Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Comments

Transcription

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
2011-11-02
Budowa kotła na biomasę
w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
27 – 28 październik 2011 roku
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra
Elektrownia Dolna Odra
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółki PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. tworzą trzy elektrownie:
Elektrownia Dolna Odra
Elektrownia Pomorzany
– moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt
Elektrownia Pomorzany
– moc elektryczna 134,2 MWe, moc cieplna 323,5 MWt
Elektrownia Szczecin (po modernizacji)
– moc elektryczna 68,5 MWe, moc cieplna 120 MWt
Elektrownia Szczecin
Łączna moc PGE GiEKS.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna
Odra S.A. :
- moc elektryczna 1974,7 MWe, moc cieplna 560,9 MWt.
Elektrownie Zespołu funkcjonują bez powiązań
technologicznych.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 2
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Jest najstarszą spośród trzech elektrowni
Oddziału Zespół Elektrownia Dolna Odra Spółki
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A., której budowę rozpoczęto w 1911 roku.
Znajduje się w dzielnicy portowej, blisko
centrum Szczecina.
Produkuje ciepło i energię elektryczną dla tej
aglomeracji.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 3
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
ZAKUP* LUB PRODUKCJA** ENERGII CIEPLNEJ W ŹRÓDŁACH CIEPŁA
POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH m. SZCZECINA w 2010 r.
ŹRÓDŁO CIEPŁA
GJ
1
%
2
3
EC SZCZECIN ( EC I )
1 566 823
30,148
EC POMORZANY ( EC II )
2 746 525
52,846
CR BENESZA
7 700
0,148
CR DĄBSKA
762 261
14,667
CR SĄSIEDZKA
77 885
1,499
KOTŁOWNIE LOKALNE
35 941
0,692
5 197 135
100,000
SEC - OGÓŁEM
ZAKUP / PRODUKCJA ENERGII CIEPLNEJ W ŹRÓDŁACH CIEPŁA
POSZCZEGÓLNYCH SYST EMÓW CIEPŁOWNICZYCH m. SZCZECINA w 2010 r.
77 885 GJ
7 700 GJ
762 261 GJ
35 941 GJ
1 566 823 GJ
2 746 525 GJ
EC S ZCZE CIN ( EC I )
EC P OMORZANY ( E C II )
CR BENE SZA
CR DĄBS KA
CR SĄS IEDZKA
KOTŁOWNIE LOK ALNE
UWAGI:
* Zakup dotyczy EC I i EC II, źródeł energetyki zawodowej ZEDO.
** Produkcja dotyczy źródeł ciepła SEC Sp. z o.o.: CR Benesza, CR Dąbska, CR Sąsiedzka oraz kotłowni lokalnych.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 6
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 7
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 8
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 9
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 10
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
W Elektrowni Szczecin w 2011r
wybudowano kocioł fluidalny ze złożem
stacjonarnym typu BFB opalany biomasą.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 11
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 12
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Podpisanie kontraktu
29 / 4 / 2009
Wejście na plac budowy
2 / 3 / 2010
Rozpoczęcie montażu
15 / 7 / 2010
Próba ciśnieniowa kotła
11 / 3 / 2011
Rozpoczęcie rozruchu
Przekazanie do eksploatacji
10 / 2011
18 / 11 / 2011
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 13
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Moc cieplna
183 MWth
Wydajność nominalna
230 t/h
Ciśnienie
70 bar
Temperatura
535 °C
Sprawność
89,7 %
Średnia wartość
opałowa paliwa
8,74 GJ/t
Zużycie paliwa
84 t/h
2017 t/dobę
708 000 t/rok
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 14
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Powierzchnie ogrzewalne
Zasobniki przykotłowe
paliwa
Elektrofiltr
Komora spalania
Złoże fluidalne
Kanały powietrza
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 15
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 16
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 17
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 18
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 19
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 20
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 21
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 22
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 23
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 24
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 25
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 26
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 27
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
¾ zrębka pozyskana z lasów
¾ zrębki wierzby energetycznej
¾ pelety ze słomy
561 500 t
122 100 t
24 500 t
¾ bioestr (spalany w dwóch palnikach
pomocniczych gwarantujących pracę kotła z 50 %
wydajnością)
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 28
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Biomasa dostarczana może być transportem
wodnym, drogowym, kolejowym - pozwoli to
ograniczyć jego negatywny wpływ na środowisko
naturalne i reagować na zmiany cen transportu
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 29
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Biomasa dostarczana kombinacją międzygałęziową
transportu samochodowego, kolejowego i wodnego
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 30
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 31
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 32
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 33
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 34
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 35
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 36
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 37
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 38
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Remont modernizacyjny turbiny 4UCK65,
przeprowadzony w 2011 roku związany był
z przystosowaniem jej do poprawnej współpracy
z nowym kotłem opalanym biomasą
(na wyższe parametry pary)
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 39
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Projekt turbiny zrealizowany w 2000 roku
(pierwszy etap modernizacji elektrowni)
umożliwił jej współpracę z istniejącymi kotłami
węglowymi.
Pierwsze cztery stopnie turbiny nie zostały
załopatkowane.
Brakowało zarówno łopatek wirnikowych jak
i tarcz kierowniczych oraz pierścienia
dyszowego w stopniu 1.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 40
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Mając na uwadze wysokie wskaźniki
turbozespołu po modernizacji zakres zmian w
turbinie polegał na:
¾Modernizacji układu łopatkowego – załopatkowanie
stopni 1 ÷ 4 oraz wymiana łopatek stopni 5 ÷ 8.
¾Zabudowie stacji rozruchowo-zrzutowej pary świeżej.
¾Modernizacji układu regulacji i AKPiA.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 41
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 42
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 43
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 44
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
MOC ZAINSTALOWANA
¾
68,3 MW mocy elektrycznej
¾ 122 MW mocy w wodzie sieciowej
¾
440 000 MWh produkcji energii z OZE
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 45
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
ƒ Instytucje współfinansujące budowę kotła
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Wydruk - 20112011-1111-02 16:51
Slajd 46
Dziękuję za uwagę
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Similar documents