Mei - Glabbeek

Comments

Transcription

Mei - Glabbeek
Glabbe KLAP
mei 2008
Gemeentelijk Infomagazine • éénendertigste jaargang • nummer 2
Attenrode-Wever
Bunsbeek
Glabbeek-Zuurbemde
Kapellen
IN DIT NUMMER:
• Verwarmingstoelage
• Mantelzorgactie ‘08
• Verkeersovertredingen
• Defecte straatlampen
• Invullen belastingsaangifte
• Onthaalmoeders en -vaders gezocht
• Straattheaterfestival in Glabbeek!
• Onderzoek naar de ouderenbehoeften
• Grabbelpas- en Swap
• Sportbeleidsplan ‘08-’13
• Hagelandse Gordel
10
Distelbestrijding
13
Snoeien maar
www.glabbeek.be
Grotestraat 33 - 3380 Glabbeek
14
Isidoor
Vangoidsenhoven
22
Op een kier...
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester &
schepenen - 3380 Glabbeek
Verschijnt driemaandelijks.
Afgiftekantoor: 3380 Glabbeek
Mei
Inhoud
Beste dorpsgenoten,
Met de zomer in het vooruitzicht hebben velen hun
tuin opgeknapt en wat snoeiwerk verricht. Tot begin
dit jaar kon u met het snoeihout gratis terecht op het
containerpark. Deze gunstige regeling lokte echter
heel wat “afvaltoeristen” naar Glabbeek. Daarom krijgt
u vanaf begin dit jaar ook voor snoeihout een knip in
uw kaart. Het afvaltoerisme met snoeihout naar ons
containerpark is ondertussen duidelijk afgenomen. In
plaats van de twee jaarlijkse ophalingen van snoeihout
heeft het gemeentebestuur nu een alternatief uitgewerkt.
Drie maal per jaar komt men uw snoeihout gratis aan
huis verhakselen. Meer informatie over deze nieuwe
service vindt u op blz. 7.
Voor het verbranden van snoeihout bestaat ondertussen
geen enkel excuus meer. Hoewel het voorlopig wettelijk
nog gedoogd wordt mits de afstandsregels strikt
gerespecteerd worden, blijft verbranden een bijzonder
slechte oplossing. Als we het milieu en onze gezondheid
wensen te respecteren, moet dit dan ook te allen prijze
vermeden worden.
De afvalverwerking via het containerpark neemt elk
jaar een grote hap uit het gemeentelijk budget. De
jaarlijkse kostprijs bedraagt afgerond 197.000 euro,
waarvan 30.000 euro voor de verwerking van snoeihout.
Daartegenover staat slechts 10.000 euro aan inkomsten
via de knipkaarten. Uit de algemene belastingen moet dus
nog 187.000 euro worden bijgedragen voor de uitbating
van het containerpark. Het principe ‘de vervuiler betaalt’
is nochtans een gezond en rechtvaardig principe.
Rekening houdend met dit principe en in uitvoering
van het gemeentelijk milieubeleidsplan wordt het vast
recht (35 euro) vanaf 2009 afgeschaft. In dat jaar wordt
op het containerpark het Diftarsysteem ingevoerd. Dit
betekent dat de betalende afvalfracties in de toekomst
per gewicht zullen verrekend worden. Ook de tarieven
van de huis aan huis ophalingen zullen in die optiek
herbekeken worden. De fracties die nu gratis mogen
worden afgeleverd blijven ook dan nog gratis.
Tezelfdertijd moeten we er echter over waken dat de
plaag van het sluikstorten zich niet verder uitbreidt. Het
is belangrijk dat bestuur en inwoners de strijd hiertegen
samen voeren. Sociale controle speelt daarbij een
belangrijke rol. Terloops weze eraan herinnerd dat op
sluikstorten zware boetes staan.
Beste inwoners, het volgende infoblad verschijnt eind
augustus. Ondertussen gonst het van de activiteiten in
onze gemeente. De activiteitenkalender en de andere
aankondigingen in dit blad geven u een overzicht van
het uitgebreide en gevarieerde aanbod in de volgende
maanden. We komen elkaar in de tussentijd dus vast
wel ergens tegen!
Tot binnenkort.
Uw burgemeester
Jean Vanschoubroek
Voorwoord van de burgemeester
Geboortes, huwelijken, overlijdens
Nieuws uit de gemeenteraad
Verwarmingstoelage
Gratis juridisch advies
Mantelzorgactie ‘08
Verhakselen van snoeihout
Keukenafvalbakjes & composteerbare zakjes
Kentekenplaten
Praalwagens
Distelbestrijding verplicht!
Nieuw inhaalverbod
Verkeersovertredingen
Snoei en steun de kankerbestrijding
Interview: Isidoor Vangoidsenhoven
Opzegtermijnen
Belastingsbesparing
Bloedinzamelingen ‘08
Defecte straatlampen
Invullen belastingsaangifte
Onthaalmoeders en -vaders gezocht
Vrijwilligers gezocht
Programmatie De Roos
Wijzigingen programma-vzw De Roos
Organisatiegids
Straattheaterfestival in Glabbeek!
Culturele data om te onthouden
Monumentenzondagen
Toon jouw kunsten...
Aan 1 euro naar het museum
Onderzoek naar de ouderenbehoeften
Verkeersraad: oproep!
Speelweide
Grabbelpas- en Swapactiviteiten
Personeelswissel op de sportdienst
Sportbeleidsplan ‘08-’13
Sportieve evenementen
Hagelandse Gordel
Hagelanddag
Avondwandeling en buikspreekshow
Gemeenteraad / OCMW-raad
Onze diensten
Middenkatern: activiteitenkalender
2
3
4
4
6
7
7
8
9
9
10
11
12
13
14
16
17
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
25
25
26
27
28
Colofon
Contactadres
Redactie Gemeentelijk Infoblad GlabbeKLAP
Stationsstraat 14 - 3381 Glabbeek
Tel. 016/77.93.93
E-mail: [email protected]
Druk
Drukkerij Hoebreckx
Baaistraat 74 - 3470 Kortenaken
E-mail: [email protected]
Teksten infoblad
Het volgende nummer verschijnt rond 31 augustus. Alle
artikels en foto’s moeten uiterlijk op 31 juli ‘08 binnengeleverd
worden. Teksten die later toekomen worden NIET MEER
gepubliceerd. U kan uw gegevens doorsturen bij voorkeur via
e-mail ([email protected]) of per adres van GlabbeKLAP,
Stationsstraat 14 te 3381 Kapellen.
Bevolking
Geboortes
Proficiat aan alle ouders met de geboorte van hun kindje.
06
11
17
22
24
24
28
29
02
07
15
15
17
21
21
24
04
jan. - Sammy, kindje van Nancy Reniers en Anthony Massart uit Bunsbeek
jan. - Anaïs, kindje van Ingrid Van Dyck en Gerrit Dewaelheyns uit Glabbeek
jan. - Arno, kindje van Hilde Ramaekers en Christian Proesmans uit Glabbeek
jan. - Andrès, kindje van Sarah Vandermeulen en Bert Schotsmans uit Bunsbeek
jan. - Floor, kindje van Anne Crabbé en Gert Vanhellemont uit Kapellen
jan. - Casey, kindje van Fabienne De Volder en Michael Gilis uit Bunsbeek
jan. - Rasoel, kindje van Gulmira Biybolatova en Khasayn Tovdarkhanov uit Glab.
jan. - Lukas, kindje van Elke Kempeneers en Bert Spiritus uit Glabbeek
feb. - Loïs, kindje van Sandra Buvé en Christopher Smith uit Bunsbeek
feb. - Warre, kindje van Ewa Lyp en Stefan Verjans uit Attenrode-Wever
feb. - Anouck, kindje van Wendy Verbeylen en Peter Colling uit Kapellen
mrt. - Finn, kindje van Karen Kemels en Joan Govaerts uit Attenrode-Wever
mrt. - Jules, kindje van Ingrid Picard en Benjamin Smets uit Kapellen
mrt. - Seppe, kindje van An Vanassche en Steven Dancet uit Bunsbeek
mrt. - Pavandeep, kindje van Harpreet Kaur en Jagraj Singh uit Glabbeek
mrt. - Milo, kindje van Winny Taveirne en Steven Schuyten uit Attenrode-Wever
apr. - Isabeau, kindje van Katrien Holtappels en Dirk Horemans uit Att.-Wever
Huwelijken
Van harte proficiat aan hen die onlangs in het huwelijk traden.
29 mrt. - Sven Pollaris en Sofie Debecker uit Attenrode-Wever
Overlijdens
Innige deelneming in de rouw van onze medeburgers.
15
01
04
08
13
16
22
29
09
22
16
17
03
nov. - Maria Craeninckx, 89 jaar uit Glabbeek
jan. - Blondina Gekiere, 83 jaar uit Glabbeek
jan. - Frans Vanuytrecht, 97 jaar uit Glabbeek
jan. - Elisabeth Mellaerts, 54 jaar uit Kapellen
jan. - Margaretha Schmid, 85 jaar uit Glabbeek
jan. - Kamiel Collaerts, 83 jaar uit Bunsbeek
jan. - Maria Bollaerts, 91 jaar uit Attenrode-Wever
jan. - Maria Vandelook, 99 jaar uit Bunsbeek
feb. - Arthur Debrye, 84 jaar uit Attenrode-Wever
feb. - Eduard Laermans, 86 jaar uit Glabbeek
mrt. - Marie Pittomvils, 84 jaar uit Glabbeek
mrt. - Justina Janssens, 89 jaar uit Glabbeek
apr. - Maria Gielen, 101 jaar uit Attenrode-Wever
Nieuws uit de gemeenteraad
Gemeenteraad van 27 december
De raad geeft goedkeuring aan:
- Het verslag van de gemeenteraadszitting van 8/11/2007.
- De beslissing van de OCMW-raad van 22/11/07 inzake de rekening OCMW 2006. De rekening sluit
af met een overschot van 188.7099,45 €.
- De beslissing van de OCMW-raad van 18/10/07 inzake de budgetwijziging nr. 2/2006 van het OCMW,
zonder bijkomende gemeentelijke toelage.
- De beslissing van de OCMW-raad van 22/11/07 inzake de budgetwijziging nr.1/2007, zonder bijkomende gemeentelijke toelage.
- De beslissing van de OCMW-raad van 22/11/07 inzake het meerjarenplan 2008-2010 van het
OCMW.
- De beslissing van de OCMW-raad van 22/1/07 inzake het budget 2008 van het OCMW. De gemeentelijke toelage bedraagt 467.678,95€.
- Het meerjarenplan 2008-2013 van kerkfabriek Sint-Andries Attenrode. De gemeenteraad neemt
akte van het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Andries Attenrode zonder een gemeentelijke tussenkomst.
- Het meerjarenplan 2008-2013 van kerkfabriek Sint-Quirinus Bunsbeek. De gemeenteraad neemt
akte van het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Quirinus Bunsbeek met een gemeentelijke tussenkomst van 23.790,25 €.
- Het meerjarenplan 2008-2013 van kerkfabriek Sint-Niklaas Glabbeek. De gemeenteraad neemt akte
van het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Niklaas Glabbeek met een gemeentelijke tussenkomst
van 16.200,15 €.
- Het meerjarenplan 2008-2013 van kerkfabriek O.-L.-V. Geboorte Kapellen. De gemeenteraad neemt
akte van het budget 2008 van de kerkfabriek O.-L.-V. Geboorte Kapellen met een gemeentelijke tussenkomst van 18.559,93 €.
- Het meerjarenplan 2008-2013 van kerkfabriek Sint-Antonius Wever. De gemeenteraad neemt akte
van het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Antonius Wever met een gemeentelijke tussenkomst van
6.250,00 €.
- Het meerjarenplan 2008-2013 van kerkfabriek Sint-Catharina Zuurbemde. De gemeenteraad neemt
akte van het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Catharina Zuurbemde met een gemeentelijke tussenkomst van 6.250,00 €.
- Het intergemeentelijk cultuurbeleidsplan 2008-2013 Glabbeek-Bekkevoort.
- De aangepaste concessieovereenkomst tussen programma-vzw “De Roos” en de gemeenten Glabbeek en Bekkevoort.
- Het gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum “De Roos” (Glabbeek-Bekkevoort)
- Het sportbeleidsplan 2008-2013.
- Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013.
- Het huishoudelijk reglement van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
- De statutenwijziging van de vzw Sporthal”
- De voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum De
Melkroos, alsmede de eraan verbonden meerwerken.
- Het jeugdbeleidsplan 2008-2010.
- De gewijzigde aanwending van het lestijdenpakket van de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 2007-2008.
- De gemeenterekening 2006 met een overschot in de gewone dienst van 1.415.877,96 € en in de
buitengewone dienst van 312.332,57 €.
- De begrotingswijziging nr.3 en 4/2007.
- De begroting 2008 van de vzw De Roos. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 15.606 €.
- De begroting 2008 van vzw Sporthal. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 138.770,94 €.
- De begroting 2008 van vzw GMTA. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 27.853 €.
- De vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de meergemeentepolitiezone Hageland bestaande
uit de gemeenten Bekkevoort,Geetbets,Glabbeek,Kortenaken, Tielt-Winge voor het begrotingsjaar
2008 ten bedrage van 320.593,00 €.
- De gemeentebegroting 2008 met bijhorend meerjarenplan 2008-2012 wordt vastgesteld met een
overschot in de gewone dienst van 94.028,78 € en in de buitengewone dienst van 146.985,57 €.
- Het bijkomend agendapunt inzake de principebeslissing aangaande het invoeren van een gemeentelijke premie voor zonnepanelen ..
Nieuws uit de gemeenteraad
Gemeenteraad van 14 februari
De raad geeft goedkeuring aan:
- Het verslag van de gemeenteraadszitting van 27/12/2008.
- De samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven inzake het ter beschikking stellen van een
bemiddelaar in het kader van gemeentelijke administratieve sancties.
- De aanvulling van het politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties, goedgekeurd
bij gemeenteraadsbeslissing van 13/10/2005.
- Het gemeentelijk reglement voor het verhakselen van snoeihout huis-aan-huis (zie pag. 7).
- Het gemeentelijk reglement op het ter beschikking stellen van keukenafvalbakjes en composteerbare zakjes (zie pag. 8).
- Het retributiereglement betreffende verkoop van de organisatiegids ‘Help, ik organiseer!?
- De eindafrekening, d.d. 13/12/2007, voor de aanleg van een recreatief fietsroutenetwerk op het
grondgebied van de gemeente Glabbeek in het kader van het Interreg III- project “Beleef het Groen”,
projectnummer 73217002/2, voor een algemeen totaal bedrag van 563.466,06 € (excl. BTW);
- De rekening 2007 van vzw GMTA met een gecumuleerd overschot van 10.157,90 €.
- De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGO-Leuven van 20/03/2008.
- De aanduiding van Dhr. Eric Gijsermans als afgevaardigde voor het beheerscomité van de GD-IDPB
en dit tot het einde van de legislatuur.
- Het bijkomende agendapunt inzake voorstel tot opmaak van een haalbaarheidsstudie voor het plaatsen van een windturbine.
- Het bijkomend agendapunt met aangaande de stand van zaken en toekomst van het rusthuis.
Het volgende punt wordt niet goedgekeurd:
- Het bijkomend agendapunt inzake principebeslissing aangaande het organiseren van een bijkomende informatiecampagne m.b.t. gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Gemeenteraad van 13 maart
De raad geeft goedkeuring aan:
- Het verslag van de gemeenteraadszitting van 14/02/2008.
- De budgetwijziging nr. 2/2007 van het OCMW.
- De renovatie van de Kapel Boeslinter.
- De samenwerkingsovereenkomst, de statuten en het huishoudelijk reglement inzake de deelname
aan de interlokale vereniging voor de vorming van een samenwerkingsverband inzake woonbeleid met
de gemeenten Bekkevoort, Kortenaken en Tielt- Winge.
- De statuten en de gevraagde financiële bijdrage ten bedrage van 1 € per hectare en 0,125 € per
inwoner met ingang van het begrotingsjaar 2009 voor de oprichting van een regionaal landschap
‘Zuid-Hageland vzw ‘.
- De rekening 2007 van de vzw De Roos met een gecumuleerd overschot van 5.468,69 €.
- Het streekpact voor regio Leuven, zoals voorgesteld door Resoc-Leuven.
- De aanpassing aan de personeelsorganisatie, houdende de opsplitsing van de voltijdse functie van
deskundige welzijnszaken in een halftijdse functie jeugdfunctionaris en een halftijdse functie sportfunctionaris.
Het volgende punt wordt niet goedgekeurd:
- Het bijkomend agendapunt houdende aanpassing van het gemeentelijk retributiereglement op de
begraafplaatsen d.d. 9/06/2005.
De volledige verslagen van de gemeenteraden vindt u,
na goedkeuring door de gemeenteraad,
op onze gemeentelijke website: www.glabbeek.be
OCMW
Laatste berichtgeving inzake de aanvraag en uitbetaling
van de verwarmingstoelage winterperiode 2007-2008.
Voor de winterperiode van 2007-2008 werd door het OCMW financiële hulp
toegekend onder de vorm van een verwarmingstoelage. Het geld voor deze
maatregel komt uit het Sociaal Stookoliefonds.
De verwarmingsperiode waarvoor de toelage kon worden verkregen loopt stilaan ten einde.
Voor leveringen tot 30 april 2008 kan u bij het OCMW nog een aanvraag indienen binnen de 60
dagen na de levering van de brandstof.
Daarna wordt de mogelijkheid tot aanvraag om tussenkomst definitief afgesloten!
Sinds 01/01/2008 komen mensen die behoren tot een van de volgende categorieën in aanmerking voor
een verwarmingstoelage:
- categorie 1 bestaat uit de gerechtigden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
- categorie 2 zijn de mensen met een laag jaarlijks bruto belastbaar inkomen
- categorie 3 omvat de personen met een procedure tot regeling van hun schuldoverlast
- categorie 4 zijn de personen met een bescheiden inkomen
Er is tussenkomst voorzien voor maximum 1.500 liter.
Wanneer u de brandstofbevoorrading spreidt, wordt de toelage in meerdere malen toegekend.
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u
behoort.
Voor meer informatie kan u zich wenden tot de sociale dienst van het OCMW:
U kunt ons dagelijks bereiken van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 18 tot 20 uur op
016/77.28.70
Gratis juridisch advies
Iedere eerste dinsdag van de maand van 16.30u tot 17.30u kun je op de sociale dienst van het OCMW
te Glabbeek bij een advocaat terecht voor een eerste verkennend juridisch advies.
Noteer dus alvast de volgende data:
- dinsdag 6 mei 2008
- dinsdag 3 juni 2008
De advocaat zal je persoonlijk begeleiden met je vragen over bijvoorbeeld:
- schuldbemiddeling
- huurcontracten
- alimentatie
- huwelijkscontracten
- enz.
OPGELET
Tijdens de zomervakantie (juli en augustus) is er géén gratis juridisch advies op het
OCMW te Glabbeek, maar kun je wel terecht in het Justitiehuis, Bondgenotenlaan 116, 3000 Leuven.
Je kunt dan wel best vooraf even bellen naar het nummer 016/30.14.50 om een afspraak te maken.
OCMW uitzonderlijk gesloten
Op donderdag 29 mei 2008
zullen alle OCMW diensten uitzonderlijk gesloten zijn.
OCMW
Mantelzorgactie 2008
Reeds meerdere jaren wordt op 23 juni de dag van de mantelzorger gevierd. Mantelzorgers zijn mensen die zorg dragen voor hulpbehoevenden in hun
gezin, familie, buurt of kennissenkring. Dit jaar willen we opnieuw onze
waardering en dankbaarheid uitdrukken aan alle Glabbeekse mantelzorgers.
Naast een zeer gemeend dank-je-wel willen we een kleine attentie aanbieden.
Langs deze weg doen we een oproep aan onze mantelzorgers om zich te melden d.m.v. onderstaande
inschrijvingsstrook. Ook familieleden, buren, vrienden of kennissen kunnen iemand voordragen die dit
verdient. De enige voorwaarde is dat de mantelzorger in onze gemeente woont.
Indien je nog vragen en/of bemerkingen hebt over deze actie, neem gerust contact op met Nicole
Debecker, OCMW-secretaris (016/77.28.75), die je graag bijkomende info verschaft.
Graag ontvingen we onderstaande strook vóór 25 mei 2008 op volgend adres:
OCMW Glabbeek, Steenbergestraat, 44 te 3380 Glabbeek.
Er kan ook via e-mail worden ingeschreven: [email protected]
Na inschrijving verneem je meer over het praktische verloop van deze actie.
Ondergetekende, ......................................................................................................................
....................................................................................................................... (naam en adres)
........................................................................ (eventueel telefoon of gsm- nummer).
schrijft in als mantelzorger van ....................................................................................... .....
............................................................................. (naam en adres van de zorgbehoevende).
of
stelt volgende persoon .....................................................................................................
.......................................................................... (naam en adres) voor als mantelzorger van
............................................................................................................................ (naam
en adres van de zorgbehoevende).
Milieu
Verhakselen van snoeihout
Dit jaar start de gemeente met het huis-aan-huis verhakselen van snoeihout. Met
dit initiatief wil de gemeente een oplossing bieden aan particulieren die niet met
hun snoeihout naar het containerpark kunnen. Tegelijk wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de hoeveelheid snoeiafval op het containerpark.
De ophaling aan huis van snoeiafval werd afgeschaft.
De hakselrondes zullen drie maal per jaar georganiseerd worden: in het voorjaar, de zomermaanden en
het najaar. In 2008 zijn de hakselrondes gepland in de derde week van juli (14-18 juli) en de derde week
van oktober (13-17 oktober). De data zullen in de toekomst ook worden opgenomen in de jaarlijkse afvalkalender.
Het verhakselen van het snoeihout is gratis. Alleen snoeihout afkomstig van het onderhoud van
tuinen en plantsoenen komt in aanmerking. Indien u gebruik wenst te maken van de hakselrondes,
meldt u dit aan de milieudienst ten laatste in de loop van de week die aan de hakselrondes voorafgaat.
U kan hiervoor gebruik maken van de aanvraagfiche hieronder. Het snoeihout dient bij aanvang van de
hakselronde klaar te liggen langs de openbare weg.
Milieu
Het verhakselde snoeihout wordt niet meegenomen. De aanvrager staat zelf in voor het opruimen van
de omgeving na het verhakselen.
Het aangeboden snoeihout dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- het snoeihout dient los opeengestapeld in dezelfde richting en ordelijk te worden gelegd langsheen de openbare weg
- de takken mogen niet dikker zijn dan 10 cm
- de lengte van de takken bedraagt maximaal 1,50 meter
- er mag niet meer dan 4 m³ snoeihout worden aangeboden
Hieronder vindt u de aanvraagfiche om in t e schrijven voor de volgende hakselronde. Uw aanvraag moet
ten laatste op 10 juli 2008 bij de milieudienst worden ingediend.
De aanvraag kan ook per e-mail gebeuren: [email protected]
Aanvraag verhakselen van snoeihout in de week van 14 juli-18 juli 2008
Naam: ...........................................................................................
Adres: ...........................................................................................
De aanvrager heeft kennis genomen van de voorwaarden waaraan het snoeihout dient te voldoen en
verklaart zich akkoord met de gestelde voorwaarden.
Datum: ..../..../ ........
Handtekening: .................................
Keukenafvalbakjes en composteerbare zakjes
Uit steekproeven blijkt dat er nog steeds organisch afval meegegeven wordt met de restfractie (grijze
zak). Composteerbaar afval (GFT -afval) kan nochtans gemakkelijk gerecycleerd worden. Ofwel geef je
het composteerbaar afval mee met de GFT-ophaling, ofwel composteer je het afval zelf op je composthoop of in een compostvat.
Waarom er nog zoveel organisch afval in de restfractie terecht komt, is niet duidelijk. Misschien gebeurt
het wel uit gemakzucht: je hebt net je keukenafval in de GFT-bak gegooid en je bakje uitgewassen en je
vindt het te veel werk om de schillen van je appelsien nu nog eens naar de GFT-bak te dragen. Dus gaan
ze maar het vuilnisemmertje in.
Als oplossing voor een schone en hygiënische inzameling van keukenafval zijn er nu geventileerde keukenafvalbakjes en composteerbare zakjes verkrijgbaar in het gemeentehuis. De zakjes kunnen gewoon
mee in de GFT-container, de compostbak of op de composthoop.
Dit systeem biedt een aantal voordelen:
- Het is een gemakkelijke, geurloze en hygiënische manier om je keukenafval in te zamelen. Een deel van het vocht
van het keukenafval kan door het geventileerde afvalbakje verdampen, waardoor het afval uitdroogt en er minder
snel schimmelvorming optreedt.
- Het systeem geeft minder kans op fruitvliegjes.
- Het is handig en netjes: eens het zakje vol, gooi je het in de GFT-container of in je compostvat. Omdat er geen
rechtstreeks contact met het keukenafval is geweest, hoef je het bakje niet steeds schoon te maken. Ook je GFTcontainer blijft zo heel wat properder.
De keukenafvalbakjes (8 liter) en de bijhorende composteerbare zakjes zijn verkrijgbaar aan de infobalie van de gemeente. De aankoopprijs bedraagt € 2,00 voor het keukenafvalbakje en € 2,50 voor een rol composteerbare zakjes.
Enkel de composteerbare zakjes die via de gemeente verkocht worden,
mogen in de GFT-container terechtkomen. Deze zakjes dragen het logo van Ecowerf en
het ‘OK-compostlabel’.
Politie
Nieuwe combinaties kentekenplaten
Op 31 december 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad een ministerieel besluit dat een oplossing
biedt aan het nakend tekort aan beschikbare kentekenplaten.
Het besluit treedt in werking op 1 januari 2008.
De aanpassing maakt het voor de DIV (Directie Inschrijvingen Voertuigen) mogelijk om meer combinaties
te gebruiken voor de kentekenplaten. De nieuwe combinaties worden in de loop van 2008 verwacht.
Een greep uit de mogelijkheden:
KB betreffende praalwagens
Op vraag van de carnavalsverenigingen worden vanaf 29 januari 2008 de praalwagens voor folkloristische manifestaties vrijgesteld van inschrijving, enkele bepalingen van het technisch reglement en van de
wegcode op voorwaarde dat niet sneller dan 25 km/u gereden wordt. Ook het K.B. van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs wordt mee aangepast.
Het K.B. van 27 januari 2008 verscheen op 29 januari 2008 in het Staatsblad en trad meteen in werking.
Om van deze vrijstellingen te kunnen genieten gelden een aantal voorwaarden:
• slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ter gelegenheid van behoorlijk toegelaten folkloristische manifestaties, ofwel om zich naar die manifestaties te begeven, ofwel voor proefritten met
het oog op die manifestaties;
• snelheid van ten hoogste 25 km/u;
• voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.
Het gaat om de weg heen en terug tussen de vaste standplaats van het voertuig en de plaats van de
folkloristische manifestatie. Hierbij mogen eventueel de gemeentegrenzen worden overschreden.
Een overzicht van de wijzigingen:
1. Technisch reglement (K.B. 15/03/1968)
Zelfrijdende voertuigen gebruikt als praalwagen en voertuigen die
een praalaanhangwagen trekken, zijn enkel onderworpen aan de reglementeringen inzake ruitenwisser, ontdooier, ruitensproeier, reminrichtingen, koppelingen, blustoestel en gevaarsdriehoek.
Deze voertuigen zijn bijgevolg ondermeer vrijgesteld van het gelijkvormigheidsattest en de technische keuring.
2. Wegcode (K.B. 01/12/1975)
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in
alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer
200 meter moeten de voertuigen op weg naar of komende van de manifestatie vooraan een wit of geel
licht en achteraan een rood licht voeren. Omtreklichten zijn eveneens verplicht indien het voertuig meer
dan 2,5 m breed is.
Deze bepaling geldt NIET binnen het door de gemeente afgebakende traject van de manifestatie.
3. Inschrijving (K.B. 20/07/2001)
De praalwagens (zowel zelfrijdend als getrokken) worden vrijgesteld van inschrijving.
4. Rijbewijs (K.B. 23/03/1998)
Voor het besturen van folkloristische motorvoertuigen volstaat het rijbewijs categorie B of G en dit
ongeacht de massa van het voertuig of het aantal zitplaatsen, en dit voor zover zij niet meer dan 25 km
per uur rijden.
Politie
10
Distelbestrijding verplicht
Geen DISTELS in onze wijken
Ieder jaar krijgen wij bij de politie een aantal klachten binnen in verband met distels. Als
wijkagent moeten wij sommige eigenaars nog geregeld herinneren aan de verplichting
om de bloei van deze planten te beletten. De wet bepaalt nochtans zeer duidelijk dat
iedere eigenaar, huurder of gebruiker verplicht is de bloei van schadelijke distels op de
eigendommen waarvoor hij verantwoordelijk is met alle middelen te beletten. Laat een
hardnekkige overtreder ondanks de waarschuwingen van de wijkagent de distels toch staan dan zullen
ze door de overheid worden vernietigd op zijn kosten.
De verplichting om schadelijke distels op te ruimen vinden we terug in de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor planten en plantaardige producten. Het
gelijknamige Koninklijk Besluit van 19 november 1987 heeft de reglementering in overeenstemming
gebracht met de EG-richtlijnen hierover. Vooraleer de planten in bloei kunnen komen, moeten ze worden
vernietigd door de verantwoordelijke van de grond waarop ze zich bevinden. Voor alle duidelijkheid vermelden we om welke distels het gaat. Er zijn vier soorten:
Een eerste soort is de kruldistel. Deze soort heeft tamelijk brede bladeren
die als stekelige vleugels aflopen langsheen de stengel. De bloemhoofdjes hebben een doorsnede van minder dan 2 centimeter en staan meestal
met meerdere dicht bijeen. Deze erg vertakte plant wordt niet hoger dan
1 meter en komt voor langs wegranden en op drogere gronden.
De kale jonker is een weinig vertakte plant die tot 2 meter hoog kan
worden. De bladeren zijn vrij smal. Deze distel vinden we op vochtige plaatsen. De plant bloeit vanaf juni en de bloemen hebben een paarse kleur.
Wanneer deze plant voorkomt in natuurreservaten of in natuurgebieden
met wetenschappelijke waarde kan een afwijking van de verdelgingsplicht
worden toegestaan.
De speerdistel is herkenbaar aan de lichtpaarse bloemhoofdjes die zo’n
3 tot 4 cm doorsnede hebben. Ze staan meestal langs wegranden, in
weiden of op braakgronden. Deze plant bloeit van juni tot september.
De akkerdistel tenslotte is herkenbaar aan zijn bloemhoofdjes van minder
dan 2 cm doorsnede, los bijeen. Deze plant komt voor langs akkers, wegranden en op braakgronden. Hij bloeit lichtpaars, langgesteeld en in tuilvormige pluimen van juni tot september.
Wie deze distels opmerkt, is verplicht de zaadvorming en de uitzaaiing te beletten, zeker als hij of zij
er door een vertegenwoordiger van de overheid (bijvoorbeeld de wijkagent) op gewezen wordt. Deze
verplichting valt ten laste van de eigenaar, huurder, gebruiker, publiek- of privaatrechtelijk persoon die,
in welke hoedanigheid ook een recht uitoefent op het betrokken perceel (uw tuin, een stuk braakliggende
grond, een weiland, een bedrijfsterrein, …).
Politie
11
Indien de verantwoordelijke niet tot de bestrijding overgaat of onvoldoende, of ondoelmatige maatregelen neemt, laten de wijkagent en de Dienst voor Plantenbescherming overgaan tot de AMBSTSHALVE
BESTRIJDING. Behoudens de door de Minister te verlenen ontheffing, vallen de gedane kosten ten laste
van de verantwoordelijk en zullen zij derhalve door het gemeentebestuur van hem worden teruggevorderd. De procedure van de ambtshalve verdelging moet voorafgegaan worden door de schriftelijke toelating van de Dienst voor Plantenbescherming.
Bovendien wordt een proces-verbaal opgesteld en wacht de overtreder een FIKSE BOETE.
Met info en opmerkingen kan u terecht bij de wijkpolitie, Grotestraat, 33 te 3380 Glabbeek,
tel. 016/77.29.39 of fax. 016/77.07.72 of e-mail [email protected]
Wijkpolitie Glabbeek
Nieuw inhaalverbod voor voertuigen en slepen met een MTM +3.5 ton
Sinds 1 januari 2008, mogen voertuigen van meer dan 3,5 ton, gebruikt voor goederenvervoer, buiten de
bebouwde kom immers niet meer inhalen op alle wegen met twee rijstroken in de gevolgde rijrichting.
1.Voor wie is het inhaalverbod van toepassing?
Het inhaalverbod is van toepassing voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer
van zaken met een maximale toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton.
Teneinde de maximaal toegelaten massa van een sleep te kennen, moet de MTM van het trekkende voertuig bij de MTM van het getrokken voertuig geteld worden.
Merk op dat het inhaalverbod alleen van toepassing is voor het vervoer van zaken en niet op het vervoer
van personen (autobussen en autocars).
2. Waar is het inhaalverbod van toepassing?
Het inhaalverbod is van toepassing op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de
gevolgde rijrichting omvat.
3. Ten opzichte van welke andere weggebruikers is het inhaalverbod van toepassing?
Het inhaalverbod (links inhalen) is van toepassing t.o.v. van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen.
4. Wanneer is het inhaalverbod niet van toepassing?
4.1. Rijstrook voor traag verkeer en landbouwvoertuigen
Het inhaalverbod is niet van toepassing bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een
voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, noch ten opzichte van landbouwvoertuigen.
4.2. Verkeersbord F107
Vanaf het bord F107 tot aan het bord F109 is het voor bestuurders van voertuigen en slepen
gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton
toegelaten om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee
wielen links in te halen.
F107
(Let op: het inhaalverbod blijft ingevolge art. 17.2.6° wel van kracht bij neerslag, op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm,
voor bestuurders van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan
7,5 ton.)
Het einde van de toelating voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer
van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton om een gespan, een tweewielig
motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen wordt aangegeven
door het verkeersbord F109.
F109
Politie
12
!!! GOED NIEUWS !!!
Aantal overtredingen gedegradeerd naar eerste graad
Het Belgisch verkeersreglement is al lang geen eenvoudige materie meer en het lijkt er niet op dat er
enige verbetering in het vooruitzicht is... integendeel zelfs.
Ook de in 2005 ingevoerde indeling van overtredingen in vier graden werd recent gewijzigd.
Door een simpele vergetelheid, met name de bekrachtiging van deze nieuwe indeling door een wet,
wordt deze weer ongedaan gemaakt en verhuizen enkele artikels van de 2e en 3e graad opnieuw (en
ongewild) terug naar de 1ste graad.
Voor alle duidelijkheid: aan het verkeersreglement op zich wijzigt er niets. Het ontbreken van een bekrachtiging heeft enkel en alleen een invloed op de indeling van de overtredingen in graden en dus ook
op de bestraffing ervan.
Hoezo?
Het is een complex probleem maar we trachten het in mensentaal uit te leggen.
In artikel 29, §1 van de Wegverkeerswet (Wet van 16 maart
1968) lezen we dat de Koning de overtredingen van de tweede, derde en vierde graad kan aanwijzen in een koninklijk
besluit.
Dit is gebeurd in het KB van 30 september 2005 dat op 31 maart 2006 in werking trad.
Volgens artikel 29, §1bis van de Wegverkeerswet moet elk besluit dat genomen werd ter uitvoering van
art. 29, §1 bij wet bekrachtigd worden binnen 12 maanden na de inwerkingtreding ervan.
Het bewuste KB van 30 september 2005 is bekrachtigd door de wet van 21 december 2006.
Daarna is het echter nog drie keer gewijzigd door:
1. het KB van 28/12/’06 betreffende de motorfiets (inwerkingtreding 1 maart 2007);
2. het KB van 29/01/’07 tot wijziging van het KB van 1 december 1975 (inwerkingtreding 01/03/’07);
3. het KB van 07/04/’07 tot wijziging van het KB van 30/09/’05 (gedeeltelijke inwerkingtreding 01/06/’07).
Twee van de bovenstaande wijzigingsbesluiten werden nog niet door een wet bekrachtigd terwijl ze toch
al 12 maanden in werking zijn.
Het gevolg hiervan is dat bepaalde artikels die momenteel vallen onder de tweede en derde graad dus
een stap terugzetten en weer verhuizen naar de eerste graad en dus lichter bestraft zullen worden.
We herhalen nog eens dat het KB van 30 september 2005 enkel de graad van de overtredingen vastlegt
en géén wijzigingen in het verkeersreglement zelf doorvoert. Het verkeersreglement zelf wordt immers
geregeld door het KB van 1 december 1975.
Wat wijzigt er dan?
1. Regelgeving rond de voorrang aan rechts (2de graad)
De tekst waarmee voor de categorisering van de inbreuk rekening dient gehouden te worden is deze
van artikel 2.9° van het KB van 30 sept 2005. Vanaf 1 maart vallen we terug op de oude tekst van vòòr
1 maart 2007.
• Situatie tussen 1 maart 2007 en 29 februari 2008:
“Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op
een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt. “
• Vanaf 1 maart 2008:
“Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die op een regelmatige manier van rechts
komt, behalve indien hij rijdt op een rotonde.”
Het verschil tussen de tekst uit het KB van 30 september 2005 en het KB van 1 december 1975 (Wegcode) is evenwel niet van die aard dat de categorisering wijzigt. Het negeren van de voorrang aan rechts
blijft dus een tweedegraads overtreding.
2. Bestuurders die een trottoir of een fietspad willen oversteken
Vanaf 1 maart 2007 werd een nieuw artikel 12.4bis geïntroduceerd in de Wegcode: “De bestuurder die
een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gerechtigd zijn om het trottoir of fietspad te volgen.”
Politie
13
De tekst van artikel 12.4bis Wegcode werd overgenomen in artikel 2.10° van het
KB van 30 sept 2005 en werd beschouwd als een overtreding van de 2e graad.
Deze tekst vervalt vanaf 1 maart 2008.
Bijgevolg zal het niet verlenen van voorrang aan de weggebruikers die gerechtigd
zijn het fietspad of het trottoir te volgen een overtreding van de eerste graad worden.
3. Inhalen van tweewielige motorvoertuigen
Sinds 1 maart 2007 werd in de Wegcode het verbod ingevoerd om tweewielige motorvoertuigen langs
links in te halen in de zeven gevallen bedoeld in artikel 17.2.
In artikel 3.10° van het KB van 30 sept 2005 werden drie van deze overtredingen beschouwd als een
derdegraads overtreding, namelijk het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig
of van een voertuig met meer dan twee wielen:
• op een overweg gesignaleerd door het verkeersbord A 45 of A 47, behalve indien het een overweg is met
slagbomen of indien het verkeer er door verkeerslichten wordt geregeld;
• wanneer de in te halen bestuurder zelf een ander voertuig dan een fiets, een tweewielige bromfiets of een
tweewielige motorfiets inhaalt, behalve wanneer de rijbaan drie of meer rijstroken heeft die bestemd zijn voor
het verkeer in de gevolgde rijrichting;
• wanneer de in te halen bestuurder stopt voor een oversteekplaats voor voetgangers of een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of deze oversteekplaatsen nadert op plaatsen waar het verkeer niet geregeld
wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten.
Vanaf 1 maart 2008 vervalt de toevoeging “van een tweewielig
motorvoertuig”,
zodat
de
drie
bovenvermelde
overtredingen
bij het inhalen van een tweewielig motorvoertuig “gedegradeerd” worden
en van de derde in de eerste graad terechtkomen.
Gevolgen voor de bestraffing
Omdat enkele overtredingen gedegradeerd worden en daardoor onder de eerste graad vallen, zullen
deze dan ook moeten worden bestraft als eerstegraadsovertredingen. Dit geldt eveneens voor feiten die
gepleegd werden vòòr 1 maart 2008 en die vanaf deze datum door de rechtbank behandeld worden.
Dit volgt uit artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek:
“Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was
bepaald, wordt de minst zware straf toegepast.”
Welzijn
Snoei je taxushaag tussen 15 juni en 15 september en strijd mee tegen kanker!
In samenwerking met Kom Op Tegen Kanker tracht EcoWerf zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen.
Daarmee geven we hoop aan iedereen die te maken krijgt met kanker. De taxusplant bevat immers
baccatine, een bestanddeel dat verwerkt wordt in heel wat medicijnen tegen kanker.
Omdat er voor 1 kg baccatine meer dan 12 ton snoeisel nodig is, is er een hele hoop taxus nodig! Tussen
15/06 en 15/09 wordt dit snoeisel apart en gratis ingezameld op de containerparken van EcoWerf. Ben
je van plan je taxushaag te snoeien? Help dan mee de hoop te vergroten en breng je snoeisel naar het
containerpark. Let wel, om bruikbaar te zijn, moet het snoeisel aan volgende voorwaarden voldoen:
- Het snoeisel moet droog zijn. Snoei de taxus dus niet als het regent en dek het onmiddellijk af.
- Het snoeisel moet jong zijn. Enkel de eenjarige scheutjes tot maximum 30 cm zijn nuttig.
- Het snoeisel moet vers zijn. Breng het binnen de 24 uur naar het containerpark. Snoeien op zondag heeft dus
geen zin, want maandag zijn de containerparken gesloten.
- Het snoeisel moet zuiver zijn. Meng het niet met ander tuinafval. Op het containerpark kan je gratis speciale
zakken verkrijgen om je snoeisel in op te vangen en te vervoeren.
Meer info?
Surf naar www.vergrootdehoop.be
14
Mensen met een verhaal
Interview
GlabbeKLAP sprak met Isidoor Vangoidsenhoven
Dit interview vond plaats in januari ‘08.
Helaas overleed Isidoor op 22 april 2008.
Kunt u even vertellen wie u bent en vanwaar de mensen u kennen of kenden?
Ik ben geboren in Glabbeek op 10 mei 1914. Ik ben gelukkig getrouwd met Maria Delbroek die er ook 94
wordt dit jaar. We hebben vier kinderen.
Tot mijn twaalfde ging ik in Glabbeek naar school en vervolgens moest ik
het huis uit om gaan te werken. Ik heb heel mijn leven in de wegenbouw
gewerkt. Ik werkte graag buiten. Toen ik pas getrouwd was, had ik nog
de moed om na een werkdag ons eigen huis te bouwen. Met drie mannen begonnen we met de vervaardiging van mijn eigen bakstenen. We
bakten in onze oven 83.000 stenen voor de bouw van ons huisje, waar
we nu nog in wonen. Ik ben tijdens mijn loopbaan bij verschillende firma’s gaan werken. In de beginjaren bedroeg het uurloon 15 Bef per uur.
Vervolgens, in de jaren ’50, ging dat naar 30 Bef per uur. Vroeger viel
er in de wegenbouw heel wat handwerk te verrichten, terwijl het zware
werk nu door machines wordt gedaan.
Welk Glabbeeks plekje roept speciale herinneringen bij u op?
Het mooiste plekje van Glabbeek is ons zelfgebouwde huisje met zijn stallen. De twee paarden, het veld
en het boerenleven waren voor mij genoeg.
Toen we nog goed te been waren, was de Sint-Andrieskerk in Attenrode onze wekelijkse uitstap. Vroeger
was er elke zondag een vroegmis om 7 uur, en een hoogmis om 10 uur. In de namiddag was er “het lof”.
Mensen kwamen naar deze kleine gebedsviering om te bidden en te roddelen.
Welke gebeurtenissen blijven jou bij?
Van de eerste wereldoorlog is mij niets bijgebleven. Tijdens de tweede wereldoorlog werden er mensen
bedreigd en weggehaald. Ik was boswachter en werd meer dan één keer onder schot gehouden door
de Duitsers omdat ze dachten dat ik wist waar het verzet zich in de bossen verscholen hield. Op een
bepaalde dag wou ik “de witten” niet wijzen aan de Duitsers. De “witten” waren degenen die tegen de
Duitsers waren en omdat ik niet wou vertellen namen ze me mee naar Frankrijk. Ik zat daar als krijgsgevangene in een kamp van wel 4.000 mensen. Dagelijks stierven er zeven personen van de honger. In
1944 werden we op de trein gezet richting Duitsland, maar door een technische panne kwam de trein tot
stilstand en ben ik kunnen ontsnappen. We bevonden ons in Brussel-Noord. Twee Duitsers hebben me
toen een lift naar Tienen gegeven! Vanuit Tienen ging het dan te voet naar Attenrode. Twee jaar heeft
mijn vrouw Maria op me gewacht! Het waren harde tijden! Tijdens de oorlog stierven Guske en Franske,
twee van onze kinderen. Er was veel armoede in die jaren ...
Wat maakt Glabbeek zo’n mooie gemeente om in te wonen?
Ik heb altijd graag in Glabbeek gewoond. De mensen zijn er altijd vriendelijk. Ik heb in heel mijn leven tegen niemand ruzie gemaakt. We worden
omringd door fantastische buren. Zij staan altijd klaar als we iets vragen.
Voor onze dagelijkse beslommeringen zorgt onze Frans. Dankzij hem kunnen we samen verder oud worden in ons eigen huisje. Ik zou niet graag in
een rusthuis wonen.
Wat boeide u in al die jaren?
Vroeger gingen we met de honden aangespannen naar de varkensmarkt
in Tienen en dit elke dinsdag. Daar verkochten we onze biggetjes. Met de
tram naar Tienen, die op kolen reed, dat was ook een hele belevenis. Maar
de tram werd in de jaren ’60 snel vervangen door de eerste autobussen, die
ook naar Leuven reden.
-
9 u.
11 u.
9 u.
14.30 u.
13.30 u.
14.30 u.
19 u.
Vieringen Pinksteren in de kerken van Attenr.,Bunsbeek,Glabbeek,Kapellen,Wever & Zuurb.: opgeluisterd door hun resp. zangkoren
11 u.
14-18 u.
6 u.
7 u.
14.30 u.
13 u.
10 u.
12 u.
20 u.
-
-
zo 4 mei
zo 4 mei
zo 4 mei
ma 5 mei
wo 7 mei
do 8 mei
do 8 mei
do 8 mei
zo 11 mei
zo 11 mei
zo 11 mei
ma 12 mei
di 13 mei
wo 14 mei
do 15 mei
zo 18 mei
zo 18 mei
wo 21 mei
do 22 mei
za 24 mei
Kapel, Wever
Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde
Martine Van Mileghem, 016/77.80.72
KVLV Bunsbeek
Lieve Roukaerts - 016/77.91.81
Bedevaart naar O.-L.-Vrouw van de Heinkensberg
Fit & gezond: fietsen in het Hageland (elke donderdag tot eind augustus)
Glazuur, Glabbeek
Nat. Park Hoge Kempen (Limburg)
Parochiecentrum, Bunsbeek
Glazuur, Glabbeek
De Provence, Frankrijk
Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde
Armand Weckx - 0472/86.01.96
Vakantiegenoegens Glabbeek
Frans Taes - 0494/57.09.05
Ziekenzorg Bunsbeek
Ivonne Happaerts - 016/82.06.26
KVLV Glabbeek
Ria Boyen - 016/77.11.40
Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde
Martine Van Mileghem, 016/77.80.72
Neos-Glabbeek - Cl. van der Velpen
016/77.91.74 - [email protected]
Koffienamiddag met animatie
Dagactiviteit “Buur Natuur”: wandelen, fietsen,
spelen, demonstraties
Meerdaagse reis naar de Provence tot 1 juni 2008
Bezoek aan mediotheek “Vivantia”
Gezondheidsles met dokter Seghers
Parochiale ziekendag
Kapel, Wever
Glazuur, Glabbeek
Glazuur, Glabbeek
De kerken van
Bunsbeek, Wever en Zuurbemde
Sint-Quirinuskerk, Bunsbeek
Ziekenzorg Kapellen - 016/77.93.85
Neos-Glabbeek - Cl. van der Velpen
016/77.91.74 - [email protected]
Daguitstap: bezoek aan de haven van Zeebrugge en
rondleiding in Lissewege
Bedevaart naar de Heinkensberg
LG Glabbeek-Zuurbemde-Kapellen
René Vanschoubroek - 016/77.77.80
Ochtendwandeling door Glabbeek, gevolgd door een
lekker ontbijt
Provincie Vl.-Brabant, Kerkraden,
(meer info: zie pag. 22) Cultuurdienst - 016/77.29.28
‘Op een kier - Verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant’
Zangkoor Sint-Quirinus
Parochiecentrum, Attenrode
Ziekenzorg Attenrode
Maria Cauwenberghs - 016/63.34.05
Rijdende tentoonstelling: 70 jaar het Wit-Gele Kruis
Vlaams-Brabant
Eerste Communieviering in Bunsbeek
Parochiecentrum, Attenrode
Gepensioneerden Attenrode-Wever
Julia Dereze - 016/77.88.19
Koffienamiddag met vermaak
De Kloemp, Bunsbeek
Walmersumstraat, Bunsbeek
Ziekenzorg Wever
Gabriëlle Geets - 016/77.77.58
Bezoek aan “Huis in de stad” De Maere in Bunsbeek:
kijken hoe de mensen er leven en werken.
Basiliek, Scherpenheuvel
Parochies Glabb., Kap., Kersb. en Zuurb.
Gert Janssens - 016/35.51.94
Sint-Antoniuskerk, Wever
Sint-Martens-Latem
Davidsfonds Glabbeek
Louis Bruyninckx - 016/77.95.13
Sint-Antoniuskoor Wever
Sint-Quirinuskerk, Bunsbeek
Zangkoor Sint-Quirinus
Eerste Communieviering in Wever
Bedevaart naar Scherpenheuvel: viering+kruisweg
Bezoek aan het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem
Plechtige Communie en Vormsel in Bunsbeek
Sint-Antoniuskerk, Wever
11 u.
Sint-Antoniuskoor Wever
do 1 mei
Viering Onze-Lieve-Heer Hemelvaart
Plaats
9 u.
Vereniging
do 1 mei
Activiteit
Uur
Datum
Uur
8.30 u.
-
14 u.
14 u.
19.30 u.
9.30 u.
11 u.
14-18 u.
14 u.
7.30 u.
14.30 u.
14 u.
17 u.
19 u.
14 u.
13 u.
20 u.
21 u.
21 u.
21 u.
-
14.30 u.
Datum
zo 25 mei
zo 1 jun.
zo 1 jun.
zo 1 jun.
ma 2 jun.
di 3 jun.
vr 6 jun.
zo 8 jun.
di 10 jun.
di 10 jun.
wo 11 jun.
zo 15 jun.
midden juni
ma 16 jun.
di 17 jun.
do 19 jun.
do 26 jun.
vr 27 jun.
za 28 jun.
zo 29 jun.
di 1 jul.
wo 2 jul.
KVLV Wever - Mia Deglin - 016/77.92.71
Davidsfonds Glabbeek - 016/77.84.71
Banneux
Parochiecentrum, Attenrode
Ziekenzorg Bunsbeek
Ivonne Happaerts - 016/82.06.26
Gepensioneerden Attenrode-Wever
Julia Dereze - 016/77.88.19
Parochiecentrum, Kapellen
Parochiecentrum, Attenrode
Glazuur, Glabbeek
Spiegeltent, Rode
Spiegeltent, Rode
Spiegeltent, Rode
Spiegeltent, Rode
Ziekenzorg Kapellen
Filemon Smekens - 016/77.93.85
Ziekenzorg Attenrode
Maria Cauwenberghs - 016/63.34.05
Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde
Armand Weckx - 0472/86.01.96
Rode Kermis - Bernadette Coeckelberghs
[email protected]
Rode Kermis - Bernadette Coeckelberghs
[email protected]
Rode Kermis - Bernadette Coeckelberghs
[email protected]
Rode Kermis - Bernadette Coeckelberghs
[email protected]
Algemene vergadering + verassing
Zorg voor de oudere huid: infopakket over goede
hygiënische huidverzorging
Koffienamiddag met vermaak
Jaarlijkse cultuurreis
Dansavond
Bal met Prins Junior Band
Voordeurenfuif met DJ Van Nerum
Optreden strijkkwartet Barelima i.s. Davidsfonds
Koffienamiddag met animatie
Parochiecentrum, Attenrode
Parochiecentrum, Bunsbeek
Zanggroep Tijdloos
Michel Hendrickx - 016/77.13.74
Eucharistieviering
Gepensioneerden Attenrode-Wever
Julia Dereze - 016/77.88.19
Sint-Catharinakerk, Zuurbemde
Vakantiegenoegens Glabbeek
Frans Taes - 0494/57.09.05
Kindvriendelijke wandeling met demo. door valkenier
-
Glazuur, Glabbeek
Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde
Martine Van Mileghem, 016/77.80.72
Feestnamiddag: maaltijd en gezellig samenzijn
KVLV Bunsbeek - 016/77.91.81
Glazuur, Glabbeek
Neos-Glabbeek - Cl. van der Velpen
016/77.91.74 - [email protected]
Daguitstap: Busreis naar Kinrooi en omgeving
Fruitbedrijf, Meensel-Kiezegem
Ziekenzorg Wever
Gabriëlle Geets - 016/77.77.58
Bezoek aan het fruitbedrijf Van Hellemont:
hoe maakt men de fruitsappen?
De kerken van
Bunsbeek, Wever en Zuurbemde
Glazuur, Glabbeek
Omgeving Gemeentehuis
Parochiecentrum ‘t Solveld, Wever
-
Sint-Niklaaskerk, Glabbeek
Plaats
KVLV Glabbeek-Zuurbemde
Ria Boyen - 016/77.11.40
Provincie Vl.-Brabant, Kerkraden,
(meer info: zie pag. 22) Cultuurdienst - 016/77.29.28
‘Op een kier – Verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant’
Eucharistieviering en feestvergadering
Bedevaart Banneux (met liftbus)
Creatieve les: Kunstwerkje voor interieur (ipv 5 mei)
Zomer op straat: straattheater
Vereniging
Zangkoor Sint-Niklaas, Glabbeek
An Bams - 016/77.74.93
(meer info: zie pag. 21) Cultuurdienst - 016/77.29.28
KVLV-Wandeldag: ontdekking van streekproducten
Kennismaking met de Koerdische gemeenschap
Dankviering voor de communicanten & vormelingen
Activiteit
21 u.
19 u.
21 u.
-
14 u.
20 u.
7 u.
14-18 u.
13 u.
8-15 u.
-
14.30 u.
7 u.
vr 4 jul.
za 5 jul.
za 5 jul.
za 5 jul.
zo 6 jul.
vr 11 jul.
za 12 jul.
zo 13 jul.
do 17 jul.
zo 20 jul.
za 2 aug.
wo 6 aug.
di 12 aug.
Spiegeltent, Rode
Rode Kermis - Bernadette Coeckelberghs
[email protected]
(meer info: zie pag. 25)
Daguitstap naar Luxemburg Echternach en omgeving
Koffienamiddag met vermaak
Daguitstap Brussel
Hagelandse Gordel
Koffienamiddag met animatie
Glazuur, Glabbeek
Fam. Veulemans (Groenstraat)
Parochiecentrum, Kapellen
Brussel
Parochiecentrum, Attenrode
Glazuur, Glabbeek
Landelijke Gilde Glabb.-Zuurb.-Kapellen
René Vanschoubroek - 016/77.77.80
Landelijke Gilde Bunsbeek
Ghislain Dams - 016/77.84.73
Gepensioneerden Attenrode-Wever
Julia Dereze - 016/77.88.19
Neos-Glabbeek - Cl. van der Velpen
016/77.91.74 - [email protected]
De kerken van
Bunsbeek, Wever en Zuurbemde
Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde
Armand Weckx - 0472/86.01.96
Provincie Vl.-Brabant, Kerkraden,
(meer info: zie pag. 22) Cultuurdienst - 016/77.29.28
‘Op een kier – Verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant’
Jaarlijkse reis KVLV en Landelijke Gilde
Vlaanderen Feest: Elf-juli-viering
Gezinsnamiddag: doorlopend animatie met ijssalon
Glazuur, Glabbeek
Thüringer Wald
Neos-Glabbeek - Cl. van der Velpen
016/77.91.74 - [email protected]
Meerdaagse reis naar Thüringer Wald
CC De Roos, Glabbeek
Spiegeltent, Rode
Rode Kermis - Bernadette Coeckelberghs
[email protected]
Bal met de Country Boys
KVLV Glabbeek-Zuurbemde
Ria Boyen - 016/77.11.40
Start: CC De Roos, Glabbeek
Dienst Toerisme - 016/77.93.93
[email protected]
Avondwandeling met garageopdrachten met na de
wandeling een optreden van een buikspreker (pag. 26)
Davidsfonds Glabbeek - 016/77.78.70
Spiegeltent, Rode
Rode Kermis - Bernadette Coeckelberghs
[email protected]
Namiddag voor de gepensioneerden
Jeugdfuif
Plaats
Spiegeltent, Rode
Vereniging
Rode Kermis - Bernadette Coeckelberghs
[email protected]
Activiteit
15 u.
17 u.
20 u.
13 u.
13 u.
13 u.
-
vr 15 aug.
vr 15 aug.
za 16 aug.
do 21 aug.
do 21 aug.
do 28 aug.
za 30 aug.
Tweedaagse reis naar Rotterdam
Concert: “De mooiste melodieën van Strauss”
Koffienamiddag met animatie
Bedevaart naar O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel
Dorpsfeesten Bunsbeek: concert
Barbecue
Processie van kerk Wever naar Kapel
Rond PC’ke, Bunsbeek
Scherpenheuvel
Glazuur, Glabbeek
Kasteel van Groot-Bijgaarden
K.H. Crescendo, Louis Vandenput
016/771454,[email protected]
Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde
Martine Van Mileghem, 016/77.80.72
Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde
Armand Weckx - 0472/86.01.96
Neos-Glabbeek - Cl. van der Velpen
016/77.91.74 - [email protected]
Rotterdam, Nederland
Glazuur, Glabbeek
Landelijke Gilde Glabb.-Zuurb.-Kapellen
René Vanschoubroek - 016/77.77.80
Davidsfonds Glabbeek - 016/77.78.70
Wever
K.H. Crescendo, Louis Vandenput
016/771454,[email protected]
Vieringen Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart in de Gl. kerken+Kapel Heinkensberg: opgeluisterd door hun respectievelijke zangkoren.
15 u.
do 3 jul.
do 15 aug.
Uur
Datum
Voor meer info:
Iris Dewaelheyns, coördinator IBO
016/77.82.07
Spring gewoon even binnen
™ Doorlopend springkasteel en animatie
™ Om 14.30u start een heuse KINDERDISCO: een coole DJ staat
garant voor plezier met dans, coole spelletjes en megatoffe muziek.
Daarom zetten we op zaterdag 28 juni onze deuren wagenwijd open.
Kinderen, ouders, geïnteresseerden; iedereen is welkom tussen 14 en 17 uur.
Dit jaar wordt het
Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang Het Kloempke
15 jaar…
en dat moet gevierd worden!
Het Kloempke is erkend door Kind & Gezin en streeft er voortdurend naar
om een kwaliteitsvolle opvang te garanderen buiten de schoolmuren.
Er worden toffe activiteiten aangeboden en kinderen kunnen
zich ten volle uitleven met het grote aanbod aan speelgoed.
In september 1993 opende Het Kloempke voor het eerst haar deuren.
Door de jaren heen is het initiatief blijven groeien en vonden
steeds meer ouders met hun kinderen de weg naar het Kloempke.
In 1993 besloot het gemeentebestuur van Glabbeek dat er een buitenschoolse
opvangmogelijkheid moest komen waar basisschoolkinderen voor en na de schooluren
en op vakantiedagen terecht konden. Op die manier werd een antwoord geboden
aan een behoefte die bij vele jonge Glabbeekse ouders leefde,
Open dag - Open dag - Open dag - Open dag - Open dag - Open dag - Open dag – Open dag – Open dag
Nog vragen?
Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie - Centrum voor borstkankeropsporing
Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven
0800/84.024 - 016/33.23.13 - E-mail: [email protected]
Websites: www.UZLeuven.be/luck - www.borstkankeropsporing.be
In Glabbeek heeft in totaal 43,85% van de doelpopulatie deelgenomen aan het programma
voor vroegtijdige opsporing van borstkanker. Dit is een daling ten opzichte van de vorige ronde, waar de participatie in 2004-2005 44,24% was en een stijging t.o.v. in 2002-2003 waar de
participatie 38,19% was. Volgens wetenschappelijke studies en conform de Europese richtlijnen
zou er minstens een participatiegraad van 75% moeten zijn, om de vooropgestelde daling van
het sterftecijfer van borstkanker te bekomen. Vroegtijdige opsporing van borstkanker is tot nu
toe de beste manier om het vele menselijke leed dat deze ziekte met zich meebrengt te voorkomen of te verminderen. Daarom zal de gemeente, samen met de provincie Vlaams-Brabant,
het Logo en de artsen, de sensibilisatiecampagnes blijven organiseren.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal vrouwen uit Glabbeek die een vervolgonderzoek nodig hadden in 2005-2006 en het aantal vastgestelde borstkankers. (Follow-up=
FU) De resultaten van 2007 zijn nog niet beschikbaar.
Vervolgonderzoeken
Vanaf resultaat 3 ‘niet conclusief/waarschijnlijk goedaardig’ worden er 1 of meerdere vervolgonderzoeken aangeraden om de definitieve diagnose vast te stellen.
Resultaat 1. en 2. maken 98,51% uit van de screening en vergen geen verder onderzoek.
De besluiten van de mammografie zijn voorgesteld in onderstaande tabel.
Eind november stond de mammobiel weer in Glabbeek. Van de 614 vrouwen die tot de
doelgroep behoren, lieten 269 vrouwen een borstonderzoek doen in de periode 2006-2007.
In Glabbeek bedraagt de participatiegraad dus 43,85%.
Resultaten van het tweejaarlijks kosteloos bevolkingsonderzoek
naar borstkanker in Glabbeek
Mensen met een verhaal
15
Natuurlijk waren er mijn twee paarden, die ik dagelijks verzorgde. Ik had een echte Brabander en een
rijpaard. Het boerenpaard zette ik in voor de bewerking van mijn 5 ha grond. Ik teelde voederbieten,
suikerbieten, graan en aardappelen.
Boswachter zijn op de eigendom van baron de l’Escaille was ook een passie; ik vertoefde graag in de
bossen. Ik heb tal van konijnen geschoten.
Het verzorgen van mijn duiven was ook een dagelijkse hobby. Wekelijks liet ik mijn duiven inkorven in
Vissenaken en Bunsbeek en dronk ik mijn Geuze. Nooit ben ik met de grote prijzen gaan lopen.
Het mooiste moment?
Ik leerde Maria kennen op de Vossenbergkermis in Kapellen. Toen ik haar ging halen om te dansen ging
ze bijna lopen, maar ik kon nog net haar kleed grijpen en ik heb ze nooit meer losgelaten. Onze trouwdag
was 12 juni 1937. De sterkte van ons huwelijk is dat we elke ruzie snel bijleggen. Nog mooie momenten
zijn de feestelijkheden rond ons 25 jaar – 50 jaar – 60 jaar en 70 jaar getrouwd zijn. Ik zie ons Maria
nog altijd even graag.
Het triestigste moment?
Het verlies van mijn beide ouders, en tijdens de oorlog het verlies van mijn twee jongens. Onze dochter
Gusta overleed op 38-jarige leeftijd. Zij stierf aan een hersentumor.
Wat is er nog veranderd in Glabbeek?
De strenge winters van vroeger wanneer het soms gedurende tien dagen tot -10° vroor. We krijgen geen
winters meer en dat is goed voor onze geldbeugel want de mazout hebben we vandaag nog ingedaan
aan 25 Bef (0,62€) de liter en dat is verschrikkelijk duur.
Het enige wat gebleven is, zijn de kerken. Ik heb nog de bouw van de kerk van Attenrode geweten. Toen
ik 15 jaar was werd deze gebouwd door baron de Turck.
De kleine boerderijen zijn stilaan verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor de grote erven met hectaren
grond.
Onlangs nam onze buurvrouw me eens mee met de auto en ik schrok ervan hoe Glabbeek was geëvolueerd naar een kleine stad. Veel nieuwe woningen, nieuwe scholen en veel auto’s op de weg. Vroeger, de
enige die toen met de auto reed was de veearts van Tielt-Winge. Nu hebben ze twee auto’s nodig om op
hun werk te geraken.
De melkerij en de brouwerij zijn verdwenen. Telkens als we naar school gingen slopen we brouwerij de
Roos binnen en dronken van het donkerbruine bier.
Isidoor en Maria, bedankt voor jullie boeiende verhaal. Een goede tip voor iedereen, probeer
elke ruzie snel bij te leggen. Dat was ons geheim om samen 70 jaar getrouwd te blijven.
Lang leve Isidoor en Maria!!!
16
Ondernemen
Opzegtermijnen
Wanneer en hoe reageren op een te korte opzeg?
Voor bedienden die meer verdienen dan 28.580 € bruto per jaar, moet de opzeg
overeengekomen worden tussen de partijen. Het enige wat de wet zegt, is dat de
opzeg maximaal 4,5 maand bedraagt voor een bediende die 28.580 € à 57.162
€ verdient. Bij een abonnee ging een bediende weg op wie het maximum van
6 maanden van toepassing was. Hij betekende een opzeg van 2 maanden. Dat
vond de abonnee toch wel heel weinig. “Als ik iemand wil ontslaan, moet ik ook
redelijk zijn, dus verwacht ik dat nu ook. Wanneer moet ik dat echter laten weten? Onmiddellijk of pas als die twee maanden ten einde zijn?”, zo vroeg hij.
U wil dat men langer presteert
Wanneer? Als u echt wil dat men langer presteert dan in de opzegbrief werd voorgesteld, dan reageert
u best zo vroeg mogelijk. Dat kan al onmiddellijk nadat u de opzegbrief ontvangen heeft – dus voor de
opzeg is ingegaan - maar het is zeker aangewezen om het niet te lang na het begin van de opzegtermijn
te doen.
Hoe? U kunt best een brief schrijven, waarin u duidelijk laat weten dat u het niet eens bent met de opzegtermijn die werd betekend. Dan heeft u tenminste al een bewijsstuk op zak. In uw brief nodigt u de
bediende ook uit om te onderhandelen over een ‘juiste’ opzegtermijn.
U kunt een brief om de duur van de opzegtermijn aan te vechten
downloaden van http://personeel.indicator.be of opvragen via fax (016/35.99.22) – code PS 14.10.05A
En dan? Onderhandelen over de duur van een opzegtermijn is altijd een beetje geven en nemen. Redelijk lijkt ons alvast dat u niet onder het minimum van de lagere bedienden en/of de helft van de maxima
van 4,5 en 6 maanden wil gaan.
Tip. Stel iets in die richting voor – doe er eventueel nog één maand bij – maar voeg eraan toe dat u op
papier wil zetten dat u bereid bent om deze termijn in te korten in wederzijds akkoord als er vlugger een
opvolger wordt gevonden.
U denkt aan een schadevergoeding
Wanneer? Als u de werknemer niet zozeer langer wil houden - dit blijkt immers toch vaak zinloos - maar
als u hem wel wil laten voelen dat hij niet met u moet sollen, dan kunt u beter wat langer wachten om
te reageren. In feite heeft u zelfs nog tot één jaar na de uitdiensttreding de tijd om een schadevergoeding te vorderen. Om uw dossier sterker te maken, doet u dat echter beter voor de werknemer de dienst
verlaat.
Hoe? Het aanvechten van de door de werknemer betekende opzeg doet u in dit geval best via een aangetekende brief. Neem daarin op dat u een langere termijn wenst (doe zelf al een voorstel), dat u daarover wil onderhandelen en dat u bij weigering verdere stappen zal ondernemen.
U kunt een aangetekende aanmaning over de duur van een opzegtermijn
downloaden van http://personeel.indicator.be of opvragen via fax (016/35.99.22) – code PS 14.10.05B
En dan? Het is moeilijk om te voorspellen wat een rechter wel of niet als een redelijke opzegtermijn zal
beschouwen. Om de kosten van een procedure te dekken, zou u toch liefst meer dan een maand in de
wacht moeten kunnen slepen.
Tip. Probeer bewijzen te verzamelen dat iemand met een gelijkaardig profiel moeilijk te vinden is op de
arbeidsmarkt, dat is nog het beste argument.
Samenvattend
Wil u dat de bediende langer aan het werk blijft, reageer dan al bij het begin van de opzeg. Stuur eerst
een brief om de opgegeven termijn aan te vechten en probeer vervolgens een akkoord te sluiten.
Bent u uit op een schadevergoeding, stuur dan pas een aangetekende brief als het einde van de opzegtermijn nadert.
Ondernemen
17
Belastingbesparing bij veel KMO’s nog onbekend, dus onbemind?
De notionele intrestaftrek, ook voor u?
De notionele intrestaftrek: u kent hem misschien nog niet, want hoewel deze
fiscale maatregel in 2005 werd ingevoerd om vooral de KMO’s ten goede te komen, blijken volgens een recente UNIZO-peiling nog maar 42% van de kleine
bedrijven er gebruik van te maken. Dat moet beter kunnen, want wie een vennootschap heeft kan er echt wel zijn voordeel mee doen.
Waarom deze maatregel?
Met de nieuwe notionele intrestaftrek wou de regering de ongerechtvaardigde
fiscale discriminatie wegwerken tussen de financiering van de activiteiten van een vennootschap met
eigen vermogen enerzijds en met vreemd vermogen anderzijds. Intresten zijn immers aftrekbaar, dividenden niet. Deze aftrek moest ook een alternatief zijn voor de gunstige fiscale regeling voor coördinatiecentra, die onder Europese druk vanaf 2010 definitief verdwijnt. Verder was het ook de bedoeling om
de versterking van het eigen vermogen van de ondernemingen te stimuleren.
Wat is de notionele intrestaftrek precies?
Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting niet-inwoners/
vennootschappen kunnen sinds het aanslagjaar 2007 een fictieve interest op hun gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen in aftrek brengen van hun belastbaar resultaat. Die notionele intrestaftrek is
een percentage van het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen, het zogenaamde risicokapitaal.
Op welk risicokapitaal?
Om de aftrek te bepalen wordt rekening gehouden met volgend risicokapitaal: het eigen vermogen van
de vennootschap aan het einde van het voorgaand belastbaar tijdperk, bepaald volgens de wetgeving
i.v.m. de boekhouding en de jaarrekening van vennootschappen, verminderd met:
- De fiscale nettowaarde van de eigen aandelen en de financiële vaste activa die uit deelnemingen en andere
aandelen bestaan;
- De fiscale nettowaarde van de aandelen van beleggingsvennootschappen waarvan de inkomsten in aanmerking komen voor DBI-aftrek (Definitief Belaste Inkomsten);
- Het vermogen dat in het buitenland is geïnvesteerd en dat daar is vrijgesteld, onder meer de in het buitenland gelegen onroerende goederen;
Om te vermijden dat activa kunstmatig in een vennootschap worden ondergebracht om ten onrechte van
de aftrek te genieten, wordt het risicokapitaal ook verminderd met de netto boekwaarde van bepaalde
zogenaamd “besmette” activa:
- Bepaalde uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden, belastingkredieten voor onderzoek en ontwikkeling en kapitaalsubsidies;
- Materiële vaste activa waarvan de kosten de beroepsbehoeften onredelijk overtreffen;
- Bestanddelen die als belegging worden gehouden en die door hun aard niet bestemd zijn om een belastbaar
periodiek inkomen voort te brengen;
- Onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen waarvan natuurlijke personen die in de
vennootschap een functie als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar ed. uitoefenen, hun echtgenoot of hun
kinderen het gebruik hebben. De wet voorziet ook regels voor wijzigingen van het risicokapitaal tijdens het
belastbaar tijdperk, vennootschappen met verkorte of verlengde boekjaren en voor startende vennootschappen.
Hoe wordt de aftrek berekend?
De aftrek zelf is gelijk aan het bovenstaande risicokapitaal, vermenigvuldigd met “het gemiddelde van
de indexen voor lineaire obligaties op 10 jaar van het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd”. Voor het aanslagjaar 2007 gold dus het tarief van 2005. Dit tarief
mag per aanslagjaar niet meer dan 1% verschillen van het tarief van het vorige aanslagjaar. Het kan ook
maximum 6,5% bedragen (tenzij afwijking door KB). Voor kleine ondernemingen, zoals omschreven in
het Wetboek Vennootschappen, wordt het tarief met 0,5% verhoogd.
Deze formule zorgt ervoor dat voor het aanslagjaar 2008 (aangifte in te dienen in 2009) de intrestvoet
3,781% is, voor KMO’s verhoogd tot 4,281 %, voor het aanslagjaar 2009 respectievelijk 4,307 % en
4,807% (B.S. 27 december 2007). Bij onvoldoende winst kan de aftrek overgedragen worden op de
winst van de volgende zeven jaren. Verlieslatende vennootschappen hebben geen aftrek maar kunnen
eveneens genieten van de overdraagbaarheid. Technisch wordt de aftrek toegepast na de aftrek van
definitief belaste inkomsten (maatregel ter vermijding van dubbele belasting op dividenden) en voor de
18
Ondernemen
aftrek van de vorige verliezen en de investeringsaftrek. De aftrek voor risicokapitaal is dus een extra
aftrekpost in de aangifte die niet moet worden geboekt.
KMO’s hebben niet alleen recht op een verhoogd tarief voor de berekening van de notionele intrestaftrek,
ze kunnen ook nog kiezen voor de investeringsreserve. Die werd op vraag van UNIZO behouden, omdat
het een goed werkend instrument is voor KMO’s. Kiest een KMO evenwel in een bepaald jaar voor de
toepassing van de investeringsreserve, dan kan zij de twee daaropvolgende jaren niet meer kiezen voor
de notionele interestaftrek. Een cumulatie van beide maatregelen is niet mogelijk.
Maken KMO’s er gebruik van?
Uit eigen UNIZO-onderzoek blijkt dat de aftrek door 42% van de KMO’s
wordt gebruikt, bij de micro-ondernemingen (-10 werknemers) gemiddeld
35%; bij grotere KMO’s 54 %. Dit heeft vooral te maken met het feit dat
heel wat KMO’s (naar schatting 80%) een beroep doen op een externe
boekhouder, accountant of fiscalist. Bij micro-ondernemingen is dat wellicht minder het geval, wat hun lager gebruik van de aftrek kan verklaren.
Omdat de maatregel enkel van toepassing is in de vennootschapsbelasting, vallen eenmanszaken uit de
boot. Ook een niet te verwaarlozen groep verlieslatende vennootschappen kan niet meteen van de notionele intrestaftrek genieten.
Het heeft er de schijn van dat KMO’s niet optimaal gebruikmaken van de maatregel. Slechts een minderheid (17%) heeft het eigen vermogen verhoogd met het oog op deze aftrek. De meeste KMO’s passen de
maatregel dus louter toe op hun huidige vermogensstructuur, zonder bewust aanpassingen te doen. Ze
houden wel rekening met de notionele intrestaftrek bij investeringsbeslissingen en de keuze voor vreemd
of eigen vermogen (kosten-baten-analyse), maar zonder dat daar echt een strategie achter schuilgaat.
De belastingbesparing is ook in de eerste plaats afhankelijk van de vermogensstructuur van de onderneming. Hoe hoger het eigen vermogen, hoe hoger de notionele intrestaftrek en hoe groter de belastingbesparing. Net die afhankelijkheid van de vermogensstructuur en het feit dat vooral micro-ondernemingen
niet steeds dezelfde mogelijkheden hebben om hun eigen vermogen te verhogen (minder bijstand van
experts, minder toegang tot eigen vermogen), zorgt ervoor dat het belastingbesparende effect van de
maatregel ongelijk zal zijn verdeeld.
Hoe kan het nog beter?
UNIZO pleit voor het behoud van de notionele intrestaftrek - zonder extra beperkende voorwaarden - in
afwachting van een grondige evaluatie, met alle terugverdieneffecten, over minstens 3 jaar. De definitieve cijfers zullen moeten aantonen wat het reële tarief in de vennootschapsbelasting, na toepassing
van de notionele intrestaftrek, is geworden. UNIZO blijft er echter bij dat de notionele intrestaftrek als
belastingbesparende maatregel nog tekortschiet, vooral voor micro-ondernemingen en jonge KMO’s.
UNIZO blijft dan ook aandringen op een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting. Als stimulans
voor de versterking van de autofinanciering van onze ondernemingen zal de maatregel op lange termijn
ongetwijfeld een gunstig effect hebben, ook voor de KMO’s. Daarom pleit UNIZO voor de volgende maatregelen:
- Meer informatie verspreiden, vooral naar de kleinere KMO’s;
- De combinatie investeringsreserve en notionele intrestaftrek mogelijk maken, in de plaats van KMO’s te
verplichten om te kiezen;
- Individuele misbruiken aanpakken: als uit onderzoek van de fiscus blijkt dat er sprake is van misbruiken en
“oneigenlijk gebruik”, dan dienen deze individuele misbruiken te worden aangepakt, zonder deze te veralgemenen en de maatregel zelf op de helling te zetten;
- Verdere verlaging van de vennootschapsbelasting: ondanks de hervorming van enkele jaren geleden hebben
we, in vergelijking met de andere Europese landen, nog steeds een hoog nominaal tarief van 20 % dat aan alle
ondernemingen ten goede komt. Ook het toekennen van regionale kortingen in de vennootschapsbelasting is
een noodzakelijke stap.
Meer informatie vindt u op www.unizo.be/notioneleintrest, met onder meer een link naar de
simulator van KeFiK, Het Kenniscentrum voor Financiering van KMO waar u het totaalbedrag
van de aftrekbare notionele intresten kan berekenen.
Prikbord
19
Bloedinzamelingen 2008
Raadzaal van het gemeentehuis, Grotestraat 33 te Glabbeek (van 18 tot 20.30 uur):
Woensdag 7 mei - woensdag 20 augustus - woensdag 5 november
Defecte straatlampen?
U kan steeds aan PBE melden wanneer een bepaalde straatlamp defect is. Geef zo nauwkeurig mogelijk
aan waar het lichtpunt zich bevindt: straatnaam, huisnummer,…
Telefoon: 016/62.99.99 - Fax: 016/62.98.98
E-mail: [email protected] - Website: www.pbe.be
PBE zal het gesignaleerde defect zo snel mogelijk verhelpen.
Zitdagen voor het invullen van aangiften
in de personenbelasting
Op donderdag 5 juni 2008 kunt u in het gemeentehuis (Grotestraat 33) een
beroep doen op een aantal ambtenaren van de overheidsdienst Financiën.
Tussen 9 en 14 uur helpen zij bij het invullen van uw aangifte in de personenbelasting, aanslagjaar 2008 - inkomsten 2007.
Linterseweg 10/1 - 3440 Budingen
011/58.14.38 - e-mail: [email protected]
Zoekt in GLABBEEK...
Onthaalmoeders en -vaders:
- geniet je van het verzorgen en vertroetelen van baby’s en peuters?
- ben je graag thuis en wil je graag nuttig bezig zijn?
Wij bieden:
- een belastingsvrije kostenvergoeding
- een sociaal statuut
- ondersteuning van de dienst
- een verzekering
Misschien is onthaalmoeder worden iets voor jou? Voor meer info: 011/58.14.38 (Marie-Jeanne Loots).
GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT
Enthousiaste vrijwilligers
In onze buitenschoolse kinderopvang ’t Kloempke zijn we weer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
voor juli en augustus.
- Ben je 18 jaar of ouder en heb je een hart voor kinderen?
- Heb je zin om met 2,5- tot 12-jarigen te ravotten, te knutselen, te koken,… tijdens de grote vakantie?
- Wil je daarenboven ook nog wat bijverdienen?
- Kan je je gedurende één of enkele weken telkens in de voor- of namiddag (niet tijdens het weekend) vrijmaken?
Neem dan snel contact op met de verantwoordelijke van ‘t Kloempke:
Iris Dewaelheyns, Schoolstraat 67, 3380 Bunsbeek, 016/77.82.07, [email protected]
CC De Roos
20
Programmatie ‘De Roos’
Mama’s Jasje komt op zaterdag, 24 mei 2008 naar Glabbeek met het
album ‘Hommages III’
Bijna 10 jaar na de succesalbums Hommages I en Hommages II is Mama’s
Jasje terug!! Op Hommages III zet de tandem Peter van Laet en Gunther
Van Campenhout de grootste hits uit de jaren ‘70 in een eigentijds en
Nederlandstalig ‘jasje’.
Hommages III bevat klassiekers zoals “Love Hurts” (“Jij breekt mijn
hart”) van Nazareth, ”Let Your Love Flow” (“Laat je hart slaan”) van The
Bellamy Brothers, “Lost Without Your Love” (“Alleen is Maar Alleen”) van
Love Bread, ...
Het voorprogramma zal verzorgd worden door Maggies Farm.
Datum: zaterdag 24 mei 2008 - 20 uur
Plaats: De Roos, Grotestraat 33 – 3380 Glabbeek
Prijs: VVK: 15 euro- Kassa: 17 euro
Wijzigingen binnen progamma-vzw ‘De Roos’
Binnen programma-vzw hebben recent enkele wijzigingen plaatsgevonden.
Mevr. Francine Vandeput is sinds maart 2008 de nieuwe voorzitter van het gemeenschapscentrum. Proficiat Francine!!
Langs deze weg willen we graag Dhr. Robert Pot bedanken voor zijn jarenlange
inzet als voorzitter van programma-vzw ‘De Roos’, voorheen vzw Melkerijzaal.
Dank u Robert!!
Wilt u cultuurzaal ‘De Roos’ of het cafetaria graag huren??
Dan kan u bij Mevr. Brunhilde Bogaerts terecht voor de aanvraag en verdere praktische info:
Zuurbemde 52 - 3380 Glabbeek, 0475/39.04.00, 02/508.58.63, [email protected]
Gelieve de aanvraag te laten verlopen via het standaard aanvraagformulier
dat u via www.glabbeek.be kunt downloaden.
Cultuur
Organisatiegids
‘Help! Ik organiseer’
De organisatiegids “Help! Ik organiseer” is een praktisch instrument voor de organisatie
van allerlei evenementen. De gids bevat informatie over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, verzekeringen, werken met vrijwilligers enz. De gids is ook voorzien van een overzichtelijke adressenlijst en bevat naast gemeentelijke informatie een aantal checklists
voor verschillende evenementen. Kortom, een praktijkgericht werkstuk voor al wie lokaal
een activiteit of evenement wil organiseren.
Erkende verenigingen (jeugd, sport, cultuur, senioren) ontvangen een gratis exemplaar. Andere geïnteresseerden kunnen de organisatiegids aankopen voor 5 euro.
Info: cultuurdienst: 016/77.29.28 – [email protected]
Cultuur
21
Zomer op Straat:
het straattheaterfestival waar je goed gezind van wordt
‘Zomer op straat’, dat is straattheater op z’n best: een uniek festival voor jong en oud, met hartverwarmende acts uit binnen- en buitenland. Maar ook met fanfares, proeverijen, springkastelen, workshops
circustechnieken en noem maar op.
Van mei tot september schijnt de zon op 12 locaties in Vlaams-Brabant. De straat wordt een podium, en
wat voor één!
Voorstelling acts
Cie Popol (FR): “Operatie Escargot”
“Joplada” (B)
Clown Tyno (B)
Les P’tits Bras (FR – B)
Ballones Sofie Vandewyer (B)
Dolle Pret (B) “Handamundae”
Dynamo (B)
Koen Deca.
Per locatie zijn er tevens amateuracts. Deze mensen werden,
speciaal voor Zomer op Straat, opgeleid tot straat-artiest door
Wisper vzw.
In Glabbeek komt de straattheaterkaravaan langs op zondag
1 juni 2008. Naast het luik ‘straattheaterfestival’, is er binnen
‘Zomer op Straat’ ook een lokaal luik, met name de Vlaamse
Kermis in Glabbeek in samenwerking met het plaatselijke
verenigingsleven (standjes: voorstelling vereniging, optreden
harmonie, grime, ballonnenwedstrijd, zingen, ...)
De afsluiter van onze Vlaamse Kermis zal verzorgd worden door talent van bij ons!!
Vanaf 18 uur treden Remi en Luc voor u op.
Praktisch
Datum: Glabbeek: zondag 1 juni 2008 vanaf 14 uur
Inkom: Gratis
Plaats: Rond cultuurzaal ‘De Roos’ en het gemeentehuis > Verkeersvrije plaatsen tijdens dit evenement: deel Grotestraat vanaf ‘De Spar’ + deel Dries tot aan zaal Glazuur
Straattheater: 14 – 18 uur
Vlaamse Kermis: 14 – 18 uur
Optreden: 18 uur
Info: cultuurdienst: 016/77.29.28 - www.zomeropstraat.be
Zomer op Straat is een samenwerkingsproject tussen 12 cultuur- en gemeenschapscentra in het oosten
van Vlaams-Brabant, i.s.m. Vlabra’ccent vzw. Zomer op Straat is mogelijk dankzij de financiële steun
van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid.
Artistieke coördinatie: Dolle Pret. Algemene coördinatie: Wisper vzw.
In Glabbeek is dit een samenwerkingsverband tussen programma-vzw ‘De Roos’, het gemeentebestuur
Glabbeek, diverse verenigingen en de jeugdraad.
Culturele data om te onthouden!!
Zondag 1 juni 2008: Zomer op Straat
Zondag 14 september 2008: Open Monumentendag met als thema de twintigste eeuw
Zaterdag 4 oktober 2008: Culturele uitstap in het kader van Europese Culturele hoofdstad ‘08
Vrijdag 14 november 2008: Lezing door Dixie Dansercour (bibliotheek en dienst toerisme)
Eerste week kerstvakantie: Kunstdagen voor kinderen en jongeren
Cultuur
22
‘Op een kier – Verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant’
Glabbeek stapt mee in het provinciaal cultuurtoeristisch project ‘Op een kier – Verborgen erfgoed
in Vlaams-Brabant’. Tijdens het toeristisch seizoen stellen we op vier zondagen enkele opmerkelijke
gebouwen open voor het grote publiek. Op (13 april,) 11 mei, 8 juni en 13 juli 2008 zijn van 14 tot
18 uur de volgende kerken geopend:
- St.-Antoniuskerk van Wever met glasramen van Mauritz Nevens.
- St.-Catharinakerk van Zuurbemde met haar beschermde sacramentstoren.
- St.-Quirinuskerk van Bunsbeek met een merkwaardige preekstoel en verschillende bouwstijlen.
In elke kerk zal een gids u gratis te woord staan.
Andere Hagelandse gemeenten die meewerken aan dit project en ook gebouwen
openstellen voor het grote publiek: Tienen, Hoegaarden, Kortenaken, Zoutleeuw,
Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Linter (zelfde data).
Info algemeen: www.vlaamsbrabant.be
Info Glabbeek: cultuurdienst: 016/77.29.28 – [email protected]
Toon jouw kunsten!!!
Oproep plaatselijke (amateur)kunstenaars
In het voorjaar van 2009 zal de cultuurprijs terug uitgereikt worden. Deze uitreiking willen we graag
combineren met een tentoonstelling van onze plaatselijke (amateur)kunstenaars. Ook zij verdienen een
plekje binnen het culturele leven van onze gemeente.
Ben jij professioneel of in je vrije tijd bezig met kunst (ijzerwerk, schilderen, keramiek, stoffen, fotografie, muziek, …)???
Wil jij graag meewerken aan deze tentoonstelling tijdens het voorjaar??
Wil jij graag je werken graag tonen aan het grote publiek??
Geef dan zeker een seintje aan onze cultuurbeleidscoördinator Tamara Willems.
Info: cultuurdienst: 016/77.29.28 of via [email protected]
Vanaf 1 juli 2008 bezoeken álle kinderen en jongeren
de Vlaamse musea voor 1 euro
Jong geleerd is oud gedaan! Vlaams minister van Cultuur en Jeugd Bert Anciaux
voert een vast museumtarief van 1 euro in voor alle kinderen en jongeren onder
26 jaar. De verlaging van het tarief is van toepassing op de grootste en bekendste
musea van Vlaanderen.
Overzicht van de erkende musea
- Antwerpen: Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen (MuHKA) - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Antwerpen (KMSKA) - Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim - Etnografisch Museum - Museum Plantin-Moretus - Modemuseum - het samenwerkingsverband Kunstmusea Antwerpen ‘Museum Mayer van den Bergh en
Rubenshuis’ - Provinciaal Museum Sterckshof-Zilvercentrum
- Gent: Design museum - Stedelijk museum voor Actuele Kunst (SMAK) - Museum voor Schone Kunsten (MSK) Museum Dr. Guislain - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (Miat)
- Ieper: Het samenwerkingsverband Stedelijke Musea Ieper (met o.m. het In Flanders Fields Museum)
- Genk: Openluchtmuseum Bokrijk
- Tongeren: Provinciaal Gallo-Romeins Museum
- Brugge: Groeningemuseum - Hospitaalmuseum
- Oostende-Jabbeke: Het samenwerkingsverband provinciaal Museum voor Moderne Kunst Oostende en provinciale
Museum Constant Permeke
- De Vlaamse Rand rond Brussel: Kasteel van Gaasbeek
Welzijn
23
Glabbeek onderzocht de behoeften van ouderen in de gemeente
De cijfers…
Het onderzoek naar de behoeften van de oudere medeburger in onze gemeente gebeurde in samenwerking met de VUB. 43 Glabbeekse senioren polsten bij 421 leeftijdsgenoten naar hun behoeften en
levensomstandigheden.
De gemiddelde Glabbeekse oudere is 72,8 jaar oud en heeft 2,3 kinderen en 3,6 kleinkinderen. Onze
senioren behoren tot de meest honkvaste van Vlaanderen: 56,7 procent blijft in de gemeente. Ons dorp
telt het hoogste percentage huiseigenaars van Vlaanderen: 96,5 procent is eigenaar van zijn woning.
95,5 procent woont zelfstandig thuis, 3,8 procent woont in bij de kinderen.
Onze senioren klagen het meest over het gebrek aan openbaar vervoer in hun buurt. Met 40,6 procent
scoort Glabbeek dubbel zo slecht als het Vlaamse gemiddelde. De senioren vinden dat er te veel verkeer
is in hun straten en te weinig voorzieningen als rustbanken,toiletten en sportinfrastructuur. Opmerkelijk
is dat de senioren de slechte toestand van de voetpaden aankaarten.
36 procent biedt hulp aan zieken, gehandicapten, kennissen of buren; 44 procent vangt de kleinkinderen
op. 21,6 procent doet aan vrijwilligerswerk en 18,3 procent zou dit in de toekomst willen gaan doen.
Beide cijfers liggen 5 procent hoger dan het Vlaamse gemiddelde.
De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden bij de opmaak van het gemeentelijk ouderenbeleidsplan.
Het gemeentebestuur dankt alle senioren die bereid waren om een uurtje tijd te maken om de bundel
met vragen in te vullen en tevens de 43 mensen die de coördinatie op zich namen.
Dit waren Nelly Kemels, Nicole Bams, Frieda Willems en André Debecker voor Attenrode.
Voor Bunsbeek konden we rekenen op Lieve Degeest, Georges Arnauts, Willy Pittomvils, Remie Vangoidsenhoven, Roger Raymaekers, Ghislain Dams, Fred Courant, Edmond Denruyter, Michael Degeest
en André Camps.
Glabbeek werd verzorgd door An Bams, Josée Vanderstukken,Godelieve Swinnen, Leona Vanhees,
Clement Van der Velpen, Luc Spiritus, Jacques Veulemans, Omer Willems, Michel Alen en André
Vanlaer. In Kapellen werden de bundeltjes verdeeld door Annie Vandeborne, Annie Vuchelen, André
Naegels, Marcel Coeckelbergs, René Geysermans, Hilaire Bollen, Marcel Jacquemain en Stephan Vanroelen.
Wever werd vertegenwoordigd door Irène Taes, Leona Taes, Mia Deglin, Maria Willems en Sylvain
Borgugnons.
Suzanne Lambrechts, Denise Bruyninckx, Robert Hemerijckx, Armand Weckx, Guy Petré en Arsène De
Coster verzorgden de bedeling in Zuurbemde.
Al deze vrijwilligers ontvingen van de Belgische Fruitveiling een prachtige fruitkorf voor hun inzet.
Prikbord
Verkeersraad
Oproep aan alle inwoners van de gemeente Glabbeek
De verkeersraad wordt samengesteld uit afgevaardigden van de politieke fracties en
vertegenwoordigers van de verenigingen, het onderwijs en de politiezone.
Daarnaast zetelen nog vijf individuele inwoners in de raad.
Deze vijf mandaten moeten vernieuwd worden.
Bent u begaan met verkeersveiligheid en de verdere uitbouw van het gemeentelijk
mobiliteitsbeleid? Dan kunt u zich kandidaat stellen met een brief gericht aan het
College van Burgemeester en Schepenen uiterlijk op 31 mei 2008.
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij Kristine Wauters,
op 016/77.29.33 of via e-mail [email protected]
Jeugd
24
Speelweide in Glabbeek
Kinderen en jongeren moeten voldoende ruimte hebben om te spelen. Spelen is immers een recht voor
kinderen. In onze gemeente kan je reeds op verschillende locaties terecht om je naar hartelust uit te
leven. Naast de gekende speeltuintjes, het fit-o-meterbos en de skateterreintjes wordt er in Kapellen aan
het voormalige voetbalveld vanaf heden een speelweide ter beschikking gesteld.
De speelweide is alle dagen toegankelijk van 9 tot 22 uur, behalve op zondag van 9 tot 12.00 uur en op
woensdag vanaf 19 uur.
Grabbelpas- en
Swapactiviteiten
De grabbelpas- en swapactiviteiten gaan dit jaar door op volgende data:
van 22 t.e.m. 25 juli
van 11 t.e.m. 14 augustus
van 18 t.e.m. 22 augustus
De locatie van verleden jaar blijft behouden, nl. de schoolgebouwen in de Nieuwstraat te Glabbeek.
De monitorenploeg is druk in de weer om ook deze zomer een knallend programma samen te stellen.
Hou dus zeker de gemeentelijke website in de gaten voor meer informatie!
Sport
Dankjewel Wouter...
De sportdienst van de Gemeente heeft sportpromotor/sportfunctionaris Wouter Heeren uitgewuifd na
enkele jaren trouwe dienst. Hij koos voor een verdere loopbaan in het onderwijs.
...Welkom Yannick
Wouter wordt opgevolgd door Yannick Vanderstukken, licentiaat in de bewegingswetenschappen en
lichamelijke opvoeding. Voor allerhande sportgerelateerde vragen kan je bij hem terecht op het nummer
016/77.29.28 of via e-mail op [email protected] .
Sportbeleidsplan ‘08-’13
Het gemeentebestuur, de schepen van sport en de sportdienst kunnen u met fierheid meedelen dat, in
het kader van het decreet van 9 maart 2007 (Sport voor Allen-beleid), het ingediende sportbeleidsplan
voor de periode 2008-2013 is goedgekeurd door het BLOSO en de Minister van Sport van de Vlaamse
Regering, dhr. Anciaux.
Een woord van dank aan de medewerkers van de stuurgroep, de sportraad en de sportdienst voor hun
bijdrage bij het opstellen van dit beleidsplan is hier dan ook zeker op zijn plaats.
De volgende evenementen staan op til:
- Start to Run: start vanaf maandag 19 mei 2008 (terrein Gunningenruiters)
- Seniorensportdag (Universitair Sportcentrum Leuven) dinsdag 27 mei ‘08
- Zomersportkampen 28 juli – 01 augustus
Sport
25
Landelijke Gilde: Hagelandse Gordel
Op zondag 20 juli 2008 vindt de eerste editie van de Hagelandse Gordel plaats; een fietstocht door het prachtige Hageland georganiseerd
door de landelijke gilden van Glabbeek, Bunsbeek, Kortenaken en
Assent. Deze tocht biedt zowel de sportieve als de recreatieve fietser de mogelijkheid om kennis te maken met deze mooie streek.
Er kan op vier plekken worden gestart tussen 8 uur en 15 uur. De startplaatsen voor Glabbeek zijn:
- het fruitbedrijf van de familie Veulemans in de Groenstraat te Kapellen;
- het parochiecentrum te Bunsbeek.
Er is keuze tussen twee ritten. Sportievelingen kunnen opteren voor een grote tocht van ongeveer 50 km
die de vier inrichtende gemeenten aandoet. Voor de meer recreatieve fietser wordt een kortere tocht van
ongeveer 20 km door groot Glabbeek ingericht.
Beide tochten worden van de nodige bewegwijzering voorzien. Iedere fietser krijgt bovendien een wegbeschrijving mee.
In de vier start- en stopplaatsen krijgen de deelnemers een drankje en een versnapering aangeboden.
Bij aankomst krijgt iedere deelnemer een aandenken.
Toerisme
HAGELANDDAG, EEN ZOMER LANG…
in Geetbets, Landen, Linter en Zoutleeuw van 27 april tot 22 september 2008
Toerisme Hageland organiseert voor de 16de maal haar Hagelanddag. De gekende formule werd echter
grondig vernieuwd. In de plaats van het ondertussen traditionele dagje Hageland komt een ganse vroege
en late zomer lang genieten én actief ontdekken! Toerisme Hageland zet immers een heuse zoektocht op
het getouw, waarmee jong en oud naar eigen smaak een ander dagje Hageland kan beleven. De uitgestippelde trajecten zetten de mooiste stukjes natuur en cultuur van het Hageland in de kijker.
Dit jaar verkennen we via verschillende formules de Hagelandse gemeenten Geetbets, Landen, Linter
en Zoutleeuw, afhankelijk van het ‘transportmiddel’ dat u het meest geschikt voorkomt. U kunt kiezen
uit vier wandelzoektochten, een grote fietszoektocht en een autozoektocht. Aan deze zoektochten zit
bovendien een zeer mooi prijzenpakketvast! Een droomweekend met een luxewagen, een jaar gratis
bioscoop voor twee personen, een ballonvaart gekoppeld aan een uitgebreid Hagelands ontbijt, restaurantcheques, overnachtingen, golfinitiaties,… Een karrenvracht aan schitterende prijzen dus. Volop zoeken en ontdekken is dus de boodschap! U zal immers rijkelijk beloond worden
voor uw inspanningen…
De zoektocht start op 27 april en loopt gedurende de rest van de
lente en de ganse zomer door tot 22 september. De deelnamegidsen zijn
vanaf einde april te verkrijgen (2,50 euro per exemplaar) in de infokantoren
van de Hagelandse gemeenten en op het secretariaat van Toerisme Hageland,
Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven.
De gids bevat overigens heel wat extra toeristische informatie over interessante evenementen, de Hagelandse horeca, het erfgoed en nog veel meer dat
in Geetbets, Landen, Linter en Zoutleeuw te ontdekken valt. De deelnamegids
helpt dus om de deelnemende gemeenten ten volle te ontdekken tijdens de
Hagelanddag… een zomer lang!
Meer info: Toerisme Hageland - tel. 016/31.18.60
[email protected] - www.toerismehageland.be
Toerisme
26
AVONDWANDELING MET
GARAGEOPDRACHTEN
ZATERDAG 5 JULI 2008
Een avondje op het Hagelandse platteland,
genieten van een prachtige wandeling van
6 km langs fruitbomen en grazende koeien
met 5 opdrachten in de garages
Vertrek om 19u aan
Cc De Roos, Grotestraat Glabbeek
Onderweg
5 garage-opdrachten
Om 22u00
GRATIS
Buikspreekshow
met Mister Boullart
4 euro per persoon
2 drankjes inbegrepen
Organisatie: Gemeentebestuur Glabbeek
[email protected]
016/77 93 93
Gemeenteraad- en OCMW-leden
Samenstelling Gemeenteraad
Burgemeester
Jean Vanschoubroek
Michaël Pierle - [email protected]
Tiensesteenweg 70 - 3380 Bunsbeek
0497/45.02.00
Rode 51 - 3380 Glabbeek
016/77.93.25 - [email protected]
Bevoegdheden: Politie, Onderwijs, Informatie,
Personeel, Kinderopvang, Landbouw, Verkeer
Zitdagen: maandag: 18 - 20 uur / woensdag: 9 - 11 uur
/ vrijdag: 10 - 12 uur / en op afspraak
Peter Reekmans - [email protected]
Dries 11B - 3380 Glabbeek
016/82.74.14 - 0473/56.25.68
Schepenen
Eerste schepen: André Debecker
Lowie Steenwegen - [email protected]
Bergstraat 4 - 3380 Glabbeek - 016/77.85.62
Attenrodestraat 19 - 3380 Glabbeek
016/77.78.98-0479/[email protected]
Bevoegdheden: Financiën, Toerisme, Senioren,
Bibliotheek, Nutsvoorzieningen
Zitdagen: maandag: 10 - 12 uur / en op afspraak
Tweede schepen: Jos Vicca
Dorpsstraat 56 - 3381 Kapellen
016/77.73.95 - 0476/65.76.56- [email protected]
Bevoegdheden: Technische Dienst (Openbare werken,
Groendienst, Begraafplaatsen), Middenstand, Ruimtelijke Ordening
Zitdagen: dinsdag en donderdag van 10 - 12 uur / en op
afspraak
Derde schepen: Greet Holsbeek
Bergstraat 1A - 3380 Glabbeek
016/77.86.65 - [email protected]
Bevoegdheden:
Jeugd,
Sport,
vzw
Sporthal,
Sociale
Zaken,
Gezin,
Ambtenaar
van
de
Burgerlijke Stand
Zitdagen: maandag: 18 - 20 uur / woensdag: 9 - 11 uur
/ en op afspraak
Vierde schepen: Maria Saelmaekers
Walmersumstraat 38 - 3380 Bunsbeek
016/77.84.73 - [email protected]
Bevoegdheden: Cultuur, vzw De Roos, Milieu,
Patrimonium, Feestelijkheden, vzw GMTA
Zitdagen: maandag: 18 - 20 uur / woensdag: 14 - 16 uur
/ en op afspraak
OCMW-voorzitter: Georges Arnauts
Van rechtswege toegevoegd aan het college
Zitdagen: zie onder OCMW
Raadsleden
Gerda Denruyter - [email protected]
Steenbergestraat 15 - 3384 Attenrode-Wever
016/77.78.45 - 0472/38.25.13
René Geysermans
Sint-Katarinastraat 5 - 3381 Kapellen
016/77.97.85
Eric Gijsermans - [email protected]
Doelaagstraat 20 - 3384 Attenrode-Wever
016/73.48.21 - 0479/57.88.58
Hilde Holsbeeks - [email protected]
Heideblokstraat 7 - 3380 Bunsbeek
016/77.26.62 - 0473/74.75.02
Alfons Scheys - [email protected]
Stationsstraat 2 - 3381 Kapellen
016/77.73.84 - 0496/02.94.79
Gaby Trompet - [email protected]
Varenbergstraat 45 - 3381 Kapellen
016/77.89.96 - 0486/82.06.73
Katrien Van Herck - [email protected]
Heideblokstraat 1 - 3380 Bunsbeek
016/77.27.21 - 0472/58.47.69
Anita Van Nerum - [email protected]
Kerkstraat 8 - 3381 Kapellen
016/77.80.47 - 0485/69.61.63
Francine Vandeput - [email protected]
Butschovestraat 5 - 3384 Attenrode-Wever
016/46.58.38 - 0479/85.36.26
Samenstelling OCMWraad
Voorzitter
Georges Arnauts
Ruekenbosstraat 5D - 3380 Bunsbeek
016/77.88.13 - [email protected]
Leden
Dirk Fremaut - [email protected]
Kromstraat 16 - 3380 Glabbeek
016/77.80.68
Sophie Homans - [email protected]
Grotestraat 8 - 3380 Glabbeek
0477/77.52.21
Yves Petré - [email protected]
Ruiterij 15 - 3380 Glabbeek - 016/77.00.69
Willy Pittomvils
Tiensesteenweg 107 - 3380 Bunsbeek
016/77.70.27
Wannes Vanderstukken
Kerkstraat 8 - 3381 Kapellen
016/77.80.47 - [email protected]
Kris Vanwinkelen - [email protected]
Torenstraat 35b - 3384 Attenrode-Wever
0496/55.30.59
Jan Veulemans
Groenstraat 2 - 3381 Kapellen - 016/77.90.71
Omer Willems - [email protected]
Smisveld 28 a - 3380 Glabbeek
016/77.89.81
Onze diensten
Gemeentebestuur
OCMW
Secretariaat
Alle werkdagen: 9 - 12 uur
Woensdagnamiddag: 14 - 16 uur
Maandag: 18 - 20 uur
016/77.29.33
Voorzitter
Maandag: 18.30 - 20 uur
Dinsdagvoormiddag: na afspraak
Donderdagvoormiddag: 10 - 12 uur
Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek
016/77.29.29 - 016/77.18.38 (fax)
www.glabbeek.be
[email protected]
Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek
016/77.28.70 - 016/77.85.26 (fax)
www.glabbeek.be
[email protected]
Secretaris
Paul Cloots
Secretariaat
Maandag en donderdag: 9 - 11 uur
Maandagavond: 18 - 20 uur
Schepencollege
Dinsdagnamiddag: vanaf 16 uur
Secretaris
Nicole Debecker
Info Algemeen
016/77.29.29
Sociale Dienst
Alle werkdagen: 9 - 11 uur
Maandag: 18 - 20 uur
Bevolking - Burgerlijke Stand
016/77.29.27
Technische Dienst - Ruimtelijke ordening
016/77.29.26
PWA-Glabbeek
Financiële Dienst
016/77.29.24
Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek
016/53.95.23
E-mail: [email protected]
Maandag: 9 tot 12 uur
En na afspraak
Toerisme / Infoblad
016/77.93.93
Fax 016/77.97.50
[email protected]
[email protected]
Gemeentelijke Openbare
Bibliotheek
Sport- en Jeugddienst
016/77.29.28
Stationsstraat 14 te 3381 Kapellen
016/77.93.93 - Fax 016/77.97.50
E-mail: [email protected]
Maandag: 18 - 20 uur / Dinsdag: gesloten
Woensdag: 14 - 16 uur / Donderdag: 17 - 19 uur
Vrijdag: 18 - 20 uur / Zaterdag: 10 - 12 uur
Cultuurdienst
016/77.29.28
Milieudienst
016/77.29.34
Buitenschoolse Kinderopvang ‘t Kloempke
016/77.82.07
Nuttige telefoonnummers
Antigifcentrum Brandwondencentrum
Kinderdagverblijf
Landelijke kinderopvang
Postkantoor Glabbeek
Vlaamse Kankertelefoon
Weekendwachtdienst tandartsen
Slachtofferhulp
Dienst voor opvanggezinnen
Alleen nog zitavond te Tienen op dinsdagavond
van 18 tot 20 uur - 016/76.80.65
070/24.52.45
016/33.79.20
016/49.03.56
011/58.14.38
016/77.71.76
078/15.01.51
070/25.40.40
013/35.03.53
Containerpark
Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek
Dinsdag tot en met vrijdag: 12.30 - 19.30 uur
Zaterdag: 9 tot 16.30 uur - maandag gesloten
Politie
Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek
016/77.29.39 - 016/77.07.72(fax)
Alle werkdagen van 9 - 12 uur
Maandag: 17 - 20 uur
Woensdag: 12.30 - 16.30 uur
Bij afwezigheid wordt uw oproep automatisch doorverbonden
met de politiedienst van wacht.

Similar documents

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen wagens (bron: MoMo-project) 17% van de Vlaamse gezinnen bezit geen auto (bron OVG4) De auto in Vlaanderen legt gemiddeld 15.900 km per jaar af (bron OVG4) Ruim 1 auto op 8 rijdt geen 5000 km per ja...

More information

nieuwsflits - Erfgoed in Melle

nieuwsflits - Erfgoed in Melle steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 15 dagen voor het verschijnen van een nummer binnen zijn bij de redactie. U kunt echter nog altijd wijzigingen aanbrengen tot de 25ste van de maand. Alle ar...

More information

Contactgegevens - Gemeente Zedelgem

Contactgegevens - Gemeente Zedelgem Ginter (het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen Gistel, Ichtegem, Kortemark, Middelkerke, Oostkamp, Oudenburg, Zedelgem en Torhout) organiseert dit jaar de Ginterhappening in To...

More information