Kristus, kralj življenja

Comments

Transcription

Kristus, kralj življenja
SLOVENSKA ŽUPNIJA SV. GREGORIJA VELIKEGA | ST. GREGORY THE GREAT SLOVENIAN CHURCH
44/50
Številka - Number / Leto - Year
23. 11. 2014
34. NEDELJA MED
LETOM - KRUSTUS KRALJ
34TH SUNDAY IN O.T.
CHRIST THE KING
Fr. Drago Gačnik, SDB
ŽUPNIK - PASTOR
NASLOV - ADDRESS
125 Centennial Pkwy N
Hamilton, ON L8E 1H8
TEL.: 905-561-5971
FAX: 905-561-5109
E-MAIL
[email protected]
stgregoryhamilton.ca
WEB PAGE
www.carantha.com
HALL RENTALS
CELL: 905-518-6159
E-MAIL
[email protected]
stgregoryhamilton.ca
Kristus, kralj življenja
S praznikom Kristusa Kralja zaključujemo cerkveno leto. Mislimo tudi
na konec svojega življenja in zaključek zgodovine, ko bo Kristus stopil
pred ljudstva kot zmagovalec nad zlom in plačnik dobrega. Vsaka stvar in
vsak človek bo dobil svoje večnostno mesto. Dobrota vsakogar bo ovekovečena. Upajmo, da bo zlo v nas po božjem odrešenju in usmiljenju prej
odstranjeno. Nihče, prav nihče pa ne bo ušel pravični božji sodbi. Cerkev
torej zaključuje svoje leto tako, da gleda v večnost, kamor je usmerjena.
Prerok Ezekijel predstavi Boga kot dobrega pastirja: »Glej, jaz sam
bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje.« Bog torej z vso svojo
božansko ljubeznijo in zvestobo išče vsakega človeka. Zato njegovo
veselje ni v zapuščanju kogarkoli ali njegovem obsojanju, pač pa v
reševanju. Zelo je razširjena miselnost o Bogu stare zaveze, ki naj bi bil
samo sodnik ali maščevalec, a najdemo toliko lepih in celo nežnih izrazov
božje ljubezni in skrbi za človeka: »lzgubljene poiščem, razkropljene
pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam.«
V drugem berilu apostol Pavel gleda Vstalega kot tistega, ki bo zaključil zgodovino tako, da bo človeštvo privedel k Bogu Očetu. Pavel govori o
tistih, ki bodo ob koncu sveta Kristusovi, kar predpostavlja, da nekateri ne
bodo. Kristusovi pa moramo biti že v tem življenju, če hočemo, da bomo
taki tudi ob koncu. Zlo ali pomanjkanje dobrega je edina ovira človeku in
njegovi poti k Bogu in dokončnemu zmagoslavju.
Kristusova mogočna prilika o koncu sveta in sodbi nas vedno znova
preseneča. Kaj vse bi pričakovali kot merilo dobrega ali zla pri vsakem
človeku! Jezus pa vse poenostavi ali poenoti v eno samo, tisto svojo veliko
zapoved Ijubezni do sočloveka, ki je enaka največji zapovedi ljubezni do
Boga. Tudi samega sebe ob koncu sveta gleda kot pastirja, ki ločuje ovce
od kozlov. Zato mirne duše rečemo: kjer je ljubezen, tam je Bog. Kjer je ni,
tudi Boga ne more biti, pa če še tako neka stvar izgleda verska ali sveta ali
pobožna. Gospodar zgodovine! Pred teboj stojimo takšni, kot smo:
majhni, vase zagledani, sebični. Očiščuj nas, dokler je čas.
L ONDON -T RIGLAV
Pizziga in Gabriella Noordink (Pizziga), 3.
Cveto Križnič in Melinda Harrisym. Četitke
V nedeljo, 16. novembra smo imeli pri
društvu Tirglav v Londonu sveto mašo, nato pa vsem, ki so se udeležili turnirja!
so organizirali še tekmovanje v balinanju. Ker
vreme ni primerno za blalinanje zunaj, so ga
izpeljali kar v dvorani. Kljub temu, da tlak
dovrane ni popolnoma raven, je večina
sodelujočih že navajena, da je treba preračunat
tudi koliko bo krogla na poti zavila v stran tako je igra še bolj zanimiva in tudi težka.
Zmagovalci turnirja v balinanju so naslednji:
1. Peter Sitar in Ervino Pizziga, 2. Norma
378 | VESTNIK 2014
Miklavž lansko leto
MIKLAVŽ PRIHAJA: 7. DECEMBRA 2014
Slovenska šola pri sv. Gregoriju v Hamiltonu vljudno vabi na Miklavževanje v nedeljo 7.
decembra, 2014. Ta dan bo sv. maša SAMO ob 10:00 a.m. Po maši pa do kosila bo film za
otroke. Ob 12:00 bo odlično kosilo v cerkveni dvorani, nato pa pride Miklavž s spremstvom.
Prosimo, da za rezervacije kosila čimprej pošljete email Sandy Allen na [email protected]
ali pokličete Jenny Antolin na (905) 664-5980.
St. Nicholas will soon bee visiting our parish once again. The Slovenian School invites you to
our annual St. Nicholas Celebration on Sunday December 7, 2014. After the 10:00am Mass there
will be a children's movie from 11:00am to 12:00pm. A delicious lunch will be served at 12:00
noon, after which St. Nicholas and his angels will come to visit our parish's children. For
reservations, please call Sandy Allen at (905) 548-0889. If you would like a specific table
please call early as seats are given on a first come/first serve basis.
ISKRENA ZAHVALA,
v imenu slovenske župnije
sv. Gregorija Velikega,
ADAMU NOVAKU
in delavcem, ki so od
spomladi do jeseni
ZASTONJ urejali okolico
naše cerkve. To je lep
prispevek za cerkev.
Naj jih še naprej spremljata
božji blagoslov in varstvo
božje Matere Marije pri
njihovem delu!
VESTNIK 2014 | 379
D ISCERNMENT R ETREATS IN D ECEMBER
Have you thought about the priesthood or
religious life? If you would like to learn how to listen to
God’s call in your own life, and how to follow that call
in your own vocational discernment, then this retreat
is for you. Open to people 18 year old and older:
December 5-7 (for women) and December 12-14 (for
men). To register or to find out more visit
www.HamiltonVocations.com and click on the
"Discernment Retreat" tab.
H EALING M ASS FOR T HOSE M OURNING THE L OSS OF
A C HILD
Losing a child is a painful and life-altering experience
for parents, grandparents and other family members.
The feeling of loss, regardless of the amount of time
that has passed, is often more profound during the
Christmas season. A Diocesan Healing Mass, meant to
bring hope to all those trying to cope with such grief,
is planned at the Cathedral Basilica of Christ the King
for Sunday, December 7, 2014 at 4 pm. Any one who
has lost a child of any age from any cause, including
those that have lost a child prior to birth, or who have
had a still birth are invited to this Mass celebrated by
Bishop Daniel Miehm. God is close to those who
mourn, come and experience His healing presence.
Registration is preferred, but not necessary, as it will
assist us in knowing how many spaces to reserve and
to ensure we have enough of the small memento each
family will receive. Please call Lena at 905-528-7988
ext. 2249, or register at: www.hamiltondiocese.com.
A DVENT H YMN F ESTIVAL FOR P EACE
His Excellency Bishop Douglas Crosby, OMI invites
you to join him at the cathedral Basilica of Christ the
King on Sunday December 7, 2014 at 7 p.m. for an
Advent Hymn Festival for Peace.
A freewill collection will be taken for the Good
Shepherd’s Annual Christmas Dinner. Come and sing
for joy!
380 | VESTNIK 2014
34TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Response: The Lord is my shepherd; I shall
not want.
First Reading Ezekiel 34:11-12. 15-17
Today’s reading follows the prophet’s stinging words of indictment against the leaders
of Israel who had failed in their responsibility
for God’s people. These leaders were focused on their own political agenda and personal gain; the Lord, in contrast, is a good
shepherd.
Second Reading 1 Corinthians 15:20-26. 28
Paul presents a powerful picture of Christ as
Lord. Christ is presented as the ruler to
whom every other power and authority
must eventually give way.
Gospel Matthew 25:31-46
A description of the last judgement where
God’s people are judged according to how
well they followed Christ in demonstrating
compassion and love in their lives.
“The King will answer, ‘I tell you solemnly, in
so far as you did this to one of the least of
these brothers of mine, you did it to me.’”
Illustration
Oscar Wilde’s story The Happy Prince describes a young prince who lived a secluded and
affluent life. When he died, his subjects erected a
statue of him covered with gold leaves, with two
sapphires for eyes and a red ruby on the handle of
his sword. One night a little swallow landed on the
base of the statue to rest. He felt a few drops of rain
fall on him. Looking up, he saw that the statue was
crying. “Why are you crying?” asked the swallow.
“When I was alive I saw no suffering,” said the
prince, “but now I see much unhappiness in the
world and I would like to help, but I cannot move
my feet.” The swallow agreed to be his messenger.
“There is a mother tending a sick child who
has no money for a doctor,” said the prince, “take
the ruby from my sword.” With the ruby, the woman had her child treated.
The next night the prince asked the swallow
to take one of the sapphires to a little girl in the
town square. She had sold no matches all day and
was in danger of being beaten when she got
home.
The next task was to take the gold leaves and
deliver them to needy people throughout the city.
The swallow did all he was asked to do until one
night the statue had no leaves left. The night was
freezing and the next morning the swallow was
found dead at the base of the statue.
The prince had given away all he had with
the help of his faithful messenger.
Gospel Teaching
Today we celebrate Christ as our king. The
readings invite us to reflect on the kind of king
Christ is and what it means for us to say that we
belong to his kingdom. The first reading from Ezekiel suggests that human leaders have proved
utterly unwilling to govern by God’s principles,
and so the Lord himself will come to lead us. This
promise is fulfilled in the person of Jesus Christ,
who used his authority to serve and assist others.
God’s idea of leadership is to tend to the needs of
those who are vulnerable. We have a king who
pays attention to us and helps us not only when
we are needy and disadvantaged, but especially
when we are needy and disadvantaged. Specific
actions mentioned in today’s Gospel are feeding
the hungry, giving drink to the thirsty, clothing
the naked, sheltering the homeless, visiting prisoners and taking care of the sick.
king who really does what we always, deep
down, hope for from every kind of leader: he
rescues us from evil and restores our tranquillity.
He rescues us, St Paul says, from our deepest,
darkest, most threatening enemies, sin and
death, and he brings us into a new place, into
new relationships, with God, with one another
and with the world.
Application
God knows whether our hearts are compassionate like the sheep in the Gospel story, or if
we are pretending to be compassionate, like the
goats in the story. God wants our hearts to be
truly compassionate, particularly singling out the
hungry, the thirsty, the stranger, the naked, the
sick and the imprisoned. Perhaps we could consider ministries to support that involve any of
these groups of people. Perhaps we could help at
a local food bank. We could learn more about the
root causes of thirst and hunger in the world,
and ways in which environmental groups are
trying to conserve our natural resources. We
could support peace groups that try to prevent
wars. Do we welcome strangers to our area, such
as refugees or people of other faiths? And what
about projects that help those who are sick? Or
can we consider ways to support prisoners and
their families?
Jesus is a king who constantly ministers to
those in most need. The little swallow in Oscar
Wilde’s story didn’t need to be wealthy or talented to help people who were struggling. All he
needed was a warm and willing heart, serving his
prince. We may reflect upon who rules in our
world, and in our lives and hearts. All of us can
do something in the service of our true king, and
of each other.
Is Christ a “king” then? Yes, but not in the
sense in which other kings are kings. He is the only
VESTNIK 2014 | 381
O BVESTILA - A NNOUNCEMENTS
PEVSKI ZBOR - VAJE
V četrtek po večerni
maši, bomo imeli redne
pevske vaje za župnijski
zbor. Naslednjič zbor
poje 7. decembra, na Miklavževo nedeljo.
Maša je ta dan samo ob 10:00h.
DOGODKI V BLIŽNJI PRIHODNOSTI
 23. november: SAVA - maša ob 1:00 pm
 7. december: ST. GREGORY, LIPA PARK,
TRIGLAV - Miklavževanje . Sveta maša bo v
župniji samo ob 10:00 h dopoldne. Pri maši
poje zbor.
 14. december: BLED - Božičnica, SLOVENSKI
PARK - Miklavževanje-Santa
 16. december: ST. JOSEPH - Christmas party,
7:30 p.m.: začetek Božične devetdnevnice.
Maša ob 7:00 p.m.
 21. december: SAVA (Mass at 12:00), LONDON
(Mass at 4:00 p.m.-St. John D.)
 22. in 23. december: DUHOVNA OBNOVA -
spoved: 5:00 p.m., maša ob 7:00 p.m.
 24. december: BOŽIČNI VEČER - Maše ob 6:00
p.m. (Family mass), 10:00 p.m. - Slovenian
mass.
 26. december: LIPA PARK - Mass 4:00 pm
 31. december: SILVESTROVANJE - Lipa Park,
Bled, St. Gregory, Triglav, Sava
CWL – COOKING SESSION
The ladies of the CWL would like to share
their talents in the kitchen with parishioners.
On Saturday November 29th, at 9:00am –
382 | VESTNIK 2014
the CWL will be hosting a
cooking session for anyone
interested. As I am sure you
all remember, the cabbage
rolls at our 50th anniversary
banquet were delicious. We invite you to come
to the upper hall kitchen and learn the techniques used to making this fabulous dish. Towards the end of our cooking session, we will
bake some of the cabbage rolls and enjoy our
savory creation. While the cabbage rolls are
baking, we will also be learning how to make
“Peach Cookies” with walnut filling. The kitchen leaders will provide all ingredients for these, and the cost
will be divided evening
amongst those who attend
this cooking session.
The remainder of the
cabbage rolls will be served at our CWL Christmas Party which will be held on Wednesday
December 3rd.
If you are interested in participating, please
call me, Heidy Novak at 905-689-1367 and
leave a message or email me at [email protected] so that we are prepared
with supplies. We look forward to seeing many
of you kitchen enthusiasts on November 29th.
SLOVENIAN SCHOOL - KAVA IN KROFI
The Families of Slovenian School would
like to thank everyone that came out to
have coffee and Krofe
with us on Sunday October 26.
For those of you that
missed out on the
Krofe, we promise to have enough for
you next time. Please join us again on
Sunday November 23, 2014. Your support is always appreciated.
SLOVENSKA ŠOLA - PRODAJA ŠTRUDLA
Orders are now being taken for Apple
Štrudel $15.00 or Cheese Štrudel $20.00
Orders must be submitted by Nov 23.
Please contact Lorie Mramor 9056312986
or [email protected]
DAROVI
Za misijone so darovali: $50 Mary in Joe
Škufca, $20 Elica Juršič (London).
Družina Antolin Jože in Albina sta darovala
$100 za maše v misijonih za pokojno Terezija
Hajdinjak.
V spomin na pokojne Albina Žagar je
darovala za cerkev $35 Helen B. Armstrong
(Stoney Creek).
Dar za cerkev $100, Družina Gomboc.
Hvala vsem darovalcem in Bog povrni.
SLOVENSKO VELEPOSLANIŠTVO
Konzularne ure bodo v Torontu letos še
dvakrat in sicer:
 v petek 28. novembra od 3:00-7:00 pm
 v soboto 6. decembra 2014 od 9.30am-
3:00pm
Za termin konzularnih ur v januarju 2015 bodo
sporočili v drugi polovici decembra.
DON BOSCO
F EAST OF THE I MMACULATE C ONCEPTION
His Excellency, the Most Reverend
Douglas Crosby, OMI, Bishop of Hamilton, will
celebrate the Eucharist on the Feast of the
Immaculate Conception in the Cathedral Basilica
of Christ the King, Hamilton.
The Mass will be celebrated on Monday,
December 8th, 2014 at 12:00 Noon. All are
welcome to attend.
SLOMŠKOVO OLTARNO DRUŠTVO
V ponedeljek, 24. novembra,
se bomo pri večerni maši
spomnili pokojnih članic
Slomškovega oltarnega
društva. Seznam pokojnih
članic je naslednji:
1. Marta Benbenek, 2. Antonija Demšar,
3. Apolonija Gjerek, 4. Terezija Halas,
5. Marija Grebenc, 6. Pavla Horvat,
7. Marija Kolenc, 8. Jožefa Lukšič, 9. Marija
Lutar, 10. Ana Malevič, 11. Cecilija
Mlinarič, 12. Marija Mlinarič, 13. Ksenja
Nedelko, 14. Ana Petek, 15. Lojzka
Petrov, 16. Štefka Rihar, 17. Olga Prša,
18. Veronika Prša, 19. Katarina Tonaj,
20. Dragica Strgulc, 21. Sofija Vinčec,
22. Terezija Hajdinjak, 23. Veronika Obal,
24. Elizabeth Ferko.
Gospod, daj jim večni pokoj in večna
luč naj jim sveti, naj počivajo v miru.
SVETE MAŠE - MASS TIMES: Ponedeljek/Monday – Petek/Friday: 7:00 P.M. Sobota/Saturday: 8:00 A.M. – slovenska / in
Slovenian 5:30 P.M. – slovenska / in Slovenian - Nedelja/Sunday: 9:30 A.M. – slovenska / in Slovenian - 11:00 A.M. –
angleška / in English KRSTI / BAPTISMS: Po dogovoru, prijava 1 mesec prej. - For an app’t, call one month before.
POROKE / MARRIAGE: Prijava eno leto prej. / For an app’t, call one year before the wedding date. SPOVED /
CONFESSIONS: Vsak prvi petek ob 6:00 P.M. / First Friday of the month 6-7:00 P.M. (or by appointment) BOLNIKI Sporočite, če je kdo bolan ali v bolnišnici, da ga obiščemo. You are welcome to call for a personal conversation (person
counselling) with your priest – please call during business hours for an appointment. Tel: 905-561-5971.
VESTNIK 2014 | 383
OD 23. 11. 2014
DO 30. 11. 2014
SVETE MAŠE - MASSES
za žive in rajne župljane
†
Ivan Sobočan
NEDELJA- SUNDAY
† Vinko Marinko
34. NEDELJA MED LETOM
†† Pokojni člani društva Sava
23. NOVEMBER
† Zack Jelovšek
Kristus Kralj Vesoljstva † Zack Jelovšek
†† Štefanija in Miran Kraner
†† Pokojne članice društva
PONEDELJEK
†† Pokojni Zorčič
MONDAY
† Janez Hočevar
24. NOVEMBER
† Frank Gimpelj
Vietnamski mučenci
† Ivan Sobočan
TOREK - TUESDAY
†† Pokojni Vajentich in Korošec
25. NOVEMBER
Katarina Sinajska, muč.
9:30 A.M.
Žena Cecilija z družino
11:00 A.M. Žena in družina
1:00 P.M. Maša pri društvu SAVA
Ant, Tone, Borut
Družina Kraner
Družina Kraner
7:00 P.M. Slomškovo oltarno društvo
Jožica Vegelj
Ignac Horvat z družino
Žena Elizabeta
Ignac Horvat z družino
8:00 A.M. Lojzka Saje
SREDA - WEDNESDAY
26. NOVEMBER
Silvo, opat
† Anton Šverko
†† Rudi in Terezija Hajdinjak
†† Rudi in Terezija Hajdinjak
† Štefan Mlinarič
7:00 P.M Družina Šetej
Jože Antolin z družino
Franc in Anna Ferenčak
Matilda
ČETRTEK - THURSDAY
27. NOVEMBER
Marija s čudodelno
svetinjo
† Elizabeta Ferko
† Rudi Hanc
† Terezija Hajdinjak
†† Pokojni iz družine Ferko
7:00 P.M. Mož Toni in otroci
Tilka Jakša
Ivan in Ana Nedelko
Karol Ferko z družino
PETEK
FRIDAY
28. NOVEMBER
Katarina Laboure, red
†† Štane in Frančiška Napast
† Vinko Marinko
† Slavko Erzetič
†† Ana in Janez Selšek
7:00 P.M. Tone in Marija Bukvič
Rojaki iz Gaberja
Andrej in Karla Pahulje
Elizabeta Gimpelj
SOBOTA
SATURDAY
29. NOVEMBER
Saturnin, muč.
NEDELJA- SUNDAY
1. ADVENTNA
30. NOVEMBER
Andrej, apostol
384 | VESTNIK 2014
Za zdravje
9:15 A.M. Družina Prevec
5:30 P.M. Družina Gomboc
†† Framily Kosednar
† Stane Napast
Družina Pinter
Ciril Virant
Rosa Capovilla (Winnipeg)
†† Ivan in Ivanka Dim
Družina Dim
†† Štefan, Elizabeta, Rober Kramar, obl.
Ivan Antolin z družino
za žive in rajne župljane
9:30 A.M.
†† Vinko in Katarina Antolin in sin Franc
Jože in Albina Antolin
† Frank Ferenčak
Jože in Albina Antolin
11:00 A.M. Marija Hočevar
† Janez Hočevar, obl.
Cecilija Sobočan
† Janez Hočevar, obl.

Similar documents