Transliteration App

Comments

Transcription

Transliteration App

										                  

Similar documents

treatment - What is Ruqyah?

treatment - What is Ruqyah? HOGA AUR JULAB HONGY USME INSHA ALLAH SAB KHILAYA HOWA AUR PILAYA HOWA JADU NIKAL JAYE GA. NOTE : JIS KO JADU KHILAYA AUR PILAYA GAYA HOGA USKI ALAMAT YE HAI KE AKSAR O BESHTAR USKO GABZ KI TAKLEEF...

More information