa din ornic
: Roman
Teatru
35858
821822/N83
0,01
RON
Sala de
împrumut
81'374.3
=135.1/D
39
0,01
RON
Sala de
împrumut
1987
53/S20
53/S20
53/S20
Meridiane
1988
Bucureşti
Meridiane
1988
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Albatros
1986
7(100)(0
91)/F27
7(100)(9
91)/F27
7(100)(0
91)/F27
821.135.
1-31/P34
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1988
52/F77
52/F77
52/F77
Editura
Eminescu
Editura
Minerva
1988
821.135.
1-31/P81
821.135.
1-2/S40
821.135.
1-2/S40
821.135.
1-2/S40
821.135.
1-2/S40
821.135.
1-2/S40
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1988
1987
996
9
35869
35870
997
0
35872
35873
35874
35875
35876
35877
35878
35879
35880
35881
35882
35883
35884
35885
35886
35887
35888
35889
35890
35891
Rusescu, Corneliu
Modele şi
modelare în fizică
Bucureşti
Probleme de
matematică, fizică
şi chimie
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1987
53/R75
53:51/R7
5
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1987
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
51(076)/
P94
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
997
1
35892
35893
Probleme din
gazeta matematică
Bucureşti
Editura
Tehnică
1984
51(076)/
P93
51(076)/
P93
75(498)/
F93
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
997
2
35894
997
3
35896
Roblès,
Emmanuel
Pictori
revoluţionari de la
1848
Veneţia, iarna :
[roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1988
0,01
RON
Sala de
împrumut
Literatură şi
naţiune
Riscurile
parvenirii :
[roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
Univers
1986
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Probleme de
fizică pentru liceu
.- Vol. 2 :
Fenomene
electrice şi optice
; Elemente de
fizică cuantică ;
Fizica nucleului
Probleme de
fizică pentru liceu
.- Vol. 1 :
Mecanică,
Termodinamică,
Fizică moleculară
Probleme de
fizică pentru liceu
.- Vol. 2 :
Fenomene
electrice şi optice
; Elemente de
fizică cuantică ;
Fizica nucleului
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1988
821.133.
131=135.1
/R62
821.135.
1.09/P98
821.111(
73)31=135.1
/H86
53/C65
997
4
997
5
35897
Purcaru, Ilie
35898
Howells, William
Dean
997
6
35901
Cone, Gabriela F.
0,01
RON
Sala de
împrumut
997
7
35902
35903
Cone, Gabriela F.
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1986
53/C65
53/C65
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
997
8
35905
Cone, Gabriela F.
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1988
53/C65
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1988
997
9
35906
35907
35908
Cone, Gabriela F.
998
0
35909
Giuglea, George
998
1
35910
35911
998
2
35912
35914
998
3
998
4
998
5
35916
Vianu, Tudor
Probleme de
fizică pentru liceu
.- Vol. 1 :
Mecanică,
Termodinamică,
Fizică moleculară
Fapte de limbă :
Mărturii despre
trecutul românesc
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1986
53/C65
53/C65
53/C65
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
1988
811.135.
1/G59
Analiza complexă
: Aspecte clasice
şi moderne
Bucureşti
1988
Arta prozatorilor
români
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Minerva
517/A48
517/A48
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1988
821.135.
1.09/V54
821.135.
1.09/V54
004/D37
Albatros
1986
Bucureşti
Editura
Politică
1988
821.135.
1-31/T76
001/D69
001/D69
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Bucureşti
Editura
Eminescu
1985
821.135.
1.09/M8
9
0,01
RON
Sala de
împrumut
621.3:00
4/A73
0,01
RON
Sala de
împrumut
Dialog cu viitorul
35917
Topolog, Ion
35918
35919
Dorian, Dorel
998
6
35920
Moraru, Cristian
998
7
35925
Urmaşii lui Euclid
: roman
Mileniul II,
ultimul sfert de
oră : Ştiinţă şi
educaţie în
aventura
cunoaşterii
Ceremonia
textului : Poeţi
români din
secolul XX
Electronică şi
informatică :
Tradiţii ;
Actualitate ;
Perspective
Persoană,
personalitate,
personaj : (Insul
în dinamica
devenirii)
Agapa
absolvenţilor :
[roman]
Iaşi
Junimea
1988
159.9/A3
8
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1988
821.112.
2(436)31=135.1
/W55
821.112.
2(436)31=135.1
/W55
613/C22
613/C22
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
998
8
35926
Alexandrescu, Ion
998
9
35927
35928
Werfel, Franz
999
0
35930
35931
999
1
35932
35933
Păun, Gheorghe
999
2
35934
35935
35936
Petrescu, Camil
Suflete tari ; Jocul
ielelor : [teatru]
Bucureşti
999
3
35938
35939
Rădulescu,
Valentin
Cutezanţa minţii
999
4
35940
35941
Drăgănoiu, Ion
999
5
35942
Ribot, Théodule
Durerile celor
două plăceri :
(Alcoolul şi
tutunul)
Paradoxurile
clasamentelor
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Minerva
1987
519.2/P4
5
519.2/P4
5
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
1987
Bucureşti
Editura
Militară
1988
Convorbirile de
joi
ClujNapoca
Editura
Dacia
1988
Logica
sentimentelor
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1988
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
821.135.
1-2/P57
793.7/R1
8
793.7/R1
8
008(498)
/D73
008(498)
/D73
159.9/R5
1
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Bucureşti
999
6
35943
35944
Bălcescu, Nicolae
Românii supt
Mihai-Voievod
Viteazul
Iaşi
Junimea
1988
999
7
35945
35946
Vatamaniuc,
Dimitrie
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
999
8
35947
35948
Sorbul, Mihail
Eminescu :
Manuscrisele;
Jurnal al formării
intelectuale şi al
lărgirii orizontului
ştiinţific;
Laborator de
creaţie;
Instrument de
lucru
Patima roşie :
teatru
Bucureşti
Albatros
1988
999
9
35950
35951
35952
35953
Negrescu, Horia
De la relativitatea
clasică la teoria
relativităţii
Bucureşti
Albatros
1988
100
33
36027
36028
36029
36030
36031
Vinea, Ion
Poezii
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
100
34
100
35
36032
Bulgăr, Gheorghe
Filologie şi istorie
Bucureşti
1988
36034
NestorescuBălceşti, Horia
Craiova
100
36
36035
Nicolae Bălcescu
: Urme în bronzul
istoriei
Scheme de relee
complexe în
energetică
Editura
Eminescu
Scrisul
românesc
1988
821.135.
1-94/B20
821.135.
1-94/B20
821.135.
1.09/E48
V
821.135.
1.09/E48
V
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-2/S69
821.135.
1-2/S69
53/N40
53/N40
53/N40
53/N40
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/V62
821.135.
1-1/V62
821.135.
1-1/V62
821.135.
1-1/V62
821.135.
1-1/V62
821.135.
1.09/B91
94(498)/
N51
621/G15
100
37
36036
100
38
36037
Vişan, Constantin
100
39
36038
36039
36040
36041
Eftimiu, Victor
Doisprezece
prozatori :
Antologie de
debut în proză
scurtă
Semnături în
contemporaneitate
: Portrete în
dialog
Teatru
100
40
36042
100
50
36078
36079
36080
100
51
100
52
821.135.
132(082)/
D63
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1986
008(498)
/V67
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1986
Bucureşti
Editura
Minerva
1984
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Blaga, Lucian
Despre frumos şi
artă : Tradiţiile
gândirii estetice
româneşti .- Vol.
1
Poezii
821.135.
1-2/E23
821.135.
1-2/E23
821.135.
1-2/E23
821.135.
1-2/E23
7.03/D34
82:111.8
52/D34
Bucureşti
Editura
Eminescu
1988
36082
36084
36085
36086
36089
Stănescu, Nichita
Poezii
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
36091
Proust, Marcel
În căutarea
timpului pierdut :
[ciclu de romane]
.- [Vol. 3] : La
umbra fetelor în
floare
Bucureşti
Univers
1988
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/B56
821.135.
1-1/S77
821.135.
1-1/S77
821.135.
1-1/S77
821.135.
1-1/S77
821.135.
1-1/S77
821.133.
131=135.1
/P95
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
100
53
36092
36094
36095
Nicolescu,
Cătălin-Petru
Analiză
matematică .Vol. 1 : Aplicaţii
Bucureşti
Albatros
1987
517/N64
517/N64
517/N64
100
54
36096
36097
36098
36099
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 1 :
Poezii : Fire de
tort
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
100
55
36100
36101
Alecsandri, Vasile
Poezii
Bucureşti
Editura
Eminescu
1987
100
56
36102
36103
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/A36
821.135.
1-1/A36
613/R51
613/R51
100
57
36104
36105
La Condamine,
Charles-Marie de
Călătorie pe
Amazon
Bucureşti
Meridiane
1988
100
58
100
59
36106
Fonetica astrelor
Timişoara
Facla
1986
36110
Dumbrăveanu,
Anghel
Clavell, James
Shōgun : [roman]
.- Vol. 1
Bucureşti
Univers
1988
100
60
36111
Clavell, James
Shōgun : [roman]
.- Vol. 2
Bucureşti
Univers
1988
Copilăria,
pubertatea,
adolescenţa
821.133.
1992=135.
1/L11
821.133.
1992=135.
1/L11
821.135.
1-4/D89
821.111(
73)31=135.1
/C56
821.111(
73)31=135.1
/C56
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
100
61
36113
36114
36115
36116
36117
36118
36119
36120
36121
36122
Labiş, Nicolae
Poezii
Bucureşti
Editura
Eminescu
1989
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1988
821.135.
1-1/L12
821.135.
1-1/L12
821.135.
1-1/L12
821.135.
1-1/L12
821.135.
1-1/L12
821.135.
1-1/L12
821.135.
1-1/L12
821.135.
1-1/L12
821.135.
1-1/L12
821.135.
1-1/L12
821.135.
1.09/M6
6
821.135.
1.09/M6
6
821.112.
231=135.1
/F87
821.112.
231=135.1
/F87
808/R51
100
62
36123
36124
Micu, Dumitru
Limbaje moderne
în poezia
românească de azi
Bucureşti
Editura
Minerva
1986
100
63
36125
36126
Franke, Herbert
W.
Zona zero :
[roman S.F.]
Bucureşti
Univers
1988
100
64
36127
Ricardou, Jean
Bucureşti
Univers
100
65
36128
Văideanu, George
Noi probleme ale
romanului :
[tehnică literară]
Educaţia la
frontiera dintre
milenii
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Politică
1988
37/V13
0,01
RON
Sala de
împrumut
100
66
36129
Ghilia, Alecu Ivan
100
67
36130
36131
Mitrofan, Nicolae
100
68
100
69
36132
100
70
36134
100
71
36135
Brătianu,
Gheorghe I.
O enigmă şi un
miracol istoric :
poporul român
Bucureşti
100
72
36136
Opriş, Tudor
Bucureşti
100
73
100
74
36137
Diaconescu,
Romulus
Păun, Gheorghe
BIOS : (Cele mai
pasionante
probleme ale
lumii vii) .- Vol. 3
: Conexiunile
lumii vii
Neuitatele
amurguri : Roman
Matematica? : Un
spectacol!
36133
36138
36139
36140
36141
36142
Gheorghiu,
Mihnea
Lumina din
adâncuri : [proză
scurtă]
Aptitudinea
pedagogică
Fascinaţia şi
comorile mărilor
Enigma din
Strada Presei :
roman
Basme populare
româneşti :
[antologie]
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Craiova
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Cartea
româneasc
ă
1988
821.135.
1-32/G49
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
159.9/M
82
159.9/M
82
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
55/R48
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
398(498)
34(082)/
R62
94(498)/
B79
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
821.135.
1-31/G42
Editura
Academiei
Republicii
Populare
Române
Albatros
1988
1988
577.2/O66
0,01
RON
Sala de
împrumut
Scrisul
românesc
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1988
821.135.
1-31/D36
51/P45
51/P45
51/P45
51/P45
51/P45
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1988
100
75
36143
36144
Culic, Nicolae
Valoarea dimensiune a
existenţei umane
Bucureşti
100
76
36145
36146
Coşbuc, George
Poezii .- Vol. 2 :
Poezii : Cântece
de vitejie
Bucureşti
100
77
36147
Alemany, Luis
Insula lui Circe :
[roman]
Bucureşti
100
78
36148
100
79
36149
Zweig, Arnold
100
80
36150
Buzea, Constanţa
100
81
36151
Crohmălniceanu,
Ovid S.
100
82
36152
Ciobanu, Nicolae
100
83
100
84
36153
Slavici, Ioan
36154
36155
Mic dicţionar
pentru tineret de
istorie a
economiei
româneşti
Lumea de ieri :
[scrieri istorice]
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Minerva
1988
1/C94
1/C94
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1988
Univers
1988
821.135.
1-1/C73
821.135.
1-1/C73
821.134.
231=135.1
/A36
33(038)/
P98
81'374.2:
33/P98
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.112.
2(436)94=135.1
/Z98
821.135.
1-1/B98
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1988
Pietre sălbatice :
[versuri]
Bucureşti
1988
Alte istorii
insolite : [proză
ştiinţificofantastică]
Între imaginar şi
fantastic în proza
românească
Mara : [roman]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
1986
821.135.
1344/C90
0,01
RON
Sala de
împrumut
Cartea
româneasc
ă
Albatros
1987
821.135.
1.09/C51
0,01
RON
Sala de
împrumut
1989
821.135.
1-31/S63
398(498)
.0.09/N8
2
398(498)
.0.09/N8
2
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Elemente
mitologice în
creaţia populară
românească
Bucureşti
Bucureşti
100
85
36156
36157
Istoria artei : Arta
medievală
100
86
36159
Bulgakov, Mihail
Garda albă :
roman .- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
100
87
36160
Bulgakov, Mihail
Garda albă :
roman .- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
100
88
36161
Psihologia şi viaţa
cotidiană .- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1988
100
89
36162
100
90
36163
Verne, Jules
Secolul
cinematografului :
Mică enciclopedie
a cinematografiei
universale
Vulcanul de aur :
[roman]
100
91
36164
36165
Drumeş, Mihail
100
92
36166
36167
Sandu, Mihail
100
93
36168
36169
36170
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1988
Povestiri despre
cutezători
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1989
Probleme de
fizică
Craiova
Scrisul
românesc
1987
Compendiu de
fizică
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1988
7(100)(0
91)/F27
7(100)(0
91)/F27
821.161.
131=135.1
/B91
821.161.
131=135.1
/B91
159.9/P9
7
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
791(100)
(091)/S4
0
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.133.
131=135.1
/V48
821.135.
1-32/D85
821.135.
1-32/D85
53/S20
53/S20
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
53/C63
53/C63
53/C63
100
94
36175
36176
36177
Nicolescu, Ovidiu
Prospectarea
cunoştinţelor :
Învăţare şi
valorificare
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1988
371/N64
371/N64
371/N64
100
95
100
96
36178
Braga, Rodica
Maia : roman
Bucureşti
1988
36180
Micu, Dumitru
Limbaje lirice
contemporane
Bucureşti
Editura
Eminescu
Editura
Minerva
100
97
36181
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
100
98
36182
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
100
99
36184
36185
36186
36187
Valori umaniste
în gândirea
românească :
Secolele XV-XIX
.- Vol. 1
Valori umaniste
în gândirea
românească :
Secolele XV-XIX
.- Vol. 2
Probleme de
structuri algebrice
821.135.
1-31/B76
821.135.
1.09/M6
6
008(498)
/V20
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1988
101
00
101
01
101
02
36188
Migdal, A.
Bucureşti
Markiewicz,
Henryk
Vârgolici, Teodor
Editura
Politică
Univers
1989
36189
De la îndoială la
certitudine
Conceptele
ştiinţei literaturii
Scriitorii români
şi unitatea
naţională
Bucureşti
Editura
Eminescu
1988
101
03
36192
Gorunescu,
Valeriu
Drumul spre zori :
Roman
Bucureşti
Albatros
1988
36190
36191
Bucureşti
1988
1988
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
008(498)
/V20
0,01
RON
Sala de
împrumut
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
512(076)
/P93
165/M67
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
82.01/M
42
821.135.
1.09/V27
821.135.
1.09/V27
821.135.
1-31/G72
101
04
36193
Howells, William
Dean
Vară indiană :
roman
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
101
05
36194
Schneider,
Bertrand
Bucureşti
Editura
Politică
101
06
36195
Maxwell, J. C.
Revoluţia
desculţilor :
Raport către
Clubul de la
Roma
Tratat elementar
de electricitate
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
101
07
101
08
36196
36197
Barbilian, Dan
Algebră
axiomatică .- Vol.
1
Bucureşti
101
09
36198
Barbilian, Dan
Algebră
axiomatică .- Vol.
2
Bucureşti
101
10
36199
Isherwood,
Christopher
101
11
36200
Douglas, Lloyd C.
Domnul Norris
schimbă trenul ;
Cu bine, Berlin :
[romane]
Povestea vieţii
mele :
[autobiografie]
101
12
36201
36202
Lovinescu, Eugen
Mite ; Bălăuca :
romane
Vol. 1
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
821.111(
73)31=135.1
/H86
316/S34
0,01
RON
Sala de
împrumut
1989
53/M51
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Editura
Didactică şi
Pedagogic
ă
1988
94(100)/
B98
512/B29
1988
512/B29
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1989
821.11131=135.1
/I-83
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1988
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Eminescu
1989
821.111(
73)94=135.1
/D71
821.135.
1-31/L81
821.135.
1-31/L81
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
101
13
36204
36205
Dumitru,
Smaranda
Transformări
geometrice
101
14
101
15
36206
36208
Meyrink, Gustav
Tratat elementar
de fizica Globului
Autoinstruire în
stenografie :
Sistemul "Taylor"
Golem : [roman]
101
16
101
17
36209
Mihăieş, Mircea
101
18
36211
101
19
36212
36213
101
20
36214
36215
101
21
101
22
101
23
36207
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1988
514/D93
514/D93
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
55/M92
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.112.
231=135.1
/M63
821.135.
1-4/M68
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.112.
231=135.1
/W65
159.9:37
1/C58
159.9:37
1/C58
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
651.9/M
28
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1989
De veghe în
oglindă
[Bucureşti]
1988
Wickert, Erwin
Templul părăsit :
roman
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
Univers
Coaşan, Aurelia
Adaptarea şcolară
Bucureşti
1988
Bucureşti
1989
008/C84
008/C84
36216
Tănăsache, Ilie
Hamsun, Knut
Editura
Eminescu
Cartea
româneasc
ă
1989
36217
Creativitatea
ştiinţifică în
slujba progresului
social
Ţărmul tandreţei :
roman
Copii ai timpului
lor : [roman]
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Politică
36218
Mocică,
Gheorghe
Probleme de
funcţii speciale
Bucureşti
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
1988
821.135.
1-31/T16
821.113.
531=135.1
/H19
517/M84
Bucureşti
Bucureşti
1989
1989
101
24
101
25
36219
Vintilă, Petru
Muntele speranţei
: roman .- Vol. 3
La lilieci : Poeme
: [versuri]
Bucureşti
36220
36221
Sorescu, Marin
101
26
36222
Petrescu, Camil
101
27
36223
Petrescu, Camil
101
28
36224
Petrescu, Camil
101
29
101
30
36225
Heidegger, Martin
Un om între
oameni : [Roman]
.- Vol. 1
Un om între
oameni : [Roman]
.- Vol. 2
Un om între
oameni : [Roman]
.- Vol. 3
Repere pe drumul
gândirii
Cronicari munteni
Bucureşti
101
31
36228
Bărcănescu,
Şerban
Reprezentări ale
grupurilor finite
Bucureşti
101
32
36229
Căpreanu, Ioan
Bucureşti
101
33
36230
Steinhardt, Nicu
101
34
36231
Ciobanu, Ştefan
Eseul unei
restituiri : C. Stere
: Un militant şi
teoretician al
luptei pentru
emancipare
socială şi
naţională
Prin alţii spre sine
: Eseuri vechi şi
noi
Istoria literaturii
române vechi
36226
36227
Editura
Militară
Scrisul
românesc
1988
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Cartea
româneasc
ă
Editura
Politică
Editura
Militară
1988
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Junimea
1988
1988
Bucureşti
Editura
Eminescu
Bucureşti
Editura
Eminescu
Craiova
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
821.135.
1-31/V64
821.135.
1-1/S69
821.135.
1-1/S69
821.135.
1-31/P57
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1988
821.135.
1-31/P57
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
821.135.
1-31/P57
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
11/H44
1988
821.135.
1822/C90
821.135.
1822/C90
512/B31
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
94(498):
929/C21
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
821.135.
1-4/S83
0,01
RON
Sala de
împrumut
1989
821.135.
1.09/C51
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
101
35
36232
Buffiere, Félix
101
36
36233
Haşdeu, Iulia
101
37
36234
36235
101
38
36237
101
39
36238
36239
Micu, Dumitru
101
40
36240
Iorgulescu,
Mircea
101
41
36241
Popescu, Dan
101
42
36242
Larreta, Antonio
101
43
36243
36244
Fătulescu, Ştefan
Miturile lui
Homer şi gândirea
greacă
Dicţionar de
cuvinte şi expresii
comune limbilor
română şi
franceză
Generaţia anului
2000 : Scenarii de
juventologie
prospectivă
Înainte de
Watergate :
Probleme ale
corupţiei în
societatea
americană
Limbaje lirice
contemporane
Bucureşti
Univers
1987
Bucureşti
Albatros
1988
821.14.0
9=135.1/
B89
811.135.
1:81'374.
2'373.42
=135.1=1
33.1/H34
316/M15
316/M15
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Politică
1989
32/I-49
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Eseu despre
lumea lui
Caragiale
Terra : Lumini şi
umbre :
[reportaje]
Volavérunt :
[roman]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
SportTurism
1988
821.135.
1.09/M6
6
821.135.
1.09/M6
6
821.135.
1.09/C23
I
821.135.
1-92/P81
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1988
0,01
RON
Sala de
împrumut
Fizica, un mod de
a întreba
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1988
821.134.
231=135.1
/L22
53/F26
53/F26
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
1988
101
44
36245
Iorga, Nicolae
Pe drumuri
depărtate .- Vol. 1
: 1890-1926
Introducere în
geometria
spectrală
Bucureşti
Editura
Minerva
1987
101
45
36247
Craioveanu,
Mircea
101
46
36248
36249
101
47
821.135.
1-992/I72
514/C82
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1988
Caragiale, Ion
Luca
Temă şi variaţiuni
: Momente,
schiţe, amintiri
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
Editura
Dacia
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-32/C23
821.135.
1-32/C23
821.135.
1.09/H68
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
36250
Hobana, Ion
Bucureşti
Editura
Eminescu
1986
101
48
101
49
36251
Stancu, Zaharia
Literatura de
anticipaţie :
Autori, cărţi, idei
.- Vol. 2
Poeme cu lună
Bucureşti
1986
36252
Maiorescu, Titu
Opere .- Vol. 4 :
Încercări literare
Bucureşti
Editura
Eminescu
Editura
Minerva
821.135.
1-1/S76
821.135.
1.09/M1
6
81'373.6/
C26
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
101
50
36255
Carpov, Maria
Bucureşti
Editura
Eminescu
1987
101
51
36256
36257
Ianoşi, Ion
Captarea
sensurilor :
Coordonate
analitice
Nearta - artă .Vol. 2
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1985
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1988
101.1/I27
101.1/I27
821.135.
194(082)/
K67
14/A62
101
52
36258
[Cronici
moldoveneşti] :
[antologie]
101
53
36259
Bucureşti
Editura
Minerva
101
54
36260
Antologie de
filosofie
românească .Vol. 4
Antologie de
filosofie
românească .Vol. 5
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
14/A62
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
1988
101
55
36261
101
56
36262
Moise, Edwin E.
101
57
36263
Bocşan, Nicolae
101
58
36264
36265
36266
Udrişte,
Constantin
101
59
101
60
36268
36269
36270
36271
Roşculeţ, Marcel
N.
101
61
36272
36273
Inţa, Ioan
101
62
36274
101
63
36275
Bidu-Vrănceanu,
Angela
Antologie de
filosofie
românească .Vol. 6
Geometrie
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
14/A62
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
1983
514/M86
0,01
RON
Sala de
împrumut
Contribuţii la
istoria
iluminismului
românesc
Linii de câmp
Timişoara
Editura
Didactică
şi
Pedagogic
ă
Facla
1986
82.02/B6
1
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Tehnică
1988
Bucureşti
Editura
Tehnică
1987
51:53/U1
8
51:53/U1
8
51:53/U1
8
57(082)/
R49
512/R74
512/R74
512/R74
Complemente de
fizică .- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Tehnică
1985
53/I-58
53/I-58
Istoria
Universităţii din
Iaşi
Cuvinte şi sensuri
: Polisemia,
sinonimia,
antonimia prin
exerciţii
Iaşi
Junimea
1985
37/I-87
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1988
811.135.
1'373.42/
B52
0,01
RON
Sala de
împrumut
Revoluţia
biologică
Algebră liniară,
geometrie
analitică şi
geometrie
diferenţială
101
64
36279
36280
101
65
36281
36282
101
66
36285
101
67
36286
101
68
36287
101
69
36288
101
70
36289
Holban, Ioan
101
71
101
72
36290
Pillat, Monica
36291
Barbu, Constantin
101
73
36292
Coroiu,
Constantin
Joja, Crizantema
Achimescu, Ildico
Liviu Rebreanu
după un veac :
Evocări,
comentarii critice,
perspective
străine, mărturii
ale prozatorilor de
azi
Cartea cronicilor
ClujNapoca
Editura
Dacia
1985
821.135.
1.09/R35
821.135.
1.09/R35
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Iaşi
Junimea
1986
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sensul ideologic
al demersului
ştiinţific
Traian Vuia :
Viaţa şi opera
Bucureşti
Editura
Politică
1986
821.135.
1822/C27
821.135.
1822/C27
1:001/J7
1
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Romanţă cu
busolă : [proză
scurtă]
În căutarea
strămoşilor lui
Adam :
Povestirile unui
arheolog
Hortensia
Papadat-Bengescu
: [monografie]
Ieşirea din contur
: [studiu critic]
Rostirea esenţială
: Eseu despre
reamintirea Fiinţei
Dialog în
actualitate Eseuri şi
comentarii
literare-
Timişoara
929:62(4
98)/V97I
821.135.
1-32/A16
0,01
RON
Sala de
împrumut
902/L22
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/P28
H
821.135.
1.09/P65
11/B30
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-4/C72
0,01
RON
Sala de
împrumut
Facla
1986
Bucureşti
Albatros
1985
Bucureşti
Editura
Eminescu
Scrisul
românesc
1985
Junimea
1985
Craiova
Iaşi
1985
101
74
36293
Capek, Karel
Război cu
salamandrele
Bucureşti
Univers
1985
101
75
36294
36295
Petrescu, Paul
Tentaţia
confluenţelor
Bucureşti
Editura
Eminescu
1985
101
76
36296
101
77
36297
Poulet, Georges
Bucureşti
Univers
101
78
36298
Iorga, Nicolae
Bucureşti
101
79
36299
Iorga, Nicolae
101
80
36300
Iorga, Nicolae
101
81
36302
101
82
36303
Rău, Aurel
Microbii - fiinţe
cu însuşiri
uimitoare
Metamorfozele
cercului : [Studiu
critic]
Istoria literaturii
româneşti .- Vol.
1 : Istoria
literaturii
româneşti
contemporane :
Crearea formei
(1867-1890)
Istoria literaturii
româneşti .- Vol.
2 : Istoria
literaturii
româneşti
contemporane : În
căutarea fondului
Istoria literaturii
româneşti .- Vol.
3 : Introducere
sintetică
Simeon Florea
Marian, folclorist
si etnograf
Mişcarea de
revoluţie :
[versuri]
821.162.
231=135.1
/C20
821.135.
1-4/P57
821.135.
1-4/P57
576/E55
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1987
821.133.
1.09/P88
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Minerva
1986
821.135.
1.09/I72
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1986
821.135.
1.09/I72
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1985
821.135.
1.09/I72
0,01
RON
Sala de
împrumut
929:39(4
98)/F82
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/R30
0,01
RON
Sala de
împrumut
ClujNapoca
Editura
Dacia
1985
101
83
36304
36305
Boboc, Nicu
Măsură şi
capacitate
Bucureşti
101
84
36306
Dobrescu, Paul
Bucureşti
101
85
36307
Tănase, Al.
101
86
36308
Simion, Eugen
101
87
101
88
36310
Computere şi
trandafiri sau
paradoxurile
progresului
O istorie a culturii
în capodopere .Vol. 2 : Cultura
greacă antică (I)
Timpul trăirii,
timpul regăsirii :
Jurnal parizian
Veghe şi speranţă
36311
Ghica, Magdalena
Bucureşti
Editura
Eminescu
1985
101
89
101
90
36312
Ilica, Carolina
Bucureşti
Balaci, Alexandru
Editura
Eminescu
Editura
Eminescu
1985
36313
101
91
36314
Cioculescu,
Şerban
O tăcere
asurzitoare :
versuri
Tirania visului :
[versuri] .- Vol. 2
În fluxul
spiritualităţii :
[studii]
Viaţa lui I. L.
Caragiale
Editura
Minerva
1986
101
92
36315
101
93
36316
36317
101
94
36318
Metode în analiza
circuitelor
electronice
Horea în
publicistica
românească
Mihu, Cerchez
Pitagora
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Politică
1985
51/B60
51/B60
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1988
308/D58
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Univers
1988
008(14'0
2)/T16
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1986
821.135.
1992/S57
61/T90
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/G48
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/I-43
821.135.
1.09/B19
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
1.09/C23
C
621.38/S
29
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
94(498):
929/H78
94(498):
929/H78
929:51/P
69M
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Bucureşti
1987
ClujNapoca
Editura
Dacia
1985
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1986
101
95
36319
Vascenco, Victor
Limba rusă : Curs
practic
Bucureşti
101
96
36320
Barbu, Ion
Joc secund :
Versuri
Bucureşti
101
97
36321
36322
36323
36325
36326
36327
36328
36330
36331
36332
36333
36334
36335
36336
36337
Arghezi, Tudor
Versuri
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Cartea
româneasc
ă
Editura
Minerva
1985
811.161.
1/V31
0,01
RON
Sala de
împrumut
1986
821.135.
1-1/B30
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
821.135.
1-1/A76
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
101
98
36339
Compendiu de
fizică
Bucureşti
101
99
36340
Maxwell, J. C.
Tratat elementar
de electricitate
Bucureşti
102
00
36341
Popescu, Ion M.
Teoria
electromagnetică
macroscopică a
luminii
Bucureşti
102
01
102
02
102
03
102
04
36350
Medalioane
36351
Matei Millo
36352
Eminescu, Mihai
36353
Platon, Maria
102
05
36355
Pop, Augustin Z.
N.
102
06
36356
Lăncrăjan, Ion
102
07
36357
Sadoveanu,
Mihail
102
08
36358
Iorga, Nicolae
102
09
36361
Raus, Valentin
Scrieri
pedagogice
Dacia literară :
Destinul unei
reviste ; Viaţa
unei epoci literare
Pe urmele lui
Mihail
Kogălniceanu
Cuvânt despre
Transilvania :
[proză scurtă]
Viaţa lui Ştefan
cel Mare :
[roman istoric]
Istoria lui Ştefan
cel Mare : Pentru
poporul român
Memorie
figurativă :
Povestiri şi nuvele
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1988
53/C63
0,01
RON
Sala de
împrumut
1989
53/M51
0,01
RON
Sala de
împrumut
1986
53/P81
0,01
RON
Sala de
împrumut
929:008(
498)/B34
792/M73
V
821.135.
1.09/E48
821.135.
1.09/P70
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Iaşi
Junimea
1977
[Iaşi]
Junimea
1974
Bucureşti
SportTurism
1979
821.135.
1.09/K67
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
SportTurism
1982
821.135.
1-32/L19
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
pentru
Literatură
Editura
pentru
Literatură
Editura
Dacia
1965
821.135.
1-31/S13
0,01
RON
Sala de
împrumut
1966
94(498)/I
-72
0,01
RON
Sala de
împrumut
1988
821.135.
1-32/R30
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
ClujNapoca
102
10
36362
36363
Iorga, Nicolae
Istoria literaturii
româneşti :
Introducere
sintetică : (după
note stenografice
ale unui curs)
Grădina de vară :
povestiri
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
821.135.
1.09/I-72
821.135.
1.09/I-72
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
102
11
36364
36365
36366
Petrescu, Răzvan
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1989
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1989
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
821.135.
1.09/A57
0,01
RON
Sala de
împrumut
Minulescu, Ion
Cap limpede :
(Supravieţuiri, 6) :
[Proză
memorialistică]
Barocul în proza
lui Arghezi :
Focul şi apa sau
basmul
neîntreruptelor
metamorfoze
Versuri
821.135.
1-32/P57
821.135.
1-32/P57
821.135.
1-32/P57
821.135.
1-94/C73
102
12
36367
Cosaşu, Radu
102
13
36368
Anghelescu,
Adrian
102
14
36369
36370
36371
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
Vinea, Ion
Poezii
Bucureşti
Editura
Minerva
1988
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/M75
821.135.
1-1/V62
821.135.
1-1/V62
821.135.
1-1/V62
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
102
15
36372
36373
36374
Eminescu :
[Studiu critic]
Iaşi
Junimea
1989
36381
36382
36383
36385
36387
36388
36389
Culegere de
probleme
rezolvate pentru
admiterea în
învăţământul
superior :
Matematică Fizică - Chimie
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1989
102
18
36391
102
19
36392
Patrubány Miklós
Bucureşti
Editura
Tehnică
102
20
36393
Patrubány Miklós
Bucureşti
102
21
36394
Dumitraşcu, Liviu
Produsele stupului
: Hrană, sănătate,
frumuseţe
Totul
despre...micropro
cesorul Z80 .Vol. 1
Totul
despre...micropro
cesorul Z80 .Vol. 2
Învăţăm
microelectronica
interactivă .- Vol.
1
Bucureşti
102
16
36375
36376
36377
102
17
Streinu, Vladimir
821.135.
1.09/E48
S
821.135.
1.09/E48
S
821.135.
1.09/E48
S
51(076)/
C94
51(076)/
C94
51(076)/
C94
51(076)/
C94
51(076)/
C94
51(076)/
C94
51(076)/
C94
638.1/P9
4
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1989
004/P44
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Tehnică
1989
004/P44
0,01
RON
Sala de
împrumut
Editura
Tehnică
1989
004/D90
0,01
RON
Sala de
împrumut
102
22
36395
Dumitraşcu, Liviu
102
23
36396
36397
36398
36399
Hegedüs, Attila
102
24
36400
102
25
36401
36402
102
26
36403
102
27
36404
102
28
36405
36406
Verne, Jules
102
29
36408
Dorian, Gellu
Învăţăm
microelectronica
interactivă .- Vol.
2
Probleme de
mecanică : Statică
şi cinematică
Bucureşti
Editura
Tehnică
1989
004/D90
0,01
RON
Sala de
împrumut
Timişoara
Facla
1989
53/H43
53/H43
53/H43
53/H43
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
621.396/I
-25
621.396/I
-25
517/B30
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
821.135.
11(082)/P
92
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.133.
131=135.1
/V48
821.133.
131=135.1
/V48
821.135.
1.09/D68
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
Agenda
radioelectronistul
ui
Manualul
radioamatorului
începător
Barbu, Viorel
621.38/D
76
Metode
matematice în
optimizarea
sistemelor
diferenţiale
Prinos de
frumuseţe şi
iubire : Antologie
de lirică
românească
dedicată femeii
Claudius
Bombarnac ;
Kéraban
Încăpăţânatul :
[romane]
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1989
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1989
Paşii poetului :
[despre Mihai
Eminescu]
Bucureşti
SportTurism
1989
102
30
36409
Potocki, Jan
102
31
102
32
36409
bis
36410
Potocki, Jan
102
33
36411
Potocki, Jan
102
34
36412
102
35
Manuscrisul găsit
la Saragoza .Vol. 1
Botticelli :
[album]
Manuscrisul găsit
la Saragoza .Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
Manuscrisul găsit
la Saragoza .Vol. 3
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
Potocki, Jan
Manuscrisul găsit
la Saragoza .Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
36413
Potocki, Jan
Manuscrisul găsit
la Saragoza .Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
102
36
36414
Potocki, Jan
Manuscrisul găsit
la Saragoza .Vol. 3
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
102
37
36416
Dumas,
Alexandre pére
Căpitanul Richard
; Stăpânul
muntelui : romane
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1989
102
38
36417
Preda, Marin
[Bucureşti]
Cartea
româneasc
ă
1989
102
39
36418
Lawrence, David
Herbert
Creaţie şi morală
: [articole,
evocări, eseuri,
interviuri]
Şarpele cu pene :
[roman]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1989
821.162.
131=135.1
/P88
75(45)/B
12
821.162.
131=135.1
/P88
821.162.
131=135.1
/P88
821.162.
131=135.1
/P88
821.162.
131=135.1
/P88
821.162.
131=135.1
/P88
821.133.
131=135.1
/D89
821.135.
1.09/P90
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.11131=135.1
/L30
0,01
RON
Sala de
împrumut
102
40
36419
36420
Hugo, Victor
Oamenii mării :
[roman prescurtat]
Bucureşti
Editura Ion
Creangă
1989
102
41
36421
Dumas,
Alexandre pére
Ludovic al XVlea şi curtea sa :
[roman]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1989
102
42
36422
Cocea, Nicolae
Dimitrie
Bucureşti
Facla
1989
102
43
36424
Beleaev,
Aleksandr
Vinul de viaţă
lungă : roman ;
Nuvele şi schiţe
Omul-amfibie :
roman
Moscova,
Bucureşti
Editura
Raduga
1989
102
44
36426
Soto Aparicio,
Fernando
Drumuri în timp :
[roman]
Bucureşti
Univers
1989
102
45
102
46
36427
36428
36429
36430
Baranga, Aurel
Gene şi
cromozomi
Teatru
102
47
36431
Sadoveanu, Ion
Marin
102
48
36432
Grasu, Constantin
Bucureşti
Editura
Eminescu
1989
Ion Sântu :
[roman]
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
Ce ştim despre
Lună
Bucureşti
Editura
Tehnică
1989
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/H92
821.133.
131=135.1
/D89
821.135.
1-31/C58
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.161.
131=135.1
/B42
821.134.
2(861)31
577/R21
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-2/B28
821.135.
1-2/B28
821.135.
1-2/B28
821.135.
131/S13I.M.
52/G77
102
49
36434
36435
36436
36437
36438
36439
Schiketanz, Iosif
Chimie organică
prin probleme
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
1989
547/S33
547/S33
547/S33
547/S33
547/S33
547/S33
102
50
36440
36441
Frisch, Max
Eu nu sunt Stiller
: [roman]
Bucureşti
Univers
1989
102
51
36442
36443
Tozzi, Federigo
Ferma; Cu ochii
închişi; Egoiştii :
[romane]
ClujNapoca
Editura
Dacia
1989
102
52
102
53
102
54
36444
Barbu, Eugen
Bucureşti
Barbu, Eugen
36446
36447
36448
Voronca, Ilarie
Editura
Militară
Editura
Militară
Cartea
româneasc
ă
1989
36445
Şoseaua Nordului
: roman .- Vol. 1
Şoseaua Nordului
: roman .- Vol. 2
Interviul;
Unsprezece
povestiri
102
55
36449
Moisil, Viorica
O familie ca
oricare alta :
[corespondenţă]
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1989
821.112.
231=135.1
/F91
821.112.
231=135.1
/F91
821.131.
131=135.1
/T79
821.131.
131=135.1
/T79
821.135.
1-31/B30
821.135.
1-31/B30
821.135.
1-32/V90
821.135.
1-32/V90
821.135.
1-32/V90
821.135.
1-6/M86
Bucureşti
Bucureşti
1989
1989
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
102
56
36450
36451
36452
36453
Moroşanu, G.
Ecuaţii
diferenţiale :
Aplicaţii
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1989
102
57
36454
36455
Mateevici, Al.
Scrieri
Iaşi
Junimea
1989
102
58
36456
Tucă, Florian
Bucureşti
SportTurism
1989
102
59
36457
Boiangiu,
Dumitru D.
Bucureşti
Editura
Tehnică
102
60
36459
Stoian, Emil
Itinerar eroic : pe
drumul victoriei
antifasciste: 23
August 1944-12
mai 1945
Probleme de
rezistenţa
materialelor
Vlad Ţepeş : Mit
şi realitate istorică
Bucureşti
102
61
36460
Eliade, Mircea
102
62
36462
Clot, André
102
63
36463
36464
Băran, Vasile
Romanul
adolescentului
miop
Civilizaţia arabă
în vremea celor
1001 de nopţi
Nevăzutele
războaie : Roman
102
64
102
65
36465
36466
36467
Stoicescu,
Passionaria
Zile fierbinţi în
Orient
Soare cu dinţi :
[schiţe şi nuvele]
517(075.
8)/M89
517(075.
8)/M89
517(075.
8)/M89
517(075.
8)/M89
821.135.
1/M47
821.135.
1/M47
94(498)/
T90
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
1989
53/B65
0,01
RON
Sala de
împrumut
Albatros
1989
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Garamond
1989
94(498.1
):929/S8
7
821.135.
1-31/E38
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Meridiane
1989
94/C56
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Editura
Militară
1989
Bucureşti
Albatros
1989
821.135.
1-31/B28
821.135.
1-31/B28
94(511)/I-68
821.135.
1-32/S88
821.135.
1-32/S88
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
102
66
36468
Modele de analize
literare şi stilistice
: De la I. BudaiDeleanu la Ştefan
Aug. Doinaş
Viaţa lui Mihai
Eminescu
Bucureşti
Albatros
1989
821.135.
1.09/M8
4
0,01
RON
Sala de
împrumut
102
67
36481
36482
36483
Călinescu, George
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Călinescu, George
Viaţa lui Mihai
Eminescu
Bucureşti
Editura
Minerva
1986
0,01
RON
Sala de
împrumut
Şafarevici, I. R.
Noţiunile
fundamentale ale
algebrei
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1989
821.135.
1.09/E48
C
821.135.
1.09/E48
C
821.135.
1.09/E48
C
821.135.
1.09/E48
C
512/Ş14
512/Ş14
512/Ş14
512/Ş14
102
68
36484
102
69
36486
36487
36488
36489
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
102
70
102
71
102
72
102
73
102
74
36491
Vol. 2
1989
36492
Vol. 1
1989
36494
Eminescu, Mihai
Poezii .- Vol. 1
Bucureşti
36495
Eminescu, Mihai
Poezii .- Vol. 2
Bucureşti
36496
36497
Coşereanu,
Valentin
Ipoteşti : Casa
memorială Mihai
Eminescu
Bucureşti
Editura
Minerva
Editura
Minerva
SportTurism
1989
1989
1989
821.135.
1-32/E48
821.135.
1-32/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1-1/E48
821.135.
1.09/E48
C
821.135.
1.09/E48
C
102
75
36498
Tohăneanu,
Gheorghe
102
76
36499
36500
36501
36502
Şukşin, Vasili
102
77
102
78
36504
36505
Cojocaru,
Romulus
Gorunescu, Elena
102
79
36506
France, Anatole
102
80
36508
Şovu, George
Eminesciene :
(Eminescu şi
limba română)
Liubavinii :
roman
Timişoara
Facla
1989
821.135.
1.09/E48
T
821.161.
131=135.1
/Ş94
821.161.
131=135.1
/Ş94
821.161.
131=135.1
/Ş94
821.161.
131=135.1
/Ş94
821.135.
1-31/C61
811.133.
1/G72
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Albatros
1989
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Părinţii : roman
Bucureşti
1989
Învăţaţi limba
franceză prin
exerciţii
Cartea prietenului
meu ; Pierre
Nozière :
[povestiri ;
roman]
Întâlnire-n
oglindă : roman
Bucureşti
Editura
Militară
Albatros
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1989
821.133.
131=135.1
/F86
0,01
RON
Sala de
împrumut
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1989
821.135.
1-31/Ş71
0,01
RON
Sala de
împrumut
1989
102
81
36509
36510
36511
36512
36513
Iacob, Caius
Matematică
aplicată şi
mecanică
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1989
517:53/I13
517:53/I13
517:53/I13
517:53/I13
517:53/I13
78/C23
102
82
102
83
36514
36515
36516
Djubran, Djubran
Khalil
Meridianele
cântecului
Aripile frânte :
[povestiri]
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
Căutătorul de aur
: [roman]
Bucureşti
Univers
1989
Pădurea
spânzuraţilor
Bucureşti
Albatros
1989
821.411.
21(569.3
)32=135.1
/D54
821.411.
21(569.3
)32=135.1
/D54
821.133.
131=135.1
/L36
821.133.
131=135.1
/L36
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
821.135.
1-31/R35
102
84
36517
36518
Le Clézio, J. M.
G.
102
85
36519
36520
36521
36522
36523
Rebreanu, Liviu
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
102
86
36524
Zola, Émile
Cucerirea oraşului
Plassans : [roman]
.- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
102
87
36525
Zola, Émile
Cucerirea oraşului
Plassans : [roman]
.- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
102
88
36526
Meredith, George
Sandra Belloni :
[roman]
Bucureşti
Editura
Eminescu
1989
102
89
36527
Raţiu, Virgil
ClujNapoca
Editura
Dacia
1988
102
90
36528
36529
Hobart, August
Cărţile cu Alfonz
: Dintre primele
cărţi : [roman]
Înfruntând mările
: [amintiri]
Bucureşti
Meridiane
1989
102
91
36530
36531
36532
Creangă, Ion
Poveşti ; Amintiri
; Povestiri
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
102
92
36533
Stendhal
Viaţa lui Henry
Brulard; Amintiri
egotiste .- Vol. 1
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
102
93
36534
Stendhal
Viaţa lui Henry
Brulard; Amintiri
egotiste .- Vol. 2
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
102
94
36535
36536
36537
Banuş, Maria
Carusel : Versuri
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
821.133.
131=135.1
/Z81
821.133.
131=135.1
/Z81
821.11131=135.1
/M59
821.135.
1-31/R29
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.11194=135.1
/H68
821.11194=135.1
/H68
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.135.
1-32/C84
821.133.
131=135.1
/S83
821.133.
131=135.1
/S83
821.135.
1-1/B27
821.135.
1-1/B27
821.135.
1-1/B27
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
102
95
36538
36539
Vârgolici, Teodor
Eminescu şi marii
săi prieteni
Bucureşti
Editura
Eminescu
1989
102
96
36540
Maiorescu, Titu
Critice
Bucureşti
Editura
Minerva
1989
102
97
102
98
36541
102
99
36543
Sienkiewicz,
Henryk
Potopul: roman .Vol. 1
Bucureşti
Univers
1989
103
00
36544
Sienkiewicz,
Henryk
Potopul: roman .Vol. 2
Bucureşti
Univers
1989
103
01
36545
Sienkiewicz,
Henryk
Potopul: roman .Vol. 1
Bucureşti
Univers
1989
103
02
36546
Sienkiewicz,
Henryk
Potopul: roman .Vol. 2
Bucureşti
Univers
1989
ABC-ul primului
ajutor
Mic dicţionar rusromân
36542
821.135.
1.09/E48
V
821.135.
1.09/E48
V
821.135.
1.09/M1
6
616/N24
81'374.8
22=161.1
=135.1/
M54
821.162.
131=135.1
/S54
821.162.
131=135.1
/S54
821.162.
131=135.1
/S54
821.162.
131=135.1
/S54
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
0,01
RON
Sala de
împrumut
103
03
36547
36548
36549
36550
Blasco Ibáñez,
Vicente
Gabriel Luna :
[roman]
Bucureşti
Albatros
1989
103
04
36551
36552
Roşu, Ion
Legendă şi adevăr
în biografia lui M.
Eminescu .- Vol.
1 : Originile
[Bucureşti]
Cartea
româneasc
ă
1981
103
05
36553
36554
Structuri, strategii
şi performanţe în
învăţământ
Bucureşti
Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
România
1989
103
06
36555
103
07
36556
36557
Agenda
radioelectronistul
ui
Poezii
103
08
36558
Jebeleanu, Eugen
Istoria războiului
pentru întregirea
României : 19161919 .- Vol. 1
Bucureşti
Cartea
româneasc
ă
1989
Bucureşti
Editura
Ştiinţifică
şi
Encicloped
ică
1989
821.134.
231=135.1
/B56
821.134.
231=135.1
/B56
821.134.
231=135.1
/B56
821.134.
231=135.1
/B56
821.135.
1.09/E48
R
821.135.
1.09/E48
R
37/S92
37/S92
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
0,01
RON,
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
621.38/D
76
0,01
RON
Sala de
împrumut
821.135.
1-1/J37
821.135.
1-1/J37
94(498)/
K47
0,01
RON,
0,01
RON
0,01
RON
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut
Sala de
împrumut

Similar documents

Die BUCHSTAVIER - Das Dosierte Leben

Die BUCHSTAVIER - Das Dosierte Leben 26 Buchstaben x 26 Buchstaben x 26 Buchstaben x 26 Buchstaben Nach der viel beachteten Ausgabe 75, in der wir AAA bis ZZZ schwarz auf weiß zusammen-, vor-, her- und hinstellten, musste dies ja so k...

More information